Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
68648: WENZ, HELMUT - Körpersprache im Gottesdienst Theorie und Praxis der Kinesik für Theologie und Kirche
48537: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
68649: WERCKSHAGEN, C. (HRSG.): - Der Protestantismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, in Wort und Bild, Herausgeber: Pastor C. Werckshagen,
73432: Romein de Hooghe-Jan van den Avelen de 6 zgn Vrome Kaarten o.a Wereldkaart( Statenbijbel) - 6 kaarten(1687) van Romein de Hooghe-Jan van den Avelen n.l 1Wereldkaart( prophetien vervulingen (paradijs met wereldbol Romein de Hooghe ) 2 Beschrijving van Oorsprong en volkeren- Jan van Avelen 3 Veertigjarige woestijnreis -Jan vanAvelen 4Jeruzalem Romeyn de Hooghe -5 Het beloofde land Jan vanAvelen- 6 De zendingsreizen.Jan vanAvelenie ,,Kaarten in Bijbels pag pag 216-223 Poortman noemde ze vreemde kaarten die hij aanduidt als Vrome kaarten.
73434: STOOPENDAAL DANIEL (1637-1693) Wereldkaert e.a.(Statenbijbel) - 1- de Wereltkaart 2-het Paradijs 3-De Woestijnreis.-4 Jeruzalem- 5-Het beloofde Land 6- De zendingsreize
53152: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - XiV Jahrgang 1934
53153: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 13e Jahrgang 1933
53155: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - 16e Jahrgang 1936
53151: Das Werf - - Das Werf - Monatschrift Der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft - XV Jahrgang 1935
68650: WERF, dr. J. van der - Oefeningen in het leerhuis.
68651: WERF, J. van der - Oefeningen in het leerhuis.
68652: Werff, B. van der. Dienaar des woords van de Gereformeerde kerk van Amsterdam-West - Heengaan of blijven. Ten afscheid
68653: WERINGH, Koos van - Albert Hanh
53230: DELTA WERKEN - Delta werken afleveringen 11 t/m 20
77215: KORNET G Werkendam - Van doleantiekerk tot bethelkerk 100 jaar kerk Gerformeerde Gemeente
38539: KIEBOOM J W.BOELVERKOPER WERKENDAM - Naftalie en Dudaim De inhoud in de loop der jaren bijeen verzamelt.uit de geschriften der vaderen en belevenissen van allerdag door boekverkoper J W Kieboom
71885: GANGEL J H F Pred te WERKHOVEN - Lof ter gedachtenis zijner heiligheid zestal leerredenen(feeststoffen)
68654: WERKMAN, Evert - Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, beschreven door Evert Werkman, met medewerking van Madelon de Keizer en Gert Jan van Setten.
68656: WERKMAN, Gerhard - Het land der gouden bergen.
68657: WERKMAN, H. - De haven uitgraven - De wereld van J. K. van Eerbeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937)
68658: WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Mérode. .
66475: STROTHMANN WERNER - Makarios-Symposium über das Böse : Vorträge d. Finn.-Dt. Theologentagung in Goslar 1980. Göttinger Orientforschungen : Reihe 1, Syriaca ; Bd. 24.
10346: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
37622: WERUMEUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaanse reis. Geillustreerd door J.O.S.
68663: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tristan en Isolde in het kort naverteld met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484
44924: WERUMEUS BUNING, A. - met z'n drieen .
46976: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tristan en Isolde in het kort naverteld met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484
68660: WERUMEUS BUNING, J. W. F. - Een boekje van het glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
68665: WESEL, A. van - Luister en Sieraad van Messias vertoond uit eenige plaatsen der H. Schrift nevens een uitbreiding over eenige andere Bybel-stoffen, door Adrianus van Wesel, predikant tot Amsterdam.
68666: WESEL, Adrianus van 1651-1710 Amsterdam - De Heerlykheid van die geen, die Geregtveerdigt zijn in Jesu Christo. Vertoont In de verklaring over het vijfde Cap. des sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere texten der H. Schriftuure, als Rom. 7: 4, Exod. 3: 2-5, Ps. 40: 7-9, Cant. 1: 2 en Joh. 3 : 14-15. Door Adrianus Wesel, Predikant tot Amsterdam.
68667: WESEL, Adrianus van 1651-1710 Amsterdam - Dertien ktrachtige en ziwlroerende predicatien waar van de meeste handelen over Lyden onzer Saligmakers JESU CHRISTI Nevens Rouw gedichtebn Door Adrianus Wesel, Predikant tot Amsterdam. Op nieuw in hedendaags Nederlands getrouwelijk overgezet door Jan van Vulpen te Woudenberg
26791: WESEL, A. van - Luister en Sieraad van Messias vertoond uit eenige plaatsen der H. Schrift nevens een uitbreiding over eenige andere Bybel-stoffen, door Adrianus van Wesel, predikant tot Amsterdam.
6674: WESLEY - Het leven van Johannes Wesley. Naar het Engelsch van Mevr. Frances Bevan. Met vijf platen.
68669: WESLINGH, P. - De lof van Gods genadige bestiering, in de Godvruchtige mildaadigheid, voorgesteld in eene Leerrede, over de Woorden van David, 1 Kron. XXX vers 13 en 14. Ter inwijding van het Lutherse Diakoniehuis te Amsterdam, uitgesproken in de Lutherse Oude Kerk op maandag den 13den van Louwmaand 1772.
68670: WESLY, JENNY E. - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie: Jenny E. Wesly. Tekst: Edward van Voolen.
28214: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Door dr. J.H. Wessel.
68671: WESSEL, A.M. - Verraad en dapperheid.
68672: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Door dr. J.H. Wessel.
12969: WESSEL, A.M. - Verraad en dapperheid.
33456: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel II: De Classes Appingedam en Pekela. 312 blz. Deel III: De Classis Groningen. 331 blz.
68673: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834-'69. Deel 2. Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland.
68674: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Overijssel. 1834-'69. Deel 1. De classis Zwolle.
68675: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen. Deel 1: De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken. 296 blz. Deel 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken. 351 blz. Deel 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken. 438 blz.
68676: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1 Middenstum 244 blzDeel II: De Classes Appingedam en Pekela. 312 blz. Deel III: De Classis Groningen. 331 blz.
7348: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Friesland. 3 delen. Deel 1: De classis Wanswerd (Dokkum) van de Afgescheiden kerken. 296 blz. Deel 2: De classes Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken. 351 blz. Deel 3: De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken. 438 blz.
68678: WESSELINK, Johan - Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen. De cultureele en economische beteekenis. Samengesteld onder de leiding van Johan Wesselink.
40070: WESSELIUS, Johannes (1671-1745) Leiden. - Purmerentse en Rotterdamse Kerkreedens, Over De Tydelyke Doot der Geloovige, De Uytgestrektheyt van Christus Preedikinge op Aarden. De Needrige Moses aangemoedigt door Aarons Hulpe En het Gesigte van den Macedonischen Man. By verscheyde Geleegentheeden, en op verscheyde Tyden gedaan Door Johannes Wisselius S:S: Theol: Doctor en Professor tot Leyden. Nu by een versamelt, en voor de tweede reyse gedrukt.
10339: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
236: WESSELS, A. M. - Een Merkwaardig Vijftal. Ds. Bern. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. Daan Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L. Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie in Zeeland.
1671: WESSELS, A. M. - Een merkwaardig vijftal Ds. B. Smytegelt, Ds H. J. Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke en Ds. L Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. 2e druk. Opnieuw bewerkt door H. M. Stoppelenburg.
68684: WESSELS, A.M. - Zeeland in den patriottentijd.
20791: WESSELS, A.H. (1819-1888, Pred. bij de Christ. Afg. Geref. Gem. te Rhijnsburg). - Geschiedenis der Christelijke kerk in de Nederlanden.
68681: WESSELS, A. M. - Waar de Schelde stroomt - Een bundel bijdragen tot de Historie van Zeeland
68683: WESSELS, A.H. (1819-1888, Pred. bij de Christ. Afg. Geref. Gem. te Rhijnsburg). - Geschiedenis der Christelijke kerk in de Nederlanden.
68686: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
20734: WESSELSZ, J. - Het leven van de aartsvader Joseph. Benevens enige Stichtelijke mengelwerken
68687: WESSELSZ, J. - Het leven van de aartsvader Joseph. Benevens enige Stichtelijke mengelwerken
68688: Westenbrugge, J. van - Tot Oranje vertrok
48847: Westenbrugge, J. van - Tot Oranje vertrok
77554: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers deel6 het levenseinde Jan vanEsch- Barend vanbn Asperen e a
77570: WESTERBEKE, Joh. - VISSERS van NOORDWIJK Het leven vanKlaas Noorhuis,Ds Cors Noordwijk ds E A Lazonder e.a.
23124: WESTERBEKE, Joh. MIDDELBURG - Een deur der hoop. De historie van de Openbaring.
2191: WESTERBEKE, Joh. - In de voorhoven des Heeren. Uit het leven van Jacob van de Velde. 1837-1912 ouderling Ledeboeriaanse gemeenten -1862 -gerf gem 1912
14859: WESTERBEKE, W. Uoderling te MIDDELBURG - Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk.
47169: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers het levenseinde en de verwachting van Jan van esch Florus de Wolf Jansje de Waard Agnita Johanna van der stelt Willenm Andries de Bakker barend van Asperen
25312: WESTERBEKE, Joh. - De Bruidegom komt! 150 jaar Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse. 2e druk.
76012: WESTERBEKE, JOH - Jonge zangers dee7 Jenny de HutbeWoonster-Reinier Buytelaa_Aaltje Zuidam-Jannigje Zondag em Reina Theodora vander Garde
43645: WESTERBRINK WIRTZ, J.M. - Marjootje wordt Marjó
46940: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Verzen
68705: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Verzen
68704: WESTERBRINK-Wirtz, J.M. - Flauwerd.
12970: WESTERBRINK-Wirtz, J.M. - Flauwerd.
68708: Westeringh, C. v. d. - ONDERZOEKINGEN OVER PLANTENGROEISTOFFEN - variaties van de polaire groep en hun invloed op het groeistof-transport
48653: Westerink, H. J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus
8073: WESTERINK, H. - Roep mij aan. Over de praktijk van ons bidden. Derde druk.
76925: WESTERINK, H. - De Tempelbouwers roman
35668: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan...
68717: Westerink, H. J. - Het Koninkrijk Gods bij Paulus
36878: WESTERINK, Ds. J. - Daniel profeet van het rijk van God.
20302: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz
68712: WESTERINK, G. - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de middeleeuwen met hare goederen
68713: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz
68714: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan...
68715: WESTERINK, H. - Je mag het geloven
68716: WESTERINK, H. - Tussen vriend en vijand. illustraties van Jan lutz - tweede druk
74193: WESTERINK H. - Open voor elkaar, over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap
1767: WESTERMAN, Adam (ov. 1635, Workum) - De lang beloofde dag, de lang gewenschte dag en de wonderdag. Predikatie over Lukas 2:7 (van de geboorte van Christus) En: De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus. Predikatie over Lukas 2:21.
68719: Westhoff J P G , Evelein C A en Pont Joh W Dr. redaktie - Stemmen uit de Luthersche kerk in Nederland driemaandelijsch tijdschrift met medewerking van vele predikanten en gemeentenleden 1 t/m 6 jaargangen
68720: WESTHOFF J P G - Doctor Maarten Luther met portret
48069: WESTHOFF J P G - Doctor Maarten Luther met portret
68724: WESTLAND, L. Jzn. - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen.
68723: WESTLAND, L. - Eredienst en maatschappij. Een onderzoek naar de visies van A.A. van Ruler, Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting en de beweging van Christenen voor het Socialisme. (Diss.) Summary in English.
68722: WESTLAND, Ds. J. - Gaat heen in deze uw kracht.
68721: WESTLAND, Drs. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.
38346: WESTLAND, Ds. J. - Gaat heen in deze uw kracht.
16343: WESTLAND, L. Jzn. - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen.
68727: WESTRICH, Josh - Blütenträume.
68729: WESTSTRATE, Ds. J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen.
23800: WESTSTRATE, Ds. J.C. - De verhoogde middelaar en zijn gaven aan wederhorigen.
31310: WEVERS. A. Jr. - Catalogus der Boeken geschonken aan de bibliotheek des oudheidkamer "Twente".
68731: WEVERS. A. Jr. - Catalogus der Boeken geschonken aan de bibliotheek des oudheidkamer "Twente".
68732: WEYTENS, F. H. C. - Inventaris van het archief van het huis Sparrendaal te Driebergen
68735: WEZEL, LEENDERT VAN - Dal van Dura. Novelle. Op haar laatste werkdag wordt een vrouw gevangen in tweestrijd tussen vergelding en geloof.
39257: WEZEL, Leendert van - Bladstil.
68734: WEZEL, Leendert van - Bladstil.
71000: WHEELER, JANUET D. - B illie Bradley als detective (bewerking van G.J. Werumeus Buning-Ensink, illustraties en bandtekening van C. Bosch van Drakestein)
71001: WHEELER, JANET, D. - Billie Brandley's vacantie-avanturen (lillustraties en bandtekening van Gretha Bosch van Drakenstein)
8211: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
68739: WHITE, MICHAEL - Leonardo, the first scientist
20344: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
45582: WHITE, E.G. - Het gebed des Heeren door E.G. White
33854: WHITE, James Edson - De komende Koning. Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo komen gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien henenvaren. Hand. 1: 11.
68736: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
68737: WHITE, E. G. - Schreden naar Christus.
68738: WHITE, E.G. - Het gebed des Heeren door E.G. White
46933: WHITE, MICHAEL - Leonardo, the first scientist
34441: WHITEFIELD GEORGE EN DE GREAT AWAKENING door VALEN, L.J. van - Zijn akker was de wereld. George Whitefield en de Great Awakening
46102: WHITEFIELD, GEORGo - E Letters of George Whitefield. For the Period 1734-1742.
68741: WHITLAU W. - Niet in de hemel, verkenningen in de wereld van de Joodse traditie
72101: WHYTE, ALEXANDER. - Bible Characters. Adam to Achan.- Gideon to Absalom- Ahithophel to Nehemiah = Joseph and Mary to James the lords brother - Stephen to Timothy - Oud lord characters
68743: WIARDA, Jan - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob. Academisch proefschrift, ter verdrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Leiden, op gezag van den rector magnificus, den hoogleraar Dr. J. H. Stuffken.
6746: WIARDA, Jan - Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob. Academisch proefschrift, ter verdrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Leiden, op gezag van den rector magnificus, den hoogleraar Dr. J. H. Stuffken.
71029: WIBAUT M. - Het gezellige huisgezin (de familie Mulder, met tekeningen van A.Hahan. Jr.)
73504: WOLTERS WIBRECHT - Der Heidelberger Catechismus in seiner ursprünglichen Gestalt, herausgegeben nebst der Geschiechte seines Ertes im Jahre 1563
68745: WICHE, R.T.P. - Eén of twee negaties in filosofie en natuurlijke taal?
40832: WICHELHAUS, Johannes (Licentiaat en privaatdocent in de theologie, 1819-1858) - Het sacrament van de heilige doop gehandhaafd tegen de aanvallen van de nieuwe wederdopers. Uit het hoogduits vertaald door Ds. D. van Heyst (Ned. Herv. predikant te Ommen).
38817: WICHELHAUS, Johannes - Zes preken. Uit het Duits vertaald door J. Dankers, met een historische inleiding door Dr. D. Kalmijn.
68748: WICHELHAUS, Johannes - Zes preken. Uit het Duits vertaald door J. Dankers, met een historische inleiding door Dr. D. Kalmijn.
68749: WICHEN, M. VAN DR, - Realistische theologievisie van A. G. de Hertog
72108: WICK, LORI - Fluistering in het maanlicht, waar de wilde roos bloeit
68750: Wick, Lory - Sabrina. Roman
37740: WIDEMAN, Michael Jacques Le Long (1665-1721) - De Bybelsche Keeten, der boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Aaneengeschakelt, Volgens den aardt en de Natuur der daarin achter eeen volgende saaken en geschiedenissen. Waarin, op een kortbondige manier, die inhoudt van de gatsche Bybel, van Boek tot Boek, en van Capittel tot Capittel, aangewezen werdt. Door Michael Wideman, Hof-prediker te Stolberg. Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long.
68751: WIDEMAN, Michael Jacques Le Long (1665-1721) - De Bybelsche Keeten, der boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Aaneengeschakelt, Volgens den aardt en de Natuur der daarin achter eeen volgende saaken en geschiedenissen. Waarin, op een kortbondige manier, die inhoudt van de gatsche Bybel, van Boek tot Boek, en van Capittel tot Capittel, aangewezen werdt. Door Michael Wideman, Hof-prediker te Stolberg. Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long.
66826: TOP Wiebrand - FIJN en Frisch Seksuksuele voorlichting onder Gereformeerde 1900-1965 academisch proefschrift Promotor prof dr.Ah van Deursen
39999: TOP Wiebrand - FIJN en Frisch Seksuksuele voorlichting onder Gereformeerde 1900-1965 academisch proefschrift Promotor prof dr.Ah van Deursen
16328: WIEGERAAD, B.J. - Een Calvinist op eigen houtje. Hugo Visscher (1864-1947). proefschrift gesinneerd door de auteur
44560: WIEGMAN, JAN - Versjes die wij nooit vergeten Verzameld en verlucht door Jan Wiegman
76467: BOSMAN A J HERV PRED TE FRAVENHAGE/ WIELDRECHT - Rede over Genesis 32 vers 10a gehouden ter hedening van zijne 25-jarige anbtbediening 17 febr 1924
8079: WIELENGA, Dr. B. - Ons doopsformulier. Tweede herziene druk.
68760: WIELENGA, D.K. - Het groote boek
68761: WIELENGA, D.K. - Het grote boek. Tekeningen van J. Veenendaal
68762: WIELENGA, Dr. B. - De Bijbel als Boek van schoonheid. vierde druk.
68764: WIELENGA, Ds. G. - Laatste woorden uit den arbeid van Ds. G. Wielenga. Uitgegeven en inleiding voorzien door Ds. D. K. Wielenga. Met portret en grafredenen.
68756: wielenga dr b - De heeer is waarlijk op gestaan
32710: WIELENGA, B. - Het brandend braambosch. Lezing over wat God gedaan heeft met zijn kerk in de eeuw der onafhankelijkheid.
41777: WIELENGA, D.K. - Het groote boek
68759: Wielenga, D.K - Het groote boek
78333: WIELENGA, B. - Ons Avondmaalsformulier. Door dr. B. Wielenga, v.d.m. te Arnhem.
68758: WIELENGA, B. - Het brandend braambosch. Lezing over wat God gedaan heeft met zijn kerk in de eeuw der onafhankelijkheid.
68757: WIELENGA, B. - De reformatie van '34.
48903: Wielenga, D.K. - Het grote boek. Tekeningen van J. Veenendaal
48904: Wielenga, D.K - Het groote boek
16345: WIELENGA, B. - De reformatie van '34.
68770: WIELHOUWER, J.C. - In nood doch gered.
68771: WIELHOUWER, J.C. - Veel schooner dan de mensenkinderen. Predikatie over Psalm 45: 3a door ds. J.C. Wielhouwer, predikant der Geref. Gemeente te Grand-Rapids (Noord-Amerika).
29143: WIELHOUWER, J.C. - In nood doch gered.
37543: WIELHOUWER, Ds. J.C. - Eben-Haezer.
28303: WIELHOUWER, J.C. - In nood, doch gered. Predikatie van Ds. J.C. Wielhouwer Predikant der Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids (Nord Amerika)
34674: WIELHOUWER, Ds. J.C. - Levensbeschrijving en Brieven. In leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Bevestigd 1906, Emeritus 1944.
26414: WIELHOUWER, Ds. J.C. - 6 augustus 1889 - 6 augustus 1939. ,,Eben-Haëzer''. Predikatie gehouden bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Geref. Gem. te Kalamazoo (Mich.)
29195: WIELHOUWER, J.C. - Veel schooner dan de mensenkinderen. Predikatie over Psalm 45: 3a door ds. J.C. Wielhouwer, predikant der Geref. Gemeente te Grand-Rapids (Noord-Amerika).
77301: Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA 40ee jaargang 1953
77302: Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA 20ee jaargang 1930
75055: SILEVIS SMITT Dr.P A E en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 1e jaargang 1911-12
75057: Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr.B WIELINGA 23e jaargang 1933
75058: SILEVIS SMITT Dr.P A E en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.K DIJK en Dr H J HOEK= Polman A D R A 23e jaargang 1950
65616: SILEVIS SMITT Dr.P A E en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 5e jaargang 1915-
65617: SILEVIS SMITT Dr.P A E en Dr.B WIELINGA - MENIGERLEI GENADE. Redaktie Dr.P A E SILEVIS SMITT en Dr.B WIELINGA 3e jaargang 1913
68774: WIENEN-HEEK, Gerrie. - Wie is mijn naaste?
73389: BUNGE van Wiep - Filosoof van Vrede de Haahse Spinoza
38630: WIERBITSKY, Corvin - De papenspiegel, vertoonende de Roomsche Kerk in hare ware gedaante, naar het Hoogduitsch van Corvin Wierbitsky, schrijver van 'Den Tachtigjarigen oorlog'. (Aangekocht uit het fonds van Otto Weisert) 4e druk.
73642: SIEBRAND J. WIERDA - Visier op de gemeente
24146: WIERSEMA, M. - Mijn lief, stout engeltje
68780: WIERSEMA, M. - Mijn lief, stout engeltje
77624: Houweningen/Koetsvend en Wiersema - Lange Nachten Verhalen over de geschiedenis der Joden
46466: Wiersema, Bert - De zenuwslopende zwemvierdaagse.
49217: Wiersema, Bert - De omgekeerde wereld.
46496: Wiersema, Bert - De schat van sterke Tjerk
78347: Wiersema, Bert - De tombe van de tempeliers
71778: WIERSEMA, BERT - Brandalarm in de Nachtr. Chris en Jorieke deel 6 Tweede druk
68782: WIERSINGA, Ds. W. A. - Omgang met den Bijbel. Tweede druk.
68784: WIERSINGA,H.A. - Op ooghoogte portret van een postmodern geloof
68787: WIERSMA, J.T. - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God. Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God. Een boek vol herinneringen voor hen die niet (meer) naar de kerk gaan, of voor hen die de troost die de kerk vroeger bood, missen. Maar ook kan het dienen als een degelijke basis voor godsdienstonderwijs.
68786: WIERSMA, J.T. / BREDSCHNEYDER, F.J.C. / LINDE, H. van der - Het raadsel der Joden. De verkiezing van Israël door J.T. Wiersma, de verwerping van Israël door F.J.C. Bredschneyder, de toekomst der Joden door H. van de Linde.
68785: WIERSMA, J.H. - Vergeet uwe Belijdenis niet. 3e druk.
46939: WIERSMA, PROF. DR. D. - Moord en sensatie (uit de 19e eeuw)
68788: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
68789: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde. Door P.J. Wierstra.
33203: WIERSUM, Dr. E.; KERSBERGEN, Dr. A.C. - De archieven van kerken en liefdadige instellingen. In 2 delen. Deel 1: 66 blz. Ing. Door Dr. E. Wiersum. 1932. Deel 2: 82 blz. Ing. Door Dr. A.C. Kersbergen. 1934.
46605: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOH. - De kindertuin handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel. Uitgave van H. Wierts Van Coehoorn, Hilversum, 1926, 5e en 6e duizend. Gebonden, linnen. Voorwoord van J. H. Gunning. Rijk geillustreerd met voorbeeldtekeningen
68791: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOH. - De kindertuin handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel. Uitgave van H. Wierts Van Coehoorn, Hilversum, 1926, 5e en 6e duizend. Gebonden, linnen. Voorwoord van J. H. Gunning. Rijk geillustreerd met voorbeeldtekeningen
68792: WIESER PAUL, ZENTRALSEKRETÄR - Handbuch der Reformierten Schweiz, Herausgegeben vom Schweizerischen Protestantischen Volksbund
68795: WIGHT, Sara - Gods souvereine Genade. Verheerlijkt in eene adelijke jonkvrouwe. Hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald.
34477: WIGHT, Sara - Gods souvereine Genade. Verheerlijkt in eene adelijke jonkvrouwe. Hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald.
68796: WIGHT, Sara - Gods souvereine Genade. Verheerlijkt in eene adelijke jonkvrouwe. Hare helleangsten en hare heerlijke verlossing. Uit het Engelsch vertaald.
68797: WIGMAN, A.B. - Zo leeft de Hoge Veluwe
68798: WIGMANS, CIL MARINUS - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel. Proefschrift.
68799: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei - Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
1846: WIJCHERS, J./Kat, S. - Het Bijbels namenboek3e herziendedruk
71395: WIJGH, HANNEKE - Het Kaïnsteken, mijn kleine oorlog
32421: WIJK, B.J. van - Zoals Gods vinger schrijft. Grepen uit de vaderlandse geschiedenis.
25869: WIJK, B. - De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen verhaald. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten. oude en nieuwe testament
74278: WIJK B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel deel 5
74282: WIJK B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel deel 6
2011: WIJK, B. J. van - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen). 35 korte beschrijvingen van Guido de Bres t/m Th van der Groe
2012: WIJK, B. J. van - Op reis naar het erfland.
47171: WIJK G. - CharlesHaddon Spurgeon zijn leven in beeld
14553: WIJK, B. J. van - GROOT bijbe;s dagboek illustratie Albert Wessels
26935: WIJK, B.J. van - Water en Vuur Donkere dagen over Walchren 1944
48410: WIJK B J - Lieske de boswachters dochter weelke bij de Baron mag logeren ,maar -- een kerstverhaal
68801: WIJK B J - Lieske de boswachters dochter weelke bij de Baron mag logeren ,maar -- een kerstverhaal
68810: WIJK, B. J. van - Gerrit van het heidedorp.
68802: WIJK G. - CharlesHaddon Spurgeon zijn leven in beeld
68807: WIJK, B. J. van - VOGELS in de Natuur
68816: WIJK, J. M. van - Teken van Gods trouw. Relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940.
68805: WIJK, B. J. van - Op reis naar het erfland.
68806: WIJK, B. J. van - Geslagen, maar geen pijn gevoeld. Een episode uit de oorlogstijd.
71028: WIJKER. W. - In dinest van den prins (opnieuw bewerkt, geïllustreerd door W. Hardenberg)
71027: WIJKER, W. - De nieuwe jongen (geïllustreerd door Willem Hardenberg)
71030: WIJKER W. - De witte olifant (opnieuwe bewerkt, geïllustreerd W.K. de Bruin)
68819: WIJLEN, Ton van - Door de bossen van de lage landen.
68820: WIJMA, J. - Onze spreekwoorden. Korte verhalen voor de middelste klasse der lage school. Zevende druk.
29759: WIJMA, J. - Onze spreekwoorden. Korte verhalen voor de middelste klasse der lage school. Zevende druk.
68822: WIJMANS, H.A. - Domme Sytse.
68823: WIJNANDS, Wim - Met Alva's bril naar de t.v. met illustraties van Corrie van der Baan
68824: WIJNANDS, Wim - Beweging om een driewieler. met illustraties van Hein Kray
68825: WIJNANDS, Wim - De wedstrijd.
12978: WIJNANDS, Wim - De wedstrijd.
12977: WIJNANDS, Wim - Beweging om een driewieler. met illustraties van Hein Kray
12976: WIJNANDS, Wim - Met Alva's bril naar de t.v. met illustraties van Corrie van der Baan
43736: WIJNBEEK, D. - De nachtwacht de historie van een meesterwerk door D. Wijnbeek
30672: WIJNBEEK, D. - Leidens ontzet.
68826: WIJNBERG, S. - De Joden in Amsterdam - een studie over verandering in hun attitudes THE JEWS IN AMSTERDAM - A STUDY ON THE CHANGES OF THEIR ATTITUDES
1729: WIJNEN, J. H. (pastoor te Limbricht) - De Godsdienstleer voor de Katholieke jeugd. Eerste uitgave.
68827: WIJNEN, J. H. (pastoor te Limbricht) - De Godsdienstleer voor de Katholieke jeugd. Eerste uitgave.
74759: THIEME FJ F Pred te Wijngarden - WEEES GETROUW een belijdenisgeschenk voor de jeudige lidmaTEN MER EENE VOORREDE VAN f c a pANTEKOEK PRED TE aMSTERDFAM
32584: WIJNMAALEN, Ds. A.J.Ned Herv Pred Maargtensdijk - Wonderen van genade. Overdenkingen.50 jarig ambtsjubileum
25306: WIJNMALEN-VAN DEN HEUVEL, N. - Een wonder van genade. Uit het leven van N. Wijnmalen-Van den Heuvel Door Ds A J Wijnmalen en verslag van de begrafenis.Ds F Mallan,DsJ Roos 2e druk
38029: WIJTING L 1873-1959) oefenaar Gerg Gem door OTTEN, A./VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee vissen. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
76357: VENING Wil - een misje in de hogerwinter geikusstreerd door Reint deJong
33293: WILBREE, B. - De wilde Roos.
19766: WILCOCK, Thomas - Honigdroppelen uit den rotssteen Christus. Korte vermaningen aan alle heilbegeerigen en bekommerden. Vertaald uit het Engelsch van Thomas Wilcock. Derde onveranderde druk.
39433: WILCOCKS's, Thomas. - Honingdroppelen uit de steenrots Jezus Christus of een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars. uit het Engelsch vertaald. Naar den Veertigsten druk. Derde druk.
24696: WILCOCKSON, A. - Geloovige bastaards en ongeloovige kinderen door mr. A. Wilcockson. Uit het Engelsch. Met een voorwoord van E. Fransen, Gereformeerd leeraar te Kampen. 2e druk
68833: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers. talrijke illustraties in kleur en z / w . Vertaald uit het Engels door M. de Kuyper - Snel. illustratieverantwoording , ISBN 901001582,
38863: WILDE, H. de - Om de vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt.
68836: WILDE, W. Leeraar aan 't Gumnas. te Katwijk - De Waarheid gehandhaafd tegen Dr.Gunning's ,,Verweer"
68837: WILDE, W.J. DE DR. - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien door Dr. W.J. de Wilde Ned. Hervormd predikan te 'S-Gravenhage tweede druk
68838: WILDE, W.J. DE - De Messiaansche opvattingen der Middeleeuwsche exegeten Rasji, Aben Ezra en Kimchi vooral volgens hun commentaren op Jesaja. (Diss. Univ. Groningen).
68834: WILDE, H. de - Om de vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt.
68835: WILDE, W. J. de - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien. Tweede druk.
74452: WILDE A. DE - Das Buch Hiob, Eingeleitet, übersetzt und erläutert, OudTestamentische studiën namens het oudtestamentisch werkgezelschap in Nederland Uitgegeven door A.S. van der Woude Groeningen deel XXII
42794: WILDE, W.J. DE DR. - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien door Dr. W.J. de Wilde Ned. Hervormd predikan te 'S-Gravenhage tweede druk
68841: WILDEBOER-Luitingh, Mevr. - Jongensstrijd
39221: WILDEBOER-Luitingh, Mevr. - Jongensstrijd
74039: WILGENBURG D. - De schaapskooi van de goede herder
78383: WILGENBURG D. - De buit vanoverewonnen land
71025: WILGO, JOHAN - Een week vol verassingen (geíllustreerd door Pol Dom
41948: BRAKEL A WILH - Redelijke Godsdienst Bijbels dagboek samen gesteld uit zijn grote werk
78028: BROES Wilheim (1766-1853 Amsterdam) - LEERREDENEN intwee delen
54081: [DURER.] WAETZOLDT WILHELM. - Dürer und seine Zeit.
55249: GOETERS WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
58923: Kohls Ernst-Wilhelm - Die theologie des Erasmus 2 anmerkungen und register
58924: Kohls Ernst-Wilhelm - Die theologie des Erasmus 2
55250: Goeters Wilhelm - Der Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande Bis zum Labadistischen Krisis 1670
68843: WILHELM. D - Emerging Indonesia new and enlarged edition
58982: KOLFHAUS D. WILHELM - Vom Christlichen Leben nach Johannes Calvin
58983: Kolfhaus D. Wilhelm - Vom chrislichen Leben nach Johannes Calvin
78331: OTT WILHELM - Gebet und Heil. Die Bedeutung der Gebetsparänese in der lukanischen Theologie in the series "Studien zum Alten und Neuen Testament" vol.12
75228: KAMPHUIS Maria Wilhelmina - In de kloof vande steenrots Gods leidingen met Maria wilhelmina Kamphuis
78243: WINTER NICOLAAS SIMON van enMERKEN LUCRETIA WILHELMINA van - TOONEEL POEZY Het belegder stad Leidenp- Jacob somaszoonMonzonga op dekoningklijke slaaf- De Camisards en Maria van Bourgondien Gravine van Holand
68844: WILHELMINA - Moederzegen en andere verhalen.
37681: WILHELMINA - Moederzegen en andere verhalen.
34698: WILHELMIUS, Johannes (1671-1754 Rotterdam) - 't Prent van een getrou leeraar, uit Joh. V:35. Ter gelegenheid van den eerwaardigen godvruchtigen, zeer geleerden heer Lucas Leemaen, in zyn E. Leven getrou leeraar van Jesus Gemeinte te Rotterdam, Opgemaakt door zyn ambtgenoot Johannes Wilhelmius S.S. Th. Doct. Bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam.
3590: SCHORTINGHUIZEN Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) - Geestelijke gezangen tot ontdekkinge, overtuiginge, bestieringe en opwekkinge van allerlei soort van menschen, als ook bekeerden, alsmeede eenige beknopte gezangen over de voornaamste Goddelijke waarheden. Waar achter nog gevoegt is een lijkgedicht over den dood van den eerw. Godz. Sicco Tjaden. Nieuw uitgave.
68848: WILHELMUS - Het Wilhelmus Neerlands volkslied geillustreerd door G Westermann Gecalligrafeerd door Tiny ten Have
77617: FRIEDRICH WILHELN - Kurzweilige und wahrhafte Beschreibung der schachten ect
71019: WILKEHUIS C. - Het gezin aan de veenplas (geïllustreerd door Nans van Leeuwen)
32991: WILLCOX, Thomas - Honing uit de rots Uit het Engels vertaald door J. de Jager. cderdedruk.
2755: WILLE, J. (lector in de Nederlandsche taal- en letterkunde) - Marnix' byencorf. Openbare les gehouden den 18den october 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met herdruk van G. Hervet's brief.
48160: Zusters van Sint Jozef kardinaal Willebrands - Honderd Jaar Zusters van Sint Jozef Amersfoort 1878-1978Jubileumboek
68852: WILLEKENS, Dr. Emiel - Hendrik Conscience en zijn tijd. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883 - 1983 samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt.
46815: MERODE DE WILLEM - De donkere bloei
46816: MERODE DE WILLEM - De overgave
2367: TEELINCK WILLEM - De praktijk van het Heilig Avondmaal. Vier predicatiën over de woorden des Heeren "Doet dit tot Mijn gedachtenis" Twintigste druk.
41315: Willem otto,wilh heimburg-d.harrting.jacobus de vos,magd thoresen en willem van leer - deel 2 bijeengebracht -novvellen van willemotto,wilh heimburg-d.harrting.jacobus de vos,magd thoresen en willem van leer warendorf,s novellen bibliotheek
2487: HUNTIINTON Willem - God de kassier van de armen of Geloofsbank Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de Goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H. J. Budding.
69932: BLIJDORP JAN WILLEM - Spelen met vuur
62467: NIJENHUIS Willem - ADRIANUS SARAVIA(c 1532-1613) Dutch Calvenist first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
73893: BOUWHUIS JAN EN WILMINK WILLEM - REVIUS NU 400 jaar geleden
60968: MERODE DE WILLEM - De donkere bloei
68854: WILLEMS, Dr. J. H. J. - Bernard ter Haar 1806 - 1880, Predikant / Poëet / Professor.
11174: WILLEMS, Dr. J. H. J. - Bernard ter Haar 1806 - 1880, Predikant / Poëet / Professor.
4495: WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
2896: WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) - Eene keurige verzameling van. Eenige uijtmuntende predicatien. binnen Middelburg bij verscheijde gelegenheden(1768
68859: WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68861: WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. tweededruk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68858: WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68860: WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. tweededruk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
48141: MISKOTTE K H--- Meiden willen van der - Omde kracht van het weerwoord de aanhoudende actuaklitiet van K H Miskotte 1894-1976
53716: DOD WILLIAM - The beauties of history, or, Pictures of virtue and vice : drawn from examples of men eminent for their virtues, or infamous for their vices : selected for the instruction and entertainment of youth by the lateWilliam Dod
73782: BURTON DS. WILLIAM - Gods Allerheiligste Rustdag
34876: WILLIAM - A Sermon preached before the Right Honourable the Lords assembled in Parliament, in the Abbey Church of St. Peters, Westminster, Upon the Fast-day appointed April 10. 1678. By William, Lord Bishop of St. Davids.
65545: SHARP JOHN HOPKINS WILLIAM - SERMON Preached on the day of the PUBLIC FAST april yje 11e 1679 at St Margarets Westminster beforte the Honoura BLE HOUSE OF COMMONS by John SHARP ect LONDEN Walter Kettiby 1679 51 blz WAARBIJ Hopkins William Sermon preached bestore the Lord Mayor Aldermen and Citizens of the City of Londen in the Parich Church of A Mary le Boe 3 september 1683 ect Walter Kettiby 1683 32-38-40 blz
68862: WILLIAM - A Sermon preached before the Right Honourable the Lords assembled in Parliament, in the Abbey Church of St. Peters, Westminster, Upon the Fast-day appointed April 10. 1678. By William, Lord Bishop of St. Davids.
68864: WILLIAMS, Lt-Kol, J.H. - Elephant Bill. Met 6000 olifanten in de jungle van Birma. Geautoriseerde vertaling uit het Engels van J.F. Kliphuis
4437: K(EMP), Willibrordus (deken te Utrecht, overl. 1747) - Het geestelyk manna voor de hongerige zielen: of de christelijke waerheden, getrokken door een naukeurige opmerking uit de werken der apostelen, en aen de geloovigen voorgesteld door W.K.
74679: WILLIGEN, M.A. VAN - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph. Een fililogisch commentaar en vertaling, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
414: WILLIGEN, A. van (Ned. Herv. Rijssen) - Een bundeloverdenkingen it de jaren 1923-1933
75252: WILLIGEN, A. van (Ned. Herv. Rijssen) - herinneringenm AAN DE AFGELEGDFE GELOOFSBELIJDENIS
77983: WILLIGEN, M. A. VAN / AMBROSIUS. - Ambrosius - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph.hesis 'Radboud Universiteit Nijmegen'.;
68865: WILLIGEN, Ds. J. van - De brief van Judas - Bijbelstudies
54828: FRIES. WILLY - Die Passion gemalt von Willy Fries.
8083: WILMA - Achter de Heuvelen.
11551: WILMA - Opstanding. Tweede druk
26115: WILMA - Menschen handen.
26116: WILMA - Kerstkinderen. Houtsneden van Dirk Boode.
77946: REIM VIS WILMA - fde nieuwebdienst bode
68873: WILMA - De Lichtbrug
68872: WILMA - Als het dode hout gaat zingen. 3e druk.
68871: WILMA - De Lichtbrug 2e druk
68869: WILMA - Kerstkinderen. Houtsneden van Dirk Boode.
68870: WILMA - Als het dode hout gaat zingen.
68867: WILMA - Achter de Heuvelen.
68868: WILMA - Menschen handen.
37384: WILMA - De Lichtbrug
59708: LEERTOUWER E.J. - RICHTERS J.M.P. - WILMANS J.C. - Schoolgymnastiek lager onderwijs
68874: WILMAR, H.A. - Met de mariniersbrigade in Oost-Java Een fotoverhaal over de levensloop der mariniersbrigade.
68875: WILMINK, WILLEM,tek Lidia Postma. - Het Wilhelmus 3e druk
77978: WILS, LODE. - Vlaanderen, Belgie, Groot-Nederland, mythe en geschiedenis, historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij het bereiken van zijn emritaat als hoogleraar aan de K.U. Leuven
77984: IAN WILSON - Het bloed en de Lijkwade Kritische analyse van het wetenschappelijk onderzoek, op grond waarvan in 1988 werd geconcludeerd dat de Lijkwade van Turijn niet uit de eerste eeuw zou stammen, maar een vervalsing uit de veertiende eeuw zou zijn. ISBN: 978902594786
68880: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. Drie delen Deel I: De triomfen der agressie. Deel II: In opmars naar de vrijheid. Deel III: De ondergang van As en Driehoek. ca duizend pp. - linnen
21890: WILTENS, Nicolaas (1662-1734, Amsterdam) - Kerkelyk plakaatboek. Behelzende de plakaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken. Byeen gebragt door Nikolaas Wiltens, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam.
68883: WILTSCHUT, W. - Zon en leven. 21e druk
45880: HAZEU WIM - Gerrit Achterberg open domein
70244: VERBOOM Wim - JAKOB een pelgrim momenten uit het leven van een aartsvader 1
78061: KOLle Wim - Henks geheim geillustreerd E J Veenendaal
40318: VERBOOM WIM DR. - Hulde aan de Heodeberger over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
78352: ROMIJN WIM - Van ploegpaard tot polopony
56209: HAZEU WIM - Gerrit Achterberg open domein
77661: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 7e en 68jaargang 1987-88
46837: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 5e en 6 jaargang 1985-86
77663: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 11e en 12 jaargang 1991-92
46835: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 1e en 2 jaargang 1981-82
46836: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 3e en 4e jaargang 1983-84
68884: WINCKEL, Ds. F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
2898: WINCKEL, Johan Ludwig - Nassausche lof- en dank-offer, wegens de verheffing van den doorluchtigsten vorst en Heere, Willem Carel Henrik Friso, prins van Oranje, en souverein vorst van Nassau.
39550: WINCKELMAN, Jacoba Petronella (1696-1761) - Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen en eenen meer Geöeffende Christen; Over de betamelyke geschiktheid des harten, Voor-, rechte werkzaamheid Op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast-, en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heerezoeken waar te neemen. Door (...). Derde Druk, Vermeerderd met een voorbericht.
77348: WINCKELMAN, Jacoba Petronella (1696-1761, Middelburg) - Bondel van stichtelyke mengeldichten, nagelaten door wyle de welgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman. tweede deel
46045: WINCKELMAN, Jacoba Petronella (1696-1761) - Samenspraak tusschen eenen min ervaren en meer geoefende Christen, over de betamelyke geschiktheid des herten, voor-, rechte werkzaamheid op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen dank-, vast-, en bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die zo een dag den Heer wenschen waar te neemen. Tweede druk.
68890: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
43225: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
68891: WINDISCH, H. - Kleinbild-Jagd. 1e druk.
68892: WINDLE, JEANETTE - Vuurdoop
66381: STOELLGER WINFRIED - Das Marienbild des Johannes Chrysostomos
68893: WINGERD, W. de - Het oude huis aan't pleintje.
30686: WINGERD, W. de - Het oude huis aan't pleintje.
68898: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen over de politieke en sociale implicaties van het christleijk geloof in de communicatie van het evangelie van het rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
42274: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen over de politieke en sociale implicaties van het christleijk geloof in de communicatie van het evangelie van het rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
68896: WINKEL, H. Te - Duisternis en licht, of het lijden en strijden in de christelijke kerk, inzonderheid met betrekking tot de Hervorming en de Hervormers.
68897: WINKEL, J. Te - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door dr. J. te Winkel. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (16) 518 blz. 2. (8) 520 blz. II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1: Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 552 blz. 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 549 blz. 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 568 blz. III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1: In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (8) 617 blz. 2: (8) 595 blz.
27360: WINKEL, J. Te - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door dr. J. te Winkel. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (16) 518 blz. 2. (8) 520 blz. II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1: Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 552 blz. 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 549 blz. 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 568 blz. III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1: In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (8) 617 blz. 2: (8) 595 blz.
19068: WINKEL, H. Te - Duisternis en licht, of het lijden en strijden in de christelijke kerk, inzonderheid met betrekking tot de Hervorming en de Hervormers.
68899: WINKELER-PRINS, A. - Landen en volken der aarde. (3 delen) rijk geillustreerd
68900: WINKELMAN, Cornelia Constantia (1692-1716, Middelburg) - Het Wondere van Gods Vrije Genade door Jezus Christus. Vertoond in een stervend Christen of het heilig leven en de zalige dood van jufvrouw Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22e van januarij 1716 in den ouderdom van 24 jaren.
68902: WINKELMAN, Cornelia Constantia (1692-1716, Middelburg) - Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoond in een stervend christen, of het heilig leven en de zalige dood van juffrouw Cornelia Constantia Winkelman, met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22sten januari 1816, in den ouderdom van 24 jaren.
18648: WINKELMAN, Cornelia Constantia (1692-1716, Middelburg) - Het Wondere van Gods Vrije Genade door Jezus Christus. Vertoond in een stervend Christen of het heilig leven en de zalige dood van jufvrouw Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22e van januarij 1716 in den ouderdom van 24 jaren.
48491: WINKELMAN, Cornelia Constantia (1692-1716, Middelburg) - Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoond in een stervend christen, of het heilig leven en de zalige dood van juffrouw Cornelia Constantia Winkelman, met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22sten januari 1816, in den ouderdom van 24 jaren. Waarbij Jacoba petronelle winckelman Het godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761 in den ouderdom van 65 jaar. 96 blz.
68907: WINKLER, J. - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
49230: Winkler-Vonk, A. & Snellebrand, L. - En nu.... de kaarsjes aan
42083: Winkler - de beeldhouwer van krakou
16348: WINKLER, J. - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
68909: WINSEMIUS, Dieuwke - Dat valt niet mee Carien.
68910: WINSEMIUS, Dieuwke - Nienke, wat doe je voor een ander?
68911: WINSEMIUS, Dieuwke - Het ezeltje van Matthias.
12946: WINSEMIUS, Dieuwke - Nienke, wat doe je voor een ander?
12947: WINSEMIUS, Dieuwke - Het ezeltje van Matthias.
12945: WINSEMIUS, Dieuwke - Dat valt niet mee Carien.
78318: VLMING Nico en Chistian WINTER - Heel mijn ziel Nieuwe pslmren voor kerk en koor s de 150psalmen in de nieuwe bijbelvertaling een en meerstemmig gezongen voor alle dagen
41160: Winterboek - Winterboek 1939 Wereldbibliotheekvereeniging.
68916: WINTERN, J. (Magdeburg) - Schola tentationis Paulina, das ist Anfechtungs Schule des Apostels Pauli. Darinnen er uns vorhelt vier besondere anfeschtungen. I. Von unser Unwerdigkeit, Schwacheit und Gebrechligkeit. II. Von der Anfechtung unsern Kreutz und Elend. III. Von der ewige Gnadenwahl und Versehung. IV. Von der enntlichen Bestendigkeit. Wie wir uns in solchen Anfechtungen sollen verhalten und trosten. Aus dem Brief an die Römer zusammen verfasset. Daneben auch wegen des dritten Anfechtung etzliche schwere Spruche aus den 9. und 11. Rom. erkleret werden. Wie das Verzeichnus derselben balt hernach zu finden. Auch nach einer jeden Predigt kürtze Disposition in einer Tabel angehesstet. In unterschiedlichen 18 Predigten gehalten im Dom zu Magdeburg von Johanne Wintern, der H. Schrifft Licentiaten, Diener am Wort Gottes daselbst.
37544: WINTERN, J. (Magdeburg) - Schola tentationis Paulina, das ist Anfechtungs Schule des Apostels Pauli. Darinnen er uns vorhelt vier besondere anfeschtungen. I. Von unser Unwerdigkeit, Schwacheit und Gebrechligkeit. II. Von der Anfechtung unsern Kreutz und Elend. III. Von der ewige Gnadenwahl und Versehung. IV. Von der enntlichen Bestendigkeit. Wie wir uns in solchen Anfechtungen sollen verhalten und trosten. Aus dem Brief an die Römer zusammen verfasset. Daneben auch wegen des dritten Anfechtung etzliche schwere Spruche aus den 9. und 11. Rom. erkleret werden. Wie das Verzeichnus derselben balt hernach zu finden. Auch nach einer jeden Predigt kürtze Disposition in einer Tabel angehesstet. In unterschiedlichen 18 Predigten gehalten im Dom zu Magdeburg von Johanne Wintern, der H. Schrifft Licentiaten, Diener am Wort Gottes daselbst.
68917: WINZELER, PETER - Widerstehende theologie
14860: WINZER, John - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. Door S. Newman. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.)
68918: WINZER, John - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. Door S. Newman. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.)
43845: WESTERBRINK-WIRTZ - Gerda. tekeningen van Gerard Douwe. 4e druk
29066: WIRTZ, J. C. Cz. - Beknopt overzicht der kerkgeschiedenis. Vierde, vermeerderde druk.
68919: WIRTZ, J. C. Cz. - Beknopt overzicht der kerkgeschiedenis. Vierde, vermeerderde druk.
49072: Wisboom verstegen- Kautzmann, C.M.E - Ambtenaresje meisjesroman.
68921: WISELIUS, Samuel Iperuszoon (1769-1845) - Adel en Mathilda. Treurspel in vijf bedrijven. (...) Tweede druk. Met aanmerkelijke veranderingen.
72803: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY" - De abt de l' Epée. Geschiedkundig blyspel. Tweede druk. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Zedelijk schouwtoneel 7de deel 2de stuk
14667: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Tijdrede over de hedendaagsche wereldgebeurtenissen en Het gezicht der vier paarden in Openbaringen 6: 1-8. 15e duizendtal.
25180: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Een herfst-predikatie. Het leven Christus,- Het sterven gewin. Over Philippenzen 1: 21.
70431: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.1e druk
12474: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De moderne theosophie.
73529: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Mag ik ten avondmaal gaan? 17 e druk
14666: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Drie grondzuilen der Reformatie. (Rome gewogen, maar te licht bevonden).
68947: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God. 7edruk.
47871: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Is Jezus de Christus? Een apologetische bijdrage door prof. G. Wisse
47872: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De dood en het hiernamaals. o.a het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige schrift
37476: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De zonde tegen de heilige geest.
76599: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen. Tweede druk.
22616: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Pastorale vertroosting in Spaanse vervolging met Kerstboodschap (brieven aan Spanje) door prof. G. Wisse 1951.
22678: WISSE, J.C. - Veertig-jarige evangelie-bediening herdacht in een leerrede naar aanleiding van Deut. 8 : 2a.
22703: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem. Tijdwoord door prof. G. Wisse, oud-hoogleeraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk. Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.H.D. Prins Bernhard. 2e druk.
14655: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God. vierdedruk.
22126: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Uit het zieleleven. Over Geloofs- verzekerdheid.
22218: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De wereldraadselen. (Contra Haeckel) Een boek inzonderheid voor ongeloovigen en twijfelaars.
75627: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - pofessor WissAspecten van leven en werk 2e drukdoor Ds. G. van der Ham.
75628: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Mag ik ten avondmaal gaan? 10 e druk
33920: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.2e druk
37482: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Uit het zieleleven. Over de geloofs-verzekerdheid. Tweede herziene druk.
28329: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51: 14a. Door Prof. G. Wisse. Vijfde druk.
32732: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De roepstem van de roede Gods.
32730: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het geteekende volk in het oordeel.
32728: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem. 7e druk.
14573: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De slang in het Paradijs door G. Wisse Utrecht.
14570: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De Russische kunstmaan waargenomen door een religeuze kijker door prof. G. Wisse.
14568: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem, tijdswoord door prof. G. Wisse, oud-Hoogleeraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tweede druk
14567: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het Godslasterlijke beest en het overwinnende Lam in verband met de Russische geloofsvervolging. Een tijdwoord over Openb. 17: 3 en 14 door prof. G. Wisse te Apeldoorn. 5e duizendtal.
14565: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse. 2e druk.
14561: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God en de bekering. Derde druk.
1676: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - God en religie. (Een apologetische bijdrage) Een boek mede voor twijfelaars en "zoekers". 1edruk.
38329: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De drie gezellinnen op de pelgrimsreis.
29229: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Onder de donderwolk boven Europa.
48327: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God. zesdedruk.
20100: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. 2e druk. en de dood en het hier namaals
1677: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
1680: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Religie en Christendom. (Een apologetische bijdrage.)
31053: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem. Tijdwoord. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Vijfde druk.
36479: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de nationale ramp in februari 1953.
2064: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De wederkomst des Heeren
2065: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De moderne theosophie. Door ds. G. Wisse jr.
31202: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Een pastorale brief van Vader Brakel Een Godgeleerde uit de 17e eeuw aan ed vervolgden om des geloofds wil. Met een inleidend woord van Prof. G. Wisse.
31237: WISSE, Js. Czn. - Roem in het kruis. Gedachtenis-leerrede uitgesproken in de Eben-Haëzer-kerk den 13den Maart 1904, na vijf-wn-twintig-jarige Evangeliebediening in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te 's Gravenhage, door Js. Wisse Czn.
72422: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God, tiende druk
72825: WISSE, G. Gerf predikant-- Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - GELOF en WETENSCHAP
33534: WISSE, G. Prof Chr Gerf Kerk Driebergen - Het nieuwe Jeruzalem.
74972: CONVOLUUT GERRETSEN J HN DR-VOORHOEVER J N-KUYPER A- BAVINCK J- VLUG G WISSE G - Onvereffenbare tegenstrijdigheden des Bijbels Open brief aan Dr J H Gerretsen door J N Voorhoeve Grasvegage 1907 32 blz en Maranatha rede inleiding van de deputatenvergadering 12 mei 1891 Amsterdam J A Wormser24 blz en Toespraak bij vijftigjarig bestaan vande Gereform Kerk door JBavinvk Kampen G Ph Zalsman 190126 blz en G Vlug De strik gebroken enonze hulp in den mNaamm des Heeren toespraak methet oog op de losm,aking der gemeente uit de tegewoordige organisatie van dee Nederlandsche Hervormde Kerkte LIEDERDORP op 18 juki 1886 BRIELLE J Wierema 188620 blz en Calvinnisme en hooger onderwijs door G Wisse jr Gerf Pred te Leiden Amsterdan HJoveker 190531 blz
26520: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God. 15druk. als nieuw
46535: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De Drie Beesten uit de Openbaring
34265: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De rechte Godsvrucht. De uitgave is ingeleid en bezorgd door Ds. G. van der Ham.
29255: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem. Tijdwoord. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Vijfde druk.
35303: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
35304: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
48492: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Onder de onweersgalmen Nederland ten festijn. Gelegenheidspredikatie bij het zilveren jubileum van H.M. de Koningin over 1 Samuël 12: 24 en 25. Door G. Wisse te Arnhem. 8ee duizendtal
15493: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - In het heiligdom des lijdens Christi.
23362: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. Vierde druk.
25131: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De aanslag van Moskou op Bethlehem. Een tijdwoord door Prof. G. Wisse te Apeldoorn. Tweede druk.
21437: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De zeven kruiswoorden.
21444: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen. Tweede druk.
21458: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse.
20103: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - De droefheid naar God. 5edruk.
19196: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
15006: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
14562: WISSE, G. Prof Ch Gerf Kerk(Driebergen) - Vrijzinnige staatkunde. Door G. Wisse jr., Gereformeerd predikant te Leiden.
69002: WISSINK, J. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
69009: WIT, D. DE - Een boetgezant. Dr. Mr. W. van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst.
69014: WIT, Ds. W. de (Pred. Ger. Gem te Middelburg Leiden) - Het gedenken van de daden des Heeren Herdenking 50 jaar Gerf Gem te OOSTKAPELLE
69015: WIT, Ds. W. de In leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Leiden. - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
69017: WIT, J. DR. E. A. - Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen. O.r.v. A.C.Honders, R. Steensma en J. Wit.
48726: Wit, J. G. - Over de enzymatische o-methylering - Aspecten van de stofwisseling van exogene 1.2.3.-trifenolen
15005: WIT, Ds. W. de (1906-1954). Prede Gerf Gem - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
69011: WIT, Ds. W. de In leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Leiden. - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
14659: WIT, D. de - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
69018: WIT, J. G. - Over de enzymatische o-methylering - Aspecten van de stofwisseling van exogene 1.2.3.-trifenolen
69019: WIT, W. de - Jezus dankdag op de aarde.
2068: WIT, A.W.L. (samenst.) - 150 jaar Afscheiding. Verleden-heden-toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen. Ds W Verhoekts- A.Moerkerken- K. Veldman e.a
19670: WIT, Ds. W. de (1906-1954). Prede Gerf Gem - Hij is getrouw. Uit het leven van ds. W. de Wit (1906-1954). Door W.M. Sturm.
28170: WIT, W. de Pred Gerf Gem te Middelburg - PAULUS afscheid vande gemeete te Efeze afscheidspredikatie middelbrg 5 juni 1953
75367: WIT, W. de Pred Gerf Gem te Middelburg - Intredeen bevestigingh te Middelburg 17 september 1947 IBevestigingb doorDs G HN KERSTEN
75366: WIT, W. de Pred Gerf Gem te Middelburg - Het gedenken van de daden des Heeren Psalm 77 vers 2 uitgesproken bijherdekking van 50-jarig bestaan gerf Gem te OOSTKAPELLE
31323: WIT, Ds. W. de (Pred. Ger. Gem te Middelburg Leiden) - Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. W. de Wit.
73722: BOVEN VA B J - WIT DE D E A - Bij hetv geopende Woord dagboek door predikanten Gerf Gemeenten 2e druk
16349: WIT, D, de - De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het gouden jubileum. Voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913-1939. Op verzoek van het comite der conferentie samengesteld door D. de Wit.
69005: WIT, D, de - De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het gouden jubileum. Voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913-1939. Op verzoek van het comite der conferentie samengesteld door D. de Wit.
69020: WITHERSPOON, John 1761-1800 - Verhandeling over de wedergeboorte. Door den Heer John Witherspoon, D.D. Uit het Engelsch vertaalt, met een Voorbericht van Paulus Chevallier, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, aan de Unviersiteit van Stad en Lande.
43123: WITS, Hermannus. (Utrecht) - Practyke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Mitsgaders Geestelyke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste, ontworpen door (...) Professor en Predikant te Utrecht.
69023: WITSEN ELIAS, J.S. JHR Dr. - Koorbanken Koorhekken en Kansels: Beeldhouwkunst serie: De schoonheid van ons land met 197 foto's
70143: WITSEN GEYSBEEK, P.J. EN G. ENGELBERTS GERRITS)) - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen, Geillustreerd met gravures.
36411: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met sijn wyngaert, deselve overtuygende van misbruyk sijner weldaden, ovruchtbaerheydt in 't goede, en al te dertele weeldrigheydt, in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheyt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; bepleyt door Harmannus Witz, predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
45378: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - De Oeconomia Foederum Dei Cum hominibus. Libri Quatuor. edito tertia
69027: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist Des Heeren met sijn wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyk sijner weldaden / Ovruchtbaerheydt in 't goede / En al te dertele weeldrigheydt / in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; Bepleyt door Harmannus Witz, Predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
69033: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
45376: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Miscellaneorum sacrorum.tomus alter continens 23 exerciationes--ect Animadversiones irenicae ad controversias quasdam Anglicanas utet orationes quinque
78411: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Practijcke des Christendoms, ofte, eenvoudige verklaringe van de voornaamste gronden der Godzaligheyt.voorgestelt in vragen en antwoorden mitz gaders GEESTELIJCKE PRINTEN van een onweder geoornen op zijn best en een Wedergeboorne op sijn slechste
3687: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot opheldering der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn er bygevoegd twee predikatien en gedigten van den zelven auteur. (10) 539 (25) 236 (12) blz. waarbij: Hermannus Wits affscheyde-predikatie, gedaan tot LEEUWARDEN op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academis tot Franeker. (3) 36 blz. en: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en predikant tot Utregt 39-76(8) blz. en: Uytbreyding over het 5e hoofdstuk v. Salomons Hooglied. 8 blz.
38363: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht en Leiden) - Geestelijke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste. Prakticale Godgeleertheid, of algemeene pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. (...)
69026: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met Zynen wyngaart, dezelve overtuigende van misbruik Zijner weldaden, onvrugtbaarheid in 't goede en al te dertele weeldrigheid. Den zevenden druk.
69025: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
21197: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Hermanni Witsii, SS. theol. doctoris, hujusque in academia olim Franequerana, et trajectina, novissime autem Lugdunensi professoris clarissimi, meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ apostoli. Editio secunda correctior, cum indice vocum rerumque præcipuarum ut & locorum C. Scripturæ.
4392: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met Zynen wyngaart, dezelve overtuigende van misbruik Zijner weldaden, onvrugtbaarheid in 't goede en al te dertele weeldrigheid. Den zevenden druk.
18900: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Hermanni Witsii meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ Apostoli.
78289: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Miscellaneorum leidensia quibus continentur prelectiones de vita et rebus gestis PAULI APOSTOLI nee non dissertation exegticarum duodegas denique commentarius in epistotolam JUDAS APOSTOLI
34118: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
2460: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) fy c```````````` - Verhaal van het droevig einde van een godverzaker. Gestorven den 8sten december 1692. Met voorrede van den geleerden heer H. Witzius. En een begeleidend voorwoord van Ds. E. du Marchie van Voorthuijsen. Urk.
77908: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden)V - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onze Nederduits vertaald. eb Afscheiud predukstien LEEUWARDEN Ontkroond bij de dood va NAMRIA STUART e n treurdichti
45375: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Miscellaneorum sacrorum libri IV. Quibus de Prophetis & Prophetia, de Tabernaculi Levitici mysteriis,de Collatione Sacerdotii Aarons & Christi,...
41636: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) en GROOT Hugo (1583-1645) - Practijcke des Christendoms, ofte, eenvoudige verklaringe van de voornaamste gronden der Godzaligheyt.voorgestelt in vragen en antwoorden mitz gaders GEESTELIJCKE PRINTEN van een onweder geoornen op zijn best en een Wedergeboorne op sijn slechste ENCHUYSEN Ysbrandt reynersz 1665 WAARBIJ Hogo de Groot Van de Waerheyt der christelijke GODT-DIENST ses boeken handelende 1 Van God,ende Godtsdienst 2 Van de Christelijke Godsdienst 3 Van de Geloofwaerdicheidtde H Schriftuur 4 Tegen de Heidenen 5 Tregen de Joden 6 Tegen de Mahun=metisten Uit het Latijn vertaalt door I D Volder tot Amsterdam voor Jan Rieuwert boek verkooper in Dirk van Assen Steegj 1653
924: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht en Leiden) - Geestelijke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste. Prakticale Godgeleertheid, of algemeene pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word.
19072: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Vier boecken van de verscheyden bedeelinge der verbonden Gods met de menschen. In het Latijn beschreven door Hermannus Wits, in zijn leven Hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in de Hooge Schoole te LEIDEN. In het Nederduitsch overgeset door Martinus van Harlingen, predikant tot HOORN, 4e druck, met de laatste Latijnsche vergeleken, vermeerdert en van zeer veele drukfauten gesuiverd.
21199: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Hermanni Witsii Meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli. Nec non dissertationionum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ apostoli.
16366: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist Des Heeren met sijn wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyk sijner weldaden / Ovruchtbaerheydt in 't goede / En al te dertele weeldrigheydt / in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; Bepleyt door Harmannus Witz, Predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
24068: WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den vijfde druk.
69041: WITT TALMAGE, Dr. de (1832-1902) - Talmage's preeken voor onzen tijd. Ongeloof. Romeinen 3:4. 3e jaargang, no. 1.
19574: WITT TALMAGE, Dr. de (1832-1902) - Talmage's preeken voor onzen tijd. Ongeloof. Romeinen 3:4. 3e jaargang, no. 1.
77149: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke religie, uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den een-en-dertigsten Druck. Door den auteur van veele ingeslopende drukfauten gezuyverd, en met registers vermeerderd.
2580: WITTE, Dr. J. L. S.J. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm.
69046: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24e druck, door de auteur van vele ingeslopene druck fauten gezuivert en metregisters vermeerdert
69043: WITTE, Dr. J. L. S.J. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm.
74456: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24 druk door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met registers vermeerdert
74457: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den laatste door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met registers vermeerdert
76483: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - den HEIDELBERGCHEN CATECHISMUS der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voor-gaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. De een reewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwen dertigsche druck. Na den aucteur .originele Copia gecorrigeert envan vele ingeslopene fouten gezuivert.
28198: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den dertighsten druck, Door den auteur van vele ingeslopene druck-fauten gezuyvert, en met registers vermeerdert. 2 Timoth. 1. 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die ghy van my gehoort hebt, in geloove ende liefde die in Christo Jezu is.
2067: WITTE-WELLEMAN, J. - Uit genade zalig. Met een ten geleide van Joh. Witte, evangelist te Merksem.
69047: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. Den zeven en twintighsten Druck. Door den autheur van vele ingeslopene druck-fauten gezuyvert, en met Registers vermeerdert.
15022: WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke religie, uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den een-en-dertigsten Druck. Door den auteur van veele ingeslopende drukfauten gezuyverd, en met registers vermeerderd.
78264: WOKENII FRANCISCI Prof te WITTENBERG - COMMENTATIO philologoco critica in ESRERAE librum qva obscvriora cvrativs reliqva vero brevius observata vboqve simplictate deo digna exponvntur en CANTICUM VANTICORUM ecf 1729 en curoose SRWEGUNG Dresden 1727
69050: WITTEVEEN, K.M. Dr. - Het evanglie tussen pacifisme en geweld Huldrych Zwingli
42273: WITTEVEEN, K.M. Dr. - Het evanglie tussen pacifisme en geweld Huldrych Zwingli
69049: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerheid aan de Rijksuiversiteit te Groningen op gezag van de rector magnificus dr.F.H.L.van Os hoogleraar in de factualiteitder wiskunde en natuurwetenschappentegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 5 April 1963 des namiddags te 4:30 uur precies.
29296: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerheid aan de Rijksuiversiteit te Groningen op gezag van de rector magnificus dr.F.H.L.van Os hoogleraar in de factualiteitder wiskunde en natuurwetenschappentegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 5 April 1963 des namiddags te 4:30 uur precies.
77536: WITTEWRONGEL, P. (1609-'92, Amsterdam) - oeconomia christiana ofte christelicke huys-houdingh bestiert naer den regel van het zuyvere Woordt Gods. Door Petrum Wittewrongel, bedienaer des Goddelicken Woorts binnen Amsterdam.den tweede druck
69051: WITTFELT, P. - Theologia catechetica, hoc est doctrina christiana, authore R.P. Petro Wittfelt, Societatis Iesu doctore theologo, quinque libris in gratiam parachorum & literatæ Iuventutis explicata, illustrata, contra ethnicos, Iudæos, hæreticos, authoritate sacrarum Scripturarum, sententii SS. Patrum, decretis Conciliorum defensa, roborata privilegio S. Cæsareæ majest. Typis & impensis Bernardi Raefeldi. Monasteri Westphalorum exscripta. Anno 1656.
20218: WITTFELT, P. - Theologia catechetica, hoc est doctrina christiana, authore R.P. Petro Wittfelt, Societatis Iesu doctore theologo, quinque libris in gratiam parachorum & literatæ Iuventutis explicata, illustrata, contra ethnicos, Iudæos, hæreticos, authoritate sacrarum Scripturarum, sententii SS. Patrum, decretis Conciliorum defensa, roborata privilegio S. Cæsareæ majest. Typis & impensis Bernardi Raefeldi. Monasteri Westphalorum exscripta. Anno 1656.
41167: WITTICHIUS, Christophorus (1625-1687, prof. te Leiden) - Godgeleerde oeffeningen Bestaande in verscheidene verhandeling uit Latijn vertaald door Abraham van Poot Med Doct WAARBIJ De Saake des Heiligen Geestes een Godelik Persoon, van de selve wezenheid met de vader en soon,tegen hret wonderlik voorstel vanC.C.S..of niet door den Heiligen geest het geslachte der Engelen kan verstaan worden.Beweerd enverdedigd --- Alsmede desselfs Saake des Heiligen Geestes overwinnaresse.Tot beter verstand van den Leser is het wonderlik voorstel selve.alsmede den Brief door de Kanttejenaar aan Wittichius geschreven hierbij gevoegd.
30637: WITVLIET, M. - Verboden voor vogelverschrikkers.
70428: PAS G D-Visser de J -Witvlietr A C - Het Braambos niet verteerd. 1908- Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983. Het Braambos niet verteerd. 1908- Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983. Gouda. Kerkeraad Gereformeerde Gemeente Gouda. 1985
69055: WITZENBURG, ADRI VAN - De rovers van de Bias-Baai. Geïllustreerd door P. Stempels. Dit boek verplaatst ons in China, waarheen Anton's vader, importeur van Chinees porcelein, zijn zoon meeneemt, om hem aan zijn zakenrelaties voor te stellen. Maar dan komt op een dag de vader niet thuis. Hoe deze in handen is gevallen van slechte Chinezen en de avonturen die beleefd worden, eer de bevrijding een feit is, wordt hier op spannende wijze verteld.
76909: MEEUWE van D en POTTERde WJ Redactie - SPANN I NG Bijbel en actualitietbinnen het reformtorisch onderwijs
7939: WOELDERINK, J. G. - De rechtvaardiging uit het geloof alleen.
7940: WOELDERINK, Dr. J. G. - De inzet van de Catechismus. Verklaring van de zondagen 1-7 van de Heidelberger. Met een woord vooraf van dr. A. A. Koolhaas.
48793: WOELDERINK, J. G. - Het passtoraat rond het heilig avondmaal
35528: WOELDERINK, Dr. J. G. Ouderkerk aan de Ijssel WILSCHUT, Dr. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: Om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing.
69073: WOELDERINK, J. G. - Het kerkelijk karakter der diaconieen vooral ter platen lande referaat gehouden op de diaconale conferentie te Luntren op 21uni 1923
25672: WOELDERINK, Ds. J.G. - De Geestelijke nood van dezen tijd.
26444: WOELDERINK, J.G. - Van den Heiligen Geest en van Zijn werk.
14576: WOELDERINK, J.G. - Was de Reformatie een vergissing? Door ds. J.G. Woelderink, Ned .Herv. predikant te Ouderkerk aan de IJssel.
5812: WOELDERINK, dr. J. G. - Themanummer. De civitate. Maandblad van de civitas studiosorum in fundamento reformato. Jaargang 24, no 5.
48754: WOELDERINK, Dr. J. G. Ouderkerk aan de Ijssel - De Afscheiding en wij
48449: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.drde druk
26548: WOENSEL, J.v. - Het recht gebruik van de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen.
69083: WOENSEL KOOY, M. van - Oude en nieuwe zangen tekstboekje behoorende bij de zevende druk der vierstemmige Uitgave.
69084: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.drde druk
26473: WOENSEL, J.v. - Het recht gebruik van de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen.
77576: WOERDEN van C B Jr - Een jeugdig martelaar een verhal uit de dagen vanMaris koningin van Engeland en 5 andere verhalen uit de reformatie
29345: WOERDEN, C.B. van - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
39795: WOERDEN Jr., C. B. van - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
26665: WOERDEN, H.C. van - Het zendingswerk in Rhodesia op de zift.
67626: VERHEY Abrahan Christelijk Gereformeerd predikant re Woerden - JAKOBS WorstelIngen overwinning met God Predikatie Genesis 32 vers 30
69092: WOERDEN, C.B. van - Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
69093: WOERDEN, C.B. van - Reformatorische voorlichting Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
69094: WOERDEN, C.B. van - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
69096: WOERDEN, P. van (ouderling der Geref. Gem. te Akkrum) - De beloften des Evangelies. Met enkele overdenkingen over het geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie.
74077: MIJNDERS-VAN WOERDEN M. A. - De vrouw met het Boek (illustraties Ben Horsthuis, derde druk)
69097: WOERDEN, P. van - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof. Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
26908: WOERDEN, C.B. van - Reformatorische voorlichting Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
1683: WOERDEN, P. van (ouderling der Geref. Gem. te Akkrum) - De beloften des Evangelies. Met enkele overdenkingen over het geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie.
69088: WOERDEN Jr., C. B. van - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
69090: WOERDEN, C. B. van - Yeddie's eerste en laatste Avondmaal. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
69091: WOERDEN, C. B. van - Een schriftelijk protest tegen de vrouw in de Kerkelijke Ambten.
21298: WOERDEN, P. van - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof. Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
21775: WOERDEN, C. B. van - Een schriftelijk protest tegen de vrouw in de Kerkelijke Ambten.
31536: WOESTIJNE, Ds. Chr. van de - Afscheid en Intrede van Ds. F. Mallan. Met de bevestigingspredikatie door Ds. Chr. v.d. Woestijne.
43518: WOHL, LOUIS de - De boodschapper Roman uit het begin onzer Christelijke jaartelling Geautoriseerde vertaling van C. van Eijsden
69104: WOLDE, J. de / COURTZ, J. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
69105: WOLDENDORP, H. - Waikri
69106: WOLDENDORP, H. - Waikri's jachtavontuur.
12953: WOLDENDORP, H. - Waikri's jachtavontuur.
12952: WOLDENDORP, H. - Waikri
14683: WOLF, E. F. H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
31468: WOLF, Gunther. - Luther und die obrigkeit.
22205: WOLF, E. F. H. (Predikant te Beekbergen) - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
69107: WOLF, E. F. H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
38234: WOLF, E. F. H. ( 1829-1904 Predikant te Utrecht) - De lijdende Knecht des Heeren. Het drie en vijftigste Hoofdstuk van Jezaja, eene messiaansche profetie.
69109: WOLF, E. F. H. ( 1829-1904 Predikant te Utrecht) - De lijdende Knecht des Heeren. Het drie en vijftigste Hoofdstuk van Jezaja, eene messiaansche profetie.
69110: WOLF, Gunther. - Luther und die obrigkeit.
69111: WOLFENBUTTEL- VAN ROOIEN, H. - Toen Gon de sleutel had. Door H. Wolfenbuttel-van Rooien. Bandtekening en illustraties van Nans van Leeuwen.
31864: WOLFENBUTTEL- VAN ROOIEN, H. - Toen Gon de sleutel had. Door H. Wolfenbuttel-van Rooien. Bandtekening en illustraties van Nans van Leeuwen.
69112: WOLFEREN, K.G. van - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
43514: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Historie vam me. Sara Burgerhart, uitgegeven door Bekker,
27296: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van dr. Joh. Dyserink.
69114: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van dr. Joh. Dyserink.
69115: Wolff, F. A. de - Drug effects o interestinal epithelium
69116: WOLFF, I. de - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven door ds. I. de Wolff en ds. G. van Dooren.
69117: WOLFF, I. de - De strijd om de kerk in de 19e eeuw. 1815-1834.
69118: WOLFF, JULIUS - Der Fliegende Holländer. Eine Seemannssage
69119: WOLFF, WIM en POST, JANKEES - Oosterschelde het leven in en om het water
16350: WOLFF, I. de - De strijd om de kerk in de 19e eeuw. 1815-1834.
69120: WOLFFENBUTTEL V. ROOYEN, H. - Leloe is thuis in 't nieuwe huis ill: Frans van Noorde
69121: WOLFFENBUTTEL V. ROOYEN, H. - De wonderlijke reis van Leloe Swalijsill: Frans van Noorden
69122: WOLFFENBUTTEL-ROOYEN, H. van - Geschiedenis van het oude en nieuwe testament.
69123: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
69124: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
55252: GOETHE. JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in funfsehns Bänden. .
66853: TRILLHAAS Wolfgang - DOGMATIK vierte Auslage
69126: WOLFS, S. P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
19191: WOLFS, S. P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
46136: WOLKERS, Jan - Gesponnen suiker
62588: NOORDMAN Wolter - Gevangen op de Veluwe De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944-1945
69127: WOLTHERS, Remko - Het paardje Peter. Met tekeningen van Martje van de Grient. 2e druk.
69128: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten En Sprookjesgestalten: Studien over literatuur en folklore
74842: HAMELINK Jan en Abelina Hamelink Wolthuis - Gedachtenis over het levenn en sterven van onze gelifde ouider samen gesteld door een zoon
69129: WOLTING, J. - Niet bij brood alleen. Gedichten van J. Wolting.
73145: WOODSMALL - Hoop op bescherming
6558: UIT DEN SCHAT DES WOORDS (PREDICATIES VAN PREDIKANTEN GER. GEM.) - 3e jaargang 1949-50. Red. Dr. C. Steenblok.
43309: WORISHOFFER, S. - Robert de scheepsjongen. tochten en avonturen van een duitschen matroos bewerkt doo Ant S Reulen met 12 gravures
53423: DIJKSTRA D L Gerf pred te Workum - GEBEDEN gehouden bij div gelegenheden Op verlangen der Weduwe in druk gebracht
48408: DIJKSTRA D L Gerf pred te Workum - GEBEDEN gehouden bij div gelegenheden Op verlangen der Weduwe in druk gebracht
32387: WORMSER HASELEN, J.F. van - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
14684: WORMSER, J. A. - Brieven van J. A. Wormser. Medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. Eerste deel. (1842-1852).
48336: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten.,
42114: WORMSER, J.A. - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid de levensgeschiedenis van Generaal Joubert aan de jongs van Hollandschen stam verhaald door J.A. Wormser met portret en platen
69131: WORMSER HASELEN, J.F. van - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
69132: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Wat Indië ontving en schonk.
69134: WORMSER, J. A. - Brieven van J. A. Wormser. Medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. Eerste deel. (1842-1852).
69135: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. zevende druk. .
69136: WORMSER, J. A. - De kinderdoop. Beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven.
69137: WORMSER, J. A. - Het leven van Petrus Jacobus Joubert 2e veel vermeerderde druk
69138: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten deel 1-4, deel 1: In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte, deel 2: Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte, deel 3. "Werken zolang het dag is" het leven van Hendrick de Cock, deel 4 Karakter en genade, het leven van Simon van Velzen.
69139: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater geschetst door J.A. Wormser.
69140: WORMSER, J.A. - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid de levensgeschiedenis van Generaal Joubert aan de jongs van Hollandschen stam verhaald door J.A. Wormser met portret en platen
69142: WORMSER, J.A. (1807-1862) / GROEN VAN PRINSTERER, Guillaume (1801-1876) - De onkerkelijke rigting. De onkerkelijke rigting die zich bij vele geloovigen openbaart. door J.A. Wormser. met een voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
5923: WORMSER, J. A. - De vurige oven. Een verhaal uit de tijd van de Afscheiding in Nederland.
17509: WORMSER, J. A.µ - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. zevende druk. .
17153: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten deel 1-4, deel 1: In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte, deel 2: Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte, deel 3. "Werken zolang het dag is" het leven van Hendrick de Cock, deel 4 Karakter en genade, het leven van Simon van Velzen.
31951: WORMSER, J.A. (1807-1862) / GROEN VAN PRINSTERER, Guillaume (1801-1876) - De onkerkelijke rigting. De onkerkelijke rigting die zich bij vele geloovigen openbaart. door J.A. Wormser. met een voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
32215: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater geschetst door J.A. Wormser.
24842: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemegd koor. Bewerkt door George Stam. 22egegewijgde druk.
69144: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemegd koor.
69147: WORP. J - De melodieën der evangelische gezangen, bij de nederlandsche hervormde kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor. v
69148: WORP. J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor.
69149: WORP. J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde gemeente in gebruik vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor. tweede verbeterde druk
69151: Wortel th p h - Alkmaar in oude ansichten
42271: WOUDE, SAPE VAN DER - Johannes busch windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver academisch proefschrift ter verkrijging vna de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector-magificus Dr. G.C. Heringa hoogleraar in de faculteit der geneeskunde in het openbaar te verdedigen in de aula der Universiteit op Vrijdag 19 december 1947 te 15 uur
69152: Woude, C. van der - Op de grens van reformatie en scholastiek
69153: WOUDE, CORNELIS VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie (diss.).
72635: WOUDE, J. VAN - Een verlaten post : met twee platen van Wim Steelink 1e druk met portret
69156: Wouden, H. C. van der - De dynamiek van beleid - Onbetaalde arbeid en theorieën over beleid
69158: WOUDENBERG, Dr. R. van - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
69159: WOUDENBERG, Dr. R. van - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
69164: WOUDTS, Sophie - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
43957: WOUDTS, SOPHIE - Nel thuis door. Sophie Woudts een boek voor meisjes van 12 tot 18 jaar nummer 15
12954: WOUDTS, Sophie - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
2488: WOUDWIJK, Ds. Th. - Door het geloof behouden.
57751: JANSEN WOUT - Een Gelders verhaal. Meester van de Westeringh en Gelders Veenendaal
75915: WOUTERS, A.PH.F. | ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
36676: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing . literatuur - overzicht woordenkunst en poetica met bloemlezing .verlucht met facsimiles in kleur reproductien portretten door ISINGS
69166: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
69167: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing . literatuur - overzicht woordenkunst en poetica met bloemlezing .verlucht met facsimiles in kleur reproductien portretten door ISINGS
69168: WOUTERS, D. - Historien onzer lage landen bij de zee. met teekeningen van Isings. 2 dln
69170: WOUTERS, D. / HOOGWERF, J. - Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands. (...) Met prenten van R. Dozy, Tjeerd Bottema, J. H. Isings e.a.
69171: WOUTERS, D. en VISSER, W.J. - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
69173: WOUTERS, WIELAND - De Spaanse spion. Geïllustreerd door Henk Poeder.
69174: WOUTERS, WIELAND - Het vat met de rode rand door Wieland Wouters geïllustreerd door Ben Horsthuis tweede druk
71872: WOUTERS, D, & T.BOKMA - Vervaarlijke schipbreuk van 't Jacht Terschelling in het jaar 1661 met illustraties door Wam Heskes
49174: Wouters. D en André, F - Historische bloemlezing.
30352: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
16913: WOUTERS, D. / HOOGWERF, J. - Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands. Met prenten van R. Dozy, Tjeerd Bottema, J. H. Isings e.a.
44591: WOUTERS, WIELAND - Het vat met de rode rand door Wieland Wouters geïllustreerd door Ben Horsthuis tweede druk
69175: WRIGHT, G. Ernest - De Bijbel ontdekt in aarde en steen. Ingeleid door dr. R. A. de Langhe en dr. Th. C. Vriezen.
69176: WRIGHT, G. ERNEST (ED.). - Great People of the Bible and How They Lived.
69177: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
69178: WRIGHT, J. Stafford - Personen uit de Bijbel.
69179: WRIGHT, MICHAEL - Tuinieren thuis
69180: WRIGHT, Th. - Uit het leven van W. Huntington. Tweede druk.
69181: WRIGHT, Thomas - Het leven van William Huntington 3e druk.
69182: WRIGHT, Thomas - Het leven van William Huntington Tweede druk.
27803: WRIGHT, J. Stafford - Personen uit de Bijbel.
41658: WRIGHT, Tom. - De levende Jezus. De leider van een revolutie.
37108: WRIGHT, Th. - Uit het leven van W. Huntington. Tweede druk.
76991: WIJNGAARDEN van J WS - Ned Hervromde kerk HEKEMDORP 1995 Restauratie
27233: W(O)UDRIAN, Valentyn (pred. Hamburg 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
3690: W(O)UDRIAN, V. (pred. Hamburg 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schikken en dragen. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
69162: W(O)UDRIAN, V. (pred. Hamburg 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schikken en dragen. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
69163: W(O)UDRIAN, Valentyn (pred. Hamburg 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
73419: FLOOR WULFERT - Een verrassende nalezing, vijfentwintig nagelatenoefeningen die nog niet eerder zijn uitgegeven 2e druk
42280: WUMKES, G.A. Ds. - Tussen flie en borne schetsen uit de geschiedenis van schillingerland ingeleid door Dr. Y. Poortinga
26714: WUMKES, G.A. - De opkomst en vestiging van het baptisme in Nederland.
17445: WUMKES, Dr. G.A. - Uit het leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn.
1614: WUMKES, Dr. G. A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fenit Christlik Selskip for Fryske tael- en Skriftenkennisse, onder bistjûr fen Dr. G. A. Wumkes. 1914.
75340: WUNDT, WILHELM. - Allgemeine Geschichte der Philosophie.
69194: WUNSCH, Georg - Evangelische Wirtschaftsethik.
47734: Graaff-Wüppermann A. - Dáár staat het in
48292: Wurmbrand, Richard - Hoe zou ik zwijgen
43214: WURMBRAND, Ds. Richard - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
69196: WURMBRAND, Ds. Richard - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
14580: WURMBRAND, Richard - Richards vrouw.
69200: WURTH, G.B. - J.H. Scholten als systematisch theoloog. Academisch proefschrift.
69201: WÜRTHWEIN, Ernst - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel. Mit 40 Abbildungen.
69202: WÜRTHWEIN, Ernst - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica. Vierte, erweiterte Auflage
69203: WURZ, Ignaz. - Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. 2 delen.
34072: WURZ, Ignaz. - Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. 2 delen.
69204: Wüsteveld, W.C.M - Rondom Kerst, prentkunst uit eigen bezit (1475-1750)
69206: WYCKENBURGIUM, T. - Virga Dei, dat is de roede Gods. Waarmede hij de ingesetenen onses vaderlands kastijd. Midtsgaders de geestelijke vertroostinge onder de kastijdinge. Door Theodorum Wyckenburgium, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente des Jesus Christi tot Haarlem.
69208: WYK, R. - Hülfsbuch für die Feste der christlichen Kirche allen Mitarbeitern im Weinberge der Herrn dargeboten von Rud. Wyl, Pfarrer, Wasen, Kt. Bern.
22135: WYK, R. - Hülfsbuch für die Feste der christlichen Kirche allen Mitarbeitern im Weinberge der Herrn dargeboten von Rud. Wyl, Pfarrer, Wasen, Kt. Bern.
16352: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het Protestantisme, naar J.A. Wylie, voor Neerlands volk bewerkt door dr. J.A. Gerth van Wijk, predikant te 's-Gravenhage.
71021: WYNNE, MAY - De brombeer (bewerkt naar het engelsch door Cath. A. Dermout-Visser, geïllustreerd)
69209: WYS, J. J.C.zoon (predikant te 's Gravenhage) - Leerredenen, over Genesis 1 vers 3 en Romeinen vijf vers 12-21
50430: BENEDICTUS XIV - Prosperi card. Lambertini postea Benedicti XIV. P.M. commentarius de D.N. Jesu Christi matrisque ejus festis, retractatus atque auctus. Ex Italico in Latinum sermonem vertit Mich. Angel. de Giacomellis ex intimis auctoris capellanis.
69211: YADIN, Y. - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
69213: YADIN, Yigael - Bar Kochba. Archaologen auf den spuren des letzten Fursten von Israel.
69212: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen de Romeinen.
76028: VIJVEN van P Yerseke - GODS trouw onveranderd Geschierdenis Gegeemte teYerseke 1980-2005
78070: YONGE M - De kleine Hert of Richard zonder vrees tekeningen Frans van Noordenog
14687: YOUNG, Eduard - Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch. Door Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk.
58165: KEE H C/YOUNG F W - De wereld van het NieuweTestament.
69220: YOUNG, Eduard (1683-1765) - Nachtgedachtenover het leven,den dood en de onsterfelykheid der ziele van den heer Eduard Young. Uit het Engelsch vertaald, en met opgehelderd aanmerkingen env voorzien door J.L. den Jongen .
5131: YOUNG, Eduard (1683-1765) - De onderwerping en de jongste dag van Eduard Young
69219: YOUNG, Eduard (1683-1765) Joannes Lublink de Jonge (1736-1816) - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden heere E. Young vertaald. En met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. 2 dln. Deel 1: (48) 391 pag. Met portret. Deel 2: 442 pag.
5074: YOUNG, Eduard (1683-1765) - De centaurus geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. uit het engels vertaald met eenige ophelderende aanmerkingen enzvoorzien
69221: YOUNG, Eduard (1683-1765) - De centaurus geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. uit het engels vertaald met eenige ophelderende aanmerkingen enzvoorzien
69222: YOUNG, Eduard (1683-1765) - De onderwerping en de jongste dag van Eduard Young
69216: YOUNG E J - Thy Word is Truth
4294: YOUNG, Eduard (1683-1765) - Nachtgedachtenover het leven,den dood en de onsterfelykheid der ziele van den heer Eduard Young. Uit het Engelsch vertaald, en met opgehelderd aanmerkingen env voorzien door J.L. den Jongen .
923: YOUNG, Eduard (1683-1765) Joannes Lublink de Jonge (1736-1816) - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden heere E. Young vertaald. En met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. 2 dln. Deel 1: (48) 391 pag. Met portret. Deel 2: 442 pag.
69218: YOUNG, Eduard - Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch. Door Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk.
69227: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
3967: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
45925: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Aantekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
71705: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
72175: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
69225: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
69226: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
42627: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
15346: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
69229: Yperen R van - De Nederlande militaire muziek
69230: YPMA, EELCKO - Het Generaal Kapittel Van Sion. Zijn Oorsprong, Ontwikkeling En Inrichting.
39277: yt - Waartoe het oude testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, christenen, gehandhaafd met de schriften de evangelisten en apostelen. Uit het hoogduits vertaald. tweede druk
2904: YVON, Petrus (herder) - Het christelyk huwelick. Desselfs heyligheyt, en plichten.
77486: TANK YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag Pensioen fonds Predikantn en zijn voorgangers 1925-2913
69232: ZAADANDEL, TURKENBURG'S - Keur van eenjarige snijbloemen (1e - 10e Duizendtal)
8871: ZAAIER, Albert - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. Tweede druk.
14686: ZAALBERG, J. C. - De biddende Jezus. Beschouwing van den Zoon in Zijne gemeenschapsoefening met den Vader.
40006: VERDUIN Abraham Leeraar der Doopsgezinden van Koog en Zaandyk - CHRISTELIJKE GODGELEERDHEID in leerredenen verhandeld
48806: ZAHN, A. - Ueber den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung; ein Beitrag zur Rechtfertigungslehre.
45010: ZAHN, DR. THEOD. - De Zondag, voornamelijk in de oude kerk Soft Cover. Voorwoord. C.P. Hofstede de Groot
47959: ZAHRNT, HEINZ - Martin Luther in seiner Zeit für unsere Zeit 1e druk.
58555: KLAZIEN uit ZALK (K. Rotsein- van den Brink) - Allerhande dingen over de natuur. Wat groen is en het weer, dieren en zo meer...
58556: KLAZIEN uit ZALK (K. Rotsein- van den Brink) - Allerhande dingen over de natuur. 2. Tips en wetenswaardigheden over de natuur.
58557: Klazien uit Zalk - Duizend dierendingen met foto,s van aart Veldman
75644: WAAL de A Pred Chr GErf Kerk Zalk - TWAALFTAL OVERDENKINGEN uitgeven ten voordele der Kas vanEnertiPredikanten Predikantsweduwe en Weezen
14585: ZANCHIUS, H. - De absolute Predestinatie. Met een voorwoord van ds. A. Wink te Veenendaal.
25586: ZANDBERG, J. - Een stem uit de gemeente. Enkele opmerkingen naar aanleiding van twee artikelen van Ds. A.G. Barkey Wolf in het kerkblad der Gereformeerde Kerken van 's-Gravenhage.
12956: ZANDBERGEN, H. - Frans van den smokkelaar. 2e druk.
38166: ZANDSTRA, Evert. - De roep in de nacht.
69246: ZANDSTRA, Evert / OORTHUYS, Cas - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
29368: ZANDT, Ds. P. - De Wet en de Profeten. Rede, uitgesproken ter Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 26 Maart 1952.
14685: ZANDT, Ds. P. - Mozes en de profeten. Rede, gehouden op de algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht 26
27209: ZANDT, Ds. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren.
27213: ZANDT, Ds. P. - Christelijke Politiek. Rede vervaardigd door Ds. P. Zandt, lid van de Tweede Kamer der STaten Generaal, voor de Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij te Utrecht op 17 februari 1960
69281: ZANDT, P. Ds. - De stad Gods Psalm 46 : 4 en 5 Leerrede door Ds. P. Zandt te Delft
69283: ZANDT, S.J. - De orgelgeschiedenis van de Grote of Sint Martinuskerk te Dokkum 1584-1979 Een monographie, geschreven naar aanleidig van het gereedkomen en de ingebruikname van het Flentrop-orgel, geplaatst in de kassen van het voormalige Helman-instrument.
69272: ZANDT, Ds. P. - De Wet en de Profeten. Rede, uitgesproken ter Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 26 Maart 1952.
25171: ZANDT, Ds. P. - Mozes en de profeten. Rede, gehouden op de algemene vergadering der SGP te Utrecht, 26 april 1949.
22621: ZANDT, Ds. P.boek - Herdenking van het 25-jarig kamerlidmaatschap van ds. P. Zandt, gehouden te Utrecht op 15 september 1950.
22828: ZANDT, Ds. P. - Gedenkt uw voorganger. Vier predikaties.
29370: ZANDT, Ds. P. - het wee en het welin het menselijk levenk. Rede uitgesproken op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 22 februari 1956.
69274: ZANDT, Ds. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren. Rede, gehouden op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht
69279: ZANDT, P. - Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
14584: ZANDT, Ds. P. - Verzamelde geschriften van ds. P. Zandt. II: Hoort des HEEREN Woord. Een bundeling kamerredes, bijdragen uit 'De Banier' en preken. Levensschets, alsmede een aantal reacties op zijn overlijden op 4 maart 1961 door drs. W. Fieret. 275 blz.
2014: ZANDT, Ds. P. - Gedenkt uw voorganger viertal predikatien
43012: ZANDT, P. Ds. - De stad Gods Psalm 46 : 4 en 5 Leerrede door Ds. P. Zandt te Delft
36458: ZANDT, Ds. P. - Hoort des Heeren woord. Een bundeling kamerredes, bijdragen uit de "banier" en preken. Door W. Fieret.
36486: ZANDT, Ds. P. - DERS HEEREN WEEY Pasrtijrede 1950
33516: ZANDT, P. - Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
31900: ZANDT, Ds. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren. Rede, gehouden op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht
69248: ZANDT P ds door HILLE, H. - Als een vogel uit de boom geschoten. Leven en werk van Ds. P. Zandt
69250: ZANDT, Ds. P.boek - Gedenkt uw voorganger. Verzamelde geschriften. met voorwoord Ds PJ Dorsman te Staphorst
69266: ZANDT, Ds. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren.
69284: ZEDTWITZ, Franz - Dieren en hun karakter. MEt 24 afbeeldingen in kleur.
72058: ZEE W.R. VAN DER - Wie heef daar woorden voor? Een pastorale over lijdende mensen en een leidende God
72056: ZEE W.R. VAN DER - De dood is van gisteren De bijbel over de laatste dingen
69285: ZEE G - Keerpunt
69286: ZEE, Ds. G. van de - Kerkgeschiedenis van Vaassen van het jaar de stichting 891tot 1930
14583: ZEE, W.R. van der - Geboren en getogen. Een verhaal over belijdenen en gedoopt worden.
69290: Zee, G. van der - De goede belijdenis
69291: Zee, G. van der - 1000 jaar Harderwijk Kerk en Bethel
69289: Zee, G. Van der - Gemeente en kerkgebou van Den Bommel. Herv. Pred. Te den Bommel
34243: ZEE, W.R. van der - Tien klinkende woorden. Uitleg van de tien geboden.
24108: ZEE, G. van der - Vaderlandsche kerkgeschiedenis. Deel I: Voor de hervorming, 234 blz. Deel II: De hervorming, 224 blz. Deel III: Van de hervorming tot heden, 280 blz.
44221: ZEE G - Keerpunt
46318: ZEE, NEL van der - Het land waar niemand komen kan.
77457: BOS R en ZEEMAN K - Bos' 1e teken-atlas: in 21 gekleurde kaarten.
77530: ZEEUW, P. DE J.GZN - BEN HUR 8e druk (Serie Oud Goud).
8102: ZEEUW, P. de - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst door P. de Zeeuw J.G. zn.
71408: ZEEUW P. DE - De beide logeergasten, een verhaal uit Luther's leven
71415: ZEEUW P. DE - Het kerstfeest van de torenwachter, geïllustreerd door Beckman
21832: ZEEUW J. Gzn., P. - Twee zuilen in de kerken der reformatie. I. De Nederlandse Geloosbelijdenis. II. De Heidelbergse Catechismus.
2015: ZEEUW, P. de J.Gzn. - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst.
39417: ZEEUW JG zn, P. - Wendelmoet van Monnikendam. Het verhaal van de waterlandsche geloofsheldin.
45112: ZEEUW J. Gzn., P. de - goud eiland
32485: ZEEUW, P. de J.Gzn. - Michiel Adriaansz. de Ruyter. De schrik des groten oceaans. Omslag en platen van F. Rend.
69336: ZEEUW, P. DE - De kleinzoon van de burgermeester.Het leven van Jan van Riebeeck de stichter van Zuid-Afrika.
69341: Zeeuw, P. De - Stanley de padvinder. Avonturen van Stanley in Afrika bij het opsporen van Emin Pacha, Illustraties van M.L. Middelhoek
69344: ZEEUW, P. de - De boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno.
36074: ZEEUW J. G.Zn , P. de - De Herberg "Het IJ" Een verhaal uit 1572. Vrij naar het Frans van Jules Adenis.
69345: ZEEUW, P. de - Harold de vriend van Bonifatius. 4e herziene druk
73987: ZEEUW P DE - Het grote verdiet van Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Ben Horsthuis, eerste druk)
32283: ZEEUW, P.J.Gzn.de - wat een vreemd kerstfeest.
69353: ZEEUW, P.DE. J.GZN - De kleine Corsicaan hoe Napoleon kiezer der Fransen werd
44410: ZEEUW, P. de - De sprong in de sneeuw Kerstfeest in de hongerwinter 1944-1945 Tekeningen van Mies Bloch 5e druk
77046: ZEEUW, P. de - Wouter Harmsen de geuzenjongen. in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
49197: zeeuw, P. De - De Wijnboer van St. vicor. Geïllustreed door J. H. Isings. Tweede druk
48862: ZEEUW J. Gzn., P. de - Paul Kruger, de leeuw van Zuid-Afrika. Verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan Neerlands jeugd verteld. Deel X in de serie 'Oud Goud'. . Omslag en platen van Roothchiv.
42986: ZEEUW, P. de - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie. 2e druk
70258: ZEEUW, P. DE J.GZN - Willem Tel ills. Joan Mac Neill(Serie Oud Goud).5e druk
70264: ZEEUW, P. DE J.GZN - De kleine Lord ills JBelleke Dolhain (Serie Oud Goud).3e druk
71049: ZEEUW, P. DE - Het kerstrapport (illustraties van Hein Kray)
30783: ZEEUW, P. de J.Gzn. - De boerenjongen van Thagaste. leven van Augustinus
23389: ZEEUW J. G.Zn , P. de - Haan's bibliotheek voor de jeugd. De wijde wijde wereld. Naar het Engels van Elisabeth Wetherell. Illustraties van Henk Poeder.
16354: ZEEUW, P. de - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie.
16355: ZEEUW, R. de - Fotovisie. Nederland en de Doopsgezinden.
71076: ZEEUW. P. DE - De dubbelgangers (met illustraties van Hein Kray)
12962: ZEEUW, P. de - De toverdoos van Ambe'Roeroe
12959: ZEEUW, P. de - Een bandrecorder voor Ambe'Roeroe.
43584: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den armen jongen. 3de druk, 6 platen F. Gebhard,
69578: ZEGGELEN, W.J. VAN - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave. Tweede deel. Zesde druk. bestempelde band
46428: ZEGGELEN, Willem Josephus van 1811-1879 - Gedichten o.a Lach en Luim 5e druk 92 blz en Kijkjes in t Leven 4e druk 106 blz en Hoofd en hart 3e druk100blz en Spokkels 2e druk 99 blz en Luimige verhalen 3e druk103 blz en vroolijke schetsen 3e druk 103 blz en Licht en bruin 3e druk 98 blz en stekles uit den vreemde 2e druk96 blz
71035: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den arme jongen (derde druk)
40742: ZEHN, JOHANN KASPAR - LEBENSABRISS
70003: NOORT van den G J Pred Gerf Gem Zeist - REHOBOTH verslag bouw en ingebruiknaming nieuwe kerk
62608: NOORT van den G J Pred Gerf Gem Zeist - DEs Heeren troostboodschap aan zijn ellenig volk cerslag befrafenis en drie preken
70383: NOORT van den G J Pred Gerf Gem Zeist - een heilrijke belofte voor een arm volk 7 predicaties
54127: Eckeveld JJ Pred Gerf gem te Zeist - Het loflied van Paulus meditaties over romeinen 8 vers 31-30
8853: ZELANDIA - Op en om den eikenhof. Tweede druk.
19586: ZELANDIA - Door God geleid eenige bladzijde uit dege4schiedenis der hervorming in Italie
69368: ZELLER, H - Biblisches Wörterbuch für das christliche Volk. In Verbindung mit den evang. Geistlichen Württembers herausgegeben. ..
69217: YOUNG E R zendeling S - Onder de ROORHUIDEN van NOORD AMERIKA uit hert Hoogduitsch door S uitgegeven door de halfstuivers Vereniging der Rijnse Zending.
69369: ZENDING - Zendingsboekje van de MBUMA-zending. Toespraken en referaten van de op 18 juli 1964 te Utrecht gehouden1e zendingsdag o.a de Redelijkheid- -Breevaart - Donald Maclean- j van Woerden- E du Marchie van Voorthuysen-Zwijnenburg- En H Ligtenberg
41227: ZENDING - Na zestig jaren. De Nederlandsche zendingsvereeniging in de Soendalanden en Zui-Oost Celebes. 1858-1918.
41226: ZENDING - Zendingsblad der Nederlands Hervormde Kerk. Eeuwfeest Nieuw-Guinea-Zending. 39e jaargang no 1en2
42305: ZETTA - Joop's grote vriend met tekeningen Rie Reinderhoff
69373: ZETTA - Joop's grote vriend met tekeningen Rie Reinderhoff
69374: ZETTA - Joop's Grote vriend
47801: Zetta - Joop's Grote vriend
33627: ZEVENBERGEN,P A - Wat betekent Toelichting bij moeilijke woorden in de statenvertaling
35489: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - Vrymoedig Dog teffens Nedrig Discours, Betreffende Eenige zaaken van het In- en Uytwendigen Des Christendoms: Gehouden in vier Samenspraken, tusschen een Christen, en de Autheur van den 'Wereldling Ontdekt'. Den derden druk. Met Privilegie.
19763: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. Samenspraken.
21962: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. 2e druk.
5538: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. Sesde druk. Vermeerdert agter de voorreden, met een kort bericht van des Autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
36450: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen); HERMSEN, Hermannus (lidmaat te Doesburg) - De wereldling ontdekt, en tot een juichend christen opgeleid. In zes zamenspraken; tot ontdekking, overtuiging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leiding van begenadigden. (28) 312 blz. Opn. geb. 8o. SGT Z18. Waarbij geb.: Hermannes Hermsen, De uitneemende kracht van Christus' liefde, ontdekt in de bekering van Hermanus Hermsen. (10) 176 (4) blz. Zonder titelpagina.
745: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Sevenden druk. Vermeerderd agter de voorreeden, met een kort bericht van des autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
76326: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen)en LAMPE, Frederik Adolf (1683-1729, prof. te Utrecht en pred. te Bremen) - De wereldling ontdekt, En tot een juychend christen opgeleyd. In ses samenspraken Tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van wereldlingen Als ook tot Versterking en Leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. derde drujk WAARBIJVierAcademischeverhandelingen van hetzaligmakend GELOOF AMSTERDAmSchoonenburg Antiony 1725(8)196 blz
15204: ZIEGENMEYER, Jacob (ca.1729, Nijmegen) - Vrymoedig dog teffens nedrig discours, betreffende eenige zaaken van het in- en uytwendigen des Christendoms. Gehouden in vier samenspraken, tusschen een Christen, en den autheur van den wereldling ontdekt.2e fdruk
69993: VELDE op den P Pred Chr Gerf kerk Zierikzee - Niet sterven maar leven Tergedachtenis van Ds P op den Velde
78110: ZIETHE W - Verschalkt
69394: Zijderveld, G.A. Ds - De Majestueuze opstanding van Christus
25560: ZIJDERVELD, Ds. G.A. Pred Gerf Gem - Het Gebedsleven.6 prekjen
14586: ZIJDERVELD, G.A. Chr Gerf/ Gerf Gem - Van 's Heeren wegen. 6-tal predikaties.
1842: ZIJDERVELD, G. A. - De wonderen Gods met Israël.
25130: ZIJDERVELD, Ds. G.A. - Petrus' geloofsbelijdenis. Predikatie over Johannes 21 : 16, uitgesproken op 27 april 1969, ter gelegenheidvan de Openbare Belijdenis.
33870: ZIJL, B.J. - Het gezin.
39673: ZIJLSTRA, K.H. - Een blik in de ziekenkamer of het zalig afsterven van Klaaske H. Zijlstra, dochter van K.H. Zijlstra, Evangeliedienaar bij de Gereform.gemeente te Kooten(FR.) Opnieuw uitgegeven.
69399: ZIJLSTRA, S. - En bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme
48884: Zijlstra, J. - In een ander licht - Kijken naar ikonen
45364: ZIJP, R. P - LUTHER in de Lage Landen. , Catalogus van tentoonstelling. Lay-out en vormgeving omslag: Rineke Borman. Voorwoord: H. L. M. Defoer. Essay van R. P. Zijp: 'Luther in de Lage Landen'. 104 z/w afbeeldingen. Met bibliografie. 72 pag.
22711: ZIJP, A. - Moeten of mogen wij onze kindertjes laten doopen? Bezwaarschrift ingezonden aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, met het antwoord der Synode. Door A. Zijp.
25591: ZIJP, A. - Moeten of mogen wij onze kindertjes laten doopen? Bezwaarschrift ingezonden aan de Generale synode der Gereformeerde Kerken, met het antwoord der synode.
26050: ZIJPP, N van der - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
26272: ZIJPP, N. van der - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
16357: ZIJPP, N. v.d. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland
69408: ZIJTVELD-KAMPERT, W. VAN - Als het leven roept.
69409: ZIJVELT-KAMPERT, W. VAN - Paul en zijn vrienden. Jongensboek leeftijd 10 tot 12 jaar. Omslagontwerp en tekeningen Ben Horsthuis.
69410: ZILVERBERG, Dr. S.B.J, - Dissidenten in de Gouden Eeuw - Geloof en geweten in de Republiek
15288: ZILVERBERG, S. B. J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
69416: ZINK, JÖRG - Hoop die leven doet gedachten over de grenzen van het leven
69415: ZINK, JÖRG - Erfahrung mit Gott Einübung in den christlichen Glauben.
43324: ZEEUW de P JG zn - De Wijde Wijdewereld na het Engels van Elisabeth Wethereld bewerkt met Illustraties van Henk Poeder
62358: NES van Jac C zn - SABBATH en ZONDAG
47523: Zoet, Aaltje - De vraag van een goed geweten tot God 1 Petrus 3:21 bekeeringsweg van Aaltje Zoet Geboren te Doornspijk, 16 November 1856 overleden aldaar, 22 October 1882 Door haar zelf beschreven Uitgegeven ten voordeele van de arbeid onder onze Doornspijksche jongens, die hun miliataire dienst in Indië vervullen.
69419: ZOETHOUT, R.J. - Album over kerk, dorp en omgeving van ter Aa.
69421: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
69420: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
69423: ZOMER, DS. G. (RED.) - Komende in de wereld; komende tot leven; komende in heerlijkeheid (3 delen) Deel 1: (1975) komende in de wereld (256 pp.) Deel 2: (1977) komende tot leven (229 pp). Deel 3: (1979) Komende in heerlijkheid (224 pp.
69425: ZONDAG Koen, redaksje - Te Stoel en te Bank
61559: Zondagsrust - Een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 3
46331: Zondagsrust - een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 1-2-3-4 (2006-2009- 2012-1Q5
72204: Zondagsrust - Een lied op den sabbatdag, VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag,deel 1
72205: Zondagsrust - Een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 3
69426: ZOOMERS- VERMEER, J.P. - Joosje uit de heidehut
69427: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Katrijntje van waterhoek. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff
69428: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - De moedertjes. Geïllustreerd door R. Reinderhoff.
40572: ZSCHOCH, Hellmut - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert
69429: ZSCHOCH, Hellmut - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert
69437: ZSCHOKKE,Johan Heirich Daniel 1771-1848 - Johan Heirich Daniel Zschokke in de voornaamste oogenblikken zijns levens,geschiften en handelingen met zijnen vijanden
45788: ZSCHOKKE, Heirich 1771-1848 - Mijn leven,denken en werken naar het hoogduitsch van Heinrich Zschokke eenig schrijver van de uren aan de godsdienst gewijd
45789: ZSCHOKKE,Johan Heirich Daniel 1771-1848 - Johan Heirich Daniel Zschokke in de voornaamste oogenblikken zijns levens,geschiften en handelingen met zijnen vijanden
45790: ZSCHOKKE,Johan Heirich Daniel 1771-1848 Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen - JEZUS CHRISTUS in zijn persoon en werk en hret Christendom in de gemeente des Heeren op aarde overdenkingen van Heinrich Zsckooke bijeengebracht en vertaald uit de Stindes derandacht door Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen
69433: ZSCHOKKE, H. - Uw huisboek (Familien-Andachtsbuch). Uit het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, door H. de Man, Pz. Derde herziene druk. Volks-uitgave.
69435: ZSCHOKKE, Heirich 1771-1848 - Mijn leven,denken en werken naar het hoogduitsch van Heinrich Zschokke eenig schrijver van de uren aan de godsdienst gewijd
69436: ZSCHOKKE, JOHANN HEINRICH DANIEL - Zwitserse vertellingen. 1: Nikolaas, of: weet men wie regeert? 2: Mariëtte, of: de gebroken vaas. 3: Jonathan Frock. 4: De oude tante. 5: De oudejaarsnacht.
34897: ZSCHOKKE, H. - Uw huisboek (Familien-Andachtsbuch). Uit het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, door H. de Man, Pz. Tweede herziene druk.
2494: ZSCHOKKE, H. - Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
69432: ZSCHOKKE, H. - Stichtelijke uren van Heinrich Zschokke. Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.
69430: ZSCHOKKE, H. - Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
69438: ZSCHOKKE,Johan Heirich Daniel 1771-1848 Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen - JEZUS CHRISTUS in zijn persoon en werk en hret Christendom in de gemeente des Heeren op aarde overdenkingen van Heinrich Zsckooke bijeengebracht en vertaald uit de Stindes derandacht door Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen
28885: ZSCHOKKE, H. - Stichtelijke uren van Heinrich Zschokke. Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.
69439: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch.
69440: ZUID-AFRIKA LION CACHET, F. - De Worstelstrijd der Transvalers. Aan het volk van Nederland verhaald. Met platen en kaarten.
32747: ZUIDAM, Aaltje - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigste uit de ellendigsten.
33532: ZUIDAM, A. - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigsten.
69441: ZUIDAM, A. - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigsten.
10475: ZUIDEMA, S.U., H. VAN RIESSEN, A.D.R. POLMAN, H. RIDDERBOS, WURTH, POPMA, SEVERIJN, SMITSKAMP, KRAAN, DE ROOS, & D.W. ORMEL - Denkers van deze tijd. Deel I:Kierkeraad-niettzsche-Barth- Niebuhr-sarte-Bu;tman 329 blz. k. Deel II: Heidegger-Dostojewski-Jaspers-Toynbee213 blz. Deel III: Marx-Schumpeter-Sorel-Keynes-Rppke 260 blz.
44189: ZUTFEN CHR - Kismet
71417: SERENIUS JACOB (1700-1776) CordesLudolph Gottlieb Zutphen - Getuigeniszen van Jesus, getrokken uit de schriften der heidenen, en voornamentlyk, uit de boeken van Flavius Joesphus, ter bevestiging van het geloof der christenen.
60624: MARTINET J.F. Zutphen - vanaf de Romeinsche tijd; Met een (uitklapbare) gekleurde kaart van de zeven Provincien(Nederland), met zes gravures en een uitklapbare lijst met handtekeningen van Stadhouders, Staatsmannen, Land- en Zeehelden en twee uitklapbare lijsten met Schilders, Graveerders en Etsers., 1ste druk, Het vereenigd NEDERLAND door J F Martinet Meester der vrije konsten,doctor in de wys geerte,lid van de hollandsche en Zweeuwsche maatscappen dewetenschappen te Haarlem,Rotterdam, en Vlisingen en Predikant te Zurphen met plaaten
69449: ZUYDEWIJN, Noortje de Roy van - Kijkatlas van Zeeland. Fotografie: Jan Heuff.
37796: ZWAAG, Dr. K. van der - Onverkort of gekortwiekt?
35478: ZWAAG, Dr. K. van der - Cesar Malanm prediker vann het Frans-Zwitsers reveil
37797: ZWAAG, Dr. K. van der - Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief.
46276: Zwaag, W. van der - Apostel van de hoge Alpen Het werk van Felix Neff onder deWaldenmzen
46278: Zwaag van der, berthilde - als christus verschijnt
47173: ZWAAG, BERTHILDE VAN DER - Als CHRISTUS verschijnt chrustusversijningen in deze tijd
47174: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Reveilgetuigen willem Biderdijk en zijn geestverwanten
35258: ZWAAG, W. van der Barneveld - Om de schat van Christus' bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sins Reveil en Afscheiding.
15630: ZWAAG, Drs. K. van der - De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen. Over kerk-zijn in een tijd van secularisatie en Godsverduistering.
57559: HUYGENS C. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan - Avondmaalsgedichten en Heilige dagen
41031: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
69461: ZWAAN, G van de - De eenvoudigen geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
69463: ZWAAN, J. - Groen van prinsterer en de klassieke oudheid (Groen van prinsteren and classical antiquity proefschrift met stellingen
38960: ZWAAN, R. van der - Wandel op den Hemelweg, waarin worden voorgesteld, verscheidene handelingen van God met dat volk, hetwelk Hij naar den hemel leidt, mitsgaders vele zaken, die hen op den hemelweg ontmoeten, en de oplossing of beantwoordinge van meest al hunne gemoedsbezwaren. Door R. van der Zwaan, Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Bergen-op-Zoom. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
69583: ZWAARDEMAKER-VISSCHER, J.B. - Bijeengegaard. Schetsen en Novellen. Bestempelde band.
42278: ZWAGER, H.H. Dr. - Nederland en de verlichting
69465: Zwager, H. H - Nederland en de verlichting
69466: ZWAGER, H.H. Dr. - Nederland en de verlichting
69467: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? salons en conversatie in de achttiende eeuw van Gorcum's Historische bibliotheek Nr. 85
14588: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk.
69470: ZWANENBURG, Dr. L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de kerk.
69471: ZWANENBURG, L. G. - Jezus Christus en Gods Voorzienigheid - Een preek over de polioprik
69472: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk.
69469: ZWANENBURG, Dr. L.G. - Gerrit Jan Vos Az.
47433: ZWANEPOL, KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de protestantse kerk in Nederland
41789: ZWART, A.C. DE - Vurige kolen in het ijskoude water eene kerstvertelling
17887: ZWART, W. de - Calvijn in het licht zijner brieven.
70786: Hellinga-Zwart T. - Het huisje aan de dijk (schrijfster van: Jaap en Niki, wat 'n pret, 'n kerstvacantie, enz. met tekeningen van ids Wiersma)
69475: ZWART, S.D. - Approach to the truth. Verisimilitude and truthlikeness. Bibliografie. Dissertatie.
14590: ZWEDEN, J. van - Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden. Samengesteld door W. Westerbeke.
69477: ZWEDEN, J. vanpredgerf gem - GodsReddende en zorgvol;leliefde
74425: HULST W.G. VAN DE ZWEEP L. VAN DER - Ha.....!Lezen!
47968: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (diss.).
69480: ZWEMER, Jan - Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspektief.
26068: ZWEMER, Jan - Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspektief.
43626: ZWIERS .J - Schipper hou je roer recht !
69483: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen. Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam (II) 1e druk75 zw.w.foto's met tekst.
48911: Zwij-nen-bug, N. - Het vo-gel-nest-je
8002: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. Pred Chr. Geref. Gemeente te Gouderak - De stem op het feest. Zestal predicaties. Deel 2 met 5 lijdenstoffen en 1 goede Vrijdag.
2605: ZWIJNENBURG, H.J.C.H Pred Chr. Geref. Gemeente te Gouderak - De stem op het feest. Zestal predicaties deel1 1 nieuwjaarspreek en 3 biddagspreken met 2 lijdensstoffen
35603: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. Pred der Chr Gerf Gem te Gouderak - De zang in het venster. Achttal predikaties. uitgegeven door de Kerkraad
69485: ZWIJNENBURG, H.J.C.H Pred Chr. Geref. Gemeente te Gouderak - De stem op het feest. Zestal predicaties deel1 1 nieuwjaarspreek en 3 biddagspreken met 2 lijdensstoffen deel 2 met 5 lijdenstoffen en 1 goede Dl. 1: 126 blz. dl. 2: 157 blz.Vrijdag
69486: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. Pred der Chr Gerf Gem - De zang in het venster. Achttal predikaties.
69488: ZWIJNENBURG, N. - Het vo-gel-nest-je
2016: ZWIJNENBURG, Ds. H. J. C. H. Pred Chr Gerf Gem te Gouderaak - De komende morgenstond. Advents- en Kerstpredicaties.
44374: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
44385: ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work. Translated by Ruth C.L. Gritsch. : 1986.
44389: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
69489: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
69490: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
69491: ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work. Translated by Ruth C.L. Gritsch. : 1986.
39349: Zwingli, Huldrich - Zeven en zestig artikelen en zijn korte christelijke inleiding. met uitleg doorH L Roth
64634: ROUBOS Klarinus Zwolle - Profetie en cultus in Israel (prophecy and cult in israel) achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus
75348: BONUS ARTHUR VERTAALD A VAN WIJK TE ZWOLLE - Tusschen deregels een en ander voor hoofd en hart uit het Duitsch door Avan WIJK predikantvtezwolle
69493: ZWOLLE, ISY & EVY - Wandelen door de Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard
75575: LINDENBOOM L - DOUMA E - KLINKERT H J Zwolle - Gedent den sabbatdag dat gij dien heiligt Raport enn advies inn terzake de heiliging vandendag des Heeren ingediend bij de Synode der Vhrist Geref kerk gehoudenn teAssen Op haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commissie AdHoc
71627: SCHILPEROORT JACOB 1939 Zwolle - De toepasbaarheid van electrocardiografische dianostiek in de huisartspraktijk ect
75588: VELEMA J H Chr GERf Pred te Zwolle - Als destormklok luidt Preek gehouden opm deNationale Gedekkdag 8 februari 1953 tergelegenheidvannDeRamp
69495: ZYL, A.H. VAN - The Moabites. (Pretoria Oriental Series 3).
[an error occurred while processing this directive]

6/8