Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0036504: GOOSEN, LOUIS - Van Andreas tot Zacheüs. Thema's uit het Nieuwe Tetament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten
0044680: GOOSSENS, DR.L.A.M. OFM - Bidden Met Antonius
0042975: GOOT, YKO VAN DER - Kort geknipt (columns van Yko van der Goot)
0033888: GOOT, DR. HENRY VANDER - Onbevangen verstaan. Over de werkelijkheid van de theologie (ddel 1)
0026181: GOOYER, HENK DE (E.A.) - Werkboek voor begeleid muziekonderwijs op de basisschool (4-12 jarigen)
0045305: GOPPELT, LEONHARD - Theologie Des Neuen Testaments. (Herausgegeben Von Jürgen Roloff)
0042727: GORDIS, ROBERT - The Book of JOB: commentary New Translation special Studies
0040122: GÖRGEMANNS, HERWIG UND KARPP, HEINRICH - Origenes vier Bücher von den Prinzipen. Herausgegeben, übersetzt mit kritischen und erläuterden Anmerkungen
0039267: CHRISTENGEMEENTE GORINCHEM - Zangbundel. Tekstuitgave met 366 bekende geestelijke en bijbelse liederen
0039729: GORIS, HARM EN HENNECKE, SUSANNE (RED.) - Adam en Eva in het Paradijs. Actuele visies op man en vrouw uit 2000 jaar christelijke theologie
0045231: GORISSEN, TH.M. - Maarten Maartens En Het Maarten Maartenshuis
0027311: GORSEL, DS. W. VAN - Leven in Zijn dienst
0034099: GORSEL, DS. W. VAN - Meditatiebundel (diverse titels/overdenkingen)
0040100: GORSEL, DS. W. VAN - De IJver voor Zijn Huis. De nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
0045584: VAN GORSEL, W - Gods volk Onderweg
0029275: GORT, K.A. - Is iemandt goedes moedes die singe Psalme
0029112: GORT, K.A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie; enkele opmerkingen ter overweging
0040804: GORT, JERALD D.; VROOM, HENDRIK M.; FERNHOUT, REIN; WESSELS, ANTON - Dialogue and Syncretism. An Interdisciplinary Approch
0043948: GORT, GEA - God in de Stad Missionair Leven in Een Stedelijke Omgeving
0023376: GORTER, S.H.N - Tegen d'avond Tweeënvijftig overdenkingen.
0044303: GORTER, DS S.H.N. (E.A.) - Stemmen Uit De Doopsgezinden Broederschap. Kompleet Verschenen Jaargangen ( vier Delen;1957-1963)
0031700: GOSSELINK, ELIZABETH - 's Konings herberg. Een kerstnovelle
0032743: GOTT, KEN - Gezalfd of Gevaarlijk. op zoek naar de vrucht van opwekking
0041795: GOUD, M.J EN SINKE, J.P - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke en te Waarde
0029795: DRIESTAR GOUDA - Sola Scrriptura. Lezingen rond dit thema gehouden op 27 januari 1988
0029474: OUDHEIDKUNDIGE KRING "DIE GOUDE" - Vijfde verzameling bijdragen (1947)
0029471: OUDHEIDKUNDIGE KRING "DIE GOUDE" - Tweede verzameling bijdragen (1940)
0029472: OUDHEIDKUNDIGE KRING " DIE GOUDE" - Derde verzameling bijdragen (1941)
0031852: GOUDEAU, JOH. P.M. (E.A) - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar
0042941: GOUDRIAAN, KOEN (E.A.) - De Gilden in Gouda
0030740: GOUDZWAARD, B. ( C.S.) - Een gezonde economie? Maatschappelijke dimensies van het economisch handelen.
0031489: GOULD, REV. EZRA P. - The Gospel According to St. Mark (Serie I.C.C.)
0045927: GOULD, REV. EZRA P. - A Critical and Exegetical Commentary on The Epistle of St. James.
0038954: GOUW, J.L. VAN DER - Tafels op de resolutieboeken van Wassenaar 1631 - 1811 (4 delen)
0045498: GOWAN, DONALD E - Eschatology in the Old Testament
0025899: GRAAF, DR. G.H. VAN DE - Uit het leven van een Gemeente in Oorlogstijd. Hervormd Charlois 1940/1945
0044885: GRAAF, DR.IR. J. VAN DER - Een Land Van Minderheden. Tolerantie: vraagstuk En Waagstuk
0035884: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER; MAASLAND, DS. J; VERBOOM, DR. W. (RED.) - Het Woord Der Prediking (dl. 6 )
0036763: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER (RED.) - Normen op hun Waarde geschat. Bijdrage aan de maatschappelijke bezinning in tien essays
0036096: GRAAF, IR. J. VAN DER - Te midden van tijdgenoten en geestverwanten. Aspecten van godsdienstig leven in deze tijd
0033924: GRAAF, DR. IR, J. VAN DER - Ook zij hadden wat te zeggen. Opnieuw 25 miniaturen over reisgenoten
0024138: GRAAF, IR. J. VANDER; MAASLAND DS. J. EN VERBOOM DR. W. (RED.) - Het Woord der prediking. (dl 1 )
0042852: GRAAF, DRS. J.H.G. DE - Moordecht in Touw (Hollandse Studiën 1)
0045355: GRAAF, IR. J. VAN DER (RED.) - Depressiviteit En Christelijk Geloof. (Reformatie Reeks
0042069: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER; KOLE, DRS. I.A. (RED.) - Onthaast verwachten. Anno Domini, Op de drempel van een nieuw millennium
0036238: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER - Delen of helen? Kroniek van Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond 1951 - 1981 (deel 2)
0027906: GRAAF, DR. IR. J. VAN DER (RED.) - Ere wie ere toekomt wanneer de gemeente samenkomt
0037539: GRAAFF, DR. L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen (Diss.)
0044750: GRAAFF, L.W. DE - De Weg Naar de Bron. Geboden in islam En Christendom. (Woord En Wereld 90)
0030175: GRAAFF-TUK, M.A. DE (E.A.) - Op weg. Perspectieven van anders geloven. Bundel t.g.v. de 70ste verjaardag van Prof. dr. P. Smits
0031769: GRAAFLAND, DR. C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6.
0037616: GRAAFLAND, PROF.DR. C - ...om gereformeerd te blijven...Terugzien, vooruitzien en omhoogzien na 40 jaar studie van de gereformeerde traditie
0040243: GRAAFLAND, TILLY - Het geloof heeft mij. Fragmenten van leven bij ziekte en rouw
001367: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 3 & 4.
002522: GRAAFLAND, DR. C. - Verantwoord gereformeerd
0032009: GRAAS, DRS. T (E.A) - De Geertruidskerk in Geertruidenberg
0045717: GRAF, FRIEDRICH WILHELM - Die Wiederkehr der Götter
0044452: GRAF, FRIEDRICH WILHELM & WIEGANDT, KLAUS - Die Anfänge Des Christentums
0042443: GRAFR, GUILLAUME VAN DER - Een ongedurige dageraad
0044772: GRAHAM, BILLY - Stormwaarschuwing - Storm Waarschuwing. Na de Val van De Dictatuur achter De Muur Leek Het vrede te Worden. Maar Wat Doemt Er op aan De Horizon?
0046110: GRAHAM, BILLY - Engelen
0026840: GRAHAM, BILLY - Vrede met God
0034094: GRAND, J.B. LE - Moral-free Interpersonal Ethics (Thesis)
0035062: GRANDIA, A,C. EN LAAN, H. VAN DER - De Gereformeerden en het oorlogsvraagstuk. Alle synode-uitspraken over oorlog en vrede. Meningsvorming vroeger en nu. Feiten en commentaar
0045771: GRANDIA, J.J. E.A. - Verbond, Prediking En Geestelijk Leven
0043167: GRANDIA, DRS. J.J. - Zijn Naam belijden. Handreikingen voor het gesprek.
0036717: GRANT, MICHAEL - Saint Paul
0043515: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan, armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800
0029215: GRATIA, FELIX - Jezus van Nazareth. Een verhaal uit de tijd van Christus omwandeling op aarde (2 delen)
0033460: GRAUMANN, SIGRID - Assertierte Freiheit. Von einern Behindertenpolitik der Wohltätigkeit zu einer Politik der Menschenrechte (Diss.)
0042327: GRAVEMEIJER, H.E - Leesboek over de Gereformeerde Geloofsleer (3 delen)
0029784: GRAVEMEIJER, DR. E.C. - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer door H.E. Gravenmeijer (1813-1890). Compleet 3 delen.
0041606: GRAVES, ROBERT - Griekse Mythen
0045495: GRAY, ANDREW - Bestuur en aansporing tot waarneming van den plicht van het gebed (9 predikatiën)
0033280: GRAY, JOHN - The Canaanites. Ancient Peoples and Places
0041881: GRAY, ANDREW - Toegang tot het eeuwig leven
002428: GREB, F.H. - Jaarboekje voor Rederijkers
0032420: GREEF, DR. W. DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften
0032387: GREEF, DR. W. DE - Carl A.F. Schwartz (1817-1870)
0040716: GREEF, DR. W. DE EN CAMPEN, DR. M. VAN (RED.) - CALVIJN na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek
0034929: GREEN, MICHAEL - Wie is deze Jezus?
0039680: GREEN, MICHAEL - Honderd wegen naar God? Een weg zoeken door de doolhof van religies
0045225: GREEN, MICHAEL - De Boeken Die De Kerk Afwees. Fictie of Waarheid in De Da Vinci Code.
0033768: GREEN, ALBERTO R.W. - The Role of Human Sacrifice in the Ancient Near East (Diss.)
0026586: GREEN, MICHAEL - Dat geloof je toch niet! Twaalf veelgehoorde reacties op het christelijk geloof
0027278: GREENFIELD, DS. JOHN (HERNHUTTER PREDIKANT) - De grote Moravische Opwekking van 1727
0031195: GREIG, PETE - Handboek voor het gebed. met dit boek kan iedereen overal leren bidden als nooit tevoren
0041132: GREIJDANUS, DR. S - Toerekeningsgrond van het Peccatum Originans (Adams Bondsbreuk)
0040032: GREIJDANUS, S - Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas . Deel II: hoofdstukken 13-24
0026965: GREIJDANUS, DR. S. - De openbaring des Heeren aan Johannes. Voor de gemeente uitgelegd
0037850: GREIJDANUS, DR. S - Kommentaar op het N.T. De brief van den apostel Paulus aan de gemeente te Philippi
0037844: GREIJDANUS, DR. S - Kommentaar op het N.T. Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas (2 delen)
0026782: GREIJDANUS, DR. S. - Schriftbeginselen der Schriftverklaring
0036864: GRESCHAT, MARTIN; JACOBS, MANFRED; LINDT, ANDREAS - Neuzeit. Kirchen- und Theolgiegeschichte in Quellen (2. Teil, 1870-1975)
0045708: GRIFFIN, DAVID RAY - God & Relifion in the Postmodern World
0043259: GRIFFITH, LEE - The War on Terrorism and the Terror of God
0045819: GRISAR S.J., HARTMANN - Das Missale im Lichte romischer Stadtgeschichte: Stationen, Perikopen, Gebrauche
0045597: VAN DER GROE, THEODORUS - De ware Bevinding
0044754: GROE, THEODORUS VAN DER - Verzameling Van Zestien Biddags-Predikatiën
0044392: GROE, TH. VAN DER - Toetssteen Der Ware en Valsche Genade (Deel 1+2)
0045368: GROE, THEODORUS VAN DER - Het ware zaligmakende Geloof
0044807: GROE, TH. VAN DER EN GROENEWEGEN,,JOHANNES - Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatien, En Verzaameling van veertien uytgezogte en stichtelyke, Zo
0038718: GROEN, DS. K - Een drietal Adventspreken, over de komst van Christus als Profeet, Priester en Koning
0034076: GROEN, HILLE DE - Het leven als valstrik. Listen en lagen van het kwaad
0036177: GROEN, DS. J - Niet door kracht - door mijn Geest (11-tal preken)
0028388: GROEN, DS. J. - Gods Woord houdt stand
0037034: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Verspreide geschriften (2 delen)
0037035: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Heiligerlee en Ultrmontaansche Kritiek
002259: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der hervormde gezindheid
0037036: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zitting 1849 en zitting 1849-1850 (3 delen in 1 band)
0029057: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Handboek der Geschiedenis v/h Vaderland
0037000: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Grondwetherziening en Eensgezindheid
0027167: GROENENBERG, DS. P. - De liederen hammaäloth. Psalm 120-134
0042203: GROENENBERG, DS. P - Gevouwen handen, open ogen
0045164: GROENENBERG, DRS.P. (RED.) - Gelovig Leven. Onderwerpen Voor Vereniging, Bijbelkring of Persoonlijk Gebruik.
0031828: GROENENDIJK, DR. L.F. EN LIEBURG, DRS.F.A. - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerden kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw
0044854: GROENEVELD, ALIDA, JONG, STEPHAN DE, RIJST, RENÉ VAN DER - Doorns Evangelie. Marcus Opnieuw
0033337: GROENEWEGEN, JACOB - De lofzangen Israëls, waaronder de Heere woont (Ps. 22:4)
0023785: GROENEWEGEN, DS. JOHANNES - Veertien Leerredenen
0036931: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree- en andere predikatiën, over verscheidenen keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uigesproken voor de gemeente van Aarlanderveen en Werkendam
0031586: GROENEWOUD, G.; HAAS, W. DE; OS, J.F. VAN; VOORSLUIS, B. (RED.) - Tegenwoordigheid van Geest. Opstellen over spiritualiteit en mensbeschouwing
0038222: GROENEWOUD, H.G - Open die deur
0028565: GROENVELD,S. EN ZILVERBERG,S.B.J. - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
0044210: GROENVELD, DRS. S. (E.A.) - Daar De Orangie-appel in De Gevel Staat
0035733: GROLLENBERG, LUCAS - Modern bijbellezen
0035614: GROLLENBERG, LUCAS - Jezus weg naar een hoopvol samen leven
0039884: BOND VAN NED. HERVORMDE VROUWENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG - De Hervormde Vrouw. Jaargang 1971 van het maandelijks verschijnend blad.
0025597: GRONEMEIJER, DS. C.F. - Pastorale Onderonsjes
0033752: GEREF. STUDENTEN VERENIGING GRONINGEN - Dwaasheid voor de Grieken. Apologetiek in onze cultuur
000382: GRONINGEN, B. A. VAN - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen
0041718: GRONINGEN, B.A. VAN; MULLER, F.; FIL, JAC.; VOLLGRAFF, C.W - MNEMOSYNE. Bibliotheca Philologica Batava
0045670: GRONINGEN, A.P.VAN - Geschiedenis der Watergeuzen
0041741: GROOM, SUE - Linguistic Analysis of Biblical Hebrew
0045709: GROOT, DRS. C.T. - De leerling en zijn meester. Inhoud en doorwerking vsn Melanchtons visie op de prediking.
0043488: GROOT, PIETER PZN. MET MEDEWERKING VAN VELEN - In en rond de zeevang, een stukje Noord-Holland onder de loep
0040897: GROOT, DR. D.J. DE - Verweer en Verantwoording. Het bestaansrecht der Gereformeerde Kerken
0031863: GROOT, JURJEN DE; JONG, NIELS DE; MARKUS, ARIAN - Missionair is mogelijk. Een praktische handreiking voor missionair gemeentezijn
0026460: GROOT, DR. H.J. DE - Onder de bekoring van Kohlbrugge en zijn vrienden. Deel 14 uit de serie Onze Tijd
0037813: GROOT, DR. D.J. DE - De Wedergeboorte
0034570: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament (Uitleg van tien Psalmen)
0045680: GROOT, DS. A. DE - Rondom De Immanuelkerk
0036124: GROOT, DS. J.E. DE - Schriftwerk: Kernteksten uit Handelingen
0029090: GROOT, DR. JOH. DE - Weg met het Oude Testament?
0023262: GROOT, B. DE - De Zwijndrechtse nieuwlichters. Zoekers van het Koninkrijk Gods.
0026878: GROOT, DR. A DE EN DR. P.L. SCHRAM (O.R,V.) - Aspecten van de Afscheiding
0036956: GROOTE, LUKAS DE - Onderzoek naar de hiaten, haperingen en verrassingen in de bijbeltekst. Isaak, Jakob en de kinderen van Jakob
0042197: GROOTVELD, RONALD; KOOPMANS, BOTINE - Gebundeld verleden. Jubileumboek Historisch Genootschap Oud Soetermeer 1949-1989
0037845: GROSHEIDE, DR. F.W - Kommentaar op het N.T. De handelingen der apostelen (2 delen)
0037848: GROSHEIDE, DR. F.W - Kommentaar op het N.T. De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe
0033995: GROSHEIDE, H.H. - Ezra - Nehemia (deel 1) COT
0024901: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W.; ITTERZON, DR. G.P. (RED.) - Christelijke Encyclopedie (6 dln, compleet)
0044327: GROSHEIDE, DR. F,W. - CNT. De Brief Van Paulus aan De Efeziërs en De Kolossenzen
0042525: GROSHEIDE, F.W - The New International Commentary on the New Testament. The First Epistle to the Corinthians
0034833: GROSHEIDE,DR. F.W. - CNT. De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus
0035266: GROSHEIDE, DR. F.W. - Kommentaar op het Nieuwe testament. (2 delen)
0037842: GROSHEIDE, DR. F.W. - Kommentaar op het N,T, Het Heilig Evangelie volgens Mattheus
0034000: GROSHEIDE, DR. F.W. - CNT. De Brieven van Paulus aan de Efeziërs en de Kolossenzen
0044315: GROSHEIDE, DR. F,W. - Commentaar Op het Nieuwe Testament; De Brief Van Paulus Aan De Efeziërs
0033046: GROSSOUW, W.K. - Een overlevende uit de voortijd. Spirituele beschouwingen
0037775: GROSSOUW, W.K - Bijbelse vroomheid. Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament
0042312: GROTE, GREGORIUS DE - Het leven van Benedictus
0033506: GRUBE, DIRK-MARTIN - Unbegrüdbarkeit Gottes? Tillichs und Barths Erkenntnistheorien im Horizont der gegenwärtigen Philosophie
0044446: GRUEN, ERICH S. - Heritage and Hellenism. The Reinvention of Jewish Tradition
0035220: GRUEN, ERNEST J - Vrijheid om te kiezen. Principes voor een overwinnend leven
0045288: GRÜN, ANSELM - Het Kwaad Overwinnen Met Liefde en Vertrouwen. Wegen Naar een Verzoende Samenleving.
0039790: GRÜN, ANSELM - Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag
0039713: GRÜN, ANSELM - Klein handboek bij grote vragen
0039823: GRÜN, ANSLEM - Das Geheimnis der Begegnung
0039824: GRÜN, ANSELM - Du bist ein Engel für mich
0042369: GRUNDMAN, WALTER - Das Evangelium nach Lukas (Teil 3 von diese Serie)
0035145: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Markus
0043396: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Lukas, Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, deel 3
0041467: GULIK, KOEN VAN (E.A.) - Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen
0026921: GULLEY, PHILIP - Dierbare Gelovigen
001360: GUNNING, J. HZ., J. H. - Prof. Dr. J. H. Gunning, leven en werken (Compleet)
0037011: GUNNING, J.H. (JR.) - Een woord over onzen kerkelijken toestand
0036877: GUNNING, J.H. (JR.) - De Heilige Schrift, Gods Woord. Antwoord aan Dr. Kuyper op zijn "Confidentie"
0024985: GUNNING, DR. J.H. J.HZ - Op weg naar Sion. Bijbelsch dag- en gedenkboek
0035654: GUNNING, DR. J.H. (JHZN) - Oudejaarsbrief
0039952: GUNNINK, DS. GERRIT - Thuis in Gods huis. Over eigentijds gereformeerd zijn. Een praktisch bezinningsboek
0033763: GURNEY, O.R. - Some Aspects of Hittite Religion. The Schweich Lecture 1976
0028049: GURP, DR. P. VAN - Woord en Wereld No. 21 (Kerk en zending in de twintigste eeuw)
000197: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975). Een plaatsbepaling (Diss.)
0035653: GUTBROD, KARL - Das Buch vom Lande Gottes. Josua und Richter
0027405: GUTERMAN, N ET LEFEBVRE, H. - La Conscience mystifiée
0027923: GUTHRIE, W. - Des Christens Groot Interest
0044084: GUTHRY, DS. W. - Des Christens Groot Interest
0037480: GUTIÉRREZ, GUSTAVO - Gerechtigheid om niet. Reflecties op het boek Job
0037345: GUTTERIDGE, RENE - Stormdreiging (Thriller)
0045527: GUTTING, GARY - Over God
0030623: GUY, J.A. - The public career of Sir Thomas More.
0040379: GYSELEN, MARK (E.A.) - Hoe menselijk is mystiek?
0023885: GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND (GZB) - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
0029625: HAAFTEN, NOOR VAN - Sterren van de hemel.Laat je licht schijnen
0042021: HAAG, HERBERT (E.A.) - Maria. Die Gottesmutter in Glauben, Brauchtum und Kunst
0037028: HAAG, HERBERT - Het begin. Theologische meditaties
0040337: HAAGEN, C. VAN DER - De Ziener op Patmos. Parafrase op het Boek Openbaring.
0044083: HAAGEN, C. VAN DER - Profetisch Perspectief
0043466: HAAKSMA, HANS - Van Riessen, filosoof van de techniek
0040710: HAANTJES, DR. J EN HOEVEN, DR. A. VAN DER (SAMENSTELLERS) - Kerkelijke Klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders
0038339: HAAR, DS. J. VAN DER (EINDRED.) - Het blijvende Woord. plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is (Deel 1)
0038129: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijk leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
0026409: HAAR, DS. J. VAN DER - De verhouding tussen wet en evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen
0035527: HAAR, DS. J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen
0038340: HAAR, DS. J. VAN DER (EINDRED.) - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (Deel 2)
0036932: HAAR, DS. J. VAN DER - Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth
0041068: HAAR, DS. J. VAN DER - Lieflijk in Psalmen. een bundel meditaties
0036402: HAAR ROMENY, DRS. H.J. TER - Ik ben in de gevangenis geweest. Ervaringen van een gevangenispredikant
0045278: HAAREN, G.C.VAN & TOP, H.VAN DEN - Tot profeet Gesteld. Leven en Werk Van Ds.J.van Haaren
0035817: HAAREN, DS. J. VAN - Een liefelijke nodiging tot de zaligheid. Acht preken
0034700: HAAREN, DS. J. VAN - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties
0029342: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna (I)
0045047: VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE HAARLEM - Bestuur En Instellingen van De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Te Haarlem
0025512: BISSCHOP VAN HAARLEM - Regel van St. Augustinus en Constituties van de congregatie der zusters Augustinessen te Heemstede
0024106: HAARSMA, FRANS - Geest en Kerk (Diss.)
0023481: HAAS, DR. C. - De Geest bewaren. Achtergrond en functie van de pneumatologie in de paranaese van de Pastor van Hermas. (Diss.)
0033764: HAAS, VOLKERT - Magie und Mythen im Reich der Hethtieter. 1. Vegatationskulte & Pflanzenmagie
0035639: HAAS, W. DE (E.A.) - Verhalen, vertellen. het verhaal van de bevrijding; de bevrijding van het verhaal
0042535: HAAS, CATHARINA DE - Vreindschap. Een tweede ik
0045049: HAAS, E. - Frans Indo-China en De Japanse Expansiepolitiek 1939-1945 (diss.)
0043271: HABE, H. - Gelijk eens David
0036653: HABEL, NORMAN C & BALABANSKI, VICKY - The Earth Story in the New Testament
0045493: HABERMAS, JÜRGEN - Theorie des Kommunikativen Handelns (Band 2)
000592: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken
0043300: HACKING, KEITH J. - Signs and wonders then and now. Miracle-working commissioning and discipleship
0036847: HACKING, PHILP - Jesaja ontdekken (Bijbelgids)
0044922: HAEIN, EMMANUEL - De Problematiek van De Gemeentezang in De Gereformeerde Kerken En De Liturgische Rijkdom Van Het Geneefse Psalter (1926)
0040569: HAFER, TODD; KUYPER, VIKKI; KLASSEN, MIKE; CARUANA, VICKI - Life Saver. Sterker worden en meer betekenen voor anderen
0034160: HAGEN, DS. J.C. - Achter de hoven. Bundel overdenkingen uit de Elisabethbode
0043844: HAGEN, KENNETH - Hebrews Commenting from Erasmus to Beze 1516-1598
000650: HAGEN, MARTINUS - Lexicon biblicum
0044152: HAGEN, H.G. (E.A.) - Korte Leiddraad Bij Het Godsdienstonderwijs
0036664: HÄGG, TOMAS (HG) - Kirche und Ketzer. Wege und Abwege des Christentums
0032818: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Ziekte en genezing
0039827: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Als God liefde is?
0031775: HAISTMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974
0036772: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. (E.A.) - Een proeve van actueel belijden
0029178: HAITSMA, DR. J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973
0027488: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat A Weill (1648-1729)
0032000: HAITSMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963
0031333: HAITSMA, DR. J. - De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland (Woerden)
0045500: HAITSMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963
002524: HAITSMA, DR. J. - Isaäc da Costa (1798-1860).
0026637: HAKKENES, EMIEL - Achter de schermen van de PKN. een jaar met kerkleider Bas Plaisier
0036766: HALKES, CATHARINA J.M - Oorsprong en einder. Cultuurkritische overwegingen vanuit vrouwenstudies theologie
0042916: HALLEMA, A - Prins Maurits 1567-1625. Veertig jaren strijder voor 's-lands vrijheid
001382: HALLENCREUTZ, CARL F. - Kraemer Towards Tambaram. A Study in Hendrik Kraemer's Missionary Approach
0046134: HALLESBY, DR. O. - Waarom ik een christen ben
0034784: HALLEWAS, EDDY - Breuklijnen in het leven
0044017: HALLEWAS, C.F.G.E. - Zegen Vieren
0024217: HALSEMA, DS. G. VAN (E.A.) - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
0045639: HALYBURTON, THOMAS - Het groot Belang der Zaligheid
0037723: HAM, DS. H. VAN DER - De minste der broederen. Portretten van Christelijke Gereformeerde voorgangers
0032974: HAM, DS. H. VAN DER - Professor Wisse. Aspecten van leven en werk
0043495: HAMEL, J.C. - Soldatendominee, Ervaringen van een legerpredikant in Japanse krijgsgevangenschap
0044299: HAMEL, CHRISTOPHER DE - The Book. A History of the Bible
0043746: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Historisch Handboekje van den Bijbel
0043598: HAMELSVELD, VAN Y. - Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus. Tweede deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jeru
0032631: HAMILTON, KENNETH - Life on One's Stride. A short study in Dietrich Bonhoeffer
002219: HAMMELBURG, S. (RED.) - De Misjna. Hebreeuwse gepunctueerde tekst met vertaling, verklaring en inleidingen in het Nederlands
0042768: HAMMER, KARL - De zetel van Franciscus. Een fascinerend onderzoek naar religie, reliken en roof
0029940: HAMMERSHAIMB, E. - Some Aspects of Old testament Prophecy from Iasiah to malachi
0030504: HAMMOND HAGBERG, AMY - 100 answers to 100 questions to ask before You say: 'I Do'
0045873: HAMO,PROF. DR. VINZENZ - Die Bibel: Illustrationen von Salvador Dali (Deutsch)
0034337: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought
001306: HANEKAMP, J. C. - An Appeal for Justice. The life of Dr. Henry Bathurst, Lord Bishop of Norwich, 1744-1837 (Diss.)
0038956: HANEVELD, DR. G.T - Interne Geneeskunde in Utrecht. Historisch overzicht van het Academisch onderwijs
002240: HANHART, KAREL - Het open graf. Marcus' nieuwe versie van de opstanding
0043138: HANIA, J. - Wernerus Helmichius
0045233: HANKE, HENRIËTTE, GEB.ARNDT - Bloemenkrans. Verhalen. Derde Verzameling (uit Het hoogduitsch)
0040314: JANSEN. PROF. DR.HANS - Onderwijs van de palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël
0033740: HIRSCH HANS - Untersuchungen zur altassyrischen Religion
0033741: HIRSCH HANS - Untersuchungen zur altassyrischen Religion
0036663: HANSON, ANTHONY TYRELL - Studies in Paul's Technique and Theology
0036620: HANSON, ANTHONY TYRRELL - The new Testament Interpretation of Scripture
0045714: HAPPEE, J. E.A. - De Lutheranen in Amsterdam (1588 - 1988)
0033430: HARDEN, DONALD - The Phoenicians. Ancient people and places
0027803: HARDUF, DAVIS MENDEL (PH.D.) - Biblical Proper Names
0041258: HARE, DOUGLAS R.A - The Thme of Jewish Persecution of Christans in the Gospel According to St Matthew
0039431: HAREL, MENASHE - Dweilers of the montain. The Geography of Jewish Habitation of Ancient Judea
0023825: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. Een achttal preken.
0026293: HARINCK, GEORGE (RED.) - De kwestie Geelkerken. Een terugblik na 75 jaar
0038143: HARINCK, DS. C - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties
0040879: HARINCK, DS. C.; EDWARDS, J; SPURGEON, C.H.; WHITEFIELD, G. - Vrije Genade (Preken)
0035809: HARINCK, DS. C - Het leven van Maria Magdalena
0024122: HARINCK, DS. C. - De Schotse Verbondsleer. Van Robert Rollock tot Thomas Boston.
0044562: HARINCK, GEORGE EN TRIGT, PAUL VAN (RED.) - In de vergifkast? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld
0042149: HARINCK, DS. C - Ik geloof in God
0036553: HARINCK, DS. C - De geestesgaven, Een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging
0027538: HARINCK, DR. GEORGE (HOOFDRED.); BERKELAAR, DRS. WIM; VOS, ALBERT DE; WINKELER, DR. LODEWIJK - Christelijke Encyclopedie (3 delen in cassette)
0040857: HARINCK, DS. C - Die Jeruzalem verkiest. Drie preken
0044117: HARINCK, DR. G. - Bibliografie Van Dr.G. Puchinger 1937-1996
0029301: HARINCK, DS. C. - Ons Doopformulier
0035706: HARINCK, DS. C - De prediking van het Evangelie. Het aanbod van de genade
0026997: HARINCK, GEORGE EN VOS, MARJOLEINE DE - Wat eten we vanavond? Protestants! Menukaarten uit de collectie van het Historisch Documentatiecentrum voor het Ned.Protestantisme
0042690: HARINCK, DS. C - Verkiezing en verantwoordelijkheid. Tien predikaties
0037899: HARINCK, DS. C - Tot belijden geroepen
0045019: HÄRING, HERMANN - Das Problem Des Bösen in Der Theologie (Grundzüge)
001076: HARLEY, C. DAVID - Missionary Training. The history of All Nations Christian College and its predecessors (1911-1981)
0026529: HARNACK, ADOLF VON - Dogmengeschichte
0032122: HARNONCOURT, PHILIPP; MAUER, HANSJÖRG AUF DER - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litugiewissenschaft. Teil 6.1: Feiren im Rhythmus der Zeit II/1 und Feste und Gedenktage der Heiligen.
0041218: HARRIS, GREG - Der Kelch und die Herrlichkeit. Lektionen über das Leiden und die Herrlichkeit Gottes
0038594: HARRIS, LIZ - Bezield bestaan. De wereld van een chassidische familie
0045574: HARRIS, MURRAY J. - Colossians and Philemon
0042779: HARRIS, HARRIET A. AND INSOLE, CHRISTOPHER J. - Faith and Philosphical Analysis. The Impact of Analytical Philosophy on the Philosphy of Religion
0024605: HARRIS, RENDEL - The origin of the prologue tot the St John's Gospel
0034296: HARSKAMP, ANTON VAN - Het nieuw-religeuze verlangen
0046085: HARST, J. VAN DER - Lichtflitsen
0034650: HARST, IR. G.J. VAN DER - Monumentale kerkgebouwen. Een lust voor de kerk!
0039653: HART, ASTRID EN MAK, AART - Zielenroeselen en speldeprikken. Gedichten en verhalen om te lezen en te Gebruiken
0039316: HART, MAARTEN 'T - Johan Sebastian Bach
0040423: HARTE, KEES - Er zijn woorden voor. Woorden voor bezinning en viering
0024107: HARTEN, DR. P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte. (Diss.)
0037371: HARTEN, DS. C.A. VAN - Ik geloof..... De Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente
0042642: HARTEN. J.D.H (E.A.) - De tuin van Utrecht. Geschiedenis en waarden van het landschap in het landinrichtingsgebied Groenraven-Oost
0044777: HARTHOORN, MIRJAM - God is Dichtbij jou! God Ervaren in Je Dagelijks Leven. Verrassende Verhalen Van Gewone Nederlands.
0030465: HARTINGSVELD, DR. L. VAN - Die Eschatologie des Johannes-Evangelium. Eine auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann
0038939: HARTLIEB, ELISABETH; METHUEN, CHARLOTTE - Sources and Resources of Feminist Theologies. Quellen feministischer Theologie. Sources et Resources des Théologies féministes (Volume 5)
0044487: HARTMAN, ANNETTE - Een Niet-Geplande Reis. Hoop en bemoediging bij Ziekte
000253: HARTMANN, BENEDIKT - Die nominalen Aufreihungen im Alten Testament
000226: HARTNACKE, WILHELM - Naturgrenzen geistiger Bildung. Inflation der Bildung - Schwindendes Führertum - Herrschaft der Urteilslosen
0043837: HARTNEY, AIDEEN M. - John Chrysostom and the Transformation of the City
0045604: HARTOG, A.H. DE EN HAITJEMA, DR. TH.L. - Christelijk Realisme Contra Dialectische Theologie
000810: HARTOGH, G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip 'Providentia Dei' in de reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus (Diss.)
0043232: HARTOGH, DR. G. DEN - Voorzieningheid in donker licht
0039490: HARTOGSVELD, WILMA - Dagelijks geloven. Vormgeven aan geloven vandaag
0041274: HARTRIDGE, W.R - Revelation of Jesus Christ
0030101: HARTVELT, DR. G.P. - Gekozen is gekozen
0032370: HARTVELT, DR. G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers
0046097: HARTVELT,DR.G.P./ DELLEMAN, TH,/ SCHUURMAN, DR. L./ RINZEMA, DR. J./ BESSELAAR, A.T. / WOUDE, PROF. A. S. VAN DER / TOOST, DR. A. / MINNEN, DR. J. M.VAN/ VOLTEN, H. / BERG, PROF.DR. J. VAN DEN / VEEN, R.J. VAN DEN / FIJN VAN DRAAT, W, / ROTHUIZEN - Nieuwe Commentaar Heidelbergse Catechismus.
0043089: HARTVELT, GERRIT PIETER - Verum Corpus
002020: HARVEY, A. E. - Jesus and the Constraints of History.
0044335: HARVEY, A. E. - A Companion to the New Testament. Second Edition
0038951: HARZING, WIM - Driebergen en Rijssenburg. Hoe zij ontstonden en groeiden
0024030: HASE, K. - Handbuch der Protestantischen Polemik gegen die Römisch-Katholische Kirche.
0035936: HASPER, H - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek
0041703: HASPER, H (INLEIDING) - Onze Eredienst. Bestemd ter begeleiding van de liederen in het liturgisch handboek ten dienste van de Protestantse Geestelijke Verzorging van Zee-, Land- en Luchtmacht
0024519: HASPER, H. - Gezangen en geestelijke liederen
0034443: HASSELAAR, DR. J.M. - Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930
001849: HASTINGS, ADRIAN (ED.) - A World History of Christianity
0040038: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
0041993: HATCH, EDWIN AND REDPATH, HENRY A - A Concordance to the Septuagint and the orther Greek Versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books)
0037910: HAUCK, FRIEDRICH - Theologisches Fremdwörterbuch
0029945: HAUDEBERT, PIERRE - Le Pentateuque. Débats et Recherches
0044502: HAUERWAS, STANLEY - The Peaceable Kingdom. A Primer in Christian Ethics
0039859: HAUMANN, TJEU - Afrika, geef me je ogen. Mensen met een missie
0033789: HAUSSIG, HANS WILHELM - Götter und Mythen im vorderen Orient. Wörterbuch der Mythologie - Band 1
0042049: HAUSTEIN-BARTSCH, EVA - Ikonen
0024767: HAVE, DR. P. TEN - Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie (2 dln)
0030293: HAVERKAMP, DS. E. - Samen ontdekken - geloven - weten (Catechisatiemateriaal voor 12-15 jarigen
0043719: HAVERKAMP, DS.B. - Paulus de heidenapostel
0038454: HAWINKELS, PÉ - Bijbelfragmenten
0039320: HAWKER, PAUL - Soul Survivor. A spiritual quest through 40 days in the wilderness
0041409: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus
0040636: HAYDN, JOSEPH - Schöpfung Creation. Klavierauszug
0040645: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten. The Seasons. Oratorium für Soli, Chor und Orchester. Mit Text. Klavierauszug.
0035223: HAYFORD, JACK - Hunkeren naar Gods volheid
0041236: HAYS, J. DANIEL AND PATE, C. MARTIN - Apocalypse. A Stirring Tale of Mystery, Intrigue, Romance and Persecution
0044865: HAYWARD, CHRIS - Als een stroom die Schoonspoelt. Bevrijdingsbediening in de Gemeente
0040259: HAZELEGER, MARISKA EN POELEN, SEBASTIAAN - En nu, JIJ. Antwoord op jouw vragen
0045521: HEALY, SARAH - A Compact history of Ireland
0041301: HEATON, E.W - A Shortintroduction to the Old Testament Prophets
0044930: HEBBEL, FRIEDRICH - Gyges en Zijn Ring. Treurspel in Vijf Bedrijven. (Metrische Vertaling Van K.H.de Raaf)
0034203: HECKE, LODE VAN - Bernardus van Claivaux en de religieuze ervaring
0039022: HEEL, PATER DALMATIUS VAN EN SLOOTS, PATER CUNIBERTUS - Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden (Bundel XIII: Veritatem facientes in Charitate)
0027068: HEEMSKERK, DS. M. - Woord en Wereld No. 66 (Preken vandaag)
0043825: HEEMSKERK, DS.D. EN MOURITS, DRS.P. - De Nederlandse Hervormde Kerk en haar belijdenis
0040759: HEER, JOH. DE - De Psalmen en 59 gezangen der Gereformeerde Kerken in cijferaccoorden
0045230: HEER, JOH.DE - De Tabernakel
0035780: HEERDE, JAN VAN - Zonde dat er zonde is. Over de herkomst van het kwaad
0044426: HEERDE, JAN VAN - Ik Geloof, Geloof Ik
0043121: HEERE, DRS. P.H. - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief
0037079: HEERING, DRS. J.P. (RED.) - Leidse lezingen: Jezus'visie op Zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie
0037915: HEERING, PROF. DR. G.J - Wat ons staande houdt
0034811: HEERING, H.J. - Wat heeft de filosofie met God te maken?
0024761: HEERING, DRS. J.P. (E.A.) - Nogmaals waarom? Artikelen over en reakties op het gelijknamige boek over lijden, schuld en God
0044786: HEERING, H.J. - De God Die Niet Meer nodig is. Voor Wie Aan God geen Boodschap Hebben
0036925: HEEROMA, DR. K - Reünie van jong-protestantse dichters
0036005: HEEROMA, KLAAS - Der Mensch in seiner Sprache
0038029: HEFELE, CAROLUS JOSEPHUS - Patrum Apostolicorum Opera
0042066: HEFLEY, JAMES AND MARTI - Arabs, Christians, Jews. They want peace now!
0027353: HEGEL, G.W.F. - Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse mit den Zusätzen aus den Collegienund einigen Ammerkungen zur Erläuterung. Verteidigung für den akademischen Gebrauch. hrsg. von G.J.P.J. Bolland
0023803: HEGEMAN, DS. C - Gedachten uit het verleden
0029554: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan
0038740: HEGGER, DS. H.J - De Gemeente van mijn dromen. De Oecumene van het hart
0029635: HEGGER, DS. H.J. - De grote toekomst. Gedachten over de wederkomst van Christus en het eeuwige leven
0029214: HEGGER, DS. H.J. - Hoe leef ik met een genadig God?
0034074: HEGGER, DS. H.J. - De kinderdoop.....een spreken van God
0044475: HEGGER, H.J - Ik Zag Gods Heerlijkheid
0031011: HEGGER, H.J. - Eén in de levende Christus. Door het geloof vanuit de liefde naar de eenheid
0044989: HEGGER, DS. H.J. - Zijn gebod is Liefde
0035584: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 medeitaties
0041000: HEIDEN, DS, B, VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6:13-17
001910: HEIDLAND, HANS-WOLFGANG - Die Anrechunung des Glaubens zur Gerechtigkeit. Untersuchungen zur Begriffsbestimmung von 'Hschb' und 'Logizesthai'
0036364: HEIJ, DRS. P.A - Een boekje open over het GPZ. Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
0037123: HEIJ-KRAAYEVELD, GONNIE; LEMSTRA- VAN DER KOOI, TJITSKE (RED.) - Je lust en je leven
0032365: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Revisie. Het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk
0032208: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Het mysterie tussen God en jou
0043424: HEIJDEN, VAN DER, SABINE - RE:VISIE, het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk
0043144: VAN DER HEIJDEN, P. - Wonen op veen
0043965: HEIJDEN, J VAN DER - Indisch Prentenboek I Bedienden En Beroepen
0031947: HEIJE, JAN P. - Ruikers van Toen. Negentiende eeuwse teksten opnieuw geschikt
0042018: HEIJKOOP, JESSICA - Handboek Ikonen. Geschiedenis-praktijk-symboliek
0042161: HEIJKOOP, H.L - Het boek Ruth
0042615: HEIJMAN, H - Historische gids van Elburg. 750 jarig bestaan der stadsrechten van Elburg. 1233 - 1983
0044999: HEIJNINGEN-STEENBERGEN, ANNEMARIE VAN - Voor u wil ik De Allerbeste Dochter Zijn. Belevenissen van Een Niet-Perfecte Gelovige
001291: HEIJST, ANNELIES VAN - Longing for the Fall
0043581: HEIM, PROF. KARL - Der 1 Korintherbrief
0043015: HEIMBUCHER, KURT - Daarvoor breng ik U dank
0040090: MÜLLER. HEINRICH - Licht und Dunkel
0035119: HEINZ, HANS - Wereld wacht radicale omkeer
000237: HEISENBERG, WERNER - Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft
0041541: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
0036753: HEITINK, GERBEN - Praktische Theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden
0026677: HEITINK, GERBEN - Tussen zeggen en zwijgen.Grondwoorden in het geloofsgesprek
002309: HEITINK, GERBEN - Pastoraat als hulpverlening
0033115: HEITINK, GERBEN EN STOFFELS, HIJME (RED.) - Niet zo'n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven
0042547: HEITINK, DR. G. EN VEENHOF, DR. J. (RED.) - Heil, heling, gezondheid
0036073: HEITINK, GERBEN; MEENT. JAAP VAN DE; STOPPELS, SAKE (RED.) - Een gezamenlijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw
0045466: HEKMAN, LUDO - Vijanden om van te houden
0044342: HELBING, ROBERT - Die Kasussyntax Der Verba Bei Den Septuaginta
0043956: HELD, G.J. - Papoea`s Van Waropen
0031675: HELLEMANS, G.A.F.; KLOPPENBERG, M.A.G.T. EN TIELEMAN, H.J. (RED.) - De moderniteit van religie
0026000: HELLER, DAVID - De toren van Lego. Kinderen praten over de Bijbel
0044647: HEMELSOET, BEN ; MONSHOUWER, DIRK - Lucas
0039569: HEMELSOET. B - Marcus (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0027539: HEMELSOET, B. - Galaten (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0040563: HEMENWAY, PRYA - Maria
0027302: HEMPENIUS, DS. E.J. - Openbaring 1. Bijbelstudie over Openbaring 1 - 11
0038216: HEMPENIUS, DS. E.J - Bijbelstudie
0043893: HEMRIKA, A. - Klein monument
0026255: HENAU, E. EN JESPERS, F. (RED.) - Liturgie en kerkopbouw
0029044: HENDRICKS, JEANNE - Bijbelse vrouwen vandaag. Facetten van modern vrouw-zijn belicht vanuit de Bijbel
0022925: HENDRIKS, DR. A.N. - Die Here is en levend maakt.
0031742: HENDRIKS, PETER - Basiscursus geloven. Handleiding met CD-Rom
0031739: HENDRIKS, PETER - Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen
0042191: HENDRIKS, M.G.H - Gaasterland - Sloten in oude ansichten
0034026: HENDRIKS, DR. A.N. - Tot alle rijkdom van een volledig inzicht
0045084: HENDRIKS, DR. A.N - Eerstelingen Onder Zijn Schepselen. Meditatieve Schriftstudies Over de brief Van Jakobus.
0042655: HENDRIKS, M - Zuidwesthoek Reeks. Balk van vlecke tot centrum van bedrijvigheid. 150 jaar beknopte geschiedenis
0043539: HENDRIKS, PETER - Toppers van geloven. Een basiscursus geloven voor jongeren
0042482: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. I & II Thesalonians
0042476: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. The Gospel of Matthew
0042481: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Philippians
0041581: HENDRIKSZ, DS. D - Onderwijs in de leer der Godsdienst naar 't Kort Begrip der Christelijke Religie
0043836: HENGEL, MARTIN - Between Jesus and Paul. Studies in de Earliest History of Christianity
0028393: JONGERIUS HENK - Naar woorden zoeken, Gebeden, liederen en voorbeden
0029559: MEDEMA. HENK P. - De Hemel is dichtbij. Waar het echt omgaat in het Christelijk geloof
0040276: VROOM. HENK - Religie als ziel van cultuur. Religieus pluralisme als uitdaging
0045976: HENRIQUES, ROBERT - Bearsted: A Biography of Marcus Samue
0036048: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
0041553: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel II (Jozua - I Koningen)
0041555: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I (Matthëus - Lukas)
0029637: HENRY, MATTHEW - Wandelen met God. (Bijbelsdagboek)
0032729: HENRY, MATTHEW - Christus en de kinderen. Preek gehouden op 6 maart 1713
0039950: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema´s uit de BIjbel
0040662: HENRY, MATTHEW - Matthew Henry's Commentary. On the whole Bible in one volume. Genesis tot Revelation.
0045826: HENRY, MATTHEW - Matthew Henry's Commentary. On the whole Bible in Six volumes. Genesis tot Revelation.
0038636: HENRY, PATRICK - New Directions in New Testament Study
0043405: HENRY, MATTHEW - Edelgesteenten
0035577: HENRY, MATTHEW - De vreugde van het geloven
0026173: HENSEN, ROBERT - Teksten van Paul Tillich. Gekozen, vertaald en ingeleid door Robert hensen
0039822: HENSEN, WILFRIED - Christus ervaring
0042241: HENSRIKS, DR. A.N - Om de bediening van de Geest. Bijdragen over het ambt, de prediking en het pastoraat
0042478: HENSRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. The Gospel of Luke
0025771: HEPPE, DR. HEINRICH - Die Dogmatic der Evangelisch-Reformierte Kirche
0029961: HEPPE, DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, namentlich der Niederlande
0029430: HEPPE, HEINRICH - Reformed Dogmatics. Set outand illistrated from the Sources
0023796: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt.
0045124: DR.THEOL.REINER-FRIEDEMANN EDEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Hebräisch-Deutsche Präparation Zu Jeremia
0030622: HERBRUGGEN, H.S. - Sir Thomas More. Neue briefe mit einer einfführung in die Epistolographische tradition
0023254: HERBST, MICHAEL - Missionarischer Gemeideaufbau in der Volkskirche.
0045955: PAUL. HERMAN - Oefenplaatsen
002723: HERMAN, JAN - Der Alte Judische Friedhof in Prag
0041679: HERMSEN, HERMANUS - De kracht van Christus liefde. Een drietal krachtdadige bekeringen
0044576: HERMSEN, JOKE J. - Stil De Tijd. Pleidooi Voor Een Langzame Toekomst
0025152: HERRMANN, EBERHARD - Scientific Theory and Religious Belief. An Essay on the Rationality of Views of Life
0044217: HERSHBERGER, GUY F. - Das Täufertum Erbe Und Verpflichtung
0036919: HERTOG, G.C. DEN; VEGT, H.M. VAN DER (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels Joodse en Christelijke interpretaties
0041534: HERTOG, G.C. DEN EN KOOI, C. VAN DER (RED.) - Tussen leer en lezen. De spanning tussen bijbelwetenschap en geloofsleer
0045961: HERTOG, G. C. DEN - Vreemdelingen en bijwoners. Opstellen rond een urgent theologisch Thema
0037384: HERTOG, GERARD DEN - Mensen van de weg
0044182: HERTWIGS, O.R. - Tabellen Zur Einleitun in Die Kanonischen Und Apokryphischen Bücher Des Alten Testaments
0029394: HERWAARDEN, DS. A. VAN (OVERLEDEN TE OPHEUSDEN, 1855) - Levenschets en een aantal nagelaten leerredenen
0026500: HERWEG, RACHEL MONIKA - Die Judische Mutter. Das verborgene Matriarchat
0023997: HERWIJNEN, DRS .W. VAN - Hoe kan ik verder? Over charismatisch pastoraat in crisissituaties.
0034170: HERWIJNEN, DRS. W. VAN - Als je moeilijk geloven kunt
0045170: HERWIJNEN, DRS .W. VAN - Opgewekt gereformeerd! Opwekking En Lofprijzing in De Kerk.
0045204: HERWIJNEN, DRS .W. VAN - Op Gods weg Blijven. Twintig Keer De tien Geboden.
0043941: HERZBERG, JUDITH - Trouw Poëziecollectie
0037060: HERZEN, F, ( E.A.) - Lekbrug Vianen (set van 4 delen in cassette)
0035440: HESKES, LOEK - Groene Hart(s)tochten. 8 gebundelde wandeltochten (2e serie)
0045481: HESS, TOM - De Wachters
0044601: HESSE, FRANZ - Hiob. Zürcher Bibelkommentare.
0043078: HESSE, HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohnbrugge
0044132: HESSION, ROY - Word nú Vervuld. Over De Persoon En het werk van De Heilige Geest
0044589: INTERKERKELIJKE STICHTING VOOR HET - GROOT LETTER LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
001786: HEUFF, JAN - Toervaren op de Wadden, van Den Helder tot de Wesermonding
0037670: HEUSDEN, ARNOLD VAN; KOK, ARIE; MEDEMA, HENK P - Gods agenda: een wereld van verschil. Een wereldwijde oproep voor geestelijke en maatschappelijke verandering
0046074: HEUVEL, THOM J. VAN DEN - When every Mosquito turns into an Elephant
0037818: HEUVEL, DICK VAN DEN - De kraaien van Van Gogh (Thriller)
0023035: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken vande Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen.
0042639: HEUVEL, H.W - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
0036247: HEUVEL, P. VAN DEN (RED,) - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland
0045115: HEUVEL, H.M. VAN DEN - De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811
0036009: HEYER, DR. C.J. DEN - De Messiaanse weg (3 delen)
0023159: HEYER, C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret
0038435: HEYER, DR. C.J. DEN - Marcus II. Een praktische bijbelverklaring
0033760: HEYER. DR. C.J. DEN - Een joodse Jezus-de Christus der kerken. De plaats van Israël in de Christologie (Verkenning en bezinning deel 6)
0042309: HEYMANS, J.G - Psalteria Devotionis Modernae. Psalters der Moderne Devotie. Verzameling middelnederlandse bijbelteksten. Deel II. CSSN Series Minor 5/2
0034432: HEYNIS, BETTY (RED.) - De gevonden Vader. Hoe jongeren tot het geloof komen
0034959: HEYNIS, BETTY - Omega: Wonderen in deze tijd (verhalen uit de EO-televisieserie Omega, deel 1)
0036818: GRESCHAT (HG.) - Vom Konfessionalismus zur Moderne
0043857: K.-W.NIEBUHR (HG.) - Grundinformation Neues Testament. 2.Auflage
0031143: HIJSZELER, FRANCIS - Gebeden uit de eerste eeuwen
0045335: HILBERDINK, KOEN (REDACTIE) - Van God los? Theologie Tussen Godsdienst en Wetenschap. Vijf Voordrachten over de Wetenschappelijkheid Van De Theologie. (Piet Borst, Sander Bais, Paul Schnabel, Theo A.F. Kuipers, Willem B.Drees)
0045336: HILBERDINK, KOEN (REDACTIE) - Interdisciplinariteit in De Geesteswetenschappen. Een Essay En Acht Voordrachten Over De Mogelijkheden en de Onmogelijkheden Van Interdisciplinair onderzoek in De Geesteswetenschappen.
0043126: HILL, R. - Diepten Gods of melk en vaste spijze
0045451: HILLE, H. - De zilversmid Van Schoonhoven. Leven en werk Van Ds.Abraham Verheij
0041623: HILLE, H - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
0041676: HILLSTROM, ELISABETH L - Schijn of werkelijkheid. Bijna dood-ervaringen, bijzondere genezingen, contact met geesten e.d.
0040856: HINLOPEN, FRANCINA - De geschiedenis van de harp en haar betekenis in de eredienst van Israël
0031351: HINLOPEN, JACOBUS - Overdenkingen
0035152: HINZ, CHRISTOPH - ....und Friede auf Erden....
0044403: HIRSCHLER, HORST - Biblisch Predigen
0041866: HITCHCOCK, MARK - Het Midden-Oosten staat in brand. Is de zich verspreidende onrust een teken van de eindtijd?
0046101: HITCHCOCK, MARK - Verbazingwekkende vervullingen van de Bijbelse Profetieën
0044943: HITSCHMANN, EDUARD - Schopenhauer. Proeve Van Een psychoanalyse van De Filosoof. (vertaling Elly Schippers)
0044112: HIZAK, SHLOMO - Opbouwen of Afbreken. Wat Denkt Een Jood Wanneer een Christen Zegt: "Ik Heb Israel Lief"
0043959: HOCH, WALTER - Kompass Durch Die Judenfrage
0031185: HODDENBAGH, H.W. - Gods Heilsplan
0043393: HODGES, CHRIS - Vier bekers
0039757: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de Catechisatie, het Huisgezin en de Zondagsschool
0039693: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Een staat met den Bijbel
0026848: HOEDEMAKER, DR. PH.J. - Jakob-Israël (1e deel, verklaring Genesis XXV: vs 11-50))
0032143: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis
0032687: HOEDEMAKER, DR. PH.J. - De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri
0043222: HOEDEMAKER, DR.PH.J. (PREDIKANT TE NIJLAND) - Het Evangelie in het oude verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het oude verbond.
0044833: HOEF, DS.R.J.VAN DE - Kernteksten Uit Ruth
0036086: HOEK, DR. JAN - Hoop op God. Eschatologische verwachting
0023076: HOEK, DS. H.J. (RED.) - Feestdagen van de Kerk. Een bundel feeststoffen voor bijzondere feestdagen
0044815: HOEK, DR.J. (RED.) - Calvijn Spreekt. De actualiteit van Een Hervormer Na 500 Jaar.
0044173: HOEK, DR.J. - Zonde: Opstand tegen De Genade (Serie Bij-Tijds geloven)
0041935: HOEK, DR. J. (RED.) - Profetisch licht. Toekomst voor Israël en de kerk
0043347: HOEK, J. EN VERBOOM, W. DR. - Met hart en ziel geloven, over bevinding
0031681: HOEK, JAN EN PAAS, STEPHAN (E.A.) - Handboek voor de HBO-theoloog. Praktijkgericht
0032989: HOEK, DR. J. - Gemeentezijn dat houdt wat in
0042181: HOEK, DR. J - Verzoening daar draait het om
0027424: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Trouw en Teder. Seksualiteit in het huwelijk
0045045: HOEKEMA, C.P. - De Doopsgezinde Kerk in De Peuzelaarsteeg. Met Een Architektonische Beschouwing van De Kerk Door P.H.Cuperus.
001397: HOEKEMA, A. G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960) (Diss.)
0045463: HOEKENDIJK, C.J. - Voor Zoekende Zielen
0035303: HOEKENDIJK, KAREL - Batak-land
0027976: HOEKSEMA, REV. H. - De plaats der verwerping in de verkondiging des Evangelies
0042600: HOEKSTRA, E.G. EN IPENBURG, M.H - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
0044348: HOEKSTRA, S. - Beginselen En Leer Der Oude Doopsgezinden Vergeleken Met Die Van De Overige Protestanten
0042370: HOEKSTRA, DRS. E.G EN IPENBURG, M.H - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties
0044331: HOEKSTRA, S. - Het Geloof Des Harten Volgens Het Evangelie
0041047: HOEKSTRA, DS. H - De heerlijkheid des Heeren. Tien leerredenen over Exodus 24 - 32 - 33 en 34
0045546: HOEKSTRA, DR. S. - Christelijke Geloofsleer
0036831: HOEKSTRA, DRS. E.G.; IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties.
0024169: HOEKSTRA, DRS. E.G. EN IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederlandse kerken en religieuze groeperingen.
0028135: HOEKSTRA, DR. T. - Twijfel
0037591: HOEKVELD-MEIJER, `GERDA - Naar men meende een zoon van Jozef. De stamboom van Jezus
0025552: HOENDERDAAL, PROF. DR. G.J. EN LUCA, DRS. P.M. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten
0040023: HOEVEN, JOHAN VAN DER - Inademen. Oefeningen in Schriftlezen
0032326: HOEVEN, T.H. VAN DER - Het imago van Satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld (Diss.)
0039162: HOEVEN, MR. J. VAN DER - Ook engelen kunnen huilen.
0046118: ABM. ES AMORIE VAN DER HOEVEN - Bijbelsche Landschappen (2 Dln.)
0045283: HOF, W. J. OP 'T - Het Gereformeerd Piëtisme. (Hersteld Hervormde Studies, Deel 1)
0024110: HOF, W.J. OP 'T. - Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands 1598-1622. (Diss).
002154: HOF, W. J. OP 'T - Engelse Piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
0031005: HOFFECKER, W. ANDREW - Piety and the Princeton Theologians Archibald Alexander, Charles Hodge, Benjamin Warfield
000224: HOFFMANN, HENRICUS - Petrulus Hirritus, « Der Struwwelpeter » sive fabulae lepidae et picturae iocosae. Picturas secundum Hoffmanni exemplar delineavit et lignis incidit Fridericus Kredel; versiculos in sermonem latinum transtulit Eduardus Bornemann
0030609: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant
0043041: HOFMAN, DS.A. - Tot de grijsheid toe.
0031572: HOFMAN, BERT - Crisis in der kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
0043932: HOFMAN, P. - Zeeschhuimers Der Oudheid
0040477: HOFMAN, DS. A - Volgt hun geloof na. Een verhandeling over het leven van twintig Bijbelheiligen
0035472: HÖFNER, PROF. DR. MARIA - The library of Enno Littmann (1875-1958), with an autobiographical sketch
0041063: HOGENHUIS, CHRISTIAAN; KOELEGA, DICK; NOORDEGRAAF, HERMAN (RED.) - Spritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht
0036848: HOHLENBERG, JOHANNES - Soren Kierkegaard
0036203: HOLDIJK, MR. G - Christenen en burgerlijke ongehoorzaamheid
0044285: HOLK, L.J. VAN - Doorlicht Bestaan; Korte Overdenkingen Uit Remonstrantse Kring Ter Begeleiding Van `s Levens Getijden
0034832: HOLL, ADOLF - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest
0027283: HOLLADAY, WILLIAM L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament
0042622: PROV. NOORD-HOLLAN - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
0033178: PROVINCIALE STATEN ZUID-HOLLAND - Overdruk van het verslag over het jaar 1959
0041716: HOLLEBRANDS, M - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands (16 jaar oud in 1848)
0045420: HOLLEMAN, J - Resurrection and parousia. A traditio-historical study of Paul’s exchatology in 1 Cor. 15:20-23
0042774: HOLMES, J. DEREK; BICKERS, BERNARD W - A Short History of the Catholic Church
0038374: HOLSTEIN, GERARD VAN - Ik zing het morgenrood wakker. Bidden en vieren met groot en klein
0045246: HOLTEN, F. VAN - Pleun Kleijn. De Lekentheoloog Uit de Sionstraat.
0031035: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. 12 geleerden uit de 16e en 17e eeuw
0045273: HOLTEN, C.VAN - In Het Jubeljaar. 1930-1980. 50 Jaar Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband Te Rotterdam
0023770: HOLTIUS, NICOLAUS - De rechtvaardiging uit genade, door het geloof. Twee predikaties over de XXIII en XXIV Zondag van de Heidelbergse Catechismus.
0044330: HOLTZMANN, HEINRICH JULIUS - Sammlung Theologischer Lehrbücher; Lehrbuch Der Historisch-Kritischen Einleitung in Das Neue Testament
0028137: HOLTZMANN, PROF. H.J. (UND ANDEREN) - Hand-commentar zum Neuen Testament (4 Teilen)
0028499: HOLWERDA, BENNE (EINDRED.) - Man en macht. Een avontuurlijke tocht naar het innerlijk van de man
0034673: HOLWERDA, PROF. B. - Jozua en Richteren (Seminarie-dictaat)
0028389: HOLWERDA, PROF. B. - Psalm 89 (Dictaat-exegese)
0027652: HOMMES, DR. N.J. - De vrouw in de kerk. Nieuw-testamentische perspectieven
0037733: HOMMES, DR. N.J - Misère en grootheid van CALVIJN
0041408: HONDSMERK, ROB; KOK, ELS; BAARDSE, RENATE - Een geheim teveel.... Met kinderen in gesprek over seksueel misbruik
0045310: HONIGH, HARRY - Profetie Tussen wal en Schip. Het belang Van De Bijbelse Profetieën.
0033313: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties
0034558: HONKOOP, DS. P. (SR) - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatien over het Hooglied
000976: HONSELMANN, KLEMENS - Urfassung und Drucke der Ablassthesen Martin Luthers und ihre Veröffentlichung
0026411: HOOGENDOORN, A EN POST, S.D. - Concordantie van de Belijdenisgeschriften
0040478: HOOGERLAND, DS. A - Heilsbespiegelingen. 26 meditaties
0033402: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis van ds. A. Hoogerland
0041796: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R - Hoewel ik niets ben. Uit het leven van Jan Ligtenberg te Rijssen
0040936: HOOGHWERFF, B. (RED.) - Omdat Hij het gedaan heeft. Vriendenbundel aangeboden aan ds. G.J. van Aalst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
0042689: HOOGHWERFF, B - De beloofde dominee. Uit het leven van ds. D. Bresser en zijn geestverwanten
0025625: HOOGLAND, TOM - Schoonhoven van A tot Z
0046005: HOOGSTRATEN VAN, HANS-DIRK - The Deep Economy / Caring for Ecology, Humanity and Religion
0033882: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & Geest Over milieu-ethiek
0030219: HOONING, FROUCK VAN DER - Drielandenprinses (Roman)
0042764: HOOVEN, MARCEL TEN & JONG, RON DE - Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie. 1908-1980
0030700: HOOVEN, MARCEL TEN; WIT, THEO DE (RED.) - Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
0037812: HOOYDONK, JAN VAN (RED.) - Jezus de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus
0029531: HOPKINS, KEITH - Een wereld vol Goden. Heidenen, joden en christenen in het Romeinse Rijk
0034488: HORNIG, ERNST - Der Weg der Weltchristenheit
0043423: HORNIKX, RENE - Het geloofsgesprek, handreiking voor bezinning en gesprek
0040030: HORNSTRA, LIEUWE - Brieven aan Elisabeth. Over Jezus en het Godsrijk
002117: HOROVITZ, H. S. (ED.) - Mechilta d'Rabbi Ismael, cum variis lectionibus et adnotationibus
0044261: HORSMANS, MW.DRS. TH. (RED.) - Natuur En Landschap in De Lopikerwaard
0041060: HORST, TRUUS VAN DER - Sterren in de nacht.
0041411: HORST, DR. W. TER - Nieuw licht. Over liefhebben, opvoeden en troosten
0032637: HORST, KEES VAN DER; MONSHOUWER, DIRK; WESTRA, GERBEN (E.A.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof. dr. J.P. Boendermaker t.g.v. zijn 65e verjaardag
0044223: HORST, IRVIN BUCKWALTER (E.A) - THe Dutch Dissenters. a Critical Companion to Their History and Ideas
000585: HORST, P. W. VAN DER - De onbekende god. Essays over de joodse en hellenistische achtergrond van het vroege christendom
0033621: HORWATH, PETER (E.A.) - Humanism and the Good Life. Proceedings of the Fifteenth Congress of the World Federation of Humanists
0034264: HOUDIJK, RINUS EN PIEPER, JOS (RED.) - Dienst aan mensen. Opstellen aangeboden aan Harry Spee ss.cc.
0032317: HOUGHTON, S.M. - Letters of George Whitefield. For the period 1734-1742
0033679: HOUR, JEAN L' - Die Ethik der Bundestradition im Alten Testament (Stuttgarter Bibel-studien 14)
0039445: GEREFORMEERDE GEMEENTE HOUTEN - Dit is van den Heere geschied. Bijzondere momenten rond het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente Houten
0033713: HOUTEPEN, ANTON (ED..) - Ecumenism and Hermeneutics
0033169: HOUTEPEN, DR. A.W.J. EN STEENDAM, DRS. H. (E.A.) - Uitzien naar God. Perspectieven aan de secularisatie voorbij
0036030: HOUTEPEN, ANTON AND PLOEGER, ALBERT (EDS.) - World Christanity Reconsidered. Contributions for Bert Hoedemaker
0026245: HOUTEPEN, ANTON - Theologen op zoek naar God. Twintig portretten van katholieke theologen uit de tweede helft van de 20ste eeuw
0036266: HOUTEPEN, ANTON - Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie
0043242: HOUTMAN, CHRIS; HEUVEL, DICK VAN DEN - Lekker Weg op Walcheren
0023245: HOUTMAN, DINEKE - A Synoptic Inquiry intot the Relationship between Mishnah and Tosefta in the Tractates Berakhot and Shebiit. With Appendix (Dissertatie)
0044373: HOUTMAN, CEES - De Schrift Wordt Geschreven; Op Zoek Naar Een Christelijke Hermeneutiek Van Het Oude Testament
0043243: HOUTMAN, CHRIS; HEUVEL, DICK VAN DEN - Lekker Weg op het eiland van Dordrecht
0028255: HOUWELINGEN, DR. P.H.R. - Jezus stelt zich voor
0027698: HOUWELINGEN, P.H.R.; KAMP, H.R. VAN DE; MEIJER, J.A. - Exeget(h)isch. Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen
0033842: HOVEN, MARIËTTE VAN DEN - A Claim for Reasonable Morality. Commonsense Morality in the Debate on the Limits of Morality (Diss.)
0037194: HOVIUS, DRS. W. CHR - Gij zijt, maar ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen
0045731: HOVIUS, DRS. W. CHR, E.A. - Van goedertierenheid en trouw. 75 jaar Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1993.
0044811: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Zijn bloed Kome over Ons...
0028737: HOVY, DS. J.A.L. - De gang der Godsopenbaring in het Oude Testament
0041259: HSU, ALBERT Y - Alleen gaand. Een nieuwe kijk op ongetrouwd zijn
0034017: HTS - Teologiese Studies. Theological Studies
0044895: HUBBELING, H.G. - Denkend Geloven. Inleiding Tot De wijsbegeerte van De Godsdienst. (Terreinverkenningen in De Filosofie)
0034767: HUBER, WOLFGANG - Kirche
0044624: HUBREGTSE, I. - Leven en Sterven Van Ds. L. Hubregtse
001267: HUBY, J. - Christus. Handboek voor de geschiedenis der godsdiensten
0028015: HUEY, F.B. (JR) - Laymans Bible Book Commentary (Volume 12: Ezekiel, Daniel)
0041338: HUGGETT, JOYCE - Samen één. Groeien in je huwelijk
0041805: HUGGETT, JOYCE - Groeien in liefde
0026092: HUGGETT, JOYCE - Gewoon goede vrienden? Groeien in relaties
0031327: BOUTER. HUGO - Van aangezicht tot Aangezicht. Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods
0023249: HUIJG, ADR. (O.S.B.) MONNIK TE EGMOND. - De Bijbel op tegels.
0044644: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis Deel 3
0035400: HUISMAN, DS. L - Geen ander Evangelie dl. 5
0045953: HUISMAN,L - De Heidelbergse Catechismus
0041687: HUISMAN C - De bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (3 delen)
0044643: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis Deel 2
0044642: HUISMAN, C. - De Bijbelse Geschiedenis Deel 1
0036169: HUISMAN, DS. P - Gods vijanden verslagen en Gods Rijk triomfeert! Bijbelstudie over Openbaring 19-22
002534: HUISMAN, C. - Neerlands Israël, Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (dissertatie)
0040479: HUISMAN, DS. L - Wet en Evangelie (6 preken)
0036168: HUISMAN, DS. P - Harde strijd om de mens tussen God en de anti-machten. Bijbelstudie over Openbaring 12-18
0036173: HUISMAN, DS. P - Op weg naar Gods toekomst, Bijbelstudie over Openbaring 4-11
0042142: HUIZINGA, SIEBE - Vestingsteden
0043525: HUIZINGA-HEUVELMAN, H. - Historie rondom de hervormde kerk van Elspeet en Vierhouten, met hieraan toegevoegd een 30-tal oude prentkaarten rondom de eeuwwisseling
0041053: HULSHOF, J. (E.A.) - Op grond van vertrouwen. De R.K.Kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw
0044322: HULSHOF, A - Geschiedenis van De Doopsgezinden Te Straatsburg Van 1525-1557
000327: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw, leven en werk
0043186: HULSMAN, G. - Meditaties. Een laatste woord voor de vele vrienden en vriendinnen in den lande bij gelegenheid van mijn negentigste verjaardag
0030642: HULST, DS. FRED VAN - De achilleshiel van het calvinisme
0043512: HULST, W.G. VAN DE HULST; ZWEEP, L. VAN DER - Ha...!Lezen!, Deel 1b, verzamelde leeslessen voor de christelijke school
0029739: HULST, ALEXANDER REINARD (GEWIDMET VON FREUNDEN UND FOLLEGEN) - Ubersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten Testament und seinere Umwelt
0045250: HULST, DR.A.R. & LEEUWEN, DR.C.VAN - Bevrijding in Het Oude Testament.
0026763: HULST, W.G. VAN DER (JR.) - Kip-Kakel
0042520: HULZEN. DR. A. VAN - Utrechtse kerken en kerkgebouwen
0036488: HUME, C.R - Reading Through Galatians
0038331: HUNRTEMAN, GEORG - In den beginne de Waarheid.
0041015: HUNT, ANGELA - De Reizigers
0043536: HUNTER, FRANCES - Denken & doen als Jezus
0044469: HUNTINGTON, W - De Luisterende Steenuil en De zingende Nachtegaal
0044471: HUNTINGTON, W - Beschouwingen Over De God Van Israël
0028345: HUNTINGTON, W. - God, de kassier van de armen van de geloofsbank
0030503: HUPP, S.M. - 100 answers to 100 questions about GOD
0045217: HÜSING, MARIE - Om Mee Te Beginnen. Gedachten Voor Vergaderopeningen En Meditatieve Momenten.
0041757: HÜSING, MARIE - Vergaderopeningen
0026801: HUSSEM, H. - Dichtregelen, uitgesproken te Dockum, op den 19 julij 1860, bij het nederleggen van den schedel van Dirk Raphaelsz. Kamphuyzen ondeer den van de voormalige naar de tegenwoordige begraafplaats overgebragten gedenksteen
0043811: HUTCHESON, MR. GEORGE - De twaalf kleien propheten
0042322: HUTCHINS, ROBERT MAYNARD (EDITOR) - The Confessions The City of God On Christian Doctrine. Brillant Great Books: 18.: Augustine
0034879: HUYSER, HENK J - Vieren in 4-ren. Liturgie dank zij Israël
0028757: HYBELS, BILL & MITTELBERG, MARK - Zo word je een Aanstekelijk Christen
0033466: HYBELS, BILL - Vrijwilligers mobiliseren. Heel de kerk aan het werk!
0040577: HYBELS, BILL AND WIKINS, ROB - Tender Love. God's Gift of Sexual Intimacy
0037860: HYBELS, BILL - Op zoek naar God
0044237: HYDRA, P.J. - Uit Het Straatje Der Barmhartigheid. Grepen Uit De Geschiedenis Van Het Rusthuis Der Hervormde Gemeente Te Delft
0045312: HYLKEMA, C. B. - Reformateurs. Geschiedkundige Studiën over De Godsdienstige Bewegingen uit De Nadagen Onzer Gouden Eeuw. Twee delen in 1 Band. (diss.)
0044293: HYLKEMA, T.O. - De Geschiedenis Van De Doopsgezinde Gemeenten in Rusland; in De oorlogs- En Revolutiejaren 1914 Tot 1920
0045746: IDSARDI - Als door vuur : een verhaal uit het Friesche Volksleven
0030559: IERSEL, PROF. DR. B.M.F. VAN (E.A.. RED.) - Van taal tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften
0041171: IJMKER, JANNE - Afscheid van een engel
0025037: IJSSELING, P.C. VERTAALD EN TOEGELIHT - Tertullianus Apologeticum. Verdediging der Christenen
0023806: IMBACH, JOSEF - Der Glaube an die Macht und die Macht des Glaubens. Woran die Kirche heute krankt.
0040690: IMBERECHTS, S.J. HENDRIK - De Jezuïeten. Een boeiend verhaal over markante figuren
0032892: IMBERECHTS, HENDRIK - John Henry Newman. Ontmoetingen met een christelijk humanist
0034417: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende Oefeningen en Predikatiën
0045962: IMMENS, PETRUS - De Godvruchtige Avondmaalganger
0039881: IMMENS, PETRUS - Het Genadeverbond. Een Reveil-boek
0041521: IMMINK, F.G. - In God geloven. Een praktisch-theologische reconstructie
0026266: IMMINK, GERRIT EN ROEST, HENK DE - Praktische theologie in meervoud. Identiteit en vernieuwing
0026319: IMMINK, DR. F.G. - Jezus Christus profeet, priester, Koning (Serie Bij-Tijds geloven)
0041920: INGRAHAM, PROF. J.H. - The Prince of the House of David. Three years in the Holy City
0044781: INGWERSEN, G. - Bijbel in vertelling en beeld
0044780: INGWERSEN, G. - Bijbel in vertelling en beeld
0034495: IPEMA, ALI - Liefdevolle Bemoedigingen. Dierbare brieven van Ali Ipema aan Marrie Aantjes-Broere
0044524: IRAGUI,MARCELINO O.C.D. - In Het Voetspoor Van Jezus
0039542: IRIK, A.P EN ROOBOL, W.H - Genesis. Boek van mensen op aarde. In gesprek met de apostelgeschriften
0045678: ISRAEL, JONATHAN I. - De Republiek 1477-1806(Twee Delen in Een band)
0034504: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR ISRAËL - Gedenkboek bij de herdenking van het 50-jarig bestaan: Gods Groote Daden aan Israël (1861-1911)
0044849: ISRAEL, JONATHAN I. - De Republiek 1477-1806. Twee Delen
0036347: IZB - Een voortreffelijk werk. Handreiking voor ambtsdragers
002126: JAANUS, H. J. - De Andreaskerk en de Evangelisch-Lutherse gemeente te Rotterdam
0040699: OVEREEM. JAC. - Het veilig Kompas. De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd
0041652: OVEREEM. JAC - De vriend van Hoenderloo. Het levensverhaal van ds. Otto Gerhard Heldring
0037619: JACOBS, ILONA - Echt gebroken. Hecht verbonden. Een handreiking voor partners van seksverslaafden
0040898: JACOBS, DS. J.G - Het Oude Testament. Leerboekje voor het middelbaar onderwijs
0045539: JACOBS, ARNOLD - Een jaar leven volgens de Bijbel. Alle Bijbelse geboden en voorschriften in praktijk Gebracht
0041352: JACOBSE, MUUS - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen
0045322: JACOBSE, MUUS - Kan Er Een Nieuwe Psalmberijming Komen? Gevolgd Door Een Kritische Vergelijking van Een aantal Vertalingen En Bewerkingen Van Psalm 23.
0030502: JACOBSON, DAVID - Rookie Dad. Thoughts on First-Time Fatherhood
0023383: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek
0046017: ZARU< JAEN - Occupied with Nonviolence. A Palestinian Woman Speaks
0039691: JAENICKE, HANNES - Die Grosse Volksverarsche. Wie Industrie und Medien uns zum Narren halten
0037785: JAGER, OKKE EN PLAS, MICHEL VAN DER - Op de tocht. Gesprekken over geloof en kerk
0027157: JAGER, PROF. DR. H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
0037741: JAGERSMA, DR. H - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 1:1 - 25:11)
0027594: JAGERSMA, DR. H. - Abraham (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0044573: JAGERSMA, DR. H - 1 Koningen 2 (hfd.12-22). Verklaring van De Hebreeuwse Bijbel
0031046: JAGERSMA, DR. H. - Numeri Deel II (POT)
0031047: JAGERSMA, DR. H. - Numeri Deel III (POT)
0038123: JAGESSAR, DR. MICHAEL N - Full Life For All. The work and theology of Philip A. Potter: A Historical Survey and Systematic Analysis of Major Themes
0042315: JAGT, J.W. VAN DER; BRINK, G. VAN DEN; DEKKER, J. - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 13: Woordstudies en Concordantie, 1996 zaö - 2985 Môros
0041670: JAHNKE, TIMO - In Würde altern und alt sein. Praktisch-Theologische Bausteinen zu einem würdevollen Alterungsproczess im Kirchen- und Gemeindekontext. (Diss.)
0033648: JAMES, E.O. - Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien
0044187: LANDIS. JAMES - De Laatste Dag
0043521: JAMES, STEVEN - How to smell like God, welke geur verspreid jij?
0038526: JAMIESON, ROBERT; FAUSSET, A.R AND BROWN, DAVID - A Commentary on the Old and New Testament. (Volume 3: New Testament)
0031001: VEENHOF. JAN - De dubbele Jezus. meditaties en teksten van de evangelisten
0042880: BOSCH. JAN - Van alle markten thuis. Een impressies van het Nederlandse marktleven
0043620: JAN MULDER, HANNA BLOK, ETC. - Diemen buyten Amsterdam
0043671: JANIS, SHARON - Spiritualiteit voor Dummies + CD-ROM
0043841: JANS, JAN - Langs oude Drentse boerderijen
0043176: JANSE, WIM; PITKIN, BARBARA - The formation of clerical and confessional identities in early modern Europe. Dutch review of church history
0043823: JANSE, KEES - Bewogen Pioniers. Over het zendingswerk van Dini Sonneveld - Marry van Moolenbroek - Coby van Rossum
002607: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus. (Dissertatie)
0044747: JANSE, DRS.W. - Een Mens Te Zijn Op Aarde (Bijbeloverdenkingen)
0045141: JANSE, DS.A. (PREDIKANT DER GER.GEM. TE THOLEN - 13 Predikaties.
0026602: JANSEN, DR. HANS - Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van het Europese antisemitisme in het Midden-Oosten.
0037794: JANSEN, DS. WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving
0045987: JANSEN, DR. HANS - Diagnose van racisme en antisemitisme in Europa.
0045989: JANSEN, HANS - Het Madagascarplan
0045990: JANSEN, HANS - Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten?
0039928: JANSEN, DR. HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (Diss.)
0041723: JANSEN, JEROEN - Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Diss.)
0034904: JANSEN, GERT - Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutiek van Wolfert Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
0035645: JANSEN, WIM - Voor het preken de kerk uit. Pleidooi en handreiking voor het verbeeldend preken met kinderen en volwassenen samen
0043793: JANSON, A.G.P., ROMPAY, L. VAN E.A. - Efrem de Syrier
0039618: JANSSEN, WIM - De staf van Mozes
0031945: JANSSEN, H.Q. - De kerkhervorming in Vlaanderen. Historisch geschetst meest naar onuitgegeven Bescheiden Door H.Q.Jansen Eerste Deel
0031986: JANSSEN, LEONHARDT JOHANNES FRIEDRICH (1806-1869) - De Nederlandsche Hervormden in Kleefsland, vooral te Wezel, in de XVI eeuw en derzelver tienjarige vreemdelingschap aldaar, gegrond op een HS. uit die dagen ter herinnering aan den roem onzer vaderen,
0043212: JANSSEN, T. - Reizen door de oude Peel
0042392: JANSSEN, DOUWE - Wat een Naam kan doen
0031980: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der Stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen. Eene geschiedkundige proeve.
0034903: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de Antirevolutionare Partij 1850-1888 (Diss.)
0046026: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De algemene brief van den apostel Jakobus, verklaart en kortlyk Toegepast
000883: JAROS, KARL - Esther. Geschichte und Legende
0045343: JASTROW, PROF. MARCUS - A Dictionary of the Targumim the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature
0033860: JEAN, CHARLES-F. - La religion Sumériennen. D'apres les Documents sumériens antérieurs a la Dynastie D'Isin (-2186)
0028591: BOISSAVIT-CAMUS (BRIGITTE); RIOU (YVES-JEAN); RÉROLLE (MICHEL); LABANDE-MAILFERT (YVONNE); CORTE-REAL (ISABEL); PAPINOT (JEAN-CLAUDE) ET HIERNARD (JEAN) - Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers
0043376: AUKE JEKSMA - Doorgevingen van Jezus
0039801: JELSMA, AUKE EN KLINKEN, GERT VAN (RED.) - Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996
0037238: JELSMA, AUKE EN JUCH, HARRY (RED.) - Ruimte om op adem te komen. Bezinning over spiritualiteit
0037240: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouwen in het christendom
0043518: JELSMA, AUKE - De meeuwengod
0036737: JELSMA, AUKE - De vergeten kerk
0044820: JELSMA, AUKE - Zonder Een Dak Boven Het Hoofd. In Het Grensgebied Tussen Rome En Reformatie.
0041443: JELSMA-RIPPEN, ALI - De rouwkreet van de struisvogel
0046008: JENKINS, PHILIP - Gods Werelddeel
000772: JENNI, ERNST, & CLAUS WESTERMANN (HRSG.) - (THAT) Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament
0044312: JENSMA, TH.E - Doopsgezinde zending in Indonesie
0029774: JEPPESEN, KNUD & OTZEN, BENEDIKT - The Production of Time. Tradition history in Old testament Scholarship
0029757: JEPPESEN, KNUD; NIELSEN, KIRSTEN AND ROSENDAL, BENT - In the last days. On Jewish and Christian Apocalyptic and his period
0040077: JEROENSE, JEROEN - De speelse kerk. Een pleidooi voor theater in de kerk
0040825: JEROENSE, JEROEN; OVERDUIN, THEO - Nieuw Heilig. Over hedendaagse inspiratie
0040062: JESSICA, REINIER, ROSANNE (E.A.) - Bijbelstudie over ingewikkelde dingen
0032817: JESZE, GEORG EN HELEN - Zorgen zijn te zwaar....om mee te nemen
000917: JEURISSEN, RONALD - Peace and Religion. An Empirical-Theological Study of the Motivational Effects of Religious Peace Attitudes on Peace Action
0039768: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement
0025588: JEZUIETEN - Boeken en Brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in het algemeen en de Orde der Jezuieten in het bijzonder
0033295: JIRKU, ANTON - Der Mythes der Kanaanäer
0027593: JOBSEN, DR. A. - Izebel en Achab (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0046123: JOCHEMSEN, HENK (RED.) - Als de tak wil bloeien - Ontwikkelingssamenwerking in christelijk Perspectief
0038073: JÖCKLE, CLEMENS - Encyclopedia of Saints
0031889: JOESTEL, VOLKMAR - Martin Luther. Rebell und reformator
0037267: CALVIJN. JOHANNES - Zoek mijn aangezicht. Een korte verklaring van Psalm 87
0035357: CALVIJN. JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Kleine profeten Joël, Amos, Obadja) Dl 2
0044654: JOHANNESMA, WIM - Taal En Teken
0032079: JOHN, J EN STIBBE, MARK - Kort & krachtig. Aanstekelijke gedachten en explosieve uitspraken
0038657: PAULIEN. JON - De wereld verandert. De taak blijft gelijk. Geloof doorgeven aan mensen van nu
0023016: JONAS, HANS - Het Gnosticisme
0038358: HILL. JONATHAN - The Crucible of Christianity. The Forging of a World Faith
0045581: LLOYD-JONES D.M - Life in the Spirit in Marriage, Home and Work . An Exposition of Ephesians 5:18-6:9
0038298: JONES, BRYN - Doeltreffend gebed.
0039334: JONES, ROB - The Power of Godly Wisdom
002321: JONES, K.G. - A believing church
0040736: JONG, NIELS DE - David beter begrijpen. Meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament
0027802: JONG, DRS. P.L. DE - En God sprak. Over de zeven scheppingsdagen
0040733: JONG, NICOLIEN DE - Werken aan je moraal in professie en privéleven
0044973: JONG, DS.P.L.DE - Doorgeven. Bijbels Dagboek.
0029628: JONG, DE-DE VROEDT, JOKE - Verworpen of een Koningskind?
0044831: JONG, DS.G.C.DE - Kernteksten Uit Esther
0030280: JONG, DS. TJ. DE EN POST, DS. H. VAN DER (E.A.) - Verheugd in uw Heiland. Gedachtenisbunsdel Afscheidsdienst van Garderen en uitzenddienst te Kampen
0042590: DE VRIEND VAN OUD EN JONG - Geen onrecht in God gevonden. De Dordtse leeregels
0045636: JONG,DRS. H. DE - Deuteronomium I-XVII
0034025: JONG, DS. FR. DE - Kun je zingen van de verkiezing?
002877: JONG, DS. DE - Praktisch perspectief (zes vervolgpreken over Prediker)
0043939: JONG, PIETER L. DE. - Door Vreemd Gebied
0040889: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor. Gedichten over het navolgen van Christus
0045770: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0030120: JONG, HENK DE - Kerk in kerk uit. het kerkvolk met een glimlach bekeken
002697: JONG, MARINUS DE - Dans op het ijs (Autobiografische verhalen)
0035863: JONG, STEPHAN DE - Doordachte dwaasheid. Godsgeloof in de moderne cultuur
0039615: JONG, DR. A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de Bijbel
0038301: JONG, A.M. DE - Merijntje Gijzens jeugd
0023763: JONG, DR. OTTO J. DE - Nederlandse Kerkgeschiedenis
0041615: JONG, DR. CHR. G.F - Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie
0032916: JONG, DS. M. DE (BAPTISTENPREDIKANT) - Tot dienst geroepen
0032184: JONG, DRS. PIETER L. DE - Genesis. Het begin van alles
0045730: DE JONG, DS. TJ. - Geopende Zegelen
0044734: JONG, MATTHIJS DE - Hoe vertaal Je De Bijbel in Gewone Taal? Uitgangspunten - Keuzes - Dilemma's
0032878: JONG, DS. J. DE - De opening van Uw Woorden
0044270: JONG, DR.L.DE - De Bezetting Na 50 Jaar. 3 Delen.
0037394: JONG, DRS. PIETER L - 50 x de Heilige geest. Bijbels dagboekje
0039586: JONG, DR. CHR. G.F. DE - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie
000925: JONG, J. M. DE - Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann
0038138: JONG, DRS H. DE - Deuteronomium. Deel 2: XVIII-XXXIV. De evangelische wet
0044733: JONG, MATTHIJS DE & VERBURG, MARJA (REDACTIE) - Een Bijbel Zonder Ark. Columns over De Bijbel in Gewone Taal.
0043695: JONG, H. DE - Johannes d Outrein (1662-1722)
0037320: JONG, DRS. H. DE - Maar Jezus zegt.... De bergrede uitgelegd aan de gemeente
0042557: JONG, DS. P.L. DE - Aartsvaders m/v. Van Noach tot Rachel
0027904: JONG, DS. R. K. DE - Het christendom als levensleer
0037448: JONG, DS. TJ. DE (RED.) - Verzamelde aren (Bijbels dagboek 2012)
0030068: JONG, PROF.DR. O.J.; SPIJKER, PROF. DR. W. VAN 'T; FLORIJN, DR. H. - Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie
0043866: JONG, LOE DE - Je Maintiendrai (een band)
002698: JONG, MARINUS DE - De man van het trapje
0036865: JONGBOOM, FRITS - Dagelijkse humor & boodchappen. Uit het dagelijks leven van een predikantengezin (Fictief!)
0025736: JONGE, DR. MARINUS DE - Christologie in Context. Jezus in de ogen van zijn eerste volgelingen
0034445: JONGE, D. DE - Flitsen uit het leven van Pieter Baan Müller, predikant in de Bond VEG in Nederland (1889-1969)
0037555: JONGEBREUR, A.A - Door mijn Geest zal het geschieden
0037646: JONGEBREUR, A.A - Gods plan van de eeuwen
0045070: JONGELING. K - In De Heilige Gemeente Der Gouwe
0044968: JONGENEEL, DR. J.A.B. - Missiologie. I Zendingwetenschap (deel 1)
0044732: JONGERIUS, HENK - Schaduw Lopen. Gedachten, Gedichten, Gebeden En Liederen Ter Overweging En Viering
0036477: JONGSMA, K - Dankbaar gedenken. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Bolsward
0034003: JONGSTE, C. DE - Klacht en Jubel. Facetten uit de kleine kerkgeschiedenis rondom Ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931) Twee delen
0039289: JONGSTE, DOUWIEN DE - Verwondering. Korte overdenkingen
0036388: JONGSTE, DS. C. DE (EN 8 ANDEREN PREDIKANTEN VAN DE GER. GEM.) - Zalig moet men noemen. Negental predikaties over de zaligsprekingen
0038697: JONKER, G.J.A - Overdenkingen
0023801: JONKER, E.R. - Aan het Woord komen. Hoe gemeenteleden van 17 jaar en ouder in gesprek raken met de Bijbel. Bouwstenen en gebruiksmateriaal
0038264: JONKER, L (DEN BOMMEL) EN DEKKER, A. (VRIEZENVEEN) - Briefwisseling.
0030255: JONKER, DS. G.J.A. - Studies en voordrachten
0044085: JONKER, PROF. DR. A.J. TH. - Voor donkere Dagen
0022967: JONKER, DR. H. - Landingsplaatsen. Over theologie en leven.
0045422: JONQUIÈRE, TESSEL - Prayer in Josephus.
0035712: JOOSSE,, DR. L.J.(E.A.) - Uitstralen is werven. Over missionaire opbouw van de gemeente
0030222: JOOSTEN-FOKKEMA, H. - De late regen (Roman)
0036613: JORISSEN, DS. W.J. - Afscheidsrede gehouden te Oud-Loosdrecht den 9. Oktober 1859 (voorzien van inleiding en kanttekeningen
0033804: TON. JOSEPH - Lijden om te overwinnen. Een visie uit het Oostblok
0036866: JOSUTTIS, MANFRED - Die Einführung in das Leben. Pastoraltheologie zwischen Phänomenologie und Spiritualität
001832: JOSUTTIS, MANFRED - Praxis des Evangeliums zwischen Politik und Religion. Grundprobleme der Praktischen Theologie
000288: ZEITSCHRIFT / JOURNAL - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 33
0039834: JUCH, H.R - Samen kom je verder. Over samenwerking in de geloofsopvoeding tussen gezin, kerk en school
0037258: JUNG, C.G. - Van droom naar werkelijkheid
0041722: CHANG-WOOK JUNG - An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative (Diss.)
0045824: JUNGMANN S.J., J.A. - Het grote dankgebed van de Kerk
0027017: JÜRGENS, HENNING P. - Johannes a Lasco. Ein Leben in Büchern und Briefen
0043093: JURRIAANSE, M.W. - Prins Willem van Oranje: Brieven
0045654: MOL. JURRIEN - Collectieve en individuele Verantwoordelijkheid
0040025: STICHTING LEKTUURVOORZIENING PROT. GEESTELIJKE VERZORGING IN DE INRICHTINGEN VAN JUSTITIE - Met aandacht bladeren
0041768: KAAI, ANNEKE - Openbaring in beeld
0041767: KAAI, ANNEKE - De Schepping in beeld
0044005: KAAIJ, EDWARD VAN DER - Gebeden Voor De Eerste Dag
0044273: KAERCHER, E. - Woordenboek Der Latijnsche Taal Van E. Kaercher, Professor Aan Het Lycaeum Te Carlsruhe; ten gebruike der latijnsche scholen in het nederduitsch overgebragt door J.Terpstra.
001927: KAISER, OTTO - Der Prophet Jesja, Kapitel 13-39
0032701: KAISER, OTTO - Einleitung in das Alte Testament
0045688: KAISER, F. - De geschiedenis der ontdekkingen van Planeten
0029111: KAKES, DR. H. - De vaste grond (Toelichting op de Ned. Geloofsbelijdenis)
0022928: KAKES, DR. H. - Waar zijn de negelen nu?
000927: KALLIS, ANASTASIOS (HRSG.) - Philoxenia. Prof. Dr. Berhard Kötting gewidmet von seinen griechischen Schülern
0033972: KALMIJN, DR. D. - Abraham Capadose (Diss.)
0029468: KALSBEEK, F; LENS, J. EN MEIJNEN J.B. - Van strijd tot zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs (1854-1904)
0034118: KALTNER, JOHN - Islam. What Non-Muslims should know
0043108: KAM, R. DE - Jaffa en de dingen die voorbijgaan
0043152: KAM, K. VAN DER - Opgestaan
0030428: KAMMA, F. CH. - Koreri. Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area
0039782: KAMP, DS. GERRIT VAN DE - In verwachting van leven. Dopen met de dood voor ogen (Werkboekjes eredienst no. 29)
0043155: KAMP, MR. A.F. - De zilveren vrienden
0036306: KAMP, WILKIN VAN DE; TAN, JOKE (RED.) - Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid
0033628: KAMP, PETER VAN DE - Hart voor de stad. Een praktisch-theologische studie naar kansen voor kerk-zijn in een stedelijke samenleving
0044436: KAMPEN, DICK VAN - Kerstfeest Vieren
0042249: KAMPEN, PIETER VAN/HOFF, PIM VAN DER - Het begon in Jeruzalem. Op ontdekkingsreis door Handelingen
0044768: KAMPEN, PIETER VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Wit Begint, Zwart Wint?
0044914: KAMPEN, NELLY VAN KAMPEN-BOOT - 1 Petrus. Vreemdelingen Ver Van Huis
0040554: KAMPHUIS, JOHN - In vuur en vlam voor de Heiland. Principes voor vruchtbaar dicipelschap
0028061: KAMPHUIS. PROF. J. - Woord en Wereld No.5 (Nietzsche in Nederland)
0028055: KAMPHUIS, PROF. J. - Woord en Wereld No13 (K. Schilder-een gereformeerd anti-facist)
0043043: KAMSTEEG, A. - Tegen de verdrukking in
0040439: KAMSTEEG, AAD - De gemeente in. De Bijbel over onze omgang vandaag
0039527: KAMSTEEG, HENK - Visie voor Vandaag. Korte overdenkingen
0028583: KAMSTEEG, AAD EN WESTERBEEK, RONALD - 40 dagen: feest van genade. Werkboek voor een verdiepend gemeenteproject (kindernevendiensten)
0044776: KAMSTEEG, HENK JAN - De Volgende 30 Jaar. Een verhaal over Stilstaan, Terugblikken En gas Geven. Met Een voorwoord Van Ben Tiggelaar
0042138: KAN, WIM - De TV hoogtepunten van de onvergetelijke Wim Kan. 3 DVD's
0042266: KAN, J.B EN SCHRÖDER, H.P - Latijnsch-Nederlands Woordenboek
0030507: KANT, IMMANUEL - Opmerkingen over het gevoel van het Schoone en Verhevene
0045178: KAPTEIJN, DS. K.J. (GEREF.PRED.TE GIESSENDAM - Uw Licht Komt. Een Zevental advents- En Kerstpredikatiën.
0045793: KARKKAINEN, VELI-MATTI - An Introduction to Ecclesiology - Ecumenical, Historical Global Perspectives
0042156: KARSSEN, GIEN - Gaandeweg genoteerd. De reis van een mensenkind
0033053: KARSSEN, GIEN - Manninne. Vrouwen in de Bijbel
0042235: KARSSEN, GIEN - Ik en mijn huis
0042532: KASSE, BRAM EN YVONNE - Foto van een droom. Dagboek van een jong gezin over rouw, ziekte en houvast
0043734: KASSER, RODOLPHE - The Gospel of Judas
0045177: KATERNEN 5 - Vaccinatie. Feiten En Kommentaren rond Een Recente Ontwikkeling.
0036330: KATTENBERG, DS. R - Onder een open hemel. Zeven preken over Stéfanus
0035750: KATWIJK, DR. D.J. VAN EN MEIMA, G - Beknopte bijbelse archeologie, voor het voortgezet onderwijs
0045996: KAUFMANN, THOMAS - Erlöste und Verdammte - Eine Geschichte der Reformation
0038623: KAUNG, STEPHEN - Zangen van de opgang. Overdenking van Psalm 120 tot en met 134
0033723: KAVANAGH, PRESTON - The Exilic Code. Ciphers, Word links and Dating in Exilic and Post-Exilic Biblical Literature
0026087: NBG/KBS - Groot Nieuws BIJBEL met aantekeningen
0024135: KEDDIE, GORDON J. - John. Volume 1, Chapters 1 - 12.
0027100: KEDOURIE, ELIE (AND OTHER) - The Jewish World. Revelation, Prophecy and History
0034798: KEE, H.C. EN YOUNG, F.W - De wereld van het Nieuwe Testament (3 delen)
0044056: KEENE, MICHAEL - Bijbelgids
0041832: KEIJSPER, M.J.J EN MISSET, J.R - De wederkomst. Een ontdekkingsreis. ' Zie, Ik kom'
0034857: KEIJZER, COR - Als pelgrim onderweg. Beknopt vademecum voor een ambulant predikant
0035533: KEIL, KARL FRIEDRICH - Handboek der Bijbelsche Archeologie
0044209: KEIM, ALBERT N. - Harold S. Bender 1867-1962
0043949: KEIZER, A. - De Grote Toekomst Van Israel, De Kerk En De Volken
002391: KEIZER, DRS. A. - Wetenschap in Bijbels Licht. (Handleiding voor de grondslagen van wijsbegerte en vakwetenschap)
0044143: KEIZER, MADELON DE - Een Mol Op Soestdijk. En Andere Studies Over Het koninkrijk in Oorlogstijd (deel 2)
0037683: KEIZER, A - In deze eeuw komt Jezus Christus terug
0033083: KELLER, PHILIP - De Goede Herder en zijn schapen, gezien door de ogen van de schaapherder
0043228: KELLER, TIMOTHY - The reason for God. Belief in an Age of Skepticism.
0044453: J. N. D. KELLY - Early Christian Doctrines, 5th Edition
0033015: KEMINK, YVONNE - Ik heb mijn naam terug
0037505: KEMP, DS. JOHANNES VANDER (PRED. DE DIRXLANT) - De Christen geheel en al het Eigendom van Christus. 53 predikatiën over den Heidelbergschen Katechismus
0031856: KEMP, DS. JOHANNES VAN DER - Drie ondervindelijke brieven. Geschreven aan een vriendin. Boekje met copiën van deze brieven
0025283: KEMP, DS. JOH. VAN DER - Uw harten vertroost (Dagboek)
0045452: KEMPENEERS, M.A.; KIEVIET, DS.J.M.J.; SLAGBOOM, E.; SLAGBOOM, J. - Evenwel is God Mijn Koning. Leven En werk Van Ds.D.Slagboom 1926-1997
0030469: KEMPERS, ELLEN M.L. - Inventaris van het archief van prof.dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970)
0044782: KEMPIS, THOMAS A - De Navolging Van Christus
0028021: KENT, DAN G. - Laymans Bible Book Commentary. Volume 4: Joshua, Judges, Ruth
0029535: KENYON, E.W. - Bijbelstudie (voor gevorderden)
0033271: KENYON, KATHLEEN M. - Amorites and Canaanites. The Schweich Lecture of the British Academy 1963
0040332: R.K.-KERK - Gebete und Gesänge zur Kevelaerwallfahrt
0046055: N.H. KERK - Dieu Est Vivant. Catéchisme Pour Les Familles
0029008: GEREFORMEERDE BOND IN DE N.H. KERK - De Waarheidsvriend (jaren 1979 t/m 2003).
0043231: NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK - Psalms Gesange boekje
0024823: GENERALE SYNODE GEREF/HERV/LUTH. KERKEN - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
0044169: GENERALE SYNODE GEREF/HERV/LUTH. KERKEN - Jezus Christus, onze Heer en Verlosser
0036213: CHR. GERTEF. KERKEN - Uw Koninkrijk Kome. Terugziend naar het verleden, actief in het heden. 60 jaar zending
0040301: KERR, DR. WILLIAM F - Zakboekje bij de Bijbel
0044753: KERSTEN, DS.J.W. - Het Verlossende Licht (Vijfde Zestal Dikaties, Oud- En Nieuwjaar En Vrije Stoffen)
0029022: KERSTEN, DS. G.H. - Meer dan overwinnaars
0024120: KERSTEN, DS. G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek. Voor de gemeenten toegelicht. Twee delen in 1 band.
0037524: KERSTEN, DS. G.H - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
0025715: KERSTEN, DS. G.H. - Bedroefden om der bijeenkomst wil
0046029: KERSTEN, DS. G.H - De Gereformeerde Dogmatiek, set 2 delen compleet --- Voor de gemeenten toegelicht - Deel I en II
0033302: KERSTEN, DS. G.H. - De Heidelbergse catechismus. 52 predikaties
0043828: KERSTEN, DS EN ZANDT, DS. - Vooroorlogse SGP geschriften 2 delen
0043315: KERSTEN, G.H. - De Gereformeerde Dogmatiek
0025281: KERSTEN, DS. J.W. - Reisgenoten-Bondgenoten-Heilgenoten. Zes predicatiën
0044813: KERTZER, DAVID I. - In Gods Naam. De Katholieke Kerk En de Jodenvervolging.
0045185: KESLER, JAY EN STAFFORD, TIM - Waarom Zou ik geloven? Vragen Van Jongeren Over God.
000931: KESSLER, JEAN BAPTISTE AUGUST - A Study of the Older Protestant Missions and Churches in Peru and Chile, with special reference to the problems of division, nationalism and native ministry
0045766: KESSLER, MARTIN - VOICES FROM AMSTERDAM. A Modern Tradition of Reading Biblical Narrative. (Society of Biblical Literature Semeia Studies
0030712: KESTING, C.J. - De roeping van Petrus (5 predikaties)
0030713: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef (13 predikaties over Genesis)
0026363: KEUCHENIUS, W.H.J. - Wereldbeschouwing, of de zuurdesem der waarheid
0044857: KEULEN, DIRK VAN - Een Blok Aan Het been? Gereformeerde Mannenbroeders in Debat Over De Islam.

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen[an error occurred while processing this directive]

9/14