Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23118163: MEERENDONK, L. VAN DE - Tussen reformatie en contra-reformatie : geest en levenswijze van de clerus in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen 1520 en 1570.
%23149922: MEERHAEGHE, M.A.G. VAN. - A Handbook of International Institutional Economics.
%2319580: MEERHAEGHE, M.A.G. VAN. - Economie. Een kritisch handboek.
%23197506: MEERKAMP VAN EMBDEN, A. - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434).
%23156557: MEERKERK, EDWIN M. - Achter de schermen van het boekbedrijf : Henri du Sauzet (1687-1754) in de wereld van uitgeverij en boekhandel in de Republiek.
%23196315: MEERLING. - Methoden en technieken van psychologisch onderzoek. Deel 1 : model, observatie en beslissing.
%234968: MEERLOO, JOOST A.M. - Psychische eerste hulp.
%23262121: MEERSHOEK, GUUS. - De geschiedenis van de Nederlandse politie : de Gemeentepolitie in een veranderende samenleving.
%23133588: MEERSMANS, PATRICK. - Optimization of Container Handling Systems.
%23221243: MEERSSCHE, P. VAN DE. - Van Jalta tot Malta : politieke geschiedenis van Europa.
%23130028: MEERTEN, HANS VAN. - Een Europese Unie: efficiënt, transparant en democratisch.
%23213070: MEERTENS, P.J. & GER HARMSEN. - In het voetspoor van Henriette Roland Holst : radicalen en religieuze socialisten in Nederland.
%23136878: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse Familienamen.
%2353805: MEERTENS, P.J. & B. WANDER (SAMENST.) - Bibliografie der dialecten van Nederland : 1800-1950.
%23238863: MEERTS, PAUL W. & FRANZ CEDE. - Negotiating European Union.
%23187671: MEERUM TERWOGT, P.C.E. - Het nut der wijsbegeerte.
%2341216: MEES, L.J. ... [ET AL.] - Ondernemen in China : juridische en fiscale aspecten.
%23195550: MEES, WILHELMUS CORNELIUS. - Dissertatio juridica inauguralis de vi mutatae monetae in solutionem pecuniae debitae...
%23213909: MEESE, JOACHIM. - De duur van het strafproces : onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafprocedure moet of mag worden afgehandeld.
%23142101: MEESTER, KAREL DE. - The investigation phase in international criminal procedure : in search of common rules.
%23169312: MEESTERS, JAN HERMAN. - Op zoek naar de oorsprong van de Sabbat.
%23268004: HEEMKUNDIGE GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND. - Appeltjes van het Meetjesland. Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. Nr. 33 - 1982.
%23232477: MEEUSEN, J. & G.E. SCHMIDT. - Europees internationaal familierecht : preadviezen.
%2347045: MEEUWEN, PIETER LEON VAN. - Het eigendomsrecht op niet bevaarbare noch vlotbare rivieren.
%23225151: MEHDEN, FRED R. VON DER. - Two worlds of Islam : interaction between Southeast Asia and the Middle East.
%23197055: MEHLENBACHER, V.C. - The analysis of fats and oils.
%23250708: MEHLER, JACQUES (EDITOR) - Connections and Symbols (Cognition Special Issue).
%2343923: MEHLER, JACQUES - Cognition on cognition.
%23176189: MEHLITZ, ALFRED. - Süssmost: Fachbuch der gewerbsmässigen Süssmosterzeugung.
%23264868: MEHOS, DONNA C. - Science and culture for members only : the Amsterdam Zoo Artis in the nineteenth century.
%23225154: MEHREN, JOAN VON. - Minerva and the muse : a life of Margaret Fuller.
%23114697: MEHROTRA, SANTOSH. - India and the Soviet Union: trade and technology transfer.
%23257985: MEHROTRA, PIYUSH E.A. - Unstructured scientific computation on scalable multiprocessors.
%23180699: MEHROTRA, SANTOSH & RICHARD JOLLY (EDS.) - Development with a human face : experience in social achievement and economic growth.
%2337036: MEHROTRA, SANTOSH. - Development with a human Face: experiences in social achievement and economic growth.
%2381104: MEHTA, U.S. - The anxiety of freedom. Imagination and individuality in Locke's political thought.
%23150679: MEI, A.P. VAN DER. - Free Movement of Persons within the European Community : cross Border Access to Public Benefits.
%23123702: MEIBOOM, SIEGMUND. - Studien zur deutschen Politik Bayerns in den Jahren 1851-59.
%2378613: MEIER, THEODOR. - Das Wesen der spartanischen Staatsordnung nach ihren lebensgesetzlichen- und bodenrechtlichen Voraussetzungen.
%23226211: MEIER, GERALD M., SCHULTZ, THEODORE W. (THEODORE WILLIAM), 1902-1998. - Pioneers in development .
%23137083: MEIER, HEINZ K. - The United States and Switzerland in the Nineteenth Century.
%23253542: MEIER, RICHARD. - Richard Meier Museums.
%23147737: MEIER, RICHARD., NOORDANUS, PETER E.A. (EDS.) - Stadhuis/ Bibliotheek = Rathaus/Bibliothek-Komplex von Richard Meier in Den Haag.
%23225020: MEIER, FRITZ. - Die Segenssprechung über Mohammed (Bemerkungen zur Mohammedverehrung, Teil I)
%2390322: MEIER, CHRISTIAN. - A culture of freedom : ancient Greece and the origins of Europe.
%23221151: MEIER, DIRK. - Siedeln und Leben am Rande der Welt : zwischen Steinzeit und Mittelalter.
%23191260: MEIER, BERND-DIETER. - Alternativen zur Strafverfolgung, insbesondere im Bereich der organisierten Betäubungsmittelkriminalität : Vortrag, gehalten am 17. Oktober 1995 im Rahmen des Gesamtthemas Recht und Rechtsvollzug - Anspruch und Wirklichkeit.
%2382794: MEIER-LEMGO, KARL. - Hexen, Henker und Tyrannen. Die letzte und blutigste Hexenverfolgung in Lemgo, 1665-1681.
%2362232: MEIER, JOHN. - Untersuchungen zur deutschen Volkskunde und Rechtsgeschichte [2]: Ahnengrab und Rechtsstein.
%23200190: MEIER, PETER. - Die Möglichkeiten und Grenzen der Planung und Steuerung im Druckereibetrieb.
%23253870: MEIHUIZEN, JOGGLI. - Farce : [de bestraffing van economische collaboratie, 1944-1951].
%23172827: MEIHUIZEN, JOGGLI. - Noodzakelijk kwaad : de bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
%23227204: MEIHUIZEN, JOGGLI. - Smalle marges ; de Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog.
%23171875: MEIJ, PELLE DE. - Samenloop van CMR-Verdrag en EEX-Verordening.
%23231374: MEIJ, JAN M. DE. - Geen daden maar woorden : koloniale uitingsvrijheidsprocessen en de naweeën hiervan.
%2316676: MEIJ, J.M. DE & I.C. VAN DER VLIES. - Inleiding tot het staatsrecht en het bestuursrecht.
%2344640: MEIJ, A.W.H. & SALLY JANSEN. - Europocket : verdragsteksten EG-Europese Unie c.a., incl. het Verdrag van Lissabon.
%2361275: MEIJ, IETSE. - Frans Molenaar : haute couture.
%234773: MEIJ, J.C.A. DE. - De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572 = The Seabeggars and the Netherlands 1568-1572 = Les Gueux de Mer et les Pays-Bas
%23225016: MEIJ, BART VAN DER & KEES WESTERKAMP. - De digitale bibliotheek.
%2321570: MEIJ, J.L. - (ed.). Internal wage structure.
%23175199: MEIJBOOM, BERT R. - Planning in decentralized firms : a contribution to the theory on multilevel decisions.
%2334885: MEIJBURG, W.H. - Praeadvies over reorganisatie van het kapitaal der Naamloze Vennootschap : ter behandelen in de Algemeene Vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën te Arnhem den 9 Juli 1937.
%2363391: MEIJDEN, DICK VAN DER. - Zakboek handhaving milieuwetgeving : gids voor de dagelijkse praktijk 2013.
%2363321: MEIJDEN, DICK VAN DER. - Vraagbaak bodem 2011 : ruim 300 vragen en antwoorden over de bescherming en de sanering van de bodem.
%2363317: MEIJDEN, DICK VAN DER. - Vraagbaak milieubeheer 2011: 71 schema's, 228 begrippen en 255 vragen en antwoorden over milieubeheer.
%23229075: MEIJDEN, DICK VAN DER. - Katern Algemene wet bestuursrecht : teksten en toelichting in relatie tot milieurecht Editie 2001/2002
%2364130: MEIJEL, SUN VAN E.A. - Vrouwendomicilie en mannendominantie. Reader over vrouwen en gebouwde omgeving.
%2368992: MEIJER-WICHMANN, CLARA. - Vrouw en Maatschappij.
%23245247: MEIJER, FIK. - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht : handel en transport in de Oudheid.
%23183584: MEIJER, M.E. DE. - Het openbaar ministerie in civiele zaken.
%23108011: MEIJER, S.Y.T. - Middelijke vertegenwoordiging.
%2318141: MEIJER, JOANNES B. J. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-relaisme van Maurice Blondel.
%2318147: MEIJER, PIETER ANNE. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica.
%23191334: MEIJER WIERSMA, KLAAS. - Nederlandsche Staatswetten, met opneming van de oorspronkelijke redactie der gewijzigde artikelen en ten aanzien der grondwet met verwijzing naar de correspondeerende artikelen der grondwetten van 1815 en 1848, enz.
%23104622: MEIJER, P.A. - Parmenides beyond the Gates : the divine revelation on Being, Thinking, and the Doxa.
%2368754: MEIJER, A.TH. & F.G. VAN DAM. - Algemene wet bestuursrecht en aanverwante regelgeving 2013.
%23249115: HENRY J. MEIJER. - Uitstel van winstneming : een inventarisatie van de marges van het fiscale jaarwinstbegrip.
%23224927: MEIJER, MARTHA (ED.) - Grondrecht en wisselgeld : Aziatische en westerse visies op de waarde van de rechten van de mens.
%23261286: MEIJER, SONJA. - Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging : de taak van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde strafrechtelijke sancties vanuit constitutioneel en strafrechtsdogmatisch perspectief bezien.
%23230684: MEIJER, FIK. - Gladiatoren : volksvermaak in het Colosseum.
%23181877: MEIJER, BROCARDUS. - De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het integraal-realisme van Maurice Blondel.
%23257963: MEIJER, HANS. - Den Haag-Djakarta : de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962.
%23213275: MEIJER, ROBERT. - De telerevolutie.
%23141689: MEIJER, TH. J. (ED.) - Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
%23207588: MEIJER, W.R. - Kiezen of delen : enkele beschouwingen over de boedelscheiding.
%23233106: MEIJER, MAAIKE. - In Tekst Gevat: Inleiding tot een Kritiek van Representatie.
%232387: MEIJER, MAAIKE & JETTY SCHAAP (EDS.) - Historiography of women's cultural traditions.
%2319142: MEIJER, THEODORUS JOSEPHUS. - Kritiek als herwaardering : het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
%2341519: MEIJER, ONNO G. - The hierarchy debate : perspectives for a theory and history of movement science.
%2377065: MEIJER, WILHELM. - Wandelingen door het Gebied der Sterren. Astronomische feuilletons.
%2373140: MEIJER, JAAP. - J.K. Rensburg 1870-1943 : een joodse graalzoeker.
%2362404: MEIJER-WICHMANN, CLARA. - Bevrijding. Opstellen.
%2354157: MEIJER-WICHMANN, CLARA. - Bevrijding. Opstellen.
%2347155: MEIJER-WICHMANN, CLARA. - Misdaad, straf en maatschappij.
%233723: MEIJER WIERSMA, KLAAS. - Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering zooals het is gewijzigd door de Wetten van 31 Mei 1843, enz.
%2332034: MEIJER, L.S. - De ziekten van den mensch. Beschrijving der meest voorkomende ziekten en hunne oorzaken, bew. naar Baur und Frey's Atlas der Krankheiten des Menschen.
%23266707: MEIJER, JAAP. - Erfenis der emancipatie : het Nederlandse jodendom in de eerste helft van de 19e eeuw.
%23266590: MEIJER-WICHMANN, CLARA. - Inleiding tot de philosophie der samenleving.
%23265838: MEIJER, W.R. (ED). - Jurisprudentie inleiding privaatrecht : met annotaties.
%23265835: MEIJER, W.R. (ED). - Jurisprudentie personen- en familierecht 2 : met annotaties.
%23245216: MEIJER TIMMERMAN THIJSSEN, J. ... [ET AL.] - Financiering van de onderneming : civielrechtelijke, fiscaalrechtelijke en jaarrekeningsaspecten.
%23102257: MEIJERING, E.P., G.W. MULLER EN J.R.T.M. PETERS (RED.) - De moderniteit van de Oudheid.
%23104651: MEIJERING, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. Teil III: Kapitel 59 - 67.
%23102255: MEIJERING, E.P. - Der Ganze und der Wahre Luther : Hintergrund und Bedeutung der Lutherinterpretation A. von Harnacks.
%23102256: MEIJERING, E.P. - Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks.
%233167: MEIJERING, P.H.T. - Een schijn-psychologie : een kritische studie over de psychologie van Heymans en Wiersma.
%2312413: MEIJERS, E.M. - Rechtskundige opstellen door oud-leerlingen aangeboden.
%2310948: MEIJERS, E.M., MEYERS, E.M. - De beteekenis der burgerlijke wet in de huidige samenleving. Rede.
%23144157: MEIJERS, L.C.M. & EGBERT MYJER. - Dient de wetgever beperkingen te stellen ten aanzien van de wijze van het verkrijgen van door de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen? Preadvies.
%23178278: MEIJERS, V.A.E.M. - Handboek handelsregister.
%2313049: MEIJERS, E.M. - Het kort geding.
%23137557: MEIJERS, L.D. - Ruimtelijke Netwerken van de Zakelijke Dienstverlening. Diss.
%2313740: MEIJERS, E.M. - Recueil de lois modernes concernant le droit international privé.
%2347256: MEIJERS, H. (RED.). - Volkenrechtelijke aspecten van Antilliaanse onafhankelijkheid.
%238849: MEIJERS, E.M. - De arbeidsovereenkomst : (wet van den 13den Juli 1907, Stbl.193) : met inleiding en aanteekeningen ontleend aan de gewisselde stukken, de gevoerde beraadslagingen en de rechtspraak.
%238844: MEIJERS, E.M. - Het kort geding.
%2364310: MEIJERS, JOOST - Bloedstollend.
%2351347: MEIJERS, CONSTANT. - Muziek uit de kast.
%2339651: MEIJERS, E.M. - Verzamelde privaatrechtelijke opstellen. 3 Dln.
%23260045: MEIJERS, E.-M. & SALVERDA DE GRAVE, J.-J. - Le Livre des Droits de Verdun.
%23139578: MEIJKNECHT, ANNA K. - Towards International Personality: the position of minorities and indigenous peoples in international law.
%2313767: MEIJKNECHT, P.A.M. & H. DUINTJER TEBBENS. - Europees bevoegheids- en executierecht op weg naar de 21ste eeuw. Verslag van de Algemene Ledenvergaderingen.
%2314548: MEIJKNECHT, P.A.M. - Planverbintenissen : vormgeving aan privaatrechtelijke verbintenissen in het bijzonder ten dienste van het economisch beleid, mede bezien tegen de achtergrond van het Poolsche recht.
%23144659: MEIJKNECHT, P.A.M. & H. DUINTJER TEBBENS. - Europees bevoegheids- en executierecht op weg naar de 21ste eeuw : preadvis.
%2326682: MEIJMAN, FRANS J. - Overdracht van medische kennis: vrij en blij? : het populariseren van biomedische wetenschappelijke informatie.
%23132479: MEIJS, J.G. VAN DER & A.M.M. ORIE. - Internationaal Strafrecht.
%2321781: MEIJS, MAARTEN - Components and Connections
%23160968: MEILINK, WIM. - Doopceel van Jan Claeszen : kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland.
%23123705: MEILLER, ANDREAS VON. - Regesta Archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno 1106 usque as annum 1246. Regesten zur Geschichte der Salzburger Erzbischöfe Konrad I., Eberhard I., Konrad II., Adelbert, Konrad III. und Eberhard II.
%2383639: MEILLER, ANDREAS VON. - Regesta Archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno 1106 usque as annum 1246. Regesten zur Geschichte der Salzburger Erzbischöfe Konrad I., Eberhard I., Konrad II., Adelbert, Konrad III. und Eberhard II.
%2323283: MEILLI, F. & A. MAMALOK. - Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager Konventionen. Eine systematische Darstellung.
%2353849: MEILOF, JAN. - Een wereld licht en vrij : het culturele werk van de AJC.
%2385468: MEIMBERG, P. - Zuckerwirtschaftliches taschenbuch 1963.
%23164851: MEINCKE, GERRIT. - Ehescheidungen und Geschiedenen-Unterhalt in Norwegen im Vergleich zum deutschen Recht.
%2376368: MEINECKE, CARL E. - Die Inseln des Stillen Ocenas. Eine Geographische Monographie. 1. Theil. Melanesien und Neuseeland.
%2346387: MEINECKE, FRIEDRICH. - Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte.
%2321425: MEINEMA, MARTHA. - Dwingend recht voor de besloten vennootschap : een beschouwing over de contractsvrijheid van aandeelhouders in rechtsvergelijkend perspectief.
%23123714: MEINERS, CHRISTOPH. - Geschichte der Entstehung und Entwicklung der hohen Schulen unseres Erdteils.
%23190630: MEININGER, J.V. - Vertoog over de liefde : een beschouwing van de liefde met voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis.
%23247380: MEININGER, JAN V. & GUIDO VAN SUCHTELEN. - Liever met wercken, als met woorden : de levensreis van doctor Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza, complotteur tegen Lodewijk de Veertiende.
%2379496: MEINSMA, HARKOLIEN. - De daken verdeeld in Leiden : een analyse van de woonruimteverdeling.
%23616: MEINTJES-VAN DER WALT, LIRIEKA. - Expert evidence in the criminal justice process : a comparative perspective.
%23102260: MEISCHKE, R. & H.E. REESER. - Het Trippenhuis te Amsterdam.
%2339724: MEISCHKE, R. - Amsterdam: R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
%23119580: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
%2371490: MEISELS, TAMAR - The Trouble with Terror: Liberty, Security and the Response to Terrorism.
%23202557: MEISENHEIDER, SUSAN EDWARDS. - Wordsworth's informed reader : structures of experience in his poetry.
%23238947: MEISLER, STANLEY - Kofi Annan: A Man of Peace in a World of War.
%2378634: MEISNER, HEINRICH OTTO. - Die Lehre vom monarchischen Prinzip im Zeitalter der Restauration und des Deutschen Bundes.
%239023: MEISSEN, M.P.A. - Vergelijking van Belgisch en Nederlands gemeenterecht.
%2353073: MEISSNER, DORIS M. - International migration challenges in a new era : policy perspectives and priorities for Europe , Japan , North America and the international community : a report to the Trilateral Commission.
%23151612: MEISSNER, DORIS M. - International migration challenges in a new era : policy perspectives and priorities for Europe , Japan , North America and the international community : a report to the Trilateral Commission.
%2341785: MEISSNER, PROFESSOR FRANK - Seeds of Change: Stories of Innovation in Latin America (Inter-American Development Bank).
%2313608: MEISSNER, RUDOLF (ED.). - Stadtrecht des Königs Magnus Hakonarson für Bergen : Bruchstücke des Birkinselrechts und Seefahrerrecht der Jónsbók.
%2378636: MEISSNER, RUDOLF. - Die norwegischen Volkskirche nach den vier alten Christenrechten.
%23231006: MEISSNER, RUDOLF (ED.). - Norwegisches Recht : das Rechtsbuch des Frostothings.
%232014: MEISSNER, BORIS (ED.) - Sowjetunion und Völkerrecht 1917 bis 1962 : eine bibliographische Dokumentation.
%23199438: MEISSNER, RUDOLF (ED.). - Das norwegische Gefolgschaftsrecht (Hirdskrá)
%232951: MEISTER, BURKHARDT W. - Ermessensmissbrauch oder détournement de pouvoir als Fehlertatbestand der Nichtigkeitsklage des Montanvertrages.
%23164910: MEISTER, HANS-GERD. - Rechtliche Grenzen der 'Jeweiligkeitsklausel'.
%2378638: MEITZEN, AUGUST. - Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen.
%23200159: MEKEL, JOHANNES ANTONIUS ALPHONSUS. - Theorie van het tektonisch gravimetrisch-onderzoek.
%232938: MEKKING, AART J.J. - De Sint-Servaaskerk te Maastricht : bijdragen tot de kennis van de symboliek en de geschiedenis van de bouwdelen en de bouwsculptuur tot ca. 1200.
%23110965: MELAI, A.L. - Bij deze stand van zaken : opstellen aangeboden aan A.L. Melai.
%23169931: MELAI, A.L. - Van sociale kliniek naar rechtspraak : afscheidscollege.
%23238145: MELAI, A.L. - Het gezag van norm en feit in strafzaken.
%2367212: MÉLAMED, SAMUEL MAX. - Gestalten und Schatten.
%2392840: MELANCON, MICHAEL. - The socialist revolutionaries and the Russian anti-war movement, 1914-1917.
%23207416: MELANEY, WILLIAM D. - After ontology : literary theory and modernist poetics.
%2321752: MELCHER, RALPH - Wawrzyniec Tokarski
%23119808: MELCHING, WILLEM & WYGER VELEMA (EDS.) - Main Trends in cultural history : ten essays.
%23243515: MELCHIOR, MICHEL (ED.) - Les relations extérieures de la Communauté européenne unifiée : Actes du troisième colloque sur la fusion des Communautés européennes, organisé à Liège les 25, 26 et 27 octobre 1967.
%2379830: MELDEN, A.I. - Rights and persons.
%231962: MELE, ALFRED R. - Backsliding: Understanding Weakness of Will.
%23171664: MELERO, MARTÍN GARRIDO. - Derecho de familia : un análysis del Codigo de Familia y de la Ley de Uniones Estables de Pareja de Cataluña y su correlación con el Código Civil.
%23236634: MELIA, JOSEP. - Sempere.
%2325981: MELIS, J.C.H. - Familierechtelijke betrekkingen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.
%23232650: MELISSEN, JAN & ANA MAR FERNÀNDEZ (EDS.) - Consular affairs and diplomacy.
%2311839: WITBOEK ANNEKE BEEKMAN EN REBECCA MELJADO. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
%23110131: MELL, DONALD C. - A Poetics of Augustan Elegy. Studies of Poems by Dryden, Pope, Prior, Swift, Gray, and Johnson.
%2387701: MELLAN, IBERT. - KETONES.
%23147863: MELLEMA, GREGORY F. - The expectations of morality.
%23119903: MELLEMA, GREGORY F. - Collective Responsibility.
%23159031: MELLEMA-KRANENBURG, T.J. - De actio Pauliana.
%23162344: MELLEMA, R.L. - Een interpretatie van de Islaam.
%2310299: MELLEMA, R.L. - De Islamietische Staat en de Grondwet 1956 van Pakistan.
%23269150: MELLENBERGH, RIK. - Bedrijfsovername en milieurecht.
%23240004: MELLENBERGH, R. & R. UYLENBURG (EDS.) - Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur : de betekenis van de richtlijn milieuaansprakelijkheid voor Nederland.
%2345841: MELLENBERGH, RIK. - Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu.
%23200128: MELLEROWICZ, KONRAD. - Markenartikel : die ökonomischen Gesetze ihrer Preisbildung und Preisbindung. 2. Auflage.
%23195023: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge : geschiedenis van de oude lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam, 1325-1950.
%23114087: MELLES, J. - Ministers aan de Maas : geschiedenis van de Rotterdamse pensionarissen met een inleiding over het stedelijk pensionariaat, 1508-1795.
%23202796: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge : geschiedenis van de oude lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam, 1325-1950.
%2378644: MELLIN, GEORGE SAMUEL ALBERT. - Marginalien und Register zu Kants metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre.
%23223529: MELLING, ANTOINE-IGNACE. - Lettres de Hollande et des villes anséatiques : la correspondance d'un artiste-voyageur avec sa famille à Paris en 1812 = Brieven uit Holland en de hanzesteden : de briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812.
%2343328: MELLINK, A.L.S. - De subrogatie van Art. 1438 no. 2, B.W.
%2365235: MELLINKOFF, DAVID. - The Language of the Law.
%23154772: MELLO, MICHAEL A. - Dead Wrong. A death row lawyer speaks out against capital punishment.
%2321017: MELLON, JAMES - The Judge: A Life of Thomas Mellon, Founder of a Fortune.
%2389389: MELLOW, J.R. - Charmed cicle. Gertrude Stein & compagny.
%23161154: MELNICK, R. SHEP. - Between the lines : interpreting welfare rights.
%23214968: MELNICK, RALPH. - The stolen legacy of Anne Frank : Meyer Levin , Lillian Hellman , and the staging of the diary.
%2320842: MELO, MARIA TERESA R.M. - Stochastic lot-sizing in production planning : strategies for make-to-order and make-to-stock.
%23233552: MELONE, ALBERT P. & ALLAN KARNES. - The American Legal System : Foundations, Processes, and Norms.
%23244163: MELROSE, C.J. - Money & Credit.
%23182682: MELSEN, ANDREAS G. M. - Het wijsgeerig verleden der atoomtheorie.
%23224799: MELSEN, A.G.M. VAN. - Natuurwetenschap en wijsbegeerte : algemeene beschouwing over de verhouding van wijsbegeerte en natuurwetenschap : de wijsgerige consequenties der moderne physica.
%2332368: MELSER, DEREK - The Act of Thinking.
%23130615: MELTON, CAROL KINGSLAND WILLCOX. - Between war and peace : Woodrow Wilson and the American Expeditionary Force in Siberia , 1918-1921.
%2349104: MELTZER, FRANCOISE (ED.) - The Trial(s) of psychoanalysis.
%23212849: MARVIN H. MELTZER. - Meltzer, Marvin H. City as poetry.
%2395402: MELTZER, MILTON. - A history of Jewish life from Eastern Europe to America.
%2329414: MELVIN, FRANK EDGAR. - Napoleon's navigation system : a study of trade control during the continental blockade.
%2322069: MELVIN, JEREMY - Place and Home: the Search for Better Housing
%2348730: MENAND, LOUIS. - The future of academic freedom.
%2398569: MENCHER, SAMUEL. - Poor law to poverty program: economic security policy in Britain and the United States.
%2310808: MENDEL, M.M. - Meningsbeïnvloeding als wapen bij stakingen en andere vormen van collectieve actie.
%23257147: MENDEL, M.M. - De rechtsbescherming van de sollicitant, mede in verband met het psychologisch onderzoek waaraan hij zich onderwerpt.
%2323281: MENDEL, M.M. - Motiveren met: 'de aard van de overeenkomst' en 'de aard van de rechtsregel'? : rede gehouden op 10 januari 2003 ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar handelsrecht en sociaal-economisch privaatrecht aan de Universiteit Leiden.
%23211134: CARMEN MARTÍN GAITE. FRANCINE MENDELAAR. - Spaanse vrouwen, bewolkte luchten.
%23248602: MENDELS, DORON. - The rise and fall of Jewish nationalism.
%23188283: MENDELS, JOSEPHA. - Rolien en Ralien.
%2368399: MENDELSOHN, MARK F. (ED). - The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review.
%23133050: MENDELSOHN, EVERETT & YEHUDA ELKANA (ED,S). - Sciences and Cultures.
%23254498: MENDELSOHN, EVERETT, PETER WEINGART, & RICHARD WHITLEY (EDS.) - The social production of scientific knowledge.
%2343696: MENDELSON, MORTON J. - Becoming A Brother.
%23175312: MENDELSON, WALLACE (ED.) - Felix Frankfurter : a tribute,
%2378646: MENDELSSOHN-BARTHOLDY, ALBRECHT. - Renvoi in modern English law.
%23205977: MENDELSSOHN, MOSES. - Moses Mendelssohn's Sämmtliche Werke. Band I: Phädon, oder über die Unsterblichkeit der Seele (1819); - [Band 2] Kleine Philosophische Schriften. Mit einer Skizze seines Lebens und Charakters von D. Jenisch (1819); - [Band 3] Philosophische Schriften Erster Theil (1819); - [Band 4] Philosophische Schriften Zweyter Theil (1819); - [Band 5] Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judenthum (1819). - [Band 6] Morgenstunden ; Vorlesungen über das Daseyn Gottes (1819); - [Band 7] Ritualgesetze der Juden Betreffend Erbschaften, Vormundschaften, Testamente und Ehesachen in so weit sie das Mein und Dein angehen. Entworfen von Moses Mendelssohn, auf Veranlassung und unter Aufsicht R. Hirschel Lewin, Oberrabbiners zu Berlin (1819); - [Band 8] Die Psalmen (1819); - [Band 9] Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jakob Reiske, Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Schelling (1820); - [Band 10-11 Vermischte Schriften] Abhandlung über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften (1821) & Abhandlung über das Commerz zwischen Seele und Körper (1821); - [Band 12] Manasseh Ben Israël Rettung der Juden (1825).
%23212727: MENDELTS, PETER. - Interpretatie van grondrechten : grondrechtenclaims en de verschuivingen in de reikwijdte van grondrechten.
%23172541: MENDERA, LAURA - De reikwijdte van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht.
%2336177: MENDES DA COSTA, S. - Leerboek der Geslachtsziekten. (2e druk van het Leerboek der Venerische Ziekten).
%2322111: MENDES DA COSTA, J. - Het A.B.C. van den Amsterdamschen effectenhandel met bijzonderheden der voornaamste buitenlandsche effectenbeurzen.
%23233080: MÉNDEZ, MÓNICA (EDITOR) - Surveying Ethnic Minorities and Immigrant Populations: Methodological Challenges and Research Strategies.
%2368462: MENDIS, DUSHYANTHA - Electoral Processes and Governance in South Asia.
%23113286: MENDL, WOLF (ED.) - Japan and South East Asia. Vol. 1: From the Meiji Restoration to 1945,
%23111476: MENDL, WOLF (ED.) - Japan and South East Asia. Vol. 2: The Cold War era 1947-1989 and issues at the end of the twentieth century.
%2395750: MENDOÇA, FRANCISCO DE - Commentariorum in quatuor libros Regum, tomus primus & secundus. Nunc primum in Germania editi, & diligenter revisi ... (FOLLOWED BY:...tomus tertius)
%23256755: MENDOLA, JOSEPH. - Anti-externalism.
%233480: MENDOLA, JOSEPH. - Human Interests: or Ethics for Physicalists.
%23241391: MENDOLA, JOSEPH. - Anti-Externalism.
%23201171: MENDYS-KAMPHORST, EWA. - Essays on network economics.
%23224297: MENGER, ANTON. - The right to the whole produce of labour : the origin and development of the theory of labours claim to the whole product of industry.
%23157333: MENGER, ANTON. - Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen : eine Kritik des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich.
%2357686: MENGER, ANTON. - Volkspolitik.
%2325061: MENGER, CARL. - Katalog der Carl Menger-Bibliothek in der Handels-Universität Tokio
%23220366: MENGER, ANTON. - Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung.
%235104: MENGES, GÜNTHER (ED.). - Information, inference and decision.
%2362022: MENGES, GÜNTHER (ED.). - Information, inference and decision.
%2336091: MENJOT, ANTOINE. - Antoine Menjot. Docteur en médecine, ami de Pascal, réformé au temps des persécutions. Études historiques et psychologiques.
%23133599: MENKVELD, ALBERT J. - Fragmented markets: trading and price discovery.
%2326296: MENNE, ALBERT (ED.). - Logico-philosophical studies.
%23265858: MENNICKE, C.A. - Sociale psychologie : de algemene grondslagen en de toepassing daarvan op de maatschappelijke en politieke verschijnselen, vooral van de tegenwoordige tijd.
%2349042: MENNINGER, KARL A. - The Selected Correspondence of Karl A. Menninger: 1919-1945.
%23231916: MENOCHIO, GIACOMO. - Jacobi Menochii, Papiensis, jurisc. excellentissimi ... De arbitrariis judicum quaestionibus et causis centuriae sex : quibus tota juris pars quae a judicum arbitrio & potestate pendet ... pertractatur.
%23149279: MENON, RAJAN. - Soviet power and the Third World.
%23111559: MENON, RAJAN. - Soviet power and the Third World.
%2328566: MENON, VINEETHA ... [ET AL.] - Alleviating Poverty ; Case Studies of Local-Level Linkages and Processes in the Developing World.
%23210150: MÉNORET, PASCAL. - The Saudi enigma : a history.
%23229303: MENS, K.L.H. VAN; A.F.M.Q. BEUKERS-VAN DOOREN & S. FEENSTRA. - Belastingen in Europees perspectief.
%2385716: MENS FIERS SMEDING, E.H.T. - Eenige opmerkingen over het recht van abandonnement.
%23110510: MENSCH, JAMES RICHARD. - Intersubjectivity and transactional idealism.
%23174342: MENSCH, ELIZABETH & ALAN FREEMAN. - The politics of virtue : is abortion debatable?.
%23161465: MENSCH, CORNELIS. - Taboe : een primitieve vreesreactie : studie over de taboebepalingen bij de Indonesische volken.
%23143625: MENSCH, JAMES RICHARD. - Knowing and Being : a Postmodern Reversal.
%23198261: MENSCHING, GUIDO. - Infinitive constructions with specified subjects : a syntactic analysis of the Romance languages.
%23229043: MENSEL, A. VAN. - De rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden : de Belgische lappendeken
%23157206: MENTING, M. ... [ET AL.] - Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief.
%23258701: MENTZEL, MAARTEN (RED.) - Milieubeleid normatief bezien.
%23232406: MENUHIN, YEHUDI. - Onvoltooide reis : herinneringen.
%23260782: MENY, YVES. - La corruption de la République.
%23206377: MÉNY, YVES & PIERRE MULLER (EDS.) - Adjusting to Europe : the impact of the European Union on national institutions and policies.
%23200039: MENZ, GERHARD. - Der europäische Buchhandel seit dem Wiener Kongress.
%23223983: MENZEL, K. & W. SAUER (EDS.) - Codex diplomaticus Nassoicus = Nassauisches Urkundenbuch. 1. Band, 3. Abteilung : nr. 1220 (1297) - 3419 (1373).
%2336105: MENZEL, ADOLPH VON. - Das graphische Werk [in zwei Bänden].
%23123717: MENZEL, ADOLF. - Hellenika: gesammelte kleine Schriften.
%2318273: MENZEL, THOMAS - Ortner & Ortner: Bauten für europäische Kultur / Buildings for European Culture (German and English Edition)
%2378650: MENZEL, ADOLF. - Grundriss der Soziologie.
%2381891: MENZEN, K.H. - Klimawerzeug Architektur. Intelligent buildings.
%23184384: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 1997 = Mémoires, procès-verbaux des audiences publiques et documents 1997, Volume 1.
%23184386: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Annuaire 1999 : volume 3.
%23184388: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Annuaire 2000 : volume 4.
%23208092: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Annuaire 2002 : volume 6.
%23184382: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Pleadings, Minutes of Public Sittings and Documents 1998 = Mémoires, procès-verbaux des audiences publiques et documents 1998, Volume 2.
%23184383: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Reports of judgments, advisory opinions and orders 1998 = Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1998 : volume 2.
%23184385: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Reports of judgments, advisory opinions and orders 2001 = Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 2001 : volume 5.
%23243640: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Yearbook 2006 : volume 10.
%23184378: INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA ; TRIBUNAL INTERNATIOANL DU DROIT DE LA MER. - Reports of judgments, advisory opinions and orders 1999 = Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1999 : volume 3.
%23203568: MÉRAND, FRÉDÉRIC. - European defence policy : beyond the nation state.
%23154939: MERCATOR, GERHARD. - The Mercator Atlas of Europe: Facsimile of the Maps by Gerardus Mercator Contained in the Atlas of Europe, Circa 1570-1572.
%23218636: MERCER, BILL. - People of the river : native arts of the Oregon territory.
%23181441: MERCER, DAVID - Managing the external environment : a strategic perspective.
%23266472: MERCIER, D. - Psychologie. 1. Band: Das organische und das sinnliche Leben; 2. Band: Das Verstandes- oder Vernunftleben.
%23149584: MERCILLON, HENRI. - Cinéma et monopoles : le cinéma aux Etats-Unis : étude économique.
%23142109: MERCURIO, FABIO - Claim Pricing and Hedging under Market Imperfections.
%23218222: MERCURO, NICHOLAS. - Taking property and just compensation : law and economics perspectives of the takings issue.
%23211436: MEREDITH, JOSEPH C. - A handful of emeralds : on patrol with the Hanna in the postwar Pacific.
%23179796: MERGENTHALER, E., SOUCI, S.W. - FREMDSTOFFE IN LEBENSMITTELN : mit besonderer Berücksichtigung der Konservierung : in tabellenförmiger Anordnung.
%2399353: MERIAM, J.L. - Normal school education and efficiency in teaching.
%23188339: EDÉLESTAND DU MÉRIL. - Essai philosophique sur la formation de la langue française.
%23250749: MERIN, YUVAL. - Equality for same-sex couples : the legal recognition of gay partnerships in Europe and the United States.
%23254856: MERING, OTTO VON. - Die Steuerüberwälzung.
%23145967: MERITS, HELGA (ED.) - Circus : de grootste show op aarde : verhalen.
%23156720: MERITT, LUCY SHOE. - A History of the American School of Classical Studies 1939-1980.
%2378652: MERKEL, EDMUND. - Die Doktorpromotionen der Juristischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau.
%23241969: MERKEL, REINHARD. - Strafrecht und Satire im Werk von Karl Kraus.
%23196929: MERKEL, JAMES A. - Basic engineering principles.
%23214063: MERKEL, FLORIAN. - Florian Merkel : Zeichnungen / Wandbilder 2001-2004.
%23181116: MERKER, GLORIA S. - The Sanctuary of Demeter and Kore: Terracotta Figurines of the Classical, Hellenistic, and Roman Periods (Corinth XVIII,4).
%2341185: MERKHOFER, MILEY W. - Decision science and social risk management. A Comparative Evaluation of Cost-Benefit Analysis, Decision Analysis, and Other Formal Decision-Aiding Approaches.
%23188856: MERKL, PETER H. (ED.) - Western European party systems : trends and prospects.
%2365525: MERLAN, PHILIP. - Philomates. Studies and essays in the humanities in memory of Philip Merlan.
%2363960: MERLAN, FRANCESCA & ALAN RUMSEY. - Ku Waru : language and segmentary politics in the western Nebilyer Valley, Papua New Guinea.
%23125668: MERLEAU-PONTY, MAURICE. - La Structure du Comportement.
%23266679: MERLIN, PHILIPPE ANTOINE. - Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Tome 1-36.
%23177528: MERLINI, VALERIA. - Georges de La Tour in Milan : The adoration of the shepherds, Christ with Saint Joseph in the carpenters shop.
%2382449: MERLINI, CESARE (ED.) - Economic summits and western decision-making.
%23145921: MERMIN, DOROTHY - Godiva's Ride : women of Letters in England, 1830-1880.
%23240425: MERON, THOMAS. - The making of international criminal justice : a view from the bench : selected speeches.
%23231900: MERON, THEODOR. - The Making of International Criminal Justice: The View from the Bench: Selected Speeches.
%23124115: MERON, THEODOR (ED.) - Human rights in international law : legal and policy issues.
%2379875: MERON, THEODOR (ED.) - Human rights in international law : legal and policy issues. 2 Volumes.
%23181293: MERON, THEODOR. - Bloody constraint : war and chivalry in Shakespeare.
%23230670: MERON, THEODOR. - The Making of International Criminal Justice: The View from the Bench: Selected Speeches.
%2356276: MERON, YA'AKOV. - L'obligation alimentaire entre époux en droit musulman hanéfite.
%2354203: MERRIAM, CHARLES EDWARD. - American political ideas : studies in the development of American political thought, 1865-1917.
%23151470: MERRILL, FRANCES & MASON - Nudism Comes to America.
%23119912: MERRILL, THOMAS F. - Christian Criticism a Study of Literary God-Talk.
%23205299: MERRILLS, J.G. - International dispute settlement.
%23249261: MERRY, SALLY ENGL & DONALD BRENNEIS (EDS.). - Law & empire in the Pacific : Fiji and Hawai'i.
%23105091: MERRYMAN, JOHN HENRY. - The Civil Law Tradition: an introduction to the legal systems of Western Europe and Latin America.
%23187549: MERRYMAN, JOHN HENRY. - Thinking About the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural Property, Art and Law.
%2391933: MERRYMAN, JOHN HENRY. - The Civil Law Tradition: an introduction to the legal systems of Western Europe and Latin America.
%2367144: MERSKOVSKIJ, DMITRIJ SERGEEVIC. - [Tolstoi & Dostoijevski]
%23267926: MERTEN, DETLEF & RUDOLF MORSEY (EDS.) - 30 Jahre Grundgesetz : Vorträge und Diskussionsbeiträge der 47. Staatswissenschaftlichen Fortbildungstagung 1979 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.
%2323809: MERTENS, N.M. - Gezinsvoogden aan het werk : de uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993.
%23231393: MERTENS, R.F.H. - Appartementen.
%2325743: MERTENS DE WILMARS, JOSSE. - Liber Amicorum Josse Mertens de Wilmars.
%23195795: MERTENS, A.L. - Het beginsel van de minste pijn : een inleiding tot de loonheffingen.
%23245651: MERTENS DE WILMARS, JOSSE. - Recht voor morgen.
%23169801: MERTENS, R.P. J. - Les chefs couronnés chez les Ba Kongo orientaux : étude de régime successoral.
%23157884: MERTENS, CORNELIS JOSEPH. - Émotion et critique chez Charles du Bos.
%2369779: MERTENS, PIERRE - Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation d'un droit de l'homme : analyse des incidences de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
%23268594: MERTENS, THOMAS. - Kant in Weimar : [beschouwingen bij de ontmanteling van een republiek].
%23258534: MERTENS, N.M. - Meisjescriminaliteit in Nederland
%23228100: MERTHA, ANDREW C. - The politics of piracy : intellectual property in contemporary China.
%23269002: MERTON, ROBERT K. - Sociology of science : theoretical and empirical investigations.
%2385121: MERTUS, JULIE - Human Rights and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law, and Peacebuilding.
%23196973: MERVA, GEORGE E. - Physioengineering principles.
%2320756: MERWE, HUGO VAN DER - Assessing the Impact of Transitional Justice: Challenges for Empirical Research
%2331199: MERWE, J.P. VAN DER. - Die Kaap onder die Bataafse Republiek, 1803-1806.
%23248563: MERX, OTTO; GÜNTHER FRANZ & WALTHER PETER FUCHS (EDS.) - Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland. Band 1, Abt. 2
%23248565: MERX, OTTO; GÜNTHER FRANZ & WALTHER PETER FUCHS (EDS.) - Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland. Band 2.
%232975: MERZ, HANS. - Das schweizerische Kartellgesetz : Grundlagen und Hauptproblemen : mit einer Bibliographie zum schweizerischen Kartellrecht.
%23180915: MESAROVIC, M.D. & REISMAN, A. - Systems Approach and the City.
%23268222: MESNARD, ANDRÉ-HUBERT. - L'action culturelle des pouvoirs publics.
%23153649: MESSADIÉ, GERALD - A History of the Devil.
%23189461: MESSELAAR, PETRUS ADRIANUS. - Le vocabulaire des idées dans le Trésor de Brunet Latin.
%23249445: MESSENGER, ANN (ED.) - Gender at work : four women writers of the eighteenth century.
%2328500: MESSER-DINNISSEN, P.E.M. - De rijksarbeidscontractant : een onderzoek naar de functie van het instituut arbeidscontractant in een genormaliseerd stelsel van arbeidsverhoudingen bij de Rijksoverheid.
%2377075: MESSNER, JOHANNES. - Die soziale Frage. Eine Einführung.
%23111172: MESTHENE, EMMANUEL G. - How language makes us know. Some views about the nature of intelligibility.
%23234448: MESTROM, P.TH.R. - Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850.
%23202788: METASTASIO, LEOPOLDO. - De lege regia seu Tabula aenea capitolina : notis, animaduersionibus et variis quaestionibus illustrata.
%23114896: METCALF, O.K. - General principles of English Law.
%2347036: METCALFE, JANET - Metacognition : knowing about knowing.
%23192606: METCALFE, JOHN WALLACE. - Developing a profession of librarianship in Australia : travel diaries and other papers of John Wallace Metcalfe.
%23189455: METELERKAMP, RUTGER. - De regeringsvorm der Vereenigde Nederlanden, na de verheffing van Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau tot souvereinen vorst.
%2333360: METRAUX, RHODA - The Study of Culture at a Distance (Margaret Mead--Researching Western Contemporary Cultures).
%23269057: METSELAAR, ALKE JOHANNA. - Drie rechters en één norm : handhaving van de Europese staatssteunregels voor de Nederlandse rechter en de grenzen van de nationale procedurele autonomie.
%23178097: METSELAAR, GERARD CORNELIS. - Kernwapens als factor van hernationalisatie van buitenlands beleid : het effect van nationaal beleid inzake kernwapens op de politieke samenwerking in de NAVO tussen 1950 en 1980.
%23152282: METTENHEIM, KURT VON (ED.) - Presidential institutions and democratic politics : comparing regional and national contexts.
%23265332: THE COLUMBIA-GREYSTONE ASSOCIATES. EDITED BY FRED A. METTLER. - Selective partial ablation of the frontal cortex : a correlative study of its effects on human psychotic subjects.
%2320983: METTRAUX, GUÉNAËL. - The Law of Command Responsibility
%23161025: METZ-KONING, MARIE. - Het kindje en andere dramatische schetsen.
%23161101: METZ-KONING, MARIE. - Het wonder.
%2341764: METZ, ALPERTUS VAN. - Gebeurtenissen van deze tijd & Een fragment over bisschop Diederik I van Metz. (De diversitate temporum & Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi).
%23214919: METZ-KONING, MARIE. - Van 't viooltje dat weten wilde.
%23116544: METZE, MARCEL. - Let's make things better.
%23132252: METZE, MARCEL. - Kortsluiting : hoe Philips zijn talenten verspilde.
%23198190: METZE, MARCEL. - De stranding : het CDA van hoogtepunt naar catastrofe.
%2381867: METZE, MARCEL. - De stranding: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe (Dutch Edition).
%231763: METZGER, STANLEY B. - International law, trade and finance : realities and prospects.
%23234911: METZGER, ROMY. - Verfahrenskostendeckende Masse.
%2378654: METZGER, WILHELM. - Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idealismus.
%23216876: METZNER, SHEILA. - Sheila Metzner : color .
%23252766: MEULEMAN, G.E. - Cultuur als partner van de theologie : opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof. dr. G.E. Meuleman.
%2330334: MEULEMAN, J.H. - Le Constantinois entre les deux guerres mondiales. L'évolution économique et sociale de la population rurale. Diss.
%23172596: MEULEN, R. VAN DER. - De etymologie van het woord schobbejak.
%23174037: MEULEN, R. VAN DER. - Malefijt : portugeesch malefeito?
%2382366: MEULEN, LENNART VAN DER ... [ET AL.] - D'66 staat voor niets : de slag om de kiezer: campagne '94 : hoe D66 330 zetels won.
%23129697: MEULEN, B.M.J. VAN DER. - Ordehandhaving : actoren, instrumenten en waarborgen : een studie naar recht en regelgeving betreffende bevoegdheden tot en garanties bij de handhaving van de openbare orde in de rechtstaat Nederland.
%23174124: MEULEN, R. VAN DER. - Poolsch herbata.
%23208329: MEULEN, JAN SIJBRAND VAN DER. - De taal van de dienstplichtcultuur : omstandigheden , principes , normen , ambities : een onderzoek onder dienstplichtige jongens over in militaire dienst moeten : en over niet hoeven : en over weigeren : en over willen.
%23269056: MEULEN, BERND VAN DER. - Levensmiddelenrecht : systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied.
%23230138: MEULEN, HANS VAN DER (ED.) - Anerkannt als Minderheit : Vergangenheit und Zukunft der Deutschen in Polen.
%23173706: MEULEN, R. VAN DER. - Over het woord sabel.
%2314620: MEULEN, J. TER & DIERMANSE, P.J.J. - Bibliographie des écrits sur Hugo Grotius imprimés au XVIIe siècle.
%23102270: MEULEN, R. VAN DER. - Over de Oud-Pools Litouwse namen Jagiello en Radziwill.
%23102267: MEULEN, R. VAN DER. - Twee onverklaarde woorden: Krimgotisch borrotsch; Oudpruisisch wissambs.
%23102268: MEULEN, R. VAN DER. - Over een eigenaardige Litouwse uitdrukking.
%23135450: MEULEN, J.D. VAN DER. - De belediging van hoofden van bevriende staten. Preadvies.
%23102266: MEULEN, R. VAN DER. - Over enige aardrijkskundige namen bij onze vroegere zeevaarders.
%23248881: MEULEN, B.M.J. VAN DER & A.T. OTTOW. - Toezicht op markten : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 16 mei 2003 ter behandeling van de preadviezen van B.M.J . van der Meulen , A.T. Ottow.
%23174090: MEULEN, R. VAN DER. - Oudpruisisch mixkai.
%23102264: MEULEN, R. VAN DER. - Het Lexicon vokabulam novym po alfavitu.
%23248858: MEULEN, B.M.J. VAN DER & A.T. OTTOW. - Toezicht op markten : preadviezen.
%239622: MEULEN, J. TER. - Die Gedanke der Internationalen Organisationen in seiner Entwicklung 1300-1800. Nachdruck der 1917-40 Ausg. 3 Teile in 2 Bänder.
%2385503: MEULEN, J.D. VAN DER. - Het wapengebruik van de politie in Nederland.
%237190: MEULEN, J.D. VAN DER. - Beschouwingen over het wapengebruik der politie in Nederland.
%234224: MEULEN, B.M.J. VAN DER. - Voorontwerp Algemene wet overheidsinformatie.
%2336316: MEULEN, JOHANNA VAN DER. - The seat of authority : a comparative analysis of the relations between the legislative power and the executive power in the British constitutional system and in the American Federal Constitution.
%232961: MEULEN, J.C.H. VAN DER & WLADIMIROFF, J.W. - Medisch onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Twee voorbeelden: plastische en reconstructieve chirurgie, en prenatale diagnostiek.
%23266989: MEULEN, B.M.J. VAN DER. - Ordehandhaving : actoren, instrumenten en waarborgen : een studie naar recht en regelgeving betreffende bevoegdheden tot en garanties bij de handhaving van de openbare orde in de rechtstaat Nederland.
%23260611: MEULEN, R. VAN DER. - De courant. I: Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. - II: Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsbladen.
%23257164: MEULEN, B.M.J. VAN DER & P.J.M. KONING. - Proceskosten- en schadevergoeding.
%23251567: MEULEN, AGEÜS VAN DER. - Over den bouw en de periodieke ontwikkeling der bloemknoppen bij coffea-soorten.
%2318119: MEULEN, JOHANNES ANTONIUS VAN DER. - Heidegger und Hegel oder Widerstreit und Widerspruch.
%232362: MEULEN, PIET VAN DER. - De wording der algemeene doopsgezinde societeit.
%23267060: MEULENBELT, ANJA. - Dagen in Gaza
%2389876: MEULENBERG, FRANS. - Heimwee is een kat: ziekte in de literatuur.
%2336561: MEULENBERG, F. & J. VAN EVERDINGEN. - Het grote sterven. Thema's en taferelen rond de dood.
%23185853: MEULENBROEK, BERNARDUS LAMBERTUS. - Metriek en Rythmiek in Augustinus' Cassiciacum-dialogen.
%23157635: MEULENBROEK, B.L. (ED.). - Q. Horati Flacci Poemata: Carmina-Iambi.
%2379931: MEUMANN, ERNST. - Ökonomie und Technik des Gedächtnisses : experimentelle Untersuchungen über das Merken und Behalten.
%23147785: MEUMANN, ERNST. - Vorlesungen zur Einführung in die Experimentelle Pädagogik und Ihre Psychologischen Grundlagen.
%2348853: MEUMANN, ERNST. - Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. Band 3.
%2378963: MEURER, CHRISTIAN. - Die juristischen Personen nach deutschem Reichsrecht.
%23146886: MEURS, WIM P. VAN - The Bessarabian Question in Communist Historiography. Nationalist and Communist Politics and History-Writing.
%23268456: MEURS, J.H. VAN. - De verhouding van Romeins en hedendaags recht in het licht der vergelijkende rechtsgeschiedenis : rede ...
%23228789: MEURS, J.H. VAN. - Rechtsgedingen over bepaalde goederen in oud-Helleense rechten.
%23232983: GÜNTERS & MEUSER ... [ET AL.] - Geillustreerde katalogus van hang- en sluitwerk : ijzerwaren.
%23164755: MEUTHER, OLAF. - Tradition und Fortschritt. Die Gesetzgebung im Deutschen Kaiserreich am Beispiel Preussens unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Reichsvereinsgesetzes und der Reform des preussischen Wahlrechtes.
%23206161: MEUVRET, J. (ED.) - Troisième conférence internationale d'histoire économique = Third international conference of economic history : Munich 1965; Volume 2 : Production et productivité agricoles (Section II).
%2392833: MEUWISSEN, D.H.M. & E.A. ALKEMA. - [De Europese conventie en het Nederlandse recht]. Verslag van de Algemene Ledenvergadering.
%2313430: MEUWISSEN, D.H.M. - De Europese Conventie en het Nederlandse recht : een onderzoek naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht, in het bijzonder toegelicht aan de hand van Nederlands constitutioneel recht en van de verhouding tussen de Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en Nederlands Recht
%2323267: MEUWISSEN, D.H.M. - Elementen van staatsrecht : I.
%23207187: MEUWISSEN, D.H.M. - Grondrechten.
%23185383: MEUWISSEN, D.H.M. - De Europese Conventie en het Nederlandse recht : een onderzoek naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht, in hetbijzonder toegelicht aan de hand van Nederlands constitutioneel recht en van de verhouding tussen de Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele veijheden en Nederlands recht.
%238602: MEUWISSEN, D.H.M. - Recht en vrijheid: inleiding in de rechtsfilosofie.
%23221451: MÉVERGNIES, PAUL NÈVE DE. - Jean-Baptiste van Helmont : philosophie par le feu.
%233877: MEVIS, PAUL A.M. - Ingekort en weggelaten : de praktijk van kop-staartvonnissen in de strafrechtspleging.
%23142970: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht.
%23105461: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht.
%2345989: MEVIS, P.A.M. & J M REIJNTJES - International criminal law 2005-2007.
%2387279: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht : Nederlands-Antilliaanse editie : (een thematische inleiding).
%2325903: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht. 4e druk.
%23168538: MEVIS, PAUL A.M. - Capita strafrecht. 5e druk.
%23221235: MEVIUS, MARTIN - Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism 1941-1953.
%2380604: MEWSHAW, MICHAEL - Between Terror and Tourism: An Overland Journey Across North Africa.
%23135853: MEY, MARC DE. - The Cognitive Paradigm. Cognitive Science, a Newly Explored Approach to the Study of Cognition Applied in an Analysis of Science and Scientific Knowledge.
%23202254: MEY, G. VAN DER. - Determinant van Sylvester.
%23161042: MEYBOOM, MARGARETHA. - Van en over liefde.
%23171422: MEYER, HENRY CORD. - Mitteleuropa in German thought and action, 1815-1945.
%2378964: MEYER, PAUL MARTIN. - Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften.
%2324870: MEYER, M. - The Bedford introduction to literature.
%23123724: MEYER, PHILLIP. - Die theologische Literatur der griechischen Kirche im 16. Jahrhundert.
%23123720: MEYER, PAUL MARTIN. - Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten.
%23162738: MEYER, MARC ANTHONY (ED.) - The culture of Christendom : essays in medieval history in commemoration of Denis L.T. Bethell.
%2323701: MEYER, JOHN ROBERT & JOSE A. GOMEZ-IBANEZ. - Autos, Transit, and Cities: A Twentieth Century Fund Report
%23206558: MEYER, CARL. - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
%23125636: MEYER, HERMAN. - Kennis en realiteit.
%23132682: MEYER, J. DE. - Toepassing van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in België. Preadvies.
%2362692: MEYER, JOHN W. & MICHAEL T. HANNAN (EDS.) - National Development and the World System: Educational, Economic, and Political Change, 1950-1970.
%23257981: MEYER, DAVID E. & SYLVAN KORNBLUM (EDS.) - Attention and Performance XIV: Synergies in Experimental Psychology, Artificial Intelligence, and Cognitive Neuroscience. Silver Jubilee Volume.
%23160940: MEYER JR., HERMAN. - Der Typus des Sonderlings in der Deutschen Literatur.
%23243079: MEYER-GOSSNER, LUTZ. - Die Urteile in Strafsachen : sowie Beschlüsse, Protokoll der Hauptverhandlung, Anklage- und Privatklageschrift.
%23257821: MEYER, JEAN-ARCADY & WILSON, STEWART, W. - From Animals to Animats: Proceedings of the First International Conference on Simulation of Adaptive Behavior.
%23108962: MEYER, JONAS DANIEL. - Principes sur les questions transitoires, considerées indépendament de toute législation positive, et particulierèrement sous le rapport de l'introduction du Code Napoleon.
%23175208: MEYER, KENNETH R. & DIETER S. SCHMIDT (EDS.) - Computer aided proofs in analysis.
%2350394: KLEINKNECHT/MEYER. - Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen.
%23146896: MEYER-THOMPSON, H-G. - Ruhe oder Chaos. Technologie politischer Unterdrückung.
%23131827: MEYER, M.A. - History of the City of Gaza : from the earliest times to the present day.
%23113706: MEYER, MICHAEL J. (ED.) - Literature and the grotesque.
%23154165: MEYER, CAROL. - Glass from Quseir al-Qadim and the Indian Ocean Trade.
%2380509: MEYER, LAURENCE H. (ED.) - Improving money stock control : problems, solutions, and consequences.
%2378966: MEYER, RUDOLF. - Der Emanzipationskampf des vierten Standes.
%23192411: MEYER, CHRISTINE. - Comme un autre Don Quichotte : intertextualités chez Canetti.
%23250777: MEYER, JOHN R. & CLINTON V. OSTER, JR, WITH MARNI CLIPPINGER, ANDREW MCKEY, DON H. PICKRELL, JOHN STRONG & C. KURT ZORN - Deregulation and the New Airline Entrepreneurs.
%23250338: MEYER-GOSSNER, LUTZ. - Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen.
%2319158: MEYER, HERMAN. - Op weg naar samenwerking in vrijheid. Een sociaal-economische studie over winstdeling met arbeiders op nieuwe grondslag.
%2392086: MEYER, ERNST. - Römischer Staat und Staatsgedanke.
%2381151: MEYER, JONAS DANIEL. - Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe. Tome I: partie ancienne; Tome II: partie moderne: Angleterre; Tome III: partie moderne: France, avant la Révolution; Tome IV: partie moderne: Pays-Bas; Tome V: partie moderne: Allemagne, et France depuis la Révolution; Tome VI: Résultats.
%2380356: MEYER, JONAS DANIEL. - Principes sur les questions transitoires, considerées indépendament de toute législation positive, et particulierèrement sous le rapport de l'introduction du Code Napoleon.
%2378496: MEYER, HERMAN. - Le rôle médiateur de la logique. Étude métathéorique.
%2364242: MEYER, PHILIPP ANTON GUIDO VON (ED.) - Corpus iuris confoederationis Germanicae oder Staatsakten für Geschichte und öffentliches Recht des Deutschen Bundes.
%2362843: MEYER, PAUL. - Die Notstandsarbeiten und ihre Probleme. Ein Beitrag zur frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
%235474: MEYER, SEMI. - De pijn : een psycho-physiologische studie.
%2353742: MEYER, RUDOLF. - Der sächsische Landtag von 1811.
%2339909: MEYER, WILLI. - Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Handel.
%23268454: MEYER, EDUARD. - Die Sklaverei im Altertum : Vortrag in der Gehe-Stiftung in Dresden am 15. Januar 1898.
%23265909: MEYER, JOACHIM-ERNST. - Die Entfremdungserlebnis : üeber Herkunft und Entstehungsweisen der Depersonalisation.
%23258786: MEYER, JÜRGEN. - Dialektik im Strafprozess : eine Untersuchung der Spannungen im Strafprozess unter besonderer Berücksichtigung der dialektischen Gewinnung der Strafurteile im Kräftefeld der Schlussanträge.
%23231446: MEYER, RUDOLF W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
%23226122: MEYER, HERMANN. - Aus meiner Kuriosen-Sammlung.
%23219277: MEYER, KONRAD, ARTHUR KÜHN UND KARL HAUBNER (EDS.) - Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung.
%23211847: MEYER, ALBERT. - Der Entwicklungsgedanke in Schleiermachers Glaubenslehre.
%23201279: MEYER, ERNST. - Römischer Staat und Staatsgedanke.
%23248165: MEYERS, DIANA T. - Inalienable rights : a defense.
%2382284: MEYERS, DAVID W. - The human body and the law.
%2376655: MEYERS, JEFFREY. - Edmund Wilson: a biography.
%2384211: MEYERS, J. - Scott Fitzgerald: a biography.
%237003: MEYERS, HERMAN. - The nationality of ships.
%2354096: MEYERS, HERMAN. - Repertorium van de sociale wetenschappen [Deel 2] : rechtswetenschap.
%23161127: MEYIER, FENNA DE - Het leven gaat door.
%23143916: MEYIER, K.A. DE. - Codices Vossiani latini. Pars I: Codices in folio.
%23153961: MEYIER, FENNA DE - Ik worstel en kom boven.
%23233266: MEYNAUD, JEAN. - Les groupes de pression internationaux.
%23190575: MEYNELL, G.C. - Materials for a biography of Dr. Thomas Sydenham (1624-1689) : a new survey of public and private archives.
%23220474: MEYNEN, GERBEN. - Vrijheid en tijd : het begrip herhaling in Heideggers Sein und Zeit.
%23171986: MEZNERICS, IVÁN. - Law of banking in East-West trade.
%23223108: MHEEN, D. VAN DE & P. GRUTER (EDS.) - Helingpraktijken onder de loep : impressies van helingcircuits in Nederland.
%23204050: MHEEN, DIKE VAN DE. - Inequalities in health, to be continued ? : a life-course perspective on socio-economic inequalities in health = Ongelijkheid in gezondheid, wordt vervolgd ? : een levensloopperspectief op sociaal-economische gezondheidsverschillen.
%2342946: MICALLEF, JOSEPH. - The European company : a comparative study with English and Maltese company law.
%2346733: MICHAEL, JOHN. - Anxious intellects : academic professionals, public intellectuals, and enlightenment values.
%23201288: MONTIAS JOHN MICHAEL. - The Structure of Economics Systems.
%2362184: MICHAËLIS, KARIN. - The Dangerous Age : Letters and fragments from woman's diary.
%23125174: MICHAËLIS, JOHANN DAVID. - Rässonnement über die protestantischen Universitäten in Deutschland.
%23122706: MICHAELIS, SUSANNE ... [ET AL.] - The atlas and survey of Pidgin and Creole languages. Vol. 1: English-based and Dutch-based languages; Vol. 2: Portuguese-based, Spanish-based and French-based languages; Vol. 3: Contact languages based on languages from Africa, Asia, Australia, and the Americas; Vol. 4: The atlas of Pidgin and Creole language structures.
%23154778: MICHALSKI, ANNA & HELEN WALLACE. - The European Community : the challenge of enlargement.
%2353136: MICHEEL, F. - Chemie der Zucker und Polysaccharide.
%23210192: MICHEELS, PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven : Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
%23191771: MICHEL, KARL MAGNUS & HARALD WIESER (EDS.) - Unser Rechtsstaat (Kursbuch 56).
%23133246: MICHEL, ANDRÉE - Family Issues of Employed Women in Europe and America.
%23104765: MICHEL, MARTIN C. - Van molecuul tot geneesmiddel.
%23262877: MICHEL, DOROTHEA. - Die Fragmente römischer Wanddekorationen.
%23217494: MICHEL, PRINCE OF GREECE. - The Empress of farewells : the story of Charlotte, Empress of Mexico.
%2378967: MICHEL, HENRY. - L´idée de l'état : essai critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en France depuis la Révolution.
%23136568: MICHELANGELO. REDIG DE CAMPOS, D. - Cappella Sistina.
%23100918: MICHELANGELO. - De triomf van het maniërisme. De europese stijl van Michelangelo to El Greco, 1520-1640.
%23100920: MICHELANGELO. - Le triomphe du maniérisme européen de Michel-Ange au Gréco, 1520-1640.
%23240630: MICHELANGELO. - Die gesammelten Sonette.
%23121104: MICHELANT, H. (ED.) - Renaus de Montauban oder die Haimonskinder.
%23125178: MICHELET, CARL LUDWIG. - Hegel, der unwiderlegte Weltphilosoph. Eine Jubelschrift.
%23225914: MICHELOTTI, GIULIANA. - Giuliana Michelotti : inform
%231139: MICHELS, JOSEPH W. - Dating methods in archaeology.
%23255473: MICHELS, ROBERT. - Die Verelendungstheorie : Studien und Untersuchungen zur internationalen Dogmengeschichte der Volkswirtschaft.
%2378971: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Johann Friedrich des Grossmütigen Stadtordnung für Jena.
%2378972: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Sammlung altdithmarscher Rechtsquellen.
%2378969: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Der ehemalige Oberhof zu Lübeck und seine Rechtssprüche.
%23131612: MICHELSEN, ANDREAS LUDWICH JACOB. - Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen
%2343700: MICHENER, ANNA J. - Becoming Anna : the autobiography of a sixteen-year-old.
%23161670: MICHIE, MICHAEL. - An Enlightenment Tory in Victorian Scotland. The career of Sir Archibald Alison.
%23203073: MICHIE, HELENA & RONALD R. THOMAS (ED.) - Nineteenth-century geographies : the transformation of space from the Victorian Age to the American Century.
%2395472: MICHIE, HELENA. - Sororophobia: differences among women in literature and culture.
%2359969: MICHIELS, F.C.M.A. - Kleur in het omgevingsrecht.
%2352806: MICHIELS, F.C.M.A. - De wet milieubeheer.
%23140714: MICHIELS, F.C.M.A. - De Boete in Opmars?
%23262749: MICHIELS, F.C.M.A. - Handhaving van bestuursrecht.
%23268908: MICHIELS, F.M.A.M. & B.W.N. DE WAARD. - Rechterlijke toetsing van bestuurlijke punitieve sancties.
%23196258: MICHIELS, F.C.M.A. - De wet milieubeheer.
%2393460: MICHIELS, F.C.M.A. (RED.). - Recht op het doel af : opstellen over doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidshandelen in de democratische rechtsstaat.
%23255531: MICHIELS, F.C.M.A. - Hoofdzaken van het bestuursrecht.
%23171826: MICHIELS, F.C.M.A. (RED.). - Staats- en bestuursrecht : tekst en materiaal.
%23129698: MICHIELS, F.C.M.A. (RED.). - Artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993.
%2373546: MICHIELS, F.C.M.A. - De Arob-beschikking.
%23238769: MICHIELS, F.C.M.A. & E.R. MULLER (EDS.) - Handhaving : bestuurlijk handhaven in Nederland.
%2374809: MICHIELS, F.C.M.A. - Milieurecht in de lage landen : rechtsvergelijkende studies over de milieuvergunning, emissiehandel, de watertoets, natuurbescherming en bestuurlijke handhaving in Vlaanderen en Nederland.
%2321864: MICHIELS, F.C.M.A & J. HOEKSTRA. - Handhaving van bouwrecht.
%23268944: MICHIELSE, HENK & HANS VERTEGAAL (EDS.) - Hoe normloos zijn wij eigenlijk? : moraal in een geïndividualiseerde samenleving.
%23257869: MICHIELSE, H.C.M. - Welzijn en discipline : van tuchthuis tot psychotherapie : strategieen en technologieen in het sociaal beheer.
%23262532: MICHIELSEN, ALBERT. - De evolutie van de handelsorganisatie in België sinds het begin der 18e eeuw.
%23233886: MICHISHITA, NARUSHIGE - North Korea's Military-Diplomatic Campaigns, 1966-2008.
%23242901: MICHMAN, JOZEF, HARTOG BEEM, DAN MICHMAN. - Pinkas : geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.
%23268185: MICHMAN, JOSEPH. - The history of Dutch Jewry during the emancipation period 1787-1815 : Gothic turrets on a Corinthian building.
%23102271: MICHON, J.A. (RED.) - Strafrecht tegen drugsgebruik?
%2341821: MICKIEWICZ, ELLEN - Changing Channels: Television and the Struggle for Power in Russia.
%23158103: MICKLINGHOFF, JOHANNES A. M. - Openbaring en geloofsgenade.
%2317989: MICKLITZ, HANS W. & STEPHEN WEATHERILL. - European economic law.
%23244621: MICKOLUS, EDWARD F. - The literature of terrorism : a selectively annotated bibliography.
%2353572: MIDDEL, BERT - De nieuwe elite van de Partij van de Arbeid. Een onderzoek naar de oligarchische tendenzen in de besluitvorming binnen de afdeling Groningen van de Partij van de Arbeid.
%2339854: MIDDELAAR, LUUK VAN. - De passage naar Europa : geschiedenis van een begin.
%23182624: MIDDELBERG, WALTER. - Evenwichten in het stelsel Barnsteenzuurnitril - Zilvernitraat - Water.
%23521: MIDDELBURG, BART - Onderwereld-p.r. : hoe de misdaad de media manipuleert.
%2323904: MIDDELBURG, BART & PAUL VUGTS. - De Endstra-tapes : de integrale gesprekken van Willem Endstra met de recherche.
%23119930: MIDDENDORF, HEINRICH. - Phänomenologie der Hoffnung.
%23267260: MIDDENDORP, JAN. - Type Navigator : the independent foundries handbook.
%23254766: MIDDENDORP, C.P. - Progressiveness and conservatism : the fundamental dimensions of ideological controversy and their relationship to social class.
%23262099: STICHTING ECONOMISCH INSTITUUT VOOR DEN MIDDENSTAND - Het slagersbedrijf in oorlogstijd (1940-1945).
%23201371: MIDDLETON, NEIL & PHIL O'KEEFE. - Disaster and development : the politics of humanitarian aid.
%2323682: MIDELFORT, H. C. ERIK - Exorcism and Enlightenment : Johann Joseph Gassner and the demons of eighteenth-century Germany.
%23229225: MIDGLEY, JAMES & KWONG LEUNG TANG (EDS.) - Social policy and poverty in East Asia : the role of social security.
%23207963: MIDLARSKY, MANUS I. - The evolution of inequality : war, state survival, and democracy in comparative perspective.
%235730: MIEDEMA, SIEP. - Het peilen van de diepte : de relatie tussen werkloosheid en delinquentie bij jongvolwassen mannen.
%23191770: MIEDEMA, SIEP. - Langdurige werkloosheid: achtergronden op de voorgrond : een levensstijlanalyse naar de betekenis van werkloosheid onder jongvolwassen mannen.
%23228877: MIEDEMA, SIEBREN - Identiteit tussen inspiratie en engagement.
%23191574: MIEDEMA, SIEP. - Omgaan met langdurige werkloosheid : een levensstijlbenadering naar de relatie werkloosheid en criminaliteit onder jongvolwassen mannen.
%2338228: MIEDEMA, JOOST L. - Fairness and the self.
%2378973: MIELKE, JÖRG. - Der Dekalog in den Rechtstexten des abendländischen Mittelalters.
%2384054: MIELKE, LOTHAR J. - Fragen zum Fotorecht.
%23238735: MIELSCH, HARALD. - Griechische Tiergeschichten in der antiken Kunst.
%23118615: MIERAS, J.P. - Na-oorlogse bouwkunst in Nederland.
%2323900: MIERIS, J.P. - Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras.
%23166669: MIERLO, A.I.M. VAN ... [ET AL.] - Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade.
%2350402: MIERLO, A.I.M. VAN. - De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement. Over troetelkindjes en aanbevelingen voor een alternatief. Rede.
%23205254: MIERLO, A.I.M. VAN & M. HARREMAN. - Tekst Boek 1 Rv nieuw en Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken.
%23162338: MIERLO, A.I.M. VAN, G.J. MEIJER & F.M. BEIJER. - Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans burgerlijk procesrecht.
%23232140: MIERLO, HANS VAN. - De keuze van D'66 : rede gehouden op het congres van D'66 te Leiden op 14 september 1968.
%23216599: MIEROP, LODEWIJK VAN. - Waarom het vrije huwelik zin heeft in onze tegenwoordige maatschappij.
%23166845: MIESHLER, HERBERT. - Südtirol als Völkerrechtsproblem.
%23191957: MIGLIORE, SAM. - Mal'uocchiu : ambiguity, evil eye and the language of distress.
%23204322: MIGLIORI, ANTONIO. - Signs.
%23243457: MIGLIORINO, LUIGI. - Fondi marini e armi di distruzione di massa.
%23188913: MIHALYO, DANIEL. - Wood burners.
%23203544: MIHM, MADELYN TIMMEL. - The Songe d'Enfer of Raoul de Houdenc: An Edition Based on All the Extant Manuscripts. (= Beihefte zur Zeitschrift fur Romanische Philologie, Band 190.)
%23262870: MIIKKULAINEN, RISTO - Subsymbolic Natural Language Processing: An Integrated Model of Scripts, Lexicon, and Memory (Neural Network Modeling and Connectionism).
%2350655: MIJN, W.B. VAN DER. - Beroepenwetgeving in de gezondheidszorg.
%23262856: MIJNHARDT, W.W. - Tot heil van 't menschdom : culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815.
%238207: MIJNSSEN, F.H.J. - Fouten van hulppersonen in contractuele en pre-contractuele verhoudingen.
%23107604: MIJNSSEN, F.H.J. - Materieel beslagrecht.
%2373574: MIJNSSEN, F.H.J. - De rekening-courant-verhouding
%2310823: MIJNSSEN, F.H.J. - Regresrecht van de schadeverzekeraar.
%2311297: MIJNSSEN, F.H.J. - Causale en abstracte rechtshandelingen in het vermogensrecht. Rede.
%23143825: MIJNSSEN, F.H.J., B. SLUIJTERS, & M.M. MENDEL. - Verzekering en nieuwe wetgeving : preadvies 2006.
%23259270: MIJNSSEN, F.H.J. - Verzekering.
%2328197: MIJNSSEN, F.H.J. - De rekening-courant-verhouding
%23151957: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. III. Goederenrecht. Deel I : Algemeen Goederenrecht.
%23146322: MIJNSSEN, F.H.J. - Materieel beslagrecht.
%2374176: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - Algemene aspecten van beslag en executie : preadvies.
%2372471: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - Kredietverlening naar huidig en komend recht. Preadvies.
%2370712: MIJNSSEN, F.H.J. ... [ET AL.] - De bankgarantie.
%2345783: MIJNSSEN, F.H.J. - Geld in het vermogensrecht.
%23266647: MIJNSSEN, F.H.J. - De rekening-courant-verhouding
%2337427: MIJS, A.A. - Het ontstaan van de RIAGG's in Amsterdam. Een sociologische studie naar de vorming en ontwikkeling van interorganisationele verbanden in de gezondheidszorg. Diss.
%23245449: MIKAT, PAUL. - Die Inzestverbote des Dritten Konzils von Orléans (538).
%23154874: MIKHEEV, DMITRII. - Russia transformed.
%23125184: MIKLOSICH, FRANZ VON. - Lexicon Palaeslovenico-Graeco-Latinum emendatum auctum.
%2397406: MIKLOSICH, FRANZ VON. - Dictionnaire abrégé de six langues slaves, Kratkij slovar' sesti slavjanskix jazykov.
%2360119: MILANI, MOHSEN M. - The Making of Iran's Islamic revolution : from monarchy to Islamic republic.
%23202870: MILANICH, JERALD T. - Laboring in the fields of the Lord : Spanish missions and Southeastern Indians.
%23113075: MILBURN, M.A. & CONRAD, S.D. - The Politics of Denial.
%23255742: MILELLA, DOMINGO. - Domingo Milella.
%23175287: MILES, HUGH. - Al-Jazeera : the inside story of the Arab news channel that is challenging the West.
%2383096: MILES, ANDREW; DAVID R.S. PHILBRICK, & CHRISTOPHER THOMPSON. - Melatonin : clinical perspectives.
%2381171: MILET, ERIC. - Orientalist photographs : 1870-1950.
%2384209: MILEUR, JEAN-PIERRE. - Vision & revision: Coleridge's art of immanence.
%2333393: MILGATE, MURRAY - After Adam Smith: a century of transformation in politics and political economy.
%23222958: MILHAUPT, CURTIS J. (ED.) - Global markets, domestic institutions : corporate law and governance in a new era of cross-border deals.
%23251364: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen : het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
%23146848: MILIVOJEVIC, DRAGAN - Leo Tolstoy.
%23253131: MILL, JOHN STUART. - Auguste Comte und der Positivismus.; Vermischte Schriften : 1. Recht und Unrecht des Staates in Bezug auf Corporations- und Kirchengüter; 2. Der Papiergeldschwindel; 3. Einige Bemerkungen über die französische Revolution; 4. Gedanken über Poesie und ihre verschiedene Arten; 5. Professor Sedgewick's Vortrag über die Studien an der Üniversität Cambridge (Gesammelte Werke, Band 9).
%23253133: MILL, JOHN STUART. - Betrachtungen über Repräsentativ-Regierung. (Gesammelte Werke, Band 8).
%2378975: MILL, JOHN STUART. - Gesammelte Werke.
%23166326: MILL, JAMES. - Analysis of the Phenomena of the human mind.
%23164683: MILL, JAMES. - Elements of Political Economy.
%23227785: MILL, JOHN STUART. - Die Freiheit. - Das Nützlichkeitsprinzip. (Gesammelte Werke, Band 1).
%23254437: MILL, JOHN STUART. - On liberty.
%2334798: MILL, JOHN STUART. - Principles of political economy with some of their applications to social philosophy.
%2366124: MILL, JOHN STUART. - On Liberty with The Subjection of Women and Chapters on Socialism.
%2368504: MILL, SUSAN W. - Indexed bibliography on the flowering plants of Hawai'i.
%23239335: MILL, JOHN STUART. - On liberty ; with the subjection of women ; and chapters on socialism.
%2374865: MILL, JOHN STUART. - Journals and debating speeches.
%2374869: MILL, JOHN STUART. - Essays on England, Ireland, and the Empire ((Collected works of John Stuart Mill, 6).
%23253135: MILL, JOHN STUART. - Vermischte Schriften politischen, philosophischen und historischen Inhalts. (Gesammelte Werke, Band 10-11).
%23253132: MILL, JOHN STUART. - Grundsätze der politischen Ökonomie : nebst einigen Anwendungen derselben auf die Gesellschaftswissenschaft. (Gesammelte Werke, Band 5-7).
%23253128: MILL, JOHN STUART. - System der deduktiven und induktiven Logik : eine Darlegung der Grundsätze der Beweislehre und der Methoden wissenschaftlicher Forschung. (Gesammelte Werke, Band 2-4).
%23195648: MILLANE, RICK P.; JAMES N. BEMILLER & RENGASWAMI CHANDRASEKARAN (EDS.) - Frontiers in carbohydrate research-1 : food applications : proceedings of a conference held at Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA, 13-15 September 1988.
%2378976: MILLAR, JOHN. - The origin of the distinction of ranks : an inquiry into the circumstances which give rise to the influence and authority in the different members of society.
%23257817: MILLER MALEY, F. - Single Layer Wire Routing and Compaction (Foundations of Computing Series).
%23194006: MILLER, STEPHEN G. - Excavations at Nemea II : the early hellenistic stadium.
%23240019: MILLER, RUSSEL A. - Comparative Law as Transnational Law: A Decade of the German Law Journal.
%23166558: MILLER, GEROLD. - Gerold Miller : Re-Forming The Future.
%23149426: MILLER, HENRY. - De Kolossus van Maroussi.
%23129040: MILLER, D.N. - Fear of fiction. Narrative Strategies in the Works of Isaac Bashevis Singer.
%23193407: MILLER, JOHN WILLIAM. - The philosophy of history : with reflections and aphorisms.
%23228753: MILLER, DANIEL. - Modernity, an ethnographic approach : dualism and mass consumption in Trinidad.
%23151638: MILLER, E.I. - The Legislature of the Province of Virginia. Its internal development.
%23174566: MILLER, RICHARD W. - Fact and method : explanation, confirmation and reality in the natural and the social sciences.
%23219887: MILLER, HUGH T. - Postmodern public policy.
%23179977: MILLER, NICHOLAS P. - The Religious Roots of the First Amendment: Dissenting Protestants and the Separation of Church and State.
%23263071: MILLER, PRESTON J. (ED.) - The rational expectations revolution : readings from the front line.
%2317877: MILLER, ELAINE P. - Head cases : Julia Kristeva on philosophy and art in depressed times.
%23133812: MILLER, J.G. - A Treatise on Labour: A Matching-Model Analysis of Labour-Market Programmes.
%2374002: MILLER, DAVID. - Social justice.
%23241693: MILLER, RICHARD E. - As if learning mattered : reforming higher education.
%23161765: MILLER, HENRY. - Der Engel ist mein Wasserzeichen. Aquarelle und Zeichnungen.
%2387569: MILLER, WILLIAM LEE. - The business of May next : James Madison and the Founding.
%236151: MILLER, RICHARD W. - Fact and method : explanation, confirmation and reality in the natural and the social sciences.
%23147474: MILLER, DAVID LEE. - The poems two bodies: the poetics of the 1590 Faerie Queene.
%23236313: MILLER, DAVID. - National responsibility and global justice.
%2318947: MILLER, JOHN PERRY (ED.) - Competition, cartels and their regulation.
%23262652: MILLER, MERTON H. & CHARLES W. UPTON. - Marcoeconomics. A Neoclassical Introduction.
%23207877: MILLER, SAMUEL. - A brief retrospect of the eighteenth century.
%23229675: MILLER-ADAMS, MICHELLE. - World Bank : new agendas in a changing world.
%23158616: MILLER, JAMES. - Rousseau : dreamer of democracy.
%23181371: MILLER, JOHN WILLIAM. - The paradox of cause and other essays.
%23250711: MILLER, RUSSELL. - The adventures of Arthur Conan Doyle : a biography.
%2397592: MILLER, JAY & CAROL M. EASTMAN (ED.). - The Tsimshian and their neighbours of the North Pacific Coast.
%23142426: MILLER, HENRY. - De steenbokskeerkring.
%23260834: MILLER, SCOTT D., BARRY L. DUNCAN & MARK A. HUBBLE. - Escape from Babel : toward a unifying language for psychotherapy practice.
%23260888: MILLER, EDWARD. - Prince of librarians : the life and times of Antonio Panizzi of the British Museum.
%23251951: MILLER, PAUL B. - From revolutionaries to citizens : antimilitarism in France , 1870-1914.
%23268122: MILLER, ABBOTT (ED.) - Formica forever.
%23268108: MILLER, RICHARD B. - Casuistry and modern ethics : a poetics of practical reasoning.
%23188344: MILLER, HENRY. - Letters to Anaïs Nin.
%23180559: MILLETT, TIMOTHY - Court of First Instance of the European Communities.
%2372006: MILLGRAM, ELIJAH. - Ethics Done Right: Practical Reasoning as a Foundation for Moral Theory.
%23158004: MILLGRAM, ELIJAH. - Ethics done right : practical reasoning as a foundation for moral theory.
%23268062: MILLGRAM, ELIJAH. - Practical induction.
%23250747: MILLHAM, SPENCER. - Access disputes in child-care.
%23255298: MILLIGAN, BARRY. - Pleasures and pains : opium and the Orient in 19th-century British culture.
%23268102: MILLIKAN, RUTH GARRETT - Language, thought, and other biological categories : new foundations for realism.
%23268997: MILLS, C. WRIGHT. - Sociology and pragmatism : the higher learning in America.
%23149569: MILLS, JOHN. - A critical history of economics.
%23154205: MILLS, NICOLAUS & MICHAEL WALZER (EDS.) - 50 years of Dissent.
%23254808: MILLS, EDWIN S. & CHARLES M. BECKER. - Studies in Indian urban development.
%23256467: MILLS, C. WRIGHT. - The politics of truth : selected writing of C. Wright Mills.
%23220606: MILMO, MARINA (ED.) - International Litigation Procedure. Volume 13, 2002.
%23125186: MILNE, JOSEPH GRAFTON. - Greek coinage.
%23257815: MILNER, ROBIN. - The definition of standard ML (revised).
%23263412: MILNER, ROBIN. - The Definition of Standard ML (Computational models of cognition and perception).
%23153635: MILNER, ALFRED - England in Egypt.
%2383543: MILO, J.M. - Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad.
%23140953: MILOJKOVIC-DJURIC, JELENA - Tradition and Avant-garde : literature and Art in Serbian Culture between the Two World Wars.
%23234450: MILOSZ, CZESLAW. - Legends of modernity : essays and letters from occupied Poland , 1942-43.
%2375056: MILTENBURG, PETER ROBERT. - Effects of modular sourcing on manufacturing flexibility in the automotive industry : a study among German OEMs = Effecten van modulair toeleveren op de productie flexibiliteit in de automobiel industrie : een studie onder Duitse OEMs.
%23127014: MILTON, PETER. - The primacy of touch. The drawings of Peter Milton.
%23255077: MILUNSKY, AUBREY (ED.) - Genetics and the law III.
%23197066: MILUTINOVIC, VELJKO - The 'Right to Damages' under EU Competition Law : from Courage v. Crehan to the White paper and beyond.
%23104250: MINATTUR, J. - Freedom of the press in India. Constitutional provisions and their application.
%23268267: MINCKE, WOLFGANG. - Die finnische Rechtstheorie unter dem Einfluss der analytischen Philosophie.
%2398435: MINDEN, K. - Bamboo stone: the evolution of a Chinese medical elite.
%2347401: MINDERHOUD, P.E. - Voor mij zijn ze allemaal gelijk : een rechtssociologische studie naar verschillen tussen migranten en Nederlanders bij de uitvoering van de kinderbijslag- en de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Handelsed. Diss.
%2334911: MINDERHOUD, G. & J.G.J. VAN MOURIK. - Welke maatregelen moeten worden getroffen teneinde een zo doelmatig mogelijk gebruik van landbouwgronden te waarborgen? : prae-adviezen uitgebracht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Broederschap der Notarissen in Nederland, te houden te Utrecht op 21 september 1949.
%23113590: WERKGROEP GELEIDELIJKE RECHTSVERKRIJGING MINDERJARIGEN. - Minderjarig/onbevoegd : een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders.
%23116641: MINDERMAN, G.D.; J.P. BAHLMANN & H.R.B.M. KUMMELING. - Verantwoording van klasse(n) : toezicht en verantwoording van de financiën van de onderwijssector.
%2337579: MINDEROP, CORNELIS MARIE HENDRIK. - Eenige opmerkingen over den hypothekairen schuldeischer in het faillissement.
%23119948: MINEAU, ANDRÉ. - The Making of the Holocaust. Ideology and Ethics in the Systems Perspective.
%2371875: MINER, ROBERT C. - Vico: Genealogist of Modernity.
%23135019: MINER, HORACE M. & GEORGE DE VOS. - Oasis and Casbah: Algerian culture and personality in change.
%23232102: MINERBI, SERGIO - The Eichmann Trial Diary: A Chronicle of the Holocaust.
%23137348: MINERBI, SERGIO I. - L'Italie et la Palestine, 1914-1920.
%23142151: MINERS, NORMAN. - The government and politics of Hong Kong.
%23140881: MINES, DIANE P. & SARAH LAMB (EDS.) - Everyday life in South Asia. 2nd edition.
%23198528: MINFORD, PATRICK. - Substitution effects, speculation and exchange rate stability.
%2341783: MINFORD, PATRICK. - The Supply Side Revolution in Britain.
%2369717: MINGELEN, FERRY - Graven rond het Binnenhof : verhalen over Den Haag.
%23138750: MINGSHUN, ZHANG - Measuring Urban Sustainability in China.
%23263180: MINGUET, JOSEP MARIA & OSCAR MIRA. - Roofs = Cubiertas = Coberturas : [case study].
%23221434: MINGUET, JOSEP MARIA. - Small bars = Mini bares.
%2397422: MINIATURE. - Le siècle d'or de la miniature flamande, 1445-1475. Le mécénat de Philippe le Bon (1396-1467).
%2397425: MINIATUUR. - De gouden eeuw der vlaamse miniatuur, 1445-1475.
%2357673: MINIFIE, BERNARD W. - Chocolate, cocoa and confectionery: science and technology.
%2332112: MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS, REPUBLIC OF INDONESIA. - Basic Design for Social Welfare Development.
%23269061: MINISTERIE VAN JUSTITIE, DIRECTIE WETGEVING. - Leidraad aampassingswetgeving Algemene Wet Bestuursrecht : Derde Tranche.
%2322422: MINISTERIE VAN JUSTITIE, DIRECTIE RECHTSBESTEL. - Rechtspraak 2015.
%23171209: MINISTERIE VAN JUSTITIE, DIRECTIE POLITIE. - Lijst van geschriften, welke als aanstotelijk voor de eerbaarheid zijn te beschouwen (artikel 240 Wetboek van Strafrecht).
%23269059: MINISTERIE VAN JUSTITIE, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN. - Gids aanpassingswetgeving Awb : Algemene wet bestuursrecht : meer dan 4000 wetsartikelen in 400 Nederlandse wetten geordend.
%23258118: MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN., STICHTING ONDERZOEK DER ZEE - The Netherlands in Antarctica. Vol. 1: The establishment of the Netherlands Antarctic research programme; Vol. 2: The Netherlands Antarctic research activities up to 1988; Volume 3: The Netherlands Antarctic research programme 1989-1994. List of abbreviations.
%23216839: MINISTERIE VAN JUSTITIE, EXPERTISECENTRUM RECHTSHANDHAVING. - Handhaven: eerst kiezen dan doen.
%23232694: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. - Legislazione sulla stampa, radiodiffusione e provvidenze.
%23209248: MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS, CONSTITUTIONAL AFFAIRS AND LEGISLATION DEPARTMENT (NETHERLANDS). - Report of the International Conference on Fundamental Rights in a Pluralistic Society : liberties and limitations for the benefit of diversity and social cohesion : hosted by the Netherlands during its chairmanship of the Council of Europe's Committee of Ministers, The Hague, 20-21 November 2003.
%2379294: MINKENHOF, A. & J.M. REIJNTJES. - De Nederlandse strafvordering.
%23122839: MINKENHOF, A. & J.M. REIJNTJES. - De Nederlandse strafvordering.
%23132579: MINKENHOF, A. - De Nederlandse Strafvordering.
%23107874: MINKENHOF, A. - De Nederlandse strafvordering.
%2319040: MINKENHOF, A. - De Nederlandse strafvordering.
%23184632: MINKENHOF, A. - De Nederlandse strafvordering.
%2370231: MINKENHOF, A. - De wet herziening echtscheidingsrecht.
%2381659: MINKENHOF, A. & J.M. REIJNTJES. - De Nederlandse strafvordering.
%235742: MINKENHOF, A. - De Nederlandse strafvordering.
%23214022: MINKENHOF, A. - De Nederlandse Strafvordering.
%23244295: MINNAAR, ANTHONY. - Policing the Ports: Reducing Illicit Trafficking in South Africa.
%23201414: MINNE, JOHAN LEONARD VAN DER. - Over emulsies.
%23200544: MINNEMA, THEODORE. - The social ethics of Reinhold Niuebuhr. A structural analysis.
%23184954: MINNEN, CORNELIS A. VAN (ED.) - Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Award 2002.
%23206349: MINNS, RICHARD. - The cold war in welfare : stock markets versus pensions.
%23172462: MINOIS, GEORGES. - History of Suicide : Voluntary Death in Western Culture.
%2334290: MINOT, GEORGE RICHARDS. - -- RACKEMANN, F.M. The inquisitive physician. The life and times of George Richards Minot.
%2342550: MINSKY, MARVIN L. (ED.) - Semantic Information Processing.
%23208988: MINTEN, BART (ED.) - Beyond market liberalization : welfare, income generation and environmental sustainability in rural Madagascar.
%2348977: MINTZ, BETH - The Power Structure of American Business.
%2367432: MINTZ, STEVEN. - A prison of expectations. The family in Victorian culture.
%23209333: MINX, ECKARD P.W. - Von der Liberalisierungs- zur Wettbewerbspolitik : internationale Wirtschaftspolitik zwischen Industrieländern nach dem Zweiten Weltkrieg.
%23215661: MIQUEL, MIQUEL. - L'Islam et sa civilisation : VIIe-XXe siècle.
%2378981: MIRABEAU, VICTOR DE RIQUETI, MARQUIS DE. - Théorie de l´impôt.
%2378978: MIRABEAU, VICTOR DE RIQUETI, MARQUIS DE. - Les économiques, par l´Ami des Hommes, dédiées au Grand-duc de Toscane.
%23238046: MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI, COMTE DE. - Bedenkingen over de vrijheid der Schelde, door den Keizer gevorderd. Over de oorzaaken en waarschijnlijke gevolgen van deze vordering.
%2313303: MIRANDA, J.C. DE. - Het bewijs door getuigen in burgerlijke zaken.
%232234: MIRANDA, JOSÉ ... [ET AL.] - Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado : (Hamburgo, 1962).
%23213121: MIRBEAU, OCTAVE. - Het dagboek van een kamermeisje.
%2375968: MIREAUX, ÉMILE. - Philosophie du liberalisme.
%23129078: MIRKINE-GUETZÉVITCH, B. & GEORGES SCELLE. - L'union Européenne.
%23221995: MIRÓ, JOAN. - Joan Miró , 1917-1934.
%23263638: MIRÓ, JOAN. - Miró graveur : catalogue raisonné des gravures = Miró engraver. Volume 1 : 1928-1960. (English edition)
%23246577: MIRÓ, JOAN. - Fundació Joan Miró : guidebook.
%2386859: MIRRLEES, JAMES A. - Welfare, incentives, and taxation.
%2397442: MIRTO, ALFONSO & HENK TH. VAN VEEN. - Pieter Blaeu (1637-1706): Lettere ai fiorentioni / Letters to Florentines: Antonio Magliabechi, Leopoldo e Cosimo III de' Medici, e altri, 1660-1705.
%2332090: MISA, THOMAS J. (ED.) - Urban Machinery: Inside Modern European Cities.
%231958: MISAK, CHERYL - The American pragmatists.
%23227753: MISDAQ, NABI. - Afghanistan : political frailty and external interference.
%23126505: MISES, LUDWIG VON. - Theory and history : an interpretation of social and economic evolution.
%23114795: MISHAL, SHAUL. - The PLO under Arafat : between gun and olive branch.
%23132059: MISHKIN, FREDERIC S. - A rational expectations approach to macroeconometrics : testing policy ineffectiveness and efficient-markets models.
%2313150: MISHRA, SUDESH. - Diaspora criticism.
%2318953: MISKOTTE, HERMANNUS HEIKO. - Sensus Spiritualis : de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de Rooms-Katholieke Hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino afflante spiritu' in 1943.
%2330474: MISKOWIAK, KRISTINA - The International Criminal Court: Consent, Complementarity and Cooperation.
%23199727: MISPELBLOM BEYER, HENDRIK JAN. - Tolerantie en fanatisme : een studie over verdraagzaamheid.
%23119080: MISSAC, PIERRE. - Walter Benjamin's Passages.
%23212349: MISSORTEN, WALTER. - Fiscale voorraadwaardering in Nederland en België.
%23108649: MITCHELL, GILES. - The Art Theme in Joyce Cary's First Trilogy.
%2377863: MITCHELL, ALLAN. - The divided path: the German influence on social reform in France after 1870.
%23115064: MITCHELL, WILLIAM E. (ED.) - Clowning as critical practice. Performance humor in the South Pacific.
%23116682: MITCHELL, P.M. - Halldór Hermannsson.
%2352117: MITCHELL, W. J. T. - Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism.
%23214316: MITCHELL, TIMOTHY - Colonising Egypt.
%2321459: MITCHELL, PHILLIP MARSHALL - Halldor Hermannsson
%23129862: MITCHELL, JOSHUA. - Not by reason alone : religion , history , and identity in early modern political thought.
%23263683: MITCHELL, JOHN C. (ED.) - Theoretical Aspects of Object-Oriented Programming: Types, Semantics, and Language Design (Foundations of Computing).
%23152911: MITCHELL, CHRISTOPHER (ED.) - Western Hemisphere immigration and United States Foreign Policy.
%23244645: MITCHELL, RICHARD H. - Justice in Japan. The Notorious Teijin Scandal.
%2366586: MITCHELL, KAYE - Intention and Text: Towards an Intentionality of Literary Form (Continuum Literary Studies).
%23143575: MITCHELL, C.E. - Individualism and Its Discontents. Appropriations of Emerson, 1880-1950.
%2388351: MITCHELL, P.M. & OBER, K.H. (RED.). - Bibliography of modern Icelandic literature in translation : including works written by Icelanders in other languages.
%23250300: MITCHELL, C.R. - Peacemaking and the consultant's role.
%23135217: MITCHELL, GORDON - Together in the Land. A Reading of the Book of Joshua.
%239603: MITCHELL, WESLEY C. - Business cycles and their causes : a new edition of Mitchell's Business Cycles : Part III.
%2361878: MITCHELL, JACK H., EMIL MRAK AND S. DAVID BAILEY. - CHEMISTRY OF NATURAL FOOD FLAVORS.
%23143154: MITCHISON, ROSALIND - A History of Scotland. Second edition.
%23119956: MITIAS, MICHAEL H. - Moral Foundation of the State in Hegel's Philosophy of Right. Anatomy of an Argument.
%23119958: MITIAS, MICHAEL H. - What Makes an Experience Aesthetic?
%2336249: MITIDIERI, DARIO. - De kinderen van Bombay.
%23131357: MITRAKAS, ANDREAS. - Open EDI and Law in Europe: a regulatory framework.
%23147774: MITRASING, F.E.M. - Tien Jaar Suriname : van Afhankelijkheid tot Gelijkgerechtigdheid. Bijdrage tot de Kennis van de Staatkundige Ontwikkeling van Suriname van 1945-1955.
%23228889: MITRI, T.E. - The narrow path of genuine dialogue between christians and muslims.
%23185528: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Ter verdediging van de psychoanalyse : vijf pleidooien.
%234368: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Vrede en menselijke agressiviteit. (Samen mens zijn, Bijdragen tot geestelijk gezond leven).
%236436: MITSCHERLICH, ALEXANDER & MARGARETE. - Het onvermogen om te rouwen : motieven van een collectief gedrag.
%234041: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - Het gevecht om de herinnering. Psychoanalyse voor gevorderde beginners.
%2347821: MITSCHERLICH, ALEXANDER. - De onherbergzaamheid van onze steden. Provocatie tot onvrede.
%2342227: MITSCHERLICH, WALDEMAR. - Der wirtschaftliche Fortschritt : sein Verlauf und Wesen.
%2378984: MITTEIS, LUDWIG. - Die Lehre von der Stellvertretung nach römischem Recht mit Berücksichtigung des österreichischen Rechts.
%2378986: MITTEIS, LUDWIG. - Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. 1. (einziger) Band: Grundbegriffe und Lehre von den juristischen Personen.
%23208775: MITTEIS, HEINRICH. - Rechtsidee in der geschichte : gesammelte Abhandlungen und Vorträge.
%23110717: MITTELMAN, A.L. - Between Kant and Kabbalah. An introduction to Isaac Breuer's philosophy of judaism.
%239548: MITTELMAN, JAMES H. - Whither globalization ? the vortex of knowledge and ideology.
%23178435: MITTER, SARA S. - Dharma's daughters : contemporary Indian women and Hindu culture.
%23255124: MITTERMAIER, CARL JOSEF ANTON. - Die Gesetzgebung und Rechtsübung über Strafverfahren nach ihrer neuesten Fortbildung dargestellt und geprüft.
%23238781: MITTERMAIER, CARL JOSEF ANTON. - Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Oeffentlichkeit und das Geschwornengericht in ihrer Durchführung in den verschiedenen Gesetzgebungen dargestellt und nach den Forderungen des Rechts und der Zweckmässigkeit mit Rücksicht auf die Erfahrungen der verschiedenen Länder geprüft.
%23205544: MITTERMAIER, KARL JOSEF ANTON & HERMANN FITTING. - Briefwechsel Karl Josef Anton Mittermaier - Hermann Fitting.
%23205536: MITTERMAIER, KARL JOSEF ANTON & RUDOLF VON GNEIST. - Briefwechsel Karl Josef Anton Mittermaier - Rudolf von Gneist.
%23245263: MITTERRAND, FRANÇOIS - La paille et le grain : chronique.
%23189772: MITTERRAND, JEAN-CHRISTOPHE. - Mémoire meurtrie.
%2375867: MITTRA, R., W.A. IMBRIALE, & E.J. MANDERS (EDS.) - Satellite communication antenna technology : proceedings of the Summer School University of Technology, Eindhoven, The Netherlands 23-27 August, 1982.
%2354594: MITZMAN, ARTHUR. - Michelet, historian : rebirth and romanticism in 19th-century France.
%23239146: MIURA, HIROSHI. - The life and thought of Kanzo Uchimura , 1861-1930.
%2387760: MIYAJIMA, HIDEAKI AND TAKEO KIKKAWA AND TAKASHI HIKINO. - Policies for competitiveness: comparing business-government relations in the 'Golden age of capitalism'
%23231121: MIYAKE, ISSEY. - Pleats Please: Issey Miyake.
%2378987: MIYASHITA, KOICHI. - Beiträge zur japanischen Geldgeschichte.
%2354821: MIZEJEWSKI, LINDA. - Divine decadence : fascism, female spactacle, and the makings of Sally Bowles.
%23251942: MIZEJEWSKI, LINDA. - Ziegfeld girl : image and icon in culture and cinema.
%2344148: MIZRUCHI, EPHRAIM H. - Regulating Society: Beguines, Bohemians, and Other Marginals.
%23215981: MKANDAWIRE, THANDIKA (ED.) - Social Policy in a Development Context.
%23252917: MOADDEL, MANSOOR. - Class, politics, and ideology in the Iranian revolution
%23212914: MOBACH, M.P. - Thought and action : change to the customer in community pharmacy practice.
%2361372: MOBLE, IAN. - Language and narration in Céline´s writings. The challenge of disorder.
%23234145: MÖBUS, GERHARD. - Die politischen Theorien von der Antike bis zur Renaissance. Politische Theorien ; Teil 1.
%2371628: MODDERMAN, H.A.E. - Internationaal erfrecht.
%2335891: MODDERMAN, W. - Handboek voor het Romeinsche recht.
%23251042: MODDERMAN, H.A.E. - Internationaal erfrecht.
%2369599: MODEER, KJELL A. & CHRISTIAN HÄTHÉN. - Kammarens jurister: Kammarratten 1695-1995.
%2369611: MODÉER, KJELL A. (ED.) - Rättshistoria i förändring : Olinska stiftelsen 50 Ã¥r : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 = Legal history in change : the Olin foundation for legal history 50 years : an international symposium in Stockholm November 19-21,.
%2347529: MODELL, ARNOLD H. - Other times, other realities : toward a theory of psychoanalytic treatment.
%2345902: MODELL, ARNOLD H. - Imagination and the meaningful brain.
%23100631: MODELL, JUDITH S. - Kinship with strangers : adoptions and interpretations of kinship in American culture.
%2351265: MODIANO, RAIMONDA. - Coleridge and the concept of nature.
%23244123: MODIGLIANI, FRANCO. - The Collected Papers of Franco Modigliani. Volume 6.
%23256317: MODIGLIANI, FRANCO. - The theory of finance and other essays. (The collected papers of Franco Modigliani, volume 3).
%23256318: MODIGLIANI, FRANCO. - The life cycle hypothesis of saving (The collected papers of Franco Modigliani, volume 2).
%2323364: MOEDIKDO, PAUL. - Sociologie en recht : over hedendaagse opvattingen betreffende het strafrecht en hun maatschappelijke betekenis.
%23136279: MOEHLER. - La Symbolique ou exposition des contratriétés dogmatiques entre les catholiques et les protestants.
%233220: MOELLA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
%23220044: MOELLA, T.S.G. - Het primitieve denken in de moderne wetenschap.
%2378991: MOELLER, ERNST VON. - Julius Clarus aus Alessandria, der Kriminalist des 16. Jahrhunderts, der Rat Philipps II. 1525-1575.
%23267704: MOENS, PETRONELLA. - Aardenburg, of De onbekende volksplanting in Zuid-Amerika : roman van Petronella Moens.
%2337623: MOENSSENS, ANDRE A., FRED E. INBAU & JAMES E. STARRS. - Scientific evidence in criminal cases. 3rd edition.
%23235520: MOERAN, BRIAN. - The business of ethnography : strategic exchanges , people , and organizations.
%23152149: MOERDIJK, A.; W. PIJNENBURG & P. VAN STERKENBURG. - Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands : een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
%23188612: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
%23261332: MOERDIJK, ALPHONSUS MARIA FRANCISCUS JOSEPHUS. - Continentaalwestgermaanse en centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex rok, onderrok, jurk : ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek.
%23161137: MOEREL, E.M.L. ... [ET AL.] - Homo digitalis / preadviezen.
%23230303: MOERINGS, MARTIN. - Een veilige terugkeer in de samenleving : 'dat zal ons een zorg zijn'.
%23130079: MOERINGS, M. (ED.) - Buiten de muren : relaties van gedetineerden.
%23129702: MOERINGS, M. (ED.) - Hoe punitief is Nederland?
%23244288: MOERINGS, L.M. - De gevangenis uit, de maatschappij in. De gevangenisstraf en haar betekenis voor de sociale kontakten van ex-gedetineerden.
%2323666: MOERINGS, MARTIN. - Straffen met het oog op veiligheid : een onderneming vol risico's.
%2391118: MOERKERKEN, E. VAN. - Foto's.
%23132464: MOERLAND, HANS. - Problemen in een Stadsvernieuwingswijk in Rotterdam Zuid. Meningen van mensen die er werken en/of wonen.
%2332502: MOERLAND, HANS & BEN ROVERS (EDS.) - Criminaliteitsanalyse in Nederland.
%23132435: MOERLAND, HANS. - Projecten rond Overlast en Criminaliteit in Winkels en Winkelcentra. Bundel naar aanleiding van een op 9 december 1988 te Rotterdam gehouden symposium.
%23215130: MOERMAN, GERARD A. - Empirical studies on asset pricing and banking in the Euro Area.
%2323432: MOERS, LUC. - Institutions, economic performance and transition.
%2371536: MOFFETT III, GEORGE D. - The limits of victory: the ratification of the Panama Canal Treaties.
%23136099: MOFFIT, JOHN F. & SANTIAGO SEBASTIAN. - O Brave New People: the European Invention of the American Indian.
%23124817: MOGAN, JOSEPH J. - Chaucer and the theme of mutability.
%23238464: MOGGACH, DOUGLAS. - The philosophy and politics of Bruno Bauer.
%23231035: MOGGRIDGE, D.E. - Keynes : aspects of the man and his work : the first Keynes seminar held at the University of Kent at Canterbury 1972.
%23189809: MOGGRIDGE, D.E. - Return to Gold 1925 : the formulation of economic policy and its critics.
%23158780: MOGGRIDGE, D.E. - Keynes.
%23221342: MOGHADAM, VALENTINE M. - Social Policy in the Middle East: Political, Economics and Gender Dynamics.
%23221370: MOGHADAM, ASSAF - Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and Ideological Fissures.
%23163483: MOGOTSI, ISAAC. - The Alexandra tales.
%2315348: MOHAMED, DUSE - In the land of the Pharaohs: a short history of Egypt.
%23232574: MOHAMED SALIH, M.A. - Environmental politics and liberation in contemporary Africa.
%23179550: MOHAMMED BEN ALHASAN ALKARKHÎ, ABÛ BEKR. - Extrait du Fakhrî : traité d'algèbre par Aboû Bekr Mohammed ben Alhasan Alkarkhî.
%23677: MOHL, ROBERT VON. - Enzyklopädie der Staatswissenschaften.
%23266492: MOHLER, JOHANN ADAM. - Kirchengeschichte. 3 Bände.
%23125193: MOHLER, LUDWIG. - Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann.
%23244530: MOHLER, LUDWIG. - Darstellung. (Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann, Band 1).
%23102015: MOHR, A.L. - Van Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap : naar het nieuwe vermogensrecht.
%23161094: MOHR, JAMES C. - Doctors and the Law : medical Jurisprudence in Nineteenth-Century America.
%23209408: MOHR, E.C.J., F.A. VAN BAREN & J. VAN SCHUYLENBORGH. - Tropical soils : a comprehensive study of their genesis.
%2350411: MOHR, A.L. - Spijkers : ondernemingsrecht op de breuklijn van praktijk en wetenschap.
%23156638: MOHR, FRANZ. - Bürgerliches Recht : [mit dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 ab 1.7.2002, dem Zinsenrechts-Änderungsgesetz ab 1.8.2002 und dem neuen Fundrecht ab 1.2.2003]
%23107650: MOHR, A.L. (E.A.) - J.L.P. Cahen-bundel.
%23170078: MOHR, A.L.; M.J.A. VAN MOURIK & H.M.N. SCHONIS. - Personenvennootschappen.
%2386211: MOHR, OLIVER. - Zulässigkeit und Grenzen von Aktienoptionsprogrammen.
%2343981: MOHR, M. - Die Finanzverwaltung der Grafschaft Luxemburg im Beginn des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Urbars aus den Jahren 1306-1317.
%23193805: MÖHRING, PHILIPP. - Die internationale Regelung des Rechts der ausübenden Künstler und andere sogenannter Nachbarrechte : zur Frage ihrer Notwendigkeit.
%23254725: MÖHRMANN, RENATE & BERTA RAHM. - Pionierinnen und Pioniere für Menschenrechte, Freiheit und Frieden. [Mappe I].
%2357960: MOIWANA'86, HUMAN RIGHTS ORGANISATION IN SURINAME. - Human rights in Suriname, 1992-1994 : annual report by Moiwana'86, Human Rights Organisation in Suriname.
%2370263: MOK, M.R. - Mok-aria : opstellen aangeboden aan prof.mr. M.R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag.
%23221554: MOK, M.R. - Kartelrecht I : In Nederland : de mededingingswet.
%23262219: MOK, M.R. - Door de bank genomen : bank en klant - verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - een grensverkenning.
%23107700: MOK, M.R. - Kartelrecht I : In Nederland : de mededingingswet.
%23170335: MOK, M.R. & R.A.A. DUK. - Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten : preadvies.
%2310306: MOK, S. - Arbeidsrecht : een inleiding.
%238560: MOK, M.R. & M. SCHELTEMA. - Materiële fusiecontrole in Nederland? Preadviezen uitgebracht voor de vereniging 'Handelsrecht'.
%2329615: MOK, S. - Arbeidsrechtelijke opstellen.
%23176705: MOKOBODZKI, G. & D. PINCHON (EDS.) - Théorie du potentiel : proceedings of the Coloque Jacques Deny, held at Orsay, June 20-23, 1983.
%23233103: MOL, ANNEMARIE. - Ziek is het Woord Niet: Medicalisering, Normalisering en de Veranderende Taal van Huisartsengeneeskunde en Geestelijke Gezondheidszorg, 1945-1985.
%234388: MOL, ARTHUR P.J., JAN H. MOL, BAS VAN VLIET (RED.) - Suriname schoon genoeg? : hulpbronnengebruik en milieubescherming in een klein Amazoneland.
%23224877: MOL, STEFAN T. - Crossing borders with peronnel selection from expatriates to multicultural teams.
%2317134: MOLDERINGS, HERBERT - Duchamp and the aesthetics of chance : art as experiment.
%2346865: MOLDOVEANU, MIHNEA C. - Master passions : emotion, narrative, and the development of culture.
%23215366: MOLE, VERONICA & DAVE ELLIOTT. - Enterprising innovation : an alternative approach.
%23215920: MOLEN, PAUL VAN DER & CHRISTIAAN LEMMEN (EDS.) - Secure land tenure: 'new legal frameworks and tools in Asia and the Pacific' : proceedings of an expert group meeting held by FIG Commission 7 on 8 and 9 December 2005 at the UN-ESCAP Headquarters, Bangkok, Thailand.
%23148985: MOLEN, GESINA H.J. VAN DER. - Alberico Gentili and the development of international law.
%2339238: MOLEN, PAUL VAN DER & CHRISTIAAN LEMMEN (EDS.) - Secure land tenure: 'new legal frameworks and tools' : proceedings of an expert group meeting held by FIG Commission 7 on 11 and 12 November 2004 at UN-Gigiri Nairobi, Kenya.
%2340055: MOLEN, GESINA H.J. VAN DER. - Volkenrechtelijke opstellen aangeboden aan Gesina H.J. van der Molen t.g.v. haar 70ste verjaardag.
%23254965: MOLEN-DEN OUTER, BIANCA TER. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
%23232214: MOLEN, GESINA H.J. VAN DER. - Volkenrechtelijke opstellen aangeboden aan Gesina H.J. van der Molen t.g.v. haar 70ste verjaardag.
%23262156: MOLENAAR, DICK. - Taxation of international performing artistes : the problems with Article 17 OECD and how to correct them.
%23133419: MOLENAAR, F. - De Autonomie van het Bankrecht.
%2363532: MOLENAAR, F. - Een hele onderneming : een onderzoek naar de vraag of en in hoeverre een executie van de handelszaak mogelijk is.
%23231394: MOLENAAR, F. - Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen.
%2346844: MOLENAAR, F. - Pandrecht.
%2346631: MOLENAAR, F. - Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen.
%2341144: MOLENAAR, LEO. - Het Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar.
%239402: MOLENAAR, A.N. - Staatkundige perspectieven.
%2373359: MOLENAAR, A.N. - Rechtskarakter der begrootingswet.
%2395338: MOLENBROEK, P. - Leerboek der stereometrie.
%23218468: MOLENBROEK, PIETER. - Bijdrage tot de theorie der vloeistofstralen.
%23119976: MOLENDIJK, ARIE L. - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichen Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth.
%2315387: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Kort begrip van het Nieuwe Nederlandsche zeerecht.
%236617: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Molengraaff Bundel. Keuze uit de verspreide geschriften van Mr. W.P.L.A. Molengraaff met levensbeschrijving en bibliografie.
%2340027: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. ... [ET AL.] - De begrafenisfondsen in Nederland.
%23205026: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht.
%23234115: MOLES, PETER & NICHOLAS TERRY. - The Handbook of International Financial Terms.
%23100284: MOLESCHOTT, JAC. - De eenheid des levens.
%23227016: MOLESCHOTT, JAC. - Die Einheit des Lebens : Vortrag bei der Wiedereröffnung der Vorlesungen über Physiologie an der Turiner Hochschule am 23. November 1863 gehalten.
%236171: MOLHO, ANTHONIO. - Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433.
%23123342: MOLHUYSEN, P.C. (ED.) - Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, 1574-1811.
%23174170: MOLHUYSEN, P.C. - De bibliotheek van Hugo de Groot in 1618.
%23211394: MOLINO, ANTHONY. - Where Id was : challenging normalization in psychoanalysis.
%23253065: MOLITERNO, JAMES E. & GEORGE C. HARRIS. - Global issues in legal ethics.
%23232590: MOLITOR, MICHAEL R. (ED.) - International environmental law, primary materials.
%23199319: MOLITOR, ANDRÉ. - L'administration de la Belgique : essai.
%23144163: MOLL, GOSWIN. - De Desolate Boedelskamer te Amsterdam : bijdrage tot de kennis van het Oud-Hollandsch Failliten-recht.
%23143701: MOLL, WILLEM HENDRIK. - Ueber den einfluss der Lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
%23268282: MOLL, HARALD. - First Nations, First Voices : Die Rechtsstellung indigener Völker Kanadas unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in British Columbia.
%23201126: MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig Leven onzer Vaderen in de vijftiende Eeuw, grootendeels volgens Handschriften geschetst.
%23258053: MOLLAND, SVERRE. - The perfect business? : anti-trafficking and the sex trade along the Mekong.
%23252188: MOLLAT, MICHEL. - Histoire de l'Ile-de-France et de Paris.
%23254532: MOLLE, PAUL VAN. - Het Belgische Parlement : 1894-1969 = Le Parlement belge : 1894-1969.
%2392194: MOLLERUS, J.C. - Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel.
%23263941: MOLLINGA, PETER P - On the waterfront: Water distribution, technology and agrarian change in a South Indian canal irrigation system.
%23216068: MOLLINGER, A.J. - Verbrandingsmotoren : grondslagen van werkingswijze, constructie en berekeningen.
%2380638: MOLLOY, S. & CIFUENTES, L.F. (ED.). - Essays on Hispanic literature in honor of Edmund L. King.
%23215445: MOLNAR, THOMAS STEVEN. - Archetypes of thought.
%23224006: MOLON, DOMINIC. - Symphathy for the Devil: Art and Rock and Roll since 1967.
%2382512: MOLS, G.P.M.F. ... [ET AL.] - Justitieel onderzoek aan en in het lichaam.
%23154059: MOLS, G.P.M.F. (ED.). - Schaduwen vooruit : rechtsgeleerde opstellen over het voorbereidend onderzoek in strafzaken.
%23242567: MOLS, LUITGARD & BIRGIT BOELENS (EDS.) - Oman.
%23232870: MOLS, G.P.M.F. - Getuigen en strafzaken : enkele gedachten over de rechtspositie van getuigen in strafzaken.
%2366013: MOLS, G.P.M.F. - Dissonanten bij het akkoord van Schengen.
%23223874: MOLS, G.P.M.F. ... [ET AL.] - Poging en voorbereidingshandelingen.
%23214504: MOLTKE, HELMUTH JAMES, GRAF VON. - Völkerrecht im Dienste der Menschen : Dokumente.
%2314895: MOLTMAKER, J.K. - Belastingen van rechtsverkeer. 1e druk.
%239502: MOLTMAKER, J.K. - Belastingen van rechtsverkeer.
%231222: MOLTZER, MARINUS JAN ADRIAAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
%23102279: MOMIGLIANO, ARNALDO. - How to reconcile Greek and Trojans.
%23102277: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Second Thoughts on Greek Biography.
%23102275: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Jacob Bernays.
%2395670: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Historicism revisited.
%23266985: MOMIGLIANO, ARNALDO. - Alien wisdom : the limits of hellenization.
%23205244: MOMIROV, ALEKSANDAR. - Accountability of international organizations in post-conflict governance missions.
%23119229: MOMMERS, LAURENS. - Knowing the law : legal information systems as a source of knowledge.
%23227653: MOMMERS, LAURENS. - Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18