In Libro Felicitas
Amstel 224 hs, Amsterdam, 1017 AJ, The Netherlands. Tel.: + 31 (0) 20 4223881            Email: cgordon@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000088: - Nelson's Encyclopaedia: Complete in 25 volumes
000278: - British labour statistics: Historical abstract 1886-1968
000283: - Japan Netherlands: Survey of documents in Dutch archives and collections concerning the relations betwen Japan and the Netherlands
000331: - Festival oude muziek Utrecht / Early Music Festival Utrecht: Programma / Programme 29 augustus - 7 september 1997
000332: - Festival oude muziek Utrecht / Early Music Festival Utrecht: Programma / Programme 25 augustus - 3 september 2000
000333: - Festival oude muziek Utrecht / Early Music Festival Utrecht: Programma / Programme 26 augustus - 5 september 1999
000337: - Kunst & Antiekbeurs 's-Hertogenbosch 1998
000467: - Clarus Campus Klaarkamp 1165-1965
000468: - Unser Rhein; 42 malerische Bilder von den Ufern des romantischen Rheines
000589: - Wolters - Noordhoff Wereld Atlas
000614: - Van Dale Groot Woordenboek van Synoniemen
000623: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V.
000713: - Spaarbank voor de stad Amsterdam, 1848-1948.
000885: - Oud Amsterdam vanuit de lucht
000458: ACQUOY, JGR - Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving.
000855: ADAMS - Nixon in China
000131: ALFIERI, BIANCA MARIA DE DOM VAN MONREALE - ALFIERI, BIANCA MARIA De Dom van Monreale
000883: DANTE ALIGHIERI - Mijn komedie: Hel
000302: BRYMAN, ALAN, BILL BYTHEWAY, PATRICIA ALLATT & TERESA KEIL - Rethinking the Life Cycle (Explorations in Sociology, 25)
000343: WERKGROEP KUNST OUDE STAD AMSTERDAM - Kunstad
000431: MARTHA ANDRIES EN PAUL COULOMB - Wanneer ben je Christen of bestaan er christenen?
000873: MONTIJN-GROENEWOUD: ANJA - The Next Ten
000291: KEILMAN, NICO; KUIJSTEN, ANTON & VOSSEN, AD, EDITORS: - Modelling Household Formation and Dissolution
000635: WILSON, SIR ARNOLD & PROF. HERMANN LEVY - INDUSTRIAL ASSURANCE: AN HISTORICAL AND CRITICAL STUDY
000792: BROOKS, AUDREY AND ANDREW HALSTEAD - Garden Pests and Diseases
000362: BARENTZ, M.E., - Barentz` Woordenboek der Engelsche Spreektaal. Anglicismen en americanismen. Slang, cant, colloquialisms and idiomatic phrases
000867: BAST, PIETER - Amsterdam in het einde der zestiende eeuw Toelichting tot de reproductie der kaart van MDXCVII en details ontleend aan jongere gewijzigde drukken Tweede uitgaaf
000661: MAAIKE BEHM AND MAARTEN KLOOS - Amsterdam: 25 buildings you should have seen
000655: HRM VAN BELLE ET AL. - Staatstoezicht op het bedrijf der levensverzekeringen. De gevolgen daarvan voor deontwikkeling van het levensverzekeringswezen
000213: BERG, DONNA LEE - A Guide to the Oxford English Dictionary
000442: RUSSELL: BERTRAND - Nieuwe Hoop voor een Oude Wereld
000443: RUSSELL: BERTRAND - Nieuwe Hoop voor een Oude Wereld
000669: BHAKTIVEDANTA, A.C. - De grote Klassieken van India vol. 3: Het Krsna-boek
000703: BLAIS, DENIS, AND PLISNIER, ANDR╔ - Belgo Kookboek
000082: BLOEM, MARION - De leugen van de kaketoe
100037: WILLIAM DEN BOER, GERT VAN KLINKEN, HENK PRUNTEL, CHRISTIAAN RAVENSBERGEN, THEO VAN STAALDUINE (RED.), - 'Een machtig arbeidsveld'. De opbouw van het kerkelijk leven in de Noordoostpolder
000292: BONGAARTS, JOHN, BURCH, THOMAS, AND WACHTER, KENNETH - Family Demography: Methods and Their Application (International Studies in Demography )
100038: WILHELMUS A BRAKEL - Logike latreia. Dat is: redelijke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des genade-verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: (...) eene verklaringe der Openbaringe van Johannes
100039: WILHELMUS A BRAKEL - Logike latreia. Dat is: redelijke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des genade-verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: (...) eene verklaringe der Openbaringe van Johannes
000198: BRONTE, CHARLOTTE - Five Novelettes Passing Events, Julia, Mina Laury, Henry Hastings, and Caroline Vernon
000256: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1994 1995
000257: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1995 1996
000726: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1992 1993
000727: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1993 1994
000728: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1994 1995
000729: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1995 1996
000725: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1991 1992.
000739: BROUWERS, JEROEN - Datumloze dagen
000733: BROUWERS, RUUD (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1996 1997
000462: BUIJTENEN, MP VAN - Bonifatius - Bisschop
000218: BUSH, RUSSELL - Affectionate Men: A Photographic History of a Century of Male Couples, 1850-1950
000219: BUSH, RUSSELL - Affectionate Men: A Photographic History of a Century of Male Couples, 1850-1950
000228: BUSI, ALDO - The Standard Life of a Temporary Pantyhose Salesman
000870: BUUREN, WILFRED VAN - Hollands Goud: 169 Olympische Kampioenen
000395: CAMPERT, JAN - Den luiden lach en andere verzen
000600: CHANG, K. C. - Art, Myth, and Ritual: The Path to Political Authority in Ancient China
000200: CHAPMAN, R W - Jane Austen's Letters to her Sister Cassandra and others
000227: COOPER, DENNIS - Try
000207: ALTMAN, D. ET AL. (EDS) - Homosexuality, Which Homosexuality?
000566: MIKE DASH - Tulipomania: The story of the world's most coveted flower and the extraordinary passions it aroused.
000346: DEBUSST, CLAUDE - Nocturnes
000641: FELIX DRIVER - Power and Pauperism: The Workhouse System, 1834-1884
000224: DYNES, WAYNE - Homolexis
000660: D'AILLY A.E. - Historische gids van Amsterdam bewerkt door Mr.H.F.Wijnman
000294: MOORS H.G. (ET AL.) (EDS) - Population and Family in the Low Countries V
000251: ADRIAANSZ, ELLY ET AL. - The Sonneveld House: An Avant-Garde Home from 1933
000201: D'EMILIO, JOHN. - Sexual Politics, Sexual Communities
000721: ERENSTEIN, R.L. - Toneel Spiegel van het leven / Drama Mirror of Life
000879: ANG╚LE ETOUNDI ESSAMBA - Women of the Water
000500: JANE FALKINGHAM, CHRIS GORDON - Fifty Years On: The Income and Household Composition of the Elderly in Britain
000759: FANTE, JOHN, AND COONEY, SEAMUS (EDITOR) - John Fante: Selected Letters 1932-1981
000638: FAUST, ANSELM - Arbeitsmarktpolitik im deutschen Kaiserreich : Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung u. Arbeitslosenunterst├╝tzung 1890 - 1918
000244: TOM OF FINLAND - Tom of Finland. Retrospective
000246-: FLASCHE, PHIL - Phil Flasche, Male Photographer
000246: FLASCHE, PHIL - Phil Flasche, Male Photographer
000648: FUCHS, RUDY - Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis. De voorstelling
000304: M'GONIGLE, GCM AND KIRBY, J - Poverty and Public Health
000615: GEERTS, G., EA - Algemene Nederlandse Spraakkunst
000626: GERWEN, JACQUES VAN - De Centrale Centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in De Reaal Groep in 1990.
000649: ALEKSANDR KONSTANTINOVICH GLAZUNOV - Symphony No. 3 Full Score
000288: GORDON, CHRIS - Familial support for the elderly in the past: the case of London's Working Class in the Early 1930s
000494: CHRIS GORDON - The Myth of Family Care? The Elderly in the early 1930s
000863: GOUNOD - Faust
000233: GOYTISOLO, JUAN - Forbidden Territory / Reals of Strife
000624: WINDISCH-GRAETZ, FRANZ. - M÷bel Europas. Romantik - Gotik & Renaissance - Manierismus [2 Vols. Compl.].
000465: HALLEMA, A - De Kloosteradministratie van Klaarkamps Abdij in haar nadagen
000567: HALSBERGHE, G. H. / DE WAELE, F. J. - Standaard Woordenboek van de klassieke oudheid
000590: HAMELEERS,MARC. - Kaarten van Amsterdam 1866-2000
000279: HANNAH, LESLIE - Inventing Retirement: The Development of Occupational Pensions in Britain.
000336: HANS WARRENDORF, RICHARD THOMAS AND IAN CURRY-SUMNER - The Civil Code of the Netherlands
000211: HANSEN, S├śREN - The Little Red Schoolbook
000212: BASIL HATIM & IAN MASON - Discourse and the Translator
000297: MOORS, HEIN & JEANNETTE SCHOORL (ED.). - Lifestyles, Contraception and Parenthood
000720: ZANTKUIJL: HENK - Bouwen in Amsterdam: Het woonhuis in de stad
000394: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Zwarte Handel
000787: HERTZ, HALINA - Balkon en Kuipplanten
000273: HOBHOUSE, PENELOPE - Plants in Garden History: An Illustrated History of Plants and Their Influences on Garden Styles - from Ancient Egypt to the Present Day
000866: HOFMAN W. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 1: Amsterdam.
000868: HOFMAN W. - Amsterdam: Burgerwijkkaarten Amsterdam: Burgerwijkkaarten : repertorium van schutterij en burgerwacht : genealogische gegevens van officieren
000287: HOLDAWAY, SIMON (EDITOR) - The British Police
000399: HOLLENBACH, DAVID - Refugee Rights: Ethics, Advocacy, and Africa
000887: HOLLINGHURST, ALAN - The Swimming-Pool Library
000290: HOLME, ANTHEA - Housing and Young Families in East London
000736: HOOGEWONING, ANNE A.O. (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 2002 2003
000737: HOOGEWONING, ANNE A.O. (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 2003 2004
000735: HOOGEWONING, ANNE A.O. (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 2001 2002
000666: LU HSUN - Poems of Lu Hsun Huang Hsin-Chyu (Translated and Noted by)
000667: HUANG, SUNG-K'ANG - Lu Hs├╝n and the new culture movement of modern China
000880: JAAP HUISMAN EN JOOP VAN REEKEN - Vensters op Amsterdam
000260: IBILINGS, HANS (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1998 1999
000261: IBILINGS, HANS (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1999 2000
000730: IBILINGS, HANS (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1997 1998
000731: IBILINGS, HANS (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1998 1999
000732: IBILINGS, HANS (ED.) - Architectuur in Nederland. Architecture in the Netherlands. Jaarboek 1999 2000
000882: ERASMUS DESIDERIUS, INGELEID EN VERTAALD DOOR PETTY BANGE - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515
000231: MUNOZ ISABELLE, MACE GÉRARD - Rome, l'invention du baroque
000598: ISRAEL, J.I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740
000889: ZANTKUYL, H.J. EN M.L. STOKROOS. - De Jordaan. 28000 meter gevelwand
000444: POPE-HENNESSY: JAMES - De zonden der vaderen: De Atlantische slavenhandel van 1441-1807
000640: THOMAS JANOSKI AND ALEXANDER M. HICKS - The Comparative Political Economy of the Welfare State
000881: ADH╔MAR JEAN - Imagerie Populaire Franšaise
000704: MICHAEL JENNER - The Architectural Heritage of Britain and Ireland: An Illustrated A-Z of Terms and Styles
000618: FRERICH, JOHANNES & MARTIN FREY - Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland. :Bd. 1: Von der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reiches. Bd. 2: Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik. Bd. 3: Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland bis zur
000645: BOARDMAN, JOHN & EUGENIO LA ROCCA - Eros in Griekenland
000430: COE: JONATHAN - The Closed Circle
000271: JONG, E. DE E.A. (RED) - Tuinkunst. Nederlands jaarboek voor de geschiedenis van Tuin- en Landschapsarchitectuur 1 - 1995
000272: JONG, E. DE E.A. (RED) - Tuinkunst. Dutch Yearbook of the History of Garen and Landscape Architecture: Restoration of Baroque Gardens. Unesco Conference.
000651: PHILIP DE JONG ET AL. - Form and Reform of the Dutch Social Security System
000585: JORDAN, W.B. - Spanish Still Life from Velßzquez to Goya
000884: KLEIJN, KOEN., KURPERSHOEK, ERNEST., SMIT, JOS. & SPIES, PAUL. - Het Grachtenboek, 2 delen
000454: BADER: JOSEF - Badische Landes-Geschichte von den ńltesten bis auf unsere Zeiten
000460: KALMA, J.J. - Frederik van Hallum Dromer en doener (ca. 1125 - 3 maart 1175)
000571: ROGER KAMIEN - The Norton Scores: A Study Anthology. Volumes 1 and 2.
000210: KIP - Mellow Pages: The Consumer's Guide to Amsterdam
000603: KLOOS, MAARTEN - Public Interiors: Architecture and public life inside Amsterdam
000605: KLOOS, MAARTEN - Architecture Now. A Compilation Of Comments On The State Of Contemporary Architecture.
000607: KLOOS, MAARTEN - Amsterdam Architecture 1994-96
000608: KLOOS, MAARTEN - Amsterdam's High-Rise. Considerations, problems and realizations
000609: KLOOS, MAARTEN - Rudy Uytenhaak architect
000610: KLOOS, MAARTEN - Amsterdam Architecture 1991-93
000874: KLUMPEN, HEINZ-JOSEF - Personalized medicine of targeted anti-cancer drugs
000196: KNOTTER, AD - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de 19de.eeuw.
000299: KOETSENRUIJTER, BART - Jaarboek mediageschiedenis nr. 5.
00872: KOOMEN, MARTIN - Dandy's en Decadenten: Engelse schrijvers van Byron tot Amis
000872: KOOMEN, MARTIN - Dandy's en Decadenten: Engelse schrijvers van Byron tot Amis
000344: KOSTER, EGBERT - Oostelijk Havengebied Amsterdam / Eastern Docklands
000236: KOUSBROEK, RUDY - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie I.
000235: KRABBÉ, TIM - Kathy's dochter.
000248: KRIKHAAR, HERMAN - Herman Krikhaar. Paintings Tableaux 1945-1991
000298: KUIJSTEN, ANTON - Advances in Family Demography
000215: KUNIN, A. V. - English-Russian Phraseological Dictionary
000631: KURLANSKY, MARK - Salt : A World History
000463: LANSINK, HENRICUS GABRIEL JOHANNES - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen (diss.).
000722: LARGE, NIELS LE - Echo: Wonderful Concert Halls in Europe
000706: LECLERCQ, W.L. - Geschiedenis van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam. In opdracht van het Bestuur ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan samengesteld dor den Secretaris van het Bestuur. 1847 - 1 april - 1947.
000701: LEEK, R.H., - Shakespeare in Nederland
000195: LEEUWEN, MARCO VAN - Bijstand in Amsterdam ca. 1800 - 1850: Armenzorg als beheersings- en overlevingsstrategie
000282: LEWIN, MOSHE - The Making of the Soviet System : Essays in the Social History of Interwar Russia
000397: LIESHOUT, MAURICE - BOEKEN OVER MANNEN EN HOMOSEKSUALITEIT
000714: LIFAR, SERGE - Serge Diaghilev His Life, His Work, His Legend: An Intimate Biography
000416: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat, deel 3
000243: LIST, HERBERT - Junge Mannner. Introduction by Stephen Spender.
000289: PIETERS, D.C.H.M. AND SCHELL, J.L.M. - Inleiding tot het sociale zekerheidsrecht van de landen van de Europese Gemeenschap
000639: HAGENAARS, A.J.M. & S.R. WUNDERINK-VAN VEEN - Soo gewonne, soo verteert: economie van de huishoudelijke sector
000606: KLOOS, MAARTEN AND BRIGITTE DE MAAR - Schiphol Architecture. Innovative airport design. Amsterdam Architectur 1997 - 1999
000277: MACDONALD, RAMSAY J - A Policy for the Labour Party
000878: MAMADOUB, VIRGINIE - De stad in eigen hand
000250: MAPPLETHORPE, ROBERT - Certain People: A Book of Portraits
000249: MARSHALL, RICHARD - Robert Mapplethorpe
000300: MEER, THEO VAN DER - De wesentlijke sonde van sodomie en andere vuyligheeden - Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811
000226: MENDELSON, EDWARD - The Complete Works of W. H. Auden: Plays and Other Dramatic Writings 1928-1938
000240: MIZER, ROBERT - Athletic Model Guild-160 Young Americans Photographed By Robert Mizer
000711: MOHR, A - This is Germany
000744: LA MOTTE, ELLEN N. - Het kielzog van de oorlog
000859: MOZART - Don Giovanni
000861: MOZART - La clemenza di Tito
000854: MOZART - Don Giovanni
000664: MUNCH, J - Minder fra en Jerusalemsfoerd
000637: NIJINSKA, BRONISLAVA - Early Memoirs
000208: OOSTERHUIS, HARRY - Homoseksualiteit in katholiek Nederland. Een sociale geschiedenis 1900-1970
000238: ORWELL, GEORGE - Nineteen Eighty-four: The Facsimile of the Extant Manuscript.
000085: OS, TH VAN - Borstendraagster
000652: JOAKIM PALME - Pension rights in welfare capitalism. the development of old-age pensions in 18 OECD countries 1930 to 1985
000634: PARKER, J.H. - Classic Dictionary of Architecture. A Concise Glossary of Terms Used in Grecian, Roman, Italian and Gothic Architecture
000583: PELISSIER,R. - La Chine, le troisi├Ęme G├ęant
000203: PLUMMER, KENNETH - Sexual Stigma: An Interactionist Account (International Library of Sociology)
000793: DAVID POGUE - Switching to the Mac Leopard edition
000699: PONDER, H.W. - pracht en praal. Ed. for the Netherlands by C.P. Gunning. Pref. by H. Colijn.
000650: POST, J.G. - Besparingen in Nederland 1923-1970. Omvang en verdeling
000886: MILKO DEN LEEUW / MARTIJN PRUIJS - De Gouden Bocht van Amsterdam
000860: PUCCINI - La BohŔme
000791: PULKKINEN, RIIKKA - De grens
000301: QUISLING, VIDKUN - Russia and Ourselves
000441: EAMES: ELIZABETH RAMSDEN - Bertrand Russell's Theory of Knowledge
000665: RIEMER, K. - Italiaans Langenscheidts taalcursus op vier langspeelplaten met vier tekstboekjes in de Nederlandse taal
000702: RILEY, GILLIAN - A Feast for the Eyes: Evocative Recipes & Surprising Tales Inspired by Paintings in the National Gallery
000789: ROBERTO, FEDERICO DE - De onderkoningen
000241: ROFFMAN, HOWARD - Pictures of Kris
000433: JAGER: RONALD - The Development of Bertrand Russell's Philosophy
000445: HAYMAN: RONALD - Nietzsche: A Critical Life
000709: VAN ROOJEN, PEPIN - Corner and Border Designs: 1900. Ecken, Reihen, Angulos, Orlas, Coins, Bordures, Angoli & Orli.
000434: RUSSELL, BERTRAND - History of Western Philosophy
000435: RUSSELL, BERTRAND - The Analysis of Mind
000436: RUSSELL, BERTRAND - The Prospects of Industrial Civilization
000437: RUSSELL, BERTRAND - Human Knowledge: Its Scope and Limits
000439: RUSSELL, BERTRAND - Human Society in Ethics and Politics
000440: RUSSELL, BERTRAND - The Collected Stories of Bertrand Russell
000794: FRANCESCO SABATINI AND VITTORIO COLETTI - Dizionario Italiano Sabatini Coletti con cd
000324: SADIE, STANLEY (ED.) - The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Volume 3: Bollioud-Mermet to Castro
000568: SAPOLSKY, ROBERT M. - Why Zebras Don't Get Ulcers: A Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping
100048: G. SCHAAP - Franciscus Ridderus 1620-1683: een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie
000286: SHENFIELD, B E - SOCIAL POLICIES FOR OLD AGE: A REVIEW OF SOCIAL PROVISION FOR OLD AGE IN GREAT BRITAIN
000309: SHOSTAKOVICH, DMITRI - Collected Works, vol. 34, Works for Chorus: A cappella and with piano accompaniment
000316: SHOSTAKOVICH, DMITRI - Collected Works, vol. 24 "Cheryomushki, Moscow" , a musical comedy (full score)
000319: SHOSTAKOVICH, DMITRI - Collected Works, vol. 41 Incidental Music to Films
000321: SHOSTAKOVICH, DMITRI - Collected Works, vol. 30: Songs of the Forest; The Sun Shines O'er Country; The Execution of Stephan Razin
000322: SHOSTAKOVICH, DMITRI - Collected Works, vol. 38: cello sonata, violin sonata, viola sonata
000284: SPENCE, JONATHAN - Treason by the Book: Traitors, Conspirators & Guardians of an Emperor
000264: SPENDER, STEPHEN - De Tempel
000455: STERK, J. - Philips van Bourgondi├ź (1465-1524), Bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance
000448: RUNCIMAN: STEVEN - Geschichte der Kreuzz├╝ge
000862: RICHARD STRAUSS - Salome
000856: RICHARD STRAUSS - Elektra
000700: SWITZER, ELLEN - Dancers: Horizons in American Dance
000202: SYMONDS, JOHN ADDINGTON - Male Love: A Problem in Greek Ethics and Other Writings
000335: A.J.S.M. TERVOORT - Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap
000225: URDANG, LAURENCE (ED.) - Verbatim: The Language Quarterly
000715: PANOV VALERY - Dansen
000239: UITERT, E. VAN ET AL. - Vincent van Gogh, Schilderijen. Vincent van Gogh, tekeningen. 2 delen. Tentoonstelling Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum Kr├Âller M├╝ller. 30 maart - 29 juli 1990.
000625: GENABEEK, JOOST VAN & GEORG REUDINK - Ter verlichting van het gewicht der jaren. Een geschiedenis van de pensioenregeling voor het personeel van openbare bibliotheken 1914-1996
000719: VERJANS, MARTIN (EDITOR) - Synthese: Zuid-Limburg / South Limburg / Sudlimburg / Limbourg Meridional
000341: VERMEULEN, JOOST - Wandelen in archeologisch Nederland
000764: SANDRO VERONESI - Kalme chaos
000466: VERWIJS, EELCO - De Abdij van Corvei en de kerk van Leeuwarden
000296: VICTOR, CHRISTINA R. - Old Age In Modern Society: A Textbook of Social Gerontology
100047: GISBERTUS VOETIUS - Tractatus selecti de Politica Ecclesiastica. Volumen secundum et tertium. Series Prima. Edidit F.L. Rutgers
000275: VROOM, METO J. (ED.) - Buitenruimten / Outdoor Space
000295: JACKMAN, S.W. AND HAASSE, HELLA (EDS.) - A stranger in the Hague: The Letters of Queen Sophie of the Netherlands to Lady malet, 1842-1877
000858: WAGNER - Lohengrin
000206: WALTER, AUBREY - Come together: the years of gay liberation (1970-73).
000595: WARBURG, OTTO, J. E. VAN SOMEREN BRAND - Kulturpflanzen der Weltwirtschaft
000345: WERFF, J VAN DER - Beurs Van Berlage
000597: CAMPO WEYERMAN, J. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Deel 1 tekst, deel 2 kommentaar
000599: IAN WHITE - Australian Bush Flower Remedies
000617: WILLETS, WILLIAM - Veertig eeuwen Chinese kunst
000234: WILSON, JEREMY - Lawrence of Arabia: The authorised biography of T.E. Lawrence
000753: WINTERBACH, INGRID - Het boek van toeval en toeverlaat
000393: YU, ZHUOYUN - Palaces of the Forbidden City
000616: YU, ZHUOYUN - Palaces of the Forbidden City
000762: HSIEN-YUNG, P. - Jongens van glas
000461: ZILVERBERG, SBJ - David van Bourgondi├ź, bisschop van Terwaan en van Utrecht (┬▒ 1427 - 1496).
000857: ZIMMERMANN - Die Soldaten
[an error occurred while processing this directive]

9/14