Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75773: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 37, N.S. Livres anciens. Incunables, livres illustrés du 15e au 18e siècle, classiques grecs et latins, Belles Lettres, Sciences et techniques, Amateurs célèbres, Editions aldines 1497-1592.
72374: D'HEILLY, GEORGES. - Dictionnaire des pseudonymes recueillis par Georges D'Heilly.
66007: HEINEKEN, W. - De staat en het kerkbestuur der Nederlandsch-Hervormden sedert het herstel onzer onafhankelijkheid.
75477: HEINEN, HEINZ. - Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Zur Geschichte der Zeit des Ptolemaios Keraunos und zum Chremonideischen Krieg.
67701: HEINEN, GERRIT. (SAMENSTELLER) - Het gezicht van Curaçao.
75487: HEINEN, HEINZ. (U.A. HRSG.) - Althistorische Studien. Festschrift für Hermann Bengtson zum 70. Geburtstag.
25702: HEININGEN, H. VAN. - Tussen Maas en Waal. 650 Jaar geschiedenis van mensen en water.
65398: HEINSIUS, ANTHONIE. - Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Bewerkt door A.J. Veenendaal Jr. Set van deel 1 t/m 19 (= alles).
72095: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 16. 1 mei 1714 - 30 april 1715.. Bewerkt door A.J. Veenendaal.
72093: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 14. 1 september 1712- 30 april 1713. Bewerkt door A.J. Veenendaal.
72094: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 19. 2 oktober 1718-22 juli 1720. Laatste deel met cumulatieve index.
5594: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 1: 19 maart - 31 december 1702. Uitgegeven door A.J. Veenendaal.
36263: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 15. 1 mei 1713-30 april 1714. Bewerkt door A.J. Veenendaal. M.m.v. M.T.A. Schouten.
72097: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 18. 1 augustus 1716 - 30 september 1718. Bewerkt door A.J. Veenendaal.
5596: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 2: 1703.
72096: HEINSIUS, ANTHONIE. - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 17. 1 mei 1715 - 30 april 1716. Bewerkt door A.J. Veenendaal.
1203: HEINSIUS, D. - Bacchus en Christus. Twee Lofzangen. Opnieuw uitg. door L. Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan.
75346: HEINZE, RICHARD. - Virgils epische Technik.
58815: HEINZE, RICHARD. - Virgils epische Technik.
47919: HEIREMAN, K. (ED.) - Dirk Martens 1473-1973. Tentoonstelling over het werk, de persoon en het milieu van Dirk Martens, ingericht bij de herdenking van het verschijnen te Aalst in 1473 van het eerste gedrukte boek in de Zuidelijke Nederlanden.
49628: HEISCHMANN, GÜNTER. - Die Bibliotheken der Freien Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber. I. Teil.
67811: HEITZ, PAUL. - Italienische Einblattdrucke. Teil 1-5 (= all published).
6390: HEITZ, PAUL. (ED.) - Studien zur Deutschen Kunstgeschichte. 1894-1934. Heft 300. 10 Beiträge. Festschrift für W.L. Schreiber 1855-1932.
25828: HEITZ, PAUL. - Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts in Krakau. Mitgeteilt von P. Heitz.
25838: HEITZ, PAUL. - Italienische Einblattdrucke in den Sammlungen Berlin, Braunschweig, Cambridge (Mass.), Cortona, Innsbruck, London, Maihingen, New-York, Tamsweg, Wien und andere, deren Aufbewahrungsort unbekannt. Mit Hinweisen auf Schreibers 'Handbuch' u.a. Fünfter Teil. (Nummern 76-96). Text von P. Heitz.
25847: HEITZ, PAUL. - Italienische Einblattdrucke in den Sammlungen Ravenna, Rom, Salzburg, Venedig, Wien. Mit Hinweisen auf Schreibers 'Handbuch'. Vierter Teil. (Nummern 60-75). Text von P. Heitz.
25848: HEITZ, PAUL. - Italienische Einblattdrucke in den Sammlungen Bassano und Berlin. Mit Hinweisen auf Schreibers 'Handbuch'. Erster Teil (Nummern 1-22). Text von P. Heitz.
25852: HEITZ, PAUL. - Italienische Einblattdrucke in den Sammlungen Modena, Oxford, Paris, Pavia, Prag, Prato. Dritter Teil. (Nummern 41-59). Text von P. Heitz.
22330: HEITZ, PAUL. - Neujahrswünsche des XV. Jahrhunderts.
11793: HEITZ, PAUL. (ED.) - Elsässiche Büchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Mit Vorbemerkungen und Nachrichten über die Drucker von K. Barack.
11794: HEITZ, PAUL. (ED.) - Basler Büchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Mit Vorbemerkungen und Nachrichten über die Drucker von C. Bernouilli.
25869: HEITZ, PAUL. - Italienische Einblattdrucke aus den Sammlungen London, Modena, Bremen, Düsseldorf, Hamburg. Zweiter Teil (Nummern 23-40). Text von P. Heitz.
11788: HEITZ, PAUL. (ED.) - Unbekannte Ausgaben geistlicher und weltlicher Lieder, Volksbücher und eines alten ABC-Buchleins gedruckt von Thiebold Berger. (Straszburg 1551-1584).
11791: HEITZ, PAUL. (ED.) - Die Kölner Büchermarken bis Anfang des XVII. Jahrhunderts. Mit Nachrichten über die Drücker von O. Zaretsky.
11792: HEITZ, PAUL. (ED.) - Frankfurter und Mainzer Drucker- und Verlegerzeichen bis in das 17. Jahrhundert.
25554: HEITZ, PAUL. (ED.) - Dreissig Neujahrswünsche des fünfzehnten Jahrhunderts.
3515: HEITZ, PAUL. & SCHREIBER, W.L. (EDS.) - Das Wunderblut zu Wilsnack. Niederdeutscher Einblattdruck mit 15 Holzschnitten aus der Zeit von 1510-1520. Nach mehreren in der Königlichen Universitätsbibliothek Greifswald auf bewahrten fragmenten.
59883: HEITZ, PAUL. - Gedenkschrift zur Zweihundertjahrfeier der Buchdrucker und Verleger Heitz in Straszburg, 1719-1919. Als Manuskript gedruckt.
12949: HEKMA, G. & ROODENBURG, H. - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
64617: HELBERS, G.C. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
66849: HELBIG, J. - De glasschilderkunst in België. Repertorium en Documenten.
73485: HELBIG, JULES. - L'art mosan depuis l'introduction du christianisme jusqu'àq la fin du XVIIIe siècle. Publié conformément au désir de l'auteur par les soins de Joseph Brassine. (2 volumes).
72393: HELBIG, H. & GRANDJEAN, M. - Catalogue des collections léguées à la ville de Liège par Ulysse Capitaine dressé par H. Helbig et M. Grandjean en vertu d'une déliberation du Conseil Communal en date du 9 juin 1871. Tome I-II (sur 3).
5653: HELBIG, J. - Meesterwerken van de glasschilderkunst in de oude Nederlanden.
68886: HELBIG, JULES. - La peinture au pays de Liège et sur les bords de la Meuse. Nouvelle édition.
25698: HELBIG, J. - De oude glasramen van de Collegiale Sinte-Goedele te Brussel.
66559: HELBIG, JULES. - L'art mosan depuis l'introduction du christianisme jusqu'àq la fin du XVIIIe siècle. Publié conformément au désir de l'auteur par les soins de Joseph Brassine. (2 volumes).
60819: HELBIG, H. - Fleurs des vieux poètes liégeois (1550-1650). Avec une introduction historique par N. Peetermans. recueil publié et accompagné biographiques par H. Helbig.
5657: HELBIG, J. - De glasschilderkunst in België. Repertorium en Documenten.
73552: HELBIG, JULES. - Lambert Lombard, peintre et architecte.
41475: HELDERMAN, J. - Die Anapausis im Evangelium Veritatis. Eine vergleichende Untersuchung des valentinianisch-gnostischen Heilgutes der Ruhe im Evangelium Veritatis und in anderen Schriften der Nag-Hammadi Bibliothek.
52431: HELDT, ELISABETH. (ED.) - Französische Virelais aus dem 15.Jahrhundert. Kritische Ausgabe mit Anmerkungen, Glossar und einer literarhistorischen und metrischen Untersuchung.
13172: GEERTRUID VAN HELFTA. - Werken. Ingeleid en uit het Latijn vertaald door M. Molenaar.
60604: HELLENIUS, BRITA. - Ein Wegelebener Psalter vom Jahre 1345. Trierer Dombibl. MS. 51.
61158: HELLER, NICOLAUS. (ED.) - Des Mystikers Heinrich Seuse deutsche Schriften. Vollständige Ausgabe auf Grund der Handschriften. Eingeleitet, übertragen und erläutert von Nikolaus Heller.
59922: HELLINGA, W.GS. - Kopij en Druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink.
28195: HELLINGA, W.GS. (ED.) - Van den VOS REYNAERDE. I: Teksten. Diplomatisch uitg. naar de bronnen voor het jaar 1500 door W. Gs. Hellinga. (niet verder verschenen).
27982: HELLINGA, W.GS. (ED.) - Een Schoon Liedekens-Boeck... Bewerkt, toegelicht en ingeleid.
6051: HELLINGA, W.GS. (ED.) - Het Hart op de Tong in 101 brieven van Nederlanders, die in de laatste vier eeuwen vertelden wat ze te zeggen hadden, of schreven omdat ze niets te zeggen hadden, waaronder eenige curiositeiten en vergissingen.
49882: HELLINGA, LOTTE. - Caxton in Focus. The Beginning of printing in England.
22196: HELLINGA, W.GS. & ZWAAN, F.L. - De Psalmberijmingen. Tekst o.l.v. W.Gs. Hellinga. Commentaar: W.A.P. Smit m.m.v. F.L. Zwaan. Proeven van Tekst en Commentaar voor de uitgave van Hoofts Lyriek.
27080: HELLINGA, W.GS. - Language Problems in Surinam. Dutch as the language of the schools.
59551: HELLINGA, W.-G. - Pétroglyphes caraïbes: problème sémiologique.
2010: HELLINGA, W. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur. Anastatische herdruk van Opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands met aansluitende opstellen, en van registers voorzien door P. Tuynman.
73814: HELLWALD, FERD. VON. - Geschichte des hollándischen Theaters.
67728: HELM, RIEN VAN DER. - Reis-Handboek voor Aruba.
67729: HELM, RIEN VAN DER. - Reis-Handboek voor Bonaire.
42026: HELM, KARL. (ED.) - Von den übeln wibe.
18473: HELMAN, ALBERT. - Waar is Vrijdag gebleven? Drie studies over een klein eiland.
11825: HELMAN, ALBERT. - De Stille Plantage.
35746: HELMCKE, HANS. - Die Familie im Romanwerk von Thomas Wolfe. Studien zur Entstehung, Verformung und Eigenmächtigkeit eines Kernthemas seines Schaffens.
2479: HELMER, G.J. (ED.) - DEN GHEESTELIJCKEN NACHTEGAEL. Een liedboek uit de zeventiende eeuw. Met teksten uitgegeven door G. Helmer.
23649: HELMICH, W. - Die Allegorie im französischen Theater des 15. und 16. Jahrhunderts. I Das religiöse Theater.
16020: HELMICH, W.B. - De theorie van het rechtsmisbruik in het Romeinsche, Fransche en Nederlandsche recht.
21989: HELMOLT, H.F. - Die geheime Vorgeschichte des Weltkrieges. Auf Grund urkundlichen Stoffes übersichtlich dargestellt.
59065: HELMOND, TOKE VAN. (EINDREDACTIE). - i 10 sporen van de avant-garde.
6413: HELSDINGEN, W.H. VAN. - De staatsregeling van de Nederlandse Antillen van 1955. Historische toelichting en practijk.
1712: HELTEN, W.L. VAN. - Zur Lexicologie des altostfriesischen.
41681: HELTEN, W.L. VAN. - Over Middelnederlandschen Versbouw.
73736: HELTEN, W.L. VAN. & JONCKBLOET, W.J.A. (EDS.) - Nieuwe Refereinen van Anna Bijns, benevens enkele andere Rederijkersgedichten uit de XVIe eeuw. Eerste stuk (niet verder verschenen).
3004: HELTEN, W.L. VAN. - Vondel's taal, een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. Vormleer.
66305: HELWIG, HELLMUTH. - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
59728: HELWIG, HELLMUTH. - Einführung in die Einbandkunde.
47677: HEMELDONCK, WALTER VAN. - Antieke en bijbelse metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880 - ca. 1914). Een bijdrage tot de Europese stijlgeschiedenis.
21817: HEMELS, J.M.H.J. - Het dagbladzegel in de rariteitenkamer 1869-1969.
67833: HEMMES-HOOGSTADT, ANNETTE C. - 'Sies mijn vlien, mijn jaghen'. Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms. IV 209/11.
61311: HEMMES-HOOGSTADT, ANNETTE C. - 'Sies mijn vlien, mijn jaghen'. Over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek: Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms. IV 209/11.
72394: DE HEMPTINNE, A.- - Catalogue des livres de la bibliothèque de A. De Hemptinne, fabricant de produits chimiques à Molenbeek-Saint-Jean lez-Bruxelles.
67940: HÉNAULT, A.-C. - Origines chrétiennes de la Gaule celtique. recherches historiques sur la fondation de l'église de Chartres, et des églises de Sens, de Troyes et d'Orléans. Suivies d'un Appendice sur la vièrge druidique.
64431: D'HENDECOURT, MARIE-MADELEINE. - Essai sur la philosophie du père Laberthonnière.
38292: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het Graafschap Holland en Zeeland.
59737: HENDRICKS, GORDON. - The Life and Works of Winslow Homer.
59146: HENDRICKX, F. - Pampiere Wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen.
41586: HENDRIKS, O. - Erasmus en Leuven.
23013: HENDRIKS, H.J.J., MUSTERT, A.G., ROGIER, L.J. (INL.) & STEENKAMER, M.J. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst.
5347: HENDRIKS, G. - 'De maatschappelijke welzijnszorg in Suriname'. Aanvullend avies 1.
11581: HENDRIKSE, F. - Optic atrophy in Suriname.
64885: HENDRIX, GUIDO. (ED.) - Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, Benedictines en Cisterciënzerin (1182-1246 - 1996). Deel 6: Jeugd en Benedictijnse periode van Lutgart, vlaamse heilige die de Franse taal niet wilde kenne.
59123: HENDRIX, GUIDO. - Geschreven en gedrukte woorden uit Boudelo.
58159: HENDY, PHILIP. - Catalogue of the Exhibited Paintings and Drawings of the Isabella Stewart Gardner Museum.
57820: HENKE, PETER. - Gewissheit vor dem Nichts. Eine Antithese zu den theologischen Entwürfen Wolfhart Pannenberg und Jürgen Moltmanns.
8560: HENKE, W. - Die Menschen des Michelangelo im Vergleich mit der Antike. Vortrag gehalten in Rostock 1871.
26150: HENKEL, M.D. - Holzschnitte, Metallschnitte, Kupferstiche in holländischen Sammlungen. Amsterdam, Kupferstichkabinett des Rijksmuseums; den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum und Kgl. Bibliothek; Haarlem, Frans Hals-Museum und Sammlung Enschedé. Text von M.D. Henkel in Amsterdam.
3430: HENKEL, M.D. (ED.) - De houtsneden van Mansion's Ovide Moralisé. Bruges 1484. Met een toelichting door M.D. Henkel.
59352: HENKEL, KARL. - Der zweite Brief des Apostelfürsten Petrus, geprüft auf seine Echtheit.
70871: HENKEL, M.D. - Le dessin hollandais des origines au XVIIe siècle.
66870: HENNEMAN, JEROEN. - Centraal Museum, Mededelingen nummer 15.
64093: HENNEPHOF, H. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrysotomische Tradition. Ein beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen Homiletik.
45390: HENNEPHOF, H. - Das Homiliar des Patriarchen Neilos und die Chrysotomische Tradition. Ein beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen Homiletik.
10919: HENNIG, R. - Abhandlungen zur Geschichte der Schiffahrt.
2299: HENRARD, R. - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.
58508: HENRICI, EMIL. (HRSG.) - Hartmann von Aue: Iwein, der Ritter mit dem Löwen. Herausgegeben von Emil Henrici.
75387: HENRICI, EMIL. (HRSG.) - Hartmann von Aue: Iwein, der Ritter mit dem Löwen. Herausgegeben von Emil Henrici.
68704: HENRION, M. - Histoire littéraire de la France au Moyen Age.
75095: HENRIQUEZ UREÑA, PEDRO. - Las corrientes literarias en la América Hispánica.
75169: HENRÍQUEZ UREÑA, CAMILA. - Estudios y Conferencias.
70499: HENRY, VICTOR. - Les religions des peuples civilisés: Le Parsisme.
61153: HENRY, ALBERT. - Automne. Études de philologie, de linguistique et de stylistique. Rassemblées, et Publiées par des Collègues, des Élèves et des Amis de l'Auteur.
61797: HENRY, ALBERT. - Chrestomathie de la littérature en ancien français. I. Textes. II. Notes, glossaire, table des noms propres.
59107: HENRY, C. - Huygens et Roberval. Documents nouveaux.
70685: HENRY, VICTOR. - Précis de grammaire comparée du grec et de latin.
60196: HENRY, VICTOR. - Monastère de Berlaymont sous l'invocation de la Reine de Tous les Saints. Souvenirs historiques.
28783: HENRY, ALBERT. - L'oeuvre lyrique d'Henri III, Duc de Brabant.
44781: HENRY, FRANCOISE - L'Art Irlandais I-III. Photographies inédites de Pierre Belzeaux.
50117: HENSING, DIETER. - Zur Gestaltung der Wiener Genesis. Mit Hinweisen auf Otfrid und die frühe Sequenz.
59368: HENSLER, JOSEF. - Das Vaterunser. Text- und literarkritische Untersuchungen.
66483: HENTSCHEL, WALTER. - Sächische Plastik um 1500.
67430: HENZE, ANTON. - Westfälische Kunstgeschichte.
67322: HENZE, ANTON. - Rheinische Kunstgeschichte.
70240: HEPP, G.PH. - Essai sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif, pour servir d'introduction à l'étude de la science sociale ou du droit et des sciences politiques.
24134: HEPPE, H. - Geschichte der Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
7611: HERBLOCK. (PS: HERBERT BLOCK). - Herblock on all fronts. Text and cartoons.
66494: VAN HERCK, J. - Het Passieretabel van Geel. Ingeleid en verklaard door J. Van Herck.
72780: HEREMANS, J.F.J., LEDEGANCK, C.J.K. & VERCOUILLIE, J. (EDS.) - Werken van Zuster Hadewijch. I: Gedichten (1-e Stuk: Liederen) (alléén). Diplomatisch uitgegeven naar twee Handschriften ter KB te Brussel berustende.
60124: D'HÉRICAULT, CHARLES. (ED.) - Oeuvres de Roger de Collerye. Nouvelle édition avec une Préface et des Notes.
67572: DE HERICOURT, LOUIS. - Les loix ecclesiastiques de France dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique, conferez avec les usages de l'Eglise Gallicane.
27888: HERING, J.G. - Beschryving van het eiland Curaçao en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba en Klein Curaçao. Benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen.
342: HERINGA, J. (ED.) - Drentse Willekeuren uit oudere uitgaven verzameld door J. Heringa.
347: HERINGA, J. (ED.) - Drentse Rechtsbronnen, uitgegeven door J. Heringa, F. Keverling Buisman, D.T. Koen en P. Brood. Willekeuren, Supplement op de Ordelen van de Etsstoel, Goorspraken, Indices.
27924: HERINGA, J. (ED.) - Drentse Willekeuren. Een nalezing.
63536: HERINGER, H.-J. - Einführung in die Praktische Semantik.
59348: HERKENNE, HEINRICH. - Die Briefe zu Beginn des zweiten Makkabäerbuches (1, 1 bis 2, 18).
13139: HERLAND, L. - Wörterbuch der mathematischen Wissenschaften. Band I. Deutsch-English.
52987: HERLIHY, DAVID. - Medieval Households.
53257: HERM, GERHARD. - The Celts. The People who Came out of the Darkness.
68370: HERMAN, MAXIME. - Histoire de la littérature polonaise (des origines à 1961).
14442: HERMANN, C. - Vrouwelijk artsen in Nederland. Een onderzoek naar opleiding en beroepswerkzaamheden van vrouwelijk artsen.
75573: HERMANN, FRIEDRICH-WILHELM VON. - Bibliographie Eugen Fink.
7106: HERMANS, JOS M.M. (ED.) - Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988.
63381: HERMANS, JOS M.M. & NELISSEN, MARC. (EDS.) - Charters of Foundation and Early Documents of the Universities of the Coimbra Group.
41486: HERMANS, JOS M.M. - Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters.
26545: HERMANS, JOS M.M. - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
2690: HERMANS, C.R. - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant. 2de Stuk- Bijlagen.
27997: HERMANS, JOS M.M. (ED.) - Boeken in de late Middeleeuwen. Groningse Codicologendagen 7-9 oktober 1992.
73866: HERMANS, C.R. - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant. 2de Stuk- Bijlagen.
72656: HERMANS, JOS M.M. & PASTOOR, ALINE. - De Oudheid in handen. Klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Biblioteek fan Fryslân.
30545: HERMANS, JOS M.M. - Het Gronings Zutphense Maerlant handschrift. Codicologische studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
9539: HERMANS, JOS M.M. & LEM, AAFJE. - Middeleeuwse handschriften en oude drukken in de collectie Emmanuelshuizen te Zwolle. Catalogus van de tentoonstelling samengesteld door J.M.M. Hermans en A. Lem.
2166: HERMESDORF, B.H.D. - Recht en Taal te Hoofde. Opstellen over de ontmoeting tussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht.
17115: HERMESDORF, B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht.
14186: HERMESDORF, B.H.D. - De verhouding van Romeinsch recht tot Oud Vaderlandsch recht in geschiedenis en academische opleiding.
33429: HERMESDORF, B.H.D. - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis.
25753: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver.
29687: HERMESDORF, B.H.D. - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland.
9938: HERMESDORF, B.H.D. - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenis aangeboden aan B.H.D. Hermesdorf t.g.v. van zijn aftreden als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
14185: HERMESDORF, B.H.D. - Enkele beschouwingen over het Romeinsch recht in verband met het Academisch Statuut.
14209: HERMESDORF, B.H.D. - Poena Talionis.
8156: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
24955: HERMKENS, H.M. & KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica.
46348: HERNAD, BÉATRICE. (ED.) - Die Graphiksammlung des Humanisten Hartmann Schedel. (Diese Katalogbuch erschien anläßlich der Austellung in der Bayrischen Staatsbibliothek, München, vom 20. Juni - 15. September 1990)
75096: HERNÁNDEZ CATÁ, ALFONSO. - Cuentos y Noveletas. Selección y prólogo Salvador Bueno.
74609: HERNANDEZ, FRANCISCO. - Antigüedades de la Nueva España. Edición de Ascensión H. de León-Portilla.
55226: HERNDON, JEANNE H. - A Survey of Modern Grammars.
27460: O'HERNE, L. - A short Introduction to the Geology of Surinam.
63377: HERODOTUS. - Historiën. Door J.J.E. Hondius en J.A. Schuursma.
53232: HÉRON, A. (ED.) - Henri d'Andeli: Le Lai d'Aristote. Publié d'après le texte inédit du manuscrit 3516 de la Bibliothèque de l'Arsenal. Avec Introduction.
21888: HERPEN, J.J. VAN. (ED.) - De Oude Heer in den Haag. De briefwisseling P.H. Ritter Jr. - Willem en Jeanne Kloos (1916-1949). Bezorgd en van aantekeningen voorzien.
7467: HERREMAN, REIMOND. - De Roos van Jericho. Verzen.
60362: HERRICK, ROBERT. - One Hundred and Eleven Poems. Selected arranged and illustrated by William Russell Flint.
23107: HERRMANN, A. - Concordance des Calendriers grégorien et républicain. Avec une notice préliminaire.
57917: HERRMANN, JOACHIM. - Archäologie in der Deutschen Demokratischen Republik. Denkmale und Funde.
73422: HERSART DE LA VILLEMARQÉ, LE VICOMTE DE. - Le grand mystère de Jésus, passion et résurrection. Drame Breton du Moyen Age avec une étude sur le théatre chez les nations celtiques.
69603: HERSART DE LA VILLEMARQÉ, LE VICOMTE DE. - Poèmes bretons du Moyen Age. Publiés et traduits d'après l'incunable unique de la Bibliothèque nationale avec un glossaire-index.
69137: HERSART DE LA VILLEMARQÉ, LE VICOMTE DE. - Les bardes bretons, poèmes du VIe siècle. Traduits pour la première fois en français avec le texte en regard revu sur les manuscrits et accompagnée d'un fac-simile. Nouvelle édition.
69602: HERSART DE LA VILLEMARQÉ, LE VICOMTE DE. - Les romans de la Table Ronde et les contes des anciens bretons.
72397: HERSART DE LA VILLEMARQÉ, LE VICOMTE DE. - La légende celtique et la poésie des cloitres en Irlande, en Cambrie et en Bretagne. Nouvelle édition.
70861: HERSART DE LA VILLEMARQÉ, LE VICOMTE DE. - La légende celtique en Irlande, en Cambrie et en Bretagne, suivie des textes originaux irlandais, gallois et bretons rares ou inédits.
27895: HERSKOVITS, M.J. & F.S. - Rebel Destiny. Among the Bush Negroes of Dutch Guiana.
8215: HERTOG, M.M. DEN. - De zedelijke waardeering voor den zelfmoord.
14431: HERTOG, M.M. DEN. - De zedelijke waardeering van den zelfmoord.
33458: HERTOG, C.H. DEN. - Nederlandse Spraakkunst. Ingeleid en bewerkt door H. Hulshof.
18209: 'S-HERTOGENBOSCH.- MEINDERSMA, W. - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929.
17720: 'S-HERTOGENBOSCH.- ROOY, H.J.M. VAN. - Korte schets van de geschiedenis van het oude mannen- en vrouwenhuis en het bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch.
63500: HERVÉ, ROGER. [E.A] - Catalogue des cartes géographiques sur parchemin conservées au Département des Cartes et Plans.
27731: CIE. TOT BESTUDERING VAN STAATKUNDIGE HERVORMINGEN. - Verslag van de Commissie tot bestudering van staatkundige hervormingen in Suriname. Deel I: Documentaire inleiding. Deel IIA: Verslag naar het onderzoek naar de wenschen en meeningen der Surinaamsche bevolking. IIB: Beschouwingen omtrent de wenschen en meeningen ...
43269: HERWAARDEN, J. VAN. - O, roemrijke Jacobus, bescherm uw volk. Pelgrimsgids naar Santiago.
19976: HERWAARDEN, J. VAN. - Opgelegde Bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300- ca 1550).
26508: HERWAARDEN, J. VAN. - Pelgrimstochten.
8894: HERWEIJER, N. & SLECHTE, C.H. - Het waagstuk. De geschiedenis van waaggebouwen en wegen in Nederland.
15867: HERWIG, FRANZ. - Jugenddramen. Aus dem Nachlass des Dichters hrsg. von Hubert Spee.
17000: HERZFELDE, W. - Zur Sache geschrieben und gesprochen zwischen 18 und 80.
7575: HERZFELDE, W. (HRSG.). & MARQUARDT, H. (HRSG.) - Pass Auf! Hier kommt Grosz. Bilder, Rhythmen und Gesänge 1915-1918. Mit Texten von Else Lasker-Schüler, Wieland Herzfelde und Theodor Däubler.
68299: HESIDOS & LANZI, LUIGI. (ED.) - Esiodos tou Askraiou: Erga kai Hemerai. [ in Greek characters]. Hesiodi Ascraei opera et dies. Di Esiodo Ascreo i lavori e le giornate. Opera con L. codici riscontrata emendata la versione latina aggiuntavi l'italiana in terze rime con annotazione.
60748: HESKETH, GLYNN. (ED.) - La Lumere as Lais by Pierre d'Aberdon of Fetcham.
11003: HESS, M. - Die Europäische Triarchie.
10920: HESS, M. - Gesellschaftspiegel. Organ zur Vertretung und zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart.
23646: HESS, R. - Das romanische geistliche Schauspiel als profane und religiöse Komödie. 15. und 16. Jahrhundert.
75558: HESS, MOSES. - Gesellschaftsspiegel. Organ zur Vertretung der besitslosen Volksklassen und zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände der Gegenwart.
74982: HESS, RAINER. - El drama religioso románico como comedia religiosa y profana. (Siglos XV y XVI). Versión española de Rafael de la Vega.
73037: HESSE, RAYMOND. - Histoire des Sociétés de Bibliophiles en France de 1820 à 1930. Tome 2 (seul): Les Sociétés d'après-guerre. Préface de Camille Mauclair.
38353: HESSE, LUDWIG FRIEDRICH. (ED.) - Konrad Stolles Thüringisch-Erfurtische Chronik. Aus der Urschrift herausgegeben.
71627: HESSE, RAYMOND. - Le livre d'après guerre et les sociétés de bibliophiles 1918-1928.
74898: HESSE, EVERETT W. - Análisis e interpretación de la Comedia.
4011: HESSELING, D.C. - Les Mots maritimes empruntés par le Grec aux langues romanes.
62026: HESSELING, D.C. & PERNOT, H. (EDS.) - Chrestomathie néo-hellénique.
71863: HESSELINK, H.G. - De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2.
69849: HESSLING, EGON. - Le mobilier Louis XV au musée du Louvre. Documents recueillis et publiés par Egon Hessling.
69835: HESSLING, EGON. & HESSLING, WALDEMAR. - Die Louis XVI. Möbel des Louvre. Gesammelte Dokumente.
69836: HESSLING, EGON. & HESSLING, WALDEMAR. - Le mobilier Louis XVI. au musée du Louvre. Documents recueillis et publiés.
69839: HESSLING, EGON. - Le mobilier de la Renaissance française. Collections du Musée de Cluny. Documents recueillis par Egon Hessling.
69840: HESSLING, EGON. - Le mobilier du Premier Empire. Documents recueillis par Egon Hessling.
69841: HESSLING, EGON. - Le mobilier du Premier Empire. Documents recueillis par Egon Hessling.
69842: HESSLING, EGON. - Le mobilier Louis XV au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Documents recueillis et publiés par Egon Hessling.
69838: HESSLING, EGON. & HESSLING, WALDEMAR. - Le mobilier Louis XVI au Louvre et au Musée des Arts Décoratifs. Documents recueillis et publiés.
425: HETTEMA, H. - De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd.
70187: HETZER, THEODOR. - Die Fresken Tiepolos in der Würzburger Residenz.
26436: HEUBACH, DITTMAR. - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur.
74212: HEUBACH, DITTMAR. (ED.) - Der Belial. Kolorierte Federzeichnungen aus einer Handschrift des XV. Jahrhunderts.
70391: HEUBI, WILLIAM. - François Ier et le mouvement intellectuel en France (1515-1547).
46478: HEUBNER, FRIEDRICH MARKUS. (ED.) - Lanzelot und Sanderein. Aus dem flämischen.
11447: HEUCK, ELLEN. - Die Farbe in der Französische Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts.
18638: HEUFKE, C.W. & GRAAG, J. DE. - Wetboek op de registratie benevens toelichtingen en aanteekeningen betrekkelijk de wijzigingswet van 11 Juli 1882.
1264: HEULE, CHRISTIAEN VAN. - De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Uitg. met inl. en toelichting door W.J.H. Caron.
70515: HEULHARD, ARTHUR. - Jean Monnet. Vie et aventures d'un entrepreneur de spectacles au XVIIIe siècle. Avec un appendice sur l'Opera-Comique de 1752 à 1758.
25432: HEURCK, E.H. VAN. - De Vlaamse Volksboeken. In het Nederlandsch vertaald door J. Truyts.
39444: HEURN, J. VAN. - De Orgelmaaker behelzende eene uitvoerige beschrijving van alle de uit- en inwendige deelen des orgels, en handleiding tot het maaken, zamenbrengen en herstellen derzelven, benevens de beschrijving en afbeelding der werktuigen welke tot deze kunst gebezigd worden.
35358: HEUVEL, PIM. & WEL, F.J. VAN. - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen en Aruba.
38324: HEUVEL, H.W. - Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek.
75462: HEUVEL, PIERRE VAN DEN. - Parole, mot, silence. Pour une poétique de l'énonciation.
16889: HEUVEL, N.H.L. VAN DEN. - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629.
2207: HEUVEN, V. VAN. - Spelling en lezen. Hoe tragisch zijn de werkwoordsvormen.
68922: DE HEVESY, ANDRÉ. - Jacopo de Barbari. Le maître au Caducée.
61119: HEWLETT, HENRY G. (ED.) - The Flowers of History by Roger de Wendower: From the Year of Our Lord 1154, and the First Year of Henry the Second, King of the English. Vol. III (of 3).
70451: VAN DER HEYDE, JACQUES. & VERHUMST, ROGER. (EDS.) - Bibliothèque Carlo De Poortere. Verhaeren, Materlinck, Rodenbach.
28743: HEYDEN, A.A.M. VAN DER. - Atlas van de antieke wereld.
66918: HEYDENREUTER, REINHARD. - Kunstraub. Die Geschichte des Quedlinburger Stiftsschatzes.
64734: HEYDTE, FRIEDRICH AUGUST FREIHERR VON DER. - Völkerrecht. Ein Lehrbuch.
27201: HEYLIGERS, P.C. - Vegetation and soil of a white-sand savanna in Suriname.
64971: HEYMAN, A. - De Timor-Tractaten (1859 en 1893).
27681: HEYMANS, J.G. (ED.) - Psalterium Leningradiense / Het Psalter van Leningrad.
2484: HEYMANS, J.G. - Van Den Derden Eduwaert, coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach. Uitgegeven met een inl. over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350.
27680: HEYMANS, J.G. (ED.) - Psalteria devotionis modernae / Psalters der Moderne Devotie.
9817: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
19383: HEYNE, M. - Auf den Antillen. Spuren kolonialer Architektur. Mit einem Text von H. Chr. Buch.
31601: HEYNS, ZACHARIAS. - Dracht-Thoneel (1601). Met een inleiding van H. Meeus, uitgegeven door J.A. van Leuvensteijn.
18205: HEYTHUIZEN.- DOLORES, M. - God zal er in voorzien. Uit de geschiedenis der Zusters Franciscanessen van Heythuizen.
74029: HEZENMANS, L.C. - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch / La cathédrale St. Jean à Bois-le-Duc.
17582: HIEATT, CONSTANCE B. & JONES, ROBIN F. (EDS.) - La Novele Cirurgerie. Edited [after the Oxford Bodleian MS Auct. F.5.31].
14487: HIEBER, HERMANN. - Die Miniaturen des frühen Mittelalters.
62923: EUSEBIUS HIERONYMUS. - Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte historische, homiletische und dogmatische Schriften. Aus dem Lateinischen übersetzt von Ludwig Schade.
62911: EUSEBIUS HIERONYMUS. - Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus ausgewählte historische, homiletische und dogmatische Schriften. Aus dem Lateinischen übersetzt von Ludwig Schade.
73375: HIERSCHE, WALDEMAR. - Pellegrino de' Pellegrini als Architekt.
73328: SALE CATALOGUE- KARL W. HIERSEMANN. - 582 (1928). Inkunabeln.
61370: SALE CATALOGUE- KARL W. HIERSEMANN. - 330 (1906). Manuskripte des Mittelalters und späterer Zeit, Einzel-Miniaturen, Reproduktionen.
70838: SALE CATALOGUE- KARL W. HIERSEMANN. - 330 (1906). Manuskripte des Mittelalters und späterer Zeit, Einzel-Miniaturen, Reproduktionen.
75236: HIGGINS, SYDNEY. - Medieval Theatre in the Round. The Multiple Staging of Religious Drama in England.
56629: HIJMANS JR., B.L. & PAARDT, R.TH. VAN DER. (EDS.) - Aspects of Apuleius' 'Golden Ass'. Volume I: A Collection of original papers. Edited by B.L. Hijmans jr., & R.Th. van der Paardt.
67362: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
7693: HILDEBRAND. - Hoe Warm Het Was En Hoe Ver.
54596: HILHORST, A. - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas.
45311: HILL, JOHN M. - Chaucerian Belief. The Poetics of Reverence and Delight.
65232: HILLEN, JAN DAAN. & WIGGERS, JAN HENDRIK. - Hoera! Victoria loopt in het honderd. Sportvereniging Victoria 1881-1981.
53527: HILLENGASS, ALFRED. - Die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu (Société du Sacre-Coeur de Jésus). Eine kirchenrechtliche Untersuchung.
9674: HILMAN, J. - Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh. Hilman.
45013: HILPISCH, STEPHAN. - Benedictus. Met foto's van Leonard von Matt.
31231: HILTON, R.H. - The English Peasantry in the Later Middle Ages. The Ford Lectures for 1973 and Related Studies.
10519: HIMMELREICH, L. - Die Kaiserkrönung Karls des Grossen im Jahre 800. Kritische Untersuchung.
64257: HINARD, DAMAS. (ED.) - Poëme du Cid. Texte espagnol accompagné d'une traduction française, de notes, d'un vocabulaire et d'une introduction.
26428: HIND, ARTHUR M. - A History of Engraving & Etching from the 15th Century to the year 1914. Being the third and fully revised edition of 'A Short History of Engraving and Etching'.
34142: HINDERBERGER, H. (ED.) - Dante Allighieri. Vita Nova. Das neue Leben. Neue deutsche Übertragung mit beigefugtem italienischem Originaltext.
27660: HINDMAN, SANDRA. - Textus et imagines in codicibus sacrae scripturae neerlandicis saec. XV imaginibus ornatis. Text and image in fifteenth-century illustrated Dutch bibles.
59275: HINGESTON, F.C. (EDITOR). - Johannis Capgrave: Liber de Illustribus Henricis.
16737: HINTE, E. VAN. - Kapitalistische Crises. Een beschouwing over het karakter der groote economische storingen van de laatste eeuw.
67236: HINZ, PAULUS. - Gegenwärtige Vergangenheit. Dom und Domschatz zu Halberstadt.
70994: HIPPEAU, EDMOND. - Parsifal et l'opéra wagnérien avec les principaux motifs des drames lyriques de Richard Wagner.
68676: HIPPEAU, C. - Le bel inconnu ou Gislain fils de Messire Gauvain et de la fée aux blanches mains. Poème de la Table Ronde par Renauld de Beaujeu, poète du XIIIe siècle. Publié d'après le manuscrit unique de Londres, avec une introduction et un glossaire.
68687: HIPPEAU, C. (ED.) - Amadas et Ydoine. Poème d'aventures. Publié pour la première fois et précédé d'une introduction.
68826: HIPPEAU, C. - Le bel inconnu ou Gislain fils de Messire Gauvain et de la fée aux blanches mains. Poème de la Table Ronde par Renauld de Beaujeu, poète du XIIIe siècle. Publié d'après le manuscrit unique de Londres, avec une introduction et un glossaire.
68680: HIPPEAU, C. (ED.) - La Chanson du Chevalier au Cygne et de Godefroid de Bouillon.
67149: HIPPOCRATES. - Hippocrates and the Fragments of Heracleitus (On the Universe). Greek text with translation by W.H.S. Jones and E.T. Withington
50821: HIR, YVES LE. (ED.) - Martial d'Auvergne, Matines de la Vierge. Edition critique.
19759: HIRMER, M. (HRSG.). - Die schönsten Griechenmünzen Siziliens. 48 Bildtafeln.
14044: HIRSCH, A.S. - Het reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indië benevens de overeenkomstige artikelen van de grondwet en van de reglementen op het beleid der regeering in de koloniën Suriname en Curaçao naast elkander gesteld.
16805: HIRSCHFELD, M. - Sittengeschichte des Zweiten Weltkrieges. Die tausend Jahre von 1933-1945.
16807: HIRSCHFELD, M. - Sittengeschichte des ersten Weltkrieges.
75515: HISTORIA. - HISTORIA. Zeitschrift für Alte Geschichte / Revue d'Histoire Ancienne / Journal of Ancient History / Rivista di Storia Antica. Band IX (1960) up to and including Band XLIV (1995).
75258: ARCIPRESTE DE HITA. - Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor. Edición crítica por Manuel Criado de Val y Eric W. Naylor (segunda edición, corregida). + Glosario de la edición crítica de Manuel Criado de Val y Eric W. Naylor y Jorge Garcia Antezana. (2 vols. set).
17797: HITCHCOCK, H.-R. - Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries.
9481: HITCHMAN, J.H. - Leonard Wood and Cuban independance 1898-1902.
37664: HJERTER, KATHLEEN G. - Doubly Gifted. The Author as Visual Artist. Foreword by John Updike.
11421: HOCKE, GUSTAV RENÉ. - Malerei der Gegenwart. Der Neo-Manierismus. Vom Surrealismus zur Meditation.
59736: HOCKNEY, DAVID. - Posters.
61825: HODGKIN, R.A. - Education and Change. A book mainly for those who work in countries whre education is part of a process of rapid social change.
38823: HODGSON, F.C. - Thames-Side in the Past. Sketches of its Literature & Society.
52684: HOEBEKE, M.- FESTSCHRIFT. - Huldealbum Marcel Hoebeke. Onder redactie van H. Ryckeboer, J. Taeldeman, V.F. Vanacker.
1166: HOEBEKE, M. - HET SPEL VAN DE V VROEDE ende van de V dwaeze Maegden. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
2632: HOEBEKE, M. - De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde. 13e eeuw - ca. 1500. (Spelling en klankleer).
68595: HOEFER. (SOUS LA DIRECTION) - Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter (46 tomes = complet).
13391: HOEFNAGELS, P. - Onbekende spreekwoorden en zegswijzen. De ontdekking van onbekende zegswijzen en hun verklaringen. Met een voorwoord van Piet Grijs.
25813: HOEK, KLAAS VAN DER., STERK, TOINE. & VLIST, ED VAN DER. - Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Deel 2 (kastnummers 71-72).
27708: HOEK, J.B.M. VAN. - Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
20044: HOEK, J. - Herstel en vernieuwing. De Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955.
62296: HOEKENDIJK, JOHANNES CHRISTIAAN. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap.
57783: HOEKS, HENK. (REDACTIE) - Architektuur en volkshuisvesting. Nederland 1870-1950.
19723: HOEKSMA, J.A. - Tussen vrees en vervolging. Een inleiding in het vluchtelingenrecht.
63776: HOEKSTRA, J.E. - De Decemviri en hun wetgeving.
10137: HOEKSTRA, R.C. - Sexuele doding. Theoretische overwegingen en een empirische exploratie.
53474: HOEKSTRA, GERARD. - Langs de oude Gelderse kerken. Achterhoek en De Liemers.
72616: HOËNÉ DE WRONSKI, JOSEPH. (1776-1853). - Adresse aux nations civilisées sur leur désordre revolutionnaire; comme suite de la Réforme du savoir humain.
72617: HOËNÉ DE WRONSKI, JOSEPH. (1776-1853). - Adresse aux nations slaves sur les destinées du monde.
72618: HOËNÉ DE WRONSKI, JOSEPH. (1776-1853). - Épitre secrète à son altesse le prince Louis-Napoléon, [...] sur les destinées de la France et généralement du monde civilisé dans l'occident [...] par l'auteur de la Réforme du savoir humain (= Joseph Hoëne de Wronski).
11471: HOENEN, MAARTEN J.F.M. - Marsilius van Inghen (+ 1396) Over het Goddelijk Weten. Zijn plaats in de ontwikkeling van de opvattingen over het Goddelijke Weten ca. 1255-1396.
57410: HOEPFFNER, ERNEST. (EDITOR) - La folie Tristan de Berne.
70285: HOEPFFNER, ERNEST. - Les Lais de Marie de France.
58847: HOEPFFNER, ERNST. - Eustache Deschamps. Leben und Werke.
44206: HOEPFFNER, ERNEST. - Les Lais de Marie de France.
65901: HOEPFFNER, ERNST. - Eustache Deschamps. Leben und Werke.
70837: SALE CATALOGUE- LIBRERIA ANTIQUARIA HOEPLI. - 1953. Catalogo di libri rari e preziosi dal secolo XII al XX.
54410: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie. Met een Ten geleide van R.A.J. van Lier.
22208: HOEUFFT, J.H. - Verzameling van Fransche Woorden, uit de Noordsche talen afkomstig of door sommigen afgeleid.
38701: HOEVELS, F.E. - Märchen und Magie in den Metamorphosen des Apuleius von Madaura.
63880: HOEVEN, H. VAN DER. - De Rijnvaartakten en de Cabotage. Les actes du Rhin et le cabotage.
1771: HOEVEN, A. VAN DER. - Lambert ten Kate. (De 'Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche' en zijne onuitgegeven geschriften over klankkunde en versbouw).
20244: HOEVEN, P.J.A. TER. - Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt.
46400: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
29674: HOF, J. (ED.) - Egmondse kloosterrekeningen uit de XIVe eeuw.
21492: HOFDIJK, W.J. - Brieven aan J.A. Alberdingk Thijm. Ingeleid en uitg. door E.M. de Ree.
74153: HÖFER, J. & RAHNER, K. (EDS.) - Lexikon für Theologie und Kirche.
73451: HOFFMANN, JULIUS. (HRSG.) - Moderne Bauformen. Monatshefte für Architektur und Raumkunst. XXIV. Jahrgang 1925.
2453: HOFFMANN, P. TH. - Der Mittelalterliche Mensch gesehen aus Welt und Umwelt Notkers des Deutschen.
29087: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, H. (ED.) - Horae Belgicae atque opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis.
57631: HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, H. - Volkswörter. Aus der deutschen Scherz, Spott und Gleichnis-Sprache. Gesammelt und erläutert.
66500: HOFFMANN, RICHARD. - Bayerische Altarbaukunst.
49351: HOFFMANN, ERNST. - Nikolaus von Cues. Zwei Vorträge.
71764: HOFMAN. W. (ED.) - Amsterdam. Burgerwijkkaarten. Repertorium geschiedenis van Schutterij en Burgerwacht, genealogische gegevens van officieren. Alleen tekstgedeelte.
71354: HOFMAN. W. (ED.) - Amsterdam. Burgerwijkkaarten. Repertorium geschiedenis van Schutterij en Burgerwacht, genealogische gegevens van officieren. Tekst- en Atlasgedeelte.
75433: HOFMAN, RIJCKLOF., SMELIK, BERNADETTE. & TOORIANS, LAURAN. (REDACTIE). - Kelten in Nederland.
21966: HOFMAN, B. - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
69130: HOFMANN, KONRAD. & VOLLMÖLLER, KARL. (EDS.) - Der Münchener Brut. Gottfried von Monmouth im französischen Versen des XII. Jahrhunderts aus der einzigen Münchener Handschrift zum ersten Mal herausgegeben.
48922: HOFMANN, H. (ED.) - Latin Studies in Groningen 1877-1977.
20739: HOFMANN, H. (ED.) - Openstelling van de Historische Archieven van de Europese Gemeenschappen voor het publiek.
68748: HOFMANN, H.(ED.) & ZIMMERMAN, M.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume I- IX. (all published).
56678: HOFMANN, H.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume III.
56679: HOFMANN, H.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume IV.
56681: HOFMANN, H.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume VI.
56682: HOFMANN, H.(ED.) & ZIMMERMAN, M.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume VII.
56684: HOFMANN, H.(ED.) & ZIMMERMAN, M.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume VIII.
56685: HOFMANN, H.(ED.) & ZIMMERMAN, M.(ED.) - Groningen Colloquia on the (Greek and Roman) Novel. Volume IX.
66192: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Nachlese der Gedichte.
7416: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Vijf Vroege Verzen. In de vertaling van Jan Coljé. Met een inleidende brief van A. Roland Holst.
66182: HOFMANNSTHAL, HUGO VAN. - Die gesammelten Gedichte.
39432: HOFMEISTER, A. (ED.) - Ottonis Episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de Duabus Civitatibus.
49565: HOFMEISTER, ADOLF. - Das Wormser Konkordat zum Streit um seine Bedeutung. Mit einer textkritischen Beilage. Mit einem Vorwort zur Neuausgabe von Roderich Schmidt.
50577: HOFMILLER, JOSEF. - Über den Umgang mit Büchern.
71327: HOFSTÄTTER, HANS. - Gustav Klimt: Erotische Zeichnungen. Herausgegeben von Louisa Seilern.
2048: HOFSTEDE, H.; HEYDEN, M.C.A. VAN DER. (ED.) - Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958.
59766: HOFSTETTER, BALTHASAR. - Vorgeschichte des französischen Protektorats in Tunis bis zum Bardovertrag 12. Mai 1881.
7459: HOFSTRA, J.W. - Het Glazen Huis.
31291: HOFSTRA, T. (ED.), HOUWEN, A.J.R. (ED.) & MACDONALD, A.A. - Pagans and Christians. The Interplay between Christian Latin and Traditional Germanic Cultures in Early Medieval Europe. Germania Latina II.
38456: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
57738: HOFTEN, RENÉ VAN., JANSSEN, FRANC. & JANSSEN, WIM. - Huus toe, likkekerd. Liedjes en verhalen uit en over Nijmegen.
38642: HOFTIJZER, P. & C.C. BARFOOT. (EDS.) - Fabrics and Fabrications. The myth and making of William and Mary.
43509: HOGENELST, D. - Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke.
41866: HOGENHOUT, J. - De Geschiedenis van Torec en Miraude. Een onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van een Arthurroman.
42043: HOGENHOUT-MULDER, M. - Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval.
71471: HOHENBERGER, A. - Ramanuja's Vedantadipa. Seine Kurzauslegung der Brahmasutren des Badarayana. Aus dem Sanskrit von A. Hohenberger.
36004: HOHENSTEIN, RUTH. - Intonation und Vokalqualität in den englischen Mundarten von Norfolk und Suffolk.
42281: HOHLFELDER, R.L. - The Coins. Kenchreai, Eastern Port of Corinth, 3.
43688: HÖHN, HEINRICH. - Die Entwicklung des Mainzer Stadtrechts im Mittelalter.
67056: HÖHN, HEINRICH. - Nürnberger Renaissanceplastik.
8443: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
59769: HÖJER, CARL-HENRIK. - Le régime parlementaire belge de 1918 à 1940.
55725: HOL, JOHANNES C. - Horatio Vecchi's weltliche Werke. Mit einem musikalischen Anhang.
18180: HOLBEIN D.J.- REINHARDT, H. - Holbein.
19757: HOLBEIN, HANS. (D.J.). - Bildnisse. 24 farbige Handzeichnungen.
44531: HOLBROOK, R.TH. (ED.) - Maistre Pierre Pathelin. Farce du XVe siècle.
44304: HOLBROOK, R.TH. (ED.) - Maistre Pierre Pathelin. Farce du XVe siècle.
74223: HOLCOMB, MELANIE. - Pen and Parchment. Drawing in the Middle Ages.
59623: HOLDER, A. (ED.) - Dat Lyden ende Die Passie ons Heeren Jesu Christi.
38543: HOLDER-BARELL, ALEXANDER. - The Development of Imagery and its Functional Significance in Henry's James's Novels.
19240: HOLDER, A. (ED.) - Dat Lyden ende Die Passie ons Heeren Jesu Christi.
66193: HÖLDERLIN, FRIEDRICH. - Gesammelte Werke. Herausgegeben von Wilhelm Böhm.
66189: HÖLDERLIN, FRIEDRICH. - Hyperion oder der Eremit in Griechenland.
66187: HÖLDERLIN, FRIEDRICH. - Sämtliche Werke und Briefe in fünf Bänden. Kritisch-historische Ausgabe von Franz Zinkernagel.
73820: HOLLAAR, HENK J. - De Rotterdamse spelen van 1561.
38369: HOLLAND, WILHELM LUDWIG. (ED.) - Die Schauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig nach den alten Drucken und Handschriften herausgegeben.
38355: HOLLAND, WILHELM LUDWIG. (ED.) - Das Buch der Beispiele der alten Weisen. Nach Handschriften und Drucken hrsg.
45763: HOLLANDER, F.C.M. DEN. - De negentiende-eeuwse Jan van Ruusbroec. Een bijdrage tot een inventariserend receptie-historisch onderzoek (1800-1900).
75568: HOLLANDER, A.N.J. DEN. (E.A. REDACTIE). - Drift en Koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland.
58845: HOLLECK-WEITHMANN, FRITZ. - Zur Quellenfrage von Shakespeares Lustspiel 'Much Ado About Nothing'.
22574: HOLLWEG, O. - De Nederlandsche Hanzesteden.
48076: HOLMBERG, JOHN. (ED.) - Eine Mittelniederfränkische Übertragung des Bestiare d'Amour.
75457: HOLMES, RICHARD R. - Queen Victoria.
46515: HOLMES, URBAN TIGNER. - A History of Old French Literature from the Origins to 1300.
66862: HOLSTEIN, PIETER. - Centraal Museum Utrecht. Mededelingen nummer een.
49768: HOLTER, KURT. & NEUMÜLLER, WILLIBRORD. (EDS.) - Markus der Löwe. Die Evangelisten und ihre Symbole im Codex Millenarius.
71580: HOLTERHOFF, BERNARD. - Histoire de la peinture en Belgique.
14136: HOLTHOON, F.L. VAN. - The Road to Utopia. A study of John Stuart Mill's Social Thought.
7845: HOLTON, TH. - An international peace court. Design for a move from state crime towards world law. Introduction by George W. Keeton.
1395: HOLWERDA, A.E.J. - Neue Bildnisse des Kaisers Augustus.
56649: HOLWERDA, D. - Sprünge in die Tiefen Heraklits.
95: HOLWERDA, J.H. & ATLAS VAN NEDERLAND, GESCHIEDKUNDIGE. - Geschiedkundige Atlas van Nederland, Kaart 1: Oudheidkundige kaart van Nederland.
11427: HOLWERDA, J.H. - Nederland's vroegste geschiedenis.
25386: HOLZ, H.H. - Tendensen in het Europese marxisme. Het polycentrisme en de dialektiek van theorie en praktijk.
9483: HOMAN, G.D. - Jean-François Reubell. French revolutionary, patriot, and director (1747-1807).
61398: HOMANNER, WILHELM. - Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Eine patristisch-exegetische Studie.
59287: HOMANNER, WILHELM. - Die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Eine patristisch-exegetische Studie.
2325: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN. - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten (Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus).
45352: HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN. - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (+/- 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten (Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus).
1791: HOMBERGH-BOT, M. VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van drie Waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam.
66704: HOMBURG FZN., GERARD G. - De koorbanken van de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel. Technische en historische verkenningen.
50330: HOME, GORDON. - Medieval London.
71931: HOMÈRE. - L'Iliade d'Homère, traduite du grec. Deuxième édition, revue et corrigée.
63359: HOMEROS. - Odysseia. Verzorgd door J.W. Fuchs.
65502: HOMERUS. - Ilias. Odyssee. Editie J.C. Bruijn en C. Spoelder.
73906: HOMERUS. - Ilias. Odyssee. Editie J.C. Bruijn en C. Spoelder.
63296: HOMERUS. - Opera. Tomus V. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Thomas W. Allen
20282: HOMMES, P.M. (ED.) - Nederland en de Europese eenwording.
40494: HOMO, LÉON. - Alexandre le Grand.
66947: HOMOLKA, JAROMIR. - Gotická Plastika Slovensku. Fotografoval Tibor Honty.
64244: HONDIUS, F.W. - The Yugoslav Community of Nations.
69706: D'HONDT, PIETER. - Venise: l'art de la verrerie, son histoire, ses anecdotes et sa fabrication.
67530: HONÉE, EUGÈNE. - Witboek van een historisch onderzoek. Toelichting bij mijn lijst van geschiedkundige publicaties.
66785: HONSELMANN, KLEMENS. - Das Rationale der Bischöfe.
15117: HOOFF, ARNOLD VAN DEN. - De schok der biologie. Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld.
4612: HOOFF, ANTON VAN. - Zelfdoding in de antieke wereld. Van autothanasia tot suicide.
69683: HOOFT, P.C. - P.C. Hóófts Henrik de Gróte. Zyn leven en bedryf. Naarder overzien en vermeerdert.
4374: HOOFT, P.C. - Uit Hoofts Lyriek. Verzameld en toegelicht door C.A. Zaalberg.
4342: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp.
3728: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft. Dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat. Vijf redevoeringen, gehouden op 20 en 21 mei 1947, bij de herdenking van zijn sterfdag door J.J. Gielen, J. Romein, V. van Vriesland, N.A. Donkersloot en A. de Roos.
73926: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door C. Kruyskamp.
74207: HOOFT, B.H. VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
41296: HOOFT, P.C. - Theseus en Ariadne. Met inleiding en aantekeningen door A.J.J. de Witte.
4349: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
1217: HOOFT, B.H. VAN 'T. - Das Holländische Volksbuch vom Doktor Faust.
1105: HOOFT, P.C. - De Briefwisseling van Pieter Cornelisz. Hooft. Uitgegeven onder redactie van H.W. Tricht. Deel I-III. Complete set.
75393: HOOFT, P.C. - Nederlandse Historiën. Een keuze uit het grote verhaal van de Nederlandse Opstand, samengesteld, hertaald en toegelicht door Frank van Gestel, Eddy Grootes en Jan de Jongste.
23579: HOOFT, B.H. VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
68587: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz.
41298: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velsen. Treurspel. Met aant. van F.A. Stoett. Herzien en van een inl. voorzien door A.J.J. de Witte.
4310: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inl. en aant. van J. Bergsma. Herzien door C.A. Zaalberg.
4309: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamse handschrift uitg. en toegelicht door A. Verdenius en A. Zijderveld. Bezorgd door C.A. Zaalberg.
23182: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz.
1333: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange.
2830: HOOFT, P.C. & ANGREMOND, TH.H.D' (ED.) - P.C. Hooft's Achilles en Polyxena. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen en woordenlijst.
53486: HOOFT, P.C. & VERMEEREN, P.J.H. (ED.) - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Berzorgd en ingeleid.
24954: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Uitg. met inleiding, aantekeningen en woordenlijst door Th.H. d'Angremond.
2630: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
2517: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
10018: HOOG, J.M. - Aanteekening op Boogaard's verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden, betreffende den waterstaat in Nederland, op last van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid bewerkt.
28383: HOOG, J. DE. - Suriname. Een land in opkomst.
18946: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
31934: HOOGERHUIS, O.W. (ED.) - St. Maartensdijk, Scherpenisse, Stavenisse. Serie Tholen. Deel 1. (Kadastrale Atlas van Zeeland 1832).
14892: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
44241: HOOGEWERFF, G.J. - Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden ontstaan.
12367: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst.
5333: HOOGEWERFF, G.J. - Benozzo Gozzoli.
9367: HOOGEWERFF, G.J. (ED.) - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Derde deel. Rome; overige bibliotheken.
50381: HOOGEWERFF, G.J. - Ikonographie en ikonologie van de oude christelijke kunst.
64308: HOOGEWOUD, GUIDO. (E.A.) - P.J.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860-1898.
1168: HOOGSTRA, S.S. (ED.) - Proza-bewerkingen van het leven van Alexander de Groote in het Middelnederlandsch.
65504: HOOGSTRATEN, P.F.TH. VAN. - Studiën en Kritieken.
18899: HOOGTEIJLING, J. - Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands.
9872: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham de Aartsvader, in XII Boeken.
56568: HOOIJKAAS, C.E. - Oud-Christelijke Ascese. Onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw.
64628: HOONAARD, W. VAN DEN. - Korte geschiedenis der stad Rotterdam, in lesjes voor de jeugd, met en topographiesch kaartje, hetwelk den platten grond der stad voorstelt, zoo als dezelve zich vertoonde in 1488.
63722: VAN HOONACKER, A. - De compositione litteraria et de origine mosaica Hexateuchi disquisitio historico-critica. Een historisch-kritisch onderzoek van Professor van Hoonacker naar het ontstaan van de Hexateuch op grond van verspreide nagelaten aantekeningen samengesteld en ingeleid door Jozef Coppens.
3272: HOONHOUT, P. - Het Latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
17021: HOORN, L.G. VAN. - Jacob Obrecht.
46447: HOORN, L. VAN. - Het onderwijs tijdens Karel den Grooten. Een critische studie.
7471: HOORNIK, ED. - Steenen. Gedichten.
67223: HOOTZ, REINHARDT. - Kunstdenkmäler in Rumänien. Ein Bildhandbuch. Einleitung, Erläuterungen und Bildauswahl von Virgil Vatasianu.
67271: HOOTZ, REINHARDT. - Deutsche Kunstdenkmäler. Ein Bildhandbuch. Bremen, Niedersachsen.
67266: HOOTZ, REINHARDT. - Deutsche Kunstdenkmäler. Ein Bildhandbuch. Niederrhein.
67268: HOOTZ, REINHARDT. - Deutsche Kunstdenkmäler. Ein Bildhandbuch. Westfalen.
62072: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 5. 1845-1853. Uitg. door G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
33940: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1. 1830-1833.
58941: HOOYKAAS, C. - Modern Maleis Zakelijk Proza. Uitgekozen en voorzien van een aanvullende woordenlijst.
74409: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 7. 1862-1872. Uitg. door G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
33941: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 2. 1833-1836.
33943: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 4. 1840-1845.
33942: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 3. 1836-1840.
74408: HOOYKAAS, G.J. (ED.) - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 6. 1853-1862. Uitg. door G.J. Hooykaas en F.J.P. Santegoets.
12212: HOOZEE, ROBERT. (E.A.) - James Ensor. Tekeningen en prenten.
49993: HOPE, JOHN. - On the Tomb of an Archbishop recently opened in the Cathedral Church of Canterbury.
49990: HOPE, JOHN. - The Obituary Roll of John Istip, Abbot of Westminster, 1500-1532. With Notes on Other English Obituary Rolls.
49983: HOPE, JOHN. - The Achievements of Edward, Prince of Wales, the 'Black Prince', in the Cathedral Church of Canterbury.
58733: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
75949: HORACE. - Les odes d'Horace en vers français.
63286: HORATIUS. - Satiren en brieven. Bewerkt door W.G. van der Weerd. Herzien door A. Scholte.
3883: HORATIUS.- SLIJPEN, A.P.H. - Disputatio critica de carminibus Horatii sex quae dicuntur odae romanae.
63402: HORAZ. - Sämtliche Werke. Lateinisch und deutsch.
13634: HORBACH, E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
3554: HOREMANS, K. - Antoon Herckenrath. Houtsnijder.
50212: HOREMANS, JEAN-M. (ED.) - Het Missaal van Matthias Corvinus en de Renaissance in Hongarije.
50214: HOREMANS, JEAN-M. (ED.) - Le Missel de Mathias Corvin et la Renaissance en Hongrie. Dossier établi par Jean-M. Horemans,
71277: HORION, CH. - La question sociale et les partis politiques, solutions scientifiques, collectivisme et progressisme.
58867: HORKEL, JOHANNES. - Reden und Abhandlungen. Herausgegeben von Carl Heiland.
75125: HÖRMANN, HANS. - Psicología del lenguaje. Versión española de Antonio López Blanco.
62421: HORN, WERNER. (COMPILER) - ACTA CARTOGRAPHICA. Contents and Index volumes I-XV. (1967-72)
9247: HORN, A. - Kunst und Freiheit. Eine kritische Interpretation der Hegelschen Aesthetik.
37838: HORN, REBECCA. - The Inferno-Paradise Switch. Essays by G. Celant, N. Spector, G. Bruno, K. Schmidt. Texts by Rebecca Horn.
15247: HOROWITZ, M.D. - Essai d'une proposition de paix. L'organisme des états-tampons gardiens de la paix.
66988: HORRENT, JULES. - Le Pèlerinage de Charlemagne. Essai d'explication littéraire avec des notes de critique textuelle.
42086: HORRENT, JACQUES. - Les Épopées Romanes. Tome 1/2: B: L'épopée dans la péninsule ibérique. Fascicule 9: L'épopée dans la péninsule ibérique.
39609: HORRENT, JULES. - Roncesvalles. Étude sur le fragment de cantar de gesta conservé à l'Archivo de Navarra (Pampelune).
67875: HORSMAN, P.J. & KETELAAR, F.C.J. - Tekst en context van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van 1898.
64946: HORST, D. VAN DER. - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
23457: HORST, K. VAN DER. - Illuminated and Decorated Medieval Manuscripts in the University Library, Utrecht. An Illustrated Catalogue.
18873: HORST, J.M. VAN DER. - Kleine middelnederlandse syntaxis.
19986: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602-1648).
26600: HORST, K. VAN DER. (E.A.) - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Onder redactie van K. van der Horst, P.N.G. Pesch e.a.
879: HORST, D.J. TER. - Isaac Vossius en Salmasius. Een episode uit de 17e eeuwsche geleerdengeschiedenis. Met gebruikmaking van het materiaal verzameld door wijlen S.G. de Vries.
21841: HORST, A. VAN DER. & KOEN, E. (EDS.) - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
66019: HORST, D.G. VAN DER. - Disputatio de Hussi vita praesertimque illius condemnati causis.
58846: HORSTMANN, RICH. - The Tragedy of Nero Emperour of Rome by Nathaniel Lee. Nach dem Originalquarto von 1675 und handschriftlichen Verbesserungen des Dichters herausgegeben...
62788: HOSPERS-JANSEN, A.M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
67265: HOTZ, WALTER. - Handbuch der Kunstdenkmäler im Elsass und in Lothringen.
70618: HOUDOY, JULES. - Études Artistiques. Artistes inconnus des XIVe, XVe et XVIe siècles: Académie des Arts de Lille, Charles-Louis Corbet, sculpteur.
75408: HOUPPERMANS, SJEF., KRUK, REMKE. & MAIER, HENK. (EDS.) - Rapsoden en rebellen. Literatuur en politiek in verschillende culturen.
70065: HOUSSAYE, ARSENE. - Merveilles de l´art flamand renfermant dix gravures d´après Teniers, Ruysdael, Berghem, Wouwermans, Hobbema, Brauwer, Ostade, etc.
73651: HOUSSAYE, ARSENE. - Mademoiselle Cléopatre. Histoire parisienne.
75941: HOUSSAYE, ARSENE. - Le roi Voltaire. Sa jeunesse, sa cour, ses ministres, son peuple, ses conquêtes, sa mort, son dieu, sa dynastie.
72902: HOUSSAYE, ARSENE. - Histoire de l'art français au dix-huitième siècle.
21101: HOUSSIAUX, J. - Concurrence et marché commun.
57160: HOUSTON, SUSAN H. - A Survey of Psycholinguistics.
70483: HOUTAIN, LOUIS. - Des solutions singulières des équations différentielles.
75354: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN. & JONGE, A.D. DE. - Het dubbele namenboek ... Een overzicht van samengestelde achternamen en van Griekse en Latijnse namen.
57403: HOUTEN, THEODORE VAN. - Silent Cinema Music in the Netherlands. The Eyl/van Houten Collection of Film and Cinema Music in the Netherlands Filmmuseum.
64642: HOUTEN, S. VAN. - Staatkundige Brieven en Staatkundige Brieven (Nieuwe Reeks).
67612: HOUTHUYS, ASTRID. - Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantse yeesten, boek VI (vijftiende eeuw).
8551: HOUTS, E.M.C. VAN. - Gesta Normannorum Ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
67004: HOUTZAGER, M.E. (E.A.) - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht. Onder leiding van M.E. Houtzager, M. Meier-Siem, H. Stark en H.J. de Smedt.
75793: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst.
66710: HOUTZAGER, M.E. (E.A.) - Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht. Onder leiding van M.E. Houtzager, M. Meier-Siem, H. Stark en H.J. de Smedt.
38720: HOUTZAGER, H.L. (ED.) - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
38670: HOUTZAGER, H.L. (ED.) - Pieter van Foreest. Een Hollands medicus in de zestiende eeuw. Bundeling van voordrachten gehouden op het symposium t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Pieter van Foreeststichting.
12317: HOUVET, É. - Monographie de la Cathédrale de Chartres. (Extrait).
2502: HOUWAERT, J.B. - De Vier Wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door F. van Vinckenroye.
38872: HOUWEN, L.A.J.R. & MACDONALD, A.A. (EDS.) - Beda Venerabilis. Historian, Monk & Northumbrian.
31303: HOUWEN, L.A.J.R. - The Sex Werkdays and Agis. An edition of a late Medieval Scots Universal History from the Asloan Manuscripts.
31312: HOUWEN, L.A.J.R. & MACDONALD, A.A. (EDS.) - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry and Prose.
60820: LE HOUX, JEAN. - Les Vaux de Vire de Jean Le Houx. Publiés pour la première fois sur le manuscrit autographe du poëte avec une Introduction et des notes par Armand Gasté.
31769: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN. - Het Kapittel-Generaal en de Staten van het Nedersticht in de 15-e eeuw.
28187: HOVENS, P. (ED.) - North American Indian Studies 2. European Contribitions Society and Art.
26685: HÖVER, W. & KIEPE, E. (EDS.) - Gedichte von den Anfängen bis 1300. Nach den Handschriften in zeitlicher Folge herausgegeben. (Epochen der deutschen Lyrik; I).
67643: HOVING, AB. & EMKE, COR. - Die Schiffe Abel Tasmans. Mit einem Einführung von Peter Sigmond.
67827: HOVY, L. - Ceylonees Plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. In twee delen.
64792: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
24855: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (Propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
35903: HOWARD-HILL, T.H. (ED.) - Timon of Athens. A Concordance to the text of the first folio. (Oxford Shakespeare Concordances)
75092: HOYOS HOYOS, MARIA DEL CARMEN. - Contribucion al estudio de la lengua de "El Conde Lucanor".
10413: HOYT, EDWIN C. - The unanimity rule in the revision of treaties. A re-examination.
67129: HROCH, MIROSLAV. & SKYBOVA, ANNA. - Die Inquisition im Zeitalter der Gegenreformation.
60952: HUB, IGNAZ. - Deutschland's Balladen- und Romanzen-Dichter. Eine Auswahl des Schönsten und Eigenthümlichsten aus dem Schatze der lyrischen Epik nebst Biographieen und Charakteristiken der Dichter unter Berücksichtigung der namhaften kritischen Stimmen.
62831: HUBBARD, ELBERT. - The Man of Sorrows. Being a Little Journey to the Home of Jesus of Nazareth.
69643: HUBBELING, H.G. - Is the Christian God-conception philosophically inferior?
62269: HUBBELING, H.G. - Natuur en genade bij Emile Brunner.
66218: HUBBERTZ, ERICH. - Zwei Jahrhunderte Freimaurerei am Niederrhein. Geschichte der Freimaurerloge Pax Inimica Malis in Emmerich. Mit einer Matrikel von 1793-1935.
66477: HUBEL, ACHIM. - Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Ausgewählte Aufsätze. Festgabe zum 60. Geburtstag. Hg. von Alexnadra Fink, Christiane Hartleitner-Wenig und Jens Reiche.
66911: HUBEL, ACHIM. - Der Regensburger Domschatz.
26438: HUBER, A.-G. - Der Held der Eroica. Beethovens Es Dur Symphonie in ihrem Aufbau.
7494: HUBER, M.C.U. & KELLER, G. - De Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen.
6142: HUBER, P. - Bild und Botschaft. Byzantinische und venezianische Miniaturen zum Alten und Neuen Testament.
74135: SOCIETE D'HISTOIRE DE SAINT-HUBERT. - Saint-Hubert 1860-1985.
58575: HUBERT, EUGÈNE. - Notes et documents sur l'histoire religieuse des Pays-Bas autrichiens au XVIII-e siècle. Une enquête sur l'état religieux de la partie flamande des Pays-Bas en 1723.
58615: HUBERT, EUGÈNE. - Le Protestantisme dans le Hainaut au XVIIIe siècle. Notes et documents.
49307: HÜBINGER, PAUL EGON. (ED.) - Zur Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter.
41512: HÜBNER, R.M. - Die Einheit des Leibes Christi bei Gregor von Nyssa. Untersuchungen zum Ursprung der 'physischen' Erlösungslehre.
15476: HÜBNER, A. - Vorstudien zur Ausgabe des Buches der Könige. In der Deutschenspiegelfassung und sämtlichen Schwabenspiegelfassungen.
57334: HÜBSCHER, IGNATIUS. - De Imagine Dei in Homine Viatore sec. Doctrinam S. Thomae Aquinatis.
69946: HUCHER, EUGÈNE. - Le jubé du Cardinal Philippe de Luxembourg à la Cathédrale du Mans. Décrit d'après un dessin d'architecte du temps et des documents inédits et reproduit en fac-simile.
67493: HUDON, GERMAIN. - La perfection chrétienne d'après les sermons de Saint Léon.
40852: HUDSON, CHARLES. - Elements of Southeastern Indian religion.
564: HUENDER, W. - Overzicht van de economische toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
71100: HUET, FÉLIX. - La musique liturgique. L'Art moderne dans ses rapports avec le culte.
72675: HUET, GÉDÉON. - Catalogue des manuscrits néerlandais de la Bibliothèque Nationale.
16707: HUETING, E, JONG, EDZ., F. DE & NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
46551: HUF, OSCAR. - Een woord over liturgie-literatuur.
65271: HUF, OSCAR. - Liturgische Studiën. Deel I-IV.
35337: HÜFFER, M. - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574. Met een inleidend woord van B. Kruitwagen.
57840: HUGELMANN, HANS. - Paul Ernst. Wirklichkeit, Weltanschauung und Prosaform.
15929: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie Boerenopstanden uit de Veertiende Eeuw. Vlaanderen, 1323-1328; Frankrijk, 1358; Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
45230: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Floris V.
16344: HUGGETT, F.E. - Modern Belgium.
70143: HUGO, VICTOR. - Oeuvres complètes (en 19 volumes). Nouvelle Edition illustrée.
73400: HUGO, VICTOR. - Oeuvres Complètes (Édition Hugues). 14 volumes
70137: HUGO, VICTOR. - Les travailleurs de la mer.
73370: HUGO, VICTOR. - Les chatiments.
73368: HUGO, VICTOR. - Odes et Ballades.
75970: HUGO, VICTOR. - Napoléon le Petit.
41914: HUISKAMP, M.W., P.J. BOON & R.L.M.M. CAMPS. (ED.) - Catalogus van de pamfletten aanwezig in de Bibliotheek Arnhem 1537-1795.
66860: HUISMAN, HETTY. - Een monochronies ue in blauw. Knoei en stoeiboek nr. voor alsnog aan mij onbekende studenten 78/79.
45112: HUISMAN, G.C. - Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
16581: HUISMAN, PH. & M.G. DORTU. - Lautrec by Lautrec. Translated and ed. by C. Bellow.
29677: HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
38479: HUISMAN, A. & KOPPENOL, JOHAN. - Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726.
66875: HUISMANS, SIPKE. - Centraal Museum Utrecht Mededelingen nummer acht en negen.
67621: HUIZENGA, ERWIN., LIE, O.S.H. & VELTMAN, L.M. - Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur.
59670: HUIZENGA, ERWIN. (ED.) - Het Weense arteshandschrift Hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818. Diplomatische editie bezorgd door Erwin Huizenga.
43617: HUIZENGA, ERWIN. - Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818.
67881: HUIZER, GERRIT. - Boerenverzet in Latijns-Amerika. Een onderzoek naar oorsprongen en vormen van boerenorganisatie.
44176: HUIZING, ETTIE. - Wie het geweten heeft. Het levensverhaal van Siep Adema opgetekend door Ettie Huizing.
13618: HUIZINGA, J. - De wetenschap der geschiedenis.
34131: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studies over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
62319: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studies over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
49169: HUIZINGA, J. - Erasmus
62318: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studies over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
2938: HUIZINGA, L. EN A. MAZURE. - 10 Mei 1940 / 5 Mei 1945. Een Natie onder de Nazi's.
21288: HUIZINGA, J. - Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart.
25433: HUIZINGA, J. - Erasmus.
61018: HUIZINGA, J. - Erasmus.
62278: HUL, DIRK VAN DEN. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck.
27913: HUL, D. VAN DEN. - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck.
66342: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T. - De handschriften en incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
45645: HULSHOF, A. - Utrechtsche Parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek.
30480: HULSHOF, H. - C.H. den Hertog als grammaticus.
72661: HULSHOF, A. - Utrechtsche Parelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek.
3755: HULSHOF, H. - Taalsysteem en taalbouwsels. Inleiding tot een Nederlandse schoolgrammatika en teksttheorie op transformationeel-generatieve grondslag.
36151: HULSHOF, H. (ED.) - Transformationeel-generatieve grammatica in artikelen. Een verzameling wetenschappelijke en didactische bijdragen tot de studie en de toepassing van de jongste ontwikkelingen in de Nederlandse taalkunde.
7483: HULSKER, J. - Van Gogh en zijn weg. Het complete werk.
4619: HULSKER, J. - 'Dagboek' van Van Gogh.
49922: D'HULST, ROGER-A. - Keuze van Vlaamse wandtapijten van de XIVde tot de XVIde eeuw.
69799: HULST, FÉLIX VAN. - Hub. Goltzius.
22707: D'HULST, ROGER-A. - Tapisseries flamandes du XIVe au XVIIIe siècle. Avant-propos de H. Liebaers et J. Duverger.
71832: VAN HULTHEM, CHARLES. - Discours prononcé dans une réunion d'artistes belges, habitants de Paris par M. Ch. Van Hulthem le 8 octobre 1807, En remettant une marque de satisfaction au nom de la Patrie Reconaissante à trois jeunes compatriotes...
73543: VAN HULTHEM, CHARLES. - Lettre de Charles Van Hulthem sur les anciennes tapisseries adressée au duc Bernard De Saxe-Weimar suivie d'un mot relatif aux tapisseries de cuir doré à Liège par D. Van de Casteele.
24729: HULZEBOS, BRAM. - Fragmenten tegen het verstoten.
23104: HUMANN, G. - Die Beziehungen der Handschriftornamentik zur romanischen Baukunst.
12219: HUMANN, G. - Stützenwechsel in der romanischen Baukunst insbesondere bei Kreuzgängen und Zwerggalerien.
71838: HUMBEECK, KRIS. & TILKIN, KRISTOFF. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
16787: HUMBERT-DROZ, J. & LIGT, B. DE. (INL.) - Oorlog aan den Oorlog! Weg met het leger! Volledig pleidooi voor de militaire rechtbank te Neuchâtel, 26 aug. 1916.. Met een inleiding van B. de Ligt.
73035: HUMBERT, ED., TILANUS, J.W.R. & REVILLIOD, ALPHONSE. - la Vie et les Oeuvres de Jean Etienne Liotard (1702-1789). Étude biographique et iconographique par Ed. Humbert et Alphonse Revilliod et J.W.R. Tilanus.
59343: HUMMELAUER, FR. VON. - Nochmals der biblische Schöpfungsbericht.
1271: HUMMELEN, W.M.H. - De Sinnekens in het Rederijkersdrama.
17397: HUMMELEN, W.M.H. - Repertorium van het Rederijkersdrama 1500 - ca. 1620.
39265: HUMMELEN, W.M.H. & SCHMIDT, C. (EDS.) - Naaman, Prinche van Sijrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw. Uitg. naar een handschrift van 1553 met een inleiding en aantekeningen.
75208: HUMMELEN, MARLIES. - Drufabriek. Droom in bedrijf
75207: HUMMELEN, MARLIES. & STENVERT, RONALD. - Het Beltmancomplex. Een tweede jeugd.
2070: HUMMELEN, W.M.H. - Amsterdams Toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytsche Academie.
33730: HUMMELEN, W.M.H. - Versdialogen in Prozaromans.
61374: HUMPHRIES, SYDNEY. (ED.) - Saxo's Amleth, Translated by Oliver Elton. Shakespeare's Hamlet, edited by Sydney Humphries and Milton's Areopagitica.
59169: HUNGER, F.W.T. - Charles de L'Escluse (Carolus Clusius). Nederlandsch kruidkundige 1526-1609.
21859: HUNINK, M. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947.
5262: HUNNINGHER, B. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
60750: HUNT, TONY. - Rauf de Linham: Kalender. Edited by Tony Hunt.
63836: HUNT, GAILLARD. & BROWN SCOTT, JAMES. - The Debates in the Federal Convention of 1787 which Framed the Constitution of the United Staes of America. Reported by James Madison, a Delegate from the State of Virginia. International edition.
12173: HUNTER, S. (ED.) - An American Renaissance. Painting and Sculpture since 1940.
17540: HUPP, O. - Ein Missale speciale Vorläufer des Psalteriums von 1457. Beitrag zur Geschichte der ältesten Druckwerke.
17542: HUPP, O. - Zum Streit um das Missale speciale Constantiense. Ein dritter Beitrag zur Geschichte der ältesten Druckwerke.
38539: HUPPERTSBERG, CARLA. - Das Irland-Bild im Erzählwerk von Sommerville & Ross. Intention, Gestaltung, Rezeption.
72006: HURÉ, HENRI. & PICARD, JULES. - Littératures anciennes et modernes. Littérature grecques et latine. Genres,biographies, modèles.
64934: HURTER, H. - Nomenclator Literarius Recentioris Theologiae Catholicae. Theologos exhibens qui inde a Concilio Tridentino floruerunt aetate, natione, disciplinis distinctos. Edidit et commentariis auxit H. Hurter.
1442: HÜSKEN, WIM. & SCHAARS, F.A.M. - SANDRIJN EN LANSLOT. Diplomatische uitgave van twee toneelrollen uit het voormalig archief van de Rederijkerskamer De Fiolieren te 's-Gravenpolder door W.N.M. Hüsken en F.A.M. Schaars.
2064: HÜSKEN, WIM. - Noyt Meerder Vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance.
73765: HÜSKEN, W.N.M., RAMAKERS, B.A.M. & SCHAARS, F.A.M. - Trou Moet Blijcken. Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten".
52512: HUSMANN, HEINRICH. (ED.) - Medieval Polyphony.
20927: HUSSEM, W. - Uitzicht op zee.
58236: HUSSERL, EDMUND. - Erste Philosophie (1923/24). Herausgegeben von Rudolf Boehm.
56489: HUSSERL, EDMUND. - Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Redigiert und herausgegeben von Ludwig Landgrebe.
16913: HUSSEY, S.S. - Chaucer. An Introduction.
72612: HUSTIN, A. - Le Palais du Luxembourg. Ses transformations, son agrandissement, ses architectes, sa décoration, ses décorateurs.
64054: HUSUNG, MAX JOSEPH. - Neue italienische Signete und Zierstücke der Inkunabelzeit.
57535: HÜTER, KARL-HEINZ. - Das Bauhaus in Weimar. Studie zur gesellschaftspolitischen Geschichte einer deutschen Kunstschule.
67291: HUTH, HANS. - Künstler und Werkstatt der Spätgotik.
50464: HUTSCHEMAEKERS, GIEL. & HRACHOVEC, CHRISTOPH. - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
49745: HÜTT, MICHAEL. - »Quem lavat unda foris...« Aquamanilien. Gebrauch und Form.
64354: HUURDEMAN, PIET. - De geschiedenis van Purmerend.
26410: HUUSSEN JR., A.H. (ED.) - Bronnen van Nederlandse Codificatie sinds 1798. II: Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820.
56660: HUUSSEN-DE GROOT, F.M. - Rechtspersonen in de 19-e eeuw. Een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19-e eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland.
1673: HUYDECOPER, BALTHAZAR. - Arzases of 't Edelmoedig Verraad. Met inl. en aant. uitg. door M.A. Schenkeveld- van der Dussen.
1489: HUYGENS, R.B.C. (ED.) - REYNARDUS VULPES. De Latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis. Critisch uitg. met inleiding en aant. door R.B.C. Huygens.
1103: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en heilige Dagen. Uitg. met inl. en aant. door F.L. Zwaan.
65511: HUYGENS, R.B.C. - La tradition manuscrite de Guillaume de Tyr.
24871: HUYGENS, C. - Cluijs-werck. Uitg., ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
73150: HUYGENS, CONSTANTIN. - Musique et musiciens au XVIIe siècle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, publiées par W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. Land. (Socété pour l'Histoire Musicale des Pays-Bas).
65496: HUYGENS, R.B.C. (ED.) - Beringerius Turonenses: Rescriptum contra Lanfrannum. Im Auftrag der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel herausgegeben von R.B.C. Huygens. (2 vols. set).
65498: HUYGENS, R.B.C. (ED.) - Guitberti Abbatis Sanctae Mariae Novigenti. Historia quae inscribitur Dei Gesta per Francos quinque accedentibus appendicibus. Guibert de Nogent: Dei Gesta per Francos et cinq autres textes. Édition critique par R.B.C. Huygens.
25234: HUYGENS, R.B.C. (ED.) - Bernard d'Utrecht et Conrad d'Hirsau. Accessus ad auctores. Bernard d'Utrecht Commentum in Theodolum; Conrad d'Hirsau, Dialogus super auctores. Édition critique entièrement revue et augmentée par R.B.C. Huygens.
2138: HUYGENS, CONSTANTIJN. - De Latijnsche Brieven van Constantijn Huygens, bewaard in een Hs. der K.N.A.W. beschreven door J.C.G. Boot.
39249: HUYGENS, C. - De Jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Uit het Latijn vertaald, toegelicht en van aanteekeningen voorzien door A.H. Kan. Met een bijdrage van G. Kamphuis.
21694: HUYGENS, C. - Ooghen-Troost. Uitgegeven naar de autograaf en de drukken. Ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
65514: HUYGENS, R.B.C. - Le moine Idung et ses deux ouvrages: <> et <>.
10337: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18-e eeuw.
28216: HUYGENS, C. - De Gedichten naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp (met varianten naar andere Hss., inleiding en aantekeningen).
68406: HUYGENS, CHRISTIAAN. - Oeuvres complètes. Vol.I-VI Correspondance (6 tomes sur 10)
74017: HUYS, BERNARD. (ED.) - OCCO CODEX (Brussels Royal Library MS IV-922). Facsimile Edition. With historical introduction and notes. With the cooperation of S.A.C. Dudok van Heel.
42135: HUYS, BERNARD. (ED.) - Catalogue des Imprimés Musicaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles/ Catalogus van muziekdrukken van de XVde, XVIde en XVIIde drukken. Algemene verzameling Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel.
39235: HUYS, BERNARD. (ED.) - OCCO CODEX (Brussels Royal Library MS IV-922). Facsimile Edition. With historical introduction and notes. With the cooperation of S.A.C. Dudok van Heel.
9925: HUYSMANS, R. - Wazo van Luik in den ideeënstrijd zijner dagen.
71348: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, JOHAN. - Johan Huyssen van Kattendijke: Kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht, uitgegeven en ingeleid door Wim van Anrooij, Jos A.A.M. Biemans, Ingrid Biesheuvel, Rudi E.O. Ekkart, Antheun Janse, Cornelia M. Ridderikhoff en karin Tilmans.
61708: HYETT, FRANCIS A. - Florence, her History and Art to the Fall of the Republic.
59971: HYLDGAARD-JENSEN, KARL. - Rechtswortgeographische Studien I. Zur Verbreitung einiger termini der westlichen und nördlichen mittelniederdeutschen Stadtrechte vor 1350.
47706: HYMA, ALBERT. - The Christian Renaissance. A History of the 'Devotio Moderna'.
64887: HYMA, ALBERT. - The Christian Renaissance. A History of the 'Devotio Moderna'.
70081: HYMANS, HENRI. - Compositions décoratifs et allégoriques des grands maitres de toutes les ecoles reproduits d'après les estampes originales par la photolithographie et accompagnées d'un texte explicatif.
71429: HYMANS, HENRI. - Le réalisme, son influence sur la peinture contemporaine.
72140: HYMANS, HENRI. - Études et notices relatives à l'histoire de l'art dans les Pays-Bas. Réunion de 62 notices, plaquettes, notes, rapports, discours par Henri Hymans.
69922: HYMANS, HENRI. (ED.) - Le Livre des Peintres de Carel Van Mander. Vie des peintres flamands, hollandais et allemands (1604). Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans
70880: HYMANS, H. - L'Art Flamand et Hollandais. Numéro spécial consacré à Henri Leys et H. De Braekeleer.
68220: IAKOVIDE PATRIKIOU, LILE. - Korydaloi. Me eikones tou Giorgiou Vakalo. [in greek characters]
1262: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
75841: IBARRA GRASSO, DICK EDGAR. - Ciencia en Tiahuanacu y el Incario (Astronomia y calendarios).
75111: IBN AL-JATIB, LISAN AL-DIN. - Poesía árabe clásica. Antología titulada "Libro de la Magia y de la Poesía". Edición y traducción española por J.M. Continente Ferrer.
63729: IDENBURG, P.J.A. - Over de grondgedachte van de Clausula rebus sic stantibus in het volkenrecht.
60908: IGGERS, GEORG G. - The Cult of Authority. The political philosophy of the Saint-Simonians.
26848: IHME, R. - Bild, Illustration, Bilderdruck.
22321: IJSEWIJN, J. - De Sacerdotibus Sacerdotiisque Alexandri Magni et Lagidarum Eponymis.
16790: IJZERMAN, A.W. - Daden en wandaden. Gids voor de 2de Kamerverkiezingen van 1933. Met medewerking van S. Mok.
47955: ILLING, KURT. - Albert des Großen »Super Missam« - Traktat im mittelhochdeutschen Übertragungen. Untersuchungen und Texte.
72341: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1890-1891. (24-e Jaargang).
72342: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1889-1890. (23-e Jaargang).
72345: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1892-1893. (26-e Jaargang).
72355: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1901-1902. (35-e Jaargang).
72359: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1962. (96-e Jaargang).
72346: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1887-1888. (21-e Jaargang).
72350: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1888-1889. (22-e Jaargang).
72343: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1894-1895. (28-e Jaargang).
72348: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1895-1896. (29-e Jaargang).
65461: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1889-1890. (23-e Jaargang tot en met nr. 46 (i.p.v 52)).
72352: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1897-1898. (31-e Jaargang).
72351: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1903-1904. (37-e Jaargang).
72347: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1896-1897. (30-e Jaargang).
72353: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1904-1905. (38-e Jaargang).
72354: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1905. (39-e Jaargang).
72344: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1893-1894. (27-e Jaargang).
72361: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1964. (98-e Jaargang).
72340: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1891-1892. (25-e Jaargang).
72358: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1940-1941 (3 oct. 1940- 25 sept. 1941). (75-e Jaargang).
65562: KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. - Katholieke Illustratie. 1954. (88-e Jaargang).
70920: L'ILLUSTRATION. - L'Illustration: Numéro de Noël 1929.
71082: IMBERT, HUGUES. - Lettres inédites de Georges Bizet. (Portraits et Études).
15875: IMHOOF, W. - Der 'Europamüde' in der deutschen Erzählungsliteratur.
19822: IMKAMP, LODEWIJK. & GRAUS, HUUB. - Kleurboek.
21570: IMKAMP, M.J.J.A. - Prijsdiscriminatie in Amerika en in het E.G.K.S.-Verdrag.
68866: IMMERZEEL, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der 15e eeuw tot heden (1840). Uitgegeven door C.H. Immerzeel en C. Immerzeel.
68867: IMMERZEEL, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der 15e eeuw tot heden (1840). Uitgegeven door C.H. Immerzeel en C. Immerzeel.
46099: DEPARTEMENT VOOR SOCIALE ZAKEN EN IMMIGRATIE. - Verslag van de verrichtingen over 1953.
566: IMMINK, A.J. - Het reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de Europeesche rechtbanken in Nederlandsch-Indië vergeleken met het Nederlandsche wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Deel I.
28889: IMMINK, M.W. (ED.) - De Spiegel Der Minnen van Colijn van Rijssele. Uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
75071: IMO, WALTRUD. - Wirklichkeitsauffassung und Wirklichkeitsdarstellung im Erzählwerk Julio Cortázars. Con un resumen en español.
1496: INDESTEGE, L. (ED.) - Die Passie Jhesu. Naar een 16de eeuwse Hs. uitg. met inleiding en aant.
50347: INDESTEGE, L. (ED.) - Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden.
28866: INDESTEGE, L. - Middelnederlandse Geestelijke Gedichten, Liederen, Rijmspreuken en exempelen. Uitg. naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15-e eeuw, afkomstig uit het Windesheimer klooster 'ter Noot Gods' te Tongeren.
36624: INDESTEGE, L. (ED.) - Een keur uit Jan van Stijevoorts Refereynenbundel anno 1524. Met een inleiding en aanteekeningen door Luc Indestege.
46130: INSPECTIE VAN DEN LANDBOUW IN WEST-INDIË. - Meteorologische Waarnemingen, gedaan op de meteorologische stations in de koloniën Suriname en Curaçao in het jaar 1906.
75114: ÍÑIGO DE MENDOIZA, FREY. - Coplas de Vita Christi. Studio introduttivo, testo critico, traduzione e commento a cura di Marco Massoli.
75899: IÑIGO MADRIGAL, LUIS. (COORDINADOR). - Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo I & Tomo II.
7941: INKLAAR, D. - François-Thomas de Baculard d'Arnaud, ses imitateurs en Hollande et dans d'autres pays.
57906: INNES, BRIAN. - The Book of Spies. 4000 Years of Cloak and Dagger.
59148: INSOLERA, MANUEL. & SALVIUCCI INSOLERA, LYDIA. - La spiritualité en images aux Pays-Bas Méridionaux dans les livres imprimés des XVIe et XVIIe siècles, conservés à la Bibliotheca Wittockiana.
64428: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - La circulation des informations et de droit international. Actes du XI- e Colloque de Strasbourg (juin 1977).
64423: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - Aspects actuels du droit international des transports. Actes du XIV-e Colloque, tenu à Mans (mai 1980).
64424: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - Le droit international et les armes. Actes du XVI-e Colloque, tenu à Montpellier. (juin 1982).
64414: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. - L'Europe dans les relations internationales. Unité et diversité. Actes du XV-e Colloque de Nancy (mai 1981).
18768: INSTITUT INTERMÉDIAIRE INTERNATIONAL. - RéPERTOIRE général des traités et autres actes diplomatiques conclus depuis 1895 jusqu'en 1920.
48299: INVENTARIS. - Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Voorlopige uitgave, deel 1 (kastnummers 66-70).
45374: IONGH, A.W. DE. - Erasmus' Denkbeelden over Staat en Regeering.
74543: IORDAN Y MARIA MANOLIU, IORGU. - Manual de lingüística románica. Revisión, reelaboración parcial y notas por Manuel Alvar.
62693: WILHELMUS IORDANI. - Ioannis Rusbrochii: De Ornatu spiritualium nuptiarum. Wilhelmo Iordani interprete. Edidit Kees Schepers.
14792: IORGA, N. - Histoire des Roumains et de leur Civilisation.
10387: IRMER, H.B.G. - 'Comity'. Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten.
41899: D'IRSAY, STEPHEN. - Histoire des Universités françaises et étrangères des origines à nos jours.
75972: S., IRUN [=IRUN SCHEIFES]. - Dame Bol.
44457: IRVINE, JOHN. - A Treasury of Irish Saints. With drawings by Ruth Brandt.
35819: IRWIN, WALLACE. - Nautical Lays of a Landsman. With illustrations by Peter Newell.
43990: ISAACS, NEIL D. - Structural Principles in Old English Poetry.
69953: ISAMBERT, [FRANÇOIS ANDRÉ]. - Tableau historique des progrès du droit public et du droit des gens jusqu'au XIXe siècle.
58108: VAN ISEGHEM, JOHAN. - Guido Gezelles 'Vlaemsche Dichtoefeningen' (1858). Een benadering van de dichter en het werk.
57143: ISHIHAMA, JUNTARO. (EDITOR) - Selected Works of Jiun Sonja (Jiun Sonja Bompon Chuso Eigwa) in four volumes.
64242: ISHII, KIKUJIRO. - Diplomatic Commentaries. Edition of 1931. Translated and Edited by William R. Langdon.
72600: ISIDOR, M. - Sermon prononcé dans le Temple Consistorial de Paris, le second jour de la fête de Schebouoth, 5604.
42358: ISKANDAR, A.Z. - A Descriptive List of Arabic Manuscripts on Medicine and Science at the University of California, Los Angeles.
73596: ISSEL, HANS. & MILDE, BERNHARD. (HRSG.) - Architektonische Hochbau- Muster-Hefte. Ausgewählte Vorlagen. III., IV., V., VI., VII. Sammlung
32115: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
75574: ITTERSON JR., G. VAN. & DOOREN DE JONG. L.E. DEN. - Verzamelde Geschriften van M.W. Beijerinck. Zesde deel. Met registers op alle zes deelen benevens eene beschrijving van zijn leven en beschouwingen over zijn werk. / Martinus Willem Beijerinck. His Life and Work.
68471: IUSTINUS. - Justini philippicarum ex trogo Pompeio. Libri XLIV. Textum Wetzelianum, tabulas chronologicas, argumenta, prologos, notas, indices rerum et verborum novis additamentis illustravit N.E. Lemaire.
63252: IUVENALIS. - D. Iunii Iuvenalis: Saturae XIV. Fourteen satires of Juvenal. Edited by J.D. Duff.
35426: IVENTOSCH, HERMAN. - Los Nombros Bucólicos en Sannazaro y la Pastoral Española. Ensayo sobre el sentido de la Bucólica en el Renacimiento.
67976: NEHA-JAARBOEK. - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 64.
67974: NEHA-JAARBOEK. - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 63.
67973: NEHA-JAARBOEK. - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 65.
12254: NEDERLANDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK. - Deel 23. (Jaarboek 1972). Opgedragen aan Prof. Dr. H. Gerson.
67975: NEHA-JAARBOEK. - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 62.
3770: JAARBOEK. - JAARBOEK van Nederlandsch-Indië. Uitgave 1916.
66241: JAARBOEKJE. - Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5845 [=1845]. [freemasonry].
66242: JAARBOEKJE. - Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5846 [=1846]. [freemasonry].
66235: JAARBOEKJE. - Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5895 (=1895). [freemasonry].
66236: JAARBOEKJE. - Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5865 [=1865]. [freemasonry].
16451: JAARBOEKJE. - Noordbrabantsch jaarboekje voor 1878.
66237: JAARBOEKJE. - Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5848 [=1848]. [freemasonry].
66240: JAARBOEKJE. - Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 5874 [=1874]. [freemasonry].
41394: JAARVERSLAG. - Universiteit van Suriname. Jaarverslag 1975/1976. Faculteit der Sociaal-economische Wetenschappen.
54218: JACKENDORF, RAY. - X Syntax: A Study of Phrase Structure.
52321: JACKSON, W.T.H. - The Anatomy of Love. The Tristan of Gottfried von Strassburg.
75404: JACKSON, W.H. (ED.) - Knighthood in Medieval Literature.
68695: JACOB, P.L. (ED.) - Maistre Pierre Pathelin suivi de nouveau Pathelin et du testament du Pathelin, fraces du quinzième siècle. Nouvelle édition avec des notices et des notes.
46557: JACOB, KARL.; WEDEN, FRITZ. (ED.) - Quellenkunde der deutschen Geschichte im Mittealter (bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts).
40448: S'JACOB, H.E. - Grote lijnen der Europese kunstgeschiedenis.
68697: JACOB, P.L. (ED.) - Recueil des farces, soties et moralités du quinzième siècle, réunies pour la première fois et publiées avec des notices et des notes.
59733: JACOBI, JOHANN ADOLPHI. - Eichenlaub auf Luthers Grab gestreut im Jahre 1817...
48751: JACOBI, K. - Die Modalbegriffe in den logischen Schriften des Wilhelm von Shyreswood und in anderen Kompendien des 12. und 13. Jahrhunderts. Funktionsbestimmung und Gebrauch in der logischen Analyse.
57609: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
26491: JACOBS, J.H. (ED.) - Jan de Weert's Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden. Uitgegeven (met inleiding en aantekeningen).
67349: JACOBS, K. - Wandelgids voor Grimbergen. (Met penteekeningen van M. Catrin).
75332: JACOBS, JOHANNA. (RED.) - Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere werled van glans en glitter
57613: JACOBS, B.C.M. & NÈVE, P.L. - Hoven en Banken in Noord en Zuid. Derde colloquium Raad van Brabant. Tilburg, 30 en 31 januari 1993.
25159: JACOBS, J.Y.H.A. - Joan Christiaan van Erckel (1654-1734). Pleitbezorger voor een locale kerk.
48945: JACOBS, ALETTA. - Herinneringen. Met een voorwoord van J. Oppenheim.
2556: JACOBS, J.H. (ED.) - Jan de Weert's Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden. Uitgegeven (met inleiding en aantekeningen).
67844: JACOBS, I.D. (EINDREDACTIE) - Biografisch Woordenboek van Gelderland, deel 7. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis.
24847: JACOBS, A. (ED.) - 17th Century Dutch and Flemish Painters. A Collector's Guide.
31379: JACOBS, JOZEF. - Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche Dialecten. Eerste Deel: Klankleer. (Niet verder verschenen).
20745: JACOBS, D. - Gereguleerd Staal. Nationale en internationale economische regeulering in de westeuropese staalindustrie 1750-1950.
57879: JACOBS, FRANCIS G. - The European Convention on Human Rights.
9485: JACOBS, WALTER DARNELL. - Frunze: the Soviet Clausewitz, 1885-1925.
23710: JACOBSEN, R. - Carel van Mander. Dichter en Prozaschrijver (1548-1606).
72048: JACOLLIOT, LOUIS. - Les traditions indo-asiatiques.
75534: JACOLLIOT, LOUIS. - Histoire des vierges.
70953: JACOLLIOT, LOUIS. - Les traditions indo-européennes et africaines.
72150: JACOMET, DANIEL. (ED.) - Fra Angelico: Dix fresques de Saint Marc de Florence. Relevées et reproduites par Daniel Jacomet.
70042: JACQUAND, CLAUDIUS. & BAUDRAN (GRAVEUR). - Histoire de la Vièrge. Peintures murales exécutées par Claudius Jacquand, Église St. Philippe du Roule à Paris. Gravées sur acier au procédé Glymmatographique d'après la photographie par Baudran. Publié par A. Cadart et Chevalier. Imprimé par Hadingue, Paris.
14429: JAGER, O. - Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid.
37394: JAGER, TH. DE. (ED.) - Anthonis de Roovere. Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aanteekeningen.
270: JAGER, H. DE. (ED.) - De Middeleeuwsche Keuren der stad Brielle.
1244: JAGER, A. DE. - TAALKUNDIG MAGAZIJN of gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal. Bijeenverzameld door A. de Jager. Deel 1-4.
68649: JAGER, A. DE. - TAALKUNDIG MAGAZIJN of gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal. Bijeenverzameld door A. de Jager. Deel 1-4.
60223: JAGERSMA, H. - Numeri. Deel III.
17371: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800).
26140: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 19: Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in der Kgl. Bibliothek Bamberg. Bd. I. Text von Maximilian Pfeiffer. (s. Bd. 24).
26143: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 10: Einzel-Holzschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek München. Band I. Text von Georg Leidinger. (sehe auch Bd. 21).
26147: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 02: Pestblätter des fünfzehnten Jahrhunderts. Einleitung von W.L. Schreiber.
25794: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 07: Holzschnitte und Schrotblätter aus der Königlichen und Universitätsbibliothek Breslau. Text von Wilhelm Molsdorf.
25789: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 77: Vervollständigte Holzschnittfolge der Passion Delbecq-Schreiber nach dem Ersten Antwerpener Drucke des Adriaen van Berghen von 1500. Mit einer Einführung von Paul Heitz.
25839: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 85: Holz- und Metallschnitte aus öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken in Aachen, Bamberg, Berlin, Breslau, Darmstadt, Dresden, Göttingen, Gotha. Mit begleitendem Text von W. Cohn.
25840: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 89: Holz- und Metallschnitte aus dem Herzog Anton-Ulrich-Museum zu Braunschweig. Herausgegeben von P. Heitz.
25841: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 87: Holz- und Metallschnitte aus öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken in Maihingen, Marburg, Neisse, Nürnberg, Rosenheim, Rottenburg, Stuttgart und Würzburg. Mit begleitendem Text von W. Cohn.
25842: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 86: Holz- und Metallschnitte aus öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken in Hannover, Koblenz, Köln, Leipzig und Lüneburg. Mit begleitendem Text von W. Cohn.
25843: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 90: Holzschnitte auf Buchumschlagen aus dem XV. und der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Text von Leo Baer.
25845: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 88: English Woodcuts of the Fifteenth Century. Text by Campbell Dodgson.
25860: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 39: Formschnitte des Fünfzehnten Jahrhunderts in der Königlichen Landesbibliothek und Königlichen Hofbibliothek zu Stuttgart. Text von W.L. Schreiber.
25853: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 99: Reliefprints in American Private and Public Collections in New York, Cambridge, Cincinnati, Kansas City. Text by Thomas Ollive Mabbott.
25864: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 91: Stampe del XV Secolo della Città del Vaticano, Bibliotheca; di Roma, R. Calcografia E R. Archivio di Stato; di Modena, R. Pinacoteca e Museo Civico. Text per Lamberto Donati.
26015: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 22: Die Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts im Kgl. Kupferstichkabinett zu Dresden. Text von Max Geisberg.
25870: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 97: Relief Prints in American Public Collections, Cambridge, Chicago, Evenston, Philadelphia, Providence, San Marino, and Washington. Text by Thomas Ollive Mabbott.
26081: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 21: Einzel-Holzschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek München. Band II. (sehe auch Bd. 10). Text von Georg Leidinger.
25802: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 26: Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts aus der Erzherzoglichen Kunstsammlung Albertina in Wien. Text von Heinrich Röttinger.
25798: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 65: Holzschnitte, Schrotblätter und Teigdrucke des XV. Jahrhunderts der Sammlung James C. McGuire in New-York. Mit Einleitung und Text von W.L. Schreiber.
25833: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 95: Relief prints in New-York City in the Metropolitan Museum of Art, the New York Public Library, and the General Theological Seminary. Text by Thomas Ollive Mabbott.
26040: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 20: Inkunabeln des Formschnitts in den Bibliotheken zu Eichstätt. Text von Joh. Ev. Weis-Liebersdorf.
26188: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 29: Die niederländische Holzschnitt-Passion Delbecq-Schreiber. II. Teil. (18 Blätter der K.K. Studienbibliothek in Linz a.D.). Die vollständige Folge und ihre deutschen Kopien. Text von G. Gugenbauer.
25829: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 98: Holz- und Metallschnitte aus deutschem und schweizer Privatbesitz. Mit begleitendem Text von Karl Rebe.
25831: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 96: Einblattdrucke aus öffentliche Sammlungen in Dresden, München, Nürnberg, Stuttgart und Neresheim. Mit begleitendem Text von Karl Rebe.
25832: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 93: Holz- und Metallschnitte aus Oeffentlichen in- und ausländischen Sammlungen und Bibliotheken in Innsbruck, Salzburg, Wien, Delsberg, Neuenstadt, St. Gallen, Lyon, Paris, Strasbourg, Tunbridge Wells. Mit Einleitung und beschreibendem Text von W. Cohn.
25835: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 94: Holz- und Metallschnitte aus der Universitäts-Bibliothek in Freiburg i.Br. und anderen Bibliotheken und Sammlungen in Freiburg i.Br., Konstanz und St. Peter im Schwarzwald. Mit Einleitung und begleitendem Text von Josef Rest.
25837: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 92: Einblattdrucke der Strassburger Druckerei Johannes Grüninger. Mit Einleitung und beschreibendem Text von W. Cohn.
26088: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 37: Unedierte Holzschnitte im Nürnberger Kupferstichkabinett. Text von Walter Stengl.
26127: EINBLATTDRUCKE DES FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERTS. - Band 69: Einblattdrucke des fünfzehnten Jahrhunderts in Polen. Holz- und Metallschnitte in den Bibliotheken zu Goluchów, Krakau, Lemberg, Lublin, Plozk, Thorn und Warschau. Text von Zofja Ameisenowa.
21039: JAKIC, T. (ED.) - Das Kroatische Bibliothekswesen.
67439: JAKOBI, CHRISTINE. - Buchmalerei. Ihre Terminologie in der Kunstgeschichte.
56510: JAKOBSEN, KRISTIAN. - Islamische Keramik.
66324: JAKSCH, WALTER., FISCHER, EDITH. & KROLLER, FRANZ. - Österreichischer Bibliotheksbau. I. Band. Von der Gotik bis zur Moderne.
42244: JAKUBCZYK, KARL. - Dante. Sein Leben und seine Werke.
75318: JAKUBOWSKI, FRANZ. - Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch.
68916: JAL, A. - Abraham Du Quesne et la marine de son temps.
67839: JAMAR, JO. (EINDREDACTIE). - Vroedvrouwenschool, 100 jaar Moederschapszorg in Limburg.
63102: JAMBLIQUE. - Les mystères des Égyptiens, des Chaldéens et des Assyriens. Traduit du grec par Pierre Quillard.
40304: JAMES, HENRY. - Daumier. Caricaturist.
16007: JAMMERS, E. - Das Karlsoffizium 'Regali Natus'. Einführung, text und Übertragung in moderne Notenschrift.
34929: JAN (DE GRAEVE). - 150 Jaar België en andere karikaturen.
34949: JAN (DE GRAEVE). - De Kiosk. 100 Karikaturen uit het jaar tweeduizenddertig.
33596: JAN (DE GRAEVE). - Politieke tekeningen. Catalogus Masereelfonds.
73692: JANET, PAUL. - Histoire de la philosophie morale et politique, dans l'antiquité et les temps modernes.
70743: JANNET, CLAUDIO. - Les Sociétés Secrètes et la Sociéte ou philosophie de l'histoire contemporaine par N. Deschamps. Tome troisième: Notes et Documents recueillis par M. Claudio Jannet.
64130: JANSE, ANTHEUN. - Verkochte vrijheid. Het Leerdamse stadsrecht van 1407.
42711: JANSEN, JEROEN. (ED.) - Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag.
73293: JANSEN, FRANS. (SAMENSTELLER) - Sint Petrus' banden kerk te Venray. Kathedraal van de Peel. De rijkste kerk van Nederland. Samenstelling Frans Jansen. Foto's Hans Werther. Tekst Rien van den Brand, Toon den Brok, harry Tummers.
61410: JANSEN, HARRY S.J. - De constructie van het stadsverleden. Een systeemtheoretische analyse van het stadshistorisch onderzoek ter bevordering van de synthetiserende geschiedschrijving.
42777: JANSEN-SIEBEN, R. (ED.) - De Pseudo-Hippokratische Iatromathematica in vier Middelnederlandse Versies.
68039: JANSEN, WILL. - The Bassoon. Its History, Construction, Makers, Players and Music. Complete set, bound up in 5 volumes.
8144: JANSEN, P.J. - Keur of politieverordening van het waterschap 'de Gecombineerde Hoevensche Beemden' en verdere wetenswaardigheden voor belanghebbenden en belangstellenden in speciaal westelijk Noord-Brabant's waterschappen.
2653: JANSEN-SIEBEN, R. (ED.) - DE BORCHGRAVINNE VAN VERGI. Uitgave en commentaar.
58357: JANSEN, F.-X. - Baius et le Baianisme. Essai théologique.
74895: JANSEN, MAARTEN E.R.G.N. - Huisi Tacu. Estudio interpretativo de un libro mixteco antiguo: Codex Vindobonensis Mexicanus I. Volume I + II.
67345: JANSEN, J.E. - Gids voor de bezoekers der Stad Turnhout en omstreken.
21381: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een analyse van de opbrangst van tienden.
67259: JANSEN, G.H. - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
22147: JANSEN, J.V. - Oorlog in een primitieve maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlogvoeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
19831: JANSEN, A.H.E.M., LEEUWEN, A.J.C. VAN. & VRINS, G.P.P. - 'Arbeyd sere voert tot eere'. Hendrik van Geld, de neogotiek en de Brabantse beeldhouwkunst.
44851: JANSEN, BÉATRICE. - Laat Gothisch Borduurwerk in Nederland.
36431: JANSEN-SIEBEN, R. (ED.) - 's Levens felheid in één band. Handschrift Van-Hulthem.
5843: JANSEN, TONY. & ROGIER, JAN. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
33548: JANSEN-SIEBEN, R. - De Natuurkunde van het Geheelal. Een 13-de eeuws middelnederlands leerdicht.
39456: JANSEN, WILL. - The Bassoon. Its History, Construction, Makers, Players and Music. Complete set, bound up in 5 volumes.
67006: JANSEN, BÉATRICE. - Laat Gothisch Borduurwerk in Nederland.
62351: JANSENIUS, CORNELIUS. [1585-1638]. - Tetrateuchus sive commentarius in sancta Jesu Christi evangelia.
21704: JANSMA, N.S.H. - Ornements des Manuscrits Coptes du Monastères Blanc.
7276: JANSMA, T.S. - Tekst en Uitleg. Historische Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
73870: JANSONIUS, FREERK. - Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel.
65298: JANSSEN, J.A.M.M. - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828.
19253: JANSSEN, C.F.M. & M.F. STEEHOUDER (RED.) - Taalbeheersing in artikelen.
72229: JANSSEN, ALBERT E. - Les conventions monétaires.
1795: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland.
16156: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. - Het Hoofdgerecht van Roermond.
316: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. (ED.) - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
15192: JANSSEN, J.A.P.F. & VOESTERMANS, P.P.L.A. - De vergruisde universiteit. Een cultuurpsychologisch onderzoek naar voorbije en actuele ontwikkelingen in de Nijmeegse studentenwereld.
19717: JANSSEN, F.A. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Waardenaar's Beschrijving der Boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door F. A. Janssen.
25215: JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien, Erster Teil.
57548: JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien, Erster Teil.
54584: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus Prolegomenis Commentariisque et Translatione Latina Instructus.
66858: JANSSEN, BIRGITTE. & HAMER, OTTO. - BROTT: Beschrijving van een beeldende systematiek en: 6 kleurplaten, zijnde uitwerkingen van deze beeldnde systematiek.
16852: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Van nijverheid tot industrie 1850-1920.
24951: JANSSEN, TH. & STREEKSTRA, N.F. (EDS.) - Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands.
5768: JANSSENS, A.J.M. - Verstrooide Perels. Rijmgebeden van oude beeldekens afgeschreven. Verzameld, en met een inleiding uitgegeven.
72762: JANSSENS, E. - La Philosophie et l'Apologétique de Pascal.
45226: JANSSENS, J.D. (ED.) - Op Avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.
69994: JANSSENS, RENÉ. - Les maitres de la critique d'art.
39261: JANSSENS, J.D. (ED.) - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen. Samengesteld en ingeleid.
13909: JANSSENS, G.A.M. - The American Literary Review. A critical history 1920-1950.
66990: JANSSENS DE BISTHOVEN, AQUILIN. - Europese monumenten. Akwarellen van August de Peellaert 1793-1876. Catalogus van de tentoonstelling in Brugge, Groeningemuseum, 5 juli - 31 augustus 1975.
53498: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA. - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755.
41795: JANSSENS, J.D. (ED.) - Koning Artur in de Nederlanden. Middelnederlandse Artur- en Graalromans ingeleid en geannoteerd.
35832: JANSSENS, G.A.M. & AARTS, F.G.A.M. (EDS.) - Studies in Seventeenth-Century English Literature, History and Bibliography. Festschrift for T.A. Birrell on the occasion of his sixtieth birthday. Edited by G.A.M. Janssens and F.G.A.M. Aarts.
9518: JANSSONIUS, H.H. & MOLL, J.W. - Botanical pen-portraits.
2765: JANSZ, U. E.A. (ED.) - Vrouwenlevens 1500-1850. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 8.
14319: JANSZ., LAURIS. - Een spel van sinnen beroerende Het Cooren (1565) van Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken. Ingeleid en geannoteerd door W.M.H. Hummelen en G.R.W. Dibbets.
11092: JAPICX, GYSBERT. - Wurken. Bisoarge fan J.H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma.
5613: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1598-1599: Tiende deel (1598-1599).
62070: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door N. Japikse. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, 2 delen in twee banden.
74410: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door N. Japikse. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, Deel I.
11031: JAPIKSE, N. - De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660-1665.
5591: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door N. Japikse. Eerste gedeelte: Het archief van Welbeck Abbey, 2 delen. Tweede gedeelte: Uit Nederlandsche en Engelsche archieven en bibliotheken 3 delen. Totaal 5 banden.
5611: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Achtste deel. 1593-1595.
16428: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Eerste deel. 1576-1577.
74054: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland, uitgegeven door N. Japikse. Tweede gedeelte: Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en bibliotheken. Deel II.
22629: JAPIKSE, N. (ED.) - Correspondentie van Willem den Eerste, Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561).
5612: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1598-1599: Negende deel (1596-1597).
5609: JAPIKSE, N. (ED). - Resolutiën der Staten-Generaal van 1598-1599: Zesde deel (1588-1589).
5610: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1598-1599: Zevende deel (1590-1592).
5614: JAPIKSE, N. (ED.) - Resolutiën der Staten-Generaal van 1598-1599: Elfde deel.
16564: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - Stukken betreffende de geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458-1459).
354: JAPPE ALBERTS, W., JANSEN, H.P.H. & NIERMEIJER, J.F. - Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen.
11284: JAPPE ALBERTS, W. & KETNER, F. - Nederrijnse Studiën XIIIe- XVe eeuw.
29675: JAPPE ALBERTS, W. (ED.) - De Ordinarii van Kampen uit de 15de en 16de eeuw.
19551: JAPPE ALBERTS, W. - De Nederlandse Hanzesteden.
16835: JAPPE ALBERTS, W. - Uit de historie van Voorst.
20425: JAPPE ALBERTS, W. & HULSHOFF, A.L. - Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
18704: JAQUET, L.G.M. (ED.) - Intervention in international politics. Texts of the lectures delivered at the conference organised by the Netherlands Institute of International Affairs on the occasion of its 25th anniversary.
18326: JARDÍ, E. - Torres García.
75109: JARDIEL PONCELA, ENRIQUE. - Teatro selecto de Enrique Jardiel Poncela.
48598: JASPER, DETLEV. - Das Papstwahldekret von 1059. Überlieferung und Textgestalt.
61301: JASPERS, GERARD. - Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring.
8372: JASPERS, A.PH.C.M. - Rechtspreken in de maatschappij. Een onderzoek naar de opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw.
56902: JASPERS, G.J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
68950: JAUDON, HENRY. - Denys Puech et son oeuvre.
60406: JAUGEY, J.-B. - Dictionnaire apologétique de la foi catholique, contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines.
74821: JAURALDE POU, PABLO. - Manual de investigación literaria. Guía bibliográfica para el estudio de la literatura española.
39402: JAUSS, HANS ROBERT. (ED.) - La lyrique galicienne et portugaise (Partie documentaire) (GRLMA: Volume II: Les Genres Lyriques. Tome 1, Fascicule 8: C).
4096: JAZAYERY, M. A.O. (ED.) - Linguistic and literary studies in honor of Archibald A. Hill. Vol. I: General and theoretical linguistics.
23910: JEAN, R. - De duistere bron. Een verhaal over liefde en hekserij in de Provence in de zeventiende eeuw.
69950: SOCIÉTÉ DE SAINT-JEAN. (ED) - Notes d'Art et d'Archéologie. Années 1-8 (1889-1896). Sans interruption.
66950: JEAN-NESMY, CLAUDE. - Vézelay. Le pèlerinage et la cité. Inventaire de Vézelay.
65484: JEAN, CHARLES. - Les lettres de Hammurapi à Sin-Idinnam. Transcription, traduction et Commentaire. Précédées d'une étude sur deux caractères du style assyro-babylonien.
66134: JEAN-NESMY, CLAUDE. - Vézelay. Le pèlerinage et la cité. Inventaire de Vézelay.
64122: JEANJOT, PAUL. - Les Concours Annuels de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie Royale de Belgique. Programmes et résultats des Concours (1817-1967).
14278: JEANNET, A. - La faune norienne de Tinkar-Lipu (Népal occidental, 5200 m) Céphalopodes.
69595: JEANROY, ALFRED. & GUY, HENRI. - Chansons et dits artésiens du XIIe siècle. Publiés avec une Introduction, un Index des noms propres et un Glossaire.
72815: JEANROY, ALFRED. - Anthologie des troubadours XIIme - XIIIme siècles. Édition refondue: Textes, notes, traductions par J. Boelcke.
41678: JEANROY, ALFRED. & DROZ, EUGÉNIE. (EDS.) - Deux Manuscrits de François Villon. (Bibliothèque Nationale, Fonds Français 1661 et 20041). Reproduits en phototypie avec une notice sur les manuscrits du poète par A. Jeanroy et E. Droz.
65911: JEANROY, ALFRED. - Les origines de la poésie lyrique en France au Moyen Age. Études de littérature française et comparée suivies de textes inédits.
65680: JEANROY, ALFRED. - Jean Bodel: Le Jeu de Saint Nicolas. Ed. by A. Jeanroy.
73087: JEANROY, ALFRED. (ED.) - Jongleurs et troubadours gascons des XIIe et XIIIe siècles. Matériaux édités par Alfred Jeanroy.
71376: JEANROY, ALFRED. - Le théâtre religieux en langue française jusqu'à la fin du XIVe siècle.
46727: JENKINS, ELISABETH. - The Mystery of King Arthur.
51227: JENKINS, T. ATKINSON. & MANLY, J.M. (EDS.) - La Seinte Resureccion from the Paris and Canterbury MSS. Edition completed by Mildred K. Pope and Jean G. Wright.
62265: JENKINS, CLAUDE. & MACKENZIE, K.D. (EDS). - Episcopacy, Ancient and Modern.
42660: JENNER, KONRAD DIRK. - De Perikopentitels van de geïllustreerde Syrische Kanselbijbel van Parijs (MS Parijs, Biblothèque Nationale, Syriaque 341). Een vergelijkend onderzoek naar de oudste Syrische perikopenstelsels.
48734: JENNINGS, M. (ED.) - The 'Ars Componendi Sermones' of Ranulph Higden O.S.B.
64494: JENS, WALTER. (HRSG). - Kindlers Neues Literatur Lexikon. (20 Bände).
35585: JENSEN, ARTHUR M.- LIBER AMICORUM. - Language and Society. Essays presented to Arthur M. Jensen on his seventieth birthday.
4325: JENSMA, TH. E. - Inventaris van de archieven der diaconale instellingen van de Evangelish-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
41007: JENSMA, TH.W. - De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht. Koor en Kapittel.
68037: JESEN, PAVEL. - Popelec a Dopis V Lahvi.
19100: JESPERSEN, O. - Language. Its Nature, Development and Origin.
35937: JESPERSEN, O. - Growth and Structure of the English Language.
941: JESSURUN, J. SPINOZA CATELLA. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
58053: TERESA DE JESUS. - Obras Completas. Edicion manual. Transcription, introducciones y notas de Efren de la Madre de Dios y Otger Steggink.
74340: PLINE LE JEUNE. - Lettres de Pline le Jeune. Traduites par De Sacy. Nouvelle édition revue et corrigée par Jules Pierrot. (complet de 3 tomes).
74592: JEWITT, JOHN R. - Diario y aventuras en Nootka. Edición de Leoncio Carretero.
74891: JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN. - Españoles de tres mundos. Vieje mundo, nuevo mundo, otro mundo. Caricatura lirica, 1914-1940. Con tres apendices de retratos ineditos. Edición y estudio preliminar de Ricardo Gullon.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring[an error occurred while processing this directive]

9/18