Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17455: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. / LINDEBOOM, J. - Handboek der kerkgeschiedenis. 1e deel.
19622: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. / LINDEBOOM, J. - Leidraad bij de studie der kerkgeschiedenis.
16052: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Ecclesia. Een bundel opstellen.
44463: BAKHUIZEN VAN DEN BRIINK, J.N., ET AL. - De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4: L. Knappert, Enkele opmerkingen bij de geschiedenis der Statenvertaling; J.N. Bakhuizen van den Brink, Kerk en staat in de ongedrukte praefatiën der Statenvertaling van 1637 (met de tekst); G. Sevenster, De Statenvertaling en hare Kanttekeningen; W.A.P. Smit, De Statenvertaling en onze literatuur
40902: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C. - De Nederlandsche belijdenisgeschriften vergelijkende teksten.
77084: BAKHUIZEN-SCHRIEK, JO|C. OUDENAARDEN [ILLUSTR.]. - De Heller-mannetjes
19597: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Traditio in de Reformatie en het Katholicisme in de zestiende eeuw. Mededelingen der koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde. Nieuwe reeks, deel 15, no. 2.
49925: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. E.A. (REDACTIE) - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. Deel 1: tot het einde van de 17de eeuw, (23) 507 blz. en Deel 2: van de 18de eeuw tot 1940, 496 blz..
18348: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J. N. - Protestantsche kerkbouw. en bundel studies onder redaktievan BAKHUIZEN van den BRINK, J. N.
38343: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige woord Deel 1: 35 meditaties; deel 2: 6 predikaties; deel 3: 94 meditaties.
74824: BAKKER, PIET, - Australië.
1961: BAKKER, J. T. - Eschatologische prediking bij Luther.
31041: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten 1e druk.
1073: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten. 5e druk
8548: BAKKER, BERT - Op eigen benen.
49195: BAKKER, BERT - Siem suf. voor de jeugd.
45808: BAKKER, KEES DE EN HERMAN ARNOLDS - De Vijftig Boekenweek Geschenken 1932-1985
44848: BAKKER, REINOUT. MELSEN, ANDREAS GERARDUS MARIA VAN - Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief. Includes bibliographical references and indexes.
44747: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Gebedsgestalten. over het gebed dse Heeren 8e druk
42205: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka.
38878: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk
38645: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 3. 94 meditaties.9-10e duizendtal
38644: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk.
38003: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord. Deel 2. 6 predikaties. 9e druk
30653: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka. Tweede druk.
30229: BAKKER, F. - Emmy van Wessem.
28341: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige Woord door ds. F. Bakker. Deel II: 6 predikaties.
27990: BAKKER-HUIZINGA, W. - Baboesjka blijft in Ivanovka. Tweede druk.
26912: BAKKER, F. (CHR. GERF. PRED. TE DRIEBERGEN) - Het eeuwige woord Deel 1: 35 meditaties; deel 2: 6 predikaties; deel 3: 94 meditaties. 1e drukken
77571: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S GRAVENPOLDER) - Schibboleth of Sibboleth. Beantwoording van de vraag:,,Hoe denkt gij over het wezen van den Godsdienst dergenen, die tegenwoordig den naam ,,Gereformeerd'' voren?''
22298: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - Gods groote Barmhartigheid. Verheerlijjkt aan een overtreder van al zijne geboden. 4e druk.
12296: BAKKER, P. - Storm op de kust. Reddersvolk tussen de grondzeeën. Met een voorwoord van H. de Booy. 2e druk.
3877: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - Schibboleth of Sibboleth. Beantwoording van de vraag: "Hoe denkt Gij over het wezen van den Godsdienst dergener, die tegenwoordig den naam "Gereformeerd" voeren?" Vervat in een brief.
70484: BIERNATZKY J.C. EN LUIK-BAKKER T. - Een vreemde jongen met illustraties van H. T. de Jong
75705: BAKKER, B. & HOEK, J.H. VAN DEN (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun rijke verleden.
69844: BAKKER J J TH - het koninklijk nederlandsch gymnastiek verbond belangrijke factor voor het herstel der nederlandse vok=lkskracht ect
73159: BAKKER, D. (GEREFORMEERD LEERAAR TE 'S-GRAVENPOLDER). - De Arbeiders in den Wijngaard des Heeren of tweede brief over den godsdienstge toestand vanonzen tijd strekkende ter aanvulklling en nadere verklaring vand en brief Schibboleth of sibboleth
37670: BAKN K, J. N. - De Catacomben. De Romeinse Catacomben en haar Fresco's. Met 104 afbeeldingen.
12303: BALEN, E.C. VAN - Vragen aan de dokter.
8552: BALEN, MR. W. J. VAN - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw Nederland. Tweede druk.
6755: BALEN, MR. W. J. VAN - Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden.
47546: BALEN W.J. MR VAN - Pioniers. De ontdekking van de wereld. 2 delen .
72330: BALEN-CHAVANNES, A.E.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966. Met indices vam J.H.Rombach en J.E.H.Rombach-de Kievid.
34307: BALEN, MR. W. J. VAN - Holland aan de Hudson. Een verhaal van Nieuw-Nederland.
29854: BALEN, MR. W. J. VAN - De gulden spade.
29090: BALEN, J.H. VAN - Ons voorgeslacht. In schetsen en tafereelen door J. Hendrik van Balen. Naar de nieuwste bronnen bewerkt. Met gekleurde platen, naar bekende schilderijen. Vereerd met de inteekening van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder.
47389: BALEN, MR. W.J. VAN. - Atlas van Zuid-Amerika. .
44113: BALJE J. P - De voet balclub van Ratje verhuel
76438: BALJON, J. M. S. - Boeken dess nieuwen verbonds
16206: BALKE, DR. W. - Gunning en Hoedemaker. Samen op weg.
73077: BALKE W DR. - Omgang met de reformatoren
76373: BALKE, DR. W. - Calvijn en de Doperse radikalen. 2e druk.
7266: BALKE, DR. W. - Calvijn en de Doperse radikalen. 2e druk.
1906: BALKE, DR. W. / EXALTO, K. / GENDEREN, J. VAN / GRAAFLAND, C. / HOEK, J. / KAMPHUIS, J. / SPIJKER, W. VAN 'T / TUKKER, C. A. - Luther en het Gereformeerd protestantisme.
14589: BALKE, DR. W. / SPIJKER, W. VAN'T/TUKKER, C.A./WITTEVEEN, K.M. - Zwingli in vierderlei perspectief.
12561: BALKENENDE, W. P. - Geert en Geesje in de storm.
70479: BALKENENDE W.P. - Hier volgt een politiebericht
8554: BALKENENDE, W. P. - Ontworsteld leven. Een verhaal uit de Reformatie-tijd in de 16e eeuw.
6907: BALKENENDE, W. P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht.
48730: BALKENENDE, W. P. E.A. - Troons-wisseling - Juliana Beatrix
48058: BALKENENDE, W. P. - over heiligen en heiligenverering Niet onze Goden
48059: BALKENENDE, W. P. - over heiligen en heiligenverering Niet onze Goden
45989: BALKENENDE, W. P. - Blij op het puin
44263: BALKENENDE, W. P. - Lijdzaamheid overwint meer dan kracht. een Historische ver handeling over Ds Theoorus Westhovius vloo predikant van deVlootvoogd Michel de Ruyte
44264: BALKENENDE W.P. - Groot gewin
34196: BALKENENDE, W. P. - Ik zal niet klagen als ik lijd.
12558: BALKENENDE, W. P. - Jan en Joop proberen het met paarden. Met illustraties van Geeske van Tienhoven.
28002: BALKENENDE, W. P. - In handen van een afperser.
1965: LO BALL .M - Het spookkasteel
5046: BALTEAU, J./BARROUX, M./PREVOST, M. - Dictionnaire de biogfaphie Francaise. Sous la direction de J. Balteau [...], M. Barroux [...], M.Prevost [...]. Avec le concours de nombreux collaborateurs. I: Aage-Alicot (6) 1519 (:2) blz. 1933; II: Aliénor-Antlop 1528 (:2) blz. 1936 III: Antoine-Aubermesnil 1502 (:2) blz. 1939 IV: Aubernon-Baltard 1544 (:2) blz. 1948 V: Baltazar-Bergeret de Grancourt 1528 (:2) blz. 1951 VI: Bergeron-Bournon 1526 (:2) blz. 1954 VII: Bournonville-Cayrol 1528 (:2) blz. 1956 VIII: Cayron- Clery 1528 (:2) blz. 1959 IX: Clesinger-Dalliere 1528 (:2) blz. 1961 X: Dallier-Desplagnes 1528 (:2) blz. 1965 XI: Des Planches-Duguet 1528 (:2) 1967 XII: Dugueyt-Espigat-Sieurac 1520 (:2) blz. 1970 XIII: Espinas-Flers 1528 (:2) blz. 1975 XIV: Flessard-Gachon 1528 (:2) 1979 XV: Gachon-Gilbert 1526 (:2) blz. 1982 XVI:Gilbert-Gueroult 1528 (:2) blz. 1985 XVII: Gueroult-Lapiere - Humann 1528 (:2) blz. 1528 (:2) blz. 1989 XVIII: Humann-Lacomb 1528 (:2) blz. 1994
74143: DE BALZAC HONORÉ, DORÉ GUSTAVE - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré De Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen
43807: HONORÉ DE BALZAC - De Baldadige Vertelsels Byeengegaert in De Abdyen Van Touraysne Ende Ondeugenderwyse in Het Licht Gegeven Door Den Sinjeur Honoré De Balzac Tot Vermaeck Der Pantagruélisten Ende Geene Anderen
2109: DE BANIER (RED.) (B J VAN WIJK) - Vertellingen uit het grote Boek. Bijbelvertellingen voor onze kinderen voor alle dagen van het jaar, verzameld onder redaktie van uitgeverij 'De Banier'. Rijk geïllustreerd.
75304: RABO BANK - Samen bereik je meer Rabo babnk Vallei en Rijn
5906: BANK, J.H. V.D. - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede.
37136: BANK, DR. J.H. VAN DE - Ervaren waarheid. Opstellen aangeboden aan Dr. H. Jonker ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar vanwege de ned. Herv. Kerk aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
76086: RABO BANK - Bankieren tussen Rijn en Heuvelrug De boerenleenbanken in Wijk en Duurstede,Cothen en Amerongen
70420: BANK, JAN & MATHIJSEN, MARITA (RED.) - Plaatsen van herinnering, Nederland in de negentiende eeuw
8555: BANNING, H.A. - Ko Folkes: eene Amsterdamsche Geschiedenis.
74742: BANNINK, B.J., J. ERDTSIECK,EA: - Over ziel en zaligheid. Geloofsbeleving in Overijssel met talloze illustraties.
69997: KNIGT E J STRICT BAPIST - De rechtvaardiging van een goddeloze vertaald Tj de Boer
50023: BAPTIST, JOAN (PRIESTER VAN 'T ORATORIE JESU CHRISTI) - Bevestigingh in 't geloof, en troost in vervolgingh.
20215: BARATERIO, J.PH. - Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum Romanorum inde a Petro usque ad victorem. Ubi occasione data de pluribus aliis ad historiam ecclesiasticam spectantibus agitur. Accedunt quatuor dissertationes, duæ de constitutionibus Apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii Pseud-Areopagitæ & una de annis Agrippæ Junioris Judæorum regis. Auctore Johanne Philippo Baratorio A.M. & Regiæ Prussicæ Societatis Sodali.
50024: BARATERIO, J.PH. - Disquisitio chronologica de successione antiquissima episcoporum Romanorum inde a Petro usque ad victorem. Ubi occasione data de pluribus aliis ad historiam ecclesiasticam spectantibus agitur. Accedunt quatuor dissertationes, duæ de constitutionibus Apostolicis dictis, una de scriptis Dionysii Pseud-Areopagitæ & una de annis Agrippæ Junioris Judæorum regis. Auctore Johanne Philippo Baratorio A.M. & Regiæ Prussicæ Societatis Sodali.
12348: BARBER, PIETER - SWITZERLAND 700. Peter Barber. Treasures from the British Library and the British Museum to celebrate 700 years of the Swiss Confederation.
70607: DE SCHADUW VAN DE WIND. EEN DUIZELINGWEKKEND VERHAAL TEGEN DE SCHITTEREND ACHTERGROND VAN EEN MYSTERIEUS BARCELONA - De schaduw van de wind. Een duizelingwekkend verhaal tegen de schitterend achtergrond van een mysterieus Barcelona
73329: TAYLOR THOMAS - BARCKSHIERE - Coninghs- Bad vervattende vele soete ende troostelickr aenmerkingen over Den Doop Christi
28332: BARDELMEIJER-VAN SOEST, J. - Geestelijke bevindingen. Enige mededelingen uit het leven van Johanna Bardelmeijer-van Soest. In de vorm van brieven door haar zelf opgetekend.
71468: DERMAUT & BARDET - Les chemins de Malefosse lattentement tome 2 et le diable noir
45088: BAREMAN, WOUT EN FRANK DEIJ, EDWIN HAMELINK, PETER OGGEL - Terneuzen: Van Herindeling Tot Herindeling 1970-2003
72894: WALLET BAREND - De zoekende Geest
72893: WALLET BAREND - Samen en Gescheiden eeheid en verscheidenheid in de kerken
76672: FLORIJN BAREND - De Oude Kaird verhaal over geloofsvervolging van deSchtse Covenanters
76911: FLORIJN BAREND - ZEventien wonderen des Allerhoogsten
33007: GRAAF BAREND J.W DE - Het groene mutsje 2e druk
33006: GRAAF BAREND J.W DE - en man als Bastiaan Wouter familieroman over het geslacht B.W de Groot 5e druk
33009: GRAAF BAREND J.W DE - Moeilijke Jakob
9893: BARENDRECHT, DR. G. (E.A) - De glorie van ons Polderland Geïllustreerd.
10384: BARENDRECHT, DR. G. (E.A.) - De glorie van ons Polderland. Met 109 afbeeldingen naar foto's.
31222: BARENDRECHT, DS. A. - De bedreiging onzer Nederlandsch Hervormde Gereformeerde Kerk. Door Ds. A. Barendrecht. Ned. Herv. Pred. Westbroek.
11902: BARENDSE, GERARD / TERLOUW, PIET - Het groene hart van Nederland. Lopikerwaard, Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Vijfherenlanden.
43242: BARFUSZ E. VON - In het land der Boeren voor de nederlandsche jeugd bewerkt doo J A Bientjes metvier kleuren platen en een kaart
15667: BARGER, G. A. (NED. HERV. PREDIKANT TE HEEMSTEDE) - Vervolgd, maar niet verlaten. Uit den strijd om de wording van ons zelfstandig volksbestaan. Met een woord vooraf door prof. dr. M. van Rhijn. Henricus Vos-Joannes van den Esschen=Joannes Pistorius-Wendelmoet Claesdr-Lijsbeth dirksd=Angelus Merula-Christophorus fabritius= Guido de bres
26046: BARGER, H.H. - J. Scharp. Een predikant uit de patriotten tijd.
45256: BARKOVA, L. L./ DOMANSKIJ, JA. V./ GALANINA, L. K./ E.A. - HET GOUD DER SKYTHEN.
74924: OVEREEM BARM - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg
42030: BARNARD, CHRISTIAAN - Het lichaam de werking daarvan nieuwste inzichten in uw gezondheid
74752: BARNARD, M. HOEKEMA, A. & MEULINK-KORF, H. (RED.) - Theologie in Mokum. Kerkelijke godsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.
75775: BARNARD, WILLEM - Een winter met Leviticus
9875: BARNEVELD, J. VAN. EN H. DIEPEVEEN - Meer dan honderd jaar bejaardenzorg. (Veenendaal) Uitgave ter gelegenheid van de heropening "De Engelenburgh" op 3 oktober 1984.
9782: BARNEVELD, J. VAN / H. DIEPEVEEN - Uit de geschiedenis van de Hervorme Gemeente van Veenendaal.
75697: GERFORMEERDEGEMEENTE TE BARNEVELD - Het verkondigde Woord. iental preken div predikanten welke degemeente gediend hebben
48396: S G P BARNEVELD - een Banier gegeven 1925-2000 75 jaar kiesvereniging in de gemeente Barneveld
41416: BARNEVELD, J. VAN. EN H. DIEPEVEEN - Meer dan honderd jaar bejaardenzorg. (Veenendaal) Uitgave ter gelegenheid van de heropening "De Engelenburgh" op 3 oktober 1984.
27956: N.N. BARNEVELD - Ordonnantie of reglement op voorvallende brand in den Ampte en Dorpe Barneveld.
19961: BARNEVELD, J. VAN / H. DIEPEVEEN - Van spinners, wevers, muzikanten... Veenendaalse beelden uit het verleden, met meer dan 150 foto's waarvan velen uniek.
14531: BARNEVELD, J. VAN / M. BRINK / H. DIEPEVEEN - Dorp in het duister. Veenendaal in de bange oorlogsjaren 1940-1954
39160: GERF GEM IN NED TE BARNEVELD - Honderd jaar herdacht 1895-1995 een bede om herstel
74040: GER. GEM. TE BARNEVELD - De Hoeksteen
42424: RIJSWIJK.C - .BARNEVELD - Hij schenkt mij hu;lp,Hij redt mij keer op keer 34 historische verhalen waarin Gods Daden uitblinken verteld aan onze kinderen 2e druk
46289: BARNHOORN, J.G - Amicitia Christiana
46706: BARNHOORN, J.G - Amicitia Christiana
50053: BARONIUS, CÆSAR / ROSWEYDUS, H. - Generale kerckelycke historievan de gheboorte onses H. Iesu Christi tot het iaer MDCXXIV. Bewijsende den vasten standt der H. Roomsche Kercke, de onghebroken successie der pausen, de Synoden der vaderen, vistorie der martelaren, opganck en onderganck der ketterye. Ghemaeckt door den doorluchtichsten cardinael Cæsar Baronius ende den eerw. heer Henricus Spondanus. Oversien, verrijckt ende noch vermeerdert met een besondere kerckelycke historie van Neder-landt. Vervatende d' outheyt des gheloofs inde XVII. Provincien, stiften der bisch-dommen, fondatien van cloosters, de synoden, heylighen ende ketters. Ghetrocken wt authentycke registers en chronycken alles door Heribertus Ros-Weydus, preister der Societeyt Iesu.
10810: BARRUEL, PAUL - Leven en gewoonten der vogels. Met 157 foto's in koperdiepdruk, 64 gekleurde afbeeldingen en 46 tekeningen. Voorwoord van Dr. Fr. Bourliere.
1077: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt van wege de zonde ten tijde der verzoeking door J. Barry. Zijnde een uittreksel uit de bevinding van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door Bernhard van Woerden.
1078: BARRY, J. - De eenige Schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving. Twee predicatiën door James Barry. Uit het Engelsch door B. G. van Woerden.
21519: BARRY, J. - Een krachtig Gebed. Uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr. te Akkrum.
28389: BARRY, J. - Eene verlevendigende hartsterking voor eene ziele die wanhoopt van wege de zonde ten tijde der verzoeking door J. Barrij. Zijnde een uittreksel uit de bevindingen van den onwaardigen schrijver. Met voorrede van William Huntington. Vertaald door Bernhard van Woerden.
12552: BARTELS, MARGA - Tootje en Mieneke. Met tekeningen van Nans van Leeuwen.
8556: BARTELS, R. - Henk en zijn vriend. Met illustraties van Tiny van Asselt.
33846: BARTELS, R. - Henk en zijn vriend. Met illustraties van Tiny van Asselt.
30846: BARTELS, R. - Het leven van Guido de Brès.
74719: BARTELS, KLAUS - Eulen aus Athen. Streiflichter aus der Antike.
18201: BARTH, KARL (1886-1968) - KUPISCH, KARL - Karl Barth
16078: BARTH, KARL (1886-1968) - Der Römerbrief. Sechster Abdruck der neuen Bearbeitung
16084: BARTH, KARL (1886-1968) - Predigten 1914. (gesamtausgabe)
22822: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Door Ds. J. D. Barth. Met een voorwoord van Ds. P.J. Dorsman te Staphorst.
5831: BARTH, KARL (1886-1968) - Kirchliche Dogmatik. Los deel. 1, eerste stukI
48924: BARTH, KARL --- VENEMANS, B.A. - De eenheid in het geding. Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth. Met een vertaling van Karl Barth's brochure 'Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens' en een Woord vooraf van prof. dr. N.T. Bakker.
45333: BARTH, KARL (1886-1968) - De souvereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs
44859: BARTH, KARL (1886-1968) - Fürchte Dich nicht! Predigten aus den Jahren 1934 bis 1948.
44860: BARTH, KARL (1886-1968) - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. zweite verbesserte auflage .
44862: BARTH, KARL (1886-1968) - De koninklijke mens berichten aangaande Jezus. teksten en fragmenten uit de verzoeningsleer verzamelt en ingeleid door Nico T. Bakker.
44865: BARTH, KARL (1886-1968) - Karl Barth , socialistisch stellingname .
44875: BARTH, KARL (1886-1968) - Kirchliche Dogmatik. (Ausgewählt und eingel. von H. Gollwitzer).
44877: BARTH, KARL (1886-1968) - Briefe 1961-1968 (Gesamtausgabe - Briefe). Edited by Jürgen Fangmeier and Hinrich Stoevesandt. , .
44878: BARTH, KARL (1886-1968) - Unterricht in der christlichen Religion (Prolegomena 1924). erster band z.
44879: BARTH, KARL (1886-1968) - Konfirmanden- unterricht 11909-1921
44928: BARTH, KARL (1886-1968) - in leiding in den heidelbergsche catachismes
45207: BARTH, KARL (1886-1968) - Die Lehre vom Worte Gottes prolegomena zur Christlichen Dogatik
45212: BARTH, KARL (1886-1968) - Texte zur Barmer Theologischen Erklärung. Mit einer Einleitung von Eberhard Jüngel und einem Editionsbericht herausgegeben von Martin Rohkrämer
45213: BARTH, KARL (1886-1968) - Mensch und mitmensch. Die Grundform der Menschlichkeit
45215: BARTH, KARL (1886-1968) - Einführung in die evangelische Theologie
45216: BARTH, KARL (1886-1968) - Letzte zeugnisse
45219: BARTH, KARL (1886-1968) - Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan
45220: BARTH, KARL (1886-1968) - Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Erklärung des Symbolum Apostolicum nach dem Katechismus Calvins. Aus dem Französischen übersetzt von Helmut Goes.
45221: BARTH, KARL (1886-1968) - Mit dem anfang anfangen. Karl Barth Lesebuch herausgegeben von Rolf Joachim Erler und Reiner Marquard.
45224: BARTH, KARL (1886-1968) - Zur lehre vom heiligen Beist. von Karl Barth und heinrich Barth
45227: BARTH, KARL (1886-1968) - Erklärung des Philipperbriefes.
45286: BARTH, KARL (1886-1968) - Dogmantic in Grumpf
45287: BARTH, KARL (1886-1968) - Verklaring
44234: BARTH, KARL (1886-1968) - Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre 20 Vorlesungen (Gifford-Lectures) über das Schottische Bekenntnis von 1560, gehalten an der Universität Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938 von Karl Barth
44235: BARTH, KARL (1886-1968) - Einführung in dei evangelische Theologie
44236: BARTH, KARL (1886-1968) - de kirche und die politiche frage von heute
44237: BARTH, KARL (1886-1968) - not und ver heizing im deutsen kirchenkampf
44242: BARTH, KARL (1886-1968) - Grundfragen: Beantwortet von Professor dr. Karl Barth. Anlasslich seiner Kollege uber das Apostolicum, gehalten in Utrecht im Fruling v.j. 1935.
44226: BARTH, KARL (1886-1968) - Die protestantische theologie im 19 . jahrhundert Ihre Vorgeschichte und ikre Geschichte
44229: BARTH, KARL (1886-1968) - Die theologie und die Kirche. Gesammelte vorträge / 2. Band
44230: BARTH, KARL (1886-1968) - Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus Vorlesung, gehalten an der Universität Bonn im Sommersemester 1947 [von Karl Barth], .
44231: BARTH, KARL (1886-1968) - denkers over god en wereld
39816: BARTH, KARL (1886-1968) - Die Kirchliche Dogmatik. Band 3.1 Die Lehre von der Schöpfung 1e deel.
39863: BARTH, DS. J.D. - Des HEEREN gunstrijke tegenwoordigheid bij Zijn volk.
36860: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn. Met een voorwoord van Ds. P.J. Dorsman te Staphorst. Uitgave: Ds. Kersten en Ds. Zandt serie.
33448: BARTH, KARL (1886-1968) - Belofte en verantwoordelijkheid. Der christelijke gemeente in het huidige tijdsgebeuren. Vertaling Drs. A. C. J. van der Poel.
17124: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het koninkrijk der hemelen.
70063: BARTH, ALLIE & MOERLAND, LEEN. - De gemeente Kapelle van 1900 tot nu. , Kijk op 100 jaar Wemeldinge, Kapelle-Biezelinge, Schore en Eversdijk. .
13428: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - Het boek Ruth. 21 meditaties.
16081: BARTH, KARL (1886-1968) - Die kirchliche Dogmatik. Bände 1.1 & 1.2: Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik; Bände 2.1 & 2.2: Die Lehre von Gott; Bände 3.1, 3.2 &.3.3: Die Lehre von der Schöpfung; Bände 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2 & 4.4: Die Lehre von der Versöhnung, sowie Registerband, herausgegeben von Helmut Krause;
1727: BARTH, J. D.PRED GERF GEM - DE Verkregen hulpe Gods 25-jarige ambtsbediening
45331: BARTH, KARL (1886-1968) - Hoofdsom der Heilige Leer Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis gehouden te Bonn in de zomer van 1946. Vertaling A.D. Bakker
48095: BARTHAS, LOUIS - De oorlogsdagboeken van Louis Barthas - (tonnenmaker) 1914-1918 32e druk
70229: MOUFFLE D'ANGERVILLE BARTHÉLEMY - Vie Privée de Louis XV; ou principaux Evénements, particularités et anecdotes de son regne. tome second (2)
20171: BARTHOLINI, TH. - Viri doctissimi Thomæ Bartolini de libris legendis dissertationes, quas propter raritatem ac præstantiam publicæ luci restituit & de vana librorum pompa. Præfatus est Joh. Gerh. Meuschen, V.D.M.A.C. Ecclesiæ Haganæ.
50116: BARTHOLINI, TH. - Viri doctissimi Thomæ Bartolini de libris legendis dissertationes, quas propter raritatem ac præstantiam publicæ luci restituit & de vana librorum pompa. Præfatus est Joh. Gerh. Meuschen, V.D.M.A.C. Ecclesiæ Haganæ.
69675: PACCA BARTHOLOMEUS - Gedenkschriften des kardinaals Bartholomeus Pacca, eerste minister Z.H. Pius VII en thans deken van H.Collegie, eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis in de negentiende eeuw (uit het Fransch vertaald door H.J.Holterman)
42310: BARTLEMA - VAN GINKEL, C.W. - Kila's wraak
16535: BARTLEMA, DS. R. - Wereldoverwinnend geloof. 20 preken over Hebreen.
46668: BARTMANN, DR. BERNHARD - Des Christen Gnadenleben. Biblisch dogmatisch aszetisch dargestellt in sechsundvierzig Vorträgen von Dr. Bernhard Bartmann. Zweite und dritt vermehrte und verbesserte Auflage.
36924: BARTON, P.F. MAKKAI, L. - Rebellion oder Religion? Die Vorträge des internationalen Kirchenhistorischen Kolloquims Debrecen, 12.2.1976.
72842: MOAZ BARUCH - Beginnede van Jeruzalem, de verbreiding van het Evangelie onder het Joodse volk vandaag
5282: BARUETH, J. (1710-'82, DORDRECHT) - Boet-bazuin geblazen in Neerlands kerke. Het eerste -tweede deel. Behelzende 's Lands tegenwoordige rampen, en noch drygende gevaren, den volke, op aanhoudende onbekeerlykheid, in eenige kerkredenen, te voren verkonidgt en bedrygt, tot op den inval der vyanden in Staats-Vlaanderen. Benevens een dank-predikatie, gedaan op den dag der blyde aanstelling van den doorlugtigen prince van Orange, tot stadhouder &c. &c. van Holland en West-Vriesland.
35679: BARUETH, J. (1710-'82, DORDRECHT) - De predikende en wonderdoende christus. 1e deel.
47037: BARUETH, J. (1710-'82, DORDRECHT) E.A - Geen rund in de stal 6 preken rondom veeziekten
6260: BAS, W.G. DE - Gedenkboek: Oranje-Nassau-Mecklenburg.
77666: MIJNSTER BAS - Leifde in meervoud
25973: BAS, H. ALBLASERDAM EN ,STEENBLOK C DR. GOUDA - Ons isolement bewaard. Uitgegeven op last van de veragdering van ouderlingen der Geref. Gemeenten, gehouden te Utrecht in februari 1951.en Waarheid tegen dwaling gehandhaafd Dr C Steenbklokk en Afbakening Dr C Steenblok en H Bas over de leerrafwijkingen binnen de vGereformeerde Gemeente in de na oorlogse jaren
75952: BAS, W.G. DE (RED.) - 25 Jaar Geschiedenis Van Nederland 1898-1923. Gedenkboek Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het Zilveren Regeeringsfeest Van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Der Nederlanden.
22347: BAS, H ELING GERF GM IN NEDERLASND ALBLASERDFAM - Ons Isolement bewaard. uitgegeven op last van de vergadering van ouderlingen der Geref. Gemeenten, gehouden te Utrecht in februari 1951
28547: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
38791: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus; of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Door Jakob Basnage, (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert.
75232: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE. - 'T Groot waerelds TAFEREEL, Verbeeldende in Konst Prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen zedert de aanvang des waerelds tot het uiteinde van deOpenbaaring van Johannes,Zijnde yder Konst-Prent in byzonder opgeheldert door Godgeleerde Wysgeerige en Weredlyke uitleggingen beneffens de tydrekeningen der kerkwelyke en wereldsche geschiedeniissen tot aan de Apostellen Mitgaders een Wysgeerige en waereldkyke Geestelyke land beschrijving Uyt de H BASNAGE Frans vertaald en met Vaersen verrykt door de HR A ALEWIJN den 10e druk de propheten en zinnenbeelden in dichtmaat met notable ophelderingen en cieraaden. verrykt door deHr M GARGON Predikant enn Rector tot VLISSINGEN
75691: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
73394: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) EN ROMEIJN DE HOOGHE. - 'T Groot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de scheppinge des waerelds tot het uiteinde van de Openbaaring van Johannes, worden afgemaalt, en ider konst-prent door godsgeleerde, wysgeerige en waereldlyke uitleggingen, redeneeringen en gedachten verciert. Benevens de naaukeurige tydreekeningen of jaarboeken der gevallen des waerelds, in 't Frans beschreoven (géén typefout) door Jacobus Basnage, Predicant tot Rotterdam. Wyders vertaalt en met vaarzen verrykt, door den Hr. en Mr. Abraham Alewyn. (...) En bijgebonden: (...) Het tweede deel.
50126: BASNAGE, JAKOB (1653-1723, FRANS PRED. TE 'S GRAVENHAGE, EN HISTORIESCHRIJVER V/D STATEN GENERAAL) - Vervolg op Flavius Josephus of algemene historie der Joodsche Naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen : Mitsgaders, Een verhaal van alle oorlogen, weergaloze Rampen, Wisselvalligheden, Verstrooing door de gehele Waerelt, die Naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen ; de zeltzame Wetten en Reglementen, in ieder Koningryk in haren opzichte van tydt tot tydt gemaakt : Waar in men vindt de Levens en Bedryven Der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messianen, beroemde Mannen en geleerde Schrijvers, met een Berecht van derzelver Werken. Alles van de geboorte van Christus, of Josephus tydt af, door alle eeuwen, tot dezen tydt toe, Historie- en Staatkundig beschreven, en met echte bewyzen uit oude en hedendaagsche Schryvers gestaaft. Uit het Fransch vertaalt, en met kopere Platen versiert. Met een portret van de Auteur.
42928: BASSHAM, RODGER C. - Mission theology: 1948-1975 Years of Worldwide Creative Tension Ecumenical, Evangelical and Roman Catholic.
29299: BASTIAANSE, J.F.L. - De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israel. 1925-1965 een generatie in dienst van de Joods- Christelijke toenadering.
76310: BASTIAN, HANS-DIETER - Theologie der Frage
31205: BASTMEIJER, D.J. - Is er leven vóór de rechtvaardigmaking? (Ds. L. Vroegindeweij e.a. teruggeroepen naar het Woord en de reformatoren) Geen enkele rechte prediking meer? (Aanmerkingen op het antwoord dat Ds. L. Vroegindeweij hierop geeft)
24286: BATI, A. - Sigaren. Alle informatie voor de liefhebber. Door Anwer Bati.
53687: BATSELIER, P. (ED.) - Benedictus pater Europae. met fullcolour prenten.
45804: BAUDOUIN, F., J-P. DE BRUYN AO. - Van Bruegel tot Rubens: De Antwerpse schilderschool 1550-1650. . .
15973: BAUER, D. WALTER - Worterbuch zum neuen testament. Griechisch-Deutsches. 5e auflage
18349: BAUER, D. WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Dritte, vollig neu bearbeitete auflage.
49086: BAUER, D. WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Dritte, vollig neu bearbeitete auflage.
41481: BAUER, CLÉMENCE M H - Een nieuwe wereld in platen B Midderigh-Bokhorst 2e dr. - (Voor 't kleine volkje). - Gebonden, omslag wat gevlekt, maar in goede staat
29950: BAUER, M. - Edelsteinkunde. Eine allgemein verständliche Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben, für Mineralogen, Edelsteinliebhaber, Steinschleifer, Juweliere. Von Dr. Max Bauer, geheimen Regierungsrat, Professor an der Universität Marburg. Zweite, vollkommen durchgesehene und teilweise neubearbeitete Auflage. Mit 21 Tafeln in Farbendruck, Litographie und Autotypie, sowie 115 Abbildungen im Text.
24035: BAUER, D. WALTER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. durcheshener nachdruck--der funften verbesserten und sark vermehrten auflage
71925: BAUM, J.W./CHRISTOFFEL, R./HAGENBACH, R.K./HEPPE, H./PESTALOZZI, R./SCHMIDT, T./STAHELIN, E./SUDHOFF, R. - Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche band 5 Heinrich Bullinger,
29924: BAUM, V. - Der grosse Ausverkauf. Roman.
29922: BAUM, V. - Die Karriere der Doris Hart. Roman.
46956: BAUR, PROF. DR. FR. - Uit gezelle's leven en werk
47045: BAURETH, J - Verloren en gevonden zes preken over de verloren zoon
76953: CARDINAL DE BAUSSET - HISTOIRE DE FENELON, ARCHEVEQUE DE CAMBRAI, COMPOSEE SUR LES MANUSCRITS ORIGINAUX // 4 VOLUMES : TOME , II, III,
76580: BAUWENS A R - In de marge vande tijd Portretten en fragmenten van een regionaal verleden
76501: BAUWENS, A.R. ... ET AL.] - Aaneengeregen tijdankers.
8300: BAVINCK, J. H. - Zending in een verandere wereld
8325: BAVINCK, J. H. - Inleiding in de zielskunde
34898: BAVINCK, J. (PREDIKANT DER GEREFORMEERDE KERK TE KAMPEN) - De Heidelbergsche Catechismus in 60 leerredenen verklaard door J. Bavinck.
20559: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Bilderdijk als denker en dichter door dr. H. Bavinck.
25553: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Bilderdijk als denker en dichter.
25587: BAVINCK, DS. C.B. - Welke zijn de oorzaken van het Kerkelijk-gescheiden leven der Gereformeerden in Nederland?
41061: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Gereformeerde Dogmatiek door dr. H. Bavinck. In vier delen. Vierde onveranderde druk.
5822: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Gereformeerde Dogmatiek door dr. H. Bavinck. In vier delen. 7eonveranderde uitgave.
26425: BAVINCK, DR. H. (1854-1921) - Gereformeerde Dogmatiek door dr. H. Bavinck. In vier delen. in twee banden 7e onveranderde druk.
5021: BAX, W. (1870-1949) - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht. 1557-1612.
32879: BAX, W. (1870-1949) - Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557.
50175: BAXTER, R. (1615-'91) - Het huys-boeck der armen, leerende I. Hoe men een goedt Christen sal worden. II. Hoe men leven sal als een Christen, voor Godt, voor sich selven, en andere; in alle betrekkingen, besonder onder de Huys-genooten. III. Hoe men in hoop en vertroosting, als een Christen sterven, en alsoo met Christo in eeuwigheyd verheerlijkt worden sal. In klare gemeensame t' Samenspraken tusschen een Leeraar en Leerling. Beschreven door (...), Met een versoek aan de Landt-Heeren en Rijke Luyden, om dit of eenig ander bequamer Boeck aan hare Bruykers, of Arme Buur-luyden te geven. Uyt het Engels Vertaalt door Henricus van Rhenen, V.D.M. tot Jutphaas. Den Tweeden Druk/ oversien en veel verbetert.
17510: BAYLY, D. LODOVICUS (OVERL. 1631); EVERHARDUS SCHUTTENIUS; VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende Professor der Theologie tot Utrecht.
50177: BAYLY, D. LODOVICUS (OVERL. 1631); EVERHARDUS SCHUTTENIUS; VOETIUS, GISBERTUS (1589-1676, PROF. TE UTRECHT) - De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende Professor der Theologie tot Utrecht.
74603: BBEBEZET E - DICTIONNAIRE CRITIQUE ET DOCUMENTAIRE DES PEINTRES. SCULPTEURS. GRAVEURS. DESSINATEURS. DE TOUS LES TEMPS ET DE TOUS LES PAYS...EN 3 VOLUMES. PAR E. BENEZIT.
76414: BENDER BCARRIE - Het SLINGERPAD
47711: BEATRIX, MISS - Tot God geleid of De kracht des Gebeds van geloovige ouders.
69523: BEAUFORT, R.F.P. DE EN BERG, HERMA M. VAN DEN. - De Betuwe (De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst).
77604: BEAUFORT, LEVINUS FERDENAND DE, (1675-1730)) - Het leven van Willem de I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. Geschreven door * * Geginnendhet geslacht ect e met 1e deel
6100: BEAUFORT, H. L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp. Tweede druk.
30953: BEAUFORT, LEVINUS FERDENAND DE, (1675-1730)) - Het leven van Willem de I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. Geschreven door * * Geginnende met de Pacificatie van GENT,en eindigende met het overlijden van de Prins DERDE DEEL
48342: BEAUFORT,W.H.DE - .De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1581-1795. dissertatie ).
5954: BEAUFORT, H. L.T. DE - Willem de zwijger.
26811: BECIUM, JOH. (1558-1626) - Het ghesette exemplaer der Godloosen: ofte historie Sodomæ ende Gomorræ, eertijts verclaert in XXII. predicatien uyt Genes. cap. XVIII. ende XIX ende beschreven door D. Johannem Becium zal. in sijnen leven ghetrouw bedienaer des H. Euangelij in sijne ghemeynte tot Dordrecht. Ende nu uyt sijne Latijnsche schriften over-geset, ende t'samen ghestelt door Ægidium Ioh. Fil. Becium, bedienaer des H. Euangelij inder Ghemeynte Jesu Christi tot Swijndrecht. Hier by is noch ghevoecht den spiegel der cleyne werelt ofte vercalringhe van broosheyt der Alderheylichste, bewesen in het exempel van den val Loths (...).
70649: BECK C.H. - Een avontuurlijke toch met een woonwagen geillustreerd door H. Pieck
24345: BECK, J. T. DR. (HOOGLERAAR TE TUBINGEN) - Wekstemmen van Dr. J.T. Beck, in leven hoogleeraar in de godgeleerdheid te Tübingen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. J.J. van Toorenenbergen, hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam.
50190: BECK, DR. FRIEDRICH ADOLF - Die Symbolischen Bücher der evangelisch-reformierten Kirche
20214: BECKER, W. A. - Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens von Wilhelm Adolph Becker, Prof. a.d. Univ. Leipzig.
50194: BECKER, W. A. - Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens von Wilhelm Adolph Becker, Prof. a.d. Univ. Leipzig.
75659: BECKER K F EN VOGEL J H T DE DR,TE ROTTERDAM EN JONGENEEL J OUD HOOGLERAAR AAN HET ALHENAEUM TE DEVENTER - De wereldgeschiedenis 12 dln rijk geillusstreed 3e druk
71883: BERRIDGE J PRED TEEVERTON BEDROFDSHIRE - De groote dwaling ontdekt of verzaking van eigengerechtigheid
9535: BEECHER KEYES, NELSON - Van het paradijs tot Golgotha. De geschiedenis van de Bijbelse wereld in woord en beeld, verduidelijkt met vele kaarten, met een bijlage. Bijbelse tekeningen van Rembrandt.
43380: BEECHER-STOWE, HARRIET - De negerhut van Oom Tom bewerkt doorNelly Kunst
36025: BEECHER STOWE, H. - De negerhut. een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika.
72570: BEECHER STOWE, H. - De Negerhut Van Oom Tom (uncle Tom's cabin). Voor De Jeugd Bewerkt.
71700: BEEK, M. - Schrijvers geturfd. een inventarisatie van Veense schrijvers
42775: BEEK, PETER VAN. BOEKESTEIN, DICK. - CLV bouwt aan de toekomst. Examenjaarboek 1997-1998.
75817: BEEK VAN DE A DR. - Wonderen en wonder vehalen
76107: BEEK, A. VAN DE - Schepping. De wereld als voorspel voor de eeuwigheid.
9264: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Israël. Land, volk, cultuur. 3e druk.
5991: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. vierde, verbeterde en bijgewerkte druk.
6593: BEEK, M. VAN / MALLAN, F. - Van Veenendaal naar Gouda. Afscheid Ds. F. Mallan van Veenendaal, Bevestigd te Gouda door de weleerwaarde heer Ds. M. van Beek te Opheusden en intrede te Gouda, met de gehouden toespraken.
69886: BEEK, VAN DER INA - Ongrijpbare schaduw
50212: BEEK, A. VAN DE - De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos.
48893: BEEK, E. VAN - Het grote verschil. Geilustreerd door Menno van Meeteren Brouwer. derde druk
47424: BEEK, M.A PROF. - Geschiedenis van ISRAEL van Abraham Tot Bar Kochba een poging 2e druk
46904: BEEK M A DR. - JOZUA DE PREDIKING VAN HET OUDE TESTAMENT
44840: BEEK,A - Inleiding in de Joodse Apocalyptiek van de beide testamenten
50233: BEEK, M.A PROF. - Geschiedenis van ISRAEL van Abraham Tot Bar Kochba een poging 2e druk
32844: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Wegen en voetsporen van het Oude Testament. Zevende druk.
23677: BEEK, C.J. VAN DER - Die akelige foto!
73762: BEEK. A. PROF E.A. - Burgerschap en cultuur participatie
50231: BEEK, M. VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASSERDAM-OPHEUSDENPOEL - EERSTE TIENTAL PREDIKATIES
9267: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Wegen en voetsporen. Van het oude testament. Omgewerkte zesde druk.
12129: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) / JONG, J. M. DE (NED. HERV. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. Vierde, verbeterde en bijgewerkte druk.
48892: BEEK, J. R. - 365 dagen met Calvijn
74206: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Wegen en voetsporen. Van het oude testament.
50226: BEEK, E.M. TEN HARMSEN VAN DER - Flipje en zijn vriendjes
69850: D.T. VAN DER BEEK, H.T. VAN DER MOLEN, S.A.M. VAN DER ZEE - Sociale Vaardigheden Voor Zwakbegaafde Jongeren
17007: BEEK, M. VAN / MALLAN, F. - Belofte en vervulling. Bevat 7 predikaties. Met als voorwoord een gedicht door L. Krijgsman over de dankdag. 2e druk.
28603: BEEK, M. VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASSERDAM-OPHEUSDEN - Des predikers roepstem. Verslag van de begrafenis van ds. M. van Beek, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente in Ned. te Opheusden, met een predikatie die hij kort voor zijn overlijden heeft gehouden, alsmede de predikatie, gehouden door ds. F. Mallan daags na de begrafenis in Opheusden.
39702: BEEK, DS. M. VAN PRED GERFORMEERDE GEMEENTIN NEDERLAND - Eerste tiental predikaties.
10058: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. Tweede, verbeterde druk met meer dan vijftig fotografische afbeeldingen.
15668: BEEK, DR. M. A. (HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak. 3e verbeterde en bijgewerkte druk.
17896: BEEK, DRS. A. VAN - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Godgeleerdheid (...) te verdedigen op dinsdag 9 juli 1935, des namiddags te 4 uur door MArtinus Adrianus Beek, geboren te Ambt-Ommen.
40239: BEEK M A DR. - Tussen traditie en vervreemding over kerk en christenzijn in veranderen cultuur
72611: BEEKE, J.R. E.A. - Calvinisme, een godgerischte en praktische levensvisie
49129: BEEKE, K TER EA - Naar Bethlemhems stal een bundel kerstverhalen. J.
1080: BEEKE, J.R. - Verachtering in de genade. Kwaal en genezing.
73477: BEEKE, J.R. - Aangaande mij en mijn huis het geloof gestalte geven in het huisgezin
46288: BEEKE DR. J.R - Reformatorische spiritualiteit
39434: BEEKENKAMP, DS. G.H - "Schipbreuk lijden doch niet vergaan." Leerrede over Handelingen 27: 10b, zoals ze uitgesproken is in de Evangelisatie te Middelharnis op den 24 Februari 1910.
35635: BEEKENKAMP, G.H. (HUIZEN) / LIND VAN WIJNGAARDEN, DR. J.D. DE - Tot de Wet en tot de Getuigenis!
40396: BEEKMAN, M - Theoretische Mechanica Vraagstukken (voor C,W,E,S,T en M) 3e druk. Verzameld en met antwoorden voorzien door Dr. Ir. E.H.M. Beekman. Vereeniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het onderwijs aan de technische hoogeschool.
43680: BEEKMAN A A RED - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. , Uitgegeven door het Koninkrijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. .
77879: BEEKMVAN DER C J - 75 jaar Fereformeerde Gemeente Amsterdan=m Centrum 14 juni 1906-14 juni 1981
47812: BEELS, LEONARD (1674-1756 AMSTERDAM) - Sodoms zonde en straffe of Streng wraakrecht over vervloekte boosheidt, en Loths vrouw, verandert in een zoutpilaar. 1e druk
77083: BEEN, JOH.H. - Het kind van Voorne. sneden en titelpagina gebruind. Ill.: met bandtekening en 4 platen; Pol; Dom. ***1e druk.
77082: BEEN, JOH. H. - Om een Keizerstroon. Een verhaal uit de Honderd Dagen.
47474: BEEN, JOH. H. - Twee jonkers een vertelling uit den tijd vajn Michiel de Ruijter geillustreerd door Tjeerd Bottena
77081: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - Kakkerlak Bij De Padvinders , Ill.: Raemaekers, Louis. Illustraties. 1 titelplaat + 11 platen in de tekst
42533: BEEN, JOH. C. DR. - Gereformeerde populaire historiographie in de zeventiende en achttiende eeuw uit: Chirstendom en Historie. Lustrumbundel uitgegeven vanwege Het gezelschap van Christelijke Historici in Nederland door Uitgeversmaatschappij Holland Amsterdam 1925 ongewijzigde heruitgave door de Vereniging van Christen-Historici 1996 VCH-reproreeks nr. 15
39627: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. negende druk. Geïllustreerd door J.H. Isings junior.
38156: BEEN, JOH. H. - Twee jonkers. Een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruyter. 1e druk.
38157: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. 9edruk.
22949: BEEN, JOH. H. - Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter. Geillustreerd door J.H. Isings en reint de jonge 15e druk.
77080: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - De Scheepsjongen Van de Gouden Leeuw.
77079: BEEN, JOH.H - De verspieders. Een vertelling uit den tijd van Michiel de Ruijter.
37716: BEEN, JOH. H. - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. Geillustreerd door J.H. Isings. 29e druk
77077: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - Het Kaperjong.
77076: BEEN, JOH.H., - De avonturen van Kokkie en zijn maats.
72630: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - De Strijd om Het Doode Punt. met 9 platen
50278: BEEN JOH H HOORWEG, P., - Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 voor de Jeugd. door PIET HOORWEG Jounalist te Dordrecht Met een Inleiding en onder toezicht van JOH BEEN Gemeente Archiaris van DEn Briel Premie voor de anonnes van hert tijschrift PARORAMA
50287: BEEN, JOH. H. - De zwerftochten van Kakkerlak.Ill.: Raemaekers, Louis
50328: BEEN, JOH.H., - Een reiskameraad uit de 17e eeuw. Ill.: met bandtekening en 4 platen; Jan Wiegman. ***(1e druk Hollandsche Jongens.)
50324: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - .Vedertje-Talisman... Illustraties. 1 titelplaat + 7 platen in de tekst. Meerkleurige kaft. De verdere lotgevallen van Hein kunt u lezen in: De Strijd om het Doode Punt. 1e druk
50326: BEEN, JOH. H.EBEN, HENDRIK) - De ring en de lamp. Een vertelling uit de tweede helft der 19de eeuw. 'Met illustraties naar teekeningen van J.G. Kesler'.
50313: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - 'n Boefje Uit Den Patriottentijd. Ill.: Wiegman, Jan.
50300: BEEN, JOH. H. - Drie jongens op reis door Hendrik Eben schrijver van ,,de wonderlamp enz geillustreerd door J B HEUKEKLOM Bibliotheek voor jongens en meisjes Nieuwe Serie onder redactie van Hendrik Eben
50325: BEEN, JOH. H. HENDRIK EBEN - Drie jongens op reis door Hendrik eben Geeillustreerd door D STEMMER Serie Mercuur
75081: BEEN, JOH. H. - De drie matrozen van Michiel de Ruijter. 10 Ilust J H Isings jredruk.
77078: BEEN, JOH. H. (EBEN, HENDRIK) - De pleegkinderen van den veteraan : een verhaal uit den Franschen tijd
50341: BEENAKKER, A.J.M. - Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569. .
42531: BEENS, H.J. DRS. - Milieu zin & onzin
26459: BEENS, A. / BERGH, C. VAN DEN / BRUMMELEN, A. VAN VOLK J RE.A - Uit Zijn volheid. Bijbels dagboek. 3e druk.
41762: BEETHOVEN, LOUIS V. - Fidelio. 2e deel sinfonie composée par Louis Maurer Oevre 67 arrangée pour le pianoforte à quatre mams par Charles Czerny. 3e deel Quatrième sinfonie op 60 en sib majeur (B dur) camposée par Louis van Beethoven op 60 arrangée pour le pianoforte à piatre mains par Charles Czerny
11995: BEETHOVEN - Beethovens Leben in authentischen Bildern und Texten. Von Stephan Ley.
70506: BEETS, NICOLAAS - Sparsa : verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften 1e druk
72495: BEETS, NICOLAAS - Al de leerredenen opnieuw uitgegeven naar de erste drukken en naar tijdsorde geranschikt (4 delen in 4 banden)
45953: BEETS, NICOLAAS - Dichtwerken 1830-1873.
43634: BEETS, NICOLAAS - Sparsa, verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften van Nicolaas Beets Sparsa coëgi
4184: BEETS, N. - Stichtelijke uren door Nicolaas Beets. 1848.
41262: BEETS, NICOLAAS - Gedichten van A.C.W. Staring / met eene inleiding van Nicolaas Beets
354: BEETS, N. - De Kruiswoorden Zeven lijdens preeken door Nicolaas Beets, Theol. dr. Herder en leeraar te Heemstede.
48067: BEETS, H. - Triumfen van het Kruis. Schetsen der zending onder de heidenen van alle eeuwen en allerlei landen. Voor ons Hollandsch volk geteekend door Henry Beets. 2e vermeerderde uiitgave H Bavinck
33348: BEETS, N. - Stichtelijke uren door Nicolaas Beets. 1859
31365: BEETS, H. - De Chr. Geref. Kerk Zestig jaren van strijd en zegen in NOORD AMERIKA
31366: BEETS, H. - De Chr. Geref. Kerk Zestig jaren van strijd en zegen
27245: BEETS, N. - Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
13442: BEETS, N.( S H ROOS) - De houtsneden in Vorstermans' bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a. Met een inleiding en een kritische lijst door mr. N. Beets.
75928: BEETS N - De Kruiswooden zeven lijdens preeken 2e druk
50360: BEETS, NICOLAAS - Gezangen van Geka.
19758: KORT BEGRIP - der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige Schrift, en een aanhagnsel over de Wet des Heeren. 47ste druk.
19792: KORT BEGRIP - der christelijke religie, voor degenen, die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Verdeeld in elf afdeelingen. Met bijgevoegd schriftuurlijk bewijs, ten dienste der gemeente van Jezus Christus, en een aanhagnsel over de Wet des Heeren. 57ste druk.
44228: JAN FEITH EN CH. GL. BEHRENS. - Zwerftochten door ons land Gelderland / Tekst door Jan Feith en Ch. Gl. Behrens. Platen en illustratie's door Bernard van Vlijmen. Gedrukt door Joh. Enschedé en zonen te Haarlem
70650: BEIJER C. - De non van Dobbertin een verhaal uit Mecklenburg in den tijd van de hervorming
48715: BEIJERSBERGEN, J. C. M. - - Methyleen --- butyrolacton uit tulpen. Onderzoek naar precursor-lacton relatie
39381: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië. Met illustraties van Menno van Meteren Brouwer.
12551: BEIJL, K. DE - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië. Met illustraties van Menno van Meteren Brouwer.
20943: BEIJNUM, M. VAN E.A - Met ontferming bewogen 25 jaar woord en daad
72868: BEKE, CAREL - Pim Pandoer. in het slot van de levende dode 2e druk met stofomslag
72869: BEKE, CAREL - Pim Pandoer. is op de kust 5e druk met stofomslag
44779: BEKER, E.J. - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth
70144: BEKKER, E. & A. DEKEN [ = BETJE WOLFF & AAGJE DEKEN] - Historie van den Heer Willem Leevend & Aanhangzel op de Historie van den Heer Willem Leevend [8 Vols.
38683: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Leerrede Marcus 6: 25b
38682: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - De Herodiaslist Predikatie over Leerrede 6: 25b
22714: BEKKER, WOUTHERUS (1821-?, AMSTERDAM) - Een stil ogenblik te midden van een groot gevoel. In overdenkingen aan het strand te Scheveningen.
21394: BEL, A. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
76490: BEL, A= DR H FLORIJN J MASTENBROEK . E.A. - Predikanten en Oefenaars, Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis (Complete Set) MET DAARIJ de Vereniging van 1907 Geontstaan der Gerf Gen Meenten
75244: BEL, A.EN FLORIJN H DR. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
7267: BEL, A. - 100 jaar westnieuwlandkerk. Uitgave: Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente
21441: BEL, A. - ooggetuigen aan het woorde meer dan vijftig reportages uitv de kerkgescvhiedenis.
21083: BEL, J.B. - BLOK, P.- HEGEMAN, C. EN PREDIKANTEN DER GERF GEM - Het woord overal gepredikt bundel met 52 meditaties uit zendingsblad Paulus
29329: BEL, A.EN FLORIJN H DR. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de kleine kerkgeschiedenis. Deel 212e druk
39130: BEL, A. (E.A.) - De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten, en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.
75245: BEL, A. (RED.) - Predikanten en oefenaars. Biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1
76145: BELDER, DS. J. - Hoop op God troost voor zieken illustraties Mattie de Bruine
47042: BELDER, J. - Wat Geloof ik van de Heilige Geest?
36852: BELDER, DS. J.PREDIKANT PKN - Onzin bij uitstek Gedachten over zonde en genade
50408: BELIËN, H.M., A.TH. VAN DEURSEN, AND G.J. VAN SETTEN (ED.) - Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret.
47418: BELINFANTE, H.J. & P.BORS T - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der werkgeverorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf. Amst., 1934. 258 pp. Ills. Cloth.
50410: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I,en II. '
41551: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I, II. '
34034: BELL, SUZANNA - De bekering en het sterfbed.
73797: GISBERT L. BRUNNER; CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI - Wristwatches. Armbanduhren. Montres-bracelets
3282: BELLIUM, M. (PSEUD. VAN EEBOSHARUS CAESTELLIO) - Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hen handelen zal. een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten om daer uyt te leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Allereerst in het Latijn te zamen gebracht, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten van Mekkelenburg; en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers door N.B.A.
27461: BELLIUM, M. (PSEUD. VAN EEBOSHARUS CAESTELLIO) - Het gevoelen van verscheyden zo oude als nieuwe schrijvers, aengaende de ketters, of men die vervolgen, en hoe men met hun handelen zal. Een boekjen in deze bezwaerde tijden zeer nut voor alle menschen, en inzonderheydt voor alle vorsten en magistraten, om daer uyt te leeren wat hun ampt is in zoo twijfelachtigen en gevaerlijcken zaecke. Aldereerst in het Latijn te zamen gebracht door Martinum Bellium, daer nae overzien en met het byvoegen van eenige brieven vergroot, door Iochem Kluten van Mekkelenburg: en nu uit het Latijn vertaelt en wederom vermeerdert met eenige schriften van Cassander, Castellio en zommige andere vermaerde schrijvers. Door N.B.A. [= N. Borremans]
73759: BELT K. VAN DEN - Sabbathrust 31 medittaties
26752: BELTSNIDER, J. - De vrye opene Fonteyne , tegens de sonde ende onreynigheyt voor alle ware christenen geopent, in de leere ende troostrijcke name Iesu.
47966: BELZEN, DRS.J. VAN EN POST, DR.S.D. - Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Fransiscus Gomarus (1563-1641).
50423: BELZEN, ADRIAAN VAN - Christen zijn in kerk en wereld. Gesprekken met bevindelijke-gereformeerde predikanten, ds. G. Bouw, ds. A.A. Egas, ds. Tj. de Jong, ds. M. van Kooten, ds. A. Kort, ds. F. Mallan, ds. L.W. van der Mey, ds. J. Veenendaal, ds. W. Visscher
47076: BELZEN, VAN ADRIAAN - Tussen God en mens gesprekken met dbevindelijk-gereformeerde predekanten II
47075: BELZEN, VAN ADRIAAN - Christen zijn in kerk en wereld Gesprekken met bevindelijk-Gereformeerde Predikanten
47238: BELZEN, ADRIAAN VAN - Tussen God en mens
47239: BELZEN, ADRIAAN VAN - Christen zijn in de kerk en wereld
7272: BEMMELEN, J. VAN - De geschiedenis der Maccabeërs, in hare veelzijdige belangrijkheid voorgesteld. Nieuwe uitgave.
50428: BEMMELEN, J. VAN - De geschiedenis der Maccabeërs, in hare veelzijdige belangrijkheid voorgesteld. Nieuwe uitgave.
77370: ENGELBERG_CHT BENJAMIN - Die vrye gebed en die formuliersgebed in Die Reformotoriese Kerke proefschrift
5903: BENNEKOM, T. W. VAN - De wachters op de muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte. 1932-1940.
70348: OORT VAN FRANS E.A BENNEKOM - BOEREN ERFGOED Boederijen in Bennekom,Ede en Lunteren door de eeuwen heen
50439: BENNET, BENJAMIN (1674-1724) - De godsdienstige christen in zyn binnekamer: of verhandeling van den Godvruchrige huisoeffeningen eene Christens; in't Engelsch beschreven door wylen den eerwaerdigen heere Benjamin Bennet, bedienaer des Heiligen Euangeliums. In't Nederduitsch overgebragt met toepasselijke gezangen en eene korte voorrede aen alle heilzoekenden over den zin en geest van Christus, door Marten Schagen. 386 (6) blz. Waarbij: Vervolg van Bennets Godsdienstige Christen in zyn binnekamer of verhandeling van de gewone huiszoekenden, (14) 387-856 (8) blz.
38154: BENNET, BENJAMIN (1674-1724); MARTIN SCHAGEN (1700-'70) - De godsdienstige christen in zyn binnekamer: of verhandeling van den Godvruchrige huisoeffeningen eene Christens; in't Engelsch beschreven door wylen den eerwaerdigen heere Benjamin Bennet, bedienaer des Heiligen Euangeliums. In't Nederduitsch overgebragt met toepasselijke gezangen en eene korte voorrede aen alle heilzoekenden over den zin en geest van Christus, door Marten Schagen. tweede druk
273: BENNINK JANSSONIUS, DR. R. - Geschiedenis van het Kerkgezang by de Hervormden in Nederland.
44637: BENOR-KALTER, J. - Jerusalem. Photo-Etchings of the Old City
74506: BENSCHOP, NEL - Hij die met ons isd.
24505: BENSCHOP, NEL - Hemelhoog & Aardediep.
75900: WERKMAN HANS -NEL BENSCHOP - Van Harte Nel Benschop haar leven en werk
36297: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas.
36291: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon.
36293: BENSCHOP, NEL - Verborgen bloemen.
35803: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog?
35804: BENSCHOP, NEL - De vogel van het woord. 1e druk.
35801: BENSCHOP, NEL - Hemelhoog & Aardediep. 5e druk.
74498: BENSCHOP, NEL - Ontluikend wonder. Met illustraties van Reint de Jonge. 4e druk
33152: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog?
33153: BENSCHOP, NEL - Een vlinder van God.
33151: BENSCHOP, NEL - Reik me je hand.
33148: BENSCHOP, NEL - Ontluikend wonder. Met illustraties van Reint de Jonge.
29364: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog? derde druk
24500: BENSCHOP, NEL - Zo zag ik Hem.
11190: BENSCHOP, NEL - De vogel van het woord. Eerste druk (50-duizend).
11173: BENSCHOP, NEL - Een open hand naar de hemel.
70510: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon tweede druk
16561: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas. Tweeëntwintigste druk.
74495: BENSCHOP, NEL - Geloven is geluk.
74496: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas.61e druk
74497: BENSCHOP, NEL - Zo zag ik Hem. 4e druk
33149: BENSCHOP, NEL - Een boom in de wind. 42e druk.
47048: BENSON, WILLIAM - Zijn Wonderen een gedachtenis Gods Leiding in het leven van zes zusters
73244: BERANGER, P.J., - Oeuvres. Nouvelle édition contenant les dix chansons publiées en 1847. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. En 2 vols
75243: BERENDS, MATHILDE - Fotografische documentaire over het dorpsleven in Elspeet
18990: BERENS, FRED. - uit de school jaren van hans docker
39087: BERENTS-KARKDIJK, A. - Ja, kom binnen Heer
35324: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept. Tweede herziene druk.
39307: BERG, DRS. C.R. VAN DEN. - Philippus Melanchthon. De levensweg van Luthers vriend.
9458: BERG, A. TH. VAN DEN E.A. (RED.) - CHR. school voor MAVO Lunteren. 25 jaar CHR. voortgezet onderwijs in Lunteren 1961 - 1986.
71951: BERG C.R. VAN DEN - Ds. Johannes Barueth 1709-1782, een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat
19402: BERG, H. J. VAN DEN - Land en volk van Canada. Vrij bewerkt naar 'Canada' van J. H. Cranston.
12820: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De verloren schoen. Illustraties van Nans van Leeuwen.
12819: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Het ezeltje zonder naam. Illustraties van Corrie van der Baan.
73072: BERG J.W. VAN DEN - Joggom en de Vriend van Naoea
4970: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Bölfer'. Europa en de Poolgewesten.
5229: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Bölfer'. .AMERIKA EN AUSTRALIE
5230: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker'. Azië en Afrika.
48772: BERG, JAN VAN DEN & BRUINZEEL, ANTON & MOUT, DINGENA " - Het Charlois van toen" Charlois.een herinnering aan vervlogen tijden.. Uitgave in eigen beheer.
42532: BERG, J.T. VAN DEN MR. DR. - Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede-kamerlid Mr dr. J.T. van den Berg
42061: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.).7e jaargang. November 1932 oktober 1933
40904: BERG, A.J. VAN DEN. - Kerkelijke strijd en zendingsorganisatie. De scheuring in het nederlands Zendelingengenootschap rond het midden van de negentiende eeuw.
38531: BERG, DR. J. VAN DEN; SCHRAM, DR. P.L.; VERHEUS, DR. S.L. (RED) - Aspecten van het Reveil.
26423: BERG, DS. K.J. VAN DEN / TIMMER, J.J. (RED.) - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. Redactie: ds. K.J. van den Berg Amersfoort en ds. J.J. Timmer Ermelo (G.).1e jaargang. November 1936 oktober 19347
37164: BERG, M.R. VAN DEN - Genade. Een terrein-verkenning.
36175: BERG-AKKERMAN, C.M. VAN DE - Als een droom. Met illustraties van Rie Rijnderhoff. Tweede druj.
20243: BERG, PROF. DR. J. VAN DEN - Historische opstellen. Essays on church history.
32294: BERG, G.S. VAN - Heiten Jan Tekeningen van R. en M. Snapper. Bekroond door de Neederlandsche zondagsschool-vereeniging. Tweede druk.
30608: BERG, PHIA VAN DEN - Het kind dat niemand hebben wou.
30558: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Steffie uit Tirol. Met tekeningen van Tiny van Asselt.
30589: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Het rode lichtje. Illustraties en omslag van Geeske van Tienhoven.
30495: BERG, J.C. VAN DEN (LERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De werelddeelen bewerkt naar Friedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre Völker' door J.C. van den berg, leeraar aan de H.B.S. te 's-Gravenhage. I: Europa en de Poolgewesten. 385 blz. I.
30073: BERG, G. VAN DEN- R DR. J.H. GUNNING J.HZN. - Wat Gods genade vermag in een jong kind. Het Leven van Bernard Hendrik van den Berg. Geboren 3 juli 1911 - overleden 30 januari 1918. In korte trekken geschetst door G. van den Berg. Met een woord vooraf door Dr. J.H. Gunning J.Hzn.derde druk. Mefoto
50474: BERG J. VAN DEN - Constrained by Jesus' Love - An inquiry into the motives of the missionary awaking in Great Britain in the period between 1698 and 1815
28880: BERG, J.W. VAN DEN - Nisho, de zoon van het opperhoofd.
24965: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade. Herv (geref) predikanten. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten. 2e aargang. November 1927- October 1928
24966: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade Herv (geref) predikanten. Heidelbergsche Catechismus. Eerste deel, zondag 1-26. Tweede deel, zondag 27-52.
72762: BERG J. T. VAN DEN MR. DR. - Religie in de samenleving, een botsing van ideologieën
2408: BERG, A. VAN DEN - Bijbelsche historijvragen, tot gebruik van katechizatiën en christelijke huisgezinnen. Negen en vijftigste druk.
1083: BERG, C. R. V.D. - Abraham Capadose, uw heilwenschende vriend.
50512: BERG, REINIER VAN DEN - Geknoei met gif
23964: BERG, C. R. V.D. - d'Oude dagen overdacht. Enkele kerkhistorisch notities over de Christelijke Gereformeerde Kerk (1918-1965), de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband (1965-1970), de Gereformeerde Gemeente (1970-1993) te Zwijndrecht. Verzameld door drs. C.R. van den Berg.
76964: TJALLING VAN DEN BERG - Bad-en strandleven zo was het
12818: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Om en bij de tent. Tekeningen van Rein Stuurman.
47126: BERG, M.A VAN DEN - Vrienden van Calvijn een amicale biografie
50525: BERG-BOLDINGH, E. VAN DEN - Alleen uit logeeren
24964: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade Herv (geref) predikanten.. Leerredenen van verschillende Herv. (Geref.) predikanten 11e jaargang. November 1936- October 1327
39931: BERG, KOOS VAN DE - Van Luchtvaartafdeling tot Koninklijke Luchtmacht. 75 jaar militaire luchtvaart in Nederland.
30315: BERG, C. R. V.D. - Allerlei volck. Dirk van der Kemp, een achtiende-eeuws theoloog, predikant te Streefkerk, Zwijndrecht, Purmerend, Dordrecht, Leiden en hoogleraar.
70166: BERG,AHASVERUS VAN DEN. - Veluws verleden. Ahasverus van den Berg's ,,Geografie van Veluwe" (1796). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Drs.Bert Paasman.
12817: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Steffie uit Tirol. Met illustraties van Tiny van Asselt.
38331: BERG, DS. K.J. VAN DEN EN DS. J.J. TIMMER (REDAKTIE). - Genade voor genade. Heidelbergsche Catechismus. Eerste deel, zondag 1-26. Tweede deel, zondag 27-52.
26889: BERG, A. VAN DEN - Bijbelsche historijvragen tot gebruik van katechizatiën en christelijke huisgezinnen. Verkort. Veertiende druk.
12814: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De stunt van klas zes. Met illustraties van Corrie van der Baan. Derde druk.
12815: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - Als een droom.
20164: BERG-AKKERMAN, C. M. VAN DEN - De stunt van klas zes. Met illustraties van Corrie van der Baan.
50476: BERG JOHANNES VAN DEN BERG - Constrained by Jesus' Love an inquiry into the motives of the missionary awakening in Great Britain
69846: BERG, J F V.D. EN JOH JELLES - Practijk. Compleet in 8 deeltjes
77266: BERG VAN DEN C R DR - FRANCKE eenpieteitsvol pietist
69792: BERG, REINIER VAN DEN. - In hoger sferen. De fascinatie van een weerman. De wind waait waarheen Hij wil. 2e druk
16547: BERG, J. VAN DEN UND J.P. VAN DOOREN - Pietismus und reveil. Referate der internationalen Tagung : Der Pietismus in den Niederlanden und siene internationalen Beziehungen Zeist 18.-22. Juni 1974. Mit 7 abbildungen.
48704: BERG, C. J. VAN DEN - Glutamaat decarboxylase
70147: BERGAMO, P. CAJETANUS VAN PRIESTER CAPUCIEN - De Broedelyke LIEFDE voorgestelt in heylige en zedelyke BEMERKINGEN met een daedelyk onderzoek op de zelve deugt en een ander op de tegenstrijdige gebreeken-- verduystsche door eenen Religiens van zelve Order
40997: BERGE, D. TEN - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats
71122: BERGEN, M. VAN - Is Eefje gelukkig?
50532: BERGEN, J. VAN - De Bijbelcolporteur, een verhaal uit het leven. - tweede druk
20722: BERGEN VAN M. H. - Gelegenheidsgedichten voor jongen en ouden op verjaringen, nieuwe jaar en bruiloften enz.
48841: BERGER, W. & MEYER, B. E. P. - Pret met woorden
71493: BERGER, ANTON - Rudi, als verstekeling
19544: BERGERS, ADRIAAN - Leven en bekeering van Adriaan Bergers.
7387: BERGH, WILLEM VAN DEN (1850-1890) - Door dr. P. L. Schram.
41835: BERGH, KAREL VAN DE - Bidprentjes in de zuiderlijke Nederlanden Aureliae folklorica nr. 2
69832: BERGH, G.C. VAN DEN & DIJK, C.H. VAN, - Nederlandse encyclopaedie voor lichamelijke opvoeding en sportieve gymnastiek. (encyclopedie).
69845: BERGH, G.C. VAN DEN - Aesthetische bewegingskunst. Leerwijze en leerstof in Hollandsche turnvaktaal voor gymnatiekvereenigingen. Met een voorwoord van J.H.O. Reys.
15672: BERGH, WILLEM VAN DEN (1850-1890) - Door D. P. D. Fabius.
45422: VAN DEN BERGH, G.C.J.J. (RED.) - Staphorst en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek. (Publikaties over Volksrecht no. V, door het Instituut voor Volksrecht van de K.U. Nijmegen) (23 volksgerichten geanalyseerd door sociologen, anthropologen, juristen en historici).
27763: BERGHUIS, MEJ. M. - Opdat het Christelijk en Godvrezend opgevoed wordt. De noodzaak van een goede opvoeding voor een kleuter in gezin en school. 2e druk.
43784: BERGMANS, WILKO - Jeppe de eilandjongen geschreven door Wilko Bergmans omslag en tekeningen Reint de Jonge 2e druk
45766: BRIAN M FAGAN VERTALING;H J BERGMANS - Waar bleven de schatten van de Farao's over rovers, schatgravers en archeologen
45825: BERGSMA, A. - Wordt de HEERE ons ontfusseld ?
24878: BERGSMA, A. - ''Groot nieuws voor u'' Een ramp voor de kerk.
29043: BERGSMA, A. - Wordt de Bijbel ons ontfutseld?
29055: BERGSMA, A. - Groot nieuws. Een ramp voor de kerk.
27180: BERGSMA, A. - Statenvertaling contra Nieuwe Vertaling
9974: BERK, GAIT L. - De Bertha, de A-Ford en de mannetjes. Onbewimpeld verslag van een boottocht. (door het land van Herman de Man)
13457: BERK-MERTENS, MARIE VAN DEN1 - Hemels handwerkboek.
5728: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het evangelie van Markus.
5730: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Handboek voor de praktische theologie. Catechetiek.
6059: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De pelgrimstocht der menschheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden onder redactie van dr. J.W. Berkelbach van der Sprenkel. (...)
45026: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het evangelie van Markus.
23245: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het evangelie van Markus.
21258: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF. DR. S. F. H. J. - Het Evangelie van Lukas
74897: BERKELBACH V. D. SPRENKEL, DR. J.W. & H. HETTEMA JR. - Grote historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis. Vijftiende herziene druk.Alle 37 kaarten (dubbele en uitslaande) op afzonderlijke stroken vastgezet.
8569: BERKEN, TINE VAN - Kruidje roer me niet. Geillustreerd door C. Koppenol. Derde druk.
43423: BERKEN, TINE VAN - N Wilde wingerd 3e druk. linnen, Ill.: Sluyters, Jan
36026: BERKEN, TINE VAN - Uit logeeren. Een verhaal. Tweede druk. Geillustreerd door Jan Sluyters.
48130: KOLE I A BERKENWOUDE - Nwe Ager enkele aspecten
41238: BERKHOF, PROF. DR. H. EN WARNERS, MEJ. DRS. C.M. - De ongeloofwaardigheid van het evangelie in deze tijd. De gestalte van de gemeente in deze tijd. Horstcahiers nr. 24
25571: BERKHOFF, A. M. - Korte handleiding bij de Geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk. Derde druk. Uitgave van den bond van Chr. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland.
2080: BERKHOFF, A. M. - Leidraad voor de Bijbelsche Geschiedenis. Het Nieuwe Testament, tweede gedeelte. Uitgegeven door den Bond van Christ. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland.
8288: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien, compleet 18 dln. 1949-1963. goed ex
7114: BERKOUWER, G. C. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G. C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
48054: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien, De Heilige Schrift dln 1-2
45292: BERKOUWER, G. C. - Karl Barth en de kinderdoop
50568: BERKOUWER --- KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie - G.C. Berkouwer - Bibliography
15676: BERKOUWER, G. C. - Zoeken en vinden. Herinnneringen en ervaringen.
50579: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk.
72464: BERKUM,AUG.VAN E.A. - Liudger 742-809. De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage Landen. Publicatie nr. 19 van de stichting Comité Oud Muiderberg
77450: GOUARS C L DR BERLIJN - De WEdergeboort bschouwd in vijf lerredenen vertaald doorA Bosman
70114: BERNAGIE, P - De belachchelijke jonker en Studente-leven 1e dr. - (Bibliotheek van Nederlandsche klassieken ; 2).
74258: COTTRET BERNARD - Calvijn Biografie (vertaald door Kornelis Boersma)
76771: NOORDWIJK VAN BERNARD - de erfenis van Kortjakje 250 jaar boekjes vol zilverwerk
74844: IRELAND BERNARD - Vliegdek schepen
46732: COTTRET BERNARD - Calvijn biografie
73017: BERNARDI, J. H. (UTRECHT) (ONDER N.N.) - eenvoudige dichtregele na gelaten
18984: BERNARDSZ, DAAN - Joost Dircksz. onder de vrijbuiters.
8572: BERNEWITZ, ELSA - Stormen over vredig land. Tweede druk.
69860: BAUER J J EN BERREVOETS J M - Lichaamsoefeningen voor de lagere schhol 1 Theorie,oefenstof en les voorbeelden met illusstraties van J deGroote 13 e druk
47932: BERRY, W.GRINTON - EDITOR Men of Faith and Daring
74416: OVEREEM BRAND EN PAASMAN BERT - Het leven vanEvert In de luwte van desnelweg 4e herziendedruk
71677: BENSON BERT - Onderduikers in gevaar, geïllustreerd door Reint de Jonge
74252: KERKHOFFS BERT - Arnhem 1944 Slag van de TEGENslag
75652: COEMAN AL;BERT - Bommen opYerseke Dagboek van de melkboer
70558: BAKKER BERTN - Sjefs eerste luchtreis tekeningen van Willy van de Poll
70228: RATTRAMNE.OU BERTRAM - TRAITE du corps etdu sang DU SEIGNEUR COmpsse en Latin ilya plus dehuit cens ans par Rattramne.ou Bertram Pretre Religieux de Abbaye de Corbir TRADUIT en FRANCOIS avec des remarQus
8575: BERTRAND, H. - Voor koning en vaderland. Een verhaal uit den tijd van koning Frederik Wilhelm I en Frederik de Groote. Naar het Duitsch van Hans von Zobeltitz. Met platen. Derde druk
29291: BERTRAND, L. - Sint Augustinus. Geautoriseerde vertaling in het Nederlandsch door Fransj. Wahlen. verlucht met houtsneden van J. Franken Pzn.
50593: BERTRAND, H. - Een strijd om de schatten van Alva of de watergeuzen in 1572. Geïllustreerd door C. Koppenol. Tweede druk
13241: HOLLEBEN VON H BEWERKT DOOR H BERTRAND - Het zeegat uit. Met Platen
43643: BERTRAND, H. - ''Het zeegat uit.'' naar het duitsch bewerkt door H. Bertrand tweede druk
40971: BERVE, MAURUS. - Die Armenbibel. Herkunft, Gestalt, Typologie. Dargestellt anhand von Miniaturen aus der Handschrift Cpg 148 der Universitätsbibliothek Heidelberg.
47069: BESCH,HANS - Frömmigkeit und Glaube, band 1: Deutung und Wirklichkeit (das bild Bachs im wandel der deutschen kirchen und geistegeschrifte von Hans Besch)
13278: BESSELAAR, HERMAN - Molens van Nederland. Foto's van Aart Klein en Hans Samson en kaarten van F. W. Michels, samengevoegd door Pieter Groot.
9513: BESSELAAR, HERMAN - Langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en België. Met kleurenfoto's van Paul C. Pet.
50598: BESSELAAR, A.J. / DELLEMAN, TH. / E.A. - Altijd bereid tot verantwoording. Kort commentaar op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.2de druk
42446: HET BESTE / RED. - Uit in eigen land met vijftig toeristische tochten door Nederland
48228: BESTEN DEN A - Door het oog van de NAALD
77118: BESTEN, J. DEN - Gods leidingen in het leven van de landbouwer Jannes den Besten, overleden te Doornspijk op 13 september 1868. Door hemzelf beschreven. 3e druk.
71669: BESTEN A. DEN - Gered uit groot gevaar
73166: BETEILIGTE BIESMANN, CASPAR < THEOLOGE > [1639-1714] - Doctrina moralis in brevissimum compendium : ex variis, probatisque auctoribus redacta ... / authore R.P. Casparo Biesman Societ. Iesu theologo editio sevnda
48480: BETLEM, G.JR. - Donny pakt aan ...
42481: BETLEM, GUUS - Het geheim van de vier stenen varkens geïllustreerd G. van Straaten Leeftijd 8-12 jaar
28514: BETLEM, G. - Jacht op Peter Hartman. Door Guus Hartman.
64774: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 13 druk
64775: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 2edruk
44736: RUSSELL BETRAND - Geschiedenis der westerse filosofie in verband met polithieke en sociale omstandigheden van oudste tijden tot heden 13 druk
35027: BETSY - Wie wel doet, wel ontmoed 2e herziende druk
18803: BETSY - Prins Willem van Oranje. De vader des vaderlands. Bij de gedenking van zijn 400sten geboorte dag, 1533-24 april-1933. Voor jong Nederland.
18805: BETSY - Strijd en zegepraal. Het leven van Maarten Luther.
47323: BETSY - het bloemenmeisje
47624: BETSY - de zoon van den visscher het vijfdegebod 2e druk
47625: BETSY - Het gebed van een kind met 12 platen
47694: BETSY - Het verdwaalde Lammetje oor de jongste kinderen der Zondagsschool
39237: BETSY - Weldoen zonder geld.
39230: BETSY - Na dezen verstaan.
41779: BETSY - Samuel
36160: BETSY - Ruim de Steenen weg. Geïllustreerd door O. Geerling. Derde bewerkte druk.
35277: BETSY - Wie had dat gedacht. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Derde, opnieuw bewerkte, druk.
47710: BETSY - Samuel
31014: BETSY - Piet en Pietje. Een vertelling.
75668: BETSY - Wien God bewaart is wel bewaard Geillusstreed door Henk Poeder vierde opnieuw bewerktedum
76914: BETSY - Weldoen zonder geldT met tekenin gen FRans vanNoorden 3e druk
41781: BETSY - Abraham, de vriend van God
41195: PATON JOH ZENDELING DOOR BETSY - Duisternis en licht. Of: De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. Naar het Engelsch voor de kinderen bewerkt door Betsy. Derde druk.
47582: PANTON JOH DOOR BETSY - Duisternis en licht. Of: De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. Naar het Engelsch voor de kinderen bewerkt door Betsy. 2edruk
77490: BETTE, J.C.|BRINK, G. VAN DEN|PAUL, M.J. - Studiebijbel Oude Testament. Bijbelcommentaar EZRA/Nehemia/Ester/Job deel 6
77491: BETTE, J.C.|BRINK, G. VAN DEN|PAUL, M.J. - Studiebijbel Oude Testament. Bijbelcommentaar 1-2 Kronieken deel 5
77492: BETTE, J.C.|BRINK, G. VAN DEN|PAUL, M.J. - Studiebijbel Oude Testament. Bijbelcommentaar 2 Samuel/1-2 Komingen deel 4
77493: BETTE, J.C.|BRINK, G. VAN DEN|PAUL, M.J. - Studiebijbel Oude Testament. Bijbelcommentaar Leviticus/Numeri/Deuteronomium deel 2
163: BEUGEL, G.T. AMSTERDAM - Historisch verhaal der bekeering tot God; benevens de verdere voortleiding op den weg van geloof en Godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter, van G.T. Beugel, op het Loo in Gelderland in 1834 in den Heere ontslapen. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en Godvruchtige aanmerkingen over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door eene overdenking over 1 Joh. 2:28; als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap. Alles door hem zelven beschreven, en ten nutte van 's Heeren volk door den druk gemeen gemaakt.
37951: BEUKEL, A. VAN DEN - De dingen hebben hun geheim. gedachten over natuurkunde, mens en God.
35511: BEUKEL, A. VAN DEN - Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin.
24256: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De leere der waarheid tot Godzaligheid; of volledige verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen: en eene inleidings-leerrede tot dezelve, uitgewerkt en gepredikt door den wel eerwaarden, zeer geleerden en nu zaligen heer Joannes Beukelman, in zyn wel eerwaarde leven, getrouw bedienaar des Godlyken Woords in de gemeintens van Jesus Christus, te Driehuizen, Alblasserdam, Zirikzee, Hoorn, Rotterdam en laatst in 's-Gravenhage. Met een bygevoegde voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink, dienaar des H. Euangeliums in de gemeinte Jesu Christi te Voorschoten.
32841: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - De lijdende en verheerlijkte Immanuël. Deel IV. 2 Hemelvaarts- en 4 Pinksterpredikaties.
50626: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen. Eerste stuk.
48967: BEUKELMAN, JOHANNES (1704-'57, HOORN, 'S-GRAVENHAGE) - Uitgelezene vervolgstoffen uit de H. Schriften, O. en N.Testaments of negentig leerredenen derde stuk. met voorrede F C wijler bijzonder onderwijzer te Middelstum
19109: BEUKER, H. - Leerredenen van wijlen prof. H. Beuker D.D. Met portret. Met een voorwoord door rev. A. Keizer.
35362: BEUKER, H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Bijbelsche Archeologie. Een overzicht van Israels land en levenswijze.
44861: BEUMER SCHEGGET, G. H. TER - karl bart
70577: BEUS, CHARLES DE, LENNEP, DAVID ELIZA VAN - De Hervormde kerk te Heemstede, 1622, 1625-1975, 1977
48642: BEUS, C. DE - De oud-christelijke doop en zijn voorgeschiedenis
25431: BEUS, DR. CH. (E.A.) - Het wondere ambt. Preek 25-jarige ambtsjubileum. Ongepagineerd. ing.
9355: BEUSEKOM, W. VAN - Leer mij ze kennen ... de Stichtenaren. Foto's F. F. van der Werf.
44942: BEUSEKOM G - kerk staat en samenleving.
70494: BEUVELET, MATTHAEO. - Meditationes de Vita Ecclesiastica. , Deductae Potissimum ab Exemplari ejus D.N. Jesu Christo. Summo sacerdote, idiomate Gallico jam pridem conscriptae. .
41484: BEUVING, ANTON. - Vuur aan bakboord! . 202, [1]. blz Gebonden. Geïllustreerd. Eerste druk. Uit de reeks: Zonnebloem-serie. Illustraties: H. Giesen. Jaap gaat naar zee, maakt een storm mee en helpt bij de redding van een zinkend schip in de golf van Biskaje, waarbij hij zijn vriend Karel weer ontmoet.
30663: BEUVING, A. - Onraad op de Croonenburcht.
46998: BEUZEKOM, BAS VAN - Van Watergeus tot Schorpioen. Vier eeuwen Gorcum en de marine . Facetten van Gorcums verleden .
40995: BEUZEKOM, BAS VAN - Van Watergeus tot Schorpioen. Vier eeuwen Gorcum en de marine
30605: BEUZEKOM, A. VAN - Mirco duikt onder.
38597: BEVAN, FRANCES - Het leven van Willem Farel. Naar het engelsch. Met acht platen.
45147: WESLEY JOHANNES DOOR FRANCES BEVAN - Het leven van Johannes Wesley naar het Engelsch Mevr Frances Bevan met vijf olaten
2200: BEVEREN, J. VAN OUDERLING GERF GEN DEN HAAG - De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren.
33465: BEVEREN, J.C. VAN - Om 't eeuwig welbehagen De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee 1836-1986.
74001: LEWIS BEVERLY - Dochters van het verbond (vertaald door Lia van Aken)
71266: LAHAYE BEVERLY - De Christelijke opvoeding, een handleiding voor de individuele begelieding van kindern, vertaald door Andrea Blok
40370: BEVERSLUIS, MARTIEN. - . Aanklacht! . Illustr.: Schaik, Willem van. .
1770: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Deel 1.
37085: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. In Eenige dichtregelen.
34166: BEVERSLUIS, M. - De Zeeuwse Lier. Tweede druk. Een bundel verzen door Martien Beversluis met een voorwoord van Mr. P. Dieleman.
31295: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. In Eenige dichtregelen.
50649: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Ds. L.G.C. Ledeboer en zijne gemeenten. Zijne en hunne geschiedenis tot op heden. Door N.H. Beversluis, ouderling bij de Geref. Gemeente te Middelburg.
7426: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Klacht en Jubel. Deel I en Deel 2, Deel 1: verzamelde geschriften, Deel 2: facetten uit de kerkhistorie rondom ds. N.H. Beversluis. Geschreven door C. de Jongste
1761: BEVERSLUIS, N.H. (1850-1931) - Oude en nieuwe dingen. Zestal predikatiën. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten van Ierseke. Eerste zestal.
75027: BEVERWIJCK, JOH. VAN - Van de Wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Verçiert met Historyen, ende kopere Platen; als oock Latijnsche, ende Nederlantsche verßen van Mr. Corn. Boy. In desen tweeden Druck op verscheyde plaetschen vermeerdert,
75577: BEVERWYCK, JOH. VAN - dSchat der gesontheyt wede druck; met veersen verciert door heer Iacob Cats, ridder, &c. En: Het tweede deel van den schat der gesontheyt. Waer in verhandelt wert, hoe ende op wat manier de verhaelde middelen in elck gedeelte des ouderdoms tot de gesontheyt moeten gebruycky werden.
71416: BEVOORD, CORNELIS VAN (1791 FL.) - Kortstondigheid, vergandkelykheid en ydelheid van s'mesnchen leven in eene redenvoeringe over psalm 39 vs 5,6 door Cornelis van BEVOORD lid van het Utrechtse provinciaal genootschap vann wetenschappen en konsten enz gedrukt voor den auteur en zyn te bekomen by Johannes Wessing Willemsz
74662: ROOST VAN WILLEN BEWERKER (1661-1746) - De Psalmen van DAVID met korte bemerkingen op den historischen geestelijke en zedelijken zin,benevens eenige lofzangen der H Schriftuur,voormnamelijk de gene die volgens de order van den Roomschen Brevier wekelijks in de getyden der H Kerke gelezen werden
44634: BRUIJN PH R F C DE NAAR HET DUITS BEWERKT DOOR - De sprookjes van andersen met twaalf gekleurde platen van WANDA ZEIGENER EBEL
39544: BEYREUTHER, ERICH - Zinzendorf und die sich allhier beisammen finden.
76511: BEYSCHLAG, KARLMANN - Grindriss der Dogmengeschichte. Band I: Gott und Welt, Band II: Gott und Mensch Teil 1, Das christologische Dogma
10919: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Emblemata. Uit het latijn vertaald door Drs. C. L. J. Kooman.
27086: BEZA, THEODORUS (1519-1605); M.E. - Predicatien, over de historie der heerlijcker verrijsenisse onses Heeren Jesu Christi. Ghepredickt ende beschreven, door Theodorum Bezam. Wt de Fransoysche in de Nederlandtsche sprake ghetrouwelijck overgheset door Vincentium Meusevoet, dienaer des Goddelijcken Woordts tot Schagen.
44007: BEZEMER, K.W.L. - De Zuidpool belegerd, de ontdekking van het laatste werelddeel
50662: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog.
35774: BIART, L.1 - Unac de Indiaan. 2e herziene druk, met 8 platen.
50664: BIART, L. - Unac de Indiaan. 2e herziene druk, met 8 platen.
75971: DE KEULSE BIJBEL /DIE KÖLNER BIBEL. - De Keulse Bijbel 1478 / 1479 Die Kölner Bibel. (Biblia). met Dr Prof Dr S van de Woude , de Keulsebijbel/Die Kölner Bibel. 1478 / 1479 in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave
4661: BIBEL (LUTHERBIJBEL) - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Deutsch von Doctor Martin Luther. Nach der Ausgabe von 1545 bearbeitet und mit dem Bilderschmuc des in der Preuß. Staatsbibliothec befindlichen Pergamentexemplars der Ausgabe von 1541, das von Lucas Cranach für den Fürsten Johann II von Anhalt illuminiert wurde, herausgegeben von Hermann Degering. 1. Band.
45248: DE KEULSE BIJBEL /DIE KÖLNER BIBEL. - De Keulse Bijbel 1478 / 1479 Die Kölner Bibel. (Biblia). met Dr Prof Dr S van de Woude , de Keulsebijbel/Die Kölner Bibel. 1478 / 1479 in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave
75614: BIBEL - DIE BIBEL, ALTES UND NEUES TESTAMENT
75616: BIBEL - Elberfelder Bibel mit Konkordanz
17856: REMBRANDT-BIBEL - Rembrandt-Bibel. Zwei Bände mit 240 abbildungen. Altes und Neues Testament. Gewählt und eingeleitet von E. W. Bredt.
45409: FRYSKE BIBEL - Bibel dat hiel hillige skrift bifendsjende al de kano nieke boeken fen it
8514: REMBRANDT-BIBEL - Rembrandt-Bibel. Altes Testament. Band I. En: Rembrandt-Bibel. Neues Testament. Band I. Herausgegeben von E.W. Bredt.
34737: N.N. ABRAHAM BIBEN (1798-1849) - Zondagsboek voor de Huisgezinnen der christenen. Uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen.
74843: BIBKLIA SCHMID, C.BEWERKT DOOR J M L ROLL - BIJBEL voor kinderen schrijver De kersavond. voor huisgezinnen en scholen naar het hoogduitsch bewerk
25336: BIJBEL HERBREW BIBLE - Biblia Hebraica.
75962: BIBILIA LA SAINTE BIBLE - la SAINTE BIBLE Traduite par Lemaistre de SACU Geillustreed met29 staalgravuresmet uitslaande kaart
50667: BIBLE - Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
4869: BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679) - The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
70392: BIBLE- LES PSAUMES MARTIN, DAVID WALLONNE DE DELFT - La Sainte Bible qui contient le Vieux et le Nouveau Testament. Revu sur les originaux par David MARTIN Ministre du s Evangele a UTRECHT Met LES PSAUMES de David mis en vers FRANCAIS revus et approuves par le synode Wallon des provinces unies nouvelle edition
72186: BIBLE REVEREND HENRY SOUTHWELL, RECTOR OF ASTERBY IN LINCOLNSHIRE AND LATE OF MAGDALEN COLLEGE, CAMBRIDGE (ROBERT SANDERS) (NATHANIEL SPENCER) - 200-250 Divine Library containing the sacred text of the old and new testament with the apocrypha at large - illustrated with notes theoligical practical critical and explanatory wherrin the mistranslations are corrected, the seeming contradicrions reconciled the difficult passages explained, and the sacred writings displayed in their genuine purity and luftre the whole forming a complete commentary with practical improvements and general reflections on each chapter adapted to the meanest capacities and calculated to promote the happinefs of christian families by the reverend henry southwell ll d rector of asberty in lincolnshire and late of magdalen college cambridge embellished with one hundered elegant copper images executed from original designs and capital goreign paintings by grignion walker rennoldson taylor &c met een introduction van h. southwell
2158: BIBLE - Bible readings for the home circle. A topical study of the Bible, systematically arranged for home and private study. Containing two hundred readings in which are answered nearly four thousand questions on important religious subjects, contributed by a large number of Bible students. New, revised, and enlarged edition. Illuminated with nearly three hundred beautiful illustrations.
3051: BIBLE - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments, with explanatory notes, references and a condensed concordance. Illustrated with more than nine hundred highly finished engravings.
20812: BIBLE - The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
75345: BIBLE - The Companion bible being the authorized version of 1611 with thestructures and notes critical ex0planatory and sggestive and with 198 appendexes
50669: BIBLE (BROWN, JOHN (1610?-1679) - The self-interpreting Bible, with an evangelical commentary. By the late Rev. John Brown, Minister of the gospel at Haddinton. .
50668: BIBLE - The Holy Bible, according to the authorised version, containing the Old and New Testaments: with original notes, and pictorial illustrations. Volume II.
75363: LA SAINTE BIBLE - LA SAINTE BIBLE traduite sur les textes originaux hebreu et grec
76487: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden. MET ZES KAERTEN VAN STOPENDAAL behorende boj de Keur Uitgave
72314: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
75596: BIBLIA - Le Nouveau Testament c'est-a-direLa nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ + Cantiques pour le culte public recueillis et imprimés par ordre de synode Wallon
75365: BIBLIA - iblia sau sfanta scriptura a VechiuluiSi Noului Testament CuTrimeteri
77254: BIBLIA - Biblis dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. HJaarlem 1777 Waarbij gebHet boek der psal,rm nevens de Gezangen ect de Chr Cath/Formulieren en Gebden der Gereformeerde Kerken Haarlem1787
69766: BIBLIA - Biblis dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. HJaarlem 1782 Waarbij gebHet boek der Spalmen nevens de Gezangen ect de Chr Cath/Formulieren en Gebden der Gereformeerde Kerken Haarlem1777
73371: STATENBIJBEL BIBLIA - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
50678: BIBLIA - Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
75106: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
38089: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagsche spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
34890: STATENBIJBEL BIBLIA (ZNG FLALKKEESCHE BIJBEL HERZIENE STATENVERETALING DOOR DR KUIPER E.A) - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
71894: BIBLIA (LUTHERBIBEL) - Das Newe Testament (Nieuw testament)in het Duits zonder titelblad, met 33 houtsneden van Beham.
44439: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19. met de palmen 1862 en evangelische gezangen1861 met vervolhbundel 1869en de formulieren
70082: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
35445: BIBLIA - Biblia Hebraïca. Ad optimorum codicum et Editionum Fidem recensita et Expressa adjectis Notis Masorethicis aliisque observationibus, nec non versuum et capitum distinctionibus, numeris et summariis Accurante M. Christiano Reinecco. S.S.Theol. Bacc. Consiliario Saxo-Weissenfels. Illustr. Augustei rectore et prof. Publico.
71465: BIBLIA - Biblisa dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de oorspronkelycke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick overgeset. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Door gemeene ordre der kercken van drukfouten verbetert. Waarbij het boek der psalmen 1777
50788: BIBLIA - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ---- Uit drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren Met de noodige daar in gemaakte veranderingen AMSTERDAM J Brandt en zoon 1820- 400 blz METDAARBIJ Evangelische Gezangen. om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervorm Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last de ALLE DE SYNODEN der voornoermde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM P den Hengst en zoon JBrandt en zoon enRutger Hoyman te HAARLEM Johannes Enschede en zonen te GRONNINGEN B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch 1820 424 blz en de catexgismus met eigen geschrift DAVIDS 80 blz
38370: STATENBIJBEL BIBLIA - Bijbel, dat is de gansche heilige schrift enz. enz. met volledige kantteekrningen naar de besteuitgave van Keur
44363: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
66220: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
25841: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
77620: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
77619: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
66230: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
50679: BIBLIA - Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boecken des Oude[!] en des Nieuwen Testaments Title-page New Testament: [Rotterdam], P. Losel, Amsterdam, H. Brandt, D. onder de Linden, O. van Grafhorst, G. de Groot and P. Schouten en compagnie), 1761
36791: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
25698: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]BIBLIA - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
66237: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen. aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
66238: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
25842: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25840: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
25813: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
71434: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66203: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66204: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66205: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66206: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66215: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
66216: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
66217: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
66218: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling met psalmen alle verzen op noten en de formu;ieren
66223: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
66227: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
25811: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
66207: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. Met Psalmen en Formulieren.
66209: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
25744: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
66231: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene orde der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
38095: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H.Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last der hoogh mog-heeren Staten Generael. van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael.Gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619 Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset.Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen aen teeckeningen van de gelyck luydende texten ende nieuwe registers over beyde testamenten ende door gemeene order der Nederlansche Kercken verbetert van Druckfouten en mistellingen die in den eerste druck gevonden werden.
50686: BIBLIA (ZNG FLALKKEESCHE BIJBEL HERZIENE STATENVERETALING DOOR DR KUIPER E.A) - BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
30428: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments, door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duistere plaetsen, aenteeckeningen vande geluck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de testamenten. Ende door gemeene ordre des Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. Met apocriefe boeken.
2909: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H.Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog-Mog. heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden [...] zonder kanttekeningen wel met verwijs tektsten
2095: BIBLIA - BIJBEL dat is de gantsche Heilige Schrifture, bevattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de beste uitgave van Pieter Keur met ongeveer duizend Platen enn Afbeelbingen in authentieke oude spelling.)
72180: STATENBIJBEL BIBLIA - dat is De gantsche H. Schrift, vervattende alle cononyke boeken des ouden en nieuwen testaments door last van de hoog mog, heern staten generael der vereenigde nederlanden en volgens 't besluyt van de synode nationael gehouden tot dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uyt oorspronckelijke talen in onze nederlandsche tale getrouwelijk overgezet met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaetsen en aanteekeningen van de gelijk luidende texten ende door gemeene verenigde kercken van druck fouten verbetert met consent van de ed. groot acht. heeren burgemeesterenvan amsterdam
3053: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.
3056: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments [...] met Concert van de Ed.Gr. Achtbare Heeren Burgermeesteren in Amsterdam. met: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen 1773, Rotterdam by Andreas Losel 1774 en de Evangelische gezangen 1803-1804-1805 te Amsterdam J. Brandt en Zoon, te Haarlem Johannes Enschede en zonen, te Groningen de erven R. J. Schierbeek en de erven de wed. M. van Heyningen Bosch 1849.
30335: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
34720: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
48844: BIBLIA - Biblia sacra. Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctioritate edita, versiculis distincta, et ad fingula capita argumentis aucta. Indeceque Epistolarum & Evangeliorum locupletata.
76685: STATENBIJBEL BIBLIA - BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. met nieuwe Bygevoegde Verklaringe op de duistere plaetsen aentekeningenvan de gelyckluydende Texten en nieuwe Registers over beide de testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Drukfouten en Mistellingen die in den eerste Druck gevonden worden Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.
25690: BIBLIA (KWARTO) - BIBLIA dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet (...)
60311: [LUTHER, MARTIN, 1483-1546]BIBLIA - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
75972: BIBLIA STRAUSS, FRIEDRICH ADOLPH / STRAUSS, OTTO V - Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift in ausgewählten Bildern. Met erläurernden Texte. Mit hundert Bildern und Karten. Die Bildern sind nach Zeichnungen von Halreiter, Vernaz u.A
29031: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
36790: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. .Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgave van Keur,in de tegenwoordige spelling
50688: BIBLIA (KWARTO) - dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijken boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Op last van de Synode Nationaal 1618-19.met de PSALMEN Amsterdam 1837 En GEZANGEN 1837
66229: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments. Door last der hoogh mog: Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de synode nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandsche talegetrouwelickover-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beide testamenten. Ende door gemeende orde der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden. met 6 kaarten van N Visscher
41099: LUTHER BIBLIA - BIBLIA (Kwarto)Dat is, de geheele H. Schrift / behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments; uit Dr. Ms. Lutherus Hoogduitschen Bybel, in onze Nederduitschen taale getrouwelyk overgezet: Met nieuwe zeer keurlyke aanteekeningen, of ophelderingen, accurate Summariën, gelykluidende texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen: geschikt volgens de annotatiën van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas, past. prim. en inspector te Budiszin. Ten dienste van de Christelyke Gemeente / d' onveranderde Augsburgsche confessie toegedaan / in deze Nederlanden.Waarbij: het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan de Onveranderde Augburgsche Geloofsbelijdenis, opnieuw in dichtmaat gebragt,volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. Uitgave te AMSTERDAM by Pieter Meijer, Johannes Strander, en Anthonie Eichirorn. 1779.
75414: STATENBIJBEL BIBLIA . - BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet Met de volledige kantteekeningen naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur in de hedendaagse spelling met ongeveer duizend platen en afbeeldingen
50693: BIBLIA LUTHER, MAARTEN (1483-1546, WITTENBERG).2 - Biblia, die gantze heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments / verteutschet durch Doctor Martin Luther ; Mit lehr-reichen Summarien ... Concorantzen, Chronologey ... das fünffte mahl aufgelegt ... auch anjetzo mit schönen Figuren vermehret
13391: STATENBIJBEL BIBLIA (ZGN. FLAKKEESCHE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING DOOR DR. A. KUYPER E.A.) - dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. Kuyper, onder medewerking van dr. H. Bavinck en dr. F. L. Rutgers. Met gelijkluidende teksten en kaarten.
27981: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
29036: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der hoogh mog. heeren Staten Generael van de vereenighde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelijck over-geset. met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck luydende texten, ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van druckfouten en misstellingen die in den eersten druck gevonde worden.
48247: STATENBIJBEL BIBLIA - Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht , in de jaren MDCXVIII en MDCXIX. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
70084: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 39e jaargang
46690: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 43e jaargang
45394: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 1e jaargang
46685: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 48e jaargang
46686: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 49e jaargang
46687: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 47e jaargang
46688: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 46e jaargang
46689: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 45e jaargang
46692: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken. div auteurs
46693: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken. div auteurs
46694: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken. div auteurs
47513: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken uit div jaargangen
48007: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 37e jaargang
48008: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 38e jaargang
48009: OVERJARIG KOREN BIBLIOTHEEK - Overjarig koren 12 preken 39e jaargang
38383: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Door Den Eerw. E. Bickersteth. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50712: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
846: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50713: BICKERSTETH, E. - Overzigt der H. Schrift, of handleiding tot een nuttig gebruik van den Bijbel. Door Den Eerw. E. Bickersteth. Uit het Engelsch; naar den vijftienden druk.
50714: BIDLOO, GOTTFRIED (1649-1713) - Brieven der gemartelde apostelen. De 3e druk, door den schryver zelf verbetert, en met eene uitlegginge der eigene namen, geschiedenissen, sommige omstandigheden, daar in voorkomende, en titelvaerzen vermeerdert; ook met een brief van den H. Marcus, en eenen van den H. Lucas, zynde naar de nu aangenoomene nieuwe wyze van spelling gedrukt.
56830: HOFSTEDE PETRUS DOOR BIE DE J P DR. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede
40004: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.. deel 4 Heyden-klerk
50718: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. ; deel 2 C-E: 804 blz.;
50716: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Deel 1 A-B: (8) 751 blz.; deel 2 C-E: 804 blz.; deel 3 F-Heyden: 816 blz.; deel 4 Heyden -klerk 786 blz
50717: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland.. deel 4 Heyden-klerk
17960: BIE, J.P. DE / LOOSJES, J. (RED.) - Biographisch woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland. Deel 1 A-B: (8) 751 blz.; deel 2 C-E: 804 blz.; deel 3 F-Heyden: 816 blz.; deel 4 Heyden-Klerk; deel 5 Kleyn-Leyendecker met de laatste aflevering: 794 blz. Begonnen onder de titel Het protestantsche Vaderland. Niet verder voortgezet.
40363: HOFSTEDE PETRUS DOOR BIE DE J P DR. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede
43750: HJ. BIE (E.A) - vier eeuwen Hervormde gemeente huizen
17891: BIEDERMANN, A.E. - Die freie Theologie oder Philosophie und Christenthum in Streit und Frieden. Von A. Emanuel Biedermann.
70653: BIEGER N.K. - Onder de vliegdennen geillustreerd door Pol Dom
75184: BIELEMAN, J. (EINDRED) - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland
40267: BIERENS DE HAAN, J.C. / ANS DE BEKKER (RED.) - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
38136: BIERMAN, JOHANNES (1675-'21 DR.PROF. HERBORN-MIDDELBURG) - Moses en Christus, of tafereel der voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en Zijn Kerke geestelijk toegepast.
48358: WAAL DE ISACAC HERV PRED TE KLEVERSKERKE THANS BIERVLIET - Bouwer Karel of het onwelvoegelijke,ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods Heligen Naam,het vloeken en verwwenschen van zich zelven en anderen een leesboek voor de Jeugd uitgegeven oor de maatschappijtot nut van t algemeen
24523: BIESHAAR, DS. W. - Gedenkboek. 1901-1926. De Gereformeerde zendingsbond na 25 jaren.
23277: BIESHAAR, DS. W. - Zoo Zal! Intreerede over Psalm 51: 17, gehouden in de groote kerk te 's- Gravenhage den 29en september 1920.
9040: BIESHEUVEL, J. M. A. - Een overtollig mens. En andere mensen.
50728: BIESHEUVEL, J. M. A. - Een overtollig mens. En andere mensen.
29060: BIESMA, DS. D. JR. - Kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Utrecht in het kerkgebouw, Wittevrouwensingel 33 gehouden op zondag 7 mei 1961. Onderwerp: De zaligheid is in geen ander.
8482: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door dr. T. Hoekstra. 3e druk.
25717: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door Dr. T. Hoekstra. Derde druk.
50733: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door dr. T. Hoekstra. 3e druk.
50734: BIESTERVELD, P. - Het huisbezoek. Herzien door Dr. T. Hoekstra. Derde druk.
31035: BIESVELDT, P./KUPER, - Kerkelijk handboekje. Bevattende de bepalingen der Nedelandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken.
50736: BIESVELDT, P./KUPER, DR. H.H. - Kerkelijk handboekje. Bevattende de bepalingen der Nedelandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken.
38258: GLORIERIUS CAEF BIJ - Breviarium Romanum Ex decreto Sacro-sancti Concilij Tridentini restitutum, PII V. Pont. Max. iussu editum, et Clementis CIII primum. nunc denuò Urbani PP. VIII auctoritate recognitum.
50773: BIJB - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en vervolgens het besluit van de nationale Synode gehoyen te Dordrechr in de jaren 1618-19 uit deoorsronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezey
38380: BIJBE:L COSTA, ISAAC DA (1798-1860) - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
44518: BIJBEL - BEZA, THEODORUS (1519-1605) - Biblia sacra, sive Testamentvm Vetvs, ab Im. Tremellio et Fr. Ivnio ex Hebræo Latinè redditum, et Testamentvm Novvm, à Theod. Beza è Græco in Latinum versum
50746: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. [...]
3054: BIJBEL - Prachtuitgave voor alle standen, van al de kanonyke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, volgens de Staten-overzetting. Met veertig staalplaten van Nederlandsche graveurs.
74513: BIJBEL - De Statenbijbel in grote letter. O.T. deel 2 Jozua/koningen dln6 ezechiel/maleachi n
41921: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
71954: N N BIJBEL - Zakelijk woordenboek des Bijbels, of verzameling van schriftuurplaatsen, bevattende de grondbeginselen, leerstellingen, vooschriften en feiten der Heilige Schrift, in alphabetische orde gerangschrikt, bewerkt naar de Staten-overzetting, derde druk
50801: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus,Formulieren, en Gebedebn der Gereformeerde Kercken
35376: BIJBEL - Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ, Traduit en François. Selon l'Edition Vulgate, aveq les differences du Grec. Sixieme Edition. Revûë & Corrigée.
15588: BIJBEL - BIJBEL dat is de gansche heilige schrift. Bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mog. heeren. Staten generaal der vereenigde Nederlanden.---1618-1619 INGERIGT OVEREENKOSTIG DE THANS MEEST GEBRUIKELIJKE TAAL EN SPELLING goed gen=keurd door Nederlandsche Bijbel compagnie september 1867
50787: BIJBEL - Geillustreerde Bijbel - De mooiste teksten uit de Heilige Schrift
48498: BIJBEL HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
46553: BIJBEL - Groot nieuwws bijbel vertaling in omgangstaal
46589: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.1951
44696: BIJBEL - Thompson Studien-Bibel Bibeltext nach der Übersetzung Martin Luthers Altes und Neues Testament Revidierte Fassung von 1984
44695: BIJBEL - The Companion Bible. The Authorized Version of 1611 with the Structures and Critical, Explanatory, and Suggestive Notes and with 198 Appendixes.
43106: BIJBEL - BIJBEL of de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken van het oude en nieuwe testament uit de oopspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet ect ingerigt overeenkomstig de thans meest gedruikelijke taal en speeling waarbijHet Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect berijming 1773 met de noodige daar in gebrachte veranderingen (alle verzen op Noten)1840 waarbij Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen ect 1824.
50828: BIJBEL (MINIATUUR BIJBEL) - Het boek der psalmen, Nevens de gezangen. Bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; Door Last van de Hoog M g: Heeren STAATEN GENERAAL der Verenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den Jaare 1773. gekooren, Met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
50833: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
75612: BIJBEL - Paralleleditie. Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling Uitgave van De Nieuwe Bijbel vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap. 1e druk.
40714: BIJBEL - Hebreewse Bijbel
39956: BIJBEL - Novum testamentum. Jesu Christi domini nostri Novum Testamentum ex interpretatione Theodori Bezae impressa cantabrigiae A.D. 1642 in officina rogeri danielis. Psalmi Davidis ex interpretatione tremellii et junii impressa hannoviae a.d. 1624 typis wechelianis
39449: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
74957: BIJBEL - Het BOEK 2e druk
38418: BIJBEL - Staten Bijbel. In 3 delen.
50764: BIJBEL - De Bijbel in Nieuwe vertaling met verklarende aantekeningen Op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. 3 delen. 1. Genesis-Ester.875 Blz. 2.Job- Maleachi. 867 Blz. nieuwe testatment 572
50765: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
50798: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.met Evangelische Gezangen en vervolgbundel
50816: BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
38417: BIJBEL - Staten Bijbel. In 3 delen.
50794: BIJBEL - De kleine beeldenbijbel of het Bijbelsch raadselboek. Woorden in beelden uit de Heilige Schrift en de Apocriefe Boeken.
38206: BIJBEL - Bijbel, Dat is de gansche Heilige schrift. Bevatttende alle de caonieke boeken des ouden en nieuwen Testaments. Etc. etc.
37567: BIJBEL - Printbybel met 246 voorstellinghen der ouden en nieuwen testaments.
50755: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
50756: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
37459: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) - De Schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met Bybelse verklaaringen en stichtelyke verzen. Met het leven van den dichter.
50799: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.met Evangelische Gezangen en vervolgbundel
35080: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz. in driedelen De apocriefe boeken, een apart deel 2e druk1916
50784: BIJBEL - BIJBEL of de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken van het oude en nieuwe testament uit de oopspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet ect ingerigt overeenkomstig de thans meest gedruikelijke taal en speeling waarbijHet Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. ect berijming 1773 met de noodige daar in gebrachte veranderingen (alle verzen op Noten)1840 waarbij Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen ect 1824.
34212: BIJBEL - Statenbijbel Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments, door last van de hoog-meg. heeren staten-generaal der vereenigde Nederlanden, en volgens besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aantekeningen van de gelijkluidende teksten. vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht.
5549: BIJBEL / BECANO, M. - Analogia veteris ac Novi Testamenti in qua primum status veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum novi explicatur. Autore Martino Becano, SocietatisJesu Theologo. Editio postrema curati atissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata.
37792: BIJBEL - Het oude testament en nieuwe testament in zes Nederlandse vertalingen. 3dln O.T. 1 dlnN T
21370: BIJBEL OORT, DR. A. J. (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - Kinderbijbel Naar de Bijbel voor Jongelieden, met medewerking van Dr. H. Oort, Dr. I. Hooykaas en Dr. A. Kuenen. Derde druk. Deel I en II
48930: BIJBEL - Paralleleditie. Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling Uitgave van De Nieuwe Bijbel vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap. ISBN: 9789065392480. Cond./Kwaliteit: Goed.
30342: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. titelprent vermeld 1792 getekent 31maart 1791 H N Hasselaar en H J Coerman Stad Amsterdam 23 febr 1797 274x2 pag waarbij Het boek der psalmen nevens de geangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 AMSTERDAM by .N T Gravius,J Brandt. F C onder de Linden en P Hengst in Compagnie Met deEvangelische GEZANGEN --oplast van alle synoden in de jaren 1803-1804 en 1805 AMSTERDAM bij JAHANNES ALLART 1806 .
29916: BIJBEL- - Het Boek der Psalmen, nevens de Gesangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruijk; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
2966: BIJBEL. - Het Nieuwe Testament of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus [...]
2953: BIJBEL - dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments statenvertaling [...] met Psalmen formu;ieren en kerk ordening 1619 ONVERANDERDE herdruk van stereotype platen van het BRITSCHE en BUITENLANDSCHE BIJBELGENOOTSCHAP
2915: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. [...]
2912: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
2911: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. [...]
28500: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
27558: BIJBEL - Naar de Leidsche vertaling.
37600: BIJBEL - Het boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in de jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Geheel op muziek-nooten met de IIII. Stemmen, tenor, bassus, altus en discant. Alle op de C sleutel gesteld. Geheelop MUZIEK NOOTEN met de 4 STEMMEN Als Tenor,Bassus,Altus en Discant.Alle op de C sleutel gesteld
76886: BIJBEL - CHINESE bib lia
76884: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...] getrouwelijk overgezet met de psalmen op hele uzil=]k noten en formuliern
25334: BIJBEL - Biblia Hebraica.
24655: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
2413: BIJBEL - Geschiedenissen voor onze jeugd. Eerste serie. Zevende druk.
23230: BIJBEL - Vertaling in opdracht van het Nederlandsch BIjbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
23232: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
23229: BIJBEL - Dat is de gansche heilig schrift vervattende al de Kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen testaments, door last van de hoog. mog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.
23223: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. titelprent vermeld 1792 getekent 31maart 1791 H N Hasselaar 274x2 pag waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 AMSTERDAM by J BOUWER en de Wed J RATELBAND 1794 met de H Cath Gedrukt ter Bijbel-drukkerye vann de Erven de Wed J Ratelband en J BOUWER op de Rooze Gragt,Zuyd-zyde
23221: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
26390: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
2284: BIJBEL - Fotogids voor het Oude Testament.
2177: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
2175: BIJBEL. - Het Nieuwe Testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi. ect titelpagina twee pilaren met onderin zicht op Amsterdam acte van concent 12 october anno 1752 J de Huybert Waarbij geb.: Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. 1773, waarschijnlijk 1e druk. + formulieren uuitgeven bij H BRANDT.D Onder de Linden. PSchouten/de Wed O vabn Grafhorst/J de Grooten Coompagnie
2149: BIJBEL - Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
2148: BIJBEL - The holy scriptures of the Old Testament. Hebrew and English.
36521: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
50835: BIJBEL- - Het Boek der Psalmen, nevens de Gesangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruijk; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
34717: BIJBEL - Katholische Bibel. Das ist die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testament, enz. met Katholischer Biblischer Catechismus enz.
34892: BIJBEL (HENRY, MATTHEW (1662-1714)) - The Family Devotional Bible by the Reverend Matthew Henry.
50832: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz. in driedelen De apocriefe boeken, een apart deel 2e druk1916
50738: BIJBEL - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
50779: BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Op last van de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de nationale synode gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
50781: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken des OUDEN en NIEUWEN TESTAMENTS op last van deStaten Generaal der Vereenige Nederlanden en volgens hret besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-19 uit de orspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouw overgezet uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met daarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884
50761: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
50762: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
39448: BIJBEL, - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des oude en nieuwen testaments enz.. Met voorwoord Prof G WISSE
50792: BIJBEL - Dat is, de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. op last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en vervolgens het besluit van de nationale Synode gehoyen te Dordrechr in de jaren 1618-19 uit deoorsronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezeT
50803: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. waarbij Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van1773 met de H Cath met Evangelische GEZANGEN
23548: BIJBEL - The Holy Bible, containing the Old and New Testaments translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty's special command. Appointed to be read in churches. .
77253: STAPHORSTER BIJBEL - BIBLIA dat is de gantsche Heylige Schrifture,vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments ......uyt de Oorspronkelyke Talen in onse Nederlandtsche Tale getrouwelyck over geset... door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael en met Het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland net de formulieren .
71875: BIJBEL - Het nieuwe testament. Ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Jesu Christi door last van de H.M Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal, Gehouden in den Jaaren 1618-1619 te Dordrecht. AMSTERDAM den Hengst en zoon erven wed F G Onderderlinde HAARLEM Enschede en zoon waarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland uit de berijming van 1733 AMSTERDAM Ned Bijbel Comp by J. Brandt F C onder de Linden en P Hengst HAARLEM Enschede en zoon 1827 waarbij de Evangelische gezangen oplast van alle synoden in de jaren 1803-1804 en 1805 J. Brandt F. C. Onderdelinden en P. Hengst Haarlem enschede en zoon
41294: BIJBEL - dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanoijke boeken des OUDEN en NIEUWEN TESTAMENTS op last van deStaten Generaal der Vereenige Nederlanden en volgens hret besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-19 uit de orspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouw overgezet uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap met daarbij het boek der psalmen nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik Nederlandsch Bijbelgenootschap 1884
18221: BIJBEL - COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen Deel 1: Genesis - Esther Deel 2: Job - Maleachi Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg. Deel 5: De Evangelische Geschiedenis , van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan zijn laatste opgang naar Jeruzalem. Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané. Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart. Deel 8: De Handelingen der Apostelen. Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.
70116: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) EN SPINNIKER, - De ZEDELYKE en Stichtelyke GEZANGEN van JAN LUIKEN Op nieuws Vermeerderd met Lof en oordeel van de werken der bramhertigheid
45411: BIJBEL HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
3725: BIJBEL - Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der voorgenoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. met lijst der gezangen.
50745: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments [...]
21162: PARALLLEL BIJBEL - STATENVERTALING en Het BOEK .derdedruk
50741: BIJBEL - Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.
50759: BIJBEL - Biblia Hebraica.
50744: BIJBEL - BIJBEL, dat is de gansche heilige Schrift, bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. [...]
50758: BIJBEL - Het boek der psalmen, nevens de gezangen, bij de kerken van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen.
5126: DELFTSE BIJBEL - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met ,,De Delftse Bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977 van Prof. Dr. C.C. de Bruin.
34894: BIJBEL - Orde der texten, zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen en over het lyden van Christus voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsteldam, gepredikt worden. Met byvoeginge van de gelykluidende texten der euangelisten, en van die propheetische, waar op in den text geweezen wordt.
31457: BIJBEL - Miniatuurbijbel The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Translates out of the original Tongues. And with the former Translations diligently compared and revised, by his Majesty's special command. Pointed te vbe read in Churches. Printed by autority.
38505: BIJBEL - Het oude Testament (...)
77626: BIJBEL LUIKEN, JAN (1649-1712) EN SPINNIKER, - De ZEDELYKE en Stichtelyke GEZANGEN van JAN LUIKEN Op nieuws Vermeerderd met Lof en oordeel van de werken der bramhertigheid 1-16 blz blz 17 in copy
50753: BIJBEL - Dat is de gansche heilig schrift vervattende al de Kanonijke boeken des Ouden en Nieuwen testaments, door last van de hoog. mog. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden.
23236: BIJBEL - Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de canonieke boeken des ouden en nieuwen testaments.
23238: DE BIJBEL - De Geillustreerde bijbel. in 6 banden.
28258: BIJBEL - De Bijbel in Nieuwe vertaling met verklarende aantekeningen Op last van het Nederlandsch Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt. 3 delen. 1. Genesis-Ester.875 Blz. 2.Job- Maleachi. 867 Blz. nieuwe testatment 572
36520: BIJBEL HOET, HOUBRAKEN EN PICART. - Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testament. en andere boeken bij de heilige schrift gevoegt. Met beschrijving uitgebreid.
40322: START BIJBEL - een keuze uit het nieuwe testament geilustreerd door Anj Mutsaars
71713: BIJBEL - Het Nieuwe Testament.ofte alle boecken des nieuwen verbonds ect Bij Nederlandsche bijbel Compagnie te Amsterdam J Brandt en zoon en P. Proost te Haarlem Johannes Enschede en zonen
71711: BIJBEL 'SOPHIABIJBEL' - 'SOPHIABIJBEL' Bevattende al de boeken der heilige schrift volgens de Staten-overzetting - - Namenlijst, 31 pp., Register Oude Testament XLIC pp., Oude testament 1210 pp., Register Nieuwe Testament XXIV pp., Nieuwe Testament 398 pp., Apocriefe Boeken 277 pp . Met opdracht aan Hare Koninklijke Majesteit Sophia Frederika Mathelda, Koningen der Nederlanden geboren prinses van Wurtemberg
2091: BIJBEL IN DE NIEUWE VERTALING VAN HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP. - Met verklarende kanttekeningen.
77257: BIJBEL NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP. - Bijbel. Het Oude Testament. In de Nieuwe Bijbelvertaling - Bijbel, De deuterocanonieke boeken. Het Nieuwe Testmant. In de Nieuwe Bijbelvertaling - Bijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Toelichten Met alle prenten van Gustave Doré.
48375: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP - Start Bijbel ,.5e Uitgebreide Druk. Ill.: Mutsaars Anjo. Bijbel,
74677: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP - Start Bijbel ,.6e (na 5e e Uitgebreide) Druk. Ill.: Mutsaars Anjo. Bijbel,
42220: BIJL, ANNE VAN DER MET VERNE BECKER - De roeping
47070: BIJL, DRS. C. - Leren Geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
43288: BIJL, S. - Kanaries. tekst: S. Bijl tekeningen: Joh. Lentink
42542: BIJL, JAN VAN DER, ZWAARD WILMA VAN DER - Op goede grond Bijbelliederen voor jongen kinderen.
38019: BIJL, A.P. - Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
18609: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50853: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50854: BIJL, A.P. - Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.
50855: BIJL, C - Leren Geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis
50852: BIJL, A. J. VAN DER / DIJKE-REIJNOUDT, P.A.J. VAN - Op het eerste gezicht. Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.
50856: BIJL, C. - Leren geloven. Een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 6e druk
50858: BIJL, P. VAN DERVO - Uit zijn volheid I. Door Van der Bijl Predikant der Gereformeerde Gemeente te Uddel.
20842: BIJL, P. VAN DERVO - Uit zijn volheid I. Door Van der Bijl Predikant der Gereformeerde Gemeente te Uddel.
73768: BIJL DRS. C. - Wat het geloof verwacht, Het apostolicum volgens de Heidelbergse Catechismus zondag 8-24
50859: BIJL, S. - Kanaries. tekst: S. Bijl tekeningen: Joh. Lentink
50870: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
50872: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der Getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden geteekend in Hebreën 11.
50862: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11.
50873: BIJLEVELD, DS. W. - De Heere regeert. Tijdpredikatie.
33494: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der Getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden geteekend in Hebreën 11.
33515: BIJLEVELD, DS. W. - De Heere regeert. Tijdpredikatie.
32190: BIJLEVELD, DS. W. - Levenswijsheid.
32192: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
32193: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
32186: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. Voorbereiding. Heilig Avondmaal. Nabetrachting. gehouden op zondag 23 en 30 oktober 1938.
32187: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
32183: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
50869: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. schriftoverdenkingen over de geloofshelden.
31510: BIJLEVELD, DS. W. - Twee dankdagpreken. Eem gebed om Godsverheerlijking.
31511: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preeken. Voorbereiding Heiligavondmaal nabetrachting.
31079: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11.
50863: BIJLEVELD, DS. W. - Twee dankdagpreken. Eem gebed om Godsverheerlijking.
50871: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. van Ds. W. Bijleveld. Voorbereiding, Heilig Avondmaal, Nabetrachting. Gehouden op Zondag 23 en 30 October 1938.
50861: BIJLEVELD, DS. W. - De wolk der getuigen. Schriftoverdenkingen over de geloofshelden, geteekend in Hebreën 11.
50868: BIJLEVELD, DS. W. - Levenswijsheid.
50864: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preeken. Voorbereiding Heiligavondmaal nabetrachting.
50865: BIJLEVELD, DS. W.B - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
50866: BIJLEVELD, DS. W. - Laatste preken. Voorbereiding. Heilig Avondmaal. Nabetrachting. gehouden op zondag 23 en 30 oktober 1938.
50867: BIJLEVELD, DS. W. - Beekjes der rivier. 12 meditaties.
44004: BIJLMER, H.J.T.`, - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
50874: BIJLMER, H.J.T.`, - Naar de Achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nederlands Nieuw Guinee.
50880: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
5724: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. 2e herziende drukl
6936: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. Derde druk.
47867: BIJLSMA B L ( H J BUSCHENHENKE) - Uit het leven van Koning David met zestien gekleurde platen nar schilderijen van H J Buschenhenke
50878: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. Derde druk.
50876: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
50877: BIJLSMA, R. - Kleine Catechetiek. Door dr. R. Bijlsma, buitengewoon hoogleraar te Brussel. 2e herziende drukl
28155: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
25424: BIJLSMA, R. - Wie een oor heeft, die hore....! Prediking van ds. R. Bijlsma ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant der Ned. Herv. Kerk, gehouden in de Oude Kerk te De Bilt in de morgendienst van zondag 26 juli 1959.
50875: BIJLSMA B L ( H J BUSCHENHENKE) - Uit het leven van Koning David met zestien gekleurde platen nar schilderijen van H J Buschenhenke
18191: BIJLSMA, R. - Aan de basis Handboek voor de bijbelles op de basisschool 1: Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde druk.
50879: BIJLSMA, R. - Aan de basis Handboek voor de bijbelles op de basisschool 1: Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde druk.
50881: BIJLSMA, R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles. Tweede, verbeterde en aangevulde, druk.
50883: BIJLSMA, TJ., ET AL. - De Tempel van Jeruzalem. Beeldvorming door de eeuwen heen.
1341: BIJLSMA, R. - Kleine catechiek door dr. R. Bijlsma, emiritus hoogleraar. zesde druk.
50884: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
34400: BIK, B.E.J.HERSTELD EVANG LUTH PRED TE ENKHUIZEN - Het boek met de zeven zegelen. Radiopredikatie.
76976: BIKKER T - De HERVORMDE KERK van LEXMONF
14878: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Vermaking.
25858: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - De dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk. Met een uitzondering van eenige stichtelijke dichtstukken, naar tijdsorde gerangschikt en met vele ophelderende aantekeningen uitgegeven door Dr. J. van Vloten. Benevens als inleiding ''de voorlezing'' over Bilderdijk door Dr. Nicolaats Beets.
71458: BILDERDIJK MR. W. - Nieuwe mengelingen, eerste deel ,tweede druk
50897: BILDERDIJK, WILLEM, - Perzius Hekeldichten vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.
3415: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Poëzij. Vierde deel.
4282: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Perzius hekeldichten, vrij en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door mr. Willem Bilderdijk.
38475: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - De dichtwerken van Bilderdijk. In 15 delen en De mensch en de dichter Willem bilderdijk eene blz tot keninis van zijn leven,karakter r=en schriften. (Compleet 16 del)
70140: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Wit en rood. Door mr. Willem Bilderdijk, en vrouwe Katharina Wilhelmine Bilderdijk.1e deel
11412: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Poëzie, derde en vierde deel. Derde deel: blz. 1 - 111. (1803) en Vierde deel: blz. 113 - 228 blz.(1807)
50890: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Poëzie, tweede deel
16314: BILDERDIJK, MR. WILLEM (1756-1831 AMSTERDAM-HAARLEM) - Vermaking.
19866: BILFINGERI, G.B. - Ill. viri Georgii Bernhardi Bilfingeri Dilucidationes de Deo anima mundo et generalibus rerum adfectionibus contractæ. Cum variis luculentis accessionibus in usum studiosæ iuventutis ex lectionibus academicis edidit I.V.S. P.P.T.
50899: BILFINGERI, G.B. - Ill. viri Georgii Bernhardi Bilfingeri Dilucidationes de Deo anima mundo et generalibus rerum adfectionibus contractæ. Cum variis luculentis accessionibus in usum studiosæ iuventutis ex lectionibus academicis edidit I.V.S. P.P.T.
74006: MYERS BILL - Als het laatste blad valt
71377: WATTERSON BILL - The authoritive Calvin and Hobbes
71372: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes enfin seuls tome 13
71371: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes on est fait comme des rats tome 14
71370: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes va jouer dans le mixer tome 14
71368: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes en avant tete de thon tome 2
71369: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes va jouer dans le mixer tome 14
71365: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes faites place á Hýperman tome 16
71366: WATTERSON BILL - Calvin et Hobbes adieu, monde cruel tome 1
71350: WATTERSON BILL - The esstential Calvin and Hobbes foreword by Charles M. Schulz include cartoons from Calvin and Hobbes and Somtehing Under the Is Drooling
61448: MYERS BILL - Soul tracker
70655: BINDBERGEN E.J. VAN - Peter Brons geillustreerd door Jan Veenendaal
45300: BING, VALENTYN + UBERFELDT, JAN BRAET VON UBERFELDT - Regional costumes of the netherlands Drawn from Life.. Valentyn bing and Braet von ueberfeldt
44746: (BUBER, MARTIN) BINGER, JULIETTE (ED. - ) Martin Buber. Zijn leven en zijn werk. Introduced by W. Banning. .
24114: BINGMAN, A. - Ongewenst bezoek. Kamerstukje in één bedrijf. Voor 2 dames en 1 heer.
50901: BINGMAN, A. - Ongewenst bezoek. Kamerstukje in één bedrijf. Voor 2 dames en 1 heer.
56504: HERDER DE H. LITH VAN H.A. BINK A.J.J. - Trams En Tramlijnen Stoomtrams in Het Centrum Van Nederland
44336: HERDER DE H. LITH VAN H.A. BINK A.J.J. - Trams En Tramlijnen Stoomtrams in Het Centrum Van Nederland
71812: BINNERTS, A., (RED.) - Doopsgezind jaarboekje.voor 1906 met foto Matthias van GEUS
71813: BINNERTS, A., (RED.) - Doopsgezind jaarboekje. 1938 38e jaargang met 4 foto,s
50902: BINNEVELD,J,M,W. - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. 1e druk
38160: BINNING, HUGH (1627-'53) - Des zondaars heiligdom zijnde veertig leerredenen of verhandelingen over het achtste hoofdstuk van den brief van Paulus aan de Romeinen. Vertaald en uitgegeven door J. Koelman. Tweede druk
4685: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
50912: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV Predikatiën; door mr. Hugo Binning: In leven Dienaar des H. Evangelies te Govan in Schotland. Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning. (...)
50913: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en Toegeëigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk.
48966: BINNING, HUGH (1627-'53) - Des zondaars heyligdom. Of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden aan de boetvaerdige en gelovigen, onder 't Euangelium, in veertig predikatien over Rom. VIII. vers 1 tot 15. Door mr. Hugo Binning; en uit het Engelsch in't Nederlands vertaalt, door Jacobus Koelman, dienaar des H. Evangeliums. Opnieuw uitgegeven onder toezigtvan J Nieuwland met een voorwoord van J W Felix
50910: BINNING, HUGH (1627-'53) - De vernederinge des herte, voorgesteld in twaalf boet-predikatiën, gedaan bij verscheide plechtige gelegentheden. Uit het Engels vertaalt door Jan Ross.
40009: BINNING, HUGO (1627-'53) - Ettelijke gronden der christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk gebragt, in XXV Predikatiën; door mr. Hugo Binning: In leven Dienaar des H. Evangelies te Govan in Schotland. Uit het engelsch vertaald door Jacobus Koelman, (...) Vermeerderd met het leven en sterven van Mr. H. Binning. (...)
73379: BINNING, HUGH (1627-'53)SD VERTALER JACOBUS KOELMAN (1633-95 TE SLUIS - De ware gemeenschap met God en de geloovigen, gegrond in de verzoening van Jezus Christus, in XXXIII predikatiën, over 1 Joh. I: 1-10 en II: 1-3; alsmede de Rotssteen, Wiens werk volkomen is, over Deut. XXXII: 4,5; ook nog de dierbaarheid van Gods nabijheid, uit Ps. LXXIII: 28, door mr. Hugo Binning, in leven dienaar des H. Evangelis te Goran, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Jacobus Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluis in Vlaanderen. Met eene voorrede over de opregte liefde tot den Heere Jezus; vermeerderd met geestelijke gezangen, tot roem der vrije genade.
50904: BINNING, HUGH (1627-'53) - Ettelyke gronden van de Christelyke religie, klaarlyck geopent, en sonderling tot de practijck gebracht. Vertaelt door Jacobus Koelman, leraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. Den tweeden druck.
17857: BINNING, HUGH (1627-'53) - Keurstoffen. Eerste en tweede bundel practicale predicatiën. met korte levensschets van de vertaler C B van Woerden sr te Zeist
30125: BINNING, HUGH (1627-'53) VERTALER JACOBUS KOELMAN (1633-95 TE SLUIS - Ettelijke gronden van de christelijke religie, klaarlijk geopent en zonderling tot de praktijk overgebragt door mr. Hugo Binning: In zyn leven dienaar des Euangeliums tot Goven in Schotland. Vertaalt en toegeëigent aan de studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge schoolen, door Jacobus Koelman. In zyn leven, leeraar der gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene levens beschryvinge van den autheur. Waar agter twee brieven gevoegt zyn: de eerste, over der vromen wandel met, en onkennise omtrent God. En de andere over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde druk.

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14