Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12304: GEYL, P. - Oranje en Stuart 1641-1672.
9580: GEYL, P. - Geschiedenis van de Nederlandse Stam.
11181: GEYL, P. - De Witten-oorlog. Een penstrijd in 1757.
20156: GEYL, P. - Reacties. Groen van Prinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, ter Braak, Du Perron, Romein.
15302: GEYL, P. - Geschiedenis als medespeler.
15303: GEYL, P. - Van Bilderdijk tot Huizinga. Historische toetsingen.
11183: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
20157: GEYL, P. - Studies en Strijdschriften. Bundel aangeboden b.g.v. zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. (Hist. Studies XI).
11807: GEYL, P. - Pennestrijd over staat en historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945). Woord vooraf van J.C. Boogman.
11274: GEYL, P. - Eenheid en Tweeheid in de Nederlanden.
30469: GEZELLE, G. - Tijdkrans. In verkort bestek, met inleiding en aantekeningen door K. de Busschere.
34086: GEZELLE, G. - Loquela.
9477: GHALI, I AMIN. - L'Egypte nationaliste et liberale. De Moustapha Kamel à Saad Zagloul (1892-1927).
71421: GHELLINCK VAERNEWYCK, LE VICOMTE - La reliure flamande au XVe siècle. Discours prononcé à la séance d'installation du Bureau de l'Académie pour l'année 1901.
40100: GHELLINCK, J. DE. - Littérature latine au moyen âge.
72232: GHÉMAR, FRÈRES. - Funérailles de S.M. Léopold Ier, Roi des belges, et avènement de Léopold II au thrône.
73352: GHÉON, HENRI. - Promenades avec Mozart.
56696: GHERARDI, LUCIANO. (ED.) - Il Codice Angelica 123. Monumento della Chiesa Bolognese nel Sec. XI.
75542: GHEUDE, CHARLES. - La Chanson Populaire Belge.
69707: GHEYN, L'ABBÉ G. VAN DEN. - Les caveaux polychromes en Flandre. Avec 7 planches hors texte par P. Raoux.
71265: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome quatrième [4]: Jurisprudence et Philosophie.
71261: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome deuxième [2]: Patrologie.
71256: GHEYN, J. VAN DEN., BACHA, EUGÈNE. & WAGEMANS, E. - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome dixième [10]: Histoire d'Espagne, Histoire de France, Histoire d'Italie.
71257: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome huitième [8]: Histoire de Belgique (histoire particulière): Anvers et Brabant.
71259: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome septième [7]: Histoire des pays: Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique (histoire générale).
71254: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome premier [1]: Écriture sainte et Liturgie.
71252: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome cinquième [5]: Histoire, Hagiographie.
71266: GHEYN, J. VAN DEN. (ED.) - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome troisième [3]: Théologie.
71700: GHEYN, J. VAN DEN. - Essais de mythologie et de philologie comparée.
31635: GHEZA, G. - Les chroniques de Madame de la Vièrge.
65962: GHIRINGHELLI, ANDREA. & SGANZINI, LORENZO. - Ticino 1798-1998. Dai baliaggi italiani alla Repubblica cantonale.
60517: GHIRSHMAN, ROMAN. - Partes et Sassanides.
14051: AL GHUNAIMI, MOH. TALAAT. - The Muslim conception of international law and the Western approach.
52612: GIACHETTI, ANDRÉ. (ED.) - Ysaÿe le Triste. Roman arthurien du Moyen Age tardif. Texte présenté et annoté.
35408: GIAMETTI, A. BARTLETT. - The Earthly Paradise and the Renaissance Epic.
75944: GIBBON, EDOUARD. - Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain. Avec une notice par J.A.C. Buchon.
51228: GIBBS, H.H. (ED.) - Romance of Cheuelere Assigne. Re-edited from the unique manuscript in the British Museum, with a preface, notes and glossarial index.
52454: GICHTEL, PAUL. - Der Codex Aureus von St. Emmeran. Die Restaurierung des Cod.lat.14000 der Bayerischen Staatsbibliothek München.
64381: GIDE, ANDRÉ. - Interviews imaginaires. La délivrance de Tunis. Pages de Journal. Mai 1943.
68756: GIDEL, CH.-ANT. - Les troubadours et Pétrarque.
44947: WESTINDISCHE GIDS. - DE WESTINDISCHE GIDS. Onder redactie van J. Boeke, B. de Gaay Fortman, W.R. Menkman. Vol. II-XXIII (1920-1941)
44948: WESTINDISCHE GIDS. - DE WESTINDISCHE GIDS. Onder redactie van J. Boeke, B. de Gaay Fortman, W.R. Menkman. Vol. II-XXI (1920-1939)
66958: GIDS, DE. - De Gids. Jaargang 1837 (=eerste) tot en met 1936.
64578: WESTINDISCHE GIDS. - Jaargang 33 en 34 (1952-1953).
64579: WESTINDISCHE GIDS. - Jaargang 31 en 32 (1950-1951).
64580: WESTINDISCHE GIDS. - Jaargang 28 (1947)
64192: GIEBELS, L.J. - Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
61748: GIEBEN, SERVUS. - Christian Sacrament and Devotion.
65661: GIEBER, ROBERT L. - La Vie Saint Jehan-Baptiste. A Critical Edition of an Old French Poem of the Early Fourteenth Century. Edited and published for the first time according to MSS B.N. fr. R3719 and B.N. nouv. acq. fr. 7515.
74549: GIELE, JACQUES. - Arbeidersleven in Nederland 1850-1914.
74565: GIELE, JACQUES. - De eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876.
44244: GIELEN, W.N.TH.M.B. (ED.) - Stijn Streuvels en Reinaert de Vos. Overzichtstentoonstelling.
1869: GIELEN, J.J. - De Dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
2331: GIER, J. DE. - Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poëziebundel.
51213: GIER, ALBERT. & KELLER, JOHN ESTEN. - Les Formes Narratives Brèves. Tome 1/2: Fascicule 2: Les formes narratives brèves en Espagne et au Portugal. Edité par Albert Gier et John Esten Keller. (GRLMA, Volume V, tome 1/2, fascicule 2)
57905: GIERATHS, GUNDOLF. - Rijnlandse mystiek.
68196: GIERKE, OTTO VON. - Johannes Althuisius [1557-1638] und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssytematik.
42541: GIES, F. & J. - Women in the Middle Ages. The lives of real women in a vibrant age of transition.
58524: GIESCHEN, LUDWIG. - Die charakterischen Unterschiede der einzelnen Schreiber im Hatton Ms. der Cura Pastoralis.
20081: GIEZENAAR, G.P.J. - De Strijd tusschen Kerk en Staat. Over de benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18-e eeuw.
33183: GIJSEN, MARNIX. E.A. - Van der Loo. The poetical surrealist. Le surréaliste poétique. De poëtische surrealist. Der poetische Surrealist. El surrealista poetico.
41858: GIJSEN, J.E. VAN. - Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen.
75034: GIL, IOANNES. (ED.) - Corpvs Scriptorvum Mvzarabicorum. Tomo I + II.
59235: GILBERT, J.T. (EDITOR). - Historical and Municipal Documents of Ireland (1172-1320), from the Archives of the City of Dublin.
60948: GILDEBOEK, HET. - HET GILDEBOEK. Tijdschrift voor Kerkelijke Kunst en Oudheidkunde. Uitg. door het St. Bernulphus-Gilde. (First Series) I-III. Daarna: Verslagen 1886-1895.
20309: GILDEBOEK, HET. - HET GILDEBOEK. Tijdschrift voor Kerkelijke Kunst en Oudheidkunde. Uitg. door het St. Bernulphus-Gilde. (First Series) I-III.
71298: GILIS, H. (SOUS LA DIRECTION DE) - Encyclopédie pratique du commerce, de l'industrie et de la finance. (4 tomes et 1 tome Supplément).
14095: GILL, B. - Here at The New Yorker.
50787: GILL, ERIC. - Over typografie. (An Essay on Typography). Vertaald door Jan vermeulen.
60625: GILL, ELIZA MIRUNA. - The Canzo: Structural Study of a Poetic Genre.
61938: GILLE HERINGA, S. - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland.
14357: GILLE, K. - 'Wilhelm Meister' im Urteil der Zeitgenossen. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Goethes.
71102: GILLES DE LA TOURETTE, G. - Théophraste Renaudot d'après des documents inédits.
69734: GILLIODTS-VAN SEVEREN, LOUIS. (ED.) - Coutume de la ville de Bruges (en 3 tomes). Coutumes des Pays et Comté de Flandre; Quartier de Bruges; tome 1-3 (complet).
74270: GILLIODTS-VAN SEVEREN, LOUIS. (ED.) - Coutume de la ville de Bruges (en 3 tomes). Coutumes des Pays et Comté de Flandre; Quartier de Bruges; tome 1-3 (complet).
72554: GILLIODTS-VAN SEVEREN, L. (ED.) - Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier d'Ypres: Coutume de la salle et Chatellenie d'Ypres (complet de 2 tomes).
74276: GILLIODTS-VAN SEVEREN, L. (ED.) - Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Furnes Coutumes de la ville et chatellenie de Furnes. Tome deuxième (seul).
67904: GILLIS, J. - Kekulé te Gent (1858-1867). De geschiedenis van de benoeming van August Kekulé te Gent en de oprichting van het eerste onderrichtslaboratorium voor scheikunde in België.
75493: GILLIS, DANIEL. - Collaboration with the Persians.
73807: GILMAN, DONALD. (ED.) - Everyman and Company. Essays on the Theme and Structure of the European Moral Play.
74164: GILON, ERNEST. - Le Barrage de la Gileppe. Guide du touriste, vue [13] cartes & plans.
74440: GILSON, ETIENNE. - Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
56434: GILSON, ETIENNE. - Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
10500: GILTAY VETH, D. & LEEUW, A.J. VAN DER. - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien.
74839: GIMÉNEZ RESANO, GAUDIOSO. - El mester poetico de Gonzalo Berceo.
74914: GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL - Batholome de Las Casas I. Delegado de Cisneros para la Reformacion de las Indias (1516-1517). Reimpresión.
74721: GIMÉNEZ SOLER, ANDRÉS. - Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico.
35916: GIMSON, A.C. - An Introduction to the Pronunciation of English.
75260: GINÉS DE SEPÚLVEDA, JUAN. & CASAS, BATHOLOME DE LAS. - Apologia. Traducción castellana de los textos originales latinos, introducción, notas e índices por Angel Losada.
29557: GINFERRER, PERE. - Max Ernst o la Dissolució de la Identitat.
2153: GINNEKEN, J. VAN. - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der Navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen.
47652: GINNEKEN, J. VAN. (ED.) - Trois textes pré-kempistes du second livre de l'Imitation.
1783: GINNEKEN, J. VAN. - De studie der Nederlandsche streektalen.
66128: GINNEKEN, JAC. VAN. - Voordrachten over het katholicisme voor niet-katholieken. Verlucht door Jan Toorop.
1303: GINNEKEN, J. VAN. - De Navolging van Christus naar de oudste teksten in de authentieke volgorde bewerkt.
22579: GINNEKEN, J. VAN. (ED.) - Trois textes pré-kempistes du premier livre de l'Imitation. Édités et commentés à l'occasion de l'anniversiare sexcentenaire de Gérard Groote 1340-1940.
2111: GINNEKEN, J. VAN. - Mélanges de linguistique et de philologie, offerts à Jacq. van Ginneken, à l'occasion du soixantième anniversiare de sa naissance (21 avril, 1937).
2250: GINNEKEN, J. VAN. - Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden. Een hartig woord aan hen die belangstellen in de toekomst van het Nederlandsche volk.
17295: GINNEKEN, J. VAN. & ENDEPOLS, H.J.E. - De regenboogkleuren van Nederlands taal.
2577: GINNEKEN, J. VAN. - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt.
50513: GINNEKEN, J. VAN. - De taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus.
24967: GINNEKEN, J. VAN. - De erfelijkheid der klankwetten.
36359: GINNEKEN, J. VAN. - De oorzaken der taalveranderingen.
43405: GINSBERG, WARREN. (ED.) - Wynnere and Wastoure and The Parlement of the Thre Ages.
71213: GIOBERTI, VINCENT. - Essai sur le Beau ou éléments de philosophie esthétique. Traduit de l'italien par Joseph Bertinatti.
74378: GIRARD, HENRI. & MONCEL, HENRI. - Bibliographie des oeuvres de Ernest Renan.
72116: GIRARD, FRANCISQUE. - L'art rustique et les styles anciens dans la décoration d'intérieur.
75474: GIRARDET, KLAUS M. - Die Ordnung der Welt. Ein Beitrag zur philosophischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrift De Legibus.
70903: GIRARDIN, LE COMTE DE. - Iconographie des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau pour faire suite à l'iconographie de Jean-Jacques Rousseau suivie d'un addendum à cette iconographie.
74403: GIRARDIN, LE COMTE DE. - Iconographie des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau pour faire suite à l'iconographie de Jean-Jacques Rousseau suivie d'un addendum à cette iconographie.
73570: GIRAUD, J.-B. - L'Acier de Carme, Notes sur le commerce de l'Acier, à l'époque de la Renaissance, suivies des Tables.
65309: GIRAUD, ÉMILE. - La nullité de la politique internationale des grandes démocraties (1919-1939). L'échec de la Société des Nations. La guerre.
70322: GIRAUD, J.-B. - Les arts du métal. Recueil descriptif et raisonné des principaux objets figuré à l'exposition de 1880 de l'Union Centrale des Beaux-Arts.
22717: GIRAUD, V. - Le Miracle Français.
68902: GIRAUDET, E. - Les artistes tourangeaux. Architectes, armuriers, brodeurs, émailleurs, graveurs, orfèvres, peintres, sculpteurs, tapissiers de haute lisse. Notes et documents inédits.
71053: GIRDLESTONE, C.M. - Mozart et ses concertos pour piano.
73484: GIRDWOYN, MICHEL. - Pathologie des poissons. Traité des maladies des monstruosités et des anomalies des oeufs et des embryons. Accompagné de 11 planches lithographiées. Ouvrage primé par la Société d'Acclimation de Paris.
35730: GITTLEMAN, EDWIN. - Jones Very. The Effective Years 1833-1840.
74570: GLADDINES, TIM. - Sjaak-in-de-mand. Met tekeningen van Han Janken.
60342: GLASENAPP, HELMUTH VON. - Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.
22304: GLATSS, J. - Die Freiheit des Papstes und das italienische Garantiegesetz im Lichte des Weltkrieges.
23934: GLATZER, N.N. - Kafka's Liefdes.
33799: GLAVIMANS, A. - Jo Spier. Teekenaar.
68731: LE GLAY, EDWARD. (ED.) - Li romans de Raoul de Cambrai, publié pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi.
39452: GLEICH, C.C.J. VON. - Pianofortes uit de Lage Landen. /Pianofortes from the Low Countries.
48254: GLENISSON, JEAN. (ED.) - Le Livre au Moyen Age.
7874: GLICKSBERG, CHARLES I. - The ironic vision in modern literature.
710: GLICKSBERG, CHARLES I. - Modern literature and the death of God.
7875: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
14032: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
48517: GLIER, INGEBORG. (ED.) - Die deutsche Literatur im späten Mittelalter 1250-1370. Zweiter Teil: Reimpaargedichte, Drama, Prosa.
3213: GLIMSCHER, A. & M. - Je suis le cahier. The sketchbook of Picasso.
50224: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE. (ED.) - (1990) Cistercienzer Handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België. Catalogus door Thérèse Glorieux-De Gand.
50226: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE. (ED.) - (1990) Manuscrits cisterciens de la Bibliothèque royale de Belgique. Catalogue par Thérèse Glorieux-De Gand.
61222: GLOVER, ALAN. (COMPILER). - Gloriana's Glass. Compiled by Alan Glover. With a wood-engraving by Joan Hassall.
17254: GLOZER, L. - Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939.
62760: GNEIST, RUDOLPHUS. - Institutionum et regularum iuris romani syntagma. Exhibens Gai et Iustiniani instittutionum synopsin Ulpiani librum singularem regularum Pauli sententiarium delectum, tabulas systema institutionum iuris romani illustrantes...
62323: GNILKA, JOACHIM. - Der Epheserbrief.
713: GOBAR, A. - Philosophical foundations of genetic psychology and Gestalt psychology. A comparative study of the empirical basis, theoretical structure, and epistemological groundwork of European biological psychology.
34069: GOBBERS, WALTER. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760 - ca. 1810).
66649: GÖBEL, HEINRICH. - Wandteppiche. I. Teil: Die Niederlande. (2 Bände).
70663: GOBLET D'ALVIELLA, LE COMTE. - Introduction à l'histoire des religions. Résumé du cours public donné à l'Université de Bruxelles en 1884-1885.
72246: GOBLET D'ALVIELLA, LE COMTE. - Désarmer ou Déchoir. Essai sur les relations internationales. Avec un Avant-propos de M. Frédéric Passy.
67522: GODDIJN, WALTER. (E.A.) - Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland: 1946-2000.
17506: GODDIJN, J.J.O. - Katholieke Minderheid en Protestantse Dominant. Sociologische nawerking van de historische relatie tussen Katholieken en Protestanten in Nederland en in het bijzonder in de provincie Friesland.
59204: GODÉE-MOLSBERGEN, E.C. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd.
23810: GODÉE-MOLSBERGEN, E.C., STAPEL, F.W. & ATLAS VAN NEDERLAND, GESCHIEDKUNDIGE. - De Archipel en het Maleische schiereiland in 1619 en 1650. De Oost-Indische Compagnie in 1650. De Archipel en het Maleische schiereiland in 1684. De Compagnie in den Archipel na 1684 tot 1791. De Compagnie buiten den Archipel.
33758: GODEFROY, FRÉDÉRIC. - Lexique de l'Ancien Français. Publié par J. Bonnard & A. Salmon.
52113: GODEFROY, FRÉDÉRIC. - Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX- au XVe siècle. Composé d'après le dépouillement de tous les plus importants documents, manuscrits ou imprimés...
31953: GODENNE, WILLY., INDESTEGE, L. & PELCKMANS, BERT. (EDS.) - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigdten verjaardag 23 October 1943.
67821: GODERBAUER-MARCHNER, GABRIELE. & STIX, HELMUT. (HRSG.) - Landshut. Bezaubernde Stadt an der Isar.
65518: GODESCARD, L'ABBÉ. - Vies des Pères, Martyrs et autres principaux saints, traduction libre de l'anglais d'Alban Butler, par l'Abbé [Jean-François] Godeschard, édition augmentée de plus de 600 vies nouvelles par l'Abbé D.***. (13 parts en 7 tomes = complet).
3100: GODTHELP, H. & MIRANDE, A.F. (EDS.) - Het Dietse Lied in de Middeleeuwen. Een keur verzameld en gerangschikt en van een inl. en aant. voorzien.
48663: GODWIN, MALCOLM. - De Heilige Graal. Een legende voor deze tijd.
50128: GOEBEL, ULRICH. - Wortindex zur Heidlaufschen Ausgabe des Lucidarius.
9346: GOECKINGH, H. VON. - Het Wapen des Konings en des Rijks.
71: GOEDE, A. DE. - De Westfriesche Buurschap
10166: GOEDE, B. - Beeld van een Goede vriendschap.Opstellen aangeboden aan B. de Goede bij zijn afscheid als hoogleraar staats- en adminstratief recht.
10291: GOEDE, A. DE. - Nederlandse Rechtsgeschiedenis. Deel I (van de 2).
64747: GOEDE, A. DE. - Nederlandse Rechtsgeschiedenis. Deel I (van de 2).
35150: GOEDE, A. DE. - Swannotsrecht. Westfriesche Rechtsgeschiedenis. Deel I. Waterland. Westfriesche Rechtsgeschiedenis. Deel II, Band 1 en 2. Oudnederlandsch Procesrecht. Westfriesche Rechtsgeschiedenis III. Seventuig.
9509: GOEDHUIS, D. - Handboek voor het luchtrecht.
63692: GOEKOOP, C. - The Logic of Invariable Concomitance in the Tattvacintamani. Gangesa's Anumitinirupana and Vyaptivada with Introduction, Translation and Commentary.
75521: GOERLING, ADOLPHE. - La Galérie de Dresde. Gravures sur acier d'après les principaux chefs-d'oeuvre de cette grande et riche collection. Traduit de l'allemand d'après A . Goerling par G. Moehl.
15879: GOETHE.- ERMATINGER, E. - Goethe und die Natur.
70940: GOETHE, J.W. VON. & RICHELOT, HENRI. - Goethe, ses mémoires et sa vie. Traduits et annotés par Henri Richelot.
16776: GOETHEM, E. VAN. (ED.) - De Corporatieve Gedachte bij de Katholieke Sociologen van de XIXe eeuw.
62256: GOETTLING, CAROLUS. (ED.) - Aristotelis Politicorum Libri Octo. Ad codicum fidem edidit et adnotationem adiecit Carolus Goettling.
10836: GOETZ, W. - Die Verkehrswege im Altertum und Mittelalter. Historisch-geographische Untersuchung.
44001: GOETZ, KARL. (ED.) - Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denkmäler Altrusslands nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts. Eingeleitet, übersetzt und erklärt.
50691: GOETZE, E. (ED.) - Hans Sachs. Band XVI.
15024: GOEZ, WERNER. (ED.) - Lehnrecht und Staatsgewalt im deutschen Hochmittelalter. Eingeleitet und zusammengestellt.
20986: GOFF, JACQUES LE. - La Civilisation de l'Occident Médiéval.
49308: GOFF, JACQUES LE. - Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais.
70703: GOFFIN, ANDRÉ-M. - L'imprimerie à Namur de 1616 à 1636.
5712: GOGH, VINCENT VAN.- CATALOGUS. - 1983.Vincent van Gogh. Catalogus van 278 werken. Voorwoord R. Oxenaar. gr.8vo.
73508: GOGUET, PÈRE. & NORMAND, CHARLES. - Épures d'escaliers en pierre par père Goguet. Ouvrage composé de 20 planches accompagnées de leur Texte explicatif pouvant faire suite à la quatrième partie du Vignole des ouvriers... par Ch. Normand et augmenté de la Coupe des pierres par le même.
63794: GOGUET, ANTOINE-YVES. - De l'origine des lois, des arts et des sciences et de leurs progrès chez les anciens peuples. Sixième édition, revue et corrigée avec soin.
75868: GOHR, SIEGFRIED. & SONDERMANN, VANESSA. - Ewald Mataré in Düsseldorf und Umgebung.
75889: GOHR, SIEGFRIED. & SONDERMANN, VANESSA. - Joseph Fassbender. Katalog der Ausstellung Galerie - Die Neue Sammlung.
75050: GOIC, CEDOMIL. - Historia y crítica de la literatura hispanoamericano. Tomo I-II-III.
53150: GOLDIN, FREDERICK (ED.) - The Song of Roland. Translated with an Introduction.
68138: GOLDSCHEIDER, LUDWIG. - Unknown Renaissance Portraits. Medals of Famous Men and Women of the XV & XVI Centuries. Enlarged Reproductions.
17686: GOLDSCHEIDER, L. - Michelangelo. Schilderijen, Beeldhouwwerken, Architectuur. Complete uitgave.
73553: GOLENISTCHEFF-KOUTOUZOFF, ELIE. - L'histoire de Griseldis en France au XIVe et au XVe siècle.
59353: GOLLA, EDUARD. - Zwischenreise und Zwischenbrief. Eine Untersuchung der Frage, ob der Apostel Paulus zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief eine Reise nach Korinth unternommen und einen uns verlorengegangenen Brief an die Korinther geschrieben habe.
67414: GOLLOB, HEDWIG. - Die Nausea-Illustrationen.
21669: GOLLOB, H. - Die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst.
32544: GOLTSTEIN, ALEXANDER VAN. - De vertrouwde van mijn hart. Dagboek 1801-1808. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Limonard.
60981: GOMBERT, J. - Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg. Beitrag zur Tristanforschung.
68878: GOMEL, CHARLES. - Les causes financières de la Révolution Française.
75017: GÓMEZ MORENO, ÁNGEL. - Breve historia del medievalismo panhispánico. (Primera tentativa). Con un apéndice bibliográfico de Álvaro Bustos Táuler.
3215: GÓMEZ DE LA SERNA, R. - Dalí.
73164: GOMMERS, LEON. - Frenesie. Een geval van rabia. Een monoloog.
69449: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - [Charles] Eisen. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule X).
69448: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Moreau. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule XI).
69446: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Cochin. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule IX).
69450: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Debucourt. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule XII).
69451: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Fragonard. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule XIII).
69445: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Gravelot. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule VIII).
69443: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - La Tour. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule IV).
69442: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Chardin. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule II).
69437: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Boucher. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule III).
69444: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Greuze. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule V).
69447: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Les Saint-Aubin. (L'Art du Dix-Huitième Siècle; fascicule VI-VII).
60879: GONDA, J. - Pusan and Sarasvati.
60858: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthana and gthe Sautramani.
71032: GONDINET, EDMOND. - Théatre complet (en 6 tomes).
46050: GONGGRIJP, J.W. - Verslag van een dienstreis tot het onderzoeken van de mogelijkheid tot afzet van Surinaamsch hout vooral in Midden-Amerika.
63863: GONIDEC, P.-F. - Relations internationales.
73691: GONNON. - Album Gonnon. Iconographie médicale 1895-1908.
70868: GONSE, LOUIS. (REDACTEUR EN CHEF). - L'Art ancien à l'Exposition de 1878. Publication de la Gazette des Beaux-Arts.
12792: GONTSJAROW, I.A. - Oblomov. Roman in 4 delen.
75146: GONZÁLEZ, ESTEBANILLO. - La vida y hechos de Estabanillo González, hombre de buen humor compuesta por él mismo. Edición, prólogo y notas de Juan Millé y Giménez. (2 vols. set).
75447: GONZALEZ GALVAN, JOSE M. - Caminos, pueblos y paisajes.
9475: GOOCH, BRISON D. - Belgium and the February Revolution.
63486: GOOD, COLIN H. - Die deutsche Sprache und die kommunistische Ideologie.
21111: GOODMAN, E.R. - The Fate of the Atlantic Community.
65862: GOODRICH, N.L. - Charles of Orleans. A Study of Themes in his French and English Poetry.
45409: GOODSPEED, EDGAR J. - Index Patristicus sive Clavis Patrum Apostolicorum Operum.
73673: GOODWIN, GORDON. - Thomas Watson - James Watson - Elizabeth Judkins. (British Mezzotinters).
73672: GOODWIN, GORDON. - James McArdell. (British Mezzotinters).
20446: GOOR, J. VAN. - Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
66772: GOORHUIS, GUUS. & OUDE NIJHUIS, JAN. (REDACTIE). - Plechelmus. Zijn kerk, liturgie en kapittel te Oldenzaal. Bijdragen over de heilige, zijn kerk en liturgie bij gelegenheid van het 1050-jarig jubileum van de translatie der relieken van Plechelmus naar Oldenzaal.
25050: GOOSEN, L. - Van Andreas tot Zacheüs. Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten.
46293: GOOSSE, ANDRÉ. (ED.) - Jean d'Outremeuse: Ly Miroir des Histors. Fragment du second livre (Années 794-826).
52359: GOOSSE, ANDRÉ. (ED.) - Jean d'Outremeuse: Ly Myreur des Histors. Fragment du Second Livre (Années 794-826).
2590: GOOSSENS, L.A.M. - De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie.
42186: GOOSSENS, TH. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdrage tot zijn biografie.
67897: GOOSSENS, L.A.M. - De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie.
50339: GOOSSENS, JEAN. - De kwestie Lambertus ,li Beges' (+ 1177).
22242: GOOSSENS, J. - Wat zijn Nederlandse dialecten?
18690: GOOT, W.H. VAN DER. - De besteding van het inkomen. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud.
69791: GOOVAERTS, ALPHONSE. - Construction et inauguration d'un hotel de ville pendant la première moitié du XVIe siècle. L'hotel de ville de Léau et son perron d'après des documents inédits précédé de notes sur les maitres des travaux (bouwmeesters) de Léau der 1404 à 1532.
73000: GOOVAERTS, ALPHONSE. - Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas. Avec neuf phototypies par Jos. Maes.
55648: GOPPELT, LEONHARD. - Der erste Petrusbrief.
7837: GORDENKER, LEON. - The United Nations and the peaceful unification of Korea. The politics of field operations, 1947-1950.
62410: GORDIJN, A. & RATSMA, P. - Catalogus van de kaartenverzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam. Stadsplattegronden van Rotterdam tot 1940.
27173: GORDIJN, W. (ED.) - Bibliografie van de Nederlandse Antillen.
75859: GORDON-BROWN, A. - Pictorial Africana. A survey of old South African paintings, drawings and prints to the end of the nineteenth century with a biographical dictionary of one thousand artists.
3593: GORDON, R.; FORGE, A. - Monet.
74849: GORDON, ALAN M. & RUGG, EVELYN. (EDS.) - Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Toronto del 22 al 26 de Agosto de 1977.
75383: GÖRGEN, ERNST. - Die Geschichte der Gemeinde Feuerscheid und der Pfarrei Lasel.
55644: GORIS, MARIKEN. - Boethius in het Nederlands. Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius (1485), boek II.
45874: GORISSEN, F. - De Meester van Varsseveld, de meester, zijn werk en zijn atelier in Kalkar. Kersken Woyers Gen. van Ringenberg, een meester van de tweede generatie. Twee beeldsnijders van de Nederrijn.
30862: GÖRLACH, M. - Einführung ins Frühneuenglische.
74683: GOROG, RALPH DE. & GOROG, LISA S. DE. - Concordancias del "Arcipreste de Talavera".
75022: GOROSCH, MAX. (ED.) - El fuero de Teruel. Según los Mss. 1-4 de la Sociedad Económica Turolense de Amigos del País y 802 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
7841: GOROVE, ST. - Law and politics of the Danube. An interdisciplinary study. Foreword by H. Kohn.
73907: GORP, H. VAN. - Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre.
39366: GÖRRIS, G.C.W. - De denkbeelden over oorlog en de bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw.
20130: GORRIS, G. - J.G. Le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken.
41660: GOSLINGA, A. (ED.) - Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht.
29682: GOSLINGA, C.CH. - Venezuelan Painting in the Nineteenth Century.
7311: GOSLINGA, C.CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, the Guianas and in Surinam. (3 vols. set).
49184: GOSMAN, MARTIN., VANDERJAGT, A.J. & VEENSTRA, JAN. (EDS.) - The Growth of Authority in the Medieval West. Selected Proceedings of the International Conference Groningen 6-9 November 1997.
44113: GOSMAN, MARTIN., VANDERJAGT, A.J. & VEENSTRA, JAN. (EDS.) - The Propagation of Power in the Medieval West. Selected Proceedings of the International Conference Groningen 20-23 November 1996.
44115: GOSMAN, MARTIN. & WALTHAUS, R. (EDS.) - European Theatre 1470-1600: Traditions and Transformations.
31298: GOSMAN, MARTIN. (ED.) - La Lettre du Prêtre Jean. Les versions en ancien français et en ancien occitan. Textes et commentaires; édition d'après les manuscrits connus.
31320: GOSMAN, MARTIN. & OS, JAAP VAN. (EDS.) - Non Nova, Sed Nove: Mélanges de civilisation médiévale dédiés à Willem Noomen; édités par Martin Gosman et Jaap van Os.
73559: GOSSART, ERNEST. - Antoine de La Sale. Sa vie et ses oeuvres.
71229: GOSSE, EDMUND. - British Portrait Painters and Engravers of the Eighteenth Century, Kneller to Reynolds. With an Introductory Essay and Biographical Notes by Edmund Gosse.
194: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: De Middeleeuwen. Geheel omgewerkt door R.R. Post.
43998: GOTTLOB, ADOLF. - Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert. Eine Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens.
62928: GÖTTSBERGER, JOH. & SICKENBERGER, JOS. (HRSG.) - Biblische Zeitschrift. In Verbindung mit der redaktion der 'Biblische Studien' herausgegeben von Joh. Göttsberger und Jos. Sickenberger. Jahrgang I - X (1903-1912).
4986: GOTTSCHALK, E. - Gemeit. Geschichte eines altdeutschen Wortes.
5948: GOTTSCHALK, M.K.E. - Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. III: de periode 1600-1700.
7309: GOTTSCHALK, M.K.E. - Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. (Storm surges and river floods in the Netherlands).
19945: GOU, L. DE. (ED.) - Het Plan van Constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie, ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile-uitgave van het Plan van Constitutie.
1315: GOU, L. DE. - Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout.
21705: GOU, L. DE. - Biografische bijdragen over Achttiende-Eeuwers. Fragmenten van jaarredes Hollandsche Mij. der Wetenschappen 1979-1985.
2071: GOUDANUS. & SMITS-VELDT, M.B. (ED.) - Een Baljuw in opspraak. Twee toneelteksten van Goudanus uitg. en voorzien van inl. en comm. door M.B. Smits-Veldt.
58853: GOUDRIAAN, K. E.A.. - Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda. Uitgegeven door K. Goudriaan, B.J. Ibelings en J.C. Visser.
48471: GOUDRIAAN, K. & WILLEMS, G.A.M. (EDS.) - Gheraert Leeu, meesterprenter ter goude, 1477-1484.
51178: GOUDSBLOM, JOHAN. - Balans van de sociologie.
35804: GOUGH, CHARLES EDWARD. - The Life and Characters of Sir Thomas Overbury.
7232: GOULD, J.W. - Americans in Sumatra.
17791: GOULD, R.F. - Beknopte geschiedenis der Vrijmetselarij. Nederlandsche overzetting naar de uitgave van 1903, gewijzigd en aangevuld tot op het jaar 1911.
73403: GOULINAT, J.-G. - La technique des peintres.
70171: GOUPIL, F. - La perspective expérimentale artistique méthodique et attrayante ou l'orthographe des formes à l'usage des amateurs [...]
60662: GOUSSET, JACQUES. (GUSSETIUS). - Lexicon Linguae Hebraicae. Commentarii.
19333: GOUW, J.L. VAN DER. - Everwach, rentmeester van de bisschop van Utrecht. Een verhaal uit het begin van de dertiende eeuw.
63671: GOVAERT, MARCEL. - La langue et le style de Marnix de Sainte-Aldegonde dans son << Tableau des Differens de la Religion>>.
515: GOVERS, F.G.G. - Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901.
26921: GOVERS, M.-J. (ED.) - Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845. Diplomatische editie bezorgd door Marie-José Govers (eindredactie), M. Goris, P. van Heusden, A. Schippers, G. Sonnemans en W. Wissink. Met een codicologische beschrijving door H. Kienhorst.
74864: GOYTISOLO, JUAN. - Het Eiland.
74865: GOYTISOLO, JUAN. - De Trek. (La Resaca. Uit het Spaans vertaald doorJ.M. Lechner).
74568: GRAAF, JAN DE. & NIJENHUIS, WIM. - Machinaties. Mobilisatie van de zwijgende meerderheid. Foto's Piet Rook.
74567: GRAAF, JAN DE., HABETS, AD. & NIJENHUIS, WIM. - Meten en regelen aan de stad.
48894: GRAAF, K. DE. (ED.) - Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht.
28234: GRAAF, J. DE. - Le Réveil Littéraire en Hollande et le Naturalisme Français (1880-1900).
35006: GRAAF, R.P. DE. - Oorlog om Holland, 1000-1375.
2411: GRAAF, K. DE. - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant.
13827: GRAAF, D.A. DE. - Arthur Rimbaud et la durée de son activité littéraire.
9396: GRAAF, J. DE. - Architectuur en stedebouw in Rotterdam 1850-1940.
7237: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922. (Indische bestuurshervorming).
75575: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922. (Indische bestuurshervorming).
57776: GRAAFLAND, ARIE. - Esthetisch vertoog en ontwerp. Theorie en methode van betekenisverlening in architectuur en kunst.
57788: GRAAFLAND, ARIE. (REDACTIE) - Recente Projecten. Peter Eisenman. Recent Projects. Met bijdragen van Peter Eisenman, Kenneth Frampton, Arie Graafland, Jeffrey Kipnis, Jacques Derrida.
75437: GRAAL, JACOB. (ED.) - De Hoofsche Welleventheid en Loffelyke Welgemaniertheid, By alle voortreffelyke Luiden in Nederland gebruykelyk... bygevoegt een Brief hoe men zig ten Hove moet dragen, Door Erasmus van Rotterdam.
70697: GRABAR, ANDRÉ. - La décoration byzantine.
59677: GRABAR, ANDRÉ. - La peinture réligieuse en Bulgarie. Préface de Gabriel Millet.
3225: GRABER, H. - Paul Gauguin nach eigener und fremden Zeugnissen.
3584: GRABER, H. - Auguste Renoir. Nach eigenen und fremden Zeugnissen.
75820: GRACIÁN, BALTASAR. - Agudeza y arte ingenio. Edición, introducción y notas de Evaristo Correa Calderón.
46938: GRADEL, PETER. - Zur Rechtsmängelhaftung des Veräusserers nach den Freisinger Traditionen.
30897: GRAEBNER, F. - Das Weltbild der Primitiven. Eine Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei Naturvölkern.
71456: GRAF, A. (ED.) - I complementi della chanson d'Huon de Bordeaux. Testi francesi inediti tratta da un codice della Biblioteca Nazionale di Torino.
72703: GRAFFIN, ROGER. - Jacques Testu, abbé de Belval, membre de l'Académie Française (1626-1706).
19320: GRAFISCHE, DE. - De Zeven Hoofdzonden. Prentenboek voor de rijpere jeugd en de overrijpe ouderdom. Samengesteld door de Vereniging tot Bevordering van de Grafische Kunst.
33449: GRAFT, C.C. VAN DE. (ED.) - Middelnederlandsche Historieliederen, toegelicht en verklaard.
1255: GRAFT, C.C. VAN DE. (ED.) - Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz. Utrecht, 1516. Uitg. met inl. en aant.
59643: GRAFT, C.C. VAN DE. (ED.) - Middelnederlandsche Historieliederen, toegelicht en verklaard.
2814: GRAFT, C.C. VAN DE. (ED.) - Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien.
73533: GRAFT, J. VAN DER. - De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de Groote Vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
69894: GRAIMBERG, CARL VON. - Antiquités du Chateau de Heidelberg, dessinées d'après nature par Charles de Graimberg, mises en perspective par Thomas Alfred Leger et gravées par [Victor] Texier = Antiquitäten des Heidelberger Schlosses, nach der Natur gezeichnet von Larl von Graimberg, perspectivisch entworfen von Thomas Alfred Leger,gestochen von [Victor] Texier.
69151: GRAINDOR, PAUL. - Chronologie des Archontes athéniens sous l'Empire.
69893: GRAMM, J. CHRIST. - Der Architekt für Freunde der schönen Baukunst. Eine Auswahl von Entwürfen zum Bau von Lustschlössern [...] Eisenbahnhöfen, Stations- und Wartehäusern. Façaden, Grundrisse und Détails. Insgesamt 3 Mappe: Mappe von 1854; Neue Folge, erste und zweite Lieferung.
18402: GRAMM, J. - Die ideale Landschaft. Ihre Entstehung und Entwicklung. Text & Bilder.
68960: GRAMMONT, MAURICE. - Le vers français, ses moyens d'expression, son harmonie.
11616: GRAMSCI, ANTONIO. - Il Materialismo Storico e la Filosofia di Benedetto Croce.
74557: GRAMSCI, ANTONIO. - Grondbegrippen van de politiek. Hegemonie, staat, partij. Vertaald uit het Italiaans door Matie Jorn.
11615: GRAMSCI, ANTONIO. - Note sul Machiavelli sulla politica e sullo Stato Moderno.
73621: GRAND, ROGER. - L'Art roman en Bretagne.
11900: GRAND-CARTERET, J. - L'Histoire, La Vie, Les Moeurs et La Curiosité par l'Image, le Pamphlet et le Document (1450-1900).
2975: GRAND-CARTERET, J. - 'LUI' [Wilhelm II] devant l'Objectif Caricatural. 349 Images de tous les pays.
2977: GRAND-CARTERET, J. - Le jeune premier de l'Europe [Alphonse XIII] devant l'objectif caricatural. [avec 250 images].
2979: GRAND-CARTERET, J. - 'L'Oncle de l'Europe' [Edward VII] devant l'objectif caricatural.
74272: GRANDGAGNAGE, J. (ED.) - Coutumes de Namur et coutume de Philippeville. Tome second (seul).
69771: GRANDGAGNAGE, J. (ED.) - Coutumes de Namur et coutume de Philippeville.
6553: GRANDJEAN, MARCEL. - Vaud IV: Lausanne, l'ancienne campagne.
6551: GRANDJEAN, MARCEL. - Vaud I: La Ville de Lausanne.
50231: GRANDJEAN, M. - Catalogue des Manuscrits Bibliothèque de l'Université de Liège.
9814: GRANDPRÉ MOLIÈRE, J.J. - La théorie de la Constitution anglaise chez Montesquieu.
13131: GRANDSAIGNES D'HAUTERIVE, R. - Dictionnaire d'ancien Français. Moyen Age et Renaissance.
69202: GRANGE, LE MARQUIS DE LA. (ED.) - Hugues Capet. Chanson de geste. Publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Paris.
68924: GRANGES DE SURGÈRES, LE MARQUIS DE. - Iconographie bretonne ou liste de portraits. Dessinés, gravés ou lithographiés de personnages nés en Bretagne ou appartenant à l'histoire de cette Province. Avec notices biographiques.
69108: GRANGES DE SURGÈRES, LE MARQUIS DE. - Les portraits du duc de la Rochefoucauld, auteur des Maximes. Notice et catalogue. Avec deux portraits inédits gravés par Ad. Lalauze.
69421: GRANGES DE SURGÈRES, LE MARQUIS DE. & BOURCARD, GUSTAVE. - Les Françaises du XVIIIe siècle. Portraits gravés. Avec une préface de M. le Baron Roger Portalis.
18331: GRAPPE, G. - Auguste Rodin.
74022: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
69769: GRASLIN, J.-J. LOUIS. - Essai analytique sur la richesse et sur l'impot 1767. Publié avec introduction et table analytique par A. Dubois.
66248: GRASS, FRANZ. - Studien zur Sakralkultur und Kirchlichen Rechtshistorie Österreichs.
75479: GRASSL, HERBERT. - Sozialökonomische Vorstellungen in der kaiserzeitlichen griechischen Literatur (1.- 3. Jh. n. Chr.)
75812: GRASSOTTI, HILDA. - Estudios medievales españoles.
309: GRATEMA, S. (ED.) - Drentsche Rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e eeuwen.
69938: GRATIANUS, LIBERIUS. - De mente S. Concilii Tridentini circa gratiam physice praedeterminantem dissertatio I: Contra librum qui sub nomine Antonini Reginaldi nuper prodiit.
61381: GRATIUS, ORTUINUS. - Fasciculus Rerum Expetendarum & Fugiendarum, Prout ab Orthuino Gratio Presbytero Daventriensi, Editus est Coloniae, A.D. MDXXXV. In Concilii tunc indicendi Usum & Admonitionem; Ab innumeris mendis repurgatus juxta Editiones singulares & potioris plerorumque Tractatuum qui in eo continentur: Una cum Appendice sive Tomo II. [...] Opera et studio Edwardi Brown.
54037: GRAUBUCH. - Expansionspolitik und Neonazismus in Westdeutschland.
7843: GRAUPNER, R. - The rules of competition in the European Economic Community. A study of the substantive law basis, with special reference to patent license agreements and sole distributorship agreements.
2541: GRAUWE, L. DE. - De Wachtendonckse Psalmen en Glossen. Een lexikologisch - woordgeografische studie met proeve van leestekst en glossaria.
12458: GRAUWELS, J. - Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munsters 1529-1545.
48500: GRAUWEN, W.M. (ED.) - Het leven van Heer Norbert Aartsbisschop van Maagdenburg. Vita Norberti A. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
45325: GRAVDAL, KATHRYN. - Vilain and Courtois. Transgressive Parody in French Literature of the Twelfth and Thirteenth Centuries.
3162: 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. Du Perron. Herinneringen en Bescheiden. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten.
68798: GRÉARD, M.O. - Jean-Louis-Ernest Meissonier. Ses souvenirs, ses entretiens. Précédés d'une étude sur sa vie et son oeuvre.
68467: GRÉARD, M.O. - Jean-Louis-Ernest Meissonier. Ses souvenirs, ses entretiens. Précédés d'une étude sur sa vie et son oeuvre.
73522: L'ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECS. - Monuments grecs publiés par l'Association pour l'encouragement des études grecs. Tome I: Numéros 2-6, 8-10. Tome II: numéros 11-20. Ensemble 18 numéros (sur 25 parus).
62011: GREEN, HENRY. & CROSTON, JAMES. - The Mirrour of Maiestie: or The Badges of Honour Conceitedly Emblazoned. A Photo-Lith Fac-Simile reprint from Mr. Corser's perfect copy A.D. 1618.
74535: GREEN, OTIS H. - España y la tradición occidental. El espíritu castellano en la literatura desde "El Cid" hasta Caldéron. Versión española de Cecilio Sánchez Gil.
6304: GREEN, V.M. - Migrants in Aruba. Interethnic integration.
74966: GREENE, GRAHAM. - De generaal en ik. Het relaas van een vriendschap. Vertaald door Aris van Braam.
3229: GREENFELD, H. - Marc Chagall. An introduction.
49669: GREENFIELD, STANLEY B. - A Critical History of Old English Literature.
71991: GREGOIR, EDOUARD G.J. - Bibliothèque musicale populaire. Ouvrage en trois volumes.
41494: GREGORIUS NYSSENUS. & LENDLE, OTTO. (ED.) - Gregorius Nyssenus: Encomium in Sanctum Stephanum Protomartyrem. Griechischer Text, eingeleitet und herausgegeben mit Apparatus criticus und Übersetzung von O. Lendle.
11610: GREGORY, T. (A.O.). - Filosofi Università Regime. La Scuola di Filosofia di Roma negli anni Trenta.
47965: GREIFENSTEIN, ECKART. - Der Hiob-Traktat des Marquard von Lindau. Überlieferung, Untersuchung und kritische Textausgabe.
6345: GREIG, D. - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
74744: GREIMAS, A.-J. - Semántica estructural. Investigación metodológica. Versión española de Alfredo de la Fuente.
62903: GREITER, IVO. - Pistensicherung in der österreichischen Rechtsprechung. Rechtsmittelentscheidungen des Obersten Gerichtshofes der Oberlandesgerichte und der landesgerichte bis 27. Jänner 1998, davon 80 unveröffentliche Entscheidungen.
62904: GREITER, IVO. - Gerichtsurteile für Fremdenverkehr und Sport. Veröffentliche und unveröffentliche Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes von 1919 bis 1979.
73425: GREMILLIET, J.-J. - Recueil des problèmes amusans et instructifs, vec les démonstrations raisonnées, et l'application des règles de l'arithmétique à leurs solutions...
42394: GRESE, W.C. - Corpus Hermeticum XIII and Early Christian Literature.
72407: GRESSET, JEAN-BAPTISTE. - Oeuvres choisies de Gresset. Nouvelle édition.
72463: GRÉTRY, A.-E.M. - Réflexions d'un solitaire. Manuscrit inédit publié par les soins de la Commission pour la Publication des Oeuvres des Anciens Musiciens Belges, avec une introduction et des notes par Lucien Solvay et Ernest Closson. Tome I-II-III (sur IV).
329: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. (ED.) - Erfrecht 1798-1820.
20029: GRIBLING, J.P. - Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een Priester-Staatsman.
35522: GRIERSON, H.J.C. - Cross Currents in English Literature of the XVIIth Century or The World, The Flesh & The Spirit, Their Actions & Reactions. Being the Messenger Lectures on the Evolution of Civilisation Cornell University 1926-27.
69763: GRIFFITHS, A. (ED.) - The Paippaladasamhita of the Atharvaveda. kandas 6 & 7. A new edition with translation and commentary.
1088: GRIFFITHS, R.T. - Industrial Retardation in the Netherlands 1830-1850.
61092: GRIFFITHS, ARLO. & HOUBEN, JAN E.M. (EDS.) - The Vedas. Texts, Language & Ritual. Proceedings of the Third International Vedic Workshop, Leiden, 2002.
52345: GRIGSBY, JOHN L. (ED.) - The Middle French Liber Fortunatae. A Critical Edition.
18424: GRIJZENHOUT, FRANS. & TUYLL VAN SEROOSKERKEN, C. VAN. - Edele Eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
66191: GRILLPARZER, FRANZ. - Gesammelte Werke. Auf Grund der von der Gemeinde Wien veranstalteten kritischen Gesamtausgabe herausgegeben von Edwin Rollett umd August Sauer.
38385: GRIMM, J. & SCHMELLER, A. (EDS.) - Lateinische Gedichte des X. und XI. Jahrhunderts.
65733: GRIMM, REINHOLD R. (HRSG.) - Mittelalter-Rezeption. Zur Rezeptionsgeschichte der romanischen Literaturen des Mittelalters inder Neuzeit.
66782: GRIMM, CLAUS. - Meister oder Schüler? Berühmte Werke auf dem Prüfstand.
41971: GRIMM, JACOB. - Deutsche Rechtsaltertümer.
66955: GRIMME, ERNST GÜNTHER. - Der Aachener Domschatz. Mit einer Einführung von Erich Stephany.
48172: GRIMME, ERNST GÜNTHER. - Die Geschichte der abendländischen Buchmalerei.
69184: GRINGORE. - Oeuvres complètes de Gringore réunies pour la première fois par Ch. d'Héricault et A. de Montaiglon. Tome I (seul): Oeuvres politiques.
12506: GRINTEN, H. VAN DER & THOBEN, P. - Beelden in Nijmegen.
10363: GRINTEN, J.H.P.M. VAN DER. - Verspreide Opstellen. Bijeengebracht door P.W. Kamphuisen, C. van Haren en F. Peters.
3691: GRINTEN, H.F.A.M. VAN DER. - Nederlandsche Aesthetica in de Negentiende Eeuw. I. (alles wat verscheen).
15325: GRISS, J.J. & RAAF, K.H. DE. - Zeven eeuwen Spiegel der Nederlandsche Letteren.
19330: GRISSAR, H. - Martin Luthers Leben und sein Werk. Zusammenfassend dargestellt.
15094: GRIVEL, CH. & KIBÉDI VARGA, A. - Du linguistique au textuel. Études réunies.
12925: GRÖBER, G. - Die Göttliche Komödie.
12935: GRÖBER, G. - Über die Quellen von Boccaccios Dekameron.
25340: GRODECKI, L. - Vitraux de France du XIe au XVIe siècle.
22690: GRODECKI, L. - Le Vitrail Roman.
11020: GROEN VAN PRINSTERER.- VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
63380: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Briefwisseling. Deel I tot en met VI. Uitgegeven door C. Gerretson en A. Goslinga. (complete set).
21125: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Wat dunkt u van het voorstel De Brauw? Bijdrage tot beantwoording.
622: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Schriftelijke Nalatenschap. Bescheiden. Deel 8. deel 1, 1821-1842. Bewerkt door J. Zwaan.
9523: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de Onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage.
9455: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het lager onderwijs en Art. 194 van de Grondwet. Parlementair advies van 28 September 1864.
47725: GROENEN, P.G. - Algemeene inleiding tot de Heilige Schrift. Geschiedenis van den tekst.
20571: GROENEWEG, N. & HALLEMA, A. - Van nachtwacht tot computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
57013: GROENVELD, S. (REDACTIE) - Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
107: GROENVELD, S. & LEEUWENBERG, H.L.PH. - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
46244: GROL, G.J. VAN. - De grondpolitiek in het West-Indische Domein der Generaliteit. Een historische studie.
71582: DE GROLIER, ÉRIC. (ED.) - Le Portique. Livraisons 1-8 (tous parues).
63052: GROLMAN, HERMINA C.A. - Nederlandsche Volksgebruiken naar oorsprong en beteekenis. Kalenderfeesten.
73848: GRONDIJS, H.F. - Een Spul van Sinnen van den Siecke Stadt.
63974: GRONDIJS, L.H. - Asceten, Hellenen, Barbaren.
65433: GRONDIJS, L.H. - L'Iconographie Byzantine du Crucifié mort sur la Croix.
24818: GRONDIJS, H.F. - Een Spul van Sinnen van den Siecke Stadt.
31363: GRONDIJS, L.H. - De Iconografie van Schepping en Godsverschijningen.
27281: GRONDIJS, L.H. - L'Iconographie Byzantine du Crucifié mort sur la Croix.
44837: GRONIEK, GRONINGS HISTORISCH TIJDSCHRIFT. - Nummer 93. Middeleeuwse Hofcultuur.
34263: GRONINGEN, C.L. VAN. - De Krimpenerwaard.
20306: GRONINGEN, C.L. VAN. - De Alblasserwaard.
28893: GROOT, JOH. DE. & OVERDIEP, G.S. - Een Pelgrimage naar den Sinaï. Anno 1217.
59745: GROOT, CEGIENAS DE. - Zeitgestaltung im Drama Max Frischs. Die Vergegenwärtigungstechnik in 'Santa Cruz', 'Die Chinesische Mauer'und 'Biografie'.
28986: GROOT, S.W. DE. - Djuka Society and Social Change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
57217: GROOT, ADRIAAN D. DE. - Saint Nicholas. A psychoanalytic study of his history and myth.
25731: GROOT, A.J. DE. & COPPENS, E.C.C. - Manuscripta Canonistica Latina. Elenchus codicum necnon diplomatum iuris caninici ante a. 1600 in bibliothecis ac archives neerlandicis.
56979: GROOT, IRENE DE. - Landscape Etchings by the Dutch Masters of the Seventeenth Century. Selected, introduced and described by Irene de Groot. Published in cooperation with the printroom of the Rijksmuseum in Amsterdam.
25674: GROOT, S.W. DE. - Djuka Society and Social Change. History of an attempt to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
17743: GROOT, P. - Molens van Nederland.
74711: GROOT, J.V. DE. - Het leven van den H. Thomas van Aquino.
18993: GROOTAERS, L. & KLOEKE, G.G. - Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch Dialectonderzoek.
2581: GEERT GROOTE. - Geert Groote's geboortedag te Deventer herdacht, 16 October 1940.
14874: GROOTES, E.K. (ED.) - Wonderlicke Avontuer van Twee Goelieven. Een verhaal uit 1624.
19191: GROOTES, E.K., PUNT, P.C. & VERKRUIJSSE, P.J. - Objectieve Persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618-1969). Samengesteld door E,K, Grootes, P.C. Punt en P.J. Verkruijsse.
23681: GROOTES, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
21325: GROOTES, E.K. (ED.) - Heydensche Afgoden, Beelden, Tempels en Offerhande; Met De vremde Ceremonien naer elcks Landts vvijse [1646]. Voorzien van een inleiding, een concordantie met Les images des dieux des anciens (1581) van Cartari/Du Verdier en een register van namen en beeldelementen.
34492: GROOTES, E.K. (ED.) - Haarlems Helicon. Literatuur en toneel te Haarlem vóór 1800.
2193: GROOTES, E.K. - Dramatische structuur in tweevoud. Een vergelijkend onderzoek van Pietro Aretino's Hipocrito en P.C. Hoofts Schijnheiligh.
59210: GROOTHOFF, A. - De Tinfusie in Nederlandsch-Indië.
70839: VENTE PUBLIQUE.- & COLLECTION ENGEL-GROS. - 1921. Beaux manuscrits des XIVe et XVe siècles. Incunables. Riches reliures des XVe et XVIe siècles.
20747: GROSBOIS, TH. - Inventaire des archives du Sécretariat Général de Benelux. Inventaris van het archief van de (sic) Secretariaat Generaal van Benelux (1946-1986).
17858: GROSFELD-VAN BALEN, D. - Bibliografie C.J.F. Slootmans. Gemeente archivaris van Bergen op Zoom.
61818: GROSHEIDE, GRETA. - Bijdrage tot de Geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
19360: GROSHEIDE, D., MONNA, A.D.A. & PESCH, P.N.G. - Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel I: De eerste drie eeuwen.
10838: GROSS, H. - Zur Entstehungsgeschichte der Tabula Peutingeriana.
67406: GROSSHANS, RAINALD. - Bilder im Blickpunkt. Jacob van Utrecht: Der Altar von 1513.
58404: GRÖSSINGER, CHRISTA. - North-European Panel Paintings. A Catalogue of Netherlandish and German paintings before 1600 in English Churches and Colleges.
45545: GROSSMANN, HERBERT. - Das 'Filius'-Gedicht des Magisters Andreas de Rode. Kritische Ausgabe.
7511: GROSZ.- FISCHER, L. - George Grosz in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
7582: GROSZ, GEORGE. - Über alles die Liebe. 60 neue Zeichnungen.
7584: GROSZ, GEORGE. - Das Gesicht der herrschenden Klasse & Abrechnung folgt!
15378: GROSZ.- HESS, H. - George Grosz.
66893: GROTE, UDO. - Der Schatz von St. Viktor. Mittelalterliche Kostbarkeiten aus dem Xantener Dom.
31784: GROTE, H. - Stammtafeln. Mit Anhang: Calendarium medii aevi.
67287: GROTE, ROLF-JÜRGEN. & KELLNER, VERA. - Die Bilderdecke der Hildesheimer Michaeliskirche. Erforschung eines Weltkulturerbes. Aktuelle Befunde der Denkmalpflege im Rahmen der interdisziplinären Bestandssicherung und Erhaltungsplanung der Deckenmalerei.
65390: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius / Correspondence of Hugo Grotius. Edited by P.C. Molhuysen, B.L. Meulenbroek, P.P. Witkam, H.J.M. Nellen and C.M. Ridderikhoff. Set volume 3 up to and including 17 (last volume).
74503: GROTIUS.- - Grotius. Annuaire International. Pour les années 1913-1946. Disponibles / Available: Années / Years: 1913; 1914; 1915; 1916; 1919/1920; 1921/1922; 1924; 1925; 1926; 1927; 1929; 1930; 1931; 1932; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1940/1946.
72064: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. Oorspronkelijke dichtwerken. Tweede deel, Pars 2. Toegelicht door B.L. Meulenbroek. (I, 2B 2)
14248: GROTIUS.- MOLHUYSEN, P.C. - De briefwisseling van Hugo Grotius.
10691: GROTIUS.- - Grotius. Annuaire International. Pour les années 1913-1946. Onder redactie van F.M. van Asbeck, A.M. Joekes, J. ter Meulen en T.P. Sevensma.
10693: GROTIUS, HUGO. - De iure belli ac pacis. An extract by B.M. Telders. Ed. by J. Barents and A.J.S. Douma. Preface by W.J.M. van Eysinga.
10694: GROTIUS, HUGO. - Anthologia Grotiana. A Lugduni Batavorum Univ. descipulis in colloquio, cui nomen 'Societas Juridica Grotius', congregatis collata.
9511: GROTIUS, HUGO. - In tres libros de iure belli ac pacis. Hugo de Groot, Voorrede tot de drie boeken over het Recht van oorlog en vrede. In het Nederlandsch vertaald door A. Dirkzwager Czn. en A.C. Nielson met een toelichting over de beteekenis van het werk door G. Belzer.
33910: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6. Juni 1635 - febr. 1636.
74421: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 16. Oktober 1644 - augustus 1645. Uitg. door Cornelia M. Ridderikhoff en Henk J.M. Nellen.
72061: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. Oorspronkelijke dichtwerken. Tweede deel, Pars I. Toegelicht door B.L. Meulenbroek. (I, 2B I)
72062: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. Oorspronkelijke dichtwerken. Tweede deel, Pars 2. Vertaald door B.L. Meulenbroek. (I, 2A 2)
74475: GROTIUS, HUGO. - De dichtwerken van Hugo Grotius. Oorspronkelijke dichtwerken. Tweede deel, Pars I. Toegelicht door B.L. Meulenbroek. (I, 2B I)
33554: GROTIUS, HUGO. - The Poetry of Hugo Grotius. Original Poetry 1604-1608. Edited by Edwin Rabbie. (Dichtwerken I, 2-e deel Pars 4A & B.)
63601: GROTIUS.- - GROTIUS. Annuaire International. Onder redactie van F.M. van Asbeck, A.M. Joekes, J. ter Meulen en T.P. Sevensma.
4443: GROTIUS, HUGO. - CATALOGUE de manuscrits autographes de Hugo Grotius. Dont la vente a eu lieu à La Haye le 15 Novembre 1864. 2e éd. avec annotations de W.J.M. Eysinga et L.J. Noordhoff.
14249: GROTIUS.- EYSINGA, W.J.M. VAN. - Het oudst bekende geschrift van de Groot over volkerenrecht.
33911: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7. Maart - december 1636.
72065: GROTIUS, HUGO. - The Poetry of Hugo Grotius. Original Poetry 1602-1603. Edited by Arthur Eyffinger. (I, Tweede deel, pars 3 A en B).
74420: GROTIUS, HUGO. - Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7. Maart 1636 t/m december 1636. Uitgegeven door B.L. Meulenbroek.
21024: GRÖTZSCH, H. & KARPINSKI, J. (EDS.) - Dresden- Mathematisch-Physikalischer Salon.
39839: GROUSSET, RENÉ. - L'épopée des croisades.
22696: GRUBB, N. (ED.) - John La Farge. Catalogue exhibition Pittsburgh, and National Museum of American Art. Essays by Henry Adams, Kathleen A. Foster, Henry A. La Farge, H. Barbara Weinberg, Linnea H. Wren and James L. Yarnall.
63091: GRUBE, G.M.A. - The Drama of Euripides.
39800: GRUIJS, A. - Codicologie of boek-archeologie? Een vals dilemma.
23317: GRUIJS, A. - Jean de Schoonhoven (1356-1432). Son interpretation de 1 Jean 2,15 'N'aimez pas ce monde, ni ce qui est dans ce monde'. De contemptu huius mundi.
66355: GRUIJS, A. - Jean de Schoonhoven (1356-1432). Son interpretation de 1 Jean 2,15 'N'aimez pas ce monde, ni ce qui est dans ce monde'. De contemptu huius mundi.
65609: GRÜNBERG, MADELEINE. - The West-Saxon Gospels. A Study of the Gospel of St. Matthew with Text of the Four Gospels.
39274: GRÜNDLER, J. - Lexikon der Christlichen Kirchen und Sekten unter Berücksichtigung der Missionsgesellschaften und zwischenkirchlichen Organisationen.
45443: GRUNDMANN, HERBERT. - Ketzergeschichte des Mittelalters.
39301: GRUNDMANN, HERBERT. - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegungen im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. Anhang: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter.
67210: GRÜNENWALD, ELISABETH. - Leonhard Kern. Ein Bildhauer des Barock.
32242: GRUNER, P. - Leitfaden der geometrischen Optik und ihrer Anwendungen auf die optischen Instrumente.
69962: GRUNER, LOUIS. - Décorations de palais et d'églises en Italie peintes à fresque ou exécutés en stuc, dans le cours du XVème et XVIème siècle. Avec descriptions par Louis Gruner. [...] Avec un essai par J.J. Hittorff sur les Arabesques des Anciens comparées à celles de Raphaël et son école.
70015: GRUNER, LEWIS. - The Mosaics of the Cupola in the "Cappella Chigiana" of Sta. Maria del Popolo in Rome. Designed by Raffaele Sanzio d'Urbino. Engraved and edited by Lewis Gruner.
10010: GRÜNHUT, M. (A.O.). - Sexual crime today. Papers read at a symposium organized by hte Institute of Criminal Law and Criminology of the Univ. of Leiden.
43949: GRUNSKY, HANS. - Jacob Boehme.
69078: GRUYER, GUSTAVE. - Fra Bartolommeo della Porta et Mariotti Albertinelli.
69543: GRUYER, GUSTAVE. (ED.) - Les illustrations des écrits de Jérome Savonarole publiés en Italie au XVe et XVIe siècle et les paroles de Savonarole sur l'art.
3288: GRUYS, A. - CODEX IN CONTEXT. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruys. Uitg. door Chr. de Backer, A.J. Geurts en A.G. Weiler.
42094: GRUYS, J.A. & C. DE WOLF. - Thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700. Met Plaatsen en Jaren van Werkzaamheid.
11106: GRUYS, J.A. & WOLF, C. DE. - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A specimen of the STCN. With an English and Dutch introduction on the Short-Title Catalogue, Netherlands.
8558: GRUYS, A. - Cartusiana. Un instrument heuristique. A heuristic instrument. Ein heuristischer Apparat. 'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Bibliographies - Colloques - Travaux préparatoires'.
38174: GRZIMEK, PAUL. - Het leven der dieren.
59381: GSCHWIND, KARL. - Die Niederfahrt Christi in die Unterwelt. Ein Beitrag zur Exegese des Neuen Testamentes und zur Geschichte des Taufsymbols.
57933: GUADET, J. - Eléments de l'architecture. Cours professé à l'écôle nationale et speciale des beaux-arts.
75052: GUAJARDO, CARLOS I. - Teatro para leer.
74324: GUASTELLA, PIERRE. - L'esthétique et l'art.
14914: GUBBELS, L.TH.J. - De godsdienst in de staat van Plato's wetten.
1086: GUBERMAN, J. - The life of John Lorthrop Motley.
60044: GUDIOL, JOSE. - Doménikos Theotokópoulos. El Greco 1541-1614.
59894: GUÉBHARD, ADRIEN. - Sur l'Anse Funiculaire.
69911: GUEDY, HENRY. (ED.) - Le Palais du Louvre. Extérieur et intérieur, architecture, sculpture, décoration, ensemble et détails.
70911: GUÉDY, HENRY. - Le professorat du dessin. Examens de l'état et de la Ville de Paris. Préface de M. Eug. Guillaume. Texte (et Atlas).
45290: GUENÉE, BERNARD. - Between Church and State. The Lives of Four French Prelates in the Late Middle Ages. Translated by Arthur Goldhammer.
61864: GUENEE, ANTOINE (L 'ABBÉ). - Lettres de quelques juifs portugais & allemands à M. de Voltaire. Avec des réflexions critiques, &c. Et un petit Commentaire extrait d'un plus grand. Séconde édition.
67946: GUÉRANGER, DOM. - Sainte Cécile et la société romaine aux deux premiers siècles.
72453: GUÉRIN, EUGÉNIE DE. & BARTHÈS, ÉMILE. (ED.) - Eugénie de Guérin: Lettres à son frère Maurice (1824-1839). Texte en majorité inédits, précédés d'un Avant-propos littéraire et suivis d'une Table analytique.
60814: GUÉRIN, V. - Description géographique, historique et archéologique de la Palestine. Troisième partie: Galilée. (en 2 volumes)
60815: GUÉRIN, V. - Description géographique, historique et archéologique de la Palestine. Seconde partie: Samarie.
73556: GUÉRINET, ARMAND. (ÉDITEUR) - 8-e Série: Suite du Mobilier, bois sculptés, styles gothique, Renaissance, Henri II, Louis XIII. (Les collections du Musée de l'Union Centrale des Arts décoratifs. Palais du Louvre, Pavillon de Marsan).
73555: GUÉRINET, ARMAND. (ÉDITEUR) - 4-e Série: Tissus, Tapisseries etc. (Les collections du Musée de l'Union Centrale des Arts décoratifs. Palais du Louvre, Pavillon de Marsan).
12411: GUERMAN, M. - Art of the October Revolution.
72775: GUESDE, JULES. - Le Socialisme au Jour le Jour.
70831: GUESNON, A. - Talmud et Machzor. Notice sur deux manuscrits hébreux de la Bibliothèque d'Arras.
69201: GUESSARD, F. & CHABAILLE, P. - Gaufrey. Chanson de geste. Publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Montpellier.
69200: GUESSARD, F. (ED.) - Macaire, Chanson de geste. Publiée d'après le manuscrit unique de Venise, avec un essai de restitution en regard.
57296: GUESSARD, F. & CERTAIN, E. DE. (EDITORS) - Le mistère du siège d'Orléans publié pour la première fois d'après le manuscrit unique conservé à la Bibliothèque du vatican.
69203: GUESSARD, F. & MEYER, P. (EDS.) - Aye d'Avignon. Chanson de geste. Publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Paris. & Gui de nanteuil. Chanson de geste. Publiée pour la pemière fois d'après les deux manuscrits de Montpellier et de Venise.
26008: GUGENBAUER, GUSTAV. - Kupferstiche und Einzel-Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts aus der K.K. Studienbibliothek zu Linz a. Donau. Text von G. Gugenbauer.
68696: GUIBAL, G. - Le poëme de la croisade contre les Albigeois ou l'épopée nationale de la France du sud au XIII-e siècle.
3139: GUIBERT, HERVÉ. - Voor de vriend die naliet mij het leven te redden. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
69113: GUICHARD, J.-MARIE. - L'Histoyre et plaisante cronique du petit Jehan de Saintré et de la jeune dame des belles cousines sans autre nom nommer. Publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque Royale.
69965: GUICHARD, JOANNIS. - Armorial du Bibliophile. Tome I & II.
73709: GUIETTE, R. (ED.) - Croniques et Conquestes de Charlemagne.
49129: GUIETTE, ROBERT. - Forme et senefiance. Études médiévales recueillies par J. Dufournet, M. De Grève, H. Braet.
73018: GUIFFREY, JEAN. - La Collection Thomy-Thiéry au Musée du Louvre. Catalogue descriptif et historique.
68420: GUIFFREY, JEAN. & MARCEL, PIERRE. (EDS.) - La peinture française. Les primitifs. Première Série & Deuxième Série.
73116: GUIGNARD, JACQUES. (ED.) - Le Villon de 1489. [Fac-similé de l'édition de 1489: Le grant testament villon et le petit. Son codicille. Le iargon et ses balades].
57023: GUILHOT, JEAN - La psychiatrie morale et le problème de Dieu. Le renouvellement des méthodes d'approche du problème de Dieu.
71175: GUILLAUME, PAUL. - L'Imitation chez l'enfant. Étude psychologique. Thèse pour le doctorat.
70031: GUILLAUME, G. - Antoine Watteau. Sa vie, son oeuvre et les monuments élevés à sa mémoire. Fête du bi-centenaire du peintre des Fêtes Galantes.
60543: GUILLAUME-GRIMAUD, G. - Le Cinéma du Front Populaire.
73574: GUILMARD, D. - Les Maitres Ornemanistes. Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs. Écôles Française, Italienne, Allemande et des Pays-Bas (Flamande & Hollandaise)... Précédée d'une introduction par M. le Baron Davillier.
24560: GUILMARD, D. - Les Maitres Ornemanistes. Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs. Écôles Française, Italienne, Allemande et des Pays-Bas (Flamande & Hollandaise)... Précédée d'une introduction par M. le Baron Davillier.
72992: GUINODIE FILS AINÉ, RD. - Traité d'application de l'algèbre à la géométrie à deux et à trois dimensions, dans lequel, par le secours de l'analyse algébrique, ont été résolus plusieurs problèmes importants de la géométrie descriptive, et ont été trouvées les expressions des rayons de courbure et les équations des développées des courbes du second degrée.
44910: GUIRAUD, JEAN. - L'Inquisition médiévale.
51540: GUIRAUD, PIERRE. - L'ancien français.
51522: GUIRAUD, PIERRE. - Le Testament de Villon ou le gai savoir de la Basoche.
15401: GULBRANSSON, O. - Es War Einmal.
48072: GULDEN PASSER, DE. - Handschrift en Druk. Lezingen gehouden in de Sectie Boek- en Bibliotheekwezen van het 24ste Filologencongres te Leuven (6-8 april 1961).
54296: GULLO, STEFANO. - La Mafia. Ieri-oggi.
74924: GULLÓN, RICARDO. - Une poética para Antonio Machado.
58200: GUM, COBURN. - The Aristophanic Comedies of Jonson and Aristophanes.
23461: GUMBERT, J.P. & LIEFTINCK, G.I. - Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. Tome II: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe - XVIe siècles) et supplément au tome premier
64142: GUMBERT-HEPP, M., GUMBERT, J.P. & BURGERS, J.W.J. - Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Thomas Becket, uitgegeven en vertaald door Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert. Het Chronicon Egmundanum, uitgegeven door J.W.J. Burgers.
71481: GUMBERT, HANS LUDWIG. (HRSG). - Lichtenberg in England. Dokumente einer Begegnung. Herausgegeben und erläutert von Hans Ludwig Gumbert. In 2 Bände.
18063: GUMBERT, J.P. & HAAN, M.J.M. DE. (EDS.) - Essays presented to G.I. Lieftinck.
29094: GUMBERT, J.P. & HAAN, M.J.M. DE. (EDS.) - Essays presented to G.I. Lieftinck. Vol. 4. Miniatures, Scripts, Collections.
29095: GUMBERT, J.P. & HAAN, M.J.M. DE. (EDS.) - Essays presented to G.I. Lieftinck. Vol. 3. Neerlandica Manuscripta.
29096: GUMBERT, J.P. & HAAN, M.J.M. DE. (EDS.) - Essays presented to G.I. Lieftinck. Vol. 1. Varia Codicologica.
61261: GUMBERT, H.L. (REDACTIE) - Folium Librorum Vitae Deditum. (I-V)
33804: GUMBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert.
18015: GUMBERT-HEPP, M. - Computus magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436.
65729: GUMBRECHT, HANS ULRICH. (HRSG.) - Literatur in der Gesellschaft des Spätmittelalters.
52208: GUMBRECHT, HANS ULRICH., LINK-HEER, URSULA. & SPANGENBERG, PETER-MICHAEL. (EDS.) - La littérature historiographique des origines à 1500. Tome 1: Partie historique (en 3 volumes). Edité par Armin Biermann, Monika Elsner, Marianne Gbenoba, Claudia Krülls, Ulrike Müller-Charles, Gisela Smolka-Koerdt. Tome 2: Partie documentaire. Rédacteurs Marianne Gbenoba, Gisela Seiffert-Busch. (GRLMA, Volume XI/1, Teilbände 1-3 & XI, 2).
60974: GUMPACH, JOHANNES VON. - Über den altjüdischen Kalender, zunächst in seiner Beziehung zur neutestamentlichen Geschichte. Eine kronologisch-kritische Untersuchung, (zugleich ein beitrag zur Evangelien-Harmonistik). Nebst einem Anhang von Tafeln zur bequemen Berechnung altjüdischer Daten für den Zeitraum der Jahre 168 vor bis 72 nach Kr.
13829: GUN, W.H. VAN DER. - La courtisane romantique et son rôle dans La Comédie Humaine de Balzac.
62253: GUNKEL, HERMANN. & ZSCHARNACK, LEOPOLD. (HRSG.) - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Zweite, völlig nuebearbeitete Auflage. In Verbindung mit Alfred Bertholet, Hermann Faber und Horst Stephan hrsg. von Hermann Gunkel und Leopold Zscharnack.
52010: GUNN, ALAN M.F. (ED.) - The Mirror of Love. A Reinterpretation of 'The Romance of Love'.
56570: GUNNING, JAN. - De Nieuwe Attische Comedie als bron voor de kennis der Grieksche Religie.
66786: GUNNIS, RUPERT. - Dictionary of British Sculptors 1660-1851.
64336: GUNST, DIETRICH W. - Der Begriff der Souveränität im modernen Völkerrecht. Ein wissenschaftliche Analyse.
10916: GÜNTHER, S. - Varenius.
61494: SALE CATALOGUE- JÖRN GÜNTHER. - Katalog 3. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen.
18597: GUPTA, JYOTI BHUSAN DAS. - Jammu and Kashmir.
45721: GURATZSCH, HERWIG. - Drie eeuwen schilderkunst in de Lage Landen 1400-1700.
40345: GURATZSCH, HERWIG. - Die Auferweckung des Lazarus in der niederländischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie.
69908: GURLITT, CORNELIUS. - Die Baukunst Frankreichs.
69473: GURLITT, CORNELIUS. (HRSG.) - Handzeichnungen von Watteau. 55 ausgewählte Blätter mit einer Studie und begleitenden Notizen.
74976: GURZA, ESPERANZA. - Lectura existencialista de "La Celestina".
14573: GUSDORF, G. - Signification humaine de la liberté.
69375: GUSMAN, PIERRE. - La gravure sur bois et d'épargne sur métal du XIVe au XXe siècle.
74491: GUTBERLET, CONST., POHLE, JOS. & SCHREIBER, CHR. - Philosophisches Jahrbuch. Auf Veranlassung und mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft hrsg. Band 7 (1894) - Band 28 (1915).
66807: GUTER, JOSEF. - Lexikon der christlichen Klöster. Formen und Geschichte der weltweit bedeutendsten Klöster.
57684: GUTKIND, PETER C.W. - The African Administration of the Kibuga of Buganda.
30916: GUTKIND, PETER C.W. - Urban Anthropology. Perspectives on 'Third World' Urbanization and Urbanism.
59002: GUTMANN, M.P. - War and rural life in the early modern Low Countries.
54044: GUTSCHE, WILLIBALD. - Die revolutionäre Bewegung in Erfurt während des 1. imperialistischen Weltkrieges und der Novemberrevolution.
54051: GUTSCHE, WILLIBALD. - Die Kämpfe der Erfurter Arbeiter gegen die Reaktion im Frühjahr 1919, die Beseitigung des Arbeiterrates durch die Konterrevolution und der Sozialisierungsschwindel.
70606: GUY, HENRI. - Essai sur la vie et les oeuvres littéraires du trouvère Adan de le Hale.
71148: GUY, HENRI. - Essai sur la vie et les oeuvres littéraires du trouvère Adan de le Hale.
66208: GUYETUS, CAROLUS. - Heortologia, sive de festis propriis locorum et ecclesiarum, opus novum et intentatum hactenus; in quo propositis variis quaestionibus investigatur accuratè origo, ritus, ratioque, omnis celebrandi quaecumque festa propriae, adductis passim exemplis ecclesiarum praecipuarum Galliae: quarum item jura, privilegia, consuetudines, variique usus, quoad officia divina attinet, discutiuntur, laudantur, illustrantur.
74393: VENTE PUBLIQUE.- & CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON. - 1927. Manuscrits et incunables provenant de la bibliothèque du chateau de la R.-G. [Roche-Guyon].
74392: VENTE PUBLIQUE.- & CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON. - 1927. Manuscrits et incunables provenant de la bibliothèque du chateau de la R.-G. [Roche-Guyon].
74963: GUZMAN, MARTIN LUIS. - In den schaduw van den leider. Vertaald door J. Slauerhoff en G.J. Geers. Met illustraties van Leo Meter.
3530: GYSIN, F. - Eugène Delacroix. Studien zu seiner künstlerischen Entwicklung.
24556: GYSSELING, M. & PIJNENBURG, W.J.J. (EDS.) - SINTE LUTGART, SINTE KERSTINNE (Amsterdam UB, IG 57 en IG 56), & NEDERRIJNS MORAALBOEK (Hannover Niedersächsische Landesbibliothek IV 369). Uitgegeven met inleiding, aant. en woordindices door M. Gysseling, m.m.v. W. Pijnenburg.
2624: GYSSELING, M. & PIJNENBURG, W.J.J. (EDS.) - SENTE LUTGART. (Kopenhagen, Kongelige Bibliothek Ny Kongelige Samling 168, 4o). Uitgegeven met inleiding en indices door M. Gysseling, m.m.v. en van woordindices voorzien door W. Pijnenburg.
25028: GYSSELING, M. & PIJNENBURG, W.J.J. (EDS.) - CORPUS VAN MIDDELNEDERLANDSE TEKSTEN (tot en met het jaar 1300). Uitgegeven door M. Gysseling m.m.v. en van woordindices voorzien door W. Pijnenburg. Complete set bestaande uit Reeks I: Ambtelijke Bescheiden; deel I-IX. 9 delen. Reeks II: Literaire Handschriften; deel I-VI.
25026: GYSSELING, M. & PIJNENBURG, W.J.J. (EDS.) - DER NATUREN BLOEME (door Jacob van Maerlant). Uitgegeven (naar het Detmoldse HSS D, Lippische Landesbibliothek, nr. 70 met Kalendarium & de Münchense fragmenten) met inleiding door M. Gysseling, m.m.v. en van woordindices voorzien door W. Pijnenburg.
14097: HAAFTEN, W. VAN. - Epistologisch relativisme. Logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie.
75984: HAAGEN, MONIQUE VAN DER. - Caught between Norms. The English Pronunciation of Dutch Learners.
627: HAAK, S.P. (ED.) - Johan van Oldenbarnevelt: Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Deel 1, 1570-1601.
33983: HAAK, J. (ED.) - G.K. van Hogendorp, Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813).
2784: HAAN, J.I. DE. - Het Joodsche Lied. Tweede Boek.
2864: HAAN, M.J.M. DE. - De spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Naar de bewaarde bronnen uitgegeven door ..., met medewerking van B.J. van Delden.
53216: HAAN, A.A.M. DE. - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
58716: HAAN, ARJAN DE. - Unsettled Settlers. Migrant Workers and Industrial Capitalism in Calcutta.
13628: HAAN, TJ.W.R. DE. - Volk en dichterschap.
65021: HAAR, W. DE. (EN ANDEREN, REDACTIE) - In nagedachtenis aan professor Mr. R.W.H. Regout S.J. 1896-1942.
1580: HAAR, B. TER. - De St. Paulus Rots. Ingeleid door J.H.J. Willems.
1582: HAAR, B. TER. - De St. Paulus Rots, gevolgd door een naauwkeurig Verhaal der Schipbreuk van het Nederlandsche Barkschip Jan Hendrik, in Bloeimaand 1845...
22541: HAARHOFF, T.J. - Briewe aan Reinhard van Johannes. (Beskrywing van 'n reis in en om die Middellandse See).
40570: BISDOM HAARLEM. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Met (vervolg): Haarlemsche Bijdragen. Deel 1-65. (niet verder verschenen).
12618: HAARSMA, BENNO VAN. (PS. S.P. LEIKER) - Drie Getuigen. Roman.
4065: HAAS, C.E. DE. - Nature and the Country in English poetry of the first Half of the Eighteenth Century.
16473: HAAS, M. DE. - Bossche Scholen van 1629 tot 1795.
37216: HAASE, CARL. (ED.) - Die Stadt des Mittelalters.
35509: HABBEMA, D.M.E. - An Appreciation of Colley Cibber, actor and dramatist, together with a reprint of his play The Careless Husband.
57839: HÄBERLE, KARL. - Individualität und Zeit in H. Laubes Jungem Europa und K. Gutzlows Ritter vom Geist.
56537: HABERMAS, JÜRGEN. - Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien.
56459: HABERT, O. - Le primat de l'intelligence dans l'histoire de la pensée (Initiation à la philosophie).
16359: HABETS, JOS. - Mededeelingen van de Akademie van Wetenschappen: 1) Over twee fragmenten van een Romeinsch opschrift gevonden te Odiliënberg bij Roermond. [1883. pp. 27-38]. 2). Over Romeinsche voorwerpen in eene begraafplaats te Gronsveld gevonden en over eene Romeinsche Ara te Odiliënberg bij Roermond. [1885. pp. 73-95]. Met 3 litho's.
337: HABETS, JOS. (ED.) - Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten, bevattende voornamelijk bank-, laat-, en boschrechten.
72839: HACHETTE, L.- - Notice sur la vie de M.L. Hachette suivie des discours prononcés à ses obsèques et des articles nécrologiques consacrés à sa mémoire.
72234: HACHEZ, NORBERT. - Essai sur le délit de sacrilège en droit français jusqu'à la fin du XVme siècle. Publié par J.L.M. Eggen.
38458: HACQUEBORD, L. & HEMPENIUS, A.L. - Groninger dijken op deltahoogte.
57696: HADERMANN, PAUL. - Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd 1896-1996. Opstellen uitgegeven door Michael Bartosik, Michel Dupuis en Jean Weisgerber.
18861: HADEWIJCH. & MOMMAERS, P. - De Visioenen van Hadewijch. Middelnederlandse tekst, vertaling en kommentaar verzorgd door P. Mommaers.
41838: HADEWIJCH. - Van Liefde en Minne. De Strofische Gedichten hertaald door M. Ortmanns. Ingeleid door P. Mommaers.
74742: HADLICH, ROGER L. - Gramática transformativa del español. Traducción española de Julio Bombín.
58495: HAEBLER, KONRAD. - Geschichte des spanischen Frühdruckes in Stammbäumen.
27284: HAEBLER, K. - Spanische und Portugiesische Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts.
73779: VAN HAECHT, GODEVAERT. & VAN ROOSBROECK, ROB. (ED.) - De kroniek van Godevaert Van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders. Ingeleid en toegelicht door Rob. Van Roosbroeck.
59289: HAEFELI, LEO. - Samaria und Peräa bei Flavius Josephus.
59377: HAEFELI, LEO. - Flavius Josephus' Lebensbeschreibung. Aus dem griechischen übersetzt, mit einer Einleitung und mit einem Anhang von Anmerkungen versehen.
74352: VAN DER HAEGHEN, VICTOR. - Mémoire sur des documents faux relatifs aux anciens peintres, sculpteurs et graveurs flamands.
58134: HAENCHEN, ERNST. - Die Apostelgeschichte.
26703: HAENDCKE, B. - Der unbekleidete Mensch in der christlichen Kunst seit neunzehn Jahrhunderten.
3203: HAENDCKE, B. - Die Chronologie der Landschaften Albrecht Dürers.
25185: HAENDCKE, B. - Der französisch-deutsch-niederländische Einfluss auf die italienische Kunst von etwa 1200 bis etwa 1650. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie.
39372: HAENDLER, GERT. - Die Rolle des Papsttums in der Kirchengeschichte bis 1200. Ein Überblick und achtzehn Untersuchungen.
45444: HAENDLER, GERT. - Geschichte des Frühmittelalters und der Germanenmission. Together with: GÜNTHER STÖKL, Geschichte der Slavenmission.
62396: HAER, L.J. VAN DEN. - Catalogus van de historisch-topografische prentenverzameling [oud-archief der Gemeente 's-Gravenhage]. Deel I (is alles wat verscheen).
17297: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
11497: HAERINGEN, C.B. VAN. & WIJK, N. VAN. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal. Met het supplement van C.B. van Haeringen.
1762: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide Opstellen.
5569: HAERINGEN - BERG, B. VAN DEN. (ED.) - Van Haeringen nummer. De Nieuwe Taalgids.
24972: HAERINGEN, C.B. VAN. - Herverfransing.
31216: HAERINGEN, C.B. VAN. - Gramarie. Keur uit het werk van zijn hoogleraarstijd.
67242: HAERSMA BUMA, B. VAN. - Gotisch bouwen in Friesland.
73145: VAN HAESENDONCK, THÉO. (ED.) - Diorama du Congo Peint par Robert Mols et Piet Van Engelen.
5841: HAESER, H. - Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde. Naar de tweede, geheel omgewerkte Hoogduitsche uitgave in het Nederduitsch vrij bewerkt door A.H. Israëls.
59378: HAEUSER, PHILIPP. - Anlass und Zweck des Galaterbriefes. Seine logische Gedankenentwicklung.
32237: HAFERKORN, H. - Lexikon der Optik.
10131: HAFFMANS, CH. - De berechting van de psychisch gestoorde delinquent. Handleiding voor juristen bij vraagstukken op het raakvlak van strafrecht en psychiatrie.
24712: HAGE, A.L.H. - Sonder Favele, Sonder Lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre.
16605: HAGE, J. - Bond value tables.
60838: HAGEDORN, MARIA. - Reformation und spanische Andachtsliteratur. Luis de Granada in England.
72512: HAGEMANS, GUSTAVE. - Relations inédites d'ambassadeurs vénitiens dans les Pays-Bas sous Philippe II et Albert et Isabelle.
48767: HAGEN, KENNETH. - Theology of Testament in the Young Luther. The Lectures on Hebrews.
2226: HAGEN, P. - Untersuchungen über Buch II und III der 'Imitatio Christi'.
27531: HAGERS, P. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1815-1990.
70013: HAGHE, LOUIS. - Sketches in Belgium and Germany. [First Series].
41168: HAGUENAUER, C. - Études choisies de Charles Haguenauer. Volume I: Japon. Études de linguistique.
41260: HAGUENAUER, C. - Études choisies de Charles Haguenauer. Volume II: Japon. Études de religion, d'histoire et de littérature.
41261: HAGUENAUER, C. - Études choisies de Charles Haguenauer. Volume III: Les Ryukyu et Formose. Études historiques et ethnographiques.
73997: HAGUENAUER, C. - Études choisies de Charles Haguenauer. Complet de 3 volumes (tous parus).
34895: HAHN, ALBERT. - Prenten.
6859: HAHN.- HAHN JR., A. (SAMENST.) - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk, samengesteld door A. Hahn Jr. Met een toelichting tot de platen door Ed. Polak.
70986: HAINL, F.-GEORGE. - La musique à Lyon depuis 1713 jusqu'à 1852. Discours de réception prononcé en séance publique à l'Académie de Lyon.
61980: HAITSMA, JACOB. - De leer aangaande de kerk in de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600.
15883: HAJDU, H. - Lesen und Schreiben im Spätmittelalter.
67867: HAJENIUS, A.M.L. - Dopers in de Domstad. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht 1639-1939.
48833: HAJJAR, J. - La triade d'Héliopolis-Baalbek. Son culte et sa diffusion à travers les textes littéraires et les documents iconographiques et épigraphiques.
41695: HAKE, J.A. VOR DER. - De aanspreekvormen in 't Nederlandsch. I: De Middeleeuwen (=alles).
72101: HAKS, DONALD. (REDACTIE) - De correspondentie van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeldbank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft, 12 april 2005.
43645: HAKS, LEO. & MARIS, GUUS. (EDS.) - Lexicon of Foreign Artists Who Visualized Indonesia (1600-1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial arts.
2307: HALBERTSMA, EELTSJE. - Poezy en Proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlêzing út syn wurk. Mei Ynliedung en oantekeningen fan J.H. Brouwer.
2309: HALBERTSMA, EELTSJE. - Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869. Brekker en brouwer. Stúdzjes fan ûnderskate skriuwers ... útjown ta gelegenheit fan de bitinking fan syn hûnderste stjerdei.
64719: HALBERTSMA, MARLITE. - Charles Rochussen 1814-1894. Een veelzijdig kunstenaar. met bijdragen van Marion Bouwens en Renny van Heuven-van Nes.
49473: HALE, JOHN., HIGHFIELD, ROGER. & SMALLEY, BERYL. (EDS.) - Europe in the Late Middle Ages.
44286: HALE, J.R. - Machiavelli and Renaissance Italy.
49532: HALE, J.R. - Renaissance Europe 1480-1520.
4543: HALÉVY, LUDOVIC. - L'Abbé Contantin.
74666: HALEY, GEORGE. (ED.) - Diario de un estudiante de Salamanca. La crónica inedita de Girolamo da Sommaia (1603-1607). Edición e introducción de George Haley.
65253: HALEY, K.H.D. - De Republiek in de zeventiende eeuw.
14533: HALKIN, LÉON. - De biografie van Erasmus. (Vertaald door Bert van Rijswijk).
46024: HALL-DE JONGE, A.E. VAN. - Kanker of Roodrot van den Cacaoboom veroorzaakt door Spicaria colorans n.sp.
45997: HALL, J.C. VAN. & WIGMAN, J.R. - 1. Cacaoproductie in de verschillende landen. 2. Een nieuwe koffiesoort. 3. Het vermenigvuldigen van bacoveplanten door C.J.J. van Hall. 4. Oculeeren en opkweeken van jonge Citrusplanten door J.R. Wigman.
46000: HALL, C.J.J. VAN. - De beteekenis van schaduwboomen bij de cacaocultuur.
46026: HALL-DE JONGE, A.E. VAN. - 1. Geneesmiddelen tegen plantenziekten. 2. De Akie.
45993: HALL, C.J.J. VAN. & SACK, J. - HALL, C.J.J. VAN: 1. Schildluizen op Oranje- en Sinaasappelboomen. 2. Hoe verkrijgen wij het grootste aantal plantsoenen van onze bacoven? 3. 'Bokke- of Induiaansch katoen'. SACK, J. 4. Twee bronwaters uit Curaçao. 5. Melkonderzoek. 6. Onderzoek van Coca-bladeren. 7. Looistofgehalte van Mangrove-bast.
45990: HALL, C.J.J. VAN. - De teelt van bacoven voor export.
75391: HALL, COLETTE. - Marie Cardinal.
69762: HALL, HANS VAN. - Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een 'Minderstadt' in de regio tussen Maas en Rijn (ca 1300 - ca 1550).
46021: HALL, C.J.J. VAN. - Proefzendingen met sinaasappels en manderijnen.
46028: HALL-DE JONGE, A.E. VAN. - Bladziekte in de Hevea's.
46062: HALL, C.J.J. VAN. & DROST, A.W. - De krullotenziekte der cacaoboomen in Suriname, haar oorzaak en haar bestrijding.
20057: HALL, E. VAN. - Over den oorsprong van de Grieksche Grafstele.
74881: HALLEBEEK, JOS. - Een grammatica voor automatische analyse van het Spaans.
64757: HALLER, BERTRAM. & MÜHL, HANS.(EDS.) - Die Dycksche Handschrift. Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
26907: HALLIDAY, P. (ED.) - Contemporary Calligraphy. Modern Scribes and Lettering Artists II.
72055: HALLIN-BERTIN,DOMINIQUE. - La fantastique dans l'oeuvre en prose de Marcel Thiry.
26683: HALLIWELL, JAMES O. - A Dictionary of Old English Plays, existing either in Print or in Manuscript, from the earliest times to the close of the Seventeenth Century. Including also notices of Latin Plays written by English Authors during the same period.
20848: HALTEREN, B. VAN. - Het Pronomen in het Nederlandsch der zestiende eeuw.
75365: HALUB, MAREK. & SCHUSTER, KURT G.P. (HRSG.) - Hoffmann von Fallersleben. Internationales Symposion Wroclaw / Breslau 2003.
5258: HAMAKER, M.J. - Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften geschetst.
64733: HAMBRO, EDVARD. - The Case Law of the International Court. A Repertoire of the Judgments, Advisory Opinions and Orders of the Permanent Court of International Justice and of the Intgernational Court of Justice. With a Bibliography prepared by J. Douma and an Index prepared by Audrey Welsby.
57576: HAMBRO, EDVARD. - The Case Law of the International Court. A Repertoire of the Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice, including dissenting and separate opinions. Vol. IV- A/B: 1959-1963.
42352: AL-HAMDANI. & MÜLLER, D.H. (ED.) - Geographie der arabischen Halbinsel. Sifat Gazirat al-'Arab. Nach dem handschriften von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassburg zum ersten Male herausgegeben von D.H. Müller.
33423: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
63759: HAMEL, G.A. VAN. - De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden. Les Arbitrages Internationaux Néerlandais de 1813 à nos jours.
74197: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
73482: HAMEL, MAURICE. - Corot and his Work.
73449: HAMEL, ERNEST. - Précis de l'histoire de la Révolution mai 1780 -novembre 1795.
9787: HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. - Hieronymus David Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten.
75588: HAMERTON, PHILIP GILBERT. - Turner.
65909: HAMESSE, JACQUELINE. (ED.) - Bilan et perspectives des études médiévales en Europe. Actes du premier Congrès européen d'Études Médiévales (Spoleto, 27-29 mai 1993).
69106: HAMET, ISMAËL. (ED.) - Chroniques de la Mauritanie Sénégalaise. Nacer Eddine. Texte arabe, traduction et notice.
46163: HAMILTON, R. & SESSELER, W.M. - Bijdrage tot de bodemkundige kennis van (Nederlandsch) Wset-Indië.
59246: HAMILTON, N.E.S.A. (EDITOR). - Willelmi Malmesbiriensis Monachi de Gestis Pontificum Anglorum Libri Quinque.
48930: HAMLIN, FRANK R., HATHAWAY, JOHN. & RICKETTS, PETER T. - Introduction à l'étude de l'ancien Provençal. Textes d'étude.
7427: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
11999: HAMMACHER, A.M. - Beeldhouwkunst van deze eeuw en een schets van haar ontwikkeling in de negentiende eeuw.
15597: HAMMACHER, A.M. & R. - Van Gogh. Een documentaire biografie.
64661: HAMMAN, ADALBERT. - La doctrine de l'église et de l'état chez Occam.
46474: HAMMERICH, L.L. - Munken of Fuglen. En Middelalderstudie.
40818: HAMMOND, NORMAN. (ED.) - Mesoamerican Archeology. New Approaches. Proceedings of a Symposium on Mesoamerican Archeology held by the University of Cambridge Centre of latin American Studies, August 1972.
70599: HAMON, A. - Le socialisme et le Congrès de Londres. Étude historique
55301: HAMP, ERIC P., HOUSEHOLDER, FRED W. & AUSTERLITZ, ROBERT. (EDS.) - Readings in Linguistics II.
57046: HAMPE, ROLAND. & SIMON, ERIKA. - Tausend Jahre Frühgriechische Kunst.
20390: HAMPE, K. - Herrschergestalten des deutschen Mittelalters.
20430: HAMPE, K. - Das Hochmittelalter. Geschichte des Abendlandes von 1000 bis 1250. Mit einem Nachwort von Gerd Tellenbach.
70493: HAMY, ALFRED. - Essai sur l'iconographie de la Compagnie de Jésus.
61249: HAMZEH, F.S. - International Conciliation with special reference to the work of the United Nations Conciliation Commission for Palestine.
71553: ANNALES / HANDELINGEN. - Annales du Cercle Archéologique & Historique d'Audenaerde ... / Handelingen van de Oudheid & Geschiedkundige Kring van Audenaerde. 3me Volume / 3e Boekdeel.
71552: ANNALES / HANDELINGEN. - Annales du Cercle Archéologique & Historique d'Audenaerde ... / Handelingen van de Oudheid & Geschiedkundige Kring van Audenaerde. 7me Volume / 7e Boekdeel.
9479: HANKE, L. - Bartolomé de Las Casas. An interpretation of his life and writings.
73982: HANKISS, J. - Théophile de Viau: Pyrame et Thisbé. Publié par J. Hankiss.
42356: HANNA, S.A. (ED.) - Medieval and Middle Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Atiya.
9973: HANNEMA, U.D. - De Hogerhuis-zaak.
70602: HANNOT, ÉMILE. - Essai sur la morale stoïcienne et ses conséquences au point de vue de la civilisation.
73806: HANNOT, S. - Nederduitsch en Latynsch Woordenboek Ten dienste der Latynsche Schoolen. Eerst opgesteld door S. Hanot, naderhand vermeerderd door D. van Hoogstraten, En nu met nieuwe vermeerderingen en verbeeteringen uitgegeeven door H. Verheyk.
70026: HANNOVER, EMIL. - Antoine Watteau. Aus dem Dänischen übersetzt von Alice Hannover.
3176: HANOT, M. - De beginselen van Albert Verweys kritiek. Met een bibliografie 'van' en 'over' het kritisch werk van Albert Verwey.
58120: HANOTAUX, GABRIEL. & VICAIRE, GEORGES. - La jeunesse de Balzac. Balzac imprimeur 1825-1828. Avec trois Estampes et deux portraits gravés sur bois par A. Lepère.
8634: HANOU, A.J.A.M. - Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen 1790-1845.
44952: HANOU, A.J.A.M. & VIS, G.J. - Johannes Kinker (1764-1845). Briefwisseling. Uitgegeven met inleiding en commentaar.
28023: HANRATH, J.J. - De betekenis van Napoleon voor het exlibris.
63194: HANSE, HERMANN. - >Gott Haben< in der Antike und im frühen Christentum. Eine religions- und begriffsgeschichtliche Untersuchung.
65622: HANSEN, INEZ. - Zwischen Epos und höfischem Roman. Die Frauengestalten im Trojaroman des Benoît de Sainte-Maure.
52006: HANSEN, ELAINE TUTTLE. - The Solomon Complex. Reading in Old English Poetry.
61918: HANSEN, H.J. - The Sergestidae of the Siboga Expedition. [Siboga-Expeditie; Monographe XXXVIII].
61727: HANSON, ANNE COFFIN. - Jacopo della Quercia's Fonte Gaia.
64112: HANSON, W.G. - The Early Monastic Schools of Ireland. Their Missionaries, Saints and Scholars. Four lectures.
42781: HANSSLER, BERNHARD. - Dante bleibt aktuell.
26583: HAPEREN, A.T.J.M. VAN. - Epistemische Logica in de Middeleeuwen. Met name bij Willem van Ockham en Paulus Venetus.
21314: HÄPKE, R. - Die Entstehung der holländischen Wirtschaft. Ein Beitrag zur Lehre von der ökonomischen Landschaft.
67337: HARBISON, PETER. - Die Kunst des Mittelalters in Irland. Aus dem Englischen von Bernardin Schellenberger.
50965: HARDEN, ARTHUR ROBERT. (ED.) - La Vie de Seint Auban. An Anglo-Norman Poem of the Thirteenth Century.
64596: HARDENBERG, H. & HARDENBERG, H. - Etta Palm. Een Hollandse Parisienne 1743-1799.
56643: HARDER, M.A., REGTUIT, M.A.R.F. & WAKKER, G.C. - Callimachus. (Proceedings of the Groningen Workshops on Hellenistic Poetry; I)
58516: HARDER, LISA. - Die phonetischen Mittel des Vortrags bei Ramsay Macdonald.
56647: HARDER, M.A., REGTUIT, M.A.R.F. & WAKKER, G.C. - Theocritus. (Proceedings of the Groningen Workshops on Hellenistic Poetry; II)
56648: HARDER, M.A., REGTUIT, M.A.R.F. & WAKKER, G.C. - Genre in hellenistic poetry. (Proceedings of the Groningen Workshops on Hellenistic Poetry; III)
36123: HARDER, J.H. - Observations on Some Tendencies of Sentiment and Ethics chiefly in Minor Poetry and Essay in the Eighteenth Century until the Execution of Dr. W. Dodd in 1777.
47719: HARDERWYK, ISAK VAN. (ED.) - Verslag van een handschrift, bevattende Jacob van Maerlants Nederduytsche Prozaische Bijbelvertaling, met aanteekeningen en bijlagen.
55126: HARDOY, JORGE E. - Precolumbian Cities. Translated by Judith Thorne.
22020: HARDT, L. - Prophezeiungen und Bekentnisse wie es zum Weltkriege kam.
23771: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - Bloemlezing uit 'Goddelicke Lof-Sanghen' (Ghendt, 1620). In nieuwe volgorde toegelicht door O. Dambre.
2802: HARDUYN, JUSTUS DE. - Cleyne Proefstuxkens uit de Poëzie van Justus de Harduyn (1582-1641). Verzameld en toegelicht door O. Dambre.
1185: HARDUYN, JUSTUS DE. - Den Val ende Op-stand van den Coninck ende Prophete David met Bij-Voegh van den Seven Leed-Tuygende Psalmen. Met inl. bron en aant. uitg. door O. Dambre.
1184: HARDUYN, JUSTUS DE. - Goddelicke Lof-Sanghen. (1620). Uitg. door O. Dambre.
1167: HARDUYN, JUSTUS DE. - De Weerlicke Liefde tot Roose-mond. Ingeleid door O. Dambre.
1128: HARDUYN, JUSTUS DE. - De Weerlicke Liefde tot Roose-mond, 1613. Uitg. met inl. en aant. door O. Dambre.
59263: HARDY, WILLIAM. & HARDY, EDWARD L.C.P. - Recueil des Chroniques et Anciennes Istories de la Grant Bretaigne, a Present Nomme Engleterre parJehan de Waurin. Vol. II.: From 1399 to 1422.
59223: HARDY, WILLIAM. (ED.) - A Collection of the Chronicles of Ancient Histories of Great Britain, now called England, by John de Waurin. Edited and Translated.
61117: HARDY, WILLIAM. & HARDY, EDWARD L.C.P. - Recueil des Chroniques et Anciennes Istories de la Grant Bretaigne, a Present Nomme Engleterre parJehan de Waurin. Vol. III.: From 1422 to 1431.
59653: HARDY, THOMAS DUFFUS. (ED.) - The Register of Richard de Kellawe, Lord Palatine and Bishop of Durham, 1311-1316. Registrum Patatinum Dunelmense. (4 vols. set).
73786: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - De Geuzen. Ingeleid en toegelicht door A. Stakenburg
1557: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - Agon, Sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven. Ingeleid en geannoteerd door G.C. de Waard.
21347: HARENBERG, E.J. & POLAK, M.S. (EDS. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Uitgegeven door E.J. Harenberg, M.S. Polak en anderen. Set van aflevering 1 t/m 8. (compleet)
14446: HARKX, P.J.F.M. - De oud-bisschoppelijke cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733-1749.
72290: HARMAND, RENÉ. - Essai sur la vie et les oeuvres de Georges Brébeuf (1617?-1661).
50394: HARMS, WOLFGANG. & VALENTIN, JEAN-MARIE. (EDS.) - Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit.
71490: HARMS, ANTOINE FREDERIC. - Tables historiques et chronologiques des plus fameux peintres anciens et modernes.
50669: HARMS, WOLFGANG. & JOHNSON, L. PETER (EDS.) - Deutschen Literatur des späten Mittelalters. Hamburger Colloquium 1973.
25384: HARMSEN, G. - Nederlands Kommunisme. Gebundelde opstellen.
74629: HARMSEN, GER. - Blauwe en rode jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
13617: HARMSEN, G. - Natuur, geschiedenis, filosofie.
23895: HARMSEN, GER. - Marx contra de marxistische ideologen. Historisch-wijsgerige beschouwingen.
57767: HARMSEN, GER. - Blauwe en rode jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
23871: HARMSEN, G. - Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van communisten.
25385: HARMSEN, G. & REINALDA, B. - Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging.
20179: HARMSEN, G. - Idee en Beweging. Bekommentarieerde bibliografie van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
59008: HARNACK, ADOLF VON. - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.
55368: HARNACK, CURTIS. - Gentleman on the Prairie.
6824: D'HARNONCOURT, A. & MCSHINE, K. - Marcel Duchamp.
71554: HAROU, ALFRED. - Le folklore de Godarville (Hainaut).
23596: HARP, R., MANTINGH, E. & RAPPOLDT, M. (EDS.) - De Middeleeuwen in de twintigste eeuw. Middeleeuwse sporen in de hedendaagse cultuur.
45818: HARPER, RAYMOND. - Als God met ons is... Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijke geloof.
69429: HARRINGTON, H. NAZEBY. - The Engraved Work of Sir Francis Seymour, P.R.E. An Illustrated and Descriptive Catalogue. With 100 plates containing reproductions of 250 etchings.
75282: HARRIS, DEREK. - Luis Cernuda. A Study of the Poetry.
12101: HARRIS, E. - Velázquez.
15436: HARRIS, D. - Socialist origins in the United States. American forerunners of Marx, 1817-1832.
21036: HARRISON, J.F.C. & THOMPSON, D. (EDS.) - Bibliography of the Chartist Movement, 1837-1976.
53057: HARRISON, FREDERICK. (ED.) - Life in a Medieval College. The Story of the Vicars-Choral of York Minster.
74312: HARRISSE, HENRY. - Bibliographie de Manon Lescaut et notes pour servir à l'histoire du livre 1728-1731-1753.
10889: HARRISSE, H. - Notes pour servir à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents, 1545-1700.
69554: HARRISSE, HENRY. - Bibliographie de Manon Lescaut et notes pour servir à l'histoire du livre 1728-1731-1753.
72785: HARRISSE, HENRY. - Christophe Colomb devant l'histoire.
68486: HARSIN, PAUL. - Dutot: Réflexions politiques sur les finances et le commerce. Édition intégrale publiée pour la première fois par Paul Harsin.
22457: HART, G.'T & FISCHER, H.F.W.D. - Costumen van 's-Gravenhage 1451-1609.
7643: HART-DAVIS, R. - A Catalogue of the Caricatures of Max Beerbohm, compiled by Rupert Hart-Davis.
60738: HART, WILLIAM HENRY. & LYONS, PONSONBY A. (EDS.) - Cartularium Monasterii de Rameseia. (Chartulary of the Abbey of Ramsey). Vol. II & III (last).
59227: HART, WILLIAM HENRY. (EDITOR). - Historia et Cartularium Monasterii Sancti Petri Gloucestriae. (complete set).
75094: HARTER, HUGH A. - Gertrudis Gómez de Avellaneda.
23960: HARTKAMP, M. - Identificatie en isolement. Een visie op Vestdijk.
57850: HARTL, EDUARD. - Die Textgeschichte des Wolframschen Parzifal. Die jüngeren *G-Handschriften. 1. Abteilung: Die Wiener Mischhandschriftengruppe *W.
63696: HARTMAN, J.J. - De Hermocopidarum Mysteriorumque Profanatorum Iudiciis. Disquisitiones Historicae.
60457: HARTMAN, SVEN S. & EDSMAN, CARL-MARTIN. - Mysticism. Based on Papers read at the Symposium on Mysticism held at Abo on the 7th-9th September, 1968.
35736: HARTMAN, HERBERT. (ED.) - A Petite Pallace of Pettie his Pleasure.
1714: HARTMANN, P. - Theorie der Grammatik.
72761: HARTMANN, EDUARD VON. - Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus.
53526: HARTOG, J. - Aruba. Geschiedenis in het kort.
22501: HARTOG, E. DEN. - Romanesque Architecture and Sculpture in the Meuse Valley.
74185: HARTOG, JOH. - Journalistiek leven in Curacao.
6292: HARTOG, J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het Protestantisme op de Nederlandse Antillen.
23822: HARTOG, J. - Curaçao. Van Kolonie tot Autonomie.
20165: HARTOG, J. - De Patriotten en Oranje van 1747-1787.
23828: HARTOG, J. - Aruba. Zoals het was, zoals het werd. Van de tijd der Indianen tot heden.
46232: HARTOG, J. - De Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika.
57178: HARTOG, JOH. - Journalistiek leven in Curacao.
21290: HARTOGH, G.M. DEN. - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
9602: HARTSUIKER, J.F. - De souteneur in het Nederlandse recht.
59312: HARTUNG, K. - Der Prophet Amos nach dem Grundtexte erklärt.
24324: HARTVELDT, DOLF. (ED.) - Taalgebruik. Opstellen over taal in de maatschappij, in de opvoeding en in het onderwijs.
35716: HARVEY, P. (ED.) - The Oxford Companion to English Literature.
57148: HARVEY, PAUL. (ED.) - The Oxford Companion to English Literature. Fourth edition revised by Dorothy Eagle.
55403: HARVEY, PAUL. (ED.) - The Oxford Companion to English Literature.
59488: HASAK, VINCENZ. - Die christliche Glaube des deutschen Volkes beim Schlusse des Mittelalters dargestellt in deutschen Sprachdenkmalen, oder 50 Jahre der deutschen Sprache im Reformationszeitalter vom Jahre 1470 bis 1520. Ein christliches Lebensbild. Mit Benützung von neun verschiedenen deutschen Bibelausgaben vor Luther. Nach alten Druckwerken und Handschriften verfasst.
59998: HASE, KARL. - Miracle Plays and Sacred Dramas. A Historical Survey.
3025: HASELEN, H.J.L. VAN. - Willem van Haren's 'Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten.
56281: HASETH, CAREL DE. - Poesia venená.
14022: HASHEM, H.R. - Arab contract of employment. Conflict and concord. A comparative study.
6790: HASLAM, MALCOLM. - The Real World of the Surrealists. Introd. by Barbara Rose.
83: HASLINGHUIS, E.J. & PEETERS, C. - De Dom van Utrecht.
73837: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het Drama der Middeleeuwen.
23696: HASLINGHUIS, E.J. - De Duivel in het Drama der Middeleeuwen.
11494: HASLINGHUIS, E.J. & PEETERS, C. - De provincie Utrecht. Eerste stuk: De gemeente Utrecht.
75371: HASPELS, J.J.L. (REDACTIE). - Royal Music Machines. Vijf eeuwen vorstelijk vermaak.
72819: VAN HASSELT, ANDRÉ. - Histoire de la vie et des ouvrages de Pierre-Paul Rubens suivie du catalogue général et raisonné de ses tableaux, esquisses, dessins et vignettes avec l'indication des lieux où les se trouvent et des artistes qui les ont gravés.
18702: HASSELT, N. VAN. - Le droit international privé des Pays-Bas.
1072: HATHAWAY, R.F. - Hierarchy and the definition of order in the Letters of Pseudo-Dionysius. A study in the form and meaning of the Pseudo-Dionysian writings.
70629: HATIN, EUGÈNE. - Histoire politique et littéraire de la presse en France. Avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine. (8 tomes complet).
73088: HATZFELD, ADOLPHE. & DARMESTER, ARSÈNE. - Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours précédé' d'un traité de la formation de la langue... Avec le concours de M. Antoine Thomas.
68163: HAUCK, KARL. (ED.) - Frühmittelalterliche Studien. Band: 4. (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster).
48387: HAUCK, KARL. (ED.) - Zur Germanisch-deutschen Heldensage. Sechzehn Aufsätze zum neuen Forschungsstand.
68160: HAUCK, KARL. (ED.) - Frühmittelalterliche Studien. Band: 8. (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster).
68164: HAUCK, KARL. (ED.) - Frühmittelalterliche Studien. Band: 2. (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster).
68159: HAUCK, KARL. (ED.) - Frühmittelalterliche Studien. Band: 1. (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster).
62364: HAUCK, ALBERT. (HRSG.) - Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Begründet von J.J. Herzog. In dritter verbesserte und vermehrter Auflage. (24 vols. set).
68158: HAUCK, KARL. (ED.) - Frühmittelalterliche Studien. Band: 10. (Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster).
75629: HAUFF, CAROLUS. - Nova Rectarum Parallelelarum Theoria. Editio altera supplementis aucta.
67177: HAUG, HANS. - L'art en Alsace.
45183: HAUG, WALTER. - Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13.Jahrhunderts. Eine Einführung.
72199: HAULLEVILLE, P. DE. - Les catholiques et les libertés constitutionnelles.
65750: HAUPT, BARBARA. (HRSG.) - Zum mittelalterlichen Literaturbegriff.
72244: VEREIN BEETHOVEN-HAUS. - Bericht über die ersten fünfzehn Jahre seines Bestehens 1889-1904.
74857: HAUSER, PHILIPH. - Madrid bajo el punto de vista medico-social. Volumen Primero & Segundo.
18328: HAUSER, ARNOLD. - Sociale geschiedenis van de kunst.
9242: HAUSMAN, A. & WILSON, F. - Carnap and Goodman: two formalists.
66412: HAUSSHERR, REINER. (HRSG.) - Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, Kultur. Katalog der Ausstellung Stuttgart, Würtembergisches Landesmuseum, 25.3 - 5.7 1977. Herausgegeben von Reiner Haussherr, Christian Väterlein, Ursula Schneider, Hans Klaiber.
49709: HAUSSHERR, REINER. (HRSG.) - Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, Kultur. Katalog der Ausstellung Stuttgart, Würtembergisches Landesmuseum, 25.3 - 5.7 1977. Herausgegeben von Reiner Haussherr, Christian Väterlein, Ursula Schneider, Hans Klaiber.
6519: HAUTE, R.M. VAN DEN. - L'Artiste peintre-verrier Edouard Steyaert.
74357: HAUTECOEUR, LOUIS. - Histoire de l'Architecture Classique en France. Nouvelle édition complètement refondue et augmentée. (Ouvrage complet; 7 tomes en 10 volumes).
70300: HAUVETTE, HENRI. - L'Arioste et la poésie chevaleresque à Ferrare au début du XVIe siècle.
42787: HAUVETTE, HENRI. - Dante. Inleiding tot de studie der Divina Comedia.
65756: HAUW GIE, TAN. - La matière de Don Juan et les genres Littéraires.
73789: VAN HAUWAERT, O. - Historisch en critisch overzicht van het Vlaamsch tooneel in de XVIIde eeuw.
67567: HAVARD, HENRY. - L'art dans la maison (Grammaire de l'ameublement).
74016: HAVARD, HENRY. - Histoire et philosophie des styles (Architecture, ameublement, décoration).
72970: HAVARD, HENRY. - Histoire et philosophie des styles (Architecture, ameublement, décoration).
69046: HAVARD, HENRY. - Michiel van Mierevelt et son gendre.
69059: HAVARD, HENRY. - Van der Meer de Delft.
21993: HAVARD DE LA MONTAGNE, M. - La vie agonisante des pays occupés. Lille et la belgique. Notes d'un témoin octobre 1914- juillet 1916.
69032: HAVARD, HENRY. - Les Boulle.
70961: HAVARD, HENRY. - Léopold Flameng. (Les Artistes de tous les temps; Série D: Le XX-e Siècle).
47735: HAVE, J.B. VAN DER. - Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel.
6870: HAVELAAR, J. - Het sociaal conflict in de beeldende kunst.
900: HAVELKA, J. - The Nature of the Creative Process in Art. A psychological study.
17446: HAVER, JOZEF VAN. - Nederlandse Incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd compendium van Nederlandse bezweringsformules.
41682: HAVERBEKE, P. VAN. - De 13de-eeuwse Middelnederlandse Oorkondentaal te Brugge en omgeving. Bijdrage tot de Studie van Spelling en Klankleer.
74278: VAN HAVERE, BRUNO. - Het zinnebeeld in de Christelijke kunst.
75870: HAVERMAN, MARIËTTE. E.A. (REDACTIE) - Altaargeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden.
5325: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS. - François Haverschmidt, de dominee, de dichter, de mens. Bloemlezing en inleiding van J.J. Borger.
70662: HAVET, ERNEST. - Pensées de Pascal publiées dans leur texte authentique avec un commentaire suivi et une étude littéraire.
69663: HAVRE, GUST. VAN. - Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois recueillis par G. Van Havre.
62832: VAN HAVRE, GUST. - Chronijck der Stadt Antwerpen, toegeschreven aan den Notaris Geerard Bertrijn.
49563: HAY, DENYS. - Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries.
49463: HAY, DENYS. - The Italian Renaissance in its Historical Background. The Wiles Lectures given at the Queen's University Belfast 1960.
49501: HAY, DENYS. (ED.) - The Renaissance 1493-1520. Planned by G.R. Potter, edited with a new Preface by Denys Hay.
55212: HAYAKAWA, S.I. - Language in Thought and Action.
57166: HAYAKAWA, S.I. - Language in Thought and Action.
61140: HAYASHI, T. - The Bakhshali Manuscript: an Ancient Indian Mathematical Treatise.
15130: HAYDEN, H. - Moturiki. A pilot project in community development.
59244: HAYDON, F.S. (EDITOR). - Eulogium (Historiarum Sive Temporis): Chronicon ab Orbe conditio usque ad Annum Domine 1366; a Monacho quodam Malmesbiriensi exaratum. Vol. I-III (complete set).
64730: CONFÉRENCE DE LA HAYE. - Conférence de la Haye de Droit International Privé. Actes et Documents de la Onzième session. 7 au 26 octobre 1968. 4 vols.
64727: CONFÉRENCE DE LA HAYE. - Conférence de la Haye de Droit International Privé. Actes et Documents de la neuvième session. 5 au 26 octobre 1960. 4 vols.
64728: CONFÉRENCE DE LA HAYE. - Conférence de la Haye de Droit International Privé. Actes et Documents de la septième session tenu du 9 au 31 octobre 1951. 2 vols.
64729: CONFÉRENCE DE LA HAYE. - Conférence de la Haye de Droit International Privé. Actes et Documents de la Session extraordinaire 13 au 26 avril 1966. Exécution des jugements
64725: CONFÉRENCE DE LA HAYE. - Conférence de la Haye de Droit International Privé. Actes et Documents de la huitième session. 3 au 24 octobre 1956. 2 vols.
64726: CONFÉRENCE DE LA HAYE. - Conférence de la Haye de Droit International Privé. Actes et Documents de la dixième session. 7 au 28 octobre 1964. 4 vols.
62862: HAYEN, ANDRÉ. - L' Intentionnel dans la philosophie de Saint Thomas. Préface de Joseph Maréchal.
23570: HAZARD, P. - La pensée Européenne au XVIIIème siècle. De Montesquieu à Lessing.
10472: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht. 9e Herziene druk, bewerkt door J. Remmelink.
64537: HAZEWINKEL, H.C. - Geschiedenis van Rotterdam.
62284: HEADLAM, ARTHUR C. - Christian Theology. The Doctrine of God.
7380: HEALY, J. - The just wage, 1750-1890. A study of moralists from Saint Alphonsus to Leo XIII.
20400: HEARNSHAW, F.J.C. (ED.) - The Social and Political Ideas of some great Mediaeval Thinkers. A series of lectures delivered at King's College University of London.
44104: HEBEL, HANS-PETER. - Rechts- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zur frühen Stadtentwicklung in Kastilien und León.
67241: HEBING, C. - Vergoldung und Bronzierung. Untergrund, Arbeitstechniken, Werkstoffe. Ein Handbuch für die Praxis. Überarbeitet von Rudolf Pracher.
66812: HECHT, KONRAD. - Der St. Galler Klosterplan.
45529: HECHT, JOSEF & KONRAD. - Die frühmittelalterliche Wandmalerei des Bodengebietes.
39767: HECHT, H. & SCHÜCKING, L.L. - Die englische Literatur im Mittelalter.
33211: HECHT, HANS. (ED.) - Thomas Percy und William Shenstone. Ein Briefwechsel aus der Entstehungszeit der Reliques of ancient English Poetry.
64770: HECKER, HELLMUTH. (ED.) - Aktuelle Fragen im Spannungsfeld zwischen Völkerrecht und Politik. 25 Gutachten aus 25 Jahren.
69135: HECQ, GAËTAN. & PARIS, LOUIS. - La poétique française au Moyen Age et à la Renaissance.
70295: HECQ, GAËTAN. & PARIS, LOUIS. - La poétique française au Moyen Age et à la Renaissance.
50600: HEDBERG, STEN. - Contamination and Interpolation. A study of the 15th century Columella manuscripts.
69551: HÉDIARD, GERMAIN. - Eugène Isabey. Étude suivie du catalogue de son oeuvre. (Ouvrage posthume). (Les Maitres de la Lithographie).
67431: HEDINGER, BÄRBEL. - Plastik des Osnabrücker Landes von 14. bis zum 18. Jahrhundert im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück.
70089: HÉDOU, JULES. - Gustave Morin et son oeuvre.
69127: HÉDOU, JULES. - Noël le Mire et son oeuvre, suivi du catalogue de l'oeuvre gravé de Louis le Mire. Portrait à l'eau forte par Gilbert.
68892: HÉDOU, JULES. - Jean le Prince et son oeuvre suivi de nombreux documents inédits. Portrait à l'eau-forte par A. Gilbert.
73994: HEEK, J.H. VAN. - Huis Bergh: Kasteel en Collectie.
60900: HEEL, DALM. VAN. & SLOOTS, CUNIBERTUS. (EDS.) - Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden.
34121: HEEL, D. VAN. - De Minderbroeder Aegidius de Monte, Bisschop van Deventer.
21480: HEEMSKERCK, JOHAN VAN. - Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia. Uitg. door P.E.L. Verkuyl.
42381: HEER, PH. DE. - The Care-Taker Emperor. Aspects of the Imperial Institution in Fifteenth-Century China as Reflected in the Political History of the Reign of Chu Chi'i-yü.
49512: HEER, FRIEDRICH. - Die Dritte Kraft. Der europäische Humanismus zwischen den Fronten des konfessionellen Zeitalters.
14566: HEER, FRIEDRICH. (ED.) - Erasmus von Rotterdam. Auswahl und Einleitung.
10006: HEERDE-VAN SCHREVEN, C.M. VAN. - Diefstal in groepsverband gepleegd. Een empirisch onderzoek met een criminologische beschouwing.
1126: D'HEERE, LUCAS. - Den Hof en Boomgaard der Poësien. Uitg. met inl. en aant. door W. Waterschoot.
44795: HEEREN, A.H.L. - Geschiedenis der Classische Literatuur gedurende de Middel-Eeuwen. Vertaald door E.G. Lagemans.
72861: HEEREN, M. - Manuel historique du système politique des états de l'Europe et de leurs colonies, depuis la découverte des deux Indes. Traduit de l'allemand sur la troisième édition et revu par le baron de Reiffenberg.
66297: HEERES, J.E. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Tweede Reeks (Buitenbezittingen). Derde deel.
279: HEERINGA, K. (ED.) - Rechtsbronnen der stad Schiedam.
614: HEERINGA, K. (ED.) - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche Rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche tijdvak 1319-1432.
41446: HEERINGEN, R.M. VAN. & KOLDEWEIJ, A.M. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
67927: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde.
64129: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. - De oudste versie van Dodenboek 17a. Coffin Texts Spreuk 335a.
21869: HEERMA VAN VOSS, L. & HOLTHOON, F.L. VAN. (EDS.) - Working Class and Popular Culture. Papers delivered at the Anglo-Dutch Conference on Labour History, Leiden, 1986.
1273: HEEROMA, K. (ED.) - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Met inleiding, aant. & melodieën uitg. m.m.v. C.W.H. Lindenburg. Deel I. (niet verder verschenen).
1491: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
1109: HEEROMA, K. (ED.) - De Fragmenten van De Tweede Rose.
47929: HEEROMA, K. - Nieuwe Middelnederlandse Fragmenten.
63060: HEEROMA, K. - Hollandse dialektstudies. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands.
2221: HEEROMA, K. - Sprekend als Nederlandist.
23117: HEEROMA, K. (ED.) - Florigout. Fragmenten van een 14de-eeuws ridderverhaal.
28837: HEEROMA, K. - Moriaen, Lantsloot en Elegast luisterend gelezen.
75992: HEERTUM, CIS VAN. (ED.) - Philosophia symbolica: Johann Reuchlin and the Kaballah. Catalogue of an exhibition in the Bibliotheca Philosophica hermetica commemorating Johann Reuchlin (1455-1522).
14385: HEESE, G. (HRSG.) & WEGENER, H. (HRSG.) - Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik und ihrer Grenzgebiete. 3 Bände.
1793: HEESTERMANS, J.L.A. - 'Naar', 'Naast', 'Langs' en 'In'. Een onomasiologisch-semasiologische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries.
19826: HEESTERS, W. & RADEMAKER, C.S.M. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode.
60244: HEFELE, H. - Die Bettelorden und das religiöse Volksleben Ober- und Mittelitaliens im XIII. Jahrhundert.
43455: HEFELE, H. - Dante.
63453: HEFNER, JOSEPH. - Die Entstehungsgeschichte des Trienter Rechtfertigungsdekretes.Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des Reformationszeitalters.
62089: HEGEL, C. & KOPPMANN, KARL. (HRSG.) - Die Chroniken der niedersächischen Städte. Lübeck (in zwei Theile).
45893: HEGMAN, W.E. (ED.) - Esopet. Een Middelnederlandse Fabelbundel. Uitgegeven, ingeleid en verklaard.
2384: HEGMAN, W.E. (ED.) - Hein van Aken. Vierde Martijn. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
35742: O'HEHIR, B. - Harmony from Discords. A life of Sir John Denham.
31534: HEHN, VICTOR. - Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa. Historisch-Linguistische Skizzen. Siebente Auflage neu herausgegeben von O. Schrader mit botanischen Beiträgen von A. Engler.
63815: HEIDELMEYER, WOLFGANG. - Untersuchungen zu einer Theorie der Beziehungen zwischen Hauptinstrument und Nebenurkunden völkerrechtlicher Verträge.
57506: HEIDENHEIMER, ARNOLD J. & LANGDON, FRANK C. - Business Associations and the Financing of Political parties. A comparative study of the evolution of practices in Germany, Norway and Japan. With a preface by Alexander Heard.
7378: HEIER, E. - Religious Schism in the Russian Aristocracy 1860-1900. Radstockism and Pashkovism.
11363: HEIJBROEK, J.F. (ED.) - De verzameling van Mr. Carel Vosmaer (1826-1888).
75561: HEIJDEN, M.J.M. VAN DER. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
50365: HEIJKANT, MARIE-JOSÉ. - La tradizione del 'Tristan' in prosa in Italia. E proposte di studio sul 'Tristano Riccardiano'.
64713: HEIJMANS, A.M.J. - Legal Aspects of the military exploitation of the bottom of the sea - the Sea Bed Treaty- arms control and the changing law of the sea.
59899: HEIJS, JAN. (INLEIDER). - Filmliga 1927-1931. Met een inleiding door Jan Heijs.
2062: HEIJTING, A.T.A. (UITG.) - Het boek der Sonnetten. Nederlandsche Sonnetten van de zestiende eeuw tot Jacques Perk.
75777: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 14, N.S. Voyageurs Français. Voyages de découvertes, Fondation de Colonies, Compagnies de Commerce, Navigation.
75778: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 11, N.S. Manuscrits, livres illustrés du 15 e au 18e siècle, reliures, éditions originales, histoire des sciences et des métiers, géographie et voyages.
75779: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 10, N.S. Editions originales. Littérature, Histoire des Sciences. Ronsard, Montaigne, Descartes, Pascal, Corneille, Molière, Racine, Diderot, Voltaire, et des autres auteurs du 19e siècle, Aérostation, Livres sur les métires.
75774: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 08, N.S. Editions originales anciennes et modernes. Livres rares sur l'Histoire des Sciences et des Voyages. Livres Espagnols.
75771: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 22, N.S. Editions originales du XVe au XXe siècle provenant en partie des Bibliothèques de deux amateurs.
75776: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 33, N.S. Livres du XVe siècle..
75746: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 16, N.S. Livres et autographes de Victor Hugo rangés par ordre chronologique. Victor Hugo, illustrateur. Iconographie - Éditions critiques - Documentation.
75772: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 29, N.S. Cent vingt livres anciens et quelques ouvrages de Bibliographie, d'Erudition et de Pédagogie.
75766: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 07, N.S. Livres rares. Livres illustrés du 15e au 19e siècle, Emblèmes, Livres de Fêtes, Incunables, Typographie, Impressions rares, Chasse, Gastronomie, Musique, Médecine et Sciences anciennes, Navigation et Voyages.
75767: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 05, N.S. Editions originales anciennes et modernes d'auteurs français et étrangers.
75775: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 38, N.S. Soixante-quinze beaux livres et livres rares du XVe au XIXe siècle.
75768: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 17, N.S. Cent vingt livres. Littérature, Typographie, Sciences.
75770: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 31, N.S. Cent vingt livres 1475-1875 rangés par ordre chronologique
75765: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 03, N.S. Livres illustrés du XVe au XXe siècles. Sciences anciennes et Histoire des Sciences, Géographie, Marine, Voyages.
75764: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 27, N.S. Livres anciens.
75763: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 26, N.S. Livres du XVe au XXe siécle pour la plupart en premières éditions. Classiques grecs et latins, Littératures françaises et étrangères, Philosophie, Sciences et techniques, Canards.
75727: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 34, N.S. Livres de Beaux-Arts.
75769: HEILBRUN, GEORGES. - Catalogue 25, N.S. Topographie française. Recueils de vues et planches séparées. Fêtes et voyages en France. Guide et plans.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring[an error occurred while processing this directive]

9/18