Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0041736: SMIT, MGR. DR. JAN O - De Vulgaat. Geschiedenis en herziening van de Latijnse Bijbelvertaling
0043755: SMIT, REINDER - Dwingelo in vertellingen
0044055: SMITH, OSWALD - De Man Die Door God Gebruikt Wordt
0041260: SMITH, T+ HANEVELD, G.T - Medisch gezondheidsboek voor het hele gezin
0043964: SMITH, DR. J.J. - Wandelgids voor 's lands plantentuin te Buitenzorg
0030802: SMITH, DON IAN - De rivier waarover men niet terugkeert
0035739: SMITH, HAMILTON - Elia, de man Gods
0044177: SMITH, BILLY K. & PAGE, FRANK S. - The New American Commentary. New International Version. Amos, Obadiah, Jonah
0036383: SMITH, OSWALD J - Honger en dorst naar herleving. Gebed voor herleving en passie voor zielen
0037551: SMITH, ASHLEY - Onwaarschijnlijke engel
0031058: ABBOTT-SMITH - Manuel Greek Lexicon of the New Testament
0041212: SMITH, HAMILTON; WILLIS, G.C.; NICHOLAS-LINCOLN - Classic Christian Commentary. Ephesians, Philippians, Colossians
0041239: SMITH, HAMILTON - Psalms
0040799: SMITH, MALCOLM - Mediteren kun je leren
0044266: SMITH, MORTON - Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark
0038351: SMITS, DS. C. (CHR. GEREF.) - Goddelijke weldadigheid. Drietal PredicatiŽn
0035481: SMITS, DR. C. - De Afscheiding van 1834. Negen delen (compleet)
0043032: SMITS, DS.C. - De wortel der zaak
0038769: SMOUTER, WILLEM EN BLOM, COR (RED.) - Vergeef me....... Verzoening tussen mensen en met God
0037595: SMYTEGELT, B - De rijke man en de arme Lazarus. 12 Preken
0043638: SMYTEGELT, DS. BERNARDUS - Twaalf leerredenen
0032793: SMYTEGELT, BERNARDUS - Twaalf uitmuntende practicale leerredenen over verschillende plaatsen des Ouden Testaments
0041893: ST. SMYTEGELTFONDS - Uw Woord is een lamp. Oud goud herijkt. Jubileumuitgave 50 jaar Reveilserie
0034239: SNACKERS, JACK - Kleine emoties?
0041297: SNACKERS, JACK - De dood, zijn schaduw en het licht. Ervaringen rond sterven en rouw
0041474: SNATERSE, M - Een verslag van 250 jaar protestantisme in Drunen & Nieuwkuyk
0033611: SNELLEN, DS. E. - Wij gelooven, daarom spreken wij
0025559: SNELLER, PROF. DR. Z.W. - Economisch-Historische Opstellen
0036811: SNETHLAGE, DR. J.L - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant
0033113: SNIJDER, G. - De grote- of St Stephanuskerk te Hasselt
0043076: SNIJDERS, DR. L.A. - Het verhaal van de getallen in de bijbel
0041336: SNIJDERS, DR. L.A - Spreuken. Een praktische bijbelverklaring
0039835: SNIJDERS. DR .L.A - Bijbels woordenboek
0043769: SNOEK, LAURENS E.A. - De duisternis gaat wijken. Kerstverhalen en gedichten
0032673: SNOEP, H. - Job, aanklager en gedaagde
0036147: SOEDARMO, R - In de wereld maar niet van de wereld. Een studie over de grondgedachten van de theologie van Friedrich Gogarten (Diss.)
0029094: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie
0044034: LITJENS`RECLAMEBUREAU SOERABIAIA - Weet Dit Van Ned.-IndiŽ
0043681: SOETENDORP, AWRAHAM - De adem van kinderen
0043690: SOGGIN, J. ALBERTO - ISRAEL IN THE BIBLICAL PERIOD
0023241: SOGGIN, J. ALBERTO - An Introduction to the History of IsraŽl and Judah
001748: SOHLBERG, S. C. - Intelligentie en schoolaanpassing bij oriŽntaalse immigrantenkinderen in IsraŽl
0041739: SOLAGES, MGR. DE - La Composition des Evangelis. De Luc et de Matthieu et leurs Sources
0044235: SOMEREN, COR VAN - Aart de Jong Alias "VenetiŽ". Een marskramer in De alblasser-, krimpener- En Lopikerwaard
0042260: SOMEREN, COR VAN - Het land van de weibuiken. Beelden en verhalen uit de Vliststreek
0032017: HERVORMDE GEMEENTE SOMMELSDIJK - Te zijner tijd zullen wij maaien. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk 1499-1999.
0035964: SONNEVELT, DS. C - Gods weg met IsraŽl. Zestien bijbelstudies over Romeinen 9 - 11
0034282: S÷RENSEN, DAVID - Onzichtbare liefde. Ontdek de meest fascinerende Realiteit die er bestaat
0038635: SOUTER, ALEXANDER - Earliest Latin Commentaries on the Epistels of St Paul
0033613: SPAAN, J.B. TH. - Vluchtheuvel in gevaren (Heldring Stichtingen)
0034233: SPAANDERMAN, C. - Na het donker eeuwig licht
0027006: SPAANS, JAAP - Christenen en erfelijkheid. Een christelijke visie op erfelijke ziektes en de genetische revolutie
0042464: SPAANS, JOKE (RED.) - Een golf van beroeing. De omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw
0036428: SPAANS, JAAP - Christenen en hun communicatie
0027891: SPAENDONCK, DR. J. VAN - De verborgen tiener. Alleen zijn, dagdromen en zingeving in de jeugdjaren
0040767: SPEELMAN, G…; REEGEN, OTTO TER; SLOMP, JAN (RED.) - Ik ben christen - mijn partner is moslim. De praktijk van interreligieuze huwelijken: verhalen en vragen
0042857: SPEK, CHRISTIAAN VAN DER (RED.) - Schipperen. Zeven eeuwen tussen IJssel en Gouwe. Gouda Waterstad
0037586: SPEK-BEGEMAN, G.A. VAN DER - JOB, troostboek voor IsraŽl. Een bijbelstudie
0038805: SPENCER, A.J - Death in Ancient Egypt
0032804: SPENGLER, LUKAS VAN - De kunst van het KIEZEN
0033662: SPERBER, ALEXANDER - Hebrew based upon Greek and Latin Transliterations
0033661: SPERBER, ALEXANDER - Hebrew based upon Biblical Passages in parallel Transmission
0030496: SPICQ, C. (O.P.) - ThŽologie Morale du Nouveau Testament ( 2 Tombes)
0038735: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct. 1946 - oct. 1947
0038733: DE SPIEGEL - Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. Jaargang 8 (1913-1914)
0038736: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct.1938 - oct. 1939
0036893: SPIEGEL, MR. LAURENS PIETER VAN DE - Verhandeling over den oorsprong en de historie der Vaderlandsche Rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland
0038732: DE SPIEGEL - Weekillustratie voor het Christelijk Gezin. Jaargang 9 (1914-1915)
0038737: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct. 1936 - oct. 1937 (jaargang 31)
0038734: DE SPIEGEL - Christelijk Nationaal Weekblad. Periode oct 1945 - oct. 1946
000214: SPIEL, HILDE - In meinem Garten schlendernd. Essays
0031940: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Gereformeerden en dopers. Gesprek onderweg
0032910: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn
0044167: SPIJKER, DR.W. VAN`T - De Heilige Geest Als Trooster
0032278: SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Geest, Woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme
0031579: SPIJKER, DR. W. VAN 'T; BRUIN, DR. C.C. DE; FLORIJN, DRS. H.; MOERKERKEN, DS. A. EN NATZIJL, H. - De Synode van Dodrecht in 1618 en 1619
0041185: SPIJKER, DR. W. VAN ' T - Leven uit de Bron. Tien Psalmen nader toegelicht
0037393: SPIJKERBOER, A.A. - Gereformeerd of knettergek
0036081: SPIJKERBOER, ANNE MARIJKE - 'En zij vonden ze niet'. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth's exegese van 'de man Gods uit Juda' en van 'David en Saul' (Diss.
0035978: SPIJKERBOER, A.A - Een rondje om de kerk. Kroniek van een halve eeuw
0036075: SPIJKERBOER, A.A (E.A.) - Hoogten en diepten. Opstellen over gemeente-zijn voor A.A. Spijkerboer
0030245: SPIJKERBOER, A.A. - Onder open hemel.
0033549: SPIJKERBOER, THOMAS EN WALSUM, SARAH VAN (RED.) - Grensoverschrijdingen. Opstellen over vreemdelingen en recht
0030845: SPILT, G. - Drieluik voor december (een verhaal; een ABC-kertrijn; een overdenking)
0037378: SPILT, G - Van zondag tot zondag. Een jaargang overdenkingen
000274: SPINOZA, BENEDICTI DE - Opera quotquot reperta sunt. Recognoverunt J. van Vloten et J. P. N. Land
0040869: SPOEL, SUZANNE VAN DER - Hans is Hans. Een kind met autistisch gedrag
0036644: SPONG, JOHN SELBY - The Letters of Paul
0032012: SPRENGER, PAUL - Das Rštsel um die Bekehrung Calvins
0034466: SPRONK, KLAAS; VERHEUL, CLAZIEN; VRIES, LOURENS DE; WEREN, WIM (RED.) - De Bijbel vertaald. de kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften
0042977: SPRONK, KLAAS EN ROUKEMA, RIEMER (RED.) - Over God
0044198: SPRUYT, DR. BART JAN (RED.) - Romantiek en stichtelijkheid. Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal.
0043354: SPURGEON, C.H> - Hebt goede moed
0044359: SPURGEON, C. H. - Volksleerredenen 52 1e Jaargang
0026353: SPURGEON, C.H. - De Wonderen van de Heiland. Verklaard en toegepast in leerredenen
0033960: SPURGEON, C.H. - Alles uit Genade
0029491: SPURGEON, C.H. - Zeven wonderen van genade
0029509: SPURGEON, C.H. - Korenaren tussen de schoven opgelezen. Bloemlezing uit de werken van Spurgeon
0043063: SPURGEON, C.H. - Rondom de enge poort
0034795: SPURGEON, CHARLES HADDON - Prins der predikers
0043206: SPURGEON, C.H. - Evangelie des Koninkrijks
0026354: SPURGEON, C.H. - Totdat Hij komt. Toespraken aan de tafel des Heeren
0041914: SPURGEON, C.H - De Bijbel. Een kracht van God tot zaligheid
0043725: SPURGEON, C.H. - Woorden van troost voor het dagelijks leven
0029591: SPURGEON, C.H. - Jezus Roepstem. Schetsen van leerredenen Nieuwe Testament
0028342: SPURGEON, C.H. - Het chequeboek van de bank des geloofs
0043724: SPURGEON, C.H. - Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven
0034477: SPURGEON, C.H. - De stem des bloeds. Een roepstem tot bekering
0043723: SPURGEON, C.H. - Woorden van wijsheid voor het dagelijks leven
0029557: SPURGEON, C.H. - Macht bij God. Schetsen van leerredenen Oude Testament
0043356: SPURGEON, C.H. - Juweeltjes
0028587: SPURGEON, C.H. - Jan Ploegers`s plaatjes bij Nieuwe Praatjes
0040867: SPURGEON, C.H - De Trooster der treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61: 1-3
0029479: SPURGEON, C.H. - Zijn God onderricht hem. Schetsen aan landbouw en veeteelt ontleend.
0041913: SPURGEON.C. H - De Heilige Geest
0044114: SPURGEON, C. H. - Macht Bij God. Schetsen Van Leerredenen Oude Testament.
0038780: SPURGREON, C.H - MattheŁsī Evangelie. Het Evangelie des Koninkrijk
0040464: SPYRI, JOHANNA - De vroolijke Heribi. Een verhaal voor kinderen en voor hen die van kinderen houden
0033247: SRINIVASAN, T.N. - The future of secularism
0040413: ST- THIERRY, WILLEM VAN - God Schouwen
0041264: STADELMANN, HELGE - Evangelikales Schriftverstšndnis. Die Bibel verstehen - Der Bibel vertrauen
0044147: STADLER, HUBERT - Martin Luther Und Die Reformation
000561: STADTLAND-NEUMANN, HILTRUD - Evangelische Radikalismus in der Sicht Calvins. Sein Verstšndnis der Bergpredigt und der Aussendungsrede (Mt 10)
0030369: STAEHELIN, ERNST - Die VerkŁndigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und aleen Konfessionen (VII)
0031145: STAFFORD, DR. WESS - Te klein om over het hoofd te zien. Waarom kinderen de grote toekomst zijn
0031931: STAHL, P.J. (RED.) - Beelden uit het persoonlijke en openbare leven der dieren. Beschouwingen over hedendaagse zeden
0028041: STAM, DS. CLLARENCE - Woord en Wereld No. 69 (Het verbond van Gods liefde)
0029543: STAM, DS. P.J. - Hermann Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht
0043999: STAMBAUGH, J. & BALCH, D. - Het Nieuwe Testament in Zijn Sociale Omgeving
0044075: STANDAERT, BENOőT - Marcus Geweld En Genade
0043759: STANGE, OTTO (EDITOR) - Pastoral Care & Context
0029868: STANTON, GRAHAM - Dichter bij Jezus? Nieuw licht op de evangeliŽn
0044393: STANTON, ROBERT - The Culture of Translation in Anglo-Saxon England
0042748: STAP, DICK - Boedha en Christus. Een ontmoeting met hart en ziel
0023728: STAPPERS, DR. J.G. - Masa-communicatie. Een inleiding.
0044149: STASSEN, GLEN. H. - Living the Sermon on the Mount. Enduring Questions in Christian Life.
0030803: STATIUS MULLER, DS. J.W. - Beknopt onderwijs in den Christelijken Godsdienst, vooraf gegaan van een kort begrip der Bijbelsche geschiedenis ten gebruike voor katechisanten
001165: STECK, RUDOLF - Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht, nebst kritischen Bemerkungen zu den paulinischen Hauptbriefen
002425: STECK, KARL GERHARD - Theologische Existenz heute
0031218: STEEG, LOUIS TER - De akker is de wereld. Maatschappelijk engagement van Nederlandse katholieken 1975-2000
0043171: STEEGE, D. TER - Met ťťn been in de kerk
0044268: STEENBLOK, DR. C. - De Bestaansgrond Der Gemeenten. Oorspronkelijk Geschreven Als Artikelen in 'De Wachter Sions' in De Jaren 1960-1963.
0029742: STEENBRINK, KAREL - Adam Redivivus. Muslim elaborations of the Adam saga with special reference to the Indonesian literary traditions
0039246: STEENDELAAR, JAN - Het gezicht van Nederland;: Soest
0028291: STEENHOFF, P.H.J. - Het Militairisme
0032433: STEENHORST, REN… - Rebel tegen wil en dank. Het bewogen leven van prof. dr. B. Smalhout
0044423: STEENSTRA, DS R. - In Het Spoor Van De Aartsvaders
0042891: STEENSTRA, H.W - Geschiedenis van Friesland
0042830: STEENWIJK, DICK - Voorbij de Driebergse Brug. Over Driebergen-Rijsenburg en hun inwoners
0038362: STEFANLLARI, ILO - English-Albanian Dictionary of Idioms
0040208: STEGEMAN, DERK; KOOISTRA, INGE; BOER, DICK (RED.) - Marquardt lezen. Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt
0032839: STEGEMANN, WOLFGANG (HRSG.) - Religion und Kultur. Aufbruch un eine neue Beziehung
0043796: STEGEREN-KEIZER, H.L.VAN, E.A. - Een kerk op zoek naar IsraŽl. Geschiedenis van het deputaatschap voor 'Kerk en IsraŽl' van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995.
0041738: STEIN, ROBERT H - Studying the Synoptic Gospels. Origin and Interpretation
0041694: STEIN, ARMIN (H. NIETSCHMANN) - Paul Gerhardt. Een levensbeeld
0040255: STELLINGWERF, DR.J - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit
0030033: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN - Prediking N.T. (Brief aan de Galaten) PNT
0044236: STERK, WIM - Hij Staat er Nog. Wat Veranderde En Bleef
0040973: STERKENBURG, LOUIS - Geloven tussen Babel en Jeruzalem
0044351: STERN, DAVID H - Jewish New Testament Commentary
0028539: STERN, WILLIAM - Anfšnge der Reifzeit. Ein Knabentagebuch in psychologischer Bearbeitung
0044333: STERN, DAVID H. - Kommentar Zum JŁdischen Neuen Testament(drei Bšnde)
0043183: STEUR, A.G. VAN DER - Johan van Duvenvoirde en Woude (1547-1610), heer van Warmond, admiraal van Holland
0039669: STEUTEL, JAN W (E.A.) - De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen
0038221: STIBBE, J. JOHN EN MARK - Peper & Zout. Smakelijke anekdotes en pittige uitspraken
0038087: STIBBE, J. JOHM EN MARK - Zeep & Soda. Frisse gedachten en heldere uitspraken
0042526: STIBBE, MARK AND WILLIAMS, ANDREW - Breakout. One Church Amazing Story of Growth Through Mission-Spaped Communities
0031726: STICHTING E-H - Mededelingen voor reizigers. Een spoorboekje dat je op de rails van Gods woord wil zetten
0040388: R.K.-VOORLICHTING (STICHTING) - Christenen in het Midden-Oosten. Is er nog plaats voor hen?
0044122: ANNE FRANK STICHTING - Anne Frank en Familie
0031312: ANNE FRANK STICHTING - Vreemd gespuis
0026221: STICKLY, CAROLINE - Eindelijk vrij. Hoe een primitieve stam (Filipijnen) door het evangelie ontkomt aan de macht van de boze
0041380: STIGTER, DS. T - Geschiedenis onzer Vaderlandsche Kerk in grondtrekken
0043738: STILLMAN, NORMAN A. (EXECUTIVE EDITOR) - Encyclopedia of Jews in the Islamic World. Volume Two
0034468: STILLMAN, NORMAN (EXECUTIVE EDITOR) - Encyclopedia of Jews in the Islamic World. Volume one
0026901: STILMA, LIZE - Mijn kind is verslaafd
0036517: STILMA, LIZE EN TONKELAAR, DS. A.J. DEN - Joodse gebeden
0025146: STIVER, DAN R. - The philosophy of Religious Language. Sign, Symbol and Story
0025985: STOCKMAN, BROEDER REN… - SCHATTEN van mensen
0042736: STOCKUM, HILDA VAN - The Borrowed House. The story of a German girl in Holland during World War II
0024261: STOEL, DS. J.P. V.D. - Om de waarachtige vrome (prekenserie over Job)
0036884: STOEP, D. VAN DER - Daatje en ik. Brieven van mijnheer de Man
0035925: STOEP, D. VAN DER - Het grote kerstboek
0043915: STOET, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden
0024426: STOK, WILLY VAN DER - Denkertjes/Overdekingen van een Denkertje
0034808: STOKER, WESSEL - Is geloven redelijk?
0034814: STOKER, DR. W - Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving
0034651: STOKER, WESSEL EN SAR, HENK VAN DER (RED.) - HeroriŽntatie in de Theologie
0029921: STOKES, PENELOPE J. - Tot we elkaar weerzien
0041261: STOLK, DR. J. (EINDRED.) - Handboek Christelijke Opvoeding. Deel 3: de opvoeding van pubers en jongeren van 12 jaar en ouder
0034538: STOLK, DR. J. (RED.) - Christelijke opvoeding. Deel: Rond de geboorte....)
0043200: STOLL, GERDI (ONDER REDACTIE VAN) - Ga met mij. Gebeden voor altijd en overal
0041489: STOLP, HANS - De verschijningen van Christus in onze tijd
0033149: HERV. GEMEENTE STOLWIJK - Beschrijving van het kerkgebouw (in gebruik genomen 6 juli 1949)
0025056: STONEHOUSE, N.B. AND WOOLLEY, PAUL (EDITORS) - The Infallible Word. A Symposium by the members of the Westminster Theol. Seminary
0042871: STORM VAN LEEUWEN, IR. J.A - Van Oude Rijn tot Leidse Rijn. De afwatering van de gronden in en rondom Vleuten-De Meern in de loop der tijden
0043439: STOTT, JOHN - De basis van het bijbelse geloof
0036013: STOTT, JOHN - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren
0034944: STOTT, JOHN - Hoe denkt Christus over zijn gemeente? De openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente
0036012: STOTT, JOHN - Het Kruis van Christus
0030172: STOY, WERNER/HAAG, KLAUS - Bibelgriechisch leichtgemacht. Lehrbuch des neutestamentlichen Griechisch
0042919: STRAATEN, W.J. VAN - Jan van Nassau en de zijnen: historische schetsen
0041910: STRACK, HERMANN L - Einleitung in Talmud und Midras
0036718: STRANGE, W.A. - The problem of the text of Acts
0036712: STRAUB, LIC. WERNER - Die Bildersprache des Apostels Paulus
0041242: STRAUCH, ALEXANDER - Biblical Leadership. An Urgent Call to Restore Biblical Church Leadership
0024624: STRAUSS, FR. UND OCKERS, W.A. - Kerkkloks-Toonen. Herinneringen uit het leven van een jongen geestelijken.
0024213: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in IsraŽl (deel 2). Commentaar bij de tijd. De koningen en profeten van Juda.
0024551: STREEFLAND, DRS. J. - Profetie in IsraŽl l (deel 1). Commentaar bij de tijd
0042802: STREEKARCHIVARIAAT ZUID-WEST UTRECHT/L.H.W. DE GEUS,PETER VAN WATERSCHOOT - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard (3 delen)
0030737: STRENGHOLT, L. - Steentje in de vijver
0030745: STRETTON, HESBA - Thuis Best
0036626: STRIETMAN, B - Niet onze wegen
0042713: STRIETMAN, B - 't gaat om wat anders nu.... Gesprekken tussen bejaarden
0027149: STRIJBOS, DR. IR. S (RED.) - De medische ethiek in de branding. Keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom
000683: STRIJD, KR. - Structuur en inhoud van Anselmus' "Cur Deus homo". Bijdrage tot het gesprek over de verzoening
0039449: STROBEL, LEE - Pleidooi voor Pasen
0035742: STROBL, KARL - De zin van het leven en het geloven. Vragen-gedachten-aanwijzingen
0040523: STROHM, LEO - 20 eeuwen christendom. Een religie verandert de wereld
0031358: STRONG, JAMES - Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. With the Exclusive Key-Word Comparison
0038967: STRUICK, DR. J.E.A.L - Gelre en Habsburg 1492-1528
0041625: STRUIJK, E - Korte mededelingen uit mijn leven (2 delen)
0041508: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. (RED.) - Titus Brandsma. Herzien - herdacht - herschreven
0033047: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Wijsgerig leven in Nederland, BelgiŽ en Luxemburg 1880-1980. Deel VII: Op zoek naar zijn en zin
0024087: GRONINGER STUDENTENCORPS - Groninger Studenten Almanak 1955
0043039: STUIVENBERG, G. - Zalig zijn de armen van geest. Meditaties door G.Stuivenberg, ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Soest
0033826: STURM, ERDMANN K. - Der junge Zacharias Ursin. Sein Weg vom Philippismus zum Calvinismus 1534-1562 (Diss.)
0041998: STUTZINGER, D (UND ANDEREN) - Spštantike und frŁhes Christentum. Ausstellung im Liebieghaus Museum alter Plastik Frankfurt am Main. 16. Dezember 1983 bis 11. Mšrz 1984
0043071: STUYVENBERG, DS. A. VAN - Sions Koning, Sions onderdanen
0043322: STYL, S. - De opkomst en bloei der vereenigde nederlanden
0040771: SUNDERMEIER, THEO/K‹STER, VOLKER - Die Bilder und das Wort. Zum Verstehen christlicher Kunst in Afrika und Asien
0041591: HEINE. SUSANNE - Vrouwen der vroege Christenheid. Een historische kritiek op de feministische theologie
0040124: S‹SS, REN… - Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het Joodse volk
0034228: SUSSENBACH, PROF. DR. IR. J.S. (E.A.) - De mens en zijn erfgoed. Ethische en maatschappelijke aspecten van de moderne gentechniek
0035648: SUTHERLAND, J,G - De Bijbelen de Antieke Mysterien
0043418: SUTTER, IGNACE DE - Inleiding tot het muziekbeluisteren
0041550: SUURMOND, JEAN-JACQUES - Meer geluk dan grijsheid. Spiritualiteit van de ouderdom
0032100: SUURMOND, DR. JEAN-JACQUES - Och, ware het gehele volk profeten. Charismatisch-theologische teksten.
0031740: SUURMOND, JEAN-JACQUES - God & Heer K.
0024957: SWAANINGEN, REN… VAN (E.A.) - A Tort et A Travers. Liber amicorum Herman Bianchi
000204: SWANSON, REUBEN J. - The Horizontal Line Synopsis of the Gospels
0044146: SWIGGERS, PIEREE & WOUTERS, ALFONS - Orbis Supplementa. Syntax in Antiquity
0040063: SYBRANDI, KEES (RED.) - Een spijker aan de brug. Onderhoud joodse begraafplaatsen
0030705: SYLVESTER, RICHARD S. - St. Thomas More: Action and Contemplation. Proceedings of the symposium held at St. John's University October 9-10, 1970
0030624: SYLVESTER, R.S. AND MARC'HADOUR, G.P. - Essential Articeles for the study of Thomas More
0032603: GEREFORMEERDE KERKEN (SYNODAAL) - Acta en bijbehorende rapporten van de gehouden Generale Synoden in de periode 1923 tot 1945
0043942: GEZAMELIJKE SYNODEN - Dienstboek-Een Proeve Deel 1
0025724: TABAK, C. - Ten afscheid
0042098: TACITI, C. CORNELII - OPERA. Cum Indic Rerum. Ad Optimorum Librorum Fidem C.H. Weise
0042099: TACITI, C. CORNELII - Lexicon Taciteum. De Taciti Vita, Scriptis AC Schribendi Genere Prolegomenis
0044151: TACITI, CORNELII P. - Historiarum Libri Qui Supersunt
0044434: TACITUS, CORNELII P. - Les oeuvres de C. Cornelius Tacitus chevalier romain. Assavoir, les annales et histoires des choses advenues en l'Empire de Rome depuis le trespas d'Auguste. La description des moeurs et des peuples de Germanie. La vie de Jules Agricola, oý est traitťe La
0042008: TACITUS, CORNELIS - Tom II: Fasc. I. Historiarvm Libri
0042006: TACITUS, CORNELIS - 1. Ammales ed. Koestermann
0042007: TACITUS, CORNELIS - Tom II: Germania Agricola Dialogvs de Gratoribvs
0042100: TACITUS, CAJUS CORNELIUS - Werke. ‹bersetzung von H. Gutmann (Tacitus I)
0042101: TACITUS, CAJUS CORNELIUS - Werke. Die JahrbŁcher (Annalen) des Tacitus, Łbersetzt von H. Gutmann (Tacitus II)
000119: CHUNG HOON TAIK - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus
0034961: TAILLEMITE, ETIENNE - Onbekende ZeeŽn
0027066: TAIT, L. GORDON - The Piety of John Witherspoon. Pew, Pulpit and Public Forum
000782: TAKES, CH. A. P. E.A. - Prae-adviezen voor het Congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee, te houden op 16 februari 1952 in Krasnapolsky te Amsterdam
0036578: TAKKEN, H.J. EN TRAMPER, N.M. (RED.) - Vreemde gasten. Dromen en wonderen in het contact van christenen en moslims
0041569: TAKKEN, H.J - Evangelie en moslims
0025999: TALSMA, DS. T. - Ook jij hoort er bij. Verhalen voor kinderen in en naast de kerkdienst
0029839: TALSTRA, EEP - Oude en Nieuwe Lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude testament
0032728: TALSTRA, EEP - Een roostervrije dag. Vrije wandeling langs teksten en ervaringen
0037124: TAMMINGA, DS.LIDA EN VLASBLOM, DS. JAN PIET - Ik heb verdriet
0042961: TAN, J. - Hij is onbeschrijfelijk
0037986: TANGELDER, DS. T.H.G.T. (PRED. TE LOCHEM) - Verblijdt u in den Heer ten allen tijde. Keuze uit nagelaten preken
0038092: TANKE, YVONNE - Zorgen voor den kwaden dag. Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013
0037350: TANNEBERG, WARD - Bedreigd
0043861: TATAKIS, BASIL - Byzantine Philosophy
0023146: TAVENER, JOHN - Alpha en Omega. Visioenen van het milenium. Teksten uit de Openbaring van Johannes. Gecombineerd met kunstwerken uit de bekendste musea ter wereld.
0040665: TAVERNIER, KRIS - Jezus vinden in de tabernakel
0041241: TAYLOR, KEN - My Life A Guided Tour
0042023: TAYLOR, JOHN - Icon painting
0043813: TAYLOR, INA (COMPILED BY...) - The Edwardian Lady. The Story of Edith Holden. Author of The Country Diary of an Edwardian Lady
0025744: TAZELAAR, J.A. - Woestijn en Wijngaard. Meditatien uit de kleine profeten (Hosea, Amos, Obadja)
002560: TAZELAAR, C. - De jeugd van Groen (1801-1827). Dissertatie.
0041131: TEEKENS, DS. IR. W.F. (E.A.) - Leven door het Woord (Dagboek)
0043046: TEELINCK, W. - De spiegel der zedigheid
0041029: TEELLINCK, MR. DR. W - De oude en goede weg tot het nieuwe leven. TimotheŁs
0043635: TEELLINCK, DS. WILLEM - De nieuwmaker en zijn nieuwe werk
0043401: TEELLINCK, WILLEM - Buren-Kout, samenspraak omvattend tien stichtelijke gesprekken over godsdienstige zaken
0041678: TEEUW , DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktisch-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0042205: TEEUW, DRS. A.A - Wilt u donor zijn? Een praktische-pastorale handreiking bij orgaandonatie
0027435: TELCHIN, STAN - Verraden.
0029034: TELDER, ROBERT DE - De nieuwe Orde in opkomst
0025562: NOS-TELEVISIE - 58 miljoen Nederlanders.
0043380: DRS. N. VAN TELLINGEN - H.Hasper een omstreden hymnoloog
0043712: TELLINGEN, DS. NICO VAN TELLINGEN - Ongelofelijk. De wonderlijke werkelijkheid tussen hoop en vrees.
0039538: TENG, PAUL & SCHUTTEN, JAN PAUL - Jan van Scorel. Sede vacantie 1523
0040766: TENNEKES, PROF. DR. J; VROOM, DR. H.M. (RED.) - Contextualiteit en christelijke geloof
0031918: TENNEKES, J. - De Bierkaai en de Bron. Antropologische kanttekeningen bij hedendaags christendom
0036523: TENNEY, TOMMY - Gods's Dream Team. A Call to Unity
0032844: TENNEY, TOMMY - Achter GOD aan. Mijn ziel smacht naar U
0030180: TERHAL, PIET AND DE RUYTER VAN STEVENINCK, THIJS (EDITORS) - Jan Tinbergen on 17 december 1994 at the Erasmus University Rotterdam
0042106: TERLOUW, A.J - Staat dat er? Verrassende bijbelstudies voor jongeren
0042862: TERLOUW, PIET/BARENDSE, GERARSD - Het Groene Hart van Nederland. Lopikerwaard-Krimpenerwaard-Alblasserwaard-Vijheerenlanden
0042176: TERLOUW, DS. L - Een lege plaats. Rouwverwerking
0038559: TERLOUW, A.J. (RED.) - Jongeren en geloof. Aspecten van de begeleiding van jongeren in gezin en gemeente
0044171: TERLOUW-STEENBEEK, MARGRIET - Nooit meer Dorst
0042835: TERPSTRA, PIETER - Volksverhalen uit vroeger tijden
0041363: TERRUWE, DR. ANNA EN KROFT, DR. A.L - De stap over de drempel. Moderne visies op hulpverlening bij menswording van mentaal gehandicapte mensen
0028264: TERRY-MAASBACH, ESTHER - Schoonheid in plaats van as. Een boek over emoties en genezing van beschadigde emoties
0040877: TESSENSOHN, WALTER E. - De scheidsmuur is weggebroken. De visie van christenen t.o.v. joden
0029858: TEUGELS, GODELIEVE - Midrasj in de Bijbel of Midrasj op de Bijbel? Een exemplarische studie van de verloving van Rebekka (Gn 24) in de Bijbel en de rabbijnse midrasj (Diss.)
0040774: THAKUR, RABINDRANATH - Vischnu-Narayana. Texte zur Indischen Gottesmystik
0036699: THAYER, JOSEPH H - Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament
0041986: THEILE, C.C.G ET STIER, R - Novum Testamentum Tetraglottn. Archetypum Gr∆cum. Cum Versionibus
0028820: THEISSEN, GERD - Ik moest van Pilatus achter jezus aan. Verslag van een speurtocht
0043661: THEISSEN, GERD - De Jezusbeweging
0042326: BEELEN. JOANNES THEODORUS - Grammatica Graecitatis Novi Testamenti
0042011: THEUNISSEN, W.P - Ikonen: Vensters op de Eeuwigheid
0029701: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen van de Moedergods
0038599: THIEDE, CARSTEN PETER EN CURTIS, KEN - Beproeving en Getuigenis. De Oude Kerk van het begin tot Constantijn in beeld en tekst
0041514: THIELE, JOHANNES (RED.) - De minne is al. 19 portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen
0036297: THIELICKE, DR. HELMUT - Geloven: een avontuur. Levensvragen in het spanningsveld van ons geloof
0031301: THIELICKE, HELMUT (E.A.0 - Met kinderen praten over God. Wegwijzer voor jonge ouders die het christelijk geloof willen doorgeven
0032225: THIELICKE, HELMUT - Auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Gedanken zur Zukunft des Christentums
0043441: THIEME, J.F. - Godsdienstig dagboek voor kinderen
0042358: THIERRY, AUGUSTIN - Lettres sur L'Histoire de France. Dix Ans D'Etudes Historiques
0035624: THIERRY, J.J. - Vrouwen in de vroegchristelijke kerk
001563: THIIELICKE, HELMUT - Der evangelische Glaube. GrundzŁge der Dogmatik
0029642: THIJM, D.C. (GEB. TE PARAMARIBO) - De leer van de voornaamste afdeelingen der Christelijke Kerk aangaande de erfzonde inj het licht van de schriften des Nieuwen Verbonds (Disserattie)
0044398: THIJS, DS. E. TH. - Geef Ons Vandaag
0032195: THIJS, DS. E. TH. - Op weg naar kerst. Gedachten en gedichten voor de dagen van advent
0041784: THIJSEN, A.H.A - Gij hebt veel goeds gedaan, Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Tricht-Geldermalsen 1845-1995
0039182: THIJSSE, JAC. P - De Bonte Wei (GeÔll. met Verkde plaatjes)
0024384: THIJSSE, JAC. P. - Bosch en Heide
0024387: THIJSSE, JAC. P. - Herfst (Verkade Album)
0042625: THIJSSE, JAC. P - Eik en Beuk
0024388: THIJSSE, JAC. P. - Winter (Verkade Album)
0044290: THIJSSE, PROF.DR.IR.J.TH - Een Halve Eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970
0037294: THOENE, BODIE & BROCK - De Galway Kronieken (Deel 2: Over mensen & engelen)
0039111: THOENE, BODIE - Een lied in Sion (deel 2 uit een serie van 4)
0044253: THOENE, BODIE - De Kronieken Van Sion. Serie, 7 delen (compleet)
0040584: THOENE, BODIE - De sleutel tot Sion (Deel 7 uit deze serie)
0030960: THOENE, BODIE EN BROCK - Tocht om Kaap Hoorn
0030961: THOENE, BODIE EN BROCK - Oorlog in Tennessee
0030959: THOENE, BODIE EN BROCK - Klopjacht in CaliforniŽ
001274: THOMAS, P. - Churches in India
0031322: THOMAS, YVAN - God in Frankrijk. Cursiefjes uit het leven gegrepen
0038823: THOMAS, YVAN - En jij gelooft dat? Antwoorden op vragen over het christelijk geloof
0035548: THOMAS, PIET; MILBOU, STAN EN CHAFFOY, PHILIPPE DE - De Psalmen (boek + CD)
0029837: THOMPSON, THOMAS L. - Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources
0044289: THORNTON, R - The Fathers for English Readers. St. Ambrose; His Life, Times, and Teachings
0043220: THOROGOOD, BERNARD - No Abiding City. Change & Changelessness in the Church
0037290: THORWALD, J‹RGEN - Das GewŁrz. Die sagen der Juden in Amerika
0038684: THROCKMORTON, BURTON H - Gospel Parallels. A Synopsis of the first three Gospels
0044304: THUNMARK-NYL…N, LENA - Die Wikingerzeit Gotlands I: Abbildiungen Der Grabfunde
0038077: TIBBALLS, GEOFF - De klant is nooit koning.Rare dingen die klanten in winkels uitkramen
0029227: TICHELAAR, JOHAN - Het Goddelijke leven, en haar doel...
0024024: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponentenb met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten.
000445: TIELE, C. P. - Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Gifford-lezingen, gehouden in de Universiteit te Edinburgh. Eerste reeks, Nov.-Dec. 1896; Tweede reeks, Nov.-Dec. 1898
0030733: TIELEMAN, HENK - In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur.
0022963: TIETZE, HANS - Le Musee Ideal de la Peinture. Chefs-důeuvre des grands musees Nationaux.
0040422: TIGCHELER, JO - Vanuit Lukas bezien. Teksten opnieuw gelezen
0027526: TIGCHELER, DR. JO. - De bergrede. Matteus 5-7 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0028763: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang no. 1. Januari 2009
0028764: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN) - 1e jaargang . No.2. April 2009
0028765: SCRIPTA PERIODICA (TIJDSCHRIFT OVER TIJDSCHRIFTEN - 1e jaargang No. 3 Juli 2009
0039370: TIJN, MAARTJE VAN/NICOLAI, DICK - Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken
0041059: TIJN, JOOP VAN - Van God los. Gesprekken met mensen die het geloof hebben verlaten
0044088: TIJN, MAARTJE VAN - Rabbi Jezus en Zijn Rabbijnse Collega`s. 2. Tussen FarizeeŽn En Chassidiem
0044087: TIJN, MAARTJE VAN - Rabbi Jezus en Zijn Rabbijnse Collega`s. 1.overbekende Beelden En Motieven
0028024: TILLMANS, W.G. - De aanwezigheid van het Bijbels Hooglied in het Cantico Espiritual van San Juan de la Cruz
0039459: TIMMER. DS. J.J. EN VERMAAS, DS. J. (RED.) - Genade voor genade, Prekenserie 23ste/26ste jaargang ((1971 tot 1974)
0038228: TIMMERMAN, DS. R - Vergeven
0034683: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jezus in Vlaanderen
0034391: GEERTSMA. TINUS - De vier wereldrijken
0044376: TITTMANNI, IOH. AUG. HENR. - De Synonymis in Novo Testamento. (Lib. I+II)
0033283: TLATLI, DR. SALAH-EDDINE - La Carthage Punique. Etude Urbaine. La ville; Ses fonctions; Son rayonnement
0023618: TOEBES, C.J. - Dominees-Drama. Dr. J.C. Zaalberg Pz, 1828-1885. (Diss.)
0027985: TOET, DRS. J. - Hem, de Heer Sy de eer!. Opstellen over jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College
0039084: TOLL, JURRIAAN VAN - Gedrukte ArchivaliŽn. Proeve van een overzicht der tot dusver in druk verschenen Nederlandsche kerkregisters, grafschriften, poorter- en burgerboeken, belastingcohieren e.a.
0037667: TOM, DICK - Levenskracht door het fundament
0024212: TOMSON, PETER J. - Als dit uit de Hemel is........... Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
0028801: TONQU…DEC, JOSEPH DE - Les maladies nerveuses ou mentalis et les manifestations diaboliques
002050: TOOLEY, SARAH - Florence Nightingale
0041545: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de meester-schilder (2e serie, no. 2)
0044051: TOONDER, MARTEN - De Toornviolen
0043895: TOONEN, HANS - Verzet Contra
0032154: TOORENENBERGEN, DR. J.J.VAN - De symbolische schriften der Nederlandsche Hervormde kerk, in zuiveren kritisch bewerkten tekst.
0037643: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter gedachtenisviering bij haar derde eeuwgetijde beschreven en met de oorspronkleijke bescheiden uitgegeven. 1561-1861. Met twee Fac-simile's
0029835: TOORN, KAREL VAN DER - Family Religion in Babylonia, Syria and Israel. Continuty and Change in the Forms of Religion Life
0034283: TOORN, KAREL VAN DER - Van haar wieg tot haar graf. De rol van de godsdienst in het leven van de IsraŽlitische en Babylonische vrouw
0034036: TOORNVLIET, DS. G. - Leven is toch overwinnen. Radiopreken
0042753: TORFS, RIK - De Kerk. Geloof, hoop, liefde en macht door de eeuwen heen. 4 Audio-CD's
0031353: DIV SCHRIJVERS (75 IN TOTALITEIT) - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf
001956: TOURNIAC, JEAN - Les tracťs de lumiŤre. Symbolisme et connaissance
0023516: TOURTE-CHERBULIEZ, MEVROUW - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (eerste deel)
0024625: TOURTE-CHERBULIEZ, M. - De dochter van den predikant Raumer. Huiselijke tooneelen (tweede deel)
0024415: TOUW, H.C. - Het verzet der Hervormde Kerk (2 delen)
0042382: TOV, LIKA - Tehiliem. Twintig psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, met illustraties
0042652: TREFFERS, P.A - Grote- of Barbarakerk met haar orgels (Culemborg)
0040773: TRIBLE, PHYLLIS - GOD en sekse-gebonden taalgebruik
0043892: TRICHT, COEN VAN. - Onderduikers en Knokploegen
0040824: TRIMP, C; BRUIJNE, A.L.TH. DE; DOEDENS, J.J.T; KAMPHUIS, B - Woord op schrift. Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel
0026621: TRIMP, PROF, DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen: Schriftverklaring; Kerkelijk leven; Opleiding
0041355: TRIMP, DS. P.J - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus
0032422: TRIMP, DR. C. - De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers
0026115: TRIMP, DR. C. - De Preek. Een praktisch verhaal oveer het maken en houden van preken
0033332: TROBISCH, INGRID EN R÷TZER, ELISABETH - Liefde als gave en opgave
0030732: TROBISCH, INGRID - Je moet alleen verder. Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet.
0030566: TROEGER, EBERHARD - Der Islam bei uns. ńngste und Erwartungen zwischen Christen und Muslimen
0025319: TROELSTRA, DR. A. - Het Oude Testament
0035039: TROELSTRA, DR. A. (E.A. RED.) - Van Goedertierenheid en Recht. 52 preken. 2e jaargang (1911/1912)
000261: TROELTSCH, ERNST - Zur religiŲsen Lage, Religionsphilosohpie und Ethik
001538: TROELTSCH, ERNST - Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen
0031994: TROMMIUM ABRAHAMUM (TROMMIUS, ABRAHAM) - Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testaments , met achter an gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch Register (3 delen)
0024422: TROMP, D. - Verbond tegen het Lot. Gekozen en ingeleid door K.H. Miskotte.
0035071: TROOST, F. (SAMENSTELLER) EN VELE MEDEWERKERS - De zin van het leven. gezinsboek
0034223: TROOST, A.F. - Een venster in de hemel
0037366: TROOST, ANDR… - Ik, Tertius. Brieven uit Rome
0037418: TROOST, A.F - In liefde geloven. Meditatieve notities bij de eerste brief van Johannes
0044396: TROOST, A.F. - Zingende Gezegend
0036356: TROOST, ANDR… F - Hier is mijn hand. Dagboek bij het kerkelijk jaar
0043935: TROOST, A.F. - Aan Stille Wateren
0040292: TROOST, F - Aan het venster van het geloof
0039477: TROOST, ANDR… F - Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen
0030109: TROOST, A,F. - Als ik op zondag wakker word
0043944: TROOST, ANDR… F. - Alleen Bij U
0036164: TROOST, ANDR… F. EN TROOST, GERALD - Tweemaal Troost. Een Evangelisch-protestantse correspondentie
0026033: TROOST, DS. PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en Charismatisch leren van elkaar
0023936: TROOST, DR. A.F. - Dichter bij het Geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft. (Diss.)
0030491: TROOST, A.F. - Dichterbij de overzij
0026186: TROOST, A.F. - Morgen zal het Pasen zijn. Een rondgang om het waarom van het lijden
0032440: TROOSTENBURG DE BRUYN, DS. C.A.L. VAN - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-IndiŽ onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)
0041637: TROOSTHEIDE, H - Een stem zegt Roep! Een roepstem tot Evangelisatie en Reformatie
0035551: TROUWBORST, DS. C - De kleding van Jezus. Meditaties over gedachten wat Jezus als Messias aan kleding droeg
0039886: TUIJL, H. VAN - Het 'Onmachige' niets. Over de plaats van de theologica rationalis in het denken van Heidegger omstreeks zijn eerste keerpunt (Diss.)
0038330: TUINMAN, ARIE - Jobje. (Vervolgverhaal verschenen in "Eskol"
0042987: TUINMAN, DS. C. - Catechismus, de toevlucht en sterkte van het Ware Christendom
0030000: TUINSTRA, DR. E.W. - Spreuken deel 1. Prediking O.T. (Spreuken, deel I)
0030694: TUINSTRA, DR. C.L. - Het symbool in de psychanalyse (Diss.)
0043223: TUINSTRA, U. (UILKE) - Bijdrage tot de kennis van hologene landschapsontwikkeling in het noordwesten van Noordbrabant. (Diss.)
0032436: TUKKER, DR. C.A. - Vast vertrouwen en Onberispelijk leven
0037716: TUKKER, DS. W.L - Filippus de evangelist
0042664: TUKKER, W.L - De orde van het heil
0030820: TUKKER, DS. W.L. - Abraham de vader aller gelovigen
0042407: TUKKER, DR. C.A - Het blijvende Woord. Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik en kerkelijke en persoonlijke vorming. (Deel II)
0027250: TUKKER, DR. C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament ( 4 delen, compleet, in cassette)
0026196: TUKKER, DR. C.A. - Leid mij op een rotssteen. Zevenendertig preekschetsen
0027259: TUKKER, DS. W.L. - De Koning der eeuwen zij ere. (Afscheidspreek te Groot Ammers in 1974)
0039438: TUKKER, DR. C.A - Van God en Zijn Kerk
0032149: TUKKER, DR. C.A. - Water Putten (2 deeltjes).Kerkhistorische teksten verzameld, vertaald en ingeleid.
0034194: TUKKER, DR. C.A. - De waarheid in Christus. Preken uit Romeinen 5-16
0044424: TURFBOER, A. - Nagelaten Brieven Van Een Pelgrim
0043474: TUTU, DESMOND - No Future Without Forgiveness
0041455: TWILT, JOOP - Een God zei: Ga. Hoe God in een Boliviaans kinderdorp alle ruimte kreeg
0043845: TYDEMAN, JANUS GUILIELMUS, PETRUS HOFMAN PEERLKAMP - Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1838
0030917: TYNDALE, WILLIAM - Tyndale's Bible. 2 volumes (O.T. en N.T.) in slipcase.
0038487: UCHELEN, DR. N.A - Exodus 1 - 20. Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034837: UCHELEN, DR. N.A. VAN - Prediking O.T. (Psalmen, deel 1: 1 - 40)
0043994: UDEN, DODO J. VAN & SCHOLDER, H. & WILDE N.DE - Sjabbat, een Dag Apart
0041481: UFFELEN, AAD VAN EN BRUGGE, TINI - Symbolische bloemsierkunst. Bloemschikken in kerk en woning
0026573: UILDIRKS, F.J. VAN EN BRUINSMA DR. VITUS - Onze bloemen in de tuin.
0023422: UIT DEN BOGAARD, M. TH. - De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. (Diss.)
0040295: UITBOL, J.C,. EN WIJK, J.M. VAN - Gods trouw in de tropen. Belevenissen van oud-IndiŽgangers gedurende de jaren 1946-1950 (2 delen)
0043957: LONKHUYZEN UITGEVERSBUREAU - De Parel Der Stichtsche Lustwarande
0034323: ULFERS, S. - Van eeuwige dingen
0044360: ULRICH, JOHAN JAKOB - De Zeven Laatste Woorden van den Heere Jesus Christus, aan het Kruis uitgesprooken --- Met een Aanhangsel van Zeven Keurstoffen op 's Heilants Lyden slaande, En daar by gevoegt Eene Godtgeleerde Betrachting over de Woorden der Instellinge des Heilige
0040313: UNDERHILL, PACO - Waarom kopen we wat we kopen. De wetenschap van het winkelen
0027581: UNGER, MERRILL F. - Bibel Aktuell. Band 1, Die fŁnf BŁcher Mose
0040064: LEIDSE UNIVERSITEIT - Leidse Alumni Almanak 1999
0041149: URSINUS, ZACHARIUS - Kerk en uitverkiezing
0027823: URSINUS, DR. ZACHARIAS - Over het gebed . (Uit het Schatboek)
0042963: PROVINCIE UTRECHT - Woerden in 1832
0041102: WAALSE GEMEENTE UTRECHT - Onze kerk in de stad. Waalse gemeente en Pieterskerk: 350 jaar samen 1656-2006
0039138: ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT - Jaargangen 1988/1989 t/m 2004/2005
0039290: GEM. UTRECHT - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht
0026371: UZURET, F.W.M. (IN LEVEN G.T. DER L.O.G.T.) - In Memoriam. Eenige schetsen
0031594: VAANDRAGER, ARIE - Compassie als kompas. Portret van Hans Visser, dominee van de Rotterdamse Pauluskerk
0041414: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER - Geboren te Betlehem. Kerstmis zoals het werkelijk was
0041070: VADELL, NATALIO ABEL - Salmos de David. Parafrasis poťtica
0039069: VAILLANT, MR. C.E - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand (Wetten, Besluiten, DecisiŽn enz, benevens formulieren tot de inschrijving der akten
0030460: VALEN, L.J. VAN - Thomas Boston, een visser der mensen
0029880: VALEN, L.J. VAN - Evangelist Duncan Matheson. De stem in de woestijn
0041863: VALEN, L.J. VAN - Gedreven door zijn Liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne
0042509: VALEN. L.J. VAN EN KEMPENEERS, M.A - Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
0033424: VALERIO, RUTH - L van Levensstijl. ABC van rechtvaardig en duurzaam leven
0034987: VALETON, DR. J.J.P. (JR.) - Profeten des Ouden Verbonds. Een viertal voorlezingen
0025913: VALK, DR. M.H.A. VAN DER - De groote roode draak. Satanalogie en Daemonologie
0034082: VALK, JACK DE - Ruimte in je ziel
0042610: VALKENBURG, RIK - In het woedend golfgeklots. Verhalen, foto's en impressies van de watersnoodramp in 1953
0023888: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
0025471: VALKENBURG, RIK - Laat zich het orgel overal.... Het koninklijk instrument en zijn bespelers
0025615: VALKENBURG, RIK - Kerkelijke smaakmakers. Een gesprek met een 17-tal smaakmakers uit de breedte van het kerkelijk leven
0028878: VALKENBURG, RIK - Gesprekken in Jeruzalem. De betekenis van de Bijbel in het huidige IsraŽl
0036313: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven.
0042108: VALKENBURG, RIK - Djoenkeng Owari. Het appŤl is afgelopen (Over het leven van zendeling ds. A. Bikker)
0028895: VALLOTTON, PAUL - Uren met het Oude Testament. De opvoeding door den Bijbel
0042287: VANDIKKELEN, JOS (VOORWOORD) - Vrouwen in het Oude Testament
0038797: VANHUYSSE, T - Waarom ik niet meer rooms-katholiek ben?
0038787: VANHUYSSE, TOON - Het vagevuur
0023775: VANHUYSSE, T. - Maria, onze toevlucht?
0038798: VANHUYSSE, TOON - Wat Rome leert aan de bijbel getoetst
0034676: VANMOUR, JEAN-BAPTISTE - Les peintures & apos; turues&apos de Jean Baptiste Vanmour. 1671-1737
0028109: VATERLAUS, MELISSA - Real life in Moscou, a pratical guide
0043933: VAUCHEZ, ANDR… - La Saintetť En Occident Aux Derniers SiŤcles Du Moyen Age
0035431: VAUGHN, ELLEN - Het snoer
0027407: VAVILOV, S. - Lťnine et les problŤmes philosophiques de la physique moderne
0040833: NBG.VBG - Wegwijs in de Bijbel
0030735: VEEFKIND, KOOS - Wegen en wandelingen
0043485: VEEN, DR. JOH. VAN, CHIEF ENGINEER RIJKSWATERSTAAT - Dredge drain reclaim, The art of a nation
0024246: VEEN, DRS. W. VAN DER - Johannes Hendrikus Zelle. Volksverhalen over een legendarisch predikant (1907-1983)
0042417: VEEN, DS. H.J. VAN DER - In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap
0041388: VEEN, DS. JAN VAN - Wat zegt de Bijbel over homofilie
0041389: VEEN, TONY TEN - Opvoeden in geloof
0037903: VEEN, PETRUS VAN - Dertien avondgesprekken
0039961: VEEN, DR. WIKEN - Verzoening in de praktijk? De NCSV en de 'Duitsche Quaestie'
0044188: VEEN, ROBERT A. - Obedience to the Law of Christ
0041810: VEENHOF, JOH. G - Sluipvaart onder de golven
0026452: VEENHOF, JOH. G. - Dominee aan het Stalingradfront
0031017: VEENHOF, JOH.G. - Tailgunner (Staartschutter)
0041811: VEENHOF, JOH. G - Vuur langs de wolken
0042375: VEENHUIZEN, ERIK - Ik houd van de kerk
0042341: VEENKAMP, J.H - De schildknaap van de kluizenaar
0031640: VEENSTRA, DS. BOB - Een kerkelijk jaarboek in dagboek vorm. Korte overdenkingen
0035008: VEENSTRA, DS. WOLTER (VOORWOORD J.H. MEIJER - TABITHA) - Onvoltooid verleden. Ds. Wolter Veenstra (1920-1991)
0041120: RABOBANK VEENSTROMEN - Een buitengewone KIJK. 111 jaar historie Rabobank Veenstromen
0034589: VEER, DS. A. VAN DER - Woorden die tellen. Bijbels dagboek
0042324: VEER, DS. M.B. VAN 'T/ DS. E.T. VAN DEN BORN - Onderwijzing in de christelijke leer. Korte verklaring van de Heidelbergse Catechismus (2 delen)
0027673: VEER, M.B. VAN `T - My God is Yahweh. Elijah and Ahab in an Age of Apostasy
0039173: VEERING. J - Spelenderwijs (zuiver) Nederlands
0039743: VEERMAN, HANNEKE - Lopend vuur
0027861: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd (Diss.)
0043378: B. VAN ' T VELD - De klacht over de vergankelijkheid etc.
0042211: VELD, DR. B. VAN 'T - Gelijk het gras.... De menselijke vergankelijkheid in het Oude Testament
0038314: VELD, T. VAN 'T - De kerk als moeder. Deel II: Kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de twintigste eeuw
0040049: VELDE, DR. MEES TE (RED.) EN ANDEREN - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa
0023626: VELDE, M. TE - Anthony Brummelkamp 1811-1888 (Diss.)
0038461: VELDEN, DR. M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek (diss.)
0031814: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en genade. Een twaalftal practische Schiftbeschouwingen
0029759: VELDEN, MAR. VAN DER - Twaalf dromers en drammers. Kinderen leren in lied en vertelling over de twaalf kleine profeten
0037506: VELDEN, DS. J.D. VAN DER (E.A. GEREF. PREDIKANTEN) - Stemmen des geestes
0041025: VELDEN, DS. J.D. V.D - De liederen Hammašloth. Zestien leerredenen
0023699: VELDHUIS, HENRI (E.A.) - Onrustig is ons hart.... Mens-zijn in christelijk perspectief.
0036379: VELDHUIZEN, DS. H - Rondom ons zijn engelen?
0039917: VELDHUIZEN, A.C - Is de kloof te overbruggen?
0025891: VELDHUIZEN, DR. A. VAN - Lukas de medicijnmeester
0023625: VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. (Diss.)
0025629: VELDHUIZEN, PROF. DR. A. VAN (E.A.) - Bijbelsch-kerkelijk woordenboek (4 dln)
0042845: VELDHUIZEN, KEES VAN - Gras en wolken, wilgen, wind en water. 5 jaar Parmey
0043878: VELDHUIZEN H. DS, VERBOOM W. DR. - Wij geloven en belijden, deel 3
0026155: VELDKAMP, DS. H. - De zoon van BeŽri. Over het boek Hosea
0026152: VELDKAMP, DS. H. - De twee getuigen. HaggaÔ en Zacharia
001467: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catchismus (2 delen)
0031283: VELDKAMP, DS. H. - Van Reformatie tot Deportatie (Over Jeremia ; 2 delen (1-24 en 25-52)
0030626: VELDKAMP, H. - Uw huis- en tempelzangen
0043197: VELDKAMP, H. - De balling van kabaroe.
0032860: VELDKAMP, DS.H. - Dubieuze posten, Figuren uit de Bijbel
0041206: VELDMAN, DS. F.J. - Een blinkend spoor. Bijbels dagboek
0028043: VELDMAN, DRS. H. - Woord en Wereld No. 61 (Heinrich Bullinger 1504-1575)
0037792: VELEMA. DR. W.H - Bloeien in de woestijn. Over het leven met God in deze tijd
0032350: VELEMA, DR. W.H. - Door het Woord bewogen
0037508: VELEMA, DR. W.H - Terwijl mijn kracht vergaat. Spreken met God over het levenseinde
0032128: VELEMA, DS. J.H. - Kernteksten uit Jozua (Uitgave Schriftwerk)
0039491: VELEMA, GERRY - Voor jou. Een boekje vol nabijheid
0041032: VELEMA, DR. W.H - Verkenningen in Romeinen
0028134: VELEMA, DR. W.H. - Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit
0034044: VELEMA, DS. J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken
0032993: VELEMA, DS. J.H. - Toch niet alleen
0036396: VELEMA, DS. J.H - Biddend bouwen. Meditatieve gedachten over het boek Nehemia
0029584: VELEMA, DS. J.H. - Ziekentroost uit Psalmwoorden
0028922: VELEMA, DS. J.H. - Denken over.....Gereformeerd zijn
0040743: VELEMA, DR. W.H - Met verstand en hart. Christelijke ethiek in de praktjk
0040603: VELEMA-DRENT, GERRY - Wie droogt mijn tranen? Twee es-prostituees vertellen hun verhaal
0041441: VELEMA-DRENT, GERRY - Dit Koningskind. Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking
0035834: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie
0043522: VELLEKOOP, MARTIJN / VAN LOO, NICO-DIRK - Ploeteren & Pionieren, nieuwe manieren van kerk-zijn
0040740: VELTHUIS, OLAV & NOORDEGRAAF-EELENS, LIESBETH - Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de financiŽle markt
0036521: VELTKAMP, HENK - Onzichtbaar gedragen. Pastoraat bij sterven en rouw
0043497: VELTKAMP, H.J. - Pastoraat als gelijkenis, De gelijkenis als model voor pastoraal handelen
0036106: VELUW, DR. A.H.VAN - De straf die ons de vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer (Diss.)
0035808: VELZEN, CORNELIUS VAN - Hoort wat mij God deed ondervinden. Over schriftuurlijke bevinding
0030837: VELZEN, DRS. N.C. VAN - Tot zijn gedachtenis. Voor de week van voorbereiding tot het H. Avondmaal
0044356: VELZEN ,S. VAN - Feeststoffen
0042591: VEN, DRS. R. VAN DER - Niemand anders dan Jezus alleen. Een ex-natuurarts vertelt over de enige weg uit een occulte nachtmerrie
0024632: VEN, PROF. DR. J.A. VAN DER - Vorming in waarden en normen
0042169: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de gelderse Achterhoek
0034284: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in Context. Handboek Praktische Theologie
0043045: VENEMA, DS. E. - Sta op en eet
0023624: VENEMA, DR. H - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
0044203: VENEMA, DS. E. - Op het aloude kerkenpad
0043145: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het NT
0023980: VENETIň, DS. C. VAN - Wandel maar stillekens achter Hem aan....
0029293: DE VERZAMELAAR (NED VER. VAN..) - Uit de verzameling van (8 deeltjes in bewaarhoesje)
0035920: NED. ZONDAGSCHOOL VER. - Lofzangen voor de Schepper
0035828: BIJBEL KIOSK VER. - Rembrandt, de geboorte van Christus.
0040425: HUIJGEN VERA E.A - Tot zo ver deze lezing. De lezingen van het B-jaar gelezen door vrouwen
0039244: VERBEEK, A.M - Schieland. Register van Consenten van Hoog Heemraden van Schieland 1542-1562 (1569) en het Vierschaerbouck van Schieland 1598-1617 (Deel 3 serie Hollandse Bronnen)
0024784: VERBEEK, HERMAN - GETIJDEN. Zangen voor de dagen en de jaren
0032229: VERBEEK, PROF. DR. E. - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
0044150: VERBEEK, M.C. - Feike Asma Organist
0043363: VERBEEK, GERARD - Omdat Hij komt, Jezus gelijkenissen anders bekeken vanuit de cultuur van het Midden-Oosten
0037970: VERBERNE, ROGIER - Jeuddiabetes en Ouderdomssuiker
0025754: CHR, GEHEELONTHOUDERS VERBOND - Van Danken en Gedenken (1862-1922)
0023737: VERBOOM, DR. W. (RED.) - Catechese in de praktijk.
0034054: VERBOOM, DR. W. - Een gids voor het leven. Eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus (2 delen, compleet)
0044250: VERBOOM, DR. W - Vrees En Vreugde. Ervaringen Van Een Beginnend Predikant. Benschop 1968-1973
0035370: VERBOOM, SJAAK - De val van de Aleph
0042126: VERBOOM. DRS. W - Waar liefde woont. Over de levensheiliging in de Efezebrief
0044164: VERBOOM, DRS.W. - Levenswijs. Parels Uit Het Spreukenboek
0040704: VERBOOM-OUSSOREN, JOKE - Het moment van Zweven & Zweten. Een fietsonderneming: de eeuw uit, de nieuwe eeuw in
0032786: VERBRUGGE - Eenvoudig verhaal van de bekering van Matje verbrugge, gestorven te Vinkeveen 5 juli 1927
0034479: VERBURG, DR. J. (HERV. PRED.) - Wat wil dit alles zeggen? De charismatische beweging in theologie en kerkkelijk leven
0039489: VERBURGH, HUGO S - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde
0026001: VERCOUTTER, JEAN - Op zoek naar het vergeten Egypte
0032185: VERDUIN, DRS. M. - Een man van smarten. Het laatste van de liederen van de Knecht des Heeren (Jesaja 52-53)
0036174: VERDUYN, MARIJKE - De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en leven
0026661: NED. CHR. STUDENTEN VEREENIGING (N.C.S.V.( - Gebeden
0023260: CHRISTELIJKE JONGELINGS-VEREENIGINGEN. - Van Hart tot Hart. Een bundel gedichten
0036191: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. 140 jaar samenbindend
0040221: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. De Confessionele Vereniging 140 jaar samenbindend
0030720: BIJBEL KIOSK VERENIGING - 50 + 50 = een eeuw. (Vijftigjarig bestaan der Vereniging)
0032850: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING - Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 4/1997 (Het boek behouden)
0041990: MARCONIS P. VERGILLI VERGIL - Carmina Edidit Georgivs Thilo. Editio Streotype
0025476: VERGOTE, ANTOON - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning
0043406: VERGOUWEN, C.G. - Een hemelsbrede gelijkenis, geloofsopvoeding in godsdienstig perspectief
0038107: VERGUNST, DS. A - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0040996: VERGUNST, DRS. E.F - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie
0039774: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Gebed voor de provincie
0029465: VERGUNST, DRS. A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft.
0044126: VERGUNST, DS, A. - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0024320: VERGUNST, DRS. P.J. EN HUL, J. VAN 'T - Levenslang leerling. Een dwarssoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
0041307: VERGUNST, DS. E.F. - Tot Opbouw
0041181: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Vervolgd om Jezus' wil. Lijden van christenen in een groot aantal landen
0044057: VERGUNST, DRS. E.F. - TweeŽrlei Dienst
0043802: VERGUNST, DS.A. - De Heidelbergse Catechismus. Toegelicht in 52 predikaties.
0036333: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Christus, onze Hoop. Het PaasappŤl toegelicht
0041133: VERGUNST, DRS. P.J. (REDACTIE) - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906 - 2006
0038088: VERGUNST, P.J. (RED.( - Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt
0031270: VERGUNST, DS. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties
0038106: VERGUNST, DS. A - De Rots der Eeuwen. 52 meditaties
0043520: VERHAGEN, J. JR. - Hendrik Voes, Een bladzijde uit de geschiedenis der Kerkhervorming in de 16de eeuw
0043031: VERHEES, ILSE - Nonnen in Nederland. Een tip van de sluier
0038118: VERHEIJ, DS. AB - Korte schets van den toestand van IsraŽl in de dagen van de profeet Jeremia in vergelijking met de dagen waarin wij ons thans bevinden
000537: VERHEIJ, W. A. - De Geest wijst wegen in de tijd. Lucas' theologie des Woords in het evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie)
0033383: VERHELST, THIERRY - Het recht anders te zijn. Naar nieuwe vormen van solidariteit met de Derde Wereld
0040145: VERHELST, MARCEL (EN VELE ANDEREN) - Met rituelen het leven spelen. Initatie-welkom-dank-verzoening-feest
0034347: VERHEUL, G… - De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Een reisgids
0039507: VERHEULE, JOS… EN S‹SS, REN… - Op water en brood. De plaats van IsraŽl in de sacramenrten
0044227: VERHEUS, DR. S.L. - Naarstig En Vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930
0043997: VERHEY, B & SALOMONSON, A. - Mij Een Zorg. Caritas Urk, met en voor elkaar 25 jaar.
0037717: VERHOEF, DR. EDUARD - De brieven aan de Tesselonicenzen
0040293: VERHOEF, DS A.W. )PRED. GER. GEM) - Jozua genadig geleid door de Heere (Preken)
0040024: VERHOEF, DRS. W.W - Bidden is voor iedereen. Zes overdenkingen over gebed en spiritualiteit
0027430: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind. Gedachten, gebeden en meditaties
0033693: VERKERK, MAARTEN J. - Trust en Power on the Shop Floor (Diss.)
0030138: VERKERK, DS. M.B. - Een vijftal korte overdenkingen. Uitgave ten bate van "Irene", wijkgebouw der ned. Herv. Gem te Mijdrecht
0024848: VERKUYL, DR. JOH. - De kern van het Christelijk Geloof.
0035611: VERKUYL, DR. J. - Preken en preekschetsen, in verband met de wereldzending het werelddiakonaat en de ontwikkelingssamenwerking
0043258: VERKUYL, JOHANNES - Contemporary Missiology. An introduction
0033162: VERMAAT, P. - Als je tijd hebt. Korte meditaties voor momenten van rust
0027004: VERMAAT, EMERSON - Misdaad, migratie en cultuur
0027008: VERMAAT, EMERSON - De dodelijke planningvan Al-Qaida
0042105: VERMAAT, P - Wandelen aan zee. In gedachten en gedichten
0024593: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer
0031896: VERMEER, DRS. GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk
0031463: VERMEER, MR. JUSTUS - Oefeningen
0040231: VERMEER, MR. JUSTUS - De Leere der Waarheid die naar de Godzaligheid is. LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus (deel 2)
0032945: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen
001721: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
0039280: VERMEULEN, DR. F.A.J - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden
0039418: VERMEULEN, MAARTEN (JOURNALIST NED. DAGBLAD.) - Ik kreeg het op mijn hart. Een boekje over kerktaal
0039303: VERMEULEN, DR. P.J./MOORREES, C.W - Mr. Johan van de Water GROOT PLAKKAATBOEK 'Lands van Utrecht. Aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 (Tweede deel)
0042886: VERMEULEN, F.A.J - Monumenten van geschiedenis en kunst in de Bommelerwaard
0039245: VEROUDEN, MR.A.H.G - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625 (Deel 7 serie Hollandse Bronnen)
0043889: VERRYT, WILLEM - The War Determinded Our Destiny
0032692: VERSLOOT, ERICK - Doctoraalscriptie theologie 'Hoor een heilig koor van stemmen'.
002246: VERSTEEG, J. P. - Christus en de Geest. Een exegetisch onderzoek naar de verhouding van de opgestane Christus en de Geest van God volgens de brieven van Paulus
0037399: VERSTEEG, DR. J.P (E.A.) - De geest schrijft wegen in de tijd. Opstellen over samen leven in kerk en wereld
0029585: VERSTEEG, DR. J.P. - Eerlijk luisteren naar de Bijbel. Een bundel nagelaten artikelen
0043771: VERSTEEG, DR.J.P. - Kijk op de kerk. De structuur van de gemeente volgens het Nieuwe Testament
0039092: VERVLOET, J.J - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811)
0038985: VERVLOET, J.J - Begraven in en om de kerk van Poortugaal
0039243: VERVLOET, J.J - Boskoop. Dopen 1643 - 1681. (Deel 2 serie Hollandse Bronnen)
0043618: VERVLOET, JELLE EN BERGH, SIMON VAN DEN - Eemland in verandering
0031480: VERWAIJEN, AP - Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ook julluie huwelijk is te redden
0028502: VERWEERD, JOKE - Joost en Maartje. Kleuterverhalen in de spiegel van het Woord
0035376: VERWEERD, JOKE - Op de huid
0040904: VERWEIJ, H - God in IsraŽl. Vraaggesprekken en visies over de Joodse apartheid, profetie en toekomst
002274: VERWEIJ, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen
0028304: VERWER, GEORGE - Honger naar echtheid
0038211: VERWER, GEORGE - Voorbij de Fijngrens
0042232: VERWIMP, REMY - Een gat in de markt. Geen tijd om te zwijgen over God!
0031079: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland. Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring
0039106: VERWOLF, J - Calvijn, leer en miskenning over ellende en verlossing
0025143: VESCOVINI, GRAZIELLA FEDERICI - Arti e Filosofia nel secolo XIV. Studi sulla tradizione aristotelica e i moderni
0037545: VIEIRA, PAUL - Jesus has left the Building
0039492: VIEZEE-FOCK, EMMY - Fluitend naar je werk. Kiezen voor balans in je leven
0024822: MERLE D-AUBIGNE-BUNGENER-DE GASPARIN-VIGUET - Le Christianisme aux trois premiers siŤcles. Sťances historiques donnťes Š GenŤve en Fťvrier, Mars et Avril 1857
0042262: NATUUR- EN VOGELWACHT DE VIJFHERENLANDEN - Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfherenlanden
0040277: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties
0043947: VIJVER, HENK - De Kolonel Krijgt Eindelijk Post
0035320: VINCENT, ROSE - De zon en het rad
0036735: VINE, W.E - The collected writings of W.E. Vine . Volune 2: 1 Corinthians - Colossians 4:18)
0036736: VINE, W.E - The collected writing of W.E.E. Vine. Volume 3: Thessalonias - 3 John)
0039302: VINET, A - Essais de Philosophie et de Morale Religieuse
0041695: VINET, A - Discours sur Quelques sujets religieux
0042504: VINK, WILLEM DE - Dit is liefde Vincent. Het effect van Gods genade
0036430: VINK, WILLEM DE - Op weg naar Goud. Handboek voor de leerlingen van Jezus
0039695: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Schetsen van Leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus
0042389: VINS, GEORGI - Getrouw tot in de dood
0036416: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
0042643: VIS, G.N.M - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994
0033538: VISSCHER, NICO - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten
0043821: VISSCHER, DR.H.A. - De Alblasserwaard. Kennismaking met een bijzonder landschap
0026459: VISSCHER, MARJA - Ds. C.E. van Koetsveld. Levensbeschrijving. Van dorpsdominne tot hofpredikant
0044041: NICOLAUS VISSCHER - Specvlvm. Zelandia
0032937: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken (Diss.)
0035270: VISSER, JAN (TEKST) EN ESSEN, NANDO EN REINA VAN (MUZIEK) - Liedjes rond de bijbel (voor kinderen van 4 -12 jaar)
0041626: VISSER, DS. H - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
0043727: VISSER, R. (H.E.S.) - Rijmkroniek. Berijmde Vaderl. Historie
0030854: VISSER, DS. H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de zendbrieven aan de gemeenten in Klein-AziŽ
0032029: VISSER, F. (RED.) - De kruykerk van Westsaerdam
0036618: VISSER, DS. P.J - De hemel dichterbij. Stille tijd met het oog op de eeuwigheid. 52 overdenkingen
0038151: VISSER, J.J - PŲkoot Religion (Diss.)
0041382: VISSER, DS. HANS - Jezus als vreemdeling
0027165: VISSER, DS. H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament
0044172: VISSER, DS. H. - Geloof …n Wedergeboorte
0038518: VISSER, DS. H.A - Lucas zegt er het zijne van
0032289: VISSER, DS. H. - Tot mijn gedachtenis. Over het Avondmaalsformulier
0030043: VISSER, DR. A.J. - Prediking Nieuwe Testament. Openbaring van Johannes. PNT
0031449: VISSER, DS. H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (deel 3: Psalm 51-75)
0031626: VISSER, DIRK JAN (FOTOGRAFIE) EN VERWEIJ, AGNES (TEXT) - Brave new Kosovo. A world of transformation and imagination
0034896: VISSER, DS. HANS - GOD. Soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt
000527: VISSER, HANS - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriŽle stad (Diss.)
0043750: VISSER, DS.H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jongste lied. Deel 1 (Psalm 1-25)
0034288: VISSINGA, RICHARD & ZOUTENDIJK, HANS - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
0032799: VITRINGA, CAMPEGIUS - Korte Schets van de Christelyke Zeden-Leere ofte van het Geestelyk Leven ende deszelfs Eigenschappen
001009: VIVIANO, BENEDICT THOMAS - Study as Worship. Aboth and the New Testament
0029603: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap ( 2 delen)
0029660: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Onbekeerd......Wat doe je er mee...?
0043056: VLASTUIN, DR.W.VAN - Met Christus opgewekt. Het Christelijke leven vanuit de opgestane Levensvorst.
0039661: VLIEK, RIKA (RED.) - Time-out. Bijbels dagboek voor jongeren van 25-35 jaar
0035892: VLIEK, RIKA - Bijbelverhalen boek
0041021: VLIES, DS. J. VAN DER - Het Troostboek. De Heidelbergse Catechismus (6 delen, compleet)
0036369: VLIES, DS. J. VAN DER - Nog iets te zeggen ?!
0035930: VLIET, ROB VAN (SAMENSTELLER) - Prisma van de bijbelse persoonsnamen. Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z
0038662: VLIET, DR. H. VAN - Belemmeringen voor onze gebeden
0024645: VLOEMANS, DR. ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden
0041435: VLUG, ELSE - Lucas. Bijbels dagboek voor kinderen
0031345: VLUG, ELSE - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen
0032439: VLUG, PETER EN ELSE - En wij hebben het geloof behouden...Door glorieuze overwinningen en onbegrijpelijke beproefingen heen
0039862: VLUG, ELSE - Dubbele oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte
0031294: VLUG, ELSE - Weid mijn lammeren. Geestelijke begeleiding en pastoraat aan kinderen
0043731: VLUG, ELSE - Abeltje en 15 andere Kerstverhalen
0023736: VOET, NICO VAN DER - Doorlopend bezoek. Over ziek zijn en de omgang met zieken.
0023322: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
0029595: VOETIUS (G.T.S.V.) - Jaarboekje 1995
0023991: VOETIUS, GIBERTUS - Geestelijke Verlatingen.
0043444: VOGEKAAR D., BREGMAN C. EA. - School, maayschappij en cultuur in bijbels licht, bijdrage tot bezinning op de plaats van de school in de samenleving ten dienste van de schoolwerkplanontwikkeling op de reformatorische school
001720: VOGEL, E. F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0025711: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0039865: VOGEL, ALFRED - Gezond de winter door. De beste natuurtips uit de praktijk van Alfred Vogel
0039802: VOGEL, WILLEMIEN EN GENT, JOS VAN (RED.) - Ik Geloof!
0041778: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. Uit het leven van een aantal ouderlingrn (deel 2)
0041779: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen
0041780: VOGELAAR, L - Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
0032264: VOGELAAR, AART JAN - Gemeentesecretaris van Goedereede (1 juni 1967-1 december 1992)
0041788: VOGELAAR, J. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk werk van ds. L. Vogelaar
0041882: VOGELAAR, DS. L EN VOGELAAR, DS. C - Zo gij Zijn Stem dan heden hoort. Meditaties
0030226: VOGELSANG, HANS - De Wereld van Anton Pieck. Van Reizen en trekken
0037730: VOIGT, GOTTFRIED - Homiletische Auslegung der Predigttexte (6 Teilen, Kompleet)
0043899: VOLDER, K. - Werken in Duitsland
0032553: GRONINGER VOLKSALMANAK - Overdrukken uit Volksalmanak
0033568: VOLKSKRANT - Tussen de regels. Vijf jaar verslaglegging in de Volkskrant
0029708: VEREENIGING VOOR CHRISTELIJK VOLKSONDEERWIJS - Reglement van de Afdeeling Zwolle (met toelichting)
0041445: EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ - Erfgoed. Geschiedenis en gedachtengoed van tien jaar Evangelische Volkspartij
0025137: VOLLENHOVEN, DR. D.H.TH. - Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte
002771: VOLLENHOVEN-MEIJER, MARTIE - Concordantie bij de gezangen van het Liedboek voor de Kerken
0041198: VOLLENHOVEN-MEIJER, M - Op weg naar het Koninkrijk. IsraŽl en de volken in bijbels perspectief
002493: VOLTEN, RIE; HERNAMT , F.B. (REDACTIE) - Annuarium des S.S.R. Societas Studiosorum Reformatorum 1928
001728: V÷LTER, DANIEL - Die Menschensohn-Frage, neu untersucht
0028855: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qb). De Heilige Schrift: Lucas en Johannes
0028853: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1P). De Heilige Schrift: DaniŽl, Kronieken, Ezra, Nehemia
0028844: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1C). De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium
0028854: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qa).De Heilige Schrift: MattheŁs en Marcus
0027344: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel 1a). De Heilige Schrift: Genesis en Exodus
0028846: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1G). De Heilige Schrift: I en II Koningen
0028847: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Hab). De Heilige Schrift:(Jeremia , EzechiŽl)
0028857: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Z). De Heilige Schrift: Openbaring van Johannes
0034877: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel IIIb. De Nederlandse geloofsbelijdenis art. 22-24 en 27-37)
0041801: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1 Ha: Jesaja ß 19 - ß 29
0041802: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. (Deel 1 b) Leviticus
0028843: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1 Cb). De Heilige Schrift: Deuteronomium
0037264: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561) Leven, beeld en boodschap
0034295: VOOLSTRA, J EN VREE, J (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid
0033571: VOORDEWIND, SIEBEREN (EVANGELIST) - Het leven van twee woonwagenbewoners. Interview met Nieding en Hendrikje Wolters
0043419: VOORHAAR, JOLANDA - Meisje, sta op! Brieven aan Hanna
0025560: VOORHOEVE, DR. MED. J. (RED.) - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid
0037879: VOORHOEVE, J.N - Eenheid en Gemeenschap
0025141: VOORSLUIS, DRS. B. (E.A. REDACTIE) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen
0042342: VOORST, AREND VAN - Twee Veluwse jongens in oorlogstijd
0043722: PIETER EN MARIGJE MELLEGERS. MET EEN VOORWOORD VAN DS.E.DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN - Een even dierbaar geloof. Brieven van en aan Pieter en Marigje Mellegers te Sliedrecht
0043208: VOORTMAN, R. - Terug in de tijd
0044035: BANDOENG VOORUIT - Bandoeng De Stad Op De Hoogvlakte
0036040: VOS, J. (PREDIKANT) - ...ontwaakt, Zijn Lof ontvouwen (prekenbundel)
0036586: VOS, J - Dogmatiek in kort bestek
0043654: VOS, MICHIEL CHR. - Ik zal u niet verlaten
0040781: VOS, PIETER - De troost van het ogenblik. Kierkegaard over God en het lijden (Diss.)
0030456: VOS, DR. H. DE - Kant als theoloog
0040721: VOS, L. DE - Want Hij zorgt.... Gedchtenbundel
0044259: VOS, IDA - Vijfendertig Tranen
0037516: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus HorreŁs de Haas (1879-1943)
0044284: VOS. K - Menno Simons 1496-1561. Zijn Leven En Werken En Zijne Reformatorische Denkbeelden
0039572: VOS, DICK DE - Jezus is de beste uitlegger van het Oude Verbond. Dr. Ph. S. van Ronkel en de citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament
0041437: VOS, LEO DE - Wie heeft God verzonnen? Hoe beantwoord ik moeilijke geloofsvragen van kinderen?
0043297: DE VOS, DR. H. - Verdraagzaamheid
0044277: VOS, P.D. DE - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795
0043986: VOSMAN, FRANS - De Orde Van Het Geluk
0043344: VREDENBURG-SCHOUTEN, J.K. OVER PASTORAAT EN UITVAART - De pastor en de laatste eer
0026551: VREE, DR. J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874)
002411: UTRECHSE BOND VOOR VREEMDELINGENVERKEER - Kastelenboek Provincie Utrecht
0037614: VREESWIJK, HENK VAN EN OVERDIJK, IDA (SAMENSTELLERS) - Nieuw religieus peil. De God van Nederland
0035847: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Onnaspeurlijke rijkdom. Bijbelstudies over de Efezebrief
0040299: VREUGDENHIL, DS. C.G - Zijt goedsmoeds Tien predikaties ontleend aan het boek De Handelingen der Apostelen
0042230: VREUGDENHIL, L.M - Eens zul je nooit meer huilen. Over het verwerken van verdriet en rouw
0032495: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt
0029462: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging, intrede en afscheid van ds. Vreugdenhil
0029640: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils
0029589: VREUGDENHIL, DS. C.G. (GER.GEM) - Het Woord der verzoening (5 preken)
0043246: VREUGDENHIL, JOH. - De Bijbelse Geschiedenis. Verteld aan onze kinderen. Het Oude Testament
0034023: VREUGDENHIL, L.M. - Vriendschap met God. Zo kun je groeien in geloof en toewijding
0029645: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Bekering ook voor jou? Een handreiking.
0035399: VREUGDENHIL, DS. C.G - Vreemdelingen en huisgenoten
0034448: VREUGDENHIL, DS. C.A. - Mijn God is hulp. Momenten uit den profetischen arbeid van Elisa
0032748: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Vrijwillige liefde. Bijbelstudies over Hosea
0035566: VREUGDENHIL, JOH. - De kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud (2 delen)
0034169: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Brieven uit de hemel. Meditaties over de brieven aan de zeven gemeenten
0030270: VRIES, MINKE DE - Christen zijn vandaag. Monastieke inspiratie
0041860: VRIES, MINK DE - Mystiek aan de IJssel. Biddend leven
0043761: VRIES, KAREL DE - Corporate Entity. Over het wezenlijke in werken en ondernemen
0041603: VRIES, GEERTJE C. DE - Leren zien / leren geloven. Een praktisch theologische theorie van esthetisch religieus leren.. Diss.
0029650: VRIES, DS. P. DE (E.A.) - Jeugd en opwekking (AppŤl Reeks)
0041125: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid- en werkboek
0042808: VRIES, MARIE-LOUISE DE - Nederland waterland. Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten, havens en beken
002744: VRIES, SJ DE EN BROEKHUIZEN, C. - Kijkboek.
0022970: VRIES, ANNE DE - De illegale werker.
0041349: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1 - 3. Een viertal preken
0028050: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No 20 .Welke kerk ging stuk?. Nogmmaals: de Vrijmaking in het vuur
0028056: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.12 (De vrijmaking in het vuur)
0028059: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No. 9 (De kerk, pijler of puinhoop)
0028060: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.6 (Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?)
0029494: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis (Deel 1: O.T.)
0040165: VRIES, DR. P. DE - Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek
0042827: VRIES, AMME DE (RED.) E.A. - Groot-Nederlands Boerenboek
0041152: VRIES, DS. P. DE - Gereformeerd of Evangelisch?
0042716: VRIES, HUIB DE - Thuisloos in twee werelden
0039985: VRIES, J. DE; TOLLENAERE, F. DE - Etymologisch Woordenboek
0041919: VRIEZEN, DR. TH. C & WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-IsraŽl
0043973: VRIEZEN, TH. C., WOUDE A.S. VAN DER - Oud IsraŽlitische & Vroegjoodse Literatuur.
0025294: VRIEZEN, PROF. TH.C. - Die Erwšhlung Israels nach dem Alten Testament
001002: VRIEZEN, TH. C. - Studia Biblica et Semitica, Theodoro Christiano Vriezen, qui munere professoris theologiae per XXV anno functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
0030602: VRIEZEN, PROF. DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude testament
001219: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn ''Gekrookte riet''
0036758: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Gunning Jr in de kring zijner broeders
0029155: GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Van Credo tot Amen. Werkboek van de zes belijdenisgeschirften in hedendaags Nederlands
0027726: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Acta van de Generale Synode van de gereformeerde kerken (Vrijgem.) in Nederland. Samengekomen te Kampen, 15 april 1975.
0040068: PREDIKANTEN GEREF. KERKEN VRIJGEM. - De weg uit met moeras. Twaalf preken over Prediker
0038841: VRIJMOETH-DE JONG, RIET (E.A.) - Opgroeien en opbloeien, Over opvoeden tot een gelovig mens-zijn
0035301: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (VEENENDAAL) - De roem des Heeren. Tien preken
0032825: VROEGINDEWEIJ, DS. A, - Het vaste fundament. 52 overdenkingen
0038076: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (E.A.) - Het Heil is des Heeren. Bijbels Dagboek
0029580: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods (Elf preken)
0044428: VROOM, COCK - het Volgend paradijs en andere verhalen
0026057: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale ciltuur
000549: VROOM, H. M. - Religies en de waarheid
0038607: VROOM, DR. H.M - Naar letter en Geest. Over het beroep op de Bijbel
0029881: VRYHOF, STEVEN C. - Between Memory and Vision. The case for Faith-Based Schoolung
0043594: VUGTS, JANET - Durf jezelf te zijn
0025470: VUILLEUMIER, H. - Notre Pierre Viret
0040254: VUURBAAK, DE - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
0044251: VUYK, SIMON - De Blikken Dominee. Een Verboden Liefdesaffaire Die Eindigde in Moord.
0030143: VYDRA, JOSEF; KUNZ, LUDVIK - Painting on folk ceramics
0031139: WAAIJMAN, KEES - Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden
0037983: WAAIJMAN, KEES - De profeet Elia
0032165: WAAL, L. VAN DER (E.A.) - Hervormd-Gereformeerd Contact (Lezingen gehouden voor de kring van Hervormd-Gereformeerde intelectuelen (1958-1966) Deel V
0032101: WAALS, JACQUELINE E. - Verzameld Proza
0039266: WAARD, DS .A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams
0024243: WACKIE EYSTEN, P.A. (E.A.) - Pioniers in toga. Ned. Orde van Advocaten.
0040909: WAESBERGHE, HENRI VAN (S.J.) - De proloog. Leven, Woord, Licht
0029886: WAGENAAR, JAN A. - Judgement & Salvation. The Composition & Redaction of Micah 2-5
0031629: WAGENAAR, DR. L.H. - Het reveil en de Afscheiding. Bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw (Diss.)
0028432: WAGNER, PETER - De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente
0039419: WAGNER, HOLLY - Hij/Zij doet ook zo dom. Zelfhulpboek voor vrouwen en mannen
0042277: WAGNER, FRANCISCUS ET BORGNET, P. AUG. - Lexicon Latinum
0044371: WAGNER, NORBERT - Getica; Untersuchungen Zum Leben Des Jordanes Und Zur FrŁhen Geschichte Der Goten
0038731: WAHLE, HEDWIG - Leven uit de bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis
0033701: WńHRISCH-OBLAU, CLAUDIA; MWOMBEKI, FIDON - Mission Continues Global Impulses for the 21st Century
0025941: WAHRMUND, ADOLF - HandwŲrterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache (3 Bšnde)
002795: WAINWRIGHT, J.A. - The story of the English New Testament
0033469: WAKEFIELD, DR. NORM EN BROLSMA, JODY - Mannen zijn van IsraŽl, Vrouwen zijn van Moab
0032903: WAL, DS. C. VAN DER - Ik ben gedoopt....Mediteren bij het doopvont
0040000: WAL, HENDRIK VAN DER - Aphorismen
0039627: WAL, KOO VAN DER - Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
000490: WALKER, IAN R. - Faith and Belief. A philosophical approach
0037901: WALKER, JANE - 's Heeren Leiding
0036930: WALL, JOHN - Niemand dan Christus, of een klaar en uitnemend Traktaat over de Kennis van Jezus Christus om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen....
0043922: WALL, ROBERT W. LEMCIO, EUGENE E. - The New Testament as Canon
0036464: WALLET, DS. BAREND - De zoekende Geest
0028044: WALLINGA, H. - Woord en Wereld No. 59 (Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week)
0043452: WALLIS, JIM - Tegen de stroom in, over de noodzaak tot herontdekking van het evangelie
0038049: WALLIS, IAN G - The faith of Jesus Christ in early christian traditions. Monograph Series 84.Society for New Testament Studies
0040800: WALLIS, ARTHUR - Vasten voor God. Een geestelijke en praktische handleiding
0028037: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer
0038872: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
0044386: WALTNER, ERLAND ( PRESIDENT, GENERAL CONFERENCE MENNONITE CHURCH) - Studies in Church Discipline
0038001: WALTON, REV. F.E - Transmission of the Text of the New Testament
0040792: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
0023659: WANGERIN, WALTHER - The Book of God. The Bible as a Novel.
0030047: WANRAY, WILLEMKEN VAN (CA. 1573-1647 - Om den gelove.Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en eigenhandig opgetekend
0036643: WANSBROUGH, HENRY - The Lion & The Bull. The Gospels of Mark and Luke
0043290: WANT, DS. N. VAN DER - Gelijkenissen in 15 bijbelstudies
0038976: BOND VAN WAPENBROEDERS - Van Mobilisatiekruisdrager tot Wapennroeder 1925 - 2000
0029451: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbondsgod
0040445: WARNER, DS. N - Het Woord van God (Dagboek)
0035650: WARNINK, G. - Liturgie in losse woorden. Praktisch woordenboekje voor kerkgangers
0041752: WARNINK, G, (RED.) - Wat gebeurt er in de kerkdienst? De eredienst uitgelegd aan kinderen
0026802: WARNSINCK, W.H. BZN - Welkomstgroet aan het Koninklijk Gezin
0034052: WARREN, RICK - Doelgericht leven. Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
0035205: WARREN, RICK - Doelgericht Samen leven. Waarom zijn we eigenlijk op aarde?
0037116: WARREN, DR. NEIL CLARK - Zo vind je de ware Liefde. 10 principes om de juiste levenspartner te kiezen
0039305: WATER, JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiŽn en edicten, der Edeele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Tweede deel
0038885: WATERINK, DR. J - Brieven aan jonge mensen
0036442: WATERINK, DR. J - Ons zieleleven
0027860: WATERINK, J. - Plaats en Methode van de ambtelijke vakken
0030242: WATERINK, PROF. DR. J. - Calvijn (Uren met Calvijn)
0038410: WATERINK, DS. J - Het Godsdenstig leven in Frieslands Zuid-Oosthoek
0043438: WATT, JAMES - What is wrong with christian healing
002036: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en des Nieuwen Testaments
0029102: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Het lied van den herder. Een meditatie over Psalm 23
0026960: WEBB, WILLIAM J. - Slaves, Women and Homosexuals. Exploring the Hermeneutics of Cultural Analysis
0034253: WEBER, HELMUT - Allgemeine Moraltheologie. Ruf und Antwort
0035940: WEBSTER, NOAH - An American Dictionary of the English Language
0040519: DE SPIEGEL. CHRISTELIJK NATIONAAL WEEKBLAD. - Complete jaargang november 1946 tot november 1947
0024467: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luide. Over carillons en klokkenspelen
0032548: WEEL, ADRIAAN VAN DER (E.A.; RED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (13/2006)
0038863: WEELE, WIL VAN DER EN WITH, ANNIKA - De vlindervrouw. Handboek voor vrouwen voor wie het leven zwaar valt
0036434: WEELE, T…O VAN DER - Blotevoetendokter, ongeschoolde specialisten in de kerk
0037171: WEERD, H. DE (WZN) - Grote blijdschap. Kerstboek
0041108: WEERD, DS. R.J. VAN DER - Laat u met God verzoenen. Een bundel preken bij zijn leven uitgesproken te Veenendaal
0040411: WEERD, DS. A. VAN DE (SAMENSTELLER, CHR. GEREF.) - Werp uw brood uit op het water. Herdenkingsbundel 25-jarig bestaan van de Evangelisatiepost Rehoboth in Gent (BelgiŽ)
0033984: WEERDA, JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
0032110: WEERDEN, LODEWIJK J. VAN - De waarheid maakt vrij. Praktische sleutels om leugens in je leven te verbreken en de weg van de waarheid te bewandelen.
0036276: WEERSTRA, THIJS - Licht inval. Bijbels dagboek
0042745: WEES, DRS. P.J.J.M. VAN - 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn
0026540: WEGMAN, FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent
0040026: WEGMAN, H.A.J - Geschiedenis van de Christelijke Eredienst in het Westen en in het Oosten. Een wegwijzer
0044407: WEIDEMA, FROUKJE - Dialogue at work : implementing moral case deliberation in a mental healthcare Institution
0041156: WEIJLAND, DR. H.B - Aan de achterzijde van Gods hand. Hardop denken over God en Zijn wereld als jij het niet meer ziet zitten
000456: WEIMA, JAN - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving
0029870: WEIMAR, PETER - Die Meerwundererzšhlung. Eine redaktionskritische Analyse von Ex. 13,17 - 14,31
0035028: WEINBERG, JULIUS R. - A Short History of Medieval Philosophy
0041929: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte fŁr jeden Tag des Jahres, Der Monat Nissan
0041930: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte fŁr jeden Tag des Jahres. Der Monat Siwan im Zeichen Zwillinge
0043945: WELBURN, ANDREW - Aan De Wortels Van Het Christendom
0036170: WELL, HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
0037050: WELLE, HERMAN & ELS TER - God is getrouwd. Een geloofsavontuur
0040232: WELLESZ, EGON - The New Oxford History of Music. Volume I: Ancient and Oriental Music
0036594: WELZ, CLAUDIA - Love's Transcendence and the Problem of Theodicy. Religion in Philosophy and Theology
0029966: WELZEN, P.H.M. (E.A.) - Exegeten aan het werk. Vertalen en interpreteren van de bijbel. Opstellen van leden van het Bijbels Werkgenootschap St. HiŽronymus
0038969: WENDEHORST, ALFRED - BENZ, STEPHAN - Verzeichnis der Sškularkononikerstifte der Reichskirche (Band 35)
0036769: WENDEL, FRANCOIS - Calvin, Ursprung und Entwicklung seiner Theologie
0024406: WENSINCK, PROF. DR. A.J. - Semietische studiŽn,(uit zijn nalatenschap )
0024419: WENSINCK, A.J. - Hoofdvormen van Oostersch MonotheÔsme
0032966: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek deel 3b)
0025423: WENTSEL, DR. B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst (Dogmatiek deel 1)
0025424: WENTSEL, DR. B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori's (Dogmatiek deel 2)
0032965: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Godsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek deel 3a)
0043909: WENTZEL, GE. - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe deel 2
0042940: WERD, GUIDO DE - Jan de Beijer (1703-1780). Tekeningen van Emmerik tot Roermond
0043118: VAN DER WERELD, H. VAN - Polder Vierambacht
0029616: WEREN, WIM; KUITERT, HARRY EN SCHREURS, NICO - Jesus: de Zoon van God?
0037179: R.K. WERKLIEDENVERBOND - Zonneboek
0042109: WERKMAN, HANS (RED.) - Er gaat een Man door Kanašn. Negen ontmoetingen met Jezus
0030183: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - De Sociale strijd kan echteer ontlopen worden. Een plaatsbepaling van de christelijk-sociale beweging en mogelijkheden voor een geschiedschrijving
0033094: WERNER, GN - 'Het leven gaat verder....'. Over sterven, begraven en daarna
0033368: WERNER, GN - Toch vrede in je tranen? Rouwverwerking, verdriet en troost
0023880: WERSCH, S. VAN - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
000355: WESLEY, JOHN - Letters, Volumes I & II (1721-1739; 1740-1755). Edited by Frank Baker
0044229: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden En Doopsgezinden in De Zestiende Eeuw
0031604: WESSELING, DR. J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk, ca. 1834-1900
0035717: WESSELS, ANTON - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht
0040712: WESSELS, ANTON - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen
0036384: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ROTTERDAM-WEST - Wandelen in het licht (1927-1977)
0024672: WESTCOTT, BROOKE FOSS - The Gospel According to St. John. The greek text with introduction and notes (Volume II)
0043743: WESTER, HENDRIK, HERZIEN DOOR GESELSCHAP, PREDIKANT TE DELFSHAVEN - De Noodigste Waarheden van de Christelijke Godsdienst, tot onderwijs van Kleine Kinderen
0042938: WESTER, H - Kort overzigt van de voornaamste oude en latere Volken en Landen op den Aardbol
0043744: WESTER, H. (SCHOOLOPZIENER) - De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen en antwoorden voor jonge kinderen
0042185: WESTERBEEK, RONALD - KAJ
0032467: WESTERBEEK, RONALD - Stromen van levend water. Werken met de gaven van de Geest in de gemeente
0031407: WESTERBEKE, JOH. - Door water en vuur. Brieven van Ds. L. Boone aan katharina Flipse met de geschiedenisvan Westkapelle
0034209: WESTERDUIN, ANNE - Ongeluk, omgaan met tegenslag
0043157: WESTERDUIN, ANNE - Koester de tijd, als je echt wilt leven
0034900: WESTERHOF-GOEDVOLK, JOKE - Mij niet gezien. Aktieve vrouwen verdwijnen uit de kerk
0030197: WESTERINK, H. - Open voor elkaar. Over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen[an error occurred while processing this directive]

9/18