Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
598186: TAATGEN, N., AASMAN, J., (ED.) - Proceedings of the third international conference on cognitive modeling (ICCM-2000), 23-25 March 2000, University of Groningen, Groningen, Netherlands.
619748: TWEN/TABOE - Twen/taboe.
613101: TACITUS, C. CORNELIUS - Tegen het verval van de retorica
598614: TADEMA, A.A., TADEMA SPORRY, B. - Vallei der koningen. De graven van de farao's.
620717: TAFT, J. - American power. The rise and decline of U.S. globalism 1918-1988.
621061: TAINE, H. - Philosophie de l'art dans les Pays-Bas.
629421: TAK, W.G. VAN DER, SCHOLTEN, L.W.G., KRANENBURG, R. - De vrijheidsgedachte bij Spinoza, Johan de Witt, Thorbecke en Groen van Prinsterer. Voordrachten gehouden in de vereniging voor wijsbegeerte te 's-Gravenhage in het herdenkingsjaar 1948.
621607: TAKAMI, KEN-ICHI - Preposition stranding. From syntactic to functional analyses.
617774: TAKEDA, S. - Die Idee der Chrono-Ontologie.
2330: TAKEDA, S. - Die subjektive Wahrheit und die Ausnahme-Existenz. Ein Problem zwischen Philosophie und Theologie.
609404: TAKEUCHI, Y. - Probleme der Versenkung im Ur-Buddhismus.
625571: TALLEMANT DES RÉAUX, GÉDÉON - Geschichten. Deutsch von Otto Flake. Mit zwanzig Porträts. 2 volumes.
628843: TALMA, A.S., VELLINGA, J.M. - Talma's sociale arbeid.
610440: TALMON, S. - King, cult and calendar in ancient Israel.
596143: TAMMINGA, D.A. - Floedmerk. Fersen.
582084: TAMSE, C.A. - Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten.
574936: TAN, Y.H. - Non-monotonic reasoning: logical architecture and philosophical applications.
621832: TANNAHILL, R., (ED.) - Paris in the revolution. A collection of eye-witness accounts.
627198: TARSKI, A. - Inleiding tot de logica en tot de methodeleer der deductieve wetenschappen. Nederlandse bewerking door E.W. Beth.
597339: TASSENAAR, P.G. - Het verloren Arcadia. De biologische levensstandaard in Drenthe, 1815-1860.
633209: TATARKIEWICZ, W. - Analysis of happiness
627828: TAURECK, B. - Ethikkrise - Krisenethik. Analysen, Texte, Modelle.
582172: TAUSSIG, F.W. - Principles of economics. 2 delen.
594152: TAWFIK, Y. - Islam. Essentie van een geloof
628755: TAWFIK, Y. - Islam. Essentie van een geloof
616957: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie (Holland Memorial Lectures 1922). Met een inleidend woord van C. Gore
610244: TAYLOR, G.R. - The natural history of the mind. An exploration.
602599: TAYLOR, A.J.P. - Hoe oorlogen beginnen
633723: TAYLOR, C. - Een seculiere tijd
612433: TAYLOR, A.J.P. - A personal history.
623964: TAYLOR, P. - Popular music since 1955. A critical guide to the literature.
634288: TAYLOR, E.F., WHEELER, J.A. - Spacetime physics.
628979: TAYLOR, G.R. - Het Omega effect. Verklaring van de gehiemzinnige wisselwerking tussen hersenen en geest
622259: TAYLOR, D.M. - Explanation and meaning. An introduction to philosophy.
577069: TAYLOR, D.A. - Mind.
632562: TAYLOR, A.E. - English history 1914-1945.
571508: TAYLOR, G.R. - The angel-makers. A study in the psychological origins of historical change 1750-1850.
590365: TEENSMA, E. - Solipsism and induction.
629133: TEEUWEN, M. - The vocabulary of intellectual life in the middle ages.
609190: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
623179: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
571090: TEICHMAN, J., EVANS, K.C. - Philosophy. A beginner's guide. Third edition.
9059: TEILHARD DE CHARDIN, P., TERRA, H. DE - Teilhard als reisgenoot
7472: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Die Zukunft des Menschen. Die Übersetzung besorgten L. Häfliger und K. Schmitz-Moormann.
582077: TEILHARD DE CHARDIN, P., WILDIERS, M. - Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
14591: TEILHARD DE CHARDIN, P., DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
579426: TEILHARD DE CHARDIN, P., DELFGAAUW, B. - Teilhard de Chardin.
1843: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Genèse d'une pensée. Lettres 1914-1919 présentées par A. Teilhard-Chabin et M.H. Begouen et précédées d'une introduction de C. Aragonnès.
608506: TEILHARD DE CHARDIN, P., SZEKERES, A. (ED.) - Le christ cosmique de Teilhard de Chardin.
631359: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Hymne de l'univers. La messe sur le monde. Trois histoires comme Benson. La puissance spirituelle de la matière. Pensées choisies par Fernande Tardivel.
587501: TEILHARD DE CHARDIN, P., MARTIN-DESLIAS, N. - Un aventurier de l'esprit Pierre Teilhard de Chardin.
21024: TEILHARD DE CHARDIN, P., SZEKERES, A., (ED.) - Le christ cosmique de Teilhard de Chardin.
587493: TEILHARD DE CHARDIN, P., CUÉNOT, C. - Nouveau lexique Teilhard de Chardin.
628409: TEILHARD DE CHARDIN, P. - Reisbrieven 1923-1955. Met een beschouwing over de hoofdgedachten van Teilhard de Chardin door A. Portmann
585318: TELANG, K.T. - The Anugita. Being a translation of sanscrit manuscripts from the asvamedha parvan of the Mahabharata, and being an natural adjunct to the Bhagavad-Gita. With copius footnotes by the translator drawing upon the manuscript commentaries of Arjuna Misra & Nilakantha. To wich is added an index of principles matters.
620974: TELLER, E. , LATTER, A.L. - Our nuclear future. Facts, dangers and opportunities.
627468: TELSER, L.G. - Competition, collusion, and game theory.
621684: TEMPEL, HERMANN, MILDE, H., (HRSG.) - Hermann Tempel 1889-1944. Eine Dokumentation aus dem literarischen Nachlass.
614850: TEMPLE, CHEVALIER - Remarques sur l'estat des provinces unies des Païs-bas. Faites en l'an 1672.
1938: TEMPLE, W., PADGETT, J.F. - The christian philosophy of William Temple.
575470: TENENBAUM, S., (ED.) - Moral psychology.
597596: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingel. en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
607103: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingel. en van aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
590673: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
606460: TENNEKES, H., (RED.) - De vlinder van Lorenz. De verrassende dynamica van chaos.
582520: TENZELIUS, A. - Medizinisch-philosophisch- und sympathetische Schriften - Medicina diastatica und scripta gemina.
594541: TERBORGH, G., HANNEMA, FR. - Gerard Terborgh.
582682: TERBORGH-DUPUIS, H. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
624242: TERBORGH-DUPUIS, H. - Medische ethiek in perspectief. Een onderzoek naar normen en argumentaties in de (medische) ethiek.
621887: TERENTIUS, DENZLER, B. - Der Monolog bei Terenz.
621876: TERENTIUS, MCGLYNN, P. - Lexicon Terentianum. 2 volumes.
621866: TERENTIUS, JENKINS, E.B. - Index verborum Terentianus.
619605: TERENTIUS - Les comedies de Terence, avec la traduction et les remarques de madame d'Acier. 3 volumes.
621885: TERENTIUS, BÜCHNER, K. - Das Theater des Terenz.
15173: TERLOUW, J. - Proof-theoretical analyses of transfinite recursion and inductive definitions. Bewijstheoretische analyses van transfiniete recursie en inductieve definities. (Met een samenvatting in het Nederlands).
615361: TERMEER, H. - Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945.
619980: TERPSTRA, P. - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland.
608791: TERPSTRA, P. - Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland.
593229: TERPSTRA, M. - Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid.
604277: TERPSTRA, M. - Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid.
600954: TERPSTRA, R. - De Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vijf jaar restauratie.
621874: TERTULLIANUS - Ad uxorem libri duo. Denuo editi apparatu critico commentario exegetico Batave scripto indice verborum et nominum instructi A. Stephan.
620478: TERVOORT, B.T., (RED.) - Wetenschap en taal. Een nieuwe reeks benaderingen van het verschijnsel taal.
620477: TERVOORT, B.T. (RED.) - Wetenschap en taal III. Een derde reeks benaderingen van het verschijnsel taal.
616214: BIBLE ANCIEN + NOUVEAU TESTAMENT - La Bible. Ancien Testament. Édition publiée sous la direction d'Edouard Dhorme. La Bible. Nouveau Testament. Introduction par Jean Grosjean. Textes traduits, présentés et annotés par Jean Grosjean et Michel Léturmy avec la collaboration de Paul Gros. 3 volumes.
617231: NIEUWE TESTAMENT - Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche tale in onze Nederlandsche tale getrouwelijk overgezet. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Bijgebonden: Het boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik (...) Uit drie berijmingen, in den Jare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen, mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken + Evangelische gezangen om nevens Het boek der Psalmen bij den Openbare Godsdienst om de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden (...). + Catechismus ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kercken ende scholen geleert wert. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende Liturgie der selver Kerkcken.
629697: TETTAU, W.J.A. VON, TEMME, J.D.H., (RED.) - Die Volkssagen Ostpreussens, Litthauens und Westpreussens. Gesammelt. Neue Ausgabe.
624693: TEULE, G. - Spetters uit de oerknal. De verbondenheid van de ziel in een ecologisch wereldbeeld.
610034: TEWARI, S.P. - Hindu iconography (based on anthological verses, literature, art and epigraphs).
621830: THACKERAY, W.M. - De kermis der ijdelheid. Uit het Engelsch door Diet Blankwaardt. Met 20 platen in kleur van Lewis Baumer.
2194: THAKUR, S.C. - Christian and Hindu ethics.
569163: THEIL, H. - System-wide explorations in international economics, input-output analysis, and marketing research.
574864: THEISSEN, S. - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
568157: THEMERSON, S. - Logica, etiketten en vlees
624127: THEMERSON, S. - Logica, etiketten en vlees
620526: THENAUD, JEAN, SCHUURS-JANSSEN, T.J. - Le triumphe des vertuz.. Premier traité Le triumphe de prudence (Paris, Bibl. de l'Arsenal, ms. 3358, fol. 1-148). Un miroir des princes du seizième siècle. Édition critique avec introduction, notes, glossaire et index.
632709: THEODORE OF MOPSUESTIA, DEVREESE, R. - Essai dur Théodore de Mopsueste.
630055: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, INDEMANS, J.H.H.A. - Studiën over Theophrastus vooral met betrekking tot zijn Bios Theoretikos en zijn zedeprenten.
614281: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
621513: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
619807: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BARENDREGT, J.T. - Karakters van en naar Theophrastus.
597909: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
621512: THEOPHRASTUS VAN ERESUS, BALTUSSEN, J.N.M. - Theophrastus on theories of perception. Argument and purpose in the 'De sensibus'. Met een samenvatting in het Nederlands.
618160: THERA, NARADA - The Buddha and his teachings.
609406: NYANAPONIKA THERA - The vision of Dhamma. Buddhist writings. Edited, with an introduction by Bhikkhu Bodhi. Foreword by Erich Fromm.
629395: THERATHERIGATHA - Verzen van monniken en nonnen. Uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme
602144: THERBORN, G. - Kritiek en revolutie. Een essay over de Frankfurter Schule
621516: THERBORN, G. - Science, class and society. On the formation of sociology and historical materialism.
13621: THERBORN, G. - Science, class and society. On the formation of sociology and historical materialism.
584938: THIBAUD, J. - Vie et transmutations des atomes.
628899: THIEL, M. - Die Umstilisierung der Wissenschaft und die Krise der Welt.
606132: THIELICKE, H., MEULEN, H.C. VAN DER - Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986). Een onderzoek naar de struktuur en de funktie van de relatie wet-evangelie in de theologie van Helmut Thielicke, toegespitst op de problematiek van dood en leven.
573708: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
613205: THIELICKE, H. - Geschichte und Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie.
633305: THIEME, W.L. - Muziekphilosophische studies.
598739: THIENEN, F.W.S. VAN - Het doek gaat op. Vijfentwintig eeuwen in en om het Europese theater. 2 delen.
623956: THIERS, M.A. - Histoire de la revolution Française. Douzième édition. Suivie d'une continuation et precédée du résumé de l'histoire de France jusqu'au règne de Louis XVI, par Félix Bodin. Complete in 2 volumes.
15406: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Uit de republiek der letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
631202: THIJSSEN, H. - Wat filosofen weten. Over het verlangen naar geluk en de honger naar kennis.
634473: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme (avec sommaire et table des matières en Français). Bezorgd en van aanvullende bibliografie voorzien door Th. Verbeek.
619795: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme (avec sommaire et table des matières en Français).
629052: THIJSSEN, H. - Wat filosofen weten. Over het verlangen naar geluk en de honger naar kennis.
630297: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Uit de republiek der letteren. Elf studiën op het gebied der ideeëngeschiedenis van de Gouden Eeuw.
588441: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme (avec sommaire et table des matières en Français).
580810: THINÈS, G. - La problématique de la psychologie.
606207: THIRRING, H. - Anti-Nietzsche, Anti-Spengler. Gesammelte Aufsätze und Reden zur demokratischen Erziehung.
627280: THISSEN, S. - De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907).
623649: THOENES, P. - Van wetenschap tot utopie. Opstellen voor overmorgen.
623362: THOM, P. - Medieval modal systems. Problems and concepts.
625271: JOHN OF ST. THOMAS - The material logic of John of St. Thomas. Basic treatises
617288: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Over de verstandigheid (II.II, Q. 47-56).
616338: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin.
634574: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, VELDE, R. TE, (RED.) - Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens.
634575: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN ACQUINO, VELDE, R. TE, (RED.) - Thomas van Aquino: Over waarheid (q.d. De veritate Q.I)
633707: THOMAS VAN AQUINO, COPLESTON, F. - Aquinas.
593134: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Excerpta philosophica quae in totius philosophiae completissimum compendium selegit, notulis explicavit, com recentioribus doctrinis et systematibus perpetuo contulit, necnon et praevia totius philosophiae expositione aliisque multis adjumentis auxit P. Carbonel. 2 volumes.
633610: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Over het zijnde en het wezen. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Delfgaauw.
634123: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MARTIN, C.F. - Thomas Aquinas. God and explanations.
632719: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, BIGONGIARI, D., (ED.) - The political ideas of St. Thomas Aquinas. Representative selections.
633686: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Over het koningschap. De regno. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door M.A.J.M. Buijsen.
630888: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Über das Sein und das Wesen. Deutsch-Lateinische Ausgabe. Übersetzt und erläutert von Rudolf Allers.
634708: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Summae contra gentiles libri quattor. Summa contra gentiles. Herausgegeben, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Karl Alber, Karl Allgaier, Leo Dümpelmann, Paulus Engelhardt, Leo Gerken und Markus H. Wörner. Gesamtausgabe in einem Band. Lateinisch und deutsch. 5 parts in 1 volume
612508: THOMAS VAN AQUINO, HOOGVELD, J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
629100: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN ACQUINO, HENLE, R.J. - Saint Thomas and platonism. A study of the Plato and Platonici texts in the writings of saint Thomas.
632649: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, ROBIGLIO, A.A. - L'impossibile volere. Tommaso d'Aquino, i tomisti e la volontà.
596173: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino.
633628: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MARITAIN, J. - St. Thomas Aquinas. Angel of the schools
632711: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MONDIN, B. - St. Thomas Aquinas' philosophy in the commentary to the sentences.
620559: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Summa Opusculorum anno circiter 1485 typis edita vulgati opusculorum textus princeps. Auctore B. Kruitwagen.
626837: THOMAS OF AQUINO, BECK, H. - Der Akt-Charakter des Seins. Eine spekulative Weiterführung der Seinslehre Thomas v. Aquinss aus einer Anregung durch das dialektische Prinzip Hegels.
620820: THOMAS, G. - King pawn or black knight.
633407: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, FOX, M. - Sheer joy. Conservations with Thomas Aquinas on creation spirituality. Foreword by Rupert Sheldrake. Afterword by Bede Griffiths.
612585: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Die Philosophie des Thomas van Aquin. In Auszügen aus seinen Schriften herausgegeben und mit erklärenden Anmerkungen versehen von E. Rolfes. Mit einer Einleitung und Bibliographie von K. Bormann.
574568: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, SASSEN, F. - Thomas van Aquino. Met 10 illustraties.
632642: THOMAS VAN AQUINO, THOMAS OF AQUINO - The philosophy of Thomas Aquinas. Introductory readings.
612587: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MARITAIN, J. - Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd. Nederlandse bewerking van G. Steffens.
602413: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, MANDONNET, P. - Des écrits authentiques de St. Thomas d'Aquin.
17906: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, LEGET, C. - Living with God. Thomas Aquinas on the relation between life on earth and 'life' after death.
632717: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, ELDERS, L.J., HEDWIG, K., (ED.) - The ethics of st. Thomas Aquinas. Proceedings of the third symposium of St. Thomas Aquina's philosophy Rolduc, november 5 & 6, 1983.
633979: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Over de rechtvaardigheid I. (II-II, Q 57-66).
4185: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO - Verhandeling over het aanbiddelijk sacrament des altaars. Uit het Latijn vertaald door J.H. Janssen. Met een voorwoord van J.B. Kors.
621464: THOMAS, H. - The Spanish civil war.
632128: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, DINGJAN, F. - Discretio. Les origines patristiques et monastiques de la doctrine sur la prudence chez saint Thomas d'Aquin.
588446: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, COOPER, B.Z. - The idea of God. A Whiteheadian critique of St. Thomas Aquinas' concept of God.
618781: THOMAS OF AQUINO, THOMAS VAN AQUINO, GRABMANN, M. - Thomas von Aquin. Persönlichkeit und Gedankenwelt. Eine Einführung.
621321: THOMPSON, J.W. - The literacy of the laity in the middle ages.
572378: THOMPSON, L.G. - Chinese religion in western languages: a comprehensive and classified bibliography of publications in English, French, and German through 1980.
610263: THOMSON, G. - Die ersten Philosophen. Deutsche Ausgabe besorgt von E. Sommerfeld. Mit 10 Karten.
621204: THOMSON, S. - Europe in renaissance and reformation.
631899: THOMSON, J.J., DAVIS, E.A., FALCONER, I.J. - J.J. Thomson and the discovery of the electron.
618620: THOMSPON, P. , (ED.) - Issues in evolutionary ethics.
633069: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
592074: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
581861: THORBECKE, J.R., VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands patriot. Der Achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des ost-niederlaendischen Patriotismus.
595959: THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen.
625044: THOREAU, H.D. - Walden or life in the woods. Illustrated with 142 photographs, an introduction and interpretive comments by Edwin Way Teale.
604872: THROWER, J. - Western atheism. A short history.
625997: THROWER, J. - The alternative tradition. Religion and the rejection of religion in the ancient world.
623701: THURMAN, R.A.F. - Innerlijke revolutie. Leven, vrijheid en de zoektocht naar echt geluk. Met een woord vooraf door zijne Heiligheid de Dalai Lama
594836: THURNEYSSER, L., PEUCKERT, W.E., (HRSG.) - Der Alchymist und sein Weib. Gauner- und Ehescheidungsprozesse des Alchemisten Thurneysser.
8873: THUROW, L. - De grote economische wedloop. Europa in gevecht met Japan en Amerika
634081: THURSTON, H. - Early astronomy. With 139 illustrations.
581569: TIBERIUS, TAEGER, F. - Tiberius Gracchus. Untersuchungen zur römischen Geschichte und Quellenkunde.
620719: TIDEMAN, B.J. - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
633928: TIECK, L. - Schriften 1789 - 1794. Herausgegeben von Achim Hölter.
633931: TIECK, L. - Schriften 1834 - 1836. Herausgegeben von Uwe Schweikert unter Mitarbeit von Gabriele Schweikert.
633932: TIECK, L. - Schriften 1836 - 1852. Herausgegeben von Uwe Schweikert.
634216: TIEGHEM, PAUL VAN - La littérature Latine de la renaissance. Étude d'histoire littéraire européenne.
600918: TIEKEN, H., (RED.) - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poëzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald en ingeleid.
632555: TIELE, P.A., (RED.) - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs Néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections Hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions Hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller a Amsterdam. Avec tables des voyages, des éditions et des matières.
579345: TIELEMAN, H. - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
618187: TIEMERSMA, D. - Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen.
609722: TIEMERSMA, D. - Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen.
611894: TIEMERSMA, D. - Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study. (Het lichaamsschema en lichaamsbeeld. Een interdisciplinair en filosofisch onderzoek).
598987: TIESING, H. - Over de Hunse. 'n Vertelling veur 't Drèènsche volk.
606522: TIGUNAIT, PANDIT RAJMANI - Yoga on war and peace.
595936: TIJN, T. VAN - Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
601591: TILES, J.E. - Things that happen.
610155: TILGHMAN, B.R. - An introduction to the philosophy of religion.
633151: TILLEMA, M. - Altijd 's nachts. Gedichten Mieke Tillema. Aquarellen Willem de Jong.
632102: TILLICH, P. - The new being.
632103: TILLICH, P. - The courage to be.
610090: TILLICH, P. - Der Widerstreit von Raum und Zeit. Schriften zur Geschichtsphilosophie. Herausgegeben von Renate Albrecht.
598204: TILLICH, P., KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
633706: TILLICH, P., GILKEY, L. - Gilkey on Tillich.
602425: TILLICH, P., SCHIPPER, J. - Eternal life. De eschatologie in de theologie van Paul Tilllich.
632105: TILLICH, P. - Dynamics of faith.
4994: TILLICH, P., KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich.
632532: TILLION, G. - Die gestohlene Unschuld. Ein Leben zwischen Résistance und Ethnologie. Übersetzt, herausgegeben und mit einem einführenden Essay von Mechthild Gilzmer. Ausgewählt und mit einem Nachwort von Tzvetan Todorov.
592013: TIMERMAN, J. - The longest war. Israel in Lebanon
633533: TIMMERMAN, AEGIDIUS, W. - Tim's herinneringen. Met een nawoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door Harry G.M. Prick.
566688: TIMMERMANN, J. - Nachapostolisches Parusiedenken untersucht im Hinblick auf seine Bedeutung für einen Parusiebegriff christlichen Philosophierens.
634515: TIMOTHY, H.B. - The early christian apologists and greek philosophy. Exemplified by Irenaeus, Tertullian and Clement of Alexandria.
576434: TINBERGEN, J., DOLMAN, A.J., ETTINGER, J. VAN, (RED.) - Naar een rechtvaardiger internationale orde
577124: TINBERGEN, J. - Economische bewegingsleer.
593919: TINBERGEN, J. - Conjunctuurpolitiek. Afzonderlijke uitgave van het derde gedeelte: 'Beïnvloeding der economische bewegingen' van 'Economische bewegingsleer'.
623041: TINBERGEN, J. - Economic policy: principles and design.
607339: TINBERGEN, J., FISCHER, D. - Warfare and welfare. Integrating security policy into socio-economic policy.
587503: TINDEMANS, C., VERRIJN-STUART, A., VISSER, R., (ED.) - The future of the sciences and humanities. Four analytical essays and a critical debate on the future of scholastic endeavour. Contributions by J. McAllister, J. van Benthem, A. Rip, H. Philipse a.o.
615191: TINNEMANS, W. - Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994).
625892: TISSOT, S.A.D. - Von der Gesundheit der Gelehrten. Aus dem Französischen übersetzt von Joh. Rud. Füesslin.
615813: TISSOT, S.A.D. - Von der Gesundheit der Gelehrten. Aus dem Französischen übersetzt von Joh. Rud. Füesslin.
581898: TITSELAAR, M. - Het Getij 1916-1924.
629967: TJADEN, K.H. - Soziales System und sozialer Wandel. Untersuchungen zur Geschichte und Bedeutung zweier Begriffe.
634102: TJERKSTRA, F.A. - Principles of the relation between local adverb, verb and sentence particle in Hittite.
599349: I TJING, REIFLER, S. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd
597741: I TJING - I Tjing. Het boek der veranderingen. Naar de Duitse vertaling met toelichting van R. Wilhelm. Met een voorwoord van C.G. Jung overgenomen en vertaald uit de Engelse uitgave
603401: I TJING, MARKERT, C. - De evenwichtige I Tjing. Interpretatie van een oudere versie uit de Sjang-dynastie (1766-1122 v. Chr.)
589127: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
589094: SJOE TJING - Sjoe Tjing. Het boek der historiën. Een gemoderniseerde editie door C. Waham naar de vertaling van J. Legge. Met een ten geleide van H. van Praag
633659: TJOETTSJEV, F. - Laatste liefde. Tjoettsjev: dichter, denker, minnaar
585857: TOCQUEVILLE, A. DE - Écrits et discours politiques. Texte établi et annoté par A. Jardin. Introduction par J.J.Chevalier et A. Jardin. 2 volumes.
634690: TOCQUEVILLE, A. DE, JARDIN, A. - Alexis de Tocqueville 1805-1859. A biography
593381: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance d' Alexis de Tocqueville avec Adolphe de Circourt et avec de madame de Circourt. Le présent volume a été établi par A.P. Kerr il a été soumis pour contrôle et approbation à L. Girard et D. Johnson.
566674: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance étrangère d' Alexis de Tocqueville. Amérique, Europe continentale. Le présent volume a été établi par F. Mélonio, L. Queffélec et A. Pleasance il a été soumis pour contrôle et approbation à J.C. Lamberti et à D. Lee.
566622: TOCQUEVILLE, A. DE - Correspondance et écrits Locaux. La présent volume a été établi par L. Queffélec-Dumasy il a été préface par A.J. Tudesq et soumis pour contrôle et approbation à L. Girard et Y. Nédelec.
630278: TOD, I., WHEELER, M. - Utopia.
587854: TOD, I., WHEELER, M. - Utopia. Wereldhervormers tussen werkelijkheid en fantasie
627766: TODOROV, T. - Les genres du discours.
614542: TODOROV, T. - Théories du symbole.
601545: TODOROV, T. - Symbolisme et interprétation.
628174: TODOROV, T. - Imperfect garden. The legacy of humanism
634663: TODOROV, T. - Mémoire du mal, tentation du bien. Enquête sur le siècle.
628540: TODOROV, T. - De onvoltooide tuin. Het humanistische denken in Frankrijk
579403: TOFFLER, A. - De derde golf
607766: TOFFLER, A. - Toekomstshock
598974: TOFFLER, A., TOFFLER, H. - De nieuwe krijgselite. Strategie, tactiek en de derde golf. Nederlandse vertaling: T.H.J. Tromp.
610634: TOFFLER, A. - De nieuwe machtselite. Vetaling: Th.H.J. Tromp.
604316: TOJETTI, GIOVANNI MARIA - Vita del servo di Dio D. Gio: Battista de Rossi da Voltaggio diocesi di Genova canonico della insigne basilica di S. Maria in Cosmedin. Divisa in due libri. (...) Dedicata all' emo, e rmo principe il signor cardinale Giuseppe Maria Castelli (...).
592722: TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe
626308: TOLKIEN, J.R.R. - In de band van der ring
626076: TOLLEBEEK, J. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België.
604728: TOLLEBEEK, J. - De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving.
604256: TOLLEBEEK, J. - De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus.
615330: TOLLEBEEK, J., VERSCHAFFEL, T. - De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse.
595569: TOLLEBEEK, J. - De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België.
631025: TOLLER, E. - Briefe aus dem Gefängnis.
632893: TÖLLNER, J.F., BEKKUM, W.J. VAN, MEYER, E., SCHIECKEL, H. - Die jüdischen Friedhöfe im Oldenburger Land. Bestandsaufnahme der erhaltenen Grabsteine.
629130: TOLSTOI, L.N., TROYAT, H., LAFFITTE, S. , MADAULE, J. - Tolstoj.
626551: TOLSTOI, L.N. - Wat is religie en waarin bestaat haar wezen?
610907: TOLSTOI, L.N. - Mijne biecht. Naar de Duitsche vertaling van Alex Markow.
616821: TOLSTOI, L.N. - Vertellingen van Tolstoi. Bewerkt door Stijn Streuvels. Met prentjes van G.van den Bulcke.
597483: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
592603: TOMAN, R., (RED.) - Romaanse kunst. Architectuur. Beeldhouwkunst. Schilderkunst. Foto's: Achim Bednorz
581324: TOMLIN, E.W.F. - The eastern philosophers. An introduction.
612494: TOMLINSON, C. - Poetry and metamorphosis.
634322: TOMONAGA, S. - The story of spin
634111: TOMSON, P.J. - Paul and the jewish law. Halakha in the letters the apostle to the gentiles.
630295: TON, W., SELLES, A., STARK, S., , E.A. - 25 jaar OTMV. Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Oude Trekker en Motoren Vereniging 1979-2004.
634656: TONGEREN, P. VAN - Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdservaring.
583685: TONGIORGI, S. - Institutiones philosophicae. Editio altera ab auctore recognita et emendata. 3 volumes.
576604: TÖNNIES, F., CLAUSEN, L., PAPPI, U., (HRSG.) - Ankunft bei Tönnies. Soziologische Beiträge zum 125. Geburtstag von Ferdinand Tonniës.
632486: TÖNNIES, F. - Community and association (Gemeinschaft und Gesellschaft)
589724: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African continent and Southern Africa.
615360: TOORN, M.C. VAN DEN - Wij melden U den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten.
634164: TOORN, K. VAN DER - Sin and sanction in Israel and Mesopotamia. A comparative study.
631363: TÖPFFER, R. - Premiers voyages en Zigzag ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes. Illustrés, d'après les dessins de l'auteur, d'un grand nombre de vignettes dans le texte et de 54 grandes gravures hors texte par mm. Calame, Girardet, Français, Daubigny, etc.
619452: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
626395: TOPITSCH, E., (HRSG.) - Logik der Sozialwissenschaften.
601802: TOPITSCH, E. - Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik.
623010: TOPOLSKI, J., (ED.) - Historiography between modernism and postmodernism. Contributions to the methodology of the historical research.
621362: TORY, GEOFROY - Champ Fleury ou l'art et science de la proportion des lettres. Reproduction phototypique de l'édition princeps de Paris 1529. Précédée d'un avant-propos et suivi de notes, index et glossaire par Gustave Cohen.
626997: TOSH, J. - The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of modern history.
633600: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd
617977: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd
631727: TOULMIN, S. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd
633466: TOULMIN, S. - The return to cosmology. Postmodern science and the theology of nature.
569234: TOURAINE, A. - Le retour de l'acteur. Essai de sociologie.
583975: TOURAINE, A. - Critique de la modernité.
584201: TOURAINE, A. - De post-industriële maatschappij. Geboorte van een geprogammeerde samenleving. Met een naschrift: waarom zijn er sociologen? Vert. C. de Smit.
10976: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
12347: TOURAINE, A. - La conscience ouvrière.
602455: TOURAINE, A., BOOG, B.W.M. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs. Sociologie van de nieuwe tegenbeweging. Le paradigme actionnaliste d' Alain Touraine cs. - sociologie du nouveau contremouvement. The actionalist paradigm of Alain Touraine cs. - sociology of the new counter-movement.
603074: TOURAINE, A. - La voix et le regard.
585902: TOURAINE, A. - Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents.
621620: TOURAINE, A. - Lettres à une étudiante.
607242: TOURAINE, A. - Sociologie de l'action.
624753: TOURNEUX, MAURICE, (ED.) - Correspondance litteraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. Revue sur les textes originaux comprenant ce qui a été publié à diverses époques. Les fragments supprimés en 1813 par la censure les partes inédites conservées a la Bibliothèque Ducale de Gotha et a l'Arsenal a Paris. Notices, notes, table génerale. 15 of 16 volumes.
590661: TOUSSAINT, F.V. - Les moeurs. Nouvelle édition, revue & corrigée.
624330: TOUWAIDE, A. - A census of Greek medical manuscripts. From Byzantium to the Renaissance.
634563: TOVEY, D.F. - Essays in musical analysis in six volumes + 1 extra volume. 7 volumes.
570911: TOYNBEE, A.J. - Experiences.
571057: TOYNBEE, A.J., BAUER, R. - De historisch-filosofische betekenis van Arnold J. Toynbee's 'A study of history'. Een onderzoek naar zijn empirisme.
630047: TOYNBEE, A.J. - Between Oxus and Jumna.
7808: TOYNBEE, A.J. - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten. Ned. vert. L.O. Schuman.
570004: TOYNBEE, A.J. - De wereld en het westen. Geautoriseerde vertaling
603885: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
631493: TOYNBEE, A.J., IKEDA, D. - Choose life. A dialogue. Edited by R.L. Gage.
622330: TOYNBEE, A.J., ROMEIN, J. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
570003: TOYNBEE, A.J. - Beschaving in het geding. Ned. vert. van U. Huber Noodt.
619415: TOYNBEE, A.J., IKEDA, D. - Wähle das Leben. Ein Dialog. Deutsch von Karl Berisch.
588282: TOYNBEE, A.J. - Een studie der geschiedenis. Bewerkt door D.C. Somervell. Nederlandse vertaling van P. de Vries met een inleiding van J. Romein.
607299: TOYNBEE, A.J. - Mankind and mother earth.
581577: TRABANT, J., (ED.) - Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprachwissenschaft. Historia de la filosofía del lenguaje de la linguística. Histoire de la philosophie du langage et de la linguistique. History of language philosophy and of linguistics.
630577: TRAKL, G., LINDENBERGER, H. - Georg Trakl.
617425: TRAPP, C.M., TRZCIONKA, K., GLAWATZ, H., (ED.) - Der Carl Hanser Verlag 1928-1978. Eine Bibliographie.
4954: TRAUNFELLNER, F., KAINDL, F. - Franz Traunfellner. Eine Werkübersicht bis 1983.
617400: TRAUSCH, G. - Luxemburg. Opkomst van een staat en van een natie. Iconografie Marcel Schroeder met de medewerking van Guy May en Jean-Claude Muller.
619029: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst.
625634: TREMP, E. - Studien zu den Gesta Hludowici imperatoris des Trierer Chorbischofs Thegan.
619469: TRENSKY, P.I. - Czech drama since World War II. With an introduction by William E. Harkins.
577085: TRESLONG, H. VAN - Civitas. Eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap. 2 delen.
567716: TREUB, H. (RED.). - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica, 1. Fasciculus primus quem curatores miscellaneorum quae vocantur Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde collegerunt et ediderunt ad celebrandam seriem quinquagesimam in lucem nuper editam. Quaenam insint scripta proxima pagina docebit. Erasmus, Swammerdam, Van Leeuwenhoek, Boerhaave, Gaubius, Donders.
634367: TREUE, W., (HRSG.) - Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte. Mit Beiträgen von Wolfgang Decker, Magdalena von Dewall, Adalbert J. Gail a.o.
595897: TREVELYAN, G.M. - History of England. With maps. A new and enlarged edition.
613350: TRÍAS, E. - Philosophy and its shadow
625083: TRIER, HANN, GERLACH-LAXNER, U. - Hann Trier. Werkverzeichnis der Druckgraphik mit einem Beitrag von Alfred M. Fischer.
625084: TRIER, HANN, EULER-SCHMIDT, M. , (HRSG.) - Hann Trier. Werkverzeichnis der Gemälde 1990 - 1995.
633657: TRIGG, R. - Ideas of human nature. An historical introduction.
573958: TRIGG, R. - Reason and commitment.
611755: TRIMPI, W. - Muses of one mind. The literary analysis of experience and its continuity.
607870: TRITSCH, W. - Christliche Geisteswelt. 2 volumes.
615058: TROCKEL, ROSEMARIE - Rosemarie Trockel.
591666: TROELSTRA, P.J., HUETING, E., JONG EDZ., F. DE, NEIJ, R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
608302: TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung.
623226: TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. - Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang.
600562: TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
586063: TROELTSCH, E., KÖHLER, W. - Ernst Troeltsch.
586066: TROELTSCH, E. - Der Historismus und seine Überwindung. Fünf Vorträge. Eingeleitet von F. von Hügel-Kensington.
633828: TROELTSCH, E - Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter. Im Anschluss an die Schrift De Civitate Dei.
606949: TROELTSCH, E., SCHLIPPE, G. VON - Die Absolutheit des Christentums bei Ernst Troeltsch auf dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts.
581729: TROMMIUS, A. - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen.
609186: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
619760: TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. - Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp.
634365: TROMP, B. - Een frisgewassen doedelzak. Essays en kronieken uit de jaren tachtig.
585467: TROTSKY, L. - Literatur und Revolution. Nach der russischen Erstausgabe von 1924 übersetzt von Eugen Schaefer und Hans von Riesen.
616984: TROTSKY, L., CARMICHAEL, J. - Trotsky. An appreciation of his life.
577792: TROTSKY, L., TROTZKI, L. - Die wirkliche Lage in Russland. Die Übersetzung besorgte W. Cremer.
632130: TRUNGPA, CHÖGYAM - De mythe van vrijheid en het pad van meditatie. Samengesteld door J. Baker en M. Casper. Geïllustreerd door G. Eddy
631403: TRUNGPA, CHÖGYAM - Je gezonde kern. Een boeddhistische benadering van de psychologie. Samenstelling en redactie: Carolyn Rose Gimian
631388: TRUNGPA, CHÖGYAM - Spiritueel materialisme doorsnijden. Geredigeerd door John Baker en Marvin Casper. Illustraties van Glen Eddy
633359: TRUSTED, J. - Physics and metaphysics. Theories of space and time.
589254: TRUSTED, J. - Inquiry and understanding. An introduction to explanation in the physical and human sciences.
601379: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
632508: TSCHERNYSCHEWSKI, N.G. - Das anthropologische Prinzip. Aus dem Russischen übersetzt von A. Kurella.
627541: TSCHIZEWSKIJ, D. - Geschichte der altrussischen Literatur im 11., 12. und 13. Jahrhundert. Kiever Epoche.
633498: TSCHUDIN, P.F. - Grundzüge der Papiergeschichte.
625617: TSCHUPROW, A.A. - Principles of the mathematical theory of correlation
633264: TSJERNYSJEVSKI, N.G., BOEREN, C.J.C.M. - N.G. Tsjernysjevski, strijder voor de nieuwe mens in de nieuwe wereld.
616652: TSVETAEVA, M. - Marina Tsvetaeva. A captive spirit: selected prose. With a new introduction by Susan Sontag. Edited and translated by J. Marin King.
591445: TUCHMAN, B.W. - De trotse toren. Een portet van de wereld in de jaren 1890-1914
579379: TUCHOLSKY, K., JACOBSOHN, S. - Briefe an Kurt Tucholsky 1915-1926. 'Der beste Brotherr dem schlechtesten Mitarbeiter'. Herausgegeben von R. von Soldenhoff.
595450: TUCKER, D.F.B. - Essay on liberalism. Looking left and right.
615128: TUCKER, D.F.B. - Marxism and individualism.
573955: TUER, A.W. - History of the horn book.
610931: TUIN, J.D. VAN DER , (ED.) - Elsevier's dictionary of water and hydraulic engineering in five languages. English, French, Spanish, Dutch and German.
587155: TUINSTRA, C.L. - Het symbool in de psychanalyse. Beschrijving en theologische critiek.
613447: TARTHANG TULKU - Open bewustzijn
572153: TÜMLER, B. - Tierleben aus Süd und Nord, in Bild und Wort. I. Teil. Jagd- und Lebensbilder aus der Säugetierwelt. Mit 24 Vollbildern von F. Specht, E. Bayard, Friese nebst vielen Illustrationen.
625302: TUOMINEN, M., HEINÄMAA, S., MÄKINEN, V. - New perspectives on Aristotelianism and its critics.
18344: TÜRCK, H. - Der geniale Mensch.
631567: TUREL, ADRIEN - Bachofen-Freud. Zur Emanzipation des Mannes vom Reich der Mütter.
631825: TURING, A., HODGES, A. - The enigma of intelligence.
621161: TURING, A., HODGES, A. - Alan Turing: the enigma.
617578: TURNBULL, P. - The foreign legion. A history of the foreign legion.
632309: TURNER, J.H. - The structure of sociological theory.
8572: TUSCH, H.E. - Eine Metaphysik des Materialismus.
632495: TUSTIN, A. - The mechanism of economic systems. An approach to the problem of economic stabilization from the point of view of control-system engineering.
633320: TUVE, R. - Allegorical imagery. Some mediaeval books and their prosperity.
630200: TUVE, R. - Allegorical imagery. Some mediaeval books and their prosperity.
591928: TWERDA, H. - Fan Fryslâns ferline. Fertelboek foar it Fryske folk.
633785: TWOMBLY, CY, SCHMIDT, K. - Cy Twombly. Die Skulptur. The sculpture.
2070: TYMIENIECKA, A.T. - Logos and life: creative experience and the critique of reason.
616108: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - The crisis of culture. Steps to reopen the phenomenological investigation of man. The modalities of human life, the irreducible in values and their fluctuating framework of reference, from reason to action, alienation and belonging. Papers and debate of the third international conference held by the internaional society at Sir Georg Williams University and the University of Montreal, Montreal, March 26-30, 1974.
575409: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Paideia. Philosophy/phenomenology of life inspiring education for our times.
634537: TYMIENIECKA, A.T. - Why is there something rather than nothing? Prolegomena to the phenomenology of cosmic creation.
573844: TYMIENIECKA, A.T., (ED.) - Phenomenology of life and the human creative condition. Book 1: Laying down the cornerstones of the field.
618573: TYRELL, J.M. - A history of the estates of Poitou.
621211: TYRELL, GEORGE - Medievalism. A reply to cardinal Mercier. With a foreword by Gabriel Daly.
3605: TYSSOT DE PATOT, S., ROSENBERG, A. - Tyssot de Patot and his work 1655-1738.
568310: TZONIS, A. - Hermes and the golden thinking machine.
590843: UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben.
632870: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Zehnte, vollständig neu bearbeitete und stark vermehrte, mit ienem Philosophen- und Literatoren-Register versehene Auflage. Herausgegeben von M. Baumgartner.
581489: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Zweiter Band.Herausgegeben von B. Geyer.
566681: UEBERWEG, F. - Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit. Zehnte, vollständig bearbeitete und stark vermehrte, mit einem Philosophen- und Literatoren-Register versehen. Herausgegeben von M. Baumgartner.
566680: UEBERWEG, F. - Die patristische und scholastische Philosophie. Zweiter Band. Herausgegeben von B. Geyer.
609955: UEDING, G. - Aufklärung über Rhetorik. Versuche über Beredsamkeit, ihre Theorie und praktische Bewährung.
394: UEXKÜLL, T. VON, GRASSI, E. - Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag. Die Exaktheit der Naturwissenschaften und die philosophische Erfahrung.
577981: UHLENBECK, C.C. - Ontwerp van een vergelijkende vormleer van eenige Algonkin-talen.
595473: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Met platen en schetsen.
626244: UITTERHOEVE, W. - 1813 - Haagse bluf. De korte chaos van de vrijwording.
626193: ULBRICHT, W., BARTEL, H. , BENSER, G. , BERTHOLD, L. , DIEHL, E. - Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in acht Bänden. Complete in 8 volumes.
588115: ULFIG, A. - Lexikon der philosophischen Begriffe.
14226: ULLMANN, S. - The principles of semantics.
612506: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
592405: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The kaleidoscope of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Vol. 1.
1494: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - Science in reflection. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science, volume 3.
601559: ULLMANN-MARGALIT, E., (ED.) - The prism of science. The Israel colloquium: studies in history, philosophy, and sociology of science. Volume 2.
599886: ULLMANN, K. - Schlesien-Lexikon. Geografie. Geschichte. Kultur. 318 Abbildungen darunter 59 Zeichnungen von E. Kobbe-von Kennel.
3138: ULLMANN, S. - Semantics. An introduction to the science of meaning.
629910: ULLMANN, W. - Medieval foundations of renaissance humanism.
599528: ULMER, K., (HRSG.) - Die Wissenschaften und die Wahrheit. Ein Rechenschaftsbericht der Forschung.
566081: ULMER, K. - Philosophie der modernen Lebenswelt.
619532: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
622195: ULSENIUS, THEODERICUS, SANTING, C. - Geneeskunde en humanisme. Een intellectuele biografie van Theodericus Ulsenius (c. 1460 - 1508).
592336: UNAMUNO, M. DE, TORNOS, A.M. - Angst und Subjektivität in Unamunos Philosophie.
611644: UNGER, W.S., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. 3 delen.
611554: UNGER, W.S., (RED.) - De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572.
634414: UPANISHADEN - Vier upanishaden. Wijsheid uit het hindoeïstische Indië
622951: UPDIKE, D.B. - Printing types. Their history, forms and use. 2 volumes.
634218: URBAN, R. - Wachstum und Krise des Archäischen Bundes. Quellenstudien zur Entwicklung des Bundes von 280 bis 222 v. Chr.
627121: URCHUEGUIA, C., (RED.) - Mehrstimmige Messen in Quellen aus Spanien, Portugal und Lateinamerika ca. 1490 - 1630. Drucke, Handschriften und verlorenen Quellen. Beschrieben und inventarisiert.
611086: URQUHART, G. - Het geheime leger van de paus
596036: USCHOLD, J.N. - Grundriss der Geschichte der Philosophie.
600849: UTECHIN, S.V. - Geschichte der politischen Ideeen in Russland. Aus dem Englischen von H. Maór.
603877: CATALOGUE BIBLIOTHÈQUE UTRECHT - Catalogue de la bibliothèque de l',,Utrecht". Compagnie d'assurances sur la vie et contre l'invalidité fondée a Utrecht 6 août 1883 2 Chaussée de Leyde, Utrecht 28 Boulevard du Nord, Buxelles.
620638: UYTFANGHE, M. VAN, THOMAS, J., VERELST, PH., DEYCK, R. VAN, REMY, P., MERMIER, G., BLOMME, R. - Études médiévales.
633678: UYTTENHOVE, P., (ED.) - Recollecting landscapes. Herfotografie, geheugen en transformatie 1904 - 1980 -2004. Auteurs: Dries Venbelleghem, Ive Van Bouwel, Bruno Notteboom, Reinout Debergh, Benoit Willequet. Fotografen Jean Massart, Georges Charlier,Jjan Kempenaers.
590764: UZANNE, O., (ED.) - La gazette de Cythère. Avec notice historique.
597836: UZANNE, O. - Die Pariserin. Studien zur Geschichte der Frau, der Gesellschaft, der französischen Galanterie und der zeitgenössischen Sitten. Einzig autorisierte Übertragung aus dem Französischen von J. von Oppen. Mit 350 zum Teil farbigen Tafeln und Textabbildungen.
610365: VADIRAJA, STAFFORD BETTY, L. - Vadiraja's refutation of sankara's non-dualism: Clearing the way for theism. A translation of Vadiraja's 'Nyayaratnavali' with a commentary by the translator.
631417: VAESSEN, J.C. - A quest for hope. Searching for ways out of postmodern nihilism into new reality.
624026: VAESSEN, J.C. - Tussen schrift en kritiek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur.
598247: VAGA, E.G. - Encyclopedie der natuurgeneeswijze
13123: VAINA, L.M., (ED.) - Matters of intelligence. Conceptual structures in cognitive neuroscience.
574905: VAISSIER, J.J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from ms. McClean 132 Fitzwilliam museum Cambridge. With a collation of the other mss. and the printed edition of 1534/5 (stc 13608), together with notes on the mss, language and contents.
615653: VAKOCH, D.A., (ED.) - Archaelogy, anthropology, and interstellar communication.
634498: VALCKENIER KIPS, J.H. - De volksstaat.
626304: VALÉRY, P. - Oeuvres. Introduction biographique par Agathe Rouart-Valéry. Édition établie et annotée par Jean Hytier. 2 volumes.
626303: VALÉRY, P. - Cahiers. Édition établie, présentée et annotée par J. Robinson. 2 volumes.
4299: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
588925: VALESIO, P. - Novantiqua. Rhetorics as a contemporary theory.
633173: VALK, H.A. VAN DER - Mozes' boeken in Egyptisch licht.
626263: VALK, J.P. DE - Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940.
609283: VALK, J.M.M. DE, ARTS, W.A., BLAUW, P.W., RIJNVOS, C.J. - Tempora mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken. Liber amicorum aangeboden aan Prof.dr. J.M.M. de Valk.
630412: VALKENBERG, S. - Op denkles. Hoe wapenen we ons tegen 'Iedereen heeft zijn eigen waarheid' en andere modieuze denkbeelden.
620219: VALKENBERG, S. - Geluksvogels of waarom we het nog nooit zo goed hadden.
2659: VALKENBURGH, P. - Mensen in de koude oorlog. Sociologische bijdrage tot onze kennis van internationaal-politieke conflictsituaties.
18263: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
587538: VALKHOFF, J. - De marxistiese opvattingen over recht en staat.
628636: VALLA, LORENZO - On pleasure. De voluptate
622125: VALLA, LORENZO - Antidotum primum. La prima apologia contro Poggio Bracciolini. Edizione critica con introduzione e note a cura di Wesseling.
628621: VALLA, LORENZO, NAPOLI, G. DI - Lorenzo Valla. Filosofia e religione nell'umanesimo Italiano.
606440: VANDAMME, F., VANDEN BRANDE, R. - Waarheid, taal & kunst.
632441: VANGASSEN, H. - Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
634662: VANHEESWIJCK, G. - Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese denken.
626496: VANHEESWIJCK, G., HERCK, W. VAN, (RED.) - Religie en de dood.
628069: VANHEESWIJCK, G. - Lachen om de wereld. Dwarsliggers in het Europese denken.
615213: VANHESTE, T. P. - Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
621270: VANHOVE, D. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie. Tentoonstellingscatalogus 23 januari - 19 april 1992.
576327: VANNICELLI, L. - De godsdiensten van China. Bewerkt door M. van Oss. Met een bijdrage over het christendom in China door B. Biermann.
617457: VARDY, P. - Het raadsel van God. Nederlandse vertaling: E. Segeren.
632949: VARGHESE, R.A. - The wonder of the world. A journey from modern science to the mind of God.
15282: VARMA, V.P. - Philosophical humanism and contemporary India.
623693: VARNHAGEN, RAHEL - Briefwechsel. Herausgegeben von Friedhelm Kemp. 4 volumes.
633939: VARNHAGEN VON ENSE, KARL AUGUST - Denkwürdigkeiten des eignen Lebens. Zweiter Band (1810-1815). Herausgegeben von Konrad Feilchenfeldt.
633938: VARNHAGEN VON ENSE, KARL AUGUST - Denkwürdigkeiten des eignen Lebens. Dritter Band (1815-1834). Herausgegeben von Konrad Feilchenfeldt.
633936: VARNHAGEN VON ENSE, KARL AUGUST - Tageblätter. Herausgegeben von Konrad Feilchenfeldt.
633937: VARNHAGEN VON ENSE, KARL AUGUST - Biographien. Aufsätze. Skizzen. Fragmente. Herausgegeben von Konrad Feilchenfeldt und Ursula Wiedenmann.
625653: VASSILTCHIKOV, MARIE - The Berlin diaries 1940-1945 of Marie 'Missie' Vassiltchikov.
4506: VASTRICK, J.C. - Globalisering. De kruisgang van Europa
597579: VATER, F. - Sigfried. Die Saga von Germaniens Befreiung.
617249: VATTIMO, G. - La fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne. Traduit de l'italien par C. Alunni.
628128: VAUGONDY, ROBERT DE (FILS) - Essai sur l'histoire de la geographie ou sur son origine, ses progrès & son état actuel.
628121: VAUVENARGUES, L. - Oeuvres complètes de Vauvenargues. Préface et notes de Henry Bonnier. Complete in 2 volumes.
628005: VAUVENARGUES, L., VOLTAIRE - Correspondance 1743-1746. Textes réunis et préséntés par L. Dax.
626185: VAVRA, J.R. - Das Glas und die Jahrtausende.
634010: VAYDA, A.P., (ED.) - Environment and cultural behaviour. Ecological studies in cultural anthropology.
613632: VAYDA, A.P., (ED.) - Environment and cultural behaviour. Ecological studies in cultural anthropology.
629970: VEBLEN, T. - The theory of business enterprise. With a prefatory note by J. Dorfman and a review by J.H. Tufts.
568831: VEBLEN, T., DIGGINS, J.P. - The bard of savagery. Thorstein Veblen and modern social theory.
623498: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
608949: VEEN, K. TER - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
623900: VEENENDAAL, G. - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu.
591856: VEENHOF, K.R., (RED.) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude nabije oosten vertaald en toegelicht.
580905: VEGA, G. VON - Logaritmisch-trigonometrisch Handbuch. Neue vollständig durchgesehene und erweiterte Stereotyp-Ausgabe. Bearb. C. Bremiker. Einundsiebenzigste Auflage von F. Tietjen.
625942: VEGA, J.A. - Inventing Enlightenments's gender. The representation of modernity in dispute.
621726: VEGA, JOSSEPH DE LA - Confusion de confusiones. Herdruk van den Spaanschen tekst met Nederlandsche vertaling. Inleiding en toelichtingen door M.F.J. Smith
606358: VEHSE, C.E. - Die Höfe zu Bayern. 2 volumes.
621633: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
607395: VEKEN, J. VAN DER - Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte.
629337: VEKEN, J. VAN DER - Een kosmos om in te leven. Het nieuwe gesprek tussen kosmologie en geloof.
598796: VELAZQUEZ DE LA CADENA, M. - A pronouncing dictionary of the Spanish and English languages: composed from the Spanish dictionaries of the Spanish academy, Terreros, and Salvá, upon the basis of Seoane's edition of Neuman and Baretti, and from the English dictionaries of Webster, Worcester, and Walker: with the addition of more than eight thousand words, idioms, and familiar phrases, the irregularities of all the verbs, and a grammatical synopsis of both languages. In two parts. I. Spanish-English. - II. English-Spanish. 2 delen in 1 band
626819: VELDE, H. TE - Seth, god of confusion. A study of his role in Egyptian mythology and religion. Reprint with some corrections.
634103: VELDE, H. TE, DIJK, J. VAN, (ED.) - Essays on ancient Egypt in honour of Herman te Velde.
623575: VELDE, H. TE, DIJK, J. VAN, (ED.) - Essays on ancient Egypt in honour of Herman te Velde.
630281: VELDE, K. VAN DER - Flirten met God. Religiositeit zonder geloof.
633284: VELDE, R. TE - In het spoor van Plato's Symposium. Eros in de westerse cultuur.
620745: HEYMERIC VAN DE VELDE - Eenheid in de tegendelen. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J.F.M. Hoenen.
632570: VELDHOVEN, L.T.A. VAN - De reis van een man alleen. Compleet in 3 delen.
590337: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
590338: VELING, K. - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
616621: VELLEKOOP, K. - Dies ire dies illa. Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz.
623687: VELMANS-VAN HESSEN, E. - Het verhaal van Edith.
628080: VELTHOVEN, T. VAN - De intersubjectiviteit van het zijn. Keuze uit het werk. Met een inleiding van J.A. Aertsen.
627687: VELTHUIS, N. - Elementary education at Nippur. The lists of trees and wooden objects.
594651: VELTHUYSEN, T. - Tirade 1957-1985.
590233: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
601990: VENEMA, H., BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting.
621173: VENEMA, A. - De Ploeg 1918-1930.
586919: VENEMA, A. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 Het systeem.
619645: VENHUIZEN-MUNNIKS, C.L. , OFFERHAUS, H. , OUDEMAN, A. - Groninger studenten liederen verzameld in 1833. Gedrukt voor rekening van den Senaat.
617603: VENINGA, J.E. - Secularism, theology and Islam. The Danish social imaginary and the cartoon crisis of 2005-2006.
633244: VENMANS, P. - Over de zin van nut. Een filosofisch essay.
624831: VENMANS, P. - Over de zin van nut. Een filosofisch essay.
625464: VERBEEK, H. - Toen daalde de duif. Herinneringen Herman Verbeek, priester, politicus, publicist.
629673: VERBEEK A.M. - Kennen, zijn, doen. Een eenvoudige inleiding tot filosofie.
629672: VERBEEK A.M. - Filosoferen? Gewoon doen.
12890: VERBEEK, H. - Ekonomie als wereldoorlog. Essay.
628299: VERBEEK, J.R. - Kustversterkingen 1900 -1940. De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen.
573555: VERBERK, F.A.E. - Wat is wetenschap. Een inleiding in de wetenschapstheorie.
623139: VERBEURE, F., APOSTEL, L., (RED.) - Verwijdering of ontmoeting? Verslagboek van de lezingenreeks Wetenschap en filosofie.
19390: VERBIEST, A.E.M. - Confrontaties in conversaties. Een analyse op grond van argumentatie- en gesprekstheoretische inzichten van het ontstaan van meningsveschillen in informele gesprekken.
590344: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
625210: VERBIJ-SCHILLINGS, J.M.C. - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400.
605992: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
590347: VERBIJ, A. - Denken achter de dijken. De opmars van de filosofie in Nederland.
603489: ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland.
618225: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
617141: VERBRUGGE, A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
608590: VERBRUGGE, R., TAATGEN, N., SCHOMAKER, L. - BNAIC'04. Proceedings of the 16th Belgium-Netherlands conference on artificial intelligence. University of Groningen 21-22 october 2004.
611077: VERBRUGH, H.S. - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde.
633273: VERBURGH, K. - Schitterend! Over het universum.
632944: VERBURGH, K. - Fantastisch! Over het universum in ons hoofd.
627167: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
597584: VERDENHALVEN, F., (RED.) - Namensänderungen ehemals preussischer Gemeinden von 1850 bis 1942 (mit Nachträgen bis 1950). Ein Schlüssel zu den Umbenennungen, Eingemeindungen und Zusammenschlüssen von Stadt- und Landgemeinden während eines Jahrhunderts. Vornehmlich unter Benützung amtlichen Materials.
631179: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
596692: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
621386: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
588632: VERGEER, C. - Een verlies van vleugels. Over de filosofie te Rome.
593374: VERGERIO, PIER PAOLO, TOMIZZA, F. - Das Böse kommt vom Norden. Die Geschichte des Pier Paolo Vergerio Bischof, Ketzer, Reformator. Aus dem Italienischen von R.M. Gschwend.
621888: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WEES, P.G. VAN - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical geography in Virgil's Aeneis).
621889: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
621870: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), WESTENDORP BOERMA, R.E.H. - P. Vergili Maronis libellus qui inscribitur Catalepton conspectu librorum, prolegomenis notis criticis, commentario exegetico instructus. Pars prior.
566043: VERGILIUS (PUBLIUS VERGILIUS MARO), EVENHUIS, J.B. - De Vergilii ecloga sexta commentatio.
623085: VERGOTE, A. - Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect.
623084: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
628040: VERGOTE, A. - Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie.
623260: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
628030: VERGOTE, A. - Godsdienstpsychologie. In samenwerking met de auteur naar het manuscript uit het Frans vertaald door Otto de Nobel.
628031: VERGOTE, A. - Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie.
593989: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel 1: Inleiding.
606: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech.
569630: VERHAAR, O. - Recht doen aan pluriformiteit als politieke opgave. Het Nederlandse debat over voorkeursbehandeling in het licht van de filosofische discussie over rechtvaardigheid en burgerschap.
15139: VERHEIJ, H.B. - Rules, reasons, arguments. Formal studies of argumentation and defeat.
1900: VERHEUL, T. - De profs. Vijf fameuze Nederlandse wetenschappers.
619047: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
590241: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
630782: VERHOEVEN, C. - Folteren om bestwil.
630830: VERHOEVEN, C. - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de school.
617338: VERHOEVEN, B., KALISVAART, C., EBBENS, O.S., (RED.) - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
631178: VERHOEVEN, C. - Merg en been. Polemische overwegingen over intimiteit.
616046: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
621626: VERHOEVEN, C., NAGEL, B., SCHOMAKERS, B., (RED.) - Levende aandacht. Opstellen over beschouwelijk leven aangeboden aan Cornelis Verhoeven.
630872: VERHOEVEN, C. - Het medium van de waarheid. Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie.
602448: VERHOEVEN, C., JAGER, O. - Het andere in het eendere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
633752: VERHOEVEN, I., HAM, M., (RED.) - Brave burgers gezocht. De grenzen van de centrale overheid.
631065: VERHOEVEN, C. - Voor eigen gebruik.
580762: VERHOOG, H. - Science and the social responsibility of natural scientists. A meta-scientific analysis of recent literature about the role of natural science in society.
606758: VERKERK, M.J. - Sekse als antwoord.
604503: VERKERK, M.A., (RED.) - De mythe van de leeftijd. Ethische kwesties rondom het ouderenbeleid. Met bijdragen van: W.J.A. van den Heuvel, H.J. Keasberry, L.A.G. Salters, M.A. Verkerk, G.A. van der Wal.
602267: BILLETTEN VAN VERKOPING - Billetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens staats-resolutie van de 4 juny (1661= 1761) bevonden zyn, suppletie van noden te hebben.
592119: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
604846: VERKUIL, D. - Een positieve grondhouding. De gechiedenis van het CDA.
584020: VERKUYL, J. - De kernbegrippen van het marxisme/leninisme. Met een proeve tot evangelisch commentaar.
570788: VERLOOY, J.B.C., BROECK, J. VAN DEN - J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw 1746-1797.
619913: VERMEER, G.F.M. - Observation sur le vocabulair du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
586390: VERMEEREN, PJ.H., DEKKER, A.F., (RED.) - Inventaris van de handschriften van het museum Meermanno-Westreenianum.
620885: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
633353: VERMIJ, R. - Kleine geschiedenis van de wetenschap.
633467: VERMIJ, R. - The calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750.
615556: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
623436: VERNOOY, R. - Honderd gezichten op een houding.
626090: VERPLAETSE, J. - Bloedroos. Over onmodern geluk.
633036: VERPLAETSE, J. - Het morele instinct. Over de natuurlijke oorpsprong van onze moraal.
16950: VERRIJN STUART, C.A. - Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
589562: VERSCHURE, Y. - Met een open hart. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde.
603226: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
607026: VERSCHUUREN, G.M.N. - Filosofie van de biologische wetenschappen.
1260: VERSCHUUREN, G. - De uitgeklede mens. Over de grenzen van wetenschap en leven.
588952: VERSCHUUREN, G.M.N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen.
617786: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
574076: VERSTEGEN, J. - Ongewapend.
580046: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina.
614225: VERVLIET, H.D.L., (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's L'art typographique. A selection based on Wouter Nijhoff's L'art typographique. Ingeleid. Introduced.
591413: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
611736: VERWEY, W.D. - Economic development, peace and inernational law.
621353: VERWEY, A., GEORGE, S., NIJLAND-VERWEY, M. , (RED.) - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht.
602706: VERWEY, A. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Bezorgd, ingeleid en van commentaar voorzien door M. Nijland-Verwey. Met een woord vooraf van C.A.Zaalberg.
630972: VERWEY, A. - Proza. Compleet in 10 delen.
602755: VERWEY, G. - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door I. Schöffer.
630038: VESCOVINI, G. F., MARCHETTI, G., RIGNANI, O., SORGE, V. (E.D.) - Ratio et superstitio. Essays in honor of Graziella Federici Vescovini.
5824: VESEY, G.N.A., (ED.) - Knowledge and necessity.
621682: VESPER, B. - Die Reise. Romanessay.
631399: VESSANTARA - Boeddha's dichterbij. Het visualiseren van boeddha's, bodhisattva's en tantristische boeddha's
600582: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
633156: VESTDIJK, S. - Gestelsche liederen
593717: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
595999: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
596004: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten. Roman.
633147: VESTDIJK, S. - Verzamelde gedichten. Verzorgd en geannoteerd door Martin Hartkamp. Drie delen in cassette.
616612: VESTDIJK, S. - Albert Verwey en de idee.
596002: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
630922: VESTDIJK, S. - Strijd en vlucht op papier.
590142: VETH, C. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur. Met 125 illustraties.
571847: VETH, C. - Comic art in England. With an introduction by James Greig.
14468: VETH, C. - De arts in de caricatuur. Met een inleiding an prof. G. van Rijnberk.
629010: VEUILLOT, L. - Jésus-Christ. Avec une étude sur l'art chrétien par E. Cartier. Ouvrage contenant 180 gravures exécutées par Huyot Père et fils et 16 chromolithographies d' après les monuments de l'art depuis les catacombes jusqu'à nos jours.
628007: VEYNE, P. - Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie.
604128: VIANA, E. - Eduardo Viana 1881-1967. Mons, Musée des Beaux-Arts 26.09 - 08.12.91.
625888: VIANEN, PAULUS VAN, GERSZI, T. - Paulus van Vianen. Tekeningen van een zilversmid. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
620640: VIARRE, S. - La survie d'Ovide dans la littérature scientifique des XIIe et XIIIe sciècle.
629146: VICO, G., TAGLIACOZZO G. , MOONEY, M. , VERENE, D.P., (ED.) - Vico and contemporary thought.
629144: VICO, G., TAGLIACOZZO G., VERENE, D.P., (ED.) - Giambattista Vico's science of humanity. Consulting editors: Isaiah Berlin, Max H. Fisch, Elio Gianturco, and Hayden White.
629142: VICO, G. - Over aard en doel van de moderne wetenschap. Verhandelingen over de studiemethode van onze tijd gehouden op plechtige wijze de achttiende oktober 1708 voor de studenten van de Koninklijke Academie van het koninkrijk Napels en naderhand uitgewerkt
619792: VICO, G. - La scienza nuova 1730. A cura di Paolo Christofolini con la collaborazione di Manuela Sanna.
631654: VICO, G. - Over aard en doel van de moderne wetenschap. Verhandeling over de studiemethode van onze tijd gehouden op plechtige wijze de achttiende oktober 1708 voor de studenten van de koninklijke academie van het koninkrijk Napels en naderhand uitgewerkt
629147: VICO, G., TAGLIACOZZO G. , WHITE, H.V., (ED.) - Giambattista Vico. An international symposium. Consulting editors: Isaiah Berlin, Max H. Fisch, Elio Gianturco.
595280: VIDAL, G. - Empire.
611555: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van dyckagie. Uitgegeven door J. de Hullu en A.G.Verhoeve + map met 14 uitvouwbare platen.
597809: VIGNEAU WILBERG-SCHUURMAN, T. - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500. Met medewerking van R. Pigeaud.
624137: VIGNY, ALFRED DE - Poésies complètes. Édition décorée de compositions dessinées et gravées sur bois par Louis Jou et d'un portrait de l'auteur gravé par Paul Baudier. Préface et notes de Ad. van Bever.
625537: VILLARCEAU, Y., MAGNAC, A. DE - Traité de navigation. Navigation astronomique. Nouvelle navigation astronomique. Théorie. Pratique. Two parts in one volume. Complete.
631958: ALEXANDRE DE VILLEDIEU - Le nombre d'or. Étude de chronologie technique suivie du texte de la massa compoti d' Alexandre de Villedieu. Avec traduction et commentaire par W.E. van Wijk.
622403: ALEXANDRE DE VILLEDIEU - Le nombre d'or. Étude de chronologie technique suivie du texte de la massa compoti d' Alexandre de Villedieu. Avec traduction et commentaire par W.E. van Wijk.
582224: VILLON, F. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais. Le testament. Poésies diverses. Le jargon.
577678: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
605550: VILLON, F. - Verzamelde gedichten
623299: VINCENCIO LO CASCIO, (ED.) - Il primo dizionario Italiano-Olandese. Het eerste woordenboek Nederlands-Italiaans. Amsterdam1672/2014. Con la collaborazione di/met medewerking van Elisabeth Nijpels.
590359: VINCENT VAN BEAUVAIS, VOORBIJ, J.B. - Het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais. Een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
590343: VINCENT, H.R. - Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op zoek naar de eenheid van religie, filosofie en wetenschap.
629854: VINCENT A PAULO, LOTH, A. - Saint Vincent de Paul et sa mission sociale. Introduction par Louis Veuillot. Appendices par Ad. Baudon, P.B. et L.B., E. Cartier, Augustue Roussell.
624268: VINCI, LEONARDO DA, WHITE, M. - Leonardo da Vinci. De eerste natuurwetenschapper
614445: VINET, A. - La liberté des cultes. Du respect des opinions. Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Écrits polémiques. Réclamation.
594353: VINKENOOG, S. - Wij helden. Verhaal.
613960: VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS, LAW, V. - Wisdom, authority and grammar in the seventh century. Decoding Virgilius Maro Grammaticus.
634466: VIS, E.M., GEUS, C. DE - Altholländische Fliessen. Übersetzt von Heinrch Wichmann. 2 volumes.
628149: VISKIL, E. - Definieren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities.
629259: VISSCHER, J. DE - De immorele mens. Een ethicologie van het kwaad.
569272: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. Complete in 2 volumes.
621677: VISSCHER, J. DE - Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay over de kinderjaren, de studietijd, de volwassenheid, de ouderdom.
612497: VISSCHER, J. DE - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak in onze tijd.
600632: VISSCHER, J. DE - Het verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
621676: VISSCHER, J. DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
629136: VISSER, W. - The syllable in Frisian.
573872: VISSER, J.J. - Pökoot religion. Pökoot religie (met een samenvatting in het Nederlands).
631550: VISSER, H.L.A. - De psyche der menigte. Bijdrage tot de studie der collectief psychologische verschijnselen.
609835: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/ Indonesië (1932-1950).
609953: VISSER, R.P.W. , BOS, H.J.M., PALM, L.C., (ED.) - New trends in the history of science. Proceedings of a conference held at the University of Utrecht.
598237: VISSER, H., (RED.) - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat. Met teksten van G.H. Kocks.
631702: VISSER, G. - Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Thijmessay 2009.
631254: VISSER, G. - Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Thijmessay 2009.
590909: VISSER, B.J.J. - Parapsychologie. Paragnosie-parergie. Feiten en hypothesen.
625699: VISSER 'T HOOFT, W.A., ZEILSTRA, J.A. - Visser 't Hooft 1900-1985. Een leven voor de oecumene.
581598: VITALIS VAN SAVIGNY, MOOLENBROEK, J.J. VAN - Vitalis van Savigny ( 1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten.
627324: VIVALDI, ANTONIO, ROMEIJN, A. - Hidden harmonies: the secret of Antonio Vivaldi.
599390: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Das Leben des Vivekananda. Übertragen von P. Amann.
628627: VIVES, JUAN LUIS, NOREÑA, C.G. - Juan Luis Vives.
628618: VIVES, JUAN LUIS, BONILLA Y SAN MARTIN, A. - Luis Vives y la filosofia del renacimiento.
615919: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
625606: VIZINCZEY, S. - Waarheid en leugen in de literatuur. Recensies en essays
622930: VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. de Schilder. 2 delen.
626026: VLIS, J.A. VAN DER - tLant van Texsel. Een geschiedschrijving.
569098: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van het oosten.
615881: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Van stadstaat tot wereldrijk. Kerk en staat. De rationele staat. De protestantse staat. De staat als verdrag. De totalitaire staat. De liberale staat.
573583: VLOEMANS, A. - Voorbereiding tot de wijsbegeerte.
19317: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
632070: VLOTEN, J. VAN, VLOTEN, F. VAN - Een hartstochtelijk hemelbestormer. Johannes van Vloten in beeld.
632076: VLOTEN, J. VAN, MEES-VERWEY, M. - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
614823: VLOTEN, J. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste ontwikkeling en voortgang (1572-1575).
1873: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
622129: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
618642: VOETIUS, GISBERTUS, DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius. 4 delen in 3 banden.
608687: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
605096: VOETIUS, G. - Een disputatie van Gisbertus Voetius over Geestelijke Verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, Boekdrukker te Utrecht, Anno 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal).
628672: VOGEL, S. - Comparative biomechanics. Life's physical world.
634530: VOGEL, C.J. DE, MANSFIELD, J., RIJK, L.M. DE (ED.) - Kephalaion. Studies in Greek philosophy and its continuation offered to professor C.J. de Vogel.
625776: VOGEL, J.P. - The goose in Indian literature and art. By the late Jean Philippe Vogel. With 12 plates and 2 text illustrations.
621578: VOGELWEIDE, WALTER VON, OBERMEIER, S. - Walter von der Vogelweide. Der Spielmann des Reiches. Biographie.
621686: VOGELWEIDE, WALTHER VON DER, BRUNNER, H. , MÜLLER, U. , SPECHTLER, F.V., (HRSG.) - Walther von der Vogelweide. Die gesamte Überlieferung der Texte und Melodien. Abbildungen, Materialien, Melodietranskriptionen. Mit Beiträgen von Helmut Lomnitzer und Hans-Dieter Mück. Geleitwort von Hugo Kuhn.
623056: VOGHEL, F. DE, (ED.) - Le portrait dans la littérature. Textes de Commynes, Retz, La Bruyère, Bossuet, Saint-Simon, Bussy-Rabutin, Hamilton, le Prince de Ligne, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, Thiers, Michelet, Guizot, Lamartine, George Sand, Victor Hugo, Sainte-Beuve. Avant-propos de Georges Sion.
627301: VOGT, M. - Handboek filosofie
622279: VOGT, M. - Handboek filosofie
575719: VOLCK, H., STRUNK, R. - Der Traum vom Tode. Das phantastische Leben des berühmten deutschen Weltreporters Herbert Volck.
569212: VOLKELT, J. - Ästhetik des Tragischen.
567986: VOLKELT, J. - System der Ästhetik. Complete in 3 volumes.
633540: VOLKMANN, L. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
618038: VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Einführung in das philosophische Denken.
583588: VOLMULLER, H.W.J., (RED.) - Nijhoff's geschiedenislexicon Nederland en België. Samengesteld in samenwerking met de redactie van De Grote Oosthoek.
581735: VOLNEY, C.F. - Oeuvres complètes de C.F. Volney. Mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur. 8 volumes.
633509: VOLNEY, C.F. - Die Ruinen oder Betrachtungen über die Revolution der Reiche. Vorrede von Georg Forster. Anhang: Das natürliche Gesetz oder physische Grundsätze der Moral. Mit einem Essay und herausgegeben von Günther Mensching.
575098: VOLPE, G. DELLA - Wording en wezen van het fascisme. Voor Nederland bewerkt en van een inleidend woord voorzien door W.M. Westerman.
18618: VOLPE, G. DELLA - Critique of taste
567262: VOLPE, G. DELLA - Rousseau und Marx. Beiträge zur Dialektik geschichtlicher Strukturen.
627309: VOLTAIRE, , FRIEDRICH DER GROSSE - Briefwechsel. Herausgegeben und übersetzt von Hans Pleschinski.
624788: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
626719: VOLTAIRE - Siècle de Louis XIV suivi de la liste raisonnée des enfants de Louis XIV, des princes de la maison de France de son temps, des souverains contemporains, des maréchaux de France, des ministres de la plupart des écrivains et artistes qui ont fleuri dans ce siècle.
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
634614: VOLTAIRE - Essai sur les moeurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Introduction, bibliographie, relevé de variantes, notes et index par R. Pomeau. Édition illustrée de 67 reproductions. 2 volumes.
612978: VOLTAIRE - Correspondance choisie. Choix, présentation et notes de Jacqueline Hellegouarc'h.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
616389: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XX.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
616388: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LIII
618676: VOLTAIRE - Philosophical letters
625219: VOLTAIRE, MAGNAN, A. , (RED.) - L'Affaire Paméla. Lettres de monsieur de Voltaire à madame Denis, de Berlin.
632527: VOLTAIRE - The portable Voltaire. Edited, and with an introduction, by Ben Ray Redman.
631850: VOLTAIRE - Candide of het optimisme. Met tekeningen van Paul Klee
620116: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
616390: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXII.
616400: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVII.
609858: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
619087: VOLTAIRE - La Henriade en dix chants. Précédée, accompagnée, & suivie de toutes les pièces rélatives à ce poëme & à la poësie epique en général. Nouvelle édition, revue, augmentée et exactement corrigée.
625018: VOLTAIRE - Dialogues et anecdotes philosophiques. Avec intrroduction, notes et rapprochements par Raymond Naves.
630001: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
616391: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXVII.
17118: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume XVIII.
595403: VOLTAIRE - Geschichte Karls XII. Königs von Schweden.
625172: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire en exil. Les dernières années 1753-778. Essai. Traduit de l'anglais par Jean-François Sené.
625714: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Avec introduction, variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
628319: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years, 1753-78.
583704: VOLTAIRE, ANGREMY, A., BARBIN, M., BRUNET, M., (RED.) - Voltaire. Un homme, un siècle.
624303: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
631285: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
625033: VOLTAIRE - Correspondance avec les Tronchin. Édition critique établie et annotée par André Delattre.
625017: VOLTAIRE - Lettres philosophiques ou lettres anglaises. Avec le texte complet des remarques sur les Pensées de Pascal. Introduction, notes, choix de variantes et rapprochement par R. Naves.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
625319: VOLTAIRE - Facéties. Introduction et notices de Jean Macary.
621609: VOLTAIRE - 20 artikelen uit het Filosofisch woordenboek. 20 articles du Dictionnaire philosophique
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
6353: VOLTAIRE, BUNGENER, L.F. - Voltaire et son temps. Études sur le dix-huitième siècle. 2 volumes in 1.
607423: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem Grossen und Jean Jacques Rousseau.
627947: VOLTAIRE - Siècle de Louis XIV suivi de la liste raisonnée des personages célèbres de sonn temps. Nouvelle édition annotée d'après les lettres, mémoires, documents et actes officiels du XVIIe et du XVIIIe siècle et les principaux histoires étrangers ou Français par Charles Louandre.
634045: VOLTAIRE, BODANIS, D. - Émilie en Voltaire. Een liefdesgeschiedenis in de Verlichting
1464: VOLTAIRE, HENDERSON, J.S. - Voltaire's Tancrède: author and publisher.
625417: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. 12 delen compleet.
631101: VONDEL, J. VAN DEN - Poëzie of verscheide gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert. Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunste en het leven des dichters. 2 delen.
620319: VONDEL, J. VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
579324: VONDEL, J. VAN DEN - De reien van Vondel. Met talrtijke esthetische aanteekeningen. Verzameld en ingeleid door A.T.A. Heijting. Boekversiering door Chris Lebeau.
629021: VONDEL, J. VAN DEN, SALEMANS, B.J.P. , SCHAARS, F.A.M. - Concordantie van het dramatische werk van Joost van den Vondel (1587 - 1679). Tot stand gekomen met medewerking van Roland J.G. de Bonth, Peter King, Cefas G.Th. van Rossem, Ferrie C.L. Verouden. Compleet in 5 banden.
582407: VONDEL, J. VAN DEN, BROM, G. - Vondels bekering.
608150: VONDEL, J. VAN DEN, NIJLAND, J.A. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
622909: VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert + Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt, verciert met kopre platen + Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
632523: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van J. van den Vondel. Treurspelen en andere gedichten. Uitgegeven door Mr. J. van Lennnep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. 3 delen
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
595714: VONDELING, J. - Eranos.
590569: VOOLEN, E. VAN - Joods. Een fotografische impressie van de joodse gemeenschap in Nederland in de jaren tachtig. Fotografie Jenny E. Wesly.
622911: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. , (RED.) - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
620384: VOORSLUIS, B., (RED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn.
617126: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
582496: VOORT, H., (HRSG.) - 100 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim 1885-1985.
626262: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
618217: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
590380: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15.
574314: VOS, R., OS, H. VAN, (ED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. The birth of panel painting. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit. Early Italian paintings in Dutch collections
632188: VOS, H. DE - De bewijzen voor Gods bestaan. Een systematisch-historische studie.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
602338: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
631790: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
604887: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Compleet in 2 delen.
621960: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
621825: VOSGIEN, ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde (...). Traduit de l'anglois. Sur la treizieme édition de Laurent Échard, par M. Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la géographie ancienne et de plus de mille nouveaux articles de la géographie moderne; ainsi que d'un grand nombre d'additions intéressantes, et des dernieres découvertes faites sur le globe jusqu à ce jour. 2 parts in 1 volume.
600069: VOSLENSKY, M.S. - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion. Studienausgabe. Aus dem Russischen von E. Neuhoff. Die Übertragung der Gedichte besorgte der Autor.
12923: VOSMAN, F. - De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie.
633339: VOSNIADOU, S., ORTONY, A., (ED.) - Similarity and analogical reasoning.
574774: VOSS, R. - Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen.
629440: VOSSEN, A.F. - Two bokes of the histories of Ireland. Compiled by Edmunde Campion. Edited from Ms Jones 6, Bodleian Library, Oxford.
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
619886: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
632149: VOSSIUS, G.J., LEM, G.A.C. VAN DER, RADEMAKER, C.S.M. - Inventory of the correspondence of Gerardus Joannes Vossius (1577 - 1649).
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
571689: VOSSIUS, G.J., MAIMONIDES, MOZES - De physiologia christiana et theologia gentili liber V., VI, VII, VIII & IX. Bound together with: Mosis Maimonidae. De idololatria liber, cum interpretatione Latina, ¬is, Dionyssii Vossii. N.p., N.d., 1675
576066: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Éd. et introd. de M. van Straaten.
632029: VOSSIUS, G.J., WICKENDEN, N. - G.J. Vossius and the humanist concept of history
619601: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
620664: VOSSLER, K. , SCHMECK, H., (ED.) - Einführung ins Vulgärlatein. Herausgegeben und bearbeitet von Helmut Schmeck.
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
623708: VOVELLE, M. - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld. Met een voorwoord van W. Frijhoff
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english Medicina de quadrupedibus.
573939: VRIEND, H.J., DE - The old English Medicina de quadrupedibus.
587317: VRIEND, H.J., DE - The old english Medicina de quadrupedibus.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
630267: VRIES, H. DE, ZEVENHUIZEN, E. - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
600626: VRIES, H. DE, HOFSTEDE, P. TER, (RED.) - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
571855: VRIES, ATTIE DE - Nocturne. Verzen.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
598275: VRIES, J. DE - Het verhaal van Groningen.
602509: VRIES, H. DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
633784: VRIES, ADRIAEN DE, SCHOLTEN, F. - Adriaen de Vries 1556 - 1626. Met bijdragen van Rosemarie Mulcahy, Lars Olof Larsson e.a.
628316: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
629522: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
634319: VRIES, C. DE, JAGER, C.W. DE, JANS, E, LAPIKAS, L., (RED.) - Kernfysica met elektronenbundels. Liber amicorum voor Prof.Dr. C. de Vries.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
626996: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
632886: VRIES, B.W. DE - From pedlars to textile barons. The economic development of a jewis minority group in the Netherlands.
619985: VRIESEMA, M. , GOOT, ANNELIED VAN DER - Friesland, wees zacht voor mij. Nieuwkomers in de provincie door de eeuwen heen.
624765: VRIEZE, J., (RED.) - De zwarte farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
623684: VRIJ NEDERLAND, (RED.) - Het ondergrondse Vry Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945. Woord ten geleide Mr. A.H. van Namen. Inleiding Lydia E. Winkel.
629438: VROLIK, W. - Het leven en het maaksel der dieren. 3 delen in 1 band.
623227: VROOM, H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
602690: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
590129: VROON, P.A. - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
597259: VROON, P.A. - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
633675: VROONHOVEN, L. VAN - De al-ene mens. Op zoek naar het individu.
626116: VRTACIC, L. - Einführung in den jugoslawischen Marxismus-Leninismus. Organisation/Bibliographie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
588411: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
11465: VUCINICH, A. - Science in Russian culture. A history to 1860.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
631429: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
615119: VUYK, K. - De esthetisering van het wereldbeeld. Essays over filosofie en kunst.
623141: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
621930: VUYK, C.M. - Homo volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Heidegger en Nietzsche.
632436: VYASA, KRISHNA DVAIPAYANA - Mahabharata
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
587742: VYNCKE, F. - De godsdienst der Slaven.
633230: WAAIJMAN, K. - Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden.
631397: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
630352: WAAL, F. DE - Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie
628090: WAAL, F. DE - Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals.
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie
625235: WAAL, F. DE - Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals.
620525: WAARDT, J.M.D. DE - Voedselvoorschriften in boeteboeken. Motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken 500-1100.
612475: WAART, J. VAN DER - Behanger, kent ge het vak?
611807: WAAS, A. - Der Mensch im deutschen Mittelalter.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
619324: WACHT, J. - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers. Uitgave bij het 50-jarig bestaan op 19 februari 1954 van de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond.
622760: WACKERS, P. - De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
606190: WADE, I.O. - The structure and form of the French Enlightenment. 2 volumes. Complete set.
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
628488: WAERDEN, B.L. VAN DER - Ontwakende wetenschap. Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde.
633329: WAERDEN, B.L. VAN DER - Science awakening I. English translation by Arnold Dresden with additions of the author.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
629479: WAGENER, H.J. , DRUKKER, J.W., (ED.) - The economic law of motion of modern society. A Marx-Keynes-Schumpter centennial.
619763: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
578350: WAGENINGEN, B.C VAN - The function of imagery within an emblematical framework in dramas by Gryphius and Vondel. A comparative study of techniques in two baroque dramatists.
634084: WAGNER, COSIMA - Die Tagebücher. Editiert und kommentiert von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack. Complete in 4 volumes.
630769: WAGNER, COSIMA - Das zweite Leben. Briefe und Aufzeichnungen 1883 - 1930. Herausgegeben von Dietrich Mack. Mit 36 Abbildungen.
632937: WAGNER, RICHARD - Richard Wagner Briefe. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Hanjo Kesting.
620819: WAGNER, WINIFRED, HAMANN, B. - Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. Mit 104 Abbildungen.
630768: WAGNER, COSIMA - Die Tagebücher. Editiert und kommentiert von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack. Complete in 2 volumes.
631758: WAGTENDONK, K. - Fasting in the Koran.
632869: WAHL, JEAN, MARCEL, G., LEVINAS, E., TILLIETTE, X., RICOEUR, P. - Jean Wahl et Gabriel Marcel. Présentation de Jeanne Hersch.
632412: WAHL, J. - Les philosophes pluralistes d'Angleterre et d'Amérique.
619464: WAISSENBERGER, R. , (HRSG.) - Wien 1815 - 1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz. Mit Beiträgen von Hans Bisanz, Günter Düriegl, Regina Forstner, Ernst Hilmar a.o.
619981: WAL, T. VAN DER - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
630271: WAL, J. VAN DER - 'We vieren het pas als iedereen terug is'. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
621859: WAL, J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
622140: WALAEUS, JOHANNES, SCHOUTEN, J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop.
583363: WALCHA, O. - Meissner Porzellan. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Aufnahmen von U. Frewel und K.G. Beyer. Herausgegeben und bearbeitet von H. Reibig.
628836: WALDAU, P. , PATTON, K. , (ED.) - A communion of subjecs. Animals in religion, science and ethics.
589452: WALDRAM, J., (RED.) - Encyclopedie van de filosofie. M.m.v. T. van Kooten.
621303: WALDRON, R.W. - Sense and sense development.
611248: WALDSCHMIDT, E. , (HRSG.) - Die Legende vom Leben des Buddha. In Auszügen aus den heiligen Texten. Aus dem Sanskrit, Pali und Chinesischen übersetzt und eingeführt. Mit vielen zum Teil farbigen Illustrationen wiedergegeben nach tibetischen Tempelbildern aus dem Besitz des Berliner Museums für Völkerkunde.
583412: WALDSTEIN, A. - L'alchimie.
625548: WALENTA, M. , WEBER, C. - De Vésale à Laënnec. Médicine et pharmacie dans les collections de la Bibliothèque Nationale. Medizin und Pharmazie in den Sammlungen der Nationalbibliothek der Nationalbibliothek. Catalogue de l'exposition. Katalog zur Ausstellung. Unter Mitwirkung von/avec la collaboration de Berthe Schneider.
591353: WALEY, D. - Later medieval Europe. From saint Louis to Luther.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
569676: WALLACE, I., (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
631416: WALLACH, L. , WALLACH, M.A. - Seven views of mind.
593719: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen.
634180: WALLENFELS, R. - Seleucid archival texts in the Harvard semitic museum. Text editions and catalogue raissoné of the seal impressions.
634179: WALLENFELS, R. - Seleucid archival texts in the Harvard semitic museum. Text editions and catalogue raissoné of the seal impressions.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
634646: WALLERSTEIN, I. - After liberalism.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
593725: WALSCHAP, G. - De familie Roothooft.
628734: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
623550: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
634756: WALSH, W.H. - An introduction to philosophy of history.
625495: WALSH, W.H. - An introduction to philosophy of history.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
580042: WALTER, F. - Tobias.
607310: WALTER, E.V. - Terror and resistance. A study of political violence with case studies of some primitive African communities.
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
606979: WALTHAUS, C. - La nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16e en 17e eeuw.
630197: WALTHER, K.K. , (HRSG.) - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
614615: WANG, H. - Beyond analytic philosophy. Doing justice to what we know.
584096: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
592273: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575- ± 1650.
632584: WARD, G.C. - The civil war. An illustrated history. Based on a documentary filmscript. With contributions by Don E. Fehrenbacher, Barbara J. Fields, Shelby Foote a.o.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übersetzt aus dem Amerikanischen von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
634379: WARDY, R. - The birth of rhetoric. Gorgias, Plato and their successors.
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
623683: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
627878: WARNDORFF, J. - Geen idee. Filosofie van het boerenverstand.
629441: WARNER, O. - The battle of the Nile.
629900: WARNER, W., PRINS, J.L.M. - Walter Warner (ca. 1557-1643) and his notes on animal organisms. (met een samenvatting in het Nederlands).
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
634030: WARNSINCK, J.CM. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
626243: WARNSINCK, J.CM. - De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690.
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
632938: WARREN, HANS, (RED.) - Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren.
610257: WARREN, HANS - Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper.
631082: WASKOWSKY, JAPIEN - Sjaals.
590466: WASSER, B. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
577664: WASSERSTEIN, B. - Les juifs d'Europe depuis 1945. Une diaspora en voie de disparition. Trad. de l'anglais par J. Carnaud.
591374: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
602834: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
593094: WATERBOLK, A. - Van plaggenhut tot bungalow. Met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork- van der Kuyl.
628858: WATERBOLK, H.T. - Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland.
599759: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
619101: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. De in deze bundel opgenomen opstellen werden verzameld en geredigeerd door W. Bergsma, G.Th. Jensma, F.R.H. Smit en F. Westra.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
626871: WATSON, J.D. - Molecular biology of the gene. With illustrations by Keith Roberts.
633984: WATSON, J.D. - De dubbele helix. Hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Nobelprijs won
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
633925: WATT, T. - Cheap print and popular piety 1550 - 1640.
596977: WATTEAU, ANTOINE - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
634731: WATTS, A.W. - Zelfkennis, het laatste taboe
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
633801: WAUGH, N. - The cut of women's clothes 1600-1930. With line diagrams by Margaret Woodward.
625889: WAWERKA, P., (RED.) - Moderne Vergangenheit Wien 1800-1900.
604145: WAXMAN, C.I., (ED.) - The end of ideology debate. With an introduction.
611524: WEAVER, W.W. - Toward a psychology of reading and language. Selected writings of Wendell W. Weaver. Edited by Albert J. Kingston.
601170: WEBB, S., WEBB, B. - Soviet communism: a new civilisation. In one volume.
615248: WEBEL, J. - Geschichte der Bildschirmtechnik 1970-2000. Synergien, Netzwerke und Innovationssysteme in Baden-Württemberg.
622502: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik.
633457: WEBER, M. - Charisma and disenchantment. The vocation lectures. Edited and with an introduction by Paul Reitter and Chad Wellmon
608906: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
603738: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
626643: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe herausgegeben von J. Winckelmann. 2 volumes. (Erster und zweiter Halbband).
632985: WEBER, M., KÄSLER, D. - Einführung in das Studium Max Webers.
625491: WEBER, M., WEGENER, W. - Die Quellen der Wissenschaftsauffassung Max Webers und die Problematik der Werturteilsfreiheit der Nationalökonomie. Ein wissenschaftssoziologischer Beitrag.
596344: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
575395: WEBER, M. - Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und eingeleitet von J. Winckelmann.
597955: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
632691: WEBER, M., GIDDENS, A. - Politics and sociology inn the thought of Max Weber.
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
633251: WEBER, M., HENNIS, W. - Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks.
601805: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
632743: WEBER, M., BAUMGARTEN, E. - Max Weber. Werk und Person. Dokumente ausgewählt und kommentiert.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
13631: WEBER, E. - Paths to the present: aspects of European thought from romanticism to exisentialism. Readings chosen, discussed en edited.
604006: WEBER, A. - Das Tragische und die Geschichte.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
627760: WEBER, M., MACRAE, D.G. - Weber.
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
620914: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Mit einem Anhang: Die Rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik Vierte, neu herausgegebene Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann. (Erster und zweiter Halbband). 2 volumes
625482: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. 3 volumes.
633889: WEBER, M., RADKAU, J. - Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens.
620805: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage, besorgt von J. Winckelmann
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu' door E. Tellegen
606907: WEBER, M., CHOI, HO-KEUN - Max Weber und der Historismus. Max Webers Verhältnis zur Historischen Schule der Nationalökonomie und zu den zeitgenössischen deutschen Historikern.
607074: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. Das Werk. Darstellung. Analyse. Ergebnisse. Aus dem Amerikanischen von Renate Rausch.
579898: WEBER, A. - Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
627268: WECK, H. DE - Illustrierte Geschichte der Kavallerie. Berechtigte Übertragung aus dem Französischen von Christian Steingruber.
631267: WEDBERG, A. - A history of philosophy. Volume 3. From Bolzano to Witgenstein.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
579469: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945 - 1993.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
634281: WEGNER, M. - Altertumskunde.
620736: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
620738: WEHNER, H. - Zeugnis. Herausgegeben von Gerhard Jahn.
572658: WEHNER, H. - Wandel und Bewährung. Ausgewählte Reden und Schriften 1930-1980. Herausgegeben von G. Jahn. MIt einer Einleitung von G. Gaus.
620498: WEHR, G. - Esoterisches Christentum. Von der Antike bis zur Gegenwart. Überarbeitete Auflage.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB[an error occurred while processing this directive]

9/14