Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%2314763: WESSELS, BOB. - Fiscale overeenkomst : beschouwingen over de gebondenheid van de fiscus aan inlichtingen en toezeggingen en die van fiscus en burger aan tussen hen gesloten overeenkomsten.
%23235911: WESSELS, BOB. - Faillietverklaring.
%23134758: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (2). 3e druk.
%23107673: WESSELS, B. & R.H.C. JONGENEEL. - Algemene voorwaarden.
%23183582: WESSELS, BOB. - Koop : Algemeen.
%23276505: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden : schsen, legenden, folklore, historie, plaats- en persoonbeschrijving, kerkhistorie.
%23157102: WESSELS, BOB. - Juridische vaardigheden.
%23277617: WESSELS, BOB. - Internationaal insolventierecht.
%23277616: WESSELS, BOB. - Faillietverklaring. 2e druk.
%23277613: WESSELS, BOB. - Gevolgen van faillietverklaring. (2)
%23269250: WESSELS, B., R.H.C. JONGENEEL & M.L. HENDRIKSE. - Algemene voorwaarden.
%23271206: WESSELS, H.L. - Rekenboek voor jongens : ontleend uit de wetenschappen, geschiedenissen en den koophandel : ten dienste van de scholen, Tweede deel.
%23224093: WESSELS, B. ... [ET AL.] - Contracteren in de internationale praktijk. Deel II.
%23210436: WESSELS, MARIUS - De extremistische variant van de Islam : de opkomst van het eigentijdse moslim-extremisme.
%23275302: WESSON, ROBERT G. - Cosmos and metacosmos.
%23246800: WEST, EDWARD. - Casting shadows : images from a new South Africa : photographs.
%2310588: WEST DE VEER, J.F. VAN. - De Rechtbank te 's Gravenhage van 1811-1966.
%23100946: WEST, E. W. (ED/TR) - The Book of the Mainyo-i-Khard.
%23235379: WEST, RONALD E. & FRANK KREITH (ED.) - Economic analysis of solar thermal energy systems.
%2387465: WEST, THOMAS G. (ED.) - Four texts on Socrates : Plato's Euthyphro , Apology , and Crito , and Aristophanes' Clouds.
%2349010: WEST, MICHAEL O. - The Rise of an African Middle Class: Colonial Zimbabwe, 1898-1965.
%23270471: WEST, D. - Homoseksualiteit.
%23246102: WEST, EDWARD. - Casting shadows : images from a new South Africa : photographs.
%23239575: WEST, HENRY R. - Mill's Utilitarianism : a reader's guide.
%23273255: WESTBROEK, PIETER. - De ontdekking van de Aarde
%23270026: WESTENBERG, EGBERTUS. - Disputatio politico-juridica de majestate populi.
%23200339: WESTENBERGII, JOANNES ORTWINI. - Principia Juris, Secundem Ordinem Institutionem imp. Justitiani, in usum auditorium vulgata. Editio Quarta emendatior.
%23166076: WESTENDORP, H.K. - Het Huwelijk der Koningin.
%23260260: WESTENDORP, GRARD. - Gezondheidsmanagement : theorie en praktijk.
%23113740: WESTENDORP, TJEBBE A. & JANE MALLINSON (EDS.) - Politics and the rhetoric of poetry: perspectives on modern Anglo-Irish Poetry.
%2389774: WESTENDORP, T.A. - Robert Penn Warren and the modernist temper. Diss.
%23254216: WESTENDORP, J.J.C. - Vraagstukken over de hoogere algebra.
%23273921: WESTER, WILLIAM C. - Clinical Hypnosis: a Multidisciplinary Approach.
%23282476: WESTERBOS, JAAP & BOUT, THALE. - Wereld Wijd Wij : verbeter jezelf, begin bij de wereld : ontdek de kracht van het wij in jezelf : einde van het ik-tijdperk, samen op weg naar een nieuwe ethiek.
%23153036: WESTERBRINK-WIRTZ, J.M. - Hoog spel.
%2339215: WESTERDIJK, R.J.J. - Produktenaansprakelijkheid voor software : beschouwingen over de aansprakelijkheid voor informatieprodukten.
%233606: WESTERHOF, E. - Het middel ter genezing onzer kranke maatschappij.
%23278327: WESTERINK, HERMAN. - De lichamen en hun lusten : in het spoor van Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit.
%23235673: WESTERLAAK, M.J. VAN - De zorgverzekeringswet toegepast
%2397037: WESTERMAN, INGMAR. - Authority and Utility: John Millar, James Mill and the Politics of History c.1770-1836.
%2310590: WESTERMAN HOLSTIJN, J. - De polis van levensverzekering als zekerheid voor een voorschotgever.
%23231861: WESTERMAN, MAX - In Alle Staten: het Amerika van Max Westerman. Met DVD.
%23225675: WESTERMAN, FRANK. - Engineers of the soul : the grandiose propaganda of Stalin's Russia.
%23183548: WESTERMAN, W.M. - Dekking van oorlogslasten : eenige beschouwingen naar aanleiding van de leeningwet 1914.
%23152442: WESTERMANN, HARM-PETER [ET AL.] - Sachenrecht : ein Lehrbuch. Band I: Grundlagen und Recht der beweglichen Sachen; Band II: Immobiliarsachenrecht.
%2314262: WESTERMANN, GAYL S. - The juridical bay.
%23267898: WESTERMANN, CHRISTOPH. - Argumentationen und Begründungen in der Ethik und Rechtslehre.
%23270638: WESTERMANN, CHRISTOPH. - Argumentationen und Begrundungen in der Ethik und Rechtslehre.
%23156546: WESTERMAYER, GEORG. - Jacobus Balde (1604-1668), sein leben und seine Werke.
%23283519: WESTERS, MARNIX F. - Meester Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland : een zakenman in de politieke arena.
%23245983: WESTERVEEN, ABRAHAMUS. - Dissertatio secunda de jure, quod competit societati privilegiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium, : adversus incolas Belgii Hispanici, (hodiè) Austriaci. Quâ respondetur objectionibus P. Mac. Neny.
%23102666: WESTERVELD, J. - Radioactivity and Chemistry of some Indonesian Eruptive Rocks.
%23208324: WESTERVELD, H.F.J. - De Antirevolutionare Partij en de handelspolitiek.
%2376728: WESTERWOUDT, FELIX THEODORUS. - Dissertatio juridica inauguralis de matre, patri superstite, liberorum tutelam recusante.
%23278871: WESTFALL, GLORIA D. - French colonial Africa : a guide to official sources.
%23279038: WESTFALL, MATTHEW. - The devil's causeway : the true story of America's first prisoners of war in the Philippines, and the heroic expedition sent to their rescue.
%23228337: WESTHOFF, HANNEKE. - Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw : de ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig.
%23273375: WESTING, ARTHUR H. (ED.) - Explosive remnants of war : mitigating the environmental aspects.
%23238562: WESTLAKE, WAYNE. - Westlake : poems by Wayne Kaumualii Westlake ( 1947-1984 ).
%23281606: WESTLAKE, JOHN. - Études sur les principes de droit international.
%23153029: WESTLAND, CORA - S.O.S. red onze zielen.
%23228056: WESTLAND, J. CHRISTOPHER & THEODORE H.K. CLARK. - Global electronic commerce : theory and case studies.
%23284598: WESTON, BRETT. - Brett Weston : photographs from five decades
%23225469: WESTON, EDWARD - Edward Weston : color photography.
%23165461: WESTON, ANTHONY. - A practical companion to ethics.
%23275955: WESTON, EDWARD & HARRY M CALLAHAN. - Edward Weston / Harry Callahan : dialogues between Edward Weston and Harry Callahan.
%23217942: WESTON, EDWARD - Edward Weston : a Photographers Love of Life.
%23280784: WESTPHAL, E. - Agricultural systems in Ethiopia.
%23131593: WESTPHAL, OTTO. - Welt- und Staatsauffassung des deutschen Liberalismus : eine Untersuchung über die Preussischen Jahrbücher und den konstitutionellen Liberalismus in Deutschland von 1858 bis 1863.
%2354662: WESTPHAL, OTTO. - Philosophie der Politik. Einheiten und Mächte der Universalgeschichte.
%2316919: WESTRA, H. - De Nederlandsch-Indische staatsregeling.
%23166988: WESTRA, K.M. & W. DEN OUDEN. - Subsidies.
%2316884: WESTRA, H. - De Nederlandsch-Indische Staatsregeling. 2e vermeerderde en omgewerkte druk.
%23195571: WESTRA VAN HOLTHE, JOHANNES GOVERT. - De gemeentebesturen tegenover de artikelen 7 en 9 van de grondwet.
%2323628: WESTSTRATE, C. - De organisatie van het economische leven. Een inleiding tot de economie.
%23191751: WESTSTRATE, C. - Theorie van drie stelsels van sociaal-economisch leven.
%23236074: WESTSTRATE, C. - Handboekje voor voorzitters en secretarissen van verenigingen en voor directeuren en commissarissen van naamloze vennootschappen.
%2330513: WET, ERIKA DE. - The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council (Studies in International Law).
%23224269: WETEKAMP, AXEL. - Mietsachen : materielles Recht und Verfahren.
%23154434: STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP. - Het notariaat en de notariele wetenschap op het breukvlak van twee millennia.
%23184007: STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP. - Internationalisering & het notariaat : 34e Landelijk Notarieel Studentencongres.
%23209393: STICHTING TOT BEVORDERING DER NOTARIËLE WETENSCHAP. - De Ars notariatus en de rechtswetenschap.
%23118981: COMMISSIE GENEESKUNDE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Zorg voor onderzoek : naar optimale voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek in universitair medische centra : verslag van een discussiebijeenkomst gehouden op 13 december 2000 te Amsterdam.
%23110493: RAAD VOOR NATUUR- EN STERRENKUNDE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Energiebronnen , uitdagingen voor fysici.
%2330011: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Samenspel in samenhang : onderwijs en onderzoek in communicatie, media en informatie.
%23107980: COMMISSIE GENEESKUNDE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Zorg voor onderzoek : naar optimale voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek in universitair medische centra : verslag van een discussiebijeenkomst gehouden op 13 december 2000 te Amsterdam.
%23119060: KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN. - Duurzame wetenschap : strategisch plan KNAW 2007-2010.
%23163813: HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN. - Grondwetgeving 1795-1806 : voordrachten gehouden bij de presentatie van 'De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806 : bronnen voor de totstandkoming' op 27 maart 1997 te Haarlem.
%23236462: WETTENGEL, MICHAEL. - Der Streit um die Vogtei Kelkheim 1275-1276 : ein kanonischer Prozess.
%23240037: WETTER, ANNA - Enforcing European Union Law on Exports of Dual-use Goods (Sipri Research Report).
%23279552: WETTERS, KIRK. - The opinion system : impasses of the public sphere from Hobbes to Habermas.
%23210114: WETTSTEIN, HOWARD K. - The magic prism : an essay in the philosophy of language.
%23196626: WETZEL, LINDA. - Types and tokens : on abstract objects.
%23234737: WETZELL, GEORG WILHELM. - Festgaben der Juristischen Fakultät zu Marburg zur fünfzigjährigen Jubelfeier der Doktorpromotion von Georg Wilhelm Wetzell.
%23277053: WETZELL, RICHARD F. (ED.) - Crime and criminal justice in modern Germany.
%23107634: WEUSTEN, M.C.M. (E.A.) - Inleiding in de juridische informatica.
%23211741: WEVE,F.A. - Sociaal wijsgerige opstellen.
%2376746: WEVER, HAJO. - De Bijzondere Strafgevangenis te Leeuwarden : een medisch-hygiënisch onderzoek.
%23226629: WEVERS, CEES W.J. - De realiteit: integrale rapportage evaluatie Wet Rea.
%23141936: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De Rotterdamsche Hermes.
%23157285: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De historie des pausdoms. Of een verhaal van de dwaalingen en bygeloovigheden, dewelke van tyd tot tyd zijn ingeslopen in de kerk. Waarin de bewysstukken der papisten worden beantwoord, derzelver valsheden ontdekt, wreedheden opgetelt, trouwlooze en oproerige grondbeginsels aangetekent, ja waar in het hele lighaam des pausdoms word ontleedt. Het eerste deel...
%23282018: WEYGANDT, WILHELM. - Erkennung der Geistesstörungen (Psychiatrische Diagnostik).
%2379443: WEYL, RICHARD. - Das fränkische Staatskirchenrecht zur Zeit der Merovinger : rechtsgeschichtliche Studie.
%23225697: WEYL, HERMANN. - Die heutige Erkenntnislage in der Mathematik.
%2353793: WEYN, CLAUDINE (ED.) - Strafrecht en strafprocesrecht : XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005-2006.
%23166769: WEYR, THOMAS. - The setting of the pearl : Vienna under Hitler.
%23217290: WHALLEY, JOHN. - Trade liberalization among major world trading areas.
%23263375: WHALLEY, JOHN (EDITOR) - General Equilibrium Trade Policy Modeling.
%23230781: WHARTON, EDITH. - My Dear Governess: The Letters of Edith Wharton to Anna Bahlmann.
%23276288: WHARTON, FRANCIS (ED.) - The revolutionary diplomatic correspondence of the United States.
%23279566: WHARTON, JOHN JANE SMITH. - Wharton's Law Lexicon.: an epitome of the laws of England under statute and case law : explanations of technical terms and phrases, ancient and modern, and commercial : with selected articles on the civil, Scots and Indian law.. 14th edition.
%23199442: WHARTON, GLENN. - The Painted King: Art, Activism, and Authenticity in Hawai'i.
%23244446: WHARTON, GLENN. - The Painted King: Art, Activism, and Authenticity in Hawai'i.
%23187889: WHEATCROFT, ANDREW. - The life and times of Shaikh Salman bin Hamad Al-Khalifa : Ruler of Bahrain, 1942-1961.
%23272653: WHEATLAND, THOMAS - The Frankfurt school in exile.
%23279660: WHEATLEY, NIGEL. - Where to Watch Birds in Europe and Russia.
%23244155: WHEDON, JULIA. - The fine art of iceskating. An illustrated history and portfolio of stars.
%23279067: WHEELAN, CHARLES J. - Naked money : a revealing look at what it is and why it matters.
%23157087: WHEELER, SALLY (ED.). - Company Law.
%23281638: WHEELER, EVERETT PEPPERRELL. - Daniel Webster : the Expounder of the Constitution.
%23177825: WHEELER NAGLE, THOMAS. - A study of British public opinion and the European appeasement policy 1933-39.
%2362253: WHEELER, H.N. & ROJOT, J. (ED.). - Workplace justice. Employment obligations in international perspective.
%23285123: WHEELER-REED, DAVID. - Regulating sex in the Roman Empire ideology, the Bible, and the Early Christians.
%23258460: WHEELOCK JR., ARTHUR K. - A moral compass : seventeenth and eighteenth century painting in the Netherlands.
%23168740: WHELAN, RICHARD. - Drawing the line : the Korean War 1950-1953.
%2325717: ERNST & WHINNEY. - The fourth directive : its effect on the annual accounts of companies in the European Economic Community.
%23127630: WHINNOM, KEITH. - Medieval and Renaissance Spanish literature: selected essays.
%23145651: WHITAKER, ALBERT C. - History and Criticism of the Labor Theory of Value in English Political Economy.
%23221042: WHITAKER, JULIE. - The horse : a miscellany of equine knowledge.
%23226756: WHITAKER, BEN. - Minorities: A Question of Human Rights?
%2322755: WHITE, G. EDWARD. - Law in American history. Vol. 1: From the colonial years through the civil war.
%23233808: PLATT BYARD DOVELL WHITE. - Architecture on architecture : Platt Byard Dovell White.
%23151412: WHITE, LAWRENCE J. (ED.) - Private Antitrust Litigation: New Evidence, New Learning.
%23103863: WHITE, HEATHER. - Essays in Hellenistic Poetry.
%23104009: WHITE, HEATHER. - New Studies in Greek Poetry.
%23275370: WHITE, SUSAN J. - A history of women in Christian worship.
%23117867: WHITE, NIGEL D. & DIRK KLAASEN (EDS.) - The UN, human rights and post-conflict situations.
%23207272: WHITE, K. D. - Country life in classical times : [An anthology of passages in English translation].
%23243162: WHITE, G. EDWARD. - The American judicial tradition : profiles of leading American judges.
%23285326: WHITE, THEODORE H. - Theodore H. White at large : the best of his magazine writing, 1939-1986.
%23202125: WHITE, SIMONE - Protection of the Financial Interests of the EUropean Communities: The Fight against Fraud and Corruption.
%2389743: WHITE, G. EDWARD. - The American judicial tradition : profiles of leading American judges.
%2386759: WHITE, MICHAEL & JOHN GRIBBIN. - Darwin: a Life in Science.
%2379981: WHITE, RITA LAURIA & HAROLD M. WHITE, JR. - The law and regulation of international space communication.
%2376883: WHITE, TIM D. - Prehistoric Cannibalism at Mancos 5MTUMR-2346.
%23271402: WHITE, SUSAN J. - A history of women in Christian worship.
%23272732: WHITE, MICHAEL. - Generation Dada : the Berlin Avant-Garde and the First World War.
%23255808: WHITE, JONATHAN. - The Jesuits : missions, myths and histories.
%23234757: WHITE, STEPHEN. - The unity of the self
%23239333: WHITE, NICHOLAS P. - Individual and conflict in Greek ethics.
%2317123: WHITEHEAD, J. - Maugham, a reappraisal.
%23250817: WHITEHEAD, PHILIP., NEILL TURVER & JIM WHEATLEY. - Probation, temporary release schemes, and reconviction : theory and practice.
%23233973: WHITEHOUSE, HARVEY (ED.) - The debated mind : evolutionary psychology versus ethnography.
%2368299: WHITEHOUSE, DAVID. - Reflecting Antiquity: Modern Glass Inspired by Ancient Rome.
%23171478: WHITELEY, PETER R. - Biscuit Manufacture-Fundamentals of in-line Production.
%23259: WHITEMAN, MARJORIE M. (ED.) - Digest of International law : volume 1-15. Complete set.
%23284606: WHITEREAD, RACHEL. - Rachel Whiteread : walls, doors (and) floors, stairs.
%23244083: WHITESIDE, MARTIN - Living Farms: Encouraging Sustainable Smallholders in Southern Africa.
%2321490: WHITFIELD, KEITH & GEORGE SREAUSS (EDS.) - Researching the World of Work: Strategies and Methods in Studying Industrial Relations (ILR Press books)
%23100950: WHITLEY, C.F. - The genius of ancient Israel : the distinctive nature of the basic concepts of Israel studied against the cultures of the ancient Near East.
%23285322: WHITMAN, EDWARD W. (ED.) - Aspects and Their Meanings (Astro Kinetics, Vol. 3).
%23191446: WHITMAN, JEFFREY P. - The power and value of philosophical skepticism.
%23256773: BRENNER SAUL & JOSEPH M. WHITMEYER. - Strategy on the United States Supreme Court.
%2322297: WHITMORE, P.J.S. - A Seventeenth-Century Exposure of Superstition. Select text of Claude Pithoys (1587-1676).
%23260763: WHITNAH, DONALD R. - Government agencies.
%23222424: WHITNEY, ROBERT (ROBERT W.). - State and revolution in Cuba : mass mobilization and political change , 1920-1940.
%23177308: WHITTAKER, THOMAS. - Reason : a philosophical essay with historical illustrations (Comte and Mill, Schopenhauer, Vico, Spinoza)
%23223906: WHITTALL, ARNOLD. - Romantische muziek : van Schubert tot Sibelius.
%2389826: WHITTEMORE, R.C. - (ed.). The Reach of Philosophy. Essays in Honor of James Kern Feibleman.
%23261227: WHITTINGTON, E. MICHAEL (ED.) - The sport of life and death: the Mesoamerican ballgame.
%23198530: WHITTLESEY, C.R. AND J.S.G. WILSON (EDS.) - Essays in money and banking : in honour of R. S. Sayers.
%23197324: WHYTE, R.O., T.R.G. MOIR AND J.P. COOPER. - Grasses in agriculture.
%23210113: WIARDA, N.H. - Wet op de materiële oorlogsschaden.
%23117736: WIARDA, J. - Jeugdrecht op een keerpunt : opstellen aangeboden aan Prof.mr. J. Wiarda.
%2361780: WIARDA, J. - Jeugdrecht op een keerpunt : opstellen aangeboden aan Prof.mr. J. Wiarda.
%23263892: WIARDA, HOWARD J. - Latin American Politics and Development.
%23284186: WIBAUT, F. - De methode der geneeskunde.
%23262483: WIBAUT, F.M. - Op voor de socialisatie!
%23224713: WIBBENS-DE JONG, A.C. - Mandeligheid en erfdienstbaarheden.
%23277573: WIBBENS-DE JONG, A.C. - Burenrecht. 4e druk.
%23213303: WIBERG, HAKEN - Between Past and Future: Civil-Military Relations in Post-Communist Balkan States.
%2320196: WICHEN, MARTINUS VAN. - Realistische theologie : de visie van A. H. de Hartog.
%2366354: WICHERS, A.W. - De rechtsleer der levensverzekerings-overeenkomst.
%238516: WICHERS HOETH, L. - Étude comparative de quelques aspects del'usage de la marque.
%2399645: WICHERS, A.J. - De oude plattelandsbeschaving : een sociologische bewustwording van de 'overherigheid'.
%23186089: WICHERS HOETH, L. - Étude comparative de quelques aspects del'usage de la marque.
%23270165: WICHERS HOETH, A.W. (ED.) - Gedenkboek van de Vereeniging voor den Koffiehandel : ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan, 1887-1937.
%2321535: WICHERS, CHRISTIAAN ROBERT. - A mechanistic theory of individual behavior. Diss.
%2327402: WICHMANN, CLARA. - Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het strafbegrip.
%23246375: WICHTERICH, CHRISTA. - The globalized woman : reports from a future of inequality.
%23273604: WICK, CECILE. - Colored waters : drawings and photographs = Zeichnungen und Fotografien
%23154408: WICKE, CLARA. - Die transzendentalpoesie bei William Wordsworth. (Verhältnis Mensch-Natur-Transzendentes, bzw. Transzendentales) in ihre Entwicklung dargestellt.
%23254992: WICKEDE, MANFRED VON. - Alternative Feststellungen im Strafprozess.
%2372952: WICKEDE, F. VON. - Handbuch der Polizeiverwaltung für den Regierungsbezirk Cassel.
%2316629: WICKES, GEORGE (ED.) - Henry Miller and the Critics. Pref. Harry T. Moore.
%23264442: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. - Johan de Witt en zijn tijd.
%2379448: WICKSELL, KNUT. - Vorlesungen über Nationalökonomie auf Grundlage des Marginalprinzips.
%2379447: WICKSELL, KNUT. - Über Wert, Kapital und Rente nach den neueren nationalökonomischen Theorien.
%23221557: WICKSELL, KNUT. - Finanztheoretische Untersuchungen.
%23266954: WICQUEFORT, ABRAHAM DE. - Histoire des Provinces-Unies des Païs-Bas depuis le parfait établissement de cet état par la paix de Munster. Tome 1-4.
%23141454: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. & B.J. SCHUELER (EDS.) - Europeanisering van het algemeen bestuursrecht : 75 jaar VAR.
%2382474: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. - Gespecialiseerde rechtsgangen in het administratieve recht.
%23124353: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. (E.A.) - Bestuursrechtspraak in milieugeschillen : een evaluatie van de Tijdelijke wet Kroongeschillen op het gebied van milieurecht.
%23221073: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. ... [ET AL.] - Hoger beroep.
%23274424: WIDDOWS, DOMINIC - Geometry and meaning
%23129609: WIDEMANN, JOSEF. - Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters Sankt Emmeran.
%23251753: WIDGRÉN, MIKA (EDITOR) - European Monetary Integration (CESifo Seminar Series).
%23240199: WIDJANARKO, RAMBANG S. - The devious Dalang : Sukarno and the so-called Untung-putsch : eye-witness report by Bambang S. Widjanarko.
%23279656: WIDNER, JENNIFER A, (ED.). - Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan Africa.
%2372878: VAN WIE DAVIS, ELIZABETH. - China and the Law of the Sea Convention : follow the sea.
%23129144: WIEBE, DONALD. - The Irony of Theology and the Nature of Religious Thought.
%23112992: WIEBE, ROBERT H. - Self-rule : a cultural history of American democracy.
%23102667: WIEBES, J.T. - The New World Agaoninae (Pollinators of Figs).
%2388494: WIEBES, CEES & BERT ZEEMAN. - Belgium, the Netherlands and Alliances, 1940-1949. Diss.
%23276290: WIED, DAVID DE. - Dertien in een dozijn : voordrachten en interviews, gebundeld ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar in de medische farmacologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
%23281953: WIEDEMANN, RICHARD. - Der Streit um das Schulkreuz in Deutschland und Italien : Weltanschaulich-religiöse Neutrlität und laicitàdes Staates im Vergleich.
%23282832: WIEDEMANN, GERHARD. - Kommentar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kartellrechts. Band 2. Besonderer Teil : Alleinvertriebsvereinbarungen (GVO Nr. 1983/83), Alleinbezugsvereinbarungen (GVO Nr. 1984/84), Patentlizenzvereinbarungen (GVO Nr. 2349/84), Know-how-Vereinbarungen (GVO Nr. 556/89).
%23214997: WIEDENFELD, KURT. - Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat.
%23284717: WIEDERSHEIM, ROBERT. - Die neuesten paläontologischen Funde im Lichte der Descendenztheorie.
%2370658: WIEDIJK, HEIN & WIM THOMASSEN. - In vuur en vlam! : Wim Thomassen, geïnspireerd organisator van de Partij van de Arbeid.
%2379449: WIEDING, KARL. - Der justinianeische Libellprozess : Beitrag zur Geschichte und Kritik des ordentlichen Zivilprozesses wie zur Beurteilung der gegenwärtigen Reformbestrebungen.
%23267622: WIEDMANN, FRANZ. - Hegel.
%23148779: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen.
%23129613: WIEGAND, FRIEDRICH. - Das Homiliarium Karls des Grossen, aud seine ursprüngliche Gestalt hin untersucht.
%23131591: WIEGAND, FRIEDRICH. - Die Stellung des apostolischen Symbols im kirchlichen Leben des Mittelalters. Band 1. (einziger) Teil: Symbol und Katechumenat.
%23129611: WIEGAND, FRIEDRICH. - Erzbischof Odilbert von Mailand über die Taufe : ein Beitrag zur Geschichte der Taufliturgie im Zeitalter Karls des Grossen.
%2329362: WIEGELE, THOMAS C. - The clandestine building of Libya's chemical weapons factory. A study in international collision.
%2351102: WIEGELE, THOMAS C., GORDON HILTON, KENT LAYNE OOTS & SUSAN V. KISIEL. - Leaders under stress. A psychophysiological analysis of international crises.
%23172475: WIEGERT, JOACHIM - Anfangsprobleme der Nahrungsmittelchemie in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung pharmazeutischer Verhältnisse.
%23280389: WIEL-RAMMELOO, D V E M VAN DER. - In dienstbetrekking : arbeidsverhoudingen in de loonbelasting en werknemersverzekeringen.
%23286062: WIEL, B.T.M. VAN DER. - De rechtsverhouding tussen procespartijen.
%23247083: WIEL-RAMMELOO, D.V.E.M. VAN DER. - Loonheffingen. Editie 2013.
%2398810: WIELAND, J.H.M. (RED.). - Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen.
%23140122: WIELDERS, J.H.P.G. - De 1990-maatregel. Een juridische analyse van artikel 3 van de Toeslagenwet.
%2368183: WIELEMAKER, MARTINUS WILLEM - Managing initiatives : a synthesis of the conditioning and knowledge-creating view = Het managen van initiatieven : een synthese van de condities en kenniscreatie perspectieven.
%23226715: WIELEN, L. VAN DER. - Handboek financiële markten : Instrumenten, partijen en marktwerking.
%23264308: WIELENGA, BASTIAAN ELIZA. - Essai sur la cassation civile aux Pays-Bas.
%23217146: WIELENGA, A. (ED.) - Jaarboek Compliance 2013 : [ontwikkelingen in wet- en regelgeving; ontwikkelingen in de compliancepraktijk; toezicht en handhaving; gedrag en cultuur].
%23244722: WIEMANN, DIRK. - Genres of modernity : contemporary Indian novels in English.
%23204744: WIEMERS, S.M. - De inhaalchinees : portretten van trendsetters in China.
%23195813: WIEMES, WILHELM. - Die Pferdeheilkunde des Albert von Bollstädt.
%23197343: RECHTS- UND STAATSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT AN DER UNIVERSITÄT WIEN - Menschenrechte im Staatsrecht und im Völkerrecht : Vorträge und Diskussionen des 2. Internationalen Kolloquiums über die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Wien, 18.-20. Oktober 1965.
%23199878: NATURHISTORISCHES MUSEUM IN WIEN A.O. - Höhlenforschung in Österreich.
%23284105: WIENER, LEIGH. - Tijuana Sunday.
%23220215: WIENER, LINDA & ERIC RAMSEY. - Leaving us to wonder : an essay on the questions science can't ask.
%2314295: WIENER, ANTJE - The invisible constitution of politics : contested norms and international encounters.
%23249962: WIENER, PAUL & WALTER STOERK. - Praktische Arbitragerechnungen auf Grund von Beispielen, die durchweg der Praxis entnommen sind : im besondern die Gold-, Devisen- und Effektenarbitrage auf Basis österreichisch-ungarischer Verhältnisse.
%2371180: WIENER, JARROD. - Globalization and the harmonization of law.
%2379626: WIER, JOHAN. - De praestigiis demonum : vor ihre Ursprung / Onderscheid / Vermögenheit / und rechtmessiger Straaff / auch der beleidigten ordenlicher Hilff / sechs Bücher. Jetzt neulich übersehen und mit vielen nützlichen Zusatzungen.
%23240788: WIERINGA, TOMMY. - Joe Speedboat : a novel.
%23265879: WIERINGA, PETRONELLA ANNA CATHARINA. - De oudste Boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
%23118316: WIERS, JOCHEM. - Trade and Environment in the EC and the WTO : A Legal Analysis.
%232211: WIERSINGA, H.C. - Nuance in benadering : culturele factoren in het strafproces.
%23251564: WIERSMA, E.D. - The formation of character.
%23178896: WIERSMA, EISO CORNELIS. - Eenige opmerkingen over de artikelen 1606-1609 B. W.
%23276308: WIERSMA, WILLEM. - Verhandelingen over de Friesche leenen.
%2352975: WIERSMA, R. ... [ET AL.] - Slachtoffers van delicten : enkele beschouwingen over de maatschappelijke en juridische problemen van het slachtoffer, aan de orde gesteld op het congres Slachtoffers van Delicten, gehouden te Nijmegen op 26 en 27 maart 1971.
%2325540: WIERSMA, J.P. - Aldfaers groun : byld fan in tiidrek (1860-1940).
%237818: WIERSMA, D. - Persoonlijkheid en rechtsspraak : leerboek der criminele psychologie en forensische psychiatrie. Deel 1: Temperament en temperamentsafwijkingen.
%2393417: WIERSMA, H.W. - Tussenoordelen en eindbeslissingen.
%23237976: WIERSMA, E.D. - Bodily build : physiological and psychological functions.
%23199866: WIERSMA, STANLEY M. - More than the ear discovers. God in the plays of Christopher Fry.
%2318729: WIERSMA, D. - Pathologiese leugenaars.
%23131590: WIERUSZOWSKI, HELENE. - Vom Imperium zum nationalen Königtum : publizistische Kämpfe Kaiser Friedrichs II. und König Philipps des Schönen mit der Kurie.
%23219000: WIERZBICKI, ANDRZEJ & MAREK MAKOWSKI (EDS.) - Model-based decision support methodology with environmental applications.
%23283901: WIESE, KEES; JAN H. STEL & FRED HOOGERVORST. - The third ocean : an expedition between Asia and Africa.
%23205765: WIESE, LEOPOLD VON. - (ed.) Wirtschaft und Recht der Gegenwart : ein Leitfaden für Studierende der technischen Hochschulen und Bergakademien, sowie für praktische Techniker und Bergleute. 1. Band : Politische Ökonomie; 2. Band : Rechtskunde, Fabriksorganisation und Arbeiterkunde. Privatwirtschaftslehre.
%23285363: WIESE, LEOPOLD VON. - Das Ich und das Kollektiv.
%23285954: WIESEL, ÉLIE. - Nacht.
%23118752: WIESEL, ELIE - Vuur in de duisternis : chassidische portretten en legenden.
%2381042: WIESEL, ELIE - Elie Wiesel : conversations.
%23284660: WIESELER, FRIEDRICH. - Das Diptychon Quirinianum zu Brescia nebst Bemerkungen u¨ber die Diptycha ueberhaupt : eine archäologische Abhandlung.
%23230165: WIESEMANN, FALK. - Antijüdischer Nippes und populäre Judenbilder : die Sammlung Finkelstein.
%23193965: WIESENFELDT, GERARD. - Leerer Raum in Minervas Haus : Experimentelle Naturlehre an der Universität Leiden, 1675-1715.
%23233425: WIESNER, JEROME B, - Jerry Wiesner : scientist , statesman , humanist : memories and memoirs.
%23281698: WIESNER, JOACHIM. - Traditionale Bestimmungsfaktoren des machtpolitischen Prozesses in der Entwicklungsland-Region : Malaysia - Singapur - Brunei ; eine empirisch-theoretische Studie zu den kulturspezifischen Vorbedingungen innerstaatlich-demokratischer und internationaler Friedensordnung in Südostasien.
%23199357: WIESNER, REINHARD. - Administrative Tribunals in Grossbritannien : ein Beitrag zur Kontrolle der Verwaltung in England.
%23153146: WIESSING, H.P.L. - John Raedecker.
%2364646: WIESSING, M.J. - Het wetsontwerp tot nadere regeling van het Nederlandse muntwezen, een gruwelijk onrecht, een misdaad in voorbereiding : [open brief aan de leden der Staten-Generaal van Nederland].
%2379451: WIESSNER, HERMANN. - Sachinhalt und wirtschaftliche Bedeutung der Weistümer im deutschen Kulturgebiet.
%23141101: WIETEN, JAN., GRAHAM MURDOCK & PETER DAHLGREN (EDS.) - Television across Europe.
%23197651: WIETHOFF, WILLIAM E. - A peculiar humanism : the judicial advocacy of slavery in High Courts of the Old South, 1820-1850.
%23235675: WIETSMA, J.J. - Compliance en toezicht in de accountantspraktijk.
%2334774: WIEVIORKA, MICHEL. - The making of terrorism.
%23132387: WIEWEL, P.G. - Rechtsbescherming tegen bestraffing : een onderzoek naar de rechtelijke toetsingsgronden bij het opleggen van bestuurlijke boeten en de vergelijkbare beslissingen in strafzaken.
%23132462: WIEWEL, P.G. (ED.) - Dading in plaats van Strafrecht. Symposiumbundel.
%23256263: WIEWELHOVE, HILDEGARD. - Biedermeier-Tassen 1780-1850 - Widmungen auf Porzellan. Die Sammlung Homann.
%2379453: WIGAND, PAUL. - Das Femgericht Westfalens. Nach den Quellen dargestellt und durch Urkunden erlautert. Ein Beitrag zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte.
%2366457: WIGERSMA, BALTUS. - Het wezen van het Facsisme.
%23270462: WIGERSMA, BALTUS. - G.J.P.J. Bolland : een schets.
%23268676: WIGGEN, G.J. VAN. - In meer eerbare banen : de ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland gedurende de periode 1865-1940.
%23155450: WIGGERS, JAN HAIJTE. - Recht doen aan gelijkheid : een beschouwing over voorkeursbehandeling en de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het grensgebied van recht en sociaal-politieke ethiek.
%23145825: WIGGERS, WILLEM J.H. (ED.) - International Commercial Law : source materials.
%2331836: WIGGERS-RUST, L.F. & E.P.J. WASCH (EDS.) - Handboek milieu en onderneming : juridische en financiële aspecten van milieuregelgeving voor ondernemer en adviseur.
%2373094: WIGGERS, JULIËT. - Een leven lang werken? : betaald en onbetaald werk van 55-plussers: ontwikkelingen en factoren.
%2349654: WIGGERS-RUST, L.F. ... [ET AL.] - Waste prevention in the EEC : report of the conference of the 'working party Waste' of the European Environmental Law Association, held in Amsterdam on June 4th, 1993 under the responsibility of the Dutch Environmental Law Association.
%23233869: WIGGERSHAUS, NORBERT & ROLAND G. FOERSTER (EDS.) - The Western security community , 1948-1950 : common problems and conflicting National interests during the Foundation Phase of the North Atlantic Alliance.
%23250165: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding : ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel.
%23228556: WIGMORE, JOHN HENRY. - A guide to American international law and practice as found in the United States constitution, treaties, statutes, decisions, executive orders, administrative regulations, diplomatic correspondence, and army and navy instructions, including war-time law.
%23271707: WIHL, GARY. - The Contingency of Theory: Pragmatism, Expressivism, and Deconstruction.
%23109713: WIJCK, PETER VAN. - Inkomensverdelingsbeleid in Nederland over individuele voorkeuren en distributieve effecten.
%23222107: WIJCK, PETER VAN ... ET AL. - Justitie over morgen : scenario's en strategieën voor 2015.
%237430: WIJCK, MARGREET VAN. - Etikettering van gedetineerden : etikettering en stigmatisering van gedetineerden bij het nemen van overplaatsingsbeslissingen.
%2370359: WIJCK, H.-C. VAN DER. - Und adresse au roi.
%236625: WIJCKERHELD BISDOM, C.R.C. - 2000 Weken Rechtspraak. Arresten van de Hoge Raad der Nederlanden gewezen in zaken, bepleit door mr. C.R.C. Wijckerheld Bisdom, advocaat. Vanuit het perspectief van het jaar 1977 geannoteerd (...) en hem aangeboden tgv. zijn 70e verjaardag op 31-1-1978.
%23263896: WIJDENBOSCH, JULES A. - Een toekomst : een boekwerk in het kader van de wederopbouw van de Republiek Suriname.
%23235794: WIJDENES, JAN OOSTWOUD. - Over vermenging en in 't bijzonder over de vraag: Gaat hypotheek op vruchtgenot gevestigd te niet, wanneer het vruchtgebruik, door vermenging, met den eigendom vereenigd wordt?
%2337561: WIJDENES, JAN OOSTWOUD. - Over vermenging en in 't bijzonder over de vraag: Gaat hypotheek op vruchtgenot gevestigd te niet, wanneer het vruchtgebruik, door vermenging, met den eigendom vereenigd wordt?
%23102670: WIJERS, CARLA. - Prinsen en clowns in het Limburgse narrenrijk.
%23165213: WIJFFELS, ALAIN A. - Qui millies allegatur : les allégations du droit savant dans les dossiers du Grand Consel de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580).
%237505: WIJFFELS, ALAIN A. - De inkomensderving als geldstraf.
%2320651: WIJHE, JAN WILLEM VAN. - Over het Visceraalskelet en de zenuwen van den kop der Ganoiden.
%23204966: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ijzeren greep.
%23283378: WIJK, C.G. VAN. - De illegale repatriëring van nederlandse studenten vanuit Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog : in het bijzonder vanuit Berlijn
%23171092: WIJK, H.D. VAN. - De winkelsluitingswet 1951. 2e druk.
%23275607: WIJK, F.W. VAN. - De Republiek en Amerika, 1776 tot 1782.
%23102674: WIJK, W.E. VAN. - Le comput emendé de Rheinherus de Paderborn (1171) : publié d'après le ms BPL 191-E de la Bibliothéque de l'université de Leiden.
%23177724: WIJK, H.D. VAN. - Hoofdstukken van administratief recht.
%23218912: WIJK, JORIS VAN. - Luanda-Holanda : irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland.
%23237587: WIJK, ROB DE. - Toestanden in de wereld.
%23184011: WIJK, LOUISE ELISABETH VAN. - De klinkers der Oergermaanse stamsyllaben in hun onderling verband.
%2369364: WIJK, RAYMOND ANDRE JOHANNES LAURENTIUS VAN. - Organizing knowledge in internal networks : a multilevel study.
%2338158: WIJK, ARJAN VAN. - The color of lobsters : the bathochromic shift of astaxanthin in [alpha]-crustacyanin.
%23263187: WIJK, ANTHONIUS PHILIPPUS VAN. - Juvenile sex offenders and non-sex offenders : a comparative study.
%23163540: WIJK, H.H. VAN. - De Nederlandsche Bank , functie en werkterrein.
%23261535: WIJKERSLOOTH, J.L. DE. - Vervlechting van domeinen : opstellen aangeboden aan prof. mr. J.L. de Wijkerslooth.
%2369616: WIJMANS, LUCAS L. - Beeld en betekenis van het maatschappelijke midden, oude en nieuwe middengroepen 1850 tot heden.
%2341272: WIJMANS, LUCAS L. - Beeld en betekenis van het maatschappelijke midden, oude en nieuwe middengroepen 1850 tot heden.
%23278466: WIJMEN, P.C.E. VAN. - Executoir-arrest op een onroerend goed dat verkocht, maar nog niet geleverd is.
%23233966: WIJMEN, F.C.B. VAN. - Beroepenwetgeving in ontwikkeling : evaluaties halverwege het invoeringstraject van de Wet BIG.
%23159919: WIJMEN, P.C.E. VAN. - Recht, belang en rechtsbescherming : actie en belang, forum en toetsingsgrond; een dwarsdoorsnede van de rechtsbescherming tegen overheidsbestuur.
%2346635: WIJMEN, P.C.E. VAN. - Recht, belang en rechtsbescherming : actie en belang, forum en toetsingsgrond; een dwarsdoorsnede van de rechtsbescherming tegen overheidsbestuur.
%23164377: WIJMENGA, R.TH. - Beleggingsadviezen en buitengewoon rendement : een onderzoek naar de efficiëntie van de Amsterdamse effectenbeurs.
%2369697: WIJN, J.W. (ED.) - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
%23140893: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
%23132789: WIJNAND, J.H. - Het gouden boek van A.F.C. : samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.
%23279553: WIJNBERG, ROB. - Boeiuh!: het stille protest van de jeugd.
%236613: WIJNBERGEN, S.F.L. BARON VAN. - Regel en Praktijk : opstellen aangeboden aan Prof.mr. S.F.L. baron van Wijnbergen.
%23128291: WIJNE, JOH. S. - Tussen dogma en werkelijkheid : de ideologische gijzeling van de sociaal-democratie in Nederland als bijdrage tot haar isolement tijdens het Interbellum.
%23193961: WIJNEN, HARRY A. VAN. - De macht van de kroon.
%23141215: WIJNEN, HARRY A. VAN. - Van de macht des konings : de Kroon kan geen kwáád doen : mythe en werkelijkheid van de constitutionele monarchie.
%23231844: WIJNEN, HARRY A. VAN. - De pers en het geheim van het Noordeinde.
%23269050: WIJNEN, HARRY A. VAN. - De prins-gemaal : vogelvrij en gekooid.
%23280514: WIJNGAARDE, RICARDO. - Tien jaar Buro Alternatieve Sancties voor Minderjarigen Amsterdam : 83-93.
%2343230: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Aanbestedingsrecht : volgens ARW, UAR en UAR-EG, Aanbesteding, Opdracht (Gunning), Geschillenregeling. (Hoofdstukken Bouwrecht, 18).
%2343232: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Aanbestedingsrecht : volgens ARW 2005 (2004), UAR en UAR-EG, Algemene inleiding, Bekendmaking, Uitnodiging tot inschrijving, Inschrijving. (Hoofdstukken Bouwrecht, 16).
%2343233: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Aanbestedingsrecht : volgens ARW, UAR en UAR-EG, Geschiktheidseisen, Selectiecriteria, Gunningscriteria. (Hoofdstukken Bouwrecht. 17).
%2343785: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Bouwsomlimiet, Voortijdige bee?indiging van de overeenkomst met de architect en de raadgevend ingenieur, Het auteursrecht van de architect en de raadgevend ingenieur. (Hoofdstukken Bouwrecht, 11).
%2363783: WIJNGAARDEN, M.A. VAN (RED.). - Vijfenzeventig jaar bouwarbitrage. 1907 - 11 april - 1982. Gedenkboek van de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland.
%2349606: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Verplichtingen en aansprakelijkheid van de architect. (Hoofdstukken bouwrecht, 9).
%2349600: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Verantwoordelijkheid voor bouwstoffen, Onvoorziene omstandigheden. (Hoofdstukken Bouwrecht, 15).
%2349598: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Verantwoordelijkheid voor de uitvoering, Verantwoordelijkheid voor de onderaannemer, Orders en aanwijzingen van de directie. (Hoofdstukken Bouwrecht, 13).
%2348449: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Tegenstrijdigheden in bestek en overeenkomst (Hoofdstukken bouwrecht, 12B).
%2347955: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Registers (Hoofdstukken Bouwrecht).
%2346906: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - Meer- en minderwerk in de standaardvoorwaarden, Bestekswijzigingen, Stelposten, Verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden. (Hoofdstukken bouwrecht, 6).
%2344357: WIJNGAARDEN, M.A. VAN & M.A.B. CHAO-DUIVIS. - De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de architect en de raadgevend ingenieur. (Hoofdstukken Bouwrecht, 7).
%23203316: WIJNGAARDEN, A. VAN & W.L. SCHEEN. - Table of Fresnel integrals.
%23100954: WIJNGAARDS, G. N. M. - De Bibliothèque Choisie van Jean Le Clerc (1657-1736). Een amsterdams geleerdentijdschrift, 1703-1713.
%2320516: WIJNGAARDS, NICOLAAS C. H. - Mechteldis van Lom (1600-1653) : dichteres en Annuntiate van Venlo.
%23286069: WIJNGAERT, CHRIS VAN DEN. - Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht : in hoofdlijnen.
%2332120: WIJNHOLDS, H.W.J. - Wettelijke regeling van het particuliere bankbedrijf : overzicht van de wetgeving betreffende de particuliere banken in verschillende landen.
%2352869: WIJNHOLDS, H.W.J. - The budget theory of money.
%2398853: WIJNHOLT, M.R. - Strafrecht in Suriname.
%23232235: WIJNOLST, N. & C. PEETERS (EDS). - European shortsea shipping : Proceedings from the 1st European Research Roundtable Conference on Shortsea Shipping, 26-27 November, 1992, Delft.
%23247246: WIJNOLST, N. & C. PEETERS (EDS). - European shortsea shipping : [strategies for achieving cohesion in Europe through shortsea shipping]. Proceedings from the 2nd European Research Roundtable Conference on Shortsea Shipping, 2-3 June 1994, Athens.
%2375551: WIJNOOGST, H.C.J. - Les enormes progres de la fabrication du cacao et du chocolatdepuis 1960.
%23195697: WIJNOOGST, H.C.J. - Automatic wrapping and packaging machinery : coca, chocolate, confectionary and biscuits.
%23195698: WIJNOOGST, H.C.J. - Empaquetado mecanico y automatico de cacao- chocolates y dulces.
%23247966: WIJNSTRA, JAN YSBRAND FINN. - Purchasing involvement in product development.
%2312987: WIJNSTROOM, J.J. & J.L.A. PERELMANS. - Het auteursrecht.
%2376511: WIJNVELDT, JAN. - Burgerlijk Wetboek. Rechtspraak, literatuur en korte aanteekeningen. 10 Delen + Supplement.
%2328962: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland. Diss.
%23203375: VEREENIGING VOOR CALVINISTISCHE WIJSBEGEERTE. - Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
%2369596: WIJSENBEEK, F.A. (RED.). - Liber Amoricum, Hans Nord, de ontwikkeling van de Europese integratie, 1945-1992 en daarna.
%2349310: WIJSENBEEK, THERA. - Zieke lieverdjes : 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis.
%23137127: WIJSHOFF-VOGELZANG, R.L.M. - Arts-Patiënt : enige Juridische Aspecten van hun Relatie.
%23278160: WIJSMAN, J.H. - Echtscheidingsgronden in Nederland en de United States of America : en vergelijkende studie.
%2319045: WIJSMAN, J.H. - Echtscheidingsgronden in Nederland en de United States of America : en vergelijkende studie.
%234518: WIJTING, W. - Infrastructurele verkeersvoorzieningen : enige aspecten van rechtsbescherming bij de realisering van infrastructurele verkeersvoorzieningen, mede beschouwd in historisch perspectief.
%23100958: WILBANKS, JAN. - Hume's theory of imagination.
%2334475: WILBERFORCE, R.O. - Liber Amicorum for Lord Wilberforce.
%23280311: WILBERFORCE, R.O. - Liber Amicorum for Lord Wilberforce.
%2372043: WILCKEN, PATRICK - Claude Levi-Strauss: The Poet in the Laboratory.
%23279604: WILCOX, FRANCIS O. - Congress, the executive, and foreign policy.
%23262486: WILCOX, TIM (ED.) - The pursuit of the real : British figurative printing from Sickertto Bacon.
%23281289: WILCZYNSKI, JAN. - The multinationals and East-West relations : towards transideological collaboration.
%23120466: WILD, HENK DE. - Tradition und Neubeginn. Lessings Orientierung an der europäischen Tradition.
%2356557: WILD, A.H. DE. - De rationaliteit van het rechterlijk oordeel.
%23284605: WILD, ARIE FREDERIK DE. - Unraveling risk appetite applications of decision theory in the evaluation of organizational risk appetite.
%2379455: WILDA, WILHELM EDUARD. - Das Gildewesen im Mittelalter.
%2345332: WILDE, R. DE. - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930. Diss.
%23182071: WILDE, JOHANNES P. I. VAN DER. - Middenstandsproblematiek in een nieuw gewaad.
%23228159: WILDE, RALPH. - International territorial administration : how trusteeship and the civilizing mission never went away.
%2371671: WILDE, ELAINE (ET AL). - Le Dictionnaire des Peintres Belges du XIVe Siècle à nos jours.
%2367080: WILDE, P.A. DE. - Verwantschap en erfelijkheid bij doofstomheid en retinitis pigmentosa. Diss.
%23137106: WILDE, WILLEM JOHANNES DE. - De messiaansche opvattingen der middeleeuwsche exegeten Rasji, Aben Ezra en Kimchi vooral volgens hun commentaren op Jesaja.
%23207066: WILDE, CLEMENS JULIUS MARIA. - Het rechtskarakter der schuldbevrijding door consignatie.
%2347082: WILDE, J.A. DE. - Over organische defectpsychosen : een klinisch-psychiatrisch onderzoek naar het voorkomen van gevolgtoestanden van encephalitis lethargica.
%23254367: WILDE, OSCAR - Selected letters of Oscar Wilde.
%23189003: WILDE, OSCAR - Kritik als Kunst.
%2320611: WILDEMAN, RALPH. - The art of grouping maintenance.
%23158008: WILDENBERG, IVO W. - Johan & Pieter de la Court (1622-1660 & 1618-1685) : bibliografie en receptiegeschiedenis : gids tot de studie van een oeuvre.
%23278859: WILDER, GARY. - The French imperial nation-state Negritude and colonial humanism between the Two World Wars.
%23281037: WILDHABER, LUZIUS. - Treaty-making power and constitution : an international and comparative study.
%23194032: WILDHABER, LUZIUS ... ET AL. - Internationalrechtliche Probleme multinationaler Korporationen : [15. Tagung in Freiburg (Schweiz) vom 31. März - 2. April 1977] = (International law problems of multinational corporations).
%2318761: WILDHABER, ANNE M. ... [ET AL.] (EDS.) - Swiss law bibliography : English language materials on Swiss law.
%23111140: WILDIERS, N.M. - Teilhard de Chardin : een Inleiding tot zijn Denken.
%2368695: WILES, PETER. - Distribution of income: East and West.
%2335109: WILF, STEVEN ROBERT - Law's imagined republic : popular politics and criminal justice in revolutionary America.
%23129617: WILHELM, ADOLF. - Griechische Königsbriefe.
%23200065: WILHELM, CHARLES H.J. - De tinertsafzettingen van het eiland Singkep en de genese der alluviale afzettingen.
%23202143: WILKE, H.A.M. - Coalitieformatie in triade.
%23269386: WILKENDING, GISELA. - Jean Pauls Sprachauffassung in ihrem Verhältnis zu seiner Ästethik.
%23203657: WILKENFELD, JONATHAN. - Foreign policy behavior : the interstate behavior analysis model.
%23245186: WILKESHUIS, K. - Publieke belangen en nutssectoren : op weg naar een juridisch afwegingskader.
%2357525: WILKIE, CHRISTINE. - Through the narrow gate. The mythological consciousness of Russell Hoban.
%23231115: WILKIN, KAREN - Isaac Witkin.
%23277097: WILKINS, DAVID E. - Hollow justice : history of indigenious claims in the United States.
%23267320: WILKINS, BURLEIGH TAYLOR. - Has history any meaning?: a critique of Popper's philosophy of history.
%2320284: WILKINSON, DAVID R. M. - The comedy of Habit. An essay on the use of courtesy literature in a study of restoration comic drama.
%23154209: WILKINSON, T.J. - Town and Country in Southeastern Anatolia. Volume I: Settlement and Land Useat Kurban Hoyuk and Other Sites in the Lower Karababa Basin.
%23221987: WILKINSON, VEGA. - Spode-Copeland-Spode : the works and its people, 1770-1990.
%23275281: WILKINSON, ALEC. - The protest singer : an intimate portrait of Pete Seeger.
%23283162: WILL, CHRIS. - Jeroen Bosch : tussen hemel & hel.Taal: Nederlands
%23120472: WILL, FREDERIC. - The Fact of Literature. Three Essays on Public Material.
%23286148: WILL, MICHAEL R. (HRSG.) - Sportrecht in Europa.
%23242693: WILL, BARBARA. - Gertrude Stein, Modernism, and the problem of genius.
%2360678: WILLARD, CHARLES ARTHUR. - Liberalism and the problem of knowledge : a new rhetoric for modern democracy.
%23248632: WILLEKENS, HARRY. - Vrouwelijkheid, mannelijkheid en recht : theoretische verkenningen.
%237736: WILLEME, F.P.M. - Overmacht in het strafrecht.
%23173127: WILLEMEN, KEES (ED.) - Het heilig vuur : de kern van het universitaire bestaan.
%23103154: WILLEMS, ALPHONSE. - Les Elzevier : histoire et Annales typographiques.
%23259019: WILLEMS, JAN C.M. - Developmental and autonomy rights of children : empowering children, caregivers and communities.
%2381482: WILLEMS, PIERRE. - Le Droit Public Romain.
%23129619: WILLEMS, PIERRE. - Le Sénat de la République romaine : sa composition et ses attributions. Tome 1: La composition du sénat (1878-1985); Tome 2 : Les attributed du sénat - Régistres (1883-1885).
%23137659: WILLEMSE, NICO - Arctic Natural Archives. Lake and Eolian Sedimentary Records from West Greenland. Diss.
%23146936: WILLEMSE, ROLF - Het Bestaansrecht van de Nederlandse Gemeente: eigen initiatief en integraal bestuur in de periode 1960-1996.
%2343115: WILLEMSEN, CEES. - Van God los : geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius 1902-1967.
%23268000: WILLEMSEN, RINUS. - De Hervormde Gemeente van Biervliet.
%23286113: WILLEMSEN, HARRY. - Woordenboek filosofie.
%23204009: WILLENBORG, GIJSBERTUS BERNARDUS WILLIBRORDUS. - An integrated conceptual model of cooperative consumer relationships in services : development and test.
%23111298: WILLER, G. - Die Frankfurter Messkataloge. Fastenmesse 1593- Herbstmesse 1600.
%23131588: WILLERS, HEINRICH. - Geschichte der römischen Kupferprägung vom Bundesgenossenkrieg bis auf Kaiser Claudius : nebst einleitendem Überblick über die Entwicklung des antiken Münzwesens.
%23279555: WILLETT, JOHN. - The Weimar Years: A Culture Cut Short.
%2313489: WILLEUMIER, J. - Het verzuim van den Schuldeischer. Diss.
%2319456: WILLEUMIER-SCHALIJ, JOHANNA MARIE. - Dat boec der minnen (Die Rede von den 15 Graden).
%23224967: WILLIAMS, DAVID. - A people's history of the Civil War : struggles for the meaning of freedom.
%23219859: WILLIAMS, JEFFREY (ED.) - The institution of literature.
%23233714: WILLIAMS, KIMBERLY. - Naomi Leff : interior design
%2398627: WILLIAMS, TONY. - Structures of desire : British cinema, 1939-1955.
%23246523: WILLIAMS, EDWIN. - Representation theory.
%23157683: WILLIAMS, DEREK. - Romans and Barbarians: four views from the empire's edge, 1st. Century AD.
%23222780: WILLIAMS, ROBERT ... [ET AL.] (EDS.) - Explaining corruption [The politics of corruption, 1].
%23222238: WILLIAMS, CAROLINE. - Contemporary French philosophy : modernity and the persistence of the subject.
%23106662: WILLIAMS, JOHN; STEPHEN HOPKINS & CATHY LONG (EDS.) - Passing rhythms : Liverpool FC and the transformation of football.
%23154489: WILLIAMS JR., WALTER L. - Intergovernmental Military Forces and World Public Order.
%23145685: WILLIAMS, ELGIN - The Animating Pursuits of Speculation. Land Traffic in the Annexation of Texas.
%23145975: WILLIAMS, JOHN SHARP - Thomas Jefferson : his Permanent Influence on American Institutions.
%2328192: WILLIAMS, R. JOHN - The Buddha in the machine : art, technology, and the meeting of East and West.
%23223663: WILLIAMS, LUCY (ED.) - Law and poverty : the legal system and poverty reduction.
%23189328: WILLIAMS, GEOFF & ANNABELLE LUKIN (EDS.) - The development of language functional perspectives on species and individuals.
%23123770: WILLIAMS, DOUGLAS. - The specialized agencies and the United Nations : the system in crisis.
%23205779: WILLIAMS, CHARLES. - Pétain : how the hero of France became a convicted traitor and changed the course of history.
%23222770: WILLIAMS, ROBERT ... [ET AL.] (EDS.) - Corruption in the developed world [The politics of corruption, 3].
%23156779: WILLIAMS, BRUCE BEYER. - Meroitic Remains from Qustul Cemetery Q, Ballana Cemetery B and a Ballena Settlement. (Excavations between Abu Simbel and the Sudan Frontier). 2 Vols.
%23156776: WILLIAMS, BRUCE BEYER. - Noubadian X-Group Remains from Royal Complexes in Cemeteries Q and 219 and Private Cemeteries Q, R, V, W, B, J and M at Qustul and Ballena. (Excavations between Abu Simbel and the Sudan Frontier).
%2387714: WILLIAMS, A.E. - Gelatine desserts and table jellies.
%2385330: WILLIAMS, TREVOR A. - Computers, work and health: a socio-technical approach.
%23232811: WILLIAMS, RICHARD. - The blue moment : Miles Davis's Kind of Blue and the remaking of modern music.
%2375600: WILLIAMS, C. TREVOR. - Chocolate and confectionery.
%2374696: WILLIAMS, DAVID RICARDO. - Just lawyers : seven portraits.
%23166212: WILLIAMS, BRUCE BEYER. - C-Group, Pan Grave, and Kerma Remains at Adindan Cemeteries T, K, U, and J.
%23285826: WILLIAMS, JOHN R. - The life of Goethe : a critical biography.
%23235010: WILLIAMS, PATRICIA J. - The Rooster's Egg: on the persistence of prejudice.
%23222641: WILLIAMS, ROBERT ... [ET AL.] (EDS.) - Controlling corruption [The politics of corruption, 4].
%23279774: WILLIAMS, GLANVILLE. - Learning the Law.
%23156797: WILLIAMS, BRUCE BEYER. - New Kingdom Remains from Cemeteries R, V, S and W at Qustul and Cemetery K at Adindan (Excavations between Abu Simbel and the Sudan Frontier, Part 6).
%23156795: WILLIAMS, BRUCE BEYER. - Twenty Fifth Dynasty and Napatan Remains at Qustul Cemeteries W and V. (Excavations between Abu Simbel and the Sudan Frontier, Part 7).
%23223264: WILLIAMS, ROBERT ... [ET AL.] (EDS.) - Corruption in the developing world [The politics of corruption, 2].
%2347816: WILLIAMS, IOAN (ED.). - Meredith: the critical heritage.
%23189776: WILLIAMS, CHARLES G.S. - Valincour.
%23215285: WILLIAMS, TENNESSEE. - Selected letters of Tennessee Williams. Volume I : 1920-1945.
%23186996: WILLIAMS, SEAN. - The sound of the ancestral ship : highland music of West Java.
%23177416: GREG WILLIAMS. - On Set.
%23282219: WILLIAMSON, TONY. - Vagueness.
%2333363: WILLIAMSON, JEFFREY G. - The New Comparative Economic History: Essays in Honor of Jeffrey G. Williamson.
%23280840: WILLIAMSON, TIMOTHY. - Modal Logic as Metaphysics.
%23280287: WILLIAMSON, PAUL. - Medieval and Renaissance Stained Glass in the Victoria and Albert Museum,
%2388906: WILLIAMSON, RAJKUMARI (ED.) - The making of physicists.
%2387117: WILLIAMSON, JOHN (ED.) - IMF conditionality.
%2345433: WILLIAMSON, JOHN G. - Karl Helfferich 1872-1924 : economist, financier, politician.
%23282254: WILLIEZ, GERALD. - L'infraction politique en droit positif belge.
%23177212: WILLIGEN, ARIJ DE. - Martin Kähler.
%23257121: WILLIGEN, J. DE. - De wijnwet. Wet van 20 juli 1870, S. No. 127, V.v.V. No. 434 I.
%23282071: WILLINGE GRATAMA, JANUS ALBERTUS. - Specimen juridicum inaugurale, de eo, quod juris est circa immobilia, aetate majores inter et minores communia, quae divisionem non recipiunt, secundum art. 451, 455, 1112 et 1119 Cod. civ. patrii.
%23266008: WILLINGE GRATAMA, GERHARDUS LAMBERTUS. - Immaterieele schade bij zeeverzekering op casco- en goederen-beurspolis.
%2329804: TJEENK WILLINK. - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1838- 1 mei -1963. N.V. Uitgevers-mij. W.E.J. Tjeenk Willink.
%23207161: WILLINK, LUC. - Film.
%2326346: WILLINK, BASTIAAN. - Burgerlijk Sciëntisme en Wetenschappelijk Toponderzoek : sociale grondslagen van nationale bloeiperioden in de 19e eeuwse bètawetenschappen. Diss.
%23196873: WILLIS J.C. - A dictionary of the flowering plants and ferns.
%232922: WILLIS, F. ROY. - France, Germany, and the New Europe 1945-1963.
%2395123: WILLIS, W. WAITE. - Theism, atheism and the doctrine of the trinity. The trinitarian theologies of Karl Barth and Jürgen Moltmann in response to protest atheism.
%23285835: WILLIS, CAROLE F. - (Home Office research studies, 61)The tape-recording of police interviews with suspects: An interim report (Home Office research study).
%23181220: WILLIS, DANIEL. - The emerald city and other essays on the architectural imagination.
%23278531: WILLMANN, OTTO. - Sämtliche Werke. Band 9 :
%23234123: WILLMANN, OTTO. - Sämtliche Werke. Band 4 : 1875-1881. Allgemeine Pädagogik (Die Erziehung als Erneuerung der Gesellschaft). Enzyklopädie der Pädagogik. Leitfaden zum Studium der Erziehungsgeschichte sowie andere Abhandlungen.
%23234122: WILLMANN, OTTO. - Sämtliche Werke. Band 2 : 1868-1873. Der neue Entwurf der Volksschulgesetzes. Lesebuch aus Herodot. Der elementaire Geschichtsunterrichts, sowie andere Abhandlungen.
%23234127: WILLMANN, OTTO. - Sämtliche Werke. Band 7 : 1882-1901. Der soziale Aufgabe der höheren Schulen. Beiträge in Rein, Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik, sowie andere Abhandlungen.
%23226035: WILLMANN, OTTO. - Geschichte des Idealismus. Band 1: Vorgeschichte und Geschichte des antiken Idealismus;
%23226037: WILLMANN, OTTO. - Geschichte des Idealismus. Band 3: Der Idealismus der Neuzeit.
%23226036: WILLMANN, OTTO. - Geschichte des Idealismus. Band 2: Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker.
%23234128: WILLMANN, OTTO. - Sämtliche Werke. Band 1 : 1857-1868. De figuris grammaticus. Pädagogische Vorträge. Die Odyssee im erziehende Unterrichte. Lesebuch aus Homer, sowie ander Abhandlungen.
%23234126: WILLMANN, OTTO. - Sämtliche Werke. Band 3 : 1873-1875. Joh. Fr. Herbarts Pädagogische Schriften - Einleitung und Vorbemerkung. Th. Waitz, Allgemeine Pädagogik - Einleitung sowie andere Abhandlungen.
%23234125: WILLMANN, OTTO. - Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung. Band 1. (Sämtliche Werke. Band 5).
%23234124: WILLMANN, OTTO. - Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung. Band 2. (Sämtliche Werke. Band 6).
%23269490: WILLMS, BERNARD. - Der Weg des Leviathan : die Hobbes-Forschung von 1968-1978.
%23422: WILLOUGHBY, WESTEL W. - Constitutional government in China : present conditions and prospects.
%2337935: WILLOUGHBY, WESTEL W. - The fundamental concepts of public law.
%23275437: WILLS, LAWRENCE M. - The Jewish novel in the ancient world.
%23166955: WILLS, CHRISTOPHER & JEFFREY BADA. - The spark of life : Darwin and the primeval soup.
%23250909: WILLS, DAVID. - Matchbook : essays in deconstruction.
%23192321: WILLS, CHRISTOPHER & JEFFREY BADA. - The spark of life : Darwin and the primeval soup.
%23284089: WILLSON, F.M.G. ... (ET AL.) - The organization of British central government 1914-1964 : a survey by a study group of the Royal Institute of Public Administration.
%23234299: WILLSON, F.M.G. ... (ET AL.) - Our Minerva : the men and politics of the University of London, 1836-1858.
%23279754: WILMER, HARRY A. (EDITOR). - Facing Evil: Confronting the Dreadful Power Behind Genocide, Terroism, and Cruelty.
%23190939: WILMERDING, JOHN (ED.) - Thomas Eakins.
%2338921: WILMOT, K. - The Grand Tours of Katherine Wilmot: France 1801-1803 and Russia 1805-1807. Ed. E. Mavor.
%23247414: WILS, WOUTER P.J. - The optimal enforcement of EC antitrust law : essays in law & economics.
%23105790: WILS, J. - De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen.
%23173569: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de indogermaansche talen.
%23194932: WILSON, ANGUS - Tempo : the impact of television on the arts.
%23276743: WILSON, JAMES. - The Works of James Wilson. 2 Volumes.
%23246377: WILSON, RICHARD. - Titanic Express.
%23229643: WILSON, JASON. - Jorge Luis Borges.
%23134504: WILSON, COLIN. - Freedom at Risk: the Kidnapping of Free Blacks in America. 1780-1865.
%23238455: WILSON, CATHERINE - Moral animals : ideals and constraints in moral theory.
%23226652: WILSON, A.JEYARATNAM - The Gaullist System in Asia.
%23282251: WILSON, GEOFFREY P. (ED.) - Frontiers of legal scholarship : twenty five years of Warwick Law School.
%2393161: WILSON, LINDSAY. - Women and medicine in the French Enlightenment : the debate over Maladies des Femmes.
%23128359: WILSON JR. R.F. - Their form confounded.
%23259410: WILSON, ROBIN FRETWELL. - Reconceiving the family : critique on the American Law Institute's Principles of the law of family dissolution.
%23108628: WILSON, A.B. - John Glasworthy's Letters to Leon Lion.
%23280769: WILSON, FRANCIS. - Poverty reduction : what role for the state in today's globalized economy?.
%23248044: WILSON, ROBIN J. - Lewis Carroll in numberland : his fantastical mathematical logical life : an agony in eight fits.
%23235629: WILSON, HILARY. - Egyptian food and drink .
%23276349: WILSON, A.N. - Victoria : a life.
%2386360: WILSON, REUEL K. - The Literary Travelogue : a Comparative Study with Special Relevance to Russian Literature from Fonvizin to Pushkin.
%2381884: WILSON-DICKSON, ANDREW. - Geschiedenis van de christelijke muziek : van Gregoriaans tot gospel : geïllustreerde gids voor de voornaamste tradities van muziek voor de eredienst.
%23142520: WILSON, EVAN M. - Decision on Palestine : how the U.S. came to recognize Israel.
%23130218: WILSON, P.J. - Freedom by a Hair's Breadth: Tsimihety in Madagascar
%2399649: WILSON, ARNOLD & MACKAY, G.S. - Old age pensions. An historical and critical study.
%2366363: WILSON, H.T. - The American ideology.
%23120486: WILSON, PHILIP K. - Surgery, Skin and Syphilis. Daniel Turner's London (1667-1741).
%2351391: WILSON , EVA D., K.H. FISCHER, M.E. FUQUA. - Principles of nutrition.
%2348373: WILSON, WILLIAM - Stuart Davis's Abstract Argot (The Essential Paintings).
%23285406: WILSON, WILLIAM SCOTT. - The lone samurai : the life of Miyamoto Musashi.
%234528: WILSON, N.L. - The concept of language.
%2326744: WILSON, KATHARINA M. (ED.) - An encyclopedia of continental women writers. 2 Volumes.
%2326737: WILSON, A. JEYARATNAM - Sri Lankan Tamil Nationalism: Its Origins and Development in the Nineteenth and Twentieth Centuries.
%23265715: WILSON, ELLEN. - They named me Gertrude Stein : a biography.
%23271698: WILSON, DANIEL J. - Science, Community, and the Transformation of American Philosophy, 1860-1930.
%23263524: WILSON, GREGORY V. - Practical Parallel Programming (Scientific and Engineering Computation).
%23242634: WILSON, CATHERINE - Moral animals : ideals and constraints in moral theory.
%23194042: WILSON, KEITH M. - Channel Tunnel visions, 1850-1945 : dreams and nightmares.
%23192346: WILSON, STEPHEN (ED.) - The book of the mind : key writings on the mind from Plato and the Buddha through Shakespeare, Descartes and Freud to the latest discoveries of neuroscience.
%23184879: WILSON, SARAH. - Paris, capitale des arts, 1900-1968.
%2340524: WILT, H.G. VAN DER. - Vakverenigingsvrijheid in Latijns Amerika in het licht van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Diss.
%23123505: WILT, C.J. VAN DER. - Het saneringsbevel in de Wet bodembescherming.
%23102677: WILTHAGEN, TON. - Advancing Theory in Labour Law and Industrial Relations in a Global Context.
%23279786: CHARTRAND; MARCELLA; CATHERINE MILLAR & EDWARD WILTSHIRE - English for Contract and Company Law.
%2319762: WIMERSMA GREIDANUS, HERMAN THEODORUS VAN. - Instinct en karakter. Proeve eener characterologie op instinct-psychologischen grondslag.
%2313145: WIMMER, H.A. - Neue Dialoge zwischen Hylas und Philonius. Gespräche über den Kausalzusammenhang des Bewusstseins und die Grundlagen der transscendentalen Philosophie.
%23134288: WIMSATT, JAMES I. - Chaucer and his French contempories. Natural music in the Fourteenth Century.
%23174490: WIMSATT, JAMES I. - Chaucer and his French contemporaries : natural music in the fourteenth century.
%23200740: WINANYS, YVONNE. - Co-assistentschappen als inwijding in de medische beroepscultuur. Gender in de socialisatie tot arts.
%23183225: WINCHESTER, SIMON. - The meaning of everything : the story of the Oxford English Dictionary.
%2344557: WIND, P.B. - Historisch-kritisch overzicht van de crediettheorieën (in het bijzonder van dr. L.A. Hahn's bankcrediettheorie). Diss.
%23135109: WIND, INGEBORG. - Werken met zorg.
%23170326: WIND, ANNE. - Leven en dood in het evangelie van Johannes en in de Serat Déwarutji (met een elenctische confrontatie).
%2386449: WINDE, BARBARA. - Regelungsbedarf und Regelungsmöglichkeiten bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften unterschiedlichen Typs.
%231708: WINDELBAND, WILHELM. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
%23133432: WINDELBAND, WILHELM. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
%23122978: WINDELBAND, WILHELM. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
%23285614: WINDEN, PIET VAN. - Zelf Reve verzamelen : handleiding tot een fatsoenlijke collectie.
%23277217: WINDEN, FRANS VAN. - On the interaction between state and private sector.
%2316720: WINDEN, WILLEM VAN. - Essays on urban ICT policies.
%23102679: WINDEN, J.C.M. VAN. - Idee en materie in de vroeg-christelijke uitleg van de beginwoorden van Genesis : een hoofdstuk uit de ontmoeting tussen Griekse filosofie en christelijk denken.
%23102681: WINDEN, J.C.M. VAN. - Wat heet liefde? Over eros en agape in het vroeg-christelijk denken.
%2320580: WINDEN, WILFRIED VAN. - Fusion : pleidooi voor een sierlijke architectuur in een open samenleving.
%23283802: WINDIG, AD. - Photography Ad Windig = Fotografie Ad Windig.
%23197354: WINDLESHAM, DAVID JAMES GEORGE HENNESSY. - Politics, punishment, and populism.
%23185121: WINDLESHAM, DAVID JAMES GEORGE HENNESSY. - Responses to crime. Volume 4: Dispensing justice.
%23221479: WINDMULLER, J.P. - The international trade union movement.
%23235884: WINDSCHEID, BERNHARD. - Festschrift zum fünfzigjährigen doktorjubiläum von Bernhard Windscheid am 22. Dezember 1888.
%23235892: WINDSCHEID, BERNHARD. - Festgabe zu Bernhard Windscheids fünfzigjährigem doktorjubiläum.
%2379457: WINDSCHEID, BERNHARD & THEODOR MUTHER. - Die Actio des römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts.
%23285051: WINDSCHEID, BERNHARD. - Lehrbuch des Pandektenrechts. Band 2 : 4. Buch : Das Recht der Forderungen;
%23266316: WINDSCHEID, BERNHARD. - Lehrbuch des Pandektenrechts.
%23266352: WINDSCHEID, BERNHARD. - Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung.
%23224307: WINEAPPLE, BRENDA. - Sister brother : Gertrude and Leo Stein.
%23150644: WINEAPPLE, BRENDA. - Sister Brother : Gertrude & Leo Stein.
%23276724: WINEAPPLE, BRENDA. - Sister Brother : Gertrude & Leo Stein.
%23121568: WINEARLS, JOAN. (ED.) - Editing early and historical atlases : papers given at the twenty-ninth annual conference on editorial problems University of Toronto, 5-6 november 1993.
%2370311: WINEGARTEN, RENEE - Germaine de Staël and Benjamin Constant: A Dual Biography.
%23284180: WING, J.K. - Reasoning about madness.
%232826: WINGÅRD, GERT. - Thirty years of architecture through four decades.
%2319966: WINGERD, MARY LETHERT. - Claiming the City: Politics Faith and the Power of Place in St. Paul Cushwa Center Studies of Catholicism in Twentieth Century America
%2363889: WINGERDE, KARIN VAN. - De afschrikking voorbij : een empirische studie naar afschrikking generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche.
%23172602: WINGERDEN, SIGRID GERALDE CLARA VAN - Recidiverisico en straftoemeting.
%23189048: WINGERDEN, RIENK VAN; PIET GROULS - STAWON : werk van bij STAWON aangesloten architectenbureaus gemaakt in de periode 1990-1998. De architektuur van het wonen anno 1998.
%23104495: WINHOFF, MELCHIOR. - Lantrecht der Thwenthe declareert.
%23285653: WINIARSKI, RYSZARD. - winiarski : kunst als proces.
%23285646: WINIARSKI, RYSZARD. - winiarski : games.
%23155262: WINIECKI, JAN. - Resistance to change in the Soviet economic system. A property right approach.
%2315907: WINKEL, H. - Le problème de la juridiction suprême. Diss.
%2314247: WINKEL, L.C. - Error iuris nocet: rechtsdwaling als rechtsorde-probleem. I: Rechtsdwaling in de Griekse filosofie en in het Romeinse recht tot Justinianus.
%2388289: WINKEL-RAUWS, HELENA. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren, 1625-1627.
%23254697: WINKEL-RAUWS, HELENA. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren, 1625-1627.
%2388785: WINKEL, LAURENS & LODEWIJK ROGIER. - Erasmus School of Law en haar voorgangers : 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
%231303: WINKEL, E.G.F. VAN & D.J. FRASER - Tijdreeksvoorspellingen en hun bewaking.
%23143004: WINKEL, MARJOLEIN TE. - De verloren spelen : Nederlandse boycot Olympische Spelen 1956
%23277002: WINKELMAN, P.H. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel 6: Amsterdamse bevrachtigingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1617-1625.
%23180728: WINKELMAN, P.H. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel 5: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1609-1616.
%23180729: WINKELMAN, P.H. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel 6: Amsterdamse bevrachtigingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1617-1625.
%2361894: WINKELMAN, P.H. (ED.) - Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600.
%23277003: WINKELMAN, P.H. (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel 5: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1609-1616.
%23129622: WINKELMAN, ALFRED. - Der Romzug Ruprechts von der Pfalz: nebst Quellenbeilagen.
%2360519: WINKELS, M.J. - De binnenkooi : een onderzoek naar de toepassing en toetsing van dwangmaatregelen binnen de terbeschikkingstelling.
%23234664: WINKLER, MARY G. & LETHA B. COLE. - The good body : asceticism in contemporary culture.
%23221135: WINKLER, JOHN J. - Der gefesselte Eros : Sexualität und Geschlechterverhältnis im antiken Griechenland.
%235761: WINKLER, WILHELM. - Die Einkommensverschiebungen in Österreich während des Weltkrieges.
%23264960: WINKLER, EARL R. & JEROLD R. COOMBS (EDS.) - Applied Ethics : a reader.
%23189936: WINLOW, SIMON. - Badfellas : crime, tradition and new masculinities.
%23196194: WINN, JAMES ANDERSON. - The poetry of war.
%23134378: WINN, COLETTE H. - The Dialogue in Early Modern France, 1547-1630 : art and argument.
%2333454: WINN, MICHAEL - Architectronics: Revolutionary Technologies for Masterful Building Through Design (Mcgraw-Hill Designing With Systems Series).
%2348943: WINN, JAMES ANDERSON. - The pale of words : reflections on the humanities and performance.
%23185921: WINN, PAUL N. (ED.) - Principles and methods for measuring moisture in liquids and solids.
%2343180: WINNER, ELLEN - The Point of Words: Childrens Understanding of Metaphor and Irony.
%2343189: WINNER, ELLEN - The point of Words: Children's Understanding of Metaphor and Irony.
%2344354: WINNER, ELLEN - Invented Worlds: The Psychology of the Arts.
%2385891: WINNUBST, SHANNON - Queering Freedom.
%2347771: WINNUBST, SHANNON - Queering Freedom.
%23285688: WINOCK, MICHEL. - Les voix de la liberté : les écrivains engagés au XIXe Siècle.
%23211960: WINSEMIUS, PIETER. - Naar een nieuwe maatschap.
%23210676: WINSEMIUS, PIETER. - Je gaat het pas zien als je het doorhebt : over Cruijff en leiderschap.
%23215368: WINSEMIUS, PIETER. - Gast in eigen huis : beschouwingen over milieumanagement.
%235047: WINSEMIUS, WILLEM. - De psychologie van het ongevalsgebeuren.
%23217195: WINSEMIUS, PIETER. - Speel nooit een uitwedstrijd.
%23260555: WINSEN, GERARDUS ADAM CHRISTIAAN VAN. - Meelevend begrijpen : een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie.
%23243426: WINSLOW, RUSSELL. - Aristotle and rational discovery.
%2351452: WINSTEAD, KAREN A. - Chaste Passions: Medieval English Virgin Martyr Legends.
%23241547: WINSTEAD, KAREN A. (KAREN ANNE), 1960-. - Chaste passions : medieval English virgin martyr legends.
%2394510: WINSTEDT, ERIC OTTO (ED.) - Coptic texts on St. Theodore : the general (Stratelates, [d.] c306), on St. Theodore the Eastern (the Oriental) and on Chamoul and Justus.
%23252564: WINSTON, CLIFFORD., ROBERT W. CRANDALL & VIKRAM MAHESHRI. - First thing we do, let's deregulate all the lawyers.
%23263210: WINSTON., CLIFFORD. - The Economic effects of surface freight deregulation
%2320220: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. 2 Delen.
%23171013: WINTER, ALEXANDER. - Opvoeding van gevangenen [The New-York State Reformatory at Elmira].
%23129624: WINTER, FRANZ - Die Prämonstratenser des 12. Jahrhunderts und Ihre Bedeutung für das nordöstliche Deutschland : ein Beitrag zur Geschichte der Christianisierung des Wendenlandes.
%23176698: WINTER, JAN A. [ET AL.] (EDS.) - Reforming the treaty on European Union : the legal debate.
%2320218: WINTER, P.J. VAN. - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. 2 Dln.
%23149926: WINTER, R.E. DE. - De Overheid : [overzicht van het Nederlandse staatsrecht].
%23132808: WINTER, H.B.,, A. MIDDELKAMP, & M. HERWEIJER - Klagen bij bestuursorganen : evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen.
%2388904: WINTER, E.R. DE. - Enkele aspecten van de abortus provocatus.
%238370: WINTER, L.I. DE. - Nationality or domicile? The present state of affairs.
%23102683: WINTER, P.J. VAN. - Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre : bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw.
%23102682: WINTER, P.J. VAN. - Oorlogsduur in Oorlogsnamen : over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen.
%23129626: WINTER, FRANZ - Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschlands : ein Beitrag zur Kirchen-und Kulturgeschichte des deutschen Mittelalters.
%23114320: WINTER, R.C. - The new states and their constituting instruments.
%23249330: WINTER, YOAD. - Flexibility principles in boolean semantics the interpretation of coordination , plurality , and scope in natural language.
%23273820: WINTER, LEON DE. - God's Gym.
%23255333: WINTER, HEINRICH BEREND. - Evaluatie in het wetgevingsforum : een onderzoek naar de relatie tussen evaluatie en kwaliteit van wetgeving.
%23216227: WINTER, J.M. VAN. - Convivium : aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
%2362996: WINTERER, L'ABBÉ. - Le Socialisme Contemporain. Histoire du socialisme et de l'anarchisme jusqu'a l'année 1894.
%23227942: WINTERHAGER, FRIEDRICH. - Bauernkriegsforschung.
%2374119: WINTERS, EDWARD - Aesthetics and Architecture.
%23276050: WINTGENS, W. - Redevoeringen over koloniale onderwerpen in de Tweede Kamer der Staten Generaal (1866-1873), met een aanhangsel (1850-1865).
%2384137: WINTGENS, W. - Politieke nabetrachting 1848-1885.
%23256294: WINTHER-TAMAKI, BERT. - Maximum embodiment: Yoga, the western painting of Japan, 1912-1955.
%23236888: WINTLE, JUSTIN. - The Dictionary of war quotations.
%23202152: WINZER, WOLFGANG. - Das Kartellproblem in internationalen Verträgen.
%23181469: WIPPLER, REINHARD. - Sociologie tussen empirie en theorie : een keuze uit het werk, 1970-1996.
%23246268: WIPPMAN, DAVID. - International Law and Ethnic Conflict
%23229858: WIRKUS, FAUSTIN & FANEY DUDLEY. - De blanke negerkoning : hoe een Amerikaansche sergeant der Mariniers op het eiland la Gonave tot koning werd gekroond.
%23276136: WIRMINGHAUS, ALEXANDER. - Das Verhältnis der Niederlande zur deutschen Schiffahrtsabgabenpolitik.
%23164275: WIRT, FREDERICK M. - We ain't what we was : civil rights in the new South.
%23108363: WIRTH, WOLF-ULRICH. - Mögliche Leistungen der neuzeitlichen Presse im Dienste des Friedens : ein Beitrag zum Thama Staat-Press.
%2317528: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Althammer Hochuli.
%2317550: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Wasser, Schichte, Horizonte : Henri Bava, Michel Hoessler, Olver Philippe.
%2317340: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Buildings : Dieter Jüngling and Andreas Hagmann .
%2317549: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Adrian Schiess : Farbräume : Zusammenarbeit mit den Architekten Herzog & de Meuron und Gigon Guyter 1993-2003 = Colorspaces : coÖperation with the architects Herzog & de Meuron and Gigon/Guyer 1993-2003.
%23277522: WIRTZ, M.S. - Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht.
%2317304: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Marcel Ferrier.
%2379365: WIRTZ, HANS-JOACHIM. - Die Gülte im Babenhausener Recht des 14. und 15. Jahrhunderts.
%2317457: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Durrer Linggi.
%2317579: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Eaux, strates, horizons : Henri Bava, Michel Hoessler, Olver Philippe.
%2317529: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Schneider & Schneider.
%2317580: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Schweingruber Zulauf.
%2317589: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Kartesianische Höhlen = Cartesian Caves : Schulhaus / School building Eichmatt, Cham/Hünenberg.
%2317507: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Frei & Ehrensperger.
%2317508: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Giraudi Wettstein.
%2317515: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Matthias Ackermann.
%2317514: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Steinmann & Schmidt
%2317341: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Tony Fretton Architects : London.
%2317306: WIRTZ, HEINZ (ED.) - Enzmann+Fischer.
%23284111: WIRZ, HEINZ (ED.). - Rapin Saiz : Anthologie 27.
%23284110: WIRZ, HEINZ (ED.). - Edelmann Krell.
%23110692: WISDO, D. - The life of irony and the ethics of belief.
%23122704: WISE, B.R. - Industrial freedom. A study in politics.
%23136016: WISE, MICHAEL OWEN - Thunder in Gemini : and Other Essays on the History, Language and Literature of Second Temple Palestine.
%2396286: WISE, THOMAS ALEXANDER. - Commentary on the Hindu system of medicine : an exposition of ancient Indian medicine as embodied in Sanskrit literature.
%23235729: WISE, DAVID - The Economics of Aging.
%23234991: WISE, DAVID - Pensions, Labor, and Individual Choice (National Bureau of Economic Research Project Report)
%2345992: WISE, EDWARD M. - International Criminal Law Cases and Materials : Portable Pamphlet.
%2352602: WISE, EDWARD M. - International Criminal Law: Cases and Materials.
%23207955: WISE, SARAH. - The Italian boy : murder and grave-robbery in 1830s London.
%23212193: WISEMAN, H.V. - Political systems : some sociological approaches.
%232344: WISER, WILLIAM. - The twilight years : Paris in the 1930's.
%2345939: WISHNA, VICTOR - In Their Company: Portraits of American Playwrights.
%2358248: WISHNIA, JUDITH. - The proletarianizing of the fonctionnairies : civil service workers and the labor movement in the Third Republic.
%23259053: WISKERKE, EVERT MATTHIJS. - De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813.
%23271702: WISKUS, JESSICA. - The Rhythm of Thought: Art, Literature, and Music after Merleau-Ponty.
%23276239: WISMAN, PAUL. - Diagnose psychiatrie : de verrassende wereld van de psychiatrische diagnose.
%23276033: WISMAN, BRAM & JAN CREMER. - Hamerslagen.
%2315948: WISMAR, ADOLPH L. - A study in tolerance as practised by Muhammad and his immediate successors.
%23283364: WISMER, BEAT. - Karo - Dame : konstruktive, konkrete und radikale Kunst von Frauen von 1914 bis heute : [Aarau, Aargauer Kunsthaus, 28. Mai bis 30. Juli 1995]
%23239624: WISNEWSKI, JEREMY. - Wittgenstein and ethical inquiry : a defense of ethics as clarification.
%23283688: WISSE, PIETER E. - Het boek van bewaring : selectieve duurzaamheid in de informatiemaatschappij.
%23109990: WISSE, PIETER E. - Het experiment Buitenlandse Zaken : overwegingen rondom geautomatiseerde informatievoorziening.
%2340942: WISSE, JAKOB. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
%2329402: WISSE, PIETER E. - Informatiekundige ontwerpleer : strategieën in objectgerichtheid.
%2319668: WISSELING, M.A. - Liquidatiewinst. De heffing van inkomstenbelasting bij het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming en bij afrekening zonder staking. 5e herziene druk.
%23286054: WISSELINGH, T.H. VAN; J. VOLMÜLLER & A.G.M. BOOST (EDS.) - Weg en verkeer; handboek ten dienste van hen die betrokken zijn bij vraagstukken de weg en het wegverkeer betreffend.
%2310597: WISSEN, G.J.M. VAN. - De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-economische leven.
%23248014: WISSENBURG, MARCEL L.J. - Justice from a distance : an outline of a liberal theory of social justice.
%23125190: ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (ED.) - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs.
%23260823: ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (ED.) - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs. Band 2.
%23260824: ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (ED.) - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs.
%23259345: WISSING, PIETER VAN. - Stookschriften: Pers en politiek tussen 1780 en 1800.
%2397984: WISSINK, WILLEM LUBERT. - Ontworpen en ontstaan : een praktijktheoretische analyse van het debat over het provinciale omgevingsbeleid.
%23169676: WIT-TAK, THALIEN M. DE - Lysistrata: vrede, vrouw en obsceniteit bij Aristophanes.
%23282699: WIT, H. F. DE. - De lotus en de roos : Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek.
%23107908: WIT, M.A.C. DE. - Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht.
%23118101: WIT, F.A. DE. - Macht en onmacht van Immanuel Kants natuurconcept; Een filosofische reflectie over een verstoorde relatie met de natuur in het licht van de ecologische crisis.
%23277517: WIT, M.A.C. DE. - Het goed wetgeverschap als intermediair vn normen in het arbeidsrecht.
%23183489: WIT, W. DE. - Nationale milieubelastingen en het EG-Verdrag.
%23212712: WIT, A.P. DE. - De productketen geinformeerd : een onderzoek naar de regulering van de informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in productketens.
%2379673: WIT, C.H.E. DE. - De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland. 1780-1848. : kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode.
%23256268: WIT, C. (E.A.). - PTT jaarboek 1988.
%23204960: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
%2366613: WIT, D.P.M. DE. - Portfolio management of common stock and real-estate assets.
%2312142: WIT, O.C. - Recht en billijkheid. Een theoretische analyse van de sociaal-pedagogische problematiek van het pleeggezin. Diss.
%2366325: WIT, W. DE. - Nationale milieubelastingen en het EG-Verdrag.
%23268870: WIT, H.C.D. DE (ED.) - Het handboek voor de aquariumliefhebber. 15 Delen. Deel 1: In en om het aquarium / A.F.J. Portielje; Deel 2: Aquariumbiologie / J.M. Lodewijks; Deel 3: Aquariumtechniek I / F.C.W. Sloof; Deel 4: Aquariumtechniek II / M.G. van der Steeg & G. Baayen; Deel 5: Aquariumplanten I / H.C.D. de Wit; Deel 6: Aquariumplanten II / H.C.D. de Wit; Deel 7: Aquariumvissen uit Amerika I / K. Werner; Deel 8: Aquariumvissen uit Amerika II / W. Veldhuizen & K. Werner; Deel 9: Aquariumvissen uit Amerika III / W. Veldhuizen; Deel 10: Aquariumvissen uit Azië en Australië I / H. Meinken; Deel 11: Aquariumvissen uit Azië en Australië II / H. Meinken; Deel 12: Acquariumvissen uit Afrika / W. Veldhuizen; Deel 13: Water : in het acquarium en in de natuur / J.F. Smies & H.H. Murris; Deel 14: Kweken en verzorgen / J.M. Lodewijks. Visziekten / J.L. Postma; Deel 15: Algemeen register en wooordenlijst.
%23257212: WIT, DIRK DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd : Ahrend: passers, pennen, potloden en projecten.
%23272700: WITKOVSKY, MATTHEW S. - Avant-garde art in everyday life : early-twentieth-century European modernism.
%2399630: WITLOX, H.J.M. - Schets van de ontwikkeling van welvaart en bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
%2353001: WITSTEIN, SONJA F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Wering (1619) : het proza-betoog en de emblemata.
%23131095: WITT, JOHAN DE. - Resolutien der Heeren Staten van Hollandt en West-Vriesland van Consideratie, ...beginnende met des tweeden Augusti 1653. en eyndigende met den negenthienden December 1668.
%23283793: WITT-DORRING, CHRISTIAN (ED.). - Koloman Moser : designing modern Vienna 1897-1907.
%2385286: WITT HUBERTS, F.R. DE. - De beul en z'n werk.
%23207347: WITT, MICHAEL A. - The future of Chinese capitalism : choices and chances.
%2342719: WITT, JEAN DE. - Lettres et negociations entre Mr. Jean de Witt, conseiller pensionnaire ... et messieurs les plenipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas : aux cours de France, d'Angleterre, de Suede, de Danemarc, de Pologne &c. : depuis l'année 1652 jusqu'à l'an 1669 inclus. Tome 1-4; [2] Resolutions importantes de leurs nobles et grandes puissances les Etats de Hollande et de West-Frise pendant le ministere de Mr. Jean de Witt. / Translated from the Dutch Impressum: Amsterdam, les Janssons van Waesberge, 1725 Annotatie: Issued between 02-08-1653 and 30-11-1656
%2335965: WITT, JOHAN DE. - Brieven van Johan de Witt. Deel 1 : 1650-1657(1658); Deel 2 : (1657)1658-1664; Deel 3 : 1665-1669; Deel 4 : 1670-1672.
%2335986: WITT, JOHAN DE. - Brieven aan Johan de Witt. Deel 1 : 1648-1660; Deel 2 : 1660-1672.
%23129335: WITT-HANSEN, JOHANNES. - Exposition and critique of the conceptions of Eddington concerning the philosophy of physical science.
%23102684: WITTE, L. - Taxonomy and Biogeography of West African Beach Ostracods.
%237538: WITTE, A.H. - Bijdrage tot de herkomstbepaling van opium.
%2347444: WITTEBROOD, KARIN., JOHN A MICHON - Nederlanders over criminaliteit en rechtshandhaving.
%23193434: WITTEBROOD, K., J.A. MICHON & M.J. TER VOERT. - Nederlanders over criminaliteit en rechtshandhaving.
%23199755: WITTERMANS-PINO, ELIZABETH. - Inter-ethnic relations in a plural society.
%23240275: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw Militaire Luchtvaart, 1 juli 1913 - 1 juli 1963.
%23285412: WITTEVEEN, AERNOUD & KEES VISSER. - De top 100 aller tijden : [een bespreking van de 100 belangrijkste managementboeken].
%23236577: WITTEVEEN, WILLEM J. - De Geordende Wereld van het Recht: een inleiding.
%23168827: WITTEVEEN, WILLEM & JONATHAN VERSCHUUREN (EDS.) - De fascinatie : wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt : berichten uit het Centrum voor wetgevingsvraagstukken.
%23182832: WITTEVEEN, KLAAS MARTEN. - Daniel Gerdes.
%2369424: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus logico-philosophicus.
%232639: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Brieven.
%23116878: WITTICHEN, FRIEDRICH KARL. - Preussen und England in der europäischen Politik 1785-1788.
%23241116: WITTKOWER, RUDOLF. - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme.
%23280890: WITTMAN, ROBERT K. - The Devil's Diary: Alfred Rosenberg and the Stolen Secrets of the Third Reich.
%23127219: WITTMANN, FRANS MICHAEL & KARL AUGUST MUFFAT (EDS.) - Schenkungsbücher bayerischen Klöster.
%23265557: WITTMANN, FRANZ MICHAEL (ED.) - Monumenta Wittelsbacensia : Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Wittelsbach. Abt. I: Von 1204 bis 1292; Abt. II: Von 1293 bis 1397.
%23249659: WITTMANN, VIOLA. - Das Ende des Kampfes : Kämpfen , Siegen und Verlieren in Wolframs Parzival ; zur Konzeptlogik höfischen Erzählens.
%23223775: WITTMANN, FRANS MICHAEL & KARL AUGUST MUFFAT (EDS.) - Schenkungsbücher bayerischen Klöster.
%2379367: WITTMAYER, LEO. - Die Weimarer Reichsverfassung.
%23186163: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
%23258484: WITTOP KONING, D.A. - De Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 1842-1942 : benevens overzicht der Nederlandsche farmaceutische tijdschriften van 1755 tot heden.
%2370174: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
%2386459: WITZEL, DAVID ALEXANDER. - Die laufende Besteuerung bei Grenzüberschreitenden Unternehmenszusammenschlüssen - Deutschland, Grossbritannien, Frankreich.
%23132439: WLADIMIROFF, M. (ED.) - Facetten van economisch strafrecht.
%23237889: WLAÏNATZ, MILAN. - Die agrar-rechtlichen Verhältnisse des mittelalterlichen Serbiens.
%23116019: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
%23282913: WOELDERS, J.TH. & A.J. WOELDERS. - Sterfhuisconstructies.
%2396288: WOENIG, F. - Die Pflanzen im alten Aegypten. Ihre Heimat, Geschichte, Kultur und Verwendung...
%23282586: WOERDMAN, EDWIN. - Politiek en politicologie.
%23243255: WOERKUM, CEES VAN. KUIPER, DICK. BOS, ELROY. - Communicatie en innovatie een inleiding.
%23251414: WOESTENBURG, MARTIN & ARJEN BUIJS. - Wie is bang voor de stad?
%2370446: WOESTHOFF, P.F. - De Indische decentralisatiewetgeving.
%233259: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Deel 2 : commentaar en apparaat.
%23249637: WÖGERBAUER, CHRISTINE. - Borges' Blick auf die deutsche Romantik : eine Ästhetik des Marginalen.
%23274072: WOGGON, BRIGITTE. - Haschisch: Konsum und Wirkung.
%23258837: WOHLFAHRT, ERNST; ULRICH EVERLING, HANS JOACHIM GLAESNER & RUDOLF SPRUNG. - Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft : Kommentar zum Vertrag.
%2376296: WOHLFARTH, H. - (ed.). 40 Jahre Kernspaltung : eine Einführung in die Originalliteratur.
%23270522: WOHLGEMUTH, ARNO. - Veränderungen im Bestand des Geltungsgebietes des Vertragsstatuts : eine vergleichende Untersuchung zum IPR des Vertrages anhand insbesondere der niederländischen, italienischen, französischen und deutschen Rechtsprechung.
%23233535: WOHLHAUPTER, EUGEN. - Die Rechtsfibel : Deutsches Recht in der Vergangenheit.
%23199565: WOHLMAYR, WOLFGANG. - Die römische Kunst : ein Handbuch.
%2317209: WOHLWILL, ADOLF. - Die Anfänge der landständische Verfassung im Bistum Lüttich.
%2316688: WOHNLICH, DOMINIQUE. - Zusatzleistungen im ambulanten Bereich der Krankenversicherung : Änderungen in der Rechtsstellung von Zusatzversicherten beim Übergang vom KUVG zum KVG.
%23242033: WÖHRLE, GEORG. - Telemachs Reise : Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt.
%23166582: WOJCIEHOWSKI, DOLORA A. - Old masters, new subjects : early modern and poststructuralist theories of will.
%2366206: WOLCHIK, SHARON L. & ALFRED G. MEYER (EDS.) - Women, state, and party in Eastern Europe.
%2334767: WOLD, HERMAN O. (AND OTHERS). - Forecasting on a scientific basis : proceedings of an international summer institute in Curia, Portugal, september 1966.
%23269101: WOLDRING, HENK E.S. (ED.) - Essays in honour of Nicholas P. Wolterstorff.
%23258647: WOLDRING, HENK E.S. - Karl Mannheim : the development of his thought : philosophy, sociology and social ethics.
%23230147: WOLDRING, HENK E.S. - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
%23105705: WOLDRING, HENK E.S. - Identiteit en tolerantie : Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
%23271316: WOLDRING, HENK E.S. - Tussen handelingsvrijheid en gedragsbeheersing : een sociaal-filosofische studie over de vrijheid tot en de beheersing van het sociaal handelen in de sociologische theorie.
%23116020: WOLF, J. DE. - Eigenheid en samenwerking.
%23278506: WOLF, L.K. ... [ET AL.] - Rapport der Melkcommissie.
%23268977: WOLF, HERMAN. - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid : een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken.
%23227025: WOLF, PAUL. - Städtebau : das Formproblem der Stadt in Vergangenheit und Zukunft.
%23277358: WOLF, R. VAN DER & W. VAN DER WOLF (EDS.) - Laws of war and international law. Volume 1.
%23172029: WOLF, W. - Sorption isotherms and water activity of feed materials.
%23281087: WOLF, SHELBY - The Braid of Literature: Children's Worlds of Reading.
%23285621: WOLF, ERIC R. - Peasant wars of the twentieth century.
%23275348: WOLF, LEONARD. - The Essential Dr. Jekyll and Mr. Hyde: The Definitive Annotated Edition.
%23116479: WOLF, ODILO. - Widerstands-System, oder Theorie der wirkenden Schwere, als Ursache und Kraft aller Bewegungen, die sich in dem ganzen Weltall ergeben : mit Hinsicht auf die unbestreitbare Gesetze der Physik.
%2385477: WOLF, G. - ROHSTOFFE UND HALBFABRIKATE FÜR SÜSSWARENHERSTELLER.
%2343113: WOLF, MANFRED. - Albert Verwey and English romanticism : a comparative and critical study with original translations.
%2372558: WOLF, ALEXANDER & IRWIN KUTASH. - The primacy of the individual in psychoanalysis in groups.
%2370587: WOLF, SHELBY - The Braid of Literature: Children's Worlds of Reading.
%23278544: WOLF, ERIKA; ALEKSANDR ZHITOMIRSKII - Aleksandr Zhitomirsky : photomontage as a weapon of World War II and the Cold War.
%2319300: WOLF, PETER DE. - Marktconcentratie en de gevolgen voor winstgevendheid en prijzen. Toegepast onderzoek in Nederlandse bedrijfsklassen en -groepen in de periode van 1950 t/m 1983. Diss.
%2354993: WOLF, PIETER DE & ANNA C. HISSINK. - Openbare vermakelijkheden en publiek te Amsterdam : een onderzoek naar het bezoek aan film, toneel en concert in de hoofdstad en de factoren die daarop van invloed zijn, ingesteld door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam.
%2334673: WOLF, J. (HRSG.). - Zeitschrift für Socialwissenaschaft. 4 Bände.
%23268442: WOLF, JOSEPH GEORG. - Quaestiones iuris : Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag.
%23262974: WOLF, MARTIN. - Why globalization works.
%23131583: WOLFART, KARL - Die Augsburger Reformation in den Jahren 1533-34.
%23285150: WOLFE, TOM. - The electric kool-aid acid test.
%23283533: WOLFE, TOM. - Ik ben Charlotte Simmons.
%23149161: WOLFE, ALAN. - Marginalized in the middle.
%23191897: WOLFE, LINDA. - The murder of dr. Chapman: the legendary trials of Lucretia Chapman and her lover.
%2327528: WOLFE, HARRY P. & DAVID A. NEWMYER. - Aviation Industry Regulation.
%23249599: WÖLFEL, UTE. - Rede-Welten : zur Erzählung von Geschlecht und Sozialismus in der Prosa Irmtraud Morgners.
%23283339: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan : de onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
%23136452: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan : de onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
%23232082: WOLFEREN, KAREL VAN. - De ondergang van een wereldorde.
%23282040: WOLFF, ERNST. - The problem of pre-war contracts in peace treaties.
%23255454: WOLFF, JOACHIM PHILIPP. - Production is key in the film industry. Evaluatie van het speelfilmbeleid in het kader van het mediabeleid van de Europese Unie.
%23195101: WOLFF, ISAAC. - Het Recht van Boedelafscheiding: (patrimoniorum separatio).
%23281172: WOLFF, ANNEMIE / AMSTERDAM HARBOR - Amsterdam, Zee- en Rijnhaven.
%2383356: WOLFF, MARTIN. - Private International Law.
%23152890: WOLFF, LARRY. - Child abuse in Freud's Vienna : postcards from the end of the world.
%2379374: WOLFF, MARTIN. - Private international law.
%23140957: WOLFF, L. - Vatican and Poland in the Age of the Partitions: Diplomatic and Cultural Encounters at the Warsaw Nunciature.
%23190362: WOLFF, HANS JULIUS. - Theorie der Vertretung : Stellvertretung, Organschaft und Repräsentation als soziale und juristische Vertretungsformen. (Organschaft und juristische Person : Untersuchungen zur Rechtstheorie und zum öffentlichen Recht, Band 2).
%2335156: WOLFF, L.J. DE. (RED.). - De prijs voor gezondheid : het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven 1965-1982.
%2396683: WOLFFRAM, DIRK JAN. - Bezwaarden en verlichten : verzuiling in een Gelderse provinciestad Harderwijk 1850-1925.
%2396728: WOLFFRAM, DIRK JAN (RED.) - Om het christelijk karakter der natie Confessionelen en de vernieuwing van de maatschappij.
%23280306: SCHEPPE; WOLFGANG. - Migropolis : Venice : atlas of a global situation.
%23203604: WOLFGANG, LENORA D. - Bliocadran: A Prologue to the Perceval of Chretien De Troyes: An Edition and Critical Study (= Beihefte Zur Zeitschrift Fur Romanische Philologie, 150).
%23281015: WOLFKE, KAREL. - Custom in present international law. 2nd revised edition.
%23260877: WOLFOWITZ, CLARE. - Language style and social space : stylistic choice in Suriname Javanese.
%23235925: WOLFRAM, CHARLES W. - Modern legal ethics. Practitioner's edition.
%23275265: WOLFREYS, JULIAN. - Key concepts in literary theory.
%2356971: WOLFROM, M.L. - Carbohydrate chemistry of substances of biological interest.
%2344440: WOLFS, G.L.M. - Firm internal labour markets in the Netherlands : a contract-theoretical approach. Diss.
%23102688: WOLFSON, D.J. - Welvaart tussen recht en macht.
%23275247: WOLFSON, AMY R. - The Oxford handbook of infant, child, and adolescent sleep and behavior.
%23218782: WOLFSON, D.J. - Transactie als bestuurlijke vernieuwing : op zoek naar samenhang in beleid en uitvoering.
%23276919: WOLFSON, D.J.; L TIMMERMAN & L M DE RIJK. - Gelijkheid in een pluriforme samenleving.
%23200796: WOLFSWINKEL, ROLF. - Tussen landverraad en vaderlandsliefde : de collaboratie in naoorlogs proza.
%23201205: WOLFSWINKEL, MICHIEL. - Corporate governance, firm risk and shareholder value of Dutch firms.
%2379375: WOLGAST, GÜNTHER. - Verzeichnis der Schriften Professor Otto Brunner 1923-1966.
%23267710: WOLKOFF, MATHIEU. - Opuscules sur la rente foncière.
%2380669: WOLLENBERG, PETRA (EDITOR) - Urban Reports: Urban strategies and visions in mid-sized cities in a local and global context.
%23109255: WOLLESWINKEL, M.W. - Gevangen in moederschap : gedetineerde vrouwen en het recht op family life.
%23279558: WOLLNER, CRAIG. - City Builders: 100 Years of Union Carpentry in Portland, Oregon, 1883-1983.
%23121587: WOLLSTONECRAFT, MARY. - Valperga: or, The Life and adventures of Castruccio, Prince of Lucca.
%23283472: WOLMAN, BENJAMIN B. (ED.) - Stability and change in human characteristics.
%23283466: WOLMAN, BENJAMIN B. (ED.) - The therapist's handbook : treatment methods of mental disorders.
%23184211: WOLPERT, L.EWIS. - The unnatural nature of science.
%2377715: WOLPERT, STANLEY. - A new history of India.
%2325037: WOLSELEY, ROLAND E. - The black press, USA.
%23264483: WOLSTENHOLME, G.E.W. & MAEVE O'CONNOR (EDS.) - Alzheimer's disease and related conditions : a Ciba Foundation symposium [London, 11th-13th November, 1969].
%2349253: WOLSTENHOME, G. & J.F. KERSLAKE. - The Royal College of Physicians of London. Portraits. Catalogue II. With essays by R.E.O. Ekkart and D. Piper.
%23230888: WOLSWINKEL, C.J. - De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten : op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht.
%23243581: WOLTER, MENNO (ED.) - Democratie en beleid in de Europese Gemeenschap.
%23274592: WOLTER, DETLEV. - A United Nations for the 21st century: from reaction to prevention : towards an effective and efficient international regime for conflict prevention and peacebuilding.
%23133508: WOLTERING, P.M.J.M.E. - Lijkverbranding of Lijkbegraving?
%23203839: WOLTERS, MENNO. - The Netherlands and EC membership evaluated.
%23285199: WOLTERS, MENNO. - Decision making in the European Parliament.
%23201237: WOLTERS, MATTHIJS JOHANNES JAN. - The business modularity and modularity of business.
%2374554: WOLTERS, MATTHIJS JOHANNES JAN. - The business of modularity and the modularity of business.
%23212715: WOLTHUIS, A.J. - De formele kwaliteit van een politiek debat : het debat over juridisering in het openbaar bestuur (1996-2000).
%23164591: WOLTJER, ALEID J.TH. - Wetgever, rechter en het primaat van de gelijkheid : over primaten in het recht.
%23237474: WOLTJER, GEERT. - De economische manier van denken.
%23129537: WOLTRING, J. - Massa-Actie en Massa-Mentaliteit.
%23225903: WOLZ, WILLI. - Pharmazeutische Ausbildung an der Universität Freiburg im Breisgau und im Oberrheingebiet : ein geschichtlicher Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart.
%2379377: WOLZENDORFF, KURT. - Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht gegen rechtwidrige Ausübung des Staatsgewalt.
%2319264: WOLZOGEN KÜHR, S.I. VON. - De Nederlandsche vrouw in de 18e eeuw. I: De eerste helft der 18e eeuw; II: De tweede helft der 18e eeuw.
%23120514: WOLZOGEN, CHRISTOPH VON. - Die autonome Relation. Zum Problem der Beziehung im Spätwerk Paul Natorps. Ein Beitrag zur Geschichte der Theorien der Relation.
%23230492: WOMACK, JOHN. - Rebellion in Chiapas : an historical reader.
%23105389: WOMACK, BRANTLY. - The foundations of Mao Zedong's political thought, 1917-1935.
%23249676: WONG, JOHN - The political economy of China's changing relations with Southeast Asia.
%2310972: WONG, THEO E., D.R. DE VLETTER, L. KROOK, J.I.S. ZONNEVELD AND A.J. VAN LOON. - The history of earth sciences in Suriname.
%23193903: WONG, THEO E. (ED.) - Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, Utrecht, 1-6 August 2003.
%23241545: WONG, JOSEPH. - Healthy democracies : welfare politics in Taiwan and South Korea.
%23279929: WOO, HYUNGSOO;; IN-SOOK CHOI; HONGKYUNG KIM; WOOLLIM KIM; ROSE E LEE ... [ET AL]. - Treasures from Korea : arts and culture of the Joseon Dynasty, 1392-1910.
%23149230: WOOD, A.T. - Limits to autocracy : From Sung Neo-Confucianism to a doctrine of political rights.
%23258723: WOOD, STEPHEN & IAN DEY. - Redundancy: Case Studies in Co-Operation and Conflict.
%23281196: WOOD, BILL. - Bill Wood's business.
%23151644: WOOD, F.A. - History of Taxation in Vermont.
%234529: WOOD, ADRIAN. - North-South trade, employment and inequality : changing fortunes in a skill-driven world.
%23234922: WOOD, NANCY. - Vectors of memory : legacies of trauma in postwar Europe.
%23280772: WOOD, ADRIAN P. - The Dynamics of agricultural policy and reform in Zambia.
%2389105: WOOD, JAMES B. - The nobility of the 'election' of Bayeux, 1463-1666 : continuity through change.
%23276952: WOOD, C.E. - Mud : a military history.
%2355991: WOOD, A.E. & WAITE, J.B. - Crime and its treatment. Social and legal aspects of criminology.
%2353858: WOOD, ALLEN W. - Kantian Ethics.
%23201569: WOOD, ADRIAN (ED.) - Evaluating internetional humanitarian action : reflections from practitioners.
%23130166: WOODBRIDGE, L. & BERRY, E. (EDS.) - True Rites and Maimed Rites : Ritual and Anti-Ritual in Shakespeare and His Age.
%23229587: WOODCOCK, GEORGE. - The marvellous century : archaic man and the awakening of reason.
%23237495: WOODCOCK, GEORGE. - Aphra Behn : the English Sappho.
%23233895: WOODCOCK, GEORGE. - The marvellous century : archaic man and the awakening of reason.
%2336306: WOODFORD, F.P. - The Ciba Foundation: an analytic history 1949-1974.
%23241879: WOODFORD, SUSAN. - Looking at pictures.
%2323086: WOODFORD, SUSAN. - An Introduction to Greek Art
%23241674: WOODFORD, SUSAN. - An introduction to Greek art.
%23275414: WOODHOUSE, BARBARA BENNETT. - Hidden in plain sight : the tragedy of children's rights from Ben Franklin to Lionel Tate.
%23115159: WOODIWISS, ANTHONY. - Globalisation, human rights and labour law in Pacific Asia.
%2345400: WOODIWISS, FRANK & MICHAEL (EDS.) PEARCE - Global crime connections : dynamics and control.
%23104992: WOODMAN, HAROLD D. - The New South - New Law : the legal foundations of credit and labor relations in the Postbellum Agricultural South.
%23117145: WOODROOF, JASPER GUY & BOR SHIUN LUH. - Commercial fruit processing.
%2329345: WOODROOF, JASPER G. & G. FRANK PHILLIPS. - Beverages: Carbonated and Noncarbonated.
%2330669: WOODS, NGAIRE. - The Globalizers: The IMF, the World Bank, And Their Borrowers.
%23282496: WOODWARD, BILL. - Mevrouw de minister : het persoonlijke verhaal van de machtigste vrouw van de VS.
%2390256: WOODWARD, W.H. - Vittorino da Feltre and other humanist educators.
%23126603: WOOLF, HARRY (ED.). - The Analytic Spirit : essays in the History of Science.
%23285028: WOOLF, VIRGINIA. - Granite and rainbow : essays.
%23162049: WOOLF, VIRGINIA. - Orlando : biografie.
%23270109: WOOLF, VIRGINIA. - The letters of Virginia Woolf. Volume 4: 1929-1931 : [a reflection of the other person].
%23279077: WOOLGAR, C.M. - The culture of food in England, 1200-1500.
%23283962: WOOLGAR, CHRISTOPHER MICHAEL. - The great household in late medieval England.
%23280158: WOOLLETT, ANNE T. (ED.) - Drama and Devotion : Heemskerck's Ecce Homo Altarpiece From Warsaw.
%2313142: WOOLLEY, PETER J. - Geography and Japan's strategic choices : from seclusion to internationalization.
%23274671: WOOLLEY, PETER J. - Geography and Japan's strategic choices : from seclusion to internationalization.
%2342302: WOOLLEY, PETER J. - Geography and Japan's Strategic Choices: From Seclusion to Internationalization.
%23140576: WOOLSTON, HOWARD BROWN - Study of the Population of Manhattanville.
%237943: WOOTTON, BARBARA. - Social science and social pathology.
%23168925: WOOTTON, BARBARA. - Crime and penal policy: reflections on fifty years' experience.
%2379379: WOPFNER, HERMANN. - Urkunden zur deutschen Agrargeschichte.
%23131582: WOPFNER, HERMANN. - Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges in Deutschtirol 1525.
%23196989: WORDEN, ALASTAIR N. WORDEN & W. LANE-PETTER (EDS.) - The UFAW handbook on the care and management of laboratory animals.
%2328420: WÖRETSHOFER, JÜRGEN. - Volgens de regelen van de kunst : de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medicus voor professioneel uitgevoerde handelingen.
%2377156: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Western Europe 2011. [13th edition].
%2376840: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Western Europe 2012. [14th edition].
%2376607: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Eastern Europe, Russia, and Central Asia 2012. [12th edition].
%2376438: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Far East and Australasia, 2012. [43rd edition].
%2376434: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Middle East and North Africa, 2011. [57th edition].
%2376422: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - The Middle East and North Africa, 2012. [58th edition].
%2375316: EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD. - South America, Central America and the Caribbean, 2012. [20th edition].
%2343068: WORLD BANK GROUP, WASHINGTON, D.C. - Legal framework for the treatment of foreign investment. Vol. I: Survey of existing instruments.
%2372229: BURCHARD VON WORMS. - Decretorum libri XX : ex consiliis et orthodoxorum patrum decretis, tum etiam diversarum nationum synodis seu loci communes congesti.
%23204345: WORP, J.A. - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772 : uitgegeven met aanvulling tot 1872 door J.F.M. Sterck.
%23191501: WORP, J.A. & A. RIJKSBARON. - The Kellis Isocrates codex (P. Kell. III Gr. 95).
%23285526: WORRALL, NICK. - Modernism to realism on the Soviet stage : Tairov - Vakhtangov - Okhlopkov.
%2321940: WORSLEY, PETER - The third world.
%2321975: WORSLEY, PETER - The three worlds : culture & world development.
%239029: WORST, H.G.W. - Regel I tot en met XII van de York-Antwerp Rules 1924.
%23233316: WORTEL, J. - Vervolgen in Belastingzaken.
%23277241: WORTHAM, SIMON MORGAN. - Counter-Institutions : Jacques Derrida and the question of the university.
%23283560: WORTLEY MONTAGU, MARY. - The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu. Volume 2.
%23277685: WORTLEY, B.A. - Expropriation in public international law.
%23159727: WORTMAN, G.M. - Een moderne planningsbenadering : getoetst aan de structuurplanning voor kleine gemeenten.
%23270213: WORTMANN, S.F.M. & J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND. - Compendium van het personen- en familierecht. 8e druk.
%2361331: WOSK, JULIA. - Breaking frame : technology and the visual arts in the nineteenth century.
%2321813: WOUD, J. VAN DER. - Effecten. Beschouwingen over effectenvormen in hun historisch en onderling verband.
%23279562: WOUDA, D.F. - Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis.
%23282872: WOUDE, JOHANNA VAN (PSEUDONIEM VAN S.M.C. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS). - Tom en ik. 3e drul.
%23118119: WOUDE, A.W. VAN DER. - Belastingen begrensd; de doorwerking van het discriminatieverbod en de richtlijnen van de EG op nationale belastingen.
%23208437: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Eduard Verkade en het toneel.
%2359258: WOUDE, A.M. VAN DER (E.A.). - Dertig jaar afdeling agrarische geschiedenis.
%235170: WOUDE, MAARTJE A.H. VAN DER. - Wetgeving in een veiligheidscultuur : totstandkoming van antiterrorismewetgeving in Nederland bezien vanuit maatschappelijke en (rechts-)politieke context.
%23270817: WOUDE, C. VAN DER. - Kronyck van Alckmaar : met zijn dorpen : ende de voornaamste geschiedenissen desselft, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den jaren 1658, waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaer-beleg, en 't octroy van de Scher-meer, mitsgaders cavel-conditien ende cavels met de eyghenaars der selver, voorzien met een kaart van Alckmaar, en van de Schermeer.
%23282694: WOUDENBERG, RENÉ VAN & GLAS, GERRIT. - Kennis en werkelijkheid : tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
%23232642: WOUDENBERG, NOUT VAN & LIESBETH LIJNZAAD (EDS.) - Protecting Cultural Property in Armed Conflict.
%23286107: WOUDENBERG, RENÉ VAN. - Filosofie van taal en tekst.
%23286108: WOUDENBERG, RENÉ VAN. - Als ik in Bagdad was geboren, was ik moslim geweest : filosofische columns.
%23253538: WOUTERS, CAS. - De jeugd van tegenwoordig : emancipatie van liefde en lust sinds 1880.
%23199346: WOUTERS, HIPPOLYTE; JACQUES R. VAN WYNENDAELE & MICHÈLE HUYBRECHTS. - Le droit des sociétés anonymes dans les pays de la Communauté économique européenne.
%23118179: WOUTERS, TH.A. - Van bedeling naar verheffing : evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch, 1854-1912.
%23118171: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding : verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch, 1912-1965.
%2372749: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en Bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, Meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
%23267617: WOUTERS, JAN & CEDRIC RYNGAERT (RED.) - De Verenigde Naties : een wereld van verschil?
%23187432: WRATHALL, MARK & JEFF MALPAS (EDS.) - Heidegger, authenticity, and modernity : essays in honor of Hubert L . Dreyfus. Volume 1.
%2379381: WREDE, RABBE AXEL. - Das Zivilprozessrecht Schwedens und Finnlands.
%23262891: WREDE, NADJA. - Uruk : Terrakotten. Band I: Von der Ubaid- bis zur altbabylonischen Zeit.
%23200063: WREDE, WILHELMINE LUISE. - Proeven over chemoreceptie in het bijzonder bij Eupagurus Bernhardus (L.).

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14