Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23235520: Moeran, Brian. - The business of ethnography : strategic exchanges , people , and organizations.
%23188612: Moerdijk, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
%23152149: Moerdijk, A.; W. Pijnenburg & P. van Sterkenburg. - Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands : een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
%23279178: Moerel, E.M.L. (Lokke). - Binding corporate rules : fixing the regulatory patchwork of data protection.
%23244288: Moerings, L.M. - De gevangenis uit, de maatschappij in. De gevangenisstraf en haar betekenis voor de sociale kontakten van ex-gedetineerden.
%23129702: Moerings, M. (ed.) - Hoe punitief is Nederland?
%23130079: Moerings, M. (ed.) - Buiten de muren : relaties van gedetineerden.
%2391118: Moerkerken, E. van. - Foto's.
%23108281: Moerkoert, B.H. (e.a.) - Massaschade : vergt de behandeling van massale schade een bijzondere benadering?
%23132435: Moerland, Hans. - Projecten rond Overlast en Criminaliteit in Winkels en Winkelcentra. Bundel naar aanleiding van een op 9 december 1988 te Rotterdam gehouden symposium.
%2332502: Moerland, Hans & Ben Rovers (eds.) - Criminaliteitsanalyse in Nederland.
%23215130: Moerman, Gerard A. - Empirical studies on asset pricing and banking in the Euro Area.
%2323432: Moers, Luc. - Institutions, economic performance and transition.
%2371536: Moffett III, George D. - The limits of victory: the ratification of the Panama Canal Treaties.
%23124817: Mogan, Joseph J. - Chaucer and the theme of mutability.
%23238464: Moggach, Douglas. - The philosophy and politics of Bruno Bauer.
%23231035: Moggridge, D.E. - Keynes : aspects of the man and his work : the first Keynes seminar held at the University of Kent at Canterbury 1972.
%23158780: Moggridge, D.E. - Keynes.
%23221342: Moghadam, Valentine M. - Social Policy in the Middle East: Political, Economics and Gender Dynamics.
%23221370: Moghadam, Assaf - Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and Ideological Fissures.
%23232574: Mohamed Salih, M.A. - Environmental politics and liberation in contemporary Africa.
%23179550: Mohammed ben Alhasan Alkarkhî, Abû Bekr. - Extrait du Fakhrî : traité d'algèbre par Aboû Bekr Mohammed ben Alhasan Alkarkhî.
%23274371: Mohar, Bojan - Graphs on surfaces
%23244530: Mohler, Ludwig. - Darstellung. (Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann, Band 1).
%23125193: Mohler, Ludwig. - Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Band I : Darstellung; Band 2 : In calumniatorem Platonis : libri IV; Band 3 : Aus Bessarions Gelehrtenkreis : Abhandlungen, Reden, Briefe von Bessarion, Theodoros Gazes, Michael Apostolios, Andronikos Kallistos, Georgios Trapezuntios, Niccolò Perotti, Nicolò Capranica,
%23266492: Mohler, Johann Adam. - Kirchengeschichte. 3 Bände.
%2372940: Mohnhaupt, Heinz (ed.) - Zur Geschichte des Familien- und Erbrechts : Politische Implikationen und Perspektiven.
%23289595: Mohr, Richard D. - The Long Arc of Justice.
%2386211: Mohr, Oliver. - Zulässigkeit und Grenzen von Aktienoptionsprogrammen.
%23156638: Mohr, Franz. - Bürgerliches Recht : [mit dem Wohnungseigentumsgesetz 2002 ab 1.7.2002, dem Zinsenrechts-Änderungsgesetz ab 1.8.2002 und dem neuen Fundrecht ab 1.2.2003]
%23161094: Mohr, James C. - Doctors and the Law : medical Jurisprudence in Nineteenth-Century America.
%23170078: Mohr, A.L.; M.J.A. van Mourik & H.M.N. Schonis. - Personenvennootschappen.
%23209408: Mohr, E.C.J., F.A. van Baren & J. van Schuylenborgh. - Tropical soils : a comprehensive study of their genesis.
%23271655: Mohr, Richard D. - God and Forms in Plato : and Other Essays in Plato's Metaphysics.
%23292089: Mohrmann, Warthold. - Dogmengeschichte der Zurechnungslehre.
%23221554: Mok, M.R. - Kartelrecht I : In Nederland : de mededingingswet.
%23232076: Mok, L. - Verzekeringsrecht : civielrechtelijke hoofdstukken.
%2310306: Mok, S. - Arbeidsrecht : een inleiding.
%2370263: Mok, M.R. - Mok-aria : opstellen aangeboden aan prof.mr. M.R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag.
%2329615: Mok, S. - Arbeidsrechtelijke opstellen.
%23176705: Mokobodzki, G. & D. Pinchon (eds.) - Théorie du potentiel : proceedings of the Coloque Jacques Deny, held at Orsay, June 20-23, 1983.
%23224877: Mol, Stefan T. - Crossing borders with peronnel selection from expatriates to multicultural teams.
%23280532: Mol van Otterloo, E H A de. - Weerbaar en student.
%2317134: Molderings, Herbert - Duchamp and the aesthetics of chance : art as experiment.
%23284989: Molemans, Jos. - Limburgse plaatsnamen. [Deel] 1: Kaulille.
%23232214: Molen, Gesina H.J. van der. - Volkenrechtelijke opstellen aangeboden aan Gesina H.J. van der Molen t.g.v. haar 70ste verjaardag.
%2340055: Molen, Gesina H.J. van der. - Volkenrechtelijke opstellen aangeboden aan Gesina H.J. van der Molen t.g.v. haar 70ste verjaardag.
%23291964: Molen, J.R. ter ... [et al.] - Pedellenstaven van Nederlandse universiteiten en hogescholen.
%2339238: Molen, Paul van der & Christiaan Lemmen (eds.) - Secure land tenure: 'new legal frameworks and tools' : proceedings of an expert group meeting held by FIG Commission 7 on 11 and 12 November 2004 at UN-Gigiri Nairobi, Kenya.
%23215920: Molen, Paul van der & Christiaan Lemmen (eds.) - Secure land tenure: 'new legal frameworks and tools in Asia and the Pacific' : proceedings of an expert group meeting held by FIG Commission 7 on 8 and 9 December 2005 at the UN-ESCAP Headquarters, Bangkok, Thailand.
%23279952: Molen, Gesina H.J. van der. - Alberico Gentili and the development of international law : his life, work and times.
%23284357: Molen S.J. van der. - Waddenfolklore.
%23254965: Molen-den Outer, Bianca ter. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
%2341144: Molenaar, Leo. - Het Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar.
%2373359: Molenaar, A.N. - Rechtskarakter der begrootingswet.
%23282687: Molenaar, Arnout. - Bakens verzetten : topdiplomaat Van Roijen als schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesië, 1945-1949.
%23107103: Molenaar, F. - Algemene bepalingen zekerheidsrechten op goederen.
%2372165: Mölenberg, L.J.H. - Het collectief actierecht voor consumentenorganisaties op het terrein van de algemene voorwaarden.
%23218468: Molenbroek, Pieter. - Bijdrage tot de theorie der vloeistofstralen.
%23119976: MOLENDIJK, ARIE L. - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichen Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth.
%23205026: Molengraaff, W.L.P.A. - Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht.
%23282553: Molengraaff, W.L.P.A. ... [et al.] - Rapport over het gewijzigd ontwerp van wet op de Naamlooze Vennootschappen.
%2314398: Molengraaff, W.L.P.A. - Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht. 8e druk.
%2315387: Molengraaff, W.L.P.A. - Kort begrip van het Nieuwe Nederlandsche zeerecht.
%2346959: Molengraaff, W.L.P.A. - Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche handelsrecht. 7e druk.
%23234115: Moles, Peter & Nicholas Terry. - The Handbook of International Financial Terms.
%23227016: Moleschott, Jac. - Die Einheit des Lebens : Vortrag bei der Wiedereröffnung der Vorlesungen über Physiologie an der Turiner Hochschule am 23. November 1863 gehalten.
%23288198: Moleschott, Jac. - Kleine Schriften.
%23291607: Molesworth, Helen & Bryan Barcena (eds) - Anna Maria Maiolino.
%2356931: Moley, Raymond. - Politics and Criminal Prosecution.
%236171: Molho, Anthonio. - Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433.
%23174170: Molhuysen, P.C. - De bibliotheek van Hugo de Groot in 1618.
%2323109: Molier, Gelijn. - De (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie : respect voor staatssoevereiniteit versus bescherming van mensenrechten?
%23288839: Moliérac, Jean. - Manuel des sociétés. Tome 1 : [Personnes] Associations, congrégations, syndicats sociétés civiles, sociétés commerciales.; Tome 2 : [Capiteaux] Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés anonymes à participation ouvrière, sociétés d'investissement, sociétés d'assurance et de capitalisation, sociétés de banque, sociétés d'économie mixte, sociétés immobilières conventionnées, sociétés étrangères, valeurs mobilières, régime fiscal. door Jean Molie´rac Gedrukt boek Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Frans Uitgever: Paris : Dalloz, 1959.
%23276856: Molitor, Erich. - Schuldrecht : ein Lehrbuch. I. Allgemeiner Teil (8. auflage); II. Bersonderer Teil (7. Auflage).
%23199319: Molitor, André. - L'administration de la Belgique : essai.
%23232590: Molitor, Michael R. (ed.) - International environmental law, primary materials.
%23291907: Moll, H.J. van; T. Huitenga & T.E. Lloyd. - Passkey : a Dutch-English reference book on business terminology.
%23268282: Moll, Harald. - First Nations, First Voices : Die Rechtsstellung indigener Völker Kanadas unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in British Columbia.
%23143701: Moll, Willem Hendrik. - Ueber den einfluss der Lateinischen Vagantendichtung auf die Lyrik Walters von der Vogelweide und die seiner Epigonen im 13. Jahrhundert.
%23182400: Moll, Willem. - De rechten van den heer van Bergen op Zoom : historisch overzicht loopend tot 1567.
%23258053: Molland, Sverre. - The perfect business? : anti-trafficking and the sex trade along the Mekong.
%23252188: Mollat, Michel. - Histoire de l'Ile-de-France et de Paris.
%23286274: Mollema, J.C. - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indie 1595-1597 : Naar de oude journalen.
%2392194: MOLLERUS, J.C. - Officieele vertegenwoordiging van landbouw, nijverheid en handel.
%23263941: Mollinga, Peter P - On the waterfront: Water distribution, technology and agrarian change in a South Indian canal irrigation system.
%23216068: Mollinger, A.J. - Verbrandingsmotoren : grondslagen van werkingswijze, constructie en berekeningen.
%23289995: Mollot, François-Étienne. - Abrégé des règles de la profession d'avocat.
%2380638: MOLLOY, S. & CIFUENTES, L.F. (ed.). - Essays on Hispanic literature in honor of Edmund L. King.
%23224006: Molon, Dominic. - Symphathy for the Devil: Art and Rock and Roll since 1967.
%23154059: Mols, G.P.M.F. (ed.). - Schaduwen vooruit : rechtsgeleerde opstellen over het voorbereidend onderzoek in strafzaken.
%23242567: Mols, Luitgard & Birgit Boelens (eds.) - Oman.
%23277429: Mols, Manfred Heinrich. - Allgemeine Staatslehre oder politische Theorie?: Interpretationen zu ihrem Verhältnis am Beispiel der Integrationslehre Rudolf Smends.
%23281326: Molster, Johannes Adriaan. - De geschiedenis der staathuishoudkunde van de vroegste tijden tot heden.
%23214504: Moltke, Helmuth James, Graf von. - Völkerrecht im Dienste der Menschen : Dokumente.
%23280800: Moltke, Anja von. - Energy subsidies : lessons learned in assessing their impact and designing policy reforms.
%231222: Moltzer, Marinus Jan Adriaan. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
%23292235: Mom, Gijs ... [et al.] - Schiphol : haven, station, knooppunt sinds 1916.
%2339646: Mommers, A.R.M. - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Braband en Bataafs Braband, 14 september 1629 - 1 maart 1796. 2 Dln.
%23227653: Mommers, Laurens. - Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing.
%23119229: Mommers, Laurens. - Knowing the law : legal information systems as a source of knowledge.
%2378655: Mommsen, Friedrich. - Erörterungen aus dem Obligationenrecht. Teil 1. Erörterungen über die Regel: eius esse debet, cuius periculum est. (1859); Teil 2. Über die Haftung der Kontrahenten bei der Abschliessung von Schuldverträgen. (1879).
%2378657: Mommsen, Theodor. - Römisches Strafrecht.
%2378993: Mommsen, Friedrich. - Beiträge zum Obligationenrecht.
%23127164: Mommsen, Theodor (ed.) - Res gestae divi Augusti : ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi iterum edidit Theodor Mommsen.
%2371020: Karl Mommsen - Katalog der Basler juristischen Disputationen 1558-1818.
%23250475: Momsen, Janet Henshall & Vivian Kinnaird (eds.) - Different places, different voices : gender and development in Africa, Asia, and Latin America.
%23254462: Monahan, John & Laurens Walker. - Social science in law : cases and materials. 3rd edition.
%23289887: Monar, Jörg & Roger Morgan (eds.) - The third pillar of the European Union : cooperation in the fields of justice and home affairs.
%23292382: Monar, Jörg; Werner Ungerer & Wolfgang Wessels (eds.) - The Maastricht treaty on European Union : legal complexity and political dynamic.
%23282856: Monballyu, J. ... [et al.] - Derde colloquium van Nederlandse en Belgische rechtshistorici : vijf voordrachten gehouden op twee en drie mei 1978 te Antwerpen.
%232051: Monchy, S.J.R. de. - Twee ambtsketens : herinneringen uit mijn burgemeesterstijd.
%23149619: Monchy, Mari François de. - De regtsmiddelen tegen het vonnis van faillietverklaring (Aant. op Art. 791 W.v.K.).
%2384323: Monchy, S.J.R. de. - Algemeen reglement voor de polders in de provincie Zuid-Holland : met de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.
%23245176: Laboratoire Connaissance du Tiers-Monde. - Actes du Colloque Entreprises et entrepreneurs en Afrique, (XIXe et XXe siécles). Tome 2.
%23262639: Mondimore, Francis Mark. - A Natural History of Homosexuality.
%23150532: Mondriaan, Piet. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum : catalogus.
%23271272: Mondrian, Piet - Mondrian and his studios : colour in space
%23119997: Mone, Franz Joseph. - Uebersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit.
%23125206: Mone, Franz Joseph. - Schauspiele des Mittelalters.
%23286180: Mones, Jim & Vin Alabiso (eds.) - New York : 365 days from the photo archives of the New York Times.
%23257992: Monicelli, Mario. - Mario Monicelli. With Audio CD.
%2378659: Monier, Raymond. - Manuel elementaire de droit romain.
%23277932: Monier, Raymond. - Les institutions judiciaires des Villes de Flandre : des origines à la rédaction des Coutumes.
%23188180: Monkkonen, Eric H. - Murder in New York City.
%23258150: Monna, A.D.A. - Zwerftocht met middeleeuwse heiligen.
%23180044: Monnet, Jean. - Mémoires.
%23125918: Mönnich, C.W. - De Natuurlijke Kennis Gods bij Leibniz.
%23148966: Mönnich, C.W. - Koningsvanen : latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
%23282294: Mönning, Rolf-Dieter. - Betriebsfortführung in der Insolvenz.
%23140821: Monod, Adolphe. - La Femme: deux discours.
%23106258: Monostory, D. - Der Decamerone und die Deutsche Prosa des xvi. Jahrhunderts.
%23290991: Monrad, Kasper. - Hammershøi and Europe. (Paperback edition).
%2316655: Monro, D.H. - Empiricism and ethics.
%232375: Monroe, Elizabeth Brand. - The Wheeling Bridge Case : its significance in American law and technology.
%23291720: Monshouwer, Dirk. - Markus en de Torah : een onderzoek naar de relatie tussen het evangelie en de synagogale lezingen in de eerste eeuw.
%2310309: Monster, W.C. & M.P. Timmers-de Vin. - Positierecht : rechtspositie van zwangere en pas bevallen werkneemsters.
%2395243: Monster, W.C. - Bescherming van het moederschap : onderzoek naar de regelgeving inzake zwangerschap, bevalling en arbeid.
%2376633: Montagu, Mary Wortley. - Letters.
%23271213: Montagu, Mary Wortley. - Lettres de Milady Wortlay Montagute : écrites pendant ses voyages en diverses parties du monde.
%23116997: Montaigne, Michel de. - Essais de Michel de Montaigne. [1834]
%23213996: Montalembert, Comte Charles de. - Le père Lacordaire par le Comte de Montalembert...
%23130039: Montalembert, Comte Charles de. - De l'avenir politique de l'Angleterre.
%2346965: Montanier, Jean-Claude. - Les Régimes matrimoniaux.
%23200454: Montazem, Hossein. - La nationalisation des sources d'énergie industrielle en Angleterre.
%23246024: Montclos, Brigitte de. - Imperial Saint Petersburg : from Peter the Great to Catherine II
%2331946: Monté Verloren, Johan Philip de. - Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht en strafprocesrecht in de Noordelijke Nederlanden vóór de Codificatie.
%23107744: Monté Verloren, Johan Philip de. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
%2373599: Monté Verloren, Johan Philip de., Spruit, J.E. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
%2378926: Montesquieu, Charles Louis de Secondat. - La pensée politique et constitutionelle de Montesqieu : bicentenaire de l´Esprit des lois, 1748-1948.
%23266746: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. - Esprit des loix, ou, Rapport qu'elles doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, & le commerce. Avec de nouvelles recherches sur les loix romaines concernant les successions, sur les loix françoises & féodales.
%2353863: Montesquieu, Charles Louis de Secondat. - Oeuvres complètes.
%2347384: Montesquieu, Charles Louis de Secondat. - De l'esprit des lois.
%23209320: Montesquieu, Charles Louis de Secondat. - De l'esprit des lois.
%23112839: Montety, Henri de. - Femmes de Tunisie.
%2347012: Montfort, A.J.G.M. van. - De regels van het huis : ambtelijke regeltoepassing bij de gemeentelijke woonruimteverdeling.
%23286063: Montforts, M.H.M.M. - Validation of the EU environmental risk assessment for veterinary medicines.
%23255031: Montgomery, Jonathan. - Health care law.
%23286706: Montgomery, B.G. de. - Issues of European statesmanship.
%23190200: Montgomery, S.A. & F. Rouillon (eds.) - Long-term Treatment of depression.
%23288256: Montgomery, Bernard Law. - Ten chapters, 1942 to 1945 : [Field marshal the viscount Montgomery of Alamein's personal autograph book]. door Bernard Law Montgomery Montgomery of Alamein, Viscount; Winston Churchill Gedrukt boek : Biografie Alle materiaalsoorten en talen bekijken » Taal: Engels Uitgever: [London] ; [New York] : [Hutchinson], [1949?]
%2379113: Montijn, J.W. - Beteekenis en afleiding van eigennamen.
%23190340: Montorgueil, Georges. - L'année féminine (1896) : les Parisiennes d'à présent.
%23289451: Montoya, Alicia Celina. - Après Corneille, après Racine : Marie-Anne Barbier et la tragédie post-classique.
%2390578: Montuori, Mario. - John Locke : on toleration and the Unity of God.
%23103898: Montuori, Mario. - John Locke. On Toleration and the Unity of God.
%23141909: Moody, Joseph N. - French Education Since Napoleon.
%23290459: Mooi, Johanna Gerharda. - Emily Brontë : een studie over vrijheid in haar werk.
%2397564: Mooij, J. - Denken over welvaart : Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1849-1994.
%23184015: Mooij, Anne L.A. - Caractères principaux et tendances des romans psychologiques chez quelques femmes-auteurs, de Mme Riccoboni à Mme de Souza (1757-1826).
%23281683: Mooij, Annet. - De polsslag van de stad : 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam.
%23122331: Mooij, J. - Instrumenten, Wetenschap en Samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840-1940.
%23120948: Mooij, J.J.A. - Visies op cultuur en literatuur : opstellen naar aanleiding van het werk van J.J.A. Mooij.
%23214975: Mooij, Annet. - Doctors of Amsterdam : patient care, medical training and research (1650-2000).
%2397712: Mooij, Annet. - Out of otherness : characters and narrators in the Dutch veneral disease debates, 1850-1990.
%2348965: Mook, H.J. van. - Indonesië, Nederland en de wereld.
%23258525: Moolenaar, D.E.G. ... [et al.] - Prognose van de sanctiecapaciteit tot en met 2006.
%23149431: Moon, Francis C. (ed.) - Dynamics and Chaos in Manufacturing Processes.
%23125901: Moonen, C.H. - Opzettelijke Persoonlijkheidsverandering bezien van Moraal-Theologisch Standpunt.
%23233137: Moor, Lodewijk Gunther & Jasper Veldhuis (ed.) - Openbare orde en rechtshandhaving in multiculturele buurten: ontwikkelen van actief burgerschap.
%2340053: Moor, Lodewijk Gunther (e.a.) (red). - (red). Grenzen van de jeugd. Achtergronden van jeugdcriminaliteit.
%23264407: Moor, Janine Antoinette. - Explaining worldwide religious diversity : the relationship between subsistence technologies and ideas about the unknown in pre-industrial and (post-)industrial societies.
%23240165: Moor-van Vugt, Adrienne J.C. de. - Maten en gewichten : het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief.
%23212671: Moor, Paul de - Luc Tuymans : Bilder auf Eis.
%23120013: Moor, Ed C.M. de. - Un Oiseau en Cage : le Discours Littéraire de Muhammad Taymûr (1892-1921)
%23263272: Moor-van Vugt, Adrienne J.C. de ... [et al.] - De werkwijze van de hoogste rechtscolleges.
%23286265: Moor, Christiaan de. - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid : herinneringen van Christiaan de Moor.
%23180111: Moore, Jennifer - Humanitarian Law in Action within Africa.
%23263103: Moore, Johanna D. - Participating in Explanatory Dialogues: Interpreting and Responding to Questions in Context.
%2362683: Moore, Judith. - A zeal for responsibility. The struggle for professional nursing in victorian England, 1868-1883.
%2361319: Moore, Cornelia Niekus (ed.). - Insulinde : selected translations from Dutch writers of three centuries on the Indonesian archipelago.
%23240035: Moore, Kathleen - The Unfamiliar Abode: Islamic Law in the United States and Britain.
%23240781: Moore, Barrington Jr. - Moral purity and persecution in history.
%2366589: Moore, Mark Harrison. - Dangerous offenders : the elusive target of justice.
%2378660: Moore, Ellen Whitley. - Neo-Babylonian business and administrative documents.
%2387744: Moore, Deborah Dash & S. Ilan Troen. - Divergent Jewish cultures : Israel and America.
%23151616: Moore Lacey Sites, C. - Centralized Administration of Liquor Laws in the American Commonwealths.
%23220577: Moore, Barrington. - Moral purity and persecution in history.
%23197515: Moore, Pete. - Blood and justice : the seventeenth-century Parisian doctor who made blood transfusion history.
%23285182: Moore, Erin - Conflict and compromise: justice in an Indian village.
%23183915: Mooren, Gerardus Everardus Johannes. - Plutarchus' leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles' omgeving.
%23240993: Moorhouse, Paul. - Pop Art Portraits.
%23290899: Moorhouse, Paul. - Cindy Sherman.
%2325227: Moorman van Kappen, O. (ed.) - Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek 1801.
%2310315: Moorman van Kappen, O. (ed.) - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977 : grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard.
%2325253: Moorman van Kappen, O. (ed.) - Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek 1804.
%23170298: Moorman van Kappen, O. & E.C. Coppens (red.) - De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798 : opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou : tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 11 en 12 december 1998).
%23208642: Moorman van Kappen, O. - Lex Loci : opstellen over Nederlandse rechtsgeschiedenis uit de pen van Prof. Mr. O. Moorman van Kappen.
%23262672: Moorman van Kappen, O. - Honoris causa : opstellen aangeboden aan prof. mr. O. Moorman van Kappen ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
%23261051: Moormann, Eric M. & Wilfried Uitterhoeve. - Van Alexandros tot Zenobia : thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater.
%23289228: Moorrees, W. - Het octrooirecht. Deel II: De Parijsche conventie 20 Maart 1883.
%23290053: Moors, J.J.A. & Jaap Muilwijk. - Steekproeven : een inleiding tot de praktijk.
%2332526: Moors, Hans ... [et al.] - Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-2030 : ontwikkelingen en opgaven.
%23173366: Moors, J.A. ... [et al.] - Kiezen voor delen ? : evaluatie van de eerste fase van de invoering van meerpersoonscelgebruik.
%23272762: Moorsel, Wies van. - Nelly van Doesburg 1899-1975 : Durchschnitt reicht nicht!.
%23272027: Moos, David., Schnabel, Julian. - Julian Schnabel : art and film.
%23279453: Moote, A. Lloyd. - The Great Plague: The Story of London's Most Deadly Year.
%23187895: 's Hertogenbossche Mixed Hockey Club MOP. - Officieel orgaan der 's Hertogenbossche Mixed Hockeyclub MOP : 1938-1941.
%2362441: Moquette, Julien Jean Rudolphe. - Onderzoekingen over volksvoeding in de gemeente Utrecht.
%23288337: Moquette, Hermine Christine Hélène. - De vrouw : [Deel 2:] maatschappelijk leven.
%23114177: Mora, Fabio. - Prosopografia Isiaca. Vol. 2.
%2332160: Mora, Anna Riera i - Antoni Clave y el teatro.
%23283492: Moraes, Frank. - Jawaharlal Nehru : a biography.
%23225450: Patricia (Ed.) Morales - Towards Global Human Rights.
%23278529: Morales, Armansdo. - Armando Morales, Monograph and Catalogue Raisonne, 1974 - 2004 Catalogue/ Raisonne, 1974 - 2004
%23182234: Moran, Gary. - The cohesion problem.
%23274771: Morand-Deviller, Jacqueline. - Droit de l'urbanisme. 5me édition.
%2333592: Moravcsik, Edith A. - An introduction to syntactic theory.
%23217764: Moravcsik, Edith A. - An introduction to syntactic theory.
%23250358: Morawetz, Thomas (ed.) - Criminal law.
%23250359: Morawetz, Thomas (ed.) - Justice.
%23144848: Morawetz, Thomas (ed.) - Criminal law.
%23292057: Morawiec, Jakub; Aleksandra Jochymek, & Grzegorz Bartusik.(eds.) - Social norms in medieval Scandinavia.
%2383761: Morck, Winfried. - Die vertragliche Gestaltung der Beteiligung an Personen-Handelsgesellschaften : eine empirische Untersuchung.
%23119802: Mordukhovich, B.S. & Sussmann, H.J. (eds.) - Nonsmooth Analysis and Geometric Methods in Deterministic Optimal Control.
%23290018: More, Thomas. - Utopia.
%2373349: More, Henry. - Opera omnia.
%23178847: More, Henry. - The complete poems.
%23189359: Moreau, Alfred. - De la juridiction des Référés.
%23151992: Moreau, Éd. de. - Le Bibliothèque de l'Université de Louvain, 1636-1914.
%23263308: Moreau, Rene - Computer Comes of Age: The People, the Hardware and the Software (MIT Press series in the history of computing).
%23240577: Morée, Marjolein. - 'Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt' : buitenshuis werkende moeders tussen 1950 en nu.
%23284352: Morel, Ferdinand. - Introduction à la Psychiatre Neurologique.
%23291024: Morellet, François; Béatrice Gross, ... [et al.] - François Morellet.
%23285643: Morellet, François. - françois morellet : histoire d'o.
%23285666: Morellet, François; Jan Smejkal, Mathilde Cuypers, Steef Rothaam & Yvonne Kracht. - herinneringen.
%23203699: Morenc, Jan Kazimierz Maria. - Surinaamse kleine landbouw en landbouwbeleid : een structurele analyse.
%2380628: Moreno Quintana, Lucio M. - Preliminares del derecho internacional.
%23139554: Moreno Quintana, Lucio M. - Le droit international en fonction nationale : (bases pour un traité actuel de droit international).
%2380003: Moreno Quintana, Lucio M. - Tratado de derecho internacional. Tome Tercero : Anexo.
%23281781: Moreno Catena, Víctor & Valentín Cortés Domínguez. - Derecho procesal penal.
%23204988: Moreno, Paolo. - Apelles : the Alexander mosaic.
%23289701: Morfino, Vittorio. - Plural temporality : transindividuality and the aleatory between Spinoza and Althusser.
%23126729: Morford, Mark - The Endless Fountain. Essays on classical humanism.
%23232890: Morgan, David Gwynn. - Constitutional law of Ireland : the law of the executive, legislature, and judicature.
%23277320: Morgan, William MIchael. - Pacific Gibraltar : U.S.-Japanese rivalry over the annexation of Hawaií, 1885-1898.
%2355872: Morgan, Charles. - Liberties of the mind.
%23291731: Morgan, Augustus de. - On the Syllogism : and other logical writings.
%23157310: Morgan, Kenneth O. - Labour people. Leaders and lieutenants:Hardie to Kinnock.
%23290644: Morgan, Philip. - Fascism in Europe, 1919-1945 (Routledge Companions (Paperback)).
%23289414: Morgan, Glyn. - The idea of a European superstate : public justification and European integration.
%23191109: Morgan, Llewelyn. - Patterns of redemption in Virgil's Georgics.
%2356183: Morgan, Glen G. - Soviet administrative legality : the role of the Attorney General´s Office.
%23139816: Morgan, Katherine Redington (ed.) - My Ever Dear Daughter, My Own Dear Mother. The Correspondence of Julia Stone Towne & Mary Julia Towne, 1868-1882.
%23140911: Morgan, Charlotte E. - The Origin and History of the New York Employing Printers' Association: The Evolution of a Trade Association.
%2351971: Morgan, James L. - From Simple Input to Complex Grammar (Learning, Development, and Conceptual Change).
%2389385: Morgan, T. - Maugham.
%23279227: Morgan, Mary. - Annette von Droste-Hülshoff : a woman of letters in a period of transition.
%2358429: Morgan, Paul (ed.) - Oxford libraries outside the Bodleian : a guide.
%23279454: Morgan, Ted. - Reds: McCarthyism in Twentieth-Century America.
%23289205: Morgenstern, Oskar. - Die Grenzen der Wirtschaftspolitik.
%23121877: Morgenstern, Julian. - The fire upon the altar.
%23131034: Morgenstern, Mira - Rousseau and the Politics of Ambibuity. Self, Culture, and Society
%23125279: Morhof, Daniel Georg. - Polyhistor literarius, philosophicus et practicus cum accessionibus a Johannes Frick et Johannes Moller.
%23233213: Morier, James. - The adventures of Hajji Baba of Ispahan.
%23274553: Morikawa, Jun. - Japan and Africa: Big Business and Diplomacy.
%23290354: Morin, Jacques-Yvan (ed.) - Les droits fondamentaux : universalité et diversité; droit au développement; démocratie et État de droit; commerces illicites : actes des 1ères Journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l'AUPELF-UREF tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996.
%23289099: Morineau, Camille & Lucia Pesapane (eds.) - Women house.
%23291283: Morioka, Kiyomi & William H. Newell (eds.) - Sociology of Japanese religion.
%23164780: MORITZ, PETER. - Die innergemeindliche Zuständigkeitsordnung zwischen Recht und Politik.
%23269687: Morley, Felix (ed.) - The necessary conditions for a free society.
%23285166: Morley, Sylvanus G. - The ancient Maya
%23119132: Mörner, Magnus. - Adventurers and proletarians. The story of migrants in Latin America.
%2368189: Moro, Aldo. - The Christian Democratic Party for the government of the country and for democratic progress in Italian society.
%2352039: Moro, Andrea - Dynamic Antisymmetry (Linguistic Inquiry Monographs).
%23171009: Morre, H.F. - Herziening ten nadele : een afweging in het licht van nova, falsa, ne bis in idem en lites finiri oportet.
%2359054: Morris, Richard B. - Fair trial : fourteen who stood accused, from Anne Hutchinson to Alger Hiss.
%23235053: Morris, Robert. - From Mnemosyne to Clio : the mirror to the labyrinth (1998-1999-2000 ).
%232110: Morris, A.J. Anthony. - Radicalism against war, 1906-1914 : the advocacy of peace and retrenchment.
%23221279: Morris, Christopher W. - An essay on the modern state.
%23110649: Morris, R.C. - Process philosophy and political ideology. The social and political thought of Alfred North Whitehead and Charles Hartshorne.
%23277051: Morris, Barry. - Protests, land rights and riots : postcolonial struggles in Australia in the 1980s.
%23134913: Morris, Gerald - Prophecy, Poetry and Hosea.
%23137441: Morris, Wesley - Toward a new Historicism.
%23140106: Morris, Norval & Michael Tonry. - Between prison and probation : intermediate punishments in a rational sentencing system.
%2343642: Morris, Kelly - Artisans and Kings: Selected Treasures from the Louvre.
%23145977: Morris, Victor P. - Oregon's Experience with Minimum Wage Legislation.
%237453: Morris, Virginia & Michael P. Scharf. - An insider's guide to the international criminal tribunal for the former Yugoslavia : a documentary history and analysis.
%23177883: Morris, Morris David - Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index (Pergamon policy studies).
%23274441: Morris, Dave Witte - Ratner's theorems on unipotent flows
%23117478: Morrisey, Susan K. - Heralds of revolution. Russian students and the mythologies of radicalism.
%23246687: Morrison, Reg. - The spirit in the gene : humanity's proud illusion and the laws of nature.
%23285754: Morrison, Elizabeth & Anne D. Hedeman. - Imagining the past in France : history in manuscript painting, 1250-1500.
%23287812: Morrison, Donald F. - Multivariate statistical methods. 2nd edition.
%23161801: Morrison, Philip. - Nothing is too wonderful to be true.
%23287809: Morrison, Donald F. - Multivariate statistical methods.
%23246636: Morrissey, Katherine G. - Mental territories : mapping the Inland Empire.
%2315409: Morrisson Jr., Clovis C. - The developing European law of human rights.
%23237197: Morrow, Lance. - Second drafts of history : and other essays
%23227408: Morsbach, Petra. - Operaroman : [met CD].
%23288339: Morse, David. - Motown and the arrival of black music.
%23280703: Morse, Donald J. - Faith in Life: John Dewey's Early Philosophy.
%23284539: Morse, Donald J. - Faith in life : John Dewey's early philosophy.
%23137602: Mortel, Elma van de - An Institutional Approach to Transition Processes.
%23182022: Mortel, Jan B. V. M. J. van de. - De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807-1810.
%2364950: Mortelmans, K.J.M. - De invloed van het Europees gemeenschapsrecht op het Belgisch economisch recht.
%23168855: Mortelmans, K.J.M. & J. Stuyck (eds.) - Annotaties Hof van Justitie EG. Een selectie uit Nederlandstalige tijdschriften. Editie 1995.
%23190133: Mortimer, Halina. - The logic of induction.
%2337641: Morton, Frederic. - The Rothschilds. A family portrait.
%23205255: Morton, Jeffrey S. - The International Law Commission of the United Nations.
%23249249: Morton, Brian. - Shostakovich , his life and music.
%23187215: Mörzer Bruyns, W.F.J. - Schip recht door zee : de octant tijdens de Republiek in de achttiende eeuw.
%23182461: Mörzer Bruijns, Maurits Frans. - Over levensgemeenschappen.
%23286345: Mörzer Bruijns, W.F.J. - Konst der stuurlieden : stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten, 1540-2000.
%23147334: Morzinski, Mary - Linguistic Influence of Polish on Joseph Conrad's Style.
%2341128: Mosak, Jacob L. - General equilibrium theory in international trade.
%2378662: Mosbacher, Kurt. - Die Beweislastlehre nach dem BGB unter besonderer Berücksichtigung der $$ 929 - 936.
%23290572: Mosbacher, Kurt. - Die Beweislastlehre nach dem BGB unter besonderer Berücksichtigung der $$ 929 - 936.
%23215825: Moschovakis, Y.N. (ed.) - Logic from computer science : proceedings of a workshop held November 13-17, 1989.
%23171970: Moscovici, Claudia. - From sex objects to sexual subjects.
%2321372: Moscow, John. - Het probleem van de geld- en credietschepping door de particuliere banken.
%23239593: Moseley, Alexander. - An introduction to political philosophy.
%23290387: Moser, Françoise. - Grenzen van de ambulante jeugdhulpverlening : een exploratieve studie naar de samenhang tussen (cliënt-, hulpverleners- en hulpverleningsproces-)kenmerken en vooruitgang.
%23272428: Moser, Paul K. - Empirical justification.
%23279703: Moser, Robert G. (Editor). - Ethnic Politics after Communism.
%23276543: Moser, Susanne. - Freedom and recognition in the work of Simone de Beauvoir.
%2311965: Moser, Tilmann - Jugendkriminalität und Gesellschaftsstruktur : zum Verhältnis von soziologischen, psychologischen und psychoanalytischen Theorien des Verbrechens.
%2314639: Moser, Charles A. - Esthetics as nightmare: Russian literary theory, 1855-1870.
%23283493: Moser, Michael J. (ed.) - Foreign trade, investment, and the law in the People's Republc of China.
%23277344: Moser, Bent. - Ethnischer Konflikt und Grenzkriege : Ursachen innen- und aussenpolitischer Konflikte in Afrika.
%2372593: Moses-Hrushovski, Rena. - Deployment: hiding behind power struggles as a character defense.
%23280835: Moses, A. Dirk (ed.). - Genocide and Settler Society: Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History (War and Genocide Book 6).
%2325881: Moskowitz, Moses. - International concern with human rights.
%23201290: Mosler, K.C. - Entscheidungsregeln bei Risiko: Multivariate stochastische Dominanz.
%23276551: Moss, M.E. - Mussolini's fascist philosopher : Giovanni Gentile reconsidered.
%23254628: Moss, Eric Owen. - Gnostic architecture.
%23263410: Moss, J. Eliot B. - Nested Transactions: An Approach to Reliable Distributed Computing (Digital Communication).
%23188096: Moss, T.S. (ed.) - Handbook of Semiconductors. Volume 1: Band theory and transport properties; Volume 2 : Optical properties of solids; Volume 3: Materials, properties and preparation; Volume 4: Device physics.
%23229285: Mosse, David; John Farrington & Alan Rew. - Development as process : concepts and methods for working with complexity.
%23286240: Mossel, G.P.J. - Handleiding tot de kennis van het schip.
%23200267: Mosselman, Frederik. - Der Wortschatz Gottfrieds von Strassburg.
%2326315: Elias (Ed.) Mossialos - New Challenges to the European Union: Policies and Policy-Making.
%23134175: Mossner, E. Campbell - Bishop Butler and the Age of Reason.
%2359016: Mosso, Angelo. - Der Mensch auf den Hochalpen : Forschungen von Angelo Mosso.
%2378664: Most, Johann. - Die sozialen Bewegungen im alten Rom und der Cäsarismus.
%2358483: Mostermans, P.M.M. - De processuele behandeling van het conflictenrecht.
%23280028: Motley, John Lothrop - De opkomst van de Nederlandsche Republiek. 3 Delen in 12 banden.
%23150480: Mottana, Annibale, Rodolfo Crespi & Guiseppe Liborio. - Thieme's gids voor mineralen en gesteenten.
%23247133: Mottram, R.H. - Wesen und Geschichte der Finanzspekulation.
%23276405: Mou, Bo. - Two roads to wisdom? : Chinese and analytic philosophical traditions.
%23278990: Mouéllic, Gilles. - Improvising cinema.
%2334822: Mouiche, Ibrahim. - Autorités traditionnelles et démocratisation au Cameroun : entre centralité de l'État et logiques de terroir.
%2378666: Moulart, Ferdinand Joseph. - Kirche und Staat oder die beiden Gewalten, ihr Ursprung, ihre Beziehungen, ihre Rechte und ihre Grenzen.
%2397450: MOULIN, D. DE. - Steekt vry Uw ooren op, leesgretigen... Voordracht Pieter Rabus...
%23127404: Moulin, D. de (ed.) - Kracht en stof : de introductie van moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde, zoals blijkt uit Nederlandse medische vakbladen.
%2397613: MOULIN, D. DE. - De novis inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin...
%23277110: Mouline, Nabil. - The clerics of islam : religious authority and political power in Saudi Arabia.
%2397628: Moulton, J.W. - Early Zoroastrianism : the origins, the prophet, the magi...
%236860: Mounier, H. - Kwaadwillige verlating.
%23201485: Mounin, Georges. - Les problèmes théoriques de la traduction.
%23282783: Mounteney Jephson, Arthur Jeremy. - The diary of A.J. Mounteney Jephson : Emin Pasha relief expedition 1887-1889.
%23195710: Mountney, George J. - Poultry products technology.
%23174443: Mourik, M.J.A. van ... [et al.] - Verdeling in de notariële praktijk : preadvies.
%2388006: Mourik, Brecht van. - Parlementaire controle op Europese besluitvorming : een rechtsvergelijkend onderzoek naar mandaatsystemen en parlementaire behandelingsvoorbehouden.
%23194857: Mourik, M.J.A. van. - Nieuw erfrecht.
%2373223: Mourik, M.J.A. van. - Handboek nieuw erfrecht.
%23184047: Mourik Broekman, Michiel Cornelis van. - De 'Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur' (in het bijzonder haar eischen van een morale indépendante).
%23277581: Mourik, M.J.A. van. - Erfrecht. 5e druk.
%23290950: Mourik, M.J.A van. - Erfenis.nl : estate planning en vermogensovergang door erven en schenken.
%23217307: Mourik, Ruth M. - Did water kill the cows ? : the distribution and democratisation of risk , responsibility and liability in a Dutch agricultural controversy on water pollution and cattle sickness.
%2380774: Mourik, M.J.A. van. - Handboek nieuw erfrecht.
%23107381: Mourik, M.J.A. van. - Handboek nieuw erfrecht.
%23209391: Mourik, J.W.A. van. - Gemeenschap.
%2327405: Mourik, M.J.A. van & A.K.P. Jongsma. - Het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding.
%23277571: Mourik, M.J.A. van. - Huwelijksvermogensrecht.
%23285227: Mourlon, Frédéric. - Répétitions écrites sur le code civil contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques. Tome I-III.
%23229219: Mousavian, Seyyed Hossein. - Iran-Europe relations : challenges and opportunities.
%2338180: Mouskhély, Michel & Zygmunt Jedryka. - Le gouvernement de l'U.R.S.S.
%23117826: Moussalli, Negib - Etudes economiques sur la Syrie & le Liban.
%23242577: Moussawi, Ibrahim - Shi'ism and the Democratisation Process In Iran: With a Focus on Wilayat al-Faqih.
%23289231: Moussé, Jean. - Le contentieux des organisations internationales et de l'Union Européenne.
%23102281: Mout, M.E.H.N. - Het Bataafse oor : de lotgevallen van Erasmus' adagium Auris Batava in de Nederlandse geschiedschrijving.
%23102283: Mout, M.E.H.N., H. Smolinsky and J. Trapman. - Erasmianism: Idea and Reality.
%23147288: Moutafchieva, Vera P. - Agrarian Relations in the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries.
%239757: Mouton, M.W. - The continental shelf.
%23259512: Mouton, M.W. - Oorlogsmisdrijven en het internationale recht.
%23212241: Mouton, M.W. - The continental shelf.
%23125414: Movers, Franz Karl. - Die Phönizier. Band I : Untersuchungen über die religion und die gottheiten der Phönizier, mit Rücksicht auf die verwandten Culte der Carthager, Syrer, Babylonier, Assyrer, der Hebräer und der Aegypter; Band 2. Das phönizische altertum. Theil 1 : Politische geschichte und staatsverfassung; Theil 2 : Geschichte der colonien. 1850. Theil 3 : Handel und schiffahrt.
%23234137: Mowat, Linda. - Basketmakers : meaning and form in Native American baskets.
%23246749: Mowbray, Patricia. - Florence Nightingale and the viceroys : a campaign for the health of the Indian people.
%2378668: Moy de Sons, Kraft Karl Ernst. - Das Eherecht der Christen in der morgenländischen und abendländischen Kirche bis zur Zeit Karls des Grossen: nach den Quellen dargestellt.
%23278316: Moyaert, Paul. - Opboksen tegen het inerte : de doodsdrift bij Freud.
%23126561: Moyer, Albert E. - American Physics in Transition: A History of Conceptual Change in the Late Nineteenth Century.( Serie: The History of Modern Physics, 1800-1950.)
%23242650: Moynahan, Brian. - The French century : an illustrated history of modern France.
%23174425: Moynihan, Cornelius J. - A preliminary survey of the law of real property: an historical background of the common law of real property and its modern application.
%2330220: MOYNIHAN, R. - A recent imagining. Interviews with H. Bloom, G. Hartman, J. Hillis Miller and P. de Man.
%2326358: Moynihan, Patrick. - On the Law of Nations.
%2366419: Moys, Elizabeth M. - Manual of law librarianship : the use and organization of legal literature.
%2348947: Mozer, Michael C. - The perception of multiple objects : a connectionist approach.
%23213504: Mrázek, Jan. - Phenomenology of a puppet theatre : contemplations on the art of Javanese wayang kulit.
%23245757: Mubiala, Mutoy - L'evolution du droit des cours d'eau internationaux a la lumiere de l'experience africaine, notamment dans le bassin du Congo/Zaire (Publications ... internationales, Geneve) (French Edition).
%2347522: Mucciaroni, Gary. - The Political Failure of Employment Policy, 1945-1982.
%23162308: Suzanne Muchnic. - Odd man in : Norton Simon and the pursuit of culture.
%23172025: Mücke, Michael. - Die chemische Literatur : ihre Erschliessung und Benutzung.
%23278727: Mudd;, Stuart (ed.) - The population crisis and the use of world resources.
%23280718: Mudd, Philip. - The HEAD Game: High-Efficiency Analytic Decision Making and the Art of Solving Complex Problems Quickly.
%23279036: Mudd, Philip. - The HEAD game : high efficiency analytic decision-making and the art of solving complex problems quickly.
%23191576: Mudde, Eijmert Cornelis. - Ziek in de zin der wet : de interpretatie van ziekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs.
%23198478: Mueller, Franz H. - Soziale Theorie des Betriebes.
%23246639: Mueller, John E. - The remnants of war.
%23136020: Mueller, James R. - The Five Fragments of the Apocryphon of Ezekiel. A Critical Studie.
%2344652: Mueller, Christopher B. - Evidence under the rules : text, cases, and problems.
%23232389: Mueller, John H. - The American Symphony Orchestra : a social history of musical taste.
%23122068: Muffat, K.A. (ed.) - Korrespondenzen und Aktenstücke zur Geschichte der politischen Verhältnisse der Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern zu König Johan von Ungarn.
%2375859: Muftic, Sead. - Security mechanisms for computer networks.
%23275451: Mugerauer, Robert. - Responding to loss : Heideggerian reflections on literature, architecture, and film.
%2378672: Mühl, Max. - Untersuchungen zur altorientalischen und althellenischen Gesetzgebung.
%23125484: Mühlbacher, Engelbert. - Die streitige Papstwahl des Jahren 1130.
%23281640: Mühlbrecht, Otto. - Wegweiser durch die neuere Litteratur der Rechts- und Staatswissenschaften : (abgeschlossen am 1. Juli 1885) : für die Praxis bearbeitet.
%23253989: Muhlemann, A. P. - Production and Operations Management
%2345712: MUHS, KARL. - Kartelle und Konjunkturbewegung. Ein Beitrag zur Problematik der Wirtschaftskrise.
%23141135: Muijen, Marie-Louise van - Better Safe than Provocative. A Policy Science Perspective on the West European Non-Provocative Defence Debate in the 1980s.
%23115850: Muijzenberg, Otto van den. - Dutch Filipiniana. An annotated bibliography of Dutch publications on the Philippines.
%23290561: Muir, Frank. - The Oxford book of humorous prose : from William Caxton to P. G. Wodehouse.
%2397634: Muir, William. - Annals of the early Caliphate. From the death of Mahomet to the Omeyyad and Abbaside dynasties, 11-61/632-680
%2346272: Muir, Kenneth., Nicoll, Allardyce (ed.) - Shakespeare Survey. An Annual Survey of Shakespearian Study & Reproduction.
%2397639: Muir, William. - The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt, 656-913/1260-1517 : a history of Egypt from the fall of the Ayyubite dynasty to the conquest by the Osmanlis.
%2397641: MUIR, J. (tr) - Original Sanskrit texts on the origin and history of the people of India, their religions and institutions, collected, translated and illustrated.
%23281427: Mujû, Ichien. - Collection de sable et de pierres : Shasekushû.
%2356191: Mukasa, Rosemary Semufumu - The African Women's Protocol: Harnessing a Potential Force for Positive Change.
%23278634: Mul, V. - Banken en witwassen.
%23275723: Mul, Jos de. - The tragedy of finitude : Dilthey's hermeneutics of life.
%23278616: Mul, V. - Banken en witwassen.
%23290652: Mulas, Melina. - Lamas of Tibet.
%23223797: Mulatu, Abay. - Relative stringency of environmental regulation and international competitiveness.
%2340097: Mulder, Albert. - Handhaving van de rechtsorde : bundel aangeboden aan A. Mulder.
%23290245: Mulder, Jules (ed.) - Bijzondere behandelingen.
%2323590: MULDER, R.J. - De makro-economische aspekten van de zwarte sector.
%23281477: Mulder, Hans. - Kunst in crisis en bezetting : een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
%2329579: Mulder, R.V. de. - Een model voor juridische informatica. Diss.
%2356646: Mulder, Gerard - Zoeken naar evenwicht : beschouwingen over recht en ethiek : bloemlezing uit het werk van Gerard Mulder.
%23265963: Mulder Jzn., Ties. - Het aan de waterschappen toekomend privilegie voor de polderlasten der ingelanden.
%237658: Mulder, Reinjan P. - Misdaad en macht : criminaliteit, strafrecht en criminologie in de DDR.
%2343253: Mulder, A.C.J. - Inleiding tot het Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%2399293: Mulder, G.E. - Om het recht : verzamelde geschriften.
%23114413: Mulder, Siegfried Jacobus Isidore Alexander. - Kan van onroerend goed, de kooper den eigendom verkrijgen, wanneer de verkooper weigert mede te werken tot de levering in art. 671 B.W. vereischt?
%23118283: Mulder, P.S. - Structure and kinematics of two nearby disc galaxies.
%2341741: Mulder, H.F. - Overtreders van bedrijfsregels : een onderzoek naar de kenmerken van gestraften en hun relaties met collega's en chefs.
%23130381: Mulder, C.F & P.J.P. Tak. - De bekennende verdachte.
%23132856: Mulder, A.M. - Denken over Beleid : de Nederlandse Economische Politiek in het Interbellum.
%2385328: Mulder, Hans. - Kunst in crisis en bezetting : een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
%23182808: Mulder, Egge Simon. - Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse (Jesaja 24-27).
%2314672: Mulder, A.C.J. - Inleiding tot het Nederlandsch Internationaal Privaatrecht.
%23128535: Mulder, G.E. - Beginselen : opstellen over strafrecht aangeboden aan G.E. Mulder.
%23254565: Mulder, Arjen. - Government dilemmas in the private provision of public goods.
%23194513: Mulder, Jouke. - Willinks waarheid, en Het dagboek van Sylvia.
%23288015: Mulder, Evangelina Aleida. - Unraveling serious juvenile delinquency : risk and needs assessment by classification into subgroups.
%23200098: Mulders, Gerardus F. W. - Aequivalente breedten van Fraunhoferlijnen in het zonnespectrum.
%23201360: Mulders, Elise Maria Juditha. - Het systeem Broom-Water.
%23218208: Mulisch, Harry. - Die Entdeckung des Himmels : Roman.
%2380618: Mulkeen, Aidan G - Teachers in Anglophone Africa: Issues in Teacher Supply, Training, and Management.
%2392206: Mullach, Friedrich Wilhelm August (ed.) - Fragmenta Philosoporum Graecorum. Volumen I: Poeseos philosophicae caeterorumque ante Socratem philosophorum quae supersunt;
%23222700: Mullach, Friedrich Wilhelm August (ed.) - Fragmenta Philosoporum Graecorum. Volumen I: Poeseos philosophicae caeterorumque ante Socratem philosophorum quae supersunt; Volumen II: Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chalcidii in priorem Timaei Platonici partem commentarios continens; Volumen III: Platonicos et Peripateticos continens.
%2392317: Mullach, Friedrich Wilhelm August (ed.) - Fragmenta Philosoporum Graecorum. Volumen II: Pythagoreos, Sophistas, Cynicos et Chalcidii in priorem Timaei Platonici partem commentarios continens;
%23264485: Mullahy, Patrick. - Oedipus, mythe en complex : ontwikkeling van de psychoanalytische theorie.
%2354459: Mullarkey, Karen. - Woodstock '94
%23289612: Mullen, Bill V. - W.E.B. Du Bois : Revolutionary Across the Color Line.
%23116790: Mullen, Christopher A. & J. Atticus Ryan (eds.) - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Yearbook 1997.
%2381195: Müllenhoff, Karl. - Die Germania des Tacitus erläutert.
%23197199: Muller-van Santen, Julia Johanna Gertrud. - Producing the prophetess, or: The history of Dioclesian.
%23188492: Müller, Pjotr. - Tien bouwwerken in Diepenheim.
%23292483: Müller, Jan Werner. - Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit : wie schafft man Demokratie?.
%23101010: Muller, De Vries & Scheepers - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw.
%23289825: Muller, E.R., D. Starink, J.M.J. Bosch & I.M. de Jong (eds.) - Krijgsmacht : studies over de organisatie en het optreden.
%23194656: Müller, Joachim W. (ed.) - Reforming the United Nations : new initiatives and past efforts. Volume 1-3.
%23287491: Müller, Markus (ed.). - Camille Pissarro, mit den Augen eines Impressionisten.
%23287487: Müller, Markus (ed.). - Henri Matisse : Figur und Ornament.
%2349925: Müller Farguell, Roger W. (ed.) - Eros & Literatur = Éros & littérature.
%2318549: Müller, Melissa. - Anne Frank : the biography.
%2361906: Müller, Klaus. - Der Sachverständige im gerichtlichen Verfahren : Handbuch des Sachverständigenbeweises.
%2332183: Muller, E.R. (ed.) - Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland.
%23287657: Müller, Markus (ed). - Revolution entlässt ihre Bilder : von Malewitsch bis Kandinsky.
%23181532: Müller, Arno. - Internationaler Kodex der Ätherischen Öle.
%23287461: Müller, Markus (ed). - Matisse : die Hand zum Singen bringen (German edition).
%2378676: Müller-Erzbach, Rudolf. - Deutsches Handelsrecht.
%23287652: Müller, Markus (ed). - Auguste Rodin : Rendezvous mit Yong-Chang-Chung.
%23287886: Müller, Markus (eds). - Im Rausch der Farbe Meisterwerke aus dem Musée d'art moderne de Troyes : von Gauguin bis Matisse.
%23183865: Muller, L. - Over bestrijding van geslachtszieken : sociaal-geneeskundige beschouwingen op grond van de ervaringen te Rotterdam.
%23188930: Muller Fz., S. - Oude huizen te Utrecht.
%23240344: Müller, Wolfgang, Nicholas Khan & Tibor Scharf. - EU and WTO anti-dumping law : a handbook.
%23287653: Müller, Markus (ed). - Von Christo bis Kiefer = From Christo to Kiefer : Collection Lambert / Avignon.
%2377672: Müller, Paul. - Die Beamtenausschüsse der Deutschen Reichspost.
%23103546: Müller, Joseph (ed.) - Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder : kritische Textausgabe mit kirchen- und dogmengeschichtlichen Untersuchungen und einer Abhandlung über das Schulwesen der böhmischen Brüder.
%23104548: Müller, Frank G.J.M. - The so-called Peleus and Thetis Sarcophagus in the Villa Albani.
%23104550: Müller, Frank G.J.M. - The Wall Paintings from the Oecus of the Villa of Publius Fannius Synistor in Boscoreale.
%23104551: Müller, Frank G.J.M. - The Aldobrandini Wedding.
%2378673: Müller, Hans. - Oberhof und neuzeitlicher Territorialstaat : dargestellt am Beispiel der drei rheinischen geistlichen Kurfüstentümer.
%2378674: Müller-Dietz, Heinz. - Das Leben des Rechtlehrers und Politikers K.T. Welcker.
%23185328: Müller-Lyer, F. - De ontwikkeling der beschaving : in tijdperken geschetst, en ontwikkelingslijnen van den vooruitgang.
%23110287: Müller, Gustav Emil. - Hegel : Denkgeschichte eines Lebendigen.
%2371058: Müller, Dieter, René Schulz & Jurij Vladimirovic Chapancev. - Dictionary of microprocessor systems : in four languages : English , German , French , Russian.
%23261062: Müller, Elke. - Tijdreizen in de grot : virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE.
%23145668: Muller, Charlotte F. - Light Metals Monopoly.
%23117722: Müller, Hans-Joachim. - Nafea. Die Sammlung Rudolf Staechelin Basel. La Collection Rudolf Staechelin Bâle.
%23173057: Muller, Abram. - John Bright : een studie.
%23119922: Müller, Michael & Ben Rebel (eds.) - Metropolis.
%23225935: Müller, Wolfgang. - Fünfhundert Jahre theologische Promotion an der Universität Freiburg i. Br.
%23257603: Müller, Gerhard F. - Voyages from Asia to Amercia: [for completing the discoveries of the North West Coast of America : to which is prefixed a summary of the voyages : made by the Russians on the Frozen Sea, in search of a North East Passage : serving as an explanation of a map of the Russian discoveries].
%23124911: Müller, Karlheinz. - Preussischer Adler und Hessischer Löwe. Hundert Jahre Wiesbadener Regierung 1866-1966. Dokumente der Zeit aus den Akten.
%23281603: Müller-Erzbach, Rudolf. - Lassen sich das Recht und das Rechtsleben tiefer und sicherer erfassen? : Zwei Hauptgesichtspunkte der Rechts- und Lebensdurchdringung
%23125490: Müller-Strübing, Hermann. - Aristophanes und die historische Kritik : polemische Studien zur Geschichte von Athen im 5. Jahrh. v. Chr.
%2366361: Muller, S. (ed.) - De middeleeuwsche rechtsbronnen der Stad Utrecht. Tweede deel.
%2365796: Muller, Marie & Bas de Gaay Fortman. - From warfare to welfare : human security in a southern African context.
%2394823: Muller, Léonie. - De onsterfelijkheidsgedachte bij Schopenhauer onder invloed van Kant en Plato.
%23264038: Muller-Dietz, Heinz - Grundfragen des strafrechtlichen Sanktionensystems (R. v. Decker's rechts- und sozialwissenschaftliche Abhandlungen) (German Edition).
%2397676: MÜLLER, F. M. & B. NANJIO (eds/trs) - The ancient palm-leaves: containing the Pragna-paramita-hridaya-sutra and the Unhisha-vigaya-dharani.
%23279120: Muller, S. (ed.) - De middeleeuwsche rechtsbronnen der Stad Utrecht. Compleet 4 Dln (incl. Inleiding en Glossarium.) (= Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen I, 3;)
%2314507: Muller, N. - Engelsche misdadigers en hunne behandeling.
%23146424: Muller, Aline. - Foreign exchange risk exposure.
%23130669: Müller-Markus, S. - Einstein und die Sowjetphilosophie. Krisis einer Lehre. Band I: Die Grundlagen. Die Spezielle Relativitätstheorie.
%2349630: Müller, Klaus-Jürgen. - Military in Politics and Society in France & Germany in the 20th Century.
%23287655: Müller, Markus (eds). - Pablo Picasso : im Atelier des Künstlers.
%2331865: Muller, E.R. (ed.) - Veiligheid : studies over inhoud, organisatie en maatregelen.
%23291948: Müller, Karl. - Die staatlichen Vorbehalte in der Berner Übereinkunft zum Urheberrecht.
%23257353: Müller, Johann Wilhelm von. - Ueber Hautfarbe und Schädelbildung als ethnologisches Prinzip vom physiologischen Standpunkt.
%23180954: Müller, Friedrich. - Die Positivität der Grundrechte : Fragen einer praktischen Grundrechtsdogmatik.
%2316167: Müller-Erzbach, Rudolf. - Das private Recht der Mitgliedschaft als Prüfstein eines kausalen Rechtsdenkens.
%23281759: Müller Stahl, Julie. - Dish : international design for the home.
%23188487: Müller, Pjotr. - Pjotr Müller, tijdelijke imaginaire architectonische bouwsels 1986-1996.
%23292533: Muller, A.S., D. Raic & J.M. Thuránszky (eds.) - The International Court of Justice : its future role after fifty years.
%23270426: Müller, Martin, - Wirtschaftsverwaltung im grenzüberschreitenden Raum Bundesrepublik Deutschland/Niederlande.
%23268568: Müller, Friedrich & Ralph Christensen. - Juristische Methodik. Band 2 : Europarecht.
%23281958: Müller, Friedrich. - Essais zur Theorie von Recht und Verfassung.
%23203829: Muller, Alan René - The rise of regionalism : core company strategies under the second wave of integration.
%23287488: Müller, Markus (ed.). - Picasso : Linolschnitte = PIcasso : Linocuts.
%23287490: Müller, Markus (ed.). - Picasso TV : Picasso sieht fern!
%23287763: Müller, Friedrich. - Recht - Sprache - Gewalt : Elemente einer Verfassungstheorie I.
%2397665: Müller, Friedrich Maximilian (ed.) - Vagrakkhedika, the Diamond-Cutter : a methaphysical treatise of the Mahayana Buddhists (Buddgist texts from Japan).
%2397646: MÜLLER, D. H. VON (ed) - Geographie des arabischen Halbinsel (Gazirat al`Arab) von al-HAMDANI (?-334/945).
%2397655: MÜLLER, D. H. VON (ed/tr) - Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur Mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln.
%23176940: Mullineux, Andrew W. & Christopher J. Green (eds.) - Economic performance and financial sector reform in Central and Eastern Europe : capital flows, bank and enterprise restructuring.
%2346804: Mullins, Lauri J. - Management and organisational behaviour. 4th edition.
%23196627: Mulroy, Kevin (ed.) - Western amerykanski : Polish poster art of the Western.
%23196624: Mulroy, Kevin (ed.) - Western amerykanski : Polish poster art of the Western.
%23169358: Muls, J. - P. Breughel.
%23179352: Multatuli (ps. Eduard Douwes Dekker). - De geschiedenis van Woutertje Pieterse : uit de Ideën verzameld door zijne weduwe.
%23286306: Multatuli (Eduard Douwes Dekker). - Minnebriefe.
%23166175: Multatuli (ps. Eduard Douwes Dekker). - Liebesbriefe.
%2366809: Multavidi (ps. van M.L.M. van der Linden). - Van zwart tot rood : roman van 'n Roomsch jongetje.
%23278974: Multhaupt, Gisela - Grundrentenlehre Henry Georges im Vergleich zu den Lehren Quesnays und Ricardos.
%23175201: Mulvey, John M. (ed.) - Evaluating Mathematical Programming Techniques : Conference : Papers.
%23265520: Mumford, Lewis. - La cité a travers l'histoire.
%23245610: Mumford, Steve. - Baghdad journal : an artist in occupied Iraq.
%23256723: Mumford, Eric & Hashim Sarkis (eds.) - Josep Lluís Sert : the architect of urban design, 1953-1969.
%23247591: Mumick, Inderpal Singh (Editor) - Materialized Views: Techniques, Implementations, and Applications.
%23289708: Mummery, Jane. - The post to come : an outline of post-metaphysical ethics.
%23234399: Mun, Albert de. - Discours politiques. Tome 1-2.
%23234408: Mun, Albert de. - Discours et écrits divers de Comte Albert de Mun. Tome 4 : 1888-1891; Tome 5 : 1891-1894.
%2378678: Munch-Petersen, Hans Vilhelm. - Der Zivilprozess Dänemarks.
%23190970: Munch, Edvard. - Edvard Munch: Handzeichnungen.
%23241171: Munch, Edvard. - Edvard Munch and Denmark.
%23245121: Münch, Ingo von. - Völkerrecht : (ohne internationale Organisationen und Kriegsvölkerrecht) : in programmierter Form mit Vertiefungshinweisen.
%2345916: Muncie, John & Richard Sparks (eds.) - Imprisonment : European Perspectives.
%2337327: Munck, Ronaldo. - Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm.
%23189160: Mundt, Barbara; Babette Warncke - Form ohne Ornament? : angewandte Kunst zwischen Zweckform und Objekt.
%23138920: Mundt, Joachim. - Politisch-historische Dichtung. Die landschafts- und Städte-Tafeln und die Jahrhundert Sprüche in Stefan Georges 'Siebente Ring'.
%23177922: Mundy, Jennifer. - Duchamp, Man Ray, Picabia.
%23274676: Mundy, Paul (ed.). - Trading Up: Building Cooperation Between Farmers and Traders in Africa.
%2367413: Muneles, Otto. - Bibliographical survey of Jewish Prague. (Jewish monuments in Bohemia and Moravia vol. I, part 1.).
%23243423: Mungazi, Dickson. - Educational Reform and the Transformation of Southern Africa.
%2344365: Muniain, Lucio & Martin-Moreno, Enrique. - De Yturbe arquitectos : dwelling over building.
%23213674: Munier, Betrand (ed.) - Risk, decision, and rationality : 3rd International conference on foundations and applications of utility, risk and decision theories : Selected papers.
%23286105: Munk, R.W. (ed.) - Filosofie, jodendom, joodse filosofie.
%23286446: Munn, Geoffrey C. - Wartski : the first one hundred and fifty years.
%23105476: Munneke, Harold F. - Ambtsuitoefening en onafhankelijke controle in de Nederlandse Antillen en Aruba : juridische en beleidsmatige controle als waarborg voor deugdelijk bestuur.
%23276791: Munneke, Harold F.. - Recht en samenleving in de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname : opstellen over rechten en sociale cohesie.
%23182129: Munnekrede, Jan Marie. - Eenige opmerkingen over titel 9 en 10 van het ontwerp tot herziening van het B.W. 1886.
%23109734: Munnik, J.F.J. de. - The Valuation of Interest Rate Derivative Securities.
%23260515: Muñoz, David Ramos. - The law of transnational securitization.
%23122299: MUÑOZ, E.; F. GARCIA-FERRANDIZ & D. VAZQUEZ (eds.) - Molecular mechanisms of antibiotic action on protein biosynthesis and membranes.
%23282234: Munro, William Bennett. - The national government of the United States.
%23226030: Munro, Robert - Environmental Protection and Sustainable Development: Experts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development.
%23290988: Munroe, Alexandra. - Yes Yoko Ono.
%23142895: Munson, Thomas N. - Religious consciousness and experience.
%23185723: Munter, Cornelis Jacobus. - Het avondmaal bij Luther.
%23126794: Muntjewerff, H.A. - De spil waar alles om draaide. Opkomst, bloei en neergang van de Tilburgse familie-onderneming Wolspinnerij Pieter van Dooren, 1825-1975.
%23139895: Muntjewerff, Antoinette J. - An Instructional Environment for learning to solve legal cases PROSA.
%23289891: Münz, Rainer & Myron Weiner (eds.) - Migrants, refugees, and foreign policy : U.S. and German policies toward countries of origin.
%2378682: Munzel, Dietlinde. - Die Innsbrucker Handschrift des Kleinen Kaiserrechts. Eine Untersuchung ihre Verwandschaft mit der Eschweger und der Kreuznacher Handschrift sowie die Auswertung der in ihr verzeichneten Notizen über Rechtssgewohnheiten zu Mainz, Frankfurt und Ingelheim.
%2359751: Munzel, Dietlinde. - Die Innsbrucker Handschrift des Kleinen Kaiserrechts : eine Untersuchung ihre Verwandschaft mit der Eschweger und der Kreuznacher Handschrift sowie die Auswertung der in ihr verzeichneten Notizen über Rechtssgewohnheiten zu Mainz, Frankfurt und Ingelheim.
%231101: Muralt, Robert Willem Gaston de. - The problem of state succession with regard to treaties.
%23152297: MURCHINSON, KENNETH M. - Federal Criminal Law Doctrines. The forgotten influence of national prohibition.
%23285147: Murdoch, Iris. - The Philosopher's Pupil.
%23287171: Mureti, Antonio. - Operum in usum scholarum selectorum. Tomus I. Orationes ejusdem continens.
%2345227: Murfett, Malcolm H. - Hostage on the Yangtze : Britain, China and the Amethyst Crisis of 1949.
%2378686: Murhard, Friedrich. - Die unbeschränkte Fürstenschaft : politische Ansichten des 19. Jahrhunderts.
%2378689: Murhard, Karl. - Theorie und Politik der Besteuerung : ein Handbuch für Staatsgelehrte, Volksvertreter und Geschäftsmänner.
%2378684: Murhard, Friedrich. - Das königliche Veto : eine wichtige Aufgabe in der Staatslehre der konstitutionellen Monarchie.
%23289262: Mürl, Horst. - Die Entwicklung der Ostseehäfen nach dem Zweiten Weltkrieg.
%23289259: Mürl, Horst. - Die Entwicklung der Ostseehäfen nach dem Zweiten Weltkrieg.
%2349738: Murnane, Richard J. - Who will teach? : Policies that matter.
%23249677: Murphey, Rhoads. - The fading of the Maoist vision : city and country in China's development.
%23274629: Murphree, Marshall W. - African Wildlife and Livelihoods: The Promise and Performance of Community Conservation.
%2331682: Murphy, John F. - Punishing International Terrorists.
%2331683: Murphy, John F. - State Support of International Terrorism: Legal, Political, and Economic Dimensions.
%23292208: Murphy, Cullen. - God's jury : the inquisition and the making of the modern world.
%23242223: Murphy, David Thomas. - The Heroic Earth: Geopolitical Thought in Weimar Germany, 1918-1933.
%23277632: Murphy, Sean D.; Won Kidane & Thomas R. Snider. - Litigating war : mass civil injury and the Eritrea-Ethiopia Claims Commission.
%23284518: Murphy, Timothy S. - Antonio Negri.
%2338643: Murphy, Craig N. - The United Nations Development Programme: A Better Way?.
%23130938: Murphy, M.F and Margolis M.L. (ed.) - Science, Materialism, and the Study of Culture.
%23190710: Murphy, Edmond A. - Underpinnings of medical ethics.
%23174055: Murphy, Arthur Edward. - Reason, reality, and speculative philosophy.
%235536: Murphy, Jeffrie G. - Punishment and the moral emotions: essays in law, morality, and religion.
%2324913: Murphy, Lamar Riley. - Enter the Physician: The transformation of domestic medicine, 1760-1860.
%23204183: Murphy, Julien S. - The constructed body : AIDS, reproductive technology, and ethics.
%23250552: Murphy, Mark C. (ed.) - Alasdair MacIntyre.
%23290725: Murray, Michael (ed.). - Heidegger and Modern Philosophy.
%2380423: Murray, Colin. - Black mountain : land, class and power in the Eastern Orange Free State, 1880s to 1980s.
%23280730: Murray, David A B. - Homophobias: Lust and Loathing across Time and Space.
%23242555: Murray, Dale F. - Nozick , autonomy , and compensation.
%23264657: Murray, Matthew. - Matthew Murray : Ska.
%23263290: Murray, David W. - Experiments in the Machine Interpretation of Visual Motion.
%23280693: Murray, Martin. - Jacques Lacan: A Critical Introduction.
%23182097: Murray, W. G. D. - De voorgeschiedenis der Kamer van Koophandel te Rotterdam 1795-1803. De comitté's van koophandel & zeevaart, fabrieken & trafieken en financie & wissel.
%23154682: Murray, Oswyn (ed.) - The Greeks and Greek Civilization.
%23156831: Murray, Michael. - Modern philosophy of history : its origin and destination.
%2390500: Murray, J. (ed.). - Cultural atlas of Africa.
%23160511: Murray, Nicholas. - World enough and time : the life of Andrew Marvell.
%23277071: Murray, Laura J.; S. Tina Piper & Kirsty Robertson. - Putting intellectual property in its place : rights discourses, creative labor, and the everyday.
%23282641: Murrin, Michael. - History and warfare in Renaissance epic.
%23201749: MURSTEIN, BERNARD I. - Handbook of projective techniques.
%23287289: Murthy, Ranjani K. (ed.) - Building women's capacities : interventions in gender transformation.
%23248370: Mus, Jan Bastiaan. - Verdragsconflicten voor de Nederlandse rechter = Conflicts of treaties in Dutch courts.
%2357066: Musa, Roselynn - Breathing Life Into the African Union PR.
%23274134: Musaph, Herman & A.A. Haspels. - Dyspareunia : aspects of painful coitus
%234923: Musaph, Herman. - Doodsdrift, castratiecomplex en depressie.
%23284350: Musaph, Herman. - Oorlog, verlies en verwerking.
%23274123: Musaph, Herman & A.A. Haspels. - Orgasmestoornissen bij de vrouw
%23274122: Musaph, Herman. - Partnerkeuze : psychologische fundering
%23263856: Muscat, Robert J. - Investing in Peace: How Development Aid Can Prevent or Promote Conflict.
%23274520: Musch, Arne. - The small gods of participation.
%23290225: Muschart, R.T. - Grafzerken in Gelderland : beschreven in de jaren 1931-1939 : Steden, deel 1.
%23276413: Musée de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg, Russie). - Blitz and Blockade : Henry Moore at the Hermitage.
%2356654: Joods Historisch Museum - De verboden Muze. Onderdrukking van kunst en kultuur. 1933-1945.
%23269852: National Maritime Museum. - Voyages & travel : catalogue of the library, volume 1.
%23268872: Design Museum. - Fifty chairs that changed the world.
%23263915: Museums, International Council of - Cent objets disparus : saqueo en Ame?rica Latina = One hundred missing objects : looting in Latin America..
%2354115: Musgrave, Anthony. - Studies in political economy.
%23292440: Mushanga, Tibamanya mwene (ed.) - Criminology in Africa.
%23283417: Musielak, Hans-Joachim. - Grundkurs BGB : eine Darstellung zur Vermittlung von Grundlagenwissen im bürgerlichen Recht mit Fällen und Fragen zur Lern- und Verständniskontrolle sowie mit Übungsklausuren.
%23282078: Musquetier, Jan Daniel. - Dissertatio iuridica inauguralis, de stellionatus crimine.
%23131430: MUSSCHE, H.F. - Greek architecture.
%23124188: Musschenga, Bert (e.a.) - Morality, worldview, and law : the idea of a universal morality and its critics.
%23268965: Musschenga, Bert (e.a.) - Ethiek in Nederland : van 1900 tot 1970 en daarna.
%23291370: [ESPERANTO] - Musset, Alfred de. - La du amatinoj : [novelo] / La kapricoj de Mariano : [komedio]. [ESPERANTO].
%23289948: Müssig, Ulrike (ed.) - Reconsidering constitutional formation II : decisive constitutional normativity : from old liberties to new precedence.
%23174753: Mussolini, Benito. - L'état corporatif.
%23148120: Mussolini, Benito. - Gerarchia. Rassegna Mensile della Rivoluzione Fascista.
%23147347: Musteikis, Antanas - The Reformation in Lithuania. Religious Fluctuations in the Sixteenth Century.
%23284497: Musu, Costanza. - European Union policy towards the Arab-Israeli peace process : the quicksands of politics.
%23232552: Mutai, Henry Kibet - Compliance with international trade obligations: the common market for Eastern and Southern Africa.
%2392788: Mutharika, A.P. (ed.). - The international law of developments : basic documents.
%2382895: Muther, Theodor. - Universitäts- und Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation.
%2313804: Muther, Theodor. - Sequestration und Arrest im römischen Recht.
%23285610: Mütherich, Florentine & Karl Dachs (eds.) - Regensburger Buchmalerei : von frühkarolingischer Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters : Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek München und der Museen der Stadt Regensburg.
%2374164: Mutsaers, H. J. W. - A field guide for on-farm experimentation.
%23291079: Muylwijck, Jesse van. - De Notaris weet er meer van.
%23185295: Mwabu, Germano M., Ugaz, Cecilia., White, Gordon, - Social provision in low-income countries : new patterns and emerging trends.
%23246832: Mwangi, Ingrid. - Your own soul.
%23242597: Myers, Gordon - Banana Wars - The Price of Free Trade: A Caribbean Perspective.
%23225922: Myers, Robin.& Michael Harris. - Against the law : crime, sharp practice, and the control of print.
%23268111: Myers, Gerald E. - William James : his life and thought.
%2334748: Myint, Hla. - Theories of welfare economics.
%236952: Myjer, B.P.J. - Militaire veiligheid door afschrikking. Verdediging en het geweldverbod in het Handvest van de Verenigde Naties.
%23142041: Myjer, Eric P.J. (ed.) - Issues of Arms Control Law and the Chemical Weapons Convention : Obligations Inter Se and Supervisory Mechanisms.
%2321598: Myjer, Egbert. - Via Straatsburg : opstellen ter gelegenheid van de benoeming van prof. mr. B.E.P. Myjer tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, aangeboden door het ressortsparket te Amsterdam op 11 oktober 2004.
%23292056: Mykhaylovskiy, Vitaliy. - European expansion and the contested borderlands of late medieval Podillya, Ukraine.
%23292055: Mykhaylovskiy, Vitaliy. - European expansion and the contested borderlands of late medieval Podillya, Ukraine.
%2362195: Mylius, Norbert. - Kulturhistorische Abhandlungen.
%23285622: Myrdal, Gunnar. - Asian drama : an inquiry into the poverty of nations. Vol. I-III.
%23237266: Myrdal, Gunnar. - The essential Gunnar Myrdal.
%23269009: Myrdal, Gunnar. - De toekomst van de welvaartsstaat.
%2343039: Myrdal, Gunnar. - Value in Social Theory : a selection of essays on methodology.
%2331057: Myres, Jl - Herodotus Father of History.
%2370972: Myron Lipow and Eldred C. Nelson, Thayer, Thomas A. - Software reliability : a study of large project reality.
%23275198: Myrone, Martin (ed.). - The gothic reader : a critical anthology.
%23269916: Na'aman, Shlomo. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63.
%23183952: Naaijkens, Bernard A. M. - Platoon's leer over de ziel vergeleken met orphische of z.g. orphische opvattingen.
%2317709: Naarding, Jan. - Terreinverkenningen inzake de dialectografie van Drente.
%23284389: Naas, Roberta. - Jewels of time : the World of Women's Watches.
%23128010: Naastepad, C.W.M. - The Public Sector Budget and macroeconomic performance. A real-financial CGE analysis with portfolio choice with reference to India.
%23239551: Nabais, Nuno. - Nietzsche and the metaphysics of the tragic.
%2325420: Naber, Johanna W.A. - Na XXV jaren 1898-1923. Het feminisme in zijnen bloei en in zijne voleinding.
%233981: Naber, H. - De arbeidsovereenkomst in Nederland.
%2362424: Naber, Johanna W.A. - Vrouwenleven in prae-reformatietijd. Bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
%2325381: Naber, Johanna W.A. - Wegbereidsters : Elizabeth Fry. Florence Nightingale. Josephine Butler. Priscilla Bright Mac Laren.
%23261002: Naber, Jonneke M.M. (ed.) - Freedom of religion: a precious human right : a survey of advantages and drawbacks.
%2321327: Nabers, Deak - Victory of law : the Fourteenth amendment, the Civil War, and American literature, 1852-1867.
%23284972: Nabers, Deak. - Victory of Law: The Fourteenth Amendment, the Civil War, and American Literature, 1852-1867.
%23283241: Nabli, Mustapha K. & Charles Humphreys. - Better Governance for Development in the Middle East and North Africa : enhancing inclusiveness and accountability.
%2335991: Nablow, Ralph A. - The Addisonian tradition in France : passion and objectivity in social observation.
%23213150: Nabokov, Vladimir. - Harlekinade.
%23161435: Nabokov, Vladimir Vladimirovich. - The Nabokov-Wilson letters : correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940-1971.
%2387661: Nabors, Lyn O'brien & Robert C. Gelardi. - Alternative sweeteners.
%23283073: Nabrink, Gé. - Bibliografie 1927-1993.
%23185469: Nabulsi, Karma. - Traditions of War : Occupation, Resistance, and the Law.
%23215937: Nachmani, Amikam. - Turkey : facing a new millennium : coping with intertwined conflicts.
%23221070: Nachtstern, Moritz. - Counterfeiter : how a Norwegian Jew survived the Holocaust.
%2398532: Nadaillac, Jean François Albert Du Pouget Marquis. - Pre-historic America.
%23279461: Nadeau, Robert. - The Wealth of Nature: How Mainstream Economics Has Failed the Environment.
%2349000: Nadel, Lynn. - The Psychobiology of Down syndrome.
%23160696: Nadel, Lynn. - Neural connections, mental computation.
%23285038: Nadjiwin, Iwan. - Raspoetin: de heilige duivel. Eerste deel.
%23210604: Nadkarni, M V (Editor) - Pollution Control in the South and North: A Comparative Assessment of Environmental Policy Approaches in India and the Netherlands (Alternatives in Development).
%2318606: Nadler, Steven (ed.). - The Cambridge companion to Malebranche.
%23291772: Nadler, Steven M. - Spinoza : a life.
%23267709: Naeff, Top. - School-idyllen. [16e druk].
%23204949: Naeff, Top. - Offers. [3e druk].
%23286087: Naeff, Top. - De Tweelingen. [5e druk].
%23204970: Naeff, Top. - Een huis in de rij [1e druk].
%23204967: Naeff, Top. - Oogst [3e druk].
%2381245: Naerebout, F.G. & H.W. Singor. - De Oudheid : Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis.
%23211323: Naerssen, Ton van - The Diversity of Development: Essays in Honour of Jan Kleinpenning.
%2334193: Naeyé, Jan. - Heterdaad. Politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk.
%23257193: Naeyé, Jan. - De sterke arm : een video onderzoek naar de rol van de Amsterdamse politie en justitie in het Nieuwmarktconflict over de periode 1973-1978.
%23241210: Naeyé, Jan ... [et al.] - Integriteit in het dagelijkse politiewerk : meningen en ervaringen van politiemensen.
%237426: Naeyé, Jan. - De sterke arm : een video onderzoek naar de rol van de Amsterdamse politie en justitie in het Nieuwmarktconflict over de periode 1973-1978.
%23132101: Naeyé, Jan. - Heterdaad : politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk.
%23171425: Naeyé, Jan. - Nederlands politierecht : tekst en commentaar 2009-2010.
%23223136: Naeyé, Jan. - Methodische casusbehandeling : werkboek voor de hulpverlening.
%23281543: Naffine, Ngaire; Rosemary J Owens & John M Williams (eds.) - Intention in law and philosophy.
%23195783: Naftaniel, R.M. - De Arabische boykot en Nederland : een zwartboek met feiten en dokumenten over de houding van bedrijfsleven en overheid onder Arabische druk.
%23242524: Nagaoka, H. - Histoire des relations du Japon avec l'Europe aux XVIe et XVIIe Siècles.
%23119472: Nagaraja, H.N., Sen, P.K. & Morrison, D.F. (eds.) - Statistical Theory and its Applications. Papers in Honor of Herbert A. David.
%23221847: Nagasaki, Iwao; Monica Bethe & Susan Anderson Hay. - Patterns and poetry : No- robes from the Lucy Truman Aldrich Collection at the Museum of Art, Rhode Island School of Design.
%2371922: Nagatani, Keizo. - Monetary theory.
%23234633: Nagel, Stuart S. - Improving the legal process : effects of alternatives.
%2341037: Nagel, Stuart S. - The legal process from a behavioral perspective.
%23175236: Nagel, Bruno Maria Joannes - Herkenning van het zelf : Abhinavagupta's δsvara-pratyabhij^nâ-vimar´sinî I, 1, 2-3 vertaald en nader beschouwd.
%2380690: Nagel, Stuart S. - Improving the legal process : effects of alternatives.
%2352280: Nagel, Ernst. - The structure of science : problems in the logic of scientific explanation.
%23268063: Nagel, Gordon. - The structure of experience : Kant's system of principles.
%2354929: Nagelkerke, G.A. - Bibliografisch overzicht uit periodieken over Indonesië. Bibliographical survey based on periodicals on Indonesia. 1930-1945.
%23102293: Nagelkerke, J.F., J.H. van Dierendonck en M.H.M. Noteborn (eds). - Pharmaceutical Intervention in Apoptotic Pathways.
%23278617: Nagelkerke, F.F. & E.J.H. Vis-Osendorp. - Handelsplatformen.
%23115856: Nagelkerke, G.A. - The Chinese in Indonesia : a bibliography 18th century-1981.
%2329148: Nagelkerke, J.J. - Contractweigering in het Franse en Nederlandse recht : een onderzoek naar de onrechtmatigheid der weigering.
%2331317: El-Naggar, Said - Industrialisation and income with special reference to Egypt.
%23197194: Nagge, W. - Historie van Overijssel.
%23280490: Nagge, W. - Historie van Overijssel
%2379086: NAGINSKI, ISABELLE HOOG. - George Sand: writing for her life.
%2378691: Nagler, Johannes. - Verbrechensprophylaxe und Strafrecht.
%23115603: Nagtegal, Kees. - Wittgenstein en Giddens : een institutionele handelingstheorie gefundeerd op de latere filosofie van Wittgenstein.
%23128810: Nagy, Ladislai. - Studia in honorem Ladislai Nagy septuagenarii.
%23183334: Nagy, Piroska Mohacsi - The Meltdown of the Russian State: The Deformation and Collapse of the State in Russia.
%23279601: Naidu, M.V. - Collective security and he United Nations.
%2341738: Naim, Moises - Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms.
%2384114: Naipaul, V.S. - The Masque of Africa: Glimpses of African Belief (Borzoi Books).
%23213129: Naipaul, V.S. - Het diepe zuiden.
%23280851: Naish, Stephen Lee. - Create or Die: Essays on the Artistry of Dennis Hopper.
%23281754: Naito, Hiroshi. - Hiroshi Naito : Innerscape.
%2356566: Najjar, Victor A. - Carbohydrate metabolism : a symposium on the clinical and biochemical aspects of carbohydrate utilization in health and disease.
%2361402: Nakamura, Masanori (ed.) - Technology Change and Female Labour in Japan.
%23258610: Nakao, Shigeo. - The Political Economy of Japan Money.
%23285282: Nakata, Yujiro. - The art of Japanese calligraphy.
%23171074: (Charles C.)., Nakhaeizadeh, Gholamreza., Taylor, C. C. - Machine learning and statistics : the interface.
%23290356: Naldi, Gino J. - The Organization of African Unity : an analysis of its role. Second edition.
%23275395: Nalle, Sara Tilghman. - God in La Mancha : religious reform and the people of Cuenca, 1500-1650.
%23155718: Nallino, Carlo Alfonso. - L'arab parlato in Egitto : grammatica, dialoghi e raccolta di vocaboli.
%2350244: Nanda, Ved P. & M. Cherif Bassiouni (ed.) - International criminal law : a guide to U.S. practice and procedure : antitrust - securities - extradiction - tax - terrorism.
%23225023: Nanda, Ved P. & David Krieger. - Nuclear weapons and the World Court.
%2382647: Nandasiri, Nandasiri & Roy S.K. Lee (eds.) - Manual on space law. Volume 1-2.
%2320690: Nanning, Hiddo. - Over den invloed van Pancreas-extract op de glycolyse in spiersap.
%2376590: Nanninga, J.G. (ed.) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Deel 4: 1765-1826 (in 2 delen).
%2391826: Nantwi, E.K. - The enforcement of international judicial decisions and arbitral awards in public international law.
%23279095: Nap, J.M. - Dateering en rechtskarakter der z.g. Lex Julia Municipalis.
%23109449: Nap, E.J. & B. Muller. - De koekbakkerij.
%23292401: Napoleon I, Emperor of the French. - Napoleon's last will and testament : a facsimile edition of the original document, together with its codicils, appended inventories, letters and instructions, preserved in the French National Archives.
%23116136: NAPP-ZINN, U. - Binnenschiffahrtpolitik der Niederlande.
%23266569: Napp-Zinn, Klaus. - Anatomie des Blattes. Teil 2: Blattanatomie der Angiospermen. A: Entwicklungsgeschichtliche und topographische Anatomie des Angiospermenblattes. 2 Bände.
%2380909: Naqvi, S. Mahmood & John J.W. Rogers. - Precambrian geology of India.
%23274434: Narashimhan, Raghavan - Several Complex Variables.
%23279006: Naredi-Rainer, Paul v. - Museum buildings : a design manual.
%23264962: Narveson, Jan. - Morality and utility.
%23290242: Nas, Coralijntje Nelleke. - 'EQUIPping' delinquent male adolescents to think pro-socially.
%23243464: Nascimento e Silva, G.E. do. - Convenção de Viena sobre relações diplomáticas.
%23205215: Nash, Chris; Mark Wardman, Kenneth Button & Peter Nijkamp (eds.) - Railways.
%23223968: Nash, Manning. - Machine age Maya : the industrialization of Guatemalan community.
%23276425: Nason-Clark, Nancy & Barbara Fisher-Townsend. - Men who batter.
%23249712: Nasr, Seyyed Hossein - Islamic life and thought.
%23195761: Nass, Werner. - Innere Pferdekrankheiten in Gervase Markhams Maister Peece.
%23254643: Nasso, Claudio (ed.) - Raphael : grace and beauty.
%23225933: Nastainczyk, Wolfgang. - Johann Baptist von Hirschers Beitrag zur Heilpädagogik.
%23280512: Nasution, Adnan Buyung. - The aspiration for constitutional government in Indonesia : a socio-legal study of the Indonesian konstituante 1956-1959.
%23288955: Nat, Ferry van der. - Mr.
%23120526: Natale, Samuel M. & Brian M. Rothschild (eds.) - WORK VALUES. Education, Organization, and Religious Concerns.
%23190487: Natarajan, Uttara. - Hazlitt and the reach of sense : criticism, morals, and the metaphysics of power.
%23288810: Natarajan, Mangai. - International crime and justice.
%23291270: Nater, Marc Sven. - Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz, BEHG).
%2399976: Nathan, N.M.L. - Will and world. A study in metaphysics.
%23103849: NATHAN, P.E. - Personality and psychopathology.
%23105843: Nathan, James A. & James K. Oliver. - Foreign policy making and the American political system.
%23178137: Nathan, Archie. - Costumes by Nathan.
%23249973: Nathans, Eli. - The Politics of Citizenship in Germany: ethnicity, utility and nationalism.
%23226022: Nathanson, Stephen. - The ideal of rationality.
%23231186: National committee for commemoration of the birth of Pantja Sila, 1 June 1945- 1 June 1964. - Pantja Sila : the basis of the state of the Republic of Indonesia.
%23235792: Ministère de l'Éducation Nationale. - Aide-mémoire du C.A.P. et du C.Q.P. du compositeur-typographe.
%2379321: Nations, United - Trade Facilitation Terms: An English Russian Glossary in Cooperation with the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (Economic Commission for Europe).
%23195193: United Nations. - Handboek voor de Verenigde Naties.
%2369117: United Nations. - Legislative texts and treaty provisions concerning the legal status, privileges and immunities of international organizations = Textes législatifs et dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations internationales Textes législatifs et dispositions de traités concernant le statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations internationales.
%23243360: United Nations. - The United Nations and Mozambique 1992-1995 .
%2330533: Nations, United - The United Nations and Rwanda 1993-1996.
%23288006: United Nations. - The origins and evolution of the Palestine problem. Part 1: 1917-1947; Part 2: 1947-1977.
%23288007: United Nations. - United Nations action in the field of human rights.
%23140062: League of Nations. - The transition from war to peace economy.
%23190735: United Nations. - Proceedings of the International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, held in Geneva, 8 August-20 August 1955.
%23146584: League of Nations. - Dix ans Société des Nations - Ten years League of Nations - Zehn Jahre Völkerbund.
%2349129: United Nations. - The United Nations & Crime Prevention: Seeking Security & Justice for All.
%23209451: United Nations. - Legislative texts and treaty provisions concerning the utilization of international rivers for other purposes than navigation = Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation
%23209463: United Nations. - Laws and regulations on the regime of the territorial sea.
%2379932: Natorp, Paul. - Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. 1: Objekt und Methode der Psychologie (alles was erschienen).
%23215216: Natorp, Paul. - Sozialpädagogik : Theorie der Willenserklärung auf Grundlage der Gemeinschaft.
%2378693: Natorp, Paul. - Der Deutsche und sein Staat.
%23222697: Natorp, Paul. - Vorlesungen über praktische Philosophie.
%23292167: Natter, Tobias G. (ed.) - Hodler, Klimt und die Wiener Werkstätte.
%234942: NATTERMANN, J. - Adolf Kolping als Sozialpädagoge und seine Bedeutung für die Gegenwart.
%23145887: NATTERMANN, J. - Plaudereien über die Gesellschaft.
%23115335: MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. - Laboratoire d'Ethnologie des Hommes actuels et des Hommes fossiles. Musée de l'Homme en relief par les Anaglyphes.
%23267779: Natuurbeschermingsraad. - Waar een wil is, is een wet' : advies van de Natuurbeschermingsraad over de verantwoordelijkheid van de overheid en de inzet van publiekrechtelijke middelen voor de bescherming van natuurgebieden.
%23273662: Nau, Henry R. - Domestic trade politics and the Uruguay Round
%23225901: Nauck, E.Th. - Karl Heinrich Baumgärtner, 1798-1886.
%23225947: Nauck, E.Th. - Die Privatdozenten der Universität Freiburg i. Br. 1818-1955.
%23225938: Nauck, E.Th. - Die Doktorpromotionen der medizinischen Fakultät der Freiburg i. Br.
%23225953: Nauck, E.Th. - Zur Geschichte des medizinischen Lehrplans und Unterricht der Universität Freiburg i. Br.
%23230597: Naude, Wim. - Fragile States: Causes, Costs, and Responses.
%23289098: Naughten, Jim. - Human anatomy : stereoscopic images of medical specimens : from the collection of the Vrolik Museum.
%23151221: Naumann, Walter - Die Dramen Shakespeares.
%23286776: Nauta, R. - Motivatie en gedrag : verschil en samenhang tussen studie, politiek en cultuur.
%23107035: Nauta, Doede. - Logica en model.
%23288593: Nauta, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek.
%23199769: Nauwelaerts, Marcel A.M. - De oude latijnse school van Breda.
%2312044: Navaeu, Jacques. - International air transport in a changing world.
%23220415: Nave-Herz, Rosemarie & Manfred Markefka (eds.) - Handbuch der Familien- und Jugendforschung. Band 1: Familienforschung; Band 2: Jugendforschung.
%23213235: Navia, Jose Borrero - Environmental and Water Law in the South: The Second International Water Tribunal.
%23291737: Naville, Pierre. - D' Holbach et la philosophie scientifique au 18. siècle.
%23283611: NAVO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie). - NAVO-handboek.
%2319634: NAVRATIL, M. - Les tendances constitutives de la penée vivante. 2 tomes. tome 1: Sensori-motricité et imagination comme conditions de la pensée humaine. tome II: L'ouverture de la pensée humaine a la raison.
%23250576: Nayak, Anoop. - Race , place and globalization : youth cultures in a changing world.
%23182700: Naydènov, Graméne. - Le paradis et l'enfer sont sur la terre (Roman).
%23275453: Nazar, Hina. - Enlightened sentiments : judgment and autonomy in the age of sensibility.
%2364591: Nazareth, J.L. - Computer solution of linear programs.
%2360149: NCSTE (China) - Country-led Joint Evaluation of the ORET/MILIEV Programme in China.
%23240325: Ndahinda, Felix Mukwiza - Indigenousness in Africa: A Contested Legal Framework for Empowerment of 'Marginalized' Communities.
%23283160: Ndaywel è Nziem, Isidore. - Histoire générale du Congo : de l'héritage ancien a` la République Démocratique.
%23237387: Ndulu, Benno J. ... [et al.] (eds.) - The political economy of economic growth in Africa : 1960-2000. Volume 1; Volume 2 : country case studies.
%233485: Neal, Larry - I Am Not Master of Events: The Speculations of John Law and Lord Londonderry in the Mississippi and South Sea Bubbles.
%23229149: Neal, Alan C. - European social policy and the Nordic countries.
%23130560: O'Neal, John C. - The Authority of Experience. Sensationist Theory in the French Enlightenment.
%23172257: Neal, Avon., Parker, Ann. - Hajj paintings : folk art of the great pilgrimage.
%2351968: Neale, Stephen. - Descriptions.
%23222541: Nearing, Scott. - The new education : progressive education one hundred years ago today.
%2378695: Nebenius, Karl Friedrich. - Der öffentliche Kredit. 1. Teil: Über die Natur und Ursachen des öffentlichen Kredits, Staatsanlehen, die Tilgung der öffentlichen Schulden den Handel mit Staatspapieren und die Wechselwirkung zwischen den Kreditoperationen der Staaten und dem ökonomischen und politischen Zustande der Länder.
%2378697: Necker, Jacques. - Oeuvres completes. Tome 1: Notice sur M. Necker, pas A.L. de Staël-Holstein. Sur la legislation et le commerce des grains. (1820); Tome 2: Compte rendu au roi. Memoire publie par M. Necker au mois d'avril 1787. Nouveaux eclairissements sur le Compte rendu au roi. (1820); Tome 3: Premier ministere de M. Necker (1820); Tome 4: De l'administration des finances de la France I. (1821); Tome 5: De l'administration des finances de la France II. (1820); Tome 6: Sur l'administration de M. Necker. Second ministere de M. Necker. (1821); Tome 7: Troisieme ministere de M. Necker. Table chronologique des actes du second et du troisieme ministere de M. Necker. (1821); Tome 8: Du pouvoir executif dans les grands etats. (1821); Tome 9: De la revolution francoise, partie 1 & 2. (1821); Tome 10: De la revolution francoise, partie 3 & 4. Reflexions phliosophiques sur l'egalite. (1821); Tome 11: Dernieres vues de politique et de finance. Reflexions presentees a la nation francoise, sur le proces de Louis XVI. Table chronologique des actes du premier ministere de M. Necker. (1821); Tome 12: De l'importance des opinions religieuses. (1821); Tome 13: Cours de morale religieuse I. (1821); Tome 14: Cours de morale religieuse II. (1821)l Tome 15: Mélanges: Éloge de J.B. Colbert. Réponse au memoire de M. l'Abbé Morellet, sur la compaigne des Indes. Manuscrits de M. Necker. Pensees detachees. Esquisses de pensees. Suites funestes d'une seule faute.(1821).
%23206097: Necker, Jacques. - Cours de morale religieuse I (Oeuvres completes, 13).
%23206098: Necker, Jacques. - Troisieme ministere de M. Necker. Table chronologique des actes du second et du troisieme ministere de M. Necker (Oeuvres completes, 7).
%23206102: Necker, Jacques. - De l'importance des opinions religieuses (Oeuvres completes, 12).
%23206103: Necker, Jacques. - Sur la legislation et le commerce des grains. Notice sur M. Necker, pas A.L. de Staël-Holstein. (Oeuvres complètes, 1).
%23206104: Necker, Jacques. - De la revolution francoise, partie 1 & 2 (Oeuvres completes, 9).
%23206020: Necker, Jacques. - De l'administration des finances de la France II (Oeuvres completes, 5).
%23206022: Necker, Jacques. - Sur l'administration de M. Necker. Second ministere de M. Necker (Oeuvres completes, 6).
%23206092: Necker, Jacques. - Melanges: Eloge de J.B. Colbert. Reponse au memoire de M. l'Abbe Morellet, sur la compaigne des Indes. Manuscrits de M. Necker. Pensees detachees. Esquisses de pensees. Suites funestes d'une seule faute (Oeuvres completes, 15).
%23206094: Necker, Jacques. - Dernieres vues de politique et de finance. Reflexions presentees a la nation francoise, sur le proces de Louis XVI. Table chronologique des actes du premier ministere de M. Necker (Oeuvres completes, 11).
%23206095: Necker, Jacques. - Cours de morale religieuse II (Oeuvres completes, 14).
%23206038: Necker, Jacques. - Premier ministere de M. Necker (Oeuvres completes 3).
%23206015: Necker, Jacques. - De l'administration des finances de la France I. (Oeuvres complètes, 4).
%23206016: Necker, Jacques. - Compte rendu au roi. Memoire publie par M. Necker au mois d'avril 1787. Nouveaux eclairissements sur le Compte rendu au roi. (Oeuvres complètes 2).
%23211570: Nederbragt, J.A. - Herinneringen : oud en nieuw uit het boek mijner gedachtenis.
%23217821: Nederburgh, Izak Alexander. - Hoofdstukken over strafvordering [voor Ned.-Indië]. Deel 1: De tenlastelegging; Deel 2: Het bewijs.
%2319919: Nederhood, Joel Homan. - The Church as Mission and the Educated. A study of the church's mission relationship to educated individuals in America.
%23291050: Broederschap der Notarissen in Nederland (ed.) - Bijblad van het Correspondentie-blad. Deel 1-9.
%23283129: Philips Nederland n.v. - Verkoopbrochure met de eerste Philips televisies.
%23202030: Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. - Jubileumbundel 1947-1997.
%235811: Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. - Jaarboek 1969-1970 (XII).
%235824: Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. - Jaarboek 1968-1969 (XI).
%23135543: Meehanite Research Instituut voor Nederland. - Meehanite Handboek.
%2322543: Hoge Raad der Nederlanden. - Hoge Raad der Nederlanden : verslag 2007 en 2008.
%23127978: Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden. - Uitkomsten der Herziening van de belastbare opbrengst der Gebouwde Eigendommen krachtens de wet van 22 Julij 1873 (Staatsblad n°. 116).
%2327240: Hoge Raad der Nederlanden. - De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel : de veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer.
%2322545: Hoge Raad der Nederlanden. - Hoge Raad der Nederlanden : verslag 2005 en 2006.
%23179375: Nederlander, Munin. - Kitesj : de legende van haar hemelvaart,- of nederdaling in het Swetli Jarr,- in samenhang met de bylígni over o.a. de tafelronde van Wladimir van Kiev als voorspelling van een christelijk kommunisme in Rusland. Deel 1: Grondteksten, historische beschouwing, interpretaties.
%233968: Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI); Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam (KNAW). - Humanities, computers and cultural heritage : proceedings of the XVI international conference of the Association for History and Computing.
%23179071: Nederlof, K. A. - Lexicon politiek-militair-strategische termen.
%23245283: Nederlof, A.B. - Alexander de Grote : proeve van een beknopte biografie.
%23271576: Nederpelt, Jacques A. van. - Een wereld apart : de uitsluiting van de Derde Wereld.
%2398835: Nederveen Meerkerk, Elise van & Jan Peet. - Een peertje voor de dorst : geschiedenis van het Philips Pensioenfonds.
%2344993: Nederveen, A. - Inleiding tot het federale effectenrecht van de Verenigde Staten.
%2316665: Nedjati, Zaim M. - Human rights under the European Convention.
%2368807: NEEB, J.F. - De grootboeken der Nationale schuld.
%2324405: Neel, Jasper. - Aristotle's voice : rhetoric, theory and writing in America.
%23135725: Neely, W. Caldwell - The Agricultural Fair.
%23152997: Neely, Mark E. - Southern Rights. Political prisoners and the myth of Confederate Constitutionalism.
%2338622: Neerhof, A.R. - Het geschil voorbij : een studie naar de bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als kenbron van recht.
%23280272: Gulijk; Stéphanie van & A.R. Neerhof. - Constructieve veiligheid : een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen : voorkomen is beter dan genezenUitgever: 's-Gravenhage : IBR, Instituut voor Bouwrecht, [2014] ©2014
%23100040: BIBLIOTHECA MEDICA NEERLANDICA. - Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsch Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in Bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
%2352342: Neeser, M.J. - Schadeberekening in personenschadezaken.
%23280654: Negash, Almaz. - Diversity and conservation of enset (Ensete ventricosum Welw. Cheesman) and its relation to household food and livelihood security in South-western Ethiopia.
%23284521: Negri, Antonio. - Pipeline : letters from prison.
%2374104: Negri, Antonio. - Political Descartes: Reason, Ideology and the Bourgeois Project (Radical Thinkers).
%23284519: Negri, Antonio. - Trilogy of Resistance.
%23284517: Negri, Antonio. - Pipeline : letters from prison.
%23273852: Negri, Antonio. - Diary of an Escape
%23263384: Negrini, R. - Fault Tolerance Through Reconfiguration in VLSI and WSI Arrays (Computer Systems Series).
%23216624: Negrotti, Massimo. - Theory of the artificial virtual replications and the revenge of reality.
%2353224: Nehlsen, Eberhard. - Wilhelmus von Nassauen : Studien zur Rezeption eines niederländischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert.
%23177813: Nehmelman, R. - Het algemeen persoonlijkheidsrecht : een rechtsvergelijkende studie naar het algemeen persoonlijkheidsrecht in Duitsland en Nederland.
%2351945: Neidle, Carol Jan. - The Syntax of American Sign Language: Functional Categories and Hierarchical Structure.
%2310687: Neier, Aryeh - The International Human Rights Movement: a history.
%2352809: Neij, Rob & Ernst Hueting. - De opbouw van een sociaal-agogische beroepsopleiding, 1899-1989.
%2323859: Neijmann, Daisy L. - The Icelandic Voice in Canadian Letters. The contribution of Icelandic-Canadian Writers to Canadian Literature. Diss.
%23216576: O'Neill, Dan. - The last giant of Beringia : the mystery of the Bering Land Bridge.
%2330849: O'Neill, J. - Perception, Expression and History : the Social Phenomenology of Maurice Merleau-Ponty.
%2331476: O'Neill, Philip - Verification in an Age of Insecurity: The Future of Arms Control Compliance.
%23277840: O'Neill, William L. - A democracy at war : America's fight at home and abroad in World War II.
%23257788: Nejatullah Siddiqi, M. - Role of the state in the economy : an Islamic perspective.
%23144664: Nel, Barend Frederik. - Die fantasie van Blanke en naturelle skoolgaande kinders.
%2327890: Nel, François., Writing for the media. - Writing for the media in southern Africa. 3rd ed.
%23232460: Nelen, H., M. Peters & M. Vanderhallen. - Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn : knooppunten, knelpunten en kansen.
%23216837: Nelen, J.M. - Gelet op de wet : de evaluatie van strafwetgeving onder de loep.
%23287764: Neliba, Günter. - Staatssekretäre des NS-Regimes : ausgewählte Aufsätze.
%23291896: Nelissen, Peter. - Binnen beginnen en buiten blijven met het schakelproject : een onderzoek naar de effectiviteit van een resocialisatieprogramma van P.I. De Geerhorst in Sittard.
%23161493: Nelissen, Peter. - Resocialisatie en detentie : een onderzoek naar houdingen van gedetineerden en gevangenispersoneel t.a.v. de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving.
%2364524: Nelissen, Antonius Petrus Laurentius. - Huur en vervreemding.
%23291895: Nelissen, Peter & Marie-Louise Schreurs. - Stoppen met criminaliteit : werkboek voor (ex-)gedetineerden.
%2344350: Nelissen, N.J.M., H.E. Bröring & J.J. Lambers-Hacquebard. - De terugtredende overheid : preadvies ten behoeve van de zesenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 7 oktober 1994.
%23283312: Nell, Liza M. - Transnational migrant politics in the Netherlands : historical structures and current events.
%23278254: Nell, Liza M. - Ethnic Amsterdam : immigrants and urban change in the twentieth century.
%2398017: Nellen, Henk J.M. - Ismaël Boulliau (1605-1694) : astronome, épistolier, nouvelliste et intermédiaire scientifique : ses rapports avec les milieux du Libertinage érudit
%23281201: Nelli, René; Ferdinand Niel, Jean Duvernoy & Déodat Roché. - Les Cathares.
%23275606: Nelli, René. - La philosophie du catharisme : le dualisme radical au XIIIe siècle.
%23285696: Nelson, Andrew N. - The modern reader's Japanese-English character dictionary.
%23258438: Nelson, George - Building a new Europe : portraits of modern architects : essays by George Nelson, 1935-36.
%23247252: Nelson, William Edward. - The legalist reformation : law, politics, and ideology in New York, 1920-1980.
%23116144: Nelson, J. Robert. - No man is alien: essays on the university of mankind.
%23122525: Nelson, R.J. - The logic of mind.
%23130621: Nelson, Michael. - War of the black heavens the battles of Western broadcasting in the Cold War.
%23130640: Nelson, Jane A. - Form and Image in the Fiction of Henry Miller.
%23141597: Nelson, Lynn Hankinson - Who Knows : from Quine to a Feminist Empiricism.
%23145960: Nelson, Margaret Virginia - A Study of Judicial Review in Virginia, 1789-1928.
%23159192: Nelson, John S. - Tropes of politics: science , theory , rhetoric , action.
%23275355: Nelson, Michael. - War of the black heavens : the battles of Western broadcasting in the Cold War.
%23232585: Nemec, J., J.M. Nigg & F. Siccardi. - Prediction and perception of natural hazards: symposium proceedings, October 22-26, 1990, Perugia, Italy.
%23224337: Nemeth, David J. - The architecture of ideology ; neo-Confucian imprinting on Cheju Island , Korea.
%23284475: Neostadius, Cornelius Matthaeus. - Observations on decided cases concerning antenuptial contracts.
%23271097: Nepos, Cornelius. - [Cornelii Nepotis]. Vitae excellentium imperatorum : quoad extant : cum vita catonis et attici et fragmentis.
%2332769: Neppelenbroek, E.D.C. (e.a.) - Aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur door mobiele telefoons / Evert Neppelenbroek, Kees Stuurman en Hugo Wijnands. Verhandelbaarheid van vergunningen in de telecomsector / Mark van Twist, Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof. Regulatory review through new media in Sweden, the UK, and the USA : convergence or divergence of regulation? / Miriam Lips, Paul Frissen en Corien Prins. De juridische status van telefoonnummers : opmerkingen over de plaats van het regio-telefoonnummer in het Nederlandse vermogensrecht / Willem Grosheide en Claire de Schepper
%238834: Neppérus, H. & M.G.A.W. Tijs. - Fiscale oudedagsreserve en andere regelingen voor zelfstandigen.
%23245481: Nepveu, R.M. - Universitaire flitsen : van Illustre School tot Rijksuniversiteit.
%23158893: Nergelius, Joakim. - The constitutional dilemma of the European Union.
%2391102: Nerlich, Uwe a.o. (ed.). - Die Einhegung sowjetischer Macht: kontrolliertes militärisches Gleichgewicht als Bedingung europäischer Sicherheit.
%23242480: Nernst, Walther & Arthur Schönflies. - Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften : kurzgefasstes Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, mit besonderer Berücksichtigung der Chemie.
%23248243: Nerode, Anil, Wiktor Marek & V. S. Subrahmanian (eds.) - Logic Programming and Non-Monotonic Reasoning : Proceedings of the First International Workshop.
%23277673: Nes, Cornelis van. - Staat en prostitutie.
%23204968: Nes-Uilkens, G. van. - Dubbele Bart.
%23131832: Nesbit, William M. - Sumerian Records from Drehem
%2384725: Nesch, Rolf. - St. Pauli und Hamburger Brücken.
%23267921: Neske, Ingeborg. (ed.) - Die Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg. Band. 3 : Die lateinischen mittelalterlichen Handschriften. Juristische Handschriften.
%23125500: Nesselhauf, Herbert. - Untersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie.
%23230215: Nester, William - Napoleon and the Art of Diplomacy: How War and Hubris Determined the Rise and Fall of the French Empire.
%23223424: Nestle, Wilhelm. - Die Krisis des Christentums : Ihre Ursachen, ihr Werden und ihre Bedeutung.
%23289424: Nestle, Wilhelm. - Die Krisis des Christentums : Ihre Ursachen, ihr Werden und ihre Bedeutung.
%23125503: Nestle, Wilhelm. - Euripides : der Dichter der griechischen Aufklärung.
%23125505: Nestle, Wilhelm. - Griechische Studien : Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen.
%23125507: Nestle, Wilhelm. - Griechische Weltanschauung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart.
%23279986: Nestlé, Wilhelm (ed.) - Die Vorsokratiker.
%23288469: Nestlé, Wilhelm (ed.) - Die Nachsokratiker.
%239165: Net, B.J. van der. - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
%2315730: Government of the Netherlands. - Records of the conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at the Hague from 21 april to 14 may 1954.
%23193268: United Provinces of the Netherlands (18th century) - Staat der financie van de republiek der vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele comissie van het financie-weezen, met bylaagen. In dato 21 mey 1790. Ten gevolge van haar hoog mog. resolutie van den 4 mey 1785, met de resolutie daarop genomen, op den 21 mey 1791. Als mede reflectiën op dit rapport, van wylen den heere griffier Fagel.
%23165476: Neto, Agostinho. - Construamos o socialismo : [discorso da proclamação da Independência, às zero horas de 11de Novembro de 1975].
%2319358: Nettelbusch, Schwester Petra. - Die Genossenschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung zu Münster i. Westf. : Ihr Werden, Wachsen und Wirken 1842-1928.
%23278427: Neubauer, Rainer; Eleonore Höfner & Siegfried Waldschütz - Kompendium über Eignungsfeststellungsverfahren für den öffentlichen Dienst.
%2398136: NEUBAUER, A. (ed) - Mediaeval Jewish chronicles and chronological notes. Hebrew texts and fragments, edited...
%23203523: Neubauer, Adolphe. - La géographie du Talmud.
%23178542: Neuberger-Donath, Ruth (ed.) - Longini De sublimitate lexicon.
%23280443: Neuberger, Benjamin. - National self-determination in postcolonial Africa.
%2379933: Neuburger, Max. - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarkpsychologie vor Flourens.
%2360405: Neuburger, Max. - Festschrift zum 80. Geburtstag Max Neuburger. Mit 91 internationalen medico-historischen Beiträgen.
%23246170: Neufeld, Mark A. - The Restructuring of International Relations Theory.
%2361334: Neufield, Michael J. - The skilled metalworkers of Nuremberg. Craft and class in the industrial revolution.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/8