Kien boeken
Berkstraat 31, 3434CC Nieuwegein, The Netherlands. Tel.: 00 31 (0)30 601 91 44            Email: info@kien-boeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8625: MIRBEAU OCTAVE - Het dagboek van een kamermeisje
32815-A: MIRBEAU, OCTAVE - De tuin der folteringen
31600: MISHIMA, YUKIO - Het verval van de hemelinge
15605: MISTLER, JEAN (SAMENSTELLING) - Napoleon en het Empire. Napoleon en het keizerrijk 1769-1815-1821 deel 1 en 2
22988: MISTRAL, FRÉDÉRIC - Calendal / Calendau. Texte Et Traduction Poeme Provencal / Pouemo Prouvencau.
16101: MITCHELL, MARGARET - Verzonken Laysen
33729: MODIANO, PATRICK - In het café van de verloren jeugd
29798: MOEN, PETTER - Uit de diepte heb ik geroepen. Schreeuw van een ziel in doodsnood.
17898: MOERS, PAUL H.J.M. - Industrial marketing in the new branding arena. How to survive the war between private labels, private brands and manufacturer brands
34565: MOERS, WALTER - Die Stadt der Träumenden Bücher (Roman)
34759: MOLLEMA, J.C. - "De Nederlandse vlag op de wereldzeeën; Op gegist bestek"
28558: MONTESQUIEU - Lettres Persanes
28224: MOOIJMAN, WILLEM (SAMENSTELLING) - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels
26873: MOOR, WAM DE, FRANK VAN VREE, PAUL HUYS, E.A. - Ons Erfdeel, 37e jaargang, nr 4, sept-okt 1994
30902: MOOR, MARGRIET DE - Zee-Binnen (Roman)
20814: MOOR, MARGRIET DE - Op de rug gezien
21539: MOOR, MARGRIET DE - De virtuoos
13314: MOOR, MARGRIET DE - Dubbelportret, drie novellen
29554: MOOR, MARGRIET DE - Ik droom dus. Verhalen
29459: MOORE, BRIAN - Zwartrok
29458: MOORE, BRIAN - De vrouw van de Magiër
33996: MOORE, MICHAEL - Klauwen af van mijn land! Brandende vragen aan George van Arabië
29530: MOORE, ROBIN - The French Connection. Strijd tegen de narcotica
29456: MOORE, BRIAN - De kleur van bloed
21284: MOORMANN, GEORGE (SAMENSTELLING) - De Zingende Zaag nr 24/25 Het koekoeksnest: Manifesten van de jaren negentig
34596: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE - Van Achilleus tot Zeus. De klassieke mythologie in de kunst
34595: MOORMANN, ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE - Van Alexandros tot Zenobia. De klassieke geschiedenis in de kunst
33788: MOORMANN, GEORGE (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - "Het Spaarne stroomt - helemaal niet; Een 4000 jaar oude rivier in 400 jaar poëzie en proza"
28394: MORAVIA, ALBERTO - De reis naar Rome
31256: MORAVIA, ALBERTO - Daar is Venus, zwaar als goud
21658: MORAVIA, ALBERTO - Striptease zonder muziek
33743: MORITZ, K./BUDDINGH', C. - Engelse zondagen
34477: MORRIËN, ADRIAAN - "Brood Op De Plank; Verzameld Kritisch Proza 1 + 2 "
20439: MORRIËN, ADRIAAN - Alissa en Adrienne
10814: MORRIËN, ADRIAAN - De vinger van een dooie mof
34047: MORRIS & LO HARTOG VAN BANDA - Lucky Luke: Nitroglycerine
34044: MORRIS & GOSCINNY - Lucky Luke: De zingende draad
28551: MORRISON, MAJBRITT - Jungle West 11. Mijn leven als licht meisje in Londen
9725: MORTIER ROLAND,MAT MICHÈLE,DIDEROT DENIS - Diderot et son temps
24344: MORTON, ANDREW - Tom Cruise. Een ongeautoriseerde biografie.
33608: "MOURITS, BERTRAM, JAN VAN DER VEGT; ARNO KUIPERS, E.A." - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 2, nummer 1 2007
30858: MOUTON, OLIVIER, MARIE-ANNE WILSSENS, FRÉDÉRIC ANTOINE, MARC REYNEBEAU - België, een manier van leven
34177: MOUW, DÈR, HERMAN GORTER, J.H. LEOPOLD, HANS FAVERY, AD ZUIDERENT, E.V.A. - Moderne poëzie
32822-A: MOUWS, FRANS - "Weg uit Wassenaar; Een tocht door het leven van Boudewijn Büch."
12945: MULDER, LIEKE (RED) - Lexicon geschiedenis van Nederland & België
33971: MULDER, REINJAN, NICO BOERMA, HENK SLECHTE, E.A. - De Boekenwereld: The Birds of America
34635: MULISCH, HARRY - De wijn is drinkbaar dank zij het glas
3600: MULISCH HARRY - Het theater, de brief en de waarheid. Een tegenspraak
34633: MULISCH, HARRY - Tegenlicht
29863: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek
34143: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen
17305: MULISCH, HARRY - Het zwarte licht. Kleine roman
3073: MULISCH HARRY - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis.
14756: MULISCH, HARRY - Het zwarte licht
31573: MULISCH, HARRY - "Voorval; Variatie op een thema"
16835: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek
17006: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven
14447: MULISCH, HARRY - Axel, libretto naar Villiers de l'Isle-Adam
24579: MULISCH, HARRY - De procedure
34075: MULISCH, HARRY - Symmetrie en andere verhalen
19415: MULISCH, HARRY - Twee vrouwen
33213: MULISCH, HARRY - Archibald Strohalm (Darboek)
16117: MULLER, M. - De etsen van Rembrandt
33383: MULTATULI - "De geschiedenis van Woutertje Pieterse; Opnieuw uit de ideeën verzameld door prof.dr. N.A. Donkersloot"
3601: MULTATULI - Multatuli als denker en dichter. Een keur uit zijn werken met een inleiding van Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias
3866: MULTATULI - De Roeping van de Mens. Een keuze uit zijn gehele werk door C.Bij
5489: MULTATULI - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel.
6296: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij
6248: MULTATULI - De geschiednis van Saidjah en Adinda
9347: MULTATULI - Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden, met aanteekeningen in het licht gegeven door Dr.Julius Pée
12895: MULTATULI, JULIUS PÉE - Keur uit de brieven van Multatuli
34059: MULTATULI, GUUS HOUTZAGER (VOORWOORD) - Multatuli als Minnaar
31511: MULTATULI - Saïdjah en Adinda en Toespraak tot de hoofden van Lebak.
33234: MULTATULI - Multatuli! Bloemlezing uit Multatuli's werken
25207: MULTATULI EN JOHAN VAN MINNEN (ED.) - Ongefrankeerd. Post voor Multatuli.
33240: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij
16685: MULTATULI - Bloemlezing uit de werken van Multatuli
16836: MULTATULI, HENRI A. ETT, HELLA HAASSE, G.W. HUYGENS, MARCEL JANSSENS, H.J.J. DE LEEUWE, G.J. RESINK, GER SCHMOOK, P. SPIGT, GARMT STUIVELING, BEN VUYK, W.F. WERTHEIM - Multatuli (reeks Genie en Wereld)
16860: MULTATULI - Duizend en enige hoofdstukken over specialiteiten
16949: MULTATULI - De geschiedenis van Woutertje Pieterse
16957: MULTATULI - Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt blijspel
18134: MULTATULI - De kleine Wouter. Fragmenten uit De geschiedenis van Woutertje Pieterse
27172: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Vijfde bundel.
13018: MULTATULI - Verzamelde werken VIII, Ideen zesde bundel
27170: MULTATULI - Ideeën van Multatuli. Tweede bundel.
32706-T: MUNN, ALLAN M. - Free-will & Determinism
34503: MURRAY, CHARLES - "Het menselijk genie; Streven naar het ultieme in kunst en wetenschap door de eeuwen heen"
25478: MUSÉE COMMUNAL DES BEAUX-ARTS (MUSÉE GROENINGE) - Le Siècle des Primitifs Flamands. Catalogue de l'exposition du 26 juin-11 septembre 1960
15593: MUSSCHE, ACHILLES - Dat arme beetje mens
26889: MUSSCHOOT, ANNE MARIE, INGEBORG WALINGA, YVONM DE MAESSCHALCK, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 5, nov-dec 1992
29119: MUTSAERS, CHARLOTTE - Koetsier Herfst
29006: NABOKOV, VLADIMIR - Het oog
28341: NABOKOV, VLADIMIR - Let op de Harlekijn
33777: NABOKOV, VLADIMIR - Let op de Harlekijn
20551: NABOKOV, VLADIMIR - Lente in Fialta. Verhalen
28996: NAHON, ALICE - Schaduw. Gedichten
23666: NAHON, ALICE - op zachte vooizekens. Gedichten.
22403: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten
29570: NALEWSKI, HORST - Rainer Maria Rilke in seiner Zeit
31388: NAUTA, L.W. (VOORWOORD) - Derde Internationale Russell-Tribunaal. Over de mensenrechten in de Duitse Bondsrepubliek. Deel 1: Documenten, beraadslagingen, resultaten.
34693: NEDERLANDSE PADVINDSTERS GILDE - Regels van het padvindstersspel in Nederland.
27953: NELSON, FELICITAS - Talismannen en amuletten
34872: NERUDA, PABLO - Canto General
34484: NERUDA, PABLO - Canto general de Chile. Zevende zang.
29906: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche Majolica en tegels Delftsch Aardewerk. Heemschutserie deel 35.
28707: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Nietzsche Werke in zwei Bänden
20305: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Thus spake Zarathustra
28361: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Werke in zwei Bänden I en II
16537: NIEUWENBORGH, MARCEL VAN - Literaire wandelingen door Brussel
20670: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENSTELLING) - Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's
30663: NIEUWENHUIJZEN, KEES VAN (SAMENSTELLING EN VORMGEVING) - De vroegste foto's van Amsterdam
32989-A: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Juliana, maatschappelijk werkster met een kroon
33011-A: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - "Vaders fanfare, Moeders koor; Muziek en zang als het cement in de samenleving."
32993: NIEUWENHUIZEN, BERT VAN - Leve het ouder worden!
34125: NIEUWENHUYS, ROB, BERT PAASMAN, PETER VAN ZONNEVELD (SAMENSTELLERS) - Oost-Indisch Magazijn: De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde
34708: NIEUWSTADT, MICHEL VAN - "De verschrikkingen van het denken; Over Menno ter Braak"
30402: NIJMEIJER, COR, ROB LUCAS EN GERARD HIDDING - "Van Fladderen tot Vliegen; 70 jaar luchtvaart"
21513: NIJS, PIETER DE (RED.) - BZZlletin 277, Middeleeuwen nu
29460: NIN, ANAÏS - Henry en June (Ned. vert.)
33764: NIN, ANAÏS - Loflied op de gevoelige man
28443: NIN, ANAÏS - Incest. Uit: Het liefdesverhaal. Het nog nooit gepubliceerde ongekuiste dagboek 1932-1934
32049: NN - Guinness, Dublin
29029: NOBEL, ELIZABETH - Het talent
1708: NOLDUS L. - English and American Anthology, with an outline of english and american history and a survey of english and american literature.
23386: NOLENS, LEONARD, KERKHOVEN, MARIANNE VAN, DELEU, JOZEF, E.A. - Ons Erfdeel, 36e jaargang, nr 1, jan/feb 1993: Leonard Nolens, Ethel Portnoy, André Demedts, e.a.
33183: NOLTHENIUS, HELENE - Een ladder op de aarde
20813: NOORDERVLIET, NELLEKE - Begoochelingen
34722: NOORMAN, JELLE - Een culturele geschiedenis van Frankrijk
33750: NOORT, SASKIA - Afgunst (Literaire thriller)
19920: NOOT, JAN VAN DER - Epitalameon, oft Houwelycx sanck voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583)
5210: NOOTEBOOM CEES - Het volgende verhaal
8820: NOOTEBOOM, CEES - De zucht naar het Westen. Voorbije passages 3
12391: NOOTEBOOM, CEES - De zwanen van de Theems, toneelstuk in drie episoden
19506: NOOTEBOOM, CEES - Allerzielen
16106: NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven
16206: NOOTEBOOM, CEES - De verliefde gevangene
34103: NOOTEBOOM, CEES - Rituelen
30690: NORDHOFF CHARLES / JAMES NORMAN HALL - De Muiterij op de Bounty (Trilogie)
33761: NORRIS, DAVID (TEKST) EN CARL FLINT (ILLUSTRATIES) - Joyce voor beginners
21326: NORWID, CYRPRIAN KAMIL - De legende van Krakus en de draak
23378: NUIS, AAD, ISTENDAEL, GEERT VAN,GEERTS, GUIDO, E.A. - Ons Erfdeel, 30e jaargang, nr 4, sept/okt 1987: Renate Rubinstein, J.A. Dèr Mouw, Jan Wolkers, Geert van Istendael, e.a.
30546: NUIS, AAD, B.J. BERTINA, JAN KASSICS, WILLEM VAN BEUSEKOM, E.A. - Politiek geïnspireerde kunst in Nederland na 1945
16518: NUNES, OOSTERVEER, MATENA - Rooie oortjes
32280: NUTTING, ANTHONY - Lawrence van Arabië - met foto's uit de film
34772: ÖZ, AYSEL - Het jonge meisje en de dood
34723: LÖB, KURT - "Mens ziet mens; Een tekenaar over het zien van tekeningen."
34138: OBERSKI, JONA - Kinderjaren
30841: BÖHL, ERICH (SAMENSTELLUNG) - "Berlin; Am kreuzweg Europas. Am kreuzweg der Welt."
20044: BÖHLER, BRITTA - "Crisis in de rechtstaat; Spraakmakende zaken, verborgen processen"
18143: OKKEMA, J.C. - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland
28456: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
32170: BÖLL, HEINRICH - "Verzamelbundel: Een slok aarde; Het brood van mijn jeugd; De trein had geen vertraging; De man met de messen."
30239: BÖLL, HEINRICH - Je gaat te vaak naar Heidelberg en andere verhalen (bibliofiele uitgave)
31362: BÖLL, HEINRICH (VOORWOORD) + KARL PAWEK (LEIDING) - "Wereldtentoonstelling van de fotografie; Thema: Wat is de Mens?"
34696: BÖLL, HEINRICH - Die Verwundung und andere frühe Erzählungen
12992: BÖLL, HEINRICH - Einde van een dienstreis
12371: BÖLL, HEINRICH - "Biljarten om half tien; Groepsfoto met dame; Meningen van een clown"
12745: BÖLL, HEINRICH - Eng is de poort
29702: DÖLL, DR.MICHAELA - De bijzondere werking van antioxidanten. Vert=sterk uw immuniteit, blijf langer jong, verbeter uw hersenprestaties.
21194: OLTMANS, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1483), deel I en II
33209: RÖLVAAG, O.E. - De groote stilte, deel I en II
14487: OORSCHOT, G.A. VAN (RED) - Tirade 200
34907: OORT, DORINDE VAN - "Kat in de stad; Ongehoorde ontboezemingen"
29681: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld
33978: LÓPEZ, ELVIRA CAMARA, PANDA DE HAAN, LUDO VAN HALEM, E.A. - "Miró + CoBra; Experimenteel spel"
32185: OPIE, ROBERT (COMPILED BY) - The Wartime Scrapbook from Blitz to Victory 1939-1945
19520: OPPENHEIMER, K.E.H. - In de tijd der catastrofen
16950: MÖRING, MARCEL - Het grote verlangen
31379: ORLOWSKI, HANS - "Illustrierte Bücher und Mappenwerke von 1923 bis 1961; signiert."
12361: ORWELL, GEORGE - De domineesdochter
22545: OSMEN, SARAH ANN - Heilige plaatsen
34178: OSTAIJEN, PAUL VAN - Metafiziese jazz
29693: OSTRANDER, SHEILA EN LYNN SCHROEDER - Supergeheugen. Ontdek de creatieve mogelijkheden van het geheugen. Nieuwe wegen naar een betere gezondheid, effectieve studie en meer succes in het leven
18462: OTTEN, WILLEN JAN - De wijde blik
29492: OTTERSPEER, WILLEM - Utopieën van een onvermoeibaar mens
32982-A: OUWENEEL, WILLEM J. - Het Godsgetal (Roman)
34616: OVERSTEEGEN, J.J. - "Vorm of vent; Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen"
20523: OVERSTEEGEN, J.J. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur
34341-A: OVERY, RICHARD - Waarom de Geallieerden wonnen
34359-A: OVERY, RICHARD - Ruslands Oorlog
34121: HÖWELER, MARIJKE - Van geluk gesproken
34778: ÖZAKIN, AYSEL (VOORHEEN ÖZ) - Ergens anders onderweg (Verhalen)
19933: ÖZGÜDEN, DOGAN - Turkije, fascisme en verzet
13851: PAALTJENS, PIET - Nagelaten snikken
15373: PAEMEL, MONIKA VAN - De eerste steen
30023: PAEMEL, MONIKA VAN - Celestien. De gebenedijde moeders
34612: PAEMEL, MONIKA VAN, CHANTAL DE SMET, VIONA WESTRA, E.A. - "LeF-cahier 7: Als vrouwen hun kunsten verkopen; over vrouwen, kunst en kreativiteit"
34079: PAEMEL, MONIKA VAN - Marguerite + Extra: Voorpublikatie uit 'De Vermaledijde Vaders'
34649: PAHLEN, KURT. VOORWOORD W. GEURSEN - Naar het wonderland der muziek
34024: PAIS, ABRAHAM - Einstein woonde hier
34576: PALIN, MICHAEL - Michael Palin's Hemingway Adventure
29743: PALIN, MICHAEL - Van pool tot pool
33869: PALIN, MICHAEL - Reis om de wereld in 80 dagen
16864: PALMEN, CONNIE - De vriendschap
14681: PALMEN, CONNIE - De erfenis
34671: PALMEN, CONNIE - Geheel de uwe
34592: PAM, MAX - "Het Ravijn; Autobiografie van de angst"
33932: PAMUK, ORHAN - Sneeuw
18480: PANHUIJSEN, JOS - De pornograaf
29928: PANKHURST, ALEX - Planten van naam
20868: PARKER, JULIA EN DEREK - Het complete boek over dromen. Een handboek over de betekenis van dromen.
34512: PARYS, JORIS VAN - Masereel, een biografie
5908: PASQUINI MARGHERITA - Verschroeide ossobuco
21152: PATCHEN, KENNETH - Het dagboek van Albion Moonlight
33920: PATCHETT, ANN - Gemeengoed (Roman)
21323: PATER, DR. J.C.H. - De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Reinhart Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795
34575: PAVESE, CESARE - De mooie zomer
12536: PAVESE, CESARE - Jouw land
24152: PAZ, OCTAVIO EN CHARLES TOMLINSON - Kinderen van de lucht/ Air born hijos del aire
17513: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen, voorafgegaan door Adelaar of zon?, en gevolgd door drie essays
29710: PEARCE, JOSEPH - Vaderland (Roman)
32740-T: PEKELDER, WILLEM - Uitgekeken, na 6.000 uur televisie
22570: PELS, FRANK - De opportunisten
22572: PELS, FRANK - De opportunisten IV
22571: PELS, FRANK - De opportunisten V
25384: PENZLER, OTTO - The Private Lives Of Private Eyes, Spies, Crimefighters and Other Good Guys
33224: PEREGRIJN, LUKAS - "Al bleef ik eeuwig ongelezen; Tijdgenoten der Tachtigers die tachtig meden of bestreden, een bundel romantische en opstandige verzen."
20607: PERK, JACQUES - Brieven en dokumenten
29502: PERN, STEPHEN - Over de kruin van Uncle Sam. Een voettocht door de Rocky Mountains
16759: PERNATH, HUGUES C., HENRI-FLORIS JESPERS, E.A. - Hugues C. Pernath 1931-1975
33531: PERRAULT, CHARLES - Sprookjes van moeder de gans
34629: PERRON, E. DU - In deze grootse tijd
34164: PESKENS, R.J. - "De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens: Twee vorstinnen en een vorst; Mijn tante Coleta; Verspreide verhalen; Ongebundeld werk."
34084: PESKENS, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen
28624: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta
33165: PESSERS, DORIEN - De wet van het hart
11893: PETERS, J. - Rijwielen en motorrijwielen constructieleer, deel V
29907: PEURSEN, DR.C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
29909: PFEIFFER, JOHN F. - The Creative Explosion. An Inquiry into the Origins of Art and Religion.
18494: PHILIPE, ANNE - Ontmoetingen op de heuvel (Les rendez-vous de la colline)
31481: PIECK, ANTON, HANS VOGELESANG (VOORWOORD) - Anton Pieck als illustrator.
32829-A: PIERIK, PERRY - Hungary 1944-1945. The Forgotten Tragedy.
33123: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS, ROBIN TE SLAA (RED.) - Vijfde Bulletin Tweede Wereldoorlog
33113-A: PIERIK, PERRY - "Tannenberg; Erich Ludendorff and the Defense of the Eastern German Border in 1914"
33114-A: PIERIK, PERRY - "Tannenberg; Erich Ludendorff and the Defense of the Eastern German Border in 1914"
33111-A: PIERIK, PERRY - Hitlers Lebensraum. De geestelijke wortels van de veroveringstocht naar het oosten.
32767-A: PIERIK, PERRY - "Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme; Tijd, werk en invloed. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)"
32751-A: PIERIK, PERRY - "Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme; Tijd, werk en invloed. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)"
34675: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS (REDACTIE) - Eerste Bulletin van de Tweede Wereldoorlog
33525: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS, ROBIN TE SLAA (RED.) - Vijfde Bulletin Tweede Wereldoorlog
34328-A: PIERIK, PERRY EN HENK PORS - "De verlaten monarch; Keizer Wilhelm II in Nederland"
33122: PIERIK, PERRY, MARTIN ROS (REDACTIE) - Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog
31246: PIESSENS, CHANTAL EN JESSICA PRAGER-STEIN (SAMENSTELLING) - Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland
30784: PIETERSMA, A. EN L.L.M. SMIT (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - "Burgerwezen van Utrecht; 500 Jaar Stichting van Evert Zoudenbalch."
31297: PIETRASS, RICHARD - Freiheitsmuseum. Gedichte.
29684: PIJFERS, HERMAN (SAMENSTELLING) - Nooit alleen naar bed. De genoegens van het lezen. Citaten en fragmenten
32479: PILGER, SAM, LEO MOYNIHAN, ROB WIGHTMAN, E.A. - "De 1001 grootste voetbalmomenten; de meest indrukwekkende doelpunten en momenten uit de internationale voetbalgeschiedenis"
967: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmédy
24530: PILLECYN, FILIP DE - Hans van Malmedy
284: DE PILLECYN FILIP - Hans van Malmédy (gevolgd door de novelle De Rit)
2873: DE PILLECYN FILIP - Omnibus (Blauwbaard, Aanvaard het leven, Pastor Denijs)
11536: PILLECYN, FILIP DE - Elizabeth
34816: PINO-SAAVEDRA, YOLANDO (EDITED BY) - Folktales of Chile
28352: PINTER, HAROLD - "De kamer; De dienstlift; De huisbewaarder; De collectie; De minnaar"
29670: PISAR, SAMUEL - Bloed en hoop
9600: PLAS,VAN DER MICHEL,GEZELLE GUIDO - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
19937: PLAS, MICHEL VAN DER - Een mooie afdronk. Journalistiek uit 40 jaar
15074: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.) - Uit de grond van ons hart. Open brieven aan paus Johannes Paulus II
26994: PLAS, MICHEL VAN DER - Nergenshuizen, de achterkamers van Europa
22469: PLASSCHAERT, B.F. EN HELWEG, B. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en waterbouwkunde. Deel II. Waterbouwkunde, INCL. Atlas
34004: PLATO, GERARD KOOLSCHIJN - "Plato, schrijver: 1.Liefde; 2.Onzekerheid; 3.Rechtvaardiging; 4.Verstarring"
2089: PLATTEEL MARK - De Maniak
12684: PLIEVIER, THEODOR - Berlijn, de doodsstrijd van het derde rijk
33497: PLOEG, RICK VAN DER, JAN DEBACKERE, HENK VAN GELDER, ANDRÉ NUCHELMANS, E.A. - "Boekman 66; Voorjaar 2006: Kunst en kijkcijfers"
23879: PLOETZ, KARL - Kalender der wereldgeschiedenis
23179: PLOMP, HANS - Lokomotive
29525: PLOUVIER, BART - De gele vlag (roman)
24562: POE, EDGAR ALLAN - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym
20660: POE, EDGAR ALLAN - Fantastische vertellingen
29532: POE, EDGAR ALLAN - Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym
32780-A: POEL, DAVID DE - Het vertrek (novelle)
34697: POESJKIN, ALEXANDER S. - "Jewgeny Onegin; Roman in verzen"
34805: POESJKIN, ALEXANDER - De kapiteinsdochter
34804: POESJKIN, ALEXANDER - Het sprookje van tsaar Saltaan en van zijn zoon de beroemde en machtige Prins Guido Saltanowitsj en van de schone Zwane Prinses
20392: POESJKIN, ALEXANDER - "Verhalen: De verhalen van Wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin; Schoppenvrouw; Egyptische nachten"
12815: POINTL, FRANS - De kip die over de soep vloog
31257: POLAK, PROF.DR. FRED L. - "Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst; 2 delen in originele cassette"
34659: POLET, SYBREN - Crito, ik ben de literatuur nog een haan schuldig. Notities
26227: POLET, SIBREN - De sirkelbewoners: een model
24506: POLET, SYBREN - Breekwater
33529: POLET, SYBREN - Een heel klein mannetje en andere sprookjes
29674: POLET, SYBREN - Crito, ik ben de literatuur nog een haan schuldig. Notities
33137: POLEWOI, BORIS - Goud (Roman)
33770: PONTIGGIA, GUISEPPE - De onzichtbare speler
34815: POORTER, ERIKA DE (VERTALING EN INLEIDING) - "De kraanvogel en de schildpad; Japanse No en Kyogen"
33102: POPMA, MURK A.J. - "1.Het naakte bestaan; 2.Droomkasteel, Luchtkasteel en Per definitie; 3.Maskers; 4.Dubbelbestaan (De Beuk); 5.Klaagliederen (De Beuk); 6.Het gevecht om de werkelijkheid."
24315: POPMA, S.J., J.P.A. MEKKES, J. WATERINK, S.U. ZUIDEMA - Baanbrekers van het humanisme. Erasmus, Locke, Rousseau, Feuerbach, Humanistisch Verbond
15176: POPOV, JEVGENI - De ziel van de patriot. Of Brieven aan Ferfitsjkin
5883: PORTNOY, ETHEL - Genietingen. Essays
34085: PORTNOY, ETHEL - Amourettes en andere verhalen
14105: POS, HUGO - Gedane Zaken. De beste verhalen
33071: POST VAN DER MOLEN, GERARD, STEVEN DE JOODE, PAUL VAN CAPELLEVEEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 26e jaargang, nr. 4, juni 2010"
34720: POSTMA, FEIKO H. - "De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1956; Mythe en Waarheid"
30400: POSTMA, THIJS - Vermetele vliegende Hollanders
24251: POT, J.E.VAN DER - Voor vijftig jaar. Een terugblik 1898-1948
12571: POTGIETER, E.J. - Poëzy 1827-1874, deel II
21993: POTOK, CHAIM - De familie Slepak. Kroniek van een Russisch dissidentengezin
22879: POULSSEN, ANGELI - Whiplash. De lichamelijke en psychische gevolgen.
34752: POUW, F. - Vreeswijk bijeengesprokkeld
14303: POWLING, CHRIS - "Roald Dahl; Een biografie"
4418: PRAAG, VAN SIEGFRIED E. - Sam Livita's levensdans
3341: PRAAS JAN - Nederlands literatuuroverzicht (herzien tot 1975 en bijgewerkt)
5815: PRAT F., S.J. - La Théologie de Saint Paul
34842: PRESSER, J. - Orpheus en Ahasverus
11167: PRICK VAN WELY, M. (SAMENSTELLING) - Volkssprookjes en legenden uit Indonesië
29363: PRINS, JOHN, JACK KOEHORST, JET VAN SWIETEN, FRANS DE BIRK (REDACTIE) - De kunst in Nieuwegein te wonen...
24294: PRONK, P./SMIT, M./WILLEMS, G.F. (RED.) - De Meulenhoff Atlas
33068: PROP, SER J.L., ANNEMIEKE ARENDSEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 26e jaargang, nr. 1, oktober 2009"
22002: PROULX, E. ANNIE - Steenstad. Verhaal
11749: PUCCINI, GIACOMO - La Bohème
17895: PUTTEN, JAN VAN - Met opgeheven hoofd
18078: PUTTEN, JAN VAN - Politiek, een realistische visie
34709: PYE-SMITH, CHARLIE - "In Search of Neptune; A Celebration of the National Trust's Coastline"
13024: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850, deel vier tweede helft, Engeland en Duitschland
13023: QUACK, H.P.G. - De Socialisten in de tweede helft der negentiende eeuw, eerste helft, deel vijf, personen en stelsels
8968: QUERIDO ISRAEL - De oude waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzië, benevens het boek der toelichtingen. Koningen.
14758: RAAF, K.H. DE - Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche letteren
9204: RABELAIS FRANÇOIS - Gargantua et Pantagruel. Les oeuvres de maître François Rabelais
34761: RABELAIS, FRANCOIS - Gargantua en Pantagruel (NL-vertaling)
13332: RACINE, JEAN - Procederen, Komedie in drie bedrijven
13926: RADIGUET, RAYMOND - Van de liefde bezeten
4565: RAES HUGO - De vadsige koningen
7180: RAES HUGO - Een tijdelijk monument. Links van de helikopterlijn.
31420: RAES, HUGO - "Een aquarel van de tijd; Herinneringen en dagboekbladen."
13302: RAES, HUGO - Hemel en dier, een liefdesroman
27852: RAES, HUGO - Bankroet van een charmeur. Verhalen
33418: RAES, HUGO - Hemel en dier
13573: RAES, HUGO - Een tijdelijk monument
2181: RAES HUGO - Hemel en dier
33405: RAES, HUGO - "De Vlaamse Reus; Fantastische vertellingen"
10973: RAES, HUGO - Een faun met kille horentjes
12629: RAM, HILDE - De familie Schrikkel, deel 1
26000: RANDWIJK, H.M. VAN - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet in de jaren 1940-1945
33717: RASCH, GERARD - De angst van Hermafroditus
15265: RASKIN, BRIGITTE - Een en al vrouw
33318: RAU, HARTMUT - "Ton Schulten; Schilder van het Consensisme/Maler des Konsensismus/Painter of consensusism."
13022: RAVESTEYN, W. VAN - Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog, VII, eerste deel
27300: RAYMOND, ALEX - Gordon nr. 5, De strijd tussen Gordon en Ming
23333: REDEKER, HANS, WALLAGE, JACQUES E.A. - "Ons Erfdeel, 27e jaargang, nr 3, mei/juni 1984: ""zondags""gedichten van Nijhoff, Bloem e.a."
9721: REE,VAN AGAATH - De onbekende uren
20792: REICH-RANICKI, MARCEL - De kwestie Heine
34742-A: REIJMERINK, MARTIN, PIM WIERSINGA, WIM ZAAL, E.A. - "De eeuwige belofte van Eldorado; Verhalen over Latijns-Amerika en het Caribisch gebied"
19471: REIJT, VIC VAN - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de 20ste eeuw
18474: REIJT, VIC VAN DE (SAMENSTELLING) - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de 20ste eeuw
26898: REITSMA, ANNEKE, JO TOLLEBEEK, ANNEKE OELE, MARC PEIRE, E.A. - Ons Erfdeel, 34e jaargang, nr 5,nov-dec 1991
11069: REMARQUE, ERICH MARIA - Schimmen in het paradijs
34547: REMOORTERE, JULIEN VAN - Ippa's Kustgids van België
32995-A: RENDERS, HANS, PAUL ARNOLDUSSEN - Jong in de jaren dertig / interviews
17927: RENDERS, HANS - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra
32571: REUTER, HANS (RED.) - Photoblätter 16. Jahrgang 1939. (Heft 1 bis 12, komplet)
10455: REVE GERARD - De vierde man
30821: REVE, GERARD - Ik Had Hem Lief
28320: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET - De Taal der Liefde
34056: REVE, GERARD - Scheppend Kunstenaar
21034: REVE, GERARD - Een circusjongen
13435: REVE, GERARD - De taal der liefde/Lieve jongens
28862: REVE, GERARD - Roomse Heisa
18007: REVIS, M (PS. W. VISSER) - Kringloop. De geschiedenis van een schip
32352: RHIJN, J. VAN (BEWERKT DOOR) - "De Moezel van Trier tot Koblenz en het Saardal tot Mettlach; Panorama en Gids."
14457: RIDDER, TONY DE - Voetsporen
22466: RIDDER, H.A.J. DE - Design & Construct of Complex Civil Engineering Systems. A new approach to organization and contracts
34663: RIEBE, BRIGITTE - Poorten van de nacht (Historische roman)
25050: RIETVELD, AGATHE - Martens goes New York!
25093: RIJCKE, P. DE - Wetenswaardigheden betreffende het Kasteel Rijnhuizen en Omstreken
33017-A: RIJN, WILLEM VAN - "Een Nieuwe Weg; Voor Vrijheid, Veiligheid en Vrede. Geen brug te ver..."
33063: RIKKEN, MARRIGJE, FRANS A. JANSSEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 24e jaargang, nr. 4, juni 2008"
13474: RILKE, RAINER MARIA - Der ausgewählten Gedichte
33284: RILKE, RAINER MARIA - Vertelsels over Onzen Lieven Heer
33271: RILKE, RAINER MARIA - Vertelsels over Onzen Lieven Heer
13473: RILKE, RAINER MARIA - Der ausgewählten Gedichte anderer Teil
31107: RILKE, RAINER MARIA - Briefe an eine junge Frau
17254: RILKE, RAINER MARIA - Der ausgewählten Gedichte anderer Teil
24916: RILKE, R.M. - De bedelaar en het trotse meisje (vouwblad)
25367: RILKE, RAINER MARIA - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
26910: RINCKHOUT, ERIC, PETER NIJMEIJER, FERNAND AUWERA, HEDWIG SPELIERS, E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift, 36e jaargang, nr 2, maart/april 1983
31702: RINGS, WERNER - Leven met de vijand. Aanpassing en verzet in Hitlers Europa 1939-1945.
22351: RODENKO, PAUL (BEWERKING) - Huwelijksnacht in duplo en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001 nacht
4859: ROELANTS MAURICE - De jazzspeler en andere verhalen
27887: ROELANTS, MAURICE - Altijd opnieuw
4672: ROELANTS MAURICE - De weduwe Becker.Wat ik hoorde en zag op haar proces
17959: ROELANTS, MAURICE (SAMENSTELLING) - Roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses
17187: ROELANTS, MAURICE - Het leven dat wij droomden
14078: ROELANTS, MAURICE - Alles komt terecht
1563: ROELANTS MAURICE - Komen en gaan.
13035: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan
34388: ROEMERSDOCHTER VISSCHER, ANNA - Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher
30450: ROGONDINO, MICHAEL AND PAT - Process Color Manual: 24,000 CMYK Combinations for Design, Prepress, and Printing.
30133: ROHDE, SHELLEY - Rembrandt, leven en werk van A-Z.
34265: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud
9508: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Heldensage, een gedicht
34376: ROMBAUTS, E., N. DE PAEPE, M.J.M. DE HAAN - "Ferguut; Uitgegeven met inleiding en aantekeningen"
11275: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering, Deel I en Deel II
15791: ROMIJN MEIJER, HENK - De prijs per vel. Verhalen
33635: ROOTHAERT, MR.A. - "Doctor Vlimmen; Trilogie - Filmeditie"
25480: ROOTHAERT, MR.A. - Doctor Vlimmen
26380: ROOTHAERT, MR.A. - Doctor Vlimmen
26831: ROOTHAERT, MR.A. - Vlimmens tweede jeugd
30341: ROS, MARTIN - De wonderlijke Tour
34308-A: ROS, MARTIN - "Elisabeth; Leven en dood van Sisi"
34449-A: ROS, MARTIN - Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd
34301-A: ROS, MARTIN - Bloednacht Mayerling 1889-1945
17027: ROS, MARTIN - Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd
14462: ROS, MARTIN - Elisabeth. Leven en dood van Sisi
5351: ROSE RICHARD,(RED.) ,ET ALII - Lessons from America. An exploration
34490: ROSENBOOM, THOMAS - "Aanvallend spel; Vier lezingen over schrijven."
33922: ROSENBOOM, THOMAS - De rode loper (Roman)
20493: ROSENBOOM, THOMAS - De mensen thuis
33688: ROSENBOOM, THOMAS - Publieke werken (incl. buikband)
28260: ROSENBOOM, THOMAS - Gewassen vlees
30269: ROSENBOOM, THOMAS - Mechanica
10725: ROSENBOOM, THOMAS - Spitzen
33905: ROSENBOOM, THOMAS - De nieuwe man
32447: ROSKILL, CAPTAIN S.W. - "H.M.S. Warspite; The Story of a Famous Battleship"
22278: ROSSI, RAFFAELE, MARCO GOLDIN - Rossi
26596: ROSSIUS, RAYMOND - De wereld van de opera
34692: ROSSUM, RIE VAN - "Gijs plakt een vlieger; Gijs krijgt een boot; Gijs vangt een poes"
32350: ROTENSTREICH, MIRJAM - "Verloren mensen; Niets is wat het lijkt in een spannend kat-en-muisspel"
27160: ROTTENSTEINER, FRANZ - Het Science Fiction Boek - Een geïllustreerde geschiedenis met 216 illustraties
33957: ROVERS, EVA - "Boud; Het verzameld leven van Boudewijn Büch (1948-2002)."
31874: ROYEN, HELEEN VAN - De mannentester
31652: ROZENDAAL, ERNST JAN - Hier 20 jaar Blof.
34806: RUDHYAR, DANE - Astrologie, Aanleg en Karakter. Een volledige herziening van de astrologische begrippen op grond van wiskunde , philosophie en psychologie
14978: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid
18895: RUFF, HOWARD J. - How to prosper during the coming bad years. A crash course in personal and financial survival
28264: RUSHDIE, SALMAN - De grond onder haar voeten
32610: RUSHDIE, SALMAN - Woede
34796: RUSHDIE, SALMAN - Haroen en de zee van verhalen
34500: RUSHDIE, SALMAN, THEODOR DUQUESNOY, E.A. - BZZLLETIN 181/182 special Elias Canetti 20ste jaargang
10867: RUSHDIE, SALMAN - Woede
34385: RUSKIN, JOHN, PATIENCE BREWSTER (ILL.) - Dame Wiggins of Lee and her Seven Wonderful Cats
31452: RUSSELL, BERTRAND - Geschiedenis van de westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden
34645: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN - Morgen is de toekomst
15672: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, A. - Van een dorp, een jongen en een orgel
33241: RUTHERS VAN DER LOEFF, AN - De Kinderkaravaan
16597: RUTTING, RAYMOND - Máxima on tour. Zestien bezoeken in beeld
15018: RUTTING, RAYMOND & ROLF BOS - Oog op Afrika. Portretfoto's uit Congo, Soedan en Oeganda
22241: RUTTING, RAYMOND - The Art of News. Raymond Rutting
26881: RUYS, MANU, PAUL DEPONDT, HUGO BREMS, E.A. - Ons Erfdeel, 38e jaargang, nr 1, jan-febr 1995
2175: RUYS MANU - De madonna met de buil
29087: RUYSLINCK, WARD - De verliefde akela
6495: RUYSLINCK WARD - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Nixen
7434: RUYSLINCK WARD - Op toernee met Leopold Sondag
28959: RUYSLINCK, WARD - De stille zomer
14124: RUYSLINCK, WARD - De madonna met de buil
11376: RUYSLINCK, WARD - De paardevleeseters
33447: RYMENANTS, KOEN (SAMENSTELLING) - "Revolver 131; jaargang 33/2, september 2006: Raymond Brulez"
17565: SABBE, MAURITS - De filosoof van 't Sashuis
14740: SABBE, M. - "Het kwartet der Jacobijnen; De nood der Bariseeles"
12369: SABBE, MAURITS - De filosoof van 't sashuis
23671: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven (Le Sabbat)
34890: SAGAN, FRANCOISE - Bonjour tristesse (franstalig)
30980: SAGAN, FRANÇOISE - "Omnibus: bevat Bonjour Tristesse; Een verre glimlach; Houdt u van Brahms..."
18443: SAGAN, FRANÇOISE - Aangelijnd
34846: SAGAN, FRANÇOISE - "Bonjour Tristesse; Een verre glimlach; Houdt u van Brahms..."
20076: SAGAN, FRANÇOISE - Met hand en hart
32151: SAGAN, FRANCOISE - Houdt u van Brahms...
26549: SAGAN, FRANÇOISE - Het sein tot overgave
32451: SAINT-LAURENT, CECIL - Lucretia Borgia
5369: DE SAINT-EXUPÉRY ANTOINE - Nachtvlucht
14308: SALOMONS, ANNIE - Liederen van droom en derven
30658: SAMBEEK, VAN - Pensionado's (Roman)
34594: SANDEL, MICHAEL J. - "Niet alles is te koop; De morele grenzen van marktwerking."
34485: SANTEN, J.J.M. VAN - "Amalux Fototolk; Viertalig, verklarend woordenboek voor fotografie en cinematografie"
34549: SARTORI, RALF, PETRA STEIDL - "Tango; Die einende Kraft des tanzenden Eros"
28244: SARTRE, JEAN-PAUL - Revolutie en literatuur. Essays. Een keuze uit Situations 1938-1976
34747: SARTRE, JEAN-PAUL - De Woorden
34745: SARTRE, JEAN-PAUL - "De wegen der vrijheid: 1.De jaren des onderscheids; 2.Het oponthoud; 3.De dood in het hart"
26528: SARTRE, JEAN-PAUL - De muur
26891: SCHAIK, EVA VAN, HUGO BREMS, ANNE MARIE MUSSCHOOT, GABY GYSSELEN, E.A. - Ons Erfdeel, 35e jaargang, nr 3, mei-juni 1992
25092: SCHAIK, TON H.M. VAN/CARIEN DE BOER-VAN HOOGEVEST - De gotische Dom van Utrecht
31369: SCHAPIRO, ALEXANDER EM ALBERT DE JONG - Waarom verloren wij de Revolutie? De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicialisme in 1936-1937.
1058: SCHARTEN-ANTINK C. EN M. - Carnaval
33174: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - "Een huis vol menschen; Een verhaal uit het Parijsche leven van de eerste jaren dezer eeuw."
7875: SCHARTEN-ANTINK M. - "Sprotje heeft een dienst (vervolg op ""Sprotje"")"
28927: SCHEARTZE, GERLINDE - Verplegen en genezen met de kracht van het hart
23192: SCHEEPMAKER, NICO - Over alles
33830: SCHEFFER, PAUL - Het land van aankomst. Geactualiseerde editie n.a.v. de tv-serie
8725: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Blanke gestalten (Bonna, Safija, Magda, Ravila, Blanchette, Mechtilt, Felicia)
1550: SCHENDEL,VAN ARTHUR - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
13041: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Voorbijgaande schaduwen
24748: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Nachtgedaanten
16932: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht
32556: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie
12939: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De schoone jacht en andere verhalen
12938: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie
28047: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jeugdherinneringen. Een document
12845: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Angiolino en de lente
7574: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Over Boeken (Bij het uitpakken van boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek)
28686: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het fregatschip Johanna Maria
15555: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Een zwerver verliefd
32340: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De zeven tuinen
23344: SCHEPPER, HUGO DE, JONG, MARTIEN, J.G. DE, BONNEURE, FERNAND E.A. - Ons Erfdeel, 25e jaargang, nr 5, nov/dec 1982: Oswald Wenckebach, Paul de Wispelaere, Marsman e.a.
32339: SCHIERBEEK, BERT - De derde persoon
13562: SCHIERBEEK, BERT - Een groot dood dier
34625: SCHIERBEEK, BERT, MOUSSA OUMAR SY EN HERMAN HAAN - "Tellem; Verkenning van een oude Afrikaanse cultuur"
34882: SCHIERENBERG - "Herpetology; Catalogue 85 Rare and illustrated Books & Periodicals on Herpetology"
28117: SCHILLER, FRIEDRICH - Luise Millerin. Een burgerstreurspel over List en Liefde
30825: SCHILLING, GOVERT - "Werelden naast de aarde; De planeten: ontstaan, evolutie, onderzoek"
30033: SCHILP, C.A. - Toneel in Utrecht in de twintiger en dertiger jaren
18023: SCHIPPERS, K. - Eb. Verhalen en beschouwingen
22273: SCHIPPERS, K. - Het witte schoolbord
34513: SCHIPPERS, K. - Holland Dada
34514: SCHIPPERS, K. - "De vliegende camera; Verhalen & beschouwingen"
12136: SCHLESINGER JR., ARTHUR M. - "De duizend dagen; Kennedy in het Witte Huis I en II"
33982: SCHLINK, BERNHARD - De voorlezer
26524: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Doorsnee in doorsnee
33682: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Wat ik nog weet
27245: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Cabaretliedjes
33730: SCHMIDT, GEORG - Kunstmuseum Basel: 150 Gemälde 12.-20. Jahrhundert / Musée des Beaux-arts, Bâle - 150 tableaux - XIIe-XXe siècle / Museum of fine arts, Basle - 150 paintings - 12th - 20th century
10865: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Nieuwe impressies van een simpele ziel
34765: SCHMIEKE, MARCUS - Vedische Astrologie in sieven Tagen (mit beiliegende CD)
28618: SCHNACK, INGEBORG, RILKE, RAINER MARIA - Rainer Maria Rilke. Leben und Werk im Bild
14842: SCHNITZLER, ARTHUR - Flirt
30401: SCHOENMAKER, WIM H. EN PETER F.A. VAN DE NOORT - Luchtvaartgeschiedenis in woord en beeld: In het voetspoor van Mercurius
23371: SCHOLTEN, HARRY, KRIMPEN, HUIB VAN, WEL, FREEK VAN WEL, E.A. - Ons Erfdeel, 29e jaargang, nr 2, maart/april 1986: Pierre H. Dubois, Herman de Coninck, Cola Debrot, e.a.
23325: SCHOLTEN, HARRIE, WILDEMEERSCH, GEORGES E.A. - Ons Erfdeel, 29e jaargang, nr 2, maart/april 1986: Pierre H. Dubois, Herman de Coninck e.a.
25877: SCHOOLMEESTER, DEN - Gedichten van den Schoolmeester
33498: "SCHRAMME, ANNICK, PIETER BOTS, FRANCOIS STIENEN; TRUUS GUBBELS, E.A." - "Boekman 67; Zomer 2006: Vlaanderen en Nederland"
33173: SCHREURS, ANDRÉ - De legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak
33058: SCHRIKS, CHRIS, EWOUD SANDERS, P.J. BUIJNSTERS, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 23e jaargang, nr. 3, februari 2007"
29108: SCHRÖDER, ALLARD - De hydrograaf
34270: SCHROTT, RAOUL - Tristan da Cunha (NL-vertaling)
33962: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T - Zo fotografeerden zij Groningen, 1868-1918
30004: SCHUURMANS, JOS - Kleurtransformatie, licht en kleur, voorbereiding, kleurendruk
34548: SCHWABE, GERALD - "Traumhaftes Allgäu; Ein Bilderbuch über eine Bilderbuchlandschaft."
33938: SCHWALBE, WILL - De leesclub voor het einde van het leven
26387: SCHYRGENS, J, R.P.F. PEETERS, R.P.G. SCHMITZ E.A. - Mémorial du cardinal D.J. Mercier
32385: SCOTT FITZGERALD, F. - "Pat Hobby; Aan lager wal in Hollywood"
34228: SCOTT, WALTER - Ivanhoe + Het kasteel Kenilworth
33432: SCOTT FITZGERALD, F. - Een alkoholisch geval en andere verhalen
12724: SCOTT, WALTER - De bruid van Lammermoor
12726: SCOTT, WALTER - Robbert Roodhaar
12728: SCOTT, WALTER - De Oudheidkenner
33955: SEBOLD, ALICE - De wijde hemel
33439: SEGERS, GERD (VOORWOORD) - "Revolver 138; jaargang 35/1, juni 2008. "
25132: SEGHERS, JAN - De bruid in de sneeuw. Misdaadroman
23343: SEGHERS, GRETHA, VANDERAUWERA, RIA, LEEFLANG, ED, E.A. - Ons Erfdeel, 25e jaargang, nr 3, mei/juni 1982: Belle van Zuylen, Ed Leeflang, Theun de Vries e.a.
23125: SEIDEL, J. - Smetana, pout zivotem a dilem (Leben und Werk)
15614: SEIDEL, GILL - De ontkenning van de Holocaust. Antisemitisme, racisme en Nieuw Rechts
34369: SEIDLER, TOR - The Dulcimer Boy. Drawings by David Hockney
22815: SGARBI, VITTORIO EN ANDRÉ VILLON - Picasso
15011: SHAKESPEARE, WILLIAM - The complete works of William Shakespeare
33965: SHAKESPEARE, WILLIAM - Toneelstukken: Een Midzomernachtsdroom, Romeo en Julia, De Koopman van Venetië, Koning Jan.
29333: SHAKESPEARE, W. / CHARLES SYMMONS - "The complete works of William Shakespeare; With a Life of the Poet, a Glossary and Fifty Embellishments."
2828: SHAW G.BERNARD - Lieve Dorothée.Een praktische richtlijn in de moraal, speciaal voor vrouwen, in de vorm van een brief aan een jong persoon van die sexe (or. My dear Dorothea)
20225: SHAW, IRWIN - Eindpunt Parijs. Het leven van Lucy Crown
1081: SIDEL R. - Vrouwenemencipatie en kinderzorg in China.Een ooggetuigeverslag.
34184: SIEBELINK, JAN - Jas van Belofte
34074: SIEBELINK, JAN - De dochter van de kapitein wordt achttien jaar
31729: SIEBELINK, JAN - Oscar
32747-A: SIGMUND, ANNA MARIA - "Walkuren van het Derde Rijk; De vrouwen van de nazi's"
31081: SIGNORET, SIMONE - Adieu, Volodia (Roman)
30454: SIJS, NICOLINE VAN DER - Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands
34526: SIJS, NICOLINE VAN DER, JAAP ENGELSMAN - "Nota Bene; De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands"
21864: SIMENON, GEORGES - Omnibus: Detectivebureau 0
31066: SIMENON - Maigret en de moord op de Quai des Orfèvres
19707: SIMENON, GEORGES - De anderen
7332: SIMENON GEORGES - Maigret Incognito
7333: SIMENON GEORGES - Maigret en het lijk bij de sluis
25153: SIMON, CLAUDE - Palace. Roman
8921: SINJAVSKI ANDREJ (ABRAM TERTS) - Jij en ik. Vijf verhalen
27937: SJAAH, SAIJID INDRIES - Oosterse Magie
13748: SJOLOCHOW, MICHAÏL - Nieuw land onder de ploeg
26600: SJOLOCHOW MICHAIL - Nieuw land onder de ploeg alsmede Het lot van een mens
34820: SKIPPER, LESLEY - "Understanding Horse Behavior; An innovative approach to equine psychology and successfull training"
14101: SKRAM, AMALIA - Constance Ring
12286: SKRZYPOSZEK, CHRISTIAN - De vrije tribune
34681: SLAGTER, ERIK (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - "Cursorisch lezen; Een bloemlezing konkrete en visuele gedichten"
12183: SLAUERHOFF, J. - De zee een lied
34063: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde
34141: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara
13140: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as
14844: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Vijf verhalen
14850: SLAUERHOFF, J. - Serenade
14849: SLAUERHOFF, J. - Soleares
34088: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk
12763: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde
12527: SLAUERHOFF, J, A. ROLAND HOLST, W.F. HERMANS, PIERRE H. DUBOIS, ANTHONIE DONKER, HANS VAN STRATEN, YO IEPMA, KAREL JONCKHEERE, ED. HOORNIK E.A. - In Memoriam J. Slauerhoff, Bij zijn tienden sterfdag
16499: SLECHTE, C.H., GUUS VERSTRAETE, L. VAN DER ZALM - 175 jaar Koninklijke Schouwburg 1804-1979
33968: SLECHTE, HENK, CORNELIS JAN AARTS, JEANNETTE KOK, E.A. - De Boekenwereld: The Lambeth Palace Library
33969: SLECHTE, HENK, THIJS WESTSTRATE, E.A. - De Boekenwereld: De rijkdom van Deventer boekenstad
23158: SLEE, CARRY - Moederkruid
34728: SLOAN, ANNIE & KATE GWYNN - "Traditionele verven en afwerkingen; Het gebruik van natuurlijke materialen en authentieke technieken"
34790: SLOSMAN, ALBERT - De astrologie van het oude Egypte
19581: SLOT, PAULINE - Tegenpool
14346: SLUYSER, MEYER - Hun lach klinkt van zo ver...
32601: SMEETS, INGRID (TEKSTRED.) - "Expat Handboek; De Wegwijzer voor leven en werken in het buitenland."
24077: SMID, HENK (RED.) - Dierproeven in de moderne samenleving. Feiten en meningen over het gebruik van proefdieren.
29016: SMITH, JOSEPH - De Wolf
34510: SMITH, ZADIE - The Autograph Man
14964: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia
13882: SMULDERS, JAN - De ware graal en zijn valse hoeders – Da Vinci één van hen, maar de code niet de zijne
32811-A: SMULDERS, JAN - "De ware graal en zijn valse hoeders; Da Vinci één van hen, maar de code niet de zijne"
18322: SNETHLAGE, DR. J.L. - Helden van de geest: Montaigne
7012: SNIEDERS AUGUST - Op den punt van den Degen
25122: SOLER-PONT, ANNA EN ASHA MIRÓ - Sporen van sandelhout
34703: SOMERSET-MAUGHAM - Regen en andere verhalen
34896: SOMERSET MAUGHAM, WILLIAM - De haarloze Mexicaan en andere verhalen
34738: SOMERSET MAUGHAM, W. - Up at the Villa
11039: SOMERSET MAUGHAM, W. - Theater. De roman van een actrice
29337: SOMERSET MAUGHAM, W. - Vreemdeling in Parijs
34550-A: SON, WIL VAN - Bijten in beton - Over het falen van de opvang voor probleemjongeren
34551-A: SON, WIL VAN - Bijten in beton - Over het falen van de opvang voor probleemjongeren
26757: SONNST, JONATHAN - Mevrouw De Dictator (thriller)
34571: SONTAG, SUSAN - Over fotografie (Essays)
33753: SOTO Y KOELEMEIJER, GERARDO - "Wiskundigen mogen niet huilen; Verhalen en essays over wiskunde"
22155: SOUKUP, UWE - Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner. Een biografie
33013-A: SOUKUP, UWE - Ik ben nu eenmaal Duitser. Sebastian Haffner. Een biografie
33752: SPAANDER. INEKE - "Papier/Kunst; De onbegrensde mogelijkheden"
34739: SPARK, MURIEL - The Prime of Miss Jean Brodie
12754: SPARK, MURIEL - De vrijgezellen
15141: SPARK, MURIEL - Territoriale rechten
28923: SPEK, THEO (SAMENSTELLING) - Provincie Utrecht. Literaire reis langs het water. Bloemlezing
18454: SPENGLER, TILMAN - De hersens van Lenin
14281: SPIER, JO - Op de valreep
17221: SPIER, JO - Onze schulden zijn hun schuld.Een prentenboekje over de annexatie
31845: SPIES, MARIJKE - "Des mensen op- en nedergang; Literatuur en leven in de Noordelijke Nederlanden in de 17e eeuw"
34538: SPIJK, PIET - "Piet Boendermaker; Mecenas van de Bergense School"
5363: SPILLEBEEN WILLY - De vossejacht. Een dodenboek
20544: SPILLEBEEN, WILLY - Steen des aanstoots
1114: SPILLEBEEN WILLY - De Maanvis
6996: SPINK KATHRYN - John Paul II in the service of love
10907: SPOOR, VICTOR - De vogels
25190: SPRANGERS, J.J.A.M./GOOSSENS OFM, L.A.M. - Kunst voor de ziel. Sporen van individuen in hun geloofswereld op devotieprenten 1650-1850
5207: SPRINGER F. - Sterremeer
9017: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen
12283: SPRINGER, F. - Bougainville
9538: SPUYTER DR. - Landelijk leven
32976: STAHLECKER, ADRIAN - "Hildegard Knef; Een ster, een tijdperk"
34582-A: STAHLECKER, ADRIAN - De Muze Ine Veen
34363-A: STAHLECKER, ADRIAN - "Hildegard Knef; Een ster, een tijdperk"
34316-A: STAM, ARTHUR - The Diplomacy of the New Order. The Foreign Policy of Japan, Germany and Italy: 1931-1945.
33121-A: STAM, ARTHUR - The Diplomacy of the New Order. The Foreign Policy of Japan, Germany and Italy: 1931-1945.
34304-A: STAM, ARTHUR - "Leo Trotski; Profeet van de wereldrevolutie"
28780: STANTON, JOHN - Running. Start to finish
16920: STARRE, EVERT VAN DER - Vestdijk over Frankrijk
34455: STASSIJNS, KOEN EN IVO VAN STRIJTEM (SAMENSTELL.) - De mooiste van Charles Baudelaire
20836: STEEN, ERIC VAN DER, MAX SCHUCHART - Vice Versa. Sonnetten
18587: STEENBEEK, WILHELMINA - Rotterdam. De Duitse inval in Nederland
30350: STEGERS, TED, GERRIT VERWEIJ (SAMENSTELLERS) - "Muziekvereniging ""Zuilens Fanfare Corps"" 1900-2000. Een eeuw achter de muziek aan."
4225: STEINBECK JOHN - De Parel
34734: STEINBECK, JOHN - Of Mice and Men + Cannery Row
34735: STEINBECK, JOHN - The Red Pony
33713: STEINER, RUDOLF - "Sociale toekomst; Werken en voordrachten."
20525: STERN, D.A. - Het Blair Witch Project. Een dossier
33389: STERNE, LAURENCE - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië
28751: STERNE, LAURENCE (MR. YORICK) - Een sentimenteele reis door Frankrijk en Italië
34736: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Treasure Island
32355: STIP, KEES - Ezelsoor
30031: STÖCKLER, HEINRICH - Die Leica in Beruf und Wissenschaft
33640: STOER, GERARD - Trams 87 (1987)
34591: STÖRIG, HANS JOACHIM - Geschiedenis van de filosofie deel 1 en 2
31941: STÖRIG, HANS JOACHIM - Geschiedenis van de filosofie, deel II. Een volledig overzicht van het wijsgerig denken van de oudste tijden af.
19099: STRAATEN, PETER VAN - Peter van Straaten tekent De liefde
14715: STRAATEN, PETER VAN - Agnes moet verder
5373: STREETER EDWARD - "Alma met de vlassen haren. (Met pentekeningen van Frans Nackaerts) - met verkeerd vermelde datum ""1391"""
375: STREUVELS STIJN - Minnehandel
33227: STREUVELS, STIJN - De oogst
6851: STREUVELS, STIJN - Prutske
6730: STREUVELS STIJN - De drie koningen aan de kust - Kerstvertelsel
33170: STREUVELS, STIJN - De oogst
33285: STREUVELS, STIJN - De werkman
11091: STREUVELS, STIJN - De rampzalige kaproen
33205: STREUVELS, STIJN - Verhalen
25508: STREUVELS, STIJN - De rampzalige kaproen
11210: STREUVELS, STIJN - Het kerstekind
17342: STREUVELS, STIJN - Doodendans
33171: STREUVELS, STIJN - De oogst (incl. hulpboekje)
33206: STREUVELS, STIJN - "Natuur; deel 3 Stijn Streuvels Werken"
20586: STRIEDER, PETER - Albrecht Dürer. Das Gesamtwerk
32754-A: STRINDBERG, AUGUST - Huwelijkse verhalen
14091: STRINDBERG, AUGUST - Het occulte dagboek
33116-A: STUIVENGA, MARCEL - "Iers niemandsland; Ierse vrijwilligers in het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog."
32750-A: STUIVENGA, MARCEL - "Iers niemandsland; Ierse vrijwilligers in het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog"
31656: STUKENBROCK, CHRISTIANE & BARBARA TÖPPER - 1000 Meesterwerken van de Europese schilderkunst van de dertiende tot de negentiende eeuw
9919: SUCCA, DE ANTHONIO,COMBLEN-SONKES MICHELINE,VAN DEN BERGEN-PANTENS CHRISTIANE - "Memoriën van Anthonio de Succa. Een tijdgenoot van P.P. Rubens. Tekeningen uit de 17e eeuw. 2 delen: I.Inleidingen, catalogus; II.Transcriptie, platen"
26361: SUCHTELEN, NICO VAN - Quia absurdum
7210: SUÈR HENK - Goden van de engelenbak. Theatergeschiedenis van Gijsbrecht tot Ko van Dijk
3979: SUE EUG. - De Mysteriën van Parijs
34867: SUMMERS, ANTHONY & TOM MANGOLD - "Het dossier Romanow; Schokkend nieuw bewijsmateriaal. Het lot van de laatste tsarenfamilie."
31364: SUTHERLAND, JON, DIANE CANWELL - De Tweede Wereldoorlog: Een verslag van jaar tot jaar, de gevechten en militaire operaties, de soldaten, de helden en de schurken.
25001: SVEVO, ITALO - Korte romaneske reis (Orig. Corto viaggio sentimentale)
30260: SWARTH, HÉLÈNE - De mooiste gedichten van Hélène Swarth
27590: SWEERS, HENK, JENNY CRUM, E.A. - Jaarfeesten: Sint Maarten, Sint Nikolaas, Advent, Kerstmis, Maria-Lichtmis, Karnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, Sint Jan, Sint Michiel. Vernieuwingen door Antroposofie.
34731: SWIETEN, JET VAN - Vijftien misvattingen en andere artikelen over niet-aangeboren hersenletsel
34730: SWIETEN, JET VAN - "Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe; Notities uit een leven naast NAH"
33591: SWIETEN, JET VAN - "Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe; Notities uit een leven naast NAH"
24164: SWIFT, JONATHAN - Gullivers Reizen. Een avonturenboek voor grote mensen
25838: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's Reizen
18873: SWIFT, JONATHAN - Gullivers reizen. Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld door Lemuel Gulliver, eerst chirurgijn en later kapitein van diverse schepen
21309: SWINKELS, CAREL - De laatste dichter
34037: SYMOENS, VEERLE (HOOFDRED.) - Beleef je eigen Ronde, magazine
11989: SZCZESNY, GERHARD - Afscheid van links? of: Het zogenaamde goede. Over de onmacht van de ideologen
28141: SZYMBORSKA, WISLAWA - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten
25633: TAILLEUR, MAX - Geloof me
17890: TAMMEN, WERNER EN MICHAEL SCHREIBER - Michael Schreiber. Arbeiten 1984-88
30763: TAMSE, DR.C.A. (REDACTIE) - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
32301: TARKOWSKI, ANDREI - "Hoffmanniana; Scenario voor een nooit gemaakte film"
29516: TAS, S. - Een critische periode. (Genummerd ex.: XX)
26488: TAYLOR, JAMES AND WARREN SHAW - The Penguin Dictionary of The Third Reich
25302: TAYLOR, A.J.P. - The First World War, an illustrated history
419: TEIRLINCK HERMAN - Griseldis (met verluchtingen van Tjienke Dagnelie)
27843: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer Serjanszoon. Orator Didacticus
12898: TEIRLINCK, HERMAN - Maria Speermalie, Levensgetijde op De Heerlijkheid 't Homsveld 1875-1937
15561: TEIRLINCK, HERMAN - Het ivoren aapje. Roman van het Brusselsch leven
31993: TEIRLINCK, HERMAN - Het Ivoren aapje, roman van Brusselsch leven
20560: TEIRLINCK, HERMAM - Griseldis
20401: TEIRLINCK, HERMAN - Mijnheer Serjanszoon. Orator Didacticus
14645: TELLEGEN, TOON - Mijn avonturen door V. Swchwrm
34628: TERDUYN, ERIC, EMILE VAN MOERKERKEN - Intermezzo en andere literaire bijdragen aan 'De Schone Zakdoek'
21823: TERLOUW, PIET - De Vecht. Een stroom van verhalen
5055: TERM, VAN JAC.P. - Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij
34558: TERRIN, PETER - Post Mortem
33787: TEX, URSULA DEN - "Fotografen/Journalisten; Vijfentwintig jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland, 1966-1990"
26874: TEYLINGEN, DICK VAN, PAUL HEFTING, A.L. SÖTEMANN, E.A. - Ons Erfdeel, 37e jaargang, nr 3, mei-juni 1994: Judith Herzberg, Henriette Roland Holst, Willem Cole, e.a.
19788: THACKERAY, WILLIAM M. - Kermis der IJdelheid (orig. Vanity Fair)
24542: THEMERSON, STEFAN - Euclides was een ezel
34440: THEROUX, PAUL - "Frisse lucht; Reisverhalen 1985-1999"
32450: THEROUX, PAUL - Het drijvende koninkrijk
13544: THIJSSE, JAC. P. - Vogelzang
34859: THIJSSEN, THEO - Het taaie ongerief (Witte Olifant)
33786: THIJSSEN, WIL - "t Is mooi geweest; Uitstervende beroepen"
32839-T: THIJSSEN, THEO - "In de ochtend van het leven; Jeugdherinneringen"
32838-T: THIJSSEN, THEO - Barend Wels
1455: THIRY ANTOON - Gasten in het Huis ten Halven.
20092: THOMAS, DYLAN - Als een jonge hond
33172: THOMAS, PIET (SAMENSTELLING EN UITLEIDING) - De ogen en het raam. Klassieken uit Vlaanderen deel 4
17795: THOMAS, D.M. - Het witte hotel
32442: THOMAS, DYLAN - Uitzicht op zee en andere verhalen
16094: THOMÉSE, P.F. - Zuidland. Verhalen
12413: THOMÉSE, P.F. - Zuidland, verhalen
27154: THORLEY, LOUISE - Handboek voor Pilates
12318: TIBULLUS - Elegieën en de andere gedichten uit het Corpus Tibullianum
34607: TIFFANY, PAUL, STEVEN D. PETERSON - "Ondernemingsplannen voor Dummies; Dé referentie voor iedereen"
14444: TIGGELAAR, BEN - Internet Strategie – concurrentievoordeel in de digitale economie: Theorie en Praktijk
27505: TIJSSEN, LEENDERT - De twee aangezichten van het eeuwige
29719: TILBORGH, LOUIS VAN - Monet in Holland
34481: TILMAN, HARM, RAIMOND WOUDA, E.A. - Hollandse realist. De zwarte Hond. Karelse Van der Meer Architecten
11116: TIMMER, B. CHARLES (VERTALING) - 10 verhalen uit Sowjetrusland 1960-1967
25038: TIMMERIJE, ANNELOES - De wereld begint in Breda. Uitgeverij De Geus 1983-2008.
3373: TIMMERMANS FELIX - Adriaan Brouwer
4742: TIMMERMANS FELIX - Pallieter. Mit Zeichnungen des Dichters
431: TIMMERMANS FELIX - Pieter Breugel, zoo heb ik u uit werken geroken
6077: TIMMERMANS FELIX - Naar waar de appelsienen groeien
6262: TIMMERMANS FELIX - Anna-Marie
8357: TIMMERMANS FELIX - Anna-Marie
13368: TIMMERMANS, FELIX - Adriaan Brouwer
28016: TIMMERMANS, FELIX - De krabbekoker
16441: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY - Begijnhofsproken
14070: TIMMERMANS, FELIX - Franziskus
11910: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken
1778: TIMMERMANS FELIX - Adriaan Brouwer
1724: TIMMERMANS FELIX - De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt.
26076: TIMMERMANS, FELIX - Pijp en toebak
27613: TIMMERMANS, FELIX EN FRANS THIRY - Bagijnhof-sproken
27802: TIMMERMANS, FELIX - Minneke poes en ander proza
28012: TIMMERMANS, FELIX - Anna-Marie
22350: TINBERGEN, DR. D.C. (UITG.) DR. L.M. VAN DIS - Van den vos Reinaerde
34666: TOER, PRAMOEDYA ANANTA - De vluchteling
34809: TOERGENJEW, IWAN - Eerste liefde
15808: TOLAND, JOHN - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour, Java Zee, Midway
6211: TOLKIEN J.R.R. - De Hobbit of Daarheen en Weer Terug
20573: TOLKIEN, J.R.R. - Sprookjes
33397: TOLKIEN - Sprookjes van Tolkien
30072: TOLKIEN, J.R.R. - Sprookjes van Tolkien
26900: TOLLEBEEK, JO, GERARD TERMORSHUIZEN, PAUL VAN AKEN, E.A. - Ons Erfdeel, 33e jaargang, nr 2, maart-april 1990
34803: TOLSTOI, LEO N. - Anna Karenina
22786: TOMEO, JAVIER - De markies schrijft een opmerkelijke brief
33073: TOMSON, PETER J., EVELIEN DE WILDE, FRANS A. JANSSEN, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 27e jaargang, nr. 5, juli 2011"
28979: TONEELGROEP SATER - "Toneelgroep Sater 1976-1979: Opkomst en neergang van een Hollands familiebedrijf; De juf van de Czaar Peterstraat; Het verhoor; Isotopen op zaterdag"
30555: TOO, LILLIAN - Geillustreerde Encyclopedie van Feng Shui. De complete Gids over de Filosofie en Technieken van Feng-Shui.
28536: TOONDER, MARTEN - "Mijn eigen eenzame weg: De herenopstand; de hachelbouten; de bommellegende"
28537: TOONDER, MARTEN - "Zoals mijn Goede Vader zei: De tijwisselaar, De kwade inblazingen; De hupbloemerij"
28534: TOONDER, MARTEN - "Zaken zijn zaken: De doffe doffer; De zwelbast; De slijtmijt"
5825: TOONDER, JAN GERHARD - Kasteel in Ierland
34774: TOONDER, JAN GERHARD, JOHN ANTONY WEST - Het Astrologisch Argument
16901: TOONDER, MARTEN - "k wist niet dat ik het in mij had: De achtgever; De pikkin-ring; bombom de geweldige"
28540: TOONDER, MARTEN - "Een eenvoudige doch voedzame maaltijd: Het booroog; De labberdaan; De pasmunt"
28541: TOONDER, MARTEN - "Een heer moet alles alleen doen: De feunix; De toornviolen; De trullenhoedster"
27614: TOONDER, MARTEN - "Had ik maar beter geluisterd/Een ragfijn spel, bevat: De Pronen; De zonnige kijk; De ombrenger; De minionen."
32790-A: TOONEN, ELBERT - "Josef Stalin; Biografie"
34640: TOOREN, J. VAN - "Haiku: een jonge maan; Japanse haiku van de vijftiende eeuw tot heden"
16237: TOORN, WILLEM VAN - Twee dagreizen
16975: TOPOR, ROLAND - Verhalen en tekeningen
21029: TOURNIER, MICHEL - De gouden druppel
30377: TOURTEL, MARY - De avonturen van Bruintje Beer. Deel 5: Bruintje Beer en Bully Mops op de Hagedoorn-Hoeve
33977: "TRACEY BASHKOFF ; MEGAN M. FONTANELLA" - "Art of Another Kind; International Abstraction and the Guggenheim, 1949-1960"
34795: TRAVEN, B. - Land van de lente
30487: TREEBUS, K.F. - "Vormwijzer; Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk"
3578: TRELAWNEY E.J.,BYRON LORD - Mémoires de Trelawney. Cadet de famille, compagnon et ami de Lord Byron (2 Vol.)
33069: TROELSTRA, ANNE S., ELSBERH KWANT, JOHN LANDWEHR, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 26e jaargang, nr. 2, december 2009"
27875: TROYAT, HENRI E.A. - Genie en wereld. Tolstoj
12006: TSJECHOF, A - De Kus en andere verhalen
33199: TSJECHOW, ANTON P. - 15 Beroemde verhalen
11570: TSJECHOW, ANTON P. - 15 beroemde verhalen
8973: TSJECHOW A.P., TSJECHOV - Drama op de jacht
2989: TSJECHOW, A.P. - Drama op de jacht (orig. Drama na Ochote)
15611: TSJECHOW, ANTON - 15 beroemde verhalen
8965: TSJECHOW A.P. - De echtgenoot en andere verhalen
19420: TSJECHOW, ANTON - Verhalen
28118: TSJECHOW, ANTON - Platonow
33133: TSJECHOW - Verzamelde Werken 3: Verhalen 1887-1891
34729: TUINDER, HUIB DEN (BIESBOSCH-KENNER) - De Biesbosch in beeld
33496: TWAALFHOVEN ANITA, TRUUS GUBBELS, SANDRA JONGENELEN, ERIK EELBODEN, E.A. - "Boekman 63; Zomer 2005: Fotografie"
18441: TWAIN, MARK - Een praatje bij het vuur in het jaar 1601
27148: TWAIN, MARK - Prins en Bedelknaap
31752: TWAIN, MARK - "Prins en Bedelknaap; Een verhaal voor jongelieden"
12585: BÜCH, BOUDEWIJN - Büchmania Magazine, gedichten
10991: BÜCH, BOUDEWIJN EN PETER VAN ZONNEVELD - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers
34630: BÜCH, BOUDEWIJN, KRISTIEN HEMMERECHTS, BERT KEIZER, NICO TER LINDEN - Vier visies op de dood (4 miniboekjes in 1 cassette)
28369: BÜCH, BOUDEWIJN - De Bocht van Berkhey
28374: BÜCH, BOUDEWIJN - Het geheim van Eberwein
28385: BÜCH, BOUDEWIJN - Weerzien. Een briljante afrekening
26569: BÜCH, BOUDEWIJN - Het geheim van Eberwein
28213: BÜCH, BOUDEWIJN, ERNST BRACHUS, LEESVOUW IN RUG - Verzamelde gedichten
23243: BÜCH, BOUDEWIJN - Het geheim van Eberwein
14571: BÜCH, BOUDEWIJN E.A. - BZZLLETIN 127
34821: GÜR, HALIL - Gekke Mustafa en andere verhalen (Gesigneerd)
13811: BÜCH, BOUDEWIJN - De hel
28371: BÜCH, BOUDEWIJN - De rekening
28373: BÜCH, BOUDEWIJN - De kleine blonde dood
28375: BÜCH, BOUDEWIJN - Het dolhuis
28378: BÜCH, BOUDEWIJN - Zingende botten. Over gedichten, dood en souvenirs
28383: BÜCH, BOUDEWIJN - Het bedrog
28365: BÜCH, BOUDEWIJN - Blauwzee. Eilanden deel vier.
28367: BÜCH, BOUDEWIJN - Geestgrond
30698: UITTENBOGAARD, LEO - De wereld... Een verbijsterend avontuur. Van hotdogs, houri's en harems.
23681: ULFIG, ALEXANDER - Lexikon der philosophischen Begriffe
29282: UNBEHAUN, KLAUS - Perfecte filmtrucs
31119: MÜNCHING, L.L. VON - Moderne koopvaardijschepen
29066: UNGERER, TOMI - One, two, where's my shoe?
28787: UNSELD-BAUMANNS, CHRISTINE - Partnermassage. Massagetechnieken voor lichaam en geest
30983: MÜNSTERMANN, HANS - De bekoring - deel 19 AKO Literatuurprijs Reeks
25108: UNSWORTH, BARRY - Slag om Nelson (Orig. Losing Nelson)
31463: GÜNTER GRASS - Kat en muis. Novelle
30607: UPHOFF, MANON - Koudvuur (Roman)
17703: GÜRSEL - Rooie oortjes
34897: GÜRSEL, NEDIM - De konijnen van de commandant (Verhalen)
25772: SÜSKIND, PATRICK - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar
23240: SÜSKIND, PATRICK - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar
20353: SÜSKIND, PATRICK - De duif & De erfenis van Maìtre Mussard
20574: UYL, LIESBETH DEN - Alle verhalen
34814: UZUNOGLU-OCHERBAUER, ADELHEID (SAMENSTELLING) - Turkse sprookjes
33609: VAARTJES, GÉ, ANTON KORTEWEG, DICK WELSINK, ARNO KUIPERS, E.A. - Goede papieren Letterkundig Museum, jaargang 1, nummer 2 2006
34566: VAARTJES, GÉ - "Herman de Man; Een biografie."
12194: VADIM, ROGER - De hongerige engel, Roman
32765-A: VALK, ARNO VAN DER - W.F. Hermans, het grootste gelijk buiten Nederland
34287-A: VALK, ARNO VAN DER - De calvinistische voyeur: Jan Wolkers in Zweden.
34579-A: VALK, ARNO VAN DER - De calvinistische voyeur: Jan Wolkers in Zweden.
29115: VALLE-INCLAN, RAMON DEL - "Lente-sonate; Zomer-sonate; Herfst-sonate; Winter-sonate. Uit de memoires van de Markies de Bradomin"
34843: VANCREVEL, LAURENS - "Het onzichtbare leven; Poëzie 1960-2008"
4045: VANDELOO JOS - Een mannetje uit Polen
34825: VANDELOO, JOS - De muur
17831: VANDELOO, JOS - De 10 minuten van Stanislao Olo
34126: VANDELOO, JOS - De vijand
20577: VANDELOO, JOS - De 10 minuten van Stanislao Olo
34756: VANDERSTRAETEN, MARGOT - Schrijvers gaan niet dood
34469: VANOSMAEL, PROSPER, ROGER DE BRUYN - Handboek voor Creatief Denken
2248: VANSINA DIRK - De zoektocht van Elckerlyc
18657: VANVUGT, EWALD - Darwin & Gezellen. Kanttekeningen bij een leven
32759-A: VANVUGT, EWALD - Cynthia en haar grote liefde
12460: VANVUGT, EWALD - Een bizonder vreemd mens
14187: VARGAS LLOSA, MARIO - Wie heeft Palomino Molero vermoord?
33307: VARGAS LLOSA, MARIO - Pantaleon
32415: VASARI, GIORGIO - De levens van de kunstenaars, deel 2
11368: VASSALLI, SEBASTIANO - De nacht van de wolf
32435: VASZARY, GABOR V. - Monpti
11815: VATSYAYANA - Kama Soetra – Liefde en erotiek uit het oude Oosten
17926: VATSYAYANA - De Kama Sutra
33239: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Vriendelijke vreemdeling
34317-A: VEEN, KOERT TER - "De Graal; Geschiedenis van een fascinatie."
21113: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Het wilde feest
18251: VEEN, HERMAN VAN - Onder één dak. Dagboek
1880: VEEN,VAN DER ADRIAAN - Het wilde feest
30320: VEEN, KOERT TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan
34332-A: VEEN, KOERT TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan
34333-A: VEEN, KOERT TER - "De tempeliers; Aftrekening met een legende"
34334-A: VEEN, KOERT TER - "The Templars; Laying a legend to rest"
34065: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Het wilde feest
30600: VEEN, ADRIAAN VAN DER - "Omnibus: 1. Het wilde feest; 2. Spelen in het donker; 3. Zuster ter zee."
34335-A: VEEN, KOERT TER - "Van lammeren naar leeuwen; Over de opkomst van het christendom"
27408: VEEN, KOERT TER - Van lammeren naar leeuwen. Over de opkomst van het christendom
23359: VEENSTRA, J.H.W., RAAN, E, VAN, E.A. - Ons Erfdeel, 22e jaargang, nr 5, nov/dec 1979: Jacques Hamelink, de schilder Octave Landuyt, e.a.
23365: VEENSTRA, J.H.W., CARTENS, DAAN, SLAGTER, ERIK E.A. - Ons Erfdeel, 28e jaargang, nr 2, maart/april 1985: Alfons en Gerard Walschap, K. Schippers, e.a.
8736: VEER, DE HENDRIK,KNEPPELHOUT JOHANNES,GORTER SIMON,BERGMANN ANTON,LOVELING ROSALIE,LOVELING VIRGINIE,HOEVELL, VAN A.W. BARON,VISSERING SIMON,BUNING ARNOLD WEREMEUS - Terugblik met vergezicht. (een bundel negentiende-eeuwse prozastukken)
18241: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLING) - Ik hou van Holland. Liedjes, conferences en light verse
18248: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLING) - Morgen kan ze zwanger zijn. Liedjes en conferences over familie
23187: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLING) - Ik ben mij er eentje. Conférences
23174: VEER, KICK VAN DER (SAMENSTELLING) - Ik ben mij er eentje. Conférences
23175: VEER, KICK VAN DER - U wordt zo gemolken. Conférences
33037-T: VEER, ARIE VAN DER - "Nederlandse zeevisserijschepen; Trawlers, Loggers, Kotters"
34711: VEGT, JAN VAN DER - "Zes winters aan zee; Liefde en rekenschap bij A. Roland Holst"
34497: VEGT, JAN VAN DER - "A. Roland Holst; Biografie"
34553: VEGT, JAN VAN DER - "Zes winters aan zee; Liefde en rekenschap bij A. Roland Holst."
26845: VELDE, ANTON VAN DE - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven. (2 delen)
25041: VELT, CHRIS IN 'T - Over Opera en Opera's. Een inleiding. Met een voorwoord van Bernard Haitink
33057: VELTKAMP, EVERT PAUL, J.F. HEIJBROEK, ARNOLD LUBBERS, E.A. - "De Boekenwereld; Tijdschrift voor boek en prent, 23e jaargang, nr. 2, december 2006"
15550: VENABLES, HUBERT - De Dagboeken van Frankenstein
34450: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Complete set van 5 delen
27748: VERBEECK, LUDO - Franz kafka of de andere ervaring
28924: VERBEECK, STIJN (SAMENSTELLING) - Utrecht in dichterlijk licht
33972: VERBRAAK, GWENDOLYNE, LISA KUITERT, E.A. - De Boekenwereld: De uitgave van Het Achterhuis
18000: VERGANI, ORIO - Mario's eerste liefde (Recita in collegio)
26896: VERGEER, KOEN, WERNER DUTHOY, JOSÉ BOYENS, E.A. - Ons Erfdeel, 34e jaargang, nr 3, mei-juni 1991
27520: VERHAAR, HERMAN - Franz Kafka of Schrijven uit onmacht
34600: VERHAGEN, KARIEN - "BI-ware; De harde en zachte kant van Business Intelligence"
23327: VERHAGEN, HANS, D´HAEN, CHRISTINE E.A. - Ons Erfdeel, 28e jaargang, nr 4, sept/okt 1985: De poëzie van Hans Verhagen e.a.
34326-A: VERHOEF, C.E.H.J. - "The Battle for Ginkel Heath near Ede; 17 and 18 september 1944"
34325-A: VERHOEF, C.E.H.J. - De slag om de Ginkelse heide bij Ede. 17 en 18 september 1944.
33952: VERHOEF, ESTHER - Erken mij (Literaire thriller)
33118-A: VERHOEF, C.E.H.J. - "The Battle for Ginkel Heath near Ede; 17 and 18 september 1944"
34280-A: VERHOEF, C.E.H.J. - "Nieuwpoort 1600; De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog"
33990: VERHOOSEL, HANNIE - "Want in minnezaken ben ik jou de baas; Lyriek en muziek in de chansons van vrouwelijke troubadours "
34539: VERKIJK, DICK - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
32998-A: VERKIJK, DICK - Harry Mulisch 'Fel Anti-Nazi' - vanaf wanneer?
34281-A: VERKIJK, DICK - De slappe Nederlander - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
3150: VERLAINE PAUL - Oeuvres complètes de Paul Verlaine
32793-A: VERMAAT, EMERSON - Misdaad, migratie en cultuur
33674: VERMEER, EDUARD B. - Ooggetuigen van de Chinese geschiedenis in meer dan honderd reportages
22828: VERMEULEN, JOOST - Wandelen in archeologisch Nederland
3152: VERMEYLEN AUGUST - Van de Catacomben tot el Greco.. Geschiedenis der Europeesche Plastiek en schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance. Derde geheel herziene en uitgebreide uitgaaf. Met 500 afbeeldingen.
8635: VERMEYLEN AUGUST - Verzameld Werk (6 delen)
33233: VERMEYLEN, AUGUST - De wandelende jood
21126: VERNE, JULES - Wonderreizen. De kinderen van Kapitein Grant. Australië
23735: VERNE, JULES - Robur de veroveraar
16709: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee - Westelijk halfrond
15223: VERNE, JULES - Wonderreizen. Twee jaar vakantie. Een mislukte pleziertocht
19580: VERONESI, SANDRO - In de ban van mijn vader
2363: VERRIEST, HUGO - Keurbladzijden
3210: VERSCHAEVE CYRIEL - Jacob van Artevelde
26847: VERSCHAEVE, CYRIEL - Michel-Angelo's Profeten
34870: VERVAET, EWALD - Het verschijnsel Jomanda. 'Kritisch en onthullend: feiten en mythen'
32374: VERVOOREN, F. (SAMENSTELL) - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken. 4e deel.
25794: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880-1900)
15595: VERWEY, GERLOF - "Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking: 1. Wording van een land; 2. Groei van een republiek; 3. Ontstaan van een dynastieke democratie"
13611: VESTDIJK, SIMON - "De bruine vriend; Het veer; Barioni en Peter; Pijpen"
13609: VESTDIJK, SIMON - De fantasia en andere verhalen
28129: VESTDIJK, SIMON - Vrouwendienst. Verzen. Facsimile van een exemplaar van de eerste druk, waarin de auteur met de hand een aantal varianten en toevoegingen van andere aard heeft aangebracht
27797: VESTDIJK, SIMON - Narcissus op vrijersvoeten
10818: VESTDIJK, SIMON - De dokter en het lichte meisje
11813: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne, een episch gedicht in negen zangen
11621: VESTDIJK, SIMON - De schandalen
8704: VESTDIJK, SIMON - Puriteinen en Piraten
21095: VESTDIJK, SIMON - De onmogelijke moord
34768: VESTDIJK, SIMON - "Astrologie en wetenschap; Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie."
23680: VESTDIJK, SIMON - Else Böhler, Duits dienstmeisje
27826: VESTDIJK, SIMON - Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie
24686: VESTDIJK, SIMON - Duits Dienstmeisje
24723: VESTDIJK, SIMON - Het glinsterend pantser
24728: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne in de bergen, een episch gedicht in negen zangen
24783: VESTDIJK, SIMON - De arme Heinrich
25520: VESTDIJK, SIMON - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk. Poëzie, verhalen en kritisch proza.
24557: VESTDIJK, SIMON - De hôtelier doet niet meer mee
27872: VESTDIJK, SIMON - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen
3819: VESTDIJK SIMON - Stomme Getuigen
1718: VESTDIJK SIMON - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
27831: VESTDIJK, SIMON - De vijf roeiers. Een Ierse roman
14692: VESTDIJK, SIMON - Onmogelijke moord
14201: VESTDIJK, SIMON - Het spook en de schaduw
27664: VESTDIJK, SIMON - Merlijn. Een drama in verzen
12639: VESTDIJK - Op afbetaling
11737: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland
15349: VESTDIJK, SIMON - Zuiverende kroniek. Essays
34866: VESTDIJK, S. - Narcissus op vrijersvoeten
20311: VESTDIJK, SIMON - "Een twee drie vier vijf; Homerus Fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
33378: VESTDIJK, S. - "Astrologie en wetenschap; Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie"
29558: VESTDIJK, SIMON - Stomme getuigen
15363: VESTDIJK, SIMON - De filmheld en het gidsmeisje
13556: VESTDIJK, SIMON - "Een twee drie vier vijf; Homerus Fecit; Gummivingers; Doge en Cicisbeo"
27769: VESTDIJK, SIMON - De oubliette. Novelle
27779: VESTDIJK, SIMON - De Fantasia en andere verhalen
33963: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen: 1.Proza + 2. Poëzie en Essay
27841: VICTOR E. VAN VRIESLAND (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Elfhonderd tot negentienhonderd
34154: VICTOR E. VAN VRIESLAND (SAMENSTELLING) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Elfhonderd tot negentienhonderd
13580: VINKENOOG, SIMON - Wij helden
25505: VINKENOOG, SIMON - Zolang te water. Een alibi
21651: VINKENOOG, SIMON - Het verhaal van Karel Appel. Een proeve van waarneming
30304: VIRGILIUS, DR. G.F. DIERCKS - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk, verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien door Dr. G.F. Diercks
13652: VIRULY, A. - Vrouwen nemen de tijd
26902: VISSCHIER, JACQUES DE, K.D. BEEKMAN, MARC KEYMEULEN, EVA VAN SCHAIK, E.A. - Ons Erfdeel, 33e jaargang, nr 4, sept-okt 1990
7432: VISSER CAROLIJN - Het goud van Bonanza
27884: VISSER, HANS/ MAX NORD, EMANUEL OVERBEEKE/ SIMON VESTDIJK - Simon Vestdijk. Een schrijversleven
15505: VISSER, CAROLIJN - Buigend bamboe
32992-A: VISSER, DIRK (INTERVIEWS) - Drie decennia CIDI. Een joodse stem die gehoord wordt.
19995: VISSER, CAROLIJN - Brandend zout. Verzamelde reisverhalen
20302: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren
33973: VLIET, RIETJE VAN, ADRIAAN VAN DER WEEL, PAUL DIJSTELBERGE, E.A. - "De Boekenwereld: Rudolf Hentzy en de Alpenprenten; Herman Pabbruwe"
20205: VLIET, H.T.M., LOUIS COUPERUS, L.J. VEEN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
33473: VLIET, H.T.M. VAN, ANDRIES VAN DEN ABEELE, FRANS CRONE, E.A. - De Parelduiker, nr. 2007/1: De Couperuscollectie van J.A. Eekhof
34401: VLUGT, SIMONE VAN DER - Blauw water
31151: VOETEN, BERT - Lizelotje
11021: VOETEN, BERT - Doortocht
34710: VOGEL, A. - Anders beter worden, volgens de inzichten van A. Vogel (met CD-Rom).
15172: VOGEL, THOMAS - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva
26906: VOGELAAR, J.F., JOZEF SMEYERS, HANS WERKMAN, E.A. - Ons Erfdeel, 32e jaargang, nr 5, nov-dec 1989
34546: VOGELAAR, JACQ FIRMIN - Kaleidiafragmenten
22585: VOGELESANG, HANS, ANTON PIECK - De wereld van Anton Pieck. Langs de waterkant
33900: VOLVO - Volvo 1927-1987
12974: VONDEL, JOOST VAN DEN - Leeuwendalers
16656: VONDEL - Vondel's lyriek. Bloemlezing

Next 1000 books from Kien boeken[an error occurred while processing this directive]

9/14