Antiquariaat Den Hertog
Elzenkade 6, 3992 AC Houten, NederlandT: 030-6346681, F: 030-6346688            Email: antiquariaat@hertog.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
01608: DOSKER, N.H. - De Hollandsche Gereformeerde Kerk in Amerika.
33811: DOUGHERTY, TRENT AND JUSTIN P. MCBRAYER (ED.) - Skeptical Theism. New Essays.
11408: DOUGLAS, J.D. (ED.) - The New International Dictionary of the Christian Church.
11409: DOUGLAS, J.D. (ED.) - Twentieth-Century Dictionary of Christian Biography.
978900421930499: DOUGLAS, BRIAN - A Companion to Anglican Eucharistic Theology. Volume 1: The Reformation to the 19th Century.
978900422126099: DOUGLAS, BRIAN - A Companion to Anglican Eucharistic Theology. Volume 2: The 20th Century to the Present.
13300: (GEILER OF KEISERSBERG, JOHN) DOUGLASS, E. JANE DEMPSEY - Justification in Late Medieval Preaching. A Study of John Geiler of Keisersberg (Studies in Medieval and Reformation Thought 1).
10587: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder? Ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
10226: DOUMA, J. - Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'.
24316: DOUMA, JOCHEM REIN - Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces (diss.).
30114: (CALVIN) DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden als reformator. Calvijn in het strijdperk. Calvijn en Genève.
08524: (CALVIN) DOWEY, EDWARD A. - The Knowledge of God in Calvin's Theology.
31684: DOWNING, F. GERALD - Making Sense in (and of) the First Christian Century (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 197).
33062: DOWNING, F. GERALD - Order and (Dis)order in the First Christian Century. A General Survey of Attitudes (Supplements to Novum Testamentum 151).
33610: DOYLE, BRIAN - The Apocalypse of Isaiah Metaphorically Speaking. A Study of the Use, Function and Significance of Metaphors in Isaiah 24-27 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 151).
32671: DRELINCOURT, CHARLES - Vertroostingen der gelovige Ziele, Tegen de Verschrikkingen des Doodts [...].
23132: (BENEDICTUS NURSIANUS) DREUILLE, MAYEUL DE - La règle de saint Benoît et les traditions ascétiques de l'Asie à l'Occident (Vie monastique 38).
32540: DREWERMANN, EUGEN - Das Markusevangelium.
34363: (EERDMANS, BERNARDUS DIRKS) DRIEL, CORNELIS MARIUS VAN - Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868-1948) (diss.) (Theologie en Geschiedenis).
20080: DRINT, ADRIANA - The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra. Text, Translation and Introduction (diss.).
19606: DRONKERT, K. - De Molochdienst in het Oude Testament.
19380: DRONKERT, K. - Het huwelijk in het Oude Testament.
19583: DRONKERT, K. - Gids voor het Oude Testament.
31725: DROST, A.H. - Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God-Israël in de theologie van K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof (IRTI Research Publication 5).
33480: DROST, GERRIT WILLEM - De Moriscos in de publicaties van staat en kerk (1492-1609). Een bijdrage tot het historisch discriminatieonderzoek (diss.).
03684: DROYSEN, JOHANN GUSTAV - Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte.
13046: ECKHART ZUM DRÜBEL - Eckhart zum Drübel, témoin de la Réforme en Alsace. Biographie, textes and traductions (Travaux de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 1).
16187: DRUMMOND, ANDREW L. AND JAMES BULLOCH - The Church in Victorian Scotland 1843-1874.
27008: DRUTEN, H. VAN - Geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling.
11841: DUBOIS, O.W. AND KRIJN DE JONG - Aan de minste van Mijn broeders. Het werk van 'Tot Heil des Volks' 1855-2005.
32358: DUBOIS, O.W. - Een vriendschap in Réveilkring. De omgang tussen Isaäc da Costa en Willem de Clercq (1820-1844).
23249: DUCHESNE, LOUIS - Early History of the Christian Church from its Foundation to the End of the Fifth Century.
31406: DUCHROW, ULRICH - Christenheit und Weltverantwortung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre (Forschungen und Berichte der Evangelischen Studiengemeinschaft 25).
34244: DUFF, PAUL B. - Moses in Corinth. The Apologetic Context of 2 Corinthians 3 (Supplements to Novum Testamentum 159).
13041: DUGGAN, LAWRENCE G. - Bishop and Chapter. The Governance of the Bishopric of Speyer to 1552 (Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 62).
32744: DUINEN, MARTIN TH. A. VAN - Denkend aan de dood. Geloof in het hiernamaals, dood en toch levend?
03538: (VEENSTRA, FOKKE) DUITS, H., A.J. GELDERBLOM, AND M.B. SMITS-VELDT (ED.) - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra.
27062: (VOETIUS, GISBERTUS) DUKER, A.C. - Gisbertus Voetius.
18309: DÜLMEN, ANDREA VAN - Die Theologie des Gesetzes bei Paulus (Stuttgarter Biblische Monographien 5).
13439: DUMEIGE, GERVAIS AND HEINRICH BACHT (ED.) - Geschichte der ökumenischen Konzilien.
26051: (RÄISÄNEN, HEIKKI) DUNDERBERG, ISMO, CHRISTOPHER TUCKETT, AND KARI SYREENI (ED.) - Fair Play: Diversity and Conflicts in Early Christianity. Essays in Honour of Heikki Räisänen (Supplements to Novum Testamentum 103).
03685: DUNK, H.W. VON DER - Sprekend over identiteit en geschiedenis.
34157: (TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS) DUNN, GEOFFREY D. - Tertullian's Aduersus Iudaeos. A Rhetorical Analysis (Patristic Monograph Series 19).
34792: (ALLEN, PAULINE) DUNN, GEOFFREY D. AND WENDY MAYER (ED.) - Christians Shaping Identity from the Roman Empire to Byzantium. Studies Inspired by Pauline Allen (Supplements to Vigiliae Christianae 132).
30855: DUNNING, BENJAMIN H. - Specters of Paul. Sexual Difference in Early Christian Thought (Divinations: Rereading Late Ancient Religion).
33960: (DUNS SCOTUS, JOHANNES) DUNS SCOT, JEAN - La théologie comme science pratique (Prologue de la Lectura) (Bibliothèque des textes philosophiques).
13626: DUNS SCOTUS, JOHANNES - Contingentie en vrijheid. Lectura I 39.
33465: DUPERTUIS, RUBÉN R. AND TODD PENNER (ED.) - Engaging Early Christian History. Reading Acts in the Second Century (BibleWorld).
34342: DUPLESSIS-MORNAY, PHILIPPE - Mysterium iniquitatis, dat is: Verborghentheydt der ongherechticheydt, ofte Kerckelijcke historie des pausdoms [...].
18719: DUPONT, JACQUES - Les sources du Livre des Actes. État de la question.
03562: DURANT, WILL - Die Renaissance. Eine Kulturgeschichte Italiens von 1304 bis 1576 (Kulturgeschichte der Menschheit 5).
33102: (HABERMAS, JÜRGEN) DÜRINGER, HERMANN - Universale Vernunft und partikularer Glaube. Eine theologische Auswertung des Werkes von Jürgen Habermas (Studies in Philosophical Theology 19).
16200: (FINNEY, CHARLES GRANDISON) DUSSEN, A. VAN DER - De vrije keus? De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792-1875).
14015: DYCK, PETER AND ELFRIEDA DYCK - Auferstanden aus Ruinen. Als MCC-Mitarbeiter in England, den Niederlanden und unter rußlandmennonitischen Umsiedlern in Deutschland.
14120: (KRAHN, CORNELIUS) DYCK, CORNELIUS J. (ED.) - A Legacy of Faith. The Heritage of Menno Simons. A Sixtieth Anniversary Tribute to Cornelius Krahn (Mennonite Historical Series).
28014: EADIE, JOHN - Commentary on the Epistle to the Ephesians.
32505: EADIE, JOHN - A Commentary on the Greek Text of the Epistle of Paul to the Philippians.
32506: EADIE, JOHN - Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians.
33426: EADIE, JOHN - A Commentary on the Greek Text of the Epistles of Paul to the Thessalonians.
10570: (BULTMANN, RUDOLF KARL) EBELING, GERHARD - Theologie und Verkündigung. Ein Gespräch mit Rudolf Bultmann.
03866: EBELS-HOVING, B., C.G. SANTING, AND C.P.H.M. TILMANS (ED.) - Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Middeleeuwse studies en bronnen 4).
33281: (SCHWENCKFELD, CASPAR) EBERLEIN, PAUL GERHARD - Ketzer oder Heiliger? Caspar von Schwenckfeld, der schlesische Reformator und seine Botschaft (Studien zur Schlesischen und Oberlausitzer Kirchengeschichte 6).
14062: (MÜNTZER, THOMAS) EBERT, KLAUS - Thomas Müntzer. Von Eigensinn und Widerspruch.
14063: (MÜNTZER, THOMAS) EBERT, KLAUS (ED.) - Thomas Müntzer im Urteil der Geschichte. Von Martin Luther bis Ernst Bloch.
15195: EBNER, DEAN - Autobiography in Seventeenth-Century England. Theology and the Self (De Proprietatibus Litterarum - Series Practica 14).
26007: EBSTEIN, WILHELM - Die Medizin im Neuen Testament und im Talmud.
19344: ECHOLS, CHARLES L. - 'Tell Me, O Muse'. The Song of Deborah (Judges 5) in the Light of Heroic Poetry (Library of Hebrew Bible - Old Testament Studies 487).
33997: ECK, J. VAN - Van alzo hoge. Over ruimte en beweging in God.
08277: (CALVIN) ECK, J. VAN - God, mens, medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn.
18068: EDERSHEIM, ALFRED - The Life and Times of Jesus the Messiah.
26010: EDLUND, CONNY - Das Auge der Einfalt. Eine Untersuchung zu Matth. 6,22-23 und Luk. 11,34-35 (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis 19).
16044: EDWARDS, JONATHAN - The Works of Jonathan Edwards. Volume 3: Original Sin.
16047: EDWARDS, JONATHAN - Selections from the Unpublished Writings of Jonathan Edwards of America.
34038: EDWARDS, JONATHAN - The 'Miscellanies' (The Works of Jonathan Edwards 13, 18, 20, 23).
33674: (LUTHER) EDWARDS, MARK U. - Luther and the False Brethren.
30173: (EEGHEM, ADRIAAN VAN) EEGHEN, C.P. VAN - Adriaan van Eeghem, doopsgezind leeraar te Middelburg 1655-1709. Eene historische studie.
30725: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664).
13047: EEKHOF, A. - De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden. Met onuitgegeven bijlagen.
27048: (MICHAËLIUS, JONAS) EEKHOF, A. - Jonas Michaëlius. Founder of the Church in New Netherland.
30726: EEKHOF, A. - De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw.
05910: EERDE, J.R. VAN - De Lukas-geschriften in hun samenstelling en onderlinge betrekking verklaard en toegelicht.
19440: EERDMANS, B.D. - Alttestamentliche Studien.
23307: (AETHERIA) EGERIA - Egeria's Travels.
06337: EGGEBRECHT, HANS HEINRICH (ED.) - Orgel und Orgelmusik heute. Versuch einer Analyse. Bericht über das erste Colloquium der Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung 25.-27. Januar 1968 auf dem Thurner im Schwarzwald.
18847: EGGER, WILHELM - Frohbotschaft und Lehre. Die Sammelberichte des Wirkens Jesu im Markusevangelium (Frankfurter theologische Studien 19).
10865: EGMOND, A. VAN AND D. VAN KEULEN (ED.) - Church and Ministry (Studies in Reformed Theology 3).
24055: EGMOND, A. VAN AND D. VAN KEULEN (ED.) - Studies in Reformed Theology 2.
24320: EGMOND, A. VAN AND D. VAN KEULEN (ED.) - Christian Hope in Context. Volume 2 (Studies in Reformed Theology 5).
02146: EGMOND, A. VAN - Heilzaam geloof. Verzamelde artikelen.
03748: EHBRECHT, WILFRIED (ED.) - Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit (Städteforschung - Reihe A - Darstellungen 9).
18930: EHRHARDT, ARNOLD - The Acts of the Apostles. Ten Lectures.
03489: EIJNATTEN, JORIS VAN - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre (diss.).
32710: EISELE, WILFRIED - Welcher Thomas? Studien zur Text- und Überlieferungsgeschichte des Thomasevangeliums (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 259).
32250: (PICHT, GEORG) EISENBART, CONSTANZE (ED.) - Georg Picht - Philosophie der Verantwortung.
12185: EISENMAN, ROBERT AND MICHAEL WISE - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete vertaling en interpretatie van 50 sleutelteksten.
32115: EISSFELDT, OTTO - Kleine Schriften zum Alten Testament.
33314: EK, G. VAN - Tijd en ruimte. Een studie over Psalm 92.
03749: EKKART, R.E.O. - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843.
03337: EKKART, R.E.O. AND J. SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER (ED.) - Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
04168: ELBOGEN, ISMAR - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung.
07349: ELERT, WERNER - Das christliche Ethos. Grundlinien der lutherischen Ethik.
31122: (THEODORUS PHARANENSIS) ELERT, WERNER - Der Ausgang der altkirchlichen Christologie. Eine Untersuchung über Theodor von Pharan und seine Zeit als Einführung in die alte Dogmengeschichte.
15199: (GILL, JOHN) ELLA, GEORGE M. - John Gill and Justification from Eternity. A Tercentenary Appreciation.
14164: (MÜNTZER, THOMAS) ELLIGER, WALTER - Thomas Müntzer. Leben und Werk.
32658: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) ELM, KASPAR (ED.) - Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 6).
31301: ELSHOF-BEUVENS, THEA - Trouw aan Christus' kerk. De geschiedenis van de christelijk-gereformeerden, de gereformeerden en de vrijgemaakt-gereformeerden van Doesburg en omstreken.
33504: (LÖWITH, KARL) ELST, ANDRÉ VAN DER - De bevrijding van de holbewoner. Karl Löwith en het herstel van de humaniteit (diss.).
19445: EMERTON, J.A. (ED.) - Studies in the Historical Books of the Old Testament (Supplements to Vetus Testamentum 30).
19446: EMERTON, J.A. (ED.) - Studies in the Pentateuch (Supplements to Vetus Testamentum 41).
19444: EMERTON, J.A. (ED.) - The Peshitta of the Wisdom of Solomon (Studia Post-Biblica 2).
978080142282999: EMMERSON, RICHARD K. AND BERNARD MCGINN (ED.) - The Apocalypse in the Middle Ages.
01057: (BONNET, GISBERTUS) END, ADRIANUS VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw (diss.).
11948: (CALIXT, GEORG) ENGEL, PETER - Die eine Wahrheit in der gespaltenen Christenheit. Untersuchungen zur Theologie Georg Calixts (Göttinger theologische Arbeiten 4).
30646: (CALVIN) ENGEL, MARY POTTER - John Calvin's Perspectival Anthropology.
22027: ENGELBRECHT, BENJAMIN - Die vrye gebed en die formuliergebed in die reformatoriese kerke (diss.).
33416: (BUCER, MARTIN) ENGELBRECHT, ANTON - Abconterfeytung Martin Butzers (1546) (Corpus Catholicorum 31).
11807: (BILDERDIJK, WILLEM) ENGELFRIET, L. - Bilderdijk en het jodendom. Bilderdijks waardering van het joodse denken in confrontatie met zijn tijd.
03686: ENNEN, EDITH - De Europese stad in de middeleeuwen.
11419: EPTING, KARL-CHRISTOPH - Ein Gespräch beginnt. Die Anfänge der Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung in den Jahren 1910 bis 1920 (Basler Studien zur historischen und systematischen Theologie 16).
17444: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein (Ambo-Klassiek).
17604: ERASMUS, DESIDERIUS - The Colloquies of Erasmus.
08426: (CALVIN) ERICHSON, ALFREDUS (ED.) - Bibliographia Calviniana. Catalogus chronologicus operum Calvini. Catalogus systematicus operum quae sunt de Calvino.
23499: ERNST, ALLIE M. - Martha from the Margins. The Authority of Martha in Early Christian Tradition (Supplements to Vigiliae Christianae 98).
34746: ERWICH, RENÉ - Gemeente in beeld. Vragen naar vitaliteit.
34168: (CATHARINA ALEXANDRINA) ES, HILDO VAN AND LUDO JONGEN (ED.) - Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië (Middelnederlandse tekstedities 14).
14182: ESTEP, WILLIAM R. (ED.) - Anabaptist Beginnings (1523-1533). A Source Book (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 16).
07370: ESTIÉ, PAUL - De stichting van een kerkgenootschap. Ontstaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (diss.).
07371: ESTIÉ, PAUL - Het vluchtige bestaan van de eerste Nederlandse Lutherse gemeente. Antwerpen 1566-1567.
07372: ESTIÉ, PAUL - Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam 1636-1992.
18070: EVANS, C.F. - Resurrection and the New Testament (Studies in Biblical Theology - Second Series 12).
13187: EVANS, G.R. - Philosophy and Theology in the Middle Ages.
10594: EVANS, G.R. AND J. ROBERT WRIGHT (ED.) - The Anglican Tradition. A Handbook of Sources.
19382: EVANS, CRAIG A. - To See and not Perceive. Isaiah 6.9-10 in Early Jewish and Christian Interpretation (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 64).
17132: EVANS, G.R. - Problems of Authority in the Reformation Debates.
29010: (BENGEL, JOHANN ALBRECHT) EVENHUIS, RUDOLF BARTELD - De biblicistisch-eschatologische theologie van Johann Albrecht Bengel (diss.).
34037: (MOODY, DWIGHT LYMAN) EVENSEN, BRUCE J. - God's Man for the Gilded Age. D.L. Moody and the Rise of Modern Mass Evangelism.
11658: EXALTO, K. - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
11426: EXALTO, JOHN AND JAN-KEES KARELS - Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754.
27009: EXALTO, JOHN - Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland.
30504: FABER, J. - Essays in Reformed Doctrine.
32147: (CALVIN) FABER, EVA-MARIA - Symphonie von Gott und Mensch. Die responsorische Struktur von Vermittlung in der Theologie Johannes Calvins.
27088: FABRICIUS, CAJUS (ED.) - Die bischöfliche Methodistenkirche. Ihre Kirchenordnung und ihre Katechismen (Corpus Confessionum - 20. Abteilung - Englische Evangelisationsgemeinschaften 1).
27036: FABRICIUS, CAJUS (ED.) - Die Brüdergemeine. Kirchenordnungen, Lieder, Liturgien und Lehrschriften der Herrnhuter (Corpus Confessionum - 10. Abteilung - Deutsche Erweckungs- und Heiligungsbewegungen 1).
30163: FAFIÉ, TH.A., J.L.J. MEINERS, AND C.CH.G. VISSER (ED.) - Hoe het lutherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland. Volume 1.
19645: FAHNER, C. AND J. POEDER - De Griekse tekst van het Oude Testament. Genesis. Gedecodeerd, geanalyseerd en van Nederlandse equivalenten voorzien.
33428: FAIRBAIRN, PATRICK - Pastoral Epistles (Limited Classical Reprint Library).
33427: FAIRBAIRN, PATRICK - An Exposition of Ezekiel (Limited Classical Reprint Library).
33407: FAIRBAIRN, DONALD - Grace and Christology in the Early Church (The Oxford Early Christian Studies).
13188: FAIRWEATHER, EUGENE R. (ED.) - A Scholastic Miscellany: Anselm to Ockham (The Library of Christian Classics 10).
31215: FAIVRE, ALEXANDRE - Chrétiens et églises des identités en construction. Acteurs, structures, frontières du champ religieux chrétien (Histoire).
13487: FALK, FRANZ - Die deutschen Sterbebüchlein von der ältesten Zeit des Buchdruckes bis zum Jahre 1520.
18156: (KNOX, JOHN) FARMER, W.R., C.F.D. MOULE, AND R.R. NIEBUHR (ED.) - Christian History and Interpretation: Studies Presented to John Knox.
13148: (WYCLIFFE, JOHN) FARR, WILLIAM - John Wyclif as Legal Reformer (Studies in the History of Christian Thought 10).
978056735357399: FARROW, DOUGLAS - Ascension Theology.
16058: FASOL, AL - With a Bible inTheir Hands. Southern Baptist Preaching, 1679-1979.
03867: FASSEUR, CEES - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
14178: (ROTENFELDER, JÖRG PROBST) FAST, HEINOLD AND GOTTFRIED SEEBASS (ED.) - Briefe und Schriften oberdeutscher Täufer 1527-1555. Das 'Kunstbuch' des Jörg Probst Rotenfelder gen. Maler (Burgerbibliothek Bern, Cod. 464) (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 78 - Quellen zur Geschichte der Täufer 17).
30724: (COCCEJUS, JOHANNES) FAULENBACH, HEINER - Weg und Ziel der Erkenntnis Christi. Eine Untersuchung zur Theologie des Johannes Coccejus (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 36).
16199: FAWCETT, ARTHUR - The Cambuslang Revival. The Scottish Evangelical Revival of the Eighteenth Century.
30941: FAWCETT, TIMOTHY J. - The Liturgy of Comprehension 1689. An Abortive Attempt to Revise the Book of Common Prayer (Alcuin Club Collections 54).
31855: FEASEY, HENRY JOHN - Ancient English Holy Week Ceremonial.
30414: (LUTHER) FEBVRE, LUCIEN - Martin Luther.
11952: FEIL, ERNST - Religio. Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 36).
34415: (JOHNSON, SAMUEL LEWIS) FEINBERG, JOHN S. (ED.) - Continuity and Discontinuity. Perspectives on the Relationship Between the Old and New Testaments. Essays in Honor of S. Lewis Johnson, Jr.
05913: FEINBERG, CHARLES LEE - The Prophecy of Ezekiel. The Glory of the Lord.
10396: (SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST) FEITH, J.W.P. - Brieven van Schleiermacher, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven.
13382: (FRANCISCUS ASSISIENSIS) FELD, HELMUT - Franziskus von Assisi und seine Bewegung.
31463: FELMY, KARL CHRISTIAN, GEORG KRETSCHMAR, FAIRY VON LILIENFELD, AND CLAUS-JÜRGEN ROEPKE (ED.) - Tausend Jahre Christentum in Rußland. Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus'.
22174: FENDT, LEONHARD - Einführung in die Liturgiewissenschaft (Sammlung Töpelmann - 2. Reihe - Hilfsbücher zum theologischen Studium 5).
978080282221599: FERGUSON, EVERETT - Backgrounds of Early Christianity.
09324: FERGUSON, THOMAS C. - The Past is Prologue. The Revolution of Nicene Historiography (Supplements to Vigiliae Christianae 75).
01776: FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE AND DEREK WILSON - Reformatie. Het christendom en de wereld (1500-2000).
32899: FEWSTER, GREGORY P. - Creation Language in Romans 8. A Study in Monosemy (Linguistic Biblical Studies 8).
34642: FEYLINGIUS, JOHANNES WILHELMUS - Uytgesogte leer-redenen [...].
32794: FICHTENAU, HEINRICH - Heretics and Scholars in the High Middle Ages 1000-1200.
09152: FIELD JR., LESTER L. (ED.) - On the Communion of Damasus and Meletius: Fourth-Century Synodal Fomulae in the Codex Veronensis LX. With Critical Edition and Translation (Studies and Texts 145).
05874: FIJNVANDRAAT, J.G. - Waarheid en liefde. Bijbelstudies bij de Tweede en Derde Brief van Johannes.
04406: FINE, STEVEN - Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue. Cultural Interaction during the Greco-Roman Period (Baltimore Studies in the History of Judaism).
30449: (BONIFACIUS VIII) FINKE, HEINRICH - Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 2).
978019821868599: FIRTH, KATHARINE R. - The Apocalyptic Tradition in Reformation Britain 1530-1645 (Oxford Historical Monographs).
14064: (MÜNTZER, THOMAS) FISCHER, LUDWIG (ED.) - Die lutherischen Pamphlete gegen Thomas Müntzer (Deutsche Texte 39).
29073: (KNOBELSDORFF, CURT VON) FISCHER, GOTTLIEB - Curt von Knobelsdorff. Ein Edelmann von zwiefachem Adel. Lebensbild.
32345: (CALVIN) FISCHER, ALFONS - Calvins Eschatologie in der Erstausgabe der 'Christianae Religionis Institutio' 1536.
22175: FISCHER, BALTHASAR AND JOHANNES WAGNER (ED.) - Paschatis Sollemnia. Studien zu Osterfeier und Osterfrömmigkeit.
22176: FISCHER, BALTHASAR AND JOHANNES WAGNER (ED.) - Paschatis Sollemnia. Studien zu Osterfeier und Osterfrömmigkeit.
12171: FISHER, LOREN R. AND STAN RUMMEL (ED.) - Ras Shamra Parallels. The Texts from Ugarit and the Hebrew Bible (Analecta Orientalia 49-51).
18212: FITZGERALD, JOHN T. (ED.) - Friendship, Flattery, and Frankness of Speech. Studies on Friendship in the New Testament World (Supplements to Novum Testamentum 82).
26016: FITZGERALD, JOHN T., DIRK OBBINK, AND GLENN S. HOLLAND (ED.) - Philodemus and the New Testament World (Supplements to Novum Testamentum 111).
18077: FITZMYER, JOSEPH A. - To Advance the Gospel. New Testament Studies (The Biblical Resource Series).
33731: FIX, ANDREW C. - Prophecy and Reason. The Dutch Collegiants in the Early Enlightenment.
17283: (STRAUSS, GERALD) FIX, ANDREW C. AND SUSAN C. KARANT-NUNN (ED.) - Germania Illustrata. Essays on Early Modern Germany Presented to Gerald Strauss (Sixteenth Century Essays & Studies 18).
18850: FJÄRSTEDT, BIÖRN - Synoptic Tradition in 1 Corinthians. Themes and Clusters of Theme Words in 1 Corinthians 1-4 and 9 (diss.).
33105: FLASCH, KURT - Einführung in die Philosophie des Mittelalters (Die Philosophie).
31681: FLIERMAN, ALFONSUS DOMINICUS MARIA - Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie. Een empirisch-theologische studie (diss.).
05915: FLINT, V. PAUL - Strangers and Pilgrims. A Study of Genesis.
11432: FLOREY, GERHARD - Bischöfe, Ketzer, Emigranten. Der Protestantismus im Lande Salzburg von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
27089: FLORIJN, H. - De Ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907.
19448: FLOSS, JOHANNES PETER - Jahwe dienen - Göttern dienen. Terminologische, literarische und semantische Untersuchung einer theologischen Aussage zum Gottesverhältnis im Alten Testament (Bonner biblische Beiträge 45).
13549: FOAKES JACKSON, F.J. - An Introduction to the History of Christianity A.D. 590-1314.
19451: FOHRER, GEORG - Das Alte Testament. Einführung in Bibelkunde und Literatur des Alten Testaments und in Geschichte und Religion Israels.
19449: FOHRER, GEORG - Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments (Theologische Bibliothek Töpelmann 24).
19450: FOHRER, GEORG - Die Propheten des Alten Testaments.
07288: (LUTHER) FORCK, GOTTFRIED - Die Königsherrschaft Jesu Christi bei Luther.
26258: FORNBERG, TORD - An Early Church in a Pluralistic Society. A Study of 2 Peter (Coniectanea Biblica - New Testament Series 9).
31025: FORRESTER, DUNCAN B. AND DOUGLAS M. MURRAY (ED.) - Studies in the History of Worship in Scotland.
34089: FÖRSTEMANN, KARL EDUARD, OTTO HARTWIG, AND KARL GERHARD (ED.) - Album Academiae Vitebergensis. Ältere Reihe.
11434: FORSTER, MARC R. - The Counter-Reformation in the Villages. Religion and Reform in the Bishopric of Speyer, 1560-1720.
30339: (AUGUSTINUS, AURELIUS) FÖRSTER, GUNTRAM, ANDREAS E.J. GROTE, AND CHRISTOF MÜLLER (ED.) - Spiritus et Littera. Beiträge zur Augustinus-Forschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Cornelius Petrus Mayer OSA (Cassiciacum 39/6 - Res et Signa 6).
18851: FORTNA, ROBERT TOMSON - The Fourth Gospel and its Predecessor. From Narrative Source to Present Gospel (Studies of the New Testament and its World).
30886: FORTNA, ROBERT TOMSON - The Gospel of Signs. A Reconstruction of the Narrative Source Underlying the Fourth Gospel (SNTS - Monograph Series 11).
19317: FOSTER, ROBERT L. AND DAVID M. HOWARD (ED.) - 'My Words are Lovely.' Studies in the Rhetoric of the Psalms (Library of Hebrew Bible - Old Testament Studies 467).
15297: FOSTER, STEPHEN - The Long Argument. English Puritanism and the Shaping of New England Culture, 1570-1700.
05916: FOX, EVERETT - Now these are the Names. A New English Rendition of the Book of Exodus.
32714: FRAHM-ARP, MARIA - Professional Women in South African Pentecostal Charismatic Churches (Studies of Religion in Africa 38).
18725: FRANCK, ESKIL - Revelation Taught. The Paraclete in the Gospel of John (Coniectanea Biblica - New Testament Series 14).
29034: FRANCKE, AUGUST HERMANN - Streitschriften (Texte zur Geschichte des Pietismus - Abteilung 2 - August Hermann Francke: Schriften und Predigten 1).
29033: FRANCKE, AUGUST HERMANN - Der Briefwechsel Carl Hildebrand von Cansteins mit August Hermann Francke (Texte zur Geschichte des Pietismus - Abteilung 3 - August Hermann Francke: Handschriftlicher Nachlass 1)
03490: FRANCKEN, A.W. - Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw.
13055: FRANK, KARL SUSO - Geschichte des christlichen Mönchtums (Grundzüge 25).
23105: FRANK, KARL SUSO - Grundzüge der Geschichte der Alten Kirche.
23217: FRANK, KARL SUSO - Grundzüge der Geschichte der Alten Kirche (Grundzüge 55).
30687: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) FRANK, GÜNTER (ED.) - Der Theologe Melanchthon (Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 5).
07289: (LUTHER) FRANKE, CARL - Grundzüge der Schriftsprache Luthers in allgemeinverständlicher Darstellung. Volume 3: Luthers Satzlehre.
10868: FRANKEN, J., P. SCHELLING, AND O. SONDORP (ED.) - Geloven in samen leven. Bijbelse kernwoorden in missionair en diaconaal werk.
13039: DER FRANKFURTER - Eine deutsche Theologie.
17448: FRANZ, GÜNTHER - Der deutsche Bauernkrieg.
32785: FRANZ, GÜNTHER (ED.) - Urkundliche Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte. Volume 4: Wiedertäuferakten 1527-1626 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 11/4).
13106: (MOORE, ROBERT IAN) FRASSETTO, MICHAEL (ED.) - Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages. Essays on the Work of R.I. Moore (Studies in the History of Christian Traditions 129).
33830: (CALLAHAN, DANIEL F.) FRASSETTO, MICHAEL, MATTHEW GABRIELE, AND JOHN D. HOSLER (ED.) - Where Heaven and Earth Meet. Essays on Medieval Europe in Honor of Daniel F. Callahan (Studies in the History of Christian Traditions 174).
31393: (PRUYSTINCK, ELIGIUS) FREDERICHS, JULIUS - De secte der Loïsten of Antwerpsche Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers (Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis 2).
03317: FREDERICQ, PAUL - Onze historische volksliederen van vòòr de godsdienstige beroerten der 16de eeuw.
32941: FREISTEDT, EMIL - Altchristliche Totengedächtnistage und ihre Beziehung zum Jenseitsglauben und Totenkultus der Antike (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 24).
30115: (CALVIN) FREUDENBERG, MATTHIAS AND J. MARIUS J. LANGE VAN RAVENSWAAY (ED.) - Calvin und seine Wirkungen. Vorträge der 7. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus.
18420: FRIEDRICH, JOHANNES - Gott im Bruder? Eine methodenkritische Untersuchung von Redaktion, Überlieferung und Traditionen in Mt 25, 31-46 (Calwer Theologische Monographien - Reihe A - Bibelwissenschaft 7).
17454: (HYPERIUS, ANDREAS) FRIELINGHAUS, DIETER - Ecclesia und Vita. Eine Untersuchung zur Ekklesiologie des Andreas Hyperius (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 23).
02856: FRIES, HEINRICH AND GEORG KRETSCHMAR (ED.) - Klassiker der Theologie.
33402: FRIESEN, STEVEN J., SARAH A. JAMES, AND DANIEL N. SCHOWALTER (ED.) - Corinth in Contrast. Studies in Inequality (Supplements to Novum Testamentum 155).
32920: (MÜNTZER, THOMAS) FRIESEN, ABRAHAM AND HANS-JÜRGEN GOERTZ (ED.) - Thomas Müntzer (Wege der Forschung 491).
30265: FRIESEN, STEVEN J., DANIEL N. SCHOWALTER, AND JAMES C. WALTERS (ED.) - Corinth in Context. Comparative Studies on Religion and Society (Supplements to Novum Testamentum 134).
30592: FRITZ, VOLKMAR - Tempel und Zelt. Studien zum Tempelbau in Israel und zu dem Zeltheiligtum der Priesterschrift (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 47).
33033: FROMM, HANS, WOLFGANG HARMS, AND UWE RUBERG (ED.) - Verbum et signum.
17140: FROMMENT, ANTHOINE (ED.) - Les actes et gestes merveilleux de la cité de Geneve nouvellement convertie à l'Evangille, faictz du temps de leur Reformation et comment ils l'ont receue, redigez par escript en fourme de Chroniques, Annales ou Hystoyres commençant l'an MDXXXII.
17120: (ERASMUS, DESIDERIUS) FROUDE, J.A. - Desiderius Erasmus. Zijn leven en zijne brieven.
03903: FRUIN, ROBERT - Robert Fruin's verspreide geschriften. Met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap.
23285: FRUYTIER, J. (ET AL.) - Christendom en oudheid. Verslagboek van de Klassieke Studieconferentie te Hees bij Nijmegen, 4-7 augustus 1947.
18080: FUGLSETH, KARE SIGVALD - Johannine Sectarianism in Perspective. A Sociological, Historical, and Comparative Analysis of Temple and Social Relationships in the Gospel of John, Philo and Qumran (Supplements to Novum Testamentum 119).
978311015204399: (AUGUSTINUS, AURELIUS) FUHRER, THERESE - Augustin contra Academicos (vel De Academicis Bücher 2 und 3). Einleitung und Kommentar (Patristische Texte und Studien 46).
09983: FUHRER, THERESE (ED.) - Die christlich-philosophischen Diskurse der Spätantike: Texte, Personen, Institutionen. Akten der Tagung vom 22.-25. Februar 2006 am Zentrum für Antike und Moderne der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Philosophie der Antike 28).
04171: FUKS,LAJB - Die hebräischen und aramäischen Quellen des altjiddischen Epos Melokim-Buk (diss.).
31890: FUMAGALLI, VITO - Als de hemel zich verduistert. De geschiedenis van het middeleeuwse levensgevoel (Historische Reeks).
18853: FUNK, ALOYS - Status und Rollen in den Paulusbriefen. Eine inhaltsanalytische Untersuchung zur Religionssoziologie (Innsbrucker theologische Studien 7).
21006: FUNK, WOLF-PETER, PAUL-HUBERT POIRIER, MADELEINE SCOPELLO, AND JOHN D. TURNER - L'allogène (NH XI, 3) (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Textes' 30).
03846: FURET, FRANÇOIS AND RAN HALÉVI - La monarchie républicaine. La Constitution de 1791 (Les Constitutions françaises).
03821: GAASTRA, F.S. - De geschiedenis van de VOC.
27091: GAAY FORTMAN, B. DE - Figuren uit het Reveil. Opstellen van Mr. B. de Gaay Fortman (1884-1961), uitgegeven door de Stichting Het Réveil-Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan.
17323: (ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work.
17744: (ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk (Beck'sche Elementarbücher).
31103: (ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
29041: GÄBLER, ULRICH AND PETER SCHRAM (ED.) - Erweckung am Beginn des 19. Jahrhunderts. Referate einer Tagung an der Freien Universität Amsterdam 26.-29. März 1985.
31525: (ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli im 20. Jahrhundert. Forschungsbericht und annotierte Bibliographie 1897-1972.
23420: GALAND-HALLYN, PERRINE AND VINCENT ZARINI (ED.) - Manifestes littéraires dans la latinité tardive. Poétique et rhétorique. Actes du Colloque international de Paris, 23-24 mars 2007 (Collection des Études Augustiniennes - Série Antiquité 188).
34699: GALINSKY, KARL (ED.) - Memory in Ancient Rome and Early Christianity.
32397: GALLOWAY, LINCOLN E. - Freedom in the Gospel. Paul's Exemplum in 1 Cor 9 in Conversation with the Discourses of Epictetus and Philo (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 38).
18798: GALOT, J. - Etre né de Dieu. Jean 1, 13 (Analecta Biblica 37).
09500: GALURA, BERNARD - Das wahre Urchristenthum, oder die Lehre und das Leben der Christen in den vier ersten christlichen Jahrhunderten aus den Quellen jener Zeit [...] (Bibliothek für Geschichte, Philosophie und Theologie 4/4).
33462: GALVÃO-SOBRINHO, CARLOS R. - Doctrine and Power. Theological Controversy and Christian Leadership in the Later Roman Empire (Transformation of the Classical Heritage 51).
23075: GAMBER, KLAUS - Zeugen des Herrn. Zeugnis der Martyrer der Frühkirche nach zeitgenössischen Gerichtsakten, Briefen und Berichten.
13201: (GILBERTUS PORRETANUS) GAMMERSBACH, SUITBERT - Gilbert von Poitiers und seine Prozesse im Urteil der Zeitgenossen (Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung 5).
33186: GANOCZY, ALEXANDRE - Einführung in die Dogmatik (Die Theologie).
30475: GANSFORT, WESSEL - Opera (Monumenta Humanistica Belgica 1).
29043: GANZ, JAKOB - Die Jugendjahre des Jakob Ganz, gewesenen Vikars auf Staufberg.
29042: GANZ, JAKOB - Geistliche Briefe des sel. Vicars Jakob Ganz. Zur Erweckung und Belebung des verborgenen Lebens durch Christum in Gott.
19614: (LABUSCHAGNE, CASPER JEREMIAH) GARCÍA MARTÍNEZ, F., A. HILHORST, J.T.A.G.M. VAN RUITEN, AND A.S. VAN DER WOUDE (ED.) - Studies in Deuteronomy in Honour of C.J. Labuschagne on the Occasion of his 65th Birthday (Supplements to Vetus Testamentum 53).
12187: GARCÍA MARTÍNEZ, F. AND A.S. VAN DER WOUDE - De rollen van de Dode Zee.
04467: (HILHORST, ANTONIUS) GARCÍA MARTÍNEZ, FLORENTINO AND GERARD P. LUTTIKHUIZEN (ED.) - Jerusalem, Alexandria, Rome. Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 82).
30775: GARHAMMER, ERICH (ED.) - Ecclesia semper reformanda. Kirchenreform als bleibende Aufgabe.
34201: GARLINGTON, DON - Exegetical Essays.
34548: GARRETT, SUSAN R. - The Temptations of Jesus in Mark's Gospel.
26018: GASQUE, WARD - A History of the Criticism of the Acts of the Apostles (Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 17).
24204: GASS, W. - Geschichte der Protestantischen Dogmatik in ihrem Zusammenhange mit der Theologie überhaupt.
09449: DOROTHEUS VON GAZA - Doctrinae diversae - Die geistliche Lehre (Fontes Christiani 37).
13150: (GERARDUS ZUTPHANIENSIS) GEESINK, GERHARD HERMAN JOHANNES WILHELM JACOBUS - Gerard Zerbolt van Zutfen (diss.).
978907957831399: (AUGUSTINUS, AURELIUS) GEEST, PAUL VAN - Geld, God en geluk. Augustinus in miniaturen.
978904291627299: (AUGUSTINUS, AURELIUS) GEEST, P. VAN AND J. VAN OORT (ED.) - Augustiniana Neerlandica. Aspecten van Augustinus' spiritualiteit en haar doorwerking.
11748: GEIGER, MAX - Die Basler Kirche und Theologie im Zeitalter der Hochorthodoxie.
04172: GEIS, ROBERT RAPHAEL AND HANS-JOACHIM KRAUS (ED.) - Versuche des Verstehens. Dokumente jüdisch-christlicher Begegnung aus den Jahren 1918-1933.
31428: GEISBERG, MAX - Die Münsterischen Wiedertäufer und Aldegrever. Eine ikonographische und numismatische Studie (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 76).
10597: GELDER, B. VAN - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken.
03127: (HOOFT, CORNELIS PIETERSZ) GELDER, H.A.E. VAN - De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626 (diss.).
31410: GELDER, B. VAN AND E.G. HOEKSTRA - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken.
978900412288899: GELDERBLOM, ARIE-JAN, JAN L. DE JONG, AND MARC VAN VAECK (ED.) - The Low Countries as a Crossroads of Religious Beliefs (Intersections 3).
05773: GELDEREN, C. VAN AND W.H. GISPEN - Het boek Hosea (COT - Commentaar op het Oude Testament).
01947: (KRUIJTER, KEES DE) GELDEREN, JAN VAN, ARJAN VAN 'T RIET, AND FRANS ROZEMOND (ED.) - Cruut-hof. Opstellen voor Kees de Kruijter.
13080: (HENRICUS GANDAVENSIS) GELISSEN, M.G.H. - Natuur en genade volgens Hendrik van Gent.
978904293401699: GEMEINHARDT, PETER (ED.) - Was ist Kirche in der Spätantike? Publikation der Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft in Duderstadt und Göttingen (02.-05.01.2015) (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 14).
03869: GEMERT, G.A. VAN, J. SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, AND A.J. VANDERJAGT (ED.) - 'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken'. Groningse geleerden 1614-1989.
19070: GEMSER, B. (ET AL.) - Studies on Psalms (Oudtestamentische studiën 13).
08603: (CALVIN) GENDEREN, J. VAN (ET AL.) - Zicht op Calvijn.
18549: GENTHE, HANS JOCHEN - Kleine Geschichte der neutestamentlichen Wissenschaft.
22199: GERBER, RUDOLF - Zur Geschichte des mehrstimmigen Hymnus. Gesammelte Aufsätze (Musikwissenschaftliche Arbeiten 21).
30817: GERBER, BARBARA - Jud Süß. Aufstieg und Fall im frühen 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur historischen Antisemitismus- und Rezeptionsforschung (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 16).
03219: GEREMEK, BRONISLAW - Het Kaïnsteken. Het beeld van armen en vagebonden in de Europese literatuur van de 15e tot de 17e eeuw.
29045: GERHARD, JOHANN - Ein vnd Fünfftzig Gottselige / Christliche Evangelische Andachten / oder Geistreiche Betrachtungen. Poetisch bearbeitet von Burcard Großmann (1608) (Doctrina et Pietas - Abteilung 1 - Johann Gerhard-Archiv 4).
18935: GERHARDSSON, BIRGER - The Testing of God's Son (Matt 4:1-11 and Par). An Analysis of an Early Christian Midrash (Coniectanea Biblica - New Testament Series 2).
03611: (OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN) GERLACH, HENDRIK - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den Staet' (diss.).
23341: GERLINGS, ARNOLDA CONSTANTIA ELIANA - De vrouw in het oud-christelijke gemeenteleven (diss.).
17197: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) GERLO, ALOÏS - De briefwisseling van Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde. Een inventaris (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica 14).
17367: (ERASMUS, DESIDERIUS) GERLO, ALOÏS - Erasmus van Rotterdam. Zeven studies (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 41).
03750: GERRETSON, C. - Verzamelde werken.
30460: (HÖDL, LUDWIG) GERWING, MANFRED AND GODEHARD RUPPERT (ED.) - Renovatio et reformatio. Wider das Bild vom 'finsteren' Mittelalter. Festschrift für Ludwig Hödl zum 60. Geburtstag.
23338: (DIDYMUS ALEXANDRINUS) GESCHÉ, ADOLPHE - La christologie du 'Commentaire sur les Psaumes' découvert à Toura (Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica vel in Facultate Iuris Canonici consequendum conscriptae - Series 3 - 7).
26204: GESE, MICHAEL - Das Vermächtnis des Apostels. Die Rezeption der paulinischen Theologie im Epheserbrief (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 99).
17403: (MORUS, PHILIPPUS) GEURTS, P.M.M. - De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, Neolatijns dichter. Met aanhangsel: Werken van Philippus Morus (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 21).
03753: GEURTS, P.A.M. AND A.E.M. JANSSEN (ED.) - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (Geschiedenis in veelvoud 19 & 20).
30283: GEURTS, P.A.M. - De Nederlandse opstand in de pamfletten 1566-1584 (HES Historische Herdrukken 3).
10870: GEUS, MARTIN DE - Ruim leven. Gastvrij geloven.
10991: GEYBELS, HANS - Cognitio Dei experimentalis. Theologisch-epistemologische genealogie van de christelijke religieuze ervaring (diss.).
32206: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) GEYER, HANS-GEORG - Von der Geburt des wahren Menschen. Probleme aus den Anfängen der Theologie Melanchthons.
07292: (LUTHER) GHISELLI, ANJA, KARI KOPPERI, AND RAINER VINKE (ED.) - Luther und Ontologie. Das Sein Christi im Glauben als strukturierendes Prinzip der Theologie Luthers. Referate der Fachtagung des Instituts für Systematische Theologie der Universität Helsinki [...] 1992 (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 31).
11666: GIESELER, J.C.L. - Die protestantische Kirche Frankreichs von 1787 bis 1846.
13273: GILL, JOSEPH - Konstanz und Basel-Florenz (Geschichte der ökumenischen Konzilien 9).
11441: GILOMEN-SCHENKEL, ELSANNE (ED.) - Die Augustiner-Chorherren und die Chorfrauen-Gemeinschaften in der Schweiz (Helvetia Sacra - Abteilung 4 - Die Orden mit Augustinerregel 2).
23092: (AUGUSTINUS, AURELIUS) GILSON, ÉTIENNE - Les métamorphoses de la cité de Dieu (Chaire Cardinal Mercier 1952).
13535: (THOMAS AQUINAS) GILSON, ÉTIENNE - Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin (Études de philosophie médiévale 1).
12159: GINKEL, J.J. VAN, H.L. MURRE-VAN DEN BERG, AND T.M. VAN LINT (ED.) - Redefining Christian Identity. Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of Islam (Orientalia Lovaniensia Analecta 134).
13255: (THOMAS A KEMPIS) GINNEKEN, JAC. VAN (ED.) - Trois textes pré-Kempistes du premier livre de l'imitation (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen - Afdeeling Letterkunde - Nieuwe Reeks 44).
13256: (THOMAS A KEMPIS) GINNEKEN, JAC. VAN (ED.) - Trois textes pré-Kempistes du second livre de l'imitation (Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen - Afdeeling Letterkunde - Nieuwe Reeks 46).
31628: GINZBERG, LOUIS - The Legends of the Jews.
05534: GISPEN, W.H. - Het boek Numeri. Volume 2: Hoofdstuk 20:14-36:13 (COT - Commentaar op het Oude Testament).
05536: GISPEN, W.H. - Genesis. Volume 2: Genesis 11:27-25:11 (COT - Commentaar op het Oude Testament).
05533: GISPEN, W.H. - Het boek Numeri. Volume 1: Hoofdstuk 1:1-20:13 (COT - Commentaar op het Oude Testament).
33791: GIULEA, DRAGOS ANDREI - Pre-Nicene Christology in Paschal Contexts. The Case of the Divine Noetic Anthropos (Supplements to Vigiliae Christianae 123).
20021: GIVERSEN, SØREN - Apocryphon Johannis. The Coptic Text of the Apocryphon Johannis in the Nag Hammadi Codex II with Translation, Introduction and Commentary (Acta Theologica Danica 5).
18084: GLAD, CLARENCE E. - Paul and Philodemus. Adaptability in Epicurean and Early Christian Psychagogy (Supplements to Novum Testamentum 81).
17450: GLADE, WINFRIED - Die Taufe in den vorcanisianischen katholischen Katechismen des 16. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 27).
34861: GLEEDE, BENJAMIN - Parabiblica Latina. Studien zu den griechisch-lateinischen Übersetzungen parabiblischer Literatur unter besonderer Berücksichtigung der apostolischen Väter (Supplements to Vigiliae Christianae 137).
32125: (CALVIN) GLOEDE, GÜNTER - Theologia naturalis bei Calvin (Tübinger Studien zur systematischen Theologie 5).
10711: GLOEGE, GERHARD - Theologische Traktate. Volume 1: Heilsgeschehen und Welt.
30965: GLOEGE, GERHARD - Reich Gottes und Kirche im Neuen Testament.
05414: GLOVER, RICHARD - A Teacher's Commentary on the Gospel of Matthew.
09457: GNILKA, CHRISTIAN - Chrêsis. Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur. Volume 9: Sieben Kapitel über Natur und Menschenleben.
09606: (PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS) GNILKA, CHRISTIAN - Prudentiana. Volume 1: Critica.
22160: GOBIUS DU SART, JOAN WILLEM FREDERIK - De geschiedenis van de liturgische geschriften der Nederlandsch Hervormde Kerk op nieuw onderzocht (diss.).
28022: GODET, FREDERIC L. - Studies in Paul's Epistles (Kregel Bible Study Aids).
05918: GODET, FREDERIC LOUIS - Commentary on John's Gospel (Kregel Reprint Library).
05919: GODET, FREDERIC LOUIS - Commentary on Romans (Kregel Classic Commentary Series).
26020: GOEBEL, SIEGFRIED - Neutestamentliche Schriften, griechisch, mit kurzer Erklärung (1. Folge).
30129: GOEDHART, HENDRIK - De slothymne van het Manual of Discipline. A Theological-Exegetical Study of 1 QS X,9-XI,22 (diss.).
17147: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Pfaffenhaß und groß Geschrei. Die reformatorischen Bewegungen in Deutschland 1517-1529.
14115: GOERTZ, HANS-JÜRGEN (ED.) - Umstrittenes Täufertum 1525-1975. Neue Forschungen.
14140: GOERTZ, HANS-JÜRGEN - Die Täufer. Geschichte und Deutung.
14065: (MÜNTZER, THOMAS) GOERTZ, H.-J. - Innere und äussere Ordnung in der Theologie Thomas Müntzers (Studies in the History of Christian Thought 2).
11612: GOETERS, WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis 1670.
17628: GOETERS, J.F. GERHARD (ED.) - Die Beschlüsse des Weseler Konvents von 1568 (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 30).
14031: (HÄTZER, LUDWIG) GOETERS, J.F. GERHARD - Ludwig Hätzer (ca. 1500 bis 1529). Spiritualist und Antitrinitarier. Eine Randfigur der frühen Täuferbewegung (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 25).
13480: (WILLIBRORDUS) GOETZINGER, NIKOLAUS (ED.) - Willibrordus. Echternacher Festschrift zur XII. Jahrhundertfeier des Todes des heiligen Willibrord - Willibrordus. Recueil de mémoires publiés pour le XIIe centenaire de la mort de Saint Willibrord.
31894: GOEZ, WERNER - Lebensbilder aus dem Mittelalter. Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer.
24332: GOGARTEN, FRIEDRICH - Gehören und Verantworten. Ausgewählte Aufsätze.
07453: (LUTHER) GOGARTEN, FRIEDRICH) - Luthers Theologie.
09119: (ORIGENES) GÖGLER, ROLF - Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes.
23544: GOLDLUST, BENJAMIN AND FRANÇOIS PLOTON-NICOLLET (ED.) - Le païen le chrétien, le profane. Recherches sur l'Antiquité tardive (Religions dans l'Histoire).
17406: (NAUSEA, FRIEDRICH) GOLLOB, HEDWIG - Bischof Friedrich Nausea (1496-1552). Probleme der Gegenreformation.
24057: GONZALEZ, MICHELLE A. - Created in God's Image. An Introduction to Feminist Theological Anthropology.
09501: GONZÁLEZ, JUSTO L. - Faith and Wealth. A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money.
28024: GOODING, DAVID - In de school van Christus. Johannes 13-17.
33231: GOODMAN, MARTIN - Judaism in the Roman World. Collected Essays (Ancient Judaism and Early Christianity 66).
34348: GOODWIN, THOMAS - Opera ofte alle de theologische werken [...].
13214: (LAMBERTUS LI BEGES) GOOSSENS, JEAN - De kwestie Lambertus 'li Beges' († 1177) (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der Letteren 110).
18085: GOPPELT, L. - Theologie des Neuen Testaments. Volume 1: Jesu Wirken in seiner theologischen Bedeutung (Göttinger theologische Lehrbücher).
19484: GOPPELT, LEONHARD - Typos. Die typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen.
26082: GOPPELT, LEONHARD - Typos. Die typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen.
03156: GORDON, D.J. - The Renaissance Imagination. Essays and Lectures.
19387: GOSSE, BERNARD - Isaïe 13,1-14,23 dans la tradition littéraire du livre d'Isaïe et dans la tradition des oracles contre les nations (Orbis Biblicus et Orientalis 78).
07047: (LUTHER) GÖTZE, RUTH - Wie Luther Kirchenzucht übte. Ein kritische Untersuchung von Luthers Bannsprüchen und ihrer exegetischen Grundlegung aus der Sicht unserer Zeit.
31197: GOUDRIAAN, AZA - Philosophische Gotteserkenntnis bei Suárez und Descartes im Zusammenhang mit der niederländischen reformierten Theologie und Philosophie des 17. Jahrhunderts (diss.).
32541: GOUGE, WILLIAM - Commentary on Hebrews.
20072: GOUNELLE, RÉMI - Les recensions byzantines de l'Évangile de Nicodème (Corpus Christianorum - Series Apocryphorum - Instrumenta 3).
19485: GOURGUES, MICHEL AND LÉO LABERGE (ED.) - 'De bien des manières'. La recherche biblique aux abords du XXIe siècle. Actes du Cinquantenaire de l'ACEBAC (1943-1993) (Lectio Divina 163).
24059: GRAAF, J. VAN DER, J. MAASLAND, AND W. VERBOOM (ED.) - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten. Volume 1.
24060: GRAAF, J. VAN DER AND I.A. KOLE (ED.) - Onthaast verwachten. Anno Domini - Op de drempel van een nieuw millennium. Essays.
01384: GRAAF, W. DE - Een monument der Afscheiding. De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1854-1954.
24333: GRAAF, J. VAN DER, J. MAASLAND, AND W. VERBOOM (ED.) - Het Woord der prediking. Handreiking voor predikanten. Volume 2.
10874: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme.
24341: GRAAFLAND, C. - Verantwoord gereformeerd. Een voortgezet gesprek.
26205: GRÄBE, PETRUS J. - The Power of God in Paul's Letters (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 123).
13339: GRABMANN, MARTIN - Die Geschichte der scholastischen Methode.
18856: GRABNER-HAIDER, ANTON - Paraklese und Eschatologie bei Paulus. Mensch und Welt im Anspruch der Zukunft Gottes (Neutestamentliche Abhandlungen - Neue Folge 4).
32607: (SUÁREZ, FRANCISCO) GRACIA, JORGE J.E. AND DOUGLAS DAVIS - The Metaphysics of Good and Evil According to Suárez. Metaphysical Disputations X and XI and Selected Passages from Disputation XXIII and other Works. Translation, with Introduction, Notes, and Glossary (Analytica).
33041: GRADON, PAMELA AND ANNE HUDSON (ED.) - English Wycliffite Sermons. Volume 4 (Oxford English Texts).
33042: GRADON, PAMELA AND ANNE HUDSON (ED.) - English Wycliffite Sermons. Volume 5 (Oxford English Texts).
17805: GRANE, LEIF (ED.) - University and Reformation. Lectures from the University of Copenhagen Symposium.
07048: (LUTHER) GRANE, LEIF AND BERNHARD LOHSE (ED.) - Luther und die Theologie der Gegenwart. Referate und Berichte des Fünften Internationalen Kongresses für Lutherforschung. Lund, Schweden 14.-20. August 1977.
07487: GRANE, LEIF - Die Confessio Augustana. Einführung in die Hauptgedanken der lutherischen Reformation (Göttinger theologische Lehrbücher).
34772: GRANT, JAMES H. - 1 & 2 Thessalonians: The Hope of Salvation (PW - Preaching the Word).
03342: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Taxes, liberty and property. The role of taxation in democratization and national unity 511-1787.
30917: GRASS, HANS - Ostergeschehen und Osterberichte.
26207: GRÄSSER, ERICH - Aufbruch und Verheißung. Gesammelte Aufsätze zum Hebräerbrief. Zum 65. Geburtstag mit einer Bibliographie des Verfassers (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 65).
33817: GRAVEMEIJER, H.E. - Leesboek over de gereformeerde geloofsleer.
18088: GRAY, SHERMAN W. - The Least of My Brothers. Matthew 25: 31-46. A History of Interpretation (SBL Dissertation Series 114).
18696: (HOLLADAY, CARL R.) GRAY, PATRICK AND GAIL R. O'DAY (ED.) - Scripture and Traditions. Essays on Early Judaism and Christianity in Honor of Carl R. Holladay (Supplements to Novum Testamentum 129).
05541: GRAY, GEORGE BUCHANAN - A Critical and Exegetical Commentary on Numbers (ICC - The International Critical Commentary).
17778: GREEF, W. DE - 'De ware uitleg'. Hervormers en hun verklaring van de bijbel.
08527: (CALVIN) GREEF, W. DE - Calvijn en het Oude Testament.
08506: (CALVIN) GREEF, WULFERT DE - Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.
30651: (CALVIN) GREEF, W. DE AND M. VAN CAMPEN (ED.) - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
19455: GREEN, WILLIAM HENRY - Die höhere Kritik des Pentateuchs.
17630: GREENGRASS, MARK - The Longman Companion to the European Reformation, c. 1500-1618 (Longman Companions to History).
34596: GREENSPAHN, FREDERICK E. - When Brothers Dwell Together. The Preeminence of Younger Siblings in the Hebrew Bible.
26154: GREIJDANUS, S. - Bizondere canoniek van de boeken van het Nieuwe Testament.
10717: GREINER, SEBASTIAN - Gewißheit der Gebetserhörung. Eine theologische Deutung.
33116: (PANNENBERG, WOLFHART ULRICH) GREINER, SEBASTIAN - Die Theologie Wolfhart Pannenbergs (Bonner dogmatische Studien 2).
13067: GREITH, C. - Die deutsche Mystik im Prediger-Orden (von 1250-1350) nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen.
31015: (BARTH, KARL) GREIVE, WOLFGANG - Die Kirche als Ort der Wahrheit. Das Verständnis der Kirche in der Theologie Karl Barths (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 61).
27148: GRELL, OLE PETER - Dutch Calvinists in Early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642 (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 11).
13068: GRESCHAT, MARTIN (ED.) - Gestalten der Kirchengeschichte. Volume 3: Mittelalter I. Volume 4: Mittelalter II.
11095: GRESCHAT, MARTIN (ED.) - Gestalten der Kirchengeschichte. Volume 11 and 12.
11668: GRESCHAT, MARTIN (ED.) - Gestalten der Kirchengeschichte.
33889: GRESCHAT, KATHARINA - Apelles und Hermogenes. Zwei theologische Lehrer des zweiten Jahrhunderts (Supplements to Vigiliae Christianae 48).
29091: (LÖSCHER, VALENTIN ERNST) GRESCHAT, MARTIN - Zwischen Tradition und neuem Anfang. Valentin Ernst Löscher und der Ausgang der lutherischen Orthodoxie (Untersuchungen zur Kirchengeschichte 5).
33123: GRIFFIOEN, SANDER AND BERT M. BALK (ED.) - Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century. Assessment and Perspective.
26083: GRILL, JULIUS - Untersuchungen über die Entstehung des vierten Evangeliums. Volume 1.
05690: GROB, RUDOLF - Einführung in das Markus-Evangelium.
11596: (WITTEWRONGEL, PETRUS) GROENENDIJK, L.F. - De nadere reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding.
14024: GROENVELD, S. (ED.) - Daar de Orangie-appel in de gevel staat. In en om het weeshuis der doopsgezinde collegianten 1675-1975.
14190: GROENVELD, S., J.P. JACOBSZOON, AND S.L. VERHEUS (ED.) - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland 1530-1980.
03871: GROENVELD, S. AND H.L.PH. LEEUWENBERG (ED.) - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Geschiedenis in veelvoud 6).
03706: (HUIZINGA, JOHAN) GROODT, A. DE - Johan Huizinga. Verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet.
24579: (SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST) GROOT, NICOLAAS - Wetenschap en theologie bij Friedrich Schleiermacher. Een interpretatie van de Kurze Darstellung des theologischen Studiums (diss.).
19560: GROOT, J. DE AND A.R. HULST - Macht en wil. De verkondiging van het Oude Testament aangaande God.
17746: (BAUDIUS, DOMINICUS) GROOTENS, P.L.M. - Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu 1561-1613.
01571: (ZILVERBERG, SIEGFRIED BOUDEWIJN JOHAN) GROOTES, E.K. AND J. DEN HAAN (ED.) - Geschiedenis godsdienst letterkunde. Opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
14026: GROSHEIDE, GRETA - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam (diss.).
05545: GROSHEIDE, F.W. AND HERMAN RIDDERBOS - De brief van Paulus aan de Efeziërs. Aan de Kolossenzen (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
05544: GROSHEIDE, F.W. - De eerste brief aan de kerk te Korinthe (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
28028: GROSHEIDE, F.W. - Het heilig evangelie volgens Mattheus (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
28030: GROSHEIDE, F.W. - De tweede brief aan de kerk te Korinthe (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
14203: GROSHEIDE, GRETA - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam (diss.).
05546: GROSHEIDE, H.H. - Ezra-Nehemia. Volume 1: Ezra (COT - Commentaar op het Oude Testament).
19487: GROSS, WALTER - Bileam. Literar- und formkritische Untersuchung der Prosa in Num 22-24 (Studien zum Alten und Neuen Testament 38).
09340: (LEO MAGNUS) LEO DER GROSSE - Reden. Zu den Mysterien des Kirchenjahres (Schriften der Kirchenväter 9).
32483: (GEERT GROTE) GÉRARD GROTE - Lettres et traités (Sous la Règle de Saint Augustin 4).
30371: (BUSCH, JOHANNES) GRUBE, KARL (ED.) - Des Augustinerpropstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum.
26208: GRUBER, M. MARGARETA - Herrlichkeit in Schwachheit. Eine Auslegung der Apologie des Zweiten Korintherbriefs 2 Kor 2,14-6,13 (Forschung zur Bibel 89).
24063: GRUMETT, DAVID AND RACHEL MUERS (ED.) - Eating and Believing. Interdisciplinary Perspectives on Vegetarianism and Theology.
978900429885999: (HERMAS) GRUNDEKEN, MARK - Community Building in the Shepherd of Hermas. A Critical Study of Some Key Aspects (Supplements to Vigiliae Christianae 131).
17492: (ZANCHIUS, HIERONYMUS) GRÜNDLER, OTTO - Die Gotteslehre Girolami Zanchis und ihre Bedeutung für seine Lehre von der Prädestination (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 20).
18550: GRUNDMANN, WALTER - Die frühe Christenheit und ihre Schriften. Umwelt, Entstehung und Eigenart der neutestamentlichen Bücher (Calwer Paperback).
13547: GRUNDMANN, HERBERT - Bibliographie zur Ketzergeschichte des Mittelalters (1900-1966) (Sussidi eruditi 20).
13363: GRUNDMANN, HERBERT - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen [...].
04410: GRUSHCOW, LISA - Writing the Wayward Wife. Rabbinic Interpretations of Sotah (Ancient Judaism and Early Christianity 62).
24346: GRÜTZMACHER, RICHARD H. - Textbuch zur deutschen systematischen Theologie und ihrer Geschichte vom 16. bis 20. Jahrhundert.
17373: GRUYS, J.A. - The Early Printed Editions (1518-1664) of Aeschylus. A Chapter in the History of Classical Scholarship (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 32).
23548: GRYPEOU, EMMANOUELA AND HELEN SPURLING (ED.) - The Exegetical Encounter between Jews and Christians in Late Antiquity (Jewish and Christian Perspectives Series 18).
18097: GUEURET, AGNÈS - L'engendrement d'un récit. L'Evangile de l'enfance selon saint Luc (Lectio Divina 113).
17451: GUGGISBERG, HANS R. AND PETER ROTACH (ED.) - Ecclesia semper reformanda. Vorträge zum Basler Reformationsjubiläum 1529-1979 (Theologische Zeitschrift - Sonderband 9).
18112: GUILLAUME, JEAN-MARIE - Luc interprète des anciennes traditions sur la résurrection de Jésus (Études Bibliques).
09504: GUILLON, M.N.S. - Bibliothèque choisie des pères de l'église grecque et latine, ou cours d'éloquence sacrée.
21064: GULÁCSI, ZSUZSANNA - Mediaeval Manichaean Book Art. A Codicological Study of Iranian and Turkic Illuminated Book Fragments from 8th-11-th Century East Central Asia (Nag Hammadi and Manichaean Studies 57).
26026: GUNDRY, ROBERT H. - A Survey of the New Testament.
19318: GUNKEL, HERMANN - Die Urgeschichte und die Patriarchen (Das erste Buch Mosis) (Die Schriften des Alten Testaments - 1. Abteilung - Die Sagen des Alten Testaments 1).
19347: GUNKEL, HERMANN - Die israelitische Literatur.
19668: GUNNEWEG, A.H.J. - Vom Verstehen des Alten Testaments. Eine Hermeneutik (Grundrisse zum Alten Testament 5).
04176: GUNNEWEG, ANTONIUS H.J. - Geschichte Israels bis Bar Kochba.
978902392112799: GUNNING, J.H. - Verzameld werk. Volume 1: 1856-1878.
16203: GUNTER, WILLIAM STEPHEN - The Limits of 'Love Divine'. The Theological Development of Early Wesleyan Methodism in Response to Antinomianism and Enthusiasm (diss.).
07049: (LUTHER) GÜNTER, WOLFGANG - Martin Luthers Vorstellung von der Reichsverfassung.
07050: (LUTHER) GÜNTHER, ERNST-EBERHARD - Die Anschauung Luthers von Seligkeit, Heil und Kirche in den reformatorischen Schriften von 1517-1522 und in seinem Septembertestament.
32338: (TAGORE, RABINDRANATH) GUPTA, KALYAN SEN - The Philosophy of Rabindranath Tagore (Ashgate World Philosophies Series).
18423: GUTBROD, WALTER - Die paulinische Theologie (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament - 4. Folge 15).
34741: GUTHRIE, WILLIAM - Des christens groot interest [...]. Hier zijn by gevoeght dry aanhangsels van exempelen van krachtig-bekeerde zielen [...].
26027: GUY, H.A. - The New Testament Doctrine of the 'Last Things'. A Study of Eschatology.
33021: (LUTHER) GYLLENKROK, AXEL - Rechtfertigung und Heiligung in der frühen evangelischen Theologie Luthers (Uppsala Universitets Årsskrift 1952/2).
19336: HAAG, HERBERT - Der Gottesknecht bei Deuterojesaja (Erträge der Forschung 233).
11452: HAAR, B. TER - De historiographie der kerkgeschiedenis.
09283: (EUSEBIUS EMESENUS) HAAR ROMENY, ROBERT BAREND TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis (diss.).
31021: HAAR, J. VAN DER - Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (c. 1600-c. 1800). Bibliografisch onderzoek.
15079: HAAR, J. VAN DER - From Abbadie to Young. A Bibliography of English, most Puritian Works, translated i/t Dutch Language.
07051: (LUTHER) HAAR, JOHANN - Initium creaturae Dei. Eine Untersuchung über Luthers Begriff der 'neuen Creatur' im Zusammenhang mit seinem Verständnis von Jakobus 1, 18 und mit seinem 'Zeit'-Denken.
09301: (ATHANASIUS ALEXANDRINUS) HAARLEM, ARIE VAN - Incarnatie en verlossing bij Athanasius (diss.).
27094: HAAS, J. DE - Gedenkt uw voorgangers.
03847: (GON, CORNELIS VAN DER) HAAS, ANNA DE - Wie de wereld bestiert, weet ik niet. Het rusteloze leven van Cornelis van der Gon, dichter en zeekapitein 1660-1731.
09510: (HERMAS) HAAS, CORNELIS - De geest bewaren. Achtergrond en functie van de pneumatologie in de paraenese van de Pastor van Hermas (diss.).
11669: HAASE, ERICH - Einführung in die Literatur des Refuge. Der Beitrag der französischen Protestanten zur Entwicklung analytischer Denkformen am Ende des 17. Jahhunderts.
23154: HAASE, WOLFGANG (ED.) - Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. 2: Principat. Volume 27/1: Religion (Vorkonstantinisches Christentum: Apostolische Väter und Apologeten).
18728: HAASE, WOLFGANG (ED.) - Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. 2: Principat. Volume 26/2: Religion (Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament).
34577: HABERMANN, JOHANN (1516-1590) - [Dikduk leshon ha-kodesh] Grammatices Ebraicae sanctae linguae prima [-tertia] pars, succincta & perspicua brevitate conscripta, in usum illorum, qui ex fontibus haurire volunt sacrorum Bibliorum cognitionem.
04412: HACHLILI, RACHEL - Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora (Handbook of Oriental Studies - The Near and Middle East 35).
24267: (BARTH, KARL) HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op het nieuwe tijds denken.
29050: HADORN, W. - Geschichte des Pietismus in den Schweizerischen Reformierten Kirchen.
32289: (GEULINCX, ARNOLD) HAEGHEN, VICTOR VAN DER - Geulincx. Étude sur sa vie, sa philosophie et ses ouvrages.
20082: HAENCHEN, ERNST - Die Botschaft des Thomas-Evangeliums (Theologische Bibliothek Töpelmann 6).
34667: HAENCHEN, ERNST - Gott und Mensch. Gesammelte Aufsätze.
10719: (HAERING, THEODOR) HAERING, HERMANN - Theodor Haering 1848-1928. Christ und systematischer Theologe. Ein Lebens- und Zeitbild.
03572: HAGE, A.L.H. - Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre (Historische Studies 48 - Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis 49).
09332: HAGEDORN, URSULA AND DIETER HAGEDORN (ED.) - Die älteren griechischen Katenen zum Buch Hiob (Patristische Texte und Studien 40 & 48).
34425: HAGEMAN, MARIËLLE - De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.
13258: (THOMAS A KEMPIS) HAGEN, P. - Untersuchungen über Buch II und III der 'Imitatio Christi' (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam - Afdeeling Letterkunde - Nieuwe Reeks 34).
34339: HAGEN, PETRUS VAN DER - De brief des H. apostels Pauli aen de Philippensen [...].
17695: (OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS) HAGEN, KENNETH (ED.) - Augustine, the Harvest, and Theology (1300-1650). Essays Dedicated to Heiko Augustinus Oberman in Honor of his Sixtieth Birthday.
07211: (LUTHER) HAGEN, KENNETH - A Theology of Testament in the Young Luther. The Lectures on Hebrews (Studies in Medieval and Reformation Thought 12).
32110: (GEIER, MARTIN) HAHN, JOACHIM - Zeitgeschehen im Spiegel der lutherischen Predigt nach dem Drießigjährigen Krieg. Das Beispiel des kursächsischen Oberhofpredigers Martin Geier (1614-1680) (Herbergen der Christenheit - Sonderband 9).
07294: (LUTHER) HAIKOLA, LAURI - Studien zu Luther und zum Luthertum (Uppsala Universitets Ârsskrift 1958/2).
23320: (AUGUSTINUS, AURELIUS) HAITJEMA, THEODORUS LAMBERTUS - Augustinus' wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld (diss.).
01379: HAITJEMA, TH.L. - De nieuwere geschiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.
33332: HAITSMA MULIER, E.O.G., C.L. HEESAKKERS, P.J. KNEGTMANS, A.J. KOX, AND T.J. VEEN (ED.) - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632-1877.
17152: HAITSMA, JACOB - De leer aangaande de kerk in de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600 (diss.).
10720: HAK, DURK HUITE - Stagnatie in de Nederlandse godsdienstwetenschap 1920-1980. De bijdrage van Gerardus van der Leeuw, Fokke Sierksma en Theo P. van Baaren aan de godsdienstwetenschap (diss.).
07295: (LUTHER) HAKAMIES, AHTI - 'Eigengesetzlichkeit' der natürlichen Ordnungen als Grundproblem der neueren Lutherdeutung. Studien zur Geschichte und Problematik der Zwei-Reiche-Lehre Luthers (Untersuchungen zur Kirchengeschichte 17).
18101: HAKOLA, RAIMO - Identity Matters. John, the Jews and Jewishness (Supplements to Novum Testamentum 118).
30477: HALL, D.J. - English Mediaeval Pilgrimage.
27097: HALL, BASIL - Humanists and Protestants 1500-1900.
15298: (FOXE, JOHN) HALLER, WILLIAM - Foxe's Book of Martyrs and the Elect Nation.
18729: HAMERTON-KELLY, R.G. - Pre-Existence, Wisdom, and the Son of Man. A Study of the Idea of Pre-Existence in the New Testament (SNTS - Monograph Series 21).
13076: HAMILTON, BERNARD - The Christian World of the Middle Ages.
14116: HAMILTON, ALASTAIR, SJOUKE VOOLSTRA AND PIET VISSER (ED.) - From Martyr to Muppy (Mennonite Urban Professionals). A Historical Introduction to Cultural Assimilation Processes of a Religious Minority in the Netherlands: the Mennonites.
31915: HAMILTON, ALASTAIR - Heresy and Mysticism in Sixteenth-Century Spain. The Alumbrados.
17501: (ZWINGLI, HULDRYCH) HAMM, BERNDT - Zwinglis Reformation der Freiheit.
34088: HAMMERSTEIN, NOTKER - Bildung und Wissenschaft vom 15. bis zum 17. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte 64).
18102: HAN, CHEON-SEOL - Raised for Our Justification. An Investigation on the Significance of the Resurrection of Christ within the Theological Structure of Paul's Message (diss.).
33620: (CALVIN) HANCOCK, RALPH C. - Calvin and the Foundations of Modern Politics.
30730: (HELMICHIUS, WERNERUS) HANIA, J. - Wernerus Helmichius.
32765: HANKORE, DANIEL - The Abduction of Dinah. Genesis 28:10-35:15 as a Votive Narrative.
18103: HANSEN, MARIUS - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het nieuwe leven (diss.).
30674: (BALE, JOHN) HAPPÉ, PETER - John Bale (Twayne's English Authors Series 520).
30164: HAPPEE, J., J.L.J. MEINERS, AND M. MOSTERT (ED.) - De Lutheranen in Amsterdam (1588-1988). Gedenkboek ter gelegenheid van 400 Jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
17153: HARBISON, E. HARRIS - The Christian Scholar in the Age of the Reformation.
33203: HARDMAN, KEITH J. - Seasons of Refreshing. Evangelism and Revivals in America.
33803: (LARKHAM, THOMAS) HARDMAN MOORE, SUSAN (ED.) - The Diary of Thomas Larkham 1647-1669 (Church of England Record Society 17).
18858: HARE, DOUGLAS R.A. - The Theme of Jewish Persecution of Christians in the Gospel According to St Matthew (SNTS - Monograph Series 6).
10994: HÄRLE, WILFRIED - Dogmatik (De Gruyter Lehrbuch).
33593: (BÖHME, JAKOB) HARMSEN, THEODOR (ED.) - Jacob Böhmes Weg in die Welt. Zur Geschichte der Handschriftensammlung, Übersetzungen und Editionen von Abraham Willemsz van Beyerland (Pimander 16).
09707: HARNACK, TH. - Der christliche Gemeindegottesdienst im apostolischen und altkatholischen Zeitalter.
11670: HARNACK, TH. - Die lutherische kirche Livlands und die herrnhutische Brüdergemeinde. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte neuerer und neuester Zeit.
09890: HARNACK, ADOLF VON - Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten. Urchristentum und Katholizismus.
23219: HARNACK, ADOLF VON - Einführung in die alte Kirchengeschichte. Das Schreiben der Römischen Kirche an die Korinthische aus der Zeit Domitians (I. Clemensbrief).
ANTIQ24068: HARNACK, ADOLF VON - Lehrbuch der Dogmengeschichte.
07387: (LUTHER) HARNACK, THEODOSIUS - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre.
23467: HARNACK, ADOLF VON - Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.
20023: HARNISCH, WOLFGANG - Verhängnis und Verheißung der Geschichte. Untersuchungen zum Zeit- und Geschichtsverständnis im 4. Buch Esra und in der syr. Baruchapokalypse (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 97).
03159: HARRIS, ANTHONY - Night's Black Agents. Witchcraft and Magic in Seventeenth-Century English Drama.
09284: HARRIS, W.V. (ED.) - The Spread of Christianity in the First Four Centuries. Essays in Explanation (Columbia Studies in the Classical Tradition 27).
18586: HARRISON, EVERETT, F. - Introduction to the New Testament.
33557: HARRISON, EVERETT F. - A Short Life of Christ.
19489: HARRISON, R.K. - Introduction to the Old Testament. With a Comprehensive Review of Old Testament Studies and a Special Supplement on the Apocrypha.
15207: HARTEN, P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
18408: (BULTMANN, RUDOLF KARL) HARTINGSVELD, LODEWIJK VAN - Die Eschatologie des Johannesevangeliums. Eine Auseinandersetzung mit R. Bultmann (diss.).
10571: (BULTMANN, RUDOLF KARL) HARTINGSVELD, LODEWIJK VAN - Die Eschatologie des Johannesevangeliums. Eine Auseinandersetzung mit R. Bultmann (diss.).
29063: (HORB, JOHANN HEINRICH) HARTMANN, FRANK - Johann Heinrich Horb (1645-1695). Leben und Werk bis zum Beginn der Hamburger pietistischen Streitigkeiten 1693 (Hallesche Forschungen 12).
32114: (HEIDEGGER, MARTIN) HARTOG-DE HAAS, ELISABETH E. DEN - Sein und Zeit als reconstructie van de wending tot authenticiteit (diss.).
17423: (URSINUS, ZACHARIAS) HARTOGH, G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip 'Providentia Dei' in de reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus (diss.).
08059: (CALVIN) HARTVELT, G.P. - Verum corpus. Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn (diss.).
30814: HARVEY, GRAHAM - The True Israel. Uses of the Names Jew, Hebrew and Israel in Ancient Jewish and Early Christian Literature (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 35).
33507: (FEUERBACH, LUDWIG ANDREAS) HARVEY, VAN A. - Feuerbach and the Interpretation of Religion (Cambridge Studies in Religion and Critical Thought 1).
07297: (LUTHER) HASAK, VINCENZ - Dr. M. Luther und die religiöse Literatur seiner Zeit bis zum Jahre 1520.
10888: HASE, KARL - Lehrbuch der Evangelischen Dogmatik.
14174: HASE, KARL - Het rijk der wederdoopers. Eene bijdrage tot de geschiedenis der christelijke kerk.
01313: HASE, KARL - Geschiedenis der kerk. Een leerboek inzonderheid ten gebruike bij akademische lessen.
07298: (LUTHER) HASLER, AUGUST - Luther in der katholischen Dogmatik. Darstellung seiner Rechtfertigungslehre in den katholischen Dogmatikbüchern (Beiträge zur ökumenischen Theologie 2).
34028: (EDWARDS, JONATHAN) HATCH, NATHAN O. AND HARRY S. STOUT (ED.) - Jonathan Edwards and the American Experience.
11674: HAUCK, ALBERT - Kirchengeschichte Deutschlands.
02179: HAUDEL, MATTHIAS - Die Bibel und die Einheit der Kirchen. Eine Untersuchung der Studien von 'Glauben und Kirchenverfassung' (diss.).
29053: HAUG, RICHARD - Reich Gottes im Schwabenland. Linien im württembergischen Pietismus.
11911: HAUPTMANN, PETER - Die Katechismen der Russisch-orthodoxen Kirche. Entstehungsgeschichte und Lehrgehalt (Kirche im Osten - Monographienreihe 9).
31464: HAUPTMANN, PETER AND GERD STRICKER (ED.) - Die Orthodoxe Kirche in Rußland. Dokumente ihrer Geschichte (860-1980).
34856: (LUTHER) HAUSCHILD, WOLF-DIETER, WILHELM H. NEUSER, AND CHRISTIAN PETERS (ED.) - Luthers Wirkung. Festschrift für Martin Brecht zum 60. Geburtstag.
18115: HAUSRATH, A. - Geschiedenis van Jezus' tijd en tijdgenooten.
11102: HAUSS, FRIEDRICH - Väter der Christenzeit.
34080: HAUTZ, JOHANN FRIEDRICH - Geschichte der Universität Heidelberg.
31869: (CLEMENS ALEXANDRINUS) HAVRDA, MATYÁS, VÍT HUSEK, AND JANA PLÁTOVÁ (ED.) - The Seventh Book of the Stromateis. Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010) (Supplements to Vigiliae Christianae 117).
11822: HAYE, R.M. DE LA, P.H.A.M. ABELS, P.J.A. NISSEN, AND J.D. SNEL (ED.) - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9).
30869: HAYES, ELIZABETH R. - The Pragmatics of Perception and Cognition in MT Jeremiah 1:1-6:30. A Cognitive Linguistics Approach (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 380).
19490: HAYS, J. DANIEL - From Every People and Nation. A Biblical Theology of Race (New Studies in Biblical Theology 14).
10633: HEBLY, JOHANNES ADRIANUS - Het proselitisme. Verkenning van een oecumenisch vraagstuk (diss.).
19609: HECHT, FRANZ - Eschatologie und Ritus bei den 'Reformpropheten'. Ein Beitrag zur Theologie des Alten Testaments (Pretoria Theological Studies 1).
19561: HECKE, KARL-HEINZ - Juda und Israel. Untersuchungen zur Geschichte Israels in vor- und frühstaatlicher Zeit (Forschung zur Bibel 52).
24268: (BARTH, KARL) HEDINGER, ULRICH - Der Freiheitsbegriff in der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths (Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie 14).
31378: (CALVIN) HEDTKE, REINHOLD - Erziehung durch die Kirche bei Calvin. Der Unterweisungs- und Erziehungsauftrag der Kirche und seine anthropologischen und theologischen Grundlagen (Pädagogische Forschungen - Editionen und Monographien 39).
01623: (GROOT, HUGO DE) HEERING, JAN-PAUL - Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst. Een onderzoek van zijn geschrift 'De veritate religionis christianae' (1640) (diss.).
11750: (HOFSTEDE DE GROOT, PETRUS) HEERSPINK, J.B.F. - Dr. P. Hofstede de Groot's leven en werken.
33456: HEERSPINK, J.B.F. - De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, gedurende het 250jarig bestaan der Akademie.
13208: (JIMÉNEZ DE CISNEROS, FRANCISCO) HEFELE, CARL JOSEPH - Der Cardinal Ximenes und die kirchlichen Zustände Spaniens am Ende des 15. und Anfange des 16. Jahrhunderts. Insbesondere ein Beitrag zur Geschichte und Würdigung der Inquisition.
34223: HEFFERNAN, THOMAS J. AND THOMAS E. BURMAN (ED.) - Scripture and Pluralism. Reading the Bible in the Religiously Plural Worlds of the Middle Ages and Renaissance (Studies in the History of Christian Traditions 123).
13200: GERTRUD DIE GROSSE VON HEFTA - Gesandter der göttlichen Liebe [Legatus divinae pietatis].
33502: HEGEL, G.W.F. - Elements of the Philosophy of Right (Cambridge Texts in the History of Political Thought).
07301: (LUTHER) HEGEMANN, OTTMAR - Luther im katholischen Urteil. Eine Wanderung durch vier Jahrhunderte.
09439: (CONSTANTINUS MAGNUS) HEIDE, G.J. VAN DER - Christendom en politiek in de tijd van keizer Constantijn de Grote.
17154: HEIJTING, WILLEM - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 (diss.) (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica 27).
23502: HEILMANN, ALFONS (ED.) - Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet.
23359: (PSEUDO-JUSTINUS) HEIMGARTNER, MARTIN - Pseudojustin - Über die Auferstehung. Text und Studie (Patristische Texte und Studien 54).
24558: (MEINHOLD, PETER) HEIN, LORENZ (ED.) - Die Einheit der Kirche. Dimensionen ihrer Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Festgabe Peter Meinhold zum 70. Geburtstag (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung abendländische Religionsgeschichte 85).
07351: HEIN, MARTIN - Lutherisches Bekenntnis und Erlanger Theologie im 19. Jahrhundert (Die Lutherische Kirche, Geschichte und Gestalten 7).
07055: (LUTHER) HEINE, SUSANNE (ED.) - Europa in der Krise der Neuzeit. Martin Luther: Wandel und Wirkung seines Bildes.
03796: HEINE, HEINRICH - Over Duitsland (De Duitse Bibliotheek).
09532: (JUVENCUS, C. VETTIUS AQUILINUS) HEINSDORFF, CORNEL - Christus, Nikodemus und die Samaritanerin bei Juvencus. Mit einem Anhang zur lateinischen Evangelienvorlage (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 67).
29055: (HENHÖFER, ALOYS) HEINSIUS, WILHELM - Aloys Henhöfer und seine Zeit (Telos-Bücher 2161).
30286: HEINSIUS, ANTHONIE - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Volume 7: 1 januari - 30 september 1708 (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Grote Serie 194).
30285: HEINSIUS, ANTHONIE - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Volume 6: 1707 (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Grote Serie 189).
30284: HEINSIUS, ANTHONIE - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Volume 5: 1706 (RGP - Rijks Geschiedkundige Publicatiën - Grote Serie 183).
24069: HEITINK, GERBEN AND HIJME STOFFELS (ED.) - Niet zo'n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven.
24351: HEITINK, GERBEN - Pastorale zorg. Theologie - differentiatie - praktijk (Handboek praktische theologie).
02182: HEITINK, GERBEN - Pastoraat als hulpverlening. Inleiding in de pastorale theologie en psychologie (diss.).
19610: HELFMEYER, FRANZ JOSEF - Die Nachfolge Gottes im Alten Testament (Bonner biblische Beiträge 29).
17156: HELLER, HENRY - The Conquest of Poverty. The Calvinist Revolt in Sixteenth Century France (Studies in Medieval and Reformation Thought 35).
30522: HELM, PAUL - Faith and Understanding (Reason and Religion).
13051: (FLÜE, NIKLAUS VON) HEMLEBEN, JOHANNES - Niklaus von Flüe. Der Heilige der Schweiz (Wirkung und Gestalt 13).
19456: HEMPEL, JOHANNES - Gott und Mensch im Alten Testament. Studie zur Geschichte der Frömmigkeit (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament - 3. Folge 2).
12191: HEMPEL, JOHANNES - Die Texte von Qumran in der heutigen Forschung. Weitere Mitteilungen über Text und Auslegung der am Nordwestende des Toten Meeres gefundenen hebräischen Handschriften.
30329: HEMPEL, JOHANNES - Das Ethos des Alten Testaments (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 67).
24352: HENDRIKS, JAN - Op weg naar de herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen.
34785: HENGEL, MARTIN - Studies in Early Christology.
978316150201999: HENGEL, MARTIN - Theologische, historische und biographische Skizzen. Kleine Schriften VII (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 253).
20062: HENNECKE, EDGAR (ED.) - Handbuch zu den Neutestamentlichen Apokryphen.
31041: HENNECKE, EDGAR - Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung.
22178: HENNIG, LIEMAR (ED.) - Theologie und Liturgie. Eine Gesamtschau der gegenwärtigen Forschung in Einzeldarstellungen.
19080: HENRY, MARIE-LOUISE - Glaubenskrise und Glaubensbewährung in den Dichtungen der Jesajaapokalypse. Versuch einer Deutung der literarischen Komposition von Jes. 24-27 aus dem Zusammenhang ihrer religiösen Motivbildungen.
20126: HENTEN, JAN WILLEM VAN - The Maccabean Martyrs as Saviours of the Jewish People. A Study of 2 and 4 Maccabees (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 57).
07488: HEPPE, HEINRICH (ED.) - Confessio fidei Augustana. A. MDXXX. imperatori Carolo V exhibita, postea A. MDXL. recognita et aucta.
33168: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
17437: (BEZA, THEODOR) HEPPE, HEINRICH - Theodor Beza. Leben und ausgewählte Schriften (Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche 6).
29084: (LAVATER, JOHANN CASPAR) HERBST, F. - Johann Kaspar Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken.
03703: HERDER, DIRK DE, JOEP MONNIKENDAM, AND HANS WOESTENBURG - Leeghwater.
09509: HERMAS - Le pasteur (Sources Chrétiennes 53).
29048: (GRAFE, HERMANN HEINRICH) HERMES, W. - Hermann Heinrich Grafe und seine Zeit. Ein Lebens- und Zeitbild aus den Anfängen der westdeutschen Gemeinschaftsbewegung.
19562: HERMISSON, HANS-JÜRGEN - Sprache und Ritus im altisraelitischen Kult. Zur 'Spiritualisierung' der Kultbegriffe im Alten Testament (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 19).
34302: HERMLE, SIEGFRIED (ED.) - Reformationsgeschichte Württembergs in Porträts (Hänssler-Paperback).
10890: HERMS, EILERT - Gesellschaft gestalten. Beiträge zur evangelischen Sozialethik.
32105: HERRMANN, SIEGFRIED - Jeremia. Der Prophet und das Buch (Erträge der Forschung 271).
04183: HERRMANN, SIEGFRIED - Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit.
23010: (AUGUSTINUS, AURELIUS) HERTLING, GEORG VON - Augustin. Der Untergang der antiken Kultur (Weltgeschichte in Karakterbildern - 1. Abteilung - Altertum).
13489: HERWAARDEN, J. VAN - Pelgrimstochten (Grote Fibula Serie).
04184: HERWEG, RACHEL MONIKA - Die jüdische Mutter. Das verborgene Matriarchat.
30116: (CALVIN) HESSELINK, I. JOHN - Calvin's First Catechism. A Commentary (Columbia Series in Reformed Theology).
10789: (RICOEUR, PAUL) HETTEMA, THEO LEONARDUS - Reading for Good. Narrative Theology and Ethics in the Joseph Story from the Perspective of Ricoeur's Hermeneutics (diss.).
34365: HEYD, MICHAEL - 'Be Sober and Reasonable'. The Critique of Enthusiasm in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries (Brill's Studies in Intellectual History 63).
34707: HEYDEN, KATHARINA - Orientierung. Die westliche Christenheit und das Heilige Land in der Antike (Jerusalemer Theologisches Forum 28).
30867: HEYDORN, HOLGER - Der Mensch als ewige Einheit aus Leib, Seele und Geist! Eine alttestamentliche exegetische Untersuchung über die Wesensstruktur des lebenden, toten und auferstandenen Menschen.
30524: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
26159: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma.
24354: HEYER, FRIEDRICH - Konfessionskunde (De Gruyter Lehrbuch).
09333: HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS - Briefe. Über die christliche Lebensführung (Schriften der Kirchenväter 2).
09513: HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS - S. Hieronymi presbyteri opera. Pars 3/4: Altercatio Luciferiani et Orthodoxi (Corpus Christianorum - Series Latina 79B).
11725: (TOURNELY, HONORÉ) HILD, JOSEPH - Honoré Tournely und seine Stellung zum Jansenismus. Mit besonderer Berücksichtigung der Stellung der Sorbonne zum Jansenismus. Ein Beitrag zur Geschichte des Jansenismus und der Sorbonne (Freiburger theologische Studien 5).
31799: HILDEBRANDT, M.M. - The External School in Carolingian Society (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 1).
32166: (LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM) HILDEBRANDT, KURT - Leibniz und das Reich der Gnade.
23347: (HERMAS) HILHORST, ANTONIUS - Sémitismes et latinismes dans le Pasteur d'Hermas (diss.).
09089: HILHORST, A. (ED.) - De heiligenverering in de eerste eeuwen van het christendom.
33788: HILHORST, A. (ED.) - The Apostolic Age in Patristic Thought (Supplements to Vigiliae Christianae 70).
33827: HILL, ANDREW E. AND JOHN H. WALTON - A Survey of the Old Testament.
17377: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS - De kerkhervorming op de Veluwe. 1523-1578. Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland (diss.).
34145: HILLERBRAND, HANS J. (ED.) - The Oxford Encyclopedia of the Reformation.
07304: (LUTHER) HILLERDAL, GUNNAR - Gehorsam gegen Gott und Menschen. Luthers Lehre von der Obrigkeit und die moderne evangelische Staatsethik.
13205: HILPISCH, STEPHANUS (= FERDINAND HILPISCH) - Geschichte des Benediktinischen Mönchtums in ihren Grundzügen dargestellt.
34538: (ERASMUS, DESIDERIUS) HIMELICK, RAYMOND - Erasmus and the Seamless Coat of Jesus. De Sarcienda Ecclesiae Concordia (On Restoring the Unity of the Church). With Selections from the Letters and Ecclesiastes.
29056: HINRICHS, CARL - Preußentum und Pietismus. Der Pietismus in Brandenburg-Preußen als religiös-soziale Reformbewegung.
07306: (LUTHER) HINRICHS, CARL - Luther und Müntzer. Ihre Auseinandersetzung über Obrigkeit und Widerstandsrecht (Arbeiten zur Kirchengeschichte 29).
10893: HIRSCH, EMANUEL - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.
04304: HIRSCHHORN, SIMON - Tora, wer wird dich nun erheben? Pijutim mimagenza. Religiöse Dichtungen der Juden aus dem mittelalterlichen Mainz.
33488: HIRST, DEREK - England in Conflict, 1603-1660. Kingdom, Community, Commonwealth.
31668: HOCHULI DUBUIS, PAULE (ED.) - Registres du Conseil de Genève à l'époque de Calvin. Volume 1: Du 1er mai au 31 décembre 1536 (volume 30, f. 1-139) (Travaux d'Humanisme et Renaissance 372).
16073: HODGE, A.A. - The Confession of Faith. A Handbook of Christian Doctrine Expounding the Westminster Confession.
11660: (FOX, GEORGE) HODGKIN, THOMAS - George Fox (Leaders of Religion).
13384: HÖDL, LUDWIG - Die Geschichte der scholastischen Literatur und der Theologie der Schlüsselgewalt. Volume 1: Die scholastische Literatur und die Theologie der Schlüsselgewalt von ihren Anfängen an bis zur Summa Aurea des Wilhelm von Auxerre.
03501: HOEFNAGEL, ANTON HENRI JAN MARIE - Tussen traditie en emancipatie. De Engelse vakbeweging en haar strijd tegen de industriële arbeidsdisciplinering (1780-1914) (diss.).
32985: HOEK, ANNEWIES VAN DEN AND JOHN J. HERRMANN - Pottery, Pavements, and Paradise. Iconographic and Textual Studies on Late Antiquity (Supplements to Vigiliae Christianae 122).
01091: (COLONIUS, DANIËL) HOEK, JAN - Daniël Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie (diss.).
32951: (LEYDECKER, MELCHIOR) HOEK, PIETER CORNELIS - Melchior Leydecker (1642-1721). Een onderzoek naar de structuur van de theologie van een gereformeerd scholasticus (diss.).
05200: HOEKSEMA, HERMAN - Behold, He Cometh! An Exposition of the Book of Revelation.
14151: HOEKSTRA, H. - De Dooperschen. Historisch Overzicht en Beoordeeling.
32257: HOEKSTRA, E.G. AND M.H. IPENBURG - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties.
30526: HOEKSTRA, TRINUS - Economie en geloven. Een spanningsveld belicht aan de hand van het eerste algemene diaconale reglement in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1840-1860. Een zoektocht naar een kritische theologie (diss.).
18735: HOEKVELD-MEIJER, GERDA - Gelijk een mosterdzaad. Marcus' eigenzinnige visie op Gods koninkrijk.
10642: HOENS, D.J., J.H. KAMSTRA, AND D.C. MULDER - Inleiding tot de studie van godsdiensten.
15087: HOF, WILLEM JAN OP - Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622 (diss.) (Monografieën Gereformeerd Piëtisme 1).
11986: (UDEMANS, GODEFRIDUS) HOF, W.J. OP 'T - Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans.
09104: (LEO MAGNUS) HOF, SONNY EUGÈNE - Populus Christianus. Kerkstrukturen volgens Leo de Grote (diss.).
29060: HOFACKER, LUDWIG - Predigten für alle Sonn- und Festtage.
13210: (JOHANNES KAPISTRAN) HOFER, JOHANNES - Johannes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche (Bibliotheca Franciscana 1-2).
18496: (SCHMID, JOSEF) HOFFMANN, PAUL (ED.) - Orientierung an Jesus. Zur Theologie der Synoptiker. Für Josef Schmid.
32784: (ERASMUS, DESIDERIUS) HOFFMANN, MANFRED - Erkenntnis und Verwirklichung der wahren Theologie nach Erasmus von Rotterdam (Beiträge zur historischen Theologie 44).
11680: HOFMAN, T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (diss.).
22223: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
17811: HOFMAN, BERT - Liedekens vol gheestich confoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek.
17287: (TETZEL, JOHANNES) HOFMANN, FRIEDRICH GOTTLOB - Het leven van den aflaat-prediker Dr. Johannes Tetzel. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kerkhervorming en van den aflaat.
11681: (HOORNBEECK, JOHANNES) HOFMEYR, J.W. - Johannes Hoornbeeck as polemikus (diss.).
33137: (BUNYAN, JOHN) HOFMEYR, ISABEL - The Portable Bunyan. A Transnational History of The Pilgrim's Progress (Translation/Transnation).
03895: (WILLEM III) HOFTIJZER, PAUL AND C.C. BARFOOT (ED.) - Fabrics and Fabrications. The Myth and Making of William and Mary (DQR Studies in Literature 6).
10572: (BULTMANN, RUDOLF KARL) HOHMEIER, FRIEDEBERT - Das Schriftverständnis in der Theologie Rudolf Bultmanns (diss.).
07062: (LUTHER) HÖHNE, WOLFGANG - Luthers Anschauungen über die Kontinuität der Kirche.
17121: (ERASMUS, DESIDERIUS) HOLECZEK, HEINZ - Erasmus Deutsch. Volume 1: Die volkssprachliche Rezeption des Erasmus von Rotterdam in der reformatorischen Öffentlichkeit 1519-1536.
11467: HOLL, KARL - Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte.
07433: (LUTHER) HOLL, KARL - Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Volume 1: Luther.
17258: (RIEDEMANN, PETER) HOLLAND, ROBERT CHARLES - The Hermeneutics of Peter Riedeman (1506-1556). With Reference to I Cor. 5, 9-13 and II Cor. 6, 14-7, 1 (diss.).
33419: HOLLANDER, AURELIUS AUGUSTINUS DEN - De Nederlandse bijbelvertalingen 1522-1545 (diss.).
33964: (JOSEPHUS, FLAVIUS) HOLLANDER, WILLIAM DEN - Josephus, the Emperors, and the City of Rome. From Hostage to Historian (Ancient Judaism and Early Christianity 86).
18123: HOLLEMAN, JOOST - Resurrection and Parousia. A Traditio-Historical Study of Paul's Eschatology in 1 Cor. 15:20-23 (diss.).
18861: HOLLEMAN, JOOST - Resurrection and Parousia. A Traditio-Historical Study of Paul's Eschatology in 1 Corinthians 15 (Supplements to Novum Testamentum 84).
17078: (BULLINGER, HEINRICH) HOLLWEG, WALTER - Heinrich Bullingers Hausbuch. Eine Untersuchung über die Anfänge der reformierten Predigtliteratur (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 8).
17635: HOLLWEG, WALTER - Der Augsburger Reichstag von 1566 und seine Bedeutung für die Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 17).
18126: HOLMBERG, BENGT - Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles (diss.) (Coniectanea Biblica - New Testament Series 11).
34441: HOLOPAINEN, TOIVO J. - Dialectic and Theology in the Eleventh Century (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 54).
32295: (AUGUSTINUS, AURELIUS) HOLTE, RAGNAR - Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l'homme dans la philosophie ancienne.
32026: HOLTEN, JOHAN VAN - Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten, gerelateerd aan hun roepingbegrip.
11468: HOLTROP, P.N. AND TH.J.S. VAN STAALDUINE (ED.) - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927. Volume 1: 1713-1817.
11918: HOLTROP, P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil. Het 'Deutsche Christentumsgesellschaft' in Nederland, 1784-1833.
33175: HOLTROP, P.N. AND TH.J.S. VAN STAALDUINE (ED.) - De Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg. Teksten uit kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten 1713-1927.
34050: HOLTROP, P.N., TH.J.S. VAN STAALDUINE, AND G. BRINKMAN (ED.) - Hervormd in Sint-Petersburg. Verkenningen van de geschiedenis van de Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1717-1927 (Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken - Kleine reeks 4).
19308: HOLWERDA, B. - '... Begonnen hebbende van Mozes...' De plaats, die de Heere verkiezen zal - De exegese van Amos 3: 3-8 - De Priester-koning in het Oude Testament - De heilshistorie in de prediking.
31560: HOLZINGER, H. - Einleitung in den Hexateuch.
14191: HOMANN, HERMANN - Drei Käfige am Turm. Aufstieg und Fall des Wiedertäuferreiches in Münster 1534/35.
13623: (BRUGMAN, JOHANNES) HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN - Speculum imperfectionis en Devotus tractatus, met een inleiding over zijn leven en werk (Teksten en documenten 6).
13622: (BRUGMAN, JOHANNES) HOMBERGH, FREDERIK ADOLPHUS HENRICUS VAN DEN - Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (± 1400-1473). Met een uitgave van twee van zijn tractaten (diss.).
10643: HOMMES, N.J. - Het Testimoniaboek. Studiën over O.T. citaten in het N.T. en bij de patres, met critische beschouwingen over de theorieën van J. Rendel Harris en D. Plooy (diss.).
29610: HONERT, JOAN VANDEN - Leerstukken der Voorbeeldinge, Zinnebeedlige en Prophetische Godgeleertheid [...].
29606: HONERT, JOAN VANDEN - Academische Redenvoering over de Boheemsche en Moravische Kerk [...].
18426: HONIG, ANTON GERRIT - Bijdrage tot het onderzoek naar de fundering van de zendingsmethode der comprehensive approach in het Nieuwe Testament (diss.).
11895: (COMRIE, ALEXANDER) HONIG, A.G. - Alexander Comrie.
33170: (COMRIE, ALEXANDER) HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie.
27034: (COMRIE, ALEXANDER) HONIG, A.G. - Alexander Comrie.
07307: (LUTHER) HONSELMANN, KLEMENS - Urfassung und Drucke der Ablaßthesen Martin Luthers und ihre Veröffentlichung.
32336: (THOMAS AQUINAS) HOOGLAND, MARK-ROBIN - God, Passion and Power. Thomas Aquinas on Christ Crucified and the Almightiness of God (Publications of the Thomas Institute te Utrecht - New Series 9).
34357: HOOKER, RICHARD - Of the Laws of Ecclesiastical Polity (Everyman's Library 201, 202).
17160: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Geschichte der Reformation in den Niederlanden von ihrem Beginn bis zum Jahre 1531.
19414: HOOP, RAYMOND DE - Genesis 49 in its Literary and Historical Context (diss.).
17721: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Geschiedenis der kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531.
31321: HORNER, BARRY E. - Future Israel. Why Christian Anti-Judaism Must Be Challenged (NAC Studies in Bible & Theology 3).
31319: HORNIKX, RENÉ - Kleine encyclopedie van gemeenteopbouw.
18629: HORNSCHUH, MANFRED - Studien zur Epistula Apostolorum (Patristische Texte und Studien 5).
31857: (SIRICIUS) HORNUNG, CHRISTIAN - Directa ad decessorem. Ein kirchenhistorisch-philologischer Kommentar zur ersten Dekretale des Siricius von Rom (Jahrbuch für Antike und Christentum - Ergänzungsband - Kleine Reihe 8).
34862: HORNUNG, CHRISTIAN - Apostasie im antiken Christentum. Studien zum Glaubensabfall in altkirchlicher Theologie, Disziplin und Pastoral (4.-7. Jahrhundert n. Chr.) (Supplements to Vigiliae Christianae 138).
09714: HORNUS, JEAN-MICHEL - Évangile et Labarum. Étude sur l'attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l'Etat, de la guerre et de la violence (Nouvelle série théologique 9).
33549: HORSLEY, RICHARD AND TOM THATCHER - John, Jesus, and the Renewal of Israel.
26187: (ARISTIDES, AELIUS) HORST, P.W. VAN DER - Aelius Aristides and the New Testament (Studia ad Corpus Hellenisticum Novi Testamenti 6).
14159: HORST, IRVIN BUCKWALTER (ED.) - The Dutch Dissenters. A Critical Companion to their History and Ideas. With a Bibliographical Survey of Recent Research Pertaining to the Early Reformation in the Netherlands (Kerkhistorische Bijdragen 13).
10012: (BOENDERMAKER, JOHANNES PIETER) HORST, KEES VAN DER, DIRK MONSHOUWER, AND GERBEN H. WESTRA (ED.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof.dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
14158: HORST, IRVIN BUCKWALTER - The Radical Brethren. Anabaptism and the English Reformation to 1558 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 2).
04023: HORST, P.W. VAN DER - Studies over het jodendom in de oudheid.
13459: (THOMAS AQUINAS) HORVÁTH, ALEXANDER M. - Der thomistische Gottesbegriff.
32231: HORWICH, PAUL - Meaning.
19082: HOSPERS, JOHANNES HENDRIK - De numeruswisseling in het boek Deuteronomium (diss.).
03580: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleijda Wolfsen, Derck Hardensteijn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden.
33844: HOUGHTON, ELSIE - Christian Hymn-Writers.
11847: HOUTEPEN, ANTON, HERMAN NOORDEGRAAF, AND MIJNKE BOSMAN-HUIZINGA (ED.) - Waakvlam van de Geest. 40 jaar Raad van Kerken in Nederland.
19389: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie.
978902114130599: HOUTMAN, C. - De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het Oude Testament.
19415: HOUTMAN, CORNELIS - Das Bundesbuch. Ein Kommentar (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 24).
30974: HOUTMAN, CORNELIS - Der Himmel im Alten Testament. Israels Weltbild und Weltanschauung (Oudtestamentische Studiën 30).
19085: HOUTMAN, C. (ED.) - De leugen regeert... Valse beschuldiging in de bijbel en de wereld van de bijbel (Kamper Studies).
04495: (HORST, PIETER WILLEM VAN DER) HOUTMAN, ALBERDINA, ALBERT DE JONG, AND MAGDA MISSET-VAN DE WEG (ED.) - Empsychoi Logoi - Religious Innovations in Antiquity. Studies in Honour of Pieter Willem van der Horst (Ancient Judaism and Early Christianity 73).
18862: HOUWELINGEN, PIETER HARRY ROBERT VAN - De tweede trompet. De authenticiteit van de tweede brief van Petrus (diss.).
30896: HOWARD, GEORGE - Paul: Crisis in Galatia. A Study in Early Christian Theology (SNTS - Monograph Series 35).
13272: (ERIGENA, JOHANNES SCOTUS) HUBER, JOHANNES - Johannes Scotus Erigena. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Theologie im Mittelalter.
10897: HUBER, WOLFGANG - Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik.
10898: HUBER, WOLFGANG - Konflikt und Konsens. Studien zur Ethik der Verantwortung.
17651: (MORE, THOMAS) HUBER, PAUL - Traditionsfestigkeit und Traditionskritik bei Thomas Morus (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 47).
34578: HUBERINUS, CASPAR (1500-1553) - Viertzig kurtze Predig, uber den gantzen Catechismum. Für die Haussväter, jr Gesinde zu lehren.
01611: (ELERT, WERNER) HÜBNER, FRIEDRICH, WILHELM MAURER, AND ERNST KINDER (ED.) - Gedenkschrift für D. Werner Elert. Beiträge zur historischen und systematischen Theologie.
33040: HUDSON, ANNE (ED.) - English Wycliffite Sermons. Volume 1 (Oxford English Texts).
05561: HUGHES, R. KENT - James: Faith That Works (PW - Preaching the Word).
05556: HUGHES, R. KENT - Ephesians: The Mystery of the Body of Christ (PW - Preaching the Word).
30527: HUGHES, PHILIP EDGCUMBE - The True Image. The Origin and Destiny of Man in Christ.
03275: HUIGEN, SIEGFRIED - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika (diss.).
26214: HUIZENGA, LEROY A. - The New Isaac. Tradition and Intertextuality in the Gospel of Matthew (Supplements to Novum Testamentum 131).
32894: HUIZENGA, ANNETTE BOURLAND - Moral Education for Women in the Pastoral and Pythagorean Letters. Philosophers of the Household (Supplements to Novum Testamentum 147).
17665: (ERASMUS, DESIDERIUS) HUIZINGA, J. - Erasmus.
03044: HUIZINGA, J. - Cultuur-historische verkenningen.
03582: HUIZINGA, J. - De wetenschap der geschiedenis.
30288: HUIZINGA, J. - Tien studiën.
03503: HULL, SUZANNE W. - Chaste, Silent, & Obedient. English Books for Women 1475-1640.
30175: HULSHOF, ABRAHAM - Geschiedenis van de doopsgezinden te Straatsburg van 1525 tot 1557 (diss.).
34344: HULSIUS, PAULUS - Geleerde verklaringe der meeste heilige liederen in het O. en N. Testament begrepen [...].
30587: HULSTER, IZAAK JOZIAS - Illuminating Images. An Iconographic Method of Old Testament Exegesis with Three Case Studies from Third Isaiah (diss.).
18594: HULTIN, JEREMY F. - The Ethics of Obscene Speech in Early Christianity and Its Environment (Supplements to Novum Testamentum 128).
02781: HUNDESHAGEN, R.B. - Ausgewählte kleinere Schriften und Abhandlungen.
34061: HUNT, STEPHEN - The Alpha Enterprise. Evangelism in a Post-Christian Era.
34902: LE HURAY, PETER - Music and the Reformation in England 1549-1660 (Studies in Church Music).
32326: HURTH, ELISABETH - Between Faith and Unbelief. American Transcendentalists and the Challenge of Atheism (Studies in the History of Christian Traditions 136).
34901: HUTCHINGS, ARTHUR - Church Music in the Nineteenth Century (Studies in Church Music).
30416: (LUTHER) HUTTER, ULRICH (ED.) - Martin Luther und die Reformation in Ostdeutschland und Südosteuropa. Wirkungen und Wechselwirkungen (Beihefte zum Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte 8).
34479: HUTTNER, ULRICH - Early Christianity in the Lycus Valley (Ancient Judaism and Early Christianity 85 - Early Christianity in Asia Minor 1).
32324: (MORE, HENRY) HUTTON, SARAH (ED.) - Henry More (1614-1687). Tercentenary Studies (International Archives of the History of Ideas 127).
13412: HUYGENS, R.B.C. (ED.) - Monumenta Vizeliacensia. Textes relatifs a l'histoire de l'abbaye de Vézelay (Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 42).
31238: (BERNARDUS ULTRAJECTENSIS) HUYGENS, R.B.C. (ED.) - Bernard d'Utrecht Commentum in Theodolum (1076-1099) (Biblioteca Degli Studi Medievali 8).
33908: HUYGENS, LODEWIJCK - The English Journal 1651-1652 (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 1).
19492: HYATT, J. PHILIP (ED.) - The Bible in Modern Scholarship. Papers Read at the 100th Meeting of the Society of Biblical Literature, December 28-30, 1964.
09094: (JUSTINUS MARTYR) HYLDAHL, NIELS - Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins (Acta Theologica Danica 9).
11470: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw.
17446: (ERASMUS, DESIDERIUS) HYMA, ALBERT - The Life of Desiderius Erasmus.
31521: HYPERIUS, ANDREAS GERHARD - Briefe 1530-1563 (Beiträge zur historischen Theologie 64).
34807: (ACHARD DE SAINT-VICTOR) ILKHANI, MOHAMMAD - La philosophie de la création chez Achard de Saint-Victor.
10649: IMPETA, C.N. - Kaart van kerkelijk Nederland.
18216: IRELAND, DENNIS J. - Stewardship and the Kingdom of God. An Historical, Exegetical, and Contextual Study of the Parable of the Unjust Steward in Luke 16:1-13 (Supplements to Novum Testamentum 70).
05203: IRONSIDE, H.A. - Addresses on the First Epistle to the Corinthians.
19533: ISAKSSON, BO - Studies in the Language of Qoheleth. With Special Emphasis on the Verbal System (Acta Universitatis Upsaliensis - Studia Semitica Upsaliensia 10).
23554: ISELE, BERND - Kampf um Kirchen. Religiöse Gewalt, heiliger Raum und christliche Topographie in Alexandria und Konstantinopel (4. Jh.) (Jahrbuch für Antike und Christentum - Ergänzungsband - Kleine Reihe 4).
29020: (BLUMHARDT, JOHANN CHRISTOPH) ISING, DIETER (ED.) - Johann Christoph Blumhardt. Ein Brevier.
23555: IVÁNKA, ENDRE - Hellenisches und christliches im frühbyzantinischen Geistesleben.
31474: (PASCOE, LOUIS BERNARD) IZBICKI, THOMAS M. AND CHRISTOPHER M. BELLITTO (ED.) - Reform and Renewal in the Middle Ages and the Renaissance. Studies in Honor of Louis Pascoe, S.J. (Studies in the History of Christian Thought 96).
01710: JAAKKE, A.W.G. AND E.W. TUINSTRA (ED.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
17095: (CORNELISZ, ARENT) JAANUS, HENDRIK JOHAN - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605) (diss.).
08507: (CALVIN) JACOB, GOPALSWAMY - The Motif of Stranger in Calvin's Old Testament Commentaries (diss.) (Publicaties van het Instituut voor Reformatieonderzoek 3).
09716: JACOBS, D. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen. Een onderzoek mede ter belichting van den hedendaagschen kerkelijken strijd (diss.).
19563: JACOBS, MIGNON R. - The Conceptual Coherence of the Book of Micah (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 322).
08066: (CALVIN) JACOBS, PAUL - Prädestination und Verantwortlichkeit bei Calvin.
978904293307199: (ORIGENES) JACOBSEN, ANDERS-CHRISTIAN (ED.) - Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. Papers of the 11th International Origen Congress, Aarhus University, 26-31 August 2013 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 279).
30813: JAFFÉ, DAN (ED.) - Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity. Text and Context (Ancient Judaism and Early Christianity 74).
18135: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament.
18136: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament (Zicht op de Bijbel 14 & 15).
07071: (LUTHER) JÄGER, KARL - Luthers religiöses Interesse an seiner Lehre von der Realpräsenz. Eine historisch-dogmatische Studie.
05565: JAGERSMA, H. - Numeri. Volume 3 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
05564: JAGERSMA, H. - Numeri. Volume 2 (POT - De Prediking van het Oude Testament).
30944: JAGGER, PETER J. - Christian Initiation 1552-1969. Rites of Baptism and Confirmation since the Reformation Period (Alcuin Club Collections 52).
31962: JAKOBS, HERMANN - Kirchenreform und Hochmittelalter 1046-1215 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 7).
18971: JALAGUIER, M. - Authenticité du Nouveau Testament.
16083: JAMES, JOHN ANGELL - An Earnest Ministry. The Want of the Times.
16208: JAMES, JOHN ANGELL - A Help to Domestic Happiness.
16209: JAMES, JOHN ANGELL - Female Piety or the Young Woman's Friend and Guide through Life to Immortality.
03675: JAMIN, HERVÉ - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001.
29085: (LAVATER, JOHANN CASPAR) JANENTZKY, CHRISTIAN - Johann Caspar Lavater (Die Schweiz im deutschen Geistesleben 53).
26216: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties (diss.).
31114: (HARDENBERG, ALBERT) JANSE, WILLEM - Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers († 1574) (diss.).
18137: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (diss.).
04420: JANSEN, HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Volume 1: Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
14141: JANSMA, LAMMERT GOSSE - Melchiorieten, Munstersen en Batenburgers. Een sociologische analyse van een millennistische beweging uit de 16e eeuw (diss.).
11114: JANSSEN, CANISIUS PETRUS WILHELMUS - Les origines de la reforme des Carmes en France au XVIIe siècle (diss.).
33173: (WANRAY, WILLEMKEN VAN) JANSSEN, A.E.M. (ED.) - Om den gelove. Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en vervolgens eigenhandig opgetekend.
31439: JANSSEN, H.Q. - De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden.
09614: (SALVIANUS MASSILIENSIS) JANSSEN, OTGER - L'Expressivité chez Salvien de Marseille. Etude sur l'usage de quelques particules dans le latin chrétien. Première Partie. Les adverbes (diss.).
34638: JANSSEN, PETRUS - Overdenkingen van de rykdom van Godts goedertierendheid [...].
09527: JANSSEN, HARRY - Kultur und Sprache. Zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der Sprachentwicklung von Tertullian bis Cyprian (diss.) (Latinitas Christianorum Primaeva 8).
29620: JANSSONIUS, JOH. HENR. - De Algemene Brief van den Apostel Judas, verklaart en toegepast.
24362: JANZ, PAUL D. - The Command of Grace. A New Theological Apologetics.
13588: (STEPHAN VON LANDSKRON) JASPERS, GERARDUS JOHANNES - Stephan von Landskron, Die Hymelstrasz. Mit einer Einleitung und vergleichenden Betrachtungen zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 13).
32299: (NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM) JASPERS, KARL - Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens.
24198: (BULTMANN, RUDOLF) JASPERT, BERND (ED.) - Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung.
34067: JAUMANN, HERBERT - Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit. Volume 1: Bio-bibliographisches Repertorium.
34409: JEANROND, WERNER G. - A Theology of Love.
34789: JEFFORD, CLAYTON N. - Reading the Apostolic Fathers. A Student's Introduction.
13405: (BONAVENTURA) JEHL, RAINER - Melancholie und Acedia. Ein Beitrag zu Anthropologie und Ethik Bonaventuras (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie - Neue Folge 32).
07308: (LUTHER) JELKE, ROBERT (ED.) - Das Erbe Martin Luthers und die gegenwärtige theologische Forschung. Theologische Abhandlungen D. Ludwig Ihmels zum siebzigsten Geburtstage 29.6.1928 dargebracht von Freunden und Schülern.
31970: (BONIFACIUS) JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed.
01934: JELSMA, AUKE - Zonder een dak boven het hoofd. In het grensgebied tussen Rome en Reformatie.
31599: JENNI, ERNST - Die politischen Voraussagen der Propheten (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 29).
17091: (COMANDER, JOHANNES) JENNY, WILHELM - Der Hirte. Eine Darstellung der Gestalt und Verkündigung des Bündnerischen Reformators Johannes Comander.
32470: JENNY, MARKUS - Geschichte des deutschschweizerischen evangelischen Gesangbuches im 16. Jahrhundert.
33872: JENOTT, LANCE - The Gospel of Judas. Coptic Text, Translation, and Historical Interpretation of the 'Betrayer's Gospel' (Studien und Texte zu Antike und Christentum 64).
17165: JENSMA, TH.W. (ED.) - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
32430: JENSZ, FELICITY - German Moravian Missionaries in the British Colony of Victoria, Australia, 1848-1908. Influential Strangers (Studies in Christian Mission 38).
32846: JENTZMIK, PETER - Zu Möglichkeiten und Grenzen typologischer Exegese in mittelalterlicher Predigt und Dichtung (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 112).
34382: JEWETT, ROBERT - Romans. A Short Commentary.
33403: JIPP, JOSHUA W. - Divine Visitations and Hospitality to Strangers in Luke-Acts. An Interpretation of the Malta Episode in Acts 28:1-10 (Supplements to Novum Testamentum 153).
17166: JOACHIMSEN, PAUL - Die Reformation als Epoche der deutschen Geschichte.
31396: JOACHIMSEN, PAUL - Gesammelte Aufsätze. Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation; zur Historiographie und zum deutschen Staatsgedanken.
978019878724299: (EUSEBIUS CAESARIENSIS) JOHANNESSEN, HAZEL - The Demonic in the Political Thought of Eusebius of Caesarea (The Oxford Early Christian Studies).
18139: (GRIESBACH, JOHANN JAKOB) JOHNSON, SHERMAN E. - The Griesbach Hypothesis and Redaction Criticism (SBL Monograph Series 41).
18140: JOHNSON-DEBAUFRE, MELANIE - Jesus Among Her Children. Q, Eschatology, and the Construction of Christian Origins (Harvard Theological Studies 55).
15218: JONES, NORMAN - The English Reformation. Religion and Cultural Adaptation.
17371: (GASSENDI, PIERRE) JONES, HOWARD - Pierre Gassendi 1592-1655. An Intellectual Biography (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 34).
18780: JONES, IVOR H. - The Matthean Parables. A Literary and Historical Commentary (Supplements to Novum Testamentum 80).
33141: (CALVIN) JONES, SERENE - Calvin and the Rhetoric of Piety (Columbia Series in Reformed Theology).
15067: (FORBES, JOHN) JONG, CHRISTIAAN GEORGE FREDERIK DE - John Forbes (ca. 1538-1634) (diss.).
978906707102499: JONG, JACOB JOHANNES DE - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780 (diss.).
11474: JONG, JAMES A. DE - As the Waters Cover the Sea. Millennial Expectations in the Rise of Anglo-American Missions 1640-1810 (diss.).
10574: (BULTMANN, RUDOLF KARL) JONG, J.M. DE - Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann (diss.) (Van Gorcum's theologische bibliotheek 31).
19090: JONG, CORNELIS DE - De volken bij Jeremia. Hun plaats in zijn prediking en in het boek Jeremia (diss.).
33809: JONG, TH.J. DE - Over de redelijkheid van de christelijke hoop.
24408: (SCHILDER, KLAAS) JONG, JACOBUS DE - Accommodatio Dei. A Theme in K. Schilder's Theology of Revelation (diss.).
03439: JONG OZN., K. DE - Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Volume 1: 1903-1935.
01654: (NIJENHUIS, WILLEM) JONG, CHR.G.F. DE AND J. VAN SLUIS (ED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
30734: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis.
03021: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen.
09187: (MINUCIUS FELIX, MARCUS) JONG, JAKOB JAN DE - Apologetiek en christendom in den Octavius van Minucius Felix (diss.).
17123: (ERASMUS, DESIDERIUS) JONGE, HENK JAN DE - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia respondens ad ea qvae Iacobvs Lopis Stvnica taxaverat in prima dvntaxat Novi Testamenti aeditione (diss.).
17380: (JUNIUS, FRANCISCUS) JONGE, CHRISTIAAN DE - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602). Onderzoek naar de plaats van het geschrift Le Paisible Chrestien (1593) in zijn theologisch denken (diss.).
17381: (JUNIUS, FRANCISCUS) JONGE, CHRISTIAAN DE - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602) (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 30).
20028: JONGE, M. DE - Pseudepigrapha of the Old Testament as Part of Christian Literature. The Case of the Testaments of the Twelve Patriarchs and the Greek Life of Adam and Eve (Studia in Veteris Testamenti Pseudepigrapha 18).
10069: (LEEUWEN, AREND THEODOOR VAN) JONGE, CORNELIS GERRIT JACOBUS DE - Economische theologie als kritiek van natuurlijke theologie. Een studie over de theologie van A.Th. van Leeuwen (diss.).
18737: JONGE, MARINUS DE - Christologie in context. Jezus in de ogen van zijn eerste volgelingen.
05566: JONGE, M. DE - De brieven van Johannes (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
01097: JONGE, H.J. DE - De bestudering van het Nieuwe Testament aan de Noordnederlandse universiteiten en het Remonstrants Seminarie van 1575 tot 1700.
03848: JONGE, H.J. DE AND W. OTTERSPEER (ED.) - Altijd een vonk of twee. De Universiteit Leiden van 1975 tot 2000.
12192: JONGELING, BASTIAAN - Le rouleau de la guerre des manuscrits de Qumrân. Commentaire et traduction (diss.).
11022: JONGENEEL, JAN ARIE BASTIAAN - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting (diss.).
34801: JONGH, H. DE - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540). Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre Érasme et Luther. Avec des documents inédits (HES Historische Herdrukken 11).
11354: (BEVERSLUIS, NICOLAAS HENDRIK) JONGSTE, C. DE - Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine kerkhistorie' rondom Ds. Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931).
30937: JONGSTE, J.A.F. DE - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751 (Hollandse Historische Reeks 2).
32156: JONKER, EVERT - Van verstaan naar vertolken. Een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes.
17690: JONKER, G.D. - Le protestantisme et le théâtre de langue française au XVIe siècle.
27099: JOOSSE, L.J. - 'Scoone dingen sijn swaere dingen'. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
33133: JORDAN, W.K. - The Development of Religious Toleration in England. From the Beginning of the English Reformation to the Death of Queen Elizabeth.
34058: JORDAN, JAMES B. - Through New Eyes. Developing a Biblical View of the World.
978311047655299: JORGENSEN, DAVID W. - Treasure Hidden in a Field. Early Christian Reception of the Gospel of Matthew (Studies of the Bible and Its Reception 6).
33957: JOTISCHKY, ANDREW - A Hermit's Cookbook. Monks, Food and Fasting in the Middle Ages.
978140204292899: (MEDE, JOSEPH) JUE, JEFFREY K. - Heaven Upon Earth. Joseph Mede (1586-1638) and the Legacy of Millenarianism (International Archives of the History of Ideas 194).
10726: JULIAN, RON, J.A. CRABTREE, AND DAVID CRABTREE - The Language of God. A Commonsense Approach to Understanding and Applying the Bible.
26034: JÜLICHER, ADOLF - Die Gleichnisreden Jesu.
23399: VERECUNDUS JUNCENSIS - Verecundi Iuncensis Commentarii super cantica ecclesiastica, Carmen de satisfactione paenitentiae (Corpus Christianorum - Series Latina 93).
11480: JUNG, AUGUST - Vom Kampf der Väter. Schwärmerische Bewegungen im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dokumente aus Freien evangelischen Gemeinden und kirchlichen wie freikirchlichen Gemeinschaften (Geschichte und Theologie der Freien evangelischen Gemeinden 5,1).
ANTIQ34912: JUNG, CHANG-WOOK - An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative (diss.).
31107: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) JUNG, MARTIN H. - Philipp Melanchthon und seine Zeit.
29065: JUNG-STILLING, JOHANN HEINRICH - Lebensgeschichte.
29064: JUNG-STILLING, JOHANN HEINRICH - Lebensgeschichte (Die Fundgrube 37).
30418: (LUTHER) JUNGHANS, HELMAR - Der junge Luther und die Humanisten.
30417: (LUTHER) JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zu seinem 500. Geburtstag.
32363: JUNGHANS, HELMAR (ED.) - Das Jahrhundert der Reformation in Sachsen. Festgabe zum 450jährigen Bestehen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens.
22179: JUNGMANN, J.A. - Missarum sollemnia.
11922: KAHLE, WILHELM - Die Begegnung des baltischen Protestantismus mit der russisch-orthodoxen Kirche (Oekumenische Studien 2).
11481: KAHLE, WILHELM - Aufsätze zur Entwicklung der evangelischen Gemeinden in Russland (Oekumenische Studien 4).
18485: KÄHLER, ELSE - Die Frau in den paulinischen Briefen. Unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs der Unterordnung.
24366: KÄHLER, MARTIN - Geschichte der protestantischen Dogmatik im 19. Jahrhundert (Monographien und Studienbücher 343).
32778: KAISER, JÜRGEN - Ruhe der Seele und Siegel der Hoffnung. Die Deutungen des Sabbats in der Reformation (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 65).
29070: KAISER, GERHARD - Pietismus und Patriotismus im literarischen Deutschland. Ein Beitrag zum Problem der Säkularisation (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung für abendländische Religionsgeschichte 24).
22180: KALB, FRIEDRICH - Grundriss der Liturgik. Eine Einführung in die Geschichte, Grundsätze und Ordnungen des lutherischen Gottesdienstes.
11839: (CAPADOSE, ABRAHAM) KALMIJN, D. - Abraham Capadose.
03507: (JOHNSON, SAMUEL) KAMINSKI, THOMAS - The Early Career of Samuel Johnson.
20029: KAMPEN, LIEUWE VAN - Apostelverhalen. Doel en compositie van de oudste apokriefe Handelingen der apostelen (diss.).
29071: KANNE, JOHANN ARNOLD - Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen aus der protestantischen Kirche. Volume 2.
27042: KANNEGIETER, J.Z. - Geschiedenis van de vroegere Quakergemeenschap te Amsterdam. 1656 tot begin negentiende eeuw (Publikaties van de Gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam 9).
30214: KANTZENBACH, FRIEDRICH WILHELM - Zwischen Erweckung und Restauration. Einige Kapitel aus der unbekannten Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts.
19613: KAPELRUD, ARVID S. - The Question of Authorship in the Ezra-Narrative. A Lexical Investigation (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo - Historisk-Filosofisk Klasse 1944/1).
11866: KARPP, HEINRICH - Schrift, Geist und Wort Gottes. Geltung und Wirkung der Bibel in der Geschichte der Kirche. Von der Alten Kirche bis zum Ausgang der Reformationszeit.
30982: KARPP, HEINRICH - Textbuch zur altkirchlichen Christologie. Theologia und Oikonomia (Neukirchener Studienbücher 9).
09338: KARPP, HEINRICH (ED.) - Die Busse. Quellen zur Entstehung des altkirchlichen Busswesens (Traditio Christiana - Texte und Kommentare zur patristischen Theologie 1).
05700: KARRER, MARTIN - Der Brief an die Hebräer. Kapitel 1,1-5,10 (Ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament 20/1).
18146: KÄSEMANN, ERNST (ED.) - Das Neue Testament als Kanon. Dokumentation und kritische Analyse zur gegenwärtigen Diskussion.
11923: KASTELEIN, A. - Predikanten die kwamen en gingen. Volume 2: Predikantenlijsten van de kerkprovincie Utrecht der Nederlandse Hervormde Kerk vanaf de Reformatie tot 1 mei 2004.
22091: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming.
31258: KATER, M.J. - Kom en zie. Volume 1: De plaats en betekenis van de pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de theologie van Kuschel, Pannenberg en Gunton.
15093: KATZ, DAVID S. - Sabbath and Sectarianism in Seventeenth-Century England (Brill's Studies in Intellectual History 10).
31805: KATZ, DAVID S. AND JONATHAN I. ISRAEL (ED.) - Sceptics, Millenarians and Jews (Brill's Studies in Intellectual History 17).
14045: KAUFMAN, EDMUND GEORGE - The Development of the Missionary and Philanthropic Interest among the Mennonites of North America.
09533: KAUFMANN, CARL MARIA - Handbuch der christlichen Archäologie. Einführung in die Denkmälerwelt und Kunst des Urchristentums (Wissenschaftliche Handbibliothek - Dritte Reihe - Lehrbücher verschiedener Wissenschaften 5).
33569: (JOACHIMUS FIORENSIS) KAUP, MATTHIAS - De prophetia ignota. Eine frühe Schrift Joachims von Fiore (Monumenta Germaniae Historica - Studien und Texte 19).
30825: KAUTZSCH, E. (ED.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments.
34278: (ISAAC SYRUS) KAVVADAS, NESTOR - Isaak von Ninive und seine Kephalaia Gnostika. Die Pneumatologie und ihr Kontext (Supplements to Vigiliae Christianae 128).
13090: KAWERAU, PETER - Geschichte der mittelalterlichen Kirche (Lehrbuch der Kirchengeschichte).
17016: (AGRICOLA, JOHANN) KAWERAU, GUSTAV - Johann Agricola von Eisleben. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte.
14117: (HOFFMAN, MELCHIOR) KAWERAU, PETER - Melchior Hoffman als religiöser Denker.
09534: KAWERAU, PETER - Das Christentum des Ostens (Die Religionen der Menschheit 30).
19096: KAYATZ, CHRISTA - Studien zu Proverbien 1-9. Eine form- und motivgeschichtliche Untersuchung unter Einbeziehung ägyptischen Vergleichsmaterials (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 22).
32218: KEARNEY, HUGH - Scholars and Gentlemen. Universities and Society in Pre-Industrial Britain 1500-1700.
18808: KEE, HOWARD C. - Christian Origins in Sociological Perspective.
18940: KEE, HOWARD CLARK - Community of the New Age. Studies in Mark's Gospel (The New Testament Library).
15034: (BUNYAN, JOHN) KEEBLE, N.H. (ED.) - John Bunyan. Conventicle and Parnassus. Tercentenary Essays.
33412: (BÈZE, THÉODORE DE) KEEGSTRA, PIETER - Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze et le théâtre calviniste de 1550 à 1566 (diss.).
17356: (COCHLAEUS, JOHANNES) KEEN, RALPH (ED.) - Johannes Cochlaeus, Responsio ad Johannem Bugenhagium Pomeranum (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 44).
17357: (COCHLAEUS, JOHANNES) KEEN, RALPH (ED.) - Johannes Cochlaeus, Philippicae I-VII. Edited with Introduction and Commentary (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 54).
17382: KEEN, RALPH - Divine and Human Authority in Reformation Thought. German Theologians on Political Order 1520-1555 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 55).
34192: KEENEY, WILLIAM ECHARD - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
22036: KEHREIN, JOSEPH (ED.) - Lateinische Sequenzen des Mittelalters aus Handschriften und Drucken.
09535: KEIM, THEODOR - Rom und das Christenthum. Eine Darstellung des Kampfes zwischen dem alten und dem neuen Glauben im römischen Reiche während der beiden ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung.
18147: KELBER, WERNER - Tradition orale et écriture (Lectio Divina 144).
33886: KELHOFFER, JAMES A. - Conceptions of 'Gospel' and Legitimacy in Early Christianity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 324).
17280: (STAUPITZ, JOHANNES VON) KELLER, LUDWIG - Johann von Staupitz und die Anfänge der Reformation. Nach den Quellen dargestellt.
31741: (BACH, JOHANN SEBASTIAN) KELLER, HERMANN - Die Orgelwerke Bachs. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte, Form, Deutung und Wiedergabe (EP 4572).
32791: (DENCK, HANS) KELLER, LUDWIG - Ein Apostel der Wiedertäufer.
16086: KELLY, DOUGLAS F. - Preachers with Power. Four Stalwarts of The South.
33429: KELLY, WILLIAM - An Exposition of the Book of Isaiah (Limited Classical Reprint Library).
08248: (CALVIN) KEMPFF, D. - A Bibliography of Calviniana 1959-1974.
13642: THOMAS A KEMPIS - L'imitation de Jésus-Christ.
14160: KERSSENBROCK, HERMANN VON - Narrative of the Anabaptist Madness. The Overthrow of Münster, the Famous Metropolis of Westphalia (Studies in the History of Christian Traditions 132).
31236: KERTELGE, KARL - Grundthemen paulinischer Theologie.
17691: KERVYN DE LETTENHOVE, J.M.B.C. - Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560-1585).
19098: KEULEN, PERCY SYLVIO FRANCISCO VAN - Manasseh through the Eyes of the Deuteronomists. The Manasseh Account (2 Kings 21: 1-18) and the Final Chapters of the Deuteronomistic History (diss.).
02814: (BERKOUWER, GERRIT CORNELIS) KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie G.C. Berkouwer.
17046: (BEZA, THEODOR) KICKEL, WALTER - Vernunft und Offenbarung bei Theodor Beza. Zum Problem des Verhältnisses von Theologie, Philosophie und Staat (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 25).
18739: KIEFFER, RENÉ - Au delà des recensions? L'évolution de la tradition textuelle dans Jean VI, 52-71 (Coniectanea Biblica - New Testament Series 3).
33733: KIEFNER, THEO - Die Waldenser auf ihrem Weg aus dem Val Cluson durch die Schweiz nach Deutschland 1532-1820/30.
33495: KIERKEGAARD, SØREN - Einübung im Christentum. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten (Philosophisch-theologische Schriften).
18809: KILEY, MARK - Colossians as Pseudepigraphy (The Biblical Seminar 4).
18432: KILGALLEN, JOHN - The Stephen Speech. A Literary and Redactional Study of Acts 7,2-53 (Analecta Biblica 67).
19099: KIM, JICHAN - The Structure of the Samson Cycle (diss.).
34875: KIM, JULIUS J. - Preaching the Whole Counsel of God. Design and Deliver Gospel-Centered Sermons.
19100: KIM, JIN-SOO - Bloodguilt, Atonement, and Mercy. An Exegetical and Theological Study of 2 Samuel 21:1-14 (European University Studies - Series 23 - 845).
31226: KINGDON, ROBERT M. - Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572. A Contribution to the History of Congregationalism, Presbyterianism, and the Calvinist Resistance Theory (Travaux d'Humanisme et Renaissance 92).
18151: KINGSBURY, JACK DEAN - The Christology of Mark's Gospel.
09536: KINZIG, WOLFRAM, CHRISTOPH MARKSCHIES AND MARKUS VINZENT - Tauffragen und Bekenntnis. Studien zur sogenannten 'Traditio Apostolica', zu den 'Interrogationes de fide' und zum 'Römischen Glaubensbekenntnis' (Arbeiten zur Kirchengeschichte 74).
30616: (SCHAUMBERG, SILVESTER VON) KIPP, FRIEDRICH - Silvester von Schaumberg, der Freund Luthers. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit (Quellen und Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts 17).
24478: KIPPENBERG, HANS G., YME B. KUIPER, AND ANDY F. SANDERS (ED.) - Concepts of Person in Religion and Thought (Religion and Reason 37).
17383: KIRBY, W.J. TORRANCE - The Zurich Connection and Tudor Political Theology (Studies in the History of Christian Traditions 131).
33576: KIRBY, TORRANCE - Persuasion and Conversion. Essays on Religion, Politics, and the Public Sphere in Early Modern England (Studies in the History of Christian Traditions 166).
34217: KIRK, J.R. DANIEL - Unlocking Romans. Resurrection and the Justification of God.
12193: KITTEL, BONNIE PEDROTTI - The Hymns of Qumran. Translation and Commentary (SBL Dissertation Series 50).
04191: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel.
34710: (PERPETUA) KITZLER, PETR - From 'Passio Perpetuae' to 'Acta Perpetuae'. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church (Arbeiten zur Kirchengeschichte 127).
34210: (MARBECK, PILGRAM) KIWIET, JAN J. - Pilgram Marbeck (ca. 1495-1556). Sein Kreis und seine Theologie (diss.).
34211: (MARBECK, PILGRAM) KIWIET, JAN J. - Pilgram Marbeck. Ein Führer in der Täuferbewegung der Reformationszeit.
17141: (GAISMAIR, MICHAEL) KLAASSEN, WALTER - Michael Gaismair. Revolutionary and Reformer (Studies in Medieval and Reformation Thought 23).
ANTIQ23533: (CAESARIUS ARELATENSIS) KLAASSEN, AUGUSTINUS DOMINICUS - Tien preken van Caesarius van Arles (470-542). Vertaald en toegelicht. Een onderzoek naar de invloed van Augustinus in de prediking van Caesarius van Arles (diss.).
978081918506899: KLAASSEN, WALTER - Living at the End of the Ages. Apocalyptic Expectation in the Radical Reformation.
33382: (BARTH, KARL) KLAPPERT, BERTOLD - Die Auferweckung des Gekreuzigten. Der Ansatz der Christologie Karl Barths im Zusammenhang der Christologie der Gegenwart.
30515: (BARTH, KARL) KLAPPERT, BERTOLD - Versöhnung und Befreiung. Versuche, Karl Barth kontextuell zu verstehen (Neukirchener Beiträge zur Systematischen Theologie 14).
14087: (TOEWS, J.B.) KLASSEN, A.J. (ED.) - The Church in Mission. A Sixtieth Anniversary Tribute to J.B. Toews.
19488: (GUNKEL, JOHANNES HEINRICH HERMANN) KLATT, WERNER - Hermann Gunkel. Zu seiner Theologie der Religionsgeschichte und zur Entstehung der formgeschichtlichen Methode (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 100).
26219: KLEIN, MARTIN - 'Ein vollkommenes Werk'. Vollkommenheit, Gesetz und Gericht als theologische Themen des Jakobusbriefes (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament - 7. Folge 19).
24080: KLEIN KRANENBURG, ERIC SAMUEL - Trialoog. De Derde in het pastorale gesprek (diss.).
09287: KLEIN, RICHARD (ED.) - Das frühe Christentum im römischen Staat (Wege der Forschung 267).
18740: KLEINKNECHT, KARL THEODOR - Der leidende Gerechtfertigte. Die alttestamentlich-jüdische Tradition vom 'leidenden Gerechten' und ihre Rezeption bei Paulus (Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament - 2. Reihe 13).
07456: (LUTHER) KLEINKNECHT, HERMANN - Gemeinschaft ohne Bedingungen. Kirche und Rechtfertigung in Luthers großer Galater-brief-Vorlesung von 1531 (Calwer Theologische Monographien - Reihe B - Systematische Theologie und Kirchengeschichte 7).
29627: KLEMAN, DAVID - Vyftal van Verhandelingen over eenige gewigtige Waarheden des christelyken Godsdiensts.
32340: (RICOEUR, PAUL) KLEMM, DAVID E. AND WILLIAM SCHWEIKER (ED.) - Meanings in Texts and Actions: Questioning Paul Ricoeur (Studies in Religion and Culture).

Next 1000 books from Antiquariaat Den Hertog[an error occurred while processing this directive]

9/18