Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
628149: VISKIL, E. - Definieren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities.
612497: VISSCHER, J. DE - Onderkennen wat beschikbaar is. Een niet zo nieuwe taak in onze tijd.
621677: VISSCHER, J. DE - Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay over de kinderjaren, de studietijd, de volwassenheid, de ouderdom.
609953: VISSER, R.P.W. , BOS, H.J.M., PALM, L.C., (ed.) - New trends in the history of science. Proceedings of a conference held at the University of Utrecht.
629136: VISSER, W. - The syllable in Frisian.
573872: VISSER, J.J. - Pökoot religion. Pökoot religie (met een samenvatting in het Nederlands).
631702: VISSER, G. - Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Thijmessay 2009.
631254: VISSER, G. - Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Thijmessay 2009.
638388: VISSER, G. - Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Thijmessay 2009.
599390: VIVEKANANDA, ROLLAND, R. - Das Leben des Vivekananda. Übertragen von P. Amann.
628627: VIVES, JUAN LUIS, NOREÑA, C.G. - Juan Luis Vives.
628618: VIVES, JUAN LUIS, BONILLA Y SAN MARTIN, A. - Luis Vives y la filosofia del renacimiento.
622930: VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. de Schilder. 2 delen.
636421: VLIERDEN, M. VAN - Hout- en steensculptuur van Museum Catharijneconvent ca. 1200 - 1600. M.m.v. H.L.M. Defoer, H.M.E. Höppener-Bouvy.
626026: VLIS, J.A. VAN DER - tLant van Texsel. Een geschiedschrijving.
639867: VLOEMANS, A. - Erasmus. Tweemaandelijksch tijdschrift voor wijsbegeerte, geestesgeschiedenis en letteren onder leiding van Antoon Vloemans. Vierde jaargang.
569098: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van het oosten.
19317: VLOEMANS, A. - Aristeia. Geschiedenis van de opvoedingsidealen.
639058: VLOEMANS, A. - Logica. Grondslag en methode van wetenschappelijk denken.
638253: VLOTEN, J. VAN, VLOTEN, FRANCISCA VAN - Het kostelijckst van al. Een schets van Johannes van Vloten.
632070: VLOTEN, J. VAN, VLOTEN, F. VAN - Een hartstochtelijk hemelbestormer. Johannes van Vloten in beeld.
632076: VLOTEN, J. VAN, MEES-VERWEY, M. - De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding.
635159: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
1873: VLUG, A., (RED.) - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
605096: VOETIUS, G. - Een disputatie van Gisbertus Voetius over Geestelijke Verlatingen. Voortgezet door Johannes Hoornbeeck. (Naar den eersten druk van Lambert Roeck, Boekdrukker te Utrecht, Anno 1646, overgebracht in onze tegenwoordige Nederlandsche taal).
608687: VOETIUS, GISBERTUS - Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selber materie dienende.
636456: VOGEL, C.J. DE - Theoria. Studies over de Griekse wijsbegeerte.
638076: VOGL, J. - Het spook van het kapitaal
622279: VOGT, M. - Handboek filosofie
627301: VOGT, M. - Handboek filosofie
638888: VOIGT, MICHAEL WENZEL - Die Quellen der Seelenruhe so wie Sie der Mensch in seinem Gemüthe findet. Zur Beruhigung für denkende Männer.
569212: VOLKELT, J. - Ästhetik des Tragischen.
633540: VOLKMANN, L. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
618038: VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Einführung in das philosophische Denken.
635397: VOLLMER, H.M., MILLS, D.L., (EDS.) - Professionalization
581735: VOLNEY, C.F. - Oeuvres complètes de C.F. Volney. Mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur. 8 volumes.
567262: VOLPE, G. DELLA - Rousseau und Marx. Beiträge zur Dialektik geschichtlicher Strukturen.
637675: VOLPI, F. (HRSG.) - Grosses Werklexikon der Philosophie. Herausgegeben von Franco Volpi am Studium fundamentale der Universität Witten-Heerdecke. Complete in 2 volumes
618299: VOLTAIRE - La Henriade. Edition critique par O.R. Taylor. Deuxième édition entièrement revue et mise à jour.
618676: VOLTAIRE - Philosophical letters
588028: VOLTAIRE - Correspondance VI (octobre 1760 - décembre 1762). Édition T. Besterman.
619087: VOLTAIRE - La Henriade en dix chants. Précédée, accompagnée, & suivie de toutes les pièces rélatives à ce poëme & à la poësie epique en général. Nouvelle édition, revue, augmentée et exactement corrigée.
625319: VOLTAIRE - Facéties. Introduction et notices de Jean Macary.
628319: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years, 1753-78.
638591: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboek of de rede op alfabet
612702: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Introduction, relevé des variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
630001: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
573856: VOLTAIRE, ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit.
625172: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire en exil. Les dernières années 1753-778. Essai. Traduit de l'anglais par Jean-François Sené.
625714: VOLTAIRE - Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les questions sur l' Encyclopédie. Avec introduction, variantes et notes par J. Benda. Texte établi par R. Naves.
635750: VOLTAIRE - Philosophical dictionary
635749: VOLTAIRE, DAVIDSON, I. - Voltaire in exile. The last years, 1753-78.
635747: VOLTAIRE, MASON, H. - Voltaire. A biography.
612241: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
625219: VOLTAIRE, MAGNAN, A., (RED.) - L'Affaire Paméla. Lettres de monsieur de Voltaire à madame Denis, de Berlin.
627947: VOLTAIRE - Siècle de Louis XIV suivi de la liste raisonnée des personages célèbres de sonn temps. Nouvelle édition annotée d'après les lettres, mémoires, documents et actes officiels du XVIIe et du XVIIIe siècle et les principaux histoires étrangers ou Français par Charles Louandre.
612978: VOLTAIRE - Correspondance choisie. Choix, présentation et notes de Jacqueline Hellegouarc'h.
607423: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire in seinem Verhältnis zu Friedrich dem Grossen und Jean Jacques Rousseau.
611263: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
583704: VOLTAIRE, ANGREMY, A., BARBIN, M., BRUNET, M., (RED.) - Voltaire. Un homme, un siècle.
635744: VOLTAIRE, AYER, A.J. - Voltaire.
625033: VOLTAIRE - Correspondance avec les Tronchin. Édition critique établie et annotée par André Delattre.
625017: VOLTAIRE - Lettres philosophiques ou lettres anglaises. Avec le texte complet des remarques sur les Pensées de Pascal. Introduction, notes, choix de variantes et rapprochement par R. Naves.
625018: VOLTAIRE - Dialogues et anecdotes philosophiques. Avec intrroduction, notes et rapprochements par Raymond Naves.
624303: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
616387: VOLTAIRE, BESTERMAN, T., (ED.) - Studies on Voltaire and the eighteenth century. Volume LXX.
624788: VOLTAIRE - Mélanges. Préface par Emmanuel Berl. Texte établi et annoté par Jacques van den Heuvel.
4302: VOLTAIRE, BRANDES, G. - Voltaire. Übersetzt von E. Stein und E.R. Eckert. 2 volumes.
631285: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778
620116: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje. Gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door J.A. Schalekamp.
637283: VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aentekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelijk vermeerdert + J. van Vondels Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's dichters mondt opgeschreven. Thans merkelijk vermeerdert. Verciert met koperen platen + Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt over de dood van zijne hoogheit Prins Willem den II.
639372: VONDEL, J. VAN DEN - Alle de treurspelen van de heer J.V. vondel in twe deelen. Zo als dezelve vervolgens in 't licht zyn gegeeven. Convoluut bevattende: Pascha ofte De verlossinge Israels uyt Egypten.Rotterdam, Izaak van Ruynen (1695), Hierusalem verwoest. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1665), Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1652), De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees(1693), Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1698), Gysbrecht van Aemstel. d'Ondergangk van zijne stadt, en zijn ballingschap. Treurspel. De leste druck, vermeert, en verbetert. Amsterdam, Joannes de Wees (1699), Elektra van Sophokles. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1695). Joseph in Dothan. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1692), Joseph in Egypten. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1695), Sofompaneas of Joseph in 't hof. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1692), Maeghden. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees. (1643), Gebroeders. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1650), Peter en Pauwels. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1691), Maria Stuart of gemartelde majesteit. Keulen. D'oude druckerye( 1646), Salomon. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees. (1648), Leeuwendalers. Lantspel. Amsterdam, Johannes de Wees, (1696)Deel 2:Lucifer. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1654), Salmoneus. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1696), Jephta of Offerbelofte. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1697), Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1698), Koning David. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1691), Samson of heilige wraeck. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1694), Adonias of rampzalige kroonzucht. Amsterdam, Weduwe Abraham de Wees (1661), Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1690), Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Amstersam, Weduwe Abraham de Wees (1663), Adam in ballingschap of Aller treurspeelen Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1698), Ifigenie in Tauren. Uit Euripides. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1695), Zung Chin of ondergang der Sineesche heerschappye. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1692), Noah, of ondergang der eerste weerelt. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees, (1692), Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduytscht door J. v. Vondel. Amsterdam, Joannes de Wees, (1695), Sofokles Herkules in Trachin. Treurspel. Verduytscht. Amsterdam, Joannes de Wees, (1697). 2 delen.
639324: VONDEL, J. VAN DEN - Poëzie of verscheide gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert. Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunste en het leven des dichters. Compleet in 2 delen.
568345: VONDEL, J. VAN DEN - Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695)
639314: VONDEL, J. VAN DEN - Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens de d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit. In den brief aen den Hebreen. Bijgebonden: Joannes de boetgezant. Begrepen in zes boecken. Uitgegeven door Abraham Bogaert.
622909: VONDEL, J. VAN DEN - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert + Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op geschreven, nooit voor dezen gedrukt, verciert met kopre platen + Vertroosting voor de onnosele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
622911: VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. , (RED.) - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen.
635186: VOORBRAAK, F.P.J.M. - As far as I know. Epistemic logic and uncertainty.
635417: VOORHOEVE, P., (RED.) - Handlist of Arabic manuscripts in the library of the university of Leiden and other collections in the Netherlands.
615563: VOORSLUIS, B., GEERTSEMA, H.G., HOEVEN, J. VAN DER, (RED.) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen.
620384: VOORSLUIS, B., (RED.) - Filosoferen over eindeloos bewustzijn.
582740: VOORST, S. VAN - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
638650: VOORTHUIS, J. - Het ontwerpgesprek. Een filosofie van het ontwerpen.
635680: VORSTENBOSCH, J. - Zorg. Een filosofische analyse.
591529: VOS, R. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
636351: VOS, H. DE - De bewijzen voor Gods bestaan. Een systematisch-historische studie.
639797: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
631790: VOS, H.M. - Filosofie van het geluk. De werkelijkheid van de geluksidee.
621960: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
603127: VOS, N.C.C., (RED.) - Reistochten om den aardkloot. Bibliografie van reis- en expeditieverslagen in het bezit van de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
598564: VOS, H. DE - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur.
614414: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
605424: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
621825: VOSGIEN, ÉCHARD, LAURENT - Dictionnaire géographique-portatif, ou description des royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde (...). Traduit de l'anglois. Sur la treizieme édition de Laurent Échard, par M. Vosgien, chanoine de Vaucouleurs. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de la géographie ancienne et de plus de mille nouveaux articles de la géographie moderne; ainsi que d'un grand nombre d'additions intéressantes, et des dernieres découvertes faites sur le globe jusqu à ce jour. 2 parts in 1 volume.
640073: VOSS, JOHANN HEINRICH - Briefe an Goeckingk 1775 - 1786. Mit 4 Abbildungen auf Tafeln. Herausgegeben von Gerhard Hay.
629440: VOSSEN, A.F. - Two bokes of the histories of Ireland. Compiled by Edmunde Campion. Edited from Ms Jones 6, Bodleian Library, Oxford.
11857: VOSSIUS, G.J. - Geschiedenis als wetenschap. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Rademaker.
639848: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
611993: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae akroteriasmós. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense. Édition et introduction de M. van Straaten.
639098: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
619601: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
616065: VOSSIUS, G.J., RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
638749: VOSSIUS, I., BLOK, F.F. - Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden 1618-1655.
570858: VOSSLER, O. - Geschichte als Sinn.
601515: VOSTELL, W., WEDEWER, R., (HRSG.) - Vostell. Mit Texten von M. Euler-Schmidt, K. Honnef, L. Romain, W. Schäfke, J. Schilling, K. Stempel, R. Wedewer.
634903: VOUILLOUX, B. - L'oeuvre en souffrance. Entre poétique et esthétique.
634888: VOUILLOUX, B. - Language de l'art et relations transesthétiques.
602433: VRIEND, H.J., DE - The old english Medicina de quadrupedibus.
604752: VRIES, J. DE - La pensée et l'être. Une épistémologie. Traduit par C. de Meester de Ravestein.
582289: VRIES, J.J.W.D. DE - De dwang van het systeem. Diagnose en remedie bij Habermas en Adorno.
588044: VRIES, G. DE - Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur.
634319: VRIES, C. DE, JAGER, C.W. DE, JANS, E, LAPIKAS, L., (RED.) - Kernfysica met elektronenbundels. Liber amicorum voor Prof.Dr. C. de Vries.
628316: VRIES, G. DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
600617: VRIES, H. DE - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
638106: VRIES-VAN DER VELDEN, E. DE - L'elite Byzantine devant l'avance Turque a l'époque de la guerre civile de 1341 a 1354.
637555: VRIES, H.K. DE - Het mechanisme van het denken. 2 delen in 1 band.
630267: VRIES, H. DE, ZEVENHUIZEN, E. - Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries.
633784: VRIES, ADRIAEN DE, SCHOLTEN, F. - Adriaen de Vries 1556 - 1626. Met bijdragen van Rosemarie Mulcahy, Lars Olof Larsson e.a.
632886: VRIES, B.W. DE - From pedlars to textile barons. The economic development of a jewis minority group in the Netherlands.
584279: VRIES, G. DE - Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorie-vorming in de sociologie.
626996: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
629522: VRIES, P.H.H. - Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse.
3877: VRIES, P.H.H. - Vertellers op drift. Een verhandeling over de nieuwe verhalende geschiedenis.
602187: VRIES, H. DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting doot J. van der Vegt.
574964: VRIES, T. DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke zonnekoning. Roman.
571855: VRIES, ATTIE DE - Nocturne. Verzen.
16694: VRIES, JOSEPH DE - Denken und Sein. Ein Aufbau der Erkenntnistheorie.
569802: VRIES, H. DE, VEER, P.H.W.A.M. DE - Leven en werk van Hugo de Vries.
624765: VRIEZE, J., (RED.) - De zwarte farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
629438: VROLIK, W. - Het leven en het maaksel der dieren. 3 delen in 1 band.
633675: VROONHOVEN, L. VAN - De al-ene mens. Op zoek naar het individu.
626116: VRTACIC, L. - Einführung in den jugoslawischen Marxismus-Leninismus. Organisation/Bibliographie.
613596: VRUDNY, K.J. - Friars, scribes, and corpses: a Marian confraternal reading of 'The mirror of human salvation' (Speculum humanae salvationis).
4807: VUCHT TIJSSEN, L. VAN, REIJEN, W. VAN, (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Benaderingen.
610940: VUIJSJE, H. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
610011: VUURDE, R. VAN - Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer.
623141: VUYK, K. - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
613037: VYGOTSKY, L.S., DANIELS, H. - Vygotsky and pedagogy.
639285: VYGOTSKY, L.S., VEER, R. VAN DER, VALSINER, J., (ED.) - The Vygotsky reader.
638141: WAAL, F. DE - De aap en de sushimeester. Culturele bespiegelingen van een primatoloog
638986: WAAL, F. DE - Van nature goed. Over de oorsprong van goed en kwaad in mensen en andere dieren
635519: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
639622: WAAL, F. DE - De bonobo en de tien geboden.Moraal is ouder dan de mens. Met tekeningen van de auteur
603332: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie
639095: WAAL, F. DE - Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving
631397: WAAL, F. DE - Verzoening. Vrede stichten onder apen en mensen
605560: WAAL MALEFIJT, A. DE - Beelden van de mens. Geschiedenis van de culturele antropologie
639607: WAARDENBURG, J.D.J. - L'islam dans le miroir de l'occident. L'approche compréhensive et la formation de l'image de la religion islamique chez quelques orientalistes occidentaux. Une étude à propos de l'oeuvre de I. Goldziher, C. Snouck Hurgronje, C.H. Becker, D.B. Macdonals, Louis Massignon.
592785: WACHER, J. - The coming of Rome.
600800: WADDELL, H. - Vaganten in de middeleeuwen
567129: WAELE, C. DE, (RED.) - Eensgezind in twijfel. Wetenschappers in opleiding over de waarde(n) van hun vak.
610675: WAELKENS, C. - De kode van de kosmos.
633329: WAERDEN, B.L. VAN DER - Science awakening I. English translation by Arnold Dresden with additions of the author.
596108: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden. Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met plaaten en kaarten. 21 delen. + Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deeze staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers, en egte gedenkstukken, zamengesteld. Met plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie. 36 delen. + 1 deel Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de vaderlandsche historie van Jan Wagenaar door H. van Wyn, N.C. Lambrechtsen, A. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts en anderen. Totaal 58 delen.
619763: WAGENINGEN, J. VAN - Latijnsch woordenboek.
620819: WAGNER, WINIFRED, HAMANN, B. - Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. Mit 104 Abbildungen.
637051: WAGNER, RICHARD - Gesammelte Schriften und Dichtungen. 10 parts in 5 volumes.
631758: WAGTENDONK, K. - Fasting in the Koran.
635361: WAHL, J. - Vers le concret. Études d'histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel.
632869: WAHL, J., MARCEL, G., LEVINAS, E., TILLIETTE, X., RICOEUR, P. - Jean Wahl et Gabriel Marcel. Présentation de Jeanne Hersch.
632412: WAHL, J. - Les philosophes pluralistes d'Angleterre et d'Amérique.
621859: WAL, J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
3430: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
630271: WAL, J. VAN DER - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
606661: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.
628836: WALDAU, P. , PATTON, K. , (ed.) - A communion of subjecs. Animals in religion, science and ethics.
637904: WALDNER, K. - Geburt und Hochzeit des Kriegers. Geslechtsdifferenz und Initiation in Mythos und Ritual der griechischen Polis.
621303: WALDRON, R.W. - Sense and sense development.
625548: WALENTA, M. , WEBER, C. - De Vésale à Laënnec. Médicine et pharmacie dans les collections de la Bibliothèque Nationale. Medizin und Pharmazie in den Sammlungen der Nationalbibliothek der Nationalbibliothek. Catalogue de l'exposition. Katalog zur Ausstellung. Unter Mitwirkung von/avec la collaboration de Berthe Schneider.
7262: WALKER, A., MCCORD, M., SOWA, J.F., (ED.) - Knowledge systems and prolog. A logical approach to expert systems and natural language processing.
631416: WALLACH, L. , WALLACH, M.A. - Seven views of mind.
636806: WALLAS, G., WIENER, M.J. - Between two worlds. The political thought of Graham Wallas.
636777: WALLE, W. VANDE, (RED.) - De mens beeld en evenbeeld. Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 27 september / 26 november 1989. Europalia 1989. Japan in Belgium.
634179: WALLENFELS, R. - Seleucid archival texts in the Harvard semitic museum. Text editions and catalogue raissoné of the seal impressions.
634180: WALLENFELS, R. - Seleucid archival texts in the Harvard semitic museum. Text editions and catalogue raissoné of the seal impressions.
615573: WALLER, G.F. - The strong necessity of time. The philosophy of time in Shakespeare and Elizabethan literature.
634646: WALLERSTEIN, I. - After liberalism.
639741: WALRAS, L. , PARETO, V. - L'école de Lausanne. Textes choisis de L. Walras et V. Pareto présentés et commentés par F. Oules.
615999: WALRAVENS, E., (RED.) - Liefde in meervoud. Volume 2.
625495: WALSH, W.H. - An introduction to philosophy of history.
623550: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
628734: WALSH, W.H. - Philosophy of history. An introduction.
634756: WALSH, W.H. - An introduction to philosophy of history.
596740: WALTER, E.J. - Erforschte Welt. Die wichtigsten Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschungen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen und 15 Tabellen.
580962: WALTER (WALTER ULBRICHT) - 'Kriegsschauplatz Innerdeutschland'.
630197: WALTHER, K.K., (HRSG.) - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
636092: WALTON, D. - Fundamentals of critical argumentation.
640120: WALZER, M. - Spheres of justice. A defense of pluralism & equality.
636743: WALZER, M. - Just and unjust wars. A moral argument with historical illustrations.
632584: WARD, G.C. - The civil war. An illustrated history. Based on a documentary filmscript. With contributions by Don E. Fehrenbacher, Barbara J. Fields, Shelby Foote a.o.
638270: WARD, K. - The concept of God.
572397: WARD, B. - Die Idealwelten der Ökonomen. Liberale, Radikale, Konservative. Übersetzt aus dem Amerikanischen von K. de Sousa Ferreira unter Mitarbeit von H.G. Nutzinger.
634379: WARDY, R. - The birth of rhetoric. Gorgias, Plato and their successors.
598273: WARMBRUNN, W. - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong
629900: WARNER, W., PRINS, J.L.M. - Walter Warner (ca. 1557-1643) and his notes on animal organisms. (met een samenvatting in het Nederlands).
638919: WARNOCK, M. - Existentialism.
586624: WARNOCK, M. - Schools of thought.
582572: WARNOCK, M. - Ethics since 1900.
636100: WARNOCK, G.J., (ED.) - The philosophy of perception.
614548: WARREN, HANS - Verzamelde gedichten 1941-1981.
631082: WASKOWSKY, JAPIEN - Sjaals.
611907: WATKIN, E.I. - A philosophy of form.
586351: WATSON, S.H. - Tradition(s). Refiguring community and virtue in classical German thought.
633984: WATSON, J.D. - De dubbele helix. Hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Nobelprijs won
639919: WATT, W.M. - The influence of Islam on medieval Europe.
633925: WATT, T. - Cheap print and popular piety 1550 - 1640.
596977: WATTEAU, ANTOINE - Antoine Watteau. Dessinateur de figures de différents caractères. Cent vingt-cinq reproductions accompagnées d'une notice par Émile Dacier.
638719: WATTS, A.W. - Oosters en westers denken. De betekenis van de oosterse filosofie voor het westen. Geautoriseerde vertaling: Manda Plettenburg.
571544: WATTS, ISAAK - Logica of onderwijs van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene aanpryzende voorrede voorzien door (...) Petrus Nieuwland. Derde druk.
635579: WEART, S.R., PHILIPS, M. (ED.) - History of physics.
601448: WEBER, M. - Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par I. Kalinowski avec la collaboration de R. Lardinois. Introduction et notes de I. Kalinowski et R. Lardinois.
639274: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Herausgegeben von Marianne Weber.
639857: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlass. Teilband 4: Herrschaft. Herausgegeben von Edith Hanke in Zusammenarbeit mit Thomas Kroll.
19557: WEBER, A., SALIN, E., (HRSG.) - Synopsis. Alfred Weber 30.VII. 1868 - 30. VII. 1948.
637993: WEBER, M., KALBERG, S. - Max Weber's comparative-historical sociology.
640153: WEBER, M., LEHMANN, H. - Max Webers ''Protestantische Ethik'. Beiträge aus dem Sicht eines Historikers.
637877: WEBER, MARIANNE - Erfülltes Leben.
639715: WEBER, M. - Zur Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden 1905-1912.
638611: WEBER, M., MOMMSEN, W.J., OSTERHAMMEL, J., (ED.) - Max Weber and his contemporaries.
639856: WEBER, M. - Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik. Schriften und Reden 1900 -1912. Herausgegeben von Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Peter Kurth und Birgitt Morgenbrod.
639855: WEBER, M. - Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Das antike Judentum. Schriften und Reden 1911 - 1920. Herausgegeben von Eckart Otto unter Mitwirkung von Julia Offermann.
638604: WEBER, M. - Jugendbriefe.
639521: WEBER, MARIANNE - Lebenserinnerungen.
639860: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlass. Teilband 2: Religiöse Gemeinschaften. Herausgegeben von Hans G. Kippenberg in Zusammenarbeit mit Petra Schilm unter Mitwirkung von Jutta Niemeier.
639858: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlass. Teilband 5: Die Stadt. Herausgegeben von Wilfried Nippel.
569626: WEBER, M., JANSMA, P., LAAK, W. VAN DER, (E.A.) - Max Weber. Een materialistiese analyse van enkele centrale punten van zijn werk. 2 delen.
639717: WEBER, M. - Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919.
625491: WEBER, M., WEGENER, W. - Die Quellen der Wissenschaftsauffassung Max Webers und die Problematik der Werturteilsfreiheit der Nationalökonomie. Ein wissenschaftssoziologischer Beitrag.
637971: WEBER, M., WEISS, J. - Max Webers Grundlegung der Soziologie. Eine Einführung.
632743: WEBER, M., BAUMGARTEN, E. - Max Weber. Werk und Person. Dokumente ausgewählt und kommentiert.
625482: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Fünfte, revidierte Auflage, mit Textkritischen Eräuterungen herausgegeben von J. Winckelmann. 3 volumes.
639291: WEBER, M., RADKAU, J. - Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens.
637970: WEBER, M. - Ancient Judaism
638231: WEBER, M., SWEDBERG, R. (ED.) - Essays in economic sociology.
638230: WEBER, M., DISSELKAMP, A. - L'ethique protestante de Max Weber.
637870: WEBER, M., BEETHAM, D. - Max Weber and the theory of modern politics.
637883: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu door E. Tellegen
638232: WEBER, M., KÖNIG, R., WINCKELMANN, J. (HRSG.) - Max Weber zum Gedächtenis. Materalien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit.
637887: WEBER, M. - Staatssoziologie. Mit einer Einführung und Erläuterungen, herausgegeben von J. Winckelmann.
626643: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe herausgegeben von J. Winckelmann. 2 volumes. (Erster und zweiter Halbband).
637882: WEBER, M. - Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik. Mit einer Einleitung von E. Baumgarten. Herausgegeben und erläutert von J. Winckelmann.
637911: WEBER, M., KÄSLER, D. - Einführung in das Studium Max Webers.
639261: WEBER, M., KAESLER, D. - Max Weber. Preusse, Denker, Muttersohn. Eine Biographie.
617700: WEBER, M., MÜHLMANN, W.E. - Max Weber und die rationale Soziologie.
3698: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber. The place of sociology in the work of Max Weber (with an English summary).
601607: WEBER, M., TELLEGEN, E. - De sociologie in het werk van Max Weber.
639752: WEBER, M., HENNIS, W. - Max Webers Wissenschaft vom Menschen. Neue Studien zur Biographie des Werks.
632985: WEBER, M., KÄSLER, D. - Einführung in das Studium Max Webers.
610071: WEBER, M., HELDRING, O.G. - Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid (Weber and the apriori of science and freedom).
609745: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
639859: WEBER, M. - Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlass. Teilband 3: Recht. Herausgegeben von Werner Gephart und Siegfried Hermes.
609116: WEBER, M. - Il metodo delle scienze storico-sociali. Introduzione e traduzione di Pietro Rossi.
638003: WEBER, M., KOCKA, J., (HRSG.) - Max Weber, der Historiker.
639750: WEBER, M. - Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianusmus und Taoismus. Schriften 1915 - 1920. Herausgegeben von Helwig Schmidt-Glintzer in Zusammenarbeit mit Petra Kolonko.
639616: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. An intellectual portrait. With a new introduction to the new edition by Guenther Roth.
639700: WEBER, M., WINCKELMANN, J. - Legitimität und Legalität in Max Webers Herrschaftssoziologie. Mit einem Anhang: Max Weber, Die drei reinenTypen der legitimen Herrschaft.
637994: WEBER, M., LEWIS, J. - Max Weber and value-free sociology. A marxist critque.
639368: WEBER, M., VOEGELIN, E. - Die Grösse Max Webers. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter J. Opitz.
639363: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. Herausgegeben von Marianne Weber.
639749: WEBER, M. - Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Hinduismus und Buddhismus.Schriften 1915-1920. Herausgegeben von Helwig Schmidt-Glintzer in Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Golzio.
639609: WEBER, R.L. - Science with a smile. An anthology selected by Robert L. Weber.
10375: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
638004: WEBER, M., TURNER, B.S. - Weber and islam. A critical study.
638228: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
639280: WEBER, M., BAUMGARTEN, E. - Max Weber. Werk und Person. Dokumente ausgewählt und kommentiert.
637906: WEBER, M., KRONMAN, A.T. - Max Weber.
637969: WEBER, M. - The religion of India. The sociology of Hinduism and Buddhism
617278: WEBER-KELLERMANN, I. - Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865.
638601: WEBER, M., RUNCIMAN, W.G. - A critique of Max Weber's philosophy of social science.
612639: WEBER, M. - Wetenschap als beroep en roeping. Met een nawoord 'Waardevrijheid: toen en nu door E. Tellegen
638598: WEBER, M. - Over klassen, standen en partijen. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Benschop.
639696: WEBER, M., GREEN, R.W. - Protestantism and capitalism. The Weber thesis and it s critics. Edited with an introducution.
639697: WEBER, M., VANDEKERCKHOVE, L., (RED.) - Max Weber. De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme gevolgd door De protestantse sekten en de geest van het kapitalisme.
639255: WEBER, M., MITZMAN, A. - The iron cage. An historical interpretation of Max Weber.
639734: WEBER, M., LAERMANS, R., HOUTMAN, D. - Weber.
638880: WEBER, M., BAUMGARTEN, E. - Max Weber. Werk und Person. Dokumente ausgewählt und kommentiert.
633251: WEBER, M., HENNIS, W. - Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks.
639815: WEBER, M. - Jugendbriefe.
637972: WEBER, M., KÄSLER, D., (HRSG.) - Max Weber. Sein Werk und seine Wirkung.
638012: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Dritte, erweiterte und verbesserte Auflage herausgegeben von J. Winckelmann
639751: WEBER, M. - Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden 1918 - 1920. Herausgegeben von Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Wolfgang Schwentker.
639735: WEBER, M. - The protestant ethic and the spirit of capitalism
627760: WEBER, M., MACRAE, D.G. - Weber.
639267: WEBER, M., HOROWITZ, A., MALEY, T., (ED.) - The barbarism of reason: Maw Weber and the twilight of Enlightenment.
639464: WEBER, M. - On charisma and institution building. Selected papers. Edited and with an introduction by S.N. Eisenstadt.
637919: WEBER, M., PREWO, R. - Max Webers Wissenschaftsprogramm. Versuch einer methodischen Neuerschliessung.
639732: WEBER, M. - Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
639367: WEBER, M. - Gelehrtenbriefe 1878 - 1920. Herausgegeben von Rita Aldenhoff-Hübinger und Edith Hanke. Mit einem Einleitungsessay von Gangolf Hübinger.
639365: WEBER, M. - From Max Weber. Essays in sociology
638610: WEBER, M., MOMMSEN, W.J. - Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920.
606907: WEBER, M., CHOI, HO-KEUN - Max Weber und der Historismus. Max Webers Verhältnis zur Historischen Schule der Nationalökonomie und zu den zeitgenössischen deutschen Historikern.
638608: WEBER, M., STAMMER, O., (HRSG.) - Max Weber und die Soziologie heute. Verhandlungen des 15. deutschen Soziologentages. Redaktion R. Ebbighausen.
639713: WEBER, M. - Politiek als beroep. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J.M.M. de Valk.
637918: WEBER, M., WEBER, M. - Max Weber. Ein Lebensbild. Mit einem Essay von Günther Roth.
638001: WEBER, M., TURNER, B.S. - For Weber. Essays on the sociology of fate.
638224: WEBER, M. - Selections in translation. Edited by W.G. Runciman
636653: WEBER, M. - Methodologische Schriften. Studienausgabe. Mit einer Einführung besorgt von J. Winckelmann.
636752: WEBER, A. - Der dritte oder der vierte Mensch, vom sinn des Geschichtlichen Daseins.
637473: WEBER, M., BENDIX, R. - Max Weber. An intellectual portrait.
639276: WEBER, M. - Reisebriefe 1877-1914. Herausgegeben von Rita Aldenhoff-Hübinger und Edith Hanke. Mit einem Einleitungsessay von Hinnerk Bruhns.
639745: WEBER, A. - Schriften und Aufsätze 1897 - 1955. Bibliographie. Herausgegeben vom Alfred-Weber-Institut für Sozial- und Staatswissenschaften an der Universität Heidelberg. Mit einer Einleitung von Götz Roth. Zusammengestellt von Bibliothekar Josef Kepeszczuk.
639714: WEBER, M. - Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918.
639698: WEBER, M., LOEWENSTEIN, K. - Max Webers staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer Zeit.
631267: WEDBERG, A. - A history of philosophy. Volume 3. From Bolzano to Witgenstein.
569897: WEER, M.C. TER - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
634281: WEGNER, M. - Altertumskunde.
579468: WEGNER, TOON - Mensen - portretten. Tekeningen 1945-1993.
586492: WEHLER, H.U., (HRSG.) - Geschichte und Soziologie.
599696: WEIGHT, R. - Patriots. National identity in Britain 1940-2000.
622782: WEIJERS, O., (ED.) - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignment au moyen âge. Actes du colloque Rome 21-22 octobre 1989.
637928: WEIL, S., BENARD, L. - De waarheid als roeping. Het leven van Simone Weil
635021: WEIL, E. - Philosophie der Politik. Übersetzt von K. Weigand und W. Gertz.
639353: WEIL, S. - Filosoof in de fabriek. Filosofische en politieke geschriften. Woord vooraf Kan de fabriek de ziel vervullen? Simone Weil na haar fabriekservaring Matthias Lievens
637937: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
635945: WEIL, S., DAVID, P. - Simone Weil, un art de vivre par temps de catastrophe. Transformer nos manières de penser et de vivre. Écrits de Simone Weil. Préface, essai, notes et index par Pascal David.
637926: WEIL, S., BENARD, L. - De waarheid als roeping. Het leven van Simone Weil
637936: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
639354: WEIL, S. - Filosoof in de fabriek. Filosofische en politieke geschriften. Woord vooraf Kan de fabriek de ziel vervullen? Simone Weil na haar fabriekservaring Matthias Lievens
639351: WEIL, S. - Filosoof in de fabriek. Filosofische en politieke geschriften. Woord vooraf Kan de fabriek de ziel vervullen? Simone Weil na haar fabriekservaring Matthias Lievens
635938: WEIL, S. - Désarroi de notre temps et autres fragments sur la guerre. Deuxième édition augmentée d'une lettre à Bernanos et d'un post-scriptum. Présentation, étude, notes et index par Pascal David. Postface de Paul Colrat.
639355: WEIL, S. - Filosoof in de fabriek. Filosofische en politieke geschriften. Woord vooraf Kan de fabriek de ziel vervullen? Simone Weil na haar fabriekservaring Matthias Lievens
623965: WEIL, S. - La condition ouvrière.
637927: WEIL, S., BENARD, L. - De waarheid als roeping. Het leven van Simone Weil
628977: WEIL, G. - Legenden der Muselmannen over bijbelsche personen volgens Arabische bronnen zamengesteld. Uit het Hoogduitsch vertaald door M. Keijzer. Met een voorbericht van P.J. Veth.
639350: WEIL, S. - Filosoof in de fabriek. Filosofische en politieke geschriften. Woord vooraf Kan de fabriek de ziel vervullen? Simone Weil na haar fabriekservaring Matthias Lievens
580376: WEIL, E. - Logique de la philosophie.
637924: WEIL, S., BENARD, L. - De waarheid als roeping. Het leven van Simone Weil
637935: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
637922: WEIL, S., BENARD, L. - De waarheid als roeping. Het leven van Simone Weil
637508: WEIL, S., DUJARDIN, P. - Simone Weil idéologie et politique. Préface de C. Audry.
639352: WEIL, S. - Filosoof in de fabriek. Filosofische en politieke geschriften. Woord vooraf Kan de fabriek de ziel vervullen? Simone Weil na haar fabriekservaring Matthias Lievens
637938: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
627398: WEIL, S., JANEIRA, A.L. - Conhecer Simone Weil.
588883: WEIL, E. - Philosophie politique.
588881: WEIL, E. - Philosophie morale.
637934: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
637933: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
637932: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
637930: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
637931: WEIL, S. - Onderdrukking en vrijheid. Filosofische en politieke geschriften
637925: WEIL, S., BENARD, L. - De waarheid als roeping. Het leven van Simone Weil
635789: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek of verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend in de zamenleving en geschriften betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. Vermeerderd met al de woorden omschreven in het supplement op dit kunstwoordenboek in 1832 te Rotterdam in het licht gegeven.
598837: WEIN, H. - Philosophie als Erfahrungswissenschaft. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie und Sprachphilosophie. Ausgewählt und eingeleitet von J.M. Broekman.
575516: WEIN, H., BROEKMAN, J.M., KNOPF, J., (HRSG.) - Konkrete Reflexion. Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag.
628902: WEIN, H. - Das Problem des Relativismus. Philosophie im Übergang zur Anthropologie.
3227: WEIN, H. - Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts.
613471: WEINBERG, J.R. - Abstration, relation, and induction. Three essays in the history of thought.
632035: WEINBERGER, O. - Rechtslogik. Versuch einer Anwendung moderner Logik auf das juristische Denken.
5514: WEINGART, P., (HRSG.) - Wissenschaftsforschung. Eine Vorlesungsreihe mit Beiträgen von Ben-David, Hirsch, Kambartel, Krohn, Lakatos, Radnitzky u.a.
637271: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., (Hrsg.) - Logik, Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie. Akten des 11. Internationalen Wittgenstein Symposiums 4. bis 13. August 1986 (Kirchberg am Wechsel (Österreich). Ausgewähle Beiträge. Logic, Philosophy of science and epistemology.
5769: WEINGARTNER, P., SCHURZ, G., DORN, G., (ED.) - The role of pragmatics in contemporary philosophy. Die Rolle der Pragmatik in der Gegenwartsphilosophie. Beiträge des 20. Internationalen Wittgenstein Symposiums 10. - 16. August, 1997 Kirchberg am Wechsel. 2 volumes.
634091: WEININGER, O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek. Aangevuld met Weiningers aantekenboekje, brieven van August Strindberg en bijdragen vanuit modern perspectief van A. Stopczyk, G.Dischner en R. Calasso
633876: WEININGER, O. - Über die letzten Dinge. Mit einem biographischen Vorwort von M. Rappaport und mit einem Nachwort von Hermann Swoboda 'Gedanken über den Denker und das Denken'.
639306: WEININGER, O. - Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung.
583226: WEINKE, K. - Rationalität und Moral.
618968: WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
634077: WEINREB, F., WACHTER, E. - Weinreb hören und sehen. Freidrich Weinreb autobiographische Notizen zu Vorträgen und Veröffentlichungen 1928 bis 1980. Eine Festgabe für Friedrich Weinreb zum 70. Geburtstag mit einem vollständigen Verzeichnis seiner in deutscher und holländischer Sprache gehaltenen Vorträge zur jüdischen Überlieferung und einer Bibliographie. Herausgegeben und eingeleitet von Christian Schneider.
589064: WEINSTEIN, M.A. - Finite perception. Reflections on virtue.
623040: WEINTRAUB, A., SCHWARTZ, E. , ARONSON, J.R., (ED.) - The economic growth controversy.
636829: WEINTRAUB, E.R., (ED.) - Toward a history of game theory. Annual supplement to volume 24 History of political economy.
574764: WEIPPERT, G. - Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Studien zum gegenwärtigen Zeitalter.
637964: WEIR, J.D. - The Venus tablets of Ammizaduga.
627102: WEIR, R.F., (ED.) - Ethical issues in death and dying.
580341: WEIS, B. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie.
621779: WEISCHEDEL, W. - Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Zwei Bände in einem Band. 2 parts in one volume.
625976: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
13216: WEISCHEDEL, W. - Filosofie door de achterdeur. Nederlandse vertaling: V. Thijssen.
605266: WEISCHEDEL, W. - Philosophische Grenzgänge. Vorträge und Essays.
610359: WEISCHEDEL, W. - Skeptische Ethik.
6889: WEISCHEDEL, W. - 34 grosse Philosophen in Alltag und Denken. Die philosophische Hintertreppe.
610782: WEISKRANTZ, L. - Consciousness lost and found. A neuropsychological exploration.
584271: WEISS, A.S. - The aesthetics of excess.
636332: WEISZ, G. - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenregister. Voor Nederland ingeleid, vertaald en bewerkt door R.W. Haentjens Dekker. Ruim 150 afbeeldingen o.m. in kleuren en 2500 merken en signaturen van kunstenaars.
639168: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
615906: WEITENKAMPF, F. - The illustrated book.
12928: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wahrnehmung der Neuzeit.
632602: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wahrnehmung der Neuzeit.
632601: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Aufbau der Physik.
632600: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Zum Weltbild der Physik.
636922: WEIZSACKER, C.F. VON - Zeit und Wissen.
630634: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Aufbau der Physik.
624131: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
609426: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede. Met een inleiding van B.V.A. Röling
602109: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
575423: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen.
632621: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Mensch in seiner Geschichte.
632620: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Die Einheit der Natur. Studien.
567257: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Wege in der Gefahr. Eine Studie über Wirtschaft, Gesellschaft und Kriegsverhütung.
567328: WEIZSÄCKER, C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie.
585537: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
626162: WELLEK, R. - Confrontations. Studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century.
586688: WELLEK, A. - Ganzheitspsychologie und Strukturtheorie. Zwölf Abhandlungen zur Psychologie und philosophischen Anthropologie. Mit 13 Abbildungen.
630847: WELLENREUTHER, H., (Hrsg.) - Göttingen 1690 -1755. Studien zur Sozialgeschichte einer Stadt. Mit 6 Karten, 11 Abbildungen und zahlreichen Tabellen.
616341: WELTE, B. - Religionsphilosophie.
637705: WELTON, D. (ED.) - Body and flesh. A philosophical reader.
617451: WENDEL, W.J., HOFSTEDE DE GROOT, C.P. - Groningens Akademiefeest van september 1864. Geschetst door W.J. Wendel. Met vijf platen. Bijgebonden: Het christendom. De kweeker der humaniteit. Godsdienstige rede ter opening der viering van het 250 jarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, den 13 september 1864 uitgesproken in de Martinikerk door P. Hofstede de Groot. Bijgebonden: Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de feestviering bij den gelegenheid van den tweehonderdvijftigsten verjaardag van Hoogeschool te Groningen gehouden den 13sden, 14 den, 15den, 16den en 17den september 1864
592195: WENNEKES, W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
632915: WENZEL, S. - Jüdische Bürger und kommunale Selbstverwaltung in Preussischen Städten 1808 - 1848. Mit einem Vorwort von Hans Herzfeld.
617819: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung. Natur und Geist als Probleme der Metaphysik. Zweite, um ein Nachwort, Namen- und Sachverzeichnis vermehrte Auflage.
568842: WENZL, A. - Philosophie als Weg. Von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.
596409: WENZL, A. - Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische Bedeutung.
587578: WERBLOWSKY, R.J.Z., BLEEKER, C.J., (ED.) - Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th july 1968.
634160: WEREN, W., KOCH, D.A., (ED.) - Recent developments in textual criticism. New Testament, other early christian and jewish literature. Papers read at a Noster-conference in Münster, january 4-6, 2001.
17897: WERNER, K., SCHROEDER, W. - Karl Werner als Sozialphilosoph.
634933: WERNER, K.F. - Naissance de la noblesse. L'essor des élited politiques en Europe.
640150: WERSKEY, G. - The visible college.
640157: WERT, C.A., THOMSON, R.M. - Physics of solids. International student edition.
611573: WERTHEIM, M. - De hemelpoort van cyberspace. Een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
610816: WERTHEIM, M. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
591067: WESS, S., ALTHOFF, K.D., RICHTER, M.M., (ED.) - Topics in case-based reasoning. First European workshop, EWCBR-93 Kaiserslautern, Germany, november 1-5, 1993. Selected papers.
622122: WESSELING, H.L. - Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914.
599374: WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
631053: WESTPHAL, F.A. - The art of philosophy. An introductory reader.
635690: WESTPHAL, J., LEVENSON, C., (ED.) - Time. With introduction.
602597: WESTRA, E. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
606529: WESTRHENEN, S.C., SOMMERHALDER, R., TONINO, J.F.M. - Logica. Een inleiding met toepassingen in de informatica.
639645: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Bavot Pforten. Bava Qamma - Erste Pforte. Bava Mesia - Mittlere Pforte. Bava Batra - Letzte Pforte. Übersetzt von Gerd A. Wevers.
639650: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Makkot Geisselung. Shevuot Schwüre. Übersetzt von Gerd A,. Wewers.
639675: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Sanhedrin Gerichtshof. Übersetzt von Gerd A. Wewers.
639672: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Terumot Priesterhebe. Übersetzt von Gerd A. Wewers.
639673: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Pea Ackerecke. Übersetzt von Gerd A. Wewers.
639674: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Avoda Zara Götzendienst. Übersetzt von Gerd A. Wewers.
639647: WEWERS, G.A., (ÜBERS.) - Hagiga Festopfer. Übersetzt von Gerd A. Wewers.
596083: WEYDT, H., (ED.) - Sprachtheorie und Sprachphilosophie. Teoria y filosofia del lenguaje. Théorie et philosophie de langage. Language theory and language philosophy.
631787: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
588456: WEYEMBERGH, M., BOSSCHE, M. VAN DEN, (RED.) - Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk.
624328: WEYL. H. - L'analyse mathématique du problème de l'espace. Édition bilingue allemand-français d'après. Mathematische Analyse des Raumproblems, 1923. Les tapuscrits des conférences de Barcelone, mars 1922. Traduction et préface par Éric Audureau et Julien Bernard. 2 volumes.
635002: WHEELER, M. - The Indus civilization. Supplementary volume to the Cambridge history of India.
629894: WHETTON, H., (ED.) - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
634681: WHITE, R.M. - Talking about God. The concept of analogy and the problem of religious language.
640026: WHITE, H. - Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe.
625773: WHITE, H. - Snuff bottles from China. The Victoria and Albert Museum Collection. Photography by Ian Thomas.
612434: WHITE, G. - The natural history of Selborne. Edited with an introduction and notes by W.S. Scott. Drawings by John Piper.
625667: WHITE, HAYDEN, PAUL, H. J. - Masks of meaning. Existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history.
636369: WHITE, N. - A brief history of happiness.
573820: WHITE, F.C. - Knowledge and relativism. An essay in the philosophy of education.
635686: WHITE, A.R. - Grounds of liability. An introduction to the philosophy of law.
635864: WHITE, R.J., - The anti-philosophers. A study of the philosophes in eighteenth century France.
639297: WHITE, R.L. - Basic quantum mechanics.
637807: WHITEHEAD, A.N., POLANOWSKI, J.A., SHERBURNE, D.W., (EDS.) - Whitehead's philosophy. Points of connection.
638924: WHITEHEAD, A.N., KLINE, G.L., (ED.) - Alfred North Whitehead. Essays on his philosophy. With an introduction.
637697: WHITEHEAD, A.N., KLINE, G.L., (ED.) - Alfred North Whitehead. Essays on his philosophy. With an introduction.
637794: WHITEHEAD, A.N., SAINT-SERNIN, B. - Whitehead. Un univers en essai.
637787: WHITEHEAD, A.N. - Wissenschaft und moderne Welt. Mit einer Einleitung von L. Deuel und einem Nachwort des Herausgebers. Aus dem Amerikanischen übersetzt von G. Tschiedel und F. Bondy.
639559: WHITEHEAD, A.N., FORD, L.S. - Transforming process theism.
605783: WHITEHEAD, A.N., LASZLO, E. - La métaphysique de Whitehead: recherche sur les prolongements anthropologiques. Traduit de l'anglais par C. Harzic.
638031: WHITEHEAD, A.N. - The concept of nature. The Tarner lectures delivered in Trinity College november 1919.
637810: WHITEHEAD, A.N., KOUTROUFINIS, S.A. (Hrsg.) - Prozesse des Lebendigen. Zur Aktualität der Naturphilosophie A.N. Whiteheads.
637811: WHITEHEAD, A.N., ROHMER, S. - Whiteheads Synthese von Kreativität und Rationalität. Reflexion und Transformation in Alfred North Whiteheads Philosophie der Natur.
636994: WHITEHEAD, A.N., OOMEN, P.M.F. - Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
603212: WHITMAN, W., SCHYBERG, F. - Walt Whitman
630652: WHITMAN, WALT - Walt Whitmans Werk in zwei Bänden. Ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Hans Reisiger. 2 volumes.
615240: WHITROW, G.J. - Die Erfinding der Zeit. Aus dem Englischen von Doris Gerstner.
592960: WHYNES, D.K., (ED.) - What is political economy? Eight perspectives.
634403: WIBAUT, F.M. - Trusts en kartellen.
568086: WIBAUT, F.M. - Ordening der wereldproductie.
628518: WICKSTEED, P.H. - The common sense of political economy and selected papers and reviews on economic theory. Edited with an introduction by Lionel Robbins. 2 volumes.
622935: WIDDER, FRIEDRICH ADAM, - Exercitationum philosophicarum fasciculus.
634252: WIDERÖE, ROLF, WALOSCHECK, P., (ED.) - The infancy of particle accelerators. Life and work of Rolf Wideröe. Compiled and edited. This English translation is an updated and improved version of the German original edition. Translation by Karen Waloschek.
633499: WIEBEL, C. - Italienische Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts. Kupferstiche und Radierungen aus eigenem Besitz. 12.6.-18:9 1994 Kunstsammlungen der Veste Coburg.
628919: KOMMISSION GESAMTKATALOG WIEGENDRUCKE - Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 10 volumes.
595772: WIEGNER, A. - Observation, hypotheses, introspection. Edited by I. Nowakowa.Translated by K. Paprzycka
635338: WIEHL, R. - Von der inneren Unfreiheit des Menschen. Philosophische Aufsätze über Emotionen. Herausgegeben von Knut Eming.
633934: WIELAND, C.M. - Übersetzung des Horaz. Herausgegeben von Manfred Fuhrmann.
601261: WIELE, J.B.S. VAN DER - Gulde-jaer ons heeren Iesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmers.
636615: WIENER, P.P. - Evolution and the founders of pragmatism. With a foreword by John Dewey.
635175: WIENER, N. - God, mens en machine. Met een voorwoord van H. Brandt Corstius
631774: WIENER, N. - Collected works with commentaries. Edited by P. Masani. Complete in four volumes.
584947: WIENER, P.P., NOLAND, A., (ED.) - Ideas in cultural perspective.
638946: WIER, J., DOOREN, L. - Doctor Johannes Wier. Leven en werken.
621363: WIERINGA, N.J., THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nicolaas Jarichides Wieringa. Een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland.
628901: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
575443: WIERSMA, J. - Odyssee van de vrijheid. Ethiek voor(bij) de tweespalt.
616063: WIERSMA, W. - Peri Telous. Studie over de leer van het volmaakte leven in de ethiek van de oude stoa.
632917: WIESBACH, I., (RED.) - Judentum im Zeitalter der Aufklärung. Herausgegeben vom Vorstand der Lessing-Akademie.
632502: WIESE, L. VON - Ethik in der Schauweise der Wissenschaften vom Menschen und von der Gesellschaft.
639576: WIESE, L. VON - Die Philosophie der persönlichen Fürworter.
639618: WIESE, L. VON - System der allgemeinen Soziologie als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre).
639575: WIESE, L. VON - Das Ich und das Kollektiv.
595237: WIESER, A.R. - Philosophie. Einführung und Orientierung.
624326: WIGGINS, A.W., WYNN, C.M. - The human side of science. Edison and Tesla, Watson and Crick and other personal stories behind science's big ideas.
1825: WIGHTMAN, W.P.D. - Science in a renaissance society.
631291: WIGODER, G., (ED.) - The new standard jewish encyclopdia. Orignal edition by Cecil Roth and Geoffrey Wigoder. New revised edition.
636299: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren. Van genootschap Architectura et Amicitia. 1920, nummer 5. Typografishe verzorging door T. TH. Wijdeveld. Omslag houtsnede door Josef Cantré. Dit nummer is gewijd aan de kunst der Hongaren (...).
636285: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. 4de jaar 1921, nummer 12. Typografische verzorging door H. TH, Wijdeveld. Omslag teekening door de architecten B. Bijvoet en J. Duker. Dit nummer is gewijd aan het project van de architecten B. Bijvoet en J. Duiker te Zandvoort voor het nieuwe Rijksacademiegebouw te Amsterdam. Het bevat een aantal reproducties naar de uitgewerkte teekeningen van de architecten en van hun medewerker den heer A..L. Oger. De begeleidende tekst geschreven door prof. A.J. der Kinderen en H.Th. Wijdeveld. Typografische verzorging door H. Th. Wijdeveld.
636478: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia. Dit is nummer 8 en 9 van de 5de serie (1923) en gewijd aan schelpen. De tekst is geschreven door R.N. Roland Holst en H.T. Wijdeveld. De omslag is een litho door R.N. Roland Holst. Foto's Bernard Eilers.
636302: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren. Van genootschap Architectura et Amicitia. Dit boek is no. 1 van den 5den jaargang (1923) en gewijd aan de glas in lood ramen die door R.N. Roland Holst werden ontworpen en geschilderd voor de aula van het lyceum te Amsterdam en voor het trappenhuis van het postkantoor te Haarlem. De inleiding werd geschreven door Dr. R.W. van Royen. De omslag (clichédruk) naar een teekening van Jac Jongert. Foto's Bernard Eilers.
636298: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. 2e jaar juni 1919, nummer 6. Typografische verzorging door H. TH. Wijdeveld. Omslag ontworpen door Johan Luger, Koloman Moser door J.L.M. Lauweriks, De stem van den nieuwen tijd door Blaauw, Kunst te Londen door Jan Poortenaar. Af- en toe-wendingen door H.A. v.d. Eynde.
636296: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. 4de jaar 1921, nummer 6. Typografische verzorging door H. Th. Wijdeveld. Omslag litho door Jaap Gidding. Dit nummer bevat teekeningen en foto's van een landhuis te Oostvoorne. Architecten Vorkink en Wormser- met inleiding door J.F. Staal.
636546: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren. Van het genootschap Architectura et amicitia. Dit is het 7de nummer van de 5de serie (1923) en gewijd aan bouwwerken, uitgevoerd door de afdeeling gebouwen van den dienst van publieke weken der gem. Amsterdam. De inleidende tekst is van Ir. Jan Gratama. De omslag (litho) door Anton Kurvers.
636297: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. 4de jaar 1921, nummer 9 en 10. Typografische verzorging door H. TH. Wijdeveld. Typografische omslag naar een teekening door Frits Lensvelt. Dit nummer is gewijd aan de internationale theatervoorstelling. Zij werd georganiseerd op initiatief van de vereeniging Kunst aan het volk te Amsterdam en gehouden in het Stedelijk Museum in de maanden januari en februari 1922. Het bevat reproducties van de inrichting der tentoonstelling. Verder reprodukties naar decors - ontwerpen en foto's van vele costuum-tekeningen. De inleiding is van H. TH. Wijdeveld verder artikelen van den Engelsman Edward Gordon Craig, van den Zwitser Adolphe Appia, de Franschen Gaston Baty en F. Gémier, de Duitschers Leopold Jessner en Oskar Fischel, de Amerikanen R. MacGowan en George Nathan.
636304: WIJDEVELD, H.TH., (RED.) - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren. Van genootschap Architectura et Amicitia. 1920, nummer 5. Typografische verzorging door T. TH. Wijdeveld. Omslag houtsnede door Josef Cantré. Dit nummer is gewijd aan de kunst der Hongaren (...)
19350: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen.
570846: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het vraagstuk van den vrijen wil.
623212: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
637719: WIJNBERG, R. - En mijn tafelheer is Plato. Een filosofische kijk op de actualiteit.
623493: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
577683: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. The jews in Amsterdam. A study on the changes of their attitudes (with a summary in English).
618186: WIJNBERG, R. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van vroeger over dilemma's van nu.
576351: WIJNGAERT, M. VAN DEN, BEULLENS, L., BRANTS, D. - België en zijn koningen. Monarchie en macht.
617523: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U. VON - Euripides Herakles. Complete in 3 volumes.
607097: WILBRANDT, R. - Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft. Erkenntniskritische und methodologische Grundlegung.
601909: WILD, J., SUGARMAN, R.I., DUNCAN, R.B., (ED.) - The promise of phenomenology. Posthumous papers of John Wild.
19353: WILDE, R. DE - Discipline en legende. De identiteit van de sociologie in Duitsland en de Verenigde Staten 1870-1930.
635190: WILDER, R.L. - The foundations of mathematics.
579647: WILDERVANCK, L.S., SMOOK, A.H., SCHMIDT, A.L.C., (RED.) - Medische faculteits vereeniging te Groningen. 1907-1932.
568816: WILDIERS, M., DAMSTEEGT, B.C., HEERING, H.J., (E.A.) - Tussen intuïtie en weten. Zes grote denkers tussen exacte en geesteswetenschappen.
629006: WILDIERS, M. - Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay.
633567: WILDIERS, M. - Kosmologie in de westerse cultuur. Historisch-kritisch essay.
573325: WILDIERS, M. - Het verborgen leven van de cultuur.
569946: WILDIERS, M. - De eeuw der onwetendheid.
590750: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
596732: WILKE, M. - 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951.
3012: WILKERSON, T.E. - Minds, brains and people.
621209: WILKINSON, BERTIE, SANDQUIST, T.A., POWICKE, M.R., (ed.) - Essays in medieval history presented to Bertie Wilkinson.
634342: WILL, C.M. - Theory and experiment in gravitational physics.
577068: WILL, F.L. - Induction and justification. An investigation of cartesian procedure in the philosophy of knowledge.
638903: WILLEMS, JAN FRANS - Letterkundige vereeniging Jan Frans Willems. Het Vlaamsche volk. Jaarboek voor 1876 en 1877.
633521: WILLEMSEN, AUGUST - Braziliaanse brieven.
634775: WILLEMSEN, R. - Ontspoord eigenbelang. Essay over Spinoza en economische complexiteit.
581946: WILLEY, B. - The seventeenth background. Studies in the thought of the age in relation to poetry and religion.
612795: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
616200: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies in the idea of nature in the thought of the period.
620435: WILLIAM OF CONCHES, GRABMANN, M. - Handschriftliche Forschungen und Mitteilungen zum Schrifttum des Wilhelm von Conches und zu Bearbeitungen seiner naturwissenschaftlichen Werke.
622539: WILLIAM OF OCKHAM, BIEL, GABRIEL - Collectorium in IV libros sententiarum Guillelmi Occam. 4 Teile in 2 Bänden. 4 parts in 2 volumes.
614546: WILLIAM OF AUVERGNE, BOROK, H. - Der Tugendbegriff des Wilhelm von Auvergne (1180-1249). Eine moralhistorische Untersuchung zur ideengeschichtliche Rezeption der aristotelischen Ethik.
606913: WILLIAME, R. - Les fondements phénoménologiques de la sociologie compréhensive: Alfred Schütz et Max Weber.
599856: WILLIAMS, R., EAGLETON, T., (ED.) - Raymond Williams. Critical perspectives.
627187: WILLIAMS, M. - Unnatural doubts. Epistemological realism and the basis of scepticism.
617268: WILLIAMS, B., MONTEFIORE, A., (ED.) - British analytical philosophy.
636414: WILLIAMS, R., PINKNEY, T., (ED.) - The politics of modernism. Against the new conformists. Edited and introduced by Tony Pinkney.
636855: WILLIAMS, G.C. - Plan and purpose in nature.
610856: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus. Zweite verbesserte und vermehrte, mit Namen- und Sachregister und terminologischem Anhange versehene Auflage. In drei Bänden. 3 volumes. Complete set.
621742: WILPERT, P., (HRSG.) - Die Metaphysik im Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie. Köln, 31. August - 6. September 1961. Im Auftrage der Socièté Internationale pour l'étude de la philosophie médiévale.
630391: WILS, J.P. - De plaats van de mens. Ethische studies over zintuiglijkheid.
638622: WILSON, D.M. (ED.) - The archaeology of Anglo-Saxon England.
620541: WILSON, P.J. - Man, the promising primate. The conditions of human evolution.
640044: WILSON, E.O. - On human nature.
607194: WILSON, H.T. - Tradition and innovation. The idea of civilization and its significance.
630218: WILSON, R.J., (ED.) - Darwinism and the American intellectual. A book of readings.
639173: WILSON, E.O. - Nature revealed. Selected writings, 1949-2006.
637239: WILSON, A.N. - De begrafenis van God. De ondergang van het geloof in de westerse samenleving
633101: WIMMER, F.M., (HRSG.) - Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika.
606876: WINCKEL, A. - Animisme en christendom (Het heidendom der natuurvolken). Bewerkt naar Joh. Warneck, Die Lebensdkräfte des Evangeliums, u.s.w. A.C. Kruyt. Het animisme in den Indischen archipel en andere bronnen. Met een voorrede van J. Warneck en 12 illustraties.
569462: WINDELBAND, W. - Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte. Complete in 2 volumes.
613527: WINDELBAND, W. - Theories in logic
626011: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Billige Ausgabe. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Herausgegeben von Heinz Heimsoeth.
638540: WINDELBAND, W. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel Die Philosophie im 20. Jahrhundert und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Herausgegeben von Heinz Heimsoeth.
634501: WINDELBAND, W. - Die Philosophie im deutschen Geistesleben des XIX. Jahrhunderts. Fünf Vorlesungen.
583259: WINGERT, L. - Gemeinsinn und Moral. Grundzüge einer intersubjektivistischen Moralkonzeption.
637524: WINGERT, L. - Gemeinsinn und Moral. Grundzüge einer intersubjektivistischen Moralkonzeption.
572015: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
631259: WINKELAAR, P. - Zingeving en wereldbeschouwing. Een introductie.
611709: WINKELMAN, P.H., (RED.) - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 6 delen.
584242: WINKLER, E.R., COOMBS, J.R., (ED.) - Applied ethics: a reader.
608587: WINNACKER, K. - Challenging years. My life in chemistry
639458: WINOGRAD, T. - Language as a cognitive process. Volume 1: Syntax.
638989: WINSTON, P.H. - Artificial intelligence.
628882: WINTER, G. - Elements for a social ethic. Scientific perspectives on social process.
632903: WINTER, P.J. VAN - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Gemenebest. Compleet in 2 delen.
628809: WINTER, B.W. - Philo and Paul among the sophists. Alexandrian and Corinthian responses to a Julio-Claudian movement.
611265: WINTERNITZ, M. - Der ältere Buddhismus nach Texten des Tipitaka.
570086: WINTHUIS, J. - Einführung in die Vorstellungswelt primitiver Völker. Neue Wege der Ethnologie.
630268: WINTLE, J. , (ed.) - Makers of nineteenth century culture 1800 - 1914.
626651: WIRTH, JOSEPH, SCHULZE-BIDLINGMAIER, I. , (RED.) - Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Die Kabinette Wirth I und II. 10. Mai 1921 bis 26. Oktober 1921. 26. Oktober 1921 bis 22. November 1922. 2 volumes.
602749: WIRZ, L. - Wirtschaftsphilosophie. Rekonstruktion der Wirtschaftstheorie.
629053: WISCHER, E. , (RED.) - Propyläen Geschichte der Literatur. Literatur und Gesellschaft der westlichen Welt. Complete in 6 volumes.
617242: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
1411: WISDOM, J. - Paradox and discovery.
618398: WISDOM, J., BAMBROUGH, R., (ed.) - Wisdom: Twelve essays.
637702: WISDOM, J. - Philosophy and psycho-analysis.
584407: WISNIEWSKI, A. - The posing of questions. Logical foundations of erotetic inferences.
640048: WIT, H.C.D. DE - Wat is leven? Een cultuurgeschiedenis van de biologie.
628486: WIT, H.C.D. DE - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. 2 delen in 3 banden. Compleet.
631842: WIT, H.F. DE - De drie juwelen. Hoe het pad van de Boeddha op te gaan.
633020: WITSEN, NICOLAAS, WINIUS, A., WLADIMIROFF, I. - De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaas Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland.
621812: WITSEN, NICOLAAS - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aentekeningen. Uitgegeven door Th. J.G. Locher en P. de Buck. Met 6 kaarten, een portret en 3 afbeeldingen. Compleet in 3 delen.
623183: WITT, MME DE (NÉE GUIZOT) - Les premiers rois de France (Mérovingiens, Carlovingiens et premiers Capétiens) d'après les chroniqueurs de Grégoire de Tours a Guillaume de Tyr. Texte abrégé, coordonné et traduit. Ouvrage contenant 11 planches en chromolithographie, 47 grandes compositions tirées sur bois et 267 gravures d'après les monuments et les manuscrits de l'époque.
639766: WITTE, H.A., BEKS, M., GEBHART-SAYER, A. - The image in writing.
636831: WITTFOGEL, K.A. - Oriental despotism. A comparative study of oriental power.
639819: WITTGENSTEIN, L., MORAWETZ, T. - Wittgenstein and knowledge. The importance of on certainty.
636221: WITTGENSTEIN, L., MALCOLM, N. - Wittgenstein: a religious point of view? Edited with a response by P. Winch.
635480: WITTGENSTEIN, L., MERSCH, D., (HRSG.) - Gespräche über Wittgenstein.
636029: WITTGENSTEIN, L., BOENDERS, F., (RED.) - Over Wittgenstein gesproken. Gesprekken met A. Hübner en A. Janik, B. McGuinness, F. Parak, E. Anscombe, A. Kenny, G.H. von Wright, M. Black, J. Hintikka, H. Spiegelberg, N. Malcolm, J. Bouveresse.
639595: WITTGENSTEIN, L., MALCOLM, N. - Ludwig Wittgenstein. A memoir. With a biographical sketch by G.H. von Wright.
630931: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
639601: WITTGENSTEIN, L., DERRIDA, J., STATEN, H. - Wittgenstein and Derrida.
566159: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
639918: WITTGENSTEIN, L., MONK, R. - Ludwig Wittgenstein. Het heilige moeten. Een biografie
635479: WITTGENSTEIN, L., KÖLBEl, M., WEISS, B., (ED.) - Wittgenstein's lasting significance. Edited by Max Kölbel and Bernhard Weiss.
639462: WITTGENSTEIN, L., HAGBERG, G.L. - Art as language. Wittgenstein, meaning, and aesthetic theory.
636231: WITTGENSTEIN, L., MOYAL-SHARROCK, D., BRENNER, W.H. (ED.) - Readings of Wittgenstein's on certainty.
635491: WITTGENSTEIN, L., VESEY, G. (ED.) - Understanding Wittgenstein.
635492: WITTGENSTEIN, L., STROLL, A. - Wittgenstein
635493: WITTGENSTEIN, L., GARVER, N. - This complicated form of life. Essays on Wittgenstein.
627500: WITTGENSTEIN, L., WRIGHT, C. - Wittgenstein on the foundations of mathematics.
635485: WITTGENSTEIN, L., STERRETT, S.G. - Wittgenstein flies a kite. A story of models of wings and models of the world.
633351: WITTGENSTEIN, L. - Wittgenstein's family letters. Corresponding with Ludwig. Edited with an introduction by Brian McGuinness
633354: WITTGENSTEIN, L., LUNTLEY, M. - Wittgenstein. Meaning and judgement.
19415: WITTGENSTEIN, L., BOUVERESSE, J. - Wittgenstein: la rime et la raison. Science, éthique et esthétique.
632991: WITTGENSTEIN, L., PEURSEN, C.A. VAN - Ludwig Wittgenstein. An introduction to his philosophy
633013: WITTGENSTEIN, L., BRAND, G. - Die grundlegenden Texte von Ludwig Wittgenstein.
635470: WITTGENSTEIN, L., MORICK, H., (ED.) - Wittgenstein and the problem of other minds.
621462: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
634712: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
636220: WITTGENSTEIN, L., ENGEL, S.M. - Wittgenstein's doctrine of the tyranny of language. An historical and critical examination of his blue book. With an introduction by S. Toulmin.
636230: WITTGENSTEIN, L., MOYAL-SHARROCK, D. - Understanding Wittgenstein's on certainty.
639596: WITTGENSTEIN, L., FANN, K.T., (ED.) - Ludwig Wittgenstein: the man and his philosophy.
639473: WITTGENSTEIN, L., JANIK, A., TOULMIN, S. - Wittgenstein's Vienna.
639586: WITTGENSTEIN, L., KENNY, A. - The legacy of Wittgenstein.
613824: WITTGENSTEIN, L. - Schriften. Beiheft. Mit Beiträgen von Ingeborg Bachmann, Maurice Cranston, José Ferrater Mora, Paul Feyerabend, Erich Heller, Bertrand Russell, George H. von Wright.
625945: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
635488: WITTGENSTEIN, L., WAUGH, A. - The house of Wittgenstein. A family at war.
636236: WITTGENSTEIN, L., WRIGHT, C. - Wittgenstein on the foundations of mathematics.
636218: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
628808: WITTGENSTEIN, L., EDMONDS, D., EIDINOW, J. - De vloek van Wittgenstein. Het onbesliste gevecht met Karl Popper
601621: WITTGENSTEIN, L., PHILLIPS, D.L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
636229: WITTGENSTEIN, L., HARTNACK, J. - Wittgenstein and modern philosophy
620043: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
634644: WITTGENSTEIN, L., KUYPERS, E., (RED.) - Wittgenstein. Met bijdragen van: V. Brümmer, W. Dupré, A.W. van Haaften, E. Kuypers, W. de Pater, P. Smeyers, T. Tak en I. Verhack.
636326: WITTGENSTEIN, L. - Philosophical grammar. Part I The proposition, and its sense. Part II on logic and mathematics. Edited by Rush Rhees
636234: WITTGENSTEIN, L., MOORE, G.E., STROLL, A. - Moore and Wittgenstein on certainty.
636233: WITTGENSTEIN, L., READ, R., LAVERY, M.A. (ED.) - Beyond the tractatus wars. The new Wittgenstein debate.
638731: WITTGENSTEIN, L. - Tractatus logico-philosophicus. The German text of Ludwig Wittgenstein's Logisch-philosophische Abhandlung with a new translation by D.F. Pears & B.F. McGuinness and with the introduction by B. Russell.
639789: WITTGENSTEIN, L. - Philosophische Bemerkungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von R. Rhees.
639594: WITTGENSTEIN, L., ANSCOMBE, G.E.M. - An introduction to Wittgenstein's Tractatus.
636222: WITTGENSTEIN, L., WEININGER, O.,STERN, D.G., SZABADOS, B. (EDS.) - Wittgenstein reads Weininger.
636219: WITTGENSTEIN, L., MCGUINESS, B., (ED.) - Wittgenstein and his times.
635296: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
631492: WITTGENSTEIN, L., GRAYLING, A.C. - Wittgenstein. Nederlandse vertaling T. Bos.
636227: WITTGENSTEIN, L., MORAWETZ, T. - Wittgenstein and knowledge. The importance of on certainty.
636226: WITTGENSTEIN, L., MCGUINESS, B. - Wittgenstein. A life. Young Ludwig 1889-1921.
636016: WITTGENSTEIN, L. - Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlass. Herausgegeben von G.H. von Wright. Unter Mitarbeit von H. Nyman.
630923: WITTGENSTEIN, L., JOHANNESSEN, K.S., NORDENSTAM, T., (Hrsg.) - Wittgenstein - Ästhetik und transzendale Philosophie. Akten eines Symposiums in Bergen (Norwegen) 1980.
635496: WITTGENSTEIN, L., HALLER, R. - Questions on Wittgenstein.
639598: WITTGENSTEIN, L., MAURO, T. DE - Ludwig Wittgenstein. His place in the development of semantics.
635475: WITTGENSTEIN, L. - Wiener Ausgabe. Studien Texte. Herausgegeben von Michael Nedo. 5 volumes.
639952: WITTGENSTEIN, L., HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
637689: WITTGENSTEIN, L., DUFFY, B. - De wereld die ik aantrof
614221: WITTOP KONING, D.A. - Geneeskunde en farmacie in de Nederlandse politieke prent 1632-1932. Een publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Merck Sharp & Dohme B.V.
4399: WITTRAM, R. - Zukunft in der Geschichte. Zu Grenzfragen der Geschichtswissenschaft und Theologie.
5209: WITTRAM, R. - Das Interesse an der Geschichte. Zwölf Vorlesungen über Fragen des zeitgenössischen Geschichtsverständnisses.
617453: WOLDENDORP, J.J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen.
576605: WOLDRING, H.E.S., KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
626477: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
588870: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
635151: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
605069: WOLDRING, H.E.S., (RED.) - Grote filosofen over jeugd en ouder worden.
638248: WOLDRING, H.E.S., KUIPER, D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
6357: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
596581: WOLF, H. - Onsterfelijkheid als wijsgeerig probleem.
576368: WOLF, H. - Persoonlijkheid en geestesleven. Wijsgeerige en letterkundige studies.
629710: WOLF, HERMAN, SCHEFFER, P. - Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolff 1893-1942.
619410: WOLF, HERMAN, SCHEFFER, P. - Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolff 1893-1942.
637240: WOLF, HERMAN, SCHEFFER, P. - Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolff 1893-1942.
610313: WOLF, H. - Inleiding in de wijsbegeerte.
572564: WOLF, F.A. - Körper, Geist und neue Physik. Eine synthese der neuesten Erkenntnisse von Medizin und moderner Naturwissenschaft. Eine Entdeckungsreise in den menschlichen Körper und sein wunderbares Funktionieren. Übersetzt von F. Griese.
637040: WOLF, M - The shifts and the shocks. What we've learned - and have still to learn - from the financial crisis.
639031: WOLFF, M. - Der Begriff des Widerspruchs. Eine Studie zur Dialektik Kants und Hegels.
639215: WOLFRAM, S. - A new kind of science.
639109: WÖLKE, H. - Untersuchungen zur Batrachomyomachie.
589034: WOLLHEIM, R. - Kiem. Biografie van mijn jeugd
588939: WOLSTENHOLME, G.E.W., O'CONNOR, M., (ED.) - Civilization & science in conflict or collaboration? A Ciba foundation symposium.
600070: WOLTERS, J.B., BRUGMANS, I.J., (RED.) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961.
5442: WOLTJER, J., LAAN, H. VAN DER - Jan Woltjer (1849-1917). Filosoof, classicus, pedagoog.
638709: WONG, E. - Taoïsme. Geschiedenis, filosofie en beoefening van een Chinese spirituele traditie
637725: WOOD, E.M. - The origins of capitalism. A longer view.
580794: WOODBRIDGE, F.J.E. - The purpose of history.
635751: WOODGATE, G.K. - Elementare Struktur der Atome. Mit 40 Bildern und 10 Tabellen.
616220: WOODWARD, C.V., (ED.) - The comparative approach to American history.
638410: BISCHOF WAERFERTHS VON WORCESTER. - Übersetzung der Dialoge Gregors des Grossen über das Leben und die Wundertaten italienischer Väter und über die Unsterblichkeit der Seelen. Einleitung von Hans Hecht. Aus dem Nachlasse von Julius Zupitza Nach einer Copie von Henry Johnson herausgegeben von Hans Hecht.
634170: WOUDE, A.S. VAN DER - Die messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumrân.
617454: WOUDE, R. VAN DER, SCHUIT, W. VAN DER - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
630389: WOUDENBERG, R. VAN, WILLEMSEN, M., BUIJS, G.J., (RED.) - Het nut van de filosofie.
606831: WOUTERS, P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
583028: WRAXALL, N.W. - Memoirs of the courts of Berlin, Dresden, Warsaw and Vienna, in the years 1777, 1778, and 1779. In two volumes. 2 volumes.
622739: WRIEDT, K. - Schule und Universität. Bildungsverhältnisse in norddeutschen Städten des Spätmittelalters. Gesammelte Aufsätze.
634219: WRIGHT, F.A. - A history of later Greek literature. From the death of Alexander in 323 B.C. to the death of Justinian in 565 A.D.
636808: WRIGHT, J.V., LENARD, L. - Biodentische Hormone. Alles, was Sie wissen müssen. Das Standardwerk. Aus dem Amerikanischen übersetzt.
612940: WRIGHTSMAN, D. - An introduction to monetary theory and policy.
634318: WU, TA-YOU, OHMURA, TAKASHI - Quantum theory of scattering.
632867: WUCHTERL, K. - Methoden der Gegenwartsphilosophie. Rationalitätskonzepte im Widerstreit.
592312: WUKETITS, F.M. - Zustand und Bewusstsein. Leben als biophilosophische Synthese.
607876: WUKETITS, F.M. - Grundriss der Evolutionstheorie.
638406: WÜLCKER, R.P., (HRSG.) - Das Beowulfslied nebst den kleineren epischen, lyrischen, didaktischen und geschichtlichen Stücken. (Mit vier photolithographischen Beilagen)
610455: WULFF, H.R., PEDERSEN, S.A., ROSENBERG, R. - Filosofie van de geneeskunde. Een verkenning. Met een Ten geleide van H.J.G.H. Oosterhuis
618406: WUMKES, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland. 2 delen.
598: WUNDT, W. - System der Philosophie.
634097: WUNDT, W. - Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnemung.
17826: WUNDT, M. - Geschichte der Metaphysik.
609671: WUNDT, W., LAMBERTI, G. - Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920). Leben, Werk und Persönlichkeit in Bildern und Texten. Dargestellt von Georg Lamberti in Gedenken an den 75jährigen Todestag von Wilhelm Wundt.
615560: WÜSTNER, A. - Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam. Die Eltern Katia und Thomas Mann. Mit 22 Abbildungen auf Tafeln.
635170: WUTHNOW, R. , HUNTER, J.D., BERGESEN, A. - Cultural analysis. The work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault and Jürgen Habermas.
626618: WYBRANDS, A.W. - Gesta abbatum Orti Sancti Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaard in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven, met inleiding, aanteekeningen en register. Uitgegeven voor rekening van het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde.
619319: WYN, H. VAN - Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld door mr. Henrik van Wyn.
639949: WYNN PARRY, C.B., SALTER, M., MILLAR, D. - Rehabilitation of the hand.
623406: DALAI LAMA XIV (TENZIN GYATSO), - Wijsheid voor een moderne wereld. Ethiek voor een nieuwe tijd
636058: DALAI LAMA XIV (TENZIN GYATSO), - Essenties van Tibetaans boeddhisme. Onder redactie van Donald S. Lopez jr. 3 delen in cassette. Compleet.
624927: XUEQIN, CA0 - La rêve dans le pavillon rouge (Hong lou meng). Traduction, introduction, notes et variante par Li Tche-Houa et Jacqueline Alézaïs. Révision par André d'Hormon. 2 volumes.
628108: YATES, F.A. - De geheugenkunst. Nederlandse vertaling J. Groot.
639446: YATES, F.A. - Ideas and ideals in the North European Renaissance. Collected essays III.
634044: YATES, F.A. - De geheugenkunst. Nederlandse vertaling J. Groot.
618410: YAVLINSKY, G. - Realeconomik. The hidden cause of the great recession (and how to avert the next one)
632753: YOLTON, J.W. - Perceptual acquintance from Descartes to Reid.
578390: YOLTON, J.W. - Thinking and perceiving. A study in the philosophy of mind.
634588: YOLTON, J.W. - Thinking matter. Materialism in eighteenth-century Britain.
634587: YOLTON, J.W. - Perceptual acquintance from Descartes to Reid.
637120: YOLTON, J.W., (ED.) - The Blackwell companion to the Enlightenment. Introduction by Lester G. Crocker.
624246: YOUNG-BRUEHL, E. - Mind and the body politic.
635294: YOUNG, R. - Personal autonomy: beyond negative and positive liberty.
626148: YPEIJ, A. , DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk + Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk. 4 delen.
636030: LU K'UAN YÜ (CHARLES LUK) - The secrets of Chinese meditation. Self-cultivation by mind control as taught in the Ch'an, Mahayana and Taoist schools in China.
630054: YU, J., GRACIA, J.E., (ED.) - Rationality and happiness: from the ancients to the early medievals.
638364: YU-LAN, F., HUGHES, E.R. - The spirit of Chinese philosophy.
617519: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, A.N., BOERSMA, J.S., ES, W.A. VAN, S'JACOB-VISSER, C.E., (RED.) - Festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag.
609428: ZAHN, E. - Meningsvorming en maatschappelijke orde.
608978: ZAHN, L. - Die letzte Epoche der Philosophie. Von Hegel zu Habermas. Kommentarband.
633299: ZAKARIA, F. - The future of freedom. Illiberal democracy at home and abroad.
634424: ZAKARIA, F. - The future of freedom. Illiberal democracy at home and abroad.
639930: ZAKYTHINOS, D.A. - Le despotat grec de Morée. Histoire politique. Édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou.
585917: ZANDSTRA, E., OORTHUIS, C. - Zwervend door Nederland. In samenwerking met de A.N.W.B.
1663: ZANDVOORT, H. - Models of scientific development and the case of nuclear magnetic resonance.
585325: ZANEN, T.J. - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen.
633203: ZANER, R.M. - The problem of embodiment. Some contributions to a phenomenolgy of the body.
615956: ZARAMIS, M. - Darwin's footprint. Cultural perspectives on evolution in Greece (1880-1930s)
4957: ZARETSKY, E. - Gezin en privéven in het kapitalisme. Feminisme en socialisme. Het gezin en de ekonomie. Het verval van het burgerlijk gezin. Proletarisering en het ontstaan van de subjektiviteit. Politiek en privéleven. Aantekening over psychoanalyse
591497: ZASLAWSKY, D. - Analyse de l'être. Essai de philosophie analytique.
627662: ZECHA, G., WEINGARTNER, P., (ED.) - Conscience: an interdisciplinary view. Salzburg colloquium on ethics in the sciences and humanities.
631117: ZEDLER, G. - Der älteste Buchdruck und das frühholländische Doktrinale des Alexander de Villa Dei. Mit 24 Tafeln.
623682: ZEE, N. VAN DER - Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog.
615370: ZEE, H. VAN DER - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945.
585073: ZEEGERS, L.TH. - Logica.
595795: ZEIDLER-JANISZEWSKA, A., (ED.) - Epistemology and history. Humanities as a philosophical problem and Jerzy Kmita's approach to it.
628881: ZEISS, F. - Natuurlijke historiën. Geschiedenis van de biologie van Aristoteles tot Darwin.
635253: ZEITLIN, I.M. - Ideology and the development of sociological theory.
634299: ZEL'DOVICH, Y.B, NOVIKOV, I.D - Stars and relativity
638070: ZELLER, E. - Die Philosophie der Griechen und ihrer geschichtlichen Entwicklung. Drei Teile. Jeder Teil in zwei Abteilungen. Complete in 6 volumes.
627515: ZELLER, E. - Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie. In neuer Bearbeitung von Wilhelm Nestle.
599684: ZELLER, E. - Geist der Freiheit. Der zwanzigste Juli.
5371: ZELLER, E. - Vorträge und Abhandlungen. Zweite Sammlung.
632312: ZEPER, C.M.W. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stervins 'Tafelen van interest'.
608648: ZERDOUN BAT-YEHOUDA, M.Z. , KOROBELNIK, G. - Les papiers filigrainés médiévaux. Essai de méthodologie descriptive. 2 volumes.
623566: ZIEGLER, H.E. - Natuurwetenschap en sociaaldemocratie of Darwin en Bebel. Uit het Duitsch vertaald onder toezicht van J. Schoondermark jr.
635880: ZIEGLER, K., SONTHEIMER, K., (HRSG.) - Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. Auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben. In fünf Bänden. Complete in 5 volumes.
627264: ZIEGLER, P. - Soldiers. Fighting men's lives, 1901-2001.
623735: ZIEHEN, T. - Psychophysiologische Erkenntnistheorie.
617254: ZIEMBINSKI, Z. - Practical logic. With the appendix on 'Deontic logic' by Z. Ziemba
628457: ZIEMER, G., WOLF, H. - Wandervogel und freideutsche Jugend.
619276: ZIFF, P. - Epistemic analysis. A coherence theory of knowledge.
610702: ZIFF, P. - Semantic analysis.
635650: ZIJDERVELD, A.C. - Over zotheid in de sociologie.
590331: ZIJDERVELD, A.C. - De paradox van het alledaagse.
590367: ZIJDERVELD, A.C. - Een rapsodisch leven. Herinneringen.
634790: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
638306: ZIJLSTRA, S. - Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675.
623489: ZILVERBERG, S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
626736: ZIMAN, J. - Of one mind: the collectivization of science.
635592: ZIMAN, J.M. - Elements of advanced quantum theory.
625764: ZIMMER, R. - De nieuwe schatkamer van de filosofie. Een sleutel tot 18 onsterfelijke werken
631715: ZIMMER, H. - Philosophie und Religion Indiens. Ins Deutsche übertragen und herausgegeben von Lucy Heyer-Grote.
640029: ZIZEK, S. - Pandemic! 2. Chronicles of a time lost.
639677: ZIZEK, S. - Violence. Six sideways reflections.
625408: ZOCK, H., (ED.) - At the crossroads of art and religion. Imagination, commitment, transcendence.
636725: ZORGDRAGER, N.J.M. - De strijd der rechtvaardigen Kautokeino 1852. Religieus verzet van Samen tegen intern Noors kolonialisme. The battle of the righteous. Kautokeino 1852 ( with a summary in English).
638146: ZOSIMUS - Zosimi comitis et exadvocati fisci. Historiae novae libri VI, nunquam hactenus editi: quibus additae sunt historie Propcopii Caesariensis, Agathiae Myrrin Aaei, Iornandis Alani. Zosimi libros I O. Levnclaivs primus ab se repertos de Graecis Latinos fecit, Agathiam redintegrauit, ceteros recensuit. Adiecimus & Leonardi Aretini rerum Gothicarum commentarios, de Graecis exscriptos. Omnia cum indicibus copiosis.
622461: ZUCKERMAN, S. - Beyond the ivory tower. The frontiers of public and private science.
624960: ZUKAV, G. - The seat of the soul.
615589: ZUKAV, G. - De dansende Woe-Li meesters. Een overzicht van de nieuwe fysica. Met een voorwoord van R. Kousbroek. Nederlandse vertaling R. Jonkers.
632789: ZUNZ, LEOPOLD, ZUNZ, ADELHEID - Leopold and Adelheid Zunz. An account in letters 1815 - 1885. Edited with an introduction by Nahum N. Glatzer.
619926: ZÜRCHER, E. - Het boeddhisme. Ontstaan en verbreiding in kaart, woord en beeld. Nederlandse vertaling van M. Schuchart.
636885: ZUTPHEN, J.A. VAN, POLAK, H., ANKERSMIT, J.F.A., (E.A) - Troelstra-oord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 't Troelstra-oord op den Vrijenberg te Beekbergen 13 aug. 1927.
584263: ZUURDEEG, W.F. - An analytical philosophy of religion.
610183: ZUURVEEN, T. - Van zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
634413: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
628847: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), DUBOIS, P.H., DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
631988: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), GEEST, T.J. - Madame de Charrière. Een leven uit de 18e eeuw.
624869: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
636001: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
620796: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
620250: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), DUBOIS, P.H., DUBOIS, S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
629129: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE), CONSTANT, B. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant
633243: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen-Madame de Charrière aan Constant d' Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760-1805.
631362: ZUYLEN, B. VAN (ISABELLE DE CHARRIÈRE) - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in briefwisseling met Constant d' Hermenches, James Boswell en Werner C.W. van Pallandt
637273: ZWAAN, B. VAN DER, PETERSEN, A., (EDS.) - Sharing the planet. Population - Consumption - Species. Science and ethics for a sustainable and equitable world.
611744: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
620106: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
638898: ZWAGER, H.H. - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw.
2402: ZWALUW, J.P. VAN DER - Het grote geheim. Een filosofische kijk op de geschiedenis.
629750: ZWART, H. - Denkstijlen.
597983: ZWART, P.J. - Het wezen van het zijn.
595978: ZWART, P.J. - De achtergronden van de moraal.
621630: ZWART, H. - Denkstijlen.
15884: ZWEERS, W., (RED.) - Op zoek naar een ecologische cultuur. Milieufilosofie in de jaren negentig.
[an error occurred while processing this directive]

6/8