Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands            Email: kloof@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
%23201364: Doornenbal, Pieter. - De warmte-beweging der atomen in een kubisch rooster en het Debije - effect.
%2379026: Doornick, Stefan von (Étienne de Tournai, Stephanus Tornacensis). - Die Summa über das Decretum Gratiani.
%23180913: Doorninck, Jan Izaak van. - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa.
%23281296: Doorninck van, P.N. & Veen van , J.S. (eds.) - De graven en hertogen van Gelre. Geboorte-, regeerings- en sterfjaren. Huwelijken. Kinderen. Zegels.
%2350319: Doorninck, A. van. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
%23104464: Doorninck, J.J. van & A. de Kempenaer. - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamse letteren.
%23200017: Doorninck, N. van. - De Lufilische Plooiing in den Boven Katanga (Belgisch Congo) naar waarnemingen en naar critisch overzicht van de erover verschenen publicaties.
%23101751: Dooyeweerd, Herman. - De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menselijken ervaringshorizon.
%23278470: Dooyeweerd, H. & J.W. Noteboom. - De bioscoopwet (Wet van den 14den mei 1926,St.bl. no. 118) : toegelicht met toevoeging van verschillende gegevens uit de practijk.
%23136972: Dooyeweerd, Herman. - Grenzen van het theoretisch denken.
%2335313: Dooyeweerd, Herman. - De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer.
%2316830: Dooyeweerd, Herman. - Rechtsgeleerde opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan Prof.dr. H. Dooyeweerd.
%23188797: Dop, Jan & Eva Knipschild. - De regelen der arbeidsverhouding.
%2324575: Dopsch, Alfons. - Gesammelte Aufsätze. Band 2.
%2324601: Dopsch, Alfons. - Die freien Marken in Deutschland : Beitrag zur Agrar- und Sozialgeschichte des Mittelalters.
%2325141: Dopsch, Alfons. - Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte.
%23217792: Dopsch, Alfons. - Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen. Band 1 : Die Entstehung der Kulturgeschichtstheorien im Wandel der Zeitrichtungen. Die sogenannte Urzeit (Cäsar und Tacitus). Römer und Germanen in der Völkerwanderungszeit. Die Landnahme der Germanen im 5. und 6. Jahrhundert. Bodenteilung und Bodenwirtschaft in der spätrömischen und frühmittelalterlichen Zeit;
%23217793: Dopsch, Alfons. - Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen. Band 2. Der politische Aufbau. Die Neugestaltung der Gesellschaft. Die Kirche. Die Entstehung des Lehenswesens. Die Entwicklung des Städtewesens. Gewerbe und Handel. Münzwesen und Geldwirtschaft. Zusammenfassung.
%2325448: Dopsch, Alfons. - Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen. Band 1. Die Entstehung der Kulturgeschichtstheorien im Wandel der Zeitrichtungen. Die sogenannte Urzeit (Cäsar und Tacitus). Römer und Germanen in der Völkerwanderungszeit. Die Landnahme der Germanen im 5. und 6. Jahrhundert. Bodenteilung und Bodenwirtschaft in der spätrömischen und frühmittelalterlichen Zeit; Band 2. Der politische Aufbau. Die Neugestaltung der Gesellschaft. Die Kirche. Die Entstehung des Lehenswesens. Die Entwicklung des Städtewesens. Gewerbe und Handel. Münzwesen und Geldwirtschaft. Zusammenfassung.
%23166238: Dore, John. - Excavations at Sabratha 1948-1951. Volume II: The Finds. Part 1: The Amphorae, coarse pottery and building materials; Part 2: The finewares and lamps.
%23108636: Dorenkamp, J.H. (ed.). - John Fletcher & Philip Massinger: Beggars Bush.
%2388259: DORFLES, G. - Der Kitsch.
%23229777: Dorfman, Ariel. - Other Septembers , many Americas : selected provocations , 1980-2004.
%2330739: Dorfman, R.; Samuelson, P.A. & Solow, R.M. - Linear programming and economic analysis.
%2390551: Dorhout Mees, T.J. - Kort begrip van het Nederlands handels- en faillissementsrecht.
%2390021: Dorhout Mees, T.J. - Schets van het Nederlands handels- en faillissementsrecht.
%236941: Dorhout Mees, T.J. - Verzekeringen van vriendschap : rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof.mr. T.J. Dorhout Mees.
%23285570: Dorhout Mees, T.J. - Verzekeringsrecht. 4e druk.
%2310031: Dorhout Mees, T.J. - Statuten van naamlooze vennootschappen.
%238500: Dorhout Mees, T.J. - Kort begrip van het Nederlands Handelsrecht.
%23143812: Dorhout Mees, T.J. - Nederlands handels- en faillissementsrecht. III*: Het nieuwe verzekeringsrecht : verzekering en lijfrente volgens het Nieuwe BW.
%23143837: Dorhout Mees, T.J. - Nederlands handels- en faillissementsrecht. I. Inleiding en ondernemingsrecht. 9e druk.
%2352825: Dorhout Mees, E.J. - Over beschikkingen van den niet geautoriseerden voogd.
%23165428: Dorhout Mees, T.J. - Nederlands handels- en faillissementsrecht. IV: Vervoer.
%23221724: Dorjee, Yeshi. Major, John S. - The three boys and other Buddhist folktales from Tibet.
%23274277: Dorjee, Dr. Pema - The Spiritual Medicine of Tibet: Heal Your Spirit, Heal Yourself.
%23284311: Dorland, Rob van. - Radiation and climate : from radiative transfer modelling to global temperature response.
%23262875: Dorman, Peter F. - Faces in clay : technique, imagery, and allusion in a corpus of ceramic sculpture from ancient Egypt.
%23245341: Dormandy, Thomas. - The worst of evils : the fight against pain.
%23239957: Dormeier, J.J. - Banggaisch adatrecht.
%23285389: Dorn, Th.M. - Alimentatieverplichtingen.
%23162055: Dorn Seiffen, Gerardus. - Onomasticon poëticum in primis Virgilii, Horatii ac Ovidii : in usum iuventutis, musis, operam Dantis.
%23223759: Dorna, Bernardo., Wahrmund, Ludwig (ed.) - Die Summa Libellorum des Bernardo Dorna.
%2388585: Dornbusch, Rudiger. - The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges.
%23178508: Dorneus, Gerardus. - Dictionarium Theophrasti Paracelsi continens obscuriorum vocabularum, quibus in suis scriptis passim utitur definitiones. Frankfurt 1584.
%23200911: Dorp, P. van. - Vrijdenkers wijsheid.
%2320697: Dorp, Willem Anne van. - Over eenige Piperazine-Derivaten.
%23125077: Dörpfeld, Wilhelm & Emil Reisch. - Das griechische Theater : Beiträge zur Geschichte des Dionysos-Theaters in Athen und anderer griechischer Theater.
%23281962: Dorr, Alexander. - Das Trennungsgebot in verfassungshistorischer Perspektive : zur Aufnahme inlandsnachrichtendienstlicher Bundeskompetenzen in das Grundgesetz vom 23. Mai 1949.
%2382789: Dorreboom, M.L. - 'Gelijk hij gecondemneert word mits deezen' Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795.
%23178374: Dorren, Ilse. - Langs hofjes : routes in Nederland en België.
%23283143: Dorrenboom, P.J. - Hier zijn de spoorwegen.
%23110723: Dorresteijn, A.F.M. & R.H. van het Kaar. - De juridische organisatie van de onderneming. 7e druk.
%23192822: Dorresteijn, A.F.M. & R.H. van het Kaar. - De juridische organisatie van de onderneming. 8e druk.
%2386302: Dorresteijn, A.F.M. & R.H. van het Kaar. - De juridische organisatie van de onderneming. 6e druk.
%23283104: Dorresteijn, A.F.M. & R.H. van het Kaar. - De juridische organisatie van de onderneming. 5e druk.
%23237843: Dorrestein, Th.H.J. - Recht van het internationale wegvervoer.
%23282830: Dorrestein, Renate. - Pas goed op jezelf.
%23104564: Dörrie, H.; M. Altenburger & U. Schramm (eds). - Gregor von Nyssa und die Philosophie.
%23186665: Dörsch, Hans J. & Henri Legros. - Les faits et les décisions de la Communauté économique européenne, 1958-1964.
%23259005: Dorscheidt, J.H.H.M. - Levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen : strijdig met het non-discriminatiebeginsel?
%23288196: Dorsey, Gray (ed.) - Equality & Freedom : international and comparative jurisprudence.
%23283839: Dorsman, Czn., L. - De schelpen van ons strand en hoe ze te herkennen.
%23216759: Dorst, A.A.A. van. - Cassatie in strafzaken.
%2356498: Dorst, A.A.A. van. - Cassatie in strafzaken.
%2360633: Dorst, A.J.A. van. - De verjaring van het recht tot strafvordering.
%23247419: Dorst, A.A.A. van. - Cassatie in strafzaken.
%23283379: Dorsten, J.A. van. - Poets, patrons and professors : Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and their Leiden humanists.
%237142: Dortmund, P.J. & M.J.G.C. Raaijmakers. - De juridische fusie naar wordend recht. Preadviezen.
%23176387: Dosch, Jorn - The Changing Dynamics of Southeast Asian Politics.
%23275307: Doschka, Roland. - L'eternel fe?minin : from Renoir to Picasso.
%23142881: Dosenheimer, E. - Der Monismus und Strafrecht.
%23173052: Dotinga, H.M. ... [et al.] - Het dilemma van de Noordzee : intensief gebruik én het grootste natuurgebied van Nederland ; Verslag van de 110de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht, georganiseerd in samenwerking met Stichting de Noordzee op 3 november 2010.
%23286843: Dotinga, H.M. ... [et al.] - Ruimtelijke inrichting en handhaving op de Noordzee : verslag van de 84e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 26 mei 2004
%2335848: Döttler, Remigio. - Elementa physicae mathematico-experimentalis : in usum auditorum suorum conscripta [1815].
%2354113: Doubleday, Thomas. - The true law of population shewn to be connected with the food of the people.
%23283345: Doublet, née Lévêque, Suzanne-Madeleine. - La médicine dans les oeuvres de Diderot.
%23279242: Doudou, Dienem (ed.) - From chains to bonds : the slave trade revisited.
%23271211: Douët-d'Arcq, L. - Comptes de l'hotel des Rois de France aux XIVe et XVe siècles.
%23254257: Douglas, Alfred. - Sonnets.
%23254253: Douglas, Alfred. - Sonnets.
%23254255: Douglas, Alfred. - Lyrics.
%23184937: Douglas, Noel & Douglas Heingartner. - Webs !te graphics now : the best of global site design.
%23271426: DOUGLAS, ANN. - Terrible honesty : mongrel Manhattan in the 1920s.
%23263752: Douglass, Mike, K.C. Ho & Giok Ling Ooi (eds.) - Globalization, the City and Civil Society in Pacific Asia: The Social Production of Civic Spaces.
%23274662: Doukas, Dimitra. - Worked Over: The Corporate Sabotage of an American Community.
%23246595: Doukas, Dimitra. - Worked over : the corporate sabotage of an American community.
%23240651: Douma, J. (ed.) - Bibliography on the International Court including the Permanent Court 1918-1964 = Bibliographie de la Cour Internationale y compris la Cour Permanente 1918-1964.
%23222548: Douma, Sjoerd. - Johannes Stephanus Bernard : medicus en philoloog, 1718-1793.
%23101756: Douw, L.M. and P. Post (eds). - South China : State, Culture and Social Change during the 20th Century.
%23223195: Dove, Richard. - Journey of No Return: Five German Speaking Literary Exiles in Britain 1933-45.
%23245077: Dove, Richard. - Journey of no return : five German-speaking literary exiles in Britain , 1933-1945.
%2318733: Dovring, Folke. - Une partie de l'heritage littéraire de Grotius retrouvée en Suède. E.M. MEIJERS. Boeken uit de Bibliotheek van Grotius in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
%23101758: Dovring, Folke. - Nouvelles recherches sur la bibliothèque de Grotius en Suède et en Italie.
%23117536: Dow, James R. & Hannjost Lixfeld. - German Volkskunde. A decade of theoritical confrontation, debate, and reorientation (1967-1977).
%23101251: DOW, A. - The history of Hindostan. Partly compiled and translated from Persian texts.
%2340646: DOWDY, W.L. & R.B. TROOD - (ed.). The Indian Ocean. Perspectives on a strategic arena.
%23288124: Dower, John W. ... [et al.] - The brittle decade : visualizing Japan in the 1930s.
%23230862: Downes, David. - The eternal recurrence of crime and control : essays in honour of Paul Rock.
%2348961: Downes, David. - The politics of crime control : essays in honour of David Downes.
%23140104: Downes, David & Paul Rock. - Understanding deviance : a guide to the sociology of crime and rule breaking.
%239542: DOWNES, DAVID M. - The delinquent solution. A study in subcultural theory.
%2315205: Downes, David. - Contrasts in tolerance : post-war penal policy in the Netherlands and England and Wales.
%23255224: Downie, R.S. & Elizabeth Telfer. - Respect for persons : [a philosophical analysis of the moral, political and religious idea of the supreme worth of the individual person].
%23219091: Downing, Paul B. & K.I. Hanf. - International comparisons in implementing pollution laws.
%23119175: Downing, David B. & Susan Bazargan (eds.) - Image and ideology in modern/postmodern discourse.
%23274652: Downing, David - Sealing Their Fate: The Twenty-two Days That Decided World War II.
%23246716: Downs, Laura Lee. - Why France ? : American historians reflect on an enduring fascination.
%23155606: Downs, Donald Alexander. - More than victims : battered women , the syndrome society , and the law.
%2360062: Doxey, Margaret P. - Economic sanctions and international enforcement. 2nd edition.
%23266388: Doyle, William. - The Parlement of Bordeaux and the end of the Old Régime, 1771-1790.
%23250713: Doyle, Arthur Conan - Arthur Conan Doyle : a life in letters.
%2346239: Doyle, Michael W. - Keeping the Peace: Multidimensional UN Operations in Cambodia and El Salvador.
%23163739: Doyle, William. - Officers, nobles and revolutionaries : essays on eighteenth-century France.
%23206582: Dozy, R.A. - [Tekst & Commentaar] Huurrecht : de tekst van Boek 7 titel 4 BW voorzien van commentaar.
%23262520: Dozy, Jan Dionijs. - Het feminisme als zedelijk vraagstuk.
%23101255: DOZY, R. P. A. (ed): - The History of the Almohades, 542-668 (1147-1269) written in 621/1224 by `ABDO'L-WAHID al-Marrekoshi...
%23101257: DOZY, R. P. A. e.a. (eds) - Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne,
%23101261: DOZY, R. P. A. & W. H. ENGELMANN - Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés d l'arabe...
%23157908: Dozy, Gualtherus Jacob. - De oudste stadsrechten van Zwolle.
%23287393: Dozy, G.J. - Het boek der reizen en ontdekkingen. 2e Deel.
%23287394: Dozy, G.J. - Het boek der reizen en ontdekkingen. 1e Deel.
%23290263: Draaisma, Douwe. - De metaforenmachine.heimweefabriek : geheugen, tijd en ouderdom.
%23101759: Draak, Maartje. - Construe Marks in Hiberno-Latin Manuscripts.
%23101762: Draak, Maartje. - The Higher Teaching of Latin Grammar in Ireland during the Ninth Century.
%23101761: Draak, Maartje. - De Middelnederlandse vertalingen van de Proza-Lancelot.
%23204340: Draak, Maartje. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
%23101763: Draak, Maartje. - Oude en nieuwe Lancelot-problemen en de noodzakelijkheid van lezen.
%23165102: Draayer-de Haas, Albertine. - Vrouwen.
%23276644: Drabbe, Peter. - Drie Asmat-dialecten.
%23276650: Drabbe, Peter. - Kaeti en Wambon : twee Awju-dialecten.
%2332740: Drabbe, L.W.M.M. - Eenige beschouwingen over aard, verklaring, doelmatigheid en rechtvaardigheid van gedragingen in het algemeen en het straffen in het bijzonder.
%23132795: Draeger, Jürgen. - Die Reise zum Regenbogen.
%23248738: Dragstra, Laurens. - Enige opmerkingen over partijfinanciering : de regelgeving voor publieke en private financiering van politieke partijen in Nederland en Duitsland nader bekeken en beoordeeld.
%2320813: Draguet, Michel; Mariusz Rosiak, André Stas & Stephen Wright. - Jean-Marie Gheerardijn / Leszek Knaflewski.
%23213374: Anastasia Rebecca Draisma. - Response : a simulation model of question answering in survey interviews.
%23206267: Drake, Michael - Population and society in Norway, 1735-1865.
%2351093: Drake, Paul W. (ed.) - The origins of liberty : political and economic liberalization in the modern world.
%23260591: Drake, William J. (ed.) - The new information infrastructure : strategies for U.S. policy.
%23206299: Drake, Stillman. - Copernicus : philosophy and science : Bruno - Keppler - Galileo.
%2343208: Drake, William J. - The New Information Infrastructure: Strategies for U.S. Policy.
%23181081: Drakeford, Mark. - Pre-trial services and the future of probation.
%2323240: Draper, Dominicus Antonius G. - Towards an econometric model for the Netherlands : explaining unemployment.
%23287496: Draper, James David; Édouard Papet & Elena Carrara ... [et al.] - The passions of Jean-Baptiste Carpeaux.
%23275409: Draper, Kai. - War and individual rights : the foundations of just war theory.
%23125079: Dräseke, Johannes. - Johannes Scotus Erigena und dessen Gewährsmänner in seinem Werke De divisione Naturae libri V.
%23119794: Drasin, D., Earle, C.J., Gehring, F.W., Kra, I. & Marden, A. (eds.) - Holomorphic Functions and Moduli I. Proceedings of a Workshop held March 13-19, 1986. (Mathematical Sciences Research Institute Publications 10.)
%23250676: Drastal, George A. (Editor) - Computational Learning Theory and Natural Learning Systems, Vol. I: Constraints and Prospects.
%23176752: Draux, André. - Polynômes orthogonaux formels : applications.
%23284990: Draye, H. & K. Roelandts. - De plaatsnamenstudie in 1959-1965.
%23220322: Drazin, Charles. - The man who outshone the Sun King : a life of gleaming opulence and wretched reversal in the reign of Louis XIV.
%23284553: Drebin, David. - Beautiful Disasters.
%2310032: Drees Sr., Willem. - Het Nederlandse Parlement vroeger en nu.
%236445: Drees, Willem B. - Taking science seriously: a naturalist view of religion.
%23289059: Drees, Marijke Eleonore Meyer. - De Treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701).
%23264607: Drees, Willem. - Lasalle en Marx : het begin der moderne socialistische beweging.
%23212916: Drees Jr., Willem. - Nederlandse overheidsuitgaven.
%231784: Drees, Willem. - Zestig jaar levenservaring.
%233091: Drees, Willem. - De vorming van het regeringsbeleid.
%23284340: Dreessen, Laura Josephina Johanna Maria. - Personality disorders : inquiries into assessment, cognitive profiles and impact on treatment of anxiety disorders.
%23271060: Dregni, Eric. - Let's go bowling
%23266760: Dreier, Ralph, CArla Faralli & Wladik S. Nersessiants (eds.) - Law and politics between nature and history.
%23287131: Dreier, Horst (ed.) - Macht und Ohnmacht des Grundgesetzes : Sechs Wu¨rzburger Vortra¨ge zu 60 Jahren Verfassung.
%23176856: Drell, Sidney D. - In the shadow of the bomb : physics and arms control.
%2399247: Drenjasowa, T.N. (e.a.). - Woordenboek : Nederlands-Russisch : Russisch-Nederlands.
%23244529: Drenker, Alexander. - Diplomaten ohne Nimbus! : Beobachtungen und Meinungen eines Deutschen Presseattachés.
%2359271: Drenth, Pieter J.D. - Inleiding in de testtheorie.
%2325790: Drenth, Pieter J.D. - Walks in the garden of science : selected papers and lectures.
%23101768: Drenth, P.J.D., Paul L. Koopman en Bernhard Wilpert (eds). - Organizational Decision-Making under Different Economic and Political Conditions.
%23101765: Drenth, P.J.D. [et al.] - Wetenschap en ethiek.
%23187977: Drenth, Pieter J.D. - De psychologische test : een inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen.
%23267535: Drescher, Angelika. - Naturrecht als utilitaristische Pflichtenethik?
%23225588: Dresden, Sam. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
%23101774: Dresden, S. - Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot.
%23286826: Dresden, M.J. ... [et al.] - De Wet bodembescherming : verslag van de studiedag van de Vereniging voor Milieurecht en de Sectie Milieuchemie van de KNCV op 18 april 1986.
%23240015: Dresden, M.J. & R. Uylenburg (eds.) - Afvalstoffen : actuele thema's rond afval en stoffen : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam op 9 december 2002.
%23101770: Dresden, S. - Over het lezen en het boek.
%23195152: Dresden, Mark Job. - Algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten in het milieubeleid.
%23101773: Dresden, S. - Rabelais, nuchtere dronkenschap.
%23101772: Dresden, S. - Humanistische wijsheididealen.
%237341: Dresen S.J., P. - De vrije meningsuiting : een onderzoek naar het wezen van het recht der vrije meningsuiting en zijn regeling in de wetgeving op hedendaagse communicatiemiddelen, vnl. in Nederland. Diss.
%2375535: Dresen-Coenders, Lène. - Het verbond van heks en duivel : een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
%23180691: Dresser, Rebecca. - When science offers salvation : patient advocacy and research ethics.
%23144994: Drestler, Claus J. - Haftungsbegrenzung im Anglo-Amerikanischen Negligence-Recht.
%23281093: Drew, Katherine Fischer. - Magna Carta (Greenwood guides to historic events of the medieval world).
%23123124: Drew, Arthur. - Nietzsches Philosophie.
%23113837: Drewes, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
%23285624: Drewnowski, Jan. - On measuring and planning the quality of life.
%2396742: Drews, Anne. - Words and silence : communication about pregnancy and birth among the Kunda of Zambia.
%23283606: Drews, Arthur. - Das Ich als Grundproblem der Metaphysik, eine Einführung in die spekulative Philosophie.
%23225828: Drexel, Joseph E. - Homo homini homo : Festschrift für Joseph E. Drexel zum 70. Geburtstag.
%23147065: Dreyer, Johann Carl Heinrich. - Beyträge zur Litteratur und Geschichtte des Deutschen Rechts.
%2344481: Dreyer, Emmanuel - Droit pénal spécial.
%23287185: Dreyfus, Hippolyte. - Essai sur le béhaïsme : son histoire, sa portée sociale.
%23160226: Drèze, Jean. - India : economic development and social opportunity.
%23210607: Drèze, Jean. - India: Economic Development and Social Opportunity.
%2364166: Driel, A. van. - De vreemdelingenrechtelijke procedure : proces-dossiers met aantekeningen vanuit een weerbarstig werkterrein.
%2327951: Driel, M. van. - Zelfregulering : hoog opspelen of thuisblijven.
%23286500: Driel, l.F. van & A. Steketee. - Zeeuwse plaatsnamen : van Aardenburg tot Zonnemaire.
%23133491: Driel, G.J. van, Hartog, J.A. & Ravenzwaaij, C.van - Limits to the welfare state : an inquiry into the realizability of socioeconomic and political desiderata in a highly industrialized society.
%2313810: Drielsma, H.A. - De wetsinterpretatie in het fiscale recht en de rechtsbescherming van de Nederlandse staatsburger. Diss.
%23111775: Drieman, S.C.A. - Schiller en de crisis in de hedendaagse cultuur. De relatie van Schillers esthetisch idealisme tot Kant en Freud in het licht van de hedendaagse cultuurproblematiek.
%23290001: Driessen, F.M.H.M. - Zeg me wie je vrienden zijn : allochtone jongeren en criminaliteit.
%23242807: Driessen, P.P.J., F.C.M.A. Michiels & E.J. Molenaar (eds.) - Duurzaam ruimtegebruik : juridische en beleidswetenschappelijke opstellen.
%23158535: Driessen, P. P. J., Glasbergen, P. - Milieu, samenleving en beleid.
%23286541: Driessen, Jozien J. - Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden.
%2348151: Drift, Hendrik van der. - Bijdrage tot de kennis van de typologie van Kretschmer : een anthropologische studie.
%23155761: Drinan, Robert F. - The mobilization of shame : a world view of human rights.
%23162643: Drinan, Robert F. - The mobilization of shame : a world view of human rights.
%2312931: Drion, J. - Verzamelde geschriften van J. Drion.
%23204985: Drion, Huibert. - Denken zonder diploma : essays.
%23263260: Drion, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
%2327226: Drion, H. - Geschriften van H. Drion.
%23268623: Drion, P.J.M. & B.J. Schueler. - Privaat- en publiekrechtelijke aansprakelijkheid voor gebrekkige bouwwerken.
%23173507: Driouichi, Fouzia. - Inkomensbescherming bij zorgverantwoordelijkheid : sociale zekerheid van een zorgende werknemer tijdens transities van arbeid naar zorg.
%2312153: Driscoll, Henry T. - Filter aids and materials : technology and applications.
%23164060: Driskel, Michael Paul. - As befits a legend : building a tomb for Napoleon, 1840-1861.
%23156076: Drissen, Eric. - Government decisions on income redistribution and public production. A public-economic general equilibrium approach.
%23244704: Drittenbass, Catherine & André Schnyder (eds.) - Eulenspiegel trifft Melusine : der frühneuhochdeutsche Prosaroman im Licht neuer Forschungen und Methoden : Akten der Lausanner Tagung vom 2. bis 4. Oktober 2008 in Zusammenarbeit mit Alexander Schwarz.
%23217946: Driver, Jack M. - The Templars Holy Warrior Monks of the Ancient Lands
%2350810: Drivon, L.E. - The civil war on consumer rights.
%23260529: Drobak, John N. (ed.) - Norms and the law.
%2395920: Drobisch, M.W. - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
%23180077: Drobnig, Ulrich (ed.) - Personal Security Contracts (European Civil Code).
%23240432: Drobnig, Ulrich (ed.) - Personal Security (PEL Pers. Sec.).
%23241051: Drobnig, Ulrich ... [et al.] (eds). - Neuere Entwicklungen im Recht der persönlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden.
%23286911: Drobnig, Ulrich. - Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten Geburtstag.
%23190759: Drobny, Andrès. - Real wages and employment : Keynes, monetarism and the labour market.
%23141330: Dröge, G.G.J. - Porcelein in de Tandheelkunde.
%23227679: Commission Justice pénale et Droits de l'homme. - La mise en état des affaires pénales : rapports.
%23278666: Drok, E.D. & R. Knopper. - Klachtenrecht en optiebeurs : een analyse van de uitspraken van de klachtencommissie optiebeurs 1983-1993.
%2340543: Drongelen, Johannes van - De ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving.
%23259832: Drongelen, J. van & S.F.H. Jellinghaus. - Wet op de ondernemingsraden.
%2360392: Drongelen, J. van & A.D.M. van Rijs. - De ontslagpraktijk van de CWI.
%23171817: Drongelen, J. van (red.) ... [et al.] - Arbeidstijden gebundeld : over misverstanden, onbegrip en de uitleg van de Arbeidstijdenrichtlijn 2003 en andere internationale verplichtingen.
%23247503: Dronke, E. (ed.) - Codex Dipomaticus Fuldensis (747-1342)..
%23181551: Dronkers, Jacob. - Nederlandse elites in beeld : rekrutering , samenhang en verandering.
%2327811: Dronkers, A. - De religieuze film : een terreinverkenning.
%23101781: Drooger, C.W. & J.P.H. Kaasschieter. - Foraminifera of the Orinoco-Trinidad-Paria shelf.
%23101780: Drooger, C.W. - Radial Foraminifera. Morphometrics and Evolution.
%2352366: Droogleever Fortuyn, H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
%23203560: Drooglever, P.J. & M.J.B. Schouten (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 13: 20 februari - 4 juni 1948.
%23203227: Drooglever, P.J. & M.J.B. Schouten (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 11: 1 september - 25 november 1947.
%23203237: Drooglever, P.J. & M.J.B. Schouten (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 10: 21 jui - 31 augustus 1947.
%23203501: Drooglever, P.J. & M.J.B. Schouten (ed.). - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Deel 12: 26 november 1947 - 19 februari 1948.
%23227750: Dror, Yehezkel. - Israeli statecraft : national security challenges and responses.
%23278486: Drossaart van Dusseldorp, Catharinus. - Peter Kropotkin : grepen uit denken en werken van een idealist.
%23277991: Drossaers, Sophie W.A. & Th.H. Lunsingh Scheurleer (eds.) - Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1795. Deel 2: Inventarissen Nassau-Oranje 1763-1795 : registers en indices.
%2340261: Drost, M.A. (ed.). - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec La France jusqu'à 1585. Vol. 1: Actes notariés de La Rochelle 1423-1585. Vol. 2: Actes notariés de Bordeaux 1470-1520.
%23277994: Drost, M.A. (ed.). - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec La France jusqu'à 1585. Tome 2: Actes notariés de Bordeaux 1470-1520.
%2330391: Drost, J. (samenst.). - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815.
%2336714: DROSTE, M. a.o. - Marcel Breuer. (Bauhaus, meubelontwerpen).
%23125081: Droste zu Vischering, Franz Otto von. - Über Kirche und Staat.
%23285604: Drosterij, Gerard; Toine Ooms & Ken Vos. - Intruders : reflections on art and the ethnological museum.
%23272007: Droulers, Eug. - Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes et symboles.
%23237170: Drower, George. - Garden heroes and villains.
%2362810: Droz, Joseph. - Économie politique ou principes de la science des richesses.
%23270541: Droz, Georges A.L. - Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun : (étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968).
%2312409: Drucker, W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom. 2e druk bewerkt door G.H.C. Bodenhausen.
%2314228: Drucker, W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom. 3e druk.
%23225683: Drucker, Martin. - Festschrift Martin Drucker : zum 65. Geburtstage, 6. Oktober 1934, in Freundschaft und kollegialer Verehrung überreicht.
%23271385: Drucker, Peter Ferdinand. - The New Realities.
%238520: Drucker, W.H. & G.H.C. Bodenhausen. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom. 4e druk.
%2318269: Druker, Isaac E. - Financing the European Communities. Diss.
%23222083: Drukker, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland, 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
%2317647: Drukker, Karen. - Molecular dynamics of mixed quantum classical systems.
%2370650: Drukker, J.W. - Waarom de crisis hier langer duurde : over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.
%23275968: Drukkers, Hans & Herman Stok. - PloemPloemJenka
%23146373: Drumann, W. - Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom : nach den Quellen.
%23101263: DRUMMOND, J. - Philo Judaeus, or the Jewish-Alexandrian philosophy in its development and completion...
%23190235: Drummond, Gordon D. - The German Social Democrats in opposition, 1949-1960 : the case against rearmament.
%23273867: Drummond, John J. - Historical Dictionary of Husserl's Philosophy (Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements Series)
%23159512: Drumont, Édouard. - La dernière bataille : nouvelle étude psychologique et sociale.
%23229080: Drupsteen, Thijs G. - De toekomst van de Wet milieubeheer : eindrapport project Perspectief , Ontwikkeling en Uitbouw Wet milieubeheer.
%2321830: Drupsteen, Th.G.; E. van der Schans & R.S. Meijer. - Vergelijkend schadevergoedingsrecht.
%2372670: Drupsteen, Th.G. - Administratief schadevergoedingsrecht in Nederland. Preadvies.
%23248821: Drupsteen, Th.G. & K.J. Kraan. - De beslechting van bestuursgeschillen : preadviezen.
%23216385: Drupsteen, Th.G. & N.S.J. Koeman (eds.) - [Tekst & Commentaar] Wet milieubeheer : de tekst van de Wet milieubeheer , het Inrichtingen - en vergunningenbesluit milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 voorzien van commentaar.
%2316394: Drupsteen, Th.G. - Ruimtelijk bestuursrecht. Deel 4-1: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
%23275951: Drutt, Matthew (ed.) - In Search of 0,10 : the Last Futurist Exhibition of Painting.
%23283749: Drutt, Matthew (ed.) - In Search of 0,10 : the Last Futurist Exhibition of Painting.
%23254608: Commissie Evaluatie Provinciale Dualisering. - Zonder wrijving geen glans
%23190210: Duangsamosorn, Suthira. - Reimagining Language and Literature for the 21st Century : selected proceedings of the XXII International Congress of FILLM held at Assumption University, Bangkok from 19-23 August 2002.
%23101785: Dubbink, C.W. - Wereldrecht en wereldconflictenrecht voor de internationale koopovereenkomst.
%2352521: Dubbink, C.W. (a.o.). - Les Législations de Droit International Privé : conflits de lois et conflits de juridictions = Statutory private international law : conflict of laws : substance and procedure.
%2352737: Dubbink, C.W. - De onrechtmatige daad in het Nederlandse internationaal privaatrecht.
%23122641: Dubbink, Wim. - Duurzaamheid als patstelling : over de onvriendelijke betrekkingen tussen openbaar bestuur, markt en civil society.
%23235450: Dube, Saurabh. - Historical anthropology.
%23279328: Duberly, Frances Isabella Locke. - Mrs Duberly's war : journal and letters from the Crimea, 1854-6.
%23169973: Duberman, Martin B. - Left out : the politics of exclusion : essays, 1964-1999.
%23279820: Dubiel, Helmut. - Theory and Politics: Studies in the Development of Critical Theory.
%23260132: Dubinsky, Karen. - Improper advances : rape and heterosexual conflict in Ontario, 1880-1929.
%2365925: Dubischar, Roland. - Theorie en praktijk in de rechtswetenschap.
%23234813: Duboc, Émile Charles Eutrope. - Le droit de visite et la guerre de course : notions pratiques de droit maritime international et de législation commerciale, applications aux guerres maritimes contemporaines.
%23190157: Dubois, Ernesto (Ernest). - De Exemplarismo Divino seu Doctrina de trino ordine exemplari et de trino rerum omnium ordine exemplatio in quo fundatur speculativa et practica encyclopaedia scientiarum, artium et virtutum. Tomus primus-[quartus].
%23246566: DuBois, Ellen Carol - Feminism and suffrage : the emergence of an independent women's movement in America , 1848-1869.
%23285401: Dubois, Simone. - Belle van Zuylen 1740-1805 : leven op afstand.
%23257290: DuBois, Page. - Slavery : antiquity and its legacy.
%23284091: Dubois, Jean-Pierre. - La position dominante et son abus dans l'article 86 du traité de la C.E.E.
%23227462: Dubos, René Jules. - Mirage of health : utopias, progress, and biological change.
%23115464: Dubos, René Jules. - Reason awake: science for Man.
%2382987: Dubrow, H. - A happier Eden : the politics of marriage in the Stuart Epithalamium.
%23259348: Duby, Georges. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Dl. 1 : Romeinse Rijk en late Oudheid.
%2334745: Duby, Georges. - Le chevalier, la femme et le prêtre : le mariage dans la France féodale.
%23251419: Duby, Georges & Philippe Aries (eds.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. 10 Delen. Deel 1: Romeinse Rijk en late oudheid; Deel 2: Van oudheid tot vroege middeleeuwen; Deel 3: Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa; Deel 4: Het individu in het feodale Europa; Deel 5: Figuren van de moderne tijd; Deel 6: De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800; Deel 7: De Franse revolutie en de opkomst van de bourgeoisie; Deel 8: De negentiede eeuw: materiële cultuur en de wereld van het individu; Deel 9: De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte; Deel 10: De twintigste eeuw: culturele verscheidenheid.
%23190666: DUBY, GEORGES (ed.). - 5000 jaar liefde en seksualiteit in het westen.
%23269788: Duby, Georges. - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
%23251409: Duby, Georges & Michelle Perrot; Pauline Schmitt Pantel; Geneviève Fraisse, Natalie Zemon Davies, Arlette Farge, Christiane Klapisch-Zuber & Francoise Thénaud (eds.) - A history of women. Vol. 1 : From ancient goddesses to christian saints; Volume 2 : Sulences of the Middle Ages; Vol. 3 : Renaissance and enlightenment paradoxes; Vol. 4 : Emerging feminism from Revolution to World War; Vol. 5 : Toward a cultural identity in the twentieth century.
%23200515: Tho Le-Duc. - Design and control of efficient order picking processes.
%23285986: Duchamp, Marcel. - Marcel Duchamp : 100 questions, 100 answers
%23270341: Duchateau, Michiel. - Het Europees Parlement als transnationale volksvertegenwoordiging : een onderzoek naar volkssoevereiniteit, (con)federalisme en Europese volksvertegenwoordiging.
%23286689: Duchateau, Michiel ... [et al.] (eds.) - Evolution in dispute resolution : from adjudication to ADR?
%2339236: Duchesneau, Francois. - L'Empirisme de Locke.
%23239871: Duchet-Suchaux, Gaston. - The Bible and the Saints.
%23272760: Düchting, Hajo. - Cézanne.
%2341690: DuCille, Ann - Skin Trade.
%23262491: Dückers, R.A.M.J., Pieter Roelofs & Boudewijn Bakker (eds.) - De gebroeders van Limburg : Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416'
%23203329: Duclos, Pierre. - La réforme du conseil de l'Europe.
%2380258: Duclos, Jacques. - Les Droits de l'Intelligence.
%23161812: Ducpétiaux, Édouard. - Des progrès et de l'état actuel, de la réforme pénitentiaire et des institutions préventives aux États-Unis, en France, en Suisse, en Angleterre et en Belgique.
%2386068: Dudenhausen, Antje. - Analyse der Effektivität von Absicherungsstrategien in unvollständigen Finanzmodellen.
%23280629: Dudler, Max. - Bauen - Sammeln - Zeigen.
%23176696: Dudley, R.M., H. Kunita, & F. Ledrappier. - Ecole d'éte de probabilités de Saint-Flour XII--1982.
%23259941: Dudley, Kathryn Marie - The end of the line : lost jobs, new lives in postindustrial America.
%23189158: Dueckers, Alexander Dueckers mit Leon Krempel und Annemarie Stefes. - Gesichter der Zeit : Ein Panorama aus Physiognomien in Zeichnung und Graphik.
%23178514: Duentzer, Heinrich. - De Zenodoti studiis Homericis
%2390555: Duesenberry, J.S. (a.o.) - The Brooking model: some further results.
%2318301: Duesenberry, J.S., G. Fromm ... [et al.] - The Brookings quarterly econometric model of the United States.
%23289240: Duff, Edward. - The social thought of the World Council of Churches.
%23210979: Duff, Andrew (ed.) - The Treaty of Amsterdam : text and commentary.
%23153874: Duff, Andrew (ed.) - Maastricht and beyond : building the European Union.
%23176417: Duffin, Jacalyn - Medical saints : Cosmas and Damian in a postmodern world.
%23264683: Duffy, Jean H. - Signs and designs : art and architecture in the work of Michel Butor.
%23127274: DUFFY, E. - The subaltern Ulysses.
%23194143: Duffy, John M. - Writing from These Roots: Literacy in a Hmong-American Community.
%23170036: Duffy, J.I. - Snack food technology : recent developments.
%23254473: Duffy, John C. (ed.) - Health and medical aspects of disaster preparedness.
%23204992: Dufour, Fredriek (red.) - Haagse debatingclub voor vrouwen : honderd jaar van Strijd staalt naar Kring tot Gedachtenwisseling 1898-1998.
%23236336: Dufourny de Villiers, Louis-Pierre. - Cahiers du quatrième ordre : celui des pauvres journaliers, des infirmes, des indigens, ... l'orde sacré des infortunés ou Correspondance philantropique entre les infortunés, les hommes sensibles et les États généraux ...
%2347434: Dufrénoy, M. - Rapport sur l'emploi de l'air chaud dans les usines à fer de l'Écosse et de l'Angleterre.
%23263061: Dufresne, Todd. - Killing Freud : twentieth century culture and the death of psychoanalysis. London : Continuum, c2003. Paperback. xi,211 pp.
%2335190: Dugard, John. - International law : a South African perspective.
%23216849: Dugard, John. - Human Rights and the South African Legal Order.
%23101265: DUGAT, G. - Histoire des philosophes et des théologiens musulmans de 632 à 1258...
%23248925: Duggan, Joseph J. - The romances of Chrétien de Troyes.
%23222627: Duggan, Lisa. - Sapphic slashers : sex, violence, and American modernity.
%2381651: DÜHRING, E. - Cursus der National- und Socialökonomie einschliesslich der Hauptpunkte der Finanzpolitik.
%23143069: Dühring, Eugen Karl. - Logik und Wissenschaftstheorie. Denkerisches Gesammtsystem verstandessouveräner Geisteshaltung.
%23109883: Duijker, H.C.J. - De Problematische psychologie en andere psychologische opstellen.
%23101788: Duijker, H.C.J. - Norm en descriptie in de psychologie.
%23101787: Duijker, H.C.J. - De meervoudige gedetermineerdheid van menselijk gedrag.
%23194901: Duijkerius, Johannes. - Het leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater : een spinozistische sleutelroman uit 1691-1697.
%2367097: Duijn, Michael. - Embedded reflection on public policy innovation : a relativist/pragmatist inquiry into the practice of innovation and knowledge transfer in the WaterINNovation program.
%23287326: Duijn, Mark van. - Location choice, cultural heritage and house prices.
%2360033: Duijs, J.E.W. - Het portefeuille-spel der vrijzinnigen.
%2360627: Duijvendijk-Brand, J. van. - Afrekenen bij (echt)scheiding.
%2371806: Duijvenvoorde, G.P. van. - Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht.
%23186354: Duin, Jacqueline van. - Onwennig maar toch... : volwassenen als nieuwkomers in de hofmakerij.
%23260706: Duin, Menno van, Ira Helsloot, & Virgie Withagen. - Aanbesteed & opgeleverd : onderzoek naar brandweer en rampenbestrijding.
%23123747: Duinhoven, A.M. (ed.) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
%2389198: Duinkerken, Anton van. - Achter de vuurlijn.
%23286195: Duinkerken, Anton van. - Geschiedenis van Sinterklaas.
%23170064: Duinkerken, Anton van. - De menschen hebben hun gebreken.
%2319418: Duisenberg, W.F. - Economische gevolgen van ontwapening.
%23126311: Duisenberg, W.F. - Monetaire stabiliteit en bestendigheid : smalle marges optimaal benut ; zestien jaarverslagen van de Nederlandsche Bank 1981-1996 ; verzamelde inleidingen ter gelegenheid van het afscheid van dr. W.F. Duisenberg.
%23268946: Duits, H. - Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand : studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw.
%23289179: Duivenvoorden, Eric. - Magiër van een nieuwe tijd : het leven van Robert Jasper Grootveld.
%23147925: Duivesteijn, Adri ... et al. - Het Nederlands Architectuurinstituut.
%23147917: Duivesteijn, Adri ... et al. - Het Nederlands Architectuurinstituut.
%23253632: Dujarric, Robert (ed.) - Korea: security pivot in Northeast Asia.
%2344551: Duk, Willem - Eindverslag : herinneringen aan mensen, beesten, toestanden en voorvallen.
%23257411: Duk, W. - Recht op Scherp : beschouwingen over handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof.mr. W. Duk.
%23243617: Duk, R.A.A. - De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht = The Dutch Supreme Court and judicial rule-making in labour law.
%237083: Duk, W., R.W.L. Loeb & P. Nicolaï. - Bestuursrecht.
%2313837: Duk, W. - Recht op Scherp : beschouwingen over handhaving van publiekrecht aangeboden aan Prof.mr. W. Duk.
%2390762: Duke, Maurice & Daniel P. Jordan. - Tobacco merchant : the story of Universal Leaf Tobacco Company.
%2375645: Dukeminier, Jesse ... [et al.] - Property.
%23253756: Duker, M.J.A., L.J.A. Pieterse en A.J.P. Schild (eds.) - WelBeraden : beschouwingen over de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden.
%23235686: Dukers, R.C. & C.H.C.W. Baelemans. - Employee benefits.
%23275299: Dulaney, W. Marvin. - Black police in America.
%23184940: Dulbecco, Renato. - The Design of Life.
%2327533: Dulckeit, Gerhard. - Naturrecht und positives Recht bei Kant.
%2341477: Dulk, J.L. den. - Enkele beschouwingen over de aard en de betekenis van de zakelijke overeenkomst. Diss.
%23137883: Dulken, Hans van - Het Leven als Leerschool. Portret van Emanuel Boekman 1889-1940.
%231923: Dullaart, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid : de Arnhemse anarchisten 1894-1903.
%2374894: Dullaert, C.W.M. - Yoga in je toga : over flexibilisering en andere trends in de advocatuur.
%23288974: Dullemond, W.B. - De historische interpretatie van art. 1354 van het Burgerlijk Wetboek.
%2347500: Dullemond, W.B. - De historische interpretatie van art. 1354 van het Burgerlijk Wetboek.
%23286580: Dulles, Foster Rhea. - The American Red Cross : a history.
%23278848: Dulucq, Sophie. - Écrire l'histoire de l'Afrique à  l'époque coloniale (XIXe-XXe siècles).
%23278693: Dumas, Marlene. - Marlene Dumas : the image as burden.
%23223535: Dumas, Georges. - La vie affective : physiologie, psychologie, socialisation.
%2344369: Dumas, Ann - Degas and America : the Early Collectors.
%23284094: Dumas, Marlene. - Omega's eyes : Marlene Dumas on Edvard Munch.
%23287539: Dumas, Jean Baptiste André. - Leçons sur la philosophie chimique, professées au Collège de France, recueilles par Bineau.
%23215855: Dumées, Antoine François Joseph. - La jurisprudence du Haynaut François : contenant les coutumes de la province et les ordonnances de nos rois dans leur ordre naturel, avec les formules des principaux actes.
%23279840: Dummett, Michael. - Frege: Philosophy of Language, Second Edition.
%23289144: Dumon Tak, Bibi. - Rotjongens : het leven in de jeugdgevangenis.
%23272053: Dumon, Frédéric. - Le Brésil : ses institutions politiques et judiciaires : sources, caractéristiques, évolution, comparaisons.
%23283399: Dumont, René. - Types of rural economy : studies in world agriculture.
%23225330: Dunbar, John R. (ed.) - The Paxton papers.
%23149755: Dunbar Moodie, T. - Going for gold : men, mines and migration.
%23248667: Duncan, Isidora. - Memoiren.
%23186149: Duncan, Ronald & Miranda Weston-Smith. - The encyclopaedia of ignorance : everything you ever wanted to know about the unknown.
%23266440: Duncan, Hugh Dalziel. - Communication and social order.
%2390684: Duncan, W. Raymond (ed.) - Soviet policy in the Third World.
%23249473: Duncan, Charles. - The absent man : the narrative craft of Charles W. Chesnutt.
%23274699: Duncan, Alex & John Howell (eds.). - Structural Adjustment and the African Farmer.
%23247951: Dunckley, Henry. - De vrije Handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart : een door de Anti-Graanwet-Maatschappij in Engeland met den Eersten Prijs bekroond prijsschrift.
%23259846: Duneier, Mitchell - Slim's table : race, respectability, and masculinity.
%23227439: Dunham, Allison & Philip B. Kurland (eds.) - Mr. Justice.
%23101791: Dunk, H.W. von der. - Heinrich Heine: de tijdloze tijdsgenoot.
%23116446: Dunk, H.W. von der. - Twee historici in hun tijd: Pieter Geyl en Gerhard Ritter.
%23201340: Dunk, Thomas Heinrich von der. - Das deutsche Denkmal : ein Abriss in Stein : die politische Bedeutung des Denkmalkults im deutschen Kulturbereich. Erster Teil: Alles Erdreich ist Österreich Unterthan : die Ära der Habsburger, das Heilige Römische Reich von Karl IV. bis Karl VI. Band 1: Grundlagen : Mittelalter und Altertum. Band 2: Alles Erdreich ist Österreich Unterthan : die Ära der Habsburger, das Heilige Römische Reich von Karl IV. bis Karl VI.
%23199602: Dunk, H.W. von der (ed.) - In de schaduw van de depressie: De NSB en de verkiezingen in de jaren dertig :drie case-studies (Dutch Edition).
%23246372: Dunkley, Graham. - Free trade : myth , reality , and alternatives.
%2313980: Dunlop, H. - The Supreme Will or the Danger of a premature Peace.
%2391390: Dunn, Seamus (ed.) - Europe and ethnicity : the First World War and contemporary ethnic conflict.
%23280085: Dunn, Frederick S. - Peace-making and the settlement with Japan.
%2334024: Dunné J.M. van (e.a.). - Na oorlog en vrede : twaalf opstellen bij het derde lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vierhonderdste geboortedag van Grotius.
%23115722: Dunnebier, W. - Bolaang Mongondowsch-Nederlandsch woordenboek : met Nederlandsch-Bolaang Mongondowsch register.
%2380668: Dunning, John H. - Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy.
%23233198: Dunning, H.W. - To-day in Palestine.
%23275180: Dunstan, G.R. - Duty and discernment.
%23284935: Dunthorn, David (ed.) - Spain in International Context, 1936-1959.
%23198757: Duparc, Pierre. - Traités et accords en vigueur : liste des engagements bilatéraux souscrits par la France en vigueur au 1er janvier 1958.
%23277970: Duparc, F.J. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed : ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
%23118517: Duparc, Frederik J. - Willem II, België en Luxemburg.
%23252065: Duparc van Lier, H.J. - Het Oostenrijksch en Duitsch Warrantrecht beschouwd in verband met de belangen van den Nederlandschen Goederenhandel.
%2341125: Duparc, H.J.A. & H.P. Kaper & L. Stigter - Trammend naar de metro. De historie van de tram in Rotterdam.
%23227134: Duparc, A. - De makelaardij.
%23227638: Dupin, Jacques - Miró.
%2392817: Dupin, Louis Ellies. - De antiqua ecclesiae disciplina dissertationes historicae : excerptae ex conciliis oecumenicis & sanctorum Patrum ac auctorum ecclesiasticorum scriptis.
%2395624: Dupin, Louis Ellies. - Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques contenant l'histoire de leur vie. Le catalogue, la critique, et la chronologie de leurs ouvrages. Le sommaire de ce qu'ils contiennent. Un jugement sur leur stile, et sur leur doctrine. Et le dénombrement des différentes éditions de leurs oeuvres.
%23174943: Dupont, Stephen. - Steam: India's last steam trains.
%23255824: Dupont, Stephen. - Stephen Dupont : Generation AK : the Afghanistan Wars 1993-2012.
%23276103: Dupuis, Heleen M. - Over moraal.
%23275944: Dupuis, Heleen M. - Goed te leven : reflecties op de moraal.
%23170463: Dupuis, Heleen M. - Op het scherp van de snede : goed en kwaad in de geneeskunde.
%23193455: Dupuis, Charles. - Le droit de la guerre maritime d'après les conférences de la Haye et de Londres.
%232244: Dupuy, René-Jean (ed.) - Le règlement des différends sur les nouvelles ressources naturelles : colloque, La Haye, 8-10 novembre 1982 / Académie de droit international de La Haye, Université des Nations Unies = The settlement of disputes on the new natural resources : workshop, The Hague, 8-10 November 1982 / Hague Academy of International Law, United Nations University.
%23278064: Dupuy, René-Jean. - The law of the sea : current problems.
%23277151: Dupuy-Vachey, Marie-Anne. - Fragonard.
%23227147: Dupuy, René-Jean. - The law of the sea : current problems.
%23276092: Duquesne, Antoine ... [et al.] - Integrated security in Europe : a democratic perspective : Bruges, 14-17 November 2001.
%23269683: Duquesne de la Vinelle, Louis. - Une théorie des systèmes économiques.
%2328122: Duran de la Fuente, Hernan. - Gestion ambientalmente adecuada de residuos solidos : un enfoque de politica integral.
%23176692: Durand, Alain, Langevin,Michel & Waldschmidt, Michel - Cinquante ans de polynômes = Fifty years of polynomials : proceedings of a conference held in honour of Alain Durand at the Institut Henri Poincaré, Paris, France, May 26-27, 1988.
%2325990: Durand, Georges. - États et institutions XVIe-XVIIIe siècles.
%23104147: Durant, W.C. (ed). - Law observance : Shall the people of the United States uphold the Constitution.
%23237295: Duras, Marguerite - The North China lover
%23138098: Duras, Marguerite - Wartime writings : 1943-1949.
%23243888: Duras, Marguerite - Wartime writings : 1943-1949.
%23281462: Dureau, Baptiste. - La Question des sucres devant le consommateur.
%23188932: Duren, W.K. van ... et al. - Advocaten pleiten staande : 50 jaar Advocatenwet.
%23215219: Durier, J. - Vie de M. Picard : chanoine-archiprêtre de la Métropole de Rouen, membre de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, Officier de l'Instruction publique, etc., etc.
%23208422: Durieux, Tilla. - Eine Tür fällt ins Schloss : Roman.
%23199144: Durkheim, Émile. - Die Methode der Soziologie.
%2372001: Durkheim, Émile. - Les règles de la méthode sociologique.
%23135095: Durkheim, Émile. - De la division du travail social.
%2317062: Durkheim, Émile. - Le suicide. Étude de sociologie.
%23153727: Durkheim, Émile. - Sociologie et Philosophie.
%2341714: Durkheim, Émile. - Emile Durkheim on Institutional Analysis (Heritage of Sociology Series).
%23284331: Durkheim, Émile. - Die Methode der Soziologie.
%23282583: Durlacher, G.L. - Met haat valt niet te leven : krantenstukken door G.L. Durlacher & gesprekken met G.L. Durlacher.
%23147342: Durman, Karel - The Time of the Thunderer. Mikhail Katkov, Russian Nationalist Extremism and the Failure of the Bismarckian System, 1871-1887.
%23222323: Durning, Marvin B. - World turned upside down : U.S. naval intelligence and the early Cold War struggle for Germany.
%23108632: Duroche, L.L. - Aspects of Criticism. Literary Study in Present-Day Germany.
%23100044: Durrer, Dirk. - Professor Dirk Durrer : 35 Years of Cardiology : a selection of papers and full bibliography.
%23287162: Dürrer, Martin. - Altitalienische Laudenmelodien : das einstimmige Repertoire der Handschriften Cortona und Florenz. Band 1. Textteil; Band 2. Notenteil.
%23187364: Duruy, Victor. - Histoire de France.
%23268351: Duschka, Stefania Carla & Ciprian Isac (eds.) - Iron Curtain graphics : eastern european design created without computers.
%23202654: Dusinberre, Juliet - Virginia Woolf's renaissance: woman reader or common reader?
%23195018: Dusseldorp, D.B.W.M. van. - Meerdimensionale overheidsplanning : de overheidsplanning van Suriname in de periode 1952-1964, getoetst aan een relatiemodel.
%2319444: Dussen, Arie van der. - Stofontploffingen.
%2338546: Dussen, W.J. van der. - De allocatie van middelen en de financiële-verhoudingswet.
%2394334: DUSSINGER, JOHN. - In the pride of the moment. Encounters in Jane Austen's world.
%23135759: Dutcher-Walls, Patricia - Narrative Art : political Rhetoric. The Case of Athaliah and Joash.
%23177076: Dute, J.C.J. (ed.) - Omzien naar de toekomst : 35 jaar preadviezen Vereniging voor Gezondheidsrecht.
%23105649: Dute, J.C. - De Wetgeving ter bestrijding van infectieziekten.
%23256994: Duthier, Anne-Wil. - Digitale identiteit en pseudonieme digitale certificaten.
%23224151: Duthu, N. Bruce. - American Indians and the law.
%2341239: Dutot - Political reflections on the finances and commerce of France. Transl. from the French.
%23206247: Düttmann, Alexander Garciá. - Between cultures : tensions in the struggle for recognition.
%23246656: Dutton, Paul V. - Differential diagnoses : a comparative history of health care problems and solutions in the United States and France.
%23194178: Dutton, Peter (ed.) - Conservation of Pacific Sea Turtles.
%23176376: Dutton, Roderic. - Changing rural systems in Oman : the Khabura project.
%23201313: Vormer J.J. and Van Duuren H.C.A.. - Grondslagen van de Radio-Ontvangtechniek. Handleiding ten dienste van hooger en middelbaar technisch ontwikkelden. Met een voorwoord van N. Koomans.
%23160596: Duuren, T.P. van ... [et al.] - De vereenvoudigde BV.
%23160655: Duuren, T.P. van ... [et al.] - Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' van 20 juni 2006 over De vereenvoudigde BV, naar aanleiding van de voordracht van mr. T.P. van Duuren, mr. H.J. Portengen, mr. B. Bier, prof. mr. E.P.M. Vermeulen.
%2376548: Duval, Edwin M. - The design of Rabelais's Pantagruel.
%23278810: Duval, Eugène-Jean. - Le sillage militaire de la France au Cameroun 1914-1964.
%23190555: Duval, [Pierre-] Rubens. - Traité de grammaire syriaque : écriture, phonétique, orthographie, les parties du discours, les formes du mot, syntaxe et index des mots.
%2396260: Duval, Rubens. - L'alchimie syriaque au moyen âge. Introduction historique et plusieurs traités d'alchimie syriaques et arabes...,
%23280353: Duve, Thierry de. - Au nom de l'art : pour une archéologie de la modernité.
%23185783: Duvenage, Schalk C. W. - Kerk, volk en jeug. Deel I: Die verhouding van kerk tot volk. 'n Histories-prinsipiële studie.
%23267900: Duvigneau, Johann L. - Handelsliberalisierung und Marktintegration unter dem WTO/GATT-Recht.
%23130058: Duvosquel, Jean-Marie (ed.) - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700
%234065: Duyckaerts, Fr. - La notion de normal en psychologie clinique : introduction à une critique des fondements théoriques de la psychothérapie
%23209051: Duyl, Fleur C. van. - Atlas of the living reefs of Curaçao and Bonaire (Netherlands Antilles).
%231954: Duyn, Roel van. - Schuldbekentenis van een ambassadeur : nota's, beschouwingen en vragen van een ambassadeur van Oranjevrijstaat in de Amsterdamse gemeenteraad.
%23276774: Duyn, Roel van. - Bloed : roman.
%2366348: Duyne, D. van. - Prospectief bestuur.
%23154057: Duyne, Petrus C. van (ed.) - Misdaadgeld.
%236022: Duynstee, F.J.F.M. ... [et al.] - Beleidsakkoorden : [preadviezen voor de] Konferentie, 12 febr. 1977.
%23236880: Duynstee, W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
%23203878: Duynstee, W.J.A.J. - Burgerlijk recht en zielzorg.
%2327347: Duynstee, F.J.F.M. - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor F.J.F.M. Duynstee.
%2363277: Duynstee, F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesië.
%2313737: Duynstee, W.J.A.J. - Over recht en rechtvaardigheid.
%2327298: Duynstee, W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
%23278361: Duynstee, W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
%23262400: Duynstee, M.; R. Feenstra & L. Waelkens. - Repertorium bibliographicum institutorum et sodalitatum iuris historiae.
%23212559: Duysters, Geert - The Dynamics of Technical Innovation: The Evolution and Development of Information Technology.
%23172923: Duyvendak, J.J.L. - Vroeg-chineesche schilderkunst en geschiedschrijving.
%23285715: Duyvendak, J.J.L. - Chineesche denkers : Confucius, Mencius, Sjuun-tze, Mo Ti, Tau-te-tsjing, Tsjwang-tze, Liè-tze, Sjang-tze, Han-Fei-tze
%23287485: Duyvendak, Jan Willem; Ewald Engelen & Ido de Haan. - Het bange Nederland : pleidooi voor een open samenleving.
%23129893: Duyvendak, Lizet. - Het Haags Damesleesmuseum: 1894-1994.
%23194406: Duyvendijk, K. van. - Woonruimteverdeling volgens de Huisvestingswet.
%23252434: Duzer, Charles Hunter Van. - Contributions of the ideologies to French revolutionary thought.
%23140964: Duzinkiewicz, Janusz - Fateful Transformations: The Four Years' Parliament and the Constitution of May 3, 1791.
%23100970: Dvoretzky, Edward. - The Enigma of Emilia Galotti.
%23252493: Dvorkin, Elizabeth; Jack Himmelstein & Howard Lesnick. - Becoming a lawyer : a humanistic perspective on legal education and professionalism.
%23278207: Dwork, Deborah. - Children with a star : Jewish youth in Nazi Europe.
%23166404: Dwork, Debórah. - Children with a Star: Jewish Youth in Nazi Europe.
%2314703: Dworkin, Ronald. - Life's dominion. An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom.
%2315245: Dworkin, Ronald. - Taking Rights Seriously.
%2352491: Dworkin, Ronald M. (ed.). - The philosophy of law.
%23203154: Dwyer, Peter D. - The pigs that ate the garden : a human ecology from Papua New Guinea.
%23277620: Dwyer, Philip. - Napoleon : the path to power.
%2333447: Dyens, Ollivier. - Metal and Flesh: The Evolution of Man: Technology Takes Over (Leonardo Books).
%23279835: Dyens, Translator) Ollivier (Author. - Metal and Flesh: The Evolution of Man: Technology Takes Over (Leonardo Books): The Evolution of Man - Technology Takes Over.
%2375603: Dyke, S.F. - The carbohydrates.
%23180924: Dykstra, Pearl Annette. - Next of (non)kin : the importance of primary relationships for older adults' well-being.
%23237385: Dyson, Kenneth & Lucia Quaglia. - European economic governance and policies. Volume 1: Commentary on key historical and institutional documents;
%2370298: Dyson, George - Turing's Cathedral: The Origins of the Digital Universe.
%23275031: Dyson, Kenneth. - States, debt and power : 'Saints' an& 'Sinners' in European history and integration.
%23115276: Dyzenhaus, David (ed.) - Law as politics : Carl Schmitt's critique of liberalism.
%2316513: Dzama, Marcel. - Marcel Dzama : puppets, pawns, and prophets.
%23216654: Dziedzic, Michael J. (Editor) - The Quest for Viable Peace: International Intervention and Strategies for Conflict Transformation.
%23258466: Dziewior, Yilmaz (ed.) - Mark Lewis.
%23211297: Eade, Deborah - Debating Development: NGOs and the Future (Development in Practice).
%23284729: Eade, Philip. - Evelyn Waugh : a life revisited.
%2332547: Eadington, William R. - Gambling and society : interdisciplinary studies on the subject of gambling..
%2371343: Eagles, Ian. - Refusals to license intellectual property : testing the limits of law and economics.
%23250886: Eagly, Robert V. - The structure of classical economic theory.
%23171656: Eales, Richard & David Sullivan (eds.) - The political context of law : proceedings of the Seventh British Legal History Conference, Canterbury 1985.
%23136749: Eames, Elizabeth Ramsden - Bertrand Russell's Dialogue with his contempararies.
%23137693: Eapen, Mridul - Rural Industrialisation in Kerala : its dynamics and local linkages.
%23275237: Eapen, Victoria L. - Large-block quilts : 16 quick and easy quilt patterns.
%2373866: Earle, T.F. - The muse reborn : the poetry of António Ferreira.
%23275318: Earleywine, Mitchell. - Mind-altering drugs : the science of subjective experience.
%2386272: Eastburn, Melanie - Papua New Guinea Prints.
%23222233: Eaton, William R. - Boyle on fire : the mechanical revolution in scientific explanation.
%23208296: Eban, Dan (ed.) - Art as a means of communication in pre-literate societies : the proceedings of the Wright International Symposium on Primitive and Precolumbian Art, Jerusalem, 1985.
%2380043: Ebbinghaus, Hermann. - Über das Gedächtnis.
%2331409: Ebbs, Gary. - Truth and Words.
%23259875: Ebbs, Gary. - Truth and words.
%2321058: Ebbs, Gary. - Truth and Words.
%23279821: EBBS, Gary. - Rule-Following and Realism.
%23260100: Ebel, Friedrich & Georg Thielmann. - Rechtsgeschichte : ein Lehrbuch. Band I: Antike und Mittelalter.
%23236453: Ebel, Wilhelm. - Studien zu den germanischen Volksrechten : Gedächtnisschrift für Wilhelm Ebel : Vorträge gehalten auf dem Fest-Symposion anlässlich des 70. Geburtstages von Wilhelm Ebel am 16. Juni 1978 in Göttingen.
%23119724: Ebeling, Hans. - Vernunft und Widerstand. Die beiden Grundlagen der Moral.
%23125083: Ebeling, Heinrich. - Meister Eckharts Mystik : Studien zu den Geisteskämpfen um die Wende des 13 Jahrhunderts.
%23282135: Ebeling, C.L. - Syntax and semantics ; a taxonomic approach.
%23151056: Ebels-Hoving, B., C.G. Santing & C.P.H.M. Tilmans (eds.) - Genoechlicke ende lustige historiën : laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland.
%23196735: Ebensten, Hanns. - Volleyball with the Cuna Indians and other gay travel adventures.
%2396787: Eberg, Jan, Rinie van Est & Henk de Graaf (red.) - Leren met beleid : beleidsverandering en beleidsgericht leren bij NIMBY-, milieu- en technologiebeleid.
%23170104: Eberhardt, Nikolai. - From the Big Bang to the human predicament: outline of an ultimate evolutionary synthesis.
%2326116: Eberl, I. & H. Marcon (eds.). - 150 Jahre Promotion an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen. Biographien der Doktoren, Ehrendoktoren und Habilitierten 1830-1980 (1984).
%23231196: Eberle, Henrik & Matthias Uhl (eds.) - Het boek Hitler : geheim dossier van de NKVD van Jozef V. Stalin, samengest. uit de verhoren van de persoonlijk adjudant van Hitler, Otto Günsche en Hitlers secretaris Heinz Linge, Moskou 1948-1949.
%23274439: Eberlein, Patrick - Geometry of nonpositively curved manifolds
%23175293: Eberley, Ronald N. - The unnatural law of celibacy : one married man's struggle to become a Roman Catholic priest.
%2328664: Ebers, Godehard Josef. - Die Lehre vom Staatenbunde.
%2365511: Ebert, Thilo; Nathalie Essig & Gerd Hauser. - Green building certification systems : assessing sustainability; international system comparison; economic impect of certifications.
%2365513: Ebert, Thilo; Nathalie Essig & Gerd Hauser., Schnittich, Christian (ed.) - in Detail : building simply two : sustainable cost-efficient local.
%23125085: Ebert, Max. - Südrussland im Altertum.
%23287472: Ebert, Bernd & Liesbeth M. Helmus (eds.) - Utrecht, Caravaggio and Europe.
%23110111: Eberth, Alexander. - Betäubungsmittelrecht : Kommentar und Anleitung für die Praxis.
%23194205: Ebke, Werner & Matthew W. Finkin (eds.) - Introduction to German Law.
%233108: Ebling, Berend. - De geschillen over het drostambt van Drenthe voornamelijk in de 16e en 17e eeuw.
%23219445: Ebner, Florian., Eskildsen, Ute., Kaufmann, Bettina. - Street & studio : an urban history of photography.
%23113317: Ebner, Dean. - Autobiography in Seventeenth Century England. Theology and the Self.
%2347433: Eby, Cecil D. - The Road to Armageddon: The Martial Spirit in English Popular Literature, 1870-1914.
%23258358: Eceiza, Laura. - Atlas of fashion designers.
%23111820: Echeverria, Edward J. - Criticism and Commitment : major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
%23249117: Echeverria, Edward J. - Criticism and Commitment : major themes in contemporary 'post-critical' philosophy.
%2326267: Echt, Bram van. - Ein süsses Kreuz und quer mit Siebenmeilenstiefeln, durch die Entwicklungsgeschichte des Zuckers von seiner Entdeckung an.
%23124158: Echten, Harm e.a. - Drentse Indrukken.
%23251035: Eck, Theodoor Guilliaam van. - Vergoeding van oproerschade.
%23287458: Eck, Robert van & Brugt Kazemier. - Zwarte arbeid : een empirische en methodologische studie door Robert van Eck; B Kazemier
%23262601: Eckardt, Barbara von - What is Cognitive Science?
%2349971: Eckaus, R.S. & Rosenstein-Rodan, P. (ed). - Analysis of development problems: studies of the Chilean economy.
%23153454: Eckermann, Walther & Hubert Mohr (eds.) - Einführung in das Studium der Geschichte.
%23288951: Eckert, Dieter. - Die Kindfrau : Lust-Provokation-Spiel.
%2378343: Eckhardt, Karl August (ed.) - Leges Anglo-Saxonum 601-925.
%2378342: Eckhardt, Karl August (ed.) - Leges Alamannorum. Vol. 1 : Einführung und Recensio Chlotariana (Pactus).
%23289927: Eckhardt, Karl August (ed.) - Sachsenspiegel Landrecht. Editio tertia.
%23289928: Eckhardt, Karl August (ed.) - Auctor vetus de beneficiis : [Teil] I : Lateinische Texte.
%23289930: Eckhardt, Karl August. - Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl August Eckhardt.
%23234183: Eckhardt, Karl August. - Der Tod des Johannes als Schlüssel zum Verständnis der Johanneischen Schriften.
%23230714: Eckhardt, Karl August (ed.) - Leges Anglo-Saxonum 601-925.
%23289448: Eckhardt, Karl August (ed.) - Auctor vetus de beneficiis : [Teil] II : Archetypus und Görlitzer Rechtsbuch.
%23289447: Eckhardt, Karl August & Alfred Hübner (eds.) - Deutschenspiegel und Augsburger Sachsenspiegel.
%23289439: Eckhardt, Karl August (ed.) - Leges Anglo-Saxonum 601-925.
%23289438: Eckhardt, Karl August (ed.) - Leges Alamannorum. I. Einführung und Recensio Chlothariana (Pactus); II. Recensio Lantfridiana (Lex).
%2378880: Eckhardt, Karl August. - Das Witzenhäuser Stadtbuch 1530-1612 und ergänzende Quellen. (Studia Wizzenhusana, 1).
%2329230: Eckhardt, Albrecht. - Werkverzeichnis Karl August Eckhardt.
%2330860: Eckstein, Alexander. - Zur Finanzlage Felix' V und des Basler Konzits.
%2348078: Eckstein, Max A. - Secondary school examinations : international perspectives on policies and..
%23277178: Eckstein, Nicholas A. - Painted glories : the Brancacci Chapel in renaissance Florence.
%2341133: Eckstein, Alexander. - National income of communist China.
%23228950: Eco, Umberto. - The mysterious flame of Queen Loana.
%23274195: Eco, Umberto. - The Mysterious Flame of Queen Loana
%23244128: Economides, Spyros - The Economic Factor in International Relations: A Brief Introduction: Volume 19 (Library of International Relations) (v. 19).
%2330667: Economy, Elizabeth C. - The River Runs Black: The Environmental Challenge to China's Future.
%23253630: Economy, Elizabeth & Michel Oksenberg (eds.) - China joins the world : progress and prospects.
%23160506: Eddins, Dwight (ed.) - The emperor redressed : critiquing critical theory.
%23249520: Eddleston, John J. - Criminal women : famous London cases.
%23290071: Edel, L.P. - Mengen en Roeren, [Deel] 1. 2000 populaire chemische recepten voor iedereen; [Deel] 2 : Een nieuwe serie populaire chemische recepten voor iedereen.
%23171428: Edel, Doris. - Helden auf Freiersfüssen : Tochmarc Emire und Mal y kavas Kulhwch Olwen : Studien zur frühen inselkeltischen Erzähltradition.
%23280687: Edelberto, Torres Rivas. - Historia general de Centroamérica Tomo 3 : De la ilustracion al liberalismo : 1750-1870.
%23284993: Edelman, C.H. - Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied : Betuwe en Bommelerwaard : lezing gehouden voor de Naamkunde-Commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 19 maart 1949.
%23103316: Edelman, Hendrik. - Dutch-American Bibliography 1693 - 1794 : a descriptive Catalog of Dutch-language Books, Pamphlets and Almanacs printed in America.
%23284367: Edelman, C.H. - Petrologisch Provincies in het Nederlandsche Kwartair.
%2346282: Edelson, Marshall - Language and Interpretation in Psychoanalysis.
%23269011: Edelson, Marshall - Sociotherapy and psychotherapy.
%23252023: Eden, Salee Jasry. - Kinderen als getuigen : hoe betrouwbaar zijn hun waarneming en geheugen?
%23116444: Eden, W. van & M. de Boer (eds.) - Specific immunotherapy of chronic autoimmune diseases : how to translate the experience of the experimental models into novel treatment modalities.
%23271732: Eden, Professor Kathy. - Hermeneutics and the Rhetorical Tradition: Chapters in the Ancient Legacy and Its Humanist Reception (Yale Studies in Hermeneutics).
%23246379: Eden, Philip. - Change in the weather.
%23278037: Edeson, William; David Freestone & Elly Gudmundsdottir. - Legislating for sustainable fisheries : a guide to implementing the 1993 FAO Compliance Agreement and 1995 UN Fish Stocks Agreement.
%23249106: Edinger, Claudio (ed.) - Flesh and spirit.
%23156176: Edley, Christopher F. - Administrative law. Rethinking judicial control of bureaucracy.
%23190976: Edmaier, Alois. - Dialogische Ethik : Perspektiven - Prinzipien.
%23147304: Edmonds, Robin - Setting the Mould: the United States and Britain, 1945-1950.
%23280766: Edmonds, Martin. - Beyond the horizon: Defence, diplomacy and South Africa's naval opportunities.
%23220631: Edmondson, John. - Dickens on France.
%23195854: Edson, Hubert. - Sugar: from scarcity to surplus.
%23281053: Edward Windsor, Duke of. - Een koning vertelt : memoires van Z.K.H. de hertog van Windsor.
%23289594: Edwards, Jonathan. - The Nature of True Virtue.
%23212965: Edwards, Justin D. - Exotic journeys : exploring the erotics of U.S. travel literature, 1840-1930.
%23285591: Edwards, Paul & Arthur Pap (eds.) - A modern introduction to philosophy : readings from classical and contemporary sources. [Revised edition].
%23174360: Edwards, Paul & Arthur Pap (eds.) - A modern introduction to philosophy : readings from classical and contemporary sources.
%2378734: Edwards, Viv. - Multilingualism in the English-speaking world : pedigree of nations.
%23274357: Edwards, A.W.F. - Likelihood. Expanded edition.
%2348661: Edwards, A.W.F. - Likelihood.
%23239795: Edwards, John, Marion Crain, & Arne L. Kalleberg (eds.) - Ending poverty in America : how to restore the American dream.
%23191119: Edwards, Paul & Arthur Pap (eds.) - A modern introduction to philosophy : readings from classical and contemporary sources. [3rd edition].
%23101275: Edwards, Edward. - Libraries and founders of libraries : from ancient times to the beginning of the 19th century.
%23101276: Edwards, Edward. - Lives of the founders of the British Museum, 1570-1870.
%23108627: Edwards, Corwin D. - Conrad Richter's Ohio Trilogy. Its Ideas, Themes, and Relationship to Literary Tradition.
%23219048: Edwards, Pamela. - The statesman's science : history, nature, and law in the political thought of Samuel Taylor Coleridge.
%23157144: Edwards, G. Roger. - Corinthian Hellenistic pottery.
%23274414: Edwards, A.W.F. - Cogwheels of the mind : the story of Venn diagrams
%23203793: Edwards, Corwin D. - Trade regulations overseas : the national laws.
%23276643: Eechoud, J.P.K. van. - Etnografie van de Kaowerawédj : (Centraal Nieuw-Guinea).
%23287083: Eeckhout, Piet. - The european internal market and international trade : a legal analysis.
%23227067: Eeckhout, Veerle van den. - Transnationale gezinnen in Nederland.
%23197699: Eeckhout, P. & T. Tridimas (eds.) - Yearbook of European law. Volume 18, 1998.
%23165688: Eeden, C.J.M.A. van. - Waarnemen als besturingsopdracht : governance, hermeneutiek, beeldvorming en het vraagstuk van levensbeëindigend handelen. (Image building as governemental task).
%23286190: Eeden, Frederik van. - De Kleine Johannes.
%23286191: Eeden, Frederik van. - De Kleine Johannes. Tweede deel.
%23287452: Eeden, Didericus Johannes Henricus van. - Theses juridicae inaugurales.
%23145578: Eeghen, Chr. P. (ed.) - De Tuin van Amsterdam. Wat er leeft in 't Vondelpark.
%23177200: Eek, Dirk van. - Napoleon im Spiegel der Goetheschen und der Heineschen Dichtung : eine kritische Studie.
%2362771: Eekelen, W.F. van. - Indian foreign policy and the border dispute with China.
%23255377: Eekelen, Willem van. - From words to deeds : the continuing debate on European security.
%2368186: Eekelen, W.F. van. - Indian foreign policy and the border dispute with China.
%2321139: Eekelen, L.J.J. van. - De grondstructuur van monetaire integratie. (Een economische analyse). Diss.
%23231164: Eekhoff, W. - Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
%23176400: Eelens, F. (ed.) - Labour migration to the Middle East : a case study of Sri Lanka.
%23120410: Eells, Ellery & Tomasz Maruszewski (eds.) - Probability and rationality: studies on L. Jonathan Cohen's philosophy of science.
%23211136: Eemeren, Frans van & Rob Grootendorst. - Waar slaat dat nou weer op? : de taal van het meningsverschil.
%23122846: Eemeren, F.H. van & Rob Grootendorst (eds.) - Argumenteren voor juristen. Het analyseren en schrijven van juridische betogen en beleidsteksten.
%23152098: Eemeren, F.H. van & Rob Grootendorst (eds.) - Proceedings of the third ISSA Conference on Argumentation (University of Amsterdam, June 21-24, 1994).
%23165661: Eemeren, F.H. van & Rob Grootendorst (eds.) - Studies in Pragma - Dialectics.
%23165668: Eemeren, F.H. van & Rob Grootendorst (eds.) - Proceedings of the Second Conference of Argumentation. Amsterdam, June 19-22, 1990.
%23270694: Eemeren, Frans H. van. - In alle redelijkheid = In reasonableness.
%234299: Eemeren, Frans H. van ... [et al.] (eds.) - Proceedings of the fifth conference of the International Society for the Study of Argumentation.
%23225403: Eerden, J.G. van & R. de Jong (eds.) - Fraude en ongewenste beïnvloeding bij verkiezingen : lezingen uitgesproken op het symposium ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Kiesraad.
%233482: Eerden-Vonk, M.A. van der. - Raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428.
%23289957: Eerdmans, Petrus Johannes. - De bewijskracht van koopmansboeken.
%23255593: Eerenbeemt, Henricus F.J.M.van den. - 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794-1814 : bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur.
%2369362: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (ed.) - Van boterkleursel naar kopieersystemen : de ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956.
%23106217: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. - (ed.) Brabant gemeten. Bestuurlijk, economisch-sociaal, cultureel-religieus in recent historisch perspectief.
%2370873: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
%2350622: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. - Armoede en arbeidsdwang : werkinrichtingen voor onnutte Nederlanders in de Republiek, 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis.
%23118133: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den. - In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
%23265859: Eerenbeemt, B. van den. - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur.
%23208554: Eerenbeemt, H.F.J.M. van den (ed.) - Driestromenland in het historisch bedrijf : lokaal - regionaal - interregionaal.
%2397894: Werkgroep Achttiende Eeuw. - Nederlandse tuinen in de 18e eeuw.
%23162262: Vereniging voor Effectenrecht. - Een bewezen bestaansrecht. Lustrumbundel 2002.
%23248152: Effendy, Bahtiar. - Islam and the state in Indonesia.
%233956: Effendy, R. - Lotto en kriminaliteit. Een onderzoek naar de persoon van de lottospeler, alsmede de relatie tussen de invoering van de lotto en ontwikkeling van de vermogenskriminaliteit. Diss.
%2342675: Efron, Arthur. - Experiencing Tess of the D'Urbervilles : a Deweyan account.
%23273933: Efron, Donald E. - Journeys: Expansion of the Strategic-Systemic Therapies
%23225327: Egbert, Lawrence Deems & Fernando Morales-Macedo. - Multilingual law dictionary : English-Français-Español-Deutsch.
%23101794: Egeler, C.G. & O.J. Simon. - Sur la tectonique de la zone Bétique (Cordilléres Bétiques, Espagne) : étude basée sur les recherches dans le secteur compris entre Almería et Vélez Rubio.
%2377524: Eger, Otto. - Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit : Untersuchungen auf Grund der griechischen Papyri.
%23210432: Eger, Martin & Abner Shimony. - Science, understanding, and justice : the philosophical essays of Martin Eger.
%2327070: Eger, Martin - Science, understanding, and justice : the philosophical essays of Martin Eger.
%23283137: Egeraat, L. van. - 500 tips voor 500 trips in Nederland : 500 nieuwe toeristische tips over minder bekende bezienswaardigheden in Nederland speciaal uitgezocht, in kaart gebracht en toegelicht door Dr. L. van Egeraat voor de gebruikers van Brylcreem, the perfect hairdressing.
%23279690: Egerton, Douglas R. - Death or Liberty: African Americans and Revolutionary America.
%23194225: Eggan, Fred. - Essays in social anthropology and ethnology.
%23258688: Eggen, A.J.Th. & S.N. Kalidien (eds.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 : ontwikkelingen en samenhangen
%23216339: Eggen, A.ThJ. (ed.) - Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 : ontwikkelingen en samenhangen.
%23175561: Eggens, J. & I. van de Velde. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
%237316: Eggens, J. - Verzamelde privaatrechtelijke opstellen.
%2356258: Eggens, J. & I. van de Velde. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
%235789: Eggens, J. - Eggens bundel.
%2356256: Eggens, J. & I. van de Velde. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
%2326582: Eggens, J. - Praeadvies over vormen van nietigheid en van bekrachtiging van rechtshandelingen.
%23130404: Egger, Alois. - Die Belastung der deutschen Wirtschaft durch die Sozialversicherung.
%2358894: Eggers, Winfried. - Die Staatenbeschwerde : Das Verfahren vor der Vergleichskommission nach der Rassendiskriminierungskonvention im Lichte vorliegender Modellverfahren.
%23146491: Eggink, Evelien. - A symmetric approach to the labor market. An application of the SEM method.
%2356381: Eglinger, Hanna & Annegret Heitmann. - Landnahme : Anfangserzählungen in der skandinavischen Literatur um 1900.
%23230132: Egmond, A. van. - Heilzaam geloof : verzamelde artikelen.
%23259088: Egmond, Florike., Paul Hoftijzer & Robert Visser (eds.) - Carolus Clusius : towards a cultural history of a Renaissance naturalist.
%2319797: Egmond, Nicolaas van. - Consequent Christendom : leven en werk van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
%23128992: Egmond, Florike. - Underworlds : organized crime in the Netherlands, 1650-1800.
%23252752: Egmond, Florike. - Op het verkeerde pad : georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden, 1650-1800.
%23261989: Egmond, Jan van. - Alle dagen oorlog.
%23280511: Mahony; Liam & Luis E Eguren. - Unarmed Bodyguards : International Accompaniment for the Protection of Human Rights.
%23144529: Ehl, Petr, Arno Parík & Jirí Fiedler - Old Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries.
%23258315: Ehlermann, Claus-Dieter. - Proceedings of the European competition forum.
%23288937: Ehlers, Eckart. - Electricity and gas supply network unbundling in Germany, Great Britain and the Netherlands and the law of the EU : a comparison.
%23111609: Ehling, Holger G. (ed.) - Critical approaches to Anthills of the Savannah.
%2323404: Ehrenberg, Ronald - Governing Academia: Who Is in Charge at the Modern University?
%23282115: Ehrenberg, Richard. - Das Zeitalter der Fugger : Geldkapital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert. Band 1 : Die Geldmächte des 16. Jahrhunderts; Band 2 : Die Weltbörsen und Finanzkrisen des 16. Jahrhunderts.
%2323820: Ehrenberg, Victor. - L'état grec : (la cité - l'état fédéral - la monarchie hellénistique).
%2376710: Ehrenberg, Victor. - Neugründer des Staates : ein Beitrag zur Geschichte Spartas und Athens im VI. Jahrhundert.
%23201301: Ehrenberg, Ronald G.and Smith, Robert Stewart. - Modern Labor Economics: Theory and Public Policy.
%23281321: Ehrenberg, Richard. - Die Fugger, Rothschild-Krupp.
%2352633: EHRENWALD, J. - The history of psychotherapy.
%2334191: Ehrenzweig, Albert A. - Private international law : a comparative treatise on american International Conflicts Law, including the Law of Admirality. General part.
%23114198: Ehrenzweig, Albert A. (a.o.) - American-Greek private international law.
%23205810: Ehrenzweig, Albert A. (a.o.) - American-Japanese private international law.
%23234095: Ehrhard, Albert. - Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der byzantinischen Literatur : Festgabe Albert Ehrhard zum 60. Geburtstag (l4. März 1922). Dargebracht von Freunden, Schülern und Verehrern.
%23289445: Ehrhardt, Dieter. - Der Begriff des Mikrostaats im Völkerrecht und in der internationalen Ordnung.
%2377526: Ehrhardt, Dieter. - Der Begriff des Mikrostaats im Völkerrecht und in der internationalen Ordnung.
%2380189: Ehrhart, Hans-Georg - The Afghanistan Challenge: Hard Realities and Strategic Choices.
%2397237: Ehrlich, Thomas. - Cyprus 1958-1967 : international crises and the role of law.
%23188835: Ehrlich, Walter. - Grundzüge der Rechtsmetaphysik.
%2377528: Ehrlich, Eugen. - Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft (1903)/Soziologie und Jurisprudenz (1906).
%2377531: Ehrlich, Eugen. - Die Rechtsfähigkeit.
%23259056: Ehrlich, Walter. - Grundzüge zur Rechtmetaphysik.
%23275314: Ehrman, Bart D. - Truth and fiction in The Da Vinci code : a historian reveals what we really know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine.
%23263745: Ehteshami, Anoushiravan - Syria and Iran: Middle Powers in a Penetrated Regional System.
%23221418: Eibrink Jansen, Elisabeth Alexandrine Margareta. - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandse steden.
%23290002: Eichelsheim, V.I. & A.M. van der Laan. - Jongeren en vrijheidsbeneming : een studie naar de wijze waarop jongeren in justitie¨le jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming.
%23153952: Eichenberg, Richard C. - Public opinion and national security in Western Europe.
%2337975: Eichengreen, Barry - Toward a New International Financial Architecture: A Practical Post-Asia Agenda.
%23265705: Eichhorn, Herbert ... [et. al] - Kinderblicke : Kindheid und Moderne von Klee bis Boltanski.
%23241958: Eichinger, Katja. - Der Baader Meinhof Komplex : das Buch zum Film.
%2377532: Eichmann, Eduard. - Der recursus ab abusu nach deutschem Recht mit besonderer Berücksichtigung des bayerischen, preussischen, und reichsländischen Kirchenrechts, historisch-dogmatisch dargestellt.
%2364659: EICHSTELLER, W. - Der praktische Homöopath. Markante Leitsymptome in der homöopathischen Praxis.
%23287127: Eick, Christophe N. - Indianerverträge in Nouvelle-France : Ein Beitrag zur Völkerrechtsgeschichte.
%23125090: Eicken, Heinrich von. - Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung.
%2335182: Eickhoff, Martijn. - In the name of science ? : P.J.W. Debye and his career in Nazi Germany.
%23282327: Eide, Asbjørn. - Food as a human right.
%23266543: Eidelberg, Ludwig. - Encyclopedia of psychoanalysis.
%2327505: Eigeman, J.A. - Politieke oprechtheid in een nationale partij-groepeering.
%2377534: Eigen, Peter. - Die Verbotung in den Urteilen des Ingelheimer Oberhofes.
%23267969: Eigen, Manfred & Ruthild Winkler. - Het spel : natuurwetten bepalen het toeval.
%23221957: Eijck, Steven R.A. van. - Het vermogen te dragen = The ability to pay.
%2344020: Eijgelshoven, P.J. (e.a.) - Inkomensverdeling en openbare financiën : opstellen voor Jan Pen.
%23219331: Eijgelshoven, P.J. (e.a.) - Markten en overheid.
%23273484: Eijk, Inez H.M. van - Groot taal- en manierenboek voor op het Werk
%2375746: Eijk, M.C.P. van; T.J. van der P;oeg; H.J. de Ru; J.W. Sap & A. Soeteman. - Gesloten of open overlegstelsel.
%23207776: Eijk, Inez van. - Stijlvol feestvieren.
%23266253: Eijk, W.J. - De zelfgekozen dood naar aanleiding van een dodelijke en ongeneeslijke ziekte : een medisch-historisch en medisch-ethisch onderzoek ten behoeve van een rooms-katholiek standpunt inzake euthanasie.
%23276916: Eijk, P.J. van der. - Hersenen, lichaam en geest in het laat-antieke wijsgerige en medische denken.
%23254156: Eijkelboom, Jan & Gottfried Mergner. - Het verhaal van Han Mes.
%23214278: Eijkman, Quirine. - We Are Here to Serve You! : public Security, Police Reform and Human Rights Implementation in Costa Rica.
%23182920: Eijkman, J. - F.W. Foerster als zedelijk opvoeder.
%23183736: Eijkman, H.J.A. - De bijzondere toelating van art. 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. Diss.
%2336108: Eijkman, J. - Microbiologie.
%2315424: Eijkman, H.J.A. - De bijzondere toelating van art. 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. Diss.
%2335572: Eijlander, Ph. - De wet stellen : beschouwingen over onderwerpen van wetgeving.
%2320890: Eijlander, Ph. ... [et al.] - Milieu als wetgevingsvraagstuk : bundel naar aanleiding van het gelijknamige symposium op 28 februari 1991 georganiseerd door het Centrum voor wetgevingsvraagstukken in samenwerking met de Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Brabant.
%23198903: Eijnatten, Joris van. - God, Nederland en Oranje : Dutch Calvinism and the search for the social centre.
%23287315: Eijnde, Jos van der ... [et al.] - Olga Thorn Leeson.
%23232690: Eijsbouts, W.T - De regels en het spel : opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts.
%23237467: Eijsbouts, A.J.A.J. ... [et al.]1 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen : preadviezen.
%23203614: Eijsbouts, W.T. - Europees recht : algemeen deel.
%23270599: Eijsbouts, W.T. - Rutte onaardig, onwaardig, schaamteloos : en meer over crisis en democratie in Nederland en de Europese Unie, 2009-2014.
%23283123: Eijsden, J.A.R. van. - De kwalificatie van de open CV en haar deelgerechtigden in grensoverschrijdende situaties.
%23281974: Eijsink, Th.N. - Restauratie en revolutie in Arnhem, 1 Juli 1787-6 Mei 1795.
%23286044: Eijsselsteijn, Ben van. - Het lied van de zee
%23164787: Eijsselsteijn, Lidy van. - Paal 20.
%23258286: Eijsvoogel, Peter V. [et al.]. - Evidence in international arbitration proceedings.
%2323354: Eijt, José. - Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster : geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940.
%23279064: Eikelenboom, Siem. - Jihad in de polder : de radicale islam in Nederland.
%2313194: Eikema Hommes, H.J. van. - Inleiding tot de wijsbeheerte van Herman Dooyeweerd.
%2327250: Eikema Hommes, H.J. van. - De samengestelde grondbegrippen der rechtswetenschap : een juridische methodologie.
%23138631: Eikeren, Johan H. van - Marius Bauer zoals men hem niet kent.
%2347459: Eimas, Peter D. - Neurobiology of Cognition.
%23139802: Einaudi, Mario - The Early Rousseau.
%23287607: Einbinder, Susan L. - After the Black Death : plague and commemoration among Iberian Jews.
%23162263: Einhorn, Talia (ed.) - Liber Amicorum Ernst-Joachim Mestmäcker.
%23290244: Einstadter, Werner & Stuart Henry. - Criminological Theory : an analysis of its underlying assumptions
%23218831: Einstein, Albert. - The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine, and Spain, 1922 - 1923.
%23266157: Einstein, Albert. - Physik und Realität. [Part I].
%2382774: Einzig, Paul. - Behind the scenes of international finance.
%23115525: Einzig, Paul. - Economic warfare, 1939-1940.
%23137677: Einzig, Paul. - Foreign exchange crisis : an essay in economic pathology.
%2351990: Einzig, Paul. - The future of gold.
%23170807: Einzig, Paul. - The destiny of the dollar.
%2342938: Einzig, Paul. - Bankers, statesmen and economists.
%23232453: Eisele, Katharina Blanca. - The external dimension of the EU's migration policy : different legal positions of third-country nationals in the EU : a comparative perspective.
%23288592: Eisele, Katharina. - The external dimension of the EU's migration policy : different legal positions of third-country nationals in the EU: a comparative Perspective.
%23131830: Eiselen, F.C. - Sidon. A Study in Oriental History.
%23261804: Eisemann, Pierre Michel (ed.) - L'intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national : étude de la pratique en Europe = The integration of international and European community law into the national legal order : a study of the practice in Europe.
%23255352: Eisemann, Pierre Michel (ed.) - L'intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national : étude de la pratique en Europe = The integration of international and European community law into the national legal order : a study of the practice in Europe.
%23258768: Eisemann, Frédéric. - Die Incoterms im internationalen Warenkaufrecht : Wesen und Geltungsgrund.
%2331699: Eisenberg, Ulrich. - Beweisrecht Der StPO; Spezialkommentar. 2. Auflage.
%23228706: Eisenberg, Deborah & Jennifer Bartlett. - Air, 24 hours : Jennifer Bartlett.
%23260898: Eisenberg, Avigail. - Reasons of identity: a normative guide to the political and legal assessment of identity claims.
%23228132: Eisenberg, Ulrich. - Kriminologie.
%23275421: Eisenberg, Avigail I. - Reasons of identity : a normative guide to the political and legal assessment of identity claims.
%23202599: Eisenbichler, Konrad. - The boys of the Archangel Raphael: a youth confraternity in Florence, 1411-1785.
%23232415: Eisenhardt, Ulrich, - Deutsche Rechtsgeschichte.
%23239898: Eisenhardt, Ulrich, - Deutsche Rechtsgeschichte.
%2394154: EISENSTEIN, H. & JARDINE, A. (ed). - The future of difference.
%23270497: Eisenstein, James. - Politics and the legal process.
%2310844: Eisgruber, Christopher L. - The next Justice: repairing the Supreme Court appointments process.
%23207053: Eisler, Benita. - Naked in the marketplace : the lives of George Sand.
%23165256: Eisler, Hans. - Hanns Eisler. Muziek en politiek.
%23285158: Eisma, Doeke. - Mongol rule in Eurasia. Part I-II.
%23278667: Eisma, S.E. & J.Th.A. de Keijzer. - Aandelen zonder stemrecht.
%2386077: Eitel, Hans. - Fortsetsungszusammenhang im Ordnungswidrigkeitenrecht.
%23101277: EITEL, E. J. - Handbook of Chinese Buddhism : a Sanskrit-Chinese dictionary of Buddhist terms,
%23286624: Eitinger, L. - Studies in neuroses.
%23286626: Ekblad, Martin. - Induced abortion on psychiatric grounds : a follow-up study of 479 women
%23288805: Ekblom, Paul; Ho Law & Mike Sutton. - Safer cities and domestic burglary.
%23274406: Ekeland, Ivar. - The best of all possible worlds : mathematics and destiny
%2363728: Ekelmans, Jan - De exhibitieplicht.
%23287844: Ekelmans, J. - De exhibitieplicht in kort bestek : een praktische leidraad bij het opstellen en beoordelen van vorderingen tot verstrekking van bescheiden op grond van art. 843a Rv.
%237439: Ekeren, Linda van (red). - Alleen het verdriet is waar. Bloemlezing.
%23160578: Ekimo, Ochiai. - The Japanese family system in transition : a sociological analysis of family change in postwar Japan.
%23238886: Ekker, Anton. - Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog : een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie.
%23274712: Eksi, Nuray. - Yabanclar ve multeciler hukukuna iliskin Danstay 10. Daire kararlar.
%2371015: Elabassi, Mohammed Ali Yehya. - Public health sector reform : the implementation of federal decentralisation in Sudan and its impact upon the sector of public health.
%23235921: Eland-Goossensen, Maria Anne. - Opiate addicts in and outside of treatment : different populations?
%23273334: Eland, Ivan - The Empire Has No Clothes: U.S. Foreign Policy Exposed.
%2344234: Elbasani, Barry & Donn Logan. - Cultural durability : ELS/Elbasani and Logan Architects.
%23288999: Elbers, N.A. ... [et al.] - Slachtofferadvocatuur : de rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
%23287635: Elbers, W.A. - Geschiedenis des Vaderlands, voor Gymnasiën en Instituten
%23287802: Elbers, Nieke A. - Empowerment of injured claimants : investigating claimfactors, procedural justice and e-health.
%23236866: Elbogen, Ismar. - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.
%2341156: Elchardus, M. - Soepel, flexibel en ongebonden. Een vergelijking van twee laat-moderne generaties.
%2381952: Elden, D.J.H. van. - Esprits fins et esprits géométriques dans les portraits de Saint-Simon : contributions à l'étude du vocabulaire et du style.
%2323272: Eldersveld - Eldersveld elite im-ages of dutch polit.
%23225158: Eldridge, Richard (ed.) - Stanley Cavell.
%23272081: Eldridge, Richard Thomas. - Leading a human life : Wittgenstein, intentionality, and romanticism.
%23125273: Elert, Werner. - Die voluntaristische Mystik Jacob Böhmes : eine psychologische Studie.
%23119237: Elferink, M.H. - Verwijzingen in wetgeving : over de publiekrechtelijke en auteursrechtelijke status van normalisatienormen.
%23268753: Elferink, W.M.B. & G.W. de Ruiter. - Bestuursrecht.
%23190734: Elfferich, Loek (ed.) - Astie de klok hoort slaan... : een boek over Erasmus en zijn beeld.
%23287709: Elffers, Henk; Robin van Bemmelen, Esther Hesseling & Suzanne Ramaker. - Publiek als scherprechter : kan aansturen op publieke verontwaardiging regelnavolging bevorderen?
%2321741: Elffers, Henk. - Income tax evasion : theory and measurement.
%23111842: Elffers-van Ketel, Els. - The historiography of grammatical concepts : 19th and 20th-century changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction.
%23287381: Elffers, Henk. - Eenvoud en verscheidenheid : liber amicorum voor Henk Elffers.
%23141728: Elfstrom, Gerard - International Ethics : a reference handbook.
%23230033: Elger, Bernice. - Ethical issues of human genetic databases : a challenge to classical health research ethics?
%23229716: Elger, Dietmar. - Expressionisme : een revolutie in de Duitse kunst.
%2396262: Elgood, Cyril. - A medical history of Persia and the Eastern Caliphate, from the earliest times until 1932...
%2360878: Elian, George. - The international court of justice.
%23289876: Eliantonio, Mariolina ... [et al.] (eds.) - Standing up for your right(s) in Europe : a comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and member states' courts.
%23232913: Elias, P. & L.S. Sealy. - The British constitution: time for reform?; The rise and decline of the doctrine of fundamental breach in the English law of contract.
%23264390: Elias, Norbert. - De geschiedenis van Norbert Elias : A.J. Heerma van Vos en A. van Stolk in gesprek met Norbert Elias.
%2353373: Elias, A.M., C. van Nievelt & H.W. van Soest (samenstellers). - Leidraad bij de bestudering van de geschiedenis van de staatsinstellingen 1972-1973.
%23199252: Elias, Michael. - Taboe in taal.
%2384738: Elias, Norbert. - Human figurations. Essays for / Aufsätze für Norbert Elias.
%23216287: Elias, A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805.
%23185326: Elias, Norbert & John L. Scotson. - Etablierte und Aussenseiter.
%23116269: Elias, Johan E. - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat.
%23129845: Elias, Norbert. - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Erster Band: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Zweiter Band: Wandlungen der Gesellschaft Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation.
%23262208: Elias, Norbert. - Studien über die Deutschen : Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
%23254612: Elias, Norbert. - La dynamique de l'Occident.
%23148040: Elias, Norbert. - Sociologie en geschiedenis : en andere essays.
%23224740: Eliëns, Titus M. (ed.) - Domestic interiors at the Cape and in Batavia, 1602-1795.
%23286084: Eligh, Pieter. - Leven in de eindtijd : ondergangsstemmingen in de middeleeuwen.
%2338115: Elink Schuurman, Willem Hendrik Anton. - Rapport omtrent een onderzoek naar de werking van de wet op de ouderdomszorg in Denemarken.
%23182553: Elizur, Dov. - A structural analysis of behavior in organizations towards the computer.
%23285543: Elk, Ger van. - Ger van Elk : [Von der Natur des Genres = On the nature of genres].
%23273969: Elk, Ger van & Marente Bloemheuvel. (Irma Boom (bookdesign)). - Ger van Elk - Monograph
%23265326: Elkes, Joe. - Selected writings of Joe Elkes (Pioneers in neuropsychopharmacology I).
%23238663: Elkin, Stanley. - Boswell : a modern comedy.
%2349247: Elkind, David - Ties That Stress: The New Family Imbalance.
%23257367: Ellegiers, Daniël. - De stichtingsgeschiedenis van de kreits Ts'eng-tee (Jehol).
%23288505: Ellegood, Elle. - Jimmie Durham at the center of the world
%2313648: Ellemers, J.E. - Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin.
%23115724: Ellen, Roy F. - Nuaulu settlement and ecology.
%23164739: Ellen. - Uit de brieven en dagboekbladen van Klaarjte Hartig.
%23114639: Ellens, J.P. - Religious routes to Gladstonian liberalism : the church rate conflict in England and Wales, 1832-1868.
%2366716: Eller, Wolfgang L. - Biedermeier-Möbel : Antiquitätenkatalog mit aktuellen Marktpreisen.
%23201743: Ellert, Robert B. - NATO 'fair trial' safeguards : precursor to an international bill of procedural rights.
%23206147: Ellet Jr., Charles. - An essay on the laws of trade in reference to the works of personal improvement in the United States.
%23243612: Ellian, Afshin ... [et al.] - Mag ik dit zeggen? : beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.
%23248907: Elliot, Mark. - Color blind justice : Albion Tourgee and the quest for racial equality from the Civil War to Plessy v. Ferguson.
%23281485: Elliot, Gil. - Twentieth Century Book of the Dead.
%2374116: Elliott, Carl - Slow Cures and Bad Philosophers: Essays on Wittgenstein, Medicine, and Bioethics.
%2337356: ELLIOTT, ORRIN LESLIE - The Tariff Controversy in the United States 1789-1833. With a summary of the period before the adaption of the Constitution.
%23283418: Elliott, Catherine & Frances Quinn. - English legal system.
%23284451: Elliott, Brent. - Flora : an illustrated history of the garden flower.
%23195343: Ellis van Raalte, D. - Rechtskarakter van het overliggeld.
%23273353: Ellis, Stephen. - L'Afrique maintenant.
%23228577: Ellis, Havelock. - Psychologie van de sexen : de biologie van het geslachtelijke, de geslachtsdrift in de jeugd, sexuele afwijkingen, de erotische symboliek, homosexualiteit, het huwelijk, de kunst der liefde .
%23200086: Ellis, Nigel and Pat Bowman (Eds.). - The handbook of public relations.
%2377536: Ellis, Thomas Peter. - Welsh tribal law and custom in the Middle Ages.
%23276418: Ellis, Ralph D. - Love and the Abyss : an essay on finitude and value.
%23243615: Ellis, Richard. - Tuna : a love story.
%23119429: Ellis, A.B. - The Tshi-speaking peoples of the Gold Coast of West Africa, their religion, manners, customs, laws, languages, etc.
%23119430: Ellis, A.B. - The Ewe-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa, their religion, manners, customs, laws, languages, etc.
%2351739: Ellis, A.B. - The Yoruba-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa, their religion, manners, customs, laws, languages, etc.
%2389838: ELLIS, R.R. - The Tragic Pursuit of Being. Unamuno and Sartre.
%23283765: Ellis Davidson, Hilda Roderick. - Scandinavian mythology.
%23250850: Ellis, Evelyn. - Sex discrimination law.
%23222840: Ellner, Steve. - Venezuela's Movimiento al Socialismo : from guerilla defeat to innovative politics.
%23132017: Ellwein, Thomas. - Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland.
%23283277: Elmer, Peter (ed.) - The Renaissance in Europe : : a cultural enquiry : Challenges to authority.
%23280598: Elmer, Marion. - RTH Sport Center Science City.
%23106290: ELS, T.J.M. VAN. - The Kassel Manuscript of Bede's 'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum' and its old English material.
%23161273: Elsaesser, Thomas. - European cinema : face to face with Hollywood.
%2310050: Elsen, G.L. - De vergadering van de gemeenteraad.
%23145997: Elshtain, Jean Bethke. - Real politics : at the center of everyday life.
%23101798: Elslander, A. - August Vermeylen en het tijdschrift Van Nu en Straks.
%23201299: Elsner, E. & G. (eds.) - Bühne und Welt : Zeitschrift für Theaterwesen, Litteratur und Musik. Jahrgang 1-7.
%23268535: Elsner, Alan. - Gates of injustics : the crisis in American prisons.
%23155668: Elsschot, Willem. - Pensioen. 2e druk.
%2349709: Elst, Abraham van der. - Opmerkingen over de Wet houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen.
%23267232: Elst, Raymond vander. - Règles générales des conflits de lois dans les différentes matières de droit privé.
%2336324: Elst, Abraham van der. - Opmerkingen over de Wet houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen.
%23123378: Elst, André van der. - De bevrijding van de holbewoner : Karl Löwith en het herstel van de humaniteit.
%23284690: Elst, Stefan Vander. - The Knight, the Cross, and the Song : Crusade Propaganda and Chivalric Literature, 1100-1400.
%23256411: Elster, Jon. - Alexis de Tocqueville : the first social scientist.
%23289209: Elster, Jon & Aanund Hylland (eds.) - Foundations of social choice theory.
%23136073: Eltester, Leopold & Adam Goerz (eds.). - Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preussischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildende mittelrheinischen Territorien. 3. Band : vom Jahre 1212 bis 1260). (Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien. Band 3).
%23206028: Eltink, I.F.C. - Erasmus-Rezeption zwischen Politikum und Herzensangelegenheit : `Dulce bellum' und `Querela pacis' in deutscher Sprache im 16. und 17. Jahrhundert.
%23276194: Elton, Geoffrey Rudolph (ed.). - The Tudor constitution : documents and commentary.
%23118124: Elton, Edwin J. & Martin Gruber. - Investments.
%23204613: Elver, Hilal - Peaceful Uses of International Rivers: The Euphrates and Tigris Rivers Dispute (Innovation in International Law).
%2390333: ELWIN, M. - Landor : a replevin.
%23283437: Elwyn-Jones, Frederick. - In my time : an autobiography.
%2367435: Ely, John Hart. - War and responsibility : constitutional lessons of Vietnam and its aftermath.
%23226734: Ely, John Hart. - War and responsibility : constitutional lessons of Vietnam and its aftermath.
%2331594: Ely, Richard T. - Inleiding tot de staathuishoudkunde.
%23272479: Ely, John Hart. - War and responsibility : constitutional lessons of Vietnam and its aftermath.
%23281582: Elze, Theodor. - Geschichte der protestantischen Bewegungen und der deutschen evangelischen Gemeinde, A.C. in Venedig,
%23225208: Elzinga, D.J. & G. Voerman. - Om de stembus... : verkiezingsaffiches 1918-1989.
%2358505: Elzinga, D.J. (ed.) - De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa.
%23205378: Elzinga, D.J. - Bestuur in verandering.
%2319415: Elzinga, D.J. - Oculi iustitiae : pleidooien voor een contextuele rechtsbenadering.
%23115432: Elzinga, D.J. - Dualisme en lokale democratie. [Deel 1] : rapport van de commissie Dualisme en lokale democratie.
%23282891: Elzinga, Lenze & Estéban López. - Op handen en voeten
%23133392: Elzinga, H.K. - In beroep : een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb.
%23129709: Elzinga, D.J. ... [et al.] - Het Nederlandse politierecht.
%23225181: Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. - Emancipatie en subsidie : een overzicht van het subsidiebeleid in het kader van het emancipatiebeleid 1978-1985.
%23255564: Embden, D. van. - Bezuiniging, vlootwet en moraliteit..
%23288954: Ember, Ildikó, Marrigje Rikken & Júlia Tátrai. - Dutch old masters from Budapest : highlights from the Szépmüvészeti Múzeum : [tentoonstelling, Frans Hals Museum, Haarlem, 12 november 2016 - 12 februari 2017].
%23128451: Emberley, P.C. - Values Education and Technology: the ideology of dispossession.
%2366768: Embree, George D. - The Soviet Union and the German Question. September 1958 - June 1961.
%23124786: Embree, George D. - The Soviet Union between the 19th and 20th Party Congress, 1952-1956.
%23171527: Embregts, Maria Cornelia Dimphina. - Uitsluitsel over bewijsuitsluiting : een onderzoek naar de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht.
%23275080: Emde Boas, Coenraad van. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen : een medisch-psychologische studie.
%23197093: Emecheta, Buchi. - De zegeningen van het moederschap.
%2358050: Emeis, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
%23182469: Emeis, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek.
%23260596: Projectgroep Emergo. - Emergo : de gezamenlijke aanpak van de zware (georganiseerde) misdaad in het hart van Amsterdam : achtergronden, ontwikkelingen, perspectieven.
%23215861: Emerigon, Balthazard-Marie. - Traité des assurances et des contrats a la grosse.
%2351456: Emery, Alan E. H. - The History of a Genetic Disease: Duchenne Muscular Dystrophy or Meryon's Disease (Oxford Medical Histories).
%2322610: Emge, Carl August. - Philosophie der Rechtswissenschaft.
%23271122: Emge, Carl August. - Philosophie der Rechtswissenschaft.
%23277216: Wubbe Emiel F.M. (ed.) - The dynamics of the eco efficient economy : environmental regulation and competitive advantage.
%23255285: Emiliou, Nicholas & David O'Keeffe. - The European Union and world trade law : after the GATT Uruguay Round.
%23217311: Emin, Tracey. - Tracey Emin : works 2007-2017.
%23111850: Emmanuel, Maurice. - Essai sur l'orchestique grèque : étude de ses mouvements d'après les monuments figurés.
%23284648: Emmer, P.C. & H L Wesseling (eds.) - Reappraisals in overseas history : essays on post-war historiography about European expansion.
%2337574: Emmerich, H. & John Rothschild. - Die Rechtslage deutscher Staatsangehöriger im Ausland.
%2393786: Emmerik, Michiel L. van. - Schadevergoeding bij schending van mensenrechten.
%23261244: Emmet, Alan. - So fine a prospect: historic New England gardens.
%23110667: EMMET, DOROTHY. - The effectiveness of causes.
%2322004: Emmet, Dorothy & Alasdair MacIntyre (eds.) - Sociological theory and philosophical analysis.
%23284187: Emmett, Steven Wiley. - Theory and Treatment of Anorexia Nerviosa and Bulimia : Biomedical, Sociocultural, and Psychological Perspectives.
%23128031: Emminghaus, Hermann. - Allgemeine Psychopathologie : zur Einführung in das Studium der Geistesstörungen.
%23249221: Emoff, Ron. - Recollecting from the past : musical practice and spirit possession on the east coast of Madagascar.
%23146447: Empel, G. van & J.B. Huizink. - Betaling, waardepapier en documentair krediet. 5e druk.
%23243160: Emsley, John. - Elements of murder : [a history of poison].
%23103729: Emst, Peter van. - Geld in Melanesië : de functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij.
%2383540: Emstede, Emile J.Th.A.M. van. - Glossarium iuris Brabantici, of Zestalig verklarend woordenboek van de ambts- en rechtstaal gebezigd in het voormalige hertogdom Brabant 1222-1781 (1807).
%23215180: End, A. van den. - Juridisch lexicon [Nederlands-Engels] = The legal lexicon.
%23290054: Ende, H.W. van den. - Beschrijvende statistiek voor gedragswetenschappen. Tweede druk.
%23290132: Ende, Henk W. van den & Marja J. Verhoef. - Inductieve statistiek voor gedragswetenschappen : een kritische inleiding.
%23246315: Endelman, Todd M., Kushner, Tony (Antony Robin Jeremy). - Disraeli's Jewishness.
%2377538: Endemann, Wilhelm. - Der deutsche Zivilprozess. Erläuterungen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung des Deutschen Reiches samt Einführungsgesetzen.
%23125275: Endemann, Karl Johannes. - Die Reichsgräflich von Hochbergsche Majoratsbibliothek in den ersten drei Jahrhunderten ihres Bestehens 1609-1909.
%23279987: Endemann, Wilhelm. - Die Beweislehre des Zivilprozesses.
%23280006: Endemann, Wilhelm. - Studien in der romanisch-kanonistischen wirthschaftsund rechtslehre bis gegen ende des siebenzehnten jahrhunderts. 2 Bände.

Next 1000 books from Kloof Booksellers & Scientia Verlag[an error occurred while processing this directive]

11/28