Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands. Tel: [+31] (0)71 5144630 - 5234733            Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J69096: Lourense, H - Het geheim van de boshut
J63798: Lourense, H - Joops kerstfeest
J126389: Lous, Hugo - Witsok neemt vacantie
J137540: Louter, Daphne - Kijk, konijnen
J130423: Louvain, Robert / Walt Disney - Encyclopedie in zegels. Walt Disney's Witte weostijn zegelboek
001685: BROCK, ADRIAN C., JOHANN LOUW AND WILLEM VAN HOORN (EDITED BY) - Rediscovering the History of Psychology : Essays Inspired by the Work of Kurt Danziger
B129546: Van de Louw, G (dir.) / B Verstraete (org.) - l'Émancipation dans la littérature néerlandophone des Caraïbes = Emancipatie in de nederlandstalige Caraïbische literatuur
J131399: Louwerdijk, H van - Van twee dorpsjongens Jan en Heintje
V126176: Louwerens, C E J - Doenia perniagaan : kitab batjaan bagi sekolah dagang dan cursus jang ada djoega mengadjarkan 'ilmoe perdagangan
J136316: Louwerijk, H van - Van twee dorpsjongens Jan en Heintje
J24101: Louwerse, P - De boschwachter van Lindenstein
J131680: Louwerse, P - Vorst en edelman een geschiedkundig verhaal uit het leven van stadhouder-koning Willem III
J109105: Louwerse, P - Voor 't jonge volkje 53, 1906
J131533: Louwerse, P - Roodmanteltje
J89032: Louwerse, P - Hoe Frans door de wereld kwam
T131937: Louwerse, P - Versch geplukt : vertellingen voor het jonge volkje
J44084: Louwerse, P - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis
J46785: Louwerse, P - Aan den haard : vertellingen voor het jonge volkje
J110574: Louwerse, P (verzameld door) - Een reisje van Bontekoe en andere verhalen in proza en berijmd
J131614: Louwerse, P - Prettige daagjes : vertellingen voor het jonge volkje
J131504: Louwerse, P - Oolijk en vroolijk
J92743: Louwerse, P - Van hart tot hart : nieuwjaars- en verjaardagsversjes voor kinderen
J86411: Louwerse, P - In het schemeruur : vertellingen voor het jonge volkje
J86405: Louwerse, P - Een Delfshavensche kwajongen, of Het leven van Luitenant-Admiraal Piet Heyn : geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
J83287: Louwerse, P - Geillustreerd verjaardag-album met bijschriften
J82371: Louwerse, P - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee : geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
J116086: Louwerse, P - Bestevaer Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden
J78002: Louwerse, P - Sprookjes. Tweede deeltje: Drie afgedankte soldaten en andere verhalen
J77003: Louwerse, P - Bloemlezing uit de Duizend en één nacht
J113766: Louwerse, P - Wilde roosjes : versjes voor het jonge volkje
J132659: Louwerse, P - Onder de schemerlamp : vertellingen voor het jonge volkje
J132661: Louwerse, P - Vertel-avonden : nieuwe vertellingen voor het jonge volkje
J132604: Louwerse, P - Één met het volk : de geschiedenis van het huis Oranje-Nassau in Nederland aan oud en jong verteld
J132602: Louwerse, P - De zon breekt door
J132589: Louwerse, P - Uit den Franschen tijd
J132587: Louwerse, P - Van dichtbij en verre
J132588: Louwerse, P - Uit den ouden tijd
J132542: Louwerse, P - Hector en zijne vriendjes en andere verhalen in proza en berijmd
J132530: Louwerse, P - Hier is wat : nieuwe vertellingen voor het jonge volkje
J132531: Louwerse, P - Jan met de pijp
J132537: Louwerse, P (verzameld door) - Gedeeld ontbijt en andere verhalen in proza en berijmd
J132521: Louwerse, P - Moeder vertelt : vertellingen voor het jonge volkje
J132323: Louwerse, P - Wat grootje vertelde : vertellingen voor het jonge volkje
J132332: Louwerse, P - De vos van Berkenheim : een verhaal uit de eerste regeeringsjaren van graaf Willem II, Roomsch-koning
J132233: Louwerse, P - Wie wil die kan
J112318: Louwerse, P - Veel geluk! : nieuwjaars- en verjaardagsversjes voor kinderen
D23506: Louwerse, P - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis : voor jong en oud Nederland. Deel 1 en 2
J132073: Louwerse, P - Een Delfshavensche kwajongen, of Het leven van luitenant-admiraal Piet Heyn : een geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
J26041: Louwerse, P - Geïllustreerde vaderlandsche geschiedenis : voor jong en oud Nederland. 1e deel
J100789: Louwerse, P - Is er nog plaats voor? : vertellingen voor het jonge volkje
J100452: Louwerse, P - Tante Poes : vertellingen voor het jonge volkje
J56429: Louwerse, P - De vaandrig van Frederik Hendrik, of De Nederlandsche republiek in 1629
J111612: Louwerse, P - De schippersjongen, of Leiden in strijd en nood : geschiedkundig verhaal
J131396: Louwerse, P - Worstelen en ontkomen, of De eerste jaren van het stadhouderschap van Willem III, prins van Oranje
J53704: Louwerse, P - Voor de kinderkamer XXIII
J53385: Louwerse, P - De dwerg en zijn tooverstaf, of De liefde overwint alles : een zedekundig verhaal
J131847: Louwerse, P - De stichters eener wereldstad : een geschiedkundig verhaal uit de kolonie Nieuw-Nederland, nu New-York
J131356: Louwerse, P - De zon breekt door + Moedersdag + Uit het jonge leven
J131357: Louwerse, P - Bestevaer Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden
J131577: Louwerse, P - Een aardig verhaal
J140342: Louwerse, P (verzameld door) - Het slimme boertje en andere verhalen in proza en rijm
J44546: Louwerse, P - Twee vrienden : geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw
J131606: Louwerse, P - De koopman en de geest + De koning der Zwarte eilanden
J131503: Louwerse, P - Schoolziek
J27858: Louwerse, P - Ver van huis : vertellingen voor het jonge volkje
J28079: Louwerse, P - Peter de wolfsjager : een verhaal uit bange tijden
J131525: Louwerse, P - Willem Tell : de Zwitsersche vrijheidsheld : oorspronkelijk geschiedkundig verhaal uit het begin der 14e eeuw
J131527: Louwerse, P - De oude valkenier : een geschiedkundig verhaal
J109079: Louwerse, P - Voor de kinderkamer : rijmpjes en vertelseltjes. Deel 25
J99180: Louwerse, P - Tusschen licht en donker : vertellingen voor het jonge volkje
J137269: Louwerse, P - Moedersdag : eene vertelling voor jongens en meisjes
J75374: Louwerse, P - Naar zee
J130613: Louwerse, P (voor de jeugd bew. Door) - Snakerijen van Tijl Uilenspiegel
J122397: Louwerse, P - Janmaat en zijn vriendjes
J84574: Louwerse, P - Uit den ouden tijd (titel op band: Van dichtbij en verre)
J103919: Louwerse, P - Toch Oranje boven!, of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672 : geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
J92898: Louwerse, P (red.) - Voor 't jonge volkje, deel 41 en 42 in 1 band
J108447: Louwerse, P - Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis
J88424: Louwerse, P - De appeldief
J97057: Louwman, Mies - De geschiedenis van de regen
J115634: Louwman, Jan - De club van Brammetje Bond vindt een schat
J24327: Louwman, Jan - De club van Brammetje Bond bouwt een stad
T109941: Louwman, Tom - Oegstgeest 2341 CK 38
J28814: Louwman, Jan - De geheime club van Brammetje Bond
J70604: Louwman, Jan - De club van Brammetje Bond blijft in Drakenstad
J50631: Louwman, Jan - De club van Brammetje Bond op boevenjacht
J70140: Louwman, Jan - DE club van Brammetje Bond gaat crossen
J64010: Louwman, Jan - De club van Brammetje Bond gaat nooit verloren
J47503: Louwman, Jan - De voetbalclub van Brammetje Bond
J92157: Louwman, Jan - De club van Brammetje Bond in avonturenland
J126773: Love, Carrie (red.) - Maak de vetste video's
J128257: Leopold. L en G W Lovendaal (verzameld door) - Verzen en versjes voor het jonge Nederland. 1e bundel
J91375: Lovendaal, G W - Ol dol dauwe
T124288: Lovink, S H Hz. - In en om Doetinchem
I82031: Lovink, Geert and Ned Rossiter (ed.) - My creativity reader : a critique of creative industries
A110159: Lovink, Han - Van beatgroep tot dansorkest : vijfentwintig jaar in een Leids bandje
J135272: Lowe, Alexandra Penrhyn - Wolfsbloed. De laatste wachter , deel II
J123206: Lowell, Sophia - Glee de uitwisseling
Q121231: Löwith, Karl - Hiedegger : Denker in dürftiger Zeit
J63048: Lowitz, Sadyebeth & Anson - The pilgrims' party : a really truly story
J99258: Lowndes, Cecilia Selby - Belofte maakt schuld
J125484: Lowrey, Janette Sebring - Hondje Eigenwijs
J125403: Lowrey, Janette Sebring - Nieuwe avonturen van Hondje Eigenwijs
S114805: Loyrette, Henri et Gary Tinterow - Impressionnisme les origines 1859-1869
S104561: Loyrette, Henri - Gustave Eiffel : ein Ingenieur und sein Werk
K113833: Lozada, Francisco & Tom Thatcher (ed.) - New currents through John : a global perspective
Z134218: Lu, Henry C - Chines health foods : cook-it-yourself
J70067: Luapetelli, Anthony - Dieren als sporthelden
J72778: Lubberts, R L - Anton Plessers
J59922: Lubberts, R L - Anton Peslers
J56117: Lubberts, R L - Arnold en zijn vriendjes
J55781: Lubberts, R L - Op De Heeze
J130629: Lubeleij, Ignatia - Novellen
Y128197: Luben, Sebastiaan van der & Jan Vogel - Betrokken strategen : schets van een politieke geschiedenis, Groenlinks Leiden, 1982-2005
V141854: Lubotsky, Alexander and others (ed.) - Evidence and counter-evidence : essays in honour of Frederik Kortlandt. Volume 1: Balto-slavic and indo-european linguisics and volume 2: General linguistics
J98758: Lucas, Sophie - Reigers vlucht
F119755: Lucas, Hedley - Homage to Cheshire (much enlarged)
K43957: Lucas - Kerstverhaal
J108720: Lucas, David - Hendrik Heilbot
F102866: Lucebert - Oh oor o hoor : opnamen uit de jaren vijftig en zestig, ingeleid door Rudy Kousbroek
F115807: Lucebert - The tired lovers they are machines
J21113: Lucht, Jan de - Kees leert vliegen
J80205: Lucht, Irmgard en Josef Guggenmos - De wondervisjes
D107453: Luchtmans, Johannes - Reis naar Engeland in 1772
S95961: Lucie-Smith, Edward / essay by Paul J Karlstrom - Fletcher Benton
J90357: Tante Lucille (= Lucille Desparois) - Stella Mare
W85403: Lück, Heiner (Hrsg.) - Tangermünde, die Altmark und das Reichsrecht : Impulse aus dem Norden des Reiches für eine europäische Rechtskultur
F141328: Properz . Tibull / Hrsg. Und uebers. Von Georg Luck - Liebeselegien Carmina : Lateinisch-Deutsch
I52106: Lücke, Matthias - Traditional labour-intensive industries in newly industrializing countries : the case of Brazil
J28081: Lücker, Elisabeth - De juwelen van Don Pedro
U136715: Vandamme Ludo (Samenst.) - Schatten uit de Biekorf : Europese cultuur in postincunabelen, 1501-1540
J46142: Ludolfs, M - De kleine zwarte Saïd
J54011: Ludolfs, M - De kleine zwarte Saïd
J24846: Ludolfs, Maria - De zusters : vertelling voor de jeugd
B138636: Ludwich, A (dargestellt und beurteilt von) - Aristarchs homerische Textkritik nach den Fragmenten des didymos. I und II
S122941: Ludwig, Jochen (Red.) - Bilder Skulpturen Objekte Museum für Neue Kunst
J52669: Ludwig, Christa - Lied voor een koningszoon
J73923: Ludwig, Sabine - Bellen blazen : 11 voorleesverhalen van acht minuten
S81327: Ludwig, Peter (Hrsg.) - Ausslellungskatalog "Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert" : Malerei und Plastik aus Privatbesitz, ausgestellt im Suermondt-Museum der Stadt Aachen, 11. Juni bis 30. Juli 1967
D142342: Lueb, Dirk - Smugglers : cooperation, organization and adaptability of smuggling networks in the southern Netherlands 1797-1810
C67628: Luedtke, Hans - J.S. Bachs Choralspiele
J130309: Lugt, Arie van der - Frank Distel en de schat in de ruïne
T106602: Lugt, Freek - Oorlogsgraven in Oegstgeest
Y136944: Lugt, Freek - Het sissen van de schaduw : negen Oegstgeester legenden
J105983: Lugt, Arie van der - De electrische professor
J133037: Lugt, Arie van der - Frank Distel en de verdwenen platvoet
J122403: Lugt, Arie van der - Frank Distel en het geheim van Doctor Pierewiet
J126553: Lugten, Jeannette en Sijtje Aafjes - Moeder, verzin 'n spelletje! : van allerlei kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, rebussen, spelletjes, teekenvoorbeelden enz
I128724: Luhmann, Niklas - Die Kunst der Gesellschaft
K137658: Lührmann, Dieter - Das Markusevangelium
J47832: Lührs, Corrie - Een nieuwe fiets voor Frank en Paula
J131806: Luif, Marjan en Casper verbrugge - Mevrouw Tenkate
J91228: Luif, Marjan en Casper Verbrugge - Mevrouw Ten Kate
J19652: Luipen-Bronwasser, Jeannette van - Kerstfeest bij opa en oma
J46861: Luipen-Bronwasser, Jeannette van - Frits en Tineke
J64688: Luipen-Bronwasser, Jeannette van - Hoe Kees en Hanneke hun konijntje kregen
J63492: Luipen-Bronwasser, Jeannette van - Avonturen aan de Achterweg
J63464: Luipen-Bronwasser, jeannette van - Kerstmis bij opa en oma
J62841: Luipen-Bronwasser, Jeannette van - De vakantieboot
J22150: Luipen-Bronwasser, Jeanette van - Het mooiste feest
J119634: Luisa, M - De trein
Y132694: Luit, A P van der - Luit & duidelijk
Y139878: Luit, Aad van der - Luit in het leven
J134446: Luiten, Karin - Vegetarisch
F101344: Luiting, Ton - tedere wreedheden
K67500: Luitjes, Fr. (Ned. Herv. Evang. te Oegstgeest) - Het vernederde Juda : tijdpreek 2 Kron. 28:19
I126450: Luján, Fidel (ed.) - Inclusión y diversidad : discusiones recientes sobre la educación indígena en Mexico
P127600: Lukács, Georg und Werner Hofmann - Ist der Sozialismus zu retten? : Briefwechsel zwischen Georg Lukács und Werner Hofmann
B137868: Luker, Nicholas - Alexander Grin: the forgotten visionary
001536: LUKITO, RATNO - Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia
D122997: Lulofs, B H - Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden, met name der Noord-Nederlanden, van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd (een leidraad bij onderwijs en zelf-oefening). Tweede en laatste stuk
F84924: Lulofs, Mr B H - Gedichten, na zijn overlijden verzameld en uitgegeven
V100157: Lulofs, B H - Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde, voor zoo ver dezelve eenigszins zeker is, of Woordontleedkundige beschouwing van de wijze, waarop in het Hollandsch de woorden uit elkander voortspruiten, en met elkaar vermaagschapt, of verbonden zijn
J22306: Lum, Peter - De feestmaan : grote dag in China
J116660: Lummel, H J van - DE smidsgezel van Utrecht
J103988: Lummel, H J van - De bijlhouwer van Utrecht
J96116: Lummel, H J van - De hopmansvrouw van Utrecht
J119587: Lummel, H J van - De smidsgezel van Utrecht
J102584: Lummel, H J van - De bijlhouwer van Utrecht
J68199: Lummel, H J van - De hopmansvrouw van Utrecht
J66088: Lummel, H J van - De Oranjestam
J137814: Lummel, H J van - De bijlhouwer van Utrecht
J31027: Lummel, H J van - De smidsgezel van Utrecht
J18557: Lunberg, Lucie (ill) - Hummeltje
001280: LUNDAHL, MATS (STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS) - Themes in International Economics
J28299: Lundgren, Max - Voor één zomer
H52183: Lundqvist, S and others (ed.) - Towards the theoretical understanding of high Tc superconductors : Proceedings of the Adriatico conference and workshop, ICTP, Trieste, Italy 20 June - 29 July 1988
M119671: Lunteren, F H van en anderen (red.) - Gewina : tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. Jaargang 17 t/m jaargang 30
F123545: Lüpertz, Markus - Gedichte
O121879: Lüpke, Alexander von und Bernd Schmitt - Die V 80 der Deutschen Bundesbahn : der Einzatz auf Haupt- und Nebenstreckene mit Sonderteil V 80 001
J124830: Lupton, Hugh (naverteld door) - Wijze & wonderlijke verhalen
D127199: Lupton, Ken - Pascoe,Prince of Gobir
F131956: Lusitanicus (= Mortimer Constantine Tait) - A strange vision
K66800: Lütge, B - Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade : afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29
N130744: Lütgenau, F - Darwin und der Staat
000655: LÜTGERT, WILHELM - Die Methode Des Dogmatischen Beweises in Ihrer Entwicklung Unter Den Einfluss Schleiermachers.
K136472: Luther, Marten - The chiefe and pryncypall articles of the christen faythe (London) 1548
K115198: Luther, Martin (übers.) - Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, mit jeden Capitels neuen Summarien und auserlesenen richtigen Schriftstellen
Z125932: Luther, Thomas - Vom Schüler zum Grossmeister
K77749: Lutherus, M - Het Nieuwe Testament
T104350: Lüthold-Minder, Ida - Helvetia Mariana : die marianischen Gnadenstätten der Schweiz
J88252: Lütken, Viva - De wijde, wijde wereld
J52092: Lütken, Viva - De wijde, wijde wereld
J137363: Luttikhuizen, Annemarie van - Het gouden vonkje
J93770: Lutz, Berthold - Doorzetten Marijke : een boek voor jonge meisjes over de stuwkracht van het leven
D134178: Lutz, Henry Frederick - Legal and economic documents from Ashjaly
D134177: Lutz, Henry Frederick - Sumerian temple records of the late Ur dynasty
H117319: Lutz, Walter - Kleine Berufskunde für Volksschüler
S121713: Lutz, Albert uns Anderen (Hrsg.) - Die Liebe zum Stein. Enthält: Wege ins Paradies, oder Die Liebe zum Stein in China + Chinesische Gelehrtensteine aus der Sammlung Richard Rosenblum + Steinbrüche : Flesen und Steine in der europäischen Graphik des 18. und 19. Jahrhunderts
J72316: Lützen, Hanna - Vlad : de echte geschiedenis van Graaf Dracula
D127282: Lutzmann, Heiner - Die neusumerischen Schuldurkunden. Teil I: Enleitung und systematische Darstellung
F126969: Lux, Hanns Maria - Das grosse Signal : Jungen im verratenen Rheinland
000753: LUXEMBURG, JAN VAN., BAL, MIEKE., WESTSTEIJN, WILLEN G. - Tentang Sastra
J94053: Luyk, Anneke van (nederlandse bewerking) - Joris Jofel en de reuze reus
J77360: Luyk, Jan - Twee jongens en een kermiswagen
J30429: Luyken, Annie van - Driftkopje op kostschool
J114716: Luyken, Annie van - Stijfkopje
J101443: Luyken-Kloppert, A - Kreupele Hans
J139496: Luyken, Jan van - Tijl Uilenspiegel
J19398: Luyken, Henri van - Een dorp van tenten
K129905: Luyken, Jan / Vekeman, (inl. en aantek._) - Jan Luyken (1649-1712) : brieven zonder censuur. Met een bloemlezing uit de gedrukte brieven
J141723: Luyn, Thomas van - Enzo en de strijd tegen de Oni
J25594: Luyten, Adr - Het vrolijke vijftal
J102796: Luytjes-Mensink, Gerda - Met de meester op stap
T117359: Luyts, Pater Lucas - Het groot begijnhof van Sint-Elisabeth in zijn verleden en zijn heden
J84585: Luzzatti, Emanuele - Ich, Marco Polo : Reisen und Abenteuer fuer Kinder erzählt
I130189: Lyall, Catherine and others - Interdiscipinary research journeys : practical strategies for capturing creativity
J61423: Lyann, Henry J - DE efenis van Atlantis. In de greep der Atlantiden
Q113040: Lycos, Kimon - Plato on justice and power : reading Book I of Plato's Republic
J52804: Lynch, Patricia - Langoor : het verhaal van een kleine grijze ezel
B139820: Lyne, R O A M - Words and the poet : characteristic techniques of style in Vergil's Aeneid
D139524: Lynn, Martin - Commerce and economic change in West Africa : the palm oil trade in the nineteenth century
J121493: Lynn, Lorri en Peter Murray (samenst.) - De kunst van fidget spinning
J107334: Lynn, Godfrey - Loesje leer vliegen
D118281: Lyons, F S L - Culture and anarchy in Ireland 1890-1939
J105331: Lyons, Mary E - Brieven van een slavenmeisje
J65888: Lysaght, Elisabeth J - Een flink kereltje
J46493: Lysen, Amé - Koning Eik : drie verhalen voor kinderen
D105947: Lysen, A - Le Pacte Kellogg : documents concernant le traité multilatéral contre la guerre signé a Paris le 27 aout 1928
W128697: Lysen, A - Hugo Grotius : essays on his life and worls slected for teh occasion of the ter-centenary of his "Fr iure belli ac pacis"
J18986: Lytton, E Bulwer - De laatste dagen van Pompeji
001201: LAMPERT, CARL M. & CLAES G. GRANQVIST (EDITORS) - Large-Area Chromogenics: Materials and Devices for Transmittance Control : Spie Volume Is 4.
001302: MALWAD, N.M. AND OTHERS (EDITORS) - Towards the New Information Society of Tomorrow: Innovations, Challenges and Impact
001545: MARCOES-NATSIR, LIES M. AND JOHAN HENDRIK MEULEMAN (REDAKSI) - Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual : Kumpulan Makalah Seminar
001463: GUSSEN O.F.M., PETRUS JOHANNES GERARDUS - Het Leven in Alexandrië Volgens de Cultuurhistorische Gegevens in de Paedagogus (Boek II En III) Van Clemens Alexandrinus
000634: BERNARDO, J.M. (ED.) AND OTHERS - Batesian Statistics 5. Proceedings of the Fifth Valencia International Meeting June 5-9, 1994.
J100120: Maag-Socin, Martha - Vreni helpt
F116134: Maagd, J J de - De biecht van een bezetene
J126649: Maan (gezongen door) - Het sinterklaas meezingboek : vind de muziek op sinterklaasmeezingboek.nl en zing mee
T103022: Maanen, R C J van - Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (1359) 1816-1929 (1963)
T55486: Maanen, R C J van - Inventaris van het stadsarchief van Leiden (1253) 1574-1816 (1897)
Y127531: Maanen, Rudi van - Van Langebrug tot Langegracht : hoe Leiden veranderde in dertig jaar
T80507: Maanen, Marie van - Trinakria, eiland van zon en vuur
T114269: Maanen, R C J van en anderen - Hutspot haring en wittebrood : tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun feesten
Y127751: Maanen, Rudi van - Van Langebrug tot Langegracht : hoe Leiden veranderde in dertig jaar
F117364: Maanen, Joop van - Zeven thema's op een variatie : gedichten
B122041: Maar, Michael - Sieben Arten, Nabokovs Pnin zu lesen
J72247: Maar, Paul - Andere kinderen wonen ook bij hun ouders
F117179: Maarn, Peter van - Klarende luchten : gedichten
T68855: Maarse, W en anderen (red.) - Gedenkboek uitgegeven door de Centrale Aalsmeerse Veiling ter gelgenheid van haar 25-jarig bestaan 1912 10 januari 1937
Y126657: Maarse, W en anderen (red.) - 50 jaar Aalsmeerse Veiling
J81531: Maartens, Maretha - Zakjesmensen
V117026: Maas, Utz und Willem van Reijen (Hrsg.) - Geteilte Sprache : Festschrift für Rainer Marten
J95693: Maas, Tannie van der - Wopke uit kamperen
T124609: Maas, Lou - Maastricht in 1963
J130214: Maas, Monica - Bobbi krijgt een huisdier
J116060: Maas, Joh C - André de koerier
J72575: Maas, Cornald - Muizemans
J129627: Maas, Monica - Bobbi leert fietsen
B102406: Maas, Nop (samenst.) - Netscheriana
J132443: Maas, Monica - Dag opa Henk
D108137: Maas, Coen - The lure of the Dark Ages : writing the Middle Ages and political rhetoric in humanist historiography from the Low Countries
J61527: Maas, Joh C - André de koerier
J27467: Maas, Ton - Keesje Knip
000171: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening in Strijd Met Nationaal Belang En Internationale Plicht. Eene Weerlegging Van de Propaganda Voor Nationale Weerloosheid
J55620: Maas, Joh C - DE verborgen stad
J134063: Maasdijk, Elisabeth van - Als ik bij mijn oma ben
H95475: Maaskant, Adrianus - De geologie van het gebied tusschen het Val Seriana en de M.te Guglielmo : bijdrage tot de geologie der Bergamasker Alpen
J115955: Maaskant, Steef - Sven de ziener
S130147: Maaskant, Madeleine & Manet van Montfrans - Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom = The National Museum of Ethnology, a dream
J89629: Maass, Veronika en Harro - In en om de vijver
J124199: Maat, Dick van der - Tijs Wijs de torenwachter. Het avontuur met Oebiranka, de wonderpapegaai
J69605: Maat, Anna - Leni en haar beer
J98830: Maathuis-Ilcken, S - Wat de haard fluisterde : verhalen en versjes voor kinderen
J99666: Maathuis-Ilcken, S en Henr Dietz - Wij vertellen weer
M106556: Maathuis, R - De diphterie in den loop der eeuwen
J114676: Maathuis-Ilcken, S - De twaalf maanden
J71479: Maathuis-Ilcken, S - Voor broertjes en zusjes
J67773: Maathuis-Ilcken, S - Wat de haard fluisterde
J132215: Maathuis-Ilcken, S - Van alles wat
J44836: Maathuis-Ilcken, S - Wilde Heintje's droom
J124678: Maathuis-Ilcken, S (versjes) - Voor 't kleine kleine kleuterke. Tweede boekje
J88547: Maathuis-Ilcken, S - Vroolijke versjes. Vierde boekje
D138227: Maatje, G A F - Opdat wij niet vergeten : Reeuwijk in de oorlogsjaren 1940-1945
I55343: Mabbett, Ian (ed.) - Patterns of kingship and authority in traditional Asia
V141455: Mabille, A and H Dieterlen / reclassified, revised and enlarged by R A Paroz - Southern Sotho-English dictionary
J48474: Mabin, Geraldine - Cookie magic
K67517: Mac-Pherson, A - Der geloovigen verzuchting : leerrede over Psalm XIV:7
J20891: Mac-Intosh, Miss (Aunt Kitty) - Drie vertellingen voor meisjes
W29897: Macaré, Adrien Jonathan Rethaan - De leer der assignatiën. 1e gedeelte
D129976: Macaulay, Lord - The history of England from the accession of James the Second. 5 volumes
D104392: Macaulay, Lord - The life and works of Lord Macaulay complete in 10 volumes
J131165: Macaulay, David - De piramide : het verhaal van de bouw
Z60837: Macbeth, Alan - Wood turning for the beginner
S119270: Macchi, Giulio (Idee) - Sizilien : von Odysseus bis Garibaldi
J97930: MacDonald, Alan et Gwyneth Williamson / french text by Nelle Hainaut-Baertsoen - La revanche des trois ours
J114270: MacDonald, Elizabeth - Die wolf is op pad!
F139936: MacDonald, Philip - The man out of the rain and other stories
F127015: Macdonald, William Colt - De trom des duivels (The devil's drum)
J57242: Macdonald, Marianne - Droppie de draak
J111507: MacDonald, Suse - Here a chick, where a chick?
F138687: Macdonald, Philip - The nursemaid who disappeared
F98958: Macdonald, William Colt - De krankzinnige marshal (The mad Marshal)
J116270: Macé, Jean - Les serviteurs de l'Estomac pour faire suite a l'Histoire d'une bouchée de pain
I68337: Mace, C A - Psychologie van het studeren
J65590: MacGregor, Ellen - Juffrouw Hippelstik naar de diepzee
B96855: Machado, Alvaro Manuel - O mito do Oriente na literatura Portuguesa
T122428: Machen, Wm C H - Warmond voorheen en thans. Deel 1: De ruïne van warmond, of wel De geschiedenis der Oude Sint-Matthijskerk
001009: MACHEROT, RAYMOND - Klorofyll Och Kuppmakarna (Klorofylls äventyr)
001008: MACHEROT, RAYMOND - Le Retour de Chlorophylle. Une Histoire Du Journal Tintin
001033: MACHEROT, RAYMOND - Klorofyll Och Den Hemliga Agenten (Klorofylls äventyr)
J99956: Macherot, Raymond - Chlorophylle et les conspirateurs
D116222: Machiavelli, Niccolo - Bellezze delle Istorie Fiorentine
U139232: Machiels, J - Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent. Deel 1 en 2
S118649: Machy, Karla Hynka - Máj
J48675: Macias, Jose Luis - De koning van de padden
J112512: Macias S, Jose Luis - Der Froschkönig, Däumelinchen
J20289: Mack, Louise - Lennie's schoolleven : 1 Schooljaren 2 Boezemvriendinnen
J114938: Mack, Louise - Lennie's schoolleven : een vertelling uit het leven van een Australisch meisje
J102357: Mack - Pip, wie ben ik?
J70929: Mack, Louise - Boezemvriendinnen (vervolg op Lennie's schoolleven) : vertelling uit het leven van een australisch schoolmeisje
J101326: Mack - Grom grom
J106396: Mack - Baby dieren
B81931: Mackay, E Anne (ed.) - Orality, literacy, memory in the Ancient Greek and Roman World : (orality and literacy in Ancient Greece, vol. 7)
J84596: MacKee, David - De twee admiraals
P70843: Mackel, E - Warum sind die Deutschen so verhasst? : ein Kriegsvortrag
J136471: Mackenstein-Koning, Mw. J. S. - Nieuwe figuranten op het tooneel der kinderwereld, waarbij een enkele bekende
000884: MACKEY, WILLIAM F. - Bilinguisme Et Contact Des Langues
V94486: Mackie, V and others (chief ed.) - New directions in Japanese linguistics : papers of the 10th Biennial Conference of the Japanese Studies Association of Australia
B83787: Mackrodt, Johannes - Die Romanze vom Sire de Créqui
J85949: Maclaine Pont, M W - Hoe zij overwonnen : een vijftal verhalen uit den tijd van de invoering van het christendom in Groot-Brittannië
J130130: Maclaren, Ian - Uit mijn jongenstijd
J111491: Macleaod, Norman - The gold thread : a story for the young
J23488: MacLehose, J H - De gouden schakel
J130752: MacLeod, Sarah (ed.) - Sterren kijken met kinderen
J104299: Macleod, Norman - The gold thread
F123590: Macleod, Norman (ed.) - Good words for 1863
S94048: Macleod, Robert - Charles Rennie Mackintosh : architect and artist
F85420: Macmiadhachain, Padraig - The secret door : poems
J81711: MacNeill, Joan - Pechpoes
J102408: MacPhail, Catherine - Geheimen
U124239: Macrakis, Michael S (ed.) - Greek letters : from tablets to pixels
J71057: Macrander, Ciny - Winterboek 1974
J90325: Macrander, Ciny (samenst.), auteurs Paul Biegel, Jan Terlouw en anderen - Winterboek 1971 (25 jaar)
J90317: Macrander, Ciny (samenst.) Auteurs: Paul Biegel, Jan Terlouw, Lea Smulders en anderen - Winterboek 1972
I129206: Macri, Christo M - l'Organisation de l'économie urbaine dans Byzance sous la dynastie de Macédoine (867-1057)
J83630: MacVicar, Angus - Return to the lost planet
J137026: Maczak, Antoni (Hrsg.) - Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit
K137172: Madame D** - Sentimens d'une ame pénitente sur le pseaume, Miserere mei, Deus et le retour d'une ame a Dieu, sur le pseaumem Benedic, anima mea etc
M118073: Maddison, Francis and others (ed.) - Essays on the life and work of Thomas Linacre c. 1460-1524
J83930: Maddox, Tony - Fergus goes quackers!
J83927: Maddox, Tony - Freddies total verrückter Tag
J109305: Madelaine, M Stéphen de la - Après le travail : contes sous la feuillée
A137865: Radèn Boedidarma ing Kanigara Madioen - Serat Darmawirja
J59209: Madjoe - Jonge jaren
J122746: Madonna - De avonturen van Abdi
J106329: Madonna - Jacob en de zeven dieven
J83867: Madonna - De Engelse rozen
J102642: Madsen, Johanne - Lotte Spante
J119642: Madsen, N P - Ole
I113344: Madsen, Stig Toft (ed.) - State, society and the environment in South Asia
000795: MAEDGE, CARL MAX - ûber Den Ursprung Der Ersten Metalle, Der See- Und Sumpferzverhüttung, Der Bergwerksindustrie Und Ihrer ältesten Organisation in Schweden. Eine Prähistorisch- Und Historisch-ôkonomische Abhandlung.
K126466: Maeght, Raphaël de - De pausen van St Pieter tot op onze dagen
J18548: Maerlo, J van - De vliegreis van Wim Helmers
W96440: Maes, L Th / Asaert, J en anderen (red.) - Recht heeft vele significatie : rechtshistorische opstellen
J85358: Maes, Dominique - Jack
I122343: Maes, Ivo (ed.) / Alexandre Lamfalussy - Alexandre Lamfalussy selected essays
J107324: Maes, Sandra - Vlindertjes voor Lisl
J131497: Maes, Philip - Buffalo Bill & De kleine zeemeermin
D142457: Maës, Hubert - Hiraga Gennai et son temps
000300: MAESENEER, MARTINE DE - The Indivisible Space
J78603: Maeyer, Gregie de - Ze zijn er weer!
J74181: Maeze, Otto van de - Fabeltjes en sprookjes
J126250: Mafi, Tahereh - Welkwoud
J138915: Mafi, Tahereh - Verdermeer
J142308: Mafi, Tahhereh - Alizeh. De duistere profetie
000807: MAGE, AUGUSTIN - De la Navigation Intérieure En France. études Historiques - la Question a L'Heure Actuelle.
D132756: Magen, Ursula und Mahmoud Rashad (Hrsg.) - Vom Halys zum Euphrat : Thomas Beran zu Ehren, mit Beiträgen von Freunden und Schülern
T124987: Mager, Johannes, Günter Meissner und Wolfgang Orf - Die Kulturgeschichte der Mühlen
F62546: Magerman, Adriaan - Impromptu
T77252: Magnabal, Capitaine - l'Indo-Chine francaise : géographie physique, politique, economique, organisation militaire et maritime
D93533: Magnieu, E de et Henri Prat (recueillie et publiée par) - Correspondance inédite de la Comtesse de Sabran et du Chevalier De Boufflers 1778-1788
J98008: Magnin, Gerda - Joost weet het
K115855: Magnin, Paul - La vie et l'oeuvre de Huisi (515-577) (les origines de la secte bouddhique chinoise fu Tiantai)
J82918: Magrs, Paul - Hands up!
J26718: Maguire, Gregory - De goede leugen
J119611: Maher, T F - De verdwenen schilderijen
J69786: Maher, Richard en Sylvia Bond - Het Roald Dahl quiz-boek
J85220: Mahieu, Ineke - De reis van Sjaak Lemère
J126161: Mahieu, Ineke - De jongen met de vulpen
I126637: Mahoney, Christine - Failure and hope : fighting for the rights of the forcibly displaced
J43652: Mahy, Margaret - Bijna een fortuin
J116839: Mahy, Margaret - De baby in de bel
J70281: Mahy, Margaret - Spookbeelden
J84645: Mahy, Margaret - De ondergronders
J82207: Mahy, Margaret - Raadsels rond Fortuin
J79798: Mahy, Margaret - Operatie Kauwgom en andere verhalen
J78786: Mahy, Margaret - De bende van Fortuin
J124878: Mahy, Margaret - DE wereld is linkshandig
J72076: Mahy, Margaret - Een gat in de lucht
J69720: Mahy, Margaret - DE zeven broeders
J67419: Mahy, Margaret - De jongen met twee schaduwen
J101213: Mahy, Margaret en anderen - Lees dit niet! : spannende verhalen
J112611: Mahy, Margaret - Vreemde bezoekers
J112612: Mahy, Margaret - Listen en lagen
J61308: Mahy, Margaret - Fortuin gezocht
J19413: Mahy, Margaret - Speeltuin van de droomvogels
J101173: Mahy, Margaret - De grote zeerovers-knalfuif
J97800: Mahy, Margaret - De koningen van de bezemkast
J106210: Mai, Manfred - Lena en de wensring
J21806: Mai, Manfred - Voor één dag maar
J102409: Mai, Manfred - Anna en de baby
J66990: Mai, Manfred - Anna, Floris en de ragebolhond
I133556: Mai, Richard (Schriftleitung) - Christi Reich : Volksdeutscher Kalender für Schile und Haus 1934
S95045: Mai, E (idee) - Van Bruegel tot Rubens : de Antwerpse schilderschool 1550-1650
B101616: Maier, Walter - Christopher Anstey der Verfasser des "New Bath guide"
K142149: Maier, Elisa - Friedrich Schleiermacher : een beeld van zijn leven en eene bloemlezing uit zijne werken
F140332: Maillart, Ella - Forbidden journey
K128099: Maimonides/Rosner, Fred (Transl., introd. And notes) - Maimonides' commentary on the Mishna Tractate Sanhedrin
D129649: Maine, Henry Sumner - Village-communities in the East and West : six lectures delivered at Oxford
I78247: Maintenon, Mme de - Extraits de ses lettres, avis, entretiens, conversations et proverbes sur l'éducation
K99988: Maio, Romeo de - Le livre des évangiles dans les conciles oecuméniques
J67058: Mair, Martina - Annie und Fritz machen einen Ausflug
J112119: Maire, Evelyne - De lianenbrug
F112097: Pidansat de Mairobert (Mathieu Francois) - l'Observateur Anglois, ou Correspondance secrete entre Milord All'Eye et Milord Alle'ar. Tome I et IV
O135462: Maison, Gaston - Tramway électrique Martigny CFF - Martigny-Bourg funiculaire de Barberin chemin de fer a vapeur Chateau-d'Eau-Émosson
K59085: Maistre, Le Comte Joseph de - De l'église gallicane dans son rapport avec le souverain pontife faisant suite a l'ouvrage intitulé du pape. Bound together with: Ving-neuf lettres sur les quatre articles dits du clergé de France / par S. Em. Le Cardinal Litta précédées d'un discours préliminaire par Louis Fr. De Robiano de Borsbeek
V137025: Maitipe, Sirisena (complied by) - Gunasena english-sinhalese concise dictionary
J137742: Maitland, Antony - Encore : a pop-up book of scenes from the theatre
F99143: Major, E (Hrsg.) - Der Haussradt : ein Basler Gedicht vom Jahre 1569 in Faksimiledruck
F131689: Major, E (Hrsg.) - Der Haussradt : ein Basler Gedicht vom Jahre 1569
J130459: Major, Thérèse - Mama, kom terug!
J134819: Major, Thérèse - De duik : one dive can f*ck your life
J57968: Major, Thérèse - Johnny Mooiweer
U120474: Majorick, B - Genesis van een compositie
J122435: Majot, Thérèse - Mama, kom terug!
D95145: Majumdar, R C and others - An advanced history of India. Part I,II and III
F137769: Makarenko, A - De weg naar het leven. Deel III
F105961: Makarius, Raoul (choix et présentation) - Anthologie de la littérature Arabe contemporaine : le roman et la nouvelle
J122129: Mäkelä, Hannu en Kaarina Kaila - Laat me groeien
J112738: Makelberge, Gudrun / woorden van Boris Bracaval - Planeet Zus en Zo
J115171: Maki - Vik is vervelend
J75523: Makkink, Annie - Hjältar i strumplästen
J100237: Makkink, Annie - De kist met het hangslot
J73709: Malam, John - Sporen uit het verleden. De azteken
J112673: Malan, C - Un bon livre pour enfants et jeunes gens
J139055: Malan, César (ministre de dieu) - Le véritable ami des enfants et des jeunes gens. Tome 1 et 2
B129629: Malato, Enrico (diretta da) - Storia della letteratura italiana. Volume III: Il quattrocento and volume IV: Il primo cinquecento
000266: MÄLCK, ANDREAS (RED.) - Wettlauf Mit Der Zeit. Bestandserhaltung in Wissenschaftlichen Bibliotheken.
F118460: Malcolm, David - Impervious to pain
F118343: Malcolm, David - Impervious to pain
I132538: Maldiney, henri - Penser l'homme et la folie
A135006: Male, J van - Iets over de ontwikkeling van de bananenindustrie
U116304: Malecki, Ed (designed and compiled by) - Artintype Metro film lettering styles. Comparisons
I117203: Malefakis, Alexis and others - Making a living from old shoes : Tanzanian street vendors as urban experts
Y128017: Malen, Kees van der - De kracht van de krant : Leidsch Dagblad en zijn lezers
J135728: Malesevic, Draga Jenny - Snoep jij zonder mij?
D111536: Maleville, Georges de - La tragédie Arméniene de 1915
J62649: Malherbe, Marie - Die ontevrede boom
Y125709: Maliepaard, Hans - Stad aan 't Haringvliet in vroeger tijden
J92299: Maliepaard, Bas (samenst.) - Speel & lees : kinderboekendoeboek
K123782: Malina, Bruce J - The Palestinian manna tradition : the manna tradition in the Palestinian Tragums and its relationship to the New Testament writings
D97237: Malka, Edmond S - Fiéis Portugueses : Judeus na Peninsula Iberica
J47659: Malkus, Alida Soms - De libel
H136627: Mallalieu, Huon - The illustrated history of antiques
I98922: Mallee, Henricus Paulus - The expanded family : rural labour circulation in reform China
I109156: Malleret, Louis - le cinquantenaire de l'école Francaise d'Extreme-Orient : comptes rendu des fetes et cérémonies
D134333: Mallet, Joël - Tell El-Far'ah II,2 Le bronze moyen : stratigraphie des vestiges ddu Brozne moyen II
J45762: O'Malley, Patricia - Carol krijgt vleugels
Z135670: Mallin, Helene (Red.) - Mallin Handarbeitslehrbücher. Smokwerk smok (met nederlandse tekst)
B139132: Mallinson, Jane and others (ed.) - Knowing the words : Liber Amicorum for Robert Druce
V99526: Malmberg, Bertil - Etudes sur la phonétique de l'espagnol parlé en Argentinie
J132870: Maloney, Alison - Het super mama boek, je bent in alles de beste
J93113: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J105917: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J82403: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J141791: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J133404: Malot, Hector - Het scheepsmaatje
J140825: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J114895: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J138792: Malot, Hector / P de Zeeuw J Gzn (bew.) - Alleen op de wereld
J62608: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J60502: malot, Hector - Alleen op de wereld
J57518: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J118599: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J123400: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J139948: Malot, Hector / naverteld door J S Verburg - Alleen op de wereld
J122380: Malot, Hector - Alleen op de wereld
J120171: Malot, Hector - Alleen op de wereld
H132449: Malraux, Madeleine (présenté par) - André Malraux Messages, Signes & Dyables : 380 dessins inédits, 1946-1966
F121212: Malraux, Clara - La fausse épreuve
B49063: Malthaner, Johannes - Die Erlösung im Märchen
S130304: Malvano, Laura et Michel Melot (red.) - Daumier et le dessin de presse
S122822: Malvasia, Carlo Cesare - Le pittura di Bologna 1686
V130002: Mamet, M - Le langage des Bolia (Lac Léopold II)
V123934: Mamet, M - La legende d'Iyanja (Itándá Inká Iyanja) : texte ntomba
J105737: Mamin-Sibirjak, D - Sprookjes voor Aljonoesjka
S93963: Mammel, Gerhard und Fritz Henry Oerter - Max Ernst Druckgraphik : Ausstellung der Albrecht Dürer Gesellschaft im germanischen Nationalmuseum Nürnberg
J21077: Man, Annie de - Jannie's vrolijke zwemclub
T108561: Man, J C de - Craniologica et ethnographica Zelandica : drie studies, herdrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1885-1889-1895
V127835: Lu Man - The morpho-syntax of aspect in Xiang Chinese
J123552: Man, Marion de & Jonathan van het Reve - Hoe Paul (per ongeluk) de poot van Piet brak
J69552: Man, Benita de - De kleine zeemeermin
J61425: Man, Annie de - Mieke op de balletclub
J138455: Man, Annie de - Dolly speelt een toontje lager
K62389: Man, J de - Gedachten over de bloed- en watervloejing uit Jesus doorstokene zijde
J134147: Man, Jos de - Vlucht door het oerwoud
P135126: Man, Hendrik de - Massen und Führer
J87983: Manasek, Ludek (ill.) - In het bos
H139927: Mandel, M - De ontwikkeling van de chemie tot fysische wetenschap
J141978: Mandela, Nelson - Die Madiba-boek : Nelson Mandela se gunsteling-stories vir kinders
J73759: Mandelbaum, Pili - Balthazar
F120967: Mandelstam, Jury - Sobranie stichot vorenij
Y133156: Mandemaker, F en anderen (red.) - 't Uiltje : maandblad voor Leidse H.B.S.-ers en gymnasiasten. 1e jaargang nr. 2,3,4,5,6 en 7
F141935: Mander, Karel van - De kerck der deucht
J100536: Mander, Marina - De eerste echte leugen
J91691: Manders, Tom Jr - Fascinatio de Wonderwind : het familie-voorleesboek
J88647: Manders, Jo - De Boedjang-club : Delische roman
J30885: Manders, Jo - Wydie Wildebras
J28481: Manders, Jo - Wilde vogels
J85905: Manders, Jo - Flirt-studentje
J124861: Manders, Hans - Bestemming onbekend
Q114279: Manekin, Charles J, Y Tzvi Langermann and Hans Hinrich Biesterfeldt (editors) - Moritz Steinschneider. The Hebrew translations of the Middle Ages and the Jews as transmitters. Volume I: Preface. General remarks. Jewish philosophers
Y130884: Manen, Charlotte Aleida van - Armenpflege in Amsterdam in ihrer historischen Entwicklung
J113520: Manen, Ingrid van - Het meisje van de overkant
J19021: Manen, Jo van - Stijfkopje zet er haar tanden in
000589: MANER, HANS HELMUT - ûber Die Pastoralbriefe (I II Tim Tit)
Z69463: Manetuin, Frederik - Goochem's in plaats van huiswerk boekje
000101: MANFREDA, JOSEF - Kunstgeschichtliche Formenlehre Und Stilkunde
S107960: Manfredi, G - Dop diediecianni 1961-1970
S107961: Manfredi, G - Dopo altri dieci anni 1971-1980
J81667: Mangan, Anne - Het allerkleinste beertje
J104832: Mangan, Anne - Little Teddy left behind
J71410: Mangold, Paul - Kijk, een trein!
F77955: Manheim, Werner (Hrsg.) - Carl Heinz Kurz : Dank und Besinnung zu seinem 65. Geburtstag
J68898: Manhro, Jet (samenst.) - Poem-express gedichten voor kinderen. No. 50
J109776: Manière, Michel - Les trois Mousquetaires
J55237: Manila, Gabriel Janer - Overal waar je kijkt is de zee
J137291: Maning, Mick en Brita Granström - Charles Dickens : taferelen uit een bijzonder leven
V109219: Mankel, W - Laut- und Flexionslehre der Mundart des Münsterthales im Elsass
J122678: Mankell, Henning - Het geheim van het vuur
F132047: Mann, Thomas - Der Zauberberg
F128711: Mann, Heinrich - Jakten efter kärlek
F106550: Mann, Heinrich - Az alattvalo
K140807: Mann, Jacob - The bible as read and preached in the old synagogue : a study in the cycles of the readings from Torah and prophets, as well as from Psalms, and in the structure of the Midrashic homilies. Volume I: The Palestinian triennial cycle: Genesis and Exodus
J79345: Mann, Marek - Een bezoek aan de stad
F117054: Mann, Thomas - Buddenbrooks : Verfall einer Familie. Band I und II
U82829: Mannerfelt, Carl M:son and Gösta Lundqvist - Some trends in Swedish map reproduction
J70526: Mannin-Sanders, Ruth - Sprookjes van reuzen en dwergen
J127882: Manning, Sarra - Supermodels Irina
J127890: Manning, Sara - Supermodels Honey
F141539: Manning, Olivia - The great fortune
J122330: Manning, Mick en Brita Granström - Supermama : een informatief boek voor jonge kinderen
J26373: Manning-Sanders, Ruth - De smokkelaars
J54682: Manowitz, Wolf - Het Geitje
J101330: Mansbach, Adam & Ricardo Cortés - Ga nu slapen! : troostboek voor wanhopige ouders
J86237: Mansergh, Jessie (Mrs George de Horne Vaizey) - Een Iersch kasteel en zijn bewoners
J29354: Mansergh, Jessie (Mrs De Horne Vaizey) - Oom Bernhard's keuze
J93014: Mansergh, Jessie - Een jonge heethoofd
Q142432: Mansfeld, J - Theorie en empirie : filosofieen geneeskunst in de voorsokratische periode
J130657: Mansfield, Andy - Zoek de streep
D135297: Mansouri, Saber - La démocratie Athénienne, une affaire d'oisifs? : travail et paricipation politique au IVe siècle avant J.-C.
F130861: Manspouir, Abdelaziz - A peine un souffle : oeuvre poétique complète
A129410: Mantel, P G (red.) - Indisch Militair Tijdschrift : maandelijksche uitgave van de Indische Krijgskundige Vereeniging. 64e jaargang No. 9
J73249: Manton, Jo en Robert Gittings - De vliegende paarden : sprookjes uit China
D95265: Mantran, Robert - 17. Yüzyilin ikinci yarisinda Istanbul : kurumsal, iktisadi, toplumsal tarih denemesi. I and II. Cilt
D131422: Manuel, Frank E - Freedom from history and other untimely essays
J98916: Manus, Willard - Leka de hond
J140214: Manushkin, Fran (opnieuw verteld doro) - Boris Boef. De prins en de bedelaar
Q140280: Manzalaoui, Mahmoud - The pseudo-Aristotelian Kitab Sirr Al-Asrar : facts and problems
F47110: Manzini, Gianna - De arke Noachs
N93129: Maout, Emmanuel le et J Decaisne - Flore élémentaire des jardins et des champs accompagnés de clefs analytiques conduisant promptement a la détermination des familles et des genres et d'un vocabulaire des termes techniques. Tome I et II en 1 volume
N103735: Le Maout, Emm - Lecons élementaires de botanique fondées sur l'analyse de 50 plantes vulgaires et formant un traité complet d'organographie et de physiologie végétale. Première partie
S121387: Mapplethorpe - Pistils
S98068: Mar Borobia, Maria del - El triunfo de Venus : la imagen de la mujer en la pintura Veneciana del siglo XVIII
J74906: Mara, Pam - De ark
J74891: Mara, Pam - De stal
J19812: Marain, Elisabeth - Fliedero
J21339: Marain, Elisabeth - Driftbuien
J120209: Maraja (illustrations de) - Contes africains
J117530: Maran, Tim - Het monster van het zwarte water
J18291: Maran, Tim - Tomahawks over Tennessee
J117394: Maran, Tim - Davy Crockett de jager
J68647: Maran, Tim - Davy Crockett. Het woord van een man
J101384: Maran, Tim - De geuzentrouw van Stevijn Hazehart
J111142: Maran, Tim - Davy Crockett. Avonturen met indianen, poema's en bisons
K140200: Marang, G P - Bijbelsche en oud-joodsche munten : handleiding bij de verzameling van leermiddelen ten dienste van het bijbelsche onderwijs
V132069: Marazzi, Massimiliano - Beiträge zu den Akkadischen Texten aus Bogazköy in althethitischer Zeit
000706: LÉVY-LEBLOND, JEAN-MARC AND BALIBAR, FRANCOISE - Quantics. Rudiments of Quantum Physics.
J19871: Marc, Elizabeth - In de poolstreken verdwaald
D110579: Marcaggi, J B - Bandits corses d'hier et d'aujourd'hui
W140891: Marcella, Henri - Algemeene bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch-Indië
J141750: Marcero, Deborah - Uit een potje
I70249: Marchais, Pierre - Les processus psychopathologiques de l'adulte : nouvelle approche clinique en psychiatrie
I72190: Marchais, Pierre - Les mouvances psychopathologiques : essay de psychiatrie dynamique
I84294: Marchand, M and H A Udo de Haes (ed.) - The people's role in wetland management : proceedings of the Intenational Conference Leiden, The Netherlands, June 5-8, 1989
J114669: Marchand, Pierre (red.) - Water : ontdek water in alle verschijningsvormen en hoedanigheden
P139749: Marchant et d'Ansembourg, Graaf M de - Het stelsel Colijn gevaonnist : rede gehouden op 19 februari 1937 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal
K88737: Marchetti, Jean - Miracles arrivés a Rome en 1796, prouvés authentiques; ou Extrait raisonné des procès-verbaux authentiques, des Prodiges qui ont en lieu a Rome, sur un grand nombre de saintes Images, spécialement de Notre-Dame
J72990: Van Marcke, Leen - De noorderkroon
J128899: Marcke, Leen van - Benny Ntumba : het boek van Mulongu een verhaal uit Kongo en Ruanda-Urundi
J108343: Marcke, Leen van - Het zevental
J107087: Van Marcke, Leen - Terug in het lichte huis
V128707: Marcks, O - Kurze praktisch-methodische Einführung in de Bataksprache
K138282: Marcovich, Miroslav (ed.) - Pseudo-Iustinus cohortatio ad graecos de monarchia oratio ad graecos
P113880: Marcu, Valeriu - Machiavelli : die Schule der Macht
J85732: Marcus, Eva - Trotskopje, Eefje's beste vriendin
J114394: Marcus, Eva - Trostkopje. Eefje in haar nieuwe omgeving
J136325: Marcus, Eva - Trostkopje. Moeilijke tijden voor Eefje
J45579: Marcus, Eva - Trostkopje. Eefje's grote avontuur
D112199: Marder, Arthur J - From the Dardanelles to Oran : studies of the Royal Navy in war and peace 1915-1940
J97634: Mare, Stella - Nicoline
J132888: Stella Mare (versjes) - Op zee en aan het strand
J65757: Mare, Stella - Als ik oud ben
J128831: Mare, Stella - Zij, die slagen
J128898: Mare, Stella - Jonge harten
J89646: Mare, Stella - In de lente des levens
001233: MARÉCHAL, JOSEPH - Le Point de Départ de la Métaphysique : Leçons Sur le Développement Historique Et Théorique Du Problème de la Connaisance. Cahier I: De L'Antiquité a la Fin Du Moyen Age: La Critique Ancienne de la Connaissance
S117294: Maréchaux, Pascal & Maria - Tableaux du Yémen
J130368: Marée, Piet - De kabouter kleuterklas
J130001: Marée, Piet (ill.) / verhaal van Antoinette van Dijk - Kwek het domme eendje
J111131: Marée, Piet - Knutselen voor kerstmis
J87767: Marée, Piet - Lezen en leren
J85780: Marée, Piet - Versjes van vroeger. Deel 1
J79371: Marée, Piet - Versjes van vroeger
J56548: Marée, Piet - 100 dingen om te doen
J84965: Marée, Piet - Uit grootmoeders sprookjeskast. 1e,2e,3e en 4e bundel
J134375: Marée, Piet - Het verhal van Prik en Paal voor A.V.R.O.'s jeugd verteld
J130366: Marée, Piet - Gerda vertelt
J48691: Maren, G H van - Spanning op "de Salamander"
J62595: Maren, G H van - Bikkel zegeviert
J61788: Maren, G H van - 't Geheim van z'n vijand
J59806: Maren, G H van - Sander Westerhout geeft gas
J126828: Stoffels. Maren - Verliefd op de verkeerde?
J49229: Maren, Ro van - Ank trekt er op uit
J123078: Maren, Manon van - En Toch!
J125415: Maren, G H van - Tom ging toch!
Y136244: Marez, Prof. Des - Het stadhuis van Brussel 1913
J125849: Marga (pseudoniem van G Rozemeijer) - Vadertje Wim
J19412: Marga - Marietje's droom
J31998: Margadant, Aleid - Van een baron, een klein meisje en een vogeltje
A128730: Sri Margana - Java's last frontier : the struggle for hegemony of Blambangan, c. 1763-1813
D142260: Margoliouth, D S - The table-talk of a Mesopotamian judge
J108029: Margolis, Leslie - Het filmscript
J114317: Tante Margot - De vriendelijke koopman en andere verhalen
J58865: Tante Margot - Goede vrienden en andere verhalen
J58082: Margot, Tante - Prettig tijdverdrijf en andere verhalen
J101635: Bruijn. Margreet - Prins Langneus
F27672: Marguerite, Hélène - Bonjour courage! Debout faiblesse! : histoire d'une guérison
F124541: Marguerite d'Angoulème, Roine de Navarre - l'Heptaméron des nouvelles. Tome 1 et 2
F27671: Margueritte, Hélène - Faiblesse oblige! II : suite de: Bonjour courage! ; Debout faiblesse! ; Histoire d'une guerison
D126775: Margueron, J Cl (ed.) - Le moyen Euphrate : zone de contacts et d'échanges
S124017: Nicola de Maria - Giorni del secolo nuovo
H136339: Mariam, Mariu - Hardstones
J85390: Marian, Elisabeth - Het wegloopmeisje
B63458: Mariani, Marinella - La maison chez Henri Bosco et Jean Giono
I103254: Marich, AH de (red.) - Oficiala almanako de la "Tutmonda Ligo de la Ordo, "Tutmonda Polica Ligo"etc. II-a jaro
J69997: Maricourt, Thierry - Les belles babouches
F104522: Victorine Marie - Chants aux hirondelles
J23926: Marie, Jeanne - Dàt was het echte
J18626: Marie, Jeanne - Zon achter de wolken
J140852: Tante Marie - Kindervreugd : versjes
J108409: Marie - Wolken met een zilveren rand
J108417: Marie - Twee zusters
J87843: Marie (= Arie C Rünckel) - Donkere tijden in een jongensleven
J128847: Marie, Jeanne - Van Robbie en Ineke
J26324: Marie, Jeanne - Rudi en de rode rozen
J19779: Marie, Jeanne - De laatste wagen
J83116: Marie, Jeanne - Wat Steef vergat
J82304: Marie, Jeanne - Jopie's kerstfeest
J20316: Marie, Jeanne - Het spel ging niet door…
J123346: Marie, Jeanne - Kerstfeest in januari
J123350: Marie, Jeanne - Mientje komt op bezoek
J77574: Marie, Jeanne - Paulientje gaat op stap
J70813: Marie, Jeanne - Zoo'n kleine broer
J63802: Marie, Jeanne - Toch nog alles ten goede
J63784: Marie, Jeanne - Ons Nelleke zàl
J58699: Marie, Jeanne - Sterke Jo
J58400: Marie, Jeanne - Van twee poppen en een stout meisje
J49420: Marie, Jeanne - In de sneeuw
J106877: Marie - Elsje van heidelust
J20086: Marie, Jeanne - Kees Kroon
J93216: Marie (selected by) - Nursery rhymes
J141341: Marien, Tom - Jij bent het einde
J142191: Marien, Tom en Eleni Debo - De lange weg van slak
J90311: Mariënbeecke, O F / Rie Cramer / Hans Borrebach / Rein Stuurman - De toverstaf : een verzameling verhalen voor de katholieke jeugd uit Van Goor's jeugdboeken
B87610: Marijnissen, Silvia - From transparency to artificiality: modern Chinese poetry from Taiwan after 1949
J87703: Marijs, Jeanne - De zuurstok van Gerrit-Jan
J48491: Marijs-Visser, Martha - Joke gaat met vakantie!
J85688: Marijs-Visser, Martha - Drie kinderen in de sneeuw
M112734: Marijuán, Pedro C (ed.) - Cajal and consciousness : scientific approaches to consciousness on the Centennial of Ramón y Cajal's Textura
J128451: Marin, Lise - 1 2 3 leer tellen met Beertje en Betty
J111843: Marin, Alvara and Alejandro Cano - Mi primer libro de lectura
J130990: Marin, R P Michel-Ange - Théodule, ou l'Enfant de Bénédiction : modèle pour la jeunesse
D140037: Marin, Manuela y David Waines (ed.) - La alimentación en las culturas islámicas : una coleccion de estudios
J109036: Marineau, Michèle - De weg naar Chlifa
S120715: Marinelli, Sergio e Angelo Mazza (a cura di) - La pittura emiliana nel Veneto
D130486: Maring, Joel M and Ester G Maring - Historical and cultural dictionary of Burma
J104027: Marinho, Joao Carlos - Het meesterbrein
S129217: Marinis, Fabrizio de' - Velluto : fortune tecniche mode
S116137: Marino, Eugnio - Estetica dede e critica d'arte : l'Arte poetica di Savonarola, l'estetica di Ficino e la Primavera di Botticelli
C139447: Marion, Sander van (algehele leiding) - Jubileumconcert Rijnlands Chr. Mannenkoor Vox Humana op 17 september 1995 in de Pieterskerk te Leiden
O135481: Marion, Lex van - Station Utrecht Maliebaan
000747: MARIS, IR. A.G. (E.A.) - Het Deltaplan, Afdamming Zee-Armen. Prae-Adviezen Voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering Te Maastricht Op 17 Juni 1954
J124563: Maris, Ron - Ik wou dat ik kon vliegen
J104579: Marissing, Renée van - Strak blauw
E68778: Maritah, Värda - De profeten van Vadarmi : een stad der oudheid en In de nevelen : een boek voor het zieleleven
Q140700: Maritain, Jacques - Wijsheid en praktijk
U94707: Marjasch, Sonja - Der amerikanische Bestseller : sein Wesen und seine Verbreitung unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz
J21116: Marjoleine - Zal ik je wat vertellen?
J91444: Marjolijns, M - Ada Groeneveld : meisjesboek
J60079: Marjolijns, M - Het raadsel van Bloemstijn
S122582: Mark, Bieke van der & Huub Mous - Eja Siepman van den Berg
D126544: Mark, B (red.) - Das Lid fun Geto
J141008: Mark, Ian - Monsterjagen voor beginners
J53290: Mark, Jan - Leuk
J108719: Mark, Jan - De dag dat de wortelen de konijnen uitlachten
J44201: Mark, Jan - Frats en Klater
J96018: Mark, Lydia v.d. - Haar reis naar huis
Z118547: Markham, Christopher J - The supersexed male : a photo illustrated report on satyriasis
D127534: Markies-Verploegh, E I (samenst.) - Kwartierstaat van Diggele
D120829: Markl, Gregor - Bergbau und Mineralienhandel im fürstenbergischen Kinzigtal : Wirtschafts- und Sammlungsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeit zwischen 1700 und 1858
D138404: Markovic, Milan - Die serbische Hauskommunion (Zadruga) und ihre Bedeutung in der Vergangenheitund Gegenwart
M77942: Markovic, Nenad and Olivera - What every woman should know about cervical cancer
Z100885: Markowsky, Barbara (Katalogbearbeitung) - Kindermöbel + Spielobjekte
I126597: Marks, Lawrence - The unity of the senses : interrelations among the modalities
D121226: Marksteiner, Thomas - Lykien : ein archäologischer Führer
J130361: Markus-Peters, Mary L - Australië : het verhaal van ons jongste werelddeel
J136937: Markus, Kittie - Ik vind je lief
Y129338: Markusse, J - Ruil- en herverkavelingen in Zeeland : landinrichting in perspectief van 1946 tot heden
M137676: Marland, Hilary - Medicine and society in Wakefield and Huddersfield 1780-1870
S96632: Marle, Raimond van - The development of the Italian schools of painting. Volume XIV
M139043: Marlet, J J C en anderen - Schuld en verontschuldiging in de medische praktijk
J119698: Marlier, Marcel - Rob en Jacky en Simon Stropop
J52270: Marlier, Marcel - Rob en Jacky in de tuin
J79257: Marlier, Marcel - Rob en Jacky in Bretagne
J100768: Marlier, Marcel - Rob en Jacky in Bretagne
J110918: Marlier, Marcel - Rob en Jacky in de tuin
J87966: Marlier, Marcel - Rob en Jacky in de bergen
J46913: Marlitt, E - Rijksgravin Gisela
J110632: Marlitt, E - Goldelse
J116880: Marloo, M - Winifred Avon
F138722: Marnix van Sint Aldegonde, Ph. Van - De bijenkrof der H. Roomsche Kerke, met inleidng en varianten. Deel 1 en 2
K142167: Maronier, J H - Het inwendig woord : eenige bladzijden uit de geschiedenis der hervorming
J80012: Marot, Clara - Jeroen in het bos van de Groot-oren
D127979: Marpicati, Arturo - Werke des Faschismus
F138137: Marquand, John P - It's loaded Mr. Bauer
F140333: Marquand, John P - Women and Thomas Harrow
J103996: Marquand, Josephine - Chi Ming
S109821: Marquès, Jaume, Enric Mirambell, Jordi Sagrera - Els banys Arabs de Girona : un servei public de concessio reial en una construccio Romanica
H134356: Marquet de Vasselot, J J - Les émaux Limousins
000231: MARR, DR. HEINZ - Grundfragen Der Volksbildung; 1er Teil; Das Problem Der Masse Und Seine Bedeutuntg Für Unser Werf
000776: MARR, MARTIN (AUS MANNHEIM) - Die Emissionsstatistik in Deutschland Und Einigen Ausländischen Staaten
T122512: Marres, Willy - Das Westwerk von St. Servatius zu Maastricht : eine Pflegestätte der Karlsverehrung
H138184: Marrinan,Michael - Painting politics for Louis-Phlippe : art and ideology in Orléanist France, 1830-1848
K140651: Marrou, Henri-Irénée - Saint Augustin et la fin de la culture antique
D137678: Marrus, Michael R - The Nazi Holocaust : historical articles on the destruction of European Jews. Volume 8: Bystanders to the Holocaust
J117704: Marryat, Kapitein - De zwerver
J88389: Marryat, Kapitein - De zeeofficier
J48192: Marryat, Kapitein - Jakob Eerlijk
J126323: Marryat, Kapitein / onieuw verteld door Joh Veenbaas - De kinderen van het woud
J131706: Marryat, Kapitein - Lotgevallen van Jack Rustig, zijn zeeleven en zwerftochten
F90111: Marryat, Captain - Poor Jack
J131745: Marryat, Kapitein - De kaper uit de vorige eeuw
J51871: Marryat, Kapitein - De landverhuizers in Canada
J88337: Marryat, Kapitein - Jakob Eerlijk
J88363: Marryat, Kapitein - Stuurman Flink, of De schipbreuk van De Vrede
J85972: Marryat (naverteld door H G Roodhuyzen) - De kinderen van het nieuwe woud
F89718: Marryat, Captain - Peter Simple
F90085: Marryat, Captain - Newton Forster, or The merchant service
J123144: Marryat, Kapitein - Rattlin de zeeman
J73606: Marryat, Kapitein - Jack Rustig
J132647: Marryat, Kapitein - Stuurman Flink, of De schipbreuk van De Vrede
J132514: Marryat, Kapitein / aan onze jongens verteld door Johan Gram - Rattlin de zeeman
J66545: Marryat, Kapitein - De kaper uit de vorige eeuw
J64059: Marryat, Kapitein - De lotgevallen van Percival Keene
J100861: Marryat, Lapitein - De zoon van den strooper
J132022: Marryat, Kapitein - Arme Jaap
J55060: Marryat - Japhet de vondeling
J18889: Marryat, Kapitein - Japhet de vondeling
J53990: Marryat, Kapitein - DE kinderen van het woud. Bevat tevens: De ontvoering van David Balfour / R L Stevenson
J47784: Marryat, Kapitein - De lotgevallen van Pieter Simpel
J47790: Marryat, Kapitein - De lotgevallen van Pieter Simpel
J131681: Marryat, Kapitein - Onder de Hottentotten
J131682: Marryat, Kapitein - Arme Jaap
J51115: Marryat, Kapitein - De zoon van den woudlooper
J120884: Marryat, Kapitän / bearbeitet von Rudolf Reichhardt - Sigismund Rüstig, oder Der Schiffbruch des "Pacific"
J122020: Marryat, Kapitein - Japhet de vondeling
J47346: Marryat, Kapitein - De landverhuizers in Canada
J47324: Marryat, Kapitein - Stuurman Flink, of De schipbreuk van "De Vrede"
J24741: Marryat, Kapitein - De zoon van den strooper
J123525: Marryat, Captain - De kinderen van het Nieuwe Woud
J89861: Marryat, Kapitein - Het koningskind
J88390: Marryat, Kapitein - Jakob Eerlijk
J88392: Marryat, Kapitein - Lotgevallen van Jack Rustig, zijn zeeleven en zwerftochten
J122381: Marryat, Kapitein - De kinderen van 't woud
J89794: Marryat, Kapitein - De zwerver
V100867: Marsa, F (dir.) - Diccionario de la lengua espanola usual
I96270: Marsella, Anthony J and others (ed.) - Perspectives on cross-cultural psychology
F138139: Marsh, Ngaio - Died in the wool
J79888: Marsh, Janet - The magic island
J18608: Marsh, J E - Op het spoor van de Albatros
J43871: Marshall, Emma - No XIII het standbeeld zonder naam
J87151: Marshall, Eric and Stuart Hample (compiled by) - Children's letters to God
D130252: Marshall, John - Vie de George Washington, général en chef des armées américaines durant la guerre de l'Indépendance et président des États-Unis d'Amérique
I141497: Marshall, Alfred - Principles of economics : an introductory volume
J82799: Marshall, Eric and Stuart Hample (compiled by) - More children's letters to God
J134396: Marshall, James Vance - De vuurdoop
J132350: Marshall, Emma - Moeder en zoon, of Ik wil
J125120: Marshall, Ray & Korky Paul - Flap-uit rekenboek. Delen
S142315: Marshall, Gordon - Presbyteries and profits : Calvinism and the development of capitalism in Scotland, 1560-1807
K118259: Marshall, I Howard (ed.) / Moulton and Geden - Concordance to the Greek New Testament (greek edition)
V134132: Marshall, J T / ed. by J Barton Turner - Manual of the Aramaic language of the Palestinian Talmud : grammar vocalized tekst, translation and vocabulary
Y130352: Marsilje, J W en anderen (red.) - Uit Leidse bron geleverd : studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden aan drs. B.N. Leverland bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Leidse Gemeentearchief
D137493: Marsilje, Jannis Willem - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ca. 1390-1477
J139027: Marsjak, S - Oudje, doe de deur eens dicht en andere versjes voor kinderen
J57505: Marsoli, Lisa Ann - Snow White and the seven dwarfs
W84234: Marta, Dezso (ed.) - Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. Tomus XLI-XLII. 2000-2001
B129519: Martelli, Mario (a cura di) - Una giornata Leopardiana in ricordo di Walter Binni : Salone Brunelleschi, Palagio di Parte Guelfa Firenze, sabato 3 ottobre 1998
T124289: Martens, Frans Thzn - Deurne in oude ansichten
000801: MARTENS, WILLIAM - Ueber Das Verhalten Von Vocalen Und Dypthongen in Gesprochenen Worten. Untersuchung Mit Dem Sprachzeichner.
W129656: Martens, Le Baron Chrales de (rédigées par) - Causes célèbres du droit des gens. Tome premier et second
Q122094: Martens, Wolfgang - Die Botschaft der Tugend : die Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften
J139969: Martens, Saskia - CEMI doeboek
D140391: Marthold, Jules de - Histoire de Marlborough
K127898: Marti, Karl und Georg Beer - Abot (Väter) : Tekst, Übersetzung und Erklärung
F139552: Martialis, M. Valerii - Epigrammata ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria Studiis Societas Bipontinae. Tome I et II
J62113: Martig, Sina - Anina en Mario
J82484: Martijn, Piet - Eimanitas : avontuur in een verpleeghuis
D112750: Martin, William - Verdun 1916 : they shall not pass
J43923: Martin, jan - Storm over zandeiland
J51566: Martin, Richard A - Animals and their travels : migrations from one region to another
J82468: Martin, Francesca - De honingzoekers : een oude afrikaanse vertelling
J46376: Martin, Bernhard - De robijnen van de Sharbandar
J84078: Hall. Martin - Waar is Puppy
J79877: Martin, Rafe - Foolish rabbit's big mistake
B109387: Martin, H G - Fénelon en Hollande
J68811: Martin, Terry - Open house : a lift-the-flap book
J139810: Martin, Jean-Francois en Marie Aubinais - Stapel op dieren : van kip tot ezel ; groot uitvouwboek
J66287: Martin, C M - Beauty and the beast
F115990: Martin, Ernst (Hrsg.) - Reinaert : Willems Gedicht Van den Vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts historie
K98403: Martin, D Manuel - Egercicio cotidiano de diferentes oraciones para antes y despues de la confesion y comunion; con un egercicio para la Santa misa
J57212: Martin, Jan - De "Hilly" vaart uit
J78388: Martin, Bill Jr - Polar bear, polar bear, what do you hear?
S118973: Martin, Raymond - Less calories : a portfolio about graphic design
S91667: Martin, W (tekst) - Afbeeldingen naar schilderijen van Jan Steen in Nederlandsche en buitenlandsche verzamelingen
Z115266: Martin, Guy and Monique Lansard - Toute la cuisine
U136600: Martinet, S - Quelques belles pièce de la Bibliothèque Municipale de Laon : catalogue de l'inauguration du 16 juin 1980 de la nouvelle bibliothèque a l'Abbaye Saint-Martin
V121873: Martinet, J F (opgehelderd door) - Oorspronglyke Nederlandsche logogryphen, of Verzameling van vaderlandsche spreekwoorden in beeldtenissen, muzyk- gefigureerde- en andere letteren voorgesteld, teneinde dezelven als logogryphen te kunnen leezen. Eerste afdeeling(niet verder verschenen)
T121366: Martínez de Alva, María Esther Estrada - Holanda, un pequeno gran país : una mírada latínoamericanaa su pasado, presente y porvenír
B138741: Martínez, José Florencio - Biografía de Lope de vega 1562-1635 : un friso literario del Siglo de Oro
B113439: Martini, Edgar - Einleitung zu Ovid
J101449: Martini, Clem - De aanval
I92039: Martinovic, Borja - Interethnic contacts : a dynamic analysis of interaction between immigrants and natives in western counties
D131025: Martins, Vice-Almirante helio Leoncio - Abrindo etsradas no mar : hidrografia da costa brasileira no século XIX
B108696: Martins, José V de Pina (catalogo a cura di) - Camoes e il rinascimento Italiano : mostra bibliografica
D99512: Martins, J P Oliveira - Historia da civilisacao Iberica
Q98360: Martins, José de Pina / Blaise Pascal - Pascal. Pensées choisies
J89168: Martinson, Sven - Lotte en de gotlandse pony
J60345: Martinson, Sven - Lotte en de Gotlandse pony
A121651: Martohatmodjo, R Samuel - Roekoen ardja : njarijosaken lelampahanipoen poetra radja tetiga ingkang sami atilar negari oerloe pados sarana sagedipoen gesang kalijan santosaning manah
J111362: Maruki, Toshi - Die dag in Hiroshima
J128262: Marum, Hubert van - Rijmpjes en versjes uit oma's tijd
D138246: Marvell, A G and H S Owen-John - Leucarum : excavations at the Roman auxiliary fort at Loughor, West Glamorgan 1982-84 and 1987-88
J114543: Marwood, Desmond - Lezen en rekenen
F99112: Marx-Koning, Marie - Nacht-silene
J78899: Marx, Vibeke - Pas goed op je zelf, Robinson
J110548: Marxveldt, Cissy van - De toekomst van Marijke
J128287: Marxveldt, Cissy van - Joop ter Heul's problemen
J128290: Marxveldt, Cissy van - De toekomst van Marijke
J98456: Marxveldt, Cissy van - Joop van Dil-ter Heul
J96188: Marxveldt, Cissy van - De toekomst van Marijke
J87478: Marxveldt, Cissy van - Marijke
J140637: Marxveldt, Cissy van - De Arcadia : een genoeglijke reis naar Spitsbergen
J117308: Marxveldt, Cisy van - Joop ter Heul's problemen
J133433: Marxveldt, Cissy van - De toekomst van Marijke
J67794: Marxveldt, Cissy van - Marijke's bestemming
J62715: Marxveldt, Cissy van - Joop en haar jongen
J61498: Marxveldt, Cissy van - Joop en haar jongen
J58651: Marxveldt, Cissy van - Marijke
J53761: Marxveldt, Cissy van - Marijke
J51224: Marxveldt, Cissy van - Marijke
J119440: Marxveldt, Cissy van - Joop ter Heul's problemen
J125313: Marxveldt, Cissy van - Marijke's bestemming
J126116: Marxveldt, Cissy van - De toekomst van Marijke
J120769: Marxveldt, Cissy van - Joop en haar jongen
J107434: Marxveldt, Jan van - De drijfjacht van David Napoleon
J109736: Marxveldt, Cissy van - Joop van Dil-ter Heul
F75899: Maryan, M. - Rosa
J111677: Marzi, Christoph - Malfuria. Het schip der schaduwen
J115469: Marzollo, Jean (compiled by) - The regus treasury
J136966: Marzollo, Jean (riddles) and Walter Wick (photographs) - I spy treasure hunt : a book of picture riddles
S103600: Masaccio - Fresken in Florenz
Q121851: Masai, Francois - Pléthon et le platonisme de Mistra
J107504: Masannek, Joachim - De wilde voetbalbende. Kampioen!
J131812: Masannek, Joachim - De wilde voetbalbende. Superteam!
J102998: Masannek, Joachim - De wilde voetbalbende. Jojo die met de zon danst
J114223: Masannek, Joachim - De wilde voetbalbende. Goal! Bevat: Leon de slalomkampioen; Felix de wervelwind; Vanessa de onverschrokkene
J102119: Masannek, Joachim - De wilde voetbalbende. Felix de wervelwind
J112321: Masannek, Joachim - De Wilde Voetbalbende. Leon de slalomkampioen
M140965: Masao, Tomonaga and others (ed.) - One hundred and fifty years of moderen medicine in Japan : 150th anniversary Nagasaki University School of Medicine 1857-2007
C135639: Mascagni - Siciliaansche boereneer (Cavalleria Rusticana) : opera in één bedrijf
J127878: Mascha - Happy life
J19540: Maschler, Fay - A. W. en Mollie gaan buiten wonen
J104901: Masdorp, D - Bram Boeye, of De reis baar de maan in 2 uur 55 minuten en 12 seconden
J20383: Masdorp, D - Sandilli, of Zoeloe-koning en Engelschman
J132398: Masdorp, D - Jan van Oeveren, of Van Algiers tot Kaapstad per auto en vliegmachine
J48640: Masdorp, D - In het goudland : een vervolg op: Jan van Oeveren, of Van Algiers tot Kaapstad in auto en vliegtuig
J116886: Masdorp, D - Gerbrand Douma's eertse zeereis naar Australië
000841: MASEREEUW, J. - Geschriften Handelende over de Ware Onderlinge Bijeenkomst in Tegenstelling Der Menigvuldige Menschelijke Bijeenkomsten.
J55807: Maspe, Wian - De boogschutter in het ravijn
J105417: Mass, Wendy - Jeremy Fink en de sleutel tot het bestaan
J136533: Massa, Francesca - Mijn kleine handboek tuinieren : leuke ideeën om spelenderwijs te leren tuinieren
001564: MASSARD, JOS. A. (ÉDITÉS PAR) - L'Homme Et la Terra : Mens En Aarde : Mensch Und Erde : Actes Du 13e Congrès Benelux D'Histoire Des Sciences, Echternach (Luxembourg) 1995
S96571: Massengale, Jean Montague - Jean-Honoré Fragonard
F121840: Bat achter de Meule en Zien Massepant - Riempies (berijmde schetsen uit Geldersche boerenleven)
J104390: Massey, David - Verscheurd
001104: MASSEY, GERALD - Myth and Totemism As Primitive Modes of Representation
000388: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland België Te Hulp Gekomen Is.
J108626: Massini, Sarah - Drukte voor tien
Q140292: Abd Al-Wahhab Al-Massiri - Du matérialisme a l'humanisme : parcours d'un intellectuel
J141128: Masson, Marie-Élise - Ik en de wereld : mijn magneetboek
J95284: Masson, Camille - For girls only! Fashion time
D114612: Masson, Paul - Histoire des établissements et du commerce francais dans l'Afrique barbaresque (1560-1793) (Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
J31973: Mast, A C van der - Van vijf rijksdaalders en een gulden
J24665: Mast, A C van der - Sterker dan Simson
Y130020: Mast, Hilbert - Watermanagment door de eeuwen heen : met voorbeelden uit West-Nederland en Voorburg
J71282: Mast, A C van der - Van een leelijk ding in een mooie kamer
J31972: Mast, A C van der - Gusta Norman
J96977: Mast, A C v.d. - De jongens van Tante Saar
J120725: Mast, A C van de - Van een paar roode kersen
J99970: Mast, A C van der - Greets oranjeboompje
J99958: Mast, A C van der - Het verloren verjaarsgeschenk
J131308: Mastenbroek, Bianca - Zonnestorm
J139962: Mastenbroek, Bianca - Hendrick, de Hollandse indiaan
D132825: Master, Daniel M (ed.) - The Oxford encyclopedia of the Bible and archaeology. Volume 1 and 2
F139143: Masterman, Walter S - The rose of death
J63180: Masters, R E - Het mysterie van de wijngaard
J50528: Masters, Gladys - The weather man and Jack Frost
F81855: Mastrigt, Frans van - In search of origins and other useless ventures
001538: MASTUHU - Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Unsur Dan Milai Sistem Pendidikan Pesantren
T119034: Masurel, Gert-Jan - Brood & wonen : Korevaarstraat 30 en omgeving
Z105248: Matanovic, A (ed.) - Encyclopaedia of chess openings. Vol. II: B1.e4
J97868: Mateman, Gera - Rianneke
J136482: Matharu, taran - De nieuweling. Summoner boek 1
000015: MATHENY, PAUL D. - Dogmatics and Ethics. The Theological Realism and Ethics of Karl Barth's Church Dogmatics
J79910: Mathers, Petra - Maria Theresa
J105568: Mathers, Petra - Lottie gaat picknicken
J93233: Mathers, Petra - De beste vriendin
K101328: Matheson, George - The distinctive messages of the old religions
D134513: Mathew, K S - Portuguese trade with India in the sixteenth century
V140164: Mathews, R H - Mathews' chinese-english dictionary. Revised American edition
J20850: Mathews, Basil - Livingstone de padvinder
J125829: Mathews, Bonnie (ill.) - Bon voyage! : a pop-up book
U136508: Mathias, Martine (dir.) - René Wiener relieur et animateur de la vie artistique au temps de l'École de Nancy
A105163: Mathieu, C - Para rubber cultivation = Culture du caoutchouc de Para : Hevea Brasiliensis : manual of the planter in Malaysia
B140014: Mathijsen, Marita en anderen - Schandaal in Leiden : brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Grrit van der Linde
S108774: Matics, K I - Introduction to the Thai temple
S105651: Matics, K I - Introduction to the Thai mural
J21315: Matin, Rio - Albie blijft het
E130118: Matla, J L W P en G J Zaalberg van Zelst - Het geheim van den dood. De stoffelijke geest
E130119: Matla, J L W - De oplossing van het geheim van den dood : wenken bij het seanceeren
E130125: Matla, J L W P en G J Zaalberg van Zelst - Het geheim van den dood. Bewustzijn
R99475: Matos, Luis de - Boletim internacional de bibliografia Luso-Brasileira. Volume VI, 1965
R99446: Matos, Luis de (dir.) - Boletim internacional de bibliografia luso-brasileira. Volume XIII, 1972
R99502: Matos, Luis de (dir.) - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume III, 1962 complete
R99503: Matos, Luis de (dir.) - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume IV, 1963 complete
R99504: Matos, Luis de (dir.) - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume VII, 1966 complete
R99301: Matos, Luis de - Boletim internacional de bibliografia Luso-Brasileira. Volume IX, 1968
R99498: Matos, Luis de - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume VIII, 1967 complete
R99499: Matos, Luis de (dir.) - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume V, 1964 complete
R99500: Matos, Luis de (dir.) - Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. Volume I, 1960 complete
D102798: Matos, Artur Teodoro de - Vinte anos de historiografia ultramarina Portuguesa 1972-1992
D102799: Matos, Artur Teodoro de e Luis Filipe F Reis Thomaz (ed.) - As relacoes entre a India Portuguesa, a Asia do Sueste e o Extremo Oriente : actas do VI seminario internacional de historia Indo-Portuguesa (Macau, 22 a 26 de outubro de 1991)
R99447: Matos, Luis de - Boletim Internacional de bibliografia Luso-Brasileiro. Volume XIV, 1973
D141877: Matovcík, Augustín - Orava : treasures of history and culture
J83509: Matsumoto, Toshiaki (ed.) - Our big teacher and other japanese children's poems
J93888: Matsuoka, Tatsuhide (texte de Masao Ohno) - Ca grouille sous terre
J138821: Matsuura, Anne-Margreet - Nikki en de Neanderthalers
K124598: Matt, Abraham vander - Meditatien tot de heylige communie, op alle de sondagen des jaers
T117289: Matta el-Meskeen, Father - Coptic monasticism & The monastery of St. Macarius 31-7-2016 a short history
M89232: Mattelaer, B (samenst.) - Tentoonstelling Farmaceutisch kunstbezit in Zuid West-Vlaanderen
D139693: Matten, Marc Andre (ed.) - Places of memory in modern China : history, politics, and identity
D133609: Matthaei, Oberstleutnant V - Stärker denn je! : Grossdeutschlands Soldaten
D69642: Mattheeuws, Christel - De Miao-Tzu : migraties en geschiedenis van de prehistorie tot de Ch'ing in het kader van chinese expansie
U130518: Matthes-Hohlfeld, Elke - Der Brief des Moskauer Patriarchen Nikon a Dionysios, Patriarch von Konstantinopel (1665)
J48026: Mattheus, Peter - Vier jongens helpen elkander
J79767: Matthews, Andrew - Wolvepastei
J77055: Matthews, Laura - Tijger en vis
J133198: Matthews, Gareth - Willen planten ook baby's? : filosoferen met kinderen

Next 1000 books from Antiquariaat Klikspaan[an error occurred while processing this directive]

4/1