Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
613629: NEWMAN, K.S. - Law and economic organization. A comparative study of preindustrial societies.
590684: NEWMAN, F., GOLDBERG, P. - Performance of a lifetime. A practical-philosophical guide to the joyous life.
628421: NEWTON, I., WESTFALL, R.S. - The life of Isaac Newton.
641772: NEWTON-SMITH, W.H. - The structure of time.
624620: NEWTON, I., BECHLER, Z., (ED.) - Contemporary Newtonian research.
622745: NEWTON, I., MORE, L.T. - Isaac Newton. A biography 1642-1727.
626456: NEWTON-SMITH, W.H. - The rationality of science.
624611: NEWTON, I., FAUVEL, J., FLOOD, R., SHORTLAND, M., (ED.) - Let Newton be!
624616: NEWTON, I., COHEN, I.B. - The Newtonian revolution. With illustrations of the transformation of scientific ideas.
636912: NEWTON, I., HOEVEN, P. VAN DER - Newton. Een inleiding tot zijn wijsgerige inzichten.
613674: NG, YU-KWAN - T'ien-T'ai Buddhism and early Madhyamika.
579571: NICHOLSON, I. - Mexican and central American mythology.
629102: NICOLAAS VAN AUTRECOURT, NICHOLAS OF AUTRECOURT - His correspondence with master Giles and Bernard of Arezzo. A critical edition from the two Parisian manuscripts with an introduction, English translation, explanatory notes and indexes by L.M. de Rijk.
637172: NICOLAAS VAN AUTRECOURT, NICHOLAS OF AUTRECOURT - His correspondence with master Giles and Bernard of Arezzo. A critical edition from the two Parisian manuscripts with an introduction, English translation, explanatory notes and indexes by L.M. de Rijk.
632737: NICOLAAS VAN AUTRECOURT, NICHOLAS OF AUTRECOURT - The universal treatise of Nicholas of Autrecourt
637175: NICOLAAS VAN AUTRECOURT, NICOLAS OF AUTRECOURT - The universal treatise of Nicholas of Autrecourt
624606: NICOLAAS VAN AUTRECOURT, NICOLAS OF AUTRECOURT - Correspondence articles condamnés. Texte latin établi par L.M. de Rijk. Introduction, traduction et notes par C. Grellard.
615348: NICOLAAS VAN AUTRECOURT, NICHOLAS OF AUTRECOURT - The universal treatise of Nicholas of Autrecourt
641377: NICOLAI, G.F. - Die Biologie des Krieges. Two parts in one volume.
629704: NICOLAI, R. - The engima of the origin of portolan charts: a geodetic analysis of the hypothesis of a medieval origin.
604323: NICOLAI, C.F. - Het leven en de gevoelens van den eerwaarden Heer Sebaldus Nothanker. Uit het Hoogduitsch vertaald. Drie delen in één band. Bijgevoegd: Redevoeringen van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker.
615030: NICOLAIDES, D. - In the light of science. Our ancient quest for knowledge and the measure of modern physics.
635919: NICOLE, P., JAMES, E.D. - Pierre Nicole, jansenist and humanist. A study of his thought.
581635: NICOLETTA BOILET, PIERRE DE VAUX - Vita sanctae Coletae (1381-1447). Prolegomenis auxerunt C. van Corstanje, Y. Cazaux, J. Decavele, A. Derolez.
623584: NICOLLIER, A. - Dictionnaire des évrivains Suisses d'expression Française. Précéde de lettres de Jean d'Ormesson, Hirokuni Kabuto, Denis Holier et Roger Francillon. 2 volumes.
638178: NICOLSON, M.H. - Mountain gloom and mountain glory: The development of the aesthetics of the infinite.
634429: NIDA-RÜMELIN, J., SPOHN, W., (ED.) - Rationality, rules and structure.
604534: NIDDITCH, P.H., (ED.) - The philosophy of science.
640167: NIEBUHR, R., HOEDEMAKER, L.A. - Faith in total life. Style and direction of H. Richard Niebuhr's theology.
643038: NIEBUHR, H.R. - Christ and culture.
634654: NIEBUHR, R., GILKEY - On Niebuhr. A theological study.
639009: NIEBUHR, R., VELDHUIS, R. - Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics.
642761: NIEBUHR, H.R. - Radical monotheism and western culture. With supplementary essays. Foreword by James M. Gustafson.
635077: NIEL, R. VAN - Java under the cultivation system. Collected writings.
641294: NIELSEN, K. - Scepticism.
621477: NIEROP, M. VAN, VALL, R. VAN DE, SCHOOT, A. VAN DER, (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
631836: NIEROP, M. VAN - Denken in tweespalt. Interpreteren in ambivalentie.
642130: NIET, S. VAN DER - Zo niet, dan toch. Over ons redeneren en wat daar wel of niet logisch aan is.
640833: NIETZSCHE, F. - Werke in drei Bänden + Nietzsche-Index zu den Werken in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta. 4 volumes.
642056: NIETZSCHE, F. - Die Geburt der Tragödie. Der griechische Staat. Mit einem Nachwort von A. Baeumler.
633917: NIETZSCHE, F., JOËL, K. - Nietzsche und die Romantik.
638394: NIETZSCHE, F., YOVEL, Y., (ED.) - Nietzsche as affirmative thinker. Papers presented at the fift Jerusalem Philosophical Encounter, April 1983.
1408: NIETZSCHE, F., KAUFMANN, W. - Nietzsche Philosoph, Psychologe, Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von J. Salaquarda.
643017: NIETZSCHE, F. - Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen. Ungekürzte Ausgabe.
642240: NIETZSCHE, F., JANZ, C.P. - Friedrich Nietzsche. Biographie. Complete in 3 volumes.
625221: NIETZSCHE, F., KÖHLER, J. - Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft. Eine Biographie.
616115: NIETZSCHE, F., HUAN, G. - La philosophie de Fréderic Nietzsche.
631977: NIETZSCHE, F., KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
631976: NIETZSCHE, F., KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
641744: NIETZSCHE, F., SAFRANSKI, R. - Nietzsche. Biographie seines Denkens.
635675: NIETZSCHE, F., HALÉVY, D. - Nietzsche. Avant-propos de G.A. Goldschmidt.
572604: NIETZSCHE, F., VETTER, A. - Nietzsche.
579956: NIETZSCHE, F., VLOEMANS, A. - Nietzsche.
617675: NIETZSCHE, F., LANDMANN, M. - Geist und Leben. Varia Nietzscheana.
641051: NIETZSCHE, F. - Gesammelte Briefe. Herausgegeben von Elisabeth-Förster-Nietzsche und Peter Gast. Complete in 5 parts in 6 volumes.
605531: NIETZSCHE, F., KAUFMANN, W. - Nietzsche Philosoph, Psychologe, Antichrist. Aus dem Amerikanischen übersetzt von J. Salaquarda.
627974: NIETZSCHE, F., SALAQUARDA, J., (Hrsg.) - Nietzsche.
634766: NIETZSCHE, F., LESSING, T. - Nietzsche. Mit einem Nachwort von Rita Bischof.
586433: NIETZSCHE, F., REY, J.M. - L'enjeu des signes. Lecture de Nietzsche.
632151: NIETZSCHE, F., KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
627981: NIETZSCHE, F., RICHTER, R. - Friedrich Nietzsche. Sein Leben und sein Werk. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Universität zu Leipzig.
627983: NIETZSCHE, F., OVERBECK, F., OVERBECK, I. - Briefwechsel mit Franz Overbeck. Herausgegeben von Richard Oehler und Carl Albrecht Bernouili.
642406: NIETZSCHE, F. - Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta. 3 volumes.
586731: NIETZSCHE, F., JASPERS, K. - Nietzsche. Introduction à sa philosophie. Traduit de l'allemand par H. Niel. Lettre-préface de J. Wahl.
592521: NIETZSCHE, F., PICON, G. - Nietzsche. La vérité de la vie intense. Texte inédit (1937), établi par G. Picon et A. Bonfand. Préface de M. de Launay.
636075: NIETZSCHE, F., RIEHL, A. - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker.
631379: NIETZSCHE, F., PETERS, H.F. - Zarathustras Schwester. Fritz und Lieschen Nietzsche - ein deutsches Trauerspiel. Der Autor hat den Text für die deutschsprachigen Leser bearbeitet und ins Deutsche übertragen.
640081: NIETZSCHE, F., PETERS, H.F. - Zarathustras Schwester. Fritz und Lieschen Nietzsche - ein deutsches Trauerspiel. Der Autor hat den Text für die deutschsprachigen Leser bearbeitet und ins Deutsche übertragen.
635365: NIETZSCHE, F., BISER, E. - Gottsucher oder Antichrist? Nietzsches provokative Kritik des Christentums.
640372: NIETZSCHE, F., JANZ, C.P. - Die Briefe Friedrich Nietzsches. Textprobleme und ihre Bedeutung für Biographie und Doxographie.
640760: NIETZSCHE, F., RIEHL, A. - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker. Mit Bildnis.
641050: N/A, NIEUWENHUIJZEN, M. - Convoluut. Verhandeling over het onderwijs in het spellen, leezen en schrijven. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van het Algmeen. 1. Inleiding bevattende de vereischten van eenen goeden schoolmeester in de laagere schoolen voor het gemeen geschikt. 2. Over het onderwijs in het spellen en leezen. 3. Nieuwenhuijzen. Verhandeling over het kunstmatig leezen. Tweede verbeterde druk. 4. Spel- en lees boekjen voor eerst beginnenden. Derde druk. 5. Trap der jeugd. 6. Leeslesjens behoorende by de verhandeling over het kunstmaatig leezen. 7. Schoolboekjen van Nederlandsche deugden.
638845: NIEUWENTIJT, B. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
633562: NIEUWENTIJT, B., VERMIJ, R.H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt. Secularization and science in the seventeenth and eighteenth centuries: Bernard Nieuwentijt (with a summary in English).
590071: NIEUWENTIJT, B. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
3418: NIEUWENTIJT, B. - Een zekere, zakelijke wijsbegeerte. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.H. Vermij.
632553: NIEUWLAND, P. - Nagelaten gedichten. Derde vermeerderde uitgave.
636888: NIJHOFF, M. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Compleet in 3 delen.
599258: NIJK, A.J. - Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën. Uit de nalatenschap samengesteld, geredigeerd en van een voor- en nawoord voorzien door A.J. Baart.
628650: NIJKEUTER, H. - De pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956.
634106: NIJS, T. DE, BEUKERS, E., (RED.) - Geschiedenis van Holland. Met bijdragen van J.G.A. Bazelmans, W.P. Blockmans, T. van Bueren e.a. 3 delen in 4 banden.
638647: DIGHA-NIKAYA - De verzameling van lange leerredes
588349: NILSSON, N.J. - Principles of artificial intelligence.
566185: NILSSON, N.J. - Principles of artificial intelligence.
616619: NINK, C. - Sein und Erkennen. Untersuchungen zur inneren Einheit der Philosophie.
612001: NIRENBURG, S. , RASKIN, V. - Ontological semantics.
622031: NISBET, R.A. - The sociological tradition.
609736: NISBET, R.A. - The sociological tradition.
607160: NISBET, R.A. - Prejudices. A philosophical dictionary.
618619: NITECKI, M.H., NITECKI, D.V., (ED.) - Evolutionary ethics.
639470: NITSCHKE, A. - Revolutionen in Naturwissenschaft und Gesellschaft.
616901: NITYABODHÂNANDA, S. - Queste du sacré.
616900: NITYABODHÂNANDA, S. - Actualité des Upanishads. Préface d'Olivier Lacombe.
640121: NOACK, H. - Die Philosophie Westeuropas.
635442: NODIER, CHARLES - La fée aux miettes. Illustrations de Jacques Ferrand.
583154: NOGARO, B. - La valeur logique des théories économiques.
638900: NOGUÉRES, H. DELGIMAE-FOUCHÉ, M., VIGIER, J.L. - Histoire de la résistance en France. Complete in 5 volumes.
617544: NOHL, H. - Einführung in die Philosophie.
616236: NOHRNBERG, J. - The analogy of The faerie queene. He who cannot attract Pan, approaches Proteus in vain.
626025: NOLTE, E. - Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Von Max Weber bis Hans Jonas.
639839: NOLTE, E. - Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Von Max Weber bis Hans Jonas.
616997: NOLTHENIUS, H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
567230: NONNOTTE, ABBÉ - Dictionnaire philosophique de la religion, ou l'on établit tous le points de la religion, attaqués par les incrédules, & ou l'on répond à toutes leurs objections. Par l'auteur des erreurs de Voltaire.
626270: NOORDAM, D.J. - Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw.
16758: NOORDENBOS, O. - Het atheisme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht.
601847: NOORDENBOS, O., SPIGT, P. - Atheisme en vrijdenken in Nederland.
621085: NOORDENBOS, O., SPIGT, P. - Atheisme en vrijdenken in Nederland.
635955: NOORDMAN, D. - Economie en filosofie in de vroege middeleeuwen 750 - 1250.
596330: NOORDMANS, O. - Om de rechte orde der kerk.
634194: NOOT, J. VAN DER - The Olympia epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begryp der XII. boecken Olympiados' and 'Abrege des douze livres Olympiades' edited by C.A. Zaalberg.
620786: NOOTEBOOM, S.G. - Deugdelijke schepen. Marinescheepsbouw 1945-1995. Op welke wijze verwierf de Koninklijke Marine sedert de Tweede Wereldoorlog haar schepen? Een studie over de recente geschiedenis van de marinescheepsbouw in Nederland, met name met betrekking tot de grotere schepen.
640341: NORBERG, J. - Open.The story of human progress.
609917: NORDHOFEN, E., (HRSG.) - Physiognomien. Philosophen des 20. Jahrhunderts in Porträts.
640270: NOREÑA, C.G. - Studies in Spanish Renaissance thought.
592788: NORMAN, D.A. - The invisible computer. Why good products can fail, the personal computer is so complex, and information appliances are the solution.
584172: NORMAN, R. - Reasons for actions. A critique of utilitarian rationality.
2348: NORMAND, C. - Métaphore et concept.
627185: NORREKLIT, L. - Concepts. Their nature and significance for metaphysics and epistemology.
632863: NORRIS, C. - Minding the gap. Epistemology & philosophy of science in the two traditions.
630591: NORTH, J.D. - The measure of the universe. A history of modern cosmology.
640803: NORTON, A.L., (ED.) - Dictionary of ideas.
621042: NORWICH, J.J. - Die Normannen in Sizilien 1130-1194. Mit 25 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln und einer Karte in Text. Übersetzung aus dem Englischen von Helmuth Eggert.
636021: NOSKE, B. - Huilen met de wolven. Een interdisciplinaire benadering van de mens-dier relatie.
598356: NOSTRADAMUS, KING, F.X., SKINNER, S. - Nostradamus. Prophecies fulfilled and predictions for the millennium & beyond.
638884: NOSTRADAMUS - Les oracles de Michel de Nostredame astrologique, médicine et conseiller ordinaire des Rois Henri II, Françoise II et Charles IX. Édition ne varietur (...) par Anatole le Pelletier. 2 volumes.
615283: NOTKER DER DEUTSCHE, LUGINBÜHL, E. - Studien zu Notkers Übersetzungskunst. Mit einem Anhang: Die Altdeutsche Kirchensprache. Einleitung von Stefan Sonderegger.
622931: NOUHUYS, J.W. VAN - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curaçao. 2 delen.
641119: NOURISSIER, F., (ED.) - Un siècle. Iconographie choisie et commentée.
623266: NOVACK, G., (ED.) - Existentialism versus marxism: conflicting views on humanism. With an introduction.
596042: NOWAK, L., (ED.) - Dimensions of the historical process.
634671: NOWAK, L., BRZEZINSKI, J., KLAWITER, A., KUIPERS, T.A.F., (ED.) - The courage of doing philosophy. Essays presented to Leszek Nowak.
640470: NOWOTNY, H., SCOTT, P., GIBBONS, M. - Re-thinking science. Knowledge and the public in an age of uncertainty.
608478: NOWOTNY, H. - Insatiable curiosity. Innovation in a fragile culture
638491: NOZICK, R. - The nature of rationality.
636093: NOZICK, R. - Invariances. The structure of the objective world.
641707: NUCHELMANS, G. - Proeven van analytisch filosoferen.
640740: NUCHELMANS, G. - Proeven van analytisch filosoferen.
632690: NUCHELMANS, G. - Taalfilosofie. Een inleiding.
622193: NUCHELMANS, G. - Wijsbegeerte en taal. Twaalf studies.
642415: NUCHELMANS, G. - Late-scholastic and humanist theories of the proposition.
642728: NUSSBAUM, M.C. - Frontiers of justice. Disabilty, nationality, species membership.
16484: NUSSBAUM, F.L. - The triumph of science and reason 1660-1685.
641129: NUSSBAUM, M.C. - Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties
642527: NUSSBAUM, M.C. - Creating capabilities. The human development approach.
612046: NUSSELDER, A.C. - Interface fantasy. A Lacanian cyborg ontology.
616301: NYANAPONIKA - Die Wurzeln von Gut und Böse. Buddhistische Texte. Aus dem Pali übersetzt, kommentiert und eingeleitet von Nyanaponika Mahathera.
610271: NYANATILOKA - Buddhistisches Wörterbuch. Kurzgefasstes Handbuch der buddistischen Lehren und Begriffe in alphabetischer Anordnung.
583712: NYBERG, D., (ED.) - The philosophy of open education. Edited with an introduction.
2551: NYGREN, A. - Sinn und Methode. Prolegomena zu einer wissenschatlichen Religionsphilosophie und einer wissenschaftlichen Theologie. Mit einem Vorwort von U. Asendorf.
632864: NYGREN, A. - Sinn und Methode. Prolegomena zu einer wissenschatlichen Religionsphilosophie und einer wissenschaftlichen Theologie. Mit einem Vorwort von U. Asendorf.
636251: OAKESHOTT, W. - The sequence of English medieval art illustrated chiefly from illuninated MSS, 650-1450.
638280: OBBINK, H.TH. - De godsdienst in zijn verschijningsvormen.
388: OBBINK, H.W., BAAREN, T.P. VAN, BOUMAN, J., HAK, H.J. - Verbum. Essays on some aspects of the religious function of words dedicated to Dr. H.W. Obbink.
619124: OBERMAN, H.A., BRADY, T.A., BRADY, K.G., KARANT-NUNN, S. , (ed.) - The work of Heiko A. Oberman. Papers from the symposium on his seventieth birtday.
610185: OBEYESEKERE, G., REYNOLDS, F. - The two wheels of Dhamma. Essays on the Theravada tradition in India and Ceylon. Editor: Bardwell L. Smith.
642046: WILLEM VAN OCKHAM - Evidente kennis en theologische waarheden (Proloog van de commentaar op de Sententiën, quaestio 1). Ingeleid, vertaald en geannoteerd door E.P. Bos.
608818: OEHLER, K. - Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. Aufsätze zur Geschichte des griechischen Denkens. Mit 10 Abbildungen auf 3 Tafeln.
635849: OESCHGER, J., (RED.) - Briefe von und nach Basel aus fünf Jahrhunderten. Ausgewählt, übetragen und erläutert. Zum fünfhundertjährigen Bestehen der Universität Basel überreicht von J.R. A.G., Basel. 2 books in a map.
642815: OESTERLEY, H. - Gesta Romanorum.
627664: OESTERREICH, P.L. - Das gelehrte Absolute. Metaphysik und Rhetorik bei Kant, Fichte und Schelling.
632786: OFFENBERG, A.K., SCHRIJVER, E.G.L., HOOGEWOUD, F.J., (ED.) - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of jewish booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1974-1994. With the collaboration of L. Kruijer-Poesiat
638120: OFFERHAUS, LEONARD - Compendium historiae universalis in quo res sacrae et profane. Inde a prima rerum origine as saeculum a nato Christo decimum octavum, in orbe et ecclesia gestae ordine chronologico (...) Editio tertia. 2 volumes.
635247: OFFERMANS, C., (RED.) - Het licht der rede. De verlichting in brieven, essays en verhalen. Samengesteld en ingeleid.
609544: OFFERMANS, C. - Lichtenberg. Scènes op de drempel van de moderne tijd.
602014: OFFERMANS, C. - De kracht van het ongrijpbare. Essays over literatuur en maatschappij.
636037: OFFERMANS, C., (RED.) - Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen. Samengesteld en ingeleid.
642319: OFFERMANS, C. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
641397: OFFERMANS, C. - Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de verlichting.
623314: OFFERMANS, C. - De mensen zijn mooier dan ze denken. Essays.
623943: OGDEN, S.M. - On theology.
631371: OGDEN, S.M. - The reality of God and other essays.
621597: OGURA, M. - Verbs in medieval English. Differences in verb choice in verse and prose.
621963: OISCHINGER, JOH. NEPOMUK - Philosophie und Religion, oder speculative Entwicklung ihres normalen Verhältnisses im Gegensatze zur mythischen Auffassung. Mit einer Vorrede von F.A. Staudenmaier.
638619: OKASHA, E. - Hand-list of Anglo-Saxon non-runic inscriptions.
634335: OKUN, L.B. - Leptons and quarks.
629088: OLBY, R. - The path to the double helix. Foreword by Francis Crick.
627901: OLDEKOP, E. - La principe de hiérarchie dans la nature et ses rapports avec le problème du vitalisme et du mécanisme.
630689: OLDEKOP, E. - La principe de hiérarchie dans la nature et ses rapports avec le problème du vitalisme et du mécanisme.
640158: OLDENBARNEVELT, J. VAN, TEX, J. DEN - Oldenbarnevelt. 4 (van de 5) delen.
633879: OLDENBERG, H. - Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.
598604: OLDEWELT-DOMMISSE, A., DOMMISSE, F. - De wonderlamp der graphologie + losse bijlage met handschriften..
598605: OLDEWELT-DOMMISSE, A., DOMMISSE, F. - De wonderlamp der graphologie. 2 delen.
641551: OLSON, R.G. - Meaning and argument: Elements of logic.
618337: OLSON, R.G. - Meaning and argument: elements of logic.
638839: OLTHUIS, J.H., (ED.) - Towards an ethics of community. Negotiations of difference in a pluralist society.
609343: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
583900: ONFRAY, M. - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
18631: ONFRAY, M. - Politique du rebelle. Traité de résistance et d'insoumission.
641519: ONFRAY, M. - Het lichaam, het leven en het lijden
605778: ONFRAY, M. - Politique du rebelle. Traité de résistance et d'insoumission.
615485: ONFRAY, M. - De kunst van het genieten. Pleidooi voor een hedonistisch materialisme
640952: ONFRAY, M. - Antihandboek voor de filosofie. Tegendraadse lessen in de geest van Sokrates
621829: ONTIJD, C.G. - Verhandeling over het verschil tusschen de algemeene grondkrachten der natuur en de levenskracht.
621733: OOMEN, P.M.F., OSSE, J.W.M., KIRKELS, V.G.H.J., (RED.) - Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld.
628489: OORT, J.H. - The manuscripts and correspondence of Jan Hendrik Oort. Inventory by J.K. Katgert-Merkelijn.
639794: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
605849: OOSTEN, J.J. - Magie en rede. Een onderzoek naar de invloed van magische denkwijzen binnen onze op het verstand georiënteerde cultuur.
611420: OOSTERBAAN, J.A., JONG, A.F. DE, HORST, I.B., (RED.) - De geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
619336: OOSTERLING, H.A.F., BHAGWANDIN, V., (RED.) - Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit.
631157: OOSTERZEE, J.J. VAN, E.A. - Scheffer-Album.
630937: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
630936: OOSTROM, F.P. VAN - Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
632383: OOSTROM, F. VAN - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.
618862: OPLAND, MAK, G., WERINGH, K. VAN, JACOBS, J. - De wereld (1947-2001) volgens Opland.
641774: OPPENHEIMER, J.R. - Science and the common understanding. The B.B.C. Reith lectures 1953.
4242: OPPENHEIMER, F., HIDAJAT - De monopolie-theorie van Franz Oppenheimer.
624472: OPZOOMER, C.W., VEER, H. VAN 'T - Mr. C.W. Opzoomer als wijsgeer.
624333: OPZOOMER, C.W. - Wetenschap en wijsbegeerte + De waarheid en hare kenbronnen. 2 delen in 1 band.
583616: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
635716: OPZOOMER, C.W., WIJCK, B.H.C.K. VAN DER - Het wezen der kennis. Een leesboek der logika + De oorsprong en de grenzen der kennis. Inwijdingsrede (Van der Wijck).
598114: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
600304: OPZOOMER, C.W. - Het wezen der kennis. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. van Dooren.
613497: OPZOOMER, C.W. - Onze godsdienst. Vijf reden.
637149: OPZOOMER, C.W., VEER, H. VAN 'T - Mr. C.W. Opzoomer als wijsgeer.
616797: ORAIN, O., (ED.) - Les 'années 68' des sciences humaines et sociales.
627082: ORFF, CARL - Carl Orff und sein Werk. Dokumentation. 2 volumes.
642812: ORLANDI, G. - Scritti di filologia mediolatina. Racolti da Paolo Chiesa, Anna Maria Fagnoni, Rossana E. Guglielmetti, Giovanni Paolo Maggioni.
632545: ORNSTEIN, L.S. - Problemen der kinetische theorie van de stof. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Faculteit der wis- en natuurkunde aan 's Rijks Universiteit te Utrecht op maandag 25 januari 1915.
631426: ORTEGA Y GASSET, J. - Crises in leven en liefde, in kunst en historie. Geautoriseerde vertaling door G.J. Geers.
631427: ORTEGA Y GASSET, J. - De mens en de mensen. Geautoriseerde vertaling uit het Spaans door G.J. Geers.
622706: ORTEGA Y GASSET, J. - Zelfinkeer en verbijstering en drie andere essays. Geautoriseerde vertaling door G.J. Geers.
636383: ORTEGA Y GASSET, J. - De mens en de mensen. Geautoriseerde vertaling uit het Spaans door G.J. Geers.
625431: ORTEGA Y GASSET, J. - Über die Liebe. Meditationen. Unter Mitwirkung von F. Ernst aus dem Spanischen übersetzt und herausgegeben von H. Weyl.
568867: ORTEGA Y GASSET, J. - Über die Liebe. Meditationen. Unter Mitwirkung von F. Ernst aus dem Spanischen übers. und hrsg. von H. Weyl.
639626: ORTEGA Y GASSET, J. - Eine Interpretation der Weltgeschichte. Rund um Toynbee. Übersetzt von Wolfgang Halm.
625603: ORTEGA Y GASSET, J. - Stern und Unstern. Gedanken über Spaniens Landschaft und Geschichte.
625602: ORTEGA Y GASSET, J. - Triumph des Augenblicks. Glanz der Dauer. Auswahl aus dem Werk. Mit einem Vorwort von Robert Haerdter.
568159: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling van J. Brouwer.
619183: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling van J. Brouwer.
621081: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en denken, historie en techniek. Ingeleid en vertaald door G.J. Geers.
639802: ORTEGA Y GASSET, J. - Crises in leven en liefde, in kunst en historie. Geautoriseerde vertaling door G.J. Geers.
642937: ORTEGA Y GASSET, J. - Buch des Betrachters. Aus dem Spanischen übersetzt und herausgegeben von H. Weyl.
636192: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en denken, historie en techniek. Ingeleid en vertaald door G.J. Geers.
631425: ORTEGA Y GASSET, J. - Die Aufgabe unserer Zeit. Mit einer Einleitung von E.R. Curtius. Berechtigte Übertragung aus dem Spanischen von H. Weyl.
630386: ORTEGA Y GASSET, J. - Bespiegelingen over leven en denken, historie en techniek. Ingeleid en vertaald door G.J. Geers.
638873: ORTEGA Y GASSET, J. - Gesammelte Werke. Übersetzt von Helma Flessa, Karl August Horst, Ulrich Weber, Helene Weyl aus der spanischen Originalausgabe Obras Completas. Complete in 6 volumes.
640751: ORTEGA Y GASSET, J. - De taak van onze tijd.
642739: ORTEGA Y GASSET, J., ZIJLSTRA, O. - Authenticiteit en vervreemding. Filosofie en cultuurkritiek van José Ortega y Gasset.
642923: ORTH, E.W., (HRSG.) - Vernunft und Kontingenz. Rationalität und Ethos in der Phänomenologie. Beiträge von Ernst Wolfgang Orth, Otto Pöggeler, Dagfinn Föllesdal, J.N. Mohanty, Karl Acham, Werner Marx, Adriaan Peperzak, Hans-Georg Gadamer.
640689: ORTH, E.W., (RED.) - Mensch, Welt, Verständigung. Perpektiven einer Phänomenologie der Kommunkation. Beiträge von Heinrich Rombach, Thomas M. Seebohm, Robert Sokolowski, Walter Biemel a.o.
640690: ORTH, E.W., (RED.) - Handlungssinn und Lebenssinn. Zum Problem der Rationalität im Kontext des Handelns. Beiträge von Hermann Lübbe, Richard Grathoff, A. Peperzak a.o.
640693: ORTH, E.W., (RED.) - Kommunikationsstruktur und Weltverständnis. Beiträge von Gerd Brand, J.J. Kockelmans.
640694: ORTH, E.W., (RED.) - Phänomenologie und Praxis. Beiträge von Ludwig Landgrebe, Hermann Lübbe, Peter Schwankl a.o.
640695: ORTH, E.W., (HRSG.), - Studien zum Problem der Technik. Beiträge von Robert E. Innis, Manfred S. Frings, John Michael Krois a.o.
17561: ORTHBANDT, E. - Geschichte der grossen Philosophen und des philosophischen Denkens. Eine Auswahl.
621481: ORTOLI, S., PHARABOD, J.P. - De oplosbare vis en andere paradoxen. Het debat over de quantumtheorie
589250: ORTOLI, S., KLEIN, J. - De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding
635323: ORTON, H., SANDERSON, S., WIDDOWSON, J., (ED.) - The linguistic atlas of England.
568899: OS, M. VAN, WIERINGA, W.J., (RED.) - Wetenschap en rekenschap 1880-1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
632592: OSIER, D.V., WOZNIAK, R.H. - A century of serial publications in psychology 1850 -1950. An international bibliography.
612004: OSLER, M.J., (ED.) - Atoms, pneuma, and tranquillity. Epicurean and stoic themes in European thought.
608366: OSSOWSKI, S. - The foundations of aesthetics
636247: OSTERWOLD, T., (HRSG.) - Das goldene Zeitalter. Die Geschichte des Goldes vonm Mittelalter zur Gegenwart.
616878: OSTROWETSKY, S. - L'imaginaire bâtisseur. Les villes nouvelles Françaises. Préface du Louis Marin.
632835: OSTWALD, W. - Grosse Männer.
610850: OSTWALD, W. - Vorlesungen über Naturphilosophie. Gehalten im Sommer 1901 an der Universität Leipzig.
638350: OTT, HUGO, SCHÄFER, H., (HRSG.) - Geschichte in Verantwortung. Festschrift für Hugo Ott zum 65. Geburtstag.
640819: OTT, W. - Der Rechtspositivismus. Kritische Würdigung auf der Grundlage eines juristischen Pragmatismus.
629529: OTTERSPEER, W., SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. - Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke Akademie van Wetenschappn en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het interbellum.
637712: OTTO, R. - Das Gefühl des überweltlichen (sensus numinis).
632147: OTTO, R. - Das Gefühl des überweltlichen (sensus numinis).
634238: OTTO, R. - Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum. Vergleich und Unterscheidung.
632303: OTTO, R. - Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
626167: OTTO, R., BOEKE, R. - Divinatie. Met name bij Rudolf Otto.
15488: OTTO, H.R., TUEDIO, J.A., (ED.) - Perspectives on mind.
642224: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
580823: OTTWAY, S.M. - Desiring disencumbrance. The representation of the self in autobiographical writings by seventeenth-century Englishwomen.
610463: OTWAY, T. - The works of Thomas Otway. Plays, poems, and love-letters. Edited by J.C. Ghosh. 2 volumes. Complete set.
631983: OUDENAARDEN, P.C. - Teken en visie. De wijsgerig-anthropologische grondslagen van het teken-gebruik, speciaal in de exacte wetenschappen.
578025: OUDENAARDEN, P.C. - Teken en visie. De wijsgerig-anthropologische grondslagen van het teken-gebruik, speciaal in de exacte wetenschappen.
631290: OVERBEEK, J. - History of population theories.
638133: OVERBYE, D. - Kinderen van Hubble. Een wetenschappelijke zoektocht naar de geheimen van het heelal
640886: OVERZEE, P. VAN - Het moderne humanisme in Nederland.
640887: OVERZEE, P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. I. Moderne devotie. Bijbels humanisme. Humanistisch christendom.
615462: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
616021: OVINK, B.J.H. - Het kritisch idealisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijk-Universiteit te Utrecht op 2 juni 1913.
610318: OVINK, B.J.H. - Overzicht der Grieksche wijsbegeerte. Vierde druk verzorgd door C.J. de Vogel.
616035: OVINK, B.J.H. - De filosofie en het wezen van den mensch. Een voordracht.
616465: OWEN, G.E. - The universe of the mind.
640578: OYAMA, S. - The ontogeny of information. Development systems and evolution. Foreword by Richard C. Lewontin.
612114: OYEN, H. VAN, (RED.) - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. 2 delen.
624493: TSON-KHA-PA - Calming the mind and discerning the real. Buddhist meditation and the middle view. From the 'Lam rim chen mo' of Tson-kha-pa
592531: PACEY, A. - The maze of ingenuity. Ideas and idealism in the development of technology.
631907: PACKARD, V. - The people shapers.
643067: PADLEY, G.A. - Grammatical theory in Western Europe 1500 - 1700. Trends in vernacular grammar I.
643055: PADLEY, G.A. - Grammatical theory in Western Europe 1500-1700. The Latin tradition.
638738: PADLEY, G.A. - Grammatical theory in Western Europe 1500-1700. The Latin tradition.
635126: PADMANABHAN, T. - An invitation to astrophysics.
641769: PAGELS, H.R. - The dreams of reason. The computer and the rise of the sciences of complexity.
614189: PAGELS, H.R. - Volmaakte symmetrie. Speurtocht naar de oorsprong van ruimte en tijd
590072: PAGÈS, F. - De filosoof staat om vijf uur op. Interessante weetjes over grote denkers
630626: PAINE, T., HITCHENS, C. - De rechten van de mens van Thomas Paine. Een biografie
613239: PAINE, T. - Thomas Paine reader. Edited by Michael Foot and Isaac Kramnick.
604259: PALLAVICINO, PIETRO SFORZA - Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Giesu, ove insieme rifiutasi con autorevoli testimonianze un' Istoria falsa divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Alla santita di nostro signore papa Alessandro VII. Complete in 2 volumes.
637943: PALM, J.H. VAN DER - Zestal leerredenen. 10 delen in 5 banden.
637942: PALM, J.H. VAN DER - Tiental leerredenen. 10 delen.
640191: PANNEKOEK, A. - De groei van ons wereldbeeld. Een geschiedenis van de sterrekunde.
642080: PANNEKOEK, A. (P. AARTSZ) - Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen. Met bijdragen van B.A. Sijes en E.P.J. van den Heuvel. Samengesteld en verzorgd door B.A. Sijes, J.M. Welcker en J.R. van der Leeuw.
640116: PANNENBERG, W. - Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze.
605816: PANNENBERG, W., BRINKMAN, M.E. - Het gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953 tot 1979.
640115: PANNENBERG, W. - Anthropologie in theologischer Perspektive.
638243: PANNENBERG, W. - Anthropologie in theologischer Perspektive.
609058: PANZER, GEORG WOLFGANG - Annalen der ältern deutschen Litteratur oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Büchern welche von Erfindung der Buchdruckkunst bis MDXX, MDXXI bis MDXXVI in deutscher Sprache gedruckt worden sind. Unveränderte fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Grattenauer, Nürnberg 1788. 3 volumes
608027: PANZER, GEORG WOLFGANG - Annales typographici ab artis inventae origine ad annum MD post Maittarii Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. 11 volumes.
638148: PAP, A. - The a priori in physical theory.
624460: PAP, A. - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
582367: PAP, A. - Analytische Erkenntnistheorie. Kritische Übersicht über die neueste Entwicklung in USA und England.
614873: PAPANDREOU, A. G. - Economics as a science.
629974: PAPINEAU, D. - Reality and representation.
620276: PAPINEAU, D., (HRSG.) - Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken. Unter Mitwirkung von Tim Crane, Jesse Prinz, Adam Morton, John Cottingham u.a. Übersetzt von Nikolaus de Palézieux.
640627: PAPPAS, G.S., SWAIN, M., (EDS.) - Essays on knowledge and justification.
610061: PAQUIN, N. - Le corps juge. Sciences de la cognition et esthétique des arts visuels.
616868: PARACELSUS, ZEKERT, O. - Die grosse Wanderung des Paracelsus. De peregrinatione Paracelsi magna. Von Einsiedeln nach Salzburg.
581239: PARACELSUS - Les sept livres de l'archidoxe magique. Traduits en français. Précédés d'une introduction et d'une préface par M. Haven. Avec cent gravures et tableaux dans le texte, huit planches et un beau portrait de Paracelse en frontispice.
584075: PARACELSUS, SPUNDA, F. - Paracelsus. Mit 1 Faksimile und 31 Abbildungen.
639986: PARET, R., BÜRGEL, J.C., ALLEMANN, F. - Symbolik des Islam. Textband + Tafelband. Mit 107 Abbildungen. Complete in two volumes
590810: MATTHEW PARIS - Matthaei Paris monachi Albanensis Angli, Historia Maior. Iuxta exemplar Londinense 1571, verbatim recusa. Et cum Rogeri Wendoveri, Willielmi Rishangeri, authorisque maiori minorique historiis chronicisque MSS, in Bibliotheca Regia, collegij Corporis Christi Cantabrigiae, Cottoniaque, fideliter collata. Huic primum editioni accesserunt, duorum Offarum Merciorum regum; & viginti trium abbatum S. Albani vitae: una cum libro additamentorum. Per eundem authorem. Editore Willielmo Wats S.T.D. Qui & variantes lectiones, adversaria, vocumque barbararum glossarium, adiecit: simul cum rerum, nominumque, indicibus locupletissimis.
642144: PARISI, G. - Het wonder van complexe systemen. Mijn verhaal over de natuurkunde. In samenwerking met Anna Parisi
613190: PARK, D. - The how and the why. An essay on the origins and development of physcial theory. With drawings by Robin Brickman.
635983: PARKER, E.H. - John Chinaman and a few others.
630473: PARKER, R. - The myth of the middle class. Notes on affluence and equality. Foreword by G. William Domhoff.
613905: PARKINSON, G.H.R., (ED.) - The theory of meaning.
615357: PARLICEV, GRIGOR, DETREZ, R. - Grigor Parlicev. Een case-study in Balkannationalisme.
642371: PARMENIDES, COXON, A.H. - The fragments of Parmenides. A critical text with introduction, translation, the ancient testimonia and a commentary.
627566: PARRATT, L.G. - Probability and experimental errors in science. An elementary survy.
1864: PARRET, H., SBISA, M., VERSCHUEREN, J., (ED.) - Possibilities and limitations of pragmatics. Proceedings of the conference on pragmatics, Urbino, july 8-14, 1979.
575560: PARSONS, H.L. - Self, global issues, and ethics.
637965: PARSONS, T. - Essays in sociological theory.
637891: PARSONS, T. - The early essays. Edited and with an introduction by C. Camic.
616983: PARSONS, T., MENZIES, K. - Talcott Parsons and the social image of man.
638676: PARSONS, T., ADRIAANSENS, H.P.M. - Talcott Parsons en het conceptuele dilemma.
615243: PARSONS, K. - It started with Copernicus. Vital questions about science.
599410: PARSONS, T., (ED.) - American sociology. Perspectives, problems, methods.
639073: PARSONS, T., LOUBSER, J.J., BAUM, R.C., EFFRAT, A., (EDS.) - Explorations in general theory in social science.. 2 volumes.
638240: PARSONS, T., BOURRICAUD, F. - The sociology of Talcott Parsons
636750: PARSONS, T., SHILS, E.A., (ED.) - Toward a general theory of action. Theoretical foundations for the social sciences.
639809: PARSONS, T., BOURRICAUD, F. - The sociology of Talcott Parsons
16348: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur. Suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
631104: PASCAL, B., BAIRD, A.W.S. - Studies in Pascal's ethics.
604159: PASCAL, B., TISSOT, J. - Pascal réflexions sur ses pensées.
633444: PASCAL, B., LESOUND, F., THIROUIN, L., (ED.) - Lectures russes de Pascal. Hier et aujourd'hui.
633589: PASCAL, B. - Oeuvres complètes. Préface d'Henri Gouhier. Présentation et notes de Louis Lafuma.
636563: PASCAL, B., BLOOM, H., (ED.) - Blaise Pascal. Edited and with an introduction.
15426: PASCAL, B. - Thoughts on religion and other subjects. Written originally in French by monsieur Pascal
568225: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Études médico-psychologiques sur Pascal.
599777: PASCAL, B., NORMAN, B. - Portraits of thought. Knowledge, methods, and styles in Pascal.
628746: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
599057: PASCAL, B., MEYER, H. - Pascals Pensées als dialogische Verkündigung.
605762: PASCAL, B., SCHMITZ DU MOULIN, H. - Blaise Pascal, une biographie spirituelle.
613823: PASCAL, B. - Pensées de Pascal. Texte de l'édition Brunschvicg. Ëdition précédée de la vie de Pascal par Mme Périer, sa soeur. Introduction et notes par Ch.-M. des Granges.
629398: PASCAL, B. - Briefe gegen die Jesuiten (Lettres provinciales). Eingeleitet von Max Christlieb. Übersetzt von E. Russell.
633445: PASCAL, B., GUENANCIA, P. - Divertissements pascaliens.
592112: PASCAL, B., NORMAN, B. - Portraits of thought. Knowledge, methods, and styles in Pascal.
640922: PASCAL, B. - Oeuvres complètes. Texte établi, présenté et annoté par J. Chevalier.
642557: PASCAL, B., POSTHUMUS, R. - Gedachten van Blaise Pacal over den mensch: vertaald uit zijne Pensées sur la religion etc. en met aanmerkingen voorzien. Benevens eene levensschets van dien beroemden Geleerde.
627948: PASCAL, B. - Pensées de Pascal précédées de sa vie par Mme Périer, sa soeur suivies d'un choix des pensées de Nicole et de son Traité de la paix avec les hommes.
638384: PASCAL, B., HOEVEN, P. VAN DER - Blaise Pascal.
633446: PASCAL, B., THIROUIN, L. - Pascal ou le défaut de la méthode. Lecture des Pensées selon leur ordre.
635370: PASCAL, B. - Pensées.
158: PASCAL, B., SCHOLTENS, M. - Pascal. Études médico-psychologiques. Préface de J. Orcibal.
603091: PASCAL, B., O'CONNELL, M.R. - Blaise Pascal. Reasons of the heart.
638739: PASNAU, R. - Theories of cognition in the later middle ages.
642254: PASSAVANT, P.A., DEAN, J., (ED.) - Empire's new clothes. Reading Hardt and Negri.
640043: PASSAVANT, P.A., DEAN, J., (ED.) - Empire's new clothes. Reading Hardt and Negri.
629291: PASSMORE, J. - Philosophical reasoning.
642285: PASTEUR, LOUIS, VALLERY-RADOT, R. - The life of Pasteur
642286: PASTEUR, LOUIS, PASTEUR VALLERY-RADOT, L. - Images de la vie et de l'oeuvre de Pasteur. Documents photographiques.
638282: PATER, W.A. DE - Theologische Sprachlogik.
639057: PATER, W. DE, VERGAUWEN, R. - Logica: formeel en informeel.
641110: VELLEIUS PATERCULUS - Compendium of Roman history. Res gestae divi Augusti. With an English translation by Frederick W. Shipley.
638814: PATOUL, B. DE, SCHOUTE, R. VAN, (RED.) - Les primitifs flamands et leur temps.
640785: PATRIDES, C.A. - Premises and motifs in Renaissance thought and literature.
622520: PATTIN, A. - Pour l'histoire du sens agent. La controverse entre Barthélemy de Bruges et Jean de Jandun ses antécédents et son évolution. Étude et textes inédits.
630464: PAUL, E.F., MILLER, F.D., PAUL, J., (ed.) - Moral knowledge.
640543: PAUL, J. - Histoire intellectuelle de l'occident médiéval.
624694: PAUL OF VENICE, PAULI VENETI, PERREIAH, A.R. - Paul of Venice: a bibliographical guide.
630051: PAUL OF VENICE, PAULI VENETI, PERREIAH, A.R. - Paul of Venice: a bibliographical guide.
624797: PAULHAN, JEAN, KOHN-ETIEMBLE, J. - 226 lettres inédites de Jean Paulhan. Contribution à l'étude du mouvement littéraire en France (1933-1967).
624796: PAULHAN, JEAN, ARLAND, MARCEL - Correspondance 1936 - 1945. Édition établie et annotée par Jean-Jacques Didier.
624712: PAULHAN, JEAN - Choix de lettres par Dominique Aury et Jean-Claude Zylberstein. Revu et annoté par Bernard Leillot. 3 volumes.
617055: PAULHAN, F. - L'Esthétique du passage. Avec 16 planches hors texte.
624982: PAULHAN, JEAN, PONGE, FRANCIS - Correspondance 1923 - 1968. Édition critique annotée par Claire Boaretto. 2 volumes.
635067: PAULI, W. - Fünf Arbeiten zum Ausschliessungsprinzip und zum Neutrino. Mit Kurzbiographie und Einleitungen herausgegeben von Steffen Richter.
637102: PAULOS, J.A. - Ik denk, dus ik lach. Een alternatieve benadering van de filosofie
610058: PAULSEN, F. - Schopenhauer. Hamlet. Mephistopheles. Drei Aufsätze zur Naturgeschichte des Pessimismus.
634856: PAULSEN, F. - Einleitung in die Philosophie.
621690: PAUSIN JOHANNA, KIST, N.C., WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de pausin Johanna, nagelezen en getoetst door J.H. Wensing.
640681: PAUW, CORNELIUS DE - Recherches philosophiques sur les Américains ou Mémoires interessants pour servir à l'histoire de l'espece humaine. Avec une differtation sur l'Amérique & les Américains, par Dom Pernetty. Complete in 3 volumes.
2046: PAVKOVIC, A., (ED.) - Contemporary Yugoslav philosophy: the analytic approach.
583122: PEARCE, D.W., (ED.) - The dictionary of modern economics.
628677: PEARL, S. - Face/On. Face transplants and the ethics of the other.
620555: PEARL, L. - Corps, sexe et art. Dimension symbolique.
609571: PEARSON, J.D., (ED.) - A bibliography of pre-islamic Persia.
640762: PEAT, F.D. - Synchroniciteit: brug tussen geest en materie
640460: PEAT, F.D. - From certainty to uncertainty. The story of science and ideas in the twentieth century.
641023: PECZENIK, A. - On law and reason.
597415: PECZENIK, A., LINDAHL, L., ROERMUND, B. VAN, (ED.) - Theory of legal science. Proceedings of the conference on legal theory and philosophy of science, Lund, Sweden, december 11-14, 1983.
574311: PEDERSEN, B.M., (HRSG.) - The international annual of photography. Das internationale Jahrbuch der Photographie. Le répertoire international de la photographie.
608374: PEELEN, G.J., (RED.) - Het voordeel van de twijfel. In gesprek met de wetenschap.
592131: PÉGUY, C., TIEDEMANN-BARTELS, H. - Verwaltete Tradition. Die Kritik Charles Péguys.
590358: PEIJNENBURG, A.J.M.P. - Acting against one's best judgement. An enquiry into practical reasoning, dispositions and weakness of will.
638987: PEIRCE, C.S., HOUSER, N., ROBERTS, D.D., EVRA, J. VAN, (EDS.) - Studies in the logic of Charles Sanders Peirce.
639141: PEIRCE, C.S., SPINKS, C.W. - Peirce and Triadomania. A walk in the semiotic wilderness.
639019: PEIRCE, C.S. - The essential Peirce. Selected philosophical writings. Edited by Nathan Houser and Christian Kloesel. 2 volumes.
639001: PEIRCE, C.S., DRIEL, H. VAN (RED.) - Het semiotisch pragmatisme van Charles S. Peirce.
638217: PEIRCE, C.S., OCHS, P. - Peirce, pragmatism and the logic of scripture.
630413: PELC, J., JADACKI, J.J., STRAWINSKI, W., (ED.) - In the world of signs. Essays in honour of professor Jerzy Pelc.
628168: PELLS, R.H. - The liberal mind in a conservative age. American intellectuals in the 1940s and 1950s.
617867: PELTO, G.H., PELTO, P.J., MESSER, E., (ed.) - Research methods in nutritional anthropology.
609775: PEN, J. - De loonvorming in de moderne volkshuishouding. Theorie der collectieve loononderhandelingen.
607952: PEN, J. - Harmonie en conflict.
609112: PEN, J. - Een harde wereld.
595130: PEN, J. - Wie heeft er gelijk? Illustraties: Peter van Straaten.
609030: PEN, J. - Tegenspraak. 11 sceptische stukjes.
609039: PEN, J. - Harmonie en conflict.
609040: PEN, J., EIJGELSHOVEN, P.J., GEMERDEN, L.J. VAN, (RED.) - Inkomensverdeling en openbare financiën. Opstellen voor Jan Pen.
638199: PEN, J. - Harmony and conflict in modern society
607333: PEN, J. - Een overzichtelijke wereld. Biografische berichten.
609443: PEN, J. - Gelijkheid onder de mensen.
643061: PENROSE, R. - Shadows of the mind. A search for the missing science of consciousness.
640447: PENROSE, R. - The road to reality. A complete guide to the laws of the universe.
640745: PENROSE, R. - The emperor's new mind. Concerning computers, minds and the laws of physics. Foreword by M. Gardner.
632581: PEPYS, S., TOMALIN, C. - Samuel Pepys. The unequalled self.
624457: PERA, M. - The ambiguous frog. The Galvani-Volta controversy on animal electricity
608715: PERCHERON, M. - Boeddha
642505: PEREBOOM, D., (ED.) - Free will. Edited with an introduction.
636937: PERELMAN, C. - Retorica en argumentatie
639989: PÉRET, BENJAMIN - Oeuvres complètes. Complete in 3 volumes.
641297: PERIN, C. - The demands of reason. An essay on Pyrrhonian scepticism.
640310: PERKOVITZ, S. - Digital people. From bionic humans to androids.
635339: PERMAN, D. - Reunion without compromise. The south and reconstruction: 1865 - 1868.
4253: PERPEET, W. - Das Sein der Kunst und die kunstphilosophische Methode.
624484: PERRIER, EDMOND, (ED.) - La femme dans la nature, dans les moeurs, dans la légende, dans la société. Tableau de son évolution physique & psychique. Avec la collaboration de M. le Dr. Verneau, et redigé, pour la partie littéraire par mm. V. du Bled, Jules Clarette, Frédéric Lolliée, mme Camille Pert, mm. Marcel Prévost & A. Schalck de la Faverie. 4 volumes.
583121: PERROUX, F. - A new concept of development. Basic tenets.
618388: PERRY, T.D. - Professional philosophy. What it is and why it matters.
584255: PERRY, T.D. - Moral reasoning and truth. An essay in philosophy and jurisprudence.
8893: PERRY, E.I. - From theology to history: French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes.
639862: SAINT-JOHN PERSE - Das dichterische Werk. Herausgegeben von Friedhelm Kemp. Französisch und deutsch. Complete in 2 volumes.
640918: PERSE, SAINT JOHN - Oeuvres complètes.
599013: PESCHAR, J.L., ROSSUM, W. VAN, (RED.) - Wetenschap en technologie: constructie en dynamiek. De ontwikkeling van het wetenschapsonderzoek in Nederland.
641122: PESSOA, F. - Oeuvres poétiques. Préface par Robert Bréchon. Édition établie par Patrick Quillier.
634995: PESTALOZZI, J.H., LIEDTKE, M. - Pestalozzi. Uit het Duits vertaald door H. Walter.
607734: PESTALOZZI, J.H. - Werke. Nach dem Tekst der Erstdrucke herausgegeben und kommentiert von Gertrude Cepl-Kaufmann und Manfred Windfuhr. Mit einem Nachwort von Manfred Windfuhr. 2 volumes.
569153: PESTALOZZI, J.H., DELEKAT, F. - Johann Heinrich Pestalozzi. Der Mensch, der Philosoph und der Erzieher.
570035: PESTALOZZI, J.H., GANZ, H. - Pestalozzi. Leben und Werk.
593584: PESTALOZZI, J.H., SPRANGER, E. - Pestalozzis Denkformen.
624324: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Questiones super libro De animalibus Aristotelis. Critical edition wit introduction. Edited by Francisca Navarro Sánchez.
631998: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Tractatus called afterwards Summulae Logicales. First critical edition from the manuscripts with an introduction by L.M. de Rijk.
622666: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS, PARME, B . DE - Questiones super tractatus logice magistri Petri Hispani. Édité par Joël Biard et Graziella Frederici Vescovini avec la collaboration de Orsola Rignani et Valeria Sorge.
631994: PETER OF SPAIN, PETRUS HISPANUS - Tractatus called afterwards Summulae Logicales. First critical edition from the manuscripts with an introduction by L.M. de Rijk.
618708: PETERS, R.S., (ED.) - Nature and conduct.
638485: PETERS, J.A.J. - Metaphysica. Een systematisch overzicht.
615028: PETERS, HERMANN - Der Arzt und die Heilkunst in alten Zeiten. Mit 153 Holzschnitten, Kupferstichen und Faksimiles.
616974: PETERSEN, E.L. - Ali und Muawiya in early Arabic tradition. Studies on the genesis and growth of Islamic historical writing until the end of the ninth century.
638649: PETERSON, G.M., (ED.) - Bird Wildlife of Aruba. Text G.M. Peterson, A.H. Peterson-Bredie. Photography G.M. Peterson, A.A. Peterson.
591188: PETERSON, R.T. - Democratic philosophy and the politics of knowledge.
583399: PETERSON, R.T. - Democratic philosophy and the politics of knowledge.
639946: PETRARCA, KESSLER, E. - Petrarca und die Geschichte. Geschichtsschreibung, Rhetorik, Philosophie im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.
630648: PETRARCA, SCHALK, F., (HRSG.) - Petrarca 1304 - 1374. Beiträge zu Werk und Wirkung.
623447: PETRARCA, FRANCESCO - De vita solitaria Buch I. Kritische Textausgabe und ideengeschichtlicher Kommentar von K.A.E. Enenkel.
642683: PETRARCA, DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS. Ii.VI.39 of the University Library, Cambridge with an introduction, notes and glossary and the Original Latin text.
634296: PETRONIUS - Satyrikon.
620635: PETRUS DIACONUS, PETER THE DEACON, RODGERS, R.H., (ed.) - Petri Diaconi: Ortus et vita, iustorum cenobii casinensis. Edited from the autograph manuscript and with a commentary by R.H. Rodgers.
607568: PETRY, M.J. - Wijsbegeerte in Rotterdam in heden en verleden
631304: PETRY, M.J., SPERNA WEILAND, J., (RED.) - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Compleet in 21 delen.
630330: PETTIT, P. - The concept of structuralism: a critical analysis.
630401: PETTO, A.J. , GODFREY, L.R., (ed.) - Scientists confront creationism. Intelligent design and beyond.
642548: PEUKERT, H. - Wissenschaftstheorie - Handlungstheorie - Fundamentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung.
566454: PEURSEN, C.A. VAN - Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje 'God'.
2259: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
641900: PEURSEN, C.A. VAN - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen.
625261: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid. Een deiktische ontologie.
631442: PEURSEN, C.A. VAN - Feiten, waarden, gebeurtenissen. Een deiktische ontologie.
632402: PEURSEN, C.A. VAN - Verhaal en werkelijkheid. Een deiktische ontologie.
614105: PEURSEN, C.A. VAN - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
632404: PEURSEN, C.A. VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
642941: PEURSEN, C.A. VAN, PETERSMA, E., (RED.) - Metafysica. De geschiedenis van een begrip.
587818: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
624023: PEURSEN, C.A. VAN - Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
623051: PFISTER, O. - Das Christentum und die Angst. Mit einem Vorwort von Thomas Bonhoeffer.
629043: PFISTER, O. - Das Christentum und die Angst. Eine religionspsychologische, historische und religionshygienischen Untersuchung.
566538: PFLEIDERER, E. - Die Idee eines goldenen Zeitalters, ein geschichtsphilosophischer Versuch mit besonderer Beziehung auf die Gegenwart ausgeführt.
621709: PFOH, W., SCHULZE, H , (HRSG.) - Philosophie und Gesellschaft. Beiträge zum Studium der marxistischen Philosophie.
630894: PHAEDRUS - Phaedri, Aug. Liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno.
569965: PHILIPPEN, L.J.M. - Beknopte methodiek der geschiedvorsching. Leidraad voor de leden der oudheidkundige kringen.
625658: PHILIPS VAN BOURGONDIË, STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance. Zijn leven en maecenaat.
630493: PHILIPSE, H. - Filosofische polemieken.
633241: PHILIPSE, H. - Filosofische polemieken.
641713: PHILLIPS, L., JORGENSEN M.W. - Discourse analysis as theory and method.
634332: PHILLIPS, A.C. - The physics of stars.
642376: PHILO VAN ALEXANDRIË (PHILO JUDAEUS), SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo vergeken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën.
642375: PHILO VAN ALEXANDRIË (PHILO JUDAEUS), SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo vergeken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën.
632942: BIBLIOTHECA THEOLOGICA ET PHILOSOPHICA - Théologie philosophie. Catalogue livres anciens et modernes aux prix marques. No. 48
641311: NOVUS PHISIOLOGUS - Novus Phisiologus. Nach Hs Darmstadt 2780. Herausgegeben von A.P. Orbán.
624733: PIA, PASCAL - Feuilletons littéraires. 2 volumes.
624750: PIA, PASCAL - Chroniques littéraires (1954-1977).
624798: PIA, PASCAL - Céline en liberté. Chroniques publiées dans Carrefour.
624799: PIA, PASCAL - Poemes et textes retrouvés.
631460: PIAGET, J. - La composition des forces et le problème des vecteurs. Avec la collaboration de J. Bliss, M. Chollet-Levret, C. Dami a.o.
611786: PIAGET, J. - La naissance de l'intelligence chez l'enfant.
631450: PIAGET, J. - The child's conception of time
635651: PIAGET, J. - Strukturalisme
639916: PIAGET, J., BREARLY, M., HITCHFIELD, E. - A teacher's guide to reading Piaget
635985: PIAGET, J., GRUBER, H.E., VONÈCHE, J.J., (ED.) - The essential Piaget.
18874: PIAGET, J. - Genetische epistemologie. Een studie van de ontwikkeling van denken en kunnen
631557: PIAGET, J., INHELDER, B. - Le développement des quantités physiques chez l'enfant. Conservation et atomisme.
631558: PIAGET, J. - Studies in reflecting abstraction. Edited and translated by Robert L. Campbell.
633007: PIAGET, J., FURTH, H.G. - Piaget and knowledge. Theoretical foundations.
608735: PIAGET, J. - Zes psychologische studies
633483: PIAGET, J. - Le jugement moral chez l'enfant.
5530: PIAGET, J., FLAVELL, J.H. - The developmental psychology of Jean Piaget. With a foreword by J. Piaget.
632295: PIAGET, J. - Introduction a l'épistémologie génétique. 2 volumes.
631562: PIAGET, J. - Essai sur les transformations des opérations logiques. Les 256 opérations ternaires de la logique bivalente des propositions.
631556: PIAGET, J., AJURIAGUERRA, J. DE, JAMES, E., APOSTEL, L. - Psychologie et épistémologie génétiques. Thèmes Piagétiens. Hommage à Jean Piaget avec une bibliographie complète de ses oeuvres.
631540: PIAGET, J., INHELDER, B. - La genèse de l'idée de hasard chez l'infant.
631454: PIAGET, J. - La direction des mobiles. Lors de chocs et de poussées. Avec la collaboration de J. Bliss, C. Dami, I. Fluckiger-Geneux a.o.
631455: PIAGET, J. - Main trends in psychology.
631456: PIAGET, J. - Main trends in inter-disciplinary research.
631451: PIAGET, J. - The child's conception of movement and speed
631449: PIAGET, J., GINSBURG, H., OPPER, S. - Piaget's theory of intellectual development. An introduction.
631390: PIAGET, J. - La transmission des mouvements. Avec la collaboration de J. Bliss, M. Bovet, E. Ferreiro, M. Labarthe a.o.
631393: PIAGET, J., SINCLAIR, H., BANG, V. - Épistémologie et psychologie de l'identité. Avec la collaboration de Magali Bovet, Rémy Droz, Daphne Liambey a.o.
631461: PIAGET, J. - La formation de la notion de force.
636048: PIAGET, J., FLAVELL, J.H. - The developmental psychology of Jean Piaget. With a foreword by J. Piaget.
635356: PIAGET, J., KESSELRING, T. - Jean Piaget. Mit 6 Abbildungen.
619501: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS (PIUS II), MARTELS, Z.R.W.M., VON, VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Pius II. 'El più expeditivo pontifice'. Selected studies on Aeneas Silvius Piccololominio (1405-1464).
625387: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS (PIUS II), MARTELS, Z.R.W.M., VON, VANDERJAGT, A.J., (ed.) - Pius II. 'El più expeditivo pontifice'. Selected studies on Aeneas Silvius Piccololominio (1405-1464).
619502: PICCOLOMINI, AENEAS SYLVIUS - Enea Silvio Piccolomini - Pius II (1405-1464): een humanistische paus op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften
638876: PICHT, G. - Kunst und Mythos. Mit einer Einführung von Carl Friedich von Weizsäcker.
641854: PICHT, G. - Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima. II.
556: PICHT, G., BOM, G.H. VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
638879: PICHT, G. - Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Mit einer Einführung von C.F. von Weizsäcker.
641852: PICHT, G., LINK, C., (HRSG.) - Die Erfahrung der Zeit. Gedenkschrift für Georg Picht.
642299: PICKOVER, C.A. - Het wiskunde boek. Van Pythagoras tot de 57ste dimensie, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde
17545: PICON, G., (HRSG.) - Panorama des zeitgenössischen Denkens. Ausgewäht und eingeleitet von R. Caillois, M. Encontre, G. Picon, G. Bouthoul, F. Erval, R. Bertelé, R. Kanters, J. Merleau-Ponty, A. Tétry. Deutsche Bearbeitung von H. Scheffel.
622310: PICONE-CHIODO, C. - La conception spiritualiste et la sociologie criminelle (spiritualisme: criminalité, hystérie, folie). Trad. de l'Italien par C. Vesme.
570230: PIDDINGTON, R. - An introduction to social anthropology. 2 volumes.
636823: PIEL, G. - The age of science. What scientists learned in the twentieth century. With illustrations by Peter Bradford.
639792: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
637394: PIEPER, J. - Was heisst philosophieren? Vier Vorlesungen. Mit einem Nachw. von T.S. Eliot.
640289: PIEPER, J. - Über die Liebe.
638531: PIEPER, J. - Tradition als Herausforderung. Aufsätze und Reden.
640217: PIEPER, J. - Scholastik. Gestalten und Probleme der mittelalterlichen Philosophie.
640219: PIEPER, J. - Über die Schwierigkeit heute zu glauben. Aufsätze und Reden.
632513: PIEPER, J. - Wat is philosophie? Vertaald door J.H. v. Weersch. Met een voorwoord van F.J.C.J. Nuyens.
636086: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
638529: PIEPER, J. - Über das christliche Menschenbild.
636406: PIEPER, J. - Grundformen sozialer Spielregeln.
638527: PIEPER, J. - Über den Glauben. Ein philosophischer Traktat.
638526: PIEPER, J. - Verteidigungsrede für die Philosophie.
612993: PIERSON, A., BARNARD, M. - Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831-1896).
617513: PIERSON, A. - Wijsgeerig onderzoek. Kritische prolegomena van esthetiek.
1705: PIETARINEN, J. - Lawlikeness, analogy, and inductive logic.
615221: PIETERSE, J.B. - Our work is but begon. A history of the University of Rochester 1850-2005. Foreword by Joel Seligman. Afterword by Paul Burgett.
600896: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
617945: PIETERSON, M., (RED.) - Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties. Werkgroep techniek, technologie en samenleving Rijksuniversiteit Leiden.
604500: PIETRA, R. - Sage comme une image. Figures de la philosophie dans les arts.
634013: PIGNON, L., VANDERJAGT, A.J. - Laurens Pignon, OP: Confessor of Philip the Good. Ideas of jurisdiction and the estates. Including the texts of his treatises and Durand of St. Pourçain's De origine iurisdictionum.
622156: PIGNON, L., VEENSTRA, J.R. - Magic and divination at the courts of Burgundy and France. Text and context of Laurens Pignon's Contre les devineurs (1411).
578419: PIGOTT, S. - Hollins. A study of industry 1784-1949.
617640: PIGOU, A.C. - Essays in applied economics.
607884: PIJNAPPEL, J. - De vrije wil.
641978: PIKETTY, T. - Capital et idéologie.
599010: PILATOVA, A. - A user's guide to proper names. Their pragmatics and semantics.
583203: PIMM, S.L. - The world according to Pimm. A scientist audits the earth.
625298: PINBORG, J. - Medieval semantics. Selected studies on medieval logic and grammar. Editied by Sten Ebbesen.
627823: PINCHIN, C. - Issues in philosophy. An introduction.
640340: PINKER, S. - Rationality. What it is. Why it seems scarce. Why it matters.
639992: PINKER, S. - Enlightenment now. The case for reason, science, humanism, and progress.
628583: PINKER, S. - Het taalinstinct. Het taalscheppende vermogen van de mens
634889: PINNEY, C., THOMAS, N., (ED.) - Beyond aesthetics. Art and the technologies of enchantment.
590355: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590356: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
590354: PINTO, I. DE, NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting.
575198: PIRENNE, H. - Sur l'angoisse métaphysique. Essai de philosophie de la philosophie.
591200: PIROSCHKOW, V. - Freiheit und Notwendigkeit in der Geschichte. Zur Kritik des historischen Materialismus.
641921: PITCAIRNE, ARCHIBALD - The Latin poems. Edited and translated by John & Winfred MacQueen.
8570: PITHOYS, C. - A seventeenth-century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). Introduction and notes by P.J.S. Whitmore.
630892: PITISCUS, SAMUEL - Lexicon Latino-Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius & exactius proditum a Samuele Pitisco: Tertia editione a variis mendis purgatum & plus quam sex mille vocabulis & locutionibus ditatum, cura & studio Arn. Henr. Westerhovii .Editio quarta. Ab innumeris mendis denuo diligenter repurgata. 2 volumes.
578201: PITT, J.C., (ED.) - Philosophy in economics. Papers deriving from and related to a workshop on testability and explanation in economics held at Virginia polytechnic institute and state university, 1979.
632143: PITTOCK, J.H. , WEAR, A., (ED.) - Interpretation and cultural history.
596709: PIVCEVIC, E., (ED.) - Phenomenology and philosophical understanding.
642785: PLAMENATZ, J.P. - Consent, freedom and political obligation.
641531: PLAMENATZ, J. - Man and society. A critical examination of some important social and political theories from Machiavelli to Marx. 2 volumes.
1423: PLAMENATZ, J. - The English utilitarians.
632501: PLAMENATZ, J. - Democracy and illusion. An examination of certain aspects of modern democratic theory.
635054: PLANCK, M. - Vorträge und Erinnerungen.
640305: PLANCK, M., HEILBRON, J. - The dilemmas of an upright man. Max Planck as spokesman for German science.
637259: PLANCK, M. - Vorträge und Erinnerungen.
630551: PLANTIJN, C., BOWEN, K.L. - Christopher Plantin's books of hours: illustration and production.
616318: PLANTINGA, A., BEILBY, J. - Epistemology as theology. An evaluation of Alvin Plantinga's religious epistemology.
640253: PLANTINGA, A. - Warranted christian belief.
613410: PLANTY-BONJOUR, G. - The categories of dialectical materialism. Contemporary Soviet ontology
621166: PLASTERK, R. - Leven uit het lab.
631087: PLATEN, AUGUST VON PLATEN - Die Tagebücher des Grafen August von Platen. Aus der Handschrift des Dichters herausgegeben von Georg Laubmann und Ludwig von Scheffler. 2 volumes.
5164: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
638208: PLATO, MCCLAIN, E.G. - The pythagorean Plato. Prelude to the song itself.
633162: PLATO, FIELD, G.C. - The philosophy of Plato. Second editon with an appendix by R.C. Cross.
583105: PLATO, WINDELBAND, W. - Platon.
642603: PLATO - Politeia
641062: PLATO - Sämtliche Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Erich Loewenthal. Mit einem bio-bibliographischen Bericht von Bernd Henninger und einem editorischen Nachwort von Michael Assman. Compete in 3 volumes.
627888: PLATO - Ouvres complètes.Traduction nouvelle et notes par Léon Robin avec la collaboration de M.J. Moreau. 2 volumes.
640941: PLATO - Ouvres complètes Volume II. Traduction nouvelle et notes par Léon Robin avec la collaboration de M.J. Moreau.
631689: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito. Het slot van de Phaedo en Symposium
635667: PLATO, KOBUSCH, T., MOJSISCH, B., (HRSG.) - Platon in der abendländischen Geistesgeschichte. Neue Forschungen zum Platonismus.
636214: PLATO, BARROW, R. - Plato and education.
637823: PLATO - Sämtliche Dialoge. In Verbindung mit K. Hildebrandt, C. Ritter und G. Schneider herausgegeben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Registern versehen von O. Apelt. 7 volumes.
628834: PLATO, KOOLSCHIJN, G. - Het democratische beest. Plato's tegenstander.
639369: PLATO, TAYLOR, A.E. - Plato. The man and his work.
635889: PLATO - Über die Freundschaft, die Liebe und das Schöne. Lysis. Das Gastmahl. Phaidros
642026: PLATO - Sämtliche Werke. Herausgegeben von E. Loewenthal. Complete in 3 volumes.
18029: PLATO, LASKE, O.E. - Über die Dialektik Platos und des frühen Hegel.
606245: PLATO - Platoons Phaidros. Uit het Grieks overgebracht door P.C. Boutens.
635906: PLATO, SLINGS, S.R. - A commentary on the Platonic Clitophon. Including the Greek text.
600360: PLATO, RAEDER, H. - Platons Epinomis.
639079: PLATO - Plato, schrijver. Liefde. Onzekerheid. Rechtvaardiging. Verstarring. Teksten gekozen en vertaald door G. Koolschijn.
615399: PLATO, HALL, R.W. - Plato.
1307: PLATO, MARCUSE, L. - Plato und Dionys. Geschichte einer Demokratie und einer Diktatur.
634541: PLATO, BROMMER, P. - Eidos et Idea. Étude sémantique et chronologique des oeuvres de Platon.
638882: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito. Het slot van de Phaedo en Symposium
637566: PLATO, OVINK, B.J.H. - Philosophische Erklärung der platonischen Dialoge Meno und Hippias Minor.
610309: PLATTS, M. DE BRETTON - Ways of meaning. An introduction to a philosophy of language.
630617: PLAUTUS, PLAUTE - Comédies.Texte établi et traduit par Alfred Ernout. Complete in 7 volumes.
570808: PLAY, F. LE, HEERE, W.R. - Fréderic le Play en zijne volgelingen. De methode der monographieën.
631130: PLEIJ, H. - Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560.
632381: PLEIJ, H. - Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560.
616794: PLEISTER, W., SCHILD, W., (Hrsg.) - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst. Mit Beiträgen von Hans Latz, Johannes Latz, Wolfgang Pleister, Wolfgang Schild und Kurt Seelmann.
633211: PLESSNER, H. - Krisis der transzendentalen Wahrheit im Anfang.
626168: PLESSNER, H. - Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Aesthesiologie des Geistes.
620847: PLESSNER, H. - Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche.
638463: PLESSNER, H. - Zwischen Philosophie und Gesellschaft. Ausgewählte Abhandlungen und Vorträge.
636458: PLESSNER, H. - Conditio humana.
636656: PLESSNER, M. - Die Argonauten auf Long Island. Begegnungen mit Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Gershom Scholem und anderen.
580518: PLETT, H.F., OESTERREICH, P.L., SLOANE, T.O., (ED.) - Rhetorica movet. Studies in historical and modern rhetoric in honour of Heinrich F. Plett.
574869: PLIEVIER, T. - Stalingrad. Roman.
595009: PLOEG, S.M. - Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of Sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and Sir John Vanbrugh.
642803: PLOTINUS - Over schouwing & Tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th. G. Sinnige.
638162: PLOTINUS - Over schouwing & Tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th. G. Sinnige.
611168: PLOTKIN, H. - Evolution in mind. An introduction to evolutionary psychology.
635006: PLOTT, J.C., MAYS, P.D. - Sarva-Darsana-Sangraha. A bibliographical guide to the global history of philosophy.
567226: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Histoire du ciel, ou l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Nouvelle édition. 2 volumes.
571554: PLUCHE, NOEL-ANTOINE - Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularites de l'histoire naturelle. Qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux, & à leur former l'esprit. 8 volumes.
18231: PLUMB, J.H. - In the light of history.
637726: PLUMMER, C., (ED.) - Two of the Saxon chronicles. Parallel with supplementary extracts from the others. A revised text edited with introduction, notes, appendices and glossary by Charles Plummer on the basis of an edition of John Earl. 2 volumes.
640518: PLUTARCHUS, HEIRMAN, L.J.R. - Plutarchus De audiendis Poetis. Introduction, Translation, Commentary.
635300: PLUTARCHUS - Waarom God zo lang wacht met straffen. Ove godsdienstige angst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.M.M. Geurts. Met bijvoeging van enkele vertaalde fragmenten uit Plutarchus' 'Dat iemand op de manier van Epikouros zelfs geen aangenaam leven kan leiden'.
621647: PLUTARCHUS - Waarom God zo lang wacht met straffen. Ove godsdienstige angst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P.M.M. Geurts. Met bijvoeging van enkele vertaalde fragmenten uit Plutarchus' 'Dat iemand op de manier van Epikouros zelfs geen aangenaam leven kan leiden'.
635929: PLUTARCHUS, LAMBERTON, R. - Plutarch. Foreword by John Herington.
641204: PLUTARCHUS, BARROW, R. - Plutarch and his times.
640915: PLUTARCHUS - Les vies des hommes illustres. Édition établie et annotée par Gérard Walter. Traduction de Jacques Amyot. Complete in 2 volumes.
638101: PLUTARCHUS, LASSERRE, F. - Plutarche de la musique. Texte traduction commentaire précédés d'une étude sur l'éducation musicale dans la Grèque antique.
638100: PLUTARCHUS, SMITS, J.P.H.M. - Plutarchus en de Griekse muziek. De mentaliteit van de intellectueel in de tweede eeuw na Christus. Plutarch and Greek music. The mentality of the intellectual in the 2nd century a.d. With a summary in English.
635933: PLUTARCHUS, RUSSELL, D.A. - Plutarch.
636744: PODGÓRECKI, A. - Law and society.
620430: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functie van de rhetorica in de renaissance. With an English summary.
620475: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functie van de rhetorica in de renaissance. With an English summary.
640636: POEL, M.G.M. VAN DER - De Declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functie van de rhetorica in de renaissance. With an English summary.
2337: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
636637: PÖGGELER, O., (HRSG.) - Hermeneutische Philosophie. Zehn Aufsätze.
635695: POGGENDORFF, J.C. - Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften enthaltend Nachweisungen über Lebensverhältnisse und Leistungen von Mathematikers, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, Geologen usw. aller Völker und Zeiten. Gesammelt von J.C. Poggendorff. 4 parts in 6 volumes.
634738: POGGI, S., RÖD, W. - Die Philosophie der Neuzeit 4. Positivismus, Sozialismus und Spiritualismus im 19. Jahrhundert.
622506: POGGI, S., BOSSI, M., (ED.) - Romanticism in science. Science in Europe, 1790 -1840. With the editorial assistance of Berendina van Straalen.
624200: POHIER, J. - God in fragmenten
638267: POHIER, J. - God in fragments.
631908: POHL, R.W. - Einführung in die Physik. 2 volumes.
625521: POINCARÉ, H. - Leçons de mécanique céleste professées a la Sorbonne. 3 volumes.
625532: POINCARÉ, H. - Leçons sur les hypothèses cosmogoniques professées a la Sorbonne. Seconde édtion avec un portrait en héliogravure et une notice sur Henri Poincaré par Ernest Lebon.
632218: POINCARÉ, H., MOOIJ, J.J.A. - La philosophie des mathématiques de Henri Poincaré.
634502: POINCARÉ, H., MOOIJ, J.J.A. - La philosophie des mathématiques de Henri Poincaré.
625991: POINCARÉ, H., BLONDIN, J. , (RED.) - Thermodynamique. Cours de physique mathématique.
598932: POLAK, L. - Eenheid boven geloofsverdeeldheid. Radio-rede gehouden voor de V.R.O (Vrijdenkers Radio Omroepvereeniging) op zaterdag 21 maart 1931.
629375: POLAK, H. - Tusschen Vecht, Eem en zee. Geïllustreerd met 70 tekeningen door Toon de Jong, kunstenaar te Laren (N.H.).
639723: POLAK, L., BERKEL, K. VAN, POEL, S. VAN DER, (RED.) - Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941).
590310: POLAK, L. - Verzamelde werken. 4 delen compleet.
571276: POLAK, L. - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot kritiek en Kantbegrip.
616037: POLAK, F.L. - Vermetelste uitdaging. Leeft de Nieuwe Hemel in harmonie met God?
638186: POLAK, L. - Oorlogsfilosofie.
9119: POLAK, L. - Socioloog en ethicus. Een dialoog. (Geschreven voor het Steinmetz-nummer van 'Mensch en Maatschappij')
642523: POLANYI, M. - Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy.
638914: POLANYI, M. - Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy.
614107: POLANYI, M., SANDERS, A.F. - Michael Polanyi's post-critical epistemology. A reconstruction of some aspects of tacit knowing.
595812: POLI, R., (ED.) - In itinere. European cities and the birth of modern scientific philosophy.
638445: POLI, R. - ALWIS: Ontology for knowledge engineers.
636590: POLIAKOV, L. - De arische mythe. Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme. Nederlandse vertaling E. Liebenthaler.
622959: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
635400: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
3193: POLIGNAC, MELCHIOR, DE - Anti-Lucretius of over God en de natuur. Boek 1, 5 en 9. Met vertaling en aantekeningen van P.M.M. Geurts.
614362: POLIKAROV, A. - Science and philosophy.
614141: POLIKAROV, A. - Methodological problems of science. The iteration cycle, science-methodology of science.
604127: POLKE, S., GROOT, E. DE, (RED.) - Sigmar Polke. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 1983. Städtisches Kunstmuseum Bonn 1984.
636862: POLKINGHORNE, J. - Belief in God in an age of science.
641491: POLLARD, S. - The idea of progress. History and society.
641056: POLLIG, H., SCHLICHTENMAYER, S., BAUR-BURKARTH, G., (RED.) - Exotische Welten. Europäische Phantasien.
639642: POLOMÉ, E.C., WINTER, W., (ED.) - Reconstructing languages and cultures.
6066: POLTEN, E.P. - Critique of the psycho-physical identity theory. A refutation of scientific materialism and an establishment of mind-matter dualism by means of philosophy and scientific method. Preface J. Eccles.
638741: PONGRATZ, L.J., (HRSG.) - Philosophie in Selbstdarstellungen. Complete in 3 volumes.
612438: POOLE, AUSTIN LANE - From Domesday book to Magna Carta 1087-1216.
613553: POORTHUIS, M., SALEMINK, T. - Lotus in de Lage Landen. De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland. Beeldvorming van 1840 tot heden.
638094: POORTMAN, J.J. - De zin van het hylisch pluralisme. 3 delen.
632531: POORTMAN, J.J. - De zin van het hylisch pluralisme. 3 delen.
632007: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer. Met een voorwoord van C.A. van Peursen.
4012: POORTMAN, J.J. - Raakvlakken tussen oosterse en westerse filosofie. Een bundel wijsgerige opstellen, bijeengebracht door F.R. den Outer. Met een voorwoord van C.A. van Peursen.
637914: POORTMAN, J.J. - Ochêma. Geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme (Het z.g. dualistisch materialisme) 2 delen.
7135: POORTMAN, J.J. - De grondparadox en andere voordrachten en essays.
7818: POORTMAN, J.J. - Variaties op één en meer themata. Verzamelde opstellen over wijsbegeerte, parapsychologie en theosofie.
641071: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel van aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek; vervattende eene geleerde en leerzaeme uitbeelding en beschrying van alle deugden, ondeugden, genegentheden, bedryven, hartstogten, kunsten, leeringen en zinlykheden; mitsgaders van de hooftstoffen, hemellichten, lantschappen, rivieren en veele andere zaeken, op nieu door een' ervaren tael- en outheitkundigen uit de oirsprongklyke schrifen van Cezar Ripa, Zaratino Kastellini, Piërius Valerianus, Horus Appollo en andere doorluchtige vernuften getrokken, en in eene alphbetische orde gebragt door Hubert Korneliszoon Poot, voor zoo veel hem mogelyk was, in klaer Nederduitsch gestelt, en door den gedachten outheitkenner met aenmerkingen en ophelderingen, alsmede een' volkomen bladwyzer van zaeken en woorden, verrykt. Versiert met vyfhondert kopere kunstplaten. Compleet in drie delen.
584054: POOT, H.K., GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
585189: POPE, A. - Essai sur l'homme. Nouvellement traduit de l'Anglois, avec des notes critiques; et un Discours sur la philosophie angloise.
634928: POPE, A., MACK, M. - Alexander Pope. A life.
634967: POPE, A., BROWN, L. - Alexander Pope. Edited by Terry Eagleton.
635888: POPE, A. LERANBAUM, M. - Alexander Pope's Opus Magnum 1729 - 1744.
641247: POPE, A. - The Odyssey of Homer. Volume I: Books I - XII. Volume 2: Books XII - XXIV. Edited by Maynard Mack. Complete in 2 volumes.
641248: POPE, A. - Minor poems. Edited by Norman Ault. Completed by John Butt.
611951: POPE, A., ERSKINE-HILL, H. - The social milieu of Alexander Pope. Lives, example and the poetic response.
639923: POPE, A. - Pastoral poetry and an essay on criticism. Edited by E. Audra and Aubrey Wiliams.
623016: POPKIN, R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes (Revised edition).
619912: POPKIN, R.H., VANDERJAGT, A.J., (ED.) - Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries.
642206: POPKIN, R.H. - The history of scepticism from Erasmus to Descartes.
621857: POPPEL, F. VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg- 20e eeuw. (with a summary in Enlish)
626415: POPPER, K.R., OBERMEIER, O.P. - Poppers Kritischer Rationalismus. Eine Auseinandersetzung über die Reichweite seiner Philosophie.
615637: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
641456: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
631021: POPPER, K.R., CORNFORTH, M. - The open philosophy and the open society. A reply to Sir Karl Popper's refutations of marxism.
641368: POPPER, K.R. - Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung. Aus dem Englischen von F. Griese und vom Autor.
640604: POPPER, K.R., SPINNER, H.F. - Popper und die Politik. Rekonstruktion und kritik der Sozial-, Polit- und Geschichtsphilosophie des kritischen Rationlaismus. 1. Geschlossenheitsprobleme.
641771: POPPER, K.R. - De armoede van het historicisme. Nederlands van G. van Benthem van den Bergh.
641776: POPPER, K.R. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit 'Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge'
603097: POPPER-LYNKEUS, J., GELBER, A. - Josef Popper-Lynkeus. Sein Leben und sein Wirken.
640277: POPPER, K.R. - De groei van kennis. Hoofdstukken uit 'Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge'
567608: POPPER, K.R., ABBES, J.K. - Metafysica en moraal. Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie (with an English summary).
641455: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
636160: POPPER, K.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
630485: POPPER, K.R. - Alle Menschen sind Philosophen. Herausgegeben von Heidi Bohnet und Klaus Stadler.
641421: POPPER, K.R. - De armoede van het historicisme. Nederlands van G. van Benthem van den Bergh.
634809: POPPER, K.R., BOSETTI, G. - The lesson of this century. With two talks on freedom and the democratic state. Karl Popper interviewed by Giancarlo Bosetti
642578: POPPER, K.R. - The poverty of historicism.
641756: POPPER, K.R., O'HEAR, A. - Karl Popper.
634583: POPPER, K.R., BUNGE, M., (ED.) - The critical approach to science and philosophy. In honor of Karl L. Popper.
636699: POPPER, K.R. - Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik.
636708: POPPER, K.R., VRIES, G.J. DE - Antisthenes redivivus. Popper's attack on Plato.
636711: POPPER, K.R., ECCLES, J.C. - The self and its brain. An argument of interactionism. With 66 figures.
625420: POPTA, S. VAN - Inhalen en voorbijstreven. Het hoe en waarom van de Sovjet-economie.
630583: PORCHER, J. - Französische Buchmalerei. Autorisierte Übertragung aus dem Französischen von Peter Ronge.
639335: PORT, R.F., GELDER, T. VAN, (ED.) - Mind and motion in the dynamics of cognition.
629940: PORTER, B., MOSS, R.L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and paintings. III, III2. Memphis. Second edition, revised and augmented by Jaromir Málik. 2 volumes.
610464: PORTER, T.M., ROSS, D., (ED.) - The modern social sciences.
643033: PORTER, R. - The creation of the modern world. The untold story of the British enlightenment.
643096: PORTER, T.M. - The rise of statistical thinking 1820 - 1900.
636049: PORTER, R. - Flesh in the age of reason. Foreword by S. Schama.
635372: PORTER, G. - A peace denied. The United States, Vietnam, and the Paris agreement.
580360: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
575852: PORTMANN, A. - Biologie und Geist. Mit 9 Kunstdrucktafeln.
637755: PORTMANN, A. - Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen.
580922: POS, H.J. - Filosofie der wetenschappen. Vijf inleidende voordrachten.
16605: POS, H.J., HARINCK, G., VALK-LE COINTRE, T., (RED.) - Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917-1927).
6399: POS, H.J., DAALDER, S., NOORDEGRAAF, J., (RED.) - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geëngageerd filosoof
612734: POSE, A. - Philosophie du pouvoir.
628267: POSNER, R.A. - The problematics of moral and legal theory.
635346: POSSONY, S.T. - Waking up the giant. The strategy for American victory and world freedom.
637267: POST, J.F. - The faces of existence. An essay in nonreductive metaphysics.
3859: POSTEL, G. - Le thresor des prophéthies de l'univers. Manuscrit publié avec une introduction et des notes par F. Secret.
641392: POSTER, M. - Existential marxism in postwar France. From Sartre to Althusser.
590296: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590297: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
590722: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
589928: POSTMAN, N. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van 18de-eeuwse filosofen. Nederlandse vertaling Peter Abelsen.
628984: POTHAST, U. - Lebendige Vernünfitgkeit. Zur Vorbereitung eines menschenangemessenen Konzepts.
640069: POTT, AUGUST FRIEDRICH, LEOPOLD, J. - The letter liveth. The life, work and library of August Friedrich POtt (1802 - 1887).
595265: POTTER, V.G., COLAPIETRO, V.M., (ED.) - Readings in epistemology from Aquinas, Bacon, Galileo, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant. Introduction, selection and study questions.
632666: POTTER, K.H., BHATTACHARYYA, S., (ED.) - Indian philosophical analysis. Nyaya-Vaisesika from Gangesa to Raghunatha Siromani.
612304: POTTS, D.C., CHARLTON, D.G. - French thought since 1600. Revised and reprinted from France: A companion to French studies. Edited by D.G. Charlton.
606942: POUITHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
632541: POUIVET, R. - Philosophie contemporaine.
626040: POUJOULAT, B. - Voyage a Constantinople, dans l'Asie mineure, en Mésopotamie, a Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte. Faisant suite a la correspondance d'Orient. 2 parts in 1 volume.
598639: POUNDSTONE, W. - Het labyrinth van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis
639323: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge.
636373: POUNDSTONE, W. - Labyrinths of reason. Paradox, puzzles, and the frailty of knowledge.
606943: POUTHAS, C.H. - Démocraties et capitalisme (1848-1860).
634942: POVH, B., RITH, K., SCHOLZ, C., ZETSCHE, F. - Particles and nuclei. An introduction to the physical concepts
631717: POWELL, R. - Zen en realiteit. Een weg naar een gezonde geest en geluk op niet-sectarische grondslag. Geautoriseerde vertaling W. Meissner-Stibbe.
638303: POWICKE, F.M. - King Henry III and the Lord Edward. The community of the realm in the thirteenth century. Complete in 2 volumes.
632518: POYNTER, F.N.L., (ED.) - The history and philosophy of knowledge of the brain and its functions. An Anglo-American Symposium London, july 15th - 17th, 1957.
633323: PRAAG, PH. VAN - Demografie van de joden in Nederland. Uitkomsten en evaluatie van een telling van de Joden in Nederland per 1 januari 1966. Onder verantwoordelijkheid van de Çommissie voor Demografie der Joden in Nederland'.
569251: PRAETORIUS, JOHANNES - Bekannte und unbekannte Historien von dem abenteuerlichen und weltberufenen Gespenste dem Rübezahl welche nicht allein aus allerhand Relationen der fremden Handelsleute, sondern auch durch Advisierungen vornehmer und gelahrter schlesischer Personen zuwege gebracht hat.
641871: PRAKKEN, HENRY - Logical tools for modelling legal argument.
628247: PRECHT, R.D. - Wie ben ik - en zo ja, hoeveel? Een filosofische reis
641271: PETRUS PRESBYTER - Carmina. Text und Kommentar. Herausgegeben von Monika Rener.
622518: PETRUS PRESBYTER - Carmina Text und Kommentar. Heruasgegeben von Monika Rener.
603917: PRESCOTT, W.H. - Prescott's histories: The rise and decline of the Spanish empire. Selected and edited and with a biographical introduction by I.R. Blacker.
629693: PRESSENSÉ, E. DE - De oorsprongen. Het probleem der kennis. Het kosmologisch probleem. Het anthropologisch probleem. De oorsprong van de moraal en van den godsdienst. In het Nederlandsch vertaald door F.E. Daubanton.
632563: PREST, W.R. - The Inns of court under Elizabeth I and the early Stuarts 1590-1640.
614421: PRESTON, R. - First light. The search for the edge of the universe.
639253: PREUSS, H. - Staat, Recht und Freiheit. Aus vierzig Jahren deutscher Politik und Geschichte. Mit einer Einleitung von Theodor Heuss.
607328: PRICE, S. - Arts primitifs; regards civilisés. Préface de Frederico Zeri. Traduit de l'americain par Geneviéve Lebaut.
640579: PRIEST, S. - The British empiricists. Hobbes to Ayer.
628724: PRIEST, G. - In contradiction. A study of the transconsistent.
642266: PRIESTLAND, D. - Weltgeschichte des Kommunismus. Von der französischen Revolution bis heute. Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt.
616448: PRIESTLEY, H.I. - A history of American life. Complete in 12 volumes.
640765: PRIGOGINE, I., STENGERS, I. - La nouvelle alliance. Métamorphose de la science.
584633: PRIMORATZ, I. - Justifying legal punishment.
634168: PRINS, A.H.J. - In peril of the sea. Marine votive paintings in the Maltese islands. With an appendix of line drawings of Maltese ships by Joseph Muscat.
629336: PRINS, M.C.J. - Emancipatie van vrouwen in beweging. Emancipatie als (besturings)vraagstuk (1974-1989).
595774: PRIOR, A.N., HUGLY, P., SAYWARD, C. - Intensionality and truth. An essay on the philosophy of A.N. Prior.
638461: PRISCIAN, GLÜCK, M. - Priscians Partitiones und ihre Stellung in der spätantiken Schule. Mit einer Beilage: Commentarii in Priciani Partitiones medio aevo compositi.
642843: PRITCHARD, D. - What is this thing called knowledge?
642848: PRITCHARD, D. - Epistemic angst. Radical skepticism and the groundlessness of our believing.
628462: PRITTWITZ, K.L. VON - Berlin 1848. Das Erinnerungswerk des Generalleutnantas Karl Ludwig von Prittwitz und andere Quellen zur berliner Märzrevolution und zur Geschichte Preussens um die Mitte des 19. Jahrhundert.
596413: PROCEE, H. - Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme.
635866: PROCLUS, SIORVANTES, L. - Neo-Platonic philosophy and science.
633011: PROCTOR, R. - Bibliographical essays.
636475: PROTAGORAS, SCHIAPPA, E. - Protagoras and logos. A study in philosophy and rhetoric.
636474: PROTAGORAS, LOENEN, D. - Protagoras and the Greek community.
570425: PROUDHON, P.J. - Philosophie du progrès. La justice poursuivie par l'église. Introduction par J.L. Puech.
592205: PROUDHON, P.J. - Contradictions politiques. Les démocrates assermentés et les réfractaires. Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864. Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Introduction et notes par G. Duveau, J.L. Puech et T. Ruyssen.
640143: PROUST, M., GALLIMARD, G. - Correspondance 1912 - 1922. Édtion établie, présentée et annoté par Pacal Fouché.
641116: PROUST, M. - Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles. Édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration d'Yves Sandre.
616366: PRUD'HON, P.P., GONCOURT, E. DE - Catalogue raisonnée de l'oeuvre peint, dessine et gravé de P.P. Prud'hon.
621992: PRUDENTIUS, ASSENDELFT, M.M. VAN - Sol ecce surgit igneus. A commentary on the morning and evening hyms of Prudentius (Cathemerinon 1,2,5 and 6).
609442: PRUIJN, H. - Filosofen en beleidsmakers. Wat hebben zij elkaar te bieden?
13139: PRZELECKI, M., WOJCICKI, R., (ED.) - Twenty-five years of logical methodology in Poland
636445: PRZYWARA, E. - Religionsphilosophische Schriften.
638107: PSELLOS, MICHAEL, PSELLI, MICHAELIS - Poemata. Recensuit L.G. Westerbrink.
630156: PSEUDO-ANASTASIUS, SIESWERDA, D.T. - Pseudo-Anastasius en Anastasius Sinaita. Een vergelijking. De pseudo-anastasiaanse Questiones et Responsiones in de SOTERIOS. Prolegomena, tekst en commentaar.
640610: PULLMAN, B. - The atom in the history of human thought
624310: PULLMAN, B. - The atom in the history of human thought
610177: PULT, C., SCHORTA, A., GRISCH, M., MAISSEN, A., (RED.) - Dicziunari Rumantsch Grischun. Publichà Societa Retorumantscha cul agüd de la confederaziun, dal chantun Grischun e da la lia Rumantscha. Fundà da Robert de Planta e Florian Melcher. 7 volumes + 25 Faschiculi (105 -130/131)
598584: PULVER, M. - Trieb und Verbrechen in der Handschrift. Ausdrucksbilder asozialer Persönlichkeiten.
635177: PUNTEL, L.B. - Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung. Dritte, um einen ausführlichen Nachtrag erweiterte Auflage.
621045: PUNTEL, L.B. - Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Eine kritisch-systematische Darstellung.
616168: PUSENKOFF, GEORGE - Mona Lisa travels. Herausgegeben von/edited by David Galloway.
638355: PUSTER, R.W. - Die Metaphysik der Sprachanalyse. Das Sagbarkeitsprinzip und seine Verwendung von Platon bis Wittgenstein.
640595: PUTNAM, H. - Renewing philosophy.
640596: PUTNAM, H. - The threefold cord. Mind, body, and world.
642400: PUTNAM, H. - Jewish philosophy as a guide to life. Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein.
642965: PUTNAM, H. - Jewish philosophy as a guide to life. Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein.
595846: PUTNAM, H., MONROY, M.U.R., SILVA, C.C., VIDAL, C.M., (ED.) - Following Putnam's trail. On realism and other issues.
642849: PUTNAM, H. - Representation and reality.
639217: PUTNAM, H. - The threefold cord. Mind, body, and world.
634612: PUTNAM, H., NORRIS, C. - Hilary Putnam. Realism, reason and the uses of uncertainty.
588225: PYE, M. - Macmillan dictionary of religion.
634408: PYENSON, L, SHEETS-PYENSON, S. - Servants of nature. A history of sicentific institutions, enterprises and sensibilities.
635343: PYNE, S.J. - Fire in America. A cultural history of wildland and rural fire.
641360: PYTHAGORAS, COLERUS, E. - Pythagoras. Die Geburt des Abendlandes. Roman.
642365: PYTHAGORAS, VOGEL, C.J. DE - Pythagoras and early Pythagoreanism. An interpretation of neglected evidence of the philosopher Pythagoras.
640290: PYTHAGORAS - De gulden verzen van Pythagoras en andere Pythagoreesche fragmenten. Uitgezocht en gerangschikt door F.M. Firth (Dion Fortune). Met een inleiding van Annie Besant.
623592: SIMA QIÀN A.O. - Èrshisi-Shi (The Twenty-Four Histories). Complete in 20 volumes.
635226: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Met bijlage en register. Compleet in 7 delen.
622486: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren.
636320: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Compleet in 6 delen.
635444: QUACK, H.P.G. - De socialisten. Personen en stelsels. Compleet in 6 delen.
628208: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD OF QUADIAN - De filosofie van de islamitische leer
622794: HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD OF QUADIAN - The essence of Islam. Extracts from the writings of the promised Messiah. Volume 1
634347: QUIGG, C. - Gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions.
595478: QUIILLIOT, R., (RED.) - Philosophie de l'art.
569793: QUINE, W.V., PUHAKKA, K. - Knowledge and reality. A comparative study of Quine and some buddhist logicians.
627062: QUINE, W.V., DECOCK, L., HORSTEN, L. , (ed.) - Quine. Naturalized epistemology, perceptual knowledge an ontology.
639216: QUINE, W.V. - From stimulus to science.
609873: QUINE, W.V. - Grundzüge der Logik. Aus dem Englischen von Dirk Siefkes.
585770: QUINE, W.V. - Relativité de l' ontologie et quelques autres essays. Traduit de l' américain par J. Largeault.
585771: QUINE, W.V. - Le mot et la chose. Traduit de l' américain par J. Dopp et P. Gochet. Avant-propos de P. Gochet.
585716: QUINE, W.V. - La philosophie de la logique. Traduit de l'américain par J. Largeault.
572473: QUINE, W.V., MARKIS, D. - Quine und das Problem der Übersetzung.
635719: QUINE, W.V., KOPPELBERG, D. - Die Aufhebung der analytischen Philosophie. Quine als synthese von Carnap und Neurath.
614684: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
641862: QUINE, W.V. - Elementary logic. Revised edition.
636128: QUINE, W.V. - Selected logic papers.
600815: QUINN, A. - The confidence of British philosophers. An essay in historical narrative.
642654: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS - Institutionis oratoriae libri duodecim. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. Winterbottom.
641198: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS, COUSIN, J. - Études sur Quintilien. 2 parts in 1 volume.
640891: QUINTON, A. - The nature of things.
640262: QUITTERER, J., RUNGGALDIER, E., (HRSG.) - Der neue Naturalismus - eine Herausforderung an das christliche Menschenbild.
639956: RAA, F.J.G. TEN, BAS, F. DE - Het staatsche leger 1568-1795. 6 delen (van de 9).
615107: RAALTEN, F. VAN - Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing.
637236: RAALTEN, F. VAN - Eenzaamheid & communicatie.
581940: RABAUDY, C. DE, ROLLAND, B. - Sophia. Recueil de textes philosophiques pour la classe de Terminale B avec présentations, notes et questions. Connaissance et science. Action et morale.
625443: RABELAIS, F. - Gargantua en Pantagruel. Vermeldend hun onwaardeerbare heldhaftigheden en hoogwijze woorden mitsgaders de tallooze boeverijen van Panurg die nooit wist of hij trouwen dorst. Uit het Fransch vertaald door J.A. Sandfort met een inleiding van P. Valkhoff en de prenten van G. Doré en A. Robida naar een keus door R.W.P. de Vries jr. Compleet in 2 delen.
634508: RABELAIS, F. - Ouevres complètes. Texte établi et annoté par Jacques Boulenger.
640226: RABINBACH, A. - The human motor. Energy, fatigue, and the origins of modernity.
618511: RABINOWITCH, EUGENE, (ed.) - Bulletin of the atomic scientists. Volume XII. 1956.
623824: RABUS, P., BOTS, H. - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
639460: RABUS, P., VET, J.J.V.M. DE - Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de Noordnederlandsche Verlichting. With a summary in English.
642730: RACHELS, J., (ED.) - Moral problems. A collection of philosophical essays.
629408: RACHELS, J., TILMAN, F.A. - Philosophical issues. A contemporary introduction.
639897: RACHI - Le commentaire de Rachi sur la Torah. Traduction littérale Feiga Lubecki, Haim Harboun. 2 volumes.
639539: RACINE, J. - Oeuvres complètes. Présentation, notes et commentaires par Raymond Picard. Complete in 2 volumes.
622753: PASCHASIUS RADBERTUS - De partu virginis. Cura et studio E. Ann Matter. De assumptione sanctae Mariae Virginis. Cura et studio Alberti Ripberger.
629804: RADCLIFF-BROWN, A.R., KUPER, A. , (ed.) - The social anthropology of Radcliff-Brown.
633088: RADCLIFF-BROWN, A.R. - Structure and function in primitive society. Essays and addresses. With a foreword by E.E. Evans-Pritchard and Fred Eggan.
607948: RADDATZ, F.J. - Revolte und Melancholie. Essays zur Literaturtheorie.
642751: RADDER, H. - The world observed, the world conceived.
3555: RADEMAKER, H. - Die Welt in der Sicht der wissenschaftlichen Vernunft. Das logische periodische System der Welt.
604809: RADEMAKER, L., (RED.) - Sociologische encyclopedie. Compleet in 2 delen.
639995: RADIGUET, RAYMOND - Oeuvres complètes. Edition établie par Chloé Radiguet et Julien Cendres.
619400: RADIN, P. - Gott und Mensch in der primitiven Welt. Autorisierte Übersetzung von M. von Wyss.
642792: RADIN, P., DIAMOND, S., (ED.) - Culture in history. Essays in honour of Paul Radin.
640704: RADNITZKY, G., BARTLEY, W.W., (EDS.) - Evolutionary epistemology, rationality, and the sociology of knowledge.
621570: RAEMAEKERS, LOUIS - Twintig opnamen uit mijn carico-plane.
638352: RAEYMAEKER, L. DE - Introduction a la philosophie.
634958: RAFFELT, G.G. - Stars as laboratories for fundamental physics. The astrophysics of neutrinos, axions, and other weakly interacting particles.
639581: RAGAI, DORIA (SHAFIK) - L'art pour l'art dans l'Égypte antique. Avec 1 planche en couleur et 94 planches en noir.
638274: RAGAZ, L. - Eingriffe ins Zeitgeschehen. Reich Gottes und Politik 1900 - 1945. Herausgegeben von Ruedi Brassel und Willy Spieler.
621468: RAHLFS, A., (ED.) - Septuaginta. Id est vetus testamentum Graece iuxta LXX interpretes. 2 volumes.
605936: RAHNER, K., METZ. J.B., KERN, W., DARLAPP, A., (HRSG.) - Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Schriftleitung H. Vorgrimler. Complete in 2 volumes.
637380: RAHULA, W. - Wat de Boeddha onderwees. Met een voorwoord van Paul Demiéville en een aantal oorspronkelijke teksten vertaald uit het Pali
6872: RAINER, A., SANDNER, O., (HRSG.) - Arnulf Rainer. Enzyklopädie und Revolution. Ein Katalogbuch in Zusammenarbeit mit der Casinos Austria. Mit Textbeiträgen von Otto Breicha, Rudi Fuchs, Werner Hofmann, Otmar Rychlik und Armin Zweite
637627: RAJAN, R.G. - Fault lines. How hidden fractures still threaten the world economy. With a new afterword by the author.
628687: RAMADAN, T. - Radicale hervorming: islamitische ethiek en bevrijding
611465: RAMAKRISHNA, PELET, E. VON, (Hrsg.) - Worte von Ramakrishna.
13161: RAMIREZ, S., COHEN, R.S., (ED.) - Mexican studies in the history and philosophy of science.
15255: RAMSEY, I., (ED.) - Prospect for metaphysics. Essays of metaphysical exploration.
638273: RAMSEY, I. - Christian empiricism. Edited by J.H. Gill
637198: RAMUS, P., ONG, W.J. - Ramus. Method, and the decay of dialogue. From the art of discourse to the art of reason.
641914: RAMUS, P., VERDONK, J.J. - Petrus Ramus en de wiskunde.
632651: RAMUS, P., ONG, W.J. - Ramus. Method, and the decay of dialogue. From the art of discourse to the art of reason.
637544: RANKE, L. VON - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 2 volumes.
631794: RAO, M.M. - Stochastic processes and integration.
586353: RAPAPORT, H. - The theory mess. Deconstruction in eclipse.
625365: RAPHAEL, VEEN, H.T. VAN, (ed.) - The translation of Raphael's Roman style.
582731: RAPIN THOYRAS, PAUL DE - Histoire d'angleterre. Complete in 10 volumes
618400: RAPOPORT, A., (ED.) - Game theory as a theory of conflict resolution.
613118: RAPP-MEICHLER, G. - Alsace, les années fantômes. Chronique des années de querre 1939-1945.
637545: RAPP, R.T. - Industry and economic decline in seventeenth-century Venice.
604358: RAPP, F., (ED.) - Contributions to a philosophy of technology. Studies in the structure of thinking in the technological sciences.
639431: RAPPARD, H. VAN, LEEZENBERG, M., (RED.) - Wereldfilosofie. Wijsgerig denken in verschillende culturen. Met medewerking van Ilse Bulhof, Heinz Kimmerle en Bruno Nagel.
635393: RAS, J.J., (ED.) - Javanese literature since independence. An anthology. With an introduction.
632510: RASHEVSKY, N. - Looking at history through mathematics.
617387: RASMUSSEN, L.B. - Two essays on the scientific study of history.
632396: RASMUSSEN, L.L. - Earth community, Earth ethics.
590276: RATHEISER, G.M.H. - An alternative hermeneutical-exegetical approach to the jewish bible: the paradigm of examples.
12232: RAUCHE, G.A. - Truth and reality in actuality.
608441: RAUSCHNING, H. - Tijd van delirium. Geautoriseerde vertaling van J.R. Evenhuis.
640756: RAUSCHNING, H. - Masken und Metaphoren des Nihilismus. Der Nihilismus des XX. Jahrhunderts.
630198: RAVEN, E.M., LASSCHUIJT, H.I., (ED.) - ABIA South and Southeast Asian art and archaeology index. 2 volumes
640612: RAVETZ, J.R. - Scientific knowledge and its social problems.
600308: RAVITZKY, A. - History and faith. Studies in jewish philosophy.
641981: RAWLS, J. - Een theorie van rechtvaardigheid
636032: RAWORTH, K. - Doughnut economics. Seven ways to think like a 21st-century economist.
636104: RAWORTH, K. - Doughnut economics. Seven ways to think like a 21st-century economist.
633957: RAY, B.C. - African religions. Symbol, ritual, and community.
637220: RAYMAEKERS, B., PUTTE, A. VAN DE, RIEL, G. VAN, (RED.) - Moeten, mogen, kunnen. Ethiek en wetenschap. XXI lessen voor de eenentwintigste eeuw.
627025: RAYNAL, G.T., DIDEROT, D. - Die Geschichte beider Indien. Ausgewählt und erläutert von H.J. Lüsebrink.
576131: RAYNAL, G.T.F. - Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. 9 volumes.
641949: RAZ, J. - The concept of a legal system. An introduction to the theory of legal system.
636046: RAZ, J., - Value, respect and attachment.
636545: REALE, G. - Storia della filosofica antica. Volume III. I sistemi dell'eta ellenistica.
624803: REBELL, HUGUES, RODANGE, T. - Le diable entre au confessionnal. Biographie de Hugues Rebell.
640871: REBELL, HUGUES - Les nuits chaudes du cap français. Roman. Suivi d'une étude inédite de Gérard-Gailly. Lithographies originales de H. Bellair.
588944: RECK, A.J. - Speculative philosophy. A study of its nature types and uses.
580180: RECKLINGHAUSEN, H. VON, HABBEL, J. - Die Philosophie Heinrich von Recklinghausens.
625106: RÉDEI, K. - Uralisches etymologisches Wörterbuch. Unter Mitarbeit von Marianne Bakró-Nagy, Sándor Csúcs, István Erdélyi, László Honti a.o. 2 volumes.
638588: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
642269: REDEKER, H. - Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied.
633963: REDFIELD, R. - The primitive world and its transformations.
604663: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
613500: REDWOOD, J. - Reason, ridicule and religion. The age of Enlightenment in England 1660-1750.
582307: RÉE, J. - I see a voice. Deafness, language and the senses - a philosophical history.
641864: REENPÄÄ, Y. - Wahrnehmen, beobachten, konstituieren. Phänomenologie und Begriffsbestimmung der ersten Erkenntnisakte.
634278: REES, M. - Just six numbers. The deep forces that shape the universe.
612749: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
635157: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
631420: REEVES, H. - De evolutie van het heelal. Met een voorwoord van E.P.J. van den Heuvel
607246: REGIS, E. - Great mambo chicken and the transhuman condition. Science slightly over the edge.
612906: REGIUS, H., VRIJER, M.J.A. DE - Henricus Regius. Een 'cartesiaansch' hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
638713: REGT, H. DE, DOOREMALEN, H. - Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
634150: REGT, L.J. DE - Participants in Old Testament texts and the translator. Reference devices and their rhetorical impact.
641770: REGT, H.W. DE - Philosophy and the art of scientific discovery. A study of the heuristic role of philosophical views in the development of science.
614616: REGT, H. DE, DOOREMALEN, H. - Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
641717: REICH, WILHELM - International journal of sex-economy and Orgone-research. Official organ of the International Instiute for sex-economy and Orgone-research. Volume 2. Number 1;. April 1943, Volume 3: Number 1, March 1944. Volume 4. Numbers 2 and 3. November 1945. 3 numbers.
631566: REICH, W. - The invasion of compulsory sex-morality.
611452: REICH, K.H. - Developing the horizons of the mind. Relational and contextual reasoning and the resolution of cognitive conflict.
640927: REICHENBACH, H. - Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie. Deutsche Übertragung von M. Reichenbach.
635452: REICHER, M.E. - Einführung in die philosophishe Ästhetik.
615025: REICKE, E. - Magister und Scholaren. Illustrierte Geschichte des Unterrichtswesens. Mit 130 Kupfern, Holzschnitten und Faksimiles nach alten Originalen
615571: REIDEMEISTER, K. - Die Unsachlichkeit der Existenzphilosophie. Vier kritische Aufsätze.
617459: REIFENHÄUSER, H. - Heute an Gott glauben? Das Weltbild der Naturwissenschaft und christlicher Glaube.
608450: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
571374: REIJEN, W. VAN - Filosofie als kritiek. Inleiding in de Kritische Theorie.
615991: REIJNDERS, F. - Kunst - geschiedenis. Verschijnen en verdwijnen.
622639: REINA, MARIA ELENA, COVA, L. , NAGEL, S. , (ed.) - Res et signa. Studi di Maria Elena Reina.
642773: REINDERS, H.S. - The future of the disabled in liberal society. An ethical analysis.
4917: REININGER, R., MEISTER, R., (HRSG.) - Philosophie der Wirklichkeitsnähe. Festschrift zum 80. Geburtstag Robert Reiningers (28. September 1949).
591119: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
642866: REININK, G.J., VANSTIPHOUT, H., (ED.) - Dispute poems and dialogues in the ancient and mediaeval Near East. Forms and types of literary debates in semitic and related literatures.
638041: REININK, G.J. - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangeliumkommentars der Gannat Bussame.
19552: REITSEMA, G.W. - Vom Winken der Wörter. Wege des Denkens über religiöse Sprache.
631313: REMBRANDT, SCHAMA, S. - De ogen van Rembrandt
567585: RENAN, E. - Dialogues et fragments philosophiques.
581105: RENAN, E. - Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
583530: RENOU, JEAN DE, UFFENBACH, PETER, CHESNE, JOSEPH DU - Dispensatorium Galeno chymicum: continens primo Ioannis Renodaei Institutionum pharmoceuticarum lib. V. De materia medica lib. III et Antidotarium varium et absolutissimum: secundo Iosephi Quercetani Pharmacopoeam dogmaticorum restitutam per Petrum Uffenbachium (...). Nunc ultimo revisum, et saluberrimorum medicamentorum, ac experimentorum descriptionibus, ex manu scriptis et secretis doctorum virorum locupletatum.
642499: RESCHER, N. - Plausible reasoning. An introduction to the theory and practice of plausibilistic inference.
595827: RESCHER, N., WÜSTEHUBE, A., QUANTE, M., (ED.) - Pragmatic idealism. Critical essays on Nicolas Rescher's system of pragmatic idealism.
636860: RESCHER, N. - Nature and understanding. The metaphysics and method of science.
605196: RESTIVO, S. - Mathematics in society and history. Sociological inquiries.
642110: REUMER, J. - De vis die aan land kroop. De evolutie van gewerveld dieren in vogellucht.
576123: REUTER, E. - Schriften. Reden. Complete in 4 volumes.
567493: REVEL, J.F. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Vertaling van H. Bakker, H.L. Bouman, A.J. Kerkhof en G. Kwaad. Compleet in 2 delen.
642871: REVEL, J.F. - The flight from truth. The reign of deceit in the age of information
635152: REVEL, J.F. - Geschiedenis van de westerse filosofie. Vertaling van H. Bakker, H.L. Bouman, A.J. Kerkhof en G. Kwaad. Compleet in 2 delen.
629546: REVEL, J.F., RICARD, M. - De monnik en de filosoof. Gesprekken over boeddhisme en het westerse denken. Uit het Frans vertaald door M. de Heus.
635301: REVEL, J.F. - Marx noch jezus/ideologie noch religie. Is de nieuwe wereldrevolutie reeds begonnen in de Verenigde Staten? Ingeleid door G. van Benthem van den Bergh

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

5/9