Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
014421: VERVLIET, HENDRIK D.L., - Post-incunabula and their Pubkishers in the Low Countries
004466: VERVLIET, HENDRIK D.L.,ED: - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen
011795: VERVLOED, PETER, - De macht van de krokodil
011537: VERVLOED, PETER, - Gloeiende geheimen (een krisverhaal)
011764: VERVLOED, PETER, - Door merg en been
015455: VERVLOED, PETER, - De Tranen van Banjir
015454: VERVLOED, PETER, - De weg terug
013409: VERVLOET, JELLE, SIMON VAN DEN BERGH - Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem
014027: VERVOOREN, F., & W.C. KENTIE,SAMENST. - Nederland in den oorlog!
003717: VERVOORN, A.J., - Antilliaans Nederlands
013252: VERVOORT, HANS, - Weg uit IndŽ
011888: VERVOORT, HANS, - Geluk is voor de dommen
007353: VERVOORT, HANS, - Kind van de Oost
011668: VERVOORT, HANS, - Kind van de Oost
007558: VERVOORT, HANS, - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java
015428: VERVOORT, HANS, - Vanonder de koperen ploert
011694: VERWEERD, JOKE, - De jongen met de vechthaan
011187: VERWEERD, JOKE, - Retoru Rantepao
015452: VERWEERD, JOKE, - Wapenbroeders
015450: VERWEERD, JOKE, - Klappermelk en kinderkoffie. Twee Werelden, een God
013042: VERWEIJ, M.S., M.J. DOLFIN,EA: - Het Kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
001528: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
004559: VERWEY, ALBERT, - Frederik van Eeden
010553: MEES-VERWEY, M.,ED: - Apologie ofte Verantwoordinge van den Prince van Orangien
007967: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - De wereld van het boek
000730: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Meester Harman Schinckel. Delftse drukker van de 16e eeuw
000743: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
000731: FONTAINE VERWEY, H.DE LA, - Het Nederlandse geillustreerde boek
016357: VERWEY, ALBERT, - In de koorts van het kortstondige
005098: VERWIJS, EELCO, - Bleomlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst
016498: VESRDIJK, S., - Kind van stad en land
012143: VESTDIJK, S., - De schandalen
010107: VESTDIJK, S., - Thanatos aan banden
012159: VESTDIJK, S., - De Aeolusharp. Nagelaten romanfragment
009319: VESTDIJK, S., - Het kastje van oma. Opstellen over muziek
009318: VESTDIJK, S., - Rembrandt en de engelen
011704: VESTDIJK, S., - De nadagen van Pilatus
008467: VESTDIJK, S., - Anton Wachterromans
012158: VESTDIJK, S., - De persconferentie
012154: VESTDIJK, S., - Puriteinen en piraten
012156: VESTDIJK, S., - Strijd en vlucht op papier
012148: VESTDIJK, S., - De redding van Fre Bolderhey
011717: VESTDIJK, S., - De rimpels van Esther Ornstein. De geschiedenis van een verzuim
011713: VESTDIJK, S., - Zo de ouden zongen...
011711: VESTDIJK, S., - De vrije vogel en zijn kooien . De geschiedenis van een domicilie
011712: VESTDIJK, S., - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland
011705: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten
008986: VESTDIJK, S., - Verzamelde verhalen
008985: VESTDIJK, S., - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen
011714: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot
011715: VESTDIJK, S., - Bericht uit het hiernamaals
011716: VESTDIJK, S., - Het spook en de schaduw
015272: VESTDIJK, S., - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek
012151: VESTDIJK, S., - Het genadeschot
012152: VESTDIJK, S., - Surrogaten voor Murk Tuinstra
012153: VESTDIJK, S., - Een alpenroman
006834: VESTDIJK, S., - Essays in duodecimo
006864: VESTDIJK, S., - Zuiverende kroniek. Essays
012150: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot
012157: VESTDIJK, S., - De ziener
011702: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componiten (Bach - Strawinsky)
011673: VESTDIJK, S., - De arme Heinrich
004479: VESTDIJK,S., - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie
012890: VESTDIJK, S., - De dood betrapt
012847: VESTDIJK, S., - Fabels met kleurkrijt
006816: VESTDIJK, S., - De zieke mens in de romanliteratuur
012145: VESTDIJK, S., - De dokter en het lichte meisje
011701: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek
012146: VESTDIJK, S., - Een huisbewaarder
012160: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen
011847: VESTDOJK, S., - Op afbetaling
016111: VETH, BAS, - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ
009667: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden
007862: VETH, P.J., & A. DE GRIJS - Insulinde. Twaalf tafereelen
012957: VETH, CORNELIS, - Oude meesters der illustratie
009165: VETH, BAS, - Het leven in Nederlandsch-Indie
004085: VETH, P.J., - Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen
003154: VETH, BAS, - Het leven in Nederlands-Indie
008144: VEUR, M.W.G.VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
007829: VEURMAN, B, & D.BAX - Liederen en dansen uit West-Friesland
005186: VEURMAN, B.W.E., - Volendam, leven en lied
004166: VEYNE, PAUL,RED: - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend
002509: VICKERS, ADRIAN, - Bali-Een gecreeerd paradijs
005990: VICKERS, ADRIAN, - Bali, a paradise created
003385: VICKERS, ADRIAN, - Bali - Een gecreŽerd paradijs
006760: VIERHOUT, M., - Raden Adjeng Kartini (1879-1904)
016615: VIJVER, STEFAN VAN DE, - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken
001202: VILLIERS, ALLAN, - Gevecht om Kaap Hoorn
016205: VILLIERS, ALAN, - Kaap Hoorn.De Volledige authetieke geschiedenis van de reizen van de enorme vierkantgetuigde schepen en hun verbitterde gevechten met Kaap Hoorn
016461: VILLON, FRANCOIS, - Verzamelde gedichten
015430: VILMA - Om en bij de kleine anglo
003423: VINGBOONS, JOHANNES, - Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC
016701: VINK, NICO, - Siedjah. Wie een klein meisje of jongetje in Indie redt...
008326: VINK, NICO, - Verbannen uit Indie (1936-1945)
012940: VINKENOOG, SIMON, - Enkele reis Nederland
016356: VINKENOOG, SIMON, - Eerste gedichten (1949-1964)
004256: VINKENOOG, SIMON, INL.: - De beweging van vijftig
012819: VINKENOOG, SIMON, - Heren zeventien. Proeve van waarneming
012820: VINKENOOG, SIMON, - Onder (eigen) dak
013445: VINKENOOG, SIMON, - Hoogseizoen
009649: VIRULY, A. - We vlogen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren
006215: VIRULY, A. - We vlogen naar Indie
003938: VIRULY, A., - Vleugels voor Jan en Ineke
008867: VIS, JACOB, - Prins Desi
013329: VIS, JACOB, - Iandem. Roman over een plantersleven
010487: VIS, DIRK, & JACOB VIS JCZ. - Vis a Saandijk. Kroniek van een Zaans geslacht
001398: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling
002326: VISKER, D.A., - Indische Familienamen II
009219: VISSCHER, MARJA, - Waar de spraak ophoudt, begint de muziek (Klaaswaal)
010177: VISSCHER, H.S., - Dromen in de moderne Nederlandse poŽzie
014096: VISSCHER, H.A., - Het Eiland van Dordrecht. Een verkenning van een boeiende streek
014136: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906
013516: VISSCHER, ANNE, - Ninjutsu. Dertog jaren Nederlands Oost Indie 1916-1946
006621: VISSCHER, H.A., - De Utrechtse heuvelrug. Een natuurrijke streek in het hart van Nederland
014819: VISSCHERS, D.C., - Een kind van Java
014339: VISSER, JANUS, - Nijkerk vanuit de lucht
003818: VISSER, ALEWIJN, - Gedenkboek Murmellius-gymnasium Alkmaar 1381-1904-1954
009656: VISSER, A., - Een merkwaardige loopbaan
003528: WASSING-VISSER, RITA, - Koninklijke geschenken uit IndonesiŽ. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau(1600-1938)
009655: VISSER, LEONTINE E.,ED: - Halmaheira and Beyond. Socail Science Research in the Moluccas
013851: VISSER, AART, - Veluws Portret
002637: VISSER, HANS G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ
016777: VISSER, H.A., - Papendrecht. Dorp aan de rivier
002221: WASSING-VISSER, RITA, - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ
006324: VISSER, HERMAN,RED: - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat
011565: VISSER, G., - Krommenie
013336: VISSER, WENDY DE, - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West
015043: VISSER, H.A., - Papendrecht. De straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen
004904: VISSER, FRANK, - De Schakel. Een documentaire uit de Tweede Wereldoorlog (Engelandvaarders)
005579: VISSER, GEORGE, EA: - Zeeroep. Slauerhoff en de zeevaart
013558: VISSER, IRMIN, - Het Slot te Zeist
012905: VISSER, ARIE, - Altijd onderweg
016070: VISSER, JAN, - Ravenhart. De opstand van de Friezen tegen de Romeinen
003066: VISSER, GERBEN, - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in Indie, 1945-1948
014204: VISSER, AART, - Het is oorlog. Noordwest-Veluwe tijdens Duitse bezetting
016616: VISSER, CAROLIJN, - De barones van Ragavere / Het bruidje met de voile
002596: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pietersz. Coen
012042: VISSERING, G., - Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indie
006276: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten
003479: VISSERING, C.M., - Een reis door Oost-Java
006972: VLAMINCK, ERIK, - Dank u, heren. Vijf vrouwen over Elsschot
015177: VLAMING, MARTIN, - 1000 Jaar Oost. Kroniek van een gehucht
013203: VLAMING, PIETER, - Dafne en Filis. Vijf lyrische gedichten
002738: VLASBLOM, DIRK, - Jakarta, Jakarta. Reportages uit Indonesie
002170: VLASBLOM, DIRK, - Papoea. Een geschiedenis
002980: VLASBLOM, DIRK, - In een warung aan de Zuidzee
011648: VLASPOLDER, FLOOR, - Mijn ouders en ik. Het verhaal van mijn jeugd
002642: VLEKKE, BERNARD H.M., - Geschiedenis van den Indischen Archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie
003657: VLEKKE, BERNARD H.M., - Geschiedenis van den Indischen archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie
004078: VLES, HANS, - Hallo Bandoeng. Nederlandse Radiopioniers (1900-1945)
000579: VLETTER, M.E.DE, R.P.G.A.VOSKUIL,EA - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
005925: VLEUGELS, MARCEL, - Puzzelen met overzeese pensioenen
011838: VLEUTEN, DIEDERIK VAN, & ERIK VAN MUISWINKEL - Verzamelde mannen
016174: VLEUTEN, DIEDERIK VAN,, ROBERT AMMERLAAN,EA(RED(: - Het volle leven. Herinneringen aan Gerard Reve
010465: VLIET, H.T.M.VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie
005027: VLIET, L.R.VAN, - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses Irene"
010396: VLIET, H.T.M.VAN, - Eenheid in Verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus
016527: VLIET, MARIO VAN, - "Zoiets vergeet je niet".Bleiswijk 1940-1945
007448: VLIST, H.E.VAN DER, - Weet je nog...Garderen
016163: VLIST, HENDRIKA VAN DER, - Die dag in september...Dagboek september 1944 - mei 1945
012521: VOERMAN, J., - De nadagen van Neerlands Stoom- en Motortrams. Van Bello tot "Bello"
005033: VOETEN, BERT, WIM ALINGS,EA: - Wachten op het feest
010201: VOETS, JACQUES, - Zo zag ik Maas en Tricht
015197: VOGEL, LEENDERT CORNELIS, - Het beleid van de dienst van gezondheidszorg in West-Nieuw-Guinea 1930-1962
009660: VOGEL, JAAP, - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur
004289: VOGEL, ALBERT, - De man met de orchidee. Het levensverhaal van Louis Couperus
012859: VOGEL, HANS, - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: Haar leven en werk voor theater, radio en TV
016122: VOGELAAR, L., - Bewaard in Oorlogstijd
006296: VOGLER, E.B., - De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in Hindoe-Javaanse bouwkunst
006395: VOGT, WILLEM, - Bouwkunst in Suriname. 300 jaren nationale architectuur
005395: VOGT, WILLEM, - Radioleven. Een kwarteeuw pioniersarbeid in een modern beroep
015822: VOLKERS, KEES, - Wandelen over de Bierkaai. Bierhistorische gids van Utrecht
012617: GROENENDIJK,PAUL, & PIET VOLLAARD - Gids voor moderne architectuur in Nederland
000519: VOLLENHOVEN,C.VAN, - Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ
004165: VOLMULLER, H.W.J.,RED: - NIjhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en BelgiŽ
013495: VOLTAIRE - Candide of het optimisme
003518: VONDEL, JOOST VAN DEN, - De heerlijkheid der kerke
004608: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Op mijne afbeeldinge
008979: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Verzen
003520: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Leeuwendalers. Lantspel
014480: VONK, HENK, - Zwerven rond de "Drentsche A "
005347: VONK, P.G., - De VOC op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden. De waargebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan
016581: VONK, HENK, - Drenthe in grootvaders tijd
012636: VONNEGUT, KURT, - Blauwbaard. De autobiografie van Rabo Karabekian (1916-1988)
005839: VOOGD, C.N.A.DE, - Ken je die plant? Beknopte plantenatlas voor Indonesie
003186: VOOGD, C.N.A.DE, & Z. SALVERDA - Wenken voor de rimboe
008729: VOOLEN, EDWARD VAN, & PAUL MEIJER - Synagogen van Nederland
009104: VOORBERGH, CRUYS, - Erfenis van eeuwen
002191: VOORDEN, F.W.VAN, G.J. MENTINK,EA(RED): - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling
007962: VOORDEN, F.W.VAN, - Schakels in stedebouw
010046: VOORHOEVE, R., - Parijs beveelt. Roman van goud, veeren en bloed uit oerwouden van Nieuw-Guinea
003474: VOORHOEVE, P., - Het stamhuis der Sitoemorangs van Lontoeng
015457: VOORHOEVE, CAREL, - Toeah en Djebat
015456: VOORHOEVE, R., - Tiliauw de Sawia
015429: VOORHOEVE, R., - Harimau. De geschiedenis van een Sumatraanse tijger
007836: VOORHOEVEN, CAREL, - Legenden van Holland's kust
010227: VOORN, HENK, - Tekens in papier
003805: VOORN, H., - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, Alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe
015966: VOORST, B.VAN,INL.+BEW. - Historia, Dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- en coopstadt Enckhuysen
009826: VOORST, SANDRA VAN, - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970
014122: VOORST, ROANNE VAN, - De beste plek ter wereld. Leven in de sloppen van Jakarta
007086: VOORZANGER, J.L., & J.E. POLAK - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen
010804: VORSCHER, N.A., (= JOEP HANSSEN) - '19-toen... ...19-nu. Verankerd in het verleden
000683: VORSTELMAN, CAREL, - Van trouwen en bruiloftvieren/ Van geloof en bijgeloof/Van sterven en begraven/Van kermisgasten en postenmakers
011638: VOS, HANS, - Onze Vliegers in mei 1940
012719: VOS, JACQUES, & ALFONS VAN HEUSDEN - Allemaal letters. Over kinderboeken in alle soorten, maten en prijzen
014443: VOS, RON DE, - Nederlandse clippers
006030: VOS, KEN, ELS VAN DER PLAS,EA(EDS): - Indonesische moderne kunst/Indonesian Modern Art. Indonesian Painting since 1945
007604: VOS, H.B., - Kratonkoetsen op Java
000839: VOS, TOM, - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen
012025: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad
002760: VOSKUIL, R.P.G.A., - Bandoeng. Beeld van een stad
006116: VOSKUIL, B.V., - "Van poldergasten, waaiersluizen en vlotbruggen". De geschiedenis van het Noordhollandsch Kanaal
005812: VOSKUIL, R.P.G.A., - Batavia. Beeld van een stad
016570: VOSKUIL, J.J., - Requiem voor een vriend
013194: VOSSIUS - Anthologia Vossiana. Geradi Ioannis Vossii Poemata
004099: VOUTE, E.J., - De bloementuin. Handleiding voor de cultuur van bloemen in Nederlandsch-IndiŽ
009173: VOUTE, A.M., & C. SMEENK - Vleermuizen
002393: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, - Naerdincklant. Gooische studies
008432: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, - (Nieuwste) Geschiedenis van Gooiland, 1925-1975
005504: VRANKRIJKER, A.C.J.DE,EA: - Het Dorp Blaricum
013036: VRANKRIJKER, A.C.J.DE, & EPPO DOEVE - De geschiedenis van Het Gooi en zijn erfgooiers
011693: VREDELING, ALBERT, - Tamarimasen. Ik kan het niet verdragen. De levensgeschiedenis van een Indische jongen
016081: VREDENBERG, J.P., - AQls off sij onse eigene kijnder weren. Het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742
007562: VREDENBREGT, JACOB, - Makassaarse dagen
015435: VREDENBREGT, JACOB, - De staatsgreep. Een kroniek
015432: VREDENBREGT, JACOB, - Aan het einde van de middag
015431: VREDENBREGT, JACOB, - De opstand. Het relaas van een krijgsgevangene
015434: VREDENBREGT, JACOB, - De Bergbewoners en die van de kust. Verhalen
015433: VREDENBREGT, JACOB, - De deftige kolonie en andere verhalen
007623: VREEDE, MISCHA DE, - Geen verleden tijd. Nederlands op Ambon
009137: VREEDE, MISCHA DE, - Waar ik mee leef
004241: VREEDE, A.C.,ED: - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana
010995: VREEDE, A.C. - Handleiding tot de beoefening der Madoeresche taal
011001: VREEDE, A.C., ED: - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana
000860: VREUGDENHIL, A., - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
014255: VRIAMONT, JORIS, - Verzameld proza
000583: VRIEND,J.J., - De bouwkunst van ons land
002890: VRIEND, J.J., - Nieuwe architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden
008109: VRIEND, J.J., - Na-oorlogse kleine landhuizen in Nederland
012985: VRIEND, J.J., - Bouwen en wonen
012984: VRIEND, J.J., - De bouwkunst van ons land
015928: VRIES, GERBEN DE, - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's
013259: VRIES, JAN DE, - Heerhugowaard. Zo was het
014214: VRIES, THEUN DE, - De tegels van de haard
009105: VRIES, ANNE DE, RED: - Groot-Nederlands boerenboek
009011: VRIES, LEONARD DE, A.H. PAAPE,EA: - De jaren '40-'45
009694: VRIES, THEUN DE, - Hagel in het graan
014301: VRIES, HENDRIK DE, - Robijnen
002697: VRIES, TJ.S.DE,RED: - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Barat
013813: VRIES, THERUN DE, & DICK SCHAAP - Eene plaats van grooten omvang. 1876-11976. Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
009933: VRIES, THEUN DE, - De Schellenboom
006370: VRIES, KLAAS DE, ALBERT VAN URK,EA(RED): - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980
007467: VRIES, JOH.DE, - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereninging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976
014979: VRIES, ANNETTE DE, - Drijfhout (Albina)
014124: VRIES, HENK DE, - Karels koffer. Een kleine koffer met een zware inhoud doorbreekt het Indisch zwijgen
004041: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken
001555: VRIES, D.DE, - Gordel van smaragd.
000573: VRIES, THEUN DE, - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht
010797: VRIES, T.DE, RED: - Vissers van Urk
007830: VRIES, JAN DE, - De wetenschap der volkskunde
006381: VRIES, HAN DE,RED: - Amsterdam omstreeks 1900
011931: VRIES, C.DE, - Geschiedenis van Urk
011932: VRIES, W.DE, - De opkomst van Zutphen
005090: VRIES, G.J.P.DE, - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding
005045: VRIES, EMILE DE, - "Sie gehen dort vom Fenster weg!|"
007040: VRIES, THEUN DE, - Wilt Tjaarda. Vertellingen
002304: VRIES, D.DE,RED: - Kaarten met geschiedenis 1500-1800
014469: VRIES, ANNE DE, - Verhalen uit het land van Bartje
014307: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken
003743: VRIES, DOLF DE, - Een muur van blauw
012006: VRIES, B.W.DE, - De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw
013009: VRIES, LEONARD DE, - De bliksem getemd. Het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp
008874: VRIES, ANNE DE, - Panokko
013930: VRIES, TROMP DE, - Er is maar een Urk
000356: VRIES, DIRK DE, - Gordel van smaragd
016153: VRIES, V.DE, - Vlieland. Landschap en plantengroei
013053: VRIES, SJ,DE, & C,BROEKHUIJSEN - Kijkboek bij 600-jarig bestaan
007857: VRIES, ANNE DE, - De levensroman van Johannes Post
002955: VRIES, LEONARD DE,RED: - Het prentenboek van Tante Pau en het mooiste
008452: VRIES, D.DE, - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984
008427: VRIES, TROMP DE, - Leven en taal van het eiland Urk
006479: VRIES, JAN DE,VERZ.: - Volksverhalen uit Oost-Indie (sprookjes en fabels)
008855: VRIES, ANNETTE DE, - Scheurbuik
001425: VRIES, RICHTJE J.DE, - Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad
009657: VRIES, O.DE, - Tabak
004461: VRIES, HILLE DE, - Een ophitsend geschrift De geschiedenis van het illegale blad Trouw
004464: VRIES, THEUN DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945
014254: VRIES, THEUN DE, - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk
005299: VRIES, THEUN DE, - Sint-Petersburg
009815: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poezie. G.A.van Oorschot als uitgever van poezie
013613: VRIES, JAN DE,ED: - Brieven uit Indie, Han en Cor de Vries-Callenbach 1919-1937
014239: VRIES, THEUN DE, - Friescha sagen
014240: VRIES, THEUN DE, - De bergreis
014241: VRIES, THEUN DE, - Wilde lantaarns
014242: VRIES, THEUN DE, - Koningssage
014243: VRIES, THEUN DE, - Noorderzon
014244: VRIES, THEUN DE, - Rivierlandschap in de winter
014245: VRIES, THEUN DE, - Hoogverraad
014246: VRIES, THEUN DE, - W.A.-man / De pook / Roest
014247: VRIES, THEUN DE, - De Friese postkoets
014248: VRIES, THEUN DE, - Doodskoppen en kaalkoppen. Vijf verhalen uit een doorgangskamp
014249: VRIES, THEUN DE, - Pan onder de mensen
014250: VRIES, THEUN DE, - Rembrandt
014251: VRIES, THEUN DE, - Het rad der fortuin
014252: VRIES, THEUN DE, - Sla de wolven, herder!
014253: VRIES, THEUN DE, - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning
008139: VRIES, JOH.DE, - Postale herinneringen
016469: VRIES, THEUN DE, - Alles begint bij de dingen
016565: VRIES, HENDRIK DE, - Iberia. Krans van reisherinneringen
004578: VRIESLAND, VICTOR E. VAN, - F. Bordewijk. Inleiding tot en keuze uit zijn werk
000878: VRIEZEN, TH.C.,&A.S.VAN DER WOUDE - De literatuur van Oud-IsraŽl
005128: VRIJ, SJOERD DE, - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en reportages
013026: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE, HENK HOVENKAMP,EA: - De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
006150: VRIJBURG, B., - Het Indische kippenboek
002786: VRIJBURG, G.S., - Een ereschuld ingelost. 25 jaar na capitulatie van Japan
014587: VRIJLING, K.J., - Dit was Idaarderadeel
016201: VRIJMAN,, L.C., - Kaapvaart En Zeeroverij. Uit de geschiedenis der vrije nering in de lage landen
003612: BIJL DE VROE, C.L.M., - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919
007411: BIJL DE VROE, FUSIEN, - De schilder Jan Veth 1864-1925. Chroniquer van een bewogen tijdperk
016391: VROEMEN, JACQUELINE, - Nooit uitgeblust. Honders jaar Harderwijker Vrijwillige Brandweer
006529: VROKLAGE, B.A.G., - Een held uit de Oost. Slachtoffer van zijn plicht
016339: VROMAN, LEO, - De Cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien
012170: VROMAN, LEO, - Avondgymnastiek
012171: VROMAN,L., - Gedichten . Vroegere en latere
012172: VROMAN, LEO, - Nee, nog niet dood
012175: VROMAN,L., - Gedichten
012178: VROMAN, LEO, - De gebeurtenis en andere gedichten
012179: VROMAN, LEO, - De roomborst van Klaas Vaak
012180: VROMAN, LEO, - Fractaal
016340: VROMAN, LEO, - ...ik zoen soms een blaadje..Van en over Leo Vroman.
012821: VROMAN, LEO, - Nieuwsgierig
012166: VROMAN, LEO, - Het Grauwse Diep
012168: VROMAN, LEO, - Het einddoel is niet in te schatten
003597: VROMAN, LEO, - 114 Gedichten
016421: VROMAN, LEO, - Het verdoemd carillon
016521: VROMAN, LEO, - God en Godin
002640: VROOLAND, LOUIS, - Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal
002616: VROOLAND, LOUIS, - Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal
002707: STAPPERS-V‹RTHEIM, A., - Twaalf eeuwen Oldenzaal
002619: VUUREN, L.VAN, - Het Gouvernement Celebes. Proeve eener monographie
012750: VUYK, BEB, - Duizend eilanden
010343: VUYK, BEB, - Verzameld werk
012740: VUYK, BEB, - De wilde groene geur
009254: VUYK, BEB, & A. TEEUW,RED+INL: - Moderne Indonesische verhalen
012748: VUYK, BEB, - Het laatste huis van de wereld
006112: VUYK, BEB, - De wilde groene geur
007640: VUYK, BEB, - Het hout van Bara
013480: VUYK, BEB, - Kampdagboeken
015476: VUYK, BEB, - De eigen wereld en de andere
015475: VUYK, BEB, - Gerucht en geweld
005178: W., S.,RED: - Uit oude tijden. Album
008219: OVINK, G.W. & H.VAN KRIMPEN - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen. Letters en boeken
015480: WAAL, L.VAN DER, - Loep. OOrlogsroman
006670: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd
006982: WAALWIJK,H.J., - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld
000813: WAANDERS, W.J.G.M., - En zij teken(d)en voor Waanders...
016458: WAARD, ELLY DE, - Van cadmium lekken de bossen
012831: WAARD, ELLY DE, - Zestig
003401: WAARD, ELLY DE,RED: - Chr. J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie
003595: WAARD, ELLY DE, - Eenzang
016420: WAARD, ELLY DE, - Strofen
009651: WAARDENBURG, J.J.C.H.VAN, - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde van de Atjehers
002921: WACKWITZ, J.G., - Kesilir juli 1942 - sept. 1943. Rapport van de leider der kolonisatie
015832: WAGENAAR, AAD, - Rotterdam Mei '40. De slag - De bommen - De brand
004032: WAGENAAR, LODEWIJK, - Galle. VOC-vestiging in Ceylon
016669: WAGENAAR, AAD, - Metro/Schipper mag ik overvaren?
016670: WAGENER, W.A., - Een eeuw binnen met de bel. De geschiedenis van de eerste HBS rmet vijfjarige cursus te Rotterdam
014213: WAGENVOORT, MAURITS, - Rococo Italie
000260: WAGNER, F.A. - Sierkunst in IndonesiŽ
002106: WAGNER, F.A., - IndonesiŽ-De kunst van een eilandenrijk
010082: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder
010186: WAGNER, ANNA, - Sierk SchrŲder.. Schilder en tekenaar
002856: WAGNER, F.A. - Indonesia. The Art of an Island Group
008199: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder
003265: WAGNER, F.A. - Sierkunst in IndonesiŽ
012759: WAGNER, KARL,ED: - Ludwig Richter. Lebenserinnerungen eines deutschens Malers
008781: WAKKER, D.L.G., - DIt gebeurde in de Weteringschans
011558: WAL, HANS VAN DE, - Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962
009652: WAL, S.L.VAN DER, - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900-1940. Een bronnenpublikatie
005193: WAL, GIJSBERT VAN DER, - Leven en werk van Willem den Ouden
013569: WAL, S.L.VAN DER, - De volksraad en de staatkundige ontwikkeling van Nederlands-Indie (1891-1942) Bronnenpublicatie
005459: WAL, JOHAN VAN DER, - "We vieren het pas als iedereen terug is". Terschelling in de Tweede Wereldoorlog
014873: WAL, S.L. VAN DER,ED: - De Opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-Indie. Een Bronnenpublikatie
002969: WAL, S.L. VAN DER,ED: - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indi
014899: WALBOOM, LEEN, - Odyssee door Azie
011101: SMEENK-WALDMAN, HERMA, - Onlosmakelijk verbonden. Gedichten, gevoelens, dromen, fantasieen
015922: WALDORP, H., - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
001340: WALL, V.C.ED. - A Source Book of Ships
002769: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandse buitenplaatsen van Batavia
006367: WALL, V. I.VAN DE, - De Nederlandsche oudheden in de Molukken
002459: WALL, V.I.VAN DE, - Figuren en feiten uit den compagniestijd
013402: WALLACE, ROBERT, - De wereld van Van Gogh 1853-1890
001066: WALLACE, ALFRED RUSSEL, - Het Maleise eilandenrijk
007021: WALLAST, MARTIN, - Autobussen in Nederland. 90 jaar historie in woord en beeld
003746: WALLE, J.VAN DER, - Romans en verhalen
009416: WALLE, J. VAN DE, - Een oog boven Paramaribo
003742: WALLE, J.VAN DER, - Achter de spiegel
009828: WALLER, F.G., - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandse graveurs
010379: WALLIS DE VRIES, GIJS, & REN…E BORGONJEN - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
007675: WALRAVEN, WILLEM, - Een maand in het boevenpak
006161: WALRAVEN, WILLEM, - Op de grens. Korte verhalen/Brieven/Kronieken
007674: WALRAVEN, WILLEM, - Modjokerto in de regen. Reizen over Java en Madoera
011351: WALRAVEN, WILLEM, - Brieven
006177: WALRAVEN, WILLEM, - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen
006176: WALRAVEN, WILLEM, - Brieven. aan familie en vrienden 1919-1941
009686: MAAS, WALTER & ERNST, - Twee oorlogsbrieven
013988: WALTERIDA - Een Indisch meisje en andere Indische verhalen
013835: WALTERIDA - Javaansche legenden
013721: WALTHER, INDO F., - Pablo Picasso 1881-1973. Het genie van de eeuw
001023: WALVIS, IGNATIUS, - Beschryving der stad Gouda
011781: WANING, C,J.M., VAN, EA: - Vijf burgemeesters Van Waning en hun voorgeschiedenis
014317: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek benevens grammatica
005265: WAP, DR., - De stad Utrecht. Album bevattende afbeeldingen harer voornaamste gebouwen en gezigtspunten
002366: WARD, O.G.,EA: - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950
002356: WARD, O.G., - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945
008802: WARMBRUNN, WERNER, - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945
000388: WARMER, JOH.A.G., - Java 1942-1945. Kampschetsen uit: Kesilir, Banjou Biroe, Tjikoedapeuh
012898: WARMOND, ELLEN, - Weerszij van een wereld
012900: WARMOND, ELLEN, - Testbeeld voor een koud klimaat
012901: WARMOND, ELLEN, - Het struisvogelreservaat
012902: WARMOND, ELLEN, - Ordening
012903: WARMOND, ELLEN, - Implosie
012904: WARMOND, ELLEN, - Geen bloemen / Geen bezoek
016456: WARMOND, ELLEN, - Testbeeld voor een joud klimaat
016485: WARMOND, ELLEN, - Vluchtstroken van de taal
016487: WARMOND, ELLEN, - De huid als raakvlak
016488: WARMOND, ELLEN, - Proeftuin
001752: WARNAARS, H.B.E., & M.A. HIJLKEMA - Molens en klederdrachten in Nederland
005332: WARNER, MARINA, - Keizerin op de drakentroon
005330: WARNER, OLIVER, - Great Battle Fleets
016006: WARNSINCK, J.C.M., - De Retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664 - najaar 1665)
014055: WARNSINCK, J.C.M., - Twaalf doorluchtige zeehelden
001194: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen
009481: WARNSINCK, J.C.M.,ED: - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds 1639-1687
016594: WARNSINCK, J.C.M., G.C.E. CRONE,EA: - Het prinsenjacht Poet Hein
014401: WARREN, HANS, - Nachtvogels
012830: WARREN, HANS, - Betreffende vogels
008665: WARREN, HANS, - Het dagboek als kunstvorm
012854: WARREN, HANS, - Zeggen wat nooit iemand zei
012855: WARREN, HANS, - 't Zelve anders
012852: WARREN, HANS, - Een otter in Americain
016490: WARREN, HANS, - Winter in Pompei
008921: WARTENA, R., - Tongeren. De geschiedenis van een Veluwse buurschap
009036: WARTENA,R.,ED: - De stadrekeningen van Zutphen 1364-1445/46
009653: WARTNA, J.A., - De Indonesische nijverheid. Verleden en toekomstmogelijkheden
014922: R.WASSING-VISSER, & M.P. WOLFF - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken
010052: WASSING, REN… S., & RITA WASSING-VISSER,RED: - Adoeh Indie! Het beste van Hein Buitenweg
015481: WASSING, GERRIT, - Manis. Een Indie-verhaal
002185: WATER, A.VAN DE, - De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard
006579: WATER, A.DE, - Inlichtingen betreffende de Protestantsche (voorheen) Evangelische Gemeente van Batavia
014222: WATERINK, J., A. VAN DUINKERKEN,EA(RED) - Cultuurgeschiedenis van het christendom
004633: WATERSCHOOT, JOS VAN, - Hooggeleerde exlibris
001102: WATERSCHOOT,PETER VAN, SAMENST. - Sprokkelingen uit de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard
010816: WATSON, MILTON H., - Disasters at Sea
013271: WEBER, W.M., - De meningen van de filosofen
014862: JANSEN-WEBER, A., L.F. JENS,EA: - Zaaien in zoo barren grond. Uit het dagboek van Willem Leendert Jens. Zendeling op Niieuw Guinea 1876-1899
004483: WEBER, CARL W., - De Spartanen. Legende en werkelijkheid
014016: WEBER, THOMAS, - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog. Het ware verhaal
013125: WECHEL, P.TE, - Amiroe. Beelden uit het Dajaksche volksleven
006400: WEEDE, H.M.VAN, - Indische reisherinneringen
010799: WEEKENSTROO, D., P.C.VAN ROYEN,EA(RED) - Welvaart en Zeemacht. De Koninklijke Marine in e 21e Eeuw
008311: WEEL, A.J.VAN, - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
003880: WEEL, HELEEN B.VAN DER, - "In die kunst en wetenschap gebruyckt". Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de VOC
010589: WEENINK, W.H., - Bankier van de wereld. Bouwer van Europa. Johan Willem Beyen 1897-1976
005204: WEERD, EVERT VAN DE, & GERJAN CREBOLDER - Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede
008824: WEERD, EVERT VAN DER, - Garnizoensleven. Garnizoen Ede 1906-2006
009095: WEERDEN, J.S.VAN, - Zuurdiek, mien dorpke
008433: WEERDEN, J.S.VAN, - Marnememories
001901: WEERDEN, J.S.VAN, - De Indische Reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826
008910: WEERLEE, DUCO VAN, - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem
009763: WEERLEE, DUCO VAN, - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee
007618: WEERLEE, DUCO VAN, - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs
015479: WEERLEE, DUCO VAN, - Sambal Duco. Een autobiografische notitie
015478: WEERLEE, DUCO VAN, - BLauwe palmen. Een Balinese dorpskroniek
016209: WEERSTAND, A., T.DE VRIES,EA; - Bloedreizen in barre winters
016523: WEES, P.J.J.M.VAN,RED: - Kudelstaart. Geschiedenis van een grensgeval
015144: WEGHE, JAN VAN DEN, - En elke dag rees weer de zon
015145: WEGHE, JAN VAN DEN, - Offerhonden van stro
008658: WEHL, DAVID, - The Birth of Indonesia
003500: WEIDA, MARCUS VON, - Spigell des ehlichten Ordens
009677: WEIJDEN, GERA VAN DER, - Indonesische Reisrituale
016514: WEIJNEN, A.,RED: - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch
016742: WEIJTS, ANDRE, - Tussen vuur en stoom. De geschiedenis van de Nederlandse stoomtreinen
014143: WEIJZEN, ANTOINE, - De IndiŽ-weigeraars. Vergeten slachtoffers van een koloniale oorlog
004684: WEIMAR, AUG. J.M., - Het boek Weimar. Een tekenend leven van tekeningen
015078: WEINER, ANNETTE B., - The Trobrianders of Papua New Guinea
010411: WEINSTEIN, MIRIAM, - De gouden sleutel. Biografie van de Jiddische taal
004546: WEISGERBER, J., - Proefvlucht in de romanruimte
002104: WEISGLAS, MAX, - Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan IndonesiŽ (1947-1950)
006242: WEISS, H., - Vier maanden in Suriname
003172: WEISZ, GUSTAV, - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken
008873: WEKKER, HERMAN, - Paulina's Hemelvaart
007847: WEL, HUGO VAN DER, - Omzien en weerzien/ Rendezvous on the Veluwe
003706: WEL, F.J.VAN, - Suriname. Balans van een kwart eeuw opbouwwerk
009648: WELLAN, J.W.J., - Zuid-Sumatra. Economisch overzicht van de gewesten Djambi, Palembang, De Lampongsche Districten en Benkoelen
006742: WELLING, WOUTER, & HELENA SPANJAARD - The Dono Code. Installations, Sculptures, Paintings
012440: WELSH, ROBERT P., & JOOP M. JOOSTEN - Piet Mondrian. Catalogue Raisonne
008894: WELSH, ROBERT, BOUDEWIJN BAKKER,EA - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912
000775: WELTERS, AD., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen
015539: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Neerlands taal in 't verre Oosten. Bijdrage tot kennis en historie van het Hollandsch in Indie
016098: WENCKEBACH, L.W.R., - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten
006021: WENK, KLAUS, - Theo Meier. Bilder aus den Tropen/Pictures from the Tropics
001457: WENNEKES, WIM, - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat
010466: WENNEKES, WIM, - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood
004820: WENNEKES, WIM, & DURK REITSMA - Hotel Van der Werff - Anno 1726. Het eerste huis ter plaatse
014076: WENT, HERBERT, - Ik volgde Noach. De ontdekking van de dieren
000679: WENTHOLT, A.D., - Brug over de oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn
006452: WENTINK, J.J., - Nieuw Guinea, schone slaapster, word wakker!
015057: WENTZEL, G…, - Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe 2
002399: WERD, GUIDO DE, - Jan de Beijer. Tekeningen van Emmerik tot Roermond
004615: WERFF, S. VAN DER, & J.H. VAN DEN BERG - Nieuw-Guinea. Fotoboek van land en volk
015146: WERFHORST, AAR VAN DE, - Volcmar de ommelandvaarder
006019: WERINGH, KOOS VAN,RED: - Indische "waarheden". Spotprenten uit een (de)koloniale tijd
007875: WERINGH, KOOS VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
014225: WERINGH, KOOS VAN, - Zoltan Forrai. Portret van een veelzijdig kunstenaar
014057: WERINGH, KOOS VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren
014711: WERKHOVEN, ANNET, - Over Heerweg en Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
002483: WERKMAN, EVERT, CEES VAN DER MEULEN - Redden
014672: WERKMAN, GERHARD, - Behouden vaart
004053: WERKMAN, HANS, - Aangekruist. Boekbesprekingen van Biesheuvel tot Wolkers
005215: WERKMAN, H.N., - Brieven 1940-1945
011925: WERKMAN, GERHARD, - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaakundige Geschiedenis van ons woongebied
001068: WERKMAN, GERHARD, - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied
011423: WERKMAN, FIE, - Herinneringen aan mijn Hendrik Nicolaas Werkman
016292: WERKMAN, HANS, - De wereld van Willem de Merode
003647: WERKMAN, H.N., - De volledige brieven aan Ate en Wiea (Zuithoff)
002977: WERKMAN, EVERT, CEES VAN DER MEULEN - Waterlooplein
007754: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Een Indisch binnenhuisje
014843: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Suikerfreule. Indische roman
014844: WERMESKERKEN, HENRI VAN, - Het manneneiland. Fantastische tropische roman
010313: WERNER, H.M., - Wandelingen door Oud-Zutphen
007263: WERNER, JAN W.H., & GUUS J. BORGER,RED: - Strijd om de ruimte in kaart. Catalogus tentoonstelling UB-Amsterdam t.g.v. Congres Geografie 2000
009397: WERNERS, JOANNA, - Zuigend moeras
008288: WERNINK, J.H.A., - Woonwagenbewoners. Sociologisch onderzoek naar een marginale groep
005944: WERTENBROEK, MATHIEU, - Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek Indonesie
009683: WERTHEIM, W.F., - Indonesian Society in Transition. A Study of Socail Change
006766: WERTHEIM, W.F., - Indonesie: van vorstenrijk tot neo-kolonie
000245: WERTHEIM,WIM,&HETTY WERTHEIM-GIJSE WEENINK - Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren, IndonesiŽ geboren
005629: WES, M.A., - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700-1855
010269: WESKI, HELEN, - Niet meer dan een rat
003904: WESLY, JENNY E., - Joods
006702: WESSEL, HANS VAN, EINDRED: - Indische sporen. Bronnen voor Lerarenopleiders
014574: WESSELING, J., - De geschiedenis van Terneuzen
003449: WESSELING, J., - De afscheiding van 1834 in Groningerland
013636: WESSELING, J., - De geschiedenis van Axel
003654: WESSELINK, JOHAN, - Schilders van de Veluwezoom
000646: WESSELS, A.M., - Zeeland in de patriottentijd
009994: WESSELS, A.M., - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - Legenden - Folklore- Historie - plaats- en Persoonsbeschrijving - Kerkhistorie
001466: WESSEM, J.N.VAN, - Grafiek. Nederlandse grafiek na 1945
004273: WESSEM, CONSTANT VAN, - Slauerhoff
002666: WESSEM, J.N.VAN, - Nederlandse penningkunst
004054: WESSEM, CONSTANT VAN, - Slauerhoff. Een levensbeschrijving
015770: WEST, MARTIN, & JEAN MORRIS(FOTO'S) - Abantu. An Introduction to the Black People of South Africa
001207: WESTENDORP, NICOLAAS, - Jaarboek van en voor de provincie Groningen
015485: WESTENENK, L.C., - Waar mens en tijger buren zijn
006637: WESTERBEKE, JOH., - Vissers van Noordwijk
001255: WESTERINK,G., - Elburg en Doornspijk. Kerken en andere instellingen uit de Middeleeuwen met hare goederen
001217: WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE, - De Eenling
012036: WESTERMAN, FRANK, - Stikvallei
004427: WESTERS, OSCAR, - Welsprekende burgers. Rederijkers in de 19e eeuw
010593: WESTHOFF, V., P.A. BAKKER,EA: - Wilde planten
015715: WESTING, MARLEEN VAN, - De kinderen van Putten. De razzia en de gevolgen
006212: WESTPHAL, E., & P.C.M. JANSEN, EDS: - Plant Resources of South-East Asia. A selection
016100: SCHADE VAN WESTRUM,L.C., - Groeten ui Amsterdam. Prentbriefkaarten uit grootvaders album
014912: SCHADE VAN WESTRUM, L.C., - Letters from Amsterdam
004583: WEVERBERGH, JULIEN, & HERWIG LEUS - Boonboek. Gesprekken met Louis Pail Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, documenten, brieven, tekeningen en ongepubliceerd proza
008538: WEVERBERGH, JULIEN, & ROLAND VAN OPBROECKE - De bezetter bespied
003602: BOYD WHITE, IAIN, - Emil Hoppe, Marcel Kammerer, Otto SchŲnthal
010637: WHITING, CHARLES, - Ardennen 1944. De geheime oorlog
013406: WHITING, CH., & W. TREES - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding. Ons langste oorlogsjaar
010748: WICKERT, ERWIN,RED: - John Rabe. De goede nazi van Nanking. Hoe een man tweehonderdduizend Chinezen redde
011511: WICKERT, UTTA, & TIZAR PURBAYA - Wayang Stories/Wayang Geschichten
015487: WICKERT, UTTA, - In het jaar van de slang
015084: WIDAYANTO, F., - Ganesha-Ganeshi. Seni Tembikar Kreasi
015486: WIDJAJA, PUTU, - Telegram
015488: WIDODO, DUKUT IMAM, - Sang Penumpas. Sebuah Novel Sejarah
009674: WIEBES, CEES, BERT ZEEMAN,ED: - Indonesische dagboeknotities van dr. H.N. Boon 1946-1949
000386: WIECHEN, PETER VAN, - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie
014511: WIEDIJK, FREDERIK M>, - De Weerribben. Van Muggenbeet tot Ossenzijl
007821: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen
007985: WIEGAND, DIETMAR, - Goethe en zijn drukkers
014292: WIEGMAN, T, - Enschede's bevrijding in beeld
013403: WIEL, KEES VAN DER, & JAN ZIJLSTRA - Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbeteringen in Noord-Holland
016719: WIEL, KEES VAN DER, - Leidse wevershuisjes. Het wisselende lot van zeventiende-eeuwse Leidse arbeiderswoningen
002897: WIELENGA, D.K., - Mijn sponde in het dodenrijk
015625: WIELENGA, D.K., - Soemba
015492: WIELENGA, D.K., - Merkwaardig denken. Schetsen uit de Soembaneesche gedachtenwereld
015491: WIELENGA, D.K., - De oude van dagen. Een zendingsgebeuren op Soemba
015490: WIELENGA, D.K., - Oemboe Dongga. Het kampong-hoofd op Soemba
013283: WIELICK, HAN, - Onder de griffioen. De geschiedenis en de strijd van Stellingwerf
011762: WIELINGA, ANNE, & JOHAN SALVERDA - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer
014092: WIELINGA, J.M.M., - De ruÔne van Heenvliet en het Ambachtsherenhuis van de Heren van Heenvliet
013532: WIENER, LODEWIJK HENRI, - Zwarte vrijdag
013531: WIENER, LODEWIJK HENRI, - Man met ervaring
013565: WIERINGA, H.C., - Haarlem in photographieen
007119: WIERINGA, F.,RED; - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
002989: WIERINGA, H.C., - Haarlem in PhotografieŽn
015627: WIERINGA,, F.M.,EA: - De Verenigde Oosrindiwche Compagnie in Amsterdam
016722: STEENMEIJER-WIERLEGA, TINEKE J.,ED: - Ds. J.S. Bakker en het Westerschellingers
014510: WIERSMA, J.P., - Friesche sagen
010161: WIERSMA, P.J., RED. - Friese volkssprookjes
011237: WIERSMA, J.P.,RED: - Friese volkssprookjes
009240: WIESEL, ELIE, - De avondschemering in de verte
015849: WIESEL, ELIE, - Alle rivieren stromen naar de zee. Memoires
008380: WIESEL, ELIE, - De golem. Een legende
016632: WIESENTHAL, SIMON, - Denn sie wussten, was sie tun, Zeichnungen und Aufzeichnungen aus dem KZ Mauthausen
005262: WIEST, ANDREW, & GREGORY LOUIS MATTSON - De oorlog in de Stille Oceaan. Van Pearl Harbour tot Hiroshima
015828: WIETSMA, ANNEGRIET, & STEF SCAGIOLA - Liefde in tijden van oolrog. Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost
010420: WIGARD, M.P., - J.van Reijendam Czn. Gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905
016069: WIGBOLDUS, ANCO, - Huizen en parken die ik tekende
006448: WIGMAN, H.J., - Wegboomen
001748: WIGMAN, A.B., - De Hoge Veluwe I, II en III
000549: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei
016009: WIJCK,H.V.D, - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies 1826-1830
013174: WIJESEKERA, NANDADEVA, - Early Sinhalese Painting
007227: WIJK, F.W.VAN, - Schets eener geschiedenis van de provincie Limburg
010351: WIJK, G.VAN,SAMENST. - Mijdrecht. Negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
015319: WIJK, WIM VAN, - Historische atlas van de Biesbosch. Zes eeuwen Biesbosch in kaarten
005100: WIJK, N.VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek
016427: WIJK, F.E.VAN,SAMENST.: - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer
014318: WIJK, P.VINC.VAN, - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis
007651: WIJMA, J., - De Kleine Oosterling. Iets uit de geschiedenis van Nederlandsch-Indie
005829: WIJNAND, JOH.CHR., - Gedenkschrift Douwe Egberts
014278: WIJNAND, J.H., - Het schipryck Amsterdam
002409: WIJNBEEK, DAVID, - Vrij Zwolle. Herinneringen aan de historische Aprildagen 1945
002410: WIJNBEEK, DAVID, - Vrij Zwolle. Herinneringen aan de historische Aprildagen 1945
012880: WIJNBERG, CHAWWA, - Echo van de roos
007122: WIJNEKUS, F.J.M., - Beknopte inleiding in de Nederlandse cartografie
009671: WIJNEN, D.J.VAN, - Pangkalpinang. Werkelijkheidszin der minderheden
016751: WIJNEN, HARRY VAN, & M.H. SNIJDERS - Zo lang wij leven. Fragmenten uit de verzetsgeschiedenis van de Veluwezoom
014131: WIJNGAARDEN, D.J.VAN, - Oud Ermelo. Een rondwandeling over Veldwijk
016308: WIJNGAARDEN,ANNE M.C.,VAN, - Broek in Waterland. Architectuur & wonen in,
005030: WIJNKOOP, D., - Vrij Zwolle
016140: WIJSMAN, H.F., - Historische gids van Amsterdam
009736: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Koreaanse wateren 1950-53
010076: WILDE, EDY DE, RINI DIPPEL,EA(RED): - Kooning, Willem de, Het Noordatlantisch licht
015852: WILDE, EDY DE, EA: - La grande parade .Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940
000713: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Kon. Marine in de Koreaanse Wateren,1950-53
012734: WILDE, INGE DE, ED: - Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou. "Er is nog zooveel te doen op de wereld"
002135: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Kon. Marine in de Ned.-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948
001962: WILDEMAN, DIEDERICK, - De wereld in het klein. Globes in Nederland
009827: WILHOLT, NANSKE, - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum
002257: WILJES, H.G.DE, - Het Pad der Genen.
001069: WILKE, J.TH, & S. HALFWEG,RED: - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart, Dl. II: Scheepvaart
009676: WILKEN, G.A., - Opstellen over adatrecht
000916: WILKEN, ROBERT L., - John Chrysostom and the Jews. Rhetoric and Reality in the late 4th Century
013007: WILKINSON, FREDERICK, - Arms and Armour
008710: WILLEMS, JAAP, - Mooie plekjes in het Rijk van Nijmegen
006012: WILLEMS, WIM, & JAAP DE MOOR - Het einde van Indie. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie
011615: WILLEMS, WIM, - De kunst van het overleven. Levensverhalen uit de twintigste eeuw
014687: WILLEMS, MARGIT, - Vijand zonder uniform
011768: WILLEMS, WIM,RED: - Mijn Stad. Herinneringen van Hagenaars
003445: WILLEMS, WIM, & LEO LUCASSEN,RED: - Het onbekende vaderland.De RepatriŽring van Indische Nederlanders (1946-1964)
003659: WILLEMS, WIM, - De uittocht uit IndiŽ 1945-1995
011175: WILLEMS, MARGIT, - De rok van Hare Majesteit. Vrouwelijke veteranen vroeger en nu
004164: WILLEMS, WIM, REMCO RABEN,EA(RED): - Uit Indie geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis
015701: WILLEMSEN, A. W., - Het Vlaams nationalisme 1914-1940
002829: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een pionier op Floris. Jilis Verheijen (1908-1997), missionaris en onderzoeker
014659: WILLEMSEN, CEES, - Van God los. Geschiedenis van de prychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967
010239: WILLIAMS, MASLYN, - The story of Indonesia
012101: WILLIAMS, TENNESSEE, - Iets van Tolstoi
016662: TJEENK WILLINK, A.F.W., - Zwolle in oude ansichten
002643: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal
001551: WILMAR, H.A.,RED: - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade
013054: WILMER, C.C.S., - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
011877: WILMINK, WILLEM, - Drie reizen van Lodewijk
012826: WILMINK, WILLEM, - Voor een naakt iemand. Een keus uit de liedjes voor volwassenen
007357: WILMINK, WILLEM, - Het Wilhelmus
012185: WILMINK, WILLEM, - Waar komt dat kind vandaan?
010129: WILMINK, WILLEM, - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
006304: PINK-WILPERT, CLARA B., - Das Indonesische Schattentheater
003009: WILS, ESTHER,RED: - Tropenecht. Indische en Europese kleding in Nederlands-IndiŽ
009459: WILS, ESTHER, - Wonen in Indie / House and Home in the Dutch East Indies
000859: WILSON, DEREK, - The Circumnvigators
011954: HARDY WILSON, DIANA, - Kalligrafie technieken
005344: WILSON, SIMON, - Beardsley
004934: WILSON, IAN, - De lijkwade van Turijn
012784: RHEBERGEN, WIM & PETER, - Vermist boven de Achterhoek
012132: BLOCKMANS WIM & HERMAN PLEIJ, EA(RED): - Plaatsen van herinnering
011499: WIN, J.TH.H.DE,SAMENST. - "Kastelen" in Limburg
005618: WIND, INGEBORG, - Het vergeten leven rond de Zuiderzee
001640: WIND, BARTINA H., ED: - Les fragments du Roman de Tristan. PoŤme du XIIe siŤcle
013408: WIND, BARTINA H., - Het vergeten landleven
001383: WINDE, HENK DE, - Rederij T. Muller
005236: WINDEN, PIET VAN, - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie
013368: WINGEN, ED, RED: - De A van Cobra in woord en beeld
004574: WINKELS, PETER J.A.,EA: - Ten Tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895
009053: WINKLER PRINS, A., & F. ALLAN - Het eiland Schiermonnikoog als badplaats / Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners
011777: WINKLER, DOLF, - Mijn kampverleden 1943-1945
007270: WINKLER, FRIEDRICH, - Die Flamische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts
015570: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in Oorsprong, geschiedenis en beteekenis
012843: WINKLER,KEES, - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr. 11
016519: WINKLER, KEES, - Gedichten
016639: WINSEMIUS, DIEUWKE, - Een handvol hulp
016399: WINTER, JOHANNA MARIA VAN, - Van soeter cokene. Recepten uit de Oudheid en Middeleeuwen
005377: WINTON, JOHN,ED: - The War at Sea 1939-1945. An Anthology of Personal Experience
000901: WISEMAN,D.J.,ED. - Peoples of Old Testament Times
007871: WISJAKHADATTA - De zegelring van Raksjasa
016338: WISSEN, DRIEK VAN, - De volle mep. Gedichten 1978-1987
013375: WIT, TH.P.M.DE, - The Wageningen rice project in Surinam
005940: WIT, AUGUSTA DE, - Natuur en menschen in Indie
003529: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-AziŽ
000240: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Facts and Fancies
007961: WIT, COR DE, - Johan Niegeman 1902-1977
014429: WIT, C.DE, - Oud-Egyptische kunst. Een inleiding
003727: WIT, H.DE, - Suriname en De Nederlandse Antillen
006193: WIT, AUGUSTA DE, - Gods goochelaartjes
006105: WIT, HENK DE, - Brima-Bali. De hel en het paradijs
003867: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Facts and Fancies
002735: WITH, KARL, - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java
010237: WITON EAN REEDE, THEO, & ARJAN ONDERDENWIJNGAARD - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen pp Java en het leven daarna
002496: WITSEN, E.VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
002497: WITSEN, E.VAN, - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
015289: WITSTEIN, S.F., - Funeraire poezie in de Nederlandse Renaissance
012889: WITSTEIN, S.F., - Bekentenis aan Julien Delande
004949: WITTE, J.C., - J.B. Van Heutsz. Leven en legende
007971: WITTE, ALDERT, - Charles Nypels. Meester-drukker
007995: WITTE, ALDERT, HENRI FRIEDLAENDER,EA: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
005015: WITTEMAN, SYLVIA, & THOMAS VAN DEN BERGH, - Carmiggelt. Een levensverhaal
004219: WITTERT, RENE, - Het vergeten squadron. Verhaal van de Nederlandse vliegers tegen Japan
004155: WITTERT, RENE, - Het vergeten squadron. Het verhaal van de Nederlandse vliegers die tegen Japan hun vergeten strijd vochten
004037: WITTEVEEN, MENNO, - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602
003686: WOELDEREN, HELENE W.VAN, - Wie anders dan Andersen
016218: TEIGETJE & WOELRAT - Huize Het Gras. Met Gerard Kornelis van het Reve in Greonterp
015776: WOERDEN, HENK VAN, - Tikoes
006145: WOERDEN, C.VAN, - Cactussen en hunne cultuur in Nederlandsch-Indie
008276: WOERTMAN, D.W., & J. HERBERT - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel
011706: WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - Verzamelde gedichten
016497: WOESTIJNE, KAREL VAN DE, - Wiekslag om de kim
015076: WOJOWASITO, S., - Kamus umum Belanda - Indonesia
013927: WOLDE, J.DE,E.A.: - Staphorst, zoals het werkelijk is
014166: WOLDE, LINA VAN DER, - De Zeven Provincien. Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw
003979: WOLDE, W.L.TEN, - Onze jongens overzee
003377: WOLDENDORP, JAC.J., - Twee eeuwen(1660-1860). Uit de geschiedenis van het weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen
011382: WOLF, J.J.DE,SAMENST. - Mars in Cathedra 1865-1965
005902: WOLF, H.J., - 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek
005028: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der belligerenten
005023: WOLF, J.A., - Gehavende stad (Groningen)
004625: WOLF, M., - Liefdewerk oud papier
004249: WOLF, H.J., - Het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie 1828-1958
004247: WOLF, H.J., - Hoe was het ook weer? Verhalen over Breda, de KMA en het Kasteel van Breda
004248: WOLF, H.J., - 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie
014782: WOLF, RIJKE DE, - Sapuru. Een novelle
009561: WOLFEREN, K.G.VAN, - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht
010251: WOLFF, JOOP, - Uit het rijk der duizend eilanden
007067: WOLFF, M., - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815 en 1815-1890
000760: WOLFF, ELIZABETH,&AGATHA DEKEN, - Eenige brieven gewisseld tusschen Mejuffrouw Alida Leevend en hare vriendin Petronella Renard
015493: WOLFFERS, IVAN, - Liefste, mijn liefste
007984: WOLK, JAN VAN DE, - Zettericks van alle seizoenen
009772: WOLKERS, JAN, - Waddenboek
016210: WOLKERS, JAN, - Tarzan in Arles
011450: WOLKERS, JAN, H.J.A. HOFLAND,EA: - De kunst van Toonder. Een persoonlijke keuze
012838: WOLKERS, JAN, - Werkkleding
006247: WOLKERS, JAN, - De kus
012017: WOLKERS, JAN, - Een roos van vlees
009685: WOLLER, JOH., - Als officier van gezondheid naar Nederlands-Indie
004240: WOLLER, JOH., - Van de fjorden naar de Boroboedoer
008028: WOLLESWINKEL, EGBERT, - Renswoude. Geschiedenis en architectuur
014390: WOLTERS, J., - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenachap
000606: WOLTERS, J., - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap
003451: WOLTERS-VAN TRIGT, INGE, & TOM VISSER(RED) - Duizend dagen IndiŽ. Het dagboek van Jan van Trigt 1945-1948
013901: WOLTJER, J.J., - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse opstand 1555-1580
014525: WONDERGEM, J., - Goor vroeger en nu
012659: WONG,K.F., - Pagan Inocence
013931: WONINK, HARRY, - Kuieren. 80 wandelingen in Oost-Nederland
006917: WOOD, MICHAEL, - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog
000979: WOODFORDE, JOHN, - Die merkwŁrdige Geschichte der falschen Zšhne
016059: WOODHAM, JONATHAN M., - Twentieth-century Ornament
010324: WOODROW, ALAIN, - De JezuÔeten. Geschiedenis van een macht
009592: VANN WOODWARD, C., - De Slag om Leyte Golf. De ondergang van de Japanse vloot tijdens de grootste zeeslag uit de Tweede Wereldoorlog
015626: WORMSEER, J.A.,, - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan, 1942-1945
002624: WORMSER, C.W.RED., - Wat IndiŽ ontving en schonk
009680: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn
009681: WORMSER, C.W. - Ontginners van Java
009682: WORMSER, C.W.,RED: - Wat Indie ontving en schonk
000265: WORMSER, C.W. - Drie en dertig jaren op Java
000110: WORMSER,C.W., - Adat of Recht
006565: WORMSER, C.W. - Bergenweelde
011148: WORMSER, WIM, - Allemaal Wormsers
012082: WORMSER, C.W., - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman
004349: WORMSER, C.W. - Het hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen
004304: WORMSER, C.W. - Het hooge heiligdom. Legenden, tempelruÔnes en heilige graven van Java's bergen
003669: WORMSER, C.W. - Semper Idem
006309: WORMSER, C.W. - Bergenweelde
007771: WORMSER, C.W., - De heilige gong
008992: WORP, J., - De melodieen der psalmen en lof- en bedezangen
013576: WORSLEY, P.J., - Babad Buleleng. A Balinese Dynastic Genealogy
013590: WORTEL, G.M.L., - De band zij de spiegel van den inhoud
002612: WOUDE, JOHAN VAN DER, - Coen, koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indiť (1598-1614)
006800: WOUDE, JAAP VAN DER, - Vrijheidsmonument Eemnes
015755: WOUDE, JOHAN VAN DER, - Maria Dermout. De vrouw en de schrijfster
000594: WOUDE, JOHAN VAN DER, - Arnhem. Betwiste stad
009673: WOUDEN, F.A.E.VAN, - Sociale structuurtypen in de Groote Oost
003368: WOUDEN, A.M.M.VAN DER, - Uit Lekkerkerks verleden
004808: WOUDENBERG, H.M. VAN, - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel
001043: WOUDT, KLAAS,& WILLEM NIEUWENHUYS - Honderd jaar Verkade 1886-1986
016154: WOUDT, KLAAS, - Zaans van A tot Z. Beknopt woordenboek
002378: WOUDT, K., & J.J. ZONJEE - Blees aan de Westzijde 1883-1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam
007125: WOUDT, KLAAS, - Deer hoor ik je. Gedachten over de Zaanse streektaal
007127: WOUDT, T., - Wandeling door Koog a/d Zaan en Zaandijk. Omstreeks 1905
000635: WOUTERS, D., - Bittere pillen. Satirische liederen
007831: WOUTERS, D., - Het Nederlandse straatlied
011359: WOUTERS, D.,EA( RED), - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch-IndiŽ
007138: WOUTERS, H.H.E., - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht
000789: WOUTERS, H.H.E., - Maastricht. Stad aan heerbaan en rivier
008379: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE, - De oorlog leeft voort. Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding
003119: WOUTERS, D., - Hofken van geestelijke liederen
003120: WOUTERS, D., - Er is een moord gebeurd
003106: WOUTERS, D., & J. MOORMANN(RED): - Het straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen
003118: WOUTERS, D., - Van avontuur en minne. Romancen en balladen
003117: WOUTERS, D., - Het blakend minnevier
006223: WOUTERS, D, & T.BOKMA - Vervaarlijke schipbreuk van 't Jacht Terschelling in het jaar 1661
003782: WOUTERS, A.E., - Suriname. Toeristische en historische informatie
016711: WOUTERS, MARIE-JOSE, - Sinterklaas lexicon
015347: WRIGHT, IRENE A., - Nederlandsche zeevaarders op de eilanden in de Caraibische Zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648(9)
014377: WRIGHT, CHRISTOPHER, - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw
008029: WTTEWAAL, OTTO, - Vleuten-De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing
001307: WUESTMAN, D.J., - Wandelingen door Oud-Harderwijk
010460: WUIJTS, JOS,RED: - Arnon Grunberg
008938: WUISMAN,, P.J.M., - Oisterwijk. Praat van de straat
014872: WUISMAN,J.J.J.M., - Sociale verandering in Bengkulu. Een cultuur-sosciologische analyse
009672: WUNDERLICH, W.F.H., - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Nederlanders in Insulinde
010518: WYCK, H.W.M.VAN DER, & J. ENKLAAR-LAGENDIJK - Overijsselse buitenplaatsen
004704: WYCK, H.W.M.VAN DER, & J. ENKLAAR-LAGENDIJK - Zuylesteyn
008333: WYNIA, GERBEN, - Een zweem van blauw. Willem Brakman, schilder en schrijver
003145: WYTAMA, M.S., - Klaar voor onder water. Met de Hr.Ms K XVIII langs een omweg naar Soerabaia
012948: WYTYNCK, WOUTER, - Ballade van Pier Haesbeek
015049: RETERA WZN, W>, - Architectonische perspectief condtructie en opwerking
000754: KNUTTEL WZN, G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden
013185: RETERA WZN., W., - Het moderne interieur
013470: XENOPHON - Tocht van de tienduizend
016347: YEATS, WILLIAM BUTLER, - Verzen
016600: YK, CORNELIUS VAN, - De Nederlandsche scheepsbouwkonst
001786: YOUNG, DENNIS,INTROD. - Encyclopedia of Antique Restoration and Maintenance
007519: YOURCENAR, MARGUERITE, - Archieven uit het Noorden
011276: YOURCENAR, MARGUERITE, - Pasmunt van de droom
012290: YOURCENAR, MARGUERITE, - Hadrianus' Gedenkschriften
016571: YOURCENAR, MARGUERITE, - Het hermetisch zwart
016030: KROL D'YOVRE, L., - "Soekarno"
002926: YPES, CATHARINA, - Legenden van Sint-Franciscus
013377: YPMA, Y.N., - Friesland annis domini 1940-45
005679: YSKA, D., - De gemeente Ferwerderadeel in oude ansichten
005668: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Europees porselein. De Geschiedenis van een Geheim en zijn Toepassin
006689: YUDKIN, LEON ISRAEL, - Jewish Writing and Identity in the Twentieth Century
008617: YUDOWIDOKO, DIDIK WAHADI, - Primakata. Mutiara cerdik cendikia
003060: ZAAIER, ALBERT, - Onder de Papoea's
015507: ZAAIER, ALBERT, - Cark's Kerstfeest in Paoea-land
011134: ZAELANI, RIZKI AKHMAD, LOUISE KERTON,A.O. - Nasionalism dan Perubahannya/Nationalism and its Transformations
013757: ZAFON, CARLOS RUIZ, - Het spel van de engel
003588: ZALM, LEO VAN DER, - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India
009314: ZANDEN, JOS VAN DER, - Mozart in de Lage Landen
009732: ZANDSTRA, EVERT, - Vrijheid. Het leven van F. Domela Nieuwenhuis
014474: ZANDSTRA, EVERT, - Het Princehof
011770: ZANDVLIET, KEES, - De Nederlandse ontmoeting met Azie 1600-1950
006677: ZANEN,W.D.VAN, - Groeten uit Edam
010824: ZANEN, TEUN JAN, - Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen
001969: ZANEN, G, RED: - Dubbelschroef M.S. Willem Ruys
004952: ZANEN, G.E.VAN, - David Ricardo Capriles. Student Geneesheer Schrijver Curacao 1837-1902
001968: ZANEN, G, RED: - M.S. Oranje
016587: ZANEN, G, RED: - M.S. "Willem Ruys"
015087: ZANTEN, WIM VAN, - Sundanese Music in the Cianjuran Style. Anthropological and Musicological Aspects of Tembang Sunda
011984: ZANTEN, MARIEKE VAN, - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1600
011017: ZANTWIJK, RUDOLF VAN,VERT: - De oorlog tegen de goden. Azteekse kronieken over de Spaanse verovering
008882: ZEE, MICHAEL VAN DER, & GIJS ROMMELSE - Het wapen onder dak. De brigadekazernes van de Koninklijke Marechaussee 1814-2008
014018: ZEE, HENRI VAN DER, - De hongerwinter. Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding
010304: ZEE, HENRI VAN DER, - In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland (1940-1945)
012235: ZEE, NANDA VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een Biografie
015668: ZEE, NANDA VAN DER, - Westerbork. Het doorgangskamp en zijn commandant
010868: ZEE, HNERI VAN DER, - Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674
010590: ZEE, SYTZE VAN DER, - Potgieterlaan 7. Een herinnering
000977: ZEE, G. VAN DER, - 100 jaar Harderwijk -Kerk en Bethel
016132: ZEE, NANDA VAN DER, - De trein (kamp Westerbork)
007586: ZEE, DAAN VAN DER, - Dewi Angreni. Een oud-Javaansche legende
013652: ZEE, F.J.DE, - Veendam en de Veendammers. Losse Aanteekeningen Over De Jaren 1700-1800 / Een korte wandeling door Oud-Veendam
005965: ZEE, D.VAN DER, - Het Indische gemeentewezen
013604: ZEE, NANDA VAN DER, - De kamergenoot van Anne Frank
015494: ZEE, DAAN VAN DER, - Van Diemen's roode vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden
006541: GROEN-ZEEGERS, B.VAN DER, - Jim
001804: ZEEMAN, J., - De Nederlandse stoelklok
000692: ZEEMAN, S., - Gouden Reddingen
006881: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Dona Alve
009257: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in Indie
006478: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Jong Java's lief en leed
014810: ZEGGELEN, M.C.VAN, - De gouden kris. Verhaal uit nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes
006530: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Koloniaaltje
006174: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C., - De gouden kris
015508: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving
015506: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - Het zeerooversjongetje
015505: ZEGGELEN, MARIE C.VAN, - De schat van den armen jongen
013346: GUNNEWEG-VAN ZEIJL, G., - Samen overleven. De Lier in oorlogstijd
009324: ZEIJLSTRA, H.H., - Melchior Treub. Pioneer of a new Area in the history of the Malay Archipelago
003806: ZEILER, FRITS DAVID, & GERRIT J. PERFORS - De wind- en watermolens in Overijssel
015175: ZEILER, FRITS DAVID, - Onder de hei. Analyse en historisch-geografische kandschapselementen in het Gooi
004467: ZELLER, BERNHARD, - S. Fischer, Verlag. Von der Grundung bis zur Ruckkehr aus dem Exil (1886-1950)
003014: ZENTGRAAFF,H.C., & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes
002741: ZENTGRAAFF,H.C., - Atjeh
007338: ZERBST, RAINER, - Gaudi 1852-1926. Antoni Gaudi I Cornet - een leven in de architectuur
004947: ZERBST, RAINER, - Gaudi 1852-1926. Een leven in de architectuur
010760: ZEVENBERGEN, CEES, - Toen zij uit Rotterdam vertrokken. Emigratie via Rotterdam door de eeuwen heen
005318: ZIEGLER, PHILIP, - Mountbatten. The Official Biography
003125: SCHULTE NORDHOLT-ZIELHUIS, O., - Het dagelijks leven in IndiŽ 1937-1947
003744: ZIELINSKI, ERICH, - De engelenbron
015762: ZIJDERVELD, G.A., - Ons Broedervolk
009687: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Sonny Boy
016168: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Jagtlust
010793: ZIJLMANS, HAN, - Kakkerlakken in de midscheeps en drenkelingen op de achteruit. Een zeemansleven in de jaren zestig
002653: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950
011063: ZIJLSTRA, SOPHIE, - Mevrouw Couperus
002683: ZIJLSTRA, BONICA, & JAAP HAGEDOORN - Het land van de zeven tuinen. Zuid-oost Utrecht in perspectief
009961: ZIKKEN, AYA, - Het huis op de plantage
002486: ZIKKEN, AYA, - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe
009737: ZIKKEN, AYA, - De polong
002759: ZIKKEN, AYA, - Eilanden van vroeger. Reizen in Indonesie
007930: ZIKKEN, AYA, - Hut 277
008048: ZIKKEN, AYA, - De tuinen van Tuan Allah
010435: ZIKKEN, AYA, - De Tanimbar-legende
011177: ZIKKEN, AYA, - Bizarre wereld
004651: ZIKKEN, AYA, - De atlasvlinder
005781: ZIMMERMAN, A., (= PS.V. C. KIJDSMEIR JR) - Wij kijken omhoog. Een Indisch Jongensboek over Vliegen en Vliegers
002904: ZOEST, AART VAN, - Twee jaar seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ
005842: ZOEST, AART VAN, & NUNUK TRI HERYATI - Goena-goena en geziene geesten
006002: ZOETE, BERYL DE, & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali
002448: ZOETMULDER, S.H.A.M., - De Brabantse molens
009250: ZOMEREN, KOOS VAN, - Saluut aan Holland
014754: ZOMEREN, KOOS VAN, - Het verlangen naar hazelworm
005244: ZOMEREN, KOOS VAN, - Een jaar in scherven
012055: ZOMEREN, KOOS VAN, - Meisje in het veen
008226: ZOMEREN, KOOS VAN, - De nodige singels en pleinen
012031: ZOMEREN, KOOS VAN, - Zomer
010152: ZOMEREN, KOOS VAN, - Ik heet welkom
003983: ZOMEREN, DICK VAN, - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp
016609: ZOMEREN, KOOS VAN, - Aurikel en de weg omhoog
003600: ZONDERLAND, DAAN, - Redeloze Rijmen
005845: ZONDERVAN,H., - Insulinde in woord en beeld
009166: ZONNEVELD, PETER VAN, - Het geheim van de Leidse Hortus
009260: ZONNEVELD, PETER VAN,RED: - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indie
008336: ZONNEVELD, PETER VAN,RED: - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over Indonesie
007361: ZONNEVELD, PETER VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie
016231: ZONNEVELD, ALBERT G.VAN, - Traditionele wapens van Borneo. De uitrusting van de koppensnellers. Deel II: Speren en blaasroeren
005753: ZONNEVELD, F.J.VAN, - Rotterdam en z'n tram
015504: ZONNEVELD, PETER VAN, - De tuin van de Indische Romantiek
014106: ZONRUITER, P.JOH., - Ken uw buren van A tot Z (over Krimpenerwaard)
011526: FONTAINE DE CLERCQ ZUBLI, RITA LA, - Disguised. A teenage girl's survival in World War II Japanese prison camps
015495: ZUGOR, ISTVAN, - Magyar-Holland Szotar / Holland-Magyar Szotar
016355: ZUIDERENT, AD, - Evenwichtsoefeningen
012841: ZUIDERENT, AD, - Een dartele geest. Aspecten van "De chauffeur verveelt zich" en ander werk van Gerrit Krol
007431: ZUIDHOEK, ARNE, - Zeerovers van de Gouden Eeuw
006805: ZUIDHOEK, ARNE, - Held of schurk. Dertien zeerovers uit de Lage Landen
013362: ZUIDHOEK, ARNE - "Iedereen aan boord! We vertrekken "
004179: ZUIDHOEK, ARNE - Piet Hein en de Zilvervloot
015503: ZUIDINGA, ROBERT-HENK, - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van Smaragd
012825: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J. DE, - De Visionair
005242: ZUYLEN, BELLE VAN, - Een keuze uit haar werk
016545: ZUYLEN, BELLE VAN, - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid
016576: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas
002831: ZWAAG, JAAP VAN DER, - Tjoeroeg. De Indische ondernemingslandbouw en de ondergang van een rubbercultuurmaatschappij
009309: ZWAAN, J.,RED: - Kamp- en fronttekeningen van ooggetuigen vertellen over de tweede wereldoorlog
003469: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., S. KOOIJMAN,EA: - Antiquity and Survival: New Guinea
015484: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - De Oudste Mensheid in Europa en Indonesie
005230: ZWAAP, RENE, - Een nobel bedrijf. Vijfenzeventig jaar Openbare Bilbiotheek Amsterdam 1919-1994
016687: ZWAGERMAN, JOOST, - De buitenvrouw
007832: ZWAN, PUCK VAN DER, - Noordwijk en zijn klederdrachten
005413: ZWART C.M.F.DE, & W.LODEWIJK,EINDRED: - Harderwijk na 1945
005274: ZWART, P.A.M., - Het stadhuis van Enkhuizen
007565: ZWEERS, LOUIS, - Strijd om Deli. Verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra
006798: ZWEERS, LOUIS, & TINEKE LUIJENDIJK - De twee gezichten van de bezetting
009979: ZWEERS, LOUIS, - De engel van Kebayoran. Een familiegeschiedenis
006770: ZWEERS, LOUIS, - Indie in vervlogen tijden
007537: ZWEERS, LOUIS, - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie
003247: ZWEERS, LOUIS, - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog
000863: ZWEERS, LOUIS, - IndiŽ voorbij
013981: ZWEGERS, B., - Tijger-eiland. Een avonturen-verhaal uit Indie
010932: ZWET, C.VAN DER, - De zwarte tijgerin
008506: ZWIER, GERRIT JAN, - Een lichte angst. Beschouwingen over reizen en reisboeken
014981: ZWIER, GERRIT JAN, - De dwaze eilanden
014707: ZWIER, GERRIT JAN, - ANWB Landschappenboek Nederland
014881: ZWITSER, H.L., & J.P.C.M.VAN HOOF - Het Regiment Infanterie Johan Wilem Friso
004397: ZWITZER, H.L., & C.A. HESHUSIUS - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik
[an error occurred while processing this directive]

9/18