Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9074: LIESHOUT, JAN VAN. - En de boer, hij gardeniert voort...De geschiedenis van de Coöperatieve Veiling-Vereeniging (1915-1946) en de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (1946-1990).
22676: LIESHOUT, PASCAL HUBERT HENRI MARIE VAN. - Motor planning and articulation in fluent speech of stutterers and nonstutterers.
25835: LIETZMANN, HANS. - Geschichte der Alten Kirche. 4./5/ Auflage in Einem Band.
52661: LIETZMANN, HANS. - Geschichte der alten Kirche - 1. Die Anfänge - 2. Ecclesia catholica - 3. Die Reichskirche bis zum Tode Julians - 4. Die Zeit der Kirchenväter. Mit einem Vorwort von Christop Markschies (4 vols. in 1 vol.).
16660: LIETZMANN, HILDA (ED.). - Bibliographie zur Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts. Publikationen der Jahre, 1940-1966. Mit Referaten von K. Lankheit, F. Novotny und H.G. Evers.
13824: LIETZMANN, HANS. - Symbolstudien I-XIV. Sonderausgabe MCMLXVI.
42563: LIETZMANN, HANS. - Die Entstehung der Christlichen Liturgie nach den ältesten Quellen. Sonderausgabe MCMLXIII.
40576: LIEVENS, R. / E. VAN MINGROOT / W. VERBEKE (EDS.). - Pascua Mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J.M. De Smet.
21718: LIGHT, LEAH L. AND DEBORAH M. BURKE (EDS.). - Language, memory, and aging.
26101: LIGIER, LOUIS. - Péché d'Adam et péché du monde. Bible - Kippur Eucharistie. Le nouveau testament.
7144: LIGNY, HUMBERT. - L'Occident médiéval. La Belgique et l'Europe.
54889: LIGORIO, S. ALPHONSI DE [ ALFONSUS VAN LIGUORI / ALFONSO MARIA DE LIGORIO ] / MICH. HEILIG. - Theologia Moralis S. Alphonsi De Ligorio, curavit Mich. Heilig. [ Complete set, 10 volumes in 5 bindings ].
44560: LIGORIO, D. ALPHONSO DE. - Homo Apostolicus instructus in sua vocatione ad audiendas confessiones, sive praxis et instructio confessariorum... Editio nova... [ 3 volumes ].
55621: LIGTENBERG, LUCAS - De nieuwe wereld van Peter Stuyvesant. Nederlandse voetsporen in de Verenigde Staten.
54132: LIGUORI, ALF. DE. - Den heyligen Weg des kruys.
54114: LIGUORI. A. DE. - Le Chemin de la croix. Pieux exercices, avec seize gravures.
53993: LILAR, FRANÇOISE (PS. FRANÇOISE MALLET-JORIS) - Poèmes du dimanche. Avec un portrati de Félix Labisse
12789: LILIENFELD, FAIRY VON. (ED.). - Der Himmel im Herzen. Altrussische Heiligenlegenden.
9587: LILJE, HANNS. - Das letzte Buch der Bibel. Eine Einführung in die Offenbarung Johannes. Dritte, unveränderte Auflage.
37341: LILLA, SALVATORE R.C. / HERAUSGEGEBEN VON HUBERTUS R. DROBNER. - Neuplatonisches Gedankengut in den Homilien über die Seligpreisungen Gregors von Nyssa.
37342: LILLA, SALVATORE R.C. / HERAUSGEGEBEN VON HUBERTUS R. DROBNER. - Das Patriotische Prinzip. Eine Studie zur theologischen Bedeutung der Kirchenväter.
19501: LIMBECK, MEINRAD. - Redaktion und Theologie des Passionsberichtes nach den Synoptikern.
37602: LIMBECK, MEINRAD. - Redaktion und Theologie des Passionsberichtes nach den Synoptikern.
52060: LIMET, HENRI. - Textes administratifs relatifs aux métaux.
53398: LIMMER, RUDOLF. - Bildungszustände und Bildungsideen des 13. Jahrhunderts. Unter besonderer Berücksichtigung der lateinischen Quellen.
9229: LIMPENS JEAN (ED.). - Rapports généraux au VIe Congrès international de droit comparé. Hambourg 30 Juillet- 4 Août 1962.
2756: LIN, J.J.E. VAN. - Protestantse theologie der godsdiensten. Van Edinburgh naar Tambaran (1910-1938).
51713: LINARES, FILADELFO. - Der Philosoph und die Politik.
32198: LINAS, CHARLES DE. - Les Disques crucifères, le Flabellum et l'Umbella.
40986: LINCOLN, BAIGENT, LEIGH. - Der Heilige Gral und Seine Erben. Ursprung und Gegenwart eines geheimen Ordens. Sein Wissen und seine Macht.
48599: LIND, L. R. - The Letters of Giovanni Garzoni. Bolognese Humanist and Physician (1419-1505).
19902: LINDARS, BARNABAS. - Behind the fourth gospel. Studies in creative criticism.
44725: LINDAU, RODOLPHE - Un voyage autour du Japon.
35951: LINDBECK, GEORGE A. - Le catholicisme a-t-il un avenir ? Un point de vue protestant. Traduit de l'american par Jean Bruls.
36255: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738 - 1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
41779: LINDBLOM, JOH. - Micha literarisch Untersucht.
41360: LINDBLOM, JOHANNES. - Gesichte und Offenbarungen. Vorstellungen von Göttlichen Weisungen und Übernatürlichen Erscheinungen im Ältesten Christentum.
42837: LINDE, W. VAN DER. - Eindelijk religieuze tolerantie na 500 jaar religieuze strijd in Geleen en in Zuid-Limburg. Een andersdenkend beschreven geschiedenis van de ontwikkeling van het protestantisme in de westelijke mijnstreek en in Zuid-Limburg. De voltooid verleden tijd.
2799: LINDE, J.M. VAN DER, P.D. LATUIHAMALLO, D.J. BOSCH, R. RECKER, T. BAARDA, ETC. - Zending op weg naar de toekomst. Essays aangeboden aan Prof. Dr. J. Verkuyl ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de missiologie en evangelistiek aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
20183: LINDE, H. VAN DER (HENDRIK). - Het koninkrijk van God is de stad op de berg. Wat heeft Jezus zelf gewild?
1299: LINDEBOOM, G.A. - Circa Tiliam. Studia historiae medicinae. Septuagenario oblata.
46095: LINDEIJER, MARC. - Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914 - 1968.
1981: LINDEMANN, G. (TEXT). - Graphik. Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten.
25948: LINDEMANN, W. & O. HELLINGHAUS (ED.) - Bibliothek deutscher Klassiker für Schule und Haus. Begründet von W. Lindemann. Ausgewählte Werke mit Lebensbeschreibungen, Einleitungen und Anmerkungen hrsg. von O.Hellinghaus. Band 1-12 (Schlussband).
54088: LINDEMANS, J. / H. DEMEESTER (EDS.) - Liber Amicorum Monseigneur Onclin. Actuele thema's van kerkelijk en burgelijk Recht. Thèmes actuels de droit canonique et civil.
10150: LINDEN, JOANNES ALBETUS MMARIA VAN DER. - Een speciaal gebruik van de ablativus absolutus bij Caesar. Een onderzoek op structurele grondslag.
46796: LINDEN, JAN VANDER - Heerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig Land ende Stad van Jeruzalem, beschreven en bereyst door Broeder Jan vander Linden, pater van de Cellebroeders tot Antwerpen, in 't jaer ons Here 1633. Tot stigtinge en vermaek van de jongheyd, die geirn wat nieuws lezen. Leest, begrypt ende onthoud. Van nieuws overzien, verbetert en vermeerdert met een Byvoegsel, getrokken uyt eenen Brief geschreven uyt Jeruzalem den 20 Maerte 1779, op den tegenwoordigen toestand van die stad. Het eerste deel. (Het tweede deel 'Het wederkeren' (the return)is not present).
32514: LINDEN, RENAAT VAN DER. - Ikonografie van Sint-Niklaas in Vlaanderen.
22546: LINDEN, HENRICUS JOHANNES BERNARDUS MARIA VAN DER. - A categorial , computational theory of idioms.
34760: LINDEN, RENAAT VAN DER. - Ikonografie van Sint-Niklaas in Vlaanderen.
30515: LINDEN, ALBERT VANDER. - Octave Maus et la Vie musicale belge (1875-1914).
40419: LINDEN, HERMAN VANDER / WILLEM DE VREESE / PAUL DE KEYSER / ADOLF VAN LOEY. - Lodewijk Van Velthem's voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316) [3 volumes].
48749: LINDENBURG, M. A. - Woordenboek Nieuwgrieks - Nederlands.
28165: LINDERS, JOKE, JOS STAAL, HERMAN TROMP, JACQUES VOS. - Het ABC van de jeugdliteratuur. In 250 schrijversportretten van Abkoude naar Zonderland.
36949: LINDGARD, FREDRIK. - Paul's line of thought in 2 Corinthians 4: 16-5:10.
49267: LINDHOLM, DAN (TEXT) / WALTHER ROGGENKAMP (PHOTO'S). - Stabkirchen in Norwegen. Drachenmythos und Christentum in der altnorwegischen Baukunst.
19491: LINDIJER, COERT H. (COERT HENDRIK). - Op verkenning in het postmoderne landschap.
14998: LINDIJER, C. H. - Handelingen van de Apostelen. Deel I en II.
26173: LINDNER, HELGO. - Die Geschichtsauffassung des Flavius Josephus im Bellum Judaicum. Gleichzeitig ein Beitrag zur Quellenfrage.
45263: LINDSAY, A. D. - Kant.
35408: LINDSAY, T. F. - Saint Benedict. His life and work.
38081: LINGRÉE, M. DE - Réflexions et maximes.
38960: LINGUET, M. - Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitième sièle; ouvrage périodique.
36782: LINGUET, M. - Examen des ouvrages de M. de Voltaire, considéré comme poëte, comme prosateur, comme philosophe.
10711: LINK, HANS-GEORG. (ED.). - Gemeinsam glauben und bekennen. Handbuch zum Apostolischen Glauben.
51010: LINKE, HEINZ. - Stirnradverzahnung. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Mit Beiträgen von Dr.-Ing. J. Börner, Dr.-Ing. E. Röhle, Prof. Dr.-Ing. I. Römhild, Dr.-Ing M. Senf, Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. (FH) W. Sonntag, Dr.-Ing. A. Spengler, Dr.-Ing. F. Spirling, Dipl.-Ing. G. Tripp, Dr.-Ing. St. Wengler.
10036: LINMANS, ADRIANUS JOHANNES. - Onderschikking in de synoptische evangeliën. Syntaxis, discourse-functies en stilometrie.
19275: LINNEMANN, ETA. - Gleichnisse Jesu. Einführung und Auslegung. Vierte Auflage.
51519: LINS, ÁLVARO. - Ensaio Sobre Camoes E a Epopeia Como Romance Historico.
808: LINTHORST HOMAN, J. - Europese intergratie. De spanning tussen economische en politieke factoren.
47: LINTHORST HOMAN, J. - Wat zijt ghij voor een vent. Levensherinneringen van Mr. J. Linthorst Homan met een inleiding van H.Brugmans.
47629: LIPANI, PATRIZIA. - La Gancia. Chiesa Santa Maria degli Angeli a Palermo. Nova introduttiva Maria Concetta Di Natale. Fotografie Vincenzo Brai.
54258: LIPCHITZ, E. E. (INTR./ TRANSL.). - Geoponiki. Vizantijskaya selskohozyajstvennaya jenciklopediya X veka / Geoponiki. Byzantine agricultural Encyclopedia X century. [ text in Russian ].
36863: LIPFFERT, KLEMENTINE. - Symbol-Fibel. Eine Hilfe zum Betrachten und Deuten Mittelalterliche Bildwerke. Sechste Auflage.
22839: LIPINSKI, E. - Essais sur la révélation et la bible.
44335: LIPINSKI, E. - La liturgie pénitentielle dans la bible.
51679: LIPINSKI, E. - La royauté de Yahwé dans la poésie et le culte de l'ancien Israël.
54439: LIPMAN, JEAN / MARGARET ASPINWALL / ALEXANDER CALDER. - Alexander Calder and his Magical Mobiles.
6375: LIPPERHEIDE, FRANZ VON. - Spruchwörterbuch. Sammlung deutscher und fremder Sinnsprüche, Wahlsprüche, Inschriften an Haus und Gerät, Grabsprüche, Sprichwörter, Aphorismen, Epigramme, von Bibelstellen, Liederanfängen, von Zitaten aus älteren und neueren Klassikern, sowie aus den..........etc.... 8. unverändereter Abdruck. Nach der Originalausgabe, Berlin 1907.
22211: LIPSCHITS, ISAAC. - De kleine sjoa : joden in naoorlogs Nederland.
48654: LIPSKI, JOHN M. - A New Perspective on Afro-Dominican Spanish: the Haitian Contribution. Research Paper Series No. 26 May 1994.
48653: LIPSKI, JOHN M. - On the Non-Creole Basis for Afro-Caribbean Spanish. Research Paper Series No. 24 February 1993.
48144: LIPSKI, JOHN. - Afro-Bolivian Spanish.
30291: LISBONNE, E. - La navigation maritime. Marines de Guerre et de commerce navigation de plaisance.
11773: LISDONK, MARIA LAETITIA VAN DE (M.L. VAN POLL-VAN DE LISDONK). - Alcuins de Sanctis Euboricensis Ecclesiae vers 1-604: de bronnen van een carolingisch epos.
51845: LISI, FRANCISCO L. - Einheit und Vielheit des platonischen Nomosbegriffes. Eine Untersuchung zur Beziehung von Philosophie und Politik bei Platon
18011: LISSENBURG, D. - Kerk in verandering. Praktisch theologische aspecten van veranderingsprocessen in kerken.
39115: LITTELL, FRANKLIN / HANS HERMANN WALZ (EDS.). - Weltkirchen Lexikon. Handbuch der Okumene.
375: LITTLEWOOD, J.E. - How to play the middle game in chess.
28847: LITTMAN, ROBERT J. - The Greek experiment. Imperialism and social conflict 800-400 BC.
53897: LITTMANN, ENNO / MARIA HÖFNER (INTR.). - The library of Enno Littmann 1875-1958, professor of oriental languages at the University of Tübingen. With an autobiographical sketch. Introduction by Professor Dr. Maria Höfner.
38256: LITTMANN, ENNO. - Arabische Märchen und Schwänke aus Ägypten. Nach mündlicher Überlieferung gesammelt, übersetzt und erklärt.
51757: LITTMANN, ENNO. - Zeitschrift fur Semitistik und verwandte Gebiete. [ 10 volumes in 5 bindings ].
49913: LITWINSKI, LÉON DE / BARON PAUL DE FAVEREAU (INTR.). - Mission Commerciale Belge en Russie. Organisée par ' l'Expansion Belge '. Rapport.
29131: LITZROTH, ADRIAAN. - Sebastiaan. Leven en lijden.
49670: LIU, TAI. - Discord in Zion : the puritan divines and the puritan revolution 1640 - 1660.
49581: LIU, TAI. - Discord in Zion : the puritan divines and the puritan revolution 1640 - 1660.
23027: LIUZZI, FERRUTIUS. - De delictis contra auctoritates ecclesiasticas (cann. 2331-2340).
29996: LIVER, JACOB (ED.). - The military history of the land of Israel in biblical times.
43658: LIVET, CH. L. - La grammaire Française et les grammairiens du XVIe siècle.
54074: LIVIO, TITO. - Selectae è Tito Livio Narrationes, accommodatae ad usum scholarum. Nova editio, recognita et ab uno ex lycaei Lugdunensis professoribus, plurimis, quae irrepserant, mendis accuratissimè purgata. Pars Prima (and) Pars Secunda.
42748: LE LIVRE: - Le Livre - revue mensuelle. Bibliographie Moderne & Bibliographie Retrospective (21 volumes, complete set).
34931: LLANO, ENRIQUE / MARCEL DE CLERCK. - Danses Indiennes du Mexique.
50896: LLORENS, E. L. - La negacion en Espanol antiguo con referencias a otros idiomas.
17219: LOB, KURT: - Kurt Löb. Boekkunstenaar = Buchkünstler. Ingeleid door Ernst Braches = Mit einer Einführung von Ernst Braches.
34091: LOBATO, ABELARDO. - Dignidad y aventura humana.
48083: LOBATO, A. (ED.). - Actas del IV Congresso Internacional de la S.I.T.A. [ 4 volumes ] Vol. 1. Ponencias. Vol. 2,3 & 4. Comunicaciones.
12079: LOBRICHON, GUY, ÉLIE BARNAVI, HÉLÉNE DUCCINI, FRANÇOIS LEBRUN, A.O. - Journal de la France et des Français. Chronologie politique, culturelle et religieuse de clovis à 2000. & Index. (ISBN 2702864031) (Dictionnaire de noms propres, des noms de lieux, des événements.
50945: LOCH, VALENTINUS. - Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes. Textum ex codice vaticano edidit, lacunas supplevit ex codice Alexandrino et ex bibliis Polyglottis.
41836: LOCHER, J. G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
49570: LOCKE, JOHN. - Two Treatises of Government. A Critical Edition with an Introduction and Apparatus Criticus.
29322: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
27107: LODS, JEANNE. - Les lais de Marie de France.
22031: LOEB-DIEHL, FLORA. - The typology of manner expressions.
45679: LOEB, ISIDORE - La situation des Israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie.
2953: LOEWENBERG, GERHARD. - Parlamentarismus im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Mit einer Bibliographie des Schrifttums zum Deutschen Bundestag zusammengestellt von Heinz Matthes und Peter Schindler.
43263: LOEWINSON-LESSING, VLADIMIR/ NICOLAS NICOULINE. - Le musee de l'ermitage Leningrad.
52183: LOFTIE, W. J. - Animal painting in England. Advanced studies after Landseer with descriptive text. Reproductions of celebrate pictures and practical hints for drawing and painting animals by Stephen T. Dadd. Part I-IV (complete).
9750: LOGISTER, W.M.E., K.-W. MERKS, H.J.M. VOSSEN & H.P.J. WITTE (EDS.). - Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie.Tendensen en perspectieven.
50256: LOHFINK, GERHARD. - Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes. (4. Auflage).
13725: LOHFINK, NORBERT. - Bibelauslegung im Wandel. Ein Exeget ortet seine Wissenschaft.
34030: LOHMANN, HANS. - Drohung und Verheißung. Exegetische Untersuchungen zur Eschatologie bei den Apostolischen Vätern.
22707: LOHMEYER, ERNST. - Das Evangelium des Matthäus. Nachgelassene Ausarbeitungen und Entwürfe zur Übersetzung und Erklärung. Für den Druck erarbeitet und herausgegeben von Werner Schmauch. 3., durchgesehene Auflage.
22709: LOHMEYER, ERNST (ED.). - Das Evangelium des Markus. Nach dem handexemplar des Verfassers durchgesehene Ausgabe mit Ergänzungsheft.
12298: LOHNER, R.P. TOBIAS (TOBIAE). - Bibliotheca manualis concionatoria ordine alphabetico digesta. Editio novissima. Ad commodiorem usum in septem Tomus distributa, cui nunc primum accedit. Opusculum instructio practica de munere concionandi, exhortandi, catechizandi.
53249: LÖHR, GEBHARD. - Verherrlichung Gottes durch Philosophie. Der hermetische Traktat II im Rahmen der antiken Philosophie- und Religionsgeschichte.
5132: LOHSE, EDUARD (ED.) - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon. 1. Auflage dieser Neuauslegung.
26553: LOHSE, EDUARD. - Grundriss der neutestamentlichen Theologie.
26324: LOHSE, EDUARD (ED.). - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch. Mit masoretischer Punktation. Übersetzung, Einführung und Anmerkungen.
22688: LOHSE, EDUARD. - Die Briefe an die Kolosser und an Philemon. Übersetzt und erklärt von Eduard Lohse. (15. Aufl.) 2., um einen Anhang erweiterte Auflage dieser Neuauslegung.
20215: LOHSE, EDUARD. - Grundriss der neutestamentlichen Theologie.
14501: LOHSE, EDUARD. - Die Entstehung des Neuen Testaments. Vierte, durchgesehene und ergänzte Auflage.
53230: LOHSE, EDUARD / HERAUSGEGEBEN VON KURT ALAND UND SIEGFRIED MEURER. - Wissenschaft und Kirche. Festschrift für Eduard Lohse.
52173: LOHSE, BERNHARD. - Der Durchbruch der Reformatorischen Erkenntnis bei Luther. Neuere Untersuchungen.
38332: LOHSE, EDUARD (ED.). - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch. Mit masoretischer Punktation. Übersetzung, Einführung und Anmerkungen.
47838: LOISON, MARC / BENOÎT LABRE. - Benoît Labre (1748-1783) : Entre contestations et rayonnement spirituel.
41587: LOKIN, J.H.A. / C.J.H. JANSEN. - Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995.
41655: LOLIEE, FREDERIC / PAUL HERVIEU. - La Comédie-Française. Histoire de la Maison de Molière de 1658 à 1907. 34 planches sur cuivre et 200 gravures sur bois, dont 100 Compositions de Georges Scott. Préface de Paul Hervieu.
50606: LOLIEE, FREDERIC / CHARLES GIDEL. - Dictionnaire-manuel-illustré des Ecrivains et des littératures. 300 gravures. Portraits, frontispieces et titres illustres, miniatures, personnages et scenes de theatre, estampes anciennes, etc. Deuxieme edition.
55453: LOMBARDI - LOTTI, MANSUETO. - Fiore di prosa e di poesia. Antologia italiana per la Scuola Media.
30769: LOMIENTO, GENNARO. - L'esegesi origeniana del Vangelo di Luca (studio filologico).
10671: LOMMEL, ANDREAS. - Vorgeschichte und Naturvölker. Höhlenmalereien, Totems, Schmuck, Masken, Keramik, Waffen.
19122: LOMMEL, ANDREAS. - Prehistoric and primitive man.
34620: LONG, BURKE O. - The Problem of Etiological Narrative in the Old Testament.
4099: LONG, EDWARD LEROY. - A Survey of Christian Ethics.
25096: LONG, BURKE O. - The Problem of Etiological Narrative in the Old Testament.
52814: LONGCHAMP, MAX HUOT DE / JEAN DE LA CROIX: - Lectures de Jean de la Croix. Essai d'Anthropologie Mystique.
41463: LONGÉ, G. DE (ED.) AND CH. (K.) STALLAERT (TRANSL.) - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. (Texte et Traduction). "Recueil des Anciennes Coutumes de la Belgique, Coutumes de Brabant, Marquisat d'Anvers, Tome I - VIII"
47045: LONGEPIERRE, SAMUEL. - Meules, moulins et meulières en Gaule méridionale du IIe s. av. J.-C. au VIIe s. ap. J.-C. Préface de Jean-Pierre Brun.
23853: LONGHAYE, R. P. G. - Retraite annuelle de huit jours d'après les exercices de Saint Ignace. Notes, plans, cadres, développements. Quatrième édition.
36400: LONGHAYE, R. P. G. - La predication grands maitres et grandes lois. Troisieme edition.
50843: LONGHITANO, A. / J. M. SERRANO RUIZ / G. PUTRINO / J. F. CASTANO / A.O. - Il matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento.
53483: LONGNON, HENRI. - Les dames galantes de Brantome [ 2 volumes ].
45838: LONGOS / MARJON VAN ES. - Dafnis en Chloë. Een opvoeding in eros. Vertaald, ingeleid en uitgeleid door Marjon van Es.
52549: LÖNING, KARL. - Die Saulustradition in der Apostelgeschichte.
36182: LOO, L. FRANK VAN. - Armelui. Armoede en bedeling te Alkmaar, 1850-1914.
34969: LOO, ERIK L.H.M.VAN DE / KURVERS, ROBERT G.A. / ELDERING, PETER M.N. (RED.). - Kunst van geloven.
28463: LOOFS, FRIEDRICH. - Eustathius von Sebaste und die Chronologie der Basilius-Briefe. Eine Patristische Studie.
40128: LOOFS, FRIEDRICH. - Theophilus von Antiochien Adversus Marcionem und die anderen theologischen quellen bei Irenaeus.
46065: LOON-VAN DE MOOSDIJK, ELLY VAN. - Groet ende wael gheraect. Versieringsmotieven op luid- en speelklokken uit Middeleeuwen en Renaissance in het hertogdom Brabant (1300 tot 1559).
45048: LOON, GERARD VAN - Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven; welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's Graaven Florents den Eerstens Zoon, aldaar het hooggebied gehad hebben. Bewezen en bevestigd door de woordlyke getuygenissen... en voorts nog versierd en opgehelderd met de noodige landkaarten, Penningen, etc. Eerste en Tweede deel (complete).
43582: LOON, JOZEF VAN. - Endogene factoren in de diachrone morfologie van de Germaanse talen.
30715: LOONSTRA, MARTEN / A.O. - Uit koninklijk bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes.
43222: LOOS, MILAN. - Dualist Heresy in the Middle Ages.
3828: LOOTS, M.E. - An Experimental-Phonetic Investigation into the Production and Perception of Metrical Speech.
48154: LOPEZ DE AYALA, PERO / JOHN G. CUMMINS (ED.) - Libro de la caça de las aves. El MS 16.392 (British Library, Londres), editado con Introduccion, Notas y Apendices por John G. Cummins.
48272: LOPEZ DE AYALA, PERO / CONSTANCE L. WILKINS / HEANON M. WILKINS (EDS.). - Coronica del rey don Pedro.
48694: LOPEZ, J. GARCIA. - Historia de la literatura española. Septima edicion, ampliada.
43235: LOPEZ, TEODORO / JAVIER SESE, ANTONIO QUIROS / CARLOS MOREDA / ANTONIO CAROL / JOSE MANUEL ZUMAQUERO. - Doctrina social de la Iglesia y realidad socio-económica. En el Centenario de la "Rerum Novarum". XII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra.
48170: LOPEZ MORALES, HUMBERTO. - Tradicion y Creacion en los Origines del Theatro Castellano.
53430: LOQUIFER, LOUIS. - Histoire de l'Art des Origines à nos Jours a l'usage des écoles normales, athénées, collèges et des académies de dessin.
28016: LOREIN, GEERT WOUTER. - Het thema van de antichrist in de intertestamentaire periode.
47848: LORENZ, OTTOKAR. - Genealogisches Handbuch der europäischen Staatengeschichte. Zweite, neu bearbeitete und vermehrte Auflage des "genealogischen Hand- und Schulatlas".
29512: LORENZ, INA. - Identität und Assimilation. Hamburgers Juden in der Weimarer Republiek.
43830: LORENZ, SÖNKE / DIETER MERTENS / VOLKER PRESS (EDS.). - Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon.
49125: LORENZ VON STEIN / NORBERT SIMON (ED.). - Zur preußischen Verfassungsfrage | Besorgt und von eimen Nachwort versehen von Carl Schmitt - mit handschriftlichen Randbemerkungen und Notizen von Joseph H. Kaiser.
49189: LORENZ, HILKE. - Weil der Krieg unsere Seelen frisst : wie die blinden Flecken der Vergangenheit bis heute nachwirken.
19883: LORENZEN, THORWALD. - Der Lieblingsjünger im Johannesevangelium. Eine redaktionsgeschichtliche Studie.
50381: LORENZO, PEDRO DE. - Obras Completas De Pedro De Lorenzo [ 4 volumes ]. 1. Libros de la vocacion. 2. Novelas del descontento. 3. Memoria de la tierra y los muertos. 4. Los adioses.
52133: LORETZ, OSWALD. - Ugarit-Texte und Thronbesteigungspsalmen. Die Metamorphose des Regenspenders Baal-Jahwe (Ps 24, 7-10; 29; 47; 93; 95-100 sowie Ps 77, 17-20; 114) Erweiterte Neuauflage von 'Psalm 29. Kanaanäische El- und Baaltraditionen in jüdischer Sicht' (UBL 2. 1984).
50654: LORIA, GINO. - Guida allo studio della storia delle matematiche. Generalità - Didattica - Bibliografia. Appendice: Questioni storiche concernenti le scienze esatte. Seconda edizione rifusa ed aumentata.
42124: LORIE, L. TH. A. - Spiritual Terminology in the Latin Translations of the Vita Antonii. With reference to fourth and fifth century monastic literature.
27887: LORIN, CLAUDE. - Pour Saint Augustin
26160: LORON, PHILIPPE. - Rendez votre stress créatif. Préface du professeur Henri Joyeux.
11400: LORQUET, PAUL. - L'art et l'histoire.
23723: LORSON, PIERRE. - Le plaisir sanctifié. Pour une spiritualité des loisirs.
31543: LORTZ, JOSEPH. - Tertullian als Apologet. Erster Band.
9416: LORTZ, JOSEPH. - Geschichte Der Kirche in Ideengeschichtlicher Betrachtung. 22./23., völlig neubearbeitete Auflage.
50965: LORTZ, JOSEPH. - Die Reformation in Deutschland : unveränderte Neuausgabe. Mit einem Nachwort von Peter Manns.
429: LORTZING, J. - Wie ist die abendländische Kirchenspaltung entstanden ? Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
430: LORTZING, J. - Die Rechtfertigungslehre Luthers im Lichte der Hl. Schrift. Reformationsgeschichtliche Abhandlungen.
52408: LOSER, WERNER / LEHMANN, KARL / LUTZ-BACHMANN, MATTHIAS (EDS.). - Dogmengeschichte und katholische Theologie.
39017: LOSSKY, NICHOLAS, JOSÉ MÍGUEZ BONINO, JOHN POBEE, TOM STRANSKY, GEOFFREY WAINWRIGHT & PAULINE WEBB (EDS.). - Dictionary of the ecumenical movement.
37334: LOSSL, JOSEF. - Intellectus Gratiae. Die erkenntnistheoretische und hermeneutische Dimension der Gnadenlehre Augustins von Hippo.
10281: LOTI, PIERRE. - Pêcheur d'Islande.
54101: LOTI, PIERRE - Lettres à madame Juliette Adam (1880-1922).
49955: LOTTES, GÜNTHER / IWAN D'APRILE (HRSG.) - Hofkultur und aufgeklärte Öffentlichkeit.
13958: LOTTHÉ, ERNEST. - Les églises de la Flandre française. Au nord de la Lys. Deuxième édition.
54464: LOTTIN, ALAIN. - L'héraclée Flamen Et Catholicque' Par Frère Jean De Le Barre. Tome 1 : La guerre entre la France et l'Espagne et en Europe (1636-1649).
32357: LOTTIN, ALAIN. - Vie et mentalité d'un Lillois sous Louis XIV.
54538: LOTTIN, ALAIN / JANINE DESMULLIEZ / LUDO MILIS. - Histoire des provinces Françaises du Nord. Tome 1. De la préhistoire a l'an Mil.
10609: LOTTMAN, HERBERT R. - Pétain. Traduit de l'Anglais par Béatrice Vierne.
26383: LOTZ, GUILELMUS. - Quaestiones de historia sabbati.
25976: LOTZ, JOHANNES B. - Person und Freiheit.
52825: LOTZ, JOHANNES B. - Das Urteil und das Sein. Eine Grundlegung der Metaphysik. Zweite neubearbeitete und vermehrte Auflage von "Sein und Wert I" (1938).
55086: LOUÿS, PIERRE. - Byblis changée en fontaine. Illustrations de J. Wagrez.
35359: (LOUAIL, J. ET LAUR. BLONDEL). - Idée de la religion chrétienne. Où l'on explique succinctement tout ce qui est nécessaire pour être sauvé.
22640: LOUBSER, JACQUES EMIL. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
39030: LOUET, GEORGES AND JULIEN BRODEAU - Recueil de plusieurs notables arrests (arrêts) donnez en la Cour de Parlement de Paris, pris des Memoires de Georges Louet. Reveu (revu) et augmenté de plusieurs arrests intervenus depuis les impressions precedentes et d'autres notables decisions, par Julien Brodeau. Nouvelle et derniere edition amplifiée de nouvelles annotations en marge, qui contiennent sommairement ce qui a esté jugé par chacun arrest, et augmentée d'un grand nombre des plus celebres arrests, rendus depuis peu au Parlement de Paris, et autres Cours Souveraines de ce royaume, tant du pays Coûtumier, que celles qui suivent le droit écit. Avec une Table de Matières; plus methodique que celle des impressions precedentes.
38823: LOUFFIO, DOROTHEO (DOROTHEUS LOEFFS S.J.) - Cultus immaculatae conceptionis b. Virginis solidus, ac Deo deipareque per-gratus.
47281: LOUIS XII - Lettres du roy Louis XII, et du cardinal George d'Amboise. Avec plusieurs autres lettres, Memoires & Instructions écrites depuis 1504 jusques & compris 1514. Divisées en IV tomes & enrichies de portraits en taille douce.
35214: LOUIS DE CARNE, COMTE. - Etudes sur les fondateurs de l'unite nationale en France. (2 volumes in 1 binding, this is the original 1848 edition).
19245: LOUIS, HERBERT. - Allgemeine Geomorphologie. 3., neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage.
26720: LOUKOMSKI, G. K. - Les fresques de Paul Véronèse et de ses disciples. Préface de Paul Valéry.
54318: LOURDAUX, W. / E. PERSOONS. - Petri Trudonensis Catalogus Scriptorum Windeshemensium.
48344: LOURDES GARCIA-MACHO, MARIA / ANTONINA SABA. - El Léxico de la Ylíada de Homero en Romance. Traducida por Juan de Mena [Complete with 3 1/2-inch, diskette]
45691: LOURDOUEIX, H. DE. - De la vérité universelle pour servir d'introduction a la philosophie du verbe.
49206: LOUTER, J. / ADRIAAN VAN DIS / EDDY VAN DER MAAREL. - Volop Zomer : schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959).
43938: LOUVAIN UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY "COLLEGE OF POPE ADRIAN VI". (COLLECTIVE). - Theses historico-theologicae in Collegio Adrianus VI. Pontifici Univ. Lovanii. 2 vols. Vol. 1: 40 theological theses (in Latin) defended under the magister 'Gummaro Huygens Lyrano (from Lier) and a treatise (in French) 'Mémoire sur l'Affaire M. Huygens'. Vol. 2: 17 theological theses defended under the magisters Joanne Libertus Hennebel, Bartholomaeus Pasmans Mosae-Trajectino (from Maastricht), Martinus Steyaert Somerghemio (from Zomergem) and Zegerus Bernardus van Espen, 5 treatises and "Articuli theologici quos Theologica Facultas... juxta exemplar Christiani Lupi, 1677.
19391: LOUVRE, ÉCOLE DU. - Positions des thèses soutenues par les élèves agréés de 1953 à 1959 et des mémoires présentés par les élèves libres de 1953 a 1959 pour obtenir le diplôme supérieur et le diplôme simple de l'école du Louvre.n
11607: LOUW, GILBERT VAN DE. - Baculard d'Arnaud romancier ou vulgarisateur. Essai de sociologie littéraire.
33896: LOUYS, PIERRE. - De avonturen van Koning Pausolus. Vertaald door Ernst van Altena. Geïllustreerd door Peter van Hugten.
52105: LOVE, FREDERICK R. / NIETZSCHE. - Nietzsche's Saint Peter. Genesis and Cultivation of an Illusion.
33061: LOWE, NORMAN. - The Lancashire textile industry in the sixteenth century.
49088: LÖWENER, MARC. - Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in Preußen durch den Deutschen Orden bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.
48291: LOWENFELD, ANDREAS F. - International Economic Law. Second Edition.
21173: LÖWENSTEIN, JULIUS I. - Vision und Wirklichkeit. Marx contra Marxismus.
5560: LOWES, JOHN LIVINGSTON. - Geoffrey Chaucer. Lectures delivered in 1932 on the William J. Cooper foundation in Swarthmore College.
22595: LOWIE, WANDER MARIUS. - The acquisition of interlanguage morphology. A study into the role of morphology in the L2 learner's mental lexicon.
48709: LOYN, HENRY R. (ED.). - Dicionário da Idade Média. Com 250 ilustrações.
37614: LOYRETTE, HENRI / GARY TINTEROW. - Impressionnisme. Les origines 1859 - 1869.
48876: LUBAC, HENRI KARDINAL DE. - Über Gott Hinaus. Tragödie des Atheistischen Humanismus.
12432: LUBAC, HENRI DE. - La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin.
48881: LUBAC, HENRI DE. - Auf den Wegen Gottes.
48879: LUBAC, HENRI KARDINAL DE. - Die Kirche. Eine Betrachtung. Übertragen und Eingeleitet von Hans Urs von Balthasar. 2. Auflage.
48837: LUBAC, CARDINAL HENRI DE / JACQUES MARITAIN. - Correspondance et rencontres.
48838: LUBAC, CARDINAL HENRI DE / ÉTIENNE GILSON. - Lettres de M. Étienne Gilson adressées au P. Henri de Lubac et commentées par celui-ci. Nouvelle édition revue et augmentée.
48843: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - Paradoxes.
48846: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - Teilhard posthume - Réflexions et souvenirs: précédé de Blondel - Teilhard de Chardin - Correspondance 1919.
48847: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - La prière du P: Teilhard de Chardin - Teilhard missionnaire et apologiste.
48848: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin.
48854: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - Augustinisme et théologie moderne.
48859: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - La foi chrétienne: essai sur la structure du symbole des apôtres.
48861: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - Proudhon et le christianisme.
43736: LUBAC, HENRI DE. - Méditation sur l'Église. Troisième édition revue.
48842: LUBAC, CARDINAL HENRI DE. - Memoire sur l'occasion de mes écrits.
53185: LUBAC, HENRI DE. - Proudhon et le christianisme.
53262: LUBAC, HENRI DE. - La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin.
55159: LUBIN, GEORGES / GEORGE SAND - George Sand en Berry. Photographies de Robert Thuillier.
18544: LÜBKER, FRIEDRICH (HEINRICH CHRISTIAN). - Friedrich Lübkers Reallexikon des klassischen Altertums. Achte, vollständig umgearbeitete Auflage. Herausgegeben von J. Geffcken und E. Ziebarth, in Verbindung mit B. A. Müller... Mit 8 Plänen im Text.
9195: LUBSCZYK, HANS. - Der Auszug Israels aus Ägypten. Seine theologische Bedeutung in prophetischer und priesterlicher Überlieferung.
27056: LUBSCZYK, HANS. - Der Auszug Israels aus Ägypten. Seine theologische Bedeutung in prophetischer und priesterlicher Überlieferung.
40455: LUC-JORIS, CHRISTINE. - La presse de Huy (1830-1914).
55479: LUCAS, LEOPOLD. - The Conflict between Christianity and Judaism. A Contribution to the History of the Jews in the Fourth Century.
55640: LUCASSEN, JAN / ANNE LAVELLE [TRANSL.]. - Tracing the past. Collections and research in social and economic history: The International Institute of Social History, the Netherlands Economic History Archive and related institutions.
54402: LUCCI, MILÈVE - La femme, médecin du foyer. Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale concernant particulièrement les Maladies des femmes et des enfants, les Accouchements et les Soins à donner aux enfants. Nouvelle édition mise à jour par la doctoresse des facultés de Zurich et de Padoue. Avec Supplément artistique. "Le Livre d'Or de la Femme".
18583: LUCHAIRE, ACHILLE. - Philippe Auguste et son temps (1137-1226).
40974: LUCHINAT, CRISTINA ACIDINI / MARIO SCALINI / MARCO CHIARINI / LUCIA MINUNNO / MARIA ANTONIA RINALDI / WILFRIED SEIPEL (EDS.). - Die Pracht der Medici. Florenz und Europa. Teil I & Teil II. (2 volumes in slipcase).
50598: LUCIA MEGIAS, JOSE MANUEL / AURELIO VARGAS DIAZ-TOLEDO. - Literatura Romanica en Internet Las herramientas.
5240: LUCIDI, ANGELUS. - De Visitatione Sacrorum Liminum seu Instructio S.C. Concilii jussu S.M. Benedicti XIII. Super modo conficiendi relationes de statu ecclesiarum. Exposita et illustrata quam humillime Pio IX. P. O. M. - D.D.D. Angelus Lucidi.
11694: LUCIE- SMITH , EDWARD. - Das Erotische in der Kunst.
35911: LUCIEN-GRAUX. - Etripe - Loups. Roman d'aventures.
42203: LUCIER, PIERRE. - Empirisme, logique et langage religieux. Trois approches anglo-saxonnes contemporaines : R.B. Braithwaite, R.M. Hare, I.T. Ramsey.
50897: LUCIO DE AZEVEDO, J. - Historia dos Cristaos Novos Portugueses. 2. a ediçao.
19114: LÜCKE, HEINRICH. - An den Ufern der Garte. Historisches und Litherarisches aus der Südostecke des Göttinger Landes.
55785: LUCRETI CARI, T [ LUCRETIUS CARUS ]/ E. BENOIST / H. LANTOINE. - De Rerum Natura Liber V. Texte latin. Cinquième edition revue.
50665: LUCRETIUS / CYRILLUS BAILEY. - Lucreti De Rerum Natura Libri Sex.
49852: LUDOVICI DE DIEU = LUDOVICUS DE DIEU. - Grammatica Linguarum Orientalium Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum inter se collatarum. Ex recensione David Clodii.
51698: LÜDTKE, JENS. - Los orígenes de la lengua española en América. Los primeros cambios en las Islas Canarias, las Antillas y Castilla del Oro.
50377: LUDUENA, HERNANDO DE. / GIUSEPPE MAZZOCCHI. - Dottrinale di gentilezza - Doctrinal de gentileza a cura di Giuseppe Mazzocchi.
51962: LUDWIG, MARIE-CHRISTINE. - Untersuchungen zu den Hymnen des Isme-Dagan von Isin.
1192: LUGMANER, K. - Grundrisse zur neuen Gesellschaft. Berufftändische Bedarfswirtschaft nach Vorgängern und Zeitgenossen.
22176: LUGT, ARIE HUIBRECHT VAN DER. - From speech to words.
17549: LUGT, JOANNES MATTHEUS HUBERTUS VAN DER. - L'action religieuse de Ferdinand Brunetière (1895-1906).
11570: LUGT, J. VAN DER. - L'action religieuse de Ferdinand Brunetiere (1895-1906).
55444: LUHRMAN, GERARD JOHANNES. - C. L. Pasius, T. Linacer, J. C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
20202: LÜHRMANN, DIETER. - Glaube im frühen Christentum.
19763: LÜHRMANN, DIETER. - Das Offenbarungsverständnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden.
42830: LUIJPEN, WILLIAM A. - Myth and metaphysics. Translated by Henry J. Koren.
13082: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme.
51119: LUIJTERS, G. (EDS.). - Dichters van de avant-garde : de moderne Franse poëzie.
53005: LUIS DE LEON, FRAY / FELIX GARCIA. - Obras Completas Castellanas de Fray Luis de Leon. Cuarta edicion corregida y aumentada (4. a edicion) [2 volumes].
36712: LUIS DE LEON, FRAY / FELIX GARCIA. - Obras Completas Castellanas de Fray Luis de Leon. Cuarta edicion corregida y aumentada (2 volumes).
10184: LUKAN, KARL. (ED.). - Alpinismus in Bildern. Geschichte und Gegenwart. 283 Bilder. Mit Beiträgen von Willi End, Karl Kolar, Hans Kremslehner, Erwin Mehl und Fritz Schmitt.
46152: LUKKEN, GERARD. - Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, Theological, and Semiotic Studies on the Liturgy and the Sacraments. Collected and edited by Louis van Tongeren and Charles Caspers.
51285: LUKKEN, GERARD / MARK SEARLE. - Semiotics and Church Architecture. Applying the Semiotics of A.J. Greimas and the Paris School to the analysis of church buildings.
33749: LUMBRERAS, PETRUS. - De Fortitudine et Temperantia (2a 2ae 123 - 170).
11437: LUMEN VITAE: - Lumen Vitae. Revue Internationale de la Formation Religieuse. Édition française Vol. X.-Nos 2 et 3. Avril-Septembre 1955.
31100: LUMET, LOUIS. & RAMBOSSON, YVANHOÉ. (EDS.) - Documents sur l'art décoratif français du IXme au XIXme siècle. (8 livraisons = complet).
36707: LUNA, LUIS GARCIA - La estrella de Nazareth, leyendas y tradiciones de tierra santa sobre la santisima virgen Maria, tomadas en presencia de los sagrados libros y principales escritos de los autores católicos Fleury, Orsini, Géramb, Poujoulat, Mislin, D'Herbelot, Bonault, Astolfi, Medard, De Barry, Chateaubriand, Lamartine, etc.
53990: LUNARDI, ERNESTO. - Il miracolo di teofilo in Gonzalo de Berceo (Spiriti e forme del Medioevo). Studio critico, testo, traduzione, glossario et note.
40327: LUNDQUIST, CARL LENNART. - Council, King and estates in Sweden 1713 - 1714.
12080: LUNEAU, RENÉ. - Jésus, l'homme qui évangélisa Dieu.
48602: LUNS, J. M. A. H. (INTR.). - Verslag over de Tweede Conferentie van de Verenigde Naties over het Zeerecht. Genève 17 maart - 27 april 1960.
50512: LUNSINGH SCHEURLEER, D. F. - Chine de Commande.
28670: LUPACK, ALAN / BARBARA TEPA LUPACK (EDS.). - Arthurian literature by women.
48321: LUQUE MORENO, J. - De Pedibus, de Metris. Las unidades de medida en la rítmica y en la métrica antiguas.
14000: LURÇAT, JEAN. - Tapisserie Française.
55415: LURIA, A. R. - The Working Brain. An Introduction to Neuropsychology.
36686: (LUSSAN, MLLE DE) - Vie de Louis Balbe-Breton de Crillon, surnommé le Brave; et Mémoires des regnes de Henri II, Francois II, Charles IX, Henri III et Henri IV; pour servir à l'histoire de son temps.
14968: LUSTIGER, JEAN-MARIE. - Dieu merci, les droits de l'homme. Articles, conférences, homélies, interviews, 1984-1989.
17490: LUSTIGER, JEAN-MARIE. - Le Choix de Dieu. Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton.
55577: LUSY, ANTOINE DE / ARMAND LOUANT (ED.). - Antoine de Lusy. Le journal d'un bourgeois de Mons 1505-1536.
3143: LÜTGE, FRIEDRICH. - Die Agrarverfassung des frühen Mittelalters. Im mitteldeutschen Raum vornehmlich in der Karolingerzeit. Zweite, unveränderte Auflage.
3144: LÜTGE, FRIEDRICH. - Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters in ihren Grundzügen. Aus dem hinterlassenen Manuskript. Zweite, unveränderte Auflage.
12435: LUTHER, MARTIN. - Briefe. Eine Auswahl. Herausgegeben von Günther Wartenberg.
49156: LUTHER, MARTIN / EMANUEL HIRSCH. - Luther-Brevier : Von Gottesfurcht und Gottvertrauen Betrachtungen Martin Luthers. herausgegeben von Emanuel Hirsch. [1. - 5. Tausend].
1133: LUTHER, M. - De apocriefe boeken. Uit de Hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door A. Visscher in het Nederduitsch overgezet. Herzien in 1750, 1780, 1823, 1852, 1873 en 1906.
26050: LÜTHI, KURT. - Theologie als Dialog mit der Welt von heute.
23985: LÜTHI, KURT. - Gott und das Böse. Eine biblisch-theologische und systematische These zur Lehre vom Bösen, entworfen in Auseinandersetzung mit Schelling und Karl Barth.
27339: LUTZ, HANNS-MARTIN. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte und die Völker.
25713: LUTZ, HANNS-MARTIN. - Jahwe, Jerusalem und die Völker. Zur Vorgeschichte und die Völker.
10151: LUTZELER, HEINRICH. - Die Christliche Kunst des Abendlandes.
29820: LUYKENS, JOAN. - Duytse Lier. Drayende veel van de Nieuwste, deftige, en dartelende Toonen, Bevad in tien Verdeelingen.
9034: LUYKX, THEO (ED.). - Rijksuniversiteit te Gent. Liber memorialis, 1913-1960. Deel 1: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
54608: LUYKX, THEO / MARC PLATEL. - Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1985. Vijfde bijgewerkte uitgave [ 2 volumes ].
16154: LUYN, A. H. VAN. - Modern en devoot. Geloven in de randstad.
14290: LUYN, A.H. VAN. - Geroepen en verantwoordelijk. Luisteren in de Randstad.
46674: LUYN, ADRIANO H. VAN. - L'unione Europea e la dottrina sociale della chiesa. In cammino verso Emmaus. Prefazione di S. Em.za Cardinale Tarcisio Bertone.
39462: (LUYNES, LOUIS-JOSEPH- CHARLES- AMABLE D'ALBERT AND J.L. GIRAUD-SOULAVIE) - L'histoire. le cérémonial et les droits des Etats-Généraux du royaume de France; où l'on a ajouté L'Histoire des vains efforts qu'on a faits, sous les Règnes de Louis XIV & de Louis XV, pour obtenir la convocation des Etats-Généraux. Première Partie (par le duc de Luynes), Seconde partie (par Soulavie).
45764: LUYTEN, NORBERT A. - Wege zum Wirklichkeitsverständnis, Struktur und Ereignis I. & Aufbau der Wirklichkeit, Struktur und Ereignis II. [ 2 volumes ].
53710: LUYTEN, N. A. - L'anthropologie de Saint Thomas. [ 8 conférences publiées par N. A. Luyten op ].
53216: LUYTEN, NORB. M. - Teilhard de Chardin. Een nieuwe weg van het weten?
53043: LUYTEN, NORBERT A. - Ordo Rerum. Schriften zur Naturphilosophie, Philosophischen Anthropologie und Christlichen Weltanschauung. Zum 60. Geburtstag d. Verf. hrsg. v. Kollegen, Freunden und Schülern - Ecrits sur la Philosophie de la nature, l'Anthropologie philosophique et la Spiritualite chretienne. A l'occasion du 60me anniverssaire de l'auteur publie par des collegues, amis et etudiants - Schriften over Filosofie van de Natuur, Filosofische Antropologie en Christelijke Wereldbeschouwing. Uitgegeven door collegas, vrienden en studenten ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag.
47959: LUYTEN, NORBERT A. - Das Menschenverständnis nach Thomas von Aquin.
50405: LUZERNE, CESAR-GUILLAUME DE LA, OUD BISSCHOP VAN LANGRES, (THANS KARDINAAL). - Verhandeling over de Katholijke Kerk en de Protestantsche Kerken [ 2 delen ].
27630: LA LUZERNE, CESAR-GUILLAUME DE - Instruction sur l'administration des sacremens. Ouvrage très-utile à tous les ecclésiastiques, principalement à ceux qui sont chargés des fonctions du saint ministère.
48114: LUZON, JUAN DE / A. RODRIGUEZ-MONINO (ED.). - Juan de Luzon Cancionero. Notica preliminar de A. Rodriguez-Monino.
55434: LY-TIO-FANE PINEO. HUGUETTE. - Lured Away. The Life History of Indian Cane Workers in Mauritius.
48200: LY, NADINE. - La poésie castillane de la fin du moyen âge au début du siècle d'or.
30474: LYALL, ALFRED C. - Études sur les moeurs religieuses et sociales de l'extrême-Orient. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur. (3 volumes).
51907: LYKO, DIETER. - Gründung, Wachstum und Leben der Evangelischen Christlichen Kirchen in Iran.
50063: LYNCH, ROXANNA JESSE. - Care : an analysis.
42418: LYNEN, AMÉDÉE - Sébastien Vrancx. Peintre de moeurs, escarmouches et combats. Texte et dessins par Amédée Lynen.
9344: LYNGBY HELGE. - Beiträge zur Topographie des Forum-Boarium-Gebietes in Rom. Testimonien Nebst Kommentar und Kritischem Apparat.
51289: LYONNET, HENRI. - Les Comédiennes. Nombreuses reproductions de tableaux ou dessins de l'époque.
22745: LYONNET, STANISLAUS. - Exegesis epistulae ad Romanos. Cap. I ad IV. Editio tertia recognita et aucta.
21053: LYONNET, STANISLAUS. - Quaestiones in Epistulam ad Romanos. Series altera. De praedestinatione. Israel et theologia historiae Rom. 9-11.
21257: LYONS, F.S.L. & R.A.J. HAWKINS (EDS.). - Ireland under the Union. Varieties of tension. Essays in honour of T.W. Moody.
45223: LYPACEWICZ, WACLAW. - Les relations Polono - Tcheques.
49889: LYSIAS / CAROLUS HUDE (ED.). - Lysiae Orationes Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Carolus Hude.
51911: MAAG, VICTOR. - Text, Wortschatz und Begriffswelt des Buches Amos.
13558: MAAG, VICTOR. - Text, Wortschatz und Begriffswelt des Buches Amos.
43718: MAAS, COEN. - The lure of the Dark Ages : Writing the Middle Ages and Political Rhetoric in Humanist Historiography from the Low Countries.
7908: MAAS-EWERD, THEODOR & KLEMENS RICHTER (EDS.) - Gemeinde im Herrenmahl. Zur Praxis der Messfeier. 2., verb. Auflage.
51405: MAAS, J. J. C. - Verhalen met verhalen? Een semiotische studie naar de contextuele benadering van bijbelteksten in godsdienstonderwijs en katechese.
21159: MAAS, JOHANNES HENRICUS MARIA. - Spaanse latifundios. Bodemgebruik en werkgelegenheid op de grote landbouwbedrijven in Sevilla en Cordoba.
42699: MAAS, WILHELM. - Unveränderlichkeit Gottes. Zum Verhältnis von griechisch-philosophischer und christlicher Gotteslehre.
577: MAAT, A. TER. - Ter verheerlijking van de Goddelijke genadegaven in de allerzaligste maagd Maria. Dignare me laudare te, Virgo sacrata, in laudem gloriae gratiae Dei.
37154: MABILLON, JEAN - Traité des études monastiques, divisé en trois parties; avec une Liste des principales difficultez, qui se rencontrent en chaque siècle dans la lecture des originaux, et un Catalogue de livres choisis pour composer une bibliothèque ecclésiastique.
38821: MABILLON, JEAN - Traité des études monastiques, divisé en trois parties; avec une Liste des principales difficultez, qui se rencontrent en chaque siécle dans la lecture des originaux; & un Catalogue de livres choisis pour composer une bibliothèque ecclésiastique. Seconde édition revue et corrigée. 3 parts in 2 vols. And: Réflexions sur la réponse de m. l'abbé de La Trappe, au Traité des Etudes Monastiques, divisées en deux parties. Seconde édition revue et corrigée. 2 vols.
4422: MACARY, JEAN. - Masque et Lumieres au XVIIIe. Andre-François Deslandes, "Citoyen et Philosophie" (1689-1757)
55797: MACAULAY, T. B. / AMEDEE PICHOT (TRANSL.). - Histoire du règne de Guillaume III pour faire suite a l'histoire de la revolution de 1688 [ 4 volumes ].
50127: MACAULAY, M. - Histoire d'Angleterre depuis l'avènement de Jacques II. Traduction nouvelle par Émile Montégut. [ 2 volumes ].
30919: MACDONALD, JAMES. - God schreef een boek.
25097: MACDONALD, JOHN. - The Samaritan Chronicle No. II. (or: Sepher Ha-Yamim) From Joshua to Nebuchadnezzar.
25031: MACEDO, JORGE BORGES DE, A.O. (EDS.). - Triomf van de Barok. Paleis voor Schone Kunsten Brussel. 19 september - 29 december 1991.
52439: MACH, ERNST. - Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. [ Unveränderter reprografischer Nachdruck der 5., mit der vierten übereinstimmenden Auflage, Leipzig 1926 ].
55603: MACHIAVEL / RAYMOND NAVES. - Le Prince. Traduction de Guiraudey revue et corrigee suivi de l'anti-machiavel de Frederic II. Avec, toutes les corrections de Voltaire.
33285: MACHIELS, J. (ED.). - Catalogus van de boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent. (Complete set in 2 volumes).
55244: MACINTYRE, ALASDAIR / PAUL RICOEUR. - The Religious Significance of Atheism.
38096: MACKAIL, J. W. - Select epigrams from the Greek Anthology. Edited with revised text translation introduction and notes by J.W. Mackail. New edition revised throughout.
38845: MACKENROTH, GERHARD. - Bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung.
48269: MACKENZIE, DAVID / VICTORIA A. BURRUS. - A Manual of Manuscript Transcription for the Dictionary of the Old Spanish Language. Fourth Edition by Victoria A. Burrus.
11219: MACKIE, STEVEN. - Patterns of Ministry. Theological Education in a Changing World. With a foreword by Dr. W.A. Visser 't Hooft.
3767: MACKINNON, VICTOR S. - Comparative Federalism. A Study in Judicial Interpretation. Foreword by Arthur E. Sutherland.
10978: MACLAREN, NEIL. - The Spanish School. Second Edition, revised, by Allan Braham.
13158: MACNICOL, NICOL. - The living Religions of the Indian People. (Wilde lectures, Oxford, 1932-34).
48439: MACPHERSON, IAN. - Motes y glosas in the Cancionero general.
47680: MADARIAGA, SALVADOR DE. - Memorias (1921-1936) Amanecer sin mediodia. Tercera edicion.
54781: MADDENS, N. - De Beden in het Graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Keizer Karel V (1515-1550).
42021: MADE, RAOUL VAN DER. - Le grand hôpital de Huy. Organisation et fonctionnement (1263-1795).
55580: MADE, RAOUL VAN DER. - Inventaire analytique d'actes relatifs au prieure de Sainte-Aldegonde de l'Ordre des Dames Chanoinesses de Saint-Augustin a Huy.
14158: MADELIN, ALAIN. - Le droit du plus faible. Essai.
53184: MADINIER, GABRIEL. - Conscience et Amour. Essai sur le 'Nous'. Deuxieme edition.
48644: MADURO, ANTOINE J. / SIDNEY M. JOUBERT. - Supplement bij het Handwoordenboek Papiaments - Nederlands / Suplemento di Dikshonario Papiamentu - Hulandes.
48340: MADURO, ANTOINE J. - Un Coto di Dicho, Refran, Proverbio i Expresionnnan Papiamentu i nan Nificacion na Ulandes. Saca for di un Macutu di Dicho, Refran, Proverbio, Frase i Palabranan di nos Lenga i nan Nificacion na Ulandes.
289: MAES, L. TH. - Costumen van de stad Mechelen. Tweede deel. Ontwerp - costumen van 1527.
14570: MAESS, THOMAS. (ED.). - Dem Luther aufs Maul geschaut. Kostproben seiner sprachlichen Kunst Ausgewählt und eingeleitet.
44809: MAETERLINCK, MAURICE - L'intelligence des fleurs.
31568: MAETERLINCK, L. - Une École Préeyckienne inconnue.
33636: MAETERLINCK, L. - Le genre satirique dans la peinture Flammande. Deuxième édition. & Le genre satirique fantastique et licencieux dans la sculpture Flamande et Wallonne. Les miséricordes de stalles (art et folklore).
50825: MAETTENS, THIERRY / JEAN FRISQUE. - Guide de l'assemblée chrétienne [ 5 volumes ]. 1. du Ier dimanche de l'Avent au 6e dimanche apres l'Epiphanie. 2. De la Septuagesime au Mercredi saint. 3. du Jeudi saint a la fete de la Trinite. 4. du Ier au 14e dimanche apres la Pentecote. 5. du 15e au 24e dimanche apres la Pentecote et fetes primant le dimanche.
37935: MAFFEI, PAOLO. - La comete de Halley. Une revolution scientifique. Traduit de l'italien par Genevieve Cattan.
39118: MAFFEJO (MAFFEI), PETRO ANTONIO - Specimen poeticum quatuor in classes distributum: I. Moesta, II: Votiva, III: Ludrica, IV: Varia.
37621: MAGDALENA, ENRIQUE MIRET. - Het nieuwe gelaat van God. De toekomst van de godsdienst.
53652: MAGDELIJNS, J. R. M. / H. J. NALIS / R. H. P. PROOS / D. J. DE VRIES (EDS.). - Het kapittel van Lebuinus in Deventer / Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving.
51877: MAGEN, URSULA. - Assyrische Königsdarstellungen - Aspekte der Herrschaft - Eine Typologie.
45655: MAGGS BROS BOOKSELLERS CATALOGUE: - Books printed in France and French books printed in other countries from 1470 to 1700 A.D. Catalogue 484 Xmas 1926.
52314: MAGINOT, NORBERT. - Der actus humanus moralis unter dem Einfluss des heiligen Geistes nach Dionysius Carthusianus.
30319: MAGNE, HENRI MARCEL. - Décor du bois. Charpenterie et menuiserie. Ouvrage illustré de 132 gravures.
50509: MAGNE, LUCIEN. - Décor du Métal. Le Cuivre et le Bronze. Ouvrage illustré de 135 gravures.
54095: MAGNÉE, FRANÇOIS - Recueil de sentences françaises pour servir à l'instruction et à l'amusement des jeunes demoiselles.
25363: MAGNI, ALBERTI (ALBERTUS MAGNUS). - Postilla Super Isaiam primum edidit Ferdinandus Siepmann. Postillae Super Ieremiam et Postillae Super Ezechielem fragmenta edidit Henricus Ostlender (Opera Omnia, tomus XIX).
23302: MAGNI, BEATI ALBERTI. = (ALBERT THE GREAT = ALBERTUS MAGNUS). - Beati Alberti Magni. Ratisbonensis episcopi. Ordinid praedicatorum. Sermones. 1. De tempore. 2. De eucharistia. 3. De sanctis. Recogniti per R. A. P. F. Petrum Jammy. Editio novissima curante P.F.M. Hippolyto a Cruce.
44947: MAGNIEU, E. DE ET HENRI PRAT. - Correspondance inédite de la Comtesse De Sabran et du Chevalier De Boufflers 1778 - 1788.
19286: MAGNUSSON, MAGNUS. - BC. The archaeology of the Bible lands. Drawings and maps by Shirley Felts.
45024: MAGRINI, ADOLOFO [ ADATTAMENTO ED ILLUSTRAZIONI ]. - Leggende Cavalleresche. Roberto il Diavolo la Bella Giovanna.
53168: MAHÉ, MICHEL. - Christianisme et Philosophie chez Aimé Forest. Préface d'Yves Floucat.
37024: MAHIEU, NICOLE DE. - Les fondements arithmétiques des systèmes musicaux. & La modalité dans le système grégorien. & Le système musical des Grecs classiques. & Théorie arithmétique de la Psaltique chant de l'Eglise byzantine.
22365: MAHMOUDIAN, MORTÉZA. - Modern theories of language. The empirical challenge.
41996: MAHO, H. - La Belgique à Marie. (Belgium Marianum). Répertoire historique et descriptif des églises, sanctuaires, chapelles et grottes dans nos provinces. Ouvrage illustré de 600 reproductions photographiques, dessins, de 20 planches en phototypie et d'une carte.
49373: MAHONEY, MARGARET M. - Stepfamilies and the law.
39218: O'MAHONY, ANTHONY. - The Christian Communities of Jerusalem and the Holy Land. Studies in History, Religion and Politics.
50178: O'MAHONY, ANTHONY / JOHN FLANNERY (EDS.). - The Journal of Eastern Christian Studies. Volume 63 2011 / 1-2 & 3-4. [ 2 volumes ].
53301: MAI, GOTTFRIED / PFANNSCHMIDT, WALTER / GERHARD SCHMOLZE / ORTWIN RUDLOFF (EDS.). - Die niederdeutsche Reformbewegung. Ursprünge und Verlauf des Pietismus in Bremen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. - Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte. Band 12.
43441: MAIDEN, ANNE HUBBELL / EDIE FARWELL. - L'art d'être parents selon le bouddhisme tibétain : De la préconception à l'enfance.
52998: MAIER, ANNELIESE. - Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts. II.
52994: MAIER, ANNELIESE. - An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft die Struktur der materiellen Substanz, das Problem der Gravitation, die Mathematik der Formlatituden. 2. Auflage.
13817: MAIER, PAUL. L. - Pilatus. Sein Leben und seine Zeit nach Dokumenten.
17453: MAIER, HANS. - Revolution und Kirche. Studien zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie, 1789-1850.
19830: MAIER, JOHANN. - Die texte vom Toten Meer. Band I. Übersetzung. Band II. Anmerkungen.
52999: MAIER, ANNELIESE / AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI (ED.). - Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts. III.
43489: MAIER, JOHANN. - Jesus von Nazareth in der talmudischen Überlieferung.
53778: MAIER, KONSTANTIN. - Die Diskussion um Kirche und Reform im schwäbischen Reichsprälatenkollegium zur Zeit der Aufklärung.
52992: MAIER, ANNELIESE. - Metaphysische Hintergründe der Spätscholastischen Naturphilosophie.
53000: MAIERU, A. / A. PARAVICINI BAGLIANI / MAIER, ANNELIESE: - Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese Maier.
43281: MAILLARD-LUYPAERT, MONIQUE (ED.). - Documents relatifs au grand schisme, VIII. Lettres d'Innocent VII (1404-1406).
7673: MAILLARD DE LA MORANDAIS, A. - Dom Grammont. Abbé du Bec-Hellouin.
31826: MAILLARD, ELISA / N.G. VEDRÈS / J. BABELON / GISLAINE YVER / AND OTHERS. - L'orfèvrerie la joaillerie.
47579: MAILLARD, J.-F., J. KECSKEMETI ET M. PORTALIER - L'Europe des humanistes (XIVe - XVIIe siècles). Répertoire
37066: MAIMBOURG, L. - Histoire du pontificat de saint Leon le Grand.
18537: MAINAGE TH. - Les témoins du renouveau catholique. Introduction par le R.P. Sertillanges. Cinquième édition.
2625: MAINZER, U., H.P. HILGER, W. HANSMANN, W. SCHLOMBS, A. GOERGEN, ETC. - Die Jesuitenkirche St. Mariae Himmelfahrt in Köln. Dokumentation und Beiträge zum Abschluß ihrer Wiederherstellung 1980.
11912: MAIO, ROMEO DE - Das Evangelienbuch auf den ökumenischen Konzilien.
53331: MAISONNEUVE, HENRI. - Études sur les origines de l'inquisition. Deuxième édition revue et augmentée.
44794: LE MAISTRE DE SACI (ED.) - La Sainte Bible en latin et en François, avec des notes litterales pour l'intelligence des endroits les plus difficiles: et la Concorde des quatre evangelistes. Divisées en (quatre) tomes: l'Ancien et le Nouveau Testament (tome 1 & 2); Histoire et Concorde des Evangelistes (tome 3); Les livres apocryphes et dissertations (tome 4).
55382: MAJOR, CLARENCE. - Black Slang. A Dictionary of Afro-American Talk.
42007: MAJOR, R. H. - The bibliography of the first letter of Christopher Columbus describing his discovery of the New World.
28333: MAK, J. J. - Rhetoricaal glossarium.
24179: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
22596: MAK, WILLEM MARINUS. - Processing relative clauses : effects of pragmatic, semantic, and syntactic variables.
21748: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
13906: MAK, J.J. - Het kerstfeest. Onstaan en verbreiding. Viering in de middeleeuwen.
13631: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
10980: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
2888: MAKARENKO, A.S. - Ausgewählte Pädagogische Schriften.
40474: MAKEBLYDE, LUDOVICUM (LUDOVICUS), (LODEWIJK MAKEBLIJDE) - Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms can Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck.
19056: MAKKES, JAN, C. VAN MOORSELAAR. - Jan Makkes. Een gedreven kunstenaar.
48587: MAKONNEN, YILMA. - International Law and The New States of Africa: A Study of the International Legal Problems of State Succession in the Newly Independent States of Eastern Africa.
48345: MALARET, AUGUSTO / HUMBERTO LÓPEZ MORALES (ED.). - Augusto Malaret, Diccionarista. Discurso de incorporación de Humberto López Morales a la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico.
55498: MALATY, FR. TADROS Y. - Introduction to the Coptic Orthodox Church.
51859: MALBRAN-LABAT, FLORENCE. - L'Armée et l'Organisation Militaire de l'Assyrie d'après les lettres des Sargonides trouvées à Ninive.
15230: MALCLÈS, L.-N. - Les sources du travail bibliographique. Préface de Julien Cain.
44447: MALCLES, L. N. - Les sources du travail Bibliographique. Preface de Julien Cain. [ 3 volumes ]. I. Bibliographies generales. II. Bibliographies specialisees (sciences humaines) III. Bibliographies specialisees (sciences exactes et techniques)
49382: MALE, GUILLAUME VAN - ( Malinaei Epistolae ). Lettres de la vie intérieure de l'empereur Charles-Quint, écrites par Guillaume (Willem) van Male et publiées pour la première fois par le baron de Reiffenberg. (Lettres écrites entre 1550 et 1555 en Latin) .
53887: MALEBRANCHE / EDITED BY STEVEN NADLER. - The Cambridge Companion to Malebranche.
41709: MALENGREAU, GUY (PREF.). / J. STENGERS (INTR.). / J. WILLEQUET, A.O. - L'Expansion Belge sous Leopold 1er (1831-1865). Recueil d'Etudes - De Belgische Expansie onder Leopold I (1831-1865). Verzameling studies.
42832: MALENGREAU, GUY. - L'Esprit Particulariste et La Révolution des Pays-Bas au XVIe siècle (1578 - 1584).
55813: MALER, BERTIL (ED.). - Tratado de las enfermedades de las aves de caza.
43234: MALEVEZ, L. - Transcendance de Dieu et création des valeurs. L'absolu et l'homme dans la philosophie de Henry Duméry.
51724: MALEWSKI, ANDRZEJ. - Verhalten und Interaktion. Die Theorie des Verhaltens und das Problem der sozialwissenschaftlichen Integration. Übersetzung aus dem Polnischen von Wolfgang Wehrstedt. 2., unveränderter Auflage.
44265: MALGAUD, W. - Devant la réalité.
37780: MALHERBE, JEAN-FRANCOIS. - La philosophie de Karl Popper et le positivisme logique. Preface de Jean Ladriere.
17912: MALHERBE, MICHEL, PHILIPPE GAUDIN. - Les philosophies de l'humanité.
53424: MALKIEL, YAKOV. - The Hispanic Suffix -(i)ego. A Morphological and Lexical Study Based on Historical and Dialectual Sources.
48691: MALKIEL, YAKOV / SPECIAL EDITORS JOSEPH J. DUGGAN / CHARLES B. FAULHABER. - A Tentative Autobibliography Yakov Malkiel. With an Introduction by Henry Kahane. Romance Philology. Special Issue, 1988-1989.
51715: MALL, RAM ADHAR. - Studie zur indischen Philosophie und Soziologie. Zur vergleichenden Philosophie und Soziologie.
17538: MALLARMÉ, STÉPHANE: - L'amitié de Stéphane Mallarmé et de Georges Rodenbach. Lettres et textes inédits 1887-1898.
11954: MALLARMÉ. - Oeuvres en prose. Préface à Vathek - Le "Ten o'clock" de M. Whistler. Villiers de l'Isle - Adam. La Musique et les Lettres.
26021: MALLEMANS, J. - Histoire de la religion, ou est comprise toute l'histoire sainte depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, La vie de Jesus-Christ, l'histoire de l'église jusqu'à l'eternelle paix qui fut donnée aux fidelles sous l'Empire de Jovien...
55144: MALLET, FRANCINE - George Sand.
55143: MALLET, FRANCINE - George Sand.
54246: MALLET DU PAN, MR. (JACQUES) - Correspondance politique, pour servir à l'histoire du Républicanisme Français.
47994: MALLET, JEAN / ANDRÉ THIBAUT. - Catalogue des manuscrits de l`Abbaye de Clervaux.
49958: O'MALLEY, JOHN W. - What happened at Vatican II.
49661: O'MALLEY, K.W. ALGOZIN & FREDERICK G. WEISS. (EDS.). - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America Conference.
52647: MALLINSON, JEFFREY. - Faith, reason and revelation in Theodore Beza (1519-1605).
35531: MALLWITZ, ALFRED. - Olympia und seine Bauten.
40089: MALLWITZ, ALFRED. - Olympia und seine Bauten.
26113: MALMBERG, FELIX. - Über den Gottmenschen.
19137: MALMBERG, BERTIL. - Structural linguistics and human communication. An introduction into the mechanism of language and the methodology of linguistics. Second revised edition.
46544: MALMSTAD, JOHN E. : NIKOLAY BOGOMOLOV / LAZAR FLEISHMAN / ALEKSANDR LAVROV / FEDOR POLJAKOV (EDS.). - Paraboly. Studies in Russian Modernist Literature and Culture- In Honor of John E. Malmstad.
49568: MALNES, RAINO. - The Hobbesian Theory of International Conflict.
44721: MALO, CHARLES. - Histoire des Juifs depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à ce jour.
27499: MALOU, MGR. J. B. - L'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie, considérée comme dogme de foi, par Mgr J. B. Malou, évèque de Bruges. (2 tomes).
20340: MALY, KARL. - Mündige Gemeinde. Untersuchungen zur pastoralen Führung des Apostel Paulus im 1. Korintherbrief.
16620: MALZER, GOTTFRIED (ED.). - Die Werke der württembergischen Pietisten des 17. und 18. Jahrhunderts. Verzeichnis der bis 1968 erschienenen Literatur.
53737: MÄLZER, GOTTFRIED. - Johann Albrecht Bengel. Leben und Werk.
47980: MANAUT, P. / J. LECHALET / P. MARTAY. - Tous les Jeux de table et leurs règles. Le mah-jongg, les échecs, les dames, les jeux de dés, le jacquet, le solitaire, la roulette, le billard, les dominos.
10439: MANCERON, CLAUDE. - Les hommes de la liberté. 1774-1797. Hhistoire biographique entrecroisée de la Révolution française et de son temps comprenent le régne de Louis XVI.
33861: MANCHECOURT / CRAFTY. - Les Histoires de Saint-Hubertin. Recueillies par Manchecourt. Dessinées par Crafty.
48337: MANCHO DUQUE, JESUS / CRISTINA BLAS NISTAL (ED.). - Pórtico a la ciencia y a la técnica del renacimiento.
37003: MANCINI, GIULIO / ARGIA PASSONI / GIANCARLO ROSATI. - Il carisma materno di Francesco d'Assisi. I. Jacopa e Chiara. II. Il mito della donne forte nell'immagine di Giovanna d'Arco.
47066: MANCINI, GIROLAMO MARIA. - Elementa philosophiae ad mentem D. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici ad Triennium Accomodata & Theologia dogmatica ad mentem divi Thomae Aquinatis [ 7 volumes ].
47797: MANCINI, SYLVIA / RAPHAËL ROUSSELEAU (DIR.) - Processus de légitimation entre politique et religion : approches historico-culturelles et analyses de cas dans les mondes européen et extra-européen.
11810: MANDEL, GABRIEL. - Das Reich der Königin von Saba. Archäologen graben im Paradies und enträtseln die Frühgeschichte Arabiens.
46300: MANDELBAUM, JONNALYNN K. - The Missionary as a Cultural Interpreter.
43550: MANDER, KAREL VAN / P. E. L. VERKUYL. - Olijf-Bergh 1609 (2 volumes). Voor het eerst heruitgegeven met inleiding, annotatie, weergave van de opgespoorde bronteksten en een register van namen.
53393: MANDER, PIETRO. - Il Pantheon di Abu-Salabikh. Contributo allo studio del pantheon sumerico arcaico.
54567: MANDINGORRA LLAVATA, LUZ. - La escritura humanistica en Valencia su introduccion y difusion en el siglo XV.
52852: MANDONNET, R.P. - Mélanges Mandonnet. Études d'histoire littéraire et doctrinale du moyen age [ 2 volumes ].
52743: MANDONNET, P. / J. DESTREZ / M. D. CHENU. - Bibliographie Thomiste. Deuxième edition revue et complétée par M. D. Chenu.
45914: MANDOS, H. / M. MANDOS-VAN DE POL. - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdrukkingen in Brabant gebruikt en opgetekend. (2e druk).
46837: MANDOS, H. / A. D. KAKEBEEKE. - Oud Eindhoven. Voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven.
46313: MANENSCHIJN, GERRIT. - Religie en haat. Over religieus gemotiveerd terrorisme.
21033: MANENSCHIJN, GERRIT. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith.
14351: MANENSCHIJN, GERRIT. - Barbaren en hun buitengewone menslievendheid.
50976: MANGER, ITSIK. - Het lied van het paradijs : het wonderlijke levensverhaal van Sjmoeël-Abbe Aberwo. Vertaald door Henriette Silverberger.
50416: MANGIAGALLI, MAURIZIO. - Sofia Vanni Rovighi.
38936: MANGIGIAN TARZIAN, MARY. - The Armenian minority problem, 1914-1934 : a nation's struggle for security.
46645: MANGIN, ANNE - Les jumeaux Japonais. (Taro-san et Himé). Dessins de H. Armengol.
12148: MANGOLDT, URSULA VON. - Terugkeer tot een christelijk bewustzijn. Een geestelijk tegenwicht tegen vertwijfeling.
35873: MANGOLDT, URSULA VON. - Meditation und Kontemplation aus christlicher Tradition. Anregungen für alle Suchenden.
49858: MANGUEL, ALBERTO / GUADALUPI, GIANNI. - The dictionary of Imaginary Places. Illustrated by Graham Greenfield. Maps and Charts by James Cook.
43011: MANIER, EDWARD. - The young Darwin and his cultural circle. A study of influences which helped shape the language and logic of the first drafts of the theory of natural selection.
29403: MANIET, A. - L'évolution phonétique et les sons du latin ancien dans les cadre des langues indo-européennes. 3ème Édition.
34158: MANITIUS, M. - Geschichte der Christlich-Lateinischen Poesie bis zur mitte des 8. Jahrhunderts.
47964: MANJALY ANTHONY, SHENCY. - Martha, the "Hétpa" in the fourth gospel.
32475: MANN, JULIA DE LACY / HARTE, N.B./ PONTING, KENNETH G. - Textile history and economic history. Essays in honour of Miss Julia de Lacy Mann.
31512: MANNEKEN-PIS: - Histoire & légende de Manneken-Pis suivie d'une description des principaux Monuments de Bruxelles. & Geschichte und legende des Manneken-Pis nach historischen quellen bearbeitet von L.D.M. & Geschiedenis en legende van Manneken-Pis. Opgesteld naar oorspronkelijke bewijsstukken. (French, German and Dutch version).
31511: MANNEKEN-PIS: - Geschiedenis en legende van Manneken-Pis. Opgesteld naar oorspronkelijke bewijsstukken.
31510: MANNEKEN-PIS: - Geschichte und legende des Manneken-Pis nach historischen quellen bearbeitet von L.D.M.
31509: MANNEKEN-PIS: - Histoire & légende de Manneken-Pis suivie d'une description des principaux Monuments de Bruxelles.
46869: MANNENS, P. - Theologiae Dogmaticae Institutiones. 1. Theologia Fundamentalis 2. Theologiae Specialis Pars Altera & 3. Theologiae Specialis. Pars Prior [ 3 volumes ].
44933: MANNERT, CONRAD. - Res Traiani Imperatoris Ad Danubium Gestae libellus a societate scientiarum regia quae Gottingae Splendet... Tabulae Peutingerianae aetate.
18814: MANNONI, (LUCIANA). - Marmor. Material und Kultur.
45187: MANO, G. A. - L'Orient Rendu à Lui-Même.
10624: MANOLL, MICHEL. - La vie passionnée de Charles Baudelaire.
43504: MANSELLI, RAOUL. - La religion populaire au moyen âge. Problèmes de méthode et d'histoire.
52910: MANSION, AUGUSTIN. - Introduction a la Physique Aristotélicienne. Deuxième édition, revue et augmentée.
52718: MANSION, SUZANNE. - Études Aristotéliciennes Recueil d'Articles. Avant-propos Bibliographie Indices par J. Follon.
52719: MANSION, SUZANNE. - Le jugement d'existence chez Aristote. Deuxième edition, revue et augmentée.
40721: LE MANSOIS DUPREY, (THÉOPHILE-GUSTAVE-ALPHONSE) - L'esprit de Joseph Prudhomme. Ouvrage orné de vingt-trois illustrations d'Emile Cohl.
41194: MANSOOR, M. - The story of Irish Orientalism (With Illustrations) With a foreword by Professor R. M. Gwynn.
32029: MANTINGH, ERWIN. - Een monnik met een rol : Willem van Affligem, het Kopenhaagse leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing.
51386: MANTZ, PAUL / OLIVIER MERSON / HENRY MARCEL. - La Peinture Française. [ 3 volumes ]. 1. du IXe. Siècle à la fin du XVIe. 2. au XVIIe. et au XVIIIe. Siècle. 3. au XIXe. Siècle.
51385: MANTZ, PAUL / OLIVIER MERSON / HENRY MARCEL. - La Peinture Française. [ 3 volumes ]. 1. du IXe. Siècle à la fin du XVIe. 2. au XVIIe. et au XVIIIe. Siècle. 3. au XIXe. Siècle.
23039: MANUALE ORDINANDORUM: - Manuale Ordinandorum. Complectens.........Editio septima auctior et locupletior.
29949: MANUEL DES CARRIÈRES: - Manuel des Carrières. Deuxième édition entièrement renouvelée. Avec un supplément consacré aux carrières féminines.
48119: MANUEL, DON JUAN. - Libro de los estados. Edited with introduction and notes by R. B. Tate and I. R. Macpherson.
48206: MANUEL Y ELENA, ALVAR / CARMEN BARCELO / AQUILINO SUAREZ PALLASA / AND OTHERS - Revista de Filologia Espanola. Tomo LXXVII - 1997 - Fasciculos 3o -4o.
54049: MANUSCRIPT - BOOK-KEEPING: - (Book-keeping). Gannat, (Allier), 1806-1811. 60 pages French text with 'Registre' and copies of letters of an enterprise at Gannat.
54048: MANUSCRIPT - BLANK LEAVES: - 190 18th century hand-made leaves, 24x18 cm., bound together.
54051: MANUSCRIPT - LATIN: - In septo venerabilis Sacramenti ad processionem. Latin manuscript. 84 leaves with 17th century annotated music; 6 leaves with staves; 54 blank leaves; 2 leaves with staves; 34 leaves exercises with annotated music.
54084: MANUSCRIPT-LEAVE: - Manuscript-leaf, (19x16 cm).
54050: MANUSCRIPT - ORATIO DE SANCTA CATHARINA (D'ALEXANDRIA): - Oratio de Sancta Catharina (d'Alexandria) 31 leaves. Latin manuscript dated 1819. And at the end: Questiones rhetorica. 4 pages. And 46 blank leaves between.
54081: MANUSCRIPT-LEAVE / BINDER: - Binder. First half 20th century.
54082: MANUSCRIPT-LEAVE: - Manuscript-leaf, (44x30 cm) used for a binding.
54083: MANUSCRIPT-LEAVE: - Manuscript-leaf, (19x16 cm).
54085: MANUSCRIPT-LEAVE: - Vellum leaf, (20x16 cm).
54357: MANZANARES DE CIRRE, MANUELA. - Arabistas Españoles del siglo XIX.
44869: MANZONI, ALEXANDRE. - Les Fiancés. Histoire Milanaise du XVIIe Siècle, par Alexandre Manzoni. Traduite de l'italien par Rey Dusseuil. [ 2 volumes in 1 binding ].
53591: MAO TSE-TOUNG, ÉDOUARD DEPREUX, YE CHANG-TAO, CLAUDE TABET, JACQUES FAVRE-RAYNAL - Les Portes de la Vie, E': Chine. Message de Mao Tse-Toung; Depreux, La nouvelle Chine et son héritage; Ye Chang-Tao, Ni Houan-Tche l'instituteur; Favre-Raynal, L'éducation nationale en Chine.
23757: MAQUET, JACQUES J. - Sociologie de la connaissance. Sa structure et ses rapports avec la philosophie de la connaissance. Étude critique des systèmes de Karl Mannheim et de Pitrim A. Sorokin. Avec une préface de F. S. C. Northrop.
55501: MAR IGNATIUS YACOUB III, H.H. - The Syrian Orthodox Church of Antioch.
22678: MARACZ, LASZLO KAROLY. - Asymmetries in Hungarian.
43472: MARAINI, FOSCO. - Tibet secret. Traduit de l'italien par Juliette Bertrand et Sabine Valici-Bosio.
54887: MARAIS, PAUL / A. DUFRESNE DE SAINT-LÉON. - Catalogue des incunables de la bibliothèque Mazarine & Supplément, additions et corrections [ 2 volumes ].
30186: MARAIS, PAUL / A. DUFRESNE DE SAINT-LÉON. - Catalogue des incunables de la bibliothèque Mazarine & Supplément, additions et corrections.
38812: MARANGONI, GIO VICENTINO AND DOMENICO MANSI - Esercizj per la Novena del santissimo natale di Nostro Signore Gesu'Cristo. Per istradare l 'anima nella pratica delle virtu, e perfezione cristiana, dedicati a Maria Vergine e a S. Caterina da Siena. Quarto edizione, coll'aggiunta di una Prefazione del p. Gian. Domenico Mansi della Congregazione della Madre di Dio; et una Istruzione sopra gli Arredi Infantili da lavorarsi spiritualmente dalle Anime divote con varj Esercizj di Virtu, e di Assetti verso Gesu Bambino.
48296: MARANON, GREGORIO / TRADUÇAO DE MANUEL ROSAS DA SILVA. - Greco.
22563: MARANTZ, ALEC, YASUSHI MIYASHITA, AND WAYNE O'NEIL (EDS.). - Image, language, brain. Papers from the First Mind Articulation Project Symposium.
24845: MARBÖCK, JOHANN. - Weisheit im Wandel. Untersuchungen zur Weisheitstheologie bei Ben Sira.
55263: MARBÖCK, JOHANN. - Weisheit im Wandel. Untersuchungen zur Weisheitstheologie bei Ben Sira.
45064: MARBOT, GENERAL BON DE. - Mémoires du général Bon De Marbot. 1. Gênes - Austerlitz - Eylau. 2. Madrid - Essling - Torrès-Védras. 3. Polotsk - La Bérésina - Leipzig - Waterloo. Cinquante-septième édition [ 3 volumes ].
48079: MARBURG, THEODORE (INTR.). / PROCEEDINGS. - Proceedings of International Conference under the auspices of American Society for Judicial Settlement of International Disputes. December 15-17, 1910 Washington, D. C.
52761: MARC, ANDRÉ. - Dialectique de l'affirmation. Essai de métaphysique réflexive.
52760: MARC, ANDRÉ. - L'être et l'esprit.
53211: MARC, ANDRÉ. - Dialectique de l'Agir. Ouvrage publié avec le concours du C.N.R.S.
52931: MARC, ANDRE / P. RICOEUR / KOSTAS AXELOS / JEAN JOLIVET / FERNAND GUIMET / A.O. - Aspects de la Dialectique.
42925: MARÇAIS, WILLIAM / ABDERRAHMAN GUIGA. - Textes Arabes de Takrouna. II. Glossaire. Contribution a l'etude du vocabulaire Arabe [8 volumes].
31330: MARCEL-REYMOND, CHARLES. - La sculpture Italienne.
34885: MARCEL, HENRY. - Daumier. Biographie critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
54297: MARCEL, GABRIEL. - La dignité humaine et ses assises existentielles.
8683: MARCHADOUR, ALAIN. - Un évangile à découvrir. La lecture de la Bible hier et aujourd'hui.
49915: MARCHAL, LE CHEVALIER EDMOND. - La Sculpture et les Chefs-d'Oeuvre de l'Orfèvrerie Belges.
20353: MARCHAL, GERRIT WIJNAND. - Didymus de Blinde en zijn interpretatie van het boek Job. (Didymus the Blind).
34209: MARCHAL, EDMOND. - Memoire sur la Sculpture aux Pays-Bas, pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, précédé d'un résumé historique.
55582: MARCHAL-VERDOODT, MONIQUE. - Table des noms de personnes et de lieux mentionnes dans les plus anciens comptes de la recette generale de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1383-1389).
19350: MARCHANT, H.P. - Tot verweer.
23595: MARCHANT, JACOB (IACOBO MARCHANTIO). - Hortus Pastorum sacrae doctrinae floribus polymitus, exemplis selectis adornatus, in lectionum... & Candelabrum Mysticum septem lucernis adornatum, sacramentorum ecclesiae doctrinam pastoribus, concionatoribus, sacerdotibus pernecessariam illustrans...
51395: MARCHE, LECOY DE LA. - Les Sceaux.
52414: MARCHEL, W. - Abba, Père! La Prière du Christ et des Chrétiens. Étude exégétique sur les origines et la signification de l'invocation à la divinité comme père, avant et dans le Nouveau Testament. Nouvelle édition entièrement refondue.
21822: MARCHESE, LYNELL. - Tense/aspect and the development of auxiliaries in Kru languages.
38535: DE-MARCHI, ATTILIO. - Il culto privato di Roma antica. Volumes I and II.
446: MARCKS, E. & K.A. VON MÜLLER. - Meister der Politik. Eine weltgeschichtliche Reihe von Bildnissen.
37426: MARCO, ANGELUS A. DE. - The Tomb of Saint Peter. A representative and annotated bibliography of the excavations.
50349: MARCO, BARBARA DE (ED.). - Romance Philology. Founded in 1947 by Yakov Malkiel. Volume 69 Spring 2015. Special Issue. Romance Philology between Europe and the Americas: Yakov Malkiel, Selected Correspondence, 1940-1950.
21678: MARCONI, DIEGO. - Lexical competence.
55741: MARCOS MARIN, FRANCISCO. - Poesia narrativa arabe y epica hispanica. Elementos arabes en los origenes de la epica hispanica.
51836: MARCOS, NATALIO FERNANDEZ. - La Septuaginta en la Investigacion Contemporanea (V Congreso de la IOSCS).
45748: MARCOVICH, MIROSLAV (ED.). - Illinois Classical Studies. Volume IV 1979.
22782: MARCUS, GARY F., STEVEN PINKER, MICHAEL ULLMAN, MICHELLE HOLLANDER, T. JOHN ROSEN, FEI XU. - Overregularization in language acquisition. With commentary by Harald Clahsen.
22446: MARCUS, MITCHELL P. - A theory of syntactic recognition for natural language.
48959: MARCUS MONACHUS [ MÖNCH MARKOS (S. XIII).] / PHILLIPP ROELLI (ED.). - Asketische Schriften : Florilegium und drei Traktate. Introduced, translated, and annotated by Philipp Roelli.
24292: MARCUSE, HERBERT. - L'Homme Unidimensionnel. Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée. Traduit de L'anglais par Monique Wittig et l'auteur.
37736: MARCUSE, HERBERT. - Vers la liberation au-dela de l'homme unidimensionnel. Traduit de l'anglais par Jean-Baptiste Grasset.
50322: MARDEN, C. CARROLL. - Poema De Fernan Goncalez. Texto Critico Con Introduccion, Notas Y Glosario. Second Impression.
44716: MARDRUS, J. C. - Histoire d'Ali Ben-Bekar et de la belle Schamsennahar.
17757: MARE, A.J. (ARIE JACOBUS) DE. - Museum Meermanno-Westreenianum. Catalogus der gedrukte werken. (Volume I).
27729: MARECHAL, DENIS SIMON AND DANTY - Traité des droits honorifiques des seigneurs dans les églises, par M. Marechal. Avec un Traité du Droit de Patronage, d'Arrêtés et un Traité des Dixmes, par M. Denis Simon. Augmenté de nouvelles observations, nouveaux arrêts, etc. par M. Danty. On a ajouté en cette dernière ed. quelques Sentences rendues au Conseil Souverain de Brabant par Jean-Baptiste Christyn.
32134: MARECHAL, DOMINIQUE. - Meesterwerken van de Brugse edelsmeedkunst : catalogus. Brugge Memlingmuseum & Brangwynmuseum. Tentoonstelling 7 juli - 10 oktober 1993.
23897: MARECHAL, CHRISTIAN. - La jeunesse de la mennais. Contribution a l'étude des origines du romantisme religieux en France au XIXe siècle. D'après des documents nouveaux et inédits.
19351: MARET, H. L. C. - Théodicée chrétienne ou comparaison de la notion chrétienne avec la notion rationaliste de Dieu.
16134: MARET, H. L. C. - Théodicée chrétienne ou comparaison de la notion chrétienne avec la notion rationaliste de Dieu.
54696: MAREZ, G. DES / E. DE SAGHER (EDS.). - Comptes de la ville d'Ypres de 1267 à 1329. [ 2 volumes ].
50176: DES MAREZ, GUILLAUME. - Etudes inédites. Publiees par un groupe de ses anciens élèves, précédées d'une notice sur Guillaume Des Marez par H.Pirenne et de la bibliographie de Guillaume Des Marez par B. Delanne.
30362: MAREZ, G. DES. - Vieux Bruxelles. 50 planches hors texte d'après les oeuvres architecturales les plus caractéristiques du XIIIe au XVIIIe siècle, précédées d'une étude sur l'évolution historique et architecturale de la ville (portfolio).
35458: MARGADANT, S. W. F. - Lexilogus. Latijnsche en Grieksche werkwoorden met composita en andere afleidingen en aanteekeningen omtrent beteekenis en etymologie - Aanvulling op grammatica en woordenboek voor gymnasiasten en hen die voor het staatsexamen studeeren.
42555: MARGERIE, BERTRAND DE. - Les perfections du Dieu de Jésus-Christ.
53169: MARGERIE, BERTRAND DE. - L'Homme, être de relations chez saint Thomas.
54008: DE MARGERIE, AMÉDÉE - L'abbé Mourlon, chanoine de la cathédrale de Moulins. Sa vie et ses écrits.
48826: MARGOLIN, JEAN-CLAUDE. - Bibliographie Erasmienne [ Complete in 3 volumes ] 1. Quatorze Annees Bibliographie Erasmienne (1936-1949) 2. Douze Annees de Bibliographie Erasmienne (1950-1961) 3. Neuf Annees de Bibliographie Erasmienne (1962-1970).
9975: MARGUERITE DE NAVARRE. - La Coche. Publiée par F. Ed. Schneegans. Avec la reproduction des gravures de l' édition des Marguerites de la Margurite des princesses tresillustre royne de Navarre a Lyon par Jaen De Tournes M.D.XLVII.
47210: MARGUERITTE, VICTOR - J.-B. Carpeaux.
34871: MARGUILLIER, AUGUSTE. - Albert Dürer. Biographie critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte. Nouvelle édition revue et corrigée.
9995: MARGULL, HANS JOCHEN. - Theologie der missionarischen Verkündigung: Evangelisation als ökumenisches Problem.
55520: MARHE, R. M. - Sarnami Byakaran. Een elementaire grammatica van het Sarnami.
1108: MARHERETE: - Seinte Marherete pe Meiden ant Martyr.
590: MARIA: - Beeld van genade. Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het genadebeeld.
5076: MARIA LAACH, ABTEI. - Abtei Maria Laach. Die Betende Kirche. Ein Liturgisches Volksbuch.
52621: MARÍAS, JULIÁN. - Historia de la filosofía. Prologos de Xavier Zubiri y de Harols Raley. Epilogo de Jose Ortega y Gasset.
44836: MARIE, MAXIMILIEN. - Discours sur la nature des grandeurs négatives et imaginaires, et interprétation des solutions imaginaires en geométrie. [ 1st ed. ].
46968: MARIÉ, D. M. - Le Pont Saint-Bénézet. Etude historique et archéologique d'un ouvrage en partie disparu. Premier Volume. Histoires et Réalité.
40768: MARIE, MAXIMILIEN - Discours sur la nature des grandeurs négatives et imaginaires. Deuxième edition.
53442: MARIE-THÉRÈSE DU COEUR-DE-JÉSUS. - Congrégation de l'adoration réparatrice Esprit de l'Oeuvre. Instructions et méditations extraites des écrits & des conférences De notre Vénérée Mère Fondatrice Marie-Thérèse du Coeur-de-Jésus.
41953: MARIE DE LA TRINITÉ. - Frère Dominique: le coeur au large! Présentation par Guy-Thomas Bedouelle.
41954: MARIE DE LA TRINITÉ. - Frère Dominique: le coeur au large! Présentation par Guy-Thomas Bedouelle.
53535: MARIE DE MÉDICI - Declaration de la Reyne, mere du Roy tres-chrestien (Louis XIII), contenant Les raisons de la sortie des Pays-Bas, & le desaveu d'un Manifeste, qui cour soubs son no, sur le mesme subject. Iouxte la Copie imprimée (par George Thomason, Londres, 1638).
55539: MARIES, LOUIS / CH. MERCIER (EDS.) / EZNIK DE KOLB. - Eznik de Kolb. De Deo.
55084: MARIETON, PAUL / GEORGE SAND / MUSSET. - Une Histoire d'Amour. Les Amants de Venise. George Sand et Musset. Edition definitive Avec les documents inedits.
35087: MARIJNISSEN, ERNST. - Het hoge woord. Zien en horen met Johannes.
9357: MARIL, LEE. (ED.) - Jeanne de Chantal. Zeugnisse ihrer zeitgenossen.
55060: MARILLIER, L. - La sensibilité et l'imagination chez George Sand.
48415: MARIN SANCHEZ, ANA (ED.). - La versión extensa de "Castigos" a la luz de sus fuentes.
46690: MARINI, PIERO. - Een uitdagende hervorming. De liturgische vernieuwing realiseren.
48422: MARINO, NANCY (ED.). - Poems for the Royal Weddings 1496-1497.
48281: MARINO, NANCY F. - El Cancionero de la corte de Carlos V y su autor, Luis de Ávila y Zúñiga.
35098: MARION, DENIS. - Le courage de ses actes. Orne de six planches hors texte dessinées par Blanche van Parys.
34344: MARION, HENRI. - De la solidarité morale. Essai de psychologie appliquée. Troisième édition.
54359: MARIOTTI, FRANCO. - Cinecittà tra cronaca e storia 1937 - 1989 [ 2 volumes ]. I. Le vicende II. I film.
53103: MARITAIN, JACQUES. - La loi naturelle ou loi non écrite. Texte inédit, établi par Georges Brazzola.
53137: MARITAIN, JACQUES. - De la Philosophie Chrétienne. 4e mille.
52757: MARITAIN, JACQUES. - Religion et Culture.
52758: MARITAIN, JACQUES. - Questions de Conscience. Essais et allocutions. 2e edition - 6e mille.
52756: MARITAIN, JACQUES. - Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des Catholiques. (10e mille).
53136: MARITAIN, JACQUES. - Art et scolastique. Quatrieme edition.
53150: MARITAIN, RAÏSSA. - Les Grandes Amitiés. Nouvelle Édition.
53132: MARITAIN, JACQUES. - Carnet de Notes.
53133: MARITAIN, JACQUES. - De l'Église du Christ. La personne de l'Église et son personnel.
53648: MARITAIN, JACQUES ET RAÏSSA / FRÉDÉRIC RIPOLL. - Les grandes amitiés de Jacques et Raïssa Maritain. Catalogue de l'Exposition conçu par Frédéric Ripoll.
53116: MARITAIN, JACQUES. - Réflexions sur l'intelligence et sur sa vie propre. 2e édition.
53100: MARITAIN, JACQUES. - Principes d'une Politique Humaniste.
52759: MARITAIN, JACQUES. - Du régime temporel et de la liberté.
53140: MARITAIN, JACQUES. - La personne et le bien commun.
52838: MARITAIN, JACQUES. - Le paysan de la Garonne. Un vieux laïc s'interroge à propos du temps présent.
53139: MARITAIN, JACQUES ET RAÏSSA. - Situation de la Poésie. Nouvelle édition.
52753: MARITAIN, JACQUES. - Quatre Essais sur l'Esprit dans sa Condition Charnelle. Nouvelle edition revue et augmentée.
53138: MARITAIN, JACQUES. - Distinguer pour unir ou les degrés du savoir. Nouvelle edition, revue et augmentee. 4e edition - 13e mille.
52698: MARITAIN, JACQUES. - La Philosophie Bergsonienne. Etudes critiques. Troisième edition.
53162: MARITAIN, JACQUES. - Éléments de philosophie. I: Introduction générale à la philosophie. Seizième mille. II: L'ordre des concepts. I. - petite logique (Logique formelle) Vingt-et-unieme & quinzieme edition. [ 2 volumes ].
53118: MARITAIN, JACQUES. - Primauté du Spirituel. Nouvelle édition revue et augmentée.
52837: MARITAIN, JACQUES. - Science et Sagesse suivi d'éclaircissements sur la philosophie morale.
53122: MARITAIN, JACQUES. - L'homme et l'état. Traduit de la version originale en langue anglaise par Robert et France Davril. Préfaces de B. Mirkine-Guetzévitch et Marcel Prélot. Deuxième Édition.
53115: MARITAIN, JACQUES. - Théonas ou les entretiens d'un sage et de deux philosophes sur diverses matières inégalement actuelles.
53114: MARITAIN, JACQUES. - Recherches et débats 19 - Jacques Maritain. Stanislas Fumet - Maurice de Gandillac - André Frossard - Etienne Borne - Jacques de Bourbon - Busset - etc.
53113: MARITAIN, JACQUES. - A travers le désastre.
53110: MARITAIN, JACQUES. - A travers la victoire.
53101: MARITAIN, JACQUES. - Messages 1941-1944.
53141: MARITAIN, JACQUES. - Le docteur angélique.
35565: MARIUS MERCATOR / MERCATORIS / J. P. MIGNE (ED.). - (Saeculum V). Marii Mercatoris S. Augustino Aequalis Opera Omnia, sive monumenta ad pelagianam nestorianamque haeresim pertinentia. Editio novissima...
54098: MARIVAUX, (PIERRE DE) - La vie de Marianne, ou Les aventures de Madame la Comtesse de***. Première - Douzième Partie (complète). In "Oeuvres complettes de M. de Marivaux", Tome VI et VII.
55110: MARIX-SPIRE, THERESE. - Lettres inédites de George Sand et de Pauline Viardot (1839-1849). Recueillies, annotées et précédées d'une introduction.
50427: MÄRKER, ALMUTH. - Das Prohemium longum des Erfurter Kartäuserkatalogs aus der Zeit um 1475 : Edition und Untersuchung. [ 2 volumes ].
25092: MARKERT, LUDWIG. - Struktur und Bezeichnung des Scheltworts. Eine gattungskritische Studie anhand des Amosbuches.
14192: MARKS, RICHARD & NIGEL MORGAN. - Engelse miniaturen.
41150: MARKS, JOHN H. - Der Textkritische Wert des Psalterium Hieronymi Juxta Hebraeos.
5185: MARLÉ, RENE. - Bultmann und die Interpretation des Neuen Testaments.
16522: MARLÉ, RENE. - Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament. Nouvelle édition revue et augmentée.
53844: MARLE, R. / B. SESBOUE / X. TILLIETTE / M. CORBIN / C. KANNENGIESSER / R. BUREAU / A.O. - Visages du Christ. Les taches presentes de la christologie.
55238: MARLET, MICHAEL FR. J. - Grundlinien der Kalvinistischen 'Philosophie der Gesetzidee' als Christlicher Transzendentalphilosophie.
45028: MARLIANI, M. DE. - Histoire politique de l'Espagne moderne, augmentée d'un chapitre sur les événements de 1840 [ 2 volumes in 1 binding ]
35544: MARMIER, XAVIER. - Contes populaires de differents pays.
41388: MARMIER, XAVIER - Voyage en Suisse.
45982: MARNIX, PH. DE. - Oeuvres de Ph. de Marnix de Sainte Aldegonde. Écrits politiques et historiques. Pamphlets, discours, mémoires, rapports, apologies, lettres, documents, etc. Commentaire sur le siége d'Anvers Mémoire inédit. Précédés d'une introduction par Alb. Lacroix.
49525: MAROLOIS, SAMUEL. - Opera mathematica ou oeuvres mathematiques traictans de geometrie, perspective, architecture, et fortification. De nouveau revueue, augmentée et corrigée, par Albert Girard. Cum privilegio.
55771: MAROUZEAU, J. - Quelques Aspects de la Formation du Latin Litteraire.
31536: MAROUZEAU, J. (ED.). - L'annee philologique. Bibliographie critique et analytique de l' antiquite greco-latine. Tome XL - 1969 (1971) / Tome LIII - 1982 (1984) (14 volumes).
43902: MAROUZEAU, J. - L'ordre des mots en Latin. Volume complementaire avec exercices d'application et bibliographie.
35990: MARQUANT, R. - La vie economique a Lille sous Philippe Le Bon.
22757: MARQUARDT, MANFRED. - Praxis und Prinzipien der Sozialethik John Wesleys.
38333: MARQUART, JOSEPH. - Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und Historisch-Topographische Studien zur geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840-940).
44141: MARQUES, JOSÉ / FACULDADE DE LETRAS UNIVERSIDADE DO PORTO: - Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques. [ 4 volumes ].
32541: MARQUES, JOÃO MARTINS DA SILVA. - Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua historia, publicados e prefaciados por Joao Martins da Silva Marques. Vol. I. (1147-1460) & Suplemento ao vol. I. (1057-1460) & Estampas do vol. I e respectivo suplemento.
50366: MARQUES, A. H. DE OLIVEIRA. - A Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos de Vida Quotidiana. Desenhos de Vitor André. [ 3,a ediçao ].
53788: MARQUES, JEAN-EMMANUEL (INTR.). - Le role de la religieuse dans l'église.
42609: MARQUES, JOSÉ. - Diplomatique Royale du Moyen-Age XIIIe-XIVe siècles. Actes du colloque.
17539: MARQUET, CLAUDETTE. - Le protestantisme.
37678: MARQUIS DE SADE / BOURDIN, PAUL. - Correspondance inedite du Marquis de Sade de ses proches et de ses familiers publiée avec une introduction des annales et des notes par Paul Bourdin.
25955: MARRACCI, L. - Memorie di S. Maria in Portico ora in Campitelli del giorno della sua apparizione nell' anno 524 fino all'anno 1675. Rivedute, annotate e continuate fino all'anno 1871 di G. CORRADO.
50946: MARRES, P. H. - De Iustitia secundum doctrinam theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero Neerlandici.
16477: MARRES, P. H. - De Iustitia secundum doctrinam theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero Neerlandici.
33287: MARRYAT, J. (JOSEPH). - Histoire des poteries, faïences et porcelaines. Ouvrage traduit de l'anglais sur la deuxième édition et accompagné de notes et additions par le comte d'Armaillé et Salvetat. Avec une préface de M. Riocreux. (2 volumes).
10310: MARSEILLE, JACQUES & DOMINIQUE MARGAIRAZ. - L'Almanach de 1789. Secrétaire d'édition, iconographie: Marion Hinglais.
46891: MARSHAK, (STEPHEN) / OLIVIER EVRARD. - Terre, portrait d'une planète. Traduction de la 3e édition américaine par Olivier Evrard.
41866: MARSILJE, J. W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode +/- 1390-1477.
22447: MARSLEN-WILSON, WILLIAM (ED.). - Lexical representation and process.
41556: MARSTON, ROGERI. - Quaestiones Disputatae. De emanatione aeterna, de statu naturae lapsae, et de anima. Editae a PP. Collegii S. Bonaventurae.
46833: MARTELAERE, PATRICIA DE (ED.). - Het dubieuze denken. Geschiedenis en vormen van wijsgerig scepticisme. Met bijdragen van Ton Derksen, Tim Heysse, Dieter Lesage, Patricia de Martelaere, Paul van Tongeren, Arjo Vanderjagt en Theo Verbeek.
49370: (MARTÈNE, EDMOND & URSIN DURAND) - Voyage litteraire de deux religieux Benedictins de la Congrégation de Saint-Maur (in handwriting: "Dom Martenne et Dom. Durand). Où l'on trouvera I: Pièces, Inscriptions..., II: Usages des églises, monastères .., III: Fondations des monastères? . Première (et Seconde) Partie. (Complete)
22597: MARTENS, ALEXANDER DAVID JOHN. - Blinks of the mind: Interference in memory and attention.
40534: MARTENS, MAXIMILIAAN P.J. - De muurschilderkunst te Gent (12de tot 16de eeuw).
36435: MARTENS, PANCRAAS. - God leren noemen. Op weg naar een Vereenvoudigd Bidden.
55584: MARTENS, MINA. - Le censier ducal pour une partie de la circonscription de Louvain en 1366.
55588: MARTENS, MINA. - Le censier ducal pour l'ammanie de Bruxelles de 1321.
45538: MARTENS, GEORGE FREDERIC DE / DUMONT ET ROUSSET / CHARLES DE MARTENS. - Recueil de traités d'Alliance, de Paix, de Treve, de Neutralité, de commerce, de limites, d'echange etc... des Puissances et etats de l'Europe [ 7 volumes in 6 bindings ] & Supplement au recueil des principaux Traites d'Alliance... de l'Europe... traites du XVIIIeme siecle [ 9 volumes ].
16589: MARTI, STEPHANE (ED.). - Universität Freiburg 1889-1989. (Centenarium universitas friburgensis helvetiorum).
54035: MARTIKAINEN, JOUKO. - Gerechtigkeit und Güte Gottes. Studien zur Theologie von Ephraem dem Syrer und Philoxenos von Mabbug.
53574: MARTIN-ACHARD, ROBERT. - Permanence de l'Ancien Testament. Recherches d'Exégèse et de Théologie.
46552: MARTIN, HENRI-JEAN - Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701).
53270: MARTIN, HENRY; THÉOPHILE GAUTIER; P. LACROIX; JACOB (BIBLIOPHILE); LOUIS VEUILLOT; W. BURGER - Jean Du Seigneur, statuaire. Notice sur sa vie et ses travaux par ses amis. Suivi du Journal de ses travaux écrit par lui-même.
9358: MARTIN, ALFRED VON. - Nietzsche und Burckhardt. Zwei geistige Welten im Dialog. 4. Auflage.
6892: MARTIN, GREGORY. - The Flemish School, circa 1600 - circa 1900.
33682: MARTIN, JEAN. - L'empire triomphant 1871 - 1936. 2. Maghreb - Indochine - Madagascar îles et comptoirs.
33633: MARTIN, FRANÇOIS. - Textes religieux Assyriens et Babyloniens. Transcription, traduction et commentaire.
33272: MARTIN, HENRY / ANDRÉ BLUM / CH. MORTET / J. DUPORTAL / LOUIS RÉAU / FRANTZ CALOT / AMÉDÉE BOINET / COMTE DURRIEU. - Le livre Français des origines à la fin du second empire. Exposition du Pavillon de Marsan. Avril 1923.
23165: MARTIN, RAYMOND M. - La controverse sur le péché originel au début du XIVe siècle. Textes inédits.
22178: MARTIN, FERMÍN MOSCOSO DEL PRADO. - Paradigmatic Structures in Morphological Processing. Computational and Cross-Linguistic Experimental Studies.
20218: MARTIN, RALPH P. - Colossians: the Church's Lord and the Christian's liberty. An expository commentary with a present-day application.
18576: MARTIN, R.M. (RICHARD MARK). - Tirions kooivogelgids. Beschrijvingen van meer dan 450 soorten met meer dan 350 afbeeldingen in kleur. Tweede druk.
16030: MARTIN, ROLAND. - Greek architecture. Architecture of Crete, Greece, and the Greek world.
10264: MARTIN, MARIE-MADELEINE. - Le Roi de France ou les grandes journées qui ont fait la monarchie.
55046: MARTIN DU GARD, ROGER / ANDRE GIDE / JACQUES COPEAU. - Correspondance 1. 1913-1934. 2. 1935-1951. / Correspondance Tome I. (1913-1928) Tome II. (1929-1949). / Les Mémorables 1918-1945 / Correspondance générale 1-7 (of 8). 1896-1939 [ together 12 books ].
45296: MARTIN, AIMÉ. - Lettres a Sophie sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle. Dixieme edition [ 2 volumes ].
53515: MARTIN, C.-F. - Les tables de Martin, ou le Régulateur universel des calculs en parties doubles; ouvrage par invention, pour trouver tous les rapports réciproques du nouveau système des poids et mesures de tous les pays, ainsi que des francs, livres tournois et monnaies étrangères; précédé d'une Instruction générale; suivi d'un Tableau décimal; de tables d'intérât depuis un huitième jusqu'à 21 pour cent; des operations des divers changes avec les principales villes de l'Europe; de la conversion des monnaies; d'un Tableau de nouvelle invention faisant disparaître toutes les fractions.. Du Cubage des bois ronds, équarris et autres, etc. . Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée de plusieurs Tableaux.
30550: MARTIN, HENRY. - Les joyaux de l'enluminure a la bibliothèque national. Avec un avant-propos du comte A. de Laborde.
46915: MARTIN, MICHEL. - Le bouquetin dans l'art paléolithique en Europe méditerranéenne.
34872: MARTIN, HENRY. - Les Peintres de Manuscrits et la Miniature en France. Étude critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
48414: MARTIN ROMERO, JOSE JULIO (ED.). - La Guerra en la Literatura Castellana del Siglo XV.
36427: MARTIN, F. R. - Dänische Silberschätze aus der zeit Christians IV. Aufbewahrt in der Kaiserlichen Schatzkammer zu Moskau.
51651: MARTIN, GOTTFRIED / KANT: - Sachindex zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Gottfried Martin. Bearbeitet von Dieter-Jürgen Löwisch.
55733: MARTIN, RICHARD M. - Logico-Linguistic Papers.
53514: MARTIN, C.-F. - Les tables de Martin, ou Régulateur universel des calculs en parties modernes; ouvrage par invention, pour trouver tous les rapports réciproques du nouveau système des poids et mesures de tous les pays, ainsi que des francs, livres tournois et monnaies étrangères; précédé d'une Instruction générale; suivi d'un tableau décimal, de Tables d'intérêt depuis un huitième jusq'à 21 pour cent; des operations des divers changes avec les principales villes de l'Europe; de la conversion des monnaies ; d'un Tableau de nouvelle invention faisant disparaître toutes les fractions . Du cubage des bois ronds, équarris et autres, etc. . Deuxième édition. Revue, corrigée et augmentée de plusieurs tableaux d'une utilité générale au commerce, ..
53486: MARTIN, W. / GÉRARD DOU: - Gérard Dou. Sa Vie et son OEuvre. Étude sur la peinture Hollandaise et les marchands au dix-septième siècle. Traduit du Hollandais, avec un avant-propos par Louise Dimier. Nouvelle édition revue et augmentée par l'auteur. Seize planches en phototypie hors texte.
42970: MARTIN, PHILIPPE. - L'extraordinaire destinée des explorateurs polaires entre 1850 et 1960. Preface du Dr Jean-Louis Etienne. Dessins d'Andre Colpin.
714: MARTINDALE, D. - The nature and types of sociological theory.
37746: MARTINE - De la musique dramatique en France, ou des principes d'après lesquels les compositions lyri-dramatiques doivent être jugées; des révolutions successives de l'art en France, de ses progrès et de sa décadence; des compositeurs qui ont travaillé pour nos spectacles lyriques et de leurs productions restées au théâtre.
35368: MARTINEAU, (HARRIET), B. LAROCHE. - De la société américaine par Miss Martineau. Traduit de l'anglais par Benjamin Laroche.
55645: MARTINET, ANDRE. - Economie des changements phonetiques. Traite de phonologie diachronique.
36849: MARTINEZ, YOLANDA MERCADER (INTR.). - Los codices de Mexico. Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Secretaria de Educacion Publica. Exposicion temporal.
48111: MARTINEZ-LOPEZ, RAMON. - General Estoria. Versión Gallega del Siglo XIV. Ms. O. I. i. del Escorial. Edicion, introduccion linguistica, notas y vocabulario de Ramon Martinez-Lopez.
48275: MARTÍNEZ PEREIRA ANA / VÍCTOR INFANTES (EDS.) - El abad don Juan, señor de Montemayor : La historia de un cantar.
4665: MARTINI, CARLO M. - Hören, was der Leib uns sagt.
41853: MARTINS, RENATE. - Wertorientierungen und wirtschaftliches Erfolgsstreben mittelalterlicher Grosskaufleute. Das Beispiel Gent im 13. Jahrhundert.
50844: MARTINS, JOSÉ SARAIVA (INTR.). - La nuova legislazione canonica. Corso sul Nuovo Codice di Diritto Canonico 14-25 febbraio 1983.
54253: MARTIROSYAN A.A. - Argishtihinili. Urartskie pamyatniki. Vyp. 1 / Argishtikhinili. Urartskie monuments. Vol. 1. - Russian text.
26567: MARTOU, JEAN-MARIE. - Terres fertiles pour l'Évangile. Essai d'ajustement des pratiques ecclésiales aux promesses d'une culture nouvelle.
50705: MARTYN, GEORGES / RENE VERMEIR / CHANTAL VANCOPPENOLLE (EDS.). - Intermediate Institutions in the County of Flanders in the Late Middle Ages and the Early Modern Era.
23845: MARUCCHI, HORACE. - Le forum romain et le palatin d'après les dernières découvertes avec deux plans et plusieures illustrations dans le texte. Troisième édition revue avec introduction sur les forums et la voie de l'empire par O. Montenovesi.
19139: MARWELL, GERALD & DAVID R. SCHMITT. - Cooperation. An experimental analysis.
47627: MARX, REINHARD / HELGE WULSDORF. - Christliche Sozialethik. Konturen - Prinzipien - Handlungsfelder.
17881: MARXSEN, WILLI. - Der Exeget als Theologe. Vortage zum Neuen Testament.
19840: MARXSEN, WILLI. - Der Exeget als Theologe. Vortage zum Neuen Testament. (2. Auflage).
25607: MARZARI, WALTER. - Die Herz-Jesu-Kirche in Bozen. Historische Dokumentation zur Entstehungsgeschichte. Eine Festschrift zum 100. Bestandsjubiläum.
26896: MAS LATRIE, M. LE CTE DE. - Trésor de chronologie, d'histoire et de géographie pour l'étude et l'emploi des documents du moyen-age.
17220: MAS IVARS, MATILDE Y JAVIER QUESADA IBÁÑEZ (EDS.). - Las Nuevas Tecnologías y el crecimiento económico en España.
33006: MASAI, F. - Essai sur les origines de la miniature dite Irlandaise.
16335: MASCARENHAS, S. - EMMANUEL LEVINAS: - Emmanuel levinas (1906-1996) A selected annotated primary bibliography. Part 1 & Part 2.
15873: MASCARENHAS, SIDNEY (MICHAEL) J. - The Human Condition. Towards a Socio-chrono-nomical Intrigue-Scrutiny-Locution in the writings of Emmanuel Levinas up to 1974.
33224: MASCHEK, HERMANN (ED.). - Lyrik des Späten mittelalters.
35379: MASER, WERNER. - Hitlers brieven en notities. Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten. Vertaald door Evert van Leerdam.
53692: MASERS DE LATUDE, DE BEAUPOIL SAINT-HILAIRE, LINGUET - Book with 3 sections: I: Histoire d'une détention de trente-neuf ans, dans les prisons d'état. Écrite par le prisonnier lui-même: a) Memoires du Sieur Henri Masers de Latude. Amsterdam, 1787. b) Mémoire de M. De Latude, Ingénieur. Ma seconde évation de la Bastille. Paris, Chez Gueffier, 1789. c) Lettre de M. le marquis de Beaupoil (de Saint Aulaire) à M. de Bergasse, sur l'histoire de M. de Latude, & sur les ordres arbitraires. Potsdam, 1787. - II: a) (Servan). Avis au public, & principalement au Tiers-État de la part du Commandant du Château des Isles de Sainte-Marguerite, & du Médecin, & du Chirurgien, &c. Du 10 Novembre 1788. Se vend aux Isles Sainte-Marguérite; & se distribue gratis à Paris, chez Robin & Compagnie. b) Réponse à Monseigneur le Commandant du Château ou géolier des cachots des Isles; sur M. d'Esprémesnil, et sur les États-Généraux. - III: a) Linguet. La France plus qu'Angloise, ou Comparaison entre la procédure entamé à Paris 1788 contre les ministres du Roi de France, et le proces à Londres en 1640.. avec des Réflexions sur le danger imminent dont les entreprises de la Robe menacent la Nation.. Bruxelles, 1788. b) Linguet. Annales politiques, civiles et littéraires, No 158: 6 pp. & 'Colonies' p. 117-196 Instances de l'Assemblée-Générale de Saint-Domingue, pour obtenir d'être entendu à la barre de l'Assemblée Nationale. Lettre de Linguet à M. Barnave à ce sujet. et autres articles.
8443: MASLENITSYN, S. - Pereslavl - Zalessky. Art of old pereslavl.
25317: MASOIN, MAURICE. - Précis d'économie politique.
30215: MASQUERAY, PAUL. - Théorie des formes lyriques de la tragédie grecque. Thèse.
46078: MASSA, EUGENIO / BEATO PAOLO GIUSTINIANI. - I manoscritti originali del Beato Paolo Giustiniani custoditi nell'eremo di frascati. Descrizione analitica e indici con ricerche sui codici avellanesi di San Pier Damiani.
45267: MASSART, JEAN / BERNARD MIALL. - Belgians under the German Eagle.
38249: MASSAUT, J.-P. ET M.E. HENNEAU (ÉDITÉS SOUS LA DIRECTION DE). - La christianisation des campagnes. Actes du colloque du C.I.H.E.C. (25-27 août 1994) 2 volumes.
23070: MASSAUX, EDOUARD. - Influence de l'Évangile de saint Matthieu sur la littérature chrétienne avant saint Irénée.
17454: MASSAUX, EDOUARD. - Influence de l'Évangile de saint Matthieu sur la littérature chrétienne avant saint Irénée.
54087: MASSAUX, ÉDOUARD. - Influence de l'évangile de Saint Matthieu sur la littérature chrétienne avant Saint Irénée. Réimpression anastatique présentée par F. Neirynck. Supplément Bibliographie 1950-1985 par B. Dehandschutter.
12436: MASSET, PIERRE. - Comment Croire? La foi et la philosophie moderne.
10665: MASSICZEK, ALBERT. - Der menschliche Mensch. Karl Marx' jüdischer Humanismus.
41240: MASSIGNON, LOUIS. - Essai sur les origines du lexique technique de la mystique Musulmane.
50935: MASSILLON. - Oeuvres de Massillon. Eveque de Clermont. [ 3 volumes ].
24172: MASSILLON: MIGNE, L'ABBÉ JAQUES-PAUL (ED.) - Oeuvres complètes de Massillon. (Tomes 42 et 43 de la) Collection intégrale et universelle des Orateurs Sacrés.
33802: MASSILLON. - Oeuvres complètes de Massillon, évèque de Clermont. (12 volumes).
50362: MASSIP, JESUS FRANCESC. - Teatre Religios Medieval als Països Catalans.
1154: MASSMANN, H.F. (ED.) - Das Zeitbuch des Eike von Repgow in Ursprünglich Niederdeutscher Sprache und in Früher Lateinischer Übersetzung. Stuttgart, 1857.
11143: MASSON, J. (ED.). - Mission et cultures non-chrétiennes. Rapports et compte rendu de la XXIXe semaine de missiologie Louvain 1959.
51468: MASSON, FREDERIC. - Jadis et aujourd'hui. Deuxieme serie, deuxieme edition.
36418: MASSON, J. - Missionnaires Belges sous l'ancien régime (1500-1800). Tome I. Ceux qui versèrent leur sang.
51916: MASSON, OLIVIER / MAURICE SZNYCER. - Recherches sur les Phéniciens a Chypre.
47257: MASSOT, JEAN-LUC. - L'art de restaurer en Provence [Vol 1] L'esprit de restauration.
17942: MASSOULIÉ, F., G. GANTELET, D. GENTON. - Faire l'Europe.
14616: MAST, JAN VAN DER. - Films, vaders & neuzen.
17561: MAT, MICHÈLE (ED.). - Sécularisation.
46483: MATAGNE, CHARLES - Répertoire des ouvrages du XVIIe siècle de la Bibliothèque du C. D. R. R. Complete in 3 vols.: Vol. 1: 1601-1650, Vols 2-3: 1651-1700.
47893: MATANASIUS, CHRISOSTOME (PSEUD. OF HYACINTHE CORDONNIER (PSEUD. THÉMISEUL DE SAINT-HYACINTHE )) - Le chef-d'oeuvre d'un inconnu, poëme heureusement découvert & mis au jour, avec des Remarques savantes et recherchées, par M. le docteur Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur Homère & sur Chapelain; deux Lettres sur les antiques; la Préface de Cervantes sur l'Histoire d D. Quichotte de la Manche; la Déïfication d'Aristarchus Masso, & plusieurs autres choses non moins agréables qu'instructives. Sixième édition, revûe, corrigée, augmentée & diminuée.
48032: MATE , REYES / FRIEDRICH NIEWÖHNER (HRSGG.) - Spaniens Beitrag zum politischen Denken in Europa um 1600.
45795: MATHIEU, ADOPLHE. - Rognures & Oeuvres en vers de Adolphe Mathieu. Tables.
45095: MATHIEU, D'ADOLPHE. - Passe-temps poétiques; Poésies diverses d'Adolphe Mathieu.
28304: MATHIJSEN, MARITA. - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. 1: Brieven en documenten. 2: Toelichtingen. (2 volumes).
14692: MATHIJSEN, MARITA. - De brieven van De Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. I. Brieven en documenten.
44801: MATHOT, R. E. - Choix d'un Moteur. Troisième Édition.
43366: MATHUISIEULX, M. DE. - Explorateurs et terres lointaines [Le livre d'or des explorateurs et voyageurs Français - Chine, Carthage, Maroc, Tonkin, Niger, Egypt, Tibet, Japon, etc.]
45775: MATRAS, JEAN-JACQUES / GEORGES CHAPOUTHIER. - L'inné et l'acquis des structures biologiques.
29805: MATTAUCH, HANS. - Die literarische Kritik der frühen französischen Zeitschriften (1665 - 1748).
52340: MATTEI, ROBERTO DE. - Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta.
49838: MATTEI, ROBERTO DE. - Verteidigung der Tradition : die unüberwindbare Wahrheit Christi.
17: MATTENS, W.H.M. - De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands.
19819: MATTER, HENDRIK MARGIENUS. - Nieuwere opvattingen omtrent het koninkrijk Gods in Jezus' prediking naar de synoptici. Een exegetische studie.
39939: MATTHEW, DONALD. - The medieval european community.
55734: MATTHEWS, P. H. - Generative Grammar and Linguistic Competence.
43467: MATTHIEU RICARD / DILGO KHYENTSE / PADMAKARA. - L'esprit du tibet. La vie et le monde de Dilgo Khyentsé, Maître spirituel. Extraits d'enseignements de Dilgo Khyentsé et d'autres maîtres tibétains. Preface de Sa Saintete le Dalai Lama.
19462: MATTHIJSEN, J.W. - Moskou. Reisindrukken.
31028: MATTI, ANNY. - Onze moeder God de heilige Geest.
31735: MATTI, ANNY. - Op zoek naar god als minnaar.
34622: MATTILL, A. J. AND MARY BEDFORD MATTILL. (EDS.). - A Classified Bibliography of Literature on the Acts of the Apostles.
13506: MATTMÜLLER, FELIX. - Kind und Gemeinschaft. Gedanken über die Eingliederung des (schwierigen) Kindes in die Gemeinschaft als Anregung für Lehrer, Heimerzieher und Eltern.
30767: MATURA, THADDÉE. - Le radicalisme évangélique. Aux sources de la vie chrétienne.
55041: MAUBLANC, JEAN-DANIEL, AURORE SAND (INTROD.) - George Sand, malade et médecin. Essai, avec une préface de Madame Aurore Sand.
43227: MAUDSLEY, HENRY. - Physiologie de l'esprit. Traduit de l'Anglais par Alexandre Herzen. (this is the original 1st. French 1879 edition).
36758: MAUDSLEY, HENRY / ALEXANDRE HERZEN. - Physiologie de l'esprit. (this is the original 1st. 1879 edition).
54960: MAUDSLEY, HENRY. - Physiologie de l'Esprit. Traduit de l'Anglais par Alexandre Herzen.
51831: MAUER, GERLINDE / URSULA MAGEN (EDS.). - Ad bene et fideliter seminandum. Festgabe für Karlheinz Deller zum 21. Februar 1987.
52012: MAUL, STEFAN M. - Herzberuhigungsklagen' Die sumerisch-akkadischen Ersahunga-Gebete.
52174: MAUL, STEFAN M. - Festschrift für Rykle Borger zu Seinem 65. Geburtstag am 24. Mai 1994. Tikip santakki mala basmu ...
51230: MAUNDE THOMPSON, EDWARD. - A Handbook of Greek and Latin Palaeography.
45207: MAUPASSANT, GUY DE. - Boule de Suif.
14050: MAUPASSANT, GUY DE. - Mutter und Söhne. Roman. Illustrationen von Harriet L. Klaiber.
50661: MAUPIN, GEORGES. - Opinions et curiosités touchant la mathématique d'après les ouvrages francais des XVIe, XVIIe, XVIIIe Siècles.
9637: MAUR, FRANZ AUF DER, LOI TO & RONALD GOHL. - Golden Pass. Mit der Bahn von Luzern nach Montreux. By train from Lucerne to Montreux.
50523: MAUR DE L'ENFANT-JÉSUS. - Maur de l'Enfant-Jésus. Ecrits de la maturité 1664-1689 : lettres de direction - Le royaume intérieur de Jésus-Christ dans les âmes - Deux traités de la vie intérieure et mystique.
48832: MAUREL, ANDRE. - L'Enseigne de Gersaint. Étude sur le tableau de Watteau. Son histoire - Les controverses - Solution du problème. Ouvrage illustré de dix planches hors texte.
33855: MAUREL, ANDRÉ. - La Sicile.
10400: MAUREPAS, ARNAUD DE, HERVÉ ROBERT & PIERRE THIBAULT. - Les Grands Hommes d'État de l'Histoire de France.
41122: MAUREPAS, LE COMTE DE - Memoires. Troisième édition. Avec onze Caricatures du temps, gravées en Taille-douce.
55381: MAURER, PHILIPPE. - Les modifications temporelles et modales du verbe dans le papiamento de Curaçao (Antilles Néerlandaises) Avec une anthologie et un vocabulaire papiamento-français.
45699: MAURIAC, FRANÇOIS. - Dieu et Mammom. Étude de Ramon Fernandez. Portrait de Goor hors texte.
41685: (MAURICE DE BROGLIE) (MAURITIUS DE BROGLIE) - Instruction pastorale de son altesse Monseigneur l'évêque de Gand, ... relativement au projet de la nouvelle Constitution du Royaume des Pays-Bas.
1263: MAURIER, D. DU. - Rebecca. Traduit de l'Anglais par D. van Moppès. Frontispice en couleurs de Dignimont. (2 tomes).
34478: MAURISSEN, FRANS / MARIA MEYERS. - De Sint Mauritius Kerk van Bilzen. De geschiedenis van de aloude kerk en de parochie van Bilzen toegeweid aan de Heilige Mauritius.
48202: MAURIZI, FRANÇOISE. - Theatre et tradition populaires. Juan del Encina et Lucas Fernandez.
55764: MAURO, TULLIO DE. - Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica.
4478: MAUROCORDATO, ALEXANDRE. - La Critique Classique en Angleterre de la Restauration à la mort de Joseph Addison. Essai de définition.
55188: MAUROIS, ANDRE / GEORGE SAND. - Lélia ou la vie de George Sand.
12064: MAUROIS, ANDRÉ. - Ce que je crois.
43687: MAURRAS, CHARLES - Un jubilé
55128: MAURRAS, CHARLES - Les amants de Venise. George Sand et Musset. Nouvelle edition.
49406: MAURY, L'ABBÉ A.O. - ( 3 works on the Civil constitution of the clergy). 1) Opinion de m. l'abbé Maury, député de Picardie, sur la Constitution civile du clergé, prononcée dans l'Assemblée Nationale 27 Novembre 1790. Cinquième édition. - 2) (Anonym). Antidote contre le schisme, ou pensez-y bien des catholiques français. Seconde édition. (par P. G. Labiche de Reignefort). - 3) Réponse à l'adresse de m. Ferdinand Dubois de Fosseux, président du departement du Pas de Calais, devenu aussi celui du Club d'Arras. Sur le sermon. Deuxième édition, revue & corrigée. - 4) Plan de la Constitution française, avec les moyens de rétablir l'ordre, d'ôter les abus, et de combler les déficit.
9890: MAUSBACH, JOSEPH. - Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem hl. Thomas von Aquin. Zweite und Dritte, Bedeutend erweiterte Auflage.
22179: MAUTH, KERSTIN. - Morphology in Speech Comprehension.
52432: MAUZI, ROBERT, - L'Idée du Bonheur dans la Littérature et la Pensée Françaises au XVIIIe Siècle. Quatrième édition.
18676: MAX, P. THEOPHORUS J.M. - Ein stiller Held. Frater Andreas von Tilburg. Ein Lebensbild. 4.-6. Tausend.
45078: MAXIM-BURDUJANU, G. / LIA MANOLIU. - Mélanges de l'école Roumaine en France. 1930. I. Démètre G. Golesco (1808-1892) - II. Aperçu sur Champfleury comme éclaireur et critique d'art.
10778: MAXWELL, WILLIAM D. - Concerning Worship.
36950: MAY, CHRISTOF. - Pilgern. Menschsein auf dem Wege.
14124: MAY, LARRY, ROBERT A. STRIKWERDA AND PATRICK D. HOPKINS. (EDS.). - Rethinking Masculinity. Philosophical Explorations in Light of Feminism.
41440: MAY, GEORG. - Die Sendung der Kirche. Ein Vortrag, gehalten am 10. April 1999 in Einsiedeln/ Schweiz.
47349: MAY, WILLIAM E. - Human Existence, Medicine and Ethics. Reflections on Human Life.
32852: MAYBON, ALBERT. - Le Théatre Japonais. Soixante-quatre planches hors texte, quarante dessins dans le texte.
45590: MAYENCE, FERNAND. - La légende des francs-tireurs de Louvain. Réponse au Mémoire de M. le professeur Meurer de l'Université de Würzburg.
46241: MAYER, PHILIP. - Townsmen or tribesmen : Conservatism and the process of urbanization in a South African city. With contributions by Iona Mayer.
51574: MAYER, WALTER. - Politik und Kriegskunst der Assyrer.
53429: MAYER, HANS EBERHARD. - Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge. 2., unveränderter Auflage.
6315: MAYER, ALFRED. - Annals of European Civilization 1501-1900.
32497: MAYER, THEODOR (ED.). - Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. Reichenau-Vorträge 1963 - 1964.
10874: MAYER, FRED. A.O. - Die orthodoxe Kirche in Russland.
33771: MAYER, WERNER R. (ED.). - Orientalia. Rivista trimenstrale pubblicata dal Pontificio Istituto Biblico di Roma. Vol. 71. Nova series. Fasc. 4. 2002.
52425: MAYER, THEODOR (ED.). - Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters. [ Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1943 ].
839: MAYET, G.C. - Quelques souvenirs sur Jean-Claude Colin. Choisis et présentés par J. Coste.
49826: MAYEUR, JEAN-MARIE / CHARLES ET LUCE PIETRI / ANDRÉ VAUCHEZ / MARC VENARD (EDS.). - Histoire du Christianisme des origines à nos jours. Tome 6, Un temps d'épreuves (1274-1449) sous la responsabilité de Michel Mollat du Jourdin et André Vauchez.
49825: MAYEUR, JEAN-MARIE / CHARLES ET LUCE PIETRI / ANDRÉ VAUCHEZ / MARC VENARD (EDS.). - Histoire du Christianisme des origines à nos jours. Tome 4, Evêques, moines et empereurs (610-1054) sous la responsabilité de Gilbert Dagron, Pierre Riché et André Vauchez.
35093: MAYFIELD, S. - Bidden. ontdek de rijkdom aan mogelijkheden.
47297: MAYHEW, HENRY / JOHN BINNY. - The Criminal Prisons of London and Scenes of Prison Life. With Numerous Illustrations from Photographs. [ New impression ].
54858: MAYNARD, M. L'ABBÉ. - Pascal, sa vie et son caractère, ses écrits et son génie. [ 2 volumes ].
51215: MAYNE-REID, CAPITAINE. - Autour du Bivouac. Traduction française par Ernest Jaubert.
34553: MAYNEVILLE. - Chronique du temps qui fut la jacquerie. Illustrations de Luc Olivier Merson. (gravures de Chessa. Lettres manuscrites par A. Cossard).
51989: MAYORDOMO-MARÍN, MOISÉS. - Den Anfang hören. Leserorientierte Evangelienexegese am Beispiel von Matthäus 1-2.
43713: MAZALEYRAT, JEAN / GEORGES MOLINIE. - Vocabulaire de la Stylistique.
16103: MAZENOD, EUGÈNE DE: ROCHE, R.P. - Eugène de Mazenod. Préface de M. le Chanoine Leflon. Biographie illustrée E. et J. Servel et René Perrin.
30670: MAZOIS F, / M. VARCOLLIER. - Le palais de Scaurus ou description d'une maison romaine. Fragment d'un voyage de Mérovir à Rome vers la fin de la République. Précedé d'une notice biographique par M. Varcollier. Quatrième édition.
45070: MAZURE, L. A. J. - Histoire de la révolution de 1688 en Angleterre [ 4 volumes in 1 binding ].
21271: MCCANN, DOM JUSTIN. - Saint Benedict.
49499: MCCARTHY, MICHAEL H. - Authenticity as self-transcendence : the enduring insights of Bernard Lonergan.
41210: MCCLOY, SHELBY T. - Gibbon's Antagonism to Christianity.
19140: MCCORMACK, WILLIAM C. & STEPHEN A. WURM (EDS.). - Language and man. Anthropological issues.
48292: MCCOUBREY, HILAIRE / NIGEL D. WHITE. - International Law and Armed Conflict.
50755: MCDERMOTT, BRIAN OWEN. - The personal unity of Jesus and God according to Wolfhart Pannenberg.
9937: MCDONNEL, KILIAN (ED.). - Katolieke charismatiese vernieuwing. Teologiese verklaring en pastorele toelichting 'Verklaring van Mechelen 1974'.
22113: MCENERY, TONY. WILSON, ANDREW. - Corpus linguistics.
41269: MCFALL, LESLIE. - The enigma of the hebrew verbal system. Solutions from ewald to the present day.
49638: MCFARLANE, K. B. - Lancastrian Kings and Lollard Knights.
31197: MCGRATH, ALISTER. - De Onbekende God. Zoeken naar zin.
46165: MCGREEVY, JOHN T, - Catholicism and American freedom. A History.
22572: MCINTOSH, TERENCE. - Urban decline in early modern Germany. Schwäbisch Hall and its region, 1650-1750.
7542: MCKAY, ALEXANDER G. - Römische Häuser, und Paläste. Deutsche Audgabe berabeitet und erweitert von Rudolf Fellmann. Sonderausgabe.
38583: MCKAY, JOHN P. / BENNET D. HILL / JOHN BUCKLER (EDS.). - A history of western society. Volume B From the renaissance to 1815. Fifth edition.
28914: MCKENDRICK, JAMIE. - Een versteende dierentuin. Gedichten vertaald door Ko Kooman.
84: MCKENZIE, J.L. - The two-edged sword. An interpretation of he Old Testament.
9370: MCLACHLAN, D.L. & D. SWANN. - Competition policy in the European community. The rules in theory and practice.
40134: MCMANNERS, JOHN (EDITOR). - Oxford illustrated history of christianity.
49960: MCNARY-ZAK, BERNADETTE. - Seeking in solitude : a study of select forms of eremitic life and practice.
17560: MCNEAL, ROBERT HATCH. - Stalin. Man and ruler.
963: MCNEILE, A.H. - An introduction to the study of the new testament.
7802: MCNEILE, A.H. - An introduction to the study of the new testament.
18462: MCVEY, RUTH T. & ADRIENNE SUDDARD. - Southeast Asian transitions. Approaches through social history.
49565: MEADOWS, JACK. - The Victorian Scientist. The Growth of a Profession.
38971: MEAN, CAROLO (CAROLUS, CHARLES) DE - Observationes et res judicatae ad jus civile Leodiensium (of Liege), romanorum aliarumque gentium canonicum et feudale. Opus omnibus, tum magistratibus et judicibus, tum jurisconsultis, advocatis et pragmaticis perquam utile et necessarium. Editio tertia.
44246: O'MEARA, THOMAS FRANKLIN - Theology of ministry
52520: O'MEARA, DOMINIC J. - Structures Hiérarchiques dans la Pensée de Plotin. Étude historique et interprétative.
24243: MEAUX, LE VICOMTE DE. - Les luttes religieuses en France au seizieme siecle.
52418: MECENSEFFY, GRETE (ED.). - Österreich, I. Teil., II. Teil & III. Teil [ 3 volumes ].
39505: MECERIAN, JEAN. - Expedition archeologique dans l'Antiochene occidentale.
54477: MECHELEER, LIEVE DE. - Inventaris van het archief van Henri Pirenne (1792-1793, einde 19de - eerste helft 20ste eeuw).
39192: MECKSEPER, CORD. - Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter.
43250: MEDEDEELINGEN VAN HET NEDERLANDSCH HISTORISCH INSTITUUT TE ROME. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. [34 volumes of the series].
41241: MEDICO, H. E. DEL. - Deux manuscrits hebreux de la mer morte. Essai de traduction du 'Manuel de discipline' et du 'commentaire d'habbakuk' avec notes et commentaires.
54669: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2019. Vol. 94. No. 4.
54655: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2016. Vol. 91. No. 3.
54663: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2018. Vol. 93. No. 2.
54653: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2020 Vol. 95. No. 2.
54668: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2017. Vol. 92. No. 4.
54671: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2019. Vol. 94. No. 2.
40613: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 1997. Vol. 72 No. 2.
40614: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2005. Vol. 80 No. 3.
40615: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2003. Vol. 78 No. 3.
40616: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 1998. Vol. 73 No. 1.
40617: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 2003. Vol. 78 No. 1.
40618: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2003. Vol. 78 No. 2.
40619: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 1997. Vol. 72 No. 3.
40607: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2010. Vol. 85 No. 4.
54661: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 2017. Vol. 92. No. 1.
40608: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 1992. Vol. 67 No. 1.
40604: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2002. Vol. 77 No. 4.
40611: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 1992. Vol. 67 No. 3.
40612: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 1992. Vol. 67 No. 4.
54659: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2017. Vol. 92. No. 3.
40605: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2005. Vol. 80 No. 4.
54654: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2016. Vol. 91. No. 4.
54670: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2019. Vol. 94. No. 3.
40609: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2005. Vol. 80 No. 2.
40610: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 1992. Vol. 67 No. 2.
54664: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 2018. Vol. 93. No. 1.
54656: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2016. Vol. 91. No. 2.
54665: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 2021 Vol. 96. No. 1.
54672: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2021 Vol. 96. No. 2.
54662: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 2019. Vol. 94. No. 1.
54667: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2018. Vol. 93. No. 3.
54660: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies April 2017. Vol. 92. No. 2.
54652: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies January 2020 Vol. 95. No. 1.
54657: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies October 2018. Vol. 93. No. 4.
54658: MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA: - Speculum. A Journal of Medieval Studies July 2020 Vol. 95. No. 3.
25855: MEDWICK, CATHLEEN. - Teresa of Avila. The progress of a soul.
44564: MEEGEREN, P. FR. D. VAN. - De causalitate instrumentali humanitatis christi iuxta D. Thomae Doctrinam expositio exegetica (Thesis ad lauream in sacra theologia obtinendam).
55406: MEEL, PETER. - How to get to know the Caribbean. A fact-finder. Second, revised edition.
9013: MEER, F. VAN DER & CHRISTINE MOHRMANN. - Bildatlas der frühchristlichen Welt. Deutsche Ausgabe von Heinrich Kraft.
26711: MEER, F. VAN DER. - Geschiedenis eener kathedraal. Tweede druk.
12189: MEER, F. VAN DER. - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
54585: MEER, FÉLIX VAN DER. - Connaissances complètes du Cavalier, de l'Écuyer et de l'Homme de Cheval.
34637: MEER, FRITS VAN DER. - Imago Christi. Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeen. Fotografie Hans Sibbelee.
36299: MEERDINK, JORIEN & ASTRID JANSEN & TRUDE POOT - Bollenpelsters gevraagd. Seizoenarbeid van vrouwen in de zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960.
46108: MEERKERK, EDWIN MARCEL VAN. - Achter de schermen van het boekbedrijf. Henri Du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de uitgeverij en boekhandel in de Republiek.
23631: MEERSCH, JOSEPH VAN DER. - Tractatus de deo uno et trino. Editio altera, aucta atque emendata.
3866: MEERSSCHE, P. VAN DE. - Noord - Zuid confrontatie en nieuwe internationale economische orde. Een historische - thematische - kritische inleiding. Tweede en vervolledigde uitgave.
19158: MEERTENS, P.J. (ED.). - Nederlands Repertorium van Familienamen. I. Drente.
19159: MEERTENS, P.J. (ED.), H. BUITENHUIS (INTR.). - Nederlands Repertorium van Familienamen. II. Friesland.
19160: MEERTENS, P.J. (ED.), H. BUITENHUIS (INTR.). - Nederlands Repertorium van Familienamen. IV. Utrecht.
19161: MEERTENS, P.J., H. BUITENHUIS (EDS.)., K. HEEROMA, R.A. EBELING (INTR.). - Nederlands Repertorium van Familienamen. VI. Overijsel met Urk en de Noordoostpolder.
19164: MEERTENS, P.J., H. BUITENHUIS (EDS.). - Nederlands Repertorium van Familienamen. IX. 's-Gravenhage.
42458: MEES, M. - Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien.
50797: MEESTER, PAUL DE. / MARK ELCHARDUS (ED.). - De school staat niet alleen. Verslag van de commissie Samenleving-Onderwijs aan de Koning Boudewijnstichting.
45790: MEESTER, KOEN DE. - Thérèse. Met lege handen.
31026: MEESTER, KOEN DE. - De parel en het kind. Over de kristelijke ontvankelijkheid. 2de druk. 8ste duizendtal.
36432: MEESTER, KOEN DE. - De parel en het kind. Over de kristelijke ontvankelijkheid.
32050: MEEÜS, ADRIEN DE. - Histoire de Belgique illustree.
22180: MEEUWISSEN, MARJOLEIN HENRIËTTE WILHELMINA. - Producing complex spoken numerals for time and space.
54487: MEGANCK, TINE LUK / SABINE VAN SPRANG (EDS.). - Bruegels wintertaferelen - Historici en kunsthistorici in dialoog.
16155: MEH, KIN PING. - Oder die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen. Aus dem Chinesischen übertragen von Franz Kuhn.
7212: VON DER MEHDEN, FRED R. - Religion and nationalism in Southeast Asia. Burma, Indonesia, the Philippines.
23259: MEHL, ROGER. - De l'autorité des valeurs. Essai d'éthique chrétienne.
12238: MEHL, ROGER. - Du catholicisme romain. Approche et interprétation.
1107: MEHLER, U. - Marienklagen im Spätmittelalterlichen und Frühneuzeitlichen Deutschland. Textversikel und Melodietypen. Materialteil.
1111: MEHLER, U. & A.H. TOUBER. (EDS.) - Mittelalterliches Schauspiel. Festschrift für Hansjürgen Linke zum 65. Geburtstag.
43064: MEHREN, A. / DIMICHQUI. - Nukhbat ad Dahr Fi Adschaib al Barr Wal Bahr. Cosmographie (Chems-ed-Din Abou Abdallah Mohammed / Dimichqui)
49952: MEHRING, REINHARD. - Heideggers 'große Politik'.
13145: MEHRING, FRANZ. - Karl Marx. Geschiedenis van zijn leven. Geautoriseerde vertaling door Jan Romein. Met een portret, een inleiding en een verklarend register.
43466: MEHTA, ASHVIN / MAURICE HERZOG. - Himalaya. A la rencontre de l'éternité.
27337: MEIER, FRITZ. - Die Idee der Transzendentalphilosophie beim jungen Schelling.
44730: MEIER-GRAEFE ET E. KLOSSOWSKI, J. - La collection Cheramy. Catalogue raosonné précédé d'études sur les maîtres principaux de la collection. Illustré de 127 héliotypies et de 2 héliogravures hors texte.
48872: MEIER, HERBERT. - Gedichte und Prosa [ 3 volumes ] Vol. 1. Das Erhoffte will seine Zeit. Vol. 2. Im Anhauch des Windes. Vol. 3. Spiegel des Göttlichen. Mit einem Nachwort von Alois Maria Haas.
55457: MEIHUIZEN-DOKKUM, B. I. - Indicativo e congiuntivo nelle completive Italiane.
17729: MEIJ, A.W.H. & ZAÏRA F. PENDERS. - Europocket. Verdragsteksten EG-Europese Unie c.a. Tiende druk (bijgewerkt tot 1 juli 2000).
52506: MEIJERING, E. P. - Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit. Das Elfte Buch der Bekenntnisse.
42425: MEIJERING, E. P. - Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit. Das Elfte Buch der Bekenntnisse.
42424: MEIJERING, E. P. - Hilary of Poitiers on the Trinity. De Trinitate 1, 1-19, 2, 3.
52052: MEIJERING, E. P. - Calvin Wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischen und patristischem Denken.
54635: MEILINK, P. A. / H. J. PH. G. KAAJAN. - Inventaris van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572.
39765: MEILINK-ROELOFSZ, PROF, DR.M.A.P. E.A. - De V.O.C. in Azië.
13343: MEINBERG, ECKHARD. - Das Menschenbild der modernen Erziehungswissenschaft.
24267: MEINERTZ, MAX. - Jesus und die Heidenmission. Zweite neubearbeitete Auflage.
27278: MEINHOLD, PETER. - Geschichte der kirchlichen Historiographie, (2 volumes / 2 Bände).
42283: MEISNER, JOACHIM. - Nachreformatorische Katholische Frömmigkeitsformen in Erfurt.
33734: MEISSINGER, KARL AUGUST. - Der katholische Luther.
53381: MEISSNER, BRUNO. - Die Babylonisch-Assyrische Literatur.
29492: MEISTER, PETER. - Arthurian Literature and Christianity. Notes from the Twentieth Century.
1678: MEISTER, K. - Das Beamtenrecht der Erzdiözese Freiburg.
1690: MEISTER, K. - Das Beamtenrecht der Erzdiözese Freiburg.

Next 1000 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers[an error occurred while processing this directive]

9/14