Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23275215: JAMPOL, JOSHUA. - Living opera.
%23249743: WERKGROEP JAN. - Jongerenstrijdboek Amsterdam-Noord.
%23213020: JANAN, MICAELA WAKIL. - The politics of desire : Propertius IV.
%2377251: JANDA, ANNA. - Die Barschalken : ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Mittelalters.
%23257613: JANE, CECIL. - A Spanish voyage to Vancouver and the North-West coast of America : being the narrative of the voyage made in the year 1792 by the schooners Sutil and Mexicana to explore the Strait of Fuca.
%23223970: JANELLI, ROGER L. - Making capitalism : the social and cultural construction of a South Korean conglomerate.
%2340443: JANET, PAUL. - Études sur la dialectique dans Platon et dans Hegel.
%23285094: JANGFELDT, BENGT & NILS AKE NILSSON (EDS.) - Vladimir Majakovskij : memoirs and essays.
%23145899: JANICAUD, DOMINIQUE. - The Shadow of That Thought.
%23132603: JANIESCH, ULRICH CHRISTOPH. - Satire und politischer Roman. Untersuchungen zum Romanwerk Benjamin Disraelis.
%23150362: JANIK, ALLAN. - Style, Politics and the Future of Philosophy.
%23261452: JANIK, ALLAN & STEPHEN TOULMIN - Wittgenstein's Vienna.
%23110948: JANIK, ALLAN. - Essays on Wittgenstein and Weininger.
%23166149: JANIS, MARK, RICHARD S. KAY & ATHONY W. BRADLEY. - European human rights law. Text and materials.
%23210316: JANIS, MARK W. & CAROLYN EVANS - Religion and international law.
%2335006: JANIS, MARK, RICHARD S. KAY & ATHONY W. BRADLEY. - European human rights law : text and materials.
%23275605: JANKO, RICHARD. - Aristotle on comedy : towards a reconstruction of Poetics II.
%23152430: JANKUHN, HERBERT. - Haithabu : ein Handelsplatz der Wikingerzeit.
%23259329: JANNINK, GERRIT. - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen.
%23113816: JANNITTI-PIROMALLO, ALFREDO. - Delitti contro l'amministrazione della giustizia : Titolo III del libro II del Codice penale.
%23284302: JANNOT, DIRK & JÜRGEN FRODERMANN. - Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft - Societas Europaea : eine umfassende und detaillierte Darstellung für die Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher Mitgliedstaaten der EU und des EWR.
%233900: JANOSKA-BENDL, JUDITH. - Methodologische Aspekte des Idealtypus : Max Weber und die Soziologie der Geschichte.
%23283465: JANOV, ARTHUR & EDWARD MICHAEL HOLDEN. - Primal man : the new consciousness.
%23210758: JANOWITZ, MORRIS (ED.) - The new military : changing patterns of Organization.
%2392028: JANOWITZ, MORRIS & JACQUES VAN DOORN (EDS.) - On military intervention.
%23133511: JANOWITZ, MORRIS. - The reconstruction of patriotism : education for civic consciousness.
%23105439: JANS, J.H., R. DE LANGE, S. PRECHAL, R.J.G.M. WIDDERSHOVEN. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%23258901: JANS, J.H. - Europees Milieurecht in Nederland.
%23166061: JANS, J.H. - The European Convention and the Future of European Environmental Law.
%23107042: JANS, J.H. - Inleiding tot het Europees Bestuursrecht. 2e druk.
%2388821: JANS, J.H. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%23124374: JANSE DE JONGE, J.A. (E.A.) - Om de persoon van de dader : over straftheorieën en voorlichting door de reclassering.
%23133391: JANSE DE JONGE, J.A. (E.A.) - Binnen de steen van dit bestaan : over rechtsbescherming en totale instituties.
%23247996: JANSEN, E.J.P. - Over handelen gesproken : studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen georiënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Levinas.
%2398131: JANSEN, LUCAS. - De Koophandel van Amsterdam : een critische studie over het koopmanshandboek van Jaques le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
%23283642: JANSEN, J.D. - De archieven van de heren van Hoogersmilde : de Hollandse participanten van de Dieverder en leggeler Smildervenen en de familie Fledderus te Hoogersmilde.
%23225655: JANSEN, C.H.M. - Onrechtmatige daad: algemene bepalingen.
%2398705: JANSEN, J.C.G.M. & RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
%23207739: JANSEN VAN GALEN, JOHN & BERT VUIJSJE. - Joop den Uyl : politiek als hartstocht : een portret in twintig interviews.
%23278615: JANSEN, J.B. - De positie van De Nederlandsche Bank N.V. onder de Bankwet 1998.
%23278631: JANSEN, C.J.H., E.R. SCHREUDER & H.L.E. VERHAGEN. - Prospectusaansprakelijkheid.
%23221927: JANSEN, JUSTIN JOHN PETER. - Ambidextrous organizations : a multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation and performance = Ambidexter organisaties : een multi-level studie van absorptievermogen, exploratieve en exploitatieve innovatie en prestatie.
%23139165: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid : kermis in Nederland.
%23132952: JANSEN, A.L.M. - De redelijke termijn : met name in het bestuursrecht.
%2314373: JANSEN, C.J.H. - W.E.J. Tjeenk Willink, 150 jaar uitgever van juridische boeken en tijdschriften.
%23261790: JANSEN, A.M.L. - Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht.
%23179737: JANSEN, NILS. - The Making of Legal Authority: Non-legislative Codifications in Historical and Comparative Perspective.
%23258335: JANSEN, P.G.W. F. DE JONGH. - Assessment centers : een open boek.
%2330560: JANSEN, CAREL H. - Mensenrechten bijvoorbeeld : de internationale rechtsorde na 1945.
%2320446: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrengst van tienden.
%23278647: JANSEN, J.B. - De positie van De Nederlandsche Bank N.V. onder de Bankwet 1998.
%2399848: JANSEN, J.C.G.M. - Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk 1750-1965.
%2390043: JANSEN, ROSA H.M., DAGMAR A.C. KOSTER, & REINIER F.B. VAN ZUTPHEN (EDS.) - European ambitions of the national judiciary.
%23130037: JANSEN, JANINE. - Latijnsamerikaanse drugkoeriersters in detentie: ezels of zondebokken?
%23122215: JANSEN VAN GALEN, JOHN (E.A.) - Het huis van nu, waar de toekomst is. Een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam, 1895-1995.
%23153432: JANSEN, C.J.H. - Natuurrecht of romeins recht : een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (1719-1800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd.
%23284482: JANSEN, FONS. - Driemaal andermaal : volledige kabarettekst.
%23283066: JANSEN, BÉATRICE. - Laat Gotisch Borduurwerk in Nederland..
%23139893: JANSEN, O.J.D.M.L. - Het handhavingsonderzoek : behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? : een interne rechtsvergelijking.
%23218478: JANSEN, R.H.M. & M. DE ROOIJ (EDS.) - Stilstaan bij verandering : de SSR en de opleiding : opstellen aangeboden bij het afscheid van mw. mr. J.M.H. van Staveren als rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging op 25 juni 1993 te Zutphen.
%23184724: JANSEN, LENA. - Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
%2366615: JANSEN, N.G.J. - The definition and policy relevance of monetary aggregates in the Netherlands : an inquiry into the measurement of monetary services.
%2366611: JANSEN, W.J. - International capital mobility and asset demand. Six empirical studies.
%23207358: JANSEN, HANS - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
%23285261: JANSEN, F.L. - Kledinghandel in transitie : een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch, oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen', 1889-1987.
%2310192: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J. - Het waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders. Diss.
%23146950: JANSEN, C.E.C. - Totstandkoming en Inhoud van Design & Construct-contracten voor Complexe Infrastructurele Projecten.
%23209394: JANSEN, WILLY. - Als gazellen uit woestijn ... machtsverhoudingen tussen sexen in een Algerijns dorp.
%234028: JANSEN, HENRIKE. - Van omgekeerde strekking : een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht.
%23218849: JANSEN, GREGOR., RHEE, WONIL., WEIBEL, PETER. - Thermocline of art : new Asian waves.
%2316061: JANSEN, A.C.M. - Cannabis in Amsterdam : een geografie van hashish en marijuana.
%2349995: JANSEN, PAUL. - Wandlungen im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
%23279385: JANSEN, MARC. - Een showproces onder Lenin : het voorspel van de Grote Terreur.
%234485: JANSEN, P.G.M. - Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht.
%23204042: JANSEN, JOHANNES ANTONIUS. - Essays on incentives in regulation and innovation.
%236672: JANSMA, TAEKE SJOERD. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië.
%23115509: JANSMEIJER, R.M.A. - Gouden bergen, diepe dalen : de inkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening.
%23182236: JANSSEN, JOZEF MARIE ANTOON. - Vertaling en commentaar der traditioneele Egyptische autobiographische teksten vóór het Nieuwe Rijk.
%2330614: JANSSEN, A. - Leergang van bijzondere moraalphilosophie.
%23102052: JANSSEN, L.W. - Electrophoretic Studies on Serum Proteins.
%23248439: JANSSEN, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel. Diss.
%2318393: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latna Instructus.
%2314555: JANSSEN, H.C.J.G. - Totstandkoming van internationale handelskoop. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een eenvormige wet.
%23282325: JANSSEN, ALBERT. - Otto von Gierkes Methode der geschichtlichen Rechtswissenschaft : Studien zu den Wegen und Formen seines juristisches Denkens.
%23185702: JANSSEN, OTGER. - L'expressivité chez Salvien de Marseille. Étude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien. Première Partie. Les Adverbes (All published??).
%2392578: JANSSEN, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel.
%23244373: JANSSEN, GEERT H. - Princely power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613-64).
%23162241: JANSSEN, PAUL. - Geschichte und Lebenswelt : ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk.
%23101416: JANSSEN, F.A. - Over houten drukpersen.
%23131355: JANSSEN, J.H.L.J. - Laat Maar Zitten. Een exploratief Onderzoek naar de Werking van de Korte Vrijheidsstraf.
%23138380: JANSSEN, TJ.H. (ED.) - Heel de wereld beschreven : Lucretius, Philo en anderen over Kosmos, aarde en mens.
%23134006: JANSSEN, H.A. - Hoofdstukken uit de Gezondheidsleer ten Dienste van het Leger.
%2338123: JANSSEN, PIERRE. - A moment of silence.
%236218: JANSSEN, JACQUES. - New trends in data analysis and applications.
%2360582: JANSSEN, J, J.F.M. MARCOTORCHINO & J.M. PROTH (EDS.) - New trends in data analysis and applications.
%2356479: JANSSEN, BEN. - Kerstmis in Brabant : kerstfolklore en kerstverhalen.
%2353563: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
%23249128: JANSSEN, ESTHER HENRIETTE. - Faith in public debate : an inquiry into the relationship between freedom of expression and hate speech pertaining to religion and race in France, the Netherlands and European and international law.
%23102050: JANSSEN, D.B., K. SODA AND R. WEVER (EDS). - Mechanisms of Biohalogenation and Dehalogenation.
%2346839: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - (ed.). Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze.
%23273195: JANSSEN, JOSEPH I.M. - Publieke steun voor de Europese Unie : analyse van de publieke opinie in 12 lidstaten, 1952-1998
%23240010: JANSSEN, J.M.P. & R. UYLENBURG (RED.) - Natuurbeschermingsrecht in uitvoering.
%23240008: JANSSEN, J.M.P. (RED.) - Handhaving van het omgevingsrecht.
%23199741: JANSSEN, ANDREAS JOZEF. - Het antieke Tropaion.
%23185677: JANSSEN, WILLEM A. F. - De verbreiding van de UU-uitspraak voor Westgermaansch Û in Zuid-Oost-Nederland.
%2329224: JANSSENS, EMMY A. - Hypotheekbanken, een verdwijnend verschijnsel? : uitgegeven ter gelegenheid van het 27-e landelijk notarieel studentencongres te Amsterdam, met steun van de Fundatie Bachiene.
%23120692: JANSSENS, G.A.M & F.G.A.M. AARTS (EDS.) - Studies in seventeenth-century English literature, history and bibliography : festschrift for Professor T.A. Birrell on the occasion of his Sixtieth Birthday.
%23139043: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876.
%23101420: JANSSENS-KNORSCH, U.E.M. - Matthieu Maty (1718-1776) and the «Journal Britannique», 1750-1755.
%23101418: JANSSENS-KNORSCH, U.E.M. - The life and Mémoires Secrets of Jean Des Champs (1707-1767), journalist, minister and man of feeling.
%23129679: JANSSENS, A.L.J. - Strafbare belediging.
%23243555: JANSSENS, JEF. - Superhelden op perkament : Middeleeuwse ridderromans in Europa.
%2374123: JANSSON, BRUCE S. - The sixteen-trillion-dollar mistake : how the U.S. bungled its national priorities from the New Deal to the present.
%23224923: JANSZ, JEROEN & PETER VAN DRUNEN (RED.) - Met zachte hand : opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief.
%23261957: JANTZEN, HANS. - Das niederländische Architekturbild.
%23276890: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION OF JAPAN. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 51, 2008.
%23276891: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION OF JAPAN. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 52, 2009.
%23276895: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION OF JAPAN. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 53, 2010.
%23276894: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION OF JAPAN. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 54, 2011.
%23276893: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION OF JAPAN. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 56, 2013.
%23276892: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION OF JAPAN. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 57, 2014.
%23251648: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 9 : 1596-1597.
%23251649: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 10 : 1598-1599.
%23251768: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. 1e Gedeelte : Het archief van Welbeck Abbey; 2e Gedeelte : Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken. In 5 delen.
%23257389: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1-14. Deel 1: 1576-1577; Deel 2: 1578-1579; Deel 3: 1580-1582; Deel 4: 1583-1584; Deel 5: 1585-1587; Deel 6: 1588-1589; Deel 7: 1590-1592; Deel 8: 1593-1595; Deel 9: 1596-1597; Deel 10: 1598-1599; Deel 11: 1600-1601; Deel 12: 1602-1603; Deel 13 : 1604-1606; Deel 14 : 1607-1609.
%23251657: JAPIKSE, N. (ED.), RIJPERMAN, H. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 12 : 1602-1603.
%23251630: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1 : 1576-1577.
%23251645: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 2 : 1578-1579.
%2322010: JAPIKSE, R.E. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VII. Verkeersmiddelen en vervoer. Deel 1: Algemene bepalingen en rederij.
%23264098: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
%23263262: JAPIKSE, R.E. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 8: Verkeersmiddelen en vervoer, II: Rechten en voorrechten op zeeschepen : kapitein, bevoegdheden en verplichtingen.
%23251639: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 7 : 1590-1592.
%23251638: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 5 : 1585-1587.
%23251637: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 4 : 1583-1584.
%2340874: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%23166107: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%2350281: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
%23279167: JAPIOT, RENÉ. - Traité élémentaire de procédure civile et commerciale.
%23219938: JAPPE ALBERTS, W. & J.M. VAN WINTER. - Nederland vóór honderd jaar 1859-1959 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij.
%2398733: JAPPE ALBERTS, W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. 2 Dln.
%23276119: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, eerdte stuk (Rekeningen 1395-1480).
%2386970: JAPPE ALBERTS, W. - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
%2378377: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, derde stuk (Rekeningen 1507/08 - 1528/1529).
%23147089: JAPPE ALBERTS, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, tweede stuk (Rekeningen 1480/81-1506/07).
%23196517: JARA, ALVARO & JOHN JAY TEPASKE. - The royal treasuries of the Spanish Empire in America : Volume 4 : eighteenth-century Ecuador.
%23129265: JARAMILLO, J.T. - De la responsabilidad civil. Tomo I,Volumen 2 : Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa; Tomo II : De los perjuicios y su indemnizacion.
%23205861: JARDIN, ANDRÉ. - Tocqueville : a biography.
%23284490: JARDINE, LISA - The awful end of Prince William the Silent : the first assassination of a head of state with a handgun.
%2315832: JAROLÍMEK, JAN. - Eigendom tot zekerheid. Propriété fiduciaire (Avec résumé en francais). Diss.
%23215262: JARSULIC, MARC. - Money and macro policy.
%2331363: JARVIS, MALCOLM ANDREW. - The application of EC law by national courts : the free movement of goods.
%234854: JARVIS, ADRIAN & ROBERT LEE (EDS.) - Trade, migration and urban networks in port cities c. 1640-1940.
%23178520: JASENAS, MICHAEL. - A history of the bibliography of philosophy.
%2375879: JASENTULIYANA, N. & RALPH CHIPMAN (EDS.) - International space programmes and policies : proceedings of the second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (UNISPACE), Vienna, Austria, August 1982 / United Nations.
%2322514: JASKOT, PAUL B. - The Nazi perpetrator : postwar German art and the politics of the right.
%23284501: JASKOT, PAUL B. - The Nazi perpetrator : postwar German art and the politics of the right.
%23180206: JASPAR, E.J.M.H. - Grondslagen van het volkenrecht.
%2322201: JASPAR, E.J.M.H. - La compétence législative et réglementaire des organes collectifs en droit des gens.
%2340171: JASPERS, KARL. - Einführung in die Philosophie. Zwölf Radio-Vorträge.
%23234037: JASPERS, A.PH.C.M. ... [ET AL.] - Meer respect voor grondrechten van werknemers.
%2390086: JASPERS, KARL. - Inleiding tot de philosophie.
%2388354: JASPERS, KARL. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
%236681: JASPERS, A.PH.C.M. - Rechtspreken in de maatschappij : een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
%2338627: JASPERS, KARL & RUDOLF BULTMANN. - Die Frage der Entmythologisierung.
%23242899: JASPERS, PETER. - Het elfde gebod : roman.
%23191168: JASPERS, KARL. - Die Idee der Universität.
%23278318: JASPERS, KARL. - Inleiding in de filosofie.
%2395456: JASPERT, FRITZ. - Vom Städtebau der Welt.
%23201619: JASTREBOVA, KSENIA. - Managers' information overload : the impact of coping strategies on decision-making performance.
%23236240: JAUERNIG, OTHMAR (ED.) - Bürgerliches Gesetzbuch : mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
%23270187: JAUMIN-PONSAR, ANNE. - Essai d'interprétation d'une crise.
%23271109: NAIN JAUNE. - Nain Jauniana, ou choix d'anecdotes de traits et d'épigrammes, tirés du Nain Jaune, publié à Paris, et du Nain Jaune Réfugié, publié à Bruxelles, terminé par le Chansonnier du Nain Jaune.
%23282740: JAURÈS, JEAN. - Discours parlementaires. Tome premier.
%2367197: JAURÈS, JEAN. - Geschiedenis der Fransche revolutie.
%23161102: JAVA, MELATIE VAN. - In extremis.
%23165148: JAVA, MELATIE VAN. - De ring der grootvorstin.
%23268678: JAVA, MELATIE VAN. - Koninginnen met en zonder kroon.
%23165111: JAVA, MELATIE VAN. - Haar held.
%23165115: JAVA, MELATIE VAN. - Orchidée.
%23261919: JAVIER GARCIA GIL, F. - La prueba en los procesos penales: Jurisprudencia.
%23261921: JAVIER GARCIA GIL, F. - Codigo penal y su jurisprudencia : adaptada a la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre.
%23189092: JAWED, NASIM A. - Islam's political culture : religion and politics in predivided Pakistan.
%2357513: JAY, P. (ED) - The selected correspondence of Kenneth Burke and Malcolm Cowley.
%235677: JAY, STEWART. - Most humble servants: the advisory role of early judges.
%2353938: JAY, MARTIN. - De dialektische verbeelding : een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung, 1923-1950.
%2370375: JAYANNTHA, DILESH - Electoral Allegiance in Sri Lanka.
%23284655: JEANÇON, JEAN ALLARD. - Archeological investigations in the Taos Valley, New Mexico, during 1920 (with 15 plates).
%23196946: JEANES, ALLENE AND JOHN HODGE. - Physiological effects of food carbohydrates.
%23264387: JEANS, JAMES. - Science and music.
%23117723: JEDLICKA, JAN. - Maremma 1980-1994.
%23241950: JEFFERS, ROBERT J. & ILSE LEHISTE. - Principles and methods for historical linguistics.
%23115014: JEFFERSON, SIDNEY. - Handbook of the atomic energy industry.
%23265173: JEFFERSON, THOMAS. - Manuel du droit parlementaire, ou Précis des règles suivies dans le Parlement d'Angleterre et dans le Congrès des États-Unis, pour l'introduction, la discussion et la décision des affaires, compilé à l'usage du Sénat des États-Unis.
%2333336: WILLIAMS. JEFFREY J. - The Institution of Literature.
%23275668: JEFFREY H REIMAN, (JEFFREY HOWARD),. - Justice and modern moral philosophy.
%23272573: JEFFREY, LESLIE ANN. - Sex and Borders: Gender, National Identity, and Prostitution Policy in Thailand.
%23213386: JEFFREYS, DIARMUID. - De FBI : een fascinerende blik achter de schermen.
%2324259: JEFFRIES, GIOVANNA MICELI (ED.) - Feminine feminists: cultural practices in Italy.
%2370234: JEHEE, M.C.J. ... [ET AL.] - De Frans-Duitse as : tiranniek of sympathiek?.
%2342220: JELINEK, ELFRIEDE - Wonderful, Wonderful Times.
%23149399: JELINEK, ELFRIEDE - De Pianiste.
%2331426: JELLIFFE, D.B. - The Assessment of the Nutritional Status of the Community (with Special Reference to Field Surveys in Developing Regions of the world).
%2347460: JELLINEK, GEORG. - Gesetz und Verordnung : staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage.
%239219: JELLINEK, GEORG. - Allgemeine Staatslehre.
%2377255: JELLINEK, WALTER. - Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen : eine verwaltungs- und prozessrechtliche Studie.
%2377253: JELLINEK, GEORG. - Ausgewählte Schriften und Reden.
%23285071: JELLINEK, CAMILLA. - Georg Jellinek : ein Lebensbild, entworfen von seine Witwe Camilla Jellinek.
%2358531: JELLINEK, WALTER. - Die zweiseitige Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile. Erstes Heft: Abhandlung. Zweites Heft : Vertagstexte und Register.
%23265538: JELLINEK, GEORG. - Die Lehre von der Staatenverbindungen.
%23203798: JELLINEK, HANSJÖRG. - Der automatische Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit durch völkerrechtliche Vorgänge, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Staatensukzession.
%23276999: JELSMA, A.J. & O. BOERSMA (EDS.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
%23180719: JELSMA, A.J. & O. BOERSMA (EDS.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
%23187790: JELSMA, A.J. & O. BOERSMA (EDS.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585.
%23210433: JELTSIN, BORIS. - Rusland, mijn verhaal.
%2377256: JELUSIC, KARL. - Die historische Methode Karl Friedrich Eichhorns.
%23183833: JENCKS, CHARLES A. - The New Moderns : from late to neo-modernism.
%2348938: JENCKS, CHARLES - The New Moderns.
%235330: JENG, ABOU. - Peacebuilding in the African Union : law, philosophy and practice.
%23245867: JENKIN, MICHAEL R.M. AND LAURENCE R. HARRIS. - Seeing Spatial Form
%23235700: JENKINS, TOM. - ECM methods : what you need to know.
%23143448: JENKINS, B. & SOFOS, S.A. (EDS.) - Nation & Identity in Contemporary Europe.
%2351453: JENKINS, STEVE & ROBIN PAGE. - Animals upside down.
%2334591: JENKINS, JOHN A. - The Partisan: The Life of William Rehnquist.
%23243752: JENKINS, ALICE. - Space and the march of mind : literature and the physical sciences in Britain , 1815-1850.
%23155377: JENKS, EDWARD. - Thomas Carlyle and John Stuart Mill.
%2377258: JENKS, EDWARD. - Modern land law.
%23119389: JENNINGS, JESSE D. - Accidental Archaeologist. Memoirs of Jesse D. Jennings.
%2377260: JENNINGS, W. IVOR. - Constitutional laws of the Commonwealth. Vol. 1 : The monarchies.
%23250915: JENNINGS JR., THEODORE. - Reading Derrida / thinking Paul : on justice.
%23283333: JENNISSEN, ROEL ... [ET AL.] - De nieuwe verscheidenheid : toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.
%2386660: JENNISSEN, R.P.W. (ED.) - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%23212523: JENNISSEN, R.P.W., OUDHOF, J. - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%23280967: JENSEN, MICHAEL. - Foundations of Organizational Strategy.
%23275213: JENSEN, ERIC FREDERICK. - Schumann.
%2351146: JENSEN, LARRY R. - Children of colonial despotism. Press, politics, and culture in Cuba, 1790-1840.
%2347849: JENSEN, HENNING. - Motivation and the moral sense in Francis Hutcheson's ethical theory.
%23228427: JENSEN, MICHAEL IRVING - The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective.
%2319928: JENSMA, THEODOOR ERIK. - Doopsgezinde zending in Indonesië.
%23112579: JENTEL, MARIE-ODILE. - Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens : essai de classification et de typologie. Tome 1: Texte; Tome II: Planches.
%23227493: JEPMA, CATRINUS J. - The feasibility of joint implementation.
%23283860: JEPSEN, PALLE UHD. - Die westju¨tischen Strandseen : Bestandaufnahme u¨ber eine vera¨nderte Naturlandschaft und die Einwirkungen auf ihr Vogelleben ; [Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Nissum Fjord]
%23283859: JEPSEN, PALLE UHD. - Jordsand : Vogelinsel im Wattenmeer : Geschichte und Natur Dänemark einziger Hallig.
%23122355: JEPSEN, ALFRED. - Die Quellen des Königsbuches.
%23126608: JEREMY, DAVID J. - Capitalists and Christians. Business Leaders and the Churches in Britain, 1900-1960.
%2369107: JEREMY, DAVID J. - The Transfer of International Technology: Europe, Japan and the USA in the Twentieth Century.
%23257786: JEROME, FRED. - Einstein on Israel and Zionism : His Provocative Ideas about the Middle East.
%23151631: FEDERAL WRITERS' PROJECT OF THE WORKS PROGRESS ADMINISTRATION STATE OF NEW JERSEY. - The Swedes and Finns in New Jersey.
%23195136: JERUSALEM, FRANZ W. - Soziologie des Rechts : I. Gesetzmässigkeit und Kollektivität.
%23280083: LUKASZEWSKI; JERZY (ED.) - The people's democracies after Prague soviet hegemony, nationalism, regional integration? = Les démocraties populaires après Prague.
%231244: JESCHECK, HANS HEINRICH & JUSTUS KRÜMPELMANN (EDS.) - Die Untersuchungshaft im deutschen, ausländischen und internationalen Recht.
%231221: JESCHECK, HANS-HEINRICH (ED.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum XI. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Caracas, 1982.
%2339911: JESCHECK, HANS-HEINRICH (ED.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum IX. Internationalen Kongress fur Rechtsvergleichung, Teheran 1974 : Beiheft zur Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft.
%2358035: JESCHECK, HANS-HEINRICH & KLAUS H.A. LÖFFLER (EDS.) - Quellen und Schrifttum des Strafrechts. Band 1: Europa.
%2336381: JESKE, HANS. - Der Kodex Trier 810/1338 : Studien zu einer Eifler Plenarhandschrift aus dem Jahre 1464.
%23143381: JESPERS, F.P.M. - Het loflyk werk der Engelen. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw.
%2377261: JESSE, WILHELM. - Quellenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters.
%2351817: JESSE, ECKHARD. - Elections: The Federal Republic of Germany in Comparison.
%2377263: JESSEN, PETER. - Der Einfluss von Reichshofrat und Reichskammergericht auf die Entstehung und Entwicklung des Oberappellationsgerichts Celle. Unter besonderer Berücksichtigung des Kampfes um das kurhannoversche Privilegium De Non Appellando Illimitatum.
%237664: JESSEN, J.L. - Ontvluchting of ongeoorloofde afwezigheid.
%23274459: JESSEPH, DOUGLAS MICHAEL - Squaring the circle : the war between Hobbes and Wallis
%23254233: JESSUP, PHILIP C. - The birth of nations.
%23257492: JESSUP, PHILIP C. - The birth of nations.
%23282216: JESSURUN D'OLIVEIRA, HANS-ULRICH. - Woorden als daden : commentaren en opinies.
%23191849: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Woorden als daden : commentaren en opnies van Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira.
%2346951: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - De Antikiesregel : een paar aspecten van de behandeling van buitenlands recht in het burgerlijk proces.
%2370648: TERESA VAN JESUS (SAINT TERESE OF AVILA). - Den wech der volmaectheyt, beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus ... tot gebruyck haerder religieusen, ten versoecke derselver. Ende is seer profijtelijck voor alle lief-hebbers der volmaecktheyt.
%23258407: JETSCHKE, GOTTFRIED. - Mathematik der Selbstorganisation : qualitative Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme und gleichgewichtsferner Strukturen in Physik, Chemie und Biologie.
%23277832: JETSONEN, JARI & SIRKKALIISA JETSONEN. - Saarinen houses.
%23115244: JETTINGHOFF, ALEX. - Het komt zelden voor. Beheersing van klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven.
%23226625: JEU, ANNELIES DE. - 't Spoor der dichteressen : netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
%23176657: JEULIN, TH. & M. YOR (EDS.) - Grossissements de filtrations : exemples et applications. S''eminaire de Calcul Stochastique, Paris 1982/83.
%23248389: JEURISSEN, PATRICK PAULUS THEODOOR. - For-profit hospitals : a comparative and longitudinal study of the for-profit hospital sector in four Western countries.
%2318611: JEVONS, W. STANLEY. - The Theory of Political Economy.
%23227322: JEVONS, W. STANLEY. - Correspondence, 1850-1862.
%23227385: JEVONS, W. STANLEY. - Biography and personal journal.
%2336397: JEVONS, W. STANLEY. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol II: correspondence 1850-1862.
%2338832: JEVONS, W. STANLEY. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol I. Biography and Personal journal.
%23265689: JEVONS, W. STANLEY. - Methods of social reform.
%23175274: JEWELL, KEALA JANE. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23172167: JEWELL, KEALA JANE. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23156895: JEWKES, JOHN., DAVID SAWERS & RICHARD STILLERMAN. - The sources of invention.
%23181981: JEWKES, JOHN. - A Return to Free Market Economics. Critical essays on Government Intervention.
%23149044: JEYARATNAM WILSON, A. & DALTON, D. (EDS.) - The States of South Asia. Problems of national integration.
%2341328: JHA, NITISH. - The bifurcate Subak : the social organisation of a Balinese irrigation community.
%23235602: JHA, PREM SHANKAR. - The perilous road to the market : the political economy of reform in Russia , India , and China.
%2335556: JHERING, RUDOLF VON. - Der Kampf um's Recht.
%23276600: JHERING, RUDOLF VON. - Scherz und Ernst in der Jurisprudenz : eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum.
%23276601: JHERING, RUDOLF VON. - Der Kampf um's Recht.
%2345950: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe zum doktorjubiläum Rudolf von Jherings am 6. august 1892 überreicht von der Juristenfakultät zu Breslau.
%2377277: JHERING, RUDOLF VON. - Juristische Festgaben für Rudolf von Jhering. Zum 50jährigen Doktorjubiläum ihres früheren Mitgliedes gewidmet von der Rostocker Juristenfakultät am 6.8.1892.
%2377271: JHERING, RUDOLF VON. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%2377270: JHERING, RUDOLF VON. - Über den Grund des Besitzesschutzes : eine Revision der Lehre vom Besitz.
%2377269: JHERING, RUDOLF VON. - Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts.
%2377268: JHERING, RUDOLF VON. - Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung.
%2377267: JHERING, RUDOLF VON. - Der Besitzwille : zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode.
%2377265: JHERING, RUDOLF VON. - Abhandlungen aus dem römischen Recht.
%2313622: JHERING, RUDOLF VON. - Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen.
%2352542: JHERING, RUDOLF VON. - De strijd om het recht.
%2346571: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe, Herrn Dr. Rudolf von Jhering zum doktorjubiläum am 6. august 1892 : dargebracht von der Juristenfakultät zu Tübingen.
%23251662: JHERING, RUDOLF VON. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%23265537: JHERING, RUDOLF VON. - Rudolf von Jhering in Briefen an seine Freunde.
%2346211: JHERING, RUDOLF VON. - Festgabe der Göttinger Juristen-fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892.
%23183207: JI-SEONG, I JEONG (ED.). - Interior Design. E01, E02, E03, E04, E05. 5 Volumes.
%23146505: JIE-A-JOEN, CLIVE S.J. - Strategic trade policy, multinational firms, and vertically related industries.
%23278691: JIEHONG, JIANG. - The revolution continues new art from China.
%236020: JIMÉNEZ MONROY, CYNTHIA. - Legal and institutional aspects of Latin-American space cooperation AQUARELSat : The Water Monitoring Constellation.
%23223698: JIMUTAVAHANA, 12TH CENT., ROCHER, LUDO - Jimutavahana's dayabhaga the Hindu law of inheritance in Bengal.
%23285292: BA DUAN JIN. - Ba Duan Jin : eight-section qigong exercises.
%23279387: JIN-SUNG, JANG. - Dear Leader: My Escape from North Korea.
%2374342: JING, JUN - The Temple of Memories: History, Power, and Morality in a Chinese Village.
%23160918: JINGZHI, SUN (ED.). - The economic geography of China.
%2342198: JIRKU, ANTON. - Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischen Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archälogischem Kommentar.
%2343840: JIRKU, ANTON. - Geschichte Palästina-Syriens im orientalischen Altertum.
%23116600: JOACHIMSEN, PAUL. - Gregor Heimburg.
%23224742: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 1.
%23224743: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 2.
%2344784: JOACHIMSEN, PAUL. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. 2 Bände.
%23282276: JOAS, HANS. - Praktisches Intersubjektivität : die Entwicklung des Werkes von G.H. Mead.
%23279801: JOAS, HANS. - Pragmatism and Social Theory.
%23230804: JOBLING, JOHN. - U2: The Definitive Biography.
%23102054: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - 'n brood is ginnen stoeten : taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
%2361890: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - Van pekelvat tot diepvrieskist : interviews en beschouwingen over de huishoudelijke conservering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
%23252289: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - De krentenwegge : een bijzonder brood bij geboorten.
%23124274: JOCHOMS, THEO. - Aan façades voorbij : interactief handelen in een context van financiële schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten.
%2377272: JÖCKEL, WILHELM. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23250321: JÖCKEL, WILHELM. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23135418: SPRINKLE. JOE M. - 'The Book of the Convenant'. A Literary Approach.
%2313349: JOEKES, A.M. - Schets van de bevoegdheden der Nederlandsche consuls. Diss.
%23101425: JOEL, MANUEL. - Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts,
%23116605: JOËL, KARL. - Geschichte der antiken Philosophie.
%2355436: JOERGER, GERNOT. - Die deutsche Gefängnispresse in Vergangenheit und Gegenwart.
%2376236: JOERGES, RUDOLF. - Rechtsunterricht und Rechtsstudium. Pädagogisches, Logische, Psychologisches zur Reform.
%23189134: JOERGES, CHRISTIAN & RENAUD DEHOUSSE (EDS.) - Good governance in Europe's integrated market.
%23282002: JOFFE, OLIMPIAD S. - Soviet law and Soviet reality.
%23280641: JOFFE, GEORGE (ED.). - Perspectives on Development: the Euro-Mediterranean Partnership: The Euro-Mediterranean Partnership.
%23121603: JOHANNEN, UWE; ALAN SMITH & JAMES GOMEZ (EDS.) - September 11 & political freedom : Asian perspectives.
%23106329: JOHANNESSEN, KÅRE LANGVIK. - Zwischen Himmel und Erde.
%23282847: JOHANNSEN, OTTO; ROLF FAHRBACH, JULIUS MÄNHARDT, H. WAGENKNECHT, PAUL RUGGLI & CARL ABERLE. - Die Geschichte der Textil-industrie.
%23278536: JOHANNSEN, ROLF H. & STELLA ROLLIG. - Say it with flowers! Viennese flower painting from Waldmüller to Klimt.
%2317587: JOHANSEN, LEIF. - Public economics.
%2335856: JOHANSEN, BABER. - Muhammad Husain Haikal : Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen.
%23212205: JOHANSEN, LEIF. - Public economics.
%23177309: JOHANSSON, BERTIL. - Religion and superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
%23147391: JOHN, RICHARD R, (ED.) - Computers and communication networks (Business History Review. Spring 2001. Special issue).
%23279759: JOHN, KEENAN P. (EDITOR). - Beside Still Waters: Jews, Christians, and the Way of the Buddha.
%23285059: JOHNS, JASPER; BERNSTEIN, ROBERTA. - Jasper Johns : Catalogue Raisonné of Painting and Sculpture.
%23284088: JOHNSON, MARK. - Moral Imagination Implications of Cognitive Science for Ethics.
%23219392: JOHNSON, LAURI (ED.) - Urban education with an attitude.
%23200994: JOHNSON, ALAN G. (ALAN GERHARD). - Out of bounds : Anglo-Indian literature and the geography of displacement.
%23212811: JOHNSON, RALPH. PERKINS & WILL. - Ralph Johnson, Perkins & Will : normative modernism.
%2396888: JOHNSON, OLIVER A. - Moral knowledge.
%23217726: JOHNSON, LYMAN L. - Essays on the price history of eighteenth-century Latin America.
%23175123: JOHNSON, OLIVER A. - The moral life.
%23229561: JOHNSON, WALTER. - The challenge of diversity.
%232296: JOHNSON LOOZE, H. - Alexander Hamilton and the British orientation of American foreign policy, 1783-1803.
%2315770: JOHNSON, HAROLD J. - The Medieval tradition of natural law.
%23196154: JOHNSON, SAMUEL. - [Samuel Johnson] Selected poetry and prose [of] Samuel Johnson.
%2332774: JOHNSON, WALTER. - The Challenge of Diversity.
%2315038: JOHNSON, JEANNE C. - Yeasts for food and other purposes.
%23279389: JOHNSON, MARK & KATHLEEN GALLAGHER. - One in a billion : the story of Nic Volker and the dawn of genomic medicine.
%23147385: JOHNSON, JAMES TURNER. - Can modern war be just ?.
%23150232: JOHNSON, MARK. - Beauty and power : transgendering and cultural transformation in the Southern Philippines.
%23277201: JOHNSON, PAUL. - Socrates : a man for our times.
%23281692: JOHNSON, SCOTT. - Building tall : image of the skyscraper.
%23278862: JOHNSON, PENELOPE D. - Equal in monastic profession : religious women in Medieval France.
%23210901: JOHNSON, ROBERTA. - Crossfire : philosophy and the novel in Spain, 1900-1934.
%23231688: JOHNSON, RANDAL - The Film Industry in Brazil: Culture and the State.
%23275192: JOHNSON, PAUL. - Mozart.
%23284999: JOHNSON, LOCH K. - A season of inquiry : Congress and intelligence.
%23255844: JOHNSON, STANLEY P. (ED.) - The Earth Summit : the United Nations conference on Environment and Development (UNCED).
%23235545: JOHNSON, DONALD CLAY & HELEN BRADLEY FOSTER (EDS.) - Dress sense : emotional and sensory experiences of the body and clothes.
%23279388: JOHNSON, KEITH. - Language Teaching and Skill Learning.
%23133138: JOHNSON, HAROLD J.; JAMES J. LEACH, & ROBERT G. MUEHLMANN (EDS). - Revolutions, systems, and theories. Essays in political philosophy.
%23231706: JOHNSON, ELMER D. & MICHAEL H. HARRIS. - History of libraries in the western world. Third edition, completely revised.
%2345996: JOHNSON, KATIE N. - Sisters in Sin: Brothel Drama in America, 1900-1920.
%2387692: JOHNSON, JEANNE C. - Specialized sugars for the food industry.
%23285211: JOHNSON, RICHARD M. - The dynamics of compliance; Supreme Court decision-making from a new perspective.
%2380565: JOHNSON, HUBERT C. - The Midi in revolution : a study of regional political diversity, 1789-1793.
%23231670: JOHNSON, GRAEME (ED.) - Competition law in China and Hong Kong. First supplement.
%23276946: JOHNSON, PHYLLIS & DAVID MARTIN. - Apartheid Terrorism : the destabilization report.
%2370589: JOHNSON, JOHN J. (ED.) - The role of the military in underdeveloped countries.
%23278012: JOHNSON, ALEX. - Bookshelf.
%23156243: JOHNSON, ARNOLD H. & MARTIN S. PETERSON. - Encyclopedia of food technology.
%2369123: JOHNSON, H. CLARK - Gold, France, and the Great Depression, 1919-1932 (Yale Historical Publications Series).
%23146841: JOHNSON, ANN K. - Urban Ghetto Riots, 1965-1968: A Comparison of Soviet and American Press Coverage.
%23159893: JOHNSON, ALLEN. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%2367086: JOHNSON, JAMES WELDON. - Gib mein Volk frei : acht Negerpredigten.
%23136891: JOHNSON, DALE A. - The Changing Shape of English Nonconformity 1825-1925.
%23142457: JOHNSON, LOCH K. - Secret Agencies. U.S. intelligence in a hostile world.
%2362108: JOHNSON, MARTIN - Parapsychologie: Onderzoek in de grensgebieden van ervaring en wetenschap (Dutch Edition).
%231792: JOHNSON, ALLEN. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%2354191: JOHNSON, NEVIL. - Parliament and administration : The Estimates Committee 1945-1965.
%2346650: JOHNSON, MARILYNN A. - Louis Comfort Tiffany : Artist for the Ages.
%234184: JOHNSON, JEANNE C. - Industrial enzymes : recent advances.
%23279788: JOHNSON, BARBARA E. - Mother Tongues: Sexuality, Trials, Motherhood, Translation.
%23239276: JOHNSON, CHRISTOPHER. - Claude Lévi-Strauss : the formative years.
%23203071: JOHNSON III, OLLIE A. & KARIN L. STANFORD (EDS.) - Black political organizations ain the post-civil rights era.
%23198595: JOHNSON, CLAUDIA L. (ED.) - The Cambridge companion to Mary Wollstonecraft.
%23197622: JOHNSON, ELMER H. - Linking community and corrections in Japan.
%23197625: JOHNSON, ELMER H. - Criminalization and prisoners in Japan : six contrary cohorts.
%23189817: JOHNSON, HARRY G. - On economics and society.
%23187023: JOHNSON, D. R. - The genetics of the skeleton : animal models of skeletal development.
%23231307: JOHNSTON, NORMAN; LEONARD SAVITZ & MARVIN E. WOLFGANG. - The sociology of punishment and correction.
%23280325: JOHNSTON, DOUGLAS M. (ED.) - Regionalization of the law of the sea : proceedings.
%23146177: JOHNSTON, WAYNE. - The colony of unrequited dreams.
%23274801: JOHNSTON, DAVID E. - Roman villas. 5th edition,
%23110441: JOHNSTONE, ALBERT A. - Rationalized epistemology : taking Solipsism seriously.
%2334209: JOIREMAN, SANDRA FULLERTON - Where there is no government : enforcing property rights in common law Africa.
%23260673: JOJARTH, CHRISTINE. - Crime, war, and global trafficking : designing international cooperation.
%2396095: JOLI, CLAUDE. - Prônes de messire Claude Joli, evêque et comte d'Agen, sur differens sujets de morale, nouvelle édition mise en meilleur ordre & plus correcte que la precedente. Tome I-III [BOUND WITH:] IDEM, Oeuvres melées de messire Claude Joli, éveque et comte d'Agen.
%23159752: JOLINK, ALBERT. - Jan Tinbergen : the statistical turn in economics: 1903-1955.
%23146468: JOLIVET, RÉGIS. - Morale.
%23254357: JOLIVET, RÉGIS. - Le problème de la mort chez M. Heidegger en J.-P. Sartre.
%2390943: JOLLES, H.M. - Tussen vrijheid, gelijkheid en broederschap : persoonlijke integriteit in onze tijd en het debat over de grondrechten.
%2316457: JOLLES, FRANK. - African dolls = Afrikanische Puppen : the Dulger-collection.
%23201218: JOLLY, ROGER DAVID. - De lerende bureaucratie? Een onderzoek naar de betekenis van ict voor leren in het openbaar bestuur.
%23235189: JOLLY, METTE. - The European Union and the people.
%23195991: JOLOWICZ, H.F. & BARRY NICHOLAS. - Historical introduction to the study of Roman law. Third edition.
%23284653: JOMARD, EDME-FRANÇOIS. - Classification méthodique des produits de l'industrie extra-européenne ou objets provenant des voyages lointains suivie du plan de la classification d'une collection ethnographique complète ...
%23186460: JOMIER, JACQUES. - Le commentaire coranique du Manâr : tendances modernes de l'exégèse coranique en Égypte.
%23246514: JOMO, KWAME SUNDARAM (ED.) - Flat world, big gaps : economic liberalization, globalization, poverty and inequality.
%23213038: JONAITIS, ALDONA. - The Yuquot whalers' shrine.
%23253559: JONATHAN, DEAN. - Ending Europe's Wars: The Continuing Search for Peace and Security.
%2399509: JONCHERE, ETIENNE LESCUYER DE LA. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%23269834: JONCHERE, ETIENNE LESCUYER DE LA. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%238912: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%23267109: JONCKHEERE, KOENRAAD. - Antwerp Art After Iconoclasm : experiments in decorum : 1566-1585.
%23164884: JONES, MICHAEL & MALCOLM VALE (EDS.) - England and her neighbours, 1066-1453 : essays in honour of Pierre Chaplais.
%23246235: JONES, JENNIFER M. - Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France.
%23281500: JONES, HOWARD. - Alcoholic Addiction : Psycho Social Approach to Abnormal Drinking.
%2320957: JONES, ALUN - Jones on Extradition (Criminal Law Library)
%2323740: JONES, STEPHEN F. - War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze (ThirdWorlds).
%23157787: JONES, DOROTHY V. - Code of peace : ethics and security in the world of the warlord states.
%23244514: JONES, EDWARD THOMAS. - Nieuwe methode van boekhouden, zo wel enkel als dubbel, gevolgd naar het systema van E.T. Jones te Bristol, welk systema zeer geschikt is om abuizen van allerleijen aart te ontdekken, en in alle vakken van affaire, even nuttig is.
%23277451: JONES, GWYN. - A history of the Vikings. Revised edition.
%23158777: JONES, ERIC L. - The record of global economic development.
%23285863: JONES, LINDA. - Wire & Bead Celtic Jewelry: 35 Quick and Stylish Projects.
%23274742: JONES, RONALD W. & ANNE O. KRUEGER (EDS.). - The Political Economy of International Trade: Essays in Honor of Robert E. Baldwin.
%2345180: JONES, STEPHEN P. - Criminology.
%23274185: JONES, ANN R. & MARGARET F. ROSENTHAL., VECELLIO, CESARE. - The Clothing of the Renaissance World: Europe - Asia - Africa - The Americas.
%23169618: JONES, SIAN & SARAH PEARCE (EDS.) - Jewish local patriotism and self-identification in the Graeco-Roman period.
%23141885: JONES, WILLIAM C. (ED.) - Basic principles of civil law in China.
%23215138: JONES, RONALD W. & PETER B. KENEN. - Handbook of international economics. Volume II : international monetary economics and finance.
%23226019: JONES, COLIN & DROR WAHRMAN (EDS.) - The age of cultural revolutions : Britain and France, 1750-1820.
%2375682: JONES, EDWIN. - Reading The Book Of Nature. A Phenomenological Study of Creative Expression in Science and Painting.
%23147458: JONES, CHARLES O. - The presidency in a separated system.
%23275239: JONES, CAROL GILHAM. - Fresh perspectives : reinventing 18 classic quilts from the International Quilt Study Center.
%23227446: JONES, MICHAEL A. - Textbook on torts. 4th edition.
%2360366: JONES, ERNEST. - Essays in applied psycho-analysis.
%23163793: JONES, CLYVE (ED.) - A pillar of the constitution : the House of Lords in British politics, 1603-1784.
%23165335: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud's leven en werk : de jahren van vorming en de grote ontdekkingen (1856-1900).
%23244570: JONES, WHITNEY R.D. - David Williams : the anvil and the hammer.
%23278957: JONES, S.W. - Public administration in Malaya.
%2348448: JONES, ELISE F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%2348446: JONES, ELISE F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%2314667: JONES, THOMAS DAVID. - Human rights: group defamation, freedom of expression and the law of nations.
%23272301: JONES, ANN R. & MARGARET F. ROSENTHAL., VECELLIO, CESARE. - The clothing of the Renaissance world : Europe, Asia, Africa, the Americas : Cesare Vecellio's Habiti Antichi et Moderni.
%23264758: JONES, ERNEST. - The Life and Work of Sigmund Freud. Vol. 1 : The formative years and the great discoveries, 1856-1900.
%23264427: JONES, L. RALPH & RICHARD R. PARLOUR (EDS.) - Psychiatric services for underserved rural populations.
%23254947: JONES, MICHAEL A. & ANNE E. MORRIS (EDS.) - Blackstone's statutes on medical law. 2nd edition.
%23187297: JONES, DILWYN. - A glossary of ancient Egyptian nautical titles and terms.
%23181380: JAMES T. JONES. - Wayward skeptic : the theories of R.P . Blackmur.
%23105988: JONG, H.W. DE. - (ed.). The Structure of European Industry.
%23156124: JONG, ROBERT M. DE. - Asymtotic theory of expanding parameter space methods and data dependence in econometrics.
%23171727: JONG, CORNELIS D. DE. - The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations (1946-1992) = De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of geloofsovertuiging in de Verenigde Naties (1946-1992).
%23198561: JONG, WILLEM REMMELT DE. - De semantiek van John Stuart Mill.
%23183186: JONG, H.M. DE. - Norm en feit in de gemeente : een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten.
%2320250: JONG, GERBEN DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw : proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek.
%23247702: JONG, P.O. DE & S.E. ZIJLSTRA. - Wikken, wegen en (toch) wetgeven : een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen.
%23113349: JONG, P. DE & A.F.A. KORSTEN. - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren : dynamiek of dynamiet ? : congrespublicatie 1996.
%23187093: JONG-KEESING, ELISABETH EMMY DE. - De economische crisis van 1763 te Amsterdam.
%2329703: JONG, P. ... [ET AL.] - Evaluatie wet milieugevaarlijke stoffen. Deel I. Juridische achtergrondstudie.
%2323060: JONG, CYRIEL DE. - Dealing with derivates : studies on the role, informational content and pricing of financial derivatives.
%23104159: JONG, E. & SLEUTELAAR, H. - De onbekende Klein Duimpje en Hans & Grietje. Met 70 tekeningen van Peter Vos.
%23102058: JONG, LOU DE. - De geheime contacten met België, Frankrijk en Engeland in de neutraliteitsperiode,
%23102060: JONG, LOU DE. - Jacques Presser, 24 februari 1899 - 30 april Amsterdam,1970.
%23132348: JONG, J.J.P. DE. - Diplomatie of strijd. Het Nederlandse beleid tegenover de Indonesische Revolutie 1945-1947.
%2312500: JONG, E.P. DE ... [ET AL.] - Het administratieve procesrecht volgens de beroepswet.
%2365751: JONG, P. DE (RED.). - Het blauwe recht : op weg naar een beroepscode van de politie.
%23213108: JONG, OEK DE. - De inktvis : novellen.
%23127983: JONG VAN BEEK EN DONK, B. DE. - In 't zicht der Derde Vredesconferentie.
%23201395: JONG, WIEGER DE. - Over de kristalstructuren van arsenopyriet, borniet en tetraëdriet.
%23235399: JONG, HYLKJE DE. - Stephanus en zijn digestenonderwijs.
%23182517: JONG, LEENDERT DE. - De transformatie van Bianchi voor de oppervlakken, afwikkelbaar op regelvlakken van de tweede graad.
%23145401: JONG, L. DE (ED.) - Veertig jaar na '45. Visies op het hedendaagse antisemitisme.
%23243542: JONG, EVERT DE. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama.
%2389034: JONG, BAS JAN DE. - Schade door misleiding op de effectenmarkt : een onderzoek naar de vereisten van causaal verband en schade bij schadevergoedingsacties van beleggers wegens misleiding door beursvennootschappen, met beschouwingen over Amerikaans recht.
%2385651: JONG, THIJS JOHANNES DE. - Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Lévinas.
%2383295: JONG, LAMMERT DE. - Bestuur en publiek : verslag en interpretatie van een onderzoek naar de organisatie en werkwijze van enkele lokale bestuursdiensten.
%23284484: JONG, JO DE. - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging.
%23102061: JONG, LOU DE. - Verzet en illegaliteit Amsterdam,1940-Amsterdam,1945.
%2349839: JONG, A.M. DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 : een historische studie.
%2370630: JONG EDZ., FRITS DE. - Herinneringen van een rode jongen.
%2370046: JONG, B.J. DE & M.P. NIEUWE WEME. - Publicatie van de jaarrekening : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over te leggen en vast te stellen en (ii) de naleving van de verplichting om de jaarrekening openbaar te maken.
%2321243: JONG, L.P. DE. - Ziekenhuiskosten en ziekenhuistarief. Wenselijkheid en mogelijkheden van een normstellend tarief. Diss.
%2366334: JONG, P. - Handhaafbaar milieurecht :
%23244310: JONG, DENY DE & ALEX VOETS (EDS.) - Report of the International conference : refugees in the world : the European Community's response, The Hague 7-8 december 1989.
%23193858: JONG, F.W. [EINDRED.] - Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
%23133390: JONG, D.H. DE. - De Wet Wapens en Munitie : een strafrechtelijk commentaar.
%231470: JONG, J.J. DE. - Politieke organisatie in West Europa na 1800.
%2359287: JONG, D.H. DE. - De macht van de telastelegging in het strafproces.
%2314655: JONG, ALBERTUS DE. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%23130069: JONG, J.A.B.M. DE. - Architektuur bij de Nederlandse schilders vóór de Hervorming.
%23190649: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Vrede ende vrolicheyt : kerstfeest in de middeleeuwen.
%2319152: JONG, A.A. DE. - Accoord. Een bundel artikelen aangeboden bij zijn afscheid aan prof. drs. A.A. de Jong.
%23252392: JONG, JACOB JOHANNES DE. - Met goed fatsoen : de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780.
%23170331: JONG, E.P. DE & C.R. NIESSEN. - Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven. Preadviezen.
%2347524: JONG, E.P. DE. - Een inleiding tot het denken over arbeidsconflictenrecht : een vergelijkende studie van arbeidsconflicten in het recht en het systeem van arbeidsverhoudingen in Groot-Brittannië en Nederland.
%23281121: JONG, G.T. DE; H.B. KRANS & M.H. WISSINK. - Verbintenissenrecht algemeen. 4e druk.
%2344856: JONG, J.P. DE. - Bestuursrecht van vreemde herkomst : een onderzoek naar de bronnen en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechtstheorie.
%2331027: JONG, E. DE. - Exchange rate determination and optimal economic policy under alternative exchange rate regimes.
%2340876: JONG, H.W. DE. - Dynamische concentratietheorie.
%23277013: JONG, JOS DE. - Democratie in de kinderschoenen ; twee referenda over de eerste Nederlandse grondwet 1797-1798.
%23265245: JONG, A.M. DE. - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958 : een historische studie.
%23272501: JONG, J. DE & H.D. PLOEGER. - Erfpacht en opstal.
%23273489: JONG, FREDERIKE DE - Ze is het zelf op wie ze wacht : de waarden van kerk, New Age en wetenschap
%232638: JONG EDZ., FRITS DE. - Macht en inspraak : de strijd om de democratisering van de Universiteit van Amsterdam.
%23250978: JONG, ALBERTUS DE. - Geschiedenis en begrip van gratie.
%23247138: JONG, A.M. DE. - De gouden standaard. Rede.
%2322554: JONG, H.W. DE & W.G. SHEPHERD (EDS.) - Mainstreams in industrial organization : Book II: Policies: antitrust, deregulation and industrial.
%2322530: JONG, G. DE. - Gemeentelijke kapitaaluitgaven.
%2319991: JONG, M.A.D.W. DE. - Het gebruik van gemeentelijke noodbevoegdheden : onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie.
%23180274: JONG GIERVELD, JENNY DE. - Tussen solitude en solidarteit : nieuwe levensstrategieën van senioren.
%2315207: JONGBLOED, A.W. - Reële executie in het privaatrecht : beschouwingen over reële executie naar geldend en wordend recht.
%23151583: JONGBLOED A.W. (RED.) - Samen Sterk: over het optreden in rechte door groeperingen.
%23218667: JONGBLOED, A.W. (ED.) - Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht.
%2362353: JONGBLOED, A.W. - De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure.
%23180736: JONGBLOET-VAN HOUTTE, G. (ED.) - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen 1584-1600. Deel 1, augustus 1584 - september 1585.
%23195199: JONGBLOET-HAMERLIJNCK, RITA. - Aanwenden van de ratificatie in het volkenrecht : ontwikkeling en hedendaagse praktijk.
%2399324: JONGE, A.R. DE. - Gottfried Kinkel as political and social thinker.
%2331873: JONGE, A.A. DE. - Het Nationaal-Socialisme in Nederland : voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
%23124007: JONGE, GERARD DE (E.A.) - Bajesboek : handboek voor gedetineerden en ter beschikking gestelden.
%23102065: JONGE, H.J. DE. - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700.
%23251007: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE. - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii Belgii septentrionalis usque ad annum 1811, quo jus Francicum apud nos fuit introductum ...
%23232088: JONGE, G. DE & A.P. VAN DER LINDEN. - Jeugd & strafrecht : een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht.
%23285615: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595-1610) : verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 2e deel.
%23285616: JONGE, J.K.J. DE. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595-1610) : verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 1e deel.
%2379678: JONGE, A.A. DE. - Crisis en critiek der democratie : anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%23140414: JONGE, A.A. DE. - Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
%2315173: JONGE, J.A. DE. - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
%23103428: JONGE, CHRISTIAAN DE. - De irenische Ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).
%23195554: JONGE, JOHAN ANTONIE DE. - Van het gezag der ouders ten opzichte van de goederen hunner kinderen.
%23119583: JONGELING, TJEERD BASTIAAN. - The sceptical biologist : an enquiry into the structure of evolutionary theory.
%23146475: JONGELING, M.C. - Het zendingsconsulaat in Nederlandsch-Indië 1906-1942.
%2391773: JONGEN, R. - Phonologie der morosneter Mundart : eine Beschreibung der segmentalen und prosodischen Wortformdiakrise.
%2380952: JONGEN, FRANÇOIS. - La police de l´audiovisuel : analyse comparée de la régulation de la radio et de la télévision en Europe.
%23249694: JONGENEEL, JAN ARIE BASTIAAN. - Het redelijke geloof in Jezus Christus : een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting = The rational belief in Jesus Christ : a study of the philosophy of the Enlightenment.
%23169383: JONGES, PIETER. - Schleiermacher's anthropologie.
%239031: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961.
%2312188: JONGH, G.T.J. DE. - Bedreigde levens. Over reclassering, strafrecht en kinderrecht.
%2327469: JONGH, TH.M. DE. - Notariat Portugais... notariat fonctionnarisé. Développement de la législation sur le notariat portugais et commentaire sur les réglementations fondamentales de 1960 et de 1961. Diss.
%2316401: JONGH, J.F. DE. - De vernieuwing van het staatkundig bestel.
%2354276: JONGH, G.T.J. DE. - Bewijs van goed zedelijk gedrag. Praeadvies.
%2348589: JONGH, JAN DE. - Experimenteel onderzoek naar het moreele oordeel. Diss.
%2320054: JONGMA, M.P. - De milieuvergunning : een onderzoek naar het beschermingsniveau en de soorten voorschriften.
%23281442: JONGMAN, W,A, - Florence, den XIV Mei 1265-1865 : gedicht van E.J. Potgieter, in verhaaltrant weergegeven.
%23154063: JONGMAN, R.W. (ED.) - De armen van Vrouwe Justitia. Sociale positie, criminaliteit en justitiële reacties.
%23276772: JONGMANS, D.G. & P.C.W. GUTKIND (EDS.). - Anthropologists in the field.
%23285522: JONGSMA, AMRTINUS. - IJsclub Foaru´t 125 jaar : zie ze daar op het ijs achter elkander aanzwieren.
%23166841: JONGSTRA, ATTE. - De Multatulianen : 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde : bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
%23264401: JONGSTRA, ATTE. - Kristalman : Multatuli-oefeningen.
%23234053: JONKE, GERT. - Homage to Czerny : studies in virtuoso technique.
%23282840: JONKER, INEKE. - Huisvrouwenvakwerk : 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
%2320737: JONKER, JEDID-JAH. - Target selection and optimal mail strategy in direct marketing.
%23192939: JONKER, E. & M. VAN ROSSEM (EDS.) - Geschiedenis en cultuur : achttien opstellen.
%23181952: JONKER, WILLEM DANIEL. - Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katholieke teologie.
%231083: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%2385683: JONKERS, PETRA. - Diskwalificatie van wetgeving : de totstandkoming en uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Wbeaa).
%2316782: JONKERS, W.H.A. - Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaanbronnen van het subjectieve recht
%237695: JONKERS, J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht.
%23251749: JONKERS, MARINA. - Een miskende revolutie : het moederschap van Marokkaanse vrouwen.
%23143790: JONSSON, URBAN. - Human rights approach to development programming.
%2325627: JONSSON, STEFAN. - A brief history of the masses : (three revolutions)
%23190187: JÖNSSON, B. & J. ROSENBAUM (EDS.) - Health Economics of Depression.
%2376672: JOOR, JOOST & HEIKELINA VERRIJN STUART. - The building of peace : a hundred years of work on peace through law : the Peace Palace, 1913-2013.
%23278635: JOOSEN, E.P.M. & M.G. VAN 'T WESTEINDE. - Securisatie.
%23185641: JOOSEN, JOSEPH. - Beeldspraak bij den heiligen Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak.
%2373299: JOOSEN, E.P.M. - Overdracht van ondernemingen uit faillissement.
%23108530: JOOSSE, JOOS. - Biologie en psychologie : naar vruchtbare kruisbestuivingen.
%23269285: JOOST, TH. VAN & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Omtrent de huid : cultuurhistorische verkenningen.
%23175429: JOOSTEN, H.F.J. - Medezeggenschap.
%2376758: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
%23143298: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
%236909: JOPPE, INGRID S. - Overgangsrecht in het internationale privaatrecht en het fait accompli.
%23278678: JOPPE, I.S. - De Nederlandse rechtspraak inzake huwelijk in het internationaal privaatrecht, 1963-1972.
%23115783: JORDAAN, ROY E. (ED.) - In praise of Prambanan : Dutch essays on the Loro Jonggrang Temple complex.
%23270314: JORDAANS, T.B. & J. HAZEWINKEL. - Nederlandse taal voor politie-ambtenaren.
%2333408: JORDAN, RICHARD D. - The Quiet Hero: Figures of Temperance in Spencer, Donne, Milton, and Joyce.
%23128078: JORDAN, DAVID P. - The King's trial. Louis XVI vs. the French Revolution.
%23147009: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American National Security: Policy and Process.
%23147011: JORDAN, AMOS A., WILLIAM J. TAYLOR, JR., MICHAEL J. MAZARR. - American national security.
%23265347: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven : haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
%23173357: JORDE, THOMAS M. & DAVID J. TEECE (ED.) - Antitrust, Innovation, and Competitiveness.
%23180055: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 8e Druk.
%2329382: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 10e Druk.
%2381274: JÖRG, N. - Vijfentwintig dagvaardingen : strafrechtelijk oefenmateriaal.
%2388838: JÖRG, C.J.A. - The Geldermalsen : history and porcelain.
%23129683: JÖRG, N. - Strafbare rechtspersonen in Amerika : corporaties en hun functionarissen in het Amerikaanse strafrecht in rechtsvergelijkend perspectief.
%23204324: JÖRG, N.D. & C. KELK. - Strafrecht met mate. 5e Druk.
%23284044: AHLEFELDT LAURVIG JØRGEN. - Københavnske Fajancer fra 1700 tallet
%23181894: JØRGENSEN, POUL HENNING. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der Theo-Ontologische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
%23232545: JORGENSEN, KNUD ERIK (ED.) - European approaches to crisis management.
%23280948: JORGENSON, DALE W. - Tax Reform and the Cost of Capital: An International Comparison.
%23233952: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 2: energy, the environment , and economic growth.
%23225965: JORGENSON, DALE W. - Growth. Volume 1: Econometric general equilibrium modeling.
%23226041: JORGENSON, DALE W. - Econometrics. Volume 3: Economic growth in the information age.
%2335161: JORISSEN, W.P. & L.TH. REICHER. - J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode 1877-1895.
%23221066: JORNA, F.B.A. ... [ET AL.] - Subsidiebeschikkingen : ervaring met de Awb.
%23251745: JORRITSMA, HENRI. - Damergou : een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
%23255205: JÖRS, PAUL, WOLFGANG KUNKEL & LEOPOLD WENGER. - Römisches Recht.
%23284752: JOSENHANS, FRAUKE V. ... [ET AL.] - Artists in exile expressions of loss and hope.
%23180349: JOSEPH, ROSARA - The War Prerogative: History, Reform, and Constitutional Design.
%23243192: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%2393681: JOSEPH, GILBERT M. - Rediscovering the past at Mexico's periphery : essays on the history of modern Yucatan.
%23243441: JOSEPH, RICHARD A. - State, Conflict, and Democracy in Africa.
%23283518: JOSEPHUS JITTA, D. - Exposition internationale coloniale et d'exportation générale, Amsterdam 1883. Vième Section : Congrès internationaux : rapport sur les congrès. IIIe partie : Questions artistiques et littérares.
%23189318: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - La codification du droit international de la faillite.
%23260: JOSEPHUS JITTA, M.W., M.R. MOK. - Het recht van enquête onderzocht.
%238149: JOSEPHUS JITTA, DANIEL. - The renovation of International Law on the basis of a juridical community of mankind.
%23266895: JOSHUA, WYNFRED & STEPHEN P. GIBERT. - Arms for the Third World : Soviet military aid diplomacy.
%23102069: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE. - Ruler and Realm : Political Myths in Western Indonesia.
%2313340: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23281311: JOUBERT, GIDEON JACOBUS - Indiwiduele en kollektiewe prestasie. 'N bydrae tot die experimentele groepspsigologie.
%23221083: JOUBERT, CHANTAL & HANS BEVERS. - Schengen investigated ; a comparative interpretation of the Schengen Provisions on International Police Cooperation in the light of the European Convention on Human Rights.
%23227479: JOUGHIN, JOHN J. & SIMON MALPAS. - The new aestheticism.
%23146832: JOUMERD, ABDUL JABBAR - Le drame de la Palestine Arabe: vue d'ensemble sur le probleme Palestinien actuel.
%236134: HUNGARIAN LEGAL JOURNAL. - Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. Tomus XX/ 1 and XX/2.
%23143268: JOUSTRA, C.M. & M.V. POLAK. - Internationaal, communautair en nationaal IPR. Preadviezen.
%23231829: JOUSTRA, ARENDO. - Ruud Lubbers: Manager in de politiek (Dutch Edition).
%2344829: JOUSTRA, CARLA A. - De internationale consumentenovereenkomst.
%23271356: JOUSTRA, ARENDO. - Het hof van Brussel, of, Hoe Europa Nederland overneemt.
%23237114: JOWELL, JEFFREY & DAWN OLIVER (EDS.) - The changing constitution. 5th edition.
%23274169: JOY, JANET E. ... [ET AL.] (EDS.) - Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base
%23224125: JOYCE, JAMES. - Giacomo Joyce.
%23149846: JOYCE, DAVIS D. - Edward Channing and the Great Work.
%23276900: JOYCE, JAMES AVERY (ED.) - Human rights : international documents, Volume 1-3.
%2370910: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%2319983: JOYCE, RICHARD - The Evolution of Morality.
%2392082: JOYNER, NANCY D. - Aerial hijacking as an international crime.
%23274333: JOYNER, DAVID - Adventures in group theory : Rubik's cube, Merlin's machine, and other mathematical toys
%23254069: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2331260: JUBIEN, MICHAEL. - Possibility.
%2339626: JUCHTER, SILKE & CORNELIA ACKERMANN. - Lockstoffe : was wirkt.
%23280504: JUDD, KENNETH L. - Numerical methods in economics.
%2347456: JUDD, J. STEPHEN - Neural Network Design and the Complexity of Learning.
%23279795: JUDT, TONY. - The Burden of Responsibility: Blum, Camus, Aron, and the French Twentieth Century.
%23285291: LIU ZI JUE. - Liu zi Jue : six sounds approach to Qigong breathing exercises.
%2371723: JUERS, EVELYN - House of Exile: The Lives and Times of Heinrich Mann and Nelly Kroeger-Mann.
%2319835: JUHNKE, KLAUS-JÜRGEN. - Die Bedeutung und Gestaltung der Eisenbahnen für den Personenverkehr in Ballungsräumen.
%23169685: JUHOS, BELA., SCHLEICHERT, HUBERT. - Die erkenntnislogischen Grundlagen der klassischen Physik.
%23266564: JUHOS, BELA. - Selected papers on epistemology and physics.
%23169353: JUIN, HUBERT - Dessins erotiques de Bertrand II.
%2368251: JULIANELLI, JANE - The Naked Shoe: The Artistry of Mabel Julianelli.
%23231025: JULIEN, CH.-ANDRÉ. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : de la conquête Arabe à 1830.
%23276694: JULIEN, CH.-ANDRÉ. - Histoire de l'Afrique du nord : Tunésie-Algérie-Maroc : des origines à la conquête Arabe (647 ap. J.-C.)
%23237025: JULIUS, ANTHONY. - Trials of the Diaspora : a history of antisemitism in England.
%23129036: JULIUS, A. - T.S. Elliot, Anti-Semitism, and literary form.
%23272264: JULIUS, NICOLAUS HEINRICH. - Lecons sur les prisons, présentées en forme de cours au public de Berlin, en l'année 1827.
%23210767: JULL, PETER. - Nunavut: Inuit Regain Control of Their Lands and Their Lives.
%23283347: JULLIARD, ÉDOUARD. - Lamennais : son oeuvre et son évolution religieuse.
%23279848: JULLIEN, FRANCOIS. - Vital Nourishment: Departing from Happiness.
%2361653: JULLIEN, ROBERT. - Les hommes fossiles de la pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique).
%23279849: JULLIEN, FRANCOIS. - Detour and Access: Strategies of Meaning in China and Greece.
%23279793: JULLIEN, FRANCOIS. - In Praise of Blandness: Proceeding from Chinese Thought and Aesthetics.
%23136243: JULY, SERGE - Les Années Mitterand. Histoire baroque d'une normalisation inachevée.
%23224232: JUMA, CALESTOUS & J.B. OJWANG (EDS.) - In land we trust: Environment, private property and constitutional change (ACTS environmental policy series).
%23220732: JUMEAU, ANNE-FRANÇOISE., TALLON, FRANCK. - News : 25 projects by Périphériques Architects.
%23283480: JUNG, CARL GUSTAV. - De banden tusschen het ik en het onbewuste.
%23283479: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%23285463: JUNG, CARL GUSTAV. - Mens en cultuur (Verzameld werk, 9).
%23285464: JUNG, CARL GUSTAV. - De held en het moederarchetype : tweede deel van Symbole der Wandlung (Verzameld werk, 8).
%23285465: JUNG, CARL GUSTAV. - Libido in transformatie : eerste deel van Symbole der Wandlung (Verzameld werk, 7).
%2342398: JUNG, CARL GUSTAV. - Die psychologische Diagnose des Tatbestandes.
%23285466: JUNG, CARL GUSTAV. - Droom en individuatie : eerste deel van Psychologie und Alchemie (Verzameld werk, 5).
%23285467: JUNG, CARL GUSTAV. - Mensbeeld en godsbeeld (Verzameld werk, 4).
%23116611: JUNG, JULIUS. - Julius Ficker 1826 - 1902 : ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte.
%23149055: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologie und Erziehung ; Analytische Psychologie und Erziehung. Konflikte der kindlichen Seele. Der Begabte.
%23285470: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologie en praktijk (Verzameld werk, 1).
%2375684: JUNG, HWA YOL. - Rethinking Political Theory : essays in Phenomenology and the Study of Politics.
%23406: JUNG, DIETER. - Die Hoheit der Staaten im Raum oberhalb der Erdoberfläche.
%23116663: JUNG, JULIUS. - Die romanischen Landschaften des Römischen Reiches : Studien über die inneren Entwicklung in der Kaiserzeit.
%23116665: JUNG, JULIUS. - Römer und Romanen in den Donauländern : historisch-etnographische Studien.
%23285468: JUNG, CARL GUSTAV. - Persoonlijkheid en overdracht (Verzameld werk, 3).
%235360: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235359: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten.
%235346: JUNG, CARL GUSTAV. - Analytische Psychologie und Erziehung : 3 Vorlesungen gehalten in London in Mai 1924.
%235345: JUNG, CARL GUSTAV. - Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen.
%234684: JUNG, CARL GUSTAV. - Seelenprobleme der Gegenwart : Vorträge und Aufsätze.
%2340193: JUNG, CARL GUSTAV. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften von C.G. Jung. Zusammengestelt und herausgegeben von Dr. Jolan Jacobi.
%23116667: JUNGE, JULIUS. - Saka-Studien : der ferne Nordosten im Weltbild der Antike.
%23282807: JUNGEMANN, LARS. - Carl Georg von Wächter (1797-1880) und das Strafrecht des 19. Jahrhunderts.
%2323770: JUNGER, MARIANNE. - Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden , II.
%23193101: JUNGER, MARIANNE & JAAP DRONKERS (EDS.) - Daders, slachtoffers en andere tegenslag : samenhang tussen ongewenste uitkomsten.
%2333534: JUNGER, M. - Delinquency and ethnicity. An investigation on social factors relating to delinquency among Moroccan, Turkish, Surinamese and Dutch boys.
%234454: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs.
%23254212: JUNGERMANN, HELMUT & GERARD DE ZEEUW (ED.) - Decision making and change in human affairs : proceedings of the fifth conference on subjective propability, utility and decision making, Darmstadt, 1-4 sept. 1975.
%23231477: JUNGMANN, N. ... [ET AL.] - Paritas passé : debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden.
%23238222: JUNHUA, LÜ., PETER G. ROWE & ZHANG JIE (ED.) - Modern urban housing in China 1840-2000.
%2387696: JUNK, W. RAY AND HARRY M. PANCOAST. - Handbook of sugars for processors, chemists, and technologists.
%233287: JUNKER-KENNY, MAUREEN - Habermas and theology.
%23150683: JUNKERS, HERBERT. - Niederländische Schauspieler und Niederländisches Schauspiel im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland.
%23213610: JUNNE, GERD., TULDER, ROB VAN. - European multinationals in core technologies.
%23176366: JUNOD, DOMINIQUE-D. - The imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz-Yisrael conflict, 1945-1952 : the influence of institutional concerns on a humanitarian operation.
%2343678: JÜNSCHKE, KLAUS & UGÜR TEKIN (EDS.) - Jugendkriminalitat: Gegen die Kriminalisierung Von Jugendlichen.
%2322210: JURG, A. - Sociale zekerheid en het financiële plan. 5e druk.
%23151084: JÜRGENS, ADOLF - Skandinavien und Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart.
%23177806: JURGENS, G.T.J.M., T. TER BRUGGE, J. VELTMAN (RED.) - Bestuursrechtspraak ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen.
%23176712: JÜRGENSEN, HELMUT, MARIO PETRICH & HANNS JOACHIM WEINERT (EDS.) - Semigroups : proceedings of a conference held at Oberwolfach , Germany , December 16-21 , 1978.
%23285985: JÜRGENSSEN, BIRGIT. - Birgit Jürgenssen : I Am.
%2323132: JURIK, NANCY C. - Bootstrap Dreams: U.S. Microenterprise Development in an Era of Welfare Reform (ILR Press Book)
%2316746: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - NJ 1913-1988 : annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren n.a.v. 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
%2376563: NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE. - Nederlandse Jurisprudentie : [uitspraken in burgerlijke [en] strafzaken]. Register 1990-1994.
%2339046: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - The Hungarian situation and the Rule of Law.
%23262056: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Migration and international human rights law.
%2392649: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Development, human rights and the rule of law : report of a conference held in the Hague on 27 April-1 May 1981.
%23228617: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Justice enslaved : a collection of documents on the abuse of justice for political ends.
%23199931: INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS. - Praemium Erasmianum 1989.
%23128105: JURJI, EDWARD J. (ED.) - Religious pluralism and world community. Interfaith and intercultural communication.
%23207418: JURRIAANS, HENK. - M'n leven als kunstwerk.
%2322301: JURRJENS, RUDOLF THEODOOR. - The free flow : people, ideas, and information in Soviet ideology and politics.
%23116381: JUSEK, KARIN. - Een broeierige idylle : beelden van het moderne Oostenrijk.
%23154025: JUSSAWALLA, F. & R.W. DASENBROCK - Interviews with Writers of the Post-Colonial World.
%23284940: JUSSEN, BERNHARD (ED.) - Blood and Kinship: Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present.
%23285784: JUSSEN, BERNHARD (EDITOR). - Blood and Kinship: Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present.
%23143516: JUST-DAHLMANN, BARBARA. - Tagebuch einer Staatsanwältin.
%23277212: JUSTER, F. THOMAS (ED.) - The distribution of economic well-being.
%23246585: JUSTER, SUSAN. - Disorderly women : sexual politics & Evangelicalism in revolutionary New England.
%23236242: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens. Band 1 : 1. Abtheilung : Politische Schriften; 2. Abtheilung : Abhandlungen von dem Finanzwesen.
%23207229: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Staatswirtschaft oder Systematische Abhandlung aller ökonomischen oder Kameralwissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden. Teil I-II.
%2377280: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamte Polizeiwissenschaft.
%23159683: JUSTI, CARL. - Winckelmann und seine Zeitgenossen. 1. Band : Winckelmann in Deutschland; 2.-3. Band : Winckelmann in Rom.
%23266310: JUSTI, JOHANN HEINRICH GOTTLOB VON. - Gesammelte politische und Finanz-Schriften : über wichtige Gegenstände der Staatskunst, der Kriegswissenschaften und des Kameral- und Finanzwesens.
%23102369: LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONAL = PERMANENT COURT OF INTERATIONAL JUSTICE - Statut juridique du Groënland oriental : arrêt du 5 avril 1933 = Legal status of Eastern Greenland : judgment of April 5th, 1933.
%23280445: ROYAME DU CAMBODGE : MINISTÈRE DE LA JUSTICE. - Magguddesk stibi niti vidhi brahmadan d Khmaer : karsoep qanket nin karsoep surtriam = Guide de droit penal Cambodgien : enquêtes et instruction préparatoire = Guide to Cambodian criminal law : pre-trial phase.
%23271486: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. - La Cour Internationale de Justice = The International Court of Justice.
%23236323: COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. - Charte des Nations Unies, statut et règlement de la cour et autres textes = Charter of the United Nations, statute and rules of court and other documents.
%23137696: JUSTINIAN. - Authenticae se novellae constitutiones Dn. Justiniani sacratissimi principis.
%23264549: JUSTINIAN. - Digestum vetus : [4] Codicis hui[us] argume[n]tu[m] ...
%2353945: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Verzameling van algemeene instructien en circulaires van het hoofdbestuur van de registratie, het kadaster en de loterijen 1e en 2e band ; no. 1 tot 200. Beginnende van den 1sten Januarij 1918 tot den 3den Februarij 1826.
%23136718: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Grenzen tussen Goed en Kwaad : 13 Essays over Preventie, Misdaad en Straf in de 21ste Eeuw.
%23237477: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Draaiboek voor de wetgeving : systematische beschrijving van de procedure.
%23236806: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Langst leve het nieuwe erfrecht.
%23237525: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung und andere verfahrensrechtliche Bestimmungen : Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
%23237488: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessrecht der DDR : Lehrkommentar zur Strafprozessordng der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968.
%23237524: MINISTERIUM DER JUSTIZ (ED.) - Strafprozessordnung - StPO - : sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen.
%23163707: JUSTMAN, STEWART - The Autonomous Male of Adam Smith.
%2378355: JÜTHNER, JULIUS. - Philostratos über Gymnastik.
%2368421: JUUL, KRISTINE. - Tubes, tenure and turbulence : the effects of drought related migration on tenure issues and resource management in Northern Senegal.
%2383511: JUYNBOLL, TH.W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer der Sjâfiitische school.
%23106981: KAAK, JOACHIM. - Rembrandts Grisaille Johannes der Täufer predigend : Dekorum-Verssoss oder Ikonographie der Unmoral?.
%23190753: KAANDORP, C.J.E. & J.J.E. VAN EVERDINGEN (EDS.) - Dokters van eeuwen : twintig artsen uit twee millennia.
%23257115: KAANDORP, C.J.E. - Kuren naar kwaal. Kuuroorden en behandelingen.
%23195061: KAAR, R.H. VAN HET. - Ondernemingsraad en vertrouwenscommissaris : structuurregeling en medezeggenschap.
%23276542: KAARTO, TOMI. - Jacques Derrida and the question of interpretation : the phenomenological reduction, the intention of the author and Kafka's law.
%23269319: KAASE, MAX & KENNETH NEWTON. - Beliefs in government.
%23157761: KABAK, A.A. - Op het smalle pad: de Jood uit Nazareth.
%2381931: KABAKOV, ILYA. - Ilya Kabakov : Der Text als Grundlage des Visuellen = The Text as the Basis of Visual Expression.
%23270824: KABAKOV, ILYA. - Ilya Kabakov : the old reading room : an installation in the Doelenzaal in Amsterdam, 8th July to 6th August 1999 = een installatie in de Doelenzaal te Amsterdam, 8 juli tot en met 6 augustus 1999.
%23168860: KABEL, J.J.C. - Recht om mee te spelen.
%23164656: KABIR, P.K. - The CP Puzzle. Strange decays of the neutral kaon.
%23274516: KABOU, AXELLE. - Et si l'Afrique refusait le développement?
%23121731: KAC, V. (ED.) - Infinite Dimensional Groups with Applications. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 4.)
%23285275: KACHEYAMA, HARUKI. - The arts of Shinto (Arts of Japan, 4).
%23238057: KACHWAHA, MAMTA. - The judiciary in India : determinants of its independence and impartiality.
%23248521: KADANE, JOSEPH B. - Robustness of Bayesian analyses.
%23240125: KADANE, JOSEPH B. - Statistics in the Law: A Practitioner's Guide, Cases, and Materials.
%23208102: CANATAN. KADIR. - Turkse Islam : perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland = Turkish Islam : perspectives on organization and leadership in the Netherlands.
%2380459: KADISH, DORIS Y. - Politicizing Gender. Narrative strategies in the aftermath of the French Revolution.
%23150391: KADISH, SANFORD H. (ED.) - Encyclopedia of Crime and Justice.
%23109805: KADLER, ERIC H. - Literary figures in French drama (1784-1834).
%23236799: KADRI, SADAKAT - Heaven on Earth : a Journey Through Shari'a Law from the Deserts of Ancient Arabia to the Streets of the Modern Muslim World.
%23283285: KADT, JACQUES DE. - George Sorel : het einde van een mythe.
%2371134: KADT, JACQUES DE. - Verdediging van het Westen : een bundel essays.
%23264636: KADT, JACQUES DE. - Uit mijn communistentijd.
%23172428: KADVANY, JOHN DAVID. - Imre Lakatos and the guises of reason.
%23277067: KAEGI, WERNER. - Jacob Burckhardt : eine Biographie. Band III: Die Zeit der klassischen Werke.
%23277070: KAEGI, WERNER. - Jacob Burckhardt : eine Biographie. Band I: Frühe Jugend und baslerische Erbe.
%23277066: KAEGI, WERNER. - Jacob Burckhardt : eine Biographie. Band II: Das Erlebnis der geschichtlichen Welt.
%23115301: KAEHLIG, CARL-BERND. - Gesellschaftsrecht in Indonesien : autonome und nationale Gesellschaftsformen.
%23122907: KAELIN, E.F. & CALVIN O. SCHRAG (ED.) - American Phenomenology. Origins and Developments.
%23122458: KAELIN, E.F. - The Unhappy Consciousness. The Poetic Plight of Samuel Beckett. An Inquiry at the Intersection of Phenomenology and Literature.
%23113420: KAELIN, E.F. - Texts on Texts and Textuality : a Phenomenology of Literary Art.
%23248471: KAEMMEL, ERNST. - Finanzgeschichte : Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, vormonopolist. Kapitalismus.
%2388395: KAEPPELIN, P. - La Compagnie des Indes Orientales et Francois Martin.
%2367314: KAESTLE, C.F. & VINOVSKIS, M. - Education and social change in nineteenth-century Massachusetts.
%23281545: KAFÛ, NAGAÏ. - Une Histoire singulière à l'est de Fleuve : traduit du japonais et présenté par Alain Nahoum.
%23281424: KAFÛ, NAGAI. - La Sumida.
%23230063: KAGAN, ANDREW. - Trova
%2385003: KAGAN, DONALD. - Thucydides: The Reinvention of History.
%23156162: KAGAN, ROBERT A. & LEE AXELRAD (EDS.) - Regulatory encounters : multinational corporations and American adversarial legalism.
%2362223: KAGAN, ROBERT ALLEN - Balans van de macht : de kloof tussen de Verenigde Staten en Europa.
%23235109: KAGAN, JEROME. - An argument for mind.
%23130940: KAGAY, DONALD J. - The Usatges of Barcelona the Fundamental Law of Catalonia
%23280145: KÄGI, WERNER. - Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates : Untersuchungen über die Entwicklungstendenzen im modernen Verfassungsrecht.
%23279392: KAGIE, RUDOLF. - Boudewijn Büch, verslag van een mystificatie.
%23223533: KAGIE, RUDIE. - De eerste neger.
%23184830: KAHANE, HOWARD. - Logic and philosophy; a modern introduction.
%23153835: KAHIN, BRIAN (ED.), WILSON III, E.J. (ED.) - National information infrastrucure initiatives: Vision and policy design.
%23160113: KAHIN, AUDREY R. - Subversion as foreign policy : the secret Eisenhower and Dulles debacle in Indonesia.
%23235897: KAHL, WILHELM. - Festgabe der Berliner Juristischen Fakultät für Wilhelm Kahl zum Doktorjubiläum : am 19. April 1923.
%23128035: KAHLBAUM, KARL LUDWIG. - Die Katatonie oder Spannungsirresein : eine klinische Form psychischer Krankheit.
%23239797: KAHLENBERG, RICHARD D. - Tough liberal : Albert Shanker and the battles over schools , unions , race , and democracy.
%23147150: KAHLER, MILES. - Regional futures and transatlantic economic relations.
%2387060: KAHLER, MILES (ED.). - The politics of international debt.
%23184814: KAHMEN, VOLKER. - Eroticism in contemporary art.
%23209474: KAHN, JOEL S. - Other Malays : nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world.
%23284762: KAHN, PAUL W. - Making the case : the art of the judicial opinion.
%2316605: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%23190019: KAHN, JOEL S. - Constituting the Minangkabau : peasants, culture, and modernity in colonial Indonesia.
%23281003: KAHN, RENÉ S. & F.G. ZITMAN. - Farmacotherapie in de psychiatrie.
%2341374: KAHN, B.A. ... [ET AL.] - Het beloofde land : maandblad van het Nederlandsch Palestina Opbouwfonds Keren Hajesod Jaargang 2-16.
%23195980: KAHN, LOTHAR. - Insight and action : the life and work of Lion Feuchtwanger.
%23183156: KAHN, B.A. - Conventions of politieke stelregels. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van hun inlijving binnen het rechtsgebied.
%23198685: KAHN-FREUND, OTTO. - A source-book on French law : systems, methods, outlines of contract.
%23124661: KAHR, JOHANNA. - Entpersönlichende Personenerwähnung im modernen Französischen Roman. Untersuchungen zur Grammatik und Poetik narrativer Texte.
%2377282: KAHRSTEDT, ULRICH. - Studien zum öffentlichen Recht Athens. Band 1: Staatsgebiet und Staatangehörige in Athen. Band 2: Untersuchungen zur Magistratur in Athen.
%23222623: KAIMAR, VASANT & SUCHETA MAZUMDAR (EDS.) - Antinomies of modernity : essays on race, orient, nation.
%23280978: KAIN, (JOHN FORREST) JOHN F. - Housing and neighbourhood dynamics : a simulation study.
%23238483: KAINZ, HOWARD P. - Hegel's Phenomenology , part I : analysis and commentary.
%23113424: KAINZ, HOWARD P. - Politically Incorrect Dialogues. Topics Not Discussed in Polite Circles.
%23159648: KAINZ, HOWARD P. - G.W.F. Hegel : the philosophical system.
%23239686: KAIRYS, DAVID. - With liberty and justice for some : a critique of the conservative Supreme Court.
%23176612: KAISE, TETSUO. - Représentations de Weil et GL 2 : algèbres de division et GLn : (vers les corps de classes galoisiens I, II).
%23125321: KAISER, GERHARD - Benjamin. Adorno. Zwei Studien.
%23275219: KAJI, MASANORI. - Early responses to the periodic system.
%23146926: KAKES, JAN. - Monetary transmission in Europe : the role of financial markets and credit.
%23238470: KALAR, BRENT. - The demands of taste in Kant's aesthetics.
%23147122: KALATHIL, SHANTHI & TAYLOR C. BOAS. - Open networks , closed regimes : the impact of the Internet on authoritarian rule.
%23284038: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%23171046: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%2377286: KALB, WILHELM. - Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt.
%2377284: KALB, WILHELM. - Das Juristenlatein : Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten. - Wegweiser in die römische Rechtsprache. Mit Übersetzungsbeispiele aus dem Gebiete des römischen Rechts. - Die Jagd nach Interpolationen in de Digesten.
%23114558: KALB, WILHELM. - Wegweiser in die Römische Rechtssprache.
%23281359: KALBFLEISCH, PIETER. - The art of supervision : liber amicorum Pieter Kalbfleisch.
%23124541: KALDERS, P.R. - Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid.
%2383737: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on economic policy. Volume I-II.
%23206667: KALDOR, NICHOLAS. - Essays on value and distribution.
%23202347: KALDOR, NICHOLAS. - An expenditure tax.
%2321247: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23230947: KALEDIN, ARTHUR - Tocqueville and His America: A Darker Horizon.
%23283313: KALFF, G. - Opkomst, bloei en verdwijning van de hofnar.
%23228714: KALFF, MARGARETHA. - Uit den strijd om het recht.
%23194542: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
%2346259: KALFF JR, JAN. - Spoorwegkaartje en bagagereçu.
%23175844: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar : the last of the great medieval legendaries.
%23137839: KALINOFF, DIMITRI - David Ricardo und die Grenzwerttheorie. (Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, XXII).
%23230892: KALINOWSKA, IZABELA. - Between East and West: Polish and Russian Nineteenth-Century Travel to the Orient.
%23265320: KALINOWSKI, LOTHAR B. & PAUL H. HOCH. - Shock treatments, psychosurgery and other somatic treatments in psychiatry.
%23280187: KALINOWSKY, LOTHAR B. & PAUL H HOCH. - Somatic treatments in psychiatry; pharmacotherapy; convulsive, insulin, surgical, other methods.
%23283942: KALKMAN, C - Planten voor dagelijks gebruik : botanische achtergronden en toepassingen.
%2372018: KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F. - Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
%2359884: KALKMAN, J.W., A.W. HINS & E.C.M. JURGENS. - Communicatie- en informatievrijheid in het digitale tijdperk.
%23116674: KALKOFF, PAUL. - W. Capito im Dienste Erzbischof Albrechts von Mainz : Quellen und Forschungen zu den entscheidenen Jahren der Reformation (1519-1523).
%23251155: KALKWIEK, K. & A. SCHELLART. - Atlas van de Nederlandse kastelen.
%2346606: KALMA, PAUL. - Links, rechts en de vooruitgang.
%23156174: KALMAN, LAURA A. - The strange career of legal liberalism.
%23202814: KALMTHOUT, ANTON M. VAN ... [ET AL.] - Probation and probation services : a European perspective.
%23161043: KALMTHOUT, ANTON M. VAN. - Si non solvit in opere : bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie.
%23203415: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule : Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979; Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
%23260830: KALNTHOUT, ANTON M. VAN & PETER J.P. TAK. - Ups en downs van de minimumstraf : een verkennende studie naar het voorkomen van minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales.
%23121611: KALONJI, M.T. ZEZEZE. - Dictionnaire des organisations interafricaines : lexiques et textes.
%23173107: KALSHOVEN, FRITS. - The law of warfare : a summary of its recent history and trends in development.
%23270718: KALSHOVEN, FRITS (ED.) - The centennial of the First International Peace Conference : reports & conclusions.
%23211613: KALSHOVEN, FRITS. - Constraints on the waging of war.
%23280951: KALT, JOSEPH P. - The economics and politics of oil price regulation: Federal policy in the post-embargo era (MIT Press series on the regulation of economic activity).
%2321687: KALTENBACH, FRANK - Architektur auf den Zweiten Blick = Architecture and the test of tome : Architektur-Highlights Wiederbetrachtet by Oliver Herwig, Roland Pawlitschko, Julia Liese, Christian Schittich and Keiko Arima.
%23284202: KALVERBOER, ALEX FEDDE. - A neurobehavioural study in pre-school children.
%23274102: KALVERBOER, ALEX FEDDE (ED.) - Developmental Biopsychology: Experimental and Observational Studies in Children at Risk.
%23169585: KAM, J.B. - De versiering van onze woning.
%2329557: KAM, C.A. DE. - Tax reform in a welfare state : The case of the Netherlands, 1960-1987. Diss.
%23237463: KAM, C.A. DE. - Kluwer schets van de leer van de sociale zekerheid.
%2386382: KAM, C.A. DE ... [ET AL.] - Belastingrecht in hoofdlijnen.
%2339396: KAM, C.A. DE & J. DE HAAN (EDS.) - Terugtredende overheid: Realiteit of retoriek? Een evaluatie van de grote operaties.
%2328216: KAM, BENJAMIN JAN. - Meretrix en medicus : een onderzoek naar de invloed van de geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke vrouwen tussen 1876 en 1900.
%23138957: KAM, BRITA DE. - Intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief.
%23185937: KAM, ELSKE VAN DER. - Kwaliteit gewogen : verschillende perspectieven op kwaliteit van civiele rechtspleging.
%23101431: KAMAL, H. - Encyclopaedia of Islamic medicine, with a Graeco-Roman background.
%23147102: KAMARCK, ELAINE CIULLA & JOSEPH S. NYE, JR. (EDS.) - Governance.com : democracy in the information age.
%23281948: KAMEL, MAHMOUD; BRACKENBURY, G; MENASSA, R. - Blue wings and other stories : collection of Egyptian stories.
%23188161: KAMEMOTO, HARUYUKI & AMORE, TERESITA D., - Breeding dendrobium orchids in Hawaii.
%23275358: KAMEN, HENRY. - The disinherited : exile and the making of Spanish culture, 1492-1975.
%23275391: KAMEN, HENRY. - The phoenix and the flame : Catalonia and the Counter Reformation.
%23275389: KAMEN, HENRY. - Philip of Spain.
%23285697: KAMENKA, EUGENE & TAY, ALICE ERH-SOON (EDS.) - Law and social control.
%23102078: KAMERBEEK, J.C. - Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
%23102072: KAMERBEEK JR., J. - Allard Pierson (1831-1896) en Wilhelm Dilthey (1833-1911).
%23102076: KAMERBEEK, J.C. - Problemen van de eenheid en de zin van Sophocles' Oedipus Tyrannus.
%23209030: KAMERLING, R.J.N., W. VERHOOG, L.M.F.J. KEULENEER. - Vijftien over forensische accountancy.
%23197633: KAMERMAN, JACK (ED.) - Negotiating responsibility in the criminal justice system.
%23236382: KAMERMANS, NARTIJN C. & ELENA PILERI. - Administratieve organisatie II : evenwicht tussen instandhouding en verandering.
%23632: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI. - Johannis de Rijke : de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
%23258732: KAMIEN, MORTON I. & NANCY L. SCHWARTZ. - Market structure and innovation.
%23236628: KAMINS, ROBERT M. - Malamalama : a history of the University of Hawai'i.
%23147936: KAMINSKI, B. - Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
%2343692: KAMISAR, YALE - Basic criminal procedure: Cases, comments, and questions (American casebook series).
%23163973: KAMM, F.M. - Marality, Mortality. Volume 2: Rights, duties, and status.
%2338034: KAMM, F.M. - The moral target: aiming at right conduct in war and other conflicts.
%23150994: KAMMA, F.CH. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse Cultuurgebied. Diss.
%23134483: KAMMEN, MICHAEL - Spheres of liberty : changing perceptions of liberty in American culture.
%23254320: KAMMERER, J. - Du sollst leben! : Bilder heidnischen Krankheitselends und Christliche Krankenfürsorge auf dem Missionsfeld.
%23230338: KAMMINGA, M.T. & L.A.D. KEUS. - Staatsaansprakelijkheid jegens individuen: beginselen en procedures : preadviezen.
%2328090: KAMMINGA, MENNO T. - Inter-state accountability for violations of human rights.
%23201556: KAMP, J.B. VAN DER. - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van Indonesië in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra syndycaat.
%23253245: KAMP, A.F. 'S, OORTHUYS, CAS - 's Konings oudste dogter : kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
%2388836: KAMP, J.L.J. VAN DE. - Bartolo de Saxoferrato 1313-1357 : leven, werken, invloed, beteekenis.
%23146247: KAMP, ROBERT VAN. - De Kolenvoorziening van Nederland gedurende de eerste wereldoorlog.
%23276224: KAMP, MARIA CORNELIA VAN DE. - Where corporate culture and local markets meet : music and film majors in the Netherlands, 1990-2005 = Waar bedrijfscultuur en lokale markten elkaar ontmoeten : muziek- en filmmajors in de Nederlandse markt, 1990-2005.
%23279393: KAMPEN, THOMAS; IMRAT VERHOEVEN & LOES VERPLANKE;. - De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid (Dutch Edition).
%2334437: KAMPEN, L. VAN (ED.) - Politiewet 1993.
%23187151: KAMPEN, N.G. VAN. - Afrika en deszelfs bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen : een werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver voortbrengsels en handel ten vervolge op E.A.W. von Zimmermaan. Tweede deel.
%23205857: KAMPHORST, TEUNIS JAN & ARGARETH PIETER SPRUIJT. - Vrijetijdsgedrag in het perspectief van socialisatie : een empirisch onderzoek naar samenhang tussen aspecten van socialisatieprocessen op de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar en vrijetijdsgedrag op de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar.
%2328968: KAMPHUISEN, P.W. - Gewoonterecht.
%2322698: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst.
%2376692: KAMPHUISEN, P.W. - De codificatiegedachte in het Romeinsche rijk.
%23274724: KAMPS, IVO. - Shakespeare Left and Right.
%2377287: KAMPTZ, KARL ALBERT. - Neue Literatur des Völkerrechts von 1784 bis 1794.
%2382688: KAMRAVA, MEHRAN. - Democracy in the balance : culture and society in the Middle East.
%23246737: KAMRAVA, MEHRAN. - The modern Middle East : a political history since the First World War.
%23244104: KAMRAVA, MEHRAN. - Political Economy of the Persian Gulf.
%2375611: KAMSTEEG, A. - Ambon nu = Ambon sekarang,
%2379097: KAMUF, PEGGY. - Book of addresses.
%2336654: HAY AN KAN. - Standaardcharters.
%2311224: KAN, J. VAN. - De rechtstitels der Compagnie.
%2372069: KAN, WIM. - Burmadagboek 1942-1945.
%23206584: KAN, WIM. - De dagboeken van Wim Kan : 1957-1968 : de radiojaren.
%23146801: KAN, MICHAEL & ROY SIEBER (EDS.) - African masterworks in Detroit Institute of Arts.
%2313324: KAN, J. VAN. - Bezitsverhoudingen.
%23281986: KANAFANI, GHASSAN. - Oemm Saad : Palestijnse verhalen.
%2387056: KANAZAWA, MAKOTO & CHRISTOPHER J. PINON (EDS.) - Dynamics, polarity and quantification.
%23156098: KANDELAARS, PATRICIA P.A.A.H. - Material-product chains: economic models and applications.
%23257929: KANDINSKY, VASILY. - Kandinsky : absolut abstrakt.
%23257767: KANDINSKY, VASILY. - Vasily Kandinsky : from Blaue Reiter to the Bauhaus, 1910-1925.
%23280977: KANE, EDWARD J. - The gathering crisis in Federal Deposit Insurance.
%23110709: KANE, R. & PHILLIPS, S.H. - Hartshorne : process philosophy and theology.
%23197673: KANE, PETER E. - Errors, lies, and libel.
%23212049: KANE, LUAN & LINDA ASHMAN (EDS.) - Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales. 5th edition.
%23263848: KANET, ROGER E. (ED.) - A Resurgent Russia and the West: The European Union, NATO and Beyond.
%23221708: KANG, EUNG-CHEON. - Koryeo dynasty : a journey into the noble tradition of Korea
%232210: KANG, YOUNG HOON & YONG SOON YIM (EDS.) - Politics of Korean reunification.
%23243725: KANIEL, MOSHE. - The Exclusive Treaty-Making Power of the European Community:Up to the Period of the Single European Act.
%23116721: KANIUTH, AGATHE. - Die Beisetzung Konstantins des Grossen : Untersuchungen zur religösen Haltung des Kaisers.
%23198182: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin negentiende eeuw.
%23278796: KANNEGIETER, A.F.L. - De vlucht van den krijgsgevangene : episode uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71.
%23257461: KANNER, ISRAEL ZWI. - Nieuwe joodse volkssprookjes.
%237919: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23179906: KANSTROOM, DANIEL - Aftermath: Deportation Law and the New American Diaspora.
%23284291: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268819: KANT, IMMANUEL. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268817: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Praktischen Vernunft.
%23268824: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten. 1. Teil : Anfangsgründe der Rechtslehre; 2. Teil : Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre.
%23113434: KANT, IMMANUEL. - Verzeichniss der Bücher des verstorbenen Professors Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die demselben zugefallene Bücher des Professor Kant gehören.
%23116730: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2378852: KANT, IMMANUEL. - Principles of lawful politics : Immanuel Kant's philosophic draft toward eternal peace. [Zum ewigen Frieden].
%23130143: KANT, IMMANUEL. - Critique of Pure Reason.
%2394574: KANT, IMMANUEL. - Die Metaphysik der Sitten.
%23268823: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Urteilskraft.
%23268820: KANT, IMMANUEL. - Kleiner Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik.
%23268822: KANT, IMMANUEL. - Kritik der Reinen Vernunft.
%23260708: KANTELAAR, JACOBUS. - Redevoering over den invloed der waare verlichting op het lot der vrouwen en het huwelijksgeluk; gehouden op de Algemeene Vergadering, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, den 13den van Oogstmaand, 1793.
%2343816: KANTER, P.J. DE. - Rechtsgronden en rechtsmiddelen.
%23276506: KANTER, J. DE & J. AB UTRECHT DRESSELHUIS. - De provincie Zeeland.
%2377289: KANTOROWICZ, HERMANN & WILLIAM WARWICK BUCKLAND. - Studies in the Glossators of the Roman law : newly discovered writings of the 12th century.
%23284555: KANTSEDIKAS, ALEXANDER. - Lissitzky : Jewish Period 1916-1919..
%23227386: KANTZARA, VASILIKI. - An act of defiance, an act of honour : gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
%23200629: KANUNGO, RABINDRA N. - Work Alienation.
%23283189: KAPELLE, H.M. - Flexibilisering.
%23116791: KAPHAN, FRITZ. - Zwischen Antike und Mittelalter. Das Donau-Alpen-Land im Zeitalter St. Severins.
%23141810: KAPITSA, PETER L. - Peter Kapitsa on life and science.
%2381793: KAPITZKI, C. RED. - Auf der Suche nach dem verlorenen Bild. Internationales Architectenseminar Potsdam 1991
%23128589: KAPLAN, M.A., N. DE B. KATZENBACH & G.I. TUNKIN - Modernes Völkerrecht: Form oder Mittel der Aussenpolitik.
%23280726: KAPLAN, JONATHAN. - My Perfect One: Typology and Early Rabbinic Interpretation of Song of Songs.
%23148081: KAPLAN, JOHN. - The hardest drug : heroin and public policy.
%23279625: KAPLAN, ARIE. - Masters of the Comic Book Universe Revealed!.
%23225704: KAPLAN, ROBERT D. - Soldiers of God: With Islamic Warriors in Afghanistan and Pakistan.
%2372579: KAPLAN, DONALD M. - Clinical and social realities.
%23280665: KAPLAN, FRED. - Lincoln: The Biography of a Writer.
%2339716: KAPLAN, JOHN., JEROME H. SKOLNICK & MALCOLM M. FEELEY. - Criminal justice : introductory cases and materials.
%2351274: KAPLAN, MORTON A. - The life and death of the Cold War: selected studies in postwar statecraft.
%23206040: KAPLAN, ROBERT & ELLEN KAPLAN. - The art of the infinite : the pleasures of mathematics.
%23205313: KAPLAN, MORTON A. (ED.) - Character and identity. [1] Philosophical foundations of political and sociological perspectives.
%23201662: KAPLAN, LAWRENCE S. - The long entanglement : NATO's first fifty years.
%23273067: KAPLANSKY, IRVING - Fields and Rings.
%2382825: KAPLE, DEBORAH A. - Dream of a red factory: the legacy of high Stalinism in China.
%2339391: KAPLINSKY, RAPHAEL - The Economies of Small: Appropriate Technology in a Changing World.
%2348319: KAPLUN-KOGAN, W.W. (ED.). - Russisches Wirtschaftsleben seit der Herrschaft der Bolschewiki nach russischen Zeitungen.
%23282622: KAPOOR, ANISH. - Anish Kapoor - memory.
%23221796: KAPOOR, ANISH., MERCURIO, GIANNI & DEMETRIO PAPARONI. - Dirty corner - Anish Kapoor : [on the occasion of Anish Kapoor, Rotonda di via Besana, 31 May - 9 October 2011 ; Fabbrica del Vapore, 31 May - 9 January 2012].
%23263973: KAPPAGODA, NIHAL - Multilateral Development Banks: Volume 2: Asian Development Bank.
%23260274: KAPPEL, KURT. - Communicatio in sacris : die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (nach dem Codex Iuris Canonici).
%23213187: KAPPELHOF, ANTONIUS CORNELIS MARIE - Tussen aansporen en opsporen : geschiedenis van 25 jaar Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 1965-1990.
%2349083: KAPPELHOF, A.C.M. - De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730).
%2391167: KAPPEN, O. VAN. - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland : de ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-±1750).
%23267932: KAPPERT, PETRA. - Strukturelle Zwänge - persönliche Freiheiten : Osmanen, Tuürken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen ; Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts.
%23154474: KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, J. - Over vim facere in het interdictum uti possidetis.
%23223202: KAPSALIS, TERRI. - Public privates : performing gynecology from both ends of the speculum.
%23280963: KAPSTEIN, ETHAN B. - Governing the Global Economy: International Finance and the State.
%23125906: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23253860: KAPTEIN, HENDRIK - Ethiek tussen Twijfel en Theorie.
%23206177: KAPTEIN, H.J.R. (ED.) - Onrechtmatig verkregen bewijs.
%23200600: KAPTEIN, SAMUEL PIETER. - Ethics management : auditing and developing the etical content of organizations.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/14