Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58039: KALKMAN. ROLAND - Geldjacht Illustraties Adri Burghout. AVI 7
26398: ROLAND HOLST, A. - Onderweg. Vierde druk.
42509: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen. Tweede druk.
64498: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
13907: ROLL, J.M.L. - Uren aan de Godsdienst gewijd. Uit het Hoogduitsch, naar den laatsten, verbeterden druk. De Christen en de eeuwigheid, 1.
70209: ROLL, J.M.L. EVANGELISCH LUTHERS PREDIKANT TE GRAVENHAGE - GODSDIENST voor het Hart of uitbo3ezemingen van geloof,hoop en liefde
64500: ROMANUM, MARTYROLOGIUM (GREGORIUS XIII - URBANUS VIII - CLEMENTIS X - CAESAR BARONIUS .) - Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum, Urbani VIII et Clementis X. auctoritate recognitum anostro Benedicti XIV pontifice maximo auctum et castigatum. in Qua ect
77346: MISSALE ROMANUM - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Restitutum, B. Pii V. Pontificis Max. Ivssv Editum, Clementis Viii. urbani pape viii Auctoritate Recognitum, una cum omnibus aliorum sanctorum Missis abinnocentiox ect .
46443: MISSALE ROMANUM - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilij Tridentini Restitutum, B. Pii V. Pontificis Max. Ivssv Editum, Clementis Viii. urbani pape viii Auctoritate Recognitum, una cum omnibus aliorum sanctorum Missis abinnocentiox ect .
72738: ROMBACH, OTTO. ILLUSTRATIES, ANTON PIECK - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen'). In het Nederlands overgebracht door J. Wim Crom
41671: D'ESPALLIER V. - CHORUS A. - GEERTS V.M. - GIELEN J.J. - KRIEKEMANS A. - ROMBOUTS F.S. O.R.V - .Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs
64501: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
6230: ROMEIJN, DR. JAN - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. met een voorwoord van prof. dr. G.W. Kernkamp; met medewerking van Dra. A. Romein-Verschoor en bijdragen van Dr. P.J. Bouman, Dr. O. Noordenbos, Dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos illustratie verzorgd door Srs. H. van der Bijll
64503: ROMEIN J. - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen
64505: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
64506: ROMEIN, T.A., VEEN, S.D. VAN, - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Handschrift nagelaten door Ds. T.A. Romein in leven predikant te Scharmer. Bijgebonden: Aanvullingen en verbeteringen van Romein's naamlijst der predikanten in de hervormde gemeenten van Friesland. Verzameld door Dr. S.D. van Veen, Ned. Herv. preidkant te Groningen. 3 delen in 1 band.
29587: ROMEIN-VROEGINDEWEIJ, M.C. (RED) - Rijk in God.
5988: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Geïllustreerd met 198 afbeeldingen. 10edruk
74747: ROMER, JOHN - Geschiedenis en Archeologie van de Bijbel.
64508: ROMER, HERMAN - Rotterdam voordat de bommen vielen Literatuur en verantwoording, herkomst illustraties, register. Portret op voorflap. Niet alleen fraai fotoboek over het vooroorlogse Rotterdam maar ook een leesboek vol anecdotes, gebaseerd op de jeugdjerinneringen van de schrijver gecombineerd met verhalen van tijdgenoten.
64509: ROMIG, EDGAR FRANKLIN - The tercentenary Year a record of the celebration of the Three hunderdth anniversary of the founding of the first church in Nem Netherland, New York, and the beginning of organized religious life under the reformed (Dutch) church in America
77335: ROMIJN, W. - Het Werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven.
72360: ROMIJN A. - Een gewoon meisje en toch...., Geïllustreerd door Adri Alindo, achtste druk
49235: ROMIJN, A - In en om de pastorie. Geïllustreerd door Jan lutz.
64511: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
6068: ROMPEL, FREDERIK - Gedenkschriften van Paul Kruger. Premie van het nieuws van den dag.
76870: BUSSER MARIANNE EN SCRODER RON - Het Sinterklaasboek voor peuters en kleuters Met tekenin gen van Dagmar Stam 4e druk
64512: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
47366: RONA, JUTKA - Langs kloosters en abdijen routes in Nederland en Belgie
45971: RONHAAR, J.H. - Palestina. geillustreerd met 15 kaartjes en figuren en 15 platen met 29 foto's & illustraties. Vreemde Landen en Landstreken 5. Vele aspecten - zoals topografie, geologie, economisch leven, flora en fauna, de bevolking, folklore, culturele toestand - van Palestina worden uitgebreid beschreven. Met name veel aandacht voor het sociale en politieke leven met aparte hoofdstukken betreffende de Arabische kwestie, de Klaagmuur, de "Engelsche" kwestie en het Zionisme.
2384: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
74867: RONKEL, PH.S. VAN - - Maleis Woordenboek. Maleis-Nederlands/Nederlands-Maleis in de officiële spelling vierde druk
64516: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64517: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
64518: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
26892: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) THE DR, EN PRED TE LEIDEN - Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk. Door Phil. S. van Ronkel, theol. dr. en pred. te Leiden.
18567: RONKEL, PHILIIPUS SAMUEL VAN (1829-'90) - De Heilige Schrift, in Bijbellezingen voor het volk.
40948: RONNER, L - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
27769: ROO, DR. E. J. DE - Godlastering. Rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. proefschrift
64519: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA - Proofs, intuitions and diagrams. Kant and the mathematical method of proof. Academisch Proefschrift.
47460: ROODA, D. J. - Het Rampjaar 1672
23562: ROODBEEN, J. (RED.) - Gisbertus Voetius 1589-1676. Meer dan wijsheid. Onder redactie van J. Roodbeen.
37118: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon. Verzameld en voorzien van een levensschets. deel 2
36988: ROODBEEN-HEEMCK, RITA E.A. (REDACTIE) - Bûmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
16848: ROODBEEN, J. - Uit het leven van Maarten Luther. Deel 1: Van mijnwerkerszoon tot aflaatbestrijder (1483-1517) Deel 2: Twistgesprekken met Rome. (1517-1519).
36833: ROODBEEN, J. - Woorden van Spurgeon II.
75717: ROODNAT, BAS - Rotterdam is niet niks. Met bijdragen van o.a. Hans Andreus, Rinus Ferdinandusse. Geïllustreerd door Peter van Straten
75248: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven 1872
25668: N.N. (DIV AUTEURS O.A J L ADRIANE- A G VAN ANROOY- H C ROOGE - Christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter Geloofsversterking en opbouwing tot een Godsdienstig Leven
64529: ROOIJ, REIN VAN. - KIJKEN IN DE TOEKOMST een beeld van de explosieve ontwikkeling der communicatiemedia. . met een voorwoord van Prof. Dr. Fred L. Polak Research Edward Kamerbeek. eindredactie Pierre Huyskens, Lay-out Joop Bulten. Rijk geillustreerd.
64528: ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. I: Leven en geschriften proefschrift. (deel 2 nooit verschenen)
23877: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
51081: BLUYSSEN JAN GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij.
74071: ROOIJEN DRS. R.P. VAN - Frederik van Houten
64530: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
23866: ROOIJEN, M. VAN. - Een vrolijk drietal.
48206: ROOIJENDIJK, LAMBERT; DIJT, ANTOINETTE; WIJERS, GERT JAN" - De mens in thema`s, Een thematische behandeling van de menselijke levensloop (vierde druk)
64537: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
64536: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
12200: ROORDA VAN EIJSINGA, W. A. P. - Bloemen in loover.
47312: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/ no 23 v/d 275 ex
77237: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 5
77236: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 2
77235: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 3
75249: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELDPOEL - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 9
64557: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
64556: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus 2. -De Kameleon brengt geluk -Ruim baan, Kameleon -Volle kracht, Kameleon Geïlustreerd door Gerard van Straaten
64554: ROOS, H. DE - De Kameleon vaart door
77419: ROOS H - De Kameleon knapt het op . Geillusteerd door G.van Straaten. 17e druk.
70642: ROOS, H. DE - De kameleon op volle toeren 22edruk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
71964: ROOS H. DE - de Kameleon viert feest!, geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71967: ROOS H. DE - alle hens aan dek Kameleon , geillustreerd door G. van Straaten 9e druk
71972: ROOS H. DE - de Kameleon houdt koers , geillustreerd door G. van Straaten 20e druk
71977: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon, geillustreerd door G. van Straaten 32e druk
73212: ROOS, H. DE - Ruim baan Kameleon. 14e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
77858: ROOS G - Op Texelligt Jeruzalem De kerkgeschiedenis van het eiland
77407: ROOS H - met de Kameleon erop los . Geillusteerd door G.van Straaten. 15e druk.
32417: ROOS, G. - Vrijheid van Christelijk getuigenis? over de botsing tussen joden en de gereformeerde gezindte.
77412: ROOS H - De Kameleon schiet te hulp . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
47155: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 4
64551: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 21 druk
73204: ROOS, H. DE - de Kameleon ligt op de loer
77404: ROOS H - lang leve de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
73217: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon heeft succes! Geillustreerd door Gerard van Straaten.
25307: ROOS, J.PRED GERF GEM IN NED OPHEUSDEN/BARNEVELD - Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van Ds. J. Roos als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Chilliwack op donderdag 15 oktober 1987.
66305: STEGEMAN B EN ROOS DEN A - Uit het verleden van STAPHORST bladzijden uit de geschiedenis van staphorst,Rouveen en Ijhorst
64545: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
75115: ROOS, J C - Uit de pastorie hoe wonderbaar is Uw getuigenis deel 1 1e of 3e druk
74072: ROOS G. - Schepen in de nacht, verassende ontmoetingen in het verre oorden
31637: ROOS, H. DE - Speurders met de Kameleon. Geïllustreerd door ruudhameeteman 25e druk.
64558: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
64548: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : 21e druk
64549: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon knapt het op. 7e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
77401: ROOS H - De Kameleon vaart uit. Geillusteerd door G.van Straaten. 3e druk.
64550: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
64546: ROOS, G. - Wat zal men dan antwoorden...?
64565: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
77420: ROOS H - Kameleon ahoy . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
77421: ROOS H - Op reis met de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 12e druk.
30863: ROOS, G. - Het groene tapijt of de straten van goud. Van het kerkelijk erf.
28713: ROOS, H. DE - Kameleon. Volle kracht kameleon. 10e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28673: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon krijgt nieuwe vrienden. 1e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
28674: ROOS, H. DE - Op reios met de Kameleon Geillustreerd doorRuud Hameeteman 14 e dru
40639: ROOS, JOANNES (AERTS-PRIESTER 1620-1703) - De heylige invallen op 't Gebed des Heeren, (...) Den Derden Druk.
75996: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - DavidsREislied zeven preken overpsalm 23
75997: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Christus trouwezorg over de gemeente alscheid Opheusden bevestiging en intredete Barneveld
28704: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon houdt stand. 11e druk. Geillustreerd Door Ruud Hameeteman.
77418: ROOS H - lang leve de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 18e druk.
71971: ROOS H. DE - de schippers van de Kameleon , geillustreerd door Pol Dom 51e druk
77403: ROOS H - De Kameleon heeft succes. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
73339: ROOS, H. DE - Kameleon omnibus de Kameleon in de storm 24e druken Alle hens aan dek Kameleon 22e rukGeïlustreerd door Gerard van Straaten
73703: ROOS, H. DE - De Kameleon doet een goede vangst! Geïllustreerd Ruud Hameeteman 2e druk
77402: ROOS H - De Kameleon wint de prijs. Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
77411: ROOS H - De Kameleon blijft favoriet . Geillusteerd door G.van Straaten. 8e druk.
73220: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon altijd paraat. 17e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73223: ROOS H. DE - met de Kameleon op avontuur, geillustreerd door G. van Straaten 13e druk
73224: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon brengt geluk. 18e druk. Geillustreerd door Ruud Hameeteman
73225: ROOS H. DE - de Kameleon vaart voorop, geillustreerd door G. van Straaten 8e druk
73226: ROOS H. DE - de Kameleon schiet te hulp , geillustreerd door G. van Straaten 16e druk
73227: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73239: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon viert feest. 16e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
73249: ROOS H. DE - de Kameleon geeft vol gas , geillustreerd door G. van Straaten 4e druk
73200: ROOS, H. DE - De Kaneleon in het goud
77414: ROOS H - De Kameleon treft doel . Geillusteerd door G.van Straaten. 16e druk.
77415: ROOS H - trouwe vrienden van de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 22e druk.
77416: ROOS H - vakantie met de Kameleon . Geillusteerd door G.van Straaten. 24e druk.
77417: ROOS H - De Kameleon in het goud. Geillusteerd door G.van Straaten. 14e druk.
77413: ROOS H - De Kameleon slaat zijn slag . Geillusteerd door G.van Straaten. 23e druk.
77410: ROOS H - De Kameleon altijd paraat . Geillusteerd door G.van Straaten. 5e druk.
30620: ROOS, J.L. DE - Natuurkunde en het vliegtuig. Deel 1.
37718: ROOS, H. DE - Kameleon. De kameleon treft doel. 4e druk. Geillustreerd door Gerard van Straaten.
37795: ROOS, G. - Meer dan een belofte. Tweeerlei kinderen des verbonds.
40499: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy
77406: ROOS H - De Kameleon houdt koers . Geillusteerd door G.van Straaten. 19e druk.
43026: ROOS, H. DE - De Kameleon in de storm Geïllustreerd Ruud Hameeteman 23 e druk
43027: ROOS, H. DE - Trouwe vrienden van de Kameleon Geïllustreerd door G. van Straaten Leeftijd tot 12 jaar 9e druk
45083: ROOS, H DE - De schippers van de Kameleon : Filmeditie
47494: NYPERS C EN ROOS DE S H - (STATENVERTALING). Het Boeck Jobs.
49267: ROOS, H. DE - Kameleon. De Kameleon altijd paraat 26e druk
73203: ROOS, H. DE - de Kameleon in woelig water
73207: ROOS, H. DE - Vivat kameleon!
73222: ROOS, H. DE - Kameleon Ahoy 27e druk
75986: ROOS, J PRED GERF GEM IN NEDERLAND BARNEVELD - Davids Reis;iedzeven preken overPsalm 23
48589: VAN ROOSBROECK R., VAN DER ESSEN L., GANSHOF F.L., GORIS A.J., DE MAEYER R., QUICKE FR., DE STURLER J., VAN DE WEERD H., VAN WERVEKE H., LEBEER L, LYNA F., LAMBERTY MAX, LISSENS R.F. DR, VAN GOETHEM F. PROF. DR - Geschiedenis van Vlaanderen; I: Inleiding, oudste geschiedenis, middeleeuwen; II: Middeleeuwen 13e en 14e eeuw ; III: Het Bourgondisch tijdvak 15e eeuw; IV: Vlaanderen in de 16e eeuw; V: 17e en 18e eeuw;
71823: ROOSBROECK R. VAN - Willem van Oranje
64567: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
26033: ROOSENSCHOON, W - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken. Door Wies Roosenschoon. De vermaken van een denkend leven zijn niet schitterend; ze doen niet sterk aan; maar ze zijn gelijk aan 't zagte groen. Ze versterken het oog onzer ziele, en wij worden ze nooit moede.
45419: ROOTHAERT, MR. A. - Vlimmen trilogie.
64569: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
74933: ROOY, MAX VAN. - Beelden van het landleven. Nederlandse agrarische monumenten Verzameling beeldhouwwerken met een agrarisch karakter in de publieke ruimte. Uitgave van RABObank
48602: ROOY, SIDNEY H. - The Theology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Richard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards.
72229: ROOZE, FRANK - Jozef, Genesis 37-50, verklaring van een bijbelgedeelte
14334: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64575: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
64572: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het Evangelie van Mattheüs voor de gemeente verklaard in bijbellezingen.
64573: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - Het christelijk geloof. Door J.H.L. Roozemeijer, predikant bij de Herv. Gemeente te Arnhem.
64574: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
25173: ROOZEMEIJER, J. H. L. (?-1916, MIDDELBURG-LEIDEN) - De Christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs. Vijfde druk.
45602: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De christelijke heilsleer. Leiddraad bij het Catechetisch Onderwijs, door J.H.L. Roozemeijer. Zevende druk
36998: ROOZEMOND, R. - Ikonen. Algemene Katalogus. (de wijenburgh-echteld)
64576: ROP, ANT. L. DE - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
34703: ROP, ANT. L. DE - Dichtbundeltje voor Knapen en Meisjes, door Ant. L. De Rop.
76120: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen. 2 delen in 1 band.Witkam. 1978. Ongewijzigde herdruk 1978 der uitgave van 1909-1911.
64579: ROS, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
64580: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
64581: ROS, AD - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
64582: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz geb
64583: ROS, B. VAN DER (EINDREDACTIE) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
64584: ROS, B. VAN DER - Het Christelijk dagblad in de samenleving roeping en opdracht
64586: ROS, MARTIN-NEMILE BRUGMAN - Privé Domein1966-1984
39723: ROS, AD - Kleine Kerkgeschiedenis van de West/Veluwe. Voorgeschiedenis, wording en beginjaren van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld.
74645: FIERET DRS. W. ROS A. - Theodorus à Brakel Wilemus à Brakel en Sara Nevius
54572: ROS, A. - Theodorus à Brakel, een voorbeeld van allertederste Godsvrucht
19666: ROS, B. VAN DER (EINDREDACTIE) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
31598: ROS, A. - Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. Jodocus van Lodenstein. Met enkele liederen en brieven.
46983: ROS, MARTIN-NEMILE BRUGMAN - Privé Domein1966-1984
7759: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. (15e t/m 20e eeuw) Deel 1. 109blz deel 2. 249 blz geb
1061: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Inleiding in de bijbelse theologie.
44781: ROSCAM ABBING, P.J. - Actuele uitdagingen aan de christenheid / Over vragen die door onze tijd aan het christendom ter beantwoording worden voorgelegd
7792: ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. - Predikantswerk. In verband met communicatie- en leertheorie.
19697: RÖSCHELIUS, M. JOHAN BAPTISTA - Q.B.V. ad locum Plinii, ex libr. II. Cap. XIII. Exercitatio Mathematica de Admiranda VI refractionis circa defectus lunæ horizontales, quam pro loco in amplissima facultate philosophica sibi benevolè tributô, defendet præses M. Johan: Baptista Röschelius, sempr. Hungarus. Respondente Nicolao Garleffo Cadovio, aurica-Frisio ss. th. & phil. stud. Ad diem XIII. januarii A. 1681. In auditorio Majori, Horis matutinis.
64592: ROSEGGER, P.K. - Die Schriften des Waldschulmeisters
43599: ROSEGGER - De zoons van de houtvester
40405: ROSENBERG L C , A R E - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 22] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
69842: ROSENBOOM, J.B. - Leiders- en voorturncursussen Leidraad deel 1 en 2 -
64594: ROSENBUSCH, CHR. - Christophori Rosenbuschs Replica auff dess Calumnianten Lucæ Osiandri Verantwortung wider die Jesuiter. Darinn gemelte Verantwortung / seiner / dess Osianders / vorigen Warnung gleich / das ist / ohn allen Grund und nichtig / unwidersprechlich dargethan / und an Tag geben wirdt. Ecclesiastici IIII. Non contrdicas verbo veritatis vllo modo, & de mendacio ineruditionis tuæ confundere.
39479: ROSENFELD, DR. HENRY; HANEGBI, YEHUDA; SEGAL, MARC. - De kibboets. Een portret in 150 foto's.
64597: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64598: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
768: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
14317: ROSENOW, EMIL - Tegen de priesterheerschappij! Kultuurtafreelen uit de 16e en 17e eeuw. Bewerkt door P. M. Wink.
64600: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
33202: ROSEVAL, R.W. - De archieven der Hervormde Gemeente Charlois C.A. 1583-c. 1954
40373: ROSMAN, IR. L.A.S, E.I. - Nederlandsche electrotechnische jaarkalender voor het jaar 1924. (10e jaargang) met veel reclame/avententies
64602: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
29099: ROSMAN, S. - Het goede bericht.... Grepen uit de geschiedenis. 75 jaar school voor Christelijk volksonderwijs te Kethel.
59273: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
45728: KUBLER ROSS - LESSEN VOOR LEVENDEN
64604: ROSSEM, DHR. A. VAN - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
40042: ROSSEM, DHR. A. VAN - Dierbare Bijbel. uit De Peinzende Christen. Ds. P. Broes.
64612: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
64608: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
64607: ROSSUM, R. VAN - De eerste kerstboom in ons land. Een oud kerstboekje van F. Bungener naverteld door Rie van Rossum, geïllustreerd door G.D. Hogendoorn. Tweede druk.
32339: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. eerste helft derde leerjaar.
38055: ROSSUM, RIE VAN - Wind in de zeilen. Leesserie voor de lagere school. Tweede helft zesde leerjaar.
43555: ROSSUM, RIE VAN - guusje uit de guodsbloem
937: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
64613: ROT, D. - Israëls verleden, heden en toekomst door D. Rot.
15106: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64614: ROTARIO, T. F. - Apparatus universæ theologiæ moralis pro examine ad audiendas confessiones. Auctore Francisco Rotario. Editio novissima, cui nunc primum accedit, pars quarta continens historiam poenitentiæ publicæ. Notis et animadversionibus illustratam.
64615: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
44039: ROTEMEIJR, H.J.M. - Het geheim van het s.s. 'borneo' tweede druk
76865: KERSTEN G H PRED GERF GEM TE ROTERDAM - de Saambinder wekld Gerf Gem 17e t/m 20e jaaragang 1935/39
69640: BURGER H-J ROTGANS - AVONDROOD bloenlezing en overzicht der Stadfriese,Amelandse en Biltse Letteren met drioe kaartjes en zeventien portretten met de pen getekend doot J Rotgans Harm Tiesing reeks no 12
64616: ROTGANS, LUKAS (1653-1710) - Poezy van verscheide mengelstoffen; met kunstplaaten versiert.
67839: VISSER PIET DR. WINSEMIUS ROTH - Balanceren op de smalle weg. Liber amicorum voor dr. C. van Duin, dr. A.G. Hoekema en prof.dr. S. Voolstra
64617: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
9423: ROTH, ANN - Het Jeruzalem borduurboek. Ann Roth. Achttien gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem in kleur met beschrijving en nauwkeurig aanwijzingen voor verwerking in kruisteken.
51782: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
19561: BRIENZER-ROTHORN - Panorama von Brienzer-Rothorn 2351 m ü.m.
64618: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - wat is theologie ?
44821: ROTHUIZEN, G. TH. - Allemaal zondagen. Beschouwingen over de Heidelbergse Catechismus.
44822: ROTHUIZEN, DR. G.TH. - wat is theologie ?
64620: ROTIER L N E A - Wanneer belijden met lijden gepaard gaat lezingen over het lijden
64621: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
42487: ROTSTEIN-VAN DEN BRINK, K. - Wie luistert met foto's van Aart Veldman tweede druk
64622: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
36920: ROTT, JEAN - Investigationes Historicae. Eglises et Societe aux XVIe Siecle. Gesammelte Aufsätze
72581: KLEIJN PLEUN ROTTEDAM - Hoe kunnen de zonden van Gods Volk als paarlen gehecht worden aan de Kroon der verdiensten Christi
74563: MULLER PL DR. LEIDEN/ UN GER J H W ROTTERDAM - ONZE GOUDEN EEUW de republieK DER VERENIGDE NederlanDEn in Haar bloeitijd
1456: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
14322: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
68839: WILDEBOER G PRED NED HERV TE ROTTERDAM - TERGEDACHTENIS zestal leerredenen met kort levens bericht
28132: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions roem en sterkte. Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van ds. A. Rotterdam. Opnieuw uitgegeven en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz. Daarbij: Deel 2: 462 blz.
64626: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
64627: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
64628: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Belijdenis en geloofshervorming. Volgens de originele uitgave van 1755.
64630: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
5193: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions Roem en Sterkte of verklaring van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Vervat in de 37 artikelen.
64633: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Ontfermende leiding
17449: KOK K SR ROTTERDAM - Wandelen in het licht. Christelijk Gereformeerde kerk Rotterdam-West. 1927-1977. Met 4 preken ds K Groen- Ds F Laman - DS H C an de Ent en Dsan Leeuwe
64625: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
69715: RAALTE VAN JAMES ROTTERDAM - De rechtstoestand der Burgerlijke aandeelen Maatschappij Proefschrift
75257: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions Roem en Sterkte. Verklaring van de zevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis.2dln
1624: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zions roem en sterkte. Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Roterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.
5619: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Verklaring der Nederlandsche Geloofsbelijdenis van Ds. A. Rotterdam. Op nieuw uitgegeven, en bij ons kerkelijk publiek ingeleid door Dr. A. Kuyper. Deel 1: (14) 515 blz.art 1-15
28087: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Sions roem en sterkte. Verklaring van de zevenendertig artikelen der Nederlandsche geloofsbelijdenins. 2 delen.
3787: ROTTERDAM, ARNOLDUS (1718-'81, ZUILEN, STEENWIJK) - Zion's roem en sterkte, ofte verklaaring van de zeevendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelydenis. Vooraf gaat een historisch berigt, nopens de Belydenis en Geloofshervorming in de Nederlanden. door Arnoldus Rotterdam, bedienaar des Goddelyken Woords te Zuilen.
75805: ROTTERDM - De Haven van Rotterdam beknopt geillustreerde beschrijving der havenwerken van Rotterdam met uitslaande kaartenvijfde druk
71766: ROUBOS K DR. - 1-2 KRONIEKEN DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
40238: ROUBOS K DR. - 1-2 KRONIEKEN DE PREDIKING VAN HET NIEUWE TESTAMENT
64635: ROUKEMA, DR. R. - De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw.
14325: ROUKEMA, DR. R. - De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw.
47641: ROVER, P. A - Een vreselijke avond, en toch...
45969: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart. een verjhaal over de binnenvaart rond 1900 met 44 foto,s van Willem van Malsen
64637: ROVER, P. A - Een vreselijke avond, en toch...
64638: ROVER, P. A. DE - Naar 't Heilig Blad 4e druk
64658: ROVER, P.A. DE - Dirk de struikrooier
64667: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
64665: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder 4e druk
64646: ROVER, P.A. DE - Naar 't Heilig Blad
64647: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" derde druk.
64645: ROVER, P.A. DE - Als 't water roept
64643: ROVER, P.A. DE - Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
64644: ROVER, P.A. DE - Ysgang. Geillustreerd door M.L. Middelhoek.9e druk
64666: ROVER, P.A. DE - Wolken en Zon. tweede druk edeceaeditie nummer 7. een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
64663: ROVER, P.A. DE - De waterreus
64650: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. Nummer 7.
64651: ROVER, P.A. DE - Ysgang. 4e druk
64652: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
64653: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder
64654: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
64660: ROVER, P.A. DE - In donkere stormnacht
64669: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart.
64670: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart. een verjhaal over de binnenvaart rond 1900 met 44 foto,s van Willem van Malsen
64640: ROVER, P.A. DE - De kerk op mars: Zendingsgeschiedenis, vertel- en voorleesboek. 2e druk
64641: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. derdedruk Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geilustreerd door JaapVeenendaal
64642: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
64657: ROVER, P.A. DE - De waterreus
64662: ROVER, P.A. DE - Ick sal gedwenken, nationalenale bevrijdingsuitgave voor de jeugd
64668: ROVER, PIET DE - Als 't water roept. 5e druk. Illustraties van Gerard Douwe.
64656: ROVER, P.A. DE - Rovers op de rivier. Een speurdersverhaal.
64639: ROVER, P.A. DE - Naar 't heilig Blad. Bijbelvertelling en -verklaring voor de rijpende jeugd. Het Oude en Nieuwe Testament.
21385: ROVER, P.A. DE - Calvijn de reus uit Noyon levensroman.
64649: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" tweede druk.
45986: ROVER, P.A. DE - Het gebeurde bij Riccone. Roman van een blijde reis.
13329: ROVER, P.A. DE - Ferme jongens. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
19444: ROVER, PIET DE - Als 't water roept. 5e druk. Illustraties van Gerard Douwe.
20286: ROVER, P.A. DE - Ysgang. Geillustreerd door M.L. Middelhoek.9e druk
2093: ROVER, P.A. DE - Naar 't heilig Blad. Bijbelvertelling en -verklaring voor de rijpende jeugd. Het Oude en Nieuwe Testament.
23786: ROVER, P.A. DE - Als 't water roept
23788: ROVER, P.A. DE - Naar 't Heilig Blad
34280: ROVER, PIET DE - Behouwe vaart.
37629: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" derde druk.
45964: ROVER, P.A. DE - Naar de "zuivere rivier" tweede druk.
45965: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. Nummer 7.
45966: ROVER, P.A. DE - Ysgang. 4e druk
45967: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
45968: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder
45972: ROVER, P.A. DE - Op jacht naar boeven en "moerkoot". Een speurdersverhaal
45974: ROVER, P.A. DE - De wondere tocht
45976: ROVER, P.A. DE - Kerstfeest in de roef
45978: ROVER, P.A. DE - Rovers op de rivier. Een speurdersverhaal.
45979: ROVER, P.A. DE - Een vreeselijke avond en toch ...
45982: ROVER, P.A. DE - Dirk de struikrooier
45984: ROVER, P.A. DE - In donkere stormnacht
45985: ROVER, P.A. DE - Door donker en dood.
45987: ROVER, P.A. DE - Ick sal gedwenken, nationalenale bevrijdingsuitgave voor de jeugd
45988: ROVER, P.A. DE - De waterreus
46012: ROVER, P.A. DE - Marientje`s verlangen
48269: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geillusteerd Henk Poeder 4e druk
49073: ROVER, P.A. DE - Wolken en Zon. tweede druk edeceaeditie nummer 7. een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
9053: ROVER, P.A. DE - Wolken en zon. derdedruk Een boek voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. geilustreerd door JaapVeenendaal
9055: ROVER, P.A. DE - Wim , de kleine schipper 2e druktekeningen G Douwe
13130: ROWAAN, HANS - De uilenjacht.
44593: ROWAAN, HANS - Pieter
13131: ROWAAN, HANS - Fort aan de Lek.
47713: ROWAAN, HANS - Het wilgenslootje
1043: ROY, DANIEL LE (1661-1722, KOOG AAN DE ZAAN, ROTTERDAM) - De waarheid der heilige Godgeleertheid in haar voornaamste hoofdstukken kortelijk verklaart en uit den Woorde Gods nader bevestigt Door Daniël le Roy, In zijn levvn Bedienaar des Godlijken Woords in de Gemeinte Jesu Christi te Rotterdam. En vermeerdert met twee belydenis predikatien bevattende kortelijk 't Hooftzakelijke der geheele H. godgeleertheit; door denzelve auteur nagelaten. Den vierden druk, gecorriceert en met een voorrede verrijkt door Justus Muntendam, bedienaar des Goddelyken woords in dezelve Gemeente.
64674: ROY J J - Beschouwing der voorzeggelingdes ouden testament .
10589: ROY, J. J. LE / SALVERDA, M. - Handleiding bij de beoefening van de kennis der natuur, ten dienste van onderwijzers en annkomende onderwijzers. Eerste deel - 2e druk.
64677: ROY, CHRISTINA - De Visschers knaap.
64676: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland.
77256: ROY, DANIEL LE (1661-1722, KOOG AAN DE ZAAN, ROTTERDAM) - Theologia Historc0-diactica of de De waarheid der heilige Godgeleertheid In haar gewigstigste LEER STUKKEN beide uit haar regte beginselen betoogt en het pvereenstemmend gevoelen,zoovan oudeKERKVADERS alslatere beroemde GODGELEERDE vevestigd met byvoegingen van de erste opkomst en vootgang der dwalingen tegen dezelvr die nader aangewezen en wederlegt worden door DANIEL LE ROY den tweedecdruk nageziern en van veele drukfauten gezuivert en met een voorreden verrijkt door BERNARDUS ten DAM te ROTTERDAM
64679: ROY, J. J. LE - De Goddelijke Openbaring des bijbels. Eerste deel.
54827: FRIES PAUL ROY - Religion and the hope for a truloy human existence
679: ROY, DANIEL LE (1661-1722, KOOG AAN DE ZAAN, ROTTERDAM) - De waarheid der heiliger godgeleertheid, in haar voornaamste hoofd-stukken. Kortelyk verklaart, en uit den woorde Gods / nader bevestigt. Den derden druk op zeer veel plaatzen / merkelyk verbetert. (18) 768 (28) pag.
12315: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland.
40030: ROY, CHRISTINA - De Visschers knaap.
44507: ROY J J - Beschouwing der voorzeggelingdes ouden testament .
4942: ROY, J. J. LE - De Goddelijke Openbaring des bijbels. Eerste deel.
36454: ROYAARDS, HERM. JOH. (1794-1854) - Geschiedenis der Invoering en Vestiging van het Christendom in Nederland. Eene, door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Letterkunde, Schoone Kunsten en Wetenschappen. bekroonde prijsverhandeling, van Herm. Joh. Royaards, doctor en hoogleeraar der Godgeleerdheid te utrecht, Lid van de derde klasse van het Kon. Nederl. Instituut.
11955: ROYAARDS, C. W. / P. JONGENS EN MR. H. E. PHAFF. - Het stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan.
64685: ROYAUMONT, HEERE DE ROYAUMONT OVERSTE VAN SOMBREVAL (1625-1709) , FRANÇOIS VAN HOOGSTRATEN (1632-1696] - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelijke toepassingen, getrocken uit de heilige vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te regelen. / In 't frans beschreven door den heere De Royaumond (...) Vertaelt, en met vaerzen op yder hooftstuk verzien door F.v.H.
64683: ROYAUMONT, HEERE DE ROYAUMONT OVERSTE VAN SOMBREVAL (1625-1709) - De historien des Ouden en Nieuwen Testaments, met stichtelyke toepassingen, getrocken uyt de HH. Vaderen, om de zeden in allerhande staeten van menschen te reguleren. In't Frans beschreven door de Heere de Royaumont Overste van Sombreval. Vertaelt, met veersen op ieder hoofstuck versien, en met schoone printen verciert
64686: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper
64687: ROYEN, RENNY VAN - Hans en zijn poesje.
64688: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
13133: ROYEN, RENNY VAN - Hans en zijn poesje.
37141: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper
45440: ROYEN. P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper (Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste)
41410: JONG DE A J EN ROZEMA H P - De posthistorie van Rhenen Elst Veenendaal
64689: ROZENDOM, JAN - 28 rozen - Gedichten van Jan Rozendom
69953: RUBEN, DS. M. (1840-1910) GERF LERRAR TE TER NEUZENEN P SOETEMAN - De ster uithet oosten drietalleerrdenen Lucas 2 en predikatie KLukas 4 ver 18-19 met eene voorede van P Soeteman
64692: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De weg welke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marius Ruben, in leven leraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, in de Provinciën Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereniging afgezondrd tot de Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenisgeschriften der Nederduits Gereformeerde Kerk, vastgesteld in de synode Nationaaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.Deze beschrijving is tot zijn veertigste jaar.
43028: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus. naar aanleiding van Marcus 16 : 1-7 Joh. 10 : 16-18 Luc. 14 : 13-24 en Joh. 10 : 24-28
23916: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus.
1882: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - Den Weg welke den Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben, in leven leeraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, in de Provincien Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, in vereeniging afgezonderd tot den Standaard der Waarheid, vervat in Gods onfeilbaar getuigenis en de belijdenis Schriften der Nederduitsch Gereformeerde Kerk, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dodrecht in de jaren 1618 en 1619. Deze beschrijving is tot zijn veertigsten jaar.
16792: RUBEN, DS. M. (1840-1910) - De grafsteen afgewenteld. Vier predicatiën over de opstanding van Jezus Christus. 127 blz. En: Vier uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments, door Bernardus Smytegelt. 75 blz.
22888: RUBEN, DS. M. (1840-1910)GEREFORMEERD LERAAR TE TERNEUZEN - De grafsteen afgewenteld. Vier predicatiën over de opstanding van Jezus Christus.
57563: HUYSMANS DR. RUD. - Wazo van Luik in den Ideeënstrijd zijner dagen
69884: RUDIGER - TOOSJE vrij naar het duitsch vertaald
64698: RUDLPH, HARTMUT - Evangelische Kirsche und Vertriebene 1945 biz 1972. Band I: Kirchen ohne Land. Band II: Kirchen in der Neuen Heimat.
36921: RUDLPH, HARTMUT - Evangelische Kirsche und Vertriebene 1945 biz 1972. Band I: Kirchen ohne Land. Band II: Kirchen in der Neuen Heimat.
74565: HAMEL RUDOLF - Groeten van deVeluwe en het Rijk van Ninmegen Toerisme uit vervlogentijden
64334: RIJKEBOER RUDOLF - Het boek in onze4 handen de boeiende ontsaansgeschiedenis van de bijbel en de vertalingen in een voor ons begrijpelijke taal
64699: RUDOLPH, R.J.W. - Calvinisme en socialisme. Een woord voor onzen tijd.
25695: RUDOLPH, R.J.W. - Calvinisme en socialisme. Een woord voor onzen tijd.
34073: RUË, PÈRE DE LA - Sermons du père de la ruë, de la Compagnie de Jesus. Pour le caresme. In drie delen.
64700: RUË, PÈRE DE LA - Sermons du père de la ruë, de la Compagnie de Jesus. Pour le caresme. In drie delen.
19143: RUEVER GRONEMAN, SARUS ADRIAAN JACOB (1810-1873) - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodomi, vitam, ingenium, scripta, quam, quod Deus bene vertat, ex auctoritate rectoris magnifici L.G. Visscher, phil. th. mag. litt. hum. doct. et prof. ord., amplissimi seantus academici consensu, et verendae facultatis theologicae decreto, pro gradu doctoratus, summisque in theologia honoribus et privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite et legitime consequendis, publico ac solenni examini submittit Sarus Adrianus Jacobus de Ruever Groneman, Alphensis, ad diem XXIV Junii, a. MDCCCIIIVII, hora I.
76831: HOOGEWERF G CRODE RUG - DONKERE DAGEN een verhaal uit 1672 geillusstreerd kleurplaat
72321: RÜHMER, E. - Matthias Grünewald complete editie van zijn schilderijen, met een inleidende beschouwing van Joris-Karl Huysmans en een cataloque raisonné
64703: RUIGROK, DS. L.W.CH. E.A. - Om het behoud van de Nederlands Hervormde Kerk.
37815: RUIGROK, DS. L.W.CH. E.A. - Om het behoud van de Nederlands Hervormde Kerk.
64704: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2009
64705: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2008
46851: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2009
46853: RUIJGHOK L W CH, DS. - Kerkelijk Jaarboek Hersteld Hervormde Gemeente 2008
64707: RUIJGROK. L.W. C - Om het behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk
64708: RUIJGROK. L.W. C - Om het fundament. De VPKN: een breuk met de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk
64709: RUIJTER, H.A. DE. - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5: 1-5.
64710: RUIJTER, J. DE (WONENDE TE HARTENGSVELD) - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
64711: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64712: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
64713: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim over het jaar 1893 op 1894. Door J. de Ruijter, overleden te Hardinxveld, den 3 Arpril 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
25414: RUIJTER, J. DE (WONENDE TE HARTENGSVELD) - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
29206: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
34040: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.
39430: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890. Zijn naam is J. de Ruijter, oud 72 jaar wonende te Hartengsveld.
40205: RUIJTER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim over het jaar 1893 op 1894. Door J. de Ruijter, overleden te Hardinxveld, den 3 Arpril 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
76074: RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld voor jonge mensen. 5e druk ille Rino Visser
64714: RUISSEN, M.J. - Bunyan's heilige oorlog naverteld voor jonge mensen. 5e druk ille Rino Visser
47147: RUISSEN, TH - Gods trouw overdacht 1944-2004 een historische terugblik op 60 jaar gereformeerde gemeente te waardenburg
46325: RUITENBERG, DS .P. VAN - Klagen mag 52 overdenkingen over omgaan met lijden
76069: RUITENBERG, DS .P. VAN - Naar de Hemel52 overdenkingen over Leven na de Dood
75893: RUITENBURG, DS. P. VAN - Elkaar begrijpen 52 bijbeloverdenkingen over hoe we met elkaar omgann in het huwelijk en gezin
64719: RUITENBURG, P. VAN / HOFMAN, H.A. / HUGENSE, P. - Is dat discrimineren? Een bijbels-theologisch, een historische en een juridische verkenning.
46173: RUITENBURG, DS. P. VAN - Wie God Is 52 bijbeloverdenkingen over hoe God zich openbaart
35446: RUITENBURG, P. VAN - Bijn BEKEERD TOT VLAK VOOR DE POORT
26512: RUITENBURG, P. VAN / HOFMAN, H.A. / HUGENSE, P. - Is dat discrimineren? Een bijbels-theologisch, een historische en een juridische verkenning.
46174: RUITENBURG, DS. P. VAN - Naar den hemel leven en dood in 52 bijbeloverdenkingen
64726: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis. Hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. in den ouderdom van ruim 75 jaar.
64724: RUITER, JAN DE - Het leven van Jan de Ruiter en zijn brieven. Samengesteld door H. J. van Dijk.
64725: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
64721: RUITER, J. - Nog eene kleine gedachtenis van onze vriend Jan de Ruiter Gzn. Hetwelk is gevonden na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3den april 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
64722: RUITER, J. DE - Een gedicht van een pelgrim over 't jaar 1893 op 1894
64723: RUITER, JAN DE GZ. - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend J. de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
1884: RUITER, JAN DE - Het leven van Jan de Ruiter en zijn brieven. Samengesteld door H. J. van Dijk.
23278: ESCH- DE RUITER M. VAN - Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk Met voorwoord en naschrift van wijlen Ds. Chr. van Dam.
17070: RUITER, JAN DE / CAPELLE, LEEN / BREEDVELD, NEELTJE - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter te Hardinxveld, L
1743: RUITER, JAN DE GZ. - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend J. de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
25136: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te hardinxveld, den 3 april 1894. In den ouderdom van ruim 75 jaar.
27184: RUITER, JAN DE - Nog eene kleine gedachtenis. Hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 april 1894. in den ouderdom van ruim 75 jaar.
31334: RUITER, J. - Nog eene kleine gedachtenis van onze vriend Jan de Ruiter Gzn. Hetwelk is gevonden na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3den april 1894, in den ouderdom van ruim 75 jaar.
35130: RUITER, JAN DE / CAPELLE, LEEN / BREEDVELD, NEELTJE - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter te Hardinxveld, Leen Capelle te Maassluis en Neeltje Breedveld te Delft. Met een voorwoord van H. v.d. Hoven te Giessendam. 2e druk.
76594: RUITERBEEK - School met de Bijbel Overwoud-Lunteren 1978-2003DS
64735: RULER, A. A. VAN - Bijzonder en algemeen ambt.
64736: RULER, A. A. VAN - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome.
64747: RULER, DR. A. A. VAN - Theologisch werk.
64728: RULER A A - Onze tijd. Kuypers idee eener christelijke cultuur.
64730: RULER, A. A. VAN - Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van Christendom en politiek.
64739: RULER, A. A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
64737: RULER, A. A. VAN - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
64745: RULER, A.A.VAN - Die christliche Kirche und das Alte Testament.
64731: RULER, A. A. VAN - Visie en vaart.
64732: RULER, A. A. VAN - Verhuld bestaan.
64743: RULER, A. A. VAN - visie en vaart
64744: RULER, A. A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
5836: RULER, DR. A. A. VAN - Theologisch werk.
5837: RULER, DR. A. A. VANBO - Op gezag van een apostel.
5855: RULER, A. A. VAN - Marcus 14: 1-41.
64740: RULER, A. A. VAN - Het onze Vader.
64741: RULER, A. A. VAN - Theologie van het apostolaat.
64742: RULER, A. A. VAN - De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde.
44238: RULER, A. A. VAN - visie en vaart
44243: RULER, A.A.VAN - Die christliche Kirche und das Alte Testament.
45029: RULER A A - Onze tijd. Kuypers idee eener christelijke cultuur.
5839: RULER, A. A. VAN - Visie en vaart.
5841: RULER, A. A. VAN - Verhuld bestaan.
5846: RULER, A. A. VAN - Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome.
5847: RULER, A. A. VAN - Verwachting en voltooiing. Een bundel theologische opstellen en voordrachten.
5858: RULER, A. A. VAN - De dood wordt overwonnen. 1 Corinthen 15 in morgenwijdingen.
5861: RULER, A. A. VAN - Het onze Vader.
5862: RULER, A. A. VAN - Theologie van het apostolaat.
5864: RULER, A. A. VAN - De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde.
8465: RULER, ARNOLD ALBERT VAN - De vervulling van de wet. Proefschrift.
64753: RULLMAN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie I No. 9. Oze groote mannen. Ongesneden exp.
25470: RULLMAN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie I No. 9. Oze groote mannen. Ongesneden exp.
34187: RULLMAN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschets.
64760: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 4e druk.
64761: RULLMANN, J. C. - Doleantie-stemmen.
64762: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 2e herziende druk
64755: RULLMANN, J. C. - Onze voortrekkers. Met 17 portretten.
64758: RULLMANN, J. C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederl. Herv. Kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 3e druk.
64759: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst.
64763: RULLMANN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst door R.L. Rullmann. (Geillustreerd).
64765: RULLMANN, J.C. - Onze voortrekkers.
64757: RULLMANN, J. C. - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
64764: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie 1 No. 9. Onze Groote Mannen.
64756: RULLMANN, J. C. - Een nagel in de heilige plaats. De reform. der kerk in de 19e eeuw. Histor. geschetst. Reveil en afscheiding.
13252: RULLMANN, J. C. - Onze voortrekkers. Met 17 portretten.
15893: RULLMANN, J. C. - Een nagel in de heilige plaats. De reform. der kerk in de 19e eeuw. Histor. geschetst. Reveil en afscheiding.
15894: RULLMANN, J. C. - Een man van singuliere gaven. Dr. W. H. Gispen (1833-1909) in zijn leven en werken geschetst.
15896: RULLMANN, J. C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederl. Herv. Kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 3e druk.
15899: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst.
15901: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 4e druk.
15902: RULLMANN, J. C. - Doleantie-stemmen.
25545: RULLMANN, J.C. - Dr. F.L. Rutgers in zijn leven en werken geschetst door R.L. Rullmann. (Geillustreerd).
32388: RULLMANN, J.C. - Isaäc da Costa. Serie 1 No. 9. Onze Groote Mannen.
33413: RULLMANN, J.C. - Onze voortrekkers.
46537: RULLMANN, J. C. - De doleantie in de nederlandsche hervormde kerk der 19e eeuw. Historisch geschetst. 2e herziende druk
75412: PETRI RULOO - Groot is Uw trouw Degeschiedenis vann de nietgeregisteerde evangekiechristen-baptisten in de voormalige Sovjet Unie
64767: RUPKE, CH. VDM - Het jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lucas 4:1 - 5:32.
8271: RUPKE, CH. VDM - Het jubeljaar is aangebroken. Aantekeningen bij Lucas 4:1 - 5:32.
64769: RUPPERT, DR. M. - Luther en de boerenopstand. Stichting Lutherse uitgeverij en boekhandel.
64770: RUPPERT, M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
64768: RUPPERT, DR. M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
1913: RUPPERT, DR. M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
27677: RUPPRECHT, WALTER / WARTH, WALTER - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64771: RUPPRECHT, WALTER / WARTH, WALTER - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64772: RUPPRECHT, WALTER / WARTH, WALTER - Calwer Predigthilfen. Herausgegeven von Herbert Breit und Claus Westermann.
64773: RUSSCHER J - Stophorst toen en Nu fotoboek
48138: RUSSCHER J - Stophorst toen en Nu fotoboek
46926: BERTRANDT RUSSELL - Sententies Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
64777: RUSSELL-MUIRHEAD, L. - Ireland. With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans. Second edition.
54623: FLINT W.RUSSELL - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 27] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
30128: RUSSELL-MUIRHEAD, L. - Ireland. With a complete atlas of Ireland and 15 other maps and plans. Second edition.
40403: FLINT W.RUSSELL - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 27] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
71698: RUSSER, G.A. - Sporen over de Veluwe. Amersfoort - Apeldoorn. Reeks: Schaffelaarreeks, nr.31.
34455: RUSTIGE, D. (1889-1963, KANDIDAAT CHR. GEREF. KERK, PRED. VRIJE GEMEENTE TE LEERDAM/HARDERWIJK) - Gekneusde olijven. Tweede serie 'Sermoenen uit Niemandsland' d.w.z. het randgebied tussen de kerkelijke fronten.
64778: RUSTIGE, D - Komt en laat ons wederkeren tot de Heere predikatie over Hosea 6 vers 1
48557: RUSTIGE, D - Komt en laat ons wederkeren tot de Heere predikatie over Hosea 6 vers 1
23951: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. Tweede onveranderde druk.
77147: KLEUN H G DR. PRED TE WIJNGAARDENJHR MR A F DE NAVORNIN LOHMAN EN DE F L RUTGERS - FEITN of VERZINSELS bschouwingen der rechtsbevoegheid onzer plaatselijke kerken contra Jhr Mr A F de Navornin Lohman en De F L Rutgers
7379: RUTGERS, F. L. - Kerkelijke adviezen standaard werk betreffende zaken over de kerkorde
64788: RUTGERS C. A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
64811: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers. uitgave werken van Marix vereniging serie 2 deel 3
64812: RUTGERS, M. - De kleren van Wilma Landman.
64813: RUTGERS, V.H. / WATERINK, J. E.A. - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
35888: RUTGERS, M. - De eenzame jager.
64805: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
64795: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. (1808-'85 ZUTPHEN) - Godsdienstige oefeningen een volksleesboek over de christelijke waarheid.
64798: RUTGERS, A.. - Vogels van AUSTRALIE 2dln
64793: RUTGERS VAN DER LOEFF, A 1808-85. (THEOL. DOCT. EN PRED. TE LEIDEN) - Bijdragen tot de kennis van onzen Heer en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS 2e druk
64803: RUTGERS, DR. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw.
64804: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
64799: RUTGERS, A.. - Vogels van AZIEdeel 2
64796: RUTGERS, A. - Tropische Volièrevogels .
64801: RUTGERS, DR. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 2 - deel 3. Verzameld en uitgegeven.
42251: RUTGERS, F. L. - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend. ingeleid door Dr. W. van 't Spijker
64797: RUTGERS, A.. - Vogels van ZUID AMERIKA 2dln
24884: RUTGERS, V.H. / WATERINK, J. E.A. - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
2578: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
2581: RUTGERS, F. L. (THEOL. DR. EN PROF.) - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
29746: RUTGERS, M. - De kleren van Wilma Landman.
31750: RUTGERS, DR. F. L. - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie 2 - deel 3. Verzameld en uitgegeven.
33145: RUTGERS, D. - Koos e Presto.
40350: RUTGERS, DR. F.L. - De geldigheid van de oude kerkeordening der Nederlandse gereformeerde kerken.
48839: RUTGERS, A. - Tropische Volièrevogels .
74082: DOBSCHINER JOHANNA-RUTH - Te mogen leven (negende druk)
64814: RUTHERFORD, SAMUEL - Religious Letters by the Rev Samuel Rutherford
64816: RUTHERFORD, SAMUEL - Ziele-Voedsel uit eenige brieven van den Godzaligen. In leven professor aan de academie en predikant in de kerk van ST. Andrews in Schotland. Welke brieven uit het Engelisch vertaald zijn door Jacobus Koelman
71829: RUTHERFORD, SAMUEL - Religous Letters by the Rev Samuel Rutherford edited by The Rev Charles Thomson
42795: RUTHERFORD, SAMUEL - Lieflijk licht voor blinden Uit het Engels vertaald en ingeleid door A.P. Bijl
39793: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
23202: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrews in Schotland. in het Nederlandst vertaald door Jacobos Koelman, bedienaar des Heylige Evangelium tot Sluys bij Vlaanderen. . Deel III: (78) 655 (32) blz. Met boekenlijst van uitgever Johannes Boekholt, 16 blz. (Deel 3 is een uitgave van Boekholt uit 1687)
26346: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De weenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefdelijk vertroost. Vijf preeken over Joh. XX : 9-17. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
38641: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap.
64824: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slaperige Bruid Door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preken over Hoogl. 5: 1-10 en andere keurstoffen. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Zeist.
21548: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgelovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leeredenen over het Evangelie van Johannes Hoofdstuk 12: 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijds, nopens verschillende dwalinger der Antinomianen en eene korte verdediging van de leer der Protestanten tegen de algemene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der menschenkinderen gestorven is; de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn. Vertaald door C. B. van Woerden te Zeist Deel I en II.
64832: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slaperige Bruid door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preeken over Hooglied V: 1-10 en andere keurstoffen. Door Samuel Rutherford, prof. in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64833: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
16717: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De triumferende Christus. Jezus Christus de heerlijke overwinnaar van zijn vijanden en de verlosser van Zijn kerk. Door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
29205: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het bedrukte en verdrukte wormke Jacobs door den Heere bemoedigd met de belofte, dat het over zijn vijanden triumfeeren en zich in den Heere verheugen en roemen zal. Zes preeken over Jesaja 41: 14-16 en andere keurstoffen door Samuël Rutherford, prof. in de godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
64826: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De bruiloft des Lams. Predikatie over Openb. 19 : 7-10. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64829: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Boetpredikatie, nieuwe en behalve de spelling onveranderde uitgave.
64817: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
1436: RUTHORFORD, SAMUEL VAN (1620-'77, UTRECHT) - Negen predikatiën over eenige stoffen, welke zeer zelden geleerd en nog minder beoefend worden. Nagezien, ter drukpers bekwaam gemaakt en verrijkt met eene voorrede. Alsook met eene beschrijving van het leven en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everhardus van der Hooght, predikant te Nieuwendam.
64830: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon nagespeurd in zijn dwaasheid, de vader in zijn genadige en onveranderlijke liefde en zijn broeder in zijn hardnekkige blindheid en vijandschap.
23042: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS); SIMONIDUS, SIMON - De slapende Christus ontwaakt door Gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22 v. v Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
64822: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De triumferende Christus. Uit het engels vertaald door C. B. van Woerden.
64827: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slaperige Bruid door haren Liefste bezocht, gewekt en verlevendigd, een zich onttrekkenden Christus zoekende, en Zijn schoonheid roemende. Vijf preeken over Hooglied V: 1-10 en andere keurstoffen. Door Samuel Rutherford, prof. in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews - Schotland. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
64831: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
64819: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. Of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht. Vertaald door C. B. van Woerden.
64820: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
64834: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Christus stervende en zondaren tot zich trekkende. of eene beschouwing van onzen Zaligmaker in Zijn zielelijden, Zijne liefelijkheid in Zijnen dood en wat die hebben teweeggebracht, waarin sommige gevallen van zielsonrust in zwakgelovigen en gronden van onderwerping onder de afwezigheid van Christus, met de ebben en vloeden van vrije genade, zijn opengelegd. Verhandeld in leeredenen over het Evangelie van Johannes Hoofdstuk 12: 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33. Hier zijn ook eenige noodzakelijke afwijkingen tusschen gevoegd, overeenkomstig de gelegenheid des tijds, nopens verschillende dwalinger der Antinomianen en eene korte verdediging van de leer der Protestanten tegen de algemene bewering der Arminianen, dat Christus voor alle en een ieder der menschenkinderen gestorven is; de moraal en het voorstaan van de wederstandelijke bekeering van zondaren, en welk geloof van allen in de zichtbare Kerk vereischt wordt, om welks gemis velen veroordeeld zijn. Vertaald door C. B. van Woerden te Zeist Deel II.
16736: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon. Zeven predikaties over Lukas 1 : 11 - 32. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden.
24777: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De bruiloft des Lams. Predikatie over Openb. 19 : 7-10. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden - Zeist.
77449: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De weenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefdelijk vertroost. Vijf preeken over Joh. XX : 9-17. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden.
64821: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De verloren zoon. Zeven predikaties over Lukas 1 : 11 - 32. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden.
42826: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De beproeving en zegepraal des geloofs. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Pred. te Lage Vuursche, en C.B. van Woerden te Akkrum.
64818: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
39134: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Het bedrukte en verdrukte wormke Jacobs. Zes predikaties over Jesaja 41 : 14 - 16. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden - Zeist.
17867: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS); BUNYAN, JOHN - De slapende Christus ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8: 22 v.v. Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
38639: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Wormke Jacobs door de Heere bemoedigd met de belofte dat het over zijn vijanden triumferen en zich in de Heere verheugen en roemen zal. Zes predikaties over Jesaja 41: 14-16. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
38743: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Slaepende christus ontwaekt deur ghebeden; ofte verklaering over de woorden, Luc. 8. 22.
26921: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Verklaring over de woorden Luc 8 : 22 v.v.
64825: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrews in Schotland. in het Nederlandst vertaald door Jacobos Koelman, bedienaar des Heylige Evangelium tot Sluys bij Vlaanderen. 1e en 2e deel (200 brieven) tot Groningen, by Seerp Bandsma, 1754 Deel I: (50) 318 blz. Deel 2 (aparte titelpagina ) (50) 302 blz. Deel III: (78) 655 (32) blz. Met boekenlijst van uitgever Johannes Boekholt, 16 blz. (Deel 3 is een uitgave van Boekholt uit 1687)
3623: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - Godsdienstige brieven van Samuel Rutherford, in leven professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te St. Andrew's in Schotland. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
16716: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost door Samuel Rutherford, professor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit te St. Andrews. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden, Zeist.
32986: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De slapende Christus ontwaakt door gebeden Boetpredikatie, nieuwe en behalve de spelling onveranderde uitgave.
38642: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - De wenende Maria aan het graf in haar droefheid door haar Heere bezocht en liefelijk vertroost. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
76290: RUTHORFORD, SAMUEL (1600-'61, PROF. TE ST. ANDREWS) - DE BRIEVEN vertaald door Jac Koelman
64838: RUUSBROEC. AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec: b Genadeleer
64839: RUUSBROEC. AMPE, A. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec :A schepping en chrisologie
64837: RUUSBROEC --- AMPE, ALB. - Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid.
64841: RUYS, TH. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
47995: RUYS, TH. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
5568: RUYS, TH. - Petrus Dathenus. Door dr. Th. Ruys
64842: RUYTER, H.A. DE - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22: 36b door H.A. de Ruyter.
64843: RUYTER, H.A. DE - De hemelvaart van Christus. Voorgesteld naar Psalm 68: 19 door H. A. de Ruyter. 2e druk.
64844: RUYTER, H.A. DE - De zegenrijke verandering van een vreeselijken vijand in een vriend van den Christus. Voorgesteld naar Hand. 9: 11b door H.A. de Ruyter.
64845: RUYTER, H.A. DE - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22:36b.
35318: RUYTER, H.A. DE - pinkterfeest het feest der vervuling Handelingem 2 vers1-4
64846: RUYTER, H.A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5:1-5. 8e druk.
22534: RUYTER, H.A. DE - Over den weg, die tot ware grootheid geleidt. Voorgesteld naar 2 Samuel 22: 36b door H.A. de Ruyter.
22535: RUYTER, H.A. DE - De hemelvaart van Christus. Voorgesteld naar Psalm 68: 19 door H. A. de Ruyter. 2e druk.
22660: RUYTER, H.A. DE - De zegenrijke verandering van een vreeselijken vijand in een vriend van den Christus. Voorgesteld naar Hand. 9: 11b door H.A. de Ruyter.
35321: RUYTER, H.A. DE - De drievoudige vrucht der Rechtvaardigheid des geloofs naar Romeinen 5:1-5. 8e druk.
76348: DIJK VAN JAN RVEENENDAAL - Moed,zweeten jaren Sibbing/Waterler CSte Veenendaal
76822: ASCH VAN RW - Het voorbeld van Dasi geillusstreerd
64849: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 17e druk
64847: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 4e druk
64848: RYAN, CORNELIUS - De laatste slag Berlijn 1945
43256: RYAN, CORNELIUS - Een burg te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944. 4e druk
44680: RYAN, CORNELIUS - De laatste slag Berlijn 1945
1242: RYLE, JOHN BUNYAN, ARTHUR W. PINK, JOHN OWEN, THOMAS BROOKS - De overvloed van de genade. John C. Ryle, John Bunyan, Arthur W. Pink, John Owen, Thomas Brooks
75569: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De enige weg 2e druk serie licht op de kandelaar
64858: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Waarschuwing aan de kerken. Vertaald door Ds. C. Smits. tweede druk
64857: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Dit is Gods vinger. Geschreven naar aanleiding van een Mond- en klauwzeer epidemie
64856: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De genade Gods tevergeefs
64852: RYLE, J. C. - Five Chritian leaders of the eighteenthe century
64854: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De opperzaal. Uit het Engels vertaald door J.J. Snijders.
26335: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - De plichten der ouders.
64860: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Gij zijt niet van hem.
76720: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Een goede keus 3e druk
29355: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Gij zijt niet van hem.
41982: RYLE, J. C. - Five Chritian leaders of the eighteenthe century
77454: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - de dag desHEEREN over het recht gebruik vannde zondag
48511: RYLE, J. C. - Bent u gelukkig?
76445: RYLE, J.C. (1816-1900, BISSCHOP TE LIVERPOOL) - Wie Hen vroeg zoekt enkele gedachten voor jonge mensen Uit het Engels vertaald door J.J. Snijders.
33297: N.N. (ARNOLDUS DRAKENBORCH, (1684-1748); HUGO VAN RYN (1705-'26)) - Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
33298: T.S.F.H.L.H. (HEUSDEN, HUGO FRANCISCUS VAN, 1654-1714) N.N. (ARNOLDUS DRAKENBORCH, (1684-1748); HUGO VAN RYN (1705-'26)) - 5005 (sic) historie en oudheden van Batavia, behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsgaders van de Utregtse bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit og heiligheit uytgemunt hebben. Met kopere plaaten. In 't latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc., Vertaald en met Aantekeningen opgehelderd door H.F.R. WAARBIJ Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
1245: SAARBERG, J.A. - Gods Akkerwerk. Vijftig jaren Gereformeerde Gemeente in Utrecht. 1925 - 1975.
20150: SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870). Door J. A. Saarberg
46640: [FRANCISCUS] SABATIER, P. - Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima. Auctore fratre Leone. [très bien relié] Documents pour l'histoire religieuse et littéraire du Moyen Âge, 1. .
13247: SABBINGE, WULFAART - Dochters van het nieuwe Jeruzalem.
71844: BIBLIA SACRA - Biblia Sacra vulgata editionis sixti V Pontificis Maximi Jussu recognita etr Clementis VIII aucroritate edita
71835: BIBLIA SACRA - Biblia Sacra vulgata editions Sixti V Pontificis Maximi Jussu Recognita, et Lementis VIII, auctoritatie edita, vesontione, excudebat outhenin chalandre filius
46441: BIBLIA SACRA - Dat is: alle de Heylige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Nu op een nieuw met groote naarstigheyt oversien en naar den laatsten Roomschen text verbetert. Door de doctoren der H. Godtheyt, in de vermaarde Universiteyt van Loven.. Antwerpen gedruckt by Jan Moerentorf op nieuw . herdrukt en wederom nagezien en verbeteryt anno1743
70108: BIBLIA SACRA - De heilige boeken van het oude verbond:
59654: LE BAS (J.-PH.) L'HISTOIRE SACRÉE (PRENTBIJBEL) - Les traits de l'histoire universelle sacrée et profane d'après les plus grands peintres et les meilleurs écrivains. (Dédiés à Monseigneur le Duc de Bourgogne.) Ouvrage destiné principalement à l'éducation de la jeunes Gens,(...) Nouvelle édition considérablement augmentée sous la direction de M. Le Bas. L'HISTOIRE SACRÉE.
64873: SAERDAM, W. VAN - Jan Jansen Struys de omzwervingen van en zaansch zeilmaker Eerste reis 1648-1651. Platen en banteekening van O. Verhagen
70966: SAERDAM, W. VAN - Jan Jansen Struys (de omzwervingen van een Zaansch zeilmaker, eerste reis 1648-1651, platen en bandtekening van O.Verhagen)
64876: SAFRAI, SHMUEL - Das Jüdische Volk im Zeitalter des zweiten Tempels.
19326: SAFRAI, SHMUEL - Das Jüdische Volk im Zeitalter des zweiten Tempels.
44636: SAGE TEN BROEK, J.G. LE. - Cronologische volgorde der roomsche Paussen, van den H. Petrus tot op Pius VIII. (Den derden Hoogduitschen druk gevolgd).
41971: SAHAGÚN, FRAY BERNARDINO DE - De Azteken Kroniek van een verdwenen cultuur over de retorica en de moraalfilosofie en de theologie van de Mexicanen, waarin zeer wetenswaardige dingen staan over de schoonheid van hun taal en over de verfijndheid van hun zedelijke deugden Uit het Spaans vertaald door: M. Faber-Herresma, J. Lechner, A. S. van der Moore, M. Schenk, M. Verstelle en R. M. Vonk onder leiding van J. Lechner Met nabeschouwingen door Rudolf van Zantwijk en J. Lechner
64882: SAILER, JOHANN MICHAEL - Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert Schiel. Erster Band, Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
64881: SAILER, J. M. - Vertraute Reden zunächst an Jünglinge, die Universitäten oder andere Lehranstalten besuchen; und denn für jeden denkenden Christen. Von Johann Michael Sailer.
64883: SAILER, JOHANN MICHAEL. - Uibungen des Geistes zur Gründung und Förderung eines heiligen Sinnes und Lebens. Titelkupfer u. 1 Textkupfer. [nach diesem Titel suchen]
21150: SAILER, J. M. - Vertraute Reden zunächst an Jünglinge, die Universitäten oder andere Lehranstalten besuchen; und denn für jeden denkenden Christen. Von Johann Michael Sailer.
7376: SAILER, JOHANN MICHAEL - Leben und Briefe. Dargestellt von Hubert Schiel. Erster Band, Leben und Persönlichkeit in Selbstzeugnissen, Gesprächen und Erinnerungen der Zeitgenossen.
18485: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-même, & rédigés par M. Brosette; augmentées de plusieurs Pieces, tant de l'Auteur, qu' ayant rapport à ses Ouvrages; avec des Remarques & des Differtations Critiques. Nouvelle edition, Augmentée de plusieurs Remarques & de Pieces relatives aux Ouvrages de l' Auteur. Enrichie de Figures gravées d' apres les deffeins du fameux Picart le Romain.
64884: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés par lui-même, & rédigés par M. Brosette; augmentées de plusieurs Pieces, tant de l'Auteur, qu' ayant rapport à ses Ouvrages; avec des Remarques & des Differtations Critiques. Nouvelle edition, Augmentée de plusieurs Remarques & de Pieces relatives aux Ouvrages de l' Auteur. Enrichie de Figures gravées d' apres les deffeins du fameux Picart le Romain.
64885: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Nouvelle edition.
19227: SAINT-MARC, M. DE - Oeuvres de Boileau despreaux. Nouvelle edition.
27445: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestelijke dingen. Door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant tot Enkhuysen en laetst in 's-Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661.WAARBIJ een christen vallende en opstaand
1246: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
31915: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64899: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) DOOR W B KRANENDONK - SALDENUS G Predikant en dichter
64895: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64894: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheid of ongevoeligheid zijns harten omtrent geestelijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen, door Guiljelmus Saldenus, Dienaar van Jezus Christus in de Gemeente van Delft. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Derde druk. Met eene vorrede van den Weleerw. zeer gel. heer J.W. Feliz, predikant te Heeg. Waarbij geb.: De Vernederinge des herte, voorgesteld in Twaalf Boet-predikatien, gedaan bij verscheide plechtige gelegenheden, door Mr. Hugo Binning, in zijn leven dienaar des Evangliums te goven in Schotlandt. Uit het engelsch vertaald door Jan Ross. Rotterdam, Gebr. Huge.
1247: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - Leven uit de dood of bondig en noodzakelijk onderricht, om zalig te worden door zijn eigen, en heiliger te worden door een andermans dood. Herschreven door J. van der Haar, Herv. predikant te Houten (U.) Naar de editie: 't Utrecht, bij Jacob van Doeyenborgh, boek-verkooper op den Hoek van de Zaal-straat, 1671.
64890: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661. Eerste deel.
64891: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De wech des Levens; of kort en eenvoudigh onderwys, van de natuer en eygenschappen van de ware kracht der Godsaligheydt. Vierden druck.
64888: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw.
2465: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw.
64897: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
36416: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
64889: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt of ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Met eene voorrede (des 1857) van den weleerw. zeer gel. heer J. W. Felix, predikant te Heeg. (derde druk)
6646: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens eens Christens bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage. Volgens de originele uitgave van 1661. Eerste deel.
64893: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN)/ (BROUWER, J.D.B.) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. .
43906: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
15394: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens Christens, bestaande in de doodigheydt ofte ongevoeligheydt zyns herten omtrent geestlijke dingen. Waar agter bygevoegt is een Chrsiten vallende en opstaande: ofte noodige en stigtelycke bedenkingen, over het geestelyk weder-invallen, en de heerschappye der sonde, voor zoo veelze beyde nog vallen kunnen in de weder-geboorene. Mitsgaders waerschouwingen raat ende troost daar tegen. Door Guiljelmus Saldenus, doctor der H. Theologie en predikant te Enkhuysen en laetst in 's Gravenhage.
64896: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De Weg des Levens; of Kort en Noodig onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins vermeerdert.
34630: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De droevigste staat eens christens, bestaande in de doodigheid of ongevoeligheid zijns harten omtrent geestelijke dingen; mitsgaders troost en raad daartegen, door Guiljelmus Saldenus, Dienaar van Jezus Christus in de Gemeente van Delft. Vooraan is gevoegd een troostelijke aanspraak aan de gemeente van Enkhuizen. Derde druk. Met eene vorrede van den Weleerw. zeer gel. heer J.W. Feliz, predikant te Heeg. Waarbij geb.: De Vernederinge des herte, voorgesteld in Twaalf Boet-predikatien, gedaan bij verscheide plechtige gelegenheden, door Mr. Hugo Binning, in zijn leven dienaar des Evangliums te goven in Schotlandt. Uit het engelsch vertaald door Jan Ross. Rotterdam, Gebr. Huge.
64886: SALDENUS G. - Predikant en dichter
64887: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De overtuigde Dina. Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos, een predikant en Dina, een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Ds. W.C. Lamain te Rotterdam.
76008: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) KRANENDONK W B - GSaldenus predikant en dichter
64892: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. Uitgegeven voor rekening eener Vereeniging ter verspreiding van stichtelijke lectuur.
39104: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN) - De Weg des Levens; of Kort en Noodig onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins vermeerdert.
34490: SALDENUS, GUILJELMUS (1627-'94, DELFT, ENKHUIZEN)/ (BROUWER, J.D.B.) - De weg des levens, of korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der godzaligheid. Met eene voorrede van J. D. B. Brouwer, herder en leeraar te Ede. .
47298: SALDENUS G. - Predikant en dichter
64900: SALMINEN SALLY - Lars Laurila Uit het Zweeds vertaald door M.J. Molanus-Stamperius en Anne Biegel, 3e druk
44035: SALMINEN SALLY - Lars Laurila Uit het Zweeds vertaald door M.J. Molanus-Stamperius en Anne Biegel, 3e druk
19860: N.N. CLAUDIUS SALMASIUS (1588-1653) - Defensio regia, pro Caroli I. Ad serenissimum Magnæ Brittanniæ regem Carolum II. Filium natu majorem, heredem & successorem legitimum. Sumptibus regiis.
43558: SALMINEN, SALLY - Katrina roman geautoriseerde vertaling uit het zweeds van Charles GL. Behrens Negentiende druk
64902: SALOMON, G. - Beitrag zur Problematik von Nystik und Glaube. Inaugural-Dissertation.
46675: SALOMON, G. - Beitrag zur Problematik von Nystik und Glaube. Inaugural-Dissertation.
64903: SALTEN, FELIX. - Perri. De geschiedenis van een eekhoorntje.
39623: SALTEN, FELIX. - Perri. De geschiedenis van een eekhoorntje.
64904: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in de Zuiderlijke Nederlanden. Bewerkt naar de uitgave van 1910 door C. Dubbeld.
37702: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in de Zuiderlijke Nederlanden. Bewerkt naar de uitgave van 1910 door C. Dubbeld.
64905: SAMAROW, GREGOR - Hoogten en laagten - Verzoening en zegen - derde afdeeling
41271: SAMAROW, GREGOR - Hoogten en laagten - Verzoening en zegen - derde afdeeling
41273: SAMAROW, GREGOR - Grootheid en Val
72835: VOGELAAR L. SAMENSTELLER - Bij Uw altaren, bijbels dagboekpredikanten en ouiderlingen Gerf Gem
75438: BIJ L P J SAMENSTELLER - Komt herwaarts tot Mij Geschenkboek voor zieken uitbhet werk vanmMary Winslow-R M Mac Cheyne-J C Philpot-Ds Jod v/d Poel en ds WC Lamain
56571: HEUWEL VAN DEN WILLEM SAMENSTELLER - Straks zul je groot zijn gedichten rondom de geboorten illustraties en omslag Reint deJonge
56611: HILBRANDS R D SAMENSTELLER - Een goede tijding uit een ver gelegen land Brief van een zeekapitein ,zich met zijn schip in Griekenland bevindende,aan zijn vrouw en kinderen te Sappemrrtr met preken van Th v.d Groe en C Vollenhoven
44430: HILBRANDS R D SAMENSTELLER - Een goede tijding uit een ver gelegen land Brief van een zeekapitein ,zich met zijn schip in Griekenland bevindende,aan zijn vrouw en kinderen te Sappemrrtr met preken van Th v.d Groe en C Vollenhoven
37185: LEDDEN VAN GEURT SAMENSTELLR - Jan Mensen / De oude pikbroek. Jan Mensen, Gods vrijmachtige genade bewezen aan een ter dood veroordeelde moordenaar, onthoofd door beulshanden op het schavot te Tiel, in het jaar 1798. De oude pikbroek, merkwaardige reisavonturen van een ouden zeeman.
55471: GREEN SAMUEL G. - Scottish Pictures ; Drawn With Pen And Pencil
26726: RHETORFORD SAMUEL - De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Onveranderde uitgave. vanf brief 200
46424: GREEN SAMUEL G. - Scottish Pictures ; Drawn With Pen And Pencil
64906: SAN AGUSTIN; AUGUSTINUS, A. - Obras de san agustin tomo 13 tratados sobre cl Evangelio de San Juan9!-35) tomes 14 (36-124
16980: SANCHEZ, TH. - R.P. Thomæ Sanchez cordubensis e Societate Jesu, consilia seu opuscula moralia duobus tomis contenta. Opus posthumum, novissima editio aliis emendatior.
64907: SANCHEZ, TH. - R.P. Thomæ Sanchez cordubensis e Societate Jesu, consilia seu opuscula moralia duobus tomis contenta. Opus posthumum, novissima editio aliis emendatior.
60594: MARION VAN SANDER - Adra di chiesa Abide witth me blijf bij min Heer
76342: GROOT KEES DEEN KOK SANDER - Bruggenbouwers75jaarSGP Jongeren
18776: SANDER, J. C. A. (HAARLEM) - Geschiedkundige beschouwing der monnikenorden en kloosters, naar het Hoogduitsch bewerkt door J. C. A. Sander, christen-leeraar bij de Euangelisch-Lutherschen te Haarlem.
64912: SANDER, M. FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de HEERE, onze gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk.
64913: SANDER, M.F. - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en ds. D. van Heyst (Ommen).
64910: SANDER, DS. M. FRIEDRICH (IN LEVEN PREDIKANT TE WICHLINGHAUSEN (DUITSLAND)) - Jehova Tsidenkenu: De Heere, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdskracht der kerkhervormers (1817). Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr. H. F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld (Duitsland) Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en Ds. D. van Heyst (Ommen).
2626: SANDER, DS. M. FRIEDRICH (IN LEVEN PREDIKANT TE WICHLINGHAUSEN (DUITSLAND)) - Jehova Tsidenkenu: De Heere, onze gerechtigheid! De geloofs- en strijdskracht der kerkhervormers (1817). Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr. H. F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld (Duitsland) Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en Ds. D. van Heyst (Ommen).
16834: SANDER, M. FRIEDRICH - Jehova Tsidkenu: de HEERE, onze gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Derde druk.
23101: SANDER, M.F. - Jehova Tsidkenu: De Heere, onze Gerechtigheid. De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers door M. Friedrich Sander, in leven predikant te Wichlinghausen. Vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door dr. H.F. Kohlbrugge, in leven predikant te Elberfeld. Bij de herdenking van Luther's 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door ds. H.A.J. Lütge, in leven predikant te Amsterdam. Bij de herdenking van Luther's 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door dr. W. Aalders ('s-Gravenhage) en ds. D. van Heyst (Ommen).
64918: SANDERS, ANNIE - Ina van de dokter.
76755: SANDERS, CHARLES - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. [Boek met DVD] Bijzondere ooggetuigenissen van Nederlanders die de oorlog hebben meegemaakt.
64919: SANDERS, ANNIE - Ria ontdekt zichzelf. door Annie Sanders Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden vijfde druk
64915: SANDERS, A - Ina van de dokter
64925: SANDERS, ANNIE - Met vacantie buiten
64924: SANDERS, ANNIE - Ina van de Dokter
64922: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd 4e druk
64923: SANDERS, ANNIE - Juultje gaan naar buiten.
13137: SANDERS, ANNIE - Ina van de dokter.
13138: SANDERS, ANNIE - Ria ontdekt zichzelf. door Annie Sanders Geïllustreerd door C.S.T.M. Leeflang-Oudenaarden vijfde druk
23784: SANDERS, A - Ina van de dokter
33640: SANDERS, J.G.M. - Rijksarchief in Noord-Brabant. Inventaris van het archief van het Karthuizerklooster het Hollandse Huis bij Geertruidenberg (1266) 1336-1573 (1593) Deel 1: Inleiding, inventaris en regesten nrs. 1-696. Inventaris reeks nr.34. Deel 2. Regestennnrs. 697-1409, lijst van prioren en procuratoren, concordanties en indices.
36095: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd 4e druk
38077: SANDERS, ANNIE - Juultje gaan naar buiten.
43780: SANDERS, ANNIE - Op hoog bevel
47782: SANDERS, ANNIE - Ina van de Dokter
71116: SANDERS, ANNIE - Vakantie in Oostdorp (geïllustreerd door Mies Bloch)
64927: SANDMEL, SAMUEL - THE HEBREW SCRIPTURES, an introduction to their literature and religious ideas
64928: SANDT, H. W. M. VAN DE - Joan Alberti, een nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw proefschrift met styellingen
64929: SANKEY, IRA. S. - Opwekkingsliederen. Nagezongen door M.S. Bromhet.
34585: SANTO, ANTONIO; VENEZIA, ANGELO DA - Giornale Sacro O sia. Methodo di invocare ogni giorno della Settimana. Il Gloriosissimo Taumaturgo Antonio Santo. Composto, ed Esteso Dal R.P. Angelo da Venezia. Dell' Ordine de Minoro Riforati. Sesta Edizione. In Padova Per Li Conzatti. Con Licenza de' Superiori.
64931: SANTO, ANTONIO; VENEZIA, ANGELO DA - Giornale Sacro O sia. Methodo di invocare ogni giorno della Settimana. Il Gloriosissimo Taumaturgo Antonio Santo. Composto, ed Esteso Dal R.P. Angelo da Venezia. Dell' Ordine de Minoro Riforati. Sesta Edizione. In Padova Per Li Conzatti. Con Licenza de' Superiori.
64932: SAP, DS. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen.
14332: SAP, DS. T. (1871-1958) - De goede strijd des geloofs. Preken en artikelen.
64933: SARGENT, JOHN - The life and letters of Henry Martyn
71147: WALSHE E.H.EN SARGENT G.E. - Pro libertate (roman uit de dagen der heilige inquisitie)
64934: SARINA - Toen Nan beter werd. Geïllustreerd door Greetje Bosch van Drakestein vierde druk
49070: SARINA - Toen Nan beter werd. Geïllustreerd door Greetje Bosch van Drakestein vierde druk
64935: SASSEN, DR. FERD. - Helden van de geest deel IXThomas van Aquino
64936: SASSEN, F. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 28 no.7
64937: SASSEN, F. - Wijsgeerig leven in nederland in de twintigste eeuw
64939: SASSEN, PROF. DR. FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden. (Nederlandse monografieën 4).
18230: SASSEN, PROF. DR. FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden. (Nederlandse monografieën 4).
26043: SASSEN, F. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 28 no.7
52668: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - De crisis - kerkelijke tijdvragen
49010: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE - De crisis - kerkelijke tijdvragen
64940: SAUSSURE, J. DE - In de leerschool van Calvijn door Jean de Saussure. Uit het Fransch vertaald door A.L. Boeser. Met een inleiding van dr. J.A. Nederbragt
2560: SAUSSURE, J. DE - In de leerschool van Calvijn door Jean de Saussure. Uit het Fransch vertaald door A.L. Boeser. Met een inleiding van dr. J.A. Nederbragt
64944: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. - Naar de kerk of naar het Evangelie.
64945: SAVORNIN LOHMAN, A. F. - De vrije school
20675: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. - Naar de kerk of naar het Evangelie.
77008: KIM VOGEL SAWIJER - Katy's nieuwe wereld
39975: SAXEN, M. (16E EEUW1542-1618); / H.J. SOETEBOOM (VERT. (1616-CA. 1678) - Lusthof Der Goddelyke Historien, Of den Christelijken Tijdverdrijver; Behelsende de alderdoorlugtighste Vragen met haar daar op gegevene Antwoorden, (...) Door M. Saxen. En om zijn voortreffelijkheyds wille uyt het Hoogduytsch, in welke Tale het ses maal gedrukt is, in onse Nederduytsche Tale Overgeset door H.I.S. Eerste en Tweede deel.
75968: SCAPULA, JOANNES (CA 1540-1600). MEURSIUS, JOHANNES (1579-1639). - Joan. Scapulae lexicon Graeco-latinum, è probatis auctoribus locupletatum ; cum indicibus, et Graeco et Latino, auctis et correctis. Additum auctarium dialectorum, in tabulas compendiosè redactarum. Accedunt Lexicon etymologicum, cum thematibus investigatu difficilioribus et anomalis. Et Joannis Meursii glossarium contractum, hactenus desideratum Editio nova accurata daarachter Jacobi Zvingeri Philosphi et Nedici Basiliensis graecarum dialecrorum Hypotyopsis Scorfim primun finfularum tum conjunctim omnium Tabulis Methodicis judicio menoraque ferviemtibus propofita
72095: SCARRY, RICHARD - Mijn leuk Scarryboe
72097: SCARRY, RICHARD - Richard Scarry's eerste groot woordenboek geillustreerd 1e dr. - Vertaald uit het Engels63 blz geb
64947: SCHAAF, JASPER DE DIALECTISCH-MATERIALISTISCHE FILOSOFIE - De dialectisch - materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.index, bibliografie, samenvatting in het Duits & Engels, proefschrift mdet stellingen
42906: SCHAAF, DS. YPE. - Hij ging zijn weg met blijdschap. Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.
36967: VRIES P DE- BELDER J- BUDDING J D EN SCHAAFSMA L . - Jeugd en sacramenten.
46844: VRIES P DE- BEENS A - GOEDHART A B EN SCHAAFSMA L . - Jeugd en opwekking
39457: SCHAAP, JAN EN RENSE - Fotoboek Israël
22539: SCHAAP, P. - Aanmaning tot het gebruik van des Heeren woords in deszelfs verlichtende natuur en uitwerking verklaard en aangedrongen in een leerrede over 2 Petrus 1: 19 door P. Schaap.
46863: SCHAAP, GERCO. - Piet van Egmond. Een leven voor muziek. ,.
1248: SCHAAP, DS. P. J. (URK) - De troostvolle nodiging tot Christus. Drie uitgebreide leerredenen.
46312: SCHAAP, G. EN SELDENRIJK, DR. R. - Tering naar de nering een christelijke handreiking rond financiële problemen. Praktisch & Pastoraal
48868: SCHAAP, J. M. - Een klein jokkentje maar
41712: SCHABAALJE, J. P. (1585-1655, AMSTERDAM) - De vermeerderde lust-hof des gemoeds, met de zaamenspraaken der wandelende ziele met Adam, Noach, en Somon Cleophas. Vervattende de geschiedenissen van de schepping der weereld af, tot op, en na de verwoestinge van Jerusalem. Opnieuw met kopere plaaten versierd door J. Luiken.
880: SCHABAALJE, JAN PHILIPSZ.1592-1656 ENGRAVED BY J. LUYKEN - De vermeerderde lusthof des gemoeds, benevens de samenspraken der wandelende ziele met Adam, Noach, en Simon Cleophas, vervattende de geschiedenissen van de Scheppinge der weereld af, tot op, en na de verwoesting van Jerusalem. Met kopere plaaten versiert door J. Luiken.
15533: SCHABERG, J. P. E.A. - Paedagogische bijdragen. Verzameld door J.P. Schaberg, J. Smelik, F. Rümscheidt en H. Eerdbeek, Onderwijzers te 's-Gravenhage. 7e jaargang.
15535: SCHABERG, J. P. E.A. - Paedagogische bijdragen. Verzameld door J.P. Schaberg, J. Smelik, F. Rümscheidt en H. Eerdbeek, Onderwijzers te 's-Gravenhage. 9e jaargang.
32211: SCHABERG, J.P. - Gods Werk in en door Dr. Martijn Luther.
15906: SCHABERT, DR. O. - Martelaren van onzen tijd. Vertaling van Truida de Pijper. Met een woord vooraf van Dr. F. J. Krop.
64960: SCHAEDTLER, FR. C. - Konijnen. Verzorging, teelt en rassen. Met vele illustraties. 5e druk.
10591: SCHAEDTLER, FR. C. - Konijnen. Verzorging, teelt en rassen. Met vele illustraties. 5e druk.
69547: SCHAEFFER, H. (RED.) - Handboek Godsdienst in Nederland. (Medewerkers: A.J.Jelsma, W.Koole, G.Manenschijn, W.R.v.d.Zee e.a.)
14721: SCHAEFFER, FRANCIS - Death in the city.
64963: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Napoleon. 3e druk
15907: SCHAGEN, C. A. VAN (PREDIKANT TE CAPPELLE AAN DE IJSEL) - Jeruzalem verwoest. De geschiedenis van het beleg dezer stad door Titus. Verkort naar Josephus. Door de schrijfster van "Piere en zijn huisgezin" uit het Engels vertaald. Met landkaart.
69805: SCHAIK VAN J C - De Nieuwe erfenis fotoboek bij de feestelijke uitgave ter gelegenheid van onze nieuwe Patrimoniumschool te Veenendaal
64965: SCHAIK, P. VAN EN DR. J.J. SPAHR VAN DER HOEK (REDACTIE) - Geschiedenis van Smallingerland.
64966: SCHAIK-MEIJERING, MARIAN - Piet Pierewiet en de blikken bus
40913: SCHAIK-MEIJERING, MARIAN - Piet Pierewiet en de blikken bus
45608: SCHAIK, P.E. VAN - Het goddelijk bevel een woord aan christenouders Twee leerredenen 1 Samuel 1: 27-28, Lucas 18: 15-17
45792: SCHAIK, P. VAN EN DR. J.J. SPAHR VAN DER HOEK (REDACTIE) - Geschiedenis van Smallingerland.
46507: SCHAÍK, KOOS VAN - Vriend en vijand
64967: SCHAKEL, M. - Maarten Schakel. De laatste der mannenbroeders. Politicus met een ideaal. Derde druk
26540: SCHAKEL, M. - Maarten Schakel. De laatste der mannenbroeders. Politicus met een ideaal. Derde druk
64971: SCHALESKY, MARLO - Dwalen in het duister. Vertaling Rika Vliek. Roman
64972: SCHALESKY, MARLO - Sluier van vuur. Roman.
64973: SCHALIJ, M. A. & PIJPER, K., - Rietvlechten. Handleiding voor het vervaardigen van...van pitriet, 108(8) pp. m.zeer veel illustraties op platen en figuren in de text. Origineel geïllustreerd linnen met opgeplakte afbeelding op voorplat. 3e vermeerderde druk
41388: SCHALIJ, M. A. & PIJPER, K., - Rietvlechten. Handleiding voor het vervaardigen van...van pitriet, 108(8) pp. m.zeer veel illustraties op platen en figuren in de text. Origineel geïllustreerd linnen met opgeplakte afbeelding op voorplat. 3e vermeerderde druk
64987: SCHALK-MEIJERING, M. - Jolande triologie
76639: SCHALK, MARIAN - Een zomer vol geheimen
64986: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Jolande in Engeland. Tweede druk. Illustraties. Joh. van Dongen.
64988: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
64982: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een spannende speurtocht. 73 druk
64984: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
64985: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Boskinderen
76264: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Die arme Beppe mety tekeningen van Hans Buenk
32357: SCHALK-MEIJERING, M. - Het eerste HAVO-jaar van Jannie van Schuur.
23932: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland.
23940: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een baan voor Jannie van Schuur.
64979: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Mijn vriend komt uit het buitenland.
64980: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur.
64977: SCHALK-MEIJERING, M. - Mijn vriend komt uit het buitenland
64978: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Roemeense jongens in vrijheid. Tweede druk.
64989: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Dappere Jerry
64998: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Geheimtaal
64991: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Vals spel.
64992: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Paniek in de school.
64994: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Geert. Vierde druk
64997: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Boris en Boris. 4e druk
64981: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een baan voor Jannie van Schuur.
23783: SCHALK-MEIJERING, M. - Mijn vriend komt uit het buitenland
23929: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Roemeense jongens in vrijheid. Tweede druk.
23939: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur.
30770: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Een spannende speurtocht. 73 druk
42605: SCHALK-MEIJERING, MARIAN - Kijk op het gezin
76748: SCHALK-MEIJERING, M. - Jolande slaat zich er door 5e druk
65000: SCHÄLOW, ERNST - WENDLAND, VICTOR DR. - Welke vogel zingt daar? tweede druk
43743: SCHÄLOW, ERNST - WENDLAND, VICTOR DR. - Welke vogel zingt daar? tweede druk
51735: BREGMAN C/SCHANS VAN DER A RED - CONFRONTATIE in Perspectief Jongeren op de drempel van een nieuwe eeuw
65001: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving.
65002: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving. tweede druk
22871: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving.
31146: SCHANS, DR. A. A. VAN DER - Kuyper en Kersten. IJveraars voor herkerstening van onze samenleving. tweede druk
42703: SCHANS, TON VAN DER / VINK, HIJLTJE / POL, ANNE VAN DE - Herbergzaamheid Pleegzorg en opvang van vreemdelingen in bijbels perspectief
64502: ROMEIN J DR.-SCHAPER B W E.A - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
65004: SCHAPER, REV. DONNA - Sacred Speech. A Practical Grvide for Keeping Spirit in your speech
46673: SCHAPER, REV. DONNA - Sacred Speech. A Practical Grvide for Keeping Spirit in your speech
6683: ROMEIN J DR.-SCHAPER B W E.A - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
20771: N.N. H. SCHAPULIER. - Instelling, voorregten en aflaten van de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe. des Bergs Carmel of den H. Schapulier.
5503: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp.
16766: SCHARP, J. - De naam Jesus, eene uitgegootene olie. Of uitlegging van het Hooglied Salomo's. In eene leerrede op den feestdag van Jesus geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeven door J. Scharp.
61406: MÜLLNER JOACHIM (1647-1695). JAN SCHARP (1756-1828) - De naam Jesus, eene uitgegootene olie. Of uitlegging van het Hooglied Salomo's. In eene leerrede op den feestdag van Jesus geboorte. Met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeven door J. Scharp.
65009: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) FREDERIK GERARD MEIJER - Historische BRIEVEN van den predikant J Schartp te Rotterdam, over den zich noemende FREDERIK GERARD MEIJER geexecuteerden binnen die stad den 26e mei 1796 behelzende deszelfs character,zeldzaame leevens geschiedenis gesprekken brieven gevoelens en dood
65007: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp.
65006: SCHARP, J. (ROTTERDAM, 1756-1828) - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp.
42592: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) EN MULNER JOACHIM 1647-1696 - De NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter drukkeryevan Nicolaas cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795 waarbij J Scharp Annspraak en gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar door het christen-zanggenootschap in s Hage (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805 WAARBIJ AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e April 1826 (12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws enAdvententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21 WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen van mijn lenen nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828 WAARBIJ Hulde aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden Rotterdam bij Melchior Wijt 1828
65008: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) EN MULNER JOACHIM 1647-1696 - De NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter drukkeryevan Nicolaas Cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795 waarbij J Scharp Annspraak en gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar door het christen-zanggenootschap in s Hage den 28e van wintermaand 1804 (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805 WAARBIJ AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e April 1826 ( vignet op titelpagina 12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws en Advententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21 ROTTERDAM J van BAALEN 1826 WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen van mijn leven nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828 WAARBIJ Hulde aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden Rotterdam bij Melchior Wijt 1828
65010: SCHARP, JAN (1756-1828, PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Kerkerlijke redevoering tter vijf en twintigste verjaardag van den vervulden euangelie dienst in verscheidene gementen gehouden te Rotterdam den16e van oogstmaand 1803
39116: SCHARP, J. (ROTTERDAM, 1756-1828) - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. Scharp.
74756: SCHARTYZ C - Geloofsmoed en Geloofsdaden Tafereelen uit de vrogere eeuwe geschets voor onze tijd Uitgave door het Evangelisch VeRBOND
43591: SCHAUM - Voor de leeuwen
65013: SCHAUW, C.Z.J. - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus.
9066: SCHAUW, C.Z.J. - Voor de leeuwen. Een verhaal uit den tijd van keizer Vespasianus.
5039: SCHAYES, ANTOINE GUILLAUME BERNARD. - Histoire de l'architecture en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque actuelle. Tome I et tome II.
76531: RINGNALDA D/SCHEELE D - jaarboekje van de gereformeerde kerk van middelburg 1929
74434: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde 4e druk
74431: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Vijfde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
71333: LIGHTHART JAN EN SCHEEPSTRA H. - Het boek van Ot en Sien bewerkt door Marchien Eising met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses Het boek van Ot en Sien met de oorsponkelijke plaatjes van C. Jetses elfde druk
74430: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Zesde leesboekje, Geillustreerd door C. Jetses elfde druk
74432: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
74433: HOOGEVEEN M.B. LIGTHAFRT JAN EN SCHEEPSTRA H. - Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode,bewerkt door E.A. Alderts Geillustreerd door C. Jetses ongewijzigde tweede druk
65017: SCHEER, VAN DER / BOOM / LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. Ingeleid door Prof. H. J. Hakke. Met twee platen en twee kaartjes. Tweede fotografische herdruk.
12529: SCHEER, VAN DER / BOOM / LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. Ingeleid door Prof. H. J. Hakke. Met twee platen en twee kaartjes. Tweede fotografische herdruk.
65018: SCHEERDER O.S.C. , J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV
16370: SCHEERDER O.S.C. , J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de Orde van het H. Kruis. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXV
65021: SCHEERS, G.P - Philippus Jacobus Hoedemaker. proefschrift
65020: SCHEERS, G. PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
1495: SCHEERS, G. PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
65022: SCHEERS, G.PH. DR. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
5925: SCHEERS, G.PH. DR. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
6534: SCHEERS, G.P - Philippus Jacobus Hoedemaker. proefschrift
65024: SCHEFFBUCH, B. & W. - Mit Freuden ernsten. Erfahrungen in Lebenskrisen.
28019: SCHEFFBUCH, B. & W. - Mit Freuden ernsten. Erfahrungen in Lebenskrisen.
65025: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert
65026: SCHEFFER, DR. H.J. - Henry Tindal: een ongewoon heer met ongewone besognes.
6208: SCHEFFER, DR. H.J. - Henry Tindal: een ongewoon heer met ongewone besognes.
73174: BRECHT MARTIN HERAUSGEGEBEN JOK V /D BEERG.KLAUS DEPPRRMANN/KOHANNES FRIEDRICH/HERHARD GOETERS UND HANS SCHEIDER - GESCHICHTE des Pietismus band 1 Das 17 und 18 Jahrhundert 584 blz 1993 band 2 Der Pietismus im 18 Jahrhundert 826 blz 1995 band 3 19 und 20 Jahrhundert 606b blz 2000 band 4 Glaubenswelt und Lebenswelten 709 blz 2004
50695: BIBLIA MET GRAVURES VAN MATTHIAS SCHEITS - Biblia dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle canonyke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de hoog mog. heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Uyt oorspronckelijke talen in onze Nederlansche tale getrouwelijk overgezet . Met consent van de Ed. Groot.Achtb. Heeren Burgermeesteren van Amsterdam.
73155: PRENTEBIJBEL R. EN J. OTTENS MET PRENTEN VAN MATTHIAS SCHEITS - Tafereelen des Ouden en Nieuwen Testaments, Vertooenende de meeste en merkwaardigste Geschiedenissen, in 150 Prentverbeeldingen, door de vornaamste Plaatsnyders in 't Koper gebragtt. Waar by gevoegt is Een Histroise Verklaring tot opheldering van ieder Plaat: eerst in de Engelse Tale opgesteld door een groot kenner der Byblsche Geschiedenissen, en nu in de Nederduytse en jFranse Talen overgezet, tot nut onser Landslieden, en der genen die de Engelse Tale onkundig zyn. Door F.H.R. Tableaux du Vieuw & Nouveau Testament. Ou sont representeé en 150 Figures, les Historires les plus Remarqueables du Vieux & Nouveau Testament, Graveé par les plus Habilles Maitres. Ou lón à Joint Une Explication Historique, pour l'Intelligence de Chaque Tableau: Ecrites en Anglois par un savant Connoisseur de l'Histoire sacrée, & traduit en Francois.
76987: SCHELHAAS H - Historische kerken in Overijsel uitgave in de serie jaarboeken Overijssel
74950: SCHELHAAS, HARM - Langs wieden en grachten van Noordwest Overijssel: een tocht, in een historische omlijsting, door een land van controversen en contrast geïll. door Ger Dekkers Informatie in woord en beeld over vele aspecten van de Overijsselse streek Met literatuur opgave
46798: SCHELHAAS HZ., J. - De messiaansche profetie in de tijd vóór Israëls volksbestaan. (Diss.)
65029: SCHELL, S - Zeezicht
23782: SCHELL, S - Zeezicht
14948: SCHELLERI, I.J.G. - Lexicon Latino-Belgicum auctorum classicorum, curante Davide Ruhnkenio.
75745: SCHELLING, PIET - Werkwoorden in de bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur.
65031: SCHELLINGERHOUT N - Gedenk van hoedanige eeuw ik ban De geschiedenis van de Hervormde Gemeentwe te Oud Alblas
66353: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND - Terschelling ... vroeger. Deel 1 en 2 (in 1 band)
9469: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND - Terschelling ... vroeger. Deel 1 en 2 (in 1 band)
65033: SCHELTEMA, J. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588. Door mr. Jacobus Scheltema.
65034: SCHELTEMA, JACOBUS (1767-1835) - VERHANDELING over het bewerken van de Geschiedenis der Nederlanden
29213: SCHELTEMA, J. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588. Door mr. Jacobus Scheltema.
65038: SCHELVEN, A. A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
65044: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
65045: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
65046: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 3
65037: SCHELVEN, A. A. VAN - Wegkruisingen in het landschap der theorie van de geschiedschrijving
10478: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 2
65042: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
65036: SCHELVEN, A. A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
65043: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz.
65041: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Deel 2
15908: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz.
15056: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Genève - Frankrijk.
2378: SCHELVEN, DR. A. A. VAN (HOOGLEERAAR TE AMSTERDAM) - Marnix van Sint Aldegonde.
39206: SCHELVEN, A. A. VAN - De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente. Referaat gehouden door A. A. van Schelven.
39713: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. 3 dln. Deel 1: Genève, Frankrijk 352 blz. Deel 2: Schotland, Engeland - Noord-Amerika 423 blz. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
46778: SCHELVEN, PROF. DR. A. A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel 3: Polen, Bohemen, Hongarije en Zevenburgen 167 blz ing
56076: HANNEMA D. EN A.V.SCHENDEL JR. - NOORD- EN ZUID- NEDERLANDSCHE SCHILDERKUNST DER XVIIE EEUW,
43148: HANNEMA D. EN A.V.SCHENDEL JR. - NOORD- EN ZUID- NEDERLANDSCHE SCHILDERKUNST DER XVIIE EEUW,
65048: SCHENK, DR V. W. D. - Tusschen duivelgeloof en beeldenstorm
65049: SCHENK, DRA M.G. & SPAAN, J.B.TH. (REDACTIE) - Met het volk voor het land Een hulde aan H.M. Koningin Wilhelmina, die het Nederlandse volk gedurende een halve eeuw onvermoeibaar in de arbeid voorging; met zw/wit foto's en diverse afbeeldingen;
65050: SCHENK, LENIE. - Twee emmertjes water halen.
13226: SCHENK, A. M. G. / SPAAN, J. B. TH. - Avontuur met het Woord. Indrukken van 150 jaar Bijbelgenootschapswerk.
38111: SCHENK, LENIE. - Twee emmertjes water halen.
75165: SCHEP T J - Tusen Lek en Boezem NIEUW Lekkerland en Kinderdijk in ouide foto,s
65053: SCHEPS, DRS. N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
65054: SCHERER, P. A. - Bibliothek für Prediger. Neue Folge. Exempel-Lexicon für Prediger und Katecheten. Herausgegeben von P. A. Scherer. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Besorgt von P. Johannes Bapt. Lampert. Unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder.
18569: SCHERER, P. A. - Bibliothek für Prediger. Neue Folge. Exempel-Lexicon für Prediger und Katecheten. Herausgegeben von P. A. Scherer. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Besorgt von P. Johannes Bapt. Lampert. Unter Mitwirkung mehrerer Mitbrüder.
45620: SCHERER, KEES / WERKMAN, EVERT - Holland in close-up.
65056: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 2.
13106: SCHERFT, BETTIEN - De zomervakantie van Klaas en Wim.
7034: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 2.
65058: SCHERMELÉ, WILLY - Sniffeltje Snorrepiet de zingende muistekeningen van de auteur 1e dr.
65057: SCHERMELE, WILLY - Winkie en de geheime gang. Leesboekje voor onze jongeren
46208: SCHERMELE, WILLY - Winkie en de geheime gang. Leesboekje voor onze jongeren
73721: ROEST BART OUDELING OEFENAAR GERF GEM TE SCHERPENZEEL - Uwliefdedienst heeft mij nog nooit verdroten levenn en werk
69561: BIJBEL PSALMBOEK GEMEENTE SCHETTERS - Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. met Evangelische Gezangen Amsterdam/Haarlem/Groningen
65059: SCHEURLEER, D. F. - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
65060: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten. Samengesteld in opdracht van het Nationaal Comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag. Door D.F. Scheurleer.
12230: SCHEURLEER, D. F. - Het muziekleven te 's Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
30420: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten. Samengesteld in opdracht van het Nationaal Comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag. Door D.F. Scheurleer.
1917: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
65061: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
38339: SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
65062: SCHEVICHAVEN, H.D.J. - Penschetsen uit Nijmegen's verleden [3 Vols. in 1]. Original publisher's red cloth hardback, gilt lettering on black label, thick large 8vo: frontispiece, xiv, 284, vi, 292pp. vi, 226pp. Opstellen oorspronkelijk verschenen in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant en in den Gelderschen Almanak. Fine copy. Volume 7: Arnhemse Herdrukken. Herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het gebied der Nederlandse topografie
57581: IJSSELING / SCHEYGROND - Wat is dat voor een dier ? tabellen ter vaststelling van de naam der voornaamste in Noordwest en Midden Europa in wilde staat levende landzoogdieren kruipende en tweeslachtige dieren met 4 gekleurde en 22 zwarte platen en 60 afbeeldingen naar foto,s
65064: SCHEYGROND, DR. A. (VOORZ.RED.), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Zevende verzameling bijdragen.
65065: SCHICK, ERICH - Die Botschaft der Engel im Neuen Testament
65068: SCHIE, WILHELMUS VAN (DELFT) - Manasse in zyn goddeloosheid en bekeeringe, tot troost der boetveerdigen: mitsgaders vreeselyke bedreiginge over de veragters des Euangeliums.
69482: ZWIER D PRED CHR GEREF SCHIEDAM - aan de riveir Ahava bedeen boetepredikatie Ezra 8vers 21-23
44209: HAYENS REMKO (1695-1762) SCHIEDAM - Eenige aanmerkingen over het boekje, genaamt Zielseensame meditatien, over de voornaamste waarheden des euangeliums. / door een liefhebber der Waarheidt.Vervat in een onderlinge samensprake tussen een Leeraar en een Lidmaat van de gereformeerde gemeente,Inwelke samensprake ook gehandelt word over het wettische en evengelisch werken van Gods volk waarin hetniet en waar het al in bestaat.Als ook het onderscheidt tusschen het een en het ander
47824: ZWIER D PRED CHR GEREF SCHIEDAM - aan de riveir Ahava bedeen boetepredikatie Ezra 8vers 21-23
65069: SCHIEVINK, H. - Dirk kuikentje.
65070: SCHILCHILSTRA, S. A. VROEGER ZENDELING OP JAVA - Hendriks' Kleine Zendbode
48512: SCHILCHILSTRA, S. A. VROEGER ZENDELING OP JAVA - Hendriks' Kleine Zendbode
40514: HANDBOEK TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND : (ONDERHOUDENDE ARTIKEL 31 K.O.) / ONDER RED. VAN K. SCHILDER ... [ET AL.] - Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland
71582: SCHILDER DR. K. - Christus bij den ingang in zijn lijden, Christus in de doorgang van zijn lijden, Christus in de uitgang van zijn lijden. Drie delen overwegingen van het lijdensevangelie tweede herziene en vermeerdere druk
18033: SCHILDER, K. - Aspecten van zijn werk. Onder redactie van: Dr. J. Douma, Dr. C. Trimp, Dr. K. Veling.
70432: SCHILDER, PROF. DR. K. -DRS G HATINCK - K SCHILDER eenkeuze uit zijn wetrkl ingeleid en toegelicht dooer Drs G Hrinck
46767: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. 1917-17 Bezorgd door drsWillem vanderSCHEE
14344: SCHILDER, K. - Bezet bezit. Artikelen van de hand van prof. dr. K. Schilder. Opgenomen in de nummers van "De Reformatie" uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland, juni-augustus 1940.
14346: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven. Derde herziene en vermeerderde druk.
15911: SCHILDER, PROF. DR. K. - Ontmoetingen met Schilder. 1890- 19 december 1990. Onder redactie van Dr. G. Puchinger.
17294: SCHILDER, K. - Bij dichters en schriftgeleerden. Verzamelende opstellen.
17904: SCHILDER, K. - Heidelbergsche Catechismus. Toegelicht door dr. K. Schilder. In vier delen.
25588: SCHILDER, A. - Over beheer en administratie van Kerkelijke financiën.
27736: SCHILDER, PROF. DR. K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van Prof. dr. K. Schilder.
36308: SCHILDER, K. - De dogmatische beteekenis der "afscheiding" ook voor onzen tijd.
40897: SCHILDER, K. - Christus in Zijn lijden. Deel 1: Christus aan den ingang van Zijn lijden. Deel 2: Christua aan den doorgang van Zijn lijden. Deel 3: Christus bij den uitgang van Zijn lijden.
42034: SCHILDER, K. - Picturalia fotobiografie samengesteld door drs. J.J.C. Dee, met inleiding van dr. W.G. de Vries
45032: SCHILDER, DR. K. - PICTURALIA Tweede druk.
45460: SCHILDER, DR. K. - hulpeloos maar schuldig het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie
46768: SCHILDER KLAAS - DEE,J.J.C.DR - EEN SCHRIFTGELEERDE AAN HET WOORD een keuze uit preken van prof. Dr K. Schilder. ingeleid en toe gelicht door Dr J J C Dee deel 1-2 .
7771: SCHILDER, K. - Christus in Zijn lijden. Overwegingen van het lijdensevangelie. Deel 1: Christus aan den ingang van Zijn lijden. Deel 2: Christus in den doorgang van Zijn lijden. Tweede herziene en vermeerderde druk.
7774: SCHILDER, H. J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure betreffende cand. H.J. Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn werking uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidend commentaar. .
7775: SCHILDER, K. - De openbaring van Johannes en het sociale leven. 4edruk.
7776: SCHILDER, ALEID - Van paradijs naar koninkrijk. Over schuld, karma en genade.
7778: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. De kerk. Afdeling III: deel I en II. Bewerkt door prof. J. Kamphuis.
7780: SCHILDER, K. - Licht in den rook.
7838: SCHILDER, K. - Christus en cultuur. Vijfde druk, geannoteerd door Prof. Dr. J. Douma.
7839: SCHILDER, K. - Heidelbergse Catechismus. Eerste deel (zondag 1-3). Eerste druk.
7850: SCHILDER, K. - Licht in den rook. 2e druk.
7853: SCHILDER, K. - Heidelbergsche Catechismus.
8272: SCHILDER, K. - Christus en cultuur. 4e druk
41044: HET SCHILDERSBOEK, - Nederlandsche Schilders der negentiende eeuw in monographieën door tijdgenoten, met afbeeldingen hunner werken in houtgravure, photo- en autotypie tussen de tekst en 12 Autotypieën, 6 Photogravures en 6 Etsen van Ph. Zilcken buiten den tekst. Uncut, illustrated, engraved and printed..
27671: SCHILLEBEECKX, EDWARD - Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding.
65103: SCHILLERS - Fammtliche Werke
47013: SCHILLERS - Fammtliche Werke
65106: SCHILPEROORT, R. A. - Invertigations on plant tumors (crown-gall) - On the biochemistry of tumor induction by agrobacterium tumefaciens
48717: SCHILPEROORT, R. A. - Invertigations on plant tumors (crown-gall) - On the biochemistry of tumor induction by agrobacterium tumefaciens
65107: SCHILSTRA, J.J. (E.A.) - De polder Oostzaan (+ 3 losse documenten) Verklaring van enkele woorden en begrippen, literatuur. Prachtig uitgegeven boek over (vooral) de geschiedenis van de polder en het dorp. Fraai geillustreerd. kleurenfacsimile's, tekeningen Henk Tol. Als nieuw.
35607: SCHILT, G. M. (1819-'73) - Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.
75960: COELAND CHRISTJAN CORLINE EN SCHILT G M . (1819-'73) - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te 's-Gravenhage, april 1813, en overleden te Leerdam, 27 Januari 1876; voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, benevens in eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Derde druk. WAARBIJ Gods vrijmagtige Genade verheerlijkt aan G. M. Schilt. Genaamd Willem Schilt, Laatst gewoond hebbend te Ouderkerk aan den IJssel en overleden den 2den November 1873. Die als een arm verloren zondaar is getrokken uit de magt der duisternis tot Gods wonderbaar licht. Door hem zelven beschreven en tot een gedachtenis nagelaten voor zijn familie en betrekkingen.
43895: PRINS SCHIMMEL - Huize Scherpenzeel degeschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis
65108: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur semeyns. Naverteld door Klaas van der Geest. Omslag en platen van J. Hummel.
65109: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur Semeyns. Eerste deel: 448 blz. Tweede deel: 444 blz. Met illustratiën van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp, en het Portret van den Auteur door H. J. Haverman.
65110: SCHIMMEL, HEIN - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse vallei tot IJsel.
5972: SCHIMMEL, H. J. - Romantische werken.
63891: PRINS SCHIMMEL - Huize Scherpenzeel degeschiedenis van versterkt huis tot gemeentehuis
18999: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur semeyns. Naverteld door Klaas van der Geest. Omslag en platen van J. Hummel.
28568: SCHIMMEL, H. J. - Sinjeur Semeyns. Eerste deel: 448 blz. Tweede deel: 444 blz. Met illustratiën van Ch. Rochussen, J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp, en het Portret van den Auteur door H. J. Haverman.
9603: SCHIMMEL, HEIN - De zuidelijke Veluwezoom. Van Gelderse vallei tot IJsel.
21392: SCHINKELSHOEK J DS DOOR VERMEULEN, J. M. - Het uitnemendste beve; Uit het leven van ds J Schinkelshoek pred der Oud Gerf Gen in Ned
48200: SCHIPHORST,F.X.M. - BIJBELSE GESCHIEDENIS VOOR HET KATHOLIEKE GEZIN 100 platen van Gustave Doré 4e druk
74409: TOP VAN DE TOP OOK WEL BEKEND ALS LEEN DEC SCHIPPER - LUNTERSE VERHALEN een bundeling met de dagelijkse belevenissen van Jod van de Top eerder verschenen in de Lunterse Krant
71899: SCHIPPER H - de MASSIAS geopenbaard in de Heilige Schrift Jezus
1626: SCHIPPER, ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift.Geschiedenisan de kinderdoop
30321: SCHIPPER, J. DRS. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gererformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
37350: SCHIPPER, JAN - De rol des Boeks. Sonnetten op het oude en nieuwe testament.
47146: SCHIPPER, J - In de schaduw van de Appelboom zeven preken
47255: SCHIPPER, H. - Geschiedenis van het dorp Scherpenzeel. Rond 1900 uit de archieven opgetekend
33797: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
34613: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
31986: SCHIPPERS, W. .ILLIST WG V.D HULST JR - Bouke Bijlertsma. Of gezinnen op zorgvolle wegen.illist WG v.d Hulst jr
38716: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Jan Starheim.
36035: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Eiberslust.derdedruk
74740: SCHIPPERS, JACOBUS WILHELMUS - De ontwikkeling der Euhemeristische godencritiek in de christelijke Latijnse literatuur (The Development of Euhemeristic Criticism of the Gods in Christian Latin Literature)
35747: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest.
34625: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De insluiper.
74351: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 2E DRUK
75522: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De Stroper
74349: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het uilennest. 4e druk
74354: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De visser van Nispenrode. 4e druk
27827: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Een zeemansvrouw.
34612: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Twee wegen, één doel.
74358: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De nieuwe veldwachter. 3e druk.
28195: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.
31938: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De halfbroeders.
23391: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Een zeemansvrouw.
23886: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-195 - Klavervier.
28626: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Een zeemanVROUW
74355: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Trouw moet blijken.
46359: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper.
34634: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Strumpelkenshoef.2e druk
74353: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het veerhuis en de Rozendonk.1E DRUK
74361: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De pleegzoon van de ketellapper. 1E DRUK
74362: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - In storm en vloed.
35742: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Wapenbroeders.
36031: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De visser van Nispenrode. 3e druk.
38727: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De zwerver.
33805: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De straatmuzikant. Eerder verschenen onder de titel "Het loon der zonde"
65183: SCHIPPERS, W. ILLUSTRATIE W G V/D HULST JR - De vrijwilliger van 1830. Van een schoolmeesterszoon die het geluk zocht waar het niet te vinden was.. Illustratie W G v/d Hulst Jr
36742: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vaders jongen.
34614: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Vreewald's molen.
28193: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Eiberslust.
28192: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - Het veerhuis en de Rozendonk.1E DRUK
38813: SCHIPPERS, W. DORDRECHT 1867-1954 - De jongens van de Roerdomp.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14