De Kantlijn
Koppelstraat 9, 7126 AE Bredevoort, Nederland. Tel.: +31 (0)543-452320            Email: kantlijn@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75103: Siderius, Kornelis - Onze tuin, siertuin, moestuin, vruchtentuin, een handleiding voor hen, die zelf hun tuin willen aanleggen en onderhouden
41516: Siebelink, Jan - Terugkeer.,
83935: Roelof Sieben (illustraties: Jaap Euving) - de wereld van joppie Humoristische streekroman uit Z.W. Drente
53908: Siebenga, S. - Ganzen
55433: Siebs, Benno Eide. - Das Reiderland: Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Weener
83456: Agaath Sieffers - Handwerken deel I + II + III ( complete set)
68359: Siegel, Paul - Locomotieven trekken wagons
82397: n.nAugust Sieghardt - Die Luisenburg im Fichtelgebirge
78204: SIEMENS - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Siemens Radioen Televisie - Overal bij zijn - technische perfectie
80440: Anne Siemens - Fur die RAF war er das System, fur mich der Vater: die andere Geschichte des deutschen Terrorismus
42408: Sierksma, Klaes - Met wapen en vlag langs Floris' Vecht. I
79222: TW Siertsema - De gieterij-theorie: een boekje ten dienste van het vakonderwijs in de gieterijkunde en de zelfstudie
84121: J W Siertsema - De Kerk en de N.S.B.
47702: Sievers, Allen M. - The mystical world of Indonesia: culture and economic development in conflict
78444: Mariecke Siezen - Mondriaan's passie = passion
84109: Sigbert Samson., Jeanette Wielhouwer., Edward Brantsen - Naamloos
24492: Sigmond, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800
56541: Sigtenhorst, Henk van den. - Lachen om Lochem: woordspelingen en rijmpjes over Lochem
79165: Sijatauw, J.J.G. - De Japanse bezetting van Nederlands-Indi� 1942-1945, een gezamenlijke ervaring van duizenden
82429: Sijes, B.A. - Berechting van oorlogsmisdadigers, voordracht gehouden op 27 oktober 1969 ter gelegenheid van de vijf-en-twintigjarige herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom
81003: Gerrit J Sijpheer - strohalmen
33011: Sijpkens Dr. B. - Handleiding bij Noordhoff's dierenplaten
82845: Sijtsema, W.Y. - De oorlogsjaren van een Hengelose dokterstas, 1940-1945
62913: Sillevis Smitt, J.H. (Johannes Hendrik), 1897-1975. Hoofd Vlootpredikant - De kip met de warme pootjes
73919: Randall Silvis - Heart so hungry: a woman's extraordinary journey into the Labrador wilderness
84226: Simmons, Rosemary, Clemson, Katie - Prenten maken in hoogdruk,
78629: Simon, F.W.W. - Het cadeau van Klaas Vaak
76036: Veil Simone - Nooit meer Auschwitz-lezing 26 jan 2006
38488: Simonides, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448
42207: Simons, Wim J. - Geladen pistolen: gevleugelde woorden over het boek
36563: Bruggen - Simonszn. A. Ter - Modern kook- en huishoudboek
3993: Sims, George R. - Acrobaten ( Rare edition of circus life from 1888
74025: Ian Sinclair - Veldgids tot die voëls van Suider-Afrika
48732: Singer, Samuel - Sprichwörter des Mittelalters
50096: Singh, Supriya - On the Sulu Sea
52213: Sinninghe, Jacques R.W. - Een eeuw Engeland-Nederland in Den Haag
83298: Jacq R W Sinninghe - Drie sagen uit Zuid-Nederland
35516: Sinninghe, Jacques R.W. - Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland: sagen, legenden en volksverhalen
33546: Sint-Pietersabdij, Gent - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden:
20063: Sipman M.A. ( marinus) - Arnhem met bijschriften
81532: Roland Sips - Ma zo Ik Lisboa 1986: (Hess & Reich nr 10)
82144: David Alfaro Siqueiros - Siqueiros
71920: Sirks, M.J. - Het drievoudig verbond in de biologie
72714: Sirks, M.J. - ( origineel proefschrift ) Indisch natuuronderzoek, een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetenschappen in de Nederlandsche koloni�n
56707: Oey Tjeng Sit - Een keizer? Neen, een vlag
61436: Sittrop, R. - Verbindingsdienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: Nederlands-Indië 1945-1955 ( = Radio Connection Service of the Royal Dutch East Indies Army )
82070: Sacheverell Sitwell - Mauretania: warrior, man and woman
76346: Sjef Rademaekers, Aad van den Bos, Bertus Geurtse - ;... en als je vals zingt, vindt hij dat niet erg
42528: Sjobbema, D.J.W. - Actieve componenten
83665: W Skarytka - Practisch handboek voor den bijenteler, voor Nederlandsche imkers bewerkt naar Das Bienenjahr
47432: Skawonius, Sven Erik, Haags Gemeentemuseum - Zweedse vormgeving 1960: Haags Gemeentemuseum, 7 April-15 Mei 1960
60165: Skeat, T. C. (Theodore Cressy) - The catalogues of the manuscript collections in the British Museum
81616: Skelton, R. A. (Raleigh Ashlin),, 1906-1970. - Venetian terrestial globe,
81368: JM Bocheński - A precis of mathematical logic
75650: Skinner, William, Skinner, Belle - The Belle Skinner collection of old musical instruments, Holyoke, Massachusetts, a descriptive catalogue
80914: Victor Skrebneski - Bravi: lyric opera of chicago.
79914: Konstantin IvanovicÌOe Skrjabin - Vol. 4: Camallanata, Rhabditata, Tylenchata, Trichocephalata, Dioctophymata, and distribution of parasitic nematodes in different hosts, Key to parasitic nematodes
79913: Skryabin, K.I., Birron, A. - Vol. 3: Strongylata, Key to parasitic nematodes
39794: SKV, Wageningen - SKV 60 jaar
82348: Skytte Christiansen, M. - Grassen en schijngrassen: grassen, biezen, zeggen, russen
83784: Willem te Slaa - De gala-berline in Nederland
71305: slachtoffer Een., Christelijke Mannenvereeniging "Gij zijt allen broeders" (Geloof en vrijheid) (Rotterdam) - Wat ik op de Solovetski-Eilanden zag en ondervond
84166: Slamet, M. - Indonesie wat nu?
63460: Slauerhoff, J. J. - In memorium; bij zijn tienden sterfdag.
81960: Slee, J.C. van - De Illustre School te Deventer 1630-1878, hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum
83959: Slee, Carry - Lekker weertje koekepeertje
28225: Schonewille J. J. Engels J van der Sleen - Nieuwlande 1940 - '45 een dorp dat zweeg
73071: Sleesen, J.E. vander, Adam, H.B.N.B., Harder, J.H.G. - Inventarissen van de archieven van het landgoed Staverden 1905-1962, de N.V. Ontginningsmaatschappij 'Hoenderlo' 1848-1910, de Amsterdamsche Kopermolen te Vaassen 1778-1864, Wiercx' leerlooierij en leerhandel 1873-1914, Huyskes' komenijs- en manufact
82481: J.A. Sleeswijk (Bussum) - Sleeswijks kaart van Noord Brabant (Op linnen geplakte uitvoering)
82513: Rene Sleeswijk - Willy Walden , Piet Muyselaar -- Snip en Snap revue 1960 - 1961: U BENT ER ECHT EENS UIT
79823: J.A. Sleeswijk, Bussum, J. Smulders & Co., 's-Gravenhage - Sleeswijk's zak-atlas van Nederland, voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
82503: Rene Sleeswijk - Willy Walden , Piet Muyselaar -- Snip en Snap revue 1949 - 1950: TAPTOE
63139: J.A. Sleeswijk (Bussum) - Sleeswijk's kaart van Limburg: naar officieële gegevens bewerkt voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, voor school, kantoor en huiskamer: met nauwkeurige afstandsbepalingen in kilometers tusschen de plaatsen.
82480: J.A. Sleeswijk (Bussum) - Sleeswijks kaart van Zeeland (Op linnen geplakte uitvoering)
30412: J.A. Sleeswijk (Bussum) - Sleeswijk's Zak-atlas van Nederland: voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
41413: Sleeuwen, ... van (Mevr.) - Jeugdherinneringen
31217: Slegers-Kwakkel, Jenny - Dank u wel, meneer Brompot!
84427: JA Slempkes - Sprokkelhout: Rozendaalse historien
84506: Slempkes, J.A. - Eerste jaarserie, Kernen van boeiende stof uit het gebied der natuurkennis
78261: Sliggers, Bert - Piercing, de versierde mens II
55348: Slock, R. (Rob) - De vesting Sas van Gent: maquette gemaakt naar de stadsplattegrond uit de atlas van Staats-Vlaanderen in 1750 getekend door Anthony Hattinga
66029: Svenska slöjdföreningen. - Form Svenska Slöjdföreningens tidskrift. Year XXXVI ) = 1940
66030: Svenska slöjdföreningen. - Form Svenska Slöjdföreningens tidskrift. Year XXXVII ) = 1941
57736: SLOK, L.], - Uit den drang der liefde geboren: Gedenkboekje; verzameling van bijzonderheden en reisbeschrijvingen, verband houdende met het bezoek van onzen Apostel aan Indonesië.
22173: Sloot, Hans van der, Collette, Robert - Schiedam nu
36072: Slotboom, Bernadette, Brekelmans, Cees - Het Cees Brekelmans kookboek
72222: Slotemaker de Bruine, Jan Rudolf - Onze vrouwen en de politiek
73784: Slotemaker, Lambertus Hendrik - Freedom of passage for international air services
59110: Sluijter, Pem - Roos is een bloem
41869: Sluimer, J., Zuydgeest, M.P. - De Vlaardingse visserij in oude ansichten. Dl. 2
83679: Sluis, Jacob van - De boeken van Spinoza = Spinoza's books
63125: P. Sluis, Het gevleugelde woord voor vogelvoeders - (BROCHURE) (BROCHURE) Volièrebouw. Algemene wenken voor het bouwen van volières en de verzorging der vogels. ( P. Sluis )
84211: Willy Sluiter - 12 Briefkaarten van Willy Sluiter - Stoomvaart Maatschappij Nederland
80646: Liesbeth Sluiter - GGz in beeld
79524: Illustrator Willy Sluiter - Programma 22 Nov 1899 Eerbetoon KONINGIN Emms
77705: Sluiter, J. - Het heden en de toekomst der Indische spoorwegen
77706: Sluiter, J. - Het heden en de toekomst der Indische spoorwegen
47430: Sluiter, J.W. - Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven
54008: Sluys, W. G. J. van der. - Het Land van de Bijbel
80746: B. van der Sluys, Fabrikant en pakker van levensmiddelen. - recepten folder - Feesttaart - Belia Gembercake enz
32848: Sluyterman, Keetie E. - Winnen met papier: vijftig jaar uit de 250-jarige geschiedenis van Proost en Brandt, 1942-1992
30839: Sluyters, Willebrordus Antonius Maria - Representing diphthongs
81023: Sly, P.G., Hart, B.T. - Sediment
78572: Smeding, S.S. - Het ontstaan der Zeeuwsche luchtlijnen en de toenemende beteekenis van het vliegveld in de ontwikkeling van het binnenlandsche luchtverkeer
22059: Smeets, A. - 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland, 1870-1960 = 90 ans d'industrie de blanc de zinc en Hollande, 1870-1960 /
77580: Smeets, Jean-Robert, Gautier de Belleperche - La Chevalerie de Judas Macabe
30038: Smeets, Catharina Johanna Maria Antoinette - A Mapuche grammar
32367: Smeets, Ineke - Twee ben ik: 'n mensenkop en 'n kinderkop
51798: SMEETS, Maria Antoinetta Gertrudis. - De Morphinebepaling in opium. ( = The Morphine determination in opium.)
82117: Wim Smeets - Wilhelm Holzbauer: zeefdrukken, schetsen en tekeningen
53438: Smeets, René - Ornament, symbool & teken
44603: Smet, Adrienne De - De vingerhoed in het kunstambacht
75077: Smet, Jan - Kijken naar strips
79981: Hendrik Jan Smidt - Onze muntbiljetten
72498: Smilda, E.M. - Aalten en Bredevoort in oude ansichten
41865: Smilda, E.M., Stichting Restauratiefonds voor de oude Sint Helenakerk aan de Markt te Aalten - Aalten zoals het was, zoals het is.
74401: H Smissaert, Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (Den Haag) - Onze houding in zake staats-exploitatie onzer spoorwegen
81951: Smissaert, Henri - Het aandeel van den Staat in de verzorging der armen, (historische, statistische en critische beschouwingen over onze armenwet en hare werking)
80303: Smit-Muller, Roel H. - A.G. Gerritsen, een gedreven kunstenaar
80314: Smit Muller, Roel H. - De familie Bokhorst, verrassend veelzijdig
31235: Smit, Rob, Struyvé, Marlies - Handboek softbalscheidsrechter
81658: E Smit - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland
76338: Smit, P. - Edam in de patriottentijd
84584: Martinus de Smit - Sleeswijk s kaart van Overijsel
76439: Smit, E.J.Th.A.M.A. - De geschiedenis van Huissen van 1242 tot 1368
74997: Smit, Theo, Arink, Gerrit, Timmen, Rob - Scouting Groenlo 50 jaar jong
61491: Smit, R. (Reinder) - Dwingel bekiek 't maor: een rondgang door het Dwingelo van toen, aan de hand van beelden en vertellingen
75000: Valentijn Smit - Het Gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen
73066: Valentijn Smit - De oude Calixtus te Groenlo( incl los fotobijlage )
23502: Smit, E.J.Th.A.M.A., Zweers, J.H.F. - Huissense kerken en kapellen: vanaf de Middeleeuwen tot heden
66183: Smit, F.R.H. - Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman en de Groningse Universiteit
48836: Smit, C.J., Wolff, W.J., Wadden Sea Working Group. Section 'Birds', Stichting Veth tot Steun aan Waddenonderzoek - Birds of the Wadden Sea: final report of the section 'Birds' of the Wadden Sea Working Group
82254: Valentijn Smit - Grepen uit het Grols verleden Dl. 2
77265: Smit, Petrus Jacobus - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis antiquitates Romanas
82447: Smit, J. - Het lustrumjaar 1947-1948
40610: Smit, B.J. - Natuursteenconstructies
79996: Max Heslinga + W.P.A. Smit - GIDS Rijksmuseum voor volkskunde Het Nederlands openlucht- museum [te] Arnhem.
4340: Smith, Robert Douglas - Heavy metal: Europese harnassen in het vizier = Focus on European Armour / Robert Douglas Smith
80537: Eric Smith - Renovating clocks.
65055: Smith, J. W. - Where ships are born: Sunderland 1346-1946; a history of shipbuilding on the River Wear
81536: Lucia Chase and Oliver Smith ( omslag ontwerp Dick Elfers ) - American Ballet Theatre ( Holland festival 1958)
74180: Eric Smith - Repairing antique clocks; a guide for amateurs.
81743: Charles R Smith - Marines in the Revolution: a history of the Continental Marines in the American Revolution, 1775-1783
51828: Smith, G F., Lowe, D B., Alpine Garden Society (Great Britain) - Androsaces
75309: Adam Smith - Inquerito sobre a natureza e as causas da riqueza das naçooes
71473: E. D. Smith - Malaya and Borneo
24186: Smith, Leslie - The Second golden age of Dutch art: an exhibition of 19th century dutch masters
81851: Smith, J.J. - Guide to the botanic gardens: Buitenzorg
82581: A J Smits - Bouwmaterialen en hun toepassing deel 1 tm 4
84396: MB Smits - De landbouw in de Nederlandsche gemeenschap
79796: Jacob Smits - Jakob Smits (1855-1928)
76746: W A Smits, J Veugelers ( Omslag Rien Poortvliet ) - Lang geleden ... nooit vergeten
81020: Smol, J.P. - Diatoms and lake acidity, reconstructing pH from siliceous algal remains in lake sediments
27910: Smolar-Meynart, Arlette, Belga Translations (Brussel) - De gouden eeuw van Brussel: wandtapijten van de Spaanse kroon
83221: Mini Smulders - Over Arbeid - Waar tegenstridigheid is is verandering, beweging
81425: Smulders, Franciscus Johannes Maria - Electrical stimulation and the sensory quality of beef and veal
76078: Smulders, Eric - Werk in uitvoering, Woningbedrijf Rotterdam, 10 jaar geprivatiseerd
70484: Smulders, Lea ( illustraties Coby Krouwel ) - in vuur en vlam. Een boekje om te leren hoe je de brand kunt weren
75037: Smuts, J.C. - Holism and evolution ( nabu public domain reprint )
73472: Ian N Sneddon - Elements of Partial Differential Equations
64863: Snell, Doris Jean. - Victorian silverplated flatware
78106: Snellen, P.F.G.H., Pero, J. - De brandweer van de lichtstad, een kroniek van de gemeentebrandweer Eindhoven
70863: Sneller, Z.W. - Geschiedenis van den steenkolenhandel van Rotterdam
73810: Sneller, Z.W. - Geschiedenis van den steenkolenhandel van Rotterdam
81919: Snijder, George - Schippers van een gedempte haven, scheepvaart van 's Gravenmoer 1800-1950
30046: Snijders, Rien - Van kolenloods tot gymlokaal: een eeuw Gymnastiekvereniging Sparta
29518: Snijders, L.A. - Bijbels woordenboek
84372: Snijtsheuvel, Karel C. - Harde feiten, de Indische Nederlanders staan voor een gigantische taak, stichting van een bakermat op Nieuw-Guinea
76779: Snoek, Paul - Tussen vel en vlees,
72299: Colonel Mike. Snook - How Can Man Die Better: the Secrets of Isandlwana Revealed.
73609: Snouck Hurgronje, C. - Mohammedanism, Lectures on its origin, its religious and political growth, and its present state
22864: Snyder, George S. - Oude hemelkaarten: hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie
75673: Société électrique de l'Our, Luxembourg. - The river Our Vianden power plant.
82981: British Horse Society. - Horse trials.: Notes on cross-country course design and fence construction
76136: Society for Promoting Christian Knowledge., Asylum for the Deaf and Dumb (London) - An illustrated vocabulary prepared for the use of the deaf and dumb
72613: Soekarno, Eduard Penkala, Barli. - Atlas Indonesia untuk madrasah permulaan: kelas V-VI-VII
72614: Soekarno., Eduard Penkala - Atlas Indonesia untuk sekolah rakjat kelas IV-V-VI,
78480: Marie Ovink-Soer - De familie Mummelgraag: sprookje
36112: Soet, F. de, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen - De waarden van de uiterwaarden: een milieukartering en -waardering van de uiterwaarden van IJssel, Rijn, Waal en Maas
78630: Marieke Soetebier - 'Les Pruissien sont la!' = 'De Pruissen zijn er!': het ontzet van de Veluwezoom 2013 - 1813
27193: Soeterboek, L.P.A., Groot, J.E. de, Wols, C. - Electronica, sonnetten, critiek
83810: Würthle & Sohn - Tirol, Salzburg und Oberbayern 325 Photos nach neuesten Original-Aufnahmen; mit ausführlichem Text
81294: Sol, E. - De stad Zwolle
82112: Hygienische en andere wenken voor den soldaat (herdruk uitgave K.N.I.L.) - Voorschrift hygienische en andere wenken voor den soldaat (herdruk uitgave K.N.I.L.)
82111: Hygienische en andere wenken voor den soldaat (herdruk uitgave K.N.I.L.) - Voorschrift hygienische en andere wenken voor den soldaat (herdruk uitgave K.N.I.L.)
1895: Soldt, W.H. van, Pollock, Mia - Pap uit lemen potten: papers in memoriam of Mia Pollock
29524: Solomon, Robert C. - Filosofie: het plezier van het denken
79995: Albert Solon - (PRENTBRIEFKAART POSTCARD) FOIRE DE PARIS
50249: Solt, Frits van, Conijn, Nicolaas, Stichting Viering Inhuldiging Wilhelmina 1998 - Aanspannen voor de Koningin
70216: Sombart, Werner - Het socialisme en de sociale beweging
77171: Kees Somer - Mecanoo, architecten
78093: Sommer, J. - Levensschets van de gelukzalige Moeder Placida, Victoire Vi�l; tweede en algemene overste en opvolgster van de H. Maria Magdalena, Julie Postel, stichteres v.d. congregatie van de zusters van de christelijke scholen van barmhartigheid; 26 september
81731: Achim Sommer - Karin Kneffel
38161: Son, Dolly van - Van Pimpeltje Mees en Rikkie Roomsoes
71855: Nijborg M. en H. E. Sondorp - Taakboekje behorende bij het geïllustreerde Het zeepboekje voor de jeugd 3e druk
73059: H W J Sonius - Introduction comparative a quelques aspects des droits coutumiers africain et indonesien en matiere fonciere
83099: Sonke, A. - Gids voor Harderwijk
82972: Hans Sonnemans - 60 jaar GFPI Prinses Irene
72375: Sonneveld, W. - Fragmenten uit de historie van Berkel en Rodenrijs deel 3
82600: Sonneveld, Wim., Groot, Margriet de., Kaart, Johan - My fair Lady
82161: Sonneveld, W. - historie van Berkel en Rodenrijs deel 2
82382: Hans Sonneveldt - Zonder Jij ben ik geen ik
61556: Josiah Parkes & Sons. - Locks, and builders' hardware: glossary, design manufacture and history., Glossary, design manufacture and history of locks and builders' hardware
81007: James Dixon & Sons. - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) James Dixon & Sons limited.: silversmiths and cutlers. Electro-plate & Cutlery manufacturers
52042: JOHN PLAYER AND SONS (FIRM) - R.A.F. badges
79954: Raphael Tuck & Sons. - Good Luck Calendar, 1949 (black cat Shape calendar with loose hanging calendar under the cutout sihoulet)
25313: Sonsbeke, Van - Arnhemse straten, geplaveid met herinneringen. Dl. II
79068: Michael Sontheimer - Naturlich kann geschossen werden: eine kurze Geschichte der Roten Armee Fraktion
72537: Sorel, Franciscus Marcellus - Frequenties van zwakzinnigheid
74796: André Soriano - The mechanical dolls of Monte Carlo
53897: SOUKUP, WALTER., THOMAS, TH. - Uniforme und militarische Symbole des 20. Jahrhunderts
79810: Jacques Soustelle - Arts of ancient Mexico.
71866: Soutar, Andrew - Het geval Grimston Hall
80833: J Soutendam - Inventaris der charters en privilegiën, berustende op het archief der gemeente Delft (1246-1599)
75099: Joan Southey - Footprints in the Karoo: a story of farming life
81905: Tony Sowter - Bridge: techniques and tips from the masters-- 4,249 diagrammed hands and plays
78292: Spa, Hans A. - Thijs IJs, een studie
26574: Spaan, J.B.Th - Hamertjes: punt- en snel-dichten van Nederlandsche dichters
84157: Spaan, Henk - De valse revisor, Henk Spaan, IJsbrand Stoker, Vic van de Reijt, Reinjan Mulder, Nico Scheepmaker, Piet Grijs en Bob Polak tegen Jeroen Brouwers
82933: Johannes Baptista Theodorus Spaan - De zon klimt hoger; de geschiedenis van het Sanatorium Zonnegloren te Soest en de ontwikkeling der tuberculosebestrijding in Nederland, beschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Zonnegloren op 13 Juli, 1952.
77634: Jan Spaander - Handboek voor den opticien-instrumentmaker ( Handbook for the optician instrument maker )
80975: Spain. - The new laws of the Indies for the good treatment and preservation of the Indians, promulgated by the Emperor Charles the Fifth, 1542-1543; a facsimile reprint of the original Spanish edition, together with a literal translation into the English lang
73015: Spain., Fred W Lucas, Henry Stevens Jr., - The new laws of the Indies for the good treatment and preservation of the Indians, promulgated by the Emperor Charles the Fifth, 1542-1543; a facsimile reprint of the original Spanish edition, together with a literal translation into the English lang
77190: Fritz Spannagel - Der Mobelbau: ein Fachbuch fur Tischler, Architekten und Lehrer; auch ein Beitrag zur Wohnkultur
81182: Sparenburg, P.A. (Jr.) - De geit van Japie, een verhaal
72623: Max Sparreboom - Chariots in the Veda
76750: C Spat (Claas), 1865-1931., H J Voskuil - De Islam en zijn beteekenis voor Nederlandsch-Indië,
80175: L'Union syndicale des industries aéronautiques et spatiales (USIAS) (Paris) - 'industrie aeronautique et spatiale française - 1965
26470: Spaulding, C.E., Spaulding, Jackie - Verzorging van ouderloze jonge dieren
84153: Wolfgang Specht - Die Rolle des Journalismus in der Entwicklung der Geographie im 19. Jahrundert ...
78900: Friedrich Specht - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Koe (F. Specht - wandplaten No 7)
78901: Friedrich Specht - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Paard (F. Specht - wandplaten No 6)
78902: Friedrich Specht - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Kat (F. Specht - wandplaten No 2)
78904: Friedrich Specht - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Schaap (F. Specht - wandplaten No 8)
78905: Friedrich Specht - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Geit (F. Specht - wandplaten No 9)
78906: Friedrich Specht - (SCHOOLPLAAT - SCHOOL POSTER - LEHRTAFEL) Hond (F. Specht - wandplaten No 1) ( Sint Bernard )
83127: Spectator - Over de toekomstige positie van de partij in verband met het jongste verleden
27426: Speenhoff, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes: eerste reeks
27427: Speenhoff, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes: tweede reeks Zesde, zevende, achtste, negende en tiende bundel
83601: Speijer, Sophie - Opgejaagd wild, ervaringen van een dertigjarige onderduikster tijdens de oorlog 1940-1945
75054: Henk Spek - Verificatie van de rijkszee- en luchtvaartinstrumenten, 1858-1978: de geschiedenis van een marinebedrijf
84647: John Hanning Speke - Journal of the discovery of the source of the Nile
81843: Spelberg-Stokmans, L. - Poesje Mauw
6496: Spencer, Terence - It was thirty years ago today
72889: Herbert Spencer - The principles of ethics: in two volumes. ( original edition 1904 / 1900 )
76013: GC Spengler - Serradella en lupinen - Goodkoope geillustreerde land en tuinbouw bibliotheek v De Veldbode Nr 12
59064: Spengler-Reffgen, Ulrike - Das Stift St. Martini zu Emmerich von den Anfängen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts
77923: Sperling, W. - Kom je er uit?, puzzleboek voor jong en oud
78573: Speyer, J.S. - De Oud-romeinsche huwelijksvormen door Confarreatio, Coemptio en Usus
67305: Plasticum-Spielwaren. - Spielwarenkatalog
77089: J Spier - Leuk voor later. Een toeristenalbum van Elseviers Weekblad
24260: Spier, Jo - Op de valreep
83356: Jo Spier - achilles was onkwetsbaar....
72822: Spier, Jo - Volgende zaak ..... !
29495: Spier, J.M. - Wat is calvinistische wijsbegeerte?
83256: Jo Spier - Kalender - 1935 -
80513: Jo Spier - ... Als we niet helemaal van de kaart willen raken
72821: Spier, Jo (1900-1978) - Een klein boekje van
37604: Illustrator Jo Spier - Menukaart: Diner Familie Reunie. Vierhouten 15 Juni 1996
37605: Spier, Jo - Als een hond dit kan leren
51780: Spier, Jo - Volgende zaak ..... !
72214: Spier, Jo - Tegen ......
30898: Spier, Jo. - Ouderwets, onverstandig en dom
30901: Spier, Jo. - De eenige dingen die je met velpon Ceta Bever niet lijmen kunt.
72437: Jo Spier - Het tweede leven
41439: Spier, Jo., E. C. J. Staal - STOP. De regels van den weg. Leert de verkeersregels en volgt ze op. Ze niet te kennen is geen verontschuldiging
26827: Spier, Jo - West
77248: Jo Spier - Velpon reclame vel
77532: Jo Spier - Dorst en drinken
71345: Fred. Fry . Jo Spier - Vinkentong
70677: Jo Spier - De uitgaven van Andries Blitz, Amsterdam.
70680: Jo Spier - 50 jaar concertgebouw Amsterdam 1888 - 1938: Concertgebouw-bal bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan ten bate van het pensioenfonds der leden van het orkest op zaterdag 29 januari 1938, 's-avonds ten 10 ure in de versierde zalen en foyers van het
72212: Illustrator: Jo Spier - N.V. Maatschappij van assurantie, discontering en beleening der stad Rotterdam, anno 1720. Een Nederlands bedrijf door de eeuwen heen
81508: Jo Spier - Kartonnen kaart met Jo Spier wervingstekst en tekening (Nieuweramstel)
35617: Jo Spier - Het tweede leven
30294: Spierings, C.N., Werkgroep Bemaling Molenviergang Aarlanderveen, Provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten - De bemaling met de molenviergang te Aarlanderveen
78980: Alexandre Spiers - Dictionaire general francais - anglais
77883: Paul Spies - The canals of Amsterdam. Four centuries of Amsterdam canals in pictures. Facades, interiors and life on the canal side.
77127: Friedr Spieser - Das Elsass: schones deutsches Land am Oberrhein
83210: Spigt, P. - Multatuli in Nijmegen
77430: Bert Spilker - Keys and locks in the collection of the Cooper-Hewitt Museum
80592: Spillane, Mickey - Een eenzame nacht
42016: Spindler, Dr. B. - Het depresieve syndroom. Een aanschouwelijke inleiding.
80531: Vereniging Nederland in den Vreemde - A. Spits - Nieuw land rondom het IJselmeer ( fotomontage omslag )
76188: Vereniging Nederland in den Vreemde - A. Spits - Nieuw land rondom het IJselmeer ( fotomontage omslag )
76666: Vereniging Nederland in den Vreemde - A. Spits - Nieuw land rondom het IJselmeer ( fotomontage omslag )
78310: Spitzen, J.H.J. - De bereiding der galenische praeparaten van de Pharmacopee nederlandica (pharmaceutische techniek]
81257: Spitzen, Wim, Verschuuren, Antoine - Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF
79488: Spohn, Margot, Spohn, Roland - Bloemen
81804: GMP Sponselee - De Tweede Wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen
80608: Nederlandsche Spoorwegen (Utrecht) - Beperkte dienstregeling aanvangende 26 Augustus 1946
79826: Nederlandse Spoorwegen. - Officiële reisgids: zomerdienst 1 Juni - 27 September 1958 (expo '58 Brussel dagelijks extra treinen)
77114: Nederlandse Spoorwegen. - Verslag van de werkzaamheden van den Personeelraad der Nederlandsche Spoorwegen over het jaar ...1936 tm 1940
77115: Nederlandse Spoorwegen. - Verslag ( .1941 tm 1945 ) van de werkzaamheden van den Personeelraad der Nederlandsche Spoorwegen over het jaar ...1941 tm 1945
81700: Nederlandsche Spoorwegen - Doing the job
61350: Nederlandse Spoorwegenpblicatie ( Gerd Arntz ) - De Nederlandsche spoorwegen: een millioenenbedrijf
53713: Verlag des sportblatt - Album von Jagd- und Luxushunden
38427: Nederlandsche Politie-Sportbond - Vijf-jaren politie-sport in Nederland: gedenkschrift 1930 -1935
35789: Sprang, Alfred van - Amsterdam - Tokio retour: een greep uit de ervaringen van een over de wereld zwervende dagbladcorrespondent
48791: Sprangers, J.T.C.M. - Vegetatie van Nederlandse zeedijken: plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
50225: Sprangers, J.T.C.M. - Vegetation dynamics and erosion resistance of sea dyke grassland
82999: Sprecher von Bernegg, Andreas - (complete set) Tropische und subtropische WeltwirtschaftsPflanzen, ihre Geschichte, Kultur und volkswirtschaftliche Bedeutung
42515: Spreekmeester, I., Otto van Eersel., Ad Windig. - Prikkels 203 - 10 Maart1956
76486: Andreas Spreinat - Lake Malawi cichlids from Tanzania
30789: Sprigg, June., Larkin, David,, 1936- - Shaker. Life work and art
60189: Spring, Sidney - De wet van Amigo
75556: Springborn, Robert - Family, power, and politics in Egypt, Sayed Bey Marei, his clan, clients, and cohorts
81281: Jenny Springer - Die Arztin im Hause: ein Buch der Aufklarung und Belehrung fur Gesunde und Kranke uber die wichtigsten Fragen der Gesundheitslehre und Heilkunde Band 2
76560: Spronck, L.S.J.M., Jeanne d'Arclyceum (Maastricht) - De Springplank, schoolblad van het Jeanne d'Arclyceum te Maastricht, jrg. 18, nr 69, Dec. 1966, feestnummer
75265: Sprong, Pia - Waterschap
80052: Cornelis A M Spruijt - Drie-in-een: hoenders, duiven, konijnen. Practische handleiding voor huisvesting, verzorging en kweek van hoenders, duiven, konijnen
80054: Spruijt, C.A.M. - De tuimelaarrassen Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard. ( Pigeon tumbler breeds ) A full description of all available breeds with standard varieties.
4593: Spruijt, C.A.M. - De postduivenrassen: volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard / door C.A.M. Spruijt; met 104 foto's van den schrijver en anderen
4595: Spruijt, C.A.M. - De postduif van A-Z, theorie en praktijk: handboek voor de postduivenliefhebber / C.A.M. Spruijt; geill. met 105 afb. en 74 tek. door Joh. Lentink
80055: Spruijt, C.A.M. - De tuimelaarrassen Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard. ( Pigeon tumbler breeds ) A full description of all available breeds with standard varieties.
75022: CAM Spruijt - De structuurduiven: volledige beschrijving met uitvoerigen standaard van alle meeuwen- en trommelaarrassen, pauwstaart, raadsheer en moorkop
74654: Spruit, Wim - Beverwijkse Harmonie Kapel, honderd jaar en nog een paar, 1888, 1912-2012
77786: Spruit, Wim - Tussen schapen en wolven, aantekeningen over de Beverwijkse politiek
75551: Spruit, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk
30710: Spyri, Johanna - De gevolgen van grootmoeders lessen
77478: Spyri, Johanna - Van Thijs is toch wat terecht gekomen
77479: Spyri, Johanna - De Rotssprong
81312: JGTh Grässe - Kunstgewerbliche Altertumer und Kuriositaten: Fuhrer für Sammler und Liebhaber von Gegenständen der Kleinkunst, von Antiquitäten sowie von Kuriositäten
73575: Wladimir Ssemenov - Rassplata
81927: Wim Wüst - One of our aircraft is missing: de luchtoorlog boven de Hoeksche Waard 1940-1945
77196: Staal, Gert - Hans Appenzeller, sieraden, jewelry
53913: Staats Evers, J.W. - Kroniek van Arnhem, 1233-1789
22007: Staats Evers, J.W. - Nijmegen
73599: Staatsbosbeheer. ( div fotograven o.a.: Eva Besnyö en Aart Klein) - Bos en beemd: zestig jaar evolutie: Staatsbosbeheer Utrecht 1899-21 juli-1959.
53727: Staatsbosbeheer. Afdeling Verkeerswegen, Wegbouwkundige Dienst. Onderafdeling Landschap en Ecologie - Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor groenvoorzieningen en verhardingen bij de Rijkswaterstaat
78519: Badische Staatseisenbahnen. - Geschichte und Beschreibung der Mannheimer Hafenanlagen: bearbeitet bei der Grossh. Generaldirektion der Badischen Staatseisenbahnen.
82078: Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. - Nederland ( met de los bijgevoegede spoorwegkaart nederland)
41489: Stachelscheid, C. A. - Born of fire STEEL A color picture book
76591: Fritz Stadelmann - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Hannover, die Grosstadt im Grunen
73031: Gemeente Rotterdam. Dienst van Stadsontwikkeling. - Structuurnota Rotterdam. Dl. 1.
79921: Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken (Utrecht) - Rapport omgeving achter Clarenburg
71794: Stadtarchiv Duisburg., Gerhard. Mercator, G. von. Roden, F. Tischler - Gerhard mercator, 1512-1594: festschrift zum 450. geburtstag gerhard mercator
30061: Staelens, X. - Dieksjenèèr van 't (H)essels: Nederlands-Hasselts woordenboek
40049: Chef van de generale staf. - Pioniers. Ontwerp voorschrift WATERVOORZIENING ( No 2029 )
40051: Chef van de generale staf. - PIONIERS: Ontwerp voorschrift WEGEN EN VLIEGVELDEN ( No 1941 )
40065: Chef van de generale staf. - Voorschrift: PIONIEREN VOOR ALLE WAPENS (V.P. ) ( Herdruk uitgave K.N.I.L. ) ( No 1915)
40066: Chef van de generale staf. - Pioniers. Ontwerp voorschrift BRUGGEN EN VAREN ( No 2027 )
64811: Ministerie van Oorlog. Hoofdkwartier van de Generale Staf. - Leiderschap, gezag en verantwoordelijkheid
74144: Stainforth, A.G. - CLX ex-librissen van Andr� Vlaanderen
74010: A J Teychiné Stakenburg - S.V.Z.: stand van zaken 1907-1957: 50 jaar arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven: gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid.
20669: Stalpart van der Wiele, Joannes - Joannes Stalpart van der Wielen: een bloemlezing uit zijn gedichten
83454: Stam, J.J. - Het evangelie en de grootestadsmensch - Eerste serie No 2
70150: Stam, Henriëtte - De fijne keuken. Een nieuw keukenboek . Eene verzameling van uitmuntende en beproefde recepten voor de gewone en fine kookkunst.
69491: Stamhuis, Eize - Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta
70364: Stamperius, J. - Bij de kroning onzer koningin
61861: National Board of Fire Underwriters. Committee on Fire Prevention and Engineering Standards. - Fire and explosion hazards of organic peroxides. Appendix on warning and emergency placard, and trade name index.
71574: Carl Stange - Die Unsterblichkeit der Seele
81571: Stanley Kennedy North (1887-1942), has drawn upon a number of cartographic influences, including strapwork cartouches reminicent of the first county maps by C - British Empire Exhibition 1924 - Wembley Park April-October its situation described in relation to the Railkways of London
72162: Stap, I. - Wat hebben de bladen na 14 Mei geschreven?
58912: Stap, Jan, Schreuder, Jacob, Spönhoff, Noudi, Niesink, Melanie, Talen Team, Gaanderen, Stichting Staring Instituut - Schilders uit de Achterhoek & Liemers 1850-1950 = Painters from the Achterhoek & Liemers 1850-1950
84368: Stapel, F. - Voorbereidend Kapselteekenen, ten gebruike bij de vakopleiding van kappers en kapsters en bij zelfstudie
74842: Stapel, F.W. - Aanvullende gegevens omtrent de geschiedenis van het eiland Billiton en het voorkomen van tin aldaar
80398: Stappenbelt, W. - Ommen onder kroon en kruis
42062: Stará, Dagmar - Tinmerken
83379: Jean Starcky - Palmyre, 'la fiancee du desert'
82578: WC Staring - Schetsen uit het leven aan de Koninklijke Militaire Academie
82865: Staring, Frans. - Van bosmark tot kerkdorp: 75 jaar Nieuw-Dijk
80226: Staring, W.C.A. - Verslag over den toestand der Berkel, en ontwerp tot verbetering van die rivier
79668: Staring, W.C.H. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen
4211: Staring, W.C.H. - Staring's lijst van alle binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten, zoowel de vroegere als die van den tegenwoordigen tijd, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen benevens vele andere opgaven en berekeningen......
26218: Staring, W.C.H. - Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland
84175: Jacqueline Starreveld - De geschiedenis van het waterschap Achter de Vismarkt
50255: Starter, Jan Janszn. - Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten
56633: Stassen, Petra, Helm, Ad van der - Handboek voor parochiebesturen
58947: Stassijns, Koen, Van Strijtem, Ivo - Liefdes werk van 300 dichters uit de hele wereld
79001: United States. - Twenty-second annual report on the statistics of railways in the United States for the year ending June 30, 1909
84412: Union Station (Washington, D.C.) - The art of can exhibition.
76018: John Dickinson & Co Limited - Paper makers & Manufacturing Stationers - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Illustrated list of Stationers Sundries No 32
76258: Projectorganisatie Stationsgebied. - Masterplan Stationsgebied Utrecht + addendum + samenvatting + voorlopig stedebouwkundig ontwerp 1 + 2 + Resultaten openbare dialoogbijeenkomsten 1997
82173: Centraal Bureau voor de Statistiek. - 1899-1959: zestig jaren statistiek in tijdreeksen
72636: Janneke Marjan Stolwijk-Swüste - Functioning and ageing with late-onset sequelae of poliomyelitis ( kinderverlamming / Polio )
64871: Tagelmuseum It Noflik Sté. (Otterlo) - Tegel allerlei. ( on: antique wall tiles )
79193: Ralph Steadman - Dogs bodies
71553: M. Stede - Einführung in die künstliche Intelligenz Bd. 1, Methodische Grundlagen.
82420: Stedelijk Museum, Amsterdam - Sandberg, Willem - Kunst en kind, kindertekeningen uit vele landen, groepstekeningen van kinderen, kinderboeken door kunstenaars verzorgd, kinderboeken over kunst, Stedelijk Museum Amsterdam, [18 December 1948-24 Janua
73705: Steege-Emaus, Hester - Hoe Neede op klompen liep, klompen maken vroeger en nu
83412: Steegstra, Jos - Kasteel noch kerk heeft onder ons geleden
72300: Steehouwer, Koos - 's-Hertogenbosch bestaat nog!, de herontdekking van een belangrijke middeleeuwse stad
79431: KJ Steehouwer - Pannerdensch Kanaal: de hoofdkraan van Nederland
48726: Steele, H. Thomas. - The Hawaiian shirt
83254: W.H. Steelink - (BEDRIJF CATALOGUS - TRADE CATALOGUE) Catalogus met beknopte handleiding voor Friesch Houtsnijwerk
4645: Steen, Pax - Bubbeltje en Knor: het geheime document /
84280: J C van der Steen - Wandplaten: Menskunde, E.H.B.O., malaria, darmparasieten: handleiding en toelichting bewerkt door Dr. J. C. van der Steen
82284: G Steen - De geschiedenis van Ommen
81812: JH van der Steen - 200 jaar Sikkens
72776: Steen, ... -
77725: Pax Steen - 1 1=2 rekenboek met schuif vensters)
70708: Pax Steen ( ? ) - Het grappige dierenboek. Mijn ogen bewegen en geven licht bij donker
80824: Th Steenaert - 10 1 wandelingen in Doorwerth
35342: Steenbergen, Ton - Langs oude kerkepaden: korte historie van r.k. Wageningen
81607: Albert Steenbergen - Nevelhekse: een verhaal uit de Drentsche venen - Berend Veltink oet t Emmer kerspel op reize.....
77362: Rie Ykema-Steenbergen - Joyeuse terugkeer van het theeuurtje
71937: Steenbergen, Rie - Een hartig woordje over het ontbijt
38136: Steenbergen, A.G. - Muziek en kerk in Wageningen
61367: Steenbergen, Ton. - Zestig jaar Sint Jan in Wageningen
77360: Rie Ykema-Steenbergen - Culinair wel en wee van den man die er op uit trekt
77361: Rie Ykema-Steenbergen - De American milkbar thuis
77364: Rie Ykema-Steenbergen - Geheime distilleerderij ontdekt
84132: Albert Steenbergen - Nevelhekse: een verhaal uit de Drentsche venen - Berend Veltink oet t Emmer kerspel op reize.....
67238: Steenbergen, Ton. - Zestig jaar Sint Jan in Wageningen
83426: Rie Ykema-Steenbergen - Geheime distilleerderij ontdekt
83427: Rie Ykema-Steenbergen - Culinair wel en wee van den man die er op uit trekt
28593: Steenbruggen, Han, Bruna, Dick, Groninger Museum - Dick Bruna: the smell of succes
72122: Steenhoff-Smulders, Alb. - Janet Erskine Stuart en de opvoeding van katholieke meisjes
52318: Steenhoven, Ruth van der - Poppenkastpoppen, hoe ze gemaakt worden
45000: Steenhuis, J.F., Grunneger Genootschop - 50 jaar Groninger Beweging, 1904-23 november-1954, 40 jaar Groninger Vereniging, 1917-21 november-1957
27237: Steenmeijer-Wielenga, Tineke, Weg-Laverman, Jant van der - Lezen over Nynke van Hichtum
26264: Steensma, Regn. - Opdat de ruimten meevieren: een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
75522: Steenstra, H.W. - Algemeene geschiedenis van Friesland, een volksleesboek ( 2 delen ingebonden in 1 band )
78124: Steffen, C. - Onderzoek naar psychologische facetten van goed en slecht autorijden, alsmede de invloed van alcohol daarop
29363: Stegeman, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
84482: Stegeman, B. - Het oude kerspel Winterswijk: bijdrage tot de geschiedenis van een deel der voormalige heerlijkheid Bredevoort
2529: Stegeman, B. - Uit winterswijks verleden: eenige bladzijden uit de geschiedenis van een deel der voormalige Heerlijkheid Bredevoort / B. Stegeman
53547: Stegeman, B. - Ne toeten vol en 'n Trummelken vol Achterhooksche möpkes
76503: J D Stegeman - Van rijke dingen
77822: Stegeman, B. - Het oude kerspel Winterswijk: bijdrage tot de geschiedenis van een deel der voormalige heerlijkheid Bredevoort
77924: Ds J.D. Stegeman - aan mijne gemeente - Ter herinnering aan 27 April 1913 - 1 Mei 1938
77387: J G Stegeman - ( v.h. Marineblad )
84203: P Stegenga - Persoonlijk geloofsleven (practisch christendom nr 4 jaargang 1926)
71921: Theunis. Stegenga - Over de invloed van enkele uitwendige prikkels op de voortplanting bij landbouwhuisdieren
30783: Stehouwer, Josien - Wat een vertoning: handleiding voor het maken van tentoonstellingen: visuele overdracht en technische aspekten
65149: Stein, J.A.W. von ontwerper / designer cover - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 2 Febr. 1932
65152: Stein, J.A.W. von ontwerper / designer cover - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 7 Juli 1932
82710: J.A.W. Von Stein (1896-1965) - (BROCHURE) ANWB Rijwieltoerisme 8 slags gevouwen folder
82711: J.A.W. Von Stein (1896-1965) - Dobbelmann - 2 eeuwen ervaring op zeepgebied
65150: Stein, J.A.W. von ontwerper / designer cover - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 1 Jan. 1932
77212: J.A.W. Von Stein (1896-1965) - (BROCHURE) ANWB Rijwieltoerisme 4 slags gevouwen folder
65151: Stein, J.A.W. von ontwerper / designer cover - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 6 Juni 1932
65147: Stein, J.A.W. von ontwerper / designer cover - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 4 April 1932
80838: J.A.W. Von Stein (1896-1965) - (PRENTBRIEFKAART POSTCARD) Vredestein Onverwoestbaar
47684: Stein, Anne Marie. - Three Picassos before breakfast
83572: Johann A.W. von Stein (1896-1965) - T.S. Motorship SIBAJAK ( Folding brochure)
83406: v. Stein - t is mooi in t Gooi - Het gooi
65148: Stein, J.A.W. von ontwerper / designer cover - (PERIODICAL) Natuur en Techniek No 12 December 1932
82573: Steiner, Willem - Het kasteel van 's Gravendeel
81096: Steiner, Willem - Het kasteel van 's Gravendeel
82958: Renate Steinfort - Giganten gestrand
82271: Peter Steinhauer - Vietnam: portraits and landscapes
41812: Steinkrauss, Rasmus Gustav-Adolf - Frequency and function in WH question acquisition: a usage-based case study of German L1 acquisition
82959: E F Steinmetz - Codex vegetabilis.
50115: Steinmetz, Rudolf - Het oude land: verzen
72041: H. Stellingwerf - Leefbaarheidsonderzoek Bergharen
52301: Stellwag, Helena Wilhelmina Frederica - Over ontwikkelingspsychologie, paedagogische psychologie en paedagogiek
76247: Robert Stelzer - Der praktische Platten- und Fliesenleger Handbuch f�r das gesamte Platten- und Fliesengewerbe; mit Tabellen
83864: Dierk Stemmler - Alexej Jawlensky Museum Städtische Kunstsammlungen Bonn, 27. April bis 6. Juni 1971
80790: AA van der Stempel - De vrek niet van Moliere, maar zoo als men ze nog aantreft: blijspel in 1 bedrijf
72148: Stempher, A.S. - Het Presickhaeffs Huys Kerkstraat 19 te Arnhem
79343: Stendhal - Het rood en het zwart
78621: Stenfert, Coen, Ditshuizen, Marjet van - Het ontstaan van jezelf
36049: Stephan, Regina, Benton, Charlotte - Erich Mendelsohn: Architekt 1887-1953: gebaute Welten: Arbeiten für Europa, Palästina und Amerika
47634: Stephan, Halina - Living in translation: Polish writers in America
82869: Hansjörg Küster - Wo der Pfeffer wächst: ein Lexikon zur Kulturgeschichte der Gewürze
42170: Ster, Jac. van der - De alderminste onder de rijmers
72432: H. Sterken - Uut 't boer'n-láánd
84378: J Stern - De Ommerschans: een verschanste geschiedenis, van Bommen Berens tot syfopaat
83386: Annemarie Stern - Politische Lieder '67
80504: J Stern - De Ommerschans: een verschanste geschiedenis, van Bommen Berens tot syfopaat
82631: Sternheim, Ludwig - Het zieke bloed en zijn genezing door behandeling met eigen bloed
67349: Stetter, Hans J., 1930- - Analysis of discretization methods for ordinary differential equations
73531: Ludwig Steuert - Das Buch vom gesunden und kranken Haustier: leichtverständlicher Ratgeber, Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Geflügel zu schützen und zu heilen: mit 374 Textabbildungen und einem Anhang über Viehkauf und Verkauf, Pflege der Austellung
82227: Lize Steutel - Tien kinderspelen voor de school
76263: Steven W Carothers (Steven Warren), 1943-, Bryan T Brown - The Colorado River through Grand Canyon: natural history and human change
79798: Stevens, MaryAnne, Hoozee, Robert, Block, Jane, Smets, Irene, Mestdag, Ann - Impressionisme en symbolisme, de Belgische avant-garde 1880-1900
51806: Stevens, W.T., Harry Jones - The story of Regent street. London
72771: Robert Louis Stevenson - Virginibus puerisque
78527: Simon Stevinstichting (Organization) - Belgische versterkingen tussen 1860 en 1914.
76427: St�hr, Waldemar - Kunst und Kultur aus der Sudsee, Sammlung Clausmeyer Melanesien
72283: Stibbe, M.L. - De uitdrukking van de menselijke ziel in gelaat en gestalte
65072: Stichting Reünisten Hageveld, Heemstede - Jaarboek 2004 + 2005 + 2006 +2007 + 2009 Stichting Reünisten Hageveld
75965: Stichting voor Lichamelijke Opvoeding, Spel en Sport in het Jeugdwerk (Amsterdam). - Speelvreugde: spelen voor kinderen van 8 tot 12 en 12 en 14 jaar
20658: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 12
20657: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 9
56669: Stichting Raket (Rotterdam), Raket, Rotterdam - Ze zijn er weer ...Kom nou toch jongens, Facisme bestaat allang niet meer. Hitler is al jaren dood.
20654: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 6
20301: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria. Aflevering 3
20302: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria. Aflevering 4
20656: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 8
80101: Stichting Wijkraad Twekkelerveld, Enschede - Het Twekkelerveld en omgeving in de 19e en 20e eeuw
20652: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 10
77433: Hidde Nijland-Stichting - Wat is volkskunst?, Hindelooper historie, klederdrachten, meubelen en huisraad, Oud-Hindelooper kamer
29554: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting - Aan de hand van Moses Dl 1
36747: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 12
52206: Stichting Agromisa, Wageningen - Capsicum growing
20662: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 15
20664: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 17
20666: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 19
84355: Stichting Oud Alkemade (Roelofarendsveen), Stichting Oud Alkemade, Roelofarendsveen - De Alkmadders - Alkemade in oorlogstijd 1940-1945
53893: Stichting Collectie Militaire Traditie Jaap van der Burg, Driebergenautpbl - Traditie in de Nederlandse militaire ceremoniële uniformen en uitmonstering
79428: Ben Morshuis Stichting - Watervoorziening in Ootmarsum, van pomp en put tot waterkraan
20653: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 5
50098: Stichting Vakexamens Kleinhandel Tabak, 's-Gravenhage - Schriftelijke lessen voor het vakexamen in den kleinhandel in tot verbruik bereide tabak = Writing lessons for the exam in the retail trade in manufactured tobacco
84131: Stichting Vrienden van Archief en Librije, Gouda - De Verstandige Kok of Sorgvuldige Huyshoudster (reprint)
82065: Stichting Noord Sumatra Documentatie, Makkum - : Si Rengo Rengo [II:] 1 januari-31 december 1944, Noord Sumatra in oorlogstijd: oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd
20655: Stichting Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer, Stichting Vrienden van het Legermuseum - Armamentaria Aflevering 7
76016: Stienstra, H. - Vaste planten, als: snijbloemen, voor perken, boordbed, rots- en muurtuin ( Weten en Kunnen No. 97 )
40477: Stienstra, Adriaantje Wilhelmina - Nitrification in semi-natural grasslands
82582: H Stienstra - Eenjarige sier- en snijbloemen
84432: Stifter, Adalbert - Donaufahrt
83317: Stigter, P.J. - Dienstplichtwet en dienstweigeringswet
80372: Ursula Stiller - Westfalische Kuche regionale Kuche mit Tradition
81716: Yedida K Stillman - From Iberia to diaspora: studies in Sephardic history and culture
77581: Lize Stilma - Op zoek naar schoonheid
55381: Stinehour Press., Princeton University. Art Museum. - Images of the mind: selections from the Edward L. Elliott family and John B. Elliott collections of Chinese calligraphy and painting at the Art Museum, Princeton University
82629: Kees Stip - Piet Pelle's ruimtereis
82586: Stip, Kees - Dieuwertje Diekema, een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is
60089: Stipriaan Luïscius, J.M. van - De oorlog en het scheidsgericht
79118: Stockenstr�m, Wilma - Vir die bysiende leser = Voor de bijziende lezer
77571: Sija F Stofberg - Hydrological controls on salinity exposure and the effects on plants in lowland polders
2483: Stoke, Melis - Rijmkroniek van Melis Stoke / uitg. door W.G. Brill
79152: Stokes, Gordon - Zelf vakkundig houtdraaien
55343: Stol, Albert, 1942-, Novib, Nederlandse organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking., Ncb, Nederlands Centrum voor Buitenlanders, Utrecht., Nederlandse organisatie voor internationale ontwikkelingssamenwerking (Novib) - West-Sahara de strijd van het Frente Polisario
64867: Stoll, F.M., Electrolux Group - Recepten voor het maken van ijs, ijsdranken en enkele andere gerechten met behulp van de Electrolux koelkast
73119: Robert Th Stoll - Ronchamp: Quarante-huit photos de Paul et Esther Merkle
74903: Arthur Stoll - Die spezifischen Wirkstoffe des Mutterkorns und ihre therapeutische Anwendung.
2189: Stolp, Annie - De eerste couranten in Holland: bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen
24489: Stolwijk, Chris, Thomson, Richard - Theo van Gogh 1857-1891: kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent
54140: Stoneham,Jane, Stenberg,Lars, Bennellick,Drew, Crosby,Tony, White,Jenifer - Easy access to historic landscapes
77973: Jan Stoovelaar - Op weg naar kamp en bivak: leidraad voor het kamperen en bivakkeren in clubverband
79580: Koos Stoppels - Beter een vrouw in de lucht, dan vijf in de hand
84192: AW Stork - Kaart van het Gooi en omstreken ( Bussum en Hilversum)
67282: Stork, Mr. A. W., Tourist map - Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met omstreken en West Veluwe.
83091: Stork, A.W., A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, Rijwielpadvereniging Twenthe - Kaart van de rijwielpaden in Twenthe
51764: Stork, Mr. A. W., Tourist map - Kaart van de rijwielpaden van Gooi en Eemland, Utrecht met omstreken en West Veluwe.
82413: AW Stork - Kaart van het Gooi en omstreken (+ Bussum en Hilversum)
83419: AW Stork - Kaart van het Gooi en omstreken ( Bussum en Hilversum)
80301: AHF Stortelder - Broekbossen
84612: Stortelder, A.H.F. - Beheer van bosranden, van scherpe grens naar soortenrijke gradi�nt
23535: Stout, Jan, Vrolijk, M. - De Alblasserwaard
70250: Stoutenbeek, Jan, Vigeveno, Paul - Joods Amsterdam
79611: Comit� 100 jaar Kasteel Stoutenburg - Kasteel Stoutenburg: van burcht tot ontmoetingscentrum
2724: Stöver, Jos, Erfgoedhuis Zuid-Holland - Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland / Jos Stöver ... [et al.; fotogr. David van Megen ... et al.]
84123: Harriet Beecher Stowe - De negerhut (Uncle Tom's Cabin): Een verhaas uit het slaven leven in Noord Amerika-- Maar den 20sten Amerikaanischen druk
78971: Harriet Beecher Stowe - Uncle Tom's cabin. With illustrations by George H. Thomas and an introduction and a bibliography.
75765: Straaten, Peter van - Roken neuken drinken
72100: Frans van Straaten - Frans van Straaten: een kwart eeuw in brons.
62943: Straka, Herbert. - Die spätquartäre Vegetationsgeschichte der Vulkaneifel: pollenanalytische Untersuchungen an vermoorten Maaren
81062: H Stranner - Edelsteine und Metalle in der Bijouterie.
80748: Straten, Hans van - Tot nader order, ( gedichten)
76763: Strauss, Richard ( ontwerp Dick Elfers ) - Ariadne auf Naxos
82234: Monique Lévi-Strauss - Cashmere Tradition einer Textilkunst
64914: Strauss, Fr. - Helon's bedevaart naar Jerusalem
78680: Strauss, Richard ( ontwerp Dick Elfers ) - Ariadne auf Naxos
83883: W Strecker - Die Sammlung Strecker im Walhof-Richartz-Museum.
73036: Streek, H. van de - Van zeepolders tot waterschap, aspecten van de geschiedenis van het waterbeheer op de Noord-Veluwe
41901: Streekstra, Nanne Frederik - Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
41717: Streekstra, Nanne Frederik - Afbeeldingsrelaties: een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen
76141: Karl Neumann-Strela - Deutschlands Helden in Krieg und Frieden. ( compete set 3 parts in 2 vols )
82750: Dieter Eisleb; Renate Strelow. - Altperuanische Kulturen 3, Tiahuanaco
78357: Streutker, K.J. - Bedrijfskunde voor motorvoertuigbedrijven
81455: Streuvels, Stijn - Genoveva van Brabant
80039: Streuvels, Stijn - Duimpjesbundel
81070: Streuvels, Stijn - Reinaert de Vos, uyt het middelnederlandsch herschreven
40257: Streuvels, Stijn - Het kerstekind
22515: Streuvels, Stijn - De vlaschaard ( FILMEDITIE )
32902: Strien, H. van, Faber, Jan, Bok, J. - Het stelonderwijs: verhalen in beeld
25100: Strien, Ton van, Stronks, Els - Het hart naar boven: religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw
54129: Strien, Willy van. - Bermsloten... natuurlijk: een handreiking voor ontwerpers en groenmedewerkers van Rijkswaterstaat
82444: Helmut Striffler - Protestant church of reconciliation in the former Concentration Camp at Dachau
1952: Strijbos, Jan P. - Van torren en kevers
50491: Strijbosch, Fons, Tongeren, Paul van, Katholieke Universiteit Nijmegen. Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Grensverkenningen: over groepsvorming, minderheden en tolerantie
80853: Binnenlandse Strijdkrachten (Netherlands). - Het Uur U. Drie maanden geschiedenis in en rond Delft. Een foto-reportage van den Filmdienst der Binnenlandsche Strijdkrachten, Gewest 13, District Delft.
82213: Strik, Lou - Lou Strik, twaalf in hout gegraveerde exlibris van de blokken gedrukt en vier in koper gegraveerde exlibris eveneens van de platen gedrukt
80380: August Strindberg - Das blaue Buch ubergeben an die Zustandigen und zugleich ein Kommentar zu Schwarze Fahnen
79685: Johan August Strindberg - Strindberg: painter and photographer
81112: Strohm, Christoph, Internationales Symposium Johannes a Lasco (1999; Emden) - Johannes a Lasco (1499-1560), Polnischer Baron, Humanist und europ�ischer Reformator, Beitr�ge zum internationalen Symposium vom 14.-17. Oktober 1999 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden
83370: Erich V Strohmer - Der Altdorferaltar in St. Florian
54223: Strohschneider, Renate., Norddeutsche Naturschutzakademie , Bau und Funktion von Pflanzenkläranlagen (Schneverdingen), Dezentrale Abwasserentsorgung im ländlichen Raum (Schneverdingen) - Naturorientierte Abwasserbehandlung: Beiträge zu den NNA-Seminaren Bau und Funktion von Pflanzenkläranlagen am 2. Juli 1991 und Dezentrale Abwasserentsorgung im ländlichen Raum am 9.auf Hof Möhr.
82440: Karl Strolin - Verrater oder Patrioten?: Der 20. Juli 1944 und das Recht auf Widerstand
35649: Stronks A.J.A. - De geschiedenis van een fanfarekops 1896 - 1986
72137: Strootman, H. - Antwoorden op de vraagstukken, voorkomende in het tweede gedeelte van de beginselen der cijferkunst
7228: Strouken, Ineke, Stichting Nederlands Centrum voor Volkscultuur - Tussen plafond en plint: cultuurgeschiedenis van het behang
69846: Struick, J.E.A.L., Loeb, G., Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht, Stichtse Culturele Raad - Bibliografie van de geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1963
77101: Anna Maude Stuart - Bread plates and platters.
83600: Lieven Stubbe - Vesting Ieper: wandeling in een historisch landschap
66125: Stubbs, Barbara B. - The complete bichon frise
83834: Charles F Stuckey - Monet: Waterlilies
81490: Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio ('s-Gravenhage) - Eere-tentoonstelling Willem de Zwart, 8 april-28 april 1932
80522: Fabienne Xavière Sturm - Clock and Watch Museum, Geneva
80445: Stutje, Jan Willem - Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een romantische revolutionair
38172: Stutterheim. Dr.W.F., ( Illustrator Walter Spies ) - Schoolplaten voor de Javaansche cultuurgeschiedenis. HOFLEVEN OP JAVA VÓÓR DUIZEND JAAR.
30728: Stuurman, D.J. - Als winterstorm en sneeuwjacht loeien
83806: Maarten Stuurman - Atlas sociale woningbouw: Amsterdam en Diemen 2007.
44643: Stuurman-Aalbers, Janny - 400 jaar antiek: Nederlandse gebruiksvoorwerpen
73711: Stuurman, J.H. - Huishoudonderricht voor alle meisjes
40872: Stuyvaert, V. - Middeleeuwsche liedekens
71883: Styles, Showell ( Omslagontwerp Guust Hens ) - Het zwarte kasteel, onverkorte roman
72542: Styn de. Vries-Soeting, Herman Kezes. Kiestra - Poppenwier: moat ik dy ferlitte, ferjitte doch ik dy net
82216: Suau, P. - Het leven van Moeder Maria van Jezus
83685: Merken van stokvis - merken van succes - MATCHLESS Clubman models for 1947
70363: Maandblad Succes - Baedeker voor de huisvrouw
81402: Suchtelen, Nico van - Het eerst nodige, gedachten over de grondslagen der toekomstige samenleving
77676: Suchtelen-Leembruggen, L. van - Het kikkerboekje, de geschiedenis van Kodok Bangkong
82339: Deyan Sudjic - Cult heroes: how to be famous for more than fifteen minutes
83951: Edwin Suermondt - Heinrich Nauen: mit einer farbigen Tafel und 32 Abbildungen.
82618: Z Sumintaatmaja - Gamelan Sunda.
31223: Sunaga, Katsumi,, d. 1935., Japan., Unʾyushō. Kankōkyoku. - Japanese music
83655: David Humbert de Superville - Jesus: fragment ( volledern band)
61660: Suriname Comité (Amsterdam), Suriname Comité, Amsterdam - Suriname: van kolonie tot neokolonie;
50464: Centrale Bank van Suriname - 10 jaar Centrale Bank van Suriname
75009: Abdurrachman Surjomihardjo - Pemekaran kota Jakarta = The growth of Jakarta
66272: Suryadi Ag, Linus - De bekentenis van Pariyem
76086: Leo Suryadinata - Overseas Chinese in Southeast Asia and China's foreign policy: an interpretative essay
27726: Sutorius, A. - De tragische roman van Loesje Dekkers en Brammetje Rekkers
77154: Anna Sutorius - Van zomer- en winterpret
75015: Suurland, Kees - Geweren spreken geen Maleisch
78076: Wim Suyskens - Van chemische fabriek Excelsior tot Interpharm
79311: Lars Svensson - ANWB vogelgids van Europa
83251: Sverige. - Assessment of the ecological effects of roads and railways: recommendations for methodology.
27981: Swaak, Klaas W. - Heeft het nog zin van toen te weten?
61349: Swaan-Koopman, Constanca Charlotte Clara Jacqueline, 1897-1961. - De strijd tegen de Joe-Joe
75715: Wim Swaan - Lost cities of Asia, Ceylon, Pagan Angkor
74037: Swanborn, Peter Gustaaf - Variabelen en hun meting, een onderzoek naar de variate language in de sociologie en naar de aard van de meting van variabelen
28866: Swart, Siebe - 360° HSL-Zuid
28097: Swart Nick J.., Jeroen de Leijer, Dieter Glasmacher, Jan de Bie, Tobias Regensburger, Christine Lohmann, Gummbah, Henning Kies, Walter Kerkhofs - Nobody forever
79552: Ernst Braches Ill Joost Swarte - De geillustreerde pers te Haarlem ontdekt
83528: Swarte, Joost - Joost Swarte Plano
46243: Swedenborg, Emanuel - Over den hemel en zijne wonderen en over de hel naar hetgeen gehoord en gezien is
79455: Joseph Sweder - Ranger, LRRP & Recon insignia. ( herkennen insignes van rangers )
41312: Sweeney, Michael J.,, 1945-, Nauen, Cornelia E., Roper, Clyde F. E.,, 1937- - FAO species catalogue., Cephalopods of the world: an annotated and illustrated catalogue of species of interest to fisheries.
82003: Robert Sweetman - In the Phrygian mode: neo-calvinism, antiquity, and the lamentations of reformational philosophy
69918: Swierstra, N.Tj. - Geboorte en opkomst van de V.A.R.A.
83821: Paul Swiridoff - Bd. 3. Porträts aus dem politischen Deutschland (oude uitgave 1968)
83822: Paul Swiridoff - Bd. (1). Porträts aus dem politischen Deutschland
41896: Switzar, Simon - With Bauer in the East
82448: Switzerland. - Topographischer Atlas der Schweiz 1:25 000 Bern und Umgebung.
77191: Swoboda, Rolf. - Eisenbahn Gelsenkirchen- Bismarck bis Winterswijk
79643: Swomley Jr, John M. - Bevrijdend geweld bevrijdt niet
56661: Olfers Sybille v. - Etwas von den Wurzelkinder ( original ausgabe )
80330: E von Sydow - Handleiding tot de beoefening der algemeene aardrijkskunde
80090: John Alexander Symington - Bibliography of the works of all members of the Brontë family and of Brontëana
78262: Arthur Symons - Aubrey Beardsley: with sixteen plates.
40953: Szameitat, Kirsten, Stichtsche Cricket & Hockey Club, Bilthoven - Het wonder van Bilthoven: 100 jaar Stichtsche Cricket & Hockey Club: 1906-2006
84504: Szasz, Thomas S. - Geestesziekte als mythe
79890: V Kubas̆ta - De gelaarsde kat - PopUp Pop-Up
78664: Douwe Egberts Koffie Thee Tabak - (BROCHURE) Toegift artikelen - Verkrijgbaar gesteld voor de verbruikers van Douwe Egberts Koffie Thee Tabak
78665: Douwe Egberts Koffie Thee Tabak - (BROCHURE) Toegift artikelen ( No 12 ) - Verkrijgbaar gesteld voor de verbruikers van Douwe Egberts Koffie Thee anno 1753
78666: Douwe Egberts Koffie Thee Tabak - (BROCHURE) Echt zilver ( alles met rijkskeur) Een sieraad voor uw koffie en theetafel. Verkrijgbaar tegen inzending van punten....
78667: Douwe Egberts Koffie Thee Tabak - (BROCHURE) Echt zilver ( alles met rijkskeur) Een sieraad voor uw koffie en theetafel. Verkrijgbaar tegen inzending van punten....
80370: William S Taber - Delaware trees: a guide to the identification of the native tree species
82771: Tacitus - Jaarboeken
81261: Tacitus, Cornelius. - Histori�n
70374: Tacitus, Publius Cornelius - Kronieken
46376: Taconis, W.H., Jalving, H. - Handleiding voor het hardrijden op de schaats ( Instructions for speeding on ice skates )
41965: Tadema, Johan Wilhelm. - Jong volkje's verjaardagen
41404: Taets van Amerongen, J.J.C.Bn., Bob Mol en Hans Louwerenburg - 120 jaar Regiment grenadiers De Granaat., ( Ballade van Piet Prik )
83503: Tahir, Baba - Perzische kwatrijnen van Baba Tahir
80460: Max Tailleur - Gein bij wijn
81231: Tak, C.B. van der - Stadsherstel
80807: Tobias Tak - (Klazeena) Upside down
40460: Tak, E.J., Mersbergen, Z. van - Sem en Eva
53684: Tallis, John., Yalden, Derek., Peak Park Joint Planning Board. - Peak District moorland restoration project., Re-vegetation trials.
71501: Tambimuttu, Jeff. Hill, Peter Pauper Press. - India love poems: selected and with an essay on woman in India
66175: Tammes, Tine (Jantina), 1871-1947. - Liebes Fräulein Schiemann: brieven van Jantina Tammes aan Elisabeth Schiemann, 1921-1934
40508: Tamminga, Douwe Annes,, 1909-2002. - De Hogerhuis-saek. Toanielstik yn fjouwer bidriuwen, etc.
79028: Ytzen Tamminga - Wilhelmina Gasthuis Amsterdam duurzaam verbouwd tot woon- en werkcomplex: Paviljoen 1, Paviljoen 2
31387: Tamminga, D.A. - Floedmerk: fersen
31227: Tamura, T. - Scenery of Japan
41334: Tang, Aad van der - Saint-Andre. De Duitse Orde in Luik 1254 1794.
61601: Tannich, Anton. - Bestimmungsbuch der Flora von Böhmen: mit 2 Tabellen in Anhange zum Bestimmen der wildwachsenden Bäume und wichtigsten Sträucher nach den Blättern und nach den Winterknospen , Flora von Böhmen
46274: Tardieu, Ambroise,, 1818-1879. - Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs
80818: Oude HeerOdotus Ill: Ton Van Tast - Kleine vaderlandse historien
77916: Oude HeerOdotus Ill: Ton Van Tast - Kleine vaderlandse historien
79025: D J M Tate - Rajah Brooke's Borneo: the nineteenth century world of pirates and head-hunters, orang utan and hornbills, and other such rarities as seen through the Illustrated London News and other contemporary sources
73446: Alan Tate - Great city parks
67272: Taton, René. - Gaspard Monge.
53765: Tauli, Valter, 1907-1986. - Structural tendencies in Uralic languages
64755: Taverne, Ed. - Franziska Linkerhand (1974): een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann
74921: Taylor, Paul Michael - Fragile traditions, Indonesian art in jeopardy
82301: Richard Taylor - Symboliek in kerken en kathedralen: oorsprong en betekenis
80200: Desmond Shawe-Taylor - The British Royal Collection flamische Meister von Bruegel bis Rubens;
80921: James Taylor - (set 6 vols) The family history of England: civil, military, commercial Soffit-versieringen van architraven in de Romeinse architectuur van Perge: een typologische studie
51614: Taylor, Richard, 1919- - The new comb honey book
51612: Taylor, Richard, 1919-., Shardin, Meri. - The joys of beekeeping
37598: Tazelaar, J.P. - De zondagsschool: herdenkingsuitgave bij het 150-jarig bestaan
73499: Tazelaar, F., Gerats, G.E., Steensma, H.O. - Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoldoening in Nederlandse varkensslachterijen
55220: Teer, M. - De weg in het landschap = Environmental guidelines for planning highways in the landscape , Environmental guidelines for planning highways in the landscape
82890: Teesing, Hubert Paul Hans - Ironie als literair spel
41657: Teeuw, C. - Practisch konijnen houden ( = Keeping Rabbits )
80910: A Teeuw - Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference held at Noordwijkerhout, the Netherlands 19 to 22 May 1976
83047: Ineke Teijmant - Goed wonen in Nieuw-West
68437: Tellegen, B. D. H. (Bernardus Dominicus Hubertus), Azn., 1900- - Verschillen tussen zuiver- en toegepast-wetenschappelijk onderzoek
82984: Albartus Telting - Stadregten van Steenwijk -- Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten / Eerste Deel, Stadregten / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 10e stuk, Stadregten van Steenwijk / .
61508: Temminck, Jaap - Langs Haarlemse hofjes
80867: André Temming - 'Veste-viteiten 1988 in beeld': Stichting 800 jaar Veste Bredevoort
79533: Tennisser - Lawn tennis: de regels en nog wat
32325: Tennyson, Alfred ( Jozef Israels - Henoch Arden
73203: Tennyson, Alfred ( illustrtor Gustave Doré ) - Enid
40944: Heribert Tenschert (Firm) - Tausend illustrierte Bücher der Moderne. ( auctions catalogue )
83120: Tepper, Nanne - De avonturen van Hillebillie Veen
80112: Ma. Teresa (Zuster) - Uit het dagboek van Henk en Lou op Cura�ao
74859: Tergast, Nes - Deliria, gedichten van Nes Tergast
73943: Hermann Terhalle - Vreden um 1800: Stift, Stadt, Land
72489: Terink, Aleid en diverse anderen - 50 jaar S.Z.O. in vogelvlucht
1923: Termeer, Henk - Nijmegen frontstad, september 1944 - mei 1945: politiek en vakbeweging / door Henk Termeer
76804: Termes, P. - Heemskerk in portret, 99 Heemskerkers in de 20ste eeuw, gesprekken met de personen, hun familieleden, buren en kennissen
60232: Termorshuizen, Gerard - Rondom Daum
35948: Vereeniging voor Terpenonderzoek. - Jaarverslag van de vereeniging voor terpenonderzoek text + platen + afbeeldingen.
71294: Terpstra, Pieter - In het spoor van de Schaduw: artikelen 1965-1992
80889: Hinne Terpstra - De Bonte Hen
36082: Terpstra, Pieter - Maria de Heilige Maagd: leven, verschijningen, legenden, mirakelen
72611: Terpstra, Edo - Vuurwapenbeleid in Nederland... een blindganger?!
24561: Terpstra, Pieter - Maria de Heilige Maagd: leven, verschijningen, legenden, mirakelen
64555: Terpstra, P. - De Noord-Oostpolder
23921: Terpstra, Pieter - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
29915: Terry, Edward - Scheeps-Togt van Edward Terry ... , na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen, gedaan in het Jaar 1615 ...; nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt
63134: Tersteege, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
51616: Tersteege, B.H. - Het animisme op de Zuid-Westereilanden
80178: Tervooren, Lina - De verjaardag van pop
42292: Teschke, Gerhard - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter
81774: Ronnie Tessler - Crackin' out: a rodeo book: photographs
76678: Paul Testart - Epinal, centre des excursions dans les Vosges: nouveau guide illustré
79357: Tetelepta, M.J. - Bergaul: 40 jaar Molukkers in Winterswijk: 1959-1999 , 40 jaar Molukkers in Winterswijk
31380: Tets, G. F. van . - Nationale Bloemen Tentoonstelling Amstelflora.
71227: Tetteroo, Henk - Kreen en gruizig
61834: Tetzner, C.P. - Wenken voor de behandeling van planten en bloemen in huis
82164: Teunenbroek, Arne van - Cricketclub Bloemendaal 75 jaar
79554: Teunisse, A., Velden, A.M. van der - 1e stukje: + 2e stukje - Het breien, De nuttige handwerken: handboekje ten dienste der lagere school
82867: A Teunisse - De vrouwelijke handwerken voor school en huis , Het breien.
77108: Teunisse, A., Velden, A.M. van der - De vrouwelijke handwerken voor school en huis. Dl. 1: Het Breien: met 155 houtgravures
64796: Teunisse, A. - Handleiding bij het klassikale onderwijs in de fraaie handwerken, kunstnaaldwerk
73504: Teunissen, Jos� - Undressed by Marlies Dekkers
73821: Teuteberg, Hans J�rgen - Die westmünsterländische Textilindustrie und ihre Unternehmer
83788: Rolf Teutsch - Dillenburgs Entwicklung seit die Grafen von Nassau auf dem Dillenberg eine Burg errichten lie�en
77773: Tex, Nicolaus Jacobus den - Amerikaansche spoorwegen op de Amsterdamsche beurs
79607: Blondel la Rougery (Paris). Auteur du texte - (PLATTEGROND / KAART - CITY MAP / MAP) Empire des Indes
77325: Girard et Barrère (Paris). Auteur du texte - Carte de la foret de Fontainebleau dressee avec le concours de la Commission d'Escalade du Club Alpin Français
40514: Teychiné Stakenburg, A.J. - Op de uitkijk, aan het roer: Nigoco 75 jaar: 10 opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan en Co. te Rotterdam
83366: Tezuka, Kaneko - Japanese food (Tourist Library 14)
82273: American Women's Club of Thailand. - Sawaddi special edition: a cultural guide to Thailand.
50466: Thalen, Rob - Not just a shape
67321: Thalmann, Yves-Alexandre. - Gelukkig zijn
19732: Köpp Theed., - Wa'j in de Liemus kon belè1eve
73724: Theewis, K. - Met de verneemstok, een bundel Zaanse verhalen
1732: Theissen, Siegfried - Germanismen in het Nederlands / S. Theissen
61407: Themadag Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies (1989: Bilthoven) - Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies: voordrachten gehouden op de themadag Nematoda in relatie tot ziekten bij mens, dier en plant, en in milieu-studies d.d. 7 juni 1989, te Bilthoven.
71423: Theo. Festen, Henny van Dijk - Gras voor de voeten: Lepelenburg en omgeving: Singelplansoen als stadstuin
75441: Theo. Festen, Henny van Dijk - Gras voor de voeten: Lepelenburg en omgeving: Singelplansoen als stadstuin
60112: Théo, R. - De schaduwbeelden met de hand
76270: Theo Huijskes, Gerry van Dongeren, Sportvereniging Grolse Boys (Groenlo) - 100 jaar S.V. Grol 1918-2018
76640: Theodor von Zeska fl. ca. 1940., Ferdinand Schlüter - Der deutsche Soldat erlebt Holland
75984: Theodor Trautwein, Anton Edlinger, Heinrich Hess - Das Bayerische Hochland mit dem Allgäu, das angrenzende Tirol und Salzburg nebst Salzkammergut
29007: Hoven. Thérèse - huishouden zonder dienstbode
55464: Thériault, Serge, La Rose, André, Degas, Galeries nationales du Grand Palais (Paris) - Degas
71022: P. Theunissen - School Spankeren: 1883-1983
70511: Theuns-de Boer, Gerda, Asser, Saskia - Isidore van Kinsbergen (1821-1905) = photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies
48753: Theuvenet, Willem Johannes - Clinical aspects of nerve damage in leprosy: notes from Anandaban Leprosy Hospital, Nepal
78123: HA Thiadens - Een experimenteel onderzoek naar de ideale-ik functie bij verstandelijk normale, zwakzinnige en verwaarloosde meisjes
75616: Thibaut, Raymond (Dom) - Een meester van het geestelijk leven, Dom Columba Marmion, abt van Maredsous (1858-1923)
81394: Thielen, Th.A.M. - Bijdragen tot de geschiedenis van de katholieke enclave Groenlo-Lichtenvoorde
82686: Ludger Thien - Geschiedenis van de Sint Vitus parochie te Dedemsvaart, gemeente Avereest
42216: Thienen, Fr. van - Ballerina's in beeld
74971: Willem van Saint Thierry - Willem van St. Thierry's Epistel totten bruederen vanden Berghe Godes
41957: Thijs, Gerard - Kleine luyden in ontwikkeling: de Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005
31378: Thijs, Cornelis. S.S.S. - Het oud - Adelijke Baarlo. Baarlo het dorp met vier adelijke kastelen.
83073: Theo Thijssen - Het taaie ongerief: zijnde: 't verslag van een herinnerings-tocht, door Joop van Santen ondernomen langs zijn momenten van toilet-misère, en met een vrolike handdruk opgedragen aan de velen, die waren als hij
81489: Thijssens Geert., John dos passos., Ramon Gieling., Roland van den Berghe., Bert Boerboom., Rob Elzinga. en anderen - Wolfsmond: nr 4 - Wolfsoog
77233: Hermann Thimmermann - Der Sturm auf Langemarck: von einem der dabei war
82941: Heinrich Rüthing - Der Kartauser Heinrich Egher von Kalkar, 1328-1408
78118: Thoben, Peter - Nathalie van den Eerenbeemt, 60 jaar
41224: Thoden, Hendrik Ulbo Eric - Politieke beheersing in de Djuka maatschappij: een studie van een onvolledig machtsoverwicht ( 2 delen )
70124: Thoma, Willi - Faszination Karussell - und Wagenbau. 200 Jahre MACK waldkirch ( Chronik einer Schwarzwälder Unternehmerfamilie )
84188: Margarete Kübler-Thomas - Schutzprogramm fur Ackerwildkrauter
74680: Thomas Termeulen, Rob Kersbergen, Topografische Dienst Kadaster. - Topografische atlas van Gelderland ( IN LOSSE KAARTEN )
46339: Thomas, J.M.A., Stichting Museum Nederlandse Cavalerie - 50 jaar Cavaleriemuseum, 1959-2009
78113: Erik R Thomas - An acoustic analysis of vowel variation in New World English
74772: Thomassen, Aline, Arkesteijn, Roel, Bouazza, Hafid - Aline Thomassen, the ideal Muslim woman
28891: Thomassen, Kees - Uit de kast: tien jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek
71557: Thom�se, F., Tjon Kon Fa, R., Teng, H.B. - Het wiel van de buren, ideeën en oplossingen uit de Engelse praktijk
71758: Thompson, A.Th.C., Ruyten, A.H.M. - Christophorus Columbus, de ontdekker van Amerika
44905: Thompson, Frank,, 1926-. - Matchbox toy price guide
77380: Thoms, W.J., Tayler, Frederick - The gallant history of Bevis of Southampton and two other stories
71352: H.W. Thon - Wortel en takken: op zoek naar de oorsprong van de Gereformeerde Kerk van Lemmer, Eesterga en Follega
80279: Theodor Thon - Die Naturgeschichte der in- und ausländischen Schmetterlinge: mit einer Anweisung zum Schmetterlingsfang und zu deren Aufbewahrung
51809: Thoolen, G.M. - Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens Stamil
32684: Thoomes, Mik - XII x EKP: 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PTT Post = 30 years of artcommissions for the 12 sortingcentres of PTT Post
83680: Thorgerson, Storm, Dean, Roger, Slattery, James - Album cover album
25961: Thorn, William - The conquest of Java ( Bound edition )
84045: J.J. Thorn - 150 jaar duinzigt - Met een blik op de toekomst
29741: Thorpe, Scott - Ontdek het geheim van Einsteins denken.: krachtig en creatief leren denken
78775: Pieter Jan Tichelaar - Tichelaar Makkum: 1700-1876
78006: G L Tichelman - Indonesisch dossier: een kleine bundel verzen van den grooten Archipel
42476: Tideman, Bruno J. - L.C. Westenenk 1872-1930: een bijzonder ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
84619: Tideman, Bruno - Proeve van eene herziening der wetgeving op de overdragt en den eigendomsovergang van onroerende zaken, met de invoering van een grondboek, waarvan de inhoud authentieke bewijskracht zou bezitten, in verband met het verslag der ontbondene Staatscommi
71897: Tiebosch G W H, Forel Dominique, vert. Polle V A van der, illustraties Meys Lucien - Goede manieren in deze tijd, van uur tot uur, in alle omstandigheden
24231: Tiedema, J.J., Buikstra, J.J. - Friesland rond per tram: de geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij
84248: H.R. Luken Tielman - Handleiding bij het gebruik van Zichtmachines ( = zelfbinders ) en voor...
75974: WH Tiemens - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Wetenswaardige byzonderheden van de stadsrondritten van het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem
71460: Carl Hagenbecks Tierpark - Tierpark Carl Hagenbeck: Führer
42104: TIETMEYER, KLEMENS - Kloster Frenswegen, Vergangenheit und Gegenwart
81885: Tigchelaar, Harold - Nakomelingen van Jacob Buwes tot en met de 7e generatie, ofwel iedereen die geboren is tussen �1585-�1800, familie Tigchelaar, Tichelaar, Arbeider, de Jong
73897: Hendrik W Tijdeman - De Nederlandsche Handelmaatschappij bijdrage tot hare geschiedenis en waardeering, in verband met het koloniaal beheer
78684: Tijen, W. van., Rotterdamsche Gemeenschap. - Rotterdam anno 2000
52303: Til, H.N. van - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd
73822: Til, Wim van - Aaltense zangen
84621: Louk Tilanus - Handzame sculptuur: de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst
72478: Tilborg, Teus van - Korenmolen Nooit Gedagt herrezen, door godes macht en des mensen vlijt wordt weer graan tot meel bereid
24421: Tilborgh, Louis van, Heugten, Sjraar van, Conisbee, Philip - Van Gogh & Millet
24426: Tilborgh, Louis van, Monet, Rijksmuseum Vincent van Gogh (Amsterdam), Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam - Monet in Holland
24448: Tilborgh, Louis van, Jansen, Guido, Frans Halsmuseum (Haarlem), Frans Halsmuseum, Haarlem, Rijksdienst Beeldende Kunst, 's-Gravenhage - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
24279: Tilborgh, Louis van, Jansen, Guido, Frans Halsmuseum (Haarlem), Frans Halsmuseum, Haarlem, Rijksdienst Beeldende Kunst, 's-Gravenhage - Op zoek naar de Gouden eeuw: Nederlandse schilderkunst 1800-1850
1392: Tillemans, Henk L.A. - De Weerter kermissen: draaien en vlaaien
70146: Timmer, Geurt Kornelis - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol
48721: Timmer, A.P. - Leerboek voor verplegenden van zenuwzieken en krankzinnigen ( Textbook for nurses of neurotics and lunatics )
60258: Timmer-van Eunen, M. - Men voelt het of men voelt het niet de kunstkritiek van Jan Engelman: proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de letteren op gezag van de rector magnificus in het openbaar te verdedigen op donderdag 5 juli 2007 om 14.45 uur.
71829: Timmer, Geurt Kornelis - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol, een volksleesboek ( 2e uitgebreide druk )
80257: Henri Th Timmerman - Ommen, stadje aan de Vecht
35576: Timmerman, N.B.E. - Rijwielfabriek Union: 'Een eeuw in beweging'
40470: Timmerman, Max, Edwards, John A., Very Special Arts Nederland - Het gezicht: nationale rondreizende tentoonstelling, 52 kunstenaars, 152 kunstwerken
82678: Timmermans, Felix - Das Triptychon von den heiligen drei Konigen
75649: F Timmermans - Winterboek van de wereldbibliotheek 1922-1923
53983: Timmermans, Felix - Das Triptychon von den heiligen drei Königen
79835: Felix Timmermans - Van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond gelegenheidsrijmpjes
64998: Tinbergen, D. - Handboek voor gasfitters
42409: Tip, Jan - Mijn Memoires
44618: Tiron,, abbé., 1761-1851. - Histoire et costumes des Ordres Religieux, Civils et Militaires, deuxième édition considérablement augmentée.
79089: Aleksandar TisÌOema - Argwaan en vertrouwen: roman
76822: Tison, Annette, Taylor, Talus - Barbapapa, de avonturen van Barbapapa, een veel te groot huisdier, dat van vorm kan veranderen en anderen gelukkig maakt
38114: Tissot van Patot, A. - Democratische fantasieën: in één grondbeginsel vijf beginselen en veertien punten
38609: Tite, M. S. - Methods of physical examination in archaeology
73770: Tiziana Baldizzone, Gianni Baldizzone, Michaela Spath - Die Regenmacher: Maskenzauber und Stammesriten
67292: B., Tj. de., K., W. H. - Rovers plunderen Arnhem; een verhaal van oorlog, ballingschap, vernieling en massale roof.
83086: Burg. R. Tjalma (voorwoord) - Maartensdijk
76056: Tjeerd Boersma, Jan van der Burg - Berlage in de beurs: een lesboekje over de architectuur van H.P. Berlage met een wandeling in en om de Koopmansbeurs
76103: Tjeerd Boersma, Jan van der Burg - Berlage in de beurs: een lesboekje over de architectuur van H.P. Berlage met een wandeling in en om de Koopmansbeurs
61365: Tjepkema, A. (Almar), 1936-2005., Walvis, Jaap., Bergen, Frans van., Tania, Pier (Meinte Piet), 1925-1995. - Reichskristallnacht
42243: Tjong-Kim-Sang, Erik Fajoen - Machine learning of phonotactics
41722: Tjong-Kim-Sang, Erik Fajoen - Machine learning of phonotactics
78129: Tobias, J.J. - Nineteenth-century crime, prevention and punishment
73217: Tobler, J.G. - Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde, een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijn
80957: John Tobler - 100 great albums of the sixties
81206: Ernst Victor Tobler - De l'Engadine dans la Valteline par le chemin de fer de la Bernina
81756: Ch Sj Datoe Toemenggoeng - Wanita di Indonesia = Women in Indonesia
80635: Toepoel, P.M.C. - Het boksen
79606: Toerisme - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Der Rhein. Reliefpanorama von Mainz bis koln
84469: Toeristengids - kleine Fuhrer durch magdeburg
3784: Toersen, D.F., Veteraan Motoren Club, Veteraan Motoren Club - De motorfiets in Nederland 1895-1940: een terugblik op de vroege motorrijders in Nederland / Veteraan Motoren Club; [samenst.: D.F. Toersen ... et al.]
69507: Toersen, W., Coolen, J.A.I. - Geintegreerde planning en uitvoering van zorgvoorzieningen: evaluatie van beleidsvernieuwingen in het demonstratieproject geïntegreerde ouderenzorg Nieuwegein
21891: Togt, F.C. v.d. - Handleiding voor den metaalbewerker .in het machine - vak: Voor zelfonderricht en tevens ten dienste van het ambachtsonderwijs
79589: Masami Tokoi - Tamiya news 4 (Krupp Protze)
79590: Masami Tokoi - Panzerkampfwagen IV Ausf. H/J
79587: Masami Tokoi - Photographs of German army throught World War II - Tamiya
35: Paul Blom; Donald Stroomberg; Albert Tol - De eerste Nederlandse Comics catalogus 1981 ( = first Dutch catologue of comics )
72248: John. Toland - Adolf Hitler
79262: J R R Tolkien - The Lord of the rings
4678: Toll, Jurriaan van - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren / door Jurriaan van Toll
79541: Toll, Jurriaan van - Van eenen bloede, wat men verstaat onder sibbekunde, een korte inleiding
81958: Tollebeek, Jo - Belgie, een parcours van herinnering (set 2 delen)
76599: Annie Tollenaar - programma tekstboekje: - Die Matthaus Passion, J.S. Bach.- Maatschappij tot bevordering der toonkunst afdeeling Amsterdam, directeur W. Mengelberg: programma tekstboekje:
73937: F De Tollenaere - De schildering van den mensch in de oudijslandsche familiesaga
77378: Hendrik Tollens - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597 ( Reprint schoolmuseum ) = Blauwe boekje No 5
83050: Ernst Toller - In de boeien: werk van Ernst Toller
51598: Tolman, Rinke - Lief en leed der zoogdieren ( tradecard album )
51600: Tolman, Rinke - Gevleugelde muzikanten ( tradecard album )
51602: Tolman, Rinke - Dieren als toeristen ( tradecard album )
51603: Tolman, Rinke - Kromme snavels en scherpe klauwen ( tradecard album )
51601: Tolman, Rinke - Vogelglorie van plas en moeras ( tradecard album )
80678: Tolman, Rinke - Internationale vogelbescherming
54020: Tolnay, Charles de - Hieronymus Bosch German edition )
82960: W Tolsma - Vogelbescherming: praktische vogelzorg om huis en hof en in de vrije natuur
74752: Tom McComas, James Tuohy - Lionel, a collector;s guide and history. Volume VI, Advertising art
58887: Toman, Rolf, Wynsen, Jan, Cazemier, Martha - Romaanse kunst: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst
3772: Tombe, A.L. des - Nijver Apeldoorn: geschreven t.g.v. het 200-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel / A.L. des Tombe
80720: David Tomkins - De Philippien; De waterval --- Vroolijk en Oolijk No III
80719: David Tomkins - De nieuwe pop; Bob en de ganzen --- Vroolijk en Oolijk No VIII
80717: David Tomkins - Het paaschei; Zus in de provisiekast Vroolijk en Oolijk No IV
80514: David Tomkins - De Braziliaanse hoed
1933: Tomkins, David - De leeuwtjes; Loontje komt om zijn boontje / versjes en plaatjes van David Tomkins, Loontje komt om zijn boontje
1934: Tomkins, David - De luchtreis; Drie paar schoenen
1935: Tomkins, David - Het dikkopje; De suikerkip
1936: Tomkins, David - De wedstrijd; Vrouw Holle / versjes en plaatjes van David Tomkins, Vrouw Holle
1937: Tomkins, David - Max op Paschen; De mol en de muis / versjes en plaatjes van David Tomkins, De mol en de muis
77405: Tomkins, David - Album versjes
80718: David Tomkins - Het mannetje in de maan; Het fornuisje -- Vroolijk en Oolijk No VII
80715: David Tomkins - De eerste broek; Lentestormen = Vroolijk en oolijk N0 VI
80716: David Tomkins - De muizen en het kamerolifantje; De pas van drie -- Vroolijk en Oolijk No II
77449: Tomkins, David - De kabouterkoning; Van een klein matroosje, Van een klein matroosje
78817: Tomkins, David - Album versjes
40848: Tomkowski, Zbigniew. - Generał Maczek ( Polish language ! )
76909: Ton Schulte (A.B.C.), 1976-, AG Schulte (Antonius Gijsbertus), 1941-2006. - De verdwenen stad: Arnhem voor de verwoesting van 1944-1945
41328: Tonnaer, Johnny - De geschiedenis van de Koninklijke Harmonie van Thorn
80057: Tony - Ernest Staas, advocaat, schetsen en beelden
79760: Catalog of household items and tools - Huishoudelijke artikelen 1962 - 1963
78229: Marten Toonder - Ollie B. Bommel's fotoboek
83026: Toonder, Marten - Beknopte striptologie, zijnde een poging tot verheldering bij de bestudering van de oudste verhaalvorm die de mensheid kent uit tekenluiheid in eenvoudig letterschrift opgesteld + poster
21747: Toonder, Marten - Panda en de meester-klokkenmaker
75105: Toonder., Hulsebosch, Piet Marée - Winterboek ( lezende sneeuwpop ) 1e toonder verhaal met heer bommel
41647: Toonder, Marten - Eh... dinges
80692: Marten Toonder - Tom Poes en de rare uitvinding
30734: Toonder, Marten - Kappie en het ijsbergraadsel
3787: Toonder, Marten - Tom Poes en de dropslaven / Marten Toonder; bew. door Heleen Kernkamp-Biegel
76459: Toonen, Ellen - Escher, wandelingen in de tijd, van Itali� naar Baarn
81641: Van der Toorn - Van der Toorn Scheveningen - Wereldreiziger
73286: Toorn, F.J. - De Kurkeik - Quercus Suber L.
76227: Toorn, Willem van - De rivier
78002: Toorop, Jan - Catalogus tentoonstelling van werken door Jan Toorop
83483: Johan Toot - Naar de hoogvlakten der vreugde: verzen
65073: Top, M.J. - Leonhard Ragaz
36102: Topografische Dienst, Wolters-Noordhoff Atlasprodukties - Compact provincie atlas: 1:50 000. Overijssel
74748: Torczyner, Harry - L'ami Magritte, brieven en herinneringen
75002: Torenwachter, De - Groenlo volgens de Torenwachter
77136: Karl Tornow - Erbe und Schicksal, von geschadigten Menschen, Erbkrankheiten und deren Bekämpfung,
71506: Torre, Antonio de la - Vol. II: 1484-1487, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos
71505: Torre, Antonio de la - Vol. I 1479-1483, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos
4175: Toscani, Bep, Geel, Rudolf - Bussum
60316: Toulouse-Lautrec, Adhémar, Jean - Elles
74659: Maurice Boy de la Tour - La gravure neuchâteloise; illustré de 8 planches en couleurs, de 30 planches en noir et de 22 portraits.
78311: Comité de Tourisme - L'art populaire en Pologne.
41002: Tourist Guide., ( Woerl's Reisehandbücher ) - Führer durch Bonn und Umgebung...Mit plan der Stadt, Karte der Umgebung und Eisenbahnkarte
41003: Tourist Guide., ( Woerl's Reisehandbücher ) - Führer durch Freising mit plan der Stadt,
41004: Tourist Guide., ( Woerl's Reisehandbücher ) - Führer durch Worms und Umgebung...Mit plan der Stadt, illustrationen und Karte der Umgebung
40999: Tourist Guide., Rügen.- Meyers Reisebücher: - Deutsche Ostseeküste II. Rügen und die Pommersche Küste. Mit ihrem Hinterland. Mit 10 Karten und 14 Plänen.
40998: Tourist Guide., Meyers Reisebücher - Deutsche Ostseeküste I: Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein. Mit 21 Karten, 26 Plänen und 4 Grunrissen.
77388: Office algérien d'action économique et touristique. ( Ill. Jacques Blein ) - (TOERISME / TOERISTEN BROCHURE) Tourisme au Sahara: Algerie.
84487: Tozer, Katherine and Asscher-Pinkhof, C. (translation) - Mumfie's avontuurlijke reis
61766: Transumo - Van Maasvlakte naar achterland
60098: Treffz, Hermann. - Winston Churchill. Das Leben des Generalverbrechers der Weltgeschichte.
84360: Vereeniging Het Nederlandsche Trekpaard - Vereeniging het Nederlandsche Trekpaard.
80603: Arbeiders Jeugd Centrale. Trekvogelhoofdkwartier (Amsterdam) - De koekoek = The cuckoo = Le coucou = Der Kukkuck = Den Kukker = 25 Songs for the International Red Settlement = 25 Chansons pour le Colonie Rouge Internationale = 25 Lieder f�r die Internationale Rote Kinderrepubliek, 25 liederen voor de Internation
83369: pseud TRELLECK - Robin Hood and his Merry Men. Pictures and rhymes by Trelleck.
47415: Trello, C. van - Raamsdonkveer met een lach en een traan
83478: MWF Treub - Staatsexploitatie onzer spoorwegen
52295: Treub, M.W.F. - Rede van Mr. M.W.F. Treub, uitgesproken in de constitueerende vergadering van den Economischen Bond op 15 December 1917
51632: Treue, Wilhelm - Achse, Rad und Wagen: fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte
77280: Treumann, Otto, Crouwel, Wim - Piet Zwart, typotekt ( 1e druk stedelijk museum )
42174: Treves, Luisa - De keuze van Beatrice: toneelstuk in één bedrijf
75268: Trevor, Elleston - De invasie, roman ( stofomslag ontwerp Doeve )
74753: Tricht, B. van - Levende antiquiteiten in West-Java
66124: Trido, V. - Breendonk: het kamp van den sluipenden dood: Nederlandsche bewerking
57744: Trigt, Jan van - couverts de l'art gothique à l'art nouveau: collection Jacques Hollander
72860: Trine, Ralph Waldo ( Andre Vlaanderen ) - De hoogere zielekrachten
78092: Tripplaar, Arnold, Seidler, Gerd - Dertig jaar HVR, een terugblik in weinig woorden en veel beelden
68396: Tritton, Paul. - 'Broken wings, immortal glory': the story of an RAF bomber crew and an investigation into the loss of Stirling BK767
53855: Troedson, Ulf., Organisation for Economic Co-operation and Development. - The Ecological City - The Swedish Report to the OECD
84349: Gustav Troger - Gustav Troger: Raumbilder 1983: Graz, Neue Galerie, 17. Dezember 1983-15. Jänner 1984, Mannheim, Städtische Kunsthalle, April-Mai 1984
444: Tromp H.M.J. - Fraeylemaborg te Slochteren /
445: Tromp H.M.J. - Ekenstein bij Appingedam /
41619: Tromp, Heimerick - Kastelen langs de Wetering
442: Tromp H.M.J. - Het Huys ten Donck te Ridderkerk /
447: Tromp, H.M.J. - Weldam te Goor /
443: Tromp H.M.J. - Sandwijck bij De Bilt /
69752: Tromp, H.M.J., Veenland-Heineman, K.M., Stichting Matrijs, Utrecht, Zeister Stichting voor Kunst en Cultuur - Tuin & park
81355: Frits Tromp - Uit Zeeland Zeeuwse laarzen
82937: Aad H M Trompert - Bergkwartier Deventer 1993: ontwikkelingsvisies en ontwerpideeën voor de (her- )inrichting van de openbare ruimte in een historisch stadsdeel
77792: Pleun R Troost - Spanning in Spuidorp
81909: Troost, Gerdy, Eerden, J.H.M. van der - Het bouwen in het Derde Rijk (band beschadigd)
81730: Trooster, Ph.H. - Van boomstammen en stambomen, ruim drie eeuwen familiegeschiedenis rond houtzaagmolen 'Het Fortuin' in Zwolle
77544: DAF trucks - Wiel en wagen.
71762: Truijen, Ch., Hamburg, P., Wijtvliet, G. - De Engelsche wollenstoffen-industrie
71761: Truijen, Ch., Janssens, C. (econoom), Wijtvliet, G. - Gegevens omtrent de Nederlandsche wollenstoffen-industrie, productie en afzet
63051: Tscherwiakow, Alexander F., Ostankinskij Dvorec-Muzej Tvorčestva Krepostnych. - Fächer aus dem 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert: Sammlung des Palais Ostankino in Moskau ( Fans from the 18th to the early 20th Century collection of the Palais Ostankino in Moscow )
77553: Hugo von Tschudi - Ausstellung Deutscher Kunst aus der Zeit von 1775 - 1875 National-Galerie Berlin 1906 Bd. 1
42167: Tsjechow, Anton Pawlowitsj - De dood van een ambtenaar
78747: Tsjechow, Anton P. - Dl. II: Verhalen, 1886-1887, Verzamelde werken
78749: Tsjechow, Anton P. - Dl. IV: Verhalen 1892-1895, Verzamelde werken
78750: Tsjechow, Anton P. - Dl. V: Verhalen 1880-1903, Verzamelde werken
59168: Tsvetajeva, Marina - Herinneringen en portretten
82864: Christian Brandstätter - Design der Wiener Werkstatte: 1903-1932; Architektur, Möbel, Gebrauchsgraphik, Postkarten, Plakate, Buchkunst, Glas, Keramik, Metall, Mode, Stoffe, Accessoires, Schmuck
73593: Hermann Büttner - Studien zu dem Roman de Renart und dem Reinhart Fuchs, Heft 1, Die Ãoeberlieferung des Roman de Renart; Insbesondere die Handschrift O ( original edition )
61818: Tuchman, Barbara W. - Het eerste saluutschot
48736: Tuijnenburg Muijs, A. - Mijn leven en werken in het prachtige Indië
80321: Tuik, Piet - De kerk van het Heylig Cruys en Sint Andreas, duizend jaar geschiedenis van de Andrieskerk in Amerongen
74728: F van Tuikwerd - S.S. Statendam 1929-1940: de geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn
80127: Tuin, J. van. - 90 jaar en fonkelnieuw: jubileumboek 1903-1993 A. Roland Holst College
84357: J Tuin - Speciaal Groningen - nummer van tijdschrift tussen de Rails
80138: Jan Tuinder - Het gouden hart van crooswijk - roman uit het oude Crooswijk in de dertiger jaren
70203: Tuinen, C. van - Aan wie de schuld? Naar aanleiding van het boek van crisis tot oorlog van de hand van Luit.-Generaal B.D. H.L. van Oordt
72006: Tukker, Laurine en Eloy Everwijn - De esthetica van de steunkous
40978: Tulloch, Carol., Victoria and Albert Museum., V&A Publications, - Black style, Black British style.
72130: Willy Tulloch - De idealist
82168: Camille Tulpinck - La Peinture decorative religieuse & civile en Belgique, aus siècles passés
77663: Rudolf Tumpel - Die Geradflugler Mitteleuropas ( straight-winged insects central europe )
36041: Tupan, Harry, Timmer, Jans - Drents zilver 1650-1900
35676: Turner, Margaret. - Bedfordshire lace patterns
58986: Gregorius Turonensis. - Zehn Bücher Geschichten , Zweiter Band: Buch 6-10
25361: Tussenbroek, Otto van - Gedenkboek: samengestesteld bij het 50-jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie en Handelsonderneming
79604: Jan Tuttel - Eelde/Paterswolde veranderd gezicht 1900-1980
79651: Tuttle, W.C. - Goud op de K-Bar-T
79654: Tuttle, W.C. - Dood en verderf
36083: Tuuk Adriani, P. van der - De Rijksluchtvaartdienst vijftig jaar
41161: Tweedie, Michael Willmer Forbes,, 1907-, Fraser-Brunner, A., - Common birds of the Malay Peninsula
64816: Tweka (Geldrop) - Het voetbalspel in woord en beeld
75918: Vereniging Oudheidkamer Twente - Rekening van Gosen van Raesfelt, de jonge, Drost van Twenthe over de jaren 1567-1572
80239: Commissie verkeersverbindingen Groningen-Drenthe-Twente - Rapport van de commissie verkeersverbindingen Groningen-Drenthe-Twente
25285: Twerda, H. - Fan Fryslâns ferline: fertelboek foar it Fryske folk
452: Twisk, W. van - Zóó doen de kinderen: leesboek voor de laagste klasse der volksschool / door W. van Twisk
41424: Twiss, John R.,, 1938-2009., Reeves, Randall R., Montgomery, Suzanne. - Conservation and management of marine mammals
83992: JW Tydeman - Hoe zullen op Java Spoorwegen worden aangelegd?: proeve van beantwoording
82264: Tydeman, Nico, Heymans, Martin - Religieuze subcultuur in Nederland
84136: Tydeman, H.W. - Verhandeling over de wetenschappelijke beoefening van het regt in Nederland, na het uitvaardigen van nieuwe wetboeken in de taal des lands, met eenige bijlagen
83905: Vakschool voor de Typografie (Utrecht) - Vakschool-almanak voor en door leerlingen en oud leerlingen 1913 (MCMXIII)
83904: Vakschool voor de Typografie (Utrecht) - Vakschool-almanak voor en door leerlingen en oud leerlingen 1914 (MCMXIV)
84021: Dick Elffers typografie - Holland Festival 1955. The English Opera Group, The Turn of the Screw
83906: Vakschool voor de Typografie (Utrecht) - Vakschool-almanak voor en door leerlingen en oud leerlingen 1917
81604: Jean-Georges Samacoïtz - Nudité
79944: Egon Lützeler - Der Mond als Gestirn und Welt und sein Einfluss auf unsere Erde

Next 1000 books from De Kantlijn[an error occurred while processing this directive]

5/9