kAdeBoeken Antiquariaat
Nijverheidsweg Noord 90, 3812PN Amersfoort, The Netherlands. Tel.: +31 (0)683349311            Email: info@kadeboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10493: GAILLARD, KARIN & BETSY DOKTER [RED.] - Berlage en Amsterdam Zuid.
7311: GALASSI, PETER - Roy DeCarava: A Retrospective. With an essay by Sherry Turner DeCarava.
474: GALELLA, RON - Warhol by Galella. That's Great! Preface by Glenn O'Brien
7542: GALEMA, WIJNANDA & ANNET TIJHUIS [RED.] - Maarten Struijs. Vijfentwintig jaar architect van Gemeentewerken Rotterdam.
11977: GALERIE ATELIER HERENPLAATS - Pictures speak louder than words - 25 years of Galerie Atelier Herenplaats Rotterdam - Outsider Art in the Netherlands.
4283: GALIBERT, LÉON - l'Algérie Ancienne et Moderne depuis les premiers Établissements des Carthaginois jusqu'a la Prise de La Smalah d'Abd-el-Kader.
11156: GALIS, K.W. - Papua's van de Humboldt-Baai. Bijdrage tot een ethnografie.
12985: GAMBLE, SIDNEY D. - Sidney D. Gamble's China 1917-1932 - Photographs of the land and its people. Forewords by John Hersey and L. Carrington Goodrich. Introduction by Jonathan D. Spence.
11254: GANGADIN, RABIN - Rabin Gangadin - Desaveu.
4674: GANGHOFER, LUDWIG - Der laufende Berg. Ein Hochlandsroman.
11426: GANNIJ, JOAN & LOAN OEI - Hester van Eeghen - Bag and Shoe Design.
7189: GARCIA, RUPERT - Rupert Garcia. Prints and Posters 1967-1990 - Grabados y Affiches 1967-1990.
10524: GARCIA, MARK [ED.] - The Diagrams of Architecture.
7209: GARCÍA, MINERVA MOGOLLÁN [ED.] - The age of / La era de RODIN.
8871: GARDI, RENÉ - Auch im Lehmhaus lässt sich's leben. Über traditionelles Bauen und Wohnen in Westafrika.
12547: GARDUNO, FLOR - Flor Garduño - Zeugen der Zeit. Einleitung von Carlos Fuentes.
9834: GARFIELD, SIMON - Op de kaart. Hoe de wereld in kaart werd gebracht.
9256: GARLEPP, BRUNO - De avonturen van Sergius en Iwan in Rusland en Siberië.
8866: GARNERET, JEAN, PIERRE BOURGIN & BERNARD GUILLAUME - La Maison du Montagnon.
335: GARNIER, CHARLES. - FERNANDO MARÍAS & VÉRONIQUE GERARD-POWELL [EDS] - Journey to Spain by Charles Garnier with the collaboration of Louise Garnier, Gustave Boulanger and Ambroise Baudry 1868. [Voyage en Espagne]
10794: [GAROET] - Rekening van Avarij-Grosse gevallen op de reis van het Nederlandsche stoomschip ''Garoet'', gevoerd door Kapitein C.W. Visser, van Australië naar Europa. Rotterdam, 25 October 1926.
7940: GARRETT, WENDELL - American Colonial. Puritan simplicity to Georgian grace.
11536: GARRIGUES, RICHARD & ROBERT DEAN - Field guide to the Birds of Costa Rica.
2289: GARTHOFF, RAYMOND L. - How Russia Makes War. Soviet Military Doctrine.
432: GASKELL, IVAN AND MICHIEL JONKER [EDS] - Vermeer Studies. Studies in the history of art 55. Center for Advanced Study in the Visual Arts. Symposium Papers XXXIII.
12797: GASPAROTTO, LARA - Lara Gasparotto - Ask the dusk.
4586: GASSER, VERONIKA E.A. - Expressionistische grafiek uit Duitsland 1907-1933.
9798: GASSER, MARTIN - Jakob Tuggener. Photographs. With a preface of Guido Magnaguagno.
7326: GAUTRAND, JEAN-CLAUDE - Paris des photographes.
7812: GAZDA, ELAINE K. - The Villa of the Mysteries in Pompeii. Ancient Ritual - Modern Muse.
5653: [GEDENKBOEK] - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vyftig jarig bestaan v.h. genootschap Architectura & Amicitia 1855 Amsterdam 1905. Feestnummer van het W.B. ''Architectura''.
4630: [GEDENKBOEK] - Gedenkboek van [...].
9496: [GEDENKBOEK] - 25 Jaar SOV Cantines 1928-1953.
9490: GEDENKBOEK - [DESIGN KEES KUILER] - 1906-1931 Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan van het Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf te Utrecht 1905-1930 / 1906-1931.
13112: GEELS, ANTOON - Subud and the Javanese mystical tradition.
4419: GEERLINGS, JAN E.A. - Waarom heet Hoenderdaal Champ,aubert? [Nieuw].
4883: GEIJN-VERHOEVEN, MONIQUE VAN DE - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
11724: GEISSMAR-BRANDI, CHRISTOPH & ELEONORA LOUIS [HRSG] - Glaube Hoffnung Liebe Tod.
12755: GELBER, LUCY - Encyclopedie van het levende Vlaamse Volkslied I + II.
10082: GELDER, J.G. VAN - Jan van de Velde. 1593-1641. Teekenaar - Schilder. Beschrijvende catalogus met een inleidende beschouwing over den teekenstijl en het landschap in de kunst in het begin der zeventiende eeuw.
8291: GELDER, B. VAN & E.G. HOEKSTRA - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken. 21e, sterk gewijzigde en aangevulde druk.
5530: GELDER, W. VAN & C. LEKKERKERKER - Schoolatlas van Nederlandsch-Indië. Een en twintigste herziene druk.
5111: GELDER, HENK VAN - Charles Verschuuren. Affichekunstenaar 1891-1956.
13046: GELDER, ROELOF VAN - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800).
1331: GELDHOF, NICO - 'Alle Hens' van 320 Squadron 'Regina et Patria'. Personeelsbestand No. 320 Sqn. 1940-1946.
9212: GELDZAHLER, HENRY - Pop art 1955-70.
10137: GÉLIS-DIDOT, P. & H. LAFFILLÉE - La Peinture Décorative en France du XIe au XVIe Siècle. [Deuxième Édition].
12591: GELLÉR, KATALIN - Die Die Künstler Kolonie in Gödöllö 1901-1920.
4629: GELLERT, C.F. - C.F. Gellert's Fabelen en Vertelsels, In Nederduitsche verzen gevolgd. Nieuwe uitgave.
669: GEMEENTELIJKE MONUMENTENCOMMISSIE UTRECHT [RED.] - Jongere bouwkunst in Utrecht. Monumentale panden in de stad Utrecht uit de periode 1850-1940.
13045: GEMERT, ANNIE VAN - Annie van Gemert - Kinderrijk. Grote gezinnen in Nederland en Vlaanderen.
12090: GEMERT, ANNIE VAN & MARIJKE LIBERT [TEKST] - Annie van Gemert - Jongens en meisjes.
8472: GENDE-ROTE, VALERIJ - Valerij Gende-Rote - Portfolio with 12 photographs. Text by Daniela Mrázková
11794: GENDO, UDAYANA & GÜNTER GERHARDT - Praxishandbuch Chinesische Medizin. Phytotherapie und Akupunktur.
4073: GENIN, ALBRECHT - Albrecht Genin. Malerei im Buch.
9030: GENOVALI, SANDRO - Mario Giacomelli - L'evocazione dell'Ombra / Evoking Shadow. - [Text in English and Italian].
4963: GEOFFROY-SCHNEITER, BÉRÉNICE - Asian Art. India - China - Japan.
7316: GEORGE, ALICE ROSE, GILLES PERESS & MICHAEL SHULAN - Here is New York. A democracy of photographs. [Second edition]. - [New copy].
3439: GEORGINA STAR - The Bunny Lakes.
8456: GEORGIOU, GEORGE - George Georgiou. Fault Lines / Turkey / East / West. [New]
11299: GERHARDT, IDA - Ida Gerhardt - Courage! Brieven. Bezorgd door Ben Hosman & Mieke Koenen.
11297: GERHARDT, IDA - TRUDY VAN WIJK - Wat zingt het popelend refrein. Over muziek en dans in het werk van Ida Gerhardt.
1667: GERICKE, J.F.C, T. ROORDA - Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede.
9476: GERLE, JANÓS - Architecture as Philosophy. The Works of Imre Makovecz.
7922: GERMAN, MIKHAIL - Mikhail Vrubel [In Russian language - Great Painters].
7309: GERRITSEN, REINIER & LUUK KRAMER - Bedrijfscultuur in Nederland. [Signed].
10124: GERRITSEN, REINIER - Reinier Gerritsen - Blinde verrassing. [Signed].
7292: GERRITSEN, REINIER - Wall Street Stop. Essay Fritz Gierstberg.
2440: GERRITSEN, REINIER - Wij heten - Wij zijn - Wij leren. [Matti]. Scholieren ROC Amsterdam gefotografeerd door Reinier Gerritsen. Tekst Job Cohen.
7717: GERSON, HORST - Philips Koninck. Ein Beitrag zur Erforschung der Holländischen Malerei des XVII. Jahrhunderts. Mit vollständigem Oeuvrekatalog.
2190: GERSTER, GEORG - Churches in Rock. Early Christian Art in Ethiopia.
4118: GESTEL, EDDY VAN - Afrika in de kijker.
4462: GESTEL, EDDY VAN - Afrika op het ritme van de zon.
12363: GEURTS, FRANS - Adel in het Zadel - 100 jaar motorsport in België en Nederland van A tot Z. Deel I-III [Three volume set complete].
4225: GEUS, B. DE - Bezetting en Bevrijding op Brieven en Postzegels. Herrijzend Nederland. Waar vrijheid eeuwen stond. 1945 1995. Uitgegeven door Stichting FILEX W.O. II, naar aanleiding van 50 jaar herdenking tweede wereldoorlog.
739: GHARIBPOUR, KIANOOSH - A Selection of Graphic Design. [New]
7007: GHIJBEN, J. BADON - Wiskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Beginselen der meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen. Derde druk.
13018: GIANSANTI, GIANNI - Afrika - een fotografische reis van een verdwijnende cultuur.
9692: GIBB, H.A.R. & J.H. KRAMERS - Shorter Encyclopaedia of Islam. Edited on Behalf of the Royal Netherlands Academy. [Fourth impression].
9288: GIBBON, EDWARD & DAVID WOMERSLEY [ED.] - Edward Gibbon - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Edited by David Womersley. [3 volumes - complete].
9221: GIBSON, MICHAEL - Symbolisme. [Nederlandse editie].
7314: GIBSON, RALPH - Ralph Gibson. Syntax.
7037: GIERALTOWSKI, KRZYSZTOF - Krzysztof Gieraltowski - Portrety.
7025: GIERALTOWSKI, KRZYSZTOF - Krzysztof Gieraltowski: Das Gesicht als Zeichen. Polen, Porträts aus der Gegenwart.
7427: GIERSBERGEN, WILMA VAN - Een begenadigd colorist Willem Hendrik Schmidt (Rotterdam 12 april 1809 - Delft 1 juni 1849). - [New copy].
9193: GIERSTBERG, FRITS & FLOS WILDSCHUT - Human conditions intimate portaits - Conditions humaines portraits intimes
7036: GIERSTBERG, FRITS & BAS VROEGE [EDS] - Wasteland landscape from now on / Het landschap vanaf nu.
9087: GIERSTBERG, FRITS [ED.] - Positions Attitudes Actions - Engagement in de fotografie. Commitment in photography. Social and political commitment in photography. Foto Biënnale Rotterdam 2000.
2454: GIERSTBERG, FRITS [ED.] - Dutch Dare. Contemporary Photography from the Netherlands.
9180: GIERSTBERG, FRITS & RIK SUERMONDT [RED.] - Het Nederlandse fotoboek. Een thematische selectie, na 1945.
9173: GIERSTBERG, FRITS - Europese portretfotografie sinds 1990.
566: GIERSTBERG, FRITS - Oscar van Alphen.
5436: GIESBERS, CHARLOTTE - Woordenboek van Gelderse Dialecten. Rivierengebied. De Mens.
2726: GIFFEN, A.E. VAN - Bouwstoffen voor de Groningsche oergeschiedenis. [Opgravingsresultaten in 1927].
12035: GILDEMEISTER, ANDREAS - Auf einem Segelschiffe rund Kap Horn. Zweite veränderte Auflage.
7794: GILL, BOB - Bob Gill's portfolio. [Introduction] Pieter Brattinga. Stedelijk Museum Catalogus nr. 425.
5300: GILL TARRYN & PILAR MATA DUPONT - Stadium.
2094: GILLISPIE, CHARLES COULSTON AND MICHEL DEWACHTER. EDITED WITH AN INTRODUCTION - The Monuments of Egypt. The Napoleonic Edition. The Complete Archaeological Plates from La Description de L'Egypte.
2093: GILLISPIE, CHARLES COULSTON AND MICHEL DEWACHTER. EDITED WITH AN INTRODUCTION - The Monuments of Egypt. The Napoleonic Edition. The Complete Archaeological Plates from La Description de L'Egypte.
5030: GILLY, CARLOS & MARINA AFANASYEVA [COMP.] - 500 years of Gnosis in Europe. Exhibition of Printed Books and Manuscripts from the Gnostic Tradition Moscow & St Petersburg. Organized by Bibliotheca Philosophica Hermetica - M.I. Rudomino Russian State Library for Foreign Literature.
4123: GILMAN, ANTONIO - The later prehistory of Tangier, Morocco.
2034: GIMFERRER, PERE - The Roots of Miró.
791: GINGERICH, OWEN - The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler.
11383: GINKEL, EVERT VAN & LEO VERHART - Onder onze voeten. De archeologie van Nederland.
10810: GIRARD, GREG & IAN LAMBOT - City of Darkness. Life in Kowloon Walled City.
12393: GIRARD, GREG - Greg Girard - Phantom Shanghai. With a foreword by William Gibson and introduction by Leo Rubinfien. [Second edition].
2369: GIROUD, VINCENT - St. Petersburg. A Portrait of a Great City.
11072: GITTINGER, MATTIEBELLE - Splendid symbols - Textiles and tradition in Indonesia.
12208: GIUGIARO, GIUGIARO - Giorgetto Giugiaro - Nascita del progetto.
10107: GJERTSEN, DEREK - The Newton Handbook.
12480: GLASFABRIEK LEERDAM - Leerdam-catalogus 1934. Herdruk.
4568: GLATZ, J. & HÜLFMAN - Verhalen voor Kinderen, ter vorming van hun verstand en hart. Naar het Hoogduitsch van [...]. In twee deelen. Tweede druk.
12334: GLAUDEMANS, CORIEN - Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland.
397: GLENN, CONSTANCE AND JACK [EDS] - Lucas Samaras. Sketches, Drawings, Doodles, and Plans
491: GLOUDEMANS, IVAR - Playground. [Catalogus bij de eindexamen-tentoonstelling Post-St. Joost Fotografie 2004 / Play-ground. Catalogue accompanying the graduation exhibition of Post-St. Joost Photography 2004]
7738: GMELIN, HANS GEORG - Hermann Stenner 1891-1914.
311: GO, SIMON - Hong Kong Apothecary. A Visual History of Chinese Medicine Packaging.
11286: GODEÉ MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.-I. Compagnie.
11120: GODEÉ MOLSBERGEN, E.C. - Geschiedenis van de Minahassa tot 1829.
6616: GOEDEGEBUURE-KOELEWIJN, HENNY, JOS HILKHUIJSEN & CAROLINE DE WESTENHOLZ - Geeft Acht! Het militaire genre in de negentiende eeuw. [Nieuw].
9717: GOEPFERT, B.L., COMPILED BY - Offshore illustrated. [Sixty three miles at sea].
8176: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Wilhelm Meisters leerjaren. Een roman. Vertaald door Ria van Hengel. - [New].
8429: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Werke. [Vierte Auflage] - [6 volumes].
12350: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Wilhelm Meisters leerjaren. Een roman. Vertaald door Ria van Hengel.
1319: GOETHE [JOHANN WOLFGANG VON]. - REMIGIUS GEYLING - Das Tagebuch.
2923: GOETHE [JOHANN WOLFGANG VON] - Hermann und Dorothea. Diamant-Ausgabe. Sechste Auflage.
8363: GOEVERNEUR, J.J.A. - Daar was 'ereis..... Sprookjes en vertelsels voor jonge kinderen; bijeenverzameld door J.J.A. Goeverneur. Tweede druk.
8954: GOEVERNEUR, J.J.A. - Chinesche Schimmen. Kleine vertellingen, sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes. Derde druk. Met vier nieuwe plaatjes.
7896: GOFMAN, IDA - Die Tretjakow-Galerie.
6322: GOHR, SIEGFRIED - A.R. Penck. With an essay by Siegfried Gohr. [New].
2524: GOIDSENHOVEN, J.-P. VAN - La Céramique Chinoise sous les Ts'ing 1644-1851.
153: GOLAY, LAURENT, ROBERT VAN LIT & MICHEL VAN MAARSEVEEN - Benjamin Samuel Bolomey 1739-1819. Een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V.
8844: GOLDBERG, VICKY & SAM STEPHENSON - James Karales. Foreword by Howard Greenberg. - New.
12550: GOLDBERG - BURLESON, CLYDE W. & E. JESSICA HICKMAN - The panoramic photography of Eugene O. Goldberg.
7310: GOLDBERG, VICKY [INTRODUCTION] - Jacques Henri Lartigue - Photographer.
6200: GOLDBLATT, DAVID - David Goldblatt / Hasselblad Award 2006.
6603: GOLDIN, NAN & NOBUYOSHI ARAKI - Tokyo Love. Spring Fever 1994. [English edition]
6604: GOLDIN, NAN - The Ballad of Sexual Dependency. Edited with Marvin Heiferman, Mark Holborn and Suzanne Fletcher.
2460: GOLDIN, NAN - Luzifers Garten.
2449: GOLDIN, NAN & NOBUYOSHI ARAKI - Tokyo Love. Spring Fever 1994. [English edition]
6608: GOLDIN, NAN & DAVID ARMSTRONG - Ein doppeltes Leben. Zusammengestellt mit Hilfe von Walter Keller und Hans Werner Holzwarth.
6607: GOLDIN, NAN & GUIDO COSTA - Ten years after Naples 1986-1996
6609: GOLDIN, NAN & DAVID ARMSTRONG - A double life. Edited with Walter Keller and Hans Werner Holzwarth.
10544: GOLDSTEIN, SIDNEY M. - Glass. From Sasanian antecedents to European imitations.
5210: GOLDSTONE, LAWRENCE & NANCY - Used and Rare. Travels in the Book World.
7429: GOLDSWORTHY, ANDY - Andy Goldsworthy ter gelegenheid van 100 jaar Staatsbosbeheer. [New copy].
9210: GOLDSWORTHY - DONOVAN, MOLLY & TINA FISKE - The Andy Goldsworthy Project.
3619: GOMBROWICZ, WITOLD - Met voorbedachten rade.
3620: GOMBROWICZ, WITOLD - De rat.
1454: GOMES, PAULA - Aapje, aapje. Met gedichten van Rudy Kousbroek en illustraties van Isabel van Duijne. [Tweede druk]
5089: GOMMA - Gomma Magazine Issue 4. 'We cannot afford to be moralists.'.
10087: GOMMERS-DEKKER, ANS M. - Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit. + CD.
10907: GONDOKOESOEMO - Vernietiging van dorpsbesluiten in Indië. Proefschrift.
9855: GONZALES, BABA - I paid my dues. Good times - no bread.
2801: GOOCHELEN - Wilt U leren Gochelen. Dit boek leert U meer dan 40 go-cheltoeren welke op alle gelegenheden kunnen worden vertoond. Prijs 10 cent.
8872: GOODALL, ELIZABETH & ROGER SUMMERS A.O. - Prehistoric Rock Art of the Federation of Rhodesia & Nyasaland.
10173: GOODWIN, TONY - Arab-Byzantine Coinage.
9428: GOOLSBY, LARRY - Atlantic Coast Line Passenger Service. The Postwar Years. [Third printing].
12924: GOOR, JUR VAN - Jan Pieterszoon Coen 1587-1629 Koopman-koning in Azië.
3872: GOOSSENS, SYLVIANE & WIM NYS [RED.] - Fifties zilver. Belgisch zilver rond 1958 - Argenterie belge vers 1958 - Belgisches Silber um 1958 - Belgian Silver Around 1958.
2132: GORDIJN, C. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan der Amsterdamsche Beroepsbrandweer 15 augustus 1874 - 15 augustus 1924.
8199: GORDON, DOUGLAS - Douglas Gordon - Kidnapping.
4592: GORDON, RENÉ - Africa. A Continent Revealed.
4690: GORDON, RENÉ - Afrika. Im Banne eines Kontinents.
7487: GÖRGEN, ANNABELLE & HUBERTUS GASSNER - Helene Schjerfbeck 1862-1946. [English edition].
12821: GORILLA - Gorilla for President - The 100 best visual columns on current affairs by the Gorilla Collective, 2006-2017.
3980: GÖRNER, VEIT & HILKE WAGNER [HRSG. / EDS] - Santiago Sierra. Haus im Schlamm / House in Mud. [Catalogue Kestnergesellschaft Hannover].
9983: GORTER, D. & G.J. DE BOER - Standaardschepen 1939-1945 in de Nederlandse en Belgische koopvaardij. Deel 1 + Deel 2.
11654: GORTER, HENK - Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Tankvaart. Buitenlandse eigenaren - Nederlandse vlag.
9010: GÖSSEL, PETER - Moderne architectuur A-Z. [Two volumes set in slipcase XL-format] - [Dutch edition].
438: GOSSELINK, MARTINE - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw.
5586: GOSTONY, HENRY & STUART SCHNEIDER - The Incredible Ball Point Pen. A Comprehensive History & Price Guide.
6231: GOTTELIER, PATRICK - Europe. Rising Fashion Designers.
4617: GÖTTLER, GERHARD - Die Tuareg. Kulturelle Einheit und regionale Vielfalt eines Hirtenvolkes.
4744: GÖTTLER, GERHARD [HRSG] - Die Sahara. Mensch und Natur in der grössten Wüste der Erde.
5432: GOUDRIAAN, KOEN, PAUL ABELS E.A. [RED.] - Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484.
5569: GOUSHI, MOTOHARU - Calices De Fleurs. [Essay: Hisako Koike (only in Japanese)]. [First edition: April 25, 1995].
10853: GOVAARS-TJIA, MING TIEN NIO - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in Indonesië 1900-1942. Proefschrift [met stellingen].
11729: GOVAN, MICHAEL & ANNA BERNARDINI - Robert Irwin - James Turrell - Villa Panza.
7688: GOVIGNON, BRIGITTE - The Abrams Encyclopedia of Photography.
12962: GOWING, LAWRENCE & SAM HUNTER - Francis Bacon. With a foreword by James T. Demetrion.
8826: GOWING, LAWRENCE [ED.] - A biographical dictionary of artists.
11434: GRAAF, A.J. DE, L. HANSSEN & N. CASSEE-VELTKAMP - Hoeden - Textieldag gehouden op 9 november 1995 Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
9898: GRAAF, H.J. DE & TH.G.TH. PIGEAUD - De eerste moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
2955: GRAAFLAND, ARIE - The Socius of Architecture. Amsterdam. Tokyo. New York.
6923: GRAAS, T.M.G. E.A. - Een beeld van Piet Verdonk. Ambachtelijk beeldhouwer tussen neogotiek en modernisme.
8437: GRABNER, ALFRED - Die Aktphotographie. [Sechste Auflage].
12852: GRADSTEIN, S.R. & H.M.H. VAN MELICK - De Nederlandse levermossen & hauwmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Hepaticae en Anthocerotae.
3055: GRAF, GG. ENGELBERT - Stammt der Mensch vom Affen ab? 6.-15. Tausend.
11843: GRÄFE, KATRIN - Manuelle Diagnostik der Muskelkraft. Das praktische Handbuch.
751: GRAHAM-BROWN, SARAH - Images of Women. The Portrayal of Women in Photography of the Middle East 1860-1950.
4131: GRAMMET, IVO, MIN DE MEERSMAN [RED.] - Magisch Marokko.
4136: GRAMMET, IVO, MIN DEWACHTER & ELS DE PALMENAER [RED.] - Marokko. Levend Erfgoed. Met CD [Marokkaanse feestmuziek uit Brussel].
9767: GRAMSBERGEN, ESTHER - Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880.
7671: GRANDMAISON, PASCAL - Half of the Darkness.
9587: GRANÖ, VELI [PHOTOGRAPHY] - Tangible cosmologies / Esineiden valtakunta. Recollecting collectors. Texts: Pasi Falk, Maria Koskijoki. + [outdated!] CD-Rom.
12196: GRASAS, ROGER - Roger Grasas - Min Turab.
5135: [GRAVEMAKER, THOMAS] - De Arab. Pers.
4155: GRAZIOSI, PAOLO - Rock Art in the Libyan Sahara.
6775: GREAT THE KABUKICHO - Great the Kabukicho.
6654: GREAT WAR - Louvain. Les ruines - The ruins.
2222: GRÉCOURT, [JEAN BAPTISTE JOSEPH WILLART DE] - Ouvres diverses. Nouvelle édition, Augmentée du Philotanus, de la Bibliothèque des Damnés, &c.
709: GREEN, CHRISTOPHER - The European Avant-gardes. Art in France and Western Europe 1904-c1945. The Tyssen-Bornemisza Collection.
11772: GREEN, BETSY S. - Betsy S. Green - Grens / Border. Teksten/Texts Jeroen Berkhout.
8611: GREENAWAY, PETER - Peter Greenaway. The Physical Self.
7577: GREENAWAY, PETER - Peter Greenaway. Flygla över vatten / Flying over water.
2312: GREENE, GRAHAM - The Human Factor.
2775: GREENOUGH, SARAH & PHILIP BROOKMAN - Robert Frank: Moving out.
8454: GREENOUGH, SARAH, JOEL SNYDER, DAVID TRAVIS & COLIN WESTERBECK - On the Art of Fixing a Shadow. One Hundred and Fifty Years of Photography.
12519: GREENOUGH, SARAH & JUAN HAMILTON - Alfred Stieglitz. Photographs & Writings. [Second edition, first printing].
13148: GRENANDER - Alfred Grenander. Mit einer Einleitung von Martin Richard Möbius und einem Nachwort zur Neuausgabe von Bettina Güldner.
7520: GREUB, SUZANNE - Gauguin Polynesia. [Text in English].
12076: GREVEN, CARINA & JAN JAAP HEIJ [RED.] - Georg Rueter 1875-1966.
2429: GRIEDER, PETER - Between Heaven & Earth. Foreword by the Dalai Lama.
1965: GRIEKEN, TH.M.M. VAN - Bouwkundig album. Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. [2 delen] Tekst + Platen
2461: GRIENDT, MARTIJN VAN DE - Smokin' Boys Smokin' Girls.
5187: GRIENDT, MARTIJN VAN DE & JASPER GROEN [FOTOGRAFIE] - Finding emo. Introductietekst Han Schoonhoven. [Oplage 500]
2494: GRIENDT, MARTIJN VAN DE - Allemaal ! achter de schermen bij de Nederlandse sterren.
2600: GRIENDT, MARTIJN VAN DE & TEUN VAN DER HEIJDEN - Hassan & Hoessein. Portret van een Marokkaans-Nederlandse tweeling.
2241: GRIFFA, ANNALISA, A.D. KIRWAN, JR., ARTHUR J. MARIANO [A.O.]. EDITED BY - Lagrangian Analysis and Prediction of Coastal and Ocean Dynamics.
2704: GRIFFIN, CHLOE - Edgewise. A Picture of Cookie Mueller.
9427: GRIFFIN, WILLIAM E. - Atlantic Coast Line. Standard Railroad of the South.
9713: GRIJNS, C.D. - Jakarta Malay. A multidimensional approach to spatial variation. Part I + II.
8681: GRILL, CHRISTOPH - Christoph Grill - Short stalks at distant shores imaging Post-Soviet space. With essays by Ulf Brunnbauer / Christoph Grill / Ulrich Tragatschnig. New].
4959: GRIMES, JOHN R., DOUGLAS STENTON & KAREN KRAMER - Our land. Contemporary art from the Arctic. With an essay by Zacharias Kunuk.
6501: GRIMM GEBRÜDER & HANS FISCHER - Die Bremer Stadtmusikanten. Ein Märchen von der Gebrüder Grimm mit Bildern von Hans Fischer. [Zweite verbesserte Auflage].
9643: GRINTEN, HANS & FRANZ JOSEPH VAN DER (INTROD.) - De bakermat van de modern houtsnede. Houtsneden uit de collectie van de Stiftung Museum Schloss Moyland - Sammlung van der Grinten - Joseph Beuys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
12593: GRISEBACH, LUCIUS & PAUL HEFTING - Panamerenko [Berlin - Otterlo - Brussel/Bruxelles 1978-79].
11950: GROEBLI, RENÉ - René Groebli - Early work 1945 - 1955.
6196: GROEN. JASPER - Jeffrey by Jasper Groen.
10284: GROENENDAEL, VICTORIA M. CLARA - Java en Madura in de uitvoerende kunsten. Th.G.Th. Pigeauds Javaanse volksvertoningen en latere studies 1817-1995.
9762: GROENEVELD, GERARD - Kriegsberichter. Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945. [Tweede druk].
5710: GROENEVELD, KAREN & FRANK NOE - Achterhoeks voor beginners. Een taalgids voor toeristen, dagjesmensenen inburgeraars.
5109: GROENEVELD, GERARD - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945.
6895: GROENEWEGEN, HANS - Het handschrift van Lucebert.
7973: GROHS, FRITZ - Peter Kogler.
5395: GROLIMUND, NATALIE [CURATED] - Fast Forward Fashion.
10605: GRONEBERG, SASKIA - Saskia Groneberg - Büropflanze (office plant).
11737: GROOT, ANTON & MAX CRAMER - C.B. van der Tak. Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945. [Nieuw].
10559: GROOT, HANS - Van Batavia naar Weltevreden. Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1778-1867.
8119: GROOT, HUGO DE - Zien en Zingen. Een bundel oude kinderliedjes. Bijeengebracht door: Hugo de Groot. In beeld gezet door: Corina.
7020: GROOT VAN EMBDEN, N.C. DE - Jan van Krimpen zijn Benedictijnse en andere vrienden in het buitenland.
1181: GROOT, S.J. DE, S. SCHAAP - De Nederlandse visserij rond 1900.
4912: GROOT, I.M. DE E.A. - Rond 1900. Kunst op papier in Nederland.
536: GROOT, I.M. DE E.A. - Rond 1900. Kunst op papier in Nederland.
6002: GROOTHOFF, C.J. - Voetbal. Een handleiding voor het spel. In opdracht van de technische commissie van den K.N.V.B. samengesteld door C.J. Groothoff. Tweede, vermeerderde en verbeterde druk.
7426: GROSS, CHAIM - Chaim Gross. Watercolors and drawings. Text by Alfred Werner.
8682: GROSSMAN, WNDY A. & EDOUARD SEBLINE [EDS] - Man Ray - Human Equations [a journey from mathematics to shakespeare] - [New].
2580: GROTHE, D. - Kennis van Werktuigen voor Civiel-Ingenieurs, Architecten en Werktuigkundigen, ook ten dienste van Fabriekanten en Werklieden. Vooral als leidraad bij het onderwijs aan de Polytechnische School. Machines voor het hijschen van lasten en het opvoeren van water, enz.
3653: GRUNEBAUM, G.E. VON - Islam. Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition. (Second edition with an Appendix).
10564: GRUNEBAUM, G.E. VON - Muhammadan festivals. Introduction by C.E. Bosworth.
7224: GRUNENBERG, CHRISTOPH & ASTRID BECKER HRSG - Friedensreich Hundertwasser: Gegen den Strich. Werke 1949-1970.
10263: GRUWEZ, LUUK - Luuk Gruwez - Het land van de wangen.
582: GRUYTER, W. JOS DE - De wereld van van Gogh / Le Monde de van Gogh / The World of van Gogh. Photographie Emmy Andriesse
7836: GRYPDONCK, M. - Victor Stuyvaert Houtsnijder
1228: GUAITA, OVIDIO - On Distant Shores. Colonial Houses around the World.
12400: GUANG, PAN, COMPILED AND EDITED BY - The Jews in China.
5914: GUBBELS, KLAAS - Gubbels totaal - vijftig jaar schilderen. - [Signed, with dedication and drawing]
6815: GUCCIONE, ANTONIO - Antonio Guccione - Fashion and Faces.
5035: GUÉGAN, STÉPHANE A.O. - Théodore Chassériau (1819-1856). The Unknown Romantic.
11559: GUERMAN, MIKHAIL - The Great Patriotic War. Posters - Set of 21 reproductions.
4589: GUERNIER, EUGÈNE - Maroc. l'Encyclopédie Coloniale et Maritime. 9 mille.
2299: GUGELER, RUSSEL A. - Combat Actions in Korea. Infantry-Artillery-Armor. The United States Army in the Korean Conflict.
5052: GUGGISBERG, MARTIN - Martin Guggisberg. Miss.
6422: GUIDE - Niederländische Städte und Nordseebäder über Emmerich.
6372: GUIDE - Meknès et sa région. Livret-Guide Officiel du Syndicat d'Initiative et de Tourisme. [Offert par: Le Majestic-Hotel].
4626: [GUIDES CONTY] - La Hollande. Guides pratiques Conty. Huitième édition. [Exercice 1904-1905].
4561: [GUIDES CONTY] - La Hollande. Guides pratiques Conty. Huitième édition. [Exercice 1904-1905].
7686: GUIGNARD, FRANÇOIS EMMANUEL - Mémoires sur l'Ambassade de France en Turquie, 1525-1770. Par François Emmanuel Guignard, 1735-1821, Comte de Saint-Priest, Ambassadeur de France en Contantininople, suivis du Mémoire sur le Commerce des Français dans le Levant [...].
8962: GUILLAUD, JACQUELINE & MAURICE - Matisse - Rhythmus und Linie. Mit Zitaten von Matisse.
12926: GUILLAUMET, GUSTAVE - Tableaux Algériens. Précédé d'une notice sur la vie et les oeuvres de Guillaumet par Eugène Mouton.
5298: GUIMOND, JAMES - American Photography and the American Dream.
10881: GULIK, WILLEM VAN - Een verre hofreis. Nederlanders op weg naar de Shôgun van Japan.
12381: GUNHAMMAR, JENNIE - Somewhere I have never travelled, gladly beyond. Poems by Jessica Gunhammar with an introduction by Laura Noble.
2815: GÜNTHER, HUBERTUS - Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance.
3875: GÜNTHER, SONJA - Wils Ebert. Ein Bauhausschüler 1909-1979. Die Arbeit eines Architekten und Städtebauers.
13001: GUNTHER, MATT - Matt Gunther - Probable cause. [New].
2390: GUNTHER, HANS & R. HELL - Antenne und Erde. Ein Hand- und Hilfsbuch zum Selbstbau für Radioamateure. Reprint.
10407: GUO-QIANG, CAI - Man, Eagle and Eye in the Sky. [Cai Guo-Qiang at Siwa Oasis].
6325: GURBO, ROBERT [ESSAY] - André Kertész: New York State of Mind.
12131: GURSKY, ANDREAS - MARTIN HENTSCHEL [HRSG / ED.] - Andreas Gursky - Werke . Works - 80-08 - Kunstmuseen Krefeld. Moderna Museet, Stockholm. Vancouver Art Gallery.
12132: GURSKY, ANDREAS - MICHAEL JUUL HOLM [HRSG / ED.] - Andreas Gursky at Louisiana - Louisiana Museum of Modern Art [Humlebaek].
8803: GURSKY, ANDREAS - RALF BEIL & SONJA FESSEL [EDS] - Andreas Gursky - Architecture.
1339: GÜTH, FRANK & AXEL PAUL [HRSG.] - Einsatzziel: Überleben! Deutsche und allierte Fliegerschicksale 1914-1945 in Eiffel, Rhein- und Moselland und andere Regionen.
8165: GUTKE, ALEXANDER - Auto-scope.
5195: GYÖRGY, PÉTER & HEDVIG TURAI - Art and Society in the Age of Stalin.
5535: H.R. [=HERMAN ROBBERS] - In het Middaguur. Zangen en Schetsen. Verzameld door H.R.
5532: H.R. [=HERMAN ROBBERS] - Bij zonsopgang. Zangen en Schetsen. Verzameld door H.R.
10460: H.H.Z. - Rijkdom door arbeid. Bewerkt naar ''Fortunes made in business'' door H.H.Z.
1132: HAAKE, FRITZ - Quantum Signature of Chaos. With a Foreword by H. Haken.
7855: HAAN, HILDE DE - Een symfonie van zes gebouwen. Architect Han Westelaken.
11851: HAAN, MAARTE DE , MARIEKE VAN DER HEIJDEN, FRANK VAN DER VELDEN & DICK H. VRIELING - De helden van het circus.
1048: HAAR, D. TER [EDITED AND WITH AN INTRODUCTION] - Collected Papers of L.D. Landau. [First edition]
9722: HAAR, B. TER - Verzamelde geschriften. Eerste + Tweede Deel.
11165: HAARLEM - SAVRIJ - Souvenir hunnen hooggeachten afnemers aangeboden door M. Savrij & Zoon vernisfabrikanten te Haarlem ter gelegenheid van het vijf en zeventig-jarig bestaan hunner firma 1841 15/7 1916.
11210: HAAS, HARRY & ERNST-ERWIN PIOCH - Wayang - Ein Werkbuch für den freundlichen Umgang mit indonesischen Schattenpuppen.
4778: HAAS, ANNA DE RED.] - Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800.
786: HABA, ZBIGNIEW, WOJCIECH CEGLA & LECH JAKÓBCZYK [EDS] - Stochasticity and Quantum Chaos. Proceedings of the 3rd Max Born Symposium, Sobótka Castle, September 15-17, 1993 (Mathematics and Its Applications-Vol. 317).
11166: HABERLAND, DETLEF [HRSG] - Engelbert Kaempfer - Werk und Wirkung - Vorträge der Symposien in Lemgo (19.-22.9.1990) und in Tokyo (15.-18.12.1990).
11040: HABERMAS, JÜRGEN - Religion and Rationality. Essays on Reason, God, and Modernity. Edited and with an introduction by Eduardo Mendieta.
4256: HABSBURG, GÉZA VON - Fabergé. With essays by Christopher Forbes, A. Kenneth Snowman, Alexander von Solodkoff and Dr. Alexander Herzog von Württemberg.
13143: HADLAND DAVIS, F. - Myths & Legends of Japan.
10435: HAECKEL, ERNST - Uit Insulinde. Vertaald door H.H. Juynboll. Met 72 afbeeldingen, 3 kaarten in den tekst en 8 groote platen.
1030: HAEN, ABR. DE & HENDRIK SPILMAN - [HILVERSUM]. - Het Dorp Hilversum. 1739.
1031: HAEN, ABR. DE & HENDRIK SPILMAN - [GRAVELAND]. - Het Dorp 's Graaveland in Gooiland. 1739.
1036: HAEN, ABR. DE & HENDRIK SPILMAN - [BLARICUM]. - Het Dorp Blarikum. 1739.
1035: HAEN, ABR. DE & HENDRIK SPILMAN - [LAREN]. - Het Dorp Laren. 1739.
3994: HAENCHEN, HARTMUT - Mahler. Wien - Amsterdam / Wenen - Amsterdam.
690: HAERSOLTE, J.W.J. BARON VAN - Zeereizen. Handboek voor Toerist en Reiziger.
8915: HAEST, HINDE - 1/100 Dutch Photographic Publications from the Wingender Collection. [New].
8536: HAEUSELMANN & RINGGER - [Model Book] - Taschenbuch für Das farbige Ornament [I. Sammlung] zum Schul und Privatgebrauch, zu künstlerischen und kunstgewerblichen Arbeiten von J. Häuselmann & R. Ringger.
10601: HAGAI, DAFY - Dafy Hagai - Golden Showers.
1682: HAGELSTANGE, RUDOLF - Gesang des Lebens. Das Werk Frans Masereels.
6132: HAGENBECK, CARL - Carl Hagenbeck's Dierenvangst. Met de Ufa in de wildernis.
9409: HAGENS, JAN - Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950.
4706: HAHN, PETER & CHRISTIAN WOLSDORFF [RED.] - Bauhaus Archiv. Museum. Sammlungs-Katalog (Auswahl) Architektur, Design, Malerei, Graphik, Kunstpädagogik. [3. Aufl.].
6645: HAHN, WERNER - Riri, A Balinese Phantasie. Photography and design Werner Hahn. Text Jill Hutchings.
2648: [HAHN] - Kaffe Bankrott. Ein Projekt von Wolfram Hahn und Daniel Klemm.
5811: [HAIKU] - Glinstert het zonlicht! [Haiku's] [Oplage 125].
6911: HAINING, PETER - Movable Books. An illustrated history.
12110: HAITJEMA, ELLERT - Ellert Haitjema - HAPHAZARD.
4429: HAJA, MARTINA & GÜNTHER WIMMER - Les Orientalistes des Écoles Allemande et Autrichienne.
6862: HAKS, FRANS & PAUL HEFTING - 100 x 100 - 26 jaar postzegelontwerpen in Nederland. [2e druk].
6024: HALBERSTAM, DAVID [INTROD.] - New York September 11 by Magnum Photographers.
379: HALBERTSMA, MARLITE - Charles Rochussen 1814-1894. Een veelzijdig kunstenaar.
11702: HALDEMANN, ANITA & KAROLINE SCHLIEMANN - Barnett Newman - Zeichnungen und Druckgrafik.
9339: HALDEMANN, ANITA [ED.] - Rudy Burckhardt - New York Moments. Photographs and Films. [English edition].
11784: HALEM, LUDO VAN - Kleur tussen hemel en aarde. De vliegtuiginterieurs van Gerrit Rietveld (1955-1958) - [18] pp. verschenen in: Jong Holland - Tijdschrift voor kunst en vormgeving na 1850 No. 2/95.
7093: HALL, BASIL - Fragments of Voyages and Travels. New edition. [First, second and third series in one].
12859: HALL, JURRIAAN VAN , EDWIN HAGENDOORN, PETER KLASHORT A.O. - Kendie? 't Eerste 't beste erotische kunstmagazine 001.
5542: HALL, D.G.E. - Historians of South-East Asia.
3657: HALLAS, JAMES H. - Doughboy War. The American Expeditionary Force in World War I.
2649: HALLER, MONICA [TEXT] & RILEY SHARBOONO [PHOTOGRAPHY] - Riley and His story. Me and my courage. You and us.
12853: HALMAN, JOHANNES I.M. & ROBERT A. ROJER - Jan Gerard Palm. Leven en werk van een muzikale patriarch op Curaçao + CD.
7121: HAM, GIJS VAN DER - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593. [Tweede druk].
12623: HAMADA, JUNGKO - Japanische Philosophie nach 1868.
3069: HAMELINK, RUBEN - Vietnamese veterans.
13078: HAMER, DIANNE & WIM MEULEKAMP - De dolle jonker. Leven en werken van Everard Meyster (ca. 1617-1679).
7743: HAMILTON, ANN - Ann Hamilton - the picture is still.
10064: HAMILTON, DAVID - David Hamilton - Sisters. Text Alain Robbe-Grillet.
11359: HAMILTON, DAVID - David Hamilton - Twenty five years of an artist.
8630: HAMILTON, DAVID - David Hamilton - Tendres Cousines. Texte de Pascal Lainé.
435: HAMMACHER, A.M. - De wereld van Henry van de Velde.
8790: HAMMER, KAREN E. - Begegnungen. Malerinnen aus den Künstlerkolonien Kerteminde und Worpswede.
6944: HAMMING, ANNELETTE F.G.W. - Renée van Leusden. Sculpturen in brons. [Text in Dutch, English and French]. + Bronze sculpture
6945: HAMMING, ANNELETTE F.G.W. - Renée van Leusden. Sculpturen in brons. [Text in Dutch, English and French]. + Bronze sculpture
12870: HAMMOND, ROBIN - Condemned. Mental health in African countries in crisis.
2376: [HANCARVILLE, PIERRE-FRANÇOIS HUGUES D'] - Denkmäler des Geheimcults der römischen Damen als Fortsetzung der Denkmäler aus dem Privatleben der zwölf Caesaren.
12909: HANDEL, MICHAEL AND LEE MOSHER - Axes in Outer Space.
12659: HANDKE, PETER - De geschiedenis van het potlood. Vertaald door Hans Hom.
7941: HANDLER, SARAH - Ming Furniture in the Light of Chinese Architecture.
1028: HÄNGGI, PETER & HARRY THOMAS - Stochastic Processes: Time Evolution, Symmetries and Linear Response. Physics Report - Volume 88 Number 4.
11765: HANNAPPEL, WERNER - Werner Hannappel / Cape Distance. Text by Tim Robinson. [New].
9052: HANNES, NICK - Nick Hannes - Red Journey.
4774: HANOU, ANDRÉ - Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830).
3234: HANSEN, JOAN MARIA - Lewis Foreman Day (1845-1910). Unity in Design and Industry.
10905: HANSEN, A.J. - Alles is hier wel vreemd, zooals U begrijpt ... brieven uit Indië 1910-1920.
2862: HANSON, DAVID T. - Colstrip, Montana. Essay by Rick Bass.
1971: HANSON, DIAN - Tom of Finland. [Touko Laaksonen]. Volume II Bikers.
9854: HANUSCHEK, SVEN - Elias Canetti. De biografie.
11625: HARDEMAN, DOEDE & JELMER WIJNSTROOM [EINDRED.] - Anton Heyboer - Het goede moment. [New].
10001: HARDER, MATHIAS - NELLY. Dresden - Athens - New York. From the Photographic Archive of the Benaki Museum, Athens. Aus der Photographischen Sammlung des Benaki Museum, Athen.
12217: HARDSTAFF, STEVE - Steve Hardstaff - cover versions.
12869: HARE, CHAUNCY - Protest Photographs. Edited by Steven Kasher and Jack Euw. [New]
11874: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Kort en Beknopt Extract of Zakelyk Uittrekzel uit de Volumineuse Deductie voor Jr. Onno Zwier van Haren, Grietman van Stellingwerff-Westeinde, ter zyner noodwendige Zuiveringe van de lasterlyke Geruchten en Imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt.
13015: HARNONCOURT, ANNDE D' & KYNASTON MCSHINE - Marcel Duchamp.
2399: HARPEN, N. THEO VAN - Ontwerp en Bouw van Zeilende Schaalmodellen. Zeilende schaalmodellen uit de 19e en 20e eeuw.
5611: HARRAN, JIM & SUSAN - Cups & Saucers. [Identification & Values - Values updated 2003].
10415: HARRELL, RICHARD S. [ED.] - A Dictionary of Moroccan-English / English-Moroccan.
904: HARRIS, JOHN & GORDON HIGGOTT - Inigo Jones. Complete Architectural Drawings.
5894: HARRIS, KEN [ED.] - Jane's World Railways - Forty-second Edition 2000-2001.
5895: HARRIS, KEN [ED.] - Jane's World Railways - Forty-first Edition 1999-2000.
9479: HARROD, WILLIAM OWEN - Bruno Paul. The Life and Work of a Pragmatic Modernist.
9341: HART, C. VAN DER - Reize rondom het Eiland Celebes en naar eenige der Moluksche Eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. Schepen van Oorlog Argo en Bromo, onder bevel van C. van der Hart. Uitgegeven van wege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, en Land- en Volkenkunde van Neerlandsch-Indië
12339: HARTEBOK, HET - Het Hartebok. Hs. Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, 102c in scrinio. Diplomatisch editie bezorgd door Erika Langbroek en Annelies Roeleveld met medewerking van Ingrid Biesheuvel en met een codicologische beschrijving door Hans Kienhorst.
168: HARTEN, JÜRGEN & JEAN-HUBERT MARTIN [HRSG] - Caravaggio. Originale und Kopien im Spiegel der Forschung.
490: HARTMANN, P. W. - Elfenbeinkunst.
12649: HARTMANN, EDDO - Eddo Hartmann - Setting the stage: North Korea [New - Signed].
12648: HARTMANN, EDDO - Eddo Hartmann - Hier woont mijn huis / Here lives my home. [New].
13130: HARTOG JAGER, HANS DEN - Dit is Nederland. In tachtig meesterwerken.
12972: HARTOG DEN JAGER, HANS [INLEIDING] - Atelier. Vijftig kunstenaarsportretten.
345: HARTOG, RUDO DEN - Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger (1836-1867), een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School. Onder redactie van Inemie Gerards
10884: HARTOG JAGER, HANS DEN - Verf. Hedendaagse Nederlandse schilders over hun werk.
541: HARTOG JAGER, HANS DEN - Dit is Nederland. In tachtig meesterwerken.
1589: [HARTUNG] - Hans Hartung - The Final Years 1980-1989.
1301: HARTUNG, HANS - The roots of signs. Graphic works.
9062: HARVEY, DAVID ALAN - David Alan Harvey - Divided Soul. A Journey from Iberia.
11136: HASHIMOTO, SUMIKO - Japanese Accessories. [Tourist Library].
9430: HASLBECK, GÜNTHER & DAVID WARDALE - Mit geöffnetem Regler. Dampfzüge in 4 Kontinenten - Steam on 4 Continents. I: Europa + Südamerika - Europe + South America. II: Afrika - Africa. III: Asia (Vol. I). IV: China.
9201: HASLINGHUIS, DR. E.J. & C.J.A. C. PEETERS - De Dom van Utrecht.
11364: HASQUIN, HERVÉ & FRANCIS STRAUVEN - Aedes Academiarum - De Academiën en hun Paleis.
10219: HASSAN, SALAH M. & OLU OGUIBE [EDS] - Authentic / Ex-Centric - Conceptualism in Contemporary African Art. With contibutions by Siemon Allen -Sally Berger - Annie E. Coombes - Rody Doepel - Kowui Enwezor - Christian Viverous-Fauné - Maryline Lostia - Gilane Tawadros.
6494: HASSELMAN, C.J. - The Royal Colonial Institute at Amsterdam. Origin, scope, and future. Second, revised edition.
9071: HASSINK, JACQUELINE - The Power Book.
11573: HASSINK, JACQUELINE - HASSINK, Jacqueline - Unwired. [New].
2654: HASUI, M. - Peace-land 1990-1994. Panoramic Photographs.
11850: HATCH, EDWIN & HENRY A. REDPATH - A Concordance to the Septuagint. and other Greek Versions of the Old Testament (including the apocryphal books) In three volumes. Assisted by other scholars.
8499: HATTON, RICHARD H. - Figure composition. Seventh thousand.
1027: HAUS, J.W. & K.W. KEHR - Diffusion in Regular and Disordered Lattices. Physics Report - Volume 150 Numbers 5 & 6.
2451: HAUS, ANDREAS - Moholy-Nagy. Fotos und Fotogramme.
12459: HAUSSERMANN, MARTIN - 1001 polshorloges van 1925 tot nu.
12458: HAUSSERMANN, MARTIN - 1001 polshorloges - [geschiedenis - techniek - design]
6131: [HAUST] - De luchtreizen van Rakker en zijn Makker. No. 1 Naar de Noordpool.
2838: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg.
6703: HAVEMAN, MARIËTTE [SAMENSTELLING/COMPILATION] - Zwarte Rook. Fotografie en steenkool in de twintigste eeuw / Black Smoke. Photography and coal in the twentieth century.
2681: [HAVEN-STOOMBOOTDIENST AMSTERDAM] - Instructiën voor het personeel in dienst bij den Haven-Stoombootdienst.
12109: HAVILAND, PAUL BURTY - MICHEL POIVERT - Paul Burty Haviland (1880-1950).
10931: HAWKINS, CLIFFORD W. - Praus of Indonesia.
9440: HAYASHIDA, TERUYOSHI - Teruyoshi Hayashida - Take Ivy. Tekst: Shosuke Ishizu, Toshiyuki Kurosu, en Hajime (Paul) Hasegawa. [New copy - First Dutch edition]
6481: HAYES, MICHELLE - Elegant Table Linens. From Weil & Durrsè including Wilendur. [With Price Guide].
5683: HAYES, MICHELLE - Fun & Collectible Kitchen Towels. 1930s - 1960s.
2783: HAZARD, SAMUEL - Santo Domingo, past and present; with a glance at Hayiti.
10843: HAZEKAMP, FRANS C. - Het laatste grote gevecht in Indië. Tweeduizend guerilla's vallen Solo aan 7-10 augustus 1949.
12760: HAZEU, WIM - Slauerhoff. Een biografie.
843: HEARN, LAFCADIO - '"Out of the East". Reveries and Studies in New Japan.
851: HEARN, LAFCADIO. - GOULD, GEORGE M. - Concerning Lafcadio Hearn. With a biography by Laura Stedman.
852: HEARN, LAFCADIO. - BISLAND, ELIZABETH - The Life and Letters of Lafcadio Hearn.
840: HEARN, LAFCADIO - Miscellanies. Articles and stories now first collected by Albert Morrell.
844: HEARN, LAFCADIO . - KIRKWOOD, KENNETH P. - Unfamiliar Lafcadio Hearn.
841: HEARN, LAFCADIO - Gleanings in Buddha-Fields. Studies of hand and soul in the Far East.
849: HEARN, LAFCADIO - Some Chinese ghosts.
11844: HECKER, HANS-ULRICH, ANGELIKA STEVELING, ELMAR PEUKER A.O. - Taschenlehrbuch der Akupunktur. Körperpunkte - Ohrpunkte - Triggerpunkte.
8349: HECKSTALL-SMITH, ANTHONY - Tobruk. [The Story of a Siege]. [Third impression].
12490: HEEFFER, PAUL - Ontologie en subjectiviteit. Een inleiding in 'Sein und Zeit'. [Nieuw].
11115: HEEK, F. VAN - Chineesche immigranten in Nederland.
4423: HEEMSTRA, JAN, PETER JENSE & TIJN EVERSE - Ode aan Driebergen Rijsenburg. [Nieuw].
4422: HEEMSTRA, JAN - Goeie lieve tijd. 100 jaar Oranje en Oranjefeesten in Driebergen-Rijsenburg. [Nieuw].
8476: HEER, JAN DE - Rietveld en Curaçao. Een modern architect op een Caraïbisch eiland. [New]
9930: HEERSINK, CHRISTIAAN - Depence on Green gold. A socio-economic history of the Indonesian coconut island Selayar.
5268: HEERTUM, CIS VAN [COMP.] - Philosophica Symbolica: Johann Reuchlin and the Kabbalah. Catalogue of an exhibition in the Bibliotheca Philosophica Hermetica commemorating Johann Reuchlin (1455-1522).
1382: HEEST, DETLEV VAN - De verzopen katten en de Hollander.
10863: HEFNER, ROBERT W. - Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam.
8770: HEFNER, HUGH F. [ED.] - Dedini - An Orgy of Playboy's Eldon Dedini + DVD
7725: HEFTING, VICTORINE - Jan Toorop 1858-1928. Haags Gemeentemuseum 18 februari - 9 april 1989.
5380: HEGENAUER, HANS - Fachkunde für Leder verarbeitende Berufe.
8982: HEGENER, MICHIEL - Boerderijen in Gelderland. [Nieuw]
8425: HEIDEGGER, MARTIN - De grondvraag van de metafysyica (eerste hoofdstuk van 'inleiding in de metafysica'). Proeve van vertaling en aantekeningen door Cornelis Verhoeven.
12500: HEIDEN, GERT-JAN VAN DER - De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander.
12574: HEIJ, JAN JAAP - Vernieuwing & Bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum. [Nieuw]
11100: HEIJBROEK, J.F. & MARIJN SCHAPELHOUMAN [EINDRED.] - Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie.
482: HEIJBROEK J.F. EN MARGARET F. MACDONALD - Whistler en Holland.
11068: HEIJDEN, R. VAN DER - Heukel's Flora van Nederland. [21e druk].
3438: HEIJDEN ROGIER, NEL VAN DER - Acht Bossche kunstenaars en een museum.
9918: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER - Kaart en Kunst van de Zeventien Provincien der Nederlanden. Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw.
8276: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - Cobra 40 jaar later - forty years after. Collectie J. Karel P. van Stuijvenberg. + Loose inserted exhibition leaflet De Nieuwe Kerk - Amsterdam].
393: HEIJDEN, MARIEN VAN DER - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar (1892-1982)
5262: HEIJDENRIJK, LEO - Huizen binnen eigen huid.
9512: HEIJDRA, TON - Westerpark. Barren, Sparren en Koperen Knopen.
12572: HEIJENGA-KLOMP, M.W. - Nicolaas Wicart, 1748-1815. Landschapstekenaar en porseleinschilder.
10916: HEIJER, HENK DEN [INGELEID DOOR] - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733.
790: HEIJMANS, H.G. - Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896-1940 (with summary in English).
12616: HEIJN, RONALD JAN - OIBIBIO - Schetsboek.
7649: HEIJNEN, HENK J., PIETER HELSLOOT, JAN P. WOUD & KLAAS WOUDT - Kunst zonder rugwind. Zaanse schilderkunst 1600-1950.
3815: HEIJNEN, HENK & JAN DE BRUIN - Jaap Stellaart 1920-1992. De blinde ziener in een oceaan van licht.
691: HEILIGE TERESIA - Werken van de H. Teresia I-III.
11799: HEIMANN, DIETER - Leitfaden Manuelle Therapie. 2. Auflage.
12056: HEIMANN, JIM [ED.] - 50s All-American Ads.
12057: HEIMANN, JIM [ED.] - 40s All-American Ads.
3562: HEIMERIKS, NETTIE & WILLEM VAN TOORN - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
8727: HEINE, HEINRICH - Reistaferelen. Vertaald door Wilfred Oranje. Commentaar en annotaties van Marinus Pütz.
8572: HEIREMANS, MARC - Andries Dirk Copier. Leerdams glas 1923-1971. Unica Serica gebruiksglas.
8204: HEIRWEG, BART - Bart Heirweg. Silent Fields. Gedenkplaatsen van de Grote Oorlog - Memorial sites of the Great War. [Tweede druk / Second print run]. - [New].
12091: HEISLER, GREGORY - Gregory Heisler - 50 Portraits. Stories and techniques from a photographer's photographer. Foreword by Michael Bloomberg.
10608: HEITING, MANFRED [ED.] - August Sander 1876-1964. Essay by Susanne Lange. With a portrait by Alfred Döblin.
930: HEKKING, S. - Cas Oorthuys - fotograaf 1908-1975.
10156: HEKMAN, RICK - Rick Hekman - Rick 28 jaar vrijgezel + 'Ik date Rick Waardebon. Geldig voor een 5 minuten date'. [Both numbered 92/100] + 2 cards [Fotografie + vrijgezel].
1154: HELDEN, R.J.C. VAN - Hommage aan Martin Monnickendam.
13120: HELDEN, R.J.C. EN M. BINK - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
11633: HELIAND - Heliand - Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen. Uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van Vredendaal. Aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische 'Genesis' vertaald door Redbad Veenbaas. Met medewerking van Willem van der Meiden.
7568: HELLINGA, HELMA, DORINE VAN HOOGSTRATEN & ANDRÉ VAN DER VELDEN - Ernest Groosman 1917-1999. Bouwer met grenzeloze ambities. [New].
981: HELLINGA-ZWART, T. [BEWERKT DOOR] - Het Käthe Kruse Poppenboek.
5178: HELLINGA, LOTTE, ALASTAIR DUKE, JACOB HARSKAMP & THEO HERMANS - The Bookshop of the World. The role of the Low Countries in the book-trade 1473-1941.
12935: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ - Meesters van de Gouden Eeuw. Kopstukken uit kunst & wetenschap.
11333: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ - Geschiedenis van Nederland. De Canon van ons Vaderlands Verleden. [Vierde druk].
5299: HELLWEG, CLAUDINE [RED.] - 18-36, 5e Baan Schiphol - Een beeld van hoe het was.
3756: HELMOND, TOKE VAN [RED.] - i10 sporen van de avant garde.
3809: HELMUS, LIESBETH M. [RED.] - Vis. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700.
12804: HELWIG, FREDERIKE - Frederike Helwig - Rundgang.
4728: HEMELRIJK, JAAP M. - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
9892: HENCKEN, HUGH - Indo-European Languages and Archeology.
6946: HENDERSON & LEDOUX - The Surviving Works of Sharaku.
12039: HENDRYCKX, MICHIEL - Michiel Hendryckx - Dolen - onderweg in Europa.
4839: HENGEVELD, JAAP - Het Rotterdam van Piet Blom, nieuw leven aan de Oude Haven. Piet Blom's Rotterdam. New life at the Old Harbour.
9543: HENLEY, DAVID - Fertility, food and fever. Population, economy and environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930.
12989: HENNER, MISHKA - Mishka Henner - No Man's Land.
12988: HENNER, MISHKA - Mishka Henner - Dutch Landscapes.
13016: HENNING, ANTON / REINHARD SPIELER & ULRIKE LORENZ HRSG./EDS - Anton Henning. Antonym. Malerei. Zeichnung. Skulptur. Video 1990-2009 / Painting. Drawing. Sculpture. Video 1990-2009.
12398: HENRIOT, CHRISTIAN - Shanghai, 1927-1937. Municipal Power, Locality, and Modernization.
7348: HENTSCHEL, BARBARA, KRAUSE, STEFAN, TILLMANS, WOLFGANG - Motor Blues. Die Schenkung AutoWerke von BMW Financial Services an das Museum der bildenden Künste Leipzig.
4166: HERALDICUS [J.F.L. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Bijeengebracht, vertaald, en met opgave van bronnen voorzien door Heraldicus. 's Gravenhage 1892. [With ticket pasted over original publisher by:].
7424: HERBERT, ROBBERT L., ELEANOR S. APTER & ELISE K. KENNEY - The Société Anonyme and the Dreier Bequest at Yale University. A Catalogue Raisonné.
3834: HERBERTS, KURT - Das Buch der Ostasiatischen Lackkunst. [544/1000]
6776: HERBET, PHILIPPE - Philippe Herbet - Made In Belarus. Text Emmanuel d'Autreppe. [New].
11266: HERINGA / VAN KALSBEEK - Country Trash.
12368: HERINGA / VAN KALSBEEK - Controlled accidents.
11180: HERINGA, RENS & HARMEN C. VELDHUISEN - Fabric of Enchantment. Batik from the North Coast of Java.
1990: [HERMANS] - WFH-verzamelkrant nos. 6 en 9. Hermans-magazine nos. 10- 11 - 12 -13 -14 -15 -17.
8623: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Zwarte handel.
8224: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Volledige Werken 12. Beschouwend werk. Boze brieven van Bijkaart. Houten leeuwen en leeuwen van goud.
12061: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Willem Frederik Hermans - Fotobiografie.
2014: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Moedwil en misverstand. Novellen.
864: HERMÈS, CARLI - Glitz.
4944: HERMÈS, CARLI - Glitz.
7701: HERMKENS, JEROEN - Jeroen Hermkens en Utrecht. Litho's, schilderijen en tekeningen van de stad Utrecht.
12426: HERODOTOS - Het verslag van mijn onderzoek. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Hein L. van Dolen.
1318: [HERSLEB, JACOB] - Amicitiae Sacrum. Das Herslebschen Stammbuch. - [Facsimile].
896: HERTZBERGER, HERMAN & ARNULF LÜCHINGER - Bauten und Projekte, 1959-1986. Buildings and Projects. Bâtiments et projets.
11934: HERTZBERGER, HERMAN - Lessons for students in Architecture. [Seventh edition].
10215: HERTZBERGER, HERMAN - Herman Hertzberger. Recent Works, 1980-1990.
1850: HERWEIJER, N. RED. - Op de koop toe. Weggevertjes in Nederland.
8684: HERZ, RUDOLF - REINHARD MATZ & IRENA WUNSCH [PHOTOGRAPHERS] - Rdulof Herz - Lenin on Tour. [New].
2584: HERZBERG, GERHARD - Molecular Spectra and Molecular Structure. II. Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules. Sixth printing.
12736: HERZBERG, ABEL - Verzameld werk 1-3.
767: HERZFELDE, WIELAND - John Heartfield. Leben und Werk dargestellt von seinem Bruder.
12868: HERZOG, LENA - Lena Herzog - Pilgrims. Becoming the path itself. Text by Werner Herzog.
12080: HESLENFELD, THIJS - Thijs Heslenfeld - Men at work.
1687: HESLENFELD, MARIANNE - De Collectie Holland. Art nouveau keramiek van de NV Faience- Tegelfabriek Holland te Utrecht. 1894 - 1918.
291: HESSE, HERMANN - De steppewolf.
5566: HESSE, HERMANN - Siddhartha. Eine indische Dichtung.
5567: HESSE, HERMANN - Blütenzweig. Eine Auswahl aus den Gedichten von Hermann Hesse.
5556: HESSE, HERMANN - Magie des Buches.
1824: HESSE, HERMANN - Fabuleuze vertellingen. Vertaald door Theodor Duquesnoy.
1854: HESSE, HERMANN - Kinderseele. Drei Erzählungen. With an introduction by K-W. Maurer.
294: HESSE, HERMANN - Demian. De geschiedenis van Emil Sinclair's jeugd.
292: HESSE, HERMANN - Reis naar het morgenland.
5568: HESSE, HERMANN - Knulp. Drei Geschichten aus dem Leben Knulps. - [With loose inserted leaflet dated Zürich 1945 + etching ''Geschenk der Cassinelli-Vogel-Stiftung'' (14.5 x 12 cm.)].
5361: HESSELING, JOOST - Jopie Huisman. Schilder van het mededogen. [Derde druk].
3024: HESSELINK, LIESBETH - Gerhard von Graevenitz.
7062: HET LEVEN - Het Leven. Extra Nummer Overstroomings-rampen en Watersnood. Vreeselijke tooneelen in binnen- en buitenland.
1479: HEUPERS, E. [VERZAMELD DOOR] - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Van registers en commentaar voorzien door A.J. Dekker. 3 delen.
9177: HEUS, BASTIAAN & HANS - Heus & heus. Sportfotografie volgens Bastiaan & Hans Heus. Met teksten van Rob Willemse.
9186: HEUTINK, JOOST [RED.] - Hemelse helpers. Engelen op ikonen.
2483: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & JANRENSE BOONSTRA [A.O.] - In atmosferisch licht / In Atmospheric Light. Picturalisme in de Nederlandse fotografie 1890-1925 / Picturalism in Dutch Photography 1890-1925. - [New]
2215: HEUVEL, WILCO VAN DEN - Biak. Description of an Austronesian language of Papua.
2946: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & TRACY METZ [EDS] - Nature as Artifice. New Dutch Landscape in Photography and Video Art.
12279: HEYBOER - Anton Heyboer. Het systeem. Grafiek uit de jaren zestig. Catalogus. - [New copy].
5706: HEYDEN, J.C.J. VAN DER - J.C.J. van der Heyden.
8443: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. Band I - Erkenntnistheorie und Metaphysik. Band II - Allgemeine Psychologie, Ethik und Aesthetik. Band III - Spezielle Psychologie.
9270: HEYTING, LIEN - De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920. [Vierde druk]
3938: HEYTING, LIEN - De verdwaalde collectie. De schilder Kazimir Malevitsj en de strijd om zijn erfenis.
11385: HEYTZE, INGMAR - Van licht en steen.
6808: HIGASHINO, MARK - I.D. / Private View.
8106: HIJWEEGE, ERIK - Erik Hijweege - Endangered.
10894: HILKHUIJSEN, JOS, DOLF LEATOMU & RITA WASSING-VISSER - Pameran Masohi Maluku - De Molukken tussen traditie en toekomst. Tweede druk.
11677: HILL, JOHN.T. - Walker Evans: Lyric Documentary. Selections from Evans' work for the U.S. Resettlement Adminitration and the Farm Security Administration, 1935-1937. With an essay by Alan Trachtenberg.
2936: HILL, JOHN.T. - Walker Evans: Lyric Documentary. Selections from Evans' work for the U.S. Resettlement Adminitration and the Farm Security Administration, 1935-1937. With an essay by Alan Trachtenberg.
9481: HILL, TERRY & ANDREW CHAN A.O. - Solutions for a Modern City. Arup in Beijing.
5365: HILLION, DANIEL - La Montagne s'Affiche.
9595: HILS, CLAUDIO - Claudio Hils - Red Land Blue Land. Textbeiträge von / Accompanying essays by Rolf Schönlau & Anna M. Eifert-Körnig.
12867: HILTON, JANE - Jane Hilton - Precious. - [Signed].
12289: [HILVERSUM - BRANDWEER] - 1907-1947. Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hilversumse brandweer + 4 originele foto's.
10545: HILVERSUM - De Hilversumsche vraagbaak geeft antwoord!!
9653: HINAGO, MOTOO - Japanese castles. Translated and adapted by William H. Coaldrake.
3593: HINDMAN, SANDRA A.O. - The Robert Lehman Collection IV - Illuminations.
7063: HINTE, ED VAN - Under Cover. Evolution of upholstered furniture.
12054: HINZ, VOLKER - Volker Hinz - Stern Fotografie - Portfolio Nr. 67.
9657: HIRAI, KIYOSHI - Feudal Architecture of Japan. [Second printing].
10213: HIRST, DAMIEN - IWONA BLAZWICK, CHARLES HALL & SOPHIE CALLE - Damien Hirst.
10660: HIRST, DAMIEN - Damien Hirst - I want to spend the rest of my life everywhere, with everyone, one to one, always, forever, now. [+ loose inserted poster]
11053: HIRST, DAMIEN & GORDON BURN - On The Way To Work. [New].
3567: HIRST, DAMIEN - New Religion.
10858: HISS, PHILIP HANSON - Philip Hanson Hiss - Bali.
12227: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 12
12229: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 16
12230: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 24
12231: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 27
12232: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 28
12228: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 14
12234: HITCHCOCK, GEORGE [ED.] - George Hitchcock - Kayak 17
3670: HIX, JOHN - The Glasshouse.
11892: HOBERG, ANNEGRET & ISABELLE JANSEN - Franz Marc - The Complete Works I-III. [Complete 3 volume set].
5540: HOCHDÖRFER, ACHIM & BARBARA SCHRÖDER [EDS.] - Claes Oldenburg: The Sixties.
6848: HOCKS, TEUN - Het late uur / The late hour. Met een essay door / With an essay by Donald Kuspit.
12472: HODGE, SUSIE - Design - 80 designiconen uitgelegd.
12769: HOEK, DESIRÉE VAN - Desirée van Hoek - Skid Row - Los Angeles 2007-2015.
10716: HOEKSEMA - KRUSEMAN, PHILIP - Voor het Kerstfeest 12 oude en nieuwe Kerstliedjes. Verzameld door Philip Kruseman, met teekeningen van Daan Hoeksema.
7248: HOEKSTRA-KLEIN, WIK - Geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen. Deel 8: "De Dissel" 1640-1702 - "Theepotbakkerij Jacobus de Caluwe" 1702-1734.
10919: HOEKSTRA, PIETER - Paardenteelt op het eiland Soemba. Proefschrift.
5246: HOENEVELD, HERMAN - Herman Hoeneveld over fotografen.
8847: HOEPKER, THOMAS - Thomas Hoepker - DDR Ansichten - Views of a Vanished Country. - [New].
13019: HOËVELL, W.R. VAN - De Beschuldiging en Veroordeling in Indië, en de Regtvaardiging in Nederland.
12359: HOEVEN, LIESBETH - Een boek om in te wonen. De verhaal-cultuur na Auschwitz.
4314: 'T HOF, JAN VAN, MARINUS KOOIMAN & TAEKE STOL - Veenendaal. Geschiedenis en architectuur.
12216: HOFENK DE GRAAFF, JUDITH H. - Geschiedenis van de textieltechniek. Een drieluik. [Lakennijverheid - Sitsen - Zijde-industrie].
9164: HOFFMAN, THOM - Foto's van Tom Hoffman. Teksten Martin Bril. Met een voorwoord van Edith Doove.
3061: HOFFMANN, HEINRICH - KREDEL - Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten und drollige Bilder. Nach der Urfassung neu gezeichnet und in Holz geschnitten von Fritz Kredel. Buchgemeinschafts-Ausgabe.
3060: HOFFMANN, HEINRICH - KREDEL - Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten und drollige Bilder. Nach der Urfassung neu gezeichnet und in Holz geschnitten von Fritz Kredel. Buchgemeinschafts-Ausgabe.
11665: HOFFMANN, KATHERINE - Alfred Stieglitz - A legacy of light. [New].
3059: HOFFMANN, HEINRICH - Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder. Mit einem Nachwort von Else Hessenberg Urenkelin Heinrich Hoffmann.
1157: HOFHUIS, MARIUS A.J. - Picasso was óók in Schoorldam.
8481: HOFKER-RUETER, MARIA - Uit mijn wereld. Aantekeningen over een tuin, tochten en reizen. Facsimile uitgave van haar jaarboek 1978 met een korte biografische schets door Jan Schilt.
7040: HOFLACK, MARC - Marc Hoflack - Kunstencentrum Vooruit.
13061: HOFLAND, WULFRED - De tweede Eem en de afsluiting in 1428. En voorts mijn mening over Dorrestein.
7304: HOFLAND, H.J.A. - De tijden van Sem Presser - The times of Sem Presser.
5808: HOFMAN, WIM - Zwart als inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
161: HOFMANN, WERNER - Georges Braque: His graphic work.
160: HOFMANN, WERNER - Georges Braque: His graphic work.
8898: HOFSTÄTTER, HANS H. - Jugendstil. Grafiek en tekeningen. [Tweede druk].
7590: HOFSTEDE, POUL TER [RED.] - Memphis 1981-1988.
10096: HOGENKAMP, BERT - De Documentaire Film 1945-1965. De bloei van een filmgenre in Nederland. + DVD.
5265: HOGG, JOCELYN BAIN - The Firm.
5659: HOLBROOK, STUART - The Doll as Art two Archives.
10061: HOLDT, JACOB - Jacob Holdt - United States 1970-1975.
11245: HOLLAND AMERICA LINE - Holland-Amerika Lijn - Red Star Line-Service [calendar / kalender] 1958.
7252: HOLLAND, FOLK VAN - De Nederlanden. [Nummer 36/250].
1129: HOLLAND, P.R. - The The Quantum Theory of Motion. An account of the Broglie-Bohm Causal Interpretation of Quantum Mechanics.
12194: HOLLANDER, HANNEKE - Een man met een speurdersneus. Carel Groenevelt (1899-1973), beroepsverzamelaar voor Tropenmuseum en Wereldmuseum in Nieuw-Guinea.
10681: HOLLANDER, HAN - Het Bruine Monster. Voetbalverhalen van Han Hollander. Met tekeningen van Jan Wijga.
5126: HOLLANDER, PAUL DEN - Les Pyramides du Nord.
5845: HOLLENKAMP - Oud Rotterdam. Uitgegeven door H. Hollenkamp & Co. Kleedermagazijnen. Hoogstraat 327. Rotterdam.
5847: HOLLENKAMP - Geschiedenis der Kleederdrachten. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der firma, aangeboden door H. Hollenkamp. Amsterdam - 's Bosch - Breda.
11922: HOLM, MICHAEL JUUL & ANDERS KOLD - Jorn & Pollock - Revolutionary Roads. [New].
5916: HOLMES. RICHARD HOLMES [EDITOR] - The Oxford Companion to Military History.
11720: HOLSING, HENRIKE & GOTTFRIED JÄGER [HRSG/EDS] - Lichtbild und Datenbild - Spuren Konkreter Fotografie / Light image and data image - Traces of concrete photography.
11205: HOLTZAPPEL, C.J.G. - Eenheid in Verscheidenheid. Droom of werkelijkheid? Een inleiding tot de Culturele en Etnische Verscheidenheid in Indonesië.
2732: HOLWERDA, J.H. - Dorestad en onze vroegste middeleeuwen.
5669: HOLZACH, CORNELIE - Peter Chang. Jewellery - Schmuck. Objects - Objekte. Sculptures - Skulpturen. [It's Only Plastic]. With contributions by - Mit Beiträgen von Helen W. Drutt English - Clare Henry - Olga Zobel Biró.
12329: HOMBURG, ERNST - Groeien door kunstmest. DSM Agro 1929-2004.
12425: HOMER - Odyssey Books 1-12 + Books 13-24. With and English translation by A.T. Murray. Revsied by George E. Dimock. [LCL 104 + 105].
12404: HOMERUS - HOMEROS - Homêros - Ilias + Odusseia. Oerset troch Klaas Bruinsma. [2 delen]
6715: HOMMA, TAKASHI - Babyland - Reconstruction. 20 Postcards. Little More Postcard Book 002. [New].
7714: HONDERS, BERT & WILLEM LAANSTRA - Jan Adam Zandleven. De werkelijkheid als wonder.
12931: HONDERS, ODY, PIET DE KRUIF [SAMENSTELLERS] - Woudenberg, vijftig jaar in beeld 1955-2005. Uijt hoven, dorpen en steden.
4679: HONIG - ALBUM - Honig's Maizena-Album. [Nummer 1]
6734: HONJO, NAOKI - Naoki Honjo - "Shinkirou''. [New].
12544: HONNEF, KLAUS, ROLF SACHSSE & KARIN THOMAS [EDS] - German Photography 1870-1970 - Power of a Medium.
7889: HONNEF, KLAUS - Hedendaagse kunst.
8471: HONTY, TIBOR - Tibor Honty - Portfolio with 12 photographs. Text by Jiri Masin.
1117: HOOD, MANTLE - The nuclear theme as a determinant of Patet in Javanese music.
3681: HOOD, WILLIAM P. - Tiffany Silver Flatware 1845-1905. When Dining Was an Art.
2159: HOOFT, H.G.A. - De burgher en de burgemeester.
11931: HOOFT GRAAFLAND, SCARLETT - Scarlett Hooft Graafland - Shores Like You. [Book design Irma Boom]
12886: HOOFT GRAAFLAND, SCARLETT - ALAIN-PAUL MALLARD - Scarlett Hooft Graafland in Altiplano - Een Nederlandse kunstenaar in Bolivia. [Dutch edition] - [New].
12887: HOOFT GRAAFLAND, SCARLETT - ALAIN-PAUL MALLARD - Scarlett Hooft Graafland in Altiplano - A Dutch artist in Bolivia. [New].
10560: HOOGENBERK, HENDRIK - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620. Proefschrift + Stellingen.
6502: HOOGENDIJK, SUZAN & WILLEM BACKER - Een Dozijntje. Kinderliedjes met Piano-begeleiding. Woorden en Muziek van Suze Hoogendijk.
2644: HOOGEWERFF, G.J. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Tweede herziene druk.
9141: HOOGHIEMSTRA, DANIELA - De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966). [Tweede druk].
7145: HOOGSTRATEN, - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen getogen uyt de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Derde druk.
10583: HOOIJMEIJER, FRANSJE & MARIËTTE KAMPHUIS - The Water Project. A nineteenth-century walk through Rotterdam.
9822: HOONAARD, W. VAN DEN - Geschiedkundige en Topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek.
7697: HOOP JUNIOR'SZOON, A. VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. Derde druk.
9561: HOOP, A.N.J.TH. À TH. VAN DER - Indonesische siermotieven. Ragam-ragam Perhiasan Indonesia. Indonesian ornamental design.
11155: HOOYKAAS, C. - Balinese Bauddha Brahmans.
10866: HOOYKAAS, GERARD - Thorbecke. Een leven in brieven.
11154: HOOYKAAS, C. - Kama and Kala. Materials for the study of shadow thatre in Bali.
5284: HOOYKAAS, TRUDE A.O. - Kraanspoor. [Dutch edition].
11921: HOPMANS, ANITA - De grote ogen van Kees van Dongen. [Nieuw].
7732: HOPMANS, ANITA - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre. Tweede druk.
11990: HOPMANS, ANITA - De onbekende Van Dongen. Vroege en Fauvistische tekeningen 1895-1912.
405: HOPMANS, ANITA - Jan Sluijters 1881-1957. Aquarellen en tekeningen
8432: HOPMANS, ANITA - The Van Dongen Nobody Knows. Early and Fauvist Drawings 1895-1912.
3576: HOPP, HANS - Hanns Hopp. Ein Architekt in Ostpreussen., Mit einer Einleitung von E. Kurt Fischer und einem Nachwort zur Neuausgabe von Gabriele Wiesemann.
13073: HOPSTER, RUUD - Wandelingen door Hoogland. Sporen van ons verleden.
3322: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
4396: HORGAN, SUSIE J. - Punk Love. A history of hardcore. With text by Ian MacKaye, Henry Rollins, Alec MacKaye and Susie J. Horgan.
12452: HORLBECK, MICHAEL PHILIP - Der Armbandwecker. Die Geschichte einer unterschätzten Komplikation.
11722: HORN, REBECCA - Rebecca Horn. Essays by Germano Celant - Nancy Spector - Giuliana Bruno - Katharina Schmidt. Intervews by Germano Celant - Stuart Morgan. Text by Rebecca Horn.
12975: HORN, RONI - Roni Horn - Butterfly to Oblivion.
11362: HORNADAY, WILLIAM T. - The Experiences of a Hunter and Naturalist in the Malay Peninsula and Borneo. With an introduction by J.M. Gullick.
11140: HORNE, ELINOR CLARK - Javanese-English Dictionary.
11593: HORNSTRA, ROB - Man Next Door. [New - Signed].
9378: HORRIDGE, ADRIAN - The Prahu. Tradional Sailing Boat of Indonesia. [Second edition].
7680: HORST, HANS VAN DER, RENÉ & THEO VAN MIERLO & ERROL VAN DE WERDT - Langs IJssel en Zuiderzee. Cornelis Springer en het Nederlandse stadsgezicht in de 19de eeuw. - [As new].
7581: HORST, ANNELIES VAN DER [TEKST] - Ferdinand Erfmann 1901-1968.
2871: HORVATH, DANIELA & MICHAEL MARTINEK - Vintage Vienna. Sensationen des Alltags - Everyday sensations.
6813: HORVÄTH, MONIKA KISS - Bar in Italia 1987-1998.
2909: HORVATH, DANIELA & MICHAEL MARTINEK MARTINEK - Vintage Alpen. Die Bilder unserer Kindheit / When we were young.
3794: HOTTE, DORIS WINTGENS & ANKIE DE JONGH-VERMEULEN - Dageraad van de Moderne Kunst. Leiden en omgeving 1890-1940.
12654: HOTZ, F.B. - Het werk.
4722: HOUBEN, H.H. - De roep der Pool. Avonturen en heldendaden der Noordpoolvaarders.
10145: HOUGEN, PAL - Edvard Munch - Handzeichnungen.
11054: HOUGH, SAMUEL J. & PENELOPE R.O. - The Beinecke Lesser Antilles Collection at Hamilton College. A Catalogue of Books, Manuscripts, Prints, Maps, and Drawings, 1521-1860.
3826: HOUSTON, MARY G. & FLORENCE S. HORNBLOWER - Ancient Egyptian Assyrian & Persian Costume and Decorations.
759: HOUTSMULLER, BAREND & THOMAS VERBOGT [INTR.] - The other side of light (Photographs).
12557: HOUWEN, PIETER VAN DER - Veerkracht - Een reportage over de wederopbouw na de tsunami door Pieter van der Houwen.
13075: HOVENS, SANDRA & MAX CRAMER [RED.] - De Koppelpoort. Hart van de Amersfoortse stadsverdediging.
12855: HOWE, BONNIE - Because You Bear This Name. Conceptual Metaphor and the Moral Meaning of 1 Peter.
9000: HOYTEMA, THEO VAN [HOIJTEMA] - Uilen-geluk (Uilengeluk). Tekst van Tine. Geteekend op steen door Th. van Hoytema.
6166: HROCH, PAVEL - Lust for Freedom - The First Years after the Velvet Revolution. [Photographs Pavel Hroch. Essay by Jachym Topol].
9450: HUANG, PARKER PO.FEI - Cantonese Dictionary. Cantonese-English / English Cantonese [Second printing].
1598: HUANG ZU'AN [ED.] - An Album of Liu Zhongdong's Paintings.
3414: HUBBEN, HUB - Boekengek.
11452: HUBERTS, WILLEM - Leven in tweespalt. Nagelaten geschriften van een nationaal-socialist - George Kettmann. Ingeleid door Louis Ferron.[Vierde druk].
8594: HÜBNER, IRENE & WOUTER WELLING - Roots & More. De Reis van de Geesten / The Journey of the Spirits.
9546: HUGENHOLTZ, W.R. - Het geheim van Paleis Kneuterdijk. De wekelijkse gesprekken van koning Willem II met zijn minister J.C. Baud over het koloniale beleid en de herziening van de grondwet 1841-1848.
1593: HUGO, DANIEL - Planetarium. Gedichten 1982-1998. Samengesteld en vertaald door Jacqueline Caenberghs.
1718: HUGO EN EDUARD - Rotte Blaren. Leidsche studentenliedjes etc. Met oorspronkelijke Teekeningen en Muziek bijeenverzameld. [Heruitgave].
1609: HUGO, DANIEL - Monnikewerk.
4174: HUGOT, HENRI-J. [TEXTES] & MAXIMILIEN BRUGGMANN [PHOTOGRAPHIES] - Art rupestre du Sahara. Préface de Théodore Monod
9414: HUIJKSLOOT, JAN VAN - Van Allan tot Citadis. Het trambedrijf van de RET, 1968-2004. Infrastructuur, materieel en dienstuitvoering. [Uitgegeven ter gelegenheid van 100 jaar elektrische tram in Rotterdam].
9417: HUIJKSLOOT, JAN VAN - De Amsterdamse Blauwen. Motorrijtuigen series 396-445 & 446-475 - Aanhangrijtuigen series 901-930 & 931-950. De bewogen historie van een tramtype.
1550: HUIJTS, C.S.T.J. - Markante Boerderijen.
7131: HUISMAN, JAAP E.A. - Honderd Jaar Wonen in Nederland 1900-2000.
10773: HUIZING, COLIN & TIJS VISSER [RED.] - nul=0 - de nederlandse nul-groep in een internationale context.
2185: HUIZINGA, LEONHARD - Gesprek met de Generaal.
11326: HUIZINGA, F. - The Mapia Islands. Dutch concern with a late 19th century international controversy.
5922: HULLEBROECK, EMIEL - Een noodkreet uit Indië. Met een naschrift van de redactie.
7552: HULSKER, JAN - Vincent and Theo van Gogh. A Dual Biography. James M. Miller, Editor.
8310: HULSMAN, BERNARD - De krul en andere modes in de architectuur.
4382: HULST, WIM VAN DE & KOEN KOCH - Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog.
399: HULTEN, PONTUS - Niki de Saint Phalle. [Text in English].
12367: HULTEN, PONTUS - Berlin - Paris. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933 art - architecture - graphisme - littérature - objets industriels - cinéma - théâtre - musique.
12370: HULTEN, PONTUS - Paris - Paris 1937 - 1957. Créations en France - arts plastiques - littérature - théâtre - cinéma - vie quotidienne et environnement - archives sonores et visuelles - photographie.
7907: HUNDERTWASSER - Hundertwasser KunstHausWien.
7492: HUNDERTWASSER - Friedensreich Hundertwasser.
7909: HUNDERTWASSER - Hundertwasser. Kunst Mensch Natur. Tulln '04.
13076: HUNINK-STERKEN, RITA & ANJA VONK [EINDRED.] - Schimmelpenninckbuurt honderd en één jaar. Een uniek document over de 'meest gemiddelde' buurt van ons land.
5864: HUNT, LESLIE - Twenty-one squadrons. The History of the Royal Auxiliary Air Force 1925-1957.
10825: HUNT, MELINDA & JOEL STERNFELD - Melinda Hunt / Joel Sternfeld - Hart Island.
4128: HUNWICK, HOHN O. & ALIDA JAY BOY - The Hidden Treasures of Timbuktu. Historic City of Islamic Africa.
7897: HURST, RONALD L. & JONATHAN PROWN - Southern Furniture 1680-1830. The Colonial Williamsburg Collection.
11927: HURTADO DE MENDOZA, DIEGO - Tile designs from Portugal - Desenhos em azulejos de - Fliesendekor - Motivi delle piastrelle - Motifs de carreaux. + CD-ROM.
12521: HUSSLEIN, AGNES [HRSG] - Tschechischer Kubismus 1912-1916 Czech Cubism.
4345: HUSTINX, ALPHONS / LOEK KREUKELS - Kleur in de donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens WO II.
7291: HUTCHINSON, FRANK [ED.] - La Nouvelle -Galles du Sud ''La Colonie-Mère des Australies''. Traduit de l'Anglais par M. Albin Villeval 1896.
9003: [HÜTTIG] - KATALOG - CATALOGUE - Projektions- und Vergrösserungs-Apparate
2717: HUYGENS, CONSTANTIJN - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen.
7172: HUYLER, STEPHEN P. - Daughters of India. Art and Identity.
10909: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, KATRIENTJE [BEZORGD DOOR] - Met prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. van Kattendijke naar Nederlands-Indië 1836-1838. [New].
10940: HYMA, ALBERT - The Dutch in the Far East. A History of the Dutch Commercial and Colonial Empire.
9751: HYMMEN, ANNEKE - Kumi Hiroi & Anneke Hymmen - Remodeling. [Edition 500].
10910: I MADE SANDY - Atlas Indonesia. Buku pertama Umum. [5th impression].
6764: IANN - Iann - Special Edition Vol. 1-5. Contemporary art photography Asia.
10771: IBELINGS, HANS - Nederlandse Stedenbouw van de 20ste eeuw.
2958: IBELINGS, HANS - Nederlandse Stedenbouw van de 20ste eeuw.
6198: ICHIHASHI, ORIE & / KAORI AKAZAWA - The Papaya and Summer Sea.
216: IDDEKINGE, P.R.A. [E.A.] - Sonsbeek. Stadspark van Arnhem.
7722: IERSEL, RIK VAN - EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN A.O. - Rik van iersel: between seeing and saying.
5234: IJKEN, JAN VAN - New Neighbours - Images of daily life in twin cities on the eve of the EU Enlargement.
8067: IJKEN, JUDITH VAN - Judith van IJken. You Are Here. 9 photographic portraits.
8068: IJKEN, JUDITH VAN - Judith van IJken. My Family. 29 photographic portraits.
12625: IJSSELING, SAMUEL - Heidegger - Denken en danken - Geven en zijn.
2836: ILLING, RICHARD - The art of Japanese Prints.
310: IMAI, KESAHARU [ED.] - Native American Indian Style. (Japanese edition).
9948: IMAI, KESAHARU [ED.] - Design for Military Vol. 4. (Japanese edition).
12759: IMANSE, GEURT & FRANK VAN LAMOEN [EDS] - Russian Avant-Garde. The Khardzhiev Collection - Stedelijk Museum Amsterdam.
612: IMANSE, GEURT & WILLEMIJN STOKVIS - Grupo CoBrA. Obras de la colección del Stedelijk Museum de Amsterdam.
6432: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph.
6434: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 645. Published by Hemchander Bhargava Ch: Chawk Delhi.
6438: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 640. Published by Hemchandra Bhargav, Ch. Chowk Delhi.
6433: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. No. 651. Published by Hemchander Bhargava Ch: Chowk Delhi.
6439: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph.. Registered No. 825.
6441: INDIAN LITHOGRAPH - Fine Indian chromo-lithograph or oleograph. Registered 817.
9431: INDIE - Koers West. In opdracht van de repatriëringsdienst Indië.
12638: INDIE KWARTET - ''Indië'' Kwartetspel - 48 plaatjes met handleiding en beschrijving.
9364: INDIE - De Deli-Spoorwegmaatschappij en haar veertigjarig jubileum . Indië [Geïllustreerd Weekblad voor Nederland en Koloniën] 7de Jaargang, Afl. 13 - 27 Juni 1923.
10356: INDONESIA - Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Tweede herziene uitgave.
11486: INDONESIE - Indonesië. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied 1ste Jaargang 1947-1948 [t/m] Tiende Jaargang 1947 [10 volumes].
2205: INFANTRY JOURNAL - Infantry in battle. [Third edition].
919: INGA-PIN, LUCIANO [ED.] - Performances. Happenings, Actions, Events, Activities Installations.
11983: INGHAM, JOHN - JOHAN KUGELBERG [ED.] - John Ingham - Spirit of 76 - London Punk Eyewitness.
10571: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 7 - June1926 - Number 6.
10577: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 6 - January 1925 - Number 1.
10576: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 6 - July 1925 - Number 7.
10573: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 6 - September 1925 - Number 9.
10574: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 7 - December 1925 - Number 12.
10575: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 6 - April 1925 - Number 4.
10568: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 7 - November 1925 - Number 11.
10569: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 7 - July 1926 - Number 7.
10570: INTER-OCEAN - Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Austalasia. Vol. 6 - June 1925 - Number 6.
12454: INTRONA, ELENA & GABRIELE RIBOLINI - Armbanduhren die Klassiker.
10647: INVERNOMUTO [SIMONE BERTUZZI & SIMONE TRABUCCHI] - Invernomuto - Calendoola UTU.
12592: IOANNOU, NORIS - Masters of their craft - Tradition and innovation in the Australian contemporary decorative arts. [clay - glass - metal - fibre - wood].
7539: IRBY, CHARLES LEONARD & JAMES MANGLES - Travels in Egypt and Nubia, Syria, and Asia Minor; during the years 1817 & 1818.
11171: IRWIN, GRAHAM - Nineteenth-century Borneo - A study in diplomatic rivalry.
12913: ISAKHAN, BENJAMIN AND STEPHEN STOCKWELL - The Edinburgh Companion to the History of Democracy.
1813: ISENBERG, ALEXANDRA SUHNER - Technical Drawing for Fashion Design - 2-volume set. Volume 1: Basic Course Book. Volume 2: Garment Source Book + CD-ROM.
1253: ISHIMOTO, YASUHIRO - Composition.
6197: ISHIMOTO, YASUHIRO - Hana.
8455: ISHIZUKA, GENTARO - Gentaro Ishizuka. Pipeline Alaska 1280 KM.
4836: ISNARD H. - l'Algérie.
10808: ISRAEL, YAAKOV - Yaakov Israel - The Quest for the Man on the White Donkey. Introduction by Bill Kouwenhoven. [New].
10807: ISRAEL, YAAKOV - Yaakov Israel - The Quest for the Man on the White Donkey. Introduction by Bill Kouwenhoven. [New].
7749: ISRAELS, JOZEF - Spanien. Eine Reise-Erzählung von Jozef Israëls.
2810: ISSA, ROSE [ED.] - Iranian Photography Now.
1269: ITO, TOYO - Recent Project.
3027: ITO, MITSUMASA [HRSG] - Der Struwwelpeter hat sich die Welt erobert, ganz friedlich. Sonderausgabe über die deutsch-japanische Verbindung zwischen Stuwwelpeter und Bobo Atama. Zum 110-jährigen Jubiläum der Gorin Library Onjuku, Chiba, Japan und der seit 1991 bestehenden Partnerschaft mit dem Struwwelpeter-Museum, Frankfurt am Main, Deutschland.
9656: ITOH, TEIJI - Traditional Domestic Architecture of Japan. [Fourth printing].
12111: IVANOV, FATHER VLADIMIR - Russian Icons. Published in cooperation with the Patriarchate of Moscow. Preface by Metropolitan Pitrim.
7711: IZAKS, WIM - Wim Izaks. Een teken van leven. Schilderijen 1978-1989.
2915: [JAARBOEK] - Jaarboek Koninklijke Marine 1915-1916. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
9572: JAARSMA, SJOERD R. - Handle with Care. Ownership and Control of Ethnographic Materials.
11516: JACKSON, DAVID [RED.] - Nordic Art 1880-1920. In opdracht van het Groninger Museum en de Kunsthalle der Hypo-Kulturstfyung München. [Text in Dutch].
10241: JACKSON, PETER & DAVID MORGAN [EDS] - The Mission of Friar William of Rubruck. His journey to the court of the Great Khan Möngke, 1253-1255.
7467: JACKSON, DAVID & PATTY WAGEMAN [EDS.] - Akseli Gallen-Kallela. The Spirit of Finland.
2850: JACOB, JOHN & NORIKO FUKU [EDS] - ManRay. Despreocupado pero no indiferente - Unconcerned but not indifferent.
12371: JACOBS, EDWIN, HANS JANSSEN & MARJAN VAN HETEREN [RED.] - J.H. Weissenbruch 1824-1903. [2e druk].
11206: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
12008: JACOBSEN, ARNE - Arne Jacobsen. [Text Toshihiko Suzuki / Photographs Yukio Yoshimura].
11938: JACQUET-LAGRÈZE, ROMAIN - Vertical Horizon. [Second edition]. - [New].
9168: JAEGER, ANNE-CELINE - Image Makers, Image Takers. The essential guide to photography by those in the know.
8596: JAEGER, STEFAN DE - Stefan De Jaeger: Le Polaroïd et le Corps / The Polaroid Photograph and the Body.
506: JAFFÉ, H.L.C. - Willink
1806: JAFFÉ, H.L.C. - Theo van Doesburg.
4035: JAFFÉ, H.L.C. - Piet Mondriaan.
7491: JAGER, MAARTEN [A.O.] - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven.
275: JAGER, MAARTEN [E.A.] - Kees Maks 1876-1967. Schilder van het mondaine leven.
12479: JAHR, ANGELIKA [RED.] - Meubels die geschiedenis maken + meubel-poster.
3713: JAIDAH, IBRAHIM MOHAMED & MALIKA BOURENNANE - The History of Qatari Architecture. From 1800 To 1950.
9118: JAKRLOVÁ, HANA - Intussen in Europa
12569: JALHAIJ, S.M. - Tussen blank en bruin. Indo in Nederlands-Indië.
12848: JAMES, IOAN - Remarkable Mathematicians. From Euler to von Neumann.
6425: JANKOWIAK, KATARZYNA & ZOFIA STARIKIEWICZ [EDS.] - Andrzej Bednarczyk.
6426: JANKOWIAK, KATARZYNA & ZOFIA STARIKIEWICZ [EDS.] - Kazimierz Mikulski.
6427: JANKOWIAK, KATARZYNA & ZOFIA STARIKIEWICZ [EDS.] - Jerzy Tchórzewski.
2308: JANOWITZ, MORRIS - The Professional Soldier. A Social and Political Portrait [Second printing].
13080: JANSEN, TJEERD & MICHIEL KRUIDENIER - Amersfoort en de industrie. Een zoektocht naar het industriële verleden van Amersfoort.
11597: JANSEN, PETER, HENK MUIS, MARTHA DE WIT & ANDRÉ VAN ZWIETEN - Schipperen rond Wijk - schippers, schepen en water van Wijk bij Duurstede.
9406: JANSEN, ODD JOAR & STAALE NAESS - 'Di 3 NoHAB' ... et siste driftsar, 2000. ... das letzte Betriebsjahr: das Jahr 2000.
7742: JANSEN, BERT INTRODUCTIE / INTRODUCTION - Reinoud van Vught.
9947: JANSEN, GEERT JAN - Honderd keer dertien.
469: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
11595: JANSEN, THEO - The Great Pretender. + DVD. Second edition. [New].
12020: JANSEN, GERARD - Grantrechten in Deli.
7644: JANSSEN, EVELYNE - 'In Bos en Veld' een gedicht, een lichtdruk en een object van Evelyne Janssen. - [12/36 - Signed].
1350: JAPAN - Japan - Japon - Japan. Chromolithograph plate by Urrabieta.
772: JAPAN - Gvidlibreto por Japanlando. [Guide Japan in Esperanto]
3064: JAPAN TOURIST BUREAU - Pocket guide to Japan. Prepared by the Japan Tourist Bureau.
1346: JAPAN - Japan - Japon - Japan. Chromolithograph plate by Urrabietta.
1887: [JAPAN] - Japanese Views and Characters.
1345: JAPAN - Japan - Japon - Japan. Chromolithograph plate by Urrabietta.
7000: [JAPANESE COSTUMES] - [Japanese costumes]. Three volumes [11.5 x 8 cm.] each with a double-page folding colour woodblock panorama (The Daimyos Procession - The Procession of the Mikado - The Bridal Procession of the Common People), followed by 26, 26, and 27 colour woodblock prints of samurai servants, court officials, nobles, servants, merchants, girls of high and low station, nurses, weavers, cooks, soldiers etc.
8385: JAPANESE WOODBLOCK PRINT BOOK - Japanese woodblock print book. A collection of textile design. Part from the 'Encyclopedia of Dyeing and Weaving, Dyeing Section'.
5592: JAPIN, ARTHUR - Maar buiten is het feest. Een roman. [Eerste druk].
6159: JARABOVA, ZDENKA & EVA DAVIDOVA [EDS] - Life in black and white.
8239: JARDINE, LISA - Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde.
10131: JARING, COR - Cor Jaring. Preface by Job Cohen. Introduction by Hedy d'Ancona.
3009: JARVIS, J. ANTONIO & RUFUS MARTIN - Virgin Islands Picture Book.
5433: JAS, ERIC & PETER DE GROOT - De Leidse Koorboeken. Een ongehoorde schat. Met drie historische impressies van Peter de Groot.
9880: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. I. Het Vlechtwerk [Facsimile].
12624: JASPERS, KARL - Inleiding in de filosofie. Vertaling Mark Wildschut.
10860: JAYAPAL, MAYA - Old Jakarta.
1763: [JAZZ]. - BREUKELEN, PETER VAN & J.A. DEELDER - "Happy Man" Benjamin Herman. A photo essay by Peter van Breukelen. Words and poem by J.A. Deelder.
8585: JEDLICKA, JAN, MICHAL SEBA & BEATE GUTSCHOW - Double Fantasy.
9302: JEFFREY, IAN - An American Journey - The Photography of William England.
12164: JEHEE, JAN - Winkelpuien in Nederland. Ontwikkeling en architectuur. [New].
3241: JELLEMA, C.O. - Een web van dromen. Dagboeken 1960-2003.
4328: JELLOUN, TAHAR BEN, ALAIN D'HOOGHE & MOHAMED SIJELMASSI - The Magic of Morocco.
10523: JENKINS, GARY & KATHWREN - Jenkis Art Studio presenteert: The Beauty of Oil Painting ...De pracht van het schilderen met olieverf... Boek 2. + Patroonblad [Tweede druk].
10522: JENKINS, GARY & KATHWREN - Jenkis Art Studio presenteert: The Beauty of Oil Painting ...De pracht van het schilderen met olieverf... Boek 1. + Patroonblad [Tweede druk].
9941: JENKINS, GARETH [ED.] - Havana in my heart. 75 Years of Cuban Photography.
3254: JENNER, W.J.F. [ED.] - China. A photohistory 1937-1987.
4122: JENSEN, JØRGEN - Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2.000 f.Kr.
8660: JÉQUIER, GUSTAVE - Gustave Jéquier - Décoration Égyptienne. Plafonds et frises végétales du nouvel empire Thébain.
5866: JESSE, NICO - Oranje Nassau Mijnen.
8330: JESSE, NICO, EDITH EUSSEN & RAFAËL PHILIPPEN - Familia. Zeven Limburgse families zeventig jaar later. [Nieuw]
10186: JETELOVÁ, MAGDALENA - Magdalena Jetelová - Crossing King's Cross.
11894: JINTES, BERT - Cor Noltee - breed gezien.
7425: JOCHIMSEN, MARGARETHE & FRANK GÜNTHER ZEHNDER - Lotte B. Prechner 1877-1967. Monographie und Werkverzeignis. - [New copy].
11952: JODIDIO, PHILIP - The New Architecture of Qatar.
11153: JOËL, H.F. - Honderd jaar Java Bode [1852-1952]. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
5780: JOHANSON, DONALD & BLAKE EDGAR - From Lucy to Language. Principal photography by David Brill.
4189: JOHANSSON, AXEL DEGN - Aeldre Stenalder i Norden.
9830: [JOHN LAW] - Waare afbeelding van den vermaarden Heer Quinquenpoix - Of stront of koning
5112: JOHN WINDLE ANTIQUARIAN BOOKSELLER - CATALOGUE 46 - William Blake A Catalogue of Books by and about William Blake and his Circle from 1775-2008. Mainly from the collections of Roger and Kay Easson and Roger Lipman with additions from stock. - With CD-ROM.
5403: JOHNSON, DONALD-BRIAN & LESLIE PINA - Moss Lamps. Lighting the '50s.
7090: [JOHNSON, JAMES] - An Account of a Voyage to India, China, &c. in His Majesty's Ship Caroline, performed in the Years 1803-4-5, interspersed with Descriptive Sketches and Cursory Remarks. By an Officer of the Caroline.
4312: JOHNSON, G. [WILLEM KIST] - Karakterschetsen. Zeden en gewoonten van Nederlandsche Mannen en Vrouwen, in het Jaar 1816 bijeenverzameld op eene reize door het Koninkrijk der Nederlanden door den Engelschen Reiziger G. Johnson, en den Schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden. Eerste deel. Noord Holland.
9286: JOHNSON, PAUL-ALAN - The Theory of Architecture. Concepts, Themes, & Practices.
4442: JOHNSON, LEE - Delacroix. Pastels.
5708: JOHNSON, RAY - The paper snake. [First edition].
12777: JOKELA, MARKUS - Markus Jokela - Table Rock. Photographs from Nebraska 1992-2016. Ilkka Malmberg Text. [Signed by photographer].
6928: JOLE, MARCEL VAN - Luc Ledene. [Monografie].
12352: JONAS, HENRI - ''Heilige' - No. 5 - 8 mei 1938 - Houtsnede. In potlood gesigneerd.
6009: JONCKHEERE, RENAAT MARCEL GODELIEVE - Christenen en de dood: Een studie naar het ontstaan van de christelijke catacomben te Rome. - Christians and Death: A Study of the Origin of the Christian Catacombs of Rome (with a summary in English). Proefschrift.
1198: JONES, OWEN - The Grammar of Ornament. Illustrated by examples from various styles of ornaments. [New]
6849: JONG, DICK DE & EVERT VAN LOPIK - Boerenhofsteden gaandeweg. 10 jaar Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
5077: JONG, ANJA DE - Anja de Jong. The Borderland Project. [Signed].
8159: JONG, DAVID DE - David de Jong. Welstandig.
10796: JONG - SNIJDER VAN WISSENKERKE, JEANINE DE - Rendeltje's vertelselboek. Deel II - Tweede kwartaal.
10635: JONG, DIRK W. DE - Dirk W. de Jong - Rock and Roll Deep South. [A journey to the birthplace of rock and roll, its origins and beyond].
1360: JONG. L. DE - De Bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op de televisie.
517: JONG, JO DE - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland. Schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging. - [Gesigneerd met opdracht].
1552: JONG, SJOERD DE - Veensch verleden in woord en beeld.
1659: JONG, CEES W. DE [ED.] - Jan Tschichold. Master Typographer. His Life, Work & Legacy.
1660: JONG, CEES W. DE A.O. [ED.] - Jan Tschichold. Meister der Typographie. Sein Leben, Werk und Erbe.
5452: JONG, ANJA DE - Anja de Jong. The Borderland Project.
9273: JONG, CEES W. DE - Piet Mondriaan - Evolutie. Essays Katjuscha Otte - Ingelies Vermeulen - Marjory Degen. [Nieuw].
11466: JONG, JAN DE, BART RAMAKERS A.O. [RED./EDS] - Het Exotische Verbeeld 1550-1950. Boeren en verre volken in de Nederlandse Kunst / Picturing the Exotic 1550-1950. Peasants and outlandish peoples in Netherlandish art.
10525: JONGERT, JAC. - Garneeren en decoreeren.
4764: JONGH, G.J.J. DE [SAMENGESTELD DOOR] - Route-Atlas van den Rotterdamschen Lloyd. 5e druk. [Geen passagierslijst].
8720: JONGH, EDDY DE - Muziek aan de muur. Muzikale voorstellingen in de Nederlanden 1500-1700.
689: JONGH, G.J.J. DE [SAMENGESTELD DOOR] - Route-Atlas van de Rotterdamsche Lloyd. 2e druk. [Geen passagierslijst].
680: JONGH, J.W. DE - Toelichting bij de Twaalf Historische Wandkaarten der Vaderlandsche Geschiedenis. Met gekleurde photo-lithographische reproducties en eenige illustraties.
8839: JONGH, E. DE - Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw.
7120: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT & CAROLINE HART [RED.] - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman.
11163: JONKER, J.C.G. - Rottineesch Woordenboek.
7611: JONKER, PIETER - De prentkunst van Peter Lazarov. Added: folded card with pencil signed woodengraving by Lazarov.
12969: JONKMAN, MAYKEN & EVA GEUDEKER [RED.] - Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar. [Nieuw]
11598: JOORIS, ROLAND, OCTAVE SCHEIRE & GEERT BEKAERT - Het Roger Raveelmuseum. [New].
2381: JOOS, AMAAT - Raadsels van het Vlaamsche Volk Iste + IIe Bundel.
6941: JOOSTENS, PAUL - Salopes. Le quart d' heure de rage ou soleil sans chapeau. Ornements et 2 linos hors-texte dessinés et gravés par l' auteur. Anvers, Ça Ira, 1922. [Reprint 68/500].
7833: JOOSTENS, PAUL - Salopes. Le quart d' heure de rage ou soleil sans chapeau. Ornements et 2 linos hors-texte dessinés et gravés par l' auteur. Anvers, Ça Ira, 1922. [Reprint 475/500].
5400: JOPLIN, NORMAN / JOHN T. WATERWORTH - Britains New Toy Soldiers 1973-Present. Traditional Gloss-Painted Metal Models.
5890: JOPLIN, NORMAN / JOHN T. WATERWORTH - Britains New Toy Soldiers 1973-Present. Traditional Gloss-Painted Metal Models.
429: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely. Arts Plastiques du XXe Siècle. Tomes I-IV. [French edition]
7811: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely III. - Arts Plastiques du XXe Siècle. [French edition]
7810: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely II. [Troisième tirage]. - Arts Plastiques du XXe Siècle. [French edition]
7809: JORAY, MARCEL & VICTOR VASARELY - Vasarely. Arts Plastiques du XXe Siècle. [Tome] 1. [Quatrième édition 1974]. [French edition]
12908: JORGENSEN, PALLE E.T., KERI A. KORNELSON AND KAREN L. SHUMAN - Iterated Function Systems, Moments and Transformations of Infinite Matrices.
6905: JORN. - ANDERSEN, TROELS, GRAHAM BIRTWISTLE & JOHANNES GACHNANG - Asger Jorn 1914-1973. Stedelijk Museum Amsterdam 8.10.1994 - 27.11.1994.
239: JORN, ASGER - Asger Jorn's samlinger. Katalog over arbejder af danske og udenlandske kunstnere skaenket af Asger Jorn 1953-73
12423: JOSEPHUS - The Jewish War, Books I-III. Translated by H. St.J. Thackeray. [Josephus II - LCL 203].
12424: JOSEPHUS - The Jewish War, Books IV-VII. Translated by H. St.J. Thackeray. [Josephus II - LCL 210].
5327: JOST, HANS PETER - Baumwolle Weltweit. [Fotografie: Hans Peter Jost. - Text: Christina Kleineidam].
3549: JOUBERT, SIDNEY M. & ANTOINE J. MADURO - Dikshonario Papiamentu-Hulandes / Handwoordenboek Papiaments-Nederlands. Tweede herziene en uitgebreide druk. + Handwoordenboek Nederlands-Papiaments / Dikshonario Hulandes-Papiamentu. + Supplement bij het Handwoordenboek Papiaments-Nederlands / Suplemento di Dikshonario Papiamentu-Hulandes.
8020: JOUBERT, J.-Y. - Le Grand Pressigny souvenirs d'aujourd'hui. Préface J. vezin. Texte F. Berthouin. Photographies J.-Y. Joubert.
4479: JOUMARD, VÉRONIQUE - Lumières.
9803: JR - The Ghosts of Ellis Island. A project by JR. With drawings by Art Spiegelman. - [New].
11796: JÜ TANG - Chinesische Medizin in der Gynäkologie.
3892: [JUAN DE FLANDES] - Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord.
7648: JUFFERMANS, JAN - Ciano Siewert. Een overzicht. - [Signed].
7690: JUFFERMANS, JAN - Het Grafisch Werk van Dick van Luijn. [150/1700].
7584: JUFFERMANS, JAN - Dolf Zwerver - schilder in een doolhof - . Met bijdragen van Ingmar Heytze, Kees Visser, Jan van Gool.
6602: JUFFERMANS, JAN - Frans de Geetere. Een opvallende passant in de Utrechtse kunstwereld. [Nieuw].
6876: JUFFERMANS, JAN - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900. [Gesigneerd].
8659: JUMEAU-LAFOND, JEAN-DAVID - Painters of the soul - Symbolism in France.
6877: JUSTINUS - Historiae Philippicae. Cum integris Commentariis Iac Bongarsii, Franc. Modii [...] Is. Vossii [...] Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda.
10587: JUTEN, W.J.F. - Het Groothertogelijk Huis Mecklenburg. Met een inleidend woord van C.J.A. Heydenrijck.
9383: JUYNBOLL, H.H. - Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek + Supplement op de Catalogus van de Sundaneesche Handschriften en Catalogus van de Balineesche en Sasaksche Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek.
5921: JUYNBOLL, H.H. - Een Balineesche Doek. Met voorstellingen uit het Oud-Javaansche Heldendicht Bharata-Yuddha.
1866: K.P.M. - Java-Australia-Line of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Royal Packet Navigation Company).
8907: K. ADOLF & J. ELION - Eenvoudig boekbinden.
5377: KAAP, GERALD VAN DER - Gerald Van Der Kaap. Passing the Information.
9359: KAAS, HANS - Schilderachtig spoor. Spoorwegschilderijen van Hans Kaas.
9395: KAAS, HANS - Van Snellopers en Sprinters. Een eeuw spoorwegervaringen.
9393: KAAS, HANS - Meester. Herinneringen van een NS-machinist, 1920-1960.
3506: KABAKOV, ILYA - Der Rote Waggon, The Red Wagon. Museum Wiesbaden 31. Okober 1999 - 31. März 2001.
240: KABAKOV, ILYA - Public Projects or the Spirit of a Place. Progetti di Arte Pubblica o lo Spirito del Luogo
3518: KABAKOV, ILYA - Auf dem Dach. On the Roof. Installation. Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Palais des Beaux-Arts Bruxelles 1996.
10983: KAFKA & BROD - Franz Kafka / Max Brod. Een vriendschap in brieven. Redactie Malcolm Pasley. Vertaald door Willem van Toorn.
4736: KAHAN, BASIL - Ottmar Mergenthaler. The man and his machine. A biographical appreciation of the inventor on his centennial. Introduction by Carl Schlesinger.
8095: KAJII, SYOIN - Syoin Kajii - Harbin 2009-2012.
2612: KAKEBEEKE, KARIN [FOTOGRAFIE] / EEFJE BLANKEVOORT [TEKST] - De Vluchtelingenjackpot. [Nieuw]
3759: KALINOWSKIEGO, KONSTANTY [ED.] - Theater and Mysticism. Baroque Sculpture between West and East / Teatr i Mistyka. Rzezba barokowa pomiedzy Zachodem a Wschodem [Polish].
4784: KALVERDIJK, STEVEN & ROB DE VRIES - De onderste steen boven. Het Wildemanshof te Alkmaar bouwhistorisch aan de tand gevoeld.
6723: KAM, RENÉ DE - De 'Utrecht'. Toekomst voor een verdwenen gebouw?
10464: KAMAGURKA [LUC ZEEBROEK] - De tweeëiige eenling. Kamagurka zijn Arnhemse periode. Een retrospectieve met werk uit zijn periode van 29 december, 16.40 uur tot 31 december, 23.12 uur. [Signed and numbered XVIII / XXV].
4868: KAMMA, F.C. - ''Dit wonderlijke werk''. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op ervaringen in het Zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya), 1855-1972. Een socio-missiologische benadering. I + II. Tweede herziene druk. [Two volumes].
3304: KAMPEN, N.G. VAN - Staat- en Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII. Nederlandsche Provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg. Tweede, herziene en veel vermeerderde druk. Met eene geheel nieuwe kaart.
824: KAMPEN, N.G. VAN - Causaliteit en Kramers-Kronig relaties.
10103: KAMPEN, N.G. VAN - Stochastic Processes in Physics and Chemistry.
1045: KAMPEN, N.G. VAN - Stochastic Processes in Physics and Chemistry. Revised and enlarged edition.
1039: KAMPEN, N.G. VAN - Stochastic Processes in Physics and Chemistry. Revised and enlarged edition.
826: KAMPEN, N.G. VAN - De Fokker-Planckvergelijking.
10104: KAMPEN, N.G. VAN - Is de natuurkunde wetenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar in de theoretische kernphysica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 25 mei 1959.
12143: KANDO, ATA - Ata Kandó - Photographer. Edited by Ad van Denderen and Leo Erken. Text by Rosan Hollak
12730: KANDO, ATA [FOTO'S] - Kalypso & Nausikaä. Foto's naar Homerus' Odyssee Ata Kando.
3582: KANTER, LAURENCE B. A.O. - Painting and Illumination in Early Renaissance Florence 1300-1450.
12757: KAPELLE, JEROEN & DIRK J. TANG - Zwart. Sambo, Tien kleine negertjes, Pijpje Drop, Pompernikkel en anderen. Het beeld van de zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-1980. [Nieuw].
10632: KARAASLAN, SÜLEYMAN [ED.] - Wanted - Issue 03.
12849: KARATZAS, IOANNIS & STEVEN E. SHREVE - Brownian Motion and Stochastic Calculus. Second edition.
10996: KARDOFF, URSULA VON - Gebombadeerd dagboek 1942-1945. Vertaald en van noten voorzien door Tinke Davids.
10413: KARLGREN, BERNHARD - Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese.
5681: KARLIN, ELYSE ZORN - Jewelry & Metalwork in the Arts & Crafts Tradition. Revised 2nd Edition.
9436: KARSKENS, J.J. - De locomotieven van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Met een voorwoord van H.F. Ott de Vries.
12036: KARSTKAREL, PETER, K. SCHIPPERS & THOM MERCUUR - Thijs Rinsema 1877-1947.
8010: KARTOMI, MARGARET J. - Musical Instruments of Indonesia.
10203: KASIMIR, MARIN - Kasimir's 820° panorama - Zoom in/Turn Around 1995. Introduction Lily van Ginneken. Text Michael Tarantino. Design Irma Boom.
5388: KATALOG - Architekt und Ingenieur. Baumeister in Krieg und Frieden.
11707: KATALOG - Laszlo Moholy-Nagy - Laszlo Peri - Zwei Künstler der ungarischen Avantgarde in Berlin 1920-1925. 6. November 1987 bis 23. Januar 1988.
11706: KATALOG - Alexander Rodtschenko - Fotografie und design.
11087: KATE, F.P. TEN - De Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941 - een krijgskundige studie. 1 + 2 Aantekeningen. [2 volume set].
2447: KATE, ROLF TEN [E.A.] - 6 over jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende, deels overschatte muze [Met de Philips 45-toeren EP-plaat]
11901: KATER, MICHAEL H. - Die missbrauchte Muse. Musiker im Dritten Reich.
801: KATO, T. - Perturbation theory for linear operators.
10276: KATS, J. - Het Râmâyana op Javaansche tempel reliëfs, The Ramayana as sculptured in reliefs in Javanese temples.
9577: KATS, J. - De Wajang Poerwa. Een vorm van Javaans Toneel. Ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze.
7792: KATZUMIE, MASARU & WILL VAN SAMBEEK - Gedrukt in Japan. Stedelijk Museum Catalogus no. 407.
9901: KAUDERN, WALTER - Migrations of the Toradja in Central Celebes.: Ethnographical Studies in Celebes. ( Results of the Author's Expedition to Celebes, 1917-1920 Volume II ). With 25 Maps.
12879: KAUPELIS, ROBERT - Experimenteel tekenen - tekenen als creatief proces.
1458: KAVAFIS, KONSTANTINOS - Negen vroege gedichten. Vertaald door Leo Gillet. [Met een koperets van Wendelien Schönfeld]. [Nummer 50/55].
9097: KAWAUCHI, RINKO - Rinko Kawauchi - Aila.
2907: KAWAUCHI, RINKO & TERRI WEIFENBACH - Gift.
8053: KAZUO, MORISHIGE - Shimooka Renjo - A Pioneer of Japanese Photography.
6324: KEATON, DIANE & MARTIN HEIFERMAN - Bill Wood's Business.
2314: KEDOURIE, ELIE [ED.] - Spain and the Jews. The Sephardi Experience 1492 and After. With 44 illustrations.
7250: [KEG - ALBUM] - Keg's Thee-Album. Album Theeplaatjes. Firma C. Keg "Internationaal" Thee en Koffie. [1913 Overdruk 1920].
8846: KEIICHI, TAKEUCHI, HIRAKI OSAM & MARC FEUSTEL [ED.] - Japan. A Self-Portrait. Photographs 1945-1964. Introduction by Alain Sayag.
6850: KEIJER, KEES - Restoring for the future.
3478: KELLEIN, THOMAS - Jeff Koons. Pictures 1980 2002.
4562: KELLER, GOTTFRIED - Die Jungfrau und der Teufel. Legende von Gottfried Keller [No. 90 / 500].
11774: KELLER GARY D., MARY ERICKSON A.O. - Contemporary Chicana and Chicano Art. Artists, Works, Culture, and Education. Volume I + II.
3574: KELLNER / HINSSEN - Bauten aus dem gemeinsamen Schaffen Theo Kellner - Felix H Hansen. Mit einer Einleitung von Martin Richard Möbius und einem Nachwort zur Neuausgabe von Mark Escherich.
7521: KEMMERER, ALLISON N., ELIZABETH C. DEROSE, & CARROLL DUNHAM - Carroll Dunham Prints. Catalogue Raisonné 1984-2006.
7443: KEMP, HANS - Bikes of burden. [Twelfth print].
5092: KEMPENAERS, JAN - Picturesque. With an essay by Dirk De Meyer.
12027: KEMPENAERS, JAN - Spomenik #1-26. [Text by Willem Jan Neutelings] - (Revised reprint).
11924: KEMPERDICK, STEPHAN EN FRISO LAMMERTSE - De weg naar Van Eyck. [Nieuw]
4692: KENGOTT, A. & FR. ROLLE - Naturgeschichte des Mineralreichs für Schule und Haus. Erster Teil: Mineralogie von Dr. A. Kenngott. Zweiter Teil: Geologie und Paläontologie von Dr. Fr. Rolle. Vierte verbesserte Auflage.
9461: KENNY, PETER M. A.O. - Honore Lannuier Cabinetmaker from Paris. The Life and Work of a French Ébéniste in Federal New York.
11345: KENTRIDGE, WILLIAM - William Kentridge - More Sweetly Play the Dance. Edited by Marente Bloemheuvel and Jaap Guldemond. [New].
4642: KEOHANE, ALAN - The Berbers of Morocco. Introduction by Nicholas Shakespeare.
4286: KEPPLER, PAUL - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. Zweite Auflage.
11167: KEPPY, HERMAN - Tussen Ambon en Amsterdam. Historische roman.
3856: KERKHOVEN, RONALD ANTON RENÉ - Het Afrikaanse gezicht van Corneille. [Proefschrift + Handelseditie]
8791: KERKHOVEN, JAAP & ANTON KOS - De Dijk. Zuiderzeewerken J.H.van Mastenbroek.
5154: KERS, MARTIN [PHOTOGRAPHY] & HANS BOUMAN [TEXT] - Harnaschpolder. De eerste publiek-private samenwerking in de Nederlandse waterschapsector. The first public private partnership in the Dutch water board sector.
12016: KERSBERGEN, A.C. - Litteraire motieven in de Njala.

Next 1000 books from kAdeBoeken Antiquariaat[an error occurred while processing this directive]

9/18