Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23191809: Hullu, J. de. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23244369: Hullu, J. de. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%23244893: Hullu, J. de (red.) - Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces.
%23130171: Hullu, J. de (e.a.) - Het wettelijk strafmaximum.
%23154544: Hullu, J. de. - Materieel strafrecht : over algemeen leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%2356132: Hullu, J. de. - Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht.
%2329671: Hulme, D. - NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort? (Macmillan International Political Economy).
%2372374: Hulot, Henri; J.-F. Berthelot; P.-A. Tissot & A. Bérenger (transl.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Volume 1-14 & 3 supplement volumes.
%23236421: Hulot, Henri; J.-F. Berthelot (ed.) - Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien. Tome I: [Livres 1-8]; Tome II: [Livres 9-18]; Tome III: [Livres 19-26]; Tome IV: [Livres 27-33]; Tome V: [Livres 34-38]; Tome VI: [Livres 39-44]; Tome VII: [Livres 45-50].
%23225246: Hulot, Henri; J.-F. Berthelot; P.-A. Tissot & A. Bérenger (transl.) - Corps de droit civil romain en latin et en français. Tome 12 : Les Institutes de l'empereur Justinien.
%23262101: Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon - Onderzoekingen naar de levensomstandigheden der in 1911 en 1912 te Amsterdam buiten echt geboren kinderen en hunne moeders.
%2377612: Huls, N.J.H. & H.D. Stout (eds.) - Reflecties op reflectief recht.
%23161048: Huls, F.W.M. (ed.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2000 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23151283: Huls, N.J.H. (ed.) - Sturing in de risicomaatschappij.
%23151285: Huls, N.J.H. & H.D. Stout (eds.) - Recht in een multiculturele samenleving.
%23269149: Huls, Nick J.H. - Wet op het consumentenkrediet.
%23201406: Hulshoff Pol, Jan Pieter Geres. - Over het verband tusschen precipitinen en agglutinen.
%23278386: Hulshoff, Fedde. - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus admittenda ...
%2318389: Hulshoff Pol, Elfriede. - Studia Ruhnkeniana : enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798).
%23123952: Hulsink, W. - Do nations matter in a globalizing industry? : the restructuring of telecommunications governable regimes in France, the Netherlands and the United Kingdom.
%2391275: Hülsmann, H.J. - Geschiedkundig overzicht betreffende de historische interpretatie in het privaatrecht.
%2356247: Hülsmann, J.H.H. - De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde. Diss.
%23292447: Hulst, Merlijn van. - Town hall tales : culture as storytelling in local government.
%2338538: Hulst, C.Ch. - Over verteringsbelastingen : een fiscaal-economische studie.
%2385673: Hulst, R.C. van der & R.J.M. Neve. - High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders : een literatuurinventarisatie.
%23111399: Hulst, E.H. - Grondslagen van milieuaansprakelijkheid.
%23112748: D'hulst, Lieven (ed.) - Caribbean interfaces.
%23285535: Hulst, R.-A. d'. - Jacob Jordaens.
%23289084: Hulst, N. van. - De effectiviteit van geleide loonpolitiek in theorie en praktijk.
%23261976: Hulst, Jaap van der (ed.) - EC fraud.
%23264258: Hulten, Pontus ... [et al.] - The Arcim Boldo effect: transformations of the Face from the Sixtheenth to the Twentieth Century.
%23206621: Hulten, Annèt H.M. van. - Voor wie des daags de zon niet schijnt... : 125 jaar Rotterdams Blindenwerk, particuliere zorg-maatschappelijke integratie.
%23151994: Hulten, Pontus - Territorium Artis.
%23209445: Humana, Charles (ed.) - World human rights guide.
%23292433: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. - El acceso de la mujer a la tierra en Costa Rica.
%23292434: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. - El acceso de la mujer a la tierra en Guatemala.
%23258020: Humbeeck, Sabine van. - Vulkanen.
%2382500: Humbert-Convain, Sylvie. - Le juge de paix et la repression des infractions douanières en Flandre et en Hollande, 1794-1815: contribution a l'histoire du système continental Napoleonien.
%23149354: Humbert, Marieke Josée. - Effecten van voorlichting op vandalisme : een onderzoek naar de effectiviteit van klassikale voorlichting over vandalisme op het vernielen door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
%23248288: Humble, Richard. - Warfare in the Ancient World.
%23136524: Hume, Cameron R. - The United Nations, Iran, and Iraq. How peacemaking changed.
%23151175: Hume, David. - Het menselijk inzicht : een onderzoek naar het denken van de mens.
%2393048: Hume, David. - A letter from a gentleman to his friend in Edinburgh (1745).
%2315771: Hume, David. - Philosophical essays concerning human understanding.
%2335688: Hume, David. - The philosophical works.
%23284520: Humez, Alexander & Nicholas Humez. - On the dot : the speck that changed the world.
%2385793: Hummel, Charles. - Macaroni products : manifacture, processing & packing.
%23102032: Hummelen, W.M.H. - Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637.
%23279381: Hummels, Franka. - En dan nu het goede nieuws: Journalistieke verhalen die je dag beter maken.
%23236870: Humodi, Salah E. - Das islamische Staatswesen : Studien zur politischen Struktur zur Zeit Muhammads.
%23258699: Humphrey, Don. D. - American Imports. A study jointly sponsored by the Twentieth Century Fund and the National Planning Association with a policy statement by the Association's Committee on International Policy.
%2343497: HUMPHRIES, J. - The puritan and the cynic. The literary moralist in America and France.
%23195181: Hundert, Edward M. - Lessons from an optical illusion : on nature and nurture, knowledge and values.
%23285537: Hundertwasser, Friedensreich. - Hundertwasser architectuur : naar een natuur- en mensvriendelijker manier van bouwen.
%23177022: Hundertwasser, Friedensreich - Hundertwasser : die kunst des grunen weges : the art of the green path.
%2399468: HUNEKER, JAMES GIBBONS. - Americans in the Arts. 1890-1920.
%23102036: Hunningher, Benjamin. - Het toneel in de Amsterdamsche Schouwburg van 1637.
%23102034: Hunningher, Benjamin. - Acoustics and Acting in the Theatre of Dionysus Eleuthereus.
%2366237: Hunningher, Benjamin. - The origin of the theater : an essay.
%2380720: Hunnings, Neville March. - Gazetteer of European law : case search : european community law, 1953-1983. Vol. 1 : Master list of cases; Vol. 2 : Case search and indexes.
%23290473: Hunsche, Friedrich Ernst. - Besinnung : Gedanken und Gedichte.
%23284705: Hunt, James. - Anniversary address : delivered at the fourth anniversary of the Anthropological Society of London : januari 1st 1867.
%23284704: Hunt, James. - Anniversary address : delivered before the Anthropological Society of London : januari 3rd, 1866.
%23204458: Hunt, Leslie Kipp. - Building galaxies : from low-metallicity compact dwarfs to active galactic nuclei.
%234818: Hunter, Mark C. - Policing the seas : Anglo-American relations and the equatorial Atlantic, 1819-1865.
%2349758: Hunter, James Davison. - Articles of faith , articles of peace : the religious liberty clauses and the American public philosophy.
%2348030: Hunter, Sam. - Richard Jolley: Transformations.
%23192333: Hunter, Sam. - Larry Rivers.
%23157502: Hunter, Holland - Soviet transportation policy.
%2333744: Huntington, Dale - Postabortion Care. Lessons From Operations Research.
%23139146: Huonder, Ivo. - Die Kartellrechtliche Probleme bei strategischen Luftfahrtallianzen.
%23150243: Huopaniemi, Jukka. - Parliaments and European rapprochement. The Conference of the Inter-Parliamentary Union on European Co-Operation and Security. (Helsinki, January 1973). [By] Jukka Huopaniemi.
%23232576: Huppes, Tjerk. - The Western Edge: Work and Management in the Information Age.
%23218909: Huppes, Gjalt. - Macro-environmental policy: principles and design : with cases on milk packaging, cadmium, phosphorus and nitrogen, and energy and global warming.
%23163914: Hurcombe, Linda M. - Use wear analysis and obsidian : theory, experiments and results.
%23279382: Hurenkamp, Menno & Evelien Tonkens. - De onbeholpen samenleving (NICIS).
%23214188: Hurewitz, J.C. - Middle East Politics: The Military Dimension.
%23292387: Hurk, H.T.P.M. van den - Inleiding in het Belgische belastingrecht.
%23278526: Hurlburt, Holly S. - Daughter of Venice : Caterina Corner, queen of Cyprus and woman of the Renaissance.
%23267391: Hurley, Susan L. - Justice, luck, and knowledge.
%2367005: Hurnard, Naomi D. - The King's Pardon for Homicide before A.D. 1307.
%23290373: Hurst, John G., David S. Neal & H.J.E. van Beuningen. - Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650.
%2354226: Hurst, John F. - History of rationalism : embracing a survey of the present state of Protestant theology.
%2359429: Hurst, Fannie. - We are ten.
%23227471: Hurt, John J. - Louis XIV and the parlements : the assertion of royal authority.
%23145189: Hurwitz, Stephan. - Criminology.
%23150763: Hurwitz, Leon. - The State as defendant : governmental accountability and the redress of individual grievances.
%23278748: Husband, Tony. - Propaganda : truth and lies in times of conflict.
%2382838: Husband, William B. - Revolution in the factory: the birth of the Soviet textile industry, 1917-1920.
%23219468: Husband, Timothy. - The treasury of Basel Cathedral.
%2377241: Huschke, Philipp Eduard. - Über das Recht des Nexum und das alte römische Schuldrecht : eine rechtshistorische Untersuchung.
%23276273: Huschke, Philipp Eduard (ed.). - Ivrisprvdentiae Anteivstinianae qvae svpersvnt.
%23153943: Huschke, Philipp Eduard (ed.). - Ivrisprvdentiae Anteivstinianae qvae svpersvnt.
%23281914: Hussein, Taha & Waymet, Hilary. - The stream of days : a student at the Azhar.
%23206280: Hussein, Abdirahman A. - Edward Said : criticism and society.
%2391218: Husserl, Edmund. - Philosophie der Arithmetik: mit ergänzende Texte (1890-1901).
%23122007: Husserl, Edmund. - Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886-1901).
%23122465: Husserl, Edmund. - Logische Untersuchungen. I: Prolegomena zur reinen Logik; II/1: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis; II/2: Elemente einer phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis.
%23284442: Husslein-Arco, Agnes & Alexander Klee (eds.) - Emil Jakob Schindler : poetic realism.
%23278011: Husslein-Archo, Agnes; Matthias Boeckl & Harald Krejci. - Hagenbund : a European network of modernism 1990 to 1938.
%2386538: Huster, Cornelia Sophia. - Die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf inländische Leiharbeitnehmer.
%23205631: Huszti, Istvan. - Jurisprudentia practica; seu, Commentarius novus in jus Hungaricum : compositus a Stephano Huszty.
%234322: HUT, L.J. [ET AL.] - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
%23244761: Hutchinson, Allan C. - The province of jurisprudence democratized.
%23248277: Hutchinson, Allan C. - Evolution and the common law.
%2326303: Hutchinson, Brian. - G.E. Moore's ethical theory : resistance and reconciliation.
%23131032: Hutchisson, James M. - The Rise of Sinclair Lewis, 1920-1930
%23287142: Huth, Georg. - Die Zeit des Kâlidâsa, mit einem Anhang : zur Chronologie der Werke des Kâlidâsa.
%23275805: Huth, Adam. - Jus Canonicum ad Libros V. Decretalium Gregorii IX. : explicatum et per quaestiones ac responsa In methodum brevem et claram redactum
%2325818: HUTSCHEMAEKERS, G. & HRACHOVEC, C. (Red.). - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
%23288796: Hütschler, Frederik Willem Anton. - De gekozene woonplaats.
%2357862: Hutsebaut, F. & J.M. Reijntjes. - Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandsce strafrecht.
%23185753: Hutte, Hermanus Albertus. - De invloed van moeilijk te verdragen situaties op groepsverhoudingen. Een experimenteel sociaal-psychologisch onderzoek naar groepsontbindingstendenzen en de perceptie van voorkeursverhoudingen.
%2377242: Hüttemann, Manfred. - Die Bürgschaft im Babenhausener Recht des 14. und 15. Jahrhunderts.
%23230588: Hutter. - Child Spacing and Reproductive Health in Rural Karnataka, India, From Research to Action.
%23214867: Hutter, Inge - Being Pregnant In Rural South India.
%2348496: Hutter, Hendrik Ybe. - Identiteit en autonomie van de morele persoon : een brug tussen transcendentale, hermeneutische en angelsaksische wijsbegeerte.
%23241769: Hutton, Will & Anthony Giddens (eds.) - Global capitalism.
%23279383: Hutton, Patrick H. - Philippe Aries and the politics of French cultural history.
%2337391: Huurdeman, Piet. - De Geschiedenis van Purmerend.
%23264326: Huussen Jr., A.H. - Veroordeeld in Friesland : criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
%2313443: Huussen Jr., A.H. - Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht tot 1820.
%2313086: Huussen Jr., A.H. - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht. 1795-1838.
%23224449: Huussen-de Groot, F.M. - Rechtspersonen in de 19e eeuw : een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. (Juristische personen im 19. Jahrhundert).
%2340383: Huussen-de Groot, F.M. - Rechtspersonen in de 19e eeuw : een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. (Juristische personen im 19. Jahrhundert).
%23155349: Huussen Jr., A.H. - Veroordeeld in Friesland : criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
%23191125: Huxley, Julian. - Memories II.
%23287922: Huybrechts, Marc (ed.) - Marine insurance at the turn of the millennium. Volume 2 : Antwerp 2000.
%23292144: Huybrechts, Marc (ed.) - Marine insurance at the turn of the millennium. Volume 1: Antwerp 1999.
%23287864: Huybrechts, Marc. - Free on board : liber amicorum Marc A. Huybrechts.
%2334374: Huydecoper, S.M. en Seelt, M. - Aansprakelijkheid, intermediairs en electronic data interchange / Aansprakelijkheid van de softwareleverancier voor de millenniumbug.
%23206235: Huydecoper van Nigtevecht, J.L.R. & A. van Emden. - Honger als wapen : de Biafraoorlog 1967-1970.
%23192189: Huydecoper, J.L.R.A. (ed.) - Civiele conclusies 2003 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad Civiele conclusies 20 ..
%23280166: Huydecoper, Toon. - Toonbeeld : van de dekenen andere verhalen voor en door Toon Huydecoper.
%23225259: Huydecoper, J.L.R.A. - Civiele conclusies 2002 : de kern van belangrijke niet gepubliceerde civiele conclusies van het Parket bij de Hoge Raad.
%23259209: Huygens, Constantijn. - Hofwijck. (Monumenta literaria neerlandica, 15).
%23195413: Huygens, Constantijn. - Constantijn Huygens ' Ooghen-troost.
%23201238: Huygens, Marinus Willem. - Coevolution of capabilities and competition : a study of the music industry.
%23175222: Huygens, Robert B.C. - De constructione castri Saphet : construction et fonctions d'un château fort franc en Terre Sainte.
%23256922: Huygens, Robert B.C. - Le moine Idung et ses deux ouvrages : 'Argumentum super quatuor questionibus' et 'Dialogus duorum monachorum'.
%23291244: Horlogemakers-Vereeniging Christiaan Huygens. - Diploma der Horlogemakers-Vereeniging Christiaan Huygens : goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 Januari 1887.
%23270449: Huyse, Luc. - De kleur van het recht.
%23287043: Huysman, Rembertus. - Land-recht van Hunsingo, Fyvelingo, ende het Wester-quartier, op eenen gemeynen land-dagh van den Staten der Stadt Groningen ende Omlanden, gearresteert, geconfirmeert ende angenomen.
%23156114: Huysmans, Marleen. - Dynamics of organizational learning.
%23231629: Hyland, William G. - The Song is Ended: Songwriters and American Music, 1900-1950.
%23256476: Hylton, Peter William. - Propositions, functions, and analysis : selected essays on Russell's philosophy.
%23254825: Hyma, Albert. - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
%2388568: Hyma, Albert. - The life of Desiderius Erasmus.
%23239087: Hyman, Paula E. & Deborah Dash Moore (eds.) - Jewish women in America : an historical encyclopedia.
%23286516: Hyman, Steven E. & Eric J. Nestler. - The molecular foundations of psychiatry.
%23288946: Hymans, Henri. - Catalogue des estampes d'ornement faisant partie des collections de la Bibliothèque Royale de Belgique.
%23242057: Hyrtl, Joseph. - Lehrbuch der Anatomie des Menschen : mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung.
%23247774: Hytrek, Gary J., Zentgraf, Kristine M. - America transformed : globalization , inequality , and power.
%23229890: Hyvärinen, Matti. - The institutes we live by : the Research Institute for Social Sciences.
%23285742: Iacono, Margaret & James Ivory. - Vermeer's Mistress and maid.
%23212843: Iannacci, Anthony. - Lehman-Smith-Wiseman : design as fluid logic.
%23188092: Iannone, A. Pablo. - Philosophy as diplomacy : essays in ethics and policy-making.
%2398659: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Conts van Rhetoriken.
%2313477: Ibarruri, Dolores (Pasionara). - De fascisten komen er niet door! = Los fascistas no passaran!
%23284554: Ibidapo, Toyin. - Cult of boys.
%23220347: Ibili, Fatih. - Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis.
%23288586: Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Abu Muhammad Abdullah. - A Madinan view on the Sunnah, courtesy, wisdom, battles and history
%2353158: Ibrahim, Amr. - Tableau chronologique des princes et des Gouverneurs de L'Egypte Musulmane de 640 à nos jours.
%23111854: Ibsch, Elrud, Dick Schram & Gerard Steen (eds.) - Empirical studies of literature: Proceedings of the Second IGEL-Conference (1989).
%23291368: [ESPERANTO] - Ibsen, Henrik. - Reaperantoj : familia dramo. [ESPERANTO].
%23291762: Icks, Martijn. - Heliogabalus : een denkbeeldige biografie
%23290393: icograda [International concil of graphic design associations]. - Vrouw en reklame = Women in advertising = La femme et la publicité = Die Frau in dier Reklame.
%23288508: Idema, Wilt Lucas. - Chinese vernacular fiction : the formative period.
%23113154: Idenburg, Ph.J. - De Leidse Universiteit 1928-1946 : vernieuwing en verzet.
%2313105: Idenburg, Ph.J. - Kennis van zaken : aspecten van know-how-recht in de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten. Diss.
%2342039: Idenburg, Ph.J.A. - Over de grondgedachte van de clausula rebus sic stantibus in het volkenrecht.
%23269373: Idenburg, Ph.J. - De staat en het volksonderwijs in Engeland.
%23274541: Idris, Amir H. - Sudan's Civil War: Slavery, Race and Formational Identities.
%23101253: al-Idrisi. - Description de l'Afrique et de l'Espagne par Abou-Abdallah Mohammed EDRISI [al-Idrisi, 494-562/1100-1166].
%231585: Idsinga, Ton. - Zonnestraal : een nieuwe tijd lag in het verschiet : geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
%23283785: Idzerda, W.H. (ed.) - Neerland's fotokunst : bloemlezing uit Nederlandsche kunstfoto's : (het landschap; genre, portret, stilleven; stadsgezichten).
%23185704: Iersel, Bastiaan M. F. van. - Der Sohn in den synoptischen Jesusworten. Christusbezeichnung der Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu.
%2348382: Iest, Karin. - Klachtrecht van de individuele werknemer : rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
%23286038: ignatieff, Michael. - Empire Lite : nation-building in Bosnia, Kosovo and Afghanistan.
%2397041: Ignatieff, Michael. - Isaiah Berlin: a life.
%23126121: IJdens, Teunis - Schots en Scheef: artistiek Werk tussen Markt en Organisatie.
%23233550: IJkwezen. - : ordonnantie betreffende de invoering van verplichten ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederl.-Indië - Staatsblad 1923 no. 57 ; voorschriften ter uitvoering van de bij de ordonnantie in Staatsblad 1923, no. 57 vastgestelde bepalingen op den ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen in Nederlandsch-Indië - Staatsblad 1923 no. 58.
%23203697: IJzendoorn, Marinus H. van. - Drie generaties Holocaust?
%23186960: IJzerman, Robert. - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
%2364466: IJzerman, R.L.H. - Het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht.
%23211028: IJzermans, C.J. - Gezondheidsklachten en de vliegramp Bijlmermeer : een inventariserend onderzoek.
%23132831: Ikeda, D. & Y. Inoue. - Letters of four seasons.
%23290143: Ikemura, Leiko. - Leiko Ikemura : paintings.
%23204494: Ikeuchi, Katsushi & Manuela M. Veloso. - Symbolic visual learning.
%23274621: Iklé, Fred Charles. - Every War Must End (Columbia Classics (Paperback)).
%23225518: Ilan, Tal. - Mine and yours are hers : retrieving women's history from rabbinic literature.
%23283212: Iliffe, John. - A modern history of Tanganyika.
%2339410: Illmer, Detlef. - Formen der Erziehung und Wissensvermittlung im frühen Mittelalter. Quellenstudien zur Frage der Kontinuität des abendländischen Erziehungswesens.
%23279384: Illy, Editor) József (Author. - Albert Meets America: How Journalists Treated Genius during Einstein's 1921 Travels.
%23278140: Ilmer, Florens [pseudonym Hanns Floerke] (ed.): - Das Brevier des Kardinals : achtzehn Novellen aus dem Kreise der Nonziata dei Servi zu Florenz 1560. (Die Werkstatt der Liebe, Band 5).
%23260715: ILO. - Compendium of maritime labour instruments : Maritime Labour Convention, 2006, Seafarers' Identity Document (revised) Convention, 2003, Work in Fishing Convention and Recommendation, 2007.
%23124772: Ilsink, J.W. & R.H. Happé. - Algemeen fiscaal bestuursrecht.
%23290684: Imai, Kenichi & Ryutaro Komiya (eds.). - Business Enterprise in Japan: Views of Leading Japanese Economists.
%23289675: Imamovic, Selja. - Resolving conflict in European fundamental rights protection.
%2356708: Imber, Jonathan B. - Abortion and the private practice of medicine.
%23288716: Imbert, Pierre-Henri. - Destutt de Tracy : critique de Montesquieu ou De la liberté en matière politique.
%23249499: Imbroscio, Carmelina., Minerva, Nadia., Oppici, Patrizia. - Des îles en archipel- : flottements autour du thème insulaire en hommage à Carminella Biondi.
%23273621: Imkamp, F.M.J.A. - Werken met taakgestraften : ervaringen van projectbegeleiders
%2377244: Immerwahr, Walter. - Die Verschweigung im deutschen Recht.
%23204704: Immerzeel, B.R. & F. van Esch (eds.) - Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
%2391202: Immink, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen. [Collegedictaat].
%2359808: Immink, P.W.A. - La liberté et la peine : étude sur la transformation de la liberté et sur le développement du droit pénal public en Occident avant le XIIe siècle.
%23262828: Impe, Herman van. - Staatsrechtelijk begrippenboek.
%2381497: Imwinkelried, Edward J. - Exculpatory Evidence.
%23259148: Imwinkelried, Edward J., Paul C. Gianelli, Francis A. Gilligan & Fredric I. Lederer. - Courtroom criminal evidence.
%2362501: Inagaki, M. - Optimal economic growth: shifting Finite versus Infinite Time Horizon.
%23285060: Inal, Tuba. - Looting and Rape in Wartime : law and change in International Relations.
%23255485: Inama-Sternegg, Karl Theodor von. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingerperiode.
%23292102: Inama-Sternegg, Karl Theodor von. - Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 10. bis 12. Jahrhundert.
%23260487: Inama-Sternegg, Karl Theodor von. - Untersuchungen über das Hofsystem im Mittelalter mit besonderer Beziehung auf deutsches Alpenland ; Festschrift zur 400-Jahrfeier der Ludwig-Maximilians-Universität München
%23131347: Inbar, Efraim. - Rabin and Israel's national security.
%23206739: Congressional Quarterly Inc. - The Middle East. 10th edition.
%23206375: Congressional Quarterly Inc. - Political Handbook of the Middle East 2006.
%2382205: INDEX (ed.). - Fenster zur Architektur : 19 Annäherungen.
%2312601: India. - Proposals for Indian constitutional reform : presented to Parliament by command of His Majesty, March 1933.
%23177985: India (bibliography) - Annotated bibliography on the economic history of India (1500 A.D. to 1947 A.D.
%23278451: India, Ministry of Information and Briadcasting. - The Chinese threat.
%23284750: Indiana, Robert. - Robert Indiana : beyond Love.
%23232094: Teknologisk Institut : Fagskole for Haandvaerkere og Mindre Industridrivende. - Slagterbogen : Fagbog for Slagtere.
%23291488: Instituut voor Informatierecht (Amsterdam). - Rechtspraak media- en informatierecht.
%23245397: Kingdom of Saudi Arabia : Ministry of Information. - Makkah al Mukarramah : city & Hajj guide = guide de cité et Hajj.
%2311985: Ingber, Léon (ed.) - Égalité et politique. (Égalité, vol. VII)).
%23287050: Ingelaere, F.; L. Lavrysen & C Vanden Bilcke. - Inleiding tot het internationaal en Europees milieurecht.
%2381179: Ingelse, Chris. - De rol van het Comité in de ontwikkeling van het VN-Verdrag tegen Foltering.
%23187193: Ingen, F.J. van. - Echo im 17. Jahrhundert : ein literarisch-musikalisches Phänomen in der Frühen Neuzeit.
%23107529: Ingen, M.J.W. van & A.W. Jongbloed. - Onderhandse executie : executoriale verkoop uit de hand ex. art. 3:251 lid 1 en met name 3:268 lid 2 BW.
%2338424: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. - Notulen. 1847-1849. Met bijlagen. 4 uitv. platen. Met reglementen en ledenlijsten.
%2322194: Ingenool, A. (ed.) - Vijf en twintig jaren middenstandsbeweging : Gedenkboek van den Nederl. Middenstandsbond,uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. 1902-september-1927.
%23262426: Ingerl, Reinhard & Christian Rohnke (eds.) - Markengesetz : Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen.
%23165940: Ingersoll, Earl G. - Engendered trope in Joyce's Dubliners.
%2342352: Ingh, F.J.P. van den ... [et al.] - Converteerbare obligaties en aandelen.
%23290982: Ingh, F.J.P. van den. - Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap.
%23184136: Ingh, F.J.P. van den ... [et al.] - Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Deel 1: De pre-parlementaire geschiedenis.
%2338386: Ingh, F.J.P. van den. - Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap.
%2385192: Ingh, F.J.P. van den ... [et al.] - Drie Nijmeegse redes : beschouwingen over financiering, enquêterecht en privatisering.
%23290157: InghamHilary & Mike Ingham (eds.) - EU expansion to the East : prospects and problems.
%2385785: Inglett, George E. (ed.) - Corn : culture, processing, products : major feed and food crops in agriculture and food series.
%2387698: Inglett, George E. (ed.) - Symposium: sweeteners.
%23196967: Inglett, George E. - Wheat : production and utilization.
%23196933: Inglett, George E. - Fabricated Foods.
%23225864: Inglis, John. - Spheres of philosophical inquiry and the historiography of medieval philosophy.
%23255243: Ingold, Felix Philipp & Yvette Sanchez (eds.) - Fehler im System : Irrtum, Defizit und Katastrophe als Faktoren kultureller Produktivität.
%2317616: Ingraham, B.L. - Political crime in Europe. A comparative study of France, Germany and England.
%23146900: Ingram, Helen M. & Steven Rathgeb Smith (eds.) - Public policy for democracy.
%23243538: Ingram, John Kells. - A history of political economy.
%23228653: Ingrassia, Antonella ... [et al.] - The Legal Framework For the Management of Animal Genetic Resources.
%23276499: Ings, Simon. - Stalin and the scientists : a history of triumph and tragedy 1905-1953.
%2343333: Insinger, E.W. - Rechten van den houder en van betaald hebbende endossanten bij faillissement van het wisselpersoneel.
%23281388: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXI: 1990.
%23280930: Institute, The North-South. - Ours by Right: Women's Rights as Human Rights.
%23281384: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. X: 1979.
%23281391: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. VII: 1976.
%2392363: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXX: 1999.
%2392362: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XI: 1980.
%2392359: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XII: 1981.
%23281515: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVI: 1985.
%23281514: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVII: 1986.
%23281513: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIII: 1982.
%23281512: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIV: 1983.
%23281392: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XX: 1989.
%23281393: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. II: 1971.
%23281394: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. I: 1970.
%23281436: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. IV: 1973.
%23281435: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXV: 1994
%23281398: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. III: 1972.
%23281399: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XV: 1984.
%23281397: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. VIII: 1977.
%23281396: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. IX: 1978.
%23281395: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Index to Vol. XI-XX.
%23258889: T.M.C. Asser Institute. - International environmental law, 1997 : [documents].
%23282319: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXVIII : 1997
%23282318: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXVI : 1995
%23282315: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXV: 2004.
%23282316: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXIV : 2003.
%23282317: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVII : 1985.
%23282313: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXIII : 2002.
%23282314: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXII : 2001.
%23281389: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXIII: 1992.
%23280551: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXVIII: 2007.
%23280552: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXIX: 2008.
%23281382: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XVIII: 1987.
%2343817: Institute for the Study of the USSR, Munich, Germany. - Biographic Dictionary of the USSR.
%2392358: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXI: 2000.
%2355300: United Nations Social Defence Research Institute. - Evaluation research in criminal justice : materials and proceedings of a research conference convened in the context of the Fifth United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of offenders.
%23263256: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XIX: 1988.
%23280554: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. 41: 2010 : Necessity across international law.
%23280553: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XL: 2009.
%23280555: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. 42: 2011 : Agora : the case of Iraq : international and politics.
%23281383: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. VI: 1975.
%23281385: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXIX: 1998.
%23281386: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XV: 1984.
%23281387: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. V: 1974.
%23281390: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXII: 1991.
%23282311: T.M.C. Asser Institute (ed.). - Netherlands yearbook of international law. Vol. XXXVI: 2005.
%2326400: Justinian Institutes. - Institutiones imperiales novissime correcte / ordinate glosis textuales divisiones habentur ...
%23291355: [ESPERANTO] - Internationaal Esperanto-Instituut. - Esperanto : de weg naar internationaal begrijpen AuteursEsperanto Nederland.Internationaal Esperanto-Instituut (Den Haag) Gedrukt boek{1948] Den Haag : Internationaal Esperanto-Instituut, {1948]
%2342528: T.M.C. Asser Instituut. - Externe bevoegdheden van de Europese Unie.
%2342530: T.M.C. Asser Instituut. - Diversiteit van de besluitvorming van de Europese Unie.
%23169649: Schweizerische Vereinigung für internationales Recht = Société suisse de droit interantional. - Schweizerisches Jahrbuch fur internationales Recht : Jubiläumsband 1989 : XLV = Annuaire suisse de droit international : Volume anniversaire 1989 : XLV.
%23159526: Interdisciplinary Society of Biological Psychiatry; Praag, H.M. van. - Brain Damage by Inborn Errors of Metabolism.
%23172226: Asociacion Espanola de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (ed.) - Spanish yearbook of international law. 1997.
%23278135: Institut Colonial International. - Le régime minier aux Colonies : documents officiels sur le contrat de travil et de louage. Tome 1: Indes Orientales Néerlandaises - Suriname - Guyane française - Guyane britannique.
%23289648: Comité Maritime International. - Yearbook = Annuaire, 1999.
%23289649: Comité Maritime International. - Yearbook = Annuaire, 1998.
%23289650: Comité Maritime International. - Yearbook = Annuaire, 1995.
%23289651: Comité Maritime International. - Sidney I : documents for the conference (Yearbook 1993 Annuaire).
%23247438: Comité Maritime International. - Antwerp II : documents for the centenary conference (Yearbook 1997 Annuaire).
%23278136: Institut Colonial International. - Les functionnaires coloniaux : documents officiels précédés de notices historiques. Tome 1: Espagne - France; Tome 2: Pays-Bas- État indépendent du Congo - Inde britanique; Tome 3: (1er supplement) : Pays-Bas - Allemagne - France - Inde britanique.
%23247440: Comité Maritime International. - Antwerp I : documents for the centenary conference (Yearbook 1997 Annuaire).
%23255637: Société Française pour le Droit International. - La circulation des informations et le droit international : colloque de Strasbourg.
%23278142: Institut Colonial International. - Les Chemins de Fer aux Colonies et dans les Pays Neuf.Tome 1: Rapport de la Commission spéciale nommeé à Berlin - Conclusions des rapporteurs. - Questionnaire - Réponses au questionnaire; Tome 2: Congo - Indian Midland Railway - The Southern Mahratta Railway - Usambara - Sud-Ouest Brésilien - Chili - Transsibérien - Inde Portugaise; Tome 3: Tunesie - Algérie - Sénégal - Soudan - Indes orientales néerlandaises - Transvaal - Angola..
%23278137: Institut Colonial International. - Les différents systèmes d'irrigation . documents officiels précédés de notices historiques. Tome 3: Espagne.
%23278138: Institut Colonial International. - Les différents systèmes d'irrigation . documents officiels précédés de notices historiques. Tome 3: Algérie. - Tunesie.
%23278139: Institut Colonial International. - Le régime des protectorats. Tome 1: Indes orientales néerlandaises - Protectorats français en Asie et en Tunesie; Tome 2: Protectorats français en Afrique et Océanie.
%23278141: Institut Colonial International. - Le régime foncier aux colonies : documents officiels précédés de notices historiques. Tome 1: Indie britannique - Colonies allemandes; Tome 2: État Indépendent du Congo - Colonies françaises; Tome 3: Tunesie - Erythrée - Philippines; Tome 4: Indes orientales néerlandaises; Tome 5: Lagos - Sierra Leone - Gambia - Natal - Bornéo septentrional britanique - Cap de Bonne - Esperance - Rhodésie - Basutoland - Iles Salomon - Iles Fidji - Côte d'Or; Tome 6: (1er supplement) Colonies françaises - Indes orientales néerlandaises - Colonies allemandes.
%23247437: Comité Maritime International. - Singapore II : documents for the centenary conference (Yearbook 2001 Annuaire).
%23139355: INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY, AMSTERDAM. - Alphabetical Catalog of the Books and Pamphlets of the International Institute of Social History, Amsterdam / Alfabetische Catalogus van de boeken en brochures van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
%23278134: Institut Colonial International. - Les lois organiques des Colonies : documents officiels précédés de notices historiques = [The organic laws of the colonies : official papers]. Tome 1: Colonies brittanniques; Tome 2: Colonies françaises; Tome 3: Colonies françaises (suite) - Colonies néerlandaises : Indes orientales néerlandaises; Surinam - Colonies allemandes - Colonie itallienne de L'Érithrée - État indépendant du Congo; Tome 4: Colonies françaises - Congo belges; Tome 5: Colonies néerlandaises - Colonies italiennes - Colonies espagnoles - Colonies portugaises; Tome 6: Constitution des Indes nglaises - Constitution des Indes Néerlandais - Constitution des Iles Philippines - Constitution de l'Ile de Ceylan.
%23278144: Institut Colonial International. - Le régime forestier aux Colonies. Tome 1: Inde britannique - Colonies britannique; Tome 2: Colonies britannique (suite) - Colonies neerlandaises; Tome 3: Colonies allemandes - Colonies françaises.
%23278143: Institut Colonial International. - L'enseignement aux indigènes : documents officiels précédés de notices historiques. Tome 1: Indes orientales Néerlandaises - Surinam - Alaska - États-Unies - Iles Philippines - Inde britanique - Congo belge - Colonies portugaises - Colonies françaises; Tome 2: Colonies françaises (suite) - Madagascar - Indo-Chine - Colonies brittanique.
%23278145: Institut Colonial International. - Les droits de chasse dans les colonies et la conservation de la faune indigène. Tome 1: Colonie de Cap - Transvaal - Natal - Zoulouland - Betchouanaland - Basoutoland - Rhodésie du Sud - Rhodésie du Nord - Ouest (Barotziland) - Ile Maurice - Madagascar et Dépendances - Afrique allemande du Sud-Ouest; Tome 2: Soudan anglo-égyptien - Erythrée - Somalie anglaise - Zanzibar - Afrique orientale anglaises - Ouganda - Nyassaland - Rhodésie nord-orientale - Nigérie septentrionale - Nigérie méridionale - Sierra Leone - Côte-d'Or - Gambie - Congo français - Angola - Mozambique - Cameroun - Afrique orientale allemande.
%23279576: L'Academie de Droit International. - L'Académie de droit international de la Haye établie avec la concours de la Dotation Carnegie pour la paix internationale : (fondée le 28 janvier 1914).
%23247439: Comité Maritime International. - Singapore I : documents for the conference (Yearbook 2000 Annuaire).
%23247436: Comité Maritime International. - Yearbook = Annuaire, 2002.
%23247435: Comité Maritime International. - Sidney II : documents for the conference (Yearbook 1994 Annuaire).
%2338574: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - L'importance économique du droit d'auteur : problèmes posés par la distribution d'exemplaires d'oevres protégées par le droit d'auteur = The economic importance of copyright : issues involving the distribution of exemplars of copyright-protected works.
%23186052: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Copyright - Internet world : rapport sur les Journées d'études à Neuchâtel les 16/17 septembre 2002 = report on the Neuchâtel study session, 16/17 SSeptember 2002.
%23186028: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Copyright, related rights and media convergence in the digital context = Droits d'auteur et connexes et convergence des médias dans le contexte numérique.
%23245383: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Regards sur les sources du droit d'auteur : Congrès ALAI, 18-21 septembre 2005, Paris = Exploring the sources of copyright : ALAI congress, September 18-21, 2005, Paris.
%2388844: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Problemes actuels de droit d'auteur dans le domaine de la radiodiffusion.
%2398226: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Copyright in cyberspace : copyright and the global information infrastructure : ALAI study days : Amsterdam, 4-8 June, 1996 = Le droit d'auteur en cyberspace : le droit d'auteur et l'infrastructure mondiale de l'information : journées d'étude de l'ALAI : Amsterdam, 4-8 juin, 1996.
%23186025: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - The boundaries of copyright : its proper limitations and exceptions = les frontières du droit d'auteur : ses limites et exceptions.
%23186021: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - L'informatique et le droit d'auteur : Congrès 1989.
%2338575: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Le droit moral de l'auteur = The moral right of the author. Congrès d'Anvers, 1993.
%2388843: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - La protection des dessins et modeles = The protection of designs and models.
%2388840: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - La télévision par câble : aspects du droit des média et du droit d'auteur = Cable television : media and copyright law aspects
%23137997: Entente Internationale contre la IIIe Internationale. - Vade=Mecum Antibolchévique.
%23245384: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Derecho de autor y libertad de expresión : actas de las Jornadas de Estudio ALAI : 19-20 junio 2006 : Barcelona = Droit d'auteur et liberté d'expression : actes des Journées d'Étude ALAI = Copyright and freedom of expression : proceedings of the ALAI Study Days.
%2398229: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Les Oeuvres audiovisuelles et la propriété littéraire et artistique = Audiovisual works and literary and artisitic property.
%232844: Association Littéraire et Artistique Internationale [ALAI]. - Protection des auteurs et artistes interprètes par contrat : actes du congrès = Protection of authors and performers through contracts : conference proceedings.
%23270185: Commission d'étude interuniversitaire de l'Institut Royal des Relations Internationales. - Les conséquences d'ordre interne de la participation de la Belgique aux organisations internationales.
%237332: Union Interparlementaire. - Parlements : une étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions représentatives dans quarante et un pays.
%2371921: Intriligator, Michael D. - Econometric models, techniques, and applications.
%23174414: Intriligator, Michael D. (ed.). - Frontiers of quantitative economics. Volume IIIB : papers invited for presentation at the Econometric Society Third World Congress, Toronto, 1975.
%23247985: Intriligator, Michael D. - Econometric models, techniques, and applications.
%23176532: Iochum, Bruno. - Cônes autopolaires et algèbres de Jordan.
%23197935: Ionasco, Trajan (ed.) - Bibliographie juridique roumaine, 1944-1968 = Bibliografie juridica româna, 1944-1968.
%23290267: Iordachi, Constantin (ed.) - Comparative fascist studies : new perspectives.
%2343773: Iperen, Arie van. - Is de eigenaar van het aan vruchtgebruik onderworpen goed gehouden tot het doen van grove reparatiën?
%2339196: Ippel, Pieter. - Reacties op rechtsbescherming in twee dienstverlenende organisaties : een rechtssociologische studie.
%23264634: Ippel, P.C., T. Hartlief & P.A.M. Mevis. - Gezondheidsrecht: betekenis en positie : preadvies 2007.
%23284997: Ippolito, Dennis S.; Thomas G Walker & Kenneth L Kolson. - Public opinion and responsible democracy.
%2377246: Ipsen, Hans Peter. - Hamburgs Verfassung und Verwaltung : von Weimar bis Bonn.
%23245138: Ipsen, Knut. - Völkerrecht : ein Studienbuch.
%23249797: Irace, Tullio. - With the Italians in Tripoli : the authentic history of the Turco-Italian War.
%23284732: Sirotkina. Irina. - Diagnosing literary genius : a cultural history of psychiatry in Russia, 1880-1930.
%23200166: Irle, Wolfgang. - Methoden der Erfolgskontrolle in der Funkwerbung.
%23284964: Irshai, Ronit. - Fertility and Jewish Law: Feminist Perspectives on Orthodox Responsa Literature (Brandeis Series on Gender, Culture, Religion & Law).
%23291805: Irvin-Erickson, Douglas - Raphaël Lemkin and the concept of genocide
%23217068: Irving, John. - Een zoon van het circus.
%2333115: Irving, Helen. - Gender and the constitution : equity and agency in comparative constitutional design.
%23185007: Irving, John. - Weduwe voor een jaar.
%23139029: Irving, R.E.M. - The Christian Democratic parties of Western Europe.
%23289423: Isaac, Alfred. - Die Entwicklung der wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre in Deutschland seit 1898.
%2390470: Isaacsohn, S. - Das Preussische Beamtenthum des siebenzehnten Jahrhunderts [Geschichte des Preussischen Beamtenthums, Band 2].
%23180909: Isaak, Alan C. - Scope and methods of political science : an introduction to the methodology of political inquiry.
%23291366: [ESPERANTO] - Isac, Emil. - Sonorilo kaj kanono : poemaro en prozo. [ESPERANTO].
%2343591: Isacker, Frans van. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer.
%23191085: Isager, Lotte., Ivarsson, Søren. - Saying the unsayable : monarchy and democracy in Thailand.
%23230718: Isbister, John. - Promises Not Kept: The Betrayal of Social Change in the Third World.
%23246770: Iseminger, Gary. - The aesthetic function of art.
%23279814: Isenberg, Arnold. - Aesthetics and the Theory of Criticism: Selected Essays of Arnold Isenberg.
%23285876: Ishaque, Labeena. - Paper Perfect: 25 Bright Ideas for Paper.
%23154017: Ishar, Monika, Heidrun Schulz, Konrad Wegmann (eds.), Schwind, Hans-Dieter ... [et al.] - Studien zum chinesischen Recht. Band 5: Materialien zum besonderen Teil des Strafrechts in der VR China 1979-1984 : eine Dokumentation aus chinesischen Quellen.
%2336689: Ising, A. - Met vliegende vaandel en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg.
%23163359: Ismail, Salwa. - Rethinking Islamist politics : culture, the state and Islamism.
%23184990: Israëls, Han & Annet Mooij. - Aan de Achtergracht : honderd jaar GG&GD Amsterdam.
%23289157: Israëls, Han. - Heilige verontwaardiging : een onderzoek naar de feministische visie op incest.
%23169485: Israëls, Herman Louis. - Internationaal huwelijksgoederenrecht.
%23282610: Issaieff, A.A. - Socialpolitische Essais.
%2353206: ISSAWI, C. - Egypt at mid-century: an economic survey.
%23255310: Isser, Natalie. - The Second Empire and the press : a study of government-inspired brochures on French foreign policy in their propaganda milieu.
%23214362: Istendael, Geert van. - Het Belgisch labyrint : wakker worden in een ander land.
%23195835: Italiaander, Rolf. - Xocolatl : ein süsses Kapitel unserer Kulturgeschichte.
%23249729: Italicus. - Eine in Frankreich verbreitete österreichische Darstellung über Vittorio Veneto : eine italienische Antwort auf einige Urteile des General Cramon.
%23280971: Itami, Hiroyuki. - Mobilizing Invisible Assets.
%23242960: Iten, Theresa - Sven-Ake Johannson: Automatismus der Rotation.
%23291515: Iterson, G. van; L.E. den Dooren de Jong & A.J. Kluyver. - Martinus Willem Beijerinck : his life and work.
%23102040: Iterson Jr., G. van. - Nieuwe studiën over bladstanden. I.
%23213181: Iterson, Dorothea van - Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming.
%2317255: Iterson, W. van. - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland : een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
%23279214: Iterson, P.D.J. van & P.H.J. van der Laan (eds.) - Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1490-1550.
%23288471: Iterson, Ad van. - Vader, raadgever en beschermer : Petrus Regout en zijn arbeiders 1834-1870 : stijlen van werving, behoud en beheersing van arbeid in fabrieksregimes in de beginjaren van de Westeuropese industriële revolutie.
%23280972: Ito, Takatoshi. - The Japanese Economy.
%23223015: Ito, Setsuo., Yee, Roger. - Earthscapture : the art of Setsuo Ito.
%23240856: Itriago-Chacín, Pedro. - Algunos apuntes sobre los tratados : De 'Esbozos literaios y juridicos.? : Edición especial. 24 de julio de 1934.
%23182921: Itterbeek, Eugène van. - Socialisme et poésie chez Péguy de la 'Jeanne d'Arc' à l'affaire Dreyfus.
%23251738: Ittig, Thomas. - D. Thomae Ittigii de Bibliothecis et catenis patrum variisque veterum scriptorum ecclesiasticorum collectionibus... Tractatus variis observationibus & animadversionibus refertus.
%23285731: Ittmann, John (ed.) - The enchanted world of German romantic prints : 1770-1850.
%23123958: Ittmann, H.C. - Registratiewet 1917 : artikelsgewijze bewerkt.
%23274678: IUCN, Netherlands Committee for. - The Congo basin: Human and natural resources = Le bassin du Congo : ressources humaines et naturelles.
%23122286: Ivanhoe, Philip J. (ed.) - Chinese language, thought, and culture : Nivison and his critics.
%23185495: Ivanovich, Grujica S. - Salyut the first space station : triumph and tragedy.
%2374407: Ivers, Gregg. - To build a wall: American Jews and the separation of church and state.
%2358447: Iversen, Bent. - Danish business law.
%23212254: Ivinskaya, Olga. - A captive of time : my years with Pasternak : the memoirs of Olga Ivinskaya.
%2321346: Ivison, Duncan. - Postcolonial liberalism.
%23256415: Ivison, Duncan. - Postcolonial liberalism.
%23263264: IVR. - Haftungsvorschriften für die Binnenschiffahrt, (Fassung juni 2008).
%23200392: Iwaarden, Jos van. - Changing quality controls : the effects of increasing product variety and shortening product life cycles.
%239582: Iwanaga, Kazuki (ed.) - Women and politics in Thailand : continuity and change.
%23208897: Iwanaga, Kazuki (ed.) - Women's political participation and representation in Asia : obstacles and challenges.
%23243008: Iwaskiw, Walter R. (ed.) - Estonia, Latvia & Lithuania: Country Studies.
%23290067: Jaanus, Hendik Johan. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz, 1573-1605.
%23163529: Jabavu, Noni. - The ochre people.
%23259650: JABLONSKY, THOMAS J. - Pride in the jungle : community and everyday life in Back of the Yards Chicago.
%23289416: Jaccottet, Catherine. - Les obligations alimentaires envers les enfants dans les Conventions de la Haye.
%23288405: Jackall, Robert. - Moral mazes : the world of corporate managers.
%23157834: Jackall, Robert. - Wild cowboys : urban marauders & the forces of order.
%23222430: Jackendoff, Ray. - Languages of the mind : essays on mental representation.
%23262591: Jackendoff, Ray. - Semantics and Cognition.
%23245527: Jackendoff, Ray. - Patterns in the mind : language and human nature.
%23172796: Jacklin, Carol Nagy (ed.) - The Psychology of gender. 4 Volumes.
%23289697: Jackson, Michael. - The varieties of temporal experience : travels in philosophical, historical, and ethnographic time.
%23289950: Jackson, Vicky C. & Mark V. Tushnet. - Comparative constitutional law. Second edition.
%23279731: Jackson, Steve. - No Stone Unturned: The Story of Necrosearch International.
%23131212: Jackson, J.R. de J. - Method and Imagination in Coleridge's Criticism.
%23291176: Jackson, John D. & Sean Doran. - Judge without jury : Diplock trials in the adversary system.
%2369306: Jackson, Charles James. - English goldsmiths and their marks : a history of the goldsmiths and plate workers of England, Scotland and Ireland.
%23258069: Jackson, William J. - Heaven's fractal net : retrieving lost visions in the humanities. With CD.
%2388386: Jackson, John H. - The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations.
%23235063: Jackson, Stanley W. - Care of the psyche : a history of psychological healing.
%23102942: Jackson, Holbrook. - The Eighteen Nineties : a review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
%23223398: Jackson, Michael. - Spectrum bieratlas.
%234930: Jackson, Gordon. - The British whaling trade. [With a new introduction].
%2374205: Jackson, Donald Dale. - Judges.
%23243750: Jackson, Jason Baird. - Yuchi ceremonial life : performance , meaning , and tradition in a contemporary American Indian community.
%23115139: Jackson, John H. - World Trading System : law and Policy of International Economic Relations.
%23116153: Jackson, John Hughlings. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%23116157: Jackson, John Hughlings. - Selected writings. I. On epilepsy and epileptiform convulsions; II. Evolution and dissolution of the nervous system, Speech, Various papers, addresses and lectures.
%23258905: Jackson, Bernard S. - Semiotics and legal theory.
%23209031: Jackson, Gerald. - Getting published : a companion for the humanities and social sciences.
%2399397: Jackson, Lambert Lincoln. - The educational significance of sixteenth-century arithmetic : from the point of the present time.
%23156791: Jackson, John Hughlings. - Eine Studie über Krämpfe.
%23280577: Jackson, John H. & Alan Sykes (eds.) - Implementing the Uruguay Round..
%236281: Jacob, Pierre (ed.) - Épistémologie.
%23281540: Jacob, Paul. - Poètes bouddhistes des Tang : traduit du chinois présenté et annoté par Paul Jacob.
%2359011: 's Jacob, E.H. - Landsdomein en adatrecht.
%2377017: s' Jacob, H.K. (ed.) - De Nederlanders in Kerala 1663-1701 : de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
%23180494: Jacob, William. - An historical inquiry into the production and consumption of the precious metals. 2 Volume set.
%23260469: JACOB, ALICE., PRESTON, SARAH. - Let the past go: A Life History. (Canadian Museum of Civilization Mercury Series).
%23280827: Jacob, Walter & Moshe Zemer (eds.). - Gender Issues in Jewish Law: Essays and Responsa.
%2312498: 's Jacob, E.H. - Vrijheid en recht : opstellen aangeboden aan prof.mr. E.H. 's Jacob.
%23292238: Jacob, M. (ed.) - CERN : 25 years of physics.
%23154979: Jacob, Herbert. - Silent revolution : the transformation of divorce law in the United States.
%23282285: Jacob, Herbert. - Debtors in Court : the consumption of government services.
%23223123: Jacob-Duvernet, Luc - Le miroir des princes: Essai sur la culture strategique des elites qui nos gouvernent.
%23199139: Jacobi, Walther. - Der Streit um den Kapitalsbegriff : seine geschichtliche Entwicklung und Versuche zu seiner Lösung.
%23277182: Jacobi, Clarissa. - De waterlanders : een joodse jeugd tussen twee wereldoorlogen.
%23196086: Jacobs, Pszizko. - Henk Eikeboom, anarchist : een biografie.
%23286098: Jacobs, Stef. - Nieuwer-Amstel in oude ansichten : waarin opgenomen afbeeldingen van Amstelveen, Bovenkerk, Buurt over Ouderkerk, Nes aan de Amstel, Buitenveldert, Amsterdam-Oud Zuid, Amsterdam-Oud West en Amsterdam-Oost.
%2361112: Jacobs, B.C.M. (ed.) - De rechtspraktijk in beeld : Van Justinianus tot de Duitse bezetting : handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands rechtshistorisch congres, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997.
%23265883: Jacobs, Frans. - Ten overstaan van allen : universalisering in de ethiek.
%23229723: Jacobs, Scott H. - Regulatory reform in Japan .
%23229725: Jacobs, Scott H. - Regulatory reform in Korea .
%23244561: Jacobs, Antoine T.J.M. - (red.). Arbeid en discriminatie.
%23101414: Jacobs, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk.
%23219348: Jacobs, Walter R. - Speaking the lower frequencies : students and media literacy.
%2374483: Jacobs, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
%23113361: Jacobs, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977) : the Life and Work of a Dutch Botanist.
%23287825: Jacobs, James B. - Can gun control work?
%23260163: Jacobs, Antoine T.J.M. - The European Constitution : how it was created, what it will change.
%23135144: Jacobs, Aletta H. - Reisbrieven uit Afrika en Azië : benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen.
%2397932: Jacobs, Francis G. - The European Convention on Human Rights.
%23195726: Jacobs, Maria Johanna. - Subsidieovereenkomsten : een onderzoek naar de rechtsvormen van subsidies, in het bijzonder overeenkomsten.
%23215922: Jacobs, Antoine T.J.M. - Collectief arbeidsrecht. 2e druk.
%23175338: Jacobs, B.C.M. & E.C. Coppens (eds.) - Een rijk gerecht : opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
%23171830: Jacobs, M.J. ... [et al.] - Tijd voor verandering : overgangsrecht.
%23252707: Jacobs, Frans & Dorien Pessers (red.) - Stof en blik : opstellen, aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht.
%23153428: Jacobs, W.A. - ADR en consument : een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheiden van alternatieve geschillenoplossing.
%2313500: Jacobs, J.J.H. - Het bedrijfsmiddel : opstellen over ontwikkeling en functies van het begrip bedrijfsmiddel in Nederlandse belastingen naar de winst.
%2346298: Jacobs, Antoine T.J.M. - (red.). Arbeid en discriminatie.
%23165199: Jacobs, B.C.M. (ed.) - Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 en 31 januari 1993.
%23192366: Jacobs, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 : de bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
%23274899: Jacobs, Carolien. - Plurality of religion : exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique.
%23286327: Jacobs, Irene & Joost Schokkenbroek (eds.). - Nederland-Engeland : reflecties over zee.
%2329327: Jacobs, Morris B. (ed.) - The Chemistry and Technology of Food and Food Products. 3 Vols.
%23279691: Jacobsen, John Kurt (Editor). - Experiencing the State.
%23190038: Jacobsen, Frode F. - Theories of sickness and misfortune among the Hadandowa Beja of the Sudan : narratives as points of entry into Beja cultural knowledge.
%23213843: Jacobsen, Kurt. - Maverick voices : conversations with political and cultural rebels.
%23163247: Jacobsen, Reindert. - Carel van Mander (1548-1606) : dichter en prozaschrijver.
%23274331: Jacobsen, Anette Faye - Human rights monitoring : a field mission manual
%23282607: Jacobsen, Bent. - Transformational-generative grammar : an introductory survey of its genesis and development.
%23251931: Jacobsen, Nils. - Political cultures in the Andes , 1750-1950.
%23239999: Jacobsohn, Gary Jeffrey - The wheel of law: India's secularism in comparative constitutional context.
%234659: Jacobson, Edith. - Depression : comparative studies of normal, neurotic and psychotic conditions.
%2374526: Jacobson, Sid - Anne Frank: The Anne Frank House Authorized Graphic Biography.
%23247626: Jacobson, Jack. - Memo 13 Introducing...The Sky Blazers: The Adventures of a Special Band of Troops That Entertained the Allied Forces During World War II
%23264043: Jacobson, Harold K. (ed.) - Democratic Accountability and the Use of Force in International Law.
%23870: Jacobsz, Caspar Philips. - Uitvoerig onderwys in de perspectiva, of doorzichtkunde, voor alle liefhebbers dezer aangename en nutte weetenschap ... naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbare methode opgesteld, en in 60 konst-plaaten afgehandeld.
%2324966: JACOBUS, LEE A. - The Bedford Introduction to Drama.
%23241695: Jacoby, Wade. - Imitation and politics : redesigning modern Germany .
%23267554: Jacoby, Sigrid. - Allgemeine Rechtsgrundsätze : Begriffsentwicklung und Funktion in der Europäischen Rechtsgeschichte.
%2366908: Jacquard, A. & Lacarrière, J. - Science et croyances, entretiens suivis de Demain dépend de nous par Albert Jacquard et Un certain regard sur le monde par Jacques Lacarrière.
%23288992: Das, Jacqueline. - Psychopathic traits in Dutch adolescent offender and community samples : relationships with gender, age, institutional misbehavior, substance use and interpersonal style.
%2367486: JAECK, LOIS MARIE - Marcel Proust and the Text as Macrometaphor
%23283836: Jaeckel, S.H. - Die Muscheln und Schnecken der Deutschen Meeresküsten.
%2318293: Jaeger, Falk - nps tchoban voss
%23291981: Jaeger, Heinrich. - Ideales Wahlrecht : ein Appell an das denkende Deutschland.
%23102042: Jafar, S.A. - Calcareous Nanoplankton from the Miocene of Rotti, Indonesia.
%23286060: Jaffari-Bimmel, Nicole. - Development and adjustment of adopted adolescents : longitudinal and concurrent factors.
%23245870: Jaffary, Nora E. - False Mystics. Deviant Orthodoxy in Colonial Mexico
%23174123: Jaffé-Freem, Elly. - Alain Robbe-Grillet et la peinture cubiste.
%23287193: Jaffé, H.L.C. & Albert Helman. - Willy Belinfante.
%23224306: Jaffé, Philipp (ed.). - Monumenta Carolina. (Bibliotheca rerum Germanicarum, 4).
%23282649: Jaffe, Michele. - The story of 0 : prostitutes and other good-for-nothings in the Renaissance.
%23104171: Jaffé, Philipp (ed.). - Bibliotheca rerum Germanicarum
%23157807: Jaffé, H.L.C. - De Stijl, 1917-1931 : the Dutch contribution to modern art.
%23273982: Jaffe, Irma B. - Zelotti's Epic Frescoes at Cataio: The Obizzi Saga
%23275321: Jaffe, Audrey. - Scenes of sympathy : identity and representation in Victorian fiction.
%23229871: Jaffer, Jameel & Amrit Singh. - Administration of torture : a documentary record from Washington to Abu Ghraib and beyond.
%2342859: Jagemann, Eugen von. - Die deutsche Reichsverfassung: Vorträge.
%23290219: Jager, E.M. de. - Applications of distributions in mathematical physics. Second edition.
%23233956: Jager, Ida. - Hoofdstad in gebreke : manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
%23223019: Jager, J.L. de. - In een ander thuis : de pedagogische geschiedenis van het R.C . Jongensweeshuis en Amstelstad in Amsterdam.
%23181250: Jäger, Bert. - Bert Jäger : Werke auf Papier 1961-1998.
%23185731: Jager, Okke. - Het eeuwige Leven. Met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid.
%23102046: Jager, C. de and H. Nieuwenhuijzen. - Instabilities in Evolved Super- and Hypergiants.
%2377249: Jäger, Albert. - Geschichte der landständischen Verfassung Tirols. Band 1: Die Entstehung und ausbildung der sozialen Stände und ihrer Rechtsverhältnisse in Tirol von der Völkerwanderung bis zum 15. Jahrhundert; Band 2-I: Die Genesis der Landstände Tirols von dem Ende des 13. Jahrhunderts bis zum Tode des Herzog s Friedrich mit der leeren Tasche 1439; Band 2-II: Die Blütezeit der Landstände Tirols von dem Tode des Hertzogs Freidrichs 1439 bis zum Tode des Kaisers Maximilian I, 1519.
%2348868: Jager, H. de (ed.). - De Middeleeuwsche Keuren der Stad Brielle.
%23256131: Jager, Sake., John Nerbonne, & Arthur van Essen (eds.) - Language teaching and language technology.
%23270769: Jager, G. de; J.P.M. Hoevenaars & J. Sonneveld. - Atlas for South Sulawesi. Revised and enlarged second edition.
%23181967: Jager, Hermanus Willem de. - Kategeet en prediker in die aangryping deur die woord.
%23288111: Jager, J.L. de. - De draad van de toekomst : opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate, 1945-1990.
%23202261: Jager, C. de & F. van 't Veer. - A discussion of short-lived solar radio transients at 200 Mc/s.
%23225254: Jagt, Bouke. - Nederlands nationaliteitsbesef : een juridische en culturele benadering.
%23142083: Jagt, Julia Antje Elisabeth van der. - Milieuconvenanten gehandhaafd : een juridisch onderzoek naar handhaafbaarheid en handhaving van Nederlandse milieuconvenanten en in het bijzonder van klimaatconvenanten in het licht van de democratische rechtsstaat.
%23172390: Jagtenberg, R., E. Örücü & A. de Roo (eds.) - Transfrontier mobility of law.
%2340890: Jahanbakhsh, Forough. - Islam, democracy and religious modernism in Iran (1953-2000) : from Bazargan to Soroush.
%23178381: Jahanbegloo, Ramin - Iran: Between Tradition and Modernity (Global Encounters: Studies in Comparative Political Theory).
%2361195: JAHER, FREDERIC COPLE. - A Scapegoat in the New Wilderness. The origins and rise of anti-semitism in America.
%23284066: Jahn, Helmut. - Helmut Jahn : Buildings 1975-2015.
%23258704: Jahoda, Gerald & Judith Schiek Braunagel. - The librarian and reference queries : a systematic approach.
%23288380: Münchener Jahresausstellung. - Illustrierter Katalog der Münchener Jahresausstellung : von Kunstwerken aller Nationen im Königl. Glaspalaste.
%23179507: Jain, Ajit & Alexander Matejko (eds.) - A critique of Marxist and non-Marxist thought.
%23213668: N.K. Jaiswal. - Scientific management of transport systems : revised and edited version of selected papers presented at the International Conference on Transportation held at New Delhi , India , November 26-28 , 1980 : organized by the International Federation of Op
%2337629: Jakobs, Horst Heinrich. - De similibus ad similia bei Bracton und Azo.
%23201078: Jakobsh, Doris R. - Sikhism.
%2352116: Jakobson, Roman. - Jakobson-Pomorska Dialogues.
%23288989: Jambroes, Tijs. - Treatment of antisocial behavior in adolescents : the role of callous-unemotional traits and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity.
%2344663: James, Thomas - Exile within : the schooling of Japanese Americans, 1942-1945.
%23221511: James, Ioan. - Remarkable mathematicians : from Euler to von Neumann.
%2317717: James, Ronald W. - Fragrance Technology : synthetic and natural perfumes.
%2340496: James, Simon & Chantal Stebbings. - A dictionary of legal quotations.
%23238747: James, Harold. - The Nazi dictatorship and the Deutsche Bank.
%23246710: James, Harold. - The Deutsche Bank and the Nazi economic war against the Jews : the expropriation of Jewish-owned property.
%2385750: James, P.D. - Original sin.
%23243412: James, Rick - Demystifying Organisational Development: Practical Capacity-building Experiences of African NGOs.
%23258941: James, P., Y. Nadarajah, K. Haive and V. Stead. - Sustainable communities, sustainable development: other paths for Papua New Guinea.
%23242817: James, David E. & Kyung Hyun Kim (eds.) - Im Kwon-taek : the making of a Korean national cinema.
%2353878: James, William. - Pragmatism : a new name for some old ways of thinking : popular lectures on philosophy
%23289352: James, Rhoda. - Private Ombudsmen and Public Law.
%23162168: James, Harold. - The Deutsche Bank and the Nazi economic war against the Jews : the expropriation of Jewish-owned property.
%23174285: James, Thomas E. - Child law. 1962.
%23279640: James, Harold. - The Roman Predicament: How the Rules of International Order Create the Politics of Empire.
%23282517: James, Valentine Udoh & James S. Etim (eds.) - The feminization of development processes in Africa : current and future perspectives.
%2329469: James, I.M. - Driven to innovate : a century of Jewish mathematicians and physicists.
%2337540: Jamison, Evelyn M. - Studies on the history of medieval Sicily and South Italy.
%2336977: Jamison, Evelyn M. - The Norman Administration of Apulia and Capua : more especially under Roger II and William I, 1127-1166.
%23162496: Jammes, Francis. - De roman van de haas.
%23274453: Jamnik, Mateja - Mathematical reasoning with diagrams : from intuition to automation
%23275215: Jampol, Joshua. - Living opera.
%23213020: Janan, Micaela Wakil. - The politics of desire : Propertius IV.
%2377251: Janda, Anna. - Die Barschalken : ein Beitrag zur Sozialgeschichte des Mittelalters.
%23257613: Jane, Cecil. - A Spanish voyage to Vancouver and the North-West coast of America : being the narrative of the voyage made in the year 1792 by the schooners Sutil and Mexicana to explore the Strait of Fuca.
%23223970: Janelli, Roger L. - Making capitalism : the social and cultural construction of a South Korean conglomerate.
%2340443: Janet, Paul. - Études sur la dialectique dans Platon et dans Hegel.
%23285094: Jangfeldt, Bengt & Nils Ake Nilsson (eds.) - Vladimir Majakovskij : memoirs and essays.
%23132603: Janiesch, Ulrich Christoph. - Satire und politischer Roman. Untersuchungen zum Romanwerk Benjamin Disraelis.
%23261452: Janik, Allan & Stephen Toulmin - Wittgenstein's Vienna.
%23110948: Janik, Allan. - Essays on Wittgenstein and Weininger.
%23150362: Janik, Allan. - Style, Politics and the Future of Philosophy.
%2335006: Janis, Mark, Richard S. Kay & Athony W. Bradley. - European human rights law : text and materials.
%23166149: Janis, Mark, Richard S. Kay & Athony W. Bradley. - European human rights law. Text and materials.
%23210316: Janis, Mark W. & Carolyn Evans - Religion and international law.
%23275605: Janko, Richard. - Aristotle on comedy : towards a reconstruction of Poetics II.
%23152430: Jankuhn, Herbert. - Haithabu : ein Handelsplatz der Wikingerzeit.
%23259329: Jannink, Gerrit. - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen.
%23113816: Jannitti-Piromallo, Alfredo. - Delitti contro l'amministrazione della giustizia : Titolo III del libro II del Codice penale.
%23284302: Jannot, Dirk & Jürgen Frodermann. - Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft - Societas Europaea : eine umfassende und detaillierte Darstellung für die Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher Mitgliedstaaten der EU und des EWR.
%233900: Janoska-Bendl, Judith. - Methodologische Aspekte des Idealtypus : Max Weber und die Soziologie der Geschichte.
%23283465: Janov, Arthur & Edward Michael Holden. - Primal man : the new consciousness.
%2392028: Janowitz, Morris & Jacques van Doorn (eds.) - On military intervention.
%23133511: Janowitz, Morris. - The reconstruction of patriotism : education for civic consciousness.
%23211577: Jans, Jan H. & Hans H.B. Vedder. - European environmental law. 3rd edition.
%23107042: Jans, J.H. - Inleiding tot het Europees Bestuursrecht. 2e druk.
%23258901: Jans, J.H. - Europees Milieurecht in Nederland.
%2388821: Jans, J.H. - Inleiding tot het Europees bestuursrecht.
%23166061: Jans, J.H. - The European Convention and the Future of European Environmental Law.
%23290462: Jans, J.H. - Grenzüberschreitendes Umweltrecht - im niederländisch-deutschen Grenzgebiet : europäisches Gemeinschaftsrecht,
%2354754: Janse de Jonge, E.J. - Het budgetrecht : rechtsvergelijkende studie naar de begrotingsbehandeling door het parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland.
%23124374: Janse de Jonge, J.A. (e.a.) - Om de persoon van de dader : over straftheorieën en voorlichting door de reclassering.
%23133391: Janse de Jonge, J.A. (e.a.) - Binnen de steen van dit bestaan : over rechtsbescherming en totale instituties.
%23286351: Janse, Jan. - Dagboek van Jan Janse : stuurmansleerling aan boord van het viermastbarkschip Jeanette Françoise, 1905-1907.
%23278631: Jansen, C.J.H., E.R. Schreuder & H.L.E. Verhagen. - Prospectusaansprakelijkheid.
%23283066: Jansen, Béatrice. - Laat Gotisch Borduurwerk in Nederland..
%2390043: Jansen, Rosa H.M., Dagmar A.C. Koster, & Reinier F.B. van Zutphen (eds.) - European ambitions of the national judiciary.
%2389246: Jansen, C.E.C. ... [et al.] - Zorgplichten in publiek- en privaatrecht..
%23146950: Jansen, C.E.C. - Totstandkoming en Inhoud van Design & Construct-contracten voor Complexe Infrastructurele Projecten.
%23105464: Jansen, C.J.H. & M. de Vrugt (eds.) - Recht en geschiedenis.
%23278647: Jansen, J.B. - De positie van De Nederlandsche Bank N.V. onder de Bankwet 1998.
%2366611: Jansen, W.J. - International capital mobility and asset demand. Six empirical studies.
%2370625: Jansen, J.E. - Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring : een leerstellige rechtsvergelijkende studie op historische grondslag.
%23247996: Jansen, E.J.P. - Over handelen gesproken : studies over de competentie van de andragoog in het perspectief van de ontmoeting tussen een op het handelen georiënteerde andragologie en de filosofie van de verantwoordelijkheid van Levinas.
%23285261: Jansen, F.L. - Kledinghandel in transitie : een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch, oorsprong en ontwikkeling van het familiebedrijf 'A.F. Jansen', 1889-1987.
%23184724: Jansen, Lena. - Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
%23132952: Jansen, A.L.M. - De redelijke termijn : met name in het bestuursrecht.
%23278615: Jansen, J.B. - De positie van De Nederlandsche Bank N.V. onder de Bankwet 1998.
%23288472: Jansen, Corjo J.H. - Doorgaan of stoppen? : enkele beschouwingen over recht en rechtsbeoefening in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
%23221927: Jansen, Justin John Peter. - Ambidextrous organizations : a multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation and performance = Ambidexter organisaties : een multi-level studie van absorptievermogen, exploratieve en exploitatieve innovatie en prestatie.
%2310192: Jansen Schoonhoven, T.J. - Het waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders. Diss.
%23122215: Jansen van Galen, John (e.a.) - Het huis van nu, waar de toekomst is. Een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam, 1895-1995.
%23291047: Jansen, Johs. G.J.C. (ed.) - Register van de nummering der stad Amsterdam : bevattede : 1°. Voorrede met toel. omtrent het bijhouden van dit register; 2°. Alphabetische lijst der straten, grachten, enz. met hunne buurt- en sectie-indeeling en verwijzende naar het folio waarop dezelve vooromen; 3°. De lijst der grachten, kaden, enz. waarop alle perceelen voorkomen, met aanwijz. van hunne kadastrale en huisnummers, benevens alle openbare- en voorname gebouwen.
%23139893: Jansen, O.J.D.M.L. - Het handhavingsonderzoek : behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? : een interne rechtsvergelijking.
%23134654: Jansen, Kasper J.O. - Informatieplichten : over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.
%23139165: Jansen, G.H. - Een roes van vrijheid : kermis in Nederland.
%2398131: Jansen, Lucas. - De Koophandel van Amsterdam : een critische studie over het koopmanshandboek van Jaques le Moine de l'Espine en Isaac le Long.
%23218478: Jansen, R.H.M. & M. de Rooij (eds.) - Stilstaan bij verandering : de SSR en de opleiding : opstellen aangeboden bij het afscheid van mw. mr. J.M.H. van Staveren als rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging op 25 juni 1993 te Zutphen.
%23292003: Jansen, Lucas. - Geschiedenis van de Stads Bank van Lening te Amsterdam, 1614-1964.
%2399848: Jansen, J.C.G.M. - Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk 1750-1965.
%23218849: Jansen, Gregor., Rhee, Wonil., Weibel, Peter. - Thermocline of art : new Asian waves.
%23153432: Jansen, C.J.H. - Natuurrecht of romeins recht : een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (1719-1800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd.
%234028: Jansen, Henrike. - Van omgekeerde strekking : een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht.
%23207358: Jansen, Hans - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
%2398705: Jansen, J.C.G.M. & Rutten, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
%2316061: Jansen, A.C.M. - Cannabis in Amsterdam : een geografie van hashish en marijuana.
%23204042: Jansen, Johannes Antonius. - Essays on incentives in regulation and innovation.
%23261790: Jansen, A.M.L. - Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht.
%23209394: Jansen, Willy. - Als gazellen uit woestijn ... machtsverhoudingen tussen sexen in een Algerijns dorp.
%23207739: Jansen van Galen, John & Bert Vuijsje. - Joop den Uyl : politiek als hartstocht : een portret in twintig interviews.
%23286950: Jansen, C.E.C. - Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten.
%23292535: Jansen, Ena. - Afstand en verbintenis : Elisabeth Eybers in Amsterdam.
%236672: Jansma, Taeke Sjoerd. - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië.
%23115509: Jansmeijer, R.M.A. - Gouden bergen, diepe dalen : de inkomensgevolgen van een betaalbare oudedagsvoorziening.
%23133496: Jansohn, Heinz - Herbert Marcuse : philosophische Grundlagen seiner Gesellschaftskritik.
%23101416: Janssen, F.A. - Over houten drukpersen.
%23290057: Janssen, Janine. - Focus op eer : een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals.
%23290058: Janssen, Janine. - De kleuren van de kameleon : een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten.
%2329893: Janssen, Hans & Wim van Sinderen. - De Haagse School.
%23291182: Janssen, Christiane & John Vervaele. - Le ministère public et la politique de classement sans suite.
%2330614: Janssen, A. - Leergang van bijzondere moraalphilosophie.
%2321583: Janssen, H.L. - Constitutionele interpretatie : een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vaststelling van de reikwijdte van het recht op persoonlijkheid.
%2318393: Janssen, Antonius A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latna Instructus.
%23185677: Janssen, Willem A. F. - De verbreiding van de UU-uitspraak voor Westgermaansch Û in Zuid-Oost-Nederland.
%2360582: Janssen, J, J.F.M. Marcotorchino & J.M. Proth (eds.) - New trends in data analysis and applications.
%2353563: Janssen, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
%2338123: Janssen, Pierre. - A moment of silence.
%23240008: Janssen, J.M.P. (red.) - Handhaving van het omgevingsrecht.
%23240010: Janssen, J.M.P. & R. Uylenburg (red.) - Natuurbeschermingsrecht in uitvoering.
%23287348: Janssen, Heleen J. - Parenting, criminogenic settings and delinquency.
%23287465: Janssen, Janine. - Your honour or your life? : an exploration of honour cases for police officers and other professionals.
%23287420: Janssen, Willem Andries. - EU Public Procurement Law & Self-Organisation : a Nexus of Tensionsand Reconciliations.
%23185702: Janssen, Otger. - L'expressivité chez Salvien de Marseille. Étude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien. Première Partie. Les Adverbes (All published??).
%2392578: Janssen, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel.
%23199741: Janssen, Andreas Jozef. - Het antieke Tropaion.
%23131355: Janssen, J.H.L.J. - Laat Maar Zitten. Een exploratief Onderzoek naar de Werking van de Korte Vrijheidsstraf.
%23134006: Janssen, H.A. - Hoofdstukken uit de Gezondheidsleer ten Dienste van het Leger.
%236218: Janssen, Jacques. - New trends in data analysis and applications.
%23244373: Janssen, Geert H. - Princely power in the Dutch Republic: Patronage and William Frederick of Nassau (1613-64).
%23138380: Janssen, Tj.H. (ed.) - Heel de wereld beschreven : Lucretius, Philo en anderen over Kosmos, aarde en mens.
%23102050: Janssen, D.B., K. Soda and R. Wever (eds). - Mechanisms of Biohalogenation and Dehalogenation.
%23102052: Janssen, L.W. - Electrophoretic Studies on Serum Proteins.
%2314555: Janssen, H.C.J.G. - Totstandkoming van internationale handelskoop : enkele opmerkingen naar aanleiding van een eenvormige wet.
%23182236: Janssen, Jozef Marie Antoon. - Vertaling en commentaar der traditioneele Egyptische autobiographische teksten vóór het Nieuwe Rijk.
%23162241: Janssen, Paul. - Geschichte und Lebenswelt : ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk.
%23273195: Janssen, Joseph I.M. - Publieke steun voor de Europese Unie : analyse van de publieke opinie in 12 lidstaten, 1952-1998
%23248439: Janssen, J.J.G. - Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel. Diss.
%23288056: Janssen, Janine. - Je eer of je leven? : een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals.
%23101418: Janssens-Knorsch, U.E.M. - The life and Mémoires Secrets of Jean Des Champs (1707-1767), journalist, minister and man of feeling.
%23101420: Janssens-Knorsch, U.E.M. - Matthieu Maty (1718-1776) and the «Journal Britannique», 1750-1755.
%23243555: Janssens, Jef. - Superhelden op perkament : Middeleeuwse ridderromans in Europa.
%23120692: Janssens, G.A.M & F.G.A.M. Aarts (eds.) - Studies in seventeenth-century English literature, history and bibliography : festschrift for Professor T.A. Birrell on the occasion of his Sixtieth Birthday.
%23139043: JANSSENS DE BISTHOVEN, A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876.
%23129679: Janssens, A.L.J. - Strafbare belediging.
%23114669: Janssens, L.B.A.M. - Het aanbod.
%23224923: Jansz, Jeroen & Peter van Drunen (red.) - Met zachte hand : opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief.
%23261957: Jantzen, Hans. - Das niederländische Architekturbild.
%23276890: International Law Association of Japan. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 51, 2008.
%23276891: International Law Association of Japan. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 52, 2009.
%23276892: International Law Association of Japan. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 57, 2014.
%23276893: International Law Association of Japan. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 56, 2013.
%23276894: International Law Association of Japan. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 54, 2011.
%23276895: International Law Association of Japan. - Japanese Yearbook of International Law. Vol. 53, 2010.
%2322010: Japikse, R.E. - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. VII. Verkeersmiddelen en vervoer. Deel 1: Algemene bepalingen en rederij.
%23251639: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 7 : 1590-1592.
%23251645: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 2 : 1578-1579.
%23251630: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1 : 1576-1577.
%23251637: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 4 : 1583-1584.
%23251638: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 5 : 1585-1587.
%23257389: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 1-14. Deel 1: 1576-1577; Deel 2: 1578-1579; Deel 3: 1580-1582; Deel 4: 1583-1584; Deel 5: 1585-1587; Deel 6: 1588-1589; Deel 7: 1590-1592; Deel 8: 1593-1595; Deel 9: 1596-1597; Deel 10: 1598-1599; Deel 11: 1600-1601; Deel 12: 1602-1603; Deel 13 : 1604-1606; Deel 14 : 1607-1609.
%23288180: Japikse, N. - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld.
%23251768: Japikse, N. (ed.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. 1e Gedeelte : Het archief van Welbeck Abbey; 2e Gedeelte : Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken. In 5 delen.
%23263262: Japikse, R.E. - Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 8: Verkeersmiddelen en vervoer, II: Rechten en voorrechten op zeeschepen : kapitein, bevoegdheden en verplichtingen.
%23264098: Japikse, N. - Johan de Witt.
%23251648: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 9 : 1596-1597.
%23251649: Japikse, N. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 10 : 1598-1599.
%23251657: Japikse, N. (ed.), Rijperman, H. (ed.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel 12 : 1602-1603.
%2350281: Japin, Arthur. - De zwarte met het witte hart.
%23166107: Japin, Arthur. - De zwarte met het witte hart.
%2340874: Japin, Arthur. - De zwarte met het witte hart.
%23279167: Japiot, René. - Traité élémentaire de procédure civile et commerciale.
%2398733: Jappe Alberts, W. - Geschiedenis van de beide Limburgen. 2 Dln.
%2378377: Jappe Alberts, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, derde stuk (Rekeningen 1507/08 - 1528/1529).
%2355298: Jappe Alberts, W. - Het middeleeuws keurboek van de stad Doetinchem.
%2386970: Jappe Alberts, W. - Van Heerlijkheid tot Landsheerlijkheid.
%23147089: Jappe Alberts, W. - (ed.) Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht. Tweede deel, tweede stuk (Rekeningen 1480/81-1506/07).
%23219938: Jappe Alberts, W. & J.M. van Winter. - Nederland vóór honderd jaar 1859-1959 : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij.
%23288682: Jappe Alberts, W. & H.P.H. Jansen. - Welvaart in wording : sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
%23289449: Japtok, Eugen. - Karl Rosenkranz als Literaturkritiker : eine Studie über Hegelianismus und Dichtung.
%23196517: Jara, Alvaro & John Jay TePaske. - The royal treasuries of the Spanish Empire in America : Volume 4 : eighteenth-century Ecuador.
%23129265: Jaramillo, J.T. - De la responsabilidad civil. Tomo I,Volumen 2 : Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa; Tomo II : De los perjuicios y su indemnizacion.
%23288117: Jarass, Hans D. & Bodo Pieroth. - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : Kommentar. 5. Auflage.
%23289255: Jarass, Hans D. - Die Freiheit des Rundfunks vom Staat : Gremienbesetzung, Rechtsaufsicht, Genehmigungsvorbehalte, staatliches Rederecht und Kooperationsformen auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand.
%2370039: Jaring, Cor. - Amsterdam ±.
%23215262: Jarsulic, Marc. - Money and macro policy.
%23288169: Jarvin, Sigvard; Yves Derains & Jean-Jacques Arnaldez (eds.) - Collection of ICC arbitral awards : 1986-1990 = Recueil des sentences arbitrales de la CCI.
%234854: Jarvis, Adrian & Robert Lee (eds.) - Trade, migration and urban networks in port cities c. 1640-1940.
%23178520: Jasenas, Michael. - A history of the bibliography of philosophy.
%23284501: Jaskot, Paul B. - The Nazi perpetrator : postwar German art and the politics of the right.
%2322201: Jaspar, E.J.M.H. - La compétence législative et réglementaire des organes collectifs en droit des gens.
%23284698: Jasper, Margaret C. - The Law of Adoption.
%23287609: Jasper, Willie. - Lusitania : the cultural history of a catastrophe.
%23191168: Jaspers, Karl. - Die Idee der Universität.
%23234037: Jaspers, A.Ph.C.M. ... [et al.] - Meer respect voor grondrechten van werknemers.
%23287413: Jaspers, A.Ph.C.M. & J. Riphagen (eds.) - Kluwer schets van het sociaal zekerheidsrecht.
%236681: Jaspers, A.Ph.C.M. - Rechtspreken in de maatschappij : een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
%23242899: Jaspers, Peter. - Het elfde gebod : roman.
%2388354: Jaspers, Karl. - Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze.
%23278318: Jaspers, Karl. - Inleiding in de filosofie.
%23288894: Jaspers, A.Ph.C.M. - Rechtspreken in de maatschappij : een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
%23220104: Jaspers, Karl. - Vernunft und Existenz : fünf Vorlesungen.
%2395456: JASPERT, FRITZ. - Vom Städtebau der Welt.
%23201619: Jastrebova, Ksenia. - Managers' information overload : the impact of coping strategies on decision-making performance.
%23236240: Jauernig, Othmar (ed.) - Bürgerliches Gesetzbuch : mit Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
%23270187: Jaumin-Ponsar, Anne. - Essai d'interprétation d'une crise.
%23271109: Nain Jaune. - Nain Jauniana, ou choix d'anecdotes de traits et d'épigrammes, tirés du Nain Jaune, publié à Paris, et du Nain Jaune Réfugié, publié à Bruxelles, terminé par le Chansonnier du Nain Jaune.
%2367197: Jaurès, Jean. - Geschiedenis der Fransche revolutie.
%23282740: Jaurès, Jean. - Discours parlementaires. Tome premier.
%23287101: Java, Melati van. - Het kasteel Schlesheim.
%23161102: Java, Melati van. - In extremis.
%23165111: Java, Melati van. - Haar held.
%23165115: Java, Melati van. - Orchidée.
%23165148: Java, Melati van. - De ring der grootvorstin.
%23268678: Java, Melati van. - Koninginnen met en zonder kroon.
%23261919: Javier Garcia Gil, F. - La prueba en los procesos penales: Jurisprudencia.
%23261921: Javier Garcia Gil, F. - Codigo penal y su jurisprudencia : adaptada a la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre.
%23291212: Jaworski , Rudolf (ed.) - Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791 : Beiträge zum 3. deutsch-polnischen Historikerkolloquium im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan´ und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
%2353938: Jay, Martin. - De dialektische verbeelding : een geschiedenis van de Frankfurter Schule en het Institut für Sozialforschung, 1923-1950.
%235677: Jay, Stewart. - Most humble servants: the advisory role of early judges.
%2357513: JAY, P. (ed) - The selected correspondence of Kenneth Burke and Malcolm Cowley.
%2370375: Jayanntha, Dilesh - Electoral Allegiance in Sri Lanka.
%23290331: Jayeola, Adeshina & Jean Pierre Methode Rukundo. - Blessed are the peacemakers, but how does a Christian make and preserve peace? : peace making in Nigeria and Rwanda.
%23284655: Jeançon, Jean Allard. - Archeological investigations in the Taos Valley, New Mexico, during 1920 (with 15 plates).
%23196946: Jeanes, Allene and John Hodge. - Physiological effects of food carbohydrates.
%23291797: Jeans, James. - Het heelal : zijn bouw en zijn vraagstukken.
%23264387: Jeans, James. - Science and music.
%23291790: Jeans, James. - Natuurkunde en wijsbegeerte.
%23291739: Jeanson, Francis. - Le problème moral et la pensée de Sartre.
%23117723: Jedlicka, Jan. - Maremma 1980-1994.
%23241950: Jeffers, Robert J. & Ilse Lehiste. - Principles and methods for historical linguistics.
%23115014: Jefferson, Sidney. - Handbook of the atomic energy industry.
%23265173: Jefferson, Thomas. - Manuel du droit parlementaire, ou Précis des règles suivies dans le Parlement d'Angleterre et dans le Congrès des États-Unis, pour l'introduction, la discussion et la décision des affaires, compilé à l'usage du Sénat des États-Unis.
%2333336: Williams. Jeffrey J. - The Institution of Literature.
%23275668: Jeffrey H Reiman, (Jeffrey Howard),. - Justice and modern moral philosophy.
%23272573: Jeffrey, Leslie Ann. - Sex and Borders: Gender, National Identity, and Prostitution Policy in Thailand.
%23213386: Jeffreys, Diarmuid. - De FBI : een fascinerende blik achter de schermen.
%2324259: Jeffries, Giovanna Miceli (ed.) - Feminine feminists: cultural practices in Italy.
%234315: Jelgersma, G. - Leerboek der psychiatrie. 3 Delen. Deel 1: Algemeene psychiatrie; Deel 2: Specieele psychiatrie; kiempsychosen; Deel 3: Specieele psychiatrie, intoxicatiepsychosen.
%23149399: Jelinek, Elfriede - De Pianiste.
%2331426: JELLIFFE, D.B. - The Assessment of the Nutritional Status of the Community (with Special Reference to Field Surveys in Developing Regions of the world).
%2347460: Jellinek, Georg. - Gesetz und Verordnung : staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage.
%23203798: Jellinek, Hansjörg. - Der automatische Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit durch völkerrechtliche Vorgänge, zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Staatensukzession.
%2377253: Jellinek, Georg. - Ausgewählte Schriften und Reden.
%2377255: Jellinek, Walter. - Der fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen : eine verwaltungs- und prozessrechtliche Studie.
%23289373: Jellinek, Walter. - Schöpferische Rechtswissenschaft : Rede beim Antritt des Rektorates der Christian-Albrechts-Universität am 5. März 1928.
%23286440: Jellinek, Walter. - Forschungen und Berichte aus dem öffentlichen Recht.
%2358531: Jellinek, Walter. - Die zweiseitige Staatsverträge über Anerkennung ausländischer Zivilurteile. Erstes Heft: Abhandlung. Zweites Heft : Vertagstexte und Register.
%23276999: Jelsma, A.J. & O. Boersma (eds.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
%23187790: Jelsma, A.J. & O. Boersma (eds.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen, 1569-1585.
%23180719: Jelsma, A.J. & O. Boersma (eds.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
%23210433: Jeltsin, Boris. - Rusland, mijn verhaal.
%2377256: Jelusic, Karl. - Die historische Methode Karl Friedrich Eichhorns.
%23183833: Jencks, Charles A. - The New Moderns : from late to neo-modernism.
%2348938: Jencks, Charles - The New Moderns.
%235330: Jeng, Abou. - Peacebuilding in the African Union : law, philosophy and practice.
%23245867: Jenkin, Michael R.M. and Laurence R. Harris. - Seeing Spatial Form
%23235700: Jenkins, Tom. - ECM methods : what you need to know.
%23143448: Jenkins, B. & Sofos, S.A. (eds.) - Nation & Identity in Contemporary Europe.
%23243752: Jenkins, Alice. - Space and the march of mind : literature and the physical sciences in Britain , 1815-1850.
%23290518: Jenkins, Roy. - Gladstone : a biography.
%2351453: Jenkins, Steve & Robin Page. - Animals upside down.
%2377258: Jenks, Edward. - Modern land law.
%2312392: Jenks, Edward. - The Book of English Law. Fifth edition.
%23155377: Jenks, Edward. - Thomas Carlyle and John Stuart Mill.
%23250915: Jennings Jr., Theodore. - Reading Derrida / thinking Paul : on justice.
%2377260: Jennings, W. Ivor. - Constitutional laws of the Commonwealth. Vol. 1 : The monarchies.
%23119389: Jennings, Jesse D. - Accidental Archaeologist. Memoirs of Jesse D. Jennings.
%2386660: Jennissen, R.P.W. (ed.) - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%23212523: Jennissen, R.P.W., Oudhof, J. - Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen : een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006.
%23283333: Jennissen, Roel ... [et al.] - De nieuwe verscheidenheid : toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.
%2351146: Jensen, Larry R. - Children of colonial despotism. Press, politics, and culture in Cuba, 1790-1840.
%2347849: Jensen, Henning. - Motivation and the moral sense in Francis Hutcheson's ethical theory.
%23280967: Jensen, Michael. - Foundations of Organizational Strategy.
%23228427: Jensen, Michael Irving - The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective.
%2319928: Jensma, Theodoor Erik. - Doopsgezinde zending in Indonesië.
%23112579: Jentel, Marie-Odile. - Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens : essai de classification et de typologie. Tome 1: Texte; Tome II: Planches.
%23227493: Jepma, Catrinus J. - The feasibility of joint implementation.
%23283860: Jepsen, Palle Uhd. - Die westju¨tischen Strandseen : Bestandaufnahme u¨ber eine vera¨nderte Naturlandschaft und die Einwirkungen auf ihr Vogelleben ; [Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Nissum Fjord]
%23283859: Jepsen, Palle Uhd. - Jordsand : Vogelinsel im Wattenmeer : Geschichte und Natur Dänemark einziger Hallig.
%23122355: Jepsen, Alfred. - Die Quellen des Königsbuches.
%2369107: Jeremy, David J. - The Transfer of International Technology: Europe, Japan and the USA in the Twentieth Century.
%23126608: Jeremy, David J. - Capitalists and Christians. Business Leaders and the Churches in Britain, 1900-1960.
%23151631: Federal Writers' Project of the Works Progress Administration State of New Jersey. - The Swedes and Finns in New Jersey.
%23195136: Jerusalem, Franz W. - Soziologie des Rechts : I. Gesetzmässigkeit und Kollektivität.
%23280083: Lukaszewski; Jerzy (ed.) - The people's democracies after Prague soviet hegemony, nationalism, regional integration? = Les démocraties populaires après Prague.
%2339911: Jescheck, Hans-Heinrich (ed.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum IX. Internationalen Kongress fur Rechtsvergleichung, Teheran 1974 : Beiheft zur Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft.
%231221: Jescheck, Hans-Heinrich (ed.) - Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum XI. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Caracas, 1982.
%231244: Jescheck, Hans Heinrich & Justus Krümpelmann (eds.) - Die Untersuchungshaft im deutschen, ausländischen und internationalen Recht.
%2358035: Jescheck, Hans-Heinrich & Klaus H.A. Löffler (eds.) - Quellen und Schrifttum des Strafrechts. Band 1: Europa.
%2336381: Jeske, Hans. - Der Kodex Trier 810/1338 : Studien zu einer Eifler Plenarhandschrift aus dem Jahre 1464.
%23143381: Jespers, F.P.M. - Het loflyk werk der Engelen. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw.
%2377261: Jesse, Wilhelm. - Quellenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters.
%2351817: Jesse, Eckhard. - Elections: The Federal Republic of Germany in Comparison.
%2377263: Jessen, Peter. - Der Einfluss von Reichshofrat und Reichskammergericht auf die Entstehung und Entwicklung des Oberappellationsgerichts Celle. Unter besonderer Berücksichtigung des Kampfes um das kurhannoversche Privilegium De Non Appellando Illimitatum.
%237664: Jessen, J.L. - Ontvluchting of ongeoorloofde afwezigheid.
%23287707: Jessor, Richard (ed.) - New perspectives on adolescent risk behavior.
%23282216: Jessurun d'Oliveira, Hans-Ulrich. - Woorden als daden : commentaren en opinies.
%2346951: Jessurun d'Oliveira, H.U. - De Antikiesregel : een paar aspecten van de behandeling van buitenlands recht in het burgerlijk proces.
%2370648: Teresa van Jesus (Saint Terese of Avila). - Den wech der volmaectheyt, beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus ... tot gebruyck haerder religieusen, ten versoecke derselver. Ende is seer profijtelijck voor alle lief-hebbers der volmaecktheyt.
%23258407: Jetschke, Gottfried. - Mathematik der Selbstorganisation : qualitative Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme und gleichgewichtsferner Strukturen in Physik, Chemie und Biologie.
%23277832: Jetsonen, Jari & Sirkkaliisa Jetsonen. - Saarinen houses.
%23286875: Jetsonen, Jari & Sirkkaliisa Jetsonen. - Alvar Aalto houses.
%23115244: Jettinghoff, Alex. - Het komt zelden voor. Beheersing van klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven.
%23176657: Jeulin, Th. & M. Yor (eds.) - Grossissements de filtrations : exemples et applications. S''eminaire de Calcul Stochastique, Paris 1982/83.
%23248389: Jeurissen, Patrick Paulus Theodoor. - For-profit hospitals : a comparative and longitudinal study of the for-profit hospital sector in four Western countries.
%2336397: Jevons, W. Stanley. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol II: correspondence 1850-1862.
%23265689: Jevons, W. Stanley. - Methods of social reform.
%2338832: Jevons, W. Stanley. - Papers and correspondence of William Stanley Jevons. Vol I. Biography and Personal journal.
%2318611: Jevons, W. Stanley. - The Theory of Political Economy.
%23172167: Jewell, Keala Jane. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%23175274: Jewell, Keala Jane. - The poiesis of history : experimenting with genre in postwar Italy.
%2341328: Jha, Nitish. - The bifurcate Subak : the social organisation of a Balinese irrigation community.
%2377265: Jhering, Rudolf von. - Abhandlungen aus dem römischen Recht.
%2377271: Jhering, Rudolf von. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%23251662: Jhering, Rudolf von. - Vermischte schriften juristischen Inhalts.
%2346211: Jhering, Rudolf von. - Festgabe der Göttinger Juristen-fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892.
%23292128: Jhering, Rudolf von. - Über den Grund des Besitzesschutzes : eine Revision der Lehre vom Besitz.
%23290566: Jhering, Rudolf von. - Über den Grund des Besitzesschutzes : eine Revision der Lehre vom Besitz.
%2377277: Jhering, Rudolf von. - Juristische Festgaben für Rudolf von Jhering. Zum 50jährigen Doktorjubiläum ihres früheren Mitgliedes gewidmet von der Rostocker Juristenfakultät am 6.8.1892.
%2313622: Jhering, Rudolf von. - Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen.
%2346571: Jhering, Rudolf von. - Festgabe, Herrn Dr. Rudolf von Jhering zum doktorjubiläum am 6. august 1892 : dargebracht von der Juristenfakultät zu Tübingen.
%2345950: Jhering, Rudolf von. - Festgabe zum doktorjubiläum Rudolf von Jherings am 6. august 1892 überreicht von der Juristenfakultät zu Breslau.
%23157104: Jhering, Rudolf von. - Scherz und Ernst in der Jurisprudenz : eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum.
%23265537: Jhering, Rudolf von. - Rudolf von Jhering in Briefen an seine Freunde.
%2377270: Jhering, Rudolf von. - Über den Grund des Besitzesschutzes : eine Revision der Lehre vom Besitz.
%2377269: Jhering, Rudolf von. - Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts.
%2377268: Jhering, Rudolf von. - Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung.
%2377267: Jhering, Rudolf von. - Der Besitzwille : zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode.
%23183207: JI-SEONG, I JEONG (ed.). - Interior Design. E01, E02, E03, E04, E05. 5 Volumes.
%23146505: Jie-A-Joen, Clive S.J. - Strategic trade policy, multinational firms, and vertically related industries.
%23278691: Jiehong, Jiang. - The revolution continues new art from China.
%236020: Jiménez Monroy, Cynthia. - Legal and institutional aspects of Latin-American space cooperation AQUARELSat : The Water Monitoring Constellation.
%23223698: Jimutavahana, 12th cent., Rocher, Ludo - Jimutavahana's dayabhaga the Hindu law of inheritance in Bengal.
%2374342: Jing, Jun - The Temple of Memories: History, Power, and Morality in a Chinese Village.
%23160918: Jingzhi, Sun (ed.). - The economic geography of China.
%2342198: Jirku, Anton. - Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischen Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archälogischem Kommentar.
%2343840: Jirku, Anton. - Geschichte Palästina-Syriens im orientalischen Altertum.
%23224742: Joachimsen, Paul. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 1.
%2344784: Joachimsen, Paul. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. 2 Bände.
%23116600: Joachimsen, Paul. - Gregor Heimburg.
%23224743: Joachimsen, Paul. - Gesammelte Aufsätze : Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation. Band 2.
%23102054: Jobse-van Putten, Jozien. - 'n Brood is ginnen stoeten : taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
%23252289: Jobse-van Putten, Jozien. - De krentenwegge : een bijzonder brood bij geboorten.
%2361890: Jobse-van Putten, Jozien. - Van pekelvat tot diepvrieskist : interviews en beschouwingen over de huishoudelijke conservering op het Nederlandse platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
%23124274: Jochoms, Theo. - Aan façades voorbij : interactief handelen in een context van financiële schaarste bij enkele Nederlandse gemeenten.
%2377272: Jöckel, Wilhelm. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23250321: Jöckel, Wilhelm. - Hans Kelsens rechtstheoretische Methode : Darstellung und Kritik ihrer Grundlagen und hauptsächlichsten Ergebnisse.
%23135418: Sprinkle. Joe M. - 'The Book of the Convenant'. A Literary Approach.
%2313349: Joekes, A.M. - Schets van de bevoegdheden der Nederlandsche consuls. Diss.
%23101425: Joel, Manuel. - Blicke in die Religionsgeschichte zu Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts,
%23116605: Joël, Karl. - Geschichte der antiken Philosophie.
%23287771: Joerden, Jan C. - Staatswesen und rechtsstaatlicher Anspruch : ethische Fragestellungen zwischen Recht und Politik.
%2355436: Joerger, Gernot. - Die deutsche Gefängnispresse in Vergangenheit und Gegenwart.
%23189134: Joerges, Christian & Renaud Dehousse (eds.) - Good governance in Europe's integrated market.
%2376236: Joerges, Rudolf. - Rechtsunterricht und Rechtsstudium. Pädagogisches, Logische, Psychologisches zur Reform.
%23280641: Joffe, George (ed.). - Perspectives on Development: the Euro-Mediterranean Partnership: The Euro-Mediterranean Partnership.
%23282002: Joffe, Olimpiad S. - Soviet law and Soviet reality.
%23121603: Johannen, Uwe; Alan Smith & James Gomez (eds.) - September 11 & political freedom : Asian perspectives.
%23106329: JOHANNESSEN, Kåre Langvik. - Zwischen Himmel und Erde.
%23282847: Johannsen, Otto; Rolf Fahrbach, Julius Mänhardt, H. Wagenknecht, Paul Ruggli & Carl Aberle. - Die Geschichte der Textil-industrie.
%23278536: Johannsen, Rolf H. & Stella Rollig. - Say it with flowers! Viennese flower painting from Waldmüller to Klimt.
%2317587: Johansen, Leif. - Public economics.
%23212205: Johansen, Leif. - Public economics.
%2335856: Johansen, Baber. - Muhammad Husain Haikal : Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen.
%23286623: Johanson, Eva. - A study of schizophrenia in the male : a psychiatric and social study based on 138 cases with follow up.
%23177309: Johansson, Bertil. - Religion and superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
%23291991: John, Victor. - Malthus' Bevölkerungsgesetz : Antrittsvorlesung, gehalten an der Juristen-Facultät der Universität Bern.
%23287813: John, Peter W.M. - Statistical design and analysis of experiments.
%23246264: Conley. John J. - Adoration and Annihilation : the Convent Philosphy of Port-Royal.
%23289896: Johns, Jasper. - Jasper Johns : Light bulb.
%23285059: Johns, Jasper; Bernstein, Roberta. - Jasper Johns : Catalogue Raisonné of Painting and Sculpture.
%2357196: Johnsen, Julia E. (ed.). - Selected articles on law enforcement.
%2354191: Johnson, Nevil. - Parliament and administration : The Estimates Committee 1945-1965.
%23231670: Johnson, Graeme (ed.) - Competition law in China and Hong Kong. First supplement.
%23231688: Johnson, Randal - The Film Industry in Brazil: Culture and the State.
%2345996: Johnson, Katie N. - Sisters in Sin: Brothel Drama in America, 1900-1920.
%23239276: Johnson, Christopher. - Claude Lévi-Strauss : the formative years.
%23147385: JOHNSON, JAMES TURNER. - Can modern war be just ?.
%23203071: Johnson III, Ollie A. & Karin L. Stanford (eds.) - Black political organizations ain the post-civil rights era.
%2346650: Johnson, Marilynn A. - Louis Comfort Tiffany : Artist for the Ages.
%23276946: Johnson, Phyllis & David Martin. - Apartheid Terrorism : the destabilization report.
%2367086: Johnson, James Weldon. - Gib mein Volk frei : acht Negerpredigten.
%2387692: Johnson, Jeanne C. - Specialized sugars for the food industry.
%234184: Johnson, Jeanne C. - Industrial enzymes : recent advances.
%23231706: Johnson, Elmer D. & Michael H. Harris. - History of libraries in the western world. Third edition, completely revised.
%2380565: Johnson, Hubert C. - The Midi in revolution : a study of regional political diversity, 1789-1793.
%23279388: Johnson, Keith. - Language Teaching and Skill Learning.
%23219392: Johnson, Lauri (ed.) - Urban education with an attitude.
%2396888: Johnson, Oliver A. - Moral knowledge.
%23212811: Johnson, Ralph. Perkins & Will. - Ralph Johnson, Perkins & Will : normative modernism.
%23278012: Johnson, Alex. - Bookshelf.
%23255844: Johnson, Stanley P. (ed.) - The Earth Summit : the United Nations conference on Environment and Development (UNCED).
%23187023: Johnson, D. R. - The genetics of the skeleton : animal models of skeletal development.
%23281692: Johnson, Scott. - Building tall : image of the skyscraper.
%23285211: Johnson, Richard M. - The dynamics of compliance; Supreme Court decision-making from a new perspective.
%23133138: Johnson, Harold J.; James J. Leach, & Robert G. Muehlmann (eds). - Revolutions, systems, and theories. Essays in political philosophy.
%23136891: Johnson, Dale A. - The Changing Shape of English Nonconformity 1825-1925.
%23217726: Johnson, Lyman L. - Essays on the price history of eighteenth-century Latin America.
%23146841: Johnson, Ann K. - Urban Ghetto Riots, 1965-1968: A Comparison of Soviet and American Press Coverage.
%23156243: Johnson, Arnold H. & Martin S. Peterson. - Encyclopedia of food technology.
%23150232: Johnson, Mark. - Beauty and power : transgendering and cultural transformation in the Southern Philippines.
%2315038: Johnson, Jeanne C. - Yeasts for food and other purposes.
%23175123: Johnson, Oliver A. - The moral life.
%2315770: Johnson, Harold J. - The Medieval tradition of natural law.
%23159893: Johnson, Allen. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%23196154: Johnson, Samuel. - [Samuel Johnson] Selected poetry and prose [of] Samuel Johnson.
%231792: Johnson, Allen. - Oedipus ubiquitous : the family complex in world folk literature.
%23197622: Johnson, Elmer H. - Linking community and corrections in Japan.
%23197625: Johnson, Elmer H. - Criminalization and prisoners in Japan : six contrary cohorts.
%23200994: Johnson, Alan G. (Alan Gerhard). - Out of bounds : Anglo-Indian literature and the geography of displacement.
%23275192: Johnson, Paul. - Mozart.
%23210901: Johnson, Roberta. - Crossfire : philosophy and the novel in Spain, 1900-1934.
%23278862: Johnson, Penelope D. - Equal in monastic profession : religious women in Medieval France.
%23279389: Johnson, Mark & Kathleen Gallagher. - One in a billion : the story of Nic Volker and the dawn of genomic medicine.
%23284999: Johnson, Loch K. - A season of inquiry : Congress and intelligence.
%232296: JOHNSON LOOZE, H. - Alexander Hamilton and the British orientation of American foreign policy, 1783-1803.
%23231307: Johnston, Norman; Leonard Savitz & Marvin E. Wolfgang. - The sociology of punishment and correction.
%23288018: Johnston, Elizabeth. - EU street violence : youth groups and violence in public spaces = Grupos de jóvenes y violencia en el espacio público.
%23146177: Johnston, Wayne. - The colony of unrequited dreams.
%23280325: Johnston, Douglas M. (ed.) - Regionalization of the law of the sea : proceedings.
%23292596: Johnston, Douglas M. - The international law of fisheries.
%23110441: JOHNSTONE, ALBERT A. - Rationalized epistemology : taking Solipsism seriously.
%2334209: Joireman, Sandra Fullerton - Where there is no government : enforcing property rights in common law Africa.
%23260673: Jojarth, Christine. - Crime, war, and global trafficking : designing international cooperation.
%2396095: Joli, Claude. - Prônes de messire Claude Joli, evêque et comte d'Agen, sur differens sujets de morale, nouvelle édition mise en meilleur ordre & plus correcte que la precedente. Tome I-III [BOUND WITH:] IDEM, Oeuvres melées de messire Claude Joli, éveque et comte d'Agen.
%23159752: Jolink, Albert. - Jan Tinbergen : the statistical turn in economics: 1903-1955.
%23254357: Jolivet, Régis. - Le problème de la mort chez M. Heidegger en J.-P. Sartre.
%23146468: Jolivet, Régis. - Morale.
%23290046: Jolles, Jelle. - Het tienerbrein : over de adolescent tussen biologie en omgeving.
%2384075: Jolles, Adrianus Johannes Eliza. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden.
%238942: Jolles, Joan. - De kenmerken van de overeenkomst van maatschap.
%2390943: Jolles, H.M. - Tussen vrijheid, gelijkheid en broederschap : persoonlijke integriteit in onze tijd en het debat over de grondrechten.
%2364788: Jolles, J.M. - Wettelijke interessen.
%2316457: Jolles, Frank. - African dolls = Afrikanische Puppen : the Dulger-collection.
%2315939: Jolles Az., J.A. - Het Periculum bij de koop. Diss.
%23235189: Jolly, Mette. - The European Union and the people.
%23201218: Jolly, Roger David. - De lerende bureaucratie? Een onderzoek naar de betekenis van ict voor leren in het openbaar bestuur.
%23195991: Jolowicz, H.F. & Barry Nicholas. - Historical introduction to the study of Roman law. Third edition.
%23278821: Joly, Vincent. - Le Soudan français de 1939 à 1945 : une colonie dans la guerre.
%23284653: Jomard, Edme-François. - Classification méthodique des produits de l'industrie extra-européenne ou objets provenant des voyages lointains suivie du plan de la classification d'une collection ethnographique complète ...
%23246514: Jomo, Kwame Sundaram (ed.) - Flat world, big gaps : economic liberalization, globalization, poverty and inequality.
%23253559: Jonathan, Dean. - Ending Europe's Wars: The Continuing Search for Peace and Security.
%2399509: Jonchere, Etienne Lescuyer de la. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%23269834: Jonchere, Etienne Lescuyer de la. - Systeme d'un nouveau gouvernement en France.
%238912: Jonckers Nieboer, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel. (Artt. 1406, 1407 B.W.).
%23267109: Jonckheere, Koenraad. - Antwerp art after Iconoclasm : experiments in decorum : 1566-1585.
%23291418: Jonckheere, Karel & Roger Bodart. - Las letras belgas.
%23264758: Jones, Ernest. - The Life and Work of Sigmund Freud. Vol. 1 : The formative years and the great discoveries, 1856-1900.
%23215138: Jones, Ronald W. & Peter B. Kenen. - Handbook of international economics. Volume II : international monetary economics and finance.
%23291068: Jones, Claire Taylor. - Ruling the spirit : women, liturgy, and Dominican reform in late medieval Germany.
%23286563: Jones, Bruce D. - Peacemaking in Rwanda : the dynamics of failure.
%2377274: Jones, John Walter. - The law and legal theory of the Greeks : an introduction.
%2375682: Jones, Edwin. - Reading The Book Of Nature. A Phenomenological Study of Creative Expression in Science and Painting.
%2348446: Jones, Elise F. - Teenage pregnancy in industrialized countries : a study.
%2323740: Jones, Stephen F. - War and Revolution in the Caucasus: Georgia Ablaze (ThirdWorlds).

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

6/8