Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23133444: ROGERS, JOHN D. - Crime, justice and society in colonial Sri Lanka.
%23189264: ROGERS, JAMES E. THOROLD. - The industrial and commercial history of England : lectures delivered to the University of Oxford.
%23213689: ROGERS, SUSAN CAROL. - Shaping modern times in rural France : the transformation and reproduction of an Aveyronnais community.
%2363062: ROGERS, CARL R. - Individuveel : over encounter-groepen.
%23230866: ROGERS, NICHOLAS. - Mayhem : post-war crime and violence in Britain, 1748-53.
%2323157: ROGERS, JACKIE KRASAS - Temps: The Many Faces of the Changing Workplace (ILR Press books)
%23218558: ROGERS, CATHERINE A. & ROGER P. ALFORD. - The future of investment arbitration.
%23159722: ROGERS, DOROTHY G. (ED.) - Women in the St. Louis idealist movement, 1860-1925. Volume 1 : Assorted articles and essays / by Anna C. Brackett, Grace C. Bibb and Ellen M. Mitchell -- Volume 2 : Educational issues in the kindergarten / Susan E. Blow -- Volume 3 : Assorted articles and essays / by Eliza R. Sunderland, Caroline K. Sherman, May Wright Sewall and Lucia Ames Mead -- Volume 4 : Institutional ethics / Marietta Kies.
%2377666: ROGERS, C.R. & B. STEVENS - Intermenselijk: Problemen van het Menszijn.
%2376933: ROGGE, CHRISTIAN. - Der Notstand der heutigen Sprachwissenschaft : eine Einführung in die Psychologie der sprachschaffenden Menschen.
%2345111: ROGGEMANN, HERWIG & JENS LOWITZSCH. - Privatisierungsinstitutionen in Mittel- und Osteuropa : Einführungen, Übersichten, Kommentare.
%2330472: ROGGEMANN, HERWIG - Der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen von 1993 und der Krieg auf dem Balkan.
%2369317: ROGGER, ANDRÉ & BARBARA HATEBUR (EDS.) - Sammlung Credit suisse : Kunst im Geschäftsumfeld = Credit suisse collection : art in a business context.
%23236948: ROGGEVEEN, ARENT. - The burning fen. Part 1 & 2.
%23248328: ROGIER, L.J.J. (RED.) - Commentaren op het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche.
%23102407: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887-31 december 1966.).
%23102406: ROGIER, L.J. - Schrikbeeld van een staatsgreep in 1853.
%23102405: ROGIER, L.J. - Het tijdschrift Katholikon 1827-1830.
%2330550: ROGIER, L.J.J. - De wet Mulder : artikelsgewijs commentaar op de Wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
%23154084: ROGIER, L.J.J. - De wet Mulder. Artikelsgewijs commentaar op de Wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
%23226943: ROGIER, L.J.J. (E.A.) - Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme : preadviezen.
%23246299: ROGIER, L.J.J. (E.A.) - Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht op 11 mei 2007 ter behandeling van de preadviezen.
%238005: ROGIER, L.J. - Evolutie der reclassering. Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan der Katholieke Reclasseringsvereniging.
%2335569: ROGIER, L.J.J. - Strafsancties, administratieve sancties en het una via-beginsel.
%232678: ROGIER, JAN. - Een ernstig woord aan mijn rooms-katholieke medeburgers : pleidooi voor een volwassen politieke keuze van de katholieke Nederlander.
%2324115: ROGMANS, B.G.P. - Verkeersopvattingen. 3e druk.
%23108004: ROGMANS, B.G.P. - Verkeersopvattingen.
%23228272: ROGOW, ARNOLD A. - A fatal friendship : Alexander Hamilton and Aaron Burr
%2356228: ROGRON, JOSEPH-ADRIEN. - Code civil expliqué par ses motifs et par des exemples, avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit.
%2338400: ROGRON, JOSEPH-ADRIEN. - Code de procédure civile : expliqué par ses motifs par des exemples; avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous termes de droit.
%23121191: ROHATYN, DENNIS. - Philosophy History Sophistry.
%23151376: ROHDE, ERWIN. - Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
%23189452: ROHDE, CARL CONRAD (1953-); PLATTEEL, ANDRÉ (1970-) - Symbol soup.
%2378742: ROHLAND, WALDEMAR VON. - Die soziologische Strafrechtslehre : eine Kritik.
%23127185: RÖHRICHT, REINHOLD. - Die Deutschen im Heiligen Lande.
%23127186: RÖHRICHT, REINHOLD. - Geschichte des ersten Kreuzzuges.
%23127183: RÖHRICHT, REINHOLD. - Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge.
%23250537: ROHRLICH, RUBY. - Resisting the Holocaust.
%23242313: ROHRLICH, RUBY. - Resisting the Holocaust.
%23116100: ROIJ, G.P.L. VAN. - De monetaire betekenis van de eurodollarmarkt.
%2321846: ROIJ, G.P.L. VAN. - De eurovalutamarkt.
%2366038: ROIJAARDS, W.H.J. - Veranderingen in de gemeentelijke indeeling des rijks. Beschouwingen n.a.v. art. 2 der Grondwet. Diss.
%239070: ROIJEN, ROBERT DUDLEY VAN. - Procedure-kwesties in het volkenbondsrecht. Diss.
%23241484: ROIJEN, ISAAC ANTONIE VAN. - De fictie der exterritorialiteit, opmerkingen naar aanleiding van de vraag : zijn van de boedels van de nederlandsche gezanten successierechten verschuldigd?
%23211910: ROIJEN, ROBERT DUDLEY VAN. - Procedure-kwesties in het volkenbondsrecht.
%2386681: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Het vuur brandde voort : Levensherinneringen : con fuco.
%23200205: ROLAND, CHRISTOPH H. - Das Gerücht im Dritten Reich zwischen 1939 und 1945. Soziologisch-Linguistische Betrachtungen zur Kommunikationsform des Gerüchtes.
%2355110: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Deel 1 en deel 2.
%23191074: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Over dramatische kunst : een studie.
%2364297: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De strijd om de jeugd : een rede gehouden door mevrouw H. Roland Holst op zondag 8 maart 1931 9n het Gebouw Bellevue, Amsterdam.
%2355099: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Rosa Luxemburg : haar leven en werken.
%23222925: ROLFES, IRENE. - Suriname : a bibliography 1989-1995.
%231003: ROLIN, ALBÉRIC. - Principes du droit international privé et applications aux diverses matières du Code Civil [Code Napoléon]. Tome I : Principes généraux; Tome II : Applications; Tome III : Applications (suite).
%231200: ROLIN, HENRY (PRÉSIDENT). - Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme : actes du colloque de l'Université Libre de Bruxelles, 19 et 20 Mars 1973.
%2361073: RÖLING, B.V.A. - Volkenrecht en vrede.
%23159494: RÖLING, B.V.A. - Over oorlog en vrede : problemen van het atoomtijdperk.
%23170292: RÖLING, B.V.A. ... [ET AL.] - Proceedings of the International Peace Research Association inaugural conference (Groningen, July 3-5, 1965).
%237748: RÖLING, B.V.A. - De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers.
%23210978: RÖLING, B.V.A. ... [ET AL.] - Aspecten van de koude oorlog.
%2378744: ROLL, HANS-ACHIM. - Zur Geschichte der Lex Salica-Forschung.
%23190582: ROLL, ERIC. - The world after Keynes : an examination of the economic order.
%23115569: ROLLAND OF DALKEITH, J. - The Seven sages in Scotish metre.
%23266151: ROLLAND, J.G. - Paléoethnologie : études sur les temps préhistoriques : des silex taillés -- de l'origine de l'homme.
%23235669: ROLLEMAN, JAN. - 100 vragen en antwoorden over auto en fiscus.
%23103974: ROLLER, DUANE W. - Early Travellers in Eastern Boiotia.
%2339993: ROLLER, DUANE W. - Cleopatra : a biography.
%2314039: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland i.v.m. het erfrecht der naburige Provinciën.
%23230749: ROLLIN COUQUERQUE, L.M. - Lijst van publicaties van L. M. Rollin Couquerque.
%23230901: ROLLYSON, CARL. - American Isis: The Life and Art of Sylvia Plath.
%23243213: ROMAGNOLI, G. FRANCO - The Bicycle Runner: A Memoir of Love, Loyalty, and the Italian Resistance.
%2361223: ROMAINE-DAVIS, A. - John Gibbon and his heart-lung machine.
%2388246: ROMAN, JOCHANAN HANS - Interpretation und volkerrechtliche Bedeutung des Sinai-Abkommens zwischen Israel und Agypten vom 4. September 1975: Unter Berucksichtigung der Ergànzungsabkommen mit den Vereinigten Staaten..
%2331387: ROMAN, W. (ED.) - Yeasts.
%23254335: ROMANELLI, GIANDOMENICO (ED.) - Venice: Art & Architecture.
%23237635: ROMANI, CINZIA. - Tainted goddesses : female film stars of the Third Reich.
%2384762: ROMANO, CESARE P. R. - The Sword and the Scales: The United States and International Courts and Tribunals.
%2345918: ROMANO, DENNIS. - The Likeness of Venice: A Life of Doge Francesco Foscari.
%23258623: ROMANO, RUGGIERO. - Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII (1734-1806).
%23218324: ROMBACH, M.A. - Lijst van proefschriften over Fransche taal- en letterkunde bewerkt door Mejuffrouw M.A. Rombach.
%23243317: ROMBALDI, T. - Les Roses de France. La Rochefoucauld. Maximes et Pensées.
%23102408: ROMBAUTS, E. - Noord-Nederland's gouden eeuw gezien in de spiegel der Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur.
%23100823: ROMBOUT, A. F. - La pureté dans le théatre de Jean Anouilh. Amour et bonheur ou ll'anarchisme réactionnaire...
%23111528: ROMBOUTS, HETTY. - Echt verliefd.
%23222088: ROMBOUTS, A.G.J.M. - Gemeenten zonder garanties : een onderzoek naar de procedure voor gemeentelijke herindeling in Nederland, België, Denemarken en Zweden.
%23260985: ROMBOUTS, JOHN MARIUS. - Over streven, persoonlijkheid en ideaal.
%2333282: ROMBURGH, HUIBERT DIEDERIK VAN. - Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland : een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten.
%23141183: ROMEIN, JAN. - In opdracht van de tijd : tien voordrachten over historische thema's.
%23186597: ROMEIN, JAN. - Theoretische geschiedenis.
%2390182: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
%233266: ROMEIN-HÜTSCHLER, JOHANNA CORNELIA. - Grazia Deledda, haar geestelijke en artistieke ontwikkeling.
%2377636: RÖMELINGH, JOAN. - Een rondgang langs Zweedse archieven : een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920.
%23139537: ROMER, HERMAN. - Rotterdam in de jaren dertig.
%23104593: RÖMER, C.E. & T. GAGOS (EDS.) - P. Michigan Koenen (= P. Mich. XVIII). Michigan Texts published in Honor of Ludwig Koenen.
%23220284: ROMERO, LUIS. - Salvador Dalí.
%23165523: ROMERO, ELENA. - Joden en Europa : cultuur , geschiedenis.
%23102410: ROMIJN, KIRSTEN. - Hoe doen we het? : verwijzen naar linguistische en cognitieve representaties met het voornaamwoord het.
%239006: ROMIJN, A.J. - Autonomie en zelfbestuur : vergelijkende studie tusschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht.
%23253259: ROMIJN, JAAP. - Hier is Utrecht = Voici Utrecht = Hier ist Utrecht = Here is Utrecht [Zwarte Beertjes, 153/154].
%23102412: ROMILLY, JACQUELINE DE. - Reflexions parallèles chez Euripide et Thucydide.
%2352616: RÖMKENS, RENÉE. - Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gevolgen en de achtergronden.
%2332049: ROMM, JAMES S. - Dying every day : Seneca at the court of Nero.
%239349: ROMME, C.P.M. - De onderneming als gemeenschap in het recht.
%232520: ROMME, C.P.M. - Katholieke politiek.
%2314853: ROMMEN, HENRI. - Le droit naturel : histoire - doctrine.
%23141777: ROMMEN, HEINRICH A. - The Natural law : a study in legal and social history and philosophy.
%23218047: ROMMENHÖLLER, CARL GUSTAV. - Hoe kan Hollandsch kapitaal in Rumenië vruchtbaar worden gemaakt? Wenken en mededelingen van C.G. Rommenhöller, consul generaal van Rumenië.
%23233597: ROMPELMAN, T.A. - Lambert ten Kate als germanist.
%23207556: ROMPUY, ERIC VAN. - Groot-Brittannië en de Europese monetaire integratie : een onderzoek naar de gevolgen van de Britse toetreding op de geplande Europese monetaire unie.
%23137699: RONCHEGALLUS, I. - Tractatus de duobus reis constituendis : in quo per enarrationes singularum legum eiusdem perdifficilis tituli Pandectarum, summo studio, exactissimaque diligentia explicatae sunt : Quaestiones multae quotidianae, utiles ac necessariae, tam in scholis, quam in foro, cum summariis, et indice copioso ipsius authoris, nunc primum editus.
%23122700: RONDHUIS, THECLA. - Filosoferen met kinderen.
%2367931: RONEN, YAEL - The Iran Nuclear Issue (Documents in International Law).
%23266180: RONGE, P.H. - Psychische opbouw der persoonlijkheid : een vergelijkend onderzoek van de grondslagen der Psychoanalyse en der Individualpsychologie.
%2380179: RONIS, WILLY & RÉGINE DEFORGES. - Toutes belles.
%23174117: RONKEL, PH.S. VAN. - De eerste Europeesche Tamil-spraakkunst en het eerste Malabaarsche glossarium.
%2396338: RONZONI, CARLO MARIA. - Prediche quaresimali dell'Abbate Carolo Maurizio Ronzoni Milanese, dedicate alla santitià di nostro signore Papa Clemente XIII. Edizione terza.
%23166681: ROO, ANNA JOZINA DE & ROBERT WANDERT JAGTENBERG. - Settling labour disputes in Europe.
%2396624: ROO, ANDRÉ DE - Natuurlijk, ethisch en gezond. Vegetarisme en vegetariërs in Nederland.
%233634: ROOBOL, M. JOHN & ALAN L. SMITH. - Volcanology of Saba and St. Eustatius, Northern Lesser Antilles.
%2313520: ROOD, M.G. - Naar een stakingswet?
%2343839: ROOD, M.G. (ED.) - Rechters en politiek : nationale en internationale beschouwingen.
%2379247: ROOD, M.G. - Introductie in het sociaal recht.
%23208907: ROOD, M.G. - Collectief ambtenarenrecht.
%238022: ROOD-PIJPERS, ELLY. - Mensen over misdaad en straf.
%239012: ROOD-DE BOER, M. - Ouders en kinderen. Aspecten van het familierecht.
%23233951: ROOD, M.G. - Naar een nieuw sociaalrechtelijk denkraam.
%23227807: ROOD, PETRUS THEODORUS MARIA. - Proofs, intuitions and diagrams : Kant and the mathematical method of proof.
%2375843: ROODBERGEN, KEES JAN. - Layout and routing methods for warehouses.
%234380: ROODENBURG, HERMAN. - Onder censuur : de kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700.
%23251337: HEKMA & ROODENBURG - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23135685: HEKMA & ROODENBURG - Soete Minne en Helsche Boosheit : seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
%23262465: ROODHUYZEN, ANTONIE. - De vrijzinnige débâcle.
%23812: ROODSCHILD, M.H. - Waarom scheidsrechterlijke uitspraak?
%23231690: ROOF, JUDITH - All about Thelma and Eve: Sidekicks and third wheels.
%23240643: ROOI, MARTIJN DE. - The Dutch, I presume? : icons of the Netherlands.
%23213256: ROOIJ, WILLEM JAN VAN. - De spiraal omhoog.
%23102416: ROOIJ, J. DE (RED.) - Variatie en norm in de standaardtaal.
%23134899: ROOIJ, RENÉ VAN & MAURICE V. POLAK. - Private International Law in the Netherlands.
%23153897: ROOIJ, M. & JAN NIEUWENHUIS. - Gemeentelijke voorlichting.
%23102414: ROOIJ, J. DE. - Van hebben naar zijn : het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden van zijn, gaan, vergeten en verliezen in de standaardtaal, ouder Nederlands en dialect.
%23245198: ROOIJ, JOUKJE VAN. - Asylum procedures versus human rights : obstacles to later statements or evidence in the light of the European Convention on Human Rights.
%2329676: ROOIJ, MAARTEN. - Het economisch-sociale beeld van het dagbladbedrijf in Nederland.
%23202522: ROOIJ, W. DE. - [Scheepvaartwetten]. Verzameling der wetten van 8 augustus 1850 (Staatsblad no. 47, 48 en 49) en van 19 juny 1845 (Staatsblad no. 28) met het daarby behoorend tarief : mitsgaders het 25ste hoofdstuk der algemeene wet van 26 augustus 1822 (Staatsblad no. 38) omtrent het tonnegeld der zeeschepen, en de wet van 14 maart 1819 (Staatsblad no. 12) op het stuk der zeebrieven en turksche paspoorten
%23202520: ROOIJ, W. DE. - Wet van den 19den Junij 1845 : (Staatsblad n°. 28.) en tarief van regten op den in-, uit en doorvoer, gewijzigd volgens de weteen van 30 mei 1847 (Staatsblad n°. 24); 8 augustus 1850 (Staatsblad n°. 47 en 48) en 1 september 1854 (Staatsblad n°. 126).
%23254271: ROOIJAKKERS, GERARD (ED.) - Mensen en dingen : betekenissen van materiële cultuur.
%2351348: ROOIJEN, MAARTEN VAN. - Muziek in het duister.
%23231020: ROOJEN, PEPIN VAN & ANTONIA EDWARDS. - Avant Garde bags = Avantgarde-Taschen = Sacs d'avant-garde.
%23255449: ROOK, DEBORAH. - Property law and human rights.
%2334791: ROOKE, JOHN. - An inquiry into the principles of national wealth : the political economy of the British Empire.
%23240023: ROOMBERG, DOMINIQUE A.J. - The price of nature : a comparison between three systems of civil liability for environmental damage to natural resources.
%23242740: ROON, GERRIT VAN. - Een Commissaris in het verzet : Jhr.mr.dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal.
%23114128: ROON, GER VAN. - Kleine landen in crisistijd : van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
%23244172: ROON, GER VAN. - Zwischen neutralismus und solidarität. Die evangelischen Niederlande und der Deutsche Kirchenkampf 1933-1942.
%2393720: ROON, GER VAN. - Small states in years of depression : the Oslo Alliance 1930-1940.
%231850: ROORDA, D.J. - Partij en factie : de oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland : een krachtmeting tussen partijen en facties.
%23197874: ROORDA, T.B. - Keur van Indische beeldhouwkunst = Chois de sculpture des Indes.
%23105652: ROORDING, J.F.L. - Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid.
%2353402: ROOS, F. DE. - Model en mogelijkheid : opstellen aangeboden aan prof. Dr F. De Roos bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit.
%23229047: ROOS, TH.A. DE. - Het nationale karakter van het strafrecht.
%23124614: ROOS, FRANK J. - Bibliography of early American architecture.
%23102418: ROOS, A.G. - Soranus, een Bataaf in Romeinse krijgsdienst.
%2340510: ROOS, TH.A. DE. - Verdediging van belangen: het belang van de verdediging. Enkele principiële en praktische vragen over de rol van de verdediging in strafzaken. Rede.
%23131679: ROOS, LESLIE L. & NORALOU P. ROOS. - Managers of modernization : organizations and elites in Turkey, 1950-1969.
%23174091: ROOS, A.G. - Het regenwonder op de zuil van Marcus Aurelius.
%2310422: ROOS, N.H.M. - Lekenrechters : een empirisch onderzoek naar het functioneren van de lekenrechters bij de Raden van Beroep voor de sociale verzekeringen.
%23102420: ROOS, F. DE. - De vorming van de wisselkoers.
%23172523: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot universiteitsstad : Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. : een overzicht.
%236136: ROOS, J.P. - Welfare Theory and Social Policy. A Study in Policy Science.
%23267985: ROOS, DOEKE. - Zeeuwen en de VOC.
%23232839: ROOS, TH.A. DE. - Strafrecht als risicomanagement.
%23115595: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W. - De opkomst der Londensche geldmarkt, 1640-1826.
%23174616: ROOSEVELT, FRANKLIN D. - Roosevelt and Churchill : their secret wartime correspondence.
%23244759: ROOSEVELT III, KERMIT. - The myth of judicial activism : making sense of Supreme Court decisions.
%23119617: ROOSJEN, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty.
%23232090: ROOSMALEN, M.M. VAN. - (red.) Criminaliteit en rechtshandhaving 2011 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23123590: ROOSMALEN, M.M. VAN. - Enige bestuursrechtelijke begrippen en de algemene Wet bestuursrecht.
%2346702: ROOSMALEN, M.M. VAN. - Enige bestuursrechtelijke begrippen en de algemene Wet bestuursrecht.
%23268904: ROOSMALEN, HENDRIKA JOHANNA THEODORA MARIA VAN. - Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland.
%23113153: ROOTH, IVAR. - The economic development of Iraq.
%23228901: ROOTHAAN, ANGELA. - Vroonheid, vrede, vrijheid : een interpretatie van Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus.
%23228866: ROOTHAAN, ANGELA. - Kritiek op het antropocentrisme : de rol van ethiek bij Van Schurman en Spinoza.
%23104786: ROOY, PETER VAN. - Interactieve planvorming voor waterbeheer.
%23112851: ROOY, W. DE. - Beredeneerd, chronologisch tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer : mitsgaders tractaten, wetten en verordeningen, tot hetzelve in betrekking staande.
%23123083: ROOY, R.E. DE. - Emissies op de Nederlandse markt.
%2372710: ROOY, PIET DE (ED.) - Waakzaam in Amsterdam : hoofdstad en politie vanaf 1275.
%23262286: ROOY, R.E. DE. - Emissies op de Nederlandse markt.
%23212180: ROOY, R.E. DE. - Betalingsverkeer (gegarandeerde betaalmiddelen).
%23212181: ROOY, R.E. DE. - Betalingsverkeer. (Bijzondere betaalmiddelen).
%23126382: ROOY, CH.J.M.A. VAN - Eenige Aantekeningen over den Indischen Stadsgemeenteburgemeester in Vergelijking met den Burgemeester in Nederland.
%238219: ROOY, R.E. DE. - De betaalcheque.
%2322122: ROOY, A.H.M.J. VAN. - Voordrachten over kraamverpleging.
%23199661: ROOY, W. DE. - Beredeneerd, chronologisch tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer : mitsgaders tractaten, wetten en verordeningen, tot hetzelve in betrekking staande.
%2386703: ROOZENDAAL, WILLEMIJN LEONTIEN - Werk en privé : de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht.
%23146654: ROOZENDAAL, B.J.P.G. - Overheidsaansprakelijkheid in Duitsland, Frankrijk en Nederland.
%23158958: ROOZENDAAL, WILLEMIJN LEONTIEN - Werk en privé : de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht.
%23220980: ROP, A.C. ... [ET AL.] - Definitieve geschilbeslechting : preadviezen.
%2389493: ROPER, JOHN. - Keeping the peace in the post-cold war era : strengthening multilateral peacekeeping : a report to the Trilateral Commission.
%23173139: RÖPKE, WILHELM. - Internationale Ordnung.
%2318235: RÖPKE, WILHELM. - Die Lehre von der Wirtschaft.
%23238332: ROQUE, JEAN. - Essai sur le régime de la vinification.
%23225725: ROQUETTE, OTTO. - Waldmeisters Brautfahrt : ein Rhein-, Wein- und Wandermärchen.
%23268134: RORTY, RICHARD (ED.) - The linguistic turn : recent essays in philosophical method. With two retrospective ideas.
%23104113: ROS, MARTIN & THEO GAASBEEK. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf, 1989-1990.
%23185743: ROS, FOKKO UBERTUS. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
%23261126: ROS, MARTIN. - Jakhalzen van het Derde Rijk : ondergang van de collabo's 1944-1945.
%23189221: LA ROSA CORZO, GABINO. - Runaway slave settlements in Cuba : resistance and repression.
%23166731: ROSA, JOSEPH & LINDY ROY. - Roy : design series 1.
%2399104: ROSALES, ALBERTO. - Transzendenz und Differenz : ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
%23217994: ROSALES, FRANCISCO A. - Pobre raza! : violence, justice, and mobilization among Mexico Lindo immigrants, 1900-1936.
%2365428: ROSANVALLON, PIERRE - La societe des egaux (French Edition).
%23103026: ROSART, JACQUES-FRANÇOIS. - The Type Specimen of Jacques-François Rosart Brussels 1768.
%23200574: ROSAS, ALLAN - The Strength of Diversity:Human Rights and Pluralist Democracy.
%23190113: ROSCAM ABBING, P.J. - Ethiek en wetenschappen.
%2358715: ROSCAM ABBING, P.J. - (ed.). Strafrechter, wat doe je eigenlijk?
%231434: ROSCAM ABBING, P.J. - Om de mens : ethiek in wetenschap en beroep.
%23255111: ROSCAM ABBING, H.D.C., VERENIGING VOOR GEZONDHEIDSRECHT. - Patiënt en gezondheidszorg in het recht van de Europese Gemeenschap.
%23185158: ROSCHER, WILHELM. - Grundlagen der Nationalökonomie : ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. (System der Volkswirthschaft : Erster Band).
%2374617: ROSCHER, WILHELM. - Naturgeschichte der Monarchie, Aristokratie, Demokratie.
%2326925: ROSCHER, WILHELM. - Grundlagen der Nationalökonomie. Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23230247: ROSCHER, WILHELM. - System der Finanzwissenschaft : ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23230246: ROSCHER, WILHELM. - Grundlagen der Nationalökonomie: ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.
%23230235: ROSCHER, WILHELM. - Geistliche Gedanken eines National-Oekonomen.
%23221446: ROSCIONI, GIAN CARLO. - Beat Ludwig von Muralt e la ricerca dell'umano.
%2314820: ROSDORFF, LEOPOLD WILLEM. - The framework of legal evolution.
%2343173: ROSE, STEPHEN M. - Advocacy and Empowerment: Mental Health Care in Community.
%23121216: ROSE, CONSTANCE HUBBARD AND MAXIM. P.A.M. KERKHOF - Antonio Enríquez Gomez. La inquisición de Lucifer y visita de todos los diablos. Critical Edition. Study and Notes.
%23121494: ROSE, PETER I. - Tempest-tost : race, immigration, and the dilemmas of diversity.
%23198000: ROSE, DAVID. - The Big Eddy Club : the stocking stranglings and southern justice.
%2345460: ROSE, RICHARD. - Governing without consensus: an Irish perspective.
%23166256: ROSE, MARTIAL. HEDGECOE, JULIA. - Stories in stone : the medieval roof carvings of Norwich Cathedral.
%23154491: ROSE, ARNOLD M. - Libel and Academic Freedom: A Lawsuit Against Political Extremists.
%2321358: ROSE, AARON - Sound Zero
%23160421: ROSE, GARY L. - The American presidency under siege.
%23219741: ROSE, MARILYN GADDIS (ED.) - Translation spectrum : essays in theory and practice.
%2394717: ROSE, K. - Grund und quellort des russischen Geisteslebens. Von Skythien bis zur Kiewer Rus.
%2384868: ROSE, J. HOLLAND. - Nationality as a factor in modern history.
%234365: ROSE, S.D. - Treating children in groups.
%23246420: ROSE, LOUIS. - The Freudian calling : early Viennese psychoanalysis and the pursuit of cultural science.
%23225060: ROSE, JOHN. - Technological injury : the effect of technological advances on environment, life, and society.
%23247983: ROSEFIELDE, STEVEN. - World communism at the crossroads : military ascendancy, political economy, and human welfare.
%2389324: ROSEMAN, MARK. - Recasting the Ruhr 1945-1958.
%23181096: ROSEMAN, MARK. - The Wannsee Conference and the final solution : a reconsideration.
%2389051: ROSEMONT JR., HENRY. - A Chinese mirror: moral reflections on political economy and society.
%23263584: ROSEN, HARVEY S. (ED.) - Studies in State and Local Public Finance (National Bureau of Economic Research Project Report).
%23243898: ROSEN, WILLIAM. - Justinian's flea : plague , empire , and the birth of Europe.
%2330204: ROSEN, GEORGE. - Peasant society in a changing economy. Comparitive development in southeast Asia and India.
%23135078: ROSEN, LAWRENCE. - Bargaining for reality : the construction of social relations in a Muslim community.
%23142889: ROSEN, STANLEY - Plato's Statesman : the Web of Politics.
%2348848: ROSEN, RUTH - The lost sisterhood : prostitution in America, 1900-1918.
%23150063: ROSEN, STANLEY - Metaphysics in ordinary language.
%23171570: ROSEN, STANLEY - The elusiveness of the ordinary : studies in the possibility of philosophy.
%2316979: ROSEN, STANLEY - The limits of analysis.
%23148815: ROSEN, STEPHEN PETER. - War and human nature.
%23268341: ROSEN, STANLEY - The Mask of Enlightenment : Nietzsche's Zarathustra.
%23268337: ROSEN, STANLEY - Plato's Sophist : the drama of original and image.
%23268328: ROSEN, STANLEY - The ancients and the moderns : rethinking modernity.
%23268327: ROSEN, STANLEY - The ancients and the moderns : rethinking modernity.
%23192306: ROSENAK, MICHAEL. - Tree of life, tree of knowledge : conversations with the Torah.
%23238161: ROSENBAUM, THANE (ED.) - Law lit : from Atticus Finch to The practice : a collection of great writing about the law.
%2343036: ROSENBERG, BERNARD., ISRAEL GERVER AND F. WILLIAM HOWTON (EDS.) - Mass society in crisis : social problems and social pathology.
%23118622: ROSENBERG, A.J. - De Duitsche Oorlog en het Katholicisme. Duitsch Verweer tegen Fransche Aanvallen.
%2319568: ROSENBERG, JUSTIN. - The Follies of Globalisation Theory: Polemical Essays
%23263570: ROSENBERG, ALEXANDER. - Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?.
%2335152: ROSENBERG, AUBREY. - Tyssot de Patot and his work, 1655-1738.
%23195871: ROSENBERG, HUGO. - Pharmakompendium : ein Führer durch die offiziellen Arzneibücher.
%2369776: ROSENBLATT, HELENA (ED.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23254747: ROSENBLATT, HELENA (ED.) - The Cambridge Companion to Constant.
%23255085: ROSENBLATT, RAND E., SYLVIA A. LAW & SARA ROSENBAUM. - Law and the American health care system.
%239774: ROSENBLUM, NANCY L. - Bentham's theory of the Modern State.
%23241541: ROSENDAHL, MONA. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%2382873: ROSENDAHL, MONA. - Inside the revolution : everyday life in socialist Cuba.
%23115195: ROSENFELD, MICHAEL. - Constitutionalism, identity, difference and legitimacy : theoretical perspectives.
%2351476: ROSENFELD, LOUIS. - Thomas Hodgkin: morbid anatomist & social activist.
%2363533: ROSENGARTEN, FREDERIC. - The book of spices.
%23127187: ROSENKRANZ, KARL. - Diderots Leben und Werke.
%23127189: ROSENKRANZ, KARL. - Schelling : Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842 an der Universität zu Königsberg.
%2394739: ROSENMAN, ELLEN BAYUK. - Unauthorized pleasures : accounts of Victorian erotic experience.
%23254221: ROSENMÜLLER, JOACHIM. - Extreme games and their solution.
%23232516: ROSENNE, SHABTAI. - The World Court: What It Is and How It Works.
%2340119: ROSENNE, SHABTAI (ED.). - Documents on the International Court of Justice.
%23243: ROSENNE, SHABTAI. - The World Court : what it is and how it works.
%2378746: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - Herzogsgewalt und Friedensschutz : deutsche Provinzialversammlungen des 9.-12. Jahrhunderts.
%2319107: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - De onbetaalbare mens.
%23127190: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN. - Königshaus und Stämme in Deutschland zwischen 911 und 1250.
%23157998: ROSENTHAL, WALTER ... [ET AL.] - Strafrechtsreform der SED.
%2378748: ROSENTHAL, EDUARD. - Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns.
%2378747: ROSENTHAL, EDUARD. - Beiträge zur deutschen Stadtrechtsgeschichte.
%23183550: ROSENTHAL, U. E.A. - Openbaar bestuur : organisatie, beleid en politieke omgeving.
%23136367: ROSENTHAL, ABIGAIL L. - Conversions. A Philosophic Memoir.
%2321414: ROSENTHAL, LAURA J. - Infamous Commerce: Prostitution in Eighteenth-Century British Literature and Culture.
%2314720: ROSENTHAL, U. E.A. - Crisis en continuïteit : Economische Zaken, de oliecrisis en andere turbulenties.
%23260923: ROSENTHAL, URI, ERWIN MULLER & ARNOUT RUITENBERG. - Het terroristische kwaad : diagnose en bestrijding.
%2380966: ROSENTHAL, U. E.A. - Openbaar bestuur : organisatie, politieke omgeving en beleid.
%23257424: ROSENTHAL, URIEL & ERWIN R. MULLER. - The evil of terrorism : diagnosis and countermeasures.
%23267691: ROSENTHAL, MARGARET F. - The honest courtesan : Veronica Franco, citizen and writer in sixteenth-century Venice.
%23181796: ROSENTHAL, EDITOR) STEPHANIE (AUTHOR - Robin Rhode: Walk Off.
%23165343: ROSENWEIN, BARBARA H. - Negotiating space : power, restraint, and privileges of immunity in early medieval Europe.
%23127191: ROSENZWEIG, FRANZ. - Hegel und der Staat.
%23161823: ROSENZWEIG, ROBERT M. - The political university : policy, politics, and presidential leadership in the American research university.
%23213266: ROSETTE, JEAN DE LA. - Maximaal minimaal invasief.
%2378749: ROSIN, HEINRICH. - Das Recht der öffentlichen Genossenschaft : eine verwaltungsrechtliche Monographie. Zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Lehre von der Körperschaft.
%2314227: ROSKAM, KAREL LODEWIJK. - Inter-racial Relationships in the Union of South Africa and the International Community.
%2324699: ROSKILL, S.W. - The war at sea 1939-1945. Vol. 2 : The period of balance. (History of Second World War, United Kingdom Military Series).
%23127192: ROSKOFF, GUSTAV. - Geschichte des Teufels.
%23220439: ROSKOFF, GUSTAV. - Geschichte des Teufels. Band 2.
%23100825: ROSNER, P. FERDINAND. - Lieder, Predigten, Dramen.
%23125422: ROSNY, ÉRIC DE (ED.) - Justice et sorcellerie : colloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005).
%23178949: ROSOFF, NANCY B. & SUSAN KENNEDY ZELLER (EDS.) - Tipi : heritage of the Great Plains.
%23256753: ROSS, IAN SIMPSON. - The life of Adam Smith. 2nd edition.
%2378751: ROSS, ALF. - Theorie der Rechtsquellen : ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen.
%23124604: ROSS, MARC HOWARD. - The management of conflict : interpretations and interests in comparative perspective.
%23107642: ROSS, MARC HOWARD. - The culture of conflict : interpretations and interests in comparative perspective.
%23263785: ROSS, ROBERT E. ... [ET AL.] - US-China-EU Relations: Managing the New World Order.
%23100072: ROSS, DON (ED.) - Distributed cognition and the will : individual volition and social context.
%23241939: ROSS, DAVID A. - Video art : the Castello Di Rivoli collection.
%23156533: ROSS, STEPHEN DAVID. - The ring of representation.
%23207387: ROSS, STEPHEN DAVID. - The gift of kinds : the good in abundance : an ethic of the Earth.
%23220261: ROSS, STEPHEN DAVID. - The gift of property : having the good : betraying genitivity , economy and ecology , an ethic of the earth.
%2378752: ROSS, ALF. - Towards a realistic jurisprudence. A criticism of the dualism in law.
%2332664: ROSS, WILLIAM G. - The Chief Justiceship of Charles Evans Hughes, 1930-1941 (Chief Justiceship of the United States Supreme Court).
%23247408: ROSS, DON, ANDREW BROOK, & DAVID THOMPSON (EDS.) - Dennett's philosophy : a comprehensive assessment.
%2357769: ROSS, ALF. - Festskrift til professor, dr. jur. & phil. Alf Ross 10. juni 1969 : Liber amicorum in honour of Professor Alf Ross LL.D. et PH.D.
%23127194: ROSSBACH, AUGUST. - Römische Hochzeits- und Ehedenkmäler.
%23213335: ROSSEM, MAARTEN VAN. - Een tevreden natie: Nederland van 1945 tot nu.
%2369426: ROSSEM, MAARTEN VAN. - Waarom is de burger boos? Maarten van Rossem over hedendaags populisme.
%23262455: ROSSEM, MAARTEN VAN. - De Verenigde Statem in de twintigste eeuw.
%23163228: ROSSEM, MAARTEN VAN. - Het radicale temperament : de dubbele politieke bekering van een generatie Amerikaanse intellectuelen, 1934-1953.
%2318596: ROSSEM, CEFAS VAN & HEIN VAN DER VOORT (EDS.) - Die Creol taal : 250 years of Negerhollands texts.
%2337672: ROSSEM, J. VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
%23266037: ROSSEM, J. VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
%23108911: ROSSEN, M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede, 1900-1925.
%23248195: JR., J BARKLEY ROSSER - Comparative Economics in a Transforming World Economy.
%23162249: ROSSI, PELLEGRINO. - Traité de Droit Pénal.
%23100830: ROSSI, JOH. BERN. DE. - De Hebraicae typographiae origine ac primitiis : seu antiquis ac rarissimis Hebraicorum librorum editionibus seculi XV disquisitio historico-critica : accedit de ignotis nonnullis antiquissimus Hebraeis textus editionibus ac critico earum usu : atque accedit de editionibus Hebraeo-biblicis appendix historico-critica ad nuperrimam bibliothecam sacram Le Longio-Maschianam.
%23251244: ROSSI, PAOLO. - Clavis universalis : arts de la mémoire, logique combinatoire et langue universelle de Lulle à Leibniz.
%2348146: ROSSI, ALICE S. (ED). - Sexuality across the life course.
%23100832: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Variae lectiones Veteris Testamenti librorum.
%2354083: ROSSI, GIDA. - Bologna nella storia nell'arte e nel costume.
%23100829: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Bibliotheca Judaica anti-Christiana.
%23100827: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Annales hebraeo-typographici seculi XV et ab anno 1501 ad 1540.
%2392456: ROSSI, PELLEGRINO. - Traité du droit pénal. Tome 1.
%23100831: ROSSI, JOH. BERN. DE. - Historisches Wörterbuch der jüdischen Schriftsteller und ihrer Werke von den ältesten Zeiten bis zum 19. Jh.
%23267117: ROSSI, ALDO. - Wetenschappelijke autobiografie.
%23231558: ROSSI, PELLEGRINO. - Traité de Droit Pénal. Tome premier.
%2385060: ROSSINYOL, J. - Le problème national catalan.
%23130533: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 2] : before affirmative action 1940-1972.
%23254184: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 2] : before affirmative action 1940-1972.
%23254185: ROSSITER, MARGARET W. - Women scientists in America : [volume 1] : struggles and strategies to 1940.
%23127196: RÖSSLER, EMIL FRANZ. - Die Gründung der Universität Göttingen. Entwürfe.
%2322826: RÖSSLER, HELMUT & GÜNTHER FRANZ. - Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte.
%2321145: RÖSSLER, EMIL FRANZ. - Deutsche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren : eine Sammlung von Rechtsbüchern, Urkunden und alten Aufzeichnungen zur Geschichte des deutschen Rechtes.
%23110088: ROSSUM, A.A. VAN. - Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen.
%23191474: ROSSUM, VINCENT VAN. - Civil art: urban space as architectural task : Rob Krier in The Hague : The Resident.
%23121222: ROSSUM-GUYON, FRANÇOISE VAN. - Le Coeur critique : Butor, Simon, Kristeva, Cixous.
%23130424: ROSSUM, WIBO VAN. - Verschijnen voor de rechter : hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal.
%23135439: ROSSUM, VINCENT VAN. - Stadbouwkunst: de stedelijke ruimte als architectonische opgave : Rob Krier in Den Haag: De Resident.
%23238184: ROSSUM, A.A. VAN; L.F.M. VERHEY & N. VERHEIJ. - Toezicht : preadviezen.
%2317546: ROSSUM DU CHATTEL, WILLEM MARCUS VAN. - Rente en afschrijving als functie van de netto-opbrengst. Beschouwingen over het vraagstuk van de afschrijving.
%23164979: ROSSUM, M.M. (RED.). - Garanties in de rechtspraktijk.
%23207493: RÖST. L. - Groot lexicon van eigennamen : Kramers lexicon : [de spelling en identificatie van 50.000 namen].
%23143505: ROSTOW, EUGENE V. - Law, power, and the pursuit of peace.
%23190932: ROSTOW, W.W. - The great population spike and after : reflections on the 21st century.
%2314972: ROSTOW, EUGENE V. - Power and Policy in Quest of Law : essays in honour of Eugene Victor Rostow.
%23238326: ROSTOW, NICHOLAS. - Anglo-French relations, 1934-36.
%2318135: ROSTOW, W.W. - The world economy : history and prospect.
%2356402: ROSTOW, W.W. - Economics in the long view : essays in honor of W.W. Rostow. 1: Models and methodology. 2: Applications and cases, part I and II.
%2378755: ROSTOWZEW, MICHAEL. - Römische Bleitesserae : ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit.
%2378753: ROSTOWZEW, MICHAEL. - Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich.
%23100150: ROSTWOROWSKI, A.J.F.C. GRAF VON. - Die Entwicklung der bäuerliche Verhältnisse im Königreich Polen im 19. Jahrhundert.
%2374961: ROSZAK, THEODORE. - Het einde van niemandsland : politiek en transcendentie in de postindustriële samenleving.
%23257862: GIAN-CARLO (ED.) ROTA - A New Era in Computation.
%2397856: ROTBERG, ROBERT I. & GREG MILLS (EDS.) - War and peace in Southern Africa : crime , drugs , armies , and trade.
%2341813: ROTENBERG, ROBERT - Time and Order in Metropolitain Vienna: A Seizure of Schedules.
%23104504: ROTENSTREICH, NATHAN. - Alienation : the concept and its reception.
%23129353: ROTENSTREICH, NATHAN. - Experience and its systematization : studies in Kant.
%23110440: ROTENSTREICH, NATHAN. - Order and Might.
%2398842: ROTENSTREICH, NATHAN. - Essays in Jewish Philosophy in the Modern Era. With an introduction by Paul Mendes-Flohr.
%23261671: ROTERS, EBERHARD & BERNHARD SCHULZ (ED.) - Ich und die Stadt : Mensch und Grossstadt in der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts.
%23176154: ROTH, MICHAEL - The Poetics of Resistance: Heidegger's line.
%23128744: ROTH, ALOIS. - Edmund Husserls ethische Untersuchungen : dargestellt anhand seiner Vorlesungsmanuskripte.
%23130373: ROTH, MICHAEL - The Poetics of Resistance: Heidegger's Line.
%23249774: ROTH, GUNTHER D. - Elseviers gids van het weer.
%23197049: ROTH, L.O., F.R. CROW AND G.W.A. MAHONEY. - An introduction to agricultural engineering.
%23127198: ROTH VON SCHRECKENSTEIN, KARL HEINRICH. - Das Patriziat in den deutschen Städten, besonderes Reichstädten, als Beitrag zur Geschichte de deutschen Städte und des deutschen Adels.
%23229207: ROTH, PHILIP. - Everyman.
%2340220: ROTH, PHILIP. - Exit geest.
%23201347: ROTH, JOSEPH - Tarabas, a guest on earth.
%23240981: ROTH, BRAD R. - Sovereign equality and moral disagreement : premises of a pluralist international legal order.
%23229192: ROTH, PHILIP. - Exit ghost.
%2319159: ROTH, DIETER. - Dieter Roth : Tischmatten.
%23203067: ROTH, LAURENCE. - Inspecting Jews : American Jewish detective stories.
%2333122: ROTH, ABRAHAM CORNELIS. - Case-based reasoning in the law : a formal theory of reasoning by case comparison.
%2378756: ROTH, PAUL. - Feudalität und Untertanverband.
%2370155: ROTH, HANS. - Die natürlichen Verbindlichkeiten im Bürgerlichen Gesetzbuche.
%2356263: ROTH, HANS. - Die Übererzeugung in der Welthandelsware Kaffee im Zeitraum von 1790-1929.
%23258393: ROTH, CECIL (ED.) - Encyclopaedia Judaica. Vol. 1-17. With supplement volume 1983-1982.
%23131613: ROTH, RUDOLF VON (ED.) - Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren 1476-1550.
%2323028: ROTH, ANN MACEY. - A Cemetery of Palace Attendants. Including G 2084-2099, G 2230+2231 and G 2240.
%23169855: ROTHACKER, ERICH. - Logik und Systematik der Geisteswissenschaften.
%2398114: ROTHCHILD, DONALD S. - Managing ethnic conflict in Africa : pressures and incentives for cooperation.
%23231019: ROTHE, JOANNES. - Eisenacher Rechtsbuch.
%23139984: ROTHENBERG, GUNTHER ERICH. - The art of warfare in the age of Napoleon.
%23222625: ROTHENBERG, MOLLY ANNE (ED.) - Perversion and the social sciences.
%23140960: ROTHENBERG, G.E., KIRALY, B.K., SUGAR, P.F. (EDS.) - East Central European Society & War in the Pre-Revolutionary Eighteenth Century.
%23215523: ROTHENBERG, DAVID & WANDEE J. PRYOR (EDS.). - Writing the future progress and evolution.
%2358242: ROTHFIELD, L. - Vital signs : medical realism in nineteenth-century fiction.
%2322565: ROTHFUSS, JOAN - Bits & Pieces Put Together To Present A Semblance Of A Whole
%23268515: ROTHKO, MARK. - Rothko : die Color Field Paintings.
%23115360: ROTHKOPF, SCOTT. - Mel Bochner Photographs 1966 - 1969.
%2367372: ROTHKOPF, SCOTT. - Mel Bochner Photographs, 1966-1969.
%2397635: ROTHKOPF, DAVID J. (DAVID JOCHANAN), 1955-. - The price of peace : emergency economic intervention and U.S. foreign policy.
%23158417: ROTHLEDER, DIANNA - The Work of Friendship: Rorty, His Critics, and the Project of Solidarity
%2388365: RÖTHLISBERGER, ERNST. - Urheberrechtsgesetze und -Verträge in allen Ländern nebst den Bestimmungen über das Verlagsrecht.
%23201198: RÖTHLISBERGER, ERNST. - Urheberrechtsgesetze und -Verträge in allen Ländern nebst den Bestimmungen über das Verlagsrecht.
%23193392: ROTHMAN, BARBARA KATZ. - Genetic maps and human imaginations : the limits of science in understanding who we are.
%23241765: ROTHSCHILD, MATTHEW. - You have no rights : stories of America in an age of repression.
%23136360: ROTHSTEIN, W.G. (ED.) - Readings in American Health Care. Current issues in socio-historical perspective.
%23231623: ROTHSTEIN, JOSEPH. - MIDI: A Comprehensive Introduction.
%23179501: ROTHSTEIN, STANLEY WILLIAM. - Identity and ideology : sociocultural theories of schooling.
%23199392: ROTHUIZEN, G.TH. - Wat is ethiek ?.
%23254349: ROTHUIZEN, G.TH. - Het leven is meer dan ethiek : studies aangeboden aan prof.dr. G.Th. Rothuizen.
%2396460: ROTHUIZEN, W. - Gezichten van Justitie, 1798-1998.
%2356725: ROTONDÒ, ANTONIO. - Europe et Pays-Bas : évolution, réélaboration et diffusion de la tolérance aux XVIIe et XVIIIe siècles : lignes d'un programme de recherches.
%2378760: ROTTECK, CARL VON. - Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften. Band 1. Lehrbuch des natürlichen Privatrechts; Band 2. Lehrbuch der allgemeinen Staatslehre; Band 3. Lehrbuch der materiellen Politik; Band 4. Lehrbuch der ökonomischen Politik.
%23250913: ROTTENBERG, ELIZABETH. - Inheriting the Future: legacies of Kant, Freud, and Flaubert.
%23250929: ROTTENBERG, ELIZABETH. - Inheriting the Future: legacies of Kant, Freud, and Flaubert.
%2366077: GEMEENTE ROTTERDAM - Bouwverordening 1939 Rotterdam.
%23181898: RÖTTGER, FRIEDRICH - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
%23138408: RÖTTGER, FRIEDRICH - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
%23102430: RÖTTGERING, H.J.A., P.N. BEST AND M.D. LEHNERT. - The Most Distant Radio Galaxies.
%2361257: ROTTHOFF, GUIDO (ED.) - Krefelder Juden.
%23182748: ROTTLAND, FRANZ. - Die Verbformen des Yanzi.
%2379174: ROTTLEUTHNER-LUTTER, MARGARET. - Gründe von Ehescheidunen in der Bundesrepublik Deutschland : eine Inhaltsanalyse von Gerichtsakten.
%2359110: ROUARD DE CARD, EDGARD. - L'arbitrage international dans le passé, le présent et l'avenir.
%23198767: ROUBICZEK, PAUL. - Ethical values in the age of science .
%23231699: ROUD, PROFESSOR RICHARD - A Passion for Films : Henri Langlois & the Cinematheque Francaise.
%23508: ROUGEMONT, DENIS DE. - Denken met de handen. 2e druk.
%2374487: ROUGHGARDEN, JOAN - The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness.
%23254488: ROUJOU DE BOUBÉE, GABRIEL (ED.) - La procedure pénale : bilan des réformes depuis 1993.
%23225478: ROUKENS, KITTY (ED.) - Bierman welke Bierman : 25 jaar eigenwijsheid van een veelkunner.
%23211508: ROULET, FLORENCIA. - Honour Bound: Onion Lake and the Spirit of Treaty Six: The International Validitiy of Treaties with Indigenous Peoples..
%23170368: ROULLEAU-BERGER, LAURENCE. - Youth and work in the post-industrial city of North America and Europe.
%23249251: O'ROURKE, P.J. - On the Wealth of Nations.
%2318711: O'ROURKE, JAMES J. - The Problem of Freedom in Marxist Thought.
%23205091: ROURKE, NANCY E. - A difference of reason.
%23268130: ROUSE, JOSEPH. - How scientific practices matter : reclaiming philosophical naturalism.
%23107344: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Vertoog over de ongelijkheid.
%2353684: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Du Contrat Social. Ed. & Intr. Ronald Grimsley.
%23180012: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Het maatschappelijk kontrakt, of, Beginselen van het politieke recht.
%23166910: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Du Contrat Social.
%23130685: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Religious writings.
%23268345: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - The social contract : and, the first and second discourses.
%23268338: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES & JOHANN GOTTFRIED HERDER. - On the origin of language.
%23268132: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - The major political writings of Jean-Jacques Rousseau : the two discourses and social contract.
%23126290: ROUSSEL, PHILIP A. - Management van research & development : een nieuwe visie op produktontwikkeling als strategisch wapen.
%2345493: ROUSSET DE MISSY, JEAN. - Histoire du Cardinal Alberoni, depuis sa naissance jusqu'au commencement de l'année 1719 par Mr, J. R** Traduit de l'Espagnol.
%23208104: ROUSSIANOS-MOAYEDI, LEILA. - Les concessions de services de télécommunication : étude de droit suisse et de droit communautaire.
%23250546: ROUSSOPOULOS, DIMITRIOS I. - The New Left : legacy and continuity.
%23207798: ROUVOET, ANDRÉ. - Politiek met een hart : beschouwingen over politiek en moraal.
%2318498: LE ROUX, THOMAS HUGO. - Beschrijvende klankleer van het Afrikaans.
%23103480: ROUX DE LINCY, ANTOINE-JEAN-VICTOR LE. - Recherches sur Jean Grolier : sur sa vie et sa bibliothèque
%23235929: ROUX, JACQUES. - Discours sur les moyens de sauver la France et la liberté ; prononcédans l'Église Métropolitaine de Paris, dans celles de St.-Eustache, de Ste.-Marguerite, de Saint Antoine et de Saint-Nicolas-des-Champs.
%23197302: ROUX, EUGENE AND C.F. MUTTELET. - Aliments Sucrés.
%23266491: ROVENIUS, PHILIPPUM. - Reipublicae christianae libri duo ; tractantes de variis Hominum statibus, gradibus, officiis & functionibus in Ecclesia Christi : & quae in singulis amplectanda, qu[a]e fugienda sint : accessit ejusdem autoris Tractatis de missionibus instituendis.
%2334341: ROVERS, BEN. - Criminografie van Rotterdam. Jeugdigen en veel voorkomende criminaliteit in de periode 1990-1994.
%2370681: ROVERS, FRITS. - Voor recht en vrijheid : de Partij van de Arbeid en de Koude Oorlog, 1946-1958.
%2345675: ROWAN-ROBINSON, MICHAEL. - The nine numbers of the cosmos.
%23152929: ROWAN, JOHN R. - Conflicts of rights : moral theory and social policy implications.
%23145878: ROWE, PETER G. - Civic Realism.
%23227119: ROWE, JOHN CARLOS. - Culture and the problem of the disciplines.
%23234242: ROWE, PETER G. - Civic Realism.
%23238245: ROWE, MICHAEL E. - Cases on contract : with chapters on certain special contracts.
%23168985: ROWLAND, HERBERT (ED.) - Goethe, chaos, and complexity.
%231984: ROWLANDS, MARK. - Can Animals Be Moral?.
%23236192: ROWLANDS, MARK. - The philosopher and the wolf : lessons from the wild on love, death, and happiness.
%23148473: ROWLANDS, MARK. - Animals like us.
%2393098: ROWLANDS, PETER. - Oliver Lodge and the Liverpool Physical Society.
%23202578: ROWLETT, PAUL. - Sentential negation in French.
%23116621: ROWLEY, CHARLES K. - The British Monopolies Commission.
%23197345: ROWLINSON, MICHAEL. - Organisations and institutions : perspectives in economics and sociology.
%2371602: ROWNEY, DON K. - Transition to technocracy: the structural origins of the Soviet Administrative State.
%23257722: ROWSE, A.L. - Court & country : studies in Tudor social history.
%23168794: ROWSE, TIM. - Obliged to be difficult : Nugget Coomb's legacy in indigenous affairs.
%235559: ROXIN, CLAUS. - Strafverfahrensrecht : ein Studienbuch.
%23254516: ROXIN, CLAUS. - Täterschaft und Tatherrschaft. 6. Auflage.
%23253961: ROXIN, CLAUS. - Strafrecht : allgemeiner Teil. Grundlagen - Der Aufbau - Der Verbrechenlehre. 3. Auflage.
%23238436: ROY, OLIVIER. - The Columbia world dictionary of Islamism.
%2317758: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Jasmin's witch
%23132610: ROY, OLIVIER. - L'islam mondialisé.
%23236895: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Montaillou : Cathars and Catholics in a French village , 1294-1324.
%23165308: ROY, ALAIN. - Theodoor van Thulden : een Zuidnederlandse barokschilder (1606 's-Hertogenbosch, Bois-le-Duc 1669) : un peintre baroque du cercle de Rubens.
%2398432: ROY, RANJAN (ED). - Chronic pain in old age: an integrated biopsychological perspective.
%23211107: ROY, JOAQUIN - Cuba, the United States, and the Helms-Burton Doctrine: International Reactions (Contemporary Cuba).
%2372569: ROYACKERS, J.M. - Een onderzoek naar de gezondheidstoestand in Tilburg, 1930-1936.
%2391660: ROYAKKERS, C.H.M. - De controle over de politie in Engeland en Wales.
%23109588: ROYAL NETHERLANDS ACADEMY OF ARTS & SCIENCES, ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT DE FRANCE - Bioethics and health in international context.
%23231594: ROYAL, MARSHAL - Marshal Royal: Jazz Survivor (Bayou Jazz Lives).
%2394529: ROYAUMONT, SIEUR DE (PS. OF MAISTRE DE SACY, ISAAC-LOUIS LE). - L'histoire du Vieux et du Nouveau Testament, avec des explications édifiantes tirées des Saints Pères pour régler les moeurs dans toute sorte de conditions. Par le Sieur de Royaumont prieur de Sombreval.
%23172998: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands.
%235022: ROYEN, PAUL VAN., JAAP BRUIJN & JAN LUCASSEN (EDS.) - Those emblems of hell?: European sailors and the maritime labour market, 1570-1870.
%23243272: ROYEN, R. VAN - Beschrijving van de doop-, trouw-, begraaf-boeken, overlijdensregisters enz. In de provincie Utrecht, dateerende van voor de invoering van den burgelijken stand.
%23199802: ROYEN, PAUL DAVID VAN. - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van de laatste.
%2386224: ROYER, S. & LÖWENSTEIN, F.J.W. - Verbintenissenrechtelijke aspecten van de geldontwaarding.
%238553: ROYER, SJOERD. - Le transport sous connaissement en droit Néerlandais.
%2324883: ROYER, SJOERD. - Hoofdzaken der vervoerdersaansprakelijkheid in het zeerecht.
%23220146: ROYSTER, JACQUELINE JONES & ANN MARIE MANN SIMPKINS (EDS.) - Calling cards : theory and practice in the study of race , gender , and culture.
%23264593: ROZE, JEAN-PIERRE. - La Cour de cassation ; architecture et décoration.
%23223135: ROZEMOND, KLAAS - Het aardse leven : een filosofische handleiding.
%23172295: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
%2393813: ROZENDAL, A. - Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving.
%23183160: RU, CORNELIS DE. - De strijd over het hoger onderwijs tijdens het Ministerie-Kuyper.
%23229379: RU, H.J. DE. - Tarieven : regelgeving en toezicht.
%235553: RU, H.J. DE (E.A.) - Nieuw Europees constitutioneel recht : staatsrechtconferentie 1991.
%2311346: RU, H.J. DE. - Prijst de wet zich uit de markt? Rede.
%23119277: RU, H.J. DE & SIMON, H.J. (RED.). - Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven 1990.
%23253219: RUAN, DA (ED.) - Fuzzy set theory and advanced mathematical applications.
%23135940: RUANE, CHRISTIAN. - Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers, 1860-1914.
%23127200: RÜBEL, KARL. - Die Franken : ihr Eroberungs- und Siedlungssystem im deutschen Volkslande.
%2378762: RÜBEL, KARL. - Reichshöfe im Lippe-, Ruhr-, und Diemel-Gebiet und am Hellweg.
%23191241: RUBEL, MARGARET MARY. - Savage and Barbarian : historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
%23102423: RUBEL, MARGARET MARY. - Savage and Barbarian : historical Attitudes in the Criticism of Homer and Ossian in Britain, 1760-1800.
%2336350: RÜBEL, E. - (ed.). Festschrift zur 200-Jahr-Feier der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1746-1946. Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft und 50 Jahre naturwissenschaftliche Forschung in Zürich, 1896-1946.
%2354434: RUBENKONING, J.H. - De roeping van den staat, inzonderheid ten opzichte der coöperatieve productie.
%23193747: RUBENSTEIN, S.J. (INTRODUCTION). - Copyright Act, 1956 (Deutsche Übersetzung).
%2357948: RUBENSTEIN, D. - What's left? The École Normale Supérieure and the right.
%2398220: RUBIN, C. VERA & GEORGE V. COYNE (EDS.) - Large-scale motions in the Universe: A Vatican Study Week.
%23109377: RUBIN, BARNETT R. - Blood on the doorstep the politics of preventive action.
%2345912: RUBIN, JAMES HENRY. - Impressionist Cats and Dogs: Pets in the Painting of Modern Life.
%23108920: RUBIN, BARNETT R. - The fragmentation of Afghanistan : state formation and collapse in the international system.
%2373440: RUBIN, JAMES HENRY. - Impressionism and the Modern Landscape: Productivity, Technology, and Urbanization from Manet to Van Gogh.
%2386783: RUBIN, B., GINAT, J. & MA'OZ, M. - (eds.). From War to Peace: Arab-Israeli Relations 1973-1993.
%23243065: RUBIN, BARRY M. - Anti-American terrorism and the Middle East : a documentary reader
%23162778: RUBIN, G.R. - Private property, government requisition and the constitution, 1914-1927.
%23155239: RUBIN, BARRY M. - The tragedy of the Middle East.
%23604: RUBIN, BARRY & JUDITH COLP RUBIN. - Yasir Arafat : a political biography.
%2396753: RUBIN, BARNETT R. (ED.) - Cases and strategies for preventive action.
%234311: RUBIN, DAVID S. & LESLIE KING-HAMMOND. - Celebrating freedom: The art of Willie Birch.
%2316810: RUBIN, ALFRED P. - The law of piracy.
%2393492: RUBIN, D.L. - A pact with silence. Art and thought in the Fables of Jean de la Fontaine.
%23233053: RUBIN, DEREK - Promised Lands: New Jewish American Fiction on Longing and Belonging.
%23221675: RUBINGER, RICHARD. - Popular literacy in early modern Japan.
%23198130: RUBINO-SAMMARTANO, MAURO. - International arbitration law.
%2387442: RUBINSTEIN, ALVIN Z. - Red star on the Nile: the Soviet-Egyptian influence relationship since the June war.
%23143226: RUBINSTEIN, S.L. - Das Denken und die Wege siener Erfoschung.
%23263622: RUBINSTEIN, ARIEL - Modeling Bounded Rationality.
%231748: RUCCI, RALPH., STEELE, VALERIE (TEXT). - Ralph Rucci : the art of weightlessness.
%23264061: RUCCI, RALPH. - Autobiography of a fashion designer, Ralph Rucci : spring 2011 / fall 2011.
%23157968: RUCH, MICHEL. - Préambule dans les oeuvres philosophiques de Ciceron : essai sur la génèse et l'art du dialogue.
%2378764: RUCK, ERWIN. - Die Leibniz'sche Staatsidee : aus den Quellen dargestellt.
%23151355: RÜCKBROD, KONRAD. - Universität und Kollegium Baugeschichte und Bautyp.
%23196727: RUDACILLE, DEBORAH. - The scalpel and the butterfly : the war between animal research and animal protection.
%2396913: RUDDEN, BERNARD. - Basic community laws. 7th edition.
%23250425: RUDDER, STEFFEN DE. - The architect Hugh Stubbins : fifties American modernism in Berlin.
%2333376: RUDIKOFF, SONYA - Ancestral houses: Virginia Woolf and the aristocracy.
%23254007: RUDING, ONNO. - Het gaat om meer dan geld alleen : artikelen & toespraken, 1992-2002.
%23109487: RUDISCHER, SIEGFRIED. - Fachbuch der Margarine-industrie: Chemie, Technologie, Produktionsueberwachung, Betriebshygiene; unter Beruecksichtigung der Oelraffination und Fetthaertung.
%23263560: RUDOLPH, LLOYD I. - In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State.
%23240081: RUDOLPH, LLOYD I. & JOHN KURT JACOBSEN. - Experiencing the state.
%234129: RUEFENACHT, E. - Gestaltwerdung des inneren Menschen.
%2346165: RUEGG, ARTHUR - Kongresshaus Zürich: 1937 - 1939 - moderne Raumkultur.
%2333584: RUEGG, ARTHUR - Le Corbusier : Furniture and Interiors 1905-1965.
%2379855: RUELENS, C. & A. DE BACKER. - Annales plantinniennes depuis la fondation de l´imprimerie plantinienne à Anvers jusqu´à la mort de Chr. Plantin (1555-1589).
%23174718: RUF, FREDERICK J. - The creation of chaos : William James and the stylistic making of a disorderly world.
%23143925: RUFFIN, EDMUND - An Essay on Calcareous Manures.
%23226034: RUGE, ARNOLD. - 9783511060732 Werke und Briefe 12 : Nachgelassene Briefe 1832-1880.
%23189385: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 7 : Zensur - Revolution 1848 - Patriotismus.
%23189386: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 8 : Der Demokrat. Revolutionsnovelle. - Unser System, 1850. (1. Unsere Philosophie und unsere Revolution; 2. Die Religion unsere Zeit; 3. Die Gründung der Demokratie in Deutschland).
%23131800: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 4 : Politische Kritiken 1838-1846.
%23131799: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 3 : Literarische Kritiken 1838-1844.
%23224677: RUGE, ARNOLD. - 9783511060664 Werke und Briefe 6 : Humanismus - Kommunismus : Klassiker und Romantiker.
%23224678: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 1 : Aufsätze im Gefängnis (1824-1826) : Frühe Dichtung (1828-1846). Ästhetik (1837-1848).
%23226032: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 5 : Zwei Jahre in Paris (1843-1845).
%23131798: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 2 : Philosophische Kritiken 1839-1843.
%23131801: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 10 : Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825-1847.
%23131802: RUGE, ARNOLD. - Werke und Briefe 11 : Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1848-1880.
%23204546: RUGGERI, G. C., VAN WART, DONALD C. & HOWARD, R. - The government as Robin Hood : exploring the myth.
%23255179: RUGGIERO, GUIDO. - Binding passions : tales of magic, marriage and power at the end of the renaissance.
%23214386: RUGH, WILLIAM A. - The Arab Press.
%23123240: RUGUMAMU, SEVERINE M. - Globalization demystified: Africa's possible development futures.
%2378767: RÜHL, HELMUT & CHARALAMBOS N. FRAGISTAS. - Rechtspolitische und rechtsvergleichende Beiträge zum zivilprozessualen Beweisrecht.
%23223929: RUHNAU, WERNER. - Der Raum, das Spiel und die Künste.
%23251902: RUI DE FIGUEIREDO, MARCOS. - As Orações de Sapiência na Universidade e na Faculdade de Direito de Coimbra = The Sapient Orations at the University and at the Faculty of Law of Coimbra.
%23205093: RUIG, JAAP DE - Kadavers : en ze leefde nog.
%23198295: RUIGROK, HENK. - Zaken zijn zaken : undercover in ondernemend Nederland.
%23102425: RUIJGH, C.J. - Chars et roues dans les tablettes Mycéniennes: la méthode de la Mycénologie.
%2351056: RUIJSSENAERS, L.H. - Historisch juridische proeve over de onlangs ontworpen inrigting in Egypte.
%23183400: RUIJTER, PETER DE. - Voor volkshuisvesting en stedebouw : [over woninghervormers en de beweging voor een goede stedebouw 1890-1920].
%23218321: RUIJTER, JUDITH DE. - Occupational Wage Differences: A Gender Apporach.
%23230240: VEREENIGING HET VRIJE RUILVERKEER - Geschriften tot verdediging van den vrijen handel. 1897-1909.
%2395621: RUINART, THIERRY. - Acta primorun martyrum sincera et selecta ex libris cum editis, tum manuscriptis collecta, eruta vel emendata, notisque & oobservationibus illustrata. Opera & studio Domni Theoderici Ruinart...His praemittitur praefatio generalis, in qua refellitur dissertatio Xi Henrici Dodwelli de paucitate martyrum.
%2363326: RUIS, JAN - Pluk ze : buitgericht opsporen.
%2317510: RUISSEN, C.J. - De rekening gepresenteerd. Banktarieven voor de salarisrekening.
%2331628: RUISSEN, C.J. - De rekening gepresenteerd : banktarieven voor de salarisrekening
%233129: RUITENBEEK, H.M. - Het ontstaan van de Partij van de Arbeid.
%2333901: RUITENBERG, PETER - Van de watermesien tot Elba : dorpsleven Hem-Venhuizen 1900-1940.
%23242888: RUITER, J. DE. - Jan Donner jurist : een biografie.
%23173214: RUITER, J. DE & E.PH.R. SUTORIUS. - Manipuleren met leven : preadviezen.
%2381053: RUITER, D.W.P. & C.J.N. VERSTEDEN. - Het gelijkheidsbeginsel in het administratieve recht : preadviezen.
%2311348: RUITER, J. DE. - Oude en nieuwe taken van de burgerlijke rechter.
%2363814: RUITER, D.W.P. E.A. - Schaalvergroting in de bouw.
%2354466: RUITER, J. DE. - Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk Wetboek. Avec résumé. Diss.
%23235458: RUKAVINA, ALISON - The Development of the International Book Trade, 1870-1895: Tangled Networks.
%2315768: RUMBLE, WILFRID E. - The thought of John Austin : jurisprudence, colonial reform, and the British Constitution.
%23249199: RÜMELIN, MAX. - Eugen Huber.
%23117436: RUMER, BORIS Z. - Soviet Steel : the challenge of Industrial modernization in the USSR.
%23240621: RUMI, DSCHALALUDDIN. - Die Flucht nach Hindustan und andere Geschichten aus dem Mathnawi.
%23158814: RÜMKE, H.C. - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof.
%234642: RÜMKE, H.C. - Psychiatrie. 3 Delen. I: Inleiding; II: De psychosen; III: Tussen psychose en normaliteit.
%23265349: RÜMKE, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods : een essay.
%23265346: RÜMKE, H.C. - Inleiding in de karakterkunde.
%23216995: RUMMEL, R.J. - Field theory evolving.
%23242023: RUMPF, LORENZ. - Extremus labor : Vergils 10 . Ekloge und die Poetik der Bucolica.
%23237445: RUMPF, MAX. - Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft : Antritts-Vorlesung.
%23237038: RUMPF, JOHANN DANIEL FRIEDRICH (ED.) - Die Gesetze wegen Anordnung der Provinzial-Stände in der Preussische Monarchie. Mit 1.-3. Folge.
%23230562: RUNGE, C. FORD. - Ending Hunger in Our Lifetime: Food Security and Globalization.
%23121228: RUNGGALDIER, EDMUND. - Carnap's Early Conventionalism : an Inquiry into the historical background of the Vienna Circle.
%23233066: RUNIA, EPCO. - De glorie van de Gouden Eeuw : Nederlandse kunst uit de 17de eeuw : tekeningen en prenten.
%23203536: RUNTE, HANS R. - Li Ystoire de la male marastre : version M of the Roman des sept sages de Rome. (= Beihefte Zur Zeitschrift Fur Romanische Philologie, Band 141)
%23249614: RUOZZI, GINO (ED.) - Configurazioni dell'aforisma. Vol. 2.
%2389397: RÜPING, HINRICH. - Grundriss der Strafrechtsgeschichte.
%23225580: RÜPING, HINRICH. - Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Band 2. Von der Aufklärung bis zur doppelten Staatgründung.
%23180130: RUPP, J.C.C. - Van oude en nieuwe universiteiten : de verdringing van Duitse door Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995.
%2321435: RUPP, J.C.C. - De werkzaamheden der Organisatie-commissie. Commissie voor den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven.
%23103039: RUPPEL, ALOYS. - Johannes Gutenberg : sein Leben und sein Werk.
%2378769: RUPPRECHT, ERNST. - Die Schrift vom Staate der Athener. Interpretationen.
%23264230: RUPPRECHT, PHILIP (ED.) - Rethinking Britten.
%23256686: RUPPRECHT, PAUL. - Die Krankenpflege im Frieden und im Kriege : zum gebrauch für Jedermann insbesonderer für Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte.
%23204107: RUSEN, JORN - Für eine erneuerte Historik : Studien zur Theorie der Geschichtswissenschaft.
%23226017: RUSHBY, KEVIN. - Paradise : a history of the idea that rules the world.
%23245552: RUSHDIE, SALMAN. - The satanic verses.
%23226676: RUSHTON, JULIAN. - Mozart.
%23224022: RUSHTON, JULIAN. - Klassieke muziek : van Gluck tot Beethoven.
%23177601: RUSHTON, ALAN R. - Genetics and medicine in the United States, 1800 to 1922.
%2392677: RUSKE, WOLFGANG. - Timber construction for trade, industry, administartion : basics and projects.
%23244087: RUSKIN, JOHN. - Praeterita : and Dilecta.
%23256366: RUSS, ELIZABETH CHRISTINE. - The plantation in the postslavery imagination.
%239339: RUSSEL, G. - De rechtspositie van besloten naamlooze vennootschappen ten opzichte van de fiscus. Familievennootschappen, bouwmaatschappijen, eenmansvennootschappen.
%23266500: RUSSEL, FRANK. - The Pima indians; John R. Swanton. Social condition, beliefs, and linguistic relationship of the Tlingit Indians.
%2371010: RUSSELL, MATHESON - Husserl: A Guide for the Perplexed.
%23200874: RUSSELL, LYNETTE. - Boundary writing : an exploration of race , culture , and gender binaries in contemporary Australia.
%23166517: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie : in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
%2366118: RUSSELL-WALLING, EDWARD - 50 Management Ideas You Really Need to Know (50 Ideas You Really Need to Know Series).
%233317: RUSSELL, DANIEL C. - Happiness for humans.
%23190743: RUSSELL, BERTRAND. - Roads to freedom.
%23114416: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and Realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
%2384912: RUSSELL, BERTRAND. - The Analysis of Mind (Dover Philosophical Classics).
%23159621: RUSSELL, RUTH B. - A history of the United Nations Charter : the role of the United States 1940-1945.
%23155460: RUSSELL OF LIVERPOOL, LORD. - The Scource of the Swastika: a short history of Nazi war crimes.
%23156298: RUSSELL, COLIN A.; N.G. COLEY & G.K. ROBERTS. - Chemists by Profession : the origins and rise of the Royal Institute of Chemistry.
%23159707: RUSSELL, BERTRAND. - Het ABC van de relativiteit.
%23475: RUSSELL, BERTRAND. - Yours faithfully, Bertrand Russell : a life long fight for peace, justice, and truth in letters to the editor.
%23244404: RUSSELL, JAN JARBOE. - The Train to Crystal City: FDR's Secret Prisoner Exchange Program and America's Only Family Internment Camp During World War II.
%23253977: RUSSELL, ROBERTA & BERNARD TAYLOR. - Operations Management : (International Edition) With CD-ROM.
%23253987: RUSSELL, ROBERTA S. & BERNARD W. TAYLOR. - Operations Management : Focusing on Quality and Competitiveness
%2373050: RUSSELL, BERTRAND. - Sententies.
%2368750: RUSSELL, BERTRAND. - Freedom versus organization 1776-1914.
%2354078: RUSSELL, BERTRAND. - The Autobiography of Bertrand Russell : 1872-1914. [Volume 1).
%23268128: RUSSELL, STUART & ERIC WEFALD. - Do the right thing : studies in limited rationality.
%23266832: RUSSELL, JOHN. - Max Ernst : life and work.
%23232499: RUSSELL, BERTRAND. - Verover uw geluk [The conquest of happiness].
%23105945: RUSSEN GROEN, P.M. VAN. - Rechtsbescherming in het bestuursstrafrecht.
%23231883: RUSSO, ELENA (ED.) - Exploring the conversible world : text and sociabilily from the Classical Age to the Enlightenment.
%23260852: RUSSO, DAVID J. - American towns : an interpretive history.
%23253733: RÜSTER, BERND. - Die Rechtsordnung des Festlandsockels.
%2327232: RUTENFRANS, C.J.C. - Criminaliteit en sexe : een verklaring voor de verschillen in het criminele gedrag van vrouwen en mannen.
%2330367: RUTENFRANS, C.J.C. & G.J. TERLOUW. - Delinquentie, sociale controle en 'life events' : eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek.
%2316936: RÜTER, C.F. - Toetsing van politieoptreden : de adviezen van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam, 1986-1988.
%23153688: RÜTER-EHLERMANN, A.L. & C.F. RÜTER (EDS.) - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1965. First series. Volume 1-22. With CD-Rom and Index.
%233164: RÜTER, A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903 : een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
%23137637: RÜTER, A.J.C. - Rijden en staken : de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
%23253362: RÜTER, C.F. - Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.
%2316603: RÜTER, C.F. - Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.
%2370293: RÜTER, A.J.C. (ED.) - Rapporten van de gouverneurs in de provinciën : 1840-1849
%2362122: RÜTER-EHLERMANN, A.L. & C.F. RÜTER (EDS.) - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966. Vol. 1: Die von 08.05.1945 bis zum 12.11.1947 ergangenen Strafurteile.
%23264384: RÜTER, A.J.C. - Rijden en staken : de Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
%23125191: RUTGERS, A. - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
%23182354: RUTGERS, HARMANNUS WILLEM. - Bemerkungen über das Verhältnis von Märchen und Sage, mit besonderer Rücksicht auf die Sigfridsagen.
%23193339: RUTGERS, G.R. - Herziening scheidingsprocesrecht.
%2334028: RUTGERS, G.R. - De verplichte procesvertegenwoordiging : enige aspecten van de verplichte procesvertegenwoordiging in het burgerlijk geding in Nederland.
%2375853: RUTGERS, G.R. - Amice : Rutgers-bundel : opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, ter gelegenheid van zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
%2312846: RUTGERS, V.H. - La mise en harmonie du Pacte de la Société des nations avec le Pacte de Paris.
%2327495: RUTGERS, LEONARD V. - Ziel en zaligheid : de Late Oudheid vanuit godsdiensthistorisch en archeologisch perspectief.
%23156641: RUTGERS, MARIANNE. - Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen : een onderzoek naar de grenzen van het strafrecht.
%2391720: RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend.
%23107655: RUTGERS, G.R. - Bewaarneming.
%2378773: RUTH, RUDOLF. - Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters. 1. (einziger) Teil: Klagen wegen strafbarer Handlungen.
%23217090: RUTH, AD VAN & LODEWIJK GUNTHER MOOR. - Lekken of verstrekken? : de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstaties en derden.
%23189975: RUTHERFORD, NOEL. - Shirley Baker and the king of Tonga.
%23219105: RUTHERFORD, R. B. - The art of Plato : ten essays in Platonic interpretation.
%23233479: RUTHERFORD, A.W. - Hints from Holland, or, Gold bullion as dear in Dutch currency as in bank-notes : in a letter to two merchants.
%2373794: RUTHROF, HORST. - Pandora and Occam: on the limits of language and literature.
%23209313: MALISE RUTHVEN. - Fundamentalism : the search for meaning.
%23194833: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in Southern Arabia.
%2335729: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in Persia.
%2335725: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in Iraq and Kuwait.
%2335710: RUTHVEN, MALISE. - Freya Stark in the Levant : [Lebanon, Syria, Jordany, Palestine].
%23160409: MALISE RUTHVEN. - Fundamentalism : the search for meaning.
%23261465: RUTILIUS, BERNARDINUS. - [Rvtilio, Bernardino]. Ivris consvltorum vitae, nouissimè elimatae, & mendis non paucis, quibus scatebant, repurgatae.
%23183409: RÜTIMANN, CHRISTOPH. - Biennale Venedig 1993 : Christoph Rütimann.
%23256374: RUTKOW, IRA M. - Seeking the cure : a history of medicine in America.
%23114701: RUTLAND, PETER. - The politics of economic stagnation in the Soviet Union : the role of local party organs in economic management.
%2375982: RUTLAND, ROBERT ALLEN. - The Ordeal of the Constitution.
%23258415: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING. - De supermarkt : 50 jaar geschiedenis.
%23217738: RUTTE, GERARD & JOSEE KONING. - Zelfbediening in Nederland : geschiedenis van de supermarkttoekomst [1948-1998].
%23179935: RUTTEN, S.J.H.; J.H. MEERBURG & F.M. VAN CASSEL-VAN ZEELAND. - Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst.
%23158444: RUTTEN, WILLIBRORD. - 'De vreselijkste aller harpijen' : pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw : een sociaal-historische en historisch-demografische studie.
%2312062: RUTTEN-ROOS, A. - Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties.
%2318049: RUTTEN, FRANCISCUS F. H. - The Use of Health Care Facilities in the Netherlands. An econometric analysis.
%23165445: RUTTEN, MARCEL; ALAMIN MAZRUI & FRANÇOIS GRIGNON (EDS.) - Out for the count : the 1997 general elections and prospects for democracy in Kenya.
%23156265: RUTTEN, ROEL PAUL JOHAN HUUB - The entrepreneurial coalition : knowledge-based collaboration in a regional manufacturing network.
%2318981: RUTTEN, FRANS J.TH. - Psychologie der waarneming. Een studie over gezichtsbedrog.
%2394571: RUTTEN, S.W.E. - Erven naar Marokkaans recht : aspecten van Nederlands internationaal privaatrecht bij de toepasselijkheid van Marokkaans erfrecht.
%236832: RUTTEN, L.E.H. - De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht.
%23251562: RUTTEN, L. - On earthquake epicentres and earthquake shocks between 1913 and 1938 in the region between 0° and 30° N and 56° and 120° W.
%2322886: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 18 : teksten van het op 26 mei 2000 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%2322040: RUTTEN, S.W.E. (ED.) - Recht van de Islam 13 : teksten van het op 9 juni 1995 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
%23218411: RUTTEN, MARIO ADRIANUS FRANCISCUS. - Capitalist entrepreneurs and economic diversification. Social profile of large farmers and rural industrialists in Central Gujarat, India.
%23127203: RUTTENBECK, WALTER. - Sören Kierkegaard : der Christliche Denker und sein Werk.
%2342154: RUTTENBURG, NANCY - Dostoevsky's Democracy.
%23175885: RUTTERS, RONALD R., JOHN M. CLUM, & MICHAEL MOON. - Displacing homophobia : gay male perspectives in literature and culture.
%23119383: RUUD, CHARLES A. - Russian Entrepreneur. Publisher Ivan Sytin of Moscow 1851-1934.
%23115533: RUUSBROEC, JAN VAN. - Die Chierheit der Gheesteliker brultocht.
%23135739: RUUTZ-REES, C. - Charles de Sainte-Marthe (1512-1555). A study in the early French renaissance.
%2313404: RUWE, J.TH. DE. - De Eerste Kamer der Staten-Generaal.
%23196899: RUYTER, THEO. - Amins wedding-cake en andere verhalen.
%23177296: RYAN, ALAN. - Bertrand Russell : a political life.
%23242759: RYAN, SUSAN M., PH. D. - The grammar of good intentions : race and the antebellum culture of benevolence.
%23184239: RYAN, ALAN. - The philosophy of the social sciences.
%23180598: RYAN, WILL. - Northern pike : [a complete guide to pike and pike fishing].
%2393742: RYAN, ALAN. - Bertrand Russell: a political life.
%23159746: RYAN, FRANK X. (ED.) - Darwin's impact : social evolution in America, 1880-1920. Volume 1 : Social Darwinism and its critics / with an introduction by Rick Tilman -- Volume 2 : Race, gender, and supremacy / with an introduction by Frank X. Ryan -- Volume 3 : Evolution, law, and economics / with and introduction by Peter Landry.
%23174448: RYCKMANS, G. - De Maangod In de Voorislamietische Zuidarabische Godsdienst.
%23234464: RYDE, JOANNA. - Self-sufficiency beekeeping.
%23219597: RYDEN, DAVID K. - Representation in crisis : the constitution, interest groups, and political parties.
%23148181: RYDER, JOHN & EMIL VISNOVSKY (EDS.) - Pragmatism and values : the Central European Pragmatist Forum, Volume 1.
%2381480: RYDER, ARTHUR WILLIAM. - The little clay cart: a Hindu drama attributed to king Shudraka.
%23183445: RYDING, SVEN OLOF (ED.) - Environmental Management Handbook : the Holistic Approach from Problems to Strategies.
%23266750: RYFFEL, HANS. - Das Naturrecht : ein Beitrag zu seiner Kritik und Rechtfertigung vom Standpunkt grundsätzlicher Philosophie.
%2384896: RYLE, MARTIN. - To Relish the Sublime?: Culture and Self-Realization in Postmodern Times.
%23268340: RYLE, GILBERT. - The Concept of Mind.
%23162601: RYNCK, PATRICK DE & ANDRIES WELKENHUYSEN. - De oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
%2340946: RYNGAERT, CEDRIC; ERIK J. MOLENAAR & SARAH M.H. NOUWEN (EDS.) - What's wrong with international law? : liber amicorum Alfred H.A. Soons.
%2378779: RYNMANN VON ÖHRINGEN, HANS. - (ed.). Sachsenspiegelglosse - Sassenspegel mit velen nyen Addicien san dem Leenrecht unde Richtstigste.
%23176543: RYSHKOV, SERGEI SERGEEVICH & BARANOVSKII, EVGENII PETROVICH, - C-types of n-dimensional lattices and 5-dimensional primitive parallelohedra : with application to the theory of coverings.
%2322246: RZADKOWSKA, HELENA. - Dzialalnosc centralizacji londynskiej Towarz. Demokratycznego Polskiego 1850-1862.
%2312233: SAAB, GABRIEL S. - The Egyptian agrarian reform, 1952-1962.
%2342921: SAAB, GABRIEL S. - The Egyptian agrarian reform, 1952-1962.
%23265309: SAADI, MOHAMED. - Le difficile chemin des droits de l'homme au Maroc : du déni à la reconnaissance.
%23218345: SAALER, SVEN & WOLFGANG SCHWENTKER (EDS.) - The power of memory in modern Japan.
%23143329: SAARINEN, TH. F. & J.L. SELL - Warning and Response to the Mount St. Helen's Eruption.
%23134569: SABBAGH, DANIEL. - Equality and transparency : a strategic perspective on affirmative action in American law.
%2395604: SABBE, MAURITS. - De meesters van de gulden passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de Moretussen.
%2334744: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke Spel van personagiën.
%2349244: SABIN, ARTHUR J. - Red Scare in Court : New York vs. The International Workers Order.
%23265503: SABINE, GEORGE H. & THOMAS L. THORSON. - A history of political theory. 4th ed.
%23247049: SABOT, GARY W. - The Paralation Model: Architecture-Independent Parallel Programming.
%23146828: SABRY, M. - La révolution Égyptienne d'apres des documents authentiques et des photographies prises au cours de la révolution.
%23102507: SACHAR, HOWARD M. - The emergence of the Middle East, 1914-1924.
%23196129: SACHAROW, STANLEY. - Food packaging.
%2398879: SACHEDINA, ABDULAZIZ ABDULHUSSEIN. - The Just Ruler (al-sutan al-'adil) in Shi'ite Islam : the comprehensive authority of the jurist in imamite jurisprudence.
%2316721: SACHER, H. - (ed.). Het Zionisme en de Toekomst der Joden : opstellen van verschillende schrijvers.
%23263555: SACHS, JEFFREY D. (ED.) - Developing Country Debt and the World Economy (National Bureau of Economic Research Project Report).
%23263578: SACHS, JEFFREY - Poland's Jump to the Market Economy (Lionel Robbins Lectures).
%23206588: SACHS, HANS. - Der Zahnstocher und seine Geschichte; eine kulturgeschichtlich-kunstgewerbliche Studie, von Hans Sachs. Mit einer Einleitung des Verfassers zum nachdruck.
%23263460: SACHS, JEFFREY D. (EDITOR) - Peru's Path to Recovery: A Plan for Economic Stabilization and Growth.
%23127205: SACHSSE, CARL. - D. Balthasar Hubmaier als Theologe.
%23144858: SACK, PETER (ED.) - Law and Anthropology.
%23197973: SACK, DR. & JOACHIM J. MEYER COLLINS. - Gold- und Valutaklausel in deutscher und niederländischer Gerichtspraxis.
%23225613: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht.
%2315214: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht.
%2331374: SACKS, KENNETH S. - Emerson: political writings.
%2351455: SACKS, OLIVER. - The Mind's Eye.
%23211378: SACKVILLE-WEST, VITA. - Saint Joan of Arc : born, January 6th, 1412; burned as a heretic, May 30th, 1431; canonised as a saint, May 16th, 1920.
%23254001: SACKVILLE-WEST, VITA. - The eagle and the dove : a study in contrasts : Saint Theresa of Avila : Saint Thérèse of Lisieux.
%2372096: JURI SACRUM. - Lugdunum Batavorum Juri Sacrum 1882-1982 : rechtsgeleerde opstellen.
%23100833: SACY, A.I. SILVESTRE DE (ED.) - Pend-namèh ou Livre des conseils par Férid Ed-din 'Attar : (vers 545-1150, 627-1230) : texte persan.
%23100835: SACY, A.I. SILVESTRE DE (ED.) - Les Séances (Maqamat) de HARIRI (446-516/1054-1122),
%2350254: SADAT, LEILA NADYA. - The International Criminal Court and the transformation of international law : justice for the new milennium.
%2328645: SADEK, S.E.M. - The balance point between local autonomy and national control. Diss.
%23231524: SADIE, STANLEY. - Mozart: The Early Years, 1756-1781.
%23231631: SADIE, STANLEY (ED.) - Mozart and His Operas.
%2340796: SADLER, W.S. - Modern psychiatry.
%2369921: SADOWSKA, MALGORZATA MARIA. - Committed to reform? : pragmatic antitrust enforcement in electricity markets.
%23263562: SADOWSKI, YAHYA M. - Political Vegetables?: Businessman and Bureaucrat in the Development of Egyptian Agriculture.
%2393654: SADOWSKI, YAHYA M. - Scuds or butter ? : the political economy of arms control in the Middle East.
%23268523: SADOWSKY, THORSTEN (ED.) - Georg Baselitz : Besuch bei Ernst Ludwig.
%2361297: SADR, KARIM. - The development of nomadism in ancient Northeast Africa.
%2399266: SADRI, AHMAD. - Max Weber's sociology of intellectuals.
%23246318: SADURSKI, WOJCIECH. - Political rights under stress in 21st century Europe.
%23111903: SADURSKI, WOJCIECH (ED.) - Ethical dimensions of legal theory.
%2342916: SAFA, ELIE. - L'Émigration libanaise.
%23151303: SAFADI, YASIN HAMID. - Islamic calligraphy.
%23248324: SAFAK, ELIF. - Het luizenpaleis.
%23263600: SAFER, SAMANTHA ERIN. - Zandra Rhodes : textile revolution : medals, wiggles and pop 1961-1971.
%23193031: SAFFERLING, CHRISTOPH. - International criminal procedure.
%23106304: SAFRAI, S. & M. STERN (EDS.) - The Jewish People in the First Century : historical geography, political history, social, cultural and religious life and institutions.
%23131223: SAFRAN, NADAV. - Saudi Arabia : the ceaseless quest for security.
%2364396: SAFRANSKI, RÜDIGER. - Schopenhauer and the wild years of philosophy.
%23268133: SAFRANSKI, RÜDIGER. - Martin Heidegger : between good and evil.
%23268124: SAFRANSKI, RÜDIGER. - Schopenhauer and the wild years of philosophy.
%2324978: SAGAR, K. - The life of D.H. Lawrence.
%2323355: SAGAY, I.E. - International law and the Southern African situation.
%23244577: SAGEL, J. - Geneesmiddelenwetgeving.
%2335013: SAGEL, J. - Geneesmiddelenwetgeving.
%23243036: SAGEL-GRANDE, IRENE (ED.). - Youth : summer holidays in a Dutch correctional institution for juveniles : the EU Leonardo da Vinci project.
%2375633: SAGEL-GRANDE, IRENE. - Hate crime : comparative law annotations : regarding Bulgaria, England & Wales, Germany, Malta, Northern Ireland.
%23146792: SAGER, ERIC W. & GERALD E. PANTING - Maritime Capital : the Shipping Industry in Atlantic Canada, 1820-1914.
%2373760: SAGER, C.J. - Marriage contracts and couple therapy. Hidden forces in intimate relationships.
%23225954: SÄGER, EUGEN. - Die Vertretung der Kirchengeschichte i Freiburg von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts : ein Beitrag zur Schulgeschichte der Aufklärung.
%23239207: SAGGAR, SHAMIT. - Pariah politics understanding Western radical Islamism and what should be done.
%23131797: SÄGMÜLLER, JOHANN BAPTIST. - Die Papstwahlen und die Staaten von 1447-1555 (Nikolaus V. bis Paul IV) : eine kirchen-rechtlich-historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechtes der Exklusive in der Papstwahl.
%2351361: SAGNER-DÜCHTING, KARIN. - Monet and modernism.
%23189087: SAHAGÚN, BERNARDINO DE. - Bernardino de Sahagún's Psalmodia Christiana (Christian Psalmody).
%2389314: SAHLIYEH, EMILE F. - In search of leadership : West Bank politics since 1967.
%23218542: SAHNER, HEINZ ... [ET AL.] - Zur Lage der Freien Berufe 1989 : Empirischer Überblick, soziologische, wirtschaftswissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Betrachtung: Teil I.
%23208271: SAHU, B. P. - Iron and social change in early India.
%23229214: SAI, SIEW-MIN SAI & CHANG-YAU HOON (EDS.) - Chinese Indonesians reassessed : history, religion and belonging.
%23231649: SAID, EDWARD W. - Musical Elaborations.
%23128862: SAÏD AL-ASHMAWY, MUHAMMAD. - L'islamisme contre l'islam.
%23146974: SAID, GAMAL EL-DIN MOHAMED - Some aspects and problems of industrialisation in Egypt with special reference to problems of finance.
%23200174: SAID, EDWARD W. - Cultuur en imperialisme.
%2338578: SAINT PHALLE, NIKI DE. - Niki de Saint Phalle : the Grotto.
%23246111: SAINT, ANDREW. - Architect and engineer : a study in sibling rivalry.
%23110783: SAINT-AMAND, PIERRE. - The Laws of Hostility. Politics, violence and the Enlightenment.
%23268806: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. - Woorden als sterren.
%23263581: SAINT-PAUL, GILLES - Dual Labor Markets: A Macroeconomic Perspective.
%2377610: SAINT-AMAND, PIERRE. - The Libertine's Progress. Seduction in the Eighteenth Century French Novel.
%23251898: SAINT-SAËNS, CAMILLE. - Camille Saint-Saëns on music and musicians.
%23267122: SAINT PHALLE, NIKI DE. - Harry and me : the family years : 1950-1960.
%23216477: SAINT-AUBAN, ÉMILE DE. - L'histoire sociale au Palais de justice. [I.] Plaidoyers philosophiques, avec une introduction de l'auteur.
%2345499: SAINTE-MARTHE, DENIS DE - Traité de la Confession contre les erreurs des Calvinistes ou la doctrine de l'eglise sur ce point est expliquée par l'Ecriture Sainte, par la tradition, & par plusieurs faits tres remarquables. Avec la Réfutation du Livre de M. Daillé, autrefois Ministre de Charenton, contre la Confession Auriculaire.
%23188911: SAITOWITZ, STANLEY; LARS LERUP - Stanley Saitowitz.
%23240759: SAITOWITZ, STANLEY - NATOMA ARCHITECTS. - Stanley Saitowitz : Buildings and projects.
%2352241: SAJET, B.H. - Bijdrage tot de geneeskundige beoordeling in de practijk van de Ongevallenwet.
%2321648: SAJO, ANDRAS - Constitutional Sentiments.
%23216719: SAJOO, AMYN B. (ED.) - Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspectives.
%23203875: SAKALA, CAROL. - Women of South Asia : a guide to resources.
%23232815: SAKATA, HIROMI LORRAINE. - Music in the mind : the concepts of music and musician in Afghanistan.
%2330105: SAKATA, TOSHIBOMI (EDITOR) - Satellites for Arms Control and Crisis Monitoring (Sipri Series).
%23204156: SAKWA, RICHARD. - Russian politics and society.
%2377740: SALAFF, JANET W. - State and family in Singapore: restructuring an industrial society.
%23120359: SALAMUN, KURT (ED.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus.
%23120360: SALAMUN, KURT (ED.) - KARL R. POPPER UND DIE PHILOSOHIE DES KRITISCHEN RATIONALISMUS.
%23120015: SALAMUN, KURT (ED.) - Moral und Politik aus der Sicht des kritischen Rationalismus.
%23263593: SALANIÉ, BERNARD. - The Economics of Contracts: A Primer.
%2325898: SALAS, R.M. - International Population Assistance: The First Decade.
%2368406: SALAÜN, MARIE. - L'école indigène : Nouvelle-Calédonie, 1885-1945.
%23132235: SALDÍVAR, DASSO - Gabriel García Márquez. Terug naar de Oorsprong.
%23215758: SALE, MAGGIE MONTESINOS. - The slumbering volcano : American slave ship revolts and the production of rebellious masculinities.
%2366992: SALEILLES, RAYMOND. - Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de code civil pour l'Empire Allemand.
%23268383: SALEILLES, RAYMOND. - Étude sur la théorie générale de l'obligation d'après le premier projet de code civil pour l'Empire Allemand.
%2359652: SALENIEKS, PETER (ED.) - Computing : the next generation.
%23221435: SALIM, ARSKAL. - Challenging the Secular State: Islamization of Law in Modern Indonesia.
%23127701: SALISBURY, RICHARD V. - Anti-imperialism and international competition in Central America 1920-1929.
%23111623: SALISBURY, G.W. AND E.W. CRAMPTON. - The science of meat and meat products.
%2315940: SALISBURY, EVE - The trials and joys of marriage.
%23213771: SALL, ALIOUNE. - The future competitiveness of African economies : proceedings of the Dakar Forum, March 1999.
%23237983: SALLER, KARL. - Zur Biologie der Rassen : Vergleich zwischen Maduresen (Niederländisch-Indien) und Fehmaranern (Ostholstein).
%23154783: SALLES, ARLEEN L. F. & MARÍA JULIA BERTOMEU (EDS.) - Bioethics. Latin American Perspectives.
%2364402: SALLIS, JOHN C. - Crossings. Nietzsche and the space of tragedy.
%23157747: SALLIS, JOHN C. - Shades , of painting at the limit.
%23220198: SALLIS, JOHN C. - The gathering of reason. 2nd edition.
%23268125: SALLIS, JOHN C. - Deconstruction and philosophy : the texts of Jacques Derrida.
%23213197: SALMAN, ANTONIUS JOHANNES - De verlegen beweging : desintegratie, inventiviteit en verzet van de Chileense pobladores: 1973-1990.
%2356292: SALMAN, MICHAEL. - The embarrassment of slavery : controversies over bondage and nationalism in the American colonial Philippines.
%2358139: SALMAN, SALMAN M. A. - Conflict and Cooperation on South Asia's International Rivers: A Legal Perspective (Law, Justice, and Development Series).
%23197724: SALMAN, MICHAEL. - The embarrassment of slavery : controversies over bondage and nationalism in the American colonial Philippines.
%23257332: SALMI, MARIO. - The complete work of Michelangelo.
%2390637: SALMON, ELIZABETH G. - The good in existential metaphysics.
%2342639: SALMON, ANDRÉ. - La terreur noire : chronique du mouvement libertaire : [chronique de l'action anarchiste].
%23262131: SALOMÉ-FINKELSTEIN, ADELINE BERTHA PEPPY. - Het openliggen bij lijders aan schizofrenie : een klinisch-psychologisch experimenteel onderzoek.
%23122586: SALOMON, CHARLOTTE. - Charlotte: Leven of Theater : een autobiografisch zangspel in 769 gouaches.
%23122584: SALOMON, CHARLOTTE. - Charlotte: Life of Theater : an autobiographical play by Charlotte Salomon.
%23127209: SALOMON, LUDWIG. - Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches.
%23192512: SALOMON, JEAN JACQUES. - Le destin technologique.
%23266836: SALOMON, JACQUES. - Vuillard : admiré
%2373110: SALOMONS, A.F. & G.J.P. DE VRIES. - Pro forma? : opstellen over de rol van formele regels en vormvoorschriften in het privaatrecht = essays on the role of formal rules and formal requirements in private law.
%2346263: SALOMONS, F.R. - Verzekering ten behoeve van een derde.
%23110052: SALOMONS, ARTHUR F. - 2014 tot 1950 : de geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescherming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsbevoegdheid.
%23100837: SALOMONS, VERA. - Charles Eisen (1720-1778), French book illustrator and engraver.
%2381373: SALOMONSON, J.W. - 'Op de wal agter St. Marye' : topografische aantekeningen bij een onbekend schilderijtje van Herman Saftleven.
%23191242: SALOMONSON, J.W. - Rhein, Mosel, Allier und Tigris : Bemerkungen zu einem Römischen Ringgefäss in Bonn.
%2398104: SALOMONSON, I. - Initiatief in zake wetgeving.
%2322283: SALTER, JOHN - Sauce Labels 1750 - 1950
%23250383: SALTMAN, MICHAEL (ED.) - Land and territoriality.
%23151618: SALTUS, EDGAR EVERTSON - Historia Amoris. A history of love. Ancient and modern.
%23206311: SALVADORI, MASSIMO L. - Karl Kautsky and the socialist revolution, 1880-1938.
%23263847: SALVATORE, DOMINICK (ED.) - National economic policies.
%23252427: SALVO, MARIA DI. - Churches of Ethiopia : the monastery of Narga-Sellase.
%23137596: SALY, AART WILLEM - Corporate Entrepreneurship : antecedents and consequences of entrepreneurship in large established firms.
%23167020: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1982 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23167024: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1983 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23166997: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1984 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168510: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1980 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168534: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1981 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23168589: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1963 : Offizielles Almanach = Official almanac = Almanach officiel.
%23168502: SALZBURGER FESTSPIELE = SALZBURG FESTIVAL = FESTIVAL DE SALZBOURG - Salzburger Festspiele 1979 : Offizielles Programm [= Official programm = Programme officiel].
%23242428: SALZMANN, WALTER HENRI - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering: The Netherlands Chamber of Commerce in the United States, Inc., 1903-1987 (Dutch Edition).
%23150635: SALZMANN, WALTER H. - Herstel, Wederopbouw en Europese Samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952.
%23235282: SALZWEDEL, JÜRGEN A.O. - Krebsrisiko durch Luftverunreinigungen : Entwicklung von Beurteilungsmassstäben für kanzerogene Luftverunreinigungen im Auftrage der Umweltministerkonferenz.
%2392660: SAMADDAR, RANABIR & HELMUT REIFELD (EDS.) - Peace as process : reconciliation and conflict resolution in South Asia.
%231272: SAMAHA, JOEL. - Law and order in historical perspective : the case of Elizabethan Essex.
%23136369: SAMAR, VINCENT J. - The Right to Privacy : Gays, Lesbians and the Constitution.
%23258326: SAMBURSKY, S. - The physical world of late Antiquity.
%23204569: SAMDS, PHILIPPE J. (ED.) - Chernobyl : law and communication : transboundary nuclear air pollution - the legal materials.
%23256022: SAMELSON, WILLIAM. - Gerhart Herrmann Mostar : a critical profile.
%2348725: SAMEROFF, ARNOLD J. - The five to seven year shift : the age of reason and responsibility /..
%23210891: SAMHABER, ERNST. - Das Geld : eine Kulturgeschichte.
%232815: SAMINSKY, LAZARE. - Physics and Metaphysics of Music and Essay on the Philosophy of Mathematics.
%234650: SAMKALDEN, D. ... [ET AL.] - Juridische aspecten van ondergronds bouwen.
%23234091: SAMORE, SAM. - The Hit.
%23106991: SAMPSON, C. GARTH. - Stylistic Boundaries among Mobile Hunter-Foragers
%2310434: SAMSOM, R.H. - Openbaar bestuur en privaat ondernemingsbestuur.
%23263919: SAMSON, RENEÌ - De ontwikkeling van de sector van sociaal eigendom in Peru : 1974-1984 : een onderzoek naar de ontwikkeling van het arbeiderszelfbestuur en de sociaal eigendom in Peru.
%23138652: SAMSONOWICZ, HENRYK - Untersuchungen über das Danziger Bürgerkapital in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
%2340549: SAMUEL, G.H. & J. RINKES. - Contractual and non-contractual obligations in English law. Systematic analysis of the English law of obligations in the comparative context of the Netherlands Civil Code. Diss.
%2385987: SAMUELS, RICHARD J. - Rich Nation, Strong Army: National Security and the Technological Transformation of Japan.
%23159210: SAMUELS, SUZANNE UTTARO. - Fetal rights, women's rights : gender equality in the workplace.
%23227628: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23219857: SAMUELS, ROBERT. - Writing prejudices : the psychoanalysis and pedagogy of discrimination from Shakespeare to Toni Morrison.
%23171018: SAMUELS, WARREN J. - Pareto on policy.
%23250716: SAMUELS, WARREN J. (ED.) - Institutional economics. Volume 2.
%23266556: SAMUELS, GEOFFREY. - The foundations of legal reasoning.
%23246728: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%23246633: SAMUELS, RICHARD J. - Machiavelli's children : leaders and their legacies in Italy and Japan.
%2311367: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 3.
%23230925: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 7.
%23141558: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 2.
%23141474: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 1.
%2318422: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 4.
%23230926: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 6.
%2318471: SAMUELSON, PAUL A. - The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson : Volume 5.
%23100839: SAN LUIZ SARAIVA, F. DE. - Glossario de vocabulos portuguezes derivados das linguas orientaes e africanas, excepto a arabe.
%2394395: SÁNCHEZ-EPPLER, K. - Touching liberty. Abolition, feminism and the politics of the body.
%23223201: SANCHEZ-PARDO, ESTHER. - Cultures of the death drive : Melanie Klein and modernist melancholia.
%232227: SÁNCHEZ AZCONA, JORGE. - Comunicaciones Mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado, (Upsala, 6 a 13 de agosto, 1966).
%23104534: SANCISI-WEERDENBURG, H. (ED.) - De Agricultura : in Memoriam Pieter Willem de Neeve.
%23221516: ANTONIUS A SPIRITU SANCTO. - [R.P.F. Antonij a' Spiritu Sancto Carmelitae Discalceati episcopi Angolensis]. Directorivm regularivm, in qvo practicabiliores casvs tvm ex ivre, tum ex bvllis pontificiis, necnon eminentis Cardinalium declarationibus illustrantur, & iuxta regulam & constitutiones Carmelitarum Discalceatorum accommodatur; vbi etiam multa de alijs religionibus : in tres partes distribvtvm, quarvm prima agit de priuilegijs regularium; secunda de obligationibus religiosorum; tertia de regimine praelatorum regularium. : Accessere suis locis relatae passim sententiae damnatae a SS. Pontif. Alexandro VII. & Innocentio XI. ab auctore vbique reprobate.
%2378111: SAND, GEORGE. - The Countess von Rudolstadt [La Comtesse de Rudolstadt].
%23243687: SANDARS, THOMAS COLLETT (ED.) - The Institutes of Justinian.
%23144537: SANDBERG, VIOLA & ULRICH HEROLD (EDS.) - Berlin, 13. August 1990.
%23157687: SANDBROOK, RICHARD. - Closing the circle : democratization and development in Africa.
%23196065: SANDBROOK, RICHARD. - The politics of Africa's economic recovery.
%23147542: SANDE, FREDERIK VAN DEN. - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales : cum collatione iurium & consuetudinum, quae in Geldriae vicinis ditionibus obtinent : omnibus in foro feudali versantibus, tum paribus tum causarum patronis apprimè utilis ac necessarius.
%23243012: SANDE, JOHAN VAN DEN. - Vijf boecken der gewijsder saken voor den hoven van Vrieslandt.
%23237376: SANDE, JOHAN VAN DEN & FREDERIK VAN DEN SANDE. - Opera omnia juridica Joannis et Frederici a Sande, quorum primus in Suprema Frisiorum Curia Praeses, alter in Civitate Arnhemiensi Consul.
%2378786: SANDER, FRITZ & HANS KELSEN. - Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre : eine Debatte zwischen Sander und Kelsen.
%2378788: SANDER, PAUL & HANS SPANGENBERG. - Urkunden zur Geschichte der Territorialverfassung.
%23241554: SANDER, GORDON F. - The Frank family that survived.
%23223719: SANDER, FRITZ. - Staat und Recht : Prolegomena zu einer Theorie der Rechtserfahrung. Halbband 2.
%2378784: SANDER, FRITZ. - Das Problem der Demokratie.
%23250434: SANDER, KATYA. & SIMON SHEIKH (EDS.) - We are all normal ( and we want our freedom ) : a collection of contemporary Nordic artists writings.
%23245994: SANDER, JOCHEN & BODO BRINKMANN. - Italian , French and Spanish painting before 1800 at the Städel : including the English old master paintings as well as a supplement to the Netherlandish paintings.
%23245603: SANDER, JOCHEN & BODO BRINKMANN (EDS.) - Netherlandish painting before 1800 at the Städel.
%23140972: SANDERINK, DIRK GERD JAN. - Het EVRM en het materiële omgevingsrecht.
%23180407: SANDERS, A.F. - De psychologie van de informatieverwerking.
%2310438: SANDERS, D. - De praktijk van het medisch tuchtrecht.
%23249050: SANDERS, LUK (RED.). - Politiek voorbij de transcendentie ? : over democratie en mystiek.
%2310436: SANDERS, D. - De advocaat met raad en daad.
%23108712: SANDERS, PIETER. - Het nieuwe arbitragerecht.
%23208072: SANDERS, JOHN H. & BARRY I. SHAPIRO. - The economics of agricultural technology in semiarid Sub-Saharan Africa.
%2369047: SANDERS, P. & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht. 6e druk.
%23121255: SANDERS, ANDY F. - Michael Polanyi's Post-Critical Epistemology : a reconstruction of some aspects of 'Tacit Knowing'.
%23134319: SANDERS, CLYDE A. & DUDLEY C. GOULD - History Cast in Metal. The Founders of North America.
%2373388: SANDERS, EWOUD. - Levi's eerste kerstfeest : jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015.
%2362093: SANDERS, EWOUD. - De taal van het jaar: Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2000.
%23151197: SANDERS, WILLY - Sprachkritikastereien und Was der Fachler Dazu Sagt.
%23150707: SANDERS, PIETER. - Het Nederlandse Arbitragerecht: nationaal en internationaal.
%23146292: SANDERS, ANDREW - Dear Maimonides : a Discourse on Religion and Science.
%236588: SANDERS, PIETER. - Quo Vadis, Ius Societatum? Liber Amicorum Pieter Sanders : 21 september 1912-1972.
%23213814: SANDERS, PIETER. - The work of UNCITRAL on arbitration and conciliation.
%23184538: SANDERS, P. & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht.
%2388909: SANDERS, PIETER & W. WESTBROEK. - BV en NV : het nieuwe ondernemingsrecht.
%2395009: SANDERS, A.F. - Informatieverwerking gedurende oogfixaties en saccaden.
%23264573: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn : geschiedenis van het Kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
%23251578: SANDERS, J., V.W.D. SCHENK & P. VAN VEEN. - A family with Pick's disease.
%23238321: SANDERS, L.A. - Het cement-ijzer in theorie en practijk.
%23201659: SANDERSON, WARREN C. - Population in Asia.
%23201786: SANDFORD, STELLA. - The metaphysics of love : gender and transcendence in Levinas.
%23217346: SANDFORD, CHRISTOPHER. - Sting : demolition man : a biography.
%23266441: SANDFORD, NEVITT & CRAIG COMSTOCK. - Sanctions for evil : sources of social destructiveness.
%2321013: SANDFORT, TH.G.M. - Het belang van de ervaring : over seksuele contacten in de vroege jeugdjaren en seksueel gedrag en beleven op latere leeftijd.
%2370704: SANDKÜHLER, HANS JÖRG & RAFAEL DE LA VEGA (EDS.) - Marxismus und Ethik : Texte zum neukantianischen Sozialismus.
%2395289: SANDLER, M. & COLLINS, G.M. (ED.). - Migraine: a spectrum of ideas.
%23121643: SANDOR, A.I. - The exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
%23170367: SANDS, PHILIPPE. - Lawless world : making and breaking global rules.
%2338631: SANDS, PHILIPPE. - Principles of international environmental law. Vol. I: Frameworks, standards and implementation.
%23255905: SANDVED, K.B. - De wereld der muziek.
%23254815: SANDVEN, JOHS. - Projectometry : a new approach in the psychological study of human reaction tendencies exemplified by research pertaining to education.
%2343868: SANDVIK-NYLUND, MONIKA - Caught in conflicts : civilian victims, humanitarian assistance and international law.
%23224999: SANDWIJK, G. VAN. - Het leven van J.C.J. van Speijk : een geschenk voor de jeugd, ter opwekking van moed en vaderlandsliefde.
%2388557: SANDZÉN, JR., SIGURD C. - Atlas of wrist and hand fractures.
%23154236: SANFORD, N. - The American College. A Psychological and Social Interpretation of the Higher Learning.
%23143187: SANFORD TERRY, C. - Ostende en Zeebrugge. 23 april en 10 mei 1918 : officieele mededeelingen van vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen van krijgsverrichtingen.
%23107737: SANGEN, G.J.H. VAN DER. - Rechtskarakter en financiering van de onderneming.
%23175637: SANGINGA, PASCAL C. ... [ET AL.] - Innovation Africa : enriching farmers' livelihoods.
%2361456: SANINE, KYRA. - Saltykov-Chtchédrine : sa vie et ses oeuvres.
%23239968: SANKARAN, KAMALA - Towards legal literacy : an introduction to law in India.
%23235463: SANNA, LAWRENCE J. & EDWARD C. CHANG (EDS.) - Judgments over time : the interplay of thoughts, feelings, and behaviors.
%2314952: SANNES, D.J. - De Rechtsverhouding van Moeder- en Dochtermaatschappij : onderling en ten aanzien van derden.
%232393: SANTA MARIA, ALBERTO. - EC commercial law.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18