Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41018: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het Geuzenjong.
34632: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De boswachter van den Oldenborn 3e druk
74357: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De zwerver.
74360: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker...
74368: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
74369: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen. herdruk
42936: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De korenbloem.
35968: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De stem des bloeds. Met twee teekeningen.
38711: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest.
38712: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
73154: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen,
28625: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De kok van de Simpang. 2e druk
75565: SCHIPPERS, J., - Op de rails. Eene Spoorweg-Geschiedenis voor Jongelieden. Naar het Engelsch bewerkt. Met een aanbevelend woord van P. Louwerse. 3e druk
41685: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vleermuis.
29694: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Klavervier.
34622: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Eiberslust.
23420: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Hermien
74363: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Klavervier.
35776: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Beter dan goud. 2e druk
36753: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Bouke Bijlertsma of gezinnen op zorgvolle wegen.
34633: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve. 1w druk
34631: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De nieuwe veldwachter. 3e druk.
34615: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
33802: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve.
74370: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vleermuis.
35967: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - In storm en vloed.
23418: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het geuzenjong
23419: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Halfbroeders.
26094: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vleermuis.
28627: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker. 2e druk
32256: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker...
32287: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De halfbroeders.
33134: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De zwerver.
33803: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Trouw moet blijken.
34618: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Mannen van de zee. 1e druk.
34628: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Op de keien.
35965: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.
35966: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 1E DRUK
35969: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De kok van de Simpang.omslagtekening vanJ J Beckmann
36038: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest. 1e druk
36042: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Sluiker. 1e druk. Met twee platen.
36049: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Halfbroeders. 1e druk.
36050: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Hermien. 1e druk.
37598: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het hofje van Gerbrandus. 1e druk.
38713: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Hermien
38726: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Frans Wikkers
42617: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
28194: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vondeling.
2555: SCHIPPERS, R. - Johannes Calvijn
28733: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Mannen van de zee. 2e druk. tekeningen van H Berserik
33804: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen.
33912: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het veerhuis en de rozendonk.
36033: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve.1e druk
36743: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wuildershoeve.
37604: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het hofje van Gerbrandus. 1e druk. Met illustraties van J.B. Sleper.
38707: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Bouke Bijlertsma. Of gezinnen op zorgvolle wegen.
39367: SCHIPPERS, B. - Kabouter domoor, met tekeningen van H. Giesen.
40605: SCHIPPERS, J.M. PH.; BOVEN, J.A. - Bevestigings- en intreerede. 3e druk
44440: SCHIPPERS WILLEM DOOR A,C D, EN S.A C HOOGENDIJK - Willen Schippers (1867-1954) een Leven tussen pen en smidshamer bibliografie
65131: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - In storm en vloed.
74336: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Beter dan goud. 2e druk
74352: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vaders jongen. 2e druk
30710: SCHIPPRES, W. - Agge de vogelaar.
65185: SCHLATTER, ADOLF - Romans. The Righteousness of God. Translated by Siegfried S. Schatzmann. Foreword by Peter Stuhlmacher
65188: SCHLEINITZ, EGON - Twintig weken op avontuur. Per fiets naar het zonnige zuiden.
18978: SCHLEINITZ, EGON - Twintig weken op avontuur. Per fiets naar het zonnige zuiden.
65189: SCHLEUNING, JOHANNES E.A. - Und siehe wir Leben.
15985: SCHLEUNING, JOHANNES E.A. - Und siehe wir Leben.
10255: SCHLIETER, SIEGFRIED - Wij doken in de Juwelenbaan. De avonturen van Jörg Timm.
65190: SCHLIETER, S - Toen kwamen de haaien.
65192: SCHLIETER, S - Wij doken in de juwelenbaai
65193: SCHLIETER, SIEGFRIED - Wij doken in de Juwelenbaan. De avonturen van Jörg Timm.
65191: SCHLIETER, S - Piraten op de zeebodem
23779: SCHLIETER, S - Toen kwamen de haaien.
23780: SCHLIETER, S - Piraten op de zeebodem
23781: SCHLIETER, S - Wij doken in de juwelenbaai
65194: SCHLINK, DR. E. - De gekruisigde spreekt. Een uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis. Uit het Duitsch door Joh. Hepp.
32994: SCHLINK, DR. E. - De gekruisigde spreekt. Een uitlegging van Jezus' woorden aan het kruis. Uit het Duitsch door Joh. Hepp.
10643: SCHMID, HERIBERT - Het sociale leven van de dieren.
75611: SCHMID, JOSEF : - Synopse der drei ersten Evangelien. Mit Beifügung der Johannes - Parallelen. Achte verbesserte Auflage..
65199: SCHMID, C. - Hendrik van Eichenfels en de twee broeders.
65198: SCHMID, C. - Het bloemenmandje van C. Schmid.
65197: SCHMID, C. - Godfried, de jonge kluizenaar en verhalen van C. schmid
74519: SCHMID, C. - ALPHONSUS de kleine emigrant een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling schrijver vn de Kerstavond met platen
65203: SCHMID, W.L.H. - Over de werking van de luchtlift voor water.
15912: SCHMID, DR. HEINRICH (HOOGLERAAR TE ERLANGEN) - Handboek der kerkgeschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J. Hartog, pred. bij de doopsgezinden te Utrecht. 2 dln. Deel 1: (19) 467 blz. Deel 2: (15) 491 blz.
15913: SCHMID, DR. HEINRICH (HOOGLERAAR TE ERLANGEN) - Handboek der kerkgeschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. J. Hartog, pred. bij de doopsgezinden te Utrecht. 2 dln. Deel 1: (19) 467 blz. Deel 2: (15) 491 blz.
30144: SCHMID, W.L.H. - Over de werking van de luchtlift voor water.
43791: SCHMID, C. - Het oude roofslot en andere verhalen
44582: SCHMID, C. - Godfried, de jonge kluizenaar en verhalen van C. schmid
46617: SCHMID, C. - Het bloemenmandje van C. Schmid.
46618: SCHMID, C. - Hendrik van Eichenfels en de twee broeders.
70556: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Hoog en laag (de tunnel, de bril van opa, het lege huis) 1e druk
39729: SCHMIDT, HANNELIESE - De Rokende Vlaswiek.
71621: SCHMIDT, J.A.E. - Grieksch-Hollandsch Handwoordenboek. Bewerkt naar de Uitgave van J.A.E. Schmidt.
65207: SCHMIDT W H O - De ontwikkeling van het kind in het perspectief van cultuur en opvoeding 4e druk
65208: SCHMIDT, ANNIE M. G. - Janneke geeillustreerd door Fiep Westendorp
77342: SCHMIDT,ANNIE M.G. - Pluk van de Petteflet. 17e druk.
16498: SCHMIDT, MARTIN - Der Pietismus in Gestalten und Wirkungen. Herausgegeven von Heinrich Bornkamm, Friedrich Heyer, Alfred Schindler.
38653: SCHMIDT, ANNIE M. G. - Janneke geeillustreerd door Fiep Westendorp
65213: SCHMIEDER, H. E. - Ueber Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche. Ein Versuch von Heinrich Eduard Schmieder, evangelischem Prediger zu Rom.
22131: SCHMIEDER, H. E. - Ueber Cyprians Schrift von der Einheit der Kirche. Ein Versuch von Heinrich Eduard Schmieder, evangelischem Prediger zu Rom.
65214: SCHMITT, H. J. - De Grieksch-Russische kerk, of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer kerk. Door H. J. Schmitt, kapellaan te Lohr, bij Aschaffenburg. Met goedkeuring van zijne hoogwaardigheid den bisschop van Wurburg. Uit het Hoogduitsch door M. A. van Steenwijk, R. K. pastoor van Zoetermeer en Zegwaart. Met eene plaat.
16250: SCHMITT, H. J. - De Grieksch-Russische kerk, of beschrijving van den oorsprong, de leer, de plegtigheden, de inrigting, het bestuur en de scheuring dezer kerk. Door H. J. Schmitt, kapellaan te Lohr, bij Aschaffenburg. Met goedkeuring van zijne hoogwaardigheid den bisschop van Wurburg. Uit het Hoogduitsch door M. A. van Steenwijk, R. K. pastoor van Zoetermeer en Zegwaart. Met eene plaat.
65215: SCHMITZ, MARIE - Land Van Illusie
44048: SCHMITZ, MARIE - Wat beleven we toch veel Geïllustreerd door Jan Wiegman
48840: SCHMÖKEL, DR. H. - Ur, Assur en Babylon
71771: SCHMOLLER, O. - Tamieion oder Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, bearbeitet von O. Schmoller,
65216: SCHNACK, FRIEDRICH - Het wondere leven der vlinders. Geautorisserde vertaling van Rinke Tolman. Met 111 illustraties naar fotografieën van dr. Paul Denso.
10642: SCHNACK, FRIEDRICH - Het wondere leven der vlinders. Geautorisserde vertaling van Rinke Tolman. Met 111 illustraties naar fotografieën van dr. Paul Denso.
20014: SCHNELLER, L. (BETHLEHEM) - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Met een woord vooraf van J.P.G. Westhoff, Luth. pred. te Amsterdam. Naar het Duitsch, vijfde druk.
65220: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Vijfde druk.
65221: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. voorwoord J PG Westhof (volksuitgave
9389: SCHNELLER, LUDWIG - Kent gij het land? Beelden en tafereelen uit het beloofde land tot opheldering der Heilige Schrift. Vijfde druk.
42199: SCHNINGER, FRIEDRICH - Geschichte des Christentums in feinem Gang durch die jahrhunderte von Friedrich Schninger vierte stars vermehrte Auflage
65223: SCHNINGER, FRIEDRICH - Geschichte des Christentums in feinem Gang durch die jahrhunderte von Friedrich Schninger vierte stars vermehrte Auflage
65224: SCHNITZLER, ARTHUR - Über Krieg und Frieden
46566: SCHNITZLER, ARTHUR - Über Krieg und Frieden
50685: BIBLIA SCHNORR VAN J - Print Bible Die Bibel in bildern with lithogr title-plate en 159 plates o.a F Obermann-Steinbrecher- AGaber- G Reusche- A Joerdens-zscherckel
40113: BIBLIA SCHNORR VAN J - Print Bible Die Bibel in bildern with lithogr title-plate en 159 plates o.a F Obermann-Steinbrecher- AGaber- G Reusche- A Joerdens-zscherckel
65226: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
17141: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de Barok.
65227: SCHOCH, MAX - Karl Barth. Theologie in Aktion
44731: SCHOCH, MAX - Karl Barth. Theologie in Aktion
47567: SCHOENBERNER, GERHARD - De gele Ster. De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945.
65228: SCHOKKER, R. - Bilderdijk en Duitschland academisch proefschrift
65229: SCHOKKER, R. VREESWIJK - Bilderdijk en Duitsland. Academisch proefschrift
30891: SCHOKKER, R. VREESWIJK - Bilderdijk en Duitsland. Academisch proefschrift
77159: KOETSIER SCHOKKER J A - Maaike en Marijke op pad met de veearts
16180: SCHOLL, H. - Der Dienst des Gebetes nach Johannes Calvin. Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie. Band 22
36534: SCHOLTE, H.P.(1805-'60) - Formulieren van eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven.
65231: SCHOLTE - H. P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 and Founder of Pella. Academisch proefschrift door Lubbertus Oostendorp.
71848: SCHOLTE (RED.), H.P. - De Reformatie. Tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Jaargang 1 t/m 8. Niet verder onder deze naam verschenen. [bevat veel materiaal over de geschiedenis der Afgescheidenen. Bv Brieven uit de gevangenis, Geweldadigheden tegen, maar ook: over Hedendaagsche Prediking, Hoop, Achterklap]
65236: SCHOLTE, PROF. DR. J. H - Herdenkingsrede ter herinnering aan GOETHE'S STERFDAG 22 maart 1832. 1e druk.
65235: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
65233: SCHOLTE, H.P. (RED.) - Formulieren van Eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven door H.P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.
65234: SCHOLTE, H.P.(1805-'60) - Formulieren van eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven.
10069: SCHOLTE - H. P. Scholte. Leader of the Secession of 1834 and Founder of Pella. Academisch proefschrift door Lubbertus Oostendorp.
4398: SCHOLTE, H.P. (RED.) - Formulieren van Eenigheid der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Met eene voorrede uitgegeven door H.P. Scholte, Bedienaar des Goddelijken Woords.
46814: SCHOLTE, PROF. DR. J. H - Herdenkingsrede ter herinnering aan GOETHE'S STERFDAG 22 maart 1832. 1e druk.
7723: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
70342: SCHOLTEN, H.1 - Het Franse gat. Veenendaal otoboek bij het vijftigjarig bestaan van een wijk
44598: SCHOLTEN, L.M.P. - Ten dienste van de Statenvertaling vriendenbundel voor L.M.P. Scholten onder redactie van: Ds. P. Blok, Ds. A. van Heteren, Ds. Tj de Jong, Ds. F. Mallan
65252: SCHOLTEN, L.M.P. - Ten dienste van de Statenvertaling vriendenbundel voor L.M.P. Scholten onder redactie van: Ds. P. Blok, Ds. A. van Heteren, Ds. Tj de Jong, Ds. F. Mallan
65253: SCHOLTEN, L.M.P - Het Boek een onbetrouwbare gids 3e druk
65246: SCHOLTEN, J. H. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - de onverdraagzaamheid in de godsdienst leerrede over hand 9 vers 1 opgedenkdag der hervorming
7857: SCHOLTEN, J. H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte. Ten gebruike bij de academische lessen. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
2434: HAAR V/D J-MALLAN F- SCHOLTEN L M P E.A - Het blijvende Woord 2. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord is verkondigd.
65240: SCHOLTEN, J. H. - Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte. Ten gebruike bij de academische lessen. Derde, verbeterde en vermeerderde druk.
65242: SCHOLTEN, J. H. - Exegetisch-kritische opmerking. Door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. (Los deel 3)
65239: SCHOLTEN, J. H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret.
65248: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret. Eerste deel.
65251: SCHOLTEN, L.M.P. - Het boek, een onbetrouwbare gids. 3e druk.
65250: SCHOLTEN, L.M.P. - Moeilijke woorden in de psalmen.
685: SCHOLTEN, J. H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret.
75126: SCHOLTEN, LMP - Opdat er eer in onzen lande woon een woord bij de troonswisseling
65256: SCHOLTEN, LMP - =LUTHER met platen vanGustav Konig en met de tekts van L M P Scholten
34296: SCHOLTEN, J. H. - Exegetisch-kritische opmerking. Door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. (Los deel 3)
19655: SCHOLTEN, L. M. P. / BAAK, A. C. / BOEDER, J. / MALLAN, DS. F. - Wat gesproken is... Referaten uitgesproken voor de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag.
33434: SCHOLTEN, L.M.P. - Moeilijke woorden in de psalmen.
34451: SCHOLTEN, L.M.P. - Het boek, een onbetrouwbare gids. 3e druk.
37353: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Vierde, hernieuwde en vermeerderde uitgave. Met portret. Eerste deel.
47682: SCHOLTEN,F.W.F.J. - Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel.
65258: SCHOLTENS DRS W R - De onbekende kierkegaard zijn werken en gebeden.,.,,,..,
65259: SCHÖNFELDER, BRUNO - Wat bloeit op tafel en voor het raam? Handleiding voor de verzorging en het kweken van meer dan 200 kamerplanten. 5e druk.
10583: SCHÖNFELDER, BRUNO - Wat bloeit op tafel en voor het raam? Handleiding voor de verzorging en het kweken van meer dan 200 kamerplanten. 5e druk.
65260: SCHONFIELD, H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel. Het Nieuwe Testament in het licht van de archeologie.
24817: SCHONFIELD, H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel. Het Nieuwe Testament in het licht van de archeologie.
65262: SCHOOILAND, J.L - Hans en Rob
47781: SCHOOILAND, J.L - Hans en Rob
65266: SCHOOLLAND, J.L. - Dappere Dries.
65267: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
65263: SCHOOLLAND, J. - Erni in de bergen.
65264: SCHOOLLAND, J. L - In het land van de bleke ossen. Illustraties van Nans van Leeuwen.
65269: SCHOOLLAND, J.L. - Kees en kareltje. Tekeningen van Riek van der Waa
65265: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje in de winter.
13110: SCHOOLLAND, J. - Erni in de bergen.
13112: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje in de winter.
13114: SCHOOLLAND, J.L. - Dappere Dries.
13116: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
65270: SCHOON, DR. S. - Christelijke presentatie in de Joodse staat.
65271: SCHOON, SIMON. - De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Tweede druk. 8°.
23506: SCHOON, DR. S. - Christelijke presentatie in de Joodse staat.
45008: SCHOON, SIMON. - De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. Tweede druk. 8°.
48739: SCHOON, P. E.A. - Griekse goden en helden
31285: SCHOONDERBEEK, H.J. - De Belevenissen van God's bekommerde en gerechtvaardigde volk als antwoord op de vraag, mag men de Herv. Kerk verlaten en is er nog bediening? Door H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer.
31266: SCHOONDERBEEK, H.J. - De driëeenige God met ons, of de rechtvaardigmaking des zondaars. Naar aanleiding van Psalm 23:4 midden door H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer te Putten (Veluwe)
31305: SCHOONDERBEEK, H.J. - Jacob's worstelingen. Naar aanleiding van Genesis 32:24-47. Uitgesproken te Putten op de Veluwe op Zondag 10 mei 1923 door den Eerwaarden heer H.J. Schoonderbeek, Godsdienstonderwijzer. Tweede druk.
48266: SCHOONDERBEEK, H.J. - De belevenissen va ds. J.C. Hakkerman. Is er nog bediening? Ware gebeurtenissen, beschreven als antwoord op de vraag: Mag men de Hervormde Kerk verlaten en is er nog bediening? 8e druk
65276: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje.
30665: SCHOONEVELT, F. - Siti, het waroengmeisje.
65280: SCHOONHOVEN, DRS. R./VERHAGEN, DRS. P. J. - ...Met lichaam en ziel... - twee psyschiaters over hun theorie en praktijk
44276: SCHOOT-DAM, F VAN DER - Fransje, de droomster
65281: SCHOOT, DR. E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met een voorwoord van W. A. Zeydner voorzitter van de raad voor kerk en eredienst.
65283: SCHOOT-DAM, F VAN DER - Fransje, de droomster
15915: SCHOOT, DR. E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met een voorwoord van W. A. Zeydner voorzitter van de raad voor kerk en eredienst.
44338: SCHOOTSTRA, S. [ VOORZITTER ] - 50e gouden rai. Tentoonstelling van personenauto's, 18 t/m 28 februari 1965. Paperback, flapomslag, goudkleur,, 208 pp.
46925: SCHOPENHAUER - Levenswijsheid Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
65284: SCHOPPENHAUER, ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung. Vier Bücher, Nebst einem Anhange der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt.
15135: SCHOPPENHAUER, ARTHUR - Die Welt als Wille und Vorstellung. Vier Bücher, Nebst einem Anhange der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt.
22275: SCHORER, J. H. - Schorers Familienblatt Eine Illustrierte Zeitschrift. Salon Ausgabe
65285: SCHORER, J. H. - Schorers Familienblatt Eine Illustrierte Zeitschrift. Salon Ausgabe
45959: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert WAARBIJ BEVINDELIKE GESANGEN vertoonende een uitverkoren sondaar 1 in zijne natuirstaat 2 an sig selfs ontdekt en 3 geheyligt vijfde druk van merkelijke fouten gezuivert
65303: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert.
77383: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Bevindelijke gezangen vertoonende een uitverkoren zondaar 2 In zijn natuurstaat 2 aanzivchzelf ontdekt 3Geheiligd nieuwe uitgav onerandrd na de laatste druk
42791: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t' zamenspraken.
35152: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige Christendom tot overtuiginge van onbegenadige, bestieringe en opwekkinge van begenadige zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t'zamenspraken. Door Wilhelmus Schortinghuis, bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda. tweede druk
77396: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden.u
77086: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - De geborene Christus, of geestelike bedenkingen, over de verborgentheid der Godsaligheid die groot is, God geopenbaart in den vleesche &c. Tot ontdekkinge van ongebenadigde, opwekkinge en vertroostinge van begenadigde zielen. By wege van eene t'zamenspraak voorgestelt, door Wilhelmus Schortinghuis, bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda
34889: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in zamenspraken, door Wilhelmus Schortinghuis. In leven bedienaar des H. Euangeliums te Midwolda. 3e druk.
34333: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Het innige christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen gestaltelijk en bevindelik voorgestelt in 't zamenspraken. Door Wilhelmus Schortinghuis, in leven getrouw bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda. Derde druk.
23403: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN - Voorbereiding en aanvang der Nederlands Hervormde Kerk in de eerste helft der XIde eeuw voorgevallen afscheiding. Proefschrift (...) verdedigt op 27 sept. 1879 door Cornelis Christaan Schot, predikant te Aagtekerke.
18163: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN - Voorbereiding en aanvang der Nederlands Hervormde Kerk in de eerste helft der XIde eeuw voorgevallen afscheiding. Proefschrift (...) verdedigt op 27 sept. 1879 door Cornelis Christaan Schot, predikant te Aagtekerke.
21440: SCHOT, D. - De schepping. Zeven samenspraken tussen Bart en Kees. Waarin tevens opgenomen een samenspraak over de sabbat. Samengesteld door de Hr. D. Schot te Tholen omstreeks het jaar 1950 en opgedragen aan zijn vriend de Hr. Jacob Baay Pz.
76904: SCHOT, A PRED GERF GEMENTE - Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden over het Hooglied
17150: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN - Voorbereiding en aanvang der Nederlands Hervormde Kerk in de eerste helft der XIde eeuw voorgevallen afscheiding. Proefschrift (...) verdedigt op 27 sept. 1879 door Cornelis Christaan Schot, predikant te Aagtekerke.
35641: SCHOTEL, J. - Zestal leerredenen, over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
65314: SCHOTEL, DR. G.D.J. (1807-'92) - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus.
15619: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
23545: SCHOTEL, J. - Twaalf leerredenen, bij gelegenheid der christelijke feestdagen, door J. Schotel, em. pred. der Chr. Ger. Kerk te Haarlem. Eerste en tweede helft. Uitgegeven ten voordeele der kas voor emeriti-predikanten, predikantsweduwen en weezen.
65312: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65313: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65317: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
65318: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Beschreven door dr. G.D.J. Schotel. Tweede, vermeerderde en geïllustreerde uitgave door dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65320: SCHOTEL, J. - De opstanding van christus.
65321: SCHOTEL, J. - Zestal leerredenen, over verschillende teksten des Nieuwen Testaments.
72195: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, uitgegeven onder hoofdredactie van Dr. G.D.J. Schotel. Onder medewerking van: eenige vaderlandsche geleerden. Nieuwe uitgaaf. 1e, 3e, 5e, 9e, 11e deel.
65315: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
1864: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
23544: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare Eeredienst der Nederlands Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
28182: SCHOTEL, J. - De opstanding van christus.
48346: SCHOTEL, DR. G. D. J. - Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave door Dr. H. C. Rogge, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam.
65322: SCHOTHORST, H. VAN - Zelf getuigen. Een woord aan jonge mensen.
28403: GRANT W SCHOTLANS - De vrije Presbyteriaanse predikstoel. Uitgegeven door de commissie voor de uitgaven van boeken van de Vrije Presbyteriaanse van Schotland in 1961. Uit het Engels vertaald door H. van Vliet.
27687: SCHOTT, ERDMANN - Die zeitliche und die ewige Gerechtigkeit. Eine kontroverstheologische Untersuchung zum Konkordienbuch.
65323: SCHOTT, ANTON - Der Wildhof, Erzählung aus dem Walde
65324: SCHOTT, ERDMANN - Die zeitliche und die ewige Gerechtigkeit. Eine kontroverstheologische Untersuchung zum Konkordienbuch.
39421: SCHÖTTELNDREÏER, C.F. - Te laat. v
52385: C.F SCHÖTTELNDREIER - BIJBELCHE GESCHIEDENISSEN 7e druk
65325: SCHÖTTELNDREIER, C.F. - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. Met 132 illustraties. 7e druk.
29233: SCHÖTTELNDREIËR, C. F. - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. Geïllustreerd. 4e druk.
76814: SCHOTTELNDREIER C F - Te Laat 4e druk geillusstreerd
2134: SCHÖTTELNDREIER, C.F. - Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. Met 132 illustraties. 7e druk.
46962: C.F SCHÖTTELNDREIER - BIJBELCHE GESCHIEDENISSEN 7e druk
76815: SCHOTTELNDREIER C F - Te Laat 3e druk geillusstreerd kleurplaat
65327: SCHOTTEN, DR. S. - De deputatie van Pieter Govarts de houding van Rome en de staten in de kwestie codde !703-1704
65329: SCHOUTE, J. - Het gat bij de spoorlijn 4e druk
65328: SCHOUTE, C. R. - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente te Amerongen 1578-1962
65339: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''.
65341: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond
65358: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse Historiën bij 75 jr Elburger Courant - 'beperkte oplage'
65348: SCHOUTEN, J. - De jonge leeuw van het vijfstroomenland. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
2396: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen.
65337: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
65352: SCHOUTEN, LEENDERT (1828-1905) - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het vijftal opmerkingen. Over de dusgenaamde gezangen quaestie. Derde druk
65342: SCHOUTEN, H. - Verzwegen kwaad. .
6217: SCHOUTEN, DR. JAN - Gouda van sluis tot sluis. De geschiedenis van Gouda in de negentiende eeuw.
2389: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De tabernakel, Gods heiligdom bij Israël. 2e druk. Volksuitgave met gekleurde platen.
65357: SCHOUTEN, N.M.S - Peter's eerste concert. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
25574: SCHOUTEN, J. - ,,Inder gherechtichheyt'' Rede uitgesproken ter opening van de Deputatenvergadering der Anti-Revolutionaire Partij, gehouden op 3 april 1946 in ,,Tivoli'' Utrecht.
65343: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''. - tekeningen van R. Snapper
65344: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel. 3e druk. Met 255 notenvoorbeelden.
65345: SCHOUTEN, J - Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.
65330: SCHOUTEN - jongens van het dorp
65331: SCHOUTEN J. M. - Leusden in vertellingen
65334: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, A. - Een mislukte overval - De dappere daad van vier Urker jongens
65335: SCHOUTEN, A. - Naar de voleinding. Predikatiën over de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 4: 1-12 : 18.
65336: SCHOUTEN, A. WZ. - Den zender getrouw. 1890-1915. Gedachtenisrede over Hebreën 3 : 1 en 2 op dinsdag 26 januari 1915 in de Oosterkerk.
65353: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
65354: SCHOUTEN, N.M. - Peter's eerste concert. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
65355: SCHOUTEN, N.M. - Het kerstfeest van Anneketeun.
30763: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Wat de HEERE belooft Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 2.
65356: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
77294: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Die het verorene zoekt Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 16
77292: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - Mozes de knecht van Godn Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 4
77293: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - naar Bethlemen Die eenvoudigen wijshid leert. Deel 12
65349: SCHOUTEN, J. - Je Maintiendrai. Rede van den Heer J. Schouten over de onderwerp overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
65350: SCHOUTEN, J. - De held van Wittenberg.
13121: SCHOUTEN, N.M. - Corrie van Gijs.
76671: SCHOUTEN-VERRIPS, A. - De kringlopfiets van Sam
12101: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantocht. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
13113: SCHOUTEN, N.M. - Peter's eerste concert. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
13117: SCHOUTEN, H. - Van verdrukking naar de vrijheid.
13120: SCHOUTEN, N.M. - Het kerstfeest van Anneketeun.
16267: SCHOUTEN, J. - Geschiedenis der Christelijke kerk. In twee leerkringen.
20287: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de ,,Zeeleeuw''.
23075: SCHOUTEN, L. HZN. (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS BIJ DE NEDERDUITSCHE HERV. GEM. TE UTRECHT) - De Tabernakel. Gods heiligdom bij Israël.
23507: SCHOUTEN - jongens van het dorp
24075: SCHOUTEN, A. WZ. - Den zender getrouw. 1890-1915. Gedachtenisrede over Hebreën 3 : 1 en 2 op dinsdag 26 januari 1915 in de Oosterkerk.
24077: SCHOUTEN, A. WZN. - Satans boei en laatste strijd. Leerrede over Openbaring 20 : 1-10. Uitgesproken in de Westerkerk op 14 November 1915.
28573: SCHOUTEN, J. - De jonge leeuw van het vijfstroomenland. Geïllustreerd door W. Hardenberg.
30778: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
31503: SCHOUTEN, J. - Je Maintiendrai. Rede van den Heer J. Schouten over de onderwerp overeenkomst van Linggadjati in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
31504: SCHOUTEN, J - Om de christelijke vrijheid voor mens en samenleving.
35361: SCHOUTEN, LEENDERT (1828-1905) - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het vijftal opmerkingen. Over de dusgenaamde gezangen quaestie. Derde druk
35979: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel. 3e druk. Met 255 notenvoorbeelden.
43229: SCHOUTEN, H. - Langs den afgrond
43768: SCHOUTEN, ALET - De vrouw met de hondekar met tekeningen van Lidia Postma
47586: SCHOUTEN N M - Op woelig water en gevaarlijk ijs met tekeningen van H Kabos en Uker verhaal
47780: SCHOUTEN, N. M. - Dorus Trommelgraag
49148: SCHOUTEN, N.M.S - Peter's eerste concert. Met tekeningen van Rie Reinderhoff.
65361: SCHOUWENBURG, GERA VAN/WEYER,TINEKE(ILLUSTRATOR) - Zes emmers Zeeuwse mosselen Zes emmers Zeeuwse mosselen
65366: SCHRAM, P.L - Willem van den Bergh 1850-1890 . Met Bibliografie en Register van personen
65365: SCHRAM, P.L - Willem van den Bergh 1850-1890 . Met Bibliografie en Register van personen
65364: SCHRAM, P. L. - Jacobus Isaac Doedes
65367: SCHRAM, P.L. DR. - jacobus isaac doedes
42248: SCHRAM, P.L. DR. - jacobus isaac doedes
48657: SCHRAM, P. L. - Jacobus Isaac Doedes
65368: SCHRANT, J.M. GENT - Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel.
6527: SCHRANT, J.M. GENT - Het leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de jeugd, door J.M. Schrant. $e druk. Privaat-uitgaaf. Buiten den handel.
65369: SCHRAVER, J. - Rotterdam de poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam.
9756: SCHRAVER, J. - Rotterdam de poort van Europa. De geschiedenis van haven en handel van Rotterdam.
14771: SCHRENK, E - Alleen door het Geloof.
65373: SCHRENK, E - Alleen door het Geloof.
65374: SCHRENK, G. - Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus. Vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
32203: SCHRENK, G. - Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus. Vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
65375: SCHRETLEN DR. M.J.A.M. - Incunabula. The Collection of Dr. M.J.A.M. Schretlen. For Sale by Auction on Wedn. March 12th. 1930.at 3.30 precisely
65376: SCHREUDER, DS. N.W. - Rumoer rond de vaccinatie. ,,Er is een handvol koren............''
39686: SCHREUDER, AART - Eenige gedachtenisse van Aart Schreuder. Lunteren. 3 april 1891- 25 maart 1967
32018: SCHREUDERS, H. - Een vermanend woord. Tot de gemeente gesproken op vrijdag 3 mei 1946 naar aanleiding van de herdenking der bevrijding op 5 mei 1945 voor de Geref. Gem. te Veen.
32968: SCHREUDERS, H. - Een vermanend woord. gesproken op vrijdag 3 Mei 1946 naar aanleiding van de herdenking der bevrijding op 5 Mei 1945 voor de Geref. Gemeente te Veen.
40120: SCHREUDERS, L.C. - Rond de grijze toren. 1000 jaren geschiedenis uit de boeken van de buurt Ede-Veldhuizen.
65384: SCHRIJNEN, DR. JOS - Nederlandsche volkskunde. Eerste deel: (20) 316 blz. Tweede deel: (5) 361 blz.
65386: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
17100: SCHRIJVER, DRS. J.H. - Korte geloofsleer. Deel 1.
43315: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 43e Jaargang.
74848: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. 42e Jaargang.
34295: SCHRIJVER, J. (RED) - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het Huisgezin. Een-en-Dertigste Jaargang.
76217: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. Jaargang 29.
15545: SCHRIJVER, G. - De lichte last. Derde druk.
28907: DIV SCHRIJVERS - Postille 2002-20.3 Onder redactie van Kerk en prediking.
72426: DIV SCHRIJVERS - Postille 2004-2005 Onder redactie van Kerk en prediking.
72427: DIV SCHRIJVERS - Postille 2009-2010 Onder redactie van Kerk en prediking.
72429: DIV SCHRIJVERS - Postille 2010-2011 Onder redactie van Kerk en prediking.
76320: DIV SCHRIJVERS - Postille 20021-20.02 Onder redactie van Kerk en prediking.
72425: DIV SCHRIJVERS - Postille 2003-20.04 Onder redactie van Kerk en prediking.
42086: LINDENHOUT J VAN HOOFDREDAKTEUR MET MEDEWERKING VAN BEKWAME SCHRIJVERS - OUD en NIEUW geillustreerd Tijdschrift voor Neerlands jeugdten voordeele der weesinrichting te Neerbosch tiende jaargang met ondertitel tijdschrift tot gezellig onderhoed voor iedereen
65387: SCHRILL, ERNST (S. KELLER) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
35757: SCHRILL, ERNST (S. KELLER) - Uit Ruslands Steppen. Uit het Hoogduitsch door P.J. van Melle.
48741: SCHRÖDER, JOSEF - TIROL Naturkunst volkleben
65391: SCHRÖDER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65388: SCHRÖDER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
65389: SCHRÖDER, J. E. (PRED. TE ARNHEM) - Wandelen in het licht, door J.E. Schröder, predikant te Arnhem.
5784: SCHRÖDER, J. E. (PRED. TE ARNHEM) - Wandelen in het licht, door J.E. Schröder, predikant te Arnhem.
2590: SCHRÖDER, A. J. - Blikken in een hooger levensstand.
42247: SCHRÖDER, W.F. - De zending op de batoe-eilanden
65392: SCHROEDER, NICOL. GUIL. (GRONINGEN) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
19019: SCHROEDER, NICOL. GUIL. (GRONINGEN) - Institutiones ad fundamenta linguae Hebreaeae. In usum studiosae Juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder, Linguar. Oriental. et Ant. Hebr. in Acad. Groningana Prof. Ord.
45555: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
65393: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. Geïllustreerd door Henk Poeder.
35296: SCHROOVER, G. - Naar den Molen. Geïllustreerd door Henk Poeder.
65394: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
46911: SCHROTEN H DR. - Psalmberijming 1967 Geschiedenis van het ontstaan met voorvoor van de Voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het kerklied Dr P G Kunst
5582: SCHROTEN, H. - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht [...]. Door Hendrik Schroten, geboren te Zwollerkerspel.
48659: SCHROTENBOER, P. G. - A new apologetics: an analysis and appraisal of the eristic theology of Emil Brunner
65396: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
44882: SCHRUEDER J. C. - De overwiningsgedachten,bij johann cristoph blumhardt.
73848: SCHUBERT, F. L. - Katechismus der Musik-Instrumente oder Belehrung über Gestalt, Tonumfang, Notirungsweise, Klang, Wirkung, Orchester- und Sologebrauch der gebräuchlichsten musikalischen Instrumente
71607: SCHUER,J.L. - Nederlands merkwaardigste gebeurtenissen sedert bijna twee eeuwen vervattende een aaneengeschakeld verhaal der wisselvalligheden etc. , 1e druk, Ill.: 3 uitklapplaten en 1 portret. deel 3
65399: SCHUIL, J.B. - Jan van Beek. Geïllustreerd door Ton Hulse; 5e druk.
43629: SCHUIL, J.B. - jan van beek
44574: SCHUIL, J.B. - de katjans
65400: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
13276: SCHUILING, R. - Nederland, handboek der aardrijjkskunde. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk.
30242: SCHUIT, PROF. J. J. VAN DER - Dogma-geschiedenis.
65401: SCHUIT, J.J. VAN DER - Achter het Gordijn des doods.
65404: SCHUIT, PROF. J. J. VAN DER - Dogma-geschiedenis.
65405: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
33486: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Afscheiding - Doleantie. Getoetst aan het Handboek van het Kerkrecht der Doleantie.
39261: SCHUIT, PROF. J.J. V.D. - Het Verbond Verlossing. Antwoord op de vraag: twee of drie verbonden?
65409: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 4 ontmoeting met Guido Gezelle
65408: SCHULTE NORDHOLT, PROF. DR. J. W. - serie ontmoetingen met MYSTJCJ deel 2 ontmoeting met Jan Luyken
47257: SCHULTE, A.G - Kerken in Gelderland
47461: SCHULTEN, C. M, SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
48145: SCHULTEN, C. M SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
48159: SCHULTEN, C. M, SCHULTEN, J. W. M. - Het leger in de zeventiende eeuw
71887: SCHULTINK, A. DS. PRED GERF GEM IN NED - Heilig zijn o God uw wegen! zes preken, waaronder de afscheidspredicatie te Bruinisse, de bevestigingspredicatie te Gouda door ds. A. Geuze en de intredepredictie te Gouda.
72856: SCHULTS JR., U. - Het Byronianisme in Nederland. proefschrift met stellingen
65411: SCHULTZ, HANS JÜRGEN. - Een Kind is ons geboren. Kerstpreken uit de 4e tot de 20e eeuw.
22550: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende Fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
65415: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa, ook over Nederland, opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere om in Zijn kracht Hem te deinen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
65417: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende Fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen. Door H.J. van Schuppen, Ned. Herv. predikant te Lunteren.
22541: SCHUPPEN, G. VAN - De oordeelen Gods over Nederland. Afschrift van den brief van vrouw G. van Schuppen te Veenendaal. Aangaande de oordeelen Gods over gansch Europa, ook over Nederland, opdat de kerke Gods haarzelve schuldig kenne en wedergebracht worde tot den Heere om in Zijn kracht Hem te deinen en voor Hem te leven met eenparigen schouder.
65418: SCHUPPEN, HERMINE VAN - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
6655: SCHUPPEN, H. J. VAN HERV PRED TE GROOT AMMERS -LUNTEREN - De geopende fontein. Zes predikatiën voor eenvoudigen.
65414: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
32015: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland.
32012: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland.
14691: SCHUPPEN, G. VAN - De oordelen Gods over Nederland. Afschrift van den Brief van Vrouw G. van Schuppen.
36290: SCHUPPEN, HERMINE VAN - Er was een kind... Herinneringen aan mijn overleden dochter.
65422: SCHÜRER, EMIL - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1. Einleitung und politische Geschichte; 2. Die inneren Zustände; 3. Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur; 4. Register. 4 vols. complete.
65423: SCHURMAN, A. M. VAN - Eucleria, of uitkiezing van het beste deel met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde facsimele uitgave
65424: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
42456: SCHUSTER, T. & WEG, M. BIJ DE - Schaakhandboek. Geschiedenis van het schaken, schaaklexicon, basiskennis, taktiek en strategie, openingen, middenspel, eindspel
65428: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
40005: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...)den zevende Druck vermeerdert.
76279: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
23200: )SCHUTS JACOBUS A (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
38782: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
65425: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
65426: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
65427: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert.
21961: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het bescheiden deel der sieken. Ofte een onderwyzing, hoe ieder zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden de vertroosting des H. Geest mogten ontfangen; en op een goeden weg ter heerlykheid ingeleid worden. Den vierden druk verrmeerdert.
41402: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden. Door (...) Den vierden Druck vermeerdert.
43061: SCHUTS, JACOBUS (C.1675, ZIEKENBEZOEKER, 'S GRAVENHAGE) - Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden. Door (...) Den vierden Druk vermeerdert.
691: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
72031: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw, de banne Graft 1770-1810
65433: SCHUTTE, RUTGER (AMSTERDAM) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
690: SCHUTTE, RUTGER (AMSTERDAM) - Stichtelyke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen. By verscheidene gelegenheden gedicht, door R. Schutte. opnieuw muziek gesteld door Leonard Frischmuth
65434: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen. Bij verscheidene gelegenheden gedicht. Eerste deel, tweede en verbeterde druk. 1770, (58) 146 blz. Waarbij geb.: Tweede deel, tweede en verbeterde druk. 1764 (28) 208 blz. Waarbij:geb.: Derde deel, tweede en verbeterde druk, 1765 (62) 193 (9) blz.
47974: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
65435: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
65436: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen. Op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwyzen; by verscheidene gelegenheden gedicht. tweede verbeterde druk met daarbij 4e stuk 1794
65430: SCHUTTE, G.J. DR. - De Nederlandse Patriotten en de Koloniën een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65432: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht.
41093: SCHUTTE, RUTGER (1708-'84, AMSTERDAM) - Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. vierde en verbeterde druk
42249: SCHUTTE, G.J. DR. - De Nederlandse Patriotten en de Koloniën een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800
65438: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
65439: SCHUTTEVAÊR-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
13086: SCHUTTEVAER-VELTHUYS, N. - Kitty lost het op.
45930: SCHUTTEVAÊR-VELTHUYS, N. - Het leven een avontuur
65440: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
16268: SCHUTZ, H.L.C. - De broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernnhutters in Zeist A.D. 1746.
38584: SCHUUR, ANDREAS VAN DER - De boeken van de roepinge aller volkeren. Nevens andere Schriften, vertaeld en opgesteld door A.V.S. 1e en 2e boek
65442: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
24753: SCHUURLING, H. - Een zeer rijke opdracht voor de evangeliedienaar. Prediking over Ezechiel 33:11. Gehouden op 20-10-1963 ter gelegenheid van zijn 12,5 jarige arbeid aldaar.
74959: SCHUURMAN, J.A - Bijbelsch woordenboek voor het christelijke volk (2 delen)
65445: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
65443: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
6657: SCHUURMAN, M. (PRED. GEREF. KERK TE KAMPEN) - De uniform van Gods heiligen.
65448: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
65449: SCHUURMAN, M. (PRED. GEREF. KERK TE KAMPEN) - De uniform van Gods heiligen.
14364: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
16209: SCHUURMAN, DR. B.M. ZENDELING-LERAAR OP JAVA - Over alle bergen. Met inleidende levens- en karakterschetsen door div. personen.
25425: SCHUURMAN, M. - Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922.
33476: SCHUURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-'78, UTRECHT) - Noblilis Virginis Annae Mariae à Schurman. Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaica & Metrica, Editio retia, auctior & emendatior.
7718: SCHUURMAN, B. M. - Over alle bergen. Geschriften van dr. B. M. Schuurman, zendeling-leraar op Java. Met inleidende levens- en klarakterschetsen door Dr. H. Kraemer, Cs. Dryo Mestoko, Ds C. W. Nortier, G.J.A. Loggers-keers, L. de Hartog-Meijjes, Dr. J.A.C. Rullman, en een leerling
65450: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
44224: SCHUURMANS M - De eerste bloedigetuigevan madagascar
47471: SCHWARTZ, GARY - Rembrandt zijn leven zijn schildereijen Zijn kunst en zijn leven. Met 82 afbeeldingen naar schilderijen, etsen en teekeningen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
65452: SCHWARZ, GEROLD. - Mission, Gemeinde un Ökumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65453: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
16189: SCHWARZ, R. - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. Erster Band: Die Briefe bis zum Jahre 1547. Zweiter Band: Die Briefe der Jahre 1548-1555. Dritter Band: Die Briefe der Jahre 1556-1564.
42913: SCHWARZ, GEROLD. - Mission, Gemeinde un Ökumene in der Theologie Karl Hartensteins. Serie Calwer Theologische Monographien. Band 5.
65454: SCHWEITZER, ROELAND EN ANDEREN (RED.) - De Amerongse Oogst 1986. Hedendaagse beeldende kunst rondom het kasteel.
65455: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
44727: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus. Teilband 2. Das neue Testament Deutsch. Neues Gottinger Bibelwerk. 14., durchgesehene Auflage 2. Auflage dieser Bearbeitung 74.-81 Tausend.
45416: E. SCHWEIZER, J. SCHNIEWIND, K. H. RENGSTORF H. STRATHMANN, G. STÄHLIN. , H. W. BEYER, H. CONZELMANN, G. FRIEDRICH, A. OEPFE, H.-D. WENDLAND E.A - Das Neue Testament Deutsch. In 4 Bde. Göttingen, Vändenhoeck & Ruprecht, 1968, in-4to, 294 S. + 342 S. + 1 Falttaffel + 204 S. + 120 S., Original-Leinenband m. OU. ¶ 1) E. Schweizer, J. Schniewind, K. H. Rengstorf. Die drei ersten Evangelien. / 2) H. Strathmann, G. Stählin. Das Evangelium nach Johannes. Die Apostelgeschichte. / 3) P. Althaus, H. W. Beyer, H. Conzelmann, G. Friedrich, A. Oepfe, H.-D. Wendland. Die Briefe an die Römer und an die Korinther. Die kleineren Briefe des Apostels Paulus. / 4) J. Jeremias, H. Strathmann, J. Schneider, E. Lohle. Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer. Die katholischen Briefe. Die Offenbarung des Johannes.
48931: E. SCHWEIZER, J. SCHNIEWIND, K. H. RENGSTORF H. STRATHMANN, G. STÄHLIN. , H. W. BEYER, H. CONZELMANN, G. FRIEDRICH, A. OEPFE, H.-D. WENDLAND E.A - Das Neue Testament Deutsch. In 11 Bde.
65457: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts) de buik van parijss
65458: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts)zij excellentie eugene rougon
65459: SCHWENCKE, J. J. - Zola's werken. ( de Rougons-Macquarts jacht naar fortuin
65460: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
42493: SCHWENZFEGER, ALFRED - Over postzegels gesproken... derde druk
46678: SCHWINGE, GERHARD - Wie finde ich theologische Literatur. Zweite durchgesehene und ergänzte Auflage.
65461: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
36449: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) DOOPSGEZIND - Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering houdende op de Cingel, in de Son.
65462: SCHYN, HERMANNUS (DOOPSGEZIND PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De mensch in Christus. Of het geestelyk leven der gelovigen; in zyn natuure, eigenschappen, verscheide staten, toevallen en ziektens, hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de zalige eeuwigheid. In de voorreden worden eenige leerstukken der heedendaagse Mystiken onderzocht, en aan Gods Heilig Woord ter toets gebracht. Vermeerdert met eene zedige en rechtmatige verdeediging tegen de zoo genaamde rechte leere der ware mystiken, van den E. David Bramen. Door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden noemt, hunne vergadering houdende te Amsterdam, op de Cingel in de Son.Tweede uitgave. 1725 En: Zedige en rechtmatige verdeediging tegens den E. David Bramen. In welke overtuiglyk word bewezen I: Het onwaar voorgeeven van de oorzaak en't uitgeeven van zyn E. boek genaamt 'De regte leere der ware mystiken'. II. Zyn E. voorgewende onkunde van de hedendaagsche mystiken. Duydelyk ontdekt. III. Hun misbruyk aangeweezen: en de swarigheden tegens zommige hunner stellingen in de voorreden van myn boek 'De mensch in Christus' nader worden bevestigt, door Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden` noemt.
49162: SCHYN, HERMANNUS (1662-1727) - Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten in welke van den oorsprong naamen,onderscheidingen,eigene en byzondere leerstukken belydenissen en schrijvers alsmeede van den tegenwoordigen staat dier christenen in de Vereenigde Nederlanden die n Menno Simons MENNONITEN genaamd worden uitvoeriger gehandeld word door hermannus Schyn -- (...) zijnde deeze weede druk op nieuws uit het Latyn vertaald en met noodige aantekeningen ver meerdert doot GERARDUS MAATSCHOEN 2 e deel
50812: BIJBEL PSALMBOEK KERK VAN SCHYNDEL - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.met daarbij Catechismus 72 blz
72202: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. Die Heilige Schift nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers.
75613: SCOFIELD, C.I. (HRSG.) - Die neue Scofield Bibel mit Erklärungen. Die Heilige Schift nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers. fubfte
1344: CAMERON. NEIL 1854-1932 FREE PRESBYTERIAN CHURCH OF SCOTLAND - Verdediger van de waarheid. Levensbeschrijving en preken van wijlen ds. Neil Cameron. vertaald door J Kooistra met voorwoord van Ds C Smits
65465: SCOTS [NEW TESTAMENT]. - (Scots). The New Testament in Scots. Translated by William Laughton Lorimer.
73685: WADDLE SCOTT - Met een goed geweten
65467: SCOTT, TH. - De grond en de natuur van het geloof in den Heere Christus Tot opheldering der verschillende bedenkingen die het onvoorwaardelijk aannemen van Gods getuigenis worden tegengesteld. Uit het Engels vertaald.
65466: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. Köster Henke. 2 delen.
65468: SCOTT, W - Ivanhoe
65469: SCOTT, WALTER VERTALING VAN DR M P LINDO HERZIEN EN INGELEID DOOR DR JAN TER BRINK - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
72802: SCOTT, JOHN (1639-1695 ). - SCOTT, JOHN (1639-1695 ). The Christian Life. Part I. From its beginning, to its consummation in glory; together, with the several means and instruments of christianity conducing thereunto; with directions for private devotion, and forms of prayer Part 1
73600: LATOURETTE KENNETH SCOTT - The Nineteenth Century in Europe, Background and the Roman Catholic Phase,
23778: SCOTT, W - Ivanhoe
31606: SCOTT, S. - De verloofde. Uit het Engelsch door W.L.H. Köster Henke. 2 delen.
9146: SCOTT, WALTER VERTALING VAN DR M P LINDO HERZIEN EN INGELEID DOOR DR JAN TER BRINK - De bruid van Lammeroor. Meesterwerken van Sir Walter Scott met de voortreffelijke vertaling van dr M P Lindo herzien en ingeleid door Dr jan ter Brink Geillustreerde uitgave.
65470: SCRIVER, CHRISTIAN (1629-1693) - M. Christian Scrivers, Fürstl. Sächs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen Würde, tieffen und kläglichen Sünden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, Göttlichen heiligen Leben, vielfältigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und fröhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und tröstlich gehandelt wird. (...)
3355: SCRIVER, CHRISTIAN (1629-1693) - M. Christian Scrivers, Fürstl. Sächs. Ober-Hof-Predigers und Consistorial_Raths zu Quedlinburg, Seelen-Schatz: darinn von der menschlichen Seelen hohen Würde, tieffen und kläglichen Sünden-Fall, Busse und Erneuerung durch Christum, Göttlichen heiligen Leben, vielfältigen Creutz und Trost im Creutz, seligen Abschied aus dem Leibe, trimphirlichen und fröhlichen Einzug in den Himmel, und ewiger Freude und Seligkeit, erbaulich und tröstlich gehandelt wird. (...)
42890: SCRIVERIUS, PETRUS (1576-1660, HAARLEM, OUDEWATER) JACOB DUYM (1547-CA.1623) - Beschrivinge van ovt Batavien met de antiquiteyten vandien : mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der Hoog geborenen... graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc: Als oock een Corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen . beginnende vanden aanvang der Nederlandse beroerte tot den jare 1646 incluys met de Afbeeldinge der gouveneurs en ander chryschshelden.
44123: SCRIVERIUS, PETRUS 1576-1660 JACOB VAN OUDENHOVEN (CA1600-1690) - Oude en nieuwe beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland: midsgaders de opkomste, geslachte, regeeringe en daden der selver Graven, van Diederick den I. tot Philips den III. beschreven door den hoogh-geleerden heer Petrus Scriverius ne eerst uyt het Latijn on onse nederlantsche tale gebracht. als meede een vervolhg van de voornaemste geschiedenissen ,beginnende met deregeringe van Prins Willem den 1 en eyndigende met het sluyten van den eeuwigen Vrede beslloten tot MUNSTER Samengesteldt door J v O [= J. van Oudenhoven]. met een land-caertje van Holland,Zeeland en Vriesland als mede de conterfeyfels naer het leven van alle Graven,Gravinnen.Princen ende gpuverneurs der zelver landen alles in koper gesneden Uytgegeven door Mr PIETER BRUGMAN
76432: SCROGGIE, W. GRAHAM - The Psalms; Psalms I to CL volume 1-2-3-4-
21148: SCUPULI, L. (THEATINER-ORDENS-PRIESTERN). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, Französische, Engelländische, Niederländische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm Fleiß männiglichen zum höchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractätlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
65471: SCUPULI, L. (THEATINER-ORDENS-PRIESTERN). - Geistlicher Streit, nachmalen von unterschiedlichen in die Spanische, Französische, Engelländische, Niederländische, Indianische, und dann nach dem Original in die Lateinische. Von Herrn Olympio Masotto, Cleric. Regul. Theatin. Nun aber, nach eben diesem Exemplar treulich und mit besonderm Fleiß männiglichen zum höchsten Nutzen in die hoch teutsche Sprach gebracht, und mit vier Tractätlein vermehret. Durch einen Priester, Carmeliter-Ordens der Nieder-Rheinischen Provinz. (= Don Johann Edelweck). Cum permissu superiorum.
55855: H.W.SE - Nieuw Bijbels Dagboekje. 19e druk.
65472: SEARS, S - Het sterven van gewin
70705: ROMPA SEBASTIAAN - Satelliet Beeld Atlas van Nederland 73 satelietfoto's met topografische kaarten die tesamen geheel Nederland bedekt. 37x27 cm.
77484: SEDGWICK, OBADIAH. (1600-1657) - Ik sta aan de deur en ik klop
65475: SEEBERG, REINHOLD - Die Kirche Deutschlands im 19.Jahrhundert - Eine Einführung in die religiösen,theologischen und kirchlichen Fragen der Gegenwart
65476: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
65477: SEEFELD, HANS. - Leerzaam en mooi. Verhalen voor de jeugd.
31991: SEEFELD, H. - Blijde jeugd. Verhalen voor de jeugd.
35460: SEGERS, C.J. - Uw trouw is groot. 125 jaar Gereformeerde Gemeente te Lisse.
44596: SEGHERS, BARTHOLOMEUS - Den pelgrim van Sonien - Bosch naer de heylige maegd Maria te Jesus-Eyk door Bartholomeus Seghers, kanonik der abdy van Perk, pastoor van Jesus - Eyk. Op nieuw bewerkte en merkelyk vermeerderde uytgaef, door Philippus Kalvertos, priester.
65479: SEGNERUS, R. PAULUS (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus à R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verò Latinitate donatum à Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
38288: SEGNERUS, R. PAULUS (1624-'94) - R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. Waarbij geb.: Incredulus non excusatus, opus à R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate conscriptum, nunc verò Latinitate donatum à Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono.
65480: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
14867: SEGUR, MGR. DE - Het hedendaagsch Protestantisme, Uit het Fransch, naar de 13e uitgave. Door A. M. Dijkveld.
65482: SEIFERT, TRAUDL UND JOSEF EGON SCHULER: - Heilige in Kunst und Legende Stuttgart :
65484: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer. Maarten Seijbel, tekst Aart Veldman, foto's.
25367: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer. Maarten Seijbel, tekst Aart Veldman, foto's.
65485: SEIJEN, MELIS VAN - Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. De Noordwesterhoek. Trekschuit & paardentram
69633: SEILBERGER, J.J.P.A. - Het oplossen van schaakproblemen.Zelfmat in vier zetten door den schrijver opgedragen aan `De Maasbode`ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan.
77334: J.R.SEINE [EDS.].|VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs Ded Dedemsvaart.
65488: SEINEN, S.J. - Van Sidewendervelt tot Zijderveld Geillustreerd
29815: SEISS J.A. DR. (PRED. TE FILADEPIA)/ JONGE, N. DE - De komende Christus aangekondigd in het boek der Openbaring van Jezus Christus. Uit het Engels vertaald door N. de Jonge, predikant te Brussel.
41665: SELDENRIJK, DR. R. - Zorg en welzijn. Werken in de zorg en dienstverlening. als nieuw
65489: SELDENRIJK R DR - Genetische texhnieken en Christelijke etheik sleutelen aan erfelijkheid in gezondhidszorg en landbouw
65490: SELDENRIJK, DR. R. - Zorg en Omgan Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente
42609: SELDENRIJK, R. DR. - Organen en Weefsels op reis Een medisch-ethische afweging van de transplantatiegeneeskunde
70280: SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn Handboek a lles over het leven van Cal;vijn ontvangst en uitwerking van zijn gedachtegoed
62376: NEUSER DR. WILHELM H. UND DR. HERMAN J. SELDERHUIS - Ordenlich und Fruchtbar Festschrift für Willem van 't Spijker
65494: SELDERHUIS, H. J. - Calvijn een mens - derde druk
65493: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
73643: HERMAN J. SELDERHUIS - Melanchthon
73637: SELDERHUIS H.J. - Calvijn als asielzoeker
73636: SELDERHUIS H.J. - Oecumenische ecclesiologie
16270: SELDERHUIS, H.J. - Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Proefschrift Theol. Universiteit der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn.
37991: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - Liefde voor Gods Kerk.
42223: SELDERHUIS, HERMAN J. PROF. DR. - david, calvijn en ik
45558: SELDERHUIS, DR. H. J. E.A. - God in het midden
65495: SELGE, K.V. - Einführung in das studium der Kirchengeschichte.
31470: SELGE, K.V. - Einführung in das studium der Kirchengeschichte.
40104: SELMS, PROF. DR. A V.D. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
65498: SELMS A VAN DR. - JEREMIA deel 1- DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
65502: SELMS, PROF. DR. A V.D. - Jeruzalem door de eeuwen heen. Van voor koning David tot generaal Dayan.
65500: SELMS, A. VAN, DR. A.S. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - De Prediking van het Oude Testament. (P.O.T. Serie)
75512: SELMS, A. VAN, DR. A.S. VAN DER WOUDE, DR. C. VAN LEEUWEN EN DR. B.E.J.H. BECKING (RED) - De Prediking van het Oude Testament. (P.O.T. Serie)
65497: SELMS A VAN DR. - GENESIS deel 1-2 DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
40234: SELMS A VAN DR. - GENESIS deel 1-2 DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
70589: SELMS A. VAN - Job een praktische bijbelverklaring teksten toelichting
76507: EDWARD GORDON SELWYN - thornapple commentariesthe first epistle of st peter thornapple commentaries
65504: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
65505: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
19225: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus tertius. Secvl. XII-XV.
19226: SEMLERI, D. IOH. SAL. - Historiae ecclesiasticae selecta capita. Cum epitome canonum excerptis dogmaticis et tabulis chronologicis. Tomus secundus. Secul. VII-XI.
65506: SEMMELINK J. H. - prof. Dr. J. H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen proefschrift
65507: SEMMELINK, J.H. PROF. DR. - Onsterfelijkheid en opstanding
65508: SEMON, J. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding van Jakob Semon, door hem, op 23-jarigen leeftijd, te trekken uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht. Met vreugde in den Heere ontslapen te Havenberge, in den ouderdom van ruim 29 jaren.
65509: SEMON, JACOB - Bekeringsweg.
65510: SEMON, JAKOB. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
33389: SEMON, JAKOB. - Gods handelingen in de wonderlijke leiding. Met vreugde in den Heere ontslapen, te Havenberge in de ouderdom van ruim 29 jaren.
36384: SEMON, JACOB - Bekeringsweg.
74702: BORIS KARPOV; ALEKSANDR SENCOV - Unter dem gnadenreichen Schutz : dem Millennium der russisch-orthodoxen Kirche gewidmet.
10197: SENDEN, DR. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
65511: SENDEN, DR. L. - Muggen en vliegen. Deel 26. Wat leeft en groeit. De wereld van dieren en planten. Illustraties van Sj. Kuperus en 5 platen.
30381: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65513: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
65512: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
2880: SEPERUS, JACOBUS - Chrysopolerotus. Dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus.
69525: BOETJE H EN SEPP J - De Leidsche psalmen en gezangen. ten gebruikr in DOOPSGEZINDE GEMEENTEN
65517: SEPP, CHR. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
65515: SEPP, C. - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland van 1787 tot 1858. 2e druk
65516: SEPP, CHR. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
65518: SEPP, CHR. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
16272: SEPP, CHR. - Uit het predikantenleven van vroegere tijden. Aanteekeningen van Chr. Sepp.
26735: SEPP, CHR. - Bibliotheek van Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben, door Christiaan Sepp, Th. doctor en rustend predikant.
40352: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische Studiën
5566: SEPP, CHR. - Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Door Christiaan Sepp, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
6830: SEPP, CHRISTIAAN - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie in Nederland, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1858). Uitgegeven door Teyler's godgeleerd genootschap. Tweede druk.
65521: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
16273: SEPPELT, F.X./LOFFLER, K. - De geschiedenis der pausen. Nederlandse bewerking: P.J.A. Juffermans, leraar in de geschiedenis aan het seminarie 'Hageveld'. Voorwoord: prof. W. Nolet.
70394: SEPTUAGINT. - VETUS TESTAMENTUM GRAECE IUXTA LXX INTERPRETES. Textum vaticanum romanum emendatius edidit (...) C. TISCHENDORF. Editio alteraprolec0mena recognovit colilationem codicis vaticani et sinatici adjecit EBERARDUS NESTLEr.
72216: LICHTDRAGERS SERIE - Onvergetelijk, stichtelijke overdenkingen, 45 meditaties, tweede druk
59848: LICHTDRAGERS SERIE. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
42392: REVEIL-SERIE - Reveil-serie zesde tiental preken. Preken van o.oudvaders deel 6
40561: LICHTDRAGERS SERIE - Onvergetelijk 45 meditatioes van oudvaders
14301: REVEIL-SERIE - 1e 10-tal preken.
1853: REVEIL-SERIE - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van ds. G.A. Zijderveld Comrie-hellenbroek-Smytegelt-Costerus- Lodensteein en Groe
38399: REVEIL-SERIE - Reveil-serie.vijfde tiental predikaties
69732: LICHTDRAGERS SERIE - Verlos mij
69731: LICHTDRAGERS SERIE - n gebroken hart
28224: REVEIL-SERIE - Reveil-serie. derde tiental preken. Preken van o.a. , A. Hellenbroek e.a.
42393: REVEIL-SERIE - Reveil-serie vierdetiental preken. Preken van o.oudvaders deel 4
13929: LICHTDRAGERS SERIE. - Alles ten goede. In kruiswegen. 45 meditaties. Derde druk.
40562: LICHTDRAGERS SERIE - Hij alleen
40563: LICHTDRAGERS SERIE - t, Hijgend hert 2 e druk
59851: LICHTDRAGERS SERIE - vertroost mij
65522: SERMON BIBLE, THE - Fourth edition.
5646: SERMON BIBLE, THE - Fourth edition.
65525: SERNEE, DR. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
33200: SERNEE, DR. J.M. - De archieven van Kloosters en anderen stichtingen in Delfsland. Algemeen Rijksarchief. Door Dr. J.M. Sernee. Na haar overlijden voortgezet door Dr. S.W.A. Drossaers en Jhr. Mr. W.G. Feith.
65526: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
30129: SERRA-WILLIAMSON, H.W. - The touris guide-book of Spain. With town guides Road and railway maps.
65528: SERRURIER, CA - De pensées van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
48367: SERRURIER, CA - De pensées van Pascal 1de druk. Uitgegeven ter gelegenheid van de geboortedag van Pascal 1623 - juni - 1923.
65530: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
26395: SERVAES, A. - Oorlogskinderen. Door Anke Sevaes.
65531: SERVATIUS, T.J. EN ANDERE - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
31178: SERVATIUS, T.J. EN ANDERE - Jan Taffijn, De man Gods. Een prediker uit de dagen der hervorming. Serie "Het Hugenootsche Kruis"., nummer 1.t/m 12 m.o Beza-Marnic-Wendelmoet Farel oldebarneveld
75211: PHILIPPE SERVIUS - Philippi Servii... Amicus fidelis usque ad mortem, sive Modus juvandi moribundos, .
71957: MALAN SESAR - Ben ik of ben ik niet een Kind van GOD Theogenes of een een voudig en schrifttuurlijk antwoord op een ernstige vraag UIt Engels vertaald doo W van der Zwaag
65536: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
65534: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65535: SETERS, A. J. C. VAN - Prema naar "The book of an indian baby" - met 26 plaatjes naar pen-teekeningen van Elsie Anna Wood - derde duizend
65533: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-Indië
47036: SETERS, A.J.C. VAN - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters
48849: SETERS, A. J. C. VAN - POTHAN'S OVERWINNING - Een verhaal uit het volksleven in Britisch-Indië
48891: SETERS, A. J. C. V. S. - Hoe Nirmal het won!
65537: SETTEN, J.W. VAN. - Nieuwe oogst: nieuw zangboek voor de jeugd: bevattende 100 een-, twee- en driestemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten, met piano of harmoniumbegeleiding o.a. 1. Mies' verjaardag, 'En denk eens aan: een zwarte pop, Een griezelige nikker Stond zo maar op de stoel voor't bed vlak naast een groene knikker.'
65538: SEVENSTER, DR. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
65539: SEVENSTER, DR. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
6677: SEVENSTER, G. - Ethiek en eschatologie in de Synoptische Evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer. Proefschrift.
18216: SEVENSTER, DR. J. N. - Rome en de Vrije Bijbel
5785: SEVENSTER, DR. G. - De christologie van het Nieuwe Testament. Tweede druk.
5787: SEVEREIN, PROF. DR. J. - Principia. Wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap.
65540: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
15634: SEVERIJN, PROF. DR. J. - Waarheid, wijsheid en leven. Een bundel studiën opgedragen aan Prof. Dr. J. Severijn ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum op 19 oct. 1956.
21163: SEVERIJN, PROF. DR. J. (HOOGLEERAAR A/D RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT). - Principia. Wijsbegeerte inleiding tot de Godsdienstwetenschap.
52598: CATALOGUS VENDUHUIS SGRAVENHAGE, - CATALOGUS eener autographen verzamelin wlke op rechtelijk bevel publiek zal worden verkocht g waarbij eigenhandige of onderteekende brieven van Alva/Boerhave Jog v oldenbarnevelt anna maria Schuurman e.a op dinsdag 16 april 1935 des avonds te 7 uur in Pulchri studio aann het Lange Voorhout no 15 te s Gravenhage ten overstaan vaN DE nOTARIS j j m bRAUN
65544: SHAHINIAN, GARY RICHARD. - God, evil, and autonomous freedom : an examination of the views of Alfred North Whitehead in the context of contemporary discussions.
70567: SHAKESPEARE, W., - Dertig sonnetten van Shakespeare. Vertaald door J.Decroos. Met inleiding en aanteekeningen.
76415: SHAKESPEARE, WILLIAM. DULAC, EDMUND. - De storm. Vertaald door dr. L.A.J.Burgersdijk. Met platen naar aquarellen van Edmund Dulac.
4884: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. 2 druk.
4878: SHAKESPEARE, W. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door dr. L.A.J. Burgersdijk. Derde, op nieuw herziene druk.
40896: SHAKESPEARE, WILLIAM VA - The complete works of William Shakespeare. by W J Graig M A
41306: SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616); LEENDERT ALEXANDER JOHANNES BURGERSDIJK (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van Venetië. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
41307: SHAKESPEAREWILLIAM WILLIAM , WILLIAM (1564-1616); LEENDERT ALEXANDER JOHANNES BURGERSDIJK (1828-1900) - De werken van William Shakespeare / vert. door L.A.J. Burgersdijk Deel: I: Inleiding. Titus Andronicus. De klucht der vergissingen. Twee edellieden van Verona. Veel gemin geen gewin. Een midzomernachtsdroom. Romeo en Julia. De koopman van Venetië. De getemde feeks. Koning Jan. Koning Richard de Tweede. Koning Hendrik de Vierde, 1. Koning Hendrik de Vierde, 2. Koning Hendrik de Vijfde. Koning Hendrik de Zesde, 1. Koning Hendrik de Zesde, 2. Koning Hendrik de Zesde, 3. Koning Richard de Derde. deelII: De vroolijke vrouwtjes van Windsor. Veel leven om niets. Elk wat wils. Driekoningenavond of Wat gij wilt. Hamlet, prins van Denemarken. Eind goed al goed. Julius Caesar. Maat voor maat. Troilus en Cressida. Timon van Athene. Othello. Macbeth. Koning Lear. Pericles, vorst van Tyrus. Antonius en Cleopatra. Coriolanus. Een winteravondsprookje. Cymbeline. Koning Hendrik de Achtste. De storm. Venus en Adonis. Lucretia. Sonnetten. Een minneklacht. De verliefde pelgrim. Liederen bij eenige zangwijzen. De phoenix en de tortel Auteur:
42464: SHAMIR, ILANA & SHLOMO SHAVIT (RED.) - + Encyclopedie van de joodse geschiedenis. Ned.vert.& bew.H.C.Endedijk.
34696: SHAW, FERDINANDO - A defense of the judgement of the church of England in the point of ordination. Argued form her offices and practice. by which is plainly appears that she allows a divine inherent right in the presbyters office to ordain in answer to what anonymous author has objected against it in a letter to a friend. by Ferdinando Shaw.
59657: LEANNE. SHELLY - Joshua's Bijbel. Roman.
28442: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits. 2e druk
25770: SHELTON, L. R. - Hoe een dominee door God bekeert werd. Vertaald uit het Engels. Met een voorwoord van Ds. C. Smits.
65551: SHEPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
77126: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
22254: SHEPPARD, THOMAS - De ware bekeering vertoonende het klein getal der ware geloovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerden zondaren. Met een voorrede van Do. Willem Greenhill
42692: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE, NEW ENGLAND) - De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijeleykheid der zaligmakende bekeeringe; in 't Engels beschreven door ... Met een Voorreden van Do. Willem Greenhil, Om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Vyfde druk. Vermeerdert met een korte schets van 't geheele werk, waar by gevoegt is een tweeledige verhandeling van de waaragtige bekeeringe des menschen, volgens de ley-draad van de XXXIII. Sondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
76482: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. vierde Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
36249: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE, NEW ENGLAND) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. zesde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
36253: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. vijfde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
3950: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE, NEW ENGLAND) - De waare bekeeringe. op nieuw uit het Engels vertaald doorS Houtekamer
36254: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De waare Bekeeringe ontdekkende het kleyn getal der waare geloovige en de groote moeyelykheid der zaligmakende bekeeringe; In't Engels beschreven door T. Sheppard, In zijn leven, bedienaar des H. Evangeliums te Cambridge in Nieuw Engeland met een voorrede van Do. Willem Greenhill om zyn nuttigheid in het Nederduyts vertaalt. Tweede druk Vermeerdert met een korte schets van 't gehele Werk, waarbij gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de Waaragtige Bekeeringe des Menschen Volgens de 33. Zondag des Heydelbergse Catechismus door V.B.K.
14376: SHEPPARD, THOMAS - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
76018: SHEPPARD, THOMAS - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. In het Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald.
37516: SHEPPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII:1 en een zeer gewichtige brief.
45381: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - DE WARE BEKEERINGE. VERTOONENDE HET KLEIN GETAL DE WARE GELOOVIGEN EN DE GEVAARLIJKE STAAT VAN ONBEKEERDE ZONDAREN. 23 druk
38200: SHEPPARD, THOMAS (1605-'49, CAMBRIDGE NEW ENGLAND) - De gezonde geloovige zijnde een verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteindeIn het Engelsch beschreven door Thomas Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. zesde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk.
23061: SHEPPARD, THOMAS - Overdenkingen en Geestelijke bevindingen.
65564: SHEPPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII : 1 en een zeer gewichtige brief. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
65572: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
18752: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - A practical discourse of religious assemblies. Rector of St. George Botolph-lane, London
35488: SHERLOCK, WILLIAM (1640-1707, DEKEN VAN ST. PAULS CATH.) - Stichtelyke redenvoeringe Wegens het toekomende oordeel, door William Sherlock, doktor der Gódgeleerdheyd, Deken van Pauls Kerk, Meester van de Temple, en Kapellaan des Konings. Uyt het Engelsch vertaald, door Wm. Sewel.
64875: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
16669: SAFRAI SHMUEL - Das judische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels 152 pag ingn
49082: SHPPARD THOMAS FLORIJN, B. - THomass Shepard zijn leven,tijd,vrienden en werk
16710: SIBBES, R. (1577-1635) - Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Opnieuw uit het Engels vertaald door J. van der Haar, V.D.M. te Houten (U.)
65573: SIBBES, R. (1577-1635) - Geborgen inIhm
48014: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Volume 2
48015: SIBBES, RICHARD 1577-1635 - Works of Richard Sibbes. Edited with Memoir by Alexander B. Grosart).
48016: SIBBES, RICHARD 1577-1635 . EDITED WITH MEMOIR BY ALEXANDER B. GROSART). - Works of Richard SibbesExpositions and Treatises from portions of several of the epistles of Saint Paul
39955: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN) - Leere Der waarheid, In haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. (...) Den derden druk.
73381: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN/ AMSTERDAM) - Paradysse God-geleerdheid.Begrepen in de eerste belofte. Gen. 3. Met opening van den throon der Genade in het Bloed van Christus; tot behoudenis van Adam en Eva en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de grond en sleutel van alles, wat naderhand ge-openbaard is, onder de vaderen, Moses, de profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Testament. Tot onderrigtinge der christenen, en overtuiginge Israels, wegens de natuur en noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn offerhande het Koningryk verkrygen souw. Verhandeld door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums tot Amsterdam.
850: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Leere der waarheid, in haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de conscientie. Tot verligtinge, heiligmakinge, en vertroostinge der zielen. Den vijfde druk.
22996: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN/ AMSTERDAM) - Paradysse Godgeleerdheid Begrepen in de eerste Belofte Gen. 3 Met opening van den troon der Genade in het bloed van de Christus Tot behoudenis van Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven.
39061: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN-AMSTERDAM) - Het woord des Levens, Tot verklaringe en Betragtinge des Geestelijken en Eeuwigen Levens. Voorgehouden aan Allen Die van God geleerd willen zijn om Gode te Leven ofte, Om het eeuwige leven te verkrijgen, het zelve op Aarden te beginnen, en van deszelfs volkomenheid verzekerd wezen.
4082: SIBERSMA, HERO (1644-1728, HARLINGEN) - Het Euangelium beschreven door Joannes, verklaard volgens Moses en de propheten, ten dienste van het Oud en Nieuw Israel, door Hero Sibersma, predikant tot Amsterdam. Den eerste druk.
77686: EY)DEKSHEMIUS S FRZ GRIETHUYSEN SIBYLICE VAN - Hemelsche Troost Borne Tegenh de bangste Aen veechtinghe om de overblijfselen der Zonde Meteen schrpe Spooren tot eene Godtzalich leven Rom8 vers1-4 in 3 meditaties by formevan predikatien in goedeordre gheopent in dichte door GRIETHUYSEN SIBYLICE ect
65587: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN- (1581- BLENS B - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden.
46521: SIEBELINK, JAN. - Knielen op een bed violen. Roman. 39e druk
46858: SIEBELINK, JAN - Suezkade
49155: SIEBEN, C.J.M. - Verzameling van eenige brieven van Catarina Juliana Maria Sieben overleden te Harvey in Amerika den 3en april 1893, in den ouderdom van ruim 50 jaren. Geschreven aan E. Fransen, tegenwoordig leeraar bij de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
28360: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. Tweede druk.
36271: SIEBEN, C.J.M. - Aanspraak en raad van eene moeder aan hare kinderen en pleegkinderen en den weg van hare bekeering tot God. Door Mej. C.J.M. Sieben, geboren in Holland en overleden te Harvey (Amerika) den 2 april 1893. 6edruk.
75186: SIEBENGA J DR - Zo denkt en schrijft Dr.Siebenga over de veehouderij.
40615: SIEGERS, H. - De wijnstok en de ranken. over Johannes 15: 1-6
48675: FRANKENBERG LIC W / SIEGFRIED D C - Die Spruche en Prediger und hoheslied [Handkommentar zum Alten Testament in Verbindung mit anderen Fachgelehrten]
65595: SIEGLIN, DR. WILHELM - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. Fünfte unveränderte Auflage.
29020: SIEGLIN, DR. WILHELM - Schulatlas zur geschichte des altertums. 64 Haupt- unt Nebenkarten auf 28 Seiten. Fünfte unveränderte Auflage.
65596: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
20070: SIENKIEWICZ, H. - De minnares van den student.
45823: HILDEBRAND - N. BEETS - F. CARL SIERIG ILL. - Camera Obscura van Hildebrand Geillustraard door F. Carl Sierig[Facsimile-uitgave]
65597: SIERINK, K. DR. - Pastoraat als wegbereiding. De betekenis van Dietrich Bonhoeffer voor het pastoraat.
65598: SIERKE, DR. EUGEN - Schwärmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
28142: SIERKE, DR. EUGEN - Schwärmer und Schwindler zu Ende des achtzehmten Jahrhunderts
65600: SIETSMA, ANNE - Het zilveren erfgoed.
65601: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
7832: SIETSMA, K. - De zelfrechtvaardiging Gods.
65602: SIFFLE A.F. (1801-1872) (MIDDELBURG) - Albrecht Beiling, treurspel.
33973: SIFFLE A.F. (1801-1872) (MIDDELBURG) - Albrecht Beiling, treurspel.
76641: BROUWER SIGMUND - Verdwaald in Manhattum
65603: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
47364: SIIZOO, A - de antieke wereld en het nieuwe testament
65604: SIJBERSMA H - Handschrift aantekeningen 1901-1909 over de Rechtvaardiging 24 jan 1906-De Kerk- de Schepping-de Val Het Geloof- het Verbond inhoud geef pesoonlijke overtuigingen door van de auteur
48778: SIJDZES J H - Tropenrit 15 A.A.T. Wel en wee der A.A.T., Deel 2 Illustrated, maps. 128 pp.
73962: NENTJES SIJMEN - Augustinus en jij
65605: SIJMONDS DZN, K. L. / ARCHITECT B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
29025: SIJMONDS DZN, K. L. / ARCHITECT B.N.A. - Protestantsche kerkbouw. Met een inleiding van Dr. H. Berkhof Ned. Herv. Predikant.
75064: VAN DER SIJS, NICOLINE - Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN. met hertalingen van Piet Verhoeff
65606: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
65608: SIKKEL, J. C. - Dienst des woords
22129: SIKKEL, J. C. (DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Weleerwaarden Heer Ds. W. H. Gispen Jr. te Baarn.
65612: SIKKEL, J.C. TE AMSTERDAM - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
8424: SIKKEL, J. C.-487 - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
1616: SIKKEL, J. C. (DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - Vakorganisatie naar Christelijke beginselen. Toelichting bij de stellingen over "De patroons en de vakorganisatie", ten beste gegeven op den landdag der Nederlandsche vereeniging van patroons "Boaz", gehouden te Utrecht den 17den juni 1903. Overgedrukt uit "Boaz", orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Patroons Boaz.
2591: SIKKEL, J. C. - De Heilige Schrift en haar verklaring. Inleiding tot de verklaring der Heilige Schrift als het Woord Gods door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam.
31379: SIKKEL, J.C. TE AMSTERDAM - Het boek der geboorten. Verklaring van het boek Genesis. Bewerkt door J.C. Sikkel, dienaar des Woords te Amsterdam. 2 delen.
40108: SIKKEL, J.C. DIENAAR DES WOORDS TE AMSTERDAM) - ROMEINEN 2e druk
65613: SIKKEN, W. DR. - Midden in het leven
65614: SIKKEN, WILLEM - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
23474: SIKKEN, WILLEM - Het compromis als zedelijk vraagstuk. Academisch proefschrift.
42242: SIKKEN, W. DR. - Midden in het leven
65615: SIKKER J C - de Kerk des Heeren en de synodale organisatie der Ned Herv Kerk vieren twintig gesprekken van den Broederkrinh over de Reformatie der kerken
70808: HOCKING SILAS K. - Our Joe, (met illustratie)
42492: SILFHOUT, W. MR. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
37372: SILFHOUT, DS. W. - Zalig in leven en sterven. Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring.
65619: SILFHOUT, W. MR. - Arbeid als opdracht Christelijk-ethische beschouwingen over arbeid en arbeidsverhoudingen
76426: SILIUS ITALICUS , TIBERIUS CATIUS 25/26=101 - Silius Italicus: De Secundo Bello Punico
65620: SILLEVIS SMITT, DR. P. A. E.ROTTERDAM - DIAKONIE en OVERHEID referaat gehouden opde provinciale Diaonakle Conferentie der Gerformeerde Kerken in Zuid Holland 29 mei 1902
50804: BIJBEL MET SILVERSLOT - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect EVANGELISCHE GEZANGEN en vervolg bundel en de Catechismus.
65621: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
16274: SIMENS, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
65622: SIMMEN, RENÉ - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androïden en robots. Verzameld door René Simnmen.
12043: SIMMEN, RENÉ - Mens & machine. Teksten en documenten over automaten, androïden en robots. Verzameld door René Simnmen.
73697: HEENVLIEDT VAN SIMON (OOMIUS, SIMON (1628-1706, PURMERLAND-KAMPEN) - THeologico-politica dissertatio over de vrage Ofvden pausgesinden inndeze vereenighdeNederlande nietbehoordectoegestan teworden ectc
52576: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
52577: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
42758: CARMIGGELT SIMON - Alle orgels slapen , 111 .pp, paperback
45539: CARMIGGELT SIMON - Kleine avonturen aan de top
1630: SIMONIDES, SIMON (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
14374: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
65630: SIMONIDES, SIMON (1629-'75, ROTTERDAM, 'S-GRAVENHAGE) - De Wenende Maria Vertroost voorwoord Ds J Roos
65627: SIMONIDES, SIMON (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ziel onder een wolk. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.)
65628: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
43950: SIMONIDES, SIMON - Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heilige Tafel. Of oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H. Avondmaal.
53922: DR J. SIMONS - Bijbelsche Monographieën onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
65634: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65635: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
65632: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Bijbelsche Monographieën. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
65637: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
65638: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
3605: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
32829: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In het engelsch beschreven door Joseph Simons in leven predikant te London. En vertaald door Jacobus Koelman. Nieuwe onveranderde uitgave. Waarbij: Den donderslag der goddeloozen wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle. Het eerste deel met de hemelsche vreugde voor de gelovigen zielen. het tweede deel. beschreven door Cornelis van Niel. Tweede druk.
65639: SIMONS, THEODOR - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
65636: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
60950: MENNO SIMONS - Menne Simons tractaten over den doop,het avondmaal , enz. voorafgegaan Door eem kort levensbricht en M .S. ,,Uitgang vanhet Pausdom" twede vermeerderde druk
4485: SIMONS, GUILLIAUME (N.N.; J. NIKKEL; J. VERSLYPE) - Schat der armen of huismedicyn boekje van veelerhande medicamenten, om met kleine kosten zyn eigen Doctor te zyn, en velerleye Ziektens te genezen, Benevens eene aanwyzing, hoe men de gezondheid Lang bewaren kan. Derde druk, Vermeerdert met den Troost der armen; Behelzende Remedien, Tegen verscheide Ziekten, Wonden, Gezwellen, en andere Kwalen meer enz.
33662: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van eene verlatene ziel. In 't Engelsch beschreven door Joseph Simons, in leven predikant te Londen. En vertaald door Jacobus Koelman, leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nieuwe onveranderde uitgave.
5269: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en geneesing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 4en druk, van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
73170: SIMONS, A. F. - Zestal preeken met daaerbij achttal leeerreden echter zonder titelpagina
24001: SIMONS, THEODOR - Uit den oud-Romeinschen tijd. Schetsen uit het leven en van de zeden der Romeinen. Naar het Hoogduitsch van Theodor Simons door G.T. bruyn.
39452: DR J. SIMONS - Bijbelsche Monographieën onder leiding van Prof. Dr. Keulers. Opgravingen in Palestina. Dr J. Simons.
45125: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - De staat en genezing van een verlaten ziel. In 't Engelsch beschreven door J. Simons, predikant wel eer tot Londen. En vertaalt door Jacobus Koelman, leeraar der gemeynte van Sluys in Vlaanderen. Den 3en druk van menigvuldige drukfauten gesuyvert en verbetert.
9327: SIMONS, JOSEPH; NIEL, CORNELIS VAN (CA.1650, TIEL) - Bijbelsche Monographieën. Tor aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
72736: SIMPSON, WILLIAM VON LLUSTRATIE ANTON PIECK - De Kleinzoon 2dln Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes
72737: SIMPSON, WILLIAM VON LLUSTRATIE ANTON PIECK - De Baringn Geautoriseerde vertaling van Mr A W van Nes deekl 2
30624: SIMS MALKUS, AL - De libel, een verhaal uit Zuni.
46620: SIMS, GEORGE R. - De gedenschriften van een schoonmoeder. Uit het engelsch door Jacoba
73816: FERGUSON SINCLAIR B. - Groeien in genade
65642: SINE, TOM - De Nieuwe samenzweerders. Werken aan de toekomst, mosterdzaadje voor mosterdzaadje.
15164: SINGELS, N.J. LITT.CLASS. DR. RECTOR GYMNASII HIERONYMENSIS ULTRAIECTINI. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65643: SINGELS, N.J. LITT.CLASS. DR. RECTOR GYMNASII HIERONYMENSIS ULTRAIECTINI. - Otium Classicum III. Erasmi Roterodami Colloquia Undecim.
65644: SINGER, I.J - Josje Kalb (eerste druk nl)ø
74213: SINKE J P - Zijn daan getoond en trouwelijk geleis 100 jaar gerf gem 1907-2007 classes Goes-Middelburg-Tholen-dorecht-Ridderkerk en Rotterdam
6105: SINKE, M. - Het blijvende Woord. Ethische en maatschappelijke verkenningen.
74492: NIJENHUIS SINY TE - Luister mij vrij, Begeleiing van slachtoffers van seksueel geweld
40320: LAND VAN DER SIPKE - de bijbelverhalen door sipke van der Land met tekeningen van Bert Bouman
59536: LAND VAN DER SIPKE - De Mooiste gedichten over moeders van vroeger en later
72363: LAND SIPKE VAN DER - Auke vecht mee
65647: SIPKES, JELLE - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dêrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
33192: SIPKES, JELLE - Korte schets van mijn leven. Utwurke en taljochte troch Dr. J.S. Posma. Mei in bydrage oer it doarp Tearns en de skiednis dêrfan, gearstald mei help fan O. Santema.
65648: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske Wirdlûden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlûden klear te meitsjen om te brûklen by it Fryske ûnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in ûndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
19559: SIPMA, P. 1872-1961 - Fryske Wirdlûden.D'r is S. frege om in skrift fan fryske wurdlûden klear te meitsjen om te brûklen by it Fryske ûnderrjocht. S. hat dat dien mar freget no de help fan oaren om in ûndersiik yn te stellen nei de ^nderskate geaspraken fan it Westerlannesk frysk
65649: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
47006: SIRKS, PROF. DR. M.J. REDAKTIE - Het leven ontsluierd algemeene biologoie in populair wetenschappelijke vorm
47033: SIRKS, G.J. - Jaarkring in Rijmen, Houtgravures van Maria J. Everdingen
65651: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
28596: SITSTRA, H. - Teltsjes en rimkes fen Harmen Sitstra. Mei in foarwird fen Waling Dykstra.
48612: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
65652: SITTERT, N. J. VAN - Onderzoekingen over Crown-gall - analyse van DNA en RNA in de tumorcel
1631: SIXTUS, RIPPERTUS (DIENAAR VAN HET HEILIG EVANGELIE TE LEEUWARDEN) - Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen, door de tijdelijke dood naar het eeuwige leven. Naar de uitgave van 1649, Leeuwarden 12o, By Claude Fonteyne, ordinaris drucker der H. staten van Frieslandt. Herschreven door J. van der Haar, Hervormd predikant te Houten (U.).
45663: SIZER, STEPHEN - Het Heilige Land - een panorama - Tekst van Stephen Sizer Foto's van Jon Arnold
65656: SIZOO, JAN - Een familie uit Chisseau: roman over de strijd tussen hugenoten en katholieken in Frankrijk, 1556-1572 Met lit.
65654: SIZOO, A. - Augustinus leven en week
65655: SIZOO, A. - Levende Woorden van Augustinus - gedachten uit zijn preken verzameld ter gelegenheid van het zestiende eeuwgetijde van zijn geboorte
65653: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
74699: SIZOO, A.; BERKHOUWER, G.C. - Augustinus over het credo, Het enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool.
7870: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
76644: DUINEN SJ. VAN - Wat die je nu weer Martijn
76645: DUINEN SJ. VAN - Martijn en de vogelclub
74781: DUINEN SJ. VAN - De Geheime hut
77119: DUINEN VAN SJ - Verhalen voor jou
77120: DUINEN VAN SJ - Het Plan vn Alex
72542: SJARDIN, JAN ATLAS - Satelliet beeld atlas van Nederland
48272: JONG DE SJOERD - Veensch verleden un woord en beeld met medewerking van directie en redaktie "De Veenendaalse Krant"en Hans Wegen (foto-ondersteuning)
48613: JONG DE SJOERD - Van wol tot cholesterol. de geschiedenios van Solvay Duohar in woord en beeld
48623: JONG DE SJOERD - Van Veenebndaalsche Ijzerindusstrie naar AXA Stenman Holland
75191: JONG DE SJOERD - Verhalen uit de Vallei Want ik weet ook nogb te vertellen
69773: JONG DE SJOERD - VEENENDAAL binnen en buiten
28197: SJOERDS, FOEKE (1713-'70, SCHOOL-DIENAAR TE NYKERK IN OOSTDONGERADEEL) - Kort vertoog van den staat en de geschiedenissen der kerke, van de Scheppinge tot op Christus. Alles op den juisten rang van zynen tyd geplaatst, en in eene nauwkeurige aan-een-schakeling met de geschiedenissen der meest bekende oude volkeren. Waarbij Derde en laatste deel. Begrypende 't vervolg der geschiedenissen van de Romeinen tot op Augustus, en die van het Joodsche volk, tot aan de verwoestinge van Jerusalem.
44375: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propyläen Bibliothek der Geschichte).
65658: SKALWEIT, STEPHAN - Reich und Reformation mit 33 abbildungen (Propyläen Bibliothek der Geschichte).
74067: SLADENUS G. - Vallen en opstaan de praktijk van het christelijk leven
65662: SLAGBOOM, D. - Christelijke ethiek voor deze tijd.
65663: SLAGBOOM, D. DS. - Jodocus van Lodensteyn.
65665: SLAGBOOM, DS. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
14380: SLAGBOOM, DS. D. - Christelijke Ethiek voor deze tijd.
37145: SLAGBOOM, DS. D. - Jodocus van Lodensteyn.
76633: SLAGER, DS. J. W. (PREDIKANT VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Bevestiging )Ds Joh van der Poel) en Intrede te Syavenisse
75648: SLAGER, KEES EN SCHIPPER, PAUL DE - , Vissers verhalen. Over hun leven in de delta Aan de hand van verhalen wordt de geschiedenis duidelijk van de vissers in het begin van de 20e eeuw, die visten in de Wester-en Oosterschelde, het Hollandsdiep, de grevelingen en voor de kust. Met veel fotomateriaal.
65671: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van ds. J.W. Slager, predikant der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Werkendam.
65667: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een verkregen erfenis. Ziekbed en overlijden van Ds. J. W. Slager Predikant der oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Werkendam
21515: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Christus de ware Vrijstad en de Natuur van het H. Avondmaal.
76898: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) RIJSENM WERTKNDAM - NAFTHASLI een losgelaten hinde 7 preken
21745: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Enige aantekeningen uit het leven en sterven van twee kinderen des Heeren. t. w. Pieternella Neele en Aagje de Vries.
22583: SLAGER, DS. J. W. PRED VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) RIJSSEN - de heilige stad en de heilige linie handboekje voor eenvoudige bijbellezers die Catechetisch onderwijs volen
75646: SLAGER, KEES - Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw.
21513: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Een welgeboren man en zijn volmaakt werk. Predikaties en eenige aantekeningen.
48419: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Afscheidspredikatie op 11 augustus 1965 in de kerk van de Oud-geref.gemeente te Stavenisse
7371: SLAGER, DS. J. W. (LEREND OUDERLING VAN DE OUD. GEREF. GEM. VAN STAVENISSE) - Les origines de l'église évangélique du cameroun. Missions Européennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
65672: SLAGEREN, JACOB VAN - Les origines de l'église évangélique du cameroun. Missions Européennes et Christianisme autochtone. Proefschrift. ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Prof. Dr. W.R.O. Goslings, Hoogleraar in de faculteit der Geneeskunde, volgens besluit van het college van dekanen ter verdedigen op maandag 3 julie 1972 te klokke 16.15 door Jacob van Slageren (geboren te Wons (Fr.) in 1933)
43585: GUIRALDES RICARDO UIT HET SPAANS VERTAALD DOOR J.SLAUERHOFF - Don segundo sombra
69533: SLAVENBURG, J - De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen verborgen kennis. Met onder andere Gnosis - Katharen - Steiner.
77360: SLAVENBURG, J. & W. GLAUDEMANS - Nag Hammadi geschriftendeel 1 . Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag-Hammadi-vonst en de Berlijnse Deel 1: Jezus van Nazareth en Hermes Trismegistos.vijfde druk.
65675: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
65676: SLEE, J.C. VAN - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65673: SLEE, CARRY EN STAM, DAGMAR - De kinderen van de Grote Beer 3. Opgepast, ik lust een hele boekenkast.
65674: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
20247: SLEE, J. C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek. Met inleiding van Dr. S. B. J. Zilverberg.
26261: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger collegianten. Geschiedkundig onderzoek door J.C. van Slee. Bekroond door Teyler's Godgeleerd genootschap.
31603: SLEE, J.C. VAN - Diarum Everardi Bronchorstii. Sive adversaria omnium quae gesta sunt in academia Leydensi (1521-1627)
65678: SLEEBOS,P E.A. O.A DR W VLASTUIN - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het manifest van Eenheid. P.Sleebos, A.Plaisier, W.J.Ouweneel, Jan Zijlstra, Jos Douma, Hans Eschbach Win Vlastuin e.a.
65679: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
34762: SLEGERS-KWAKKEL, JENNY - Voor twee kwartjes Marijke? 2e druk.
32638: SLEIDAN, JOHAN (1506-'56) - Waerachtige beschryvinghe; Hoe dattet met de Religie ghestaen heeft: Ende oock met de ghemeyne welvaert; onder den groot-machtighen keyser Carolo de vijftte. Eerst van den hooch-geleerden Johan Sleidan in Latijn neerstelijck tsamen ghestelt: Ende voorts door M. Walter Deelen int Nederlants verduytleket; Tot Godts eere; ende profijt der selver natie. Hier is nu niewelijcr by-ghevoecht het sessentwintichste Boeck: Mitsgaders de drye boecken vande vier opperste keyserrijcken; te weten: Van Babylonien; Persen; Griecken ende Roomen: Mede beschreven door den selven autheur. De welcke voor desen tijdt noyt in inse Nederlantsche sprake gheweest zijn.
65685: SLIEDRECHT, J. VAN - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
34769: SLIEDRECHT, J. VAN - Adam en Christus. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.
65686: SLIEDRECHT, J. VAN - Waartekenen en zegelen. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 25-33
65688: SLIEDRECHT, J. VAN - Het gebed als ademtocht. Uw Enige Troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 45-52
75440: ZWAN VAN DER A PRED CHRGERF KERK SLIEDRECHT - Onbezweken Trouiw Op weg met aartsvader Jakob
72189: SLIEDRECHT, J. VAN - Licht over uw pad. 4e druk
46055: SLIEDRECHT, J. VAN - De kerkelijke tucht in verband met de betekenis en functie van de belijdenis. Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 26 april 1961 door J. van Sliedrecht (Hervormd Predikant te Baarn)
72065: SLIEDRECHT, J. VAN - Licht over uw pad. 17e of23e drukdruk.
14377: SLIEDREGT, C. VAN - Antwoord mij HEERE! 17 Overdenkingen over 1 Koningen 17 en 18.
65691: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65703: SLIEDREGT, J. VAN - Doelgericht geduichten
74117: SLIEDREGT DR C. VAN - Roeping en verkiezing
65693: SLIEDREGT, J. VAN - Vrouwen in de kerk.
65689: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
65701: SLIEDREGT, J. VAN - Licht over Uw pad. 15e druk.
65696: SLIEDREGT, J. VAN - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
65698: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon 3e druk.
65699: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
65700: SLIEDREGT, J. VAN - Mijn tijden zijn in uw hand.
74121: SLIEDREGT, DR. C. VAN SLIEDREGT-HOKSBERGEN MVR. J.A. - Is het wel voor mij? Geloofsonzekerheid vanuit de erkiezingsleer
65692: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon.
26522: SLIEDREGT, J. VAN - Door Moab naar Bethlehem.
17283: SLIEDREGT, J. VAN - Vrouwen in de kerk.
18617: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
24555: SLIEDREGT, J. VAN - Afscheid in Baarn op zondag 25 juni 1967 en Intrede in Ouderkerk a.d. IJssel op zondag 2 juli 1967.
26449: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon 3e druk.
26450: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
35799: SLIEDREGT, J. VAN - Mijn tijden zijn in uw hand.
40119: SLIEDREGT, DR. C. VAN - Calvijns opvolger Theodorus Beza. Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de Drieënige God. Kerkhistorische monografieën.
7866: SLIEDREGT, J. VAN - Uw koninkrijk kome. Ter nagedachtenis aan J. van Sliedrecht.
69468: ZWAN AVAN DER CHR GERF PRED TE SLIERECHT - Volohardend Vertrouwe Op weg met oudtestamentische gelovigen
65704: SLIGGERS M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
43258: SLIGGERS M H - Wat is hier op uw Over de eredienst liturgische formulieren en gebeden
45342: SLIGGERS JR., BERT - Haarlem bij gaslicht (1837-1914). foto's, ills.,reg
44647: SLIKKE IR C M VAN DER - Beknopte leerboek der groenteteelt
65705: SLINGERLAND, JOOP - Jan Lak en andere verhalen.
65706: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
17071: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds). 3e druk.
65707: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
42610: SLOOT- TE VELDE, KLAZIEN VAN DER - Goed voor kinderen over zorg en opvoeding in het gezin
48187: SLOOT, R. B. F VAN DER - middeleeuwse wapentuig
40726: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 5e druk.
31765: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 6e druk.
40560: SLOOTMAKER, W. - Het leven en sterven van Willem Slootmaker. 3e druk.
71524: SLOTEMAKER DE BRUINE, NICOLAAS AHASUERUS CORNELIS - Eschatologie en Historie in verband met enkele godsdienst Philosophieën in Duitschland sedert kant, proefschrift, ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit te Groningen, op gezag van den rector magnificus Dr. J.A. Barrau, Hoogleeraar in de Faculteit der Wis-en natuurkunde.
65710: SLOTHOUWER, IR. D. F. (ARCHITECT) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. Geïllustreerd met veel foto's.
6863: SLOTHOUWER, IR. D. F. (ARCHITECT) - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken. Geïllustreerd met veel foto's.
65711: SLUIER, TIPJE VAN DE - Lange levens, stille getuigen Oudere vrouwen in het verleden
37821: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - De Kerk van mijn vader
65722: SLUIJS, DRS. C. A. VAN DER - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
17398: SLUIJS, DRS. C. A. VAN DER - Huwelijk & Gezin. preken over de waarde van het huwelijk en gezin 3e druk.
74104: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED VEENENDAAL ROTTERDAM - Het huis van mijn vader over eengeestelijke erfenis met autobiografische noties
65719: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER - NED. HERV. PRED. VEENENDAAL ROTTERDAM - Reformatorisch leven in deze tijd Gereformeerde spiritualiteit
65720: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Kerk of afscheiding.
65717: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED - Uw poeping en verkiezing vastgemaakt
65712: SLUIJS, ANS VAN DER - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
65713: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde
65714: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
65715: SLUIJS, C.A. VAN DERIJK- - Charles Haddon Spurgeon, een Baptist tussen hypercalvinisme en modernisme.
65718: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED VEENENDAAL ROTTERDAM - De Prediking in de crisis Over de scheiding der geesten
1897: SLUIJS, DR. C. A. VAN DER NED HERV PRED ROTTERDAM - Dordt vandaag. Actualisering van de Dordtse leerregels. Over Godsverlichting te midden van Godsverduistering.
74115: SLUIJS DR C.A. VAN DER - Reformatorisch leven in deze tijd, gereformeerde spiritualiteit
69712: SLUIJS, D.E. / HOOFIËN, JACOB - Handboek voor de geschiedenis der Joden. tweede deel het Aziatisch Jodendom
69713: SLUIJS, D.E. / HOOFIËN, JACOB - Handboek voor de geschiedenis der Joden.. Derde deel. Joodsche geschiedenis. II. Het europesche Jodendom.
25338: SLUIJS, DR. C.A. VAN DER - Kerk of afscheiding.
13092: SLUIJS, ANS VAN DER - Wat Marjon vond. Tekeningen van Rie Reinderhoff.
29121: SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
45654: SLUIJS, C. VAN DER - Ontmoetingen van blijvende waarde
13090: SLUIS, G.M. VAN DE - Wat hij miste.
42756: SLUIS, P - Tropische zaadetende vogels
65730: SLUIS, J. VAN DER - De Ethische Richting. Eene studie door J. van der Sluis, predikant te Genderen. Beknopte, herziene uitgave.
65732: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Röell proefschrift met stellingen
65731: SLUIS, J. VAN DER - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
65729: SLUIS, J. VAN DER (PRED.OUDERKERK A/D IJSSEL) - Datheen en de Oud-Gereformeerden Christelijke Brochure-reeks " Ons Arsenaal" onder redactie van Dr. H. Kaajan en Dr. J. Waterink.
65727: SLUIS, G.M. VAN DE - Wat hij miste.
65723: SLUIS P - Tropische Zaadetende vogels 2e boekje
21827: SLUIS, G.M. V.D. - De vondeling.
14384: SLUIS, G. M. VAN DER (SCHUILMAAN VAN P V/D HOEK LEERDAM) - Bram Schelling.
25042: SLUIS, J. VAN DER - De Ethische Richting. Eene studie door J. van der Sluis, predikant te Genderen. Beknopte, herziene uitgave.
25604: SLUIS, J. VAN DER - Datheen en de oud-Gereformeerden. Door J. van der Sluis, predikant te Ouderkerk a.d. IJsel.
36961: SLUIS, W.H, VAN DE/SCHOUTEN, H. - Kerstverhalen. Everdien, de dochter van den orgelman door W.H. v.d. Sluis. en Toen de vlokjes vielen door H. Schouten.
44296: VISSER SLUITER C - Magreet
74296: VISSER-SLUITER C. - Giovanni (met tekeningen van Kees van Scherpenzeel)
65733: SLUITER, C. - Harm moet naar het internaat. Illustraties: Jaap Kramer
18594: SLUYS, W. G. J. - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
24607: SLUYS, W.G.J. VAN DER - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
29546: SLUYS, DR. C. A. VAN DER GEB 1942 PKN PRED TE VEENENDAAL - Gereformeerden zonder God. Over levensheiliging gesproken.
65737: SLUYS, L. VAN DER (1915-1995)NED HERV VOORGANGER - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
65738: SLUYS, L. VAN DER - Smaakt en ziet.
24816: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
25565: SLUYS, L. VAN DER (1915-1995)NED HERV VOORGANGER - Smaakt en ziet. 9 preken voorwoor Ds C Stelwagen
37788: SLUYS, L. VAN DER - Smaakt en ziet.
37946: SLUYS, K. - Het wonder van Boeckhout. Doorbraak van het Evangelie in Vlaanderen.
65742: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
11725: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van Dr. W. Drees. Vijfde druk.
71892: SLUYTER, WILLEM (1627-1673, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer en Winterl-leven . Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewpe; vam groote aemsienlijke steden. Credi mihi, bene vixit. Verciert met eenige Figuren en vermeedert met 43 bygevoegde Gezangen , van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sesde druk.
208: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Al de werken, o.a. buyten-eensaem huys- somer- en winterleven. Aenwijsende, hoe men op eene slechte en eenzame plaats; buiten op 't Land vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aanzienlijke Steden. Verciert met eenige Figuren, en met 43 bygevoegde Gezangen, van den Autheur, op deze Stoffe en Inhoud passende. De laatste druk. Nieuwe uitgave. Met eene levensbeschryvinge van den Dichter, uit aantekeningen van Hem en zyn geslacht opgemaakt.
20820: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Jeremia Klaeg liederen 1717 (12)34 En Lofsang der Heylige Maegd MARIOA 1717(6) 83 blz. en De triumpherende gezongen in twee Triumph gezangen over zijnr verrysenis en hemelvaert 43 blz en en Gesangen van heylige en godvruchtige stoffen. 1717 (16)292(12)
3652: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Inleidinge tot de verborgentheden der Heilige Schrifture des Ouden Testaments. Door Wilhelmus Sluiter, predikant te Rouveen.
65747: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
74459: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e Druk.
13991: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Alle zijn werken 9e druk
26689: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sede Druk.
1898: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Christelijke Doodts-betrachting. Met inleiding en toelichting door A.J.H.G. Ronhaar.
16487: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - De werken van W. Sluyter. Eensaem huys somer en winter-leven. etc. t de laatste druk nieuwe uitgave met eene levensbeschrijvinge van den dichter uit aantekeningen van hem en zyn geslacht
75280: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - Alle zijn werken 8e druk
209: SLUYTER, WILLEM (1627-'73, ROUVEEN, EIBERGEN) - SLUYTERS COMPLETE DICHT WERKEN =1731e druk
65751: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven
44586: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Zilvervosje door Rie Smaal -Meeldijk geïllustreerd door Adri Alindo tweede druk
65752: SMALBRUGGE, M - Altaar of tafel. Een geschiedenis van offer en reformatie
69793: SMALHOUT, PROF. DR. B. - Operatie ziekenhuis. Wat u moet weten voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een must voor de kritische consument :
1899: SMALHOUT, PROF. DR. BOB - Bijbelse tijdgenoten. 11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld en verlaart door B. Smalhout.
42537: SMALHOUT, BOB PROF. DR. - Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen Anti -Amerikanisme, anti-zionisme en anti-semitisme met een voorwoord van prof. dr. Bob Smalhout tweede, bijgewerkte druk
65754: SMEATON, GEORGE - The Doctrine of the Holy Spirit.
65755: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
23870: SMEDENBORGH, K. - Heintje Plezier.
9383: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
65758: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
65761: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
65760: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
65759: SMEENK, B.D. - Jeruzalem lofzang of roestige pot.
12097: SMEENK, B. D. - Jeruzalem. Lofzang of roestige pot.
20633: SMEENK, C. EN P. VAN VLIET JR. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
31541: SMEENK, C - In Kuyper's lijn.
6287: SMEENK, C - Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.-partij.
72899: MART SMEETS - .De kopgroep. Roman Zeven jaar na een zeer merkwaardig verlopen Tour de France komen enkele deelnemende wielrenners bijeen.
65763: SMEETS, F.TH.W.;GOOSEN, DR A.B.J.M.; BLANC, DRS P.M. LE - Lemborgh, Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht Gebonden in groen linnen met goudopdruk en stofomslag .
43641: SMELDERS, MIEP - Nonnie Dorsvliet
65764: SMELIK, DR. E. L. - Overjarige postille.
65765: SMELIK, DR. K.A.D PROF.(RED) - Met dopers aan Tafel bundel opgedragen aanProf dr J T Nielsen bij zijn afscheid
65766: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... Geïllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
43335: SMELIK, J. - Door de branding... , Ill.: Rotman, G.Th.
49211: SMELIK, J - Wie zich verhoogt........ Geïllustreerd door Henk Poeder
49216: SMELIK, J - Wie zicht verhoogt... Geïllustreerd door Henk Poeder. Vijfde druk.
65769: SMET, C. (PRIESTER) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
39938: SMET, C. (PRIESTER) - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant, Tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen ende verwoestingen. Kerkelyke Historie van Brussel, tot het jaer 1803. Leven van den H. Bonifacius, Bisschop, geboren tot Brussel. Door C. Smet, Priester, eertyds geassocieert met den heer Chesquiere, in het opstellen der Acta Sanctorum Belgii.
27012: SMETTERUS W. - De worstelende ziel. Ofte ziel-betrachtingen over de denckwaardige historie der worstelinge Jacobs met Godt Voorgestelt en deze tweede druck vermeerdert door Wilhelmus Smetterus benienaar des h. Evangelii binnen Buyrick
65772: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
48603: SMILDE, EGBERT - Leven in de Johanneïsche geschriften
17453: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over verbond en doop. Met een woord vooraf van prof. dr. K. Dijk.
65776: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
14385: SMINK, P. J. - Karakters uit den Bijbel.
75443: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Derde periode 1899-1919. Deel 6. Buitenlandse bronnen 1899-1914. R.P.G deel 128
75453: SMIT MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 derde periode achtste deel 1917-1919 eerste stuk R.P.G. 145
71665: SMIT, MARINUS - Waar gaat de rit naartoe Gisanne?
41016: SMIT, JACOB - 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
75891: BROCKHAUS W AANBEVELING DS W S SMIT - HUZAAR tegen wil en dank een verhaal uit den tijd den zevenjarigen oorlog tusschen Pruissen en Oosternrijk n=metvgekleurde plaatjes
65778: SMIT, DR. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
65779: SMIT, G. - XL Psalmen
40798: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelike liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
40799: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen / Johannes Hazeu Czn.op vier stemmen gebragt door den Shrijfschool-houder en zangmeester B Smit ; nieuwe compositie eerste deel derde uitgave Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
65786: SMIT, W.A.P DR - De Dichter Revius
42630: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
65782: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
56207: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtel?ke liederen / Johannes Hazeu Czn. ; nieuwe compositie Deel: Dl. 1en dl 2 Op vier stemmen gebragt door B. Smit
56208: HAZEU JOHANNES CORNELISZ. (1754-1835); B. SMIT - De nieuwe stichtelijke liederen, op vier Stemmen gebracht door den schrijfschoolhouder zangmeester B. Smit. nieuwe compositie. Eerste deel. Zevende druk.
75456: SMIT MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 derde periode achtste deel 1917-1919 tweede stuk R.P.G. 146
65784: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
70962: SMIT, ANNIE - Drie meisjes op een flat (met platen en een bandtekening van Hans Borrebach)
69662: SMIT, DR. W.A.P. - De dichter Revius proefschrift 1e druk
75509: SMIT, DR. H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Dl. II 1485-1585: Eerste Stuk, 1485-1558. (RGP, Gr. S. no. 86).
76127: SMIT. W. - De islam binnen de horizon (Een missiologische studie over de benadering van de islam door vier Nederlandse zendingscorporaties (1797-1951))
11588: SMIT, W. A. P. - Masscheroen 1941.
75446: SMIT, MR. DR. C. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919 Derde periode 1899-1919 zevende deel 1914-1917 R.P.G. deel 137
22214: SMIT, GABRIEL - XL Psalmen
23950: SMIT, J. / STROOM, G. - Op het netvlies getekend. 42 bekende Nederlanders beschrijven hun meest aangrijpende oorlogsfoto.
30377: SMIT, DAAN - Planten uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijving.
32741: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
34437: SMIT, P DE - De kerk des Heeren.
35636: SMIT, DR. H.W. - Over de Bijbelcritiek.
48825: SMIT, G. - XL Psalmen
41640: SMITC DR - De Afscheiding van 1834.5 e Deel: Documenten uit het archief Ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. vervolg
61082: MIJNDERS VAN WOERDEN DOOR TINEKE SMITH - Waar U ons zendt Het zendingswerk van mevrouw Mijnders van Woerden
65796: SMITH, JOHANNES (1630-1710, AMSTERDAM) - De stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot Offerhande en Bediening des Geloofs.Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den algemeenen sendbrief van denapostel JACOBUS Mitgaders de Geestekyke lente ofte Vernieuwinge van het gelaat des aadryks onder de heidenen vertoont uit Hooglied cap 2 vers 10-13
55047: GEOFFREY PARKER EN LESLEY M. SMITH (RED.) - De algemene crisis van de zeventiende eeuw
76433: SMITH, PASTOR JAMES ROBERT LEE - Handfuls On Purpose for Christian Workers and Bible Studemts series 1 t/m22 index volume
65797: SMITH, O. J. - Honger en dorst naar herleving - Gebed voor herleving en een passie voor zielen
65798: SMITH, U. - Het boek van Daniël.
71617: SMITH, M.H. - Studies in Southern Presbyterian Theology. (Diss.)met stellingen

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14