De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
67308: LEEUWENBERG, JAAP. - Geweikronen, ook in de Nederlanden ( extrakt uit Antiek )
36535: LEEUWENBERG, H.L.PH, WOELDERINK, B. - Catalogus van de herdenkingstentoonstelling Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, 1619-1969, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, 14 mei-15 juni 1969
72998: LEEUWENBERG, H.L.PH. - Inventaris van het archief van de Oud-Katholieke parochie Het Paradijs' te Rotterdam, 1509 - 1922
4306: LEEUWERK, W. DE - Hoeke doeme?: onder ons gezeed, anderand klaaingoed uit de taoltuin van Giessendam en Beneeje-Haarefeld / W. de Leeuwerk;
33748: LEEVER, J.J. - Roek en landbouw
61753: LEFAIVRE, LIANE, TZONIS, ALEXANDER, SHAYA, JACQUELINE - Theorieën van het architektonies ontwerpen
19910: LEGêNE, P.M. - herdenking Suriname zending: 2 eeuwen 1735-1935. Gedenkboek
6628: LEGêNE, PAGINA'SM. - De zwarte profeet uit het oerwoud
63328: LEGENDRE, ADRIEN MARIE. - Éléments de Géométrie ... avec additions et modifications, par M.A. Blanchet. Troisième édition.
40041: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER - Ontwerp voorschrift voor het geweer ( Lee Enfield MK1.)
40042: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER - Ontwerp voorschrift INFANTERIE MORTIER ( V.I.M. 5 )
60114: KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER. - Eigenschappen en vechtwijze van den Japanschen vijand.
53939: LEGUYT, HANNIE, SIGAR, MAAIKE - Staan er plaatjes in?
72367: LEHMANN, HENRI, HAMMACHER, A.M., RIJKSMUSEUM KRÖLLER-MÜLLER, OTTERLO - Stenen beelden uit het oude Mexico
35807: LEHMANN, L.TH. - De galeien: een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis
35559: LEHNING, ARTHUR, JONG, FRITS DE (EDZ.) - Arthur Lehning: Amsterdam, 8 januari 1976
2952: LEHR, ANDRÉ, TRUYEN, WIM, HUYBENS, GILBERT - Beiaardkunst in de Lage Landen / André Lehr, Wim Truyen en Gilbert Huybens
39933: LEHR, ANDRÉ, BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Gelderland & Limburg.
73361: ALFRED VON DER LEHR - Die Gnatowskis: die Geschichte einer masowischen Familie
31733: LEIGH, D. & MARKS, J. & PARE, C.M.B. - encyclopedie der psychiatrie voor huisartsen
53872: LEIGH-BENNETT, E P. - History of a house-flag.
24129: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. - Fotografie in Nederland. : 1839-1920
36969: LEIJERZAPF, INGEBORG TH., RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM, PRENTENKABINET, LEIDEN, STICHTING VRIENDEN VAN HET PRENTENKABINET VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN - Juwelen uit een fotocollectie = Jewels from a photo-collection
35404: LEIKER-KOOIJMANS, TINE - Straatslijpen in Hoorn: wandelingen in een oude stad met straatnaambordjes als wegwijzers
31624: LEIKER, SJOERD - Geuzenkerst: novelle van Sjoerd Leiker
35011: LEINZ, GOTTLIEB, STIFTUNG WILHELM-LEHMBRUCK-MUSEUM (DUISBURG) - Pop cars: Amerika-Europa;
51826: LEISINGER, KLAUS M., SCHMITT, KARIN, INTERNATIONAL SERVICE FOR NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH, CIBA-GEIGY FOUNDATION FOR COOPERATION WITH DEVELOPING COUNTRIES - Survival in the Sahel: an ecological and developmental challenge
60341: LEITFRED, ROBERT H. - Een zoon wreekt zijn vader
41749: LEITNER, GERHARD. - New directions in English language corpora
50229: LELIE, MARJO VAN DER - Bouwprojecten & gierzwaluwen in Amersfoort
75955: LELIEVELD, W. D. - Winterswijk in oorlogstijd, 10-5-1940-31-3-1945; een terugblik,
72484: JAN LELS - De Nederlandsche Stoomboot Reederij 1822 - september - 1912: haar ontstaan en ontwikkeling als de oudste stoomvaartonderneming op het Westelijk halfrond
30047: LEMAIRE, TON, WOJCIECHOWSKI, FRANS, INSTITUUT VOOR CULTURELE EN SOCIALE ANTROPOLOGIE, NIJMEGEN - Terugkeer van een verdwijnend volk: Indiaans en Inuit activisme nu
6626: LEMAIRE, TON, BECKERS, THEO, STUDIEGROEP LEUDAL EN OMSTREKEN - Het Leudal: beeld van een Midden-Limburgs beekdal
36975: LEMAIRE, TON - Op vleugels van de ziel: vogels in voorstelling en verbeelding
1491: LEMANS, M., MULDER, S.J. - Hebreeuwsch - Nederduitsch handwoordenboek: voorafgegaan van eene spraakkunstige handleiding en eene lijst van woorden wier stamwoorden den beginner niet welbekend zijn; en gevolgd van een dubbel register der eigennamen,... / door M. Lemans en S.J.
34209: LEMMEN, HANS VAN - De Nederlandse tegel
50218: LEMMEN, INEKE, MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, NATIONAAL DUBOCENTRUM, 'ONDERZOEKAGENDA EN KENNISNETWERKEN' (1999; WAGENINGEN) - Factor 20, trendbreuk of schaalsprong: rapportage expertmeeting duurzaam bouwen: Onderzoekagenda en kennisnetwerken, 27 april 1999
71083: LEMMENS, G.TH.M., CREMERS, G.G.L.M., NIJMEEGS MUSEUM 'COMMANDERIE VAN SINT-JAN', STICHTING DE BEIDE WEESHUIZEN, NIJMEGEN - ...Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in toe stellen ..., geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen
71105: LEMMENS, MIEKE, ARCHIPEL SCHOLEN, VLISSINGEN - Dichter aan zee
36125: LEMMENS, G.T.H.M. - Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen.
71659: LEMMENS, MIEKE, ARCHIPEL SCHOLEN, VLISSINGEN - Dichter aan zee
76266: PIET LEMMERS - Genealogie Lemmers in zeven-voud
70047: LEMMERS, ALAN - Techniek op schaal
69723: LEMMMENS, HUB - Maaslengers
20547: LEMSTRA, PIEN - Beeldig deeg: deegfiguren om zelf te maken
34187: LENčEK, LENA - Off the wall: wonderful wall coverings of the twentieth century
37053: LENčEK, LENA - Off the wall: wonderful wall coverings of the twentieth century
35565: LENFERINK-VAN DAAL, ANNEMIEK - Hengelo en Zuid-Twente
39360: LENNART, CLARE., LINOLIEUMSNEDEN DOOR DICK VAN LUYN - Dierbare poes, Carillon, De zwanen, De dwaasheid van het hart
37899: LENNEP, J. VAN - Buiten- en binnenshuis: vertellingen uit De Perponcher's Onderwijs voor kinderen
23883: LENNEP, VAN, HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige kasteelen in Nederland
61778: LENNEP, MADELEINE VAN - Norbert Rademacher: der Zyklus
32402: LENS, LEO - Revèlje: Eerste greep van 25 Roffels om voor te dragen
34081: LENTE, D. VAN, WIT, O. DE, STICHTING HISTORIE DER TECHNIEK, KONINKLIJK VERBOND VAN GRAFISCHE ONDERNEMINGEN - Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
73042: LEO HOOGEVEEN, ROTTERDAM, GEMEENTE-ARCHIEF., NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE TE ROTTERDAM. - Inventaris van het archief van de regenten van de groote en kleine diaconiescholen der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Rotterdam met gedeponeerde archieven
75100: LEON G DE STADLER, AMANDA DE STADLER - Groot tesourus van Afrikaans
60353: LEONARD, ELMORE - De blanke scalpenjagers
3361: LEOPOLD, J.H. - Gedichten
31425: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Dl. I: De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie
60148: LEOPOLD, MARIE - Moedertje. ( eerste druk )
35227: LEPPINK, G.B. - Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832)
71328: LESSELL, COLIN B. - Handboek homeopathie voor de wereldreiziger
76602: OMSLAG ONTWERP ERNEST LOUIS LESSIEUX ( 1848 - 1925 ) - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) DeFransche Alpen: Savooie-Dauphiné; gebergte van de Mont-Blanc, Tarentaise-Maurienne, Chartreuse-Vercors-Oisans.
76745: KAASCONTRÔLESTATIONS. - De kaascontrole in Nederland onder rijkstoezicht
53834: LESTER, YAMI. - Yami
72135: LESTURGEON, A.L. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen DEEL 1
63527: LETH FRANDSEN, ALLAN - Nøvling Forge: The PcP Engineering Works, 1927-2002
63528: LETH FRANDSEN, ALLAN - Smedien i Nøvling: Maskinfabrikken PCP 1927-2002
74948: P M LETTERIE, W DE KEIZER - Agrarische en daarmede verband houdende regelingen voor het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten Java en Madoera. Samengesteld door P.M. Letterie volgens aanwijzingen en onder toezicht van W. de Keizer.
76441: ARNOLD EDMUND LEUFTINK - De geneeskunde bij s lands oorlogsvloot in de 17e eeuw
70082: LEUNER, H.D. - When Compassion Was a Crime: Germany's Silent Heroes, 1933-45
76204: ILLUSTRATED: PEIKERT + HERBERT LEUPIN - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Zwitserland Luzern Vierwaldstättermeer
71497: CONSTANT LEURS - De begijnhoven
71287: HORST LEUTHEUSSER - Schlichtung und Revision: ein kritischer Beitrag zur zwischenstaatlichen Streitbeilegung
33521: DR LEUTJE - Die Struwwel-Liese.
34915: LEUVELINK, HANNAH, LINDERS, JOKE, ZOETE, JOHAN DE - Kleur voor kinderen: het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893
74243: LEUVENSTEIJN-BREUKINK, VERDI VAN, HISTORISCHE VERENIGING DER GEMEENTE STEENDEREN - Over de drempel van 1996, Steenrewalt 996-Steenderen 1996, een bundel sfeerverhalen over het leven met al zijn waarden in de twintigste eeuw aan de oostoever van de Gelderse IJssel
37609: LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ STAD ROTTERDAM., JO SPIER - Een Nederlandsch bedrijf door de eeuwen heen: N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam-Anno 1720, Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V., Concern M. van Marle
46366: LEVER, W.TJ. - Op nieuwe wijs, naar oude trant
47631: LEVEY, SANTINA M., TEXTIELCOMMISSIE MUSEA, COMMISSIE TOT BEHOUD VAN HET MUSEAAL TEXTIELBEZITPBL, TEXTIELDAG (25-4-1985; ROTTERDAM) - Kant: Verslag van de textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
26292: LEVIE, TIRTSAH, ZANTKUYL, HENK - Wonen in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw
34275: LEVIN, GAIL,, 1948- - Hopper
37937: DI LEVORATO, P. - De legende van Carcassonne = La légende sur l'origine de Carcassonne
70033: LEW VANCOVERDEN, F.L.J. - A new Holland Exports through Marshall Aid. Volume I. Textiles
59093: LEWE, AGNES - Invoer te lande verboden: een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857
34188: LEWIN, SUSAN GRANT. - Formica & design
63451: LEWIS, BERNARD, 1916- - Het Midden Oosten: 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis
53849: LEWIS, T. (TREVOR), TAYLOR, L. R. (LIONEL RAY) - Introduction to experimental ecology, Experimental ecology
71546: LEWIS, H. SPENCER - Rosicrucian manual
75900: LEWIS CARROLL PSEUD. VAN C.L. DODGSON., ANTOINETTE VAN DIJK 1879-1975., JOHN TENNIEL 1820-1914. - Alice s avonturen in het wonderland ( alice adventures in wonderland )
53962: LEWY, C.P. - Controllers zijn precies als mensen
28960: GRAVESTEYN LEX. - Het MORRIS prentenboek
75916: LEY, T. BIJ DE - De avonturen van Kabouter Puntmuts Deel 1 tm 3 = Compleet
37122: LEYDESDORFF, SELMA - We lived with dignity: the Jewish proletariat of Amsterdam, 1900-1940
22053: LEYENAAR, TH.J.J. - Indianen van Mexico: Azteken in 't verleden, Nahua's van heden: gids voor de materiële cultuur, speciaal kleding en aardewerk, van de Nahua's
61838: LEYS, H. N. - Beknopte handleiding ten behoeve van vegetatiekarteringen
53728: LEYS, HERMAN N., SANDERS, GEOSKE M., BAKHUIZEN, JAN JOOST, VOGELWERKGROEP WAGENINGEN - Avifauna van Wageningen en wijde omgeving: avifauna van delen van de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Westelijke Veluwezoom en een deel van de Betuwe
75545: GASPAR PEDRO GONZÁLEZ - A Mayan life
76558: LG OOSTERLING, GEMEENTE WASSENAAR. GEMEENTERAAD. - De historie van Groot - Haesebroek
74973: LÏ¿½CKER, MARIA ALBERTA - Meister Eckhart und die Devotio Moderna
73489: LÏ¿½SCHER, MAX - Psychologie der Farben, Textband zum L�scher-Test
72697: LÏ¿½GERS, HANS L.F., PRINS-SCHIMMEL, META A. - Leersum geschiedenis en architectuur
71828: LIAT. MARGOLIS, ALEXANDER ROBINSON LANDSCAPE ARCHITECT. - Living systems: innovative materials and technologies for landscape architecture
71825: ROBERT PAUL LIBERMAN - Handbook of marital therapy: a positive approach to helping troubled relationships
70709: LIBERT, FR. - Waterloo, verhaal van het verloop van de beroemde dag van 18 Juni 1815, naar de meest onpartijdige documenten, met talrijke illustraties en verklarende berichten
39222: LICHTENAUER, W.F. - Wat was, is en wordt Rotterdam?
71929: LICHTENBERG, WILHELM - Claudine en het wonder
29921: LICHTENVOORDE, MARNIX VAN, LICHTENVOORDE, MARJAN VAN - Vreemde woorden van de jaren negentig
40976: VERENIGING VRIJWILLIGE BRANDWEER LICHTENVOORDE - De Vereniging Vrijwillige Brandweer Lichtenvoorde: 70-jarig jubileum
74683: VERENIGING VRIJWILLIGE BRANDWEER LICHTENVOORDE - De Vereniging Vrijwillige Brandweer Lichtenvoorde: 70-jarig jubileum
39305: LICHTVELD, URSY M., VOORHOEVE, JAN. - Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden
70210: LICHTVELD, LOU - De sfinx van Spanje
53555: LID, JOHANNES, (1886-1971) - Norsk og Svensk flora
6565: LIDOW - Joejoe
6566: LIDOW - Pablo
6560: LIDOW - Kim Lie
35931: LIEBAERS, HERMAN - Meestal in opdracht: Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris
53537: LIEBENOW, HORST., LIEBENOW, KARIN. - Giftpflanzen
22147: LIEBERGEN, L.C.B.M. VAN, MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST, UDEN - Waer een paradis: kloosterleven in Brabant na de Reformatie: 10 oktober t
48802: LIEBRAND, C.I.J.M. - Restoration of species-rich grasslands on reconstructed river dikes
51723: LIEBREICH, OSCAR - Encyclopedie der therapie
6377: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst te Rotterdam 1919-1994
31961: LIEBURG, M.J. VAN, BRIDGER, A.E. - Een onbekende monografie over depressies
307: LIEBURG, M.J. VAN - Dokter aan de waterkant: een bijdrage tot de geschiedenis van de havengezondheidszorg te Rotterdam / M. J. van lieburg
71637: L.L. LIEDORP, J.J. BOSMA - (BROCHURE) Krimpen aan den IJssel
42253: LIEFLAND, W.A. VAN (JR.) - De school voor het afwijkende kind (= The school for deviant child )
57763: LIER, JULES B. VAN. - De afvalwaterput: einde en begin.
37902: LIER, FRANS VAN, COLLIGNON, JOS, VAN LANSCHOT BANKIERS - Waarom ik? en andere uitspraken uit 1992
6976: LIESHOUT, JAN W.V. VAN - De stamboom van een museum / stamboom van een oorlog
36547: LIESHOUT, MAURICE VAN - Ontmaskering van de homo-identiteit
66209: LIET, HENK VAN DER - Tussen twee werelden
37000: LIET, HENK VAN DER - Tussen twee werelden
70771: HERMAN. LIEVE - Parijs, hart van Europa
32473: LIEVEGOED-SCHATBORN, N. - 40 jaar Zonnehuis
74777: TIME-LIFE. - Woodworking Machines; The Art of Woodworking.
58868: LIGTENBARG, ARJAN, SPIT, NICO - Hanze, tol & handelswegen in Oost-Nederland
76895: LIGTENBARG, ARJAN - Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswijk & omstreken
61648: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. ( ILL: W. K. DE BRUIN EN C. JETSES ) - De wereld in! ( Bundeling stukje 1 tm 8 in 2 banden)
61647: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. ( ILL. C. JETSES ) - Dicht bij huis: voorloper van De wereld in ( Bundeling stukje 1 tm 4 )
30344: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Pim en Mien voor de scholen in Nederlandsch Indië. 2e stukje., bewerkt door A.F.Ph. Mann
73588: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Het boek van Piet van Dam
30921: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren.
30372: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Het volle leven: handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (I)
54086: LIGTHART, JAN - Een dag of wat in Dwingeloo
73298: LIGTHART, JAN / C. JETSES - Een zomervacantie bij de grenzen. ( eerste druk )
73299: LIGTHART, JAN / C. JETSES - Een zomervacantie bij de grenzen. ( eerste druk in RODE band )
27278: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - De wereld in! Bundeling in 2 banden
41440: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. II A.., Bij den Boschwachter in het zomerhalfjaar.
44715: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I A.., Op de boerderij in het zomerhalfjaar.
41098: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA EN W. WALSTRA. ILLUSTRATOR C. JETSES - ( Schoolplaat ) Lente op den Akker. (4e Serie - Zomerhalfjaar - Bouwland - 1 )
30376: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Het volle leven: handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (II)
30373: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. IIA.., Bij den Boschwachter in het zomerhalfjaar.
30374: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. I A.., Op de boerderij in het zomerhalfjaar.
30375: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H., WALSTRA, W. - Het volle leven: handleiding voor het zaakonderwijs in de eerste schooljaren (IV)
27459: LIGTHART, JAN, SCHEEPSTRA, H. - Ot en Sien: voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië
30924: LIGTHART, JAN., H. SCHEEPSTRA ( ILL C. JETSES) - Van planten en dieren. II B.., Bij den Boschwachter in het winterhalfjaar.
69839: LIGTVOET, K.J.A. - Spoorwegverkenning in Zuid-Sumatra
76512: LIJN, P. VAN DER - Het keienboek, inleiding bij de studie onzer zwerfsteenen ( 1e druk in prachtband )
76518: ROTTERDAM-ZUID AMERIKA LIJN. - Een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar wenst de Rotterdam-Zuid Amerika Lijn: 1956.
25392: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar: een oosterse roman
70804: VOORLICHTINGSDIENST STAATSMIJNEN IN LIMBURG - Staatsmijnen 60
70805: VOORLICHTINGSDIENST STAATSMIJNEN IN LIMBURG - Staatsmijnen 59
70565: NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG. - Kalkgraslanden: beheren voor de toekomst: verslag van het symposium te Maastricht op 29 april 1983
58893: LIMBURG, POL VAN (PAUL), EIND 14E EEUW. - De Très riches heures van Jean duc de Berry
64804: CANADIAN PACIFIC LIMITED. - Go Empress to Canada & USA: Empress of Scotland, Empress of France, Empress of Britain ( folded brochure on The white Empress fleet
64808: CANADIAN PACIFIC LIMITED. - Go Empress to Canada: tourist.,
73061: DISTILLERS COMPANY LIMITED. - The industrial activities of the Distillers Company Limited.
34653: SHELL COMPANY OF THE FEDERATION OF MALAYA LIMITED. - Malaysians.
41883: LINA, RIK - Rik Lina
41291: LIND, N.E. - Welpenspelen
74978: OERA LIND - Waarheid en leugen over het Oera Linda Boek, herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877
74979: OERA LINDA - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok: Historische schetsen met eenige in- en uitvallen: Deventer 1874. (Herdr.)
24679: LINDBLAD, J. THOMAS, CONFERENCE ON INDONESIA'S MODERN ECONOMIC HISTORY (1; 1991; JAKARTA), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, JAKARTA, BUREAU INDONESISCHE STUDIËN, LEIDEN - New challenges in the modern economic history of Indonesia: proceedings of the first Conference on Indonesia's modern economic history, Jakarta, October 1-4, 1991
71221: LINDBLOM, JOH. - The servant songs in Deutero-Isaiah
41395: LINDE, HENDR. VAN DER - De gemeente Ubbergen in de frontlinie
42067: LINDE, J.F. VAN DER - Zij telt voor twee: vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940
73440: HENDRIK JAN VAN LINDE - High-order finite-difference methods for Poisson's equation
62974: LINDE, HERMAN VAN DER - Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken
76663: VERTAALDE UITGAVE DOOR C.H. LINDEBOOM - De Miehle Vertical: ( Dutch translation )
75582: LINDEBOOM, G.A. - Kuyper over de geneeskunde
69634: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe' = Old K.P.M.-ships from the past. Dl. IX = Vol. IX
29827: LINDEBOOM, G.A. - Descartes en de kerk
7674: LINDEBOOM, G. - Kent u ze nog... de Weespers
56547: LINDEMANN, MICHAEL. - UFOs and the alien presence: six viewpoints
35773: LINDEN, J. W VAN DER. - Verslag van de achtste centrale bijeenkomst van protestants geestelijke verzorgers bij de inrichtingen van Justitie ( dd. 26 September 1956 te 's Gravenhage )
74735: LINDEN, J. VAN DER - Hun laatste rustplaats, de grafzerken in en buiten de grote kerk te Beverwijk
73601: LINDEN, JAN VAN DER - 70 jaar latrelatie
74648: LINDEN, RENAAT VAN DER - Mariabedevaartvaantjes: verering van Onze-Lieve-Vrouw op 1175 vaantjes
63071: LINDEN, A. VAN DER., HEST, P. J., DE GROOT) - Five piece roll, by the left ... quick ... march!: kroniek van de Drumband 1 Divisie 7 December 1945-1949: tussen bagpipe en Gamelan
74655: LINDEN, J.M. VAN DER, SPRUIT, W.A. - Dit was Beverwijk
74594: LINDEN, JAN VAN DER - Bromsnor tussen de aardbeienvelden, de geschiedenis van de Beverwijkse politie en het handhaven van de openbare orde in Beverwijk
22660: LINDEN, J. VAN DER - De geschiedenis van de Grote Kerk te Beverwijk.
74652: J VAN DER LINDEN, JAN VAN DER LINDEN - De Meer: het hart van Beverwijk
74714: LINDEN, HAN VAN DER, LINDEN, JAN VAN DER - Bewoners van het dorp, wetenswaardigheden over Wijk aan Zee
64806: CUNARD LINE - The new Carinthia
64807: CUNARD LINE - Saxonia and Invernia
73539: ELLERMAN LINES. - The Development of British shipping throughout the ages
24491: LINFERT, CARL, HIERONYMUS BOSCH - Jheronimus Bosch
32416: LING, TING G., PALDER, L.S. - Bloemen en puin: verzen
76517: LINGE, J. VAN DER - Yvonne Dulcea, het mysterie van Amsterdam, detective-roman
26690: LINNAEUS, CAROLUS - Reizen
76375: LINSCHOTEN, ROBERT - Robert Linschoten, autobiografie, een levendigedans om het Wilhelminapark
26284: LINSSEN, G.C.P., BREE, G.W.G. VAN, BOUWVERENIGING SINT JOZEF, ROERMOND - Onder dak bij St. Jozef: bijdragen over de geschiedenis van Bouwvereniging St. Jozef te Roermond ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan in 1984
47678: LINTHORST HOMAN, JOHANNES - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe
73566: LINTON, RALPH, WINGERT, PAUL S. - Arts of the South Seas
1789: LINTSEN, H.W., BAKKER, M.S.C. - Geschiedenis van de techniek in Nederland: de wording van een moderne samenleving 1800-1890. Dl. 5: Techniek, beroep en praktijk
28903: LINZEL, J. - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan
308: LION CACHET, F. - De worstelstrijd der Transvalers: aan het volk van Nederland verhaald / door F. Lion Cachet; met pl. en krt.
35983: LIPIńSKI, WACłAW (1896-) - Josef Pilsudski: de groote maarschalk
29671: LIPMAN, JEAN, ARMSTRONG, TOM - American folk painters of three centuries
55370: LIPS' BRANDKASTEN EN SLOTENFABRIEKEN, DORDRECHT - Catalogus der afdeeling slotenfabriek ( = Catalogue of the division lock factory )
42030: LISIAK, JOANNA. - Besonderlinge, Galerie der Existenzen I
76390: LISMAN, A.J.A.M., MOUCHERON, I. - Heemstede gelegen in de provincie van Utrecht
47470: LISSENBERG, JUDITH - Fretten
50106: LISSENBERG-HóRTER, RIA - Spokerijen in de Gelderland
64746: LISTAL, ALFRED, PSEUD. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE. - Klokje bim-bam: rijmpjes en plaatjes
1950: LISTAL, ALFRED - Wiege-Wiege-Waaien!: rijmpjes en plaatjes / van Alfred Listal
1951: LISTAL, ALFRED - Schippertje waar ga jij naar toe?: rijmpjes en prentjes / van Alfred Listal
38323: LISTAL, ALFRED - Koning Kasper en zijn goudvischjes
1940: LISTAL, ALFRED - Schippertje waar ga jij naar toe?: rijmpjes en prentjes / van Alfred Listal
69763: LIT, ROBERT VAN - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
73893: LIT, A.C. - Nieuwe psychiatrie, een systeembenadering
5669: LIT, ROBERT VAN - Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
69511: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden
46283: LITTLE, ELBERT LUTHER,, (1907-), WADSWORTH, FRANK H. (FRANK HOWARD), MARRERO, JOSÉ., HORNE, FRANCES W. - Arboles comunes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes
38881: LITTLETON, C. SCOTT, SWIERINGA, ALEID C. - Oosterse wijsheid: Hindoeïsme, Boeddhisme, Confucianisme, Tauïsme, Shintoïsme
60246: WERKGROEP VOOR LITURGIE (HEESWIJK). - Berne voorbedenboek
29806: LIVESEY, HERBERT BAILEY - New York
6708: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA - ...die jakken en rokken dragen: Brabantse klederdrachten en streeksieraden
72508: WILLIAM HOME. LIZARS - (TOERISME TOERISTEN BROCHURE) Scottish Tourist's Portable Guide to the Land of Burns, With an Excursion From Dumfries Through the Stewartry of Kirkcudbright.
31382: LIZE, W. B. - Gids voor de Oost-Graafschap: Winterswijk, Aalten, Breedevoort, Dinxperlo, Lichtenvoorde.
75304: KLAUS MÜLLER - Doodgeslagen, doodgezwegen ( met kleine collectie kranten artikelen )
71661: SEPP. SCHÜLLER - Die vier Wunder der Gotik: die Kathedralen von Paris, Chartres, Amiens und Reims in Bildern und Worten
70827: C.J.H. MÜLLER - Chemische Fabriek van Beenderenproducten Wed. P. Smits & Zoon te Utrecht: historisch overzicht ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der beenzwartfabriek
63124: KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD (ROTTERDAM). ( OMSLAGONTWERP: V. STEIN ) -
70853: LLOYD, H. ALAN - Some outstanding clocks over seven hundred years 1250-1950
76730: KURT LÖB - Kurt Lob: schilderijen, tekeningen, boekgrafiek .
34438: LÖB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie
64850: LOBENSTEIN, ULRICH. - Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Grossschmetterlinge: Stand 1986
36189: LOCCHI, VITTORIO,, 1889-1917. - sagra di Santa Gorizia
74191: LOCHEM, BENNO VAN - Oud-Lichtenvoorde moest plat, 1950-1980
76239: BENNO VAN LOCHEM - Van Van Lochum tot Van Logchem tot aan Van Lochem
55346: WATERSCHAP VAN DE BERKEL/1LOCHEM. - Waterschap van de Berkel 1958-1977
76277: LOCHEM, BENNO VAN - Eendracht maakt macht, 100 jaar vakbeweging in Lichtenvoorde
24677: LOCHER-SCHOLTEN, ELSBETH, NIEHOF, ANKE - Indonesian women in focus: past and present notions
71872: LOCKE, ROBERT DONALD - Brass knapt het op
68360: LODERICHS, MARK - Verhalen in documenten: over het afscheid van Indië, 1940-1950
61691: LODESTIJN, J. ( ASPIRANT OEFENMEESTER K.N.V.B. ) - zó is 't en zó hoort 't ( Voetbal spelregels )
41953: LODEWEGEN, TITIA - Een list voor het referendum
71475: LODEWIJK VAN DEYSSEL, ALBERT VERWEY, HARRY G.M. PRICK, STICHTING NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM ('S-GRAVENHAGE) - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey
30232: LODEWIJK, TOM - Opstand in Zuid-Afrika: roman
36569: LOEBÈR, J. A., AMSTERDAM (NETHERLANDS)., KOLONIAAL INSTITUT. - Leder- en perkamentwerk, schorsbereiding en aardewerk in Nederlandsch-Indië
44597: LOEBÈR, J.A. (JR) - Bamboe-ornament van Nederlandsch Nieuw-Guinea
55315: LOEBÈR, J. A. (JOHANNES AARNOUT), 1869- - Techniek en sierkunst in Ned-Indië Geïllustreerde beschrijvingen van Indische kunstnijverheid ( Stiff brown linen cover with 8 (all) parts of this series )
71665: JAN ALOUISIUS LAMBERTUS MARIA LOEFF - Nederland, België en Rotterdam: uit de handelingen van de Rotterdamse gemeenteraad, december 1951
21845: LOEFFEN, GER - Straatbeeld
42463: LOEVE, C. - De Watersnoodramp 1953 in Krimpen aan den IJssel
72754: LOGEMAN, WILH. MART. - De draaibank en haar gebruik.( eerste druk ) Eene handleiding voor timmerlieden, schrijnwerkers, smeden, koperslagers enz.
74111: LOGEMAN, H. - A commentary, critical and explanatory, on the Norwegian text of Henrik Ibsen's Peer Gynt, its language, literary associations and folklore
64578: LOGEMANN, J.H.A. (JOHANN HEINRICH ADOLF), 1892-1969. - De grondslagen der vennootschapsbelasting in Nederland en Indië
31630: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen van Manuel van Loggem
31894: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen van Manuel van Loggem
37903: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen van Manuel van Loggem
20168: LOGJES-GROOT, J.J., BOON, P. - Kantklosschool Ieder voor allen, Wijdenes
37982: LOGMAN,H. - Sierduiven. Verzorging, teelt en rassen.
72427: LOGMAN,P. JAMES VAN LIDTH DE JEUDE - mijmeringen rond de mauritshoeve
72177: LOHMAN, ... - Practische wenken. Practische wenken -- Modelleren in marsepein
35930: LOHMAN, ELEUTHERIUS - Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak der zalig- en heiligverklaring van de dienaar Gods Alfons Ariëns, priester van het aartsbisdom Utrecht en Tertiaris van St.-Franciscus:
73644: LOHMANN, GEORG, HAMBURG-AMERIKA LINIE. LITERARISCHES BÏ¿½RO - Die Hamburg-Amerika Linie, 1847-1937, gestern und heute, innen und au�en
74866: LOHMANN, WILLY - Trouwboekje, gebeurtenissen en personen binnen en rond het huwelijk
29778: LOHSE, EDUARD - Die Texte aus Qumran: Hebräisch und Deutsch
72702: LOIS KING WINN, HOWARD ELLIOTT WINN - Wings in the sea: the humpback whale
60352: LOMAX, BLISS - Bloedgeld
44710: LOMBAERTS, HERMAN, ROEBBEN, BERT - Gods website: mediacultuur en godsdienstige vorming
5845: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld
76378: JAN VAN LONDEN ( VOORWOORD ) - Tennisclub Zuid Doetinchem - Vijfentwintig jaar tennis voor iedereen Een terugblik
41966: LONDO, JACK - De scharlaken pest ( Atoom-serie 1 )
35557: LONG, ROBERT, PLUIJM, CEES VAN DER - Hete klippen: het boek van de film
42299: LONGDON, NORMAN, EUROPEAN SPACE AGENCY - Encounter '86: an international rendezvous with Halley's comet
50001: LONGNON, JEAN,, 1887-1980., CAZELLES, RAYMOND., BENEDICT, VICTORIA., BERRY, JEAN DE FRANCE,, DUC DE,, 1340-1416., MUSÉE CONDÉ. - The Très riches heures of Jean, Duke of Berry, Musée Condé, Chantilly
35424: LOOIJ, MAARTEN - Van fabeldier tot wrekend beest: negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren: bloemlezing met commentaar
76452: LOOMES, BRIAN - Complete British clocks
48958: LOON, G.P. VAN, BETONVERENIGING - 40 jaar betonvereniging: 100 jaar gewapend beton = cement 12 1967
246: LOON, ARJAN VAN, ROBBEN, MARTIN, ZIJLMANS, BAS - Beeldig Geertruidenberg: een stad in de kaart gekeken
47416: LOONTJES, HARRIE - Wat Limbörg heet en w~elt behawwe
22202: LOOP, W. - Mijn sterren
33971: LOOPER, MATTHEW GEORGE,, 1966- - Lightning warrior
75053: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De landsverzameling schilderijen in Batavia, landvoogdsportretten en compagnieschilders
34183: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Verlaat rapport Indië: drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië
32751: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in beeld
31130: LOOSJES, TH.P. - Bibliotheek en documentatie: handboek ten dienste van de opleidingen
23908: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld
42032: LOOSLI, RUTH. - Wila
25173: LOOY, JAC. VAN - Jakob
25175: LOOY, JAC. VAN - Jaap
28797: LOOY, JAC. VAN - De ar; Het verhaal van den provinciaal; De vischvrouw
26063: LOOY, JAC. VAN - Gedichten: 1884-1925
41716: LOOZ-CORSWAREM, CLEMENS V., SCHMITT, MICHAEL, NORDHORN (DEUTSCHLAND, BRD) - Nordhorn: Beiträge zur 600jährigen Stadtgeschichte
4485: DICK DE JONG EN EVERT VAN LOPIK - Anders nog iets ......, Neringdoenden en bedrijven in Hardinxveld en Giesendam.,
58812: LOPPARELLI, PHILIPPE, 1963- - Quel cirque?
73095: ALPHONSE LORBER - Chronik des Dorfes Ebersheim von seinen Anfängen bis in die Zeit der Grossen Revolution
2341: LORD, WALTER - Nacht van verschrikking: de ondergang van de 'Titanic' / Walter Lord;
63370: LORENZ, K. - De weerzijde van de spiegel: over de evolutie van de menselijke kennis
21425: LORM, A.J. DE - Kunstzin der Eskimo's: ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland
4864: LORM, JAN RUDOLPH DE - Cornelis de Lorm, ontwerper: 1875-1942 / Jan Rudolph de Lorm;
27047: LORTAL, MANON, SOUCHON, JULIETTE - Spelletjes voor groepen: spelletjesideeën voor de vakantie, een verjaardag of een vrije middag
74854: LOT, FERDINAND - De Germaansche invasies, de versmelting van de barbaarsche en Romeinsche wereld
70833: LOTSY, MARIUS CORNELIS LEENDERT - Beschouwingen over de binnenvaart
70920: BIX SCHIPPER-VAN LOTTUM - Over merklappen gesproken ...: de geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Nederland
71852: WILHELM. LOTZ - Schoonheid van den Arbeid in Duitschland
75872: LOUIS MENSSE SCHOONHOVEN, J BOUW, JCJ VAN VLIET, STICHTING LANDELIJKE WERKCOMMISSIE LABORATORIUMDIEREN., NEDERLANDSE DIERKUNDIGE VERENIGING. - Experimenteren met dieren: waarom wel-waarom niet: een serie lezingen gehouden te Utrecht in het Jaarbeurs congrescentrum, 13 oktober 1978, georganiseerd door de Stichting Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren in samenw. met
75999: LOUIS KOCH, HARZKLUB. - Harzklub-Wanderkarte, fruher Routenkarte der Wanderwege I.O., Fahrstrassen, Eisenbahn- und Kraftwagen-Linien mit ihren Fahrplänen im Harz
20265: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Archeologie in Nederland: het hoe en waarom van opgraven
4900: LOUWE KOOIJMANS, LEENDERT P. - Nederland in de prehistorie / onder red. van: Leendert P. Louwe Kooijmans ...
57769: LOUWEN, JAN. - Over de IJssel ligt , boekje open over Zwolle
56628: LOUWEN, JAN, 1924-2000., PRINS, HAN, 1925-1987. - Ach lieve tijd: 750 jaar Zwolsen, Zwollenaren en hun ...
74145: P LOUWERSE - Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens en meisjes
1172: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd verjaardag-album / met bijschriften van P. Louwerse
75902: P LOUWERSE (PIETER), 1840-1908., JRR DE WETSTEIN PFISTER (JAN JACOB RUDOLF), 1866-1937. - De vaandrig van Frederik Hendrik, of De Nederlandsche Republiek in 1629: geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
21651: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd verjaardag-album
72861: LOVECRAFT, H.P. - Best supernatural stories of H.P. Lovecraft
4098: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels van het commerce en loterijen / door Edward Lowe
4097: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels van het ecarté en bluffen / door Edward Lowe
43601: LOWRY, LAURENCE STEPHEN - The drawings of L. S. Lowry: public and private / with an introduction and notes by Mervyn Levy
76421: ESKENAZI LTD. - Japanese inro from private collections.
76420: ESKENAZI LTD. - ojime and inrō from the Dawson collection
47395: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Bollen en knollen - Brinkman's Plantkunde plaat VII
47399: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Vruchten en zaden 2 - Brinkman's Plantkunde plaat XIV
47396: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Stampers, meeldraden en stuifmeelkorrels - Brinkman's Plantkunde plaat XI
47398: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Vruchten en zaden - Brinkman's Plantkunde plaat XIII
47397: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Bloemen met meeldraden - Brinkman's Plantkunde plaat XII
47394: LUBACH, D EN D.J. COSTER ( ILLUSTRATOR A. KOOT ) - ( SCHOOLPLAAT ) - Bladknoppen - Brinkman's Plantkunde plaat IV
20262: LUBBE, JAN C.A. VAN DER - François Pieter ter Meulen en de Haagse School
73207: PIERRE HYPPOLYTE LUCAS - Butterflies schmetterlinge
73208: PIERRE HYPPOLYTE LUCAS - Butterflies schmetterlinge
73936: LUCAS, P. - Overzicht van de bemoeiingen van het gemeentebestuur van Rotterdam met de totstandkoming van het concert- en congresgebouw 'De Doelen' 1949-1969
54171: LUCASSEN, LEO, WILLEMS, WIM - Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010
2508: LUCASSEN, MICHAËL, KOOLWIJK, HANS, GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF, ALKMAAR, HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR, GEMEENTE ALKMAAR. DIENST STADSONTWIKKELING EN BEHEER - De veranderende stad: 75 jaar Gemeentelijk Grondbedrijf Alkmaar /
56679: LUCEBERT - Het hart van de zoeker
38952: LUCEBERT - Oogsten in de dwaaltuin
38951: LUCEBERT - Triangel in de jungle, gevolgd door De dieren der democratie
42210: LUCEBERT - Gesprek met Lucebert
41942: LUCEBERT, ELBURG, JAN G., STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM - Lucebert: tekeningen en gouaches: tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 17 april-26 mei 1959
38947: LUCEBERT - Val voor vliegengod
76229: LUCEBERT - Van de maltentige losbol
56716: VERENIGING VAN OFFICIEREN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT EN VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - Jubileum-uitgave van de V.O.K.L. 1910-1960
58803: LUCHTVAART - 60 Years history: KLM Royal Dutch Airlines.
22216: KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART - Avia-Vliegwereld: officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
74887: LUCIUS BURCKHARDT, HANS HÖGER, ALBERTO ABRIANI - Design = unsichtbar:
34415: LÜCKE,COR. - Halfweg, Zwanenburg en Vijfhuizen van 1900 tot nu.
75708: LUD OVERKAMP (LUDGÉ), WERKGROEP HERINNERINGSBOEK (WINTERSWIJK) - Met ut gat in de botter?
22165: LUDEN, E. - Het Gooi en de erfgooiers / door E. Luden
1456: LUDEN, E. - Het Gooi en de erfgooiers / door E. Luden
75328: LUDWIG FRANCK, PH GÏ¿½RING - Handbuch der tier�rztlichen Geburtshilfe mit 117 in d. Text gedr. Holzschn.
69887: WALTER LÜEM - Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg
41990: LUETKENS, G.O.G. - A new order for Germany ( Peace Aims Pamphlet No 8 )
27166: LUGER, JOHAN, WALLAGH, G.H., ADRIAN, P.G. - All about Amsterdam.
51535: LUGER, JOH. - Wat rijdt er langs de rails
66155: LUGT, ARIE VAN DER ( ILL HANS BORREBACH ) - Frank Distel en de schat in de ruïne ( gebonden uitgave )
58784: LUGT, DICK VAN DER - Verzamelen gaat vanzelf
47573: LUGT, REYN VAN DER., ( LEGO SPEELGOED ) - L'architecture est un jeu. magnifique. Walk 'n Read your way through 30 LEGO Villas
38485: LUHRMAN, GERARD JOHANNES - C. L. Pasius, T. Linacer, J. C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord: een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming
72855: LUIGI PIRANDELLO, C K SCOTT-MONCRIEFF, BOOK DEPOSITORY. - Shoot!: the notebooks of Serafino Gubbio, cinematograph operator
53714: LUIJ, MEDY TE - De reus met den toovergordel
2629: LUIJ, MEDY TE - De reus met den toovergordel / Medy te Luij; met plaatjes van Peter Beekman
74107: JAN AFM LUIJTEN - Canada en Noord-Brabant: een band voor altijd
55268: LUIJTERS, GUUS, CREMER, JAN - Jan Cremer in beeld ( Jan Cremer Gesigneerd in paars viltstift )
62940: LUIKEN, JAN, LUIKEN, KASPER - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt
62941: LUIKEN, JAN, LUIKEN, KASPER - Voncken der liefde Jesu,: van het Godt-begerende zielen-vuur: zynde bloemetjes der saalige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars langs den weg na vreeden-ryk ...
22752: LUIKEN, JAN, LUIKEN, KASPER - Jan en Kasper Luiken's werken
76650: A G LUIKS (ALBERT GERARD) - Wij bouwen kerken voor God en mensen.
33000: LUINGE A., B. STEGEMAN EN J.A.J. NONNEKENS - Werkboekje bij De landen der Wereld
55404: LUINGE, A. - Nederland: eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de middenklassen der lagere school
71798: LUIRINK, J.P.A. - Driekwart eeuw zwemmen 1870-1945. Amsterdamsche zwemclub A.Z. 1870.
71699: LUIS DE LEÓN, ANGEL C. VEGA - Poesías de fray Luis de Léon
74080: LUIS DE O FRANQUINHO, ANTÓNIO DA COSTA - Madeira: Plantas e flores. Plantes et fleurs. Plants and flowers. Pflanzen und Blumen. Planter og blomster. Växter och blommor
27854: HÖLDER LUISE ( VERTALING DOOR S. VAN DISSEL ) - Hebt uwen God lief ! Verhalen naar aanleiding van Zschokke's uren aan de godsdienst gewijd.
71628: SANDER LUITWIELER - The Black Box of the Nice Treaty Negotiations. The influence of the Dutch cabinet/De zwarte doos van de onderhandelingen over het verdrag van Nice. De invloed van het Nederlandse kabinet (diss. met stellingen)
37668: LUKE, TIM., SOLIS-COHEN, LITA. - Miller's American insider's guide to toys & games, American insider's guide to toys & games, Toys & games
76801: BERTUS LUKKEZEN - t Geiselgat: verhalen en gedichten
76181: LUKKIEN, A. - Sewoesjan, de zwarte smid, een verhaal uit de geschiedenis der zending in Zuid-Afrika
67262: LULIUS VAN GOOR, M. - Korte gids voor de tempelbouwvallen in de Prambanan-vlakte, het Diëngplateau en Gedong Sanga
56513: LULLING, DARREL. R. - communist militaria of the vietnam war.
38941: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig
58817: LUMEIJ, J.T., HOOGEVEEN, Y.R., DE TOEKOMST VAN DE WILDE HOENDERACHTIGEN IN NEDERLAND (1990; WAGENINGEN), ORGANISATIE COMMISSIE NEDERLANDSE WILDE HOENDERS - De toekomst van de wilde hoenderachtigen in Nederland = (The future of wild galliformes in The Netherlands)
40996: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De Kaasbereiding - La Préparation du fromage.
41113: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De schoenmaker - Le cordonnier ( the shoemaker
41114: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De steenbakkerij - Le briqueterie ( brickmaking )
41969: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De schoenmaker - Le cordonnier ( the shoemaker
41134: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Het vellen en zagen van boomen - Battre et scier des arbes ( The felling and sawing of trees )
41133: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De kruidenierswinkel - La boutique de lépicier (the grocery shop )
41131: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De papierbereiding - La papetiere ( the paper factory )
41126: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Godsvrucht - La Piété ( devoutness )
41125: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Naarstigheid, mildadigheid - Application, charité ( diligence, mildly sensitive )
41123: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Slordigheid, onvoorzichtigheid, snoepzucht - La négligence, límprudence, la friandise ( Negligence, carelessness, snacking )
41116: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De kaasbereiding - La préparation du fromage ( The manufacture of cheese )
41112: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De korenmolen - Le moulin a ble ( korn mill )
41111: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De tuin - Le jardin ( The Garden )
41107: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De Metselaar - Le Maçon ( The Mason )
41105: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De Timmerman - Le Charpentier ( the Carpenter )
41104: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) Het dorp - Le Village ( the village )
70151: H.J. VAN LUMMEL - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) Plantenrijk. Kruidenierswinkel . 21 ( = Eerste reeks. No. 21 )
41117: LUMMEL, H.J. VAN., ( ILLUSTRATOR JOSEF HOEVENAAR ) - ( SCHOOLPLAAT ) De boterbereiding La préparation du beurre ( butter manufacture )
61527: KURATORIUM ST.-MARIEN-HOSPITAL LÜNEN - 125 Jahre St.-Marien-Hospital Lünen 1865-1990
69510: LUNENBORG, HERMS, NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM, ARNHEM - Stoomzuivelfabriek Freia en de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelindustrie, 1850-1970
70444: LUNENBURG, J., BRINKGREVE, C., WEES, D. VAN - Het Omgekeerde land: ontwikkeling in de Meerlanden van 1500 tot 2000
20230: LUNSINGH SCHEURLEER, C.W. - Een en ander over de wording van de Grieksche kunst: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 12 Maart 1937
61345: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Zeewezens op tegels. ( Sea creatures on tiles )
27952: LUNTEREN, K.C. VAN - De dorpskerk in de Woudenbergse historie
38838: LUNZEN, H. VAN - Waarheen werden de boeren geleid?
50312: LUSTGRAAF, B. VAN DE - Remote sensing methoden voor het beoordelen van de gezondheidstoestand van vegetaties = (Remote sensing methods to determine the vitality of vegetation)
70631: W. LUSTY & SONS LTD., E.K. COLE (FIRM) - Catalogue of Lloyd Loom furniture: woven fibre furniture
66310: LUTGERT, W.H. - 322 Squadron: sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis
22088: LUTGERT, W.H. - 'Ab origine flexibilis': Luchtmacht Stafschool 1949-1991
73483: LUTHERUS, MS., VISSCHER, ADOLF, ALBERTI, E.F. - Het Nieuwe Testament van onzen Heere Jesus Christus, samen gebonden met: Het boek Psalmen nevens christelyke gezangen.
30711: LUTTERVELT, R. VAN - Pieter Cornelisz. Hooft, drossaert van Goeylant en castelein op Thuys te Muyen
76159: LUTTIKHUIZEN-DE VRIES, A. VAN - Geboren op Markengronden: historische roman van Veluwse mensen
39023: LÜÜRSEN, OTTO - storm....! over Marum in de bezettingsjaren 1940 - 1945. aangevuld met verhalen en gegevens.
38226: LUXTON, ELSIE. - Honiton lace patterns
20436: LUYCKS, INGRID, KERKHOFS, WALTER - Tilburg theatertekstenfestival 2000
20430: LUYCKS, INGRID, ROELFSEMA, MARCEL, FOOY, KYRA, OLIVAT, HANS D', KERKHOFS, WALTER - Theatertekstenfestival 2002
36078: LUYKEN, JAN, KOTTING, J. (JR.) - Het menschelyk bedryf: reproducties naar Jan Luyken (1649-1712) Plaatjesalbum
20676: LUYKEN, JAN - Jan Luyken: een bloemlezing uit zijn gedichten
35072: LUYT, HENK VAN DE, WERKGROEP HEEMKUNDE BASISONDERWIJS AALTEN - Stad en land
64969: ÀLVAREZ GARRETA, ARIADNA. - Wolkenkrabbers
41401: LEERLINGEN VAN HET ECONOMISCH LYCEUM - Westerhoven, Hoe bestaat het ?
75338: L.T.C. LYDENSEE - L.T.C. Lydensee 75 jaar, een tijdsgeschenk, 16 april 1917 - 4 april 1992
73151: SASKIA VAN DER LYKE - Georganiseerde liefde: publieke bemoeienis met zorg in de privésfeer
74059: J LYNA, GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE STUDIEKRING (HASSELT) - De Limburgsche Kempen
31954: LYNCH, THOMAS - Ondergronds: levensberichten uit het uitvaartwezen
41332: BERGHUIS F. LZ. - Burgerlijke Bouwkunde., Onze betimmeringen
75266: MAALDRINK, D.M. - Uit de Graafschap, schetsen uit het Geldersche dorpsleven
51942: MAANEN, D. VAN - Hymnologisch vademecum: ten dienste van de predikanten, godsdienstleeraars en onderwijzers der Nederlandsch Hervormde en Gereformeerde kerken
66195: MAANEN, HANS VAN, 1946- - Re-reading the eleventh thesis: on the position of theatre as an art form in Dutch society today
21479: MAANEN, HANS VAN - Kleine encyclopedie van misvattingen
63318: MAANEN, J.A. VAN - Een complexe grootheid: leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748
69492: MAANEN, ROB VAN - Kleurengids Rijkswaterstaat
53540: MAAREN, ANNEMIEKE VAN, LEENAERS, HENK, CAMARASA, MARÍA, EURO-SCRIPT, UTRECHT, WATERNET, AMSTERDAM - Waternet onderzoek 01_50 = Waternet research 01_50
22192: MAARLEVELD, TH.J., GINKEL, E.J. VAN - Archeologie onder water: het verleden van een varend volk
40263: MAARSEVEEN, JOSEPHUS THEODORUS PETRUS WILHELMUS VAN - Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos.
75437: MAARTEN BOHLKEN, AB JONGBLOED - Ab Jongbloed & zo: liber amicorum 2009
71154: MAARTEN KLOOS, JAN. DERWIG - Amsterdam: an architectural lesson
50440: MAAS, PETER., GEORGE SPONSELEE - Kleine landschapselementen. Onbeschermd en bedreigd
76868: MAAS, LOES H., SCHAARS, A.H.G., STICHTING STARING INSTITUUT, MR. H.J. STEENBERGENSTICHTING - Boerderij- en veldnamen in Lochem
38674: MAAS, RINIE - De Klopperman: vrijmoedige Bredase volksverhalen
76869: MAAS, LOES H., SCHAARS, A.H.G., STICHTING STARING INSTITUUT, MR. H.J. STEENBERGENSTICHTING, HISTORISCHE KRING EIBERGEN - Boerderij- en veldnamen in Eibergen
52296: MAAS, SIMON A. - Het eene noodige
32255: MAAS, NOP - Kleine Bolsjewieken: de kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve
1481: MAAS, J.H., MAAS, A. - De geschiedenis van Naarden / door J.H. Maas en A. Maas
56695: MAASEN, JAN, DIOCESAAN PASTORAAL CENTRUM, ROTTERDAM - Uitvaarten: een last en een lust voor pastores
55222: MAASS, INGE. - Stuttgarter Biotopatlas: Methodik, Beispiele und Anwendung
55352: MAASTRICHT (NETHERLANDS) - Eenheid in verscheidenheid: Randwyck Noord naar 2000 , Randwyck Noord naar 2000
73048: HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839-1889
27351: N.V. CENTRALE SUIKER MAATSCHAPPIJ - Suikerfabriek-suikerraffinaderij Wittouck, 1872-1952: gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan
72472: J.M. MOERKERK ( TYPOGRAFIE EN FOTOMONTAGE )PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ (GEERTRUIDENBERG) - Amercentrale te Geertruidenberg
65056: MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN DE SUIKERONDERNEMINGEN SENTANEN-LOR, BRANGKAL & DINOYO. DIRECTIE - Ter herdenking aan het vijf en twintig jarig bestaan der Maatschappij tot Exploitatie van de suikerondernemingen Sentanen-Lor, Brangkal & Dinoyo
68465: DE BATAAFSCHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (DEN HAAG). - Raffinaderij Rotterdam-Pernis
69824: NEDERLANDSCH-INDISCHE LEVENSVERZEKERING- EN LIJFRENTE-MAATSCHAPPIJ (AMSTERDAM) - Gedenkboek 1859-1909. Nederlandsch-Indische levensverzekering- en lijfrente-maatschappij
27608: MAC GILLAVRY, ELLEN, MARSBERGEN, FRANS VAN - Nunspeet: vergeelde beelden uit het verleden
54163: MACINTYRE, DONALD G. F. W. - U-boat killer.
23884: MACINTYRE, DONALD - Zeilvaart 1520-1914
76413: JOHN MACK - Africa: arts and culture
71277: MACKENZIE, C.B. - It was like this! = Zo was het!, a short factual account of the battle of Arnhem and Oosterbeek, een kort verslag van de gevechten bij Arnhem en Oosterbeek
68387: MADE, JOHAN VAN DER ( MET SPECIALE BIJDRAGE VAN G.N. VAN DEN BOECH ) - De watersnood 1 Februari 1953 ( in Terheijden )
42448: MADOU, MIREILLE - Camino de Santiago: heilige pelgrims, pelgrimsheiligen en heiligdommen langs de weg
67248: MADROLLE, CLAUDIUS, 1870-1949. - Indochine du sud, de Marseille à Saigon: Djibouti, Éthiopie, Ceylan, Malaisie; Cochinchine, Cambodge, Bas-Laos, Sud-Annam, Siam; cartes et plans., Manuel du voyageur en Indochine du Sud
68409: MAERTENS, P. - Het noppen en stoppen: grondstoffen, bindingsleer, noppen en stoppen: handleiding bij het nop- en stoponderricht
71020: NELE MAES - Byzantium brug en barrière
4240: MAETERLINCK, MAURICE., PRIEM. - Uren met Maeterlinck: eene bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck
2525: DE MAEYER, AL., ROEMANS, ROB - Esmoreit: eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typografie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst / ui
34635: MAEYER, CHARLES DE,, B. 1894. - Paul Hankar
22652: MAEZE, OTTO VAN DE - Schemermannetje
29799: MAGER, ALESS, HAKVOORT, JORIEN - Rome
76077: MAGGIE OSTER, MARK SEELEN - Bamboo baskets: Japanese art and culture interwoven with the beauty of ikebana
34422: MAGNAGO LAMPUGNANI, VITTORIO, SACHS, ANGELI, MOOS, STANISLAUS VON, ACHLEITNER, FRIEDRICH, PAYMAN, ARTHUR, HESSENHUIS, ANTWERPEN - Museums for a new millennium: concepts, projects, buildings
76690: MAGRIS, CLAUDIO - Aan de andere kant, beschouwingen over grenzen
64996: MAHEU, RENÉ - Main trends of research in the social and human sciences. Part 1: Social sciencespréf. by René Maheu
74564: MAHLER, ED. - �tudes sur le calendrier �gyptien, dates calend�riques au point de vue de l'histoire de la civilisation
63385: MAHONEY, MICHAEL S. (MICHAEL SEAN) - The mathematical career of Pierre de Fermat, 1601-1665
70440: MAI, EKKEHARD, BOSMAN, LEX, CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT - Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest: Wallraf-Richartz-Museum Keulen, 8 april-31 mei 1987: Centraal Museum Utrecht, 13 juni-16 augustus 1987
2281: MAIER, H.J.M., TEEUW, A. - Honderd jaar studie van Indonesië, 1850-1950: levensbeschrijvingen van twaalf Nederlandse onderzoekers / Maier en A. Teeuw]
76782: MAJAKOVSKI, V.V. - Werken
46307: MAJAKOWSKI, WLADIMIR - Werke: Werkausgabe Edition Suhrkamp in zehn Bänden
33199: MAJOOR, MARTIN - Nieuwe letters
71106: MAJOR, CLARENCE - Black slang, a dictionary of Afro-American talk
2793: MAJORICK - Vormentaal /
50379: MAJUMDAR, R. C. - Kambuja-Deśa, or, An ancient Hindu colony in Cambodia, Ancient Hindu colony in Cambodia.
71048: MAK ZEILER PSEUD. VAN D.J. KEMPE,, ZUTPHEN., LETTERKUNDE;1920-HEDEN., GEDICHTEN M.B.T. GELDERSE ONDERWERPEN. - Op de slippen van de vreugt
2884: MAK, GEERT - Reportages uit Nederland: de geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen / Geert Mak
5846: MAKATSCH, WOLFGANG - Geen twee eieren zijn gelijk: onderhoudende en leerzame gegevens over de vogels en hun eieren
70612: NESTOR. MAKHNO - Mijn bezoek aan het Kremlin
71050: MAKKINK, H.K. - Jong Gelre Warnsveld 1919-1994, 75 jaar agrarisch jongerenwerk en sociaal-culturele vorming
71482: MALE, JUDITH VAN, DUIMEL, MARION, BOER, ALICE DE - Iemand moet het doen, ervaringen van verzorgers van partners
75315: KAZIMIR SEVERINOVICH MALEVICH - Suprematismus: 34 Zeichnungen
34576: MALINOWSKI, BRONISLAW,, 1884-1942, APPLEBY, GRAHAME., INTERNET ARCHIVE - Argonauts of the western Pacific
72051: BÉ́ATRICE MALLET ( NEDERLANDSE TEKST P. J. DE RIDDER ) - Zoo-stad
72602: MALM, WILLIAM P. - Japanese music and musical instruments
72793: MALONE, HENRY - Zon en vrijheid
72794: MALONE, HENRY - Zwarte Dagen in Los Angeles
22658: MALOT, HECTOR - Alleen op de wereld
31282: MALSCHAERT, HANS, TRAAS, MARINUS - Werkboek opvoeding: theorie en praktijk
36198: MAN, HERMAN DE - Het bezoek: kerstverhaal
30819: MAN, HERMAN DE - Het bezoek: kerstverhaal
70452: MAN, HERMAN DE - Keten van vuur: kerstverhaal
40639: MANCOBA, SONJA FERLOV,, 1911-, LAURSEN, STEINGRIM., ANDERSEN, TROELS. - Sonja Ferlov Mancoba
71157: GABRIELE. MANDEL - Clefs
66379: MANDELA, NELSON - De lange weg naar de vrijheid
2034: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - Neurenberg en Tokio: overzicht van hetgeen te Neurenberg is gebleken en te Tokio ten laste wordt gelegd
43565: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Gedenkboek Het Nederlandsche Roode Kruis 1867 - 1927
74373: MANDERS, TOM - Top Songs van DORUS ( Tom Manders ) De ster van radio en televisie
26516: MANDERS, J.H. - Het land tussen Maas en Waal
72011: MANEN, TINEKE VAN, ROTHUIZEN, WILLIAM, HOLLAND FESTIVAL, STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM - Ontwerpen voor het Holland Festival 1948-1990, affiches
25885: MANEN, K.G. VAN - Lutheranen in Arnhem: gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Arnhem (1643-1993)
29403: MANENSCHIJN, GERRIT - Levenslang mores leren: de uitdaging van de multiculturele samenleving
20575: MANGER, HERMIEN - Wat ik zeggen wou...: spreuken (niet van Salomo)
72858: MANHATTAN PROJECT (THEATER GROUP), ANDRÉ GREGORY, DOON ARBUS, RICHARD AVEDON, LEWIS CARROLL - Alice in Wonderland: the forming of a company and the making of a play.
50103: MANKOWITZ, WOLF. - Majollika and Company. Illustrated by Heather Standring.
73338: THOMAS MANN - Tonio Köeger.
33539: MANN, THOMAS - Een briefwisseling
7126: MANNEKE, NELLEKE - Het Heilige Geest-Huis te Rotterdam sinds 1434
42546: LANDESMUSEUM FÜR TECHNIK UND ARBEIT IN MANNHEIM. - Körperwelten
72053: MANON. MESDAG, GERARD RAVEN, COR VAN DEN BRABER, BUREAU MONUMENTENZORG (AMERSFOORT) - Amersfoort binnen de poorten: een eigenzinnige kijk op de historische binnenstad ( Inclusief de los bijgeleverde gelamineerde plattegrond )
33485: MANRHO, JET, BIEGEL, PAUL - Winter: doe- lees- & speelboek voor kinderen
34006: MANSKE, BEATE, WAGENFELD, WILHELM, WILHELM WAGENFELD HAUS (BREMEN) - Wilhelm Wagenfeld (1900-1990)
29345: MANTEL H.A. - Jubileum Pronspraat 75 jaar school M.B.. Stegemanschool 1904 - 1979., Even stil staan bij een feest.
64726: OLDTIMER MANUALL - Instructie- boekje. Austin A 40 - typen Dorset, Devon Bestelwagen ( countryman )
20573: MANUSAMA, J.A., BAKKER, PIET - Om recht en vrijheid: de strijd om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukken
51760: TOURIST MAP - Wandelkaart voor den Gelderschen Achterhoek. Blad II
51763: TOURIST MAP - Overzichtskaart van rijwielpaden in den Gelderschen Achterhoek
51759: TOURIST MAP - Wandelkaart voor den Gelderschen Achterhoek. Blad I
51761: TOURIST MAP - Wandelkaart voor den Gelderschen Achterhoek. Blad IV
72526: W. P. MARA - Breeding and keeping frogs and toads
53717: MARBLE, ANNE D., UNITED STATES. FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION - A guide to wetland functional design
31712: MARC, FRANZ,, 1880-1916., HOLST, CHRISTIAN VON., MAUR, KARIN VON,, 1938-, STAATSGALERIE STUTTGART., BUSCH-REISINGER MUSEUM. - Franz Marc, horses, Horses.
73206: DONALD DE MARCAS - Apollo 11 (Vlucht Naar De Maan) Originele opnames )
76671: MARCEL BREUER 1902-1981., HEIN SALOMONSON 1910-1994., JAN VERSNEL 1924-, OTTO TREUMANN 1919- - Van Leer Vatenfabrieken N.V. te Amstelveen
36202: LA MARCHE, OLIVIER DE - De vastberaden ridder: elf houtsneden Le chevalier délibéré
38997: LE MARCHÉ, B.S. - Van V.-E. tot V.-J.: (van Victory-Europe tot Victory-Japan): 100 dagrijmen, 5 mei - 1945 - 14 aug.
71952: LE BON MARCHÉ - Les modes de Paris depuis Louis XVI d'après les documents de la Bibliothèque Nationale pour la période de 1775 à 1860 et d'après les modèles & créations du Bon Marché pour la période de 1860 à 1910 / Au Bon marché. ( original
73463: G I MARCHUK - Methods of numerical mathematics
70528: MARCO. KRIJNSEN, ERIK. HARMSEN, ARJAN. REEF, MARISKA TEN. HEUW - Reuring in de stad : 150 jaar weekmarkt in Hengelo
71010: HENDRIK AREND. MARCUS - De Kamers van Koophandel en fabrieken in Nederland
44596: MARCUS, G. (INT.) - There is no eye. John Cohen photographs
25614: MARCUS, LIDWIEN - Het aanzien van Amsterdam: tachtig jaar hoofdstad in beeld
35567: MARDO, ESTHER - Verdelgingskamp
69684: MARÉE, PIET - De toverton: meer dan 200 verrassingen en 250 foto's en tekeningen
20487: MARÉE, PIET - ABC van de hak op de tak
38268: MARÉE., PIET. - Het gebed des heren.
72055: MARÉE, PIET - Zó maakt u .. ( werkboek no 1 )
41666: MAREIJ, A.J.F.M. ( REDACTIE ) - Wij zijn hier omdat jullie daar waren. Sranang een herintroductie
41665: MAREIJ, A.J.F.M. ( REDACTIE ) - Wij zijn hier omdat jullie daar waren. Sranang een herintroductie
51788: MAREN, G.H. VAN - Vijftien gulden voor Flappie
76261: MARGARETHA FERGUSON (MARGARETHA DOROTHEA), 1920-1992. - Angst op Java: roman ( groot letter uitvoering )
74724: MARGARITA TUPITSYN, L TATUNZ, SPRENGEL MUSEUM., CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA., CENTRO CULTURAL DE BELÉM. - Alexander Rodtschenko: das neue Moskau
76515: MARGOLIN, JEAN-CLAUDE - Quatorze annees de bibliographie Erasmienne (1936-1949), avec un tableau d�pliant
247: MARGRY, P.J., RATSMA, P., SPEET, B.M.J. - Stadsplattegronden: werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek / P.J. Margry, P. Ratsma en B.M.J. Speet
72875: MARÏ¿½E, PIET - De betoverde papegaai
72743: MARIA-BLANCA GIL, ANTONIO BATLLORI JOFRE - Los tres elefantitos
71098: MARIANNE VAN. LEEUWEN, AUKE. VENEMA - Selective engagement: American foreign policy at the turn of the century
74639: MARIANO OSPINA H., ROBERT L DRESSLER - Orquídeas de las Américas ( = orchids of the americas / orchideeën van Amerika )
48878: CUTTOLI MARIE - Teppiche. - Arp, Bissier, Bissière, Calder, Ernst, Vieira da Silva, Klee,Laurens, Léger, Miró, Picasso.,
39185: MARIE,, DE FRANCE,, 12TH CENT., BEER, JEANETTE M. A., CARTER, JASON,, 1940- - Medieval fables
72049: MARIE-CHRISTINE. CRABOS ., ALBERT. UDERZO - La cuisine avec Astérix: pour petits Gaulois débrouillards et gourmands
73709: MARIE-ANNE LESCOURRET, MICHEL PERQUY - Pieter Paul Rubens: de biografie
68415: MARIE, TANTE. - Voor dierenvriendjes - Huisdieren
1325: MARIËN-OUDE GROENIGER, RIET - Zusters over het voetlicht: de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de meisjesulo in Borne door de Zusters van Liefde in historisch en sociaal-economisch perspectief gedurende de periode 1895-1968
76271: MARIJKE DRIESSEN, BARBARA LUIJKEN, CRICKET CLUB (BLOEMENDAAL) - Honderd jaar Cricketclub Haarlem/Bloemendaal: 1910-2010
60262: MARINUS, ANNE. - De bunker
70601: MARIO. MOLINARI, GALERIE D'EEND (AMSTERDAM) - Molinari: expositie Galerie d'Eendt, Amsterdam, 20 april-16 mei 1964.
48831: MARION, REMY., MAIGRET-MONDRY, SYLVIANE. - Guide des Manchots (Pinguïns gids )
62985: MARIOTTI, ANNAMARIA LILLA. - The world's greatest lighthouses
39116: MARIS, A., VISSER, M.A.J. - De landarbeiders in Nederland: een beroepsgroep in beweging ( 2 delen compleet )
75462: MARISA CARMONA, ALFA-IBIS NETWORK. - Globalization and city ports: the response of city ports in the Northern hemisphere
75452: MARITAIN, JACQUES, MARITAIN, RAÏ¿½SSA - Gebedsleven
75778: MARJA KEYSER (MARJA CLAUDINE), 1944-, TONEELMUSEUM (AMSTERDAM) - Hooggeeerd publiek: circus in Nederland: Toneelmuseum Amsterdam 14 april tot en met 24 september 1978
21691: MARJA, A. - De bajesballade van Wilde Oscar: opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapte en van huis en haard verdreven onderduiker
73634: MARJOLIJN WALSTRA, AAFKE BRUNT - Twickel: met hart en ziel
34437: MARK-HOEVERS, SUZAN VAN DER - Het huis van Willem Vroesen: de lotgevallen van een huis met zijn bewoners en regenten, Gouda 1555 tot 1980
35116: MARK, R.R.P. VAN DER - Sierwatervogels
73329: MARK KAC, PETER RENZ, JACOB T SCHWARTZ, GIAN-CARLO ROTA - Discrete Thoughts: Essays on Mathematics, Science and Philosophy
2881: MARKUS, JUDITH - Het vaderland: kinderjaren in Berlijn / Judith Markus
40629: MARLEE, PAUL,, 1938- - Boropata.
34354: MARLING, KARAL ANN - Norman Rockwell
63521: MARMELSTEIN, HENK - Tropengroengedoe
75997: FÉLIX DE ROCHEGUDE MARQUIS. - Guide pratique à travers le vieux Paris. Maisons historiques ou curieuses, anciens hôtels pouvant être visités en trente-trois itinéraires détaillés.
75704: W MARRES, J J F W VAN AGT - De Provincie Limburg: Zuid-Limburg (uitgezonderd Maastricht) ( deel V )
52259: MARSALEK, HANS - Mauthausen 8.8.1938 - 5.5.1945
38594: MARSILJE, J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ± 1390-1477
63138: MARSKAMP, WILLIE, 1960- - Gereformeerde Kerk van Wilsum 1899-1999
35811: MARSMAN, H., VESTDIJK, S. - Brieven over litteratuur
70741: MARTEN L. DE BOER, GREET DE BOER - Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten: langs elf Friese steden: verhalen vol humor, creativiteit en verwondering
29789: MARTENS, KURT - Van Ratzinger tot Benedictus XVI
71841: MARTENS, HANS M. - Schakeltjes in een keten van gedachten, opgetekend in drie-regelige dichtvorm van vijf, zeven en vijf lettergrepen over: elementen in de natuur, verwijzingen naar het seizoen, een menselijk gevoel, een waarneming
64736: MARTENS, P. - Katalogus der Belgische munten 1740-1831; Aanhangsel De munten van Belgisch Congo, met prijsherziening , Munten van Belgisch Congo
35596: MARTENS, ERIK - Het hooglied van de creativiteit: de poëzie van H. Marsman
76001: MARTENS, JACK - Circus Jerry
35817: MARTI, KURT - Lijkredes
22035: COPPENS. MARTIEN - Het landschap van de Dommel
76132: MARGARET E MARTIGNONI - The illustrated treasury of children's literature. Edited and with an introd. by Margaret E. Martignoni. Compiled with the original illus. under the direction of P. Edward Ernest. Staff editors: Doris Duenewald, Evelyn Andreas, Alice Thorne.
54018: MARTIN, ROBERT MONTGOMERY, 1803?-1868., POTTER, JONATHAN. - Illustrated atlas and modern history of the world.
28168: MARTIN, HERMAN - Tjipke Visser, beeldhouwer, en zijn dochter Marijcke Visser, beeldhouwster, edelsmid
70943: MARTIN. KELLENS, MONIQUE F.A. DICKHAUT - Van meisjespensionaat tot gemeentehuis; een historische schets
29588: MARTIN, W. - Albert Neuhuys: zijn leven en zijn kunst
27161: MARTINET, J.F. - Kort begrip der Waereld-historie voor de jeugd
27872: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen
54179: MARTINETZ, DIETER. - Gifte in unserer Hand: Blausäure, Lachgas, Dioxin
66205: MARTINEZ, RAYMOND J. (RAYMOND JOSEPH), 1889-1982. - Mysterious Marie Laveau, voodoo queen: and folk tales along the Mississippi
73760: MARTINI NEL, SALOMÉ CILLIERS - Borduur met lint
76580: MARTINUS DE SMIT 1925-2004., RIJWIELPADVERENIGING "UTRECHT MET OMSTREKEN., VERENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER (ZEIST) - Kaart van de Stichtse Lustwarande
33898: MARTIS, ADI, SMIT, JENNIFER - Arte: Dutch Caribbean art = beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba
38492: MARTY, DANIEL. - illustrated history of phonographs
42187: MARWITZ, J., NAUTA, I. - Aardrijkskunde: leer- en repetitieboekje voor het mulo en ander voortgezet onderwijs
75859: MARY NOOTER ROBERTS, ALLEN F ROBERTS 1945- - Luba
74810: MARZOTTO (FIRM) - An episode and a history: Marzotto, 1836-1936: the centenary of a woollen mill.
62978: MASATS, RAMóN. - Toro: crossed lives of man and bull
71534: WERNER MASER - Hermann Göring: een politieke biografie
71875: MASON, F. VAN WIJCK - Spionnen in de Balkan ( = Dardanelles derelict )
71976: FRANCIS VAN WYCK MASON - Spionnen in de Balkan
76816: REVIL J MASON - Prehistory of the Transvaal: a record of human activity
71977: FRANCIS VAN WYCK MASON - Het raadsel van Rio
70576: FRANCIS VAN WYCK MASON - Het geheim van de witte adelaar
71974: FRANCIS VAN WYCK MASON - Het geheim van de witte adelaar
60349: MASON, F. VAN WIJCK - Spionnen in de Balkan ( = Dardanelles derelict )
71975: F. VAN WYCK MASON - Spionnen in China
5137: MASSELINK, HUGO - Haaksbergse Harmonie 1901-2001: honderd joar achter 't meziek an
52476: MAST, GERARD - De eendenkooi van Ternaard
61656: MAST, G. - De Auke Talsmakooi onder Hallum
52472: MAST, GERARD - De Kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden
52473: MAST, GERARD - De eendenkooi bij de hel te Hallum
52475: MAST, G. - De Eendenkooi 'Onrust' in de Westpolder: (nu bekend als 'Nieuw Onrust')
25981: MAST, ARIE - Mijn jeugd in oorlogstijd
24273: MASTENBROEK, JOHAN HENDRIK VAN - Johan Hendrik van Mastenbroek: impressionist in de nieuwe tijd
40985: MASTENBROEK, J.H. VAN, KERKHOVEN, JAAP, KOS, ANTON - De dijk
72555: MASTRIGT, C. VAN - De aanwassen onder Fijnaart, gelegen voor de Heijningen, het Slobbegors, de Sabina Henrica- en de Beaumontspolder, 1651-2001
71902: MASUR, HAROLD Q. - Mis met de miss!
75994: VERKOOP CATALOGUS ONDERWIJS MATERIAAL - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Prijslijst J - Merkelbach Co -natlurkundige instrumenten - anatomische modellen - projectie artikelen - films - filmstroken - zoslogische-, botanische-, biologische en entomologische modellen, preparaten en hul
2078: MATERS, MIRJAM - Van zachte wenk tot harde hand: persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië 1906-1942 / door Mirjam Maters
34053: MATHEWS, NANCY MOWLL., PRENDERGAST, MAURICE BRAZIL,, 1858-1924., PHILLIPS COLLECTION (WASHINGTON), LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART (LOS ANGELES), WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART (NEW YORK), WILLIAMS COLLEGE MUSEUM OF ART (WILLIAMSTOWN, MASS.) - Maurice Prendergast
74012: MATHIES, OTTO - Hamburgs Reederei, 1814-1914
28118: MATHIJSEN, MARITA - Van boeken geleende ogen: hoe Amsterdam gezien werd in de negentiende eeuw door reizigers, journalisten en literatoren
30810: MATHUR, S.B., JØRGENSEN, JOHS, SEED PATHOLOGY (1985; YAOUNDE), CTA, FROEPATOLOGISK INSTITUT FOR UDVIKLINGSLANDENE, HELLERUP - Seed pathology
31226: MATIDA, KASYO - Odori (Japanese dance)
73120: CLAUS MATTCHECK - Design in der Natur: der Baum als Lehrmeister.
38931: MATTHEWS, CAITLÍN,, 1952- - The elements of the Celtic tradition, Celtic tradition, The Celtic tradition.
47685: MATTHEY, I.B.M. - Westeremden: het verleden van een Gronings terpdorp
2520: MATTHEY, IGNAZ - Roemer Visscherstraat 47: de geschiedenis van een Vondelparkvilla / Ignaz Matthey
76079: MATTHIAS BERGBAUER 1956-, HERBERT FREI 1945- - Susswasserfische richtig bestimmen
21392: MATTHIJSEN, J.W. - In het jaar XIV: dertien jaren ervaring met fascisme en dictatuur
61497: MATTHIJSSE, S. J. - Handleiding levende letters
53574: MATTON, TON - Milieu-effecten van geconcentreerd bouwen
31518: MAUERSBERGER, VOLKER. - Hitler in Weimar
72827: W SOMERSET MAUGHAM ( OMSLAG ONTWERP GUUST HENS ) - Op het scherp van de snede. Pyramide zakromans nr 15
72564: MAURICE ACKERMANS, TH. HOOGBERGEN, TON BAETEN - Kloosters en religieus leven: historie met toekomst
76052: MAURICE DURAND (MAURICE M.), 1914-1966., NGUYỄN DU 1765-1820. - Melanges sur Nguyen Du: reunis à l'occasion du bi-centenaire de sa naissance (1765)
70810: MAURICE. CULOT, CLAUDE. MIGNOT, INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHITECTURE. DÉPARTEMENT HISTOIRE ET ARCHIVES., LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LE PATRIMOINE FRANÇAIS. - Trouville, Deauville: société et architectures balnéaires, 1910-1940: la Côte normande des années trente
6400: MAUVILLON, F.W. VON - Nederland, zoo als het was, is, en worden zal of kan
32900: ESCHNER MAX. ( ILL BRUNO HÈROUX ) - Erläuterungen zu Eschner's Wandtafeln: Erste Hilfe bei Unglücksfällen.
75064: MAX KISMAN, IRENE DANKELMAN, CHCA VAN SYPESTEYN - De Sypesteyn: 16de eeuwse tuin uit de 20ste eeuw: katalogus uitg. door de Sypesteynstichting
74751: MAX DENDERMONDE, CAREL BLAZER - The finishing touch: 100 jaar twentsche stoombleekerij nv door Max Dendermonde en Carel Blazer.
71936: MAY, KARL ( ILLUSTRATIES RUDY VAN GIFFEN ) - De kaperkapitein, een verhaal uit de dagen van de Franse revolutie
36110: MAY, KARL - De slavenkaravaan ( Stripverhaal )
6867: MAY, SIMON - Ik denk dus ik besta: filosofische uitspraken
75755: BERND MAYER - Bayreuth im zwanzigsten Jahrhundert
70093: MAYER, GUSTAV - Friedrich Engels
36057: MAYER, FLIP - Ter herinnering aan Charles Nypels, 1895-1952
65016: MAZAL, OTTO. - Lehrbuch der Handschriftenkunde ( Elemente des Buch und Bibliothekwesens band 10 )
71409: PIERRE. MAZEAUD - Schritte himmelwärts zwischen Montblanc und Montmartre
61700: MAZIER, WIM - Het onderduikerskamp in de Soerelse Bossen
65987: MAZZARIOL, GIUSEPPE. - Venetian palazzi = Paläste in Venedig , Paläste in Venedig
76083: MC VERSTEEG (MARIA CASSIANUS), 1884-1956. - Het prentenboek van de Eerste H. Communie
76082: MC VERSTEEG (MARIA CASSIANUS), 1884-1956. - Het prentenboek van de Eerste H. Communie
31497: MCALEER, DAVE. - Encyclopedia of hits
67327: MCBRIEN, RICHARD P. - De pausen: van Petrus tot Johannes Paulus II
70154: MCBRIEN, RICHARD P. - De pausen: van Petrus tot Johannes Paulus II
41891: MCCARTNEY, KEVIN - Zon werk boek: gids voor het bouwen van een zonneboiler
72559: WINSOR MCCAY - Le petit Sammy éternue.
70864: JOHN. MCCONNOCHIE - Bute Docks, Cardiff, and the mechanical appliances for shipping coal ...
50064: MCCONVILLE, MARK. - Adolescence
46383: MCCORMICK, J. B. (JAMES B.),, 1925-, REPLICA RARA, LTD., TURNER, GERARD L'ESTRANGE. - atlas catalogue of Replica Rara Ltd. antique microscopes, Replica Rara Ltd. antique microscopes, Antique microscopes
35700: MCDONALD, GERALD D., CONWAY, MICHAEL, RICCI, MARK - The films of Charlie Chaplin
42302: MCDOWELL, COLIN. - Dressed to kill
29768: MCEVOY, J.P., ZARATE, OSCAR - Hawking voor beginners
40954: MCEWEN, FRANK., RHODES NATIONAL GALLERY (ZIMBABWE) - African Workshop School
38468: MCGOWAN, ALAN,, 1928- - Sailor. A pictorial history
40979: MCHOY, PETER,, 1914-, ELLIS, CHRIS. - The World guide to model trains
34189: MCKEOWN, HARRY. - Pinball portfolio
66389: MCLACHLAN, DONALD, 1908-1971. - Room 39: Naval Intelligence in action 1939-45.
53956: MCLEAN, D. B. - German infantry weapons.
65068: MCNEILL, DONALD BURGESS. - Irish passenger steamship services. Vol. 1, North of Ireland
53566: MCQUEEN, IAN L. - Japan
64708: MECHELEN, PETRUS ALOYSIUS ADRIANUS. - Zeevaart en zeehandel van Rotterdam (1813-1830) ...
74035: MECHELEN, PETRA VAN - De cirkel doorbroken, activiteiten voor allochtone ouderen op het terrein van zorg en welzijn
64862: DIV MEDEWERKERS - 1916 Oostkust van Sumatra instituut 1996
37957: MEDINA, PEDRO DE - L'Art de naviguer
69556: MEEKEREN, HENK M. VAN (1935-) - Apostelen van een eigenzinnige kerkprovincie, 1957-2007
56559: MEELKOP, MIEN. - Venloos hert
69921: MEENE, J.G.C. VAN DE, NIJHOF, P. - Spoorwegmonumenten in Nederland
58799: MEENEN, HUBERT, EMMERICHER GESCHICHTSVEREIN - 2001 feiern Hüthum und Borghees 100 Jahre Georgskirche, Zweitausendeins feiern Hüthum und Borghees 100 Jahre Georgskirche
36921: MEER, GEERT VAN DER - Frisian breaking: aspects of the origin and development of a sound change
41797: MEER, JAN IJ. VAN DER - Literary activities and attitudes in the Stanislavian age in Poland (1764-1795): a social system?
37024: MEER, JAN IJ. VAN DER - Form vs. Anti-Form: das semantische Universum von Witold Gombrowicz
67316: MEER, M. T. VAN DER. - Schadecatalogus voor dijkbekledingen
43598: MEER, RON VAN DER, GELLER, URI - Het paranormaal pakket: een interactieve verkenning van uw eigen psi-krachten
26716: MEER, FROUKJE VAN DER - Uit grootmoeders kleerkoffer
73541: MEERMAN, J. WIM, HISTORISCHE KRING NEEDE, HISTORISCHE VERENIGING OUD-NOORDIJK - Boerderij- en veldnamen in Neede
73542: MEERMAN, WIM - Neede voor 200 jaar, de roerige periode van 1790 tot 1830
64982: MEERMAN, M. - De watermolens in Valkenburg aan de Geul
74820: MEERTENS, P.J., KAISER, L., BENDERS, J., VEEN, HENRI NIC. TER - Het eiland Urk
56527: MEERUM TERWOGT-KOUWENHOVEN, K. - Het verkeerde been
73916: MEES, BERNARD - Verkeersvraagstukken voor de groote stad
47656: MEES-HUËT, C.M.J. - Strijd tegen bederf: raadgevingen tot het voorkomen en bestrijden van bederf van voedingsmiddelen, kleeren, schoenen, meubelen, huisraad en andere huishoudelijke artikelen: het bestrijden van schadelijke insecten
72326: MEES, JAN RUDOLF - Dagboek van eene reis door Amerika 1843-1844
73925: MEES, BERNARD - Verkeersvraagstukken voor de groote stad
71646: MEES, G. (AZ) - Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver
61803: MEES, L.F.C. - Krankheit als Segen, Heilung als Aufgabe
74595: MEES, H. - Mijn oorlogsdagboek, 10 mei 1940 - 8 mei 1946
64513: MEES, W.C. - Het Muntwezen van Nederlandsch Indië
73914: M MEES - Eenige cijfers betreffende het scheepvaart- en handelsverkeer te Rotterdam
53790: MEES, D.C. - Kunstnijverheid en tegels 1600-1800 = Applied arts and tiles 1600-1800
25390: MEESTER, JOHAN DE - Zeven vertellingen
58810: MEESTER, W.A.T. DE - Gedenkboek van den Europeeschen oorlog 1914
20555: MEESTER, GERRIT, WOITTIEZ, REINOUT D., PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST, WAGENINGEN - Plants and politics
61659: MEETEREN BROUWER, MENNO V. ( TEKST DIEDERIK BALTZERDT ) - Indische penkrabbels: 50 teekeningen ( first edition - small folio )
34056: MEEUSE, BASTIAAN, MORRIS, SEAN - De voortplanting van bloemen
42285: MEEUWENBERG, J. - Gedenkboek ter gelegenheid van het jarig jubileum der vereeniging Het Hoogland Christelijke vereeniging tot stichting en instandhouding van arbeidskoloniën
3944: MEGENS, ALBERT - Buigen voor een jonkheer en andere wielergedichten
516: MEGENS, ALBERT, KERKHOFS, WALTER - Tussen aftrap & opstap.
30686: MEGENS, ALBERT - Ode aan de pijn: een loflied op Jan Pijnenburg
3939: MEGENS, ALBERT - Soldaat aan de ijzer ( artist book ! )
52292: MEGGELEN, JOS VAN, WAGENINGSE STUDENTEN VERENIGING CERES - Ex igne cinereque resurrectum
53774: MEHLER, ULRICH, TOUBER, ANTON H., LINKE, HANSJÜRGEN - Mittelalterliches Schauspiel: Festschrift für Hansjürgen Linke zum 65. Geburtstag
441: MEHRTENS, U.M. - Oranjestein te Oranjewoud / U.M. Mehrtens
21869: MEIDEN, ANNE VAN DER - Dag-mens: 366 bijrollen uit de bijbel
64987: MEIER, RICHARD. - Stadhuis en bibliotheek Den Haag
50489: MEIER, KARL - Chronik der Deutschen Hunde-Zeitungen (mit einem Anhang Alte ausländische Hunde-Zeitungen)., Ein Streifzug durch alte Hunde-Zeitrungen (Deckeltitel).
75255: JAN MEIHUIZEN - Dat vrije volk...: leven, lijden en strijden van den Nederlandschen stam in Zuid Afrika ( Herdruk in kunstleer )
73507: MEIJ, IETSE - Fashion and Ghana
6801: MEIJ, IETSE - Frans Molenaar: haute couture
6799: P. J MEIJ - Arend van Slichtenhorst en de Gelderse geschiedschrijving
71809: ADRIAAN. MEIJBOOM - Die Pilgerfahrt des träumenden Mönchs
72545: MEIJDEN, JULIETTE VAN DER, BLOCK, HANS DE, DIENSTENSTRUCTUUR RUIMTELIJKE ORDENING EN STADSVERNIEUWING, ROTTERDAM - Spijkers met koppen!, volkswoningbouw in Rotterdam, 1985-1990
71769: MEIJDEN, JULIETTE VAN DER, BLOCK, HANS DE, DIENSTENSTRUCTUUR RUIMTELIJKE ORDENING EN STADSVERNIEUWING, ROTTERDAM - Spijkers met koppen!, volkswoningbouw in Rotterdam, 1985-1990
31885: MEIJER, JAAP - Hoge hoeden, lage standaarden: de Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940
76851: MEIJER, SONJA - Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging, de taak van het openbaar ministerie tot tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde strafrechtelijke sancties vanuit constitutioneel en strafrechtsdogmatisch perspectief bezien
42224: MEIJER, CHR. A. - Piet Plastic in actie
73594: MEIJER, F.J.A.M. - Een duik in een zee van bronnen, oude geschiedenis vanaf de bodem van de Middellandse Zee
54092: MEIJER, A.J.M. - Minder maaisel: een ecologische heroriëntatie op het maaibeheer , Dienst Weg- en Waterbouwkunde Rijkswaterstaat
31886: MEIJER, JAAP - Het joodse boek in vooroorlogs Mokum: nalezing: herinneringen met een bijsmaak
19744: MEIJER-PAUMEN, MARIE-HUBERTE E.A. - Eendrachtig & vrij, of de zinnige Varsseveldse paradox: het boeiende verhaal van 125 jaar levenskrachtige vrijzinnigheid in de Achterhoek
31879: MEIJER, J. - Zij lieten hun sporen achter: joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving
54127: MEIJER, A.J.M. - Visualisering ecologische kwaliteit van wegbermen langs rijkswegen.
25335: MEIJER, JAAP - De zoon van een gazzen: het leven van Jacob Israël de Haan, 1881-1924
31524: MEIJER, JAAP - Martelgang of cirkelgang: Isaac Da Costa als Joods romanticus
30225: MEIJER, J.L. EN DR. IR. A. BOKS E.A., - De Nederlandse hoenderrassen
56752: MEIJER VAN PUTTEN, HERMAN S. (HERMAN STEPHANUS), 1907- - De Bosrand vacant
37201: MEIJER, ELS DE - Goud op sneeuw = Gold on snow
71428: MEIJER, A.K. DE - Augustinus in de Domstad, 350 jaar zielzorg van de Augustijnen 1636-1986
25340: MEIJER, BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan: artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetië in prent en tekening
42091: MEIJER, H. (JR.), HEGGIE, W. - Elektronische muziekinstrumenten in theorie en praktijk: elektronische muziek en haar toepassingen
41609: MEIJERINK, A.J. - De gevaren der zee voor baders en zwemmers
31726: MEIJERS, V. ., KOOIMAN, R. - Emoties in beeld.
36844: MEIJSING, DOESCHKA - De angstige waakhond
39932: MEILINK-HOEDEMAKER, L.J. - Ferdinand Timmermans (1891-1967): portret van een beiaardier in het kader van zijn tijd
2324: MEILINK, WIM - Doopceel van Jan Claeszen: kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland / Wim Meilink
73092: T WIJNHOLDS-MEIN - Drei geslachten:;n verhaol in Grönneger dialect
73550: ANNEMIEKE MEIN - The art of Annemieke Mein: wildlife artist in textiles.
75046: ALBERT MEINADIER - La compagnie des chemins de fer de paris à lyon et à la méditerranée.
75521: MEINDERSMA, W. - De heerlijkheid van Heeze, Leende en Zes-Gehuchten
37920: MEINDERSMA, K.T. - Achter slot en grendel
50439: GEURT EN MEINDERT - Omke Sietze vertelt ( Omke Sietze Geertma )
19724: MEINEN, GERRIT JAN - Landvolk: Achterhooksche vertelsels
47486: MEINEN, GERRIT JAN - Landvolk: Achterhooksche vertelsels
41949: MEINHOLD, WERNER J. - Spectrum van de hypnose: toepassing van hypnose in theorie en praktijk
34744: MEINSMA, K. O. - Middeleeuwse bibliotheken
54199: MEIRVENNE, RAYMOND VAN. - Fort Haasdonk van de vesting Antwerpen
50054: MEIRVENNE, RAYMOND - Het fort van Haasdonk en de bunkers. ( The fortress of Haasdonk and bunkers. )
424: MEISCHKE, R. - Burgerweeshuis / door R. Meischke; archiefonderzoek door E.B.M. Lottman; afb. naar tek. van R. Rooyaards-ten Holt, J.J. Jehee en P. Wiersma; foto's door G. Dukker en anderen
20582: MEISCHKE, R. - Vlaardingen in vogelvlucht / R. Meischke;
75305: MELCHIOR, WILLEM - Het lichaam bestaat niet, verhalen en romans
48807: MELICK, H. VAN - De Nederlandse Riccia's: (Land- en watervorkjes) ( The Dutch Riccia's )
48824: MELICK, H. VAN - De Nederlandse Riccia's: (Land- en watervorkjes) ( The Dutch Riccia's )
75824: MELIS, E., TOONEN, HANS, JAQUET, L.G.M., COMITÏ¿½ ANCOL - Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-Indi� in de Tweede Wereldoorlog, de geuzen van het Indisch verzet, 1942-1945
53845: MELIS, KORRIE - Naar een leefbare regio
27765: MELLEMA, LOUISE - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der historie)
40571: MELLES, J. - Het Huys van Leeninge: geschiedenis van de oude lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam, 1325-1950
76199: MELLINK, GERDIE., KAREL VERDONSCHOT EN GERARD FASEL. - Van de straat geplukt - Commedia del Arte festival - 10 jaar Il Popolo
55243: MELNIK, JOSEF., SAUDAN-SKIRA, SYLVIA. - From folly to follies
66381: MELZEN, G.D. VAN - Zwerfstenen.... stenen met een verleden!
31435: MENDELS, JOSEPHA - Heimwee naar Haarlem
63128: MENGEL, WILLI. - Ottmar Mergenthaler and the printing revolution
27867: MENGERINK, SJAAK, AD '69 (AALTEN) - 25 Jaar AD '69: 75 jaar voetbal in Aalten
57778: MENKE, JACK. - Politiek in Suriname: politieke ontwikkelingen en verkiezingen voor en na 23 mei 1996
75657: A MENKVELD (ALBERT), J RENEMA (JARICH), 1942-2015. - Markeboek van de Dunsborger Hattemer marke: 1810-1847
69773: MENNEKES, FRIEDHELM UND JOHANNES RÖHRIG - Crucifixus: das Kreuz in der Kunst unserer Zeit.
26715: MENS, JAN (1897-) - Het Rode gerucht
76069: MENS, ROBERT, STICHTING MODERNE ARCHITECTUUR FRIESLAND (LEEUWARDEN), KOÏ¿½PERATIEVE ARCHITEKTENWERKPLAATS (GRONINGEN), STICHTING MODERNE ARCHITECTUUR FRIESLAND - De Prins Frederikkazerne te Leeuwarden, geschiedenis en hergebruik van een vroeg negentiende-eeuwse kazerne
38408: MENS, MARK VAN - Kijk- & leesboek over twee oliefabrieken
24058: MENSCH, E.E. VAN, ABRAHAMSE, C.M., GOOIS MUSEUM, HILVERSUM, STREEKARCHIEF VOOR HET GOOI EN DE VECHTSTREEK - Atlas Hilversum
35391: MENSONIDES, H.M. - Historische wandeling door Leeuwarden
61812: MENTZEL, CHRISTIAN ( ILL: ALBERT ECKHOUT ) - Brasil - Holandês = Dutch - Brazil: Theatrum rerum naturalium Brasiliae / Teatro das coisas naturais do Brasil / Theatre of the natural things of Brazil. ( 5 vols in box )
33490: MENTZEL, VINCENT - Vietnam bestaat nog
71478: PAULA MENYUK - The development of speech
50450: R. MENZEL - ( SCHOOLPLAAT ) Menzel's natuurkundige wandplaten: XXVII Deelen der stoommachine ( steamengine parts )
50452: R. MENZEL - ( SCHOOLPLAAT ) Menzel's natuurkundige wandplaten: VI Telefoon ( telephone )
50453: R. MENZEL - ( SCHOOLPLAAT ) Menzel's natuurkundige wandplaten: IX Luchtpomp - Vacuumpomp ( Air pump vacuum pump )
70442: MENZEL, HEINZ - Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz
50451: R. MENZEL - ( SCHOOLPLAAT ) Menzel's natuurkundige wandplaten: VIII Zuigpomp , Brandspuit, Perspomp ( Suction pump, fire hose, Pressure pump )
71483: MERENS-RIEDSTRA, HENRIETTE SYTSKE - Leven zonder werk, een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsongeschiktheid
63483: MERHART, NENNA VON. - Bauerndökter und Heiler in Tirol
73889: HARTMUTH MERLEKER - Hapag-Weltreise 1932: Mit dem Dreischrauben-Luxusdampfer "Resolute": Vom Januar bis Mai
71781: A. MERLIN, LOUIS POINSSOT - Cratères et candélabres de marbre trouvés en mer près de Mahdia.
73710: MERRIDALE, CATHERINE - Ivans oorlog: leven en dood in het Rode Leger, 1939-1945
73373: MERTENS, THOM, STOOP, PATRICIA - De Middelnederlandse preek
72982: TH MERTENS - Boeken voor de eeuwigheid: Middelnederlands geestelijk proza
76417: ALICE MERTENS - Kavango
74083: MERTON, ROBERT K., NISBET, ROBERT, CLAUSEN, JOHN ADAM - Contemporary social problems
29870: MERTZ, B.A. - Handboek astrologie
73278: JAAP VAN DE MERWE ( PRENTJES: BIJMOER ) - Olifant met lange snuit of de afgang der Autorariteiten
38840: MERWE, BAREND JACOBUS VAN DER - Pentateuchtradisies in die prediking van Deuterojesaja
170: MERWE, JAAP VAN DE - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten!: het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen / Jaap van de Merwe
70628: GOMARIUS. MES - Florensteyn, in Balgooi
73471: HERBERT MESCHKOWSKI - Mathematiker-Lexicon
1130: MESDAG, WILLEM - Het Lambertus van Dam-orgel in de Grote kerk te Enschede
32313: MESDAG, M.J. - Bibliographie van de werken van Nederlandse schrijvers op het gebied der neurologie en psychiatrie en aanverwante vakken. Systematisch gedeelte DEEL 2 alleen.
40619: MESKER, F.A.J. - de oorlogsjaren door vakhoofd van de luchtbeschermingsdienst Renkum.
20433: MESMAN, LEO - Als ik 50 word
6712: MESSCHERT, WILLEM - De gouden bruiloft: gedicht
31583: MESSEL, SAUL VAN - Balans 5739: drie kwatrijnen
1710: MESSING, MARCEL - De laatsten zullen de eersten zijn / Marcel Messing;
71405: METCALF, D.M. - Coinage in the Balkans, 820-1355
75394: METCHNIKOFF, ELIAS - De ouderdom
7301: METS, W. (TZ.) - Pietjes boe: Texelsche vertelling
72115: B. METSELAAR - Dorp/Oosteinde ( rondleidingen door Bergschenhoek deel 5 )
74890: METSELAAR, ANS - Zelfwerkzaamheid in de sociale huursector in Nederland
50447: METTHEY, ANDRÉ - Keramiek En Fauvisme. André Metthey en de Schilders.
72234: METZ, ARIE - De goudmijn, un waor gebeurd verhaol gebrukt veur ut Woerkums dictee 1996
72476: METZ, ARIE - Weerwolleve op de Meulewal, een waor gebeurd verhaol
63145: CATALOGUS MEUBELS - Geïllustreerde Catalogus van meubelen houtwaren en meubelfabriek H.J. de Wit
68385: CATALOGUS BUIS FRAME SCHOOL MEUBILAIR. - Erzet Schoolmeubelen Rothuizen. Voor alle takken van onderwijs.
33917: MEULDIJK, PAUL - De Holiërhoekse en Zouteveense Polder: de rustieke eenvoud van een vergeten gebied in Midden-Delfland
36475: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Vader met koffer en wandelstok )
22471: MEULEN, D. VAN DER - Blijde jeugd: TWEEDE DEELTJE leesboek voor de lagere school. Voor N.O.-Indië bewerkt door A. Jansen; met teekeningen van Tj. Bottema
22472: MEULEN, D. VAN DER - Blijde jeugd: TWEEDE DEELTJE leesboek voor de lagere school. Voor N.O.-Indië bewerkt door A. Jansen; met teekeningen van Tj. Bottema
36469: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( De viskraam - De Haringkar )
53643: MEULEN, CEES VAN DER - Varend vissen
36477: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Meisje doet de afwas in de keuken )
25928: MEULEN, DANIËL VAN DER - Hoort gij de donder niet?: begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in Indië: een persoonlijke terugblik
40077: MEULEN, G.J. VAN DER (KOL. INF. K.N.I.L.) - 1 Jaar X Brigade [Title on front cover].
20170: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER - Handleiding tot het vervaardigen van Duchessekant
25910: MEULEN, DIK VAN DER - Multatuli: leven en werk van Eduard Douwes Dekker
36476: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Hond en vlinder voor het hondenhok )
36478: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Leeuw )
36470: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Teddybeer , Pop , Bolderkar )
36471: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Kauw in dakgoot )
36474: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Jongen met fiets )
36473: MEULEN, E.C. VAN DEN ( HERMAN DIJKSTRA ILLUSTRATOR ) - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER / MAP - LEHRTAFEL) ( Ongelukje. Meisje met snee en gebroken bord)
31280: MEULENBELD, BEN - Le symbolisme du bouddhisme dans les Thangkas Tibétaines: peintures Népalaises modernes de Thangkas Tibétaines
25352: MEULENBELT-NIEUWBURG, ALBARTA - Merklapmotieven en hun symboliek
75557: MEULENDIJKS, PETRUS ARNOLDUS JOSEPHUS - Verschuivende beelden van de Dien Bien Phoe-crisis van 1954
29189: MEULENKAMP, B.J. - Mien vaders hand: gedichten
71236: MEULENKAMPAGINA'S WIM, NIJS, PAULINA DE - Buiten de kerk: processieparken, Lourdesgrotten en Calvariebergen in Nederland en België
38639: MEURS, JOS VAN - Jungian literary criticism, 1920-1980: an annotated, critical bibliography of works in English (with a selection of titles after 1980)
64798: MEUSEL, HEINZ - Bodengymnastik ein Beitrag zur naturgemässen Turnweise ( Aus der Reihe Taschenbuch der Leibesübungen, Heft 24. Mit 26 s/w Fotos. )
52154: GUTERS & MEUSER'S IJZERHANDEL - N.V. Gunters & Meuser's Yzerhandel . ( Sales catalog of locks and hinges )
74940: WOLFGANG MEUSKENS - Karl Reinecke-Altenau: Leben und Wirken 1885-1943.
67285: MEYBOOM, LOUIS SUSON PEDRO - Ook voor u staat de weg tot geluk open. een handboekje voor jonge lieden bij hunne intrede in de wereld
32288: MEYBOOM, F. - Grepen uit de geschiedenis van zorgen en verzorgen
35012: MEYDAM, FLORIS - Floris Meydam, Leerdam glas 1944-1986
29653: MEYER, MAURITS DE, CANDAELE, AN - Vlaamse sprookjes: de mooiste sprookjes
49961: MEYER, LAURE - Kunst uit zwart Afrika
30832: MEYER, LAURE - Zwart Afrika: maskers, beelden, sieraden
69643: MEYER, CONRAD FERDINAND - Sämtliche Werke in zwei Bände
41073: MEYER-KATTENBURG, CORRIE, KUIPER, KARIN - Corrie Meyer-Kattenburg: fotowerk 1953-1969
69533: MEYER, HAN - De stad en de haven
35070: MEYER, AXEL - Het kleine aroma lexicon: de werking en het gebruik van etherische en aromatische oliën
61765: MEYER, WILHELM. - Geologischer Wanderführer, Eifel: ein Reiseführer für Naturfreunde
2958: MEYERE, J.A.L. DE, RUIJTER, J.M.M. - De Lekpoort te Vianen: aspecten uit de historie van een stadje aan de Lek / J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter
26325: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen: zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
69577: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen: zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
24162: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen: zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
25643: MEYERE, JOS DE - Utrecht op schilderijen: zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht
35112: MEYLING, HEDIE, DUCHATEAU, PAUL, STICHTING MAKKOM, AMSTERDAM - A priori tekenen
58811: MIALARET, J.H.A. - Handleiding tot de praktijk der perspectief: in 't bizonder ten gebruike van ingenieurs, van architecten en van teekenaars op bouwkundig gebied
23946: MIALARET, J.H.A. - Noord-Limburg
75459: MICHAEL HARINGER, JAM WALTER - Leven van den gelukzaligen Clemens Maria Hofbauer, vicaris-generaal en eersten voortplanter der Congregatie des Allerh. Verlossers aan deze zijde der Alpen
71882: MICHAEL HALLIDAY PSEUD. VAN JOHN CREASEY., HANS DE. VRIES - Help de moordenaar!
76006: MICHEL HERBERT MANN, DEUTSCHE INFORMATIONSSTELLE. - Grossdeutschland-Fibel,
45102: MICHEL, KOOS - 'Koos' Michel: mijn verzet in de Tweede Wereldoorlog
68464: ONTWERP: F.W. MICHELS - Waterkaart van de hengelsportvereniging Haarlem ( HvH )
38645: MICHIELSE, H.C.M. - Kultuur als instrument van de heersende macht
35810: MICHMAN, J. - Met voorbedachten rade: ideologie en uitvoering van de Endlösung der Judenfrage
61729: MIDDELDORP, A. - De wereld van Gerrit Achterberg
73307: MIDDELHOEK, S. - Vormgeving in hout voor binnenhuis en tuin. - 36 platen...
19688: MIDDELLIJN, PAUL - Jazz-rapsodie: poëzie
75919: MIDDELPLAATS, WIM - Beest-aardigheden
56659: MIDDERIGH-BOKHORST, B. - Hoe Wortelmannetje de wereld zag
70220: MIDDLEBROOK, MARTIN - Arnhem
35278: MIEDEMA, R. - Mijn vader en zijn werk
34199: MIERAS, J. P., KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST BOND VAN NEDERLANDSE ARCHITEKTEN BNA. - Na-oorlogse bouwskunst in Nederland.
46259: MIERLO, LEONIE VAN, HUNKEMÖLLER - Van corset tot push-up beha: 110 jaar Hunkemöller
66249: MIERWALD, ULRICH - Die Vegetation der Kleingewässer landwirtschaftlich genutzter Flächen: eine pflanzensoziologische Studie aus Schleswig-Holstein HEFT 39
74822: MIGCHELBRINK, KAREL WILLEM, OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP AALTEN-DINXPERLO-WISCH - Oorlog over Aalten-Dinxperlo-Wisch, de ontsnapping uit het strafkamp Marl
54230: MIGNOLET, A. - Les monnaies de la Principauté de Liège: description commentée des monnaies gravées dans l'ouvrage du baron de Chestret de Haneffe
75320: MIGUEL SERVET, ANA GÓMEZ RABAL - Syruporum universa ratio
71958: MIHM, ANDREA - Packend ..., eine Kulturgeschichte des Reisekoffers
70115: MIJNHARDT, W.W., WICHERS, A.J., MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, 1806-.... - Om het algemeen volksgeluk, twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984, gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
73500: SOLOMON GRIGOR'EVICH MIKHLIN - Integral equations and their applications to certain problems in mechanics, mathematical physics, and technology . Translated from the Russian by A.H. Armstrong.
76432: MIKLÓS SZALAY 1940-, GEORG BASELITZ 1938-, PETER NEBEL 1944., VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH., SAMMLUNG HAN CORAY. - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Han Coray, 1916-1928: Völkerkundemuseum der Universität Zürich
71416: MIKULÁSÌOE DACÌOEICKÝ Z HESLOVA, JARMIL KRECAR - Prostopravda. Z̀a red. Jarmila Krecara.
70149: MILDT, D.W. DE, RUTER, CHRISTIAAN F. - Justiz und NS-Verbrechen Band 1: sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer T�tungsverbrechen 1945-1966
31750: MILEK, RICHARD LEOPOLD BERNARD - PFS48. major transmission-blocking vaccine candidate of the human malaria parasite Plasmodium falciparum
76455: MILES CAHN, JULIE CAHN - The perils and pleasures of domesticating goat cheese: portrait of a Hudson Valley dairy goat farm
76221: STICHTING NATUUR EN MILIEU - Grenzen in zicht, Natuur en Milieu over de ori�nteringsnota ruimtelijke ordening
76828: R H MILLAR, SCOTTISH MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION. - The fauna of the Clyde Sea area. Ascidiacea, with a key to the species
75689: MILLARD MEISS, JEAN LONGNON, RAYMOND CAZELLES, JEAN DE FRANCE, DUC DE BERRY - De Très riches heures van Jean, duc de Berry
53801: MILLEKAMP, JAN - Hans Christian Ørsted
35453: MILLER, HENRY, WHITE, EMIL - Henry Miller: between heaven and hell
53564: MILLER, ARTHUR, 1915-2005., BIGSBY, C. W. E. - The portable Arthur Miller
35452: MILLER, HENRY, BELMONT, GEORGES - Henry Miller, een ontmoeting
36048: MILMAN, MIRIAM. - trompe-l'oeil. Gemalte Architektur
71845: MILN, LOUISE JORDAN ( ILL. ALFRED MAZURE ) - Rijst
51549: MILNER, G. B. (GEORGE BERTRAM), UNIVERSITY OF LONDON. SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES. - Natural symbols in South East Asia
31080: MILREIS, CóLAS - In het elfenland
29952: MILREIS, CóLAS - In het elfenland
63289: MILTON, JOHN - Het paradijs verloren
46320: MINAERT, DR. M. - De natuurkunde van de zon
39293: MINCO, MARGA - De opdracht
22048: MINCO, MARGA - Een leeg huis: roman
53671: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ. DIRECTIE NATUUR, MILIEU EN FAUNABEHEER - Vleermuisbescherming: verleden, heden en toekomst
54094: MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER - Nota milieu en economie: op weg naar een duurzame economie: samenvatting
54098: MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER - Zure regen: oorzaken en oplossingen
61430: MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ. DIRECTIE OPENLUCHTRECREATIE. - Vormgeving en inrichting viswater
52291: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 1946-2010. PERSDIENST, REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST - Zo werkt het Marshall-plan
69517: MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ. DIRECTIE NATUUR, MILIEU EN FAUNABEHEER - Vleermuisbescherming: verleden, heden en toekomst
29881: MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER. RIJKSPLANOLOGISCHE DIENST, HERMAN VUIJSJE EDITING (AMSTERDAM) - Ruimte maken, ruimte delen: Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000
28132: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 1946-..... PERSDIENST, REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST - Zo werkt het Marshall-plan
41751: MINKOVA, DONKA,, 1944- - history of final vowels in English
70161: MINNAARD, GERARD, VEEN, WILKEN, RUYS, BÏ¿½, CHRISTENEN VOOR HET SOCIALISME - In dat huis daar woont een vrouw
74985: MINNAERT, M. - De natuurkunde van 't vrije veld. 3: Rust en beweging
70200: MINNEN, JELLE GERLOF VAN - The terrestrial carbon cycle on the regional and global scale
31272: MINNEN, J M VAN - Bijbel thora voor kinderen: wat de bijbel vertelt aan kinderen
30068: MINNEN, J M VAN - Bijbel thora voor kinderen: wat de bijbel vertelt aan kinderen
42538: MINOLI, SASKIA - Het geheim van de wind: handboek voor jongeren
37664: MINTJES, MIEKE - Opa Jansen vertelt verhalen
60257: MINTON, DAVID., TAYLOR, DAVID., EVERS, DERK., LOOZENOORD, HANS VAN, 1952- - Handboek motorrijden: voor motorrijders en motorsportliefhebbers
29835: MINUCIUS FELIX, MARCUS., KYTZLER, BERNHARD. - Octavius. Lateinisch-Deutsch, Octavius - Latin and German].
71110: MIRANDA BOORSMA, L.G.H. HESSELINK - Marketing van theater en andere kunsten: vergroting van publieksdeelname in theorie en praktijk
73761: MIRANDA INNES, TINA EALOVEGA, GEOFF DANN - Rags to rainbows: traditional quilting, patchwork, and appliqué from around the world
73344: MIRSKY, JEANNETTE - To the arctic!, the story of northern exploration from earliest times to the present
56488: MISES, DR. ( = GUSTAV FECHNER ) - Het boekje over het leven na den dood
73584: MITCHELL, BARRY. - Gedurende Drie Decennia P & O Nort Sea ferries across three decades.
53569: MITSUHASHI, TADAHIRO, 1940- - Japan's green comeback
60308: MITTRING, K. E., BROCKWAY, JAMES., AMIEL, J. - Zwolle briefly., Zwolle en brief., Zwolle ganz kurz
31232: MIYAKE, SYUTARO - Kabuki drama
75969: ML VAN GEMERT, JF NUIJENS - Atlas behoorende bij Het firmament: lessen over de hoofdzaken der wiskundige aardrijkskunde
64826: MLCS (S.L., SURINAME). - (BROCHURE) Onderdrukking en strijd in Suriname: beknopte geschiedenis
72027: WILLIS. MLODOCH - Kleine Johan en de goudvis
76526: A MOERMAN MME. - Practisch kookboek.
38701: MOCK, A. - Bezettingstijd in Nederland onder de Duitsche dwingeland: geheel in dichtvorm gezet
50467: MODEL, LISETTE - A Retrospective. Exhibition catalog.
70229: MOECHANOV, L., GOLDBERG, M., DIKOWSKI, S. - Tsjeljoeskin
54079: MOELKER, H.P. - De Zaanse molen
22223: MOERBEEK, TOINE - Paard en beest: essays over schilderkunst
68403: KONINKLIJKE KWEEKERIJ MOERHEIM (DEDEMSVAART) - Gids voor den tuin 1888-1913 ( Seed catallogue )
6493: MOERKERCKEN VAN DER MEULEN, ANNIE, SPELBRINK, HANNY - De wereld van het kinderboek: een oriëntatie voor onderwijzenden op het gebied van de jeugdlectuur
39201: MOERMAN, J. (JZ.) - In en om de Chineesche kamp
64668: MOERMAN, INGRID W.L., MAANEN, R.C.J. VAN, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Leiden in gaslicht. Een stad in verandering 1800 - 1900
21226: MOERMAN, J.J. - De piraten komen: uit het stout bedrijf der Watergeuzen
69697: MOERMAN-COETSIER, L., BESIEN, F. VAN - Toast. Taalonderzoek via analyse van spontane taal.
41462: MOERMAN, J.J. ( HERZIEN D WIJBENGA ) - Franse troepen trekken over de Lek 15 Januari 1795
41452: MOERMAN, J.J. ( HERZIEN D WIJBENGA ) - Kruisvaarders voor Jeruzalem 1099
41448: MOERMAN, J.J. ( HERZIEN D WIJBENGA ) - De Romeinse legerplaats aan de Rijnmond ( Valkenburg )
37638: MOHOLY-NAGY, LÁSZLó,, 1895-1946., HEYNE, RENATE, NEUSÜSS, FLORIS MICHAEL, MOLDERINGS, HERBERT, MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE/CENTRE DE CRÉATION INDUSTRIELLE (FRANCE), CENTRE GEORGES POMPIDOU, MUSEUM FOLKWANG ESSEN - Laszlo Moholy-Nagy, Fotogramme 1922-1943
24285: MOIR, ALFRED - Anthony Van Dyck
52114: MOL, B., ILLUSTRATOR: FRANS VAN NOORDEN - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . Toos gaat naar school. Flip zegt dag zus
32892: FR M. BELLARMINUS MOL - Toelichting op de Bellarminus - Bijbelplaten OUDE TESTAMENT. In beeld gebracht door Ben Horsthuis
52115: MOL, B., ILLUSTRATOR: FRANS VAN NOORDEN - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . Zeg Mies zeem jij de ruit voor moe
72405: MOL MONCOURT, P. DE - No. 3, Lentebloemen: leesboekje voor de laagste klasse der lagere school
52120: MOL, B., FOTO M.A.J. VAN BOMMEL - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . Zeg Mies, zeem jij de ruit voor moe?
72514: FR M. BELLARMINUS MOL - Toelichting op de Bellarminus - Bijbelplaten NIEUWE TESTAMENT. In beeld gebracht door Frans van Noorden
52122: MOL, B., FOTO M.A.J. VAN BOMMEL - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . Toos gaat naar school; Flip zegt: dag Zus!
52102: MOL, B., ILLUSTRATOR: FRANS VAN NOORDEN - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . Wat kan paultje toch mooi bidden
52113: MOL, B., ILLUSTRATOR: FRANS VAN NOORDEN - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . Pas op Leida je pop vat kou
32891: FR M. BELLARMINUS MOL - Toelichting op de Bellarminus - Bijbelplaten NIEUWE TESTAMENT. In beeld gebracht door Frans van Noorden
52121: MOL, B., FOTO M.A.J. VAN BOMMEL - ( SCHOOLPLAAT ) . LEES MEE . He! dat is leuk! Guus ziet Guus!
56696: MOLDER, WIM TE, GEBBINK, JOOP, BOSCHKER-OVERKAMP, DINY - 100 Jaar kermis Vragender
41900: MOLEMA, JAN - The New Movement in the Netherlands, 1924-1936
55349: MOLEN, S.J. VAN DER (SYTSE JAN), 1912-1995., STOKHUYZEN, F. (FREDERIK), 1890-1976., VRIES, SJOERD DE, 1915- - Hei, molentje, molentje hoog in de wind
21218: MOLEN, S.J. VAN DER - Frysk sêgeboek. Dl. 3: Histoaryske sêgen
31246: MOLEN, S.J. VAN DER - Dorpstimmerman of stadsarchitect?: notities bij enige Friese boerderij-ontwerpen uit de 19de eeuw
64653: MOLEN, S. J. VAN DER. - Friesland in grootvaders tijd. Verlucht met 36 houtgravures. Voorzien van een inleiding en een toelichting op de afbeeldingen door S.J. van der Molen.
42023: MOLEN, S.J. VAN DER - Molens van het Noordererf
27238: MOLEN, S.J. VAN DER, NEDERLANDS VOLKSKUNDIG GENOOTSCHAP (WASSENAAR) - De Friese tjalk: volbeladen met liederen, deuntjes en dansen
23982: MOLEN, S.J. VAN DER - De klokkestoelen van het Noordererf: dokumentatie van een landelijke bouwkunst
66169: MOLEN, H. T. VAN DER (HENDRIK TJEERD), 1954- - Traditioneel en innovatief: verbetering van het onderwijs in de toegepaste psychologie
28646: MOLEN, S.J. VAN DER - De eilanden = Les îles = Die Inseln = The islands
72672: ARNOUT MOLENAAR - Bakens verzetten: topdiplomaat Van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesië, 1945-1949
70330: MOLENAAR, ARJAN, BOR, RIEN, BVO VITESSE, ARNHEM, AVC VITESSE, VITESSE, ARNHEM - 111 jaar Vitesse: de sportieve geschiedenis van Vitesse 1892-2003
42396: MOLENAAR, JOHAN DE - Enkele verzen van Johan de Molenaar uit Het spinet en Begeleidingen

Next 1000 books from De Kantlijn[an error occurred while processing this directive]

9/14