Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
621554: KRIBBE, P.R. - Postmodern Aristotelian realism. The possibility of a second naïveté.
627790: KRIEGER, L. - Kings and philosophers 1689-1789.
623733: KRINGS, H., BAUMGARTNER, H.M., WILD, C., (HRSG.) - Handbuch philosophischer Grundbegriffe. Studienausgabe. Complete in 6 volumes.
631229: KRIS, E. - De esthetische illusie
598079: KRISHNA, D., BROWN, R., AHMED, M. - Teaching and research in philosophy: Asia and the pacific.
626161: KRISTELLER, P.O. - Eight philosophers of the Italian renaissance.
613353: KRISTELLER, P., (ED.) - Iter Italicum + Iter Italicum accedunt Alia Itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries. 6 volumes.
627979: KRISTELLER, P.O., OBERMAN, H.A., BRADY, T.A., (ED.) - Itinerarium Italicum. The profile of the Italian renaissance in the mirror of its European transformations. Dedicated to Paul Oskar Kristeller on the occasion of his 70th birthday.
631914: KRISTELLER, P.O. - Eight philosophers of the Italian renaissance.
618027: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
583904: KRISTENSEN, W.B. - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studiën.
632968: KRISTEVA, J. - De vreemdeling in onszelf
633485: KRISTEVA, J. - Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection.
633104: KRISTEVA, J., BOEKRAAD, H.C., BRINK, G. VAN DEN, WEL, F. VAN, (RED.) - Julia Kristeva.
600687: KRISTEVA, J. - 'Séméiotiké'. Recherches pour une sémanalyse.
623414: KRISTEVA, J. - Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek
633092: KRISTEVA, J. - Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek
605693: KRISTEVA, J. - Contre la dépression nationale. Entretien avec P. Petit.
590312: KRISTEVA, J. - De toekomst van een revolte
629879: KRISTEVA, J. - Colette
623352: KRISTEVA, J. - Étrangers à nous-mêmes.
600483: KROCKOW, C. GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
16719: KROES, R., (ED.) - The American West. As seen by Europeans and Americans.
611282: KROESEN, J.M.C. - Over de compositie der Fóstbroedra saga.
618605: KROKER, A., COOK, D. - The postmodern scene. Excremental culture and hyper-aesthetics.
611180: KRÖLL, HEINZ, HOLTUS, G. , RADTKE, E. , (HRSG.) - Umgangssprache in der Iberoromania. Festschrift für Heinz Kröll.
608605: KROM, N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur. Met 120 afbeeldingen.
629488: KRONENBERG, M. - Geschichte des deutschen Idealismus. 2 parts in 1 volume.
630458: KRONENBERG, M. - Geschichte des deutschen Idealismus. 2 volumes.
627099: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. Compleet in 8 delen.
610348: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. De wijsbegeerte van het fin de siècle.
631577: KROP, H,, THISSEN, S., (RED.) - De wijsbegeerte van fin de siécle.
630450: KROP, H.A., RULER, J.A. VAN, VANDERJAGT, A.J., (RED.) - Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996.
634752: KROPOTKIN, P. - De verovering van het brood (La conquète du pain). Uit het Fransch van Peter Kropotkine. Met een voorwoord van Elisée Reclus door Germanus. Compleet in 2 delen.
578403: KROY, M. - Mentalism and modal logic. A study in the relations between logical and metaphysical systems.
618961: KRUEGER, J., (HRSG.) - Ästhetik der Antike.
579464: KRUG, WILHELM TRAUGOTT - Handbuch der Philosophie under philosophischen Literatur. 2 volumes.
620830: KRUG VON NIDDA, R. - 1848 - Zwischen den Revolutionen. Der Kampf des Paulskirchenparlamentes um die deutsche Einheit. 24 Kunstdruckbilder. 4 Faksimile. 1 Karte.
612505: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
1392: KRUIDENIER, J. - De tijdgeest verstaan. Historische schetsen van filosofen uit de nieuwste tijd.
631675: KRUIJF, G.G. DE - Ethiek onderweg. Acht adviezen.
634657: KRUIJFF, G. DE - Ethiek onderweg. Acht adviezen.
587549: KRUIJT, J.P., GROENMAN, S., HEEREN, H.J., HESSEN, J.S. VAN, (RED.) - Zoeklicht en kompas. Bundel Prof.dr. J.P. Kruijt aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
598992: KRUIZINGA, J.H. - Levende folklore in Nederland en Vlaanderen.
583755: KRUMM-HELLER, A. - Osmologische Heilkunde. Die Magie der Duftstoffe.
625706: KRÜMMEL, O. - Handbuch der Ozeanographie. Zweite vollständig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. 2 volumes.
618930: KRUSEMAN, G. - De insecten. Vrij bewerkt naar het Fransch van P.A. Robert. Hymenoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Aphaniptera, Siphunculata, Thysanoptera en Diptera. Met 32 gekleurde platen van P.A. Robert en 81 tekeningen in zwart. II.
4184: KRYGIER, M., (ED.) - Marxism and communism: posthumous reflections on politics, society, and law.
626186: KUCZYNSKI, J. - Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Complete in 6 volumes.
622331: KUENEN, J.P. - Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1919. Het aandeel van Nederland in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren.
622405: KUHLENBECK, H. - Mind and matter. An appraisal of their significance for neurologic theory. With 16 figures.
623695: KUHN, HUGO, CORMEAU, C. , (HRSG.) - Deutsche Literatur im Mittelalter. Kontakte und Perspektiven. Hugo Kuhn zum Gedenken. Mit 52 Abbildungen.
622834: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
633578: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
603943: KUHN, F. - Altchinesische Staatsweisheit. Mit 12 Illustrationen.
634042: KUHN, T.S. - The structure of scientific revolutions. Second edition, enlarged.
623676: KUHN, T.S. - De noodzakelijke spanning. Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap
600488: KUHN, H. - Der Weg vom Bewusstsein zum Sein.
633067: KUHN, T.S. - The structure of scientific revolutions.
623756: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
626229: KUHN, T.S. - The Copernican Revolution. Planetary astronomy in the development of western thought.
634692: KUHN, T.S. - The essential tension. Selected studies in scientific tradition and change.
634265: KUHN, T.S. - The structure of scientific revolutions.
614224: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange/Van Leer.
621546: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens landschapsdrukkers van Drenthe.
633555: KUIKEN, K. - Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.
615607: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
582391: KUIPER, J. - Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland (16 n.Chr. - 1904). Tweede, met 24 portretten, herziene en veel vermeerderde druk.
630079: KUIPER, F. - Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig, Lenin. Samen uitgebeeld door Frits Kuiper.
631759: KUIPER, Y., RUIJTER, A. DE, (RED.) - De menselijke conditie. Speurtocht naar partnerschap.
610008: KUIPER, G., BLAAK, J.A., (RED.) - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
634581: KUIPERS, T.A.F., (ED.) - What is closer-to-the-truth? A parade of approaches to truthlikeness.
609071: KUIPERS, A., (RED.) - Op schrift, op schrift van schrijvers in Egypte, tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
609310: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
598228: KUIPERS, T.A.F., MACKOR, A.R., (ED.) - Cognitive patterns in science and common sense. Groningen studies in philosophy of science, logic, and epistemology.
630321: KUIPERS, T.A.F., (ED.) - What is closer-to-the-truth? A parade of approaches to truthlikeness.
609200: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
585014: KUIPERS, T.A.F., (RED.) - Filosofen in actie. Retorica en filosofie. Politieke filosofie. Feminisme en filosofie. Geschiedenis van de metafysica.
588416: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
621289: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
630672: KUKAI - Major works
580869: KÜKENTHAL, W. - Leitfaden für das zoologische Praktikum. Mit 169 Abbildungen im Text.
626627: KUKLA, A. - Social constructivism and the philosophy of science.
626918: KUKLA, A. - Studies in scientific realism.
586402: KÜNG, H., LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn.
591177: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
634175: KÜNG, H. - Bestaat God? Antwoord op de vraag naar God in deze tijd. Nederlandse vertaling. T. van der Stap.
617531: KÜNG, H. , JENS, W. - Wereldliteratuur en religie. Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis, Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. Nederlandse vertaling.
580205: KÜNG, H. - Christ sein.
609662: KÜNG, H. - Is de kerk nog te redden? Vertaald uit het Duits door Karl van Klaveren.
603292: KÜNG, H. - Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit.
14445: KÜNG, H., HÄRING, H., KUSCHEL-K.J., (HRSG.) - Hans Küng. Weg und Werk. Mit einer Bibliographie von M. Gentner.
604548: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised edition
589633: KÜNG, G. - Ontology and the logistic analysis of language. An enquiry into the contemporary views on universals. Revised ed. Transl. from the German by E.C.M. Mays and rev. by the author.
628951: KÜNG, H. - Theologie im Aufbruch, Eine ökonomische Grundlegung.
617545: KÜNG, H. - Mon combat pour la liberté. Memoires.
633335: KÜNNE, W. - Conceptions of truth.
633717: KÜNNE, W. - Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie.
630825: KÜNNE, W. - Abstrakte Gegenstände. Semantik und Ontologie.
630269: KUNNEMAN, H. - De waarheidstrechter. Een communicatietheoretisch perspectief op wetenschap en samenleving.
623187: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
598853: KUNNEMAN, H.P., OUDEMANS, T.C.W., (RED.) - Filosofie aan de grens.
617109: KÜNNETH, W. - Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen.
622069: KUNST, J. - Filosofie van der muziekwetenschap.
593436: ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING - Gedenkboek 1893 - 1913.
615081: KUNZE, M. - Highroad to the stake. A tale of witchcraft
600557: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
4106: KUPPERMAN, J.J. - Ethical knowledge.
606880: KUPPEVELT, J. VAN - Topic and comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
600515: KURTZ, P., (ED.) - American thought before 1900. A sourcebook. From Puritanism to Darwinism. Edited, with an introductory survey, notes, and bibliographies.
584502: KUSCH, E. - Nürnberg. Lebensbild einer Stadt.
631693: KUTSCHERA, F. VON - Sprachphilosophie. 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
633854: KUTTER, H. - Plato und Wir.
633853: KUTTER, H., KUTTER, H. JR. - Hermann Kutters Lebenswerk.
633852: KUTTER, H., GEIGER, M., LINDT, A., (HRSG.) - Hermann Kutter in seinen Briefen 1883 - 1931.
589743: KUYK, J. VAN - Oude politieke spotprenten. Met 97 afbeeldingen.
601840: KUYK, W. - Complementarity in mathematics. A first introduction to the foundations of mathematics and its history.
605598: KUYLE, A. - Weerlicht. Geïllustreerd door Lambert Simon.
632822: KUYPER, A. - Om de oude wereldzee. Deel 1 in 2 banden.
601855: KUYPERS, K., WEERSMA, H.A., (E.A.) - Aspecten van de tijd. Een bundel wijsgerige studies. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan uitgegeven door het genootschap voor wetenschappelijke philosophie, waaraan is toegevoegd een overzicht van zijn geschiedenis.
625801: KUYPERS, K. - Verspreide geschriften. 2 delen.
630905: KWA, C. - De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap.
580233: KWANT, R.C. - Phenomenology of social existence.
631447: KWANT, R.C. - Ontmoeting van wetenschap en arbeid.
624088: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
624141: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
631446: KWANT, R.C. - Mens en kritiek. Een analyse van de functie van de kritiek in het menselijk bestaan.
570898: KWANT, R.C., (RED.) - Mensbeelden. Filosofie in een pluriforme samenleving.
569456: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
618670: KWANT, R.C. - Filosofie van de arbeid.
606659: KWANT, R.C., IJSSELING, S., (RED.) - Filosoferen. Gangbare vormen van wijsgerig denken.
16698: KWANT, R.C., HOUTEN, J. VAN - Maatschappijkritiek. Verkenning van het verschijnsel maatschappijkritiek.
605426: KWANT, R.C. - Structuralisten en structuralisme.
607072: KWANT, R.C. - Sociale filosofie.
632284: KYMLICKA, W. - Contemporary political philosophy. An introduction.
634341: KYRALA, A. - Theoretical physics: applications of vectors, matrices, tensors and quaternions.
617145: LAAN, K. TER - t Grunneger Zangbouk. Tweede druk van Oude en nieuwe Groninger liederen door P. Groen. Bewerkt en aangevuld door Theo Westen. Bezorgd door K. ter Laan. Deel 2.
633144: LAAR, B. VAN, MENTING, J., (RED.) - Rhenen zoals wij dat kenden. Verhalen uit Rhenen, Achterberg en Elst. Met bijdragen van Henk Gieszen, Gerrit Henzen, Bertus van Rooijen e.a.
613570: LAAR, J.A. VAN - The dialectic of ambiguity. A contribution to the study of argumentation.
587727: LAARE, J.C. TER - Terug naar de bron. 'Een document humaine'.
625509: LAARSE, R. VAN DER - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.
618414: LABANDE, E.R. - Spiritualité et vie littéraire de l'Occident, Xe-XIVe s.
573717: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities. Een wijsgerig-theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
580532: LACAN, J., JURANVILLE, A. - Lacan et la philosophie.
16723: LACAN, J., DOR, J. - Introduction à la lecture de Lacan. 1: L'inconscient structuré comme un langage.
622462: LACAN, J., FAGES, J.B. - Compendre Jacques Lacan.
627192: LACEY, A.R. - A dictionary of philosophy.
631870: LACEY, A.R. - Een woordenboek van de filosofie. Begrippen, stromingen, denkers. Nederlandse vertaling: P. Wesly.
627611: LACEY, A.R. - A dictionary of philosophy.
607159: LACEY, A.R. - Modern philosophy. An introduction.
604046: LACHS, J. - Mind and philosophers.
614891: LACRETELLE, CHARLES - Histoire de France, pendant Le dix-huitième siècle. Cinquième édition. 4 volumes.
630429: LACROIX, P. - XVIIme Siécle. Institutions usages et costumes. France 1590-1700. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont tirées hors texte) d'après les monuments de l 'art de l'épogue.
599868: LACROIX, J. - Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence de l'éternité dans le temps.
634074: LADEMACHER, H., (HRSG.) - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespodenz. 2 volumes
610294: LADNER, M. - Die Lehre des Buddha.
631298: LADNER, M. - Gotamo Buddha. Sein Werden, seine Lehre, seine Gemeinde. Dargestellt an Hand des Paili-Kanons. Mit einem Bildnis Buddhas und einer Abbildung im Text.
628832: LADRIÈRE, J. - L'éthique dans l'univers de la rationalité
621210: LADURIE, E. LE ROY - Le carnaval de Romans. De la chandeleur au mercedi des Cendres 1579-1580.
615136: DIOGENES LAERTIUS - Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Buch I-X. Übersetzt von aus dem Griechischen von Otto Apelt. Complete in 2 volumes
598064: LAET, A. DE - Nu is er ook toen. Een geschiedenis van de tijd of: een relaas van tien eeuwen westerse creativiteit.
619405: LAET, S.J. DE, DANI, A.H., HERRMANNJ, J. , AL-BAKHIT, M.A., BURKE, P., (ED.) - History of humanity. Scientific and cultural development. 5 volumes.
2204: LAEVEN, A.H. - De 'Acta eruditorum' onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707.
15778: LAEYENDECKER, L. - Sociale verandering. Problemen en theorieen.
604920: LAEYENDECKER, L. - Bedreigde cultuur. Over moderniteit, wetenschap en religie.
633771: LAFARGUE, P. - Het recht op luiheid gevolgd door De godsdienst van het kapitaal en Pius IX in de hemel
624140: LAFENESTRE, GEORGES - Le Louvre. Le musée et les chefs d'oeuvre de la peinture. Préface de Léonce Bénédite. Introduction de Louis Demonts. 50 planches en couleurs d'après les principaux chefs d'oeuvre du Louvre et 50 reproductions en noir dans le texte.
580873: LAFONTAINE-DOSOGNE, J. - Histoire de l'art byzantin et chrétien d'orient.
590383: LAGARRIGUE, B. - Un temple de la culture européenne (1728-1753). L'histoire externe de la BIblothèque Raisonnée des Ouvrages des Savants de l'Europe.
615334: LAGRAVE, H. - Le théatre et le public a Paris de 1715 a 1750.
618823: LAIRD, T. - Het verhaal van Tibet
634721: LAKATOS, I., MUSGRAVE, A., (ED.) - Criticism and the growth of knowledge.
626939: LAKATOS, I., KOETSIER, T. - On Lakatos' philosophy of mathematics. An essay in quasi-empiricism.
3969: LALANDE, A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
628679: LAM, HERMAN JOHANNES, JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977). The life and work of a Dutch botanist.
581732: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. 4 volumes.
2768: LAMARTINE, A. DE - Kopstukken uit de Franse revolutie. Portraits révolutionnaires
624464: LAMARTINE, A. DE - Histoire des Girondins. Quatrième édition ornée de quarante portraits-vignettes sur acier composés par Raffet. Complete in 4 volumes.
606579: LAMBERT, J.W., RATCLIFFE, M. - The Bodley Head 1887-1987.
602672: LAMBERT, F. - The Barbary wars. American independence in the Atlantic world.
575539: LAMBERT, K., BRITTAN, G.G. - An introduction to the philosophy of science.
4923: LAMBERT, J.H., STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
633423: LAMBERT, J.H. - Cosmological letters on the arrangement of the world-edifice
594987: LAMBOURNE, R., SHALLIS, M., SHORTLAND, M. - Close encounters? Science and science fiction.
623913: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
627226: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
625040: LAMME, V. - De vrije wil bestaat niet. Over wie er echt de baas is in het brein.
622200: LAMMERS, W., (HRSG.) - Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1959.
626405: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt (...). Na desselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk.
631902: LANCZKOWSKI, G. - Begegnung und Wandel der Religionen.
2100: LAND, J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden
630766: LAND, S.K. - From signs to propositions. The concept of form in eighteenth-century semantic theory.
632494: LANDAU, M. - Political theory and political science. Studies in the methodology of political inquiry.
575102: LANDAUER, G.E. - Der Zionismus im Wandel dreier Jahrzehnte. Herausgegeben von M. Kreutzberger.
579589: LANDESMAN, C. - An introduction to epistemology.
631090: LANE, F.K. - The letters of Franklin K. Lane. Personal and political. Edited by Anne Wintermute Lane and Louise Herrick Wall. With illustrations.
616329: LANG, B. - Writing and the moral self.
601695: LANG, M. - Sprachtheorie und Philosophie. Zwei wissenschaftshistorische Analysen.
611064: LANG, A. - Puritanismus und Pietismus. Studien zu ihrer Entwickung von M. Butzer bis zum Methodismus.
632325: LANG, B., MCDANNELL, C. - Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens.
595065: LANG, C.L. - 125 Jahre Francke Verlag Bern. Gegründet 1831 als Dalp'sche Buchhandlung. Gedenkschrift zum hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehen.
607739: LANG, B. - Art and inquiry.
627676: LANGDON, S.H. - Semitic.
579401: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
598091: LANGE, O. - Politische Ökonomie. Herausgegeben von P. Hess und H. Maier. Übersetzt von M. Müller nach der 4. polnischen Ausgabe. 2 volumes.
1412: LANGE, J. - The cognitivity papradox. An inquiry concerning the claims of philosophy.
588633: LANGE-EICHBAUM, W. - Genie Irrsinn und Ruhm. Eine Pathographie des Genies. 4. Auflage, vollständig neu bearbeitet und um über 1500 neue Quellen vermehrt von W. Kurth.
623859: LANGE, F. DE - Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze.
632039: LANGER, S.K. - An introduction to symbolic logic.
598194: LANGEVELD, H.J. - Protestants en progressief. De Christen-Democratische Unie 1926-1946.
632939: LANGFELDT, J., (HRSG.) - Handbuch des Büchereiwesens. 3 volumes.
611749: LANGFORD, G. - Philosophy and education: an introduction.
620731: LANGGÄSSER, ELISABETH - Briefe 1924-1950. Herausgegeben von Elisabeth Hoffmann. 2 volumes.
9386: LANGLEY, P., SIMON, H.A., BRADSHAW, G.L., ZYTKOW, J.M. - Scientific discovery. Computational explorations of the creative processes.
608014: LANHAM, R.A. - Literacy and the survival of humanism.
618927: LANS, J. VAN DER, VUIJSJE, H. - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging, 1898/1998. M.m.v. M. Ernst en M. van de Woestijne.
622449: LANSINK, H.G.J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
20432: LANZMANN, C. - Shoah. Met een voorwoord van S. de Beauvoir
629312: LAPLACE, P.S. DE - A philosophical essay on probabilities. With an introductory note by E.T. Bell
626082: LAPRADE, VICTOR DE - Pernette. Édition illustrée de 27 compositions de Jules Didier. Gravées par Gauchard.
582276: LAPREVOTTE, G. - Science et poesie de Dryden a Pope. These presentee devant l'universite de Paris III le 27 juin 1977. 2 volumes.
632229: LAQUEUR, W. - Deutschland und Russland. Übersetzt und mit Zustimmung des Autors leicht gekürzt von K.H. Abshagen.
624711: LARBAUD, VALERY, RAY, MARCEL - Correspondance. Introduction et notes de Françoise Lioure. 3 volumes.
625805: LARBAUD, VALERY, STOLS, A.A.M. - Correspondance 1925-1951. 2 volumes.
633333: LARMORE, C. - Modernité et morale.
633308: LARMORE, C. - Les pratiques du moi.
590767: LAROCHEJAQUELEIN, MARIE-LOUISE VICTOIRE - Mémoires de madame la marquise de Larochejaquelein. Avec deux cartes du théatre de la guerre de la Vendée. Seconde édition, revue et corrigée. 2 parts in 1 volume.
617741: LAROUI, F. - Over het islamisme. Een persoonlijke weerlegging
575558: LASCARIS, A. - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt.
630502: LASKER, E. - Brettspiele der Völker. Rätsel- und mathematische Spiele.
10669: LASKI, H.J., ZYLSTRA, B. - From pluralism to collectivism. The development of Harold Laski's political thought.
620193: LASN, KALLE - Cultuurkrakers. Een manifest tegen de ongebreidelde consumptiecultuur
624986: LASOWSKI, P.W. - Romanciers libertins du XVIIIe siècle. Édition établie sous la direction de Patrick Wals Lasowski, avec, pour ce volume, la collaboration d'Alain Clerval, Jean-Pierre Dubost, Marcel Hénaff, Pierre Saint-Amand et Roman Wald-Lasowski. 2 volumes.
574323: LASSALLE, F. - Gesammelte Reden und Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von E. Bernstein. Complete in 12 volumes.
15971: LASSALLE, F., TRAUTWEIN, C. - Über Ferdinand Lassalle und sein Verhältnis zur Fichteschen Sozialphilosophie.
631020: LASSEN, C., (ED.) - Anthologia sanscritica. Glossario instructa. Denvo adornavit Ioannes Gildemeister.
620296: LAST, J. - De Spaansche tragedie.
602878: LASZLO, E. - System, structure, and experience. Toward a scientific theory of mind.
627303: LASZLO, E. - Kwantumshift in het wereldbrein. De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld
630378: LASZLO, E. - Kosmische visie. Wetenschap en het Akasha-veld
12733: LASZLO, E., (ED.) - Philosophy in the Soviet Union. A survey of the mid-sixties.
629270: LATHOUWERS, T. - Meer dan een mens kan doen. Zentoespraken. Samenstelling en redactie Dick Verstegen en Geert Mortier.
594024: LATTANZI, A., (RED.) - La massoneria in Italia. Mostra documenta.
596547: LAUENSTEIN, D. - Das Ich und die Gesellschaft. Einführung in die philosophische Soziologie im Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in der Denkweise Plotins und Fichtes.
621360: LAURENS, P. , (ED.) - Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans l'Europe de la Renaissance. Textes choisis, présentés et traduits par Pierre Laurens. Avec la collaboration de Claudie Balavoine. 2 volumes.
570578: LAURENT, F. - La philosophie du XVIIIe siècle et le christianisme.
626217: LAURIE, H. - Scottish philosophy in its national development.
613053: LAURILA, K.S. - Ästhetische Streitfragen.
620895: LAUTER, H. - Die Architektur des Hellenismus.
624572: LAUWERIER, H. - Fractals. Meetkundige figuren in eindeloze herhaling.
633490: LAVELLE, L. - Règles de la vie quotidienne. Préface de Jean-Louis Viellard-Baron.
616803: LAVELLE, L. - Traité des valeurs.Tome premier. Theorie génerale de la valeur.
615936: LAVER, J. , (RED.) - Het costuum. Een geschiedenis van de mode. Deel 3. Van de Tudors tot Lodewijk XIII.
1703: LAVINE, T.Z., TEJARA, V., (ED.) - History and anti-history in philosophy.
626929: LAVOISIER, A.L. , MCKIE, D. - Anotine Lavoisier. Scientist. Economist. Social reformer.
629783: LAW, S. - Filosofische fitness. Een levendige introductie in helder denken. Met illustraties van Daniel Postgate
628124: LAW, S. - Het geheim van de filosoof. Met illustraties van Daniel Postgate. Nederlandse vertaling Prometheus en Jan Blokhuis.
623348: LAW, V. , (ED.) - History of linguistics thought in the early middle ages.
590271: LAWRENCE, D.H., VEEN, B.K. VAN DER - The development of D.H. Lawrence's prose themes 1906-1915.
580829: LAWRENCE, D.H., PARMENTER, R. - Lawrence in Oaxaca. A quest for the novelist in Mexico.
617563: LAWRENCE, T.E. - Arabië in opstand. Geautoriseerde bewerking van R.H.G. Nahuys.
588860: LAWSON, C.A. - Language, thought, and the human mind.
586711: LAY, R. - Grundzüge einer komplexen Wissenschaftstheorie. 2 volumes.
611953: LAYDER, D. - Structure, interaction and social theory.
569734: LAZARUS, M. - Die Ethik des Judenthums I.
630324: LAZEROWITZ, M. - Studies in metaphilosophy.
619896: LEA, H.CH. - The inquisition of the middle ages. Its organisation and operation. With an historical introduction by W. Ullmann.
615226: LEACH, J., WILSON, L., (ED.) - Subversion, conversion, development. Cross-cultural knowledge encounter and the politics of design.
629647: LEACH, E. , AYCOCK, D.A. - Structuralist interpretations of biblical myth.
624704: LÉAUTAUD, PAUL - Journal littéraire. Complete in 19 volumes.
628098: LÉAUTAUD, P. - Correspondance générale de Paul Léautaud. Recueille par Marie Dormoy.
583299: LEBER, A., (HRSG.) - Das Gewissen entscheidet. Bereiche des deutschen Widerstandes von 1933-1945 in Lebensbildern. In Zusammenarbeit mit W. Brandt und K.D. Bracher.
618702: LECOURT, D. - The mediocracy. French philosophy since 1968
621076: LEE, R.B. - The Dobe Ju/'Hoansi.
630554: LEE, S.E. - De kunst van het Verre Oosten. De kunstgeschiedenis van Voor-Indië, Zuidoost-Azië, Indonesië, Centraal-Azië, China, Korea en Japan.
607670: LEE, R.E. - Blackbeard the pirate, A reappraisal of his life and times.
4310: LEE, H.N., RECK, A.J., (ED.) - Knowledge and value. Essays in honour of Harold N. Lee.
610517: LEEDEN, F. VAN DER, TROISE, F.L., TODD, D.K. - The water encyclopedia. Second edition.
623484: LEEMANS, J., (ED.) - Corpus Christianorum 1953-2003. Xenium Natalicium. Fifty years of scholarly editing. With the assistance of Luc Jocqué.
604139: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
616094: LEER, S. VAN LEER - Sophie van Leer. Een expressionistische dichteres. Leven en werk 1892-1953. Ingeleid door A.H. Huussen jr.
598289: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
583161: LEERTOUWER, L. - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
633246: LEEUW, K. VAN DER - Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen.
631720: LEEUW, K. VAN DER - Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen.
629386: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland 1848 - 1948. Met een voorwoord van Dr. G. Bolkestein. Uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig regeringsjubileum en de troonafstand van H.M. koningin Wilhelmina.
634591: LEEUWEN, H.G. VAN - The problem of certainty in English thought 1630-1690. With a preface by R.H. Popkin.
630628: LEEUWEN, T. VAN, MUIJEN, H., (RED.) - De innerlijke weg. Spirituele tradities over verinnerlijking.
634059: LEEUWEN, R. VAN, (RED.) - Hollandse meesters uit Amerika. Mauritshuis Den Haag 28 september 1990 - 13 januari 1991. Catalogus: Ben Broos. Bijdragen: E. Buijsen, S. D. Kuretsky, W. Liedtke e.a.
623651: LEEUWEN, A.T. VAN - De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
568476: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie.
598876: LEEUWENBERG, J., (RED.) - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus samengesteld met medewerking van W. Halsema-Kubes.
630838: LEEUWENHOEK, A. VAN, SCHIERBEEK, A. - Antoni van Leeuwenhoek, Zijn leven en zijn werken. 2 delen.
623621: LEEZENBERG, M., VRIES, G. DE - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
634703: LEEZENBERG, M., VRIES, G. DE - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
630385: LEEZENBERG, M. - Rede en religie.Een verkenning.
630989: LEFF, G. - History and social theory.
622534: LEFF, G. - Heresy, philosophy and religion in the medieval west.
571225: LEHMANN, E., ERMAN, A., BEZOLD, C., (E.A.) - Die orientalischen Religionen.
611467: LEHMANN, J. - Buddha. Leben, Lehre, Wirkung. Der östliche Weg zur Selbsterlösung.
627781: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
590321: LEHNING, A. - De tocht naar Ithaka. Beschouwingen over politiek en cultuur.
598108: LEHNING, A., HUNINK, M., KLOOSTERMAN, J., ROGIER, J., (RED.) - Over Buonarotti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
624848: LEHNING, P.B. , SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
566099: LEHR, A,. - De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
634545: LEIBNIZ, G.W., TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
634516: LEIBNIZ, G.W., TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
632802: LEIBNIZ, G.W. - Philosophical writings. Edited by G.H.R. Parkinson
583208: LEIBNIZ, G.W., PEURSEN, C.A. VAN - Leibniz.
627934: LEIBNIZ, G.W., BELAVAL, Y. - Leibniz critique de Descartes.
584219: LEIBNIZ, G.W., STAMMLER, G. - Leibniz. Mit einem Bildnis Leibnizens.
628452: LEIBNIZ, G.W., HIRSCH, E.C. - Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. Mit 8 Abbildungen auf Tafeln und 52 im Text.
601832: LEIBNIZ, G.W., SCHISCHKOFF, G., (HRSG.) - Beiträge zur Leibniz-Forschung.
15496: LEIBNIZ, G.W., MEYER, R.W. - Leibniz und die europäische Ordnungskrise.
625962: LEIBNIZ, G.W. - Monadologie und andere metaphysische Schriften. Discours de métaphysique, La monadologie, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Herausgegeben, übersetzt, mit Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Ulrich Johannes Schneider.
587871: LEIBNIZ, G.W., HUBER, K. - Leibniz. Herausgegeben von I. Köck in Verbindung mit C. Huber.
634273: LEIBNIZ, G.W. - Die Hauptwerke. Zusammengefasst und übertragen von G. Krüger.
609564: LEIBNIZ, G.W., KIRCHNER, F. - Leibniz's Psychologie. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaft.
630311: LEIBNIZ, G.W., JOHANNSEN, C. - Leibniz. Roman seines Lebens.
597609: LEIFER, R. - Wegen naar geluk. Een boeddhistische visie op verlangen, lijden en onwetendheid.
599566: LEISTNER, O. - Internationale Bibliographie der Festschriften von den Anfängen bis 1979 mit Sachregister. International bibliography of Festschriften from the beginnings until 1979 with subject-index. Complete in 3 volumes.
595279: LEITCH, V.B. - Deconstructive criticism. An advanced introduction.
627818: LEITES, E. , (ED.) - Conscience and casuistry in early modern Europe.
598187: LEITH, D., MYERSON, G. - The power of address. Explorations in rhetoric.
624580: LEJEUNE DIRICHLET, P.G., MONNA, A.F. - Dirichlet's principe. A mathematical comedy of errors and its influence on the development of analysis.
625078: LELIMAN, J.H.W. - De bouwstijlen en hunne ontwikkeling. Hoofdpunten uitr prof. E. Gugel's Geschiedenis van de bouwstijlen. Samengevat door J.H.W. Leliman. Met talrijke gravuren.
625289: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
627053: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
589588: LEMAIRE, T. - Over de waarde van kulturen. Een inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacentrisme en relativisme.
632742: LEMAITRE, CHARLES - Relation de mon voiage de Flandre, de Hollande et de Zélande fait en mil cent quatre vint et un. Texte établi et annoté par Gilbert van de Louw. Préface de René Tavenaux. Introduction sur l'histoire de la civilisation des Pays Bas par Gilbert van de Louw.
634488: LEMBERG, E. - Ideologie und Gesellschaft. Eine Theorie der ideologischen Systeme, ihrer Struktur und Funktion.
630474: LEMM, R. - De teloorgang van het geweten. Kanttekeningen bij de geest van de tijd.
614218: LEMNIUS, LEVINUS, HOORN, C.M. VAN - Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende eeuws Zeeuws geneesheer.
570024: LEMONCHOIS, M. - Pour une éducation esthétique. Discernement et formation de la sensibilité. Préface de R. Barbier.
634000: LEMS, H., (ED.) - Mission history & mission archives.
613567: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
617887: LENIN, V.I., MARCU, V. - Lenin. 30 Jahre Russland. Mit zahlreichen grösstenteils unveröffentlichten Bildern.
583408: LENIN, V.I., SMIT, P.A. - Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, voorstellingswereld, politieke tactieken en strategieën.
597911: LENIN, V.I., BESANCON, A., GARAUDY, R., SAUVY, A. - Lenin. Nederlandse vertaling: A. Jansen-Ebing, D. Ouwendijk.
623916: LENK, H. - Kleine Philosophie des Gehirns.
598100: LENK, K., HASELBERG, P. VON, CLEMENZ, M., (HRSG.) - Kritik und Interpretation der kritischen Theorie. Über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas.
622368: LENK, H. - Das Denken und sein Gehalt
628863: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken. Compleet in 2 delen.
620698: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken van mr. J. van Lennep in 11 banden.
629076: LENNON, THOMAS. M. , EASTON, P. , SMITH, K. , (ED.) - The battle of the gods and giants redux. Papers presented to Thomas M. Lennon.
631618: LENOIR, F. - Socrates, Jezus, Boeddha. Drie leermeesters
618365: LENSINK, J.H. - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
631683: LENSINK, J.H. - De onmogelijkheid van God en de noodzakelijkheid van het absolute. Voorbij het absolutisme en relativisme.
627244: LENTE, D. VAN - Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
607814: LENZ, S. - Das serbische Mädchen. Erzählungen.
574024: LENZEN, V.F. - Procedures of empirical science.
620271: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingel., vert. en geannot. door R. Lemm.
589511: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Tweede en derde boek van 'De los nombres de Cristo'. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
589506: LUIS DE LEÓN - Over de namen van Christus. Boek 1. Ingeleid., vertaald en geannoteerd door R. Lemm.
615875: LEONARDI, C., AVESANI, R. , BERTINI, F. , (ED.) - Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea dal secolo VI al XIII + Bolletino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV). 28 volumes.
617110: LEONOW, LEONID, OPITZ, R. - Leonid Leonow. Philosophie und Komposition.
623033: LEONTIEF, W. - Essays in economics. Theories and theorizing.
624013: LEONTIOS OF NEAPOLIS, HOFSTRA, J. - Leontius of Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
623339: LEONTIOS OF NEAPOLIS, HOFSTRA, J. - Leontius of Neapolis und Symeon der heilige Narr. Ein Pastor als Hagiograph.
630154: LEONTIUS VON NEAPOLIS, RYDÉN, L. - Das Leben des Heiligen Narren Symeon von Leontius von Neapolis.
623970: LEONTIUS OF NEAPOLIS, KRUEGER, D. - Symeon the holy fool. Leontius's life and the late antique city.
630072: LEOPOLD, J.H. - Gedichten I. De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. 2 delen.
619938: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
607913: LEOPOLD, J.H., MEIJERS, J.M. - J.H. Leopold als klassiek filoloog.
608240: LEOPOLD, J.H., HALSEMA, J.D.F. VAN - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold. 2 delen.
629758: LEPETIT, B. - Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale.
627462: LEQUIN, Y. - Histoire des Français XIXe-XXe siècles. 3 volumes.
627491: LEQUIN, Y. , (RED.) - La mosaïque France. Histoire des étrangers et de l'immigration. Préface de Pierre Goubert.
617872: LEROI-GOURHAN, M.A., CHAMPION, M.P., DE FONTANÈS, M. D., (ED.) - VIe Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris - 30 julliet - 6 août 1960. Publié acec le concours de Centre National de la Recherche Scientifique. Tome II. Ethnologie (deuxième volume).
621487: LERSCH, HEINRICH - Ausgewählte Werke. Herausgegeben und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Johannes Klein. Complete in 2 volumes.
622188: LESHAN, L., MARGENAU, H. - Einstein's space & Van Gogh's sky. Physical reality and beyond.
587266: LESHAN, L., MARGENAU, H. - De ruimte van Einstein en de hemel van Van Gogh. Geautoriseerde vertaling: G.P.A. van Daelen.
618571: LESSIG, L. - The future of ideas. The fate of the commons in a connected world.
628897: LESSING, G.E. - Laocoön. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie
620801: LESSING, G.E., MEHRING, F. - Die Lessing-Legende. Die Herausgabe des Bandes besorgte H. Koch.
621486: LESSING, G.E. - Briefe Lessings aus Wolfenbüttel. Herausgeben von Gunther Schulz.
624258: LESSING, G.E. - De opvoeding van de mensheid. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. Sperna Weiland.
570159: LESSING, G.E., PEETERS, J. - G.E. Lessing en tolerantie. 2 delen.
607936: LESSING, G.E., SCHNEIDER, J. - Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.
625383: LESSING, T. - La haine de soi. Le refus d'être juif. Traduit de l' Allemand par M.R. Hayoun.
567217: LESSING, G.E., FISCHER, K. - G.E. Lessing als Reformator der deutschen Literatur. 2 delen in 1 band.
630098: LESSNOFF, M. - The structure of social science. A philosophical introduction.
634087: LEUCHTMANN, H., (RED.) - Terminorum musicae index septem linguis redactus. Polyglottes Wörterbuch der musikalischen Terminologie: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, ungarisch, russisch. Polyglot dictionary of musical terms: English, German, French, Italian, Spanisch, Hungarian, Russian.
634070: LEUTZSCH, A. - Geschichte der Globalisierung als globalisierte Geschichte. Die historische Konstruktion der Weltgesellschaft bei Rosenstock-Huessy und Braudel.
614175: LÉVEILLÉ-MOURIN, G. - Le langage chrétien, antichrétien de la transcendance: Pascal - Nietzsche.
616102: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. 3 delen.
631584: LEVENTHAL, R.S., (ED.) - Reading after Foucault. Institutions, disciplines, and technologies of the self in Germany, 1750 - 1830.
620045: LÉVEQUE, H. - Le panorama de la guerre. Encyclopédie génerale d'histoire et de chronologie depuis les origines a la fin des hostilités. Préface par le L' Colonel Rousset. Texte des légendes explicatives. 4 of 6 volumes.
20908: LÉVI-STRAUSS, C., GLUCKSMANN, M. - Structuralist analysis in contemporary social thought. A comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser.
628133: LÉVI-STRAUSS, C. - Anthropologie structurale. Avec 23 illustrations dans le texte et 13 illustrations hors-texte.
586876: LÉVI-STRAUSS, C. - Het gezin
634048: LÉVI-STRAUSS, C. - Het wilde denken. Essay
608918: LÉVI-STRAUSS, C., PAZ, O. - Claude Lévi-Strauss. An introduction
625344: LÉVI-STRAUSS, C. - Oeuvres. Préface par Vincent Debaene. Édition établie pa Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff.
609246: LÉVI-STRAUSS, C., POUILLON, J., MARANDA, P., (ED.) - Échanges et communications. Melanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60ème anniversaire. 2 volumes.
633019: LÉVI-STRAUSS, C., BADCOCK, C.R. - Lévi-Strauss. Structuralism and sociological theory.
627773: LÉVI-STRAUSS, C. - La potière jalouse.
632477: LÉVI-STRAUSS, C., LEACH, E. - Claude Lévi-Strauss.
632999: LÉVI-STRAUSS, C., CHARBONNIER, G. - Conservations with Claude Lévi-Strauss
611931: LÉVI-STRAUSS, C., JENKINS, A. - The social theory of Claude Lévi-Strauss.
627952: LÉVI-STRAUSS, C., PENNER, H. , (ED.) - Teaching Lévi-Strauss. Edited with an introduction.
598023: LEVIE, S.H., Ó RÍORDÁIN, A.B., RYAN, M., O'CONNOR, N. - Ierse kunst 3000 v. Chr.-1500 na Chr
611720: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
630763: LEVIN, S.R. - Metaphoric worlds. Conceptions of a romantic nature.
611719: LEVIN, S.R. - The semantics of metaphor.
615716: LÉVINAS, E. - Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. Übersetzt, herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Nikolaus Krewani.
633906: LEVINAS, E., BOUCKAERT, L. - Emmanuel Levinas. Een filosofie van het gelaat.
630598: LEVINAS, E. - Humanismus des anderen Menschen. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Ludwig Wenzler. Mit einem Gespräch zwischen Emmanuel Levinas und Christoph von Wolzogen als Anhang Intention, Ereignis und der Andere.
633266: LEVINAS, E. - Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo.
633857: LEVINAS, E., HAUCK, D. - Fragen nach dem Anderen. Untersuchungen zum Denken von Emmanuel Levinas mit einem Vergleich zu Jean-Paul Sartre und Franz Rosenzweig.
4445: LEVINAS, E., GUIBAL, F. - et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines II. Emmanuel Levinas.
633901: LEVINAS, E. - God en de filosofie
633902: LEVINAS, E. - In de tijd van de volkeren. Nederlandse vertaling: J. Engelen, met medewerking van H. van der Waal.
630333: LEVINAS, E. - Hors sujet.
633547: LEVINAS, E., GOUD, J. - God als raadsel. Peilingen in het spoor van Levinas.
616786: LEVINAS, E., TAMINIAUX, J., (ED.) - Emmanuel Levinas.
633186: LEVINAS, E. - Du sacré au saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques.
633508: LEVINAS, E. - Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo.
607069: LEVINAS, E., CIARAMELLI, F. - Transcendance et éthique. Essai sur Lévinas.
618310: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
633624: LEVINAS, E. - Totaliteit en het oneindige. Essay over de exterioriteit
633653: LÉVINAS, E., FUNK, R. - Sprache und Transzendenz im Denken von Emmanuel Lévinas. Zur Frage einer neuen philosophischen Rede von Gott.
629698: LÉVINAS, E. - Exercices de la patience. No 1.
633180: LEVINAS, E. - L'au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques.
628828: LÉVINAS, E. - De dieu qui vient a l'idée.
616130: LEVINAS, E., KEMP, P. - Levinas. Une introduction philosophique. Texte révisé par l'auteur pour l'édition française et traduit du danois par Hélène Politis.
633179: LEVINAS, E., COHEN, D., MARION, J.L., CHALIER, C., ROLLAND, J. - Rue Descartes. Collège international de philosophie. Emmanuel Levinas.
633903: LEVINAS, E. - Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo. Ingeleid door R. Bakker
634006: LEVINAS, E., GOUD, J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
633177: LEVINAS, E. - En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Réimpression conforme à la première édition suivie d'essais nouveaux.
633181: LEVINAS, E. - Quatre lectures talmudiques.
633248: LEVINAS, E., STRASSER, S. - Jenseits von Sein und Zeit. Eine Einführung in Emmanuel Levinas' Philosophie.
633664: LEVINAS, É., HENRIX, H.H., (HRSG.) - Verantwortung für den Anderen - und die Frage nach Gott. Zum Werk von Emmanuel Levinas.
633908: LEVINAS, E. - Existence and existents
633900: LEVINAS, E. - Autrement qu'être ou au-delà de l'essence.
616002: LEVINAS, E., MALKA, S. - Lire Lévinas.
615735: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
615717: LÉVINAS, E. - Wenn Gott das Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz. Übersetzt von Thomas Wiemer Mit einem Vorwort von Bernhard Casper.
615720: LÉVINAS, E., BECKER, J. - Emmanuel Levinas. Anstösse für eine Moraltheologie unserer Zeit.
615726: LÉVINAS, E., CHALIER, C. - Figures du féminin. Lecture d'Emmanuel Lévinas.
633625: LEVINAS, E., ENGELEN, J.C.M. - Het gelaat: jij die mij aanziet. Een eerste inleiding in de filosofie van Emmanuel Levinas.
633178: LEVINAS, E. - Nouvelles lectures talmudiques
633280: LEVINAS, E. - God, de dood en de tijd. Sorbonne-colleges. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door C. Quené.
633507: LÉVINAS, E. - Transcendance et intelligibilité suivi d'un entretien.
633185: LEVINAS, E., DUPUIS, M., (ED.) - Levinas et contrastes. Préface de Paul Ricoeur.
631724: LEVINE, N. - Het hart van de revolutie. De Boeddha's radicale lessen over vergeving, mededogen en vriendelijkheid
622934: LEVINE, S.Z. - Monet, Narcissus, and self-reflection. The modernist myth of the self.
633896: LEVNÎ, IREPOGLU, G. - Levnî painting poetry colour. Book design Ersu Pekin. Translator Reyhan Alp. Photographs Hadiye Cangökçe.
9027: LÉVY, B.H. - American vertigo.
610476: LÉVY, B.H. - Duizelingwekkend Amerika. Uit het Frans vertaald door I. Mertens.
578621: LÉVY, B.H. - La pureté dangereuse.
600679: LÉVY-BRUHL, L. - L'ame primitive.
16788: LÉVY, B.H. - De barbaarsheid met een menselijk gezicht
628221: LÉVY-BRUHL, L. - Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures.
592430: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous.
588636: LÉVY, B.H. - La barbarie a visage humain.
567989: LÉVY-BRUHL, L. - La mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous. Avec 4 planches hors-texte.
577118: LEWIN, L. - Het clandestiene boek 1940-1945.
634748: LEWIS, E. - In search of the gyr-falcon. An account of a trip to North-West Iceland. With a memoir of the author. Twenty-four photographs and a map.
629037: LEWIS, D. - Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Roland Posner und Detlef Wenzel.
2654: LEWIS, H.D., (ED.) - Contemporary British philosophy. Personal statements. Third series.
628127: LEWIS, M.G. - Romantic tales. In four volumes. Complete in 4 volumes.
617240: LEWIS, H.D., (ED.) - Clarity is not enough. Essays in criticism of linguistic philosophy.
633327: LEWONTIN, R. - It ain't necessarily so. The dream of the human genome and other illusions.
591949: LEWY, G. - The catholic church and nazi Germany.
631220: LEWY, C. - Meaning and Modality.
585961: MEYERS LEXIKON - Meyers Lexikon. Siebente Auflage. In vollständig neuer Bearbeitung. Mit etwa 5000 Textabbildungen und über 1000 Tafeln, Karten und Textbeilagen. 15 volumes
612301: LEYDEN, W. VON - Remembering. A philosophical problem.
611063: LEYSER, H. , (HRSG.) - Deutsche Predigten des XIII. und XIV. Jahrhunderts.
591378: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
588974: LI YONG, BIRDWHISTELL, A.D. - Li Yong (1627-1705) and epistemological dimensions of Confucian philosophy.
631209: LIBBRECHT, U. - Oosterse filosofie. Een inleiding.
622356: LIBERA, A. DE - Penser au Moyen Âge.
632683: LIBERA, A. DE - Penser au Moyen Âge.
616116: LIBERTSON, J. - Proximity Levinas, Blanchot, Bataille and communication.
8811: CATALOGUE CRAWFORD LIBRARY - Catalogue of the Crawford Library of the Royal Observatory Edinburgh.
576321: LICHNOWSKY, M. - Götter, Könige und Tiere in Ägypten.
634264: LICHT, A. - Sound art. Beyond music, between categories. Foreword by Jim O'Rourke.
630560: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe + Kommentar zu Band I und II und Band III. Herausgegeben von Wolgang Promies. 6 volumes.
634412: LICHTENBERG, G.C. - Schriften und Briefe + Kommentar zu Band I und II und Band III. Herausgegeben von Wolgang Promies. 6 volumes.
7966: LICHTENSTEIN, R., BRUGGER, I., STEININGER, F., (HRSG.) - Roy Lichtenstein. Mit Beiträgen von Markus Brüderlin, Robert Rosenblum, Florian Steininger.
580195: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Hrsg. von M. Rohrkrämer.
628934: LIEB, F. - Sophia und Historie. Aufsätze zur östlichen und westlichen Geistes- und Theologiegeschichte. Herausgegeben von M. Rohrkrämer.
13505: LIEBAERS, H., (RED.) - La réserve précieuse. Naissance d'un département de la Bibliothèque Royale.
615029: LIEBE, GEORG - Soldat und Waffen-Handwerk. Mit 184 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles.
576694: LIEBENTRAU, H.G. - Vrijstaat.
709: LIEBENTRAU, H.G. - Een kleine drentse suite. Voor Ger Kleis.
621041: LIEBER, H.J. , RUFFMANN, K.H., (HRSG.) - Der Sowjetkommunismus. Dokumente. 2 volumes.
619774: LIEBERMAN, P. - The biology and evolution of language.
624029: LIEBIG, JUSTUS VON - Brieven over scheikunde van Justus Liebig. Uit het Engelsch vertaald door I.C. Kruseman. 2 delen.
632460: LIEBIG, JUSTUS VON - Reden und Abhandlungen.
621822: LIEBIG, JUSTUS VON - Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.
622416: LIEBIG, JUSTUS VON, ROSSITER, M.W. - The emergence of agricultural science. Justus Liebig and the Americans, 1840 - 1880.
622994: LIEBIG, JUSTUS VON, DECHEND, H. VON - Justus von Liebig in eigenen Zeugnissen und solchen seiner Zeitgenossen. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Willy Hartner. Mit 4 Abbildungen.
600578: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
620618: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels. Herausgegeben und bearbeitet von Georg Eckert.
16936: LIEBKNECHT, K. - Militarism & anti-militarism with special regard to the international young socialist movement
591499: LIEBKNECHT, K. - Studies over de bewegingswetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Opnieuw geredigeerd en van een voorwoord voorzien door O.K. Flechtheim. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
633976: LIEBSTER, W. - Theologie im Lichte des Neuen Denkens.
622600: LIEBURG, M.J. VAN - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
2549: LIEBURG, M.J. VAN - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
16220: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
620544: LIEBURG, M.J. VAN - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700.
610069: LIEBURG, M.J. VAN - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht.
613151: LIEDTKE, R. - Wir privatisieren uns zu Tode. Wie uns der Staat an die Wirtschaft verkauft.
632557: LIEFTINCK, G.I. - Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Bourgondie c. 1475 - c. 1485. With a contribution by David Rogers. With an English translation of the introduction. 2 delen.
611711: LIEPE, W. - Beiträge zur Literatur- und Geistesgeschichte.
615384: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
621551: LIER, J. VAN, TONKENS, J. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Met printverbeeldingen versierd. 2 stukken in 1 band.
632148: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
623490: LIERSCH, W. , (HRSG.) - Die Kraft der Empfindlichkeit. Essays 1949 bis 1990. Mit einem Nachwort versehen. Mit Textbeiträgen von Ernst Niekisch, Gerhard Zwerenz, Georg Maurer, Stefan Heym, Karl Mickel, Christa Wolf, Anna Seghers a.o.
625444: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
587759: LIGT, B. DE - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. 2 delen.
618908: LIGT, B. DE, MÜLLER LEHNING, A., (RED.) - Bart de Ligt 1883-1938.
612473: LIGT, B. DE, NOORDEGRAAF, H. - Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme van Bart de Ligt.
5428: LIGT, B. DE - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
621860: LIJNDRAJER, KAREL - Drente's recht op sessie ter generaliteit.
595969: LIJSTER, T., SIETSMA, J. - Onder filosofen. 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
632350: LILLA, M. - The reckless mind. Intellectuals in politics. With a new afterword.
630234: LILLEY, S. - Discovering relativity for yourself. With some help from Sam Lilley.
633362: LILLY, WILLIAM, GENEVA, A. - Astrology and the seventeenth century mind. William Lilly and the language of stars.
629578: LIMBORCH, FRANS VAN, BOLSTRA, MELCHIOR - Beschryving van het oude Batavische zeestrant; mitsgaders onderzoek of Vrankryk en Engelandt voor heen door het kanael van een gescheiden zyn geweest ; voorts uit welke haven Julius Caezar naer Engelandt is overgestoken, en of het eiland Brittia, waer van by Procopius gemelt wordt, een gedeelte van Out Batavien geweest zy; als mede een naeukeurig bericht wanneer het graafschap van Hollandt is opgerecht, en eenige aantekeningen den mondt des Rhynstrooms, de haven by Katwijk op Zee, en eenige andere Nederlandsche oudheden betreffende (...). Met nodige landkaerten verrykt.
634558: LINDBERG, D.C., WESTMAN, R.S., (ED.) - Reappraisals of the scientific revolution.
612144: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
633427: LINDBERG, D.C., (ED.) - Science in the middle ages.
607939: LINDBERG, D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C
611562: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët.
634254: LINDE, A. - Particle physics and inflationary cosmology
614844: LINDEBOOM, G.A. - Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
572113: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
626400: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
566476: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
1645: LINDEN, R. VAN DER - Oostvlaamse Zanten 1961-1996.
614081: LINDEN, N. TER - Het verhaal gaat...3. De verhalen van richters en koningen.
609076: LINDEN, F. VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
608257: LINDENBERG, W. - Die Menschheit betet. Praktiken der Meditation in der Welt.
608876: LINDENBERG, W. - Riten und Stufen der Einweihung. Schamanen, Druiden, Yogis, Mystiker, Starzen. Mittler zur Anderwelt.
574140: LINDER, B. VAN - Model logics for rational agents.
632714: LINDHARDT, J. - Rhetor, poeta, historicus. Studien über rhetorische Erkenntniss und Lebensanschauung im italienischen Renaissancehumanismus.
609685: LINDIJER, C.H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
590314: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaald door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
590316: LINNÉ, C. VON (LINNAEUS) - Nemesis divina. Bezorgd en vertaaldf door T. de Vlaming-van Santen en M.J. Petry. Ingel. door J.M.M. de Valk.
621264: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN, MOER, A. VAN DER, (RED.) - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).
609281: LINSKENS, M., ACHTERBERG, W., VERHOOG, H. - Het maakbare dier. Ethiek en transgene dieren.
580744: LINSKY, L. - Referring.
610290: LINSSEN, R. - Essais sur le Bouddhisme en général et sur le Zen en particulier. Préface du Roger Godel. Notes du Masson-Oursel et de A. David-Neel. Nouvelle édition.
621542: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
571922: LINTNER, C.J. - Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe. Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln.
630812: LIPPMANN, W. - A preface to morals. With the original New Republic review by Edmund Wilson.
570995: LIPPS, T. - Die ethischen Grundfragen. Zehn Vorträge.
599324: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
605593: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941.
599419: LIPSET, S.M., HOFSTADTER, R., (ED.) - Sociology and history: methods.
606610: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564-1583. Cura A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts, H.D.L. Vervliet. With an English introduction.
606611: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584-1587. Cura M.A. Nauwelaerts iuvante S. Sué.
632668: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars II: 1584-1587. Cura M.A. Nauwelaerts iuvante S. Sué.
632667: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars I: 1564-1583. Cura A. Gerlo, M.A. Nauwelaerts, H.D.L. Vervliet. With an English introduction.
621454: LIPSIUS, J., GERLO, A., VERVLIET, H.D.L. - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, correspondance et commentaire, documents, bibliographie. Avec la collaboration d' Irène Vertessen.
606615: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars VII: 1594. Quam curaverit edendam J. De Landtsheer.
606612: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars III: 1588-1590. Eas ediderunt, adnotatione critica instruxerunt, notisque illustrarunt S. Sué & H. Peeters
606613: LIPSIUS, J. - Iusti Lipsi Epistolae. Pars V: 1592. Quam curaverunt edendam J. De Landtsheer et J. Kluyskens.
15752: LISSENS, R.F., JANSSENS, M., KRUITHOF, J., (RED.) - Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auters, anonieme werken, periodieken.
621314: LIST, C. - Chiliastische Utopie und radikale Reformation. Die Erneuerung der Idee vom tausendjärigen Reich im 16. Jahrhundert.
632539: LIT, A.C. - Tussen genoom en moraal. Een natuurlijke historie van moreel gedrag.
634370: LITH, S.M.E., VAN - Römisches Glas aus Valkenburg Z.H.
598393: LITT, T. - Denken und Sein.
598331: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung. Dritte, verbesserte Auflage, erweitert um die Abhandlung: Philosopische Anthropologie und moderne Physik.
7208: LITT, T. - Ethik der Neuzeit.
6009: LITT, T. - Kant und Herder als Deuter der geistigen Welt.
6004: LITT, T. - Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens.
603224: LITT, T. - Einleitung in die Philosophie.
2159: LITT, T. - Philosophie und Zeitgeist.
567171: LITT, T. - Naturwissenschaft und Menschenbildung.
567172: LITT, T. - Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes.
6007: LITT, T. - Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes.
5952: LITT, T. - Freiheit und Lebensordnung. Zur Philosophie und Pädagogik der Demokratie.
599363: LITWACK, L.F. - Been in the storm so long. The aftermath of slavery.
624577: LIU, C.L. - Elements of discrete mathematics.
632213: LIVIO, M. - The equation that couldn't be solved. How mathematical genius discovered the language of symmetry.
595527: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen
634324: LIVIUS - Vrijheid voor de Grieken. De geschiedenis van Rome XXXI-XLV
621148: TITUS LIVIUS - Oeuvres complètes de Tite-Live avec la traduction Française de la collection Panckoucke. Nouvelle édition très soigneusement revue par M.E. Pessonneaux, M. Blanchet et M. Carpentier. 6 volumes.
633319: LLOYD, G.E.R. - Early Greek science: Thales to Aristotle.
632091: LLOYD, G. - Providence lost.
633428: LLOYD, G.E.R. - Greek science after Aristotle.
613333: LLULL, RAMON, BRUMMER, R. - Bibliographia Lulliana. Ramon-Llull-Schrifttum 1870-1973.
616375: LLULL, RAMON, JOHNSTON, M.D. - The spiritual logic of Ramon Llull.
620442: LLULL, RAMON - Die neue Logik. Logica nova. Textkritisch herausgegeben von Charles Lohr. Übersetzt von Vittorio Hösle und Walburga Büchel. Mit einer Einführung von Vittorio Hösle. Lateinisch-Deutsch.
631140: LOAR, B. - Mind an meaning.
580158: LOCHER, G.W. - The serpent in Kwakiutl religion. A study in primitive culture.
632172: LOCK, G., GUNSTEREN, H. VAN., BALIBAR, E., - Sterke posities in de politieke filosofie.
634618: LOCKE, J. - Two treatises of government. Edited with an introduction and notes by P. Laslett. Student edition.
634593: LOCKE, J. - Some thoughts concerning education. Edited with introduction, notes, and critical apparatus by John W. and Jean S. Yolton.
608881: LOCKE, J., YOLTON, J.W. - Locke. An introduction.
593704: LOCKE, J., MABBOTT, J.D. - John Locke.
634582: LOCKE, J., YOLTON, J.W. - A Locke dictionary.
633687: LOCKE, J. - Leidraad voor het verstand
634599: LOCKE, J., WOOD, N. - The politics of Locke's philosophy. A social study of An essay concerning human understanding.
619946: LOCKE, J. - Versuch über den menschlichen Verstand. 2 volumes.
596250: LOCKE, J., O'CONNOR, D.J. - John Locke.
612909: LOCKE, J., VAUGHN, K.I. - John Locke. Economist and social scientist.
580194: LOCKE, J. - Ein Brief über Toleranz. Englisch-deutsch. Übersetzt, eingeleitet und in Anmerkungen erläutert von J. Ebbinghaus.
634619: LOCKE, J., GRANT, R.W. - John Locke's liberalism.
632776: LOCKE, J. - Leidraad voor het verstand
634554: LOCKE, J., AYERS, M. - Locke. Epistemology and ontology.
634586: LOCKE, J., YOLTON, J.W. - John Locke and the way of ideas.
634555: LOCKE, J., CHAPPELL, V., (ED.) - Locke.
3739: LOCKE, J., DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
634635: LOCKE, J. - Essays on the law of nature. The Latin text with a translation, introduction and notes, together with transcripts of Locke's shorthand in his journal for 1676. Edited by W. von Leyden.
625088: LODENSTEYN, J. VAN, TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter. Joost van Lodensteyn sebagai penjair pietis.
18202: LODEWICK, H.J.M.F., MOOR, W.A.M. DE, NIEUWENHUIZEN, K. - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse letterkunde.
617922: LODEWIJK XVII, FRANCQ, H.G. - Louis XVII. The unsolved mystery. From the French manuscript of the author.
626544: LODI, G., SCHUITEMAKER, L. - Beeldende kunst filosofie.
448: LOEN, A.E. - Het vóóronderstelde. Kentheoretische ontgrenzingen.
621683: LOEWENTHAL, E. , SCHNEIDER, L. , (RED.) - Sturm und Drang. Dramatische Schriften. 2 volumes.
625394: LÖFFLER, U. - Lissabons Fall - Europas Schrecken. Die Deutung des Erdbebens von Lissabon im deutschsprachigen Protestantismus des 18. Jahrhunderts.
613650: LOH, W. , (HRSG.) - Erwägungsorientierung in Philosophie und Sozialwissenschaften. Mit Beiträgen von Bettina Blanck, Rainer Greshoff, Bardo Herzig u.a.
574506: LOHENSTEIN, D.C. VON, SZAROTA, E.M. - Lohensteins 'Arminius' als Zeitroman. Sichtweisen des Spätbarock.
624897: LOHFF, B. - Die Suche nach der Wissenschaftlichkeit der Physiologie in der Zeit der Romantik. Ein Beitrag zur Erkenntnisphilosophie der Medizin.
588815: LOHFINK, N. - Das jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension.
599829: LOHMAN, A. - Liegen voor het vaderland. Een cultuurgeschiedenis van de diplomatie. Nederlandse vertaling van R. Kerzinger.
634276: LOHRMANN, E. - Einführung in die Elementarteilchenphysik. Mit 84 Bildern und 23 Tabellen.
624871: LOHUIS, E. TEN - Towards a winning of the west. Novels by East European Jewish immigrants to America and their American Offspring.
570445: LOIR, M. - Au drapeau!. Récits militaires extraits des mémoires de G. Bussière et E. Legouis, du comte de Ségur, du maréchal Masséna, du général vicomte de Pelleport, du capitaine S. Carnot, du maréchal Marmont, du commandant du Fresnel, du général Corbineau, du général Thoumas, du général Ambert, du général baron Lejeune, de Norvins, de A. Vandal, de A. Thiers, du comte de Michaud, de A. Lallemand, de E. de Lyden, du baron Petiet, de Camille Rousset, du capitaine Richard, de Garnier-Pagès, du général du Barail, de A. Rambaud, de P. Laurencin, de Germain Bapst, de Fernand Hue, de Roger de Beauvoir, du lieutenant Painvin, de Dick de Lonlay, du capitaine Simon, de Jules Claretie, du comte S. Jacquemont, et des journeaux du temps. Avec une préface par George Duruy et un tableau historique des régiments français.
623369: LOKIN, J.H.A. - Analecta Groningana ad ius graeco-romanum pertinentia edidit Th.E. van Bochove.
622624: LOMBARD, PETER, PETRUS LOMBARDUS, EVANS, G.R., (ED.) - Mediaeval commentaries on the Sentences of Peter Lombard. Current research. Volume 1.
624384: LOMBROSO, C. - L'homme criminel. Étude anthropologique et médico-légale. Traduit sur la IVe édition Italienne par G. Regnier & A. Bornet. Avec préface par M. Letourneau. Criminel-né - Fou moral. Épileptique.
620752: LOMMEL, P. VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
574689: LONDON, J., LONDON, C. - Jack London. Sein Leben und Werk. Geschildert von seiner Frau. Vorwort von A. Holitscher. Bearbeitet und übers. von K. Hellwig. Mit zwanzig Bildern.
634751: LONERGAN, B.J.F. - Philosophy of God, and theology. The relationship between philosophy of God and the functional speciality, systematics. St. Michael's lectures Gonzaga University, Spokane. The inaugural lectures, 1972. With a foreword by Patrick B. O'Leary.
633780: LONG, RICHARD - In Kreisen gehen. Deutsche Ausgabe.
2756: BURET DE LONGCHAMPS - Les fastes universels ou tableaux historiques, chronologiques et geographiques, contenant, siècle par siècle et dans les colonnes distinctes, depuis les tems les plus reculés jusqu'a nos jours. 1°. L'origine, les progrès, la gloire et la décadence de tous les peuples, leurs migrations, leurs colonies, l'ordre de la succession de princes etc.etc.; 2°. Le précis des époques et des évenemens politiques; 3°. L'histoire générale des religions et de leurs differentes sectes; 4to. Celle de la philosophie et de la législation chez tous les peuples anciens et modernes; 5°. Les découvertes et les progrès dans les sciences et dans les arts; 6to. Et enfin une notice sur tous les hommes célèbres, rappelant leurs ouvrages ou leurs actions: précédés de trois grands tableaux synoptiques servant de sommaires a l'ouvrage, et suivis de deux tables alphabétiques comprenant, l'une les noms d'hommes, l'autre les noms des choses, et présentant toutes deux, par leur ensemble et par la manière dont elles sont conçues, un nouvel art de vérifier les dates. Ouvrage dédié au roi.
627869: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis en de Chloé zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het Fransch van Amayox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
626173: LONGTON, R.E. - The biology of polar bryophytes and lichens. Published in association with the British Bryological Society.
607597: LOO, KJ.M. VAN DE, MELSEN, A.G.M. VAN, JEUKEN, M. - Stof en geest. Bijdragen tot het thema van de bezielde materie.
602435: LOO, H. TE, (RED.) - De mooiste mythen en sagen uit China.
620789: LOOMEIJER, F. , DAMMINGA, J. , (RED.) - Vijfenzeventigjaar Oranje. 'één der merkwaardigste Onderlinge Verzekering van Schepen'.
579775: LOOPSTRA, J.J. - De assibilatie in de oudfriese oorkonden.
633304: LOOSE, D.A.A., WIT, A.J.A. DE, (RED.) - De God van de filosofen. Een omkeer van de fenomenologie.
595215: LOOSE, D., SLOOTWEG, T., (RED.) - Kant-lijnen. Filosofie en de idee van de universiteit.
18820: LOPES, J.L., PATY, M., (ED.) - Quantum mechanics, a half century later. Papers of a colloquium on fifty years of quantum mechanics, held at the university Louis Pasteur, Strasbourg, may 2-4, 1974.
613660: LOPEZ, D.S., (ED.) - Buddhist hermeneutics.
606577: LORBER, K., EGGENSTEIN, K. - De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom
602815: LORBER, J. - De jeugd van Jezus. Het Jacobusevangelie door het innerlijke Woord ontvangen
633124: LORBER, J. - Bisschop Martinus. De weg van een ziel aan gene zijde. De Heer gaf dit door het innerlijke woord aan Jakob Lorber.
621313: LORDAUX, W. , VERHELST, D. - The concept of heresy in the middle ages (11th -13th C.). Proceedings of the International Conference Louvain May 13-16, 1973.
632310: LORENZ, K. - On aggression
633015: LORENZ, K. - Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus dem Werdegang der Verhaltenslehre. Gesammelte Abhandlungen. 2 volumes.
599045: LORENZ, C. (E.A.) - Het historisch atelier. Controversen over causaliteit en contingentie in de geschiedenis. Redactie: C.I. Cruson en H. Kleijer.
632302: LORENZ, K. - Die Rückseite des Spiegels.Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens.
622136: LORIMER, D.L.R. - The Dumaki language. Outlines of the speech of the Doma or Bericho, of Hunza.
570730: LOSEE, J. - A historical introduction to the philosophy of science.
626240: LOSURDO, D., (HRSG.) - Geschichtsphilosophie und Ethik.
629953: LOSURDO, D., (ED.) - Rivoluzione Francese e filosofia classica tedesca.
625027: LOTI, P. - Pêcheur d'Islande. Cent-vingt-huit compositions de E. Rudaux. Gravures sur bois de J. Huyot.
612474: LOTSY, J.P. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
617174: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Erster Band.
617173: LOTZE, H. - Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. Dritter Band.
570540: LOTZE, H. - Grundzüge der praktischen Philosophie. Diktate aus den Vorlesungen.
616646: LOUËT FEISSER, J. J. - De wijsbegeerte en het wetenschappelijke beroep op feiten.
599944: LOUËT FEISSER, J.J. - Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze.
619853: LOUISY, M.P. - L'Ancienne France. Le livre et les arts qui s'y rattachent depuis les origines jusqu'a la fin du XVIIIe siècle. Illustration de 221 gravures et d'une planche en colour. Tirée des ouvrages de M. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) sur le moyen age, la renaissance, le XVIIe et le XVIIIe siècle.
615889: LOUP, W. LE - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12e tot de 16e eeuw. Tentoonstelling.
631070: LOUWES, H.D., GEURTS, H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw.
628768: LOVEJOY, A. - Reflections on human nature.
633607: LOVEJOY, A.O. - The thirteen pragmatisms and other essays.
613728: LOWE, A. - On economic knowledge. Towards a science of political economics.
616940: LOWE, A., HAGEMANN, H, , KURZ, H.D., (HRSG.) - Beschäftigung, Verteilung und Konjunktur. Zur Politischen Ökonomik der modernen Gesellschaft. Festschrift für Adolp Lowe.
610487: LOWELL, R.,, HAMILTON, I. - Robert Lowell. A biography.
629811: LOWIE, R.H. - Primitive society.
620252: LÖWIK, F.G.H. - De Twentse Beweging. Strijd voor modersproake en eigenheid.
616638: LÖWISCH, D. J. - Einführung in die Erziehungsphilosophie.
625977: LÖWITH, K. - Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. Mit einem Vorwort von R. Kosselleck und einer Nachbemerkung von A. Löwith.
627896: LOYEN, R. - Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.
634028: LOYER, F. - Art nouveau in Catalonia.
623758: LUBAC, H. DE - Le drame de humanisme athée.
629016: LÜBBE, H. - Im Zug der Zeit. Verkürtzter Aufenthalt in der Gegenwart. Dritte, um ein Nachwort erweiterte Auflage.
606396: LUBBERTUS, S., WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
608562: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, CAMPEN, F.H.M. VAN - M. Annaei Lucani De Bello Civili Liber II. Een commentaar.
617101: LUCANUS, MARCUS ANNAEUS, LUCIANI, MARCI ANNAEI - Pharsalia, sive De bello civili. Caesaris et Pompeii Lib. X. Ex emendatione V.C. Hug: Grotii cum ejusdem Notis.
634099: LUCAS, H.S., (ED.) - Dutch immigrant memoirs and related writings. Selected and arranged for publication.
631684: LUCASSEN, L., LUCASSEN, J. - Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie
608705: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
612019: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
612111: LUCE, J.V. - An introduction to Greek philosophy.
614604: LUCEBERT - 34 pleins jours en la compagnie de Lucebert. Promptuaire à travers 220 dessins.
618309: LUCEBERT - Alfabel.
598159: LUCEY, K.G., MACHAN, T.R., (ED.) - Recent work in philosophy.
634687: LUCIANUS VAN SAMOSATA, LUKIAN - Lügengeschichten und Dialoge. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen und Erläuterungen versehen von Christoph Martin Wieland.
569694: LUCIANUS VAN SAMOSATA, LUKIAN - Erotes. Ein Gespräch über die Liebe von Lukian. Aus dem Griechischen zum ersten Male ins Deutsche übersetzt und eingeleitet von Hans Licht. Mit acht Steinzeichnungen nach Originalen von Werner Schmidt.
622752: LUCIFER, BISHOP OF CAGLIARI - Opera quae supersunt. Ad fidem duroum codicum qui adhuc extant necnon adhibitis editionibus veteribus. Edidit G.F. Diercks.
624805: LUCINE - Les causeries de Lucine. Etudes de psychologie sexuelle. Préface du docteur Minime.
566936: LÜCK, U. - Das Problem der allgemeingültigen Ethik.
626873: LUCKHARDT, C.G., BECHTEL, W. - How to do things with logic.
630221: LUCRETIUS - De rerum natura. Commentaire exégétique et critique. Précédé d'une introduction sur l'art de Lucrèce et d'une traduction des lettres et pensées d'Epicure par Alfred Ernout et Léon Robin. 2 volumes.
633571: LUCRETIUS - La natura. Introduzione, traduzione e note di Olimpio Cescatti con una lettura critica di Alessandro Ronconi.
627619: LUCRETIUS - Over de natuur
631268: LUCRETIUS - De rerum natura libri sex. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit C. Bailey.
633569: LUCRETIUS - De natuur en haar vormen. Boek I en V. Door Ida G.M. Gerhardt.
591185: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
584333: LÜDEKING, K. - Analytische Philosophie der Kunst.
598024: LUDWIG, N., (HRSG.) - Handbuch der Sowjetliteratur (1917-1972).
616594: LUGER, G.F., STUBBLEFIELD, W.A. - Artificial intelligence and the design of expert systems.
608232: LUGER, B. - Wie las wat in de negentiende eeuw?
622893: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
619618: LUHRMAN, G.J. - Studies in humanist and rational grammar., With the 1752 edition of Joannes Daniel van Lennep 'Oratio inauguralis, de linguarum analogia, ex analogicis mentis actionibus probata'. Edited by Jan Noordegraaf and Frank Vonk.
567480: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming.
621064: LÜHRS, G. , SARRAZIN, T. , SPREER, F. , (HRSG.) - Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie. Mit einem Vorwort von Helmut Schmidt.
580220: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
632120: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en metafysica.
572619: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
605800: LUIJPEN, W. - Phenomenology and metaphysics.
597587: LUIKEN, J., LUIKEN, K. - Spiegel van het menselyk bedrijf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
633581: LUIKEN, JAN - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Vermeerderd met een byvoegsel en Den lof en oordeel van de werken der Barmhertigheid. Alles met konstige figuren versiert.
617304: LUIKEN, JAN - De onwaardige wereld, vertoond in vyftig zinnebeelden, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
621437: LUIS DE LEÓN, KOTTMAN, K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de León (1527? - 1591).
580222: LUKÁCS, G. - Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik.
626115: LUKÁCS, G. - Schriften zur Soziologie und Politik. Ausgewählt und eingleitet von Peter Ludz.
627921: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
595412: LUKÁCS, G. - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
604144: LUKÁCS, G., CONGDON, L. - The young Lukács.
631910: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen
580191: LUKÁCS, G. - Der russische Realismus in der Weltliteratur.
598171: LUKÁCS, G., ABUSCH, A., BAUMGARTEN, A. - Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag.
584149: LUKÁCS, G. - Schriften zur Literatursoziologie. Ausgewählt und eingeleitet von P. Ludz.
584095: LUKACS, J. - At the end of an age.
611081: LUKACS, J. - Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme
626109: LUKÁCS, G. - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
13492: LUKÁCS, G., KAMMLER, J. - Politische Theorie von Georg Lukács. Struktur und historischer Praxisbezug bis 1929.
14805: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
616227: LUKÁCS, G., RADDATZ, F.J. - Lukács. Uit het Duits vertaald door C.A. Houtman.
620771: LUKÁCS, G. - Essays über Realismus.
605411: LUKÁCS, G. - Thomas Mann
620601: LUKÁCS, G., RÉVAI, J., GEDÖ, A., KOCH, H. - Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen.
601603: LUKÁCS, G. - Existentialisme ou marxisme? Traduit du Hongrois par E. Kelemen.
615477: LUKÁCS, G. - Probleme der Ästhetik.
575812: LUKES, S. - Essays in social theory.
7032: MEESTER VAN LUND - De meester van Lund. Flarden van een minnezanger.
596338: LUNTLEY, M. - Language, logic and experience. The case for ant-realism.
3205: LURIA, S.E. - De weg van de wetenschap. Een leven vol verwondering
17943: LURIE, A. - The language of clothes. With illustrations assembled by D. Palca.
577709: LURIJA, A.R. - The making of mind. A personal account of Soviet psychology. M. Cole and S. Cole, editors. Introduction and epilogue by M. Cole.
613909: LURIJA, A.R. - Grondslagen van de neuropsychologie
582007: LURKER, M. - Bibliographie zur Symbolkunde. Unter Mitarbeit von F. Herrmann, E. Unger, E. Burgstaller und weiteren Fachgelehrten.
8002: LUTHER, W. - Sprachphilosophie als Grundwissenschaft. Ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Grundlagenbildung und die sozialpolitische Erziehung.
629532: LUTHER, M. , VISSER, C.C.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546.
614464: LUTHER, M., VOLZ, H. - Martin Luthers deutsche Bibel. Entstehung und Geschichte der Lutherbibel. Eingeleitet von Friedrich Wilhelm Kantzenbach. Herausgegeben von Henning Wendland.
632792: LUTTWAK, E. - Turbo capitalism. Winners & losers in the global economy.
601105: LUTZ, B., (HRSG.) - Metzler Philosophen Lexikon. Dreihundert biographisch-werkgeschichtliche Porträts von den Vorsokratikern bis zu den neuen Philosophen. Mit 268 Abbildungen. Unter redaktioneller Mitarbeit von C. Dehlinger, K. Fischer, T. Jung und H. Ossmann.
630171: LUXEMBURG, R. - Gesammelte Briefe. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Volumes 1-5.
629064: LUXEMBURG, R. - Ich umarme Sie in grosser Sehnsucht. Briefe aus dem Gefängnis 1915 - 1918.
628399: LUXEMBURG, R. - Gesammelte Werke. 3 parts in 4 volumes.
585792: LUXEMBURG, R., HIRSCH, H. - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk. Nederlandse vertaling: A.J. Kleiwegt.
598051: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
621008: LUYENDIJK, J. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
581791: LUYKEN, JAN, MEEUWESSE, A.C.M. - Jan Luyken als dichter van de Duytse lier.
601869: LUYTEN, J., HOEFNAGEL, B., (RED.) - Het oog van de wetenschapsfilosoof. Visies op wetenschap en technologie.
634519: LUZAC, E., VELEMA, W.R.E. - Enlightenment and conservatism in the Dutch republic. The political thought of Elie Luzac (1721-1796).
632673: LYMAN, S.M. , SCOTT, M.B. - A sociology of the absurd. Foreword by Rom Harré.
614258: LYNA, C.G. , LYNA, F. - Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique. Réimpression de l'édition originale de 1937 publiée par la 'Société française de reproductions de manuscrits à peintures. Paris'. 4 volumes.
617285: LYONET, PIERRE, SETERS, W.H. VAN - Pierre Lyonet 1706-1789. Sa vie ses collections de coquillages et de tableux ses recherches entomologiques avec 28 hors-texte.
608882: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
624121: LYONS, J. - Language and linguistics. An introduction.
634267: LYONS, L. - Statistics for nuclear ad particle physicists.
628401: LYONS, J. - Introduction to theoretical linguistics.
622704: LYONS, J. - Introduction to theoretical linguistics.
633674: LYOTARD, J.F. - Le différend.
590687: LYOTARD, J.F. - Économie libidinale.
577725: LYOTARD, J.F. - Signé Malraux.
633482: LYOTARD, J.F. - Chambre sourde. L'antiesthétique de Malraux.
634695: LYOTARD, J.F. - Het onmenselijke. Causerieën over de tijd
20460: LYOTARD, J.F. - Tombeau de l'intellectuel et autres papiers.
633486: LYOTARD, J.F. - Moralités postmodernes.
624898: LYSSENKO, T.D., LECOURT, D. - Lyssenko. Histoire réelle d'une science prolétarienne. Avant-propos de Louis Althusser.
628171: ANANDAMAYI MA - Worte der Glückseligen Mutter Anandamayi Ma. Die Auswahl und übersetzung aus dem Englischen besorgte Doris Schang.
631301: MAANEN, H. VAN - Archimedes, Newton, Murphy. Wetten uit de wetenschap.
621861: MAANEN, F.J. VAN , RAPPARD, F.A., SYPESTEYN, J.W. VAN - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage. 2 delen.
610531: MAARSEN, N.J. - De strijd om de revolutie in de restauratie. Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun politiek gedrag.
608282: MAAS, N. - De Nederlandse Spectator. Schetsen uit het letterkundige leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
598337: MAAS, P.F. - Kabinetsformaties 1959-1973. Met een woord vooraf door M.A.M. Klompé. Met medewerking van P.P.T. Bovend'Eert, F. Lafort, J.E.C.M. van Oerle.
620535: MAAS, P.H.J.T. - The liber sententiarium magistri A. Its place amidst the sentences collections of the first half of the 12th century.
634369: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Settlement excavations at Borgo Le Ferriere (Satricum). Volume 1 The campaigns 1979, 1980, 1981. Contributions P.A.J. Attema, A.J. Beijer, E.J.A. Borchert, J.W. Bouma a.o.. Drawings H.J. Warterbolk.
619359: MACCORMACK, S. - Religion in the Andes. Vision and imagination in early colonial Peru.
624973: MACDONALD, A.A., TWOMEY, M.W., REININK, G.J., (ED.) - Learned antiquity. Scholarship and society in the Near-East, the Greco-Roman world, and the early medieval west.
18378: MACDONALD, M., (ED.) - Philosophy and analysis. A selection of articles published in Analysis between 1933-40 and 1947-53. With an introduction.
628338: MACDONALD, M., (ED.) - Philosophy and analysis. A selection of articles published in Analysis between 1933-40 and 1947-53. Edited with an introduction.
625089: MACDONALD, A.A., DEKKER, K., (ED.) - Rhetoric, royalty, and reality: essays on the literary culture of medieval and early modern Scotland.
618636: MACÉ, JEAN - Geschiedenis van een hapje brood
603953: MACE, C.A., (ED.), - British philosophy in the mid-century. A Cambridge symposium.
633172: MACH, R. - Der Zaddik in Talmud und Midrasch.
620309: MACH, E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie
611348: MACH, E., HENNING, H. - Ernst Mach als Philosoph, Physiker und Psycholog. Eine Monographie. Mit einem Bildnis.
626623: MACH, E. - Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen. Mit 18 Holzschnitten.
605427: MACHEREY, P. - Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarden van de literaire produktie - met een kommentaar van de redaktie
632813: MACHIAVELLI, N., GILMORE, M.P., (ED.) - Studies on Machiavelli.
631661: MACHIAVELLI, N., BENNER, E. - Be like the fox. Machiavelli's lifelong quest for freedom.
7931: MACHIAVELLI, N. - Geschichte von Florenz. Vollständige Ausgabe. Deutsch von A. von Reumont.
570455: MACHIAVELLI, N. - Opere di Niccolo Machiavelli. 11 volumes.
628668: MACHIAVELLI, N. - De heerser
632815: MACHIAVELLI, N., FLEISCHER, M., (ED.) - Machiavelli and the nature of political thought.
12437: MACHIAVELLI, N., MARCU, V. - Machiavelli. Die Schule der Macht. Mit 12 Bildtafeln.
629943: MACHIAVELLI, N., ANGLO, S. - Machiavelli - The first century. Studies in enthusiasm, hostility and irrelevance.
620446: MACHIAVELLI, N., MITTERMAIER, K. - Niccolò Machiavelli. Denker en cynicus. Biografie
632398: MACINTYRE, A. - The unconscious. A conceptual analysis.
633235: MACINTYRE, A. - A short history of ethics. A history of moral philosophy from the Homeric age to the twentieth century.
632393: MACINTYRE, A. - Against the self-images of the age. Essays on ideology and philosophy.
633234: MACINTYRE, A. - Whose justice? Which rationality?
605885: MACKOR, A.R. - Meaningful and rule-guided behavior: a naturalistic approach. A teleofunctional argument against the alleged gap between the natural and the social sciences.
617023: MACMASTER, R.K. - Land, piety, peoplehood. The establishment of mennonite communities in America 1683-1790.
568479: MACQUARRIE, J., (ED.) - A dictionary of christian ethics.
3029: MACQUARRIE, J. - Three issues in ethics.
623062: MACQUARRIE, J., KEE, A. , LONG, E.T., (ED.) - Being and truth. Essays in honour of John Macquarrie.
581859: MACQUARRIE, J. - In search of deity. An essay in dialectical theism. The Gifford lectures delivered at the University of St. Andrews in session 1983-4.
622633: MACROBE, AMBROSIUS THEODOSIUS MACROBIUS, CAIAZZO, . , (ED.) - Lectures médiévales de Macrobe. Les glosae Colonienses super Macrobium.
621203: MACROPEDIUS, GEORGIUS, PUTTIGER, H.P.M. - Georgius Macropedius' Asotus. Een neolatijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt.
634094: MADERNA, BRUNO, FEARN, R. - Bruno Maderna.
625098: MAERLANT, JACOB VAN, BERENDRECHT, P. - Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen.
619483: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
597304: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
596880: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
602060: MAERLANT, JACOB VAN, OOSTROM, F.P. VAN - Maerlants wereld.
633361: MAFFIOLI, C.S., PALM, L.C., (ED.) - Italian scientists in the low countries in the XVIIth and XVIIIth centuries. Invited papers from the congress held in Utrecht on 25-27 may 1988 to commemorate the 350th anniversary of the publication of Galileo Galilei's 'Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze' (Leyden, 1638).
590327: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - Beelden van een blinde filosoof
629656: MAGEE, B. - Bekentenissen van een filosoof
590326: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - Beelden van een blinde filosoof
588189: MAGEE, B., MILLIGAN, M. - Beelden van een blinde filosoof
612676: MAGGIORI, R. , DELACAMPAGNE, C. - Philosopher. Réflexions philosophiques des grands penseurs contemporains.
616647: MAGNARD, P., ZARKA, Y.C., (ED.) - La recherche philosophique en France. Bilant et perspectives. Universités CNRS grands établissements d'enseignement supérieur. Rapport de la commission présidée par Pierre Magnard et Yves Charles Zarka. Avant-propos par Bernard Bigot.
12422: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Eerste stuk. Loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046. 1e stuk: Loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046.
633303: MAGNIS-SUSENO, F. - Javanese ethics and world-view. The Javanese idea of the good life
629141: MAGRIS, C. - Langs grenzen. Essays, fragmenten en verhalen
595333: MAGUIRE, D. - The moral choice.
622939: MAHU, CORDES, DE - De reis van Mahu en De Cordes door de straat van Magalhães naar Zuid-Amerika en Japan 1598-1600. Scheepsjournaal, rapporten, brieven, zeilaanwijzingen, kaarten, enz. Uitgegeven en toegelicht door F.C. Wieder. 3 delen.
590797: MAI, E., REPP-ECKERT, A., (HRSG.) - Triumph und Tod des Helden. Europäische Historienmalerei von Rubens bis Manet. Eine Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums der Stadt Köln, des Kunsthauses Zürich und des Musée des Beaux-Arts Lyon.
627239: MAIER, H. - Revolution und Kirche. Studien zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie (1789-1901).
600916: MAIER, H.M.J., (RED.) - Sjeik Abdullah en de bloemen. Hikayat Merong Mahawangsa
626824: MAIMON, S. - Lebensgeschichte. Von ihm selbst geschrieben.
590285: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
603252: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
4820: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
588473: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
590286: MAIMON, S. - Mijn levensverhaal
634142: MAIMONIDES, MOZES - Musa Maimunis (Maimonides). Acht Capitel. Arabisch und Deutsch mit Anmerkungen von M. Wolff.
627417: MAIMONIDES, MOZES, MÜNZ, J. - Moses ben Maimon (Maimonides), Sein Leben und seine Werke.
633370: MAINE DE BIRAN, DEVARIEUX, A. - Maine de Biran. L'individualité persévérante.
633945: MAIRE, JOANNES, BREUGELMANS, R. - Fac et spera. Joannes Maire. Publisher, printer and bookseller in Leiden 1603 - 1657. A bibliography of his publications. Wit a CD_ROM containing the images of the title-pages.
625625: MAIRET, G. - The fable of the world. A philosophical inquiry into freedom in our times
601672: MAISCHBERGER, M., (HRSG.) - Die Griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit. Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, Berlin. 1. März-2. Juni 2002 und in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 5. Juli-6. Oktober 2002.
591857: MAJAKOVSKI, V.V., CHARTERS, A., CHARTERS, S. - I love. The story of Vladimir Mayakovsky and Lili Brik.
586420: MAK, G. - Een kleine geschiedenis van Amsterdam.
604852: MAK, G. - De eeuw van mijn vader.
624610: MALCOLM, N. - Knowledge and certainty. Essays and lecture.
5475: MALEBRANCHE, N., WALTON, C. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
632141: MALEBRANCHE, N., BROWN, S., (ED.) - Nicolas Malebranche. His philosophical critics and successors.
18804: MALEBRANCHE, N., CRUSE, P.J. - Malebranche en zijne bestrijders. Een zedekundige studie.
600532: MALEBRANCHE, N., WALTON, C. - De la recherche du bien: a study of Malebranche's science of ethics.
634465: MALEBRANCHE, N. - Dialogues on metaphysics and on religion. Edited by Nicholas Jolley
632534: MALEBRANCHE, N., RADNER, D. - Malebranche. A study of a Cartesian system.
634151: MALESSA, M. - Untersuchungen zur verbalen Valenz im biblischen Hebräisch.
596549: MALHERBE, FRANÇOIS DE - Poésies. Suivies d'un choix de ses lettres. Édition nouvelle, avec des variantes et des notes.
628228: MALINOWSKI, B., SINGH UBEROI, J.P. - Politics of the Kula ring. An anlysis of the findings of Bronislaw Malinowski. With a foreword by Max Glucksman & I.G. Cunnison.
619702: MALINOWSKI, B. - Freedom and civilization.
631928: MALL, R.A. - Naturalism and criticism.
624182: MALLARMÉ, STÉPHANE - Oeuvres complètes.Texte établi et annoté par Henri Mondor et G. Jean-Aubry.
609452: MALLESON, G.B. - Akbar. With one map of the Indian empire.
591854: MALMKJAER, K., (ED.) - The linguistics encyclopedia. North American consultant editor J.M. Anderson.
624950: MALRAUX, A. - Album Malraux. Iconographie choisie et commentéé par Jean Lescure.
624931: MALRAUX, A. - Le miroir des limbes. Édition définitive, revue, corrigée et complétée.
625335: MALRAUX, A. - Album Malraux. Iconographie choisie et commentéé par Jean Lescure.
617632: MALTHUS, T.R., BONAR, J. - Malthus and his work.
615625: MALTHUS, T.R., MCCLEARY, G.F. - The Malthusian population theory.
615621: MALTHUS, T.R. - Occasional papers of T.R. Malthus on Ireland, population, and political economy from contemporary journals, written anonymously and hitherto uncollected. Edited and with an introductory essay by Bernard Semmel.
612735: MALUSCHKE, G. - Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates.
631162: MAN, P. DE, HAMACHER, W., HERTZ, N., KEENAN, T. (ED.) - Responses. On Paul de Man's Wartime Journalism.
609161: MAN, H. DE - Opbouwend socialisme
609228: MAN, H. DE, CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, M. - Hendrik de Man. Persoon en ideeën. 1. Autobiografie. Met een inleiding door H. Brugmans.
624193: MAN, J. DE - De schaduw van Thales. Over de geboorte van de wetenschap.
618624: MAN, P. DE, LEHMAN, D. - Signs of the times. Deconstruction and the fall of Paul de Man.
609274: MAN, H. DE - De socialistische idee
579031: MAN, H. DE - De socialistische idee
591835: MANCHESTER, W. - De glorie en de droom. De Verenigde Staten van 1932 tot 1972.
616643: MANCHESTER, W. - De glorie en de droom. De Verenigde Staten van 1932 tot 1972.
607080: MANDE, HENDRIK, MERTENS, T.F.C. - Hendrik Mande (? - 1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (avec des resumés en français)
612893: MANDEL, E. - Het laatkapitalisme. Proeve van een marxistische verklaring. Geautoriseerde vertaling: Willy van Wichelen.
627810: MANDEL, E. - From stalinism to eurocommunism. The bitter fruits of 'Socialism in one country'
628131: MANDELA, N. - Mandela. The authorised biography.
574077: MANDELBAUM, M. - Philosophy, science and sense perception. Historical and critical studies.
611013: MANDELBAUM, M. - Philosophy, science and sense perception. Historical and critical studies.
634462: MANDEVILLE, B. - By a society of ladies. Essays in The Female Tatler. Edited by M.M. Goldsmith.
634461: MANDEVILLE, B. - De wereld gaat aan deugd ten onder. 'De fabel van de bijen', gevolgd door 'Een bescheiden verdediging van openbare bordelen'
634479: MANDEVILLE, B. - The fable of the bees and other writings. Abridged and edited, with an introduction and notes, by E.J. Hundert.
623840: MANENSCHIJN, G. - Levenslang mores leren. De uitdaging van de multiculturele samenleving.
634685: MANENSCHIJN, G. - Levenslang mores leren. De uitdaging van de multiculturele samenleving.
590163: MANENSCHIJN, G. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith.
624233: MANENSCHIJN, G. - Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God?
18628: MANENSCHIJN, G., WERKMAN, L., (RED.) - Niet onder stoelen of banken. In discussie met de ethicus Gerrit Manenschijn.
633808: MANET, E. - Manet 1832 - 1883. Galeries nationales du Grand Palais, Paris 22 avril - 1er août 1983. Metropolitan Museum of Art, New York 10 septembre - novembre 1983.
633570: MANILIUS, MARCUS - Astronomicon. Libri qvinque. Recensvit Frdericvs Jacob. Accedit index et diagrammata astrologica.
605322: MANJI, I. - Het Islamdilemma
619349: MANKTELOW, K.I., OVER, D.E. - Inference and understanding. A philosophical and psychological perspective.
600243: MANN, V. - We waren met zijn vijven. Portret van de familie Mann
629040: MANN, U. - Theologische Religionsphilosophie im Grundriss.
612754: MANN, T., JONAS, K.W., KOOPMANN, H. - Die Thomas-Mann-Literatur. In Zusammenarbeit mit dem Thomas-Mann-Archiv Zürich. 3 volumes.
626528: MANN, T. - Tagebücher 1933 - 1934. Herausgegeben von Peter de Mendelsohn.
626526: MANN, T. - Tagebücher 1918 - 1921. Herausgegeben von Peter de Mendelsohn.
626527: MANN, T. - Tagebücher 1935 - 1936. Herausgegeben von Peter de Mendelsohn.
607750: MANN, T., HAYMAN, R. - Thomas Mann. A biography.
607755: MANN, T., SCHRÖTER, A., HUTTENLOCHER, A., (HRSG.) - Um Thomas Mann. Der Briefwechsel Käte Hamburger - Klaus Schröter 1964-1990. Mit Faksimiles.
607726: MANN, H. - Schauspielerin. Mit einem Nachwort von Hans Wysling.
607727: MANN, H., MATTHIAS, K. - Heinrich Mann 1871/1971. Bestandsaufnahme und Untersuchung. Ergebnisse der Heinrich-Mann-Tagung in Lübeck.
626525: MANN, T. - Tagebücher 1937 - 1939. Herausgegeben von Peter de Mendelsohn.
630915: MANN, THOMAS - Tagebücher 1918 - 1955. Herausgegeben von Peter de Mendelsohn und Inge Jens. Complete in 10 volumes.
567552: MANN, U. - Theogonische Tage. Die Entwicklungsphasen des Gottesbewusstseins in der altorientalischen und biblischen Religion.
603585: MANN, H. - Die Göttinnen oder die drei Romane von der Herzogin von Assy. Ungekürzte Sonderausgabe.
616640: MANN, GOLO, HENTIG, H. VON, NITSCHKE, A. , (HRSG.) - Was die Wirklichkeit lehrt. Golo Mann zum 70. Geburtstag.
621484: MANN, T., HELLER, E. - Thomas Mann. Der ironische Deutsche.
607752: MANN, T., MENDELSOHN, P. DE - Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918.
621687: MANN, T., FERTIG, L. - Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann.
612657: MANNERHEIM, CARL GUSTAF EMIL, LEHMUSOKSA, RISTO, LEHMUSOKSA, RITVA - Dining with marshal Mannerheim. Photography by Katja Hagelstam
626465: MANNHEIM, K. - From Karl Mannheim. Edited and with an introduction by K.H. Wolff.
629066: MANNHEIM, K. - Essays on the sociology of culture. With a new preface by Bryan S. Turner.
630589: MANNHEIM, K. - Ideology and utopia. A introduction to the sociology of knowledge. With a preface by L. Wirth.
626095: MANNHEIM, K. - Essays on sociology and social psychology. Edited by Paul Kecskemeti.
619524: MANNHEIM, K. - Systematic sociology. An introduction to the study of society. Edited by J.S. Erös and W.A.C. Stewart.
620095: MANNHEIM, K. - Man and society in an age of reconstruction. Studies in modern social structure. With a bibliographical guide to the study of modern society
629387: MANNHEIM, K., SIMONDS, A.P. - Karl Mannheim's sociology of knowledge.
607702: MANNHEIM, K. - Diagnose unserer Zeit. Gedanken eines Soziologen. Aus dem Englischen übertragen von Fritz Blum.
631692: MANNHEIM, K. - Essays on the sociology of culture. Edited by E. Manheim in cooperation with P. Kecskemeti.
620397: MANNING, E., (ED.) - Thomistica.
594771: MANNOURY, G. - Relativisme en dialektiek. Schema ener filosofisch-sociologische grondslagenleer.
634610: MANNOURY, G. - Mathesis en mystiek. Een signifiese studie van kommunisties standpunt. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1924. Ingeleid door J. Ch. Boland.
606026: MANNOURY, G. - Mathesis en mystiek. Een signifiese studie van kommunisties standpunt. Herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1924. Ingeleid door J. Ch. Boland.
631979: MANNOURY, G. - Methodologisches und philosophisches zur Elementar-Mathematik.
631982: MANSFELD, J. - Studies in the historiography of Greek philosophy.
634529: MANSFELD, J. - The pseudo-Hippocratic tract Peri Ebdomadoon CH. 1-11 and Greek philosophy.
591129: MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving.
591130: MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving.
583260: MANSUETO, A.E. - Knowing God. Restoring reason in an age of doubt.
626145: MANUEL, NICOLAS, BEERLI, C.A. - Le peintre poète Nicolas Manuel et l'évolution sociale de son temps.
621820: MANY, S. - Praelectiones de sacra ordinatione.
17914: MARAÑON, J.M.M. DE - Objektivität und Wahrheit (Versuch einer transzendentalen Begründung der objektiven Wahrheitssetzung).
624619: MARBURGER, J. - Constructing reality. Quantum theory and particle physics.
589761: MARCEL, G. - De mens zichzelf een vraagstuk. Met een inleiding van B. Delfgaauw
580782: MARCEL, G., SOTTIAUX, E. - Gabriel Marcel. Philosophe et dramaturge.
595579: MARCEL, G., BERNARD, M. - La philosophie religieuse de Gabriel Marcel. Etude critique.
626852: MARCEL, G. - De mens zichzelf een vraagstuk. Met een inleiding van B. Delfgaauw
631736: MARCEL, G. - Zijn en hebben. Met een inleiding van B. Delfgaauw
617893: MARCEL, G. - Du refus a l'invocation.
609581: MARCEL, G., DAVY, M.M. - Un philosophe itinérant. Gabriel Marcel.
633484: MARCEL, G. - Journal métaphysique.
631444: MARCEL, G. - De mensen contra het menselijke
631430: MARCEL, G. - Zijn en hebben. Met een inleiding van B. Delfgaauw
622221: MARCEL, G. - Croissez et multipliez. Pièce en quatre actes avec une postface de l'auteur.
17734: MARCEL, G. - Les hommes contre l'humain.
17724: MARCEL, G., NOTA, J.H. - Gabriel Marcel.
633689: MARCEL, G. - Journal métaphysique.
633709: MARCEL, G., NOTA, J.H. - Gabriel Marcel.
633710: MARCEL, G., SONSBEECK, D. VAN - Het zijn als mysterie in de ervaring en het denken van Gabriel Marcel.
633619: MARCEL, G. - Être et avoir.
633703: MARCEL, G., DAVY, M.M. - Gabriel Marcel. Ein wandernder Philosoph. Ins Deutsche übertragen von H. und W. Vetter.
604715: MARCEL, G., GOUHIER, H., (RED.) - Gabriel Marcel et la pensée allemande. Nietzsche, Heidegger, Ernst Bloch.
631439: MARCEL, G., NOTA, J.H. - Gabriel Marcel.
633693: MARCEL, G. - Les hommes contre l'humain.
17735: MARCEL, G., GILSON, É., (ED.) - Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel. Présentation de É. Gilson. Textes de J. Delhomme, R. Troisfontaines, P. Colin, J.P. Dubois-Dumée, G. Marcel.
580790: MARCEL, G., PRINI, P. - Gabriel Marcel et la méthodologie de l'invérifiable. Lettre-préface de G. Marcel.
611994: MARCHI, N. DE, MORGAN, M.S., (ED.) - Higgling. Transactors and their markets in the history of economics. Annual supplement to volume 26 'History of Political Economy'.
578517: MARCHI, N. DE, (ED.) - Non-natural social science: reflecting on the enterprise of More heat than light. Annual supplement to volume 25 History of political economy.
629092: MARCISZEWSKI, W., (ED.) - Dictionary of logic as applied in the study of language. Concepts, methods, theories.
601337: MARCONI, D. - La philosophie du langage au XXe siècle. Traduit de l' italien par M. Valensi.
619984: MARCOVICH, M. - Studies in Graeco-Roman religions and gnosticism.
599201: MARCUS, A. - De blauwe draak. Levenswijsheid en kunst in het oude China. Uit het Deens vertaald door M. de Gelder-Jansen.
633611: MARCUSE, L. - Obsceen. De geschiedenis van een verontwaardiging
609150: MARCUSE, H., ZUIDEMA, S.U. - De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse.
573378: MARCUSE, H., ZUIDEMA, S.U. - De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse.
598043: MARCUSE, H., STEIGERWALD, R. - Herbert Marcuses dritter Weg.
629978: MARCUSE, H. - Reason and revolution. Hegel and the rise of social theory. 2nd edition with supplementary chapter.
580148: MARCUSE, H. - Eros en cultuur. Een filosofische bijdrage tot het werk van Sigmund Freud
606113: MARCUSE, H., JANSOHN, H. - Herbert Marcuse. Philosophische Grundlagen seiner Gesellschaftskritik.
629161: MAREK, W., ONYSZKIEWICZ, J. - Elements of logic and foundations of mathematics in problems
634125: MARENBON, J. - Aristotelian logic, platonism, and the context of early medieval philosophy in the west.
628596: MARGALIT, A. - Compromissen en rotte compromissen
628607: MARGALIT, A., NAUTA, L., (RED.) - Fatsoen als maatstaf.
632313: MARGENAU, H. - The nature of physical reality.
632618: MARGENAU, H. - The nature of physical reality.
630349: MARGENAU, H. - Open vistas. Philosophical perspectives of modern science.
629574: MARGOLIS, J. - The untraveling of scientism. American philosophy at the end of the twenth century.
634391: MARGOLIS, J. - The truth about relativism.
596183: MARGOLIS, J., (ED.) - The worlds of art and the world.
626288: MARGOLIS, J. - Persons and minds. The prosepcts of nonreductive materialism.
14191: MARGOLIS, J., (ED.) - Fact and existence. Proceedings of the University of Western Ontario Philosophy Colloquium 1966.
629555: MARGRITTE, RENÉ - Écrits complets. Édition établie et annotée par André Blavier.
625778: MARGUERITE DE CORTONE, SAINTE, CHÉRANCÉ, L. DE - Sainte Marguerite de Cortone 1247-1297.
614611: MARIA, KOENDERS, A.J. - Maria in den eeredienst der Katholieke kerk. 3 delen.
599710: MARIA THERESIA, VALLOTON, H. - Maria Theresia. Die Frau, die ein Weltreich regierte. Biographie. Mit 30 Abbildungen.
605178: MARIA, WARNER, M. - De enige onder de vrouwen. De maagd Maria: mythe en cultus
629181: MARIAS, J. - Metaphysical anthropology: The empirical structure of human life
568338: MARION, F. - Les merveilles de la végétation. Ouvrage illustré de 46 gravures par E. Lancelot.
576905: MARITAIN, J. - Quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle.
627144: MARITAIN, J. - Questions de conscience. Essais et allocutions.
627143: MARITAIN, J. - De l'église du christ. La personne de l'église et son personnel.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/14