Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50877: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. 2e herziende drukl
50876: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
50879: BIJLSMA, R. - Aan de basis Handboek voor de bijbelles op de basisschool 1: Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde druk.
50883: BIJLSMA, TJ., ET AL. - De Tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen.
50881: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
50880: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
28155: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
50884: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
34400: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
76976: BIKKER T - De HERVORMDE KERK van LEXMONF
3415: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - PoŰzij. Vierde deel.
6852: BILDERDIJK, Mr. Willem (1756-1831 Amsterdam-Haarlem) - Nederlandsche spraakleer.
50897: BILDERDIJK, WILLEM, - Perzius Hekeldichten vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.
38475: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - De dichtwerken van Bilderdijk. In 15 delen en De mensch en de dichter Willem bilderdijk eene blz tot keninis van zijn leven,karakter r=en schriften. (Compleet 16 del)
4257: BILDERDIJK, Mr. Willem (1756-1831 Amsterdam-Haarlem) - Elius. Romance.en Deukalion en pyrrha tooneelstuk
4258: BILDERDIJK, Mr. Willem (1756-1831 Amsterdam-Haarlem) - Het buitenleven, in vier zangen. Gevolgd naar l'Homme des Champs, ou les Georgiques Francoises, van den AbbÚ Delille. Door mr. Willem Bilderdijk. Met aantekeningen.
42862: BILDERDIJK, Mr. Willem (1756-1831 Amsterdam-Haarlem) - Rotsgalmen, deel 1 Uitg. L. Herdingh en Zn., Leyden
4282: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Perzius hekeldichten, vrij en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door mr. Willem Bilderdijk.
78248: GULIELMI a TEITERBANT (digt BILDERDIJKJCti - OBSERVATIONUM etn EMENDATOONUM 2dln
19866: BILFINGERI, G.B. - Ill. viri Georgii Bernhardi Bilfingeri Dilucidationes de Deo anima mundo et generalibus rerum adfectionibus contractŠ. Cum variis luculentis accessionibus in usum studiosŠ iuventutis ex lectionibus academicis edidit I.V.S. P.P.T.
50899: BILFINGERI, G.B. - Ill. viri Georgii Bernhardi Bilfingeri Dilucidationes de Deo anima mundo et generalibus rerum adfectionibus contractŠ. Cum variis luculentis accessionibus in usum studiosŠ iuventutis ex lectionibus academicis edidit I.V.S. P.P.T.
61448: MYERS BILL - Soul tracker
74006: MYERS BILL - Als het laatste blad valt
70655: BINDBERGEN E.J. VAN - Peter Brons geillustreerd door Jan Veenendaal
50901: BINGMAN, A. - Ongewenst bezoek. Kamerstukje in ÚÚn bedrijf. Voor 2 dames en 1 heer.
24114: BINGMAN, A. - Ongewenst bezoek. Kamerstukje in ÚÚn bedrijf. Voor 2 dames en 1 heer.
56504: HERDER DE H. LITH VAN H.A. BINK A.J.J. - Trams En Tramlijnen Stoomtrams in Het Centrum Van Nederland
71812: BINNERTS, A., (RED.) - Doopsgezind jaarboekje.voor 1906 met foto Matthias van GEUS
71813: BINNERTS, A., (RED.) - Doopsgezind jaarboekje. 1938 38e jaargang met 4 foto,s
50902: BINNEVELD,J,M,W. - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. 1e druk
50904: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
17857: BINNING, HUGH (1627-'53) - Keurstoffen. Eerste en tweede bundel practicale predicatiŰn. met korte levensschets van de vertaler C B van Woerden sr te Zeist
30125: BINNING, HUGH (1627-'53) VERTALER JACOBUS KOELMAN (1633-95 TE SLUIS - Ettelijke gronden van de christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk overgebragt door mr. Hugo Binning: In zyn leven dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en toegeŰigent aan de studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, leeraar der gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene levens beschryvinge van den autheur. Waar agter twee brieven gevoegt zyn: de eerste, over der vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde druk.
44652: BINNING, Hugh (1627-'53) - Des zondaars heyligdom of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaardigen en geloovigen, onder het Evangelie. In XL predikatien over Rom 8: 1-15. Door mr. Hugo Binning; in leven dienaar des H. Evangelies te Govan, Schotland. Uit het Engelsch door Jakobus Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluys en Vlaanderen. Met eene aanprijzende voorrede van den hoog-eerwaarde heer M. Leydecker, in leven professor der H. Godgeleerdheid op de Hoogeschool te Utrecht. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
50905: BINNING, HUGH (1627-'53) - Keurstoffen. Eerste en tweede bundel practicale predicatiŰn. met korte levensschets van de vertaler C B van Woerden sr te Zeist
50913: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en ToegeŰigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk.
50914: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en ToegeŰigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk.
50907: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiŰn, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
50909: BINNING, HUGH (1627-'53) - Des zondaars heyligdom. Of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovigen, onder 't Euangelium, in veertig predikatien over Rom. VIII. vers 1 tot 15. Door mr. Hugo Binning; en uit het Engelsch in't Nederlands vertaalt, door Jacobus Koelman, dienaar des H. Evangeliums. Opnieuw uitgegeven onder toezigtvan J Nieuwland met een voorwoord van J W Felix
50910: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiŰn, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
50911: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
50912: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV PredikatiŰn; door mr. Hugo Binning: In leven Dienaar des H. Evangelies te Govan in Schotland. Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning. (...)
38400: BINNING, HUGO (1627-'53) - Keurstoffen eerste en tweede bundel, .vertaald door C B van Woerden Sr Zeist met levenschets
40009: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV PredikatiŰn; door mr. Hugo Binning: In leven Dienaar des H. Evangelies te Govan in Schotland. Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning. (...)
46626: BINZENZ VON EBERN, P. - Neue Festreden fŘr zwen Jahre von P. Binzenz von Ebern, kapuziner und prediger am hof, auch am Etiste neumunster in Wirzburg. Zwente verbesserte Auflage mit erlaubnik der Obern.
35453: BISON, S. - Bochel Hannes. of vroege vgodsvrucht
13455: BISON, S. - Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Een verhaal uit de donkere dagen van den patriottentijd.
34972: BISON, S. - Liefde overwint.
50926: BISON, S. - Bochel Hannes. Herschreven door Meta Bison. Tweede druk.
28845: BISON, S. - Bochel Hannes. Herschreven door Meta Bison. Tweede druk.
47074: BISSCHOP, R DR. VEENENDAAL - Sions Vorste en volk Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750 God-Neerlandt en OranjeProegschrift
5905: BISSCHOP, R. - Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Proefschrift.
27297: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18de eeuw. Door dr. W. Bisschop, lid van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en wetenschappen, van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Friesch Genootschap, leeraar in de Hollandsche taal, letterkunde en Geschiedenis aan het Gymnasium te Dordrecht. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
50931: BISSCHOP, DRS. R. E.A. (REDACTIECOMMSSIE) - In uw hand gegeven. 1917-1992. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Politiek in Veenendaal.
50932: BISSCHOP, R - Sions Vorste en volk HEt tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750
50933: BISSCHOP, R. (E.A)VND - Sions vorst en volk. Het tweede-IsraŰlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. Proefschrift.
50934: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18de eeuw. Door dr. W. Bisschop, lid van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap van Kunsten en wetenschappen, van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Friesch Genootschap, leeraar in de Hollandsche taal, letterkunde en Geschiedenis aan het Gymnasium te Dordrecht. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
55727: GROOTHEEST van A C en BISSCHOP R (red) - Geschiedenis van Veenendaal deel 2 Historisch overzicht over de geschiedenis over Veenendaal zoals Ruimtelijke omgeving- Bestuur - Economie - religie.cultuur en maatschappij
45714: BISSCHOP . W. - De slag bij Heiligelee 1568 voorlezeing gehouden op 23 april 1868 in de voorjaars vergadering van het friesch genootschap voor geschied oudheid en taalkunde.
50935: BITTRICH, MAR - Der Schwarzwald. Mit 52 Abbildungen, darunter 4 farbigen und einer Karte.
50936: BLAAJER, JOHAN / FEDDER, HENK - Hotel "Welgelegen".
33654: BLAAK, Ds. W. H. pred Oud Gerf Gem in Ned - Het schoonste getuigenis. uit het leven van Ds Blaak.(samengestel J M Vermeulen)
1748: BLAAK, DS. W. H. - Afscheidspredikatie en dankstond. Gehouden op 16 dec. '46 in de kerk der Oud-Geref. Gem. te 's-Gravenhage.
22360: BLAAK, DS. W. H. - .Dank en bevestigingsdienst te Rotterdam 22 november 1950
29079: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED - Levensbeschrijving. predikant bij de oud gereformeerde gemeente te Sint Philipsland.
33107: BLAAK, DS. W. H. PRED OUD GERF GEM IN NED. - Toespraken gehouden bij de begrafenis van ds. W.H. Blaak. Door E. du Marchie v. Voorthuysen, M. A. Mieras, J. v.d. Poel, B. Toes, H. Wiltink, A. v. Cuylenborg. Met een voorwoord van ds. C. v.d. Gruiter.
72093: BLAAUW, HENRI╦TTE (BIJEENGEBRACHT EN BEWERKT DOOR) - Voor zomer en winter : een verzameling verhalen, sprookjes, versjes, rijmpjes, kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, handwerkjes, schaduwbeelden, spelletjes, enz, enz. Kruip door, sluip door illustraties van M Morris 1e dr.
8589: BLAAUW, HENRIETTE - Onder onsjes. Een verzameling verhalen, versjes, spelletjes, raadsels, knutselwerkjes, enz., enz.
50943: BLAAUW, HENRI╦TTE - Een verzameling Verhalen, Versjes, Kunstjes, Raadsels, Knutselwerkjes, Spelletjes enz. enz. Ge´llustreerd door M. Morrist
34189: BLAAUWENDRAAD, Dr. Ir. J. - De leer tegen het licht. Belofte en verbond in Woord en Reformatie. (de leer der Geefoormeerde Gemeente getoets Tweede druk.
44923: Westerbeke Joh Middelburg (Blaauwendraad J prof.dr.ir. - Uw Gangen zo vol roem en EEr de verkondiging en beleving van Gods Woord een reaktie op het is ingewikkeld geworden vanprof.dr.ir. J B;lauuwendraad
72094: BLACKER, IRWIN R. EN GORDON ECKHOLM - CortÚs en de ondergang der Azteken. met illustraties
50946: BLACKSTOCK, TERRI - Eigen rechter. roman. Vertaald door P.J. de Gier
72801: BLACKWALL, M.A. - The sacred classics defended and illustrated : or, an essay humbly offer'd towards proving the purity, propriety, and true eloquence of the writers of the New Testament. In two parts. . volume 1
70195: BLAIR, HUGO - Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, uit het engels vertaald door HERM BOSSCHA tweede vermeerderde en verbeterde druk
50950: BLANCHARD, JOHN - Waar was Gods op 11 september?
46189: BLANCHARD - De boom en zijn vruchten - Deel 1
70146: PIERRE BLANCHARD - Mythologie de la jeunesse ouvrage elementaire par demandes et par reponses divise en 7 parties :
70220: BLANKAART, A., VLIET, P. VAN DER - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische verlichting.
50952: BLANKENSTEIN, M. VAN, EN L. COHEN - Het jaar 1934Wereldgeschiedenis
76999: BLANKENSTIJN C DR - Kerkvoogden in verzet De Leersumsche Quaestie
37741: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den waldenzischen oorsprong van de Nederlandse doopsgezinden, door S. Blaupot Ten Cate.
50955: BLAUPOT TEN CATE , S. - Geschiedenis der Doopsgezinden. In Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uitoorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt. In 2 delen. Met uitslaande kaart van Nederland in 1847.
50956: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedkundig onderzoek naar den waldenzischen oorsprong van de Nederlandse doopsgezinden, door S. Blaupot Ten Cate.
50957: BLEEKER, DR. L. H. K. - Over inhoud en oorsprong van IsraŰls heilsverwachting. Rede. Uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen, den 19den september 1921.
50958: BLEEKER, G.H.; MARWITZ, H - Schoolatlas voor bijbelsche geschiedenis in kaarten en platen (8e druk) , geillustreerd met kaarten en platen..
30599: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Twee kleine zwervers. Met illustraties van Tiny van Asselt. tweede druk
50961: BLEI, DR. KAREL - De charismatische beweging - hoofdstuk 4, 5 en 6 - serie wegwijs - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
50963: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Ouwe Toon en zijn vriendje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 2e druk.
50964: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Twee kleine zwervers. Met illustraties van Tiny van Asselt. tweede druk
12580: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Ouwe Toon en zijn vriendje. Met illustraties van Tiny van Asselt. 2e druk.
50967: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. .
50965: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de psalmen. De koning komt. 3 delen.
50966: BLEIJ-PEL,MARIJKE E.A.(RED.) - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen. De Lofzang 1 -. De 'Hallel'-psalmen 113-118. 80 (16) blz. II de liederen van opgang de psalmen 12--134: 129 (32) blz.en 3 de koning komtb de psalmen 90-1--==124-(36) blz
50968: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. Serie voor rakkers en bengels. geillustreerd Tweede druk.
8561: BLEKKINK, E.J. - Kees Huisman. Serie voor rakkers en bengels. geillustreerd Tweede druk.
21169: BLENK, C. - Kerk-en wereld-geschiedenis van de 20e eeuw.
28076: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
50970: BLENK, C. - Kerk- en wereldgeschiedenis van de 20e eeuw.
1089: BLIEKENDAAL, J. W. (GEB. 1840) - Bekeringsweg.
50980: BLIJDORP, JANWILLEM - Terreur aan de Moezel - De drie avonturiers - deel 3 3e druk
50981: BLIJDORP, JANWILLEM - Kunstroof in Parijs - De drie avonturiers - deel 4 2e herziene druk
50983: BLIJDORP, JANWILLEM - Gijzeling in de jungle
77333: BLIJDORP, JANWILLEM - =dodlopende weg
77739: Blijdorp, Janwillem - Het geheim van de verborgen grot Ontwerptekeninge en ill.: Hans Ellens Omslagontwerp: Wim Smalen.
71338: BLIJDORP, JANWILLEM - Kunstroof in Parijs
50974: BLIJDORP, JAN WILLEM - Vlucht in veilige handen
50976: BLIJDORP, JANWILLEM - Als opgejaagd wild
50979: BLIJDORP, JANWILLEM - Wind in de zeilen - De drie avonturiers - deel 2 2e druk
78330: BLIJLEVENS A J M - Gebed als lofprijzing in leer en praktijk van de ker Akademisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid.
50984: BLIJSTRA,R. - Haarlem:heel oud,heel nieuw. De Haarlemmerhout/Architectuur in de 19e eeuw/Architectuur in de eertse helft van de 20e eeuw/Architectuur na de 2e W.O./etc.
50986: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen.
50989: BLINK, T. VAN DEN - Op zonnige wegen.3 - leesboek voor de hoogste drie leerjaren der lagere school - Met teekeningen van H. Meyer - nieuwe uitgave, verzorgd door Gilles van Hees - derde deeltje 8e druk.
50992: BLOEMEN, ANNEKE - Polly draagt een zonnehoed. 3e druk.
50993: BLOEMEN, ANNEKE - Merel brengt geluk. Met tekeningen van Jan Kothuis.
50995: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje springt in de bres. Vierde druk.
50996: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje Mertens. Vijfde druk.
41590: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje springt in de bres. Vierde druk.
34538: BLOEMEN, ANNEKE - Polly draagt een zonnehoed. 3e druk.
41592: BLOEMEN, ANNEKE - Loesje Mertens. Vijfde druk.
50997: BLOEMINK, F. H. N - Oogst. Vier voorlopertjes A-B-C-D Voor 't voortgezet leesonderwijs. Met platen v. Rie Cramer B. Midderigh-Bokhorst, Bas van der veer e.a. Tweede of begin derde leerjaar twaalfde druk.
50999: BLOEMINK, F.H. - Ik kan al lezen. Met gekleurde plaatjes
49219: BLOEMINK, F. H. N - Oogst. Vier voorlopertjes A-B-C-D Voor 't voortgezet leesonderwijs. Met platen v. Rie Cramer B. Midderigh-Bokhorst, Bas van der veer e.a. Tweede of begin derde leerjaar twaalfde druk.
49220: BLOEMINK, F. H. N - Nieuwe oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs. Met platen van Sijtje Aafjes, B. Midderigh-Bokhorst, Irmagard wille e.a. Vierde leerjaar Dertiende druk spelling 1955
51000: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Voor ;t voortgezet onderwijs. tweede leerjaar B.
51001: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 2.
51002: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 5.
51003: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 1.
51004: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 6.
51005: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs deel 4.
51006: BLOGG S.E. - Israelitisches Andachtsbuch bei Krankheitsfńllen, in einem Sterbehause und beim Besuche der Grńber von Verwandten, zugleich Gebrńuche, Vorschriften und Gebete mit hebrńischen Texte und deutscher Uebersetzung enthaltend. / Siebente verbesserte Auflage, durchgesehen von Dr. S. Kayserling
22563: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
19782: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en febr. 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
51007: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De verborgenheid der ongerechtigheid. Rede, uitgesproken den 14en febr. 1939, op den vooravond van de 9e bondsvergadering. Zoomede een op den bondsdag gehouden referaat getiteld: "Stof en methode".
51008: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid en Intrede Predikaties.
51009: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51010: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - De Hoogste Wetenschap Herdenkingspredikatie uitgesproken 11 april 1948 ter gelegenheid van zijn 25-jarige Ambtsbediening.
51011: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid Gouda en Intrede Rotterdam Predikaties.
36478: BLOIS, DS. A. DE - De hoogste wetenschap.
51012: BLOIS, DS. A. DE - De hoogste wetenschap.
31279: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Verlangen naar Gods woningen. Predikatie over psalm 27:4 door Ds. A. de Blois. Uitgesproken bij de ingebruikneming van de nieuwe kerk der Gereformeerde Gemeente te Herkingen. Met toespraken van Ds. van Dijke van Nieuw-Beijerland en Ds. Vreugdenhil vam Bruinisse, en een inleidend woord van den heer J.W. van Houdt, Scriba dier Gemeente over de geschiedenis en Oplossing der Kerkkwestie.
31278: BLOIS, DS. A. DE (PRED. GER. GEM.) - Afscheid Gouda en Intrede Rotterdam Predikaties.
48394: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2009 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
40952: BLOK, M.C. - Jonathan
26970: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds. M. Blok uitgesproken te Rijssen op oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds. M. Blok in leven predikant der Gereformeerde Gemeente. een profijtelijke zielopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62 : 6 en 7 door Ds. L. Rijksen uitgesproken te
46147: Blok, Ds.P. - Uit de Opperzaal deel 1 2e druk
51045: BLOK, M - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac 4 : 13-15 Van wijlen Ds M. Blok een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donker Nacht predikatie over psalm 62 : 6 en 7 Door Ds. L Rijksen Uitgesproken te rRijssen Op zondag 29 Januari 1961
78403: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord Bijbels dagboekdoor predikanten van deGerformeerde Gemeentenjaargan 20101
78402: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord Bijbels dagboekdoor predikanten van deGerformeerde Gemeentenjaargan 2010
51044: BLOK, L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.
51043: BLOK, L. - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.
64716: RUIT A Dirksland en JACQUES H Rotterdam Ds P Blok - De zangers aan de oevers van de glazen zee met voor woord van Ds P Blok
51024: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Honderd jaar evangelie-verkondiging. Intree-predikatie door ds. W. C. Huizer en herdenkingspredikatie door ds. P. Blok. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Dirksland.
51026: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Toespraken van Blok, Verkade, Catsbrug
40209: BLOK, DS P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
48574: BLOK, M - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac 4 : 13-15 Van wijlen Ds M. Blok een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donker Nacht predikatie over psalm 62 : 6 en 7 Door Ds. L Rijksen Uitgesproken te rRijssen Op zondag 29 Januari 1961
23581: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek.
5811: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Honderd jaar evangelie-verkondiging. Intree-predikatie door ds. W. C. Huizer en herdenkingspredikatie door ds. P. Blok. Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Dirksland.
1090: BLOK, L. - Leven door de Geest. Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.
1091: BLOK, L. - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.
1092: BLOK,M PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTEN. - Van kracht tot kracht. 52 wekelijkse meditaties van ds. M. Blok, predikant der Gereformeerde Gemeenten. Met een voorwoord van ds. P. Blok.
51027: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Een handvol aren. Dagboek. 3e druk
51028: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Geschiedenis van een kerk. 100 jaar gereformeerde gemeente Dirksland.
51030: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
51031: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Manna voor de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
51036: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - EEUW uit eeuw In Oud en nieuwjaars prek tijden de eeuw wisseling
51037: BLOK, DS. P., HETEREN, DS. A. VAN., JONG, DS. TJ. DE., MALLAN, DS. F. (REDACTIE) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
51041: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden ,.
51042: BLOK, HANNA & DEVORAH HERSCH. - Bibliografie over het Jodendom en IsraŰl voor het Nederlands taalgebied.
19669: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Ders nachts zal zijn lied bij mijn zijn bijbelsdagboe6
51015: BLOK P E.A - Het Woord overal gepredikt. Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad "Paulus" van de Gereformeerde Gemeenten vanaf 1954 t/m 1986.
51020: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Intreepredikatie. Gehouden op 5 september 1956 in de gereformeerde gemeente Noorderkerk te Rijssen
51021: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Hoedanig is uw leven? Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds. M. Blok uitgesproken te Rijssen op oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds. M. Blok in leven predikant der Gereformeerde Gemeente. een profijtelijke zielopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62 : 6 en 7 door Ds. L. Rijksen uitgesproken te
31721: BLOK, DS. P DS H RIJKSEN. (PREDIKANTEN DER GEREF. GEM. E.A. - In het leerhuis, verklaring van de H. Catechismus door 14 predikanten.
51049: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
51016: BLOK, C - Doolhof of museum een leidraad voor de museumbezoeker
51017: BLOK, DS P. - Baruchs genadeleven. Tijdrede.
51018: BLOK, DS. L. - De Eerste en de Laatse - Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering 7e druk
51019: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Van kracht tot kracht. 52 wekelijkse meditaties van ds. M. Blok, predikant der Gereformeerde Gemeenten. Met een voorwoord van ds. P. Blok.
26940: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) E.A. - Geschiedenis van een kerk. 100 jaar gereformeerde gemeente Dirksland.
48392: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord Bijbels dagboekdoor predikanten van deGerformeerde Gemeenten
48393: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2007 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
45903: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Voorbereiding tot de sabbath 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
45905: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Uit de opperzaal. deel 1-2-3 mbtelijke overdenkingenen belebvenissen
45906: BLOK, DS. P. (PREDIKANT DER GEREF. GEM. TE DIRKSLAND; KOOTWIJKERBROEK) - Uit de opperzaal.deel 2 2e druk
45908: BLOK, Ds. P. (predikant der Geref. Gem. te Dirksland; Kootwijkerbroek) - Gedachten bij de Bron 53 meditaties over Gods genadewonder gewerkt in een mens
76450: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2007 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
51046: BLOK, M.C. - Jonathan
51047: BLOK, P DS - Hoort naar IsraŰl uw vader
51048: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Door prof. dr. P.J. Blok. Derde herziene druk.
39850: BLOK M PRED GERF GEM RIJSSEN DOOR KRANENDONK, W.B. - Leven en werk van Ds. M. Blok
48395: BOVEN VANB J - HEER DE JMD -MOUW G- BLOK P E A - Bij het geopende woord 2010 Bijbels dagboekdoor predikanten van de Gerformeerde Gemeenten
41653: Blok, DS. P., HETEREN, DS. A. VAN., JONG, DS. TJ. DE., MALLAN, DS. F. (REDACTIE) - Ten dienste van de Statenvertaling. Vriendenbundel voor L.M.P. Scholten.
22363: BLOK, DS. M. (PRED. GER. GEM.) - Intreepredikatie. Gehouden op 5 september 1956 in de gereformeerde gemeente Noorderkerk te Rijssen
14150: BLOK P E.A - Het Woord overal gepredikt. Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad "Paulus" van de Gereformeerde Gemeenten vanaf 1954 t/m 1986.
51050: BLOKHUIS, G. D. D. - Heterogeniteit van mitochondriŰn in hersenweefsel - I.v.m. compartimentalisatie van glutaminezuur en glutamine
51051: BLOKHUIS, L.W.G. EN W. VAN VEELEN. - IsraŰl nog Gods volk?
35927: BLOKKER, WILH. - Mijn eigen leesboekjes. IIb een stapje verder. tiende druk.
51054: BLOKKER, WILH. - Mijn eigen leesboekjes. ik ga lezen. t
70623: BLOKZIJL, MAX - Hans Hedding en zijn wonderlijke secretaris of hoe een Hollandsche jongen in het buitenland beroemd werd. Met circa 100 teekeningen van Jordaan
7126: BLOM, DS. G. - De kerk een wonder. Door tien predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken, onder redaktie van Ds. G. Blom.
51059: BLOM, A. V. D. / DONKERS AZN., J. J. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
51060: BLOM, DS. G. - De kerk een wonder. Door tien predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken, onder redaktie van Ds. G. Blom.
51061: BLOM, L. S. PASTOR LOCI. - 10 eeuwen en meer het een en ander over aardenbug en zij st. baafs
15679: BLOM, A. V. D. / DONKERS AZN., J. J. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam.
78036: BLOMBERG-ZEEMAN, W. - Van donkere dagen tekkeningen Jan Wiegman
31621: BLOMBERG-ZEEMAN, W - Kerstfeest op het hofje. Ge´llustreerd door Willem Hardenberg.
51067: BLONK, M. - n Anna sprak tot Hem nieuwe sprokkelhoutjes
22364: BLOOIS, K. DE - Het zeer moeilijk opvoedbare kind.
51070: BLOOT, A.GORKUM - Het assurantiewezen beschouwd in het licht Gods Woord en de Christelijke leer 2e druk
71167: VALKEMA BLOUW J.P. IR. - in het diepst van de wildernis een boek van avontuur, met vele tekeningen van Jaap Veenendaal
40490: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi / hrsg. von-- Annotatie: I. Die Missionsgeschichte der Kirche Christi im apostoloschen Zeitalter von ihrem Stiftungsstage an bis zum Tode des Apostels Johannes. 1828 II. 1. Missionsgeschichte der Kirche Christi vom Tode des Apostels Johannes bis auf Constantin den Grossen (100-324). 1829
51073: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Versuch einer allgemeinen Missionsgeschichte der Kirche Christi / hrsg. von-- Annotatie: I. Die Missionsgeschichte der Kirche Christi im apostoloschen Zeitalter von ihrem Stiftungsstage an bis zum Tode des Apostels Johannes. 1828 II. 1. Missionsgeschichte der Kirche Christi vom Tode des Apostels Johannes bis auf Constantin den Grossen (100-324). 1829
51080: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Glauben bis ans Ende aus predigten und Andachten
51079: BLUMHARDT, CHRISTOPH - bonder Nachfolge Jesu Christi. Vierte Auflage
51074: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Der Herr ist nahe! Andachten fŘr alle Tage des Jahres von Johann Christoph Blumhardt; ,
51075: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
51078: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - Vom Reich Gottes.
51076: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - UND FEINE BOTFCJHAFT
51077: BLUMHARDT, CHRISTOPH (1805-1880) - ein slibvon friedrich ein slib.
51082: BLYTON, ENID - "De vijf" in een kampeerwagen Oorspronkelijke titiel: Five go off to camp. Voor Nederland bewerkt door: D.L. Uyt den Bogaard
51083: BLYTON, ENID. - "De Vijf"in de knel. Oorspronkelijke titel: Five get into trouble. Voor Nederland bewerkt door: D. L. Uyt den Bogaard
51084: BLYTON, EVID - The new big noddy book
55204: GLASIUS B Sl;uis-Ewijk 554 blzGeertruidenberg - Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst in de Nederlanden voor het vestigen der Hervorming
38655: BOBELDIJK, FELICIEN. - Een jeugd aan de Zaan Jeugdprentjes.
51085: BOCHOVE, RIEK VAN - Teleurstellingen en opbeuringen in het levenslot. Een boekje voor zieken.
41855: BOCHOW K.P. - DE fbi slaat toe
51087: BOCK, ELEONORE - Meine Augen haben dich geschaut Mystik in den Religionen der Welt
51088: BOCK, EUG. DE - Beknopte geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
47549: BODAAN, GUALTERUS (1637-'84, VEERE- AMSTERDAM) - Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot Amsteldam.
3420: BODDAERT, PIETER CORN. ZN. (1694-1760 MIDDELBURG) - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert Corn. zoon.
39635: BODDAERT, M. - Op Wendehuis Ge´llustreerd door O. Geerling. 2e druk.
34556: BODDAERT, PIETER (1694-1760, MIDDELBURG) - Nagelaten Mengeldichten en levensbeschrijvinge van wylen de here mr. Pieter Boddaert. mitsgaders de Lykzangers op zyn ed overlyden
51093: BODDAERT, PIETER (1694-1760, MIDDELBURG) - Nagelaten Mengeldichten en levensbeschrijvinge van wylen de here mr. Pieter Boddaert. mitsgaders de Lykzangers op zyn ed overlyden
51090: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. Ge´llustreerd door O. Geerling. 3e druk.
51091: BODDAERT, MARIE - Naar het tooverslot van de witte vrouw ; ge´llustreerd door Ella Nieuwenhuis -, Eerder verschenen als feuilleton in: De Avondpost 13 oktober 1912-1 december 1912 80 pagina's
51092: BODDAERT, PIETER CORN. ZN. (1694-1760 MIDDELBURG) - Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert Corn. zoon.
70624: BODDAERT, MARIE - De schipper van de Jacomina. 1813-1814..Eerste druk. Ge´llustreerd door Louis Raemaekers. Het verhaal speelt in de Franse tijd op Walcheren
70658: Marie Boddaert - Sturmfels ge´llustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst
39073: BODDAERT, M. - Frans en het geheim. Ge´llustreerd door O. Geerling. 4e druk.
74304: BODE C. DE - Leer uw kind (methode voor het aanleren van de Heidelbergse Catechismus, deel 1)
69971: BAC A PRED GERF GEM BODEGRAVEN - een blijde boodschap 8 preken advent-kerst oud-nieuwjaar
73500: VERHOEFF J Gb Herv Predte Bodegraven - een Woord tot allendie in de Nederl Hervormde kerk beliojdenis des geloofd hebben afgelegsd 4e druk
42722: BODEMANN, FRIEDRICH WILHELM. (RECTOR IN M▄NDER) - Evangelisches Concordienbuch oder die Symbolischen BŘcher der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit geschichtligen Einleitungen und Anmerckungen.
51095: BODENHEIM, NELLY. - Het regent - Het zegent.
51096: BODENSTEDT, FRIEDRICH - Die Lieder des Mirza-Schaffy
45101: THOENE BODIE - de terugkeer naar sion
28000: BODO HITZBLECK, K. - De man Hartfeld.
51097: BODO HITZBLECK, K. - De man Hartfeld.
51098: BODO-HITZBLECK, KLAUS - De man Hartfeld.
33401: BODO-HITZBLECK, KLAUS - De man Hartfeld.
32634: BOECK, P.F.J. (1697-1775, BRUSSEL) - Heylig leven, wondere deugden en schoone mirakelen van de Heylige Joanna de Valois, Koninginne van Vrankryck, Dochter van Ludovicus den XI. Suster van Carolus den VIII Huisvrouwe van Ludovicus den XII. Alle Koningen van Vranckryck: Fondateresse van het orden der Annuntiaten, Beminde Vriendinne van Jesus, en oprecht navolgster van Maria. In het getal van Godts Geluck-salige verklaert door onsen Alderheyligsten Vader Benedictus den XIV. Den 18. van Junius 1742. Uyt verscheydene Schryvers by-een vergadert door P.F.J. de Boeck, predikant der Minderbroeders tot Brussel.
22561: BOEDER. J. - Op weg naar een gereformeerde gezindte partij. Pleidooi voor het behoud van de SGP.
51103: BOEDER. J. - Op weg naar een gereformeerde gezindte partij. Pleidooi voor het behoud van de SGP.
51102: BOEDER, J.ENHUIZEN/EDE - Alreeds geweest. Kort overzicht van de aard en strekking van de gebeurtenissen in de Geref. Gem. in Ned. in 1953
46461: BOEDER, ANDR╔ - De deserteur
48946: BOEDER, ANDRE - Bart en Judith en het raadsel van nummer 5 omslag en illustraties van de auteur.
51101: BOEDER, ANDRE - Speurtocht naar het verleden
40925: BOEDER, ANDRE - Speurtocht naar het verleden
51105: BOEHM, REV. JOHN PHILIP - Minutes and letters of the Coetus of the German Reformed Congegations in Pennsylvania
51106: BOEHMERI, HENNING - Ius Parochiale ad Fundamenta Genuina. Revocatum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum ut Ius Ecclesiasticum protestatium illustrare et usum modernum libri tretii dcretalium quoad praecipuas materias ostendere queat adiecto indice triplici et supplemento novo. Editio sexta auctior et emendatior.
73245: BOEHN, MAX VON. - England im Achtzehnten Jahrhundert.
77388: KERK-BOEK - Het boek der psalmen, nevens christelyke gezangen, ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis opnieuw in dichtmaat gebragt volgens besluit met goekeuring van hetEerw Consistori binnenAMSTERDAM
51111: BOEKHOLT, DR. P. TH. F.M. - Gelderse historische reeks. Het lager onderwijs in Gelderland.1795-1858.
40906: BOELENS S.J., DR W.L - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wŘrdigung aus Katholischer sicht.
51114: BOELENS S.J., DR W.L - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die suche nach einem Abendmahlskonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine wŘrdigung aus Katholischer sicht.
51115: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van IsraŰl binnen een gereformeerd kader.
41613: BOENDER, GERT JAN - Het Messiaanse volk. De plaats van IsraŰl binnen een gereformeerd kader.
51116: BOENDERMAKER, J. P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van kerkelijk hoogleraar vanwege het Evangelisch-Luthers Seminarium aan de Universiteit van Amsterdam op 13 oktober 1969.
51117: BOENDERMAKER, J. P. - De Augsburgse confessie. opnieuw vertaald en toegelicht door J.P. Boendermaker.
1959: BOENDERMAKER, J. P. - De Augsburgse confessie. opnieuw vertaald en toegelicht door J.P. Boendermaker.
2335: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE LEERDAM 'S-GRAVENHAGE - ARNHEM - Een band ontknoopt en vastgemaakt.
29397: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen.1-8 Deel 1
29398: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE)Z - Galaten.
40512: Jaarboek der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland / onder red. van L.S. den Boer ... - Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
31300: BOER, L.S. DE - De troon boven de volkerenzee. Tijdpreek over DaniŰl 7
21003: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Lof en dienst Pastorale handreiking ten dienste van de diakenen.
1136: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Met vreugde...Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad. 2e druk
1138: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen. (Verhandelingen over de Dordtse Leerregels.) .1e d ruk
13458: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste.
27217: BOER, GIJS PRED NED HERV HUIZEN/KATWIJK - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 1e druk.
75548: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.' 2e druk
24093: BOER, D. DE - De stad zonder muren. Afscheidspreek te Aalten op 19 februari 1950.
42209: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1. 1e druk
26616: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1
74514: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1 6e druk
74515: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 1 3e druk
74516: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - De Brief van Paulus aan de Romeinen deel 2 6e druk
22009: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Mijn Belijdenis In vragen en antwoorden beknopt weergegeven door Den Boer.
75529: (CALVIN) BOER, E.A. DE AND P. VAN DE BREEVAART (ED.) - De onbekende Calvijn. Een veelkleurig portret.
51155: BOER, DR. M.G. DE; HETTEMA JR., H." - Groote platenatlas, ten gebruike bij het onderwijs in de algmeene geschiedenis
51153: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
51154: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR - .Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algeemene geschiedenis. zesde vermeerderde druk 112 pp.hardcover gecartonneerd 29 x 20 cm. (ruim in de band, kleine gebruiksspoortjes) fraaie illustraties .
51156: BOER, DS. C. DEN - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof red BIe en Hoek
51158: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Een band ontknoopt en vastgemaakt.
51159: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE 'S-GRAVENHAGE) - Mijn Belijdenis In vragen en antwoorden beknopt weergegeven door Den Boer.
28355: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.vierde druk.
51162: BOER, DS. L.S. DEN CHR GERF PRED ARNHEM - de troon boven de volkenzee tijdpreek over Daniel 7
51161: BOER, DS. L.S. DEN - Goddelijke Correctie. op predikers onder een afdak. Rede uitgesproken op de Theol. schooldag te Apeldoorn 5 Juni j.l.
43280: BOER, RYK DE - Befke uit het Fries vertaald door Jeltje M. v.d. GaliŰn
14499: BOER-OVERDUIN, G. - Jan Willem bouwt een vlot.
31717: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Man en Vrouw in bijbels perspectief een bijbels theologische verkenning van de man en vrouw verhouding met het oog op de gemeente uitgave van wege de Gerf Bond in de Ned Herv Kerk druk
20026: BOER, DS. C. DEN (RED) E.A. - Messiasbelijdende Joden, vroeger en nu.
47078: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Om 't eeuwig welbehagen
47181: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Op verkenning in het Nieuwe Testament. .
48568: L. S. DEN BOER - Het bevrijdings feest te Mahanaim Radio preek uigesproken de Radiokerkdienst van 12 febr. 1961
77110: BROUWER de BOER J D e.a, - Een eeuw Christelijk Gereformerd in Kampen 1893-1993
51132: BOER, C. DEN - Orientatie in het Nieuwe Testament Deel vier.
51134: BOER, C. DEN - De brief van Paulus aan de Romeinen.1-8 Deel 1
51135: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament.
51136: BOER, C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1.
51137: BOER, C. DEN - 1 Korinthe dl 1- hoofdstukken1-6
51140: BOER, C. DEN - Om 't eeuwig welbehagen
51141: BOER, C. DEN - De Brief van Paulus aan de Romeinen 1-8 deel 1.
51142: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.vijfde druk.
51143: BOER, C. DEN - Een vreemd'ling hier beneen. Gedachten over Bunyans Christenreis.'
51148: BOER, C. DEN SAMENSTELLER - Man en Vrouw in bijbels perspectief een bijbels theologische verkenning van de man en vrouw verhouding met het oog op de gemeente uitgave van wege de Gerf Bond in de Ned Herv Kerk 3e druk
51152: BOER, D. DE - De stad zonder muren. Afscheidspreek te Aalten op 19 februari 1950.
43355: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - 2 Korinthe I-VI 1e dln
43356: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - 1 Timotheus 1e druk
51119: BOER AUG. DE, PATOR TE WIESENS (OSTFRIESL.) - Der Pietismus in Ostfriesland am Ende des 17. und in der ersten Hńlfte des 18. Jahrhunderts
51121: BOER DE E A E.A - de weg uit het moeras twaalg preken over Prediker
51127: BOER, ADRI DEN - Toen & Nu. Een selectie uit artikelen die in de Historische rubriek "Toen & Nu" in de periode van 1979 tot en met 1989 zijn gepubliceerd in " Het Kanaal " . (Nieuwerkerk aan de IJssel).
51128: BOER, C. DEN - Met vreugde...Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad.
27249: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Orientatie in het Nieuwe Testament Deel vier.
51163: BOER, DS. L.S. DEN - De Privilegien van het kindschap Radiopreek gehouden door Ds. L.S. den Boer.
51164: BOER, DS. M. DEN - Louter Genade. Tweede zestal Predikatien.
51167: BOER, G. - Door het geloof. Preken over Hebreen.
51172: BOER, G.HERV PRED - Hoop op God! Eerste prediking na ziekte gehouden op zondag 16 mei 1965 in de Nieuwe Kerk te Huizen. Afscheidpreek gehouden op zondag 20 juni 1965 in de Oude Kerk te Huizen. Intreepreek gehouden op zondag 27 juni 1965 in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.
51173: BOER, GIJS HUIZEN/KATWIJK - Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Gen. 1. door G. de Boer. 1e druk.
51175: BOER, J. H. DEN (1907-1975) - En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen. Brieven van onze vader J. H. den Boer.
51176: BOER, J.N., DE E.A. (RED.). - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
51179: BOER, K.L. DE - Als de roode haan kraait
51180: BOER, L.S. DE - De troon boven de volkerenzee. Tijdpreek over DaniŰl 7
51182: BOER, M DEN - Druiven van Kanańn, door verspieders gevonden, door woestijnreizigers genoten. Stichtelijke verhandeling door ds. M. den BOER. 35 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling, door A. BERGSMA. 42 blz. Waarbij: Uit het leven van ds. Petros MZAMO, inlands predikant op de Mbuma-zendingspost. 31 blz. Waarbij: MBUMA-ZENDING. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen. 64 blz. Waarbij: Biddende voor de overheid. Predikatie t.g.v. de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferdinand in de Ned. Herv. Kerk te Ouderkerk a.d. IJssel. Door A. de REDELIJKHEID, op vr. 28 april 1967 over 1 Tim. 2: 1-3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2: 15, gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars, 17e jaargang, no. 8 en 9. 1967. 30 blz. Waarbij: Rouwpredikatie, gehouden na het verlies van een kleinzoon en een Catechismuspredikatie, over zondag 5, vr. 13. Door A. de REDELIJKHEID. 32 blz. Waarbij: De profeet Habakuk of het eind der wereld. 32 blz. Waarbij: Referaten van dr. K. Dijk, over de School met de Bijbel. 24 blz. Waarbij: Mbuma-zendingspost. (zendeling J.D. van Woerden). 48 blz. Waarbij: De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan. 20 blz.
46188: BOER - Het leven van Mozes - deel 2
16644: BOER, G. - Door het geloof. Preken over Hebreen.
44538: BOER, DS. L.S. DEN - de troon boven de volkenzee
20390: BOER-OVERDUIN, G. - Marietje Boerin.
59399: L. S. Den Boer - Het bevrijdings feest te Mahanaim Radio preek uigesproken de Radiokerkdienst van 12 febr. 1961
47057: BOER, DE A.M - Het leven van Mozes, 10 preken deel 2
73693: BOER, DS. L. S. DEN (CHR. GEREF. PREDIKANT TE LEERDAM 'S-GRAVENHAGE - ARNHEM - De Godsspraak in de ramp teEzeon-Geber predikatiein verband met de Rampem die Nederland troffenin de week van 14 juli 1935
75260: BOER, C. DEN - De Brief van Paulus aan de Romeinen 1-8 deel 1. deel 2 ro, 9-16
51183: BOER, RYK DE - Befke uit het Fries vertaald door Jeltje M. v.d. GaliŰn
51184: BOER-NEELE, MIRJAM DEN, ZOMER, MARIEKE - Ik zal je blijven dragen verwerking van het verlies van een ongeboren of pasgeboren kind
51185: BOER-OVERDUIN, G. - Marietje Boerin.
51186: BOER-OVERDUIN, G. - Omweg naar het geluk.
33263: BOER-OVERDUIN, G. - Omweg naar het geluk.
33489: BOER, DS. M. DEN - Louter Genade. Tweede zestal Predikatien.
76861: BOER, G. - De sterke Simson en de Sterkste.3e druk
31776: BOER, C. DEN (EINDREDACTIE) - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. 3e druk
22367: BOER, G.HERV PRED - Hoop op God! Eerste prediking na ziekte gehouden op zondag 16 mei 1965 in de Nieuwe Kerk te Huizen. Afscheidpreek gehouden op zondag 20 juni 1965 in de Oude Kerk te Huizen. Intreepreek gehouden op zondag 27 juni 1965 in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.
13556: BOER, M DEN - Druiven van Kanańn, door verspieders gevonden, door woestijnreizigers genoten. Stichtelijke verhandeling door ds. M. den BOER. 35 blz. Waarbij: Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling, door A. BERGSMA. 42 blz. Waarbij: Uit het leven van ds. Petros MZAMO, inlands predikant op de Mbuma-zendingspost. 31 blz. Waarbij: MBUMA-ZENDING. Toespraken en referaten van de op 28 mei 1966 in Tivoli en de op 24 juni 1967 in de Margriethal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zendingsdagen. 64 blz. Waarbij: Biddende voor de overheid. Predikatie t.g.v. de geboorte van prins Willem Alexander Claus George Ferdinand in de Ned. Herv. Kerk te Ouderkerk a.d. IJssel. Door A. de REDELIJKHEID, op vr. 28 april 1967 over 1 Tim. 2: 1-3. En een bevrijdingspredikatie over Colossenzen 2: 15, gehouden op Hemelvaartsdag 1945. Een lichtende kaars, 17e jaargang, no. 8 en 9. 1967. 30 blz. Waarbij: Rouwpredikatie, gehouden na het verlies van een kleinzoon en een Catechismuspredikatie, over zondag 5, vr. 13. Door A. de REDELIJKHEID. 32 blz. Waarbij: De profeet Habakuk of het eind der wereld. 32 blz. Waarbij: Referaten van dr. K. Dijk, over de School met de Bijbel. 24 blz. Waarbij: Mbuma-zendingspost. (zendeling J.D. van Woerden). 48 blz. Waarbij: De nieuwe Bijbelvertaling in discussie. Door Ds. M. Baan. 20 blz.
39330: BOERHAVE, JACOBUS (1676-1752 LEIDEN) - Aandachtig Beschouw, naauwkeurig ondersoek, ende uitvoerige verklaaring van den BEHEMOTH en den LEVIATHAN Afgetekend van den Heere God in het XLste en XLIste Hoofdstuk van het boek Jobs. Als de Heere Job uit een Onweder andermaal antwoorde. Door Jakob Boerhave (...)
51188: BOERKOOL, DS. J. D. - De waarde van het Goud. Preek over Genesis 2: 12a uitgesproken op zondag 28 Juli 1935 in de Rehobothkerk te A'dam Oost.
22368: BOERKOOL, DS. J. D. - De waarde van het Goud. Preek over Genesis 2: 12a uitgesproken op zondag 28 Juli 1935 in de Rehobothkerk te A'dam Oost.
51189: BOERSEMA, K.H. - Allard Pierson. Eene cultuur-historische studie door dr. K.H. Boersema. Met drie portretten en een afbeelding van 'De Velhorst'.
51191: BOERSMA, K. - Moed voor de kerk. Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.
1958: BOERSMA, TJ. - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
16385: BOERSMA, K. - Moed voor de kerk. Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.
78204: BOERTIEN,MAAS. - Der Mischnatraktat Nazir. Einleitung, text, ▄bersetzung und Erklńrung textkritischer Anhang. These.
51193: BOERWINKEL, F. - Meer dat het gewone.
44938: BOERWINKEL, F. - meer dat het gewone.
40907: BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, DR W. C. TH. BARON VAN. - Correspondentie van Ds. Adriaan Jacobszoon Hulsebos. Overdruk uit het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis deel XXXIII, afl 2,3,4.
40354: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W. TH. VAN - De Gereformerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Ind´e in de dagen der oost-Indische Compagnie.
46103: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN - De protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŰ. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
51203: BOGAARD, J.H. EVANGELIEDIENAAR TE SLIEDRECHT - Tweede viertal leerredenen.
51201: BOGAARD, J.H. - Tweetal Predikatien over Jesaja 61:1,2 en 3 en Jeremia 31:33 en 34
40094: BOGAARD, JOHN UIT DEN - Baron Swiebertje. Deel 2, dromen zijn bedrog. 3e druk
31538: BOGAARD, J.H. - Tweetal Predikatien over Jesaja 61:1,2 en 3 en Jeremia 31:33 en 34
19540: BOGAARD, J.H. (EVANGELIEDIENAAR TE SLIEDRECHT). - Viertal leerredenen.
44857: BOGAARD J.H. - Viertal predikatien In leven bedienaardes goddelijken woords te sliedrecht.
51205: BOGAERS, MR. A. - De tocht van Heemskerk naar Gibraltar (In 1607)
51206: BOGAKTH, CARL HEINRICH V. - Der vertraute Umgang einer glńubigen Seele mit Gott und unseren Heilande Jesu Christo.
40564: BOGAKTH, CARL HEINRICH V. - Der vertraute Umgang einer glńubigen Seele mit Gott und unseren Heilande Jesu Christo.
51210: BÍHL, E. - Ter verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van Prof. Dr. A. Kuyper, "De vleeswording des Woords".
51211: BÍHL, E.PROF DR. IN WEIN 1836-1903 - Dogmatiek. Darstellung Christlichen Glaubenslehre auf Reformiert-Kirchlicher Grundlage
13463: BÍHL, E. - Tot de wet en tot de getuigenis. Een verweerschrift tegen de nieuw-critische studie van het Oude Testament. Vertaald onder toezicht van den schrijver.
51214: BÍHL, EDUARD - Dogmatik. Darstellung der christlichen Glaubenslehre auf reformirt-kirchlicher Grundlage.
51216: BÍHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde Dogmatiek. Vertaling van een opstel van den Schrijver in de Ev. Sonntagsbote voor Oostenrijk 1867 en de Ref. Kirchenzeitung van Stńhelin en Thelemann 1875
51217: BÍHL, PROF. DR. E. - Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode 250 jaren na hare tezamenkomst - Aan alle vrienden der Gereformeerde Leer opgedragen door bovenstaande
48814: BÍHL, EDUARD - Prolegomena voor eene Gereformeerde Dogmatiek. Vertaling van een opstel van den Schrijver in de Ev. Sonntagsbote voor Oostenrijk 1867 en de Ref. Kirchenzeitung van Stńhelin en Thelemann 1875
51212: BÍHL, ED - Het evangelie van Markus, met korte uitleggingen voorzien.
51218: BOHMEN, J. - Het derde boeck des auteurs, zynde hooge ende diepe gronden van't drievoudigh leven des menschen. Door Iacob Bohmen, anders Teutonicus genaemt, beschreven anno 1620. Fotomechanische herdruk van de in 1636 te Amsterdam verschenen uitgave.
51220: BOISSIER, GASTON - Het stervend heidendom. (la fin du paganisme). Een cultuurbeeld van de vierde eeuw onzer jaartelling. Eene studie over de worstelingen van 't stervend paganisme met het jonge Christendom in het Westersch-Romeinsche rijk gedurende de vierde eeuw. Naar den derden Franschen druk vertaald door H. Bakels, en bedoeld als lectuur voor het beschaafd publiek. Met eene aanbeveling van Jo de Vries.
51222: BOITEN J - LOFZANGEN
44552: BOITEN J - LOFZANGEN
76770: BOKHORST H - Honderd jaar Christelijk Gereformeerdekerk in Nieuw Vennep
47747: BOKHORST, G VAN. - De verrekijker
34778: BOKHOVEN, DRS. P. A. VAN; BURGGRAAF, DR. IR. M.; HOEK, DR. G. VAN DER; (RED) - Student en Kerk.
35895: BOKMA, T. - De vage bond.
43399: BOKMA, T. - Heil den Koning. Een vehaal uit den tijd van Salomo. 1ste druk,
27949: BOKMA, T. - Storm over de Greide.
51226: BOKMA, T. - Heil den koning!
51228: BOKMA, T. - Zij die de zee bevaren.
51229: BOKMA, T. - Om 't Berkenhuis.
51235: BOKMA, T. - De roofridder van Lodegem
51236: BOKMA, T. (E.A.) - Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
35877: BOKMA, T. - Om 't Berkenhuis.
74068: BOKMA T. - De postzegelverzameling
31024: BOKMA, T. - Zij die de zee bevaren.geillustreed JanWiegman
47588: BOKMA, T. - De Indische oom.
51238: BOL, J. F. - Afbraak van AFALFA MOSAIC VIRUSdoor pancreas-ribonuclease structuur-onderzoek
64193: RENES-BOLDINGH - Ineke's grote geheim 2e druk
71118: RENES-BOLDINGH - De tent op de boswei (met illustratie van Corrie van der Baan)
71691: RENES-BOLDINGH M.A.M. - Van een witte zuster en een klein zwart kindje
51239: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - PoŰzie voor onze kinderen uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. dichters. In twee delen.
31338: BOLDINGH-GOEMANS, W.L. - PoŰzie voor onze kinderen uit de werken der Noord- en Zuid-Ned. dichters. In twee delen.
51240: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
51241: BOLHUIS, J. VAN - Rebekka en Jakob. Belangrijke feiten uit hun leven naar de verklaring van Calvijn, Zwingli en Luther. Benevens eene proeve van handeling van het leven van Jakob.
51242: BOLINK, PETER - Towards Church union in Zambia.
51247: BOLKESTEIN, DR. M. H. - Keus uit twaalf postillen.
25606: BOLLAND, G.J.P.J. - De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.
51248: BOLLAND, G.J.P.J.9999 - De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands, door G.J.P.J. Bolland.
46916: BOLLAND - Spreuken Een serie onder redactie van F J Schmit en A Niemeyer
51249: BOLMAN, J. L. - Verhalen uit de geschiedenis des Vaderlands. Een leesboek voor de hoogste afdeeling der tweede of de laagste afdeeling der hoogste klasse eener volksschool.
51250: BÍLSCHE, W. - Het leven der liefde in den natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde.Voor Nederland bewerkt door A.J.C. Snijders,
51251: BOLSWERT, BOETIUS A. - AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
5086: BOLSWERT, BOETIUS A. - AMSTELREDAMS EER ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
51252: BOLT, LUURDINA LOUISE ELIZABETH - Goede raad. Over autonomie en goede redenen in de praktijk van de genetische counseling. Academisch proefschrift. Vrije universiteit.
51253: BÍLTE, A. - Nieuw vrouwen-brevier
51254: BOLTEN D (SAMENSTELLER) - Twintig jaar restaureren in Delft
51255: BOM, G.H.V.D. (PICHT, G.) - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van George Picht en haar betekenis voor de theologie. (Diss.)
47664: BOMANS, GODFRIED; PRENEN, H.L. - Sprookjes van Godfried Bomans. (1e druk)
51256: BOMMEL JZN, JAN VAN (SAMENSTELLING) - Daar kerkte Rotterdam. Kerken die in Rotterdam verwoest werden, en hun interieur met foto,s .
46072: BONA, JOANNE - De sacrificio missae tractatus asceticus, continens praxim attentŔ, devotŔ et reverenter celebrandi. auctore Joanne Bona, S.R.E. Tituli S. Bernardi ad Thermas Presbytero Cardinali, Ord. Cisterciensis. Editio Septima.
51258: BONACINĂ, MARTINUS (1585-1631) - Utriusque signaturŠ referendarii Compendium. omnium operum de theologia morali, omnibusq conscientienodis, collectum & ordine alphabetico digestum. per r.d antonivm goffar leodiensem, ss. theol. doótorem & protonotarium apostolicum, nunc primum notis additionibus ex probati▀imis auctoribus manuscriptis auctum illustratum cum aliis casistis collatum atque omnibus editionibus nouissime accommodatum prodit.
29452: BONAR, HORATIUS - Volg het Lam.2e druk
1324: BONAR, A. A. - Als Gods kinderen lijden d
51261: BONAR, A. A. - Uit het leven van ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland) Door andrew A. Bonar. Opnieuw bewerkt.
75989: BONAR, HORATIUS - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
51268: BONAR, HORATIUS - Wendt u naar mij toe vertaald LJ van Valen
51265: BONAR, H. - Volg het Lam.2e druk
51262: BONAR, A. A. - Stromen van levend water
51264: BONAR, H. - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
51269: BONAR, HORATIUS - Ware godsdienstige oplevingen en de mensen, die God gebruikt
16648: BONAR, HORATIUS - Volg het lam.1e druk vertaald LJ van Valen
76365: BONAR, HORATIUS - Gods weg van vrede 4edruk
16961: BONAVENTURA - Sancti BonaventurŠ ord. min. episc.. card. et eccl. doctoris seraph. Breviloquium adjectis illustrationibus ex aliis operibus ejusdem S. Doct. depromptis tabulis ad singula capita et appendicibus opera et studio P. Antonii MariŠ a Vicetia, ref. prov. VenetŠ lect. Theol. et Provincialis. Editio altera ab auctore recognita.
51270: BOND, BOUGLAS - Het verraad roman over Johannes Calvijn
48345: BONGER, H. - Leven en werk vanDirck Volckertszoon Coornhert..
43657: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie.
70476: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Verborgen omgang Gemeenschapsleven
44809: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a. .
44935: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - christologie
51273: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. Door A.G. Baas, E. Bethge, G. van Roon, G.Th. Rothuizen, L. Schuurman, J. Sperna Weiland, H. Wiersinga.
51274: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie.
51275: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Werken met Bonhoeffer. M.m.v. E.Bethge, G.Th.Rothuizen, J.Sperna Weiland e.a. .
51276: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - Ein blutzeugeaus jungster zeit ,
51277: BONHOEFFER, DIETRICH (1906-1945) - lesebuch
51280: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg.von E.Bethge. Neuausgabe.
55145: GIESELER J C L Dr. Bonn - Inleiding tot de Dogmengeschiedenis en algemeene dogmengeschiedenis mede gedeeld uit het werk uit het hoogduitsch door S A J de RUEVER GRONEMAN
51281: BONNEFORT, G. - Het Kerstgeschenk des Keizers naar Gaston Bonnefont door P C Mondriaan Sr , 2e
51282: BONNEMA, TINE - Over de grenzen Druk: 1ste druk.. De auteur wil 'onze jongemeisjes en jongemannen die naar Indie gaan' voor een 'bepaald gevaar' waarschuwen
43416: BONNEMA, TINE - Over de grenzen Druk: 1ste druk.. De auteur wil 'onze jongemeisjes en jongemannen die naar Indie gaan' voor een 'bepaald gevaar' waarschuwen
1323: BONNET, L. (PREDIKANT BIJ DE FRANSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE FRANKFORT) - Het leven des christens. Van den aartsbisschop Leighton. Naar de Fransche vertaling van L. Bonnet. Met eene korte levensbeschrijving van den schrijver, benevens de voorrede van Bonnet.
74002: LEON BONNIE - Wat het hart verlangt (Sydney Baai serie, deel 2, tweede druk oktober)
51289: BOO, J. A. DE - Heraldiek
68726: WESTRATE J C pred Gerf Gem door S Boogaard - In de schuilplaats des Allerhoogsten ternagedachtenia aan Ds J C Westrate
77003: BOOIJNK H G E A - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp
51285: BONNIE BOOK - Mc Duff - A bonnie book - illustrated by Kippy
51293: BOOK IMAGE DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Duchesse-kant, kant voor hertoginnen: handleiding voor het maken van Duchesse-kant met 28 patronen
66666: THE BOOK - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church According to the Use of the United Church of England. anf Ireland Together with the Psalter, Or Psalms of David, Pointed As the Are to Be Sung Or Said in Churches:waarbij New Version of the Psalms of David -- by Nicholas Brady dd and Nahum Tate ocford `1818 tot psalm 140
47856: The Book - The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church According to the Use of the United Church of England. anf Ireland Together with the Psalter, Or Psalms of David, Pointed As the Are to Be Sung Or Said in Churches:waarbij New Version of the Psalms of David -- by Nicholas Brady dd and Nahum Tate ocford `1818 tot psalm 140
63953: PSALMS BOOKS - The bookof Common prayer, and administration of the sacraments en other rites and ceremonies of the Church, according to the use of the church of England and Ireland, together with the psalter of psalms of David.
73013: BOOM, H. TEN...ET AL - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam Enkele z/w illustraties. Register van personen en plaatsen. Serie: Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3.
48873: BOOM, H. TEN / GRAAF, G.H. VAN DE / LAMPING, A.J. / OKKEMA, J.C. (RED.) - Geloof, opbouw en strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam. Werken van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis nr. 3.
72455: BOOM, H. TEN/ GEUDEKE, E./ LEEUWENBERG, H.L.PH./ ABELS, P.H.A.M. (RED.) - Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620. O.a.: B.J. Spruyt, Hinne Rode (c. 1480 - c. 1539): het leven en de ontwikkeling van de dissidente rector van het Utrechtse fraterhuis.
51296: BOOM, C. - Het beste komt nog
51299: BOOM, DR. H. TEN. - De reformatie in Rotterdam, 1530 - 1585.
45656: BOOMA, J.G.J VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 in opdracht van de ''Stichting 2000 jaar Voorburg'' bewerkt en uitgegeven door J.G.J. van Booma
51301: BOOMA, J.G.J VAN - Dit is 't memoriboec van Voirburch Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 in opdracht van de ''Stichting 2000 jaar Voorburg'' bewerkt en uitgegeven door J.G.J. van Booma
74982: BOOMA J.G.J. VAN - Windesheim, tweede herziene druk
51302: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG╔ - Het land van de Goudse kazen zoals het was.
51303: BOOMSMA, HANS & J.B. MANG╔ - De Vechtstreek zoals het was.
30708: BOON, R. - De hageprediker van Alkmaar.
5560: BOON, L.BERGAMBACHT - De vereniging van uitgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk 1916-1976.(Ds Keck-Boone-Mieras)
51311: BOON, J.G.M. - Beknopte geschiedenis van een oude dorpskerk.
51313: BOON, R. - De hageprediker van Alkmaar.
51309: BOON, D. : - Boeken in Nederland, vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven. .
51310: BOON, IRENE VAN DER E. A. - Leuk voor later vorstelijk kerken in Soestdijk
51312: BOON, L. - De vereniging van uitgetredenen uit de Ned. Herv. Kerk 1916-1976.(Ds Keck-Boone-Mieras)
51308: BOON, AARTJE - Als knoppen open gaan... Illustraties: Jaap Kramer.
8672: BOON, AARTJE - En zo vierde Tineke toch kerstfeest. zevende druk.
51314: BOON, R.BJJJ TKOYU0O9K - Ontmoeting met IsraŰl. Het volk van de torah.
71080: BOON R. - Jacob Simonsz. de Rijk de vrijheidsheld (met tekeningen van Van de Hulst Jr.)
13471: BOONE, DS. L. (1860-1935) - herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M. A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W. H. Blaak.
13472: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
51319: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Levensschets. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester. Tweede duizendtal.
46310: BOONE, A.TH. EN EKERIS, J. VAN - Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de gescheidenis van gereformeerd piŰtisme en zending
17924: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Leven en sterven van ds. Laurens Boone. Grootendeels door hemzelf beschreven.
1751: BOONE, Ds. L. (1860-1935) - Levensschets. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester. WAARBIJ De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
25305: BOONE, DS. L. (1860-1935) - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle door Joh. Westerbeke.
51318: BOONE, A.TH. EN EKERIS, J. VAN - Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de gescheidenis van gereformeerd piŰtisme en zending
70041: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De roede des Heeren over Neerlandsch volk. Predikatie over Daniel 5:20 naar aanleiding der tijdsomstandigheden.
51320: BOONE, DS. L. (1860-1935) - herdacht. Herdenkingspredikatie door ds. M. A. Mieras. Met een voorwoord door ds. W. H. Blaak.
51323: BOONE, DS. L. (1860-1935) - De Goede Strijd gestreden. Lijkreden op het afsterven van ds. L. Boone, gehouden op dinsdag 30 april door ds. W. H. BLAAK te St.-Philipsland. Met toespraken op het graf door Ph. Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J. C. van Harmelen te 's-Gravenhage.
51324: BOOR, WERNER DE UND ADOLF POHL (HRSGG.): - Wuppertaler Studienbibel begrŘndet von Fritz Rienecker [herausgegeben von Werner de Boor und Adolf Pohl], Das Evangelium des Matthńus, Das Evangelium des Markus, Das Evangelium des Lukas, Das Evangelium des Johannes (erster und zweiter Teil), Die Apostelgeschichte, Der Brief des Paulus an die R÷mer, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Der Brief des Paulus an die Galater, Der Brief des Paulus an die Epheser, Die Briefe des Paulus an die Philipper und an die Kolosser, Die Briefe des Paulus an die Thessalonicher, Der erste Brief des Paulus an Timotheus, Der zweite Brief des Paulus an Timotheus, Die Briefe an Titus und an Philemon, Der Brief an die Hebrńer, Der Brief des Jakobus, Der Brief des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Die Offenbarung des Johannes, Der Brief des Petrus und der Brief des Judas,,
51325: BOORSMA, K . PRED. VAN DE GEREF KERK VAN ALTEVEER - Alzoo sprak prof. Dr. K. Schilder
76133: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
1320: BOOT, J. - Verzameling van zestig brieven door J. Boot te Delft en eenige anderen.
25801: BOOT, J. - Neŕrland's droevige kerkstaat. Overdacht in een brief benevens een brief aan Dr. A. Kuyper Sr. over het verzekeringswezen vermeerderd met nog eenige brieven van J. Boot te Delft.
51327: BOOT, W.J.J. - De boot toet!. Geschiedenis van de Urker bootverbindingen. 1e Druk. Deel VI van Urker Uitgaven. Met foto's van oude schepen. 160 blz. Als Nieuw.
13469: BOOTH, ABRAHAM (1735-1806 LONDON) - De heerschappij der genade, met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen. Door Abraham Booth, bedienaar van't heilig Evangelie in Londen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelse uitgave van 1771.
27222: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan dezelver vervulling, nagegespeurd en overwoogen door Abraham Booth, bedienaar van het H. Evangelium in Londen. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771. 1e druk.
4373: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door A. Booth. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave, van 1771.
51335: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling. Vertaald naar de Engelsche uitgaave van 1771. vertaald naar deTweede druk. berbeeterde en ver meerderede Engelsche uitgaave van 1771 .
108: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
4044: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald, en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
36420: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling. Vertaald naar de Engelsche uitgaave van 1771. vertaald naar deTweede druk. berbeeterde en ver meerderede Engelsche uitgaave van 1771 .
51328: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
51329: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong, tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwogen. Uit het Engelsch vertaald, en naar de laatste Engelsche uitgaave verbeterd. Derde druk.
51330: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door A. Booth. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771.
51332: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan dezelver vervulling, nagegespeurd en overwoogen door Abraham Booth, bedienaar van het H. Evangelium in Londen. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche uitgave, van 1771. 1e druk.
51334: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
3402: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De Heerschappy der Genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen door Abraham Booth, Bedienaar van 't H. Euangelium in London. Vertaald naar de tweede verbeeterde en vermeerderde Engelsche Uitgaave, van 1771. MET DAARBIJ GEBONDEN De verloochening van eigen - gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van evangelische deugd. in eene verhandeling over Galaten 11: 19. Waar achter gevoegd is, des Christens zeegepraal over de dood en Graf, of leerrede over 1 Korinthen 15 : 55-57 door Abraham Booth dienaar van 't Evangelie binnen Londen. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
33614: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappij der Genade. Van haren oorsprong tot aan hare vervulling nagespeurd en overwogen. Nieuwe uitgaaf.
32498: BOOTH, ABRAHAM (1734-1806, LONDON) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
35414: BOOTH, Abraham (1734-1806, London) - De heerschappy der genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling nagespeurd en overwogen. Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelsche uitgaave van 1771. Tweede druk.
4410: BOOTH, Abraham (1734-1806, London) - De verloochening van eigen-gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van Evangelische Deugd. In eene verhandeling over Galaten II: 19. Waar achter gevoegd is, des Christens zeegepraal over dood en graf, of leerrede over I Kor. XV:55-57 Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.
38657: BOOY, H. TH. DE - Tusschen mijnen en grondzeeŰn.
51336: BOOY, DRS. E. P. DE - Inventaris van het archief van de familie van Weede
51337: BOOY, H. TH. DE - Tusschen mijnen en grondzeeŰn.
74047: THOENE BODIE & BORCK - Opgemerkt (deel 8)
51340: BORG, J. TER - Oranje boven! Bij 't zilveren kroningsfeest van H. M. koningin Wilhelmina.
51345: BORGER, E.A. - Dichterlijke Nalatenschap. weede, vermeerderde druk.
51342: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 2e druk.
3422: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. Vijfde druk. 2 dln. Dl. 1: (16) 304 blz. dl. 2: (18) 264 blz.
51343: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. 4e druk
51344: BORGER, E. A. (1784-1820, PROFESSOR) - Leerredenen. zesdedruk. 2 dln. Dl. 1: (12) 252 blz. dl. 2: (12) 203blz.
51347: BORGERS, GERRIT - De muze viert feest. Een bonte verzameling feestgedichten. Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960.
51346: BORGERS, DS. D. H. E.A. - Reformatorische Stemmen verleden en heden.
15631: BORGERS, DS. D. H. E.A. - Reformatorische Stemmen verleden en heden.
29163: BORGERS, GERRIT - De muze viert feest. Een bonte verzameling feestgedichten. Uitgave voor de jeugd van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960.
42336: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - Tocht van vertrouwen
42337: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - De bevrijding
73340: BORN-VLAANDEREN, A. VAN DEN - De veilige weg
45860: BRAMER JOANNES ROOMSCH CATHOLIJK PASTORTE BORNE - De Roomsch Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke de eerwaarde heer J J SCHOLTEN,presedint vanhet provinciaal kerk bestuur van Noord Brabantd en predikant teBreda tegen haar heeft voorgesteld zoo wel in zijn werkje tegen J G le SAGE ten BROEK
51667: BRAMER JOANNES ROOMSCH CATHOLIJK PASTORTE BORNE - De Roomsch Catholijke kerk verdedigd tegen de beschuldigingen welke de eerwaarde heer J J SCHOLTEN,presedint vanhet provinciaal kerk bestuur van Noord Brabantd en predikant teBreda tegen haar heeft voorgesteld zoo wel in zijn werkje tegen J G le SAGE ten BROEK
51351: BORNEBROEK, DRS.A.H. - Als een goed rentmeester een schets van de Van coeverden Adriani Stichting en haar oprichter
44373: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]. BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag. Aus dem Nachlass herausgegeben von Karin Bornkamm. ,
60314: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]. BORNKAMM, HEINRICH - Martin Luther in der Mitte seines Lebens. Das Jahrzehnt zwischen dem Wormser und dem Augsburger Reichstag. Aus dem Nachlass herausgegeben von Karin Bornkamm. ,
51352: BORR┴S, J. - Evangelisch geloofsgetuigenis van Ex-pater JosÚ Borrßs. Ind eprotestantse kerk te Albacete (Spanje) afgelgd op zaterdag 2 februari 1953, des avonds 9 uur.
31233: BORR┴S, J. - Evangelisch geloofsgetuigenis van Ex-pater JosÚ Borrßs. Ind eprotestantse kerk te Albacete (Spanje) afgelgd op zaterdag 2 februari 1953, des avonds 9 uur.
48184: BORST J C Dr - Gij zijt die man een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
51354: BORST J C Dr - Gij zijt die man een onderzoek naar de pastorale zorg voor incestdaders
51355: BORST, J.C. Dr. - Eens een dief, altijd een dief..!? Een christelijke handreiking bij het pastoraat aan gevangenen en hun familieleden
51356: BORST, P., CLEERDIN, J.A.M., (RED.), - Drukkersweekblad autolijn. Kerstnummer 1960. 101 pp. ingenaaid. Illustraties. Â Nummer 52
22068: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De Grimmigheid des Konings.
22070: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het Lijden en Sterven van Jezus Christus. Tweede druk
51361: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, waarbij gevoegd zijn eenige korte historische vragen, getrokken uit de H. Schrift. Benevens de wet des Heeren, de twaalf artikelen des geloofs, en eenige korte gebeden. 13e druk.
51357: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De noodzakelijkheid der wedergeboorte naar aanleiding van Joh. 3:3.
51358: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De verborgenheid der Godzaligheid.
51360: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De zuchtende bruid of overdenkingen over het Lijden en Sterven van Jezus Christus. Tweede druk
21487: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De verborgenheid der Godzaligheid.
19383: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Het Heilige Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus voor Zijn zuchtende bruid. Nieuwe uitgave.
77893: BORSTIUS, Jacobus (1612-'80 Rotterdam) - Geestelijke geneeskunst, inhoudenden de dood en middelen tot eene eeuwigdurende gezondheid. Door Jacobus Borstius, in leven bedienaar des Goddelijken Woords teDORDRECHT
1716: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De noodzakelijkheid der wedergeboorte naar aanleiding van Joh. 3:3.
51365: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - De vermakelijke wandeling naar de Hemel
33490: BORSTIUS, JACOBUS - Eenige korte vragen voor de kleini kinderen. Uitgegeven door de Docenten aan de Theol. School der Christelijk Gereformeerde Kerk. Vijftiende druk.
51364: BORSTIUS, JACOBUS - Eenige korte vragen voor de kleini kinderen. Uitgegeven door de Docenten aan de Theol. School der Christelijk Gereformeerde Kerk. Vijftiende druk.
22372: BORSTIUS, JACOBUS (1612-'80 ROTTERDAM) - Eenige korte vragen voor de kleine kinderen, waarbij gevoegd zijn eenige korte historische vragen, getrokken uit de H. Schrift. Benevens de wet des Heeren, de twaalf artikelen des geloofs, en eenige korte gebeden. 13e druk.
21837: BOS, DR. F. L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen.
42312: BOS-GOEDHART, COBY - Tims verrassing met illustraties van Anny Rot
44650: BOS T - De kwestie van den Dag een woord naast dat van Prof dr h Bavink
35639: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
22011: BOS, DR. F. L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde kerk onder 't kruis.2e druk
51386: BOS, JAN JACOBUS FREDERIK MARIA - The Correspondence between Descartes and Henricus Regius. De briefwisseling tussen Descartes en Henricus Regius (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. serie: Quaestiones Infinitae; Publications of the department of philosophy, Utrecht university. Volume: XXXVII
51387: BOS, KEES.` - Holterberg, Flora/Fauna/Bos-museum. Ge´llustreerd.
51389: BOS, P.R., NIERMEYER, J.F. - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten bewerkt door C.L. van Balen en P. Eibergen veertigste druk
51392: BOS-GOEDHART, COBY - Tims verrassing met illustraties van Anny Rot
25592: BOS, DR. F. L. - De geboorte der Afscheiding voornamelijk in het Noorden des lands.
40706: BOS, R. - Nederland. Eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Nederland
51376: BOS, DR. F. L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen.
51378: BOS, DR. F. L. - De geboorte der Afscheiding voornamelijk in het Noorden des lands.
51379: BOS, DR. F. L. - De orde der kerk. Toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen.
51381: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
51382: BOS, DS. A. - Levensvernieuwing of de Richterlijke vrijspraak van een schuldig volk. Radiotoespraak voor de N. C. R. V. over Jesaja 1: 18.
49119: BOS F L - Johann Piscator ein beitrag zur geschichte der reformierten theologie
72393: BOS C. - Acht preken over het geloof, naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 20 en 21
51368: BOS T - De kwestie van den Dag een woord naast dat van Prof dr h Bavink
51371: BOS, BRAM - Een kwestie van beheersing : over de rol van planten , dieren en mensen in technologische systemen.
39190: BOS, DR. F. L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerde kerk onder 't kruis.
46602: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Laura's keuze. Door Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint.
45952: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - Langs een omweg. uit de romantische werken
51394: BOSBOOM-TOUSSAINT, A. L. G. - De Delftsche wonderdokter. uit de romantische werken
51399: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Romantische werken. 2 delen. dln 1 het huis laurnesse-de graaf van devonschire-engelschen te rome dln 2 eenekroon voor karel denstouten--- diana
1318: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
34774: BOSCH, ROELAND ALBERT - Het conflict rond Antonius van der Os. predikant te Zwolle 1748-1755. Met afbeelding op de kaft.
51413: BOSCH, NELIE VAN DEN - De blijde boodschap, Lezen, Puzzelen en kleuren rond Kerst.
51417: BOSCH,F.W. A.O. - Ontdek het mergelland. Nederlandse landschappen.
51407: BOSCH, J. - Man van conflict - tˇch van eenheid. Enkele grepen uit het leven en den arbeid van prof. L. Lindeboom.
51408: BOSCH, J. - Van dominees en gemeenten. Schetsen uit het kerkelijk leven.
51406: BOSCH, J. - Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.
51402: BOSCH, A.P.M. VAN DEN - Rationality in discovery. A study in logic, cognition, computation and neuropharmacology. Bibliografie. Dissertatie
51409: BOSCH, J. OLDENBROEK - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
51410: BOSCH, J.W. VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's PrŠdestinatiegedachten vˇˇr het optreden van Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heiliege Godgeleerdheid op gezag van den recotr magnificus Mr. A. Anema (Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 april 1922, des namiddags ten 3,5 ure in het gebouw van de ''Maatschappij voor den werkenden stand'' door Johannes Willem van den Bosch geboren te 's Gravenhage dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Harderwijk
51411: BOSCH, JACOBUS - De ware hoop en verwachting IsraŰls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch. Waarin niet alleen de geheele Joodsche en christen Godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche rabbi, zijn leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de christenen is overgegaan, onder den naam van Petrus Werner Neuman. In het licht gegeven door Jacobus Bosch. Nieuwe, behalve de spelling, onveranderde uitgave.
72712: BOSCH, ROEL A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 (diss.).
15683: BOSCH, J. OLDENBROEK - Om waarheid en recht. Eenige strijdschriften, smeekschriften en smaadschriften uit de dagen der Afscheiding.
45587: BOSCH, J.W. VAN DEN - De ontwikkeling van Bucer's PrŠdestinatiegedachten vˇˇr het optreden van Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Heiliege Godgeleerdheid op gezag van den recotr magnificus Mr. A. Anema (Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid) in het openbaar te verdedigen op vrijdag 7 april 1922, des namiddags ten 3,5 ure in het gebouw van de ''Maatschappij voor den werkenden stand'' door Johannes Willem van den Bosch geboren te 's Gravenhage dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Harderwijk
51420: BOSCHMA, HILBRANDT. - Van snoesje en tamboertje.
39240: BOSCHMA, HILBRANDT. - Van snoesje en tamboertje.
51421: BOSDRIESZ, JAN + SOETEMAN, GERARD - Ons IndiŰ voor de IndonesiŰrs. De Oorlog - de Chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren.
26446: BOSHEUVEL, K. VAN - Zij bouwden aan hun levenshuis.
40805: BÍSKEN RJ. H., PREDIKANT TE UTRECHT - Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
51423: BÍSKEN RJ. H., PREDIKANT TE UTRECHT - Toespraak naar Klaagliederen III,21-23, gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte Kerk te Utrecht, op 18 maart van het jaar 1855, den eersten zondag na hunne aankomst aldaar, in de genoemde kerk / . Jaar: 1855
51424: BOSKOOP, JOHANNES (1712-'72, AMSTERDAM) - Eerste en laaste Utrechtsche kerkrede bij gelegenheid van intrede tot en afscheid van de gemeinte Gods aldaar beide uitgesproken in de domkerk Utrecht
20398: BOSMA, NANNE J. - Een lied voor de vrijheid. Met tekeningen van H. J. M. Lunenburg.
51425: BOSMA, N. - De grote reis van Margje Blauw
51426: BOSMA, NANNE J. - Tochtgenoten. Met illustraties van H.H. Prahl.
51427: BOSMA, NANNE J. - Een lied voor de vrijheid. Met tekeningen van H. J. M. Lunenburg.
8676: BOSMA, NANNE J. - Tochtgenoten. Met illustraties van H.H. Prahl.
8677: BOSMA, NANNE J. - De vergeten soldaat. Verhaal uit het rampjaar 1672. Met illustraties van H.G.M. Behrens.
51428: BOSMAN, H. - Handboek voor het kweken van kleurkanaries. Ge´llustreerd met 8 kleurplaten en vele pentekeningen door A. K. Vink. Met een voorwoord van P. J. Helder en A. Rutgers - 4e druk.
51429: BOSMANS, PHIL - Zonnestralen van vreugde met kleurenfoto's vna Florian Werner
47080: PHIL BOSMANS - Zonnestralen van de schepping
63466: PHIL BOSMANS - Zonnestralen van de schepping
51430: BOSSCHA, J. - Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit. Editio altera, emendatior
51435: BOSSCHER, PH, M. - De Nederlandse Mariniers
51436: BOSSCHER, PH. M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
51437: BOSSCHER, PH.M. - De Nederlands Mariniers.
51439: BOSSUET, JACQUES B╔NIGNE (1627-1704) - Redenvoeringen Over d'algemene Historie, Vervattende alles wat 'er dien aangaande van de Scheppinge af, tot aan de regering van Karel den Grooten toe is voorgevallen. (...) Eerste en tweede deel (van drie delen)
51438: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
34084: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de protestanten over de brieven van den predikant Jurieu tegen de historie der veranderingen door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, raadsheer des konings in zyne raadsvergaderingen, voor deezen leermeester van myn heer den Dauphijn, eersten almoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het fransch vertaald door eenen beminnaar der waarheid. 2 delen. Met een aanhangsel des schrijvers.
51440: BOSTERS, C. ET AL. - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het po├źziealbum in de Nederlanden.
1316: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Het kromme in het levenslot. Door wijlen de eerwaarde en geleerde heer Thomas Boston, bedienaar des Woords te Etrick in Schotland. Uit het Engels door ds. IJ. Doorneveld.9e druk
21552: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, Van eerste opregtheid; geheele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. Vertoond in verscheiden Practicale Redevoeringen door wijlen den Eerwaarden en Geleerden Heer Thomas Boston, uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen met eene voorrede van Cornelius van Velzen S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van de Stad Groningen en Ommelanden. Getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke. Nieuwe Oplage.
26348: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - De wijde en de enge Poort. Acht preken uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum. 2e druk.
51463: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
38171: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheide praktikale redenvoeringen(...) , uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen, met een voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Tweede druk.
26638: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Het kromme in het levenslot. . engels vertaald S Hotenkmer 11e druk
37546: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
23214: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
1435: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Het kromme in het levenslot. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door ds. IJ. Doornveld.
6632: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
21486: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Verbondsweldaden. Zeven preken door Thomas Boston. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
21488: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Haast u om uws levens wil. Zeven predikaties uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
40826: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De menselijke natuur in haar viervoudige staat opnieuw uit het Engels vertaald door S Houtekamer 2e druk
35125: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Eene beschouwing van het Verbond der genade, uit de heilige gedenkschriften; waarin de onderhandelende personen die dat verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt zij, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de bestiering van hetzelve, ieder afzonderlijk overwoogen worden. Midsgaders eene beproeving voor bijzondere personen wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven. Door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Euangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie, A.L.M. philosophie doctor en predikant te Woubrugge. Waarbij de uitgever gevoegd heeft eene verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt eene voorrede (behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk) van Hugh Kennedy, predikant in de Schotsche gemeente te Rotterdam.
14841: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Het kromme in het levenslot. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld, Hoevelaken tweede druk
51449: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal. Voorgesteld in een verhandeling over I Cor. 10: 17 en eenige aanmerkingen over de werking van den Heiligen Geest en het onderscheid tusschen Wet en Evangelie. Door Thomas Boston, in leven predikant te Etterick in Schotland.
38313: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Zoekt dagelijks zijn aangezicht, Bijbels dagboek.3e dr8k
31063: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Acht predikatie. UIt het Engels vertaald door C.B. van Woerden. te Akkrum.
38403: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Tot de dag aankomt,
618: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat. Van eerste opregtigheyt, geheele bederving, begonnen herstelling en voltrokken gelukzaligheit of ellende. Vertoond in verscheidenen praktikale redevoeringen, uit het Engels vertaald door Abel van Keulen, met eenen voorreden van Cornelis van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden.
16752: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal.
4150: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokkene gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen, door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etterick in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Derde druk.
46186: BOSTON - Men noemt Zijn naam
16638: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - De wijde en de enge poort.8 preken 3e druk
25358: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Een beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige gedenkschriften waarin onderhandelende personen, Die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt is, deszelfs deelen, zoowel voorwaardelijk als belovende en de besturing van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden. Mitsgaders een beproeving wegens hun zalig inzijn in hetzelve en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid in te lijven door wijlen den eerwaarden en geleerden heer Thomas Boston, bedienaar des Evangeliums te Etrick in Schotland. Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie. A.L.M. PhilosophiŠ Doctor en predikant te Woubrugge waarbij de uitgever gevoegd heeft een verhandeling van het verbond der werken. Hierbij komt een voorrede, behelzende een verhaal van den schrijver en een aanprijzing van dit werk van Hugh Kennedy, predikant in de Schotse Gemeente te Rotterdam. Naar de uitgave van 1741.
51448: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat, van eerste oprechtheid; gehele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van C. v. Velzen
51444: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Vier-voudigen staat. Des menschen natuur. Van eerste oprechtheid, geheele bederving, begonnen herstelling, en voltrokken gelukzaligheid, of ellende. onverandere uitgave
51446: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De Gemeenschap der Heiligen. Vertoond en bevorderd wordende door het Heilig Avondmaal.
51447: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat, van eerste opregtheid, geheele bederving, begonnene herstelling, en voltrokken gelukzaligheid of ellende. Vertoond in verscheidene praktikale redevoeringen. Uit het Engelsch vertaald door Abel van Keulen. Met eene voorrede van Cornelius van Velzen, S.S. Theol. Doct. en Prof. op de Universiteit van Stad Groningen en Ommelanden. Getrouw gevolgd naar het oorspronkelijke. Nieuwe oplage.
51462: BOSTON, THOMAS - De plicht, in de vreze des Heeren te wandelen, in een tijd van verval
51453: BOSTON, THOMAS (1677-1732, ETTRICK) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect
26955: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - De viervoudige staat.des menschen natuurstaat ect vertaald doorS Houtekamer
21551: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Eene beschouwing van het Verbond der Genade uit de Heilige geschriften; Waarin de Onderhandelende Personen, die dat Verbond hebben aangegaan, hoe en wanneer het Gemaakt zij, deszelfs delen, zoowel voorwaardelijk als belovende, en de Bestiering van hetzelve, ieder afzonderlijk overwogen worden, Mitsgaders eene beproeving door bijzondere personen wegens hun zalig Inzijn in hetzelve, en den weg om de zondaren daarin tot hunne eeuwige zaligheid In te Lijven. Door Wijlen den Eerwaarden en Geleerden Heer Thomas Boston, Uit het Engelsch uitgegeven door Alexander Comrie (Philosophie Doctor, en Predikant te Woubrugge.Waarbij de uitgever gevoegd heeft eene verhandelinge van het verbond der werken. Hierbij komt eene Voorrede (behelzende een verhaal van den Schrijver, en een aanprijzing van dit Werk) van Hugh Kennedy. (Predikant in de Schotse gemeente te Rotterdam) WAARBIJTh vande GROE verzameling van tiental Godvruchteige predikatien
15235: BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) - Het kromme in het levenslot. Uit het Engelsch vertaald door Ds. IJ. Doornveld. (2) 194 blz.
51467: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
51466: BOTH, D.D. EN VELDHUIZEN, G. VAN (RED) - Meerwaarde van een minderheid Boodschap en imago van de SGP.
51468: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
32987: BOTH, MEJ. A.M. LA (OVERL. 26 APRIL 1930 TE GRAND-RAPIDS, AMERIKA) - Gods vrijmachtig welbehagen verheerlijkt aan de grootste der zondaren. Benevens het zalig sterven op 12-jarigen leeftijd van haar zoontje Bertus, door haarzelve medegedeeld in eenige brieven. Waarbij gevoegd is een gedicht over -Moeders heengaan- door hare dochter Joh. La. Both.
29239: BOTH, DS. H. L. - De arbeidsvreugde van den evangelie-dienaar. Herdenkings-predikatie. Ter gelegenheid van zijn Zilveren Ambtsjubileum gehouden op Donderdag 28 April 1932 in de Westerkerk te Arnhem.
76968: GROOTVELD Ronald en KOOPMANS Botine - Gelkeert en gesticht vier eeuwen Hervormde gemeente Benthuizen
43433: BOTTEMA, JOHANNA - Bord- tekenen voor de kleuterklas
51471: BOTTEMA, TJEERD, - Avonturen van een hollandsen jongen in Arizona. 2e druk
76167: VRIES ANNEt Tekeningen vanTjeerd Bottema - Op deGrote heide met Tekeningen vanTjeerd Bottema 5edruk
51488: BOUMA,H. - TIJDGENOOT, REISGENOOT, HUISGENOOT. Liederen belijdenissen gebeden gedichten notities
26285: BOUMA, T.D. S. M. / GROOTHOFF, A. C. - De Grabbelton. Een verzameling Knutselwerkjes en Spelletjes. Met tekeningen van Frida H. Bouman en Ine J. Bouman.
48758: BOUMA, C. - De litarische vorm der EvangeliŰn
51485: BOUMA, HANS (RED.). - Met de Psalmen zing je het uit..
27250: BOUMA, T.D. - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelisme van Faber Stapulenses en zijn uitstraling tot in de Nederlanden.
51484: BOUMA, HANS - Zij zingen zich een weg: 100 liederen voor de gemeente
51474: BOUMA , HANS EN JONGE, REINT DE - Rijk in jaren. 2e druk
36305: BOUMAN, S EN KUIPER, E.J. (RED.) - Remonstrantse toetsen. Ervaringen met de theologie. (1934-1984)
42006: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon ons vorstenhuis in de 19de en 20de eeuw
3367: BOUMAN, OTTO 1877- 1927 WIJKEN AALBURG-ANDEL - Overgeschoten brokskens. Verzameling van zestig brieven. Nagelaten door den nu zaligen O. Bouman, overleden te Andel 25 maart 1927. Benevens een kort verhaal van zijn ziek- en sterfbed. Met een voorwoord van L. Kieboom, te Werkendam.
37411: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles, van H.B.
37412: BOUMAN, HERMANNUS (1789-1864) - De godgeleerdheid en hare beoefenaars in Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige en in den loop der tegenwoordige eeuw. Gemengde, Historische herinneringen van H.B. rustend hoogleeraar te Utrecht.
76095: BOURDALOUELOUIS VERTAALD DOOR SINKEL,JAN - SERMONS OF LEERREDENEN van de Eerwaarde Vader LOUIS BOURDALOUE gepredikt voor Lodewijk de14e loning van vrankryk derde deel WAARBIJ Leereden op de opening van JUBILE van den eerwaarde LOUIS BOURDALOUE
38122: BOUSON, D.J. - Kasteel de Vossenburcht.
48644: BOUT, H. - Het zondebesef in het boek der Psalmen, een exegetisch-theologische studie
77551: BOUT, J. - Een gerijpte korenschoog het leven van Thomas Halyburton 1674-1712
25186: BOUT, HENDRIK - Het zondebesef in het boek der psalmen. Een exegetisch-theologische studie. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van de rector Magnificus Dr. J. Severijn, hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid, volgens besluit van de senaat der universiteit, tegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op donderdag 24 januari 1952, des namiddags te 4 uur.
77167: KOREVAAR van den Bout - Voor jou Jojanneke
26904: BOUT-BRAAL, M. - Het vreemdelingsleven van Sions kinderen Het vreemdelingsleven van Sions kinderen. Enige herinneringen van vrouw Ruit te Dirksland en van M. Bout-Braal. Met een voorwoord van Ds. P. Blok
27251: BOUT, D.C.A. - Een veelbelovende arbeid op jappen. Schets van de groote arbeidsmogelijkheden op jappen (Nieuw Guinea)
69762: BARTLEMA R GEUS DE H A BOUT H E .A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. met theologisdche- Kerkhistoriche -Staatkundige 23e Jaargang, 1940
1394: BOUT, J. - Een getuige van het Licht. Het leven van Matthew Henry (1662-1714)
43608: BOUTER, CHR. DE - Maarten Pieterszn van der Mey of Alkmaar in 1573. Met tekeningen van Jaap Veenendaal. tweede druk
36915: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten,
29295: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
36238: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke kunst. Deel 1: Schilderkunst. Deel 2: Beeldhouwkunst. Deel 3: Edelsmeedkunst.
33090: BOUWENS, HENK. - Oorlogstriologie.
35739: BOUWERS, L. L. - De pyromaan.
21180: BOUWHUIS, W. W. - Een nieuw lied. Leerrede over Psalm 40: 1-4 door W. W. Bouwhuis.
1787: BOUWMAN, DR. H. - Willem Teellinck en de practijk der Godzaligheid.
13477: BOUWMAN, DR. H. - Onder veilige hoede. De theologische school te Kampen gedurende de jaren 1854-1924.
17443: BOUWMAN, DR.M. - TweeŰrlei kerkrecht. Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
12412: BOUWMAN, DR. H. - De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht.
19486: BOUWMAN, DR. H. (1863-1933) HATTUM - Efeze 2:19-22. Leerrede, uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde kerk te Hattem.
45595: BOUWMAN, DR. H. - Persoonlijk geloof en roeping noodzakelijk voor de Heilige bediening twee toespraken door Dr. H. Bouwman (Hoogleeraar aan de Theol. School te Kampen)
76134: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden boek. [Het Gereformeerden Boek is een feest van herkenning voor gereformeerden Ún ex-gereformeerden. Bovendien is het een echte eye-opener voor wie nooit verder keek dan het clichÚ-beeld, dat over 'de gereformeerden' bestaat]
15685: BOUWMAN, DR. H. - De afscheiding te Ulrum. Na vijfenzeventig jaren.
31560: BOUWMEESTER, G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus.
43511: BOUWS, T. - Over verre weiden, kingeren in een kleine stad
19184: BOUWSMAN, W.J. - John Calvin. A sixteenth-century portrait.
36962: BOVEN, DS. J.A. VAN HERV PRED TE EDE - De blijvende Christus. Afscheidswoord naar HebreŰn 13:8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
27193: BOVEN, DS. J. A. VAN - De Blijvende Christus. Afscheidswoord naar HebreŰn 13 : 8 uitgesproken te Ede den 12den Juni 1927.
27189: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE - TweeŰrlei klagen. Tijdpreek. Naar aanleiding van Klaagliederen 3 : 39.
27198: BOVEN, DS. J. A. VAN HERV PRED TE EDE- HOEVELAKEN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op Zondag 16 september 1928.
40764: BOVEN, J.A. VAN - Eben-HaŰzer. Veertigjarige gedachtenis-rede uitgesproken op zondag 15 September 1918,
24079: BOVEN, DS. J. A. VAN - Een onveranderlijk God. Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum. Naar Maleachi 3 : 6. Uitgesproken op zondag 16 september 1928. met foto
70656: BOVEN, MARJORIE - De held (vertaling van M. F. de Bas tweede druk)
74212: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
72238: BOVEN VAN B.J EA. - Bij het geopende woord Bijbels dagboek door predikanten van Gereformeerde Gemeente
20149: BOVENKAMP, C. VAN - De getuige der waarheid. Een schets over het leven en de arbeid van prof. Franciscus Gomarus.
32356: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Zijn wieg was een kribbe. een serie kersverhalen.
21824: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Onno, de jonge Noorman.
14731: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.
71730: BOWEN, M. - Prins en ketter. en DeiGatia Het leven van de vader des Vaderlands 2 dln
51553: BOWEN, M. - Prins en ketter. V druk.
51554: BOWEN, M. - Ik zal handhaven. Vijfde druk (goedkoope editie)
51555: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof. Naar het Engelsch van Marjorie Bowen. Door M.F. De Bas.
51556: BOWEN, MARJORIE - Een ridder uit den Spaanschen tijd.
72358: BOWEN, MARJORIE - De gunsteling van Koning Jacobus I
38676: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof.
38679: BOWEN, M. - Het carnaval van Florence.
8681: BOWEN, M. - Dei Gratia. Vertaling van M. F.-de Bas. vierde druk
69498: BOWEN, M. - Voor God en de koning.
35671: BOWEN, M. - Beschermer van het geloof.
71729: BOWEN, M. - Ik zal handhaven.-Beschermer van het geloof-Voor God en de koning -PRINS EN KETTER- dEI GRATIA Uit het leven van Koningstadhouder Willen de Derde 5dln
70666: BOWEN, MARJORIE - George Washington
70667: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden gezien door de oogen eener engelsche causerieŰn over de elf proinciŰn eerste deel
38992: FUNCKE Otto Bremer Reyers H C H Boxmeer- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
8597: BOY-ED, IDA - Hardy von arnberg,de telefoon-juffrouw.
5029: BOYER, A. - Het leven en de regering van Anna, koningin van Engeland; Beschreven door A. Boyer. Uit het Engelsch vertaalt. Twede deel.
51559: BOYLE, DAVID - De tweede wereldoorlog in foto's,
36080: BRAAK-VAN VLIET, G.W. - De Stroper.
26184: BRAAK, M. TER - Dr. Dumay verliest...
42313: BRAAKE, RIEK TER - Zo'n Brombeer met pentekeningen van Henk Poeder tweede druk
42232: BRAASEM, W.A. / MEETER, ONNO - In haastrecht staat een huis... museum bisdom van vliet
8598: BRADFORT, JOHN - De geheimzinnige verdwijning.
21807: BRADFORT, JOHN - Een Bloed- Getuige Christi. Leven en sterven van de gezegende martelaar. Met enkele van zijn laatste brieven.
51571: BRAGA - De muis of de gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud. Tekeningen van P. van Geldorp. vijfde druk
37734: BRAGT, TILEMAN JANSZ. VAN (1625-'84) - Het Bloedigh Toonel der Doops-Gesinde en Wereloose Christenen, Die om het getuijgenisse Jesu hares salighmakers geleden hebben en gedoodt zijn van Christi tijt af, tot dese onse laeste tijden toe, Mitsgaders een beschrijvinge des H. Doops, en andere stucken van den godsdienst door alle de selve tijden geoeffent. Begrepen in twee boeken, zijnde een vergrootinge vande voorgaenden Martelaers spiegel, uijt vele geloofweerdighe Chrinijcken, memorien, getuiijghenissen, etc. Door Thielem. J. van Bragt. Tot Dordrecht. by Jacobus Saury Woonende in Karstel van Gendt int Jaer 1660.
1315: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
78023: BRAH╔, J. J. (1726-'76, Vlissingen) - Proeve vananmerkingen op de wolke van getuigen en hare zedige verdediging mits gaders se wolk van getuigen vor de leere der RECHTVAARDIGING uit endorhetGELOOF onderzocht hersteld en vermeerderd door Jan Jacob BrahÚ.
41909: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen.
48982: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Godgeleerde stellingen. over de leer der regtvaardismaking des zondaars voor God--- uitgegeven en met een voorrede voorzien Capadose A
22811: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten psalm, geopend en verklaard door Jan Jacob Brahe, dienaar van Jezus Christus te Vlissingen. Met bijlage van Drs. A. Vergunst. "Jan Jacob Brahe (1726-1776) en zijn betekenis voor de Gereformeerde theologie."
51579: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Voorrede uitEthan aOnderwijzing uit deverklaring vanpsalm 89 geschreven door Jan Jacob BrahÚ.
16640: BRAH╔, J. J. (1726-'76, VLISSINGEN) - Godgeleerde stellingen.
77515: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Het Heiligavondmaall
1555: BRAKEL, Wilhelmus Ó (1635-1711, Rotterdam) - Sara Nevius (huisvrouw van ds. Wilhelmus Ó Brakel) Eene aandachtige leerlinge van den Heere Jezus, door Hemzelven geleerd.
32438: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM); HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen allerlei partijen beschermd, en tot de praktijk aangedrongen. Alsmede: De bedeeling des verbonds in het O.T. en in het N.T., en de ontmoetingen der kerke in het N.T., vertoond in eene verklaring der Openbaring van Johannes. Nieuwe uitgave. 3 dln. in 2 banden. Waarbij geb.: Algemeene rouwklagt in de straten van Rotterdam, over den zeer eerwaarden, Godvruchtigen en geleerden heer Wilhelmus Ó Brakel, laatst bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam, heengegaan naar zijn eeuwig huis, op den 30 october 1711. Voorgesteld uit het laatste gedeelte van Prediker XII: 5. door Abraham Hellenbroek. Nieuwe uitgave.
43004: BRAKEL, JAN VAN - Wat is de zin van het leven?
40828: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - )De Vijf wijze en vijf dwaze maagden
14743: BRAKEL, Wilhelmus Ó (1635-1711, Rotterdam) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den achstendruk.
51665: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - DAVIDS Hallelujah, ofte lof des Heeren, in den achten psalm uitgebreudt door Wilhelmus Brakel den tweeden druk door een verhandelinge van het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. zeer vermeerdert Den 2e druk. gedruckt by JOHANNES de RUYTER in de Peperstraet
51651: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
1314: BRAKEL, J. VAN0 - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton.
1327: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predikant tot Makkum. En volgens zijn bevel na zijn dood in 't licht gebragt door W. Ó Brakel Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den Sesden Druk, met een ontleedinge des Tractaats, en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
13488: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn? Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal.
75513: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
4214: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken Levens. Volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden.
4222: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voorgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe onveranderde uitgave. 2e druk
2681: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
26695: BRAKEL, Theodorus Gerardi Ó (1608-'69, Makkum) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bij een gesteld. Nog zyn hier achter by gevoegt eenige kenteekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. Als mede eenige Christelijke meditatien, gebeden en dankzeggingen. den dertienden druk, door den autheur in zijn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert.
26696: BRAKEL, Theodorus Gerardi Ó (1608-'69, Makkum) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergaderd en bijeen gesteld. Nog zijn hier achter bijgevoegd eenige kenteekenen, waaruit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind. Alsmede eenige Christelijke meditatiŰn, gebeden en dankzeggingen. Naar de twaalfde druk, door den autheur in zijn leven overgezien, vermeerderd en verbeterd.
72623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Drie brieven over de opwekking tot het geloo Vertaal;d en van een inleiding voorzien door drs C R van den Berg
48301: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
220: BRAKEL, THEODORUS GERARD └ (1608-'69 MAKKUM) -VERHEIJ ABRASHAM DELFT - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer... Waarbij Hoe lang zijt gij Leraar en Hoe zijt dit geworden ? Een vraag beantwoord naar aanleiding van mijn dertig jarige Evangelie bediening zonder jaartal en uigever Waarbij Het leven en sterven van C C Winkelman te Middelburg
22291: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of oprechte geloovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in 10 uitgelezene leerredenen der Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam.
21916: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den derden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
5359: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
51623: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
51627: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den achstendruk.
51630: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare Christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus, In tegenstelling van een Geveinsde en valsch Huichelaar, (...) Begreepen in 10. Uitgeleeze Leerredenen, van (...)
51642: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den vierden druk.
51650: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 8. Psalm. Den derde druk.
48348: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De waare christen of opregte gelovige hebbende deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde, en valse huichelaar, of natuurlyke onbekeerd mensch, beide voorgestelt in een caracters, en merkteekenen, so als zy zig opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begreepen in 10 uytgeleese leerredenen, van den Godvrugtigen, geleerden en nu saligen do. Wilhelmus Ó Brakel, in zyn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. . zevende druk.
72923: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Door W. Ó Brakel Th. F., in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave. Derde druk.
14842: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De Ware Christen of Oprecht Geloovige, hebbende deel aan God in Christus.
75208: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Het Geloof en haar kenmerkken door S D POST herschreven
30394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godtsdienst, in welken de Goddelyke waerheden des Genade-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede: De bedeelingen des verbondts in het O. T. ende in het N. T., ende de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 19e druk.
14592: BRAKEL, J. VAN - Ds. L.G.C. Ledeboer, zijn leven en kerkstrijd. Door Jan van Brakel. Tweede druk.
6513: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Sara Nevius een aandachtig leerling van de Heere Jezus door Hemzelf geleerd. Godvruchtige overdenkingen betreffende het verborgen leven voor de Heere. Door haar echtgenoot ds. Wilhelmus Ó Brakel. Voorzien van een voorrede.
3682: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De trappen des geestelyken levens enz. Utrecht Van Poolsum waarbij: Het geestelijke leven ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarden; uit Gods heilig Woord vergadert en by een gestelt. Nog zyn hier achter by gevoegt eenige kenteekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van God is bemind. Als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzegginge. Door Theodorus Gerardi Ó Brakel; in zyn leven bedienaar des H. Euangeli tot Maccum. Den vierde druk, door den autheur in zijn leven van nieuws overzien, vermeerdert en verbetert.
20082: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert.
20106: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst. Door W. Ó Brakel. Geheel onveranderd naar de beste uitgave. ..
69900: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven en de stand eens gelovigen mensches hier op aarde: uit Gods heilig woord vergadert en byeengesteld. Met eene ontledinge des tractaats en met het afsterven des auteurs vermeerderd.
40151: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) ABRAHAM HELLENBROEK: - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. Tweede druk. 1 dln (20 p met portret)1134 21) dl 2 774 (14) dln 360 (8) Met algemeene rouwklagt door Abraham Hellenbroek: 42 (6) pag. Grafschriften. 4o
4017: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. 17e druk. Deel 1: (20) 1134 (22) blz. Deel 2: 774 (14) blz. Waarbij geb.: Deel 3: 360 (8) blz.
18603: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De toekomst van Israel.
51588: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Th. Ó Brakel, in zijn leven predikant te Makkum, en volgens zijn bevel na zijn dood in het licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. f., predikant te Leeuwarden. Vermeerderd met het afsterven van den schrijver. Onveranderde uitgave.
51592: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De Trappen des Geestelijken levens. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.
51593: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorus Ó Brakel. En volgens sijn bevel, na sijn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Dese laetsten druk met een ontledinge des tractaets en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Nieuwe uitgave.
51596: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens.
51598: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. .
1094: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
51603: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
51612: BRAKEL, Theodorus Gerardi Ó (1608-'69, Makkum) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 3e Druk) .
51617: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware Christen of oprecht geloovige, hebbende deel aan God in Christus. Tien leerredenen.
77673: BRAKEL, Theodorus Gerardi Ó (1608-'69, Makkum) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
3683: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyk leven ende de stands eens geloovige enz. dertiende druk door de auteur overzien en vermeedert en verbetert waarbij eenige christelijke meditatien en gebeden ende dankzegingen De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert. 2 delen.
3684: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn doodt in't licht gebracht. Door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontleedinge des tractaets en met het af-sterven des autheurs vermeerdert. (20) 438 blz. Gedruckt by Casparus Loots-Man, boekverkooper in de Loots-man op 't Water 1702. SGT B540 vermeldt 1 locatie. Waarbij geb.: Het geestelyke leven ende de standt eens geloovigen mensches hier op aerden; uyt Godes heylig Woordt vergadert en by een gestelt. Noch zyn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemindt. Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckzeggingen. (...) Den negenden druck, door den autheur in sijn leven van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert. Amsterdam, de Wed. Gijbert de Groot. 396 (3) blz. SGT B517. Waarbij geb.: Eenige Christlijcke meditatien, gebeden ende danck-seggingen (...) 10e druk, Amsterdam de Wed. Gijbert de Groot, 79 blz. SGT B479. Te Heerenveen gedruckt bij Melschizedek Olingius, boekdrukker en boekverkoper bij de Nieuwe Kerk 1712.
69945: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69 MAKKUM) - Het geestelijke leven, ende de stand eens geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. (10e Druk) Als mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. Den tienden druck, door den autheur in sijn leven oversien, vermeerdert en verbetert. WAARBIJeenige Christelijke MEDITATIEN Gebeden ect
31725: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
453: BRAKEL, Theodorus Gerardi Ó (1608-'69, Makkum) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Th. Ó Brakel, in zijn leven predikant te Makkum, en volgens zijn bevel na zijn dood in het licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. f., predikant te Leeuwarden. Vermeerderd met het afsterven van den schrijver. Onveranderde uitgave.
17170: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen waar uit men hem kan verzekeren, dat men van God is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. en: Eenige christelyke meditatien, ghebeden ende danck-segginghen, om 's nachts, 's morgens, 's middaeghs en 's avonds te gebruycken; mitsgaders by andere gelegentheden. Gemaeckt ende by een gestelt door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven bedienaar des H. Euangelii in Maccum in Vrieslandt. Den sevenden druck, van nieuws by den autheur in sijn overgesien, ende verscheyden andere ghebeden ghevoegt.
41438: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den 8e Psalm. Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel.. HERSCHREVEN door C J Meeuwse
1465: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke godsdienst. Door W. Ó Brakel. Opnieuw bewerkt door mr. J.H. Koolschijn.
41: BRAKEL, Theodorus Gerardi Ó (1608-'69 Makkum) - De trappen des geestelijken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Den vyfden druk, met een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert.WARBIJ Het Geestelijke leven ect 8edruk8Amsterdam Jacobus Konynenburg z j WAARBIJ eenige chraistelijke meditatien Gebeden e druk Amsterdam Jacobus Konynenburg z j
32999: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het Genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. Op gelegentheit der Verklainge van den VIII. Psalm, Vertoont door Wilhelmus Ó Brakel, (...) Den Negenden Druk.
27808: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelijke Godsdienst, in welke de Goddelijke warheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen de partijen beschermd, en tot de praktijk aangedrongen. Alsmede de bedeeling des Verbonds in het O.T. en in het N.T. en de ontmoetingen der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring der Openbaring van Johannes. Door Wilhelmus Ó Brakel, Th. F. In zijn leven bedienaar des Goddelijken woords te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
3880: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Levensschets en Laatste Uren van den nu zaligen heer.
32010: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
35953: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelijken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zijn leven predicant tot Maccum. En volgens zyn bevel, na zyn dood in 't ligt gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. 't laatst predikant tot Rotterdam. Met een ontledinge des Tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. Den achtsten druk. (28) 438 blz. Groningen, Warnerus Febens.
3227: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genaden verbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheyt der verklaringe van den VIII Psalm.
3228: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM - Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den VIII Psalm. Den vijfde druk.
48032: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - The Christians Reasonoble service -- TranslatedBartel Elshout Volume one
17511: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - Het geestelyke leven ende stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren dat men van Godt is bemind; als mede eenige christelyke meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodrus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's morgens, 's middags, en 's avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den autheur in zyn leven overgezien ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 74 blz. Waarbij geb.: De trappen des geestelyken levens, beschreven door Theodorum Ó Brakel, in syn leven predikant tot Mackum. En volgens syn bevel, na syn dood in 't licht gebracht, door W. Ó Brakel, Th. F. Predikant tot Leeuwarden. De vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des autheurs vermeerdert. (28) 438 blz.
34856: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des geestelyken levens. Beschreven door Theodorum Ó Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht gebracht door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traštaers en met afsterven des auteurs vermeerdert.
75549: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge betrachtinge en nabetrachtinge. Van het sacrament des H. Avondmaals. hier noch bijgevoegd een andere stichtelyke oeffeninge benevens een stichtelyke gedigt van den zelfden autheur.
77713: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Door W. Ó Brakel Th. F., in leven bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave. Derde druk.
15029: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) - De trappen des Geestelyken levens. En volgens sijn bevel , na sijn dood in 't licht gebracht , door W. Ó Brakel, predikant tot Leeuwarden. Vyfde druk, met een ontledinge des tractaats en met het afsterven des Autheurs vermeerdert.(28)438blz waarbij geb.: Het geestelyke leven, ende de stand eens gelovigen mensches hier op aarde; uit Gods Heilig Woord vergadert en byeen gestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind; Als mede eenige Christelyke Meditatien, gebeden en dankzeggingen: door Theodorus Gerardi Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums te Maccum. De twaalfde druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en verbetert. (2) 398 (6) blz. Waarbij geb.: Eenige Christelyke meditatien, gebeden, ende dankzeggingen om 's nagts, 's Morgens, 's Middags, en 's Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, gemaakt ende byeen gestelt door Theodorus Ó Brakel, in zyn leven bedienaar des H. Euangeliums tot Maccum. De tiende druk, door den Autheur in zyn leven overgezien, ende met verscheiden gebeden vermeerdert. 72 blz.
30986: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Brief aan den heer N.N. Behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heiligmaking en het leven door het geloof op de beloften. Nieuwe uitgave.
43178: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) WILHELMUS └ BRAKEL (1635-1711) - De trappen van het geestelyk leven. Beschreven door Theodorum Ó Brakel, in zyn leven predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn dood in't licht gebragt, door W. Ó Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den negende druk, met een ontlediging van 't tractaat en het afsterven des autheurs vermeerdert..
21364: BRAKEL, Wilhelmus Ó (1635-1711, Rotterdam) - Verberging van Gods Aangezicht voor den Huize Jacobs. Een opwekkende en zielroerende Predicatie. Tot bestier en aanmoediging van des Heeren volk in deze duistere en geesteloze dagen, om op den Heere te steunen en te wachten. Over Jesaja 8 vs. 17. DORDRECHT, J. P. van den Tol Jz, 1958.
15236: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - toekomst voor Israel herschtreven door C J Meeuse
41394: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen, of opregte geloovige, hebbende deel aan God in Christus; in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch: beide voorgesteld in hunne karakters en merktekenen, zoo als zij zich opdoen in haar begin, voortgang en einde. Begrepen in uitgelezene leerredenen van den Godvruchtigen, geleerden en nu zaligen Wilhelmus a Brakel, in zijn leven vermaard leeraar in de gemeente te Rotterdam. Nieuwe, onveranderde uitgave. Tweede druk
39333: BRAKEL, THEODORUS GERARDI └ (1608-'69, MAKKUM) / CORNELIUS BRINKMAN - Het geestelijke leven, en der geloovigen toestand op aarde, door Theodorus Ó Brakel, Omtrend het midden der voorige eeuw, zeer waardig Bedienaar van 't H. Euangelium, te Mackum. Op nieuws uitgegeeven, met verbeetering van stijl en spelling, en bijvoeging van eene korte voorreden, en eenige aan teekeningen door Cornelius Brinkman. Bedienaar van het H. Euangelium te Driksland
1313: BRAKEL, Wilhelmus Ó (1635-1711, Rotterdam) - De toekomst van Israel.
1312: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - Sara Nevius een aandachtig leerling van de Heere Jezus door Hemzelf geleerd. Na haar overlijden uitgegeven door haar echtgenoot, Wilhelmus Ó Brakel. Bewerkt tot dagboek. Voorzien van een uitgebreide historische inleiding door drs. J. van Ekeris. Persklaar gemaakt door drs. R. Bisschop. Voorwoord van ds. W.C. Lamain.
1255: BRAKEL, WILHELMUS └ (1635-1711, ROTTERDAM) - De ware christen of oprechte geloovige, hebbende deel aan God in Christus.
32097: BRAKONIER, ABRAHAM JOSUA (1670-1736, UTRECHT) - Uytgeleezene Bybelstoffen
59214: KROL Bram - JESUS Multinational De groei explosie van de kerk
51672: BRANDS, ANKA EN DOORNBOS, LUIT - Een lied voor Jeruzalem.
51673: BRANDS, JENNNE - Schakels. Eerste druk in uitvoering. Omslagillustratie Jachk Staller.
51681: BRANDT,-VAN WARMELO, JOHANNA, - Het Concentratie-Kamp van Irene
51675: BRANDT, C. D. J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
51680: BRANDT, W. - Wie was Jezus van Nazareth. Wat zeggen ons de Dode zee rollen?
75870: BRANDT DE JONGE ,GEERAEDT TE ROTTEDAM - XXXII predikatien over verscheide texten der Heilige Schriften, gedaen door Geeraerdt Brandt deJonge in zijn leven Leeraar der Remonstranten tot ROTTERDAM
4950: BRANDT, GERARD (1626-1685, HAARLEM - AMSTERDAM) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aenmerkingen. Naerder oversien, merklijk vermeerdert, en vervolgt ect.
33002: BRANDT, Geerert(1626-1685) - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. l. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt. / Beschreeven door Gerard Brandt Auteur: Geeraert Brandt (1626-1685) Jaar: 1687 Uitgever: Te Amsterdam, : voor Wolfgang, Waasberge, Boom, Van Someren en Goethals
4911: BRANDT, Gerard (1626-1685, Haarlem - Amsterdam) - Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen. Boek 1 t/m boek 16 (eerste deel?). tweede druk
907: BRANDT, G. (1626-1685, Haarlem - Amsterdam) - Historie der Reformatie en andere kerkelijke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Op nieuw overzien en met eenige aenteekeningen vermeerderd, door Ysbrand van Hamelsveld, doctor in de H. Godgeleerdheid en hoogleeraer aen de hooge schoole te Utrecht. Derde druk, met nieuwe plaeten en 8 portraiten. Deel 2
51684: BRANS A - Het zeeaanvaringsreglement, 2 volumes 3edruk
51685: BRANS A - Wat zie ik daar? Wat moet ik doen? een serie aanschouwelijke en andere vragen met anrwoorden betreffende det Zeeaanvaringsregelement t, 2 volumes
34587: BRANT, JOANNES V1660-1708) GRAVENHAGE - Paulus' Leven. Of 27 predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Apostelschap, uitgesprokenin de Remonstransche Kerke van 's Gravenhage. Met privilegie van de staten van Hollant en West-Vrieslant.
51687: BRAS, K. - Mint de Minne (Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid) Proefschrift
43392: BRAUMANN, FRANZ - Goud in de Ta´ga; Jagers en goudzoekers in SiberiŰ (Gold in der Ta´ga)
51689: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd.
51691: BREASTED, PROF. J.H. - Geschiedenis van Egypte. In het Nederlands overgebracht door J.A. Eymers. Met medewerking voor het illustratief gedeelte van Dr. W.D. van Wijngaarden, conservator der Egyptische afdeeling van het rijksmuseum van oudheden te Leiden. met 150 afbeeldingen, platen en plattegronden, benevens 3 kaarten.
34219: BRECHT, B. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine chronik aus dem Drei▀jńhrigen Krieg.
51695: BRECHT, B. - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine chronik aus dem Drei▀jńhrigen Krieg.
70663: ANS VAN BREDA - Jacaranda Farm ge´lustreerd door hans Borrebach
64534: ROORDA A Breda - het boek ESTHER voor de gemeente verklaard
41022: BREDERO, G.A./ STUIVELING, G - Memoriaal van Bredero, Documentaire van een dichterleven.
51697: BREDERO, G.A. (ED. G. STUIVELING). - G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken.
51698: BREDERO, G.A./ STUIVELING, G - Memoriaal van Bredero, Documentaire van een dichterleven.
51701: BREDT, E.W/VOGELSANG, W. - Rembrandt-Bijbel. 2 delen in een band met 240 afbeeldingen.
51704: BREEJEN, DRS. P. DEN. . MET MEDEWERKING VAN D.J. DE JONG EN K. LEENMAN - Van Geslachte tot Geslacht. 250 Jaar Hervormde Gemeente Giessendam-Nederhardinxveld. 1981 (eerste druk)
70222: BREEKVELDT, WILLEM - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van 'Cornelia Wildschut',roman in brieven door E.Wolff-Bekker en A.Deken. Dissertatie.
40571: BREEVAART, P. VAN DE - De breuk beleefd
76897: BREEVAART, DS. G. VAN DE - Als een veldhoen op de bergen. eerste tiental preken over het leven van David door ds. G. van de Breevaart te H.I. Ambacht. 3 e deel
48334: BREEVOORT, JOH - de verloren ring illst Tjeerd Bottema
48335: BREEVOORT, JOH - Het smidje en het bakkertje tekeningan Henk Poeder
78111: BREEVOORT, Johanna - Het leven van vier roggehlmen met illustr JanWiegeman
29032: BREEVOORT, JOHANNA - In den kerkstrijd. Een verhaal uit het Rotterdamsche volksleven tijdens de kerkelijke beweging, 1606 - 1613. Tweede duizendtal.
42302: BREEVOORT, JOHANNA - Onder Gods vaandel tekkkeningen HenkmPoeder
76859: BREEVOORT, JOHANNA - D4e fanmilie Blijdenstijn tgeillussterd
47693: BREEVOORT, JOHANNA - Mijn Kerstboek
6463: BREEVOORT, Johanna - Teruggeroepen tekkeningen E J Veenendaal
8601: BREEVOORT, Johanna - Nog bijtijds gered
40411: BREEVOORT, JOHANNA - Sjakiew en zijn motorwagen gesllsr TjeerdBottema
23411: BREEVOORT, Johanna - Ten slotte vrienden met platen.
23412: BREEVOORT, JOHANNA - Het verwaarloosde meisje. Een Rotterdamsche vertelling.met 1 kleurplaat
44027: BREEVOORT, JOHANNA - Van het verdonkerde goud door Johanna Breevoort.
48340: BREEVOORT, JOH - Het verzet gebroken
35091: BREEVOORT, J. - De meisjes uit de zesde klas. tekeningnG J vanOverbeek
33991: BREEVOORT, Johanna - Jopie en zijn poes. eeb verhaal aar het leven tekkeningenG J van Overbeek
47750: BREEVOORT, JOH. - Hoe Wouter aan zijn visjes kwam
47698: Breevoort, Johann - Van twee zusjes en drie broertjes
47718: Breevoort, Johanna - Dicht bij de zee naar een iersche schets ket twee kleuren platen
34993: BREEVOORT, JOHANNA - Overwonnen.illustr B S Claus
31029: BREEVOORT, Johanna - Mia's halskettinkje.
39236: BREEVOORT, Johannna. - Het meisje uit de zesde klasse.
40032: BREEVOORT, JOHANNA - Tot het licht
41772: BREEVOORT, JOHANNA - in de vliegjaren
12588: BREEVOORT, Johanna - Nooit een andere vriendin. Ge´llustreerd door O. Geerling.2e of 3e druk.
48363: BREGMAN.C. / KOLE,I.A. - VISIE OP HET ONDERWIJS contouren van een gereformeerd 2 beschouwing van de school
8603: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51734: BREGMAN C - Maarten Luther 1483-1546
51736: BREGMAN, C. - Bewaard van vroeger. Verhalenvan christelijke auteurs uit de dertiger jaren.
51737: BREGMAN, C. EN KOLE, I.A. - Dag in... Dag uit... Bijbels dagboek voor jongeren van ongeveer 15 jaar en ouder. Onder redactie van C. Bregman en I.A. Kole. Medewerkers: W. BŘdgen, J. van Dooijeweert, ds. A. Elshout, J. Kwantes, J.H. Mauritz, ds. J.S. van der Net, C. Notenboom, drs. J. Segers, A.M. van Steensel en ds C.G. Vreugdenhil. Derde druk
33795: BREGMAN, Ds. A. - Verloren en gevonden. 13 preken over de verloren zoon
77599: BREHM, ALFRED E. - Allgemeine Kunde des Tierreichs.Spublishe Band 7: Kriechtiere und Lurche/ r,Band 9: Die Insekten/
71630: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen ter bevordering van de kennis en beoefening van den waaren Euangelischen Godsdienst (Deel 1)
71452: BREM, CORNELIS - Euangelische schatkamer of gemengde bijdragen, ter bevoordering van de kennis en beoefening van den waaren euangelischen godsdienst, en door denzelen opgedraagen aan de bestuurderen van het Nederlandsch zendeling-Genootschap te Rotterdam
66845: TREVIRAN LUDEW GEORG BREMEN - De ware gestalte van Christus in zijn ledematen--- metsgaders twee leerredenen
20890: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51740: BREMER, FREDERIKA - Huisselijk geluk en huisselijk leed; door Frederika Bremer. Tweede, herziene druk. Eerste deel.
51741: BREMER, KOENRAAD (1690-1752, GORINCHEM-AMSTERDAM, REMONSTRANTS PRED.) EN WAGENAAR, JANOU - Bedenkingen over den Christelyken waterdoop. Waar by komen vyf verhandelingen over hetzelfde onderwerp; in 't byzonder over den kinderdoop. Agter aan is gevoegd eene reedevoering over Num. XX : 7-12. / waarbij gebonden: Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop; waar in de redenen vervat in de bedenkingen en verhandelingen, over dit onderwerp onlangs in het licht gegeven ten toetse gebragt worden. (ANONIEM = JAN WAGENAAR)
7395: BREMMER, Dr. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
51742: BREMMER, DR. R. H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
51743: BREMMER, DR. R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
7603: BREMMER, DR. R.H. - Herman Bavinck als dogmaticus.
51744: BRENNINKMEIJER, C. - Synthetische Polucleotiden - Verloop en be´nvloeding van de enzymatische vorming effecten in modellen en in celprocessen
51746: BRENTON, LANCELOT C. L. - Septuagint with Apocrypha : Greek and English 9met The apocrypha in parallel colums
51748: BRESSEN, J - DE Gezegende brand een verhaal voor meisjes
51749: BRESSEN, J - De verloren Speld met 3 platen
51750: BRESSEN, J - TweeŰrlei Kerstdag
51751: Bressen, J - HET ONTZET een vertelling uit Zuid Franrijk
51752: BRESSEN, J. - God heeft het gedaan. Nederland in 1813. over de komst van Prins Willem
76823: BRESSEN J - De gezegende brand een verhaal voor meisjes 2e druk geillusstreerd
31677: BRESSEN, J. - God heeft het gedaan. Nederland in 1813. over de komst van Prins Willem
74054: BRESSEN J. - De gezegende brand (een verhaal voor meisjes, tweede druk)
76834: BRESSEN J - Tweeerlei kerstdaggeillusstreerd kleurplaat
76819: BRESSER J - De verloren strijd geillusstreerd
51754: BRETON, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
51755: BRETON, LE, AUGUSTE - Klopjacht op de penoze
18981: BRETON, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
19473: BREUKELAAR, J. Chr Gerf prekikant te Utrecht - Gedenken aan Gods weldadigheid.
78370: BREURE D e.a. - uitzien naar het licht dagboek bij de bijbel div herv predikanten
27586: BRIEGER, Th. - Die Reformation. Ein StŘck aus Deutschlands Weltgeschichte. Von Theodor Brieger.
51764: BRIEGER, Th. - Die Reformation. Ein StŘck aus Deutschlands Weltgeschichte. Von Theodor Brieger.
51765: BRIEM, Christian. - Daar ben Ik in het midden van hen.
20994: BRIENEN, T. - Wegwijzer in het veld van de catechese
13483: BRIENEN, T. - Bevinding. Aard en funktie van de geloofsbeleving.
13485: BRIENEN, T. - Leren in Jodendom en Christendom. De plaats van IsraŰl in de Catechetiek.
13492: BRIENEN, T. - De prediking van de nadere reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie.2e druk
78329: BRIENEN T Dr - Twee in een hoe God samenkomt met zijn volk Apeldoornse studies no 14
19182: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. op't / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1 en 2
10747: BRIENEN, T. en DANKBAAR, Dr. W. F. - De prediking van de nadere reformatie. en Hervormers en Humanisten.
73475: BRIENEN, T. / GROENENDIJK, L.F. / HOF, W.J. op't / LEURDIJK, G.H. - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Deel 1
73789: BRIENEN DR. T. - Van ambt naar dienst, een Bijbelse visie op diensten en bedieningen
37776: BRIENEN, T. - Handboek voor de diaconiologie. Inleiding van de "bediening van het woord" in al zijn dimensies.
76408: BRIENEN, T.red - De Nadere Reformatie beschrijving van haar voornaamste vertegewoordigers
29824: BRIENEN, T. - Orientatie in de liturgie.
48174: BRIENEN T Dr. - De liturgie bij Johannes Calvijn
13490: BRIERLEY, Peter (redactie - Handboek van Christelijk Nederland. Een gezamenlijke uitgave van Marc Europe, Bromley-Kent (UK), Evangelische Alliantie, Driebergen en J. H. Kok BV, Kampen.
51783: BRIERLEY, Peter (redactie - Handboek van Christelijk Nederland. Een gezamenlijke uitgave van Marc Europe, Bromley-Kent (UK), Evangelische Alliantie, Driebergen en J. H. Kok BV, Kampen.
51784: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning. ,
49095: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning.
70194: BRILL, W.G., - Hollandsche spraakleer. ten gebruiken bij inrichtingen van hoogere onderwijs
26327: BRILL, Jacob, (1639-1700, Leiden) - De werken van den hoog-verlichten Jacob Brill, klaar en grondig aanwijsende het pit en merg van de ware wesentlijke en dadelijke God-geleerdheyd. Seer nut en dienstig voor alle gesindheden. Waar by gevoegt is des autheurs leven..
51787: BRILLENBURG WUGTH, Dr.G. - Het Christelijk leven. Grondlijnen der ethiek.
48737: BRINK, Dr. G. van den - Kernteksten uit DaniŰl
41309: BRINK, DR. JAN TEN - Romans en novellen - Jeannette en Juanito 109 blz - Drie reisschetsen 256 blz - Novellen120 blz
46018: BRINK-BLANKENSTIJN, G.A. VAN DEN - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
77772: BRINK, GIJSBERT VAN DEN EN BURG, ELCO VAN (RED.) - Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein
23010: BRINK, A. van den - Het zichzelven verdrukkend Sion in Nederland onder het oordeel Gods. Beschouwd in eene klagte tegen het onregtvaardig uitoefenen der kerkelijke tucht. en deszelfs verwoestende gevolgen in de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Amsterdam.
51811: BRINK, G.V.D. & KWAST, H.J.V.D. - Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in de jaren 1967-1974
51813: BRINK, H. W. van den - Veluwe speeltuin van Nederland?
25430: BRINK, H.C. van den - Zoo ik niet had geloofd! Herdenkingspreek, gehouden op zondag 3 september 1933 te Hilversum.
51814: BRINK, H.C. van den - Zoo ik niet had geloofd! Herdenkingspreek, gehouden op zondag 3 september 1933 te Hilversum.
51815: BRINK, J. E. van den - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
51817: BRINK, Martin - Keerpunt Veenendaal . Beeld van een groeiende gemeente tussen 1953-2003 waarbij opgenomen het adresboek van Veenendaal uit 1953 de auteur geeft een blik in veranderd Veenendaal in woord en beeld
51821: BRINK-BLANKENSTIJN, G.A. VAN DEN - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
73501: BRINK, Christina van den (1747-1817 Vaassen) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. 5e Druk.
51788: BRINK van den H (redaktie) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 2 t/m 15 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
51804: BRINK, Dr. G. van den - Orientatie in de filosofie dln 1
51805: BRINK, Dr. Jan ten - Gerbrand Adriaensen Bredero˘. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw, door dr. Jan ten Brink. Nieuwe uitgaaf. Met uitvoerig register.
51806: BRINK, DR. JAN TEN,1832-1901) - De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555-1568). Portretten en Tafereelen.
74909: BRINK H. V.D. - De Christenreis naar de eeuwigheid door John Bunyan
48969: BRINK, Christina van den (1747-1817 Vaassen) - De weg, welke God gehouden heeft met Christina van den Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 julij 1817. Door haar zelve opgeteekend. 8 eDruk.
73788: BRINK J. VAN DEN - Een schoolmeester kijkt achterom 1961-1979
1539: BRINK, Christina van den (1747-1817 Vaassen) - De weg, welke God gehouden heeft met Ch. v. d. Brink. Door haar zelve opgeteekend.
51822: BRINKGREVE - ENTROP, J. H. - Vier meisjes in de hut. Ge´llustreerd door Nans v. Leeuwen.
51823: BRINKGREVE, Dien - Tante Nel en haar petekind. No. 10 van De Nieuwe Serie voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Met platen van Hans Borrebach.
51824: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes. 8-10 jaar (de nieuwe serie no3
70661: Suze Brinkgreve - Twee vriendinnen op de boerderij ge´llustreerd door Rie Reinderhoff
8685: BRINKGREVE, Dien - Tante Nel en haar petekind. No. 10 van De Nieuwe Serie voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Met platen van Hans Borrebach.
26130: BRINKGREVE - ENTROP, J. H. - Vier meisjes in de hut. Ge´llustreerd door Nans v. Leeuwen.
51827: BRINKMAN, J. - De "gerechtigheid Gods" bij Paulus. Proefschrift.
51828: BRINKMAN, J. (VERTALING - Bij U wil ik schuilen. Het boek Psalmen Vertaling van het oudtestamentische bijbelboek door de Nederlands-hervormde theoloog.
66711: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
1384: THOENE BODIE BROCK - Schaduw en shilloh
15478: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
35239: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
51834: BROCKHAUS, W. - Korporaal Tom of de verwisselde brief een historisch tafereel uit de dagen der Schotsche hervorming.
51832: BROCKHAUS, W. - De Kluizenaar. Een verhaal uit den Dertigjarigen Oorlog. Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt, Em. Pred. te 's Gravenhage. Met gekleurde Plaatjes. (2) 171 blz. Waarbij Geb. Kuno. Een bladzijde uit den Godsdienststrijd in Zwitserland Met een aanbevelend woord van Ds. W.G. Smitt. Met gekleurde Plaatjes. (2) 182 blz.
51833: BROCKHAUS, W. - Sam, of de dageraad der vrijheid in de Nederlanden. Een geschiedkundig tafereel uit de zestiende eeuw.
44583: BROCKHAUS, W. - Korporaal Tom of de verwisselde brief een historisch tafereel uit de dagen der Schotsche hervorming.
51835: BROECKE, J.P.v.d. - Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
60603: MARONIER J.H. EMERITUS PREDIKANT BIJ DE REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP - Geschiedenis van het Protestantisme van den Munsterschen Vrede tot de Fransche Revolutie 1648-1789. En leesboek bekroond en uitgegeven door het Haagsche genootschap tot verdediging van den Christelijke Godsdienst
23457: BROEK ROELOFS, Olchert Cornelis - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
67139: VAN DEN BROEK, M.A. - Der Spiegel des SŘnders. Ein katechetischer Traktat des fŘnfzehnten Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch. (Diss. Vrije Universiteit van Amsterdam)
19610: BROEK, L. van den - Eene schipbreuk. Zee-tafereeltje.
51836: BROEK ROELOFS, Olchert Cornelis - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
51837: BROEK ROELOFS, Olchert Cornelis - Wilhelmus Baudartius. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid op gezag van den rector magnificus Prof. Dr. R. H. Woltjer, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte in het openbaar te verdedigen op vrijdag 25 April 1947, des namiddags te 2 uur in het paedologisch instituut door Olchert Cornelis Broek Roelofs geboren te Schildwolde dienaar des woords bij de gereformeerde kerk te Woerden.
51838: BROEK, H.J. VAN DEN (DE ROTTERDAMMER)H - ier Radio-Oranje. Vijf Jaar Radio in Oorlogstijd.. Foto's. Voorwoord door Jan Moedwil. De wederwaardigheden van de beroemde zender verteld in dit boek. Het boek is tevens een spiegel waarin de lotgevallen van de wereld en in het bijzonder van het Nederlandse volk gedurende deze vijf verschrikkelijke jaren worden gezien.
51841: BROEKE, J.W. TEN - Kraaien Mieke
51839: BROEKE, CORNELIS VAN DEN. - Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004). Proefschrift VU Amsterdam,
51840: BROEKE, DR. W. VAN DEN - Het spoor 150 jaar spoorwegen in Ned.
35948: BROERE, Bastiaan - Korte beschrijving van het leven van en de wonderbare Leidingen Gods met Bastiaan Broere, in Nederland en in Amerika.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8