De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
71642: VRIES, BOUDIEN DE - Electoraat en elite, sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895
32327: VRIES, WOUTER DE - Avéreest rond 2000
28088: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekjes voor de onderwijzeres bij het 2e deeltje
51795: VRIES, ANNE DE - Vogels in hetDorp
21035: VRIES, D. DE, CLERCQ, P.R. DE - Rijnland in kaart: een keuze uit de Collectie Bodel Nijenhuis
70600: VRIES, G.J. DE - Landen-serie van 15 kaartjes
24015: VRIES, LEONARD DE, WITTE, ALDERT - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders
24019: VRIES, LEONARD DE - Eros' lusthof: de spiegel der vrijerij en minnekunst vertonende allerhande taferelen van de liefde en wellust, de galante avonturen van een lichtmis, dichtluimen van wijlen de zeer erotische heer P. Boddaert, nauwgezette beschrijvingen van 't Amster
50434: VRIES, YVONNE M.L. DE - Frisse, gezonde boslucht: uit de geschiedenis van Apeldoornse sanatoria
42516: VRIES, HAN DE., AD WINDIG - Prikkels 202 - 10 Februari 1956 Lessen in golfkarton
32556: VRIES, J. DE. - Radiotelegrafie en radiotelefonie. Leerboek voor kapiteins en stuurlieden van de grote handelsvaart, kleine handelsvaart, grote sleepvaart en de grote zeevisvaart.
42281: VRIES-ROZENDAAL, HETTY DE - Sloa mit karnemelksjuu: zoemerse verhalen in Veluws dialect
24392: VRIES, JAN DE, ROELOFS, BOB - De canon van Arnhem
41184: VRIES, LEONARD DE - De hobby club
3001: VRIES, J. DE - Etymologisch woordenboek / J. de Vries
38837: VRIES, BENJAMIN DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah
5057: VRIES, TROMP DE - Urk en Schokland in hun houding als buren en verhouding tot de "stad" / door Tromp de Vries
22659: VRIES, THEUN DE - Vincent in Den Haag: roman uit de jaren 1881-1883
30241: VRIES, D. DE - Naamlijst van postale etiketten: 1882-1984
28087: VRIES, ANNE DE, CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Boekje voor de onderwijzeres bij het derde deeltje
7582: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden: een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg
22773: VRIES, P.CH. DE, WIEL, H.J. VAN DER - Muntboek van de munten van Gelderland en Utrecht van 1576-1795
27051: VRIES, TITY DE, BAK, HANS - Dynamics of modernization: European-American comparisons and perceptions
25992: VRIES, S. DE - Monumentenwijzer: wegwijs in het doolhof van monumenten / S. de Vries
24324: VRIES, HAN DE, WENCKEBACH, L.W.R., WAAL, A.M. VAN DE, AMSTERDAMSE BOEKVERKOPERSVERENIGING - Amsterdam omstreeks 1900
26075: VRIES, THEUN DE - De laars: verhalen uit een bezet gebied
36184: VRIES, THOM. J. DE - Nescire quaedam magna pars sapientiae est: bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid: een epigram van het orakel van Delft, toepasselijk op de Duivel van Delft en op andere voorvallen: aangeboden anno 1962 als kerstgeschenk aan
5742: VRIES, DIRK J. DE - Bouwen in de late middeleeuwen: stedelijke architectuur in het voormalige Over- en Nedersticht
38194: VRIES, THEUN DE - Friesche sagen
71357: LEONARD DE VRIES - Ons Schiphol: een luchtvaartboek voor jonge mensen
29991: VRIES, TINIE DE - Spelen in Gods tuin: een handleiding voor kinderkatechese
48779: VRIES, J.G. DE, DIENST WEG- EN WATERBOUWKUNDE, DELFT - Dieren op en langs de weg
3089: VRIES, ANKE DE - Hokus pokus papa / Anke de Vries; tek. van Philip Hopman
55214: VRIES, REINIER WILLEM PETRUS DE, JR, 1874-1952. - De ornamentiek van het boek
66355: VRIES, D. DE, HUUSSEN, A.H. (JR.), MUSEON, 'S-GRAVENHAGE - Kaarten met geschiedenis 1550-1800
71121: VRIESE, W.H. DE - Plantenkunde voor apothekers en artsen of beschrijvingen der geneeskrachtige planten
20321: VRIESMAN, DICK - Film: behandelende historische, economische, sociale en kunstzinnige problemen van de film
30804: VRIEZE, JOHN, BURGERS, J., NATIONALE STICHTING DE NIEUWE KERK, AMSTERDAM, BULGAARSE COMITÉ VOOR CULTUUR, NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM, SOFIA - De Thracische koningsschat
49973: VRIEZE, JOHN, ARTEMJEVA, IRINA, BIJL, ARNOUD, GOSUDARSTVENNYJ ĖRMITAž - Catharina, de keizerin en de kunsten: uit de schatkamers van de Hermitage
32689: VRIEZEN, JEANNE ANNA - Rijst of aardappelen?: Indische en autochtone ouderen in Nederland
38276: VRIJ, M.P., LAMERS, E.A.M., NAGEL, W.H., NEDERLANDSE GEVANGENISWEZEN. STUDIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM - Strafbejegening: een studie over de toepassing van de jeugdgevangenis
41893: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland: artikelen en reportages
21660: VRIJENHOEK, IRENE - Oorlogskinderen: kinderen in Nederland tijdens de Duitse bezetting
41356: VRIJHOF, HANS, BUREAU OBELON, ROTTERDAM - Tussen werkelijkheid en mogelijkheid: Bureau Obelon: visies van veranderaars
38569: VROEGE, HEIN - De ijdele roes: beelden uit de roerige jaren zestig
59108: VROMAN, LEO - De godganselijke nacht
32460: VROMAN, LEO,, 1915-, FENS, KEES. - Tineke
26944: VROMAN, LEO - Tineke
32463: VROMAN, LEO - Twee gedichten
3367: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet / Selma Vrooland
53853: VROOM, N.R.A. - De schilders van het monochrome banketje
68442: VROOM, N. R. A. (NICOLAAS RUDOLPH ALEXANDER) - A modest message as intimated by the painters of the monochrome banketje
71562: VROOM, C.W. - Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de macht
41493: VRUWINK, H. - 100 jaar Volksfeest Miste
41478: VUGHT, REINOUD VAN - Reinoud van Vught: recent werk
66185: VUGHT, FRANS A. VAN, 1950- - Op vleugels van goud
50497: VUGT, J.P.A. VAN, SON, B.M.L.M. VAN - Nog eens: godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1986: een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur
46193: VUGT, J. VAN, WERKGROEP SEKSUOLOGIE, NIJMEGEN, KSC - Nadenken over seksualiteit: een rapport van de werkgroep seksuologie van het Katholiek Studiecentrum
23525: VULLINGS, ROB, GEERTSEN, MONIQUE, DOLPHIJN, TON, ALFACTA COMMUNICATIE, FOKKEMA CONSULTANTS, MALDEN - Arnhem Nijmegen: een ondernemend knooppunt op weg naar 2000
25408: VUYK, BEB - Reis naar het vaderland in de verte
36089: VYDRA, JOSEF,, 1884-, KUNZ, LUDVÍK - Painting on folk ceramics
55384: VYDRA, JOZEF. - L'udová modroflač na Slovensku. ( Der Blaudruck in der Volkskunst der Slowakei )
50337: VYMAZAL, J. - Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe
37074: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
36920: WAAL, MARGRIET CHRISTIEN VAN DER - The battle over the books: processes of selection in the South African literary field
71593: M. DE. WAAL - Langs de melkweg . ( Vluchtige verkenning langs de melkweg. Nationale Zuiveltentoonstelling. Houtrusthallen Den Haag 1953 )
66253: WAAL MALEFIJT, MARIJKE DE. - Ik heb er mijn buik van vol!: elementaire voeding bij maag-darmstoornissen
34767: WAALL, J.D. VAN DER. EN C.A.J. VON FRIJTAG DRABBE - Wijnmalen's lezen en gebruik van militaire fiets en wandelkaarten
25483: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Jacqueline E. van der Waals: een bloemlezing uit haar werk
37266: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Nieuwe verzen
48695: WERKGROEP DIALECTEN HOEKSCHE WAARD - Hoekschewaardse vertellingen. Dl. 3: in het streekdialect
70961: WAARD-RUIJS, BEP DE - Zwangere bruiden en ongehuwde moeders in Elburg, 1760-1840
35494: WAARD, CRISTIEN DE - Woorden en woordgebruik: Sjilhè of Temazigt, Noord-Marokko (Rif). Dl. 1: Nederlands-Sjilhè
20003: WAARD, ROMKE DE, LEHR, ANDRÉ, FEHRMANN, C.N., BESEMER, J.W.C., NEDERLANDSE KLOKKENSPEL-VERENIGING. HISTORISCHE COMMISSIE - Klokken en klokkengieters: bijdragen tot de campanologie
30529: WAARD, JAN DE - Een gedenkschrift
33576: WAARDENBURG, JACQUES, BRUIJN, J.T.P. DE - Islam: norm, ideaal en werkelijkheid
64834: WAARDENBURG, HANNY. - Kappen, kapers en kornetten: hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied , Herdenkingstentoonstelling J.E. van de Wetering de Rooy (1877-1972) in Enkhuizen
3090: WAARSENBURG, TRUUS VAN DE - Zeep in mijn oog / Truus van de Waarsenburg; tek. van Gertie Jaquet
69984: WABEKE, JAN - Land van Berkel en Slinge
61858: WACHA, GEORG 1928- - Mit den Flügeln der Zeit Werke der Linzer Uhrmacher des 17. bis 19. Jahrhunderts
53807: WACKERNAGEL, MATHIS, 1962-, REES, WILLIAM E. - Our ecological footprint
2600: WAECHTER, FRIEDRICH KARL - De Anti-Piet de Smeerpoets / oorspronkelijke tekst en illustraties van Friedrich Karl Waechter; zeer vrij bewerkt door Alexander Pola
38959: WAEL, JOB A. VAN DE - Wellekoomspel voor de rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616
70905: WAERDEN, B.L. VAN DER - Die Pythagoreer
67263: WAERDEN, B. L. VAN DER (BARTEL LEENDERT), 1903-1996. - Hamiltons Entdeckung der Quaternionen: (erw. Fassung e. Vortrags, gehalten in Hamburg vor d. Joachim Jungius-Ges. d. Wiss. am 26. Juni 1973)
39804: WAERT, G. VAN. - Wageningen in bewogen tijd, Een reportage door:
22641: WAESBERGE, ROBERT VAN - Suriname, een stukje derde wereld.
50343: WAGEMAKER, FRED, RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING, WERKGROEP STEDELIJK GRONDWATER, IWACO, ADVIESBUREAU VOOR WATER EN MILIEU - Stedelijk grondwater in een ander daglicht: kansen van een actief grondwaterbeheer
69687: WAGENAAR, COR - Tussen Grandezza en schavot: de ontwerpen van Granpr� Moli�re voor de wederopbouw van Groningen
38733: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus
71232: MICHIEL WAGENAAR - Amsterdam 1876-1914: economisch herstel, ruimtelijke expansie en de veranderende ordening van het stedelijk grondgebruik
27242: WAGENAAR, L.G. - De kerkelijke begrafenis.
35518: WAGENAAR, LÜTZEN GERRIT - Over een Amerikaanse wijze van pastoraat = An American way of pastoral care: beschrijving en beoordeling van het pastoral counseling
38768: WAGENAAR, HINNE, MEIDEN, ANNE VAN DER, SCHAAF, YPE - Een eigen theologie?: Friese en Saksische antwoorden op Afrikaanse vragen
65048: WAGENAAR HUMMELINCK, M.G. - Ter herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten (September 1915-Juni 1918)
42562: WAGENDORP, BERT, RUIT, LEO VAN DE - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez: Nederland in 100 jaar Tour de France
67289: MGR. JOANNES DOMINICUS JOSEPH MINDERGA BISSCHOP VAN WAGENINGEN - Geïllustreerde kleine katechismus voor communicanten. Voorgeschreven voor het bisdom Wageningen
38137: INSTITUUT VOOR RASSENONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN-WAGENINGEN. - 25 jaar Ivro 1942-1967.
35417: WAGENVOORT, JAN - Butenthuus
4765: WAGENVOORT, HELMA, GEUS, MARIET DE - Grenzeloze groenten: herkomst, teelt, verwerking / Helma Wagenvoort; Mariet de Geus
71812: HENDRIK. WAGENVOORT - Apuleius' sprookje van Amor en Psyche
53959: WAGNER, EDUARD - Hieb- und Stichwaffen
71787: WAGNER, ANNA - Jan Voerman, IJsselschilder
38305: WAGNER, HENRY RAUP. - Some Imaginary California Geography.
53960: WAGNER, EDUARD - Swords and daggers
31577: WAGNER, PETER,, 1949- - Lust & Liebe im Rokoko = Lust & love in the Rococo period
35412: WAGTENDONK, K., VERENIGING VOOR DE STUDIE VAN HET MIDDEN-OOSTEN EN DE ISLAM - Islam in Nederland, Islam op school
51720: WAIN, JOHN., WAIN, JOHN. - The Oxford library of English poetry
34119: WAL, REINA VAN DER, GROEN, ROB - Tour de France van A tot Z
51974: WAL, OBE VAN DER - De wereld rond
27526: WAL, REINA VAN DER - Alex Luigjes 60 jaar glazeniers
35444: WAL, THEO JACOB VAN DER. - Practische handschriftkunde. De techniek der ontleding. Met 13 afbeeldingen.
28230: WAL, S.L. VAN DER - Besturen overzee: herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië
50436: WALBURG, J. - Stichting Archeologisch onderzoek Martinikerkhof Groningen. 2e opgravingsboek
50055: WALCHA, OTTO - Meissner Porzellan
7471: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
7455: WALDA, DICK, BOEZEMAN, WILL - Het verdriet van de kieviet
23635: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs: de overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
57746: WALDE, CH. H. - Der praktische Tischler: ein Handbuch für Bau- u. Möbeltischler. 9e druk Met 1065 afbeeldingen.;
65077: WALDEYER-HARTZ, HUGO V. - Männer und Bilder deutscher Seefahrt.
68410: WALKER, W. - Nieuwe handleiding voor de ooftboomkweekerij
4915: WALKER, CYRIL, WARD, DAVID - Fossielen / Cyril Walker & David Ward; fotogr. van Colin Keates;
32355: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Louisiana petroleum refinery.( schoolplaat - wall chart)
32353: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - The Grand Coulee Dam on the Colorado.( schoolplaat - wall chart)
32354: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Houston in Texas.( schoolplaat - wall chart)
32356: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Pittsburg steel industry.( schoolplaat - wall chart)
29985: N.N. / WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Gedenk en feestplaat 1572 - 1872. Beschrijving der gedenkpenningen en noodmunten.
32357: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - Convoy on the St Laurens seaway.( schoolplaat - wall chart)
29984: N.N. / WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - ( SCHOOLPLAAT ) Neerlands vrijheid. De Watergeus.
20904: WALL, ROBERT - De gouden tijd van de oceaanstomers
42278: WALL PERNÉ, GUST. VAN DE - Veluwsche sagen
35767: WALL, J.W.M. VAN DE - De valkerij op het Loo: The Royal Loo Hawking Club 1839-1855 / door J.W.M. van de Wall
28117: WALL, ERNESTINE VAN DER - The enemy within: religion, science, and modernism
32358: WALL CHART / SCHOOLPLAAT / SCHOOL POSTER / SCHOOL CHART / TEACHING CHART, POSTER / SCHOOLKAART - The golden gate bridge in San Francisco.( schoolplaat - wall chart)
71890: EDGAR WALLACE - Sanders in actie
40256: WALLACE, EDGAR - De formidabele Fifty-Five
70928: WALLACE, WILLIAM A. - Prelude to Galileo
71957: DIV AUTEURS A. VAN COLLEM. F. VAN DER WALLE ( BANDONTWERP FRÉ COHEN ) - Het Troelstra - Oord .
66304: MEIR WALLENSTEIN - The Nezer and the submission in suffering hymn from the Dead'Sea scrolls,
6578: WALLIS DE VRIES, GIJS, GAST, KOOS DE - Krachtens de Bouwverordening: Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986
59146: WALRAVEN, W. - Brieven. 'Geef mij vrede, o mijn beminden, en ik zal schrijven, en misschien wel goed ook.'
37759: WALRAVEN, HANS - De etiketten 1945-1981 van Mouton Rothschild
69665: WALRAVEN, W. - Modjokerto in de motregen
42406: WALRAVEN, IR A.J. VAN., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 9. Bescherming van betonconstructies. Chemische invloeden
42402: WALRAVEN, IR A.J. VAN., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 1. Cementbetonvloeren.
24133: WALRECHT, ALDERT - Grote poëzie bloemlezing: Mij liet je leven
40340: WALSCHAP, GERARD - De verloren zoon
40343: WALSCHAP, GERARD - Het gastmaal
38591: WALSCHAP, GERARD - De consul
31660: WALSH, GAVIN - God save the Sex Pistols
34543: WALSH, GAVIN., WOODS, PAUL A. - Punk on 45
20359: WALSON, CHR. J. - Crabbehoff: van Schouwenhofstede tot vormingscentrum
71295: WALTER, FRIEDRICH, SÜDOSTDEUTSCHE HISTORISCHE KOMMISSION - Magyarische Rebellenbriefe 1848
58816: WALTHER-WIPPLINGER, CHARLOTTE, 1911 - 1992., BUSCH, GÜNTER, 1917-, BODMERSHOF, IMMA, - Charlotte Walther-Wipplinger: Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen
51527: WALTHER, JEAN ( DESIGNER OF THE COVER ) - Handboek voor Passage
30798: WAMELEN, H. VAN - Beknopt overzicht van de woordkunst
64771: REISGIDS - WANDELGIDS - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal.
46111: WANDER. B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
23700: WANDER, R.H.J. - Kerken: duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem
37652: WANG, LULU - Brief aan mijn lezers
51985: WANING, J.J. VAN - De onderzeedienst in de tweede wereldoorlog. Uitgave ter gelegenheid van het vaandel aan de onderzeedienst door hare Majesteit de Koningin op 14 Juli 1964
69633: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool
54180: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool
66374: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool
39616: WANSINK LAMMERS, TRUIDA, - Altied ..... op weg
7169: WARD, DICK - Technieken voor de reclame-illustrator
61380: WARD, O.G. - Het vergeten tijdperk: de duistere periode na de Japanse capitulatie (augustus 1945-december 1946) ( = The forgotten era: the dark period after the Japanese surrender (August 1945-December 1946) )
61379: WARD, OTTO GEORGE (O.G.), 1921-2013. - Shipping één dag uit de operationele geschiedenis (1943-1945) van het 18e squadron NEI v. d. ML-KNIL in Noord Australië ( Shipping one day out of the operating history (1943-1945) of the 18th squadron NEI vd ML-KNIL in northern Australia )
63388: WARMOND, ELLEN - Geen bloemen, geen bezoek
32464: WARMOND, ELLEN - Geen bloemen, geen bezoek
27145: WARNECK, JOH. - 50 Jahre Batakmission in Sumatra
37663: WARNIES, JULES - 125 jaar Zwartjes van 1883: 1883-2008
33595: WARNINK, M.B., A.M. DE MAN-SONIUS., C. JETSES ILLUSTRATIES - Twaalf nieuwe liedjes voor school en huis ( ill. C. Jetses )
36039: WARREN, DAVID B., HOWE, KATHERINE S., BROWN, MICHAEL K. - Marks of achievement: four centuries of American presentation silver
22226: WARREN, HANS - Demetrios
70520: SYBRANDUS JOHANNES WARREN - Over de godsdienstige en wijsgeerige begrippen der jaina's
22283: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 7e dl.: 1958-1962
22281: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1e dl.: 1942-1944
22280: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2e dl.: 1945-1948
22272: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 5e dl.: 1954-1955
22242: WARREN, HANS - Binnenste buiten: over dagboeken
22241: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm
44765: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 11e dl.: 1975-1976
25210: WARREN, HANS, MOLEGRAAF, MARIO - Die dag in mei vergeet ik niet: de mooiste Nederlandse bevrijdingspoëzie
32216: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 9e dl.: 1971-1972
32218: WARREN, HANS - Geheim dagboek: zevende deel: 1958-1962
32219: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 6e dl.: 1956-1957
32220: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 5e dl.: 1954-1955
32221: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 4e dl.: 1952-1953
32222: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 3e dl.: 1949-1951
32223: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 2e dl.: 1945-1948
32224: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1e dl.: 1942-1944
48851: WARREN, ROXANNE. - The urban oasis
22273: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 4e dl.: 1952-1953
70801: WARRINK, ROELOF - De Gulp van bron tot monding
53879: WARTENA, R. - Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808 ( 3 delen compleet )
56557: WARTENA, ROB, 1927-1993. - Het verguld zilveren paard
22765: WARTENA, R. - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen, 1625-1975
65995: WARTMANN, WILHELM, 1882- - Honoré Daumier; 240 Lithographieën uitgekozen en ingeleid door Wilhelm Wartmann (Zwitserland).
5543: WASLANDER, CHRISTINE, BOERSMA, JOH.S. - Latrines: antieke toiletten, modern onderzoek
61829: STICHTING WANDEL- VOGEL- EN DIERENPARK WASSENAAR - Dierenpark Wassenaar: gids met plattegrond ( ZOO GUIDE )
24432: WASSENBERGH, A. - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw
54137: BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT. - Grundzüge der Gewässerpflege: Fliessgewässer.
70475: WASSING, GERRIT - Wind: haikoe's
20199: WASSING-VISSER, RITA - Koninklijke geschenken uit Indonesië: historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938)
22702: WASSINK, W.F., LEVISSON, K.S., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, W.C.M. VAN - Hoe zal de bevolking van Oostelijk-Flevoland staan tegenover een vernieuwing van de sociaal-medische verzorging?: een opinie-onderzoek in de Noordoostpolder
35570: WASSINK, BERNARD KLEIN. - Credo quia absurdum?
29079: WASTERVAL (TRADEMARK) - logboek voor hengelaars ( logbook for anglers )
61459: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad zandige kust
48800: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. Dl. 1: Bovenrivierengebied
48801: TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN - Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. Dl. 2: Benedenrivierengebied
7501: WATERMAN, WILLEM W. - De kruistocht van generaal Taillehaeck = deel I + Deel II ( een strijd om Nederland
69793: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - De compartimenteringswerken in de Oosterschelde
31458: WATSON, PETER - De zaak Sotheby's: kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken: met in de hoofdrol de Nederlander Roeland K., kunstexpert te Milaan
31823: WATSON, GRAHAM - Lance Armstrong: beelden van een kampioen
29864: WATSON, CAROL, BAUM, ANN, BLIJ, FRITS VAN DER - Dank u wel, Heer: 365 kindergebeden voor vandaag en iedere dag
21851: WATSON, PETER - De zaak Sotheby's: kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken: met in de hoofdrol de Nederlander Roeland K., kunstexpert te Milaan
41045: WATTS, ALAN,, 1925-, KOMARNYCKYI, PETER. - UFO quest, Unidentified flying objects quest.
54131: WAY, J. MICHAEL., MONKS WOOD EXPERIMENTAL STATION. - Road verges: their function and management: symposium proceedings: The Commonwealth Hall, 16-20 Craven Street, London WC2, Friday 14th March 1969
68347: WEAVER, JEFFERSON HANE - The world of physics
55262: WEBB, MICHAEL,, 1937- - city square
30075: WEBB, AQUILLA., CARSON, JOHN F. - 1001 illustrations for pulpit and platform, One thousand and one illustrations for pulpit and platform
55320: WEBB, SPIDER, 1944- - Spider Webb's pushing ink: the fine art of tattooing , Pushing ink, Pushing ink
39252: WEBBINK, DINAND, SMIT, ESTER, HOLLAAR, JEANNETTE - Verborgen schoonheid: de mooiste middeleeuwse boeken uit de schatkamer van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
70156: WEBER, EUGEN - Frankrijk, fin-de-siëcle
61712: FRANZ CARL WEBER - Spiel und modell Eisenbahnen
71084: WEBER, HELENE - Kreuzsticharbeiten ( reprint / facsimile ) Heft I + II + III in einem band = Kruissteek / borduren met voorbeelden
34019: WEBER, NICHOLAS FOX,, 1947- - The art of Babar
66072: WEBER, THOMAS, 1974- - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog: het ware verhaal
50167: WEBER, OTTO, 1902-1966., WEBER, HILDEGARD. - Tausend ganz normale Jahre.
41338: WEBER, JOHANNES MARTIN ERICH. - Theory and Practice of the Confectioner ... Edition in English, French and Spanish. Second edition.
35507: WEBER, ANDREAS PAUL,, 1893-1980., HORN, WERNER., JENSEN, JENS CHRISTIAN., BORNEMANN, BERND. - A. Paul Weber
50318: WEBSTER, KEN, JOHNSON, CRAIG - Leren van de natuur: inspiratie voor een duurzame toekomst
40479: WECKELMANN, BRIGITTE - Heintje: van bengel tot beroemdheid
64793: WEDUWEN, IR A. J. VAN DER. ( TECHNOLOOG BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN ) - Hexiet ( Omtrent eigenschappen en gebruik van Hexiet als rookverwekker )
41354: WEEBER, CAREL, JACQUES NYCOLAAS., ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING - De Kop van Zuid: Program and Elucidation
48810: WEEDA, E.J. - Zandviooltje (Viola rupestris) in de duinen van Noord-Kennemerland: hoe een dwerg uit de steppetoendra standhoudt temidden van zand, zeewind en konijnen
31361: WEEINK, B. - Eibarge oet mien jonges-jaorn
2082: WEEKENSTROO, D., ROYEN, P.C. VAN, KONINKLIJKE MARINE - Welvaart en zeemacht: de Koninklijke Marine in de 21ste eeuw / onder red. van D. Weekenstroo (eindred.), P.C. van Royen, J.W. Ort
31924: WEEL, ADRIAAN VAN DER - Onbehagen in de schriftcultuur: leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw
56490: WEEL, M. W. VAN. - De heelkunde en haar grenzen.
23828: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luiden: over carillons en klokkenspelen
27394: WEELE, T.J. VAN DER - Zegenend helpen: een studie over het zegenen van hulpvragers als onderdeel van pastorale zorg
6404: WEELE, J.W. VAN DER - Oud Den Haag in onzen tijd
23833: WEEMAES, FRANS - Molens in Zeeland: gefotografeerd en per regio beschreven
68432: WEEME-HILVERS, H.C. TER., WEEME, F.R. TER. - Margot Vos: overzicht van haar leven 10 november 1891 - 1 december 1985
66306: WEERD, RUT VAN DER., GELDERSE PLATTELANDS JONGEREN GEMEENSCHAP "BOLH-BOG." - Baanvak '13-'63: vijftig jaar plattelandsjongerenwerk in Gelderland: 10 december 1963
30106: WEERD, EVERT VAN DE - Panorama van 100 jaar garnizoen Ede: 1906-2006
39199: WEERDEN, W. VAN - De gevaarlijke avonturen van drie ongehoorzame kikkertjes
70948: A.J. VAN. WEERDENBURG - Molens van Weststellingwerf
19652: WEERT, AD VAN - Legend of the lighter
19651: WEERT, AD VAN - Van tondeldoos tot turbo: historie en magie van de aansteker
5741: WEES, PAGINA'SJ.J.M. VAN - Het Burgerweeshuis van Amersfoort
70797: WEES, P.J.J.M. VAN, COÖPERATIEVE RABOBANK UITHOORN - In de voetsporen van Raiffeisen: Rabobank Uithoorn 1898-1998
3316: WEETERING, CONRAD VAN DE - Sonia Gaskell: een documentaire van Conrad van de Weetering; met een slotbeschouwing
41282: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 6 ALISMATACEAE , TYPHACEAE
41281: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 2 SOLANACEAE OROBANCHACEAE
41276: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel IV afl 1 PLUMBAGINACEA , BORAGINACEA
41275: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 4 CYPERACEAE excl CAREX
41273: WEEVERS, THEODORUS, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOTANISCHE VEREENIGING, KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOTANISCHE VERENIGING - Flora neerlandica = Flora van Nederland Deel 1 afl 2 GRAMINEAE
22033: WEGERIF, A.H. - Bouwmeesters der Middeleeuwen en hun werken ( eerste deel)
39717: WEGKAMP, OTTO H. - Het Autodesk Animator handboek
31746: WEHR, HANS,, 1909-, COWAN, J. MILTON. - dictionary of modern written Arabic
32561: WEICHS DE WENNE, C.W.J. DE, ST. WILLIBRORDUSGILDE - Gedenkboek gilde Geysteren: 1472-1972: uitgegeven bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het St. Willibrordusgilde te Geysteren
53711: VAN DER WEIJDEN, WOUTER, 1946-, TERWAN, P. (PAUL), GULDEMOND, J. A. (JAN ADRIAAN), 1956- - Farmland birds across the world
20270: WEIJDEN, WOUTER VAN DER, LEEWIS, ROB, BOL, PIETER - Biological globalisation: bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health
50260: WEIJDERT, ROBERT - Bergtochten: Gran Paradiso, Mont Blanc, Italiaans Wallis, Zwitsers Wallis
42483: WEIJER, PETRUS HENRICUS MARIA VAN DE - What's the bleeding point: hormone replacement therapy & vaginal bleeding
63359: WEIJNEN, A.A. - Het algemeen beschaafd Nederlands historisch beschouwd
29457: WEIJTERS, TON - Positiewoordenboek van de Nederlandse taal
22554: WEILAND, ARY - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder: een religiografie van de Beemster
39957: WEIMAR, A.J.M. - Het boek Weimar: een tekenend leven van tekeningen
53556: WEINER, JONATHAN - The next one hundred years: shaping the fate of our living earth
64725: WEINREB, FRIEDRICH - Die Symbolik der Bibelsprache
69586: WEINREICH, J.A., MUSTERS, C.J.M. - Toestand van de natuur. Veranderingen in de Nederlandse natuur
32069: WEISCHET, WOLFGANG., CAVIEDES, CESAR,, 1936- - persisting ecological constraints of tropical agriculture
34098: WEISSER, MICHAEL,, 1948- - Söhnlein Rheingold.Künstlerische Werbung für den Sect
27556: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen
44708: WEIZSÄCKER, RICHARD,, FREIHERR VON,, 1920- - Vier Zeiten
6696: WEL, F.J. VAN - Suriname: balans van een kwart eeuw opbouwwerk
20000: WELBERGEN, J.W. - Niemeijer's adviezen voor pijprookers: zijnde een bespiegeling en een leidraad voor hem die een pijp tot vriend heeft en met dezelve in ruil voor tabak in vrede met alles kan geraken
57790: WELCH, DAVID, WRITER. - A pictorial guide to plastic candy dispensers: featuring PEZ
61487: WELIE, JAN VAN. - Uit een: "Heemkunde - projekt" over Dreumel 1925 Deel 2
61488: WELIE, JAN VAN., JOS VAN KOOLWIJK - Uit een 'Heemkunde-project' over Dreumel 1925
29818: WELLE DONKER, MARGUERITE, AARNINK, AUKE - Spraak
53611: WELLENS, H.J.J. - De toekomst van de cardiologische patiënt
64873: WELLENSIEK-MANGER, ANNEKE., VEEN-BAARS, TINI VAN. - Huis te Lande: 75 jaar Oud-Leerlingenvereniging
64579: WELLENSTEIN, E.P. - Het indische mijnbouwvraagstuk
48680: WELLS, PERCY A., HOOPER, JOHN. - Modern Cabinet Work Furniture & Fitments. An Account of the Theory & Practice in the Production of all Kinds of Cabinet Work & Furniture with Chapters on the Growth and Progress of Design and Construction.
71384: A.G. WELSCH - Oud-Utrecht: voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, aan het volk verhaald
2961: WELSENES, CHR. VAN - Nederland zal ons een zorg z?n / Chr. van Welsenes
6483: WELTAK, MARCEL, LICHTVELD, LOU - Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. (Met !!! de geluidscassette).
35102: WELTE, JAN, PENSIOENFONDS GIST-BROCADES - Pensioen in beweging bij 'De Gist' in Delft
50262: WELTERS, ADOLF., HEBBELYNCK, JEANNE., THOMASSEN, LIESJE. - De Lieve Vroukes van Limburg ...
7499: WELTERS, H. - Limburgsche legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen. Dl. 1
55286: WELTNER, MARTIN - Eisenbahn Fahrzeugkatalog DB. Sonderheft Band 1 tm Band 9 ( de eerste 9 delen )
33978: WEMBER, PAUL. - Yves Klein
32581: WEMER, SANDRA. - Een naald in een paard. Het toepassen van acupunctuur op paarden
71173: WALTRAUD WENDE - Goethe-Parodien: zur Wirkungsgeschichte eines Klassikers
71112: WENDE, WALTRAUD, SYMPOSIUM (1999; SIEGEN) - Nora verlässt ihr Puppenheim, Autorinnen des zwanzigsten Jahrhunderts und ihr Beitrag zur ästhetischen Innovation, Dokumentation eines Symposiums das am 2. und 3, Dezember 1999 auf Einladung der Herausgeberin in der Universität-Gesamthochschule Siege
66194: WENDE, WALTRAUD "WARA" - Literatuurwetenschap als mediacultuurwetenschap: voorstellen voor een vernieuwing van het vak
53792: WENDERS, WIM - Pictures from the surface of the earth
31487: WENNEKES, WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever: het mysterie van de Van Miereveldstraat
31681: WENNER, JANN S., JAGER, MARJA, DEKKER, JEANNET - Rolling Stone: alle covers van 1967-1997: een fascinerende kroniek van dertig jaar rock-'n-roll
70859: WENNINK, BEP - De muizenbruiloft
35467: WENSELEERS, LUK - De pels van de vos: historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert-satire
35028: WENTINCK, CHARLES., BROCKWAY, JAMES. - Van Dongen ( English edition )
25325: WENTINCK, CHARLES - De menselijke gestalte in de kunst, van de voorgeschiedenis tot op vandaag
23702: WENTINK, H. - Willem Diehl: architect in Arnhem
60342: WENTWORTH, PATRICIA - De verdwenen bruidegom = Pilgrim's rest
66160: WENTWORTH, PATRICIA - Een moederloos meisje
71844: WENTWORTH, PATRICIA - Het luisterende oog ( ie ned. uitgave "pulp lectuur"
7404: WERF, LO VAN DER, DORT, WIETEKE VAN - Uit de school geklapt: oude schoolliedjes
34899: WERFF S VAN DER. - Schiermonikoog. Het eiland der grijze monniken
23741: WERFF, S. VAN DER - Het drama van Mayerling
71108: HERMAN G. VAN DE WERFHORST - Field of study and social inequality: four types of educational resources in the process of stratification in the Netherlands
22061: WERFHORST, AAR VAN DE - De reis: roman ( gesigneerd - signed )
35796: WERINGH, KOOS VAN - Zoltán Forrai, portret van een veelzijdig kunstenaar
35801: WERINGH, KOOS VAN, KONINKLIJKE NEDERLANDSE UITGEVERS BOND - Het boek als wapen: het boek in de politieke karikatuur 1880-1980
36011: WERINGH, KOOS VAN, KONINKLIJKE NEDERLANDSE UITGEVERS BOND - Het boek als wapen: het boek in de politieke karikatuur 1880-1980
22377: WERK, JAN KEES VAN DE - Witte haan: gedichten
56692: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... aan de hand van Marcus
56693: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... in advent en kersttijd
56694: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE, HEESWIJK-DINTHER - Wij vieren het Woord... in de veertigdagentijd
30290: WERKGROEP VOOROUDERONDERZOEK, BENNEKOM - Echte Bennekommers komen vaak van elders
69765: WERKGROEP HERSTEL LEEFBAARHEID OUDE STADSWIJKEN, UTRECHT - Muurbegroeiing en restauratie: rapportage van enkele projecten en experimenten met muurbegroeiing in Nederland: project van ʹNatuur in de stedelijke omgevingʹ van het Ministerie van Landbouw en Visserij
56641: WERKGROEP VOOR LITURGIE, HEESWIJK - Gaan op de weg van geloof
29213: WERKHOVEN, HENK - De new age muziekencyclopedie: de belangrijkste musici: de beste muziek: met uitgebreide discografieën!
44989: WERKMAN, H.N. - Brieven van H. N. Werkman 1940-1945
2975: WERKMAN, GERHARD - Het Urkerland valt droog / door Gerhard Werkman
31957: WERKMAN, HANS - Dagboek open-hartoperatie: wat maakt de patient door? wat doet de chirurg
65070: WERKMAN, CHR. K. - De Vliegende Hollander: In memoriam Dr. Albert Plesman. (Samensteller C.K. Werkman.) .
34671: WERNER, JAN W.H. - Zak-atlas, of leidsman des reizigers = Atlas portatif, ou guide du voyageur
69914: WERNER, THOMAS, LACKNER, HELMUT, BREDEKAMP, HORST, MUSEUM FÜR KUNSTHANDWERK (FRANKFURT AM MAIN) - Das k.k. National-Fabriksprodukten-Kabinett
27618: WERNER, E.T. CHALMERS - Mythen en legenden van China
46261: WERNER, JAYNE SUSAN - Peasant politics and religious sectarianism
69861: WERNER, J.J. - Een eeuw Visser's wegenbouw : bijdr. tot de geschiedenis van de wegenbouw in het Zuiden van Nederland
28224: STAATS EVERS J. W. EN H.M. WERNER - Geldersche volks-almanak 1885 - 1894 REGISTERS
71730: WERNER, WILFRIED - Cimelia Heidelbergensia, 30 illuminierte Handschriften der Universit�tsbibliothek Heidelberg
31908: WERNICKE, CARL. - Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen
53494: WERSCH, PREMA VAN - Van het paard gevallen
27434: WERTHER, HANS - Biesbosch panorama
40088: WERUMÉUS BUNING, A. - Een kijkje in Java
27226: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK - Petrus en de Katwijker visschers
69825: WERUMEUS BUNING, J.W.F.( BANDONTWERP JO SPIER ) - Veertig jaar N.S.M.
26795: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Holland
60090: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert: zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal
42182: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hovaardige aap: een oud Chinees sprookje
39958: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval': de wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen #1697# in de Tafelbaai
39959: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval': de wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen #1697# in de Tafelbaai
47651: WESSELING, G., ZETTEN, L. VAN - Schade in de bouw
70338: WESSELING, H.L. - Soldaat en krijger
26001: WESSELING, MONICA - Buitenbenen: verfrissend vreemde wandeltochten door de mooiste natuurgebieden in Nederland
7618: WESSELINK, THEO, POSTMA, THIJS - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp
70014: WESSELINK, E.H. - Koninklijke Textielveredelings Industrie Eibergen v
24167: WESSELINK, J. - Schilders van den Veluwe-zoom
28282: WESSELIUS, JACQUELINE - De kleine trek: verzameling dagtochten voor het hele jaar
44881: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden: schetsen, legenden, folklore, historie, plaats- en persoonsbeschrijving, kerkhistorie uit de provincie Zeeland
60160: WESSELS, A.M. - Goes in den patriottentijd (het oproer van 1787): bewerkt naar officieele bescheiden uit het stedelijk archief
29179: WESSELS, JOS, WINKEL, AP TE - Breder voort: de geschiedenis van het onderwijs in Bredevoort
71339: WESSELS, A.M. - God ons een schild, uit het kerkelijk leven der Gereformeerde Kerken op Zuid-Beveland 1836-1936
2579: WESSELSON, J.W. - Het geitenboek / J.W. Wesselson
71797: WESSEM, CONSTANT VAN - Mijn broeders in Apollo, literaire herinneringen en herdenkingen
70742: ERIK. WEST - Gemartelde grond: novelle naar aanleiding van de ramp van 1 februari 1953
71422: WESTBROEK, HENK - Commissaris Maigret in Utrecht en 29 andere columns over het wel en wee in de Domstad van ras Utrechter Henk Westbroek
70605: WESTDIJK, INEKE, PAANS, WERNER, KASTEEL GROENEVELD, BAARN - Hommage, de keuze van Werner Paans: een expositie van vijftien beeldend kunstenaars in de tuin van kasteel Groeneveld
71161: INEKE WESTDIJK - Waterwerk beelden rond kasteel Groeneveld in samenwerking met de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
3187: WESTENBERG-ZEEKAF, CONNIE - Victoriaanse ornamentjes voor een sfeervol interieur / Connie Westenberg-Zeekaf;
63491: WESTENDORF, WOLFHART. - Painting, sculpture, and architecture of ancient Egypt.
69794: WESTENDORP-FRIKKEE, DIANA, HORST, AREND JAN VAN DER, JONGEPIER, JAN WILLEM - De tuinen en landschappen van Zeeland
44747: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
26314: WESTENDORP-FRIKKEE, DIANA, HORST, AREND JAN VAN DER, JONGEPIER, JAN WILLEM - De tuinen en landschappen van Zeeland
27037: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen: ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien
61541: WESTER, D.H. (DIRK HENDRIK), 1885- - Narcotica: genot en gevaren
58790: WESTER, D. H. (DIRK HENDRIK), 1885- - Blaartrekkende strijdstoffen in het bizonder mosterdgas.
60104: WESTER'S GOUDSIROOP - (BROCHURE) " Waarom juist Wester's siroop....."
51641: WESTERHUIS W.A.A. - Frederik Henderik kazerne 1913 1988 FORT ST MICHIEL. Enige gegevens over het fort St Michiel en de latere Frederik Henderik Kazerne te Blerick, gemeente Venlo
47446: WESTERINK, MR. DR. G. - De Ellestraat in Elburg
67312: WESTERLAKEN, G. (GOOS), 1941- - OR-trainer: contouren van een mooi vak ( incl CD )
54152: WESTERMANN, J.H. (JAN HUGO), SCHULZ, JOOP P. (JOHAN PAUL), SPAANS, A.L. (ARIE LEENDERT), 1937- - Natuurbescherming en natuurreservaten in Suriname
69821: WESTERMANN, J.C. - Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland
70758: EDWARD WESTERMARCK - Histoire du mariage.
70121: WESTERTERP, MURK - Proces en ontwikkeling bij de paranoia
23493: WESTERVELD, JOOP - De kerk van Rozendaal
56652: WESTFRIES MUSEUM HOORN, MET KAP EN DEK (1984. HOORN) - Antieke sieraden: geillustreerd met schilderijen uit het Westfries Museum
60161: WESTPHAL, UWE. - Bauhaus memoryboek
38878: WESTRA, EVERT - Sint Bernard in de klei: het verhaal van het Aduarder klooster
4352: WESTRA, CHRIS, TOSSIJN, HERMAN - Windwerkboek: wat mogelijk is met windenergie
62902: WESTRA, RIE - Petertje Haan komt pas kijken
34072: WESTRUP, DICK - Wageningen: veranderd gezicht 1900-1982
36944: WESTSTEIJN, WILLEM G., AMSTERDAM SYMPOSIUM ON THE CENTENARY OF VELIMIR CHLEBNIKOV (1985; AMSTERDAM) - Velimir Chlebnikov (1885-1922): myth and reality: Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov
38505: WESTWELL, IAN - De Eerste Wereldoorlog dag na dag
71145: STICHTING HISTORISCH HOOGKARSPEL-WESTWOUD - Rondom De Leeuw Jaarboek 2007 Stichting Historisch Hoogkarspel Westwoud
41380: WETERING, H. VAN DE - Kleine katechismus ten gebruike der Nederlandsche bisdommen voorgeschreven voor het Aartsbisdom Utrecht
53509: WETERINGS, MIEKE - Bouwen met ambitie
54196: WETTEN, JACQUELINE VAN., LIGT, SJAAK DE., KUIJPERS, HENK. - Groen loont met TEEB Stad: Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water.
36094: WEUSTEN, BRIGITTE - Een klooster in de straat
63113: WEVER, W.W.F. - Demonendans op den Geitenberg (Over de massagraven van 10.000 Poolse officieren in Katyn = About the mass graves of 10,000 Polish officers in Katyn)
31491: WEVERBERGH - Jij goudgepunte lans: beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw
7820: VAN DE WEYER, ROBERT, BRUYLAND, KATRIEN - Verhalen uit de islam
63536: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De naakte waarheyt der Vrije Metselaars
60125: WEYNS, JOZEF, 1913-1974. - De molen uit Mol in het museumdorp te Bokrijk
59120: WEZEL, MARIAN VAN - Prat op het werk harer handen
64974: WHEELING, KENNETH EDWARD. - Horse-drawn vehicles at the Shelburne Museum
29519: WHELAN, BILKIS - Vastu in 10 lessen
41679: WHELAN, JOHN M. - The wooden plane
60288: WHITE, RUTH - Werken met gidsen en engelen
26047: WHITE, ELLEN G. - Gezin en gezondheid
28886: WHITE, CHRISTOPHER, BUVELOT, QUENTIN, WETERING, ERNST VAN DE, BUIJSEN, EDWIN, KONINKLIJK KABINET VAN SCHILDERIJEN "MAURITSHUIS", 'S-GRAVENHAGE, NATIONAL GALLERY, LONDON - Rembrandt zelf
50456: WHITE, JAMES L - Ray: A Tribute to the Movie, the Music and the Man
66067: WHITEHEAD, DAVID, 1961- - London the architecture guide
28527: WHITEHEAD, SANDRA. - Medieval & Tudor needlecraft
20876: WHITING, CHARLES - Operatie Ikeʺ
34534: WHITING, GERTRUDE - Old-time tools and toys of needlework
29559: WHITLAU, W. - Niet in de hemel: verkenningen in de wereld van de joodse traditie
72078: PETER C. WHITLOCK - The Country Life book of nautical terms under sail
47683: WHITMER, PETER O., VAN WYNGARDEN, BRUCE. - Aquarius Revisited: Seven Who Created the Sixties Counterculture That Changed America - William Burroughs; Allen Ginsberg; Ken Kesey; Timothy Leary; Norman Mailer; Tom Robbins; Hunter S. Thompson
33954: WHITTINGTON, E. MICHAEL, BRADLEY, DOUGLAS E., VELASCO, MARÍA, MINT MUSEUM OF ART (CHARLOTTE) - The sport of life and death: the Mesoamerican ballgame
46255: WHYTE, R. O. (ROBERT ORR),, 1903- - Asian village as a basis for rural modernization
69811: WICHERS HOETH, A.W., VEREENIGING VOOR DEN KOFFIEHANDEL (AMSTERDAM) - Gedenkboek van de Vereeniging voor den Koffiehandel: ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan, 1887-1937
65052: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN (HENRICK SAMUEL MAXIMILAAN), 1866-1942. - Johan de Witt en zijn tijd
31268: WICKS, BEN - De geur van melk en honing
47667: WIDDER, ELLEN, MERSIOWSKY, MARK, JANSSEN, WILHELM - Vestigia monasteriensia: Westfalen - Rheinland - Niederlande
30818: WIEDEMANN, FR. - Laatste vertellingen van mijne lieve moeder
26645: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen
42198: WIEGAND, DIETMAR - Goethe en zijn drukkers
24041: WIEGEL, COR - Haarlem in oude ansichten
60156: WIEGERSMA, H. - De breischei als voorwerp van volkskunst
26410: WIEGERSMA, M., DE FRYSKE AKADEMY (LEEUWARDEN) - Baerderadiel: in geakunde
27386: WIEGMAN, JAN - ABC: een grappig alphabet
38811: WIEGMAN, T. - De openbare lagere- en kleuterscholen in Enschede en Lonneker 1645-1985
70005: WIEGMAN, T. - Oud-Enschede
3804: WIEL, KEES VAN DER, STRAALEN, BRORD VAN, OYEN, BAS VAN, HISTORISCHE VERENIGING BINNENWAARD, BEGELEIDINGSCOMMISSIE PROJECT 1840, CULTURELE RAAD NOORD-HOLLAND, CULTURELE RAAD ZUID-HOLLAND - Holland rond 1840: aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland / met bidijagen van: leden van de Historische Vereniging Binnenwaard over Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Wijngaarden, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottolanden Goudriaan
48763: WIEL, JAN VAN DE - De Dongevallei: een natuurgebied in de stad
28864: WIELAERT, JEROEN - Route '40-'45: een reis langs het Nederlandse oorlogsverleden
32271: WIELAERT, JEROEN - Pijn en glorie van de polder: Hollandse wielerlegenden
29746: WIELAND, J.H. - De rechtsvindingsmethode volgens Josef Esser
34810: WIJKAMP TH. EN J.M. WIELAND - 1884 - 1984 100 jaar katholiek onderwijs Aalten
4477: WIELAND, J.H.M., RAMAKERS, E.P.M., LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - De gouverneurs in de beide Limburgen, 1815-1989
54167: WIELE, JOHAN STALPERT VAN DER. - Gulde-jaer ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnendagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. B.A. Mensink met musicologische medewerking van Drs. J.A.J. Böhmer.
4197: WIELEMA, MICHIEL - Toen Kralingen nog zelfstandig was...: een eeuw dorpsleven tussen revolutie en annexatie (1795-1895) / door Michiel Wielema;
70101: WIELEN, HENDRIK GERARDUS WILHELMUS VAN DER - Een Friesche landbouw-veenkolonie, bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland
20709: ALGEMEENE NEDERLANDSCHE WIELRIJDERSBOND ( TOURIST GUIDE ) - Te voet over de NoordelijKe Veluwe
64851: UNIVERSITÄT WIEN. - Der Botanische Garten der Universität Wien: Kleiner Führer.
33177: WIENESE, INEKE - Nazmiye en Sultan: verhalen van gescheiden Turkse vrouwen en hun dochters
23715: WIENTJES, R.C.M., SMIT, M. - Het Musiskwartier: van agrarische nederzetting tot winkelkwartier in Arnhem
2430: WIEPKEMA, P.R., HOOFF, J.A.R.A.M. VAN, BERMOND, B. - Agressief gedrag: oorzaken en functies / samengesteld door B. Bermond ... ; onder red. van P.R. Wiepkema en J.A.R.A.M. van Hooff
32337: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap: vijftig jaar boekdrukkersorganisatie
29846: WIERINGA, W.J., OS, M. VAN, VRIJE UNIVERSITEIT (AMSTERDAM) - Wetenschap en rekenschap, 1880-1980: een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit
2985: WIERINGA, FROUKE - Een cultuur valt droog: over het ontstaan van het Zuiderzeemuseum, 1916-1950 / Frouke Wieringa; redactiecommissie: Jaap R. de Bruijn ... ; red.: Pieter J. de Vries
34933: WIERINGA, F., MARITIEM MUSEUM "PRINS HENDRIK", ROTTERDAM - De wereld volgens Blaeu: Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
40625: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag
61839: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag
70914: WIERSMA, J.P. - Aldfaers groun: byld fan in tiidrek (1860-1940)
23972: WIERSMA, J.P. - Friesland: verciert met duysent vreughden
49995: WIERSMA, PIETER, DOHMEN, PETER, STICHTING ZANDKASTELEN PIETER WIERSMA, AMSTERDAM - Pieter Wiersma: architektuur in zand
60123: WIERSMA, D. (DIRK), 1899- - Gronden van misdaad
42246: WIERSMA, J.P. - Friesche sagen
42247: WIERSMA, J.P. - Friesche mythen en sagen
29195: WIERSUM, E. - Uit het Rotterdamsche gildewezen
6473: WIERTS, JOHAN - Vleugelken: sprookje met illustraties en liederen
33222: WIESEL, ELIE - Tekenen van uittocht: essays, verhalen, dialogen
36677: WIESSING, H.P.L. - John Raedecker
22347: WIGCHEREN, D.P. VAN - Alkmaar in veelvoud: tussen archeologie en actualiteit
34049: WIGGERS, HINKE, GLERUM, HUUB - Speelkaarten
53722: WIGGINTON, MARTIN J., GRAHAM, GEORGE GORDON, (1917-), NATURE CONSERVANCY COUNCIL (GREAT BRITAIN) - Guide to the identification of some of the more difficult vascular plant species
29682: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur: oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
50172: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur: oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
39347: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
71993: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Brabants dorp in de 15e eeuw ( door J. H. Isings )
39346: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
39344: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Karel V doet afstand van de regering ( door J. H. Isings )
39345: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Brabants dorp in de 15e eeuw ( door J. H. Isings )
39349: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Willem van Oranje in de Raad van State 31 december 1564 ( door J. H. Isings )
71996: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch 1629 ( door J. H. Isings )
71994: D. WIJBENGA - Een gildeoptocht in Antwerpen, 1520
71997: D. WIJBENGA - Rembrandt in zijn 'schildercaemer"; 1665
39352: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Frederik Hendrik voor 's Hertogenbosch 1629 ( door J. H. Isings )
71995: D. WIJBENGA - Brand van Moskou (16 september) 1812
39348: WIJBENGA, D. - Handleiding bij de schoolplaat: Stadsleven tegen het midden der 19e eeuw ( door J. H. Isings )
41467: WIJBENGA, D. - Karel de Grote te Aken. 808. Uitzending der koningsboden
41463: WIJBENGA, D. - Aankomst Willem I te Scheveningen. 1813
41461: WIJBENGA, D. - Een buitenplaats aan de Vecht.
41453: WIJBENGA, D. - Toernooi te Haarlem 1305
41450: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
41449: WIJBENGA, D. - Willibrord. De apostel der Friezen.
25321: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN, WALDORP, H. - De romantiek van de spoorwegen in Nederland
26026: WIJCK, J.C. VAN (CZN.) - De strooper
52280: WIJDEVELD, HENDRICUS THEODORUS - Vita nova nata est nobis
71030: HANS. WIJERS - De "aaibaarheid" voorbij: kenniseconomie vraagt om fundamenteel andere inrichting samenleving; 11 december 2000
65992: WIJFFELS, A., SIEMER. - Siemer , Herdenkingsuitgave de Siemer
21888: WIJFJES, HUUB - Radio onder restrictie: overheidsbemoeiing met radioprogramma's 1919-1941
21871: WIJFJES, HUUB - Hallo hier Hilversum: driekwart eeuw radio en televisie
31984: WIJFJES, HUUB, VOERMAN, GERRIT - Mediatization of politics in history
70370: WIJK, N. VAN - C̆echoslovakije 1920 - 1929 Feiten en indrukken
65095: VAN WIJK, YVETTE. - The practical book of herbs: growing and using herbs in southern Africa
38495: WIJK, G. VAN - Mijdrecht: negenhonderd jaar: Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
31543: WIJK, F.E. VAN, BRUIJN, P.G. DE, STADS- OF ATHENAEUMBIBLIOTHEEK, DEVENTER - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
30256: WIJK, JAAP VAN DER - Voetbalwoordenboek
30884: WIJK LOUW, N.P. VAN - Vernuwing in die prosa: grepe uit ons Afrikaanse ervaring
27435: WIJK, ED. VAN, TERPSTRA, P. - Friesland
68370: WIJKAMP, TH. - 100 jaar katholiek onderwijs in Aalten 1884-1984 , 1884-1984
26769: WIJLEN, TON VAN - De wateren van de lage landen: boeiende tochten in de natte natuur: natuur- en recreatiegids voor de wateren van de lage landen
30890: WIJMEN, ELLY VAN - Het zwarte zwijgen
30889: WIJMEN, ELLY VAN - Doeriejeeh
23791: WIJMER, SACHA - Water om te drinken
53660: WIJMER, SACHA - Grondwater beneden peil
33472: WIJN, MONIQUE, DOOREN, CORNÉ VAN, LANGNER, BRIGITTE, ALTERNATIEVE KONSUMENTEN BOND, AMSTERDAM - Gentechnologie in de supermarkt: informatie over bio- en gentechnologisch geproduceerde levensmiddelen
61694: WIJN, PIET, EVERT WERKMAN - De koraalduikers van de Stille zuidzee.
63001: WIJN, J.W. DE. - Amsterdam airport Schiphol
19528: WIJN, JAN WILLEM DE - Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart
46236: WIJNAND, GEORGE, STILL GOING STRONG CRICKET CLUB - Still Going Strong Cricket Club, 1929-2004
55487: WIJNAND, JOH. CHR. - Gedenkschrift uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken, koffiebranderijen en theehandel, Joure en Utrecht, 1753-1928 , N.V. Douwe Egberts: Joure , Utrecht, 1753-1928, + PRIJSCOURANT
23979: WIJNANDS, JOCHEM - Wadden
47530: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle
1944: WIJNBEEK, PHÉ - Hoor...het orgel zingt! / door Phé Wijnbeek;
26673: WIJNBEEK, H. - Scholen en schoolmeesters in Friesland tussen 1830 en 1850
34544: WIJNBERG, NICOLAAS - Met Marie in bad: 100 nieuwe recepten uit de schriften van Marie Aubain
32393: WIJNEN, JO, COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen: Zuidoost-Nederland nader bekeken
6365: WIJNEN, GERT, WEGGEMAN, MATHIEU, KOR, RUDY - Verbeteren en vernieuwen van organisaties, ook werk voor managers
3373: WIJNGAARD, MARIANNE VAN DEN - Het eeuwenoude misverstand: de invloed van de hersenen op het gedrag van mannen en vrouwen / Marianne van den Wijngaard
36905: WIJNJA, GERBEN D. - Het geheim van Jaap de olieslagersknecht: uit het oude Zaanse molenleven
36760: WIJNSMA, AREND JAN - Kerken op de Vlieterpen: Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard
36769: WIJNSMA, AREND JAN - De Waag in Makkum: symbool van een dorp met stedelijke allures
20507: DORTMONT JAN VAN EN JO DE WIJS - Uit grootmoeders en grootvaders tijd nu oma's en opa's
35588: WIJS, IVO DE, BÜHRMANN-UBBENS PAPIER, ZUTPHEN - Een dag zonder papier
41819: WIJST, PETRUS JACOBUS VAN DER - Politeness in requests and negotiations
59026: WIL, THEO TE, OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DIDAM - Diem deur de jaore hen
50180: WILBERS, F.A.M., STICHTING PUBLIC RELATIONS LAND- EN TUINBOUW ('S-GRAVENHAGE), STICHTING PUBLIC RELATIONS LAND- EN TUINBOUW, 'S-GRAVENHAGE - Licht op groen: praktische public-relationsadviezen voor agrarisch Nederland
48669: WILD, A. MARTIN DE - Naturwissenschaftliche Gemäldeuntersuchung
29408: WILDE, OSCAR,, 1854-1900. - Works, complete illustrated stories, plays & poems of Oscar Wilde.
20581: WILDE, W.J. DE - Leviticus
36485: WILDE, ANDRÉ DE - Rupsentabel. Dl. I
70701: WILDEMAN, BRAM - De vrijheid werd duur betaald
60122: WILDENBRUCH, ERNST VON, 1845-1909. - Das Serenlied,
42197: WILDER, THORNTON NIVEN, NONYMUS, A. - Oom Pio en Camila Perichole
41359: WILDIERS, MAX - De macht der metaforen: een cultuurhistorische beschouwing
70916: JOHN WILDING - How to make a skeleton clock.
70918: JOHN WILDING - How to make a weight driven 8 day wall clock
70919: JOHN WILDING - How to make a simple battery driven electric clock
72021: JOHN. WILDING - The Construction of a Drum Water Clock / N.D.: Ill.
72022: JOHN WILDING - How to make Galileo s escapement
72016: JOHN. WILDING - Machining and constructing a;scissors; clock. ( cover title: How to construct a scissors clock )
63003: WILDUNG, DIETRICH. - Egypte de la préhistorique aux Romains
42011: WILFERT, G. - Belangrijke middelen voor alle veehouders ( omslagtitel: Wonder der Vee-huismiddelen ) )
29198: JONG. WILFRIED DE - Bezetting & bevrijding. Oude Noorden
53794: WILHELM, KURT - Richard Strauss. An intimate portrait
71155: WILHELM A. DIEDENHOFEN, STÄDTISCHES MUSEUM HAUS KOEKKOEK. - Klevische Gartenlust: Gartenkunst und Badebauten in Kleve
7688: WILHELM, ROB - Weesp in oude ansichten. Dl. 2
42549: WILKINSON, T. J. (TONY J.), DUHON, SUSAN T. - Excavations at Franchthi Cave, Greece, Franchthi.
41471: WILKINSON, T. S. ( REAR ADMIRAL U.S. NAVY, DIRECTOR OF NAVAL INTELLIGENCE ) - O.N.I. 54 - R., U.S. Naval ships and aircraft. ( restricted )
36868: WILL, CHRIS., WINKELS, PETER J. A. - Jacobus van Looy
70305: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
59051: WILLE, HENK - Een eeuw voetbal in Achterhoek en Liemers
71341: WILLEM YSBRANTSZ BONTEKOE, DIRCK ALBERTZ. RAVEN - Iournael, ofte gedenckwaerdige beschrijvinge vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn: begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren: begonnen den 18. December 1618. en vol-eynt den 16. Nove
36047: RASING. WILLEM - Mijn familieboek 1620 - 1993. Genealogie van Warner Raesing.
6596: WILLEM, NIMWEGEN, ARJAAN VAN - Over de vos Reinaert
36728: BOSCH-WENTINK WILLEMIEN - In en Umme Bronckhorst, Riemeleriee van Willemien Bosch Wentink
28140: KREEFTENBERG WILLEMIJN - Sierk Schröder., Een keuze uit het werk van Sierk Schröder met een inleiding door Willemijn Kreeftenberg.
63091: WILLEMS, J.H.J. - Atlasje bij de Nederlandse literatuurgeschiedenis
70578: WILLEMS, ELDERT - Luchtkasteel
24524: WILLEMS, GERRIT, ZOMEREN, KOOS VAN, VUIJSJE, HERMAN - Gras en wolken: een beeld van het Groene Hart
5040: WILLEMS, W.J.H., HALLEWAS, D.P., RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, KONINKLIJKE NEDERLANDSE OUDHEIDKUNDIGE BOND - Nieuwe ontwikkelingen in de archeologische monumentenzorg / onder red. van W.J.H. Willems
38103: WILLEMS, JAN HENDRIK JACOB., HAAR, BERNARD TER. - Bernard ter Haar 1806-1880
71289: WILLEMSEN, AUGUST (1937-) - De val
70935: R. WILLEMSEN, MICHEL DE MONTAIGNE - De adagia van Michel de Montaigne
40570: WILLEMSEN, CHRIS - Kat in 't bakkie: voetbalgedichten
40565: WILLEMSEN, CHRIS - Eeuwig buitenspel: odes aan gestorven voetballers
34909: WILLEMSEN J.H.J. - de Dortse molens
26062: WILLEMSEN, J.TH.W. - De volkshuisvesting in Arnhem, 1829-1925
41921: WILLEMSEN, CHRIS - Dood op de schoen: voetbalgedichten
32230: WILLEMSEN, CHRIS - Kat in 't bakkie: voetbalgedichten
41759: WILLEMSEN, CHRIS - Ik, Jol: de biografie die alles zegt
29478: WILLEMZE, TH. - Spectrum muzieklexicon ( set 2 delen)
69683: WILLETT, JOHN - Weimar, een weggemaaide cultuur
71824: WILLIAM J. MITSCH, JAMES G. GOSSELINK - Wetlands
30492: WILLIAMS, NIGEL - Mijn broeders hoeder
71087: TOM WILLIAMS - The complete illustrated guide to Chinese medicine: a comprehensive system for health and fitness
39119: WILLIAMS, MASLYN., HAXTON, ELAINE. - story of Indonesia
63268: WILLIAMS, TREVOR I., WITHERS, SONIA - A biographical dictionary of scientists
36571: WILLIAMS, C. N., CHEW, W. Y., RAJARATNAM, J. H. - Tree and field crops of the wetter regions of the Tropics
37239: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER - De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841): een autobiografie uit een tijdperk van overgang
61381: WILLIGEN, A. VAN DER - Jaarzang aan de broederschap van de aloude Rhetorykkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk: Trouw moet blijken, op den eersten dag van 't jaar 1831
48759: WILLINK, GEERT, HOOIJDONK, SERPHIA - Veldgids: beheer en onderhoud
66236: WILLS, MATTHEW B., 1932- - The Lindbergh report: the untold story of Lindbergh's report of September 22, 1938
29788: WILLS, GARRY - Pauselijke zonde: geconstrueerd bedrog
46203: WILLUMSEN, DORRIT - De Gentse bruid: roman
70508: WILLY WALDEN , PIET MUYSELAAR - Daar zit muziek in.. al 20 jaar
25291: WILMER, C.C.S. - Panorama van Utrecht
23466: WILMER, C.C.S. - Utrecht getekend: vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief
2837: WILMER, C.C.S. - Museum op zolder: het oudste stedelijk museum van Nederland in 1889 door Anthony Grolman in 24 aquarellen uitgebeeld / C.C.S. Wilmer
69756: WILMER, C.C.S. - Utrecht, de stad in prenten
53936: WILMERSDORF, SCHULZ- - Paris deutsch gesehen. ( first edition 1940 )
25115: WILMINK, WILLEM, PIJLMAN, FETZE - Het kind: een bloemlezing
32461: WILMINK, WILLEM - Het reisgezelschap van de Amstel: een sprookje
63458: WILMINK, WILLEM - Van Roodeschool tot Rijsel: een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied
42321: WILMINK, H. - Legende van de Wittewijvenkuil: berijmde vertelling
48842: WILMINK, WILLEM - Een vreemde tijger, en andere gedichten
48846: WILMINK, WILLEM A. - Zeven liedjes voor een piek
70609: WILS, IGN.M.P.A. - Geschiedenis van Roomsch Katholiek Dordrecht tijdens en na de Hervorming
50471: WILS, JAN . NEDERLANDSCH OLYMPISCH COMITÉ - Olympisch Stadion, Amsterdam
38081: WILSON, DEREK,, 1935- - history of south and central Africa
48774: WILSON, EDWARD O. - Kijk op de natuur
63326: WILSON, ALISTAIR MACINTOSH. - The infinite in the finite
54123: WILSON-BAREAU, JULIET. - Manet, Monet: la gare Saint-Lazare: , Paris, Musée d'Orsay, 9 février-20 septembre 1998, Washington, National Gallery of Art, 14 juin- 20 septembre 1998
29764: WILSON, HILARY - Het volk van de farao's
26248: WILSON, IAN - Jezus: een geschiedenis
22673: WILSON, JIM, LUITEN, SONJA, LUITEN, WIM - Vechtsporten in beeld: karate, kung fu, judo, aikido, kendo
39190: WILSON, JIM, LUITEN, SONJA, LUITEN, WIM - Vechtsporten in beeld: karate, kung fu, judo, aikido, kendo
2114: WILTERDINK, WILLEM - 125 jaar Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
19726: WILTERDINK., WILLEM - Verskes van Willem
70431: WILTERDINK, NICO - Vermogensverhoudingen in Nederland
34742: BULSINK. WIM - De tied van kökkestuul en cocosmatte. Uitgegeven door Bulsink woninginrichting BV ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan.
39758: WINANDS, W.J. - Gemeente Gendringen in woord en beeld
56642: WINANDS, WIM - Het Meghlo dat Megchelen werd
56567: WINANDS, WIM. - Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen
38641: WINCKEL, ANNEMIE VAN - Keien in de vijver
39752: WIND, ROB DE, POLA, ALEXANDER - Mens en trein, mensentrein, mens entrein: een spoorwegmannen- en -vrouwenboek
24152: WIND, ROB DE - Wadden in beweging
24577: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
42472: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
33938: WINDELS, VEERLE - Jonge Belgische mode
31664: WINDEN, MONIQUE VAN - Louis Marie Anne Couperus: de collectie Sine Qua Non
32078: WINDEN, MONIQUE VAN, WINDEN, PIET VAN, KOMRIJ, GERRIT, ANTIQUARIAAT AIOLOZ, LEIDEN - Gerrit Komrij 60: en daarvan wilde hij leven!: verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten, auteursexemplaren van eigen werk, 31 maart-21 april 2004
31851: WINDEN, PIET VAN - Louis Couperus in eerste editie: een overzicht van de oorspronkelijke uitgaven van zijn werk
42158: WINDENBERGER, J. ( PHOTO'S: J.J. MOREAU AND H. SERRE ) - L'Aeroport de Paris; Presente la Nouvelle Aerogare d'Orly ( Special bound for officiel opening )
25237: WINDSMA, REIN BAUKES - Samle dichtwurk
55387: WINDT, ROB DE, ZAAL, ANNE, ENVIRONMENTAL SCIENCES GROUP, WAGENINGEN. KUNSTCOMMISSIE - Lumen - Gaia - Atlas: architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group
61423: WINDT, JAN (JOANNES THEODORUS WILLIBRORDUS), 1943- - Genealogie, geschiedenis en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt
40448: WINGEN, ED, KOSTER, NICO - Kijk op schilders: portretten van 50 Nederlandse Schilders
4574: WINGEN, ED - De A van Cobra in woord en beeld
31721: WINGEN, ED - De A van Cobra in woord en beeld / samenstelling Ed Wingen;
2802: WINGENS, MARC - Over de grens: de bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw / Marc Wingens
64695: WINGENS, MARC - Monument & landschap in de gemeente Ubbergen
36182: WINKEL, G. TE - Het "Wilhelmus" van Nassouwe
4694: WINKEL, DOS - Wat is er mis met vis?! en visolie: ...en wat kunt u doen / Dos Winkel
42519: WINKEL, AP TE - Van Koekolk tot Koppelkerk: de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Bredevoort. dl. 1:
22655: WINKEL, G. TE - Het "Wilhelmus" van Nassouwe
2353: WINKELS, PETER J.A. - Ten tijde van de Tachtigers: rondom De Nieuwe Gids 1880-1895 / Peter J.A. Winkels en anderen
71672: MICHEL. WINOCK - La France et les juifs. : de 1789 à nos jours
3391: WINSEMIUS, PIETER - Je gaat het pas zien als je het doorhebt: over Cruijff en leiderschap / Pieter Winsemius
39615: WINSEMIUS, J. - Het minimum aantal bewoners van een dorp
29923: WINTER, ARTHUR, WINTER, RUTH - Hersenwerk: verbeter uw geheugen, zintuiglijke waarneming en intelligentie
72091: H. WINTER - Een Hollandse tweedekker uit de jaren 1660/1670 naar het contemporaine model in het voormalige slot Monbijou in Berlijn
22237: WINTER, THEUN DE - Het gras voor mijn voeten: gedichten
22086: WINTER, R. DE, DORELEIJERS, E.H.J.C.M. - Luchtmachtstructuren in beweging: 80 jaar luchtmachtorganisatie
3013: WINTERMANS, J.J.G. - Belgische vluchtelingen in Eindhoven: 1914-1919 / J.J.G. Wintermans
26556: WINTERS, WILLEM - A krom, slordig reuzenwerk?; Coopersburg, Welgelegen, Leppehiem
28194: WINTGENS, DORIS, OEY TJENG SIT, STEDELIJK MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN - Oey Tjeng Sit: 2 × 2 = 5
2499: WINTGENS HÖTTE, DORIS, KASTEEL GROENEVELD, BAARN, NEDERLANDSE KRING VAN BEELDHOUWERS, AMSTERDAM - Achilles: de kwetsbare plek /
67322: WINTON, JOHN, 1931- - ULTRA at sea: how breaking the Nazi code affected Allied naval strategy during World War II
70819: JAKOB ADOLF BRUNO WISELIUS - Verslag en vijfjarig vergelijkend overzigt van den handel en de scheepvaart van
59161: WISPELAERE, PAUL DE - Het verkoolde alfabet
39846: WISSEN-HARKINK, E. VAN, SCHAIK, JOHN VAN - De Rozenkruisers ontsluierd
31997: WISSINK, H. - La Riviere & Voorhoeve, Zwolle
45007: WIT, R.J. DE - Kadaster, ruilverkaveling en toponymie
39098: WIT, WIM DE - Auke Komter, architect
64769: WIT, HENK DE, 1917- - KNIL herinneringen
66301: WIT, OLGA DE 11/10/1924-20/03/2006. - Kijk naar de sterren, Kris
63069: WIT, HENK DE, 1917- - KNIL herinneringen Complete set 5 delen )
26980: WIT, JAN DE, VEER, GUUS VAN DER - Psychologie van de adolescentie
19789: WIT, JOOP DE - Slum dwellers, slum leaders and the government apparatus: relations between actors in slum upgrading in Madras
61500: WIT, A. AUGUSTA H. DE - De drie vrouwen in het heilige woud: verhalen
36871: WIT-KLINKHAMER, THERESIA MARGARETHA DUYVENÉ DE,, AND GANS (MOZES HEIMAN), GANS, MOZES HEIMAN. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver
29884: WIT, BOB DE., MEYER, RON,, 1962- - Strategy process, content, and context
56495: WIT, JAN, 1914-1980. - Het bos der onbezorgde dieren
26462: WIT, J.C. DE, MAASKANT, A.A.C., DEKKERS, GER, HET OVERSTICHT #ZWOLLE# - Het Oversticht na vijftig jaar: nog steeds in de bres voor de "bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel"
69530: WIT, LEONTINE DE, VLAMING, JUDITH DE, CAMPEN, JOSÉ VAN - Een woonkamer als schoollokaal: de schoolwoning als ontwerpopgave
21398: WIT, HENK DE - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995: einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-Azië
71270: WITGEEST, S. - Het nieuw toneel der konsten, bestaande uyt sesderley stukken
37020: WITHAAR, RIENK GERWIN - The role of the phonological loop in sentence comprehension
41822: WITHAAR, RIENK GERWIN - The role of the phonological loop in sentence comprehension
19536: WITLOX, JOSEPH - Voor honderd jaren in Suriname: tafereelen uit het plantersleven
2593: WITTE, BERT - Poësie: rijmpjes en versjes /
56632: WITTE-RANG, GREETJE, KAMP, KLAAS VAN DER, RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND - Brieven over de kerk tussen de generaties
20402: WITTEVEEN-JANSEN, M., GEMEENTE ZALTBOMMEL - De zetel der vroede vaderen: zes artikelen over het stadhuis aan de Markt en in de Tolstraat te Zaltbommel
38422: WITTHOFT, HANS JURGEN. - Nordatlantikrenner
60166: WITTKAMPF, WILLEM - Morgen ben ik thuis: Bernardus B. en de watersnood
39277: WITTKAMPF, WILLEM - Morgen ben ik thuis: Bernardus B. en de watersnood
48901: WITTOP KONING, MARTINE - Wereldrecepten voor de Hollandsche keuken - World Recipes for the Dutch Kitchen
41262: WITTOP KONING, MARTINE (1870-1963) - Honderd recepten voor Honig's Maizena
64865: WITTOP KONING, MARTINE (MARTINE DIEDERIKA), 1870-1963., SPRUYT & CO) - Melk eten & drinken: een aantal van de smakelijkste melk-recepten
20549: WITTOP KONING, MARTINE - Honderd rauwkost-gerechten
28151: KONING MARTINE WITTOP - héél wat anders héél wat beter !
41021: WITTOP KONING, MARTINE - Honderd rauwkost-gerechten
41622: WOENSEL KOOY, M. VAN - De waddewandeling van Vader Iwersen
50292: WOENSEL, LODEWIJK VAN - De wiender. ( gesigneert met opdracht )
23728: WOERDEN, H.F. VAN - Gevelstenen in Amsterdam: wandelen langs bijbelse voorstellingen
25351: WOERTMAN, D.W., HERBERT, J. - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel
34912: WOERTMAN, BERNARD, JANSEN, HENK - Gorssel in oude ansichten. Dl.
53424: WOESTENBURG, MARTIN - Over de brug: hoe Zanderij Crailoo een natuurbrug kreeg
51785: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - De nieuwe Esopet
64830: WOHLFELD) - De militaire ineenstorting van Italië in Oct.-Nov. 1917.
61680: WOLDA, G., PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST, WAGENINGEN - De spreeuw
30488: WOLDE, J. DE - Ontginningen en verkavelingen in de gemeente Staphorst
6380: WOLDENDORPAGINA'S H. - Permenas' grote reis
30425: WOLDRING, H.E.S. - De christen-democratie: een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie
71026: WOLDRING, JOSEPHINE - Eén raam, één deur, één schoorsteen, 150 jaar Luthers Hofje
31884: WOLF-CATZ, HELMA - De dreiging
71539: DE WOLF, MAURICE M., DE WOLF, MARIAN WATTS - Het Enkhuizer regentengeslacht Van Loosen en aanverwante geslachten
21999: WOLF, H.C. DE - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam 1600-1866.
20031: WOLF, BARBARA DE - De prins met de vijf hoofden
20033: WOLF, BARBARA DE - De olifant-lamp
29475: WOLFE, TOM - Ik ben Charlotte Simmons
27805: WOLFF, BETJE, DEKEN, AAGJE - Wij beginnen te sympathiseren
34555: WOLFF, LEON DE, REMMELINK, THEDO - Snowboarden: training en techniek
6857: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname, 1613-1934
70878: WOLFGANG. POLTE, JÖRG. HEIN, HORST. LANDROCK, ULRICH. WINDOFFER - Clocks and watches from the Landrock collection
42217: WOLK, JAN VAN DE - Zettericks van alle seizoenen
69850: WOLK, JOHANNES VAN DER - De Kröllers en hun architecten
71576: WOLKERS, JAN - Dominee met strooien hoed
2978: WOLLESWINKEL, EGBERT, VRIES, JAN DE - Renswoude: geschiedenis en architectuur / Egbert Wolleswinkel; met medew. van Jan de Vries; eindred.: Karen Veenland-Heineman;
41935: WOLLESWINKEL, RIA - Gevangen in moederschap: 'gedetineerde vrouwen en het recht op family life'
67334: WOLPERT, L. (LEWIS) - The triumph of the embryo
63351: WOLPERT, L. (LEWIS) - The unnatural nature of science
22448: WOLTERS, REIN - In zwanenvlucht: Vogelklas Karel Schot 1950-2005
35096: WOLTERS, REIN - Charlois: van agrarisch dijkdorp tot deelgemeente
32076: WOLTERS-MEYER, F.J. - Over Kabouters en elfjes
46172: WOLTHERS, DAISY, ACHTERBERG-VAN BAAK, J.C., ANDRIESSE, EMMY, NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM ('S-GRAVENHAGE), STICHTING NEDERLANDS LETTERKUNDIG MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM, 'S-GRAVENHAGE - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21
4380: WOLTJER, J.J., GROENVELD, S., MOUT, M.E.H.N. - Bestuurders en geleerden: opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden / onder
21237: WOLTRING, J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode A: 1919-1930. Dl. IV: 1 augustus 1922-30 september 1923
46389: WONDERGEM, J. - Goor vroeger en nu. 3
54128: WONDERGEM, P. - Syntaxonomie en synoecologie van Noordlimburgse wegbermen
71107: WONINGBOUWVERENIGING KOMBINATIE 77, UTRECHT, HISTORISCH ONDERZOEKSBURO HISTODATA, GRONINGEN - Op staal gefundeerd: gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Utrechtse Woningbouwvereniging Kombinatie 77
23508: WONINK, HARRY - Het landschap van Twente
30795: WONINK, HARRY - Wandelen met Harry Wonink: honderd nieuwe wandelroutes
38402: WONINK, H. - Op stap met Harry Wonink
38101: WONINK, HARRY - Boer geert vertelt. Twents boerenbestaan vroeger en nu
33525: WOOD, DAVID,, 1928-, CAMPBELL, IAN,, 1947- - Geneset target Earth
5014: WOOD, DOROTHY - Papierprojecten / Dorothy Wood; fotogr. door Lucinda Symons;
62951: WOOD, PETER, DANIELS, GEORGE - Abenteuer der Karibik
2803: WOODROW, ALAIN - De jezuïeten: geschiedenis van een macht / Alain Woodrow; vert. door Lex Wapenaar
70057: WOODS, ROSS - Moord in de canyon ( gebonden UMC uitgave )
72032: H. WOOLDERINK - De Hof te Borne: 800 jaar geschiedenis van De Hof, de kerk en het dorp Borne, 1206-2006
55436: EUROPEAN ASSOCIATION OF KOREAN LANGUAGE EDUCATION. WORKSHOP (3RD: 2010: LONDON, ENGLAND) - Current issues in Korean language education in Europe , Yurŏp Han'gugŏ kyoyuk Å­i hyŏnhwang kwa chaengchŏm = ìoe ëŸ½ í•oe국어 교ìoe¡ 의 현황 ê³¼ 쟁점: ìoe ëŸ½ í•oe국어 교ìoe¡ìž ì›Oe크숍 ë-¼ë¬¸ì§‘
42383: WORLD CONGRESS ON FERTILITY AND STERILITY (15TH: 1995). MONTPELLIER, FRANCE), HEDON, B., BRINGER, JACQUES., MARES, P. - Fertility and sterility
70723: PIET WORM - De speelgoed-beer van Sibiella: ofwel: Hoe een arm, vergeten vrouwtje door middel van haar oude speelgoed-beer, met het ene slappe oor en het stopje op zijn buik, weer gelukkig werd
5050: WORMSER, C.W. - Adat of recht / door C.W. Wormser;
40890: WORMSER, C.W. - De heilige gong
24090: WORSWICK, CLARK - Japan: photographs 1854-1905
56544: WORTEL, TH.P.H. - Alkmaar in oude ansichten
69823: WORTMAN, H., BROEK, G.J. VAN DEN, MINISTERIE VAN WATERSTAAT - Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
53698: WORTMANN, E. - Nieuwe Nuts: duurzame bronnen, lokale business: integrale versie
53679: WORTMANN, E.J.S.A. - De Zonneterp - een grootschalig zonproject
36195: WOUD, ELISABETH - Levensbegin
41804: WOUD, AUKE VAN DER, BRUINTJES, JAAP, INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS, GRONINGEN - De innige betrekking tussen stad en hogeschool: architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, 1950-1984
40559: WOUDE, C. VAN DER - Kronyck van Alckmaar: met zijn dorpen ...
53989: WOUDE, R.E. VAN DER - Op goede gronden
36791: WOUDE, SIEM VAN DER - De Slachtedijk
27068: WOUDE, JOHAN VAN DER - Arnhem veertig, Arnhem vijfenveertig
28172: WOUDEN, ANTON VAN DER - Negative contexts
70821: WOUDRICHEM VAN VLIET, L. VAN - Een woord over en in verband tot de door de heeren G. Suermondt en H. Hope Loudon c.s. voorgestelde West-Java-koffij-cultuur-maatschappij
39785: WOUDSMA, GOSSE - Van Bero tot Bello: fragmenten uit de historie van Bennekom
40502: WOUDSMA, GOSSE - Van Bero tot Bello: fragmenten uit de historie van Bennekom
30035: WOUDSMA, GOSSE - Van Bero tot Bello: fragmenten uit de historie van Bennekom
25360: WOUDT, KLAAS, NIEUWENHUYS, WILLEM - Honderd jaar Verkade, 1886-1986
36617: WOUDT, JAN PIETER - Bouwen aan Zaanstad: 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten
2526: WOUDT, JAN PIETER - Bouwen aan Zaanstad: 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten / Jan Pieter Woudt
72058: OPLAND PSEUD. VAN ROB WOUT, - De muts van de Keizer
49983: WOUTERS, CATHALIJN - Cathalijn Wouters: paintings, drawings: beyond reality
70194: WOUTERS, CORNELIS ADRIAAN THEODORUS MARIA - Ongewenschte muziek, de bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland, 1920-1945
21899: SCHUILING R EN J.M. DE FEIJTER + J. KONINGS EN D. WOUTERS - (CATALOGUS) 32 aardrijkskundige wandplaten ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde van Nederland + Aardrijkskundige wandplaten van Nederlandsch Oost Indië.
35614: WOUTERS D., J. HOOGWERF. - Vvragen en opgaven behorende bij de geschiedenis des vaderlands voor de christelijke scholen deel I + II
7385: WOUTERS, TJ., GEMEENTE PUTTEN. BURO VOORLICHTING - Opdat het nageslacht het wete: gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd
25441: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen
55273: WRIGHT, FRANK LLOYD - An American architecture:
46306: WRIGHT, W. B. (WILLIAM BOURKE),, 1876-1939. - The Quaternary ice age
35024: WRIGHT, FRANK LLOYD, OUD, J.J.P., AHOY'-GEBOUW (ROTTERDAM) - Frank Lloyd Wright: catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Ahoy'-gebouw te Rotterdam
48885: WRIGHT, CYRIL ERNEST, BRITISH LIBRARY, DEPT. OF MANUSCRIPTS, BRITISH MUSEUM - English heraldic manuscripts in the British Museum
56512: WRIGHT-SMITH, ROSAMUND - (In)lijsten
61782: WRIGLEY, WALTER. - Gyroscopic theory, design, and instrumentation
55322: WROBLEWSKI, CHRIS - Tatoeages
46251: WU, TE-YAO. - Political and social change in Singapore
35279: WUBBENHORST, LYDIA - De heks van Heteren
20022: DE WULF, M. - Wijsbegeerte en beschaving in de Middeleeuwen
46337: WULFFTEN PALTHE, A.W. VAN - De eerste eeuw van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia
55327: WULFFTEN PALTHE, A.W. VAN - De eerste eeuw van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia
28609: WUMKES, G.A. - Nei sawntich jier: tinkskriften
70245: WUMKES, G.A. - Nederlandsch-Friesch woordenboek
70337: WUMKES, G. - Stads- en dorpskroniek van Friesland
20511: WUMKES, A.D. - In de gekroonde trapgans: drie eeuwen 's-Graveland
62882: WUNSCHHEIM, ALFONS VON, FORSTHUBER, GERHARD - Waidmannsbrauch
44653: WURTZ, MAURIZIO - Baleines et dauphins de la Méditerranée
36098: WÜSTEFELD, W.C.M., KOERS, N.H., CARON, M.L. - Rondom kerst: prentkunst uit eigen bezit (1475-1750): Rijksmuseum Het Catharijneconvent
27912: WÜSTEFELD, W.C.M., KOERS, N.H., CARON, M.L. - Rondom kerst: prentkunst uit eigen bezit (1475-1750): Rijksmuseum Het Catharijneconvent
32199: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent
28632: WYCK, H.W.M. VAN DER, ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Overijsselse buitenplaatsen
71978: WYCK MASON, F. VAN - Zangeres in Saigon
71892: WYCK MASON, F VAN - De geheime formule
34432: XANTEN, HERMELINDE VAN, CENTRUM BEELDENDE KUNST GELDERLAND, GEBIEDSGERICHT CULTUURBELEID RIVIERENLAND - Bakens aan het water: lint van kunstwerken
70992: XI ZHU, RICHARD WILHELM, HANS VAN ESS - Die Lehren des Konfuzius die vier konfuzianischen Bücher; chinesisch und deutsch
50538: BENEDIKT XVI - Jesus von Nazareth. 2. Teil: Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung
71470: MALCOLM EDWARD YAPP - The Near East since the First World War
50034: YARWOOD, DOREEN,, 1918- - The architecture of Europe
53695: YATES, DAVID., RUFF, ALLAN R., UNIVERSITY OF MANCHESTER. DEPARTMENT OF PLANNING AND LANDSCAPE. - Encouraging nature in urban public parks
31690: YAU, JOHN,, 1950-, PENCK, A. R.,, 1939- - A.R. Penck
6995: YEAGER, JEANA, RUTAN, DICK - Voyager: de non-stop vlucht rond de aarde in negen dagen
6516: YEANG, KEN - The architecture of Malaysia
42295: YEVTUSHENKO, YEVGENY ALEKSANDROVICH,, 1933- - Evtushenko, Pasternak, Akhmatova Poetry
70953: YISRAEL. GUTMAN, BELLA. GUTTERMAN, ANNET. FRANSEN - Het Auschwitz album: reportage van een transport
33951: YLSTRA, BOUKE - Bouke Ylstra: etsen 1953-1993
50067: YONTEF, GARY M. - Awareness dialogue & process
65047: UNITED STATES TRUST COMPANY OF NEW YORK. - Promise fulfilled, a story of the growth of a good idea from 1853 to 1953.
31231: YOSHIKAWA, YOSHIO, - Japanese drama
53803: YPENGA, ANKO - Sacramentum
51825: YUMOTO, JOHN M. - The Samurai sword: a handbook
39889: YUPHO, DHANIT - Thai musical instruments
71786: YVES LECOUTURIER, ENTREPRISES 35. - De stranden van de Landing
70596: YVONNE - Sjoelbak en triktrak
5501: TURKENBURG'S KONINKLIJKE ZAADHANDEL (BODEGRAVEN) - Sportvelden: aanleg en onderhoud
30834: ZAADNOORDIJK, TINEKE - De familie Telefoneer
39312: ZAAIJER, JOHANNES,, OF DIRKSLAND. - Over de specifieke warmte van vaste en vloeibare ligchamen. Academisch proefschrift, etc.
26015: ZAALBERG, C.A. - Van den vos Reinaarde
42229: JOSEF IBN ZABARA - Reis met de duivel
28522: ZACZEK, IAIN. - Chronicles of the Celts
67276: ZAGIER, DON, 1951- - Die ersten 50 Millionen Primzahlen
34834: LUCHTHAVEN SCHIPHOL. IN- EN EXTERNE BETREKKINGEN. STRATEGISCHE ZAKEN - Milieubeleidsplan Luchthaven Schiphol
35039: NEDERLAND. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN ('S-GRAVENHAGE) - De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland
6469: ZAMBON, J.V. - Ster woordenboek Nederlands-Duits
48709: ZAND-SCHOLTEN, BERRIE, BEEK, FRANS VAN DER - Veronica, speelbal van de golven
41433: ZANDBELT, W.A.J. - 100 jaar Steegse historie
63131: ZANDBERG, J. - Twintig jaar B.V.L. ( B.V.L. = Bijzondere Vrijwillige Landstorm )
38835: ZANDEE, J. - De Messias: opvattingen aangaande het koningschap in de godsdiensten van het oude Nabije Oosten
53507: ZANDEE, RIANNE, SMIT, MICHIEL, PROGRAMMA RUIMTE & MOBILITEIT - Bundeling: een gouden greep?: de betekenis van bundeling van verstedelijking en infrastructuur in verleden, heden en toekomst
21715: ZANDSTRA, EVERT - VCS: gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen
48678: ZANEN, TEUN JAN - Macht en onmacht: 130 jaar vakbeweging in Groningen
24865: ZANTEN, MIEKE M. VAN - Orgelluiken: traditie en iconografie: de Nederlandse beschilderde orgelluiken in Europees perspectief
1874: ZANTEN, GERTH VAN - Vught: het kamp en de mensen / door Gerth van Zanten
24193: ZANTEN, MARIEKE VAN - Aldus is opgeschilderd: Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken, 1100-1600
48690: ZANTIS, FRANZ-PETER - Handboek voor geluidstechnici: theorie & praktijk van opname & weergave
37183: ZAPPEY, W.M., BLAAUWEN, A.L. DEN, RIJKSMUSEUM (AMSTERDAM), RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM - Loosdrechts porselein 1774-1784
35539: ZEE, NANDA VAN DER - De kamergenoot van Anne Frank
3764: ZEE, G. VAN DER - 1000 jaar Harderwijk, kerk en Bethel / door G. van der Zee
38748: ZEE, SYTZE VAN DER - Potgieterlaan 7: een herinnering
49970: ZEE, HENRI VAN DER, WERF, TON VAN DER - 'Bound to the sea': Peter J. Sterkenburg, a painter of seascapes (1955-2000) / by Henri van der Zee and Ton van der Werf [captions]; [English translation, from the Dutch: Willem Proost; photogr.: Gert Fopma]
22544: ZEE, G. VAN DER - 1000 jaar Harderwijk, kerk en Bethel / door G. van der Zee
20319: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en het Huis te Riviere: de geschiedenis van de burcht het Huis te Riviere, de omgeving, het ontstaan van de stad Schiedam, biografie van het geslacht van Matenesse, fragmenten uit de vaderlandsche stadshistorie, enz., ter gelegenheid van d
24030: ZEE, P.R. VAN DER - Joure in oude ansichten. Dl. 2
66186: ZEE, KAREN I. VAN DER (KAREN IVETTE), 1966- - For better or for worse?: social comparison and coping with health problems
56648: ZEELAND-SMEENK, GERDA VAN - 't Geet altied wieter: gedichten Meddo's dialect
7703: STICHTING GENEALOGISCH CENTRUM ZEELAND - Zeeuwse historische bronnen ten behoeve van het genealogisch onderzoek, Kleine serie
7721: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek. deel 6
7720: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek. deel 5
7719: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek deel 4
7718: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek deel 3
7716: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek
7717: NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. AFDELING ZEELAND - Zeeuws kwartierstatenboek deel 2
71367: ZEEMAN, J. - Twee eeuwen uurwerken, 1657-1857, Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum, 21 december 1967 t.m. 3 maart 1968
70823: JOHAN HUIBERT. ZEEMAN - De kustvaart in Nederlandsch-Indië, beschouwd in verband met het Londensch tractaat van 17 maart 1824
29474: ZEEMAN, M. T. S. - Die armesorgwerk van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika.
64972: ZEEMAN, J. - Twee eeuwen uurwerken, 1657-1857: Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum, 21 dec. 1967 t.m. 11 febr. 1968
2296: ZEEMAN, JAN - Familiewapens: wetenswaardigheden, hoe kom ik eraan?, het tekenen en schilderen / Jan Zeeman
53437: ZEEMAN, J., HET NEDERLANDS GOUD- EN ZILVERMUSEUM 'KEUR EN AMBACHT' (UTRECHT) - Eetgerei van het Stenen Tijdperk tot heden
70854: ZEEMAN, J. - De Nederlandse stoelklok
52214: ZEEPFABRIEK "DE KLOK" V/H FA. J.L. VAN APELDOORN HZN , HEERDE - Wereldsleutel
20310: COMMANDO ZEESTRIJDKRACHTEN - Leidraad maritiem optreden: de bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht
55430: ZEEUW, P.W. DE - De keuvels van het Overmase
64925: ZEEUW, LIESBETH VAN DER. - Oog in oog: portretten van Rotterdammers
53603: ZEEUW, AART DE, HEDGES, MARILYN, RAAD VOOR RUIMTELIJK, MILIEU- EN NATUURONDERZOEK - Social cost benefit analysis for environmental policy-making
37282: ZEEUW, P. DE (J.GZN.) - Michiel Adriaansz. de Ruyter
55365: ZEGERS, G.D. - Sint Vincentius in Utrecht: geschiedenis der Utrechtsche Sint Vincentiusvereniging 1849-1949
2723: ZEGGELAAR, J.C. VAN - Vijf jaar Nazi-pers / samengest. door J.C. van Zeggelaar
23688: ZEGGELEN, MARIE VAN - Oude glorie: Indische roman
39108: ZEGGELEN, MARIE VAN - Onderworpenen: schetsen uit Celebes
29267: GUNNEWEG - VAN ZEIJL. G - Samen overleven.De Lier in oorlogstijd
56592: ZEILER, F.D. - Uit Zwolle's geschiedenis
25288: ZEILER, FRITS DAVID - Museumboek voor Overijssel
4865: ZEILER, FRITS DAVID - Onder de hei: archeologische en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi / Frits David Zeiler
50342: ZELOV, CHRIS., COUSINEAU, PHIL. - Design outlaws on the ecological frontier
71688: ZETZEMA, JAN - De Friese palingaken
61614: ZEVENBERGEN, LEEN - En nu laat ik mijn baard staan
70456: ZEVENBERGEN, CEES - van boeken en een dijkdorp. 35 jaar Boek en kantoorvakhandel Voskamp - Hoogvliets allerlei
29452: ZEVENBERGEN, CHRISTIAAN. - Teksten ten gebruike bij de studie van het Romeinse recht ... Verzameld door Mr. C. Zevenbergen.
27179: ZEVENBOOM, K.M.C. - De gewichten die voor 1820 te Amsterdam werden gebruikt en de ijkmerken die daarop worden aangetroffen
42563: ZGLINICKI, FRIEDRICH VON. - Die Wiege
64783: ZIETHE, W. - 'n Schoenmakers-rekening
35765: ZIJL . TOM., HAN HOLLANDER. - S.M.L. Jubileumboek samengesteld ter gelegenheid van het 75
24184: ZIJL, PIET HEIN - Kijk op kastelen
34741: ZIJLL DE JONG-LODENSTEIN, B. VAN, GEMEENTE NIJMEGEN. AFDELING VOORLICHTING - Nijmegen: commemoration of the Liberation, 1944-1989 = Nijmegen: herdenking bevrijding, 1944-1989
25897: ZIJLMANS, BAS, KOOIMAN, LEN G., LOON, ARJAN VAN, OUDHEIDKUNDIGE KRING "GEERTRUYDENBERGHE" - In de Hollantsche Tuyn. III: Van klooster tot Prinsenhof: een archeologisch bodemonderzoek in Hollands oudste stad
38510: ZIJLMANS, BAS - Lokale oorlogsfragmenten. : Geertruidenberg 1940-1945
34089: ZIJLSTRA, BONICA, STICHTING MATRIJS, UTRECHT - Het land van de zeven tuinen: Zuid-oost Utrecht in perspectief
61735: ZIJLSTRA, JAAP - Man en paard
61736: ZIJLSTRA, JAAP - Voor de gelukkige vinder
2986: ZIJP, R.P., CARON, M.L., RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT, UTRECHT - Geloof en satire anno 1600: Rijksmuseum het Catharijneconvent Utrecht /
22037: ZIJP, R.P. - Barre tijden: crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650-1850 / red. R.P. Zijp ...
33949: ZILCZER, JUDITH - "The noble buyer": John Quinn, patron of the avant-garde
34240: ZILLE, HEINRICH,, 1858-1929., FLÜGGE, MATTHIAS. - Heinrich Zille, Fotografien von Berlin um 1900.
51821: ZILLER, ROBERT - Wij maken geschiedenis
72043: KERSTIN. ZILLMER - Kinder der Ausweglosigkeit
2861: ZILVERBERG, S.B.J. - Dissidenten in de Gouden Eeuw / S.B.J. Zilverberg
70196: ZILVERBERG, S.B.J. - De Stichtse burgeroorlog
23863: ZILVOLD, RIEN - Industriële monumenten = Industrial monuments
41648: ZIMMERMAN, WOUTER - Mijmeringen van wouter zimmerman
29681: ZIMMERMAN, LARRY J. - Indianen uit Noord-Amerika: trance en extase, zieners, sjamanen en oplichters, geesten van de aarde en de hemel
2924: ZIMMERMANN, R. HEINZ - Der Atlantikwall: Geschichte und Gegenwart mit Reisebeschreibung. III: Von Brest bis Biarritz
64959: ZIMMERMANN, KURT - Das Krisenproblem in der neureren nationalökonomischen Theorie
61644: ZIMMERMANN, H. - Tropische kikkers
37983: ZIMNIK, REINER - De beer en de mensen (1e dr )
37017: ZINGUER, ILANA - L'Hébreu au temps de la Renaissance
61622: ZINK, CHRISTOPH., PSCHYREMBEL, WILLIBALD., DORNBLÜTH, OTTO. - Pschyrembel klinisches Wörterbuch: mit klinischen Syndromen und Nomina anatomica , Klinisches Wörterbuch
53977: ZINK, CHRISTOPH., ZINK, CHRISTOPH. - Dictionary of obstetrics and gynecology
41408: ZINN, F., D. HAAN - JBJ6 verzorgen, huisvesting en voeding
31762: ZITMAN, F.G. - Niet van ophouden weten: geneesmiddelenmisbruik: over- en onderbelicht
29360: ZITMAN, WIM - Kosmische slinger der tijden
58819: ZITO LEMA, VICENTE, 1939- - Overwinningen en nederlagen = Triunfos y derrotas , Triunfos y derrotas
55338: ZLONICKY, MARLENE. - Städtebauliches Gutachten zur Erneuerung des Stadtkern von Billerbeck '68
72075: R. VAN ZOEST, DORINE. DUYSTER, RICHARD. HIBBERD, REMMELT DAALDER, TAALCENTRUM (AMSTERDAM; VU) - De Amsterdamse haven, 1275-2005
70787: ZOLA, ÉMILE - De nekslag
71015: ZON, HANS VAN - Van glas naar steen: terugkijken in de geschiedenis van de wijk Leyenburg
26969: ZONDAG, KOEN, INTERNATIONAL CONFERENCE ON BILINGUAL EDUCATION (1982; LEEUWARDEN) - Bilingual education in Friesland: papers read at the International conference on bilingual education, Ljouwert
70429: ZONDERLAND, DAAN - Liedjes voor Luïgina
2273: ZONDERLAND, DAAN - Redeloze rijmen / Daan Zonderland
39322: ZONDERVAN H. - Europa in woord en beeld. Schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs. TWEEDE DEEL
28837: ZONDERVAN, W., PETERSEN, J.W. VAN, KONING, A.J. DE - De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar
26413: ZONDERVAN, W. - Na honderdvijftig jaar: schetsen uit de Lymers /
69674: ZONDERVAN, HENRI - Land en volk van "Onze Oost" in het bijzonder van Java
48929: ZONDERWIJK, P. - Natuurontwikkeling in waterwingebieden in Gelderland
2092: ZONDERWIJK, P. - De bonte berm: de rijke flora en fauna langs onze wegen / P. Zonderwijk;
35277: ZONDERWIJK, MAARTEN, HEIJDEMAN, BERNARD, JAARSMA, MARIJKE - Beken in Twente
28935: VAN GELDER ZONEN (AMSTERDAM) - VGZ na een jaar:
40091: KONINKLIJKE PAPIERFABRIEKEN VAN GELDER ZONEN - FABRIEK VELSEN. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen n.v.: haar plaats in de Nederlandse papierindustrie
36874: D. JORDAAN EN ZONEN'S TEXTIELFABRIEKEN (HAAKSBERGEN) - D. Jordaan en Zonen's textielfabrieken N.V., Haaksbergen, 1781-1956: gedenkschrift
35954: ZONNEVELD, PETER VAN - Literair landschap: dichters en schrijvers over Nederland
2495: ZONNEVELD, PETER VAN - Behouden huizen: in literatuur, wetenschap en kunst / Peter van Zonneveld
48772: ZONNEVELD, JAN I.S. - Spelingen der natuur
47431: ZONNEVELD, F.J. VAN - "Bij de Beurs overstappen...": de komst van de elektrische tram, voorafgegaan door paardetram en omnibus, de start en de ontwikkeling van het autobusbedrijf, alsmede de indienststelling van de metro, in de naaste toekomst gevolgd door de sneltram, v
50138: ZONNEVELD, F.J. VAN - "Bij de Beurs overstappen...": de komst van de elektrische tram, voorafgegaan door paardetram en omnibus, de start en de ontwikkeling van het autobusbedrijf, alsmede de indienststelling van de metro, in de naaste toekomst gevolgd door de sneltram, v
22340: ZONNEVELD, PETER VAN - Aardse paradijzen: botanische tuinen in Europa en Azië
24384: ZONNEVELD, PETER VAN - Behouden huizen: in literatuur, wetenschap en kunst
36053: ZONNEVELD, GWYNNE VAN, ZONNEVELD, PETER VAN - Literaire stadsgezichten: dichters en schrijvers over Nederland
56746: ZORBAS, VICTOR - Van Kalaupapa tot Spinalonga
71430: ZOUW, EVERT VAN DER (JR.) - Toon de Klompenneus en andere bijnamen uit Wijk C
41840: ZUCKERMAN, SHALOM - The acquisition of "optional" movement
36991: ZUCKERMAN, SHALOM - The acquisition of "optional" movement
41703: ZUIDEMA, A.C. - Koninklijke medailles
42007: ZUIDERENT, AD - Met de apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door Nederland: gedichten
2868: ZUIDERVAART, H.J. - Het Duitse huis te Schelluinen: de opkomst en ondergang van een commanderij van de ridderlijke Duitse orde / H.J. Zuidervaart
22701: STICHTING VOOR HET BEVOLKINGSONDERZOEK IN DE DROOGGELEGDE ZUIDERZEEPOLDERS - Population research in the Zuyderzee territory: summaries of vol. XI-XXI
34207: ZUIDHOEK, ARNE - Interieurs van zeegaande steden
26792: ZUIDHOEK, ARNE - Piet Hein en de zilvervloot
28605: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Indisch letterland: verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur
29646: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Sexicon: sexuele taalgids voor de jaren '90
35044: ZUIJDGEEST, PETER - Otto de Vooght: een dichter die Delft niet kon vergeten
50293: ZUKAV, GARY., FRANCIS, LINDA. - The heart of the soul
41862: ZUPITZA, JULIUS,, 1844-1895. - Beowulf
63523: ZUTPHEN, STEF VAN (S.E.) - Crisis van de welvaartsstaat: hoe nu verder?
50331: ZUUR, ALBERT JAN - Over de ontzilting van den bodem in de Wieringermeer
47599: ZUURDEEG, J. - Gemeente in den vreemde
38469: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring: de geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij
34736: NOORTZIJ DR. A. EN H VAN ZUYLEN - Handleiding voor de wandkaart van Palestina. Editie A
26777: ZWAAG, JAAP VAN DER - Markerwaard
36941: ZWAAG, BERTHILDE VAN DER - Als Christus verschijnt: Christusverschijningen in deze tijd
21014: ZWAAN, JACOB - Aspecten van inval en bevrijding
48917: ZWAAN, JACOB - Amstelland: een hoogheemraadschap in kaart en beeld
48892: ZWAANSWIJK, T., STICHTING NOORD SUMATRA DOCUMENTATIE, MAKKUM - Noord Sumatra in oorlogstijd: oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke II: 12 maart-31 december 1942
51595: ZWAANSWIJK, T., HAYE, ARMAND, STICHTING NOORD SUMATRA DOCUMENTATIE, MAKKUM - Noord Sumatra in oorlogstijd: oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke III: 1 januari-31 december 1944[inl.: T. Zwaanswijk]
51594: ZWAANSWIJK, T., STICHTING NOORD SUMATRA DOCUMENTATIE, MAKKUM - Noord Sumatra in oorlogstijd: oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke III: 1 januari-25 oktober 1945[inl. door T. Zwaanswijk]
51593: ZWAANSWIJK, T., STICHTING NOORD SUMATRA DOCUMENTATIE, MAKKUM - Noord Sumatra in oorlogstijd: oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Aek Paminke III: 1 januari-25 oktober 1945[inl. door T. Zwaanswijk]
71008: PETRUS GERARDUS JACOBUS. ZWAGER - Nursing role problems in general hospitals and their effects: enige effecten = Rolproblemen in algemene ziekenhuizen
24237: ZWART, FREEK - Natuurlijk Terschelling
33166: ZWART, P.A.M. - Het stadhuis van Enkhuizen
69791: ZWART, KERST - De Nederlandsche zoogdieren
70463: ZWART, SYTSKE, INTERMEDI-ART, NIJMEGEN - 10 jaar Nijmegenprent
34446: ZWART, FREEK - De broedvogels van Terschelling
71660: SIMON G. ZWART - Fiets er eens uit!: 400 km door en rond het Gooise land
66159: ZWART, H.A.E. - De morele opdracht van de universiteit. Bij het afscheid van drs. J. van der Maazen
6942: ZWEERMAN, L.W. - Sierend tekenen: met toepassing op de handenarbeid en voor hen die studeren voor decoratief tekenen
4541: DRS. J. H. F. ZWEERS., DR.E. SMIT., W. J. BAAL - De geschiedenis van de huissense gilden.
58935: ZWEERS, J. T. - Elten, een grensgeval: het Nederlandse beleid inzake het drostambt Elten van 1949 tot 1963
31709: ZWEERS, LOUIS - Willem van de Poll: 1895-1970
71700: ZWEIG, STEFAN - Die Welt von Gestern, Erinnerungen eines Europ�ers
34441: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD - De boekdrukkerij: Johan Coenraad Zweijgardt's beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst, benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij, met eene naauwkeuri
64626: ZWEMER, JAN (JAN PIETER), 1960- - Onrust en welvaart: het platteland van de Zeeuwse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922
70950: TINY ZWEMMER - De jood in de nederlandse literatur periode 1895-1910: een imagologisch-literatuurwetenschappelijk onderzoek
50256: ZWET, C. VAN DER (JR.) - De zwarte tijgerin
71392: RITA. PIETERSE-ZWETSLOOT - Naar de overkant 1940-1945: Leiderdorp-Zoeterwoude HR bevrijding
62895: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
30741: VVV ZWOLLE - Gids van Zwolle en omgeving
42405: ZWOLSMAN, ING. J.A.., SCHUITEMA, PAUL - Cement en Beton No 4. De uitvoering van betonwerken in de praktijk
70706: JOHN. ZYBACH - Niagara Falls; a new guide to all the principal points of interest with views from photographs.
[an error occurred while processing this directive]

9/18