Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
623048: SWAAB, D. - Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot alzheimer.
578491: SWAAN, A. DE - De mensenmaatschappij. Een inleiding.
597115: SWAAN, A. DE - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
608092: SWAAN, A. DE - Halverwege de heilstaat. Essays.
620322: SWAAN, A. DE - Perron Nederland.
595976: SWAAN, A. DE - De mensenmaatschappij. Een inleiding.
605443: SWAAN, A. DE - Halverwege de heilstaat. Essays.
580677: SWAAN, A. DE - De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981.
605664: SWAAN, W. - Glorie der gotiek. Kunst en architectuur van 1350 tot de renaissance. Nederlandse bewerking: D.E.H. de Boer.
589453: SWAAN, A. DE - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
2495: SWAANENBURG, W. VAN - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door A. Hanou, S. Janssens, J. Koops, F. van Lamoen, L. Siemens en C. de Vries.
576828: SWAANENBURG, W. VAN, ALPHEN, J.P.A. VAN - Willem van Swaanenburg. Achttiende-eeuwer en tijdgenoot.
598292: SWAANENBURG, W. VAN - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Ingel. en van kommentaar voorzien door A. Hanou, S. Janssens, J. Koops, F. van Lamoen, L. Siemens en C. de Vries.
582882: SWAGERMAN, P. - Ratio en revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de filosofie van 1650 tot 1750.
568567: SWAIN, M., (ED.) - Induction, acceptance, and rational belief.
7478: SWAMINARAYAN, S., DAVE, H.T. - Life and philosophy of Shree Swaminarayan 1781-1830. Ed. by L. Shepard. Foreword by C. Cunningham.
5582: SWAMMERDAM, J., SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 februari 1637 - 17 februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere archivalia door H. Engel.
606847: SWAMMERDAM, J., SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 februari 1637 - 17 februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
587812: SWAN LIAT, K. - De mens tussen mythe en machine. Redactionele medewerking: W.P. van Toorn.
591645: SWAN LIAT, K. - Denken met de rechterhand. Een poging tot metasystematische explicatie.
576912: SWAN LIAT, K. - Denken met de rechterhand. Een poging tot metasystematische explicatie.
9268: SWAN LIAT, K. - De mens tussen mythe en machine. Redactionele medewerking: W.P. van Toorn.
18709: SWANENBURG, B.D. - De verovering der materie. De groei van het wereldbeeld der natuurkunde van de Grieken tot heden.
611676: SWART, H.A.P. - Explanation in psychology.
620517: SWART, H.C.M., HUBBELING, H.G. - Inleiding tot de symbolische logica.
571331: SWART, H.A.P. - Over het begrijpen van menselijk gedrag.
592925: SWART, H.N.A., CROO, M.H. DU - Generaal Swart. Pacificator van Atjeh. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord van G.K. Dijkstra.
615362: SWARTTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
594245: SWEDENBORG, E. - Over de gewijde schrift of het woord des Heeren uit ondervinding. Eerste Nederlandsche vertaling van de Posthume schets De scriptura sagra seu verbo domini, ab experientia (1762)
594219: SWEDENBORG, E. - Beknopte uiteenzetting van de leer der nieuwe kerk welke met het nieuwe Jeruzalem in de openbaring bedoeld word.
594237: SWEDENBORG, E. - De canons der nieuwe kerk of de volledige theologie der nieuwe kerk. De eene en oneindige God. De Heer Verlosser en de verlossing. De heilige Geest. De goddelijke Drievuldigheid. Eerste Nederlandsche vertaling van de posthume schets 'Canones novae ecclesiae, seu integra theologica novae ecclesia (1769) alsmede 'Negen vragen aangaande de Drievuldigheid". Eerste Nederlandsche vertaling der "Questiones novem de trinitate, etc. (...) propositae a Thoma Hartley; tum illius responsa (1771).
569788: SWEDENBORG, E., BENZ, E. - Swedenborg in Deutschland. F.C. Oetingers und Immanuel Kants Auseinandersetzung mit der Person und Lehre Emanuel Swedenborgs. Nach neuen Quellen bearbeitet.
594231: SWEDENBORG, E. - Over de naastenliefde. Eerste Nederlandsche vertaling van de posthume schets De charitate (1766).
585086: SWEERTS, H. - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Het tweede en derde deel der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glaazen, borden, graven, en elders. Met vlyt uytgeschreven en by een gezamelt. Het vierde deeltje der koddige en ernstige opschriften op luiffens, wagens, glazen, &c. zynde het banquet van de drie voorgaande opdisschingen. 4 delen in 1 band.
598443: SWEET, W.W. - Religion in colonial America.
15080: SWETNAM, J., HEERTUM, F.W. VAN - A critical edition of Joseph Swetnam's 'The araigment of lewd, idle, froward, and unconstant women (1615) .
618767: SWIERSTRA, T., BOENINK, M., WALHOUT, B. , (RED.) - Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf.
610521: SWIERSTRA, T., BOENINK, M., WALHOUT, B. , (RED.) - Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf.
587857: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
587858: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
587859: SWIERSTRA, T. - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
571128: SWIFT, J., MEYE, R. - Die politische Stellung Jonathan Swifts.
614545: SWINGEWOOD, A. - Marx and modern social theory.
613773: SYNESIUS VAN CYRENE, VOGT, J. - Begegnung mit Synesios, dem Philosophen, Priester und Feldherrn. Gesammelte Beiträge.
616747: SYTSEMA, J. - De 17 keuren en de 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften.
590433: SYTSTRA, O.H., HOF, J.J. - Nieuwe Friesche spraakkunst met idiomatische woordenlijst. Bewerkt.
572452: SZANIAWSKI, K., CHMIELEWSKI, A., WOLENSKI, J., (ED.) - On science, inference, information and decision-making. Selected essays in the philosophy of science.
612535: SZAROTA, E.M. - Künstler, Grübler und Rebellen. Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts.
608349: SZCZESNY, G. - Religies antwoorden op eenendertig vragen van Gerhard Szczesny. Kurt Wilhelm, Johannes Baptist Metz, Karl Rahner, Ernst Wolf, Muhammad Asad, B.H. Bon, Anagarika Govinda. Nederlandse vertaling Johan Winkler.
617134: SZÉNÁSSY, I. , JACOBS, J. , (RED.) - Ontwerpen voor de industrie 1.
587640: SZENTES, T. - The political economy of underdevelopment
609448: SZIRMAI, A. - Inequality observed. A study of attitudes towards income inequality.
624379: SZIRMAI, A. - The dynamics of socio-economic development. An introduction.
576413: SZIRMAI, A. - Inequality observed. A study of attitudes towards income inequality.
581869: TAAL, G. - Liberalen en radicalen in Nederland, 1872-1901.
598186: TAATGEN, N., AASMAN, J., (ED.) - Proceedings of the third international conference on cognitive modeling (ICCM-2000), 23-25 March 2000, University of Groningen, Groningen, Netherlands.
619748: TWEN/TABOE - Twen/taboe.
613101: TACITUS, C. CORNELIUS - Tegen het verval van de retorica
600482: TADAMA, R.W. - Geschiedenis van het veemgerigt en van het latere Duitsche rijks-kamergerigt, in hunne betrekking tot Nederland.
598614: TADEMA, A.A., TADEMA SPORRY, B. - Vallei der koningen. De graven van de farao's.
600188: TADEMA SPORRY, B., TADEMA, A.A. - Egyptische mummies en hun geheimen.
620717: TAFT, J. - American power. The rise and decline of U.S. globalism 1918-1988.
623483: TAGAGE, J.M.B. , (RED.) - De ordinarius chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht volgens een handschrift uit het vierde kwart van de dertiende eeuw. Met een voorwoord van H.A.J. Wegman.
623492: TAGAGE, J.M.B. , (RED.) - De ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht volgens een handschrift uit het derde kwart van de veertiende eeuw. Met een voorwoord van W. Jappe Alberts.
621061: TAINE, H. - Philosophie de l'art dans les Pays-Bas.
571712: TAK, P.L., BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
592970: TAK, P.L., THYS, W. - De kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw.
618916: TAK, P.L., BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus.
621607: TAKAMI, KEN-ICHI - Preposition stranding. From syntactic to functional analyses.
617774: TAKEDA, S. - Die Idee der Chrono-Ontologie.
601588: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
604637: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
2330: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
609404: TAKEUCHI, Y. - Probleme der Versenkung im Ur-Buddhismus.
566870: TALASKA, R.A., (ED.) - Critical reasoning in contemporary culture.
625230: TALEB, N.N. - De zwarte zwaan. De impact van het hoogst onwaarschijnlijke
597025: TALIAFERRO, C. - Contemporary philosophy of religion.
610440: TALMON, S. - King, cult and calendar in ancient Israel.
624589: BABYLONISCHE TALMUD - Der Babylonische Talmud. Nach der ersten zensurfreien Ausgabe unter Berücksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen Materials neu übertragen durch Lazarus Goldschmidt. Complete in 12 volumes.
587917: TAMMELING, B., (RED.) - Groningen toen. Uitgave 1986. Met bijdragen van H. Bekenkamp, H. Boonstra, J.J. Buikstra, B. Hofman, J. Meinema, H. de Preter.
587687: TAMMELING, B., (RED.) - Bij open doek. 100 jaar stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
573895: TAMMEN, J.P. - Kopf hoch kalte Wut. Gedichte & Texte. Mit Collagen von Peter K. Kirchhof.
596143: TAMMINGA, D.A. - Floedmerk. Fersen.
582084: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
577646: TAMSMA, R. - De moshav ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israel's coöperatieve kleine-boerendorpen zonder loonarbeid.
574936: TAN, Y.H. - Non-monotonic reasoning: logical architecture and philosophical applications.
621832: TANNAHILL, R., (ED.) - Paris in the revolution. A collection of eye-witness accounts.
619842: TARÁN, S.L. - The art of variation in the Hellenistic epigram.
614124: TARASSOW-RODIONOW, A. - Februar. Roman.
597023: TARTT, D. - De kleine vriend
617371: TAS, SAL - Een critische periode.
614198: TASCHNER, IGNATIUS, GÖTZ, N. , BERGER, U. , (HRSG.) - Ignatius Taschner. Ein Künstlerleben zwischen Jugendstil und Neoklassizismus.
597339: TASSENAAR, P.G. - Het verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in Drenthe, 1815-1860.
622418: TAUSK, M. - Organon. De geschiedenis van een Nederlandse onderneming.
582172: TAUSSIG, F.W. - Principles of economics. 2 delen.
594124: TAVENAUX, R. - La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
620919: TAVERNE, E.R.M. - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de republiek 1580-1680.
617921: TAVERNE, E.R.M. - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de republiek 1580-1680.
619474: TAVERNE, E.R.M. - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de republiek 1580-1680.
594152: TAWFIK, Y. - Islam. Essentie van een geloof
616957: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie (Holland Memorial Lectures 1922). Met een inleidend woord van C. Gore
592566: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie (Holland Memorial Lectures 1922). Met een inleidend woord van C. Gore
623964: TAYLOR, P. - Popular music since 1955. A critical guide to the literature.
613195: TAYLOR, A.E. - English history 1914-1945.
610244: TAYLOR, G.R. - The natural history of the mind. An exploration.
577069: TAYLOR, D.A. - Mind.
622259: TAYLOR, D.M. - Explanation and meaning. An introduction to philosophy.
617580: TAYLOR, A.J.P., WRIGLEY, C. - Warfare, diplomacy and politics. Essays in honour of A.J.P. Taylor.
618871: TAYLOR, C. - Wat betekent religie vandaag? Vertaling en inleiding G. Vanheeswijck.
623835: TAYLOR, C. - Een seculiere tijd
602599: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen
624406: TAYLOR, C. - Een seculiere tijd
612433: TAYLOR, A.J.P. - A personal history.
571508: TAYLOR, G.R. - The angel-makers. A study in the psychological origins of historical change 1750-1850.
623290: TAYLOR, P.C. - Race. A philosophical introduction.
16979: TEBBEL, J. - A history of book publishing in the United States. 4 volumes.
582078: TEELLINCK, W., WESTERINK, H. - Met het oog van de ziel. Een godsdienstpsychologische en mentaliteitshistorische studie naar mensvisie, zelfonderzoek en geloofsbeleving in het werk van Willem Teelinck (1579-1629).
590365: TEENSMA, E. - Solipsism and induction.
619609: TEENSTRA, M.D. - Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe; waarin tevens voorkomt een chronologisch overzigt van de vaderlandsche geschiedenis. Met eenige bijlagen. 2 delen.
623361: TEEUWEN, M. - The vocabulary of intellectual life in the middle ages.
623179: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
571090: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
605860: TEICHMAN, J. - Philosophy and the mind.
613355: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
609190: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
587493: TEILHARD DE CHARDIN, P., CUÉNOT, C. - Nouveau lexique Teilhard de Chardin.
596417: TEILHARD DE CHARDIN, P., GÖRRES, I.F. - Sohn der Erde: der Mensch Teilhard de Chardin. Drei Versuche.
587500: TEILHARD DE CHARDIN, P., CRESPY, G. - La pensée théologique de Teilhard de Chardin. Suivi de 'Mystique', inédit de Teilhard de Chardin.
587501: TEILHARD DE CHARDIN, P., MARTIN-DESLIAS, N. - Un aventurier de l'esprit Pierre Teilhard de Chardin.
608506: TEILHARD DE CHARDIN, P., SZEKERES, A. (ED.) - Le christ cosmique de Teilhard de Chardin.
9059: TEILHARD DE CHARDIN, P., TERRA, H. DE - Teilhard als reisgenoot
589272: TEILHARD DE CHARDIN, P., LUBAC, H. DE - La pensée religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin.
18441: TEILHARD DE CHARDIN, P., SMULDERS, P. - La vision de Teilhard de Chardin. Essai de réflexion théologique. Introd. de C. d'Armagnac. Trad. et adaptation par A. Kerkvoorde et C. d'Armagnac.
569070: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Le milieu divin. Essai de vie intérieure.
1843: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Genèse d'une pensée. Lettres 1914-1919 présentées par A. Teilhard-Chabin et M.H. Begouen et précédées d'une introduction de C. Aragonnès.
569071: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Le groupe zoologique humain. Structure et directions évolutives. Préface de J. Piveteau.
567387: TEILHARD DE CHARDIN, P., CRESPY, G. - Das theologische Denken Teilhard de Chardins. Die Übers. ins Deutsche besorgte K. Schmitz-Moorman.
579426: TEILHARD DE CHARDIN, P., DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
621167: TEILHARD DE CHARDIN, P., VIALLET, F.A. - Voor en tegen Teilhard. Pierre Teilhard de Chardin in de kritiek
582077: TEILHARD DE CHARDIN, P., WILDIERS, M. - Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
21024: TEILHARD DE CHARDIN, P., SZEKERES, A., (ED.) - Le christ cosmique de Teilhard de Chardin.
14591: TEILHARD DE CHARDIN, P., DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
569827: TEILHARD DE CHARDIN, P., BARBOUR, G.B. - Het veldwerk van Teilhard de Chardin
607396: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Reisbrieven 1923-1955. Met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door A. Portmann
566868: TEILHARD DE CHARDIN, P., WILDIERS, M. - Teilhard de Chardin. Een inleiding in zijn denken.
7472: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Die Zukunft des Menschen. Die Übersetzung besorgten L. Häfliger und K. Schmitz-Moormann.
1886: TEILHARD DE CHARDIN, P., SMULDERS, P. - Het visioen van Teilhard de Chardin. Poging tot theologische waardering.
614500: TEIRLINCK, H. - Brussel 1900. Samengesteld door J. van Schoor.
607894: TELANG, K.T. - Anugita. Een vervolg op de Bhagavadgita
585318: TELANG, K.T. - The Anugita. Being a translation of sanscrit manuscripts from the asvamedha parvan of the Mahabharata, and being an natural adjunct to the Bhagavad-Gita. With copius footnotes by the translator drawing upon the manuscript commentaries of Arjuna Misra & Nilakantha. To wich is added an index of principles matters.
620974: TELLER, E. , LATTER, A.L. - Our nuclear future. Facts, dangers and opportunities.
615961: TELLER, G. - Die Schaufenster-Dekoration für Kolonialwaren-Handlungen und verwandte Geschäftszweige. Praktische Anleitung und Vorlagen zur wirkungsvollen Ausstattung der Schaufenster. Mit 5 Schriftenvorlagen im Text und 32 Vollbildern in Autotypie.
620939: TELLER, EDWARD, BROWN, A. - The legacy of Hiroshima.
616607: TELPUCHOWSKI, B. S. - Die sowjetische Geschichte des Grossen Vaterländischen Krieges 1941-1945. Im Auftrag des Arbeitskreises für Wehrforschung, Stuttgart, herausgegeben und kritisch erläutert von ANdreas Hillgruber und Hans-Adolf Jacobsen.
621684: TEMPEL, HERMANN, MILDE, H., (HRSG.) - Hermann Tempel 1889-1944. Eine Dokumentation aus dem literarischen Nachlass.
6931: TEMPEL, J. VAN DEN - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen.
1938: TEMPLE, W., PADGETT, J.F. - The christian philosophy of William Temple.
614850: TEMPLE, CHEVALIER - Remarques sur l'estat des provinces unies des Païs-bas. Faites en l'an 1672.
577993: TEMPLE, R.C. - The legends of the Panjab. 3 volumes.
575470: TENENBAUM, S., (ED.) - Moral psychology.
597596: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingel. en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
607103: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingel. en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
592383: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
606460: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
608459: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
590673: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
582520: TENZELIUS, A. - Medizinisch-philosophisch- und sympathetische Schriften - Medicina diastatica und scripta gemina.
582682: TERBORGH-DUPUIS, H. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
624242: TERBORGH-DUPUIS, H. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
594541: TERBORGH, G., HANNEMA, FR. - Gerard Terborgh.
621876: TERENTIUS, MCGLYNN, P. - Lexicon Terentianum. 2 volumes.
621885: TERENTIUS, BÜCHNER, K. - Das Theater des Terenz.
621887: TERENTIUS, DENZLER, B. - Der Monolog bei Terenz.
619605: TERENTIUS - Les comedies de Terence, avec la traduction et les remarques de madame d'Acier. 3 volumes.
621866: TERENTIUS, JENKINS, E.B. - Index verborum Terentianus.
15173: TERLOUW, J. - Proof-theoretical analyses of transfinite recursion and inductive definitions (Met een samenvatting in het Nederlands).
615361: TERMEER, H. - Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945.
619980: TERPSTRA, P. - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland.
582848: TERPSTRA, P. - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland.
593229: TERPSTRA, M. - Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid.
600954: TERPSTRA, R. - De Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vijf jaar restauratie.
604277: TERPSTRA, M. - Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid.
608791: TERPSTRA, P. - Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland.
621874: TERTULLIANUS - Ad uxorem libri duo. Denuo editi apparatu critico commentario exegetico Batave scripto indice verborum et nominum instructi A. Stephan.
624346: TERTULLIANUS - Traité de la prescription contre les hérétiques. Introduction, texte critique, et notes de R.F. Refoulé. Traduction de P. de Labriolle.
620477: TERVOORT, B.T. (RED.) - Wetenschap en taal III. Een derde reeks benaderingen van het verschijnsel taal.
620478: TERVOORT, B.T., (RED.) - Wetenschap en taal. Een nieuwe reeks benaderingen van het verschijnsel taal.
616214: BIBLE ANCIEN + NOUVEAU TESTAMENT - La Bible. Ancien Testament. Édition publiée sous la direction d'Edouard Dhorme. La Bible. Nouveau Testament. Introduction par Jean Grosjean. Textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros. 3 volumes.
617231: NIEUWE TESTAMENT - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche tale in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Bijgebonden: Het boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik (...) Uit drie berijmingen, in den Jare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen, mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken + Evangelische gezangen om nevens Het boek der Psalmen bij den Openbare Godsdienst om de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden (...). + Catechismus ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kercken ende scholen geleert wert. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende Liturgie der selver Kerkcken.
624693: TEULE, G. - Spetters uit de oerknal. De verbondenheid van de ziel in een ecologisch wereldbeeld.
605184: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van circa 1150 - circa 1250.
610034: TEWARI, S.P. - Hindu iconography (based on anthological verses, literature, art and epigraphs).
612226: TEX, J. DEN - Locke en Spinoza over de tolerantie.
620229: TEX, J. DEN - Locke en Spinoza over de tolerantie.
621830: THACKERAY, W.M. - De kermis der ijdelheid. Uit het Engelsch door Diet Blankwaardt. Met 20 platen in kleur van Lewis Baumer.
597096: THACKERAY, W.M. - The history of Henry Esmond, esq. A colonel in the service of her majesty queen Anne written by himself. Ed. by W.M. Thackeray.
2194: THAKUR, S.C. - Christian and Hindu ethics.
598018: THALBERG, I. - Perception, emotion and action. A componet approach.
604946: THATCHER, M. - Downingstreet 10. Die Erinnerungen. Aus dem Englischen von H. Tophinke.
569163: THEIL, H. - System-wide explorations in international economics, input-output analysis, and marketing research.
574864: THEISSEN, S. - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
624127: THEMERSON, S. - Logica, etiketten en vlees
568157: THEMERSON, S. - Logica, etiketten en vlees
620526: THENAUD, JEAN, SCHUURS-JANSSEN, T.J. - Le triumphe des vertuz.. Premier traité Le triumphe de prudence (Paris, Bibl. de l'Arsenal, ms. 3358, fol. 1-148). Un miroir des princes du seizième siècle. Édition critique avec introduction, notes, glossaire et index.
614281: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
621513: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
614268: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, FORTENBAUGH, W.W. - Quellen zur Ethik Theophrasts.
619807: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BARENDREGT, J.T. - Karakters van en naar Theophrastus.
597909: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
621512: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
618160: THERA, NARADA - The Buddha and his teachings.
609406: NYANAPONIKA THERA - The vision of Dhamma. Buddhist writings. Edited, with an introduction by Bhikkhu Bodhi. Foreword by Erich Fromm.
621516: THERBORN, G. - Science, class and society. On the formation of sociology and historical materialism.
602144: THERBORN, G. - Kritiek en revolutie. Een essay over de Frankfurter Schule
13621: THERBORN, G. - Science, class and society. On the formation of sociology and historical materialism.
572620: THÉVENAZ, P. - De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken
617818: THÉVENAZ, P. - L'homme et sa raison. 2 volumes.
585501: THIBAU, R., DECREUS, F., VANDAMME, F., (ED.) - Taal, mythe en religie. Huldeboek Roger Thibau.
584938: THIBAUD, J. - Vie et transmutations des atomes.
617966: THICH NHAT HANH, BERRIGAN, D. - The raft is not the shore. Conversations toward a buddhist/christian awareness.
568721: THIELICKE, H. - Theologische Ethik. 3 parts in 4 volumes. Complete.
613205: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
576253: THIELICKE, H. - Glauben und Denken in der Neuzeit. Die grossen Systeme der theologie und Religionsphilosophie.
590554: THIELICKE, H. - Kirche und Öffentlichkeit. Zur Grundlegung einer lutherischen Kulturethik.
606132: THIELICKE, H., MEULEN, H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). Een onderzoek naar de struktuur en de funktie van de relatie wet-evangelie in de theologie van Helmut Thielicke, toegespitst op de problematiek van dood en leven.
590998: THIELICKE, H. - Das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu.
580924: THIELICKE, H. - Die Atomwaffe als Frage an die christliche Ethik.
573708: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
598739: THIENEN, F.W.S. VAN - Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater. 2 delen.
617125: THIERS, A. - Geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk. Uit het Fransch vertaald. 5 delen.
623956: THIERS, M.A. - Histoire de la revolution Française. Douzième édition. Suivie d'une continuation et precédée du résumé de l'histoire de France jusqu'au règne de Louis XVI, par Félix Bodin. Complete in 2 volumes.
613020: THIJSSE, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
619795: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme (avec sommaire et table des matières en Français).
588441: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme (avec sommaire et table des matières en Français).
15406: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Uit de republiek der letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
593568: THINÈS, G. - La problématique de la psychologie.
580810: THINÈS, G. - La problématique de la psychologie.
606207: THIRRING, H. - Anti-Nietzsche, Anti-Spengler. Gesammelte Aufsätze und Reden zur demokratischen Erziehung.
616978: THIRSK, JOAN, FINBERG, H.P.R. (ED.). - The agrarian history of England and Wales. 9 volumes.
623649: THOENES, P. - Van wetenschap tot utopie. Opstellen voor overmorgen.
623362: THOM, P. - Medieval modal systems. Problems and concepts.
574264: THOMA, H., STORCK, W.F., (HRSG.) - Zeichnungen von Hans Thoma. Mit einem Geleitwort des Künstlers. Mit 100 Abbildungen.
609336: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, KENNY, A. - Aquino. Nederlandse vertaling: H. Daalder.
618781: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Thomas von Aquin. Persönlichkeit und Gedankenwelt. Eine Einführung.
575985: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - S. Thomae Aquinatis Summa totius theologiae; in qua quicquid in universis bibliis continetur obscuri, quicquid in veterum patrum (ab ipso nascentis ecclesiae initio) monumentis est doctrinae notabilis; quicquid denique vel olim vocatum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam, id totum, vel certe maxima ex parte, ut erudite & pie, ita fideliter atque dilucidè, per quaestiones, & responsiones explicatur; in tres partes ab auctore suo distributa. Editio novissima, in qua praestitum quid sit, sequenti pagella indicatur. 4 parts in 1 volume.
600087: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, METZ, J.B. - Christelijke mensbetrokkenheid. Over de denkvorm van Thomas van Aquino
612585: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Die Philosophie des Thomas van Aquin. In Auszügen aus seinen Schriften herausgegeben und mit erklärenden Anmerkungen versehen von E. Rolfes. Mit einer Einleitung und Bibliographie von K. Bormann.
612587: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MARITAIN, J. - Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd. Nederlandse bewerking van G. Steffens.
605162: THOMAS, O. - Astronomie. Tatsachen und Probleme. Mit 458 Orginalzeichnungen des Verfassers und 52 Tiefdruckbildern auf 41 Tafeln.
604729: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, AERTSEN, J.A. - Natura en creatura. De denkweg van Thomas van Aquino. 2 delen.
625300: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SIEWERTH, G. - Der Thomismus als Identitätssystem.
622537: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Quaestio disputata de spiritualibus creaturis. Edidit J. Cos.
616338: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin.
617288: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Over de verstandigheid (II.II, Q. 47-56).
596290: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin.
593134: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Excerpta philosophica quae in totius philosophiae completissimum compendium selegit, notulis explicavit, com recentioribus doctrinis et systematibus perpetuo contulit, necnon et praevia totius philosophiae expositione aliisque multis adjumentis auxit P. Carbonel. 2 volumes.
621464: THOMAS, H. - The Spanish civil war.
622741: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, TOCCO, GUILLAUME DE - Ystoria sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco (1323). Édition critque, introduction et notes Claire le Brun-Gouanvic.
625271: JOHN OF ST. THOMAS - The material logic of John of St. Thomas. Basic treatises
617812: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SACHS, J. , (HRSG.) - Grundzüge der Metaphysik im Geiste des hl. Thomas von Aquin. Unter Zugrundelegung der Vorlesungen von M. Schneid.
625031: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, COPPLESTON, T. - Thomas Aquinas.
597261: THOMAS, H. - Geschichte der Welt. Aus dem Englischen übertragen von Ulrich und Ursel Bracher.
612508: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, HOOGVELD, J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
8883: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SCHMITT, F. - Die Lehre des hl. Thomas von Aquin vom göttlichen Wissen des zukünftig Kontingenten bei seinen grossen Kommentatoren.
623475: THOMAS OF AQUINO, DELFGAAUW, B. - Thomas van Aquino. De wereld van een middeleeuws denker.
622538: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Quaestiones de quolibet. Cura et studio Fratrum Praedicatorum. 2 volumes.
624309: THOMAS OF AQUINO, DELFGAAUW, B. - Thomas van Aquino. De wereld van een middeleeuws denker.
621784: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Over het koningschap. De regno. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door M.A.J.M. Buijsen.
622540: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SAFFREY, H.D. - Super librum de causis expositio.
617048: THOMAS MÜNTZER, ELLIGER, W. - Thomas Müntzer, Leben und Werk.
596859: THOMAS, A.G. - Great books and book collectors.
615728: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SIEWERTH - Die Metaphysik der Erkenntnis nach Thomas von Aquin. Erster Teil. Die sinnliche Erkenntnis.
622698: THOMAS VAN AQUINO, SCHOOT, H.J.M. - Christ the name of God. Thomas Aquinas on naming Christ.
622522: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GORIS, H.J.M.J. - Free creatures of an eternal God. Thomas Aquinas on God's infallible foreknowledge and irresistible will.
603840: JOHANNES VAN ST. THOMAS (JOÃO POINSOT) - Les dons du saint-esprit. Traduction de R. Maritain.
620512: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SCHÖNBERGER, R. - Thomas von Aquins 'Summa contra gentiles'.
622558: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Summe gegen die Heiden. Summae contra gentiles libri quattuor. 4 parts in 5 volumes. Complete. Erster und zweiter Band herausgegeben und übersetzt von K. Albert und P. Engelhardt unter Mitarbeit von L. Dümpelman. Dritter Band Teil 1 und 2 herausgegeben und übersetzt von K. Allgaier. Dritter Band Teil 1 Lateinischer Text besorgt und mit Anmerkungen versehen von L. Gerken. Vierter Band herausgegeben und übersetzt von M. Wörner.
622547: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, FABRO, C. - Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin. Préface de L. De Raeymaeker.
612929: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, BRAUN, C.G.F. - Zelfkennis. Een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen in de leer van Sint Thomas van Aquino.
570484: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, BONHOEFFER, T. - Die Gotteslehre des Thomas von Aquin als Sprachproblem.
602413: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MANDONNET, P. - Des écrits authentiques de St. Thomas d'Aquin.
596173: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino.
595331: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GILSON, É. - Saint Thomas d'Aquin.
594194: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, LANG, P.H. - Die Lehre des HL. Thomas von Aquin. Von der Gewissheit des übernatürlichen Glaubens. Historisch untersucht und systematisch dargestellt.
624466: JOHN OF ST. THOMAS - Outlines of formal logic
588446: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, COOPER, B.Z. - The idea of God. A Whiteheadian critique of St. Thomas Aquinas' concept of God.
574568: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino. Met 10 illustraties.
511: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GILSON, É. - Le Thomisme. Introduction a la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
4455: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GROOT, J.V. DE - Het leven van den H. Thomas van Aquino.
4185: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Verhandeling over het aanbiddelijk sacrament des altaars. Uit het Latijn vertaald door J.H. Janssen. Met een voorwoord van J.B. Kors.
17906: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, LEGET, C. - Living with God. Thomas Aquinas on the relation between life on earth and 'life' after death.
620559: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Summa Opusculorum anno circiter 1485 typis edita vulgati opusculorum textus princeps. Auctore B. Kruitwagen.
620820: THOMAS, G. - King pawn or black knight.
596662: THOMPSON, T. - Script lettering for artists.
620837: THOMPSON, E.P. - The poverty of theory and other essays.
621321: THOMPSON, J.W. - The literacy of the laity in the middle ages.
572378: THOMPSON, L.G. - Chinese religion in western languages: a comprehensive and classified bibliography of publications in English, French, and German through 1980.
584151: THOMSON, J.J. - Acts and other events.
621204: THOMSON, S. - Europe in renaissance and reformation.
610263: THOMSON, G. - Die ersten Philosophen. Deutsche Ausgabe besorgt von E. Sommerfeld. Mit 10 Karten.
566497: THOMSON, G. - Die ersten Philosophen. Deutsche Ausgabe besorgt von E. Sommerfeld. Mit 10 Karten.
579521: THOMSON, G. - De voorspelbare toekomst
618620: THOMSPON, P. , (ED.) - Issues in evolutionary ethics.
581861: THORBECKE, J.R., VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot. Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des ost-niederlaendischen Patriotismus.
586836: THORBECKE, J.R., BRANDT-VAN DER VEEN, J., (RED.) - Het Thorbecke-archief 1798-1872. 3 delen.
592811: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
595959: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
592074: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
583118: THORBECKE, J.R., BOERSMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie. Met 10 platen.
625044: THOREAU, H.D. - Walden or life in the woods. Illustrated with 142 photographs, an introduction and interpretive comments by Edwin Way Teale.
615808: THORNDYKE, L. - A history of magic and experimental science during the first thirteen centuries of our era. 2 volumes.
615810: THORNDYKE, L. - A history of magic and experimental science. Volumes V and VI. The sixteenth century. 2 volumes.
615809: THORNDYKE, L. - A history of magic and experimental science. Volumes VII and VIII. The seventeenth century. 2 volumes.
604872: THROWER, J. - Western atheism. A short history.
12417: THUILLIER, P. - Jeux et enjeux de la science. Essais d'épistémologie critique.
613107: THULIN, O., (RED.) - De reformatie in Europa. Met medewerking van I. Ludolphy
623701: THURMAN, R.A.F. - Innerlijke revolutie. Leven, vrijheid en de zoektocht naar echt geluk. Met een woord vooraf door zijne Heiligheid de Dalai Lama
594836: THURNEYSSER, L., PEUCKERT, W.E., (HRSG.) - Der Alchymist und sein Weib. Gauner- und Ehescheidungsprozesse des Alchemisten Thurneysser.
8873: THUROW, L. - De grote economische wedloop. Europa in gevecht met Japan en Amerika
591071: THYSSEN, J. - Die philosophische Methode. Erster (gegenstandstheoretischer) Teil.
622242: TIBBETTS, P. , (ED.) - Perception. Selected readings in science and phenomenology. Edited with an introduction.
581569: TIBERIUS, TAEGER, F. - Tiberius Gracchus. Untersuchungen zur römischen Geschichte und Quellenkunde.
616444: TICHO, ANNA - Sketches 1918-1975. Edited by Yona Fischer.
620719: TIDEMAN, B.J. - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
600918: TIEKEN, H., (RED.) - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poëzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald en ingeleid.
579345: TIELEMAN, H. - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
624955: TIELKE, M. , (HRSG.) - Biographisches Lexikon für Ostfriesland. 3 volumes.
611894: TIEMERSMA, D. - Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study. (Het lichaamsschema en lichaamsbeeld. Een interdisciplinair en filosofisch onderzoek).
609722: TIEMERSMA, D. - Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen.
618187: TIEMERSMA, D. - Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen.
598987: TIESING, H. - Over de Hunse. 'n Vertelling veur 't Drèènsche volk.
615931: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., WEZEL, G.W.C. VAN, (ED.) - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland. Centraal museum Utrecht, 1 mei 26 juni 1983.
589750: TIESKENS, R.W., SNOEP, D.P., WEZEL, G.W.C. VAN, (ED.) - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland. Centraal museum Utrecht, 1 mei 26 juni 1983.
606522: TIGUNAIT, PANDIT RAJMANI - Yoga on war and peace.
595936: TIJN, T. VAN - Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
618515: TILBURG, M.W.A. VAN - Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890.
601591: TILES, J.E. - Things that happen.
610155: TILGHMAN, B.R. - An introduction to the philosophy of religion.
592461: TILGHMAN, B.R. - An introduction to the philosophy of religion.
623879: TILLICH, P. - De dynamiek van het geloof. Met een beschouwing over Tillich en vertaling door C.B. Burger.
609491: TILLICH, P., THOMAS, J.H. - Paul Tillich: An appraisal.
610090: TILLICH, P. - Der Widerstreit von Raum und Zeit. Schriften zur Geschichtsphilosophie. Herausgegeben von Renate Albrecht.
568161: TILLICH, P., OSBORNE, K.B. - New being. A study on the relationship between conditioned and unconditioned being according to Paul Tillich.
609485: TILLICH, P. - Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst und andere. Herausgegeben von Renate Albrecht.
4994: TILLICH, P., KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
1056: TILLICH, P. - De dynamiek van het geloof. Met een beschouwing over Tillich en vertaling door C.B. Burger.
598204: TILLICH, P., KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
624205: TILLICH, P. - Die sozialistische Entscheidung.
624203: TILLICH, P. - Teksten van Paul Tillich. Gekozen, vertaald en ingeleid door R. Hensen.
609373: TILLICH, P., CAREY, J.J., (ED.) - Theonomy and autonomy. Studies in Paul Tillich's engagement with modern culture.
602425: TILLICH, P., SCHIPPER, J. - Eternal life. De eschatologie in de theologie van Paul Tilllich.
623262: TILLICH, P. - Teksten van Paul Tillich. Gekozen, vertaald en ingeleid door R. Hensen.
607000: TILLMAN, F., BEROFSKY, B., O'CONNOR, J. - Introductory philosophy.
592013: TIMERMAN, J. - The longest war. Israel in Lebanon
566688: TIMMERMANN, J. - Nachapostolisches Parusiedenken untersucht im Hinblick auf seine Bedeutung für einen Parusiebegriff christlichen Philosophierens.
620305: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter. Versierd door Anton Pieck.
624935: TIMPANARO, S. - On materialism
624321: TINBERGEN, J. - Econometrie.
593919: TINBERGEN, J. - Conjunctuurpolitiek. Afzonderlijke uitgave van het derde gedeelte: 'Beïnvloeding der economische bewegingen' van 'Economische bewegingsleer'.
577124: TINBERGEN, J. - Economische bewegingsleer.
607339: TINBERGEN, J., FISCHER, D. - Warfare and welfare. Integrating security policy into socio-economic policy.
576434: TINBERGEN, J., DOLMAN, A.J., ETTINGER, J. VAN, (RED.) - Naar een rechtvaardiger internationale orde
623041: TINBERGEN, J. - Economic policy: principles and design.
581891: TINDEMANS, C. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijke drama.
587503: TINDEMANS, C., VERRIJN-STUART, A., VISSER, R., (ED.) - The future of the sciences and humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour. Contributions by J. McAllister, J. van Benthem, A. Rip, H. Philipse a.o.
5535: TINGSTEN, H. - De nationale dictaturen. De gedachtenwereld van nationaal-socialisme en fascisme. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch van J.E. Kuiper.
615191: TINNEMANS, W. - Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994).
611318: TIPPETT, K. - Einstein's God. Conversations about science and the human spirit.
617019: TISSERANT, E. - Ascension d'Isaie. Traduction de la version Éthiopienne avec les principales variantes de versions grecque, latines et slave. Introduction et notes par Eugène Tisserant.
618662: TISSING, MARTIN - Schriftje.
615813: TISSOT, S.A.D. - Von der Gesundheit der Gelehrten. Aus dem Französischen übersetzt von Joh. Rud. Füesslin.
615062: TITIAAN, TIETZE, H. - Titian. The paintings and drawings. With three hundred illustrations.
596871: TITIAAN - Titiaan. Ingeleid door G. Stepanow. Bevattende 180 afbeeldingen in koperdiepdruk en 3 in kleuren.
581898: TITSELAAR, M. - Het Getij 1916-1924.
584462: TITZE, H. - Ist Information ein Prinzip?
589091: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
597741: I TJING - I Tjing. Het boek der veranderingen. Naar de Duitse vertaling met toelichting van R. Wilhelm. Met een voorwoord van C.G. Jung overgenomen en vertaald uit de Engelse uitgave
603401: I TJING, MARKERT, C. - De evenwichtige I Tjing. Interpretatie van een oudere versie uit de Sjang-dynastie (1766-1122 v. Chr.)
589094: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
599349: I TJING, REIFLER, S. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd
589127: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
614426: TOCQUEVILLE, A. DE, BUIKS, P.J. - Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie.
15875: TOCQUEVILLE, A. DE, BUIKS, P.J. - Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuursociologische interpretatie.
616811: TOCQUEVILLE, A. DE, MAYER, J.-P. (ED.) - L'Ancien régime et la révolution.
607547: TOCQUEVILLE, A. DE, BENOÎT, J.L. - Tocqueville. Un destin paradoxal.
585857: TOCQUEVILLE, A. DE - Écrits et discours politiques. Texte établi et annoté par A. Jardin. Introduction par J.J.Chevalier et A. Jardin. 2 volumes.
612212: TOCQUEVILLE, A. DE, JARDIN, A. - Alexis de Tocqueville 1805-1859. A biography
580678: TOCQUEVILLE, A. DE, LIVELY, J. - The social and political thought of Alexis de Tocqueville.
623852: TOCQUEVILLE, A. DE - Over de democratie in Amerika. Integrale editie met alle tekstvarianten. Boek 1 (1835). Boek II (1840)
593381: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance d' Alexis de Tocqueville avec Adolphe de Circourt et avec de madame de Circourt. Le présent volume a été établi par A.P. Kerr il a été soumis pour contrôle et approbation à L. Girard et D. Johnson.
569132: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance d' Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont. Texte établi, annoté et préface par A. Jardin. 3 volumes. Complete set.
618780: TOCQUEVILLE, A. DE - Mijn herinneringen aan de omwenteling van 1848. Uitgegeven door graaf de Tocqueville
566674: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance étrangère d' Alexis de Tocqueville. Amérique, Europe continentale. Le présent volume a été établi par F. Mélonio, L. Queffélec et A. Pleasance il a été soumis pour contrôle et approbation à J.C. Lamberti et à D. Lee.
566622: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance et écrits Locaux. La présent volume a été établi par L. Queffélec-Dumasy il a été préface par A.J. Tudesq et soumis pour contrôle et approbation à L. Girard et Y. Nédelec.
587854: TOD, I., WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie
601545: TODOROV, T. - Symbolisme et interprétation.
614542: TODOROV, T. - Théories du symbole.
618935: TOEPOEL, P.M.C. - Toepoel's honden-encyclopaedie. Onder auspiciën van den raad van beheer op op kynologisch gebied in Nederland. Samengesteld met medewerking van meer dan tachtig leidende figuren op het gebied der kynologie, diergeneeskunde, erfelijkheid, en wat verder den hond betreft.
591907: TOEPOEL, P.M.C. - Onze honden. Keuze-verzorging-fokken-opvoeding. Met foto's en rasbeschrijving van tweehonderdvijftig rassen.
579403: TOFFLER, A. - De derde golf
610634: TOFFLER, A. - De nieuwe machtselite. Vetaling: Th.H.J. Tromp.
598974: TOFFLER, A., TOFFLER, H. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de derde golf. Nederlandse vertaling: T.H.J. Tromp.
607766: TOFFLER, A. - Toekomstshock
568022: TOFFLER, A. - Toekomstshock
604316: TOJETTI, GIOVANNI MARIA - Vita del servo di Dio D. Gio: Battista de Rossi da Voltaggio diocesi di Genova canonico della insigne basilica di S. Maria in Cosmedin. Divisa in due libri. (...) Dedicata all' emo, e rmo principe il signor cardinale Giuseppe Maria Castelli (...).
592722: TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe
615330: TOLLEBEEK, J., VERSCHAFFEL, T. - De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse.
604728: TOLLEBEEK, J. - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
604256: TOLLEBEEK, J. - De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus.
595569: TOLLEBEEK, J. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België.
615302: TOLLEBEEK, J. - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
615303: TOLLEBEEK, J. - De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus.
592323: TOLLENAERE, M. DE - Lichaam en wereld. Een ontologie van het tijdelijke.
618040: TOLLENS, H. - Gezamenlijke dichtwerken. 12 delen in 4 banden compleet.
569705: TOLLER, E. - Briefe aus dem Gefängnis.
571773: TOLLER, E. - Hoppla, wir leben! Ein Vorspiel und fünf Akte.
625224: TOLNAY, C. DE - History and technique of old master drawings. A handbook.
587505: TOLSTOI, L.N., ZWEERS, A.F. - Grown-up narrator and childlike hero. An analysis of the literary devices employed in Tolstoj's trilogy 'Childhood, boyhood and youth'.
610907: TOLSTOI, L.N. - Mijne biecht. Naar de Duitsche vertaling van Alex Markow.
614125: TOLSTOI, A. - Bund der Fünf und andere Erzählungen. Übersetzung aus dem Russischen von Erwin Tittelbach u.a.
616143: TOLSTOI, L.N. - Krieg und Frieden. Übersetzung aus dem Russischen von Erich Boehme. 4 volumes.
616820: TOLSTOI, L.N. - Geluk in het huishouden. Bewerkt door Stijn Streuvels. Tweede, herziene uitgaaf.
614478: TOLSTOI, A. - Peter der Erste. Roman in drei Büchern. Deutsch von Maxmilian Schick. Illustrationen von D. Scharinow. Buchschmuck von J.J. Egorow und W. Schweschnikow. 3 books in 2 volumes.
624978: TOLSTOI, L.N. - Mijn kleine evangelie. Korte uiteenzetting van de boeken der vier evangelisten
623714: TOLSTOI, L.N. - Het Godsrijk is in je. Een gids voor geweldloos leven
616821: TOLSTOI, L.N. - Vertellingen van Tolstoi. Bewerkt door Stijn Streuvels. Met prentjes van G.van den Bulcke.
575212: TOLSTOI, L.N. - Leo Tolstoj. Mit einem Essay von M.R. Hofmann. Aus dem Französischen übertragen von J. und T. Knust
592603: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
596793: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
597483: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
596792: TOMAN, R., (RED.) - De kunst van de Gotiek. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Fotografie: Achim Bednorz
587261: TOMAS, A. - Atlantis. Raasels van een verdwenen continent. Geïllustreerd met foto's en tekeningen
599729: TOMLIN, E.W.F. - The oriental philosophers. An introduction.
581324: TOMLIN, E.W.F. - The eastern philosophers. An introduction.
612494: TOMLINSON, C. - Poetry and metamorphosis.
615070: TOMOV, EVTIM - Bulgarische Ikonen. Holzschnitte und Metallstiche. Übersetzung und deutsche Bearbeitung Hans-Joachim Härtel.
583685: TONGIORGI, S. - Institutiones philosophicae. Editio altera ab auctore recognita et emendata. 3 volumes.
619424: TONKENS, E., UITERMARK, J., HAM, M., (RED.) - Handboek moraliseren. Burgerschap en ongedeelde moraal.
612117: TÖNNIES, F. - Geist der Neuzeit.
576604: TÖNNIES, F., CLAUSEN, L., PAPPI, U., (HRSG.) - Ankunft bei Tönnies. Soziologische Beiträge zum 125. Geburtstag von Ferdinand Tonniës.
609119: TÖNNIES, F. - Die Entwicklung der sozialen Frage bis zum Weltkriege.
589724: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African continent and Southern Africa.
594650: TOORENENBERGEN, J.J. VAN, MEEDER, A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
615360: TOORN, M.C. VAN DEN - Wij melden U den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.
1116: TOPITSCH, E., SALAMUN, K., (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
619452: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
601802: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
593090: TOPITSCH, E., SALAMUN, K., (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
623010: TOPOLSKI, J., (ED.) - Historiography between modernism and postmodernism. Contributions to the methodology of the historical research.
621362: TORY, GEOFROY - Champ Fleury ou l'art et science de la proportion des lettres. Reproduction phototypique de l'édition princeps de Paris 1529. Précédée d'un avant-propos et suivi de notes, index et glossaire par Gustave Cohen.
624030: TOULMIN, S. - An examination of the place of reason in ethics.
617977: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd
621433: TOULMIN, S. - The philosophy of science. An introduction.
592241: TOULMIN, S., HEPBURN, R.W., MACINTYRE, A. - Metaphysical beliefs. Three essays. With a preface by A. MacIntyre.
614656: TOULMIN, S., GOODFIELD, J. - The architecture of matter.
602455: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
583975: TOURAINE, A. - Critique de la modernité.
569234: TOURAINE, A. - Le retour de l'acteur. Essai de sociologie.
607242: TOURAINE, A. - Sociologie de l'action.
10976: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
12347: TOURAINE, A. - La conscience ouvrière.
584201: TOURAINE, A. - De post-industriële maatschappij. Geboorte van een geprogammeerde samenleving. Met een naschrift: waarom zijn er sociologen? Vert. C. de Smit.
603074: TOURAINE, A. - La voix et le regard.
585902: TOURAINE, A. - Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents.
621620: TOURAINE, A. - Lettres à une étudiante.
624753: TOURNEUX, MAURICE, (ED.) - Correspondance litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. Revue sur les textes originaux comprenant ce qui a été publié à diverses époques. Les fragments supprimés en 1813 par la censure les partes inédites conservées a la Bibliothèque Ducale de Gotha et a l'Arsenal a Paris. Notices, notes, table génerale. 15 of 16 volumes.
586753: TOUSSAINT, A.L.G., REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint.
590661: TOUSSAINT, F.V. - Les moeurs. Nouvelle édition, revue & corrigée.
620816: TOUW, H.C. - Het verzet der hervormde kerk. 2 delen.
624330: TOUWAIDE, A. - A census of Greek medical manuscripts. From Byzantium to the Renaissance.
570003: TOYNBEE, A.J. - Beschaving in het geding. Ned. vert. van U. Huber Noodt.
571057: TOYNBEE, A.J., BAUER, R. - De historisch-filosofische betekenis van Arnold J. Toynbee's 'A study of history'. Een onderzoek naar zijn empirisme.
7808: TOYNBEE, A.J. - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten. Ned. vert. L.O. Schuman.
607299: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth.
619415: TOYNBEE, A.J., IKEDA, D. - Wähle das Leben. Ein Dialog. Deutsch von Karl Berisch.
590616: TOYNBEE, A.J., HENNINGSEN, M. - Menschheit und Geschichte. Untersuchungen zu Arnold Joseph Toynbees 'A study of history'.
603885: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
592351: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries en L.O. Schuman met een inleiding van J. Romein. 2 delen compleet.
588282: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
622330: TOYNBEE, A.J., ROMEIN, J. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
570004: TOYNBEE, A.J. - De wereld en het westen. Geautoriseerde vertaling
570911: TOYNBEE, A.J. - Experiences.
581577: TRABANT, J., (ED.) - Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft. Historia de la filosofía del lenguaje de la linguística. Histoire de la philosophie du langage et de la linguistique. History of language philosophy and of linguistics.
617425: TRAPP, C.M., TRZCIONKA, K., GLAWATZ, H., (ED.) - Der Carl Hanser Verlag 1928-1978. Eine Bibliographie.
4954: TRAUNFELLNER, F., KAINDL, F. - Franz Traunfellner. Eine Werkübersicht bis 1983.
617400: TRAUSCH, G. - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie. Iconografie Marcel Schroeder met de medewerking van Guy May en Jean-Claude Muller.
591365: TREASE, G. - De huurlingen. Avontuur en hartstocht van de condottieri
619029: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
619784: TREITINGER, OTTO - Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell. Vom oströmischen Staats- und Reichsgedanken.
7535: TREITSCHKE, H. VON, SCHIEMANN, T. - Heinrich vonTreitschkes Lehr- und Wanderjahre 1834-1867. Erzählt von T. Schiemann.
601312: TREITSCHKE, H. VON, PUFKUS, C.A. - Heinrich von Treitschke. Een studie over politieke apriorismen in de geschiedschrijving.
616904: TRENCKNER, V., CHALMERS, R., DAVIS, R. (EDS.) - The Majjhima-Nikaya. 4 volumes.
619469: TRENSKY, P.I. - Czech drama since World War II. With an introduction by William E. Harkins.
577085: TRESLONG, H. VAN - Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 delen.
621331: TREUB, H., HOEVEN, P.C.T. VAN DER, , (RED.) - Feestbundel opgedragen aan Hector Treub bij de feestelijke herdenking van zijn vijfentwintig-jarig Professoraat door vrienden en vereerders. 1887 Leiden-Amsterdam 1912.
575602: TREUB, M.W.F. - Het gist in Indië. Een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging.
567716: TREUB, H. (RED.). - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica, 1. Fasciculus primus quem curatores miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde collegerunt et ediderunt ad celebrandam seriem quinquagesimam in lucem nuper editam. Quaenam insint scripta proxima pagina docebit. Erasmus, Swammerdam, Van Leeuwenhoek, Boerhaave, Gaubius, Donders.
595897: TREVELYAN, G.M. - History of England. With maps. A new and enlarged edition.
613350: TRÍAS, E. - Philosophy and its shadow
625084: TRIER, HANN, EULER-SCHMIDT, M. , (HRSG.) - Hann Trier. Werkverzeichnis der Gemälde 1990 - 1995.
603340: TRIER, HANN, FEHLEMANN, S., (HRSG.) - Hann Trier. Monographie und Werkverzeichnis.
625083: TRIER, HANN, GERLACH-LAXNER, U. - Hann Trier. Werkverzeichnis der Druckgraphik mit einem Beitrag von Alfred M. Fischer.
587494: TRIGG, R. - The shaping of man. Philosophical aspects of sociobioology.
573958: TRIGG, R. - Reason and commitment.
611846: TRIGGS, G.D., (ED.) - The Antartic treaty regime. Law, environment and resources.
598745: TRIGT, J. VAN - Kinderen kijken u aan.
611755: TRIMPI, W. - Muses of one mind. The literary analysis of experience and its continuity.
597017: TRISKA, J. - Flora van Europa. Nederlandse bewerking A.A. Kruyne.
623731: HERMÈS TRISMÉGISTE - Hermès Trismégiste. Traduction complète précédée d'une étude sur l'origine des livres hermétiques par Louis Ménard.
607870: TRITSCH, W. - Christliche Geisteswelt. 2 volumes.
615058: TROCKEL, ROSEMARIE - Rosemarie Trockel.
585582: TROELSTRA, P.J. - Pieter Jelles Troelstra. Een keuze uit zijn geschriften samengesteld door E. Vermeer.
615193: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
585405: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
604858: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEY, R. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
604857: TROELSTRA, P.J. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht door H.B. Wiardi Beckman.
591666: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
589993: TROELSTRA, P.J., BAKKER, P., (RED.) - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van mr. P.J. Troelstra.
608302: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
9833: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
586064: TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. - Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang.
623226: TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. - Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang.
623224: TROELTSCH, E., KÖHLER, W. - Ernst Troeltsch.
608854: TROELTSCH, E., REIST, B.A. - Towards a theology of involvement. The thought of Ernst Troeltsch.
586063: TROELTSCH, E., KÖHLER, W. - Ernst Troeltsch.
606949: TROELTSCH, E., SCHLIPPE, G. VON - Die Absolutheit des Christentums bei Ernst Troeltsch auf dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts.
617535: TROELTSCH, E. - Die wissenschaftliche Lage und ihre Aufforderungen an die Theologie. Vortrag gehalten auf der Versammlung der sächsischen kirchlichen Konferenz zu Chemnitz am 9. Mai 1900.
600562: TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
586066: TROELTSCH, E. - Der Historismus und seine Überwindung. Fünf Vorträge. Eingeleitet von F. von Hügel-Kensington.
616358: TRÖGER, W.E. - Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine. Ein Nomenklatur-Kompendium. Im Auftrage der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft abgefasst. Mit 1. Nachtrag: Eruptivgesteinsnamen. Unveränderter Nachdruck 1969
567135: TROISFONTAINES, R. - 'Ik sterf niet...' Een filosofie van dood en leven. Uit het Frans vertaald door A. Monshouwer.
581729: TROMMIUS, A. - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen.
612975: TROMP, B. - Het falen der nieuwlichters.
583594: TROMP, B. - Een frisgewassen doedelzak. Essays en kronieken uit de jaren tachtig.
593554: TROMP, C. - Na de oorlog. Met een terugblik van Annie M.G. Schmidt.
609186: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
624847: TROMP, B. - De wetenschap der politiek. Verkenningen.
619760: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
593957: TROOST, A. - Casuïstiek en situatie-ethiek. Een methodologische terreinverkenning.
622127: TROOST, CORNELIS, NIEMEIJER, J.W. - Cornelis Troost 1696-1750.
591845: TROSSÈL, H.L. - Glas en marmer.
577792: TROTSKY, L., TROTZKI, L. - Die wirkliche Lage in Russland. Die Übersetzung besorgte W. Cremer.
585467: TROTSKY, L. - Literatur und Revolution. Nach der russischen Erstausgabe von 1924 übersetzt von Eugen Schaefer und Hans von Riesen.
616984: TROTSKY, L., CARMICHAEL, J. - Trotsky. An appreciation of his life.
7345: TROUSSON, R., (ED.) - Romans libertins du XVIIIe siècle. Textes établis, présentés et annotés.
1357: TROUSSON, R. - Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique.
623992: TRUNGPA, CHÖGYAM - De mythe van vrijheid en het pad van meditatie. Samengesteld door J. Baker en M. Casper. Geïllustreerd door G. Eddy
625045: TRUNGPA, CHÖGYAM - De essentie. Een selectie uit het werk van Chögyam Trungpa. Geredigeerd door Carolyn Rose Gimian
589254: TRUSTED, J. - Inquiry and understanding. An introduction to explanation in the physical and human sciences.
601379: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
4293: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
576381: YANG HIONG TSÉ - Le catechisme philosophique. Introduction et traduction par B. Belpaire.
617880: TSIAPERA, M. - A descriptive analysis of Cypriot Maronite Arabic.
575711: TSJECHOV, A., LAFITTE, S. - Chekhov 1860-1904
588586: TSJECHOV, A., GOTTLIEB, V. - Chekhov and the Vaudeville. A study of Chekhov's one-act plays.
591444: TSJECHOV, A. - Drei kleine Romane. Eine langweilige Geschichte. Ein Duell. Erzählung eines Unbekannten. Neu übersetzt und herausgegeben von P. Urban.
592602: TSJERNYSJEVSKI, N.G., BOEREN, C.J.C.M. - N.G. Tsjernysjevski, strijder voor de nieuwe mens in de nieuwe wereld.
616327: TSOURKAS, CLÉOBULE - Symposium l'epoque Phanariote 21-25 octobre 1970 a la mémoire de Cléobule Tsourkas.
616652: TSVETAEVA, M. - Marina Tsvetaeva. A captive spirit: selected prose. With a new introduction by Susan Sontag. Edited and translated by J. Marin King.
586923: TUCHMAN, B.W. - A distant mirror. The calamitous 14th century.
591445: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portet van de wereld in de jaren 1890-1914
579379: TUCHOLSKY, K., JACOBSOHN, S. - Briefe an Kurt Tucholsky 1915-1926. 'Der beste Brotherr dem schlechtesten Mitarbeiter'. Herausgegeben von R. von Soldenhoff.
615128: TUCKER, D.F.B. - Marxism and individualism.
595450: TUCKER, D.F.B. - Essay on liberalism. Looking left and right.
573955: TUER, A.W. - History of the horn book.
615803: TUGENDHAT, E., ZABALA, S. - The hermeneutic nature of analytic philosophy (A study of Ernst Tugendhat). Foreword by Gianni Vattimo
610931: TUIN, J.D. VAN DER , (ED.) - Elsevier's dictionary of water and hydraulic engineering in five languages. English, French, Spanish, Dutch and German.
587155: TUINSTRA, C.L. - Het symbool in de psychanalyse. Beschrijving en theologische critiek.
604706: TARTHANG TULKU - Gesture of balance. A guide to awareness, self-healing, and meditation.
613447: TARTHANG TULKU - Open bewustzijn
572153: TÜMLER, B. - Tierleben aus Süd und Nord, in Bild und Wort. I. Teil. Jagd- und Lebensbilder aus der Säugetierwelt. Mit 24 Vollbildern von F. Specht, E. Bayard, Friese nebst vielen Illustrationen.
625302: TUOMINEN, M., HEINÄMAA, S., MÄKINEN, V. - New perspectives on Aristotelianism and its critics.
18344: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
7537: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
621161: TURING, A., HODGES, A. - Alan Turing: the enigma.
7397: TURKLE, S. - Het tweede ik. Computers en de menselijke geest
617578: TURNBULL, P. - The foreign legion. A history of the foreign legion.
625332: TURNER, V. - The ritual process. Structure and anti-structure. The Lewis-Morgan lectures 1966 presented at The University of Rochester, Rochester, New York.
625333: TURNER, V. - Dramas, fields, and metaphors. Symbolic action in human society.
604383: TURNER, J.M.W. - Turner at the Tate. Ninety-two oil paintings by J.M.W. Turner in the Tate Gallery, reproduced in colour, and with an introduction by M. Butlin.
8572: TUSCH, H.E. - Eine Metaphysik des Materialismus.
598365: TWEEDALE, C. - Tekenen van leven na de dood. Mediamieke ervaringen.
591928: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline. Fertelboek foar it Fryske folk.
625299: TYDEMAN, N. - Vormen van oneindige leegte.
602630: TYE, M. - The imagery debate.
616108: TYMIENIECKA, A.T. (ED.) - The crisis of culture. Steps to reopen the phenomenological investigation of man. The modalities of human life, the irreducible in values and their fluctuating framework of reference, from reason to action, alienation and belonging. Papers and debate of the third international conference held by the internaional society at Sir Georg Williams University and the University of Montreal, Montreal, March 26-30, 1974.
573844: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Phenomenology of life and the human creative condition. Book 1: Laying down the cornerstones of the field.
617622: TYMIENIECKA, A.T. - Logos and life. 2 volumes.
2070: TYMIENIECKA, A.T. - Logos and life: creative experience and the critique of reason.
573845: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Ontopoietic expansion in human self-interpretation-in-existence. The I and the other in their creative spacing of the societal circuits of life. Phenomenology of life and the human creative condition (Book III).
575409: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Paideia. Philosophy/phenomenology of life inspiring education for our times.
618573: TYRELL, J.M. - A history of the estates of Poitou.
621211: TYRELL, GEORGE - Medievalism. A reply to cardinal Mercier. With a foreword by Gabriel Daly.
3605: TYSSOT DE PATOT, S., ROSENBERG, A. - Tyssot de Patot and his work 1655-1738.
568310: TZONIS, A. - Hermes and the golden thinking machine.
617440: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
590843: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
568955: UEBERWEG, F. - Die deutsche philosophie des XIX. Jahrhunderts und der Gegenwart. Zwölfte, mit einem Philosophen-Register versehene Auflage. Völlig neubarbeitet von T.K. Oesterreich.
581489: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Zweiter Band.Herausgegeben von B. Geyer.
566680: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Zweiter Band. Herausgegeben von B. Geyer.
566681: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Herausgegeben von M. Baumgartner.
609955: UEDING, G. - Aufklärung über Rhetorik. Versuche über Beredsamkeit, ihre Theorie und praktische Bewährung.
623801: UEXKÜLL, T. VON - Der Mensch und die Natur. Grundzüge einer Naturphilosophie.
394: UEXKÜLL, T. VON, GRASSI, E. - Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag. Die Exaktheit der Naturwissenschaften und die philosophische Erfahrung.
577982: UHLAND, J.L. - Ludwig Uhlands gesammelte Werke. Neu illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von K. Macke. Illustriert von E. Brüning.
574603: UHLAND, J.L. - Werke. Hrsg. von L. Fränkel. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 2 dln.
577981: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van een vergelijkende vormleer van eenige Algonkin-talen.
595473: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en schetsen.
588005: UITENBROEK, D.G. - Exercise behaviour.
599919: ULAM, A.B. - Expansion and coexistence. Soviet foreign policy 1917-73.
610254: ULFIG, A. - Lexikon der philosophischen Begriffe.
588115: ULFIG, A. - Lexikon der philosophischen Begriffe.
599886: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon. Geografie. Geschichte. Kultur. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
592405: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The kaleidoscope of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Vol. 1.
14226: ULLMANN, S. - The principles of semantics.
1494: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - Science in reflection. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science, volume 3.
612506: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
601559: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The prism of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Volume 2.
608343: ULLMANN, S. - Meaning and style. Collected papers.
3138: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
14769: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon für alle, die Schlesien lieben. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
566081: ULMER, K. - Philosophie der modernen Lebenswelt.
599528: ULMER, K., (HRSG.) - Die Wissenschaften und die Wahrheit. Ein Rechenschaftsbericht der Forschung.
624399: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
622195: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
619532: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
616196: UNAMUNO, M. DE - Le sentiment tragique de la vie. Traduit de l'espagnol par Marcel Faure-Beaulieu.
592336: UNAMUNO, M. DE, TORNOS, A.M. - Angst und Subjektivität in Unamunos Philosophie.
611554: UNGER, W.S., (RED.) - De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572.
611644: UNGER, W.S., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. 3 delen.
615371: VRIJE UNIVERSITEIT - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
622951: UPDIKE, D.B. - Printing types. Their history, forms and use. 2 volumes.
620539: URBAIN, J.D. - La société de conservation. Étude sémiologique des cimetières d'Occident. Avec 32 photographes et 35 dessins de l'auteur. Préface de Louis-Vincent Thomas.
589538: URBAN, G. - Metaculture. How culture moves through the world. Foreword by B. Lee.
578609: URMSON, J.O., (ED.) - The concise encyclopaedia of western philosophy and philosophers.
611086: URQUHART, G. - Het geheime leger van de paus
599937: URQUHART, R.E. - De slag om Arnhem. Met medewerking van W. Greatorex. Met een woord vooraf van C.G. Matser
596036: USCHOLD, J.N. - Grundriss der Geschichte der Philosophie.
622455: USK, ADAM - The chronicle of Adam Usk 1377 - 1421. Edited and translated by C.Given-Wilson.
600766: USSEL, J.M.W. VAN, KRUITHOF, J., GEURTS, I., (RED.) - De seksualiteit herzien. Het werk van Jos van Ussel. Met bijdragen van R. Boehm, F. Boenders, J. Buelens, B. Carlier e.a.
600849: UTECHIN, S.V. - Geschichte der politischen Ideeen in Russland. Aus dem Englischen von H. Maór.
603877: CATALOGUE BIBLIOTHÈQUE UTRECHT - Catalogue de la bibliothèque de l',,Utrecht". Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'invalidité fondée a Utrecht 6 août 1883 2 Chaussée de Leyde, Utrecht 28 Boulevard du Nord, Buxelles.
604845: UYL, J.M. DEN - Inzicht en uitzicht. Opstellen over economie en politiek.
602290: UYLDERT, M. - Astrologie: aspekten.
620638: UYTFANGHE, M. VAN, THOMAS, J., VERELST, PH., DEYCK, R. VAN, REMY, P., MERMIER, G., BLOMME, R. - Études médiévales.
597836: UZANNE, O. - Die Pariserin. Studien zur Geschichte der Frau, der Gesellschaft, der französischen Galanterie und der zeitgenössischen Sitten. Einzig autorisierte Übertragung aus dem Französischen von J. von Oppen. Mit 350 zum Teil farbigen Tafeln und Textabbildungen.
590764: UZANNE, O., (ED.) - La gazette de Cythère. Avec notice historique.
610365: VADIRAJA, STAFFORD BETTY, L. - Vadiraja's refutation of sankara's non-dualism: Clearing the way for theism. A translation of Vadiraja's 'Nyayaratnavali' with a commentary by the translator.
624026: VAESSEN, J.C. - Tussen schrift en kritiek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur.
598247: VAGA, E.G. - Encyclopedie der natuurgeneeswijze
13123: VAINA, L.M., (ED.) - Matters of intelligence. Conceptual structures in cognitive neuroscience.
574905: VAISSIER, J.J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from ms. McClean 132 Fitzwilliam museum Cambridge. With a collation of the other mss. and the printed edition of 1534/5 (stc 13608), together with notes on the mss, language and contents.
598752: SCHOOL VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN - Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan der school voor de grafische vakken te Utrecht door oud-leerlingen en leerlingen. Utrecht, den tweeden juli 1922.
615245: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
615653: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
574628: VALENTIN, K., FREILINGER-VALENTIN, G. - Karl Valentins Pechmarie. Eine Tochter erinnert sich. Bearbeitet und hrsg. von M. Auer.
609460: VALERIUS, ANDREAS - Nederlandsche gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626 ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers. Bandversiering van Georg Rueter.
624930: VALÉRY, P. - Cahiers. Édition établie, présentée et annotée par J. Robinson. 2 volumes.
625056: VALÉRY, P. - Oeuvres. Introduction biographique par Agathe Rouart-Valéry. Édition établie et annotée par Jean Hytier. 2 volumes.
588925: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
4299: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
609283: VALK, J.M.M. DE, ARTS, W.A., BLAUW, P.W., RIJNVOS, C.J. - Tempora mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken. Liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. J.M.M. de Valk.
620219: VALKENBERG, S. - Geluksvogels of waarom we het nog nooit zo goed hadden.
2659: VALKENBURGH, P. - Mensen in de koude oorlog. Sociologische bijdrage tot onze kennis van internationaal-politieke conflictsituaties.
586108: VALKHOFF, P. - Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk. Nagelaten opstellen ingeleid en uitgegeven door B.M. Boerebach en M. Valkhoff. Verlucht met acht illustraties.
18263: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
587538: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
619776: VALL, R. VAN DE, ZWIJNENBERG, R. , (ED.) - The body within. Art, medicine and visualization.
622126: VALLA, LORENZO - Antidotum primum. La prima apologia contro Poggio Bracciolini. Edizione critica con introduzione e note a cura di Wesseling.
622125: VALLA, LORENZO - Antidotum primum. La prima apologia contro Poggio Bracciolini. Edizione critica con introduzione e note a cura di Wesseling.
591058: VALLE RODRIGUEZ, C. DEL - La escuela hebrea de Córdoba. Los orígenes de la escuela filológica hebrea de Córdoba.
617704: VALMIKI, , DAALEN, L.A. VAN - Valmiki's sanskrit.
612435: VAMBERRY, ARMINIUS, LORD ALDER, DALBY, RICHARD - The dervish of Windsor Castle. The life of Arminius Vamberry.
7842: VANCE, E. - From topic to tale. Logic and narrativity in the middle ages. Foreword by W. Godzich.
606440: VANDAMME, F., VANDEN BRANDE, R. - Waarheid, taal & kunst.
8731: VANDENDORPE, C. - Du papyrus à l' hypertexte. Essais sur les mutations du texte et de la lecture.
618080: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
625400: VANDERJAGT, A.J., BERKEL, K. VAN, (ED.) - The book of nature in antiquity and the middle ages.
614305: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
620175: VANDERJAGT, A.J. - Qui sa vertu anoblist. The concepts of 'noblesse' and 'chose publicque' in Burgundian political thought (including fifteenth century French translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera).
600956: VANDERSMISSEN, H., ZEEMAN, S., BRINKMAN, K. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
623977: VANDOMMELE, J.J.M. - Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561.
604604: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Noordhollandse charters.
613957: VANHEESWIJCK, G., HERCK, W. VAN, (RED.) - Religie en de dood.
618530: VANHESTE, T. P. - Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
615213: VANHESTE, T. P. - Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
621270: VANHOVE, D. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie. Tentoonstellingscatalogus 23 januari - 19 april 1992.
576327: VANNICELLI, L. - De godsdiensten van China. Bewerkt door M. van Oss. Met een bijdrage over het christendom in China door B. Biermann.
617488: VARADARÁJA, - The Laghukaumudi. A Sanskrit grammar. With an English version, commentary, and reference by James R. Ballantyne.
617457: VARDY, P. - Het raadsel van God. Nederlandse vertaling: E. Segeren.
611547: VARELA, F.J. , SHEAR, J. , (ED.) - The view from within. First-person approaches to the study of consciousness.
15282: VARMA, V.P. - Philosophical humanism and contemporary India.
589079: VARMA, B.N. - The sociology and politics of development: a theoretical study.
623693: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Herausgegeben von Friedhelm Kemp. 4 volumes.
588228: VASTRICK, J.C. - Een schijn van vooruitgang. Moraal en praktijk achter de vrije markt.
4506: VASTRICK, J.C. - Globalisering. De kruisgang van Europa
597579: VATER, F. - Sigfried. Die Saga von Germaniens Befreiung.
617249: VATTIMO, G. - La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne. Traduit de l'italien par C. Alunni.
613632: VAYDA, A.P. , (ED.) - Environment and cultural behaviour. Ecological studies in cultural anthropology.
612912: VÁZQUEZ, A.S. - The philosophy of praxis
612800: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
613318: VEATCH, H.B. - Intentional logic. A logic based on philosophical realism.
589155: VEBLEN, T., RIESMAN, D. - Thorsten Veblen. A critical interpretation.
609238: VEBLEN, T., ELDEREN, P.L. VAN - De triomf der ironie. Thorstein Veblen (1857-1929) als radicaal-burgerlijk criticus van de moderne cultuur.
568831: VEBLEN, T., DIGGINS, J.P. - The bard of savagery. Thorstein Veblen and modern social theory.
579554: VECCHIO, G. DEL - Justice. An historical and philosophical essay. The translation of this work was undertaken by Ladie Guthrie.
588682: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER - Het 'teeken in Egypteland'. Verkorte uitgave van 'De steenen spreken'.
10192: VEDDELER, D. - Chronik der Landgemeinde Wilsum. Illustrationen Fritz Raafkes.
617455: VEEBOOT, JAN - Onder anderen Jan 'Veeboot'. Schilderijen van Terschelling.
623498: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
582286: VEEN, H.G. VAN DER, WADMAN, A.S. - In skoalmaster yn 'e Dokkumer walden. Libbensgong fan Hjerr Gjerrits van der Veen.
608949: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
581476: VEEN, T.W. VAN, BALKEMA, J.P., JONG, D.H. DE, NIEBOER, W., (RED.) - Liber amicorum Th.W. van Veen. Opstellen aangeboden aan Th.W. van Veen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
623900: VEENENDAAL, G. - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu.
591856: VEENHOF, K.R., (RED.) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude nabije oosten vertaald en toegelicht.
580905: VEGA, G. VON - Logaritmisch-trigonometrisch Handbuch. Neue vollständig durchgesehene und erweiterte Stereotyp-Ausgabe. Bearb. C. Bremiker. Einundsiebenzigste Auflage von F. Tietjen.
621726: VEGA, JOSSEPH DE LA - Confusion de confusiones. Herdruk van den Spaanschen tekst met Nederlandsche vertaling. Inleiding en toelichtingen door M.F.J. Smith
606358: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Bayern. 2 volumes.
606359: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Würrtemberg. Mit zweiundzwanzig zeitgenössischen Abbildungen.
606360: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Baden. Mit achtundzwanzig Abbildungen.
607395: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
621633: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
598796: VELAZQUEZ DE LA CADENA, M. - A pronouncing dictionary of the Spanish and English languages: composed from the Spanish dictionaries of the Spanish academy, Terreros, and Salvá, upon the basis of Seoane's edition of Neuman and Baretti, and from the English dictionaries of Webster, Worcester, and Walker: with the addition of more than eight thousand words, idioms, and familiar phrases, the irregularities of all the verbs, and a grammatical synopsis of both languages. In two parts. I. Spanish-English. - II. English-Spanish. 2 delen in 1 band
609704: VELDE, I. VAN DER, (RED.) - Grote denkers over opvoeding.
620745: HEYMERIC VAN DE VELDE - Eenheid in de tegendelen. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J.F.M. Hoenen.
621248: VELDE, P. VAN DER - De boeddha in het tuincentrum en andere populaire beelden van het boeddhisme.
585359: VELDE, C.A. VAN DER - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door den Algemenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
623575: VELDE, H. TE, DIJK, J. VAN, (ED.) - Essays on ancient Egypt in honour of Herman te Velde.
614496: VELDKAMP, H.J. - Historische bibliografie Hattemiana of wat in de loop der tijden over de stad, omgeving en inwoners is geschreven.
615192: VELDKAMP, G.M.J. - Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiquesa. Bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx.
582305: VELDMAN, F. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
590337: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
590338: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
616621: VELLEKOOP, K. - Dies ire dies illa. Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
623687: VELMANS-VAN HESSEN, E. - Het verhaal van Edith.
594651: VELTHUYSEN, T. - Tirade 1957-1985.
609352: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen volk in het feestelijk jaar.
575175: VEN, J.J.M. VAN DER, GROOT, A.G.G., JONG, E.P. DE, WANROIJ, J.M.L. VAN, (RED.) - Recht als instrument van behoud en verandering. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.J.M. van der Ven.
3735: VENATOR ANGLICUS, JOHANNES - Logica. First critical edition from the manuscripts by L.M. de Rijk. 2 volumes. Complete set.
617238: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
588834: VENDLER, Z. - Res cogitans. An essay in rational psychology.
591531: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
601990: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
621173: VENEMA, A. - De Ploeg 1918-1930.
586919: VENEMA, A. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 Het systeem.
615374: VENEMA, A. - Kleine oorlog.
590233: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
619645: VENHUIZEN-MUNNIKS, C.L. , OFFERHAUS, H. , OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen verzameld in 1833. Gedrukt voor rekening van den Senaat.
617603: VENINGA, J.E. - Secularism, theology and Islam. The Danish social imaginary and the cartoon crisis of 2005-2006.
624831: VENMANS, P. - Over de zin van nut. Een filosofisch essay.
610062: VENTURI, F. - Utopia and reform in the Enlightenment.
584386: VER EECKE, W. - Negativity and subjectivity. A study about the function of negation in Freud, linguistics, childpsychology and Hegel.
586309: VERBEEK, B. - The virtues of cooperation.
12890: VERBEEK, H. - Ekonomie als wereldoorlog. Essay.
614467: VERBEEK, H. - Liedboek van aarde.
625464: VERBEEK, H. - Toen daalde de duif. Herinneringen Herman Verbeek, priester, politicus, publicist.
622337: VERBEKE, G. - The presence of stoicism in medieval thought.
573555: VERBERK, F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
623139: VERBEURE, F., APOSTEL, L., (RED.) - Verwijdering of ontmoeting? Verslagboek van de lezingenreeks Wetenschap en filosofie.
19390: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. Een analyse op grond van argumentatie- en gesprekstheoretische inzichten van het ontstaan van meningsveschillen in informele gesprekken.
605992: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
588246: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
625210: VERBIJ-SCHILLINGS, J.M.C. - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400.
590344: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590347: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
603489: ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland.
584969: VERBRAEKEN, P., (RED.) - 150 jaar monumentale animaliersculptuur.
618225: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
611607: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
617141: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
608590: VERBRUGGE, R., TAATGEN, N., SCHOMAKER, L. - BNAIC'04. Proceedings of the 16th Belgium-Netherlands conference on artificial intelligence. University of Groningen 21-22 october 2004.
625061: VERBRUGGE, A. - Staat van verwarring. Het offer van de liefde.
13321: VERBRUGH, H.S. - Op de huid van de tijd. Over het raakvlak tussen filosofie en geneeskunde.
611077: VERBRUGH, H.S. - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde.
2581: VERBURG, P.A. - Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
609154: VERCRUIJSSE, E.V.W. - Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek. Uitgangspunten en richtlijnen.
608647: VERCRUYSSE, J. - Inventaire raisonné des manuscrits Voltairiens de la Bibliothèque Royale Albert Ier.
622393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
622392: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
597584: VERDENHALVEN, F., (RED.) - Namensänderungen ehemals preussischer Gemeinden von 1850 bis 1942 (mit Nachträgen bis 1950). Ein Schlüssel zu den Umbenennungen, Eingemeindungen und Zusammenschlüssen von Stadt- und Landgemeinden während eines Jahrhunderts. Vornehmlich unter Benützung amtlichen Materials.
614908: VERDI, G. , LEEUWEN, J. VAN, (RED.) - Verdi.
598804: VEREIN DEUTSCHER EISENHÜTTENLEUTE, (HRSG.) - Stahl im Hochbau. Taschenbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten. Mit über 2000 Textabbildungen. Elfte auflage (1. Berichtigter Nachdruck).
588632: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
625109: VERGEER, C. - Wanden van de werkelijkheid. Filosofie van de late oudheid.
596692: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
621386: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
587926: VERGER, J. - Universiteiten in de middeleeuwen
593374: VERGERIO, PIER PAOLO, TOMIZZA, F. - Das Böse kommt vom Norden. Die Geschichte des Pier Paolo Vergerio Bischof, Ketzer, Reformator. Aus dem Italienischen von R.M. Gschwend.
620920: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), PAARDT, R. VAN DER, TILBURG, C. VAN, OOSTENBROEK, L.M. , (RED.) - Winnaars en verliezers. Een bundel artikelen over het werk van P. Vergilius Maro.
611906: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
621888: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WEES, P.G. VAN - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical geography in Virgil's Aeneis).
621870: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
566043: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), EVENHUIS, J.B. - De Vergilii ecloga sexta commentatio.
621889: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
581537: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), SCHMIDT, V. - Redeunt Saturnia regna. Studien zu Vergils Ecloga.
623260: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
617608: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
623084: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
623085: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
601002: VERGOTE, A. - Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie.
593989: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel 1: Inleiding.
596388: VERHAAR, J.P. - De moderne theosofische beweging.
569630: VERHAAR, O. - Recht doen aan pluriformiteit als politieke opgave. Het Nederlandse debat over voorkeursbehandeling in het licht van de filosofische discussie over rechtvaardigheid en burgerschap.
590234: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
606: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
15139: VERHEIJ, H.B. - Rules, reasons, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
1900: VERHEUL, T. - De profs. Vijf fameuze Nederlandse wetenschappers.
619047: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
623160: VERHOEVEN, C. - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school.
616046: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
620159: VERHOEVEN, C. - De resten van het vaderschap. Beschouwingen over de levensloop.
608849: VERHOEVEN, C. - Twaalf confidenties. Filosofische bespiegelingen.
623686: VERHOEVEN, R. - Een zomerdag in 1942. 14 juli 1942, de dag voorafgaand aan de eerste deportatie van joden uit Amsterdam.
619440: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
624113: VERHOEVEN, C. - Als een dief overdag. Uit het werk van Cornelis Verhoeven. Ingeleid door K. Fens.
615672: VERHOEVEN, C. - Tegen het geweld.
617338: VERHOEVEN, B. , KALISVAART, C. , EBBENS, O.S., (RED.) - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
618991: VERHOEVEN, C. - De letter als beeld. Essays.
570807: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
621626: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
624115: VERHOEVEN, C. - Tractaat over het spieken. Het onderwijs als producent van schijn.
620247: VERHOEVEN, C. - Het geheugen herdacht. Variaties op het thema herinnering.
614585: VERHOEVEN, C., DERKSE, W. - Verhoeven.
602448: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
11300: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
600616: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
600555: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
624104: VERHOEVEN, C. - Weerloos denken. Beschouwingen over de inval en het oeuvre.
572587: VERHOEVEN, C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
590241: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
623558: VERHOEVEN, C. - Symboliek van de voet.
619052: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over 'beschouwelijk leven' aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
571904: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
609744: VERHOEVEN, C. - Het gewicht van de buitenstaander.
580762: VERHOOG, H. - Science and the social responsibility of natural scientists. A meta-scientific analysis of recent literature about the role of natural science in society.
606758: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
604503: VERKERK, M.A., (RED.) - De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom het ouderenbeleid. Met bijdragen van: W.J.A. van den Heuvel, H.J. Keasberry, L.A.G. Salters, M.A. Verkerk, G.A. van der Wal.
608248: VERKIJK, D. - Radio Hilversum 1940-1945. De omroep in de oorlog.
599841: VERKIJK, D. - Van pantservuist tot pantservest. Zestig jaar (on)journalistieke ervaringen.
602267: BILLETTEN VAN VERKOPING - Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.
604846: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
592119: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
584020: VERKUYL, J. - De kernbegrippen van het marxisme/leninisme. Met een proeve tot evangelisch commentaar.
624802: VERLAINE, P., PETITFILS, P. - Paul Verlaine. Biographie.
570788: VERLOOY, J.B.C., BROECK, J. VAN DEN - J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw 1746-1797.
581472: VERLOREN VAN THEMAAT, P., BARENTS, R., (RED.) - In orde. Liber amicorum Pieter VerLoren van Themaat aangeboden ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het sociaal-economisch recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht.
592672: VERMEER, J., WHEELOCK, A.K., BROOS, B., (RED.) - Johannes Vermeer.
625225: VERMEER, JOHANNES, BLANKERT, A., MONTIAS, J.M. , AILLAUD, G. - Vermeer. Met bijdragen van Rob Ruurs, Willem L. van de Watering en Philippe Resche-Rigon.
588300: VERMEER, J., VRIES, A.B. DE - Jan Vermeer van Delft.
619913: VERMEER, G.F.M. - Observation sur le vocabulair du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
586390: VERMEEREN, PJ.H., DEKKER, A.F., (RED.) - Inventaris van de handschriften van het museum Meermanno-Westreenianum.
7465: VERMEULEN, A., BERG, K. VAN DEN, BERGER, J.J.A. - Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
3168: VERMEULEN, E.E.G. - Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis.
619910: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
593751: VERMEULEN, T. - Groningen Stad.
570804: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van de standpunten ingenomen door H.W. von der Dunk, A.G. Weiler, M.C. Brands met notities over die van J.M. Romein, G. Harmsen, J.H.J. van der Pot.
617475: VERMEULEN, B., NALIS, H. , HAVERS, G. - Razende mannen, onrustige vrouwen. Archeologisch en historisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse nederzetting, een adellijke hofstede en het St. Elisabethsgasthuis te Deventer.
620885: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
590088: VERMEULEN, B. - De uitdaging van het denken. Een praktische gids in de wereld van de westerse filosofie.
582069: VERMEYLEN, J. - Het geloof van Israel. Theologie van het oude testament. Nederlandse vertaling: H.L. Nederstigt.
582803: VERNEUIL, M. - Dictionnaire pratique des sciences occultes. Introd. du R. Frétigny.
623436: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
615556: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
16950: VERRIJN STUART, C.A. - Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
589562: VERSCHURE, Y. - Met een open hart. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde.
582617: VERSCHUREN, P.J.M. - Structurele modellen tussen theorie en praktijk.
578471: VERSCHUUR, T.J., AALBERSE, P.J.M., SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R., SMEENK, C., (RED.) - Tien jaren raden van arbeid.
607026: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
603226: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
588213: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
1260: VERSCHUUREN, G. - De uitgeklede mens. Over de grenzen van wetenschap en leven.
18533: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
588952: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
575289: VERSHOFEN, W. - Wirtschaft als Schicksal und Aufgabe.
617786: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
618969: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
616352: VERSNEL, H.S. - Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three studies in henotheism.
613165: VERSPYCK, G.M. - Het Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967). Uitgegeven t.g.v. honderdjarig bestaan.
571488: VERSTEEGEN, P. - Natuur zal kunst ooit blijvend ervaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten
574076: VERSTEGEN, J. - Ongewapend.
587971: VERSTRAETEN, G. - Denken. Geloven. Filosofische reflectie over niet-cyclische tijd en zingeving.
580046: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
619743: VERVEEN, A.N. - Mechanisme en oorsprong van het jaarritme.
597069: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
614225: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. A selection based on Wouter Nijhoff's 'L'art typographique'. Ingeleid. Introduced.
616062: VERVOU, F. VAN - Enige gedenckweerdige geschiedenissen, tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven deur Jr. Frederich van Vervou, dewelcke hij eensdeels gesien, om ende over geweest, anderdeels deur loffweerdige mannen gehoort ende verstaan heeft; dit alles na den ouden stijl. Uitgegeven door het provinciaal Friesch genootschap, ter beoefening der Friesche geschied- oudheid- en taalkunde.
614436: VERWEY, A., WEEVERS, T. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
621353: VERWEY, A., GEORGE, S., NIJLAND-VERWEY, M. , (RED.) - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht.
611736: VERWEY, W.D. - Economic development, peace and inernational law.
602706: VERWEY, A. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Bezorgd, ingeleid en van commentaar voorzien door M. Nijland-Verwey. Met een woord vooraf van C.A.Zaalberg.
602755: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
591413: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
597279: VERWIJS, E. - Roman van Cassamus (fragment) uitgegeven.
600477: VESCO, V. DAL, KLAUSEWITZ, W., PEYRONEL, B. - Handboek voor het aquarium. Nederlandse vertaling en bewerking van G.G. Bergink met adviezen van J. Vriends.
617263: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
5824: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
621682: VESPER, B. - Die Reise. Romanessay.
616612: VESTDIJK, S. - Albert Verwey en de idee.
616613: VESTDIJK, S. - Gestelsche liederen
571933: VESTDIJK, S. - Narcissus op vrijersvoeten.
596056: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
596004: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
595999: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
596002: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
593717: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
586896: VESTDIJK, S. - De toekomst der religie.
625427: VESTDIJK, S. - Lier en lancet.
600582: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
571847: VETH, C. - Comic art in England. With an introduction by James Greig.
590548: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Met 166 afbeeldingen en 1 vierkleurendruk.
14468: VETH, C. - De arts in de caricatuur. Met een inleiding an prof. G. van Rijnberk.
590142: VETH, C. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur. Met 125 illustraties.
604128: VIANA, E. - Eduardo Viana 1881-1967. Mons, Musée des Beaux-Arts 26.09 - 08.12.91.
620640: VIARRE, S. - La survie d'Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe sciècle.
619792: VICO, G. - La scienza nuova 1730. A cura di Paolo Christofolini con la collaborazione di Manuela Sanna.
622638: VICTORIUS OF AQUITINE, ABBO OF FLEURY, RAMSEY - Abbo of Fleury and Ramsey: commentary on the calculus of Victorius of Aquitaine. Edited by A.M. Peden.
601309: VIDAL, G. - Kalki. A novel.
595280: VIDAL, G. - Empire.
577770: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
611555: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie. Uitgegeven door J. de Hullu en A.G.Verhoeve + map met 14 uitvouwbare platen.
568099: VIGNAUX, G. - L'argumentation. Essai d'une logique discursive. Préface de J.B. Grize.
597809: VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN, T. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. Met medewerking van R. Pigeaud.
624137: VIGNY, ALFRED DE - Poésies complètes. Édition décorée de compositions dessinées et gravées sur bois par Louis Jou et d'un portrait de l'auteur gravé par Paul Baudier. Préface et notes de Ad. van Bever.
581568: VIJLBRIEF-CHARBON, T.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. Pinmoney and clavarium. A comparative study of the significance, origin and spreading of pinmoney, handmoney, god's penny and kindred notions and of the possibility of a connection with the notions donativum and clavarium in Latin. With a summary in English.
622403: ALEXANDRE DE VILLEDIEU - Le nombre d'or. Étude de chronologie technique suivie du texte de la massa compoti d' Alexandre de Villedieu. Avec traduction et commentaire par W.E. van Wijk.
582224: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
577678: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605550: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605551: VILLON, F. - Villon vervolgd. Bargoense en apocriefe verzen. Nederlands van E. van Altena.
616817: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
623299: VINCENCIO LO CASCIO, (ED.) - Il primo dizionario Italiano-Olandese. Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans. Amsterdam1672/2014. Con la collaborazione di/met medewerking van Elisabeth Nijpels.
581457: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
575524: VINCENT VAN BEAUVAIS, VINCENT OF BEAUVAIS, MCCARTHY, J.M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent of Beauvais.
590359: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
590343: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
624268: VINCI, LEONARDO DA, WHITE, M. - Leonardo da Vinci. De eerste natuurwetenschapper
604384: VINCI, LEONARDO DA, BRAMLY, S. - Leonardo. De mens en zijn kunst. Uit het Frans vertaald door T.E. Stheeman.
614445: VINET, A. - La liberté des cultes. Du respect des opinions. Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Écrits polémiques. Réclamation.
614525: VINKEN, P. , BERGH, H. VAN DEN, (RED.) - Het scherp van de snede. De Nederlandse literatuur in meer dan honderd polemieken.
581097: VINKENOOG, S. - Amdam madmaster.
594353: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal.
600171: VIORST, J. - Noodzakelijk verlies. De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien
613960: VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS, LAW, V. - Wisdom, authority and grammar in the seventh century. Decoding Virgilius Maro Grammaticus.
603078: VIRNO, P. - Miracle, virtuosité et 'déjà vu'. Trois essais sur l'idée de 'monde'. Traduit de l'italien par M. Valensi.
623151: VISKER, R. - Lof der zichtbaarheid. Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte.
621677: VISSCHER, J. DE - Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay over de kinderjaren, de studietijd, de volwassenheid, de ouderdom.
621676: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
603514: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
614355: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden.
587997: VISSCHER, H. - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolken.
569272: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. Complete in 2 volumes.
621459: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
605165: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. Met 3 kaarten en 25 afbeeldingen.
612497: VISSCHER, J. DE - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak in onze tijd.
600632: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
574300: VISSER, P.C. - Door de bergwoestijnen van Azië. Karakorum-, Aghil- en Kuen Lun-gebergte.
598237: VISSER, H., (RED.) - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat. Met teksten van G.H. Kocks.
575121: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytic tradition.
609953: VISSER, R.P.W. , BOS, H.J.M., PALM, L.C., (ED.) - New trends in the history of science. Proceedings of a conference held at the University of Utrecht.
608130: VISSER, M.J. DE - The Bodhisattva Akasagarbha (Kokuzo) in China and Japan.
590909: VISSER, B.J.J. - Parapsychologie. Paragnosie-parergie. Feiten en hypothesen.
595903: VISSER, A. - Arcadia.
574807: VISSER, W. - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953.
573872: VISSER, J.J. - Pökoot religion. Pökoot religie (met een samenvatting in het Nederlands).
609835: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/ Indonesië (1932-1950).
595826: VISSER, H., BUIST, K. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
625367: VISSER, I. , WILCOX, H. , (ED.) - Transforming holiness. Representations of holiness in English and American literary texts.
581598: VITALIS VAN SAVIGNY, MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny ( 1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
622464: VITRY, JACQUES DE - Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170 - 1240) évéque de Saint Jean-d'Acre. Edition critique par R.B.C. Huygens.
621268: VITTINGHOFF, FRIEDRICH, ECK, W. , GALSTERER, H. , WOLFF, H., (HRSG.) - Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff.
599390: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Das Leben des Vivekananda. Übertragen von P. Amann.
607289: VIVEKANANDA, YALE, J., (ED.) - What religion is in the words of Swami Vivekananda. With a biographical introduction by Chrisopher Isherwood.
615919: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
622930: VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. de Schilder. 2 delen.
17600: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
617416: VLEER, W.T., (RED.) - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld. Reportages betreffende de historie van bijna alle dorpen en gehuchten uit het Westerkwartier, het Noordenveld en oostelijk Friesland. Verschenen in de periode 1963 tot 1968 in de Leekster Courant, bewerkt door L. Kooistra. Deze uitgave bevat tevens een aantal artikelen uit het jubileumnummer van de Leekster Courant (1959).
12369: VLEESCHAUWER, H.J. DE - Grondbeginselen der logica.
619074: VLEGGERT, J. C. - Kinderarbeid in Nederland, 1500-1874. Van berusting tot beperking.
580125: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie.
618866: VLIEGEN, W.H., PERRY, J. - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen 1862-1947.
585414: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
19317: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
573583: VLOEMANS, A. - Voorbereiding tot de wijsbegeerte.
569098: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van het oosten.
596626: VLOEMANS, A. - Philosophische mystiek.
615881: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Van stadstaat tot wereldrijk. Kerk en staat. De rationele staat. De protestantse staat. De staat als verdrag. De totalitaire staat. De liberale staat.
575227: VLOET, J. VAN DER - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap.
614823: VLOTEN, J. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste ontwikkeling en voortgang (1572-1575).
1873: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
588029: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
5918: VODICKA, F., STEINER, P., CERVENKA, M., VROON, R., (ED.) - The structure of the literary process. Studies dedicated to the memory of Felix Vodicka.
622129: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
625070: VOERMAN, JAN, BOUDEWIJNS, L., ULSEN, H. VAN - Broeden op een wolk, Jan Voerman, schilder 1857 - 1941.
617422: VOERMAN, G., JONGE, E. DE, VEEN, H. VAN DER, (RED.) - Tussen Moskou en Finsterwolde. Over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen.
618642: VOETIUS, GISBERTUS, DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius. 4 delen in 3 banden.
608687: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
605096: VOETIUS, G. - Een disputatie van Gisbertus Voetius over Geestelijke Verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, Boekdrukker te Utrecht, Anno 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal).
602224: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
597081: VOGEL, A. - De kleine dokter. Een bonte reeks nuttige adviezen uit de Zwitserse volksgeneeskunde.
613756: VOGEL, C.J. DE - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/18