De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22535: KRAUS, WERNER - De digitale modelbaan in de praktijk: opbouwen en omgaan met de digitale baan
31949: KRAUS, KARL - Sittlichkeit und Kriminalität
55388: KRAUSE, GREGOR, 1883- - Bali: Volk, Land, Tänze, Feste, Tempel
44615: KRAUTH, THEODOR,, AND MEYER (FRANZ SALES), MEYER, FRANZ SALES. - Das Schreinerbuch. ( reprint after edition 1902)
66026: KRAUTH, THEODOR, MEYER, FRANZ SALES - Handboek voor steenhouwers, metselaars en bouwkundigen: de bouw- en kunstwerken van den steenhouwer: geschiedkundig overzicht, constructie en decoratie ( = Handbook for stonemasons, bricklayers and engineers )
55434: KREBBER, G.B., NIEUWSTRATEN, J., RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE, 'S-GRAVENHAGE - Bijdragen uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
53865: KREDEL, FRITZ. - Glass flowers from the Ware collection in the Botanical Museum of Harvard University
71053: KREIJENBROEK, JAN - 100 Jaar Zutphense waterleiding, 1889-1989
47618: KREIJENBROEK, JAN - 100 Jaar Zutphense waterleiding, 1889-1989
50158: KREKEL, H. - Politik und Seele Hollands
34186: KREMERSKOTHEN, JOSEF,, 1925-, MALY, PETER,, 1936- - Peter Maly ( english )
71522: F. G. L. O. VAN. KRETSCHMAR - De portretten op het kasteel Sypesteyn te Loosdrecht
31734: KRETSCHMER, ERNST - Körperbau und Charakter: Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten
31964: KRETSCHMER, ERNST,, 1888-1964. - Ãoeber Hysterie
33162: KRETSCHMER, ERNST - Körperbau und Charakter: Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten
24220: KREUKELS, LOEK - Kolen en kompels: de geschiedenis van de Nederlandse mijnwerkers
62981: KREUZER, ANTON. - Schönheit der Petroleumlampen: d. Geschichte e. künstl. Lichtspenders; d. Petroleumbrenner bringt ab 1860 mehr Helligkeit ins Dasein
32058: KREUZER, EDY - Josef Stemmle und das Centro del Bel Libro, Ascona
51585: KRIENEN, CHARLES, BEEN, JOHAN H., SLUITER, WILLY, DAMEN, CHR., RINKE, JAN - Verrassingen: een gezellig boek voor jongens en meisjes
38174: KRIENEN, CH. - Uit den vreemde: schetsjes uit het leven der volken: leesboek voor de hoogste klassen der lagere school en herhalings-scholen. Eerste deeltje
28462: KRIENEN, CHARLES - Een merkwaardige vacantie: oorspronkelijk jongensboek
61449: KRIJGER, PH.L. - De tragiek van de schepping: het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw
55267: KRIJGSMAN, YVONNE, BARTELS, AGAATH, LANDELIJKE ORGANISATIE KANT KUNST NEDERLAND - Kant met een zilveren randje: 25 jaar LOKK Nederland
70002: KRIJNEN, PAUL, KRIJNEN-VAN DER STERRE, JETTY - Grolmans Utrecht
26419: KRIJNEN, JEROEN, OLDENBEUVING, GERT, WILLEMS, CONSTANT - De toren van de Sint Walburgiskerk: bouw en restauratie van een klinkend Zutphens monument
70311: KRIJNSEN, MARCO - Het huis van Hengelo
32387: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de tsaren: kunst uit het Novodevičij-klooster
50406: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de tsaren: kunst uit het Novodevičij-klooster
2763: KRIMPEN, H. VAN - Boek: over het maken van boeken / H. van Krimpen
34753: KRIMPEN, G.W.A. VAN - Van ambacht naar techniek: vakonderwijs voor twaalf- tot zestienjarigen: op de drempel van een 'oud-nieuw' tijdperk
6602: KRING VRIENDEN VAN 'S-HERTOGENBOSCH, STADSARCHIEF, 'S-HERTOGENBOSCH - Bossche bouwstenen Deel 1 tm 3 ( 1978 - 1980 )
55326: KRING INDUSTRIËLE ONTWERPERS, KIO-BRANCHE ( A.O ROBERT BLAICH ) - Industrieel ontwerp 1992
30072: KRINGS, HERMANN, BAUMGARTNER, HANS MICHAEL, WILD, CHRISTOPH - Handbuch philosophischer Grundbegriffe
69640: KRINGS, TON - Die Gefallenen der Gemeinde Karken in den Krieg 1914 - 1918 , 1939 - 1945
2816: KRINNER, CLAUDIA - Klim- en balkonplanten: de mooiste planten voor gevels, balkon, omheiningen en pergola's: adviezen voor het planten, verzorgen, opbinden en overwinteren / Claudia Krinner; tek.: György Jankovics;
70657: KRISHNAMURTI, J. - The path
70658: KRISHNAMURTI, J. - Inzicht zij uw wet
70671: KRISHNAMURTI - Het probleem van dezen tijd ( Radiolezing )
53401: KRISHNAMURTI, J. - Letters to the schools
51546: KRISHNAMURTI, ... - Talks by Krishnamurti. In India, 1967 (authentic report)
66084: KRISHNAMURTI, J. (JIDDU), 1895-1986. - Waarheid is het leven zelf: kennismaken met Krishnamurti ( Met CD )
50155: KRISHNAMURTI, J. - Leven en sterven: voordrachten uit Ojai, Saanen en Brockwood Park
50364: KRISHNAMURTI, J. (JIDDU), 1895-, KRISHNAMURTI, J. (JIDDU), 1895-1986. - Krishnamurti's talks to boys and girls of the Foundation for New Education, Rajghat - Banaras. Verbatim report.
50358: KRISHNAMURTI - Toespraken van Krishnamurti. IV: Adyar, Brits Indië
50359: KRISHNAMURTI, J. - Toespraken Ojai-Sarobia 1940-1944
2302: KRISHNAMURTI, J., ORDER OF THE STAR - Star bulletin: talks, writings, poems by Krishnamurti
20516: REMES KRISTEL. - België onder de wapens deel 21. Fort 8 van de vesting Antwerpen.
71905: KRO, HILVERSUM, VEREENIGING VAN ARBEIDERS-RADIO-AMATEURS, AVRO - De bonte avond gids, 50 melodieën uitgezonden door: A.V.R.O., V.A.R.A., K.R.O.
2027: KROES, WIM H.J., KROES, G.H. - Bokkesprongen
33589: KROES, HANS., YMKERS, FRITS., MULDER, ANDRÉ. - Between owner-occupation and rented sector
70824: KROESE, W.T. - De Westeuropese katoenindustrie in de kentering der tijden
70130: KROESEN ABINK, M. - Wat een huisvrouw weten moet. 300 huishoudelijke recepten.
28143: KROESKAMP DR. H. - Zeven getijden. Historische schetsen, geschreven ter gelegenheid van het 75 - jarig bestaan van het Diakonessenhuis te Hilversum.
70772: KROGT, TH.P.W.M. VAN DER, HAESEN, J.W.H, DIJCK, J.J.J. VAN - Toetredingsbeperkingen bij vrije beroepen: een voorstudie bij vier beroepsgroepen
20513: KROGT DR P.C.J. VAN DER - Inhoud ons Voorgeslacht. Maandblad jaargang 1-45 ( 1946-1990) , Jaarboeken 1-5 ( 1945-1969) ( index deel )
7706: KROGT, P.C.J. VAN DER, KEIJZER, B. DE, NAGTEGAAL, H.K. - Hollandse stam- en naamreeksen. II
30288: KROHN, J. - Het gouden horloge
54052: KROL, GERRIT - Een schaaknovelle
33236: KROL, HANS, KLEP, VIC - 140 jaar Charitas en ouderenzorg in 'Huize Sint Bavo' en 'Het Overbos'
25135: KROL, ELLEN, STICHTING PRINS BERNHARD FONDS - Huiselijke poëzie
63133: KROM, N.J. - Korte gids voor den Borobudur
50270: KROM. PROF. DR. N. - De Boroboedoer. Zes etsen door Jan Poortenaar
51736: KRONENBERG, HESTER G., GERRITSEN, J.D., KLINKENBERG, CAROLINE H. - De aardbei ( = The Strawberry. The cultivation and variety descriptions )
71065: KRONENBERG, HESTER G., GERRITSEN, J.D., KLINKENBERG, CAROLINE H. - De aardbei
48875: KRONENBERG, H.G. - Aspecten van de groenteteelt
31926: KRONENBERG, M.E. - Over mensen en boeken: een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag
70947: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland, geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen
69585: KRONJEE, GERRIT, TENHAEFF, CAREL - Risico op armoede en stedelijke omgeving: aanzet tot een kansarmoede-atlas van Nederland: een beschrijving van de ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar in vijftien Nederlandse gemeenten, ten behoeve van het Armoede-3-programma van de Europese
48715: KROON, MAARTEN DE, EEKELEN, YVONNE VAN - Tsjaikovski's muziek van de dans
52470: KROON, ARNOLD WILLEM - Beschrijving van 's Gravenhage, uit echte bronnen geput
40464: KROON, H.M., GALLANDAT HUET, R.H.J., PLANK, G.M. VAN DER - Hoefkunde en hoefbeslag
22559: KROON, JACCO, ROON, JEROEN VAN, BOER & CROON STRATEGY AND MANAGEMENT GROUP, AMSTERDAM - Liberalisering werkt: van aanbod naar vraaggestuurde zorg
41251: KROON, PROF. DR. H. M. - Het varken, Lichaamsbouw, interieur, rassen fokkerij
53848: KROON, M., TEYLINGEN, C. VAN, VERENIGING LUCHT - Het wegverkeer uit de lucht
40443: KROON, DR. H.M. - De leer der leeftijdsbepaling bij de huisdieren.
42462: KROONENBERG, YVONNE - Tijd voor een sigaar
71570: KROP, F.J. - Verzuchtingen van een predikant der "Groote Kerk"
59014: KROSENBRINK, HENK, LETTINK, HENK, STICHTING TWENTSEWELLE, ENSCHEDE - Heliand
26541: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd
38403: KROSENBRINK, HENK - Slag umme Arem
71647: KROSENBRINK, HENK - Grensgevallen, vluchtelingen tussen 1933 en 1940
32611: KROSENBRINK, HENK - 'Wat het volk smuustert': op verhaal komen in Achterhoek en Liemers
19746: KROSENBRINK, HENK - Slag umme Arem
19748: KROSENBRINK, HENK - Achterhoek en Liemers: oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore
42366: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd
32437: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd
60230: KROSENBRINK, HENK, STICHTING STARING INSTITUUT - Wie schrif, die blif
27834: KROSENBRINK, HENK - Dr. W. P. C. Bos: zijn leven en zijn tijd
66377: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd
42365: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd
47675: KROSSE, MONIQUE BIRGITTA - On the accessibility of UG in L2 acquisition: an empirical investigation into the positioning of verbal elements by Dutch learners of English and the re-setting of UG parameters
51799: KRUEGER, HERMANN (1885-) - Die Paranoia: eine monographische Studie
32595: KRUIDHOF, A., HAN WIELICK.EN ANDEREN. - Weststellingwerf. Kijken naar en lezen over toen en nu.
71312: TH.C. DE KRUIJF, M.J.H.M. POORTHUIS - Abinoe = Onze Vader: over de joodse achtergronden van het Onze Vader
30282: KRUIJSEN, B.W.J.M., Q.L. SLINGS., H. SNATER. - Vegetatiekartering. Noordhollands Duinreservaat 1982 - 1989. Werkwijze en resultaat.
28038: KRUIJTER, C.J. DE, BOS, F.L. - Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerk onder het kruis, (1844-1869): met inleiding, bijlagen en registers
2164: KRUIJVER, J. - De pelmolens in het Oostzijderveld / door J. Kruijver
27232: KRUIMEL, H.L. - Voorouders gezocht: inleiding tot de genealogie
38814: KRUIMEL, J.P., INGEN, J.C. VAN - Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding
41913: KRUININGEN, H. VAN - Techniek van de grafische kunst
7835: KRUISINGA, H.J. - Vraagstukken van directie-voering in geografisch gedecentraliseerde bedrijven
28633: KRUISSINK, G.R. - Zuiderzee: 119 historische foto's van het Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum' te Enkhuizen
41158: KRUISWIJK, CORINE P. - Evolution of major histocompatibility genes in cyprinid fish: molecular analyses and phylogenies
68433: KRUIT, HENK - Zeeuwse babbelaars
70298: KRUITBOSCH, ROB - 100 jaar AGOVV
33185: KRUITWAGEN, B. - Het zetfoutenduiveltje
28613: KRUIZINGA, J.H., STEUSSY, JOEP, STEUSSY, JOS. F. - Zag u dit in Amsterdam?
7086: KRUL, SIEBRAND, STREEKARCHIEF REGISTERIO EINDHOVEN-KEMPENLAND, EINDHOVEN - Eindhoven van dag tot dag: 1944-1999
29536: KRUYK, P.A. - Vijftig jaar Westlandse bloemen: hoe in het raam van de ontwikkelingen in de bloementeelt in het Westland de Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. ontstond en geschiedenis maakte
70608: KUBAÅ¡TA, V., BOTH, GREETJE DE - Het circus komt! ( Popup )
4712: KUCKUCK, PAUL - Wat vind ik aan het strand?: de belangr?kste strandplanten, zeewieren en zeedieren / Paul Kuckuck;
22647: KUENEN, CATHERINA S.M. - De twee meisjes en de waterlelie
28180: KUHN, PIETER - De avonturen van kapitein Rob. 8: De onderwereld van professor Lupardi; Het rijk van de witte mammouth
46160: KONINKLIJKE BEETWORTELZAAD-CULTUUR KUHN (NAARDEN) - Van zaad tot suiker: mededeelingen van Koninklijke Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co. N.V. Naarden
70962: KÜHNE, CARLA, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING "ARENT THOE BOECOP", ELBURG - Sporen van Joods leven in Elburg
34281: KÜHNST, PETER. - Physique.Classic Photographs Of Naked Athletes
24695: KÜHR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
44650: KUIJ-LALLEMAN, MIEKE VAN DER - Van ouds Pijnacker: een tocht door het dorp en de tijd.
42102: KUIJPER, J. - ( MAP ) Noord-Brabant ontworpen en geteekend door J. Kuijper ... Schaal van 1: 240,000.
41651: KUIJPER, J. - ( MAP ) Zeeland ontworpen en geteckend door J. Kuijper ... Schaal van 1: 240,000.
41650: KUIJPER, J. - ( MAP ) Noord-Holland ontworpen en geteckend door J. Kuijper ... Schaal van 1: 240,000.
41649: KUIJPER, J. - ( MAP ) Zuid-Holland ontworpen en geteckend door J. Kuijper ... Schaal van 1: 240,000.
42146: KUIJPER, J. - ( MAP ) Zeeland ontworpen en geteckend door J. Kuijper ... Schaal van 1: 240,000.
46295: KUIJPER, JAN,, HOOFDLEERAAR AAN DE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN, DEN HAAG. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakker.
25122: KUIL, PIETER VAN DER - Jan Kneppelhout en zijn tijdgenoten: een wandeling door het Oosterbeek van de 19de eeuw
26152: KUIL, PIETER VAN DER - Een parel aan de Veluwezoom: Oosterbeek als toeristische trekpleister
23805: KUILE, ENGELBERT H. TER - De romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden
53407: KUILE, G.J. TER (SR.) - De opkomst van Almelo en omgeving
70707: GIJSBERT JOHAN TER. KUILE - De Twentse watermolens
54102: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost-Salland
72072: KUILE, G.J. TER - Inventaris van het archief van de voormalige havezate Wegdam bij Goor
31934: KUILE, ENGELBERT HENDRIK TER - De houten torenbekroningen in de Noordelijke Nederlanden: bijdrage tot hun ontwikkelings- en vormgeschiedenis
23905: KUILE, E.H. TER - Noord- en Oost-Salland
23906: KUILE, E.H. TER - Het kwartier van Zutfen
71163: KUILE, E.H. TER - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Geïll. beschrijving. VII. De provincie Zuid-Holland. 1e stuk: Leiden en Westelijk Rijnland
23941: KUILE, E.H. TER - Twente
46147: KUILE, G.J. TER (SR.) - Onze Overijsselsche religieuze poëzie: bloemlezing uit het werk van Overijsselsche dichters en dichteressen vanaf de vroegste tot de meest recente tijd
71097: H. VAN. KUILENBURG - Hr. Ms. Isaac Sweers: ontwerp, bouw en levensloop van een succesvolle torpedobootjager
45059: KUILER, HENDRIK CHRISTIAAN - Verkeer en vervoer in Nederland, zooals deze in hun recente ontwikkeling zijn bepaald door economisch-geografische factoren
33575: KUIPER, TOM - Grafologie: karakterisering van mensen in hun handschrift
24859: KUIPER, YME, LANDEWÉ, WENDY, WINKLER PRINS POSTMA, NYNKE - Fogelsanghstate: een Groninger schat in een Friese state
35545: KUIPER, FRITS - Christen en socialist: Frits Kuiper, 1933
70032: KUIPERS, BERT - Utrecht hersticht
55431: KUIPERS, HALBE. - De Heerlijkheid Visvliet: de geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk
3384: KUIPERS, W.H. - Leeuwarden 1965-1980 / W.H. Kuipers
40318: KUIPERS, G. - Zuid-west Drenthe: land van beken, brinken en bossen
38747: KUIPERS, BERT - De avonturen van Roelof Rigtinckloos, hervormd predikant te Eucumerdijk
28257: KUIPERS H. E. - 125 jaar zeevaartkundig onderwijs in Den Helder.
34537: KUIPERS, JAN J.B. - Zilt en zoet: sporen van watergebruik in Zeeland
36775: KUIPERS, MAAIKE - Paesens-Moddergat
28167: KUIPERS P.J. - De brulboei I Kampeer en trekkersliedjes.
70568: D. KUIPERS, G.E. DE. WINTER, RIJKSUNIVERSITEIT (GRONINGEN). GEOGRAFISCH INSTITUUT. - IJlst en Sloten in heden en verleden
33905: KUIPERS, MARIEKE, RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, ZEIST, NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT - Toonbeelden van de wederopbouw: architectuur, stedenbouw en landinrichting van herrijzend Nederland
29547: KUITERT, H.M. - Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus
28342: KUITERT, LISA, ROTENSTREICH, MIRJAM - De gevoelige plaat: literair album
24092: KUITERT, LISA, ROTENSTREICH, MIRJAM - De gevoelige plaat: literair album
41227: KÜMPERS, HILDE. - Kunst auf Baumwolle.
56614: KUNICK, WOLFRAM. - Pilotstudie Stadtbiotopkartierung Stuttgart
33957: COMITE VOOR KUNSTAMBACHTEN EN KUNSTNIJVERHEDEN (BRUGES) - Kunstambachten en kunstnijverheden in West-Vlaanderen.
71729: KUNSTVEILINGEN S.J. MAK VAN WAAY, AMSTERDAM - Catalogus schilderijen, aquarellen en etsen, verzameling B. de Geus van den Heuvel, Nieuwersluis ( complete set 2 delen )
33624: KUNTSJEV, NIKOLAJ - Ik verlaat me op de nevel: gedichten
71415: HILDA. KUPER - The Swazi: a South African kingdom
71204: KUPERUS, MARGA S., MEINSMA, HARKOLIEN C. - Architectes
24425: KUPERUS, SJOERD - Natuurgetrouw: tekeningen van Sjoerd Kuperus
34051: KUPKA, FRANK - Frank Kupka in white and black
61639: KÜPPERS, A.M. - Handleiding boekbinden: ten gebruike bij het onderwijs in het boekbinden ( = Manual bookbinding: for use in education in bookbinding )
60358: KURNITZ, HARRY - Driedubbele chantage
33940: KURSTJENS, GIJS, CALLE, PEPIJN, PETERS, BART - Fauna in de Gelderse Poort en opzet voor een meetnet: historische en recente verspreiding van bedreigde en beschermde zoogdieren, reptielen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en overige ongewervelden
38625: KURTZ, GERDA H. - Geschiedenis en beschrijving der Haarlemse hofjes
38621: KURTZ, GERDA H. - Heer Staats zijn schat: kort verhaal van het Hofje van Staats
54138: KURZ, HOLGER. - Schutzprogramm für gefährdete Unterwasser- und Schwimmblattpflanzen Hamburgs
42136: KUSBINI (PAK KUS - PAK SUT). - Merdu dan Gembira
59172: KUSTERS, WIEL - Pooltochten
25114: KUSTERS, WIEL - Het werk: een bloemlezing
51704: KUSTERS, WIEL - Koolhaas' dieren
43579: KUTCHERA, DR. HARRALD - ( TRADE CATALOGUE )( PUCH ) De hypermoderne motorrijwiel Fabriek Thondorf.
42338: KÜTHMANN, HARALD, STAATLICHE MÜNZSAMMLUNG MÜNCHEN, BAVARIA, HAUPTSTAATSARCHIV - Bauten Roms auf Münzen und Medaillen:
52096: KUYK, W. JZN. - Kaartboek van Gelderland 1843
4552: KUYK, F. - Literatuuronderzoek naar de verspreiding en het groepsgedrag van meeuwen in Nederland: een inventarisatie ten behoeve van nader onderzoek naar nieuwe maatregelen ter voorkoming van aanvaringen tussen vliegtuigen en meeuwen
4553: KUYK, F. - Meeuwen rond Schiphol en Leeuwarden
71115: KUYPER, ERIC DE - Villa Zeelucht
23457: KUYPER, HANS - Frans Mars: een leven in de Zaansche Molen
41443: KUYPER, A. - De crisis in Zuid-Afrika
51949: KUYPERS. JEHAN., TEKENINGEN: HUL, J. - Lieve Vrouwkes van Brabant. of eenen krans van maria legenden
2880: KUYPERS, JEROEN - Hitler verovert Parijs / Jeroen Kuypers
38142: KUYPERS. JEHAN., TEKENINGEN: HUL, J. - Lieve Vrouwkes van Brabant. of eenen krans van maria legenden
50324: KVěT, JAN., ÄOEESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VěD. - Littoral of the Nesyt fishpond
31355: KWANT, DS G. W. EN ANDEREN. K. VAN WIJNEN ILLUSTRATOR - Sliedrecht 10 mei 1940 - 5 mei 1945
63095: KWAST, B.A., F. PELDER - Nederland in woord en beeld: Veenkolonie Oude Pekela
63099: KWAST, B. A., F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De Rijn bij Rhenen.
63093: KWAST, B.A., F. PELDER - Nederland in woord en beeld: Het badstrand Scheveningen
40870: KWAST, SALOMON VAN DER - Over de incest: een oriënterend onderzoek
63103: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld: Vissershaven te IJmuiden
31770: KWAST, S. VAN DER - Seksuele criminaliteit: capita selecta
63104: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld: Het Hunebed te Havelte
63098: KWAST, B. A., F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De Rijn bij Rhenen.
63097: KWAST, B.A., F. PELDER - Nederland in woord en beeld: De IJseldelta ( sic ) bij Kampen
39193: DE KWEKER, HANDELSCENTRUM VOOR HORECA EN DETAIL, AMSTERDAM - 25 jaar Kweker, handelscentrum voor horeca & detail: het verhaal van een zelfbedieningsgroothandel in levensmiddelen op de Centrale Groothandelsmarkt in Amsterdam
36650: KYBALOVÁ, JANA - Aardewerkmerken
70390: KYBALOVÏ¿½, JANA - Aardewerkmerken
61578: KYNETT, HAROLD HAVELOCK, 1889- - Amiable vice: an antidote for reform , Amiable vice, an antidote for reform
24520: LAABS, ANNEGRET - De Leidse fijnschilders uit Dresden
33897: LAABS, ANNEGRET - The Leiden fijnschilders from Dresden
59174: LAAN, W.R. V.D., REUMER, J. - 's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten
61719: LAAN, W.R. V.D., REUMER, J. - 's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten
22260: LAAN, J.E. VAN DER - Fuchsia's het hele jaar door
26666: LAAN, K. TER - Nederlandse overleveringen
63060: LAAN, YPE VAN DER. - Ada goela, ada semoet: de 3e Geneeskundige Afdeling in Eibergen en de 6e Hulp Verbandplaats Afdeling op Sumatra
53772: LAAN, K. TER - Geschiedenis van Slochteren
23812: LAANSMA, S., BROUWER, T. - Muziektenten in Gelderland.
3771: LAANSMA, S., BROUWER, T. - Muziektenten in Gelderland / door S. Laansma en T. Brouwer;
61356: LAANSMA, S. - Geschiedenis van drie kilometer spoorlijn te Renswoude
71051: S. LAANSMA - De Joden van De Kleine Haar te Gorssel: een groep Palestina-pioniers
71607: LAANSMA, S. - De joodse gemeente te Borculo: omvattende Borculo, Eibergen, Groenlo, Lochem, Neede en Ruurlo
28076: LAANSMA, S. - De Joodse gemeente te Hengelo, Gelderland
55255: LAANSTRA, WILLEM - Alexander Coenraad Rosemeier: 1888-1992
58983: LAANSTRA, RIA. - Vluchten in schoonheid: de Prerafaëlieten en Nederlandse kunstenaars rond 1900
24475: LAANSTRA, WILLEM - Johannes (Jan) Weissenbruch: schilder-graficus, 1822-1880
38680: LAAR, L.J.M. VAN DE - De Israëlitische Begraafplaats te Bergen op Zoom, 1793-1982
38141: LAAR, HENK VAN - Sprookjes van dieren en planten
26683: LAAR E. VAN., TH N. EIJSINK - Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem Dl 1 + 2
64701: LAARß, R.H. - Das Geheimnis der Amulette und Talismane
20090: LAARHOVEN, J.C.T.M. VAN - Beknopte inleiding in de kunstgeschiedenis
35641: LAARMAN, B. - Rekenoefeningen voor de lagere school - tweede stukje B ( 2de leerjaar 2de helft )
21649: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en bevinding: heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
38282: LAAT, TON DE - Floraria: een boek met zeldzaam alledaagse planten, als herbarium gedacht & soms ook uitgevoerd
56555: LABBERTÉ, L.D. - Knotsoefeningen voor middelbare scholen en turnvereenigingen
71583: RIJKSVERDEDIGINGSORGANISATIE T.N.O. TECHNOLOGISCH LABORATORIUM (DELFT) - Voorlopige woordenlijst munitiën - buskruit - springstoffen: Nederlands - Engels, Engels - Nederlands.
65059: LACHAMBRE, HENRI, 1846-1904. - Andrée: per luchtballon naar de Noordpool ( - Andrée: by balloon to the North Pole )
41325: LACROIX, PAUL - XVIIme siècle, lettres, sciences et arts: France 1590-1700
41323: LACROIX, PAUL - XVIIIme siècle: institutions, usages et costumes, France 1700-1789
41324: LACROIX, PAUL - XVIIme siècle: institutions, usages et costumes: France 1590-1700
41322: LACROIX, PAUL - XVIIIme siècle: lettres, sciences et arts: France 1700-1789
70127: LADEMACHER, HORST, STADT KREFELD, ZENTRUM FÜR NIEDERLANDE-STUDIEN (MÜNSTER) - Oranien-Nassau, die Niederlande und das Reich
70649: LADISLAS KERKHOVE KLOOSTERNAAM VAN AUGUST KERKHOVE, KLOOSTERNAAM VAN AUGUST KERKHOVE, - De Belgische Minderbroeders in Congo
70592: A LADY PSEUD. VAN ... TEMPLETOWN (LADY), PELTRO WILLIAM TOMKINS - Birth-day gift, or The joy of a new doll
64757: LAENENS, C. - Het Romeins Imperium van zijn keizers uit gezien
33545: LAERE, R. VAN, PROVINCIAAL ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM, HASSELT, PROVINCIE LIMBURG, BELGIË. CULTURELE AANGELEGENHEDEN - Een Haspengouws landmetershandschrift uit de XVIIIde eeuw
28259: LAERE, ROGER VAN - Marinus: 'nen boer, die een aardig pijpke buurten kon over kwalen, "kwelen", 'n paddescheet en andere ongemakken
31139: DE LAET, ANDRÉ - Nu is er ook toen: een geschiedenis van de tijd of: een relaas van tien eeuwen westerse creativiteit
22370: LAFARGUE, PAUL - De legende van Victor Hugo
27479: TROYAT HENRI. SOPHIE LAFFITTE - Tolstoj
55238: LAGAE, JOHAN. - OASE # 72 Terug naar school = OASE # 72 Back to school , Back to school
21023: LAGAS, P.C. (JR.), STICHTING DE NIEUWE VEENMOLEN - "De Nieuwe Veenmolen" anno 1654: de geschiedenis van een opmerkelijke stichting
42320: LAGERLÖF, SELMA - Christuslegenden
70044: LAGERLÖF, SELMA - Gösta Berling ( Met Anton Pieck illustraties )
64629: LÄGERS, HANS L.F., PRINS-SCHIMMEL, META A. - Leersum geschiedenis en architectuur
24201: LAGERWEY, W., GRINGHUIS, DERK - Neen Nederland, 'k vergeet u niet: een beeld van het immigrantenleven in Amerika tussen 1846 en 1945 in verhalen, schetsen en gedichten
44984: LAGET, THIERRY - L'ABCdaire de Proust
65069: DE LAGUNA, FREDERICA, 1906-2004. - Voyage to Greenland: a personal initiation into anthropology
37193: LAHNSTEIN, PETER. - Schillers Leben
61852: LAKERVELD) - Van RVO tot HDO: 40 jaar defensieonderzoek TNO.
35653: LAKERVELD MR F.C. VAN, EN MR E.J. GROENEVELT - Handleiding bij drie schoolplaten aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
36479: LAKERVELD, CARRY VAN, AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM - Meijer Bleekrode: schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
66136: LAM, ERIK. - De vogels van Stad en Ambt Doesborgh
4791: LAMBERTS, ALBERT - Focus op Venlo
35002: LAMBRECHTS, FLORAN - Krekelken
30231: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid .
38617: LAMERS, EDWIN ADRIAAN DERK - Shape distortions in fabric reinforced composite products due to processing induced fibre reorientation
41671: LAMING, P.B., RIJSDIJK, J.F., VERWIJS, J.C. - Houtsoorten: informatie voor de praktijk
41672: LAMING, P.B., RIJSDIJK, J.F., VERWIJS, J.C. - Houtsoorten: informatie voor de praktijk
64739: LAMMERÉE, LIESBETH - Vruchtwater is een soort airbag voor de baby...: bloopers in biologie-repetities
32579: LAMMERS, DINIE, LINDE, LEO VAN DER - Groeten uit Bredevoort
2553: LAMMERS, FRED J. - Alexander, de vergeten kroonprins / Fred J. Lammers
38633: LAMMERS, FRANS - Bim, bam, bei-e-ren
26952: LAMMERS, FRED J. - Wilhelmina: boegbeeld van de monarchie
71479: LAMMERS, C.J., INSTITUUT VOOR SOCIAAL ONDERZOEK VAN HET NEDERLANDSE VOLK (AMSTERDAM), NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE (WASHINGTON, D.C) - Vol. II: Survey of evacuation problems and disaster experiences, Studies in Holland flood disaster 1953
69874: LAMMERS, DINIE, LINDE, LEO VAN DER - Bedrijvig Bredevoort
30191: LAMMERS, DINIE, LINDE, LEO VAN DER - Groeten uit Bredevoort
35937: LAMMERS, FRED J. - Achter de kloostermuren
65106: LAMPERT, J. - Ecologische verbindingszones, natuurlijk!: een verkenning van natuur in Den Haag anno 1996
24549: LAMSTER, J.C. - Java I + II ( 2 delen)
39042: LAND, SIPKE VAN DER - De mooiste gedichten over Rotterdam
47630: LAND, HILLIGJE JOHANNA THEODORA VAN 'T - La fonction idéologique de l'espace et de l'écriture dans les romans de Jacques Godbout
70638: J. LAND - De landstormwet voor iedereen. Bew. naar het systeem Wattel door J. Land.
6705: MAKMUR STICHTING SURINAAMSE VLUCHTELINGEN/LANDBOUWERS (ROTTERDAM) - Gevangenen van Desi Bouterse: vluchtelingen vertellen hun ervaringen
65075: VEREENIGING DE CENTRALE LANDBOUWONDERLINGE. - Gedenkboek Vereeniging De centrale landbouwonderlinge: uitgeg. ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan op 12 Juli 1934.
38109: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem: eine Geschichte der Stadt von den Anfängen bis zur Eroberung durch die Kreuzfahrer
2255: LANDELL, OLAF J. DE - De gouden navelstreng / Olaf J. de Landell;
61432: LANDESINSTITUT FÜR BAUWESEN UND ANGEWANDTE BAUSCHADENSFORSCHUNG (AACHEN), FACHTAGUNG ÜBER DIE RESTAURIERUNG UND NUTZUNG VON FESTUNGSANLAGEN (1987; JÜLICH) - Zitadelle Jülich: Erfahrungsaustausch über die Restaurierung und Nutzung von Festungsanlagen
64797: KONINKLIJKE LANDMACHT. - Pistoolmitrailleur UZI: GL 9-514 B
41959: LANDMAN, RIEK - Rots yn 'e dize
38646: LANDMAN, RIEK - It Heerema kristal: misdiedroman
41958: LANDMAN, RIEK - De Bolleman brieven
53562: LANDOLT, ELIAS. - Geschützte Pflanzen in der Schweiz, Sauvons la flore suisse
63390: LANDON, HOWARD CHANDLER ROBBINS (1926-) - 1791, Mozart's last year
63402: LANDON, H. C. ROBBINS (HOWARD CHANDLER ROBBINS), 1926-2009. - The Mozart compendium: a guide to Mozart's life and music
2376: LANDSTRA, MENNO - Het Nationaal Monument op de Dam /
25895: LANDWEHR, JOHN - Het ijzersterke prentenboek: schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken
71810: LANDWEHR, J.H. - Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam van af 1835 tot heden
6952: LANDWEHR, JOHN - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaart werden: tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar registerte naam te noemen, ook de spreuken der
41468: LANDWEHR, JOHN - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaart werden: tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H Sch
55495: LANG, RICHARD - Avonturen in den dierentuin ( Reklame uitgave )
62915: LANG, RICHARD - Avonturen in den dierentuin ( Reklame uitgave )
71527: HEINRICH. LANG - Aus den Erinnerungen eines Schlachtenbummlers im Feldzuge 1870/71 / , Neue Folge.
71643: LANG, AREND WILHELM, GEHLERT, ULRIKE, HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK, WOLFENBÏ¿½TTEL - Das Kartenbild der Renaissance, Arend Lang unter Mitarb. von Ulrike Gehlert und Yorck Alexander Haase]
28652: LANGE, HAN DE - Goochelkunstjes voor iedereen
38663: LANGE, JAN - "Liefde op herhaling"
66273: LANGE, MORTEN. - Paddestoelengids
54153: LANGE, O.A. DE., HILTEN, J.C. VAN., MEIJERING, JAN (J.J.), 1949- - Natuurontwikkeling in de provincie Groningen
25300: LANGELAAR, MAARTEN - Oud Oosterbeek en de kleine werkelijkheid.
25301: LANGELAAR, MAARTEN - Oud Oosterbeek en de kleine werkelijkheid. 2
39302: LANGELER, FREDDIE - Kamper grappen: oude verhaaltjes met nieuwe plaatjes
32695: LANGELER, FREDDIE - Het hondenboekje ( reclame jumbo speelgoed)
6464: LANGELER, FREDDIE, FRANKE, S. - Sinterklaas Kapoentje
24282: LANGEMEYER, G., BORCH, GERARD TER, MAURITSHUIS (DEN HAAG), LANDESMUSEUM FÜR KUNST UND KULTURGESCHICHTE (MÜNSTER) - Gerard ter Borch: Zwolle 1617 - Deventer 1681: Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Mau
42486: LANGEN, FERDINAND - Honderd uit: over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat
26008: LANGENDIJK, PIETER - Het wederzyds huwelijks bedrog: blijspel
38720: LANGEVELD, HERMAN - Hendrikus Colijn, 1869-1944. Dl. 2: 1933-1944: schipper naast God
27421: LANGFORD, C. - Rover in de winter
52041: LANGLOIS DE LONGUEVILLE, F.P. ( TRANSLATED BY P. JOLLY ) - Volledige handleiding voor het schilderen in Sap- en Dekverven met eene beschrijving van het schilderen op porselein glas en satijn en met meer andere kunstoefeningen
60337: LANHAM, EDWIN - Een kind zag te veel ( een kind zag teveel ) = Murder on my street
60360: LANHAM, EDWIN - Het vermiste lijk ( = The case of the missing corps )
30063: LANS, NATHALIE - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel: per traditie vernieuwend
39925: LANSBERGEN, ARIE, LANSBERGEN, PIET - Oorlogsdagboeken van Arie en Piet Lansbergen: Rotterdam-München
34506: LANSER, J. - Alle dertien goed
32410: LANSINK, HENDRIK - Vertellingen uit Varssevelds verleden: het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970
52197: MAGIC LANTERN - ( Sale Cataloge ) Appareils pour la projection des diapositives ( = Apparatus for the projection of magic lantern plates)
71676: ERIK LANTING - Sumut: groenlandisering en het dagelijks leven in het Upernavik District, Groenland
72090: LANTING, FRANS - Leven, een reis door de tijd
70400: LANTINGA, JAN HENDRIK - Van heuren zeggen, zien en weten
55459: LAPIÈRE, DENIS. - Het seizoen van de palingen
61758: LAPPENSCHAAR, JAN, HISTORISCHE COMMISSIE HAARLO-600 - Zo was Haorle
38125: LAPPING, BRIAN - De geschiedenis van de apartheid
61395: LAREN, A.J. VAN - Onze tuin
55297: LARKIN, DAVID,, 1936-, ROCHELEAU, PAUL. - Farm
39995: LARN, RICHARD., LARN, BRIDGET. - Shipwrecks around Land's End
53512: LARSEN, OLGA POPOVIC., TYAS, ANDY. - Conceptual structural design
29951: LAST, FREDDY - Teddy
6698: LASTDRAGER, A.J. - Tafereelen en karakterschetsen uit vaderlandsche geschiedschrijvers sedert het begin der 16e eeuw: voor Protestantsche Nederlandsche jongelingen
71884: STIJN STREUVELS PSEUD. VAN FRANCISCUS PETRUS MARIE LATEUR. - Langs de wegen
65019: LATIF, S. M. - Bunga anggerik, permata belantara Indonesia. ( = Orchids, wild gems of Indonesia )
60336: LATIMER, JONATHAN - Het kleed van de non ( Sinners and shrouds )
41724: LATTEWITZ, KAREN THORA - Adjacency in Dutch and German
29971: LAUBI, WERNER - Bijbelverhalen voor kinderen
32109: LAURENSSE-WOLSING, THEA - 50 jaar Eefdese Tehuizen: goud en nieuw
46218: LAURENTIUS, TH. - Een kabinet van Rijnstreek gezichten: de Rijn van Woerden tot Katwijk
53450: LAURENTIUS, TH. - Oude prenten
32462: LAUREY, HARRIET - De eerste kerstnacht
71299: LAUTRÉAMONT (COMTE DE) - De zangen van Maldoror
65110: LAUWERIKS, J. L. M. (JOHANNES LUDOVICUS MATHIEU),, 1864-1932. - Masssystem und Raumkunst ( MET NEDERLANDSE TEKST ALS LOSSE BijLAGE !! )
35259: LAUWERS. J. M. - Dit moet ik weten., REKENEN., Korte samenvatting en verklaring van enkele termen en rekenkundige begrippen ten dienste van het onderwijs op de lagere school.
22039: LAVIES, JAN, KINGFABRIEKEN TONNEMA, SNEEK - King atlas Nederland: voor school en toerisme
52215: LAVIES, JAN - â€oeVan koken en stoken.” â€oeHou zadel.”.
56681: LAVOOIJ, WIM - Gebouwd in Arnhem: jongere bouwkunst vanaf 1840
23564: LAVOOIJ, WIM - Gebouwd in Arnhem: jongere bouwkunst vanaf 1840
3074: LAWLESS, JULIA - Aromatherapie thuis: etherische oliën zelf toepassen / Julia Lawless; geïll. door Sally Maltby;
60335: LAWRENCE, STEVEN C. ( STEPHEN ) - De wapensmokkelaars van Nebraska
2322: LAWRENCE, LOUIS - De seizoenen / Louis Lawrence; tekstkeuze Cees Buddingh'; [handschrift: Simon Kansen]
60343: LAWRENCE, HILDA - Bloed op de sneeuw ( = Blood upon the snow )
26530: LAWRENCE, LOUIS - De seizoenen / Louis Lawrence; tekstkeuze Cees Buddingh'; [handschrift: Simon Kansen]
70686: LAWSON WOOD, D.A. CRAMER-SCHAAP - Jim op de kermis
38231: LAWTHER, GAIL - Appliqueren: ruim twintig originele ontwerpen
46136: LAWTHER, GAIL, LAWTHER, CHRISTOPHER - Leer kalligraferen stap-voor-stap
31566: LAZAN, MARION BLUMENTHAL - Vier gelijke stenen: op de vlucht voor de holocaust
30381: LAZAROM, FRANS - Grappige vertelsels. (1)
30382: LAZAROM, FRANS - Grappige vertelsels. II
30383: LAZAROM, FRANS - Grappige vertelsels. 3
61342: LEACH, BERNARD - Middeleeuws Engels aardewerk uit het Guildhall Museum te Londen ( = Medieval English pottery from the Guildhall Museum in London )
50031: LEADBEATER, C.W. - De Chakra's . Een monografie
39838: LEADBEATER, C.W. - De zichtbare en onzichtbare mensch: voorbeelden van verschillende soorten van menschen zooals zij gezien worden met behulp van geoefende helderziendheid
63414: O'LEARY, DE LACY, 1872-1957. - How Greek science passed to the Arabs
44976: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen
64642: LEBENS, J. - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden
61797: LEBER, STEFAN. - Der Staat: Aufgaben und Grenzen: Beiträge zur Ãoeberwindung struktureller Vormundschaft im Rechtsleben
71961: HENRI LEBRUN - Conquête du Pérou et histoire de Pizarre
52321: JAEGER-LECOULTRE (FIRM) - The manufacture's book of timepieces
44784: LECTORIUM ROSICRUCIANUM, SPINOZA, DE ONTWAKENDE NIEUWE REDE IN DE TWINTIGSTE EN EENENTWINTIGSTE EEUW (1998; BILTHOVEN) - Spinoza: wijsgeer uit de zeventiende eeuw: symposium van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
67304: LEDEBOER, H. M. H., LOOSJES, C. J. E., KOHNSTAMM, D. - Jubileumboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Meisjes-Zomer-Clubs der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging
53753: LEDEBOER, P.H. - Gedenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij
69817: LEDEBOER, P.H. - Gedenkschrift aangeboden aan den heer Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij
38157: LEDOUX, TANJA, HEIJDEN, LEO VAN DER - 50 Jaar volksdans in Wageningen
51789: DENIS & TANJA LEDOUX - Machinefabriek Ledoux B.V. 1928 - 1988
42414: LEDOUX, TANJA, HEIJDEN, LEO VAN DER - 50 Jaar volksdans in Wageningen
53638: LEDOUX, TANJA - H. P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf: catalogus bij de tentoonstelling, Beurs van Berlage, januari 1988
41721: LEE, EUN-HEE - Dynamic and stative information in temporal reasoning: Korean tense and aspect in discourse
46253: LEE, YONG LENG., INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES. - razor's edge. Boundaries and boundary disputes in southeast Asia
51578: LEE, DAVID - The sinking ark
55457: LEE, J. VAN DER, STATION VOOR MAALDERIJ EN BAKKERIJ, WAGENINGEN - 40 jaren 1909-1949 Station voor Maalderij en Bakkerij
36659: LEE, LAURIE. - Cider with Rosie, illustrated Cider with Rosie
71542: EMANOEL. LEE - To the bitter end: a photographic history of the Boer War, 1899-1902
46256: LEE, TING HUI,, 1931- - Communist organization in Singapore
71177: LEEB, I. LEONARD - The ideological origins of the Batavian revolution, history and politics in the Dutch republic 1747-1800
42333: LEECH, GEOFFREY N. - A linguistic guide to English poetry
2842: LEEFLANG, THOMAS - Gevallen voor de Führer: leven en werk van Leni Riefenstahl / Thomas Leeflang
70500: LEEFLANG, CHR. - Honderdvijfentwintig rozen
37728: LEEFLANG, THOMAS - De wereld van de strip
36123: LEEFLANG, THOMAS - TV klassieken: (made in USA)
27540: LEEMAN, FRED, RIJKSMUSEUM (NETHERLANDS) (AMSTERDAM), MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (PARIS) - Anamorfosen: spel met perspectief: Rijksmuseum Amsterdam 1975-1976 = Anamorphoses: jeu de perspective: Musée des arts décoratifs Paris 1976
24500: LEEMAN, FRED, SILLEVIS, JOHN - De Haagse School en de jonge Van Gogh
42542: LEEMAN, F.W.G., LEMMENS, G.TH.M., STICHTING NEDERLANDSE KUNSTHISTORISCHE PUBLICATIES - Middeleeuwse manuscripten
30760: LEENDERS, MARIE-JOSÉ - Letter & beeld = Letter & image = Schrift & Bild
70768: LEENDERS, K.A.H.W. - Etten en de turf
5495: LEENDERS, JOS - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen: families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw
29802: LEENHOUTS, A.A. - Oproep aan Kerk en Israël: ten geleide bij de Sjofar-serie
39716: LEENHOUTS, A.A. - Een pascha voor Jahwe
29801: LEENHOUTS, A.A. - De man met de kruik: een heenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd
4309: LEENMAN, K., DIKKEN, P. DEN - Een wandeling door Binnendams
4308: LEENMAN, K. - Buitendams huis-ter-om-op: een vertelling van een Giessendammer
38021: LEENT, F.H. VAN - Kerstavond
52204: LEENT, F.H. VAN - Een man van karakter
71940: LEENT, F.H. VAN - Wat een jongen worden kan, schetsen uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter
42112: LEENT, F.H. VAN, HOFFMANN, HEINRICH - De ware geschiedenis van Piet de Smeerpoes en andere verhalen: vroolijke versjes met oolijke plaatjes
22650: LEENT, F.H. VAN - Blijde jeugd
35491: LEENTVAAR, J. - Integraal waterbeheer is mensenwerk
68376: LEER, P. VAN DER. - De Carsh van de padvinder
57775: GLASFABRIEK LEERDAM (NETHERLANDS) - Gelegenheids glaswerk., Leerdam
40442: LEERINK, J.A., - De huisvrouw en haar dienstbode
60120: LEERINK, J.A., - De huisvrouw en haar dienstbode
2797: LEERSSEN, J.TH., JANSEN, J.C.G.M., JACOBS, L. - Historische doorkijk op het MHAL-gebied: historische golfbewegingen in de grensregio Maastricht/Heerlen, Hasselt/Genk, Aken, Luik / [auteurs: J.Th. Leerssen, J.C.G.M. Jansen, L. Jacobs; vert.: Benelux economische unie: W. Raemakers ... et al.; krt
41605: LEESER, TITUS - Een gids voor kampeerders en trekkers te land en te water
24440: LEEUW, RONALD DE, SILLEVIS, JOHN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - De Haagse School: Hollandse meesters van de 19de eeuw
28182: LEEUW, J.TH. - Beverwijkse straatnamen
51650: LEEUW, AART VAN DER - Verzamelde gedichten
37579: LEEUW, G. DE - Onze hunebedden: gids voor de Drentse hunebedden en de Trechterbekerkultuur en in het bijzonder ter toelichting bij de permanente expositie Het hunebed in Drenthe in 't Flint'nhoesʺ te Borger
69896: LEEUW, RONALD DE, SILLEVIS, JOHN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - De Haagse School: Hollandse meesters van de 19de eeuw / red.: Ronald de Leeuw, John Sillevis, Charles Dumas
31038: LEEUW, IR K.L.A. VAN DER., - wat is cement en hoe wordt het gemaakt.
4932: LEEUW, RONALD DE, SILLEVIS, JOHN, HAAGS GEMEENTEMUSEUM - De Haagse School: Hollandse meesters van de 19de eeuw / red.: Ronald de Leeuw, John Sillevis, Charles Dumas
31751: LEEUW, NICOLE DE - Putative pathogenic pathways in idiopathic dilated cardiomyopathy: focus on enteroviral persistence and immune processes
23538: LEEUW, J.TH., GEMEREN, ARNOUD VAN, STICHTING PRENTENKABINET VAN DER LINDEN - Beverwijk en Wijk aan Zee in vroeger dagen
30384: LEEUW, WILLEM DE - Groote viervoeters. I
30385: LEEUW, WILLEM DE - Groote viervoeters. II
55215: LEEUW, PAUL DE - Stel moeder niet teleur
71739: LEEUW-ROORD, JOKE VAN DER, RIJVEN, GUUS, SMIT, FRANK - Bouwen op Haagse gronden, zestig jaar wel en wee rond de Haagse Bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig beleid
41842: LEEUWEN, KEES VAN - Over grondslagen van zekerheid in kennis
44919: LEEUWEN, P.J. VAN - Bie haarstdag
53612: LEEUWEN, YVONNE D. VAN - Growth in knowledge of trainees in general practice: figures on facts
40323: LEEUWEN, P.J. VAN - Geschiedenis van de Groninger literatuur
69974: LEEUWEN, THIJS VAN - Pracht en praal op Prinsjesdag
7780: LEEUWEN, TOM VAN, KERSTING, ANNA, STOEL, M. VAN DER, ROIJEN, J.H. VAN, NEDERLAND. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, NEDERLAND. MINISTERIE VAN CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK, NETHERLANDS BICENTENNIAL COMMITTEE - The Dutch Republic in the days of John Adams
71728: LEEUWEN, P. VAN - Terschelling en zijn rol in de luchtoorlog: "Tigerstelling"
34333: LEEUWEN, GER VAN, WILDEMAN, MAARTJE, BANERJEE, JAMES - Dansfotografie in Nederland = Dance photography in the Netherlands
6732: LEEUWEN, J. VAN - Germaansche Godenleer
21639: VAN LEEUWEN, AAD - Nieuwe voetbalglorie
42260: LEEUWEN, ESTHER VAN, TORN, RINK - Waterfronten in Nederland
2382: LEEUWEN-SEELT, NOORTJE VAN, REIJNDERS, PETER - De waddenzeehond /
70296: LEEUWEN, PETER, HISTORISCH CENTRUM OVERIJSSEL - Overijssel in kleur, 1938-1970
7461: LEEUWEN, J. VAN (JR.) - Homerus: gestalten en tooneelen van het oud-Grieksche heldendicht
6743: LEEUWEN, FRED VAN - Ontbijt met Haile Selassie: Ethiopische wederwaardigheden
54168: LEEUWEN, A. VAN - Veeverloskunde: handboek voor den practischen fokker
71090: VAN LEEUWEN, AAD - Nieuwe voetbalglorie
67308: LEEUWENBERG, JAAP. - Geweikronen, ook in de Nederlanden ( extrakt uit "Antiek" )
36535: LEEUWENBERG, H.L.PH, WOELDERINK, B. - Catalogus van de herdenkingstentoonstelling Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, 1619-1969, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, 14 mei-15 juni 1969
46115: LEEUWENKAMP, PAUL VAN - Als een huis: gedichten
4306: LEEUWERK, W. DE - Hoeke doeme?: onder ons gezeed, anderand klaaingoed uit de taoltuin van Giessendam en Beneeje-Haarefeld / W. de Leeuwerk;
33748: LEEVER, J.J. - Roek en landbouw
40606: LEEWIS, M. - Plattelandswegen van beton: ontwerp en uitvoering
61753: LEFAIVRE, LIANE, TZONIS, ALEXANDER, SHAYA, JACQUELINE - Theorieën van het architektonies ontwerpen
60088: LEGêNE, PAGINA'SM. - De zwarte profeet uit het oerwoud
19910: LEGêNE, P.M. - herdenking Suriname zending: 2 eeuwen 1735-1935. Gedenkboek
6628: LEGêNE, PAGINA'SM. - De zwarte profeet uit het oerwoud
36674: LEGêNE, SUSAN - De bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme
63328: LEGENDRE, ADRIEN MARIE. - Éléments de Géométrie ... avec additions et modifications, par M.A. Blanchet. Troisième édition.
40041: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER - Ontwerp voorschrift voor het geweer ( Lee Enfield MK1.)
40042: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER - Ontwerp voorschrift INFANTERIE MORTIER ( V.I.M. 5 )
60114: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER. - Eigenschappen en vechtwijze van den Japanschen vijand.
53939: LEGUYT, HANNIE, SIGAR, MAAIKE - Staan er plaatjes in?
35807: LEHMANN, L.TH. - De galeien: een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis
35559: LEHNING, ARTHUR, JONG, FRITS DE (EDZ.) - Arthur Lehning: Amsterdam, 8 januari 1976
71500: LEHR, ANDRÉ - De klokkengieters François en Pieter Hemony
2952: LEHR, ANDRÉ, TRUYEN, WIM, HUYBENS, GILBERT - Beiaardkunst in de Lage Landen / André Lehr, Wim Truyen en Gilbert Huybens
39933: LEHR, ANDRÉ, BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Gelderland & Limburg.
31733: LEIGH, D. & MARKS, J. & PARE, C.M.B. - encyclopedie der psychiatrie voor huisartsen
53872: LEIGH-BENNETT, E P. - History of a house-flag.
24129: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. - Fotografie in Nederland. : 1839-1920
36969: LEIJERZAPF, INGEBORG TH., RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM, PRENTENKABINET, LEIDEN, STICHTING VRIENDEN VAN HET PRENTENKABINET VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN - Juwelen uit een fotocollectie = Jewels from a photo-collection
31610: LEIKER, SJOERD - Geuzenkerst: novelle van Sjoerd Leiker
35404: LEIKER-KOOIJMANS, TINE - Straatslijpen in Hoorn: wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als wegwijzers
31614: LEIKER, SJOERD - Verzegeld in zand
31624: LEIKER, SJOERD - Geuzenkerst: novelle van Sjoerd Leiker
35011: LEINZ, GOTTLIEB, STIFTUNG WILHELM-LEHMBRUCK-MUSEUM (DUISBURG) - Pop cars: Amerika-Europa;
51826: LEISINGER, KLAUS M., SCHMITT, KARIN, INTERNATIONAL SERVICE FOR NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH, CIBA-GEIGY FOUNDATION FOR COOPERATION WITH DEVELOPING COUNTRIES - Survival in the Sahel: an ecological and developmental challenge
3389: LEISINK, PETER, LEISINK, HERMAN, STICHTING FNV-PERS, DRUK EN PAPIER FNV - 't Schild der solidariteit: een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en vakbondswerk / onder red. van Peter Leisink en Herman Leisink
60341: LEITFRED, ROBERT H. - Een zoon wreekt zijn vader
41749: LEITNER, GERHARD. - New directions in English language corpora
23652: LEKKERKERK, PIET - Paleis Noordeinde
50229: LELIE, MARJO VAN DER - Bouwprojecten & gierzwaluwen in Amersfoort
22164: LELOUX, H.J. - Kroniek van Mooi-Land, doopsgezind tehuis, 1936-1986: een halve eeuw inzet voor ouderen
5707: LELOUX, H.J. - De oud-Doetinchemse gilden van Eendracht en van Vrede: naar de gegevens uit 16de en 17de eeuwse gildeboeken en enige andere bronnen
2903: LELYVELD, KARIN, BOLLEN, ELAIE - Benedictijns leven in Egmond: het Sint-Liobaklooster en de Sint-Adelbertabdij /
63270: LEM, ANTON VAN DER - De opstand in de Nederlanden (1555-1609)
2883: LEM, ANTON VAN DER - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed: Huizinga en de Nederlandse beschaving / Anton van der Lem
39711: LEMAîTRE, D. - De kracht van olijfolie
30047: LEMAIRE, TON, WOJCIECHOWSKI, FRANS, INSTITUUT VOOR CULTURELE EN SOCIALE ANTROPOLOGIE, NIJMEGEN - Terugkeer van een verdwijnend volk: Indiaans en Inuit activisme nu
6626: LEMAIRE, TON, BECKERS, THEO, STUDIEGROEP LEUDAL EN OMSTREKEN - Het Leudal: beeld van een Midden-Limburgs beekdal
36975: LEMAIRE, TON - Op vleugels van de ziel: vogels in voorstelling en verbeelding
7816: LEMM, ROBERT - De teloorgang van het geweten: kanttekeningen bij de geest van de tijd
34209: LEMMEN, HANS VAN - De Nederlandse tegel
50218: LEMMEN, INEKE, MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, NATIONAAL DUBOCENTRUM, 'ONDERZOEKAGENDA EN KENNISNETWERKEN' (1999; WAGENINGEN) - Factor 20, trendbreuk of schaalsprong: rapportage expertmeeting duurzaam bouwen: Onderzoekagenda en kennisnetwerken, 27 april 1999
71083: LEMMENS, G.TH.M., CREMERS, G.G.L.M., NIJMEEGS MUSEUM 'COMMANDERIE VAN SINT-JAN', STICHTING DE BEIDE WEESHUIZEN, NIJMEGEN - "...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in toe stellen ...", geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen
71105: LEMMENS, MIEKE, ARCHIPEL SCHOLEN, VLISSINGEN - Dichter aan zee
22127: LEMMENS, G., KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (NIJMEGEN). INSTITUUT VOOR MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS, COMMANDERIE VAN ST.JAN (NIJMEGEN), INSTITUUT VOOR MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS, NIJMEGEN, NIJMEEGS MUSEUM 'COMMANDERIE VAN SINT-JAN', GEMEENTEARCHIEF, NIJMEGEN - Het stadhuis van Nijmegen
36125: LEMMENS, G.T.H.M. - Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen.
50501: LEMMENS, GERARD - Nijmegen in 1669: vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman
71659: LEMMENS, MIEKE, ARCHIPEL SCHOLEN, VLISSINGEN - Dichter aan zee
70047: LEMMERS, ALAN - Techniek op schaal
69723: LEMMMENS, HUB - Maaslengers
20547: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg: deegfiguren om zelf te maken
34187: LENčEK, LENA - Off the wall: wonderful wall coverings of the twentieth century
37053: LENčEK, LENA - Off the wall: wonderful wall coverings of the twentieth century
70971: WILLEM LENAERS - Panorama van Stramproy en omgeving
35565: LENFERINK-VAN DAAL, ANNEMIEK - Hengelo en Zuid-Twente
39360: LENNART, CLARE., LINOLIEUMSNEDEN DOOR DICK VAN LUYN - Dierbare poes, Carillon, De zwanen, De dwaasheid van het hart
28183: LENNEP, D.E. VAN - Schets der geschiedenis van de Kerk der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Heemstede
37899: LENNEP, J. VAN - Buiten- en binnenshuis: vertellingen uit De Perponcher's Onderwijs voor kinderen
23883: LENNEP, VAN, HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland
37969: LENNEP, JACOB VAN - Elisabeth Musch
61778: LENNEP, MADELEINE VAN - Norbert Rademacher: der Zyklus
32402: LENS, LEO - Revèlje: Eerste greep van 25 Roffels om voor te dragen
38139: LENS, J. - 75 jaren: grepen uit de geschiedenis van het Nederlandsch Jongelingsverbond: 1853-1928
71261: LENSEN, LEO, HEITLING, WILLY H. - De geschiedenis van de Hanze
35508: LENSEN, LEO, HEITLING, WILLY H. - Tussen schandpaal en schavot: boeven, booswichten, martelaren en hun rechters
34081: LENTE, D. VAN, WIT, O. DE, STICHTING HISTORIE DER TECHNIEK, KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN - Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
25265: LENTJES, MATHILDE, EN ROUTE, COMMUNICATIE IN VRIJE TIJD EN TOERISME, ARNHEM PROMOTION, GEMEENTE ARNHEM. BUREAU EK 2000 - De Arnhemse Koeienparade
60353: LEONARD, ELMORE - De blanke scalpenjagers
3361: LEOPOLD, J.H. - Gedichten
31425: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Dl. I: De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie
32352: LEOPOLD - Hoe Piggelmee groot werd: oorspronkelijk sprookje
60148: LEOPOLD, MARIE - Moedertje. ( eerste druk )
35227: LEPPINK, G.B. - Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832)
44796: LEROY, PIETER, BOUWER, KLAAS, VAKGROEP MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, NIJMEGEN; 1990-.... - Verbondenheid en samenhang: 10 essays bij het afscheid van Klaas Bouwer
24671: LESGER, C.M. - Hoorn als stedelijk knooppunt: stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd
71328: LESSELL, COLIN B. - Handboek homeopathie voor de wereldreiziger
53834: LESTER, YAMI. - Yami
63527: LETH FRANDSEN, ALLAN - Nøvling Forge: The PcP Engineering Works, 1927-2002
63528: LETH FRANDSEN, ALLAN - Smedien i Nøvling: Maskinfabrikken PCP 1927-2002
36889: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM.", INTERNATIONAL CONGRESS OF MASTER PRINTERS (10TH: 1960: NETHERLANDS) - Letters from Amsterdam
59076: LETTERIE, MARTINE - De schaduw van het verleden
30474: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het bijbels Hebreeuws
30475: LETTINGA, J.P. - Hulpboek bij de grammatica van het Bijbels Hebreeuws: oefeningen, stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten
70082: LEUNER, H.D. - When Compassion Was a Crime: Germany's Silent Heroes, 1933-45
71497: CONSTANT LEURS - De begijnhoven
71287: HORST LEUTHEUSSER - Schlichtung und Revision: ein kritischer Beitrag zur zwischenstaatlichen Streitbeilegung
33521: DR LEUTJE - Die Struwwel-Liese.
34915: LEUVELINK, HANNAH, LINDERS, JOKE, ZOETE, JOHAN DE - Kleur voor kinderen: het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893
37609: LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ "STAD ROTTERDAM"., JO SPIER - " Een Nederlandsch bedrijf door de eeuwen heen": N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam-Anno 1720, Levensverzekering Maatschappij "Stad Rotterdam" N.V., Concern M. van Marle
46366: LEVER, W.TJ. - Op nieuwe wijs, naar oude trant
34105: LEVERLAND, ILSE, SCHOLTE, HENRIK - Archi Pélagos = De archipel van Griekenland
41656: LEVERLAND, IR. M. - Handboekje voor de nutkonijnenhouder. Deel 2: Het Angorakonijn ( = The Angora rabbit )
47631: LEVEY, SANTINA M., TEXTIELCOMMISSIE MUSEA, COMMISSIE TOT BEHOUD VAN HET MUSEAAL TEXTIELBEZITPBL, TEXTIELDAG (25-4-1985; ROTTERDAM) - Kant: Verslag van de textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
5860: LEVI, PETER, MACKEITH, BILL, LAWSON, ANDREW, FRIEDHOFF, POLLY, ORROCK, LIZ, AKEN, A.R.A VAN, SPEAKE, GRAHAM - Atlas van het oude Griekenland
26292: LEVIE, TIRTSAH, ZANTKUYL, HENK - Wonen in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw
71956: L.S. LEVIN - Holland-Afrika Lijn, Gids voor Zuid-Afrika/Holland-Afrika lijn, Guide to Southern Africa
34275: LEVIN, GAIL,, 1948- - Hopper
37937: DI LEVORATO, P. - De legende van Carcassonne = La légende sur l'origine de Carcassonne
28973: LEVY, RACHEL - Israël op een doordeweekse dag
70033: LEW VANCOVERDEN, F.L.J. - A new Holland Exports through Marshall Aid. Volume I. Textiles
59093: LEWE, AGNES - "Invoer te lande verboden": een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857
34188: LEWIN, SUSAN GRANT. - Formica & design
45023: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer
63451: LEWIS, BERNARD, 1916- - Het Midden Oosten: 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis
53849: LEWIS, T. (TREVOR), TAYLOR, L. R. (LIONEL RAY) - Introduction to experimental ecology, Experimental ecology
70254: LEWIS, BRENDA RALPH - Het verhaal van de Hitlerjugend (1933-1945)
71546: LEWIS, H. SPENCER - Rosicrucian manual
53962: LEWY, C.P. - Controllers zijn precies als mensen
28960: GRAVESTEYN LEX. - Het MORRIS prentenboek
51678: LEY, GERD DE - Ook de kromste boom levert rechte lucifers
2826: LEYDESDORFF, SELMA - Het water en de herinnering: de Zeeuwse watersnoodramp 1953-1993 / Selma Leydesdorff; met een fotoreportage van Ed van Wijk
37122: LEYDESDORFF, SELMA - We lived with dignity: the Jewish proletariat of Amsterdam, 1900-1940
3262: LEYEN, KATHARINA VON DER - Karakter honden: 140 rassen en hun eigenschappen / Katharina von der Leyen;
3196: LEYEN, KATHARINA VON DER - Karakterpaarden: 50 rassen en hun gebruik / Katharina von der Leyen;
22053: LEYENAAR, TH.J.J. - Indianen van Mexico: Azteken in 't verleden, Nahua's van heden: gids voor de materiële cultuur, speciaal kleding en aardewerk, van de Nahua's
61838: LEYS, H. N. - Beknopte handleiding ten behoeve van vegetatiekarteringen
53728: LEYS, HERMAN N., SANDERS, GEOSKE M., BAKHUIZEN, JAN JOOST, VOGELWERKGROEP "WAGENINGEN" - Avifauna van Wageningen en wijde omgeving: avifauna van delen van de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Westelijke Veluwezoom en een deel van de Betuwe
26965: LEYSSEN, S. - De nieuwe politieke dimensie van de kunsten
26958: LEYTEN, J.C.M. - De rechter op de schopstoel
71828: LIAT. MARGOLIS, ALEXANDER ROBINSON LANDSCAPE ARCHITECT. - Living systems: innovative materials and technologies for landscape architecture
71825: ROBERT PAUL LIBERMAN - Handbook of marital therapy: a positive approach to helping troubled relationships
70709: LIBERT, FR. - Waterloo, verhaal van het verloop van de beroemde dag van 18 Juni 1815, naar de meest onpartijdige documenten, met talrijke illustraties en verklarende berichten
38846: LIBRA, C.AQ. - Neptunus-gedachten
28200: LICHTENAUER, W.F. - "Wat was, is en wordt Rotterdam"?
39222: LICHTENAUER, W.F. - "Wat was, is en wordt Rotterdam"?
71929: LICHTENBERG, WILHELM - Claudine en het wonder
29921: LICHTENVOORDE, MARNIX VAN, LICHTENVOORDE, MARJAN VAN - Vreemde woorden van de jaren negentig
40976: VERENIGING VRIJWILLIGE BRANDWEER LICHTENVOORDE - De Vereniging Vrijwillige Brandweer Lichtenvoorde: 70-jarig jubileum
39305: LICHTVELD, URSY M., VOORHOEVE, JAN. - Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden
70210: LICHTVELD, LOU - De sfinx van Spanje
53555: LID, JOHANNES, (1886-1971) - Norsk og Svensk flora
6565: LIDOW - Joejoe
6566: LIDOW - Pablo
6561: LIDOW - Marionet
6560: LIDOW - Kim Lie
35931: LIEBAERS, HERMAN - Meestal in opdracht: Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris
53537: LIEBENOW, HORST., LIEBENOW, KARIN. - Giftpflanzen
22147: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN, MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST, UDEN - Waer een paradis: kloosterleven in Brabant na de Reformatie: 10 oktober t
48802: LIEBRAND, C.I.J.M. - Restoration of species-rich grasslands on reconstructed river dikes
51723: LIEBREICH, OSCAR - Encyclopedie der therapie
51951: LIEBURG, M.J. VAN, HARVEY, WILLIAM, ASSENDELFT, N. VAN - Over de beweging van het hart en bloed
6377: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst te Rotterdam 1919-1994
31961: LIEBURG, M.J. VAN, BRIDGER, A.E. - Een onbekende monografie over depressies
71637: L.L. LIEDORP, J.J. BOSMA - (BROCHURE) Krimpen aan den IJssel
42253: LIEFLAND, W.A. VAN (JR.) - De school voor het afwijkende kind (= The school for deviant child )
4140: LIER, BAS VAN, MEUSSEN, ANNIE - Het zeeboek
57763: LIER, JULES B. VAN. - De afvalwaterput: einde en begin.
37902: LIER, FRANS VAN, COLLIGNON, JOS, VAN LANSCHOT BANKIERS - Waarom ik? en andere uitspraken uit 1992
6976: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum / stamboom van een oorlog
36547: LIESHOUT, MAURICE VAN - Ontmaskering van de homo-identiteit
45089: LIESHOUT, R.H. - Een Duitsland dat zijn plaats weet: Konrad Adenauer, het Franse plan voor een Unie van Staten en de opdracht aan de hedendaagse Duitse Europese politiek = Ein Deutschland, das sich seiner Position bewusst ist: Konrad Adenauer, der französische Plan
66209: LIET, HENK VAN DER - Tussen twee werelden
37000: LIET, HENK VAN DER - Tussen twee werelden
70771: HERMAN. LIEVE - Parijs, hart van Europa
40611: LIEVEGOED, BERNARD - Lezingen en essays 1953-1986
32473: LIEVEGOED-SCHATBORN, N. - 40 jaar Zonnehuis
22150: LIEVENS, STEFAN - Graffiti: handschriften op muren en toiletten
38105: LIGGETT, JOHN - Het gezicht
58868: LIGTENBARG, ARJAN, SPIT, NICO - Hanze, tol & handelswegen in Oost-Nederland
38394: LIGTERINK, GERRIT HENDRIK - Do de welt nog groot was
61648: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. ( ILL: W. K. DE BRUIN EN C. JETSES ) - De wereld in! ( Bundeling stukje 1 tm 8 in 2 banden)
61647: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. ( ILL. C. JETSES ) - Dicht bij huis: voorloper van " De wereld in " ( Bundeling stukje 1 tm 4 )
30344: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien voor de scholen in Nederlandsch Indië. 2e stukje., bewerkt door A.F.Ph. Mann
61646: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. ( ILL. C. JETSES ) - Buurkinderen: een vervolg op "Nog bij moeder" ( Bundeling stukje 1 tm 4 )
41098: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA EN W. WALSTRA. ILLUSTRATOR C. JETSES - ( Schoolplaat ) Lente op den Akker. (4e Serie - Zomerhalfjaar - Bouwland - 1 )
30921: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I B.., Op de boerderij in het winterhalfjaar.
30923: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. II A.., Bij den Boschwachter in het zomerhalfjaar.
30372: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Het volle leven: handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (I)
54086: LIGTHART, JAN - Een dag of wat in Dwingeloo
27278: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - De wereld in! Bundeling in 2 banden
41441: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I B.., Op de boerderij in het winterhalfjaar.
41440: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. II A.., Bij den Boschwachter in het zomerhalfjaar.
44715: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I A.., Op de boerderij in het zomerhalfjaar.
30376: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Het volle leven: handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (II)
30373: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. IIA.., Bij den Boschwachter in het zomerhalfjaar.
30374: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I A.., Op de boerderij in het zomerhalfjaar.
30375: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Het volle leven: handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (IV)
27459: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien: voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië
30924: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. II B.., Bij den Boschwachter in het winterhalfjaar.
30922: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I A.., Op de boerderij in het zomerhalfjaar.
26054: LIGTHART, JAN, GUNNING, J.H. (WZN.) - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart
69839: LIGTVOET, K.J.A. - Spoorwegverkenning in Zuid-Sumatra
34462: LIMA, J.J. DE - De kracht van de specerij: een hutkoffer vol herinneringen
25392: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar: een oosterse roman
70804: VOORLICHTINGSDIENST STAATSMIJNEN IN LIMBURG - Staatsmijnen 60
70805: VOORLICHTINGSDIENST STAATSMIJNEN IN LIMBURG - Staatsmijnen 59
70565: NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG. - Kalkgraslanden: beheren voor de toekomst: verslag van het symposium te Maastricht op 29 april 1983
58893: LIMBURG, POL VAN (PAUL), EIND 14E EEUW. - De Très riches heures van Jean duc de Berry
64804: CANADIAN PACIFIC LIMITED. - Go Empress to Canada & USA: Empress of Scotland, Empress of France, Empress of Britain ( folded brochure on " The white Empress fleet "
64808: CANADIAN PACIFIC LIMITED. - Go Empress to Canada: tourist.,
34653: SHELL COMPANY OF THE FEDERATION OF MALAYA LIMITED. - Malaysians.
41883: LINA, RIK - Rik Lina
41291: LIND, N.E. - Welpenspelen
24679: LINDBLAD, J. THOMAS, CONFERENCE ON INDONESIA'S MODERN ECONOMIC HISTORY (1; 1991; JAKARTA), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, JAKARTA, BUREAU INDONESISCHE STUDIËN, LEIDEN - New challenges in the modern economic history of Indonesia: proceedings of the first Conference on Indonesia's modern economic history, Jakarta, October 1-4, 1991
71221: LINDBLOM, JOH. - The servant songs in Deutero-Isaiah
41395: LINDE, HENDR. VAN DER - De gemeente Ubbergen in de frontlinie
70163: LINDE, SIMON VAN DER - 1000 jaar dorpsleven aan de Vecht
5619: LINDE, EVERT VAN DER - Per saldo allemaal pioniers: de geschiedenis van de Boerenleenbank-Raiffeisenbank in Ambt-Vollenhove, de Noordoostpolder en Urk tot 1974
42067: LINDE, J.F. VAN DER - Zij telt voor twee: vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940
62974: LINDE, HERMAN VAN DER - Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken
69634: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe' = Old K.P.M.-ships from the past. Dl. IX = Vol. IX
29827: LINDEBOOM, G.A. - Descartes en de kerk
7674: LINDEBOOM, G. - Kent u ze nog... de Weespers
38116: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe' = Old K.P.M.-ships from the past. Dl. X = Vol. X
56547: LINDEMANN, MICHAEL. - UFOs and the alien presence: six viewpoints
35773: LINDEN, J. W VAN DER. - Verslag van de achtste centrale bijeenkomst van protestants geestelijke verzorgers bij de inrichtingen van Justitie ( dd. 26 September 1956 te 's Gravenhage )
38705: LINDEN, J.A. VAN DER - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden
63071: LINDEN, A. VAN DER., HEST, P. J., DE GROOT) - Five piece roll, by the left ... quick ... march!: kroniek van de Drumband 1 Divisie "7 December" 1945-1949: tussen bagpipe en Gamelan
5866: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaän
36570: LINDEN, FONS VAN DER - Kalenders: een thema met vele variaties
22660: LINDEN, J. VAN DER - De geschiedenis van de Grote Kerk te Beverwijk.
5865: LINDEN, NICO TER - Jakob
51622: LINDNER, RICHARD - Richard Lindner
64806: CUNARD LINE - The new Carinthia
64807: CUNARD LINE - Saxonia and Invernia
24491: LINFERT, CARL, HIERONYMUS BOSCH - Jheronimus Bosch
32416: LING, TING G., PALDER, L.S. - Bloemen en puin: verzen
26690: LINNAEUS, CAROLUS - Reizen
26284: LINSSEN, G.C.P., BREE, G.W.G. VAN, BOUWVERENIGING SINT JOZEF, ROERMOND - Onder dak bij St. Jozef: bijdragen over de geschiedenis van Bouwvereniging St. Jozef te Roermond ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan in 1984
70315: LINT, PETER VAN - KPZ 25 jaar: traditie en vernieuwing
47678: LINTHORST HOMAN, JOHANNES - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe
28903: LINZEL, J. - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan
35983: LIPIńSKI, WACłAW (1896-) - Josef Pilsudski: de groote maarschalk
29671: LIPMAN, JEAN, ARMSTRONG, TOM - American folk painters of three centuries
5766: LIPPMANN, FRIEDRICH - Der Kupferstich
55370: LIPS' BRANDKASTEN EN SLOTENFABRIEKEN, DORDRECHT - Catalogus der afdeeling slotenfabriek ( = Catalogue of the division lock factory )
30467: LIPTON, JAMES. - exaltation of larks
42030: LISIAK, JOANNA. - Besonderlinge, Galerie der Existenzen I
47470: LISSENBERG, JUDITH - Fretten
50106: LISSENBERG-HóRTER, RIA - Spokerijen in de Gelderland
64746: LISTAL, ALFRED, PSEUD. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE. - Klokje bim-bam: rijmpjes en plaatjes
1940: LISTAL, ALFRED - Schippertje waar ga jij naar toe?: rijmpjes en prentjes / van Alfred Listal
38323: LISTAL, ALFRED - Koning Kasper en zijn goudvischjes
1950: LISTAL, ALFRED - Wiege-Wiege-Waaien!: rijmpjes en plaatjes / van Alfred Listal
1951: LISTAL, ALFRED - Schippertje waar ga jij naar toe?: rijmpjes en prentjes / van Alfred Listal
69763: LIT, ROBERT VAN - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
26337: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden
5669: LIT, ROBERT VAN - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
69511: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden
23751: LIT, ROBERT VAN, PLUIJMEN, ELKE - Sint Sebastiaansdoelen: Haags Historisch Museum
46283: LITTLE, ELBERT LUTHER,, (1907-), WADSWORTH, FRANK H. (FRANK HOWARD), MARRERO, JOSÉ., HORNE, FRANCES W. - Arboles comunes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes
38881: LITTLETON, C. SCOTT, SWIERINGA, ALEID C. - Oosterse wijsheid: Hindoeïsme, Boeddhisme, Confucianisme, Tauïsme, Shintoïsme
60246: WERKGROEP VOOR LITURGIE (HEESWIJK). - Berne voorbedenboek
29806: LIVESEY, HERBERT BAILEY - New York
66156: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - Niet op z'n zondags
6708: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - "...die jakken en rokken dragen": Brabantse klederdrachten en streeksieraden
42354: LIVIUS - De kleine Livius: hoogtepunten uit De geschiedenis van Rome
31382: LIZE, W. B. - Gids voor de Oost-Graafschap: Winterswijk, Aalten, Breedevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde.
34735: LIZE, W. B. - Gids voor de Oost-Graafschap: Winterswijk, Aalten, Breedevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde.
70827: C.J.H. MÜLLER - Chemische Fabriek van Beenderenproducten Wed. P. Smits & Zoon te Utrecht: historisch overzicht ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der beenzwartfabriek
71661: SEPP. SCHÜLLER - Die vier Wunder der Gotik: die Kathedralen von Paris, Chartres, Amiens und Reims in Bildern und Worten
63124: KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD (ROTTERDAM). ( OMSLAGONTWERP: V. STEIN ) -
70853: LLOYD, H. ALAN - Some outstanding clocks over seven hundred years 1250-1950
41180: LÖB, KURT - De onbekende Jan Sluijters: boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels
34438: LÖB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie
64850: LOBENSTEIN, ULRICH. - Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Grossschmetterlinge: Stand 1986
36189: LOCCHI, VITTORIO,, 1889-1917. - sagra di Santa Gorizia
55346: WATERSCHAP VAN DE BERKEL/1LOCHEM. - Waterschap van de Berkel 1958-1977
24677: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, NIEHOF, ANKE - Indonesian women in focus: past and present notions
71872: LOCKE, ROBERT DONALD - Brass knapt het op
68360: LODERICHS, MARK - Verhalen in documenten: over het afscheid van Indië, 1940-1950
61691: LODESTIJN, J. ( ASPIRANT OEFENMEESTER K.N.V.B. ) - zó is 't en zó hoort 't ( Voetbal spelregels )
41953: LODEWEGEN, TITIA - Een list voor het referendum
71792: LODEWIJK BALJON, M. PFLUG, D.H. MADER - Nieuw Sloten Amsterdam: laagbouw in hoge dichtheid = garden city of today
71475: LODEWIJK VAN DEYSSEL, ALBERT VERWEY, HARRY G.M. PRICK, STICHTING NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM ('S-GRAVENHAGE) - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey
30232: LODEWIJK, TOM - Opstand in Zuid-Afrika: roman
7205: LODEWIJKS, H. - Het voorsnijden van wild en gevogelte
55315: LOEBÈR, J. A. (JOHANNES AARNOUT), 1869- - Techniek en sierkunst in Ned-Indië Geïllustreerde beschrijvingen van Indische kunstnijverheid ( Stiff brown linen cover with 8 (all) parts of this series )
36569: LOEBÈR, J. A., AMSTERDAM (NETHERLANDS)., KOLONIAAL INSTITUT. - Leder- en perkamentwerk, schorsbereiding en aardewerk in Nederlandsch-Indië
44597: LOEBÈR, J.A. (JR) - Bamboe-ornament van Nederlandsch Nieuw-Guinea
71665: JAN ALOUISIUS LAMBERTUS MARIA LOEFF - Nederland, België en Rotterdam: uit de handelingen van de Rotterdamse gemeenteraad, december 1951
21845: LOEFFEN, GER - Straatbeeld
68365: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte: een toneelspel in negen tafereelen en een epiloog
29541: LOEVE, HANS, BECKER, RON, FISK, UTRECHT - Fisk gospelencyclopedie: alles over gospelmuziek en relipop
42463: LOEVE, C. - De Watersnoodramp 1953 in Krimpen aan den IJssel
2556: LOFTING, HUGH - De reizen van dokter Dolittle / verteld en getekend door Hugh Lofting; opnieuw in het Nederlands vertaald en bewerkt door Bab Westerveld
2557: LOFTING, HUGH - Het postkantoor van dokter Dolittle / verteld en getekend door Hugh Lofting; opnieuw in het Nederlands vertaald en bewerkt door Bab Westerveld
51751: LOGEMAN, W. M. - De draaibank en haar gebruik. Handleiding voor hout- ivoor-, metaal-draaiers, timmerlieden, schrijnwerkers, smeden, koperslagers, amateurs e.a.
64578: LOGEMANN, J.H.A. (JOHANN HEINRICH ADOLF), 1892-1969. - De grondslagen der vennootschapsbelasting in Nederland en Indië
31630: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen van Manuel van Loggem
31894: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen van Manuel van Loggem
3083: LOGGEM, MANUEL VAN - Handschrift en karakter / Manuel van Loggem
37903: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen van Manuel van Loggem
28013: LOGHEM, H. VAN - Krispyn, testateur en gelegateerde, of de erfgenaam door list: blyspel
20168: LOGJES-GROOT, J.J., BOON, P. - Kantklosschool "Ieder voor allen", Wijdenes
37982: LOGMAN,H. - Sierduiven. Verzorging, teelt en rassen.
35930: LOHMAN, ELEUTHERIUS - Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak der zalig- en heiligverklaring van de dienaar Gods Alfons Ariëns, priester van het aartsbisdom Utrecht en Tertiaris van St.-Franciscus:
29778: LOHSE, EDUARD - Die Texte aus Qumran: Hebräisch und Deutsch
53403: LOHSZ, HEDWIG - Op bezoek in dierenland
60352: LOMAX, BLISS - Bloedgeld
5311: LOMBAERDE, PIET - Naval bases townplanning and fortification during the first French Empire in Europe and United States. Marine Arsenalen, Stedebouw en vestingbouw tijdens het Franse eerste keizerrijk in Europa en de Verenigde staten
44710: LOMBAERTS, HERMAN, ROEBBEN, BERT - Gods website: mediacultuur en godsdienstige vorming
5845: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld
36726: LOMMEN, MATHIEU - De grote vijf: S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols
41966: LONDO, JACK - De scharlaken pest ( Atoom-serie 1 )
35557: LONG, ROBERT, PLUIJM, CEES VAN DER - Hete klippen: het boek van de film
42299: LONGDON, NORMAN, EUROPEAN SPACE AGENCY - Encounter '86: an international rendezvous with Halley's comet
50001: LONGNON, JEAN,, 1887-1980., CAZELLES, RAYMOND., BENEDICT, VICTORIA., BERRY, JEAN DE FRANCE,, DUC DE,, 1340-1416., MUSÉE CONDÉ. - The Très riches heures of Jean, Duke of Berry, Musée Condé, Chantilly
61531: LÖNS, HERMANN. - Kruit en lood: een boek voor jagers en wildverzorgers
71808: LÖNS, HERMANN - De wulpen roepen
2527: LOO, G.A. VAN - Den trunsler en andere vertelsels / G. A. van Loo;
5882: LOO, H. TE - Hondentaal: wat wil mijn hond zeggen?
35424: LOOIJ, MAARTEN - Van fabeldier tot wrekend beest: negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren: bloemlezing met commentaar
41823: LOOIJENGA, JANTINA HELENA - Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts
54116: LOOMAN, H.J. - Het boek van de schaats
48958: LOON, G.P. VAN, BETONVERENIGING - 40 jaar betonvereniging: 100 jaar gewapend beton = cement 12 1967
3177: LOON, JOSÉ VAN - Rondom theetijd: sjabloneren, decoupage, appliqueren / José van Loon;
53405: LOON, LUC VAN - Roger de Vlaeminck
20216: LOON, F.N. VAN - Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw + Beschouwingen van den Nederlandschen scheepsbouw + map 22 tekeningen
44740: LOONSTRA, MARTEN - Koninklijk zilver
47416: LOONTJES, HARRIE - Wat Limbörg heet en w~elt behawwe
22202: LOOP, W. - Mijn sterren
61602: LOOPER, BERT - De Graafschap: tuin van Nederland
50125: LOOPER, BERT - Brand in Zutphen
33971: LOOPER, MATTHEW GEORGE,, 1966- - Lightning warrior
34183: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Verlaat rapport Indië: drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië
55266: LOOS, WIEPKE, TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL VAN, ALLEBÉ, AUGUST, TEYLERS MUSEUM, HAARLEM, DORDRECHTS MUSEUM, DRENTS MUSEUM - 'Waarde heer Allebé': leven en werk van August Allebé #1838-1927#
70720: VAN GEND & LOOS - Auto-reisgids 1939
32751: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in beeld
31130: LOOSJES, TH.P. - Bibliotheek en documentatie: handboek ten dienste van de opleidingen
23908: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld
42032: LOOSLI, RUTH. - Wila
32346: LOOVEREN, W. VAN - Benelux: Antwerpen, Rotterdam ......Moerdijk: een reeks bijdragen tot opheldering van het 106-jarig Belgisch-Nederlands 'Schelde-Rijn'-gesprek
25173: LOOY, JAC. VAN - Jakob
25175: LOOY, JAC. VAN - Jaap
28797: LOOY, JAC. VAN - De ar; Het verhaal van den provinciaal; De vischvrouw
26063: LOOY, JAC. VAN - Gedichten: 1884-1925
41716: LOOZ-CORSWAREM, CLEMENS V., SCHMITT, MICHAEL, NORDHORN (DEUTSCHLAND, BRD) - Nordhorn: Beiträge zur 600jährigen Stadtgeschichte
4485: DICK DE JONG EN EVERT VAN LOPIK - Anders nog iets ......, Neringdoenden en bedrijven in Hardinxveld en Giesendam.,
58812: LOPPARELLI, PHILIPPE, 1963- - Quel cirque?
2341: LORD, WALTER - Nacht van verschrikking: de ondergang van de 'Titanic' / Walter Lord;
6509: LORENZ, MARITA, SCHWARZ, TED - Marita: het fascinerende levensverhaal van Fidel Castro's minnares die spionne voor de CIA werd
63370: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel: over de evolutie van de menselijke kennis
2598: LORENZI, FELIX - Hoe teken ik mensen: eenvoudige handleiding met ca. 200 tekeningen / Felix Lorenzi;
21425: LORM, A.J. DE - Kunstzin der Eskimo's: ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland
4864: LORM, JAN RUDOLPH DE - Cornelis de Lorm, ontwerper: 1875-1942 / Jan Rudolph de Lorm;
27047: LORTAL, MANON, SOUCHON, JULIETTE - Spelletjes voor groepen: spelletjesideeën voor de vakantie, een verjaardag of een vrije middag
71321: LOTGERING-HILLEBRAND, R. - Het coöperatieve kook- en huishoudboek
41023: LOTGERING-HILLEBRAND, R - 'Kinderkostjes
70833: LOTSY, MARIUS CORNELIS LEENDERT - Beschouwingen over de binnenvaart
70920: BIX SCHIPPER-VAN LOTTUM - Over merklappen gesproken ...: de geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Nederland
71852: WILHELM. LOTZ - "Schoonheid van den Arbeid" in Duitschland
44959: LOUPARD, MARIE CLAIRE - Notities van een norse dame
20265: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Archeologie in Nederland: het hoe en waarom van opgraven
4900: LOUWE KOOIJMANS, LEENDERT P. - Nederland in de prehistorie / onder red. van: Leendert P. Louwe Kooijmans ...
70488: LOUWEN, JAN ( LAYOUT ENZ VAN P.L. DE LEERS ) - Het begon met twee koetsjes. 150 jaar Heerkens Schaepman & Co fabrieken n.v. ( Azijn makerij )
57769: LOUWEN, JAN. - Over de IJssel ligt , boekje open over Zwolle
56628: LOUWEN, JAN, 1924-2000., PRINS, HAN, 1925-1987. - Ach lieve tijd: 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun ...
21651: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd verjaardag-album
4098: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels van het commerce en loterijen / door Edward Lowe
4097: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels van het ecarté en bluffen / door Edward Lowe
43601: LOWRY, LAURENCE STEPHEN - The drawings of L. S. Lowry: public and private / with an introduction and notes by Mervyn Levy
47395: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Bollen en knollen - Brinkman's Plantkunde plaat VII
47399: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Vruchten en zaden 2 - Brinkman's Plantkunde plaat XIV
47396: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Stampers, meeldraden en stuifmeelkorrels - Brinkman's Plantkunde plaat XI
47398: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Vruchten en zaden - Brinkman's Plantkunde plaat XIII
47397: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Bloemen met meeldraden - Brinkman's Plantkunde plaat XII
47394: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Bladknoppen - Brinkman's Plantkunde plaat IV
63160: LUBBE, J.C.A. VAN DER, SCHRIJVERS, J.P.M., KOEKENBIER, MARY, STICHTING ZILVEREN JUBILEUM MARY KOEKENBIER - Een feest in kleur; Mary Koekenbier
20262: LUBBE, JAN C.A. VAN DER - François Pieter ter Meulen en de Haagse School
4763: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog: de geschiedenis van Indonesië / Mochtar Lubis
2508: LUCASSEN, MICHAËL, KOOLWIJK, HANS, GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF, ALKMAAR, HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR, GEMEENTE ALKMAAR. DIENST STADSONTWIKKELING EN BEHEER - De veranderende stad: 75 jaar Gemeentelijk Grondbedrijf Alkmaar /
55317: LUCASSEN, 1939- - Lucassen
54171: LUCASSEN, LEO, WILLEMS, WIM - Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010
56679: LUCEBERT - Het hart van de zoeker
38952: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin
38947: LUCEBERT - Val voor vliegengod
38951: LUCEBERT - Triangel in de jungle, gevolgd door De dieren der democratie
42210: LUCEBERT - Gesprek met Lucebert
41942: LUCEBERT, ELBURG, JAN G., STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM - Lucebert: tekeningen en gouaches: tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 17 april-26 mei 1959
44920: LUCHTENBERG, KUNNY - Tussen moan en mörn.
56716: VERENIGING VAN OFFICIEREN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT EN VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - Jubileum-uitgave van de V.O.K.L. 1910-1960
58803: LUCHTVAART - 60 Years history: KLM Royal Dutch Airlines.
22216: KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART - Avia-Vliegwereld: officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
34415: LÜCKE,COR. - Halfweg, Zwanenburg en Vijfhuizen van 1900 tot nu.
22165: LUDEN, E. - Het Gooi en de erfgooiers / door E. Luden
44887: LÜDEN, CATHARINA, LÜDEN, WALTER - Holländische Fliesen in Norddeutschland
69887: WALTER LÜEM - Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg
41990: LUETKENS, G.O.G. - A new order for Germany ( Peace Aims Pamphlet No 8 )
27166: LUGER, JOHAN, WALLAGH, G.H., ADRIAN, P.G. - All about Amsterdam.
51535: LUGER, JOH. - Wat rijdt er langs de rails
46171: LUGER, BERNT, NIEUWENHUYS, ROB, NIEUWENHUIJZEN, KEES, NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIE CENTRUM (DEN HAAG), STICHTING NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM, 'S-GRAVENHAGE - De beweging van 80 Schrijvers Prentenboek # 22
66155: LUGT, ARIE VAN DER ( ILL HANS BORREBACH ) - Frank Distel en de schat in de ruïne ( gebonden uitgave )
38400: LUGT, G.A. VAN DER - De Mölle drie
70307: LUGT, FRANS DE, RIJKEBOER, WIM - Roombeek, de verdwenen wijk: een levende herinnering
58784: LUGT, DICK VAN DER - Verzamelen gaat vanzelf
47573: LUGT, REYN VAN DER., ( LEGO SPEELGOED ) - L'architecture est un jeu. magnifique. Walk 'n Read your way through 30 LEGO Villas
26970: LUHRMAN, GERARD JOHANNES - C. L. Pasius, T. Linacer, J. C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord: een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming
38485: LUHRMAN, GERARD JOHANNES - C. L. Pasius, T. Linacer, J. C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord: een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming
2629: LUIJ, MEDY TE - De reus met den toovergordel / Medy te Luij; met plaatjes van Peter Beekman
53714: LUIJ, MEDY TE - De reus met den toovergordel
71435: LUIJTER$AUT$S, GUUS - Beroemde doden van P�re Lachaise en andere Parijse begraafplaatsen
55268: LUIJTERS, GUUS, CREMER, JAN - Jan Cremer in beeld ( Jan Cremer Gesigneerd in paars viltstift )
62940: LUIKEN, JAN, LUIKEN, KASPER - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt
62941: LUIKEN, JAN, LUIKEN, KASPER - Voncken der liefde Jesu,: van het Godt-begerende zielen-vuur: zynde bloemetjes der saalige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars langs den weg na vreeden-ryk ...
31512: LUIKEN, TONNIE, BAARTSE, DIRK, POLAK, BOB - Willem Frederik Hermans en de CPNB, 1950-1993: WFH's verhouding tot de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek bij gelegenheid van de boekenweek
22752: LUIKEN, JAN, LUIKEN, KASPER - Jan en Kasper Luiken's werken
64552: LUIKING, HENDRIK FREDRIK WILHELM. - De Dienst van Scheepvaart in Indonesië; werkkring en rechtsbevoegdheid.
33000: LUINGE A., B. STEGEMAN EN J.A.J. NONNEKENS - Werkboekje bij "De landen der Wereld"
55404: LUINGE, A. - Nederland: eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de middenklassen der lagere school
71798: LUIRINK, J.P.A. - Driekwart eeuw zwemmen 1870-1945. Amsterdamsche zwemclub A.Z. 1870.
71699: LUIS DE LEÓN, ANGEL C. VEGA - Poesías de fray Luis de Léon
27854: HÖLDER LUISE ( VERTALING DOOR S. VAN DISSEL ) - Hebt uwen God lief ! Verhalen naar aanleiding van Zschokke's uren aan de godsdienst gewijd.
71628: SANDER LUITWIELER - The Black Box of the Nice Treaty Negotiations. The influence of the Dutch cabinet/De zwarte doos van de onderhandelingen over het verdrag van Nice. De invloed van het Nederlandse kabinet (diss. met stellingen)
71335: LUKAS KOOPS, HANS VAN DER. LAAN, GEMEENTE NOORDENVELD. - Veenhuizen: gewoon heel bijzonder
37668: LUKE, TIM., SOLIS-COHEN, LITA. - Miller's American insider's guide to toys & games, American insider's guide to toys & games, Toys & games
67262: LULIUS VAN GOOR, M. - Korte gids voor de tempelbouwvallen in de Prambanan-vlakte, het Diëngplateau en Gedong Sanga
56513: LULLING, DARREL. R. - communist militaria of the vietnam war.
60290: SZÉKELY-LULOFS. - Ontmoeting met de dood.
38941: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig
39276: LULOFS, F. - Beatrijs
4545: LUMEIJ, J.T., HOOGEVEEN, Y.R., DE TOEKOMST VAN DE WILDE HOENDERACHTIGEN IN NEDERLAND (1990; WAGENINGEN), ORGANISATIE COMMISSIE NEDERLANDSE WILDE HOENDERS - De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland = (The future of wild galliformes in The Netherlands)
58817: LUMEIJ, J.T., HOOGEVEEN, Y.R., DE TOEKOMST VAN DE WILDE HOENDERACHTIGEN IN NEDERLAND (1990; WAGENINGEN), ORGANISATIE COMMISSIE NEDERLANDSE WILDE HOENDERS - De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland = (The future of wild galliformes in The Netherlands)
40996: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De Kaasbereiding - La Préparation du fromage.
41113: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De schoenmaker - Le cordonnier ( the shoemaker
41969: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De schoenmaker - Le cordonnier ( the shoemaker
41134: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Het vellen en zagen van boomen - Battre et scier des arbes ( The felling and sawing of trees )
41133: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De kruidenierswinkel - La boutique de lépicier (the grocery shop )
41131: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De papierbereiding - La papetiere ( the paper factory )
41126: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Godsvrucht - La Piété ( devoutness )
41125: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Naarstigheid, mildadigheid - Application, charité ( diligence, mildly sensitive )
41124: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De straat - La rue ( The street )
41123: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Slordigheid, onvoorzichtigheid, snoepzucht - La négligence, límprudence, la friandise ( Negligence, carelessness, snacking )
41116: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De kaasbereiding - La préparation du fromage ( The manufacture of cheese )
41112: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De korenmolen - Le moulin a ble ( korn mill )
41111: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De tuin - Le jardin ( The Garden )
41107: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De Metselaar - Le Maçon ( The Mason )
41105: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De Timmerman - Le Charpentier ( the Carpenter )
41104: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Het dorp - Le Village ( the village )
70151: H.J. VAN LUMMEL - (SCHOOLPLAAT) Plantenrijk. Kruidenierswinkel . 21 ( = Eerste reeks. No. 21 )
41114: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De steenbakkerij - Le briqueterie ( brickmaking )
41117: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De boterbereiding La préparation du beurre ( butter manufacture )
61527: KURATORIUM ST.-MARIEN-HOSPITAL LÜNEN - 125 Jahre St.-Marien-Hospital Lünen 1865-1990
69510: LUNENBORG, HERMS, NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM, ARNHEM - Stoomzuivelfabriek Freia en de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelindustrie, 1850-1970
70444: LUNENBURG, J., BRINKGREVE, C., WEES, D. VAN - Het Omgekeerde land: ontwikkeling in de Meerlanden van 1500 tot 2000
5004: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Zeewezens op tegels / D.F. Lunsingh Scheurleer
20230: LUNSINGH SCHEURLEER, C.W. - Een en ander over de wording van de Grieksche kunst: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 12 Maart 1937
61345: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Zeewezens op tegels. ( Sea creatures on tiles )
27952: LUNTEREN, K.C. VAN - De dorpskerk in de Woudenbergse historie
38838: LUNZEN, H. VAN - Waarheen werden de boeren geleid?
3766: LUREMAN, ROB, STEIJNTJES, JAN, BOEKKOOI, GON - 'n Moment voor een monument / Rob Lureman, Jan Steijntjes; en Gon Boekkooi
59030: LUSSING, WILLEM - Halt! Douane: douaniers in actie rond 's-Heerenberg, Lobith en Zevenaar: belevenissen van de oud-douanebeambten Willem Lussing en Otto Vonk in de jaren 1963 tot 2010, voorafgegaan door een beknopte geschiedenis van de organisatie van de Douane rond
50312: LUSTGRAAF, B. VAN DE - Remote sensing methoden voor het beoordelen van de gezondheidstoestand van vegetaties = (Remote sensing methods to determine the vitality of vegetation)
70631: W. LUSTY & SONS LTD., E.K. COLE (FIRM) - Catalogue of Lloyd Loom furniture: woven fibre furniture
37912: LUTEIJN, A.C.M. - De orgelpijp uit
45069: LUTGERS, PETRUS JOSEPHUS - Gezigten in de omstreken van Utrecht: opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden
66310: LUTGERT, W.H. - 322 Squadron: sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis
22088: LUTGERT, W.H. - 'Ab origine flexibilis': Luchtmacht Stafschool 1949-1991
38421: LUTHER, M., VISSCHER, ADOLF, ALBERTI, E.F., KLAP, J. - Het Nieuwe Testament van onzen Heere Jesus Christus
66162: LUTTERVELT, R. VAN - De buitenplaatsen aan de Vecht
28001: LUTTERVELT, R. VAN, RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM - De triomf van het maniërisme: een Europese stijl van Michelangelo tot El Greco
30711: LUTTERVELT, R. VAN - Pieter Cornelisz. Hooft, drossaert van Goeylant en castelein op Thuys te Muyen
40266: LUTTIKHUIZEN-DE VRIES, A. VAN - Geboren op Markengronden: historische roman van Veluwse mensen
37575: LUTZ, JAN - "Wij varen weer"!
39023: LÜÜRSEN, OTTO - storm....! over Marum in de bezettingsjaren 1940 - 1945. aangevuld met verhalen en gegevens.
38223: LUXTON, ELSIE. - technique of Honiton lace
38226: LUXTON, ELSIE. - Honiton lace patterns
20436: LUYCKS, INGRID, KERKHOFS, WALTER - Tilburg theatertekstenfestival 2000
20430: LUYCKS, INGRID, ROELFSEMA, MARCEL, FOOY, KYRA, OLIVAT, HANS D', KERKHOFS, WALTER - Theatertekstenfestival 2002
36078: LUYKEN, JAN, KOTTING, J. (JR.) - Het menschelyk bedryf: reproducties naar Jan Luyken (1649-1712) Plaatjesalbum
20676: LUYKEN, JAN - Jan Luyken: een bloemlezing uit zijn gedichten
35072: LUYT, HENK VAN DE, WERKGROEP HEEMKUNDE BASISONDERWIJS AALTEN - Stad en land
64969: ÀLVAREZ GARRETA, ARIADNA. - Wolkenkrabbers
41401: LEERLINGEN VAN HET ECONOMISCH LYCEUM - Westerhoven, Hoe bestaat het ?
31954: LYNCH, THOMAS - Ondergronds: levensberichten uit het uitvaartwezen
66025: BERGHUIS. F.LZ., - Handboek voor den meubelmaker
39619: BERGHUIS. F.LZ., - Handboek voor den meubelmaker
41332: BERGHUIS F. LZ. - Burgerlijke Bouwkunde., Onze betimmeringen
2949: MAAL, R.J. VAN DER, AKKER, Y. VAN DEN, BIEMANS, T.B., HISTORISCHE KRING 'BAERNE', BAARN. WERKGROEP JUBILEUMBOEK - Van Baerne tot Baarn / onder red. van R.J. van der Maal, Y. van den Akker; Werkgroep Jubileumgroep: T.B. Biemans ...
51942: MAANEN, D. VAN - Hymnologisch vademecum: ten dienste van de predikanten, godsdienstleeraars en onderwijzers der Nederlandsch Hervormde en Gereformeerde kerken
30041: MAANEN, ROB VAN, STICHTING KLEUR BUITEN - Sociale woningbouw Rotterdam
66195: MAANEN, HANS VAN, 1946- - Re-reading the eleventh thesis: on the position of theatre as an art form in Dutch society today
21479: MAANEN, HANS VAN - Kleine encyclopedie van misvattingen
63318: MAANEN, J.A. VAN - Een complexe grootheid: leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748
69492: MAANEN, ROB VAN - Kleurengids Rijkswaterstaat
53540: MAAREN, ANNEMIEKE VAN, LEENAERS, HENK, CAMARASA, MARÍA, EURO-SCRIPT, UTRECHT, WATERNET, AMSTERDAM - Waternet onderzoek 01_50 = Waternet research 01_50
22192: MAARLEVELD, TH.J., GINKEL, E.J. VAN - Archeologie onder water: het verleden van een varend volk
23557: MAARLEVELD, TH.J., GINKEL, E.J. VAN - Archeologie onder water: het verleden van een varend volk
40263: MAARSEVEEN, JOSEPHUS THEODORUS PETRUS WILHELMUS VAN - Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos.
71154: MAARTEN KLOOS, JAN. DERWIG - Amsterdam: an architectural lesson
45015: MAAS, MARCO - Nordic walking in de praktijk
70960: SJEF MAAS - 50 Jaar Woningvereniging "Elsloo", 1939-1989
50440: MAAS, PETER., GEORGE SPONSELEE - Kleine landschapselementen. Onbeschermd en bedreigd
38674: MAAS, RINIE - De Klopperman: vrijmoedige Bredase volksverhalen
50309: MAAS GEESTERANUS, CHR., VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN - Natuur in de stedelijke omgeving: een verkenning van de mogelijkheden van samen leven van mens, plant en dier
6597: MAAS, NOPAGINA'S KUYPER, F.W., NEDERLANDSE VEREENIGING VAN ANTIQUAREN - Offeren aan Mercurius en Minerva: Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995
52296: MAAS, SIMON A. - Het eene noodige
32255: MAAS, NOP - Kleine Bolsjewieken: de kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve
56695: MAASEN, JAN, DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM, ROTTERDAM - Uitvaarten: een last en een lust voor pastores
40309: MAASS, HERMANN - Agressie in dromen: angst omzetten in positieve kracht
55222: MAASS, INGE. - Stuttgarter Biotopatlas: Methodik, Beispiele und Anwendung
39268: MAASSEN, GEERT - De Zuidzoom 1897-1997: 100 jaar VVV in de gemeente Renkum
39266: MAASSEN, GEERT - De Zuidzoom 1897-1997: 100 jaar VVV in de gemeente Renkum
55352: MAASTRICHT (NETHERLANDS) - Eenheid in verscheidenheid: Randwyck Noord naar 2000 , Randwyck Noord naar 2000
27351: N.V. CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ - Suikerfabriek-suikerraffinaderij "Wittouck", 1872-1952: gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan
64827: PROVINCIALE ZEEUWSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ. - De Zeeuwse electriciteitsvoorziening en Centrale Zeeland te Vlissingen
65056: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN DE SUIKERONDERNEMINGEN SENTANEN-LOR, BRANGKAL & DINOYO. DIRECTIE - Ter herdenking aan het vijf en twintig jarig bestaan der Maatschappij tot Exploitatie van de suikerondernemingen Sentanen-Lor, Brangkal & Dinoyo
68465: DE BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (DEN HAAG). - Raffinaderij Rotterdam-Pernis
69824: NEDERLANDSCH-INDISCHE LEVENSVERZEKERING- EN LIJFRENTE-MAATSCHAPPIJ (AMSTERDAM) - Gedenkboek 1859-1909. Nederlandsch-Indische levensverzekering- en lijfrente-maatschappij
27608: MAC GILLAVRY, ELLEN, MARSBERGEN, FRANS VAN - Nunspeet: vergeelde beelden uit het verleden
30438: MACCONNON, SHAY, MACCONNON, MARGARET - Conflicten oplossen
50415: MACDONALD, GUS - Camera: a Victorian eyewitness
54068: MACDONALD, JANET. - Feeding Nelson's navy: the true story of food at sea in the Georgian era
46118: MACGREGOR, A. - Bijvoegsel op de Zionsliederen: een bundel liederen ten gebruike in het huisgezin, op zondagsscholen, bidstonden, enz.
38392: MACGREGOR, MARY - The Netherlands
54163: MACINTYRE, DONALD G. F. W. - U-boat killer.
23884: MACINTYRE, DONALD - Zeilvaart 1520-1914
71310: J. L. DE BOER EN VOORWOORD VAN C. W. F. MACKAY - Gids voor Nunspeet
71998: E. MACKAY, J. ROTHUIZEN - Whoa Mahomet: de strijd om de Rijnbrug
71277: MACKENZIE, C.B. - It was like this! = Zo was het!, a short factual account of the battle of Arnhem and Oosterbeek, een kort verslag van de gevechten bij Arnhem en Oosterbeek
23487: MACKENZIE, C.B. - It was like this!: a short factual account of the battle of Arnhem and Oosterbeek
2339: MACMURTRIE, DOUGLAS C. - Over de uitvinding van de boekdrukkunst, waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren in 1940 plaats vindt, volgen hier uit Douglas C. McMurtrie's The Book, te New York in 1937 verschenen, wegens de daarin gegeven objectieve beoordeling van de bekende
68387: MADE, JOHAN VAN DER ( MET SPECIALE BIJDRAGE VAN G.N. VAN DEN BOECH ) - De watersnood 1 Februari 1953 ( in Terheijden )
42448: MADOU, MIREILLE - Camino de Santiago: heilige pelgrims, pelgrimsheiligen en heiligdommen langs de weg
67248: MADROLLE, CLAUDIUS, 1870-1949. - Indochine du sud, de Marseille à Saigon: Djibouti, Éthiopie, Ceylan, Malaisie; Cochinchine, Cambodge, Bas-Laos, Sud-Annam, Siam; cartes et plans., Manuel du voyageur en Indochine du Sud
68409: MAERTENS, P. - Het noppen en stoppen: grondstoffen, bindingsleer, noppen en stoppen: handleiding bij het nop- en stoponderricht
50517: MAES, ANDRÉ, VERWOERD, GERARD, WINKELER, LODEWIJK - 'Een beetje blaten kan geen kwaad': katholieken in karikaturen en cartoons: catalogus
71020: NELE MAES - Byzantium brug en barrière
44846: MAESSCHALCK, EDWARD DE. - Maria van Bourgondië: Een begeerde bruid
4240: MAETERLINCK, MAURICE., PRIEM. - Uren met Maeterlinck: eene bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck
34635: MAEYER, CHARLES DE,, B. 1894. - Paul Hankar
2525: DE MAEYER, AL., ROEMANS, ROB - Esmoreit: eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typografie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst / ui
22652: MAEZE, OTTO VAN DE - Schemermannetje
34011: MAGDELIJNS, J.R.M., MAARSCHALKERWAART, R.A. VAN, POST, S.M., STICHTING CULTUURFONDS VAN DE BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN - Het staat op straat: straatmeubilair in Nederland
29799: MAGER, ALESS, HAKVOORT, JORIEN - Rome
34422: MAGNAGO LAMPUGNANI, VITTORIO, SACHS, ANGELI, MOOS, STANISLAUS VON, ACHLEITNER, FRIEDRICH, PAYMAN, ARTHUR, HESSENHUIS, ANTWERPEN - Museums for a new millennium: concepts, projects, buildings
64996: MAHEU, RENÉ - Main trends of research in the social and human sciences. Part 1: Social sciencespréf. by René Maheu
63385: MAHONEY, MICHAEL S. (MICHAEL SEAN) - The mathematical career of Pierre de Fermat, 1601-1665
70440: MAI, EKKEHARD, BOSMAN, LEX, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest: Wallraf-Richartz-Museum Keulen, 8 april-31 mei 1987: Centraal Museum Utrecht, 13 juni-16 augustus 1987
24510: MAI, EKKEHARD, BOSMAN, LEX, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest: Wallraf-Richartz-Museum Keulen, 8 april-31 mei 1987: Centraal Museum Utrecht, 13 juni-16 augustus 1987
2281: MAIER, H.J.M., TEEUW, A. - Honderd jaar studie van Indonesië, 1850-1950: levensbeschrijvingen van twaalf Nederlandse onderzoekers / Maier en A. Teeuw]
4708: MAIER, HENK, MINDE, DON VAN - Wisseling van de wacht: Indonesiërs over de Japanse bezetting, 1942-1945 / samengest. door Henk Maier, Don van Minde en Harry Poeze;
40567: MAILER, NORMAN - Het gevecht
53899: MAISTRE, JOSEPH DE - Brieven over de Spaansche inquisitie
66075: MAJAKOVSKI, VLADIMIR - Luidkeels
46307: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - Werke: Werkausgabe Edition Suhrkamp in zehn Bänden
33199: MAJOOR, MARTIN - Nieuwe letters
71106: MAJOR, CLARENCE - Black slang, a dictionary of Afro-American talk
2793: MAJORICK - Vormentaal /
50379: MAJUMDAR, R. C. - Kambuja-Deśa, or, An ancient Hindu colony in Cambodia, Ancient Hindu colony in Cambodia.
70938: MAK, GEERTJE - Mannelijke vrouwen
71048: MAK ZEILER PSEUD. VAN D.J. KEMPE,, ZUTPHEN., LETTERKUNDE;1920-HEDEN., GEDICHTEN M.B.T. GELDERSE ONDERWERPEN. - "Op de slippen van de vreugt"
2884: MAK, GEERT - Reportages uit Nederland: de geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen / Geert Mak
5846: MAKATSCH, WOLFGANG - Geen twee eieren zijn gelijk: onderhoudende en leerzame gegevens over de vogels en hun eieren
70612: NESTOR. MAKHNO - Mijn bezoek aan het Kremlin
71050: MAKKINK, H.K. - Jong Gelre Warnsveld 1919-1994, 75 jaar agrarisch jongerenwerk en sociaal-culturele vorming
46168: SĕDĕP MALĕM - Sarinem: libretto Indische grand opéra, in drie bedrijven
71482: MALE, JUDITH VAN, DUIMEL, MARION, BOER, ALICE DE - Iemand moet het doen, ervaringen van verzorgers van partners
34576: MALINOWSKI, BRONISLAW,, 1884-1942, APPLEBY, GRAHAME., INTERNET ARCHIVE - Argonauts of the western Pacific
72051: BÉ́ATRICE MALLET ( NEDERLANDSE TEKST P. J. DE RIDDER ) - Zoo-stad
50376: MALLET, VICTOR, 1960- - The trouble with tigers
22658: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld
31282: MALSCHAERT, HANS, TRAAS, MARINUS - Werkboek opvoeding: theorie en praktijk

Next 1000 books from De Kantlijn[an error occurred while processing this directive]

9/18