Khalkedon Books
Caferaga Mh. Bahariye Cd. H. Ethem Sk. No: 32 / 36 Kafkas Pasaji Kadiköy / Istanbul / Turkey            Email: sercansahaf@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
025642: CURATOR: ERKAN DOGANAY. - Sefer-i Irakeyn. Nusret Çolpan Retrospektifi. [Exhibition catalogue of Çolpan's Istanbul miniatures].
025634: CURATOR: ERKAN DOGANAY. - Sufî objeler. Halk resimleri ve günümüz çagdas sanat eserleri. [Exhibition catalogue].
025611: D. AZIZ DOGANAY. - El muallim-i el-eseriye el-Islamiye fi Medine-i Istanbul.
028723: CURATOR: ERKAN DOGANAY. - Bir mesk melekesi: Hat karalamalari. Texts by Ferit Edgü.
026292: CURATOR: ERKAN DOGANAY. - Düs ya da gerçek: Sah-i maran. [Exhibition catalogue].
026079: CURATOR: ERKAN DOGANAY. - Mesk IV. Traditional Art International Meetings.= Mesk IV. Uluslararasi Geleneksel Sanat Bulusmalari. [Exhibition catalogue].
022510: CURATOR: ERKAN DOGANAY. - Mesk VI. Traditional Art International Meetings.= Mesk VI. Uluslararasi Geleneksel Sanat Bulusmalari. [Exhibition catalogue].
017569: CURATED BY ERKAN DOGANAY. - Journey to the sacred. Holy Kaba'h Muazzama.= Kutsala yolculuk. Kâbe-i Muazzama. [Exhibition catalogue]. Coord. by Mehmet Budak, Salih Nurettin Çevik.
031306: AZIZ DOGANAY. - Osmanli tezyinati: Klasik devir Istanbul hanedan türbeleri, 1522-1604.
030669: BURHAN DOGANÇAY. - Burhan Dogançay: Fifty years of urban walls. [Exhibition catalogue]. Curator: Levent Çalikoglu.
028550: BURHAN DOGANÇAY. - Burhan Dogançay: Kent duvarlarinin yarim yüzyili. Curator: Levent Çalikoglu. [Exhibition catalogue].
016581: BURHAN DOGANÇAY, (1929-2013). - [Burhan] Dogançay: Blue walls of New York. Edited by Clive Giboire. Translated by Ender Gürol. Text by Ahu Antmen.
030629: BURHAN DOGANÇAY. - Picture the world. Burhan Dogançay as photographer. Prep. by Edelbert Köb, Margit Zuckriel, Marilyn S. Kushner, Prithi Kanakamedala. Edited by Daniel Guss.
030472: BURHAN DOGANÇAY. - Dogançay. Walls '80.= Les murs '80.= Duvarlar '80. [Exhibition catalogue]. Texts by Gülnar Önay.
018038: BURHAN DOGANÇAY. - Burhan Dogançay. Retrospektif. Texts by Emel Budak, Eleanor Flomenhaft, Phillip Lopate, Thomas M. Messer, Jean-Francois Picaud, Jacques Rigaud, Zeynep Rona, Necmi Sönmez.
019652: SÜLEYMAN DOGDU. - Bir erenler diyari. Yatagan köyü dünü ve bugünü.
017609: LALE DOGER. - Daskleion II. Hisartepe / Daskyleion kazisi Bizans seramikleri.
017077: LALE DOGER. - Izmir Arkeoloji Müzesi örnekleriyle kazima dekorlu Ege - Bizans seramikleri.
028047: ERSIN DOGER. - Izmir'in Smyrna'si. Paleolitik Çagdan Türk fethine kadar.
016114: ERSIN DOGER. - Ilk iskânlardan Yunan isgaline kadar Menemen ya da Tarhaniyat tarihi.
019287: EMEL DOGRAMACI - Women in Turkey and the new millennium.
032001: EMEL DOGRAMACI. - Atatürk and the Turkish woman today.
031863: IHSAN DOGRAMACI. - The Higher Education Reform in Turkey. Results after three years.
018116: HALIME DOGRU. - XVI. yüzyilda Eskisehir ve Sultanönü sancagi.
017635: A. MECIT DOGRU. - Pamir'de Türk dagcilari.
020762: OSMAN DOGRU. - 27 Mayis rejimi: Bir darbenin hukuki anatomisi.
017968: HALIME DOGRU. - XV. ve XVI. yüzyillarda Sivrihisar nahiyesi.
025651: DR. HALIME DOGRU. - Osmanli Imparatorlugu'nda yaya-müsellem-tayci teskilati (XV. ve XVI. yüzyilda Sultanönü Sancagi).
031492: SIRZAT DOGRU. - Türkistan'a dogru: Türkistan, Türkiye, Kazakistan arasinda anilar, düsünceler, bilgi ve belgeler. Edited by Ali Abbas Çinar.
027484: MEVLÂNA SIBLÎ EL-NUMANÎ; SÜLEYMAN NÜDVÎ; ÖMER RIZA [DOGRUL]. - Islâm tarihi. Sadr-i Islâm - Asr-i Saadet. 10 volumes set. Vol.I: Asr-i saadet: Peygamberimizin siyreti. Vol.II: Asr-i Saadet: Peygamberimizin risaleti ve sahsiyeti. Vol.III-IV: Asr-i Saadet: Peygamberimizin ruhânî hayati. Vol.V: Asr-i Saadet: Hazreti Âise. Vol.VI: Sadr-i Islâm: Hz. Ebubekir. Vol.VII: Sadr-i Islâm: Hz. Ömer. Vol.VIII: Sadr-i Islâm: Hz. Osman. Vol.IX: Sadr-i Islâm: Hz. Ali. Vol.X: Sadr-i Isâlm: Ilk ihtilâf ve ihtilâller. Translator: Ömer Riza [Dogrul].
025485: PREP. BY NILGÜN DOGRUSÖZ. - 18. yüzyil Osmanli / Türk müzigi çalismalari. Musiki risaleleri. (Ankara Milli Kütüphane, 131 Numarali Yazma).
025498: VEDIA DÖKMECI, YURDANUR DÜLGEROGLU, LÂLE BERKÖZ AKKAL. - Istanbul sehir merkezi transformasyonu ve büro binalari.
029241: ÜSTÜN DÖKMEN. - Butterflies and people.
032006: ÜSTÜN DÖKMEN, PHD. - Communication conflicts and empathy: A framework for Turkish cultural understanding.
025411: KUBILAY DÖKMETAS, SALIH TURHAN, SEVKET BEYSANOGLU. - Diyarbakir musiki folkloru. Notation by Yelda Cavga.
026025: F. ERAY DÖKÜ, GÜVEN DINÇ, FATMA SIMSEK. - Ahmet Gökoglu not defterleri I: Paflagonya heykelleri hakkinda notlar.
019453: PREP. BY M. H. DOLAPÖNÜ. - Süryani musikisinden çiçek demeti.
020009: AL-RAHIB HANNA DOLABANÎ AL-MARDINÎ [DOLAPÖNÜ], (1885-1969). - Kthobo ddeburoyto felgutho tranoyto lyuvhanon.= Kitab al-nahla. Kism-i sâni.
021108: EMRE DÖLEN, NURAN YILDIRIM. - Darülfünun'dan günümüze üniversite yayinciligi ve yasami.
030309: LOUIS DOLLOT. - Ankara: Metropole de la Turquie moderne.
024266: DIRECTOR: NECATI DOLUNAY. - Istanbul Arkeoloji Müzeleri resimli rehber. Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Misir ve Arabistan eserleri kolleksiyonlari.
022696: DIRECTOR: NECATI DOLUNAY. - An illustrated guide to the Greek, Roman and Byzantine architectural and sculptural collections in the Archaeological Museum in Istanbul.
028816: DOMINGUE. - Salon del consejo. Mapfre Re. [Color special engraving study limited numbered edition 194/350; Signed by 'Domingue']
028817: DOMINGUE. - Sede de Mapfre Re. Madrid. [B/w special engraving study limited numbered edition 56/350; Signed by 'Domingue']
027525: VEYSEL DONBAZ. - Ninurta-Tukulti-Assur zamanina ait Orta Asur idari belgeleri.
017307: UYSAL-NIHAT DÖNMEZ. - Geldiler, yasadilar, özetlediler. Bir ömür gezegen beraberliginin saf veda ifadesi. Yüzyilimiz Türk mezar tasi yazilari.
023904: ÖMER MUSTAFA DÖNMEZ. - Bir Kafkas gazisi (Ilbasioglu Ismail Aga).
018962: DR. YUSUF DÖNMEZ - Trakya'nin bitki cografyasi.
026023: SEVKET DÖNMEZ. - Studies presented in honour of Veysel Donbaz.= Veysel Donbaz'a sunulan yazilar DUB.SAR E.DUB.BA.A.
020201: SEVKET DÖNMEZ. - The principal site of Kasku land: Amasya-Oluz Höyük. the preliminary reports of 2007 and 2008 seasons general evaluations and results.= Kasku Ülkesi'nin önemli kenti: Amasya-Oluz Höyük. 2007 ve 2008 dönemi çalismalari genel degerlendirmeler ve ön sonuçlar.
029980: AHMET DÖNMEZ. - Osmanli modernlesmesinde Ingiliz etkisi. Diplomasi ve Reform, 1833-1841.
028889: BANU MUSTAN DÖNMEZ. - Alevî müzik uyanisi.
018729: SEVKET DÖNMEZ. - Anatolia and Armenians. Great Exodus of the Halys Basin Iron Age community to the Eastern Anatolian Plateau.= Anadolu ve Ermeniler. Kizilirmak Havzasi Demir Çagi toplumunun Dogu Anadolu Yaylasi'na Büyük Göçü.
031011: SUAT DONUK. - Türk edebiyatinda vefeyatname ve Ismail Belig'in güldeste-i riyaz-i irfan'i.
020754: REMY DOR, B. M. - Kirgiz mültecileri hakkinda kisa bir bilgi / Hazaristan'in bugünkü durumu. Translated by Yulug Tekin Kurat.
029639: REMY DOR. - Comptines de Turquie d'apres les archives de Pertev Naili Boratav.= Pertev Naili Boratav arsivlerinden Türkiye sayimlari.
023121: DORA. - Nouvelles. [Printed in Constantinople]
027185: PREP. BY MEHMET BAHADIR DÖRDÜNCÜ. - II. Abdülhamid dönemi Osmanli cografyasi. Edited by Salih Gülen.
019339: EDITED BY ADOLF DORFMANN, RICHARD POSAMENTIR, MUSTAFA HAMDI SAYAR. - Byzas 14. Hellenismus in der Kilikia pedias.
016342: KATHARINA OTTO-DORN. - Das Islamische Iznik. Mit einem Quellenkundlichen Beitrag von Robert Anhegger.
023426: FRIEDRICH KARL DORNER. - Nemrud Dagi'nin zirvesinde tanrilarin tahtlari. Kommagene - Dogu Anadolu'da arkeolojinin büyük macerasi. Translated by Vural Ülkü.
021276: ATILLA DORSAY. - Yilmaz Güney kitabi.
030194: ATILLÂ DORSAY. - Sinema ve çagimiz. 2 volumes set.
022569: EDITED BY SAMI BAYRAM DÖRTBUDAK, NEVZAT AKKUS. - Ageless Istanbul: Yesterday - today.= Eskimeyen Istanbul: Dün - bugün. With a CD.
017930: EDITED BY KAYHAN DÖRTLÜK, OGUZ TEKIN, REMZIYE BOYRAZ SEYHAN. - First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics. Proceedings.= Birinci Uluslararasi Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi. Bildiriler.
026842: EDITED BY KAYHAN DÖRTLÜK, TARKAN KAHYA. - III. Uluslararasi Likya Sempozyumu 07-10 Kasim 2005 Antalya. Sempozyum bildirileri. 2 volumes set.
022455: TEXTS BY CATHERINE DOSSIN - ÜMIT INATÇI. - Quartet: Petrônio Bendito / Min Kim Park / Senih Çavusoglu / Ümit Inatçi. New Media Art Exhibition, 2003. Famagusta / North Cyprus / Lafayette/ Usa. [Exhibition catalogue].
029083: HALDUN DOSTOGLU. - Two generations of the rainbow: Fahreinissa & Nejad.
023031: DOSTOIEVSKI. - Abdal. Dostoyevski'nin Idiot romanini piyes haline koyan F. Neziêre ve S. W. Bienstoek'dan. Translated by Ahmet Muhip Dranas.
018959: YILDIZ DOYRAN. - Yildiz Moran. Life force.= Hayat hamlesi. [Exhibition catalogue]. Curated by Denizhan Özer.
028280: TURHAN DOYRAN. - Comme autrefois. Poemes.
030814: DOUWE DRAAISMA. - Sila hasreti fabrikasi: Bellek yaslilikta nasil isler? Translated by Dürrin Tunç.
025015: EMMA F. ANGELL DRAKE. - Quel che la giovane moglie deve sapere.
024627: TEXTS BY ANNE DREESBACH, MICHAEL KAMP. - 1915'ten günümüze MAN ticari araçlar. 1966'dan günümüze MAN Türkiye. Translator: Deniz Bayrakçi.
031447: WILLIAM DREGHORN. - North Cyprus. Bays and beaches.
031448: WILLIAM DREGHORN. - The antiquities of Turkish Nicosia. A short account of main historical buildings in Lefkosa.
020770: JUNE TEUFEL DREYER. - Çin'deki Islam cemaati. Translated by Erkut Göktan.
017130: E[DOUARD] DRIAULT, (1864-1947). - Sark meselesi. Bidayet-i zuhurundan zamanimiza kadar. Translated by Mehmed Nafiz.
030855: S.I.L.F. EDITED BY GISELE DUCOS, ERDIM ÖZTOKAT, OSMAN SENEMOGLU. - Actes XVIe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Sorbonne, Paris, 20 Juin - 4 Juillet 1989.
030095: SAID N. DUHANI. - Quand Beyoglu s'appelait Pera. Les temps qui ne reviedront plus.
031836: SAID N. DUHANÎ. - Beyoglu'nun adi Pera iken. (Geri dönmeyecek zamanlar). [Quand Beyoglu s'appelait Pera]. Translated by Nihal Önol.
025218: DUKAS. - Istanbul'un fethi. Dukas'in kronigi, 1341-1462. Translation into Turkish from Greek manuscript: Vladimir Mirmiroglu.
024689: OSMAN NURI DÜLGERLER. - Karamanogullari dönemi mimarisi.
021006: HILMI DULKADIR. - 2. Mersin Millî Kültür ve Egitim Sempozyumu Bildirileri, (2-4 Aralik 1988, Mersin).
021302: HAZ: HILMI DULKADIR. - 2. Mersin Millî Kültür ve Egitim Sempozyumu Bildirileri, (2-4 Aralik 1988, Mersin).
021306: HAZ: HILMI DULKADIR. - 1. Mersin Millî Kültür ve Egitim Sempozyumu Bildirileri, (18-20 Aralik 1987, Mersin).
024503: HALIS DUMAN. - Karadeniz Teknik Üniversitesi görevim ve bazi anilarim.
024148: DR. MUSTAFA DUMAN. - Nasreddin Hodja books: An explained bibliography, 1480-2004.= Nasreddin Hoca kitaplari bibliyografyasi, 1480-2004.
023849: MUSTAFA DUMAN. - Trabzon halk sairleri.
018679: HASAN DUMAN. - The role of Turkey in the world of manuscripts.= El yazmalari dünyasinda Türkiye'nin yeri.
016955: HASAN DUMAN. - A bibliography and union cataloque of Ottoman year-books.= Osmanli sâlnâmeleri ve nevsâlleri bibliyografyasi ve toplu katalogu.= Al Salnamat v'al-nevsalat al-Osmaniye. 2 volumes set. English texts by Christopher Bailey. Arabic texts by Musa Yildiz.
017870: HASAN DUMAN. - A bibliography and union catalogue of Ottoman - Turkish serials and newspapers from beginning to the introduction of the modern Turkish alphabet, 1828-1928.= Baslangicindan harf devrimine kadar Osmanli - Türk süreli yayinlar ve gazeteler bibliyografyasi ve toplu katalogu, 1828-1928. English texts by Christopher Bailey. Arabic texts by Cengiz Ketene and Musa Yildiz.
017846: MUSTAFA DUMAN. - Findik serdim harmana: Türk findiginin öyküsü.
020971: MUSA DUMAN. - Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre 17. yüzyilda ses degismeleri.
017112: RAHMI DUMAN. - Can veren sultan ve manzum efsaneler.
024502: HALIS DUMAN. - Gezilerim. NATO, AET (AT) ve OECD: Tarihten seçilmis bazi kisimlar.
028710: SELÇUK DUMAN. - Türk modernlesme sürecinde Sivas Halkevi, 1933-1951.
022265: PELIN DUMANLI. - Sakatat. Cigerden iskembeye, böbrekten paçaya.
028553: ERDOGAN DÜMEN. - Denizde II. Dünya Harbi Akdeniz harekati.
031095: ERDOGAN DÜMEN. - Denizde yillar boyu Anadolu Türkleri, 1081-1922 (Onsekizinci yüzyil).
031094: ERDOGAN DÜMEN. - Denizde yillar boyu Anadolu Türkleri, 1081-1922 (Onyedinci yüzyil).
016132: VERA DUMESNIL. - Isgal Istanbul'u. [= La Bosphore tant aime]. Translated by Emre Öktem.
017097: GEORGES DUMEZIL. - Kafkas halklari mitolojisi. [= Mythologie der Kaukasischen Völker]. Translated by Musa Yasar Saglam.
026766: PAUL DUMONT. - Du socialisme Ottoman a l'internationalisme Anatolien.
025349: PAUL DUMONT. - La Franc-maçonnerie d'Obedience Française dans l'Empire Ottoman. Ottomanisme, mouvements nationaux et 'ideees françaises' a l'age de l'expansion coloniale de l'Europe.
023228: PAUL DUMONT. - Du socialisme Ottoman a l'internationalisme Anatolien.
017079: PIERRE DUMONT. - Paroles en musique: Nouvelles approches de l'enseignement de la langue et de la civilisation françaises a travers la chanson populaire contemporaine.
017140: PAUL DUMONT. - Grand Orient de France arsivlerinde Osmanli Imparatorlugu XIX. yüzyil ortasi ile Birinci Dünya Savasina yakin dönemde Istanbulda Fransiz obedyansina bagli mason localari. XX. yüzyil baslarinda Selanikteki Fransiz obedyansina bagli Fran Masonluk.
026031: MEROPI ANASTASSIADOU-DUMONT. - Medecins et ingenieurs Ottomans a l'age des nationalismes.
028143: COMPILED BY PAUL DUMONT. - Turquie: Livres d'hier, livres d'aujourd'hui.
030957: MEROPI ANASTASSIADOU-DUMONT. - Medecins et ingenieurs Ottomans a l'age des nationalismes.
025963: JEREMY DUNCAN. - Jeremy Duncan. Recent paintings of New York and Rome. 27th October - 19th November 2010, Waterhouse & Dodd, London. [Exhibition catalogue].
024368: EDITED BY: ERKAN DÜNDAR. - Patara IV.1. Patara unguentariumlari.
020281: M. ALI DÜNDAR. - Koyulhisar tarihi.
027977: CAN DÜNDAR. - Sari Zeybek. Atatürk'ün son 300 günü. [HC Edition].
021534: ALI DÜNDAR. - Yapay Osmanlicadan yaratici Türkçeye.
020921: FUAT DÜNDAR. - Ittihat ve Terakki'nin Müslümanlari iskân politikasi, (1913-1918).
019056: ROSS E. DUNN. - Ibn Battuta'nin dünyasi. [= The adventures of Ibn Battuta]. Translated by Yesim Sezdirmez.
024480: JULIEN DUPUIS. - Les échecs. Initiation a l'art des combinaisons.
024962: CURATOR: SAYGUN DURA. - Deep sea illuminators.= Sualtina isik tutanlar. 1952-2012. 8 November 2012 - 28 February 2013, Rezan Has Museum. [Exhibition catalogue]. Coord.: Zeynep Çulha. Translation: Mark Wyers, Hande Altug Sangar.
026279: PREFACE BY CEVAT DURAK. - Karsiyaka'nin kuslari.
023683: MUSTAFA DURAK. - La voix. En Français et en Turc. Etude contrastive.
022388: CURATED BY ATTILA DURAK, JASON ESKENAZI, HÜSEYIN YILMAZ. - FotoIstanbul, 2014. Cities and stories.= Sehirler ve hikayeler. Besiktas International Festival of Photography. Introduction and prefaces by Gültekin Çizgen, Utku Kaynar, Murat Hazinedar.
022803: ATTILA DURAK. - Ebru: Kültürel çesitlilik üzerine yansimalar.
022804: ATTILA DURAK. - Ebru: Reflections of cultural diversity in Turkey. [With a CD].
031334: PREP. BY MUSTAFA DURAK. - Opera odaginda Enis Batur siiri.
018803: ALI DURAL. - Türkiye incirciligi.
027545: REMZI DURAN. - Selçuklu devri Konya yapi kitabeleri. (Insa ve ta'mir).
016108: TÜLÂY DURAN. - Portraits of Ottoman Empire's sultans.= Padisah portreleri.
027567: MINE DURAN. - Kar yildizlari. Cover by Elif Ekiztepe.
022149: EDITED BY TÜLAY DURAN. - The Ottoman Empire in miniatures and engravings.= Minyatür ve gravürlerle Osmanli Imparatorlugu.
022172: TÜLAY DURAN. - Portraits of Ottoman Empire's sultans.= Padisah portreleri.
027799: EDWIGE DURAND. - Charles De Mouy: Diplomate et litterateur. Regards d'un Français sur l'Empire Ottoman, (1875-1880).
016469: MUVAFFAK DURANLI. - Saha (Yakut) büyü masallari.
025961: EDIT BY YÜKSEL DURGUT. - From the windows of consulates Istanbul.= Konsolosluklarin penceresinden Istanbul.
029010: EDITED BY YÜKSEL DURGUT. - Sanctuaries of Istanbul from the sky.= Gökyüzünden Istanbul ibadethaneleri. Photos by Orhan Durgut. Prep. by Semih Kavak.
031052: HÜSEYIN DURGUT. - Ibn Abraham Karitski kitabi miraçnamesi. Inceleme - metin - dizin.
029577: UGUR DURMAZ. - Balikesir köy seyirlik oyunlari üzerine bir inceleme.
031793: MUSTAFA DURMAZ. - Luqman the Wise, Galenus of Pergamon.
031610: BILÂL DURMAZOV. - Vatan Cephe Idaresi ve Türk ekalliyeti.
023553: A. HALUK DURSUN, BESIR AYVAZOGLU, ARTUN ÜNSAL, HIKMET BARUTÇUGIL, ILBER ORTAYLI, ISKENDER PALA ET ALLI. - Sehir ve kültür: Istanbul. Edited by Ahmet Emre Bilgili.
019568: M. KÂMIL DURSUN, (1878-1951). - Izmir hatiralari. Prep. by Ünal Senel.
021135: DAVUT DURSUN. - Yönetim - din iliskileri açisindan Osmanli Devleti'nde siyaset ve din.
030803: AYSUN DURSUN. - Türk halk hukuku.
016557: CEVAT DURSUNOGLU. - Milli Mücadelede Erzurum.
017867: CEVAT DURSUNOGLU. - Milli Mücadelede Erzurum.
016697: ALPTEKIN DURSUNOGLU. - Yeni Osmanli'nin Ordadogu'su.
027421: REFIK DURU. - Gedikli Karahöyük II. The results of excavations directed by Prof. U. Bahadir Alkim in the years 1964-1967.= Gedikli Karahöyük II (Çömlekçilik ve küçük buluntular). Prof. U. Bahadir Alkim'in yönetiminde 1964-1967 yillarinda yapilan kazilarin sonuçlari.
027420: REFIK DURU. - Gedikli Karahöyük I. The results of excavations directed by Prof. U. Bahadir Alkim in the years 1964-1967.= Gedikli Karahöyük I. Prof. U. Bahadir Alkim'in yönetiminde 1964-1967 yillarinda yapilan kazilarin sonuçlari.
025341: REFIK DURU. - The largest sculpture workshop of the Ancient Near East: Yesemek.= Eski Önasya dünyasinin en büyük heykel atelyesi: Yesemek.
028167: REFIK DURU, GÜLSÜN UMURTAK. - Höyücek: Results of the excavations, 1989-1992.= Höyücek: 1989-1992 yillari arasinda yapilan kazilarin sonuçlari.
016754: PROF. DR. REFIK DURU. - A forgotten capital city: Tilmen. (The story of a 5400 year old settlement in the Islahiye region - Southeast Anatolia).= Unutulmus bir baskent: Tilmen. (Islahiye Bölgesi'nde 5400 yillik bir yerlesmenin öyküsü).
016755: PROF. DR. REFIK DURU. - A forgotten capital city: Tilmen. (The story of a 5400 year old settlement in the Islahiye region - Southeast Anatolia).= Unutulmus bir baskent: Tilmen. (Islahiye Bölgesi'nde 5400 yillik bir yerlesmenin öyküsü).
016808: RIZA DURU. - Mevlevîname: Çeviri metinler ve resimlerle batili seyahatnamelerinde Mevlevîlik.
021694: KÂZIM NAMI DURU. - Cumhuriyet devri hatiralarim.
027550: REFIK DURU. - Kuruçay Höyük 1. Results of the excavations 1978-1988. The Neolithic and Early Chalcolithic Periods.= Kuruçay Höyük 1. 1978-1988 kazilarinin sonuçlari. Neolitik ve Erken Kalkolitik Çag yerlesmeleri.
027551: REFIK DURU. - Kuruçay Höyük 2. Results of the excavations 1978-1988. The Late Chalcolithic and Early Bronze Settlement.= Kuruçay Höyük 2. 1978-1988 kazilarinin sonuçlari. Geç Kalkolitik ve Ilk Tunç Çagi Yerlesmeleri.
027422: REFIK DURU. - Gedikli Karahöyük I-II. The results of excavations directed by Prof. U. Bahadir Alkim in the years 1964-1967.= Gedikli Karahöyük I-II (Çömlekçilik ve küçük buluntular). Prof. U. Bahadir Alkim'in yönetiminde 1964-1967 yillarinda yapilan kazilarin sonuçlari. 2 volumes set.
031316: DR. REFIK DURU. - Excavations at Kuruçay Höyük, 1978/79.= Kuruçay Höyügü kazilari. 1978-1979 çalisma raporu.
022949: REFIK DURU. - Keban Project Degirmentepe Excavations 1973.= Keban Projesi Degirmentepe Kazisi 1973.
023047: ORHAN DURU. - Ferit Edgü & Yüksel Arslan'a gençlik mektuplari, (1957-72); "27 Mayis" günlügü, (1959-62). Prep. by Burak Fidan.
028168: REFIK DURU. - Excavations at Tilmen Höyük I.= Tilmen Höyük kazilari I.
032129: NURSEL DURUEL. - Cumhuriyetin çocuklari ve arkeolojinin büyükleri: Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç.
026607: EDITED BY SERRA DURUGÖNÜL. - Silifke Müzesi tas eserler katalogu. Heykeltraslik ve mimari plastik eserler.
018171: SERRA DURUGÖNÜL. - Adalya Suppl. 6- Results of an excavation in an ancient city in rough Cilicia: Nagidos.= Daglik Kilikia'da bir antik kent kazisinin sonuclari: Nagidos.
026154: EDITED BY SERRA DURUGÖNÜL, T. M. P. DUGGAN. - Results of an excavation in an ancient city in rough Cilicia: Nagidos.= Daglik Kilikia'da bir antik kent kazisinin sonuçlari: Nagidos.
020272: SERRA DURUGÖNÜL. - Manisa Müzesi heykeltraslik eserleri.
016409: AYNUR DURUKAN (FESTSCHRIFT). - Ortaçag'da Anadolu. Prof. Dr. Aynur Durukan'a armagan.
028264: ZEYNEP M. DURUKAN. - The Harem of the Topkapi Palace.
028213: EDITED BY KAAN DURUKAN, ROBERT W. ZENS, AKILE ZORLU-DURUKAN. - Hoca, Allame, Puits de Science: Essays in Honor of Kemal H. Karpat.
028408: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XVII.
025644: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XVIII.
025640: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XIX.
025615: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XX.
019422: FESTSCHRIFT AYNUR DURUKAN. - Ortaçag'da Anadolu. Prof. Dr. Aynur Durukan'a armagan. Prep. by Nermin Saman Dogan.
028406: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XXI.
030721: EDITED BY AYNUR DURUKAN. - The cultural heritage in the towns of Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova and Rumkale.
028409: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XVI.
028411: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XXII.
028418: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XIV.
028419: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XIII.
028420: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XII.
028421: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XI.
028422: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba X.
028428: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba VIII.
028432: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba VII.
028433: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba VI.
028417: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba XV.
028426: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS. - Olba IX.
022910: MURAT DURUKAN. - Mersin'den Tarsus'a Kilikia kiyilarindaki kayip kentler. (Zephyrion, Ingira, Aulai, Ankhiale, Kyinda-Kundi, Sizzu).= Verlorene Stadte an der küste Kilikiens von Mersin bis Tarsus.
019736: EDITED BY M. DURUKAN, S. DURUGÖNÜL, GUNNAR BRANDS, DENIZ KAPLAN. - Olba XXIII.
019321: YUSUF DURUL. - Türk kilim motifleri.
021307: YUSUF DURUL. - Türk kilim motifleri.
017755: YUSUF DURUL. - Flat-woven rugs made by Yörüks.= Yörük kilimleri. Nigde yöresi.
028238: SAFINAZ DURUMAN. - Der Wandel der Dichterischen Sprachform bei R. M. Rilke.
031419: SAFINAZ DURUMAN. - Der Wandel der Dichterischen Sprachform bie R. M. Rilke.
021804: HAZ : ISIN DURUÖZ - ORHAN DOGAN. - Türkiye gençlik sorunlari açiklamali bibliyografyasi.
025316: MEHMET DURUPINAR. - Türk basketbolunun 100 yillik tarihi.
024238: COMP. BY VEYSEL DURUSEL. - Türk el halilarinin dünya piyasalarinda dünü, bugünü ve yarini.
023257: PREP. BY M. ORHAN DURUSOY. - Istanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik katalogu. 3 volumes set. Vol. 1: Osman Ergin kitaplari: Arapça ve Farsça basma eserler.Vol. 2: Belediye ve M[uallim] Cevdet kitaplari: Arapça ve Farsça basma eserler. Vol. 3: Osman Ergin kitaplari: Türkçe ve yabanci dil basma eserler.
029770: ANNA POURADIER DUTEIL - LOIZIDOU. - Etudes sur Chypre a l'epoque Ottomane.
022384: EDITED BY METIN DUYAR. - The Turkish gold market. Preface by Serdar Çitak.
016689: SÜLEYMAN DUYGU. - Yozgat tarihi ve Çapanogullari.
016926: MELIH DUYGULU. - Türk halk müzigi sözlügü.
029092: MELIH DUYGULU. - Türkiye'de çingene müzigi: Bati grubu romanlarinda müzik kültürü.
025759: MUSTAFA DUYMAZ. - Panokent.= Billboardcity. 29 Kasim 2011 - 7 Ocak 2012 = 29 November 2011 - 7 January 2012 [Exhibition catalogue].
029728: OZAN HASAN DUYMAZ. - Tarihle folklorun kucaklastigi belde: Adiyaman. Sazimizdan, sesimizden, sözümüzden.
021091: RECEP DUYMAZ. - Muhayyelât üzerinde bir inceleme.
021785: ALI DUYMAZ. - Kerem ile Asli hikâyesi üzerinde mukayeseli bir arastirma.
028228: RÜSTEM DUYURAN. - Priene kilavuzu.= Guide to Priene.
024288: RÜSTEM DUYURAN. - Guide to Priene.= Priene kilavuzu.
024267: RÜSTEM DUYURAN. - Efesos kilavuzu.
030362: RÜSTEM DUYURAN. - The ancient cities of Western Anatolia.
029325: RÜSTEM DUYURAN. - Efeso.
026171: RÜSTEM DUYURAN. - Efesos kilavuzu.
025746: M. ERTUGRUL DÜZDAG. - Mehmed Âkif Ersoy.
025383: M. ERTUGRUL DÜZDAG. - Istiklâl sâiri Mehmet Âkif Ersoy. Hayati, eserleri, sahsiyeti, fikirleri, çevresi, siiri, san'ati ve eserlerinden örnekler.
019924: PREP. BY M. ERTUGRUL DÜZDAG. - Mesrûtiyet'ten Cumhuriyet'e yakin tarihimizin belgesi Sirâtimüstâkîm mecmuasi. 2 volumes set. Din, felsefe, edebiyat, hukuk ve ulumdan bahseder risâledir. Vol. 1: No. 1-26. 27 Agustos 1908 - 18 Subat 1909. Vol.2: No. 27-52. 25 Subat 1909 - 19 Agustos 1925. 2 CDs.
029690: PEHLUL DÜZENLI. - Islâm kültür tarihinde musîki.
022885: PEHLÜL DÜZENLI. - Gayrimüslimlere dair fetvalar. (Osmanlilarda hukuk ve toplum - 5).
024713: ALI DÜZGÜN. - Ali Düzgün. 24 Mayis - 16 Haziran 2001 Emlak Sanat Galerisi Resim Sergisi. Text by: Dr. Mehmet Basbug. [Exhibition catalogue].
023586: MUSTAFA DÜZGÜNMAN. - Tekne basinda geçen bir ömür: Mustafa Düzgünman Retrospektifi. Curated by Erkan Doganay.
019925: FESTSCHRIFT MUSTAFA DÜZGÜNMAN. - Düzgünman'in mirasi. [Exhibition catalogue]. Preface by M. Ugur Derman.
029030: MADAME DVETEP. - Serairü'l-yed yahud mükemmel el fali. Translated by Ragip Rifki.
022379: CAROL DYHOUSE. - Gösteris. Kadinlar, tarih, feminizm. [= Glamour. Women, history, feminism]. Translated by Duygu Akin.
031982: TEXT BY K. DYUJALIEV. - Soyuz kompozitorov Kirgizskoy SSR. Spravochnik.
025425: CATHERINE EAGLETON, JONATHAN WILLIAMS. - Paranin tarihi. Translation: Fadime Kahya.
022237: TERRY EAGLETON. - Postmodernizmin yansimalari. =[The illusions of postmodernism]. Translated by Mehmet Küçük.
027740: ENCYCLOPEDIA OF THE MODERN MIDDLE EAST. - Encyclopedia of the Modern Middle East. 4 volumes set. Edited by Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bulliet.
018504: ANTONY EASTMOND. - Bizans'in öteki imparatorlugu: Trabzon. Edited by Antony Eastmond.
018503: ANTONY EASTMOND. - Byzantium's other empire: Trebizond. Edited by Antony Eastmond.
026670: W[OLFRAM] EBERHARD. - En eski devirlerden zamanimiza kadar Uzak Dogu tarihi. Uzakdogu'da ilk insanlar ve prehistorik devirler, Japonya, Kora Hindiçini, Siyam, Burma, Malaya, Endonezya, Avustralya ve Adalar.
031719: DR. WOLFRAM EBERHARD. - Çin tarihi.
026824: JEAN EBERSOLT. - Bizans Istanbulu ve Dogu seyyahlari. [= Constantinople Byzantine et les voyageurs du Levant]. Translated by Ilhan Arda. Preface by Semavi Eyice.
030507: JEAN EBERSOLT. - Sceaux Byzantins du Musee de Constantinople.
029141: HAZRET-I EMÎR ALI IBN-I EBITALIB. - Nehc'ül-belâga: Hz. Ali'nin hutbeleri, vasiyetleri, emirleri, mektuplari, hikmet ve vecizeleri. Prep. by Abdülbaki Gölpinarli.
018430: CALLIGRAPHED BY MUSTAFA CEMIL ECE. - Hüsn-i Hat ile 'en güzel 99 isim, 99 yazi'. Esmâü'l-Hüsnâ. [Exhibition catalogue]. Poetry by Ahmet Efe.
022754: SELAMI ECE. - Klasik Türk edebiyati arastirma yöntemleri, I-II.
019356: VEHBI ECER. - XIII. ve XIV. yüzyillarda Kayseri kültür ve tarihi.
017258: BÜLENT ECEVIT. - The Cyprus question. Translation of a speech in Nicosia, Cyprus, on 9th February 1984.
026649: THORVI ECKHARDT. - Engel und propheten.
031574: JANOS ECKMANN. - Çagatayca el kitabi. Translated by Günay Karaagaç.
021257: UMBERTO ECO. - Foucault sarkaci. Translated by Sadan Karadeniz.
022312: FONDATION DE L'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE TURQUIE. - Guide historique pour Istanbul. Pera - Galata - Eminönü et Cagaloglu - Sainte Sophie - Palais de Topkapi - Sultanahmet - L'Hippodrome - Le Grand Bazar - De Divanyolu a Beyazit - Aux alentours de l'Aqueduc de Valens - Les murs d'Enceinte - D'Aksaray aux côtes de Marmara - La Corne d'or - De Fatih a Edirnekapi - Eyüp - Üsküdar et Kadiköy - Le Bosphore - Les Iles de Prince.
026370: ECRIT ET DOCUMENTE HARRY OJALVO. - Precis sur les Sultans Ottomans et leurs sujets Juifs.= Osmanli padisahlari ve Musevi tebaalarina iliskin kisa tarihçe.
024660: SAKIR ECZACIBASI. - Saticilar 1974. [Album of photographs].
025324: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Anitlar 1970. [Eczacibasi's album of photograhs].
025325: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Çocuklar 1975. [Eczacibasi's album of photograhs].
025326: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Kirlar 1976. [Eczacibasi's album of photograhs].
025327: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Tasitlar 1977. [Eczacibasi's album of photograhs].
025328: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Sanatlar 1979. [Eczacibasi's album of photograhs].
025329: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Kapilar 1980. [Eczacibasi's album of photograhs].
025330: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Tekneler 1981. [Eczacibasi's album of photograhs].
027983: PREP BY: SAKIR ECZACIBASI. - Çesmeler 1996. [Album of photographs].
024542: SAKIR ECZACIBASI. - Dükkânlar.= Shops. [Album of photographs].
028246: SAKIR ECZACIBASI. - Sakir Eczacibasi. Photographers Series 1.= Sakir Eczacibasi. Fotograf Sanatçilari Dizisi 1. Edited by Aykut Sengözer.
025260: EDITED BY SAKIR ECZACIBASI. - Civilizations of Turkey.= Turkiye uygarliklari. [Album of photographs].
028902: NEJAT ECZACIBASI. - Yeni bir Türkiye. Yazi, konusma ve söylesilerden seçmeler.
023028: SAKIR ECZACIBASI. - Bernard Shaw: Gülen düsünceler.
026959: EDIT BY SAKIR ECZACIBASI. - Oyuncular.= Players.
028374: HOSSEIN EDALATKHAH. - Hossein Edalatkhah. Truth or dare?= Dogruluk mu cesaret mi? [Exhibition catalogue]. 16 March - 08 April 2012, Cda Projects.
025223: TEXTS BY SEMSETTIN EDEER. - Semsi Altas. That moment!= O an. 13 February - 9 March 2013, Art Suites Gallery. [Exhibition catalogue]. Art director: Senay Kazalova.
019028: DR. C. H. EDELMAN. - Problems of development: Soil survey activities in Turkey.
018693: STEPHEN EDGELL. - Sinif. Translated by Didem Özyigit.
027941: CURATOR: AMELIE EDGÜ. - Thinking for Ataturk. Two works: The Catafalque and Anitkabir. Two architects: Bruno Taut and Emin Onat.= Für Atatürk gedacht. Zwei Werke: Katafalk und Anitkabir. Zwei Architekten: Bruno Taut und Emin Onat.= Atatürk için düsünmek. Iki eser: Katafalk ve Anitkabir. Iki mimar: Bruno Taut ve Emin Onat.
030559: FERIT EDGÜ. - Adnan Varinca. [Catalogue of the artist]. Text by Ferit Edgü.
029478: CURATED BY AMELIE EDGÜ. - Balkan Naci Islimyeli. "Matah" 9 Mart - 7 Nisan 2006, Millî Reasürans Sanat Galerisi [Exhibition catalogue]. Text by Beral Madra; Translators: Ayse Gür, Saliha Yavuz, Balkan Naci Islimyeli.
022012: PRESENTATION BY FERIT EDGÜ. - Karapinar Tülü carpets. (The Collection of Dr. Ayan Gülgönen).
028445: TEXTS BY FERIT EDGÜ. - Anadolu günesi. Dünkü ve bugünkü Türkiye. Designed, scenario, texts by Ferit Edgü. Creative fashion design: Necla Seyhun. Photographs by Ara Güler.
025722: PRESENTATION BY FERIT EDGÜ. - Karapinar Tülü carpets. (The Collection of Dr. Ayan Gülgönen).
025902: FESTCHRIFT HALIL EDHEM, (1861-1938). - In memoriam Halil Edhem.= Halil Edhem hâtira kitabi. 2 volumes set.
016714: HALIL EDHEM. - Topkapi Sarayi.
031759: IBRAHIM BIN EDHEM. - Sind halk siirinde Hallâc-i Mansûr. Translated by Sofi Huri.
027122: HALIL EDIB. - Iki refika yahud bir numûne-i izdivaç.
027023: AHMED EDIB, AHMED MACID (GÖREN). - Takvim-i behar. 1307 senesine mahsus musavver almanak. 3. sene. Malumât-i takvimiyye, fekerrât-i tarihiyye, terâcim-i ahvâl, senevat-i fenniyye ve medeniyye, mevâd-i fenniyye, nisâh-i fenniyye ve beytiyye, fennî eglenceler.
030193: BAKI SÜHA EDIBOGGLU. - Ünlü Türk bestekârlari.
024956: BAKI SÜHA EDIBOGLU. - Karanlikta geçen gemiler.
030167: KEMAL EDIP. - Urfa agzi.
023791: KEMAL EDIP. - Urfa agzi.
028309: PARTITUREN UNIVERSAL EDITION. - Partituren. Kaufliche dirigierpartituren, philarmonia - taschenpartituren, studienpartituren. 1971. [Auction catalogue].
025975: ANNA G. EDMONDS. - Anatolia and its biblical visionaries.
029835: J. F. EDWARDS - The holy spirit the Christian dynamic.
023943: AHMET EFE. - Dünyayi güldüren ve düsündüren adam Nasreddin Hoca.= Nasreddin Hodja.= Nasreddin Hodscha.
018268: AHMET EFE. - Anadolu Selçuklulari'nin büyük veziri Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayati ve eserleri.
017236: RECEP EFE, ABDULLAH SOYKAN, ISA CÜREBAL, SÜLEYMAN SÖNMEZ. - Olive and olive oil in Edremit region.
025575: SÜHEYLA EFE, UGUROL BARLAS. - Kütahya dügün âdetleri üzerine bir arastirma metodu denemesi.
025269: PREP. BY RECEP EFE, ABDULLAH SAFRAN, SÜLEYMAN SÖNMEZ, ISA CÜREBAL. - Edremit'in anitsal ve korunmaya deger agaçlari.
031083: PREP. BY AHMET EFE. - Koyunoglu Müzesi'nde tezhibli kitaplar albümü.
023148: RECEP EFE. - Ermenek Çayi havzasi, dogal ortam özellikleri.
031526: EDITED BY ERTAN EFEGIL. - Geopolitics of Central Asia in the Post-Cold War era. A systemic analysis.
026579: SEKIB BEY [EFENDI]. - Tatbikat-i icraiyye Vol. I. Tatbikat-i icraiyyeden Istanbul devlet icraiye-i muamelat-i dahiliyete mahsus talimatname. Vol. II [2 volumes. Sapograf printing]
023164: BASÎRETÇI ALI EFENDI. - Istanbul'da yarim asirlik vekayi-i mühimme. Prep. by Nuri Saglam.
020581: SIRVÂNLI FATIH EFENDI. - Gülzâr-i fütûhât. (Bir görgü taniginin kalemiyle Yeniçeri Ocagi'nin kaldirilisi). Translated by Mehmet Ali Beyhan.
018778: ÎSÂ-ZÂDE EFENDI. - Îsâzâde târîhi. (Metin ve tahlil). Prep. by Ziya Yilmazer.
018221: MUSTAFA HILMI EFENDI, (1801-1864). - Mizânü'l-hatt (Measurement of calligraphy). Hakkâk-zâde Mustafa Hilmi Efendi. Prep. by Abdülkadir Dedeoglu. Illuminated by Sâim Okan.
026592: ABDURRAHMAN B. ABDULLAH BAGDADÎ EFENDI. - Tercüme-i seyahatnâme-i Brazilya. Prep. by Serif Efendi.
026245: RASID MEHMED EFENDI, ÇELEBIZÂDE ISMAIL ÂSIM EFENDI. - Târih-i Râsid ve zeyli. 3 volumes set: Vol.1: Introduction, transliteration and index of Târih-i Râsid. Vol.2: Transliteration and index of Târih-i Râsid. Vol.3: Introduction, transliteration and index of Târih-i Çelebizâde. Edited by Abdülkadir Özcan, Ahmet Zeki Izgöer, Yunus Ugur, Baki Çakir.
025297: [KÂMI MEHMED EFENDI]. - Fîrûznâme.
016426: KADIZÂDE AHMED EFENDI. - Birgivî vasiyetnâmesi Kâdizade serhi. Cevhere-i behiyye-i Ahmediyye fi Serhi'l-vasiyyeti'l-Muhammediyye. Translated by Faruk Meyan.
025420: TÜRABI EFENDI. - Ottoman cookery.
023417: AHMET MIDHAT EFENDI. - Ahmet Mithat Kelile ve Dimne tercümesi: Hülâsa-i Hümayûnnâme. Prep. by M. Ata Çatikkas.
027523: KIZANLIZÂDE ALI EFENDI. - Ahlâk-i alâ'i. Facsimile. Introduction by Fahri Unan.
030465: AHMET MIDHAT EFENDI. - Fatma Aliye Hanim yahut bir muharrire-i Osmaniyenin neseti. Translated by Lynda Goodsell Blake.
020455: AHMET MIDHAT EFENDI. - Fatma Aliye Hanim yahut bir muharrire-i Osmaniyenin neseti. Translated by Lynda Goodsell Blake.
030409: MÜTERCIM ÂSIM EFENDI. - Kâmûsu'l-muhît. El-Okyânûsu'l-basît fî tercemeti'l-Kâmûsu'l-muhît. Prep. by Eyyüp Tanriverdi, Mustafa Koç. 6 volumes set.
017361: AHMED VÂSIF EFENDI. - Mehâsinü'l-âsâr ve Hakâikü'l-ahbâr. Prep. Mücteba Ilgürel.
016546: DA'I MEHMED EFENDI. - Nevhatü'l-Ussak.
030272: HOCA SADEDDIN [SADETTIN] EFENDI. - Tacü't-tevârih. 5 volumes set. Translated by Ismet Parmaksizoglu.
024443: SEMDANIZÂDE FINDIKLILI SÜLEYMAN EFENDI. - Sem'dânî-zâde Findiklili Süleyman Efendi târihi: Mür'i't-tevârih II. A. Prep. by Prof. Dr. M. Münir Aktepe.
017634: AHMET MITHAT EFENDI. - Fatma Aliye. Bir Osmanli kadin yazarin dogusu. Biyografi. Translated by Bedia Ermat.
023984: MAHMUD CELALEDDIN EFENDI (1750-1829). - An instructional (Mashq) album for thulth and naskh scripts by Mahmud Celaleddin.= Mahmud Celaleddin Efendi Sülüs - Nesih müfredat meski.
021003: MUSTAFA RÛMÎ EFENDI. - Dîvân.
021011: RASIM S. EFENDI, TUGRUL A. EFENDI. - XIX.- XX. yüzyillarin baslarinda Azerbaycan sanati. Translated by Babek Kurbanov, Tahsin Parlak.
030510: MÜSTAKIMZÂDE SÜLEYMAN SAADETTIN EFENDI. - Tuhfe-i hattâtîn. Prep. by Mustafa Koç.
017978: KARINÂBÂDI-ZÂDE ÖMER HILMI EFENDI. - Ahkâmü'l-evkâf (Vakif hükümleri).
019558: ALI RIZA (ETI) EFENDI. - Harb-i Umûmide hatirât-i askeriyem. Egin'den itibaren hatirât-i askeriyem. Prep. by I. Gönül Eti, Murat Koraltürk.; Translated in to Latin words by Salih Kahriman.
028164: PREP. BY MUHAMMED TAMIM.; MEHMED SEVKI EFENDI. - The thuluth & naskh mashqs by Mehmed Shawki.= Amshaq al-khattat Muhammad Shawqi fi'l-thuluth wa'l-naskh.= Mehmed Sevki Efendi'nin sülüs-nesih hat meskleri.
018703: EBUBEKIR RATIB EFENDI. - Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemçe sefaretnamesi. Prep. by Abdullah Uçman.
030478: HAYRULLAH EFENDI. - Osmanli Devleti tarihi. Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye. Prep. by Zuhuri Danisman. 7 volumes set.
019301: MEHMET NAZMÎ EFENDI. - Osmanlilarda tasavvufî hayat. Halvetîlik örnegi. Hediyyetü'l Ihvân. Prep. by Osman Türer.
019227: ALI AZIZ EFENDI AUS KRETA [GIRIDÎ AZIZ EFENDI]. - Instuitionen des Herzens. Aus dem osmanischen Türkisch nach Vorlage zweier sich erganzender Handschriften ins Deutsche übertragen von H. Achmed Schmiede. Deutsche Übersetzung der zitierten Koranverse aus 'Der Koran', übers. v.Max Henning Philipp, Reclam jun. Stuttgart 1960. [= Varidat-i Aziz]. Preface by Annemarie Schimmel.
027714: PASCO WASSA EFENDI. - La Bosnie et l'Herzegovine pendant la mission de Cevdet Efendi.
017299: ALI EMIRÎ EFENDI, (1854-1924). - Cevâhirü'l-mülûk. Prep. by Idris Kadioglu, Halil Çeçen, Ramazan Sariçiçek.
019138: DAYE-ZADE MUSTAFA EFENDI. - Edirne Sultan Selim Camii risalesi. Unutulan ve bilinmeyen bir kitap. Prep. by Oral Onur.
029004: ÇATALCALI ALI EFENDI. - Açiklamali Osmanli fetvâlari. Fetâvâ-yi Ali Efendi. Prep. by H. Necati Demirtas.
016696: NOVILI ÖMER EFENDI, - Tarih-i Bosna. Osmanli-Habsburg Savaslari, 1736-1739.
025909: PREP. BY FOUNDATION OF ES-SEYYID OSMAN HULUSI EFENDI. - 100. dogum yilinda Es-Seyyid Osman Hulûsi Ates Efendi, (1914-2014).
025825: MEHMED SEVKI EFENDI. - Yâsin sûresi [=Surat Yasin]. Calligraphy: Mehmed Sevkî Efendi (1829-1887). Illumination: Fatma Özçay.
026618: MUSTAFA VAZIH EFENDI, (1764-1831). - Amasya fetvâlari ve ilk Amasya sehir tarihi. (Belâbilü'r-râsiye fî riyâz-i mesâili'l-Amâsiyye). Prep by: Ali Riza Ayar, Recep Orhan Özel.
017431: DERVIS EFENDIZÂDE DERVIS MUSTAFA EFENDI. - 1782 yili yanginlari. [Harik risâlesi, 1196]. Edited by Hüsamettin Aksu.
017435: ALI AZIZ EFENDI. - Muhayyelât-i Aziz Efendi. Muhayyelât-i ledünn-i ilâhi-i Giridî.
021269: AHMET MITHAT EFENDI. - Fatma Aliye. Bir Osmanli kadin yazarin dogusu -Biyografi-. Translated by Bedia Ermat.
016498: AHMED BÂDÎ EFENDI, (1839-1910). - Riyaz-i belde-i Edirne. 20. yüzyila kadar Osmanli Edirne'si. Edited by Niyazi Adigüzel, Rasit Gündogdu. 5 volumes set.
030045: MÜTERCIM ÂSIM EFENDI. - Burhân-i Kati. Prep. by Mürsel Öztürk, Derya Örs.
022179: AHMED RESMÎ EFENDI, (1700-1783). - Hamîletü'l-küberâ.
031994: ALI IZZET EFENDI. - Çorum evliyalari. Tezkire-i makamat. Prep. by Ethem Erkoç.
022472: ANKARAVÎ ISMÂIL RUSÛHÎ EFENDI, (?-1631). - Hazâ kitabu'l-mesnevî-i manevî. [Annotation of Ismail Ankaravî].
022535: SEYHÜLISLAM ÜRGÜPLÜ MUSTAFA HAYRI EFENDI, (1867-1922). - Seyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Malta mektuplari. Prep. by Ali Suat Ürgüplü.
022713: VANKULU MEHMED EFENDI (MEHMED B. MUSTAFÂ EL-VÂNÎ), (?-1592). - Vankulu lügati. 2 volumes set. Prep. by Mustafa Koç, Eyyüp Tanriverdi.
024606: TÜRABI EFENDI. - Osmanli mutfagi.
022806: YAHYA AGÂH EFENDI (YAHYA B. SALIH EL-ISTANBULI). - Mecmü'atü'z-zara'if sandukatü'l-ma'arif. [Osmanlilarda tarikat kiyafetleri ve sembolleri]. Prepared by Mehmed Serhan Taysi. Edited by Coskun Yilmaz.
022870: MUHAMMED SÂDIK EFENDI. - Tevbe Risalesi. [= Risâle-i mergûbe]. Prep. by Aytekin Yildiz.
017642: ABDURRAHMAN B. ABDULLAH BAGDADÎ EFENDI. - Brezilya seyahatnamesi. Prep. by N. Ahmet Özalp.
022901: HAYRET MEHMET EFENDI. - Tuhfe-i se-zebân. Arapca - Farsça - Türkçe manzum lügat. (Inceleme tenkitli metin - tipkibasim - sözlük). Prep. by Mesud Bayram Düzenli.
031923: HUSEYNÎ [SIC] HUSEYIN BEDAYI EFENDI, BOSNAK. - Beda'î'-ul-veka'i' (Udivitelnie soviti). 2 volumes set. Edited by A. S. Tveritinovoy.
031441: YUSUF EFENDI. - Mahmut Kaptan'in anilari. Prep. by Cemil Çiftçi.
026678: AHMED RESMÎ EFENDI. - Hulâsatü'l-i'tibar. A summary of admonitions: A chronicle of the 1768-1774 Russian-Ottoman War. Translated by Ethan L. Menchinger.
030750: KEFELI IBRAHIM EFENDI. - Tevârih-i Tatar Han ve Dagistan ve Moskov ve Dest-i Kipçak ülkelerinindir.= Tatar Hani, Dagistan, Moskof ve Kipçak Ovasi ülkelerinin tarihleridir. Prep. by Ismail Otar.
030752: GAZZIZÂDE SEYYID ABDÜLLATIF EFENDI. - Hulâsatü'l-vefeyât (Bursa'da medfun mesâyihin kisa hayati). Prep. and translated by Mustafa Demirel.
029971: DAYE-ZÂDE MUSTAFA EFENDI. - Edirne Sultan Selim Camii risalesi. Edited by Oral Onur.
018738: GELIBOLULU MUSTAFA ÂLÎ EFENDI. - Kayseri Rasid Efendi Kütüphanesi'ndeki 901 ve 920 no.lu nüshalara göre Kitâbü't-târîh-i Künhü'l-ahb'ar. 2 volumes set: Vol. 1: Osmanli Devletinin kurulusundan, Fatih Sultan Mehmed'in vefatina kadar. Vol. 2: Faytih Sultan Mehmed Hanin vefatindan, Yavuz Sultan Selim Hanin saltanatinin sonuna kadar. Prep. by Ahmet Ugur, Mustafa Çuhadar, Ahmet Gül, Ibrahim Hakki Çuhadar.
025055: MUSTAFA VAZIH EFENDI (1764 - 1831). - Amasya fetvâlari ve ilk Amasya sehir tarihi. (Belâbilü'r-râsiye fî riyâz-i mesâili'l-Amâsiyye). Prep by: Ali Riza Ayar, Recep Orhan Özel.
021337: NAMIK EFENDIZÂDE - AHMET ERVERDI. - Uymazsa Eyyam bana, uyarim Eyyama ben.
019143: AHMED EFLÂKÎ. - Ariflerin menkibeleri.=[Menâkibu'l-Arifîn]. Translator: Tahsin Yazici.
031085: NAZMI EGDIRICI. - Atatürk'ün kilik kiyafet - sapka devrimi ve Inebolu.
028230: RAGIP NURETTIN EGE. - By the light of a candle: The diaries of a reserve officer in the Ottoman Army. 'First World War diaries and other records of the period 1915-1919' of Ragip Nurettin Ege. Translation by Gunes N. Ege-Akter. Historical context and annotations by Edward J. Erickson.
024887: NEZAHAT NURETTIN EGE. - Prens Sabahaddin. Hayati ve ilmî müdafaalari.
023435: SABAHATTIN EGELI. - How the 1960 Republic of Cyprus was destroyed? A Cyprus documentary: Causes, events, consequences.
019615: SABAHATTIN EGELI. - How the 1960 Republic of Cyprus was destroyed?
028666: SABAHATTIN EGELI. - 1960 Kibris Cumhuriyeti nasil yikildi? Nedenleri, gelisimi, sonuçlari.
025947: MEDIH EGEMEN. - Türkiyede tuzculuk ve Çamalti Tuzlasi.
017496: ASA EGER. - The spaces between the teeth: A gazetteer of towns on the Islamic - Byzantine frontier.
029699: SINASI EGILMEZ. - Icons.
032063: YADIGAR EGIT. - Deixis und Anaphora. Zur Verwendung der deiktischen und anaphorischen Ausdrücke im Deutschen un Türkischen.
031159: YADIGAR EGIT. - Höflichkeit und Höflichkeitsformen. Überlegungen am Beispiel des Stereotyps 'Entschuldigungen' im Deutschen und Türkischen.
029426: HANS G. EGLI. - Sinan. An interpretation.
031829: EDITED BY ANOUSHIRAVAN EHTESHAMI. - From the Gulf to Central Asia: Players in the new great game.
027093: GISELA PROCHÁZKA-EISL. - Das Surname-i humayun: Die Wiener Handschrift in Transkription, mit Kommentar und Indices versehen.
019467: MÜFID EKDAL. - Bizans metropolünde ilk Türk köyü Kadiköy.
028695: MÜFID EKDAL. - Kapali hayat kutusu: Kadiköy konaklari.
021645: MÜFID EKDAL. - Eski bir ihtilalciden dinlediklerim.
028080: DR. MÜFID EKDAL. - Sakli hikâyeleri ve resimleriyle Kadiköy sokaklari.
020551: SÜER EKER, AHMET ABATOGLU - Ulusun ulu günü Nevruz.
024054: PREP. BY CEVAT EKICI, EBUL FARUK ÖNAL, ILHAN OVALIOGLU, RASIT GÜNDOGDU. - Vesika ve fotograflarla Osmanli devrinde Kudüs. 2 volumes set.
024055: PREP. BY CEVAT EKICI, EBUL FARUK ÖNAL, ILHAN OVALIOGLU, RASIT GÜNDOGDU. - Vesika ve fotograflarla Osmanli devrinde Kudüs. Vol. II.
024056: PREP. BY CEVAT EKICI, EBUL FARUK ÖNAL, ILHAN OVALIOGLU, RASIT GÜNDOGDU. - Vesika ve fotograflarla Osmanli devrinde Kudüs. Vol. I.
024420: ABDULLAH EKINCI. - Ortaçag'da Urfa. Efsane, tarih, inanç, ilim ve felsefe kenti.
023565: ILHAN EKINCI. - Tuna Nehri'nde diplomasi oyunlari, (1856-1883).
018565: MEHMET UGUR EKINCI. - Kevserî mecmuasi: 18. yüzyil saz müzigi külliyati.
030216: EDITORIAL BOARD: DENIZ EKINCI, GEORGE MLADENOVSKI, RESHAT QAHILI, MEHMET SANCAKTAR, MEHMET ÖZDEMIR, ISMAIL MANGALTEPE, NILGÜN YAVUZ, MEHMETY ALI EROGLU, EYÜP ZENGIN, SÜRIYA TAUK. - Balkan studies. 4 volumes set: Vol. I: Geography & geostrategy. Vol. II: History & literature. Vol. III: Living together & culture & education. Vol. IV: Economics & law & health.
016815: ABDULLAH EKINCI. - Harran and Sanliurfa.
023051: ABDURRAHMAN EKINCI. - Tekeli'nin dilinden telinden.
022092: LERNA EKMEKÇIOGLU. - Bir adalet feryadi. Osmanli'dan Türkiye'ye bes Ermeni feminist yazar, 1862-1933. Translated by by Melissa Bilal.
027483: DIRECTOR: HASAN EKMEN. - Üsküdar sokak isimleri tarihçesi. Edited by Halil Ekiz. Texts by Bekir Bilgili.
030748: MÜNIR EKONOMI, ZEYNEP SÖZEN, GÜROL SÖZEN. - By the waters of the Maeander Priene - Miletus - Didyma.
016874: SELMA EKREM. - Peçeye isyan: Namik Kemal'in torununun anilari.
027104: RECAIZÂDE MAHMUD EKREM. - Zemzeme. 3 volumes set.
027096: RECAIZÂDE MAHMUD EKREM. - Takdir-i elhan.
027095: RECAIZÂDE MAHMUD EKREM. - Nâçiz.
027105: RECAIZÂDE MAHMUD EKREM. - Tâlim-i edebiyat. Kism-i evvel - Birinci sene.
021982: EKREMARIKOGLU - KLARA KUULAR. - Tuva Türkçesi sözlügü.
018563: HARIS EKSERTZOGLOU. - Nostaljinin ötesinde 'Kaybedilmis memleketler'. Osmanli Imparatorlugu'ndaki Rumlarin toplumsal ve kültürel bir tarihi.
030982: IMDAT EKSI. - Eksioglu tarihi, (1460-2004). Hakki Eksi'den Aksi Ali'ye.
024894: MUHAMMED EL-ENDULISÎ - EBU EL-CAYS EL-EN. - Aruz-i Endelûsî, Aruz-i cami.
021070: ABDULLAH B. ABDULHAMÎD EL. - Ehl-i sünnet ve'l cemaat Selefi Salihîn Akîdesi. =[El-Vecîz fî Akîdetî's - Selefi' es-Sâlih]. Translated by Mehmed Ün.
021832: EL - BEKRÎ. - Câhiliye Araplari. Translated by Levent Öztürk .
019731: YÜCEL TUNA ELAL. - Gazi Rasih Tuna, (1894-1949).
017063: EDITED BY AZIZ ELBAS, HASAN BASRI ÖCALAN, NECMI GÜRSAKAL, NESLIHAN DOSTOGLU. - Çarsinin öyküsü: Bursa.
031051: ARMAGAN COSKUN ELÇI. - Âsik Seref Tasliova'nin ezgi repertuari.
020487: ABÜLFAZ ELÇIBAY. - Bu manim taleyimdir. [Paperback Edition].
020488: ABÜLFAZ ELÇIBAY, (1938-2000). - Bu manim taleyimdir. [Hardcover Edition].
016864: SÜKRÜ ELÇIN. - Anadolu köy orta oyunlari. (Köy tiyatrosu).
025526: OWNER: SÜKRÜ ELÇIN. - Türk kültürü aylik dergi. No. 263. Mart 1985. Bulgaristan Türkleri özel sayisi. [Special issue: Turks in Bulgaria].
025527: OWNER: SÜKRÜ ELÇIN. - Türk kültürü aylik dergi. No. 198-199. Nisan-Mayis 1979. Orhun'dan geliyorum. [Special issue: Orkhun inscriptions].
025528: OWNER: SÜKRÜ ELÇIN. - Türk kültürü aylik dergi. No. 337-338. Mayis-Haziran 1991. Gaspirali Ismail Bey sayisi. [Special issue: Gaspirali Ismail Beg].
021310: SÜKRÜ ELÇIN. - Türkiye Türkçesinde mâniler.
021311: SÜKRÜ ELÇIN. - Akdeniz'de ve Cezâyir'de Türk halk sâirleri.
024672: ÖMER ELDAROV. - Ömer Eldarov. Heykelterasliq.= Sculpture. Text by G. A. Quacar.
024631: EDITED BY EDHEM ELDEM, MURAT GÜVENÇ, MURAT KORALTÜRK, ZAFER TOPRAK. - Istanbul. The city where the continents, seas, roads, merchants meet.= Istanbul. Kitalarin, denizlerin, yollarin, tacirlerin bulustugu kent. Translation: Adair Mill, Mary Isin. [In special slip-case.].
024517: EDHEM ELDEM, GÜNAY KUT. - Rumelihisari Sehitlik Dergâhi mezar taslari.
017341: EDHEM ELDEM. - Voyvoda Street from Ottoman times to today.= Bankalar Caddesi. Osmanli'dan günümüze Voyvoda Caddesi.
024585: HALIL EDHEM [ELDEM]. - Elvah-i Naksiye Kolleksiyonu. Memleketimizde nakslan-i ibtidallerine ve Sanayi-i Nefise Mektebinin tesisine dâir malûmat-i mecmuâ ve Istanbul Âsar-i Atika Müzesi'nde bulunan Elvah-i Naksiye'nin katalogunu samildir.
023934: EDHEM ELDEM. - 135 yillik bir hazine. Osmanli Bankasi arsivinde tarihten izler. Edited by Serhan Ada.
019464: HALIL ETEM [EDHEM] ELDEM. - Misirin son Memlûk sultani Melik Tumanbay II adina Çorluda bulunan bir kitabe.
025673: EDHEM ELDEM. - Le voyage a Nemrud Dagi d'Osman Hamdi Bey et Osgan Efendi, 1883.
029576: CURATED BY EDHEM ELDEM. - Mendel - Sebah. Documenting the Imperial Museum.= Mendel - Sebah. Müze-i Hümayun'u belgelemek. [Exhibition catalogue].
028692: PREP. BY EDHEM ELDEM. - Nazli's guestbook. Osman Hamdi Bey's circle.= Nazli'nin defteri. Osman Hamdi Bey'in çevresi.
028822: EDHEM ELDEM. - Osmanli Bankasi Arsivi ve Tahsin Isbiroglu Koleksiyonundan Osmanli Bankasi banknotlari, 1863-1914.
019817: EDHEM ELDEM. - Banknotes of the Imperial Ottoman Bank based on the Ottoman Bank Archives and Tahsin Isbiroglu Collection.
016579: EDITED BY EDHEM ELDEM. - Premiere rencontre internationale sur l'Empire Ottoman et la Turquie Moderne I: Recherches sur la ville Ottomane: Le cas du quartier de Galata. II: La vie politique economique et socio-culturelle de l'Empire Ottoman à l'epoque Jeune-Turque.
016708: EDHEM ELDEM. - Consuming the orient.
016529: EDHEM ELDEM. - Pride and privilege. A history of Ottoman orders, medals and decorations.
022307: SEDAD H[AKKI] ELDEM. - Works of Turkish architecture.= Türk mimari eserleri.
022495: SEDAD H[AKKI] ELDEM - FERIDUN AKOZAN. - Topkapi Sarayi. Bir mimari arastirma.
022787: SEDAD HAKKI ELDEM, (1908-1988). - Sedad Hakki Eldem 1: Gençlik yillari. Prep. by Ugur Tanyeli, Edhem Eldem, Bülent Tanju.
022788: SEDAD HAKKI ELDEM, (1908-1988). - Sedad Hakki Eldem 2: Retrospektif. Prep. by Bülent Tanju, Ugur Tanyeli.
025854: EDHEM ELDEM. - Osmanli Bankasi Arsivi ve Tahsin Isbiroglu Koleksiyonundan Osmanli Bankasi banknotlari, 1863-1914.
030135: A. ABIDIN ELDEROGLU. - A. Abidin Elderoglu. Texts: Devrim Erbil, Zahit Büyükisleyen, Ozan Sagdiç.
028201: PREFACE BY SÜKRÜ ELEKDAG. - Armenian allegations: Myth and reality. A handbook of facts and documents.
031147: GLISA ELEZOVIC. - Turski spomenici. Knj. I, sv[enska]. 2. Faksimili 178 raznih turskih dokumenta iz vremena of 1348 do 1776 godine sa njihovim kratkim sadrzajem na francuskom jeziku i detajnim registrom knj. I, sv. 1. Turkish spomenika.
027500: DR. NEVIN ÖZKAN [ELGIN] - Türk tütünlerinin anatomik özellikleri. No: 64 Izmir cesidi.
021121: AHMET GÜNER ELGIN. - Marmara kitâbeleri.
026220: TEXTS BY SEVDA ELGIZ, CAN ELGIZ. - The dawn of tomorrow. Italian contemporary art by Italian collections.= L'Alba di domani. Arte comtemporanea in Italia da collezioni Italiane.= Yarinin safagi. Italyan koleksiyonlarindan güncel Italyan sanati. 26 March - 26 April 2008, Elgin Museum of Contemporary Art, Istanbul. [Exhibition catalogue].
019456: ABDULLAH ÇAGRI ELGÜN. - Akkisla ve yöresi agizlari.
026589: M[USTAFA] SATI' [ELHUSRI]. - Mebadi-i ulum-i tabiiyeden tarih-i tabii ve tatbikati.
029271: BEXTIYAR ELI. - Qesra balindeyen Xemgin.
023202: R. IHSAN ELIAÇIK. - Islâm'in yenilikçileri: Islâm düsünce tarihinde yenilik arayislari. Kisiler, fikirler, akimlar. 3 volumes set.
016238: MIRCEA ELIADE. - Dinin anlami ve sosyal fonksiyonu. Translated by Mehmet Aydin.
016297: MIRCEA ELIADE. - Dinler tarihine giris.= [Traitê d'histoire des religions]. Translated by Lale Arslan.
021063: MIRCEA ELIADE. - Matmazel Christina. =[Mademoiselle Christina].
021252: MIRCEA ELIADE. - Asya simyasi. (Çin ve Hint simyasi) -Simya söylencesi- Translated by Lale Arslan.
021815: MIRCEA ELIADE. - Imgeler simgeler. Translated by Mehmet Ali Kiliçbay.
025014: MIRCEA ELIADE. - Babil simyasi ve kozmolojisi. Translation: Mehmet Emin Özcan.
026497: NICOLAS ELIAS. - Lavta: Etude pour un luth d'Istanbul.
025785: PREP. BY MESUT ELIBÜYÜK, ABDULKADIR GÜZEL. - Türkiye'nin sihhi - içtimai cografyasi Urfa vilayeti. Tanitma - degerlendirme - transkripsiyon - tipki basim.
027934: EDITED BY CEMAL ELITAS. - Osmanli Imparatorlugu'nda 500 yil boyunca kullanilan muhasebe yöntemi: Merdiven yöntemi.
031372: CURATED BY DAVID ELLIOTT, ROSA MARTINEZ. - Time present time past. Highlights from 20 years of the International Istanbul Biennial.= Simdiki zaman geçmis zaman: 20 yilda Uluslararasi Istanbul Bienali'nden iz birakanlar. [Exhibition catalogue].
017982: WALTER ELLIS. - Shakespeare efsanesi. Translated by Sacit Polater.
028278: WALTER ELLIS. - Shakespeare efsanesi. Translated by Sacit Polater.
020537: MEHMET EMIN ELMACI - MELIH TINAL. - Çagdaslasma sürecinde Bergama Halkevi.
026601: ABRAHAM ELMALEH. - Nouveau dictionnaire complet Hebreu-Français. Tome troisieme. S-P.
026600: ABRAHAM ELMALEH. - Nouveau dictionnaire complet Hebreu-Français. Tome second. K-N.
020102: PPRE. BY MURAT ELMALI. - Dasakarmapathavâdânamâlâ. (Giris - metin - çeviri - notlar - dizin - tipkibasim).
026560: METIN ELOGLU, (1927-1985). - Türkiye'nin adresi. Siirler.
024950: METIN ELOGLU. - Dizin. Cover and illustrations: Orhan Peker.
022069: HÜSEYIN SERKAN ELÖNÜ. - Haim Nahum: Siyonizm ideali pesinde kosan bir hahambasi.
028440: P. N. ELROD. - Ravenloft: Ben, Strahd. Bir vampirin anilari. [= I, Strahd. The memoirs of a vampire]. Translated by Kerem Karaerkek.
016285: JACQUES ELSNER. - Sites antiques du sud-ouest de l'Anatolie. Illustrated by Yuda Binhas.
021659: HAKAN EMANET. - Deniz hakimiyetinden dünya hakimiyetine giden yolda Türk Bogazlari.
029284: TURKISH EMBASSY. - The Turkish Reform Movement of May 27, 1960.
017246: PREP. BY CEMAL EMDEN. - Making of architectural objects. Introduction: Maria Voyatzaki.
025038: PREP. BY CEMAL EMDEN. - Making of architectural objects. Introduction: Maria Voyatzaki.
023247: FERIDUN M. EMECEN. - Dogu Karadeniz'de iki kiyi kasabasinin tarihi: Bulancak - Piraziz.
022272: FERIDUN EMECEN, AYHAN YÜKSEL. - Görele kazasi nüfus defteri, (1251/1835).
022888: FERIDUN M. EMECEN. - Osmanli Imparatorlugu'nun kurulus ve yükselis tarihi, (1300-1600).
019667: RUPERT EMERSON. - Sömürgelerin uluslasmasi. Translated by Türkkaya Ataöv. Preface by Yavuz Abadan.
022705: ERKIN EMET. - Dogu Türkistan Uygur agizlari.
019502: HÜLYA EMIN, OSMAN BAYMAK ET ALLI. - Avrupa'da Süreli Türkçe Yayinlar Sempozyumu. Ekim, 1997.
031126: EMEL EMIN. - Arzu. Siirler.
018464: MEHMET (EMIN) EMINOGLU. - Konya Karatay Medresesi yazi incileri.
018463: MEHMET (EMIN) EMINOGLU. - Inscriptions pearls of Karatay Madrasah.
028037: EDITED BY MÜNEVVER EMINOGLU. - A journey over the Ottoman rainbow. The Ottoman art through the examples of form and style.= Osmanli gökkusaginda yolculuk. Biçim / biçem örnekleriyle Osmanli sanati. [Exhibition catalogue]. Texts by Samih Rifat. Translated by Mary Isin, Robert Bragner. Photographs by Ara Güler et all.
019496: DURSUN ALI EMIR. - Bayburt manileri - bilmeceleri.
019495: DURSUN ALI EMIR. - Bayburt kültüründe kadin tiplemeleri.
019488: DURSUN ALI EMIR. - Folklorumuzda ninniler, sevmelikler, oksamaliklar.
023316: FESTSCHRIFT VEDIA EMIROGLU. - Antropoloji ve yaslilik. Prof. Dr. Vedia Emiroglu'na armagan. Edited by Gönül Erkan - Vedat Isikhan.
018682: DR. ÜLKÜ EMIROGLU, SÜKRÜ HAZIM EMIROGLU. - Maviküfe karsi dayanikli Türk tütünlerinin islahi. Prep. by Mehmet Yildiz.
017897: KUDRET EMIROGLU. - Trabzon - Maçka etimoloji sözlügü.
016771: PREP. BY KUDRET EMIROGLU, AHMET YÜKSEL, ÖMER TÜRKOGLU, ETHEM ÇOSKUN. - Ankara vilayeti sâlnâmesi, 1325 (1907).
021148: IBRAHIM EMIROGLU. - Anadolu liseleri (Resmi kolejler).
022961: KUDRET EMIROGLU. - Kisa Osmanli - Türkiye tarihi. Padisahlik kültürü ve demokrasi ülküsü.
025119: PREP BY: KUDRET EMIROGLU. - Trabzon vilâyeti salnâmesi, 1869-1904. / Trabzon salnâmelerinde yer ve kisi adlari dizini, 1869-1904. 23 volumes set.
022215: ATINÇ EMNALAR. - Türk müziginde koro. Koro kavrami ve tarihçesi, Bati müziginde korolar, Türk halk ve Türk sanat müzigi korolarinin kurulus, hazirlik, yönetim, program, repertuvar ve teknikleri.
019030: YUNUS EMRE. - Poemes. Traduits par Tahsin Saraç. Choisis par Abdülbaki Gölpinarli.
016446: AHMED CEVAD [EMRE]. - Iktisadda inkilâb: Istihlâk teavün sirketleri.
026223: KUTLU EMRE. - Yanarlar: A Hittite cemetery near Afyon.= Yanarlar: Afyon yöresinde bir Hitit mezarligi.
017354: YUNUS EMRE. - Güldeste. Prep. by Sevgi Gökdemir, Ayvaz Gökdemir.
017915: YUNUS EMRE. - Yunus Emre. Laten we liefhebben en onszelf geliefd maken. Vertaling: Abdülwahit van Bommel.
027057: AHMED CEVAD [EMRE]. - Inkilâb-i hakikî metin ahlâk ile olur.
021666: ÂKIF EMRE. - Göstergeler.
032027: ALI EMRE. - Siirimizde Ortadogu.
022333: YUNUS EMRE - NESIMI. - Yunus Emre & Nesimi. The two great Turkish sufi poets. Their lives & selection of their poems. Translation and Introduction by Paul Smith.
027060: AHMED CEVAD [EMRE]. - Bizde kadin.
024260: CELIL ENDER. - Coinage of Ladik (Denizli).= Lâdik (Denizli) sikkeleri.
018908: CELIL ENDER. - Türk Hava Kurumu onur sembolleri. (Madalya, madalyon, rozet ve plaketler).
017406: CELIL ENDER. - Karesi, Saruhan, Aydin ve Mentese Beylikleri paralari.
028972: CELIL ENDER, ORHAN OKAY. - Mesrur Izzet Bey (Ahmet Mesrur Durum), 1873-1952: Heykeltras, ressam, para, pul ve madalya modelcisi, istiklâl madalyasi heykeltrasi. 2 volumes set.
019081: CELIL ENDER. - Kizilay onur sembolleri. (Madalyalar, madalyonlar, bröveler, rozetler).
019824: CELIL ENDER. - Coinage of Ladik (Denizli).= Lâdik (Denizli) sikkeleri.
022087: CELIL ENDER. - Abaka Khan's silver coinage that bear the date as well as the month in which they were struck.= Abaka Han'in darp aylari yazili gümüs sikkeleri. M. 1265 - 1282 (H. 663 - 680).
022393: CELIL ENDER ET ALLI. - The catalogue of the Isfendiyarid coins.= Candarogullari Beyligi (Isfendiyarogullari Beyligi) paralari katalogu.
022799: CELIL ENDER, ÜSTÜN EREK, GÜLTEKIN TEOMAN. - The catalogue of the Germiyanid coins.= Germiyanogullari Beyligi paralari katalogu.
031895: CELIL ENDER. - Documents of numismatic importance in the Ottoman archives. Coinage - medals and orders, mints and their administration, mint masters and superintends, stampers of imperial monograms (tugra), counterfeiters etc.= Basbakanlik Devlet Arsivleri Osmanli Arsivi'ndeki nümismatik ile ilgili belgeler katalogu. (Darphaneler, ilgili kuruluslar, madenler, meskûkât, kaime, madalya, nisanlar vb.).
023009: CELIL ENDER, ORHAN OKAY. - Türk nümismatik sözlügü.
030968: CELIL ENDER, ORHAN OKAY. - Istiklâl madalyasinin heykeltrasi Mesrur Izzet Bey, (1873-1952). Heykeltras, ressam, para-pul ve madalya modelcisi. 2 volumes set.
019705: OSMAN VASIF ENDERUNÎ, (1786-1824). - Divân-i Gülsen efkâr-i Vâsif-i Enderunî.
023326: KASIM ENER. - Tarih boyunca Adana ovasina (Çukurova'ya) bir bakis.
016515: KASIM ENER. - Tarih boyunca Adana Ovasina bir bakis.
021558: VAHDETTIN ENGIN. - Sultan Abdülhamid ve Istanbul'u.
031344: DR. ARIN ENGIN. - The voice of Turkism from behind the Iron Curtain. On the occasion of the centenary anniversary of the Russian invasion of Turkestan. To the memory of the 50th Anniversary of his death great Ismail Gaspirali (Crimean).
020578: INCI ENGINÜN. - Vefatinin 60. Yilinda Abdülhak Hâmid Tarhan Sempozyumu Bildirileri, (12 Nisan 1997).
019600: PREP. BY INCI ENGINÜN. - Ahmet Midhat Efendi'nin tiyatrolari.
023390: INCI ENGINÜN. - Abdülhak Hamid Tarhan. (Türk büyükleri dizisi: 19).
020999: ZERRIN ENÖN ET ALLI. - Akçaabat Ortamahalle'de bir arastirma.
031235: ZERRIN ENÖN. - Yerlesmeler tarihi. Ders notlari.
028188: MUHAMMED ALI ENSÂRÎ. - Osmanlica imlâ müfredâti.
026744: CEVAT TEVFIK ENSON. - Gramofonlu garsoniyer. Hikâyeler.
016865: TKAE: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARASTIRMA ENSTITÜSÜ. - Magcan Cumabayef Ölenderi. (Magcan Cumabayuli'nin siirleri). Translated by Ferhat Tamir.
021540: ERMENI ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ. - Armenian studies. A quarterly journal of history, politics and international relations.= Ermeni arastirmalari. Üç aylik tarih, politika ve uluslararasi iliskiler. Kis 2004 - Ilkbahar 2005 No. 16-17.
021551: ERMENI ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ. - Armenian studies. A quarterly journal of history, politics and international relations.= Ermeni arastirmalari. Üç aylik tarih, politika ve uluslararasi iliskiler. Yaz 2006 No. 22.
021562: ERMENI ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ. - Armenian studies. A quarterly journal of history, politics and international relations.= Ermeni arastirmalari. Üç aylik tarih, politika ve uluslararasi iliskiler. Kis 2003 No. 8.
021573: ERMENI ARASTIRMALARI ENSTITÜSÜ. - Armenian studies. A quarterly journal of history, politics and international relations.= Ermeni arastirmalari. Üç aylik tarih, politika ve uluslararasi iliskiler. Bahar 2003 No. 9.
016915: MINISTRY OF ENVIRONMENT.]. - Turkey's importance in the world of living things.
030445: ALEV ER. - Bir uzun yürüyüstü 68: 47'liler 20 yil sonra baskaldiriyi anlatiyor.
017322: TÜLAY ER. - Simav ilçesi ve çevresi Yaren teskilâti.
026256: AYSAN SEV'ER. - Women and divorce in Canada. A sociological analysis.
028219: SABAN ER. - Erzincânli Terzî Baba (Hayyât Muhammed Vehbî Kuddise Sirruh) külliyâti. Hayâti, eserleri, halîfeleri, menkibeleri.
021154: YAYIN KURULU: MEHMET ÇELEBI ER ET ALLI. - Ayas ve Çevresi Kültür - Sanat Arastirmalari Sempozyumu Bildirileri, 2-3 Mayis 1997, Ayas
021965: TÜLAY UGUZMAN ER. - Beypazari'nda sosyal - kültürel yapi ve degisme.
022730: PREP. BY SABAN ER. - Melâmîlik ve Osmânli devri melâmileri. (Hâl tercümeleri - silsileleri - itikâdlari - mesrepleri - eserleri - eserlerinden seçmeler - tipkibasimlar - arsiv vesîkalari - fotograflar).
022765: PREP. BY SABAN ER. - Mesnevî-i Serîf mütercimi Nahîfî Süleymân Efendi külliyati: Hayâti-bütün eserleri-eserlerinden seçmeler-yazma nüshalarindan tipkibasimlar-sâdelestirmeler ve on eserinin tipkibasimi, tercümesi, sâdelestirilmesi.
019290: TÜLAY UGUZMAN ER. - Selections from the bank collections.= Banka koleksiyonlarindan seçmeler. [Exhibition catalogue]. 14 Haziran - 13 Temmuz 2002, YKY Kazim Taskent Sanat Galerisi. Text by Kaya Özsezgin. Edited by Selahattin Özpalabiyiklar.
019292: TÜLAY UGUZMAN ER. - Beypazari'nda sosyal - kültürel yapi ve degisme.
023901: H. VEHBI ERALP. - Yahya Kemal için. [= Festschrift Yahya Kemal].
025589: E. NEJAT ERALP. - Ahde vefa toplantilari IV. 12 Nisan 2012: Maresal Fevzi Çakmak, 1876-1950.
017865: FETHULLAH ERASLAN, ISMAIL METIN. - Türk polis tarihi I. Kurtulus Savasinda iç güvenlik ve polis.
025459: PROF. DR. CEZMI ERASLAN, ZEKIYE ERASLAN. - Türkiye'nin kültür-sanat mücadelesinde kumandan ve cephanesi. Atatürk ve kitap.
021417: HAZ: KEMAL ERASLAN. - Alî - Sîr Nevayî mecâlisü'n-nefâyis. 2 volumes set. Vol 1: Giris ve metin. Vol 2: Çeviri ve notlar Translated by Naci Tokmak.
031008: KEMAL ERASLAN. - Eski Uygur Türkçesi grameri.
018129: H. MUSTAFA ERAVCI, MUSTAFA KORKMAZ. - Saruhanogullari; ve Osmanli Klasik döneminde Manisa'da yasayan kültürel izleri. Edited by Mehmet Çelik.
023993: MUSTAFA ERAVCI. - Mustafa 'Âlî's Nusret-nâme and Ottoman - Safavi conflict.
018074: OSMAN ERAVSAR. - Settlement areas and their problems in Cappadocia.= Kapadokya'da yerlesim alanlari ve sorunlari.
030129: EDITED BY OSMAN ERAVSAR, HASIM KARPUZ, IBRAHIM DIVARCI, AHMET KUS, FEYZI SIMSEK. - Heritage of the Great Seljuks. Museums.= Büyük Selçuklu mirasi. Müzeler. 2 volumes set.
030128: EDITED BY OSMAN ERAVSAR, HASIM KARPUZ, IBRAHIM DIVARCI, AHMET KUS, FEYZI SIMSEK. - Heritage of the Great Seljuks. Architecture.= Büyük Selçuklu mirasi. Mimari. 3 volumes set in special box.
031949: NECMETTIN ERBAKAN. - Milli sahlanis. 1. çagri.
031501: NECMETTIN ERBAKAN. - The Just Economic System.
031080: NECMETTIN ERBAKAN. - Millî görüs.
031378: SÜKRÜ ERBAS. - Yasiyoruz sessizce. Siir.
028329: YUSUF ERBAY - HASAN AKGÜN. - Modernlesmeden küresellesmeye Türkiye'de yerel yönetimler. Tarihi ve bugünü.
022753: NAZIRE ERBAY. - Klasik Türk siiri gazellerinde Leyla.
030999: MUTLU ERBAY. - Plastik sanatlar egitiminin gelisimi.
023442: IN MEMORIAM GÜRAN ERBEK.]. - Anatolian kilims. In memory of Güran Erbek. 2 volumes set. Prep. by Ünal Sahika.
020541: GÜRAN ERBEK. - Anatolische motive von Çatalhöyük bis Heute.
023882: DEVRIM ERBIL. - Devrim Erbil ve sanati. [Catalogue of the artist]. Text: Kaya Özsezgin.
028959: PERVIN ERBIL. - Anadolu'ya agliyordu Niobe: Tüm yönleriyle Rum tehciri ve tehcirin tarihsel kaynaklari.
022773: DEVRIM ERBIL. - Devrim Erbil. 50 years in academy.= Akademide 50 yil. Curated by Beste Gürsu.
031688: DEVRIM ERBIL. - Devrim Erbil. Istanbul. Poetic abstractions.= Istanbul. Siirsel soyutlamalar. 20 Aralik 2013 - 20 Ocak 2014. [Exhibition catalogue]. Texts by Kaya Özsezgin et all.
022349: MUHAMMED ES'AD ERBILÎ. - Divân-i Es'ad (Farsça / Türkçe).
024382: ABDULLAH ERCAN. - 14. yüzyildan günümüze Çorumlu sairler.
020497: DR. TUNCAY ERCAN. - Biga ve Gelibolu Yarimadalari ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavsan Adalarinin jeolojik, arkeolojik ve tarihi özellikleri.
031173: YAVUZ ERCAN. - The nineteenth century Balkanic church.= Ondokuzuncu yüzyilda Balkanlarda kilise.
027169: PREP BY SEBNEM ERCEBECI, AYSU SIMSEK CANPOLAT. - Papers submitted to international symposium Ottoman heritage in the Middle East.= Ortadogu'da Osmanli dönemi kültür izleri uluslararasi bilgi söleni bildirileri. 25-27 Ekim.= October 2000, Hatay - 28 Ekim.= October 2000, Iskenderun. 2 volumes set.
016738: ZEYNEP ERÇETIN. - Ulema and politics: The life and political works of Ömer Ziyâeddin Dagistânî, (1849-1921).
023416: BILGE ERCILASUN. - Ali Ihsan Tokgöz. (Türk büyükleri dizisi: 161).
030476: AHMET B[ICAN] ERCILASUN. - Örneklerle bugünkü Türk alfabeleri.
022523: PROJECT AND EDITOR-IN-CHEF: NEVZAT KÖSEOGLU; BICAN ERCILASUN - YAVUZ AKPINAR. - Baslangicindan günümüze kadar Türkiye disindaki Türk edebiyatlari antolojisi (Nesir - nazim). Vol. 1: Azerbaycan Türk edebiyati, I. Prep. by Nevzat Köseoglu - A. Bican Ercilasun - Vilayet Muhtaroglu - Azad Nebiyev.
022520: PROJECT AND EDITOR-IN-CHEF: NEVZAT KÖSEOGLU; BICAN ERCILASUN - YAVUZ AKPINAR. - Baslangicindan günümüze kadar Türkiye disindaki Türk edebiyatlari antolojisi (Nesir - nazim). Vol. 2: Azerbaycan Türk edebiyati, II. (Azerbaycan en eski Türk edebiyati - Azerbaycan âsik edebiyati). Prep. by Eliyar G. Seferli, Xelil H. Yusifli.; Saim Sakaoglu, Ali Berat Alptekin, Esma Simsek.
022521: PROJECT AND EDITOR-IN-CHEF: NEVZAT KÖSEOGLU; BICAN ERCILASUN - YAVUZ AKPINAR. - Baslangicindan günümüze kadar Türkiye disindaki Türk edebiyatlari antolojisi (Nesir - nazim). Vol. 18: Tatar edebiyati, II. (Tatar yazili edebiyati). Prep. by Mirfatih Zekiev - Nil Yuziyev.
022522: PROJECT AND EDITOR-IN-CHEF: NEVZAT KÖSEOGLU; BICAN ERCILASUN - YAVUZ AKPINAR. - Baslangicindan günümüze kadar Türkiye disindaki Türk edebiyatlari antolojisi (Nesir - nazim). Vol. 4: Azerbaycan Türk edebiyati, IV. (Azerbaycan XIX-XX. yy Türk edebiyati (1920'ye kadar, devam - Azerbaycan XX. yy Türk edebiyati (1920'ye kadar), Azerbaycan XX. yy yakin dönem Türk edebiyati, (1920'den günümüze kadar)). Prep. by Vilayet Muhtaroglu, Yasar Vahidoglu Qarayev.
022524: PROJECT AND EDITOR-IN-CHEF: NEVZAT KÖSEOGLU; BICAN ERCILASUN - YAVUZ AKPINAR. - Baslangicindan günümüze kadar Türkiye disindaki Türk edebiyatlari antolojisi (Nesir - nazim). Vol. 5: Azerbaycan Türk edebiyati, V. Prep. by Yasar Qarayev Vahidoglu, Melek Özyetgin, Yunus Gündüz, Fatma Akpinar.
022525: PROJECT AND EDITOR-IN-CHEF: NEVZAT KÖSEOGLU; BICAN ERCILASUN - YAVUZ AKPINAR. - Baslangicindan günümüze kadar Türkiye disindaki Türk edebiyatlari antolojisi (Nesir - nazim). Vol. 6: Azerbaycan XX. yy. yakin dönem Türk edebiyati (1920'den günümüze kadar) ve Irak (Kerkük) Türk edebiyati, VI. Prep. by Yasar Qarayev Vahidoglu - Fatma Akpinar - Suphi Saatçi.
024439: EDITED BY DENIZ BURCU ERCIYAS. - Studies in Southeastern Anatolia Symposium proceedings.= Güneydogu Anadolu Arastirmalari Sempozyum bildirileri.
027881: EDITED BY BURCU ERCIYAS, EMINE SÖKMEN. - Regional Studies in Archaeology Symposium Proceedings.= Arkeoloji'de Bölgesel Çalismalar Sempozyum Bildirileri.
019713: D. BURCU ERCIYAS - M. N. TATBUL. - The Medieval settlement at Komana.= Komana Ortaçag yerlesimi.
019887: ALI BORAN - ABDÜLHAMIT TÜFEKÇIOGLU - IRFAN YILDIZ - ZEKAI ERDAL - M. CABIR ALPER. - Tillo'daki tarihi eserler.
024009: AHMET ERDAL. - Tarih yolculugunda Türk'ün türküsü. Altaylar'dan üç kitaya / Sahlan Sakarya. 2 volumes set.
029488: HALIL IBRAHIM ERDAL. - Isa'nin savunmasi.
019885: WERNER JOBST - BEHÇET ERDAL - CHRISTIAN GURTNER. - Istanbul The Great Palace Mosaic. The story of its exploration, preservation and exhibition, 1983-1997.= Istanbul Das Grosse byzantinische Palastmosaik. Seine Erforschung, Konservierung und Prasentation, 1983-1997.= Istanbul büyük saray mozayigi. Arastirmalar, onarim ve sergileme, 1983-1997.
024733: TUNCER ERDEM. - Kar, kömür, keder. Albüm.
018850: PREP. BY SADIK ERDEM. - Neyyir ve dîvân'i. Inceleme - tenkidli metin - sözlük.
018118: MELEK ERDEM. - Türkmen Türkçesinde metaforlar.
020874: SADIK ERDEM. - Subhî-zâde Azîz ve Dîvân'i (Inceleme - metin - sözlük).
025926: MEHMET DURSUN ERDEM, GÜNER DAGDELEN. - Karabük ve yöresi agizlari (Giris - inceleme - metinler).
016103: PREP. BY DENIZ MENGÜLLÜOGLU - OSMAN ERDEM - AND BIRD RESEARCH SOCIETY. - Göksu Deltasi'nda Saz Horozu (Porpyrio Porphyrio Seistanicus).
016102: PREP. BY DENIZ MENGÜLLÜOGLU - OSMAN ERDEM - AND BIRD RESEARCH SOCIETY. - Purple Gallinule in Göksu Delta (Porpyrio Porphyrio Seistanicus).
029106: SINAN ERDEM. - Adanmis bir hayat: Spor ve Olimpizm'li yillar.
023595: TUNCER ERDEM. - Denizlerimizde rüzgâr. Öykü.
031781: DEMIRHAN ERDEM. - Dünyada ve Türkiye'de Avrasya ve Avrasyacilik: Algilamalar, yaklasimlar ve stratejiler.
025134: HAMIT ERDEM. - Osmanli Sosyalist Firkasi ve Istirakçi Hilmi.
016901: YASAR ERDEMIR. - Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi.
030396: ALI VOLKAN ERDEMIR. - Japonya'da Türk imgesinin olusumu, 1890-1914.
021013: MEHMET ERDEMIR. - Belediyecilikte Yozgat modeli; Yozgat Belediye Baskani Mehmet Erdemir'in 8. yil hizmet raporu.
031954: AYSEGÜL DEMIRHAN ERDEMIR. - Atkestanesi (Ve Prepagel). Doganin harika ilaci.
024704: PROF. DR. AYSU ERDEN. - Edebiyatin uygunsuz kahramanlari. (Yasamin içinden karanlik deneyimlerin öyküleri ve insan ruhunun dehlizlerine yolculuklar).
028042: AYSU ERDEN. - Türk edebiyatinin efsanelesen kahramanlari. Kara anlati.
024126: AYSU ERDEN. - Türk edebiyatinda kadin yazarlar. (Kötücüllük - cinsellik - erotizm).
024127: AYSU ERDEN. - Yazinsal yaraticilikta temel ilke ve kurallar.
024128: AYSU ERDEN. - Yazarin çagina tanikligi.
024129: AYSU ERDEN. - Çagdas Türk öykü ve romaninda yaraticilik.
017849: ALI FUAD ERDEN. - Birinci Dünya Harbinde Suriye hâtiralari.
025458: PREP. BY OSMAN ERDEN. - 19'uncu yüzyildan 1960'a kadar Türk resim sanati hakkinda bilmeniz gereken her sey.
019522: AYSU ERDEN. - Balkan writers in action. A cultural interpretation of the Balkan short stories and poems.
028044: AYSU ERDEN. - Dünya edebiyatinin efsanelesen kahramanlari. Kara anlati.
022861: ÖMER ERDEN. - Fransa-Suriye kiskacinda Hatay.
018944: ORHAN ERDENEN. - Panaromic terraces in Istanbul.= Istanbul'un manzara teraslari. Photos by Ismail Coskun.
017629: HASIM ERDENER. - Gümüshane'nin seyir defteri.
020714: NECAT ERDER. - Türkiye'de siyasi partilerin yandas / seçmen profili, (1994-2002).
031753: EDITED BY TÜRKÖZ ERDER. - Family in Turkish society. Sociological and legal studies.
021138: RAUF ERDIL. - Atatürk'ün Mersin gezileri.
017633: FEDAI ERDOG. - Sansürsüz Nâzim Hikmet ve telif mafyasi.
024637: MESUT ERDOGAN, BUGRAHAN SIRVANCI. - Mengen yemekleri.
025212: SEMA NILGÜN ERDOGAN. - Sexual life in Ottoman society.
026157: EDITED BY TAMER ERDOGAN. - 106 years in Hattusha. Photographs tell the story of the excavations in the Hittite capital.= Hattusa'da 106 yil. Hitit kazilarinin fotograflarla öyksü. [Exhibition catalogue].
019630: EDITED BY BARIS ERDOGAN - BARIS COBAN. - Metamorphosis of the Arab world. The social and political impact of the Arab Spring.= Metamorphose du monde Arabe. L'impact social et politique du printempps Arabe.
024122: M. MURAT ERDOGAN, HÜSEYIN BAGCI, F. SEDA KUNDAKCI. - Turkish media: The relations between Turkey & Greece and "Europeanization" 1994-2006.= Türk medyasinda Türk - Yunan iliskileri ve "Avrupalilasma" 1994-2006.
025380: NEVNIHAL ERDOGAN, SONAY AYYILDIZ, MEHTAP ÖZBAYRAKTAR. - Tarihi Izmit kent merkezi. Geleneksel konutlar.
025379: NEVNIHAL ERDOGAN, SONAY AYYILDIZ, MEHTAP ÖZBAYRAKTAR. - Tarihi Izmit kent merkezi. Mahalleler, sokaklar, mimari eserler.
017414: EDITED BY NIHAT ERDOGAN. - The Sürekli hoard: Mardin, the sage of Mesopotamia, shines a light on history.= Mezopotamya'nin bilge sehri Mardin'den tarihi aydinlatan isik: Sürekli definesi.
019526: EDITED BY TAMER ERDOGAN. - II. Mesrutiyet'in ilk yili: 23 Temmuz 1908 - 23 Temmuz 1909.
025534: MEHTAP ERDOGAN. - Güzellik unsurlariyla Divan siirinde sevgili.
018890: MUZAFFER ERDOGAN. - Lâle Devri bas mi'mari Kayseri'li Mehmed Aga.
021482: MUSTAFA ERDOGAN. - Dersimiz özgürlük.
020176: HAYDAR ERDOGAN. - Orta Asya'dan Anadolu'ya bir göçün tarihi. Oguz boylari. (Bucak Avsarlari). Burunören Köyü belgeseli.
031380: NEVNIHAL ERDOGAN, HIKMET TEMEL AKARSU, BELMA ALIK. - Kültür köprüleri 2: Üsküp ve Ohri bölgesindeki Osmanli-Türk mimari mirasi.
031307: MUSTAFA ERDOGAN. - Türk edebiyatinda muhammes.
031274: NIHAT ERDOGAN. - The ancient city of Dara: Anastasiopolis.= Dara antik kenti: Anastasiopolis.
028091: M. MURAT ERDOGAN, HÜSEYIN BAGCI, F. SEDA KUNDAKCI. - Turkish media: The relations between Turkey & Greece and "Europeanization" 1994 - 2006 = Türk medyasinda Türk - Yunan iliskileri ve "Avrupalilasma" 1994 - 2006.
031049: SEMA NILGÜN ERDOGAN. - Sexuelles leben bei den Osmanen.
023332: SEREF ERDOGDU. - Ankaram.
016247: M. AKIF ERDOGDU. - Ondokuzuncu yüzyilda Osmanli Imparatorlugunda hafta pazarlari ve panayirlar.
022299: ATA ERDOGDU. - Kastamonu folkloru. (Yemekler, fikralar, hatiralar, evlenme adetleri, Kastamonu'da kiyafet, halkoyunlari, sözlük). 2 volumes set.
022680: MEHMET AKIF ERDOGDU. - 1466 tarihli Aksehir mufassal defteri. (Metin ve inceleme).
018939: M. AKIF ERDOGRU. - Aydinili mufassal defteri. (Metin ve inceleme). Timar ve yaya yoklamasi defteri parçalari ile birlikte.
018940: M. AKIF ERDOGRU, ÖMER BIYIK. - 1481 tarihli Tire, Birgi, Ayasulug ve Alasehir timar defteri. (Metin ve inceleme). 1492 tarihli Biga, Tarhala ve Bergama piyade yoklama defteri parçasi ile birlikte.
028827: NES'E ERDOK. - Nes'e Erdok. [Exhibition catalogue]. Text: Mehmet Ergüven. Prep. by Veysel Ugurlu.
024700: EDITED BY AHMET ERDÖNMEZ, AZIZ ELBAS. - Bursa'nin köklü egitim kurumlari: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sinai Mektebi).
024701: EDITED BY AHMET ERDÖNMEZ, AZIZ ELBAS. - Bursa'nin köklü egitim kurumlari: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi).
029753: MUZAFFER ILHAN ERDOST. - Türkiye üzerine notlar.
017805: EDITED BY KORKUT ERDUR. - Lucky Luke à Istanbul.= Red Kit Istanbul'da. [Exhibition catalogue].
025648: EDITED BY KORKUT ERDUR. - Al gözüm seyreyle. Günes Karabuda'nin Yasar Kemal fotograflari: 1956-2010. 16 Eylül - 17 Ekim 2010. [Exhibition catalogue].
023084: BEHÇET SABRI ERDURAN. - Cephedeki bir doktorun gözüyle 1915 baharinda Çanakkale.
020275: PREP. BY CEVDET MELIH EREK, B . S. ARBUCKLE, C . ATAMAN, K . ÖZÇELIK. - APAD. Journal of Anatolian Prehistoric Research 1, 2015.
018816: ÜSTÜN EREK, GÜLTEKIN TEOMAN, EROL OLCAS. - Seljuq of Rum figural dirhams. 699-701 A.H. / 1299-1302 C.E.
023999: SAZIYE EREL. - Saziye Erel. 8-28 Mayis 2003. [Exhibition catalogue].
027603: SEÇIL EREL. - Seçil Erel. Territory.= Alan. 11 January - 22 February 2014. [Exhibition catalogue]. Text by Firat Arapoglu.
030042: SERAFEDDIN EREL. - Dagistan ve Dagistanlilar.
022504: NEJAT EREM. - Nejat Erem. Retrospectif. Bir uçurtma hikayesi. 20 Kasim - 20 Aralik 2015. [Exhibition catalogue].
029538: ARAM EREMIAN, (1898-). - Patani artisty vipak.
018073: MUHARREM EREN. - Zagnos Pasa.
018140: MUHARREM EREN. - Balikesir il müftüleri ve tarihi kitabeler.
023548: HALIT EREN. - Kapancizade Hamit Bey. Bir Milli Mücadele valisi ve anilari.
020347: EDITED BY HALIT EREN. - Proceedings of the International Congress on The Maghreb and the Western Mediterranean in the Ottoman Era.= Actes du Congres International sur le Maghreb et la Mediterranee Occidentale a l'Epoque Ottomane.= Osmanli Döneminde Magrib ve Bati Akdeniz Milletlerarasi Kongre Tebligleri. Rabat, 11-14 November 2009.
025741: EDITED BY HALIT EREN. - The glorious Quran. Al-Mushaf al-Sharif attributed to 'Ali b. Abi Talib (The copy of Sana'a).
030668: EDITED BY SERDAR EREN. - Karabük yemekleri.
023614: EDITED BY HALIT EREN. - Manisa in historical photographs from Sultan Abdulhamid II period.= Sultan II. Abdülhamid dönemi tarihî fotograflariyla Manisa.= Madina Maghnisa fi ahd al-Sultan Abd al-Hamid al-Thani Min khilal al-suwar al-tarikhiyya.
023486: EDITED BY HALIT EREN. - Proceedings of The Fifth International Symposium on Islamic Civilization in Volga-Ural Region.= Besinci Uluslararasi Sempozyumu: Volga-Ural bölgesinde Islâm medeniyeti.
023512: EDITED BY HALIT EREN. - Handmade prayer carpets through history.
017146: DR. MESKÛRE EREN. - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi birinci cildinin kaynaklari üzerinde bir arastirma.
016772: MUHARREM EREN. - Mutasarrif Ömer Âli Bey. Balikesir'i yeniden insâ ve îmar eden, Hamidiye (Il Halk) Kütüphanesi'nin kurucusu ve sahibi.
023607: EDITED BY HALIT EREN. - Bursa in photographs of the period of Sultan Abdülhamid II.= Sultan II. Abdülhamid dönemi fotograflariyla Bursa.= Madinah al-Burusa fi 'ahd al-Sultan Abd al-Hamid al-Thani min khilal al-suwar al-tarikhiyah. Text by Mustafa Armagan.
021065: KUTLUKHAN EREN. - Ulema ve dinî otorite. =[Bahsî der bâre-i merciiyyet ve rûhâniyyet].
020047: DR. MESKÛRE EREN. - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi birinci cildinin kaynaklari üzerinde bir arastirma.
019952: PREP. BY HALIT EREN, SALIH SADAWI, ZEYNEP DURUKAL. - Haremeyn: Makka al-Mukarrama and al-Madina al-Munawwara in photographs from the Ottoman period selected from the albums of Sultan Abdulhamid II and the Collection of Fahreddin Pasha (Türkkan).= Suwar al-Haramayn al-Sharifayn fi al-ahd Uthmani min Albumat al-Sult. Foreworded by Abdullah Gül. Preface by Ekmeleddin Ihsanoglu.
017420: MUZAFFER ERENDIL. - Topçuluk tarihi.
030339: RASID ERER. - Türklere karsi Haçli Seferleri.
018835: H. CEMAL ERERDI. - Sigortaciligimizin tarihi.
020250: SELÇUK EREZ. - Istanbul nerededir, orada kimler yasar.
021163: SELÇUK EREZ. - Istanbul nerededir, orada kimler yasar.
017455: SELÇUK EREZ, ALTAN A. MARCELLI. - Ceramics of Tokat.= Tokat seramikleri.
028808: ZEKI ERGAS. - From the Balkans to Asia Minor. A Jewish family saga in the war years of 1912-1922.
023558: EDITED BY RIFAT ERGEÇ. - Belkis - Zeugma mozaikleri.
017935: RUSEN ERGEC. - Regards dur la constitution Turque de 1982.
030862: RUSEN ERGEÇ. - Regards sur la Constitution Turque de 1982.
019414: MELIH ERGEN. - Yesiller Partisi'nin olmayan tarihi.
019147: LEMAN ERGENÇ. - Bulgar edebiyat tarihi.
019145: LEMAN ERGENÇ. - Bulgar edebiyat tarihi.
031802: LEMAN ERGENÇ. - Bulgar edebiyati tarihi.
017360: CAVIDAN BASARAN ERGENEKON. - Tepme keçelerin tarihi gelisimi. Renk, desen, teknik ve kullanim özellikleri.
029492: RESIT ERGENER. - Anatolia: Land of Mother Goddess. Translated by Mary Isin.
032047: RESIT ERGENER. - Everything you always wanted to know about Turkey: Population - cities - retirement - health - family - eduation - women - religion - law - military - life style - trade - communications - inflation - oil - straits - pipelines - transportation - politics - PKK - Greece - Cyprus - Central Asia.
017632: ISMAIL ERGI. - Tosya agzi. (Anadolu agizlari -1).
026280: TÜLAY ERGIL. - Earrings: The earring catalogue of the Istanbul Archaeological Museum.= Küpeler: Istanbul Arkeoloji Müzesi küpeler katalogu.
022202: DR. AHMET TUGAÇ - IBRAHIM YURT - GÜL ERGIL - HÜSEYIN T. SEVIL. - Türk köyünde modernlesme egilimleri arastirmasi. Rapor-1.
024257: CAFER ERGIN. - Rü'ya. Bazi filosof ve hakimlerin (zati âlâ) hakkindaki fikirleri.
024478: NINA ERGIN, SCOTT REDFORD. - Cumhuriyet döneminde geçmise bakis açilari: Klasik ve Bizans dönemleri.
025619: OSMAN NURI ERGIN. - Muhtasar mecelle-i umûr-i belediye.
019518: NIHAT ERGIN. - Yildiz Sarayi'nda müzik. Abdülhamid II dönemi.
020970: A.MUHLIS ERGIN, FIGEN BATI. - Deniz Kuvvetleri Komutanligi Ikinci Geleneksel 'Deniz' Konulu Resim Yarismasi. [Sergi katalogu].
028694: OSMAN NURI ERGIN. - Istanbul sehreminleri. Prep. by Ahmed Nezih Galitekin.
019853: MUHARREM ERGIN. - Oguz Kaan destani (Tercüme, metin, sözlük).
016497: OSMAN NURI ERGIN. - Mecelle-i umur-i belediyye. 9 volumes set.
022724: ERTAN ERGIN. - 1980 sonrasi Türk hikâyesinde tasavvuf.
026389: MUHARREM ERGIN. - Orhun abideleri.
031789: MUHARREM ERGIN. - Türk dil bilgisi.
031581: OSMAN NURI ERGIN. - The historical development local government and urbanism in Turkey. Introduced and edited by Selahattin Yildirim.
031283: SEÇKIN ERGIN. - Critical approaches to modern Anglo-American poetry.
024336: DR. GÜRBÜZ ERGINER. - Usak halk takvimi, halk meteorolojisi.
018748: MURAT AYKAÇ ERGINÖZ. - La chemise talismanique. [= Tilsimli gömlek]. Traduit par Michele Danisman.
030422: MURAT AYKAÇ ERGINÖZ. - Mutluluk evlerinin mimari Jacques Couelle ve ekolojik mimari.
016209: GAYE SAHINBAS ERGINÖZ. - Hititlerde anatomi ve tip.
023949: ÜLKER ERGINSOY. - Islam maden sanatinin gelismesi: Baslangicindan Anadolu Selçuklularinin sonuna kadar.
020736: ÜLKER ERGINSOY. - Islam maden sanatinin gelismesi. Baslangicindan Anadolu Selçuklularinin sonuna kadar.
031606: GÜLIZ BESE ERGINSOY. - Dedem Hüseyin Atif Bese. Bir cemiyet-i Osmaniye askerinin savas hatirati ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandasinin öyküsü.
021028: SEVINÇ ERGIYDIREN. - Edebiyat arastirmalari (Edebiyat elestirisi üzerine bir deneme).
024300: EDITED BY AYSE ASLIHAN ERGÜDER. - Kilim. Erzurum, Bayburt, Erzincan.
017797: DIETER GLADE - CEMAL ERGÜL - KÖKSAL ÇIFTÇI. - Einmal taglich Nasreddin Hodscha.= Günde bir kez Nasreddin Hoca.
017795: DIETER GLADE - CEMAL ERGÜL - KÖKSAL ÇIFTÇI. - Einmal taglich Nasreddin Hodscha: Und so trfft Nasreddin das Ziel.= Günde bir kez Nasreddin Hoca: Iste hedefi Nasreddin böyle vurur.
021386: TEOMAN ERGÜL. - Sosyal demokraside ayrisma yillari, (1980-1985). (Sosyal demokratlarin on yili).
026064: TEOMAN ERGÜL. - Antik uygarliklarin mirasçisi bir kentin özgün tarihi: Türklesen Anadolu'da Sardes ve Salihli.
023157: SADEDDIN NÜZHET ERGÜN. - Bektasi edebiyati antolojisi. 3 volumes set. Vol. 1: Bektasi sairleri ve nefesleri., Vol. 2: Onyedinci asirdanberi Bektasi - Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri., Vol. 3: Ondokuzuncu asirdanberi Bektasi - Kizilbas Alevi sairleri ve nefesleri.
018103: SÂDEDDIN NÜZHET ERGUN. - Cenab Sehabeddin. Hayati ve seçme siirleri.
025193: MEHMET ERGÜN. - Sahte Marko Pasa. Bir provokasyonun öyküsü.
016435: SADETTIN NÜZHET [ERGUN], MEHMET FERIT [UGUR]. - Konya Vilâyeti halkiyat ve harsiyati. Prep. by Hüseyin Ayan.
027529: DR. METIN ERGUN. - Türk dünyasi efsanelerinde degisme motifi. Vol.1: Incelemeler [Criticism] Vol.2: Metinler [Texts]. 2 volumes set.
026668: SADEDDIN NÜZHET ERGUN. - Bakî divani. Vol. I: Baki. Hayati ve siirleri.
021484: MUSTAFA ERGÜN. - Yunus Emre'de tasavvuf ve egitim.
021769: DR. METIN ERGUN. - Türk dünyasi efsanelerinde degisme motifi Vol.1: Incelemeler [Criticism] Vol.2: Metinler [Texts]. 2 volumes set.
031561: EDITED BY MUSTAFA ERGÜN - JANUSZ ZUREK. - Strategic approaches for maritime industries in Poland and Turkey.
031288: ZEYNEP ERGÜN. - The picture of Dorian Gray: The genesis of a painting.
018851: KUDSI ERGÜNER. - Ayrilik çesmesi. Bir neyzenin yolculugu. [= La fontaine de la sêparation voyages d'un musicien soufi]. Translated by Arzu Açan Erguner.
021514: ATILA ERGÜR. - Tekstil terimleri sözlügü.
016353: SEFIK ERGÜRBÜZ. - Matbaacilik lûgati.
025911: MEHMET ERGÜVEN. - Davetsiz izleyici. Resim üzerine denemeler.
020554: ABDLLAH RIZA ERGVEN. - Dinlerin kökeni ve Islam'da reform.
021635: AHMET ERHAN. - Ankara - Istanbul karatreni.
022498: ÇAGRI ERHAN. - Greek occupation of Izmir and adjoining territories. Report of the inter-allied commssion of inquiry, (May-September, 1919).
016235: AZRA ERHAT. - Karya'dan Pamfilya'ya mavi yolculuk.
029329: AZRA ERHAT. - Die blaue Fahrt. Von Karien nach Pamphylien.
020661: DIDIER ERIBON. - Georges Dumêzil'le konusmalar. Dumezil'in dogumunun 100. yili. Translated by Ismail Yerguz.
028404: MUSTAFA ERIM. - Osmanli belgelerinde Içel Sancagi Anamur Kazasi.
028016: SIRRI ERINÇ - NECDET TUNÇDILEK. - The agricultural regions of Turkey.
025484: RÜSTÜ ERINÇ. - Iste benim hayatim. Türk mûsikîsinde bir ömür.
026224: TEXT BY SITKI M. ERINÇ. - Hasip Pektas. Resimler, ekslibrisler. 22 Ocak - 16 Subat 2013. [Exhibition catalogue].
020444: SITKI M. ERINÇ. - Ercümend Kalmik, 1908-1971. [Artist catalogue].
029594: SIRRI ERINÇ, SAMI GÜNGÖR. - Quelques documents relatifs a la geographie de la Turquie.
028003: SIRRI ERINÇ - NECDET TUNÇDILEK. - The agricultural regions of Turkey.
032094: SIRRI ERINÇ. - Glazialmorphologische Untersuchungen in nordostanatolischen Randgebirge.= Dogu Karadeniz daglarinda glasyalmorfoloji arastirmalari. Reporter. M. Besim Darkot.
017728: SITKI M. ERINÇ. - Zeki Faik Izer, 1905-1988.
028313: SIRRI ERINÇ. - Mount Honaz and Bozdag from stand point of periglacial morphology.= Glasiyal ve periglasiyal morfoloji bakimindan Honaz ve Bozdag. [Separatum].
029056: RICHARD ERINGER. - Der Serasker. Envers Ende: Irrfahrt und kampf eines kühnen Türken.
020531: EYÜP ERIS. - Bergama söylenceleri.
023335: EYÜP ERIS. - Bergama uygarlik tarihi.
029604: MUIN NURSEN ERIS. - Mustafa Esat Duzgunman and ebrû.= Mustafa Düzgünman ve ebrû.
025827: EYÜP ERIS. - 75. Uluslararasi Bergama Kermesi 1937. Kermeslerle Bergama'nin yakin tarihi.
021882: EYÜP ERIS. - Dünden bugüne tüm yönleriyle Dikili tarihi.
021962: EYÜP ERIS. - Bergama uygarlik tarihi.
017462: MUIN NURSEN ERIS. - Hamid Aytaç: A calligrapher on duty in art of calligraphy.= Hamid Aytaç: Hat sanatinda vazifeli bir hattat.
021284: LÜTFÜ ERISÇI. - Türkiye isçi sinifinin tarihi (özet olarak).
020887: RÂHIM ERISTI ET ALLI. - I. Millî Arsiv Sûrasi, Tebligler - tartismalar. (20-21 Nisan 1998, Ankara).
023997: YASAR ERJEM. - Mersin'de intihar ve intihar girisimleri.
017095: GÜVEN ERKIN ERKAL. - Türkiye'nin güzel tarihi. 100 yil, 1000 kapak.
030628: MUSTAFA ERKAL. - Tolerance as a part of the Turkish culture.= Türk kültüründe hosgörü.
031098: ALI ERKAL. - Izmir Kizlaragasi Hani ile çevresini tanitma ve sevdirme amacina yönelik bir arastirma.
024515: DAVUT ERKAN, YONCA KÖKSAL. - Sadrazam Kibrisli Mehmet Emin Pasa'nin Rumeli teftisi.
027937: EDITED BY KEMAL ERKAN, ZEHRA SIMSEK, IBRAHIM TÜRKMENOGLU ET ALL. - Edirne Müzesi Osmanli mezar taslarindan örnekler.
024038: ÜMIT ERKAN. - Rize ser'iyye sicilleri I. (1509 no'lu sicil metin ve tahlil). Edited by Ismail Kara.
026145: AYDIN OSMAN ERKAN. - Turn my head to the Caucasus. The biography of Osman Ferid Pasha.
021022: AYDIN O. ERKAN. - Tarih boyunca Kafkasya.
022683: HAKAN SEZGIN ERKAN. - Turkiye'nin komsulari. Vol. 1: XV. yüzyildan XXI. yüzyila Türkiye-Azerbaycan iliskileri ve Azerbaycan'in sosyal, ekonomik, kültürel degisim.
028205: EDITED BY HAYAT ERKANAL, HARALD HAUPTMANN, VASIF SAHOGLU, RIZA TUNCEL. - The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age.= Neolitik, Kalkolitik ve Erken Demir Çagi'nda Ege. Proceedings of the International Symposium. October 13th-19th 1997, Urla-Izmir (Turkey).
029588: EDITED BY HAYAT ERKANAL, HARALD HAUPTMANN, VASIF SAHOGLU, RIZA TUNCEL. - The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age.= Neolitik, Kalkolitik ve Erken Demir Çagi'nda Ege. Proceedings of the International Symposium. October 13th-19th 1997, Urla-Izmir (Turkey).
026198: ARMAGAN ERKANAL. - Die in Anatolien vorkommenden altsyrischen Siegel und Siegelabdrucke.= Anadolu'da bulunan Suriye kökenli mühürler ve mühür baskilari.
020401: METIN ERKAYA. - Özbekçe'yi ögreniyoruz.= Özbekvanu örzanamuz.
025308: ÜLKER ERKE. - Minyatürlerde Anadolu halk oyunlari.= Anatolian Folk Dances through Miniature. 2007 Mevlana yili anisina.= in memory of 2007, Year of Mevlana.
018894: NIL SARI / ÜLKER ERKE. - Turkish Medical History Through Miniature Pictures Exhibition. 38th International Congress on History of Medicine.= Minyatürlerle Türk Tip Tarihi Sergisi. 38. Uluslararasi Tip Tarihi Kongresi. Edited and organised by Nil Sari.; Prep. by Ülker Erke (Süheyl Ünver Nakishanesi).
018893: ÜLKER ERKE. - Historical health institutions in Turkey through Ülker Erke's view and style. 38th International Congress on History of Medicine.= Ülker Erke'nin yorumu ve firçasiyla Türkiye'de tarihi saglik kurumlari. 38. Uluslararasi Tip Tarihi Kongresi. Edited by Nil Sari.
018218: HASAN ERKEK. - Le seuil. [= Esik]. Piece traduite du turc par Jean-Louis Mattei.
026756: [HÜSEYIN] H[ÜSNÜ] EMIR ERKILET. - Sark cephesinde gördüklerim, Führerle tarihi mülâkat.
017826: H. E. ERKILET. - Sark cebhesinde gördüklerim. Führerle tarihî mülâkat.
020875: HALIL ERKILETLIOGLU. - Kayseri kitâbeleri.
020891: HALIT ERKILETLIOGLU. - Osmanlilar zamaninda Kayseri.
021561: HALIT ERKILETOGLU. - San'âtta ve maneviyâtta tesbih.
018907: HALIT ERKILTLIOGLU. - Osmanlilar zamaninda Kayseri.
018641: HALIT ERKILTLIOGLU. - Osmanlilar zamaninda Kayseri.
023675: ZIYA ERKINS. - Les Eglises Byzantines d'Istanbul.
025698: ZIYA ERKINS. - Les Eglises Byzantines d'Istanbul.
023856: BÜLENT ERKMEN. - Works from 97 / 98.= 97 / 98 çalismalari. 23 Subat - 28 Mart 1998, Kabatas Kültür Merkezi [Exhibition catalogue].
020274: COMP. BY ALEV ERKMEN - GÜLNUR ÖZDAGLAR GÜVENÇ. - Türkiye Mimarligi Sempozyumu II. Kimlik, mesruiyet, etik.
018984: EDITED BY ASLIHAN ERKMEN ET ALLI. - Traditional Arts Competition, 2015: Masters of future 3.= Geleneksel Sanatlar Yarismasi, 2015: Gelecegin ustalari, 3. Edited by Aslihan Erkmen.
026715: TEXT BY ÖZGE ALTINKAYA ERKÖK. - Gazi Sansoy. Faceless.= Yüzsüzler. December 1st-31st, 2011, Galeri Ilayda. [Exhibition catalogue].
026525: IDIL ERKOL. - Harbour cities: Amsterdam, Barcelona, Hamburg.= Liman kentleri: Amsterdam, Barcelona, Hamburg.
019157: RASIH ERKUL. - Manisali Birrî Mehmed Dede. Hayati, eserleri, edebî sahsiyeti ve dîvâni.
026052: TEXTS BY PINAR-BAHAR ERKUM. - Beyoglu. A city where cultures meet.= Beyoglu. Kültürleri bulusturan kent. [Album of photographs].
019916: SAIM AHMET ERKUN. - Türk tababeti tarihine genel bir bakis. Altinci Ulusal Türk Tip Kurultayina Armagan.
024255: SEREF ERLER. - Bursa vilâyeti rehberi. Eski eser, kaplicalar, Uludag, plajlar, kamplar.
023876: SEREF ERLER. - Bursada eski eserler, eski söhretler.
024621: FOREWORD VEYSEL EROGLU. - Water being source of life quoted from various documents.= Belgelerin kaynagindan, hayatin kaynagi su. Introduction: Yusuf Sarinay.
026120: PREP. BY CENGIZ EROGLU, MURAT BABUÇOGLU, ORHAN ÖZDIL. - Osmanli vilâyet salnamelerinde Musul.
025232: ZEKAI EROGLU. - Mugla tarihi.
018016: DR. HALDUN EROGLU. - Osmanli Devletinde sehzadelik kurumu.
023855: ÖZKAN EROGLU. - Resmi yorumlarken.
028070: TEXTS BY ÖZKAN EROGLU. - Çagatay Odabas Painting Exhibition. Çagatay Odabas Resim Sergisi. 07-30 April 2005. [Exhibition catalogue].
023487: EDITED IRFAN ALBAYRAK - HAKAN EROL - MURAT ÇAYIR. - Studies in honour of Cahit Günbatti.= Cahit Günbatti'ya armagan.
029499: DERYA EROL. - 'Terra Sigililata' ve 'Late Roman Ware' seramik gruplari.
019235: PREP. BY ERDOGAN EROL. - Sükkerî. Hayati, edebî kisiligi ve divani.
023603: EDITED BY IRFAN ALBAYRAK - HAKAN EROL - MURAT ÇAYIR. - Studies in honour of Cahit Günbatti.= Cahit Günbatti'ya armagan.
031322: PREP. BY ERDOGAN EROL, FEVZI GÜNÜÇ. - Basin hayatinin 40. yilinda Mehmet Önder bibliyografyasi, (1944-1984). 57 kitap - 1000 makale.
023052: HÜLYA EROL. - Hazir alma kendin yap! Geleneksel usullerle ev yapimi lezzetler.
022831: MEHMET ERÖZ. - Dogu Anadolu'nun Türklügü.
016455: MEHMET ERÖZ. - Türk onomastigi bakimindan Adapazari yeradlari. [= The toponomy of Sakarya].
024475: EDITED BY BOGAÇ EROZAN. - Ahmet Agaoglu ve hukuk-i esasiye ders notlari 1926-1927.
017651: FEYYAZ ERPI. - Buca'da konut mimarisi, (1838-1934). Bir yüzyil dönemini kapsayan mimari olusumun sosyo-kültürel analizi ve tipolojik sentezi.
028060: TEXT BY YILDIZ ERSAGDIÇ. - Tuncay Topçu. A moment of life.= Yasam içinde bir an. 30 Ekim - 7 Kasim 2010. [Exhibition catalogue].
028059: TEXT BY YILDIZ ERSAGDIÇ. - Tuncay Topçu. Self-reference and lyric view.= Özgöndergelilik ve lirik görünüleri. 21 Eylül - 21 Ekim 2006, Kare Sanat Galerisi [Exhibition catalogue].
022572: AYTEKIN ERSAL. - Seyh Sait'ten Dersim'e: Cumhuriyet'in sark meselesi.
028755: BURHAN ERSAN. - Reng-i su: Dogu Resminde Çagdas Arayislar Sergisi. 15 Mayis - 05 Haziran, 2014. [Exhibition catalogue].
030313: BÜSRA ERSANLI, ORÖZPOLAT AKAEV. - Türkmenistan'da toplum ve kültür.
020823: BÜSRA ERSANLI. - Türkmenistan'da toplum ve kültür.
030022: ESRA ERSEN. - Esra Ersen. Face to face.= Yüz yüze. Text by Erden Kosova.
028073: ALI ARIF ERSEN. - Ali Arif Ersen. Tales.= Masallar. Curator: Amelie Edgü; Texts by Levent Çalikoglu., 11-29 Aralik 2007, Milli Reasürans. [Exhibition catalogue].
017683: AYLA ERSOY. - XV. yüzyil Osmanli agaç isçiligi.
016120: MELIH ERSOY. - Yeni liberal politikalar ve kentsel sanayi.
025276: YASAR ERSOY. - Kibris Türk tiyatro hareketi. Toplumsal ve siyasal olaylarla içiçe.
023376: MEHMET AKIF ERSOY. - Vefatinin 75. Yilinda Mehmet Akif Ersoy: Sempozyum Bildirileri, 12-13 Mart 2011. Edited by Vahdettin Isik.
018593: MEHMET AKIF ERSOY. - Mehmet Akif Ersoy'un aile mektuplari. Prep. by Ömer Hakan Özalp. Edited by Nihat Karaer.
025538: MEHMET AKIF ERSOY. - Firakli nâmeler. Akif'in gurbet mektuplari. [With CD]. Prep. by Ömer Hakan Özalp.
025925: HÜSEYIN LÜTFI ERSOY. - Karabük'ün köyden kente dönüs öyküsü: Karabük tarihi.
028128: AYLA ERSOY. - Traditional Turkish arts.
030316: HAYRI ERSOY. - Rus gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalilar. Translated by Hasan Aykan.
024534: EDITED BY INCI KUYULU-ERSOY. - Akdeniz'de Islam sanatini kesfedin.
021021: UGUR ERSOY. - Bir zamanlar Mersin'de.
019583: EDITED BY AKIN ERSOY - GÖZDE SAKAR. - Smyrna / Izmir Kazi ve Arastirmalari I. Çalistay Bildirileri.
017857: MEHMED AKIF ERSOY. - Osmanli edebiyati ders notlari, 1908-1909 Egitim Dönemi. Notes by Mehmed Zekai [Konrapa]. Prep. by Ömer Hakan Özalp.
028725: EYÜP ERSOY. - Turkish - Chinese military relations. Spinning more moving less.
021517: NECMETTIN ERSOY. - Semboller ve yorumlarla görünenden görünmeyene.
025771: KENAN ERSOY. - Devrim ve millî birlik ruhu. (Radyo konusmalari).
029295: MEHMET AKIF ERSOY. - Firakli nâmeler. Akif'in gurbet mektuplari. [With CD]. Prep. by Ömer Hakan Özalp.
024675: BAHRI ERSÖZ. - Bir Cumhuriyet çocugunun yasam öyküsü.
023329: PREP. BY BEGÜM AKKOYUNLU ERSÖZ, TANIA BAHAR. - Ikuo Hirayama. Turkey, a crossroad of culture between West and East.= Türkiye, Bati'yla Dogu arasinda bir kültür kavsagi. 5 Agustos 2010. [Exhibition catalogue]. Translator: Evrim Kaya.
027554: CEZMI ERSÖZ. - Düs ülke. Ills. by Füsun Iyicil.
029771: EDITED BY BEGÜM AKKOYUNLU ERSÖZ, TANIA BAHAR. - Manolo Valdés: Paintings and sculptures.= Resimler ve heykeller. 7 Mayis / May - 21 Temmuz / July 2013. [Exhibition catalogue].
016675: EDITED BYBEGÜM AKKOYUNLU ERSÖZ, TANIA BAHAR, ZEYNEP ÖGEL. - Memory and continuity. A selection from the Huma Kabakçi Collection.= Ani ve süreklilik. Huma Kabakçi Koleksiyonu'ndan bir seçki. [Exhibition catalogue].
028173: BEGÜM AKKOYUNLU ERSÖZ, TANIA BAHAR. - Aurora. Contemporary Nordic glass art.= Aurora. Kuzey ülkelerinden çagdas cam sanati. [Exhibition catalogue].
022911: CURATED BY BEGÜM AKKOYUNLU ERSÖZ, TANIA BAHAR. - Bare, naked, nude: A story of modernization in Turkish painting.= Üryan, çiplak, nü: Türk resminde bir modernlesme öyküsü. [Exhibition catalogue].
022118: OGUZHAN ERSÜMER. - Bilimkurgu sinemasinda cyberpunk.
020611: MEHMET EMIN ERTAN. - Hz. Ibrahim ve Nemrut (Tarihçe ve piyes).
023414: VELI ERTAN. - Ahmet Hamdi Akseki.
025970: VELI ERTAN. - Tarihte mesihat makami ilmiye sinifi ve meshur seyhülislâmlar.
028909: AYFER ERTAN. - Milli Mücadele döneminde Çorum ve çevresi.
019778: ISMAIL HIKMET ERTAYLAN. - Divan-i Sultan Hüseyn Mirza Baykara 'Hüseynî'. Türk edebiyati örnekleri, 5.
022152: PROF. ISMAIL HIKMET ERTAYLAN. - Gâzi Geray Han. Hayâti ve eserleri.
022184: ISMAIL HIKMET ERTAYLAN. - Cem Sultan. Fatih Sultan Mehmet'in en küçük oglu.
026071: PROF. ISMAIL HIKMET ERTAYLAN. - Gâzi Geray Han. Hayâti ve eserleri.
025022: PREP BY: ISMAIL HIKMET ERTAYLAN. - Tarih-i Edirne. Hikâyet-i Besir Çelebi. Facsimile.
018296: HAMDI NAZIM ERTEK. - Sair Seref (Hanim).
025469: A. LEVENT ERTEKIN. - Tire'den payitahta Kadizade Tirevi (Molla Kasim) ve musiki risalesi.
025476: A. LEVENT ERTEKIN. - Behram Kethüda. Tire Yenicami vakiflari, vakfiyesi ve haziresi.
025483: A. LEVENT ERTEKIN. - Istiklâl yolunda bestekâr bir müftü: Ahmet Âlim Efendi.
020936: A. LEVENT ERTEKIN. - Tire'den folklorik esintiler.
020962: A. LEVENT ERTEKIN. - Osmanlidan günümüze Tire'de egitim ve egitimciler.
020543: NECATI MÜNIR ERTEKÜN. - In search of a negotiated Cyprus settlement.
017519: MENGÜ ERTEL, (1931-2000). - Mengü. Posters.= Affiches.= Afisler.= Plakate. Text by Alexandre Alexandre.
027544: PROF. DR. HAYRI ERTEM. - Korucutepe 1. (1973-1975 kazi yillarinda ele geçen erken Hitit Imparatorluk çagi arasi küçük buluntular).
018193: PREP. BY DR. SSDIK ERTEM. - Râmiz ve âdâb-i zurafâ'si. Inceleme, tenkidli metin, indeks, sözlük.
025473: EDITED BY ECE CIHAN ERTEM. - Musikisinas. No. 15, 2001.
020848: TUNA ERTEM. - Çagdas Fransiz edebiyati elestiri seçkisi.
020804: SADRI ETEM ERTEM - Sovyet Rusya hatiralarim.
024562: HAYRI ERTEM. - Bogazköy metinlerine göre Hititler Devri Anadolu'sunun florasi.
017714: SÜLEYMAN KÂNI ERTEM. - Türk kemankesleri.
022221: EDITED BY TUNCER ERTEM. - Bodrum house style and culture. Photographs by Ogün Isik. Introduction by Ersen Gürsel.
017009: SÜLEYMAN FIKRI ERTEN. - Antalya vilâyeti tarihi.
028923: HAYRI ERTEN. - Diasporada dini yasamak: Azerbaycan Ahiska Türkleri örnegi.
025914: EDITED BY EMEL ERTEN, MURAT ÖZYILDIRIM, DIANE FAVRO. - Selevcia ad Calycadnum. No.: 2 / 2012.
025915: EDITED BY EMEL ERTEN, MURAT ÖZYILDIRIM, DIANE FAVRO. - Selevcia ad Calycadnum. No.: 1 / 2011.
022020: OGUZ ERTEN. - Türk sanatina yön veren sergiler ve Yahsi Baraz'in büyük sergileri. 3 volumes set in special box.
031392: OGUZ ERTEN. - Tosun Bayrak: Sira disi bir hayattan sira disi bir sanata.
018949: ÖZLEM INAY ERTEN. - A mansion in Sisli and architect Giulio Mongeri.= Sisli'de bir konak ve mimar Giulio Mongeri.
021396: COSKUN ERTEPINAR. - Bir politikacinin anilari, her sey vatan için. Anlatan: Refik Koraltan.
018917: MARI ERTORAN. - Mari Ertoran. [Artist catalogue]. Texts by Abdülkadir Günyaz. Reportor; Ersu Pekin.
018760: MEHMET ERTUG. - Birth of a state with postmarks. Postal history of the Turkish Cypriot posts.
024317: EDITED BY Z. FÜSUN ERTUG. - Proceedings of the IVth International Congress of the Ethnobotany (ICEB 2005). (21-26 Agust 2005 Istanbul - Turkey).
018577: PREP. BY NECDET ERTUG. - Istanbul tarihî çesmeler külliyati. 3 volumes set in special slip-case.
025357: CELAL ERTUG. - Türkiye'de ve Dünya'da Ihsan Dogramaci olayi.
018759: MEHMET ERTUG. - Birth of a state: Postal history of the Turkish Cypriot posts. Stamp catalogue.= Damga ve Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nin dogusu: Posta tarihçesi. Pul katalogu.
020295: AHMET ERTUG. - Istanbul. Gateway to splendour.
027226: EDITED BY NEZIH ERTUG. - Seriyye sicillerine göre Istanbul tarihi: Istanbul Mahkemesi 121 Numarali Seriyye Sicili, 1231-1232 / 1816-1817. With a CD. [Halil Inalcik Arastirma Projesi]. Photographs by Ersin Alok; Texts: Sevki Nezihi Aykut.
020087: NEJDET ERTUG. - Osmanli döneminde Istanbul deniz ulasimi ve kayikçilar.
019964: ZEYNEP TARIM ERTUG. - XVI. yüzyil Osmanli Devleti'nde cülûs ve cenaze törenleri.
018075: ÖZKAN ERTUGRUL. - Edirne'nin kültür tarihinde özel bir albüm.
026750: EDITED BY DOGAN ERTUGRUL. - In the eyes of eastern writers Istanbul.= Dogulu yazarlar gözüyle Istanbul.
023552: PREP. BY BANU ERTUGRUL - ONUR ERTUGRUL. - Lûgat 365: Bazi kelimeler çok güzel.
020818: N. ILTER ERTUGRUL - Cumhuriyet tarihi el kitabi.
016949: SELDA KALFAZADE ERTUGRUL. - Isa Bey Mosque.= Isa Bey Camii. Translated into English by Adair Mill.
022717: PREP BY DOGAN ERTUGRUL. - Dogu'nun kadin mirasi.
023592: ISMAIL ERTÜRK. - Yuvayönelik. Öykü.
017350: EDITED BY NEVRA ERTÜRK, HANZADE URALMAN. - Müzebilimin ABC'si.
023909: BAHADDIN ERTÜRK. - Milattan evvel ve sonra eski Türk seferleri.
030883: EDITED BY EYLEM ERTÜRK, ÖVGÜ GÖKÇE. - Bak: Revealing the city through memory.= Bak: Hatirlamak ve anlatmak için sehre.= Bak: Li bajêr binihêre, ji bo ku tu di bîr bînî û bibêjî. [Exhibition catalogue].
026753: RESIT M. ERTÜZÜN. - Sabahattin Ali olayinin gerçegi (Benim bildigim Sabahattin Âli).
020461: RESIT MAZHAR ERTÜZÜN. - Erdek, Kyzikos, Argonautlar ve Kharitler ile ilgili Yunanca ve Ingilizce metinlerle birlikte iki çalisma.
024008: RESIT MEZHAR ERTÜZÜN. - Tasraya dogru. Yeni hayat, istasyonda, yazik, Maçahel'deki tavuk, Maradit köprüsü, Lâmazitualli ve dönüs
029282: RESIT MAZHAR ERTÜZÜN. - Kapidagi Yarimadasi ve çevresindeki adalar. Tarihi ve arkeolojisi üzerinde arastirmalar.
025306: PREP. BY ISMAIL E. ERÜNSAL. - Kütüphanecilikle ilgili Osmanlica belgeler. I. bölüm: Yazma eserler.
016600: ISMAIL E. ERÜNSAL. - The life and works of Tâcî-zâde Ca'fer Çelebi, with a critical edition of his dîvân.
031665: ISMAIL E. ERÜNSAL. - Osmanlilarda sahaflik ve sahaflar.
023169: PREP. BY LUCIUS ERWIN, SAFAK URAL. - Artifical intelligence, language and thought.= Kunstliche intelligenz, sprache und denken.= Yapay zeka, dil ve düsünce. Third Meeting of Istanbul-Vienna Philosophical Circle. 11-12.11.1996, Istanbul.
022273: SEBNEM ERYAVUZ. - Çankaya'nin hazineleri. Kösk Koleksiyonu'ndan seçme eserler.
026201: PROF. DR. ARIF ERZEN. - Çavustepe I. M.Ö. 7. - 6. yüzyil Urartu mimarlik anitlari ve Ortaçag Nekropolü.
029133: EDITED BY AFIF ERZEN, ALI M. DINÇOL, OKTAY BELLI. - Jahrbuch für Kleinasiatische forschung. Band: VI.= Anadolu arastirmalari VI.
021051: AFIF ERZEN. - Eastern Anatolia and Urartians.= Dogu Anadolu ve Urartular.
022037: JALE NEJDET ERZEN. - Mimar Sinan cami ve külliyeleri. Tasarim süreci üzerine bir inceleme. Translated by Zeynep Rona Kinik.
032043: MELIH ERZEN. - Genç Yolcular Mecmuasi, (1919-1920).
022660: JALE N[EJDET] ERZEN. - Üç habitus: Yeryüzü, kent, yapi.
019230: PROF. DR. ARIF ERZEN. - Çavustepe I. M.Ö. 7. - 6. yüzyil Urartu mimarlik anitlari ve Ortaçag Nekropolü.
026470: AFIF ERZEN. - Enez (Ainos) kazilari.
024423: PREP BY: DR. KENAN ERZURUM. - Photographs of Diyarbakir and its cultural assets 1928.= Fotograflarla Diyarbakir ve kültür varliklari 1928. Foreword: Enver Yücel.
016728: SIRIN ERZURUM. - The Greek occupation of Izmir and the protest meetings in Istanbul, 15 May 1919-13 January 1920.
024497: MOLLA DAVUTZADE MUSTAFA NAZIM ERZURUMI. - Rüyada terakki ve Medeniyet-i Islamiyeyi rüyet. Translation into Modern Turkish: Engin Kiliç.
017850: TEVFIK ESBERK. - Türkiyede köylü el sanatlarinin mahiyeti ve ehemmiyeti.
030325: SÜKRAN KUYUCAK ESEN. - Zeki Ökten: Yesilçam'da özgün bir yönetmen.
016790: ADEM ESEN - M. KEMALETTIN ÇONKAR. - Orta Anadolu (Konya, Kayseri, Sivas ve Tokat). Girisimcilerinin sosyo - ekonomik özellikleri, isletmecilik anlayislari ve beklentileri arastirmasi.
021275: DERLEYEN: NÜKET ESEN. - Kara kitap üzerine yazilar.
028460: EROL ESEN. - Bestandsaufnahme der literatur und forschungen in der bundesrepublik Deutschland Sowie der eg-veröffentlichungen zum thema der politischen und wirtschaftlichen beziehungen zwischen der Türkei und Westeuropa seit 1973. [=An inventory of literature and research in the Federal Republic of Germany and European Community publications on the subject of political and economic relations between Turkey and Western Europe since 1973]. (Friedrich Ebert Stiftung. Forschungsergebnisse.= Friedrich Ebert Foundation. Research results).
031233: SÜKRAN ESEN. - 80'ler Türkiye'sinde sinema.
018680: MELIH ESENBEL. - Türkiye'nin Bati ile ittifaka yönelisi.
030371: EDITED BY SELÇUK ESENBEL, MIYUKI AOKI GIRARDELLI, ERDAL KÜÇÜKYALÇIN. - The Crescent and the Sun. Three Japanese in Istanbul: Yamada Torajiro, Ito Chuta, Otani Kozui.= Hilâl ve Günes. Istanbul'da üç Japon: Yamada Torajiro, Ito Chuta, Otani Kozui. [Exhibition catalogue].
026050: MEMDUH SEVKET ESENDAL (1883-1952). - Memduh Sevket Esendal. Bütün eserleri: [=All works of Esendal]. 16 volumes set: Vol.1: Ayasli ile kiracilari. Vol.2: Vassaf Bey. Vol.3: Otlakçi. Vol.4: Mendil altinda. Vol.5: Sahan külbastisi. Vol.6: Veysel Çavus. Vol.7: Bir kucak çiçek. Vol.8: Ihtiyar çilingir. Vol.9: Hava parasi. Vol.10: Bizim Nesibe. Vol.11: Kelepir. Vol.12: Gödeli Mehmet. Vol.13: Miras. Vol.14: Güllüce Baglari yolunda. Vol.15: Gönül kaçani kovalar. Vol. 16: Tahran anilari ve düssel yazilar.
031913: MEMDUH SEVKET ESENDAL, (1883-1952). - Resquilleur (Nouvelles choisies). Traduit par Tahsin Saraç.
030232: GENERAL KENAN ESENGIN. - Kürtçülük sorunu.
020545: AHMET ESENKAYA. - Sihhiye, 1915. Yüz yil önce.
025340: EMEL ESIN. - Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne.
016452: EMEL ESIN. - Antecedents and development of Buddhist and Manichean Turkish art in Eastern Turkestan and Kansu. General Editorial Board: Halil Inalcik, Emel Esin, Oleg Grabar, Oktay Aslanapa, E. Grube.
024103: EMEL ESIN. - Türkistan seyahatnamesi.
017866: EMEL ESIN. - The culture of the Turks: The initial Inner Asian phase.
025377: EMEL ESIN. - Sa'dullah Pasa yalisi.
029948: EMEL ESIN. - Aspects of Turkish civilisation in Cyprus.
029963: EMEL ESIN. - The culture of the Turks: The initial inner Asian phase.
031416: EMEL ESIN. - The 'Yali' (Sea-side mansion) of Sa'dullah Pasa (An eighteenth century house on the Bosphorus).= Sa'dullah Pasa Yalisi.
031204: PREP. BY UFUK ESIN. - Troya. Heinrich Schliemann Kazi raporlari ve mektuplarindan seçme parçalarla. Translated by H. Gönül Egeli, Nilgün Dede, Nur B. Atli.
031191: EMEL ESIN. - A history of pre-Islamic and Early-Islamic Turkish culture. Supplement to the handbook of Turkish culture, Series II, Volume 1/b. Founder: Z[eki] V[elidi] Togan. Edited by H[alil] Inalcik.
031089: UFUK ESIN. - Ilk üretimcilige geçis evresinde Anadolu ve Güneydogu Avrupa (G. Ö. 10500 - 7000 yillari arasi). I: Dogal çevre sorunu.
023189: VICTOR ESKENAZI. - Thanks for buggy ride: Memoirs of an Ottoman Jew.
016115: MUSTAFA ESKI. - 31 Mart olayinin Kastamonu'daki yankilari.
016863: PREP. BY MUSTAFA ESKI. - Millî Mücadele'de Mehmet Âkif Kastamonu'da.
021149: MUSTAFA ESKI. - 31 Mart olayinin Kastamonu'daki yankilari.
021495: MUSTAFA ESKI. - Mustafa Necati Bey'in Kastamonu'daki çalismalari.
021862: PREP. BY MUSTAFA ESKI. - Millî Mücadele'de Mehmet Âkif Kastamonu'da.
023199: BEKIR ESKICI. - Ankara mihrablari.
027469: BEKIR ESKICI, ISMAIL AYTAÇ, FUAT SANCI. - Malatya Türk-Islâm dönemi mimari eserleri. 3 volumes set.
026465: ESKIDJI. - Art Nouveau, Art Deco & Art. 24 Ekim 1999, Pazar. Istanbul, Beyoglu. [Auction catalogue].
029100: ADNAN ESKIKURT. - Musul Atabegligi: Zengîlerin son devri ve Lü'lü' Ailesi.
025033: EDITED BY ESIN ESKINAT. - Discover Manga.= Manga'yi kesfet. 5-17 October 2010. [Exhibition catalogue]. Project: Lora Sariaslan.
029874: EDITED BY ESIN ESKINAT. - Discover Manga.= Manga'yi kesfet. 5-17 October 2010. [Exhibition catalogue]. Project: Lora Sariaslan.
022270: EDITED BY ESIN ESKINAT. - Dream and reality: Modern and contemporary women artists from Turkey.= Hayal ve hakikat: Türkiye'den modern ve çagdas kadin sanatçilar. [Exhibition catalogue]. 16 September 2011 - 22 January 2012. Curated by Fatmagül Berktay, Levent Çalikoglu, Zeynep Inankur, Burcu Pehlivanoglu.
027682: GOVERNORSHIP OF ESKISEHIR. - Highlands of Phrygia. [Brochure].
016614: SÜKRÜ ESMERSOY. - Yüncülük. Dünya yünleri ve yerli yünlerimizin istihsâl, sinif, evsaf ve piyasalari.
016890: JOSEF VAN ESS. - Die Gedankenwelt des Hârit al-Muhâsibî. Anhand von Übersetzungen aus seinen Schriften dargestellt und erlautert.
025460: ESSEGESSE. - Teksas 1-26. 26 volumes set. First 26 volumes. Covers by Fatih Okta. [=Il Grande Blek].
025457: ESSEGESSE. - Tommiks 1-34. 34 volumes set. Hoz Comics Full Set. [=Capitan Miki]. Covers by Fatih Okta.
029999: ESSEGESSE. - Tommiks No: 1. Tehdit mektubu. [= Capitan Miki. Lettera minatoria].
018978: ELMAS ESSIZ, AYSE ESSIZ. - Kadim Çerkes el sanatlari.
024949: FAZLULLAH ESTERABADI. - Câvidân-nâme. Dürr-i Yetim isimli tercümesi. Prep by: Fatih Usluer.
029235: MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. - Vinte anos de defesa do estado Português da India, 1947-1967. 2 volumes.
020460: ÇERKES ETHEM. - Çerkes Ethem'in hatiralari.
017986: ÇERKES ETHEM. - Çerkes Ethem'in hatiralari.
022991: HALIL ETHEM. - Topkapi Sarayi.
028133: HALIL ETHEM. - Camilerimiz.
030769: INSTITUT DE POLITIQUE ETRANGERE. - Le probleme Armenien: Neuf questions, neuf reponses.
026889: J. VAN ETTINGER. - Yasanabilir bir dünyaya dogru. Görev - Problemler ve metodlar - Hizlandirma. Translated by Selçuk Batur et all.
029400: J. CORDELIA EULE. - Hellenistische Bürgerinnen aus Kleinasien. Weibliche Gewandstatuen in ihrem antiken Kontext.
029332: ASSOCIATION INTERNATIONALE D'ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN.]. - Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Europeen. Ier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes. Sofia, 26 Août - 1 Septembre 1966. Resumes des communications: Litterature et folklore.
031115: JOSEPH EUZET. - Historique de la maison de la Sainte Vierge pres d'Ephese, (1891-1961).
029163: MUZAFFER EVCI. - The Turkish ballet in its 60th year.
018178: PORTAKAL SANAT VE KÜLTÜR EVI. - Portakal Sanat ve Kültür Evi Raffi Portakal Sonbahar Müzayedesi, 2008. 1- Emin Barin Hat Koleksiyonu. 'Emin Barin'.
018179: PORTAKAL SANAT VE KÜLTÜR EVI. - Portakal Sanat ve Kültür Evi Raffi Portakal Sonbahar Müzayedesi, 2008. 2- Büyük ustalardan tablolar. 'Osman Hamdy'.
031682: GÜNIZ EVIRGEN. - Learning Turkish step by step. 2 volumes set. Vol. 1: A beginner class book for learning Turkish. Vol. 2: An intermediate class book for learning Turkish. [With 2 CDs].
031596: NIGDE EVLIYALARI]. - Nigde evliyalari.
016518: EDITED BY BURÇAK EVREN. - Presenze Italiane a Istanbul = Istanbul'daki Italyan izi.
026469: ADIL EVREN. - Terra cotta sarcophagi from Tire and it's environs.= Tire çevresinde bulunan pismis toprak lahitler.
027833: MANAGER: BURÇAK EVREN. - Yeni fotograf. Aylik fotograf sanati ve meslegi dergisi. No.: 2. Prep. by Ara Güler, Gültekin Çizgen, Ersin Alok, Reha Günay, Ozan Sagdiç.
027832: MANAGER: BURÇAK EVREN. - Yeni fotograf. Aylik fotograf sanati ve meslegi dergisi. No.: 1. FIRST ISSUE. Prep. by Ara Güler, Gültekin Çizgen, Ersin Alok, Reha Günay, Ozan Sagdiç.
020992: HAKAN EVRENSEL. - Güneydogudan öyküler III - Geride kalanlar.
031996: SELMIN EVRIM, ALI ARMAN OKAN. - Hukuk ve psikoloji açisindan imza ve elyazisi (Grafoloji). El yazisi örnekleri, imza örnekleri, imza ve elyazisinin psikolojik incelemeleri, imza inkârlari, eksper raporu örnekleri. [= La grafoloji].
029930: RIFAT NECDET EVRIMER. - Kemalettin Kamu. Hayati, sahsiyeti ve siirleri.
021270: RIFAT NECDET EVRIMER. - Kemalettin Kamu. Hayati, sahsiyeti ve siirleri. SIGNED by Semsi Belli.
019207: CURATORS: SJAREL EX, ÇELENK BAFRA. - La la la human steps. A selection from the Collection of Museum Boijmans van Beuningen.= La la la insan adimlari. Boijmans van Beuningen Müzesi koleksiyonundan bir seçki. 16 Subat - 6 Mayis 2012 [Exhibition catalogue].
030643: AVANT-PROPOS PAR COMITE DE L'EXPOSITION. - Une liste des manuscrits choisis parmi les bibliotheques de Kayseri, Aksehir, Bor, Gülsehri, Nevsehir, Nigde, Ürgüp. Publiee a l'occasion du XXII. Congres International des Orientalistes.
030646: AVANT-PROPOS PAR COMITE DE L'EXPOSITION. - Une liste des manuscrits choisis parmi les bibliotheques de Konya. Publiee a l'occasion du XXII. Congres International des Orientalistes.
027020: AVANT-PROPOS PAR COMITE DE L'EXPOSITION. - Une liste des manuscrits choisis parmi les bibliotheques de Kayseri, Aksehir, Bor, Gülsehri, Nevsehir, Nigde, Ürgüp. Publiee a l'occasion du XXII. Congres International des Orientalistes.
027968: ANTOINE DE SAINT-EXUPERY. - Savas pilotu. [= Pilot de guerre]. Translated by Ziya Ishan.
027969: ANTOINE DE SAINT-EXUPERY. - Insanlarin dünyasi. [= Terre des hommes]. Translated by Vedat Günyol.
016575: ANTOINE DE SAINT EXUPERY. - Mirzâye piçûk. Kurdish Edition of Le petit prince.= The little prince. Translation: Fawaz Husen.
017757: ANTOINE DE SAINT-EXUPERY. - Bidzig Pirens (Bedzig Perens. Hemsince Küçük Prens). [= The little Prince.= Le petit Prince in Hemsin language]. Translated by Mahir Özkan.
031692: ANTOINE DE SAINT EXUPERY, (1900-1944). - Gece uçusu. Translator: Mukbil Kerem.
025066: ANTOINE DE SAINT EXUPERY. - Çita mapaskiri. Laz Edition of Le petit prince.= The Little prince. Translation: Sinan Badishi.
026803: PREP. BY YÜKSEL EYERTAS, KENAN ÇARBOGA, YASAR CEYLAN, SELMAN HERDEM. - Geçmisten gelecege Ipekyolunun incisi Gemerek.
026628: SEMAVI EYICE. - Recherches archeologiques a Karadag (Binbirkilise) et dans la region de Karaman.= Karadag (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik incelemeler.
023259: PROF. DR. SEMAVI EYICE. - Küçük Amasra tarihi ve eski eserleri kilavuzu.
030438: SEMAVI EYICE. - Binbirkilise Karadag.
030291: SEMAVI EYICE. - Bizans devrinde Bogaziçi.
030292: SEMAVI EYICE. - Malazgirt Savasi'nin kaybeden IV. Romanos Diogenes, 1068-1071.
017877: SEMAVI EYICE. - Iznik (Nicaea). The history and the monuments.= Iznik (Nicaea). Tarihçesi ve eski eserleri.
024378: SEMAVI EYICE, AHMET ERTUG. - Istanbul: City of domes. Photography by Ahmet Ertug.
017309: COMPIILED BY SEMAVI EYICE. - Atatürk ve Pietro Canonica. Eserleri ve Türkiye seyahatnâmesi ile Atatürk'e dair hatiralari.
022088: J[EAN] B[APTISTE] B[ENOIT] EYRIES. - La Turquie, ou costumes, moeurs et usages des Turcs. Suite de gravures coloriees avec leurs explications.
023953: ISMET ZEKI EYUBOGLU. - Türk siirinde Tanriya kafa tutanlar.
023954: ISMET ZEKI EYUBOGLU. - Türk siirinde Tanriya kafa tutanlar.
026030: BEDRI RAHMI EYÜBOGLU. - Binbir Bedros (Otoportreler). Prep. by Ferit Edgü.
018662: ISMET ZEKI EYUBOGLU. - Karadeniz türküleri. Maçka yaylalarindan sesler.
020846: CANSEVER EYÜBOGLU. - Türk ve dünya edebiyatinda yalnizlik siirleri antolojisi.

Next 1000 books from Khalkedon Books


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1