Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
62873: OOR, M.A.J. VAN 'T; KEMPERMAN, N.W.M. - Tiel. Zo was het
62882: OORDT, Ds. J.R. van - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
62881: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
22493: OORDT, Ds. J. R. van - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
22512: OORDT, Ds. J. R. van - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen door ds. J.R. van Oordt, pred. der Geref. Gemeente te Zeist.
22491: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
22492: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
19801: OORDT, Ds. J. R. van/ HOFMAN, M. / FRAANJE, Ds. J. Gerf Gem pred te Barneveld/ KERSTEN, G. H. - Gedachtenisredenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der Geref. Gem. in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam.
36336: OORDT, Ds. J.R. van - De Gedachtenis des Rechtvaardigen tot Zegening. Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J.R. van Oordt. Met een voorwoord van Ds. G.H. Kersten.
17938: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
62875: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede. Uitgesproken op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambsbediening. 23 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij Geb. Verkregen hulpe. Gedachtenis-predikatie van Ds. J.R. van Oordt Gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met toespraken van Ds. M. Heikoop, Ds. G.H. Kersten, Ds. J. Fraanje. 21 blz. De Banier, Rotterdam. Waarbij geb.: Het sterven en de ter aardebestelling van Ds. H. Kieviet Jacz. In leven pred. bij de Geref. Gemeente te Veenendaal. Overleden 16 juli 1928. zesde druk. 13 blz. Fa. W. Boekhoven & ZN., Sommelsdijk.
62880: OORDT, Ds. J. R. van - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
62879: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - Verkregen hulpe. Gedachtenis predikatie van van Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag. Met portret.
62877: OORDT, Ds. J. R. van - Een christen in leven en sterven onder de leiding des Heeren. Tweetal leerredenen.
62878: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
33565: OORDT, Ds. J. R. van . Pred Gerf Gem - De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. J. R. van Oordt in leven Pred. der Ger. Gem. te Zeist. Met een voorwoord van Ds. G. H. Kersten.
21791: OORDT, Ds. J. R. van - Een ootmoedige erkenning van Gods daden. Gedachtenisrede uitgesproken door van Oordt. Op 22 September 1937, ter gelegenheid van zijn 40- jarige ambtsbediening.
35461: OORT, Teunis van - Omdat Gij 't hebt gedaan. Beschrijving van een veelbewogen leven.
58051: Kalthoff A Dr. -- Oort H L Dr, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
62883: OORT van J - Het evangelie van Judas
62884: OORT, Dr. H. - De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan. 2 Delen.
62886: OORT, Dr. J. van - Augustinus. Facetten van leven en werk.
62887: OORT, Dr. J. van - Bij God leeft ons goed. Bidden met Augustinus. Vertaling en toelichting door Dr. J. van Oort.
62888: OORT, H. - Platen-Atlas tot opheldering van Bijbelsche Oudheden. Met medewerking van dr. G. Wildeboer.
47001: Kalthoff A Dr. -- Oort H L Dr, - De nalatenschap van Schleiermacher aan onzen tijd Godsdienstige toespraken Vertaald onder toezicht en met eene inleiding van dr.H L oort te Utrecht
76371: OORT, Dr. J. van - Augustinus. Facetten van leven en werk.
16227: OORT, Dr. J. van - Augustinus. Facetten van leven en werk.
24775: OORTHUIJS C.Bzn., Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
32769: OORTHUIJS, G.C. Bzn. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
37534: OORTHUIJS, Dr. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
20570: OORTHUIJS, Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62890: OORTHUIJS, Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam). - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62889: OORTHUIJS C.Bzn., Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam) - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62891: OORTHUIJS, Dr. G. - Het genadeverbond en wie er toe behooren.
62892: OORTHUIJS, G.C. Bzn. - Het genadeverbond en wie ertoe behoren. Ned. Herv. Predikant te Amsterdam.
15626: OORTHUIJS, Dr. G. (Ned. Herv. Predikant te Amsterdam)./ KROMSIGT, Dr. P. J. - Grondslag en wezen der kerk.
5894: OORTHUYS, G.l - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Herdruk ingeleid door prof. dr. O. J. de Jong.
62894: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidenbergsche Catechismus: een leerboek voor onzen tijd.
62899: OORTHUYS. Dr. G. - De leer der praedestinatie.
39202: OORTHUYS. Dr. G. - De leer der praedestinatie.
15192: OORTHUYS, G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge.
62900: OOSHOEK,s - ENCYCLOPEDIE VIERDE DRUK 15 DLN plus 2supplementen
62905: OOSTDIJK, INGE - Van kind tot kind over godsdienstige opvoeding tweede druk
19567: N.N. OOSTDONGERADEEL. - Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs in de gemeente OOSTDONGERADEEL.
62906: OOSTEMDORP H E - HEILOO Geschiedenis en verklaring van de straatnamen 2e verbeterde druk
22753: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
14179: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Gods oordelen over Nederland en een Bijbelse toekomstverwachting.
62918: OOSTEN, W.H. - Ligt het doctoreeren op de lijn der ontwikkeling onzer Theologische School? Referaat gehouden op den theologischen schooldag te Kampen 8 juli 1914 door ds. W.H. Oosten te Scheveningen.
62910: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Woordt de waara chtige en volkomen leer der zaligheid in deChristelijke Kerk alhier geleerd? een veantwoordin in ver bnd met de Heilige Doop verslag van gesprek met de Kerkraad van Staphorst onder leidingvan Ds A J Wijmalen
62911: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Leer, orde en verwachting der kerk.
62912: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - enkele eenvoudige oefeningen voor rechtvaardigen eb goddeloyen de roepingßde rechjtvaardigmakingßhet huwelijkß kerk en maatschappij en onye jonge mensen.
62914: OOSTEN, W.C.S. van 't - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
62916: OOSTEN, W.C.S. van 't - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
62917: OOSTEN, W.C.S. van 't - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren. Waarbij gebonden: Langs 's levens slingerpaden. Hoe de raad des Heeren heerlijk volbracht werd in het leven van een Zijner kinderen. Verhaal uit het christelijk leven. Waarbij gebonden: De hand des Heeren. Eenige bekeeringsverhalen en andere geschiedenissen. Opnieuw uitgegeven door de redactie van de Vriend van Oud en Jong.
14181: OOSTEN, G. van te Staphorst vrije reizende voorganger - Leer, orde en verwachting der kerk.
37313: OOSTEN, W.C.S. van 't - Langs 's levens slingerpaden. Verhaal uit het christelijk leven.
14183: OOSTEN, Ds. L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
14178: OOSTEN, W.C.S. van 't - Gods Wegen zijn wonderbaar of Menschelijke Dwaasheid en Goddelijke Erbarming. Een verhaal uit het leven van een zwaar beproefd kind des Heeren.
38093: OOSTERBAAN, Liek - Huisje bij de molen.
35472: OOSTERBEEK, Willem - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen. De zwarte kousenkerk
62921: OOSTERBEEK, Willem - Gordel van God. Een voettocht langs 's Heeren wegen.
35796: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, Annie/ - De verte roept
62922: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, Annie/ - de verte roept
42002: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht van Marie dl. 1. Het Oever / De verte roept. dl. 2. het bittere erfdeel dwaaltocht naar het geluk.deel 3 geef ons antwoord/aanvaard het leven
44578: OOSTERBROEK-DUTSCHUN, ANNIE - Het geslacht Alving 2 Het laatste woord / wie zoekt en niet vindt
23095: OOSTERHOF, O. N. - Isaäc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
62923: OOSTERHOF, O. N. - Isaäc da Costa als polemist. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige godgeleerdheid, op gezag van den rector Mr. A. Anema. (Diss.)
40744: OOSTERHOFF, Ds. B.J. - De Noodzakelijke voorwaarde voor een blijvende Vereeniging
62925: OOSTERHOFF, Wilmos - Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Een metahistorische benadering van het Midden-Oostenconflict.
48566: OOSTERHOFF, B. J - Rede Gehouden op de Theol. schooldag der Christ. Geref. Kerken te Apeldoorn, 9 Juni 1949
62924: OOSTERHOFF F.G. - Leicester and the Netherlands 1586-1587
62926: OOSTERHOUT, R.A. - De Fransche omwenteling. Aan het Nederlandsche volk verteld.
62941: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even
62943: OOSTERHUIS, R. A. B. - gedroomde God
47431: OOSTERHUIS, HUUB - Dan zal ik leven teksten voor uren alleen
62940: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe Wereld
47432: OOSTERHUIS, HUUB - En ik zag: Een nieuwe Wereld
41475: OOSTERHUIS, TON - Ridders Prinsen en Koningen. Verhalen over de Oranjes. 2e druk
47434: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even
45040: OOSTERHUIS, R. A. B. - gedroomde God
2643: OOSTEROM, E. van (te Benschop) - Ernstige critiek op de nieuwe Bijbelvertaling. Tweede verbeterde uitgave.
23252: OOSTEROM, Ernst van Jzn. - Boerenbruiloft.
62945: OOSTEROM, T. van - Het Nationaal Luchtvaartlabaratorium te Amsterdam. Organisatie, werkwijze en inrichting van ons natiole instituut voor technisch-wetenschappelijke voorlichting op luchtvaartgebied.
74024: OOSTEROM DRS B. - Kernteksten uit de gelijkenissen
39608: Oosterwijk Bruyn, W. van - Uit de dagen van het Reveil. Persoonlijke herinneringen en De vrienden van Isaäc da Costa
14185: OOSTERWIJK, Jacob - BRIEVEN van en aan Jokob Oosterwijk WAARBIJ HUNTINGTON BRiefwisseling Steenuilen Nachtegaal
14196: OOSTERWIJK, Jacob - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a.
62946: OOSTERWIJK BRUYN, W. van - Het Reveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der Christelijke vrienden te Amsterdam.
62949: OOSTERWIJK, Jacob - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk e.a. Overleden te Nieuw-Lekkerland den 2en December 1896.
62951: OOSTERWIJK, Jacob. e.a. overl te Nieuw Lekkerland 1896 - Brieven van en aan Jacob Oosterwijk. met voor woord van Teunis van Dimmelen
41811: OOSTERZEE, J. J. VAN - Uit mijn troostbijbel iets voor stillen in den lande
3961: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. Tweede druk.
22125: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein- Azie. Waarbij: Een geopende deur en vele tegenstanders. (1855) Waarbij: Natuur en Schrift. Twee leerredenen. (1855)
62965: OOSTERZEE, J.J. van - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de zeven Gementen van klein-Azië.
77175: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. 1e druk
62962: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Het jaar des heils : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
62960: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Het jaar des heils : levenswoorden voor iederen dag : een christelijk huisboek
62961: OOSTERZEE, Dr. J.J. - Zestal leerredenen.
62963: OOSTERZEE, J. J. VAN - Uit mijn troostbijbel iets voor stillen in den lande
62953: OOSTERZEE van J J - JACQUES SAURIN eene bladzijde uit decgerschiedenis der kanselwelsprekenheid
62954: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - De Heidelbergsche Catechismus. In twee en vijftig leerredenen. Tweede druk.
62959: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - FEESTBUNDEL leerredenen
62957: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein- Azie. Waarbij: Een geopende deur en vele tegenstanders. (1855) Waarbij: Natuur en Schrift. Twee leerredenen. (1855)
62955: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Al de leerredenen. In 10 dln. Geb in org. halflinnen banden, met goudtitel. Ca. 4000 blz.
62956: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Al de leerredenen. 1 feestbundel deel2 vrijestffen O T deel 5en 6 vrijestoffenNT deel 7 en deel 8 vrijestoffen N T deel 9 stemmem van patmos deel 10 tijdpreken en gelegenheids leerredenen deel3-4 otbreken
24081: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - FEESTBUNDEL leerredenen
36875: OOSTERZEE, Dr. J.J. - Zestal leerredenen.
17508: OOSTERZEE, Dr. J. J. van (1817-'82, prof. te Utrecht) - Al de leerredenen. Vijfde deel.
62966: OOSTRUM, W.H. van - In nood - doch gered. Historische verhalen voor jong en oud door W.H. van Oostrsum. Met voorwoord door ds. J. Karens te Opheusden.
62967: OOSTVEEN, MIA VAN [ILLUSTR.]. - Dit is 't verhaal van mensenhart. (1e Druk) .
62968: OOSTVEEN, W. F. - Een oproer te Amsterdam
62969: OOSTVEEN, W.F. - Uit de portefeuille. Leesboek voor de lagere school. (Het negende van de eerste serie) Tweede druk.
75665: OOSTVEEN W R - NIET GEZOCHT en TOCHGEVONDEN Een Sneeuwman derdec druk
14177: OOSTVEEN, W.F. - Uit de portefeuille. Leesboek voor de lagere school. (Het negende van de eerste serie) Tweede druk.
76418: HOF op W J - TEELLINCK de vader van de nadere Reformatie
77436: Dr. W.J. op' t Hof e.a. - Dordrechts erezuil herdacht en herleefd.
34035: OPDENBROUW, Jenneke Cappelle aan de Ijssel 1910-1947 - Nagedachtenis van Jenneke Opdenbrouw, geboren 8 Juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
62972: OPEL - Opel in Nederland
62976: OPHEMERT, C. van - Jennie's Geranium. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. Tweede druk.
62974: OPHEMERT, C VAN - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren h z j gekleurde illustraties 1e dr. - Bew. Uit het Engels
62975: OPHEMERT, C. van - De geschiedenis van Mary Jones. tweede druk.
41787: OPHEMERT, C. VAN - De geschiedenis van Mary Jones
35587: OPHEMERT, C. van - De geschiedenis van Mary Jones. tweede druk.
36159: OPHEMERT, C. van - Jennie's Geranium. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. Tweede druk.
42399: HEEMSKERK D ds Ned Herv Pred Opheusden - En om uw gunst en waarheid saam prekenserie over de Dordtse leerregels met voorwoord Ds S De Jong 2e druk
68104: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL-OPHEUSDEN - het vleesgeworden woord
78268: ROOS J Pred Gerf GEMin Nedte OPheusden - Geestelijke ploegers afscheid Chilliwack in trede Opheusden
72576: VOORDEN A VAN PRED GERF GEM IN NED TE UDDEL-OPHEUSDEN - Het Koninkrijk der hemelen 9 preken
75553: KAREN J Pred GERf GEm te Opheusden - Van geslacht tot geslacht 125 jaar Gerformeerde Gemeente te Opheusden 1888-2013 door WN Kranendonk
39159: BEEK M VAN PRED GERF GEM IN NED ALBLASERDAM/OPHEUSDEN - Afscheid en Intrede met bevestigings preek van ds F Mallan te Veenendaal
62977: OPLT, J. - House Plants.
3765: OPMEER, Petrus (1526-'94, Amsterdam, Delft) - Martelaars-boek. Ofte historie der Hollandse martelaren, welken om het Christenlijk Catholijk geloof en Gods-dienst, soo ten tijden van de woeste heidenen, als der Hervormde nieuwgesinden seer wreed sijn omgebragt. waarin veel gedenkwaardige saaken verhaald worden die men by andere Gedenk-Schrijvers niet vind en met bijvoeging vermeerderd als mede de levens van de eerste voornaamste Hollandse kristen voorgangers en patroonen. Begrepen in twee deelen, met twee registers.
62979: OPZOOMER, MR. C.W. - De Weg der Wetenschap. Een handboek der logica.
62980: OPZOOMER, MR. C. W. - Hebel's gedichten
22667: ORANJE, L. - Het gezag in de kerk van Christus. Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheden in de Gereformeerde Kerken. Door ds. L. Oranje Czn.
62982: ORANJE, CORIEN - Marathon in de dierentuin.
62983: ORANJE, L. - Het gezag in de kerk van Christus. Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheden in de Gereformeerde Kerken. Door ds. L. Oranje Czn.
381: ORANJE Czn, Ds. L. - Het gezag in de kerk van Christus Eenige beschouwingen daaromtrent in verband met de tegenwoordige moeilijkheiden in de Gereformeerde Kerken.
62984: ORLERS, JAN JANSZOON. & HAESTENS, HENDRICK VAN - Den Nassauschen Lauren-Crans. Beschrijvinghe ende af-beeldinge van all de Victorien, So te Water als te Lande, die Godt Almachtich De Eedele Hooch-mogende Heeren Staten der Vereenichde Neder-landen verleent heeft, Deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie. Amsterdam, 1979 (Herdruk van de uitgave Leiden, 1610). sm.folio. Linnen.
62985: ORME, William - Leven en werk van Dr. John Owen
75908: [OROSIUS, PAULUS ca385-420 - Pauli Orosii Presbyteri Hispani Adversus Paganos Historiarum Libri Septem ; ut et Apologeticus Contra Pelagium de Arbitrii Libertate. ect illustrravet SIGEBERTUS HAVERCAMPUS
62986: ORR, Dr. James - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J. C. de Moor. Met eene voorreden van Prof. Dr. H. Bavinck.
62987: ORR, J. - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek. Bewerkt door Dr. J.C. de Moor. Met eene voorrede van prof. Dr. H. Bavinck
62988: ORT, F.Z. - Zomaar een dak... Hervormde kerkbouw tusen 1945 en 1995.
62989: OS J F - Roomsche martelingen of de toepassing van romo's tyrannyte rotterdam
62990: OS, HENK VAN. - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
44541: OS J F - Roomsche martelingen of de toepassing van romo's tyrannyte rotterdam
41147: OS, HENK VAN. - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu.
73393: PARET OSCAR DR. - Die bibel ihre Ubeliferung in druck un Schrift
62992: OSENBRUGGEN, COR van - Tante Doortje's erfenis door Cor van Osenbruggen schrijfster van Wilde Jo, de Tweelingen
62993: OSENBRUGGEN, COR. VAN - De tweelingen Flip en Henk. Met vier platen en banteekening van B. Midderigh-Bokhorst
70919: Osenbruggen, Cor van - Hoe 't Flip en Henk verder ging (schijfster van: 'DE tweelingen Flip en Henk', 'Wilde Jo', 'Trouwe bondgenoten', 'Oome Piet', e.a., met platen en bandtekening van B. Midderigh-Bokhorst, tweede druk)
43782: OSENBRUGGEN, COR van - Tante Doortje's erfenis door Cor van Osenbruggen schrijfster van Wilde Jo, de Tweelingen
54507: FARNER PROF. DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine verkundündiging und ihre ersten Früchte 1520-1525
54508: FARNER PROF. DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine entwicklung zum Reformator 1506-1520
54506: FARNER PROF DR. OSKAR - Huldrych Zwingli Seine Jugend, Schulzeit und Studentenjahre 1484-1506
62994: OSMAN, AHMED - Vreemdeling in het Dal der Koningen. Joeja geidentificeerd als de Aartsvader Jozef.
62995: OSSELEN, van-DELDEN, van, B.E. - adam en lili
62996: OSSELEN, van-DELDEN, van, B.E. - de familie
62998: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. EN MARIE HILDEBRANDT. - Bobo, geschiedenis van een aap. [Geïllustreerd door Benjamin Rabier]
44559: OSSELEN, van-DELDEN, van, B.E. - adam en lili
44569: OSSELEN, van-DELDEN, van, B.E. - de kleine frits
44570: OSSELEN, van-DELDEN, van, B.E. - de familie
48475: OSSENBLOK, E. J. (VERTALER) - Eene Reis naar de Indiën Brieven eener Zuster van Liefde van Gent. uit het Fransch door E J Ossenblok Versierd met 44 platen.
63001: OSTA,A.P.J. VAN - OSTA,A.P.J. VAN .
50673: BIBLE SAINTE OSTERVALD J F - La Sainte Bible ou L ancien et le Nouveau testament edition sterreotype D apres la version revue par J F Ostervald publiee par La Societe Biblique protestant de Paris 1858
75966: Ostervald (Jean-Frédéric)? - La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testamen t,l ANCIENE ET LA Nouvelle ALLIANCE revûe & corrigée sur le Texte Hébreu & Grec, par les Pasteurs & les Professeurs de l'Eglise de Genève. Avec les argumens et les réflexions sur les Chapitres de l'Ecriture Sainte, & des Notes par J.F. Ostervald. Le Nouveau testament uitgever AMSTERDAM / bijJeanFrederic Bernard&HermanUitwerf ROTTTERDAM ean Daniel Beman
72640: OSTROVSKY, VICTOR - Mossad, De keerzijde van het bedrog. v
63003: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
63004: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
14146: OTTE, J. J. - Een tweetal leerredenen over Petrus 2: 7 en Mattheus 7: 13, 14. Benevens eenige gedichten. Met een voorwoord van P. J. Otte.
63005: Otten W - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis
63006: OTTEN, A EA. - Vijf broden en twee visjes uit het leven van oefenaar, L Wijting
63007: OTTEN, A./VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee vissen. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
40214: OTTEN, W - Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.
47167: OTTEN, A EA. - Vijf broden en twee visjes uit het leven van oefenaar, L Wijting
63010: Otter, Kees - Avontuur in de griend. 4e druk
63011: OTTER, Kees den - Ysbrand Jacobsz. de schaliedekker.
63012: OTTER, KEES DEN - Het raadsel van de wilgenhut ullustraties Jaap Kramer
41182: OTTER, Kees den - Ysbrand Jacobsz. de schaliedekker.
63013: OTTERBREIN, Ds. - Jezus en de kracht van zijn bloed.
31964: OTTERBREIN, Ds. - Jezus en de kracht van zijn bloed.
70772: ERNST OTTO - Asmus Semper als man uit het duitsch vertaald door Dr. C.D. Sax
78407: RIBBECK OTTO - P Vergile maronis opera insem scholarum
70770: ERNST OTTO - Asmus Semper als jongeling uit het duitsch vertaald door Dr. C.D. Sax
63016: Ouborg, Riek - Het nichtje van oom Piet
5199: OUBOTER, Bartholomeus (c. 1758, Woubrugge) - Aaneengeschakelde verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus met eenige tusschengevoegde Aanmerkingen, tot nuttige Stichting, die in het Geloof is. derde deel. laatstev deel
70317: DIJKHUIZEN van AG predikant te Ouddorp - De Staat en bestemming der uitverkorne en geroepende heiligen 1 Prtrus 2 vers 8 Uitgeven ten voordele van verarmde geloofsgenoten
63020: OUDEN, W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801 (diss.)
46171: Ouden - Liefde en trouw by de puriteinen
63021: OUDENDIJK, K. E. - Het Wilhelmus: een toelichtende bespreking van ons volkslied: aan den nagedachtenis van den Vader des Vaderlands (24 April 1533-10 Juli 1584) / door K. E. Oudendijk 1940. Met literatuur opgave, 1e uitgegeven: 1936
72284: VELDEN van der C Jz Hoofdonderwijzer aan de school met de Bijbel te Ouderwater - Het Laatyste Woord enn de laatste Bede Geschenk voor leerl;ingen die de Christelijk school verlaten
63023: OUDSCHANS DENTZ, Fred. - History of the Englisch Church at the hague. (1586-1929)
34509: OUDSCHANS DENTZ, Fred. - History of the Englisch Church at the hague. (1586-1929)
12932: OUDSTEN, Bas den - De Schat van de Eendekooi. Met illustraties van J. C. Heeck.
78317: OUSSOREN, P. (VERT.) - De Naardense Bijbel. De volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe TestameDe Naardense Bijbel. De volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament 1e druk, gesineerd door P van Oussoren nr 557
63025: OUSSOREN A H - William Carey
71850: OUTHOF, G. (1673-1733, Delft, Kampen) EMDEN - De Brief van den apostel PAULUS geschreven aan TITUS verklaard Uit de gewoonten der eerste Kristenen.Krtenzers en andere aal Oude volkeren opgehelderd; en tot opwekkinmg van deuigt en Godzaligheid toegepast
78167: OUTMAN, CORNELIS. - De Hemel in het Oude Testament ( Heaven in the Old Testament ). Een onderzoek naar de voorstellingen van het Oude Israel omtrent de cosmos ( An investigation into the Concepts of Ancient Israel Concerning the Cosmos ). ( With a Summary in English ).
63031: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. De 6e druk, van veel fouten gesuivert.
45920: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyt doorlopen, de wegen Gods in Zyne kerke nagespeurt en insonderheyt de verscheide bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Door Johannes d'Outrein, Philos. Doct. en bedienaar des H. Euangeliums te Amsteldam. De 14edruk, weder op nieuws overzien en van drukfouten gezuivert
13914: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De sesde drukvan veel fouten gesuivert.
75935: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De Tweede druk.
32245: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk.
63030: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt.
23198: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door J. d' Outrein. Door syn eerw. selfs merkelyk verbeterd en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar by gevoegt, de uit het hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en prof. der H. Godgeleertheid te Utrecht. 8e druk, van veel fouten gesuivert.
3769: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
63038: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Bibelsche Keurstoffen of Schriftmatige verhandeling Van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als : Ps. 60: 3, Judæ vs. 3, Eph. 6: 10-17, Hoogl. 5: 16, Eph. 2: 13-16, Gal 5: 25, Ezech. 17: 22-24, Matth 9: 37-38, Spr. 11:30. Door (...).
63032: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Etc., elfde druk.
63034: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De sesde drukvan veel fouten gesuivert.
63036: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is; vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door J. d' Outrein. Door syn eerw. selfs merkelyk verbeterd en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar by gevoegt, de uit het hoogduitsch door J. le Long vertaalde Aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en prof. der H. Godgeleertheid te Utrecht. 8e druk, van veel fouten gesuivert.
63037: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het nieuwe Jerusalem gebouwd op het fondament der apostolen. Openb. XXI, XXII en Ephes. II: 20. Tot vervolg van de Godgeleertheid van Adam en Moses en de propheten. Benevens nog eenige ander stoffen uit het Nieuwe Testament, als I. De natuur ende noodsakelykheid van de wedergeboorte, Joh. 3: 5. II. De historie van Simeon ende synen lofgesang, Luc. 2: 25-32 III. De gelykenis van den ryken dwaas, Luc. 12: 16-21 IV. Eenige aanmerkingen over 23. onderscheidene optellingen van de 12 stammen Israels. V. Nog een aanhangsel, behoorende tot het fondament der apostolen. Door Johannes d'Outrein, dienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam.
27905: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - De tabernakel van Moses. In synen oorsprong, bouwkundige gestalte, vaten, cieraad, voorbeeldig gebruik, en geestelycke beduidenisse beschouwt door Johannes d'Outrein, dienaar des H. Euangeliums te Amsterdam.
63039: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk.
63040: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - J de La Plscetth - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De vierde druk. nog eene leeerreden overPsalm 69 vers 75-76 ende eene verhandeling van J de La Plscetth over het gebruik der vertroostingen
63041: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden, soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleerdheyt doorlopen, de wegen Gods in Zyne kerke nagespeurt en insonderheyt de verscheide bedeelingen van het Genadenverbond nader opgeheldert worden. Tot oefening van waarheid en deugd. Door Johannes d'Outrein, Philos. Doct. en bedienaar des H. Euangeliums te Amsteldam. De 14edruk, weder op nieuws overzien en van drukfouten gezuivert
3223: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De 9e drukvan veel fouten gesuivert.
4039: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. 5e druk,
63027: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog eerw. heere Frederik Adolph Lampe, doct. en prof. te Utrecht. De 9e drukvan veel fouten gesuivert.
4232: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de Godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. De 6e druk, van veel fouten gesuivert.
16910: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van l.eerredenen, over Rom. V. 3-5. Psal. XXXIX. 10. en Psal. XCIV.19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve.
4773: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het Alphabeth der Godsaligheid Ofte de 119e Psalm. Ontleedet, kortbondig verklaard, en in rym nagevolgd (125,00naar de zangtrant van P DATHENUS ) door Johannes D'Outrein, Phil. Doct. en dienaar des H. Euangeliums in de Gemeinte te Arnhem.
63028: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
3768: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is. Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt.
33235: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Den honig-raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De Tweede druk.
34156: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - De gelykenissen van den verloren zoon en onregtveerdigen rentmeester. Luc. XV: 11-32. en XVI:1-18. Beneffens nog andere stoffen als: I. De gelykenis van de kinderkens op de merkt. Matth. XI:16-19. II. Van den onvrugtbaren Vygeboom. Luc. XIII:6-9. III. Het oordeel Gods over Loths wyf. Luc. XV. XVII:32. IV. De geschiedenis van den vervloekten vygeboom. Marc. XI:12-14,19,20. V. Bileams profetie van den Messias. 4. Mos. XXIV:17. VI. De voorsegging van Jesaias c. XL:6-8. VII. De gelykenis van het opwassende zaad uit de goede aarde. Marc. IV:26-29. Verklaard en toegepast Johannes d'Outrein A.L.M. Phil. Doct. en Dienaar des Euvang. te Arnhem. Den tweeden druk, merkelyk vermeerderd en verberterd. Nevens een zedige verdeediging van de verklaring over Luc. XV: 11-32 tegen de swarigheden, daar ontrent geoppert door d'heer J. Creigton
3575: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het gouden kleinoot van de leere der waarheid die naar de godsaligheid is, vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemming, in den tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den hoog. eerw. heere Frederik Adolph Lampe, in leven doct. en professor der H. Godgeleertheid te Utrecht. De vyfde druk van veel fouten gesuivert.
73135: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De Sestiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
41171: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Korte schets der Godlyke waarheden Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn. Waar in kortelyk de H. Godgeleertheyt doorlopen, de Wegen Gods in Syne Kerke nagespeurt, en insonderheyd de verscheide Bedeelingen van het Genaden verbond nader opgeheldert worden. Tot oeffening van waarheid en deugd. Door (...) De dertiende druk. Weder op nieuws overzien en van Drukfouten gesuivert.
24658: OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) - Het nieuwe Jerusalem gebouwd op het fondament der apostolen. Openb. XXI, XXII en Ephes. II: 20. Tot vervolg van de Godgeleertheid van Adam en Moses en de propheten. Benevens nog eenige ander stoffen uit het Nieuwe Testament, als I. De natuur ende noodsakelykheid van de wedergeboorte, Joh. 3: 5. II. De historie van Simeon ende synen lofgesang, Luc. 2: 25-32 III. De gelykenis van den ryken dwaas, Luc. 12: 16-21 IV. Eenige aanmerkingen over 23. onderscheidene optellingen van de 12 stammen Israels. V. Nog een aanhangsel, behoorende tot het fondament der apostolen. Door Johannes d'Outrein, dienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam.
73051: OUWEHAND H. - Gijs Wouterse, Omslagtekening P.C. Vooys Illustraties A.J. Weber
71175: OUWENDEEL W.J. - hart en ziel een schristelijke kijk op de psychologie, korte populaire weergave van het boek Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven
63042: Ouwendorp- de Visser, T. - Het raadsel van de blauwe bus. A.V.I. 5 Omslag en illustraties: Jaap Kramer
18190: OUWENEEL, dr. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
41967: OUWENEEL, W. J. - De openbaring van Jezus Christus bijbelstudies over het boek openbaring Deel 1: inleiding en hoofdstuk 1-7
14193: OUWENEEL, E. - Wijzen weten beter.
63059: OUWENEEL, Willem J. - Israel en de Palesteijnen waarheid en misleiding
63043: OUWENEEL, dr. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
63044: OUWENEEL, dr. W. J. - Het ontstaan van het christendom. De geschiedenis van het Nieuwe Testament.
63046: OUWENEEL, Dr. W.J. - Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische cultuur.
63047: OUWENEEL, dr. W. J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergadering van de "broeders
63048: OUWENEEL, dr. W. J. - Jezus volgen oude en nieuwe schatten uit Gods Woord
63049: OUWENEEL, E. - Wijzen weten beter.
63051: OUWENEEL, W.J - De scheppng in 't geding
63055: OUWENEEL, WILLEM J. - Geestelijke groei. deel 2.
63058: OUWENEEL, WILLEM J. - geloofszekerheid
45675: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding. . Uitgegeven in samenwerking met de Stichting Bijbelgetrouwe Wetenschap.
37319: OUWENEEL, Dr. W.J. - Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische cultuur.
73819: GLASHOUWER DS. W.J.J. OUWENEEL DR. W.J. - Het ontstaan van de Bijbel
44975: OUWENEEL, WILLEM J. - het godsgetal
63066: Ouwenheel, Willem. J - Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw de evocatie van de verduisterde God
63062: Ouwenheel, W.J - DE profeet Jona . Bewerkte bijbellezingen
63063: OUWENHEEL, W.J. - Woord en wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan Evangelische Hogeschool.
63064: Ouwenheel, W.J. - Hart en ziel. Een christelijke kijk op de psychologie. (Korte, populaire weergave van het boek Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven) Tweede, ongewijzigde druk
63065: OUWENHEEL, W.J. - Woord en wetenschap. Wetenschapsbeoefening aan Evangelische Hogeschool.
57996: JOOSSE L J HASSELT Ov - Ende Godts daden niet vergeten enkele momenten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kerkelijk leven te Hasselt en NO-Overijssel
656: OVEN JOHN 3, Coggleshal, Oxford, Londen) - Verklaring van de heerlyke verborgenheyt van Christus, God en mensch. Met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, gelijk ook de gronden ende redenen van sijn menschwording, de nature van sijn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke, daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in ende van de Kerke bewesen moet worden. Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.
4194: OVERBECK, J. - Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt von J. Overbeck. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage Mit über 300 Illustrationen. Erster und Zweiter Band.
77942: GELDER deA- KRAKER de C OVERBEEKE G J - In uw huis voorgescvhiedenis wording en ontwikkeling van de Gereformeerde gemeente in Nederlan teTerneuzen
37061: OVERDUIN, Ds. J. - Afscheidspredikatie. Uitgesproken in de maand februari 1923 voor de gemeente te Lisse.
39438: OVERDUIN, Ds. J. - Afscheidspredikatie naar aanleiding van Numeri 8 vers 23-26. Uitgesproken in de maand februari 1923 voor zijn gel. gemeente te Lisse, in welks midden hij 23 jaar heeft mogen werkzaam zijn.
7742: OVERDUIN, Ds. J. Veenendaal - Hoe moeten wij huisbezoek doen? Voor evangelisatie-arbeiders. Tweede druk.
23279: OVERDUIN, Ds. D. C. - Korte levensschets met Troostrijke Brieven voor arme zondaren.
33568: OVERDUIN, Ds. J. - Grote vreugde hij beroert het volk. Huwelijksbevestiging.
41490: OVEREEM, JAC. - Mia Windvang triologie. 1. De onzichtbare Hand 184 blz 2. De Puritein van de Hertenpolder 248 blz 3. Het verborgen heimwee 215 blz
7755: OVEREEM, Jac. - Storm en stilte om 'De Deelerhof' verhaal over het leven op boerderij de Delerhof de boerenzoon ontmoet Prof Hugo Visscher
42181: OVEREEM, JAC. - De kleine zwerver
32289: OVEREEM, Jac. - Kootwijk-trilogie.
31044: OVEREEM, Jac. - Zwitsers elsje.
39393: Overeem, Jac. - De eekschillers van Doornspijk. Veluws verhaal rond de eeuwwisseling
39647: OVEREEM, Jac. - De spraak van de Hemel.
14190: OVEREEM, Jac. - De weg van Cornelius. Meditaties over Handelingen 10.
14191: OVEREEM, Jac. - Zegt het voort... Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.
2210: OVEREEM, Jac - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Met portret. Door Jac. Overeem.
76155: OVEREEM, Jac. - De kleine zwerver 3edruk
2433: OVEREEM, Jac. (samensteller) - Wat niet veroudert. Beknopt overzicht van de geschiedenis der Dordtse Synode en van de Statenbijbel.
27853: OVEREEM, JAC. - Het verborgen heimwee. 3 e deel van de Trilogie over het woonwagen meisje Mia Windvang
27858: OVEREEM, JAC. - Opdat zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750. 3e herziene druk.
27860: OVEREEM, Jac. - Boven de starren. Een verhaal aan de hand van oude familiepapieren. Tekeningen en bandomslag Ron van der Hoofd.
27863: OVEREEM, Jac. - Adreko Triologie I: Boven de starren II: De herder van Wansbergen III: Hoedt Gij mijn schapen. 3dln
27864: OVEREEM, Jac. - de Berkenhof trilogie' t Herdersjong van het Uddelermeer- de Jeugd van Jeroen Paarsverlde-de erfgenamen van de Berkenhof. Een verhaal van de Veluwe omstreeks 1875. Omslagillustratie: Martin Soetendaal.
27881: OVEREEM, Jac. - Miranda en de zendeling.
27883: OVEREEM, Jac. - De kinderen der eenzame. Periode uit de vaderlandse kerkgeschiedenis ten tijden van Ds. Bern. Moorrees te Nijkerk.
27885: OVEREEM, Jac. - Vuur zonder rook. Illustratieve verzorging Hanny van Ee - Oskam.
27850: OVEREEM, JAC. - Opdat zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750. 3e herziene druk.
31800: OVEREEM, Jac. - Het veilig Kompas. De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd.
72402: OVEREEM, Jac. - Gedachtenis tot zegening. Leven en werk van ds. J. T. Doornenbal.
45884: OVEREEM, J. - Toen het zo stil was die nacht
41181: OVEREEM, Jac. - Palmi en haar tuin.
42949: OVEREEM, JAC. - Hij was van gelders bloed Verhaal van de Veluwe uit het laatst der vorige eeuw
28793: OVEREEM, Jac. - De rode draad. Bundel meditaties van een niet-theoloog.
35670: OVEREEM, Jac. - Veluwe-Omnibus. Waarin opgenomen: 1. Hij was van Gelders bloed. 2. Mensen van bronneland. 3. De boer van vechtkampen. vierde druk. leven van boeren jongen in de twintiger -dertiger jaren en de oorlogdagen 1940-45 3e druk
28792: OVEREEM, Jac (Anastasius Veluanyus) - De pastoor van Garderen. Jan Gerritz Verstege (Anastasius Veluanyus) de Hervormer van de veluwe
27847: OVEREEM, JAC. - De herder van Wansbergen. Tekeningen en bandomslag Ron van der Hoofd.
14197: OVEREEM, Jac. - Eros in kristal (liefde en eer). Meditaties over verloving en huwelijk. Tweede vermeerderde herdruk.
13165: OVERMEER, B. - Alle vijf.
16416: OVERZEE, Dr.P. van - Het humanisme. Als levensbeschouwing in de Nederlanden.
24406: OVIDIUS, P. - Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseoon libri XV. Cum annotationibus posthumis J. Minellii, quas magna ex parte supplevit atque emendavit P. Rabus.
37513: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De waarachtige wegen die god met den mensch houdt als hij van zijn weg afdwaalt. ter voorbereiding van den algemeenen dank- vast- en bededag. naar de editie van 1747 opnieuw uitgegeven door g.h. kersten.
2936: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. (onverandere uitgave volgens 1746)
71426: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Eene uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, vervattende Capittel ses en seven door Johan Owen, Doctor der Godgeleertheit, uit het Engelsch vertaelt door Simon Commenicq.eerste deel tweede stuk hoofdstuk 1-2
20854: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeedigd, door Johan Owen, doctor der H. Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven. Met eene voorreden van G. J. Nahuys. Behelzende eenige Aanmerkingen over het Werkverbond en de onmiddelyke Toerekening. Overanderde Uitgave volgens het oorspronkelijke in 1779.
42429: OWEN, JOHN (1616-'83, COGGLESHAL, OXFORD, LONDEN) - Christologia, Een verklaring van de heerlyke verborgentheyt van Christus, God en mensch met aanwysing van de oneyndige wysheit, liefde en kragt Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, gelyk ook de gronden ende redenen van syn menschwording, de nature van zyn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon in den Godsdienst, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in en van de Kerke bewesen moet worden. Door Johannes Owen, in zyn leven, doctor der H. Godgeleerdheyt. Vertaalt door Salomon Bor, in leven predikant Ter Aa.
42400: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - gemeenschap met God
27083: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Eene redevoering van het werk van den Heiligen Geest in 't bidden, met een kort ondersoek van de nature en 't nut van innerlyk bidden, en van formulieren, door Johan Owen, doctor der Godgeleertheit. Uit het Engels vertaalt door Simon Commenicq.
38274: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. (onverandere uitgave volgens 1746)
23187: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Christologia, Een verklaring van de heerlyke verborgentheyt van Christus, God en mensch met aanwysing van de oneyndige wysheit, liefde en kragt Gods in het bestellen ende uytvinden desselfs, gelyk ook de gronden ende redenen van syn menschwording, de nature van zyn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke daar boven door die bediening. Neffens vertoning van het gebruyk van Christi Persoon in den Godsdienst, ende beweering van de eere, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in en van de Kerke bewesen moet worden. Door Johannes Owen, in zyn leven, doctor der H. Godgeleerdheyt. Vertaalt door Salomon Bor, in leven predikant Ter Aa.
5075: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Eene uitlegginge van den Sendbrief van Paulus den Apostel aen de Hebreen, vervattende Capittel ses en seven door Johan Owen, Doctor der Godgeleertheit, uit het Engelsch vertaelt door Simon Commenicq. Derde deel, eerste stuk.
21500: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Zware tijden. Vijf preken door dr. Joh. Owen, dienaar van Jezus Christus in het werk des Evangeliums in Londen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Akkrum.
21534: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Bij u is vergeving. Psalm 130. Verklaring van Psalm 130 waarin de natuur van de vergeving der zonden opengelegd, derzelver waarheid bevestigd en de toestand van een verlegen ziel, door de schuld der zonden gedrukt, en door de ontdekking van de vergeving, die bij God is, Ondersteund en bemoedigd, uitvoerig behandelt wordt. Uit het Engels vertaald door J. Ross en C. Brem met een woord ter inleiding, waarin een korte levensschets van de schrijver, door Ds. G. M. van Dieren te Ede.
38275: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeeedigd,(...) Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys, predikant te Amsterdam. Behelzende eenige aanmerkingen over het werkverbond en de onmiddelyke toerekening.
4065: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Pneumatologia Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engels vertaalt door Simon Commenicq.
27448: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeeedigd, door Johan Owen, doctor der H. Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys, predikant te Amsterdam. Behelzende eenige aanmerkingen over het werkverbond en de onmiddelyke toerekening. .
6631: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De zonde. Het oordeel van geestelijke onvruchtbaarheid. Benevens God de Rotssteen der heiligen en de herderlijke zorg van Christus. Vier leerredenen van John Owen, vertaalt door C. B. van Woerden te Akkrum.
36531: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigheid, verklaard, bevestigd, en verdeeedigd, door Johan Owen, doctor der H. Godgeleerdheid. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven, met eene voorreden van G.J. Nahuys, predikant te Amsterdam. Behelzende eenige aanmerkingen over het werkverbond en de onmiddelyke toerekening. .
41441: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Verhandelinge van de heerlykheid van Christus, in zyn Persoon, Bedieningen en Genade. Nevens het onderscheid tusschen Geloove, en Gesichte; Dienstig tot gebruik der Geloovigen. Met toepassingen van alle die Bedenkingen 1. Voor onbekeerde Sondaren; en ook voor Heiligen onder geestelyke verslapping. 2. De Weg en Middelen tot herstelling en verkryging van nieuwe invloed van Genaade. Door den godsaligen en geleerden heer Johannes Owen, dr. der H. Godgeleertheid. Kort voor syn dood geschreven; en om desselfs voortreffelykheid uyt het Engelsch vertaalt. Nooit voor dezen in de Nederlandse tale gedrukt.
1232: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Pneumatologia Eene verhandeling aangaande den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq.
28172: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Een vermaning aan degenen die Christus nog niet tot hun deel hebben. Vertaald door J. Freeke- den Haag.
6635: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De dooding der zonde in de geloovigen. Of noodzakelijkheid, de natuur en de middelen der dooding. Benevens eene oplossing van onderscheidene gewetensgevallen daartoe behoorende.
3362: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen)/ GOODWIN, T. / MARSHALL, S. en andere Engelsche Godgeleerden (1654) voorwoordWOESTIJNEN Chr v.d Pred Gerf Gemeenten Riderkerk - Groote en kleine Catechismus van Christus Kerk in Engeland, Schotland, Ierland. Samengesteld door de eerw. vergadering der godgeleerden te Westmunster. Uit de oorspronkelijke copie in onze Nederduitsche taal getrouwelijjk overgezet (1732), vermeerderd met inhoud en zestien gronden des geloofs.
42982: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - De overanderlijkheid der beloften en de zondigheid van het twijfelen drie preeken van Dr. J. Owen uit het engelsch vertaal door C. B. van Woerden
38350: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Verklaring van de heerlijke verborgenheid van Christus, God en mensch. Met aanwijzing van de oneindige wijsheid, liefde en kracht Gods in het bestellen en uitvinden derzelve. (...) Nieuwe uitgave.
39065: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Verklaring van de heerlyke verborgenheyt van Christus, God en mensch. Met aanwijsing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het bestellen ende uytvinden desselve. Gelijk ook de gronden ende redenen van sijn menschwording, de nature van sijn bediening in den hemel, de tegenwoordige staat der kerke, daar boven door die bediening. benevens vertooning van het gebruyk van Christi Persoon, ende beweering van de eer, aanroeping, geloof, liefde ende gehoorsaamheyt, die Hem in ende van de Kerke bewesen moet worden. (Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.)
28794: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - The nature and causes of apostasy from the Gospel. Abridged and made easy to read by R.J.K. Law.
10480: OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) - Christus God en mensch. Verklaring van de heerlyke verborgentheyt van ----- Aanwijzing van de oneyndige wijsheyt, Liefde en Kracht Gods in het bestellen ende uitvinden desselfs. Vertaald door Salomon Bor, predikant Ter Aa.
57876: JONG K. de Ozn. - Zij zullen heb niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad
76583: BAARE DE PA - Uit vroeger dagen Geschiedenis van de gereformerde Kerk van LANDSMEER 125 jarig bestaan
27291: PAAPE, G. / SCHIE, M. van - Kinderpligten, gebeden en samenspraaken. Geschikt naar de vatbaarheid der jeugd. Negentien gedichten uit een verdwenen boekje, uitgegeven en ingeleid door Anne de Vries.
5920: PAAS. S. - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistsche Engelse Puriteinen. 1570-1593.
77523: PAAUW B de - Kabouter Bruiloft tekeningen Els Bode
77779: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - Alzo lisf heeft God de wereld gehad
77780: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - de nederlandse hervormde kerk na 1816 tweede druk als nieuw
77781: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - welke mens is welgelukzalig?
77782: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) door Dorst Lodewijk en Sjoer Nico - Als een eenzame mus leven en werk van Ds J P Paauwe achte dominee Poort uit Knielen op een bed violen
77783: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - het gebed zeven preken na aanleding vanMattheus 6 vers 9
39904: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - Overdenkingen voor iedere dag van het jaar. Verzameld uit de preken van ds. J.P. Paauwe. vijfde druk
75975: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - LIJDENSPREDIKATIEn uit dejaren 19456-1950
41957: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - Zeven toespraken over de Nederlandse Hervormde Kerk na 1816 en een toespraal over de belijdenis van de kerk
41951: PAAUWE, J.P. (1873-1956, Bennekom, 's Gravenhage) - de werking van de Heilige Geest zeven preken over Johannes 14 vers 26
42398: PACKER J I - Geen zee te hoog de actualiteit van het puriteinse ideaal
46662: PACKER, J.I. - The redemption & testoration of man in the thought of Richard Baxter.
73977: PACKER J.I. - Fundamentalisme en het Woord van God
22513: PADROSA, L. - Rome of de Heilige Schrift. Enkele leerstukken van Rome aan de Heilige Schrift getoetst door de bekeerde Spaanse priester ex-pater Luis Padrosa. Met een inleidend woord van prof. G. Wisse.
22547: PADROSA, L. - Door God overwonnen. Getuigenispreek van Pater Padrosa in Spanje bij zijn uittreding uit de Roomse kerk in 1951. Uit het Spaans vertaald.
31114: PADROSA, L. - Enkele godsdienstige leerstukken aan de Heilige Schrift getoetst.
14144: PADROSA, Luis - Rome of de Heilige Schrift. Enkele leerstukken van Rome aan de Heilige Schrift getoetst. Door de bekeerde Spaanse Priester ex-pater Luis Padrosa. Met een inleidend woord van prof. G. Wisse.
77461: DE PADVINDER - DE Padvindr
78255: DE PAEPE, DR. N. - Hadewijch. Strofische Gedichten. Een studie van de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek.
71923: (BIBLIA/ CATHECHISMUS) EUSEBIUS PAGIT - Historie der Heilige Schriftuure, op de wyze van een cathechismus
43170: PAKKET: BRAKEL, J. van / HUISMAN, Ds. L. / ROSCAM ABBING, Ds H.O. / SPENCER, Ichabod Smith / POORT, Ds J.J. / KIJFTENBELD, Ds. F. - Een menselijke veroordeling.... een Goddelijke vrijspraak. Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeleton. Tweede druk. / Waterstromen in het dal van Edom / "Nederland, schik u om uw God te ontmoeten!" / Tot Christus geleid. / De Zaligmaker thuis. / Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige schrift.
72904: PALAFOX y MENDOZA, Joan (1600-1659) door Anoniem - Euvres spirituelles de dom jean de Palafox èvêque d'Osma contenant Le Voyage du Pafteur de la nuit de Noël, où l'onvoit toutes les démarhes qui font à tenir dansla vie fpirtuelle & intérieure, pour arriver fûrement à la fciene parfaite du Salut nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée des agréables & infructives aventures d'un afpiranz à l'amour de Dieu
233: PALEARIUS, Aonio (1500-1570 - Pleitrede tegen het Pausdom. uit het latijn vertaald en met eenr levensschets vermeerderd door Mr P Bosscha
13167: PALM-BOELENS, Leny - De beste van de klas. tweede druk
9092: PALM, Leny - Moedertje Liesbeth. Tweede druk
5498: PALM, J.H. van der (1763-1840, prof. te Leiden) - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813.
71646: PALM, J.H. van der (1763-1840, prof. te Leiden) - SALOMO SPREUKEN uitgelegd en verklaard deel 1 24 blz lijst van intekennaren 6 blz voorrede tweede druk 2 blz in houds opgave 400 blz deel2 417 blz deel3 356 blz deel 4391 blz 92 blz boekenlijst) deel5 (8)384 blz deel 6400 blz deel 7352 blz deel 8 (8)312 blz deel 9 24 blz en 111 blz regi
70148: PALM, J.H. van der (1763-1840, prof. te Leiden) - LEERREDENEN derde zestal 235 blz 1813 vierde zestal224blz 1804 -vijde zestal223 blz 1815- zesdetal 230blz 1811 - achtstezestal 216 blz1818 negendetiental334blz 1803 elfdetiental 342 blz 1806 - derdedeel374blz1810- achste deel 189 blz 1822
15318: PALM, J.H. van der (1763-1840, prof. te Leiden) - Bijbel voor de jeugd. Door J.H. van der Palm. 1e t/m 22e stuk.
43689: PALM van der J H - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nedrerlands Herstelling geschied en redekunstig gedenkschrift van nederlands herstelling in den jare 1813
76836: PALMA E - NOL geillusstreerd kleurplaat
30479: PALMA, E. - Een Vriend
37589: PALMA, E. - Het vosseland.
9125: PALMA, E. - . C. van deraders ind
74231: NAKATENUS W.- PALMHOF - Coeleste Palmetum Variis Officiis, Litaniis, Precibus, Instructionibus, Psalmorum Interpretationbus, Meditationibus, Controversiis, etc. Nec non Sanctorum Per Annum, cum Orationibus ad juncits, Lectissimis, Sacræ Scripturæ et Sanctorum Patrum adhibitis Testimoniis et Sententiss ad ubertatem et sacras delcias excultum, ornatum, munitum
65205: SCHMIDT JOHAN JACOB (1691-1757) predikant te PEEST en PALOW - De bybelche physius of schriftuurlyke natuurkunde in hare byzondere deelen tot erkentenis en verheerlyking van nder grooten schepper en tot des te beter versand en dieper inzicht van de heilige schrift volgens den grondtect,bknopt en klaar voorgesteld en met dehedendaagsche natuurkunde en wysbegeerte vergeleken waar by gevoegdis de bybelsche bovennatuurkunde met betrekking tot de wonderwerken diein de gewyde schriften voorkomen met poperen platen versierd
59145: KRAAN VAN DERP-HERIK VAN DEN A J EN PALS A - Leren om te leven Heidelbergse Catechismus 4b
27223: PAMANS, Geesje (1763-1840, Bentheim) - Gods genade verheerlijkt. Echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde kerke te Nienhuis in het Graafschap Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorrede voorzien door A.P.A. du Cloux predikant te Oldebroek.
49249: PAMANS, Geesje (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek.vijfde druk
1848: PAMANS, Geesje (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek. 681 blz.
48972: PAMANS, Geesje (1763-1840, Bentheim) - Gods genade verheerlijkt of een echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde, Door Geesje Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerke te Nienhuis in het Graafschao Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorzien door A.P.A. du Cloux.
76332: PAMANS, Geesje (1763-1840) - Gods genade verheerlijkt of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. tot eer van God en stichting van de medemens. Uitgegeven naar Bentheims Kerkorde door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis. Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek.2e druk
35382: PAMANS, Geesje (1763-1840, Bentheim) - Gods genade verheerlijkt of een echt verhaal van geestelijke bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche kerke-orde, Door Geesje Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerke te Nienhuis in het Graafschao Bentheim. Op nieuw uitgegeven en met eene voorzien door A.P.A. du Cloux.
36360: PAMANS, Geesje - Geestelijke bevindingen.
5356: PAMFILUS EUSEBIUS (ca.260-338 na Chr.); Abraham Arent v.d Meersch, (1720-'92); Albertus Voget (1745-'65) - Kerkelyke geschiedenissen zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomen bloeistand van't Kristendom; Waarin van de prediking der Apostelen; de Heilige Schriften des N. Verbonds; de Opvolgeren der Apostelen; de uitmuntende mannen in de voornaamste kerken, en hunnen schriften; de vervolgingen; martelaren; scheuringen; ketteryen, en andere zaken, de eerste Kristen Kerk betreffende, berigt wordt gegeven: in't Grieksch beschreven door Eusebius Pamfilus, bisschop van Cesarea in Palestina, den oudsten der Kerk-historischryveren; nu vertaald en met vele aantekeningen opgehelderd door Abraham Arent vander Meersch; en verrykt met een voorreden van den hoog-geleerden here Albertus Voget, hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid en Academie-prediker aan 's Lands Hoge School te Utrecht. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk betreft; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen tot opheldering van het zelve: doorgaans met kopere platen en kaarten vercierd. Met kopere platen door J. L. (Jan Luiken)
71811: EUSEBIUS PAMPHILI (VON CÄSAREA) (CA. 263-339):- - Eusebii Pamphili, Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, Theodoriti et Evagrii, item Philostorgii et Theodori Lectoris quae extant Historiae Ecclesiasticae, graece & latine, in tres tomos distributae. Henricus Valesius Graecum Textum ex MSS. Codicibus emendavit, Latine vertit, & Annotationibus illustravit. Gulielmus Reading novas elucidationes, praesertim Chronologicas, in hac Editione adjecit. In 3 Bänden.(Grieks-Latijns)
54423: EUSEBII PAMPHILI - HISTORIAE ECCLESIASTICAE Libri X. Recognovit Albertus Schwegler, Antt. Litt. in Academia Tubingensi Prof. P. E. Accedit brevis adnotatio critica.
77531: PANNEKOEK, Ds. J. (1916-'71, Terneuzen, Chilliwack.) - zevende achttal predikaties. ..
77532: PANNEKOEK, Ds. J. (1916-'71, Terneuzen, Chilliwack.) - achtste achttal predikaties. ..
2267: PANNEKOEK, Ds. J. (1916-'71, Terneuzen, Chilliwack.) - Ds. J. Pannekoek naar Canada. Afscheid te Gouda. Afscheid te Terneuzen. Bevestiging te Chilliwack (Canada) door ds. A. Breeman van Paterson (U.S.A.) Intrede te Chilliwack. Alle gehouden toespraken.
38625: PANNEKOEK, Ds. J. (1916-'71, Terneuzen, Chilliwack.) - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C. Canada. Waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan op zondag 24 januari 1971 alsmede 19 brieven van ds. J. Pannekoek.
14098: PANNEKOEK, Ds. J. (1916-'71, Terneuzen, Chilliwack.) - Een brandende en lichtende kaars. Verslag van de begrafenis van ds. J. Pannekoek, in leven predikant der Reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C. Canada. Waaraan toegevoegd de predikatie van ds. F. Mallan op zondag 24 januari 1971 alsmede 19 brieven van ds. J. Pannekoek.
39140: PANNEKOEK, Jacobus. - Theologie und Frömmigkeit in der Grafschaft Waldeck in der erste Hälfte des 17. Jahrhunderts besonders bei Jeremias Nicolai und Johannes Heinemann. Band 12
57103: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, - K.P.VAN. Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten Van den Aartsch-Bisschoplyken stoel, En van het Kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel. Met 3 uitslaande tafels.
63263: PAPKE, K. - Exelsior.
42968: PAPKE (PS. VAN M. VAN DER HILST), K. - De houtvesterswoning. Een verhaal uit den Harz
23832: PAPKE, K. - Exelsior.
63265: PARK, Tae-Hyeun. (Zuid-Korea) - The sacred rhetoric of the holy spirit. A study of Puritan preaching in a pneumatological perspective. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
42514: PARK, Tae-Hyeun. (Zuid-Korea) - The sacred rhetoric of the holy spirit. A study of Puritan preaching in a pneumatological perspective. (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn.
46660: PARKER, KENNETH L. AND CARLSON, ERIC J. - Practical Divinity". The Works And Life Of Revd Richard Greenham
63266: PARKER, KENNETH L. AND CARLSON, ERIC J. - Practical Divinity". The Works And Life Of Revd Richard Greenham
71634: PARKHURST, JOHN - An Hebrew and English Lexicon, without Points
47666: PARNY, E. - Chansons madécasses. Traduit en français.
63267: PARNY, E. - Chansons madécasses. Traduit en français.
51221: BOITEN H PRED TE ST ANNA PAROCHIE - herdenkingsrede uitgesproken op 23 november 1932 ter gelegeheid van de vuering van het 250 jarig bestaan der ned herv kerk te St Anna Parochie door ds H Boiten vermeerderd met enkele historische bijzonderheden o.a naamlijst van predikanrten
63270: PARROT, André - DE Zondvloed-de toren van Babel-Ninevé en het Oude Testament.-de tempel van jeruzalem-golgatha en het heilge graf-samaria-babylon en hret O T- de schatten van het louvre en de bijbel-op steen en klei- egypte en de bijbel en op zoek naar een verzonken wereld
63271: PARS, ADRIANUS - Catti Aborigines Batavorum. Dat is: De Katten. De Voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken, aan See en aan den Rijn. Met de Huisen te Britten en Sand.---- Met Aantekeningen; nevens een Verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlandsche Oudheden, of Vervolg van Aantekeningen, ... door Mr. P. van Der Schelling.
42228: PAS, W.M. VAN DE - Uit de duisternis tot het licht (De Nederlandse missiegeschiedenis) nummer 80
63274: PAS, W.M. VAN DE - Uit de duisternis tot het licht (De Nederlandse missiegeschiedenis) nummer 80
30194: PASCAL, Blaise(1623-1662) Loosjes1828-1902) - De gedachten van Pascal en zijne kleine geschriften vertaald en toegelicht door A. Loosjes, leeraar in de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
63278: PASCOAES, Teixeira de - Hieronymus. De dichter der vriendschap.
16017: PASCOAES, Teixeira de - Hieronymus. De dichter der vriendschap.
63279: PASTERKAMP, R. - ChristenUnie op het pluche - De mensen, de idealen, de werkelijkheid
63280: PASTEUR-VAN SWIETEN, G.M., - Oost en West in Kruissteek. Jubileum Uitgave Vereeniging van Huisvrouwen - Soerabaia. aureursrechten voor behouden 1de druk (druk H van INGEN Soerabia
53059: Cuno Fr. W. Lic. theol. reform pastor - Franciscus Junius der Ältere, Professor der Theologie und Pastor (1545-1602), Sein Leben und Wirken, seine Schriften und Broefe.
29352: PATER, G. de - Uw werk o Heere.
63282: PATER, G. de - Uw werk o Heere.
63283: PATER, J.C.H. de - De aanbieding van de Nederlandsche geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561.
31326: PATER, J.C.H. de - De aanbieding van de Nederlandsche geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561.
23099: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitegegeven door zijn broeder. Deel 1 en 2.
63285: PATON, J.G. - Zendeling op de Nieuwe Hebriden. Uitgegeven door zijn broeder. Deel 1.en 2
65464: SCIPPER PATRICIA - Avonturen in de duinen
63286: PATRICK, Simon (1626-1707) - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. (in 2 delen)
3580: PATRICK, Simon (1626-1707) - Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaets geraeckte; benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden : Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. In het Engelsch beschreven door (...). En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd. (in 2 delen)
24066: PATRICK, Simon (1626-1707) - Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd.
63287: PATRICK, Simon (1626-1707) - Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd.
75157: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van KONINGEN/ESTHER deel 4
70164: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek van EZECHIEL en DANIEL Met een voorrede van de heer Joan vanden Honert, T.H. Zoon deel 10
75145: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
75158: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van JOZUA SAMUEL deel 3
75147: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek van BRIEVEN VAN PAULUS FILIPPIERS-HEBREEN deel 16
75149: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boe HANDELINGEN/ ROMEINEN DEEL 14
75152: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van het boek EZECHIEL/ DANIEL deel 10
72273: PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-1727); Honert Johan van den (1693-1758) - Uitbreiding en verklaring van HANDELINGEN der APOSTELEN ende ROMEINEN 14e deel
66748: TIEDEMANN Paul - Über den Sinn des Lebens
71670: D'IVOI PAUL - Met een kwartje de wereld rond
63294: Paul Evans, Richard - Het Carrousel
63293: PAUL EVANS, Richard - Het medaillon. Vertaald door Rika Vliek
63295: PAUL M J Dr.Red - Geestelijke Strijd Demonie en bevrijding in christelijk perspectief
63297: PAUL, Ds. H.; RIETDIJK, Ds. D. - De Christinnereis en Het vergeten Document van Dordt.
63296: PAUL, Dr. M. J. - Vergeving en genezing - Ziekenzalving in de christelijke gemeente
34420: PAUL, Ds. H.; RIETDIJK, Ds. D. - De Christinnereis en Het vergeten Document van Dordt.
74196: WELLS PAUL - De ergernis vna het Kruis over de verzoening tussen God en mensen
63292: PAUL EVANS, Richard - De spiegel. Vertaald door Rika Vliek
70827: D'Ivoi Paul - Een onoverwinnelijk drietal (vrij bewerkt door Hans Werner, met 12 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombled)
45149: RABAUT PAUL - Prediker der woestijn naar het hoogduitsch
77777: HAZARD PAUL - LA CRISE de la conscience europeenne 1680-1715
77838: PAUL, H.predikant Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. - de heidelbergse catechismus
28143: PAUL, S.F. - Historical sketch of the Gospel Standard Baptist. By S.F. Paul.
73980: MIAER PAUL - De brand van Rome (derde druk)
68081: VOLZ D. PAUL - Prophetengestalten Des Alten Testaments, Sendung Und Botschaft Der Altestamentlichen Gotteszeugen
76585: BASNAGE DE BEAUVAL JACQUES (1653-1723) EN MAYER CHRISTOFFEL PAUL - Kort begryp van de geschiedenisse der joden. Dienende tot een vervolg nader opheldering [...] van Fl. Josephus. Cuueus P-Buxtrorf-Siminville- Fleury / [By Jacques Basnage de Beauval] derde druk WAARBIJ Omstandige beschryving van alle de plechtigheden en gewoonten der hedendaagsche joden. / By Christoffel Paul Mayer Christoffel Paul Mayer Vertaler / Bewerker: Paul Christian Kirchner
53450: DIRKSE PAUL - Kunst Uit Oud-Katholieke Kerken Tentoonstelling Rijksmuseum Het Catharijneconvent 1989
73444: PAUL, H.predikant Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. - De zekerheid van het Geloof
72557: ROBERTSON PAUL - De erfgenaam,
1847: PAUL, H.predikant Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. - De twaalf zegeningen van Jakob. Ieder zijn eigen zegen. Door ds. H. Paul, predikant Gereformeerde Gemeente te Vlissingen.
78205: JOUON PAUL S.J. - Grammaire de l'hébreu biblique
63300: PAUL, S.F. - Historical sketch of the Gospel Standard Baptist. By S.F. Paul.
74292: WHITE PAUL - Jungledokter en jacht op een luipaard
45370: DIRKSE PAUL - Kunst Uit Oud-Katholieke Kerken Tentoonstelling Rijksmuseum Het Catharijneconvent 1989
73894: ESTIE PAul - De stichting van een kerkgenootschap ect proefschrift
41176: PAULA - Door Gods Hand geleid.
47770: Paula - Kleine Jaap zesde DRuk
36092: PAULA - Als God spreekt
78149: PAULA - de opgang verhaal van eenbeginnende predikant
74671: PAULMIER - de Christen vann het Evangelie in tegenstelling van den Christen van den Dag op de Beeltenis van den Echten Christyen geschets naar de leer H Schrift en die de H Vaders door PAULMIER Uitbhet Fransch vertaald
30945: PAULO-GABRIËLLE ANTOINE, R.P. (1679-1743) - Theologia Moralis Universa, Complectens Omnia Morumm Praecepta, et Principia Decisionis Omnium Conscientiae Casuum, suis quaeque momentis stabilita. Ad usum Parochum & Confessariorum. Auctore R.P. Paulo-Gabriëlle Antoine. Soc. Jesu Presbytero, S. Th. Doctore & Ex-Prof. In Hac Nova Editione Accedunt. Propositiones damnatae, Casus Reservati, Constitutiones Benedicti XIV, ac plura ex ejusdem Tractatu de synodo Diaecesanâ, cum Appendice de Sollicitatione, rerum Indice, atque aliis, quae in Epistolâ ad Lectorem indicantur. Tomus I, II, III, IV. Complectens Tractatus de Conscientiâ, de Legibus, de Peccatis, & de Virtutibus Theologicis. Impressum juxtà Exemplar Romae. Duaci, Typis & Sumptibus Fratrum Derbaix, viâ Scholarum.
50057: BARRY. PAULUS DE - Het open paradys door hondert devotien tot de H. Maria. / By Paulus de Barry. ; Translated from the French into Dutch by F. de Smidt
63301: PAUS, Ansgar - Religiöser erkenntnisgrund. Herkunft und wesen der aprioritheorie Rudolf Ottos.
42513: PAUS, Ansgar - Religiöser erkenntnisgrund. Herkunft und wesen der aprioritheorie Rudolf Ottos.
31759: PAUW, Andries (overl. 1771) - Omstandige levens beschryving van den grooten kerkenleeraar Martinus Lutherus, vervattende deszelfs afkomst, geboorte, opvoeding en Hervorming der kerke, verantwoording zyner leere voor den keizer, koningen en vorsten, huwelyk, nakomelingen, dood en begrafenis &c. Uit de beste schryvers in een chronologische order by een vergadert door Andries Pauw, in zyn leven een zeer geacht voorstander van de Luthersche Gemeente alhier. En met een voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel, thans leeraar der Evangelische Luthersche Gemeente te Haarlem. Tweede druk. Met veele aanmerkenswaerdige zaaken vermeerdert, van veele drukfouten gezuivert en met een nodig register voorzien. 2e druk
39323: PAUW, Andries (overl. 1771) - 'T Omstandige leven van den groten kerken leeraar en reformateur, Doctor Martinus Lutherus. Zynde Een Beschryving van deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding Reformatie der Kerke, verantwoordinge zyner Leere voor de Keyzer, Koningen en Vorsten, Egte-Staat, Nakomelingen, Dood, Begraffenis enz. (...) Met een Voorrede van den Hoog-geleerden Heer Mr. Thomas Henricus Haver. Leeraar in de Gemeente Jesus Christi, toegedaan de Onveranderde Augsburgse Geloofs Belydenis te Amsterdam.
69966: SMOLJONYJ PAWEL - een ware geschiedenis van een voormalige Russischen dwangarbeider
23652: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd. 5e druk.
5912: PEELEN, Gert J. - De Nieuwe Bijbel van een vrij volk. De statenvertaling van 1637.
78166: PEELS, DR. H.G.L. - De wraak van God. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring (diss.)
19600: PEKELHARING, B. H. - Naar aanleiding van den 31sten januari. Overgedrukt uit "Vragen des Tijds".
15862: PEKELHARING, Dr. C. A. (oud-hoogleraar a/d R. U. te Utrecht) - Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917. Eerste gedeelte. Geschiedenis van het algemeen ziekenhuis.
23837: PELLA, J en PHILIPS, M - De maalstroom van de overwinning.
23838: PELLA, J - De erfgenamen van het land.
23841: PELLA, J; PHILIPS, M - Vouwe van Stonewijcke.
23835: PELLA, J en PHILIPS, M - De macht en het moederland.
23836: PELLA, J en PHILIPS, M - Het verscheurde rijk.
193: PELS, Johannes Augustinus van der (Roomsch-Katholijk priester en pastoor te Krommenie) - Dichtmatige levensschets van wijlen den hoog-eerwaardigen doorluchtigen heer Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het bisschoppelijke seminarium te Amersfoort; en aldaar op den 28sten Februarij 1825 overleden, in den ouderdom van één-en-tachtig jaren en zes-en-twintig dagen.
22494: PENELLA, CIGNONI, Ds. Mario - Predikant in Spanje. Toespraak gehouden door Penella predikant in Barcelona gehouden op zijn tournee door Nederland September/ October 1954
77915: PENITENTIE - Penitentie der Heylige Moniken, Eremyten en Andere die in de Eenigheyt geleeft hebben. I. + II. + III. + IV. deel.
19202: PENN-LEWIS, Mrs. - The awakening in Wales and some of the hidden springs. With an introduction on Welsh Revivals by the rev. j. Cynddylan Jones.
37631: PENNING, L. geillustreerd door Hein kray - tjaart van de merwe
24586: PENNING, L. - De beide broeders. 2e druk.
77611: PENNING L - GELDERLANDS BEVRIJDING van het FRANSCHE JUK 1813
63385: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum.. een verhaal uit de jaren 1813 en 1814 met tekeningen E J Veenendaal 2e druk.
63386: PENNING, L. - De OLMHOEVE
35189: PENNING, L. - Jan Kordaat Een verhaal uit den trek der Afrikaansche Boeren in de jaren 1836 en 1837.
48984: PENNING L - De Trompetter van Gorkum en de Watervloed
22945: PENNING, L. - De held van Spionkop.17e druk.
32306: PENNING, L. - De overwinnaar van nooitgedacht. 8e, herziene druk.
31453: PENNING, L. - de heldenserie van Zuid Afrika De Helden,7e druk . gebonden 3 dln
63388: PENNING, L. - De scherpschutters van Zuid-Afrika een verhaal uit den vrijheidsoorlog 1880-81 7e druk
35713: PENNING, L. - Onder de oranjevlag.
35714: PENNING, L. - naar huis
31449: PENNING, L. - Omnibus voor vrijheid en recht vortrekkersbloed-in de goudmijnenvan z.a- Vredeburg
6478: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
43834: PENNING, L. - Goud op Oranje. 1e druk
35085: PENNING, L. - De bestorming van Arnhem. Een verhaal uit bange dagen.
73658: PENNING, L. - Omnibus de helden van zuid afrika - de verkeer van christiaab de wet en vredeburg Vredeburg
73659: PENNING, L. - Omnibus voor vrijheid en recht vortrekkersbloed-in de goudmijnenvan z.a- Vredeburg
63389: PENNING, L. - De vaandrig van de Stedendwinger. Met tekeningen van Isings.
63392: PENNING, L.ca - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Aan het Nederlandsche volk verhaald. 2e druk.
24534: PENNING, L. - De beide Broeders. Een verhaal.
75247: PENNING L - De Trompetter van Gorkum
63384: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
63378: PENNING, L. - De verkenner van Christiaan de Wet,. 8 e druk
63379: PENNING, L. - De leeuw van Modderspruit. 10e druk.
63380: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk... 77 blz. papieren omslag ..
63383: PENNING, L. - Goud op Oranje. Derde druk...
35113: PENNING, L. - de ruiters van zuid afrika en verhaal uit de dagen van Jameson en Krugerdorp 1895-1896 6e druk
31875: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd. Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald door L. Penning. 2e druk.
45203: PENNING, L. - De eilanders. Een verhaal uit het Nederlandsche visschersleven.
27830: PENNING, L. - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van koning dingaan van zoeloeland.3e druk
35911: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. zesde herziene druk.
33710: PENNING, L. - Op den tweesprong. Een verhaal uit de Fransche Revolutie. 2e druk.
33788: PENNING, L. - Novemberstorm.
33085: PENNING, L. - In de goudmijnen van Zuid-Afrika.
37588: PENNING, L. - Ten dage als ik riep. Een verhaal van de bevrijding der Hongaarsche predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter.
31450: PENNING, L. - Omnibus helden van Zuid Afrika De Helden - De Scherpscutters ende Ruiters van Z Afrika
77104: PENNING L - VREDEBURG een novelle uit den Kaapschen Boeren opstand 2e druk
75567: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. een verhaal uit de afrikaansche concentratie kampen tijdens den engelsch Zuid afrikaanschen oorlog van 1899-1902 met vier platen van J H isings jr 1e druk
42490: PENNING, L. - De scherpschutters van Zuid-Afrika een verhaal uit den vrijheidsoorlog 1880-81 zesde druk met platen
71133: PENNING, L. - De olmhoeve
25010: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Aan het Nederlandsche volk verhaald.
35367: PENNING, L. - In de goudmijnen van Zuid-Afrika. 1e druk
24985: PENNING, L. - Goud op Oranje..1e druk
63394: PEPPELENBOSCH, Ciny - Overvallers in de dierentuin. Geïllustreerd door Herry Behrens
63396: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein 1660 - 1669 (17e eeuw)
47051: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein 1660 - 1669 (17e eeuw)
42007: PERETTI, FRANK - De bezoeking ter herinnering aan Kip Jordon
63397: PERETTI, FRANK - De bezoeking ter herinnering aan Kip Jordon
35962: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
63401: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
78239: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, zeer vermaarde en voortreffelijke God-Gheleerde en getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums in de Hooghe School te Cambridge Waar van gheene in Duids ontbrak, is vertaalt, Voorts d'andere van nieuws naar 't Engels overghezien en van veele mishaaghen verbeetert. De texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder boek. Nevens een Blad wijzer van de Leer der oudvaders en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen door H(enderik) U(ilenbroek), Kranken bezoeker in de Ghereformeerde Ghemeente tot Amsterdam.
71906: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, zeer vermaarde en voortreffelijke God-Gheleerde en getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums in de Hooghe School te Cambridge Waar van gheene in Duids ontbrak, is vertaalt, Voorts d'andere van nieuws naar 't Engels overghezien en van veele mishaaghen verbeetert. De texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder boek. Nevens een Blad wijzer van de Leer der oudvaders en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen door H(enderik) U(ilenbroek), Kranken bezoeker in de Ghereformeerde Ghemeente tot Amsterdam.
76060: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Samenmsprekinghe uitdegeschriften van M Tindal en M Bradfort kopyvan deuitgavevan1655
21432: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Hemelse vertroosting. Met een korte levensschets, door ds. J. van der Haar.
10538: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Hemelse vertroosting. Met een korte levensschets, door ds. J. van der Haar.
41048: PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) - Christus het ware gewin meer in waardij dan alle goederen van de wereld en verklaring van de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen.
63404: PÉRONNET, François e.a. - De marathon. Volledige informatie over de marathon en andere afstandlopen.
70157: PERPONCHER, W.E. DE - Onderwijs voor kinderen, door W.E. de Perponcher tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 2e deel derdec druk naar de nieuwe spellingh
35228: PERRON, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone E Societate Jesu, in eodem Collegio Theologiae Professor. Editio post secundam Romanam, Diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota europa hucusque excusarum duodecima. Accurante J.-P. Migne, Bibliothegae Cleri Universae, sive cursuum completorum in singulos scientiae ecllesiasticae ramos Editore.
63406: PERRON, J. - Praelectiones Theologicae quas in collegio Romano Societatis Jesu habebat J. Perrone E Societate Jesu, in eodem Collegio Theologiae Professor. Editio post secundam Romanam, Diligentius emendata, novis accessionibus ab ipso auctore locupletata, et omnium in tota europa hucusque excusarum duodecima. Accurante J.-P. Migne, Bibliothegae Cleri Universae, sive cursuum completorum in singulos scientiae ecllesiasticae ramos Editore.
63405: PERRON, E. du - Herinneringen en beschouwingen door G.H. 's-Gravesande.
11128: PERRON, E. du - Herinneringen en beschouwingen door G.H. 's-Gravesande.
63407: PERSOON, Dr. C.H. - Synopsis Plantarum, Seu Enchiridium Botanicum, complectens enumerationem systematicam Specierum hucusque cognitarum. Curante Dr. C.H. Persoon, Diversarum Societaatum Membro.
42229: PESKI, ADRIAAN MARI VAN - The outreach of diakonia a sudy of Christian Service, with Special Reference tot its International Aspects proefschrift ter verkrijgin gvan de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. P. Muntendam, Hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde, ten overstaan van een commissie uit de Senaat ter verdedigen op dinsdag 14 mei 1968 te klokke 15.15 uur door Adriaan Mari van Peski geboren te Rotterdam in 1925
49319: ABEL CHR PET. (BEDIENAAR TE AMSTERDAM) - Schatkamer der Goddelyke wysheid. Vertoonende De Rykdom der Ziele: Dewelke van den Hemelschen Konink wort gegeven: van de Kinderen der Wysheid gezogt: van de Zoekende gevonden: van de Vinders bezeten: van de Bezittende bekent: van de Kennende bemint en van de Beminnende groot geagt en geprezen.Door (...) Den twede druk. (...)
72840: SCHALK PETER - Je baan en je leven
73941: MASTERS PETER - Een boek als geen ander, de bijbel begrijpen
63438: PETERS, George W. - A Biblical Theology of Missions.
9096: PETERSEN, Lily - Kleutertje luister het is tien voor elf. Een serie verhaaltjes en liedjes geschreven, verteld en gezongen. Met illustraties van J. Pander.
71177: PETERSEN, NIS - De straat der sandalanmakers. Verhaal uit rome ten tijde van marcus aurelius. geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Dr. Annie Posthumus - Vierde druk
63440: PETERSEN, ARTHUR C. - Convection and chemistry in the atmospheric boundary layer Proefschrift over Convectie en Chemie in de atmosferische grenslaag..
63442: PETERSEN, Lily - Kleutertje luister het is tien voor elf. Een serie verhaaltjes en liedjes geschreven, verteld en gezongen. Met illustraties van J. Pander.
41955: PETERSEN, WILLIAM LAWRENCE - The Diatessaron and Ephrem Syrus as Sources of Romanos the Melodist (diss.). [No place]: [no publisher], [1984]. Paperback, (viii) 243 p.
36198: PÉTILLON, W. - Marjo wil de wereld zien. Illustraties van H.C. van Eck.
43965: PÉTILLON, WILLY - De kinderen van Rheede door Willy Pétillon Geïllustreerd door Willy Schermelé
63446: PÉTILLON, W. - Marjo wil de wereld zien. Illustraties van H.C. van Eck.
78355: AMSTEL PETRA - Huug en Maas-Jan
66317: STEINEN PETRA - Dromen van en Arabische lente Een Nederlandse diplomate in het Midden Oosten 8e druk
63450: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63451: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63452: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Spiegel der barmherticheyt Gods in de vergevinghe der sonden aen den boetveerdighen sondaer. Ende der gerechtigheydt Godts, in het straffen der sonden aenden onboetveerdigen sondaer. Door Roelof Pietersz: bedienaer des H. Euangelij inde gemeynte Jesu Christi tot Amstelredam. facsimile
25923: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Het tweede deel van den evangelischen arend: dat is, een korte uytlegginge over negen achter-een-volgende capittelen des Heyligen Evangeliums Joannis. Door Rudolphus Petri, bedienaar des heyligen evangeliums in de Gemeynte Jesu Christi binnen Amsterdam.
25924: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Enghe poorte, ofte de wegh der Saligheydt: voor-ghestelt in Geestelijcke Meditatien over eenige bysondere texten der Heyligher Schrift. Door Roelof Pietersz., bedienaar des Heylighen Evangelij in de Ghemeynte Christi tot Amstelredam.
63449: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
26484: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
63454: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Spiegel der barmherticheyt Gods in de vergevinghe der sonden aen den boetveerdighen sondaer. Ende der gerechtigheydt Godts, in het straffen der sonden aenden onboetveerdigen sondaer. Door Roelof Pietersz: bedienaer des H. Euangelij inde gemeynte Jesu Christi tot Amstelredam. vijftiende druk facsimile
36569: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam. .
26559: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
75950: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Den evangelischen arend. In sijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende gheopent: dat is Des Evangeliums Ioannis, eerste Capittel, in geestelijke bedenckingen voorgestelt. Door Roelof Pietersz, bedienaar des H. Evangelij inde Ghemeynte Jesu Christi tot Amsterdam.derde druck vannoeuws overzien ende verbetert na de nieuwe oversetting des bijbels
26416: PETRI, J. - Christelijke Litteratuur en het Etisch beginsel.
76321: PETRI, Rudolphus (1586-1649, Amsterdam) - Enge Poorte, ofte de Wegh der Saligheydt: Voorgesteld in Geestelicke Meditatien over eenige byzonder Texten der Heliger Schrift. Door Rudolphum Petri, in zijn leven Bedienaar des Heyligen Evangeliums in de Gemeyne Jesu Christi binnen Amstelredam. Itweedeeditiek van nieuws overzien en verbetert.
63455: PETROW, G.S. - Het Evangelie en de Moderne Mensch door G.S. Petrow Naar de 21ste Russiche uitgave in het Duitsch vertaald door A. von Mickwitz en naar de Duitsche uitgave vrij bewerkt door het Nederlandsche volk door dr. B. Wielenga
50818: Dathenum: Petrum - Biblia: Dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijke boecken des ouden en Nieuwen Testaments. Etc. Waarbij geb.: De CL psalmen des propheten Davids, en eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: En tot gemack des Sanngers op eenen Sleutel gestelt. Door Cornelis de Leeuw. Mitsgaders de Christelicke Catechismus; Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken. met eygen geschrift DAVIDS
22486: MZANO Petrus - Uit het leven van ds. Petros Mzamo, Inlands predikant op de Mbuma zendingspost. Vertaald door C. B. van Woerden.
47877: PINAMONTI Joannes Petrus - De geestelyke oefeningen Voortijds in het Italiaens voorgehouiden door den zeer eerwaarde pater P Joannes Petrus Pinamonti der societeit Jesu ende nu vertaeld door eenen priester der selve Societeit seer dienstig voor een ider.Om de ziel te zuiveren van alle quaede driften en gebreken,en die langs den weg der deugd te brengen tot eene volmaekte LIEFDE GODS alsook in het bysonder die nog geenen staet des levens vekoren hebben om eene goede verkiesinge te doen
63456: PETRY, RAY C. - The library of Christian Classics: Ichtus edition. Late medieval mysticism
40057: PETRY, RAY C. - The library of Christian Classics: Ichtus edition. Late medieval mysticism
63457: PEURSEN DR . C.A - Filofische orientaytie
44900: PEURSEN DR . C.A - Filofische orientaytie
72809: SCHULLER TOT PEURSUM L C - het ware volksgeluk een verhaal uit het jaar1912 emil gregorovius der himmel auf erden
35218: PFANNER, Tobias (1641-1716) - Systema theologiae gentilis purioris, qua quam prope ad veram Religionem gentiles accesserint, per cunta sere eius Capita ex ipsis praecipue illorum scriptis ostenditur.
48377: PFEIFER, SAMUEL Dr. - Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg ingeleid door Dr j van de Wal
46044: PFENNINGER, J.K. (prediker in de Weeshuiskerk te Zurich) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te Zurich.
200: PFENNINGER, Johan Koenraed (prediker in de weeshuiskerk te Zurich) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des Zaligmakers. (Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen.) Gevolgd naar het hoogduitsch van J. K. Pfenninger.
951: PFENNINGER, J.K. (prediker in de Weeshuiskerk te Zurich) (1747-1792) - Oude Joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te Zurich.
63460: PFISTERER, E. - Calvins Wirken in Genf. Neu geprüft und in Einzelbildern dargestellt.
16014: PFISTERER, E. - Calvins Wirken in Genf. Neu geprüft und in Einzelbildern dargestellt.
63462: PHAFF, Charlotte - Anne's onverwachte vakantie. Geïllustreerd door B. van Lookeren Campagne.
34808: PHAFF, Charlotte - Anne's onverwachte vakantie. Geïllustreerd door B. van Lookeren Campagne.
63463: PHAN, Zoya. Met Damien Lewis - Kleine dochter. Mijn strijd tegen de Birmese Junta
44641: WIJNBEEK PHE - Vacantieoord
63464: PHELPS, Guy Fitch - De zwarte profeet of de ontvluchting uit het klooster van St-Andraeas. Eene Amerikaanse kloostergeschiedenis.
9098: PHELPS, Guy Fitch - De zwarte profeet of de ontvluchting uit het klooster van St-Andraeas. Eene Amerikaanse kloostergeschiedenis.
63468: PHILIPPSON, MARTIN - Geschichte der Reformation. - zweite Auflage. Mit authentischer Illustration in 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
48238: PHILIPPSON, MARTIN - Geschichte der Reformation. - zweite Auflage. Mit authentischer Illustration in 392 Abbildungen im Text und auf 70 Tafeln und 3 Karten.
14008: Melanchto Philippus - Gods leidingen met Philippus Melanchton. Door 'n predikant.
63470: PHILIPS, ROD - Een kleine geschiedenis van wijn.
47996: PHILIPS, DIRK) DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips. Vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568.
63471: PHILIPSE, C. e.a. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. Tweede druk.
42403: Ds. L. Gebraad in leven predikant van de Oud. Ger. Gem. in Ned. te St. Philipsland - Een Feestdag des Heeren 1o predikaties voor bijzonderetijden
58223: KEMPENEERS JAN St Philipsland - Sint Philipsland en Anna Jacobapolder toen en NU
63474: Phillips, Micheal en Pella, Judith - Erfgename van Stonewycke
63472: Phillips, Michael en Pella, Judith - Vlucht uit Stonewycke. Roman.
47527: Philot, J. C leeraar te stamford in een - De groote Hoogepriester over het Huis Gods
80: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Leerredenen, 12 zestallen. 72 preken
71407: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen)gadsby GADSBY W - Wonderen aan de doden. Zijnde een Leerrede over Psalm 88: 11-13. Uit het Engels vertaald en dec erfgename des Hemels EN de heerrlijkheid vann Gods genade door GADSBY W met voorwoord van A F A Du CLOUX 1858
8225: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
8226: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
36960: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Christus de Vriend en Brorg van Zijn nooddruftig volk. Leerrede over Psalm 109:31
45578: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Uit het Engelsch. 7e druk. 1e zestal: 126 blz. Daarbij geb.: 2e zestal: 102 blz. Daarbij geb.: 3e zestal: 95 blz. En: 4e zestal: 96 blz. Daarbij geb.: 5e zestal: 106 blz. Daarbij geb: 6e zestal: 102 blz.
24849: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. 9e en 10e zestal.
24850: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. 11e en 12e zestal.
24852: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch.7e en 8e zestal.
24853: PHILPOT, J.C. - De leerredenen van J.C. Philpot. Uit het Engelsch. Derde en vierde zestal.
39674: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Het Zwaard des Geestes. Leerrede over Hebr. 4: 12. Want het Woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten.
42503: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Tweede achttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
47881: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Een eeuwige vertroosting set 3 delen de evangelise predikstoep
1419: PHILPOT JOHN 1555) door HAAR, Ds. J. van der - Na vijftien verhoren door God verhoord. Het martelaarschap van John Philpot 1555) Uit het Engels vertaald door Ds. J. v.d. Haar
77888: GRoe Th- Verheij-= Philpot - Verhandelingen Hosea11 vers 4- Gedachtenis een laatste woord- eerstecentweede bundelbrieven-wat is het dat eenzondaar zlig maakt
22088: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen)13854+ - De Evangelie-predikstoel. Tweede onveranderde druk. Deel 1: 274 blz. Deel 2: 270 blz.deel3- 267 blz
25853: PHILPOT, J. C. - De wettige strijd. Leerrede over 2 Tim. 2 : 5.
18575: PHILPOT, J. C. - Zestal leerredenen. 5e zestal.
19387: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Twaalf zestallen Uit het Engelsch. 7e druk. 7e zestal t/m 12e zestal.
36325: PHILPOT, J.C. - De Erfgenamen des Hemels, wandelende in de duisternis. En, De Erfgenamen der Hel, wandelende in het licht.VEr merdert met en brief aanNederlandse Volkk Uit het Engels vertaald door J NIEUWLAND
32943: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De leerredenen. Eerste tot en met twaalfde zestal verschijnende in 27 afleveringen.
20844: PHILPOT, J. C. - Door Baca's Vallei Of woorden voor iedere dag des jaars voor Sions pelgrims bijeengebracht uit de werken van J. C. Philpot door zijn dochters. vertaald door D. Schot te Tholen en voorzien van een voorwoord en korte levensschets van de auteur door Ds. C. Smits te Driebergen 8e druk
32760: BRAKEL- LODENSTEIJN- PIERRE DU MOLIN- PHILPOT - Preken o.a Verberging van Gods aangezicht- de ZaligeHoger en dorst - de afgrond van Gods barmhertigheid eb De erfgenamen des
1459: PHILPOT, J. C. - De Evangelie-predikstoel. Door ds. J.C. Philpot. deel2 en 3
3621: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Levensbijzonderheden en brieven van wijlen Josef Charles Philpot. Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
74277: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
14256: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst, in gedeelten bijeenverzameld. Door zijne dochters. Met portret.
63494: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De leerredenen. Uit het Engelsch. 7e druk. 1e zestal: 126 blz. Daarbij geb.: 2e zestal: 102 blz. Daarbij geb.: 3e zestal: 95 blz. En: 4e zestal: 96 blz. Daarbij geb.: 5e zestal: 106 blz. Daarbij geb: 6e zestal: 102 blz.
31818: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Tien predikaties 1e-2e-3e-en 4e tiental. Uit het Engels vertaald door A. Kik te Spijkenisse.
47250: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Leerredenen. 6-7-8-9eachttallen. Uit het Engelsch door J. Nieuwland.
63480: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De Evangelie-predikstoel. Tweede onveranderde druk. Deel 1: 274 blz. Deel 2: 270 blz.deel3- 267 blz
63493: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
75640: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De Leerredenen 5v achtallen.
18628: PHILPOT, J. C. - J. A. SAARBERG - Der Pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot. 4edruk
18633: PHILPOT, J. C.y - Twintig verzamelde leerredenen. Welke niet voorkomen in o.a.: De Evangelie-predikstoel, 5 achttallen en 12 zestallen.
1870: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters. met portret.
63490: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Twaalftal leerredenen. Uit het Engels
63488: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Achttallen leerredenen. 1-5 achtallen .1e 124 blz 2e115blz 3e115 blz 4e108 blz5e 155 blz
63489: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijne dochters. Met portret.
63503: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Het Zwaard des Geestes. Leerrede over Hebr. 4: 12. Want het Woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten.
75114: PHILPOT, J. C. - Wandelt in de liefde degehoorzaamheid des geloofs
63497: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - leerredenen5e achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
63500: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Christus de Vriend en Borg van Zijn nooddruftig vol. Leerrede over psalm 109:31 "Want Hij zal den noodruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen, van degene die zijne ziel veroordelen
63484: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63502: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De leerredenen. Eerste tot en met twaalfde zestal verschijnende in 27 afleveringen.
63485: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret.
63495: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Tweede achttal leerredenen. met derde-vierde- vijfde achtal Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
63487: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit den vollen oogst, in gedeelten bijeenverzameld. Door zijne dochters. Met portret.
63483: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Korenaren uit de volle oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters. met portret.
42987: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Through Baca's Vale; or, Daily Words for Zion's Wayfarers. selected from the works of J.C. Philpot by his daughters Blessed is the man whose strength is in thee; i whose heart are the ways of them. Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools they go form strength, every one of them in Zion appeareth before God. Psalm lxxxxiv. 5,6,7.
41981: PHILPOT, J. H. MD - The seceders the story of J. C. Philpot and William Tiptaft
72417: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De leerredenen VAN J.C. Philpot eerste achttal uit het engelsch door J.Nieuwland
63504: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Het wachtende oog en de milde hand. LEERREDE over pslam 145:15, 16. Aller oogen wachten op U; en Gij geeft hun hunne spijs te zijner tijd. Gij doet uwe hand open, en verzadigt al wat er leeft, naaar uw welbehagen,
63505: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Wat is het dat een Zondaar zalig maakt? Een antwoord op die gewichtige vraag.
63506: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt? Zamenspraak tusschen een kappersknecht, methodisten predikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in hare velerlei gedaanten en daartgen over die van vrije, souvereine genade in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd. Vertaald door W. Rs. Met een voorwoord van den vertaler, bevattende zijn bijzonder doel met de uitgave.
75204: PHILPOT, J. C.en Sears S en Kershaw J en Philpot en Gadbyg wilian - West J J en - eerste- zevende - negende - -zestal leerredenen. vierde achtal en derde viertalUit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
6533: PHILPOT, J. C. - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzamelt door zijne dochters. Met portret. Nieuwe druk. Uitgegeven door de redactie van "De vriend van Oud en Jong".
42957: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - De leerredenen VAN J.C. Philpot eerst 5 achttal uit het engelsch door J.Nieuwland
73738: PHILPOT, J. C. - vierdeachttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
73739: PHILPOT, J. C. - vijfde achttal leerredenen. Uit het Engels vertaald door J. Nieuwland.
4105: PHILPOT, J. C. - De leerredenen. Twaalf zestallen 144 preken Uit het Engelsch. 1e zestal t/m 12e zestal.
30844: PHILPOT, J.C. - Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt? Zamenspraak tusschen een kappersknecht, methodisten predikant en den heer Easterman met een antwoord op die gewichtige vraag van den weleerw. heer J.C. Philpot, waarin de leer onzer dagen in hare velerlei gedaanten en daartgen over die van vrije, souvereine genade in het klaarste licht wordt geplaatst en de laatste van de beschuldiging van antinomianisme gezuiverd. Vertaald door W. Rs. Met een voorwoord van den vertaler, bevattende zijn bijzonder doel met de uitgave.
17984: PHILPOT, Josef Charles (1802-1869, Londen) - Twaalftal leerredenen. Uit het Engels
14254: PHILPOT, J. C. - Korenaren uit den vollen oogst. In gedeelten bijeenverzameld door zijne dochters. Met portret.
63509: PICARD, H.W.J: - Waarheid over Java, 15 Avro-causerieën in boekvorm, de.
47572: PICTET, Benedictus (1655-1724, Genève) - De christelyke zedenkunst of Schriftuurlyke en Natuurkundige Grondregels. Om Godvruchtig te leeven en Zalig te sterven. In 't Fransch beschreeven door den Heere Benedictus Pictet in zyn leeven Hoogleeraar in dÓpperlandtschoole en bedienaar van ;t Evangelie in de kerke van Geneve. Naar den laatsten druk uit het ooirspronkelijke vertaalt, ook met kantekeningen en toepassende verzen verrykt. Door Francois Halma. derde druk.
3658: PICTET, Benedictus (1655-1724, Genève) - Christelyke gebeden, voor ieder dag der weeke, en op byzondere tyden en voorvallen gepast. De Fransche van den zeer geleerden heere B. Pictet, predikant en professor in de Kerk en Academie te Geneve. In Nederduitsch naargevolgt, en met zangen verrykt. Waar agter bygevoegt is een schriftuurlyke keeten van aaneengeschakelde waarheid voor de kinderen door Daniël Willink. 10e druk. D.L.VP 17 Waarbij Schriftuurlyke Keeten van aan eengeschakelde waarheid voor de KINDEREN 10 druk (16 pag)
72673: KINNAN-RAWLINGS MARJORIE Illustr.: Anton Pieck. - Gouden oogst, geautoriseerde vertaling van Mien labberton
72677: CAUVIN GASTON Illustr.: Anton Pieck. - Clarius zoekt het geluk, een levensblijde, verfrissende roman vol vertederende humor, geautoriseerde vertaling uit het Frans van Annie Hochberg- van wallinga
72700: N.N. Illustr.: Anton Pieck. - De Nederlanden door anton pieck, tekeningen en vertellingen
72701: BERKHOF ASTER ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Vlaanderen anders bekeken
72710: DIV. AUTEURS Illustr.: Anton Pieck. - Winterboek, winterse verhalen en lekkernijen
72698: THOMA FRED Illustr.: Anton Pieck. - Droom in de Delta, het sprookje der lage landen in woord en beeld
63515: PIECK, Anton. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen.
63517: PIECK, Anton/THOMAS, Fred. - Bemin dan Amsterdam
32321: PIECK, Anton. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen. Tweede druk.
32322: PIECK, Anton. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen.
32323: PIECK, Anton/THOMAS, Fred. - Bemin dan Amsterdam
72686: RITTER P.H. Dr. Jr. Illustr.: Anton Pieck. - Sentimentele Aardrijkskunde, waarin opgenomen Zeeuwse Mijmeringen, de Hoorn van de Schelde
72682: KINNAN-RAWLINGS MARJORIE Illustr.: Anton Pieck. - Als een veemdeling op aarde, met merkwaardige levensgang van Asahel Linden, geautoriseerde vertaling van Mien labberton
72669: SEIFERT SHIRLEY Illustr.: Anton Pieck. - De zon gaat op in Dallas, geautoriseerde vertaling van M.L. Ohl
72668: LAGERLÖF SELMA Illustr.: Anton Pieck. - Niles Holgersoon's wonderbare reis, geillustreerd door Anton Piek
72664: SYLVESTER ERICH Illustr.: Anton Pieck. - Het wezen van den mensch, wijshied uit morgen- en avondland, Nederlandsche bewerking, naar de Zitsersche uitgave door Dr. L. a. Rademaker
72663: HUIZINGA LEONHARD Illustr.: Anton Pieck. - De goede oude tyd
72691: FLAKBERGET JOHAN Illustr.: Anton Pieck. - Christianus Sextus, de geschiedenis van een mijngroeve, de pioniers, geautoriseerde vertaling uit het Noordsch van M. de Gelder-Jansen
72692: O'MEARA WALTER Illustr.: Anton Pieck. - De grote strijd, een pionier vindt zijn levensgeluk, geautoriseerde vertaling van M. L. Ohl
72717: GULBRANSSEN TRYGVE Illstr. Anton Pieck - Winden waaien om de Rotsen, De weg tot elkander, De geschiedenis van het Geslacht Bjorndal, geautoriseerde vertaling uit het Noorsch van Dr. Annie Posthumus
63511: PIECK, Anton - Winterboek. Winterse verhalen en lekkernijen.
63512: PIECK, ANTON / THOMAS, FRED - Droom in De Delta , het sprookje der lage landen in woord en beeld; met tientallen tekeningen in kleur en zw/w van Anton Pieck
63514: PIECK, Anton. - De Nederlanden. Tekeningen en vertellingen. Tweede druk.
72740: RAWLINGS MARJORIE KINNAN illustraties Anton Pieck - Als een vreemdeling op aarde. De merkwaardige levensgang van Asahel Linden geaut.vert.M.Lamberton
72688: ALBE ILLUSTR.: ANTON PIECK. - Engracia Maria Alcaraz
72690: NORDH BERNHARD Illustr.: Anton Pieck. - Rendiervolk in leven en dood, geautoriseerde vertaling uit het Zweeds van S. en e. M. v. d. Noordaa-Franzén
72713: RANKEN-VAN RANKEN W.M. Ill. Anton Pieck - De onvolmaakte illusie, romantische reis naar ht hof van Hendrik VIII
72694: SUTHERLAND HALLIDAY Illustr.: Anton Pieck. - En het leven ging verder..., geautoriseerde vertaling van J. E. Gorter-Keyser, tweede druk
32378: PIENEMAN, C. - Uit het leven van Ds. C. Pieneman. Door hemzelf beschreven.
18514: PIENEMAN, Ds. C. - Een zestal predikatiën. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. Uitgegeven ten bate der diaconie van bovengenoemde Gemeente. voorwoord DsG H Kersten
63520: PIENEMAN, Ds. C. - Een zestal predikatiën. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. Uitgegeven ten bate der diaconie van bovengenoemde Gemeente. voorwoord DsG H Kersten
2377: PIENEMAN, Ds. C. - Leven en werk. Met een voorwoord van Ds. W. C. Lamain.
63521: PIENEMAN, Ds. C. - Een zestal predikatiën. Uitgesproken door C. Pieneman, leeraar bij de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis te Rotterdam. Voorafgegaan door een kort woord over zijn vertrek naar Noord-Amerika. .
63522: PIENEMAN, Ds. G. (1863-1912) - Verzadiging van vreugde
72655: PIEP - 22 H.B.S.ers op stap door Zwitsrland, met een voorwoord van W.H. de Wette, geïllustreerd naar foto's tekstversiering naar eekeningen van den schrijver
28345: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen vervaardigd door J.W. Pieper, predikant te Nieuw-Beijerland en J.M. Coops, predikant te Goudswaard. Met een aanbevelend woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht.
27400: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie van de berijmde psalmen van 1773.
63523: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen vervaardigd door J.W. Pieper, predikant te Nieuw-Beijerland en J.M. Coops, predikant te Goudswaard. Met een aanbevelend woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht.
63524: PIEPER, W. J. - De kweektuin Geîllustreerd handboek ten dienste van vakman en liefhebber en van inrichtingen voor tuinbouwonderwijs
2169: PIEPER, J.W.; COOPS, J.M. - Concordantie op de berijmde Psalmen, van 1773 Met een aanbeveld woord van dr. J.M.S. Baljon, hoogleeraar te Utrecht
77741: PIERE, G. du - Honing uit den leeuw. Hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
63525: PIERHAL, Jean - Albert Schweitzer. Dit was zijn leven.
33850: PIERHAL, Jean - Albert Schweitzer. Dit was zijn leven.
63526: PIERIK, PERRY & MARTIN ROS (REDACTIE). - Derde Bulletin Tweede Wereldoorlog. ,
76417: ENK van PIERRE - Frankrijk en de Hugenoten drie eeuwen onder drukking en verzey
32653: Pierre Nicole (1625-1695) vertalerVOS, Wilhelm - Proefstukken der zeden. vervat in verscheide verhandelingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos.
63528: Pierre Nicole (1625-1695) vertalerVOS, Wilhelm - Proefstukken der zeden. vervat in verscheide verhandelingen omtrent de gewichtigste pligten der menschen. Uyt het Frans vertaald, door Wilhelm Vos.
63529: PIERRE, du guilielmus - Honing uit den leeuw. Hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
34145: PIERRE, du guilielmus - Honing uit den leeuw. Hoe Gods kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden.
63540: PIERSON, H. - Door G. C. Hoogewerf. Met de afscheidsrede van Dr. H. Pierson op zondag 2 augustus 1914, in de vluchtheuvelkerk te Zetten.
63541: PIERSON, H. - Vluchtheuvelzangen
63542: PIERSON, Hendrik - Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending. Door Dr. P. L. Schram.
63543: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
63537: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Gelijkenissen des Heeren.
63538: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Oudere tijdgenooten. Vierde druk. Verzorgd door Peter L. Schram
2491: PIERSON, Arthur T. D.D. (predikant bij de Bethany Presbyteriaansche Gemeente te Philadelphia) - Vele gewisse kenteekenen. De getuigenissen voor het Christendom of het geschreven en levende Woord van God.
14261: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Oudere tijdgenooten. Derde druk. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.
14264: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Gelijkenissen des Heeren.
63536: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Oudere tijdgenooten. Derde druk. Met een woord vooraf van J. C. Rullmann.
63535: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Geestelijke voorouders; studiën over onze beschaving. I: Israël.
63530: PIERSON - Hendrik Pierson. Door Dr. P. L. Schram. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
63532: PIERSON, A. - Intimis. Mededeelingen van A. Pierson
63533: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
63534: PIERSON, A. - RIGTING EN LEVEN deel I.
7062: PIERSON - Hendrik Pierson. Door Dr. P. L. Schram. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
15867: PIERSON, H. - Door G. C. Hoogewerf. Met de afscheidsrede van Dr. H. Pierson op zondag 2 augustus 1914, in de vluchtheuvelkerk te Zetten.
20239: PIERSON, Hendrik - Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending. Door Dr. P. L. Schram.
4965: PIERSON, Allard (1831-'96, Prof. te Amsterdam) - Geestelijke voorouders; studiën over onze beschaving. I: Israël.
41532: PIERSONS, A. en De Clerq's jongste kleindochter. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. Tweede deel. (1825-1844) Met een facsimile van Willem de Clerq.
63545: PIERSONS, A. en De Clerq's jongste kleindochter. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter Tweede deel. (1825-1844) goedkoope druk
63544: PIERSONS, A. en De Clerq's jongste kleindochter. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
42231: PIERSONS, A. en De Clerq's jongste kleindochter. - Willem de Clercq. Naar zijn dagboek. door A. Pierson met medewerking van de clercqs jongste kleindochter Tweede deel. (1825-1844) goedkoope druk
78018: PRINS PIET - Wapen in de nacht een Zuidollands dorp inbezettingstijd Berkenwoude
46755: PRINS PIET - Daan en sietze vechten voor de vrijheid 6e druk
76609: TERLOUW PIET - Trouw aan Oranje Den brief aan de Prins Het Geheim van de schrijver
74316: LOS PIET - Ongelinieerd
69719: PEN PIM / ANNEMARITA / GEERTS PIET / E.A. - Okki. Weekblad voor de jeugd. 53e jaargang.van 12 februari t/m8 july 1972
76309: BIBL WILLIAMS PARCH PIETER - Dalun Anrhegawl-rhad! Am wybodaeth helaethach gwel gefn yr amlen. Er lledaeniad cristionogaeth. Bibl yr addoliad teuluaidd dyda nodau a sylwadau ar bob pennnod o'r BEN DESTAMENT A"RNewydd; a chyfeirnodau gwertfawr gany parch. peter williams. wedi ei adurno a darluniau heirdo oddiar ddur, ar destynau ysgrythrol o eiddo y prif arlunwyr ac o'r golygeydd mwyaf hynod yn judea syria asia leiaf &c
58388: Keur Jacob en Pieter - Statenbijbel in drie delen
58389: KEUR JACOB EN PIETER - Statenbijbel in drie delen
58390: KEUR PIETER - De Apocriefe boeken
78267: FRUYTIERS JAN EN SCRIVERIUS PIETER - KORTE BESCHRYVINGE VAN DE STRENGE BELEGERINE EN VOONDERBAAR;YKE VERLOSSINGE DE stad LEIDEN IN DE JAARE 1574 DOOR jan fruytier WELKE INDIEN TYD GELEEFT HEFT nA DEN DRUK dELFT 1577 mET ENIGEAANTEKENINGEN VAN pieter scriverius EN NANDERE bYVOEGINGEN
74858: PIETERS, P. - Practische Indische Tolk - Gesprekken en Woordenlijst - Hollandsch, Maleisch en Javaansch, ten dienste der aankomende Vreemdelingen en Inlanders in Nederlandsch-Indië 4e herziende druk
18167: PIETERS, K. J. - Het Baptisme bij het licht der H. Schrift en der geschiedenis beoordeeld en in 't licht gesteld. Een ernstig woord van waarschuwing.
46663: PIETERS, Ds. W. - Of ik het ook grijpen mocht... Over geloof en zekerheid.
29531: PIETERS, Ds. W. - Nader voor Zijn Aangezicht!
2269: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost; door ds. W. Pieters, predikant der Nederlands Hervormde Kerk te Genemuiden. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties
63562: PIETERS, K.J.; KREULEN, J.R. - De Kinderdoop volgens de beginselen der Gereformeerde Kerkin hare gronden, toedieningen en praktijk. Op nieuw onderzocht, beoordeeld en van vele schijnbare zwarigheden ontheven.
63565: PIETERS, W. - De kinderen des nooddruftigen verlost; door ds. W. Pieters, predikant der Nederlands Hervormde Kerk te Genemuiden. Bevestigings- en intredepreek en enkele meditaties tweede druk
34252: PIETERS, Ds. W. - Uit genade verkoren.
63555: PIETERS, Ds. W. - Uit genade verkoren.
63556: PIETERS, Ds. W./VELDMAN, K. - Hoe wonderbaar is Uw getuigenis. Gods leiding in het leven van Ds. S. Ralevic.
63558: PIETERS, Ds. W. - De vergeving der zonden - Psalm 32:1
63560: PIETERS, K.J. (1821-'79, predikant te Franeker); WERP, D.J. van de (1811-'76); KREULEN, J.R. (1820-1904) - Apologie. Is de afscheiding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de menschen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde kerk, uitgedrukt in hare formulieren, opnieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord. Strekkende dit onder anderen, tot antwoord en wederlegging van het kerkel. Friesche maandblad, omtrent bovengemelde zaak. Eene bijdrage, om het kerkelijk standpunt der Christelijke afscheidene Gereformeerde kerk in Nederland nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leeren kennen. Door K.J. Pieters, D.J. van der Werp en J.R. Kreulen, leeraars te Franeker, Lioessens en Hallum.
34423: PIETERS, W.Hers Herv Gaderren - Uw enige troost Lessen voor belijdeniscatechisanten
19508: PIETERS, K.J. (1821-'79, predikant te Franeker) - Het baptisme bij het licht der H. Schrift en der geschiedenis beoordeeld en in 't licht gesteld. Een ernstig woord van waarschuwing tegen deze gezindte aan de Chr. afgesch. Gereformeerden, de vrienden der waarheid, en allen die belang stellen in het koninkrijk Gods op aarde.
76446: RALEVIC SJoegoslavische predikant met voorwoord Ds W PIeters - Uw Spraak maakt u openbaar
39693: PIETERSZ, Ds. Roelof - Spiegel. Der barmhartigheid en gerechtigheid Gods.In de vergeving der zonden aan de boetvaardige zondaar en in het straffen der zonden aan de onboetvaardige zondaar.
60633: MARTIREan Pietro - Uffitio della confraternita del santissimo corpo di Christo. Et di San Pietro Martire di Perugia, in Porta San Pietro.
74866: PIGEAUD, TH. (COMPILER), - Javaans-Nederlands Handwoordenboek. Original edition.
19264: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Geschiedenis der boete en biecht in de Christelijke Kerk. Eerste deel: Gedurende de zes eerste eeuwen. 1891. 448 blz. Tweede deel: Gedurende de Middeleeuwen. 1896/1908. 559 blz. Iste en IIde stuk.
39609: Pijper, dr. F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. met 125 afbeeldingen op 55 platen.
63567: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Het modernisme en andere stromingen in de katholieke kerk.
63568: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Middeleeuwsch Christendom. De vereering der H. Hostie. De Gods-oordelen.
63570: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - De kloosters.
63571: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
63572: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
63574: Pijper, dr. F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst. met 125 afbeeldingen op 55 platen.
63575: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
40936: PIJPER, F. - Martelaarsboeken. Met 2 facsimiles.
15875: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Middeleeuwsch Christendom. De vereering der H. Hostie. De Gods-oordelen.
15876: PIJPER, Dr. F. H. (hoogleraar te Leiden) - De heiligen-vereering.
15877: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - De kloosters.
15878: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
15879: PIJPER, Dr. F. H. (Prof. te Leiden) - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
70539: PILGELMEE - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
20186: PIN, Louis Ellies du - Traite de la doctrine chretiénne et orthodoxe, dans lequel les veritez de la religion sont établies sur l'Ecriture & sur la Tradition; & les erreurs opposées détruites par les mêmes principes. Par messire Louis Ellies Du-Pin, docteur en theologie de la Faculté de Paris et professeur royal en philospohie.
63577: PIN, Louis Ellies du - Traite de la doctrine chretiénne et orthodoxe, dans lequel les veritez de la religion sont établies sur l'Ecriture & sur la Tradition; & les erreurs opposées détruites par les mêmes principes. Par messire Louis Ellies Du-Pin, docteur en theologie de la Faculté de Paris et professeur royal en philospohie.
63578: PIN, Louis Ellies du - Biblotheque des auteurs separez de la communion de l'Eglise Romaine du XVI. et du XVII. siecle. Par messire Louis Ellies Du Pin. Docteur en Theologie de la Faculté de Paris. (Twee delen in vier banden)
20187: PIN, Louis Ellies du - Biblotheque des auteurs separez de la communion de l'Eglise Romaine du XVI. et du XVII. siecle. Par messire Louis Ellies Du Pin. Docteur en Theologie de la Faculté de Paris. (Twee delen in vier banden)
63579: PINAMONTI, P. Joannes Petrus - Geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius. Voor alle slach van persoonene. Nieuwe uytgaef nauwkeurig overzien.
19209: PINAMONTI, P. Joannes Petrus - Geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius. Voor alle slach van persoonene. Nieuwe uytgaef nauwkeurig overzien.
47063: PINI, GIORGIO - Benito Mussolini, vertaald door Mary Robbers met een inleiding van Romano nob. Guarnieri, lector a/d Universiteit te Amsterdam
15177: PINK, A. W. - The life of Elijah
63584: PIRENNE, L. P. L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht staatkundige geschiedenis academisch proefschrift
63585: PIT, J. samensteller - ELKE DAG GEBOEID Een schatkamer van de lijdende kerk. Met medewerking van schrijvers uit de lijdende kerk
70301: GAYOT DE PITAVAL MR - Causes célèbres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées
63586: PITISCO, S. - Lexicon Latino-Belgicum novum, olim idomate Gallico publicatum a P. Guidone Tachard, nunc Belgicæ consuetudini traditum, ab auctorum veterum citationibus falsis innumeris & versionibus malis non paucis altera vice purgatum, vocabulis & vocabulorum significationibus, loquendique modis mille & septingentis denuo auctum, libris, capitibus, versibus & paragraphis, quibus scriptorum loca exhibentur, additis ornatum.
73473: ZEEUWde PJGzn - Vlucht naar de vrijheid illust Kees van Lent
67477: VERBOOM W. Dr . pred PKN - Om het verbond. Een persoonlijk getuigenis in het zicht van de Protestantse Kerk in Nederland.
39012: Jansen Hermen --Drachtenpredikant PKN - Door Simon gezien Anderhalve eeuw theologisch debat in het nederlandse proptestantismeover de opstanding van Christus Een systematisch theologische studie
57748: Jansen Hermen --Drachtenpredikant PKN - Door Simon gezien Anderhalve eeuw theologisch debat in het nederlandse proptestantismeover de opstanding van Christus Een systematisch theologische studie
13169: PLAATS, Betty van der - De winnaar.
49227: Plaats, Betty van der - De eerste halte. Geïllustreerd door Adri ALindo
3806: PLACETTE, Jean de la (1639-1718, Kopenhagen) - De christelijke zede-kunde. Tot drie voornaame pligten gebragt als het berouw der zondaaren, de volstandigheyt der geregtveerdigden, en de voortgangen die deze in de Godsvrugt moeten doen. Naar den vierden druk die door den schryver met een nieuwe verhandelingen en verscheydene overdenkingen is vermeerdert, uyt het Fransch vertaalt door J. Schoolhouder. Eerste deel.
63589: PLANTENGA, PROF. DR. IR. J.H. & BOOM, DR. A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, Een inleiding tot de westerse kunstgeschiedenis in haar voornaamste uitingen, Deel 1: Tekst, Deel 2: Platen
63588: PLANTENGA, J.H.; BOOM, A. van der - Vijftig eeuwen bouw,- beeldhouw- en schilderkunst. 2 delen
53165: DAVIDIS REGIS drukker CHRISTOPHE PLANTIN - Davidis Regis prophtea Psalmorum liber. Ad exemplas complutense Texto griego-latino en portada) (Psaltërion prophëtou kai Basilëos tou Dabid )
4033: PLANTINUS, J. (1692-1771, Amsterdam)SCHUTTE, Rutger (1708-'84, Amsterdam) - Bundel van plechtige leerredenen; zynde eene daar van door den weleerw. heer Johannes Plantinus, in leven geacht leeraar te Amsterdam, en de zes overige gedaan door Rutger Schutte, predikant te Amsterdam.
14186: PLAS, Ds. A.W. van der - Op adelaarsvleugels gedragen. De lijdensgeschiedenis van een Hongaarse predikantsvrouw. Vertaald en ingeleid door ds. A.W. van der Plas. 4e druk
27496: PLAS, M. van der - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 door Michel van der Plas, met een nawoord van Kees Fens
37338: PLAS, Ds. A.W. van der - Ziet, wij leven. Kerkelijk leven in Oost-Europa.
63590: PLAS, Ds. A.W. van der - Ziet, wij leven. Kerkelijk leven in Oost-Europa.
63591: PLAS, M. van der - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 door Michel van der Plas, met een nawoord van Kees Fens
63592: PLAS, Michel van de / ROES, Jan - De kerk gaat uit.
17504: PLATO - Platonis dialogorum delectus. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii.
63594: PLATO - Platonis dialogorum delectus. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii.
75021: PLATO. - Phaedo, of de onsterfelijkheid der ziel. (...) Overgezet, en met ophelderende en beoordeelende aanmerkingen voorzien door D. BURGER
41020: PLEIJ, HERMAN & WILLEM VAN DEN BERG (REDACTIE). - Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde. In nieuwstaat. Ingen. met omslag. Uitgegeven ter ere van Eddy Grootes, bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
43388: PLEIJSIER A. - Van licht en donker Jeugdboek met illustraties van Jos Ruting. Goed. Uitg.1941.
63596: PLET, C.M.W. - Teun de Strooper. Een verhaal uit de dagen der Afscheiding.
13170: PLEYSIER, A.J. - Jan verduin.
63598: PLEYSIER, A.J. - Jan verduin.
70948: Pleysier A. - Van licht en donker ( illustraties van Jos. Ruting)
63599: PLEYTE, DR. W. & A. VAN DEN BOGERT & H. BOUWHEER - Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld. Vol. 1: Meerveld en Meervelder Bosch. & Vol. 2: Uddel en Uddeler Heegde. [ 2 Vols. Compl.].
31605: PLEYTE, W.Dr (1836-1903), A. van den Bogert en H. Brouwer - Uddel en Uddeler Heegde. (Bijdrage tot de Geschiedenis van BARNEVELD)
26648: PLOEG, J. van der - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63609: PLOEG, Tymen van der. e.a. - Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome - Reformatie.
63608: PLOEG, Prof. Dr. J. van der - Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee. Derde druk.
63605: PLOEG, J. van der - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63604: PLOEG, J. van der - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
63602: Ploeg van der D T E redactie - Vogels in Friesland Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten. Samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland. 3 delen. or. ln. Met vele ill. --- Een bron van informatie over de vogelwereld op het vasteland van Friesland.
63603: PLOEG, Drs. A. van der - Philippus S. van Ronkel. (1829 - 1890). serie Messiasbelijdende joden vergeten eerstelingen
33895: PLOEG, J. van der - De Gereformeerde Bond en ,,Het gekrookte riet'' over onze zondeval en de overtuiging van zonde en de bekeringsweg.
48330: Ploeg van der A Drs - Philippus s van Ronkel (1829-1890)
63613: PLOMP, J.+. - De kerkelijke tucht bij Calvijn. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam [...] door Johannes Plomp, geboren te Rijswijk (Z.-H)
63611: PLOMP A>P> (redaktie) - Vertellingen uit de bijbel. deeltjes 1 t/m 14 32 blz per nummer Ill.: zwart/wit illustraties . Fraai kleurenplaatje op de voorzijde
63615: PLOOS van AMSTEL, J.J.A. (Pred. te Anjum, Reitsum en Hilversum) - Het Heilige zaad het steunsel dat overblijft leerede over Jes 6 vers 13 Gehouden den 7 sept 1891 op den vooravonf van de Synode der Ned Geref Kerken gehouden tes Hage benevens een naschrift naar aanleiding van het besluit der Synode in zakede vereniging
63616: PLOOS van AMSTEL, J.J.A. (Pred. te Anjum, Reitsum en Hilversum) - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk behandeld in vragen en antwoorden met toelichting te dienste van Het catechetisch onderwijs
63617: PLOOS van AMSTEL, J.J.A. (Pred. te Reitsum) - Een woord aan hen die Jezus Christus erkennen als het Eenig hoofd Zijner Kerk, naar aanleiding van onze losmaking uit het Synodaal verband.
63614: PLOOS van AMSTEL, J.J.A. (Pred. te Anjum, Reitsum en Hilversum) - onzes Heeren Jezus Christus. Door J.J.A. Ploos van Amstel, Predikant te Hilversum. Uitgegeven ten vordeele en ondersteuning van hulpbehoevende Christelyke Scholen. 2 delen.
41111: PLOOS van AMSTEL, J.J.A. (Pred. te Anjum, Reitsum en Hilversum) - Het Heilige zaad het steunsel dat overblijft leerede over Jes 6 vers 13 Gehouden den 7 sept 1891 op den vooravonf van de Synode der Ned Geref Kerken gehouden tes Hage benevens een naschrift naar aanleiding van het besluit der Synode in zakede vereniging
45130: PLOOS van AMSTEL, J.J.A. (Pred. te Anjum, Reitsum en Hilversum) - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk behandeld in vragen en antwoorden met toelichting te dienste van Het catechetisch onderwijs
63618: PLUCHE Mr. - HISTOIRE DU CIEL CONFIDERE FELON LES IDEES DES POETES, DES PHILOSOPHES, ET DE MOISE tome primier
63619: PLUIZER, JAN - De Puzzelvriend. Deel 3. een bijzonder groot aantal trefwoorden. ,. 1ste druk, formaat 13-20cm.
60748: MEDEMA H PMr. - Stembus voor de stad Gods vraagtekens bij christelijkepolitiek
63620: POBLADURA o.f.m. Cap., Melchior a - Historia generalis ordinis fratrum minorum Capuccinorum. Pars prima (1525-1619): (14) 389 (2) blz. Pars secunda I (1619-1761): (15) 498 blz. Pars secunda II (1619-1761): (16) 527 blz. Pars tertia (1761-1940) 738 blz.
24580: POBLADURA o.f.m. Cap., Melchior a - Historia generalis ordinis fratrum minorum Capuccinorum. Pars prima (1525-1619): (14) 389 (2) blz. Pars secunda I (1619-1761): (15) 498 blz. Pars secunda II (1619-1761): (16) 527 blz. Pars tertia (1761-1940) 738 blz.
76346: VERVOORN a Poederoyen - Herdenk die wonderdaan Uitgeventer gelegenheid van het 50-7- rn 75jaar bestaan van de gereformeerdeGementen Aalst-Brakel en poederiyen
72775: POEL, Ds. Chr. van der - Jakobs laatste woorden
76896: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Deel genoten 5 deel preken
46726: Poel,j.f van de - kom terug en help
26140: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.Gedachten bij het ouder worden.
10638: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing .
75541: POEL J.F. VAN DER - Pijn uit hetb verleden vlucht voor dec werkelijkheid-verboden liefde en volk zonder vaderland
75542: POEL J.F. VAN DER - Jaloezie doet pijn
75543: POEL J.F. VAN DER - Meisje met het litteken
77108: POEL, J.F VAN DER - de belofte
35651: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Wandelend tussen de zeven gouden kandelaren
74530: POEL J.F. VAN DER - Volk zonder land
76908: MALLAN F/VERGUNST A / JOH van der POEL e a - Tienkeer gereformeerd Vraaggesprekken over het gereformeerd zijn
63622: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eerst lammeren, dan schapen.
63623: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus. 2e druk
63629: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
63630: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente. tweede druk
63631: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Zonder tegenspreken gekomen. Intreepredikatie over Handelingen 10: 29, gehouden te Ede op 22 paril 1955 door ds. Joh. van der Poel, predikant der Oud-Geref. Gemeente.
63633: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente.
63634: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 3e jaargang 1977
63639: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (Canada) en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. Kerk te Groenekan.
63640: POEL, J. F. VAN DER - List en bedrog
63642: POEL, J. F. VAN DER - Meisje met het litteken
63643: POEL, J. F. VAN DER - Beschadigd voor het leven
63644: POEL, J. F. VAN DER - Een leugenkind?
63646: POEL, J. VAN DER - Sharons tranen drogen niet
63648: POEL, J.F VAN DER - Terug naar Siberië
63650: POEL, J.F. van - Balling in Siberië.
63651: POEL, J.F. van der - Gevaarlijk spel.
63652: POEL, J.F. van der - EenNiemandskind
63659: POEL, J.F. van - LEVENSLANG
63660: POEL J F van der - Als liefde pijn doet
63661: POEL, J.F. van - Kind van een ander
63663: POEL, J.F. van - In de Ban van de gokautomaat
63664: POEL, J.F. VANDER - Verborgen angst. Ontwerp omslag: Wim Smalen. Illustratie Omslag: Hans Ellens tweede druk
63665: POEL. J.F. VAN DER - In de storm van dit leven. Omslagillustratie Kees van Scherpenzeel. Omslagontwerp Van Soelen reclame
45865: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 3e jaargang 1977
27645: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Twee wegen preken en meditaties. vierde druk
25652: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Dit is een zending van KOOLBOEKEN Hoofdweg204 6744WR EDERVEEN Ruth, de Moabitische. 26 preken over het geloofsleven naar aanleiding van het boek Ruth. Door ds. Joh. van der Poel, in leven predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in nederland te Ede.
14221: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.
29581: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eben Haezer.
63626: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Ter gedachtenis. Verslag van de begrafenis van ds. Joh. van der Poel.
63627: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties enz.
73141: POEL J.F. VAN DER - Ook voor jou is er iemand 3 delen: Moeder, waarom gaf je mij weg? Een geschonden jeugd. List en bedrog
63625: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus.aangevuld met naschrijft 3e druk
6636: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Het zieleraadsel opgelost. Twee predikaties over Mattheus 1 ; 13-25. Benevens 1000 snipperhoutjes.
23842: POEL, J.F. van - Geen plaats voor mijn kind.
78384: POEL, J.F. VAN DER - onno
72555: POEL J.F. VAN DER - In het web van een loverboy,
16719: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Nood en uitkomst. Tweetal biddagpredikaties over Jesaja 38 : 14. Hiskia's ziekbed en wonderlijke genezing, gehouden te Overberg in 1958 met: Sprokkelhout, 262 spreuken door ds. Joh. van de Poel, predikant bij de Oud Geref. Gemeente te Ede.
21530: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Ten tijde des Ouderdoms. Bundel predikaties, meditaties, overdenkingen en brieven van Leen Potappel. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag welke hij op 26 April 1979 mocht gedenken.
1235: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Twee wegen. Preken en meditaties. Met een begeleidend woord van ds. W.C. Lamain te Grand Rapids (Canada) en een woord vooraf van D.E. de Kruyff, ouderling van de Herv. Kerk te Groenekan. derde dfruk
1236: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eerst lammeren, dan schapen.
1237: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Eben-Haëzer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Episoden uit zijn leven ter gedachtenis van zijn 40-jarige ambtsbediening en huwelijksvereniging. Verrijkt met enkele brieven en samenspraken en een enkele nalezing uit de kerkvaders Ausgustinus, Bernardus en Anselmus. 2e druk
45889: POEL, Ds. Joh. van der - Saul en Jonathan of de Onschuldige verloren en de Schuldige behouden
74347: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - 'Eben - Haezer'. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. levens beschrijving doorhemzelf geschreven
6650: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Op uw noodgeschrei.
21177: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Afscheidspredikatie van Ds. J. van der Poel gehouden op 13 April 1955 van zijn Gemeente Giessendam.
21178: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Zonder tegenspreken gekomen Intreepredikatie over Handelingen 10: 29 Gehouden te Ede op 22 april 1955 door Ds. J. van der Poel predikant der oud-geref. Gemeente.
46377: Poel, J.F. van der - Doldi en wolfi en de walvisjacht deel 11
69917: POEL, J.F. van der - Een geschonden jeugd over incest
69918: POEL, J.F. van der - Draagt elkanders lasten alcohol en drugs problemen
77280: Poel, J.F. van der - Het grote avontuur met Dolfi deel 1
35339: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - de zegeningen Jakobs prekenserie
39849: POEL, Ds. Chr. van der - De ware Wijnstok. 52 meditaties.
45866: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - TWEE WEGEN Kerkblad Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Ede 4e jaargang 1978
14222: POEL, Ds. Joh. van der (1909-'81, pred. Oud Ger. Gem. in Ned. te Ede) - Oud, maar niet te oud. Bundel overdenkingen, meditaties, brieven, gelegenheidspredikaties enz.
36703: POIRTERS, A. (1605-1674) - Het duyfken in de steen-rotse, dat is eene mede-lydende siele op die bittere passie Jesu Christi mediterende. Ghemaeckt door eenen priester der Societeyt Iesu. 9 druck. Rijcker van stoffe, van beelden en van poësie.
63668: POITERS, Adrianus - Het masker van de wereld. Op nieuw overzien en verbeterd. Vijf - en - dertigste druk. (1843?)
14269: POITERS, Adrianus - Het masker van de wereld. Op nieuw overzien en verbeterd. Vijf - en - dertigste druk. (1843?)
8473: POL, W. H. van de - Het wereld Protestantisme.
75917: POL, F.V.D. (KAMPEN) - De reformatie te Kampen in de 16e eeuw. (Diss.)
74938: POL van de A T - Wat zijn deze stenen? een geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet
48663: Pol, W. H. van de - De kerk in het leven en denken van Newman
63670: POL, D. - J.D. WIELENGA (COMPILER), - Midden-Java ten Zuiden. [AND] Leiddraad voor de Bestudeering van Midden-Java Ten Zuiden ten dienste van Zendingsstudiekringen. [Eerste druk; First edition].
63672: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
63673: POL, DR. W. H. VAN DE - karakteristiek het reformatorisch Christendom
63674: POL, Dr. W.H. van de - Het christelijk dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie.
63675: POL, H. - De zending en de Sa'dan-Toradja's: handleiding voor zendingsstudie
63676: POL, W. H. van de - Het wereld Protestantisme.
63677: Pol, W. H. van de - De kerk in het leven en denken van Newman
12387: POL, Dr. W.H. van de - Het christelijk dilemma. Katholieke Kerk-Reformatie.
45019: POL, H. - De zending en de Sa'dan-Toradja's: handleiding voor zendingsstudie
15869: POL, Dr. W. H. van de (hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen) - Het Anglikanisme in Oecumenisch Perspectief.
16225: POL, Dr. F. van der - Gelovig Kruisdragen.
71989: GORIONIDES Josephus vertaler M I van AMERONGEN-G J POLAK - Josephus Gorionides uit het Hebreewsch vertaald door M. I. van Amerongen met geschied- en letterkundige aantekeningen verrijkt door G. J. Polak
63678: POLAK, DR. HENRI - Amsterdam die groote stad 2e druk. Bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw. Met een inleiding van dr. W. de Vlugt Burgemeester van Amsterdam.
63679: POLAK, G.I. - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten, voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, bijeengebracht en nagezien, door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. Tweede verbeterde en vermeerderde oorspronkelijke uitgave.
63680: POLAK, G.I. en M L van Ameringen - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten, voor den erste dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, en Nederduitsch metv een Historische overzicht , door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. en M L van Ameringen nieuwe verbeterde en vermeerderde uitgave. e a.
38524: POLAK, G.I. - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten, voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest. Het hebreeuwsch, bijeengebracht en nagezien, door G.I. Polak en de vertaling, onder deszelfs toezigt bewerkt, door Dr. M.S. Polak. Tweede verbeterde en vermeerderde oorspronkelijke uitgave.
34394: POLDER D P Vlaardingen doorIPPEL-BREEDVELD, L. - Door de liefde van Christus gedrongen. facetten uit het leven en werk van D. P. Polder.
63682: POLDERMAN, C.P - De kerk Gepasseerd van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
63683: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie.
47141: POLDERMAN, C.P - De kerk Gepasseerd van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract
14270: POLDERMAN, Jan - De engelen Gods.
63684: POLETI, M. - l'Ottavio di M. Minucio Felice. Recato in lingua Italiana, col testo Latino a rincontro e con opportune annotazoni illustrato da D. Marco Poleti C.R. Somasco.
11906: POLEY-SCHEELE, F. - Jantine in de pastorie. Met illustraties van Jannie de Vries.
5913: POLINDER, D. - Vervolgd doch niet verlaten. Levensschets over George Wishart, pionier van de Schotse Reformatie.
63687: POLKO - te vergeefs
44153: POLKO - te vergeefs
63689: POLL, Willem van de - Ons prinselijk gezin in Friesland. 41 foto's met tekst.
19598: POLL, Willem van de - Ons prinselijk gezin in Friesland. 41 foto's met tekst.
63693: POLMAN, A. D. R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 1e deel.356 blz deel 2 336 blz
63694: POLMAN, Dr. A. D. R. - De zonde tegen den Heilige Geest.
63695: POLMAN, Mag. Dr. P. O. F. M. - Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia sacra.
63692: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
44950: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
44951: POLMAN A D R - de zonde tegen de heilige geest.
7605: POLMAN, A. D. R. - Woord en belijdenis. Eenvoudige verklaring van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 1e deel.356 blz deel 2 336 blz
14272: POLMAN, Dr. A. D. R. - De zonde tegen den Heilige Geest.
15870: POLMAN, Mag. Dr. P. O. F. M. - Godsdienst in de Gouden Eeuw. Batavia sacra.
63696: POLO, M. - Synopsis criticorum aliorumque Sacræ Scripturæ interpretum et commentatorum, summo studio & fide adornata, a Matthæ Polo Londinensi. Revisum & a mendis plurimis repurgatum.
63697: POLS, CEES - Bewaarder gevangen
64038: RAPENBURG Jacobus onderwijzer Geb28 maart1756 te OUDEWATER overleden 9 maart 1833 te Zuid Polsbroek - HANDSCHRIFT overgeschreven Catechismus van Justus Vermeer na de druk van 1749 in het jaasr 1795 geschreven
63700: POLYANDER, J. - Overeenstemming. Benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn.
63701: POLYANDER, Johannes - Schijnbaar tegenstrijdige Schriftuurplaatsen verklaard. Met inleiding van Dr. H. Florijn.
14273: POLYANDER, J. - Overeenstemming. Benevens eene korte verklaring van onderscheidene plaatsen uit de H. Schrift, welke schijnbaar met elkander in tegenspraak zijn.
63703: POMA, A. J. MURK - Klaas en Koos en het bootje
63704: POMEY, Franciscus (1618-'73) - Pantheum mythicum, of verdichte historie der goden, en godinnen, in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher, conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar.
31439: POMEY, Franciscus (1618-'73) - Pantheum mythicum, of verdichte historie der goden, en godinnen, in dit werk van een kort begrip der geleertheid kort en klaar begrepen door den eerw. vader Franciscus Pomey. Na den zevenden druk, uit het Latyn vertaald, en met schoone figuren voorzien, door G. Kempher, conrector der Latynsche schoolen te Alcmaar.
63706: Pomp, K. S. - De stille
63707: PONSTEEN, HENDRIK JAN. - Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap) = Karl Barth and Eduard Thurneysen (the theological relevance of a lifelong friendship).
76651: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618.
63709: PONT, Dr. A. D. - Nicolaas Jacobus van Warmelo
63711: PONTOPPIDAM, M. - Kinderbijbel naar het Deensch van Morten Pontoppidam, door Marg. Meiboom Met 32 platen van Gustaaf Doré. Tweede druk. 2 delen.
40485: POOLE, L.G. LE - . Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de Doopsgezinden ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. .
48881: Poort, J. J. - Om het donker op te klaren. Bijbels dagboek 9e druk
20970: POORT, Ds. J. J. - Langs Heeren wegen door t
23658: POORT, Ds. J. J. - Vader, ik heb gezondigd!'' veertien Bijbellezingen over de gelijkenis van de verloren zoon, naar aanleiding van Lucas 15: 11-32.
21257: POORT, Ds. J. J. - Paulus de prins der Kruisgezanten.
63716: POORT, Ds J.J. - Nooit meer oorlog?
63717: POORT, Ds. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
63719: POORT, Ds. J. J. - Kracht naar kruis.
63720: POORT, Ds. J. J. - Kom en zie waar Jezus was.
63721: POORT, Ds. J. J. - Herders op de velde.
63722: POORT, Ds. J. J. - Herders op de velde.
63724: POORT, Ds. J. J. - Dienstplichtig. Informatie over - Adviezen voor - Verhalen uit, het soldatenleven.
63725: POORT, Ds. J. J. - De arbeiders in de wijngaard.
63726: POORT, Ds. J. J. - Om 't donker op te klaren. Dagboekje met 366 Ochtendoverdenkingen. Derde druk.
63727: POORT, Ds. J. J. - Prijst Hem in uw psalmen. Huisboek voor de zondagavond. 4e druk.
63729: POORT, Ds. J. J. - Wie is wijs 6 predikaties over psalm 107 door Ds J.J. Poort
63732: POORT, Ds. J. J. - Vader, ik heb gezondigd!'' veertien Bijbellezingen over de gelijkenis van de verloren zoon, naar aanleiding van Lucas 15: 11-32. 3e druk
63733: POORT, Ds. J. J. - Plaatsen waar u vreemde dingen ziet. Reisverhalen.
63734: POORT, Ds. J. J. - Martelaar onder een open hemel. Leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar.
63735: POORT, Ds. J. J. - Ouder worden, en dan?
63738: POORT, Ds. J. J. - Land onder Gods hand. Tweede druk.
28798: POORT, Ds. J. J. - Bij dagen en bij nachten. Bijbels dagboek.derde druk.
14279: POORT, Ds. J. J. - Herders op de velde.
14281: POORT, Ds. J. J. - Dienstplichtig. Informatie over - Adviezen voor - Verhalen uit, het soldatenleven.
14282: POORT, Ds. J. J. - De arbeiders in de wijngaard.
63741: POORT, Ds. J. J. - NOOIT Failliert korte verhalen.2e druk
37292: POORT, Ds. J. J. - Vader, Ik heb gezondigd! Veertien bijbellezingen over de Gelijkenis van de Verloren Zoon. Naar aanleiding van Lukas 15: 11-32 door Ds. J. J. Poort. Zesde druk.
30345: POORT, Ds. J. J. - Ouder worden, en dan?

Next 1000 books from Kool Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8