Khalkedon Books
Caferaga Mh. Bahariye Cd. H. Ethem Sk. No: 32 / 36 Kafkas Pasaji Kadiköy / Istanbul / Turkey            Email: sercansahaf@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
026848: ARYEH SHMUELEVITZ. - Ottoman history and society: Jewish sources.
028753: EDITED BY ARYEH SHMUELEVITZ. - Napoelon and the French in Egypt and the Holy Land, 1798-1801. Articles Presented at the 2nd International Congress of Napoleonic Studies Israel, July 4-11, 1999. Editorial Board: Mordechai Gichon, J. David Markham, David Mendelson the Israeli society for Napoleonic research the International Napoleonic Society.
026846: ARYEH SHMUELEVITZ. - Republican Turkey: Aspects of internal affairs and international relations.
027511: S. GIORA SHOHAM (FACULTY OF LAW TEL-AVIV UNIVERSITY). - Salvation through the gutters. Deviance and transcendence.
025583: DR. ANIS A. SHORROSH. - Islam revealed. A Christian Arab's view of Islam. Foreword by Dr. Adrian Rogers.
030792: HALIL SABIT SIBAY. - Altaylar'a dogru.
022851: ALFINA SIBGATULLINA. - Iki imparatorluk arasinda: Rusyali Müslüman Türkler.
031930: HULÛSI SIDAL. - Yakin Sarkta ekonomik isbirligi (Türkiye - Irak gümrük birligi ve Yakin Sark Federasyonu).
021430: MAZHARUDDÎN SIDDIKÎ. - Kur'an'da tarih kavrami. Translated by Süleyman Kalkan.
031360: A. I. SIDORENKO, A. R. ARTYKOV, R. R. RADJABOV. - Gold embroidery of Bukhara.= Zolotoe shit'e Buhari.
031175: ABDULAH SIDRAN, (1944-). - The blindman sings to his city. Translated into English by Dubravka Dostal.
025398: ANDRE SIEGFRIED. - Les voies d'Israël. Essai d'interprétation de la religion Juive.
027751: DR. VARD SHIKAHER [= VART SIGAHER]. - Son yarim yüzyilin Türkiye Ermeni hekimleri, 1923-1975.= Hay bzhishknery Turkiayum verjin kes darum, 1923-1975.
019005: MUHAMMED SAIK ÜS-SIHABÎ. - Tensit ül-hatir nebzetü'n min menakib il-Gavs Abdülkadir kuddise sirreh üt-Tahir. Translated by Hafiz Mehmed Ziyaeddin Kale.
019197: SEÇME HALK SIIRLERI. - Seçme halk siirleri. Türk Halk Bilgisi Dernegi 'Irsat' encümenince tertip ve dernek Istanbul mümessilligince nesredilmistir.
021027: MEHMET SILAY. - Cografyanin dirilisi.
022807: GÜLER SILAY. - Belviran Kazasi. Tarihçesi ve sosyokültürel yapisi.
022840: MEHMET SILAY. - Selahaddin Eyyubi: Islam Birligi'nin mimari ve Kudüs fatihi.
025105: CELÂL SILAY. - Zaman ile yaris. Cover composed by Sabri Berkel.
021375: EDITÖRLER: SELIM ILKIN - ORHAN SILIER - MURAT GÜVENÇ. - Ilhan Tekeli için armagan yazilar.
031683: EDITED BY ATILLA SILKÜ, MURAT ERDEM, PATRICK FOLK. - Memory and nostalgia. Proceedings of the Eleventh International Cultural Studies Symposium. May 2007, Ege University, Izmir.
027298: IGNAZIO SILONE. - Fontamara. First Turkish edition. Translator: S[abahattin] Ali.
016732: REUBEN SILVERMAN. - Turkey's ever present past: Stories from Turkish Republican history.
018511: PREFACE BY PIETRO SILVI. - Il viaggio di Paolo VI a Istanbul e a Efeso.
025942: LÜTFI SIMAVI. - Sultan Mehmed Resad Han'in ve halefinin sarayinda gördüklerim. 2 volumes set.
017526: GEORGES SIMENON. - Simenon: Reporter - photographe, 1931-1935. De la Belgique a la Turquie.= Simenon: Muhabir - fotografçi 1931-1935. Belçika'dan Türkiye'ye. [La catalogue de l'exposition]. Commissaire: Anne Baradel.
026047: TODOR HRISTOV SIMOVSKI. - Atlas of the inhabited places of the Aegean Macedonia: Old and new names.
024327: SEDAT SIMSEK. - Kocaeli (yazili) basin tarihi, 1848-2002.
023454: CELAL SIMSEK. - Church of Laodikeia. Christianity in the Lykos Valley.
016448: COMP. BY AHMET SEYFETTIN SIMSEK. - Mensucat folkloru.
020166: CELAL SIMSEK. - Die Laodikeiakirche. Das Christentum im Lykostal.
020167: CELAL SIMSEK. - L'eglisa de Laodikeia. Le Christianisme dans la Vallee du Lykos.
016242: ESMA SIMSEK. - Yukariçukurova masallarinda motif ve tip arastirmasi. (Metinler ve sözlük). 2 volumes set.
017891: EDITED BY AHMET SIMSEK. - Tarih nasil yazilir? Tarihyazimi için çagdas bir metodoloji.
025245: EDITED BY CELAL SIMSEK, MEHMET OKUNAK, MUSTAFA BILGIN. - Laodikeia nekropolü (2004-2010 yillari). Vol. I: Laodikeia çalismalari. Metin. Vol. II: Laodikeia çalismalari. Katalog. 2 volumes set.
020199: CELAL SIMSEK. - Laodikeia kilisesi. Lykos Vadisi'nde Hiristiyanlik.
019413: MELDA CINMAN SIMSEK. - Yesiller. Dünyada yesil partilerin gelisimi ve Türkiye'deki Yesiller Partisi.
020165: CELAL SIMSEK. - Church of Laodikeia. Christianity in the Lykos Valley. Translated to English by Inci Turkoglu.
028835: SELAMI SIMSEK. - Dünden bugüne Girit'te Türk tasavvuf kültürü.
028761: EDITED BY CELAL SIMSEK. - 10. yilinda Laodikeia (2003-2013 yillari).
016678: HALIL SIMSEK. - Osmanli son dönemi gayrimüslim cemaatler, (1908-1922).
030568: CELAL SIMSEK, BAHADIR DUMAN, ERIM KONAKÇI. - Essays in Honour of Mustafa Büyükkolanci.= Mustafa Büyükolanci'ya armagan.
022895: PREP. BY MEHMET SIMSEK. - Mirseyit tarihi. Vol. 1.
021574: SEFA SIMSEK. - Bir ideolojik seferberlik deneyimi halkevleri, 1932-1951.
028069: TEXTS BY FÜRUZAN SIMSEK. - Mustafa Özel. Person, own life.= Insan, kendi hayati. [Exhibition catalogue].
031348: HALIL IBRAHIM SIMSEK. - 18. yüzyil Osmanli toplumunda Naksibendi - Müceddidilik.
025160: EDITED BY CELAL SIMSEK. - Laodikeia. (Laodikeia ad Lycum).
027232: EDITED BY NURI SIMSEKLER, SEMRA TUNÇ, YUSUF ÖZ, HAKAN KUYUMCU ET ALL. - On the Traces of Mawlana Jalal Al-Din Rumi in the World. International Symposium. Papers.= Dünyada Mevlâna Izleri. Uluslararasi Sempozyum. Bildiriler. 13-15 Aralik 2007, Konya.
027235: PREP. BY NURI SIMSEKLER. - Mutfakta pisen canlar. Yüzyillarin birikimi Mevlevî kültürü. Photography by Serafettin Derin.
027234: PREP. BY NURI SIMSEKLER. - Merkez'den Enstitü'ye. Mevlâna arastirmalarinin kurumsallasma hikayesi.
017065: BILÂL N. SIMSIR. - The deportees of Malta and the Armenian question.
030417: BILAL N. SIMSIR. - Azerbaycan'da Türk alfabesi. Tarihçe.
030328: BILÂL N. SIMSIR. - Ermeni terörü karsisinda Avrupa devletlerinin tutumlari. (The stances of European states towards Armenian terror).
017847: BILÂL N. SIMSIR. - Turkish minority education and literature in Bulgaria.
016466: BILÂL N. SIMSIR. - The Turkish minority press in Bulgaria. Its history and tragedy, 1865-1985.
027599: BILÂL N. SIMSIR. - Ege sorunu. Belgeler.= Aegean question. Documents. Vol. II: (1913-1914).
029674: BILÂL N. SIMSIR. - Contribution a l'histoire des populations Turques en Bulgarie, (1876-1880).
028857: BILÂL N. SIMSIR. - The Turks of Bulgaria in international Fora documents, (1985-1986). 2 volumes set.
028854: BILÂL N. SIMSIR. - The Turks of Bulgaria in international Fora documents (1985). Vol. I.
028855: BILÂL N. SIMSIR. - The Turks of Bulgaria in international Fora documents (1986). Vol. II.
029245: BILÂL SIMSIR. - Turkish emigrations from the Balkans. Documents.= Emigrations Turques des Balkans. Documents.= Rumeli'den Türk göçleri. Belgeler. 3 volumes set.
031999: BILÂL N. SIMSIR. - Aperçu historique sur la question Armenienne.
023101: SEBAHATTIN SIMSIR. - Azerbaycanlilarin Türkiye'de siyasi ve kültürel faaliyetleri, (1920-1991).
027598: BILÂL N. SIMSIR. - Ege sorunu. Belgeler.= Aegean question. Documents. Vol. I: (1912-1913).
030952: BILÂL N. SIMSIR. - Glimpses on the Turkish minority in Bulgaria.
020967: BILÂL N. SIMSIR. - Türk basininda Bulgaristan Türkleri (Zorla ad degistirme sorunu). (Ocak - Nisan 1985).
030546: IBN SINA - IBN TUFEYL. - Hay bin Yakzan. Translated by M. Serefeddin Yaltkaya, Babanzâde Resid. Prep. by N. Ahmet Özalp.
018228: SEYHÎ GERMIYANLI YUSUF SINAN, (? -1431). - Divân-i Seyhî.
027580: MERYEM AYBIKE SINAN. - Malatya güzellemesi.
024454: SUAT SINANOGLU. - Visage de la Turquie.
029917: NÜSHET HASIM SINANOGLU. - Dante ve Divina Commedia. Dante ile ilk temas.
031663: OKTAY SINANOGLU. - Hedef Türkiye.
017122: AHMET NURI SINAPLI. - Devlete, millete bes padisah devrinde kiymetli hizmetlerde bulunan Seyhül Vüzera, Serasker Mehmet Namik Pasa.
020014: IBRAHIM SINASI, (1826-1871). - Durub-i Emsal-i Osmaniye. Prep. by Süreyya Beyzadeoglu.
021578: SENARYO: OSMAN SINAV - RACI SASMAZ. - Deli yürek. Bumerang cehennemi.
030152: KURT SINGER. - Ikinci Dünya Harbinde hainler ve casuslar. Translated by Cemil Cahit Cem.
022285: EDITED BY AMY SINGER, CHRISTOPH K. NEUMANN, NINA ERGIN. - Feeding people, feeding power: Imarets in the Ottoman Empire.
022286: EDITED BY AMY SINGER, CHRISTOPH K. NEUMANN, NINA ERGIN. - Feeding people, feeding power: Imarets in the Ottoman Empire.
017088: TURGUT SINIKAROF. - Yeni sarkilar.
017043: BAGRAT SINKUBA (BAGRAD SHINKUBA). - Son Ubih. Bir çaga taniklik. Translated by Hande Canli.
030140: BAGRAT SINKUBA (BAGRAD SHINKUBA). - Abriskil. Translated from Abkhazian into Turkish by Papapha Mahinur Tuna.
026346: SEYH MUSLIHIDDIN SADI SIRAZI. - Gulistan.
018426: MUHIDDIN SADI-I SIRAZÎ. - Güzide-i Gülistan. Translated by Osman [Faik].
020585: PROF. SAZI SIREL. - Aydinlatma terimleri.
020103: HATICE SIRIN. - Eski Türk yazitlari söz varligi incelemesi.
028183: FUNDA SELÇUK SIRIN. - Imparatorluk'tan Cumhuriyet'e bir aydin: Falih Rifki Atay.
022871: HATICE SIRIN. - Kül Tigin yaziti. Notlar.
024928: KITABI MUKADDES SIRKETI. - Luka. [Türkçe / Kabardey]. [Luke's bible in Turkish and Kabardey with a CD].
018844: PREP. BY EKREM SIRMA, TURGAY ÖZEKICI, ÜBEYDULLAH KISACIK. - Osmanli'dan Cumhuriyet'e cemiyetler. Edited by Recep Çelik. [In special box].
021711: IHSAN SÜREYYA SIRMA. - II. Abdülhamidin Islam birligi siyaseti.
018841: PREP. BY EKREM SIRMA, TURGAY ÖZEKICI, ÜBEYDULLAH KISACIK. - Sultanlar sehri Istanbul. Translated by Banu Büyükkal. Illustrated by W[illiam] H[enry] Bartlett. [In special box].
022978: IHSAN SÜREYYA SIRMA. - Osmanli Devletinin yikilisinda Yemen isyanlari.
018840: PREP. BY EKREM SIRMA, TURGAY ÖZEKICI, ÜBEYDULLAH KISACIK. - Osmanli'dan Cumhuriyet'e cemiyet kanun ve nizamnameleri. Edited by Recep Çelik. [In special box].
017966: SEFA SIRMEN. - Hayatim Izmit.
019060: SEFA SIRMEN. - Hayatim Izmit.
030330: PREP. BY ÇAKMAK M. SIRRI, KUSADALI M. NACI, TIMUR NAIF. - Türk asker sairleri (Sag Olanlar'dan).
018257: FONDATOR H. DJ. SIRUNI. - Ani. Anuar de cultura Armeana. Anul I, Vol. 1.
027949: MUHAMMED BIN MAHMÛD SIRVÂNÎ. - Tuhfe-i Murâdî. Cevhernâme.
028838: SISAV. - Turkish-American relations: Forty years of continuity and change. 2-4 April, 1986.
021544: SISAV - SIYASI VE SOSYAL ARASTIRMALAR VAKFI. - 1997 yilina girerken uluslararasi durum ve Türkiye. (Dis politika ve savunma grubu tarafindan hazirlanmistir).
031551: SISAV. - The political and economic problems of the Turkish community of Cyprus in the international field.= Uluslararasi alanda Kibris Türk toplumunun siyasi ve iktisadi meseleleri.
017991: EDITED BY SALIHA SISMAN. - Masters of future 2. Traditional Arts Competition, 2014.= Gelecegin ustalari 2. Geleneksel Sanatlar Yarismasi, 2014. [Exhibition catalogue].
016722: CENGIZ SISMAN. - Transcending diaspora: Studies on Sabbateanism and diaspora.
019670: ADNAN SISMAN. - Galatasaray Mekteb-i Sultânîsî'nin kurulusu ve ilk egitim yillari, 1868-1871.
028994: ILKNUR SISNELIOGLU. - Türk edebiyatinda peygamber siirleri. Arastirma - inceleme. Edited by Mehmet Özdemir. 3 volumes set in special slip-case.
028999: EDITED BY HULUSI SIVACI. - Kastamonu: Fotograflarla zamanda yolculuk, 1894-2014.
020510: TACISER TÜFEKÇI SIVAS - HAKAN SIVAS. - Frig vadileri. (Frigler'den Türk dönemine uzanan kültürel mirasi).
026697: PREP. BY MUNICIPALITY OF SIVAS. - Sivas Kongresi delegeleri. Illustrated by Serdal Yerli.
025371: PREP. BY HAKAN SIVAS, TACISER TÜFEKÇI SIVAS. - Phrygians. In the land of Midas, in the shadow of monuments.= Frigler. Midas'in ülkesinde, anitlarin gölgesinde. [with CD].
020903: TACÎSER TÜFEKÇI SIVAS. - Eskisehir - Afyonkarahisar - Kütahya il sinirlari içindeki Phryg kaya anitlari.
031055: SEMSEDDIN SIVASÎ. - Mevlid.
024208: PREP. BY ABDULLAH SIVRIDAG, MURAT YÜZBASIOGLU, AHMET ÖZKILINÇ, ALI COSKUN. - 294 Numarali Hinis Livâsi mufassal tahrîr defteri (963 / 1556). [Index, transcription, facsimile].
024209: PREP. BY ABDULLAH SIVRIDAG, MURAT YÜZBASIOGLU, AHMET ÖZKILINÇ, ALI COSKUN. - 373 Numarali 'Ayntâb Livâsi mufassal tahrîr defteri (950 / 1543). [Index, transcription, facsimile].
019486: COORD. BY UGUR ÜNAL; PREP. BY ABDULLAH SIVRIDAG ET ALLI. - Tanzimat sonrasi arazi ve tapu. 35 numarali kanun-i kalemiye defteri. / 40 numarali kanunnâme-i arazi defteri. (Transkripsiyon / Tipkibasim).
016572: TÖRE SIVRIOGLU. - Avesta dili grameri ve etimolojik sözlügü.
026149: SABRI ESAT SIYAVUSGIL. - Karagöz. Its history, its characters, its mystical and satirical spirit.
020466: SABRI ESAT SIYAVUSGIL. - Karagöz. Son histoire, ses personnages, son esprit mystique et satirique.
030674: SABRI ESAT SIYAVUSGIL. - Karagöz. Psiko- sosyolojik bir deneme.
019896: SABRI ESAT SIYAVUSGIL. - Karagöz. Psiko- sosyolojik bir deneme.
022953: SABRI ESAT SIYAVUSGIL. - Karagöz. Son histoire, ses personnages, son esprit mystique et satirique.
021814: EDITÖR: THEDA SKOCPOL. - Tarihsel sosyoloji. (Bloch'tan Wallerstein'e görüsler ve yöntemler). [= Vision and method in historical sociology]. Translated by Ahmet Fethi.
019050: E. SLASTENENKO. - The fishes of the Black Sea Basin.= Karadeniz Havzasi baliklari.
017056: SLAVI SLAVOF. - Hüseyin Mutkof (Biyografik oçerk). Translated by Ziya Yamaç.
017086: SLAVI SLAVOF. - Ahmet Tatarof (Biyografik oçerk).
019338: ANJA SLAWISCH. - Byzas 18. Handels und finanzgebaren in der Agais im 5. Jh v. Chr.= Trade and finance in the 5th century BC Aegean world.
023656: DR. ISMET SMAILOVICH. - Muslimanska imena Orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini.= The Moslem names of Oriental origin in Bosnia and Hercegovina.
025362: RICHARD SMEETS. - Richard Smeets. Works, 1978-2012.= Werken, 1978-2012. / [+ Interview book of Smeets in Turkish].
032031: V. D. SMIRNOV. - Osmanli dönemi Kirim Hanligi. Translated by D. Ahsen Batur.
018834: TEXTS BY R. R. R. SMITH. - Sculptured for eternity. Treasures of Hellenistic, Roman and Byzantine art from Istanbul Archaeological Museum. Photos by Ahmet Ertug.
016462: EDITED BY GRACE MARTIN SMITH, CARL W. ERNST. - Manifestations of sainthood in Islam.
016463: EDITED BY GRACE MARTIN SMITH, CARL W. ERNST. - Manifestations of sainthood in Islam.
025679: TEXTS BY R. R. R. SMITH. - Gods of Nemrud: The Royal Sanctuary of Antiochos I & the Kingdom of Commagene. Photography by Ahmet Ertug. In special slip-case.
021662: CCECIL WOODHAM SMITH. - Sonsuz fedakârlik. Hemsirelik nasil kuruldu.= (Lady-in-Chief. The story of Florence Nightingale). Translator: S. Huri.
022147: R. R. R. SMITH. - Ancient theaters of Anatolia. Photographs by Ahmet Ertug.
027409: JILL FULLERTON-SMITH. - Gidalar hakkindaki gerçekler. [= The truth about food].
020079: MARIE-CARMEN SMYRNELIS. - Une ville Ottomane plurielle: Smyrne aux XVIIIe et XIXe siecles.
029642: SNAFFLE (AUTHOR OF 'GUN, RIFLE, AND HOUND' ETC.). - In the land of the bora; or camp life and sport in Dalmatia and the Herzegovina 1894-5-6. Illustrated by Harry Dixon from sketches by the author.
028548: E. B. SOANE. - Grammar of the Kurmanji or Kurdish language.
027646: CONTEMPORARY ART SOCIETY. - Olympia International Fine Art & Antiques Fair. 9-19 June 2011. Fair guide.
016099: THE TURKISH NUMISMATIC SOCIETY. - The notes of 1st International Numismatic Symposium.= I. Uluslararasi Nümizmatik Sempozyumu Bildirileri. 9-10. XI. 1993.
029143: TURKISH HISTORICAL SOCIETY. - The Turkish presence in Bulgaria. Communications 7 June, 1985.
017587: TURKISH HISTORICAL SOCIETY]. - The right self-determination of the Turkish Cypriot people.
022386: EDITED BY D. SODNOMSAMBUU. - Buddhism in Mongolia. (Historical rewiev). Edited by the Section of Studies of the Gangdanthechenling Monastery.
016197: VRAÇALI SOFRONI. - Osmanli'da bir papaz. Günahkâr Sofroni'nin çileli hayat hikâyesi, 1739-1813. Translated by Aziz Nazmi Sakir- Tas.
021347: CEMAL SOFUOGLU - AVNI ILHAN. - Alevîlik Bektasîlik tartismalari.
024352: BILAL SÖGÜT. - Eumeneia. Seyhlü - Isikli.
017627: EDITED BY BILAL SÖGÜT. - From Stratonikeia to Lagina. Festschrift in honour of Ahmet Adil Tirpan.= Stratonikeia'dan Lagina'ya. Ahmet Adil Tirpan armagani.
017626: BILAL SÖGÜT. - Stratonikeia ve çevresi arastirmalari.
019271: BILAL SÖGÜT. - Daglik Kilikya (Kilikia) bölgesindeki çokgen tasduvarli mezarlar.
019742: COMP. BY MINE SÖGÜT. - Darbeli kalemler. 27 Mayis - 12 Mart - 12 Eylül Askeri müdahalelerin ilk haftasinda yazilan köse yazilarindan seçmeler.
029246: B. SCHOTT'S SÖHNE. - Musik-auswahlkatalog. Schott. 1985 / 09.
018580: PREFACE BY SEYED MOHAMMAD SOHOFI. - The 3rd Biennial of Iranian graphic designers. May 10 - June 21, 1992, Tehran-Iran. Tehran Museum of Contemporary Art.
016543: HAMIDREZA SOHRABIABAD. - Hemedan (Iran) Türk dönemi yapilarindaki insa, usta ve onarim kitabeleri.
020100: ISMAIL SÖKMEN. - Bismil Türkmen agzi. (Giris - inceleme - metinler - sözlük).
017103: ZIYA SAKIR SOKO. - Haliç ve Eyüp Sultan.
021680: HATICE SOLAK. - Anonim halk edebiyati mahsülleri.
017054: COMP. BY AKIF SOLAKOF. - Çagliyan. Edebî derleme.
017055: COMP. BY AKIF SOLAKOF. - Sahnede isik. Gençlere repertuvar yardimi.
018775: STEFAN SOLAKOV. - Tehlikeli oyun. Muhabirin notlari.
024796: SAMI SOLMAZ. - Disregarded.= Sarf-i nazar. Büyükada'da fayton ve faytoncular. [Album of photographs].
030004: PREP. BY MEHMET SOLMAZ, HULÛSI YETKIN. - Gaziantep çevre incelemesi. Cografya, ekonomi, turizm, eski kültür, ünlü kisiler, mahallî idareler.
019672: PREP. BY GÜRSOY SOLMAZ. - Erzurum ilçe ve köylerindeki tarihi varliklar. Cumhuriyet'in 80. Yildönümü anisina.
025095: PHOTOGRAPHY: SAMI SOLMAZ. - Islanders.= Adalilar. Preface by: Bercuhi Berberyan.
025413: JEAN FRAÇOIS SOLNON. - Sarik ve Istanbulin. Osmanli Imparatorlugu ile Avrupa: XIV-XX. yüzyillarda çatisma ve karsilikli hayranlik. Translator: Ali Berktay.
020616: ZIYA SOMAR. - Dünyada ve bizde anarsi - anarsizm.
016947: BÜLENT SOMAY. - The view from the masthead: Journey through dystopia towards an open-ended Utopia.
029438: SELIM SOMÇAG. - Türkiye kuslari.
017389: SELÇUK AKSIN SOMEL. - Geçmisten günümüze azinlik okullari; Sorunlar ve Çözümler Projesi. 2 volumes set. Vol. 1: Gayrimüslim okullari nasil azinlik okullarina dönüstü? Vol. 2: Sorunlar ve çözüm önerileri.
030808: NIHAL S. SOMER, ISMET BINARK ET ALLI. - Basbakanlik Osmanli Arsivi'ndeki belge türleri, padisah el yazilari ve belge restorasyonu.
023624: SERVET SOMUNCUOGLU. - The migration of tamga / stamps - kurgan. Ankara Güdül rock engravings.= Damgalarin göçü - kurgan. Ankara Güdül kaya resimleri.
020327: ANAR SOMUNCUOGLU. - Kazakistan ve Özbekistan ekonomileri geçis ve büyüme stratejileri.
024089: SERVET SOMUNCUOGLU. - From Siberia to Anatolia the Turks on the rock.= Sibirya'dan Anadolu'ya tastaki Türkler.
022501: TERY SONMAN - METIN FADILLIOGLU. - Yirmidokuz. (29), Ulus.
018572: SERAP EKIZLER SÖNMEZ. - Mimar Sinan cami minberlerinde besgen geometrik desenler.
030288: TRNSLTD. BY SELAHATTIN SÖNMEZ. - Arnavutluk Emek Partisi tarihi. 3 volumes set.
026038: SEVENGÜL SÖNMEZ. - Islands, writers, poets. From myth to literature.= Adalar, yazarlar, sairler. Mitostan edebiyata.
028867: EBRU SÖNMEZ. - Idris-i Bidlisi: Ottoman Kurdistan and Islamic legitimacy.
029449: MEHMET ZEKI SÖNMEZ. - Yazma ve belgelerle Mimar Sinan tarihi.
029975: ALI SÖNMEZ. - Osmanli Devleti'nde eski eser kaçakçiligi. Truva örnegi.
027566: TEKIN SÖNMEZ. - Keloglan bir destan. Ills. by Mistik.
028066: ZEKI SÖNMEZ. - Mimar Sinan Dönemi Türk mimarligi ve sanati.
022207: OKTAY SÖNMEZ. - Knidos. Mavide uyuyan güzel.
028537: SEVENGÜL SÖNMEZ. - Istanbul'un 100 ailesi. [Istanbul'un Yüzleri: 26].
022611: SEVCAN SÖNMEZ. - Filmlerle hatirlamak: Toplumsal travmalarin sinemada temsil edilisi.
028099: TEXTS BY NECMI SÖNMEZ. - Suzy H. Levi. [Exhibition catalogue]. Cemal Resit Rey Sergi Salonu, 8-23 Kasim 1991.
031217: REFIK SÖNMEZSOY. - Türkiye'de grevlerin tarihi ve grevlerimiz.
023239: SALAHI R. SONYEL. - Cyprus: The destruction of a republic and its aftermath. British documents, 1960-1974.
023237: SALAHI R[AMADAN] SONYEL. - Why did the inter-communal talks on Cyprus (1968-71) fail? Revelations in the light of British official documents released recently.
030277: SALAHI SONYEL. - Displacement of the Armenians. Documents.= Le deplacement des populations Armeniennes. Documents.= Ermeni tehciri ve belgeler.
018452: SALAHI R. SONYEL. - Cyprus. The destruction of a republic and its aftermath. British documents, 1960-1974.
020110: SALAHI R. SONYEL. - Minorities and the destruction of the Ottoman Empire.
029249: SALAHI R. SONYEL. - Minorites and the destruction of the Ottoman Empire.
028850: SALÂHI R. SONYEL. - The Turco-Armenian 'Adana Incidents' in the light of secret British documents (July 1908 - December 1909).= Ingiliz gizli belgelerine göre Adana'da vuku bulan Türk-Ermeni olaylari (Temmuz 1908 - Aralik 1909).
016650: SALAHI R. SONYEL. - The Assyrians of Turkey: Victims of major power policy.
022515: SALAHI R. SONYEL. - Falsification and disinformation: Negative factors in Turco - Armenian relations.
030827: SALÂHI R. SONYEL. - The Turco-Armenian 'Adana Incidents' in the light of secret British documents (July 1908 - December 1909).= Ingiliz gizli belgelerine göre Adana'da vuku bulan Türk-Ermeni olaylari (Temmuz 1908 - Aralik 1909).
028321: SALÂHI R. SONYEL. - The Turco-Armenian 'Adana Incidents' in the light of secret British documents (July 1908 - December 1909).= Ingiliz gizli belgelerine göre Adana'da vuku bulan Türk-Ermeni olaylari (Temmuz 1908 - Aralik 1909).
030735: SALAHI R. SONYEL. - Falsification and disinformation negative factors in Turco-Armenian relations.
020741: JOHN SOPER. - Özbek edebiyatinin ileri gelenleri arasinda yapilan personel degisiklikleri. Translated by Deniz Bozer.
024611: HALIL SORAN, MUNISE YETKIN SORAN. - Urfa'da piser bize de düser. Urfa mutfagi.
024867: TÜRKAN SORAY. - Sinemam ve ben.
019161: TAYLAN SORGUN. - Halil Pasa. Ittihat ve Terakkî'den Cumhuriyet'e bitmeyen savas.
028614: SOTHEBY'S. - The James S. Copley Library. 3 volumes set: Vol. I: Delegate John Lansing's notes from The United States Constitutional Convention, 1787. New York 20 May 2011. Vol. II: Magnificent American historical documents Second Selection. New York, 15 October 2010. Vol. III: Magnificent American historical documents Third Selection. New York, 20 May 2011. Sotheby's. [Auction catalogue].
027647: SOTHEBY'S. - Sotheby's. Impressionist & Modern art day sale. London, 23 June 2011. [Auction catalogue].
026287: SOTHEBY'S. - Important Judaica. New York, 24 November 2009, Sotheby's. [Auction catalogue].
024831: SOTHEBY'S. - The Turkish sale including works of art, miniatures and calligraphy, textiles, European and Turkish paintings. Soyheby's London. Friday 11 October 1996. [Auction catalogue].
022671: SOTHEBY'S. - Magnificent books, manuscripts and drawings from the collection of Frederick, 2nd Lord Hesketh. The property of the trustees of the 2nd Baron Hesketh's will trust. London, 7 December 2010. Part I: Books & manuscripts. Part II: Audubon. Part III: Redoute [Sotheby's auction catalog] 3 volumes set in special slip-case.
028623: SOTHEBY'S. - Books and manuscripts from the English Library of Archibald, 5th Earl of Rosebery and Midlothian, K.G., K.T. London, 29 October 2009. Sotheby's. [Auction catalogue].
027640: SOTHEBY'S. - Sotheby's. The connection of Allan Stone, New York 9 May 2011. [Auction catalogue].
026034: SOTHEBY'S. - Sotheby's Musical instruments. London 8 March 2011. [Auction catalogue].
027642: SOTHEBY'S. - Sotheby's. Impressionist & Modern art day sale. New York, 6 May 2010. [Auction catalogue].
026142: HENRY SOTHERAN. - The Middle East including books relating to the Arab and Ottoman dominions from the Balkans to Morocco. Henry Sotheran's [Bookseller catalogue].
026736: SVAT SOUCEK. - Studies in Ottoman naval history and maritime geography.
026076: SVAT SOUCEK, MUSTAFA KAÇAR, DOGAN UÇAR, GREGORY C. MC INTOSH, GÜNSEL RENDA, CEVAT ÜLKEKUL, A. M. CELAL SENGÖR. - Pîrî Reis 1513 dünya haritasi. Edited by Bülent Özükan.
025519: SVAT SOUCEK. - Piri Reis and Turkish mapmaking after Columbus.
028410: SVAT SOUCEK. - Ottoman maritime wars, 1700-1914.
022711: SVAT SOUCEK. - Ottoman maritime wars, 1416-1700.
025110: SVAT SOUCEK. - Ottoman Maritime Wars, 1700-1914.
027820: LAURE SOUSTIEL. - Turquoise de Samarcande et Bestiaire Persan Florilege d'Orient.
026498: GEORGIOS N. SOUTSOS. - Alexandrovodas the Unscrupulous (1785). Introduction and translation by Anna Stavrakopoulou.
024106: COMMANDAN SOWINSKI. - Journal d'un defenseur de Varsovie.
030707: PREP. BY HASAN SOYDAN. - Zirâ'î matbû'ât. 3 volumes set. Edited by Özge Soydan, Fuat Recep.
019744: PREP. BY MEHMET RUYAN SOYDAN. - Album de la Guerre Balkanique. Panorama. Turquie, Bulgarie, Serbie, Grece et Montenegro.= Balkan Muharebâti tesâviri. Panorama. Avrupa-yi Osmani, Yunanistan, Karadag, Sirbistan, Bulgaristan. REPRINT.
022653: EDITED BY RASIT GÜNDOGDU; SELMAN SOYDEMIR. - Bes asirlik Osmanli mahkeme defteri: Göynük ser'iyye sicili, (H.908-912 / M. 1503-1507).
021202: NURAY KOLSARICI - AYLA SOYER - KEZBAN TURHAN. - Tiftik keçisi etinin sucuk üretiminde kullanilabilme olanaklari üzerine arastirma.
017810: COORD. BY ABDULLAH SOYKAN. - Alaçam Daglari ve Dursunbey I. Ulusal Sempozyumu. 02-03 Eylül, 2002. Bildiriler.
023962: ISMAIL HILMI SOYKUT. - Türk atalar sözü hazinesi.
028806: EDITED BY MUSTAFA SOYKUT. - Historical image of the Turk in Europe: 15th century to the present. Political and civilisational aspects.
029703: REFIK SOYKUT. - Orta yol Ahilik.
031299: REFIK H. SOYKUT. - Ahi Evran.
021373: MUSTAFA SOYLAK - MEHMET DOGAN. - Kayseri civarindaki sifali kaplica ve içmece sulari.
017344: M. MAHFUZ SÖYLEMEZ. - Cahiliye Araplarinin ulûhiyet anlayisi.
031712: MURAT SÖYLEMEZ, ONUR AKMANLAR. - Gelibolu, 1915. 100 yil sonra yeniden.
016911: GHALIB KEMALY SÖYLEMEZOGLU (1873 - 1960). - Hariciye hizmetinde 30 sene. Mutlakiyet, Mesrutiyet ve Millî Mücadele yillarinda sahidi veya âmili oldugum hadiselere ait vesikalar 1892-1922. IV. Cildin son kismi.
026021: GHALIB KEMALY SÖYLEMEZOGLU, (1873-1960). - Hariciye hizmetinde 30 sene. Mutlakiyet, Mesrutiyet ve Millî Mücadele yillarinda sahidi veya âmili oldugum hadiselere ait vesikalar 1892-1922. IV. Cildin son kismi.
020666: SITKI SOYLU. - Örneklemeli - açiklamali Karacaoglan sözlügü.
025231: SERDAR SOYLUER. - Sicill-i ahvâl defterlerine göre Osmanli döneminde Muglali devlet memurlari, (1879-1909).
019721: COMP. BY MEHMET SOYMEN. - Concise Islamic catechism. Translated by Ihsan Ekmeleddin.
024764: HASLET SOYÖZ. - Uzun hikaye. [Cartoon album]. Preface by: Emin Çölasan.
024612: SAHRAP SOYSAL. - Kalayli kaplarda alayli yemekler. Türk mutfaginda bakir kaplar.
020402: ÖZER SOYSAL. - Geriye dönük Türk bibliyografyasinda bir öncü ve kaynak olarak Joseph V. Hammer-Purgstall.
027929: SAHRAP SOYSAL. - Bölge bölge Türk yemekleri: Anadolu lezzet dolu.
026912: ISMAIL SOYSAL. - Between East and West. Studies on Turkish foreign relations.
026691: SEVGI SOYSAL. - Yürümek.
030534: BARTU SOYSAL. - Paralel Kürdistan kumpasi. Açilim sürecinde ortaliga saçilan bilgi ve belgelerle.
025582: ALI SOYSAL. - Kara deniz beyaz isik: Rumeli Feneri.
019385: ABDULLAH ZIHNI SOYSAL. - Hanlik devrinde Kirim Türk kültürü.
029733: MÜMTAZ SOYSAL. - Local government in Turkey.
028801: ISMAIL SOYSAL. - Turkish views on Eurasia.
029622: EDITED BY ISMAIL SOYSAL, SEVSEN ASLANTEPE. - Turkish views on Euroasia.
029623: ISMAIL SOYSAL. - Les relations politiques Turco-Françaises, 1921-1985. Extrait de l'Empire Ottoman, la Republique de Turquie et la France. Contributions publiees par Hâmit Batu et Jean-Louis Bacque-Grammont a l'occasion du quatre-cent cinquatieme anniversaire des premieres relations permanentes entre la France et la Turquie. Ouvrage publie a l'initiative et avec le consours d l'Institut Française d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul et de l'Association pour le Developpement des Etudes Turques de Paris.
029066: EDITED BY ISMAIL SOYSAL. - Studies on Turkish-Arab relations: Special issue on Turkey and the Gulf Crisis. Annual 6, 1991.
029068: EDITED BY ISMAIL SOYSAL. - Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBIV): Turkish review of Balkan studies. Annual 1996/1997, 3.
017296: PRESENTATION BY ISMAIL SOYSAL. - Pour commemorer le bicentenaire de la Revolution Française et le Centcinquantenaire de la Proclamation du Firman du Tanzimat.= Fransiz Devriminin Ikiyüzüncü ve Tanzimat'in Yüzellinci Yildönümlerini kutlarken. Presentation by Ismail Soysal.
022626: ALI SOYSAL. - On binlerin yürüyüsü: Bir Yunan tümeninin kaçis öyküsü.
031800: H. SOYSAL, S. SIPAHIOGLU, D. KOLÇAK, Y. ALTINOK. - Türkiye ve çevresinin tarihsel deprem katalogu (M. Ö. 2100 - M. S. 1900).
025044: ISMAIL SOYSAL. - Les relations politiques Turco-Françaises, 1921-1985. Extrait de l'Empire Ottoman, la Republique de Turquie et la France. Contributions publiees par Hâmit Batu et Jean-Louis Bacque-Grammont a l'occasion du quatre-cent cinquatieme anniversaire des premieres relations permanentes entre la France et la Turquie. Ouvrage publie a l'initiative et avec le consours d l'Institut Française d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul et de l'Association pour le Developpement des Etudes Turques de Paris.
025060: SAHRAP SOYSAL. - The Dervish table. Sufi culinary culture and table manners, Mevlevi cuisine, Alevi-Bektasi cuisine, Akhi cuisine.
030988: MÜMTAZ SOYSAL. - Local government in Turkey.
019389: EDITED BY NEVIN SOYUKAYA. - Diyarbakir Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaji.
016595: EDITED BY NEVIN SOYUKAYA. - Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens culturel landscape.
020624: A. YILMAZ SOYYER. - Bir ideolojinin izdüsümü Taliban.
024670: GÜROL SÖZEN. - Bin çesit Istanbul ve Bogaziçi yalilari.
026362: GÜROL SÖZEN. - From the Aegean to the Mediterranean: The Blue civilization.
026361: GENERAL EDITOR: METIN SÖZEN. - Turkey: Crossroads of civilisations.
018272: METIN SÖZEN, SARA SORAL. - Towards the city museum of Istanbul.= Istanbul sehir müzesi'ne dogru. Preface by Bedrettin Dalan.
030616: GÜROL SÖZEN. - Bulutlarin altindaki uygarlik: Anadolu.
017412: GÜROL SÖZEN. - Anadolu topraklarinda mozaik.
019054: KEMAL SÖZEN. - Ibn Kemal'de metafizik.
027874: METIN SÖZEN. - Bir imparatorlugun dogusu Topkapi.
029696: EDITED BY METIN SÖZEN. - Mimar Sinan and Tezkire't-ül Bünyan. Comp. and analysed by Suphi Saatçi.
029580: METIN SÖZEN, CENGIZ ERUZUN. - Anatolian vernacular houses. English translation by Priscilla Mary Isin.
016784: GÜROL SÖZEN. - Mosaics of Anatolia.
016797: KEMAL SÖZEN. - Ahmet Cevdet Pasa'nin felsefi düsüncesi.
016805: GÜROL SÖZEN. - Anadolu topraklarinda güzeli arayis.
024862: METIN SÖZEN, RÜÇHAN ARIK, KOZAN ASOVA, AYGEN BILGE, ZEYNEP ÇELIK, ZEYNEP NAYIR, AYLA ÖDEKAN, ENGIN ÖZDEN, MUSTAFA PEHLIVANOGLU, ZEYNEP SAGNAK, METE TAPAN, AYSE YÖNDER. - Türk mimarisinin gelisimi ve Mimar Sinan.
022222: METIN SÖZEN. - The Palace as Imperial abode.= Devletin evi: Saray.
031092: NURETTIN SÖZEN. - 2000'li yillara hazirlanan Istanbul ve dev yatirimlar. Istanbul Büyüksehir Belediye baskani Prof. Dr. Nurettin Sözen'in basbakan Süleyman Demirel, basbakan yardimcisi ve devlet bakani Erdal Inönü ile hükümet üyelerine 18 Agustos 1992'de sundugu brifing dosyasi.
024910: GÜROL SÖZEN. - Gürol Sözen. Kirk yillik hesaplasma.= Forty years in retrospect. 12 Ekim - 10 Kasim 2000 Akbank [Exhibition catalogue].
024080: MIHRIBAN SÖZER. - Milli süslerimizden rozetler.
025408: VURAL SÖZER. - Müzik ve müzisyenler ansiklopedisi. 2 volumes set.
030516: MURAT SÖZERI. - Mut Claudiopolis. Mersin - Turkey. Travel guide.
031074: SALÂHADDIN SÖZERI. - Der Wirtschaftsaufbau der Türkei nach dem Zweiten Weltkrieg.
031120: FRANCA SOZZZANI, SERGIO CALATRONI, GIANNI ODONI. - Mad's land: Italian fashion, design and lifestyle in Maddalena Sisto's drawings.
031418: WILLY SPERCO. - Istanbul indiscret. Ce que les guides ne disent pas.
027078: GAZMEND SPHUZA. - Pages d'histoire Albanaise, 1474-1934.
031261: DR. OTTO SPIES. - Türkische Erzahler der Gegenwart.
031139: OTTO SPIES. - Türkische chrestomathie aus moderner Literatur.
024004: REVUE DU SPIRITISME. - Revue scientifique & morale du spiritisme. 6 Annee No.: 5 Novembre 1900.
024005: REVUE DU SPIRITISME. - Revue scientifique & morale du spiritisme. 4 Annee No.: 6 Decembre 1898.
027838: REVUE DU SPIRITISME. - Revue scientifique & morale du spiritisme. 5e Annee No.: 12. Juin 1900.
027839: REVUE DU SPIRITISME. - Revue scientifique & morale du spiritisme. 4e Annee No.: 8. Fevrier 1899.
027836: REVUE DU SPIRITISME. - Revue scientifique & morale du spiritisme. 6 Annee No.: 6 Decembre 1900.
022220: ELIZABETH SIMPSON - KRYSIA SPIRYDOWICZ - VALERIE DORGE. - Gordion wooden furniture.= Gordion ahsap eserler. Preface by Engin Özgen.
030652: BARBARA PUSCH UND JULIA SPLITT, (HG.). - 50 Jahre deutsch-türkische Migrationsforschung: Ein autobiografischer Rückblick von Prof. Dr. Nermin Abadan - Unat. (Pera-Blatter: 28).
017602: SLOBODAN SRECKOVIC. - Akches. Vol. 4. Selim II Sari - Murad III, 974-1003 AH.
017601: SLOBODAN SRECKOVIC. - Akches. Vol. 2. Mehmed II Fatih - Selim I Yavuz, 848-926 AH.
031602: SLOBODAN SRECKOVIC. - Ottoman mints and coins.
027631: STANISLAW STACHOWSKI. - Wörterbuch der neupersischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen.= Osmanli Türkçesinde yeni Farsça alintilar sözlügü. Prepared by Mehmet Ölmez.
017001: TC ANKARA SEHRI STADYUM, HIPODROM, SPOR MERKEZI.]. - T.C. Ankara Sehri stadyum, hipodrom, spor merkezi. Sartnameleri ve kesifleri.
019429: EDITED BY DIMITRIS STAMATOPOULOS. - Balkan nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 3: The Young Turk Revolution and ethnic groups.
019428: EDITED BY DIMITRIS STAMATOPOULOS. - Balkan nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 2: Political violence and the Balkan Wars.
019427: EDITED BY DIMITRIS STAMATOPOULOS. - Balkan nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 1: National movements and representations.
019426: EDITED BY DIMITRIS STAMATOPOULOS. - Balkan nationalism(s) and the Ottoman Empire. 3 volumes set. Vol. 1: National movements and representations. Vol. 2: Political violence and the Balkan Wars. Vol. 3: The Young Turk Revolution and ethnic groups.
028498: HRISTO STAMBOLSKI, JOSIF LJUBENOV. - Le Yemen en 1877-78 tel que l'ont vu deux medecins Bulgares. Traduction, introduction et notes de Bernard Lory.
016416: EDITED BY NICHOLAS CHR. STAMPOLIDIS, ÇIGDEM MANER, KONSTANTINOS KOPANIAS. - Nostoi. Indigenous culture, migration and integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age.
024852: LEA STANSAL. - La trousse a couture. Petit conte philosophique pour 20 objects a confectionner Soi-Meme. Photography: Michael Gartner.
027588: ULF STARK. - Kan du vissla Johanna. Bild: Anna Höglund.
026892: PRIME MINISTRY STATE INSTITUTE OF STATISTICS. - Results of elections for members of the House of Representatives 6.11.1983.= Milletvekili seçimi sonuçlari 6.11.1983. 53: Rize.
026893: PRIME MINISTRY STATE INSTITUTE OF STATISTICS. - Results of elections for members of the House of Representatives 6.11.1983.= Milletvekili seçimi sonuçlari 6.11.1983. 55: Samsun.
026891: PRIME MINISTRY STATE INSTITUTE OF STATISTICS. - Results of elections for members of the House of Representatives 6.11.1983.= Milletvekili seçimi sonuçlari 6.11.1983. 35: Izmir.
026894: PRIME MINISTRY STATE INSTITUTE OF STATISTICS. - Results of elections for members of the House of Representatives 6.11.1983.= Milletvekili seçimi sonuçlari 6.11.1983. 34: Istanbul.
023837: REPUBLIQUE DE TURQUIE OFFICE CENTRAL DES STATISTIQUES. - Petit annuaire statistique 1938-39 / 1939-40. 2 volumes set.
029330: MONITORUL OFFICIAL SI IMPRIMERIILE STATULUI.]. - L'Entente Balkanique du 9 Fevrier 1939 au 8 Fevrier 1940.
026573: THEOHARIS STAVRIDES. - Studies on the history of Cyprus under Ottoman rule.
017310: ZENON STAVRINIDES. - The Cyprus conflict. National identity and statehood.
031070: ZENON STAVRINIDES. - The Cyprus conflict. National identity and statehood.
026386: SAC. GIUSEPPE F. STEDMAN. - Il mio messale della domenica. All sommo pontefice Pio Papa XII Vicario del Re Pacifico L'Autore Offre il Florilegio del Sacrifizio di Pace dedicando umilmente.
026126: TEXTS BY MANOS STEFANI. - [Costas] Tsoclis. Resurrections.= Dirilisler. 14 Mart - 2 Mayis 2003 Tophane-i Amire [Exhibition catalogue]. Preface: Ali Akay.
016709: IRENE BALDICEANU-STEINHERR. - Etudes Ottomano-Byzantines.
023334: HASMIK A. STEPANYAN. - Bibliographie des livres et de la presse Armeno-Turque, 1727-1968.= Ermeni harfli Türkçe kitaplar ve süreli yayinlar, 1727-1968.
030918: STEPHANOS STEPHANIDES. - Blue moon in Rajasthan and other poems.
024649: TEXTS BY MARTIN STERN. - Rousseau et la Turquie: Rêveries et theories. Le catalogue de l'exposition.= Rousseau ve Türkiye: Düsler ve kuramlar. Sergi katalogu [Exhibition catalogue].
025786: PREP. BY MARTIN STERN, PASCAL LEBOUTEILLER, JEAN-FRANÇOIS PEROUSE. - Deux siecles de cartographie d'Istanbul et de son environment.= Istanbul ve çevresi üzerine iki yüzyil boyunca haritacilik. 07/03/2013 - 08/04/2013, Lycee Notre Dame de Sion, Istanbul. [Catalogue de l'exposition].
028780: LAURENCE STERNE. - Tristram Shandy. Beyefendi'nin hayati ve görüsleri. NUMBERED FIRST LIMITED TURKISH EDITION [071/300].
019534: K. V. STETTIN. - Berlin - Bagdad: Avrupa-yi vusta siyasetinde yeni hedefler.
028942: MARCIA STEVENS, MALCOLM STEVENS. - Against the Devil's current: The life and times of Cyrus Hamlin.
026784: REINHARD STEWIG. - Bizans Konstantinopolis Istanbul. Dünya sehri problemi bakimindan bir arastirma. Translator: Tuhi Turfan, M. S. Yazman.
016779: DR. REINHARD STEWIG. - Bati Anadolu Bölgesinde kültür gelismesinin ana hatlari. Translators: Ruhi Turfan, M. Sevki Yazman.
017586: HERMANN STIEGLECKER. - Die Glaubenslehren des Islam.
032069: DEUTSCH-TÜRKISCHE STIFTUNG. - Journalistische Ethik in der Türkei und in Deutschland. XIV. Deutsch-Türkisches Journalisten-Seminar.= Türkiye ve Almanya'da gazetecilikte etik. XIV. Alman-Türk Gazetecilik Semineri. Preface by Wolf Schönbohm.
029614: J. STOKVIS. - Afrikaans in 30 lessons. The linguaphone Afrikaans course.
025609: EDITED BY REGULA FREI-STOLBA. - Siedlung und Verkehr im römischen Reich. Römerstrassen zwischen Herrschaftssicherung und Landschaftsprägung. Akten des Kolloquiums zu Ehren von Prof. H. E. Herzig vom 28. und 29. Juni 2001 in Bern.
031290: L. STONE. - What to do? Tales concerning Turkish Cypriots. The demonished other.
031458: ELIN PELIN [DIMITIR IVANOV STOYANOV), (1877-1949). - Short stories. Translated by Marguerite Alexieva. Artist: D[imiter] Kartalev.
025581: EDITED BY MARY STRANG, ARLENE REDMOND. - Turkey and the European Community. A forum Europe Conference in partnership with the Turkish Permanent Delegation to the European Communities. Palais des Congres - Brussels. October 30-31, 1991. Preface by Emile Noel.
020219: CURATED BY INGE SCHOLZ-STRASSER, PETER PAKESCHI. - Freud and contemporary art.= Freud ve çagdas sanat. [Exhibition catalogue].
022939: LEO STRAUSS. - Politika felsefesi nedir? Giris - çeviri - notlar. [= Whati is political philosophy?]. Translated by Solmaz Zelyüt Hünler.
024428: CLARENCE K. STREIT. - The unknown Turks. Mustafa Kemal Pasa, Nationalist Ankara & daily life in Anatolia. January - March 1921. Rewised, Edited & Annoted by Heath W. Lowry.
023230: JOHANNES LEIPOLDT / BERTOLD SPULER / RUDOLF STROTHMANN. - Die Mysterien / Das Christentum. / Der Islam (Sunniten). / Der Islam (Sekten).
017726: RUDOLF STROTMANN. - Esoterische Sonderthemen bei den Nusairi. Geschichten und traditionen von den Heiligen Meistern aus dem Prophetenhaus. / Risaletü'l-Seyh Mahmud Bamereh Ibnu'l-Huseyn al-Nusayri.
022183: LAWRENCE D. STTEEFEL, JR. - Marcel Duchamp'in makinesi. Translated by Kerim Atay.
019319: PREP. BY FROM ZUHURI DANISMAN'S STUDIES AND OTHER PRINT AND MANUSCRIPT WORKS SEDA ÇAKMAKÇIOGLU. - Koçi Bey risaleleri: Osmanli Imparatorlugu'nun çöküsüne dair.
032019: INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES. - International journal of Turkish studies. Fall - Winter 1989. Vol. 4, No. 2. Edited by Kemal H. Karpat.
032018: INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES. - International journal of Turkish studies. Summer 1987. Vol. 4, No. 1. Edited by Kemal H. Karpat.
022647: AYFER KARAKAYA-STUMP. - Vefailik, Bektasilik, Kizilbaslik: Alevi kaynaklarini, tarihini ve tarihyazimini yeniden düsünmek.
019567: SÜRYANI MAR-YESUA [JOSHUA STYLITE]. - Vakaayi'name. 494-507 yillarina ait Urfa, Amid ve Güneydogu Anadolu vak'alari Bizans-Sasanli Savaslari. [= The chronicle of the -Joshua- Stylite]. Translated into English from Syriac by W. Wright; Translated into Turkish from English by Mualla Yanmaz.
018587: BITLISLI RIZA SUAD. - Millî ve dinî felâketlerimizden Izmir'in isgali. Tarihî facia, 4 perde.
022644: ALI SUAD. - Seyahatlerim. Suriye, Irak, Necid ve Hicaz.
027088: AHMED SUAYB, (1876-1910). - Hayat ve kitablar. Tetebbu'ât-i edebiye ve târîhiye.
024805: EDIT BY MUHSIN ILYAS SUBASI. - Agirnasli Sinan.
016992: PREP. BY PROF. DR. M. HÜSREV SUBASI. - Hat sanatini Osmanli'dan Cumhuriyet'e tasiyan adam: Diyarbakirli hattat Hâmid Aytaç, 1893-1982.
021336: MUHSIN ILYAS SUBASI. - Kayseri'nin manevî mimarlari.
022862: ÖMER SUBASI. - Gürcü-Mogol iliskisi. Güney Kafkasya, 1220-1346.
021294: HAZ: HALK KÜLTÜRLERINI ARASTIRMA VE GELISTIRME GENEL MÜDÜRLÜGÜ EL SANATLARI SUBESI. - Türk el sanatlari.
027351: EDHEMPASAZÂDE ÖMER SUBHI. - Mukaddemat-i hendesiye.
018971: ELLEN KAPPY SUCKIEL. - William James'in pragmatik felsefesi. [= The pragmatic philosophy of William James]. Translated by Celal Türer.
021742: BORIS SUÇKOV. - Gerçekçiligin tarihi. [= A history of realism]. Translated by Aziz Çalislar.
023933: MUSTAFA SUCU. - Adiyaman ili ve ilçeleri. (Yakin çevre incelemeleri).
021433: MUSTAFA SUCU. - Ahi ocaklari ve bir Ahilik belgeseli.
020913: D. DUYGU SUCUKA. - Benim Güneydogum.
031308: MUZAFFER SUDALI. - Inacasa: Is ve konut. Bir toplumsal dayanisma.
025701: SÜLEYMAN SUDI. - Defter-i muktasid. =[Book on Ottoman tax scheme].
023875: SÜLEYMAN SÛDI. - Osmanli vergi düzeni (Defter-i Muktesid). Prep by: Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal.
025298: SÜLEYMAN SÛDI. - Usûl-i meskûkât-i Osmaniyye ve ecnebiyye. Prep. by: Ibrahim Artuk, Cevriye Artuk.
019279: MUSTAFA SÜEL. - Bir Hitit baskenti Ortaköy Sapinuva.
031238: EDITED BY AYGÜL SÜEL. - Acts of the VIIth International Congress of Hititology.= VII. Uluslararasi Hititoloji Kongresi Bildirileri. Çorum, 25-31 Agustos 2008. 2 volumes set.
031611: A[LEKSEI] SUETIN. - Satrançta ustalik dersleri. Translation: Selim Palavan, Ümit Ünkan.
030496: Ö. L. SUGAN, SAFI AREL. - Mensucat meslek dergisi. Year: 11 Vol.: XI. No.: 1-12. (1958 year set).
029970: SÜHREVERDÎ (?- 1191). - Nur heykelleri. [= Heyakilü'n-nûr]. Translated by Saffet Yetkin.
022383: CREDIT SUISSE]. - Gold coins of the 19th and 20th centuries.
021999: H. H. SUKHUNOV, I. H. SUKHUNOVA. - Kabardino - Circassian - Russian - English - Turkish picture dictionary.= Kabardeyce - Çerkesçe - Ruusça - Ingilizce - Türkçe resimli sözlük. Edited by A. N. Baskakov.
016490: DR. M. SÜKRÜ. - Eti tarihi ve medeniyeti.
029087: AHMED OGLU SÜKRULLAH. - Ahmed Oglu Sükrullah. Sükrullah'in risâlesi ve 15. yüzyil Sark musikisi nazariyati: Açiklamali, tenkidli metin ve tipkibasim. Prep. by Murat Bardakçi.
024355: ZIYA SÜKÛN. - Farsça - Türkçe lûgat. Gencinei güftar. Ferhengi Ziya. 3 volumes set.
017229: SHEIKH ABÛ 'ABD-ER-RAHMÂN ES-SULAMÎ, (937-1021). - I custodi del segreto. (Risâlat-ul-Malâmatiyya).
023918: MUHARRIRI: AVANZADE M[EHMED] SÜLEYMAN. - Güzel prenses. [= Guzel princess]. Saray entrikalari / Afiyet resimli ve merakli romandir 3 volumes. 1 - 152 [First 152 issues.]. Prep. by Sisag Ferid.
030527: AVANZADE [MEHMED] SÜLEYMAN, (1871-1922). - Musavver ve mükemmel kiyafetnâme.
016617: PREP. BY EMIR ERAY SÜLEYMANIYE. - Revenue stamps of Ottoman Empire & Early period of Turkish Republic.= Osmanli Imparatorlugu ve erken dönem Cumhuriyet fiskalleri.
022483: PREP. BY AHMET SULEYMANOV, GAYNISLAM ISBRAHIMOV, METIN ERGUN ET ALLI. - Baskurt destanlari 1: Mitolojik destanlar. Translated into Turkish by Feride Aetbaeva, Mehmet Yasin Kaya.
022484: PREP. BY AHMET SULEYMANOV, GAYNISLAM ISBRAHIMOV, METIN ERGUN. - Baskurt destanlari 2: Sosyal hayati anlatan destanlar. Translated into Turkish by Feride Aetbaeva, Metin Ergun, Mehmet Yasin Kaya.
022485: PREP. BY AHMET SULEYMANOV, GAYNISLAM ISBRAHIMOV, METIN ERGUN ET ALLI. - Baskurt destanlari 3: Beyler, hanlar zamanini anlatan destanlar. Translated into Turkish by Feride Aetbaeva, Mehmet Yasin Kaya.
022486: PREP. BY AHMET SULEYMANOV, GAYNISLAM ISBRAHIMOV, METIN ERGUN ET ALLI. - Baskurt destanlari 4: Kahramanlar hakkinda destanlar - ozanlar. Translated into Turkish by Feride Aetbaeva, Mehmet Yasin Kaya.
031617: EDITED BY ABULFEZ SÜLEYMANOV. - 1. Türk Dünyasi Sosyologlar Kurultayi, (25-27 Kasim 2005).= The First Congress of Sociologists of the Turkish World, (November 25-27 2005).
024929: KEMAL SÜLKER. - Türkiye'de sendikacilik.
020015: KEMAL SÜLKER. - Osmanli'dan günümüze içki ve toplum.
023401: ADILE SULTAN, (1826-1899). - Adile Sultan divani. Prep. by Hikmet Özdemir.
019661: KASIM SULUL. - IIk kaynaklara göre Hz. Peygamber devri kronolojisi. (Tahlil ve tenkit).
022987: KASIM SULUL. - Ilk kaynaklara göre Hz. Peygamber devri kronolojisi. (Tahlil ve tenkit).
028036: MURAT SÜLÜN. - Rüstem Pasa Camii: Hat-mimari bulusmasi.
017205: ALI SÜMBÜL. - Benim köyüm Degirmenlik. Köye ait yazili belgaeler, muhtelif rivayetler, dogup büyüdügüm ve çocuklugumu geçirdigim köyümde geçim sartlari, 1950'den sonra Degirmenlik.
017742: FARUK SÜMER. - Türklerde atçilik ve binicilik.
019609: FARUK SÜMER & SERARE YETKIN [FESTSCHRIFT]. - V. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, (25-26 Nisan, 1995). Prof. Dr. Faruk Sümer ve Prof. Dr. Serare Yetkin'e armagan.
031797: FARUK SÜMER. - Yabanlu pazari: An important international fair during the Saljuk period.= Yabanlu pazari: Selçuklular devrinde milletlerarasi büyük bir fuar.
020282: SÜMERBANK. - Turkish carpet design.= Türk hali desenleri. Sümerbank hali albümü.
019882: EDITORS: LATIFE SUMMERER, ALEXANDER VON KIENLIN. - Tatarli: The return of colours.= Tatarli: Rückkehr der Farben.= Tatarli: Renklerin dönüsü.
016392: LATIFE SUMMERER, HAZAR KABA. - The Northern face of Cyprus. New studies in Cypriot archaeology and art history.
022542: B. H. SUMNER. - Büyük Petro ve Osmanli Imparatorlugu. Translated by Esref Bengi Özbilen.
022945: GÜL SUNAL. - Kemal, hadi gel bi kahve içelim.
020691: CAVIT SUNAR. - Tasavvuf felsefesi veya gerçek felsefe.
020705: CAVIT SUNAR. - Tasavvuf tarihi.
026542: SADETTIN TAHIR SÜNBÜL, BURHAN ÖZBAKIR. - Amasya türküleri.
017397: ESAT SEZAI SÜNBÜLLÜK. - Anadolu ve Rumeli hisarlari tarihi. (Istanbul'un Fethi Yadigâri Besyüzüncü Yildönümü Hatirasi).
022780: ISHAK SUNGUROGLU. - Harput yollarinda. 4 volumes set.
028691: SUPERMAN. - Supermen. [= Superman Action Comics]. No.: 2. [Second Turkish color issue].
028082: PREP. BYTURGUT SUPHI. - 1932 record. Robert Kolec talebe salnamesi.
019027: 2. MAARIF SURASI. - Ikinci Maarif Sûrasi, 15-21 Subat 1943. Çalisma programi, raporlar, konusmalar.
024412: MEHMED SÜREYA. - Eski yazidan yeni yaziya sicill-i Osmanî. Osmanli ünlüleri. [6 volumes set]. Edited by Nuri Akbayar. Translator into modern Turkish: Seyit Ali Kahraman.
030319: CEMAL SÜREYA. - Günübirlik. Denemeler.
020927: SEYH BABA MEHMED SÜREYYA. - Tarîkat-i Aliyye-i Bektâsiyye.
028539: LEON Z. SURMELIAN. - Soruyorum size hanimlar ve beyler. Translated from Armenian into Turkish: Zülal Kiliç. Prep. by Nivart Tasçi.
024196: DR. AYTEN SÜRÜR. - Ege Bölgesi kadin kiyafetleri.
030821: GÜLRIZ SURURI. - Zefiros: Ebedi gençlik rüzgâri. Ani. [With a CD: Müzik hallerim].
017033: AZMI SÜSLÜ. - Russian view on the atrocities commited by the Armenians against the Turks.= Ruslara göre Ermenilerin Türklere yaptiklari mezalim.
023975: PROF. DR. ÖZDEN SÜSLÜ. - Tasvirlere göre Anadolu Selçuklu kiyafetleri.
025441: AZMI SÜSLÜ, HÜSAMETTIN YILDIRIM, N. BIRGÜL GÜNDÜZ. - Efsane ve gerçekler: Türk-Ermeni iliskileri.
026105: AZMI SÜSLÜ, GÜLAY ÖGÜN (BEZER), MEHMET TÖREHAN SERDAR, CHARGE DE COURS. - Genocides commis par les Armeniens a Van, Bitlis, Mus et Kars. Interview des temoins vivants.
031520: AZMI SÜSLÜ. - Armenians and the 1915 event of displacement.
026385: AMAT AL-ALIM AS-SUSWA (EDITED BY). - Democratic developments in Yemen.
025755: ÇAKIR CEYHAN SUVARI. - Ezidiler. Etnodinsel bir inanç olarak Ezidilik.
024273: EDITED BY HASAN SUVER, BASAK KARA, ASLINUR KAYA. - Bir çingene yolculugu.
025613: PREP. BY HASAN SUVER, ASLINUR KAYA. - Edebiyatimizda Fatih.
024523: EXECUTIVE EDITOR: HASAN SUVER. - Fatih guide.= Fatih rehberi. Edited by Alper Çeker.
024679: ISMET GÜVEN SÜZAL. - Cypriot cuisine.
024638: ISMET GÜVEN SÜZAL. - Kibris yemekleri.
023886: PREP. BY MUSTAFA SÜZEN, KAMIL SAHIN. - Ayas ve Bünyâmin Ayasî. Tarihte - günümüzde Ayas ve Bünyamin Ayasî sempozyumu. Ayas, 2-4 Temmuz 1993. Bildiriler.
029098: CURATED BY OLGA SVIBLOVA. - Quiet resistance: Pictorialism in Russian photography.= Sessiz direnis: Rus fotografinda resimsellik. [Exhibition catalogue]. Edited by Cem Ileri.
024615: SUZANNE SWAN. - The treasury of Turkish cheeses.
027384: SUZANNE SWAN. - SPAs & hot springs of Turkey.= Türkiye'nin SPA'lari ve termal kaynaklari.
021493: TADEUSZ SWIETOCHOWSKI. - Müslüman cemaatten ulusal kimlige Rus Azerbaycani, 1905-1920. Translated by Nuray Mert.
019806: JONATHAN SWIFT. - Güliver devler memleketinde. Translated by Salih Zeki Bey.
019808: JONATHAN SWIFT. - Güliver cüceler memleketinde. Translated by Salih Zeki Bey.
027795: SAINT THEODORE DE SYKEON. - Vie de Saint Theodore de Sykeon (Beypazari) VIème et VIIème siècles après J.C.
028702: P. B. DE SYMPHONIEN. - Etrennes de voyages. Nouvelles notices (comparees) sur Montpellier, Toulouse, Nice et Chambery, ou description pittoresque, historique, critique, industrielle et sentimentale de ces quatre riantes et delicieuses cites. Enrichies et notes, et Suivies de deux pieces de poesie de 100 vers chacune, decrivant sommairement les principales Villes de la France et de l'Etranger, dans ce qu'elles offrent de plus remarquable, par P. B. de Symphorien, Professeur de Langues et de Litterature.
024218: INTERNATIONAL ANATOLIAN GLASS SYMPOSIUM. - 1st International Anatolian Glass Symposium 26 - 27 Nisan 1988.= I. Uluslararasi Anadolu Cam Sanati Sempozyumu.
019134: EKREM HAKKI AYVERDI SYMPOSIUM]. - 100 yasinda bir Osmanli: Ekrem Hakki Ayverdi ve Osmanli mimârisi. Sempozyum. Prep. by Ayse Yildiz Topuz.
032024: PROF. DR. NÜZHET ERDOGAN SYMPOSIUM. - Fatih'ten günümüze astronomi. Prof. Dr. Nüzhet Gökdogan Sempozyumu. Istanbul Üniversitesi'nin Kurulusunun 540. Yildönümü. 7 Ekim 1993.
022582: [ARMENIAN REBELLIONS SYMPOSIUM, (1894-1909) - PROCEEDINGS]. - Ermeni Ayaklanmalari (1894-1909) Sempozyumu, 23 Ocak 2014 Ankara. Bildiriler.
027076: ELENA FRANGAKIS-SYRETT. - Trade and money: The Ottoman economy in the eighteenth and early nineteenth centuries.
022449: BENON ZBIGNIEW SZALEK. - The Japanese, Ainui, Korean, Altaic (Manchu-Tungus, Mongolic, Turkic), Ugro-Finnic (Finnish, Hungarian), Basque, Mayan, Polynesian (Maori) and Dravidian (Tamil) languages in the light of Heuristics.
022962: BÂKI AYHAN T. - Hayat ve hayal müzesi. Toplu siirler, (2001-2014). Hileli anilar terazisi, uzak zamana övgü, firtinaya hazirlik, kopuk ve bes diyalog, bilet geçmez gemisi.
025724: PREP. BY AHMET TABAKOGLU, AHMET KAL'A, SALIH AYNURAL, ISMAIL KARA, EYÜP SABRI KAL'A. - Istanbul su külliyâti: Vakif su defterleri, Istanbul ser'iyye sicilleri (1577-1928). I-XXIV. 34 volumes set. Transcription: Collective.
016477: ÖZGÜR TABUROGLU. - Dünyevi ve kutsal. Modernlerin maneviyat arayislari.
028955: NURDOGAN TAÇALAN. - Ege'de Kurtulus Savasi baslarken Hasan Tahsin.
017746: AHMET TACEMEN. - Bulgaristan Türkleri yilbasi bayramlari ve manileri.
017896: AHMET TACEMEN. - Bulgaristan Türkleri I-II. 2 volumes set. Vol. I. 1878-1990. Vol. II. Yilbasi bayramlari ve manileri.
021237: AHMET TACEMEN. - Rus egemenligindeki Türklerin alfabelerinin degistirilmeleri, 1769-1940.
027512: ZIYA TACIR. - Prinkipo Orphanage.= Rum Yetimhanesi. [Exhibition catalogue].
027709: VIVI LAURENT-TACKHOLM. - Some new plants from Sinai and Egypt. Sartryck ur Svensk Botanisk Tidskrift. [Separatum].
030802: PERO TAFUR, (1410- 1484). - Pero Tafur seyahatnamesi (9 Mayis 1437 - 22 Mayis 1438). Prep. by Hakan Kiliç.
030488: TEXTS BY ROYA TAGHIEVA ET ALLI. - Azerbaijani carpets. Cultural heritage of Azerbaijan. Photographs by Mammad Rahimov, Fatali Fataliyev.
027857: RABINDRANATH TAGORE. - Büyüyen ay. =[The Crescent moon]. Translators: Arâyis H. Sami, Kenan Halet.
017768: RABINDRANATH TAGORE. - Sadhana: Yasamin kavranisi.= [Sadhana: The realization of life]. Translated by Ibrahim Sener, Çigdem Öndem.
021103: RABINDRANATH TAGORE. - Nalaka (Hind hikâyesi). Translated by Zekiye Handan.
025202: IBN TAGRIBERDI. - En-nücumu'z-zahire. (Parlayan yildizlar). Translator: D. Ahsen Batur.
020319: PREP. BY YESIM ÖZTEKIN - ÖZLEM TAGTEKIN - MURAT GÜVENÇ. - Tarih boyunca Türkler'de altin.
025994: F. M. IKINCI [= PSEUDONYM OF KEMAL TAHIR]. - Ecel saati.
029126: BURSALI MEHMED TAHIR. - Osmanli müellifleri. Miftâhü'l-kütüb ve esâmî-i müellifîn.= 'Osmanli mü'ellifleri: A bibliographical dictionary of the Ottoman literature. / Fihrist of Miftâhü'l-kütüb ve esâmî-i müellifîn. 3 volumes set.
031107: URYAN BABA TAHIR, HAMADANI, (938-1021). - The lament of Bâbâ Tâhir. Being the Rubâ'iyât of Bâbâ Tâhir, Hamadânî ('Uryân). The Persian text edited, annotated and translated by Edward Heron-Allen. And rendered into English verse by Elizabeth Curtis Brenton.
021967: MUHARREM TAHSIN. - Çarikli filozof Mehmet Gerenli sakalari.
017080: MUHARREM TAHSINOF. - Çarikli filozof. Mehmet Gerenli sakalari.
018808: M. ASAD TALAS. - Nizamiyye medresesi ve Islâm'da egitim-ögretim. Translated by Sadik Cihan.
029500: MIRALAY TÂLAT. - Plevne Müdafaasi.
020659: AYDIN TALAY - Salnâmelerde Van.
020670: HAZRETI EMIR ALI IBN-I EBU TALIB. - Hazreti Ali divani. Translator: Vedat Atila.
030162: ERCÜMEND EKREM [TALÛ]. - Gün batarken.
030718: REFIK HAKAN TALU. - With love. Compositional genres of Turkish liturgical music.= Ask ile. Türk dinî musikî formlari. [With 2 CDs].
020463: Y. M. CAHIDE TAMER. - Gebze Çoban Mustafa Pasa Külliyesi restorasyonu.
019130: CAHIDE TAMER. - Sultan Selim (Halicilar) Medresesi restorasyonu, 1958-1963.
019171: CAHIDE TAMER. - Amcazâde Hüseyin Pasa Yalisi ve onarim serüvenleri ile Amcazâde Hüseyin Pasa manzumesi restorasyonu, (1957-1963).
021187: M. SABAHATTIN TAMER. - Ankara çevresinde yetistirilen kislik hirsiz çalmaz kavunlarinin muhafazasi üzerinde bir arastirma.
018185: PREP. BY MOHAMMED TAMIMI. - Catalogue of the winners' plates in the Seventh International Calligraphy Competition in the name of Hashim Mohammad al-Baghdadi, (1335-1393 h. / 1917-1973 m.).
026045: PREP. BY MOHAMMED TAMIMI. - Catalogue of the winner's plates in the Fifth International Calligraphy Competition in the name of Sayyid Ibrahim (1897-1994).
026046: PREP. BY MOHAMMED TAMIMI. - Catalogue of the winners' plates in the Third International Calligraphy Competition in the name of Ibn El-Bawwab (on the millenium of his death).
025900: PREP. BY MOHAMMED TAMIMI. - Catalogue of winner's plates in the Fourth International Calligraphy Competition in the name of Sheikh Hamdullah (1429-1520).
025901: PREP. BY MOHAMMED TAMIMI. - Catalog of winner's plates in the Eighth International Calligraphy Competition in the name of Badawi al-Dirani (1312-1387 / 1894-1967).= Bedevî el-Diranî. Milletlerarasi sekizinci hat yarismasi kazanan eserler katalogu (1312-1387 / 1894-1967).
016567: PREP. BY MOHAMMED TAMIMI. - Catalogue of the winner's plates in the Sixth International Calligraphy Competition in the name of Mir Imad al-Haseni (961-1024 H. / 1554-1615 M.).
021981: FERHAT TAMIR. - Barköl'den Kazak Türkçesi metinleri. Gramer - metin - sözlük.
017004: ERMAN TAMUR. - Ankara keçisi ve Ankara tiftik dokumaciligi. Tükenen bir zenginligin ve çöken bir sanayinin tarihsel öyküsünden kesitler.
016876: SALIH TURHAN - MEHMET KARA - NAIL TAN - ABDULLAH GÜNDÜZ. - Kirsehir halk müzigi: Biter Kirsehir'in gülleri.
019350: PREP. BY NAIL TAN - SALIH TURHAN. - Bayburt musikî folkloru.
023251: NAIL TAN - SALIH TURHAN. - Bayburt musikî folkloru.
018733: TEXTS BY NECDET SAKAOGLU - MUSTAFA ALP DAGISTANLI - GÖKHAN TAN - CAN KOMAZ. - Colorful Besiktas. [Album of photographs]. Photos by Baris Acarli, Izzet Keribar et alli.
023478: EDITED BY AYLIN ÖNEY TAN ET ALLI. - A taste of sun and fire: Gaziantep cookery.
017091: NAIL TAN, SALIH TURAN. - Van halk müzigine giris. Sözlü ve sözsüz ezgiler.
029845: ORHAN TAN. - Merv: Year 2500 remembrance.= Merv: 2500 yil hatirasi.= Merv: 2500 yyllygyna. photos by Orhan Tan.; Editorial cons.: Annaguly Nurmammet, Ethem Günen.
016680: NAIL TAN. - Türk sekerciliginin öncüsü Araçli Haci Bekir ailesi.
021126: NAIL TAN. - Kastamonulu iki sair, arastirmaci, hikâyeci ve oyun yazari Hakki Kâmil Bese, Halil Erdogan Cengiz.
020922: NAIL TAN. - 50. sanat yili'nda Ayhan Inal hayati, sanati, siirleri.
027699: NUREL TANER. - Kivilcim'dan Egitim Mesalesi'ne Gaziantep Kolej Vakfi Özel Okullari'nin ilk 50 yili, (1963-2003).
016192: HALDUN TANER. - Yasasin demokrasi.
018444: HALDUN TANER. - L'Epopee d'Ali de Kechan. [= Kesanli Ali destani]. Traduite du Turc par Jean-Louis Mattei.
026020: TAHIR TANER. - Ilim ve gençlik hizmetinde otuz yedi yil.
017210: YILMAZ TANER, MAHMUT ISLÂMOGLU. - Kibris türküleri ve oyun havalari.
030061: HALDUN TANER. - Kesanli Ali destani.
027013: EDITED BY KORKUT TANER. - Festschrift für Fahri Isik zum 60. Geburtstag.= Anadolu'da dogdu: 60. yasinda Fahri Isik'a armagan. Co-edited by Havva Iskan, Gül Isin.
019038: HALDUN TANER. - Lachend Sterben. Erzahlungen.
031628: HALDUN TANER. - Devekusuna mektuplar.
031376: HALDUN TANER. - Devekusuna mektuplar I - Önce insan. Düzyazi.
021787: AYDIN TANERI. - Osmanli Kara ve Deniz Kuvvetleri kurulus devri.
022537: AYDIN TANERI. - Türk devlet gelenegi. (Dün - bugün).
020012: AYDIN TANERI. - Osmanli Devleti'nin kurulus döneminde hükümdarlik kurumunun gelismesi ve saray hayati-teskilati.
018305: CH'I TANG. - Mogol sülâlesi devrinde Türk ve Islâm dünyasi ile temasda bulunan sahsiyetler.
024225: TEXTS BY ANGELA TANGIANU, YILDIZ CIBIROGLU. - Fatih Mika. Incisioni.= Gravür, 7 - 19 Nisan 2006 Ankara. Sevgi Sanat Galerisi (Engraving exhibition catalogue)
025617: EDITED BY OGUZ TANINDI, DENIZ UYGUN. - Türkiye magaralar envanteri (TME): Klasör A ve A. 2 volumes.
025965: PREP. BY OGUZ TANINDI. - Arkeo sözcük tabani.= Archaeo word base.= Archeo base de mot.= Archaeo wort basis.
027215: IBRAHIM HILMI TANISIK. - Istanbul çesmeleri. 2 volumes set. Vol. I: Istanbul ciheti. Vol. II: Beyoglu ve Üsküdar cihetleri.
025337: RECEP PEKER TANITKAN. - Recep Peker Tanitkan objektifi. 1971'den 1998'e.
029545: SADUN TANJU. - The life of Haci Ömer Sabanci: The Turkish village boy who built an industrial empire. Translated from the Turkish by Geoffrey Lewis.
032056: ISMAIL TANJU. - 12 March 1971 - 12 September 1980 teatrical ideologic movements in connection with economy-politics.= 12 Mart 1971 - 12 Eylül 1980 ekonomi-politige bagli teatral düsün hareketleri.
032020: ISMAIL TANJU. - In right-liberal theatrical construction depending on the little bourgeoise political-entellectual [intellectual] acoustic observations.= Sag-liberal teatral yapilanmada küçük burjuvaya bagli siyasal-entellektüel akustik gözlemleri.
032021: ISMAIL TANJU. - Theatrical structure after 12th September the esthetics analysis of theatrical spectator questionnaire and its results.= 12 Eylül sonrasi teatral yapi teatral seyircinin estetik çözümlemeleri anket ve sonuçlari.
031491: SADUN TANJU. - Yahya Kemal ve Halikarnas Balikçisi.
027897: HALÛK CEMIL TANJU. - Hitabeti ile Meliha Avni Sözen bir volkandir.
030258: GÖNÜL TANKUT. - Bir baskentin imari: Ankara, 1929-1939.
020445: GÖNÜL TANKUT. - Bir baskentin imari: Ankara, 1929-1939.
030088: HASAN RESIT TANKUT. - Le mot 'Alp' et le Foyer de la Race Alpin.
030089: HASAN RESIT TANKUT. - Etude linguistique d'aprés panchronique de la théorie Günes - Dil et du pont de vue paléo-sociologique.
016373: EDITED BY M. BAHA TANMAN. - Edoardo de Nari, 1874-1954: The architect of changing times.= Edoardo de Nari, 1874-1954: Degisen zamanlarin mimari.
018896: CURATED BY M. BAHA TANMAN. - Aladdin's lamb. Sultan Alâeddin Keykubâd and the art of the Anatolian Seljuks.= Alâeddin'in lambasi. Anadolu'da Selçuklu çagi sanati ve Alâeddin Keykubâd. [Exhibition catalogue]. Edited by Ekrem Isin.; Coordinated by Aysegül Önsöz, Hülya Bozdag; Sennur Sentürk.
030506: EDITED BY M. BAHA TANMAN. - Ekrem Hakki Ayverdi, 1899-1984: Architectural historian, restorator, collector.= Ekrem Hakki Ayverdi, 1899-1984: Mimarlik tarihçisi, restoratör, koleksiyoner. [Exhibiiton catalogue].
016095: M. BAHA TANMAN. - Istanbul tekkelerinin mimari ve süsleme özellikleri tipoloji denemeleri. 4 volumes set. Vol. 1-2: Metin. Vol. 3-4: Katolog [Katalog]. Doktora tezi. Edited by Semavi Eyice.
016658: EDITED BY MEHMET BAHA TANMAN. - Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy.
031642: EDITED BY GÜLRU TANMAN, M. BAHA TANMAN. - Mesk-i Istanbul. Yenikapi Mevlevihanesi restorasyonu, (2005-2010).
031062: M. BAHA TANMAN. - Nurhan Atasoy'a armagan. [Fetschrift Nurhan Atasoy].
018277: N. N. KURPESKO TANNAGASEVA, SÜKRÜ HALÛK AKALIN. - Sor sözlügü.
023503: DOMINIQUE HALBOUT DU TANNEY. - Istanbul vu par Matrakci et les miniaturistes du XVI siecle.
023513: DOMINIQUE HALBOUT DU TANNEY. - Istanbul seen by Matrakçi and the miniatures of the 16th century.
030530: BÜLENT TANÖR. - Human rights in Turkey: A photographic account, 1839-1990.= Fotograflar Türkiye'de insan haklari, 1839-1990.
018898: AHMET HAMDI TANPINAR. - 19uncu asir Türk edebiyati tarihi.
020470: AHMET HAMDI TANPINAR, (1901-1962). - Cinq villes: Istanbul - Konya - Erzurum - Bursa - Ankara. [= Bes sehir]. Traduit du Turc par Sema Çigdemoglu.
016172: AHMET HAMDI TANPINAR. - Bütün siirleri.
016180: AHMET HAMDI TANPINAR. - Bes sehir.
016182: AHMET HAMDI TANPINAR. - Hikâyeler.
016183: AHMET HAMDI TANPINAR. - Saatleri Ayarlama Enstitüsü.
023497: AHMET HAMDI TANPINAR, (1901-1962). - Fünf stadte. [Bes sehir]. Translated by Walter Menzler.
019816: AHMET HAMDI TANPINAR, (1901-1962). - Bütün siirleri.
021078: CINUÇEN TANRIKORUR. - Osmanli dönemi Türk mûsikîsi.
030333: HAMDULLAH SUBHI [TANRIÖVER]. - Dag yolu. 2 volumes set.
023215: MEHMET TANRIVERDI. - Çok kültürlü bir gelenegin mutfagi: Antakya yemekleri.
023355: MEHMET TANRIVERDI. - Çok kültürlü bir gelenegin mutfagi: Antakya yemekleri.
017495: MEHMET TANRIVERDI. - Antakya dishes: The cuisine of a multicultural tradition. (Antiocheia ad Orontes).
024754: OGUZ TANSEL. - Masallar. Büyükler ve küçükler için aydabir çikar. No. 1. Cover and ills by: Güngör Kabakçioglu.
027756: FEVZIYE A. TANSEL. - N[amik] Kemal'in Osmanli tarihine dair bilgimizi tashih ve ikmal eden yeni notlar. [Separatum Belleten].
020068: HAMDI TANSES. - Ozanlarin dili. Notalariyla deyisler, nefesler, semahlar.
019554: MUZAFFER TANSU. - Türk dilinin entonasyonu: Tecrübî etüd.= Observations des faits.
028110: TEXTS BY SEZER TANSUG. - Abdurrahman Öztoprak. Sanatta 50. yil. 12 Aralik 1995 - 06 Ocak 1996, Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Sanat Galerisi. [Exhibition catalogue].
030039: SEZER TANSUG, (1930- ). - Senlikname düzeni: Türk minyatüründe gerçekçi duyus ve gelisme.
029919: TEXT BY SEZER TANSUG. - Turkish figurative painting.
021510: SEZER TANSUG. - Sanatin görsel dili.
022277: SABIHA TANSUG - The Turkish love of flowers and Sümbülname.= Türklerde çiçek sevgisi ve Sümbülname.
019971: SABIHA TANSUG. - Türkmen costumes.= Türkmen giyimi.
016188: NAIM TANYELI. - Hayattan hikâyeler.
029212: TURAN TANYER. - Scenes from the social life of Ankara during the Early Republican Period. Translated and edited by F. Leylâ Tepedelen.
031841: TEXTS BY TURAN TANYER. - Ankara, 1930-1960. Preface by Murat Karakaya.
023331: PREP. BY GÜVEN TANYERI. - Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Yunus Emre Semineri, 9-10 Mayis 1993.
021947: GÜVEN TANYERI. - Eskisehir Kaplica Turizmi Semineri, 3 Subat 1990.
022741: FESTSCHRIFT M[EHMET] ALI TANYERI. - M. Ali Tanyeri'nin anisina makaleler. Prep. by Hatice Aynur, Hanife Koncu, Fatma M. Sen.
023012: HAZ: GÜVEN TANYERI. - Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Yunus Emre Semineri, 9-10 Mayis 1993.
026992: CAHIT TANYOL. - Türk edebiyatinda Yahya Kemal. Inceleme ve anilar.
027465: CAHIT TANYOL. - Türk edebiyatinda Yahya Kemal. Inceleme ve anilar.
025968: HIKMET TANYU. - Türklerde tasla ilgili inançlar.
025973: HIKMET TANYU. - Türklerde tasla ilgili inançlar.
025982: HIKMET TANYU. - Türklerde tasla ilgili inançlar.
028176: STEPHANE DE TAPIA. - Migrations et diasporas Turques. Circulation migratoire et continuite territoriale, 1957-2004.
031544: STEPHANE DE TAPIA. - L'impact regional en Turquie des investissements industriels des travailleurs emigres.
030956: STEPHANE DE TAPIA. - L'impact regional en Turquie des investissements industriels des travailleurs emigres. (Varia Turcica XIX).
030874: SARIK TARA, SHOICHI AKAZAWA ET ALLI. - The Third Japan-Turkey Joint Economic Committee Meeting. April 19-20, 1989, Istanbul.
030875: SARIK TARA, SHOICHI AKAZAWA ET ALLI. - File of torture: Deaths in detention places or prisons. 12 September 1980 - 12 September 1995.
024045: ISTANBUL HUKUK FAKÜLTESI PROFESÖRLERI VE DOÇENTLERI TARAFINDAN. - Medenî hukuk ordinaryüs profesörü A. Samim Gönensay'a armagan.
018493: MUSTAFA RESIT TARAKÇIOGLU. - Trabzon'un yakin tarihi.
019783: BERRAK (ARUSAN) TARANÇ. - Ege bölgesinde yasayan halk müzigi ezgileri, zeybekler ve elli alti ezginin çesitli yönleriyle kataloglanmasi.
027855: CAHIT SITKI TARANCI. - Seçmeler.
027352: ABDULHAK HAMID [TARHAN]. - Esber.
018541: ABDÜLHAK HÂMID [TARHAN]. - [Abdülhak Hâmid külliyati]. Ilhan. / Tarhan. / Ruhlar. / Yabanci dostlar I-II. [Kütüb-i mütenevvia]. 5 volumes in 1.
023832: ABDÜLHAK HAHID [TARHAN]. - Finten.
026499: ABDULHAK HAMID [TARHAN]. - Esber.
022706: ABDÜLHAK HAMID [TARHAN]. - Tayflar geçidi [Külliyat-i asar].
027854: ATLAS TARIH. - Fotograf ve kartpostallarda II. Abdülhamid ve 31 Mart Olayi.
023808: TÜRK SILAHLI KUVVETLERI TARIHI. - Türk Silahli Kuvvetleri tarihi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dönemi. (23 Nisan 1920 - 29 Ekim 1923). Vol. 4. 1st pt.
017487: KAPITÜLASYONLAR. TARIHI, MENSEI, ASILLARI]. - Kapitülasyonlar. Tarihi, mensei, asillari. Translated by Ali Resad - Iskender.
026713: PREP. BY ERGUN TARIKAHYA. - Sivas Anadolu Kadinlari Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Milli Mücadele döneminin tek kadin dernegi.
016354: ALI NIHAD TARLAN. - Divan edebiyatinda muamma.
017815: ALI NIHAD TARLAN. - Siir mecmualarinda XVI. ve XVII. asir divan siiri. Ubeydî - Askî - Sem'î - Isretî.
017816: ALI NIHAD TARLAN. - Siir mecmualarinda XVI. ve XVII. asir divan siiri. Ulvî - Me'âlî - Nihanî - Feyzî - Katibî.
028040: PROF. DR. ALI NIHAT TARLAN. - Mehmet Akif: His life and works.
026471: PROF. DR. ALI NIHAT TARLAN. - Mehmet Akif: His life and works.
024492: DR. TARRASCH. - Die moderne schachpartie kritische studien über mehr als 200 ausgewahlte meisterpartien der letzten zwölf jahre mit besonderer berücksichfigung der eröffnungen sgeziell der Spanischen partie und des Damengambits.
018465: FIKRET TARTAN. - Altmisinda bir taze, 1936-1996. 3 volumes set.
024779: KENAN ZIYA TAS. - Dünyanin düzeni için hikmetli yollar. Osmanli yönetim sanati. Usulü'l-hikem fi nizami'l-alem.
027927: HÜLYA TAS. - Bursa folkloru. Bursa Ili gelenek ve görenekleri üzerine karsilastirmali bir arastirma.
025194: ELA TAS. - Karacakilavuz Dimi dokumalari.
018620: ISMAIL TAS. - Türk düsüncesinde kozmogoni-kozmoloji.
030492: A. RONA TAS. - A brief note on the chronology of the Tun-Hang Collections. Separatum Acta Orient.
017159: EDITED BY MURAT ÖNER TAS. - Asikli Höyük: 11,000-year-old Neolithic village of Cappadocia.= Asikli Höyük: Kapadokya'nin 11 bin yillik Neolitik Köyü.
028796: ISMAIL TAS. - Türk düsüncesinde kozmogoni-kozmoloji.
029993: EDITED BY MURAT ÖNER TAS. - Asikli Höyük: 11,000-year-old Neolithic village of Cappadocia.= Asikli Höyük: Kapadokya'nin 11 bin yillik Neolitik Köyü.
016670: KENAN ZIYA TAS. - Osmanli'nin son cihan projesi Kudüs Selâhaddin Eyyubî Külliye-i Islâmiyesi.
027619: NECATI FAHRI TAS. - Güneydogu 1919: Itilâf Devletlerinin Güneydogu Anadolu asiretleriyle iliskisi.
022692: ANDRAS RONA-TAS. - Introduction to Turkology.= Türkolojiye giris. Translated by Isa Sari.
022701: IBRAHIM TAS. - Süheyl ü Nev-Bahar'da eskicil ögeler.
026841: ILKNUR TAS. - Hitit Krali IV. Tudhaliya. Asur Devleti'ne ve Suriye'deki Vassal kralliklari yönelik politikasi.
025162: GÖNÜL H. TAS. - Die Karaz. Keramik von Tepecik in Ostanatolien.
030569: YILMAZ TASÇIOGLU. - Türk siirinde bir garip adam: Orhan Veli Kanik. Edited by M. Fatih Andi.
030103: MUHADDERE TASÇIOGLU, (1924-1957). - Türk Osmanli cemiyetinde kadinin sosyal durumu ve kadin kiyafetleri.
029839: EDITED BY ÖMER TASDELEN, ILONA BAYTAR. - Orientalists at the Ottoman Palace. = Osmanli Sarayi'nda oryantalistler. [Exhibition catalogue]. Dolmabahçe Palace Art Gallery; July 7 - September 10, 2006.
022108: HASAN TASDEMIR. - Hasan Tasdemir. Photographs by Müjgan ulfa.
024895: PREP BY: AHMET TASGIN, CANAN SEYFELI, EYYÜP TANRIVERDI. - Süryanilik ve Süryaniler. 4 volumes set.
027419: EDITED BY AYSE TASKENT. - 1. International Istanbul Triennale.= 1. Uluslararasi Istanbul Trienali.: The secret language of the city. He knew them but they knew him not.= Sehrin gizli dili. O onlari tanidi ama onlar onu taniya(ma)di. September, 2-19, Istanbul. [Exhibition catalogue].
023044: MEHMET SENAY TASKENT. - Bir kalemin Kilis günlügü.
024269: NEJAT TASKIN. - 40 yilin içinde Kilis.
024551: MURAT TASKIN. - Geçmisten günümüze findik.
016411: CELÂL TASKIRAN. - Guide book for visitors to Silifke (Seleucia on Calycadnus) and environs. Lost cities of a distant past in Cilicia.
023269: CEMALETTIN TASKIRAN. - Ana ben ölmedim: 1. [Birinci] Dünya Savasi'nda Türk esirleri.
019921: BETÜL TASKIRAN, SEMA AKPUNAR ET ALLI. - Ustalarin izinde. [Exhibition catalogue].
017952: CAN TASLAMAN. - Türkiye'de Islam ve küresellesme.
029732: MERAL TASLI, KADRIYE KAHRAMAN. - Balikesir asi: Yöre mutfagi üzerine bir deneme.
024400: MEHMET TASLIALAN. - Guide to the Yalvaç Museum. = Yalvaç Müzesi rehberi.
023452: MEHMET TASLIALAN. - Pisidian Antioch. The journeys of St. Paul to Antioch.
017678: MEHMET TASLIALAN. - Yalvaç Pisidia Antiocheia.
018433: MEHMET TASLIALAN. - The journeys of St. Paul at Antioch of Pisidia.
030028: ZAFER TASLIKLIOGLU. - Recherches épigraphiques en Thrace et en Chersonèse.= Trakya'da epigrafya arastirmalari. (Biga Yarimadasi'nda bulunan kitabelerle birlikte). 2 volumes set.
030066: Z[AFER] TASLIKLIOGLU. - Anadolu'da Apollon Kült'ü ile ilgili kaynaklar.
025273: DR. ISMAIL TASPINAR. - Duvarin öteki yüzü. Yahudi kaynaklarina göre Yahudilikte ahiret inanci.
023872: ADNAN HALET TASPINAR. - Technisches wörterbuch Deutsch-Türkisch (für ingenieur - wissenschaften technologie industrie und betriebswesen).
022195: ATILA TASPINAR. - Üsküdarli Ressam Hoca Ali Riza Bey: Günlerden bir gün.
028297: ADNAN HALET TASPINAR (PROFESSOR OF MECHANICAL ENGINEERING ROBERT COLLEGE, ISTANBUL). - Taspinar's technical dictionary. English - Turkish. A comprehensive dictionary of engineering sciences, technology, industry, business administration and management.
028887: COSKUN TASTAN, HATEM ETE. - The Gezi Park protests: A political, sociological, and discursive analysis.
021624: ALI TASYAPAN. - Anilarla geçmise yolculuk, Duvarin iki yakasi.
021669: ALI TASYAPAN. - Anilarla geçmise yolculuk Kaypakkaya ile birlikte. Vol. 1.
018279: ISMET TATAR. - Dowry chests of Cyprus.= Kibris sandiklari.
021348: TANER TATAR. - Türk yönetim sistemi.
017053: IBRAHIM TATARLI. - Kültür inkilabimiz.
021802: DERLEYEN: MUSTAFA TATÇI. - Yunus Emre bibliyografyasi. (Kitap - makale).
017190: PREP. BY MUSTAFA TATCI, MUSA YILDIZ, SEYFETTIN ÜNLÜ. - Sinop Gazetesi'nin tanikliginda Milli Mücâdele.
020447: PREP. BY M. SENTÜRK - U. TAVKUL - A. B. AKIN ET ALLI. - A bibliography on Iraqi Turks.= Irak Türkleri bibliyografyasi.
021733: HAZ: UFUK TAVKUL. - Karaçay - Malkar destanlari.
018555: NEZIH TAVLAS, SEMIH IDIZ, AZIZ UTKAN, SEMA EMIROGLU. - Apo'yla yüzyüze.
020995: MUSTAFA TAVUKÇUOGLU. - Avrupa'da Türk ailesi ve din egitimi. (Avusturya örnegi).
020997: MUSTAFA TAVUKÇUOGLU. - Belçika'da Türk ailesi ve din egitimi.
020915: MUSTAFA TAVUKÇUOGLU. - Belçika'da Türk ailesi ve din egitimi.
027208: PREP. BY TUNÇ TAYANÇ. - A long and winding road. Turkey-EU relations through cartoons.= Une route longue et sinueuse. Les relations entre la Turquie et l'EU a travers les dessins de presse.= Uzun, ince bir yol. Karikatürlerle Türkiye-AB iliskileri.
020881: ILHAN TAYAR. - Istinye.
029535: HÜSREV TAYLA. - Geleneksel Türk mimarisinde yapi sistem ve elemanlari. 2 volumes set.
020492: MUAMMER TAYLAK. - Etnografya'dan Anitkabir'e. Atatürk'ün aziz naasi'nin Etnografya Müzesi'nden Anitkabir'e nakli.
017675: NEJAT TAYLAN. - Somali tarihine kisa bir bakis ve geçmiste ve bugün Türk - Somali iliskileri. (Inceleme).
029610: NICHOLAS TAYLOR. - The village in the city. Towards a new society.
021300: HAZ: MEHMED SERHAN TAYSI - NEVZAT KAYA. - Ölümünün 50. yildönümü münasebetiyle Mehmed Âkif Ersoy bibliyografyasi.
019291: EMRULLAH TAZEGÜL. - Dictionary of agricultural sciences. Vol I: Botany-forestery-meteorology, Vol II: Agriculture - food - economics English / German / French / Turkish / Latin.= Tarimsal terimler sözlügü. Cilt I: Botanik- Ormancilik-meteroroloji, Cilt II: Tarim-gida-ekonomi.
023797: TBMM. - Türkiye Büyük Millet Meclisi albümü. 23 Nisan 1920 - 20 Ekim 1991.
029922: TCDB.]. - Mustafa Kemal Atatürk: Founder of Modern Turkey.
028569: TCDD. - Demiryollari ile Anadolu. Fotograf sergisi. [Photographic Exhibition catalogue].
016951: G. TCHOULKOV. - Les derniers Tsars autocrates. Paul Ier, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II, Alexandre III. translator into French: D. Ergaz
027958: TDK. - Türk diyelekleri çevriyazi sistemi.
029793: HÜSEYIN B. HALEF TEBRIZÎ. - Tibyân-i Nâfi der terceme-i lugât-i Burhan-i Kati. Translated by Mütercim Asim Efendi.
031046: AHMAD TABRIZLI [AHMED TEBRIZLI]. - Histoire du Daglig (Haut)-Garabagh a la lumiere de documents historiques. Tome 1.
016952: AHMET KUTSI TECER, MALIK AKSEL. - Resim ve Heykel Müzesinde Tasbaskisi Halk Resimleri Sergisi.
018863: AHMET KUTSI TECER. - The neighbourhood. [= Kösebasi]. Translated by Nüvit Özdogru.
030917: COMP. BY TECHINFORMI. - Georgia: A short foreign investor's guide. Edited by Guram Nakaidzade.
021069: BÂNU NUSRET TECRÜBEKÂR. - Iran edebiyatinda siir; Kaçarlar dönemi. =[Sebk-i si'r der asr-i kâcâriye]. Translated by Mehmet Kanar.
020884: MÜFIDE FERIT TEK. - Aydemir.
025533: ABDÜRREZZAK TEK. - Naksiligin Osmanli topraklarina gelisi. Abdullah Molla Ilahi.
022346: MÜFIDE FERIT TEK. - Pervaneler.
024682: SÜLEYMAN SAIM TEKCAN. - Süleyman Saim Tekcan. A 35 year old story. Retrospective.= 35 yillik bir öykü. Retrospektif. [Exhibition catalogue]. October 6 - November 1, 1995; Milli Reasürans Sanat Galerisi. Text by: Elvan Sahinoglu.
016558: SÜLEYMAN SAIM TEKCAN. - 50. Sanat yili: Süleyman Saim Tekcan. Idoller. Prep. by Feyziye Mektepleri Vakfi.
016255: SÜLEYMAN SAIM TEKCAN. - At'nagme: Atlar ve hatlar. [Exhibition catalogue].
028323: SÜLEYMAN SAIM TEKCAN. - Süleyman Saim Tekcan. At'nagme. 9 Nisan - 10 Mayis 2014, Galeri Isik. [Exhibition catalogue]. Texts by Semra Germaner.
028971: SÜLEYMAN SAIM TEKCAN. - Süleyman Saim Tekcan. A 35 year old story. Retrospective.= 35 yillik bir öykü. Retrospektif. [Exhibition catalogue]. October 6 - November 1, 1995; Milli Reasürans Sanat Galerisi. Text by: Elvan Sahinoglu.
021977: MÜNEVVER TEKCAN. - Bayram Han'in Türkçe divani.
020193: SÜLEYMAN SAIM TEKCAN. - Süleyman Saim Tekcan. At'nagme II. 28 Nisan - 23 Mayis 2015, Galeri Isik. [Exhibition catalogue]. Texts by Semra Germaner.
020292: E. FUAT TEKÇE. - Pazirik. Altaylardan bir halinin öyküsü.
018241: TURAN TEKDOGAN. - Karagöz, kukla, ortaoyunu oyun metni yarismasi. Karagöz oyun metinleri.
016225: TURAN TEKDOGAN. - Karagöz, kukla, ortaoyunu oyun metni yarismasi. Karagöz oyun metinleri.
026864: PREP. BY TEKEL. - Sarap izahnamesi.
020017: EDITED BY SADIK TEKELI. - Askeri Müze kolleksiyonlari.
018177: SADIK TEKELI. - Askeri Müze Hat Koleksiyonu.
025227: COMP. BY ILHAN TEKELI. - Tarih içinde Mugla.
030293: SEVIM TEKELI. - Modern bilimin dogusunda Bizans'in etkisi.
017853: SEVIM TEKELI. - The clock in the Ottoman Empire in 16th century and Tagi al Dins 'The brighest stars for the construction of the mechanical clocks'.= 16'inci yüzyilda Osmanlilarda saat ve Takiyüddin'in 'Mekanik saat konstrüksüyonuna dair en parlak yildizlar' adli eseri.
020357: SEVIM TEKELI. - Map of Japan by Mahmud of Kashgar; The oldest map of Japan drawn by a Turk, Mahmud Kashgar.
021588: SEVIM TEKELI. - Modern bilimin dogusunda Bizans'in etkisi.
029961: SEVIM TEKELI. - The oldest map of Japan drawn by a Turk Mahmud of Kashgar. The map of America by Pirî Reis.
020183: SEVIM TEKELI. - The oldest map of Japan drawn by a Turk Mahmud of Kashgar. The map of America by Pirî Reis.
020016: EDITED BY SADIK TEKELI. - Military Museum collections.
019844: PREP. BY MERAL TEKELIOGLU. - Prof. Dr. Kâmile Sevki, 1906-1987.
031648: FATMA SEMA TEKEREK. - Sonsuz evrende bir vav ile bütünlesmek. Dival ile Esma-i Hüsna.
026785: NIL TÜRKER TEKIN. - Peste günleri. Ahmet Hikmet Müftüoglu'nun özel mektuplari. Giris, notlar ve mektuplarin çevirisi.
018100: OGUZ TEKIN, ALIYE EROL ÖZDIZBAY. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 4. Ancient coins from Mysia, Troad and Aeolis in the Collection of Selçuk Tanrikulu.
018099: OGUZ TEKIN, SENCAN ALTINOLUK, FUNDA KÖRPE. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 3. Çanakkale Museum - Vol. I: Roman provincial coins of Mysia, Troas etc.
018097: OGUZ TEKIN, SENCAN ALTINOLUK, ENVER SAGIR. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 5. Tire Museum Vol. I Roman provincial coins from Ionia, Lydia, Phrygia and, etc.
018098: OGUZ TEKIN, ALIYE EROL ÖZDIZBAY. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 8. Mugla Museum Vol. I: Caria.
018095: OGUZ TEKIN, SENCAN ALTINOLUK. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 7. Ödemis Museum Vol. VII.
018094: OGUZ TEKIN, ALIYE EROL ÖZDIZBAY. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 8. Mugla Museum Vol. I: Caria.
018090: OGUZ TEKIN, ASIYE EROL DIZBAY. - Sylloge Nummorum Graecorum Turkey 9. The Özkan Arikantürk Collection, Volume 1. Troas.
016372: OGUZ TEKIN. - Talking coins: Anatolian cities and their coins through history.= Konusan paralar: Tarih boyunca Anadolu kentleri ve sikkeleri.
020797: MEHMET TEKIN. - Dinar'da hidirellez. (2. Afyonkarahisar Arastirmalari Sempozyumu Bildirileri, 3-4 Mayis 1991, Afyon).
016117: ARSLAN TEKIN. - Edebiyatimizda isimler ve terimler.
025863: PREP. BY TALAT TEKIN. - Irk bitig. Eski Uygurca fal kitabi.
025891: OGUZ TEKIN. - Tarih boyunca Istanbul'da sikke darbi ve sikkeler.
025890: OGUZ TEKIN, GÜLBAHAR BARAN ÇELIK. - Corpus ponderum antiquorum et Islamicorum Turkey 2: Istanbul Archaeological Museums. Greek, Roman, Byzantine and Islamic weights in the department of metal objects.
023847: EDITED BY MEHMET TEKIN, EBRU BURCU YILMAZ. - Tarik Bugra.
026301: ARIF TEKIN. - Islam'da içki.
023267: TALAT TEKIN. - Irk bitig: Eski Uygurca fal kitabi.
025927: OGUZ TEKIN, ALI M. MERZECI. - Corpus ponderum antiquorum et Islamicorum Turkey 1: The Collection of Klima Plus in Silifke Museum. Greek, Roman, Byzantine and Islamic weights.
025930: OGUZ TEKIN, ALIYE EROL ÖZDIZBAY. - Coins, Glass Stamps and Weights in the Collection of Prehistory Department Faculty of Letters Istanbul University.= Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dali Sikke, Sence ve Agirlik Koleksiyonu.
020208: TALAT TEKIN - MEHMET ÖLMEZ. - Türk dilleri. Giris.
030521: NURSEN TEKIN. - Dünden bugüne her yönüyle Mut.
025446: OGUZ TEKIN. - Ancient history, numismatics and epigraphy in the Mediterranean world studies in memory of Clemens E. Bosch and Sabahat Atlan and in honour of Nezahat Baydur.
019484: MEHMET TEKIN. - Hatay Devlet reisi Tayfur Sökmen.
017069: TALAT TEKIN. - Les inscriptions de l'Orkhon. Kul Tighine, Bilghe Qaghan, Tounyouqouq.
016706: OGUZ TEKIN. - Bibliography of ancient numismatics for Anatolia.= Antik Anadolu nümismatigi bibliyografyasi.
029385: OGUZ TEKIN. - Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum Turkey 3: Suna and Inan Foundation Collection at the Pera Museum. Part 1. Greek and Roman weights.
029228: TALAT TEKIN. - Les inscriptions de l'Orkhon. Kul Tighine, Bilghe Qaghan, Tounyouqouq.
029313: EDITED BY OGUZ TEKIN. - La Collection de Monnaie de Pierre Willemart.= Pierre Willemart Sikke Koleksiyonu.
029587: COMP. BY BAYRAM TEKIN. - Yöresel Yalvaç yemekleri.
028863: RAHMI TEKIN. - Istanbul'da gayrimüslimlerin gündelik yasami, 1520-1670.
016769: MEHMET TEKIN. - Hatay basininda Atatürk, 1928-1939.
016770: MEHMET TEKIN. - Antakya kapilarinda. Dr. Edip Kizildagli bibliyografyasi.
016768: MEHMET TEKIN. - Hidirellez ve Hatay'da Hizir inanci.
021556: MEHMET TEKIN. - Hatay tarihi. Osmanli Dönemi.
022024: OGUZ TEKIN. - Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum Turkey 3: Suna and Inan Kiraç Foundation Collection at the Pera Museum. Part 2: Late Roman and Byzantine weights.
027594: OGUZ TEKIN, MUSTAFA H. SAYAR, ERKAN KONYAR. - Essays in Honour of M. Taner Tarhan.= Tarhan armagani. M. Taner Tarhan'a sunulan makaleler.
019200: MEHMET TEKIN. - Cemil Meriç. Sair - yazar - filozof.
022392: OGUZ TEKIN. - Antik numismatik ve Anadolu (Arkaik ve klâsik çaglar).
022407: OGUZ TEKIN. - Greek and Roman coins, The Yapi Kredi Collection.= Yapi ve Kredi Koleksiyonu Grek ve Roma sikkeleri. Edited by Sennur Sentürk.
022408: OGUZ TEKIN. - Greek and Roman coins, The Yapi Kredi Collection.= Yapi ve Kredi Koleksiyonu Grek ve Roma sikkeleri. Edited by Sennur Sentürk.
022815: CEMILE HALILOVIÇ TEKIN. - Bosnakça'da Türkçe'den geçen kelimeler sözlügü.
020067: OGUZ TEKIN, NIL TÜRKER TEKIN. - Clemens Emin Bosch, (1899-1955). Biography of a refugee academician.= Mülteci bir akademisyenin biyografisi. Clemens Emin Bosch, (1899-1955).
023002: RAHMI TEKIN. - Ahlat tarihi.
031216: DR. ALI TEKIN. - Iran'in dis politikasinda terörizmin yeri (Avrasya dosyasi).
020033: OGUZ TEKIN. - Balance weights in the Aegean world. Classical and Hellenistic periods. Translated from Turkish into English Inci Türkoglu.
031156: DR. ALI TEKIN. - The place of terrorism in Iran's foreign policy. (Eurasia file).
018044: SINASI TEKIN. - Kuansi im pusar. (Ses isiten ilâh). Vap hua ki atlig nom çeçeki sudur (Saddharmapundarkia-sutra). Uygurca metinler I.
026975: EDITED BY VAHIT MACIT TEKINALP, YUNUS EKIM. - Sazpegler. A Medieval settlement in North Eastern Anatolia.= Sazpegler. Kuzeydogu Anadolu'da bir Ortacag yerlesimi.
031763: ASLI TEKINAY. - Contemporary American drama, 1960-2000.
021568: AYHAN TEKINES. - Hadisleri anlama problemi. (Müskilü'l-hadis ilmi).
020073: ZÜHAL TEKKANAT. - Dostlarinin kaleminden Cemal Süreya'nin portresi.
027595: MEHMET TEKOCAK. - Studies in Honour of K. Levent Zoroglu.= K. Levent Zoroglu'na armagan.
028912: REKIN TEKSOY. - Turkish cinema.
021017: MUSA TEKTAS, ASLAN TEKTAS. - Gürün siirleri ve sairleri.
019123: MUSA TEKTAS. - Bülbülün kirk türküsü.
020879: ERDINÇ TELATAR. - Ekonomik gelisme, tesvikler ve Sivas.
026540: PUBLIEE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION TELEGRAPHIQUE. - Nomenclature des stations fixes et terrestres.
028124: IBRAHIM TELLIOGLU. - Ilk çagdan Osmanlilara Samsun.
022645: IBRAHIM TELLIOGLU. - Tarih boyunca Karadeniz.
022884: ÖMER TELLIOGLU. - Filistin'e Musevi göçü ve siyonizm, (1880-1914).
027436: COORD.: MUSTAFA TEMEL. - I. Uluslararasi Diyarbakir, Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Sempozyumu. 25-27 Mayis 2009, Diyarbakir.
017441: EDITED BY MUSTAFA TEMEL. - The heart of Anatolia: Diyarbakir. Churches, inns, castles, houses, mosques, Turkish baths, caves, mandrasahs, prophet tombs etc.
022631: ISMET TEMEL - ESREF TEMEL - BEKIR SAHIN. - Turgutogullari. Konya'daki eserleri ve Kadinhani.
021523: AHMET TEMIR. - 60 yil Almanya, (1936-1996). Bir yabancinin gözü ile geziler - arastirmalar - hatiralar.
021681: AHMET TEMIR. - Yusuf Akçura.
021997: AHMET TEMIR. - Türkoloji tarihinde Wilhelm Radloff devri. Hayati, ilmi kisiligi, eserleri.
016986: RACI TEMIZER. - Le musée des civilisations Anatoliennes.
026166: RACI TEMIZER. - Das archäologische Museum Ankara.
030986: PREP BY DR. ABIDIN TEMIZER. - Sefik Avni Özüdogru'nun Serbest Firka hatirati.
020120: ABIDIN TEMIZER, UGUR ÖZCAN. - Osmanli'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karadag'da Türk sefirleri ve sehbenderleri.
022491: MEHMET TEMIZKAN. - An analysis about the shah metaphor in Bektashi poems.= Bektasî siirlerinde sâh metaforu üzerine bir inceleme.
016216: PREP. BY ILHAN TEMIZSOY - VEHBI UYSAL. - Karaman.
021287: NAHIT TENDAR - NEBAHAT KARAORMAN. - Osmanlica okuma anahtari. Eski yazi tarihi eserler, kitabeler, arsivleri okuma anahtari.
024432: HÜSNÜ TENGÜZ. - The history of the Ottoman Navy.= Osmanli Bahriyesi'nin mazisi. Edited by: Saime Akat. Prep by: Iskender Pala. Translator: Evren Yigit.
016344: PREP. BY E. R. TENICHEV, N. A. VASILAKOV, N. Z. TADGIEVA, K. M. MUSAEV, L. A. POKROVSKAYA. - Tyurkologiçeskiye issledovaniya.
022814: ALI TENIK. - Tarihsel süreçte Kürt cografyasinda tasavvuf ve tarikatlar.
024991: TEOTIG. - Baski ve harf: Ermeni matbaacilik tarihi. Ermeni alfabesinin 1600. ve Ermeni matbaaciliginin 500. yilinda Dib u Dar 100 yil sonra Türkçe. Translation: Arlet Incidüzen, Sirvart Malhasyan.
017992: NIZAMETTIN NAZIF [TEPEDELENLIOGLU]. - Deli deryali.
021671: EBUBEKIR HÂZIM TEPEYRAN. - Zalimane bir idam hükmü.
023270: SERAFETTIN TERIM. - Kafkas tarihinde Abhazlar ve Çerkeslik mefhumu.
030411: M. GASPARD TERRASSON. - Sermons de M. Gaspard Terrasson. Ci-devant Prêtre de l'Oratoire. Pieces detaches & avent. Tome Quatrieme.
018911: MEHMET AKIF TERZI, AHMET ERGÜN. - Osmanli belgeleri isiginda Antakya.
018909: MEHMET AKIF TERZI, AHMET ERGÜN. - Kinet'ten Ümraniye'ye Osmanli belgelerinde Dörtyol.
025368: PREP. BY MEHMET AKIF TERZI, AHMET ERGÜN. - Osmanli belgelerinde Dörtyol.
027912: CEM TERZI, ERKIN BASER, EMEL YUVAYAPAN. - Kapitalizmin kiskacinda doga, toplum ve bilim. Onur Hamzaoglu Olayi.
018396: ATÂ TERZIBASI. - Kerkük havalari.
030170: ATÂ TERZIBASI. - Kerkük hoyratlari ve mânileri.
030181: ATÂ TERZIBASI. - Kerkük havalari.
029624: FESTSCHRIFT FÜR ARSLAN TERZIOGLU. - Festschrift für Arslan Terzioglu Prof. Dr. Ing. Dr. med. habil. Zum sechzigsten geburstag.= Hommage au Professeur Arslan Terzioglu.= Arslan Terzioglu'na armagan 60. dogum yili anisina. Edited by Erwin Lucius, Afife Mat, Öztan Öncel, Bülent Ozaltay.
026794: ARSLAN TERZIOGLU. - Beitrage zur geschichte der Türkisch-Islamichen medizin, wissenschaft und technik. 2 volumes set.
030864: EDITED BY ARSLAN TERZIOGLU, ULRIKE OUTSCHAR. - Acta Turcica Historiae Medicinae 9.= Türk tip tarihi yillgi 9. Abhandlungen des II. Internationalen Kongresses für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin. 16.-17. Mai 2002, Militarmedizinische Akademie Gülhane, Ankara.= II. Uluslararasi Tip Tarihi ve Tibbi Etik Kongresi'ne Sunulan tip tarihi ile ilgili bildiriler.
030863: EDITED BY ARSLAN TERZIOGLU. - Acta Turcica Historiae Medicinae 1.= Türk tip tarihi yillgi 1. Proceedings of First International Congress for the History of Medicine and Medical Ethics. Istanbul, 14-18 October 1993. On the Occasion of the 60th Institute for History of Medicine and Deontology through the University Reform in 1933 realized by Mustafa Kemal Atatürk.= I. Uluslararasi Tip Tarihi ve Deontoloji Kongresi'ne sunulan tip tarihi ile ilgili bildiriler. Büyük Atatürk'ün gerçeklestirdigi 1933 Üniversite Reformu ile Tip Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalimizin Kurulusunun 60. yildönümü dolayisi ile 14-18 Ekim 1993'te düzenlenen.
019115: PREP. BY ARSLAN TERZIOGLU - ERWIN LUCIUS. - Verwestlichung der Türkischen Medizin. Berichte des Symposions annlasslich des 90. Gründungsjahres der Militarmedizinischen Akademie Gülhane vom 11.-15. Marz 1988 in Ankara und Istanbul.= Türk tibbinin batililasmasi. Gülhane'nin 90. kurulus yildönümü anisina 11-15 Mart 1988'de Ankara ve Istanbul'da yapilan simpozyuma sunulan bildiriler.
025535: KASUMI TESHIGAWARA. - L'art du bouquet au Japon. Preface par Sofu Teshigawara. Photos par Miki Takagi. In special slip-case.
022376: FEDERICO TESIO. - Yaris ati ve yetistiriciligi. Atlar üzerine arastirmalar.
031741: BASBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TESKILATI. - Su ürünleri ve su ürünleri sanayii. V. Bes yillik kalkinma plani özel ihtisas komisyonu raporu.
022926: MARIE DE TESTA, ANTOINE GAUTIER. - Drogmans et diplomates Europeens aupres de la porte Ottomane.
019709: THE NEW TESTAMENT. - Nor Ktakaran tearn meroy Yisusi Kristosi. [The New Testament of our Lord Jesus Christ].
027605: ISMAIL TETIKÇI. - Ismail Tetikçi. Waiting.= Bekleyis. Texts by Aydin Ayan, Bünyamin Aydemir, Güveli Kaya. [Artist catalogue].
028519: TEV. - Türk Egitim Vakfi 25 yasinda, 1967-1992.
023415: FETHI TEVETOGLU. - Ahmet Hikmet Müftüoglu. (Türk büyükleri dizisi: 10).
025960: [FILOZOF] RIZA TEVFIK. - Serabi ömrüm.
025695: SELÂNIKLI TEVFIK. - Musavver Hindistan seyahatnâmesi.
023200: RIZA TEVFIK. - Abdülhak Hâmid ve mülâhazât-i felsefiyesi. Prep. by Abdullah Uçman.
018678: LAZ AHMET TEVFIK (BÜYÜK HASAN PASAZÂDE). - Lazlara hususi ricam ve târîhten sanli iki sahîfe. Translated into Modern Turkish by Serap Arslan.
023985: MEHMET TEVFIK. - Istanbul'da bir sene.
026936: IKDAM GAZETESI MUHARRIRLERINDEN ABDI TEVFIK. - Devlet-i Aliyye ve Yunan muharebesi hakkinda müdavele-i efkâr.
018705: RIZA TEVFIK. - Abdülhak Hâmid ve mülâhazât-i felsefiyesi. Prep. by Abdullah Uçman.
031572: ISMAIL TEVFIK. - Romanya matbuati.
026326: BAHA TEVFIK. - Muhtasar felsefe.
026265: EBÜZZIYA [TEVFIK]. - Millet-i Israiliye.
027214: MUSTAFA TEVFIK. - Zâlim valide yahud mazlûm kerime[si].
027174: MUSTAFA TEVFIK. - Zâlim valide yahud mazlûm kerime[si].
021797: MUHTAR TEVFIKOGLU. - Âkil Muhtar Özden.
021879: MUHTAR TEVFIKOGLU. - Fahri Celâl Göktulga. (F. Celâleddin).
023041: WALTER TEVIS. - Mockingbird. Agaçlarin bittigi yerde yalniz taklitci kus öter. Translated by Sükrü Zafer Serinken.
024827: MEHMET TEVLIM. - Nasreddin Hoca'nin torunlari: Mehmet Tevlim. Amansiz hastalik. [Album of caricatures].
024913: AHMET TEZBASAR. - Mehter tarihi, teskilâti ve marslari.
028984: MEHMET S. TEZÇAKIN, GÜÇLÜ KAYRAL. - Banknotes of Ottoman Empire based on Mehmet S. Tezçakin Collection.= Mehmet S. Tezçakin Koleksiyonu'ndan Osmanli Imparatorlugu kagit paralari.
024322: HÜLYA TEZCAN. - Topkapi Sarayi Müzesi 1: Köskler. = [The pavillions]. Translation into English: Adair Mill. Photos by: Sami Güner.
019623: TEXTS BY HÜLYA TEZCAN. - Son dönem Osmanli kumaslari. 9 Ekim - 16 Kasim 1996. [Exhibition catalogue]. Yapi Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, Istanbul. Prep. by Veysel Ugurlu.
018492: MAHMUT TEZCAN. - Kan dâvâlari. Sosyal antropolojik yaklasim.
018487: MAHMUT TEZCAN. - Kültürel antropoloji açisindan baslik parasi gelenegi.
019572: SEMIH S. TEZCAN. - Mustafa Kemal'den Atatürk'e. Edited by Aytaç Demirci.
019527: HÜLYA TEZCAN. - Children of the Ottoman Seraglio. Customs and costumes of the princes and princesses.
020349: SEMIH TEZCAN. - Bir ziyafet defteri.
029550: EDITED BY NURAN TEZCAN, SEMIH TEZCAN, ROBERT DANKOFF. - Evliyâ Çelebi. Studies and essays commemorating the 400th Anniversary of his birth. With an 'An Evliya Çelebi bibliography' CD.
022089: SEMIH TEZCAN. - Bir ziyafet defteri.
026451: BURHAN TEZCAN. - Yalincak Village Excavation 1964.= 1964 Yalincak Köyü Çalismalari.
022142: HÜLYA TEZCAN. - Tailors to the court: M. Palma - D. Lena - P. Parma.
031469: SABAHAT TEZCAN, CAROL E. CARPENTER-YAMAN, NUSRET H. FISEK. - Türkiye'de çocuk düsürme.
022952: EDITED BY NURAN TEZCAN, SEMIH TEZCAN, ROBERT DANKOFF. - Evliyâ Çelebi. Studies and essays commemorating the 400th Anniversary of his birth. With an 'An Evliya Çelebi bibliography' CD.
031153: NURAN TEZCAN. - Elementarwortschatz Türkisch - Deutsch. (Türkologie und Türkeikunde - Bd. 1).
025137: HÜLYA TEZCAN. - Topkapi Sarayi Müzesi Koleksiyonu'ndan tilsimli gömlekler.
019169: SEMIH S. TEZCAN - ISMAIL ISMEN. - Ilk Türk masonlari ve Sultan Murat V.
016412: NAKI TEZEL. - Contes populaires Turcs.
023911: NAKI TEZEL. - Türk masallari. 2 volumes set.
017570: YIGIT TEZEL. - Bilgisayar oyunlari tarihi.
028255: EDIS TEZEL. - Edis Tezel. [Catalogue of the artist]. Translated into Englis and texts by Yildiz Cibiroglu.
026585: DOMINIQUE KASSAB TEZGÖR, TAHSIN SEZER. - Catalogue des lampes en terre cuite du Musée Archéologique d'Istanbul. Tome I: Époque Protohistorique, Archaïque, Classique et Hellénistique.
016651: EDITED BY DOMINIQUE KASSAB TEZGÖR, NINO INAISHVILI. - Patabs I. Production and trade of amphorae in the Black Sea. Actes de la Table Ronde Internationale de Batoumi et Trabzon, 27-29 Avril 2006.
021722: HAZ: Z. BILGE ERDEN - AHMET SENOL - SUNAY TEZSEVER - GÜLIZAR KARTAL. - Türk halk oyunlari giysileri.
019859: MUZAFFER ERGÜDER - AHMET ALI TEZUÇAN - CEMÂL DURUSOY. - Hatiralar arasinda.
023916: ADOLPHE THALASSO. - Ottoman art. The painters of Turkey.= Osmanli sanati. Türkiye'nin ressamlari. Edited by Ömer Faruk Serifoglu. Translated by Orçun Türkay, Öykü Terzioglu.
027535: TOP THAT. - Brilliant balloon modelling.
029353: CHEF D'ESCADRON DE LA PORTE DU THEIL. - Ce que tout Officier doit savoir de l'Artillerie.
017610: STURE THEOLIN. - The Swedish palace in Istanbul. A thousand years of cooperation between Turkey and Sweden.= Istanbul'da bir Isveç sarayi. Isveç ile Türkiye arasinda bin yillik isbirligi. Preface by Anna Lindth. Translated by Sevin Okyay.
025418: R.P. ELIE REMY THIERRY. - Le mystere de la maison de la vierge. Ephese chapelle de ou maison de Marie.
026763: JACQUES THOBIE. - La France et l'Est Mediterraneen depuis 1850. Economie / finance / diplomatie.
027077: JACQUES THOBIE. - La France, l'Europe et l'Est Mediterraneen depuis deux siecles. Economie / finance / diplomatie.
028624: JACQUES THOBIE. - Aux origines de l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul. La correspondance commentee Marx-Gabriel 1930-1932.
029562: H. M. THOMSON, (PROFESSOR OF GALATASARAY LYCEE, CONSTANTINOPLE; LATE PROFESSOR OF ENGLISH IN THE DON UNIVERSITY, RUSSIA). - Ingilizce. Amelî - ticarî.= Practical English commercial class-book.
029346: ANDRE THORENS. - La novation conditionnelle: Etude de jurisprudence Romaine Classique.
018110: EDOUARD THOUVENEL. - La Hongrie et la Valachie. (Souvenirs de voyage et notices historiques). Reedite par Philippe Gardette.
023679: ASSOCIATION OF WESTERN THRACIANS. - Human rights and documents on the minority in the Western Thrace.
029205: CURATED BY MICHELE THURSZ. - Fetish: Human fantastic.= Fetis: Düsleyen insan. [Exhibition catalogue]. Natalie Bookchin - Jose Carlos Casado Mancha - Claudia Hart - Kelly Heaton - Yucef Merhi - Michael Rees. Texts by Michael Thursz.
025978: THY - Dünden bugüne Türk Hava Yollari, 1933-1983.
016276: EDITED BY ÇIGDEM KAFESCIOGLU - LUCIENNE THYS-SENOCAK. - Essays in honour of Aptullah Kuran.= Aptullah Kuran için yazilar. Consulting editor: Günhan Danisman.
022532: EDITED AKSEL TIBET. - Anatolia Antiqua XXIII.= Eski Anadolu XXIII.
024366: W. DE TIESENHAUSEN. - Altinordu Devleti tarihine ait metinler. Translator: Ismail Hakki Izmirli.
028650: ANDREAS TIETZE. - Humanist and scholar. Essays in honor of Andreas Tietze. Edited by Heath W. Lowry, Donald Quataert.
020035: ANDREAS TIETZE. - Wörterbuch der Griechischen, Slavischen, Arabischen und Persischen lehnworter im Anatolischen Türkisch.= Anadolu Türkçesindeki Yunanca, Islavca, Arapça ve Farsça ödünçlemeler sözlügü. Compiled by Mehmet Ölmez.
020036: ANDREAS TIETZE. - Wörterbuch der Griechischen, Slavischen, Arabischen und Persischen lehnworter im Anatolischen Türkisch.= Anadolu Türkçesindeki Yunanca, Islavca, Arapça ve Farsça ödünçlemeler sözlügü. Compiled by Mehmet Ölmez.
019902: AMED TIGRIS, ASO GERMIYANÎ. - Dîroka Kurd û Kurdistanê.
025549: DR. AHMET TIKTIK. - Trade liberalization under imperfect competition: A CGE Analysis on Turkey.
020345: DR. ÖZKAN TIKVES. - Cumhuriyetimizin elli yillik döneminde laiklige aykiri partilerin kapatilmasi sorunu. Istanbul hukuk fakültesi mecmuasi Vol. XXXVIII, Issue: 1 - 4 ayri basi
022336: YILDIRIM TILAVER. - Amadeo Preziosi, 1842-1882. For the love of Istanbul.= Aus liebe zu Istanbul.= Istanbul askina. [Exhibition catalogue]
016453: NURULLAH TILGEN. - Eyüp'lü hattatlar, 1650-1950.
030977: NURULLAH TILGEN. - Ortaoyunu üstadi Kavuklu Hamdi.
027270: FERYAL TILMAÇ. - Esneyen adam. Öykü.
016845: AFSAR TIMUÇIN. - Arinmalar, 1991-1993. Bütün siirleri: 8. (LIMITED AND NUMBERED EDITION: 728 / 1000].
021840: TANER TIMUR. - Osmanli - Türk romaninda tarih, toplum ve kimlik.
022565: MUHAMMED TARAGAY BAHADIROGLU SAHIBKIRAN EMÎR TIMUR. - Timur'un günlügü. [= Tüzükat-i Timur]. Translated by Kutlukhan Sakirov, Adnan Aslan.
025287: FARUK K. TIMURTAS. - Osmanlica I-II. Vol I: Osmanlica I. Eski yazi, gramer, metinler. Vol II: Osmanlica grameri. Eski yazi ve imlâ, Arapça, Farsça, Eski Anadolu Türkçesi, Aruz. [2 in 1].
027858: FARUK K. TIMURTAS. - Tarih içinde Türk edebiyati.
027721: FARUK K. TIMURTAS. - Dogumunun 65. yildönümü münasebetiyle Ali Nihad Tarlan ve eserleri. [Separatum Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Dergisi]
019676: S. TIMYANSKI. - Vvedeniye v teorik diyaleksiyeskogo materyalizma.
026028: SEYYID BURHANEDDIN MUHAKKIK-I TIRMIZI. - Maârif. Mevlana'nin 700. ölüm yildönümüne armagan. Translation by Abdülbaki Gölpinarli.
027377: PREFACE BY AYTEN TIRYAKI. - Bir demet esmâ. Hat - tezhip.
017743: DIDEM SENOL TIRYAKIOGLU. - Biraz maya, biraz gram. Istanbul'da mevsim malzemeleriyle yemek pisirmek.
025714: TISK. - TISK'in 50'nci yilina armagan. Yarim asra ulasan TISK: Çalisma hayatinda birligin ve bilginin gücü.
030010: TKAE.]. - The First International Congress of Cypriot Studies.= Der Erste Internationale Kongress der Zypriotischen Studien.= Le Premier Congres International des Etudes Cypriotes.= Milletlerarasi Birinci Kibris Tetkikleri Kongresi. Türk Heyeti Tebligleri. (14-19 Nisan 1969).
027925: TKP. - Tekel isçilerinin Ankara direnisi. Ölmek var dönmek yok!
023902: TMMOB. - Trakya'nin Bugünü ve Gelecegi Için Trakya'da Sanayilesme ve Çevre Sempozyumu. Bildiriler kitabi. 3 - 6 Ocak 1996 Çorlu.
021182: TMMOB. - Türkiye II. Enerji Sempozyumu. 2000'li yillarda ulusal enerji politikalari.
021232: TMMOB - ORMAN MÜHENDISLERI ODASI. - Türkiye'de Orman Isletmeciliginin Gelisimi Sempozyumu Tebligler, (9-10 Subat 1988 Ankara).
026896: WORLD TOBACCO. - Second International Tobacco Trade Congress, Istanbul, Turkey, September 1965. The official record. Special Edition November 1965. World tobacco.
025076: GIAMBATISTA TODERINI, (1728-1799). - Ibrahim Müteferrika matbaasi ve Türk matbaaciligi. Translation: Rikkat Kunt. Prep by: Sevket Rado.
018881: NIKOLAI TODOROV. - Kurze bulgarische Geschichte.
021838: MARIA TODOROVA. - Balkanlar'i tahayyül etmek. [= Imagining the Balkans]. Translated by Dilek Sendil.
023233: ANDREAS D. TOE. - Der Ursprung des Islams und das Christentum.
028235: ZEKI VELIDI TOGAN. - Proceedings of the Twenty Second Congress of Orientalists held in Istanbul, September 15th to 22nd, 1951. Vol. I: General information on Activities of the Congress.
017613: AHMET ZEKI VELIDI [VALÎDI] TOGAN. - On yedi Kumalti sehri ve Sadri Maksudi Bey.
020431: PROF. DR. ZEKI VELIDI TOGAN. - 1951 de Istanbulda toplanan Milletlerarasi XXII. Müstesrikler Kongresi. Mesaisi ve akisleri.
030060: ZEKI VELIDI TOGAN. - On the miniatures in Istanbul libraries.
020052: [A.] ZEKI VELIDI TOGAN, (1890-1970). - Hâtiralar. Türkistan ve diger Müslüman Dogu Türklerinin millî varlik ve kültür mücadeleleri.
021416: A. ZEKI VELIDÎ TOGAN. - Umumî Türk tarihi'ne giris. En eski Devirlerden 16. asra kadar.
017499: A[HMED] ZEKI VELIDI TOGAN. - Bugünkü Türkistan ve yakin mazisi.
017502: A[HMED] ZEKI VELIDI TOGAN. - Türkili haritasi ve ona ait izahlar.
024546: EROL TOGAY. - Anilarla Erol Togay.
019387: MUHARREM FEYZI TOGAY. - Türkistanin dünya politikasindeki mevkii (Türkistan Gençler Birliginde verilen konferanslardan).
019014: BEGLAN TOGROL. - 112 yillik göç, (1878-1989). 1989 yazindaki üç aylik göçün tarihî perspektif içinde psikolojik incelemesi.
031734: PREP. BY B. TOGROL. - Psikoloji Bölümü ve Tecrübî Psikoloji Enstitüsü çalismalari bibliyografyasi.
025493: EMINE TOK. - Manisa yakinlarinda bir Ortaçag kalesi: Yogurtçu Kale.
022661: ÖZEN TOK. - XIX. yüzyil ortalarinda Kayseri vakiflarinin arazi gelirleri.
031132: DR. MAHMUT TOKAÇ. - Kirmizi çizgi: Osmanli'dan günümüze eczacilik mevzuatinin serüveni.
020163: OSEP TOKAT. - Keghi in ruins.= Virane Kigi.= Averak Kigin.
022566: OSEP TOKAT. - Armenian master silversmiths.= Ermeni gümüs ustalari. Tranlated by Beril Eyuboglu.
018258: HAYRETTIN TOKDEMIR. - Artvin yöresi folkloru.
031937: ERTUGRUL TOKDEMIR. - Türkiye'de tarimsal yapi, (1923-1933).
031199: DURSUN ALI TÖKEL. - Divan siirinde sahislar mitolojisi.
031198: DURSUN ALI TÖKEL. - Divan siirinde harf simgeciligi.
030378: HALIL TOKER. - A practical guide to Hindko grammar.
020794: AYSE TOKER. - Museum of Anatolian Civilizations.
020713: TARHAN TOKER. - Kuvayi Milliye ve Milli Mücadele'de Denizli.
026807: TARHAN TOKER. - Pamukkale (Hierapolis).
017029: SAMI TOKGÖZ. - Sami Tokgöz Tesbih Koleksiyonu. [= Prayer beads from Collection of Sami Tokgöz]. 2 volumes set.
022358: FAIK TOKLUOGLU. - Büyük mütefekkir ve mütasavvif Abdüllâtif Ibn-i Melek.
025404: YASAR TOKSOY. - Dördüncü cemre. Anilar, düsler, acilar.
016119: GÜLAY TOKSÖZ - SEYHAN ERDOGDU. - Sendikaci kadin kimligi.
026806: CEMIL TOKSÖZ. - Bergama - Pergamum. Tarih ve arkeoloji.
020255: CEMIL TOKSÖZ. - A travel guide to the historic treasures of Turkey.
026808: CEMIL TOKSÖZ. - Bergama - Pergamum. Tarih ve arkeoloji.
022875: EDITED BY MELTEM TOKSÖZ, BIRAY KOLLUOGLU. - Osmanlilardan günümüze Dogu Akdeniz kentleri.= [Cities of the Eastern Mediterranean: From the Ottomans to the present day].
028107: DR. CEMIL TOKSÖZ. - Les villes antiques de Lycie.
020841: FATIH TOKTAS. - Fârâbî'de ahlâk ve siyaset.
019847: NESET TOKU. - Türkiye'de anti-materyalist felsefe (spiritüalizm). Ilk temsilciler.
029899: AFSIN TOL. - Türkiye ve çevresindeki Yörükler ve Türkmenler olarak Türkler, Ermeniler, Çerkezler, Kürtler, Israilogullari, Araplar.
019658: HARUN TOLASA. - Sehî, Latîfî, Âsik Çelebi tezkirelerine göre 16. y.y.'da edebiyat arastirma ve elestirisi.
031805: OSMAN TOLGA. - Ziya Gökalp ve iktisadî fikirleri.
026707: GEORGE TOLIAS. - Challenged territories: Cartographies of Greece and the Levant during the Ottoman Era.
025121: J[OHN] R[ONALD] R[EUEL] TOLKIEN. - Yüzüklerin efendisi. Special Turkish Collector's Edition 3 in 1. Translation: Çigdem Erkal Ipek, Bülent Somay.
017571: CANAN TOLON. - Canan Tolon. Edited by Haldun Dostoglu.
028277: LEO N. TOLSTOI. - Gefangen im Kaukasus.
027039: LEV NIKOLAYEVIÇ TOLSTOY. - Ask ve ihanet. Serj baba. Translated by Orhan Nüzhet.
024143: NADIRE TOLUM. - Engizek. Sali, Persembe, Cumartesi günleri çikar, siyasî memleket gazetesi. 6 Kasim 1947 Persembe. Yil: 1 Sayi: 92. Sayisi her yerde 7 kurus. [Maras local newspaper]
024732: AYHAN TOMAK. - Ayhan Tomak. Woman's colour: No: 1-10 pcs. picture. Beyoglu - Pera wall paintings. Pictures, relief, design wood relief, mirror design. Press news.= Kadinin rengi: No. 1-10 adet. Resim. Beyoglu - Pera duvar resimleri. Resimler, rölyefler, tasarimlar ahsap rölyefler, ayna tasarimlari. Basindan haberler. [Catalogue of artist].
024853: ERDOGAN TOMAKÇIOGLU. - Osmanli kadin âlemleri.
027922: STANA TOMASEVIC, MUSTAFA BEGTIC. - Vocational training in Yugoslavia.
024285: TOMBAK. - Tombak antika kültürü koleksiyon ve sanat dergisi. No 1-36 [Full set].
025474: EDITED BY ENIS TOMBUL. - Musikisinas. No. 12, 2012.
018346: JOHN TOMLINSON. - Küresellesme ve kültür. [= Globalization and culture]. Translated by Arzu Eker.
019213: HAMIT TÖMÜR. - Modern Uyghur grammar. (Morphology). Translated by Anne Lee.
023907: ZEHRA TONBUL, ÖZGÜL FORTA. - Tarihî hastaneler: Gurebâ Hastaneleri'nden Memleket Hastaneleri'ne ilk sivil hastaneler. Photograpic editor: Selim Seval.
016104: METE TONÇOKU - CEMALETTIN TASKIRAN. - Chanakkale, Churchill and Anzacs.= Çanakkale, Churchill ve Anzaklar.
024778: AYDIN TONGA. - Kapital Islamin temeli Muaviye.
020159: SAFFET EMRE TONGUÇ, PAT YALE. - Bosphorus. The ultimate guide.
024711: YUNUS TONKUS. - Yunus Tonkus. Heykel sergisi. 6-28 Ocak 1998. Ankara Sanat Galerisi. Text by: Ibrahim Karaoglu. [Exhibition catalogue].
028295: SARGUN A. TONT. - Sulak bir gezegenden öyküler.
021554: HAZ: YASAR TONTA - AHMET ÇELIK. - Bilgi edinme özgürlügü.
023853: COMP. BY KADRI KEMAL TOP. - Millî sef Inönünün hitabe, beyanat ve mesajlari.
021919: HAZ: ISMAIL TOPAL - ATILLA BÖLÜKBASI. - Trabzon 91.
022597: SEVKET TOPAL. - Islâm hukuk düsüncesinde Sedd-i Zerâi. (Kötülüge götüren yollarin kapatilmasi).
018078: PREP. BY ABDULLAH TOPALOGLU, KASIM ÇELIK, M. ZEKI ÖREN. - Mimar Sinan ve yapilariyla ilgili eserler bibliyografyasi. Edited by Ekmeleddin Ihsanoglu.
029359: BEKIR TOPALOGLU. - Flete NGA historia Islame. Translated by Mithat Hoxha.
021473: IHSAN TOPALOGLU. - Bölge tarihinde Rize.
018130: RECEP TOPARLI, M. SADI ÇÖGENLI. - Osmanlicada kullanilan Arapça ve Farsça edat, zarf, deyim ve terkipler.
016937: RECEP TOPARLI. - Harezm Türkçesi.
017819: RECEP TOPARLI. - Harezm Türkçesi.
017555: PREP. BY RECEP TOPARLI. - Ed-durretü'l-mudiyye fi'l-lugati't-Türkiyye.
026801: RECEP TOPARLI. - Sivas Kongresi'nin tutanaklari.
031385: EDITED BY RECEP TOPARLI. - Sivas'in yöresel lezzetleri.
026721: PREP. BY RECEP TOPARLI. - 4 Eylül Sivas Kongresi tutanaklari. Ek belgeleriyle.
026432: PREP. BY SÜLEYMAN TOPASHIN, BÜNYAMIN KAYNAR. - Paralar '90.
016121: NURETTIN TOPÇU. - Bütün eserleri: 1. Isyan ahlâki. [= Conformisme et rêvolte].
021268: EMEL TOPÇU. - Osmanli Imparatorlugunda Fatih dönemi kamu yönetimi.
022725: NURETTIN TOPÇU, (1909-1975). - Anadolu'dan hatiralarla Nurettin Topçu'nun mektuplari. Prep. by M. Orhan Oktay.
031150: NURETTIN AHMET [TOPÇU]. - Conformisme et révolte: Esquisse d'une psychologie de la croyance.
020717: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Arpazli.
020718: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Soma zeybegi.
020719: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Dagli.
020720: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Harmandali.
020721: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Bengi.
020722: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Aydin zeybegi.
020723: CAFER TOPÇUOGLU. - Nota ve figürleriyle millî zeybek oyunlarimizdan Kozak zeybegi.
017013: COLLEXIONI DEL MUSEO CORRER VENEZIA - MUSEO DEL TOPKAPI - ISTANBUL. - Portolani e carte nautiche XIV-XVIII secolo dalle collezioni del Museo Correr - Venezia e Museo del Topkapi - Istanbul.= Istanbul Topkapi Sarayi Müzesi ve Venedik Correr Müzesi koleksiyonlarindan XIV-XVIII. yüzyil portolan ve deniz haritalari.
022629: KEVSET TOPKAR. - Templer ve Yahudiler: Osmanli Filistini'nde Alman kolonileri, (1869-1917).
024010: KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI. - X. Kazi Sonuçlari Toplantisi. Ankara, 23-27 Mayis 1988. 2 volumes set.
021986: ÇORUM ÜNIVERSITESI TÜRK HALKBILIMI TOPLULUGU. - 2003-2004 yillarinda Çorum'dan derlenen masallar. Prep by M. Öcal Oguz, Emine Aydogan.
023841: ZAFER TOPRAK. - Bir gelecegin geçmisi: 1948'den 1998'e Akbank tarihi.
025016: PROF. DR. ZAFER TOPRAK. - Bir gelecegin geçmisi. 1948'den 1998'e Akbank tarihi.
030435: BEDIRHAN TOPRAK, NALAN SAKIZLI, ENIS RIZA. - Mamulâttan markaya: Arçelik kurum tarihi, 1955-2000.
030415: ZAFER TOPRAK. - Geçmisten gelecege Anadolu sigorta: Türkiye'nin sigortasi.
023698: BINNAZ TOPRAK. - Perspectives on Islam: Islamist intellectuals of the 1980's in Turkey. (Current Turkish Thought. Spring 1987, 62).
029239: ISMAIL TOPRAK. - Hazreti Ali cenkleri.
021512: MEHMET TOPRAK. - Kültür gençlik dergisi. Gençligin sesi, makaleler bibliyografyasi, (1990-1994).
022549: ZAFER TOPRAK. - Cumhuriyet'in basari öyküsü: Asim Kocabiyik, 1924-2012.
031769: ZAFER TOPRAK. - Ittihat Terakki ve Cihan Harbi: Savas ekonomisi ve Türkiye'de devletçilik, 1914-1918.
031421: ZAFER TOPRAK. - La population d'Istanbul dans les premieres annees de la republique. [Separatum].
029484: RAMAZAN TOPRAKLI. - Yol ve tarih: Dinar-Kemer Bogazi, Kelenai-Karaagaç hatti.
022585: HACER TOPRAKTAS. - Lehistan'da bir Osmanli sefiri: Zistovili Haci Ali Aga'nin Lehistan elçiligi ve sefâretnâmesi, (1755).
030958: MEHMET TOPTCHIEV. - Mosques and Moslems in Bulgaria.= Les mosques et les Musulmans en Bulgarie.
028400: HIFZI TOPUZ. - Baslangicindan bugüne dünya karikatürü. Edited by Turgut Çeviker.
023567: AHMET NEDIM SERVET TÖR. - Nevhiz'in günlügü. Defter'i hâtirât. Yasanti. Transcripted by Kaya Sahin.
025198: PREP. BY VEDAT NEDIM TÖR, SEVKET RADO. - Bursa. Yapi ve Kredi Bankasi'nin Bursa Subesi'nin açilis hatirasi. 4 Haziran 1948. Cover composition by Emin Barin. Photography by Othmar Pferschy.
027749: TOROS TORANIAN. - Istanbulahayeri gi Gançen. [= Istanbul Ermenilerinden davet].
027745: TOROS TORANIAN. - Ttkhmor. Leaven. [= Titghmor. Maya].
021851: HAZ: ENVER TÖRE. - Cenap Sehabeddin'in tiyatrolari.
022186: MARAL TÖRENLI. - Le principe de non discrimination dans l'Union Europeenne. [= Avrupa Birligi'nde ayrimcilik yapma yasagi ilkesi].
023802: OSMAN ZEKI TORGAY. - Der Deutsch - Türkische handel. Organisation und technik.
031409: LA PRINCESSE NIRGIDMA DE TORHOUT. - Dix-huit chants et poemes Mongols. Translated by Madame Humbert-Sauvageot.
025275: TORÎ. - Anadolu kültüründe Kürt etkisi.
019966: ANDREA TORNIELLI. - La mia seconda patria: Cli Istituti Italiani di Cultura a Giovanni Paolo II, nel XXV Anniversario del Pontificato.= Benim ikinci vatanim: Papaliginin 25. Yildönümünde Italyan Kültür Merkezleri'nden Papa II. Giovanni Paolo'ya. Preface by Roger Etchegaray, Mario Baccili, Carlo Marsini, Piero Schiavazzi, Silvia Marchetti.
017030: TAHA TOROS. - Türk edebiyatindan alti renkli portre: Namik Kemâl, Mehmet Âkif, Abdülhak Hâmid, Ibnülemin, Yahya Kemâl, Abdülhak Sinasi.
017725: TAHA TOROS. - Türk hatipleri.
017881: TAHA TOROS. - Turco-Polish relation in history.= Geçmiste Türkiye-Polonya iliskileri.
017217: TAHA TOROS. - Ali Münif Bey'in hâtiralari.
020856: ALI TORUN. - Türk edebiyatinda Türkçe fütüvvet-nâmeler.
028869: BERKE TORUNOGLU. - Murder in Salonika 1876: A tale of apostasy and international crisis.
023145: JOHN TOSH. - Tarihin pesinde. Modern tarih çalismasinda hedefler, yöntemler ve yeni dogrultular. [= The pursuit of history]. Prep. by Aysen Anadol, Tansel Demirel. Translated by Özden Arikan.
026123: NECDET TOSUN. - Bahauddin Nasqshband. A Central Asian sufi. Translation by Louise Kandur.
020873: RAMAZAN TOSUN. - Ermeni meselesi ve Kayseri'deki Ermeni olaylari.
019245: RAMAZAN TOSUN. - Ermeni meselesi çerçevesinde Kayseri'de Ermeni olaylari.
019863: ISMAIL TOSUN. - Kula tarihi ve folklör notlari. Tarihi, sosyal, kültürel ve turizm yönü ile Kula.

Next 1000 books from Khalkedon Books


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

6/1