Antiquariaat Hinderickx & Winderickx
Oude Gracht 234, 3511 NT Utrecht, Nederland tel 030-2322771, fax 030-2334293            Email: info@hinderickxenwinderickx.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14947: GEERDS, KOOS - Het lelijke jonge eendje.
14986: GEERDS, KOOS - Souvenir.
14964: GEERDS, KOOS - December.
38350: GEERLINGS, HENNY HAGENAARS, HAN JANSELIJN, HARM - Raymond Roussel.
3563: GEEST, TITIA J. - Madame de CharriŤre, een leven uit de achttiende eeuw.
13858: GEETERE, FRANS DE - De man die vergat te sterven.
22524: GELDER, HENK VAN - Carmiggelt, het levensverhaal.
38094: GELDER (SAMENSTELLER), GEERT JAN VAN - Arabische tuin.
14880: GELLINGS, PAUL - Courtisane.
35088: GEMERT E.A. (ED.), LIA VAN - Women's writing from the Low Countries 1200-1875. A bilingual anthology.
33775: G…NESTET, P.A. DE - De dichtwerken.
37611: GENET, JEAN - Onze Lieve Vrouw van de Bloemen.
36470: GERBRANDY, PIET - Krang en zing.
23468: GERBRANDY, PIET - Beneem ons uw betekenis...
32315: GERBRANDY, PIET - Een steeneik op de rotsen - Over poŽzie en retorica.
30536: GERHARDT, IDA - De hovenier.
31607: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten.
4962: GERHARDT, IDA - De adelaarsvarens.
2977: GERHARDT, IDA - Het sterreschip.
27837: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in opdracht.
19547: GERHARDT, IDA - Vroege verzen.
36366: GERHARDT, IDA - Dolen en dromen.
27835: GERHARDT, IDA - De slechtvalk.
36476: GERHARDT, TRUUS - De engel met de zonnewijzer.
36205: GERHARDT, IDA - Verzamelde Gedichten I - III.
36365: GERHARDT, IDA - Twee uur: de klokken antwoorden elkaar.
36364: GERHARDT, IDA - Vijf vuurstenen.
19973: GERHARDT EN M.H. VD ZEYDE (VERT.), IDA - De Psalmen.
16780: GERHARDT, IDA - AnamnŤsis.
3839: GERHARDT, TRUUS - Verzamelde gedichten.
21312: GERHARDT, IDA - Courage! Brieven.
20410: GERHARDT, IDA - Het levend monogram.
31116: GERITS, ANTON - Buikjes in het zand.
9442: GERLACH, EVA - Nieuwjaar, W.
7213: GERLACH, EVA - Daar ligt het.
24252: GERLACH, EVA - Lichaam.
34960: GERLACH, EVA - Verder geen leed.
12756: GERLACH, EVA - Dochter.
31308: GERRITSEN, W.P. - Die wrake van Ragisel.
34612: GERRITSEN, DORIS EDEL, MIEKE DE KREEK, W.P. - De wereld van Sint Brandaan.
22826: GEULINCX, ARNOUT - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling.
30854: GEURTS E.A. (RED.), P.A.M. - J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw.
11343: GEZELLE, GUIDO - Volledige dichtwerken.
20870: GEZELLE, GUIDO - Ego flos.
32278: GEZELLE, GUIDO - PoŽzie en proza.
7308: GHYSSAERT, PETER - De zelfgemaakte pauk.
35792: GIBBON, EDWARG - The Decline & Fall, of the Roman Empire I-III.
38125: GIBBON, EDWARD - Verval en ondergang van het Romeinse Rijk.
38410: GIDE, ANDR… - De onzorgvuldig geketende Prometheus.
13273: GIDE, ANDR… - Het innerlijk blauw. Een keuze uit het dagboek 1918-1939.
37816: GIEBELS EN FRANS SLITS, HENK - Georgius Macropedius 1487-1558.
20840: GIER (RED.), J. DE - Het Wilhelmus in artikelen.
37187: GIJSEN, MARNIX - Jacqueline en ik.
34969: GIL, MARIE - Roland Barthes. Au lieu de la vie.
21812: GILLET, LEO - Terzeebestelling op Ouessant.
37345: GILLIAMS, MAURICE - Oefentocht in het luchtledige.
15265: GILLIAMS, MAURICE - Vita brevis. Verzameld werk.
15300: GILLIAMS, MAURICE - Ik ben Elias. Romans en verhalen.
37344: GILLIAMS, MAURICE - Gregoria of een huwelijk op Elseneur.
3834: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer.
20498: GILLIAMS, MAURICE - De man voor het venster.
37549: GILLIAMS, MAURICE - Bronnen der slapeloosheid. 1954-1958.
3824: GILLIAMS, MAURICE - Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over de dichter Paul van Ostaijen.
34263: GILMAN, RICHARD - Decadentie - de merkwaardige geschiedenis van een etiket.
27500: GILS (ED.), CONNIE VAN - langoureus verlangen - schrijfsters van nu over Anna Blaman.
37813: GINZ, PETR - Praags dagboek 1941-1942.
38055: GINZBURG, NATALIA - Family and Borghesia. Two novellas.
6701: GIPHART, RONALD - Ik ook van jou.
10412: GIPHART, RONALD - Gala.
35836: GIPHART, RONALD - Harem.
10181: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
16700: GIPHART, RONALD - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
33394: GISPEN, WILLEM HENDRIK - Utrecht mijn vrede.
19199: GISSING, GEORGE - De intieme geschriften van Henry Ryecroft.
25378: GOBINEAU, JOSEPH ARTHUR - De rode zakdoek.
36739: GODFROY, FRANS - Hugo de Groot Pad. Historische wandel- en fietroute.
18668: GODSCHALK, PIETER - Verzen.
2395: GOEDE, BAREND DE - Willem Paap, het paard van Troje.
33702: GOEDEGEBUURE, JAAP - Wit licht. PoŽzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.
13040: GOEDEGEBUURE, JAAP - Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman.
13842: GOEDKOOP, HANS - Geluk. Het leven van Herman Heijermans.
36003: GOEDKOOP, HANS - Een verhaal dat het leven moet veranderen.
2531: GOES, F. VAN DER - Verzamelde opstellen, eerste bundel.
25641: GOETHE - Pandora. Ein Festspiel.
14158: GOETHE, J.W. VON - Hermann und Dorothea.
36548: GOETHE, JOHAN WOLFGANG - Affiniteiten (Die Wahlverwandtschaften).
36031: GOETHE - Farbenlehre 1-2-3.
3463: GOETHE, J. W. - Het dagboek.
30625: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON - Buch Suleika.
24672: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Keesiade. Een heldendicht, door verschilende dichters.
35588: GOGH, RUBEN VAN - Nachtgewaad.
28381: GOGH, THEO VAN - De gezonde roker, 70 columns.
14088: GOGH-KAULBACH, ANNA VAN - Handgeschreven brief aan Nico van Suchtelen.
35860: GOGH, THEO VAN - Allah weet het beter.
28639: GOGH, THEO VAN - Recreatie.
36596: GOGOL, N.W. - Dode zielen. Verzamelde werken 2.
14630: GOGOL, N.W. - Verzamelde werken 2.
14629: GOGOL, N.W. - Verzamelde werken 1.
38361: GOGOL, N.W. - Verzamelde werken 1-3.
35463: GOGOL, NIKOLAJ - De dode zielen, of de lotgevallen van Tchitchikow.
33634: GOGOLJ, NIKOLAJ - Het portret.
36656: GOLDING, WILLIAM - De Schorpioengod.
38106: GOLDING, WILLIAM - Heer der vliegen.
34220: GOLDONI, CARLO - Krakeel in Chioggia (Le Baruffe Chiozzotte).
9968: GOMBROWICZ, WITOLD - De pornografie.
24450: GOMBROWICZ, WITOLD - Dagboek 1953-1969.
32739: GOMBROWICZ, WITOLD - Verhalen, Ferdydurke, Trans-Atlantisch, Pornografie, Kosmos.
24304: GOMBROWICZ, WITOLD - De pornografie.
14187: GOMBROWICZ, WITOLD - Pornografia (In Polish).
16797: GOMBROWICZ, WITOLD - De verhalen.
29939: GOMBROWICZ, WITOLD - Met voorbedachten rade.
36142: GOMBROWICZ, WITOLD - Dagboek Parijs-Berlijn.
36444: GOMBROWICZ, WITOLD - Ferdydurke.
9969: GOMBROWICZ, WITOLD - Ferdydurke.
15119: GOMBROWICZ, WITOLD - Pornografie.
33297: GOMES, PAULA - Aapje, aapje.
37613: GOMMERS, LEON - Frenesie. Een geval van rabia. Een monoloog.
7140: GOMPERTS, H.A. - Intenties.
7142: GOMPERTS, H.A. - De schok der herkenning.
7143: GOMPERTS, H.A. - De eend op zolder/Wachten op niets.
7649: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - De ivoren kooi.
7578: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - God, geld en seks.
14777: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek.
7608: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE - Dagboek.
33661: GONTSJAROV, IVAN A. - Oblomov.
31858: GONTSJAROV, IVAN - Het ravijn.
38445: GONTSJAROV - Oblomov.
8473: GONTSJAROV, IVAN A. - Reis om de wereld.
25226: GOOIJER, WILLEM - Het voorbij tegemoet. Filosofen en de dood.
30723: GOOIJER, WILLEM - De achterkant van het tapijt. Een zoektocht naar de rol van het toeval in de wereld.
36327: GOOIJER, WILLEM - De mus vliegt waar ooit de adelaar zweegde. Een ironische beschouwing over macht.
25209: GOOL, JEF VAN - Folder over Willem Frederik Hermans.
14437: GOOR, THEO VAN DE - Portret van Paul van Ostaijen.
34118: GORDIMER, NADINE - A Correspondence Course and other stories.
10957: GORKI, MAXIM - Portretten.
15251: GORP E.A., H. VAN - Lexicon van literaire termen.
18825: GORTER, HERMAN - Het communisme V. Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard.
3283: GORTER, HERMAN - Groote dichters, nagelaten studiŽn.
2253: GORTER, HERMAN - Sonnetten.
5039: GORTER, HERMAN - Verzen.
27315: GORTER, HERMAN - De grijze luchten hongeren.
27358: GORTER, HERMAN - De geruchtlooze lucht. 5 verzen.
15557: GORTER, HERMAN - Verzamelde lyriek tot 1905.
36392: GORTER, HERMAN - Mei. Een gedicht.
34427: GORTER, HERMAN - Geheime geliefden - brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.
29500: GOSCINNY / ALBERT UDERZO, REN… - Asterix Gladiator.
176: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
19971: GOSSAERT, GEERTEN - Experimenten.
33863: GOSSE, EDMUND - Studies in the literature of Northern Europe.
20227: GOSSE, EDMUND - Vader en zoon.
31340: GOSWIN, ROB - De trage ontmaagding.
31338: GOSWIN, ROB - Ik teken ritueel 1.
26355: GOUD, JOHAN - Het leven volgens Arnon Grunberg - de wereld als poppenkast.
37870: GOUDSBLOM, J. - Geleerd. Memoires 1932-1968.
17859: GOUT, COR - Ode aan Den Haag.
31594: GRAAF, D.A. DE - Arthur Rimbaud et la durťe de son activitť littťraire.
32620: GRABMANN, MARTIN - Inleiding tot de Summa Theologica van den H. Thomas van Aquine.
31855: GRACIŃN, BALTASAR - De criticon of de kunst van het leven.
26717: GRACQ, JULIEN - Het schiereilnd.
19981: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Gedichten.
25742: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Rozendaal.
29488: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Gedichten.
28522: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Handschrift vierregelig gedicht.
29483: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Verzamelde gedichten.
31334: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Winter en later. DUMMY.
20311: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Wat heeft Cecilia gezien?
31546: GRAFTDIJK, THOMAS - Lachend op de achterste rij.
31039: GRAHAM, W.S. - Benaderingen van hoe zij zich gedragen.
37770: GRAHAM (TRANSLATED AND EDITED BY), A.C. - Poems of the late T'ang.
8789: GRAN, IEGOR - Ipso facto.
12723: GRANT (ED.), DOUGLAS - The Phanseys of William Cavendish Marquis of Newcastle adressed to Margaret Lucas and her letter in reply.
23214: GRASS, G‹NTER - Oogst. Gedichten 1954-2007.
7551: GRAVES, ROBERT - Dat hebben we gehad.
24143: GRAVES, ROBERT - Griekse Mythen.
37593: GRAVES, ROBERT - Poems 1968-1970.
37594: GRAVES, ROBERT - Collected Poems 1965.
25846: GRAVES, ROBERT - De schreeuw en andere verhalen.
37595: GRAVES, ROBERT - Poems 1968-1970.
18006: GRAZELL, KAREL N.L. - Stad van volwassenheid.
9647: GRAZELL, KAREL N.L. - Beeldwoorden.
18008: GRAZELL, KAREL N.L. - Valsheid in geschrifte.
18129: GREEN, JULIEN - Journaal 1926-1945.
18128: GREEN, JULIEN - Journaal 1946-1976.
16895: GREENE, GRAHAM - Vluchtwegen.
2833: GREENE, GRAHAM - Ways of escape.
3479: GREENE, GRAHAM - May we borrow your husband?
14506: GREENE, GRAHAM - Een soort leven.
13527: GREENE, GRAHAM - In search of a character. Two African Journals.
33201: GREIDANUS, HANS HAFKAMP EN JOS PAARDEKOOPER, ARNOLD - Reve Jaarboek 1-4.
38235: GRESHOFF - A.A.M. STOLS, J. - Briefwisseling.
17549: GRESHOFF, JAN - Ikaros bekeerd.
173: GRESHOFF, J. - Confetti.
8349: GRESHOFF, J. - Gedichten 1907-1936.
6106: GRESHOFF, J. - Jozef Cantrť, houtsnijder.
36390: GRESHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
15407: GREVELINGEN, H. VAN - Verzameld werk.
29180: GRIJS (PS.), PIET - Zinnig tuig.
26781: GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON - De avonturen van Simplicissimus.
30962: GRIT, DIEDERIK - Anton van Duinkerken & Sigrid Undset.
9113: GROENEBOOM, J.J. - Sterven in schoonheid.
28891: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters, hun ontstaan en hun gebruik.
10988: GROENEWEGEN (RED.), HANS - En gene schitterde op de rede. Over Kees Ouwens.
35041: GROENEWEGEN, HANS - Lichaamswater. Gedichten.
28668: GROENINGEN, AUG. P. VAN - Volledig werk.
15807: GROOT, JAN H. DE - Het uitwijkbos.
11656: GROOT, JAN H. DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
11658: GROOT, JAN H. DE - Handgeschreven briefkaart aan Hans van Straten.
35805: GROOT, JACOB - Heerlijkheid van luchtmetaal.Negen lichte albums.
19554: GROOT, MARIA DE - In gesprek met Ida Gerhardt. Interview, brieven, gedichten en beschouwingen.
3098: GROOT, JAN H. DE - Drie balladen.
8062: GROOTHUYSE, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
8600: GROTENDORST, ROB - Theo Thijssen. De Engelbewaarder 4.
15679: GROYS, BORIS - Het communistisch postscriptum.
7172: GRUNBERG, ARNON - De dagen van Leopold Mangelman e.a.
18768: GRUNBERG, ARNON - Onze oom.
37206: GRUNBERG, ARNON - Een Alma Mahler-Werfel voor deze tijd.
15688: GRUNBERG, ARNON - De troost van de slapstick. Essays.
32817: GRUNBERG, ARNON - Homme sans maladie (Franse vertaling van De man zonder ziekte).
10554: GRUNBERG, ARNON - Het 14e kippetje.
32818: GRUNBERG, ARNON - Notre oncle (Franse vertaling van Onze oom).
35739: GRUNBERG, ARNON - Kamermeisjes & soldaten.
32827: GRUNBERG, ARNON - Mit Haut und Haaren (Duitse vertaling van Huid en haar).
9677: GRUNBERG, ARNON - De joodse messias.
21260: GRUNBERG, ARNON - Sterker dan de waarheid- De geschiedenis van Marek van der Jagt.
24391: GRUNBERG, ARNON - Blauwe maandagen.
14749: GRUNBERG, ARNON - Onder de soldaten.
32821: GRUNBERG, ARNON - Gnadenfrist (Duitse vertaling van Het aapje dat geluk pakt).
29765: GRUNBERG, ARNON - Het bestand.
18898: GRUNBERG, ARNON - Tirza.
8514: GRUNBERG (ALS MAREK VAN DER JAGT), ARNON - De geschiedenis van mijn kaalheid.
32928: GRUNBERG, ARNON - Liefde is business.
23790: GRUNBERG, ARNON - Figuranten.
32811: GRUNBERG, ARNON - Mitgenommen (Duitse vertaling van Onze oom).
20057: GRUNBERG, ARNON - Comparse - vertaling van Figuranten.
32753: GRUNBERG, ARNON - Apocalyps.
12851: GRUNBERG, ARNON - De mensheid zij geprezen.
10555: GRUNBERG, ARNON - Amuse gueule. Vroege verhalen.
21384: GRUNBERG & WIM NOORDHOEK, ARNON - Waar ook ter wereld. De Avondgesprekken.
21687: GR‹NBERG, MAX - Meister der Violine.
32819: GRUNBERG, ARNON - Der Heilige des UnmŲglichen (Duitse vertaling van De heilige Antonio).
34364: GRUNBERG, ARNON - Il libero mercato dell'amore (Huid en Haar).
36095: GRUNBERG, ARNON - Aan Roos.
6729: GRUNBERG, ARNON - Het aapje dat geluk pakt.
20459: GRUNBERG, ARNON - Liefde is business.
7917: GRUNBERG, LYDIA ROOD & PAUL MENNES, ARNON - Linkerschoen.
10553: GRUNBERG, ARNON - Figuranten.
35620: GRUNBERG, KEES 'T HART EN VIER ANDEREN, ARNON - Zes Nederlandse schrijvers in het voetspoor van Calvino (Optima 2002, 3).
33657: GRUNBERG, ARNON - Aan nederlagen geen gebrek. Brieven en documenten 1988-1994.
16648: GRUPPELAAR, FRANS - De hond van Franek.
21796: GRUTERUS, JANUS - Heroicae Musae.
31700: GRUWEZ, LUUK - Uitvaart.
36727: GRUWEZ, LUUK - Garderobe. Een keuze uit al zijn gedichten.
19247: GRUWEZ, LUUK - Het land van de wangen.
35578: GRUWEZ, LUUK - Bandeloze gedichten. Een keuze uit de poŽzie 1977-1990.
30365: GU…PIN, JAN PIETER - Het leven uit de dood. Een verjaarscadeau van Jan Pieter voor zijn vrienden en vriendinnen.
32641: GU…PIN, J. P. - Worden. Dialectica, retorica en tragedie.
21997: GU…PIN, J.P. - De Leidse Fles.
28545: GU…PIN (VERT.), J. P. - De kunst van Janus Secundus.
11778: GUILLEMIN, HENRI - Mme De StaŽl, Benjamin Constant et Napolťon.
23983: GUILLERAGUES - Portugese brieven.
22382: G‹IRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra.
22377: G‹IRALDES, RICARDO - Don Segundo Sombra.
6514: GULIK, ROBERT VAN - Den rÝde pavillon. Deense vertaling van The Red Pavilion.
34086: GUSTAFSSON, LARS - De Decaan. Uit Spencer C. Spencers nagelaten papieren.
8790: GUYOTAT, PIERRE - Eden, Eden, Eden.
34461: GUZMAN, MARTIN LUIS - In de schaduw van den leider.
24979: HAAFNER, JACOB - Exotische liefde.
34722: HAAFNER, JACOB - De werken van Jacob Haafner (Werken Linschoten-Vereeniging XCI, XCIV en XCVI).
38107: HAAKMAN, ANTON - Afgronden. Verontrustende literatuur uit de Romantiek.
17543: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Een kopje met de thee daarin.
32469: HAAN, JACOB ISRAňL DE - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
37262: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Nerveuze vertellingen.
17544: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Over eenen prachtvollen idioot.
31411: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Verzamelde gedichten.
27069: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Kranteknipsel uit het Handelsblad, 'Een wandeling buitej Jeruzalem'.
4934: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Het Joodsche lied, tweede boek.
19394: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Over eenen prachtvollen idioot.
29296: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Open brief aan P.L. Tak.
27043: HAAN, JACOB ISRAňL DE - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
14868: HAAN, JACOB DE - Verzen van Jezus.
18181: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Herfst.
30060: HAAN, JACQUES DEN - James Joyce.
30733: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Pijpelijntjes.
11372: HAAN, JACOB ISRAňL DE - PathologieŽn. De ondergangen van Johan van Vere de With.
22016: HAAN, JACOB ISRAňL DE - Kanalje en Opstandige Liedjes.
33825: HAAR, BERNARD TER - Joannes Theagenes. Eene legende uit de apostolische eeuw.
21931: HAAR, JAN VAN DER - Vrolijk scheppen. Gedichten.
20746: HAAR, H.P. TER - Het contract.
10166: HAASIS, HELMUT G. - Hitler die blaas ik op. De aanslag door Georg Elser, BŁrgerbršukeller, MŁnchen, 8 november 1939.
38240: HAASSE, HELLA S. - Ogenblikken in Valois.
24109: HAASSE, HELLA S. - Zwanen schieten.
30480: HAASSE, HELLA S. - Twee verhalen. Genius Loci en Het tuinhuis.
18117: HAASSE, HELLA - Een doolhof van relaties. Oerboek.
33160: HAASSE, HELLA S. - Lezen achter de letters.
26562: HAASSE, HELLA S. - De meermin.
26838: HAASSE, HELLA S. - Cider voor arme mensen.
17588: HAASSE, HELLA S. - handvol achtergrond. 'Parang Sawat'. Autobiografische teksten.
23076: HAASSE, HELLA S. - Een kruik uit Arelate. CD.
33680: HAASSE & ALFRED KOSSMANN, HELLA - Anna Blaman. Twee lezingen.
24418: HAASSE, HELLA S. - Een draad in het donker. en toneelspel in drie bedrijven.
23637: HAASSE, HELLA S. - Een nieuwer testament.
19495: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis.
34981: HAASSE, HELLA S. - Een kom water een test vuur.
14699: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg-een begin.
910: HAASSE, HELLA S. - Een nieuwer testament.
6459: HABBEMA, KOOS - Kamertjeszonde, herinneringen van Koos Habbema.
36360: HABERMAS, J‹RGEN - De nieuwe onoverzichtelijkheid en andere opstellen.
13883: HADERMAN, PAUL - De kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen.
13871: HADERMANN, PAUL - Het vuur in de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde.
10693: D'HAEN, CHRISTINE - Tien Dizains.
4292: D'HAEN, CHRISTINE - Onyx.
15928: D'HAEN, CHRISTINE - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza.
37417: D'HAEN, CHRISTINE - De twaalf werken.
29549: HAERSOLTE & LOUISE ODILON, AMOENE VAN - Lucile & Het ei.
3920: HAFKAMP, HANS - 'Ik haat Amsterdam...' Een literaire wandeling door het Adam van G.R.
34277: HAFT, LLOYD - Where Is the Body That Will Hold?
35538: HAGEN, HANS - Salto natale.
36012: HALTEREN, ELIZE VAN - Trapezejaren. Van dingen die gebeurd zijn en mensen die geleefd hebben.
37582: HAMEL, MICHA - Alle enen opgeteld. Gedichten.
37668: HAMELINK, JACQUES - Gemengde tijd. 1978-1983.
35994: HAMELINK, JACQUES - Vuurproeven. Introducties tot mijn heterodoxie.
35339: HAMER, OTTO - Mijnheer I. Kaa en de kunst.
8413: HAMMAN EN A.M. JANSEN, P.J.L.M. - Met naam en toenaam. Proeve van een register op het werk van Simon Vestdijk.
37418: HAND (ED.), ALEX - Iconol‚tre 21.
9626: D'HANE, JAN WILLEM - Sparsa.
22947: HANLO, JAN - Mijn benul.
13378: HANLO, JAN - Brieven.
19312: HANLO, JAN - The morning.
19303: HANLO, JAN - Stadsversiering en Vondelpark.
3327: HANLO, JAN - Go to the mosk. Brieven uit Marokko.
37492: HANLO, JAN - Zonder geluk valt niemand van het dak.
35159: O'HANLON, REDMOND - Tussen Orinoco en Amazone.
33226: HANNIK, REIN - Coef. De weg van de waanzin.
30222: HANOU, ANDR… - Janus en Leiden (1787).
23570: HANSSEN, L…ON - Menno ter Braak 1902-1940. Leven en werk van een polemist.
36471: HANSSEN, L…ON - Een misverstand om in te geloven. De poŽzie van M. Vasalis.
31670: HANZEPERSEN, DE - De Hanzebode.
31673: HANZEPERSEN, DE - De IJssel.
31710: HANZEPERSEN, DE - Briefpost.
31674: HANZEPERSEN, DE - Kleurproef-Proefkleur.
35478: O'HARA, JOHN - Afspraak in Samarra.
3060: HARLINGEN (= REIN BLIJSTRA), R. VAN - Haaien voor Nabatoe.
9085: HARLINGEN (= REIN BLIJSTRA), R. VAN - Bij nadere kennismaking.
17069: HARMSEN VAN DER BEEK, F. TEN - Kus of ik schrijf.
20520: HARMSEN V.D. BEEK, F. TEN - Drie verhalen in Tirade 110.
37458: HART, MAARTEN 'T - Ongewenste zeereis. Essays - al dan niet autobiografisch.
34989: HART (PS.), MARTIN - Stenen voor een ransuil.
22704: HART, KEES 'T - Overlezen.
37264: HART, MAARTEN 'T - Ichthus.
26928: HART-SMITH, W. - The talking clothes.
34643: HART (PS.), MARTIN - Het vrome volk.
15655: HART, MAARTEN 'T - Een vlucht regenwulpen.
21978: HART, MAARTEN 'T - Dienstreizen van een thuisblijver.
18542: HART, MAARTEN 'T - Un volo di chiurli.
36057: HART, MAARTEN 'T - De droomkoningin.
17927: HART, MAARTEN 'T - Een dasspeld uit Toela.
28272: HART, RUDY KOUSBROEK E.A., MAARTEN 'T - Renate. Herinneringen van vrienden.
19468: HART, MAARTEN 'T - Jakobsstegen (Swedish translation of De jacobsladder).
19469: HART, MAARTEN 'T - Mammut pa en sŲndag (Swedish translation of Mammoet op zondag).
26449: HART, MAARTEN 'T - Der Psalmenstreit.
26450: HART, MAARTEN 'T - Das WŁten der ganzen Welt.
36204: HART, SARAH - De straten van Parijs.
33828: HARTOG, HENRI - Brieven aan Van Deyssel.
29961: HARTOG & A.H. GERHARD, A.H. DE - Multatuli's wereldbeschouwing. Stenografisch verslag en debat.
34648: HATERD, LAX VAN DE - Om hart en vurigheid. Over schrijvers/kunstenaars van tijdschrift/uitgeverij De Gemeenschap.
37188: HATTUM, JAC. VAN - Zeven verhalen.
8949: HATTUM, JAC. VAN - Schoonheid.
24523: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verzen.
36409: HATTUM, JAC. VAN - De ketchupcancer.
34238: HATTUM, JAC. VAN - Zeven verhalen.
36345: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verzen.
12917: HATTUM, JAC. VAN - Alleen thuis.
22125: HATTUM, JAC. VAN - Verzameld werk. Verhalen.
18003: HAVERSCHMIDT, FRAN«OIS - Het verhaal van Oom Jan en ander proza.
12584: HAVERSCHMIDT, FRAN«OIS - Verzamelde gedichten in handschrift.
18054: HAVERSCHMIDT, FRAN«OIS - Wie nooit vlak aan zee gewoond heeft weet eigenlijk niet wat of waaien is. FranÁois Haverschmidt en Den Helder.
33156: HAVERSCHMIDT, FRAN«OIS - Winteravondvertellingen.
37513: HAWINKELS, P… - Autobiografische flitsen & fratsen.
10746: HAWINKELS, P… - Het uiterlijk van de Rolling Stones.
21881: HAWINKELS, P… - Bosch & Bruegel.
31629: HAYE, FRED LA - Ierse gedichten.
36756: HAZEU, WIM - Lucebert. Biografie.
32530: HAZEU & WILLEM JAN OTTEN, WIM - Willem G. van Maanen ter nagedachtenis.
36796: HAZEU, WIM - Lucebert. Biografie.
22123: HAZEU, WIM - M.C. Escher. Een biografie.
906: HAZEU E.A., WIM - Kentering jg 6 nr 6. Marjanummer.
22973: HAZEU, WIM - Marten Toonder. Biografie.
32734: HAZEU, WIM - Slauerhoff. Een biografie.
37744: HAZEU, WIM - Gerrit Achterberg, een biografie.
18881: HEANEY, SEAMUS - Sweeney's waanzin.
16422: HEANEY, SEAMUS - Vereffeningen.
24444: HEANEY, SEAMUS - De genoegdoening van poŽzie. Essays.
31938: HEARN, LAFCADIO - Kwaidan. Spookverhalen uit het oude Japan.
11994: HEBBEL, FRIEDRICH - Een blinde bij zonsopgang. Bladen uit een dagboek.
19661: HEDAYAT, SADEGH - Boek van bedrog. Een bundel Perzische folklore.
6535: HEERESMA, HEERE - Der Tag am Strand.
10890: HEERESMA, HEERE - Mijmeringen naast m'n naaimachine.
26160: HEERESMA, HEERE - Getypte brief aan uitgever Th.A. Sontrop.
28618: HEERESMA, FABER & HEERE - Jeugdzonden en ander oud zeer.
33142: HEERESMA, HEERE - 'Vlieg vogel, vlieg met me mee'.
36065: HEERESMA, HEERE - Heere Heeresma leest: Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp.
4621: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN - In afwachting.
33271: HEERING, P. - Indische schetsen.
33833: HEESEN EN ED SCHILDERS, HANS - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen.
26754: HEESEN, HARRIE JANSEN, ED SCHILDERS, HANS - Behoudens deze steen - een gids langs schrijversgraven in Nederland ern Vlaanderen.
36934: HEESEN EN ED SCHILDERS, HANS - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen.
33334: HEEST, DETLEV VAN - Verlangens.
36049: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - ństhetik. Mit einem einfŁhrenden essay von Georg LukŠcs.
33869: HEIDE (RED.), MARCUS VAN DER - 10 jaar Ab Visser revival.
38085: HEIDEGGER, MARTIN - Sein und Zeit.
27410: HEIDEN, MARIA - Haar kleren.
30840: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het Hof van Barmhartigheid.
11186: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De slag om de Blauwbrug.
27148: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Advocaat van de hanen.
6958: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Asbestemming. Een requiem.
6980: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
12355: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gevarendriehoek.
12975: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De sandwich. Een requiem.
36243: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De liefdesbaby.
16882: VAN DER HEIJDEN, A.F.TH. - A.F.Th. van der Heijden leest fragmenten uit het schervengericht.
24519: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Drijfzand koloniseren. De erven Movo.
29141: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Gentse lente. Verhalen.
25075: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Asbestemming. Een requiem.
6947: HEIJDEN (ALS A.F.TH.), A.F.TH. VAN DER - De Movo Tapes. Een carriŤre als ander.
7065: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het leven uit een dag, Duitse vert.: Ein Tag, ein Leben.
7066: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Vallende ouders, Duitse vert.: Fallende Eltern.
7070: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Weerborstels, Duitse vert.: Der Widerborst.
14480: HEIJDEN, CHRIS VAN DER - Monnik zonder God. Tocht naar het kloosterleven.
26604: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd.
20880: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De sandwich. Een requiem.
16698: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Voetstampwijnen zijn tandknarswijnen. Requiem voor Jean-Paul Franssens.
10947: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
37574: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Onder het plaveisel het moeras.
6961: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gebroken pagaai. Novelle.
37575: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De slag om de Blauwbrug.
34709: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gazellejongen. Het verzameld werk van Patrizio Canaponi.
6997: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Optima 19e jaargang, nr 1, november 2001.
27192: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Kruis en kraai. De romankunst na James Joyce.
30524: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gevarendriehoek.
19405: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Het leven uit een dag.
12984: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Dichters slaags. De lange mars langs de literaire cafťs.
6965: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De generale.
37576: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Weerborstels.
6967: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - De gevarendriehoek.
18011: HEIJER, THEO F. DEN - Herinneringen aan Jacques Boersma. Een tijdsbeeld.
5005: HEIJERMANS, HERMAN - Fleo.
35891: HEIJERMANS, HERMAN - Op hoop van zegen. Spel van de zee in vier bedrijven.
33159: HEIJMANS, TOINE - Op zee.
20895: HEIJNE, BAS - Suez.
35684: HEIJNE, BAS - Vreemde reis.
36843: HEIJNEN, GEARD EN JAN - In en omtrent de kat.
37649: HEINE, HEINRICH - De mooiste van Heine.
13154: HEINE, HEINRICH - Rothe Pantoffeln.
37145: HEINE, HEINRICH - Dichterliebe (aus: Lyrisches Intermezzo, 1822-1823).
8878: HEINE, HEINICH - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
15497: HEINE, HEINRICH - Reinigung. Die Nordsee.
33273: HEINE, HEINRICH - Die Harzreise.
33232: HEINSIUS, DANIEL - De contemptu mortis / De verachting van de dood.
17486: HEKMA, MARITA MATHIJSEN & EMILE SCHRIJVER, GERT - Uitgelezen boeken. Een vriend komt thuis. Jacob IsraŽl de Haan-nummer.
24108: HELLER, JOSEPH - Sluitingstijd.
31545: HELLINGA, W.GS. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek.
10757: HELLINGA, W.GS. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek.
26542: HELMAN, ALBERT - Zuid-zuid-west.
27916: HELMAN, ALBERT - De laaiende stilte.
36042: HELMAN, ALBERT - Mexico zingt. Een bloemlezing uit de Mexicaanse poŽzie sinds de 17de eeuw.
9058: HELMAN, ALBERT - Mijn aap schreit.
22546: HELMAN, ALBERT - Wij en de litteratuur.
7650: HELMAN, ALBERT - Het eind van de kaart. Journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden anno 1955.
26956: HELMAN, ALBERT - Serenitas. Roman.
37674: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten, deel 1.
37673: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen.
35995: HELSDINGEN, HANS-W. VAN - Politiek van de dood. Begraven tijdens de Franse Revolutie 1789-1800.
22823: HEMERT, PAULUS VAN - Gezag en grenzen van de menselijke geest.
33281: HEMINGWAY, ERNEST - Dag en nacht feest. Herinneringen aan Parijs.
31642: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij.
35919: HEMMERECHTS, KRISTIEN - De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde.
23142: HEMSTERHUIS, FRANS - Waarneming en werkelijkheid.
38165: HENDRIKS, TOMMIE - Zeven brieven van een lokalo.
38037: HENDRIKS, TOMMIE - Ambulatio Latina Rheno-Traiectina: Een wandeling langs Latijnse opschriften in de Utrechtse binnenstad.
31189: HENGST, D. DEN - van Homerus tot van Lennep - Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling - Lampas jubileumnummer.
22708: HENKES EN ERIK BINDERVOET, ROBBERT-JAN - Vertaliaans liedboek.
28906: HENRICHS, HENDRIK - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
24415: HERACLITUS - Fragmenten.
28651: HERACLITUS - Aldus sprak Heraclitus - de fragmenten.
31202: HERBERGS, LEO - Refugium.
16633: HERBERT, ZBIGNIEW - De bittere geur van tulpen. Holland in de Gouden Eeuw.
27074: HERINGA, PETER M. - Quasi una romanza.
31374: HERMANNS (SAMENST.), DORIS - Wšr mein Klavier doch ein Pferd. Erzšhlungen aus den Niederlanden.
4144: HERMANS, W.F. - De schrijfmachine mijmert gekkepraat.
20529: HERMANS, W.F. - 'Het knipselbureau' in Podium.
7891: HERMANS, W.F. - Conserve.
20156: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
17453: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
37416: HERMANS, W.F. - Drie melodrama's.
30704: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
4028: HERMANS, W.F. - De god denkbaar denkbaar de god.
19324: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie.
17627: HERMANS, W.F. - Annum Veritatis.
7232: HERMANS, W.F. - 'Dinky toys (5)' in Podium.
4113: HERMANS, W.F. - Dinky toys.
31636: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damocles.
4302: HERMANS, W.F. - Onder professoren.
4030: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder.
4139: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
36635: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
25224: HERMANS, W.F. - Platen bij de tentoonstelling 'In het spoor van Hermans'.
1067: HERMANS, W.F. - 'Het wonderkind of een total loss'.
17753: HERMANS, W.F. - De zegelring.
36792: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
6265: HERMANS, W.F. - Unter Professoren.
4133: HERMANS, W.F. - De liefde tussen mens en kat.
31019: HERMANS, W.F. - Fotobiografie.
29959: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
4118: HERMANS, W.F. - Het geweten van De Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
4048: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
19320: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
35749: HERMANS, W.F. - Conserve.
23740: HERMANS, W.F. - 'De toegankelijkheid van India'. In 'Hollands Diep'.
19474: HERMANS, W.F. - Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot.
11947: HERMANS, W.F. - Scheppend nihilisme.
36795: HERMANS, W.F. - Een landingspoging op Newfoundland.
27061: HERMANS, W.F. - Das heile Haus (Duitse vertaling van Het behouden huis).
2280: HERMANS, W.F. - 'De verboden boeken van de Tachtigers.
4136: HERMANS, W.F. - Madelon in de mist van het schimmenrijk.
4137: HERMANS, W.F. - Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen.
31627: HERMANS, W.F. - De laatste resten tropisch Nederland.
7250: HERMANS (ONDER PS. CAMILLE HOUCKAERT), W.F. - 'O.A.S. - Het geleuter van Laurens' in Podium.
25204: HERMANS, W.F. - 'De koppige klimaatschieter'. In Hollands Diep.
37320: HERMANS, W.F. - Nooit meer slapen.
27677: HERMANS, W.F. - Drie gedichten in Ad Interim.
16291: HERMANS, W.F. - 'De ondergang van de pornografie'. In 'Hollands Diep'.
16290: HERMANS, W.F. - 'Bronnen van energie'. In 'Hollands Diep'.
24820: HERMANS, W.F. - Periander.
13183: HERMANS, W.F. - Het lek in de eeuwigheid.
10609: HERMANS, W.F. - Nawoord en aantekeningen bij de vertaling van Wittgenstein's Tractatus.
2957: HERMANS, W.F. - Nooit meer slapen.
38191: HERMANS, W.F. - Ik heb altijd gelijk.
11667: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Mapje met handgeschreven collegeaantekeningen 'Klimatologie en Oceanografie'.
25373: HERMANS, W.F. - Volledige werken 12.
8837: HERMANS, W.F. - Volledige werken I.
1071: HERMANS, W.F. - 'Proeve van rustig lesgeven' in Podium.
7242: HERMANS, W.F. - 'Dinky toys (4)' in Podium.
3039: HERMANS, W.F. - Homme's hoest.
9077: HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode.
22942: HERMANS, W.F. - De god denkbaar denkbaar de god.
4124: HERMANS, W.F. - Hollywood.
31362: HERMANS, W.F. - Volledige werken I.
22965: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
13193: HERMANS, W.F. - Conserve.
14786: HERMANS, W.F. - Au pair.
8610: HERMANS, W.F. - Het boek der boeken, bij uitstek.
8611: HERMANS, W.F. - Machines in bikini.
22124: HERMANS, W.F. - Nie mehr schlafen (Duitse vertaling van Nooit meer slapen).
7890: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
11666: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Cahier met handgeschreven samenvattingen.
1074: HERMANS, W.F. - Door gevaarlijke gekken omringd.
2927: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen.
4400: HERMANS, W.F. - 'Een ontvoogding' in Ad Interim jg. 4, nr 2/3.
4069: HERMANS, W.F. - Utopia 8. Schrijfmachinenummer.
2728: HERMANS, W.F. - Paranoia.
35110: HERMANS, W.F. - Multatuli. yang penuh teka-teki. (De raadselachtige Multatuli in het Indonesisch).
36169: HERMANS, W.F. - Hellebaarden. Citaten uit het werk van Willem Frederik Hermans.
4032: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
29865: HERMANS, W.F. - Diverse fragmenten in Engelse vertaling, in Writing in Holland and Flanders 29.
24585: HERMANS, W.F. - Hermans is hier geweest.
19321: HERMANS, W.F. - Tršnen der Akazien.
10337: HERMANS, W.F. - Periander.
11088: HERMANS, W.F. - Volledige werken I.
4376: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
6569: HERMANS (W.F. BERNARDS), W.F. - De doka van Hercules.
17759: HERMANS, W.F. - Uit talloos veel miljoenen.
33944: HERMANS, PAUL - Ademnis.
31359: HERMANS, W.F. - Volledige werken 7.
20932: HERMANS, W.F. - Naar Magnitogorsk.
16965: HERMANS EN MABEL HOOGENDONK, TILLY - Fik & Snik. Over Charlotte Mutsaers.
10393: HERMANS, W.F. - RelikwieŽn en documenten.
17754: HERMANS, W.F. - Geyerstein's dynamiek.
9709: HERMANS, W.F. - Richard Simmillion, een onvoltooide autobiografie.
4041: HERMANS, W.F. - De laatste resten tropisch Nederland.
11860: HERMANS, W.F. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
28551: HERMANS, W.F. - Moedwil en misverstand.
7706: HERMANS, W.F. - Klaas kwam niet.
35603: HERMANS, W.F. - De Weerspannige slaper. Parijse notities.
32414: HERMANS, W.F. - Paranoia.
35748: HERMANS, W.F. - Conserve.
6239: HERMANS, W.F. - Conserve.
10442: HERMANS, PAUL - Inhuizig.
24265: HERMANS, W.F. - 'De vleugel van de buren'. In Hollands Diep.
5960: HERMANS, W.F. - Drie drama's.
35128: HERMANS, W.F. - Syllabus Kartografie.
13191: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur, supplement.
5841: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
1069: HERMANS, W.F. - 'Monoloog van een anglofoob'.
4120: HERMANS, W.F. - Gitaarvissen en banjoklokken.
13184: HERMANS, W.F. - Periander.
36026: HERMANS, W.F. - Portret van Hermans door Hans van Dongen.
20639: HERMANS, W.F. - Zwarte handel.
8074: HERMANS, W.F. - 'Cťline en de haat'. In 'Hollands Diep'.
8022: HERMANS, W.F. - Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen.
10900: HERMANS, W.F. - De woeste wandeling. Een scenario.
19196: HERMANS, W.F. - King Kong gevolgd door Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
9712: HERMANS, W.F. - Ik draag geen helm met vederbos.
6189: HERMANS, W.F. - En toch... was de machine goed.
4129: HERMANS, W.F. - King Kong gevolgd door Wat Nederland niet op de televisie mocht zien.
21988: HERMANS, W.F. - Van Wittgenstein tot Weinreb. Het sadistische universum 2.
8607: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
34943: HERMANS, W.F. - Overgebleven gedichten.
34797: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur.
10713: HERMANS, W.F. - De laatste roker.
31299: HERMANS, W.F. - Een wonderkind of een total loss.
2726: HERMANS, W.F. - De donkere kamer van Damocles.
4105: HERMANS, W.F. - De aardappel van de dood.
25206: HERMANS, W.F. - Gesigneerde doorslag van een getypte recensie van een atlas.
10698: HERMANS, W.F. - Scheppend nihilisme.
19315: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
5091: HERMANS, W.F. - Het evangelie van O. Dapper Dapper.
3045: HERMANS E.A., W.F. - Motionpockets.
5089: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
9733: HERMANS (INL.), W.F. - Lezen & schrijven.
4068: HERMANS, W.F. - De tranen der accacia's.
5109: HERMANS, W.F. - Vincent literator.
28795: HERMANS, W.F. - Volledige werken 11.
37625: HERMANS, W.F. - Inleiding in 'Zwart en wit'.
20369: HERMANT, ABEL - Le Rat.
36568: HERMENCHES, CONSTANT D' - Mariages Manquťs de Belle de Tuyl (Mme de CharriŤre). Lettres.
11792: D'HERMENCHES, CONSTANT - Les mariages manquťs de Belle de Tuyll (Mme de CharriŤre). Lettres de Constant d'Hermenches.
36981: HERMSEN, CAREL - Deineneid. Verhalen en penseelstreken van een varensgezel.
37114: HERODIAN - History.
30396: HERODIANUS - Crisis in Rome.
30826: HERODOTOS - Het verslag van mijn onderzoek [HistoriŽn].
25614: HERODOTOS - HistoriŽn.
29282: HERODOTUS - Herodotus' muzen.
29534: HERTMANS, STEFAN - Fuga's en pimpelmezen. Over actualiteit, kunst en kritiek.
23736: HERZBERG, ABEL J. - Verzameld werk.
35033: HERZBERG, JUDITH - Leedvermaak - Rijgdraad - twee toneelstukken.
8743: HERZBERG, JUDITH - Lijstje met Engelse titels.
8950: HERZBERG, JUDITH - De val van Icarus.
14400: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires, derde boek 1847-1852.
37910: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires 1812-1868.
8467: HERZEN, ALEXANDER I. - Feiten en gedachten. Memoires, eerste boek 1812-1838.
37515: HESSE, HERMAN - De mooiste van Hesse.
31843: HESSE, HERMAN - Steppewolf.
32691: HESSE, EELCO - De vissenkoning. Verhlen.
13354: HESSE, HERMAN - Uren in de tuin. Een idylle.
21010: HETEREN, LUCIA VAN - Laten we gaan. De opvoeringsgeschiedenis van Samuel Beckett in Nederland tot 1992.
32151: HETTINGA, TJEBBE - Platina de zee. Gedichten.
8484: HEUGTEN S.J., J. VAN - Aankondiging van Sint Sebastiaan in Boekenschouw, jg 33, afl 9.
32108: HEUMAKERS, ARNOLD - Schoten in de concertzaal. Over literatuur, politiek en het Kwaad.
6784: HEUVEL, AAD VAN DEN - Getypte brief aan een lezer.
18450: HEUVELMAN & PETER WILLEMS, GERRIT - Bibliografie van Gerard Reve.
11855: HEYMANS, J. - Lam naast leeuw. Over J.J. Voskuil.
7394: HEYMANS E.A., J. - De Revisor Ouwensnummer.
22825: HEYMANS, GERARDUS - Over metafysica en esthetica.
34911: HEYMANS, J. - Een boom. Over Armando.
35142: HEYN, J. - Holland hails you.
20889: HEYTZE, INGMAR - Omarmend bedrijm.
24699: HEYTZE, INGMAR - Ontvoering.
35427: HEYTZE, INGMAR - Sta op en wandel. Gedichten.
20696: HEYTZE, INGMAR - Heden geen gedicht.
36128: HEYTZE, INGMAR - Miniaturen.
20890: HEYTZE, INGMAR - Grote schoonmaak.
33894: HEYTZE, INGMAR - Utrecht voor beginners. De Domstad in 127 gedichten.
34550: HEYTZE E.A., INGMAR - Schaduwpeloton. Fiets je eigen Tour d'Utrecht in 13 gedichten.
32181: HEYTZE, INGMAR - Schaduwboekhouding. Gedichten en miniaturen.
30173: HEYTZE, INGMAR - Redenen om te bewegen.
34823: HEYTZE, INGMAR - Panorama Utrecht.
37005: HEYTZE, INGMAR - Elders in de wereld.
22239: HEYTZE & VROUWKJE TUINMAN, INGMAR - Verdomd interessant, maar gaat u verder... De taal van Wim T. Schippers.
31034: HEYTZE, INGMAR - Utrechtse gedichten.
33455: HIEGENTLICH, JACOB - De verheven debauche spreekt.
35532: HIGHSMITH, PATRICIA - Mermaids on a golf course. Short Stories.
857: HIGHSMITH, PATRICIA - Portrait photograph with cigarette.
27181: HIGHSMITH, PATRICIA - Vertellingen voor vrouwenhaters.
37044: HIJMANS, P. - Jacques Ellul. Een inleiding.
22212: HILBERDINK, KOEN - Hans Lodeizen. Biografie.
26760: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
28638: HILLENIUS, D. - Oefeningen voor een derde oog.
36956: HILSENRATH, EDGAR - Het sprookje van de laatste gedachte.
13039: HILSENRATH, EDGAR - Nacht.
32653: HINRICHS, JAN PAUL - Valerij Perelesin (1913-1992). Catalogue of his papers and books in Leiden Universiy Library.
26958: HINRICHS, JAN PAUL - Langs grenswegen. Over Bulgraarse poŽzie van deze eeuw.
31631: HOBBES, THOMAS - Leviathan.
9593: HOEK, ROUKE VAN DER - Wespland.
6619: HOEK, ROUKE VAN DER - Vaarwater.
37895: HOEKSTRA, HAN G. - De dorstige dichter.
29912: HOEN (SAMENST.), WIENEKE 'T - Theo Thijssen, een beeld van zijn leven.
21794: HOFDIJK, W.J. - Mamia.
29100: HOFLAND & TOM ROODUIJN, H.J.A. - Dwars door puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur.
15988: HOFLAND, H.J.A. - Mijlpalen.
38377: HOFLAND (ALS S. MONTAG), H.J.A. - Overpeinzingen.
36919: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - De vrouw zonder schaduw.
36807: HOFSTADTER, DOUGLAS - GŲdel, Escher, Bach. Een eeuwige gouden band.
17868: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Zeven gedichten uit de laatste levensjaren.
24273: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Vanuit de afgrond namelijk... Twaalf brieven.
11607: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Gedichte.
25493: H÷LDERLIN, FRIEDRICH - Gedichte.
38115: HOLENSTEIN, ELMAR - Philosophie-Atlas. Orte und Wege des Denkens.
31805: HOLLAND, TOM - Rubicon. Het einde van de Romeinse republiek.
19628: HOLMAN, THEODOR - On-Nederlands populair: de 2 miljoenste Maarten 't Hart over de toonbank.
10868: HOLMAN, THEODOR - De kistenmaker.
23033: HOLMAN, THEODOR - De dame met de wond. Sonnetten.
7899: HOLSBERGEN, J.W. - De handschoenen van het verraad.
37285: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
208: HOLSBERGEN, J.W. - Dat is 'De Clio' meneer.
35429: HOLVOET-HANSSEN, PETER - Antwerpen/Oostende. 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/Zeegedichten.
37992: HOMERUS - Ilias. De wrok van Achilles.
38237: HOMERUS - Odysseia. De reizen van Odysseus.
31287: HOMERUS - Ilias & Odyssee.
35343: HONDIUS, J.M. - Het verrukkelijk spel. Gedichten.
34840: HOOFDAKKER, R.H. VAN DEN - De mens als speelgoed.
30171: HOOFT, GERARD 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
21612: HOOFT, P.C. - Dartelavond.
38405: T'HOOFT, JOTIE - Verzameld werk.
37840: T'HOOFT, JOTIE - Verzamelde gedichten.
17956: HOOFT, P.C. - Brieven. Nieuwe, vermeerderde, en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave.
27564: HOOFT & F. NOOZEMAN, W.D. - Door-trapte Meelis & Lichte Klaartje.
38385: T'HOOFT, JOTIE - Verzamelde gedichten.
26494: HOOFT, P.C. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.
10825: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
25500: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
19366: HOOFT, P.C. - 5 sonnetten / sonnets.
28044: T'HOOFT, JOTIE - De laatste gedichten.
29906: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis.
31282: HOOFT, P.C. - Sonnetten.
38406: T'HOOFT, JOTIE - Verzameld werk.
27652: HOOFT, P.C. - Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten.
30852: HOOFT & S. COSTER, P.C. - Warenar.
27655: HOOFT, P.C. - Minne-dichten.
35430: HOORNE, PHILIP - Niets met jou.
6419: HOORNIK, ED - Het keerpunt.
7323: HOORNIK, ED - De overweg.
27539: HOORNIK, ED - Tafelronde, studies.
19147: HOORNIK, ED. - Getypt briefje aan Paul Rodenko.
19149: HOORNIK, ED. - Gtypte, gezegelde brief aan Uitgeverij Engelhard waarin hij het publicatierecht afstaat van De man in de stad.
26193: HOORWEG, CORRADO - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
9852: HOPF, ANGELA & ANDREAS - Akt Exlibris.
15735: HOPMAN, FRITS - Het kruispunt en nog een verhaal.
12489: HOPMAN, FRITS - Pastorale.
38289: HORATIUS - Ars poetica.
18880: HORATIUS - Verzamelde gedichten.
27815: HORATIUS - Epoden.
36943: HORATIUS - Oden en epoden.
31260: HORATIUS - Ars poetica.
27347: HOTZ, F.B. - De voetnoot.
38148: HOTZ, F.B. - De vertegenwoordigers. Verhalen & beschouwingen.
32427: HOTZ, F.B. - Over J. van Oudshoorn.
37825: HOTZ, F.B. - Eb en vloed.
13086: HOTZ & H.W. KUNST, F.B. - Een beetje levensbestemming. Briefwisseling.
37565: HOTZ, F.B. - Het werk.
5665: HOTZ, F.B. - De voetnoot.
5243: HOTZ, F.B. - De vertekening.
33543: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - De jacht op het geluk. Ontmoetingen met Roger Vailland, zijn vrouw, zijn vrienden en decors.
36912: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Fout. Lebensbericht meines Vaters.
34033: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Holland-BelgiŽ en andere verhalen.
34438: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Mijn heilstaat.
30454: HOUTERT, CAS VAN - Middeleeuwers tussen hoop en vrees.
33228: HOUTERT, CAS VAN - De weergaloze bestaan van keizer Frederik II 1194-1250.
30692: HOUWINK, ROEL - Marceline.
19398: HOVEN, PAUL VAN DEN - Afgezant.
19390: HOVEN, PAUL VAN DEN - Kruidboek.
26129: HRABAL, BOHUMIL - Kaalslag.
29018: HRABAL, BOHUMIL - Zwaarbewaakte treinen.
13067: HRABAL, BOHUMIL - De toverfluit.
29347: HUBERS, SYLVIA - God gaf ons apparaten.
22113: HUBERS E.A., SYLVIA - Een geparkeerde kameel. Gedichten.
12938: HUBERS, SYLVIA - Terug naar de apotheker.
35589: HUBERS, SYLVIA - Wat is nou de nacht.
12783: HUBERS, SYLVIA - Men zegt liefde.
17325: HUBERS, SYLVIA - Men zegt liefde.
30450: HUBERS, SYLVIA - Hier moet ik ingrijpen. Zeer kort proza.
34068: HUBNER, JOHANNES - Algemeen kunstwoorden-boek der wetenshappen.
38126: HUBREGTSE (SAMENST.), SJAAK - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve.
15237: HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar.
8791: HUELSENBECK, RICHARD - De ondergang van Dr. Billig.
26463: HUELSENBECK, RICHARD - Phantastiese gebeden.
33575: HUET, LEEN - Pieter Bruegel. De biografie.
36211: HUGHES, TED - Ik wil nooit vergeven worden. Brieven.
21136: HUGHES, TED - Vertellingen naar Ovidius.
6642: HUGO, VICTOR - Littťrature et philosophie mŤlťes.
35144: HUISMAN, COR - Memento. Oorlogsverzen.
29072: HUIZINGA, ROB - LHW 70. Een liber voor een libertijn.
6910: HUIZINGA (ONDER PS LAURENS ETC), LEONHARD - Zes kaarsen voor IndiŽ.
13292: HUIZINGA, J. - Im Schatten von Morgen.
35172: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen.
36435: HULLEMAN, FRANS - Leven.
14875: HULZEBOS, BRAM - Fragmenten tegen het verstoten.
14877: HULZEBOS, BRAM - Een nacht.
26437: HUMBERT - RABELAIS, CHARLES - Gargantua de Rabelais.
37933: HUME, DAVID - Het menselijk inzicht.
32711: HUME, DAVID - Gesprekken over de natuurlijke godsdienst.
13088: HUNINK (VERT. EN INL.), VINCENT - De zeereis van de heilige Brendaan.
26140: HUNINK E.A., VINCENT - Eigenlijk geloof ik niets.
3924: HUNINK, VINCENT - Index Revianus.
35991: H‹SGEN, LUCAS - Wat een romantische droom. Essays.
6626: H‹SGEN, LUCAS - Verpoosd in schaduw.
26406: HUYDECOPER, B. - Achilles. Treurspel.
36343: HUYGENS, CONSTANTIJN - Rad van onrust.
25481: HUYGENS, CONSTANTIJN - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens...
16636: HUYGENS, CONSTANTIJN - Mijn leven, verteld aan mijn kinderen.
32674: HUYGENS, CONSTANTIJN - Rad van onrust. Gedichten.
11194: HUYGENS, CONSTANTIJN - 's Gravenhage.
27959: HUYGENS, CONSTANTIJN - Bťatrix & Constantijn. De briefwisseling tussen Bťatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662.
19492: HUYGENS, CONSTANTIJN - Vijf sneldichten.
24282: IBSEN, HENRIK - De zomer beschrijf je het best op een winterdag. Brieven.
35432: IDEMA (KEUZE EN VERT.), W.L. - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Chinese gedichten.
23613: IDEMA (KEUZE EN VERT.), W.L. - Wie zich pas heeft gebaad tikt het stof van zijn kap.
29965: IKKINK, C.A. - De Wouter-Multatuli-ziel.
36050: INWOOD, M.J. - Hegel.
36048: INWOOD, MICHAEL - A Hegel Dictionary.
33078: IONESCO, EUG»NE - De foto van de kolonel.
29626: IONESCO - De eenzame.
7865: IPEMA, J. - Een getypte en een handgeschreven brief aan een lezer.
7869: IPEMA, J. - Handgeschreven brief aan een lezer.
34968: ISHAQ, IBN - Het leven van Mohammed. De vroegste Arabische verhalen over de Profeet.
38002: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - Diaries. Volume One: 1939 - 1960.
9880: ISHERWOOD, CHRISTOPHER - My guru and his disciple.
19757: ISRAňL, EDDY-LEX - Jacob IsraŽl de Haan. De dichter van het joodsche lied.
35888: ISTENDAEL, GEERT VAN - Het Belgisch labyrinth of De schoonheid der wanstaltigheid.
35433: ISTENDAEL, GEERT VAN - Het was wat was.
32651: IVANOV, GEORGI - Het uiteenvallen van het atoom.
6524: IVENS ET ROBERT DESTANQUE, JORIS - Joris Ivens ou la mťmoire d'un regard.
4170: JACOBS, STEF - De liefste machine ooit uitgevonden. Willem Frederik Hermans en de typemachine.
37271: JAEGGI, ADRIAAN - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten. Gedichten.
23808: JAEGGI, ADRIAAN - Jij en Ik en Eenzaam.
16562: JAGENEAU, LAMBERT - Carmina Equestra.
5093: JAGT (PS), MAREK VAN DER - Gstaad 95-98.
35636: JAGT (PS.), MAREK VAN DER - Monogam. Duitse vertaling van Monogaam.
33386: JAGT (PS), MAREK VAN DER - Gstaad 95-98.
36347: JAHNN, HANS HENNY - 13 bedenkelijke verhalen.
8792: JAMES, HENRY - De onschuldigen.
37958: JAMES, HENRY - Daisy Miller. Een studie.
36112: JANDL, ERNST - PoŽzieklysma.
35310: JANEMA (= KAREL GRAZELL), LEINS - Met een keel van taal.
32555: JANSEN, HENRY - Laughter among the ruins - postmodern comic approaches to suffering.
12016: JANSMA, ESTHER - Stem onder mijn bed.
38502: JANSMA, ESTHER - Eerst. Gedichten.
24399: JANSMA, ESTHER - Waaigat. Gedichten.
7921: JANSMA, ESTHER - Duizend.
2165: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
16679: JANSSEN, EDWIN - Give me your dream.
36503: JANSSEN, FRANS - Goya, twee gedichten.
31264: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende drukkers, drukkende schrijvers.
24015: JANSSEN, FRANS - De Albion Handpers in het drukhuis.
16370: JANSSEN (VORMGEVING), JACQUES - Literaire ontmoetingen. Kalender 1982.
36838: JANSSEN, JACQUES - De bekende weg. tekeningen en gedichten.
9637: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
1096: JANSSEN EN ROB DELVIGNE, FRANS A. - Bibliografie van de verspreide publicaties van W.F. Hermans.
34292: JANSSEN, JACQUES - Los van alles. Tekeningen en enkele citaten.
38432: JANSSENS EN VEERLE UYTTERSPROT, JEF - Superhelden op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa.
38382: JANSSENS EN MARTINE MEUWESE, JOZEF - Jacob van Maerlant. Spiegel historiael.
36522: JANSSENS, MARCEL - Max Havelaar de held van Lebak.
35916: JANSSENS & REMCO SLEIDERINK, JOZEF - De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw.
36685: JANVIER, LUDOVIC - Beckett par lui-mÍme.
38166: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie 1 & 2.
36055: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche Biographie I--II-III.
26296: JAPICX, GYSBERT - Gedichten.
20041: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
34058: JAPIN, ARTHUR - Enter.
37860: JAPIN, ARTHUR - Zwavel.
36432: JAPIN, ARTHUR - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
36496: JASPERS, KARL - Philosophie I - III.
23730: JELLEMA, C.O. - Getypte brief aan Wim Hazeu.
23729: JELLEMA, C.O. - Getypte brief aan Wim Hazeu.
32355: JELLEMA, C.O. - Van diezelfde grond / Fan dyselde grŻn.
38374: JELLEMA, C.O. - Ongeroepen. Gedichten.
25426: JELLEMA, C.O. - Wat bleef van de ontroering. Brieven uit Griekenland aan Marjo en Theo.
6342: JELLEMA, C.O. - Een slaande hoef. Sonnetten.
35788: JELLEMA, C.O. - Er leeft een droom in je. Brieven aan Theo van Woerkom.
22926: JELLEMA, C.O. - őn liniste Óti scriu / In stilte schrijf ik jou.
33969: JELLEMA & PAUL BEERS, C.O. - Alleen per brief.
9959: JELLEMA, C.O. - Drie oden.
36350: JELTEMA, ULRICH - Gisteren is vandaag.
11565: JENCKS, CHARLES - The new moderns.
29337: JEROFEJEV, VICTOR - Mannen.
38273: JEROFEJEV, VENEDIKT - Moskou op sterk water.
10248: JEROFEJEV, VENEDIKT - Moskou op sterk water.
28383: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au.
27459: JOHNSON, DR. - Dictionary of the English language.
28990: JOHNSON, B.S. - Albert Angelo.
28942: JOHNSON, B.S. - Everyone knows somebody who's dead.
35568: JOHNSTON, JENNIFER - Witte zwanen, zwarte zwanen.
19124: JONAS, HANS - Het principe verantwoordelijkheid. Onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie.
2519: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
29833: JONCKBLOET (ED.), W.J.A. - Karel den Grooten en zijne XII pairs. (Fragmenten).
6647: JONCKHEERE, K. - De hondenwacht. Gedichten.
6194: JONCKHEERE, KAREL - Verzamelde gedichten.
23520: JONES, KATHLEEN - A passionate sisterhood. The sisters, wives and daughters of the Lake Poets.
35076: JONG, OEK DE - De inktvis. Novellen.
37260: JONG, OEK DE - Lui oog.
2900: JONG, OEK DE - De geit.
11610: JONG, MELS DE - Paul Lťautaud in Parijs.
11668: JONG, MARTIEN J.G. DE - Handgeschreven brief aan Hans van Straten.
15929: JONG EN HANS SLEUTELAAR (SAMENST. EN BEWERKING), EELKE DE - Sprookjes van de Lage Landen. Met tekeningen van Peter Vos.
25006: JONG, OEK DE - Pier en oceaan.
13453: JONG, OEK DE - De inktvis. Novellen.
20485: JONG EN HANS SLEUTELAAR, EELKE DE - De onbekende lotgevallen van Klein Duimpje en Hans en Grietje.
3636: JONG, MAX DE - Plaquette. Zes gedichten.
16836: JONG, DOLA DE - Brief aan Wim Hazeu.
32955: JONG, OEK DE - Een man die in de toekomst springt.
25852: JONG, DIRK DE - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie.
36475: JONG, FRANS DE - De laatste schreeuw nr. 8.
18963: JONG-KEESING, ELISABETH DE - Als dat eens kon:...
34305: JONG E.A., OEK DE - De kunstprijzen Amsterdam1998.
3433: JONG, ERICA - Memo.
3432: JONG, ERICA - Getypte brief aan Theo Sontrop.
34442: JONGSTRA, ATTE - Raster 120: Duister. Over duisternis, duisterheid, de nacht.
30313: JONKER, INGRID - Ik herhaal je.
37742: JONKER, INGRID - Ik herhaal je.
26250: JOOSTEN, JOS - Alleenspraak. Opstellen.
12373: JORDAAN, PETER - Archief II.
35976: JORDAAN (BEZORGD DOOR E. K. GROOTES), LAURENS - Het gelukkige eiland.
37103: JOSEPHUS - Life against Apion, The Jewish War, Jewish Antiquities.
7618: JOUHANDEAU, MARCEL - Dagboeken.
18849: JOUKOFFSKY - Ahasver. Der ewige Jude.
37669: JOYCE, JAMES - Ulysses.
29994: JOYCE, JAMES - Giacomo Joyce.
35240: JOYCE, JAMES - Het portret van de jonge kunstenaar.
32900: JOYCE, JAMES - Ulixes.
28838: JOYCE, JAMES - Ballingen. Toneelspel in drie bedrijven.
25445: JOYCE, JAMES - Ulysses.
18021: JUFFERMANS, JAN - Brokken plastic in groen glas.
10951: J‹NGER, ERNST - Parijs dagboek 1941-1943.
22047: J‹NGER, ERNST - Sturm.
36388: JUVENALIS, DECIMUS JUNIUS - De onverdraaglijkheid van Rome.
38490: JUVENALIS - De satiren.
38280: KABAKOV, ALEXANDER - Terugweg afgesneden.
28180: KABOUTERKRANTKOLLEKTIEF - Kabouterkrant 9. Gemeenteblad van de Oranje Vrijstaat Amsterdam.
37760: KAFKA, FRANZ - Briefe an Ottla und die Familie.
15368: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung.
13132: KAFKA, FRANZ - Brieven aan Felice en andere brieven uit de verlovingstijd 1912-1913 en 1914-1917.
30083: KAFKA, FRANZ - Het proces, Het slot, Amerika, Een hongerkunstenaar en andere verhalen, De Chinese muur en andere verhalen.
37763: KAFKA, FRANZ - Die Erzšhlungen.
28943: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung.
19268: KAFKA, FRANZ - Huwelijksvoorbereidingen op het land en ander proza uit de nalatenschap.
37762: KAFKA, FRANZ - TagebŁcher 1910-1923.
36824: KAFKA, FRANZ - Het proces.
22372: KAGELING, MARTIN - Slauerhoff tussen mare en mythe.
24000: KAHN, RICHARD - No witnesses.
23999: KAHN, RICHARD - The sign language of night.
15511: KAJETANOWICZ (VERT.), JOANNA - Drie Poolse kerstliedjes.
16717: KAL, JAN - 1000 sonnetten.
29551: KAL, JAN - Fietsen op de Mont Ventoux. 74 sonnetten.
37295: KAL, JAN - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
23174: KAL, JAN - 1000 sonnetten.
27131: KALEDIN, SERGEJ - Het bouwbataljon.
3483: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging.
36806: KALEVALA - Kalevala.
2620: KALFF, G. - Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger.
36449: KALFF, S. - Multatuli-opstellen.
35179: KALFF, MARTIN - Tijl Uilenspiegel. Zijn kluchtig leven en bedrijf in knittelverzen naverteld.
34963: KAMMEN (ED.), LOUISE VAN - De abele spelen. Esmoreit, Gloriant, Lanseloet, Vanden winter enz.
31744: KAMPEN, ANTHONY VAN - Jungle-trilogie: Jungle Pimpernel, controleur BB - De verloren Vallei - Het laatste bivak.
34880: KAMPHUIS, GERRIT - Oeverbos.
27229: KAMPHUIS, G. - Carmina sparsa.
13018: KAMPHUIS, G. - Carmina sparsa.
36970: KAMPHUIS, HERMAN - PoŽtisch alfabet.
28759: KAN E.A., JEROEN VAN - Het Tirade-autonummer. Tirade 443.
26091: KARAGATSIS, M. - Kolonel Ljapkin.
33553: KńSTNER, ERICH - MŲblierte Melancholie. CD. Gedichte, Ansprachen und Interviews von und mit Erich Kšstner.
27457: KATAJEV, IVAN - Melk.
31197: KATE E.A., ROLF TEN - 6 over Jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende deels overschatte muze.
16118: KATE, J.J.L. TEN - Bladeren en bloemen. PoŽzy.
13016: KATE E.A., ROLF TEN - 6 over jazz. Kaleidoscoop van een deels miskende, deels overschatte muze.
13848: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek.
33000: KATE, J.J.L. TEN - Mozaiek - nieuw verjaardag-album.
35438: KATE, J.J.L. TEN - Lyrische poŽzy. De planeeten - De JobeÔde.
36924: KATTNER, HEINZ - Und sucht die passende Liebesgeschichte.
23958: KATZ, STEVEN T. - Jewish philosophers.
18312: KAVAFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten II 95 jeugdverzen en anekdota.
36584: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
19478: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
16478: KAVAFIS, K.P. - Bij klaarlichte dag.
36264: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer.
24200: KAVAFIS, K.P. - 100 Gedichten.
25294: KAVAFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer.
26704: KAVAFIS, K.V. - Verzamelde gedichten.
18286: KAVAFIS, K.P. - 'Gedichten in bewerking' in De Revisor vol 28, no 5/6.
18310: KAVAFIS, K.P. - Verzameld proza.
18307: KAVAFIS, K.P. - Twaalf gedichten.
14415: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
23204: KAVAFIS, K.P. - Gedichten.
27866: KAVAFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten I, de 154 gedichten.
37712: KAVAFIS, K.P. - Vijftig gedichten.
25638: KEATS, JOHN - Letters to Fanny Brawne. With three poems and three additional letters.
19438: KEATS, JOHN - Ode on a Grecian urn / Loflied op een Grieksche vaas.
28445: KEELEY, EDMUND - A conversation with George Seferis.
12226: KEIJSPER (RED.), CHANTAL - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
10735: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
38012: KELLENDONK, FRANS - Muren.
15015: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal.
2909: KELLENDONK, FRANS - Letter en geest. Een spookverhaal.
22738: KELLENDONK, FRANS - Mystiek lichaam.
32708: KELLENDONK, FRANS - De verhalen.
34043: KELLENDONK, FRANS - Uw Horoscoop.
7157: KELLENDONK, FRANS - De Revisor. Frans Kellendonk 1951-1990.
21553: KELLENDONK, FRANS - De halve wereld. Reportages.
11191: KELLENDONK, FRANS - Het complete werk.
35984: KELLENDONK, FRANS - Frans Kellendonk Informatie.
34693: KELLOY, HAROLD - London Cameos.
4688: KEMP, PIERRE - Garden 36 22 36 inches.

Next 1000 books from Antiquariaat Hinderickx & Winderickx[an error occurred while processing this directive]

9/18