Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers
Van Alphenstraat 30, 6416 EE Heerlen, The Netherlands            Email: emilekerssemakers@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56923: Boehm, Max Hildebert. - Natur und Sittlichkeit bei Fichte.
37200: BOEHM, GOTTFRIED / ULRICH MOSCH / KATHARINA SCHMIDT (eds). - Canto d'Amore. Modernite et classicisme dans la musique et les beaux-arts entre 1914 et 1935.
234: BOEKE, R. - Divinatie met name Rudolf Otto.
44421: Boekels, Joachim. - Schleiermacher als Kirchengeschichtler. Mit Edition der Nachschrift Karl Rudolf Hagenbachs von 1821/22.
45977: Boekenoogen, G. J. - Genoechlijcke history, vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias, hoe hy des grooten conincx wonderschoone dochter vant eylant Helyce langhen tyt in bewaringhe hadde, ende hoe een smeets-knecht Sie-vreedt genaemt, ghesonden wierde om dese dochter weder te verlossen, ende voor sijn bruyt te houden. Naar den druk van 1641.
45974: Boekenoogen, G. J. - De Historie van Floris ende Blancefleur. Naar den Amsterdamschen druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642. Met elf afbeeldingen.
13269: BOEKHOLT, P. TH F. M. - Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858.
73333: Boekhout, John. - Verantwoord bijbelgebruik. Vierde herziene en uitgebreide druk met extra hoofdstuk over 'Oog om oog'.
36352: BOELE, CORA. - De jaren van de Javaanse gasfabrieken 1863-1905: een episode uit de geschiedenis van het OGEM-concern.
64817: BOELE, Kees - Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat.
27280: BOELENS, WIM L. - Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Die Suche nach einem Abendmahlkonsens in der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947-1957 und eine Würdigung aus Katholischer Sicht.
20854: BOELENS, MARTIN. - Die Klerikerehe in der gesetzgebung der Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Strafe. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung von den Anfängen der Kirche bis zum Jahre 1139.
65210: BOELENS, Luuk / SANDERS, Wies - De grote - The big - Der grosse KAN atlas. Mentale atlas van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen
71111: BOENIG, H.V. (ed). - Advances in low-temperature plasma chemistry, technology, applications. volume 3.
66656: BOENIN, Iwan - Het leven van Arsenjew
67330: BOER, D.E.H. de - Middeleeuwen.
57172: Boer, S. de. - De anthropologie van Gregorius van Nyssa.
61264: BOER, Sacha de / BOERMA, Jacob-Jan - Down to earth. Fris, mals, zilt, aards, zoet. Fotografie en eenvoudige recepten.
54847: Boer, Marten Jan de. - De rationale krommen van den vijfden graad in R5 en R4.
57952: Boer, Julius de. - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van Stanza's.
74133: Boer, Pieter Arie Hendrik de. - Research into the text of 1 Samuel I - XVI. A contribution to the study of the books of Samuel. [ Proefschrift ter verkrijging van den Graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden ]
50909: Boer, Harm den. - La literatura hispano-portuguesa de los sefardies de Amsterdam en su contexto historico-social (ss. XVII y XVIII).
48717: Boer, D. E. H. de / Faber en H. P. H. Jansen. - De rekeningen van de Grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Uitgegeven door de werkgroep 'Holland 1300-1500' Serie II. De rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393-1396.
48716: Boer, D. E. H. de / Faber en H. P. H. Jansen. - De rekeningen van de Grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Uitgegeven door de werkgroep 'Holland 1300-1500' Serie III. De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel 1393-1396 (Baljuwen en drossaards).
73385: Boer, Theo. - Eind goed : een protestantse kijk op euthanasie in Nederland.
44103: Boer, P. A. H. de. - Second-Isaiah's Message.
44097: Boer, P. A. H. de / J. Hoftijzer / H. A. Brongers / A. R. Hulst / C. van Leeuwen / a.o. - [ Kaf He ] 1940-1965
44096: Boer, P. A. H. de / J. Hoftijzer / H. A. Brongers / A. R. Hulst / C. van Leeuwen / a.o. - [ Kaf He ] 1940-1965
71159: BOER, P.G. de. - Enkele delftse kerkportretten opnieuw bekeken.
44077: Boer, P. A. H. de / C. van Duin (ed.). - Selected studies in Old Testament Exegesis.
42463: Boer, Sibbele de. - De anthropologie van Gregorius van Nyssa. (Thesis).
71478: BOER, P.J. den and J. REDDINGIUS. - Regulation and stabilization paradigms in population ecology.
69603: BOER, S. de. - Moderne diagnostiek en behandeling van hartpatienten. voor den practicus uiteengezet.
72477: BOER, R. - Marxist criticism of the bible.
72495: BOER, J.A. den and H.G.M. WESTENBERG (Eds.) - Antidepressants: selectivity or multiplicity?
67604: Boer, J. de / C. Assers. - Asser 1* - Personen- en familierecht. Achttiende druk.
58797: Boer, J. de. - Het nieuw BW overzee.
60272: BOER, Walther C.L. - Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois.
61791: BOER, Jelmer de - Eet taart, krijg een sixpack. Nú zonder taartrecepten
28398: BOER, THEO DE. - De 100 beste gedichten van 2000 gekozen door Theo de Boer.
26580: BOER, P.A.H. DE. - Fatherhood and Motherhood in Israelite and Judean Piety.
58521: Boer, Th.M. de / F. Ibili (eds.). - Nederlands internationaal personen- en familierecht. Wegwijzer voor de rechtspraktijk. Tweede druk.
19952: BOER, S. DE. - De anthropologie van Gregorius van Nyssa.
1880: BOER, I., A. MOORS & T. VAN TEEFFELEN. (eds.) - Changing stories. Postmodernism and the Arab-Islamic world.
18698: BOER, H.E. DE, W.H. VAN BOOM, J. DE HULLU (eds.). - Rechtsmiddelen van de toekomst.
65384: BOER, Marja den / e.a. - Wie is de topambtenaar? Over levensloop en loopbaan.
14043: BOER, M. G. L. DEN. - De ridder met de witte pluim. John Donne, dichter-prediker.
13966: BOER, PIM DEN. - Geschiedenis als beroep De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
13727: BOER, P.A.H. DE. - Oudtestamentische Studiën. Deel VIII.
64356: BOER, Tanja de (eindredactie) - M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar van het 'schoone' boek
64043: BOER, Wybren de /WAGENDORP, Bert / OOSTERWIJK, Frans - Ard Schenk. De biografie
62673: BOEREFIJN, Wim - The Foundation, Planning and Building of New Towns in the 13th and 14th Centuries in Europe. An architectural-historical research into urban form and its creation (proefschrift)
72801: BOEREMA, I. (Ed.) - Medische ervaringen in nederland tijdens de bezetting 1940 - 1945.
68584: BOEREMA, I. (pr). - Verslag van het congres...: tuberculose.
50184: Boeren, P. C. en G. W. A. Panhuysen. - Annales Rodenses. Facsimile-uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien.
66598: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
2391: BOEREN, P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
18828: BOEREN, P.C. - De Abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
59759: BOERENDONK, M.J. - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw
71469: BOERHAAVE, HERMANNO. - Tractatus medico-practicus de lue aphrodisiaca. continens hujus affectionis historiam, originem, progressum, causas, symptomata, & curationem.
39918: Boeri, Tito / Eleonora Patacchini / and Giovanni Peri (eds.). - Unexplored Dimensions of Discrimination.
69337: BOERING, G., D.K.F. MEIJER and E.J. ARIENS (eds). - Het geneesmiddel in de tandheelkunde.
61770: Boerma, Jacob-Jan / Boer, Sacha de - Back to basics. Gezonde en eenvoudige recepten met smaak. Lunch - voor - hoofd - na - feest
61759: BOERMAN J. / KNIP, K. / SCHURING, H. (redactie) - Natuur en School. 3e Jaargang
73550: Boero, P. Jos. - Het leven van den gelukzaligen Petrus Canisius, Priester uit de Sociëteit van Jesus. Uit het Italiaansch vertaald door een R. K. priester.
64195: BOERS, Waling (eindredactie) - Brain internal affairs. Encyclopedie van het AHHA moment.
70322: BOERS, A.H. - Van additieve abelse groep tot ring.
52: BOERSEMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie.
56462: Boersma, Arjan. - Tegendraads gereformeerd. Biografie Prof. dr. Cornelis Graafland.
72287: BOERSMA, J. and J.G. NOLTES. - Organozinc coordination chemistry.
51754: Boertien, M. / M. De Jonge / J. W. Doeve / B. Jongeling / A. S. Van der Woude, F. Garcia Martinez / a.o. (eds.). - Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period. Complete run of the journal from volume 1 (1970) till volume 38 (2007) in 22 bindings.
72897: Boeschoten, Frans. - De spectraalanalysator. Proeve van een apparatuur voor directe foto-electrische meting van spectrale relatieve intensiteiten ten behoeve van spectrochemische sporenelementen-bepaling = Specimen of an apparatus for the direct photo-electrical measurement of spectral relative intensities in aid of spectrochemical determination of trace elements.
69469: BÖESEKEN, J. - Über die einwirkungsprodukte der primären amine auf die dinitrosacyle.
12351: BOESLER, KLAUS-ACHIM UND ARTHUR KÜHN. (eds.). - Aktuelle Probleme geographischer Forschung. Festschrift für Joachim Heinrich Schultze aus Anlaß seines 65. Geburtstages.
71380: BOETHLING, R.S. and D. MACKAY. - Handbook of property estimation methods for chemicals. environmental and health sciences.
43882: Boetticher, Guil / Tacitus. - Lexicon Taciteum sive de Stilo C. Cornelii Taciti, praemissis de Taciti vita, scriptis ac scribendi genere prolegomenis.
60168: BOEVE, Reinder - De Hessenberg. In 21 jaar van zandkasteel naar stadsjuweel.
71240: BOEWE, C. , G. REYNAUD and B. SEATON (eds). - Précis ou abrégé des voyages, travaux, et recherches de c.s. rafinesque (1833). the original version of a life of travels (1836).
31627: BOEX, JOHANNES FRANCISCUS GERARDUS. - De "Bibliothèque Françoise" van Henri Du Sauzet 1730 - 1746.
7929: BOFF, LEONARDO. - Église : charisme et pouvoir. Traduit du brésilien par Didier Voïta et Jane Lessa.
31846: BOG, INGOMAR. - Der aussenhandel ostmitteleuropas 1450-1650. Die ostmitteleuropäischen Volkswirtschaften in ihren Beziehungen zu Mitteleuropa.
28690: BOGAARDS, P. / Y.F. HIEMSTRA (eds.). - Van Dale handwoordenboek Nederlands-Frans. Derde druk.
46199: Bogaart, Saskia. - Geleerde kennis in de volkstaal. Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 1485) in perspectief.
73715: Bogaert, Pierre-Maurice / Matthias Delcor / Edmond Jacob / a.o. - Dictionnaire Encyclopédique de la Bible.
54090: Bogaert, P. M. (ed.). - Le livre de Jérémie. Le prophète et son milieu. Les oracles et leur transmission.
53869: Bogaert, Pierre-Maurice / Matthias Delcor / Edmond Jacob / a.o. - Dictionnaire Encyclopédique de la Bible.
51837: Bogaert, P. M. / L. Dequeker / H. Jagersma / A. Guigui / J. Lambrecht. - Abraham dans la Bible et dans la Tradition Juive. Colloque de Louvain (K.U. Leuven, Faculteit der Godgeleerdheid) 24 janvier 1977.
46421: Bogaert, Pierre. - Apocalypse de Baruch, I & II. [ L'Apocalypse Syriaque de Baruch ] (2 volumes).
43553: Bogaerts, Félix - Histoire civile et religieuse de la colombe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
35428: BOGAERTS, J. - S. Alphonse de Liguori. Musicien et la reforme du chant sacre. Ouvrage honore d'une lettre de S. Eminence L.-M. Parocchi. & Chant de la Passion. Paroles et musique de St. Alphonse de Liguori. Texte original italien et texte francais. (2 in 1 binding).
72104: BOGAN, R.J. (ed). - Patrick Suppes.
28752: BOGDAN, HENRY. - Histoire des pays de l'est. Des origines à nos jours. Nouvelle édition revue et augmentée.
17424: BOGDAN, RADU J. AND ILKKA NIINILUOTO (eds.). - Logic, language, and probability. A selection of papers contributed to sections IV, VI, and XI of the Fourth International Congress for Logic, Methodology, and Philosophy of Science, Bucharest, September 1971.
39987: BOGDANOVIC, Dimitrije / Franjo BARISIC (ed.). - Jean Climaque dans la litterature Serbe ancienne.
66083: BOGENG, G. - Die grossen Bibliophilen. Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen. 3 Bände in 2 + fotokopiertes Register.
62555: BOGERS, Ad - Frans Wolters. Een liefde voor Venlo in kaart
25142: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Benedikt und Ignatius. Maria Laach als Collegium maximum der Gesellschaft Jesu 1863 - 1872 - 1892.
25141: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Nachfolge Christi in Bibel, Liturgie und Spiritualität.
25140: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Die Frau im Heil.
25137: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Frömmigkeit.
25136: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Mönchtum - Ärgernis oder Botschaft?
25135: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Ostern - Fest der Auferstehung heute.
25133: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Weihnachten heute - Das Weihnachtsfest in der pluralistischen Gesellschaft.
25134: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Das Sakrale im Widerspruch.
25131: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Frauen im Bannkreis Christi.
25126: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Tod und Leben von den Letzten Dingen.
25128: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Deutsche Liturgie? Sind wir auf dem Weg dahin?
25124: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Die Familie. Gotteswerk und Menschenmühen.
25125: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Liturgische Bewegung nach 50 Jahren.
25122: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Leben aus der Taufe.
25123: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Mönchisches Leben. Liturgischer Dienst.
25121: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Die Engel inder Welt von heute.
11120: BOGLER, P. THEODOR. (ed.). - Kirchenmusik in der Gegenwart.
66848: BOGMANS, P. / e.a. - Oirschot in oude ansichten
71668: BOGNAR, M. - Foundations of linking theory.
54482: Bogucka, Maria. - Das alte Danzig. Alltagsleben vom 15. bis 17. Jahrhundert.
63650: BOHATEC, Miloslav - Schöne Bücher des Mittelalters aus Böhmen.
53450: Bohl, Joan. - De Raad der Advocaten te Abdera.
52075: Böhl, Eduard. - Beiträge zur Geschichte der Reformation in Österreich. Hauptsächlich nach bisher unbenutzten Aktenstücken des Regensburger Stadtarchivs.
52604: Bohlen, Stephanie. - Geschöpflichkeit und Freiheit : ein Zugang zum Schöpfungsgedanken im Ausgang von der kritischen Philosophie Kants.
25648: BOHLEN, REINHOLD. - Der Fall Nabot. Form, Hintergrund und Werdegang einer alttestamentlichen Erzählung (1 Kön 21).
68430: BÖHLER, L. - Verbandleer. voor verpleegsters, verplegers, studenten en artsen. zwachtel-, doek-, pleister-, druk- en afsnoerende verbanden.
58924: Böhlig, Alexander. - Das Ägypterevangelium von Nag Hammadi (Das Heilige Buch des Grossen Unsichtbaren Geistes) nach der Edition von A. Böhlig - F. Wisse - P. Labib ins Deutsche übersetzt und mit einer Einleitung sowie Noten versehen.
58923: Böhlig, Alexander / Frederik Wisse. - Zum Hellenismus in den Schriften von Nag Hammadi.
70742: BÖHM, C. - Das hämorrhoidalleiden.
57772: Böhm-Bawerk, Eugen von. - Kapital und Kapitalzins. Erste Abteilung. Geschichte und Kritik der Kapitalzins-Theorien. Vierte, unveränderte Auflage & Zweite Abteilung. Positive Theorie des Kapitales. Erster Band (Buch I-IV). [ 2 volumes ].
52070: Böhme, Jacob. - Die Urschriften [ 2 volumes ].
45778: Böhme, Jacob. - Le chemin pour aller a Christ. [ Reproduction Hermétisme Chrétien ].
71217: BÖHME, H. and H.G. VIEHE (eds). - Iminium salts in organic chemistry. part 1.
62367: BÖHMEN, Jacob - Het derde Boeck des Auteurs Zynde Hooge ende diepe Gronden van 't drievoudigh leven des Menschen
60629: BÖHMER, Leo - Die Schirmfibel. Unterm Schirm durch die Jahrtausende.
33302: BOHN, EMIL. - Bibliographie der Musik- Druckwerke bis 1700 welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek des Academischen Instituts für Kirchenmusik und der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau aufbewahrt werden. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im XV., XVI. und XVII. Jahrhundert. (this is the original 1883 edition).
16059: BÖHNE, RUDOLF. - Zum Wortschatz der Mundart des Sárrabus (Südostsardinien).
60939: BÖHNER, Aug. Nathan. - Naturforschung und Kulturleben in ihren neuesten Ergebnissen zur Beleuchtung der grossen Frage der Gegenwart über Christenthum und Materialismus, Geist und Stoff.
73356: Bohren, Rudolf. - Prophetie und Seelsorge : Eduard Thurneysen.
46877: Boie, O. - De Jood Paulus van Tarsus. Kennen jullie hem zó? Leven & streven van een man, gegrepen door de Heer!
44576: Boie, O. Jozef Bar-Eli - Jozef Bar-Eli een bouwvakker die vader mocht worden van Jezus, onze Heer.
58960: Boigey, Maurice. - Manuel de Massage. Quatrieme edition.
50390: Boigne, Comtesse de / Charles Nicoullaud. - Récits d'une tante : Mémoires de la comtesse de Boigne née d'Osmond / publiés d'après le manuscrit original par Charles Nicoullaud - Volumes 1,2 & 3 (of 4).
67453: Boileau, M. J. - Les discours du verbe éternel fait home ou de notre-seigneur Jésus-Christ.
73234: Boileau - Oeuvres.
57850: Boileau, Abbé. - Histoire des Flagellants. Le bon et le mauvais usage de la flagellation parmi les chrétiens 1701. Introduction, notes et dossier établis par Claude Louis-Combet.
40525: Boileaux-Despreaux, Nicolas (transl. by Pieter Le clercq or Nikolaas van Amerongen or Pieter Antoine Huybert) - De mensch dwaazer als het dier. Berispdicht. Uit het Fransch van den Heere Boileau Despreaux nagevolgt, en met Aenmerkingen, enz. verrykt. Hier by koomt een Dichtkundige onderzoek over de onlangs uitgegeevene vertaaling van het zelve gedicht, onder den Tytel: De Menschelyke Dwaasheid in Tegenstelling van andere Dieren.
68897: BOIRTZY, A. (ed). - Périarthrite de l'épaule. ostéogénèse et compression. travaux divers.
67965: Bois-Aubry. - Livre des psaumes. Traduit et mis en oeuvre par les moines orthodoxes de Bois-Aubry.
63472: Boissevain, C. / Bosboom, M. / Renes, H. - Typisch Hollands ! De verandering van het Nederlandse landschap en de collectie Knecht-Drenth, 1900-heden
22979: BOISSIER, GASTON: - Melanges Boissier. Recueil de mémoires concernant la littérature et les antiquités romaines dédié a Gaston Boissier... a l'occasion de son 80e anniversaire.
68529: BOIVIN, A. - La chimie colloïdale et ses applications. Les processus colloïdaux. les virus.
73764: Bojnansky, V. / A. Fargasova. - Dictionary of Plant Virology in five languages English, Russian, German, French and Spanish.
63040: Bokar Rimpotche - Tchenrezi, nature de la divinité - principes et méthodes de la méditation
63097: Bokar Rimpotché Khempo Deunyeu - Soleils du Dharma tome 1
63109: Bokar Rimpotche - Prendre Refuge
46386: Böker, Hans J. and Peter M. Daly (ed.) - The emblem and architecture. Studies in applied emblematics from the sixteenth to the eighteenth centuries
72963: Böker, Hans. - Einführung in die vergleichende biologische anatomie der Wirbeltiere [ Jena, G. Fischer 1935 - Nachdruck 1967 ]. ( 2 volumes in 1 binding ).
65755: BOKERN, Anneke - Amsterdam Marco Polo NL
66318: BOKHOVE, Niels - De drempelschroom verdrijven. De literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang (bibliofiele uitgave)
61454: Bokkel Huinink, J.A. ten - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier
49795: Boksem, Jan. - Op den grondslag der telastlegging : beschouwingen naar aanleiding van het Nederlandse grondslagstelsel : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtgeleerdheid.
65541: BOL, Hans / VROOMKONING, Victor / MOOR, Wam de - Het Formaat van Waterland. Een dubbelportret van het rivierenlandschap in de Ooijpolder en de Over-Betuwe
72457: BOLAND, W. and H. VAN WOERDEN (eds). - Birth and evolution of massive stars and stellar groups. proceedings...
68499: BOLAND, B.M., J. CULLINAN and N.E. VARAS (eds). - Annals index (1980/1981).
72899: Bold, Hermanus Johannes van den. - The flame of atomic hydrogen and its application to the determination of transition-probabilities.
72905: Bold, Hermanus Johannes van den. - The flame of atomic hydrogen and its application to the determination of transition-probabilities.
67955: Boleslawa Zlotnickiego, Doc. Dra. Med. (ed.). - Lexicon Medicum. Anglicum. Russicum. Gallicum. Germanicum. Latinum. Polonum.
411: BOLESLAWSKI, I. - Skandinavisch bis Sizilianisch. 2. stark bearbeitete Auflage.
514: BÖLL, H. - Aufsätze. Kritiken. Reden.
6176: BÖLL, HEINRICH. - Frauen vor Flußlandschaft. Roman in Dialogen und Selbstgesprächen.
73696: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid. Een boek voor vrienden der wijsheid. Derde uitgave.
57495: Bollandiani, Socii. (ed.) - Bibliotheca Hagiographica Latina. Antiquae et mediae aetatis. Ediderunt Socii Bollandiani. [ 2 volumes ].
72401: BOLLAS, C. - Forces of destiny. psychoanalysis and human idiom.
51144: Bolle, M. E. - De opheffing van de autonomie. Der Kehilloth (Joodse Gemeenten).
45723: Bolle, Eric. - Van Een Verlegenheid Een Gelegenheid Maken. Lyotards Postmoderne Dialoog tussen Filosofie en Schilderkunst.
62636: BOLLE, Eric - Heidegger een meester van de ambivalentie.
55419: Bollée, Annegret. - Zur Entstehung der französischen Kreolendialekte im Indischen Ozean. Kreolisierung ohne Pidginisierung.
73505: Bollery, Joseph / Léon Bloy. - Léon Bloy. Essai de Biographie [ 3 volumes ] Origines jeunesse et formation 1846-1882 / Ses débuts littéraires du 'Chat Noir' au 'Mendiant Ingrat' 1882-1892 / Sa maturité - sa mort du 'Mendiant Ingrat' à la 'Porte des Humbles' 1892-1917.
42768: Bolley, P. and E. Kopp - Traité des matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille. Traduit de l'allemand et augmenté des travaux les plus récents par L. Gautier.
73728: Bollinger, O. - Atlas und Grundriss der Pathologischen Anatomie. I. Band. Zirkulations-, Respirations- & Digestionsapparat, sowie Leber, Gallenwege und Pankreas. Mit 82 farbigen Abbildungen auf 72 Tafeln nach Originalen von Maier A. Schmitson und 32 Textillustrationen. Zweite, stark vermehrte Auflage.
65137: BOLLMANN, Stefan - Warum Lesen glücklich macht
73833: Bollnow, Otto Friedrich. - Das Wesen der Stimmungen. Dritte durchgesehene und erweiterte Auflage.
71650: BOLLOBAS, B. (ed). - Littlewood's miscellany.
72581: BOLLOBBÁS, B. - Modern graph theory.
60918: BOLLOW, Hermann - Ameisen und Termiten. Mit 59 Abbildungen im Text und 8 Bildtafeln.
62466: BOLLWAGE, Max - Buchstabengeschichte(n). Wie das Alphabet entstand und warum unsere Buchstaben so aussehen
57237: Bologna, Giulia. - Museo delle legature Weil Weiss alla Trivulziana. Musei e Gallerie di Milano.
65657: BOLOGNA, Giulia - La Reliure d'Art. L'Art de la reliure à travers les siècles.
61187: BOLS, J. - In Open Lucht bij onze Insecten
73143: Bolt, A. T. - Voordeelstoerekening bij de begroting van de schadevergoeding in geval van onrechtmatige daad en wanprestatie.
66303: BOLT, Carol - De boeken met alle antwoorden: Het boek met alle antwoorden + De Liefde, het boek met alle antwoorden.
72330: BÖLTE, K. and R. KÜCHLER. - Transformatoren mit stufenregelung unter last. theorie, aufbau und anwendung.
49585: Bolton, Charles A. - Church reform in 18th century Italy. (the synod of Pistoia, 1786)
68550: BOLZ, G., F. MOELLER and TH. WERR. - Elektrotechnik. ein leitfaden... band 2, teil 3 und 4.
69705: BOM, N. (ed). - Echocardiology. with doppler applications and real time imaging.
69090: BOM, J.D. - De rupturen van de korte rotatoren van de schouder (supraspinatus-rupturen).
2486: BOM, EMM. DE. - De psychologie van den Antwerpenaar. Met teekeningen van Albert van Dyck.
69975: BOMAN, H.G. , J. MARSH and J.A. GOODE (eds). - Antimicrobial peptides.
64107: BOMANS, Godfried - Het ontbijt van koning Habbeba. Een sprookjesspel voor kinderen van 6-80 jaar
18048: BOMERS, H.J.A., B. NIEKUS, G. PIETERS, L. STILMA, a.o. - Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme.
64500: BOMMEL, Marijke van - Learning knowledge for competent social work. Students' learning experiences and knowledge outcomes in a constructivist bachelor's programme (thesis).
57601: Bommeljé, B. / M. Doorman / J.J. Peereboom / M-A. van Wijnen / (eds.). - Hollands Maandblad [ 56 afleveringen ] 1995 no. 1 t/m 2000 no. 10.
59216: Bon, Dr. Gustave le. - L'Évolution des Forces. Avec 42 figures photographiées au laboratoire de l'auteur.
59550: BON, W. van / LIESHOUT, E. van / BAKKER, J. - Gewoon, ongewoon, buitengewoon. Opstellen over leerproblemen. Aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Dumont bij zijn afscheid als Hoogleraar Orthopedagogiek
58949: Bon, Gustave le. - L'Évolution de la Matière. Avec 62 figures photographiées au laboratoire de l'auteur.
56110: Bona, Joanne. - Horologium Asceticum sive Horologium diei Christianae... de Sacrificio Missae Tracatus Asceticus. [ original 1846 edition ].
56109: Bona, Joanne. - Lapis Lydius Vitae Spiritualis sive Tractatus de Discretione Spirituum Liber Unus [ original 1847 edition ].
71629: BONA, C. , C. PALENZUELA-LUQUE and C. BONA-CASAS. - Elements of numerical relativity and relativistic hydrodynamics. from einstein's equations to astrophysical simulations.
49200: Bonacossi and M. Hausmann - Voyage en Chine d'après M. le Comté Bonacossi et M. Hausmann (par V. Devroede, dans la) Bibliothèque Illustrée. "Série des Voyages - 1"
40911: Bonafoux, Pascal. - L'autoportrait au XXe siecle. Moi Je, par soi-même. Preface Un silence sonore par Jorge Semprun. Notices biographiques par David Rosenberg.
46502: Bonaparte, Lucien - Révolution de Brumaire (9 Novembre 1799).
57885: Bonaventurae, S. / A. C. Peltier. - Opera omnia Sixti V, jussu diligentissime emendata : accedit sancti doctoris vita, una cum diatriba historico-chronologico-critica - Tomus Septimus / 7 - Editio accurate recognita cura et studio A.C. Peltier. [ contents: Pharetrae, Breviloqui - Centiloquim - De Ecclesiastica Hierarchia - Reductione Artium Ad Theogogiam - Quatuor Virtutibus Cardinalibus - Speculum Animae - De Septem Donis Spiritus Sancti - a.o. ].
73923: Bonaventure / Ewert Cousins (ed.). - Bonaventure. The soul's journey into God, The tree of life, The life of St. Francis. Preface by Ignatius Brady.
73007: Bonaventure / José de Vinck. - Mystical Opuscula. Translated from the Latin by José de Vinck.
65508: BOND, Chris - Ashley Jackson's Biography.
8523: BONDOLFI, ALBERTO, WERNER HEIERLE & DIETMAR MIETH (eds.) - Ethos des Alltags. Festgabe für Stephan H. Pfürtner zum 60. Geburtstag.
10613: BONÉ, EDOUARD. - Dieu. Hypothèse inutile?
63289: BONEBAKKER, Ernst - Van Sente Brandane. Inleiding en aanteekeningen op een nieuwe uitgave der Middelnederlandsche Brandaenteksten (proefschrift Leiden).
62478: Bonekamp, Lucas / e.a. - Jan Jansen
54699: Bonenfant, Paul / John Bartier / Andree Van Nieuwenhuysen (eds.). - Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean Sans Peur 1381 - 1419 [ 2 volumes ].
17301: BONGAERTS, THEO & KEES DE BOT (eds.). - Perspectives on foreign-language policy. Studies in honour of Theo van Els.
72474: BONGER, W.A. - Ras en misdaad.
23395: BONI, ANDREA. - Gli istituti religiosi e la loro potestà di governo (c. 607/c. 596).
15849: BONI, GUIDO. - Das Sein in der schöpferischen Unmittelbarkeit und in der Reflexion. Aus dem Italienischen übersetzt von Claus Riessner.
36867: BONIN, WERNER F. - Lexikon der Parapsychologie und ihrer Grenzgebiete.
52779: Bonino, Serge-Thomas (Dir.). - Saint thomas au XXe siècle: Actes du Colloque du centenaire de la Revue Thomiste (25-28 mars 1993 à Toulouse) Collectif d'experts internationaux: r. Arnaldez, j.-l. Brugès, g. Cottier, a. Dupleix, b.-d. De la soujeole, c. Michon, s. Pinckaers, j.-p. Torrell, etc. Autour du rédacteur en chef de la revue thomiste: le père t.-s. Bonino.
58106: Bonino, Serge-Thomas. - Saint Thomas d'Aquin lecteur du cantiques des cantiques.
63297: BONIS, Ferenc - Béla Bartók. Sein Leben in Bilddokumenten. Gesammelt und erläutert von Ferenc Bónis.
35806: BONMARIAGE, SYLVAIN. - Solange Schaal et son oeuvre par Sylvain Bonmariage. Preface de Paul Gsell.
58281: Bonn, Helmut / Kurt Rohsmanith (eds.). - Studien zur Entwicklung des Denkens im Kindesalter.
36626: BONNAFFÉ, E. - Voyages et voyageurs de la Renaissance
71509: BONNANS, J.F. [ET AL.] - Numerical optimization. theoretical and practical aspects.
49652: Bonnassie, Pierre / Jean Birrell (transl.) - From Slavery to Feudalism in South-Western Europe.
50742: Bonnaud, Robert. - Le système de l'histoire.
62435: Bonné, Mirko - Lichter als der Tag. Roman
14315: BONNE, C. AND J. BONNE-WEPSTER. - Mosquitos of Surinam. A Study on Neotropical Mosquitoes.
18471: BONNEAU, GEORGES. - Mélanges critiques.
54811: Bonnefoy, R. P. Jean-François. - La primaute du Christ selon l'ecriture et la tradition.
64208: Bonnekamp, Heinz Dieter / Halmanns, Gerd / Keuck, Bernhard / Kwiatkowski, Jürgen / Sturm, Beate - Vier Jahrzehnte Pressefotografie im Kreis Geldern: Ulrich Engelmann
64707: BONNELL, Thomas F. - The Most Disreputable Trade. Publishing the Classics of English Poetry 1765-1810.
50568: Bonnemère, Eugène. - Histoire des paysans depuis la fin du moyen âge jusqu'à nos jours, 1200-1850. Précédée d'une introduction an 50 avant J.-C. - 1200 après J.-C. [ 2 volumes ].
68720: BONNET, J. - Post-traumatische dystrophie. een klinische studie over symptomatologie, pathogenese en...
60595: BONNET, C. - Recherches Philosophiques sur Les Preuves du Christianisme. Seconde Edition, Où l'on trouvera quelques Additions, en particulier sur l'Existence de DIEU, & des Notes propres à faciliter l'intelligence de l'ouvrage à un plus grand nombre de Lec...
24726: BONNET, BERNARD. - Préfet en Corse.
71417: BONNEVIE-SVENDSEN, M. (ed). - Sorption and filtration methods for gas and water purification.
31284: BONNICHON, PHILIPPE. - Une "petite voie", à l'aube du grand siècle. Madame Acarie, la bienheureuse Marie de l'Incarnation (1566-1618), Introductrice du Carmel de sainte Thérèse en France, Faits et dits rapportés par les témoins.
49282: Bonnier-Hellyer, L. - Tableaux synoptiques de la langue française, suivis du Traité des participes
60841: BONNIER, J. (voorwoord) - Gemeentegids Ravenstein. Officiële gids voor de gemeente Ravenstein.
5698: BONSEN, JAN, INKERI HYVÄRINEN & ANNETTE VAN DER REE. (eds.) - Nergenshuizen. Verhalen en utopieën voor de gemeente. Discussies met Dr. R.G. van Roon.
58357: Bonsirven, Joseph. - Les enseignements de Jésus-Christ. Verbum Salutis. Troisieme edition.
37680: BONTE, PIERRE / MICHEL IZARD. - Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie.
61945: BONTEN, Jef - Pierre Delnoy. Schilder van Geul- en Mergelland
57322: Bonter, Urszula. - Das Romanwerk von Paul Heyse.
73921: Bonth, R.J.G. de / G.R.W. Dibbets (eds.). - Voor rede vatbaar. Tien voorredes uit het grammaticale werk van Van Hoogstraten, Nylöe, Moonen, Sewel, Ten Kate, Huydecoper (1700-1730).
43369: Bonvalot, Gabriel. - De Paris au Tonkin a travers le Tibet inconnu. Ouvrage contenant Une Carte au Couleurs et cent huit illustrations gravees d'apres les photographies prises par le Prince Henri d'Orleans.
24503: BONVIN, BERNARD. - L'Oraison: présence à Dieu et à soi.
51862: Bonwetsch, N. / R. Seeberg. - Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. [ 6 (of 8) volumes ]. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1908-1914
51808: Bonwetsch, N. / R. Seeberg. - Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche. [ 10 volumes ]. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1898-1908.
63337: BOOCKMANN, Hartmut - Die Stadt im späten Mittelalter.
13323: BOOCKMANN, HARTMUT. - Einführung in die Geschichte des Mittelalters. (4. Auflage).
62234: Boogaard, Theo van den - De Ideograaf
72455: BOOGAARD, J. and G.M. VAN DIJK (eds). - Non-destructive testing. proceedings...
31310: BOOGAARD, DS. R. - De parel van grote waarde. 52 meditaties.
60990: BOOGAART, E. van den / DROOGLEVER, P. / e.a. - Overzee.
72870: BOOLOS, G.S. and R.C. JEFFREY. - Computability and logic. third edition.
8208: BOOM, H. TEN & B. WOELDERINK. - Inventaris van het oud archief van de stad Rotterdam 1340 - 1813.
51688: Booma, J.G.J. Van / J.L. Van Der Gouw. - Communio et Mater Fidelium. Acta des Konsistoriums der niederlandischen reformierten Fluchtlingsgemeinde in Wesel 1573 - 1582.
8545: BOOMA, J. G. J. VAN (ed.) - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
63987: BOOMS, Ernst - Die Emmericher Hilfsschule 1906-1944. Das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 und die Auswirkungen auf das Hilfsschulwesen im Dritten Reich."
66962: BOOMSMA, Arie - Waarom ben je niet bij mij. Een persoonlijke keuze uit de Nederlandstalige liefdespoëzie.
57523: Boon, Jessica A. - The Mystical Science of the Soul: Medieval Cognition in Bernardino de Laredo's Recollection Method.
59481: BOON, T. den - Van Dale Junior Vergelijkingenwoordenboek. Wat betekenen onze vergelijkingen.
59428: BOON, Louis Paul - Verzamelde gedichten. Waarin opgenomen de kleine eva uit de kromme bijlstraat.
38055: BOON, HERMAN. - Enseignement primaire et alphabétisation dans l'agglomeration Bruxelloise de 1830 a 1879.
66220: BOON, Ton den - Van oude mensen ... Van boektitel tot staande uitdrukking
19213: BOON, JOZEF. - Ecclesia Christi. Massaspel voor de jeugd der Limburgsche landouwen en mijnen, fabrieken en studies. Muziek van Arthur Meulemans. 2e uitgave.
19210: BOON, JOZEF. - Credo! Belijdenis-spel der geloovigen van gansch het land. Muziek van Arthur Meulemans. Tweede uitgave met documentaire inleidingen, tekst van het scenario en illustraties.
19212: BOON, JOZEF. - Vlammende kruislegioenen. Massaspel voor de arbeiders. Tweede uitgave.
59903: BOON, Louis Paul - Hij was een zwarte en andere reportages.
54907: Boone, Félix-A. - Schrikkelijke strafpleging van Mast en Danneels. Met toestemming van de familie.
54522: Boone, Marc / Walter Prevenier (eds.). - La draperie ancienne des Pays-Bas : débouchés et stratégies de survie (14e-16e siècles) Actes du colloque tenue à Gand le 28 avril 1992 - Drapery Production in the late medieval Low Countries : Markets and Strategies for Survival (14th-16th Centuries) Proceedings of the Colloquium Ghent, April 28th 1992.
69047: BOONE, D.R. - The voice & voice therapy.
73139: Boonekamp, R.J.B. - Onrechtmatige daad in groepsverband volgens NBW.
58604: Boonekamp, R.J.B. - Onrechtmatige daad in groepsverband. Tweede druk.
51195: Boonstra, O. W. A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
59885: BOONSTRA, O. / WOUDE, A. van der / SNELDERS, H. / ZANDEN, J. van - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Plus bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden.
63774: BOOR, Helmut de (herausgegeben und übertragen von) - Das Nibelungenlied. Zweisprachig. Mit einem Nachwort von Horst Weber.
59773: BOORSMA, Peter / GENABEEK, Joost van - Commercial and financial serial publications of the Netherlands Economic History Archives 1580-1870
71938: BOOS-NÚNNING ET Al. (eds). - Migration und sucht. expertise im auftrag des bundesministeriums für gesundheit.
70836: BOOSS, B. and D.D. BLEECKER. - Topology and analysis. the atiyah-singer index formula and gauge-theoretic physics.
52587: Boot, Thomas - Le pot aux roses, ou Correspondance secrète et familière de l'honorable Thomas Boot (pseudonym), cordonnier royal, avec Sa Majesté George III, roi de la Grande-Bretagn, et ses ministres, les lords Stormont, Sandwich, Germaine et North; sur les affaires pre'sentes de l'Europe.
71152: BOOT, W. (ed). - Literatuur en tweetaligheid.
36656: BOOT, P. - Plotinus, over voorzienigheid. (Enneade III 2-3 [47-48]). Inleiding - Commentaar - Essays.
68579: BOOT, C. - Grondslagen der bouwacoustiek.
60067: BOOT, W.J.J. - Veer- en bootdiensten in Nederland
67736: Booth, George J. - The offertory rite in the Ordo Romanus primus. A Study of Its Bearing on the So-Called 'Offertory Procession'. A dissertation.
66305: BOOTH, Richard ([Hay on Wye) - Bureaucracy in Brecon and Radnor, with reference to a horse ride through Cusop Dingle
68021: Bootsma, P. / Breedveld, W. - De verbeelding aan de macht. Het Kabinet- Den Uyl 1973 - 1977.
61089: BORBON, Alfonso carlos de - Die ganze Wahrheit über das OPUS DEI.
56128: Borchert, Bruno / Hugo Zulauf. - Mystik. Das Phänomen. Geschichte der Mystik. Neue Wege. Herausgegeben und aus dem Niederlandischen ubersetzt von Hugo Zulauf.
56127: Borchert, Bruno & Steggink, Otger. - Mystiek. Het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging. Tweede, bijgewerkte druk.
59088: Borchert, Bruno. - Mysticism. Its History and Challenge.
41405: Borchgrave, Christian de. - Eerst vlaanderen voor christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap.
59819: BORCHGRAVE D'ALTENA, Graaf J. de - Het werk van onze romaansche en gothische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters.
40841: Borck, Heinz-Günther (ed.). - Quellen zur Geschichte der Stadt Hildesheim im Mittelalter.
43524: Bordeaux, R. - Les armoiries des corporations d'arts et métiers d'Évreux & des villes & pays d'alentours, publiées.
65814: BORDEN, Bill / POSNER, Steve - The Big Book of Big Little Books.
65377: BORDEN, Harry - Survivor. A Portrait of the Survivors of the Holocaust.
33876: BORDERIE, ARTHUR DE LA. - L'Architecture militaire du Moyen-Age en Bretagne. Préface de René Sanquer.
32824: BORDES, MAURICE / J. GAUTIER-DULCHÉ (intr.). - Villes de l'Europe Méditerranéenne et de l'Europe occidentale du moyen age au XIXe siècle. Actes du colloque de Nice (27-28 mars 1969). Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine.
38035: BORDET, JULES. - Manifestations organisees en l'honneur de M. Jules Bordet. Professeur a l'universite de Bruxelles a l'occasion de l'attribution qui lui a ete faite du prix nobel de medecine pour 1920.
62851: BORDET, P. / COLCHEN, M. / FORT, P. Le - Recherches Géologiques dans L'Himalaya du Népal, Region du Nyi-Shang
42778: Bordier, A. - La colonisation scientifique et les colonies françaises.
11994: BORDONOVE, GEORGES. - Jean le Bon et son temps. (1319-1364).
10614: BORDONOVE, GEORGES. - Jeanne d'Arc et la guerre de cent ans.
42179: Boree, Wilhelm. - Die alten Ortsnamen Palästinas.
74169: Borel, Armand. - Oeuvres. Collected Papers [ 3 volumes (of 4) ]. Volume I 1948-1958. Volume II 1959-1968. Volume III. 1969-1982.
21390: BOREL, EUGÈNE. - Album lyrique de la France moderne (chrestomathie du XIXème (19e) siecle). 12me édition avec 31 portraits. Revue et remaniée par Marc-A. Jeanjaquet.
12200: BOREL, JACQUES. - Commentaires.
64550: BORELLI, Laird - Illustrationen der Mode II . Die Visionen internationaler Modezeichner
55656: Borer, Hagit. - Structuring Sense Volume I. In Name Only & II. The Normal Course of Events. [ 2 volumes (of 3) ].
31329: BOREUX, CHARLES. - L'Art Égyptien.
43978: Borg, Meerten B. ter - Het geloof der goddelozen. Essays
64691: BORGENICHT, David / REGAN, Turk - The Worst-Case Scenario Almanac. Politics.
40447: Borger, H. De. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers Repertorium 1794 - 1914.
31597: BORGERT, H. FR. TH. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
6500: BORGERT, H. FR. TH. - In geest en waarheid. Over de inwoning Gods in de zielen.
55019: Borgnet, Jules / G. Huydens / Marcellin Lagarde. - Histoire du comté de Namur / Histoire du Marquisat d'Anvers / Histoire du Duche de Limbourg [ 3 books in 1 binding ].
17017: BORGO, VITTORIO DAL. - Studio fisico dell'aorta normale e patologica.
57668: Borgue, Pierre. - Miroir [ signed ].
72453: BORHO, W. , J-L. BRYLINSKI and R. MacPHERSON. - Nilpotent orbits, primitive ideals, and characteristic classes. a geometric perspective in ring theory.
65313: BORISH, Elaine - Unpublishable! Rejected Authors from Jane Austen to Zane Grey.
59740: BORISH, Elaine - Literary Lodgings
58662: Borking, J.J.F.M. - Privacyrecht is code. Over het gebruik van Privacy Enhancing Technologies.
60431: Borm, T.J.M. / Jongh, R. de - Biografisch Woordenboek van Tiel Deel 3. Tielenaren door de eeuwen heen
68724: BORM, G. - p-Adic fourier theory.
37415: BORMANN, LUKAS / KELLY DEL TREDICI / ANGELA STANDHARTINGER (eds.). - Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World. Essays Honoring Dieter Georgi.
67435: BORMANS, Leo - The world book of love. Het geheim van de liefde.
59228: Born, A. van den. - Dicionário Enciclopédico da Bíblia.
71242: BORN, M. - Probleme der atomdynamik. erster teil: die struktur des atoms. zweiter teil: die gittertheorie des festen zustandes. dreissig vorlesungen gehalten im wintersemester 1925/26 am MIT.
800: BORN, A. VAN DEN., P.J. COOLS, D. DEDEN, ETC. - De wereld van de bijbel. Inleiding tot het lezen van de heilige schrift.
13167: BORNE, ETIENNE. (ed.). - Jusrice et procès criminels.
59232: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
63931: BORNGÄSSER, Barbara - Catalonia - Art, Architecture, Landscape.
53555: Bornkamm, Heinrich. - Luther im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte. Mit ausgewählten Texten von Lessing bis zur Gegenwart. Zweite, neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
71590: BORNS, J. ET Al. (eds). - Human growth and development.
56505: Borobio, Dionisio. - Sacramentos en general : bautismo y confirmación en la Escuela de Salamanca - Fco. de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto.
51116: Borobio García, Dionisio. - El sacramento de la penitencia en la Escuela de Salamanca : Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo Soto.
58113: Borobio, Dionisio. - Sacramentalidad sacramentos y mística en santa Teresa de Jesús.
24994: BOROS, LADISLAUS. - Wir sind Zukunft. (2. Auflage).
2418: BOROS, LADISLAUS. - Der Anwesende Gott. Wege zur einer Existentiellen Begegnung. Vierte Auflage.
58355: Boros, Ladislaus. - The moment of truth. Mysterium Mortis.
20273: BOROWSKY, IRVIN J. (ed.). - Artists Confronting the Inconceivable. Award Winning Glass Sculpture. (2nd printing).
48100: Borque, José Maria Diez. - Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega.
50549: Borré, Jos. - Gerard Walschap : een biografie.
55949: Borriello, L. / E. Caruana / M. R. del Genio / N. Suffi. - Dizionario di Mistica.
50971: Borriello, Luigi. - Esperienza mistica e teologia mistica.
36677: BORROMAEI, CAROLI (BORROMAEUS CAROLUS) - Sancti Caroli Borromaei Orationes XII Ad usum episcoporum in Concilium Oecum. Vaticanum II convenientium Pauli VI Pont. Max. iussu Denuo Editae.
27310: BORROMAEO, C. (C. BORROMAEUS) - Pastorum instructiones, ad concionandum, confessionisque & eucharistiae sacramenta ministrandum utilissimae a Carolo Borromaeo editae: ac postea ad ecclesiarum Belgicarum usum accomodatae per Franciscum Sylvium... Editio 5ta.
69918: BORSALI, R. and R. PECORA (eds). - Structure and dynamics of polymer and colloidal systems.
70736: BORSE, G.J. - Numerical methods with matlab. a resource for scientists and engineers.
55738: Borsley, Robert D. - Modern Phrase Structure Grammar.
52477: Borst, Arno. - Die Katharer.
52421: Borst, Arno. - Mönche am Bodensee. 610 - 1525.
60029: BORST, Arno - "Mönche am Bodensee 610-1525. Bodensee-Bibliothek; 5."
65417: BORSUK, Amaranth - The Book.
60928: BOS, H. - De planten. Beginselen der plantkunde.
61693: BOS, R. - Flora, uitstapjes in het Plantenrijk voor de Volksschool. Tweede cursus
68879: BOS, W.H. van den. - Micrometermetingen van dubbelsterren.
64154: BOS, R. - Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Gewesten. Vijftiende druk, Herzien door K. Zeeman.
61694: BOS, R. - Flora, uitstapjes in het Plantenrijk voor de Volksschool. Tweede cursus
36286: BOS, SANDRA - "Uyt liefde tot malcander". Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820).
36270: BOS, ROELAND WILHELMUS JOHANNES MARIE. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
63180: BOS, Gerda - Daten met je vaste partner. Opnieuw verliefd
66339: BOS, Janneke (tekst) / BEMELMANS, Menno (fotografie) - De mensen uit Nijmegen, als we elkaar tegenkomen...
32055: BOSC, ERNEST. - Dictionnaire de l'archéologie et des antiquités chez les divers peuples. Illustré de 450 gravures intercallées dans le texte. (orig. 1881 edition).
64207: BOSCH, Heinz - Geldern. Impressionen einer aufstrebenden Stadt. 342 Bilddokumente aus den letzten vier Jahrzehnten.
63251: BOSCH, A. / JANSSEN, A.E.M. / WOLTERS-VAN DER WERFF, A.T.S. - Leven aan de Waal of vervolg der Kronijk van Nijmegen 1819-1859 opgetekend door Jan Willem en Gerrit van Druijnen.
70058: BOSCH, R.J. van den, et al. (eds). - Schizofrenie, recente ontwikkelingen in onderzoek en behandeling.
74172: Bosch, Peggy. - Needles on the couch. Acupuncture in the Treatment of Depression, Schizophrenia and Sleep Disorders.
55651: Bosch, Peter. - Agreement and Anaphora. A study of the role of pronouns in syntax and discours.
66487: BOSCH, J. van den - Het Zeemaneffect in de spectra van selenium en uranium. (proefschrift, met stellingenblad)
59720: BOSCH, K.D. - Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
50542: Bosch, F. D. K. - Selected Studies in Indonesian Archeology.
42295: Bosch, A.G. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden. Vierde herziene druk.
21127: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS. - Petrus Bertius 1565-1629.
63179: BOSCHMA, H. (redactie) - Diverse auteurs - Fauna van Nederland Aflevering I t/m XVI
60107: BOSCO, Giovanni - Herinneringen aan het Oratorio van de H. Franciscus van Sales van 1815 tot 1855. Inleiding en voetnoten van Aldo Gitaudo
65239: BOSE, Günter Karl - Bookish! Ein Blick zurück.
50011: Bosetti, M. / V. Depaoli / G. Prati. - Statutum Covali e Trilaci. Dagli esordi degli ordinamenti comunitari tra documenti, studi e racconto.
17577: BOSHER, J.F. (ed.). - French government and society 1500-1850. Essays in memory of Alfred Cobban.
58549: Boshuizen, G.R. / B.H. Jager. - Verzekerd van toezicht, regelgeving voor herverzekeraars, levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht. Tweede druk.
22747: BOSKER, AISSO. - Literary criticism in the age of Johnson.
5433: BOSL, KARL. - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
66748: BOSMA, Heleen / MEER, Alied van der / OTTEN, Alma - Vandaag is er een lichte lucht. Voorbijgangers over veranderd rivierlandschap
67949: Bosma, Koos / Aart Mekking / Koen Ottenheym / Auke van der Woud (eds.). - Bouwen in Nederland 600 - 2000.
69271: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. (ed). - Petrus forestus medicus.
72820: BOSMAN, I. et Al. - Over doofblindheid. communicatie en omgang.
68988: BOSMAN-JELGERSMA, H.A.; - Vijf eeuwen delftse apothekers. een bronnenstudie over de...
64775: BOSMANS, H. / STEVIN, Simon - La 'Thiende' de Simon Stevin. Fac-similé de l'édition originale Plantinienne de 1585, avec une introduction par H. Bosmans.
3747: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER. - Répertoire des traités et des engagements internationaux concernant les Pays-Bas. (1845-1900). Avec une préface de W.J.M. van Eysinga.
3746: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER. - Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
17101: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
12637: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
57897: Bosquet, Amelie. - La Normandie Romanesque et Merveilleuse. Traditions Legendes et Superstitions Populaires de cette Province. [ facs. reprint of ed. Paris / Rouen 1845 ].
58228: Boss, Medard. - Sinn und Gehalt der sexuellen Perversionen. Ein daseinsanalytischer Beitrag zur Psychopathologie des Phänomens der Liebe. Zweite, erweiterte und neu bearbeitete Auflage.
36126: BOSSAERS, K. W. J. M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer.
57802: Bossaert, Josef. - Als ich can' Josef Bossaert en Open Atelier De Westerhelling.
69672: BOSSART, H. et al. (eds). - Perinatal medicine.
68435: BOSSCHAERT, D. - De stad utrecht als medisch ontwikkelingsgebied.
30386: BOSSCHERE, JEAN DE. - Essai sur la dialectique du dessin.
72500: BOSSE, ABRAHAM. - Algemeene manier van de Hr. Desargues Tot de practyk der perspectiven, gelijck tot die der meet-kunde, met de kleyne Voet-maat, mitsgaders der plaatsen, en proportien van de stercke en flaauwe Rakingen, of Kleuren. By-een-gevoeght door Abraham Bosse, En uyt het Frans vertaalt van J. Bara. Bound with: Algemeen middel tot de Practijck der doorzight-kunde op Tafereelen, of Regel-lose buytengedaenten, Mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der Plaet-snijdingh.
71127: BOSSEL, H. , W. METZLER and H. SCHÄFER (eds). - Dynamik des waldsterbens. mathematisches modell und computersimulation.
30625: BOSSERT, H.Th. (ed.). - Encyclopedie de l'ornement. Recueil de 120 planches en couleurs comprenant plus de 1.600 motifs décoratifs empruntés aux styles anciens et modernes de différents pays. Avant-propos et notices de H.Th. Bossert.
44210: Bossi, Luigi. - Storia della Spagna antica e moderna. [ 8 volumes ].
52370: Bosson, Nathalie. - Wörterverzeichnis zu Gawdat Gabras Ausgabe des Psalters im Mesokemischen (Oxyrhynchitischen/Mittelägyptischen) Dialekt des Koptischen (Mudil-Kodex). Unter Mitarbeit von Rodolphe Kasser.
70218: BOSSU, J. DE, G. BRIENS and P. LISSAC (eds). - Looking ahead for materials and processes. proceedings...
9397: BOSSUAT ROBERT. - Le Moyen Age.
27614: BOSSUET, JACQUES-BENIGNE. - Oeuvres.
25201: BOSSUET (JACQUES BÉNIGNE) L'ABBE MIGNE, (ed.). - Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du premier ordre, ...par m. l'abbé Migne, éditeur de la bibliothèque universelle du clergé... Tomes vingt-quatrième (24) Contenant les oeuvres oratoires complètes de Bossuet. (première partie).
15458: BOSSUET, JACOB (JACOBI BENIGNI BOSSUET) (ed.) - Simeonis de Muis Aurelianensis, Archidiaconi Suessionensis, & Sacrarum Hebraearumque..., Commentarius Literalis et Historicus in Omnes Psalmos Davids (The Psalms of David), et Selecta Veteris Testamenti Cantica... Accesserunt Jacobi Benigni Bossuet, ...Notae in Psalmos et Aliquot Cantica: ...Supplenda in Psalmos..., etc.
63316: BOSSUYT, Ignace - De Vlaamse polyfonie.
58229: Bostad, Inga / Elin Svenneby (eds.). - Gender - an Issue for Philosophy?
66693: BOSTERS, Casandra - Werk van Pam G. Rueter - Grafici in Woord en Beeld deel 2
72709: BOSTOCK, D. - Philosophy of mathematics. an introduction.
43587: Bostoen, Karel / Elmer Kolfin / Paul J. Smith (eds.). - 'Tweelinge eener dragt ' Woord en beeld in de Nederlanden (1500-1750)
64396: BOSTRIDGE, Mark (edited by) - Lives for Sale. Biographers' Tales.
58413: Bostyn, mr. S.J.R. / prof. mr. E.J. Dommering / prof. mr. J.K.M. Gevers / mr. B.M. Vroom-Cramer. - Moderne biotechnologie en recht. Tweede druk.
22124: BOSVELD-DE SMET, LEONIE MARIE. - On mass and plural quantification. The case of French des/du-NPs.
7689: BOSWELL, JOHN. - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Vertaald door Gerda Pancras en Tilly Schel.
66603: BOSWINKEL, E. - Stijl. Bijzonder aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek tijdens het directoraat van Wim van Drimmelen
73438: Bosworth, R. J. B. - Mussolini's Italy. Life under the Dictatorship 1915-1945.
5038: BOSWORTH, C.E., E. VAN DONZEL, B. LEWIS AND CH. PELLAT. (eds.) - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Supplement. Volume 4. Fascicules 77-78.
72798: BOSZORMENYI-NAGY, I. an J.L. FRAMO (Eds.) - Intensive family therapy. theoretical and practical aspects.
62597: BOT, P. - Humanisme & onderwijs in Nederland
24732: BOT, JEAN-MARC. - L'esprit des derniers temps.
67317: BOT, Peter - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving 500-1500.
61433: BOTER, Iris, - Pinokkio. De ondeugende pop
63227: BOTERMANS, A. (bewerkt door) - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, Ao. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.
21018: BÖTH, WOLFGANG ROBERT. - Vom religiösen Drama zur politischen Komödie. Friedrich Dürrenmatt, "Die Wiedertäufer" und "Es steht geschrieben". Ein Vergleich.
57373: Botha, Rudolf P. - Twentieth Century Conceptions of Language. Mastering the Metaphysics Market.
57051: Botha, Rudolf P. - Challenging Chomsky. The Generative Garden Game.
37407: BOTHA, J. EUGENE. - Jesus and the Samaritan Woman. A Speech Act Reading of John 4:1-42.
17976: BOTHA, RUDOLF P. & WALTER K. WINCKLER. - The justification of linguistic hypotheses. A study of nondemonstrative inference in transformational grammar.
29008: BOTHEROYD, SYLVIA UND PAUL F. - Lexikon der keltischen Mythologie.
60810: BOTKE, J. - Landbouwdierkunde I: De zoogdieren / II: Van de vogels tot de oerdieren.
56977: Bots, Hans & Pierre Leroy (eds) - Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau. Tome III. 1644-1650. Orthodoxie et hétérodoxie au sein de la Réforme vers le milieu du XVIIe siècle (decembre 1644- septembre 1646) (1647; 1650).
56975: Bots, Hans / Giel Van Gemert. - L'album Amicorum de Cornelis de Glarges 1599-1683. Avec une introduction et des annotations de H. Bots et G. van Gemert. Avec la collaboration de Peter Rietbergen.
56971: Bots, Hans. - Critique, savoir et érudition à la veille des lumières / Critical Spirit, Wisdom and Erudition on the Eve of the Enlightenment. Le / The Dictionaire Historique et Critique de / of Pierre Bayle (1647-1706).
56969: Bots, Hans. - Pieter Rabus en de boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de republiek der letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
56968: Bots, Hans / Rob Visser (eds.). - La Correspondance, 1785-1787, de Petrus Camper (1722-1789) et son fils Adriaan-Gilles Camper (1759-1820). Édition publiée et annotée par Hans Bots & Rob Visser. Introduction et Lettres I-CXXII.
60229: BOTS, Hans (uitgegeven door) / Diverse auteurs - Constantijn Huygens, zijn plaats in geleerd Europa
51520: Bots, Hans / Jan de Vet. - Stratégies Journalistiques de L'Ancien Régime. Les Prefaces des "Journaux de Hollande" 1684-1764. Introduction et editon annotée de trente-huit préfaces de journaux savants avec un index des noms.
44223: Bots, Marcel / Emile de Laveleye. - Lettres adressées à Emile de Laveleye présentées par Marcel Bots.
71925: BOTS, J. (ed). - Op het kompas van het geweten. gewetensbeslissingen gespiegeld aan Ignatius' gewetenservaringen.
32730: BOTS. J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en Natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland.
30714: BOTS, HANS & TOON KERKHOFF. - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679.
28938: BOTS, JOHANNES ALPHONSUS HENRICUS. - Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646-1656).
13152: BOTS, J. - Geloof en ondervinding. Op zoek naar de ervaring achter de geloofsbelijdenis.
11312: BOTS, W.J.A. (WILHELMUS JOSEPHUS ALOYSIUS). - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique. Essai de synthèse.
9821: BOTT. GERHARD (ed.). - Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers. Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte.
71694: BÖTTCHER, C.J.F. - Theory of electric polarisation.
1912: BÖTTCHER, H.M. - God heeft vele namen. Een cultuurgeschiedenis van het godsbeeld.
36411: BOTTE, BERNARD. - Melanges liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard Botte O.S.B. de l'Abbaye du Mont Cesar. A l'occasion du cinquantieme anniversaire de son ordination sacerdotale (4 juin 1972).
70694: BOTTER, C. - Industrie en organisatie. een verkenningstocht.
60644: Bötterle, Karl (Hrsg.) - Carlemann und Ideke. Achtundzwanzig Kinderzeichnungen von Ludwig Emil Grimm
54141: Bottéro, J. / M. J. Dahood / W. Caskel / Sabatino Moscati. - Le antiche divinità semitiche. Les Divinités Sémitiques Anciennes / Ancient Semitic Deities / Die Alten Semitischen Gottheiten.
51616: Bottéro, Jean. - Mythes et rites de Babylone. Preface de Michel Fleury.
26595: BOTTÉRO, JEAN / ANDRÉ FINET. - Répertoire analytique des tomes I à V.
11564: BOTTÉRO, JEAN. - Naissance de Dieu. La Bible et l'historien.
41581: Botterweck, G. Johannes. - Der Triliterismus im Semitischen. Erläutert an den Wurzeln GL KL KL.
37612: BOTTINEAU-FUCHS, YVES. - Peindre en France au XVe siecle.
68242: BOTZENHART, M. - Metternichs pariser botschafterzeit.
50605: Bouant, E. - Dictionnaire-manuel-illustré des Sciences Usuelles. Astronomie, Mecanique, Art militaire, Physique, Meteorologie, Chimie, Biologie, Anatomie, Physiologie, Zoologie, Botanique, Geologie, Mineralogie, Microbiologie, Medecine, Hygiene, Agriculture, Industrie. 2500 gravures. Septieme edition.
33868: BOUANT, E. - Dictionnaire-manuel-illustré des connaissances pratiques. Hygiène, médecine pratique, economie domestique, economie rurale, jardinage, chasse, pêche, cuisine, recettes pratiques, jeux, sport, villes d'eaux et de bains de mer, savoir-vivre. Législation, écoles spéciales, professions et metiers. 1600 gravures. Quatrième édition.
30634: BOUANT, E. - Dictionnaire-manuel-illustré des connaissances pratiques. Hygiène, médecine pratique, economie domestique, economie rurale, jardinage, chasse, pêche, cuisine, recettes pratiques, jeux, sport, villes d'eaux et de bains de mer, savoir-vivre. Législation, écoles spéciales, professions et metiers. 1600 gravures. Cinquième édition.
70994: BOUBLIK, T. , I. NEZBADA and K. HLAVATY. - Statistical thermodynamics of simple liquids and their mixtures.
22080: BOUCHARD, DENIS. - On the content of empty categories.
41990: Bouchat, Philippe. - Le tribunal des XXII au XVIIIe siecle.
69453: BOUCHER, P.L. - Chossing valves. water works and pumping practice.
55958: Boucher, Nicole (reunis). - Signy L'Abbaye site cistercien enfoui, site de mémoire et Guillaume De Saint-Thierry. Actes du Colloque international d'Etudes cisterciennes 9, 10, 11 septembre 1998. Les Vieilles Forges (Ardennes).
68116: Bouchot, Henri / Edited by H. Grevel. - The Book : its Printers, Illustrators, and Binders from Gutenberg to the Present Time. With a treatise on the Art of Collecting and Describing Early Printed Books. Latin-English and English-Latin Topographical Index of the Earliest Printing Places.
35652: BOUCHOT, HENRI. - Les livres à vignettes du XVe au XIXe siècle. L'histoire et l'art dans le livre. Idée d'une collection documentaire, moyens d'y parvenir. Du Classique et du Romantique. Le livre a vignettes sous Louis-Philippe sous le second empire et de 1870 a 1880 (2 volumes).
73486: Bouchot, Henri / Léopold Delisle / J.J. Guiffrey / a.o. - Exposition des Primitifs Français au Palais du Louvre (Pavillon de Marsan) et à la Bibliothèque Nationale. [ 2 volumes ]. Tirage à part à 300 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. No. 275.
54428: Bouckenooghe, Hilde. - Meisjesopvoeding en sekseongelijkheid. Het Gentse meisjesonderwijs tijdens het ancien regime.
53324: Boud'hors, Anne. - Catalogue des fragments coptes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. I. Fragments bibliques.
57504: Boudens, Robrecht / Lieve Gevers (Editor) / Brian Doyle. - Two Cardinals John Henry Newman désiré Joseph Mercier.
52873: Boudens, Robrecht / Lieve Gevers (Editor) / Brian Doyle. - Two Cardinals John Henry Newman désiré Joseph Mercier.
35005: BOUDENS, ROBRECHT. - De kerk in Vlaanderen. Momentopnamen.
72166: BOUDET, C. - Plaies et contusions du segment antérieur de l'oeil.
63579: BOUDEWIJNS, Leo / ULSEN, Henk van - Broeden op een wolk. Jan Voerman schilder 1857 - 1941
68048: Boudon, M. Henri-Marie. - Les Saintes Voies de la Croix, Où il est traité de plusieurs peines intérieures et extérieures, et des moyens d'en faire un bon usage.
37924: BOUDOT, PIERRE. - Nietzsche en miettes.
69816: BOUDREAU, J.C. (ed). - Food taste chemistry. based on a symposium...
16623: BOUDREAULT, MARCEL. - Rythme et mélodie de la phrase parlée en France et au Québec.
60095: BOUDREZ, Gil / BERGHMANS, Jan - Liefde is glimlachen met tranen in je ogen. Authentieke liefdesbrieven. Deel 1 en 2
67219: BOUFFIER, Fr. & H. [Franz und Hermann] - Das National-Denkmal auf dem Niederwald. Litterarisch-topographischer Führer
44808: Boufflers, (Stanislas) Chevalier De - Poésies diverses. Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne
57938: Bouflet, Joachim. - Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie. Entre légende(s) et histoire.
40411: Bougard, Pierre / Carlos Wyffels. - Les finances de Calais au XIIIe siecle. Textes de 1255 a 1302 publies et etudies.
27946: BOUGAUD, M. L'ABBÉ. - Histoire de Sainte Monique. Troisième édition.
27498: BOUGEANT, PÈRE. - Exposition de la doctrine chrétienne par demandes et par réponses diviseé en trois catéchismes: I. Catéchisme Historique. II. Catéchisme Dogmatique. III. Catéchisme Pratique. (2 tomes).
11763: BOUILLAGUET, ANNICK ET THIERRY FRESLON. - Proust. Biographie. Étude de l'oeuvre.
11761: BOUILLAGUET, ANNICK ET THIERRY FRESLON. - Proust. Biographie. Étude de l'oeuvre.
53217: Bouillard, Henri. - Blondel et le Christianisme.
26068: BOUILLARD, HENRI. - Logik des Glaubens.
35435: BOUILLET, M.N. - Oeuvres philosophiques de Bacon (3 vols).
49351: Bouillon (lithographer) - (Collection de portraits pour les Oeuvres de Tacite d'après les monuments antiques qui nous restent d'un grand nombre de personnages dont parle cet historien. Tel que Médailles, Camées, Bustes et Statues. Dessinés et lithographiés par P. Bouillon, peintre. Avec notices explicatives. Livraison 1-5 (complète)).
1042: BOUILLY, J.N. - Contes a ma fille. Troisième Édition. Revue et corrigée, a l'usage des eleves de la maison imperiale Napoleon d'Ecouen.
39522: BOUINEAU, Jacques (ed.). - Droit international et Antiquité. Aspects culturels.
36423: BOUISSOUNOUSE, J. - Jeux et Travaux d'apres un livre d'heures du XVe siecle.
54926: Bouix, D. - Institutiones juris canonici in varios tractatus divisae [ 7 volumes in 15 bindings ] 1: De principiis juris canonici [ Editio secunda ] 2. De jure liturgico [ Editio tertia, cui accessit pars quinta, 1873 ] 3-5. Tractatus de Papa um et De Concilio Oecumenico [ 1869 ] 6. Curia Romana [ 1859 ] 7. Concilio provinciali [ Editio Secunda 1862 ] 8-9. De Episcopo [ Editio secunda 1873 ] 10. De Capitulis [ Editio secunda 1862 ] 11. De Parocho [ Editio secunda 1867 ] 12-13. Jure Regularium [ Editio secunda 1867 ] 14-15. Judiciis Ecclesiasticis [ Editio secunda 1866 ].
73569: Bouix, D. - Du concile provincial, ou traité des questions de théologie et de droit canon qui concernent les conciles provinciaux.
73570: Bouix, D. - Tractatus de Judiciis Ecclesiasticis ubi et de vicario generali episcopi [ 2 volumes ].
58091: Bouix, Marcel. - Oeuvres spirituelles de père Jean-Joseph Surin. Traité inédit de l'amour de Dieu [ 2 volumes in 1 binding ].
62060: BOUKEMA, Harm Pieter - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of 'On Denoting'. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de filosofie. (Met stellingenblad)
46934: Boulanger, Jean-Paul / Genevieve Rensiso [eds.]. - Naissance de l'ecriture cunéiformes et hiéroglyphes.
67610: Boulard, Jean-Claude. - L'épopée de la sardine. Un siècle d'histoires de pêches.
69712: BOULAY, G.H. du, and I.F. MOSELEY. (eds). - Computerised axial tomography in clinical practice. the first european seminar on.
71436: BOULDING, J.R. - Practical handbook of soil, vadose zone, and ground-water contamination. assessment, prevention, and remediation.
72511: BOULET, B - Fundamentals of signals and systems.
32043: BOULMONT, GUSTAVE. - Nos anciens ermitages. (I. - Types & profils divers).
30385: BOULMONT, G. - Description des ruines de l'Abbaye De Villers. (Nouvelle édition).
30384: BOULMONT, G. - Les ruines de l'Abbaye De Villers. Guide complet du visiteur. Publié sous le patronage du T. C. B.
27924: BOULMONT, G. - Nos anciens Ermites de la Belgique et du Nord de la France. Ex-Préfet des Études de l'Institution Saint-Amé a Douai.
54773: Bouloc, Enee. - Visions de Guerre et de Victoire.
21254: BOULTING, WILLIAM. - Tasso and his times.
71626: BOUMA, P.J. - Kleuren en kleurindrukken.
31212: BOUMA, HANS. - In de schaduw van de psalmen.
31087: BOUMA, HANS. - Mijn God. Veertig geloofsmomenten. Derde, geheel herziene druk.
19651: BOUMA, J.A. - Het Epithalamium van Paulinus van Nola. Carmen XXV met inleiding, vertaling en commentaar.
52080: Bouman-Komen, Truus. - Bruderliebe und Feindeshaß. Eine Untersuchung von frühen Zinzendorftexten (1713-1727) in ihrem kirchengeschichtlichen Kontext.
36313: BOUMAN, P. J. - Rotterdam en het Duitsche achterland 1831 - 1851.
36113: BOUMAN, P. J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche landbouw-maatschappij 1843-1943.
60804: Bouman, A. / Hinsberg, A. van / e.a. - Meeuwen. Opkomst en ondergang van een meeuwenkolonie. De studie in Meiendel.
8975: BOUMAN, A. (ANTONIUS). - Litterae imagines catechismi iuxta principia Sancti Thomae Aquinatis.
69796: BOUMANS, P.W.J.M. (ed). - Inductively coupled plasma emission spectroscopy. part 1, methodology, instrumentation, and performance. part 2, applications and fundamentals. 2 volumes.
72893: Boumans, Paul Willy Joseph Maria. - Enkele fundamentele aspecten van de spectrochemische analyse met de gelijkstroomboog.
31347: BOURASSÉ, J.-J. - Les plus belles églises du monde. Notices historiques et archéologiques sur les temples les plus célèbres de la chrétienté.
27072: BOURASSÉ, M. J. J. / publié par M. MIGNE. - Dictionnaire d'archéologie sacrée, contenant, par ordre alphabétique, des notions sûres et complètes sur les antiquités et les arts ecclésiastiques, savoir: l'architecture, la sculpture, la peinture, la mosaique, les émaux, les vitraux peints, l'orfévrerie, la céramique, &., &., ... suivi d'un résumé des caractères architectoniques..., et d'un tableau méthodique. (2 volumes).
23267: BOURASSÉ, J.-J. - Les plus belles cathédrales de France.
10392: BOURASSIN, EMMANUEL. - Jeanne d'Arc.
9464: BOURBECK, CHRISTINE UND HEINZ-DIETRICH WENDLAND. (eds.). - Diakonie zwischen Kirche und Welt. Studien zur diakonischen Arbeit und Verantwortung in unserer Zeit.
38077: (BOURBON-CONDÉ, LOUISE ADELAÏDE) - Lettres écrites en 1786 et 1787. Avec un fac-similé. Troisième édition.
22768: (BOURBONNAIS) KERSSEMAKERS, LEO. - L'Allier en cartes géograpiques anciennes (de la collection du Musée de Bert).
22765: (BOURBONNAIS) DURAND, L. et L.KERSSEMAKERS. - Bert en cartes postales anciennes.
26363: BOURCERET, J.-M. - Notre messe dans son cadre. Préface de S. E. Mgr Harscouët.
33726: BOURDALOUE. - Oeuvres completes de Bourdaloue de la compagnie de Jésus. Deuxieme edition.
58356: Bourdaloue / Massillon. - La doctrine catholique exposee par Bourdaloue et Massillon. Extraits de leurs sermons.
34346: BOURDEAU, LOUIS. - Le problème de la mort. Ses solutions imaginaires et la science positive. Deuxième édition, revue et augmentée.
55119: Bourdei-Guillerault, Henri / George Sand. - George Sand ce qu'elle croyait.
15949: BOURDET, CLAUDE. - L'Europe Truquée. Supranationalité. Pacte Atlantique. Force de frappe.
54761: Bourdon, M. - Elements d'Algebre.
54752: Bourdon, M. - Élémens d'Algèbre. Huitième édition.
58976: Boureau, Edouard. - Traité de Paléobotanique Tome IV. Fascicule I. Filicophyta (378 figures).
70027: BOURGEOIS, C.-M. and P. LE ROUX (eds). - Protéines animales. extraits, concentrés et isolats en alimentation humaine.
54020: Bourget, Paul - Le danseur mondain.
46054: Bourget, Paul - Aux maisons de Barbey d'Aurevilly et de Balzac. "Les amis d'Édouard, No 61"
60567: BOURGEY, Sabine - Trésors. Archives Secrètes
10050: BOURGUET, PIERRE DU. - Die frühe christliche Kunst. Übersetzt von Ulrich Bracher und Christiane Heyer.
54775: Bourguignon d'Herbigny, Pierre François Xavier ] - Nouvelles lettres provinciales, ou lettres écrites par un provincial à un de ses amis, sur les affaires du temps, par lauteur de La Revue politique de lEurope en 1825. Seconde edition.
10393: BOURIN, JEANNE. - Les Pérégrines. Roman.
34556: BOURNON, FERNAND. - La voie publique et son décor. Colonnes, tours, portes, obélisques, fontaines, statues, etc. Ouvrage illustré de 64 planches hors texte.
72212: BOURNOT, K. - Die rohstoffe des planzenreichs. lieferung 7: ätherische öle.
56994: Bourquenoud, Alexandre. - Memoire sur les monuments de culte d'Adonis dans le territoire de Palaebiblos (Extrait des Etudes de Theologie, de Philosophie et d'Histoire).
11404: BOURQUIN, CONSTANT. (ed.). - Almanach du Cheval Ailé. 1947.
55213: Boury, François / Marcel Plaisant. - De quoi vivait George Sand.
36238: BOUSARDT, MARIANNE C. H. - Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de arbeidsinspectie.1899-1990.
47661: Bousmanne, Bernard. - Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur Willem Vrelant, un aspect de l'enluminure dans les Pays-Bas meridionaux sous le mecenat des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Temeraire.
63468: BOUSMANNE, Bernard (Dossier opgesteld door) - Guillaume Wielant of Willem Vrelant. Miniaturist aan het Bourgondische hof in de 15de eeuw
54517: Bousmar, Éric / Philippe Desmette / Nicolas Simon. - Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d'histoire du droit et des institutions, IXe-XXIe siècle, offerts à Jean-Marie Cauchies à l'occasion de ses 65 ans.
46886: Bousquet, M. et N. / R. Gourdiole / R. Guiraud. - La Grotte de Labeil. 34700 Lauroux. Etude stratigraphique et vestiges d'une occupation humaine durant quatre millénaires.
62861: BOUSSEMART, Marie-Stella - Dromteunpa, l'humble yogi ou le renouveau du bouddhisme au Tibet du XIeme siécle
69452: BOUSSET, H. - Geritsel van papier. essays.
51945: Bousset, D. Wilhelm / Verheule, Anthonie F. - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters.: Herausgegeben von Anthonie F. Verheule.
37577: BOUSSET, D. WILHELM / VERHEULE, ANTHONIE F. - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters.: Herausgegeben von Anthonie F. Verheule.
59909: Boutellier, J.C.J. - Solidariteit en slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
61891: BOUTENS, P.C. / AISCHYLOS - Doodenoffer. Treurspel, naar het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens
66705: BOUTENS, P.C. - Praeludiën
59235: BOUTENS, P.C.. STOLS, A.A.M. (samensteller) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens - 1894-1924 + Eerste aanvulling 1924-1930. Samengesteld door A.A.M. Stols
68607: BOUTER, L.M. and M.C.J.M. van DONGEN. - Epidemiologisch onderzoek. opzet en interpretatie.
46010: Boutet, Gérard. - Les Métiers d'Autrefois & leurs Outils. [ Les métiers anciens, Oubliés et disparus. La vie et le travail du monde rural. Reproduction d'images, d'illustrations de l'époque ].
24409: BOUTONIER, JULIETTE. - Les défaillances de la volonté.
54928: Boutruche, A. - Atlas chronologique et synchronique d'histoire universelle, contenant la chronologie des événemens les plus importans, le résumé de l'histoire de chaque peuple, les dynasties et la liste des principaux hommes célèbres de tous les pays. Édition tirée à 10.000 exemplaires.
68543: BOUTRY, G.A. - Introduction a l'art de la mesure.
15853: BOUTRY, MARIE-PAULE. - Les 300 vies de Simenon. Préface de François Sureau.
69534: BOUTSEN, G. - De vier china's.
67718: Bouttier, Michel. - En Christ. Étude d'egégèse et de théologie Pauliniennes.
44603: Bouveresse, Renée / Karl Popper. - Karl Popper ou le rationalisme critique. Deuxieme edition.
14149: BOUVET, LAURENT, JACQUES DELORS, DONATE KLUXEN-PYTA, KARL LAMERS & JOSEP ROVAN. - France-Allemagne : le bond en avant.
41993: Bouvier, René - Albuquerque. Le lancement d'une affaire coloniale au grand siècle. Le Robespierre de Paraguay
2296: BOUVIER, J.B. - Der Ablaß die Bruderschaften und das Jubiläum. Ein dogmatisch-praktisches Handbuch. Mit Beigabe der verschiedenen treffenden Andachtsübungen und Gebete der Kirche.
14874: BOUVRY, G. F. J. - Expositio Rubricarum. Breviarii, Missalis et Ritualis Romani, cum adnotationibus de origine, ratione ac sensu mystico rubricarum, ceremoniarum et festorum.
12616: BOUVY, D.P.R.A. - Kerkelijke Kunst. I: Schilderkunst. II: Beeldhouwkunst. III: Edelsmeedkunst.
49822: Bouwé, Christian-Noël. - L'union conjungale et le sens du sacré : la sacramentalité du mariage dans la théologie de Louis Bouyer. Préface du José Granados.
68169: BOUWHUYS, M. ten. - Analecta uit Leopold von Ranke's historische werken.
56004: Bouwman, Kitty / Kick Bras (eds.). - Werken met spiritualiteit.
61288: Bouwman, Ruud - Ondernemingen in zwaar weer. De oorzaken, de signalen en de lessen van Fokker, Philips, Fortis, DSB, PSM, Laurus, SNS Reaal, Ahold, de VOC en meer
63429: BOUWMAN, A. (redactie) - Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties. Vijf lezingen bij het afscheid van prof. dr. P.F.J. Obbema als conservator westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden.
68923: BOUWMEESTER, G. - John knox. de hervormer van schotland.
70261: BOUWSTRA, S. - Resonating microbridge mass flow sensor.
57590: Bouyer, Louis. - Du Protestantisme a l'Église. Préface du R.P. Guy de Broglie, s.j.
50757: Bouyer, Louis. - La spiritualité orthodoxe et la spiritualité protestante et anglicane.
49738: Bouyer, Louis. - Le sens de la vie sacerdotale.
49737: Bouyer, Louis. - Figures mystiques féminines : Hadewijch d'Anvers, Térèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Elisabeth de la Trinité, Edith Stein [ Réimpression ].
49735: Bouyer, Louis. - Initiation chrétienne.
48957: Bouyer, Louis. - Le sens de la vie monastique. 3me édition.
48953: Bouyer, Louis. - Les trente glorieuses : articles-entretiens 1957-1987.
48952: Bouyer, Louis. - Les trente glorieuses : articles-entretiens 1957-1987.
48943: Bouyer, Louis. - Le mystère pascal : méditation sur la liturgie des trois derniers jours de la semaine sainte.
48938: Bouyer, Louis. - La Bible et l'Évangile : le sens de l'Écriture - du Dieu qui parle au Dieu fait homme.
34890: BOUYER, RAYMOND. - Claude Lorrain. Biographie critique. Illustrée de vingt-quatre reproductions hors texte.
45733: Bouyer, Louis. - Mystère et ministères de la femme.
66877: BOVEN, M. van / WAAL, J. de (redactie) - De Vlasbloem, Historisch Jaarboek voor Helmond 1980 + 1981 (I + II)
61707: BOVEN, J. van - De mierenfauna van België
60281: BOWATER, Marina (introduction by) - The Decorative Art of Russia.
64908: BOWDEN, Charles - The Last Shepherds. A Vanishing Way of Life on Britain's Traditional Hill Farms.
55338: Bowen, J. Donald (ed.). - Beginning Tagalog. A Course for Speakers of English [ Fourth Printing ].
64638: BOWEN, Keith - Snowdon Shepherd. Four Seasons on the Hill Farms of North Wales.
47638: Bower, Walter / Edited by D.E.R. Watt. - Scotichronicon. In Latin and English. Volume 2 books III and IV. Edited by John and Winfried Macqueen.
14285: BOWERS, MARGARETTA K., EDGAR N. JACKSON, JAMES A. KNIGHT, LAWRENCE LESHAN. - De pastor aan het sterfbed.
65925: BOWKER, Gordon - George Orwell
65926: BOWKER, Gordon - Inside George Orwell. A Biography
66361: BOWLES, Paul - Tijdstippen - Points in Time (vertaling Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes)
61481: BOWLT, John E. / HERNAD, Beatrice - Aus vollem Halse. Russische Buchillustration und Typographie 1900-1930.
51939: Bowman, J. / G. Bunnens / a.o. (eds.). - Abr-Nahrain. An Annual under the auspices of the Department of Semitic Studies, University of Melbourne / An Annual Published by the School of Fine Arts, Classical Studies and Archaeology, University of Melbourne. Volume 1 (1961) - volume 35 (1998) [ 35 volumes ].
64947: BOWNES, David - Underground. How The Tube shaped London.
65081: BOXALL, Peter (editor) - 1001 Books You Must Read Before You Die.
21540: BOXTEL, SONJA JOKE VAN. - Can the late bird catch the worm? Ultimate attainment in L2 syntax.
73747: Boyd, Brian. - Vladimir Nabokov : The American Years.
61330: BOYD, Julian (introduction) - A Rising People. The Founding of the United States, 1765 to 1789. A Celebration from the Collections of The American Philosophical Society, The Historical Society of Pennsylvania, The Library Company of Philadelphia.
57435: Boyer, Raymond. - Hugues de Miramar, Chartreux à Montrieux (...1242-1248...): Documents autobiographiques; BRISSON, Marie: Conseils pieux à une femme mariée; HOGG, James: Further Liturgical Documents from the MS. British Museum Nero A.iii.
60549: BOYER, Louis-Henri - Faire revivre une maison en Ile-De-France. Styles de construction, modes de restauration
53034: Boyer, Carolo. - Cursus Philosophiae ad usum Seminariorum [ 2 volumes ].
52554: Boyer d'Argens - Dialogue entre une coquette qui a trompé plus de vingt amants et une jeune femme qui a fait une infidélité à son mari. Précédé d'une lettre de l'Ondin Kacuka, au Sage Cabaliste Abukibak. Augmenté d'une Notice sur la vie de l'auteur et d'une Bibliographie de ses oeuvres par le chevalier Don Juan M. de Saint-Piat. - Eroticism. - See: Gay-Lemonnyer I, 898.
50862: Boyer, Jacques. - Histoire des Mathematiques. Illustree de fac-similes de manuscrits et de portraits
44844: Boyer de Sainte-Suzanne, Bon De. - Notes d'un curieux.
44118: Boyer, Carolus / Augustine - Divi Augustini de correptione et gratia. Secundum textum Maurinorum. Introductione et notis auctum edidit Carolus Boyer.
39034: BOYER, J. LE - Traité complet du calendrier, considéré sous les rapports astronomique, commercial et historique, dans lequel on trouve les éphémérides de tous les peuples et de tous les tems, avec des methodes aisées pour passer d'une date à une autre.
13076: BOYER, RICHARD E. - English declarations of indulgence 1687 and 1688.
63511: BOYLE, Leonard / LEROY, Herbert / MORELLO, Giovanni - Die Schöpfung. Ein Meisterwerk gotischer Buchmalerei
43751: Boylesve, Marino de. - Cursus Philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam accedit compendiosa religionis demonstratio et historia philosophiae.
62418: BOYS, Ioannes du - Methodus Miscendorum Medicamentorum (Paris - 1572) - In Methodum Miscendorum Medicamentorum
49317: Braad, Roelof: Antoine Jacobs / Koos Linders / a.o. (eds.). - Varia Historia. Bijdragen over de geschiedenis van Parkstad Limburg. Aangeboden aan Roelof Braad, oud-stadshistoricus van Heerlen.
59368: Braak, J. van den / Winterkamp, J. - Hoe formuleer ik het? Sneller lezen, sneller schrijven.
66985: BRAAK, Lex ter / e.a. - Tussen nul en een Oneindigheid
58501: Braakman, A.J. - Concentraties en samenwerkingsverbanden in de EG. Een beoordeling vanuit het mededingingsrecht.
22628: BRAAM-VOETEN, MARIA WILHELMINA JOHANNA ANDREA. - Van taaltheorie naar taaltherapie : evaluatie en analyse van een congruentie - en een capaciteitentherapie bij kinderen met taalstoornissen.
45854: Braamhorst, Karin. - Nederland in de 19e eeuw. Lexicon
58698: Braams, W.Th. - Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3,6 en 8 Nieuw BW met regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem.
58435: Braams, ing. R.J.C. / mr. dr. P. Houweling / ir J.F.C. Kupers / ing. J.B. Levels-Vermeer / mr. drs D. van der Meijden. - Tekst en toelichting Activiteitenbesluit. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
58426: Braams, Willem / Arjen van Rijn / Martijn Scheltema. - Staatsaansprakelijkheid wegens schending van Europees gemeenschapsrecht. De invloed van het Europese recht op het nationale stelsel van overheidsaansprakelijkheid.
72237: BRAARUD, T. and N.A. SORENSEN. (eds). - Second international seaweed symposium. (held in trondheim, july 1955).
47850: Braas, Le Chevalier. - La législation nobiliaire en Belgique.
67030: BRAAT, J. (vertaling) - Antisexus patentapparaten. Berkman, Shotlew and Son, Ltd. Hoofddirectie: Berlijn - London - Geneve - Washington
67737: Brabant, l'Abbé. - Pour comprendre et aimer la Sainte Messe. 40 Instructions. Avec une Préface du R.P. Martial Lekeux, O.F.M.
23719: BRABANT, J. VAN. - Rampspoed en restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
23470: BRABANT, J. VAN. - Onze-Lieve- Vrouwkathedraal van Antwerpen. Grootste gotische kerk der Nederlanden. Een keur van prenten en foto's met inleiding en aantekeningen. (Jubileumuitgave).
65348: BRABBS, Derry - Abbeys and Monasteries.
66136: BRABBS, Derry - A Year in the Life of the Welsh Marches
64616: BRABBS, Derry - English Country Churches.
64617: BRABBS, Derry - Landmark. Cottages,Castles and Curiosities of Britain in the Care of the Landmark Trust.
64889: BRABBS, Derry - England's Heritage.
62701: BRABER, Helleke van den - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940
29707: BRABER, HELLEN MARIJE VAN DEN. - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940. (To give and to get. Literary patronage in the Netherlands between 1900 and 1940. With as summary in English).
59511: BRABERS, Jan - Hippocrates op Heyendael. Ontstaan en ontplooiing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 1951-2001
73902: Bracci, Mario. - Nel seno della Trinità. Il mistero dell'Ascensione di Gesù.
64355: (BRACHES, Ernst ?) - Inc. en het allereerste begin - een productieoverzicht ter herinnering aan Ernst W. Boissevain (1964-2013).
64172: Braches, Ernst / Nieuwenkamp, W.O.J. - W.O.J. Nieuwenkamp. Bouwstoffen, toegepaste grafiek & illustraties.
66615: BRACHES, Ernst (ingeleid door) - Kurt Löb. Boekkunstenaar. Oeuvrecatalogus - Kurt Löb Buchkünstler. Werkverzeichnis
63456: BRACHFELD, Sylvain - Onze Joodse buren. Een inleiding in het Jodendom
60758: Brackenbury, John - Insects in Flight
60784: Brackenbury, John - Insects, Life Cycles and the Seasons
53570: Brackmann, Albert. - Gesammelte Aufsätze. Zweite, erweiterte Auflage.
65257: BRADBURY, Malcolm (editor) - The Atlas of Literature.
65096: BRADBURY, Julia - Julia Bradbury's Wainwright Walks. Coast to Coast.
65687: BRADBURY, Julia - Julia Bradbury's Wainwright Walks. For first timers or Lake District die-hards- 10 of Alfred Wainwright's best walks.
54019: Brade, Lutz (ed.). - Untersuchungen zum Scholienbuch des Theodoros Bar Konai. Die Übernahme des Erbes von Theodoros von Mopsuestia in der nestorianischen Kirche.
68592: BRADFORD, F.K. and R.G. SPURLING. - The intervertebral disc. with special reference to rupture of the annulus fibrosus with...
65195: BRADLEY, Elizabeth - New York - Cityscoop.
59401: BRADLEY, John - Illuminated Manuscripts.
3884: BRADLEY, BRIGITTE L. - Rainer Maria Rilkes Der Neuen Gedichte anderer Teil. Entwicklungsstufen Seiner Pariser Lyrik.
65082: BRADLEY, Sue (edited by) - The British Book Trade. An Oral History. (HARDCOVER)
28462: BRADLEY, M.C. / E.T. BRADLEY. - L'abbaye de Westminster. Avec photographies et gravures. Gravures et notice architecturale par A.J. Grahame. Traduit par L.H. David. Introduction par le feu Doyen Bradley.
60812: BRADLEY, Steven - De groene gids. Alles over ongedierte, plaagdieren en ziekten bij bomen, struiken, een- en meerjarige fruit- en groentegewassen en kamerplanten.
72769: BRADSHAW, P. - An introduction to turbulence and its measurement.
16457: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 18. 1988. Number 1.
16452: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 19. 1989. Number 2.
16450: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 20. 1990. Number 1.
16451: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 19. 1989. Number 1.
16448: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 21. 1991. Number 2.
16449: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 20. 1990. Number 2.
16444: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 23. 1993. Number 2.
16446: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 22. 1992. Number 2.
16443: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 23. 1993. Number 1.
16438: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 26. 1996. Number 2. Soli deo gloria. Essays to Recognize the Life's Work of Wiebe Vos. Edited by Geoffrey Wainwright and Karen Westerfield Tucker.
16437: BRADSHAW, PAUL F. (ed.). - Studia Liturgica. Volume 26. 1996. Number 2. Soli deo gloria. Essays to Recognize the Life's Work of Wiebe Vos. Edited by Geoffrey Wainwright and Karen Westerfield Tucker.
65859: BRADSHAW, Tony (catalogue by) - The Bloomsbury Artists. Prints and Book Design. Introduction by James Beechey, with a foreword by Angelica Garnett
62349: BRAEKMAN, W. (bezorgd en ingeleid door) - Die historie van Peeter van Provencen
62351: BRAEKMAN, W. (bezorgd en ingeleid door) - van heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien
63830: BRAEKMAN, W. - Een onbekend Mnl. medisch handschrift uit de veertiende eeuw
63832: BRAEKMAN, W. - Marcus van Vaernewijcks catechismus der minne.
63831: BRAEKMAN, W. - De Middelnederlandse recepten in W. de Vreeses uitgave. Bestemming en Botanisch Glossarium
63767: BRAEKMAN, W. (bezorgd en ingeleid door) - Zeldzame volksboeken Uit de Nederlanden. Deel 1 t/m 5 (voor titels zie 'meer info')
63735: BRAEKMAN, W. (uitgegeven door) - "Christiaen van Vaerenbrakens "Conste van musike oft vanden Sanghe""
42088: Braekman, Willy L. - Middelnederlandse geneeskundige recepten. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden.
63383: BRAEKMAN, W. - Medische en technische middelnederlandse recepten. Een Tweede bijdrage tot de Geschiedenis van de Vakliteratuur in de Nederlanden.
34704: BRAEKMAN, W.L. (ed.). - Die Destructie vander Stat van Jherusalem Een Vlaams Volksboek, naar het unieke exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vosterman (ca. 1525), met toelating van de British Library.
65366: BRAESEL, Michaela (bearbeitet von) - Englische Buchkunst um 1900.
62749: BRAGARD, René - Les Chemins de L'Evidence
54769: Bragt, Ria van. - De blijde inkomst van de Hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas. Een inleidende studie en tekstuitgave.
73116: Brahn, O.K. / W.H.M. Reehuis. - Overdracht. 3e herziene en aangevulde druk.
44830: Brahy, M. Ed. - Exercices méthodiques de calcul intégral.
58928: Brake, H.K. ter. - Het strafrecht van de gemeente.
59721: BRAKEL, W. - De industrialisatie in Nederland na 1945.
16990: BRAKEL, L. F., M. BALFAS, MOHD. TAIB BIN OSMAN, J. GONDA, BAHRUM RANGKUTI, B. LUMBERA, HANS KÄHLER. - Literaturen. Abschnitt 1.
52216: Brakelmann, Günter. - Krieg und Gewissen. Otto Baumgarten als Politiker und Theologe im Ersten Weltkrieg.
50384: Bräker, Ulrich. - Sämtliche Schriften. Dritter Band Tagebücher 1789-1798. Bearbeitet von Andreas Bürgi, Alfred Messerli zusammen mit Heinz Graber, Christian Holliger, Claudia Holliger-Wiesmann, Alois Stadler.
50383: Bräker, Ulrich. - Sämtliche Schriften. Zweiter Band Tagebücher 1779-1788. Bearbeitet von Heinz Graber, Claudia Holliger-Wiesmann zusammen mit Andreas Bürgi, Christian Holliger, Alfred Messerli, Alois Stadler.
50382: Bräker, Ulrich. - Sämtliche Schriften. Erster Band Tagebücher 1768-1778. Bearbeitet von Alfred Messerli, Andreas Bürgi zusammen mit Heinz Graber, Christian Holliger, Claudia Holliger-Wiesmann, Alois Stadler.
10140: BRAKMAN, C. - Beknopte geschiedenis van de oud-christelijke latijnsche letterkunde tot omstreeks 500.
52694: Brämik, Reinhold. - Die Verfassung der lutherischen Kirche in Jülich-Berg, Cleve-Mark-Ravensberg in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
74108: branca, Giovanni. - Manuale d'Architettura di Giovanni Branca corretto ed accresciuto.
54064: Brancas, Henrici-Ignatii de. - Rituale Lexoviense (Rituale of Lisieux), auctoritate illustrissimi ac reverendissimi DD. Henrici-Ignatii De Brancas, episcopi et comitis Lexoviensis editum.
30621: BRANCOUR, RENÉ. - Histoire des instruments de musique. Préface de Ch. -M. Widor. Seize planches hors texte.
60797: BRAND, A. / e.a. - Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen / Checklist of the Lichens of The Netherlands
66580: BRAND, An van den / e.a. (redactie) - Boekensteunen keramiek
61229: BRANDE, J. van den - Algemene insectenleer
60686: BRANDELER - DEN BEER POORTUGAEL, Jooske van den - Verzen door Jooske van den Brandeler-den Beer Poortugael.
47993: Branden, Jean-Pierre Vanden. - Miscellanea Jean-Pierre Vanden Branden. Erasmus ab Anderlaco.
69505: BRANDENBERGER, E. - Angewandte kristallstrukturlehre. ein hilfsbuch zur bestimmung von kristallstrukturen.
72275: BRANDENBERGER, E. - Röntgenographisch-analytische chemie. möglichkeiten und ergebnisse von untersuchungen mit röntgeninterferenzen in der chemie.
56440: Brandenburg, Hugo. - Die Konstantinische Petersbasilika Am Vatikan in Rom : Anmerkungen Zu Ihrer Chronologie, Architektur Und Ausstattung.
32753: BRANDENBURG, HUGO / WERNER FUCHS / KLAUS STÄHLER / HANS WIEGARTZ (eds.). - Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäologie. Band 19. 1996.
32750: BRANDENBURG, HUGO / WERNER FUCHS / KLAUS STÄHLER / HANS WIEGARTZ (eds.). - Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäologie. Band 16. 1993.
60622: BRANDER, Michael - Hunting & Schooting . From earliest times to the present day
62501: BRANDES, Rand / DURKAN, Michael - Seamus Heaney. A Bibliography 1959-2003
55249: Brandewie, Ernest. - In the Light of the Word. Divine Word Missionaries of North America.
63505: BRANDHORST, J. / e.a. (samenstellers) - De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek.
63658: BRANDIS, Tilo - Peter Jörg Becker [Hrsg.] - Glanz alter Buchkunst. Mittelalterliche Handschriften der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin.
29188: BRANDIS, TILO / GERARD ACHTEN / a.o. (eds.). - Zimelien : Abendländische Handschriften des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Berlin ; Ausstellung 13. Dezember 1975 - 1. Februar 1976, Sonderausstellungshalle der Staatlichen Museen, Berlin-Dahlem.
63782: BRANDIS, Tilo / ACHTEN, Gerard / u.a. - Zimelien. Abendländische Handschriften des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Berlin. Ausstellung
68904: BRANDS, J.P.J.M. - Grieksche diernamen.
60167: BRANDSCH, Juliane (u.a.) / HERZOG, Andreas (Herausgegeben von) - Das literarische Leipzig. Kulturhistorisches Mosaik einer Buchstadt
3329: BRANDSTÄTTER, CHRISTIAN. (ed.) - Das ist Österreich. Ein ganzes Land in Bildern. Landschaft. Kultur. Geschichte. Textbeiträge von J. Angerer, E. Längle, P.M. Plechl, G. Treffer, C. Wagner & H. Wohlschlägl. Mit 1119 Farbbildern von F. Hubmann, E. Lessing, G. Riha, G. Trumler u.a. 3. Auflage.
3328: BRANDSTÄTTER, CHRISTIAN. (ed.) - Das ist Österreich. Ein ganzes Land in Bildern. Landschaft. Kultur. Geschichte. Textbeiträge von J. Angerer, E. Längle, P.M. Plechl, G. Treffer, C. Wagner & H. Wohlschlägl. Mit 1119 Farbbildern von F. Hubmann, E. Lessing, G. Riha, G. Trumler u.a.
57471: Brandt, Gerard - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Frieslandt, beschreven, met plaaten.. Op nieuw uitgegeven.
60223: BRANDT, Maarten - Wegen naar Boulez. De meester in dialoog met de traditie. Gesprekken met Pierre Boulez.
68774: BRANDT, S. - Statistische methoden der datenanalyse.
71985: BRANDT, M. and T. HARTSUIKER. (eds). - Time machine. over en door Otto Ketting.
69250: BRANDT, O. (ed). - Hochofengiessereien und reine eisengiessereien. eine verhandlung...
29800: BRANDT, RIA VAN DEN / MARISKA KOOPMAN-THURLINGS (eds.). - Bricoler la mémoire. La théologie et les arts face au déclin de la tradition. Actes du colloque international de la Radboud Universiteit Nijmegen.
13240: BRANDT, WILLY. - Erinnerungen.
59278: BRANFIELD, John - Charles Simpson, Painter of Animals and Birds, Coastline and Moorland.
64849: BRANFIELD, John - Charles Simpson. Painter of Animals and Birds, Coastline and Moorland.
65187: BRANNING, Anna / MURPHY, Mara - Birds & Blooms of the 50 States.
60818: Brans, Henny / Gresnigt, Herman / Klein, Hans - De stamboom van Sensis. 150 jaar zorg en onderwijs voor blinden en slechtzienden in Grave
63438: BRANT, Sebastian - Der sotten schip Antwerpen 1548. Verzorgd en van een anwoord voorzien door Loek Geeraedts
59438: BRANTS, Ad / WITTE, Henk (redactie) - Katholiek geloof gewogen. De Katechismus van de katholieke kerk over de geloofsbelijdenis.
54275: Brants, Chrisje en Kees. - Levende herinnering. de oorlog die nooit ophield 1914 - 1918. Fotografie: Marius van Leeuwen.
62829: BRAQUET, Emmanuel - Le Népal. De Katmandou au toit du monde (Connaissance du monde).
31787: BRAS, KICK. - Een vloeiende, ebbende zee : Jan van Ruusbroecs 'Geestelijke Bruiloft' als bron voor hedendaagse spiritualiteit.
31194: BRAS, KRIJN ELZARD. - Mint de minne. Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid.
70737: BRASH, J.L. and P.W. WOJCIECHOWSKI (eds). - Interfacial phenomena and bioproducts.
49977: Brasil, Reis. - A Cantiga de Amor e a Evolucao de Lirismo Portugues.
66720: BRASSER, J.C. - Soldatenleven in de Indische wildernis
20229: BRATCHER, ROBERT G. AND EUGENE A. NIDA. - A Translator's Handbook on the Gospel of Mark.
60323: BRATER, Enoch - Why Beckett
64231: BRAUEN, Martin - De heilige cirkel van het Tibetaans boeddhisme.
61549: BRAUEN, Martin (Hrsg.) - Die Dalai Lamas. Tibets Reinkarnationen des Bodhisattva Avalokitesvara.
71456: BRAUER, H. (ed). - Handbuch des umweltschutzes und der umweltschutztechnik. band 2: produktions- und produktintegrierter umweltschutz.
37597: BRAUMANN, GEORG. (ed.). - Das Lukas-Evangelium. Die redaktions- und kompositionsgeschichtliche Forschung.
25620: BRAUMANN, GEORG. - Vorpaulinische christliche Taufverkündigung bei Paulus.
11625: BRAUMANN, GEORG. (ed.). - Das Lukas-Evangelium. Die redaktions- und kompositionsgeschichtliche Forschung.
65528: BRAUN, Markus Sebastian (editor) - Bookshops. Long-established and the most fashionable.
60737: BRAUN, H. / RIEHM, E. - Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen und ihre Bekämpfung. Für Praxis und Studium
55625: Braun, Anne. - Historical Targets.
61847: BRAUN, Matthias / CORDES, Peter - Internationales Lexikon der Modellautos. Alle Marken. Alle Modelle. Alle Maßstäbe
62241: BRAUN, Peter (Redaktion) - Ferrari World. Nummer 1-43 (Deutsche Ausgabe).
51858: Braun, Herbert. - Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus. Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte. Erster Band: Das Spätjudentum.
45747: Braun, Lucien. - Histoire de l'histoire de la philosophie.
71832: BRAUN-SCHARM, H. (ed). - Depressionen und komorbide störungen bei kindern und jugendlichen.
12756: BRAUN, JOACHIM & GABRIELE WAHLEN. - Engagementförderung für Senioren in Deutschland und den Niederlanden. Fachtagung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 27. und 28. März 2000 in Bonn.
62228: BRAUN, M. / BITTNER, M. / BITTNER-WIRTH, C. - Sportwagen sammeln. Rennautos - Sportwagen. Originale und Modelle im Maßstab 1:43 von 1950 bis 1990.
69430: BRAUND, K.G. - Clinical syndromes in veterinary neurology.
61341: BRAUNMULLER, A. / HATTAWAY, Michael (edited by) - The Cambridge Companion To English Renaissance Drama
56216: Brauns, Marcel. - Het geheim der goddelijke persoonlijkheden. Een drieeenheidsdogmatiek.
72922: Brauns, H. - Die Achtstundenschicht im deutschen Steinkohlenbergbau. Bericht an die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz. [Deutsche Sektion Gesellschaft für Soziale Reform. Als Manuskript gedruckt].
61012: BRAUNS, A. - Puppen terricoler Dipterenlarven.
47631: Braunsberger, O. / A. Hulsebosch. - Leven van den zaligen Petrus Canisius.
30247: BRAUWERE, JULES DE. - Musée Royal de Bruxelles. Tableaux Anciens. Ecoles Flamande & Hollandaise. Epoque Gothique & Renaissance. / Seconde partie. Ecoles Allemande, Espagnole et Italienne. (231 reproductions).
30223: BRAUWERE, JULES DE. - Musée Royal de Bruxelles. Tableaux Anciens. Première partie. Écoles Flamande et Hollandaise 203 reproductions. Seconde partie. Écoles Allemande, Espagnole et Italienne 27 reproductions. Seconde édition entièrement refondue.
51980: Braw, Christian. - Bücher im Staube. Die Theologie Johann Arndts in ihrem Verhältnis zur Mystik.
65989: BRAY, Dirck de - Kort onderweijs van het boeckenbinden - Short instruction in the binding of books
33833: BRAZAO, EDUARDO. - Museu do Dundo. Estudos de Historia (Ultramarina e Continental). Présence du Portugal en Belgique (De Philippe d'Alsace à Léopold I.er).
53702: Brazzola, Georges / Paul Chauchard / Jean Daujat / Paul Grenet / Olivier Lacombe / Albert Plé. - Actualité de Saint Thomas. Préface du Cardinal Journet.
65411: BREAKWELL, Ian / HAMMOND, Paul(edited by) - Brought to Book. The Balance of Books and Life.
48747: Breasted, James Henry. - Histoire de l'Égypte depuis les temps les plus reculés jusqu'a la conquête Persane. Traduit de l'anglais. Préface de Jean Capart [ 2 volumes ].
67448: BRECHENMACHER, Josef Karlmann - Deutsche Sippennamen. Ableitendes Wörterbuch der deutschen Familiennamen. V. Teil (Band 9) T - Z.
56820: Brecht, Bertolt. - Ausgewählte Werke in sechs Bänden.
2762: BREDA, GREGORIUS VON. - Die Muttersprache. Eine Missions- und Religions- Wissenschaftliche Studie über die Sprachenfrage in den Missionsgebieten.
70174: BREDEN, L.H. (ed). - World index of plastics standards.
56221: Bredero, Adriaan H. - Bernardus van Clairvaux (1091-1153). Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
43591: Bredero, G. A. - Proza.
54169: Brederode, Désanne van [ed.]. - Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw.
62383: BREDERODE, G. A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck
35726: BREDEROO, NICO J. / LEENDERT D. COUPRIE / MIREILLE J. H. MADOU / GERHARD J. NAUTA. - Oog in oog met de spiegel.
5739: BREDEROODS, G.A. (BREDERO): H. PRUDON (ed.) - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en van toelichtingen voorzien door H. Prudon.
53432: Bredt, Joh. Victor. - Die Verfassung der reformierten Kirche in Cleve - Jülich - Berg - Mark.
61804: BREE, Han van - Beatrix, koningin der Nederlanden.
54678: Breebaart, A. B. / A. G. Weiler / Z. R. Dittrich / C. van de Kieft / I. Schöffer / J. A. Faber / J. C. Boogman / a.o. - Weltgeschichte als Thema der antiken... / Deus in Terris... / Wittfogel and Russia... / Monople de vente du 'gruit'.../ Did Holland's Golden Age... / The Decline of the Baltic Grain-Trade... / Background and General Tendencies... / a.o.
44350: Breebaart, A. B. - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
58519: Breederveld, B. - De aangepaste gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding.
69197: BREEK, B. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof.
62134: BREEMEN, P. van - Fauna van Nederland. Deel II, Vrijlevende zoetwater-copepoden.
18372: BREEMEN, R. VAN & R.H.I. VAN SCHOUBROECK (eds.). - Informatievoorziening in perspectief. Van kakofonie naar symfonie.
5747: BREEMER, J.P.M. VAN DEN. - Onze aarde houdt niet van rijst. Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust.
2585: BREEN, J. VAN. - Het reconstructieplan voor het Mausoleum te Halikarnassos. Ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
23469: BREFFNY, BRIAN DE. (ed.). - Le monde Irlandais. Histoire et civilisation du peuple Irlandais.
73518: Brehier, Emile. - Histoire de la philosophie. Tome I. le Antiquité et le Moyen Age. [ 3 volumes ] Tome II. La philosophie moderne (17/20e siècle). [ 4 volumes ] and: La philosophie en Orient, par P. Masson-Oursel. and: La philosophie byzantine, par B. Tatakis.
32047: BRÉHIER, LOUIS. - L'art chrétien. Son développement iconographique des origines a nos jours. Ouvrage illustré de deux cent trente-trois gravures.
62095: BREHM, A. E. - Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs. Vollständige Faksimile-Ausgabe der 1. Auflage von Brehms Tierleben (1863-1869) (6 Bände komplett)
61545: BREHM - Brehms Tierleben. Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Erster Band: Die Wirbellosen
18625: BREHME, GERHARD, KLAUS HUTSCHENREUTER, HELMUT MARDEK, INGO SCHÖNFELDER. - Staatsrechtliche Grundfragen der nationaldemokratischen Staatsmacht. 2. Auflage.
63499: BREICHA, Otto (herausgegeben von) - Gustav Klimt. Die Goldene Pforte. Werk - Wesen - Wirkung. Bilder und Schriften zu Leben und Werk
60554: BREICHA, Otto (herausgegeben von) - Gustav Klimt. Die Goldene Pforte. Werk - Wesen - Wirkung. Bilder und Schriften zu Leben und Werk.
71915: BREINES, I. , D. GIERYCZ and B. REARDON. (eds). - Towards a woman's agenda for a culture of peace.
54612: Breisach, Ernst. - Historiography : Ancient, Medieval & Modern. Second Edition.
68280: BREITENEICHER, M. - Die sacramente der busse, oelung, priesterweihe und ehe. homiletisch bearbeitet.
68660: BREITENFELDER, H. - Die begutachtung des unfallzusammenhanges der meniscusbeschädigung.
35113: BREITLING, GÜNTER / JEAN-PAUL DIVO / JENS FRIEDEMANN / MICHAEL GLOBIG / LOUISE GNADINGER / GREGOR HENGER / PETER KILLER. - Goud.
29415: BREKELMANS, C. - Questions disputées d'Ancien Testament. Méthode et Théologie.
5781: BREKELMANS, ANTONIUS J. - Martyrerkranz. Eine symbolgeschichtliche Untersuchung im frühchristlichen Schrifttum.
55202: Brem, Anne-Marie de. - George Sand - Un diable de femme.
18626: BREMAUD, GUY. - Le commerce extérieur des six pays de la communauté économique européenne. Substitution de marchés et intégration. Préface de M. André Piatier.
22843: BRÊME, DOMINIQUE. - Georges de La Tour.
65643: BREMER, Uwe / Schindehütte, Albert / Vennekamp, Johannes / Waldschmidt, Arno - Die Druckwerkstatt der Dichter. Rixdorfer Wort- und Bilderbögen.
50680: Bremikers, C. / A. Kallius. - Dr. C. Bremikers Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln mit fünf Decimalstellen. Achte Stereotyp-Auflage.
68025: Bremmer, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren : 1572 - 1581.
64959: BREMMER, Douglas - For the Benefit of the Nation. The National Trust For Scotland: The First 70 Years
58477: Bremmers, H.J. - Milieuschade en financieel verslag. De verwerking van milieuschade en -schaderisico's in het externe financieel verslag, met bijzondere aandacht voor de jaarrekening.
68191: BREMMERS, L.H.A. - Mesonprocessen in het mesisch veld van een kern of een kerndeeltje.
74231: Bremond, R. P. Jean. - Le courant mystique au XVIIIe siècle. L'Abandon dans les lettres du P Milley.
52927: Bremond, Henri / Newman: - Newman. Essai de Biographie Psychologique.
67016: BRENDER a BRANDIS, G. - Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas behelzende eene beknopte beschrijving Van de Gronden...
52804: Brendon, Piers - Hurrell Froude and the Oxford Movement.
51524: Brennecke, Hanns Christof / Grasmuck, Ernst Ludwig / Markschies, Chritsoph (eds.). - Logos. Festschrift für Luise Abramowski zum 8. Juli 1993.
45935: Brenon, Anne. - Le vrai visage du Catharisme. Photographies de Jean-Louis Gasc.
71131: BRENSCHEDE, W. ET AL. (eds). - Ordnungszustände und umwandlungserscheinungen in festen hochpolymeren stoffen.
15639: BRENSKE, HELMUT. - Ikonen. Einführung von Prof. Dr. Klaus Wessel.
64153: BRENTANO, Clemens - Die Chronik des fahrenden Schülers erstlich beschrieben von dem weil. Meister Clemens Brentano
52695: Breslauer - Catalogue 110. Fine books and manuscripts in fine bindings from the fifteenth to the present century. Followed by Literature on bookbindings. Preface by Paul Needham.
66098: BRESLAUER, Martin - Martin Breslauer: Erinnerungen, Aufsätze, Widmung. Mit einem Vorwort von Hans Fürstenberg
39464: (BRESSLER UND ASCHENBURG, FERDINAND LUDWIG VON) - Les souverains du monde. Ouvrage qui fait connoitre (connaitre) la Généalogie de leurs Maisons, l'Etenduë & le Gouvernement de leurs Etats, leur Religion, leurs Revenus, Forces, Titres, Prétentions, Armoiries, avec l'origine historique des pieces qui les composent, & le Lieu de leur Résidence. Avec un catalogue des auteurs qui en ont le mieux écrit. Le tout conduit jusqu'au temps présent.
72642: BRESSOUD, D.M. - Proofs and confirmations. the story of the alternating sign matrix conjecture.
68438: BRETHERICK, L. - Handbook of reactive chemical hazards. an indexed guide to published data.
73086: Bretholz, Berthold. - Lateinische Paläographie. Dritte Auflage.
70455: BRETON, V.M. , A. EPPING, B. van LEEUWEN and N. SANDERS. - Doctor seraphicus. vier studies over de h. bonaventura.
53215: Breton, Stanislas, a.o. - Idée de monde et philosophie de la nature.
47394: Breton, Catherine / André Bervillé. - Histoire de l'olivier. L'arbre des temps.
65425: BRETT, Simon (selected by) - Forty Nudes. An Anthology of Wood Engravings.
72026: BRETT, R. and M. McCALLIN. - Children: the invisible soldiers.
42507: Brettagno, Alessandro / Christopher Brown / Francisco Calvo Serraller / Francis Haskell / Alfonso E. Perez Sanchez. - Le Musee du Prado. Prologue Mario Vargas Llosa. Introduction Jose Maria Luzon Nogue.
71879: BREU, R. - Algebraic specification techniques in object oriented programming environments.
36770: BREUER, HERMANN. - Cristal und Clarie. Altfranzösischer Abenteuerroman des XIII. Jahrhunderts. Nach Friedrich Apfelstedt's Abschrift der einzigen Arsenal-Handschrift (3516) und Hugo von Feilitzen's Entlehnungsnachweisen. Mit Einleitung, Anmerkung und Glossar zum ersten Male herausgegeben von Hermann Breuer.
62076: Breugelmans, Ronald / Cappeleveen, Paul van / Swertz, Andre - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010
46244: Breugelmans, Johan / Marleen De Kerpel / Chantale Merckaert. - Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden. A. II. 1. b. De orde van Premontre Deel 1 Bibliografie (Studies verschenen tussen 1950 en 1986).
59606: BREUGELMANS, R. (edited by) - The Auction Catalogue of the Library of Dirk Canter. A facsimile edition with an introduction by J.A. Gruys
30381: BREUGHEL, PIETER by POL DE MONT. - Pieter Breughel dit l'ancien Choix de 50 phototypies d'après ses oeuvres.
7373: BREUKER, PH.H. - Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip ( 1773-1777 ).
66958: BREUKERS, Chretien - Denkend aan de dood. Doodsgedichten
10026: BREUNING, WILHELM, BALTHASAR FISCHER UND LINUS HOFMANN. - Katechismus zur Konzil für Priester und Laien.
57492: Breviarii Romani: - Horae et lectiones. Breviarii Romani.
73648: Breviary - Breviarium - Brevier : - Breviarium Romanum. Ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum cum Officiis propriis Societatis Jesu de licencia Praepositi Generalis. Editio II. [ Complete set, 4 volumes, Hiemalis, Autumnalis, Verna, Aestiva ].
64806: BREWER - ELKIN - SCHAPER - WILSON - CRABBE - 5 boeken over het afbouwen van stress en het vinden van rust.
29168: BREWER, E. COBHAM. - The dictionary of phrase and fable. Classic edition. Derivation, source, or origin of common phrases, allusions and words that have a tale to tell. With an introduction by Alix Gudefin.
64494: BREWER, Dave - Dartmoor Boundary Markers, and other Markers on and around the Moor.
71567: BREYFOGLE, F.W. - Implementing six sigma : smarter solutions using statistical methods.
46951: Breytenbach, Cilliers. - Paulus, die Evangelien und das Urchristentum. Beiträge von und zu Walter Schmithals zu Seinem 80. Geburtstag Herausgegeben.
67255: BRIALMONT, A. - Fortification du champ de bataille - avec un atlas de dix-neuf planches.
44982: Brialmont, A. - Situation militaire de la Belgique. Travaux de défense de la Meuse. [ unique copy bound together with 21 pages tipped in newspaper articles and 2 issues of La Belgique Militaire all from 1882 ].
65124: Brian P. Martin, John Humphreys, Tom Quinn, Valerie Porter, Jennifer Davies, Euan Corrie, Jean Stone, Louise Brodie - Treasured Tales of the Countryside. Collected memories of a bygone era.
57536: Briantchaninov, Ignace. - Les miettes du festin. Introduction à la tradition ascétique de l'Eglise d'Orient. Preface du Metropolite Antoine de Souroge. Traduit du russe par le Hieromoine Symeon.
47780: Bricout, Joseph / G. Jacquemet (ed.). - Dictionnaire pratique des connaissances religieuses [ 6 volumes ] & Suppléments 1929-1933 [ 7 volumes complete ].
32806: BRIDBURY, A. R. - Medieval English Clothmaking. An Economic Survey.
72634: BRIDGE, J. - Beginning model theory. the completeness theorem and some consequences.
71388: BRIDGES, E.M. and D.A. DAVIDSON (eds). - Principles and applications of soil geography.
72624: BRIDGES, D.S. and L.S. VITA. - Techniques of constructive analysis.
17589: BRIE, FRIEDRICH. - Die nationale Literatur Schottlands von den Anfängen bis zur Renaissance.
45003: Brieger, Lothaire. - (Goya) - Francisco de Goya. Avec 52 reproductions originales, 1 gravure et 19 illustrations dans le texte d'après des planches et des dessins de grande rareté.
65330: BRIELE, Luc Van den - Boek en exlibris. Het boek als inspiratiebron in de hedendaagse exlibriskunst.
59287: BRIER, Evan - A Novel Marketplace. Mass Culture, the Book Trade, and Postwar American Fiction.
55900: Briere, Maurice / Sévère d'Antioche. - Les Homiliae cathedrales de Sévère d'Antioche traduction syriaque de Jacques d' Edesse (suite). Homélies XCI à XCVIII.
31324: BRIÈRE-MISME, CLOTILDE. - La peinture Hollandaise.
57981: Brière, Maurice. - La version géorgienne ancienne de l'Evangile de Luc.
48005: Briganti, Giuliano. - L'Europa dei Vedutisti. Riunione adriatica di sicurtà. L'assicuratrice Italiana.
53661: Briggs, Martin S. - Goths and Vandals. A Study of the Destruction Neglect and Preservation of Historical Buildings in England.
51376: Briggs, R. A. - Country Cottages and Homes for Small and Large Estates. Illustrated in a series of designs and examples of executed works, with descriptive text and fifty-three plates reproduced from the original drawings in line half-tone, and colour.
64714: BRIGGS, Asa - A History of Longmans and Their Books 1724-1990. Longevity in Publishing.
2583: BRIGGS, MARTIN S. - Barock-Architektur.
5136: BRIGHT, JOHN. - A History of Israel. Third impression.
17974: BRIGHT, WILLIAM (ed.). - Sociolinguistics. Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference, 1964.
62971: BRIGHT, Jagat S. - Why China should quit Tibet
58955: Brightman, F.E. / C.E. Hammond. - Liturgies Eastern and Western being the texts original or translated of the principal liturgies of the church. Vol. 1. Eastern Liturgies.
73538: Brighton, Cuthbert Van / Pater Heribertus (transl.). - Het leven van Sint Franciscus van Assisi. Omslagtekening door Luc. van Hoek; verluchting door Albert Verschuuren. 2e uitgave.
65007: BRIGHTON, Trevor - The Discovery of the Peak District. From Hades To Elysium.
57193: Brignon, R. P. J. - Introduction a la Vie Devote de Saint François de Sales Eveque et Prince de Geneve. Edition Nouvelle.
35482: BRIL, MARTIN. - Jongensjaren.
59367: Brill, Edith - Life and Traditions on the Cotswolds.
69805: BRILL, R. , R. MASON and W. HOPPE (eds). - Advances in structure research by diffraction methods. fortschritte der strukturforschung mit beugungsmethoden. volume 1-7. 7 volumes.
18527: BRILLET, GASTON. - Un chef d'eglise Saint Paul.
51256: Brincken, Anna-Dorothee von den. - Kartographische Quellen Welt-, See- und Regionalkarten.
11599: BRINCKMANN, A. E. - Esprit des Nations. France - Italie - Allemagne.
26183: BRING, RAGNAR. - Christus und das Gesetz. Die Bedeutung des Gesetzes des Alten Testaments nach Paulus und sein Glauben an Christus.
65698: BRINGHURST, Robert - The Surface of Meaning. Books and Book Design in Canada.
58613: Brink-van der Meer, J.E. - Accountantsaansprakelijkheid. Enige aspecten van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de accountant voor de wettelijke controle.
61118: Brink, P. van den / Luijten, H. / Meyere, J. de - Het gedroomde land. Pastorale schilderkunst in de Gouden Eeuw (GEBONDEN)
60025: BRINK, Paul van den / GOMPERS, Rosan - De kunst van het nieuwe werken. Ervaringen@dewerkpraktijk#HNW#cases
22168: BRINK, DANIËLLE VAN DEN. - Contextual influences on spoken-word processing : an electrophysiological approach.
63331: BRINKE, Wilfried ten - De beteugelde rivier. Bovenrijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Nederrijn-Lek en IJssel in vorm
57518: Brinker-von der Heyde, Claudia / Niklaus Largier (eds.). - Homo Medietas: Aufsätze zu Religiosität, Literatur und Denkformen des Menschen vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Festschrift für Alois Maria Haas zum 65. Geburtstag.
58046: Brinker, Claudia / Urs Herzog / Niklaus Largier / Paul Michel (eds.). - Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis von Literatur und Spiritualität.
56100: Brinkerink, D. A. - Van den Doechden der Vuriger dnde Stichtiger Susteren van Diepen Veen. ( 'handschrift D' ), uitgegeven en toegelicht door D.A. Brinkerink. Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift [ all published ].
61910: BRINKHOFF, Jan (samensteller) - B.A.M. kalender van Oud-Nijmegen 1971
62278: BRINKHOFF, J. - Kent u ze nog... de Nimwegenaren
70775: BRINKHOFF, J. - Rondom de stevenstoren. zwerftochten door de geschiedenis van nijmegen.
63843: BRINKHOFF, Jan - Nijmegen in vertellingen
15439: BRINKHOFF, JAN. - Nijmegen in oude ansichten. Van ontmanteling tot bombardement. Zesde druk.
59555: BRINKHUIS, Alfons E. - De fatale aanval. 22 februari 1944. Opzet of vergissing? De waarheid over de mysterieuze Amerikaanse bombardementen op Nijmegen, Arnhem, Enschede en Deventer.
72679: BRINKMAN, P.L. - Handboek voor de communicatie in de wiskunde. engels-nederlands nederlands-engels met aanvullende woordenlijsten nederlands-duits-frans duits-nederlands frans-nederlands.
69151: BRINKMAN, H.C. - Zur quantenmechanik der multipolstrahlung.
73352: Brinkman, Martien E. - Hoe mijn God veranderde : een reisverslag.
70752: BRINKMANN, H.-B. and D. PUPPE. - Kategorien und funktoren.
29991: BRINKMANN, HENNIG. - Geschichte der lateinischen Liebesdichtung im Mittelalter. Zweite Auflage.
22664: BRINKMANN, URSULA. - The locative alternation : its structure and acquisition.
67804: Brinton, Selwyn. - Venise ancienne et moderne. Geoffrey Holme, redacteur.
42646: Brion, Rene / Jean-Louis Moreau. - Het bankbiljet in alle staten. Van het eerste bankpapier tot de euro.
34643: BRION, RENE / JEAN-LOUIS MOREAU. - 1895 - 1995. Tractebel. Metamorfosen van een industriële groep.
16387: BRION, MARCEL. - Splendeurs et rayonnement du Moyen Âge.
55003: Briot, M. C. - Leçons nouvelles d'arithmétique. Sixième edition.
40767: Briot, Charles - Essais sur la théorie mathématique de la lumière.
73851: Brispot, Abbé. - La vie de N.S. Jésus-Christ, ou les saints évangiles coordonnés expliqués et développés d'après les SS. Pères, les docteurs les plus célèbres et les hommes les plus éminents qui aient paru dans l'église depuis les temps apostoliques jusqu'a nos jours. Cinquième édition. [ 3 volumes ].
69867: BRISTON, J.H. and L.L. KATAN. - Plastics in contact with food.
70503: BRISTOW, J.A. (ed). - Advances in printing science and technology. proceedings...
68217: BRITANNIA - a journal of romano-british and kindred studies. vol 1-4.
68643: BRITTAIN, H.A. - Architectural principles in arthrodesis.
13119: BRITTAN, LEON. - Europe. The Europe we need.
65903: BRITTON, Catherine - Dogs in Books. A Celebration of Dog Illustration Through the Ages.
65840: BRITTON, Catherine - Puss in Books. Cat Illustration Through the Ages.
60292: BRIVOIS, Jules - Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle.
39459: BRIZARD, GAB. - Du massacre de La Saint-Barthélémi (Barthélémy), et de l'influence des étrangers en France, durant la Ligue: Discours historique avec les preuves.
24504: BRO, BERNARD. - Jésus Christ ou rien.
47716: Brocchi, P. - Traité d'ostréiculture.
52081: Brochard, V. / V. Delbos. - Études de Philosophie Ancienne et de Philosophie Moderne. Quatrième edition.
58275: Brocher, Tobias / Peter Kutter (eds.). - Entwicklung der Gruppendynamik.
68462: BROCHER, J.E.W. - Die wirbelverschiebung in der lendengegend.
68463: BROCHER, J.E.W. - Die wirbelsäulenleiden und ihre differentialdiagnose.
55487: Brock, Sebastian / M. A. Mathai Remban et Alii. - Philoxenus of Mabbug.
63178: BROCK, A. - De Stad en Meyerij van 's-Hertogenbosch of derzelver Beschryving.Twede Afdeeling.
52468: Brockelmann, Carl. - Katalog der orientalischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek zu Hamburg. Die arabischen, persischen, türkischen, malaiischen, koptischen, syrischen und äthiopischen Handschriften (Photomechanischer Nachdruck, reprint of 1908 edition).
58369: Brockelmann, Carl. - Ostturkische Grammatik der Islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Sechste Lieferung.
58368: Brockelmann, Carl. - Ostturkische Grammatik der Islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Fünfte Lieferung.
58367: Brockelmann, Carl. - Ostturkische Grammatik der Islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Vierte Lieferung.
58366: Brockelmann, Carl. - Ostturkische Grammatik der Islamischen Literatursprachen Mittelasiens. Zweite Lieferung.
57783: Brockelmann, Carl. - Ostturkische Grammatik der Islamischen Literatursprachen Mittelasiens. 2-6 Lieferung.
62537: BROCKHAUS,Christoph - Das Jahrhundert moderner Skulptur. Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum - Zentrum Internationaler Skulptur Duisburg. Sammlungscatalog 1 - Tafelband
68388: BROCKMEYER, H. - Photo- und magnetographische registrierungen.
37511: BROCKPAHLER, WILHELM. - Steinkreuze in Westfalen. Mit 171 Abbildungen und 5 Karten.
62250: BROCX, D. / e.a. - Orthopaedie en mechanotherapie. Algemeen deel
26568: BRODEUR, RAYMOND et de GILLES ROUTHIER (eds.). - L'enseignement religieux: questions actuelles. Avec la collaboration de Brigitte Caulier.
48689: Brodey, Vivana. - Las Coplas de Mingo Revulgo. Edición, estudio preliminar y notas de Vivana Brodey.
69827: BRODIE, B.B. and J.R. GILLETTE (eds). - Concepts in biochemical pharmacology. part 1.
65300: BRODL, Michaela (Redaktion) - Der verbotene Blick. Erotisches aus zwei Jahrtausenden.
56702: Brodribb, A. C. C. / A. R. Hands / D. R. Walker. - The Roman Villa at Shakenoak Farm, Oxfordshire Excavations 1960-1976.
60674: BRODSKY, Joseph - Flucht aus Byzanz - Essays
59323: BRODSKY, Isadore - Sydney's Phantom Book Shops.
59929: BRODY, Elaine - Paris. The Musical Kaleidoscope 1870- 1925
47209: Broeckaert, J. - Graf- en gedenkschriften der stad Dendermonde uitgegeven door Jan Broeckaert Inscriptions funéraires et monumentales de la ville de Termonde publiées par Jean Broeckaert.
73887: Broeckaert, Joseph. - Vie du B. Charles Spinola de la compagnie de Jésus et notice sur les autres martyrs du Japon béatifies le 7 juillet 1867.
62145: BROECKX, J. / KOENIG, G. / SABBE, H. / WEILAND, F. (editors) - Journal of New Music Research, Volume 6, Number 3-4 December 1977 + Index
73630: Broeckx, C. by P. F. de Wachter / M. P. Génard / J. E. Pétrequin. - Notice sur la vie et les trauvaux de C. Broeckx / Notice Nécrologique sur m. le docteur C. Broeckx / Notice historique sur le Docteur Corneille Broeckx pour servir a l'histoire de la médecine Belge [ convolute of 3 works ].
72217: BROEDER, J.J. , C. le PAIR and J. VOLGER. (eds). - Physics in the Netherlands. a selection of dutch contributions to physics in the first 30 years after the second world war. vol I and II.
59778: BROEDERS, P.W.A. - Gijsbert Franco Baron von Derfelden van Hinderstein (1783-1857). Leven en werk van 'eene ware specialiteit' in kaart gebracht. Met CD-rom.
71730: BROEDERS, A.P.A. - Op zoek naar de bron. over de grondslagen van de criminalistiek en de waardering van het forensische bewijs.
68202: BROEK, J.M.M. van den, W.H. DIEMONT. - Het savelsbos. Bosgezelschappen en bodem.
72796: BROEK, A.J.P. van den. - Leerboek der topographische ontleedkunde van den mensch.
58432: Broek, Mr. J.H.G. van den / mr. F.J.C.M. de Kok / ing. A.P.M. Meulenberg / mr. G.J. Niezen. - De wet milieubeheer in bedrijf : een praktische handleiding voor ondernemer en adviseur.
61578: BROEK, Jan van der / ARPOTS, Hanneke / e.a. - Ik zie nog voor me hoe het was - 50 jaar Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud (1955-2005)
58410: Broek, Mr. J.H.G. van den. - Bundeling van omgevingsrecht.
19955: BROEKE, E. TEN. - Daar ligt een verhaal... De geschiedenis van 90 jaar Rekkensche Inrichtingen. RI VRI VOV 1913-2003.
65500: BROEKE, W. van / BOUWENS, A, - Op streek geraakt. Het Rivierengebied en de Kamer van Koophandel voor Zuid-West Gelderland (1842-1992). De economische en sociale geschiedenis van een regio.
44351: Broekhuis, Hans. - Chain-government : issues in Dutch syntax.
60717: BROEKHUIZEN, S. (redactie) - Atlas van de Nederlandse zoogdieren
44330: Broekmans, Theo H. J. - De "Tafelspelen" van Pieter Cz. Hooft : uitgegeven, ingeleid en toegelicht naar de autografen en de druk van 1636.
72508: BROER, A. (ed) and G. SABIDUSSI (tech ed). - Representation theories and algebraic geometry.
72738: BROER, H. - Hemelverschijnselen nabij de horizon. naar minnaert en wegener, bernoulli en hamilton.
72745: BROER, H.W. and F. VERHULST (eds). - Dynamische systemen en chaos. een revolutie vanuit de wiskunde.
69575: BROERSE, A.C. - Het schatten van verbale frekwenties. de geschiedenis van een onderzoek.
43415: Broglie, Louis de. - Recherches d'un demi-siècle.
27943: BROGLIE, EMMANUEL DE. - Fénelon a Cambrai d'après sa correspondance 1699 - 1715.
58361: Broglie, Vitus de. - De fine ultimo humanae vitae. Tractatus theologicus. Pars prior, positiva.
63172: BROHMER, P. / EHRMANN, P. / ULMER, G. (herausgegeben von) - Die Tierwelt Mitteleuropas IV. Band. Insekten 1. Teil, 2. Lieferung
63171: BROHMER, P. / EHRMANN, P. / ULMER, G. (herausgegeben von) - Die Tierwelt Mitteleuropas VI. Band. Insekten 3. Teil, 3. Lieferung

Next 1000 books from Boekhandel - Antiquariaat Emile Kerssemakers[an error occurred while processing this directive]

6/8