Antiquariaat Klondyke
Vlaardingenstraat 51, 1328 LB Almere, The Netherlands. Tel.: +31 (0)36 530 31 62, Fax: +31 (0)36 534 65 96            Email: info@klondyke.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
267595: Coster, Wim & Janine Jager - Hollandski. Russische invloeden op de Nederlandse taal (en andersom)
230269: Coster, Dirk - Verzamelde werken: Delft; De romantische school; Willem van Oranje
230270: Coster, Dirk - Verzamelde werken: Over prozaschrijvers en dichters. Lezingen en toespraken
248680: Coster, Dirk - Het leven en sterven van Willem van Oranje. In zes bedrijven, tien tafereelen
222695: Coster, Charles de & Rafaello Busoni (mit 30 Zeichnungen von) - Die Mär von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heroischen ergötzlichen un rühmlichen Abenteuern in Flandern un anderen Landen
042731: Coster, Dirk - Marginalia
220617: Costin, Joanna - Cambridgeshire Kitcheners. A History of 11th (Service) Battalion (Cambs) Suffolk Regiment
211340: Cotchett, Lucretia Eddy - The evolution of Furniture
187918: Cotgreave, Simon - Home wine & beermaking
260946: Cott, Jonathan - Victorian Color Picture Books
122375: Cott, Jonathan - Dylan
167852: Cottenje, Mireille - Muren doorbreken
168151: Cottenje, Mireille - Mist
194315: Cotterell, Arthur - The Minoan World
201809: Cotterell, Gareth - London Scene from the Strand. Aspects of Victorian London culled from the Strand Magazine
187846: Cotterell, Arthur - Encyclopedie van mythen en legenden
267759: Cotterell, Arthur - East Asia: From Chinese Predominance to the Rise of the Pacific Rim
174401: Cotterill, H.B. - Oud Hellas zijn kunst, letterkunde en wijsbegeerte in verband met zijn staatkundige geschiedenis van de oudste tijden tot aan Alexander de Groote
246445: Cotthem, Th.H. van - 200 Jaar antieke barometers 1670-1870
288004: Cottingham, John - The Great Philosophers: Descartes
177913: Cotton, Michael - Porsche 911 and derivatives. Volume 3: 1994-2005
296747: Cotton, Michael - Porsche 911 and derivatives. Volume 2: 1981-1994
075573: Cottonwood, Joe - Een ondergronds bestaan
233702: Couch, Dick - Slagen of falen bij de seals
234161: Couderc, C. - Les enluminures des manuscrits du moyen age (du VIe au XVe siècle) de la Bibliothèque Nationale
210264: Coughlan, Anne T. - e.a. - Marketing Channels - sixth edition
268746: Coughlin, Con - Churchill's First War. Young Winston and the Fight Against the Taliban
191582: Couilloud, Nathalie - Voiles de Bretagne De Cancale à Brest
247390: Coul, Hans op de & Ine Sijben & Ben van Melick - Maar er is meer? 1. Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw 2. Dichters na '60 geschiedenissen
249935: Coul, P. Op de - De opmars van de operaregisseur. Een enscenering van Mozarts Zauberflöte uit 1909
250149: Coul, Op de Paul & Lies Netel & Henk Heijnen - Jaap Kaal (1893-1960). Een schilder in dialoog met de traditie
291734: Coulondre, Ariane & Diana Gay & Nelly Maillard - Musée National Fernand Léger, Biot: Guide de visite
027052: Coulonges, Georges - La chanson en son temps: De beranger au juke box
241041: Coulot, P. & E. Rouir (eds.) - Communications. Onzieme Congres International de Bibliophile. Bruxelles 21 - 27 Septrembre 1979 / Eleventh International Congress of Bibliophiles.
299143: Coulson, James & Robin Kinross - View to the Future: graphic design to-day and to-morrow
054867: Coulson, Sheila - Making Your Own Cross Stitch Gifts. Creative ideas for giving
240793: Coulter, Edith M & Melanie Gerstenfeld - Historical Bibliographies. A systematic and Annotated Guide
276415: Coulton, G.G. - The Chronicler of European Chivalry
080929: Coulton, G.G. (selection) - Life in the Middle Ages III & IV: Men and Manners / Monks, Friars and Nuns
082424: Coultre, Martijn F. Le & Purvis, Alston W. - Jan Tschichold. Posters of the Avantgarde
082423: Coultre, Martijn F. Le & Purvis, Alston W. - Jan Tschichold. Posters of the Avantgarde
300529-KA12: Coumans, Willem K. - Maastricht in de tijd van Werner Mantz: 100 foto's gemaakt tussen 1931 en 1952 = Maastricht in the time of Werner Mantz: 100 photographs taken between 1931 and 1952
204395: Coumans, Paul & Adri Colpaart (vormgeving) - Nicolas Dings
247337: Coumans, Willem K. - Stille dagen in Maastricht
299161: Coumans, Willem K. - Het poëtisch moment: Jo Brunenberg, Vojta Dukát, Ton Huijbers, Johan van der Keuken
294730: Coumans, Paul & Adri Colpaart - Sandberg: typograaf als museumman
193525: Pacific Foreign Trade Council - World Trade Banquet 1929 - menukaart
138695: Counet, P.J.E. Chatelion - De sarcofaag van het woord
180187: Couperus, Louis - verzamelde werken VII. Aan de weg der vreugde. Antiek toerisme. Verhalen en arabesken
266911: Couperus, Louis - Verzameld Werk II: Noodlot; Extase; Majesteit; Wereldvrede; Hoge troeven; Reis-impressies
285923: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 23: Dionyzos
285914: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 4: Noodlot
285915: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 32: Schimmen van schoonheid
285916: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 21: Over lichtende drempels
285917: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 28: Korte arabesken
285920: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 37: De komedianten
285921: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 25: Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
285922: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 13: Metamorfoze
285911: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 1: Een lent van vaerzen
285913: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 26: Aan weg der vreugde
240406: Couperus, Louis - Majesteit
285897: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 40: De ode
285898: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 5: Extaze: een boek van geluk
091441: Couperus, Louis - Mozaiek. Een keur uit zijn werken
266912: Couperus, Louis - Verzameld Werk IX: Lucrezia; De ongelukkige; Legenden en portretten
285901: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 12: De verzoeking van den H.Antonius
285902: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 22: God en goden
285895: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 7: Majesteit
285893: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 8: Reis-impressies
285894: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 27: Van en over mijzelf en anderen
280705: Couperus, Louis - De zwaluwen neêr gestreken. . .
117152: Couperus, Louis - Een lent van vaerzen
040772: Couperus, Louis - De verliefde eze / De ode
216828: Couperus-Medema, Janna - Texel vaar-wel. Van zeilschip en raderboot tot dubbeldeks dieselboot
076924: Couperus, Louis - Op reis
174345: Couperus, Louis - Het zwevende schaakbord
157677: Couperus, Louis - Verzameld Werk VII: Aan de weg der vreugde; Antiek toerisme; Verhalen en arabesken
266092: Couperus, Louis - Van oude mensen dingen die voorbijgaan
048474: Couperus, Louis - Intieme impressies
206225: Couperus, Louis & Peter Yvon de Vries (etsen) - Endymion
155428: Couperus, Louis - Volledige werken / deel 32 Schimmen van schoonheid
184257: Couperus, Louis - Van vagebonden en schelmen
117146: Couperus, Louis - Algemene verantwoording van de Volledige werken Louis Couperus
285907: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 15: Fidessa
186292: Couperus, Louis - Reis-impressies
208411: Couperus, Louis - Il Mago
299442: Couperus, Louis - De Stille Kracht
299445: Couperus, Louis - Extaze: een boek van geluk
266910: Couperus, Louis - Verzameld Werk III: Metamorfose; Psyche; Fidessa; Langs lijnen van geleidelijkheid
157673: Couperus, Louis - Verzameld Werk XII
208409: Couperus, Louis & Karel Reijnders (verzameld door) - Als ik, bij voorbeeld, de geest van mijn moeder op den rand van mijn bed zag zitten. Occulte teksten van Louis Couperus
077947: Couperus, Louis - Verhalen
289862: Couperus, Louis - Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan
184276: Couperus, Louis - Eline Vere. Een Haagse Roman
186278: Couperus, Louis - Van en over mijzelf en anderen
285896: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 10: Williswinde
202083: Couperus, Louis - Elyata / De betooveraar
202086: Couperus, Louis - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza
202087: Couperus, Louis - Herackles. Roman in twee deelen / Herakles. Roman in twee deelen
287880: Couperus, Louis - De stille kracht
256007: Couperus, Louis - Het snoer der ontferming en Japanse legenden
240410: Couperus, Louis - De boeken der kleine zielen
175131: Couperus, Louis - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn klassieke werken
110372: Couperus, Louis - Brieven van den nutteloozen toeschouwer
025100: Couperus, Louis - Boekenweekgeschenk 1974: Als ik bijvoorbeeld de geest van mijn moeder op den rand van mijn bed zag zitten
287674: Couperus, Louis - Wreede Portretten
285891: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 11: Hooge troeven
204678: Couperus, Louis - Hooge troeven
204360: Couperus, Louis - Noodlot
183025: Couperus, Louis - Majesteit
285908: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 6: Eene illuzie
285892: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 9: Wereldvrede
186279: Couperus, Louis - God en goden
206223: Couperus, Louis - Zijn aangenomen zoon. Een fragment
186284: Couperus, Louis - Antiek toerisme
263530: Couperus, Louis - Het Afscheid. Hanneke Lankhorst: een eenakter naar Het Afscheid
024072: Couperus, Louis - Zijn aangenomen zoon, een fragment
266909: Couperus, Louis - Verzameld Werk VIII: Herakles; Verhalen en dagboekbladen; Uit blanke steden; Onder blauwe lucht
206231: Couperus, Louis & Richard Erbe (bijeengebracht door) - Nagelaten werk
168349: Couperus ,Louis - Omnibus. Aan de weg der vreugde. Hoge troeven. Over lichtende drempels. God en goden. En 35 novellen en verhalen.
296606: Couperus, Louis - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
236653: Couperus, Louis - Williswinde
154085: Couperus, Louis - Metamorfose
257418: Couperus, Louis & Richard Erbe (bijeengebracht door) - Nagelaten werk
154437: Couperus, Louis - Van vagebonden en schelmen
202679: Couperus, Louis - Metamorfose
280666: Couperus, Louis - Hooge troeven
289922: Couperus, Louis - Lucrezia
107656: Couperus, Louis - Korte arabesken
204015: Couperus, Louis - Proza, Eerste en tweede bundel
167558: Couperus, Louis - Proza, eerste bundel
265732: Couperus, Louis - Nippon
186289: Couperus, Louis - De ode
107504: Couperus, Louis - Van week tot week: intieme impressies van Louis Couperus
240411: Couperus, Louis - Herakles
287473: Couperus, Louis - Romantisch avontuur
285904: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 18: Babel
265731: Couperus, Louis - Oostwaarts
285900: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 35: Van en over alles en iedereen
285905: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 14: Psyche
287515: Couperus, Louis - Wereldvrede
287516: Couperus, Louis - Psyche
287517: Couperus, Louis - Majesteit
279232: Couperus, Louis - Van oude menschen, die dingen die voorbij gaan . . .
186293: Couperus, Louis - Williswinde
131607: Couperus, Louis - Antiek toerisme: roman uit oud-Egypte
117149: Couperus, Louis - Eene illuzie
295835: Couperus, Louis - Van oude mensen de dingen die voorbijgaan
202162: Couperus, Louis - Antieke verhalen van goden en keizers, van dichters en hetaeren
285910: Couperus, Louis - Volledige werken. Deel 2: Orchideeën
157675: Couperus, Louis - Verzameld Werk IX: Lucrezia; De ongelukkige; Legenden en portretten
204019: Couperus, Louis - Brieven van den nutteloozen toeschouwer
092190: Couperus, L.M.A. - Epigrammen
174766: Coupland, Douglas - Miss Wyoming
101299: Coupland, Douglas - Polaroids
275640: Couprie, Leendert - Bergense School in Focus. Een keuze uit eigen collectie
236304: Courcel, Martine de (sous la direction de) - Malraux: être et dire. Néocritique. Postface inédite d'André Malraux
226775: Courcy, Anne de - Fishing Fleet. Husband-Hunting in the Raj
226668: Courcy , Anne de - Snowdon. The Biography
147593: Courlander, hans - Developments in European Hospital Education
296703: The Joint Association of Classical Teacher's Greek Course - The teachers' notes to Reading Greek
298697: Court, Alb. de la - Een staat in wording: fotoreportage over het Indonesie van heden door Cas Oorthuys
237665: Courtade, Sylvie & Elisabeth Chapuis - La Bretagne vue par les peintres
201603: Courteline, Georges - Théatre
173689: Courtenay, Bryce - White thorn. A novel of Africa
280142: Courtens, André & Jean Roubier - Romanische Kunst in Belgien
297723: Courthion, Pierre - Léon Zack
234258: Courthion, Pierre - Felice Filippini *SIGNED*
233221: Courthion, Pierre - Art Italien Moderne. Massimo Campigli
218607: Courthion, Pierre - Paris des temps nouveaux
284288: Courtney-Clarke, Margaret - African Canvas: The Art of West African Women
255409: Courtney, Nicholas - In Society. The Brideshead years
274668: Courtois, Stéphane - Le livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression
205671: Courtonne, Yves - Un témoin du IVe siècle oriental. Saint Basile et son temps d'après sa correspondance
201146: Courtright, Gordon - Trees and Shrubs for Temperate Climates
223268: Courtz, H. & R. Eikeboom - Marcus, de evangelist. Een Directe Weg Naar Het Lezen Van Marcus + CD
292490: Courvoisier, Dominique (expert) - Albert Robida, collection Michel François: Livres, aquarelles et dessins originaux
238107: Cousin à Degas, Jean - Chefs-d'oeuvre de la peinture. 100 masterpieces
165606: Cousin, John W. (compiled after) & Browning, D.C. (by) - Everyman's Dictionary of Literary Biography. English & American
264137: Cousin-Constantin, G. - Deux mois de vacances
241948: Cousins, Judith (mit einer vergleichenden biographischen Chronologie von) - Piccasso und Braque. Die Geburt des Kubismus
178241: Cousins, Lucy - Muis' knutselfeest. Maak het en speel ermee
242039: Cousseau, Jean-Yves - and others - Souvenirs de voyages. Autographes et dessins français du XIXe siècle
292471: Cousseau, Jean-Yves - and others - Souvenirs de voyages. Autographes et dessins français du XIXe siècle
023120: Cousteau, Jacques-Yves & Cousteau, Philippe - Haaien, roofridders van de oceanen
268245: Coustols, F. Catherine - a.o. - Henri le Sidaner 1862-1939
237451: Coutagne, Denis - Paul Cezanne in Paris and Île-de-France
265878: Coutaz, Lucie - 40 Ans Avec L'abbe Pierre
293534: Coutensow, B. - Leger et l'esprit moderne
205059: Couton, Georges - Richelieu et le theatre
208418: Couttellee, Mevr. - Practisch handboek voor de keuken. Laatste nieuwe recepten door mevr. Couttellee
075760: Coutts, Lyn - De beste kruidenrecepten
244347: Couture, Léonce - Un grand érudit de notre temps: Philippe Tamizey de Larroque. Correspondant de l'institut
069888: Couturier, Louis - Beroemde musici. Deel 1: Beethoven
265781: Couturier, E. le (présentées par) - Lettres de direction et spiritualité de saint François de Sales
268265: Couvée, Ellen - Boekhandel Couvée 125 jaar in 's-Gravenhage
048767: Couvee, D.H. - De Dam, de geschiedenis van een plein
145593: Couvée, Gijsbert Michiel - De familie Sigmond in Werkendam
282650: Couvée, Dick H. - Otto B.de Kat
296529: Couvée, D.H. - Protest per prent. Schoppen tegen heilige huisjes
290672: Couvée, D.H. - Protest per prent. Schoppen tegen heilige huisjes
142601: Couvée, D.H. & Gruyter, W.J. de - Jan Altink 21 october 1885 - 6 december 1971 (2 delen)
199105: Couwenberg, S.W. (red.) - Op de grens van twee eeuwen. Positie en perspectief van Nederland in het zicht van het jaar 2000
141674: Couwenberg, S.W. - Westerse cultuur: model voor de hele wereld ?
199015: Couwenberg, S.W. - Geschiedenis als noodlot
227842: Couwenberg, S.W. - Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar
199137: Couwenberg, S.W. - Karma, reincarnatie en de roep om zingeving
198985: Couwenberg, S.W. - In opdracht van de tijd. Terugblik op 40 jaar intellectueel en maatschappelijk engagement
198992: Couwenberg, S.W. (redactie) - Geloof en Christendom in de jaren '90. Kritische evaluatie en perspectief
199129: Couwenberg, S.W. - Op de drempel van een nieuwe eeuw. Terugblik op de 20ste en vooruitblik op de 21ste eeuw
116024: Couwenbergh, Pieter - De regels en het spel: gesprekken met Morris Tabaksblat
198672: Couwenhoven, Ron - Zaanse molenbranden. 'Brand, dat God genadelick gelieve te verhoeden'
241679: Couwenhoven, Ron & Huub Snoep - Op smalle ijzers. Het ontstaan van het schaatstoerisme en de historie van de natuurijsklassiekers
226321: Coveney, Peter & Roger Highfield - Frontiers of Complexity: The Search For Order in a Chaotic World
283455: Coverley, Sir Roger de - Sir Roger De Coverley - Reimprinted from The Spectator
093968: Cowan, James - A mapmaker's dream: the meditations of Fra Mauro, cartographer to the court of Venice
098435: Cowan, Henry J. - From wattle & daub to concrete and steel. The engineering heritage of Australia's buildings
213699: Cowan, Ross - For the Glory of Rome. A History of Warriors and Warfare
171847: Cowan, Frits (redactie) - Adivasi. Het andere India
264815: Coward, Noel - The Lyrics of Noel Coward
288444: Coward, Noel - The Collected Plays of Noel Coward: Play Parade Volume II
288445: Coward, Noel - The Collected Plays of Noel Coward: Play Parade Volume V
132244: Coward, Noel - Noël Coward: the complete lyrics
249267: Cowart, Dominique & Jack Fourcade - Henri Matisse. The Early Years in Nice 1916 - 1930.
268911: Cowburn, Benjamin - No Cloak, No Dagger. Allied Spycraft in Occupied France
243045: Cowden, Jeanne - Chameleons: The Little Lions of the Reptile World
294466: Cowell, W.S. - A Handbook of Printing Types with Notes on the Style of Composition and Graphic Processes used by Cowells
284220: Cowen, Painton - Rose Windows
017072: Cowin, Hugh W. - Gevechtsvliegtuigen
091182: Cowin, Hugh W. - Militaire helikopters
250450: Cowles, Barbara - Bibliographers' Glossary of Foreign Words and Phrases. An alphabet of terms in bibliographical and booktrade use compiled from twenty languages
248574: Cowles, Virginia - The Romanovs
014909: Cowles, Virginia - 1913 the defiant swan song
071990: Cowley, Malcolm (editor) - Writers at work
240130: Cowley, J.D. - Bibliographical description and cataloguing
242026: Cowling, Elizabeth - On Classic Ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New Classicism 1910-1930
156416: Cowly, Stewart & Peterkin, Mike - The First Dinosaurs
232443: Cowper, William - Selected Poems
153688: Cowsill, Miles & Haalmeijer, Frank & Hendy, John - Harwich-Hoek van Holland: a 100 years of service / 100 jaar veerdienst
216715: Cowsill, Miles - Queen Elizabeth
197678: Cowsill, Miles - Brittany Ferries. 40 Memorable Years of Service, Hospitality & Holidays
153320: Cowsill, Miles & Haalmeijer, Frank & Hendy, John - Harwich-Hoek van Holland: a 100 years of service / 100 jaar veerdienst
292584: Cox, Albert - Panorama Rotgans Rotterdam. De jaren vijftig
260498: Cox, Jack - Take a Cold Tub, Sir! The Story of the 'Boy's Own Paper'
057522: Cox, Patty - Patterns for mosaics. More than 50 patterns. From coaster size to table size
249176: Cox, Albert - Panorama Rotgans Rotterdam. De jaren vijftig
120964: Cox, Simon - De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
254226: Cox, Ir. B. - Vanden tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600
278521: Cox, J.L. - A Guide to the Phenomenology of Religion: Key Figures, Formative Influences and Subsequent Debates
072378: Cox, Simon - De geheimen vna de Da Vinci code. Wat zijn feiten en wat is fictie?
207157: Cox, John (Introduction) - Erte's Costumes and Sets for Der Rosenkavalier in Full Color. 1980 Glyndebourne Festival Production
243218: Cox, Peter A. - Larger Rhododendron Species
297837: Cox, Peter (foto's) - Figurinen. De plastische vormgeving van het elektro-mechanische schouwspel De Overwinning op de Zon: El Lissitzky, 1923
243121: Cox, Peter A. & Kenneth N.E. Cox - Encyclopaedia of Rhododendron Hybrids
224599: Cox, H. & G. Lascelles - Coursing and falconry
258073: Cox, Harvey - Little Prayers and Finite Experience
237275: Cox, Christopher - a.o. - The Aperture History of Photography Series: Dorothea Lange
246959: Coyaud, Maurice - L'Empire du regard. Mille ans de Peinture Japonaise
154032: Coyle, Kat - Boho Baby Knits, groovy patterns for cool tots
294671: Coyne, Richard - Communication Arts: Environment
180036: Coyne, Richard - Cornucopia Limited, Design and dissent on the internet
292717: Coysh, A.W. - Collecting Bookmarkers
211259: Coysh, A.W. - The Dictionary of Picture Postcards in Britain, 1894-1939
118431: Cozijnsen, Mery - Paddington wenskaarten met stofjes
074074: Cozijnsen, Mery - Wenskaarten met bloemenstofjes
104124: Cozijnsen, Mery - Wenskaarten met stofjes
205940: Cozzens, Donald B. - The Changing Face of the Priesthood. A Reflection on the Priest's Crisis of Soul
096930: Craandijk, J. - Wandelingen door groningen en Drenthe
283772: Craandijk, J. - Wandelingen door Nederland: Noord-Holland
283107: Craandijk, J. - De Haarlemsche Hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften + Aanvullingen en verbeteringen (2 delen)
145659: Craandijk, J. - Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859 - 24 Mei - 1884
224420: Craanen, Jan Edward - Ooit hadden we een vaderland. Het verdriet van Argentinië
161940: Craats, Jan en Ineke - Slang-figuren een kreatief vormenspel met de slang van Rubik
240047: Crabbie, Al - Classic Fairytales: Jack the Dullard; The Tinderbox; The Swineherd + CD
261706: Crabos, Marie-Christine - Cooking with Asterix
083436: Crabtree, Caroline & Stallebrass, Pam - Beadwork. A world guide
145282: Crabtree, Amanda - e.a. - Public art
200103: Crackel, Theodore J. - West Point. A Bicentennial History
268835: Cracraft, James - The Revolution of Peter the Great
179833: Craddock, Maggie - The authentic career. Following the path of self-discovery to professionel fulfillment
284244: Craecker, G. de & R. de Vliegher & R. de Vreese & G. Terras - Textieltechnologie
033270: Craenen, Monique - Vogelhuisjes en sprookjes 3-D. Patroonblad met knipschema's
066465: Craenen, Monique - Driedimensionaal knipwerk. Een nieuwe kijk op poëzieplaatjes
033180: Craenen, Monique - Vogelhuisjes & Sprookjes 3-D
155057: Craft, Mary - Little Orphan Otter
297720: Craft, Robert - Igor Strawinsky: de kroniek van een vriendschap
241047: Craig, Maurice - Irish Bookbindings
191173: Craig, Elizabeth - The art of Irish cooking
124665: Craig, Sandy - Down and out: Orwell's Paris and London revisited
253227: Craig, Gordon A. - Germany 1866-1945. Oxford History of Modern Europe
211612: Craig, James F. - The Messerschmitt Bf.109
294372: Craig, James & Bruce Barton - Thirty Centuries Graph Design: An Illustrated Survey
169835: Craig, Mary - Spark from Heaven. The mystery of the Madonna of Medjugorje
030837: Craig, Robin - The ship. Steam Tramps and Cargo Liners
267929: Craig, Gordon A. - Germany 1866-1945
137193: Craig, Blanche - Contemporary glass
293083: Craighead, J.J. & F.C. Craighead Jr. - Life with an Indian Prince. Journals of J.J. Craighead and F.C. Craighead Jr.: August 6, 1940 to April 11, 1941
213402: Craik, Mrs - John Halifax, gentleman
272079: Craine, Debra & Judith Mackrell - The Oxford Dictionary of Dance
199868: Crais, Robert - The Two Minute Rule
240710: Cram, Ton & Rudolf Geel & Willem Wilmink & herman Pleij - e.a. - Weer werk, opstellen aangeboden aan professor Dr. Germt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
234658: Cram-Magré, A.M. - Dèr Mouw - Adwaita. Denker en dichter
152729: Crameer, Rie - Van jongetjes en meisjes / Van meisjes en jongetjes
259873: Cramer, N.A. - De reis van Jan van Mandeville naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen
104056: Cramer, Rie (illustraties) - De Gelaarsde Kat
289532: Cramer, Rie - Rut Wijgant
264177: Cramer, Gerald (editor) - Marc Chagall 1887-1985
208389: Cramer, Rie (platen en tekst van) - Asschepoes
010625: Cramer, Edith - Handbook of Early American Decoration: twenty full scale patterns, fifteen photographs, restoring antiques
198568: Cramer, Pieter - Boomstam met boekje Schoonheid in doosje
291380: Cramer, Rie - Hans wou niet naar school toe gaan
255379: Cramer, Rie (tekst en platen van) - Pompijntje het kabouterkind. Nieuwe rijmpjes
224546: Andersen & Christine Doorman (bewerkt door) & Rie Cramer (illustraties van) - Sprookjes van Andersen
292789: Cramer, Rie (illustraties) - Het Eeuwige Vuur: een Hindoesche liefdesgeschiedenis
208311: Cramer, Rie - Kattebelletjes
291369: Cramer-Schaap, D.A. & Nell van Rie - en anderen - Twee muisjes; Spits de zeiler; Jantjes reis op de maan (3 delen)
259400: Cramer, Rie - Van jongetjes en meisjes & Van meisjes en jongetjes
282233: Cramer, Rie (tekeningen en versjes van) - October: wijnmaand
280295: Cramer, Rie - Lenteliedjes
148006: Cramer, Rie (geïllustreerd door) - Hans en Grietje
290778: Cramer, Rie - Rie Cramer: Zestien prentbriefkaarten
285221: Cramer, Rie (met platen van en verteld door) - Pommie
176706: Cramer, Rie - Versjes van vroeger
154253: Cramer-Schaap, D.A. - De Wigwam in de stad
264222: Cramer, Rie - Herfst
292702: Cramer, A.M. - Levensbeschrijving van David Joris
282232: Cramer, Rie (tekeningen en versjes van) - December: wintermaand
255380: Cramer, Rie (met rijmen en platen van) - A is een Aapje
291381: Cramer, Rie (prentjes en versjes van) & Geertruida van Vladeracken (muziek van) - Kinderliedjes uit Zonneland
158542: Cramer, rie - Het jaar rond
284127: Cramer, Rie - O regen - o regen. Teekeningen en versjes
275323: Cramer, Cato & Ton Hulskamp - Abstracte kunst uit de jaren zestig en zeventig. Een keuze uit de verzameling van het Centraal Museum Utrecht
283179: Cramer, Rie (platen en tekst) - Doornroosje
113309: Cramer, Rie - Assepoester
229559: Cramer, J. & G.H. Lamers - Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte (deel 1-3)
297884: Cramer, Max & Hans van Grieken & Heleen Pronk - W.M. Dudok 1884-1974
104429: Cramer, Rie - Hansel and Gretel
291383: Cramer, Rie (platen en versjes van) - De familie van Muizesteijn
095566: Cramer, Rie - Nieuwe rijmpjes met platen van Rie Cramer
212239: Cramer, Roe - Otje de Bas
158303: Cramer, Pieter - Guerilla! Verhalen over onderdrukking en verzet
296986: Cramer, Cato - Willem Hussem: de kracht van de penseelstreek: schilderijen en tekeningen 1945-1974
134076: Cramer, Rie (geïllustreerd door) - In Holland staat een huis
176731: Cramer, Rie - Mijn liefste versjes
295434: Cramer, Rie - Janneman
151387: Cramer, Rie (illustraties) - Doornroosje
132446: Cramer, P. - De allermooiste wensen
224536: Cramer, Rie - Oktober November December. Tekeningen en versjes
285233: Cramer, Rie - Herfst
267434: Cramer, Rie - Mijn liefste versjes
212612: Cramer, Jacqueline - Mission-Orientation in Ecology. The case of Dutch fresh-water ecology
094326: Cramer, Rie (geïllustreerd door) - Het meisje uit Spakenburg
241074: Cramer, Ir. Ch.G. - e.a. - Het probleem Irian. Zoals Nederlandse democraten het zien
063888: Cramm, Dagmar von - Desserts
156471: Crampton, Charles - Canework. With an introduction to the History of Basket-making and some Notes on Cane and Its Use by H.H. Peach
266694: Crampton, Richard & Benjamin, Crampton - Atlas of Eastern Europe in the Twentieth Century
221648: Crampton, Luke & Dafydd Rees - Rock & Pop. Die Chronik 1950 bis heute
299960-KLM001: Crampton, Luke & Dafydd Rees - Bob Dylan
111430: Crampton, William - The world of flags: a pictorial history
171289: Crampton, William - Ooggetuigen. Vlaggen. De fascinerende geschiedenis van vlaggen en banieren - hun betekenis en de wijze waarop ze worden gebezigd.
246656: Crandell, Gina - Nature Pictorialized. View in Landscape History
193537: Crane, Paul S. - Korean Patterns
161517: Crane, Walter - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses
097995: Crane, W. - Schone slaapster / Blauwbaard
253400: Crane, Stephen - The Red Badge of Courage. An Authoritative Tekst; Backgrounds and Sources; Criticism - second edition
280288: Crane, Walter - Queen Summer or the Journey of the Lily and the Rose
280289: Crane, Walter (penned & pictured by) - Flora's Feast. A masque of flowers
254706: Crane, David - Scott of the Antarctic. The Definitive Biography
253577: Crane, Conrad C. - Bombs, Cities, and Civilians: American Airpower Strategy in World War II
191721: Crane, Walter - Of the Decorative Illustration of Books Old and New
196972: Crane, Diana - The Transformation of the Avant-garde. New York Art World, 1940-85
270534: Crane, David - Empires of the Dead: How One Man's Vision Led to the Creation of WWI's War Graves
253824: Crane, Stephen - The Red Badge Of Courage
287830: Crane, Stephen - The Red Badge of Courage and other Stories
191894: Crane, Nicholas - Mercator, de man die de wereld in kaart bracht
193872: Crane, Thomas Frederick - Italian Popular Tales
115036: Crankshaw, Edward - In de schaduw van het winterpaleis. Rusland op weg naar de Revolutie 1825-1917
073427: Crankshaw, Edward - In de schaduw van het winterpaleis. Rusland op weg naar de Revolutie 1825-1917
266341: Crankshaw, Edward - Tolstoy. The Making of a Novelist
264866: Crankshaw, Edward - Tolstoy: The Making of a Novelist
158145: Cranswick, Marc - Pontiac Firebird the auto-biography
233615: Cranswick, Marc & Don Garlits (Foreword by) - MOPAR Muscle. Barracuda, Dart & Valiant 1960-1980
289237: Craplet, Bernard - Auvergne romane
240784: Cras, Henricus Constantinus - Catalogus Bibliothecae Publicae Amstelaedamensis
299628: Cras, Mr. Hendrik Constantijn - De alleronaangenaamste arbeid uit welke de ziel weinig voedzel trekt. De Praefatio van Mr. Hendrik Constantijn Cras tot zijn Catalogus Bibliothecae Publicae Amstelaedamensis (1796)
232012: Cras, Mr. Hendrik Constantijn - De alleronaangenaamste arbeid uit welke de ziel weinig voedzel trekt. De Praefatio van Mr. Hendrik Constantijn Cras tot zijn Catalogus Bibliothecae Publicae Amstelaedamensis (1796)
111078: Cras, Ross le - The teaching stones of the outcast tribe
284627: Cras, Ross Le - The Teaching Stones of the Outcast Tribe
238491: Craster, Michael - Fifteen Rounds a Minute. The Grenadiers at War. Augustus to December 1914. Edited from Diaries and Letters of Major 'Ma' Jeffreys and Others
236778: Craughwell, Thomas J. - Heaven Help Us. 300 Patron Saints to Call Upon for Every Occasion
291220: Craven, Margaret - I Heard the Owl Call My Name
131935: Craven, Thomas - Famous artists & their models
287903: Craw, K.E. Johan & Désiré Acket (penteekeningen van) - Vier plus een
224181: Crawford, Alex - Gloster Gauntlet
070730: Crawford, Steve - SAS gulf warriors. The story behind Bravo Two Zero
043103: Crawford, Steve - The SAS at close quarters
233678: Crawford, T.S. - Wiltshire and the Great War. Training the Empire's Soldiers
287381: Crawford, Ann Caddell & Hau Dinh Cam - Vietnam: customs and culture
161126: Crawford, Steve - Deadly fighting skills of the world
270729: Crawford, John R. - The Last True Story I'll Ever Tell. An Accidental Soldier's Account of the War in Iraq
297962: Crawford, Alan - Charles Rennie Mackintosh
276704: Crawford, James - Scotland's Landscapes. The National Collection of Aerial Photography
263343: Crawhall, Joseph - Pictorial Archive of Quaint Woodcuts in the Chap Book Style
297503: Crawhall, Joseph - Old Aunt Elspa's ABC
172510: Crawley, Tony - Dictionary of film quotations
267398: Crawshaw, Alwyn - Gaade's schilderschool: aquarel in 32 lessen naar succes
176281: Craze, Richard - Specerijen alle informatie voor de liefhebber
165260: Craze, Richard - Feng Shui Game Pack
278921: Craze, Richard & Roni Jay - The Tao of Food
151838: Craze, Richard - Mijn allerlaatste sigaret. Van verstokte roker tot ex-roker. Een eerlijk, ontnuchterend én hilarisch dagboek
136149: Creasey, Malcolm - Rock climbing: moving up the grades: expert techniques to take your skills to new levels
182004: Crebolder, Gerjan - 'Eenh byzonder Schoutampt'. Het voormalige ambt Barneveld in pen en penseel, 1625-1875
256532: Crebolder, Emma - Opsnuiven
293749: Creedy, Jean (editor) - The Social Context of Art
172844: Creel, George - War criminals and punishment
219549: Créhange, Gaston - Histoire de la Russie depuis la mort de Paul 1er jusq'à l'avènement de Nicolas II (1801-1894)
297880: Creighton, Thomas H. - and others - Homes: selected by the editors of Progressive Architecture
192730: Creizenach, Wilhelm - Geschichte des Neueren Dramas, 5 volumes: 1) Mittelalter und Fruhrenaissance; 2+3) Renaissance und Reformation (I+II+register Band 1-3); 4+5) Das englische Drama im Zeitalter Shakespeares (I+II)
135935: Cremer, A.F. - Op expeditie tegen de Dajaks: oorspronkelijk jongensboek
252983: Cremer, Jan - Odyssee 1: Fernweh
246349: Cremer, J.J. - Tooneelspelers
223808: Cremer, Marjolein (samenstelling) - Retour Brussel. Erfgoed en Europa
280835: Cremer, Jan - Parker pennenset: Hollands Glorie - Jan Cremer
235108: Cremer, J.J. - Een Betuwsch klaverblad. Gedichtjes
083972: Cremer, J.J. - Distels in 't Weiland. Over-Betuwsche Vertellingen
253856: Cremer, Jan - Odyssee 1: Fernweh
090712: Cremer, Jan - The Late Late Show & Oklahama Motel
108250: Cremer, Jan - Jan Cremer in beeld
272310: Cremer, Jan - De Hunnen: Oorlog, Bevrijding en Vrede (3 delen)
272279: Cremer, Jan - Brieven 1956-1996
264373: Cremer, Jan - Ik Jan Cremer
295958: Cremer, A.F. - Op expeditie tegen de Dajaks: oorspronkelijk jongensboek
097012: Cremer, Jan - Jan Cremer's logboek
283430: Cremer, Jan & Henk van der Beek & Henk Schiffmacher - Schiffmacher
215046: Cremers, E.C.M. - e.a. (red.) - Landgoed 't Rozendael- 't Nijenhuis
283027: Cremers, O.P.F.M. (voorwoord) - 75 jaar ""De Tien"": Brandweer Haarlem
158351: Cremers, Elisabeth - Bolwerken als stadsparken: Nederlandse stadswandelingen in de 19e en 20e eeuw
143021: Cremers, Eline - Kunstenaar en model
095582: Cremers, Eline - Kunstenaar en model
289374: Cremers, Petra & Mechteld Alberts & Wilma van der Laan - Verhalen van vroeger & nu uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk en Westbroek
294325: Cremers, Edith (redactie-secretaresse) - IV-Nieuws (2 afleveringen uit 1974)
229718: Crescenzo, Luciano De - Geschichte der griechischen Philosophie. Die Vorsokratiker
229732: Crescenzo, Luciano De - Oi dialogoi. Von der Kunst miteinander zu reden
229853: Crescenzo, Luciano De - Zio Cardellino. Der Onkel mit dem Vogel
112429: Crescenzo, Luciano de - Hoi Dialogoi: de dialogen van Bellavista
229731: Crescenzo, Luciano De - Also sprach Bellavista. Neapel, Liebe und Freiheit
172208: Crescenzo, Luciano de - Hoi dialogoi. De dialogen van Bellavista
105687: Crespelle, Jean Paul - Monet
225739: Crespelle, Jean-Paul - Modigliani. Les femmes, les amis, l'oeuvre
296894: Crespo, Angel - Het meervoudige leven van Fernando Pessoa: biografie
132081: Crespy, Georges - Het theologisch denken van Teilhard de Chardin
213755: Cress, Ciska - Indonesisch koken met groente en vis
227496: Cressman, Robert J. & J. Michael Wenger - Steady Nerves and Stout Hearts: The Enterprise Cvg Air Group and Pearl Harbor, 7 December, 1941
292451: Cressman, Robert J. - and others - A Glorious Page in Our History: The Battle of Midway, 4-6 June 1942
230211: Cresson, Dr. Andre - De wijsgerige stelsels
089282: Cresson, dr. André - De wijsgerige stelsels
093209: Cresswell, Helen - Het geheimzinnige ei
265813: Cresti, Carlo & Claudio Rendina & Massimo Listri - Palazzi of Rome
146691: Crestin-Billet, F. - Creatief met lijsten
275736: Creton, Leo (ontwerp) - H.M. van der Spoel
242388: Creus, Julie M. - Adventures in Fabric. La Todera Style. Sew 20 Projects for You & Your Home
203536: Creutzberg F. - e.a. - De Zuidelijke vechtplassen, flora en fauna
205137: Creuz, Serge - Maison de la Bellone. Des origines a la maison du spectacle
249647: Creve, Maghiel van - Moderne Nederlandse Poëzie. Bloemlezing van Nederlandse gedichten (Chineestalig)
297105: Crevel, René - Babylon
258483: Creveld, Martin van - The age of airpower. Its rise and fall
285327: Crewe, Quentin - In Search of the Sahara
259467: Creyghton, L.J.A.D. - Avans200: Le Grand Tour 1812-2012
230075: Crezee, Herman & Arjan Kuiper & Wim Sondagh - Fuzzy ondernemen. Ondernemen in onzekerheid
246452: Cribb, Phillip & Ian Butterfield - The Genus Pleione
246451: Cribb, Phillip - The Genus Cypripedium
211882: Crichton, Michael - De Mistmonsters
134559: Crichton, Carollanne - Earth medicine and healing stones: practices for health, wealth & longevity
246164: Crichton, Michael - Timeline
041506: Crick-Kuntziger, dr. Marthe - De tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel
086604: Crick, Bernard - George Orwell. A Life
133390: Crick-Kuntziger, dr. Marthe - De tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel
178357: Crickmay, Anthony - Dancers
167910: Crickx, Vero - Twaalf maal om lekker van te worden
247444: Criens, Frits - Ederein verhoalgedicht
261329: Criens, S.R. (samengesteld door) - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen
199325: Crijns, H. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
137085: Crijns, Hub - Beroep en bezieling
266839: Crile, George - Charlie Wilson's War: The Story of the Largest CIA Operation in History
236027: Crilly, Tony - De grote vragen: Wiskunde
008420: Crimp, Susan & Burstein, Patricia - Elton John
208557: Crippa, Riccardo - Moto Rumi. The Complete Story
154615: Cripps, Wilfred Joseph - Old English plate. Ecclesiastical, Decorative, and domestic: Its makers and marks
248348: Cripps, Wilfred Joseph - Old English plate. Ecclesiastical, Decorative, and domestic: Its makers and marks
076505: Crisell, Andrew - An Introductory History of British Broadcasting
260386: Crisler Jr., Richard - Mark Brandenburg *with AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to ARMANDO*
156009: Crisp, George R. - Miles Davis
253447: Crisp, N.J. - Squadron 545
157866: Crisse, Natacha - De schaduw van het verleden. De krim 1920
267827: Crisswell, Colin N. - The Taipans: Hong Kong's Merchant Princes
287895: Cristofani, Mauro - The Etruscans: A new investigation
255040: Critchfield, Richard - Villages
168554: Critchley, Mike - Falklands. Task Force Portfolio (2 delen samen)
278479: Critchley, Simon - Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance
249860: Crivellari, Domenico & Ragni M. Gschwend - Venedig: Geschichte, Kunst und Kultur der Lagunenstadt
250607: Croce, Benedetto - Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert
178375: Croce, Arlene - Sight Lines
235950: Crockford, Susan J. - The Polar Bear Catastrophe That Never Happened *SIGNED*
276692: Croddy, Eric - Chemical and Biological Warfare. A Comprehensive Survey for the Concerned Citizen
099676: Croes, Jan - De ideale bibliotheek: 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben
295315: Croes, J.W. & W. Vink - Uit polder- en zonneland: proeve van een briefwisseling tusschen Nederlandsche en Indische kinderen van de hoogste klasse eener lagere school
250512: Croese, Ger - De dagboeken van Joao. Deel 3: Een valse streek
250511: Croese, Ger - De dagboeken van Joao. Deel 2: De goudschat
250510: Croese, Ger - De dagboeken van Joao. Deel 1: Boodschap uit het verleden
250513: Croese, Ger - De dagboeken van Joao. Deel 4: Zoektocht in de jungle
197634: Croft, Ashley - Intermediate Shotokan Karate. Unravelling the Brown and the First Black Belt Kata
187220: Croft, Virginia - Recycled as Restaurants Case Studies in Adaptive Reuse
009741: Croft-Cooke, R. & Cotes, P. - Braaf! Bravo! Bravour! Het Circus door de eeuwen heen
236734: Croft, Simon & Andy Taylor - Brass Instrument Manual. How to buy, maintain and set up your trumpet, trombone, tuba, horn and cornet
299635: Croiset van Uchelen, Ton - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995
201588: Croiset, Hans - Ida Wasserman Lezing 28 03 2004. Hans Croiset over Elisabeth Andersen
263852: Croiset van Uchelen, Ton - De 16 eeuwse drukker-uitgever Willem Silvius als schrijfmeester
299763: Croiset van Uchelen, Ton - Felix van Sambix (1553-1642): Schoolmeester en kalligraaf in Antwerpen en Delft
240667: Croiset van Uchelen, A.R. Croiset van Uchelen, Ton - Vrienden sinds 37: Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
299423: Croiset van Uchelen, Ton - Vive La Plume: schrijfmeesters en pennekunst in de Republiek
171685: Croiset, Max - Zeekant
241496: Croiset van Uchelen, A.R.A. - Nederlandse schrijfmeesters uit de zeventiende eeuw. Tentoonstelling
220069: Croiset van Uchelen, Ton - Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995
277574: Croissant, Jo - De roeping van de vrouw
220511: Croissant-Rust, Anna - Der Tod. Ein Zyklus von siebzehn Bildern
017850: Croix, Grethe la & Metz-La Croix, Colette - Poppen en popjes om zelf te maken
255953: Croix, Jean de la - Oeuvres complètes
004172: Croix, Grethe la & Metz-la Croix, Colette - Poppen en popjes
264922: Croix, Jean de la - Poèmes. Version française de Benoît Lavaud
263404: Crol, W.A.H. - Spiegel der historie. De Nederlandse Historieprent in de Atlas van Stolk
256227: Crom, Anja de - Richard Krajicek: Naar de top. Van ballenjongen tot proftennisser
239255: Crombie, John & Sheila Bourne - When the cats away. . .
234296: Crombie, John & Sheila Bourner - Kickshaws
144497: Crome, Peter - Hirohito: keizer tussen hemel en aarde
270988: Cromheecke, Luc - Harde tijden
290521: Crommelin, Liesbeth - Maggi Giles
243919: Crommelin, Liesbeth & Job Meihuizen - Keramiek in het Stedelijk / Ceramics in the Stedelijk
300328-KA8: Crommelin, Liesbeth & Judith Cahen & Jerven Ober - Françoise van den Bosch
294792: Crommelin, Liesbeth (samenstelling) - Stedelijk Museum Amsterdam: Nicolaas van Beek
224966: Crompvoets, Herman - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België
157848: Cromwel, Ralph - Tango van het zweet, sum de All alone in the end zone
296943: Crone, Rainer & Felix Zdenik & Lucius Grisebach - Francesco Clemente: Pastelle
234809: Crone, Frans & Tommie Hendriks & Arjaan van Nimwegen - Crones Utrecht
114379: Crone, Werry - In dienst van de krant: foto's Werry Crone
280169: Crone, Frans (tekst en beeldredactie) - Utrecht 1942: foto's van Nico Jesse
262511: Crone, Rainer & Felix Zdenik & Lucius Grisebach - Francesco Clemente: Pastelle
300347-KA9: Crone, Rainer - Stedelijk Museum Amsterdam: Peter Blake
049996: Crone, G.C.E. - De jachten der Oranjes. Historisch en scheepshistorisch overzicht van de jachten der stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau van af het einde der 16e eeuw
158937: Crone, C.C.S. - Stephan en Lizette in facsimile
207801: Crone, Rainer - Rodin. Eros And Creativity
033232: Cronenberg, Bea & Smits, Petruska - Servettenkaarten in 4 seizoenen
249800: Cronheim, Fritz - Deutsch-Englische Wanderschaft. Lebensweg im Zeichen Stefan Georges
248600: Cronheim, Paul - Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920
264778: Cronin, Vincent - Paris: City of Light 1919-1939
111067: Cronin, Justin - De zomergast
189220: Cronin, Vincent - A Calendar of Saints
252652: Cronkite, Walter - A Reporter's Life *SIGNED*
295774: Croo, M.H. du - Generaal Swart: pacificator van Atjeh
295988: Croo, M.H. du - Generaal Swart: pacificator van Atjeh
296137: Croo, M.H. du - De dag in Indië... Indische eigenwijze liedjes van Brammetje
296245: Croo, M.H. du - Eigenwijze Liedjes van Brammetje: Derde Bundel: deze liedjes verschenen in den loop der laatste jaren allen in het Soerabaiasch Handelsblad
296136: Croo, M.H. du - De dag in Indië... Indische eigenwijze liedjes van Brammetje *GESIGNEERD*
296248: Croo, M.H. du - Eigenwijze Liedjes van Brammetje: deze liedjes verschenen in den loop der laatste jaren allen in het Soerabaiasch Handelsblad
008430: Croo, M.H. du - Cor Ruys
296246: Croo, M.H. du - Eigenwijze Liedjes van Brammetje: Derde Bundel: deze liedjes verschenen in den loop der laatste jaren allen in het Soerabaiasch Handelsblad
296247: Croo, M.H. du - Eigenwijze Liedjes van Brammetje: Tweede Bundel: deze liedjes verschenen in den loop der laatste jaren allen in het Soerabaiasch Handelsblad
296135: Croo, M.H. du - De dag in Indië... Indische eigenwijze liedjes van Brammetje
296244: Croo, M.H. du - Eigenwijze liedjes van Brammetje *GESIGNEERD*
142940: Croockewit, M.C. - Het exlibris der Nederlandse medici
225095: Croockewit, M.C. - Het exlibris der Nederlandse medici
280113: Crook, John (text and photographs by) - The Hospital of St Cross: and Almshouse of Noble Poverty
226974: Croon, Peter - Don Pedro
183963: Croon, Victor (naverteld door) & Alingh Brugmans, G. (Nederlandse bewerking) - Als de dag begint. . .
122268: Croonen, W. & Wilms, F.J. - Het slechthorende kind. Praktische raadgevingen aan allen die met slechthorende kinderen te maken hebben
256662: Croonenberg, Don - Twee harten in driekwart
297413: Croonenburg, J.B. van - Levend verleden
218829: Cropper, Eric - Back Bearings. A Navigator's Tale 1942 to 1974
236636: Cros, Charles & Salim (illustré par) - Les 4 saisons Une suite de poèmes
227868: Crosby, Alfred W. - The Measure of Reality. Quantification in Western Europe, 1250-1600
280410: Crosby jr., C.R. (editor) - Die Flötnerschen Spielkarten und andere Curiosa der Musiküberlieferung des 16. Jahrhunderts aus Franken
173849: Crosby, Francis - Bombers an illustrated history of bomber aircraft, their origins and evolution
262719: Crosby, Theo & Frank Popper - Kinetics: Hayward Gallery, London, 25 September to 22 November, 1970
197265: Crosby, Benjamin - Traditional British Poultry Breeds
165682: Crosher, Judith - The Greeks
041008: Crosland, Margaret - Women of iron and velvet and the books they wrote in France
264937: Cross, John of the - The Poems of St John of the Cross
029939: Cross, Stephen - The elements of Hinduism
257903: Cross, F.L. (edited by) - The Oxford Dictionary of the Christian Church
072949: Cross, Sir Kenneth 'Bing' & prof. Orange, Vincent - Straight and Level
139154: Cross, Tom - The way of wizards
213370: Cross, Richard & Janet Smith - Customer Bonding. Pathway to Customer Loyalty
260513: Cross, Robin - The Bombers: The Illustrated Story of Offensive Strategy and Tactics in the Twentieth Century
088457: Cross, Robin and Gex, Jenny de - We'll meet again - Vera Lynn
255654: Cross, Saint John of the - Lamps of Fire. Daily Readings
103423: Cross, Robin - World War I in photographes
270766: Cross, Tim - The Lost Voices of World War I. An International Anthology of Writers, Poets and Playwrights
152171: Crossan, John Dominic - Wie vermoordde Jezus? Over anti-semitisme in de evangelien
136815: Crosse, Clay - I surrender all: rebuilding a marriage broken by pornography
175111: Crossland, Peter Yorky - Victor two. Inside Iraq the crucial sas mission
153384: Crossley, John N. - What is Mathematical Logic?
144991: Crossley-Holland, Kevin - Arthur: de zienersteen
178701: Crossley-Holland, Kevin - The Norse myths
146905: Crossley-Holland, Kevin - Arthur - de zienersteen
231216: Crossley, Jim - Voices from Jutland A Centenary Commemoration
202050: Croughs, Bart - Mooie agentes en andere politiek-incorrecte teksten
141465: Crousen, J.M.C. - De herhalingsfiguren in de stijl van Quintus Curtius Rufus
293966: Crouwel, Wim & Jolijn van de Wouw - Stedelijk Museum Amsterdam: Jan van Munster
285751: Crouwel, Wim (design) - Stedelijk Museum Amsterdam: Jan van Herwijnen: De krankzinnigen-tekeningen
248380: Crouwel, Wim - Arman
248378: Crouwel, Wim - Victor Brauner
262891: Crouwel, Wim (verzorging) - Stedelijk Museum Amsterdam: Bissière
294679: Crouwel, Wim & Daphne Duijvelshoff (verzorging catalogus) - Museum Fodor Amsterdam: Jan Bons, affiches
242168: Crouwel, Wim & Arlette Brouwers - Sandro Chia
298933: Crouwel, Wim - Stedelijk Museum Amsterdam: Larry Bell
290603: Crouwel, W. (voorwoord) - Bert Frijns: glas beeld
294896: Crouwel, Wim - Stedelijk Museum Amsterdam: Martin Rous: recente tekeningenseries
283672: Crouwel, Wim - e.a. - Laurens Janszoon Costerprijs 2011: Gerrit Noordzij
260586: Crouwel, Wim - a.o. - Axel en Helena van der Kraan. Ruimtelijk werk/Sculpture; Tekeningen, grafiek/Drawings, graphics; Fotografie/photography
294587: Crouwel, Wim (verzorging) - Stedelijk Museum Amsterdam: Bissière
294948: Crouwel, Wim & Josje Pollmann (design) - Stedelijk Museum Amsterdam: Jaap Wagemaker: Schilderijen, assemblages en plastieken
294900: Crouwel, Wim - Stedelijk Museum Amsterdam: Antonio Saura
294787: Crouwel, Wim & Jolijn van de Wouw (verzorging) - Stedelijk Museum Amsterdam: Joost Baljeu
282262: Crouwel, Wim - Met textiel
293965: Crouwel, Wim & Jolijn van de Wouw - Stedelijk Museum Amsterdam: Jan van Munster
300430-KA10: Crouwel, Wim & Anneke Huig (design) - Stedelijk Museum Amsterdam: Wols: Schilderijen, Gouaches, Aquarellen, Tekeningen
299124: Crouwel, Wim - en anderen - Stedelijk Museum Amsterdam: Frame: Gérard van den Eerenbeemt, Jerry Keizer, Jan Roeland, Eugéne van Lamsweerde
294940: Crouwel, Wim & Anneke Huig (design) - Stedelijk Museum Amsterdam: Wols: Schilderijen, Gouaches, Aquarellen, Tekeningen
299016: Crouwel, Wim & Jolijn van de Wouw (verzorging) - Stedelijk Museum Amsterdam: Sam Francis
290145: Crouwel, Wim - e.a. - J.C.J. van der Heyden
298879: Crouwel, Wim - and others - Stedelijk Museum Amsterdam: Raynaud
294539: Crouwel, Wim (verzorging) - Jaap Wagemaker; Theo Wolvecamp; Jan Stekelenburg; Jef Diederen
300480-KA11: Crouwel, Wim (verzorging) - Jaap Wagemaker; Theo Wolvecamp; Jan Stekelenburg; Jef Diederen
294547: Crouwel, Wim - en anderen - Axel en Helena van der Kraan. Ruimtelijk werk/Sculpture; Tekeningen, grafiek/Drawings, graphics; Fotografie/photography
275782: Crouwel, Wim & Jan van Adrichem - Hendrik Chabot. Schilderijen en beeldhouwwerken / Paintings and sculptures /
246813: Crouwel, Wim & Daphne Duijvelshof - Armando
285735: Crouwel, Wim (design) - Stedelijk Museum Amsterdam: Schoonhoven
282269: Crouwel, Wim - Brusselmans
296654: Crouzel, Henri - Origen
108042: Crouzet, Y. - Bamboe
009323: Crovetto, Jean-Pierre & Imperti, Rainier - C'etait Hier Monte-Carlo: Monte-Carlo of Yesterday
272862: Crow, Duncan - British and Commonwealth Armoured Formations (1919-46)
277415: Crow, David - Left to Right. The Cultural Shift from Words to Pictures
236700: Crow, Thomas - The Long March of Pop. Art, Music and Design 1930-1995
278509: Crowe, Michael J. - Theories of the World from Antiquity to the Copernican Revolution
257792: Crowhurst, Eric - Acol in Competition
261402: Crowingburg-Amalu, Samuel - On Hawaiian Folk Music
013349: Crowley, John - Beesten
268600: Crowley, Roger - City of Fortune: How Venice Won and Lost a Naval Empire
269742: Crowley, Roger - Constantinople. The Last Great Siege 1453
154433: Crowmarsh, P. - Over Astrologie. De hororskoop verkleerd
170212: Crowtheer, Kitty - Mijn Koninkrijk
267297: Crowther, Robert - Geisterbahn und Zuckerwatte. Ein Jahrmarkts-Pop-Up
160973: Crowther, Kitty - En?
267345: Crowther, Robert - Robert Crowthers Pop-up Animal Alphabet
222115: Crowther, Arnold - Yorkshire Customs. Traditions and Folk Lore of Old Yorkshire
072244: Crowther, Nicky - The Ultimate Mountain Bike Book. The definitive illustrated guide to bikes, components, technique, thrills and trails
267376: Crowther, Robert - Pop-up Machines. 28 amazing pop-ups
085442: Croxford, C. - Kokkerellen voor iedereen. Exotische Groenten en vruchten
083916: Croy, dr. Otto - Reproduktion und Dokumentation
280447: Crozals, M.J. de (traduction de) - Beato Angelico
252267: Crozier, F.P. - A brass hat in no man's land
240901: Crozier, M. - The Making of the Independent
271266: Crozon, Alain - Wat rijdt daar?
205982: Cruciani, Fabrizio - Jacques Copeau o le Aporie del teatro Moderno
121301: Crucke, Koen - De kilo's onder controle: slank- en fitgerechten voor het hele jaar
171376: Crucke, Koen - Heerlijk Spaans. Smakelijke & lichte klassiekers. Weetjes & tips over de Spaanse keuken
280583: Cruden, Stewart - Scottish Abbeys An Introduction to the medieval abbeys and priories of Scotland
206648: Cruden, Alexander - Cruden's Complete Concordance on the Old and New testaments
295592: Crufico, Lodovico (uit het Engelsch door) - Nieuwe Maria Monk: zwarte non
152249: Cruikshank, George (naar) & Kate, J.J.L. ten (met oorspronkelijke bijschriften) - De kinderen van den dronkaart
282310: Cruikshank, Jeffrey L. - The Apple Way: 12 management lessons from the world's most innovative company
206859: Crul, Dr. Th.W. - Hoe de vrede te winnen. Politiek-geografische beschouwing over Duitsland
281905: Crum, Gert & Jan Bartelsman - Le Domaine De La Romanée-Conti
210070: Crum, Major F.M. - Memoirs of a Rifleman Scout
261225: Crumb, R. - R. Crumb sketchbook November 1974 to January 1978. Mit Harry Rowohlts Beigabe in deutscher Sprache
192260: Crumb, R. - R. Crumb Sketchbook: November 1974 to January 1978
261226: Crumb, R. - R. Crumb's Fritz the Cat - Nederlandse uitgave
272023: Crumb, Robert - Crumb
268137: Crump, Richard & Rob de la Rive Box - Maserati: Sports, Racing and G.T.Cars, 1926-75
247862: Crump, Thomas - The death of an emperor: Japan at the crossroads
267945: Crump, Thomas - The Death of an Emperor. Japan at the Crossroads
229107: Crump, Laurien - The Warsaw Pact Reconsidered. Inquiries into the Evolution of an Underestimated Alliance 1960-1969
242306: Crump, Amyas - In the Tracks of the 'Cornish Riviera Express'. A Journey of Rationalisation and Change
193237: Crump, C.G. & E.F. Jacob - The legacy of the middle ages
119608: Crutchfield, James Andrew - It happened in Montana
241265: Crutchley, Brooke - Siberch celebrations 1521-1971
247330: Crutsen, Christine - In IJzeren Zwijgen
247329: Crutsen, Christine - Naakt met cactus
247328: Crutsen, Christine - Na het feest
278056: Cruz, Helen De & Ryan Nichols - Advances in Religion, Cognitive Science, and Experimental Philosophy
179282: Crystal, John & Richard N. Bolles - Where do I go from here with my life?
293852: Crystal, David - The Cambridge Encyclopedia of Language
275862: Csapodi, Csaba (introduction) - Ein Pariser Stundenbuch (2 volumes in box)
207104: Csapodi, Csaba - A párizsi hóráskönyv (The Paris Book of Hours)
275941: Cséfalvay, Pál - Der Domschatz von Esztergom
070885: Cubitt, Gerald & Joyce, Peter - Journey through South Africa
122910: Cubitt, Gerald S. - The book of Kenya
040005: Cubitt, Gerald & Helfet, Arnold - Zuid-Afrika
279814: Cucchi, Enzo - Italia
264807: Cucinotta, Giovanni - Breve storia della Sicilia
128352: Cudby, Simon - Supercross unleashed: the joy of SX
128353: Cudby, Simon - Supercross unleashed: the joy of SX
277767: Cuellar, Javier Perez de - Our creative diversity: Report of the World Commission on Culture and Development
297324: Cuénot, Joël & Rudy Kousbroek (voorwoord) & Jeanne Beausoleil (inleiding) - De kleur van het verleden, 'Les archives de la Planète': Drieënnegentig afbeeldingen in kleur, naar autochrome opnamen
284448: Cuénot, Joël & Rudy Kousbroek (voorwoord) & Jeanne Beausoleil (inleiding) - De kleur van het verleden, 'Les archives de la Planète': Drieënnegentig afbeeldingen in kleur, naar autochrome opnamen
240094: Cuijpers, Peter Mathias Hubertus - Teksten als koopwaar: vroege drukkers verkennen de markt. Een kwantitatieve analyse van de productie van Nederlandstalige boeken (tot circa 1550) en de 'lezershulp' in de seculiere prozateksten
062721: Cuijpers, Raymond - Wat denk je als je duits spreekt / Do You Like To Talk Turkey
214374: Cuito, Aurora - Moderne architectuur in Nederland. Toonaangevende projecten uit de hedendaagse woningbouw
133859: Cuito, Aurora - New small homes.
104281: Culff, Robert - The world of toys
270162: Culhane, Terry & Roy Bivon - Russian Language and People
134775: Cull, Ian - The 2nd Battalion Royal Berkshire Regiment in World War One: the China dragon's tales
268011: Cullen, Robert - Twilight of the Empire: Inside the Crumbling Soviet Block
181414: Cullen, Michael S. - Dfer Reichstag. Parlament. Denkmal. Symbal
278830: Cullen, Bernard - Hegel's Social and Political Thought: An Introduction
183208: Cullen, Michael S. & Kieling, Uwe - Das Brandenburger Tor. Geschichte eines Deutschen Symbols.
261884: Cullen, Michael S. & George Tabori - Karol Broniatowski
229634: Culler, Daniel & Rob Morris - Prisoner of the Swiss. A World War II Airman's Story
088360: Cullin, Mitch & Witteveen, Albert - Getijdenland
275201: Cullinan, Patrick - Robert Jacob Gordon 1743-1795. The Man and his Travels at the Cape
159279: Cullmann, Oscar - Die ersten christlichen Glaubensbekentnisse
179740: Cullum, Albert - Blackboard, blackboard on the wall, who is the fairest one of all?
246463: Culme, J. - The Directory of Gold & Silversmiths. Jewellers & Allied Traders 1838-1914 (2 volumes)
220246: Culot, Paul & Pierre Loze & Annie de Coster & Paul Aron - Bibliotheca Wittockiana
168650: Culot, Paul & Pierre Loze & Annie de Coster & Paul Aron - Vibliotheca Wittockiana
275899: Culot, Paul & Pierre Loze & Annie De Coster & Paul Aron - Bibliotheca Wittockiana
267310: Culper, Felix & Mike Peterkin - Ultimate Quest Pop-Up Books: The Infinite Beyond
143167: Culpin, Claude - Farm machinery, tenth edition
029330: Culver, H.B. & Grant, G. - The book of old ships and something of their evolution and romance
296408: Culver, Irene M. - Intukweensquaw Of James Bay
226900: Culver, David C. & Tanja Pipan - The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats
204668: Cumali, Necati - The Clogs. A comedy
177458: Cumberbatch, Jane - Decoreren. Ideeen met verf, stof en behang. Voor elke ruimte in je huis
170945: Cumberbatch, Jane - Ariadne at home. Decoreren. Ideeën met verf, stof en behang. Voor elke ruimte in je huis
163622: Cumberlege, Marcus - Firelines
163620: Cumberlege, Marcus - The Poetry Millionaire
190655: Cumes, Carol & Roulo Lizarraga Valencia - Machu Picchu. Een spiritueel reisverhaal uit de Andes
282557: Cuming, E.D. - British sport past and present
266740: Cumings, Bruce - Dominion from Sea to Sea: Pacific Ascendancy and American Power
275706: Cumming, W.P. & R.A. Skelton & D.B. Quinn - The Discovery of North America
264686: Cumming, Robert (edited and annotated by) - My Dear BB . . . The Letters of Bernard Berenson and Kenneth Clark 1925-1959
246141: Cumming, Charles - Typhoon. A Dark Secret, a Global Conspiracy, a Race to Avert Disaster
202416: Cumming, Elisabeth - Glasgow 1900. Art & design
029297: Cumming, W.P. & Rankin, H. - The fate of a nation. The American Revolution through contemporary eyes
185462: Cummings, William K. - Education and equality in Japan
297545: Cummings, Paul (essay by) - Irving Petlin: pastels from the years 1961 to 1987
252166: Cummings, E.E. - The Enormous Room
258941: Cummings, E.E. - De Enorme Zaal
293986: Cummings, E. E. - 50 poems
277507: Cummings, Neil & Marysia Lewandowska - The Value of Things
296544: Cummins, Genevieve E. & Nerylla D. Taunton - Chatelaines: Utility to Glorious Extravagance
282812: Cundall, H.M. - A History of British Water-Colour Painting
201819: Cunliffe, Barry W. - The Celtic world
221935: Cunliffe, Marcus - The Literature of the United States
273092: Cunliffe, Barry & Robert Bartlett & John Morrill & Asa Briggs & Joanna Bourke - The Penguin Atlas of British and Irish History
180286: Cunliffe, Barry - Fishbourne. A Roman Palace and its Garden
090216: Cunnane, Tony & Bennett, Chris - Red Arrows. A year in the life
169202: Cunneen, Sally - Maria relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
171581: Cunningham, Michael - Specimen days
187163: Cunningham, Charles - e.a. - Rembrandt After Three Hundred Years. An exhibition of Rembrandt and his followers
200676: Cunningham, Sue - Out of the Amazon
197257: Cunningham, Pat - White Peak Air Crash Sites
083512: Cunningham, Anne. S. - Crystal Palaces
277535: Cunningham, Dean - Pure Wisdom: The simple things that transform everyday life
087514: Cunnington, Susan - Verhalen uit Dante
275290: Cüppers, Heinz - Die Römer in Rheinland-Pfalz
168713: Cuptill, Arthur L. - Norman Rockwell Illustrator
269473: Curami, Andrea - Porsche and Mille Miglia
112251: Curic, Anton - Die sanfte Heilkunst der Tibeter
291438: Curiel, Roberta & Bernard Dov Cooperman - The Venetian Ghetto
208730: Curle, Christian - Letters from the Horn of Africa 1923-1945. Sandy Curle, Soldier and Diplomat Extraordinary
281927: Cürlis, Peter & Rolf Opprower - Berlijn: oordeel en vooroordeel
236802: Curnock, David - Spitfire. The Inside Story
232834: Curran, Bob - Encyclopedia of the Undead. A Field Guide to the Creatures That Cannot Rest in Peace
080070: Currey, Richard - Het dodelijk licht
237945: Currie, Nicholas - Pierre et Gilles
279165: Currier, Alvin C. - Karelia. The Songsingers' Land and the Land of Mary's Song. An Introduction to, and Meditation on, Karelian Orthodox Culture
201140: Curry, G. David - Sunshine Patriots: Punishment and the Vietnam Offender
164259: Curry Clark, Valarie - Solo vlucht na scheiden weer op koers komen
121260: Curti, Orazio - Varende scheepsmodellen
268598: Curtin, Philip D. - Cross-Cultural Trade in World History
069592: Curtin, Michael - Het anti-kerstgenootschap
010003: Curtis, Tony (editor) - Popular Antiques and their values 1875-1950
299300: Curtis, Tony - Crossings: 21 bridges: Haiku by Tony Curtis
139719: Curtis, Tony - Lyle price guide printed collectables
102134: Curtis Graybill, Florence & Boesen, Victor - Edward Sheriff Curtis: visions of a vanishing race
152129: Curtis, T. - Antiques and their values: Kitchen equipment
041750: Curtis, Tony - Sporting Pastimes
297875: Curtis, Penelope & Chris Stephens (editors) - Barbara Hepworth: sculpture for a modern world
273987: Curtis, Tony & Stuart Barton - Tricks of the Antique Trade. A Step-By-Step Guide to Renovation
100559: Curtis, Tony - Antiques and their values: Chairs & couches
100558: Curtis, Tony - Antiques and their values: Glass
081316: Curtis Clarke, Thomas - The American Railway. Its construction, development, management and appliances
160968: Curtis, Christopher Paul - Elia strijdt voor vrijheid
265058: Curtis, Anthony - Pattern of Maugham. A critical portrait
029731: Curtis, Tony - Antiques and their Values, Musical instruments
223588: Curtiss, Huston - Sins of the Seventh Sister. A Novel Based on a True Southern Gothic Life
237799: Curtsinger, Bill - Extremen van de natuur. Een fascinerende reis door de mysterieuze onderwaterwereld
232293: Cushion, John P. - Animals in pottery and porcelain
176147: Cussler, Clive - The silent sea
121054: Custers, Hans (redactie) - Van barak tot bastion: 40 jaar B.A.S. Voetbal
234009: Custers, P.C. - Openbaar Vervoer in Verleden en Heden
082527: Custers, Hans (redactie) - Van barak tot bastion: 40 jaar B.A.S. Voetbal
082529: Custers, Hans (redactie) - Van barak tot bastion: 40 jaar B.A.S. Voetbal
247586: Custers, Lucien - Dáár was de bron: de beweging van Tachtig in de ogen van Albert Verwey
125772: Custers, Jan - Blue crystal world
145187: Cusveller, Sjoerd - Remaking NL
184748: Cusveller, Sjoerd & Melis, Liesbeth (red.). - Regionale identiteit. Kunst en ruimtelijke planvorming. Met CD.
242329: Cuthbertson, Brian - Melville Prison and Deadman's Island. American and French Prisoners of War in Halifax 1794-1816
211001: Cutlack, F.M. - The Australian Flying Corps In the Western and Eastern Theatres of War
273394: Cutlack, F.M. - The Official History of Australia in the War of 1914-1918. Volume VIII: The Australian Flying Corps
200549: Cutler, Paris - Cupcake traktaties
081652: Cutler, Ellen - The Food Allergy Cure. A New Solution to Food Cravings, Obesity, Depression, Headaches, Arthritis, and Fatigue
214309: Cutler, Thomas J. - The Battle of Leyte Gulf 23-26 October 1944
264015: Cutler, Thomas J. - The Battle of Leyte Gulf 23-26 October 1944
268912: Cutler, Richard - Counterspy: Memoirs of a Counterintelligence Officer in World War II and the Cold War
297252: Cutsem, Anne van & Mauro Magliani (photographs) - A World of Bracelets: Africa, Asia, Oceania, America
297251: Cutsem, Anne van & Mauro Magliani (photographs) - A World of Rings: Africa, Asia, Americas
297253: Cutsem, Anne van & Mauro Magliani (photographs) - A World of Earrings: Africa, Asia, America - from the Ghysels Collection
167006: Cutter, Teresa - Het Anti-Ageing Kookboek. Recepten om jong te blijven
294027: Cuvelier, Werner - Catalogus: Atlas S.P. XXXII 1978-83
219446: Cuvelier, J. - Cartulaire de l'Abbaye du Val-Benoit
225667: Cuvellier, Guy - a.o. - Félicien Rops 1833-1898
164803: Cuyckens, J. (samenstelling) - Europa, gemeenschap in wording
202158: Cuypers, Ed. & J.G. Huyser & M.J. Hulswit - Nederlandsch- Indië. Oud en Nieuw. Tijdschrift. Maandblad gewijd aan bouwkunst, archaeologie, land- en volken-kunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene - (Jaargang 1-3)
273402: Cuyt, Martine - Willem Elsschot: Man van woorden
267567: Cuyvers, Luc - De ontdekking van het Oosten. Het spannende verhaal van dappere pioniers op zoek naar de oostelijke zeeroute naar India + DVD
242668: Cuzin, Jean-Pierre & Katharina Schmidt & Sophie Raux-Carpentier - Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Orígens e influències. De Rembrandt al segle XXI
297918: Cygielman, Mario - Vetulonia: Archäologiasches Gemeindemuseum 'Isidoro Falchi' - Museumführer
211565: Cynk, Jerzy B. - History of the Polish Air Force 1918 - 1968
298226: Cyprianus - Eenheid en eensgezindheid: 81 brieven en 2 traktaten
262269: Cyrass, Paul von - Praktische toepassingen van de Yoga-leer
287003: Czaja, Michael - Gods of myth and stone;: Phallicism in Japanese folk religion
276666: Czajkowski, Chris - Lonesome. Memoirs of a Wilderness Dog
208669: Czajkowski, Zbigniew - Warsaw 1944. An Insurgent's Journal of the Uprising Written by Zbigniew Czajkowski
298847: Czartoryska, Urszula - Roman Cieslewicz: wystawa foto-grafiki 1962-1971
241869: Czech, Hans-Jörg & Nikola Doll - Kunst und Propaganda mm Streit der Nationen 1930-1945
246479: Czére, Andrea (editor-in-chief) - In Arte Venustas. Studies on Drawings in Honour of Teréz Gerszi
226569: Czerkas, Sylvia J. & Stephen A. Czerkas - De oerwereld van de dinosauriërs. De fascinerende geschiedenis van de grote reptielen uit het Mesozoïcum
274518: Czeslaw, Milosz - La terre d'Ulro. Méditation sur l'espace et la religion
214448: Czobor, Agnes - Dutch Landscapes
242416: Czymmek, Götz - Landschaft als Kosmos der Seele. Malerei des Nordischen Symbolismus bis Munch 1880-1910
299872: Daal, Louis H. & Ted Schouten - Antilliaans verhaal: geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten
291195: Daal, Luis - Na ora oradu / Te juister stonde
238833: Daal, G. van - Persverguldletters & sierstukken van de collectie Elias P. van Bommel. I. Persverguldletters; II. Sierstukken
294306: Daalder, Tony - and others - Dans la rue: Franse affiches. Een keuze uit de collectie van het Stedelijk
210619: Daalder, Saskia - H.J. Pos (1898-1955): studies over zijn filosofie van taal en taalwetenschap + Bibliografie
189894: Daalder, D.L. & Leonard Roggeveen - De Toverfluit - een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken
230764: Daalder, Remmelt - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000
167412: Daalder, F & I. Daalder-Schripsema - Van wormcruyt tot suycker tot jeugdliteratuur
266748: Daalder, Ivo H. & James M. Lindsay - The Empty Throne: America's Abdication of Global Leadership
105902: Daalder, D.L. - Sagen en legenden
293334: Daalder, Remmelt - The Amsterdam Harbour 1275-2005
211695: Daalder, Remmelt - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000)
185324: Daalder, Remmelt - Maritieme meesters. Scheepvaart op tekeningen 1600-1800
293234: Daalder, R. & H. Dessens - e.a. - Scheepvaart voor de lens: maritieme fotografie in Nederland
276586: Daalder, Remmert - e.a. - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000)
263378: Daalders, Martijn - Sherpa en Oor Presenteren: Stripjaar 1992
276852: Daalen, Pierre van - Alles over auto-rally's
291861: Daalen, Maria van - Onder het hart: gedichten
285763: Daalen, M. van (redactie) - Tijdschrift Wederopbouw Hengelo: Raadhuisnummer
294875: Daalen, Piet van - Panamarenko: portfolio Zeeuws Museum
099296: Daalen, Maria van - Het hotel
220736: Daamen, Jaap - Historie van de Ronde om de Zuiderzee. Van Nachtrit rond de Zuiderzee naar ROZ Classic
103152: Daamen, B. - Voor de spreekkamer van h.h. geneeskundigen
187634: Daams, J. - Kent u ze nog. . . de Loosdrechters
187636: Daams, J. - Loosdrecht in oude ansichten
226123: Daan, Jo - Ik was te bissie. Nederlanders en hun taal in de Verneigde Staten
249179: Daan, Joh. C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamsche volkstaal
253758: Daane, Marco - Het spoor van Orwell
131990: Daane, Laurens A. - Gezelschapsspelen
052701: Daane, Laurens A. - Prisma spelenboek. Kinderspelen binnenshuis deel 1
234404: Daane, Marco - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965
256467: Daanen, Jos van - Lutijn
268664: Dabars, Zita & Lilia Vokhmina - The Russian Way: Aspects of Behavior, Attitudes, and Customs of the Russians
284341: Daber, Rudolf & Jochen Helms - Fossils: The Oldest Treasures That Ever Lived
226483: Daber, Rudolf & Hochen Helms - Fossile Schätze
279844: Dabhoiwala, Faramerz - The Origins of Sex. A History of the First Sexual Revolution
293040: Dabrowski, Magdalena - Liubov Popova
233214: Dacier, Émile (introduction) - Les plus belles reliures de la Réunion des bibliothèques nationales
101035: Dael-Schouten, A. van - Patchwork en applicatie
228851: Dael, Dr. P.C.J. van - Vusa-cursus ""herkennen wij de middeleeuwen?"" Lezing Dr. P.C.J. van Dael
281615: Dael, Peter van - Amsterdam: De Papegaai. R.K. kerk van de Heilige Petrus en Paulus
159991: Dael - Schouten, A van - Heerlijk handwerk: Borduren
230867: Dael-Schouten, A. van (vertaling) - Heerlijk Handwerk: Breien. De allermooiste patronen beschreven en in beeld gebracht
296616: Daele, Henri van & Patrick Weber - Tien prinsessen: lief en leed van de prinsessen van Laken
243088: Daelen, Eduard - a.o. - Die Schönheit des menschlichen Körpers. Hundert malerischen Aktstudien
250508: Daems, Jeanine & Ionica Smeets - Ik was altijd heel slecht in wiskunde. Reken maar op de wiskundemeisjes
255702: Daen, Leonid & Pavel Poznyak & Mark Cherp - Kiev. Travel Guide
292872: Daenens, L. (voorwoord) - Leerdam Unica: glas en kristal van Floris Meydam, Sybren Valkema, Richard Meitner, Mieke Groot
192087: Daenens, Lieven (voorwoord0 - Minimal (De kunst van het weglaten). Designtentoonstelling
297907: Daenens, Lieven - Museum voor Sierkunst Gent
281848: Daeter, Ben - Daniel Wayenberg 70 jaar concertpianist *GESIGNEERD*
261252: Daeter, Ben - Kloosters en Abdijen. De mensen en hun werkzaamheden hun bewogen geschiedenis en vele wetenswaardigheden
097866: Daft, Richard L. - Organization theory and design
297315: Dagan, E.A. - Spirits without boundaries: twenty-six terracotta single heads from Komaland, Ghana / Les esprits sans frontière: vingt-six statuettes de terre cuite à une tête de Komaland, Ghana
099035: Dagan, Esther A. - The African Calabash: When Art Shares Nature's Gift / La calebasse africaine: Quand l'art s'allie à la nature
297283: Dagan, Esther A. - The African Calabash: When Art Shares Nature's Gift / La calebasse africaine: Quand l'art s'allie à la nature
157846: Dagelet, Tatum - Drinken, vloeken en hopen dat je bemind wordt
224870: Dagen, P. & Horst, T. van der - Constant. Grafiek
128041: Dagen, P. - Robert Combas: bonjour!
267026: Dagen, Philippe - Anselm Kiefer Monumenta 2007
256378: Dagevos, J. - e.a. - Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en het belang van integratiefactoren
210016: Daglish, Ian - Operation Goodwood. Over the Battlefield
300043-KA2: Andriessen J.H.J. & S.D.J. Dagniaux - Verdun 1916: verdwijnende getuigen: de slag in woord en beeld
298063: Andriessen J.H.J. & S.D.J. Dagniaux - Verdun 1916: verdwijnende getuigen: de slag in woord en beeld
193066: Daguerre de Hureaux, Alain - Delacroix
225440: Daguerre de Hureaux, M. Alain & M. Dominique Morel & Patrick Dewael - a.o. - James Ensor. Exposition paris, musée du petit palais, 27 avril-22 juillet 1990
104385: Dahl, Roald - The Magic Finger
067357: Dahl, Roald - O zoet mysterie van het leven. De verzamelde avonturen van Claud
267393: Dahl, Roald - Alle verhalen
112329: Dahl, Roald - Twee sprookjes
273152: Dahl, Roald - De man uit het zuiden en andere verhalen (LUISTERBOEK)
173395: Dahl, Roald - De boekhandelaar
179401: Dahl, Roald - The wonderful story of Henry Sugar and six more
005609: Dahl, Roald - Taste and other Tales
097976: Dahl, Roald - Huid
112506: Dahl, Roald - Ontzettende verhalen. Negen hoogtepunten van meesterverteller Roald Dahl
264276: Dahl, Roald & Quentin Blake - The Twits
148417: Dahl, Roald - De prinses en de stroper
068828: Dahl, Tessa - Strijd voor liefde
014607: Dahl, Roald - Ooit en te nimmer
063562: Dahl, Roald - De vijfentwintig mooiste verhalen van Roald Dahl
260579: Dahl, Roald - Kiss Kiss
110460: Dahl, Roald - e.a. - Lekker lang lezen.
270804: Dahl, Roald - Over To You. Ten Stories of Flyers and Flying
027401: Dahl, Roald - De butler en andere verhalen
152670: Dahl, Roald - The Roald Dahl Treasury
227366: Dahl, Roald - The Twits
158802: Dahl, Roald - Rhyme stew
069161: Dahl, Roald - The Magic Finger
167906: Dahl, Roald - De vijfentwintig mooiste verhalen van Roald Dahl
069984: Dahl, Roald - Over en sluiten
091515: Dahl, Roald - De boekhandelaar & De chirurg
153782: Dahl, Roald - Roald Dahl's fantabulous facts
092763: Dahlbäck, Helena - De woorden gaan goed vandaag
199164: Dahlberg, Jonas - e.a. - Firewall
295399: Dahlberg, H.N. - Kaart van Suriname - schaal 1 : 1 000 000
295400: Dahlberg, H.N. - Kaart van Suriname / Map of Surinam / Mapa del Surinam - 1 : 1.000.000
278360: Dahlbom, Bo & Lars Mathiassen - Computers in Context. The Philosophy and Practice of System Design
286506: Dahlgren, E.W. - Les débuts de la cartographie du Japon
229180: Dahlgren, Peter - Television and the Public Sphere. Citizenship, Democracy and the Media
180926: Dahlke, Margit en Ruediger - Meditatiegids met meer dan 130 meditatietechnieken
164271: Dahlke, Ruediger - Het grote mandala kleur- en -werkboek
175350: Dahlke, Ruediger - Het grote Mandala kleur- en werkboek
221053: Dahlstrom, Daniel O. - Modern European Philosophy: Heidegger's Concept of Truth
240103: Dahms, W. - Die niederdeutsche Verse von 1463 und die hochdeutsche Verse von 1701 zum Totentanz in der St. Marienkirche zu Lübeck aus dem Jahre 1463. Erneuert 1701.
282676: Daiches, David - Robert Burns
086329: Daiches, David - God and the Poets;The gifford Lectures, 1983
183648: Daiches, David & John Flower - Literary Landscapes of the British Isles. A Narrative Atlas.
219039: Dailey, janet - Silver Wings. Santiago Blue
279126: Dainian, Zhang - Key Concepts in Chinese Philosophy
191019: Dains, Judi - Bold and Beautiful: Artful Quilts from Just One Fabric
264706: Dair, Barbara O' - The Rolling Stone Files: Madonna. The Ultimate Compendium of Interviews, Articles, Facts and Opinions from the Files of Rolling Stone
123715: Daisley, Gilda - The Illustrated Book of Herbs
244205: Daisne, Johan & Gerard Walschap & Edward Vermeulen & Felix Timmermans & Jules van Ackere & Marnix Gijsen & Raymond Herreman - 7x Vlaamse Pockets: Zien en zijn & De wereld van Soo Moereman & De zwarte pokken & Schemeringen van de dood & Eeuwige muziek & Odysseus achterna & Boekuiltjes
280778: Daisne, Johan - De trap van steen en wolken
287239: Daisne, Johan - Zes domino's voor vrouwen
247354: Daisne, Johan & Ed. Hoornik & Jan Schepens & A. van der Veen (redactie) - Werk. Letterkundig Maandschrift (8 afleveringen)
287297: Daisne, Johan - Lago Maggiore. De roman van een man, de roman van een vrouw
175061: Daisne, Johan - Schimmen om een schemerlamp
175074: Daisne, Johan - Met 7 aan tafel
175900: Daisne, Johan - De neusvleugel der muze
283059: Dake, C.L. - Aanteekeningen over beeldende kunst
295780: Dake, Antoine C.A. - In the spirit of the Red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking
253178: Dakers, Caroline - The Countryside at War, 1914-18
190606: Dakman, Irma - Vegetarisch basiskookboek
017553: Dakman, Irma & Savenije, Guus - Stress als stuwende kracht. Leren leven in harmonie met jezelf
008035: Dal Lago, Adalbert - Villas and Palaces of Europe
255495: Dal, A.J.M. van - De eeuwige reis. Een omgekeerd 'liber amicorum'
264387: Dal Co, Francesco - Mario Botta: Architecture 1960-1985
255749: Dalai Lama, The - Opening the Eye of New Awareness
206809: Dalai Lama, Z.H. de - Geduld. Een uitleg van het zesde hoofdstuk uit de Bodhisattvacharyavatara van Acharya Shantideva
255763: Dalai Lama, De - Het goede hart. Het nieuwe testament vanuit een boeddhistische visie
206791: Dalai Lama, The - A Simple Path. Basic Buddhist Teachings by His Holiness the Dalai Lama
220997: Dalal, Mayur T. - Achieve Emotional Freedom and grow your relationships exponentially
018760: Dalcher, Peter, Hans Steinegger & Matheson, John - Josef Rickenbacher, Bildhauer
054884: Dale, Joan - Create Greeting Cards with Glass Painting Techniques
106707: Dale, Rodney - Early cars.
160315: Dale, Bill - The history of angels. One message many faces
102500: Dale, Rodney & Weaver, Rebecca - Machines in the office
300241-KA7: Dale, J.H. van - Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
049172: Dale, Rodney & Gray, Joan - Edwardian Inventions (1901-1905). AN extravaganza of eccentric ingenury
156038: Dale, Rodney - The world of jazz
226057: Dalegan, I.A. - Junior English-Hausa Home Teacher
226058: Dalegan, I.A. - Junior English-Yoruba Home Teacher
071811: Dalen, Hugo van - Tsjaikofsky
293254: Dalen, A.G. van - Rondom het het Tolhuys aan Rijn en Waal: uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt
166303: Dalen Gilhuys, Lex - De grote branden van Den Haag
144168: Dalen-Oskam, Karina van - Bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu
227048: Dalen, Frank van & Joost Smits & Aart Paardekooper - e.a. - Permanente Campagne. Hoe politieke partijen en politici verkiezingen kunnen winnen
292912: Dalen, A.G. van - Rondom het het Tolhuys aan Rijn en Waal: uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt
243480: Dalen, M.W. van - Kunststoffen
298651: Dalen, A.A. van - Van strijd en overwinning op Alor
037648: Dalen, H. Van & Groot, Gerard C. De - De Nederlandse Antillen. The Netherlands Antilles
180261: Dalen, J.L. van - De groote kerk te Dordrecht (onze lieve vrouwemkerk)
268378: Dalen Gilhuys, Lex - Haagsche mensen en dingen van toen; De grote branden van Den Haag; Verhalen van een Haags verleden; Haegsche dingen die verdwenen (4 delen)
255404: Dalen Gilhuys, Lex - Haagsche mensen en dingen van toen
243478: Dalen, M.W. van & J. van de Beek - Lakken en verven
278857: Dalen, Dirk van - L.E.J. Brouwer 1881-1966. Een biografie: Het heldere licht van de wiskunde

Next 1000 books from Antiquariaat Klondyke[an error occurred while processing this directive]

4/1