Antiquariaat De Keerkring
Steiger 6, 6581 KZ Malden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)24 323 93 40            Email: info@keerkring.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49327: BONENFANT, PAUL. - Du meurtre de Monterau au traité de Troyes.
49535: BONENFANT, PAUL. - Philippe-Le-Bon.
58585: BONENFANT, PAUL. - Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur 1381-1419.
55237: BONGAERTS, THEO. (ED.) - Computer Applications in Language Learning.
1231: BONGER, H. - Dirk Volkertszoon Coornhert. Studies over een nuchter en vroom Nederlander.
10289: BONGER, W.A. - Verspreide Geschriften. Met een korte levensschets door H. Bonger en een studie over de werken door J. Valkhoff.
72235: BONHEUR, GEORGES. - Essai critique de l'enseignement vocal actuel. Avec une note sur la respiration par le Docteur Cheval.
60946: BONIVARD, FRANCOIS. - Advis et devis des lengues suivis de Lamartiginee cest a dire de la source de peché.
69834: BONNAFFÉ, EDMOND. - Le meuble en France au XVIe siècle. Ouvrage orné de 120 dessins.
35714: BONNARD, G.A. (ED.) - English Studies Today, second series. Lectures and papers read at the fourth conference... held at Lausanne and Berne, August 1959.
69518: BONNARDOT, ALF. - Histoire artistique et archéologique de la gravure en France [...]
66502: BONNEFOIT, RÉGINE. & KROHM, HARTMUT. - Skulpturen der Gotik und Renaissance. Die ehemalige Sammlung des Justizrats Dr. Gerhart Bollert.
65304: BONSIRVEN, JOSEPH. - Théologie du Nouveau Testament.
29075: BONT, A.P. DE. - Dialekt van Kempenland, Deel III. Geografische namen D.Z. Veld-, water-, bos-, weg-, plaats- en nog andere namen.
471: BONTEKOE. - Journael Ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Uitgegeven door G.J. Hoogewerff.
8021: BONTEMANTEL, HANS. & SMIT, C.G. (ED.) - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670. [Naar het handschrift met een inleiding] uitgeven door C.G. Smit.
15382: BONUS, A. - Das Käthe Kollwitz-Werk. Mit einführendem Text, sowie 153 Bildtafeln.
67384: BOO, J.A. DE. - Heraldiek.
67385: BOO, J.A. DE. - Heraldiek.
63986: BOOCKMANN, HARTMUT. - Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur politischen Theorie des späteren Mittelalters. Mit einem Anhang: Die Satira des Johannes Falkenberg.
49639: BOOCKMANN, HARTMUT. - Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte.
49572: BOOCKMANN, HARTMUT. - Einführung in die Geschichte des Mittelalters.
38415: BOOGAARD, NICO H.J. VAN DEN. - Autour de 1300. Études de philologie et de littérature médiévales. Recueillies par Sorin Alexandrescu, Fernand Drijkoningen, Willem Noomen. Avec une préface de Paul Zumthor.
2054: BOOGERD, L. VAN DEN. - Het Jezuïetendrama in de Nederlanden.
20770: BOOGMAN, J.C. & PLAAT, G.N. VAN DER. (EDS.) - Federalism. History and current significance of a form of government.
7274: BOOGMAN, J.C. - Van Spel en Spelers. Verspreide Opstellen.
24887: BOOIJ, G.E. (ED.) - Morfologie van het Nederlands. Met een inleiding en systematische bibliografie.
6488: BOOM, A. VAN DER. - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst.
16597: BOOM, A. VAN DER. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland. Eerste deel: De 16e eeuw tot de alteratie. (alles wat verschenen is ).
18065: BOOMA, J.G.J. VAN. (ED.) - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
27125: BOOMGAARD, P. (ED.) - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950. Aangeboden aan W.J. Wieringa bij zijn aftreden als hoogleraar aan de VU te Amsterdam.
38445: BOON, PIETER. (ED.) - Spiegel der armen sündigen Seele (Ulm: Cunrad Dinckmut 1484). Textausgabe mit einem Glossar, einer Einführung und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
26553: BOON, K.G. & VERMEEREN, P.J.H. - De Meester van de Virgo inter Virgines; Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek.
13287: BOON, K.G. - Netherlands drawings of the fifteenth and sixteenth centuries. 2 vols.
64556: BOON, PIET. - Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720.
46001: BOONACKER, J. & DROST, A.W. - Rijstcultuur.
46010: BOONACKER, J. - 1. Verslag van een dienstreis naar Britsch-Guyana door J. Boonacker. 2. Rijstcultuur in Japan.
17996: BOONSTRA, O. E.A. (ED.) - Historische Informatiekunde. Inleiding tot het gebruik van de computer bij historische studies.
60700: BOONZAJER, C. - Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren. Verrijkt met eene Voorrede van J.A. Clignett.
50014: BOOT, CHRISTINE. (ED.) - Cassiodorus' Historia Ecclesiastica Tripartita in Leopold Stainreuter's German Translation. MS ger.fol.1109.
16229: BOOT, J.C.G. - Observationes criticae ad M. Tullii Ciceronis Epistolas.
16231: BOOT, J.C.G. - Commentatio de Sulpiciae, quae fertur satira.
73965: BOOT, CHRISTINE. (ED.) - Cassiodorus' Historia Ecclesiastica Tripartita in Leopold Stainreuter's German Translation. MS ger.fol.1109. Volume I (of 2)
10823: BOOTH, A.J. - Saint-Simon and Saint-Simonism, a chapter in the history of socialism in France.
55735: BOOTSMA, FR. GAUDENTIO. - Tractatus de Officio Divino et Missa.
64553: BOOTSMA, N.H. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
62995: BOR, JAN. & TEPPEMA, SYTSKE. - 25 eeuwen filosofie. Teksten en toelichtingen.
7404: BORCHARDT, C.F.A. - Hilary of Poitiers' Role in the Arian Struggle.
44937: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE & DERVEAUX-VAN USSEL, GHISLAINE. - Edelsmeedkunst uit het Maasland.
44950: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Madones en Majesté. A propos de Notre-Dame d'Éprave.
44940: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Notes pour servir à l'étude des oeuvres d'art du Limbourg.
44943: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Les Retables Brabançons Conservés en Suède.
44939: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Notes pour servir à l'Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. I: Arondissement de Louvain. II: Arrondissement de Nivelles.
44934: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Le Retable anversois de la Basilique Saint-Jean à Bois-le-Duc.
67421: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant. Arondissement de Bruxelles.
44936: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Les Stalles de l'Église Saint-Sulpice à Diest.
74469: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Notes pour servir à l'Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. I: Arondissement de Louvain.
45973: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Notes et Documents pour servir à l'histoire de l'art et de l'iconographie en Belgique. Ire série: Sculptures conservées au Pays Mosan.
44941: BORCHGRAVE D'ALTENA, J. DE - Les Châsses de saint Domitien et de saint Mengold de la Collégiale Notre-Dame à Huy.
58683: BORDEWIJK-KNOTTER, J.M. - Pinter Appeal. A Comparative Study of Responses to The Homecoming.
63058: BORGEAUD, CHARLES. - Histoire de l'Université de Genève. L'Académie de Calvin 1559-1798. Avec trente portraits hors texte et de nombreuses reproductions de documents.
63532: BORGMAN, ERIK. - Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis. Deel I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965).
12047: BORISOVA, E.A. & STERNIN, G. - Russian Art Nouveau.
373: BORMAN, R. - Archeologie in Gelderland.
16854: BORMAN, R. - Oost-Gelderland archeologisch bekeken. Overzicht van prehistorie en vroege geschiedenis.
60721: BORMANS, J.H. - La chanson de Roncevaux. Fragments d'anciennes rédactions thioises. Avec und introduction et remarques.
69795: BORMANS, STANISLAS. - La verrerie et la cristallerie de Vonêche.
71367: BORMANS, STANISLAS. - Le geste de Guillaume d'Orange. Fragments inédits du XIIIe siècle.
72211: BORMANS, STANISLAS. (ED.) - Notes de Dartois sur quelques artistes de Liège, publiées par Stanislas Bormans.
1162: BORMANS, J.H. (ED.) - Parthonopeus van Bloys. Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys, grootendeels bijeenverzameld door F. Deycks, en verder in orde geschikt en kritisch uitgegeven door J.H. Bormans.
2423: BORMANS, J.H. (ED.) - Speghel der Wijsheit of Leeringhe der Zalichede, van Jan Praet, Westvlaemschen dichter van 't einde der XIIIe eeuw, voor de eerste mael uitgegeven met inleiding en aantekeningen door J.H. Bormans.
59645: BORMANS, J.H. (ED.) - Leven van Sinte Christina de Wonderbare, in oud-dietsche Rijmen, naer een perkementen handschrift uit de XIVde of XVde eeuw, met inleiding, aanteekeningen en andere bijvoegsels voor de eerstemael uitgegeven.
74578: BORMS, EDDY. - Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken.
118: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm von Oranien 1802-1806.
15696: BOROFSKY.- ROSENTHAL, M. & R. MARSHALL. - Jonathan Borofsky.
64993: VAN DEN BORREN, CH. - Orlande de Lassus.
70207: VAN DEN BORREN, CHARLES. - Les origines de la musique de clavier en Angleterre.
64552: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
19794: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
50281: BORST, ARNO. (ED.) - Mönchtum, Episkopat un Adel zur Gründungszeit des Klosters Reichenau.
69679: BORTIER, P. - Cobergher, 1560-1630, peintre, architecte, ingénieur.
69677: BORTIER, P. - Cobergher, 1560-1630, peintre, architecte, ingénieur.
24907: BOS, E.P. & WARNAR, G. (EDS.) - Een claer verlicht man. Over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381).
25197: BOS-ROPS, J.A.M.Y. - Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433
59912: BOS, G.G.J. - A logistic approach to the demand for private cars.
16654: BOS, R.W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart, 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt.
64282: BOS, MAARTEN. (ED.) - The Present State of International Law and Other Essays. Written in honour of the Centenary Celebration of the International Law Association 1873-1973.
69975: BOS, A. - Glossaire de la langue d'oïl (XIe - XIVe siècles), contenant les mots vieux-français hors usage, leur explication, leur étymologie et leur concordace avec le provençal et l'italien.
33980: BOS, TH.S.J., KERSTEN, A.E. & KOOIJMANS, K. (EDS.) - Bron en Publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen.
35755: BOS, K. - Religious Creeds and Philosophies as represented by characters in Sir Walter Scott's works and biography.
73632: BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. - Het Rudolfsboek.
34848: BOSC. (1924-1965) - L'Armée.
41896: BOSCH, P. VAN DEN. - Studiën over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
19314: BOSCH, J. - Mr. W. Bilderdijk's Briefwisseling. Aanvullende uitgave. Eerste deel: 1772-1794.
9732: BOSCH, F.D.K. - Het ontwaken van het aesthetisch gevoel voor de Hindoe-Javaansche Oudheid.
15754: BOSCH, A. & J. SCHMIERMANN. (ED.) - Van Gronspech tot Groesbeek. Fragmenten uit een lokaal verleden 1040-1940.
18593: BOSCH, J.F.M. - De staatsschulden in het internationaal recht.
63887: BOSCH, J.W.M. - Asyl en uitlevering. Historisch geschetst.
61941: BOSCH, J.W.M. VAN DEN. - De liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken in het Romeins Missaal.
27893: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië. Deel I en II.
41847: BOSCH, J. - Reinaert-Perspectief.
1578: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
67425: BOSINSKI, GERHARD. - Güstrow und seine Kirchen.
35527: BOSKER, A. - Literary Criticism in the Age of Johnson.
49254: BOSL, KARL. - Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Ausgewählte Beträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt.
49593: BOSL, KARL. & WEIS, EBERHARD. - Die Gesellschaft in Deutschland I. Von der fränkischen Zeit bis 1848.
31437: BOSMAN, L. - Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800.
26502: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
73492: BOSMANS, JULES. - Coups droits à Dieu et au Diable.
57617: BOSMANS, TH.E.A. & COOPMANS, J.P.A. (EDITORS) - De heerlijke stad. Achtste colloquium 'de Brabantse Stad', Bergen op Zoom, 2 en 3 oktober 1987.
5803: BOSMANS, C.J.E. & M. VISSER. - Répertoire des traités et des engagements internationaux du XXe siècle concernant les Pays-Bas.
18595: BOSMANS, C.J.E. - Le règlement pacifique des différends des Pays-Bas. Avec préface de J. ter Meulen.
57615: BOSMANS, TH.E.A. & BROERS, E.J.M.F.C. (EDITORS) - Brabandts recht dat is... Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant.
57616: BOSMANS, TH.E.A. & COOPMANS, J.P.A. (EDITORS) - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in tweede termijn. Colloquium gehouden te Tilburg, 7 april 1988.
68011: DE BOSQUE, A. - Artistes italiens en Espagne du XIVme siècle aux rois catholiques.
29477: BOSQUET, ALAIN. - La peinture de Dorothea Tanning.
17881: BOSSCHA, J. - Het leven van Willem den Tweede. Koning der Nederlanden en Groot-Hertog van Luxemburg.
71966: VAN DEN BOSSCHE, BENOÎT. - Strasbourg. La cathédrale. Photographies de Claude Sauvageot.
20231: BOSSCHER, D. - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952).
58299: BOSSELAERS, R. - Le cas Stendhal. Une mise au point. Essai typologique et littéraire.
68565: BOSSERT, H.TH. - Encyclopédie de l'ornement. Recueil de 120 planches en couleurs comprenant plus de 1.600 motifs décoratifs empruntés aux styles anciens et modernes de différents pays. Avant-propos et notices de H.Th. Bossert.
73358: BOSSERT, A. - Goethe, ses précurseurs et ses contemporains Klopstock, Lessing, Herder, Wieland, Lavater, la jeunesse de Goethe. Avec un discours sur les caractères de la littérature classique en Allemagne.
71364: BOSSERT, A. - Tristan et Iseut. Poème de Gotfrit de Strasbourg comparé à d'autres poèmes sur le même sujet.
73359: BOSSERT, A. - Goethe et Schiller. La littérature allemande à Weimar, la jeunesse de Schiller, l'union de Goethe et de Schiller, la vieillesse de Goethe. Avec un discours sur l'esprit littéraire en Allemagne.
75028: BOSSONG, GEORG. - Probleme der Übersetzung wissenschaftlicher Werke aus dem Arabischen in das Altspanische zur Zeit Alfons des Weisen.
51725: BOSSUAT, ROBERT. & MONFRIN, JACQUES. - Manuel bibliographique de la littérature française du moyen âge. Avec les deux supplements. Supplément (1949-1953) & Second supplément (1954-1960).
51738: BOSSUAT, ROBERT. - Le Roman de Renard.
75958: BOSSUET. - Discours sur l'histoire universelle à Mgr Le Dauphin depuis le commencement du monde jusqu'a l'empire de Charlemagne par Bossuet continué jusqu'à 1700.
61524: BOSSUET, JACQUES BENIGNE. - Convoluut van drie titels: Catechismus voor 't Bisdom van Meaux. Cathechismus van de feest-dagen en andere Hoogtijden en plegtiheden van de Kerk. Uytlegging van eenige zwaarigheden over de Gebeden van de Missie aan een nieuw bekeerd Katholyk.
71614: BOSSUYT, J. - Stenographia exacta, sive, Ars vocem loquentis scribendo excipiendi, methodus nova D.ni Conen de Prépéan: è gallicâ linguâ ad Latinam deducta, Additis quibusdam Belgicae, germanicae, Anglicae, Italicae atque Hispanicae linguae contractionibus, studio J. Bossuyt.
75357: BOSTOEN, KAREL. & HANOU, ANDRÉ. - Geconfineert voor altoos. Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739), vermeerderd met een autobiografie.
11351: BOSTOEN, K.J.S. - Dichterschap en Koopmanschap in de zestiende eeuw. Omtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot. (Deventer Studiën; 1).
49505: BOSWELL, JOHN. - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleewen. Vertaald door Gerda Pancras en Tilly Schel.
41340: BOSWINKEL, E., GRONINGEN, B.A. VAN. & PESTMAN, P.W. - Antidoron Martino David oblatum. Miscellanea papyrologica.
49595: BOT, P.N.M. - Levinus Ammonius en Erasmus.
41894: BOT, P.N.M. - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk.
23560: BOTERMANS, A.J. (ED.) - Die Hystorie van die Seuen Wijse Mannen van Rome. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven.
19117: BOTERMANS, A.J. (ED.) - Die Hystorie van die Seuen Wijse Mannen van Romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, Ao. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.
29510: BOTERO- - Botero.
61820: BÖTH, WOLFGANG ROBERT. - Vom religiösen Drama zur politischen Komödie. Friedrich Dürrenmatt, 'Die Wiedertäufer'und 'Es steht geschrieben'. Ein Vergleich.
58842: BOTHA, D.J. - A Study in the Theory of Monetary Equilibrium. A Comparative Analysis.
46849: BOTHA, RUDOLF P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek. Een methodologisch handboek. Nederlandse bewerking van G.J. de Haan.
4057: BOTHA, RUDOLF P. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
14460: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
61625: BOTS, P.M. - De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem. In alphabetische volgorde, met korte toelichtingen.
25209: BOTS, J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland.
59493: BOTS, P.M. - De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem. In alphabetische volgorde, met korte toelichtingen.
25503: BOTS, P.M. - De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem. In alphabetische volgorde, met korte toelichtingen.
61255: BOTS, HANS. & LEVIE, SOPHIE. (REDACTIE). - Periodieken en hun kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen.
20038: BOTS, J.A. - Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646-1656).
5988: BOTS, HANS. - Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709. Verkenningen binnen de Republiek der letteren aan de vooravond van de Verlichting.
57037: BOTTEMA, J.W.T. - Market Formation and Agriculture in Indonesia from the Mid 19th Century to 1990.
70471: BOUASSE, H. - Construction, description et emploi des appareils de mesure et d'observation.
72900: BOUCHARD, MARCEL. - De l'Humanisme à l'Encyclopédie. L'esprit public en Bourgogne sous l'Ancien Régime.
69731: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Manuel des institutions romaines.
58620: BOUCHEREY, HERMAN F. - Themistius in Libanius' brieven. Critische uitgave van 52 brieven, voorzien van een historisch commentaar en tekstverklarende nota's met een voorrede van J. Bidez.
69610: BOUCHERIE, ANATOLE. (ED.) - Le Roman de Galerent, Comte de Bretagne, par le trouvère Renaut. Publié pour la première fois d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque nationale.
69898: BOUCHET, JULES. - La Villa Pia des jardins du Vatican, architecture de Pirro Ligorio; publiée dans tous ses details par Jules Bouchet. Avec une notice historique sur l'auteur de ce monument, et avec une texte descriptif par Raoul-Rochette. La gravure des planches a été exécutée au acier par Hibon.
69036: BOUCHOT, HENRI. - Les Clouet et Corneille de Lyon.
68466: BOUCHOT, HENRI. - Les portraits aux crayons des XVI-e et XVII-e siècles conservés à la Bibliothèque nationale (1525-1646). Notice, catalogue et appendice par Henri Bouchot.
6191: BOUDAILLE, G. (A.O.) - Pablo Picasso.
65361: BOUDEWIJNSE, B. & MIDDELBRINK, H. - Kerkwandel en lekenhandel. De rooms-katholieke kerk op Curaçao.
2795: KATHERINA BOUDEWYNS. - Het prieelken der gheestelyker wellusten. Met inleiding en aanteekeningen van H. van Belle.
67906: BOUDON-LASHERMES, ALBERT. - Le Vieux Puy. Le grand Pardon de Notre-Dame et l'Eglise du Puy de 992 à 1921. Ouvrage illustré par Gaston de Jourda de Vaux.
65109: BOUDOU, ADRIEN. - Le Saint-Siège et la Russie. Leurs relations diplomatiques au XIX-e siècle. 1814-1847.
60690: BOUGAINVILLE, LOUIS DE. - Reis rondom de Weereldt, gedaen op bevel des konings van Frankrijk, in de jaren 1766 tot 1769, met het fregat La Boudesue en het fluitschip L'Etoile door den heer Louis de Bougainville, opperbevelhebber op dezen togt, enz. enz. Uit het Fransch vertaeld, en met eenige Aenteekeningen verrijkt, door Pieter Leuter.
65053: BOUHOURS, DOMINIQUE. - La vie de saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus.
65132: BOUIX, D. - Tractatus de Parocho ubi et de Vicariis Parochialibus, necnon Monalium, Militum et xenodochorium Cappellanis.
70150: BOULAND, L. - Claude-Émile Thiéry, artiste lorrain et les ex-libris exécutés par lui (1847-1895).
1334: BOULENGER, J. (ED.) - Les Romans de la Table Ronde. (Merlin l'Enchanteur; Lancelot du Lac; Le Saint Graal, La Mort d'Artus). Préface de Joseph Bédier.
54488: BOULGAKOF, SERGE. - Le Paraclet. Traduit du russe par Constantin Andronikof.
65820: BOULGAKOF, SERGE. - Du verbe incarné (Agnus dei).
58619: BOULMONT, G. - L'Abbaye d'Aulne-La-Riche. Les fastes de l'Abbaye d'Aulne 'la Riche'de l'ordre de Citeaux.
19402: BOUMAN, JOSÉ. & JANSSEN, F.A. (EDS.) - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige opgave van al de formaten (1822).
65230: BOUMAN, P.J. - Wilton-Feijenoord History.
75593: BOUQUET, MARTIN. & DELISLE, LÉOPOLD. (EDS.) - Recueil des historiens des Gaules et de la France ... Nouvelle édition publiée sous la direction de M. Léopold Delisle. Tomes I-X & Tome XIII (11 volumes).
66302: BOUQUIAUX, LUC. - Textes Birom (Nigeria septentrional) avec traduction et commentaires.
75867: BOUQUIÉ, J.B.P. - Almanach du clergé catholique romain des Pays-Bas. Première année jusqu'à et incluse la sixième année.
70802: BOURCARD, GUSTAVE. - Les estampes du XVIIIe siècle, École Française. Guide de l'amateur. Avec une préface de Paul Eudel.
68392: BOURCARD, GUSTAVE. - À travers Cinq Siècles de Gravures 1350-1903. Les estampes célèbres, rares ou curieuses.
61260: BOURCARD, GUSTAVE. - Dessins, gouaches, estampes et tableaux du dix-huitième siècle. Guide de l'amateur.
68456: BOURCARD, GUSTAVE. - Dessins, gouaches, estampes et tableaux du dix-huitième siècle. Guide de l'amateur.
69302: BOURCARD, GUSTAVE. - La cote des estampes des différentes Écoles anciennes et modernes. Prix atteints dans les ventes publiques en France et à l'étranger de 1900 à 1912.
65969: BOURCIEZ, E. & J. - Phonétique française. Étude historique.
57066: BOURCIEZ, ÉDOUARD. - Éléments de linguistique romane.
66125: BOURDALOUE. - La Passion de N.-S.Jésus-Christ.
69516: BOURDERY, L. & LACHENAUD, E. - Léonard Limosin. Peintre des portraits d'après les catalogues de vente, de musées et d'expositions et les auteurs qui se sont occupés de ces émaux. (L'oeuvre de peintres émailleurs de Limoges).
70655: BOURDET, EUG. - Des maladies du caractère au point de vue de l'hygiène morale et de philosophie positive. Nouvelle édition.
73616: BOURGEOIS, M. - Traité des ombres par M. Bourgeois, architecte pour servir de suite au Vignola. Gravé par Hibon. Avec vingt-cinq planches.
74703: BOURGEOIS, ARTHUR P. - The Yaka and Suku.
72579: BOURGOIN, J. - Études architectoniques et graphiques. Mathematiques, arts d'industrie, architecture, arts d'ornement, beaux-arts. Complet de 2 tomes.
70600: BOURGOIN, AUGUSTE. - Un bourgeois de Paris lettré au XVIIe siècle. Valentin Conrart premier Secrétaire de l'Académie Française et son temps, sa vie, ses écrits, son rôle dans l'histoire littéraire de la première paryie du XVIIe siècle.
69963: BOURGUEIL, MARCEL. (DIRECTEUR) - Le Métal. Revue Encyclopédique des Arts et Industries du Métal.
68621: BOURQUIN, A. - Le panthéisme dans les Védas. Exposition et critique du panthéisme védique et du panthéisme en géneral.
65059: BOURQUIN, A. - Le panthéisme dans les Védas. Exposition et critique du panthéisme védique et du panthéisme en géneral.
70804: BOURSEAUD, H.-M. - Histoire et description des manuscrits et des éditions originales des ouvrages de Bossute, avec l'indication des Traductions qui en été faites et des Écrits auxquels ils ont donné lieu à l'époque de leur publication.
74538: BOUSOÑO, CARLOS. - Teoría de la expresión poética. Premio Fastenrath. Sexta edición aumentada, versión definitiva.
74542: BOUSOÑO, CARLOS. - Épocas literarias y evolución. Edad media, romanticismo, época contemporánea.
74667: BOUSOÑO, CARLOS. - Superrealismo poético y simbolización.
72698: BOUSSARD, J.-F. - Les voyages pittoresques et politiques de Pierre-Paul Rubens depuis 1600 jusqu'en 1633, redigés sur les manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne.
73226: BOUSSARD, J. - Concours de l'École des Beaux-Arts (Médailles et mentions). Dessinés d'après les originaux, par J. Boussard. Gravés à l'eau-forte par J. Boussard et A. Guillaumot fils. Première et séconde série.
65674: BOUSSARD, JACQUES. - Le gouvernement d'Henri II Plantagenêt.
71281: BOUSSINESQ, J. - Cours d'analyse infinitésimale à l'usage des personnes qui étudient cette science en vue de ses applications mécaniques et physiques.
65734: BOUTEILLER, E. DE. (ED.) - La Guerre de Metz en 1324. Poème du XIVe siècle. Suivi d'études sur le texte par F. Bonnardot et précédé d'une préface par Léon Gautier.
38529: BOUTEILLER, E. DE. (ED.) - La Guerre de Metz en 1324. Poème du XIVe siècle. Suivi d'études sur le texte par F. Bonnardot et précédé d'une préface par Léon Gautier.
8381: BOUTENS, P.C. - Doodenoffer.
13622: BOUTENS, P.C. - Eumenieden.
24133: BOUTENS, P.C. - Oden en fragmenten van Sapfo, waaraan toegevoegd zijn 'Ode aan Sapfo'.
9424: BOUTENS, P.C. - Smeekelingen. Drama, naar het Grieksch van Aischylos...
28848: BOUTENS, P.C. - Verzamelde Werken in 7 delen.
15338: BOUTENS, P.C. - Zeven tegen Thebai. Naar het Grieksch van Aischylos.
51558: BOUTET, DOMINIQUE. & STRUBEL, A. - La littérature française du moyen âge.
57529: BOUVIER, RENE. - Qvevedo. 'Homme dv Diable, Homme de Diev'.
71410: BOUVIER, R. & HALLO, CHARLES J. - Le Quadrilogue Invectif d'Alain Chartrier. Mis en français par R. Bouvier . Illustré par Charles J. Hallo.
72280: [LESIGNE, T.] & BOUVIER, ERNEST. - Réunion de deux Mémoires Couronnés: [T. LESIGNE]: Mémoire sur une question de philologie. Histoire de la langue et de la poésie provençales. ERNEST BOUVIER: Question de philogie. Des perfectionnements que reçut la langue française au XVIIe siècle et des influences auxquelles il faut les attribuer.
8271: BOUVY, M. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden.
20299: BOUVY, M. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden.
24719: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelen.
6691: BOUWERS, LENZE L. - Rondeel.
24757: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelen.
36030: BOUWMAN, A.TH. - Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties. Vijf lezingen bij het afscheid van Prof. Dr. P.F.J. Obbema als conservator westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden.
14564: BOUYER, LOUIS. - Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten.
62250: BOUYER, LOUIS. - Le mystère pascal (Paschale Sacramentum). Méditation sur la liturgie des trois derniers jours de la Semaine Sainte.
67042: BOVEN, MARGRIET VAN. & SEGAL, SAM. - Gerard en Cornelis van Spaendock. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
27454: BOVENKERK, FRANK. - Wie gaat er terug naar Suriname ? Een onderzoek naar de retourmigratie van Surinamers uit Nederland 1972-1973.
64923: LE BOVIER DE FONTENELLE, BERNARD. - Entretiens sur la pluralité des mondes habités. Bois gravés de L. Ferrand.
44208: BOWDEN, MURIEL. - A Commentary on the General Prologue to the Canterbury Tales.
49671: BOWDEN, MURIEL. - A Reader's Guide to Geoffrey Chaucer.
43153: BOWERS, JOHN M. (ED.) - The Canterbury Tales: Fifteenth-Century Continuations and Additions. 'John Lydgate's Prologue to the Siege of Thebes', 'The Ploughman's Tale', 'The Cook's Tale', 'Spurious Links', and 'The Canterbury Interlude and Merchant's Tale of Beryn'.
27631: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
36352: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
75153: BOYD-BOWMAN, PETER. - Lexico Hispanoamericano del Siglo XVI.
68426: DE BOYER DE STE-SUZANNE, [CHARLES, VICTOR, ÉMILE]. - Notes d'un curieux sur les tapisseries tissées de haute ou basse lisse (en trois parties = complet).
69673: BOYER D'AGEN. - L'oeuvre du Pinturicchio. Les grands maîtres de la Renaissance.
57826: BOYLE, LEONARD E., LEROY, HERBERT. & MORELLO, GIOVANNI. (EDS.) - Die Schöpfung. Ein Meisterwerk gotischer Buchmalerei.
24234: BRAAK, MENNO TER. & DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het Christendom. twee getuigenissen in polemischen vorm.
3603: BRAAKENSIEK, J.L. - Van Alles Wat. 20 Teekeningen.
2396: BRAAKHUIS, A.P. - De thematische structuur van de versregel. The thematic structure of the line of verse.
23980: BRAASEM, W.A. - 'Bamboe doeri en orchideeën', Indonesische volkspoëzie. Ingeleid en vertaald.
4404: BRABANDER, R.F. DE. - Religion and human autonomy. Henry Duméry's philosophy of christianity.
45770: BRABANT, J. VAN. - Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen. Grootste gothische kerk der Nederlanden. Een keur van prenten en foto's met inleiding en aantekeningen.
54020: BRACHER, KARL DIETRICH., SAUER, WOLFGANG. & SCHULZ, GERHARD. - Die Nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34.
54025: BRACHER, KARL DIETRICH., FUNKE, MANFRED. & JACOBSEN, HANS-ADOLF. (EDS.) - Nationalsozialistische Diktatur 1933-1945. Eine Bilanz.
43397: BRACHES, H.H. - Jenseitsmotive und ihre Verritterlichung in der deutschen Dichtung des Hochmittelalters.
72299: BRACONNIER, M.-A. - Description géologique et agronomique des terrains de Meurthe-et-Moselle.
74186: BRADA, W.M. - Curaçao 1855.
61043: BRADA, W.M. - Antillen 1864.
61047: BRADA, W.M. - Paters Jezuieten op Curacao.
61030: BRADA, W.M. - Bisschop Niewindt 1842-1852.
69575: BRADE, DANIEL. - Picturesque Sketches in Italy.
71623: BRADLEY, J.W. & GOODWIN, T.G. - A Manual of Illumination on Paper and Vellum. Eight edition, carefully revised and much enlarged, with practical notes, and entirely new illustrations on wood by J.J. Laing. Together with: J.J. LAING, A Companion to Manuel of Illumination. Containing Borders, Capitals, Texts, and Detail Finishings, etc.
8570: BRADLEY, B.L. - Rainer Maria Rilkes 'Der Neuen Gedichte anderen Teil'. Entwicklungsstufen seiner Pariser Lyrik.
8568: BRADLEY, B.L. - Zu Rilkes 'Malte Laurids Brigge'.
74364: BRADSHAW, PERCY V. - Spencer Pryse and his Work (The Art of the Illustrator).
74365: BRADSHAW, PERCY V. - Lawson Wood and his Work (The Art of the Illustrator).
73753: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - De Verloren Sone. Een Vlaams Volksboek, naar het uniek exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman uit 1540, met toelating van de British Library. Bezorgd en ingeleid door W.L. Braekman.
73755: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - Een Schone ende Wonderlijcke Historie van Rijckaert zonder Vreese, Sone van Robrecht de Duyvel.... Een te Antwerpen gedrukt volksboek van 1619. Bezorgd en ingeleid door W.L. Braekman.
11154: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - DIE HISTORIE VAN PEETER VAN PROVENCEN. Een Vlaamse prozaroman, naar het unieke exemplaar van de druk (ca. 1517) van Willem Vorsterman, bezorgd en ingeleid.
73795: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - Den Sack der Consten. Een Vlaams Volksboek, gereproduceerd naar de Antwerpse druk van Jacob van Liesvelt uit 1528. Bezorgd en ingeleid door W.L. Braekman.
59166: BRAEKMAN, W.L. - Medische en technische middelnederlandse recepten. Een Tweede bijdrage van de Vakliteratuur in de Nederlanden.
73752: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - Die Destructie vander Stat van Jherusalem. Een Vlaams Volksboek, naar het uniek exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman (ca. 1525), met toelating van de British Library. Bezorgd en ingeleid door W.L. Braekman.
34509: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - INT PARADIJS VAN VENUS. Een volksboek, naar het uniek exemplaar van de Utrechtse druk van Jan Berntz. van ca. 1530, met toelating van de British Library bezorgd en ingeleid.
34510: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - VAN HEER FREDERICK VAN JENUEN IN LOMBARDIEN. Een Vlaams volksboek, naar de Antwerpse druk van Willem Vorsterman uit 1531, bezorgd en ingeleid.
12855: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - DER VROUWEN NATUERE ENDE COMPLEXIE. Een volksboek, naar de Utrechtse druk van Jan Berntz. van omstreeks 1538, met toelating van de British Library bezorgd en ingeleid.
42775: BRAEKMAN, W.L. - De Geomantie in het Middelnederlands.
1436: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - DER IX QUAESTEN. Warachtighe historien. Als van Jeroboan, Achab, Joram, ioden Caym, Nero, Pylatus, heiden Judas scharioth, Machamet, Julianus ap(o)stota, kerstenen, die alle een onsalich eynde hadden. Een Vlaams volksboek naar de Antwerpse druk van Jan van Doesborch uit 1528. Bezorgd en ingeleid.
73757: BRAEKMAN, W.L. (ED.) - Vanden Leven ende Voerganc des alder boesten ende quaetsten Amtekerst ghetrocken wt den autoriteyten ende scriften der heyliger leeraers ende doctoors.... Een Nederlands volksboek, naar het unieke exemplaar van de Utrechtse druk van Jan Beernts. uit 1539. Bezorgd en ingeleid door W.L. Braekman.
23686: BRAET, H., NOWÉ, J. & TOURNOY, G. (EDS.) - The Theatre in the Middle Ages.
63861: BRAILLARD, PHILIPPE. - Théories des relations internationales.
65632: BRÄKLING-GERSUNY, GABRIELE. - Orpheus, der Logos-Träger. Eine Untersuchung zum Nachleben des antiken Mythos in der französische Literatur des 16. Jahrhunderts.
62661: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921.
61216: BRAMAH, ERNEST. - King Weng and the Miraculous Tusk.
65872: BRAND, WOLFGANG. - Chrétien de Troyes. Zur Dichtungstechnik seiner Romane.
73406: BRAND, JAN. & DIJK-LADAGE, MARIJKE VAN. (EDS.) - '63-'74 geurt [van Dijk].
17440: BRAND, J. & BROOS, KEES. - Magische realisten en hun tijdgenoten in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem.
15734: BRAND, J. & JANSELIJN, H. - Architectuur en verbeelding. Architecture and Imagination.
74355: BRAND, EUGENE. - Notice sur la théorie de la fonction Xn de Legendre.
2686: BRANDEN, L. VAN DEN. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
42091: BRANDEN, L. VAN DEN., COCKX-INDESTEGE, E. & SILLIS, FRANS. - Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan.
38146: BRANDEN, F. J. VAN DEN. - Anna Bijns. Haar leven, hare werken, haar tijd 1493-1575.
31560: BRANDENBARG, TON. - Heilig Familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw).
31349: BRANDENBARG, TON. - Heilige Anna, Grote Moeder. De cultus van de Heilige Moeder Anna en haar familie in de Nederlanden en aangrenzende streken.
58864: BRANDENBURG, J. - Solomos en l'Italie.
612: BRANDES DE ROOS, R. - Industrie, Kapitalmarkt und industrielle Effekten in den Niederlanden.
24852: BRANDHORST, J.P.J. (ED.) - De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index.
51044: BRANDIN, LOUIS. (ED.) - La Chanson d'Aspremont. Chanson de Geste du XIIe siècle. Texte du manuscrit de Wollaton Hall.
65682: BRANDIN, LOUIS. (ED.) - La Chanson d'Aspremont. Chanson de Geste du XIIe siècle. Texte du manuscrit de Wollaton Hall.
60647: BRANDIS, TILO. (ED.) - Zimelien. Abendländische Handschriften des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Berlin. Katalog der AussteLlung 13. Dezember 1975 - 1. Februar 1976.
35844: BRANDL, ALOIS. - Forschungen und Charakteristiken. Zum 80. Geburtstag herausgegeben.
10825: BRANDMAIER, E. - Bibliographische Untersuchungen über Entstehung und Entwicklung des Ortolanischen Kartenwerkes.
67954: BRANDS, G. - De Gorilla's komen.
64100: BRANDS, JOS. - Grieksche diernamen.
10755: BRANDS, J.A. (ED.) - TSPEL VAN DE CHRISTENKERCKE, (naar Hs. UB. Utrecht, 1336), met inleiding, aantekeningen en woordenlijst uitgegeven door G.A. Brands.
2420: BRANDS, G.A. - TSPEL VAN DE CHRISTENKERCKE, (naar Hs. UB. Utrecht, 1336), met inleiding, aantekeningen en woordenlijst uitgegeven door G.A. Brands.
60053: BRANDSMA, TITUS. (VERTALER). - Werken der H. Teresia. Deel 1: Het Boek van haar Leven.
56786: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest Translation.
9652: BRANDSMA, F. (ED.) - Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 3 (vs. 10741-16263). Met een inleidende studie over de entrelacement-vertelwijze uitgegeven door F. Brandsma.
21894: BRANDT, R. VAN DE. - Godsontvankelijkheid en 'fornuftikeit'. De Eckhartpreken uit de Paradisus anime intelligentis.
11184: BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief, 1798-1830.
46756: BRANDT, A. VON. - Werkzeug des Historikers. Eine Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften.
4312: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft. 'Deez Vermaarde Man' 1581/1647. Ingeleid door W. Hellinga en P. Tuynman.
2169: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden. Uitg. door P. Leendertsz. Jr.
67059: BRANDT, PAUL. - Schaffende Arbeit und bildende Kunst. (2 Bde).
55324: BRANFORD, WILLIAM. - Structure, Style and Communication. An English Language Manuel.
17441: BRANT, SEBASTIAN. - Der Sotten Schip. Antwerpen 1548. Verzorgd en van een nawoord voorzien door Loek Geerardts.
5167: BRANTS, JOHA. P.J. (ED.) - BESCHRIJVING VAN DE KLASSIEKE VERZAMELING in het Rijksmuseum te Leiden.
70314: BRANTS, VICTOR. (ED.) - Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Règne d'Albert et Isabelle 1597-1621. Tome deuxième contenant les Actes du 8 mai 1609 au 14 juillet 1621.
6189: BRAQUE.- VALLIER, D. - Braque, Painting and Us.
46079: BRAS, KRIJN ELZARD. - Mint de Minne. Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec.
72929: BRASSEUR, J.-B. - Sur une méthode d'application de la géométrie descriptive à la recherche des propriétés de l'étendue.
72928: BRASSEUR, J.-B. - Sur une méthode d'application de la géométrie descriptive à la recherche des propriétés de l'étendue.
51565: BRASSEUR-PÉRY, ANNETTE. - Adam le Bossu: Le Jeu de Robin et Marion. Traduit.
42376: BRATCHER, R.G. & NIDA, E.A. - A Translator's Handbook on the Gospel of Mark.
12245: BRATTINGA, P. - Planning for industry, art & education as executed by Pieter Brattinga. Introd. by L. Dorfsman.
29521: BRAUER.- FLEISSNER, HERBERT. - Brauer. Malerei des Phantastischen Realismus. Mit Beiträgen von Erich Brauer, Pierre Restany und Alfred Schmeller.
20190: BRAUER, J. & DRIEVER, J. - Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951.
24807: BRAUN, JOSEF. - Die Ikonographie des Dreikönigenschreines. Together with: E. SOMMER- v.SECKENDORF, Der Meister der Fresken im Kapitelsaal S. Maria Novella in Florenz.
15950: BRAUNE, W. - Gotische Grammatik. Mit Lesestücken und Wortverzeichnis. (12. Aufl).
48777: BRAW, C. - Bücher im Staube. Die Theologie Johann Arndts in ihrem Verhältnis zur Mystik.
62064: BRAY, R. - La formation de la Doctrine Classique en France.
22868: BRAZILIË.; GRAAF, H.J. DE. (ED.) - De reis van Z.M. 'De Vlieg', Commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808.
70793: BRÉARD, CHARLES. - Vieilles rues et vieilles maisons de Honfleur du XVe siècle à nos jours. (Le Vieux Honfleur; no 2.)
69826: BRÉASSON, M.J. (SOUS LA DIRECTION DE). - Menuiserie, ébénisterie. Emploi du bois dans la menuiserie d'art, les meubles ordinaires et de style, les mobiliers d'école et d''eglise, les constructions en bois etc., etc. Publié par un comité d'architectes sous la direction de M.J. Bréasson. Années 1-9 (sans interruption).
61142: BRECHT, BERTOLT. - Tui-roman. Vertaald door Pé Hawinkels.
33827: BRECHT, BERTOLT. - Me-Ti. Boek der wendingen. Vertaald door Pé Hawinkels.
47953: BRECHT, JOSEF. - Die pseudothomasischen Opuscula 'De divinis moribus' und 'De beatitudine'. Texte und Untersuchungen zu mittelhochdeutschen und mittelniederländischen Übertragungen.
23884: BRECHT, BERTOLT. - Driestuiversproces. Een sociologies experiment.
18171: BREDA.- EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
19887: BREDA.- TEIJE, C.W. TEN. - De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en Reactie tot 1908.
1288: BREDERO, G.A. - Vertaalde Gedichten, berijmd naar het proza van Reinier Telle en voorkomend in de Tragische Historien. Ing. en toegelicht door A. Keersmakers.
1283: BREDERO, G.A. - Stommen Ridder. Ing. en toegelicht door C. Kruyskamp. Met een fragment uit het volksboek van Palmerijn van Olijve.
1285: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ing. en toegelicht door C.F.P. Stutterheim. Met fragmenten uit Lazarus van Tormes.
1287: BREDERO, G.A. - Rodd'Rich ende Alphonsus. Ing. en toegelicht door C. Kruyskamp. Met een studie over de structuur van Bredero's vers en een fragment uit het volksboek van Palmerijn.
8616: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Ierolimo. Ingeleid en van toelichtingen voorzien door H. Prudon.
49596: BREDERO, ADRIAAN H. - Le «Dialogus Duorum Monachorum». Un rebondissement de la polémique entre Cisterciens et Clunisiens.
72543: BREDERO, BART. - Boven de wind en onder de gordel. Een ware geschiedenis uit de Antillen.
39400: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en Christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
49826: BREDERO, ADRIAAN H. - Christendom and Christianity in the Middle Ages. Translated by Reinder Bruinsma.
2568: BREDERO, G.A. - Werken. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.A.N. Knuttel.
1289: BREDERO, G.A. - Schyn-Heylich. Ing. en toegelicht door E.K. Grootes. Met de tekst van P.C. Hoofts Schijnheiligh.
1290: BREDERO, G.A. - Over-gesette Lucelle. Ingeleid en toegelicht door C.A. Zaalberg. (Met de tekst van het oorspr. toneelstuk van Louis Le Jars).
1294: BREDERO, G.A. - Het Daghet Uyt den Oosten. Ing. en toegelicht door B.C. Damsteegt. Met als bijlage 'Een oudt liedeken'.
53478: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. Met aantekeningen van F.A. Stoett. herzien en van een inelding voorzien door B.C. Damsteegt.
36051: BREDERO, G.A. - Boertigh, Amoureus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck. Uitgegeven en toegelicht door G. Stuiveling. Deel I.
36052: BREDERO, G.A. - Moortje. Waar in hy Terentii Eunuchum heeft Nae-ghevolght. Ingeleid en toegelicht door P. Minderaa en C.A. Zaalberg. M.m.v. B.C. Damsteegt.
75454: BREE, FRED DE. & ZEMEL, ROEL. (REDACTIE) - 'In onse scole'. Opstellen over Middeleeuwse letterkunde voor Prof. Dr. Margaretha H. Schenkeveld.
9798: BREEBAART, A.B. - Enige historiografische aspecten van Adrianus' Anabasis Alexandri.
274: BREEN, J.C. (ED.) - Rechtsbronnen der stad Amsterdam.
20054: BREEN, J. VAN. - Het reconstructieplan voor het mausoleum te Halikarnassos ontworpen volgens een meetkundig systeem in gebruik van de oudste tijden tot in de XVIe eeuw.
27640: BREFELD, J. - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A case for Computer-Aided Textual Criticism.
41922: BRÉHIER, LOUIS. (ED.) - Histoire anonyme de la Première Croisade. Éditée et traduite.
68192: BRÉHIER, ÉMILE. - Histoire de la philosophie.
74180: BRÉHIER, LOUIS. (ED.) - Histoire anonyme de la Première Croisade. Éditée et traduite.
75985: BREIJ, BÉ. - The Eighteenth and Nineteenth Major Declamations Ascribed to Quintilian: a Commentary.
59346: BREME, THERESIA. - Ezechias und Senacherib. Exegetische Studie.
20233: BREMMER, C. E.A. - Pieter Sjoerd Gerbrandy. Herdenkingsbundel uitg. t.g.v. de honderdste geboortedag.
67594: BREMMER JR., ROLF H. - Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
65241: BREMMER, R.H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
35610: BREMMER, H.P. - Muurschilderingen door A.J. Derkinderen.
13785: BREMMER, R.H. (ED.) - The Fyve Wyttes. A late middle English devotional treatise. Edited from BL MS Harley 2398 with an Introduction, Commentary and Glossary.
75322: BREMMER JR., ROLF H. - Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300.
74125: BREMOND, HENRI. - Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu' à nos jours. Tomes I-VIII + index alphabétique et analytique.
13813: BREND, R.M. - A tagmemic analysis of Mexican Spanish clauses.
74559: BRENDEL, CAJO. - Anton Pannekoek, theoreticus van het socialisme.
70984: BRENET, MICHEL. - Grétry, sa vie et ses oeuvres. Mémoire couronné.
64991: BRENET, MICHEL. - Palestrina.
22140: BRENNER, A. - The Influence of Technique on the Decorative Style in the Domestic Pottery of Culhuacan.
52198: BRERETON, GEORGINA E. & FERRIER, JANET L. (EDS.) - Le Mesnagier de Paris. Traduction et notes par Karin Ueltschi.
61497: SALE CATALOGUE- MARTIN BRESLAUER. - 43. A Miscellany of Rare Books, MSS. & Autographs from the Fifteenth to the Present Century on a great variety of Subjects. List XLIII. Published on the occasion of the First Chicago International Book Fair.
61498: SALE CATALOGUE- MARTIN BRESLAUER. - 41. A Miscellany of Books and MSS.
61212: BRETON, NICHOLAS. - The Twelve Moneths and Christmas Day from 'Fantastickes'. (1626).
32891: BRETON, ANDRÉ. - Manifestes du Surréalisme (1924).
68896: BIBLIOPHILES BRETONS (SOCIÉTÉ DES). - L'Imprimerie en Bretagne au XVe siècle, étude sur les incunables bretons, avec fac-simile contenant la reproduction intégrale de la plus ancienne impression bretonne, publiée par la Société des Bibliophiles bretons.
73815: VAN BREUGHEL, GERRIT HENDERICXZ. - De kluchten van Gerrit Hendericxz Van Breugel I-II-III. Tekstuitgave met inleiding, taalkundige studies en tekstverklaringen door J.A. van Leuvensteijn.
19941: BREUR, DUNYA. - Een verborgen herinnering. De tekeningen van Aat Breur-Hibma uit Ravensbrück en de gevangenissen in Scheveningen en Utrecht 1942-1945.
17985: BREURE, L. - Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw.
59268: BREWER, J.S. (EDITOR). - Registrum Malmesburiense. The Register of Malmesbury Abbey; Preserved in the Public Record Office. (complete set).
48811: BREWER, DEREK. - Chaucer and his World.
61122: BREWER, J.S. (ED.) - Giraldi Cambrensis Opera: Vol. III (of 8): De Invectionibus, Lib. IV; De Menevensi Ecclesia Dialogus; Vita S. David.
61123: BREWER, J.S. (ED.) - Giraldi Cambrensis Opera: Vol. IV (of 8): Speculum Ecclesiae. De Vita Galfridi Archiepiscopi Eboracensis: sive Certamina Galfridi Eboracensis Achiepiscopi.
74032: BRIALMONT, A. - Histoire du Duc de Wellington (3 tomes).
68280: BRIALMONT, A. - Histoire du Duc de Wellington (3 tomes).
68308: BRIALMONT, A. - La fortification du champ de bataille.
71782: BRIAND, EM. - Histoire de Sainte Radegonde, reine de France, et des Santuaires et Pèlerinages en son honneur.
60151: BRIAND, EM. - Histoire de Sainte Radegonde, reine de France, et des Santuaires et Pèlerinages en son honneur.
72159: BRICOGNE, [AMBROISE-JACQUES]. - Réunion de 5 écrits pour la plupart de M. Bricogne sur les finances en France sous la Restauration: 1) B.M.D.R.: Errata de quelques brochures sur les finances. 2) A.-J. BRICOGNE: Situation des finances au vrai, mise à la portée des contribuaires, pour prouver qu'une réduction de cinquante millions.... 3) EADEM: Réponse à la lettre d'un vieux commis du trésor, et à d'autres commis. Vieux et jeunes sur la situation des finances au vrai. 4) EADEM: Errata du rapport de M. le comte Beugnot, sur les voies et moyens de 1819... 5) EADEM: Fragmens extraits du portefeuille de M. Cigogne, surnuméraire, observateur et compilateur ... pour faite suite à deux Facéties, intitulées: l'une: M. Cigogne: l'autre: Nouveaux moyens de parvenir...
58859: BRIDGES, ROBERT. - Demeter. A Mask.
43423: BRIDGETT, T.E. - A History of the Holy Eucharist in Great Britain. With notes by H. Thurston.
35503: BRIE, FRIEDRICH. - Imperialistische Strömungen in der englischen Literatur.
68338: BRIE, MARIA. - Savonarola in der deutschen Literatur.
18398: BRIEGER, L. - Das Genrebild. Die Entwicklung der bürgerlichen Malerei.
4114: BRIÈRE, E.J. - A psycholinguistic study of phonological interference.
65163: DE LA BRIÈRE, Y. - La communauté des puissances. D'une communauté inorganique à une communauté organique.
68943: BRIFFAULT, ROBERT. - Les troubadours et le sentiment romanesque.
74245: BRIGANTI, GIULIANO. - Pittura fantastica e visionaria dell'Ottocento.
2672: BRILL, W.G. (ED.) - VAN SINTE BRANDANE. Uitg. (met inl. en aant.)
9299: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.- - ECCLESIA. Een bundel opstellen aangeboden aan J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambstjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden.
75907: BRINK, H. (HOOFDREDACTIE). - Theologisch Woordenboek (in drie delen).
1907: BRINK, J. TEN. - De geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde en hare leerwijze.
19014: BRINK, J. TEN. - Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenskunst. Historiesch-ethische studie.
9749: BRINK, H. VAN DEN. - Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
35879: BRINK, BERNHARD TEN. - Chaucer. Studien zur Geschichte seiner Entwicklung und zur Chronologie seiner Schriften. Erster Teil.
34399: WERKGROEP BRINKEN. - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe.
2417: BRINKERINK, D.A. - VAN DEN DOECHDEN DER VURIGER ENDE STICHTIGER SUSTEREN VAN DIEPEN VEEN. ('handschrift D'), uitgegeven en toegelicht door D.A. Brinkerink. Eerste gedeelte: de tekst van het handschrift. (alles wat verscheen / all published).
65818: BRINKHOF, J.J. - Nijmegen vroeger en nu.
60368: BRINKHOFF, L. - Liturgisch Woordenboek. 2 delen zonder het supplement (Vaticaans Concilie).
3913: BRINKHOFF, J. - Woordspeling bij Plautus.
67769: BRINKHOFF, J. (ED.) - In dienst der waarheid. Levens der heiligen en zaligen uit de Orde der Predikbroeders volgens de nocturnen van het Dominicaansch Brevier. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door J. Brinkhoff. Met een inleiding van C.H. Lambermond.
41530: BRINKLEY, RICHARD. & FITZGERALD, MICHAEL J. (ED.) - Richard Brinkley's Theory of Sentential Reference. Edited and Translated with Introduction and Notes by M.J. Fitzgerald.
75374: BRINKMAN, HERMAN., JANSEN, JEROEN. & MATHIJSEN, MARITA. (REDACTIE) - Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam,
43262: BRINKMAN, HERMAN. - Dichten uit liefde: literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen.
43601: BRINKMAN, HERMAN. & SCHENKEL, JANNY. (EDS.) - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Würtembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2° 22.
73402: BRINKMAN, HERMAN. & LOOS, IKE DE. (EDS.) - Het Gruuthuse-handschrift Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10. Ingeleid en kritisch uitgegeven door Herman Brinkman. Met een uitgave van de melodieën door Ike de Loos. Compleet in twee delen.
32532: BRINKMAN, HERMAN. (ED.) - Het handschrift-Jan Philipsz. Hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ger. qu. 557. Diplomatische editie en codicologische beschrijving.
65690: BRINKMANN, HENNIG. - Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung.
48595: BRINKMANN, HENNIG. (ED.) - Liebeslyrik der deutschen Frühe in zeitlicher Folge.
40444: BRINSMEAD, EDGAR. - History of the Pianoforte with an account of the theory of sound & also of the music and musical instruments of the ancients.
71296: LE BRIS, GUY. - Les constructions métalliques.
73479: BRITTON, JOHN. & PUGIN, AUGUSTE. - Antiquités architecturales de la Normandie contenant les Monuments les plus remarquables decette contrée (Architecture Romane & Ogivale) présentés en Plans, Elévations, Coupes, Détails, Vues perspectives intérieures et extérieures par Auguste Pugin. Le texte historique et descriptif par John Britton. Traduit de l'Anglais par Alph. Le Roy.
75473: BRIZZI, GIOVANNI. - I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nell'eta delle conquiste oltremare (218-168 a.C.)
42287: BROADBENT, M. - Studies in Greek Genealogy.
42607: BROCK, EDMUND. (ED.) - Morte Arthure or the Death of Arthur. Edited from Robert Thornton's MS. in the Library of Lincoln Cathedral.
71831: BROCKHAUS, ALBERT. - Netsuke. Versuch einer Geschichte der japanischen Schnitzkunst.
63206: BROCKMEYER, NORBERT. - Antike Sklaverei.
61690: BRODRICK, JAMES. - The Progress of the Jesuits (1556-79).
58255: BRODY, BARUCH A. & ENGELHARDT, H. TRISTAM. (EDITORS) - Mental Illness: Law and Public Policy.
3081: BROECKAERT, J. (ED.) - Rederijkersgedichten der XVIe eeuw.
2112: BROECKAERT, KAREL. - Borgers in den Estaminé. Met inl. en aant. uitg. door A. Jacobs.
54216: BROECKE, MARCEL VAN DEN. (E.A.) - Studies for Antonie Cohen. Sound Structures. Edited by Marcel van den Broecke, Vincent van Heuven, Wim Zonneveld.
48419: BROECKX, C. - Encore un manuscrit du père de la chirurgie flamande.
72481: YVER EN BROEDERMIN. - Verzameling der bekroonde en der voornaemste dicht- en prozastukken, welke ter mededinging zyn ingezonden geweest in den Letterkundigen Pryskamp, uitgeschreven door de Maetschappy: Yver en Broederzin te Brugge, op 29 September 1850.
38443: BROEK, M.A. VAN DEN. (ED.) - Der Spiegel des Sünders. Ein kathechetischer Traktat des 15.Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
75989: BROEK, ROELOF VAN DEN. & HEERTUM, CIS VAN. (EDS.) - From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition.
38447: BROEK, M.A. VAN DEN. (ED.) - Sigismund Suevus Erbauungsschriften. Spiegel des menschlichen Lebens. Eine Auswahl. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen.
59573: BROEK, AART G. E.A. - Une branche emportée par le vent. Franstalige literatuur uit de Cariben.
57610: BROERS, E.J.M.F.C. - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795.
64519: BROES, WILHELM. - Filip van Marnix, Heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I: ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV.
14450: BROESS, W. - Bijbels en bijbelse boeken in Uden 1500-1900. Bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum. Beschrijving naar oorsprong en inhoud.
23219: BROEZE, F.J.A. - De Stad Schiedam. De Schiedamsche scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
33324: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
10498: BROK, M.F.A. - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Amminianus Marcellinus.
17300: BROM, GERARD. - Boekentaal.
17157: BROM, G(ISBERT). & HENSEN, A.H.L. (EDS.) - Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw.
76: BROM, GERARD. - Vijf Studies.
11389: BROM, GERARD. - Herleving van de kerkelike kunst in Katholiek Nederland.
640: BROM, G(ISBERT). (ED.) - Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, beschreven door G. Brom. Set van 3 delen in 4 banden compleet.
5732: BROM, L.H.M. - The Stevensweert Kantharos.
5467: BROM, GERARD. - Romantiek en Katholicisme in Nederland.
20083: BROM, GERARD. - Cornelis Broere en de Katholieke Emancipatie.
60067: BROM, GERARD. - Herleving van de kerkelike kunst in Katholiek Nederland.
20171: BROM, GERARD. - Alfons Ariëns.
48031: BROMBERG, R.L.J. (ED.) - Het Boek der bijzondere genade van Mechtild van Hackeborn (uitgegeven naar een Nijmeegs handschrift). Alsmede een beschrijving van haar mystiek en een onderzoek naar de geschiedenis der middelnederlandse vertalingen.
74048: BROMBERG, R.L.J. (ED.) - Het Boek der bijzondere genade van Mechtild van Hackeborn (uitgegeven naar een Nijmeegs handschrift). Alsmede een beschrijving van haar mystiek en een onderzoek naar de geschiedenis der middelnederlandse vertalingen. Deel I: Inleiding en tekst.
1111: BROMBERG, R.L.J. (ED.) - Het Boek der bijzondere genade van Mechtild van Hackeborn (uitgegeven naar een Nijmeegs handschrift). Alsmede een beschrijving van haar mystiek en een onderzoek naar de geschiedenis der middelnederlandse vertalingen.
24590: BROMLEY, J.S. & KOSSMANN, E.H. - Britain and the Netherlands. Volume II. Papers delivered to the Anglo-Dutch Historical Conference. Edited by J.S. Bromley and E.H. Kossmann.
18671: BROMLEY, J.S. & KOSSMANN, E.H. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume IV: Metropolis, Dominion and Province. Papers delivered to the Fourth Anglo-Dutch Historical Conference.
62801: BROMMER, P. - Eidos et Idea (greek characters). Étude sémantique et chronologique des oeuvres de Platon.
69611: BRONCKART, MARTHE. - Étude philologique sur la langue, le vocabulaire et le style du chroniqueur Jean de Haynin.
57569: BRONCKART, MARTHE. - Étude philologique sur la langue, le vocabulaire et le style du chroniqueur Jean de Haynin.
1393: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
60227: BRONGERS, H.A. - Koningen I.
16923: BRONKHORST, W. - Van Moissac tot Reims. Beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
7712: BRONTË, EMILY JANE. - Selected Poems. (Uitgegeven door Jan Spierdijk).
73727: BRONZWAER, W.J.M. - Tense in the Novel. An Investigation of Some Potentialities of Linguistic Criticism.
26408: BROOD, P. - Drentse Plakkatenlijst 1593-1840.
30834: BROOK, G.L. - A History of the English Language.
50782: BROOK, G.L. - Books and Book-Collecting.
38297: BROOKE, SAMUEL. - Melanthe. A Latin Pastoral Play of the Early Seventeenth Century. Edited, with a biographical introduction by Joseph S.G. Bolton.
35767: BROOKE, RUPERT. - The Complete Poems.
60724: BROOKES, R. - The Art of Angling. In Two Parts.
51154: BROOS, KEES. - Raoul Hynckes.
38610: BROOS, TON J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747).
24206: BROOS, T.J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van de schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747).
61340: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 566 (1931) Bibliography, Books on Printing, Illuminated Manuscripts, Paper and Bookbinding, Books on Art.
61341: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 478 (1926) Books on Printers and Printing, Bibliography, Manuscripts, Bookbinding. With an Appendix of Beautiful Books from Famous Presses.
61339: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 600 (1934) A Selection of Books, Manuscripts, Bindings, Sporting Prints and Autograph Letters, Remarkable for their Interest, Rarity & Beauty.
61343: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 499 (1928) Important and Valuable Books on Literature, Art, Biography, History, Voyages and Travel etc.
61344: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 484 (1926). Books Printed in France and French Books Printed in Other Countries from 1470 to 1700 A.D. Selected from the stock.
61338: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 561 (1931) Books from Famous Presses Fifteenth to Twentieth Century. Briefly described. Part I: XVth Century. Part II: XVIth to XXth Century.
49899: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 566 (1931) Bibliography, Books on printing, illuminated manuscripts, paper and bookbinding, books on art,
49923: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 500 (1928) A Selection of Books, Manuscripts and Autograph Letters, Remarkable for their Interest and rarity. Being the Five Hundredth Catalogue
66374: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 890 (1964) Early Presses and Monastic Librairies of North-West Europe. A Catalogue of Manuscripts and Printed Books up to A.D. 1520. Including incunabula from the Collection of La Serna Santander, Keeper of the Brussels Library from 1795 to 1811.
50079: SALE CATALOGUE- MAGGS BROS. - 542 (1930) The Art of Writing 2800 B.C. to 1930 A.D. Illustrated in a Collection of Original Documents Written on Vellum, Paper, Papyrus, Silk, Linen, Bamboo, or inscribed on Clay, Marble Steatite, Jasper, Haematite Matrix of Emerald and Chalcedony. Exhibiting Forty Styles of Scripts in the Languages of Europe, Asia and Africa.
14295: BROUSSE, R. - Étude pétrographique des trachytes-andésites du Mont-Dore.
65278: BROUSSOLE, J.-C. - Le Christ de la Légende Dorée.
17108: BROUWER, H. - Atlas voor Nederlandsche Palaeographie.
73854: BROUWER, J.H. - Jan Jansz. Starter.
18421: BROUWER, T. - De Oude Kerk van Voorburg en haar orgels.
19599: BROUWER, T., OS, W. VAN. & SWIGCHEM, C.A. VAN. - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
19625: BROUWER, J.W., SIESLING, J.L. & VIS, J. - Anthon van Rappard. Companion & correspondent of Vincent van Gogh. His Life & all his works.
15643: BROUWER, P.J. - Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia Monasterii Worcumiensis. Bewerkt door G.A. Meijer.
16855: BROUWER, T. - Grenspalen in Nederland.
70983: BROUWERS, D.D. - Le théatre à Namur au XVIIIe siècle.
41596: BROUWERS, L. - Carolus Scribani S.J. 1561-1629. Een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden.
1801: BROUWERS, A.P.J. - De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft van de twintigste eeuw.
63554: BROWN, CHRISTOPHER. - '...niet ledighs of ydels...' Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
63833: BROWN SCOTT, JAMES. - The United States of America: A Study in International Organization.
63834: BROWN SCOTT, JAMES. - Judicial Settlement of Controversies between States of the American Union. Cases decided in the Supreme Court of the United States. Collected and Edited by James Brown Scott.
58627: BROWN, STUART. (EDITOR) - Nicolas Malebranche. His Philosophical Critics and Successors.
63835: BROWN SCOTT, JAMES. - Judicial Settlement of Controversies between States of the American Union. An Analysis of Cases decided in the Supreme Court of the United States.
24928: BROWN, E.K. & MILLER, J.E. - Syntax: A Linguistic Introduction to Sentence Structure.
35757: BROWN, I. - Shaw in his Time.
35387: BROWNE, WILLIAM. - Britannia's Pastorals. William Browne [1613]-1616. A Scolar Press Facsimile.
10085: BROWNE, D.G. & TULLETT, E.V. - The Scalpel of Scotland Yard. The Life of Bernard Spilbury.
61226: BROWNE, THOMAS. - A Letter to a Friend. Upon occasion of the Death of his Intimate Friend. Edited with a Postscript by Geoffrey Keynes.
73289: BROZZI, MARIO. (ET AUTRES) - Les Lombards. Traduction française d'Amina Sinna.
68657: BRUCE-WHYTE, M.A. - Histoire des langues romanes et de leur littérature depuis leur origine jusqu'au XIVe siècle.
69766: BRUCE-WHYTE, M.A. - Histoire des langues romanes et de leur littérature depuis leur origine jusqu'au XIVe siècle.
45719: BRUCE, JOHN COLLINGWOOD. - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
39206: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
29142: BRUCH, H (ED.) - Johannes de Beke: Chroniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant. Uitg. door H. Bruch.
20752: BRUCH, H. (ED.) - Chronographia Johannis de Beke. Uitg. door H. Bruch.
43089: BRUEL, ANDRÉE. - Romans français du Moyen Age. Essais.
75266: BRUFAU PRATS, JAIME. - El pensamiento politico de Domingo de Soto y su concepcion del poder.
73989: BRUFAU MACIÁ, JACOBUS. - De Egressu e Congregatione Missionis.
68092: BRUG, H.H. VAN DER. - Voetbalvandalisme. Een speurtocht naar verklarende factoren.
9294: BRUGGEMAN, J. & VEN, A.J. VAN DER. - Inventaire des pièces d'archives françaises se rapportant à l'abbaye de Port-Royal des Champs et son cercle et à la resitance contre la Bulle Unigenitus et à l'appel. (Ancien fonds d'Amersfoort).
23094: BRÜGGEMANN, G.W.F. & COPPENS, E.C. - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw.
19753: BRÜGGEMANN.- HAMKENS, F.H. (HRSG.). - Der Bordesholmer Altar Meister Brüggemanns. 48 Bildtafeln.
22543: BRUGGEN, JOCHEM VAN. - Ampie. Die Meisiekind.
22545: BRUGGEN, JOCHEM VAN. - Ampie. Die Natuurkind.
58865: BRUGGEN, M.F.E. VAN. - Im Schatten des Nihilismus. Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situationen Deutschlands.
22517: BRUGMAN, J. - Onuitgegeven Sermoenen. Ingeleid en bezorgd door P. Grootens.
21779: BRUGMAN, J. - Leven van Jezus. Bewerkt door Mathias Goossens. Met een inl. van B. Knipping.
2745: BRÜGMANN, MARGRET. (REDACTIE) - Vrouwen in opspraak. Vrouwenstudies als cultuurkritiek.
58105: BRUGMANS, H. & OPPERMANN, O. - Atlas van de Nederlandsche Palaeographie.
623: BRUGMANS, I.J. (ED.) - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Set van Eerste en Tweede Stuk samen.
20294: BRUGMANS, H.J. - Europa en het vaderland. Een culturele benadering.
5740: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en Historie. Tien Studiën.
5590: BRUGMANS, I.J. - Welvaart en Historie.
11206: BRUGMANS, H. (UITG.). - Geschiedenis van Nederland.
5848: BRUGMANS, H.J. & F. WACHTER - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Band I (von II): 1556 bis 1607).
11173: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw.
356: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
5016: BRUGMANS, H.J. - Geschiedenis van Amsterdam.
15423: BRUGMANS, H.J. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in 1892.
19942: BRUGMANS, I.J. (ED.) - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Set van Eerste en Tweede stuk tesamen met het supplement, uitg. door D. Damsma, J.M.M. de Meere en L. Noordegraaf.
74294: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
38216: BRUIJN, J.T.P. DE., IDEMA, W.L. & OOSTROM, F.P. VAN. (EDS.) - Dichter en Hof. Verkenningen in veertien culturen.
60867: BRUIJN, J.R. & EYCK VAN HESLINGA, E.S. VAN. - Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870). Een biografie en een dagboek.
57498: BRUIJN-VAN DER HELM, JOSÉ DE. E.A. - Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen.
9420: BRUIJN, J.R. (ED.) - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken.
27677: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Lectionarium Amstelodamense / Het Amsterdams Lectionarium.
73760: BRUIN, MARTINE DE. & OOSTERMAN, JOHAN. (EDS.) - Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 / Repertory of Dutch songs until 1600. Samengesteld door / Compiled by Martine de Bruin & Johan Oosterman. Met medewerkin van / with Clara Strijbosch.
27662: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Vita Ihesu Christu. Tleven ons Heren Ihesu Christu. Het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus. Uitg. door C.C. de Bruin.
27665: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Genesis -IV Regum / Genesis -II Koningen.
73778: BRUIN, ALEXANDER DE. - De schatten der Pellicanisten. Over de blazoenen, het glas- en zilverwerk, en de wandtapijten van de Haarlemse rederijkerskamer 'Trou moet Blycken'.
46191: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Middelnederlands geestelijk proza. Ingeleid door C.G.N. de Vooys.
2628: BRUIN, C.C. DE. - Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Eerste gedeelte.
27672: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Novum Testamentum in linguam belgicam meridionalem versum. De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Evangelia. / Evangeliën.
27678: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Lectionarium Gruuthusianum / Het Lectionarium van Gruuthuse.
46860: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Complete reeks van 'Corpus Sacrae Scripturae Neerlandicae'.
27673: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Novum Testamentum in linguam belgicam meridionalem versum. / De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Epistolae Pauli, Epistolae canonicae, Actus Apostolorum, Apocalypsis Johannis. / Brieven van Paulus, Canonieke Brieven, Handelingen der Apostelen, Openbaring van Johannes.
27664: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Fragmenta / Fragmenten.
21969: BRUIN, C.C. DE., PERSOONS, E. & WEILER, A.G. - Geert Grote en de Moderne Devotie.
21995: BRUIN, T.D. DE. - Orgaan der Nederlandsch-Indische Officiersvereeniging 1915-1942 / 1949-1951. A selective and annotated bibliography.
27671: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Novum Testamentum devotionis modernae / Het Nieuwe Testament van de Moderne Devotie.
41863: BRUIN, C.C. DE. - In Navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden. Onder redactie van M.J.M. de Haan, S.J. Lenselink, G.H.M. Posthumus Meyjes en J. Trapman.
66117: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk.
62366: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
2447: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Middelnederlands geestelijk proza. Ingeleid door C.G.N. de Vooys.
27670: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Isaias- II Machabaeorum / Jesaja- II Maccabeën.
27669: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - I Paralipomenon- Ecclesiasticus / I Kronieken- Jesus Sirach.
27679: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Epistolarium Leningradiense / Het Epistolarium van Leningrad.
27675: BRUIN, C.C. DE. (ED.) - Diatesseron Leodiense (Liège 427). Addita est interpretatio anglica quam curavit A.J. Barnouw. / Het Luikse Diatesseron. Met Engelse vertaling van A.J. Barnouw. With complete English translation by A.J. Barnouw.
25858: BRUINSMA, M. - Dick Elffers & de kunsten. Een leest heeft drie voeten.
17735: BRUINVIS, C.W. - Naamlijst van de leden der Regeering, de Secretarissen en Ontvangers van Alkmaar sedert 1795.
71830: BRULLIOT, FRANÇOIS. - Dictionnaire des monogrammes, marques figurées, lettres initiales, noms abrégés etc. Troisième partie (seule): Contenant les noms abrégés et estropiés, ainsi que les appendices.
482: BRUMMEL, L. (ED.) - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag. Historische opstellen uitg. t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
480: BRUMMEL, L. - Twee Ballingen 'sLands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608), Emanuel van Meteren (1535-1612).
64091: BRÜMMER, ELFRIEDE. - Corpus Vasorum Antiquorum. Deutschland, Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe. Band I.
71536: BRUN, M. - Manuel pratique et abrégé de la typographie française.
73698: MALTE-BRUN. - Précis de la géographie universelle ou description de toutes les parties du monde sur un plan nouveau, d'après les grandes divisions naturelles du globe... Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de toutes les nouvelles découvertes par J.J.N. Huot. Tome 1-5 (sur 6).
40371: BRUNA, E. E.A. (ED.) - Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland.
71662: BRUNARD, J. - Le recueil de l'art et de la curiosité ou Revue des ventes publiques en 1875, 1876, 1877 et 1878 à Paris, Hotel des Commissaires-Priseurs de tableaux, dessins, sculptures, porcelaines et faïences anciennes, tapisseries, livres et autres objets d'art et de curiosité.
45613: BRUNEL, CLOVIS. (ED.) - La Fille du Comte de Pontieu, conte en prose. Versions du XIIIe et XVe siècle.
71237: BRUNET, CHARLES. & MONTAIGLON, ANATOLE DE. (EDS.) - Li Romans de Dolopathos. Publié pour la première fois en entier d'après les deux manuscrits de la Bibliothèque Impériale.
72716: BRUNET, GUSTAVE. - 1865. M.J. Techener et la vente de ses livres.
68378: BRUNET, JACQ. CH. - Recherches bibliographiques et critiques sur les éditions originales des cinq livres du roman satirique de Rabelais et sur les différences de texte qui se font remarquer particulièrement dans le premier livre du Pantagruel et dans le Gagantua. On y a joint unre revue critique des éditions collectives du même roman, et, de plus le texte original des grandes et inestimables croniques de Gargantua complété pour la première fois d'après l'édition de 1533 pour servir de Supplément à toutes les éditions de Oeuvres de Rabelais.
69097: BRUNET, J.-CH. - Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant 1. Un nouveau dictionnaire bibliographique, considérablement augmenté, [...] 2. Une table en forme de catalogue raisonné. Quatrième édition. (tome 1-5 et supplément en 2 tomes).
51796: BRUNET, M.G. (ED.) - Le Violier des Histoires Romaines. Ancienne traduction française des Gesta Romanorum. Nouvelle édition, revue et annotée.
54625: BRUNET, GUSTAVE. - Curiosités bibliographiques et artistiques. Livres, Manuscrits et Gravures qui, en vente publique, ont dépassés le prix de mille francs. Tableaux payés plus de cinquante mille francs.
70885: BRUNET, CHARLES. - Le Père Duchesne d'Hébert ou notice historique et bibliographique sur ce journal publié pendant les années 1790, 1791, 1792, 1793 et 1794, précédée de la vie d'Hébert, son auteur, et suivie de l'indication de ses autres ouvrages.
34073: BRUNING, E. - De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte Handschrift van Tongeren (omstreeks 1480).
53537: BRÜNNECK, WILHELN VON. - Zur Geschichte und Dogmatik der Gnadenzeit.
63518: BRUNNER, AUGUST. - Geschichtlichkeit.
28975: BRUNNER, K. - Abriss der Mittelenglischen Grammatik.
9224: BRUNNER, C. - Der entlarvte Mensch. Hrsg. und eingeleitet von L. Bickel.
65047: BRUNOT, FERDINAND. - Histoire de la langue française des origines à nos jours (20 des 23 volumes).
65963: BRUNOT, FR. & BRUNEAU, C. - Précis de grammaire historique de la langue française.
63755: BRUNS, CAROLUS GEORGIUS. - Fontes iuris romani antiqui. Editio quinta cura Theodori Mommseni.
32688: BRUSBERG, GALERIE. - Brusberg Berichte. Vol. 5- Vol.19.
16679: BRUSSE, M.J. - Slavernij voor mooie kleren. Uit het leven van de 'lijders aan confectie'.
27881: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
64514: BRÜTT, LORENZ. - Die Kunst der Rechtsanwendung zugleich ein Beitrag zur Methodenlehre der Geisteswissenschaften.
71234: JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. - Quo vadis?.... Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, fête de rentrée du Samedi 10 Novembre 1900.
71233: JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. - Caveant Consules! Épisode dramatique mêlé de chant. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, fête de rentrée: 29 octobre 1898.
68480: JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. - Gnôthi Séauton [in greek characters]. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 4 novembre 1899.
72200: JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. - Séance du 13 février 1892. Affaire du bonnet de coton. Plaidoirie de Me Ninauve pour Mlle X....
71232: JEUNE BARREAU DE BRUXELLES. - La Robe Blanche. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, fête de rentrée du Jeudi 14 novembre 1901.
33332: BRUYN, LUCY DE. - Woman and the Devil in sixteenth-century literature.
18667: BRUYN, C.W., MYRIANTHOPOULOS, N.C. & BARO, F. - A centennial bibliography of Hunington's Chorea.
67276: DE BRUYNE, MICHIEL. - De Rodenbachs van Roeselare. Een historische studie.
20010: BRUYNE, J.A. DE. & JAPIKSE, N. - Staatkundige geschiedenis van Nederland in onzen tijd (1848-1917).
61504: BRUYNE, J.P.T. DE. - Antisemitisme bij Pío Baroja.
63683: BRUYNE, E. DE. - Grondproblemen van de wijsgerige logica.
75566: BRUYNE, EDGAR DE. - Geschiedenis van de Aesthetica. De Renaissance.
75007: BRUYNE, EDGAR DE. - Geschiedenis van de Aesthetica. De Romeinse Oudheid.
75567: BRUYNE, EDGAR DE. - Geschiedenis van de Aesthetica. De Romeinse Oudheid.
75565: BRUYNE, EDGAR DE. - Geschiedenis van de Aesthetica. De Middeleeuwen.
75564: BRUYNE, EDGAR DE. - Geschiedenis van de Aesthetica. De Christelijke Oudheid.
67316: BRY, THEODOOR DE. - Conquistadores. Azteken en Inca's. Conquistadores. Aztecs and Incas.
69782: BRY, AUGUSTE. - Raffet. Sa vie et ses oeuvres.
67317: BRY, THEODOOR DE. - De Ontdekking van de Nieuwe Wereld.
18679: BRYEN, S.D. - The application of cybernetic analysis to the study of international politics.
7400: BUCCI, P.V. - Chiesa e Stato. Church-State Relations in Italy within the contemporary constitutional framework.
11566: MARTIN BUCER. - Opera Latina I-IV.
35513: BUCHAN, J. - Sir Walter Scott.
7598: BUCHANAN-BROWN, J, - The Book Illustrations of George Cruikshank.
62957: BUCHBERGER, MICHAEL. & HOFMANN, KONRAD. - Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neubearbeitete Auflage des Kirchlichen Handlexikon. In Verbindung mit Konrad Hofmann als Schriftleiter hrsg. von Michael Buchberger.
74109: BUCHEM, H.J.H. VAN. - De fibulae van Nijmegen. Deel I. Inleiding en kataloog.
61860: BUCHLER, IOANNIS. - Thesaurus Elegantiarum Aldi Manutii.... EADEM: Elegantiarum Centum et Undesexaginta Regulae... EADEM: Catalogus Vocum Singulorum et Phraseon..
72170: BUCHON, J.A.C. (ED.) - Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, élucidées et traduites par J.A.C. Buchon.
75533: BUCHON, J.A.C. (ED.) - Choix d'ouvrages mystiques avec notices littéraires par J.A.C. Buchon.
58011: BUCHON, J.A.C. (ED.) - Les Chroniques de Sire Jean Froissaert qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretagne Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portugal et ès autres parties. Revues et augmentées d' après les manuscrits avec notes, eclairissements et glossaires par J.A.C. Buchon.
68752: BUCHON, J.A.C. (ED.) - Les Chroniques de Sire Jean Froissaert qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretagne Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portugal et ès autres parties. Revues et augmentées d' après les manuscrits avec notes, eclairissements et glossaires par J.A.C. Buchon.
72786: BUCHON, J.A.C. (ED.) - Les Chroniques de Sire Jean Froissaert qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretagne Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portugal et ès autres parties. Revues et augmentées d' après les manuscrits avec notes, eclairissements et glossaires par J.A.C. Buchon.
28692: BUCK, H. DE. - De Studie van het Middelnederlandsch tot in het Midden der negentiende eeuw.
75510: BUCK, ROBERT J. - Agriculture and Agricultural Practice in Roman Law.
65712: BUCK, AUGUST. (ED.) - Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance. Band 2: Die Literatur bis zur Renaissance. Hrsg. von August Buck.
42391: BUCK, AUGUST. (ED.) - Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und am Übergang vom Mittelalter zur Renaissance. Band 1: Dantes Commedia und die Dante-Rezeption des 14. und 15. Jahrhunderts. (GRLMA, Band X/1).
17103: BUDAY, G. - The History of the Christman Card.
24760: BUDÉ, FRANS & LENDFERS, TWAN. - Rennende Hond. Gedichtencyclus. Met 3 etsen en 2 houtsnedes, afgedrukt d.m.v. clichés.
31726: BUDIGNA, LUCIANO. - Romano Gazzera. Fiori giganti. 10 Fotografie dirette a colori.
32912: BUDIGNA, L. & G. MASCHERPA. - Romano Gazzera.
64998: BUERGENTHAL, THOMAS. (EDITOR) - Human Rights, International Law and the Helsinki Accord.
75110: BUERO VALLEJO, ANTONIO. - Teatro selecto de Antonio Buero Vallejo.
74309: BUFFET PICABIA, GABRIELLE. - Picabia. Watercolours 1917-1919.
65914: BUGGE, JOHN. - Virginitas. An Essay in the History of a Medieval Ideal.
39752: BÜHLER, J. - Die Kultur des Mittelalters.
71537: BÜHLER, J.A. - Il Novellist, In Flegl periodic per las familias Romonschas, redigiu et edizionau da J.A. Bühler. Prima Annada.
58544: BÜHNEMANN, GUDRUN. - The Iconography of Tantric Deities. Volume I and II. (complete set).
67733: BÜHRS, R. (ED.) - Cuater Evangelio den un Sol. Literalmente traduci fo'i scritura santa.
72310: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2012).
67679: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie.
8059: BUIJNSTERS, P.J. - Tussen Twee Werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf'.
1610: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
75356: BUIJNSTERS, P.J. (ED.) - De Hollandsche Spectator.
1941: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff & Deken. Een biografie.
64694: BUIJNSTERS, P.J. & BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken van 1700-1800.
30434: BUIJNSTERS, P.J. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
62488: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
64114: BUIJSSEN, G.H. - Durandus' Rationale in spätmittelhochdeutscher Übersetzung. Das vierte Buch nach der Hs. CVP 2765.
29090: BUIJTENEN, M.P. VAN. & OBREEN, H.T. - Westergo's IJsselmeerdijken. I. Dijkage in ontwikkeling. II. Inventarissen van de Archieven.
28244: BUISERO, DIEDERIK. - De schoonste of het ontzet van Schevening. Een Schevingse tekst uit 1717. Uitg. door K. Heeroma.
27035: BUISKOOL, J.A.E. - Surinaams Staatsrecht.
27989: BUISKOOL, J.A.E. - Suriname, nu en straks. Een sociaal-economische en staatkundige beschouwing.
602: BUISKOOL, J.A.E. - De staatsinstellingen van Suriname. In de hoofdzaken mede vergeleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen.
28240: BUISMAN, J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
63979: BUISMAN, J.R. - Mythen en allegorieën in Plato's kennis- en zijnsleer.
74558: BUITELAAR, WOUT. & VREEMAN, RUUD. - Valbondswerk en kwaliteit van de arbeid. Voorbeelden van werknemersonderzoek in de Nederlandse industrie.
11069: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de Spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie.
72365: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de Spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der Contra-Reformatie.
2670: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-reformatie.
25030: BUITENDIJK, W.J.C. (ED.) - Nederlandse Strijdzangen (1525-1648). Ingeleid en van aant. voorzien.
24869: BUITENHOF, G.J. - Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen.
48038: BUITENRUST HETTEMA, F. - Oude glossen en hun betekenis.
1740: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche geschriften met glossarium. Drie delen compleet.
31972: BUITENRUST HETTEMA, F. - Oude glossen en hun betekenis.
28875: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
3132: BUITENRUST HETTEMA, F. - Taal- en Dichterstudies.
16596: BUITENRUST HETTEMA, F. (ED.) - Van den Vos Reynaerde. Uitg. naar het Comburgse en Darmstadse hs. door F. Buitenrust Hettema. Naar het Dycksche hs. door H. Degering.
49339: BUKOFZER, MANFRED F. - Studies in Medieval and Renaissance Music.
41848: BÜLBRING, MAUD. - Zur Vorgeschichte der mittelniederländischen Epik. Eine vergleichende Untersuchung der Kampfformeln.
663: BULHOF-RUTGERS, I.N. - Apollos Wiederkehr. Eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit.
31276: BULLA, J.M. - An Introduction to Florentine Sculpture in the Fifteenth Century.
75550: BULLETIN. - Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France. 1882.
72582: BULLETIN. - Bulletin de l'Union Syndicale de Bruxelles et des associations affiliées. I-ième année (1876) jusqu'à et incluse X-ième année (1885).
75551: BULLETIN. - Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France. 1881.
75553: BULLETIN. - Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France. 1879.
21848: NEHA-BULLETIN. - Orgaan ten behoeve van de economische geschiedenis in Nederland. (halfjaarlijks).
75552: BULLETIN. - Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France. 1884.
72320: BULLETIN. - Bulletin des Musées Royaux des arts décoratifs et industriels (Antiquités, Industries d'Art, Art monumental et décoratif, Armes et Armures, Ethnographie). Première Année (1901-1902) jusqu'à et incluse Douzième Année (1912).
75549: BULLETIN. - Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France. 1878.
72375: BULOS, A. - De la chaleur dans ses applications aux arts et aux manufactures.
21548: BULTE, I. - Het Nederlandse Hoorspel. Aspecten van de bepaling van een tekstsoort.
69351: BULTEAU, L'ABBÉ. - Description de la cathédrale de Chartres, suivie d'une courte notice sur les églises de Saint-Pierre, de Saint-André et de Saint-Aignan de la même ville.
58142: BULTMANN, RUDOLF. - Der zweite Brief an die Korinther. Herausgegeben von Erich Dinkler.
61453: BULTMANN, RUDOLF. - Die Erforschung der synoptischen Evangelien.
1731: BUMA, W.J. (ED.) - DIE BROKMER RECHTSHANDSCHRIFTEN.
50545: BUMKE, JOACHIM. - Wolfram von Eschenbach.
75436: BUMKE, JOACHIM. (HRSG.) - Literarisches Mäzenatentum. Ausgewählte Forschungen zur Rolle des Gönners und Auftraggebers in der mittelalterlichen Literatur.
61913: BUMKE, JOACHIM. - Hoofse cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen.
53020: BUMKE, JOACHIM. - Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150-1300.
57784: BUNGE, J.W.F. - Rondgezicht vanaf de Stevenstoren. 24 kleurendia's van J.W.F. Bunge uit 1957 met een essay van C. Peeters.
11001: BUNGE, F.G. VON. - Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtzustand.
75950: BUNGENER, L.-F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle.
75421: BUNJAN, JOHANNES. - Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren.l.
35951: BUNT, G.H. ET ALII. (ED.) - One hunderd years of English Studies in Dutch Universities. Seventeen papers read at the Centenary Conference Groningen, 15-16 January 1986.
31315: BUNT, G.H.V. - Alexander the Great in the literature of medieval Britain.
31317: BUNT, G.H.V. (ED.) - 'William of Palerne'. An Alliterative Romance. Re-edited from Ms. King's College Cambridge 13.
40289: BUNTINX, J. - Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344). I. Tekst.
28813: BUNTINX, J. - De Audientie van de Graven van Vlaanderen. Studie over het Centraal Grafelijk Gerecht (c. 1330- c.1409).
8487: BUNYAN, JOHN. - De Christen- en Christinnereis. Vertaald en ingeleid door A.G. Wolf. Met tien platen en bandontwerp van J.H. Isings.
62881: BUNYAN, JOHN. - The Pilgrim's Progress from this World to that is to come. Delivered under The Similitude of a Dream. Wherein is discovered the Manner of his Setting out, his Dangerous Journey, and Safe Arrival at the Desired Country. With Memoir of the Author by George Cheever, and Engravings on Wood by G., E., and J. Dalziel from Designs by William Harvey.
74299: DE BURBURE, LEO. (ED.) - De Antwerpsche Ommegangen in de XIVe en XVe eeuw. Naar gelijktijdige handschriften uitgegeven door Leo De Burbure.
69579: BURBURE, LÉON DE. - Charles Luython, compositeur de musique de la Cour Impériale (1550-1620). Sa vie et ses oeuvres.
70577: BURBURE, LÉON DE. - Documents biographiques inédits sur les peintres Gossuin et Roger vander Weyden le jeune.
60481: BURCHARDT, JERZY. - Higiena Wedla Tomasza Wroclawia. Tomae de Wratislavia: Regimen Sanitatis. Primum totum edidit Georgius Burchardt.
75395: BURCK, ERICH. (HRSG.) - Das römische Epos.
61699: BURCKHARDT, JACOB. - The Altarpiece in Renaissance Italy. Edited and translated by Peter Humfrey.
60711: BURDACH, KONRAD. - Der Gral. Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende. Mit einem Vorwort zum Neudruck von Johannes Rathofer.
38711: BURFORD, E.J. - In the Clink. The Story of England's Oldest Prison.
71417: BURGER, KONRAD. - Beiträge zur Inkunabelbibliographie. Nummernconcordanz von Panzers lateinischen und deutschen Annalen und Ludwig Hains Repertorium bibliographicum.
17612: BURGER, A. - Lexique de la langue de Villon. Préc. de notes critiques pour l'établissement du texte.
49071: BURGER, ANDRÉ. - Turold, poète de la fidélité. Essai d'explication de la Chanson de Roland.
10065: BURGER JR., C.P. - 'Aere Perennius'. Scherts en ernst in de oden van Horatius.
75600: BURGER JR., C.P. - 'Aere Perennius'. Scherts en ernst in de oden van Horatius.
75339: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
49713: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
15873: BÜRGISSER, H. - Johann Peter Hebel als Erzähler.
73986: BURGT, F.P. VAN DE. - De celebratione missarum. Fragmentum Juris Canonice quod humillime Pio Papae IX supremi pontificatus annum vicesimum quintum explenti d.d.d. F. P. van der Burgt.
68666: BURGUY, G.F. - Grammaire de la langue d'Oïl ou grammaire des dialects français au XIIe et XIIIe siècles, suivie d'un glossaire contenant tous les mots de l'ancienne langue qui se trouvent dans l'ouvrage.
51567: BURIDANT, CLAUDE. & TROTIN, JEAN. - Adam le Bossu: Le Jeu de la Feuillée. Traduction en français moderne.
51574: BURIDANT, CLAUDE. & TROTIN, JEAN. - Chrétien de Troyes: Le Chevalier au Lion (Yvain). Roman traduit de l'ancien français.
38568: BURIDANT, C. & TROTIN, J. (EDS.) - Chétien de Troyes, Le Chevalier au Lion (Yvain). Roman traduit de l'ancien français par C. Buridant et J. Trotin.
9512: BURKE, L.H. - Ambassador at Large: Diplomat Extraordinary.
62248: BURMANNUS, FRANCISCUS. & SMOUT, DIRK. - Synopsis: dat is kort begryp der heilige Godgeleerdheid, En Voornamelijk van de Huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der Wereld. Vertaelt door Dirk Smout, Het Eerste Stuk, behelst voornamelijk de Huishouding des Ouden Testaments. De tweede druk, nauwkeurig oversien, en verbetert.
44379: BURNAND, M.-C. - Lorraine gothique.
75509: BURNS, THOMAS S. - The Ostrogoths. Kingship and Society.
60923: BURROWS, MILLAR. - Lumières nouvelles sur les manuscrits de la mer morte.
60922: BURROWS, MILLAR. - Les manuscrits de la mer morte.
33675: BURSSENS, A.F.S. (ED.) - Dat Boeck vander Voirsienicheit Godes. Ingeleid en uitgegeven.
49687: BURSSENS, A.F.S. (ED.) - Dat Boeck vander Voirsienicheit Godes. Ingeleid en uitgegeven.
69076: BURTY, PHILIPPE. - Bernard Palissy.
72734: BURTY, PHILIPPE. - Eaux-fortes de Jules de Goncourt. Notice et catalogue.
72712: BURTY, PHILIPPE. - Chefs-d'oeuvre des arts industriels. Céramique, verrerie et vitraux, émaux, métaux, orfèvrerie et bijouterie, tapisserie.
15223: POL BURY. - L'Art inopiné dans les Collections publiques.
45360: BUSARD, H. - Het rekenen met breuken in de Middeleeuwen, in het bijzonder bij Johannes de Lineriis.
45688: BUSBY, KEITH., NIXON, TERRY., STONES, ALISON. & WALTERS, LORI. (EDS.) - Les manuscrits de Chrétien de Troyes: The Manuscripts of Chrétien de Troyes.
67415: BUSCH, HARALD. - Meister des Nordens. Die Altniederdeutsche Malerei 1450-1550.
26710: BUSCH, HARALD. - Meister Wolter und sein Kreis. Kirchliche Holzskulptur und Malerei des XVI. Jahrhunderts in Hildesheim vor der Einführung der Reformation (1542). (Mit einem Exkurs über Hans Raphon und die südniedersächsische Malerei seiner Zeit). Ein Beitrag zur Kunstgeschichte der niederdeutschen Renaissance.
46946: BUSCH, JÜRGEN. - Der Brautschatz im Lübischen Güterrecht vor Einführung des revidierten Stadtrechts von 1586 unter besonderer Berücksichtigung der Lübecker Ratsurteile.
63482: BUSCH, WILHELM. - Balduin Bählamm oder der verhinderte Dichter. Faksimiledruck von das original Handschrift. Und begleitende Textbuch mit Erláuterungen (separat) von Herwig Guratzsch.
29173: BUSCHKENS, W.F.L. - The Family System of the Paramaribo Creoles.
71431: BUSCHMANN JR., P. - Exposition de l'oeuvre de Antoine Van Dyck organisée par la ville d'Anvers à l'occasion du 300e anniversaire de la naissance du maitre. Illustré de30 héliogravures d'après les originaux.
4390: BUSKEN HUET, CD. - Erasmus. Ingeleid en van aant. voorzien door J.J. Borger en E. de Lint.
985: BUSKEN HUET, G.; J.S. VAN VEEN. - Verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
57435: BUSOLT, GEORG. - Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer.
69925: BUSSCHER, EDMOND DE. - Recherches sur les peintres et sculpteurs à Gand, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles: XVIe siècle.
48615: BUSSELS, M. - Lotgevallen van de Bibliotheek van de Abdij van Averbode.
33: BUSSEMAKER. TH. - Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
70304: BUSSI, GIOVANNI ANDREA. - Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e Pannartz. Prototipografi Romani. A cura di Massimo Miglio.
75939: DE BUSSIERE, M.-TH. - Les Anabaptistes. Histoire du Luthéranisme, de l'Anabaptisme et du règne de Jean Bockelsohn à Munster.
61005: BUSSIERE, TH. DE. - Culte et pèlerinages de la Très-Sainte Vierge en Alsace.
60243: DE BUSSIERE, LE BARON MARIE-THÓDORE. - Les sept basiliques de Rome, ou visite des sept églises.
74809: BUSTOS TOVAR, JOSÉ JÉSUS DE. - Contribución al estudio del cultismo léxico medieval.
70828: BUTEL, FERNAND. - L'éducation des Jésuites autrefois et aujourd'hui. Un collège breton [Saint Yves de Vannes].
67491: BUTLER, CUTHBERT. - Das I. Vatikanische Konzil.
18947: BUUREN, A.M.J. VAN. & DIJK, H. VAN. E.A. (EDS.) - Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen t.g.v. zijn vijftigste verjaardag.
17269: BUUREN, A.M.J. VAN. (ED.) - SUSTER BERTKEN. Twee bij Jan Seversz in Leiden verschenen boekjes ('s-Gravenhage, K.B., 227 G 46) in facsimile uitgegeven. Met een inleiding door A.M.J. van Buuren.
45792: BUUREN, A.M.J. VAN. (ED.) - Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis. Uitgegeven i.s.m. O.S.H. Lie en A.P. Orbán.
75416: BUUREN-VEENENBOS, C.C. VAN. - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots Version of the Seven Sages of Rome. Edited from the Asloan Manuscript (NLS Acc. 4233), c. 1515.
73631: BUUREN, MAARTEN VAN. - De la Métaphore au Mythe. Les Rougon-Macquart d' Émile Zola.
53278: BUUS, ERIK. (ED.) - Necrologium Ripense e codice coll. Reg. vetust. 849 fol. Bibl. Reg. Haun. phototypice expressum necnon et Avia Ripensis i.e. Ribe Oldemoder e codice Arch. Reg. Haun. eodem more reddita. Danice praefatus est.
29350: BUVE, RAYMOND. - Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse Revolutie: de vallei van Nativitas, Tlaxcala, tussen 1910 en 1940.
35444: BUXTON, J. - Sir Philip Sidney and the English Renaissance.
72581: BUYS, LUCIEN. - La science de la quantité, précédée d'une étude analytique sur les objets fondamentaux de la science.
23124: BUYSERO, DIRCK. - 'Korte Beschrijvinge van Parys' (1667). Opnieuw uitgegeven met inleiding, bronnenstudie en aanteekeningen door R.J. Willemyns.
60759: BUYSSENS, ERIC. - Linguistique historique. Homonymie, stylistique, sémantique, changements phonétiques.
21617: BYÉ, M. & NARDI, G. DE. - Wegen en middelen voor de industriële omschakeling.
69992: BYLANDT, FREDERIK GRAAF VAN. - Commentatio ad quaestionem historico-literariam[...] Qua postulatur descriptio Historico-Geographica Comitatus Flandriae, quo tempore Margaretha, Ludovici Maleani filia, Philippo Audaci Burgundiae Duci nupsit. Quae praemio ornata est [Anno MDCCCXXV].
38829: BYNON, TH. - Historical Linguistics.
45426: BYVANCK, A.W. - La miniature dans les Pays-bas septentrionaux.
1951: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk van W.G.C. Byvanck. Ingeleid en van aant. voorzien door J.J. Oversteegen.
40286: BYVANCK, A.W. & LAGERWEY, E. - Het Brevier van Beatrix van Assendelft in het bezit van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.
48733: BYVANCK, A.W. & HOOGEWERFF, G.J. - La Miniature Hollandaise et les manuscrits illustrés du XIV au XVI Siècle aux Pays-bas Septentrionaux.
5691: BYVANCK, A.W. - De kunst der Oudheid.
25445: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der 18de eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781. De Prins in ballingschap, 1795-1809. Eeuwspiegel, 1812.
22962: BYVANCK, A.W. - De Middeleeuwsche Boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden.
13623: BYVANCK, A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland.
7268: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der 18de eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781. De Prins in ballingschap, 1795-1809. Eeuwspiegel, 1812.
6369: BZZLLETIN. - 143. De Caribische verbeelding aan de macht.
35899: BZZLLETIN. - 124. Koning Arthur en de Middeleeuwen.
74800: CABALLERO CALDERÓN, E. - Suramérica. Tierra del hombre.
25644: CABANOT, J. - Les Débuts de la Sculpture dans le Sud-Ouest de la France.
67582: CABASSUTIUS, JOANNIS. [JEAN CABASSUT, 1605-1685]. - Notitia ecclesiastica historiarum, conciliorum, & Canonum invicem collatorum, veterumque juxta, ac recentiorum Ecclesiae Rituum, [...]. Editio secunda, ab ipso authore plurimum aucta & quinque Indicibus locupletata.
17608: CABEEN, D.C. (ED.) - A Critical Bibliography of French Literature. Vol. I: The Medieval Period. Edited U.D. Holmes.
75140: CABRERA, VICENTE. - Tres poetas a la luz de la metáfora: Salinas, Aleixandre y Guillén.
60904: CABROL, FERNAND. - Le livre de la prière antique.
75571: CABROL, FERNAND. - Le livre de la prière antique.
11063: CAENEGEM, R.C. VAN. - De instellingen van de Middeleeuwen. Geschiedenis van de Westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw.
74473: CAENEGEM, R.C. VAN. & GANSHOF, F.L. - Encyclopedie van de Geschiedenis der Middeleeuwen. Inleiding tot de geschreven bronnen van de geschiedenis der westerse Middeleeuwen.
15064: CAENEGEM, R.A. VAN. - Geschiedenis van de Middeleeuwen. Tekst bij de kandidatuurcursus.
12524: CAENEGEM, R.C. VAN. & GANSHOF, F.L. - Encyclopedie van de Geschiedenis der Middeleeuwen. Inleiding tot de geschreven bronnen van de geschiedenis der westerse Middeleeuwen.
73939: CAENEGEM, R.C. VAN. & GANSHOF, F.L. - Encyclopedie van de Geschiedenis der Middeleeuwen. Inleiding tot de geschreven bronnen van de geschiedenis der westerse Middeleeuwen.
63681: CAENEGEM, R.C. VAN. - Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XI-e tot de XIV-e eeuw. (Avec résumé français).
61384: BASILIUS CAESARIENSIS. - Sancti Basilii re et nomine Magni Caesareae Cappadociae archiepiscopi Opera quae ad nos latine pervenerunt Omnia. Denuo ad exemplaria Graeca recensita, emendata, & Epistulis locupletata, studio Andreae Schotti Antverpiana Soc. Iesu Presbyteri. Notae eiusdem: & P. Frontonis Ducaei, eiusdem Soc. Theologi. Cum Indicibus copiosis.
75279: CAFFARENA SUCH, ÁNGEL. - Los Academias de Córdoba y Toledo de los Rabanim españoles.
74781: CAFFARENA, ÁNGEL. - Temas malagueños.
7826: CAFLISCH, L. - La protection des sociétés commerciales et des intérêts indirects en droit international public.
44760: CAGNAT, RENÉ. - Cours d'Épigraphie Latine.
69409: CAHIER, CHARLES. - Suite aux Mélanges d'archéologie redigés ou recueillies par les auteurs des Vitraux de Bourges (Les PP. Ch. Cahier et Arth. Martin) publiée par le survivant [Ch. Cahier]. Première Série: Carrelages et Tissus.
73577: CAHIER, CH. - Nouveaux mélanges d'histoire et de littérature sur le Moyen Age.: Curiosités mystérieuses.
25221: CAHIER, CH. - Nouveaux mélanges d'histoire et de littérature sur le Moyen Age. IV: Bibliothèques.
15719: CAHIER, CH. - Nouveaux mélanges d'histoire et de littérature sur le Moyen Age. III: Décoration d'Églises.
47949: CAHN, WALTER. - La Bible romane. Chefs-d'oeuvre de l'enluminure.
65945: CAHN, WALTER. - Die Bibel in der Romanik.
73686: CAHUET, ALBÉRIC. - La liberté du théâtre en France et à l'étranger. Histoire, fonctionnement et discussion de la censure dramatique.
60562: CAIN, JULIEN. (ED.) - Les plus beaux manuscrits français du VIII au XVI siècle conservés dans les bibliothèques nationales de Paris.
28926: CAIN, JULIEN. (ED.) - Les plus beaux Manuscrits français à peintures du Moyen Age de la Bibliothèque Nationale.
69529: CALABI, AUGUSTO. - La gravure italienne au XVIIIe siècle.
61013: CALAMATO, ALEXANDER. - 7 Verhandelingen gebonden in twee banden. (halftitel) Auctuarium, seu Stella Concionatorum in septem Tractatus divisa. (titelblad als halftitel, aangevuld met) Quorum PRIMUS, Annuale sive Conciones in Dominicas totius Anni, SECUNDUS, Mariale sive Discursus in Festa Singula B. Virg. Mariae, TERTIUS, Conciones pro Festo cuiuslibet Sancti per annum, QUARTUS, Adventuale sice Discursus per totum Adventum, QUINTUS, Spectaculum Dolorum Christi & B.V. Mariae, SEXTUS, Sententias SS. Scripturae & Sanctorum Patrum, SEPTIMUS VERÒ, Praxis Adiuvandi Agonizantes, ut bene pieque moriantur complectitur.
73593: CALAMATTA, L. (SOUS LA DIRECTION DE) - Musée historique belge ou Collection de portraits gravés d'après les tableaux des grands maîtres, par une réunion d'artistes. Notices historiques par Félix Stappaerts. 9 (sur 10?) livraisons.
3839: CALAND, W. & FOKKER, A.A. (EDS.) - Drie oude Portugeesche Verhandelingen over het Hindoeïsme. Toegelicht en vertaald.
10039: CALAND, W. (ED.) - Twee oude Fransche verhandelingen over het Hindoeïsme. Uitgegeven en toegelicht.
3828: CALAND, W. - Een onbekend Indisch toneelstuk (gopalakelicandrika). Tekst met inleiding.
3826: CALAND, W. - De literatuur van den Samaveda en het Jaiminigrhyasutra.
3948: CALAND, W. - On the Sacred Books of Vaikhanasas.
1765: CALCAR, W. VAN. - Over comparatief- en vergelijkingszinnen.
18927: CALCAR, W. VAN. - Een grammatica voor het onderwijs in het Nederlands en de moedertaal.
62019: CALDER III, WILLIAM M. & KIRSTEIN, ROBERT. - 'Der geniale Wildling'. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff und Max Fränkel. Briefwechsel 1874-1878; 1900-1903. Herausgegeben mit Kommentar.
75617: CALDERON DE LA BARCA, PEDRO. & SCHREK, JOHANNA RUDOLPHINE. (ED.) - El sitio de Bredá. Comedia de Don Pedro Calderón de la Barca. Edición crética con introducción y notas por Johanna Rudolphine Schrek.
4288: CALENDAR. - Twaalf cartoonisten tekenden voor deze kalendar 1983 in opdracht van Het Humanistisch Verbond.
72692: CALIDASA. - Sacountala. Drame en sept actes mélé de prose et de vers. Traduit par Abel Bergaigne et Paul Lehugeur.
58503: CALIN, WILLIAM. - A Poet at the Fountain. Essays on the Narrative Verse of Guillaume de Machaut.
73549: CALLET, [FÉLIX]. - Notice historique sur la vie artistique et les ouvrages de quelques architectes français du sezième siècle.
63435: CALLIMAQUE. - Hymne, Épigrammes, Les Origines, Hécalé, Iambes, Poèmes lyriques. Texte établi et traduit par Émile Cahen.
10905: CALMENA D'ALMEIDA, P. - Les Pyrénées. Développement de la connaissance géographique de la chaine.
24768: CALMETTE, J. - Le Monde Féodal.
51660: CALUWÉ, JACQUES DE. - Le moyen âge littéraire occitan dans l'oeuvre de Fréderic Mistral. Utilisation éthique et esthétique.
74028: CALVETE DE ESTRELLA, JUAN CHRISTOVAL. & PETIT, JULES. - LE TRES-HEUREUX VOYAGE FAIT PAR TRES-HAUT ET TRES-PUISSANT PRINCE DON PHILIPPE fils du Grand Empereur Charles-Quint depuis l'Espagne jusqu'à ses domaines de la Basse-Allemagne avec la description de tous les Etats de Brabant & de Flandre écrit en quatre livres. Traduit de l'Espagnol par Jules Petit. Tomes 2-5 (dernier)
62192: CALVIJN, JOHANNES. - De profetieën van Hoséa uitgelegd door Joh. Calvijn. [En]: De profetieën van Joël, etc. Vertaald naar de oorspronkelijke Fransche editie van 1615, vergeleken met de Latijnsche editie van Baum, Cunitz en Reuss. Met eene voorrede voorzien door A.G. Honig.
62193: CALVIJN, JOHANNES. - De Handelingen der Apostelen, uitgelegd door Johannes Calvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald, naar de editie van Baum, Cunitz en Reuss door G. Wielinga.
62194: CALVIJN, JOHANNES. - De Profetieën van Ezechiel verklaard door Johannes Calvijn. Hoofdstuk I-XX. Naar de uitgave van het Corpus Reformatorum uit het Latijn vertaald door J. Lugtigheid.
62195: CALVIJN, JOHANNES. - Uitlegging op de Zendbrieven. Met register. Naar de uitgaven der Oude Hollandsche overzetting van J.D., J.F. en J.R., in de tegenwoordige spelling door A.M. Donner.
62196: CALVIJN, JOHANNES. - Genesis. Uitlegging van Johannes Calvijn. Uit het Latijn, naar de uitgaaf van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S.O. Los.
62198: CALVIJN, JOHANNES. - De Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas, in onderlinge overeenstemming gebracht en verklaard door Johannes Kalvijn. Opnieuw uit het Latijn vertaald, onder toezicht van A. Brummelkamp.
62202: CALVIJN, JOHANNES. - Het Boek der Psalmen verklaard door Johannes Calvijn. Vertaald en uitgegeven onder toezicht van J. Boer Knottnerus.
65010: CALVIN, I. - Traitté des reliques: ou, Advertissement tres-utile du grand profit qui reviendroit à la Chrestienté, s'il se faisoit inventaire de tous les Corps Saincts & Reliques, qui sont tant en Italie, qu'en France, Alemagne, Espagne, & autres Royaumes & pays. Par I. Calvin. Autre traitté des reliques contre le Decret du Concile de Trente, traduit du latin de M. Chemnicius. Inventaire des reliques de Rome: mis d'italien en françois. Response aux allegations de Robert Bellarmin, jesuite, pour les reliques.
64992: CALVOCORESSI, M.-D. - Moussorgsky.
64486: CAMAZIAN, LOUIS. - Essais en deux langues.
74640: CAMBRIA, ROSARIO. - Los toros: tema polémico en el ensayo español del siglo XX.
67495: CAMELOT, TH. - Spiritualité du baptême.
20461: CAMINADA, I. & OTTEN, F. - Inventaris van de papieren van J.W. Meyer Ranneft.
61411: CAMINERO, NEMESIUS GONZALEZ. - Historia Philosophiae. I. Philosophia antiqua.
67153: CAMMEN, HANS VAN DER. (ED.) - Four Metropolises in Western Europe. Development and urban planning of London, Paris, Randstad Holland and the Ruhr region.
67152: CAMMEN, HANS VAN DER. (ED.) - Four Metropolises in Western Europe. Development and urban planning of London, Paris, Randstad Holland and the Ruhr region.
12290: CÄMMERER-GEORGE, M. - Die Rahmung der Toskanischen Altarbilder im Trecento.
16385: CAMP, W.F. - Bemerkingen nopens de vervaardiging en het gebruik 1. Der Kunst-Pouzzolane, 2. Van een Pleister of Mastiek, en 3. Van vuurvaste steenen; uitgevonden of verbeterd door.
57229: CAMP, JEAN VAN. & CANART, PAUL. - Le sens du mot QEIOS chez Platon.
68357: CAMPARDON, ÉMILE. - Les comédiens du roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècles. Documents inédits recueillis aux archives nationales. (complet en 2 tomes).
68356: CAMPARDON, ÉMILE. - Les comédiens du roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècles. Documents inédits recueillis aux archives nationales. (complet en 2 tomes).
72493: CAMPARDON, ÉMILE. - Marie-Antoinette et le procès du collier d'après la procédure instruite devant le Parlement de Paris.
68358: CAMPARDON, ÉMILE. - Les comédiens du roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècles. Documents inédits recueillis aux archives nationales. (complet en 2 tomes).
68484: CAMPARDON, ÉMILE. - L'Académie Royale de Musique au XVIII-e siècle. Documents inédits découverts aux Archives Nationales. (complet en 2 tomes).
75548: CAMPARDON, ÉMILE. - Les comédiens du roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècles. Documents inédits recueillis aux Archives Nationales.
67961: CAMPBELL, MALCOLM. - Pietro da Cortona at the Pitti Palace. A Study of the Planetary Rooms and Related Projects.
68667: CAMPBELL, M.F.A.G. - Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle.
51702: CAMPBELL, KIMBERLEE ANNE. - The Protean Text. A Study of Versions of the Medieval French Legend of 'Doon and Olive'.
40784: CAMPBELL, T. & KOPP, J. & K. - Navajo Pictorial Weaving 1880-1950. Folk Art Images of Native Americans.
31811: CAMPBELL, TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
59273: CAMPBELL, WILLIAM. (EDITOR). - Materials for a History of the Reign of Henry VII. From Original Documents preserved in the Public Record Office. Only volume I.
36130: CAMPBELL, W.E. - Erasmus, Tyndale and More.
75523: CAMPBELL, M.F.A.G. - Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle.
8121: CAMPEN, J.W.C. (UITG.). - Notae Quotidianae van Aernout van Buchell.
63525: CAMPEN, F.H.M. VAN. - M. Annaei Lucani De Bello Civili. Liber II. Een Commentaar.
13934: CAMPEN, J.W.C. (UITG.). - Notae Quotidianae van Aernout van Buchell.
23797: CAMPERT, JAN. - Verzamelde Gedichten 1922-1943.
7450: CAMPERT,- - In Memoriam Jan Campert. Overleden 12 Januari 1943.
7478: CAMPERT, J. - Huis en Herberg.
21840: CAMPFENS, M. - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
34482: CAMPO, J.N.F.M. À. - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische Archipel 1888-1992.
41909: CAMPS, H.P.H. - Het stadsrecht van Den Bosch van het begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330). Een exposé met enkele nabeschouwingen.
17062: CAMPS, H.P.H. (ED.) - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I. De Meijerij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert 690-1312). Bewerkt door H.P.H. Camps.
20701: CAMPS, M. - European Unification in the Sixties. From the Veto to the Crisis.
74456: CAMPS, HEN. (REDACTIE) - Wijchen. Geschiedenis van zeven seconden.
18003: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland. Een diplomatische, tekstkritische en historische studie.
59826: LE CAMUS, L'ABBÉ É. - L'Oeuvres des Apotres. Fondation de l'Église Chrétienne. Période d'affranchissement.
27361: CAN, M. VAN. - J.A. Alberdingk Thijm. Zijn dichterlijke periode.
68921: DE CANDITTO, A.-E. - Jacob de Barbari et Albert Durer. La vie et l'oeuvre du maître au Caducée, ses élèves Durer, Titien, Marc-Antoine, Mabuse, Marguerite d'Autriche. Catalogue et prix de ses quarante-trois gravures. Avec Appendice.
69699: DE CANDITTO, A.-E. & FRANÇOIS, A.-W. - Jacob de Barbari et Albert Durer. L'Appendice (seul) par A.-W. François.
58275: CANEDY, NORMAN W. - The Roman Sketchbook of Girolamo da Carpi.
69360: CANÉTO, F. [L'ABBÉ]. - Le choeur d'Auch et les enseignements que ses boiseries reproduisent. Étude iconographique des sujets les plus importantes.
54641: CANFORA, LUCIANO. - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
25824: DU CANGE.- SCHMIDT, CH. - Petit Supplément au Dictionnaire de Du Cange.
73655: DU CANGE, CH. DU FRESNE SIEUR. - Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis... Tomus Septimus continet Glossarium Gallicum, Tabulas, Indices Auctorum et Rerum, Dissertationes.
62742: DU CANGE, CH. DU FRESNE SIEUR. - Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis. (in 3 vols).
74907: CANGIOTTI, GUALTIERO. - Le Coplas di Manrique tra Medioevo e Umanesimo.
23214: PETRUS CANISIUS. - Briefe. Ausgewählt und herausgegeben von B. Schneider.
72458: CANIVET, DIANE. - L'illustration de la poésie et du roman français au XVIIe siècle.
23092: CANNEGIETER, D. & DORSTEN-TIMMERMAN, D. VAN - Sir Philip Sidney 1554-1586.
74926: CANO BALLESTA, JUAN. - La poesía española entre pureza y revolución (1930-1936).
74647: CANSINOS ASSENS, RAFAEL. - Verde y dorado en las letras americanas. Semblanzas e impresiones criticas (1926-1936). Con prólogo del autor.
74225: CANTINELLI, R. - Documents paléographiques, typographiques, iconographiques. Publiés sous la direction de R. Cantinelli. Livraisons I & II.
14266: CANTU CHAPA, A. - Étude biostratigraphique des Ammonites (Jurassique supérieur et Crétacé) du Mexique (Centre et Nord).
57711: CANTZLER, CHRISTINA. - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400-1500.
19952: CAPACCINI, FRANCESCO. - Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831. Éd. annotée par J.P. de Valk en coll. avec E. Lamberts.
67945: CAPART, JEAN. - Lectures on Egyptian Art.
68496: CAPART, JEAN. - Leçons sur l'art égyptien. (Édition provisoire).
70405: CAPART, JEAN. - Une donation d'antiquités égyptiennes aux Musées Royaux de Bruxelles. Description et analyse.
70412: CAPART, JEAN. - Les origines de la civilisation égyptienne. Conférence faite à la Société d'Anthropologie de Bruxelles, le 27 avril 1914.
70413: CAPART, JEAN. - L'art égyptien. Deuxième partie. Choix de documents accompagnés d'indications bibliographiques. Tome II: Le statuaire.
70410: CAPART, JEAN. - Propos sur l'art égyptien.
62075: CAPELLEVEEN, HUGO VAN. - 'Zo sloeg dan de ure...'De protestanten van Druten, Afferden en Deest.
38302: CAPES, WILLIAM W. (ED.) - The Register of William de Courtenay, Bischop of Hereford (A.D. 1370-1375).
72445: CAPITAINE, ULYSSE. - Recherches sur l'introduction de l'imprimerie dans les localités dépendant de l'ancienne principauté de Liège et de la province actuelle de ce nom.
71506: CAPMAS, CHARLES. - Lettres inédites de Madame de Sévigné à Madame de Grignan, sa fille. Extraites d'un ancien manuscrit publiées pour la première fois, annotées et précédées d'une Introdaction par Charles Capmas.
27903: CAPRICORNE, JOSÉ M. - Kleuren van leven. Antilliaanse dieren van Capricorne. Bida na Koló. Met gedichten van Carel de Haseth en de vertalingen ervan door J.M. Eustatia.
39977: CARAM, A.R. - Geldanalyse en Centrale Bankpolitiek in Suriname. Enige beschouwingen over de rol van het monetaire beleid bij de ekonomische ontwikkeling sedert 1957.
43594: CARASSO-KOK, M. & MULDER-BAKKER, A. (EDS.) - Gouden Legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden.
69544: CARAVEN-CACHIN, ALFRED. - Le Tarn et ses tombeaux suivi de l'histoire et la géographie de cette province sous la domination romaine faisant suite aux sépultures gauloises, romaines et franques. (Sépulcrologie Française).
74875: CARDÉNAS, ANTHONY. & GILKISON, JEAN. (COMPILED BY, AND OTHERS). - Bibliography of Old Spanish Texts. (Literary Texts, Edition - 2).
67544: ZODIAQUE. LES POINTS CARDINAUX. - (19). Les chemins de saint-Jacques. Textes de saint Augustin et des Miracles de saint Jacques, traduits par É. de Solms. Introduction de R. Oursel.
22704: ZODIAQUE. LES POINTS CARDINAUX. - (9). Le message de Tournus.
22706: ZODIAQUE. LES POINTS CARDINAUX. - (7). L'esprit de Cluny. Textes clunisiens.
17650: ZODIAQUE. LES POINTS CARDINAUX. - (12). Sainte-Foy de Conques. Passions et miracles de sainte Foy. Traduits par É. de Solms.
69733: CARDOL, GOOSEN. - Ontheemd, vreemd en minderjarig. Het recht op ontwikkeling van de alleenstaande minderjarige vreemdeling in (inter)nationale wet- en regelgeving.
74741: CARILLA, EMILIO. - La creación del "Martín Fierro".
71045: CARLOT, ARMAND. - Etude sur le Domesticus franc.
67330: CARLUCCIO, LUIGI. - Primo Conti. Con una testimonianza di Aldo Palazzeschi.
59527: CARNEIRO, EDISON. - Antologia do Negro Brasileiro.
46652: CARON, MARLIES. (ED.) - Helse en hemelse vrouwen. Schrikbeelden en voorbeelden van de vrouw in de christelijke cultuur.
54450: CARONTINI, E. & PÉRAYA, D. - Le projet sémiotique. Eléments de sémiotique générale.
74987: CARPENTIER, ALEJO. - Ese musico que llevo dentro. Selección de Zoila Gómez. Tomo I, II, III.
74883: CARPENTIER, ALEJO. - Barokconcert.
669: CARR, D. & E.S. CASEY. - Exploration in Phenomenology. Papers of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy.
75807: CARREIRA, ANTONIO. (AND OTHERS EDS.) - Homenaje a Julio Caro Baroja. Reunido por: Antonio Carreira, Jesús Antonio Cid, Manuel Gutiérrez y Rogelio Rubio.
75123: CARREÑO, ANTONIO. - El romancero lírico de Lope de Vega.
21698: CARRÈRE, CL. - Handel in de Middeleeuwen in het Middellandse zee-gebied.
60998: CARREZ, LUD. - Atlas Geographicus Societatis Jesu. In quo delineantur quinque ejus modernae assistentiae, provinciae tres et viginti singularumque in toto orbe missionis (...).
57242: CARROLL, MICHAEL P. - The Cult of the Virgin Mary. Psychological Origins.
4267: CARRUTHERS GOULD, F. - Political Caricatures 1903.
9374: CARSTEN, L. - Maatregelen ter handhaving onzer onzijdigheid in den huidigen oorlog.
62570: CARSWELL, JOHN. & DOWSETT, C.J.F. - Kütahya Tiles and Pottery from the Armenian Cathedral of St James, Jerusalem. 2 volumes set.
58538: CARTER, PIERSON CATHRICK. - History of the Church and Parish of St. Mary the Virgin, Aldermanbury.
61722: CARTER, JOHN. - Taste & Technique in Book Collecting.
50579: CARTER, JOHN. - Taste and Technique in Book-Collecting. A study of recent developments in Great Britain and the United States.
49000: CARTIER, NORMAND R. - Le Bossu Désenchanté. Étude sur le Jeu de la Feuillée.
74238: CARTIER, E. - Les sculptures de Solesmes. Nouvelle édition augmentée d'une étude sur le plan primitif de l'église abbatiale de Saint-Pierre.
48020: CARTON, C. (ED.) - Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIV en XVe eeuwen. [Uitg. door C. Carton naar een HS. behorende aan de Burggraaf De Croeser De Berghes].
69506: CARTON, C. (ED.) - Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIV en XVe eeuwen. Eerste helft. [Uitg. door C. Carton naar een HS. behorende aan de Burggraaf De Croeser De Berghes].
71590: CARTON, C. L'ABBÉ. - Enlumineurs et calligraphes de la Flandre.
20711: CARTOU, L. - Organisations Européennes.
61830: CARUSO, IGOR A. - Soziale Aspekte der Psychoanalyse.
74605: CARVAJAL, G. DE., ALMESTO, P. DE. & ROJAS, ALONSO DE. - La aventura del Amazonas. Edición de Rafael Díaz.
75185: CARVAJAL Y ROBLES, RODRIGO DE. - Poema del asalto y conquista de Antequera, Lima, 1627. Prólogo y edición de Francisco López Estrada.
74610: CARVAJAL, JACINTO DE. - Descubrimiento del río Apure. Edición de José Alcina.
27611: CARVALHO-NETO, P. DE. - History of Iberoamerican Folklore. Mestizo Cultures.
74970: CARVALHO-NETO, PAULO DE. - Oom Atahualpa. Schelmenroman uit Ecuador.
15468: CARVEN, JOHN W. - Napoleon and the Lazarists.
75139: CASALDUERO, JOAQUÍN. - Sentido y forma de "Los trabajos de Persiles y Sigismunda".
74933: CASALDUERO, JOAQUÍN. - "Cántico" de Jorge Guillén y "Aire Nuestro".
73042: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Mémoires de J. Casanova de Seingalt. Écrits par lui-même. Édition nouvelle d'après le texte de l'édition princeps Leipzig-Bruxelles-Paris (1826-1838). Variantes des éditions Schütz et Paulin-Rosez. Commentaires historiques et critiques. Tome 1-9 (sur 12).
61541: CASANOVA DE SEINGALT, JACQUES. - Histoire de ma Fuite des Prisons de Venise. Introduction, notes et variantes de Raoul Vèze.
72489: CASANOVA DE SEINGALT, J. - Mémoires de J. Casanova de Seingalt écrits par lui-même, suivis de fragments des mémoires du Prince de Ligne. Nouvelle édition collationnée sur l'édition originale de Leipsick. (complet en 8 tomes).
75277: CASAS, BATHOLOME DE LAS. - Brevisima relacion de la destruccion de Indias. Introducción y notas de Manuel Ballesteros Gaibros.
28005: CASAS, BATHOLOME DE LAS. - De verwoesting van de West-Indische landen. Vertaald en ingeleid door Michel J. van Nieuwstadt.
74755: CASAS, BATHOLOME DE LAS. - De Regia Potestate o derecho de autodeterminacion. Edición bilingüe por Luciano Pereña a.o....
74776: CASAS, BATHOLOME DE LAS. - Obras escogidas. I & II: Historia de las Indias. Texto fijado por Juan Perez de Tudela y Emilio Lopez Oto. Estudio critico preliminar y edición por Juan Perez de Tudela Buesco.
74778: CASAS, BATHOLOME DE LAS. - Obras escogidas. IV: Apologetica historia. Tomo II. Estudio critico preliminar y edición por Juan Perez de Tudela Buesco.
75181: CASAS HOMS, JOSÉ MARÍA. (ED.) - "Torcimany" de Luis de Averçó". Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas siglos XIV-XV. Transcripción, introducción e índices por José María Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubió Balaguer. Tomo I & II.
71621: CASELLA, PH. - Le triomphe de l'art dans la plus belle des peintures de Raphaël d'Urbin: la Vièrge della Rovere ou Notre Dame de la Prophétesse. Traduit de l'italien par Victor Maire.
70317: CASIER, CONSTANT. - Coutumes de la ville d'Aerschot, de Neder-Assent et de Caggevinne. Traduction par Charles Stallaert.
69736: CASIER, CONSTANT. - Coutumes du Pays et Duché de Brabant: Quartiers de Louvain et de Tirlemont.
71900: CASIER, JOSEPH. & BERGMANS, PAUL. (EDS). - L'art ancien dans les Flandres (Région de l'Esacaut). Mémorial de l'exposition rétrospective organisée à Gand en 1913.
63057: CASIER, CONSTANT. - Coutumes de la ville d'Aerschot, de Neder-Assent et de Caggevinne. Traduction par Charles Stallaert.
74268: CASIER, CONSTANT. - Coutumes du Pays et Duché de Brabant: Quartiers de Louvain et de Tirlemont.
39871: CASPAR, E. (ED.) - Theodorich der Grosse und das Papsttum. Die Quellen zusammengestellt nach den Ausgaben der Monumenta Germaniae Historica.
58858: CASPARI, CARL PAUL. - Grammatik der arabischen Sprache für akademische Vorlesungen.
67154: CASSANDRO, MICHELE. - Il Libro Giallo di Ginevra della Compagnia Fiorentina di Antonio della Casa e Simone Guadagni 1453-1454.
67101: CASSANELLI, ROBERTO. - Die Baukunst im Mittelalter. Aus dem Italienischen übertragen von Dorette Deutsch.
71143: DU CASSE, A. - Histoire anecdotique de l'ancien théatre en France. Théatre français, opéra, opéra-comique, théatre-italien, Vaudeville, thétres forains, etc.
9043: CASSEE, E. - The Missal of Cardinal Bertrand de Deux. A study in fourteenth century Bolognese miniature painting.
75987: CASSEL, ELKE VAN. - A Cold War Magazine of Causes. A Critical History of The Reporter, 1949-1968.
70895: CASTEELE, DÉSIRÉE VAN DE. - Keuren 1441-1774, Livre d'admission 1453-1574, & autres documents inédits concernant la ghilde de St-Luc, de Bruges; suivis des Keuren de la corporation des peintres, sculpteurs et verriers de Gand 1541-1575, le tout recueilli et annoté.
67208: CASTEELS, MARGUERITE. - De beeldhouwers De Nole te Kamerijk, te Utrecht en te Antwerpen. Avec un resumé français (Les sculpteurs de Nole à Cambrai, à Utrecht et à Anvers).
67669: CASTELFRANCHI VEGAS, LIANA. - Die Kunst des Mittelalters.
67565: UC DE CASTELLANE. - Pages d'histoire mâconnaise et provençale.
9208: CASTENDIJK, R.J. - Jan Wagenaar en zijn 'Vaderlandsche Historie'.
66197: CASTER, ETIENNE VAN. & OP DE BEECK, ROLAND. - De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw).
68877: CASTETS, FERDINAND. - Recherches sur les rapports des chansons de geste et de l'épopée chevaleresque italienne. Avec textes inédits empruntés au ms. H 247 de Montpellier, parties du Renaud de Montauban, du Maugis d'Aigremont, le Vivien de Monbrac.
2754: CASTEX, J.; J. DEPAULE ; PH. PANERAI. - De rationele stad. Van bouwblok tot wooneenheid. Met een nawoord van Henk Engel. Vertaling vanuit het frans door Jan Hoffmans en Henk Hoeks.
28924: CASTIGLIONE, B. - De Hoveling. Uit het Italiaans door J. Hoeksma en A. Zijderveld.
74916: CASTILLO, HOMERO. - Estudios críticos sobre el modernismo. Itroducción, selección y bibliografía general por Homero Castillo.
75068: CASTILLO LLUCH, MÓNICA. & LÓPEZ IZQUIERDO, MARTA. (EDS.) - Modelos latinos en la Castilla medieval.
15732: CASTLEMAN, R. - Jaspar Johns. Die Druckgraphik.
68118: DE CASTRO, D.H. - De synagoge der Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam. Opnieuw uitgegeven en aangevuld door J. Meijer.
74785: CASTRO, AMÉRICO. - Glosarios Latino-Españoles de la edad media.
68311: DE CASTRO, GIOVANNI. - La storia della poesia popolare milanesi (tempi vecchi).
74770: CASTRO, ADOLFO DE. - Curiosidades bibliograficas. Colección escogida de obras raras de amenidad y erudicción con apuntes biograficos de los diferentes aurores por D. Aldofo de Castro.
68374: DE CASTRO E ALMEIDA, VIRGINIA. - Chroniques de Damião de Goes, João de Barros, Gaspar Correa. Débuts du commerce et de la domination des mers en orient.
74749: CATALÁN, DIEGO. - La tradición manuscrita en la "Crónica de Alfonso XI".
74705: CATALÁN, DIEGO. & ARMISTEAD, SAMUEL G. (EDS.) - El Romancero en la tradición oral moderna. 1.er Coloque Internacional.
74714: CATALÁN, DIEGO. (ED.) - La dama y el pastor. Romance. Villancico. Glosas. Edición dirigida por Diego Catalán. Preparada por Kathleen Lamb y Etienne Phipps. Con la colaboración de Joseph Snow y Beatriz Mariscal de Rhett. Revisión Jesús Antonio Cid. Volume I & II.
75864: CATALÁN, DIEGO. & SOLEDAD DE ANDRÉS, MARÍA. (EDS.) - Edición crítica del texto español de la CRONICA DE 1344 que ordenó CONDE DE BARCELOS don Pedro Alfonso.
70585: CATALAN, EUGÈNE. & MANSION, PAUL. - Nouvelle correspondance mathématique publiée par Eugène Catalan et Paul Mansion. Années 1 & 2.
74973: CATALÁN, DIEGO. - Por campos del romancero. Estudios sobre la tradición oral moderna.
70227: AUCTION CATALOGUE.- - 1997. The Beck Collection of Illuminated Manuscripts.
31611: FINI.- CATALOGUE. - Leonor Fini.

Next 1000 books from Antiquariaat De Keerkring[an error occurred while processing this directive]

9/18