Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23233059: HENDRIKS, FRANK (EDITOR) - City in Sight: Dutch Dealings with Urban Change.
%2353782: HENDRIKS, BOYD. - De ontwikkeling van passie in organisaties : een zoektocht naar de managementprincipes van passie.
%23269018: HENDRIKS, AART. - Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten.
%2376528: HENDRIKS, L.E.M. - Techniek en normstelling in het milieustrafrecht: een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke handhaving van emissievoorschriften.
%2358902: HENDRIKS, L.E.M. (E.A.). - Hoofdstukken strafprocesrecht.
%23265665: HENDRIKS, FRANK, KOEN VAN DER KRIEKEN & CHARLOTTE WAGENAAR. - Democratische zegen of vloek? : aantekeningen bij het referendum.
%23225112: HENDRIKS, AART. - Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten.
%23150705: HENDRIKSE, M.L. - Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht.
%23239923: HENDRIKSE, M.L. & A.W. JONGBLOED. - De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht.
%23181568: HENDRIKSE, M.L. ... [ET AL.] - Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht.
%23218362: HENDRIX, HUUB (ED.) - Namibia and the Netherlands : 350 years of relations.
%23260617: HENDRIX, HARALD & MARIJKE MEIJER DREES (EDS.) - Beschaafde burgers : burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd.
%2388482: HENDRY, DAVID F. - Understanding Economic Forecasts.
%23207158: HENGEL, JOHN W. VAN DEN. - The home of meaning : the hermeneutics of the subject of Paul Ricoeur.
%23257456: HENGEVELD, RICHARD & JAAP RODENBURG (EDS.), SHIPPING RESEARCH BUREAU. - Embargo : apartheid's oil secrets revealed.
%23198687: HENGSBACH, FRIEDHELM. - Die Assoziierung afrikanischer Staaten an die Europäischen Gemeinschaften.
%23129020: HENGST, C.J.W.N. VAN. - Eenige opmerkingen over het eigendomsregt der gemeenten.
%23184536: HENGSTUM, A.J.W.M. VAN & C.E.M. VAN STEENDEREN. - Het nieuwe verenigingsrecht.
%23250822: HENHAM, RALPH J. - Sentencing principles and magistrates' sentencing behavior.
%23193011: HENIGE, DAVID. - In search of Columbus : the sources for the first voyage.
%23258084: HENKE, ADOLPH. - Lehrbuch der gerichtlichen Medicin : zum Behuf akademischer Vorlesungen und zum Gebrauch für gerichtliche Ärzte und Rechtsgelehrte entworfen.
%23228203: HENKEL, HEINRICH. - Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft : Festschrift für Heinrich Henkel zum 70. Geburtstag am 12. September 1973.
%23267537: HENKEL, MICHAEL. - Frieden und Politik : eine interaktionistische Theorie.
%23226785: HENKEL, HEINRICH. - Einführung in die Rechtsphilosophie : Grundlagen des Rechts.
%23165362: HENKELS, H. (ED.). - Mondrian : from figuration to abstraction.
%23128458: HENKELS, HERBERT (A.O.) - Seuphor.
%23101965: HENKES, R.A.W.M. & J.L. VAN INGEN (EDS). - Transitional Boundary Layers in Aeronautics.
%23122845: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband.
%2384004: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband.
%231632: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband : oefenboek 1991.
%2373312: HENKET, M.M. & P.J. VAN DEN HOVEN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband : oefenboek 1990.
%2373313: HENKET, M.M. & J.H.M. KLANDERMAN. - Juridische vaardigheden in argumentatief verband : oefenboek 1992.
%2324690: HENKIN, LOUIS. - Constitutionalism, democracy and foreign affairs.
%23232523: HENKIN, LOUIS. - International law : politics and values.
%23204033: HENKIN, LOUIS. - Foreign Affairs and the Constitution.
%23197137: HENNEAUX, MARC & ALEXANDER SEVRIN (EDS.) - Strings and gravity : tying the forces together : proceedings of the fifth Francqui Colloquium, 19-21 October 2001, Brussels.
%2368926: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. - Openbare-orderecht.
%2379250: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. (E.A.) - Decentralisatie.
%23154573: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. - Overheidsaansprakelijkheid op de weegschaal.
%23178703: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. - Handhaving van de openbare orde : taken en bevoegdheden van de burgemeester.
%23173201: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. (E.A.) - De handhaving van de openbare orde in de gemeente , en Naar een codificatie van ordebevoegdheden : preadviezen van H.P.J.A.M . Hennekens , J.J.H . Suyver Naar een codificatie van ordebevoegdheden.
%2381051: HENNEKENS, H.PH.J.A.M. (E.A.) - De praktijk van toetsing en gemeentelijke regelgeving : preadviezen & verslag vergadering.
%23199824: HENNEPHOF, HERMAN. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrysostomische Tradition. Ein beitrag zur Quellengeschichte der Spätbyzantinischen Homiletik.
%23251434: HENNESSY, MATTHEW - Algebraic Theory of Processes.
%23268883: HENNESSY, VAL. - In the gutter.
%2382891: HENNIG, JOHN. - Goethes Europakunde : Goethes Kenntnisse des nichtdeutschsprachigen Europas : Ausgewählte Aufsätze.
%23147236: HENNING, C. RANDALL & PIER CARLO PADOAN. - Transatlantic perspectives on the euro.
%23236016: HENNUÏN, R.L.R. (ED.) - Hoofdzaken belastingrecht. 11e druk.
%2318745: HENNUÏN, R.L.R. (ED.) - Hoofdzaken belastingrecht. 8e druk.
%23105539: HENNUÏN, R.L.R. (ED.) - Hoofdzaken belastingrecht. 9e druk.
%23231850: HENNY, A. C - Naar de bronnen van driestromenland: Politieke stromingen, van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid (Dutch Edition).
%2385514: HENNY, JAN JACOB. - De verplichting van den verkooper tot levering.001
%2384241: HENRI HIJMANS, I. - Romeinsch verbintenissenrecht.
%23217181: HENRIKSEN, THOMAS H. - American power after the Berlin Wall.
%2377179: HENRIOT, EUGÈNE. - Moeurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome, d'apres les poètes latins.
%231143: HENRIQUEZ, E.C. - Het vennootschapsstatuut : een vergelijkende studie over het statuut van de naamloze vennootschap in het internationale privaatrecht.
%2313499: HENRIQUEZ, E.C. - Het vennootschapsstatuut : een vergelijkende studie over het statuut van de naamloze vennootschap in het internationale privaatrecht.
%23106266: HENRIQUEZ, E.C. - De zakelijke rechten van de onbetaalde verkoper in het internationaal faillisement.
%2325904: HENRIQUEZ, E.C. - Samenleven Samenwerken : opstellen aangeboden aan Prof.mr. E.C. Henriquez.
%23157632: HENRY, W.P. - Greek Historical Writing. A Historiographical Essay Based on Xenophon's Hellenica.
%23231053: HENRY, GERRIT - Jeanette Pasin Sloan.
%2371427: HENRY, PAUL-MARC - La dimension culturelle du developpement: Une etude conjointe CEE/UNESCO.
%23239082: HENRY, ALBERT. - Le ravitaillement de la Belgique pendant l'occupation Allemande.
%2323130: HENSBERGEN, H. VAN & J. KOUDIJS. - Beschouwingen over openbare financiën en aanverwante onderwerpen.
%2351377: HENSHAW, JOHN M. - Does Measurement Measure Up?: How Numbers Reveal and Conceal the Truth.
%23243598: HENSLER, BRUCE - Crucible of Fire: Nineteenth-Century Urban Fires and the Making of the Modern Fire Service.
%23226751: HENSSEN, EMILE W.A. - Rijksuniversiteit Groningen, 1964-1989.
%23104161: HENSSEN, EMILE W.A. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998.
%23226332: HENSSEN, J.L.G. - New legislation in the field of land registration and Cadastre in the Netherlands.
%23263534: HENTENRYCK, PASCAL VAN VAN - Numerica: A Modeling Language for Global Optimization.
%23262865: HENTIG, HANS VON. - Die Kriminalität des homophilen Mannes.
%2330559: HENZELIN, MARC & ROBERT ROTH (EDS.) - Le droit pénal à l'epreuve de l'internationalisation.
%23195162: HEPPLE, BOB. - Labour law, inequality and global trade.
%23207130: HEPPNER, HARALD (ED.) - Hauptstädte in Südosteuropa : Geschichte, Funktion, nationale Symbolkraft.
%23243811: HEPPNER, CHRISTOPHER. - Reading Blake's designs.
%23221364: HERACLIDES, ALEXIS. - Helsinki-II and Its Aftermath: The Making of the Csce into an International Organization.
%2331397: HERACLIDES, ALEXIS. - Helsinki-II and its aftermath : the making of the CSCE into an international organization.
%2341023: HERAUD, ALAIN & ANDRÉ MAURIN. - Institutions judiciaires.
%2380066: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Kleinere Abhandlungen zur Psychologie.
%2353153: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Sämtliche Werke. 19 Bände.
%2380065: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik.
%23169289: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - De attentionis mensura causisque primariis.
%2380063: HERBART, JOHANN FRIEDRICH. - Lehrbuch zur Psychologie.
%2368813: HERBERG, MARTIN (EDITOR) - Transnational Administrative Rule-Making: Performance, Legal Effects, and Legitimacy.
%23244280: HERBERG, MARTIN (ED.) - Transnational Administrative Rule-Making: Performance, Legal Effects, and Legitimacy.
%23173579: HERBERT, ROBERT L. - Nature's workshop : Renoir's writings on the decorative arts.
%23156713: HERBERT, SHARON. - The red-figure pottery.
%23262741: HERBERT, STEVE. - Policing space : territoriality and the Los Angeles Police Department.
%23218848: HERBERT, ROBERT L. - Seurat and the making of La Grande Jatte.
%23228593: HERBERT, DAVID T. & COLIN J. THOMAS. - Cities in space : city as place.
%23157403: HERBERT, WOLFGANG - Foreign workers and law enforcement in Japan.
%23185183: HERBETTE, JEAN. - Ein französischer Diplomat über die bolschewistische Gefahr : Berichte des Botschafters der Französischen Republik in Moskau Jean Herbette aus den Jahren 1927-1931.
%2318540: HERBIG, KURT. - Die Entwicklung der Häfen von Amsterdam und Rotterdam seit 1914.
%23245043: HERBST, WILHELM. - J.G. Fichtes Geschichtsphilosophie nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre.
%232443: HERBURGER, ELENA. - What counts : focus and quantification.
%23136684: HERDZINA, KLAUS (ED.) - Wettbewerbstheorie.
%23120792: HERFEL, WILLIAM E., WLADLYSLAW KRAJEWSKI, ILKKA NIINILUOTO & RYSZARD WÓJCICKI (EDS.) - Theories and models in scientific processes.
%23237655: MARTA HERFORD - V+W design matrix : Marta Herford.
%2320292: HERFST, JOHANNA WILHELMINA. - Gezondheid en Heil. Een zedekundige studie.
%23170918: HERIK, L.J. VAN DEN. - The contribution of the Rwanda Tribunal to the development of international law.
%2380067: HERING, EWALD. - Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie (1870). Über die spezifischen Energieen des Nervensystems (1884). Zur Theorie der Vorgänge in der lebendigen substanz (1888). Zur Theorie der Nerventätigkeit (1899).
%23247301: HERINGA, A.W. - Staatsrecht (Boom Basics).
%23189324: HERINGA, A.W. & E. MEYER (EDS.) - 45 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-1995.
%23165541: HERINGA, A. - Freetrade and protectionism in Holland.
%2316257: HERINGA, A.W.; R.E. DE WINTER & W.J. WITTEVEEN (RED.). - Staatkundig Jaarboek 1983-84.
%2339435: HERINGA, A.W., KOEKKOEK, A.K. & MULDER, L. - Gelijk behandelen : commentaren op het voorstel Algemene wet gelijke behandeling.
%2337129: HERINGA, A.W., WINTER, R.E. DE & WITTEVEEN, W.J. - (red.). Staatkundig Jaarboek 1987.
%23101970: HERINGA, J. - Het Hollandse spoor.
%2368933: HERINGA, A.W. ... [ET AL.] - Staatkundig jaarboek 1985.
%2339400: HERINGA, A.W. & T. ZWART. - De Nederlandse Grondwet.
%23134298: HERINGA, A.W., J.E. HOITINK, F.J. VAN OMMEREN & R. TEUBEN - Eigendom in het Milieurecht.
%23101971: HERINGS, P.J.J., G. VAN DER LAAN & A.J.J. TALMAN. - The Theory of Markets.
%23108987: HERK, E.J.M. VAN. - Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau.
%23103780: HERKNER, HEINRICH. - Die Arbeiterfrage. Eine Einführung.
%23264532: HERKNER, HEINRICH., KULEMANN, WILHELM. - Die Reform unserer Socialversicherung / Wilhelm Kuleman & Die sociale Reform als Gebot des wirtschaftlichen Fortschrittes / Heinrich Herkner.
%23265338: HERLÉ, ARNOLD F. - Empathie en criminaliteit.
%23226169: HERLIHY, DAVID V. - Bicycle : the history.
%23111731: HERMAN, LUC; KRIS HUMBEECK & GEERT LERNOUT (EDS.) - (DIS)CONTINUITIES. ESSAYS ON PAUL DE MAN.
%2376910: HERMAN, SARAH - A Million Little Bricks: The Unofficial Illustrated History of the LEGO Phenomenon.
%23260838: HERMAN, ROBIN. - Fusion : the search for endless energy.
%2380348: HERMAN, LUC; KRIS HUMBEECK & GEERT LERNOUT (EDS.) - (Dis)continuities: essays on Paul de Man.
%2339203: HERMAN, G. - De adviesprocedure van artikel 96 van het Handvest der Verenigde Naties in het bijzonder bezien als geschillenprocedure. Diss.
%23217361: HERMAN, OF TOURNAI. - The restoration of the Monastery of Saint Martin of Tournai.
%23208656: HERMAND, JOST. - Synthetisches Interpretieren : zur Methodik der Literaturwisschaft.
%2377181: HERMANN, ERNST. - Das Hausmeieramt ein echt germanisches Amt : eine rechtsgeschichtliche Untersuchung betreffend die wesentlichen Funktionen des Hausmeieramt der Germanenkönige und dessen Ursprung.
%2377182: HERMANN, ERNST. - Über die Entwicklung des altdeutschen Schöffengerichts : eine rechtsgeschichtliche Untersuchung.
%23201482: HERMANN, ELFRIEDE (ED.) - Changing contexts, shifting meanings : transformations of cultural traditions in Oceania.
%23260769: HERMANN, MARGARET G. - Political psychology: contemporary problems and issues.
%2388947: HERMANN, ELISABETH. - Ecclesia in re publica : die Entwicklung der Kirche von pseudostaatlicher zu staatlich inkorporierter Existenz.
%2396791: HERMANS, JULES - Uitgerekend Europa. Geschiedenis van de Europese integratie.
%23246892: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Filip's sonatine.
%2313224: HERMANS, F.M.J. & A.L.M. SOONS. - Erfrechtelijke vernieuwingen. Preadvies.
%2373267: HERMANS, JOHANNA MARIA. - ICT in information services : use and deployment of ICT in the Dutch securities trade 1860-1970.
%2330172: HERMANS, H.L.C. - Het verbeurde recht : het verbeuren van recht als gevolg van strafbare feiten of van niet-strafbare, door de wet als onrechtmatigbeschouwde gedragingen.
%23269105: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Van Wittgenstein tot Weinreb : het sadistische universum 2.
%23234892: HERMANS, DORINE & DANIELA HOOGHIEMSTRA. - 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren' : ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
%23247023: HERMANS, H.L.C. - Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater : Johannes van Loon, president van de Hoge Raad in oorlogstijd.
%2334271: HERMANS, H.L.C. - Schuld of onschuld : gedachten naar aanleiding van artikel 302 van het Wetboek van Strafvordering.
%23269104: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het sadistische universum.
%2331185: HERMANS, J.L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche Unie. Diss.
%23246890: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Lebensraum : een oorlogsdagboek.
%23233934: HERMANS, KIM H. - De WW en nieuwe sociale risico's : internationaalrechtelijke grenzen aan hervormingsvoorstellen.
%23229552: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Pang : de oorlogsjaren.
%23215311: HERMASSI, ELBAKI. - Leadership and national development in North Africa : a comparative study.
%23239598: HERMBERG, KEVIN. - Husserl's phenomenology : knowledge , objectivity and others.
%23221390: HERMES, NIELS - Financial Development and Economic Growth: Theory and Experiences from Developing Countries.
%23101973: HERMESDORF, B.H.D. - Thomas van Aquino als raadsman van Toskaanse kooplieden : aantekeningen bij een vrijwel verwaarloosd opusculum van de 'doctor communis'.
%23258234: HERMITTE, MARIE-ANGELE. - Le sang et le droit : essai sur la transfusion sanguine.
%23267487: HERMOGÈNE [HERMOGENES TARSENSIS] - L'art rhétorique : Exercises préparatoires, États de cause, Invention, Catégories stylistiques, Méthode de l'habileté.
%2321066: HERMSEN, S. - Na de daad : werkboek preventie seksueel geweld : een leerproject voor jeugdige plegers van seksueel geweld in tien geprogrammeerde bijeenkomsten.
%23169133: HERNADI, PAUL. - Cultural transactions : nature, self, society.
%23241990: HEROLD, HANS-JÖRG. - Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach als Reichsfürst.
%23262887: HEROLD, ANJA. - Streitwagentechnologie in der Ramses-Stadt : Knäufe, Knöpfe und Scheiben aus Stein.
%23229268: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van 's-Gravenhage.
%23253122: HERPEN, ERICA VAN. - Perceptions and evaluations of assortment variety.
%23171647: HERPEN, JAN J. VAN (ED.) - Het Gooi in tekst & beeld I.
%2353204: HERRE, PAUL. - Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II.
%23264659: HERREMAN, LIEVEN. - Déesses fragiles - Lieven Herreman.
%2377183: HERRFAHRDT, HEINRICH. - Revolution und Rechtswissenschaft : Untersuchungen über die juristische Erfarrbarkeit von Revolutionsvorgängen und ihre Bedeutung für allgemeine Rechtslehre.
%2363517: HERRFAHRDT, HEINRICH. - Das Problem der berufsständischen Vertretung von der französischen Revolution bis zur Gegenwart.
%23221172: HERRICK, JAMES A. - The radical rhetoric of the English Deists the discourse of skepticism , 1680-1750.
%23260881: HERRING, JONATHAN. - Older people in law and society.
%23263458: HERRING, RICHARD J. & ROBERT J. LIAN (EDS.) - Financial Regulation in a Global Economy (Integrating National Economies).
%23223230: HERRING, PHILLIP F. - Djuna : the life and work of Djuna Barnes.
%2315319: HERRMANN, HORST. - Die Stellung unehelicher Kinder nach kanonischem Recht.
%23118211: HERRMANN, RICHARD K. - Perceptions and behavior in Soviet Foreign Policy.
%23200446: HERRMANN JR., JOHN J. - Games for the Gods : the Greek athlete and the Olympic spirit.
%2394317: HERRMANN, J. (ED.) - Griechenland - Byzanz - Europa. Ein Studienband.
%23249542: HERRMANN, ELISABETH. - Das Ich im Dialog mit dem Wir : die Literarisierung kultureller Migration als kritische Auseinandersetzung mit der eigenen kollektiven Identität in Werken zeitgenössischer schwedischer Autorinnen und Autoren.
%23142381: HERRON, RON; SIMON HERRON, ANDREW HERRON. - Herron notebooks : buildings in Japan.
%23169080: HERSCHBERG, ISRAEL SAMUEL. - Bewaar me : liber amicorum voor Prof . dr . I.S. Herschberg.
%23247101: HERSCHEL, WILHELM. - Arbeitsrecht. II. Die gesetzliche Regelung des Arbeitsrecht.
%23128448: HERSEY, G.L. - The Evolution of Allure : sexual Selection from the Medici Venus to the incredible hulk.
%2349620: HERSHENSON, MAURICE - Visual space perception : a primer.
%23113994: HERSHLAG, Z.Y. - Introduction to the modern economic history of the Middle East.
%2316468: HERSKOVITS, MELVILLE J. & FRANCES S. HERSKOVITS. - Rebel destiny : among the bush negroes of Dutch Guiana.
%2359639: HERST, A.C.C. , P.W. MOERLAND, J. SPRONK. - Vermogen in onzekerheid.
%2355034: HERTEL, THOMAS W. - Global Trade Analysis: Modeling and Applications.
%23131609: HERTEL, GUSTAV. - Urkundenbuch der Stadt Magdeburg.
%23255994: HERTLING, GEORG VON. - Albertus Magnus : Beiträge zu seiner Würdigung. 2. Auflage.
%23146546: HERTOG, RENE DEN. - Empirical essays on growth, uncertainty and prediction.
%23175652: HERTOGH, M.L.M. & L.E. DE GROOT-VAN LEEUWEN (EDS.) - Na de uitspraak : gevolgen van geschillenbeslechting.
%23259271: HERTOGH, M.L.M. & P.J.J. ZOONTJENS (ED.) - Gelijke behandeling: principes en praktijken : evaluatieonderzoek Algemene wet gelijke behandeling.
%23264201: HERTOGH, M.L.M. - Consequenties van controle : de bestuurlijke doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale Ombudsman.
%2358533: HERTWIG, OSCAR. - Der Staat als Organismus : Gedanken zur Entwicklung der Menschheit.
%23145659: HERTZ, JOSEPH H. - The Ethical System of James Martineau.
%2353253: HERTZ, AMALIA. - Die Kultur um den Persischen Golf und ihre Ausbreitung.
%23223990: HERTZ, EDUARD. - Voltaire und die französische Strafrechtspflege im achtzehnten Jahrhundert : ein Beitrag zur Geschichte des Aufklärungszeitalters.
%2370127: HERTZ, WILHELM G. - Das Problem des völkerrechtlichen Angriffs.
%23128154: HERTZBERGER, H. - De Rijkskleedingvoorziening : verslag met daarbij behorende 'bijlagen'en begeleidenden brief, gezonden aan de 'Crisis-Enquete-Commissie' te 's-Gravenhage in dato 22 april 1922 met daarop gevolgde supplementen toelichtende het commerciëel en financieel beheer der Rijkskleedingvoorziening. Met naschrift.
%23247615: HERTZOG, A. - Die juriste-obsessies : sakelike reg en meer bepaald eiëndom.
%2361096: HERWAARDEN, J. VAN (ED.). - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij.
%2328993: HERWAARDEN, F.G. VAN & C.A. DE KAM. - Om de poen is het te doen. De betekenis van publieke heffingen, belastinguitgaven en sociale zekerheid voor de personele inkomensverdeling. Vier toepassingen van GENTAX, een model ter bepaling van de druk en verdelingseffekten van publieke heffingen.
%23201789: HERWIJER, PIETER. - De margarineconventie : eenige beschouwingen over haar totstandkoming en werking binnen het kader van de crisis-zuivelpolitiek.
%2360345: HERWIJNEN, G. VAN. - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
%2360914: HERZ, MARTIN F. - The modern ambassador : the challenge and the search.
%23177843: HERZ VON HERZFELD, FRANZ JOSEF. - Magistratus Romano-Germanus Processu historico legali repraesentatus : antehac sub sacratissimsis auspiciis invictissimi, ac potentissimi Caroli VI.
%23147201: HERZIG, EDMUND. - Iran and the former Soviet South.
%23249530: HERZL, THEODOR. - Herzls Utopie - Israels Gegenwart = The utopia of Herzl - the present of Israel.
%23232203: HERZOG-SCHRÖDER, GABRIELE; INGRID NINA BELL. - Orinoko - Parima : Indianische Gesellschaften aus Venezuela : die Sammlung Cisneros.
%2377185: HERZOG, ERNST VON. - Geschichte und System der römischen Staatsverfassung. Band 1: Königszeit und Republik; Band 2: Die Kaiserzeit von der Diktatur Cäsars bis zum Regierungsantritt Diokletians.
%23217360: HERZOG, DAGMAR - Intimacy and exclusion : religious politics in pre-revolutionary Baden.
%2353264: HERZOG, PETER. - Glaubwürdigkeit und Quellenwert der Tagbücher des französischen Botschafters Paléologue.
%2382494: HERZSTEIN, ROBERT EDWIN - Waldheim : de ontbrekende jaren.
%23118287: HES, RONALD. - Orientation effects in QSOs, quasars and radio galaxies.
%2366469: HES, GUSTAAF. - Risico als economisch phenomeen : speurtocht naar de plaats van het risico in de economische literatuur en practijk in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog.
%2338031: HES, HINDLE S. - Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940.
%2328758: HES, JOYCE. - Tussen wal en schip - tussen recht en hulpverlening.
%2389313: HESEN, GEERTE. - The empirics of contracts : theoretical and empirical observations on contract design.
%23181931: HESHUIJSEN, ADOLF JAN. - Werkstaking van gemeenteraden.
%23131424: HESIUS, GUILIELMUS. - [GVILIELMI HESI]. Emblemata Sacra.
%23239069: HESS, CARMEN - Hungry for Hope: On the Cultural and Communicative Dimensions of Development in Highland Ecuador (Indigenous Knowledge and Development Series).
%2377201: HESS, ALBERT G. & PRISCILLA F. CLEMENT (EDS.) - (ed.) History of Juvenile Delinquency : a collection of essays on crime commited by young offenders, in history and in selected countries.
%23146758: HESS, STEPHEN. - Organizing the Presidency.
%23146364: HESS, MOSES. - Die Europäische triarchie.
%23147269: HESS, STEPHEN. - Live from Capitol Hill ! : studies of Congress and the media.
%23139928: HESS, JONATHAN M. - Reconstituting the Body Politic: Enlightenment, Public Culture and the Invention of Aesthetic Autonomy
%23146367: HESS, MOSES. - Gesellschaftsspiegel : Organ zur Vertretung und zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart. Band I-II. (alles was erschien).
%23236959: HESS, JÜRGEN C., WIELENGA, FRISO. - Duitsland en de democratie 1871-1990.
%23100258: HESS, GERHARD. - Gesellschaft Literatur Wissenschaft.
%23248119: HESS, DAVID J. - Alternative pathways in science and industry activism , innovation , and the environment in an era of globalization.
%2377187: HESS, ALBERT G. & SHIGEYO MURAYAMA. - Everyday law in Japanese folk art : daily life in Meji Japan, as seen through petty law violations.
%23108664: HESS, A. - Shelleys Lyrik in deutschen Uebertragungen.
%23255555: HESS, WALTER. - Einfache und höhere Arbeit : eine sozialpolitische Untersuchung zum Arbeitsvertrag des Bürgerlichen Gesetzbuches.
%23252587: HESSE, KURT. - Entwicklungsländer und Entwicklungshilfen an der Wende des Kolonialzeitalters : [documents en appendice].
%23221644: HESSE, EVA. - Eva Hesse : One More than One.
%23226942: HESSEL, B. (E.A.) - Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht : verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht gehouden op 20 mei 2005 : ter behandeling van de preadviezen van prof. dr. B. Hessel, mr. J.R. van Angeren en mr. drs. W. den Ouden, mr. G.J. van Slooten.
%2380166: HESSEL, B. - (e.a.). Het recht over de schutting : de rol van de jurist bij interdisciplinair onderzoek.
%2350663: HESSEL, B. - Nederlands economisch publiekrecht : de bestuursrechtelijke aspecten.
%23248880: HESSEL, B. (E.A.) - Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht , Europees recht en fiscaal recht : preadviezen.
%23243571: HESSEL, B. - Rechtsstaat en economische politiek.
%2392669: HESSELING, GERTI., MOUSSA DJIRÉ, BARBARA M. OOMEN (ÉDS) - Le droit en Afrique : expériences locales au Mali et droit étatique.
%23232902: HESSELINK, MARTIJN W. - CFR & social justice : a short study for the European Parliament on the values underlying the draft Common Frame of Reference for European private law : what roles for fairness and social justice?
%235828: HESSELINK, MARTIJN W. ... [ET AL.] - The politics of a European civil code.
%23264175: HESSELINK, MARTIJN W. ... [ET AL.] - Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC).
%23264177: HESSELINK, MARTIJN W. ... [ET AL.] - Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC).
%23156477: HESSELINK, M.W. & G.J.P. DE VRIES. - Principles of European Contract law.
%23175485: HESSELINK, M.W & M.B.M. LOOS (RED.) - Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten : een Nederlands perspectief.
%2354439: HESSELINK, B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede. 1853-1938. Jaren van rationalisatie en verzet.
%23154548: HESSELINK, MARTIJN W. - New European legal culture.
%2394544: HESSELINK, LINUS. - Geloven op gezag: over de prikkel tot kritiek in het juridisch onderwijs.
%23258200: HESSELINK, MARTIJN W. - Contractenrecht in perspectief.
%23247392: HESSELINK, MARTIJN W. - The new European private law : essays on the future of private law in Europe.
%236505: HESSELT VAN DINTER, MAARTEN. - Tatau : traditionelles Tätowieren weltweit.
%23103399: HESSING, SIEGFRIED (ED). - Spinoza: dreihundert Jahre Ewigkeit : Spinoza-Festschrift 1632-1932.
%23243803: HESSION, JANE KING. - Frank Lloyd Wright in New York : the Plaza years, 1954-1959.
%23180823: HESTER, PAUL. - Carlos Jimenez : buildings.
%23114052: HETCHER, STEVEN A. - Norms in a wired world.
%23126604: HETHERINGTON, BARRY - A Chronicle of Pre-Telescopic Astronomy.
%2343995: HETHERINGTON, E. MEVIS ... [ET AL.] - Coping with marital transitions : a family systems perspective.
%2362161: HETTEMA, PIETER & LEO LENSSEN (RED.) - Van wie is het onderwijs : de veranderende rol van leraar, manager en minister.
%23175954: HETTEMA JR., H. - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
%23178884: HETTINGA TROMP, JOHAN MARCUS VAN. - Over het verzuim van den schuldenaar.
%2354176: HEUBERGER, RICHARD. - Rätien im Altertum un Frühmittelalter.
%23191851: HEUFF, W. - Legitieme portie.
%2316075: HEUFF, W. - 150 jaar Koninklijke Notariële Broederschap : van Broederschap der Notarissen in Nederland in 1968 tot Koninklijke Notariële Broederschap in 1993.
%2346846: HEUFF, W. - Hypotheek.
%2346646: HEUFF, W. - Hypotheek.
%23224883: HEUGENS, PURSEY P.M.A.R. - Strategic issues management : implications for corporate performance.
%2317458: HEUGTEN, SJRAAR VAN, JOACHIM PISSARRO & CHRIS STOLWIJK. - Van Gogh and the colors of the night.
%23250233: HEUKELOM, FOLKERT VAN. - Dissertatio politico-historica de aerario Romano.
%23237715: HEUKELOM, JAN VAN. - Bijdrage tot de leer van het periculum, bij verbindtenissen uit overeenkomst voortspruitende.
%23226813: HEUMAKERS, ARNOLD (E..A.) - De oogst : denkers die ons wereldbeeld veranderen.
%23262476: HEUPERS, E. (ED.) - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe (Nederlandse Volksverhalen, deel 1,3).
%23160966: HEUPERS, E. (ED.) - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe (Nederlandse Volksverhalen, deel 1,1).
%23196697: HEUPKE, W. UND DR. G. ROST. - Was enthalten unsere Nahrungsmittel?
%2394683: HEUSDE, PHILIP WILLEM VAN. - Wijsbegeerte van het gezond verstand.
%23194739: HEUSDEN, G.H. VAN. - Een eeuw adverteerkunde : de sociaal-economische en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten.
%23182094: HEUSDEN, GERARDUS PETRUS HENDRIKUS VAN. - De trek van den glasaal naar het Ijsselmeer.
%235720: HEUSEL, WOLFGANG (ED.) - Die Osterweiterung der Europäische Union = Eastern Enlargement of the European Union = L'élargissement vers l'Est de l'Union européenne.
%23226990: HEUSER, ROBERT - Das Strassprozessgesetz der Volksrepublik China in vergleichender Perspektive.
%2377192: HEUSLER, ANDREAS. - Der Zivilprozess der Schweiz.
%2377191: HEUSLER, ANDREAS. - Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung.
%2377189: HEUSLER, ANDREAS. - Schweizerische Verfassungsgeschichte.
%2377193: HEUSS, ALFRED. - Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit.
%2347534: HEUTERMAN, THOMAS H. - Movable Type: Biography of Legh R. Freeman.
%23172181: HEUTERMAN, THOMAS H. - Movable type : biography of Legh R. Freeman.
%23101974: HEUVEL, W.J.A. VAN DEN, R. ILLSLEY, C.P.M. KNIPSCHEER & A. JAMIESON. - Opportunities and Challenges in an Ageing Society : Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 26-28 oktober 1989.
%23105501: HEUVEL, G. VAN DER & SWAANINGEN, R. VAN (ED.). - Criminaliteit en sociale rechtvaardigheid.
%2368792: HEUVEL, E.C. VAN DEN & SCHELLING, H. & SCHIEWOLD, A. - Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatieonderzoek van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van voorlichting.
%23193928: HEUVEL, CHARLES VAN DEN. - De Huysbou : a reconstruction of an unfinished treatise on architecture, town planning and civil engineering by Simon Stevin.
%23111743: HEUVEL, MARTIN VAN DEN & JAN G. SICCAMA (EDS.) - The disintegration of Yugoslavia.
%23222105: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Fatsoenlijk en onbaatzuchtig besturen.
%23230100: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Overheid en beleid in Nederland : feiten en inzichten vanuit de beleidswetenschap.
%23229380: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN. - Ethiek in politiek en openbaar bestuur.
%23259321: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - Orde op zaken : alvorens het ontslagrecht te herzien.
%23256680: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & TRACY METZ (EDS.) - Nature as artifice : new Dutch landscape in photography and video art : Hans Aarsman .... Edwin Zwakman.
%238260: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - Tussen vrijheid en bescherming : de arbeidsovereenkomst voor betrekkelijk bepaalde duur.
%2375906: HEUVEL, J.H. VAN DEN. - Wetgeving belicht.
%2377751: HEUVEL, L.H. VAN DEN. - (ed.). Le(e)nigheid van het sociaal recht : een uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. L.H. van den Heuvel als hoogleraar Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
%23258324: HEUVEL, WIM J. VAN - 40 jaar natuursteen.
%23203628: HEUVEL, ELISA VAN DEN (ED.) - Towards forensic science 2.0; Program Book & Abstract book of the 6th European Academy of Forensic Science Conference 2012, The Hague.
%23199635: HEUVEL, N.H.L. VAN DEN. - De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
%2326239: HEUVEN, VINCENT VAN. - Boven de klanken. [Incl. CD-Rom].
%232035: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN. - Over het nieuwe Nederland.
%2358732: HEUWIESER, MAX. - Die Traditionen des Hochstifts Passau.
%23263281: HEVENER, NATALIE KAUFMAN. - International law and the status of women.
%2388728: HEWETT, EDWARD A. - Reforming the Soviet Economy: Equality Versus Efficiency.
%2388487: HEWETT, ED A. - Open for Business: Russia's Return to the Global Economy.
%23193925: HEWETT, MARGARET (ED.), VOORDA, JACOBUS. - Jacobus Voorda : Dictata ad ius hodiernum = Lectures on the contemporary law. 2 Volumes.
%2353875: HEWETT, EDWARD A. & VICTOR H. WINSTON (EDS.) - Milestones in glasnost and perestroyka : politics and people.
%23161877: HEWETT, EDWARD A. - Reforming the Soviet economy.
%23166553: HEWISH, JOHN. - Rooms near Chancery Lane : the Patent Office under the commissioners, 1852-1883.
%2338025: HEWITT, PATRICIA. - The abuse of power : civil liberties in the United Kingdom.
%23124811: HEWITT, NICHOLAS. - 'Les maladies du siècle The image of malaise in french fiction and thought in the inter-war years.
%23213436: HEY, HILDE. - Gross human rights violations: a search for causes : a study of Guatemala and Costa Rica,
%2359140: HEYCK, EDUARD KARL HEINRICH. - Geschichte der Herzoge von Zähringen.
%2362658: HEYDE, LUDWIG (ED.) - Der wirtschaftliche Wert der Sozialpolitik : eine Sammelschrift.
%23124021: HEYDE, LUDWIG. - De verwerkelijking van de vrijheid : een inleiding in Hegels rechtsfilosofie.
%23163164: HEYDE, LUDWIG. - De maat van de mens : over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
%231433: HEYDEBRAND, WOLF & CARROLL SERON. - Rationalizing justice : the political economy of federal district courts.
%2363856: HEYER, H. - Mathematische Theorie statistischer Experimente
%23218252: HEYINK, HARRY, GRIBLING, FRANCK AND YVONNE YZERMANS (EDS.) - Prima materia. Materiaalfonds.
%23255660: HEYL, REBECCA. - Windows in the wall.
%23161243: HEYLIGERS, R.W.D. - Regtspleging van de landmagt, en Crimineel wetboek en reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande, gewijzigd overeenkomstig de wet van 14 Nov. 1879, staatsblad no. 191 en 192, nader gewijzigd bij de wet van 15 April 1886, staatsblad no. 64 : met bijvoeging van eenige wetten op het militair strafregt betrekking hebbende, mede gewijzigd tot op heden.
%23101976: HEYLIGERS, P.C. - Vegetation and Soil of a White-Sand Savanna in Suriname.
%23195337: HEYLIGERS, A.T.L.A. - Parlementaire obstructie.
%23109543: HEYMA, ARJAN. - Dynamic models of labour force retirement. An empirical analysis of early exit in the Netherlands.
%23164234: HEYMAN, THERESE THAU. - Posters American style.
%23195530: HEYMAN, H.W. - De commanditaire vennootschap in de actuele praktijk.
%2349760: HEYMANN, PHILIP B. - The politics of public management.
%23100262: HEYMANS, GERARDUS. - Over metafysica en esthetica.
%2384380: HEYMANS, JOS - Het jaar van de waanzin : opkomst en ondergang van de nieuwe politiek.
%23126085: HEYMANS, GERARDUS. - Schets Eener Kritische Geschiedenis van het Causaliteitsbegrip in de Nieuwere Wijsbegeerte.
%2362272: HEYMANS, GERARDUS. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
%2325464: HEYMANS, GERARDUS. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. 1. Teil: Erkenntnistheorie und Metaphysik; 2. Teil: Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik.
%23101978: HEYN, A.N.J. - Studies on the Microbiological Retting Process for the Preparation of a Hard Fiber and Influence of this Process on the Fiber Properties.
%23223981: HEYNE, JOHANN. - Denkwürdigkeiten aus der Kirchen- und Diözesan-Geschichte Schlesiens von der Einführung des Christentums in Schlesien bis zur böhmischen Oberherrschaft über dieses Land (966-1355). (Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau : aus Urkunden, Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern, Band 1).
%2359629: HEYNE, JOHANN. - Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts Breslau : Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtsschreibern.
%23254477: HEYNE, E.G. (ED.) - Wheat and wheat improvement.
%23109826: HEYNEN, RONALD C. - Essays on Derivatives Pricing Theory
%2339543: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van Brillen, Oogglazen, enz.
%23146234: HEYNS, JOHAN ADAM. - Die grondstruktuur van die modalistisiese triniteitsbeskouing.
%231275: HEYSE, JACOB JAN. - Noodweer : eene rechtsvergelijkende studie.
%2338201: HEYSE, LIESBET. - Choosing the lesser evil : understanding decision making in humanitarian aid NGOs.
%2367854: HEYTING, ROBERT. - Tussen nationalisme en internationalisme : de Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie.
%23190162: HEYVAERT, FRANS ... [ET AL.] (EDS.) - Het grootste woordenboek ter wereld : een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
%233204: HEZEWIJK, JOS VAN. - De top-elite van Nederland. Leefwijze en familierelaties, ondernemingen en dubbelfuncties van de meest invloedrijke mensen van ons land.
%23210406: HIBBARD, DON., MASON, GLENN (GLENN E.), WEITZE, KAREN J., 1952-. - Hart Wood : architectural regionalism in Hawaii.
%2363940: HIBBERT, CHRISTOPHER. - Napoleon : his wives and women.
%23219657: HIBBERT, CHRISTOPHER (ED.) - A guide to royal London
%2387486: HIBBETT, HOWARD (ED.) - Contemporary Japanese literature : an anthology of fiction, film, and other writing since 1945.
%2388489: HIBBS, DOUGLAS A. - The Political Economy of Industrial Democracies.
%2345441: HIBBS, DOUGLAS A. - The American political economy. Macroeconomics and electoral politics.
%2353285: HIBOU, BÉATRICE (ED.) - Privatising the state.
%2375871: HICE, G.F., W.S. TURNER III & L.F. CASHWELL (EDS.) - System development methodology : revised edition.
%23194045: HICKEY, LANCE P. - Hilary Putnam.
%23129850: HICKEY, DANIEL. - Local Hospitals in Ancien Régime France. Rationalization, Resistance, Renewal, 1530 - 1789.
%23174410: HICKMAN, BERT G. (ED.) - Global international economic models : selected papers from an IIASA conference.
%23101980: HICKS, E.K. & W. VAN ROSSUM. - Policy Development and Big Science : Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 18-19 September 1989.
%23200763: HICKS, JAMES O. JR. AND LEININGER, WAYNE E. - Accounting information systems.
%2358389: HICKS, JOHN R. - Money, Interest and Wages.
%23140259: HICKS, JOHN R. - Essays in World Economics.
%2317581: HICKS, JOHN R. - The social framework. An introduction to economics.
%2318580: HICKS, JOHN R. - The Social Framework. An introduction to economics.
%2344943: HICKS, JOHN R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
%2323851: HICKS, JOHN R. - A contribution to the theory of the trade cycle.
%2321890: HICKS, URSULA K. - Public finance.
%23268811: HICKS, ANDREW & WALTER WOON. - The Companies Act of Singapore : an annotation.
%23260753: HICKSON, DAVID J. (ET AL). - Top decisions : strategic decision-making in organizations.
%23236949: HIDA, HARUZO. - Hilbert modular forms and Iwasawa theory.
%2373355: HIDMA, TJALLE ROELOF. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk.
%23198775: HIDMA, T.R. & G.R. RUTGERS. - Bewijs.
%2397813: HIDSKES, M. & GRAAF, R. DE. - Het verbalenboek.
%23142301: HIEBAUM, GERTA. - Gemmensiegel und andere in Steinschnitt hergestellte Siegl des Mittelalters.
%23105953: HIELKEMA, J. - Deskundigen in Nederlandse strafzaken.
%23258329: HIEMSTRA, JARING. - Het besturen van de grote gemeenten. Vier varianten en een toekomstperspectief.
%23258332: HIEMSTRA, JARING. - Presterende gemeenten: hoe gemeenten beter kunnen presteren.
%23257719: HIEMSTRA, V.G. - Engels-Afrikaanse Regswoordenboek.
%23267268: HIETT, STEVE. - Steve Hiett : beyond blonde.
%23192597: HIGBEE, JOAN FLORENCE. - Western Europe since 1945 : a bibliography.
%23140905: HIGBY, CHESTER PENN - Religious Policy of the Bavarian Government during the Napoleonic Period.
%2367523: HIGGINBOTHAM, A.L. - Shades of freedom : racial politics and presumptions of the American legal process.
%23220842: HIGGINS, STEVEN. - Still moving : the film and media collections of the Museum of Modern Art.
%2352099: O'HIGGINS, JAMES. - Yves de Vallone: the making of an esprit effort.
%23206690: HIGGINS, ROSALYN. - United Nations peacekeeping : documents and commentary. Volume 1: The Middle East, 1946-1967.
%2389171: O'HIGGINS, JAMES. - Anthony Collins : the man and his works.
%23193592: HIGGINS JR., CHESTER. - Feeling the spirit : searching the world for the people of Africa.
%23219097: HIGGINS, THOMAS E. - Hazardous waste minimization handbook.
%23225028: HIGH, JACK. - Maximizing, action, and market adjustment : an inquiry into the theory of economic disequilibrium.
%23217443: HIGHAM, C. L. - Noble, wretched & redeemable : Protestant missionaries to the Indians in Canada and the United States, 1820-1900.
%2359694: HIGHBY, LEO INGEMANN. - The Erytrae Decree : contribution to the early history of the Delian League and the Peloponnesian Confederacy.
%23234265: HIGMAN, B. W. - Proslavery Priest: The Atlantic World of John Lindsay, 1729-1788.
%2371401: HIGMAN, SOPHIE - The Sustainable Forestry Handbook: A Practical Guide for Tropical Forest Managers on Implementing New Standards.
%23224442: HIGNITE, TODD. - In the Studio: Visits With Contemporary Cartoonists
%23241682: HIGONNET, MARGARET R. - Borderwork : feminist engagements with comparative literature.
%23172184: HIGONNET, MARGARET R. (ED.) - Borderwork : feminist engagements with comparative literature.
%2330872: HIGONNET, PATRICE L.-R. - Ponts-de Montvert. Social Structure and Politics in a French Village, 1700-1914.
%2351228: HIJINK, J.B.S. & M.A. VERBRUGH ... [ET AL.] - Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio.
%23252526: HIJINK, J.B.S. - Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen.
%23205119: HIJMA, JAC. & W.L. VALK. - Wettelijke bedenktijd.
%23224077: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium Nederlands vermogensrecht : leidraad voor het nieuwe BW.
%23107104: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden.
%233676: HIJMA, JAC. - Algemene voorwaarden.
%23237872: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het NBW met verwijzingen naar het BW.
%2322472: HIJMA, J. & M.M. OLTHOFF. - Compendium van het Nederlands vermogensrecht. Leidraad voor het NBW met verwijzing naar het BW.
%23261933: HIJMA, JAC. - Hoe nietig is nietig? Beschouwingen omtrent het nietigheidsbegrip in het contractenrecht.
%23139864: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. ... [ET AL.] - De implementatie van de Dertiende Richtlijn : een terreinverkenning.
%236594: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - Met eerbiedigende werking : opstellen aangeboden aan Prof.Mr. L.J. Hijmans van den Bergh.
%23186243: HIJMANS VAN DEN BERGH, L.J. - 'De aengeboren vrijheyt.'
%23202966: HILARY OF POITIERS, SAINT. (D. 368 B.C.) - Sancti Hilarii pictaviensis episcopi Opera, studio et labore monachorum ordinis S. benedicti e congregatione S. Mauri castigata, aucta, atque illustrata..Tomus Primus [-Secundus]
%23171721: HILBERDINK, KOEN. - 'Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart' : een biografie van Paul Rodenko (1920-1976).
%23186286: HILBERG, RAUL. - Täter, Opfer, Zuschauer : die Vernichtung der Juden 1933-1945.
%2399515: HILBERT, H. - Die Kapitalanlagen der deutschen Privatversicherungsgesellschaften.
%23118542: HILBINGH PRINS, AREND. - Aannemen van kinderen. Enquete 1936.
%23110219: HILBRINK, COEN. - In het belang van het Nederlandse volk...
%23102707: HILDEBRAND, F. - Introduction to numerical analysis.
%23200224: HILDEBRAND, DORIS. - The role of economic analysis in the EC competition Rules : the European School. 2nd Edition.
%2320359: HILDEBRAND, MARTIN. - Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients : assessment, prevalence, predictive validity, and clinical implications.
%23158529: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Straf(begrip) en procesbeginsel : een onderzoek naar de betekenis van straf en strafbegrip en de waarde van het procesbeginsel naar aanleiding van de consensuele afdoening van strafzaken.
%23122677: HILDEBRANDT, M. (RED.) - Een afzonderlijke procedure voor de bekennende verdachte?
%23234101: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Wegloopgedrag bij jeugdigen met een pij-maatregel : verkennende analyses van onttrekkingen en ontvluchtingen van jeugdigen met een pij-maatregel in de periode 1 januari 2005 - 1 augustus 2006.
%2332446: HILDEBRANDT, MIREILLE & ROEL PIETERMAN (EDS.) - Zorg om voorzorg.
%23247345: HILDEBRANDT, MIREILLE. - Vrijheid en straf.
%23122714: HILDEBRANDT, M. (RED.) - Plea Bargaining in Holland?
%2379937: HILDENBRAND, KARL - Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie. Erster (einziger) Band : Das klassische Altertum.
%23116298: HILDERING, ANTOINETTE. - International law, sustainable development, and water management.
%23251117: HILDRETH, ELLEN CATHERINE - Measurement of Visual Motion (ACM distinguished dissertations).
%23213246: HILGERS, FRANS J.M. - Van verbazing naar vanzelfsprekendheid = From astonishing to predictable speech..
%233916: HILKER, RUDOLF. - Der Käsemarkt in der Bundesrepublik Deutschland.
%23149342: HILKEY, CHARLES J. - Legal Development in Colonial Massachusetts. 1630-1686.
%23169425: HILKHUIJSEN, JOS. - Delftse Art Nouveau : onderwijs en ontwerp van Adolf le Compte (1850-1921), Karel Sluyterman (1863-1931) en Bram Gips (1861-1943).
%23220929: HILL, B.W. - The growth of parliamentary parties, 1689-1742.
%2378202: HILL, HARRY - Robert Capa : a look ahead.
%2377195: HILL, GEORGE FRANCIS. - Treasure trove in law and practice from the earliest time to the present day.
%23211992: HILL, HAL - East Timor: Development Challenges For The World's Newest Nation (ISEAS current economic affairs series).
%237612: HILL JR., THOMAS E. - Virtue, rules, and justice : Kantian aspirations.
%23230809: HILL, PROFESSOR PETER. - Messiaen.
%2350194: HILL, H. - Black labor and the American legal system. Race, work and the law.
%23162774: HILL, RUTH. - Sceptres and sciences in the Spains : four humanists and the new philosophy (ca. 1680-1740),
%23251066: HILL, PATRICIA - The Gödel Programming Language (Logic Programming).
%23134529: HILL, D.S. (E.A.) - Insects of Hong Kong.
%2339796: HILL, JÜRGEN. - Jürgen Hill : Dimensionen ; fotografische Impressionen zwischen Raum und Fläche.
%23229200: HILL, C. P. - Who's who in Stuart Britain, 1603-1714.
%23117093: HILL, HALL (ED.) - Indonesia's New Order : the Dynamics of Socio-Economic Transformation.
%23172931: HILL, RICHARD. - Designs and their consequences : architecture and aesthetics.
%23250699: HILL, RUTH. - Sceptres and sciences in the Spains : four humanists and the new philosophy ( ca . 1680-1740 ).
%2325650: HILL, F.F. (ED.). - Proceedings of the 2nd International Conference of Agricultural Economists. Held at Cornell University, Ithaca, August 18 to 29, 1930.
%2336160: HILLAM, CHRISTINE (ED.) - Dental Practice in Europe at the End of the 18th Century.
%23241992: HILLEBRAND, BRUNO. - Nietzsche : wie ihn die Dichter sahen.
%23108656: HILLEN, G. - Andreas Gryphius' Cardenio und Celinde. Zur Erscheinungsform und Funktion der Allegorie in de Gryphischen Trauerspielen.
%23171524: HILLENAAR, H.G.C. - Enkele opmerkingen bij de Oedipusmythe, voor en na Freud.
%2322737: HILLENGASS, ALFRED. - Die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu. Eine kirchenrechtliche Untersuchung.
%2367981: HILLENKAMP, THOMAS - Strafrecht Besonderer Teil/2: Straftaten gegen Vermögenswerte - Mit höchstrichterlichen Entscheidungen auf CD-ROM.
%23207086: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF. - Raffaels Lernerfahrung in der Werkstatt Peruginos : Kartonverwendung und Motivübernahme im Wandel.
%2336100: HILLER VON GAERTRINGEN, RUDOLF. - Italienische Gemälde im Städel 1300-1550 : Toskana und Umbrien.
%2328281: HILLIGEN, WOLFGANG. - Option für Freiheit und Menschenwürde. Festschrift für Wolfgang Hillen zum 60. Geburtstag.
%2342779: HILLING, NIKOLAUS. - Das Personenrecht des Codex Iuris Canonici.
%23208449: HILLION, CHRISTOPHE (ED.) - EU enlargement : a legal approach.
%23249579: HILLMANN, HEINZ. - Der europäische Entwicklungsroman in Europa und Ïbersee : literarische Lebensentwürfe der Neuzeit.
%2384822: HILLS, ALISON - The Beloved Self: Morality and the Challenge from Egoism.
%231980: HILPERT, ULRICH (ED.) - State policies and techno-industrial innovation.
%2387004: HILTERMANN, T.I.B. - De advocaat als raadsman, verdediger en getuige in het strafproces.
%23214345: HILTERMANN, G.B.J. - Oost-Europa en de Duitse deling.
%23185403: HILTON, LISA. - Athénaïs : the life of Louis XIV's mistress, the real queen of France.
%23185917: HILTON, CHRISTOPHER. - The wall : the people's story.
%23176523: HILTON, PETER JOHN - Nilpotente Gruppen und nilpotente Räume : Nachdiplomvorlesung gehalten am Mathematik-Departement ETH , Zürich , 1981.
%23207144: HILTON, CHRISTOPHER. - Hitler's Olympics : the 1936 Berlin Olympic Games.
%23205962: HILTS, PHILIP J. - Protecting America's health : the FDA, Business, and one hundred years of regulation.
%23251402: HILTZ, STARR ROXANNE - Network Nation - Revised Edition: Human Communication via Computer.
%238169: HILTZIK, MICHAEL - Big Science: Ernest Lawrence and the Invention that Launched the Military-Industrial Complex.
%23210693: HIMES, JAMES. - Implementing the Convention on the Rights of the Child:Resource Mobilization in Low-Income Countries.
%23258000: HIMMELFARB, GERTRUDE. - Marriage and morals among the Victorians.
%23265395: HIMSWORTH, HAROLD. - Scientific knowledge & philosophic thought.
%23148204: HINDERINK, J. & J.J. STERKENBURG. - Agricultural commercialization and government policy in Africa.
%23182555: HINDERINK, JAN. - The Sierra de Gata. A Geographical study of a Rural Mountain Area in Spain.
%23194463: HINDLEY, GEOFFREY. - A brief history of the Magna Carta : the story of the origins of liberty.
%23222294: HINDRIKS, FRANK ALEXANDER. - Rules & institutions : essays on meaning, speech acts and social ontology.
%2310781: HINE, THOMAS. - I want that! : how we all became shoppers.
%23256298: HINGORANI, ALEX. - Making faces : self and image creation in a Himalayan valley.
%2387087: HINKE, CAROLA. - Der Beweisantrag des Angeklagten auf Hinzuziehung eines weiteren Sachverständigen (§ 244 Abs. 4 S. 2 StPO.)
%2364645: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - De Angelsaksische Witena Gemot en de Magna Carta Libertatum : de middeleeuwsche oorsprong en geschiedenis van het Engelsche parlementaire stelsel.
%23214302: JR, RAYMOND A. HINNEBUSCH - Egyptian Politics Under Sadat: The Post-Populist Development of an Authoritarian-Modernizing State.
%2316346: HINSCHIUS, PAUL (ED.) - Decretales Pseudoisidorianae et Capitula Angilramni.
%23101982: HINTE, JAN E. VAN (ED.) - One Million Years of Anthropogenic Global Environmental Change.
%23251405: HINTON, GEOFFREY (ED.) - Connectionist Symbol Processing.
%2336194: HINTON, HAROLD C. - The People's Republic of China : a handbook.
%23118052: HINZ, MANFRED O., SAM K. AMOO & DAWID VAN WYK (EDS.) - The constitution at work : 10 years of Namibian nationhood, proceedings of the conference 'Ten Years of Namibian Nationhood', 11-13 September 2000, Windhoek, Namibia.
%2392624: HINZ, MANFRED O. & F. THOMAS GATTER (EDS.) - Global responsibility - local agenda : the legitimacy of modern self-determination and African traditional authority.
%2371202: HINZ, JOACHIM. - Das Kriegsgefangenenrecht : unter besonderer Berücksichtigung seiner Entwicklung durch das Genfer Abkommen vom 12. August 1949.
%23268284: HINZ, WERNER. - Die Entwicklung des gutgläubigen Fahrniserwerbs in der Epoche des usus modernus und des Naturrechts.
%23258542: HIPPEL, FRITZ VON. - Rechtstheorie und Rechtsdogmatik : Studien zur Rechtsmethode und zur Rechtserkenntnis.
%23245789: HIPPEL, FRITZ VON. - Ideologie und Wahrheit in der Jurisprudenz : Studien zur Rechtsmethode und zur Rechtserkenntnis.
%23184803: VON HIPPEL, FRANK. - Citizen scientist.
%23209458: HIRA, SANDEW. - Johan Chandoe : een Surinaamse sociaal-democraat in de Nederlandse politiek.
%23264575: HIRA, SANDEW. - Eddy Jharap : vertrouwen in eigen kunnen : een biografisch interview over de ontwikkeling van Staatsolie Maatschappij Suriname NV.
%23203974: HIRO, DILIP. - Inside the Middle East.
%23194203: HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. - Co-actorship in the Development of European Law-Making: The Quality of European Legislation and its Implementation and Application in the National Legal Order.
%23244256: HIRSCH, ANDREW VON (ED.) - Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy. Third Edition.
%23176709: HIRSCH, FRANCIS & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel : Paris, no. 6 : [proceedings].
%23114992: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Massamedia & Staatsrecht : de staatsrechtelijke gevolgen van het mediarecht.
%23176295: HIRSCH, F. & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel, Paris No. 8.
%2314238: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - Publiekrecht en beleid : fundamentele kwesties rondom het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
%23186114: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Zinvol leven : een christen-democratische bijdrage aan de discussie over draagmoederschap, kunstmatige inseminatie, gift en in vitro fertilisatie / Sectoroverlegorgaan 'Justitie en Binnenlands Bestuur'.
%2383269: HIRSCH BALLIN, MARIANNE F.H. - Anticipative criminal investigation : theory and counterrorism practice in the Netherlands and the United States.
%23146311: HIRSCH, ROBIN. - Last Dance at the Hotel Kempinski. Creating a Life in the Shadow of History.
%23173189: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?.
%23192055: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - Zum Rom-Abkommen vom 26. Oktober 1961 zugliech ein Beitrag zur Urheberrechtsreform.
%23147591: HIRSCH BALLIN, E.M.H. - In Ernst : oriëntaties voor beleid : gebundelde toespraken.
%2373166: HIRSCH, MARTIN. - Kommentar zum EWG-Kartellrecht.
%23124805: HIRSCH, DAVID H. - Reality and idea in the early american novel.
%23248843: HIRSCH BALLIN, E.M.H. & J.H. VAN KREVELD. - Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen : verslag van de algemene vergadering op 29 april 1988 ter behandeling van de preadviezen van prof . mr . E.M.H . Hirsch Ballin en mr . J.H . van Kreveld.
%23176726: HIRSCH, F. & G. MOKOBODZKI (EDS.) - Séminaire de théorie du potentiel, Paris No. 8
%23195988: HIRSCH BALLIN, ERNST M.H. & LINDA A.J. SENDEN. - Co-actorship in the development of European law-making : the quality of European legislation and its implementation and application in the national legal order.
%23262191: HIRSCH BALLIN, MARIANNE F.H. - Anticipative criminal investigation : theory and counterrorism practice in the Netherlands and the United States.
%2384090: HIRSCH BALLIN, ERNST D. - De artikelen 22 en 23 van het ontwerp-omroepwet. Advies.
%2352303: HIRSCH, EMANUEL. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
%23233947: HIRSCH BALLIN, E.M.H. (E.A.) - Kind van Staat : Mr. J.H. Grosheide, een markant bestuurder.
%23147921: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
%2347827: HIRSCHFELD, LAWRENCE A. - Race in the making : cognition, culture, and the child's construction of..
%23151633: HIRSCHFELD, MAGNUS. - Sex in Human Relationships.
%23264373: HIRSCHFELD, MAGNUS. - Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. 2. Auflage.
%23220819: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Het Marshall plan : handleiding tot het Europese Herstel Programma.
%2321860: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939.
%23203151: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
%2319861: HIRSCHFELD, HANS MAX. - Actieve economische politiek in Nederland in de jaren 1929-1934.
%2388726: HIRSCHHORN, LARRY. - Beyond Mechanization: Work and Technology in a Postindustrial Age.
%23259652: HIRSCHHORN, LARRY. - Beyond mechanization : work and technology in a postindustrial age.
%2369084: HIRSCHMAN, ALBERT O. - Development Projects Observed.
%2369103: HIRSCHMAN, ALBERT O. - Crossing Boundaries: Selected Writings.
%2388570: HIRSCHMAN, ALBERT O. - A Propensity to Self-Subversion.
%23231510: HIRSCHMANN, IRA. - Obligato: Untold Tales from a Life With Music.
%23262593: HIRSH-PASEK, K. & R. MICHNICK GOLINKOFF. - The Origins of Grammar.
%23172741: HIRSHFELD, ALAN. - Parallax : the race to measure the cosmos.
%23220808: HIRSI ALI, AYAAN - The caged virgin : an emancipation proclamation for women and Islam.
%23209005: HIRSI ALI, AYAAN - Ayaan verzameld : essays en toespraken. [De zoontjesfabriek ; De maagdenkooi ; Submission].
%2310757: HIRST, FRANCIS W. - The political economy of war.
%23204235: HIRST, PAUL. - On law and ideology.
%23258275: HIRTE, HERIBERT & CHRISTOPH VON BÜLOW (EDS.) - Kölner Kommentar zum WpÜG : mit AngebVO und §§ 327a - 327f AktG.
%23101374: HIRTH, F. & W.W. ROCKHILL (EDS.) - Chau Ju-Kua : his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fan-chï
%23101984: HIRTH, H. AND A. CARR. - The Green Turtle in the Gulf of Aden and the Seychelles Islands.
%2377197: HIRZEL, RUDOLF. - Der Eid : ein Beitrag zu seiner Geschichte.
%2377199: HIS, RUDOLF. - Das Strafrecht des deutschen Mittelalters. Band 1: Die Verbrechen und ihre Folgen im allgemeinen; Band 2: Die einzelnen Verbrechen.
%233361: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL HISTORY. - Jogtörténeti tanulmányok I, II and III
%23161580: HITCHCOCK, RIPLEY (INTRODUCTION). - Morals in modern business.
%23192103: HITCHCOCK, MICHAEL., KING, VICTOR T., PARNWELL, MIKE. - Heritage tourism in Southeast Asia.
%23226527: HITE, SHERE. - The Shere Hite reader : new and selected writings on sex , globalization , and private life.
%23233149: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
%2320209: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs from the earliest times to the present.
%23144758: HIX, H.L. - Spirits Hovering over the Ashes. Legacies of Postmodern Theory.
%23165950: HIXSON, RICHARD F. - Pornography and the justices : the Supreme Court and the intractable obscenity problem.
%23191052: HIXSON, WALTER L. - George F. Kennan : cold war iconoclast.
%23133143: HIZ, HENRY (ED.) - Questions.
%23176727: HLAWKA, EDMUND (ED.) - Zahlentheoretische Analysis : Wiener Seminarberichte 1980-82.
%2348431: TAO HO. - Taoho design : searching for order within chaos.
%23107074: HOAGLAND, MAHLON. - Toward the habit of truth : a life in science.
%23172279: HOAGWOOD, TERENCE ALLAN. - Skepticism & ideology : Shelley's political prose and its philosophical context from Bacon to Marx.
%23197468: HOARE, PHILIP - Spike Island : the memory of a military hospital.
%23228090: HOBBES, THOMAS. - Leviathan, or the matter, form, and power of a Commonwealth ecclesiastical and civil. [The English works of Thomas Hobbes, 3].
%23254397: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 4.
%23175944: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 5 : The questions concerning liberty, necessity, and chance, clearly stated and debated between Dr. Bramhall, Bishop of Derry, and Thomas Hobbes of Malmesbury.
%23254399: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 1.
%23254396: HOBBES, THOMAS. - [Thomae Hobbes Malmesburiensis]. Opera philosophica : quae latine scripsit. Vol. 5.
%23228092: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 7 : Seven philosophical problems; Decameron physiologicum; Proportion of a straight line to half the arc of a quadrant; Six lessons to the Savilian Professors of the mathematics; Stigmai, or Marks of the absurd Geometry etc. of Dr. Wallis; Extract of a letter from Henry Stubbe; Three papers presented to the Royal Society against Dr. Wallis; Considerations on the answer of Dr. Wallis; Letters and other pieces.
%23175942: HOBBES, THOMAS. - The history of the Grecian War written by Thucydides: Volume 2 : translated by Thomas Hobbes of Malmesbury [The English Works of Thomas Hobbes, 9].
%2329524: HOBBES, THOMAS. - The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury. Volume 11 : [Index].
%23219358: HOBBS, HEIDI H. (ED.) - Pondering postinternationalism : a paradigm for the twenty-first century?.
%2342903: HOBSBAWM, E.J. - On the edge of the new century.
%2350671: HOBSON, A.R.A. - Apollo and Pegasus : an enguiry into the formation and dispersal of a Renaissance library.
%23245675: HÖCH, HANNAH. - Hannah Höch : eine Lebenscollage.
%2378029: HOCHHEISER, S. - Rohm and Haas. History of a chemical company.
%23134370: HOCHSCHILD, ADAM. - Bury the chains : prophets and rebels in the fight to free an empire's slaves.
%2368871: EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE (ZÜRICH). - Hallenstadion Zürich 1939/2005 : die Erneuerung eines Zweckbaus.
%23180506: HOCK, WILLI. - Test examples for nonlinear programming codes.
%2334083: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - Man and the state.
%232988: HOCKING, WILLIAM ERNEST. - Philosophy, religion, and the coming world civilization. Essays in honor of William Ernst Hocking.
%23223141: HOCKLEY, JO - Participatory Research in Palliative Care: Actions and reflections.
%2334485: HODDESON, LILLIAN., ERNEST BRAUN, JÜRGEN TEICHMANN & SPENCER WART. - Out of the Crystal Maze : chapters from the history of Solid-State Physics.
%23172928: HODGES, GABRIELLE ASHFORD. - Franco : a concise biography.
%2366274: HODGES, CHRISTOPHER - The reform of class and representative actions in European legal systems : a new framework for collective redress in Europe.
%23157497: HODGMAN, DONALD R. - Soviet industrial production, 1928-1951.
%23101380: HODGSON, B.H. - Essays on the languages, literature and religion of Nepal and Tibet : together with further papers on the geography, ethnology and commerce of those countries.
%23245108: HODGSON, JOHN & JOHN LEWTHWAITE. - Tort law textbook. 2nd edition.
%23257060: HOED, PAUL DEN & ANNE-GREET KEIZER (RED.) - Op steenworp afstand : op de brug tussen wetenschap en politiek : WRR 35 jaar.
%2319723: HOEDEMAKER, LIBERTUS AREND. - Faith in Total Life. Style and Direction of H. Richard Niebuhr's Theology
%2379930: HOEDEMAN, JAN & REMCO MEIJER. - Willem IV, van prins tot koning.
%2351063: HOEFFELMAN, L.P.J. - Het karakter van lastgeving volgens art. 1829 B.W.
%2367689: HOEFLICH, M. H. - Legal Publishing in Antebellum America.
%2381027: HOEFNAGEL, F.J.P.M. & ALEX REINDERS. - Kunst, kunstbeleid en administratief recht : preadvies & Kunst, kunstbeleid en administratief recht : verslag van de algemene vergadering gehouden op 25 maart 1983 ter behandeling van de preadviezen van Mr. F.J.P.M. Hoefnagel en Mr. drs. Alex Reinders.
%2380396: HOEFNAGEL, F.J.P.M. - Wetgever en cultuur. Uitgangspunten en beginselen op de terreinen van het onderwijs, de wetenschap, de publieke omroep, het openbare bibliotheekwerk, het sociaal-cultureel werk, de kunsten en de musea in de jaren 1973 tot eind 1987.
%23264642: HOEFNAGEL, TEUN. - Tussen traditie en emancipatie : de Engelse vakbeweging en haar strijd tegen de industriële arbeidsdisciplinering (1780-1914).
%237823: HOEFNAGELS, G.P. - (red.). Help, ik word geholpen. Na 150 jaar reclassering 1823-1973.
%23247459: HOEFNAGELS, PETER. - De toverstaf : een geschiedenis van rede en magie.
%2355242: HOEFNAGELS, G.P. - Een eenvoudige strafzitting. Een onderzoek naar doelstellingen, verwachtingen en uitkomsten van de methode van strafrechtspraak in minder grote zaken.
%2318678: HOEFNAGELS, G.P. - Recht en maatschappelijk werk.
%2326354: HOEFNAGELS, G.P. - De menselijke maat : opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof.dr. G.P. Hoefnagels van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
%2372447: HOEFNAGELS, PETER. - De straf : een oergevoel in de wijsvinger.
%237787: HOEFNAGELS, G.P. - Witte boordencriminaliteit. Opstellen over misdaad en macht.
%237440: HOEFNAGELS, G.P. - Welzijnscriminaliteit : een essay over criminele politiek en milieubeleid.
%2372323: HOEFNAGELS, G.P. - Het Huwelijk : a comedy of errors.
%2363163: HOEFNAGELS, HARRY. - La Sociologie face aux problèmes sociaux. Préf. Raymond Aron.
%2354279: HOEFNAGELS, G.P. - Beginselen van criminologie.
%2350988: HOEFNAGELS, G.P. - De rapportage van de maatschappelijk werker in het bijzonder in kinderzaken.
%2327937: HOEFNAGELS, G.P. - Rapportage in het civiele kinderrecht in het bijzonder bij de Raden voor de Kinderbescherming. Diss.
%23243576: HOEFNAGELS, G.P. - Beginselen van kriminologie.
%23239132: HØEG, PETER. - The history of Danish dreams.
%2377205: HOEGEL, HUGO. - Die Einteilung der Verbrecher in Klassen.
%23253670: HOEGES, DIRK. - Niccolò Machiavelli : die Macht und der Schein.
%23129924: HOEHLER-FATTON, CYNTHIA. - Women of Fire and Spirit : History, Faith, and Gender in Roho Religion in Western Kenya.
%2394889: HOEHLER-FATTON, CYNTHIA. - Women of fire and spirit : history, faith, and gender in roho religion in Western Kenya.
%23101986: HOEK, C. VAN DEN. - A Taxonomic Revision of the American Species of Cladophora (Chlorophyceae)
%23101988: HOEK, C. VAN DEN, F. COLIJN, A.M. CORTEL-BREEMAN & J.B.W. WANDERS. - Algal Vegetation-Types along the Shores of Inner Bays and Lagoons of Curaçao, and of the Lagoon Lac (Bonaire), Netherlands Antilles.
%23260189: HOEK, KAREN VAN - Anaphora and conceptual structure.
%23210981: HOEK, MARINA VAN, MAROESKA METZ & LAMBERTUS JACOBUS JOHANNES AAFJES., TRUDY KOELEMEIJER - Vrede : een kunst : Nederlandse kunstenaars over vrede en oorlog.
%23263250: HOEK, A.A.H. VAN ... [ET AL.] (RED.) - Offerhauskring vijftig jaar : jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring 'Prof. Mr. J. Offerhaus' (1962-2012).
%23230367: HOEK, A.A.H. VAN ... [ET AL.] - Making choices in public and private international immunity law : preadviezen.
%23229110: HOEK, WIEBE VAN DER. - Modalities for reasoning about knowledge and quantities.
%23171509: HOEK, JACOBUS MARTINUS. - De middelnederlandsche vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae met een overzicht van andere Nederlandse en Niet-Nederlandse vertalingen.
%23146503: HOEK, HENK. - Variable trends. A Bayesian perspective.
%236008: HOEK, BENJAMIN VAN DER. - Het ontstaan van de Tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
%2328732: HOEK, R. VAN DER. - Over: The Law of Uniform Seniority. Diss.
%23201525: HOEK, G. V.D. A.O. (EDS.). - Bouwers in de mijnstreek. Verslagboek van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeamten van September 1944 tot en met 31 December 1946.
%23127647: HOEKEMA, A.J. & N.F. VAN MANEN. - Typen van legaliteit.
%2310165: HOEKEMA, A.J. - De uitgespeelde gemeenteraad : beschrijving van de invloedsverdeling bij een rooilijnbesluit in een grote gemeente.
%23264020: HOEKEMA, ANDRÉ J. (EDITOR) - Legalising Land Rights: Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America (AUP - Law, Governance, and Development R).
%2325945: HOEKEMA VAN DER COURT, CORNELIS. - Uni-world government for our future world government : for peace, freedom, dignity, respect to all people in the world.
%2364690: HOEKEMA, ANDREAS JAN - Rechtspluralisme en interlegaliteit.
%2328757: HOEKEMA, A.J. - Legitimiteit door legaliteit, over het recht van de overheid.
%238945: HOEKEMA, A. - Schadeplichtigheid in het verkeer : de betekenis van de overtreding van verkeersregels voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
%23105634: HOEKEMA, A.J. - Legimiteit door legaliteit.
%2313516: HOEKEMA, A.J. - Vertrouwen in de justitie : resultaten van een vergelijkend onderzoek.
%2384918: HOEKEMA, A.J. & CRASBORN, C.J.A. - Sociale wetenschappen en wetgeving / Het wetsbegrip en de toepassing van de sociale wetenschap op wetgeving. Preadviezen.
%23200757: HOEKEN, HANS. - The design of persuasive texts : Effects of content, structure, and style on attitude formation.
%2318190: HOEKENDIJK, JOHANNES CHRISTIAAN. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap.
%23243623: HOEKENDIJK, M.G.M. - Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2008-2009.
%23198252: HOEKENDIJK, M.G.M. - Zakboek proces-verbaal en bewijsrecht 2008-2009 (Politie Zakboek).
%23241093: HOEKENDIJK, M.G.M. - Politie zakboek. Strafvordering voor de hulpofficier.
%23269123: HOEKMAN, BERNARD M. & MICHEL M. KOSTECKI. - The political economy of the world trading system : from GATT to WTO.
%23130388: HOEKSEMA, TAMMO & JAN TER LAAK (EDS.) - Human rights and terrorism : seminar in the Hall of Knights, The Hague, The Netherlands September 17-18, 2003.
%2366529: HOEKSMA, J.A. - De menselijke maat : zienswijzen in asielzaken.
%2310166: HOEKSTRA, J. (BEW.). - De eerste en tweede Hunsinger Codex.
%23166941: HOEKSTRA, R.J. - De ministerraad in Nederland.
%2348033: HOEKSTRA, E.G. & R. KRANENBORG (RED.) - Rituelen in religieus Nederland : gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke levensfasen.
%23252288: HOEKSTRA, E. & C. SMITS (RED.) - Morfologiedagen 1996 : lezingen gehouden tijdens de Morfologiedagen op donderdag 19 en vrijdag 20 september 1996 in Amsterdam
%2330141: HOEKSTRA, H.B. - Goed besteed en niet zo zuinig ook : Inspectie der Rijksfinanciën 1921-1996.
%232628: HOEKSTRA, D.J. - Partijvernieuwing in politiek Nederland. Samenvatting en commentaar.
%2314677: HOEKSTRA, JANITA CORNELIA. - Handelen van heroïnegebruikers : effecten van beleidsmaatregelen.
%23101992: HOEKSTRA, A. - The Sub-Epic Stage of the Formulaic Tradition. Studies in the Homeric Hymns to Apollo, to Aphrodite and to Demeter.
%23252279: HOEKSTRA, E. & C. SMITS (RED.) - Vervoegde voegwoorden : lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposium 1994.
%2395441: HOEKSTRA, R.C. - Sexuele doding: theoretische overwegingen en een empirische exploratie.
%2320331: HOELEN, H. - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken.
%23184995: HOEN, ELLEN 'T & SABINE JANSEN. - In de hoek waar de klappen vallen : de rechtspositie van mishandelde migrantenvrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning.
%23208374: HOEN, J.J. 'T. - Op naar het licht : de Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging, 1882-1909.
%23118294: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
%2373945: HOENIGER, HEINRICH. - Handelsgesetzbuch nebst Einführungsgesetz : Textausgabe mit Verweisungen auf abändernde und ergänzende Gesetze.
%2325813: HOEPEN, M.A. VAN. - Anticipated and deferred corporated income tax in companies' financial statements. Diss.
%23101384: HOERNLE, A.F. RUDOLF. - Manuscript remains of Buddhist literature found in eastern Turkestan : facsimiles of manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese with transcripts, translations and notes. Volume I: (parts I and II) Manuscripts in Sanskrit, Khotanese, Kuchean, Tibetan and Chinese.
%23146554: HOESEL, ROGER VAN. - Beyond export-led growth : the emergence of new multinational enterprises from Korea and Taiwan.
%23217467: HOET, JAN. - Jan Hoet, op weg naar Documenta IX
%2311712: HOETINK, H.R. - Rechtsgeleerde opstellen.
%23106389: HOETINK, H.R. & F.J. JONG. - Praeadviezen over in welke gevallen kan de debiteur van een geldvordering op naam geacht worden te goeder trouw betaald te hebben aan den bezitter van de inschuld? : te behandelen in de algemeene vergadering der Broederschap van candidaat notarissen in Nederland en zijne koloniën te Groningen op 21 november 1941.
%2375300: HOETINK, H.R. & J.D. DENGERINK. - Komt aan de historische ontwikkeling een normalieve betekenis toe voor het proces der rechtsvorming? : inleidingen voor de vergadering te houden op 14 december 1957.
%2336591: HOETINK, H.R. - Periculum est emptoris : beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
%23268461: HOETINK, H.R. - De achtergrond van het romeinse recht : rede ...
%23266288: HOETINK, H.R. - Periculum est emptoris : beschouwingen over de gegrondheid van den aanval op de classiciteit van dezen Romeinsch-rechtelijken regel.
%2331847: HOETJES, B.J.S. - Corruptie bij de overheid : een bestuurlijk en politiek probleem, sociaal-wetenschappelijk beschouwd.
%23234574: HOEVE, J. VAN DER. - Lipoidoses en scleromalacia perforans.
%23102000: HOEVEN, J. VAN DER. - Botsing van grondrechten.
%23133324: HOEVEN, H. VAN DER. - De Invloed der Affectieve Meerwaarde van Voorstellingen in het Woordreaktie-Experiment. Met een aanhangsel over de bruikbaarheid van het experiment in het strafproces. Diss.
%23146661: HOEVEN, R.L. TER. - Reorganisatie en jaarrekening (reorganizations and financial reporting).
%2361820: HOEVEN, HANS VAN DER (ED.). - Boeken over bridge : catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993).
%2383423: HOEVEN, J. VAN DER. - Non ex regula : liber amicorum Mr. J. van der Hoeven.
%23102001: HOEVEN, J. VAN DER. - Opkomst en neergang van een heersende leer : de leer van het wetspositivisme.
%2312454: HOEVEN, J. VAN DER. - De drie dimensies van het bestuursrecht : ontstaan en vorming van het Nederlandse algemene bestuursrecht.
%2318397: HOEVEN, JOHANNES VAN DER. - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
%23150936: HOEVEN, MAARTEN BASTIAAN VAN DER. - De schoolstrijd in Frankrijk, in het bijzonder tijdens de Derde Republiek.
%23224129: HOEVEN, A.F. VAN DEN. - Rechtsbescherming bij examens en tentamens in het wetenschappelijk onderwijs.
%23228813: HOF, W.J. OP 'T (E.A.) - Disgenoten : short-title catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael
%2352647: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
%2377203: HOFBAUER, SILVESTER. - Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften im Reihe der Merowinger.
%23174059: HOFDIJK, WILLEM JACOB (1816-1888). - Gedenkboek van de feestvieringen ter gelegenheid der 25jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde.
%23245331: HOFDORP, PIM. - Moord in miniatuur.
%23210961: HOFF, BENJAMIN. - Tao van Poeh.
%23221747: HOFF, JENS. - Internet, governance and democracy : democratic transitions from Asian and European perspectives.
%23231415: HOFF, MAARTEN CLEMENT & DOMENICO LUZIANO ROITERO. - Militaire misstappen van de Nederlandse Leeuw : een vergelijkende analyse van oorlogsplannen en oorlogvoering in Nederland en Nederlands-Indië, 1825-1950.
%23221538: HOFF, FRIEDRICH CARL. - Dissertatio inauguralis juridica continens observationes quasdam de transmissione hereditatum.
%2359708: HOFFBAUER, JOHANN CHRISTOPH - Geschichte der Universität zu Halle bis zum Jahre 1805.
%23262343: HÖFFDING, HARALD. - Sören Kierkegaard als Philosoph.
%2371245: HÖFFE, OTFRIED. - Aristotle.
%23262879: HOFFELNER, KLAUS. - Das Apollon-Heiligtum : Tempel, Altäre, Temenosmauer, Thearion.
%2350192: HOFFER, PETER CHARLES. - The law's conscience : equitable constitutionalism in America.
%2381047: HOFFMAN, DENNIS L. & ROBERT H. RASCHE. - Aggregate money demand functions : empirical applications in cointegrated systems.
%23151898: HOFFMAN, DANIEL N. - Our elusive constitution: silences, paradoxes, priorities.
%23135763: HOFFMAN, YAIR - A Blemished Perfection. The Book of Job in Context.
%2390661: HOFFMAN, PHILIP T. & KATHRYN NORBERG (EDS.) - Fiscal crises, liberty, and representative government, 1450-1789.
%23207383: HOFFMAN, ROBERT. - A portion of reason.
%235979: HOFFMAN, PAUL. - Essays on Descartes.
%23241389: HOFFMAN, KENNETH. - Banach Spaces of Analytic Functions
%233891: HOFFMAN, A.C.A. - De Roomsch-Katholieke Staats-Partij.
%23267621: HOFFMAN, PAUL. - De wraak van Archimedes : de boeiende, maar gevaarlijke wereld van de wiskunde.
%23257346: HOFFMAN, ANNE GOLOMB. - Between exile and return. S.Y. Agnon and the drama of writing.
%2360581: HOFFMANN, FRIEDRICH. - Der römische Senat zur Zeit der Republik, nach seiner Zusammensetzung und inneren Verfassung betrachtet.
%2348430: HOFFMANN SR., G.H. - Tales of Hoffmann: the experiences of an international business investigator.
%23219818: HOFFMANN, MATTHEW J. - Ozone depletion and climate change : constructing a global response.
%23196534: HOFFMANN, HERBERT. - Attic black-figured amphorae.
%23216715: HOFFMANN JR., G. & MISCHA SCHRIJVER. - Fraudebeheersing bij het intermediair : integer en fraudebestendig werken onder de Wfd.
%23160703: HOFFMANN, DAVID - The information sourcebook of herbal medicine.
%23180894: HOFFMANN JR., JULIUS (ED.) - Der moderne Stil, 1899-1905 : Jugendstil = The modern style, 1899-1905 : Art Nouveau.
%23267385: HOFFMANN, PIOTR. - Violence in modern philosophy.
%23261143: HOFFMANN, J.F. - Die Getreidespeicher : ihre bautechnische und maschinentechnische Einrichtung, wie Fördermaschinen, Lüfter und Luftwerk, Reinigungsmaschinen usw., sowie Besprechung der Getreide- und Allestrockner.
%23249725: HOFFMANN, ROLF (ED.) - Die Akademie : eine Sammlung von Aufsätzen aus dem Arbeitskreis der Philosophischen Akademie auf dem Burgberg in Erlangen. 1.-4. Heft.
%2395372: HOFFMANS, J.G.F.M. - Veranderingen in de sociale zekerheid: op weg naar een geprivatiseerd stelsel?
%23251360: HOFFSCHULTE, BEN. - Abrahamitisch manifest : verslag van een filosofisch sabbatjaar.
%23258045: HOFFSTAEDTER, GERHARD. - Modern muslim identities : negotiating religion and ethnicity in Malaysia.
%23168738: HOFHEINZ, ROY. - The broken wave : the Chinese communist peasant movement, 1922-1928.
%2341402: HOFHUIS, YMKE. - Minimumharmonisatie in het Europees recht : vormen, begrip en gevolgen.
%23156193: HOFKES, M.W. - Modelling and computation of general equilibrium.
%23177436: HOFLAND, H.J.A., KAISER, FRANZ & JOSEPHUS JITTA, MARIETTE. - Karel Appel, werk op papier.
%23257467: HOFLAND, H.J.A. - De stadsoorlog : Amsterdam '80.
%23254798: HOFLAND, H.J.A. - Geen tijd : op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek.
%23267101: HOFLEHNER, JOSEF. - Josef Hoflehner 1975-2015.
%2384902: HOFMAN, J.A. - Openbaarheid van bestuur.
%23253474: HOFMAN, J.A., J.W. SAP & I. SEWANDONO. - Beginselen van Europees constitutioneel recht.
%23237455: HOFMAN, J.A., J.W. SAP & I. SEWANDONO. - Grondrechten in evenwicht.
%23212185: HOFMAN, J.A. - Vertrouwelijke communicatie : een rechtsvergelijkende studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht.
%23126970: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1 : Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I; Band 2 : Michel Beheim. Reimchronik; Eckhart Artzt. Vom Weissenburger Krieg.
%23226367: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1: Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I;
%23223722: HOFMANN, K. (ED.) - Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen : Kurfürsten von der Pfalz. Band 1: Mathias von Kemnat. Chronik Friedrichs I; Eikhart Artzt. Chronik von Weissenburg; Karl Menzel. Regesten zur Geschichte Friedrichs I; Band 2 : Michel Beheim. Reimchronik; Eckhart Artzt. Vom Weissenburger Krieg.
%23165453: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht : de Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste gedeelte (Artt. 1269-1387 B.W.).
%23138582: HOFMANN, HANNS HUBERT - Die Entstehung des modernen souveränen Staates.
%23182870: HOFMANN, CORINNE. - De blanke Masai.
%2353515: HOFMANN, L.C. - Het Nederlandsch verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen (6e druk); Deel 2: De Bijzondere overeenkometen (2e druk).
%23266682: HOFMANN, L.C. - Het Nederlandsch verbintenissenrecht. 1e deel: De Algemene leer der verbintenissen; 2e deel: de bijzondere overeenkomstem.
%2326074: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste Gedeelte (artt. 1-1388 B.W.); Tweede gedeelte (artt. 1389-1492 B.W.)
%23237541: HOFMANNSTHAL, HUGO VON. - Richard Strauss , 1864-1949 , Die Frau ohne Schatten : Oper in drei Akten.
%2315299: HOFMEISTER, PHILIPP. - Der Ordensrat.
%2361153: HOFMEISTER, ADOLF. - Die heilige Lanze : ein Abzeichen des alten Reichs.
%2364511: HOFMEYR, SERVAAS. - Die Boere-Republieke en die Volkereg. Diss.
%23139359: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach : een eeuwige gouden band.
%23157932: HOFSTADTER, DAN. - The Earth moves : Galileo and the Roman Inquisition.
%23159482: HOFSTADTER, DOUGLAS R. & THE FLUID ANALOGIES RESEARCH GROUP. - Fluid concepts and creative analogies : computer models of the fundamental mechanisms of thought.
%2366654: HOFSTAETTER, CONSTANZE. - Karl Peter Röhl und die Moderne : auf der Suche nach dem 'neuen Menschen': zwischen Nachkriegsexpressionismus, frühem Bauhaus, und internationalem Konstruktivismus.
%23226330: HOFSTEDE, ROKUS & JÜRGEN PIETERS (ED.) - Memo Barthes.
%23221368: HOFSTEDE, GEERT H. - Allemaal andersdenkenden : omgaan met cultuurverschillen.
%23261073: HOFSTEDE, GEERT. - Cultures and organizations : software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival.
%23132390: HOFSTEE, E.J. & T.M. SCHALKEN - Strafrecht binnen het Koninkrijk.
%2359395: HOFSTEE, E.J. - Van TBR naar TBS.
%23102004: HOFSTEE, W.K.B. - Het alledaags persoonlijkheidsvocabulaire.
%23263276: HOFSTEE, EBBY ; OSWALD JANSEN & ANNE-MARIE SMIT (EDS.) - Kringgedachten : opstellen van de Kring Corstens.
%2335922: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt : een sociografie. Deel 1: Vormende krachten.
%23219276: HOFSTEE, E.W. - Rural life and rural welfare in the Netherlands.
%23185826: HOFSTRA, SJOERD. - Differenzierungserscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen : ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
%23102006: HOFSTRA, S. - De betekenis van enkele nieuwere groepsverschijnselen voor de sociale integratie van veranderend Afrika.
%23171866: HOFSTRA, H.J. & R.E.C.M. NIESSEN. - Inleiding tot het Nederlands belastingrecht. 8e druk.
%23258144: HOFSTRA, TETTE. - Ortsnamen auf -Elte in der niederländischen Provinz Drente.
%23182914: HOFTIJZER, JACOB. - Die Verheissungen an die drie Erzväter.
%23155808: HOFTIJZER, J. - Religio Aramaica: godsdienstige verschijnselen in Aramese teksten.
%23101385: HOFTIJZER, PAUL G. - Engelse boekverkopers bij de beurs : de geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bryning en Swart, 1637-1724.
%23259930: HOFTIJZER, P.G., O.S. LANKHORST & H.J.M. NELLEN (EDS.) - Papieren betrekkingen : zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd.
%23264786: HOFTIJZER, PAUL G. - Engelse boekverkopers bij de beurs : de geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bryning en Swart, 1637-1724.
%2368195: HOFWIJK, J.W. - De hitte van de dag : onze soldaten in Indonesië.
%23203190: HOFWIJK, O.R. & J. WELLES. - Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering : (G.B. 1935 No. 80).
%2351889: HOGAN, GERARD & CLIVE WALKER. - Political violence and the law in Ireland.
%23254165: HOGAN, MICHAEL J. (ED.) - Paths to power : the historiography of American foreign relations to 1941.
%23242558: HOGENBOOM, BARBARA - Cross-border activism and its limit : Mexican environmental organizations and the United States.
%2376625: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813).
%23158277: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Advijs van den grave Van Hogendorp, uitgebragt den 21 junij 1821 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over het ontwerp van een algemeen stelsel van belastingen.
%2399881: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - De Spelen van Gijsbrecht van Hogendorp.
%2390861: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN. - Bijdragen tot de Huishouding van Staat in het Koninkrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaal. 10 Delen.
%2322779: HOGENDORP, D. VAN. - Instructie betreffende den consulairen burgerlijken stand : 1890 = Insturction sur l'état civil consulaire : 1890. = Instructions concerning the consular regustration of births, deaths and marriages : 1890.
%23179035: HOGERHUIS, MICHIEL & MARTIJN VAN OORSCHOT. - Een zoektocht naar schoonheid.
%23229108: HOGERVORST, SUSAN. - Staat en welzijn : het belang van een vernieuwde conceptie van de Minimale Staat.
%23146692: HOGESTEEGER, G. - Van lopende bode tot telematica : geschiedenis van de PTT in Nederland.
%2377878: HOGSETT, CHARLOTTE. - The literary existence of Germaine de Staël.
%23228698: HOHENDAHL, PETER UWE. - A History of German literary criticism, 1730-1980.
%23157204: HOHMANN, SOPHIE; CLAIRE MOURADIAN, SILVIA SERRANO & JULIEN THOREZ (EDS.) - Development in Central Asia and the Caucasus : migration, democratisation and inequality in the post-Soviet era.
%2332222: HÖHN, KARL. - Quellenuntersuchungen zu den Viten des Heliogabalus und des Severus Alexander im Corpus der Scriptores historiae Augustae.
%2375524: HØIE, TORE A. - Performance control : service and resource control in complex IBM computing centres.
%23240144: HOILL, EDGAR & MATTHIAS REUSS. - Tattoo Masters Flash Collection. Part 2 : Selected Styles around the World.
%23240904: HOILL, EDGAR & MATTHIAS REUSS. - Tattoo Masters Flash Collection. Part 1 : Selected Styles around the World.
%23108887: HOITINK, J.E. - Bestaande rechten in het milieurecht : over de actualisering van milieuvergunningen.
%23111395: HOITINK, J.E. & F.C.M.A. MICHIELS. - Handhaven met beleid : een empirisch-juridische studie over de handhaving van bestemmingsplannen.
%23258520: HOITINK, J. E. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad : verslag van de algemene vergadering gehouden op 17 mei 2002 ter behandeling van de preadviezen.
%23248855: HOITINK, J. E. - Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad : preadviezen.
%23179203: TONG SIAN HOK. - Beschouwingen over de regeling van wisselkoersen in Britsch-Indië.
%23192370: HOKARI, MINORU. - Gurindji Journey: A Japanese Historian in the Outback.
%2377207: HOKE, RUDOLF. - Die Reichsstaatsrechtslehre des Johannes Limnaeus : ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft im 17. Jahrhundert.
%23214061: HOKSBERGEN, RENÉ. - Hoe ver gaan we? : moderne voortplanting in feitelijk en ethisch perspectief.
%23231417: HOL, ANTOINE & JOEP VERBURG (EDS.) - Innoverende hoven : agenda voor de appelrechtspraak 2020.
%23213945: HOL, A.M. ... (ED.) - De Hoge Raad in 2025 : contouren van de toekomstige cassatierechtspraak.
%2316733: HÖLBL, GÜNTHER. - Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien. Band II. Katalog.
%23104813: HÖLBL, GÜNTHER. - Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien. I. Textteil. II. Katalog.
%23113941: HÖLBL, GÜNTHER. - Zeugnisse ägyptischer Religionsvorstellungen für Ephesus.
%23179699: HOLCOMB, CHRIS. - Mirth making : the rhetorical discourse on jesting in early modern England.
%23107861: HOLD-FERNECK, FREIHERR ALEXANDER. - Ein Kampf ums Recht : Entgegnung auf Kelsens Schrift Der Staat als Übermensch.
%23241836: HOLDEMAN, DAVID. - The Cambridge introduction to W.B. Yeats.
%2358795: HOLDEN, LIVIA - Hindu Divorce: A Legal Anthropology.
%2370124: HOLDEN, THOMAS - Spectres of False Divinity: Hume's Moral Atheism.
%23181657: HOLDEN, ARUN V., - Chaos.
%2377208: HÖLDER, EDUARD. - Beiträge zur Geschichte des römischen Erbrechts.
%2377210: HÖLDER, EDUARD. - Natürliche und juristische Personen.
%23201469: HOLDGAARD, RASS. - External Relations Law of the European Community : legal reasoning and legal discourses.
%2377211: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - An historical introduction to the land law.
%2377212: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - The influence of the legal profession on the growth of the English constitution : being the Creighton Lecture delivered on 1st Dec. 1924.
%2377213: HOLDSWORTH, WILLIAM SEARLE. - Sources and literature of English law.
%23182910: HOLK, ANDRÉ G. F. VAN. - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
%2346028: HOLK, LAMBERT E. VAN. - Netherlands reports to the VIIIth International Congress of Comparative Law, Pescara 1970.
%23212776: HOLLADAY, WILLIAM L. - A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament : based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner.
%2364398: HOLLAK, CARLA - Dr. Pangloss En De Geneeskunde.
%23251433: HOLLAND, JOHN H. - Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence.
%23251170: HOLLAND, JOHN H. - Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence (Complex Adaptive Systems).
%2361815: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The European concept in the Eastern question : a collection of treaties and other public acts.
%2377216: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The laws of war on land (written and unwritten).
%2377214: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - The elements of jurisprudence.
%2348767: HOLLAND, NORMAN NORWOOD - The I.
%23197026: HOLLAND, NANCY J. - The madwoman's reason : the concept of the appropriate in ethical thought.
%2377217: HOLLAND, THOMAS ERSKINE. - Studies in international law.
%23211308: HOLLAND, JEREMY - Methods in Development Research: Combining Qualitative and Quantitative Approaches.
%23268715: ZUID-HOLLAND. - Verzameling van door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland in druk uitgevaardigde, aan de plaatselijke besturen gerigte circulaires enz. over de jaren 1814 tot ultimo Junij 1827.
%23178743: HOLLANDER, EDUARD SALOMON. - Het brievenvervoer uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd.
%2352294: HOLLÄNDER, EUGEN. - Plastik und Medizin.
%23267546: HOLLÄNDER, PAVEL. - Verfassungsrechtliche Argumentation : zwischen dem Optimismus und der Skepsis.
%23258818: HOLLEMAN, J.F. - Issues in African law.
%23115768: HOLLEMAN, J.F. (ED.). - Van Vollenhoven on Indonesian adat law : selections from 'Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931).
%23233039: HOLLEMAN, THEO - Een verleden op de schop: Beheer en studie van het Nederlandse archeologische bodemarchief.
%2346819: HOLLEMAN, A. - Schadevergoeding bij rechtmatige bestuurshandelingen van de overheid.
%23237640: HOLLEMAN, J.F. - Issues in African law.
%2336357: HOLLEMAN, J.E. - Decentralisatiewetgeving : verzameling van voorschriften betreffende provincies, regentschappen, stadsgemeenten, gemeenten en andere bij ordonnantie ingestelde zelfstandige gebiedsdeelen in Nederlandsch-Indië, (afgesloten op 1 Jan. 1933).
%2322191: HOLLEMAN, F.D. - Het Bantoe-grondenrecht in de Unie van Zuid-Afrika en omgeving.
%23197419: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland.
%2356252: HOLLENBACH, DAVID - Refugee Rights: Ethics, Advocacy, and Africa.
%23151704: HOLLENBERG, P. - Gerlacus van den Elsen. Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand, 1853-1925.
%23182572: HOLLENBERG, PETRUS. - Gerlacus van den Elsen ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse boerenstand, 1853-1925.
%23268581: HOLLESTELLE, FLORIS ... [ET AL.] - Buma 100 jaar : openbaarmaking in 2025 en de rol van collectief beheer : leden kijken vooruit.
%2361448: HOLLEY, LINDA TARTE. - Chaucer's Measuring Eye.
%23112531: HOLLIER, DENIS & JEFFREY MEHLMAN (EDS.) - Literary debate : texts and contexts.
%2361379: HOLLINGSWORTH, J.R. (A.O.). - State intervention in medical care : consequences for Britain, France, Sweden, and the United States, 1890-1970.
%23235058: HOLLINS, DAVID. - Austrian commanders of the Napoleonic Wars , 1792-1815.
%23178134: HOLLIS, ANDY (ED.) - Beyond boundaries, textual representations of European identity.
%23177188: HOLLIS, MARTIN & EDWARD J. NELL. - Rational economic man : a philosophical critique of neo-classical economics.
%23148211: HOLLIS, MARTIN & STEVE SMITH - Explaining and Understanding International Relations.
%23258593: HOLLIS, EDWARD. - The Secret Lives of buildings: from the ruins of the Parthenon to the Vegas Strip in thirteen stories.
%23234039: HOLLIS, CHRISTOPHER. - The Homicide Act.
%23246239: HOLLOWAY, KENNETH W. - The Quest for Ecstatic Morality in Early China.
%2346326: HOLLOWAY, DAVID. - The Soviet Union and the arms race.
%2391726: HOLLOWAY, KAYE. - Les réserves dans les traités internationaux.
%2362479: HOLM, ADOLF. - Geschichte Siziliens im Altertum.
%23184600: HOLMAAT, R. (RED.) - De toekomst van gelijkheid : de juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm.
%2396833: HOLMAN, OTTO (RED.) - Europese dilemma's aan het einde van de 20e eeuw. Democratie werkgelegenheid veiligheid immigratie
%23106985: HOLMAN, J. ALAN. - Pleistocene Amphibians and Reptiles in North America.
%2385599: HOLMAN, THEODOR - Plantage Nachtschade.
%2369586: HOLMBERGH, STURE - Rundvandringar i Svea hovrätts byggnader.
%23213574: HOLMES, COLIN., POLLARD, SIDNEY. - Economy and society : European industrialisation and its social consequences : essays presented to Sidney Pollard.
%23147297: HOLMES, JOHN W. (ED.) - Maelstrom : the United States , Southern Europe , and the challenges of the Mediterranean.
%23150024: HOLMES, STEPHEN. - Passions and constraint : on the theory of liberal democracy.
%237846: HOLMES, FREDERIC LAWRENCE. - Lavoisier and the chemistry of life : an exploration of scientific creativity.
%2340757: HOLMES, MADELYN. - Forgotten migrants: foreign workers in Switzerland before World War I.
%23258975: HOLMES, LEILANI - Ancestry of experience : a journey into Hawaiian ways of knowing.
%2342232: HOLMES, KEITH - The World of Koi.
%23217854: HOLMES, RICHARD. - De feministe en de filosoof : een liefdesgeschiedenis.
%23257234: HOLMES, RONALD M. - Profiling violent crimes. An investagative tool.
%23175986: HOLMGREN, BETH. - Rewriting capitalism : literature and the market in late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland.
%2353966: HOLMGREN, H. - Verhandlungen der zweiten Konferenz der Internationalen Gesellschaft für biologische Rhythmusforschung, Utrecht 1939.
%23212834: HOLNESS, GORDON V.R. - Albert Kahn Associates : continuing the legacy.
%23191712: HOLSAPPLE, CLYDE W. & ANDREW B. WHINSTON. - Decision Support Systems: Theory and Application.
%23152002: HOLSOE, S.E. & B.L. HERMAN (EDS.) - A Land and Life Remembered. Americo-Liberian Folk Architecture.
%23268560: HOLSTE, HEIKO. - Der deutsche Bundesstaat im Wandel (1867-1933).
%23184911: HOLSTEYN, JOSEPH JOANNES MARIA VAN. - Het woord is aan de kiezer : een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen.
%2316640: HOLT, P.M. - Egypt and the fertile crescent, 1516-1922 : a political history.
%2363384: HOLT, MACK P. (ED.) - Society & Institutions in early modern France.
%23160391: HOLT, MACK P. (ED.) - Society and institutions in early modern France.
%2399925: HOLT, J.C. - Magna Carta. 2nd edition.
%23235635: HOLT, JOHN. - The Buddhist Visnu : religious transformation, politics, and culture.
%23135891: HOLT, ELSE KRAGELUND - Prophesying the Past. The Use of Israel's History in the Book of Hosea.
%2385019: HOLT, E.G. (ED.). - From the Classicists to the Impressionists. Art and architecture in the 19th century.
%23190432: HOLT, BYRON W. - The gold supply and prosperity.
%23107864: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23174052: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23193362: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%2346933: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%2361690: HOLTERMAN, TH. - Algemene Begrippen staatsrecht.
%23118896: HOLTERMAN, TH. - Constanten in het publiekrecht: met het oog op besturen.
%2313382: HOLTERMAN, TH. - Andere staatsopvatting : (een anarchistisch syndroom).
%2383275: HOLTERMAN, TH. - Anarchistiese staatsopvatting (een paradox? ).
%23247335: HOLTERMAN, TH. - Vreemdelingenrecht : toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.
%23256049: HOLTERMAN, TH. - Algemene Begrippen staatsrecht. 3e druk.
%23221208: HOLTHAUS, LEONIE - Regimelegitimität und regionale Kooperation im Golf-Kooperationsrat (Gulf Cooperation Council).
%23216796: HOLTHÖFER, ERNST. - Beiträge zur Justizgeschichte der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs im 19. und 20. Jahrhundert.
%23238813: HOLTHÖFER, HUGO & KARL-HEINZ NÜSE (EDS.) - Sammlung Lebensmittelrechtliche Entscheidingen. Band 1 (1959) - Band 14 (1984).
%23128604: HOLTHOON, F.L. VAN. - The road to Utopia : a study of John Stuart Mill's social thought.
%23188274: HOLTMAAT, RIKKI. - Een verdrag voor alle vrouwen : verkenningen van de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag voor de multiculturele samenleving.
%2339194: HOLTMAAT, R. & T. LOENEN. - Inleiding vrouw en recht.
%2327646: HOLTMAAT, RIKKI. - Met zorg een recht? : een analyse van het politiek-juridisch vertoog over bijstandsrecht.
%23237464: HOLTMAAT, RIKI. - Het recht op bijstand : een beschouwing over uitgangspunten , beginselen en rechtskarakter van bijstand.
%2329954: HOLTON, GERALD & YEHUDA ELKANA (ED.). - Albert Einstein : historical and cultural perspectives : the Centennial Symposium in Jerusalem.
%23117713: HOLTON, GERALD. - Einstein, History, and Other Passions. The Rebellion against Science at the End of the Twentieth Century.
%2343841: HOLTON, GERALD & WILLIAM BLANPIED (EDS.) - Science and its public: the changing relationship.
%2312633: HOLTRUST, NORA. - Aan moeders knie : de juridische afstammingsrelatie tussen moeder en kind.
%234152: HOLTSLAG, JAN WILLEM. - Liber amicorum Jan Willem Holtslag, Secretaris-Generaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties november 2000 - maart 2008.
%2321253: HOLTUG, NILS - Persons, Interests, and Justice.
%2377218: HOLTZENDORFF, FRANZ VON. - Die Deportationsstrafe im römischen Altertum hinsichtlich ihrer Entstehung und rechtsgeschichtlichen Entwicklung dargestellt.
%2365451: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011.
%2365450: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010.
%2351227: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013.
%2351225: HOLTZER, M. [ET AL]. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012.
%23251374: HOLTZMAN, STEVEN R. - Digital Mantras: The Language of Abstract and Virtual Worlds.
%23136598: HOLTZMANN, HOWARD M. & JOSEPH E. NEUHAUS. - A Guide to The UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Legislative history and commentary.
%2375741: HOLVAST, J. & MOSSHAMMER, A. (RED.). - Identificatieplicht : het baat niet, maar het schaadt wel.
%2359668: HOLWERDA, J.H. - Die Attischen Gräber der Blüthezeit. Studien über die Attischen Grabreliefs.
%23138611: HOLYOAKE, JOHN - Contextual and Thematic Interference in Montaigne's Essais.
%2330657: HOLZACH, CORNELIE - Georg Dobler: Schmuck / Jewellery 1980-2010.
%23134077: HOLZHAUER, R.W. & R. TEIJL. - Inleiding rechtseconomie.
%23150216: HOLZHAUER, R.W. - Inleiding Intellectuele Rechten.
%2381629: HOLZHEY, HELMUT & URS BORSCHUNG (EDS.) - Gesundheit und Krankheit im 18. Jahrhundert. Referate der Tagung der Schweizerische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhundert. Bern, 1. und 2. Oktober 1993.
%23103680: HOLZMANN, MICHAEL & BOHATTA, HANS. - Deutsches Pseudonymen-Lexicon.
%23124795: HOMAN, GERLOF D. - Jean-François Reubell : French revolutionary, patriot and director (1747-1807).
%2363583: HOMAN, T.C.B. - Wet toezicht accountantsorganisaties. Wet toezicht financielle verslaggeving : en toelichting.
%23259266: HOMAN, T.C.B. - Wet toezicht accountantsorganisaties. Wet toezicht financiële verslaggeving : en toelichting.
%23199958: HOMBERGH-POT, MARIA VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van drie waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam.
%2338143: HOMBURG, ERNST & LODEWIJK PALM (EDS.) - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel 3: De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig.
%23268517: HOMBURG, CORNELIA (ED.) - Van Gogh : up close.
%23107340: HOMBURGER, ERIC & HANS JENNY. - Internationalrechtliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechts : zur Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des EWG-Vertrages auf in Nichtmitgliedstaaten veranlasste Wettbewerbsbeschränkungen.
%2322769: HOMECKI, ADAM. - Produkcja i handel zborzowy w latifundium Lubomirskich w drugiej polowie xvii i pierswszej xviii wieku.
%23228487: HOMEISTER, JOACHIM. - Öffentliche Aufgabe, Organisationsform und Rechtsbindungen : eine Untersuchung der Bedeutung von Aufgabenträger und Organisationsform für die Rechtsbindungen bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben am Beispiel der deutschen Eisenbahnen.
%2357520: HOMEM, RUI CARVALHO. - Writing and seeing : essays on word and image.
%2322644: HOMER, WILLIAM INNES. - Thomas Eakins : his life and art.
%2382752: HOMER, F.X.J. & L.D. WILCOX (ED.). - Germany and Europe in the Era of the Two World Wars : essays in honor of Oron James Hale.
%23258575: HOMER. - The Illiad.
%23233887: HOMERUS. - Kikvorsenmuizenstrijd.
%23243776: HOMESTEAD, MELISSA J. - American women authors and literary property , 1822-1869.
%23152037: HOMEYER, KARL GUSTAV. - Die Haus- und Hofmarken.
%23142111: HOMMEL, JUSTUS - Umkämpfter Glaube. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie.
%2367980: HOMMES, O.R. AND J.J.G. PRICK. - Alopecia Maligna. A Clinical, Biochemical and Anthropological-Psychosomatic Study of Eight Patients.
%23157768: HOMOLKA, WALTER; FRIEDLANDER, ALBERT H. - The gate to perfection: the idea of peace in Jewish thought.
%23220070: HON, TZE-KI. - The Yijing and Chinese politics : classical commentary and literati activism in the northern Song Period , 960-1127.
%23253830: HONDERICH, TED (ED.) - Morality and objectivity : a tribute to J.L. Mackie.
%23227547: HONDERICH, TED. - Right and wrong, and Palestine, 9/11, Iraq, 7/7 ...
%23185775: HONDERS, ADRIAAN CASPER. - Doen en laten in ernst en vrede. Notities over een broederkring en een tijdschrift.
%23157511: HONDIUS, E.H. - Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa.
%233749: HONDIUS, E.H. - Standaardvoorwaarden : rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop.
%23149936: HONDIUS, E.H. - Konsumentenrecht.
%2339073: HONDIUS, E.H. (E.A.) - Netherlands reports to the Thirteenth international congress of comparative law. Montreal, 1990.
%23157060: HONDIUS, E.H. - Juridisch onderwijs in vergelijkend perspectief.
%23104477: HONDIUS, E.H. - Netherlands Reports to the Fifteenth International Congress of Comparative law.
%23226322: HONDIUS, DIENKE. - Absent : herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam, 1941-1943.
%23193230: HONDIUS, E.H. (ED.) - Netherlands reports to the sixteenth International congress of comparative law : Brisbane 2002.
%23181663: HONDIUS, E.H. - Het verjaarde recht.
%23173529: HONDIUS, E.H. (ED.) - Civiele klassiekers revisited van Blaauboer/Berlips tot Breda/Antonius : zestien standaardarresten opnieuw geannoteerd.
%23169913: HONDIUS, E.H. (ED.) - De meerwaarde van de rechtsvergelijking : opstellen aangeboden aan prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliveira bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtsvergelijking.
%23199776: HONDIUS, K.J. - Chemiese oorlog en militaire 'voorlichting'.
%23199473: HONÉE, E.M.V.H. - Minderheden in een dominante cultuur.
%23258753: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Geschiedenis en beginselen der wetten van den 31 mei 1843 (Staatsblad no. 22 en 23) betrekkelijk boedelscheidingen.
%23221074: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden : Zegel-, registratie- en successieregten.
%23221056: HONERT THZ., JOAN VAN DEN. - Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden : Belastingen.
%23250694: HONEY, MARTHA. - Hostile acts U.S. policy in Costa Rica in the 1980s.
%2331983: HONG, HAN-DING. - Spinoza und die deutsche Philosophie : Untersuchung zur metaphysischen Wirkungsgeschichte des Spinozismus in Deutschland.
%2368436: HONG, FAN - Sport in Asian Society: Past and present (Sport in the Global Society).
%23213299: HONGSHENG, CAI, LEONARD BLUSSÉ ... [ET AL.] - Sailing to the Pearl River : Dutch enterprise in South China, 1600-2000 = Hang xiang Zhujiang : Helanren zai Huanan (1600-2000 nian).
%2377220: HONIG, RICHARD. - Straflose Vor- und Nachtat.
%23253899: HONIG, JAN WILLEM & NORBERT BOTH. - Srebrenica : reconstructie van een oorlogsmisdaad.
%23220062: HONIG, MEREDITH I. - New directions in education policy implementation : confronting complexity.
%23192475: HONIGSBAUM, MARK. - The fever trail : in search of the cure of malaria.
%23266474: HÖNIGSWALD, RICHARD. - Die Philosophie des Altertums.
%23126496: HONNETH, AXEL (ED.) - Cultural-political interventions in the unfinished project of Enlightenment.
%23267389: HONNETH, AXEL & HANS JOAS (EDS.) - Communicative action : essays on Jürgen Habermas's The theory of communicative action.
%23267381: HONNETH, AXEL. - The critique of power : reflective stages in a critical social theory.
%23267379: HONNETH, AXEL ... [ET AL.] (EDS.) - Philosophical interventions in the unfinished project of enlightenment.
%23190172: HONNOLD, JOHN O. - Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention. 2nd edition.
%23221508: HONOLD, JACOB; LAURENTIUS BECCELERUS; POLYCARPUS BECCELERUS; DANIEL BESSERER & CONRAD DIETERICH. - Synoptica explicatio canonum logicorum, in utramque partem ita adornata : ut non solum logices, sed & aliarum quarumvis facultatum & disciplinatum studiosis, maxime sit necessaria & utilis.
%23116509: HONOR, LEO L. - Sennacherib's invasion of Palestine. A critical source study.
%23220691: HONORÉ, TONY & JOSEF MENNER. - Concordance to the digest jurists.
%2377222: HONORÉ, ANTHONY MAURICE. - Justinian's Digest : work in progress.
%23248654: HÖNTSCH, GEORG. - Tat gestaltet : Lebensbericht eines Grossindustriellen.
%23132141: HONY, H.C. - A Turkish-English dictionary.
%23260771: HOOD, CHR. & PETERS, B. GUY. (EDS.) - Rewards at the top : a comparative study of high public office
%2363972: HOOD, ROGER. - The Death Penalty, a world-wide perspective, a report to the United Nations Committee on Crime and Control.
%23253061: HOOF, G.J.H. VAN. - Normvervaging en rechtsbeginsel.
%2318172: HOOFF, ANTONIUS JACOBUS L. VAN. - Pax Romana. Een studie van het Romeinse imperialisme.
%2370600: HOOFF, W.H.P.M. VAN. - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus : de Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 : een historische bedrijfstakverkenning.
%23165248: HOOFF, ANTON J. VAN. - Zelfdoding in de antieke wereld : van autothanasia tot suicide.
%2316292: HOOFT, L.J. 'T. - Autonomie en zelfbestuur in West-Europa.
%23138004: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis.
%23101387: HOOFT, P.C. - Alle de gedrukte werken, 1611-1738.
%23182263: HOOFT GRAAFLAND, JOAN FERDINAND. - Eenige opmerkingen omtrent den koop en verkoop van effecten.
%2381788: HOOFT GRAAFLAND, J. - Het recht van den naam.
%23250504: HOOFTMAN, J.C. - De advocaat en de rechtshulp.
%23259339: HOOG, LEVINA DE. - Van rebellie tot revolutie : oorzaken en achtergronden van de Curaçaose slavenopstanden in 1750 en 1795.
%23184334: HOOG, GÜNTER. - Die Konvention über die Haftung der Inhaber von Atomschiffen vom 23. Mai 1962.
%23165217: HOOG-NOOY, ANNIE DE. - U spreekt met Sanders.... Roman.
%23245106: HOOGDALEM HZN., H. VAN. - Het geslacht Van Hoogdalem.
%231624: HOOGENBOOM, A.B. - 't Neemt toe, men weet niet hoe,
%2380954: HOOGENBOOM, T. (E.A.) - Sociale advocatuur en de rechten van de mens : congresverslag Maastricht 25-11-1988.
%23243656: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Privatisering van toezicht en opsporing.
%2347660: HOOGENBOOM, A.B. (ED.) - Policing the Future.
%23241179: HOOGENBOOM, A.B. & L.J.J. ROGIER. - Respect : beschouwingen over een basisbehoefte.
%23233302: HOOGENBOOM, A.B. & L.J.J. ROGIER (EDS.) - Rèspèt : 61 essays over criminaliteit op Curaçao en St. Maarten.
%23165657: HOOGENBOOM, A.B. - Schaduwen over Van Traa.
%2316062: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - De wetgeving inzake verontreiniging van water en lucht in Nederland en België. Preadviezen.
%23240790: HOOGENDIJK-DEUTSCH, S.V. ... [ET AL.] - Groepsacties en algemeen belang in de administratiefrechterlijke procedure : preadvies / S.V. Hoogendijk-Deutsch. De actie ter behartiging van groeps- en algemene belangen in de civiele procedure : preadvies / E.M. Enschedé. Politioneel en preventief-justitieel optreden tegen in grote verband gepleegde delicten : preadvies / W.C. van Binsbergen. Welke wetswijzigingen zijn wenselijk met betrekking tot activisme en in groter verband begane delicten? : preadvies / R. de Waard.
%23131108: HOOGENDIJK, BIANCA. - De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar.
%23131539: HOOGENDONK, MABEL (ED.) - Galerie Espace 40 jaar : ruimte voor eigentijdse kunst.
%2359828: HOOGENDONK, MABEL ... [ET AL.] - Henri Le Fauconnier : kubisme en expressionisme in Europa.
%23268929: HOOGENDOORN, SONJA ANNET. - Toezicht in meervoud : een bestuurskundig onderzoek naar het ontwerp en de werking van drie toezichtarrangementen.
%2322486: HOOGENRAAD, DIRK ABRAHAM. - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden.
%23152877: HOOGENVEEN, VICTORIA. - Nominal rigidities and the inflation-output trade-off.
%2329291: HOOGERHUIS, OTTO W. - Baren op Beveland : vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
%23238828: HOOGERWERF, A. - De onweerstaanbare gelijkheid : een geschiedenis van het sociaalpolitieke denken.
%23180278: HOOGERWERF, AART. - Denken over sterven en dood in de geneeskunde : overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde.
%23262777: HOOGERWERF, A. - Van groeibeleid naar beheersbeleid : de machtsvorming der bewindvoerders in Nederland.
%23255539: HOOGEVEEN, M.J. - Schenken en vererven van ondernemingsvermogen.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

9/18