Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T19530: ISINGS, J.H. --- NIEMEIJER, JAN A. - J.H. Isings. Historieschilder en illustrator.
T20593: NIEMEIJER, PIETER - De kerk: de moeite waard! Wat Paulus schreef en Zacharia zag.
G1066: NIEMEIJER, JAN A. - Leven op het platteland. Illustraties van Cornelis Jetses.
T19618: NIEMEIJER, P. - Bevrijd en teruggekeerd. Doleantie en Vrijmaking: ootmoed en ernst.
J3455: NIEMEIJER, JAN A. - Toen je nog op straat kon spelen.
T20598: NIEMEIJER, PIETER - Wie heeft dit alles geschapen? Het geheim van de schepping.
T572: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der psalmen.
T15630: NIENHUIS, GERARD - Het gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld.
T20247: NIERSE, LEO (EINDRED.) - De Grote Kerk en de Protestanten in Breda.
T14330: NIESEL, WILHELM (HRSGEB./ED.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
T9476: NIESEL, WILHELM (HRSGEB.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
T20468: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is. Vertaald door P. Hawinkels met een nawoord van de uitgever.
T20469: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor iedereen en niemand. Vertaald door Wilfried Oranje.
T20440: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo. Hoe iemand wordt wat hij is. Vertaald op basis van de eerdere vertaling van P. Hawinkels door Paul Beers.
G959: NIEUWKOOP, JAC. VAN - Van herders en schapen. Anderhalve eeuw Gereformeerd Rijnsburg.: T.g.v. 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg.
G1635: NIEUWKOOP, HANS VAN - Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden.: Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.
T12188: NIFTRIK, G.C. VAN - Sola Fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie.
T12982: SARTRE, J.- P. --- NIFTRIK, G.C. VAN - De boodschap van Sartre.
T10025: BENEDICTUS --- NIGG, WALTER/ MADDER, TH.C. (NED. ED.) - Benedictus en zijn tijd. De vader van de westerse monniken. Met een essay van Walter Nigg, uittreksels uit de Benedictus-vita in het tweede boek van de Dialogen van Gregorius de Grote en uit de kloosterregel van Benedictus.
T2470: HERMAS, PASTOR VAN --- NIJENDIJK, L.W. - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, religions- und dogmengeschichtlich untersucht.: De christologie van de Herder van Hermas. Een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie. (Met een samenvatting in het Nederlands)
T15745: CALVIN --- NIJENHUIS, W. - Calvinus Oecumenicus. Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling. With a summary.
K923: LUTHER --- NIJENHUIS, W. - Maarten Luther 1483 - 1546. Motieven en vruchten van een herdenking.
K974: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. Vol. II.
T9491: PONET, JOHN --- NIJENHUIS, W. - John Ponet (c. 1514 - 1556) als revolutionair pamflettist. Inaugurele rede/Inaugural Lecture.
T19744: NIJSTEN, GERARD - Volkscultuur in de late middeleeuwen. Feesten, processies en (bij)geloof.
T7753: NIKIPROWETZKY, VALENTIN - La troisième Sibylle (Études Juives; IX)
T17157: NINEHAM, D.E. - The Gospel of St Mark. The Pelican New Testament Commentaries.
T9751: NISSEN, JOHANNES - Poverty and Mission. New Testament Perspectives on a Contemporary Theme. (IIMO Research Pamphlet, No. 10)
T8653: NOACH, ARNOLDUS - De Oude Kerk te Amsterdam. Biografie van een gebouw.
T16313: NOACK, HERMANN - Allgemeine Einführung in die Philosophie. Probleme ihrer gegenwärtigen Selbstauslegung.
D20064: NOBEL. H. - Gods gedachten tellen. Numerieke structuuranalyse en de elf gedachten Gods in Genesis - 2 Koningen. With a Summary.
T12007: THOMAS AQUINAS --- NOLENS, WILLEM HUBERT - De leer van den H. Thomas van Aquino over het recht.
T14353: ERASMUS --- NOLHAC, PIERRE DE - Érasme en Italie. Étude sur un épisode de la Renaissance, suivi de douze lettres inédites d'Érasme. Nouvelle édition avec additions et fac-similé de l'écriture d'Érasme [Letters: Latin Text]
T14464: NOLTHENIUS, HELENE - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
A481: NOLTHENIUS, HELENE - Moord in Toscane. Een monnik als speurder in de middeleeuwen.
K317: FRANCISCUS -- NOLTHENIUS, HELENE - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
T4462: NOORDA, S.J. - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie.
T19037: NOORDEGRAAF, L. / SMITS-VELDT, M.B. / SPAANS, J. / VAECK, M. VAN / VLIEGHE, H. (RED.) - 1648. De vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996, georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder auspiciën van de Werkgroep Zeventiende Eeuw.
T2949: NOORDEGRAAF, A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen.: The Growth of the Church according to the Acts of the Apostles.(with a summary in English)
K464: MUSIUS ---NOORDELOOS, P. - Cornelis Musius (Mr. Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist/ Priester/ Martelaar.
T14933: ABELARD --- NOORDENBOS, O / NOORDENBOS-DE KLERK, T. - Brieven van Abelard en Heloïze. Uit het Latijn overgebracht.
T2410: AUGUSTINUS --- NOORDENBOS, O. - Plan en gericht. Augustinus.
T17809: NOORDMAN, H.W. / OENE, Z.G. VAN - Handwijzer op den grondtekst van den bijbel. Nieuwe Testament. Nederlands-Grieks / Grieks-Nederlands. Onder toezicht van Prof. Dr. Herman Ridderbos.
T20382: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, deel VI. De kerk en het leven.
T6653: NOORDMANS, O. - Zoeklichten.
T6655: NOORDMANS, O. - Zondaar en Bedelaar.
T2332: NOORDTZIJ, M. - Hebreeuwsche spraakkunst ten dienste van het hooger onderwijs.
T12866: NOORDZIEK, J.J.F., ONDER-BIBLIOTHECARIS DER KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Iets over de Rederijkers
T15566: NOORDZIJ, HUIB - Mozes en Aäron. Over de kerk in de Gouden Eeuw.
J2776: NOORT, NIEK VAN - De wraak van de blauwe wolf.
J2517: NOORT, NIEK VAN - Muziek in het oerwoud.: Verhaal over Belgisch Congo.
T1279: NOORT -- - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr. Dr. G.C.van Noort.: Bijdragen o.a. K. Bellon, W. Grossouw, F. van der Meer, J. Willebrands
T8233: NOPPIUS, JOANNES - Aacher Chronick. Das ist, Eine kurze historische Beschreibung aller gedenckwürdigen Antiquitäten und Geschichten, sampt zugefügten Privilegien und Statuten des Königlichen Stuhls und H. Römischen Reichs Stadt Aach. Zusammen getragen, und publicirt von erster Stifftung und Fundation obgemelter Stadt bis an das Jahr unsers Erlösers M.DC.XXX. auctore Joanne Noppio
K973: NORDEN, WALTER - Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergange des byzantinischen Reichs (1453).
T7382: NORDEN, EDUARD - Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede.
T7681: NORDHEIM, ECKHARD VON - Die Lehre der Alten. II. Das Testament als Literaturgattung im Alten Testament und im alten vorderen Orient
T13403: SCHULTE NORDHOLT, H. - Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie. With a Summary in English (loosely added)
J2475: LUTHER -- NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther.
J2540: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada.
J2543: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
J2514: NOREL, K. - Krojoto's wonderbare reis.
J1346: NOREL, K. - Die kwajongens!
j2932: NOREL, K. - Een vaste burcht. Vertelboek der kerkgeschiedenis.
G987: NOREL, K. / VRIES, ANNE DE / ZWERVER, FRITS DE E.A. - Den vijand wederstaan. Historische schetsen van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, Landelijke Knokploegen en Centrale Inlichtingendienst.
J9054: NOREL, K. - Kees moddergeus.
T19279: NOREL, K. - Engelandvaarders. 1. Vogelvrij; 2. Vuur en vlam; 3. Verzet en victorie. 3 dln. in 1 band.
J9060: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje.
J2516: NOREL, K. - Schipbreuk op Malta.
A504: NOREL, K. - Politie te water. Wakers over de Europoort.
A568: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. 1. S.O.S.- Wij komen! 2. Loods aan boord 3. Ik worstel en kom boven.
J1340: NOREL, K. - Janneke en Juno.
J1341: NOREL, K. - Houen, jongens!
J2941: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
J2966: NOREL, K. - Norel Driemaster. 1. De bakens verzet; 2. Wantij; 3. In de buik van de walvis. 3 dln.
J3181: NOREL, K. - Het pinksterkamp der zeeverkenners.
J3182: NOREL, K. - Pieter onder de Piraten.
T17540: NOREL, K. - Ik worstel en kom boven.
J2630: NOREL, K. - Anneke en rooie Kees.
J2734: NOREL, K. - Pier in het wonderjaar.
J2495: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje.
J9061: NOREL, K. - Stille Nacht.
J8012: NOREL, K. - Jeroen en Koosje.
J9052: NOREL, K. - Marijkes kerstvakantie.
J7000: NOREL, K. - Anneke en rooie Kees.
J2515: NOREL, K. - In en uit Siberië.
T19392: NORWICH, JOHN JULIUS - The Popes. A History.
T13722: NOTERMANS, JEF - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende ['De moraal-theologische proloog'] Ten geleide door J. Deschamps.
T8323: NOTH, MARTIN - Das zweite Buch Mose: Exodus. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Band 5.
T1884: NOTH, MARTIN - Die Welt des Alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentlichen wissenschaft.
T8321: NOTH, MARTIN - Das vierte Buch Mose: Numeri. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Band 7.
T8322: NOTH, MARTIN - Das dritte Buch Mose: Leviticus. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Band 6.
T17123: NOTH, MARTIN - Geschichte Israels.
T13541: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'
T20108: NOUWEN, HENRI - Thuiskomen. Verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
T16318: NOUWEN, HENRI J.M. - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
T12206: NOUWEN, HENRI J.M. - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
T20084: NOVAES, CATARINA DUTILH - Formalizations après la lettre. Studies in Medieval Logic and Semantics. Met samenvatting.
T14267: CALVIN/ CALVIJN --- LEKULA NTOANE, L.R. - A Cry for Life. An Interpretation of Calvinism and Calvin.
T17699: NUCHELMANS, J. / DIERCKS, G.F. / PENNOCK, J. (SAMENST.) - Kleine Griekse grammatica.
T7049: NUNN, H.P.V. - An Introduction to Ecclesiastical Latin.: Reprint of the Third Edition with the Appendix of Latin Hymns.
T13384: NÜRNBERG, ROSEMARIE - Askese als sozialer Impuls. Monastisch-asketische Spiritualität als Wurzel und Triebfeder sozialer Ideen und Aktivitäten der Kirche in Südgallien im 5. Jahrhundert.
T7312: O'NEILL, J.C. - The Theology of Acts in its historical setting.
T8600: THOMAS AQUINAS --- O'ROURKE, FRAN - Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas. (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters; Band XXXII)
T20037: O'BRIEN, D. - Pour Interpréter Empédocle.
T9507: PRUDENTIUS, AURELIUS CLEMENS --- OBBARIUS, THEODORUS (ED.) - Carmina. Recensuit et explicavit Theodorus Obbarius.
T19755: OBBEMA, PIETER - De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur in de late middeleeuwen.
T13039: OBBINK, H. TH./ BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
K933: LUTHER --- OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel.
T14768: OBERMAN, HEIKO A. - Wortels van het antisemitisme. Christenangst en jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie.
T13046: CALVIN --- OBERMAN, HEIKO A. - De erfenis van Calvijn: grootheid en grenzen: drie lezingen (Kuyper-voordrachten)
T12463: OCHINO, BERN. (1487-1564) --- BENRATH, KARL - Bernardino Ochino von Siena. Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation.
T14039: ODEBERG, HUGO - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With Grammar of Galilaean Aramaic. Vol. I. Text with Transcription; Vol. II. Short Grammar of Galilaean Aramaic. 2 Vols.
T17115: OEGEMA, GERBEN S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdverwachtingen in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
K1288: OEHNINGER, FRIEDRICH - De geschiedenis des christendoms in den loop der tijden.: Voor Nederland bewerkt.
T17235: OEPKE, ALBRECHT/ ROHDE, JOACHIM - Der Brief des Paulus an die Galater. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. 9)
T17694: OERLE, H.A. VAN - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen. With a Summary.
T15150: OEVER, CS. VAN DEN - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
T19308: OEVEREN, B. VAN - Inleiding op de bijbel. Gids voor de bijbellezer.
T20272: OEVEREN, B. VAN / NOORDEGRAAF, A. / E.A. (RED.) - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht.
T17425: OEVEREN, B. VAN - Inleiding op de Bijbel. Gids voor de bijbellezer.
T573: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament. Mit einem Übersicht.
T14366: OFFENBERG, ADRI K. / SCHRIJVER, EMILE G.L. / HOOGEWOUD, F.J. (ED.) - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1794-1994. With the collaboration of Lies Kruijer-Poesiat.
T17946: OFFERHAUS, W.A. - De mens en zijn lot. Een confrontatie van geloof en fatalisme in een mensbeschouwing.
T9658: OGIER, GUILLIAM - De Hooveerdigheyt (1644) Herdrukt, ingeleid en aangeteekend door Dr. Willem van Eeghem en versierd met houtsneden door Henri van Straten. (De toneelwerken van Guilliam Ogier 1618-1689 van Antwerpen II.)
T15020: ÖHLER, MARKUS (HRSG.) - Alttestamentliche Gestalten im Neuen Testament. Beiträge zur Biblischen Theologie.
D20014: OHMANN, H.M. - Het Hooglied. De koning te rijk.
T4645: OHMANN, H.M. - Wie kent uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
T12263: OHNSORGE, WERNER - Ost-Rom und der Westen. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kaisertums.
T15311: OHRT, F. - Die ältesten Segen über Christi Taufe und Christi Tod in religionsgeschichtlichem Lichte.(Historisk-filologiske Meddelelser. XXV,1)
T6807: KRAEMER, HENDRIK --- OKHUIZEN, J.E. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora [With a Summary in English/ Avec un résumé en français]
T13818: OKKEMA, J.C./ VIS, G.N.M./ LIEBURG, F.A. VAN/ SPRUYT, B.J. (RED.) - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden.
T15227: SERVATIUS --- OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - Leven en sterven van Sint Servatius.
T14876: OLDENHOF, H. - Jezus Christus en het genadeverbond. Met een voorwoord van Ds. H. Vogel.
T1889: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis - Het wezen van het Genadeverbond - De getuigenissen van het Genadeverbond [Herdruk in hedendaagse spelling van de in 1868 bij J.C. van Schenk Brill te Doesburg verschenen tweede druk van deze geschriften]
T13988: OLEVIANUS, CASPARUS, DIENAAR DES WOORDS TE HEYDELBERG - De Vaste Grond Dat is: De Articulen van het Oud, waarachtig, Ongetwyfeld Christelyk Geloof, allen Christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren Troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven. Eerst in 't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een Voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, Predikant te Nieuweveen.
T14646: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond dat is de 12 Artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan alle Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken, ten goede verklaard en toegeschreven.
T7014: OLIE, J.H.C. - HEERE! Gij behoudt mensen en beesten. 11 preken over dieren in de Bijbel.: 11 preken over dieren in de Bijbel.
K561: OLIN, JOHN (ED.) - A reformation debate. John Calvin & Jacopo Sadoleto. Sadoleto's Letter to the Genevans and Calvin's Reply.
T16330: OLSON, RICHARD G. - Science and Religion, 1450 - 1900. From Copernicus to Darwin.
T18066: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Het huis van het Zeewijf en andere verhalen.
T1064: OMENYO, CEPHAS N. - Pentecost outside Pentecostalism. A Study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana [Summary in Dutch]
J3245: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman over Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, de zevende gouverneur van Suriname.
J3556: OOMS, J.W. - De val van de vesting.
T13683: VOETIUS, GISBERTUS --- OORT, J. VAN/ GRAAFLAND, C., ET AL. (RED.) - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989.
T15018: AUGUSTINUS --- OORT, J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
T16631: AUGUSTINUS --- OORT, J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
T14718: KIEVIT, L. --- OORT, J. VAN/ REUVER, A. DE / VERDUIN, M. (RED.) - Verbi divini minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit v.d.m. ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag [Met bijdragen van W. Aalders, W. Balke, C. Blenk, W. Dekker, C.G. Geluk, L.J. Geluk, S. Gerssen, C. Graafland, A.J. de Jong, H. Jonker, L. van Nieuwpoort, J. van Oort, B. Oosterom, A. de Reuver, C.A. Tukker, M. Verduin]
T17006: OORTHUYS, G. - Kruispunten op den weg der kerk: Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge.
T3092: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onzen tijd.
K473: OORTHUYS, G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge.: Ingeleid door Prof. Dr. O.J. de Jong
T4185: OORTHUYS, G. / KROMSIGT, P.J. - Grondslag en wezen der Kerk.
T2148: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onzen tijd.
T7119: OOST, R. - Omstreden Bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland.: Een bijdrage tot gesprek.
T1891: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
T13838: OOSTENDORP, DERK WILLIAM - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians.
J2275: OOSTERBAAN, LIEK - Huisje bij de molen.: Serie Huisjes in Holland (6-9 jaar) A269
T13826: OOSTERBAAN, D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereed gemaakt door G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van prof. dr. J.L. van der Gouw.
T10094: OOSTERBAAN, J.A. - Barth en Hegel. Leven en denken vanuit de verzoening. Afscheidscollege gehouden op 15 april 1978 te Amsterdam.
T16589: OOSTERHOF, WOUT - Niet door stomme beelden. Het beeldenverbod in de hervormde traditie.
J1610: OOSTERHOFF, FRÉ - De hei van de boswachter.
T14611: OOSTERHOFF, B.J. - Feit of interpretatie. Rede.
T4377: OOSTERHOFF, B.J. - Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie.
T17170: IAMBLICHOS --- OOSTERHOUT, HENRI - Aansporing tot filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosterhout.
T14662: OOSTERHUIS, THIJS/ URBAN, ELLY (RED.) - Praktijkschets Liturgie.
T17605: FLORIS DE VIJFDE --- OOSTERHUIS, TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
T17769: PETERSEN-OOSTEROM, G. - De vijfjes.
T1352: OOSTERZEE, J.J. VAN - Al de leerredenen. I. Feestbundel; IV. Mozes. Twaalf leerredenen; IX. Stemmen van Patmos. Leerredenen over vrije stoffen des Nieuwen Verbonds. Vijfde deel. Uit de Openbaring van Johannes; X. Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen - I (1843-1854); Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen II (1855-1866); XII. Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen III (1867-1875). 6 dln.
T14677: OOSTERZEE, J.J. VAN - Practische Theologie. Een handboek voor jeugdige Godgeleerden. 2 dln. in 1 band.
T15186: OOSTERZEE, J.J. VAN - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein-Azië.
T4392: OOSTERZEE, J.J. VAN - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen.
T9445: COSTA, I. DA --- OOSTERZEE, J.J. VAN - Iets over Da Costa.
T17150: OOSTERZEE, J.J. VAN / KOETSVELD, C.E. VAN / BEETS, NICOLAAS / HASEBROEK, J.P. E.A. - Evangelisch Penning-Magazijn. 8e Jaargang.
T13907: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS - Theological Discussions and Confessional Developments in the Churches of Asia and Africa.
T4056: OOSTHUIZEN, GERHARDUS C. - The Healer-Prophet in Afro-Christian Churches.
L1314: MAERLANT --- OOSTROM, F. VAN - Maerlants wereld.
L1008: OOSTROM, F.P. VAN - Beatrijs en Tweefasenstructuur: Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
L1307: OOSTROM, FRITS VAN - Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
L1135: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld.
T17311: MAERLANT --- OOSTROM, F. VAN - Maerlants wereld.
T16726: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
T7231: OOSTRUM, W.R.D. VAN - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat.
J1611: OPHEMERT, C. VAN - Vergeef ons onze schulden.
T15577: OPHUIJSEN, J.M. VAN - Hephaestion on Metre. A Translation and Commentary. Met een samenvatting.
T2337: OPPENHEIMER, JOHN F. - Lexikon des Judentums.
T4204: OPPENHEIMER, AHARON - The 'am ha-aretz. A study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.: Translated from the Hebrew by I.H. Levine.
T20429: OPPENHEIMER, AHARON - The Am Ha-Aretz. A Study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.
T19317: OPPERMANN, HANS (HRSG.) - Römische Wertbegriffe.
T15559: SOPHOCLES --- OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme. With a summary.
J5021: ORANJE, CORIEN - Paard ontsnapt.
T17796: WILLEM VAN ORANJE --- - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 8 juni-26 juli 1984.
G611: WILLEM VAN ORANJE - Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen Van Oraengien.: Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door Drs. M.G.Schenk, met een voorwoord van Prof. Dr. A.A.van Schelven en portret van den Prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
T651: SCHLEIERMACHER -- ORANJE, L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'dialektiek'.
J3216: ORANJE, CORIEN - De vreselijke verhuizing.
T17514: ORIGENES --- ORIGÈNE - Commentaire sur Saint Jean. Texte Grec avant-propos, traduction et notes par Cécile Blanc. I. Livres I-V; II. Livres VI et X; III. Livres XIII. Text Greek and French. 3 Vols.
T13114: ORIGENES - Over de (hoofd)beginselen (der geloofsleer). Bewerkt door Dr. H.U. Meyboom
T20252: OWEN, JOHN --- ORME, WILLIAM - Leven en werk van Dr. John Owen. In 1857 verschenen onder de titel: De Gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen.
T577: ORR, JAMES - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek.: Bewerkt door dr. J.C. de Moor. Met eene voorrede van prof. Dr. H. Bavinck.
T15348: PLATO --- OSSEWEIJER, F.M. - Plato's Laches tussen Apologie en Epistula VII. With a summary in English.
G1346: OSWALD, GERT - Lexikon der Heraldik.
T240: BULTMANN -- OTT, HEINRICH - Geschichte und Heilsgeschichte in der theologie Rudolf Bultmanns.: Beiträge zur historischen theologie.
J4016: OTTER, KEES DEN - IJsbrand Jacobsz. de schaliedekker.
T13733: OTTERSPEER, W. - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw. With a Summary in English.
T19335: OTTERSPEER, W. (ED.) - Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.
T14284: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
G1347: OTTOW, W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
T7432: OTZEN, BENEDIKT - Judaism in Antiquity. Political Development and Religious Currents from Alexander to Hadrian. (The Biblical Seminar)
T8998: OTZEN, BENEDIKT - De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer, I oversaettelse med indledning og noter, 7. Haefte: De 12 Patriarkers Testamenter/ Anden Enoksbog.
T20535: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T13825: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN/ ABELS, P.H.A.M./ BIEMANS, J.G.M./ WOUTERS, A.P.F. (RED.) - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant.
T17753: OUDVADERS - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van Ds. G.A. Zijderveld.
T6133: OUSSOREN, PIETER - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
T6415: OUTREIN, JOHANNES D' - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus.: Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt.Door sijn Eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met deszelfs toestemminge, in desen tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. Le Long vertaalde 'Aanmerkingen en vermeerderingen' van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe.
T19274: OUWENEEL, WILLEM J. - Het Godsgetal.
T19320: OUWENEEL, WILLEM J. - Jezus volgen. Oude en nieuwe schatten uit Gods Woord.
T17379: OUWENEEL, WILLEM J. - Nachtboek van de ziel. [Over dromen]
T19450: OUWENEEL, WILLEM J. - De Negende Koning. Het laatste van de hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
T19260: OUWENEEL, WILLEM J. - De zesde kanteling. Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis. Religie en metafysica in het jaar 2000.
T20223: OUWENEEL, WILLEM J. - De God Die Is. Waarom ik geen atheist ben.
T15628: OUWENEEL, WILLEM J. - Godsverlichting. De evocatie van de verduisterde God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
T19231: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei.
T19008: OUWENEEL, WILLEM J. - Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
T20250: OUWENEEL, WILLEM J. - De zevende koningin. Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God.
T17369: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijs met de wetenschap. Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer.
T3019: OUWENEEL, W.J. - Operatie supermens. Een bijbels-biologische blik op de toekomst.
T12235: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
T17828: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde. De hugenoten van de Vivarais. Deel 1.
T8917: OUWERKERK, C.A.J. VAN - In afwezigheid van God. Voorstudies tot een psychologie van het geloof.
T8452: OVERDIEP, G.S. - De vormen van het aoristisch praeteritum in de Middelnederlandsche epische poëzie.
T17450: OVERDIEP, G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk bezorgd door G.A. van Es.
T18085: OVERDUIN, JAN - Huurling en herder.
K1236: OVEREEM, EVERT / RIDDERBOS, JAN - Een kerk in beroering. Gereformeerden tussen 1933 en 1945.
A499: OVEREEM, JAC. - Opdat Zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750.
T17770: OVEREEM, JAC. - Moeders Bijbel. Een oud verhaal opnieuw verteld.
J5091: OVEREEM, JAC. - Carla. Carla van der Hoogte een Veluws verhaal. Trilogie. 1. Carla van de heuveltuin; 2. Carla de boerin; 3. Carla's kinderen.
J3288: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van ds. H. Roelofsen (1852-1930).
T19014: OVEREEM, JAC. - Siem de Lavier - trilogie. 1. De kleine bultenaar; 2. Siem de Lavier; 3. De koordirigent.
T9861: OVERFIELD, JAMES H. - Humanism and Scholasticism in Late Medieval Germany.
J1614: OVERMEER, B. - Alle vijf.
T14220: OWEN, D.D.R. - The Vision of Hell. Infernal Journeys in Medieval French Literature.
T20082: OWENS JR., ROBERT J. - The Genesis and Exodus Citations of Aphrahat the Persian Sage.
T17067: OYEN, HENDRIK VAN - Ethique de l'Ancien Testament. Traduction d'Etienne de Peyer.
T4562: OYEN, HENDRIK VAN - Ethik des Alten Testaments.
T8581: PNT --- OYEN, H. VAN - Christus de Hogepriester. De Brief aan de Hebreeën. (De Prediking van het Nieuwe Testament; Deel XI).
T15383: OZAKI, MAKOTO - Introduction to the Philosophy of Tanabe: According to the English Translation of the Seventh Chapter of the Demonstratio of Christianity.
G872: OZMENT, STEVEN - Magdalena & Balthasar. De authentieke brieven van een Neurenbergs echtpaar schetsen een intiem portret van het dagelijks leven in de 16e eeuw.: Met een toelichting van Steven Ozment.
T19195: PAAS, STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus. With Summary.
K976: PAAS, STEVEN - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593/ The Communion of Saints. Church and Authority in Presbyterian and Separatist Puritan Thought 1570-1593. With a summary in English.
T15742: PAAS, S. - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593. With a Summary in English.
T4247: PAAUWE, J.P. - Maandelijksche Mededeeling der Vrije Hervormden (Ds. J.P.Paauwe). Met de predikatieën van ds. J.P.Paauwe.
T12199: PACHE, RENÉ - Das Jenseits
T19273: PACKER, J.I. - 'Fundamentalisme' en het woord van God.
T20545: PACKER, J.I. - Wandelen door de Geest.
T20537: PACKER, J.I. - Geen zee te hoog. De actualiteit van het puriteinse ideaal.
T17952: CASSIRER VON MARBURG, ERNST --- PAETZOLD, HEINZ - Ernst Cassirer-von Marburg nach New York. Eine philosophische Biographie.
T12247: PAGELS, ELAINE - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van Prof. Dr. Gilles Quispel.
T7037: PAGELS, ELAINE - The Gnostic Gospels
T15354: PAIK, JONG KOE - Constructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon.
T4692: PAKUDA, BACHYA IBN - The Duties of the Heart. Translation and commentary by Yaakov Feldman.
J2023: PALMA, E. - Wim.
T8053: ARISTOTELES --- MINIO-PALUELLO, L. (ED.) - Categoriae et Liber de Interpretatione. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit L. Minio-Paluello. (Oxford Classical Texts)
T17245: PANHUYSEN, LUC - Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte.
T17565: PANHUYSEN, LUC - Jantje van Leiden.
T12731: CALVIN --- PANNIER, JACQUES - L'enfance et la jeunesse de Jean Calvin: ses études, sa conversion, ses voyages en France. Souvenir du 4e centenaire de la naissance de Calvin 1509-1909.
T13092: PAPEIANS, CHRISTIAN - Kunst en beschaving: De Middeleeuwen. 2 dln.
T18099: PAPER, HERBERT H. - A Judeo-Persian Pentateuch. The Text of the Oldest Judeo-Persian Pentateuch Translation British Museum Ms. OR. 5446.
T521: PAPUS - Die Kabbala. Einführung in die jüdische Geheimlehre.: Autorisierte Uebersetzung von Julius Nestler.
T7826: CAESAR, JULIUS --- PARENTI, MICHAEL - De moord op Julius Caesar. Historische mythes over democratie.
T5056: STOOP-VAN PARIDON, P.W.TH. - Het Lied der Liederen. Een filologische analyse van het Hebreeuwse boek sjir ha-shirim. With a Summary in English.
T4406: CALVIN, J. (CALVIJN) --- PARKER, T.H.L. - Calvin's Old Testament Commentaries.
T13807: PARKER, GEOFFREY - Van Beeldenstorm tot Bestand.
T4351: PARKER, D.C. / AMPHOUX, C.-B. (ED.) - Codex Bezae. Studies from the Lunel Colloquium, June 1994.
T12340: PARKES, JAMES - Geschiedenis van het Joodse volk. Ned. bewerking Dr. Henriette Boas.
T19324: PARKS, GEORGE B. - The English Traveler to Italy. First Volume - The Middle Ages (to 1525)
T8996: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. Ingeleid, vertaald en toegelicht. (Christelijke Bronnen, 9).
T12274: PARRY, J.H. - Trade and Dominion. The European Oversea Empires in the Eighteenth Century.
T19412: PASCAL, BLAISE - Gedachten. Vertaling en aantekeningen Frank de Graaff.
T15236: PASCAL, BLAISE - Gedachten. Ingeleid, vertaald en uitgelegd door Drs. J.A.C. Lenders.
T14400: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
T9921: PASCAL, BLAISE - Pensées. Nouvelle édition, revue avec soin.
T17154: PASCAL, BLAISE - Pensées. Dans leur texte authentique et selon l'ordre voulu par l'auteur. Précédées de Documents sur sa vie et suivies de ses Principaux Opuscules. Édition coordonnée et annotée par M. le Chanoine Jules Didiot.
G1660: HOUT, JAN VAN --- PATER, J.C.H. DE - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
T9479: PATER, J.C.H. DE - De Opkomst en de Ondergang van het Calvinisme in de stad Doornik.
T16280: PATER, W.A. DE - Logika. Enkele terreinverkenningen.
T12125: PATRICK, DALE - The Rhetoric of Revelation in the Hebrew Bible. (Overtures to Biblical Theology)
G529: PATTIST, J.M. - Het Rotterdam der Herinnering.
G1806: PATZELT, ERNA / VOGEL, CYRILLE - Die Karolingische Renaissance. / La Reforme cultuelle sous Pepin le Bréf et sous Charlemagne.: Beiträge zur Geschichte der Kultur des frühen Mittelalters. / (Deuxième moitié du VIIIe siècle et premier quart du IXe siècle).
T6799: PAUL, M.J. - Het Archimedisch Punt van de Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon 22-23) With English Summary.
T17325: PAUL, M.J. - Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente.
T1850: LUTHER --- PAULS, THEODOR - Erziehung und Unterricht in Luthers Theologie. Eine quellenmässige Studie als Beitrag zu einer lutherischen Grundlegung des Erziehungswertes.
T15462: AMMIANUS MARCELLINUS --- PAUW, D.A. - Karaktertekening by Ammianus Marcellinus. With a summary.
T17481: PEARL, CHAIM - Rasji. Een middeleeuws joods denker.
T14905: PEDERSEN, SIGFRED (ED.) - New Directions in Biblical Theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 September 1992.
T4144: PEDERSEN, SIGFRED (ED.) - New Directions in Biblical Theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 September 1992.
T919: PEDERSEN, JOHS. - Israel. Its Life and Culture I-II/ III-IV. 2 Vols.
T20452: PEDERSON, RANDALL JAMES - Unity in Diversity: English Puritans and the Puritan Reformation 1603-1689. With Summary. Met Samenvatting.
T6588: OPWAARTSE WEGEN --- PEELEN, G.J. (SAMENST.) - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940): Samengesteld en ingeleid door Gert J. Peelen
K720: PEELEN, GERT J. - De nieuwe Bijbel van een vrij volk. De Statenvertaling van 1637.
T1536: LIETAERT PEERBOLTE, L.J. - The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents.
T7858: LIETAERT PEERBOLTE, L.J. - The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents.
T14808: BULTMANN, R. --- PEERLINCK, FRANS JOZEF - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie.
T12091: BARTH, KARL --- PEETERS, ROBERT JAN - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth. Mit Zusammenfassung.
K1648: PEGG, MICHAEL A. - A Catalogue of German Reformation Pamphlets (1516-1546) in Libraries of Great Britain and Ireland.
T17484: SMITS, JUDOCUS --- PEIJNENBURG, J.W.M. - Judocus Smits en zijn Tijd. Met Bijlage: De Brieven en Artikelen van Judocus Smits. 2 delen.
T19435: PELI, PINCHAS H. - De Tora vandaag, 54 korte essays.
T12242: PELIKAN, JAROSLAV - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
T13407: PELIKAN, JAROSLAV - Mary Through the Centuries. Her Place in the History of Culture.
T16359: PELIKAN, JAROSLAV - Jesus Through the Centuries. His Place in the History of Culture.
T17405: VOETIUS, GISBERTUS --- PELT, J.W. VAN - Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat.
J1916: PENNING, L. - De Olmhoeve. Een dorpsverhaal.
K788: CALVIN, CALVIJN, J. -- PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald.
T20221: PENNING, L. - Het kruis in de wolken. [Keizer Constantijn]
T20212: PENNING, L. - Ten dage, als ik riep... Een verhaal van de bevrijding der Hongaarse predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter.
T20550: PENNING, L. - De helden van Zuid-Afrika. De trek der Zuid-Afrikaanse Boeren uit de Kaapkolonie naar Natal. Deel 1.
T20555: PENNING, L. - Vredeburg. Een verhaal uit de Kaapse Boerenopstand (1899-1902). Serie: Voor vrijheid en recht IV.
T14991: PENNINGTON, JONATHAN T. - Heaven and Earth in the Gospel of Matthew.
T8070: PERATH, MEYER J. - Rabbinical Devotion. Prayers of the Jewish Sages. Preface Th.C. Vriezen. (Semitic Texts with Translations; II)
T17544: PERETTI, FRANK - De eed.
T17733: PERETTI, FRANK - De bezoeking.
T17747: PERGOLESI, GIOVANNI BATTISTA - Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) Laudate Pueri (1735?) naar manuscripten in de Oesterreichische Nationalbibliothek te Wenen en het Conservatorio di Musica G.B. Martini te Bologna. Opnieuw in partituur gebracht en voor de praktijk bewerkt door Frans Amelsvoort. Sopraansolo, gemengd koor en orkest. Met een korte levensbeschrijving.
G342: JANSSEN PERIO, E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
G343: JANSSEN PERIO, E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
G1887: PERNOUD, REGINE - Afrekenen met de Middeleeuwen
T14293: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
K1077: GANSFORT, WESSEL --- PERSIJN, A.J. - Wessel Gansfort. De Oratione Dominica. In een dietse bewerking.: De latijnse en middelnederlandse tekst. Met inleiding.
K1287: MAUBURNUS, IOANNES --- PERSIJN, A.J. - De Dietse vertaling der Scala Sacre Communionis van Ioannes Mauburnus.
T15583: PESKI, A.M. VAN - The Outreach of Diakonia. A Study of Christian Service, with Special Reference to its International Aspects.
K1435: BULLINGER, HEINRICH --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen.
T4235: PETERLIN, DAVORIN - Paul's Letter to the Philippians in the Light of Disunity in the Church.
T16645: PETERS, GERLACH - Soliloquium ignitum cum Deo. Brandende alleenspraak met God. Vertaling van Dr. A. Bellemans. (Tekst in Nederlands)
T4387: JOANNES VAN HET KRUIS --- PETERS, J. / JACOBS, J.A. (SAMENST.) - Het donker is mij licht genoeg. Joannes van het Kruis herlezen.
T7799: PETERS, NORBERT - Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. Übersetzt und erklärt.
T20414: PETERSE, JOHANNES MARINUS - Causa, Fidei, Causa Invidiae? De strijd van Jacobus Hoogstraeten tegen Johannes Reuchlin (1510-1520). Mit Zusammenfassung.
T14988: PETERSEN, SILKE - Brot, Licht und Weinstock. Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte.
T2467: GREGORIUS MAGNUS --- PETERSEN, JOAN M. - The Dialogues of Gregory the Great in their Late Antique Cultural Background.
T4350: PETERSEN, WILLIAM L. / VOS, JOHAN S. / JONGE, HENK J. DE (ED.) - Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical. Essays in Honour of Tjitze Baarda.
T7256: PETERSEN, WILLIAM L. - The Diatessaron and Ephrem Syrus as Sources of Romanos the Melodist./ Het Diatessaron en Ephrem Syrus als bronnen van Romanos (met een samenvatting in het Nederlands).
T12088: PETERSON, EUGENE H. - Working the Angles. The Shape of Pastoral Integrity.
T4183: PETERSON, DWIGHT N. - The Origins of Mark. The Markan Community in Current Debate.
T14104: PETIT-DUTAILLIS, CHARLES - The French communes in the Middle Ages. Translated by Joan Vickers.
T7616: PETIT, F. (ED.) - La chaîne sur la Genèse. Édition Intégrale. IV: Chapitres 29 à 50. Texte établi par Françoise Petit.
T14290: PETRI, FRANZ (HRSGEB./ED.) - Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländischen Städten der werdenden Neuzeit.
T13700: PETTEGREE, ANDREW (ED.) - The Early Reformation in Europe
T6187: PETUCHOWSKI, JAKOB J. - Theology and Poetry. Studies in the Medieval Piyyut.
T1105: PEURSEN, C.A.VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
T12338: PEURSEN, C.A. VAN - De Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen.
T15378: PEURSEN, W. TH. VAN - The Verbal System in the Hebrew Text of Ben Sira. Met een samenvatting.
T15038: PEY, INEKE - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1996. De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie 1806-1958.
T6641: PEZZIMENTI, R. - The Political Thought of Lord Acton. The English Catholics in the Nineteenth Century.
T4577: PFEIFFER, ROBERT H. - History of New Testament Times. With an Introduction to the Apocrypha.
K979: PFISTER, WILLY - Die Prädikanten des bernischen Aargaus im 16.-18. Jahrhundert 1528-1798.
T4437: PFITZNER, VICTOR C. - Paul and the Agon Motif. Traditional Athletic Imagery in the Pauline Literature.
T16754: CLARKE, SAMUEL --- PFIZENMAIER, THOMAS C. - The Trinitarian Theology of Dr. Samuel Clarke (1675-1729). Context, Sources, and Controversy.
T4561: PFÜRTNER, STEPHAN H. / HEIERLE, WERNER - Einführung in die katholische Soziallehre.
T16030: PHILLIPS, TIMOTHY R. / OKHOLM, DENNIS L. (ED.) - Christian Apologetics in the Postmodern World.
T7083: PSEUDO-PHILO --- JAMES, M.R./ FELDMAN, LOUIS H. - The Biblical Antiquities of Philo. Now first translated from the old Latin Version by M.R. James. Prolegomenon by Louis H. Feldman.
T8214: PHILONENKO, M. - Le Testament de Job. Introduction, traduction et notes. (Semitica XVIII)
T8639: PHILONENKO, MARC - Les interpolations chrétiennes des Testaments des Douze Patriarches et les Manuscrits de Qoumrân. (Cahiers de la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses; no. 35)
T20146: PHILPOT, J.C. - En dit is het eeuwige leven. Overdenkingen over de heilige menselijke natuur van de gezegende Zaligmaker.
T17056: PHILPOT, J.C. --- PHILPOT, J.H. (ED.) - The Seceders (1829-1869). The Story of a spiritual awaking as told in the Letters of Joseph Charles Philpot and of William Tiptaft. With an Introduction by J.H. Philpot.
T6039: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst.: In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
T13000: PICHAL, E. - De geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen.
T12326: PIEL, ALBERT - Geschichte des ältesten Bonner Buchdrucks. Zugleich ein Beitrag zur rheinischen Reformations-Geschichte und -Bibliographie.
T18042: PIERSON, A. - De oorsprong der Moderne Rigting.
T7836: PIETERS, K.J./ WERP, D.J. VAN DER/ KREULEN, J.R. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de mensen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde Kerk, uitgedrukt in hare Formulieren, op nieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord, etc..: Eene Bijdrage, Om het kerkelijk standpunt der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leren kennen.
T1273: PIETERS, W. - Nader voor Zijn Aangezicht!
T13135: PIETERSE, W.CHR. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del govierno popular'. With a Summary in English.
T9464: ERASMUS --- PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche Reformatie.
K995: PIJPER, F. - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
K994: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
K996: PIJPER, F. - Middeleeuwsch christendom. De heiligen-vereering.
T13769: UTENHOVE, JAN --- PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken.
T14183: UTENHOVE, JAN --- PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken.
T19371: PINÇON, BERTRAND - L' énigme du bonheur. Étude sur le sujet du bien dans le livre de Qohélet.
T6312: PINDER, ULRICH - Speculum Passionis. Das ist: Spiegel dess bitteren Leydens und Sterbens Jesu Christi.: Der Neudruck des Textes der deutschen Übersetzung von 1663 folgt dem Exemplar aus der Deutschen Staatsbibliothek Berlin (Signatur BS 2405).Die Holzschnitte werden nach der Ausgabe des Speculum passionis von 1507 aus der Universitätsbibliothek Leipzig (Signatur Scr. et eccl. 551) wiedergegeben.Kommentiert von Helmar Junghans und Christa-Maria Dreissiger.
T7920: PINES, SHLOMO - The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity According to a New Source.
T7930: PINES, SHLOMO - An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implications.
L1170: DANTE --- PINSKY, ROBERT - The Inferno of Dante. A New Verse Translation by R. Pinsky. Bilingual Edition.
T20179: PIPER, JOHN - Vernieuwd leven. Wat gebeurt er als we worden wedergeboren.
T12196: PIRCKHEIMER, CARITAS (1467-1532) - Die Denkwürdigkeiten (aus den Jahren 1524-1528). Textkritisch herausgegeben von Dr. Josef Pfanner (Caritas Pirckheimer - Quellensammlung; Zweites Heft)
K1458: CLERC, JEAN LE --- PITASSI, MARIA CRISTINA - Entre Croire et Savoir. Le problème de la méthode critique chez Jean le Clerc.
G1647: PITZ, ERNST - Europäisches Städtewesen und Bürgertum. Von der Spätantike bis zum hohen Mittelalter.
K1269: PIXTON, PAUL B. - The German Episcopacy and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council 1216-1245. Watchmen on the Tower.
T9541: CHRISTINE DE PIZAN (C.1365 - C.1430) - De Droom van Christine (Oorspr.: L'Avision Christine, 1405). Voor het eerst vertaald uit het middel-Frans door Albertine Ponfoort
T13552: LA PLACE, PIERRE DE 1520-1572/ SERRES, JEAN DE 1540-1598 - Commentariorum de statu religionis & reipublicae in regno Galliae, I. Partis, Libri III. Regibus Henrico secundo, ad illiusquidem Regni finem, Francisco secundo, &, Carolo nono; II. Partis Libri tres (IV-VI): Carolo nono rege; III. Partis Libri VII, VIII & IX. Ad tertii usque belli civilis Gallici finem postremo pacis Edicto conclusum Carolo nono Rege. 3 vol. in 1 (Cum indicibus)
G1357: PLANITZ, HANS - Die Deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen.
T2581: HEGEL --- PLANT, R. - Hegel.
T4534: PLANTINGA, ALVIN - The Nature of Necessity.
T17698: PLAS, JAN VAN DER - Tusse Wurref en Overrijn.
T7334: GEZELLE, GUIDO --- PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
T20548: GEZELLE, GUIDO --- PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. ( 1830-1899)
T15981: PLASS, ADRIAN - Spoken. Het verhaal van een reünie. Roman.
J2302: GEISLER-PLAT, M. - Een heerlijke dag aan het strand.
T9893: PLATO - The Republic. Translated with an Introduction by Desmond Lee. Second Edition (Revised).
T16771: PLATO - Constitutie Politeia. Vertaald door Gerard Koolschijn.
T9892: PLATO - Philebus. Translated with an Introduction by Robin A.H. Waterfield.
T17163: PLATO - Verdedigingsrede van Sokrates. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
T500: PLATTEEUW, J.L. - Hoek in oude ansichten.
T13573: PLAUTUS, T. MACCIUS - Comoediae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay. 2 Vols.
G1366: PLEIJ, HERMAN - Kleuren van de Middeleeuwen.
T16269: PLEIJ, HERMAN (ED.) - De Blauwe Schuit. Uitgegeven en van commentaar voorzien door Herman Pleij.
T16433: RONKEL, PHILIPPUS S. VAN --- PLOEG, A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890) [Vergeten Eerstelingen. Monografieën over Messiasbelijdende joden]
T6528: PLOEG, J. VAN DER - Le Rouleau de la Guerre.: Traduit et Annoté avec une introduction par J. van der Ploeg.
T7365: QUMRAN --- PLOEG, J.P.M. VAN DER/ WOUDE, A.S. VAN DER, AVEC LA COLLABORATION DE B. JONGELING. - Le Targum de Job. De la Grotte XI de Qumran. Édité et traduit.
T8334: QUMRAN --- PLOEG, J.P.M. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda.
T17086: PLOEGER, ALBERT K. - Dare we Observe? The Importance of Art Works for Consciousness of Diakonia in (Post-) modern Church.
T19330: PLOEGER, ALBERT K. / PLOEGER-GROTEGOED, JOKE J. - De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden.
T7670: PLÖGER, OTTO - Das Buch Daniel. Kommentar zum Alten Testament; Band XVIII.
T7800: PLÖGER, O. - Theokratie und Eschatologie.
T17128: PLÖGER, OTTO - Theokratie und Eschatologie.
T13574: PLOMP, NICO - Woerden 600 jaar stad.
T1644: CALVIN -- PLOMP, J. - De kerkelijke tucht bij Calvijn. Avec un résumé en français.
T15439: CASEL, ODO --- PLOOIJ, JACOB - De Mysterie-leer van Odo Casel. Een bijdrage tot het oecumenisch gesprek der Kerken.
T4885: PLOOIJ, MARIUS - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus.
T7371: PLOOIJ, D. - De chronologie van het leven van Paulus.
T8025: PLOOIJ, J. - De verborgen identiteit van Jezus volgens het evangelie van Marcus (een schets). Met een inleiding door prof. dr. Rudolf Boon
T7958: PLOOY, C.P. - Brief van Jakobus. Geloven met-ter-daad.: Zicht op de Bijbel 32.
T19806: PLOTINUS - Enneaden. Porphyrius - Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten. Vertaald en ingeleid door dr. R. Ferwerda.
T6509: PLUMMER, ALFRED - A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians.
G484: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648 - 1651.
T14161: POELHEKKE, J.J. - Het verraad van de pistoletten?
T13978: POELHEKKE, J.J. - Vondel en Oranje.
T19777: POHLENZ, MAX - Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung. 2 Vols.
T15887: POHLMANN, KARL-FRIEDRICH - Das Buch des Propheten Hesekiel. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 22.
T2508: HILARIUS (VAN POITIERS) --- HILAIRE DE POITIERS - La Trinité. Tome I: Livres I-III.: Texte critique par P. Smulders. Introduction par M. Figura et J. Doignon. Traduction par G.M.Durand, Ch. Morel et G. Pelland. Notes par G. Pelland.
T9338: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw. Mit Zusammenfassung und Schlussbetrachtung.
T20442: MELANCHTHON, PH. --- POL, FRANK VAN DER (RED.) - Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer.
T1903: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie. With a Summary and Glossary in English.
J1640: POLDERMANS, D.A. - Het Juttersnest.
T16358: POLKINGHORNE, JOHN - Science and Theology. An Introduction.
T7332: POLLARD, T.E. - Johannine Christology and the Early Church.
K1209: PFLUG, JULIUS --- POLLET, J.V. - Julius Pflug (1499-1564) et la crise Religieuse dans l'Allemagne du XVIe Siècle. Essai de synthèse biographique et théologique.
K1647: BUCHELIUS, ARNOLDUS --- POLLMANN, JUDITH - Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641).
P219: AUGUSTINUS --- POLMAN, A.D.R. - Het woord Gods bij Augustinus (De theologie van Augustinus/ Dogmahistorische studies)
T14672: POLMAN, A.D.R. - De leer van God bij Augustinus (De theologie van Augustinus/ Dogmahistorische studies)
T14894: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden. 4 delen.
J1642: POMP, K.S. - De Stille.
T14113: POORTENAAR, JAN - Coster - Niet Gutenberg.
T17812: POORTHUIS, M. / SAFRAI, CH. (EDS.) - The Centrality of Jerusalem. Historical Perspectives.
T20077: POORTMAN, WILCO C. / AUGUSTEIJN, JOOST (SAMENST.) - Kaarten in Bijbels (16e - 18e eeuw).
G1525: POORTVLIET, RIEN - ...de vossen hebben holen.
G1898: POORTVLIET, RIEN - Langs het tuinpad van mijn vaderen.
J3212: POORTVLIET, RIEN - Kabouter Spreekwoorden.
T19363: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven.
T613: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven.
T19257: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
T6149: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal Bijbelse woorden. 2 dln.
T1104: POPMA, K.J. - Inleiding in de wijsbegeerte.
T12748: POPMA, K.J. - De vrijheid der exegese.
T13049: POPMA, K.J. - Calvinistische geschiedenisbeschouwing.
T15696: POPMA, K.J. - Evolutie. Waar blijven de voorvragen?
T1906: POPMA, K.J. - Harde feiten. Kanttekeningen bij het Genesisverhaal.
T5017: POPMA, K.J. - Heersende te Jeruzalem. Over het boek Prediker.
T15709: POPMA, K.J. / WOLDRING, H.E.S. - Monniken en moordenaars. Het dubbelganger-motief in het mensbeeld van Dostojewski.
T6621: POPMA, K.J. - Het leven beschouwd. Facetten van het werk van Prof. Dr. K.J. Popma: Feestbundel ter gelegenheid van zijn afscheid op 1 juni 1974 als bijzonder hoogleraar in de reformatorische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteiten te Groningen en te Utrecht.
T934: POPMA, K.J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. 7 dln. compleet.
T19177: POPMA, K.J. - Evangelie en geschiedenis.
T2575: POPPER, KARL R. - Conjectures and refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
T4509: POPPER, KARL R. - The Logic of Scientific Discovery.
T8652: ODORIC OF PORDENONE - The Travels of Friar Odoric. A 14th-Century Journal of the Blessed Odoric of Pordenone. Translated by Sir Henry Yule. Introduction by Paolo Chiesa.
T14202: PORTEMAN, K. - De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652). 2 dln.
T15888: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Buch Daniel. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 23.
J1643: POS, MARY - Toen de zee over het land kwam.
T9000: POSNER, RAPHAEL/ TA-SHEMA, ISRAEL (EDS.) - The Hebrew Book. An Historical Survey. Foreword by Jacob Rothschild.
J1645: POST, C.W.H. VAN DER - Ignas Prinsloo of Volharding bekroond. Een verhaal.
T15257: POST, R.R. - Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen.
K737: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van +/- 1500 tot +/- 1580.
K736: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen.
T15068: SMIJTEGELT, B. --- POST, S.D. - Bernardus Smijtegelt, leven en werken. Een inleiding met kernteksten.
T20507: MORILYON, PIETER --- POST, S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon.
T20144: POST, J.E. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw. Met samenvatting. With Summary.
T13003: AUGUSTINUS/ PHILO --- POST, HEDDA MARIA - Metaforen van de Ziel. Vrouw en man in de Genesis-exegese van Philo Judaeus en Augustinus. With a Summary in English.
T15674: POST, P.G.J. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst. Een iconografische en iconologische analyse. La scène du coq dans l'art paléochrétien. Une analyse iconographique et iconologique. Avec un résumé en Français.
T15685: SMIJTEGELT, BERNARDUS --- POST, S.D. (ED.) - Dient de Heere. [Preek over Rom. 12:11, met inleiding door Dr. S.D. Post]
G1731: POSTEMA, J. - Johan van de Corput (1542 - 1611). Kaartmaker, Vestingbouwer, Krijgsman.
T17947: POSTMA, FOLKERT - Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle 1549-1564.
K343: HASEBROEK -- POSTMA, L.H. - J.P Hasebroek.
T2415: AUGUSTINUS -- POSTMA, E.B.J. - Augustinus de Beata Vita. Ingeleid en toegelicht. With a Summary in English.
T6591: POSTMUS, J. - Calvinistische vertoogen. Studiën en schetsen.
G1370: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de Revolutie. Nieuwe Studiën en Schetsen.
J1646: POSTMUS, J. - De Frontieren over. Holland in het jaar 1672.
T19144: POTOK, CHAIM - Davita's harp.
J3094: POTOK, CHAIM - De familie Slepak. Kroniek van een russisch dissidentengezin.
T6371: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk.
T17959: POTOK, CHAIM - Het boek van het licht.
T9208: RUUSBROEC, JAN VAN --- POUCKENS, J.B./ REYPENS, L./ MIERLO, J. VAN, ET AL. (ED.) - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen. 4 dln. Compleet.
T7624: POUDROYEN, CORNELIUS - Catechisatie. Dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over de Leere des Christelicken Catechismi: Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatien, hier te lande gebruyckelick, willen oeffenen.
K529: POUJOL, ROBERT - Bourreau ou Martyr? L'abbé du Chaila (1648-1702). Du Siam aux Cévennes.
G1045: POWER, EILEEN - Medieval Women.: Edited by M.M. Postan
T19386: POWERS, DANIEL G. - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology.
T17878: POWERS, DANIEL GLENN - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology. Met samenvatting.
T12663: KUYPER, A. --- PRAAMSMA, L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus.
K1596: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln, compleet.
K1556: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln. in 2 bdn.
T20162: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis. 4 dln. in 2 bdn.
T2937: PRAAMSMA, L. - Lerende hen onderhouden... Hulpboek voor de catecheet. Zondag 1-24 en 25-52. 2 dln.
T15086: PRESCOTT, H.F.M. - Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the Fiftheenth Century.
K1485: PRESSEL, THEODOR / PESTALOZZI, CARL - Joachin Vadian, Bertold Haller, Ambrosius Blaurer. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen.
G1359: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
T13163: PREUSCHEN, ERWIN - Palladius und Rufinus. Ein Beitrag zur Quellenkunde des ältesten Mönchtums. Texte und Untersuchungen.
T2545: PREUSCHEN, ERWIN - Analecta. Kürzere Texte zur Geschichte der Alten Kirche und des Kanons. Teil II. Zur Kanonsgeschichte.
T7117: PREUSS, H.D. (HRSGEB.) - Eschatologie im Alten Testament.
T7778: CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS --- PREVOTIUS, IOAN. (ED.) - Sancti Patris Nostri Cyrilli Hierosolymorum Archiepiscopi Catecheses, ex variis bibliothecis, praecipue Vaticana, Graecè omnes nunc primùm in lucem editae, cum Latina interpretatione Ioannis Grodecii, plerisque in locis aucta & emendata, Studio & opera Ioan. Prevotii Burdegalensis.
G1607: PRICE, J.L. - Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century. The Politics of Particularism.
T12646: PRIESTER, R.C. - De Honigbloem, dat is het lyden van Jesus in oefening gebragt, of Meditatien op al de dagen des jaars op het lyden van Jesus-Christus waar de ziel den allerzoetsten honig van de voornaamste christelyke deugden kan zuigen; door eenen R.C. priester.
T6278: PRIMUS, CHARLES - Aqiva's Contribution to the Law of Zera'im.
T19253: PRINS, PIET - Speurtocht naar Sheltie.
J1909: PRINS, PIET - Het gouden sieraad.
J1171: PRINS, PIET - Rob en Roland. Jeugdland deel 1.
J1172: PRINS, PIET - Rob en Roland op de boerderij. Jeugdland deel 2.
T17551: PRINS, PIET - Snuf en de jacht op Vliegende Volckert.
J6020: PRINS, PIET - Het zonnige eiland. Jeugdland deel 5.
T18062: PRINS, PIET - De vreemde zwerftocht.
T20572: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als kapers op de wilde kust. Deel 4.
J2765: PRINS, PIET - Snuf de hond.
T17526: PRINS, PIET - Snuf en de geheime schuilplaats.
T20569: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur. Deel 1.
T10085: PRINS, JAN - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling 'Nederlandsch-Indië in de Letterkunde', gehouden te 's-Gravenhage in den zomer van 1932.
J3264: PRINS, PIET - Snuf en het Spookslot.
T19252: PRINS, PIET - Sheltie en de smokkelaars.
J3148: PRINS, PIET - Het raadsel van Ruygemoor.
J3251: PRINS, PIET - Anak, de jonge eskimo. Jeugdland, deel 9.
T1184: PRINS, A. - Van het ééne noodige. Schriftoverdenkingen.
T15578: PRINS, ANNA - Hittite Neuter Singular - Neuter Plural. Some Evidence for a Connection. Met een samenvatting.
J2363: PRINS, PIET - Joop en de jager. Jeugdland deel 4.
T20571: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als zeeverkenners. Deel 3.
T20570: PRINS, PIET - Jeroen en Joost als boekaniers. Deel 2.
J2482: PRINS, PIET - Jeroen en Joost op avontuur.
T17586: PRINS, PIET - Jack en Sheltie.
T15232: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 dln.
T15065: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. Brieven.
G1550: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Maurice et Barnevelt. Etude historique.
T17072: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Antwoord aan Mr. M.C. van Hall. (Over a. Hendrick, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.)
T1736: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Anti-Revolutionaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk.
K1573: GROEN VAN PRINSTERER, G. - De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst.: Nieuwe uitgave met aanteekeningen van Mr. G.J. Grashuis.
T17217: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de Spreuk der Revolutie.
T17783: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie. Een reeks historische voorlezingen. Nieuwe uitgave, bewerkt door Dr. H. Smitskamp.
G1259: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 dln.
T19182: GROEN VAN PRINSTERER , G. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. 2 delen.
T13553: PRIOLUS, BENJAMIN (1602-1667) - Ab excessu Ludovici XIII de rebus Gallicis historiarum libri XII. Juxta exemplar Carolopoli M. DC. LXV. impressum. Christian-Frider. Franckenstein indicibus et notis sub manu natis auctum recudi freto.
T8511: PRITCHARD, JAMES B. - Archeologie en het Oude Testament. Ingeleid door R.A. de Langhe en Th. C. Vriezen
T16714: PIRCKHEIMER, WILLIBALD --- PRÖLL, FRANZ XAVER / OERTER, FRITZ HENRY / GLASER, HEINZ (EDS.) - Willibald Pirckheimer 1470 - 1970. Eine Dokumentation in der Stadtbibliothek Nürnberg.
J1649: PRONK, C.L. - De schout van Yerseke.
K710: LODENSTEIN -- PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein.
T16444: MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER --- PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
T9506: PRUDENTIUS, AURELIUS CLEMENS --- PRUDENCE - Tome I: Cathemerinon Liber (Livre d' heures); Tome II: Apotheosis (Traité de la nature de Dieu)/ Hamartigenia (De l'origine du mal); Tome IV: Le livre des couronnes (Peristephanon liber)/ Dittochaeon/ Epilogue. Texte établi et traduit par M. Lavarenne. 3 Tomes/3 Vols. Bilingual edition (Latin - French)
T13112: PTOLEMAEUS/ PTOLÉMÉE - Lettre à Flora. Analyse, texte critique, traduction, commentaire et index grec de Gilles Quispel. Deuxième édition (Sources Chrétiennes. Série annexe de textes non chrétiens; No 24 bis)
T16869: KUYPER -- PUCHINGER, G. - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837-1867).
T18087: COLIJN, H. ---PUCHINGER, G. (RED.) - Dagboek Kabinetsformatie 1918.
T9679: PUCHINGER, GEORGE - Jonge jaren 1921-1945. (Uitgegeven met inleiding en aantekeningen) onder redactie van J. de Bruijn en G. Harinck.
K1022: SCHILDER, K. --- PUCHINGER, G. (RED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof. dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990. Met medew. van W. Albeda, A.Th. van Deursen, G. Harinck, J. Veenhof, e.a.
T15119: PUCHINGER, G. --- - Tussen Utrecht en Oxford. Toespraken gehouden op dinsdag 1 april 1986 in de Aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Dr. G. Puchinger als hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).
T1948: SCHILDER, K. -- PUCHINGER, G. - Een theologie in discussie. Prof. dr. K.Schilder: profeet - dichter - polemist. Met als bijlage het debat Noordmans-Schilder in 1936.
T1912: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met theologen [Luther, Witsius, Bavinck, Noordmans, Schilder, Van Ruler, Bonhoeffer, e.a.]
T7310: JUSTINUS MARTYR --- WAUBERT DE PUISEAU, D.H. - De Christologie van Justinus Martyr.
T2992: REFORMATIE / PURITEINEN - Puritan - Reformation Bookshelf.: Complete ongebruikte set van 62 CD-Roms met uitgebreide collectie van veelal onvindbare werken van Reformatoren (30 CD-R) en Puriteinen (32 CD-R).
T8828: PUTTE, P.C.A. VAN - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk. Deel I: Biografie, gevolgd door inleidingen en aantekeningen bij de gedichten; Deel II: Fotomechanische heruitgave van de gedichten, door David van Hoogstraten in 1719 uitgegeven. 2 dln.
T19533: PUTTEN, L.P. VAN / BUITEN, A.V.A.P. - Anna van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes.
T1910: PUTTEN, J. VAN - Zoveel kerken zoveel zinnen. Een sociaalwetenschappelijke studie van verschillen in behoudenheid tussen Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden [With a Summary]
T4738: PYPER, HUGH S. - David as Reader. 2 Samuel 12:1-15 and the Poetics of Fatherhood.
T19739: QUCERENDO - Quaestiones Leidenses. Twelve studies on Leiden University Library and its holdings published on the occasion of the quater-centenary of the University.
T16144: HEGEL --- QUELQUEJEU, BERNARD - La volonté dans la philosophie de Hegel.
J2351: QUIRINA - Niet door God vergeten. Eene geschiedenis uit Canada.
T20211: QUISPEL, G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden. Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron.
T12505: QUISPEL, G. - Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden.
T4281: QUISPEL, G. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
T17701: QUISPEL, GILLES - Het Evangelie van Thomas uit het Koptisch vertaald en toegelicht.
K714: RAALTE, J. VAN - Vijftig jaar strijd voor de beginselen der Afscheiding. Enkele gegevens uit de geschiedenis van De Wachterbond.
K1387: RAALTE, J. VAN - Wat was de Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de Kruisgezinden.
T2339: RAALTE, J. VAN - De schrijfkunst in de bijbellanden.
T17410: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek 1672 - 1985.
T20475: RABELAIS - Oeuvres Completes. Edition etablie, annotee et prefacee par Guy Demerson.
T7731: RABIN, CHAIM (ED.) - The Zadokite Documents. I. The Admonition; II. The Laws.: Edited with translation and notes by Chaim Rabin.
G752: RACHET, GUY - Lexikon des alten Ägypten.: Übersetzt und überarbeitet von Alice Heyne.
T9273: RACHET, GUY - Lexikon der griechischen Welt. Übersetzt und herausgegeben von Robert Hilgers.
T614: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments. I. Die Theologie der geschichtlichen Überlieferungen Israels; II. Die Theologie der prophetischen Überlieferungen Israels. 2 vols.
T17949: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES --- RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649)
T15587: RADEMAKER, ADRIAAN - Sôphrosynê. Polysemy, Prototypicality & Persuasive Use of an Ancient Greek Value Term. Met een samenvatting.
K765: BOULLIER -- RADIER, ANNA MAGDALENA - Un défenseur de Pascal au XVIIIe siecle David Renaud Boullier 1699 - 1759.
G637: RAES, NELE - Tussen Hulst en Sint-Niklaas: de rijksgrens als taalgrens?
T19220: RAGEN, NAOMI - De gezworenen. Psychologische roman.
T14695: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. 2 Vols.
T6205: RAHLFS, ALFRED (ED.) - Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Vol. I. Leges et historiae; Vol. II. Libri poetici et prophetici. 2 Vols.
T7204: RÄISÄNEN, HEIKKI - Das Messiasgeheimnis im Markusevangelium. Ein redaktionskritischer Versuch.
T17807: RAMELLI, ILARIA - Il basileus come nomos empsychos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti platonici del concetto e sviluppi di età imperiale e tardo-antica.
T9871: RAMONDT, MARIE - Karel ende Elegast oorspronkelijk? Proeve van toegepaste sprookjeskunde.
T13117: AMBROSIUS --- RAMSEY, BONIFACE - Ambrose.
J1653: RAMSHORST, HELEEN VAN - Ruth van Laar.
T12020: RANKE-GRAVES, ROBERT VON - Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Autorisierte deutsche Übersetzung von Hugo Seinfeld unter Mitwirkung von Boris von Borresholm nach der im Jahre 1955 erschienenen amerikanischen Penguin-Ausgabe. Neuausgabe in einem Band.
T19053: RATZINGER, JOSEPH BENEDICTUS XVI - Zout der aarde. Christendom en kerk in de 21e eeuw. Een gesprek met Peter Seewald.
T13334: ORIGENES --- RAUER, MAX (ED./ HRSGB.) - Origenes Werke. Die Homilien zu Lukas in der Übersetzung des Hieronymus und die griechischen Reste der Homilien und des Lukas-Kommentars (Werke; 9. Bd.) [Greek and Latin Text/ Introduction in German]
T10019: RAUSCHEN, GERARDUS (ED.) - Florilegium Patristicum. Fasc. VII: Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima. Editio altera emendata.
K1306: RAUWENHOFF, L.W.E. - Geschiedenis van het Protestantisme. Eerste Gedeelte: Van de Hervorming tot aan den Munsterschen Vrede; Tweede Gedeelte: Van den Munsterschen Vrede tot het midden der achttiende eeuw; Derde Gedeelte: Van het midden der achttiende eeuw tot op onzen tijd. 3 dln. in 2 bdn.
T13321: RAZAQ, SALAH SALEM ABDEL - Neo-Muslim Intellectuals in the West and Their Contributions to Islamic Thought and the Formation of Western Islam. An Exploratory Investigation of the Religious and Literary Activities of Western Neo-Muslim Intellectuals.
T10020: RAZE, DE/ LACHAUD, DE/ FLANDRIN - Concordantiarum SS. Scripturae Manuale. Editio in commodissimum ordinem disposita et cum ipso textu sacro de verbo ad verbum sexies collata. Opus dicatum Cardinali de Bonald Archiepiscopo Lugdunensi et ab ipso approbatum.
T13435: REBER, HORST - Albrecht von Brandenburg: Kurfürst - Erzkanzler - Kardinal 1490-1545. Zum 500. Geburtstag eines deutschen Renaissancefürsten. Mit Beiträgen von Friedhelm Jürgensmeier, Rolf Decot und Peter Walter. Herausgeg. von Berthold Roland. Landesmuseum Mainz, 26. Juni 1990 bis 26. August 1990.
G1365: GALILEI --- REDONDI, PIETRO - Galilei - der Ketzer.
T17354: ERASMUS, D. --- REEDIJK, C. - Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Martens van Aalst.
T20138: BARTH, KARL --- REELING BROUWER, RINSE HERMAN - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen. Mit Zusammenfassung.
T19621: REENEN, JAN VAN - Willem de bijbelverspreider.
J5008: REENEN, JAN VAN - Moeilijke Maikel?
T19334: REENEN, G. VAN - Bart en Kees twee en veertig samenspraken over De woestijnreis der kinderen Israëls. Naar aanleiding van Numeri 33.
J3357: REENEN, JAN VAN - Het water komt.
J3501: REENEN, JAN VAN - Dirk helpt de bevrijders.
T14399: REENEN, G. VAN - Bart en Kees. Dertien samenspraken over de Gelijkenissen/ Bart en Kees. Drie en twintig samenspraken over de Zaligsprekingen.
T7672: REESE, JAMES M. - Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and its Consequences.
T20024: BILDERDIJK, W. --- REEST, RUDOLF VAN - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. Willem Bilderdijk. 2 dln.
J3591: REEST, RUDOLF VAN - Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.
G908: COLIJN -- REEST, RUDOLF VAN - De levensroman van dr. H. Colijn opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
K580: REEST, RUDOLF VAN - Terugzien na vijfentwintig jaren.
T9286: REEST, RUDOLF VAN (PS. V. K.C. VAN SPRONSEN) - Dichterschap en profetie. Deel I: Litteratuur in de Middeleeuwen; II: De eeuw der Kerkhervorming; III: De Gouden Eeuw; IV: Nabloei en verval. 4 dln compleet.
T14723: SCHILDER, K. --- REEST, RUDOLF VAN - Opdat zij allen één zijn Prof. dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en Kerk. 2 dln.
T9559: REEVES, JOHN - The St. Matthew Passion. A Text for Voices.
T12509: REGT, L.J. DE/ WAARD, J. DE/ FOKKELMAN, J.P. (EDS.) - Literary Structure and Rhetorical Strategies in the Hebrew Bible.
T20367: REHWINKEL, A.M. - De zondvloed in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie.
T20578: REHWINKEL, A.M. - De zondvloed, in het licht van de Bijbel. De geologie en de archeologie.
T12302: GRATIUS, ORTWIN (1475-1542) --- REICHLING, D. - Ortwin Gratius. Sein Leben und Wirken. Eine Ehrenrettung.
T12283: MURMELLIUS, JOHANNES (1480-1517) --- REICHLING, D. - Johannes Murmellius. Sein Leben und seine Werke. Nebst einem ausführlichen bibliographischen Verzeichnis sämmtlicher Schriften und einer Auswahl von Gedichten.
T16381: REICHLING, ANTON - Het woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik.
T17651: REICHMANN, EVA G. - Grösse und Verhängnis deutsch-jüdischer Existenz. Zeugnisse einer tragischen Begegnung. Mit einem Geleitwort von Helmut Gollwitzer.
T4870: REICKE, BO / ROST, LEONHARD - Bijbels-historisch woordenboek. 6 dln.
T7596: REICKE, BO - Neutestamentliche Zeitgeschichte. Die biblische Welt 500 v. - 100 n. Chr.
T7851: REICKE, BO/ ROST, LEONHARD - Biblisch-historisches Handwörterbuch. Landeskunde - Geschichte - Religion - Kultur - Literatur. 3 Vols: A - Z. Without Index.
T7756: REIFENBERG, A. - Ancient Jewish Coins.
T19030: REILING, J. - Hebreeën. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
T2720: REILING, J./ SWELLENGREBEL, J.L. - A Translator's Handbook on the Gospel of Luke.
T7184: HERMAS, PASTOR VAN --- REILING,J. - Hermas and Christian Prophecy. A Study of the Eleventh Mandate.
T7288: REIM, GÜNTER - Studien zum alttestamentlichen Hintergrund des Johannesevangeliums.
T20348: REITSMA, BERNHARD - Wie is onze God? Arabische christenen, Israel en de aard van God. Boekencentrum essay.
K1293: REITSMA, J./ VEEN, S.D. VAN (EDS.) - Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. 8 dln.
T1404: REITSMA, BERNHARD - Romeinen. De kracht van Gods genade.
T6834: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid [With a summary]
T17271: REKKER, HUBERTUS - Rede bij de inwijding van het Nieuw gebouwde Gasthuis te Middelburg, den 24 october 1866.
T14066: RENCKENS, H. - De godsdienst van Israël.
D20127: RENDTORFF, ROLF - Die Bundesformel. Eine exegetisch-theologische Untersuchung.
T4900: RENDTORFF, ROLF / KOCH, KLAUS (HRSG.) - Studien zur Theologie der alttestamentlichen Überlieferungen.
T11044: RENGSTORF, KARL HEINRICH/ KORTZFLEISCH, SIEGFRIED VON (HRSGEB./EDS.) - Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. Band I: Das neue Testament und die nachapostolische Zeit/ Patristik und Frühmittelalter: A. Die Entwicklung im Westen zwischen 200 und 1200; B. Die Entwicklung im Osten bis Justinian; C. Die Entwicklung im Bereich der orientalischen Kirchen/ Hoch- und Spätmittelalter. Katholischer Humanismus/ Jüdische Antwort/ Die Zeit der Reformation/ Protestantische Orthodoxie.
T1008: RENGSTORF, KARL HEINRICH (HRSG.) - Johannes und sein Evangelium. Wege der Forschung Band 82.
T1919: RENGSTORF, K.H. - Das Evangelium nach Lukas. Das Neue Testament Deutsch.
T2732: RENGSTORF, K.H. UND KORTZFLEISCH, S. VON (HRSG.) - Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen. 2 Bde./2 vols.
T7203: RENGSTORF, KARL HEINRICH (HRSGEB.) - Das Paulusbild in der neueren deutschen Forschung.
T9002: JOSEPHUS, FLAVIUS --- RENGSTORF, KARL HEINRICH (ED. - A Complete Concordance to Flavius Josephus. Vol. I - II: A - K. 2 Vols.
T7748: RENJU, PETER MASUMBUKO - A Semantic Analysis of 2 Corinthians 2: 14 - 3: 18.
T12828: RENS, LIEVEN, M.M.V. EEMEREN, G. VAN - Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625. Verslag van een onderzoek.
T17489: RESCH, ALFRED (HRSG.) - Agrapha. Aussercanonische Schriftfragmente. Gesammelt und untersucht und in zweiter, völlig neu bearbeiteter, durch alttestamentliche Agrapha vermehrter Auflage herausgegeben von Alfred Resch.
T12273: RESOORT, R.J. - Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi. Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman. With a Summary in English. (Middeleeuwse Studies en Bronnen IX)
T9964: RESOORT, ROB - Robrecht de Duyvel (1516) Uitgegeven en van commentaar voorzien. (Populaire Literatuur: teksten uit de late middeleeuwen; nr. 2)
D20081: REULING, HANNEKE - After Eden. Church Fathers and Rabbis on Genesis 3:16-21. Buiten de poorten van het paradijs. De interpretatie van Genesis 3:16-21 bij kerkvaders en rabbijnen. Met een samenvatting.
T7264: REUSS, JOSEPH (HRSGEB.) - Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche. Aus Katenenhandschriften gesammelt.
K111: AMESIUS -- REUTER, KARL - Wilhelm Amesius, der führende Theologe des erwachenden reformierten Pietismus
T13892: REUVER, REINIER DE - Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit. With a Summary in English.
T19630: KOHLBRUGGE, H.F. --- REUVER, A. DE - 'Bedelen bij de Bron'. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie.
T20561: KOHLBRUGGE, H.F. --- REUVER, A. DE - Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge s geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie.
T16642: REUVER, A. DE - Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie.
T17168: REUVER, A. DE - Verlangen naar het Vaderland. [Augustinus, Bernardus van Clairvaux, Thomas à Kempis, Martin Luther, Johannes Calvijn, Willem Teellinck, Hermann Friedrich Kohlbrugge]
T19447: REVELL, E.J. - The Designation of the Individual. Expressive Usage in Biblical Narrative.
T6422: REVENTLOW, HENNING GRAF - Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20. Jahrhundert.
T6423: REVENTLOW, HENNING GRAF - Hauptprobleme der Biblischen Theologie im 20. Jahrhundert.
T8853: REVIUS, JACOBUS - Het Hoghe Liedt Salomons In Nederduytsche Gesangen gebracht.
T12532: CALVIN --- REYMOND, ROBERT - Calvijn: zijn leven en invloed.
T16992: REYNOLDS, PHILIP LYNDON - Food and the Body. Some Peculiar Questions in High Medieval Theology.
T14002: RUUSBROEC --- REYPENS, L. - Ruusbroec.
T12461: RHEGIUS, U. (1489-1541) --- UHLHORN, GERHARD - Urbanus Rhegius. Leben und ausgewählte Schriften.
T6292: RHIJN, M. VAN - Gedachten en gestalten uit de evangeliën. 3 dln compleet.
T1164: RHIJN, M. VAN - De evangelisten Marcus en Lucas in het licht van het nieuwere onderzoek.
J1658: RHOON, R. VAN - Van een vacantie, een geit en een gulden.
T7761: RIAUD, JEAN - Les Paralipomènes du prophète Jérémie. Présentation, texte original, traduction et commentaires.(CIRHiLL; no. 14)
T8188: RIAUD, JEAN (ED.) - Étrangers et exclus dans le monde biblique. Colloque International à l'Université Catholique de l'Ouest. Angers, les 21 et 22 février 2002. Textes réunis par Jean Riaud. Prologue de Gérard Verkindère. (Collection THÉOLARGE; no. 3).
T19614: RICHARD, JEAN - The Crusades, c.1071-c. 1291.
G543: RICHARD, MICHEL - La vie Quotidienne des Protestants sous l'Ancien Régime.
T14327: RICHARDS, WILLEM JOHANNES - Gebed by Seneca, die Stoïsyn. 'n Godsdiens-historiese studie met verwysing na aanrakingspunte in die Voorsocratici (With Summary in English)
T7574: RICHARDS, W.L. - The Classification of the Greek Manuscripts of the Johannine Epistles.
T20462: RICHARDSON, PETER - Herod King of the Jews and Friend of the Romans.
T14943: RICHARDSON, PETER - Herod King of the Jews and Friend of the Romans.
T7595: RICHARDSON, ALAN - An Introduction to the Theology of the New Testament.
T1540: CALVIN, J. -- RICHEL, P.J. - Het kerkbegrip van Calvijn.
T17495: RICHTER, SIEGFRIED - Exegetisch-literarkritische Untersuchungen von Herakleidespsalmen des koptisch-manichäischen Psalmenbuches.
J1401: RIDDER, Q.A.DE /RISSEEUW, P.J. (RED.) - Hou zee! Eerste Christelijk Jeugd-Jaarboek.
T4376: RIDDER, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament.
T6939: RIDDERBOS, NIC. H. - Beschouwingen over Genesis 1.
T2650: CNT --- RIDDERBOS, H. - Aan de Romeinen. Commentaar op het Nieuwe Testament.
T6000: COT --- RIDDERBOS, J. - De Psalmen. Psalm 1 - 41; Psalm 42 - 106. 2 Dln. Commentaar op het Oude Testament.
T13057: RIDDERBOS, HERMAN - Paulus en Jezus. Oorsprong en algemeen karakter van Paulus' Christus-prediking.
T15234: RIDDERBOS, S.J. - Compromis. Een historische studie over gebod en werkelijkheid.
T16379: RIDDERBOS, J. - Het verloren paradijs. Een woord met het oog op de aangaande Genesis 2 en 3 gerezen vragen.
T1924: RIDDERBOS, H.N. - Zelfopenbaring en zelfverberging. Het historisch karakter van Jezus' messiaansche zelfopenbaring volgens de synoptische evangeliën.
T2997: RIDDERBOS, N.H. - De werkers der ongerechtigheid in de individueele Psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting.: Mit Zusammenfassung in Deutsch.
T3027: RIDDERBOS, N.H. --- - Loven en geloven.: Opstellen van collega's en medewerkers aangeboden aan Prof. Dr. Nic.H.Ridderbos t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de VU te Amsterdam.
T5095: RIDDERBOS, H.N. - De strekking der Bergrede naar Mattheüs.
T6261: RIDDERBOS, H. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
T7001: RIDDERBOS, H.N. - Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid. (Verzamelde artikelen).
T17805: BULTMANN, R. --- RIDDERBOS, H. - Bultmann. Modern thinkers.
T19768: RIDDERBOS, H. - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
T3025: RIDDERBOS, H.N. --- - De knechtsgestalte van Christus.: Studies door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. H.N.Ridderbos.
T8168: RIDDERBOS, J. - Abraham, de vriend Gods.
K252: COMENIUS -- RIEDEL, OTTO - Geloof voor de toekomst. Jan Amos Comenius.
T17883: RIEMENS, JAAP - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
T1500: RIEMERSMA, JELLE C. - Religious Factors in Early Dutch Capitalism 1550-1650.
T14874: RIENECKER, FRITZ (HRSGEB./ED.) - Wuppertaler Studienbibel [NT]. 18 (of 21) Vols.
T4619: RIENECKER, FRITZ/ BOOR, WERNER DE (HRSGEB./ED.) - Wuppertaler Studienbibel. Neues Testament. 21 Vols. Compl.
T17708: RIENSTRA, A.S. / VERBOOM, W. (RED.) - De heiliging van de Naam.
T15664: RIESSEN, H. VAN - De maatschappij der toekomst.
T15665: RIESSEN, H. VAN - Op wijsgerige wegen.
T15865: RIESSEN, H. VAN - Mondigheid en de machten.
T4217: RIESSEN, H. VAN - Mondigheid en de machten.
T948: RIESSEN, H. VAN - Filosofie en techniek.
T19735: SOCRATES --- RIETER, A.W.W. - Socrates is een mens. Tragiek van een levenseinde.
T2355: RIETSCHOTEN, HENK VAN - De variatiebreedte van de Joodse identiteit. Een inventarisatie van meningen.
T8887: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde, door C. Pama. Derde geheel omgewerkte en herziene uitgaaf.
T12710: RIGGENBACH, EDUARD - Der Brief an die Hebräer (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XIV)
T2354: RIGNELL, LARS GÖSTA (HRSG.) - Briefe von Johannes dem Einsiedler. Mit kritischen Apparat, Einleitung und Übersetzung.
T9154: ALPERTUS VAN METZ --- RIJ, H. VAN/ ABULAFIA, A.S. (EDS.) - Gebeurtenissen van deze tijd, en Een fragment over bisschop Diederik I van Metz./ De diversitate temporum et Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi. Vertaald en ingeleid.
G549: RIJCKEVORSEL, C.TH.J. VAN - De kerk + de koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
T20304: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
T20321: WISSE, G. --- RIJKE, JOH. DE - Gerard Wisse. Een profetisch prediker.
J2832: RIJKEN, D.G. - In de stad.: Serie: Vrij en Blij IV.
G1443: WILLEM III --- RIJPERMAN, H.H.P. - Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning.
T16640: RINGGREN, HELMER - Die Religionen des Alten Orients.
T9999: RINGNALDA, FREARK M. - Het archief vertelt..... .....over vier eeuwen Jouster Hervormden. Uitgave ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Hervormde Gemeente Joure.
T6351: RINZEMA, J. - Huwelijk en echtscheiding in Bijbel en moderne samenleving [Marriage and Divorce in Bible and Modern Society/ With a Summary in English]
T2683: PSEUDO-BASILIUS --- RISCH, F.X. (ED.) - Adversus Eunomium IV-V. Einleitung, Übersetzung und Kommentar von Franz Xaver Risch.
J1665: RISSEEUW, P.J. - Jongens van stavast.
T17454: RISSEEUW, P.J. - De glazen stad. Roman uit de Eurotuin.
T14272: RISSI, MATHIAS - Was ist und was geschehen soll danach. Die Zeit- und Geschichtsauffassung der Offenbarung des Johannes. Zweite, stark veränderte Auflage von Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes
T17734: RITSCHL, DIETRICH - Die homiletische Funktion der Gemeinde. Zur dogmatischen Grundlegung der Predigtlehre.
T17403: RIVERS, FRANCINE - Mijn moeders hoop.
J3080: RIVERS, FRANCINE - De roep van de sjofar.
T17634: RIVERS, FRANCINE - Leota's tuin.
T19600: RIVERS, FRANCINE - Een stem in de wind. Deel 1 van de trilogie over christenen in het Romeinse Rijk.
J2419: LOOSJES-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, S.J. - Moeders kleine held.
T15548: PARMENIDES --- ROBBIANO, CHIARA - Becoming Being On Parmenides' Transformative Philosophy.
T17568: ROBERTS, MICHAEL - Biblical Epic and Rhetorical Paraphrase in Late Antiquity.
T13271: PRUDENTIUS --- ROBERTS, MICHAEL - Poetry and the Cult of the Martyrs. The Liber Peristephanon of Prudentius.
T20044: ROBINSON, JAMES M. (ED.) - The Nag Hammadi Library in English. Translated by members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity.
T7954: ROBINSON, J. ARMITAGE - Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature. Vol. II, No. 2: The Testament of Abraham. The Greek Text now First Edited with an Introduction and Notes by Montague Rhodes James. With an Appendix Containing Extracts from the Arabic Version of The Testaments of Abraham, Isaac and Jacob by W.E. Barnes.
T13029: ROBINSON, JAMES M. (ED.) - The Nag Hammadi Library. Translated by Members of the Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity. Second Edition.
T14446: ROBINSON, J. ARMITAGE (ED.) - Texts and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature. Vol. V, No. 1: Apocrypha Anecdota II. Edited by Montague Rhodes James.
T6427: ROBINSON, H. WHEELER (ED.) - Record and Revelation. : Essays on the Old Testament by Members of the Society for Old Testament Study.
T7135: ROBINSON, T.H. - Paradigms and exercises in Syriac Grammar.
T20075: ROBINSON, CYNTHIA / PINET, SIMONE (EDS.) - Courting The Alhambra. Cross-Disciplinary Approaches to the Hall of Justice Ceilings.
G1682: ROBYN, LUDOVICUS / DHONDT, LUC - Historie van de ketterij te Oudenaarde.: Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaardse in de 16e eeuw, door Luc Dhondt.
T19674: ROCHEBLAVE, SAMUEL - Agrippa D'Aubigné 1552-1630. Un Héros de l'épopée huguenote.
T20485: NIETZSCHE, F. --- RODENBURG, KATJA / SCHIJVENAARS, MONIC / TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - Nietzsche lezen. Negentien filosofen over hun eerste kennismaking.
T4551: DESCARTES --- RODIS-LEWIS, GENEVIÈVE - Descartes. His Life and Thought.: Translated by Marie Todd.
T13889: ROELEVINK, J. (ED.) - Classicale Acta 1573-1620, II: Particuliere synode Zuid-Holland. Classis Dordrecht 1601-1620/ Classis Breda 1616-1620.
J2783: ROELFS, JAN - Een moedige monnik. (Maarten Luther)
G513: ROELINK, J. - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus.: Uitgegeven met inleiding en toelichting.
T19085: ROELINK, J. - Geschiedenis als ambacht. Rede.
T9146: BAUDARTIUS, WILHELMUS --- BROEK ROELOFS, O.C. - Wilhelmus Baudartius.
G435: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. E.A. - De V.O.C. in Azië.
D20160: ROESSINGH, K.H. - Bezinning en verdieping. Keur uit de verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh.
T14285: HEIDEGGER, M. --- ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
T2584: HEIDEGGER --- ROESSINGH, K.H. - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
T6620: ROEST, HENK DE - Communicative identity. Habermas' perspectives of discourse as a support for practical theology.
T5079: ROGERS, J.B. - Scripture in the Westminster Confession. A Problem of Historical Interpretation for American Presbyterianism.
T8118: ROGERSON, JOHN - Atlas van de Bijbel. Vertaling en bewerking: drs. E.W. van der Poll.
T8518: ROGERSON, J.W. - Anthropology and the Old Testament.
T17973: ROGET, FRANÇOIS - Van Nicea tot Bonifatius. De kerk verbasterd in Romeinse politiek en samenleving.
K1149: COOLHAES --- ROGGE, H.C. - Caspar Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten. 2 dln.
T12024: ROGGE, BERNARD - Het Evangelie gedurende de Vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch.
T13337: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stukken I-III. Stuk I, Afd. I: Bibliotheek der Remonstrantsche geschriften; Stuk I, Afd. II: Geschriften betreffende de geschiedenis der Remonstranten; Stuk II, Afd. I: Bibliotheek der Contra-Remonstrantsche en Gereformeerde geschriften; Stuk II, Afd. II: Geschriften betreffende de Nederlandsche Hervormde Kerk, de Socinianen, Kwakers, Hernhutters, Doopsgezinden, Collegianten, Lutherschen, Roomschen, en van Protestantsche Godgeleerden in het buitenland; Stuk III: Stukken betreffende de geschiedenis van Nederland en de andere landen. 5 Vols.
K1484: WTENBOGAERT, J. --- ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Dl. I: Vóor het Bestand; Dl. II: Het Twaalfjarig Bestand; Dl. III: Ná het Bestand. 3 dln.
T13313: WTENBOGAERT, JOH. --- ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Dl. I: Vóor het Bestand; Dl. II: Het Twaalfjarig Bestand. 2 (van 3) dln.
J1677: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel.
T8827: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
K1145: ROGIER, L.J. / AUBERT, R. / KNOWLES, M.D. (RED.) - Geschiedenis van de kerk. 10 delen in 11 banden.
P208: ATHANASIUS -- ROLDANUS, J. - Le Christ et l'homme dans la théologie d' Athanase d' Alexandrie. Étude de la conjunction de sa conception de l'homme avec sa christologie.
G1380: ROLLASON, D.W. - The Mildrith Legend. A Study in Early Medieval Hagiography in England.
T7770: ROLOFF, JÜRGEN - Die Apostelgeschichte. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Band 5. 1. Auflage dieser neuen Fassung.
T17377: BONIFATIUS --- ROMAIN, WILLY-PAUL - Bonifatius. Grondlegger van Europa. Ingeleid door Georges Duby.
K1500: VERSTEGEN, RICHARD --- ROMBAUTS, EDWARD - Richard Verstegen. Een polemist der Contra-Reformatie.
G1405: ROMEIN, J., ET AL. - De Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.
G1381: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
G1701: ROMEIN, JAN / ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ahnherren der Holländischen Kultur.: Vierzehn Lebensbilder.
G1611: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.: Met bijdragen van dr. P.J.Bouman, dr. O. Noordenbos en dr. Richter Roegholt.
T15990: EUSEBIUS VAN EMESA --- HAAR ROMENY, R.B. TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis. Met een samenvatting.
T7070: EUSEBIUS VAN EMESA --- HAAR ROMENY, R.B. TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis. Met een samenvatting.
T20477: ROMIJN, A. - Marietje heeft het moeilijk.
J2803: ROMIJN, AART - Een gewoon meisje en toch...
T13080: ROMILLY, JACQUELINE DE - A Short History of Greek Literature. Translated by Lillian Doherty.
G1704: ROMPAEY, JAN VAN - De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen.: Avec un résumé français.
T15339: RONGEN, G. VAN - Nicodemieten vroeger en nu. De actualiteit van Artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
T1095: RONGEN, G. VAN - Zijn ene woord. Studie over de eenheid der Schriften Gods en de daaruit voortvloeiende eenheid van ons belijden en de schoonheid van het Gereformeerd Kerkboek.
T2577: RONGEN, G. VAN - Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondteksten.
T4063: RONGEN, G. VAN - Zijn vast verbond. Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondsteksten.
T17422: RONHAAR, GERDA - Een huis voor Tessa.
T15478: ROODEN, P.T. VAN - Constantijn L'Empereur (1591-1648) professor hebreeuws en theologie te Leiden. Theologie, bijbelwetenschap en rabbijnse studiën in de zeventiende eeuw [Mit einer Zusammenfassung]
T13696: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700. With a Summary in English.
T637: ROODENBURG, P.C. - Israël, de knecht en de knechten. Een onderzoek naar de betekenis en de functie van het nomen in Jesaja 40-66.
T9573: ROOIJAKKERS, GERARD/ ZEE, THEO VAN DER (RED.) - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
T20127: ROOIJENDIJK, CORDULA - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
T17338: PNT --- ROON, A. VAN - De Brief van Paulus aan de Epheziërs. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T17851: ROON, G. VAN - Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung.
T4436: ROON, A. VAN - The authenticity of Ephesians.
T7555: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs
G544: ROORDA, D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple Observations upon the United Provinces.
T19579: ROOS, DOEKE - Zeeuwen en de VOC.
L1064: ANNA BIJNS -- ROOSE, LODE - Anna Bijns. Een rederijkster uit de Hervormingstijd.
T17364: ROOSEBOOM, H.J. - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging.
T16081: ROOSENBRAND, JAN-WILLEM - Drie brieven van Johannes. Bijbelstudie Compact.
T13476: ATTEMA-ROOSJEN, T.H. - De brief van Judas, pastor bij uitstek.
T17142: ROOSJEN, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty. Avec un Sommaire.
T12872: ROOT, J.M.H. OP 'T - Als je leven zoekt Gezondheid en genezen in anthropologisch perspektief: joodse traditie als levensoriëntatie. With a Summary: 'If you seek life'. Health and Healing in Anthropological Perspective: Jewish Tradition as an Orientation for Life. Mit einer Zusammenfassung.
T10045: MORE, THOMAS --- ROPER, WILLIAM (C.1495-1578)/ HARPSFIELD, NICHOLAS (1519-1575) - Lives of Saint Thomas More. Edited with an Introduction by E.E. Reynolds
G1104: ROS, B. VAN DER (EINDRED.) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
T14438: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. 2 dln.
T2585: HEIDEGGER --- ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
T20010: RÖSEL, MARTIN - Bibelkunde des Alten Testaments. Die kanonischen und apokryphen Schriften. Überblicke - Themakapitel - Glossar.
T8481: ROSENBERG, JOEL - King and Kin. Political Allegory in the Hebrew Bible. (Indiana Studies in Biblical Literature)
T4463: ROSENBERGER, VEIT - Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte.
T950: ROSENKREUZ --- - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft.: Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
T12932: ROSENTHAL, FRANZ - A Grammar of Biblical Aramaic
T2352: ROSENTHAL, FRANZ - A Grammar of Biblical Aramaic.
T2353: ROSENTHAL, FRANZ - Die aramäistische Forschung seit Th. Nöldeke's Veröffentlichungen.
T17058: ROSMINI, ANTONIO - The Origin of Thought. A New Essay on the Origin of Ideas. - Principles of Ethics. - Conscience. Abridged, edited and translated by Terence Watson and Denis Cleary. 3 Vols.
T17427: ROSNAY, TATIANA DE - Haar naam was Sarah.
T4148: ROSNER, BRIAN S. - Paul, Scripture and Ethics. A Study of 1 Corinthians 5-7.
T20042: ROSSEM, CEFAS VAN / VOORT, HEIN VAN DER (ED.) - Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts.
T7797: RÖSSLER, D. - Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theologie der jüdischen Apokalyptik und der pharisäischen Orthodoxie.
J2731: ROSSUM, RIE VAN - Jetje uit het Huis.
T15353: ROSSUM, J. VAN - De praedeuteronomistische bestanddelen van het Boek der Richters en hun betekenis voor onze kennis van de geschiedenis van het volk Israël en zijn godsdienst. Avec un résumé.
T15475: ROSSUM, J.A. VAN - De gerousia in de Griekse steden van het Romeinse Rijk. With a summary.
T7971: ROST, LEONHARD (ED.) - Die Damaskusschrift. Neu bearbeitet.
T14297: ROTERMUND, H.W. - Geschiedenis van de Geloofsbelijdenis der Protestanten, op den Rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530. Uit het Hoogduitsch.
T15863: ROTH, CECIL/ WIGODER, GEOFFREY (ED.) - The New Standard Jewish Encyclopedia. New revised edition.
T20130: ROTHFUSZ, R. / ROZEMOND, A.J.H. (RED.) - De kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
T4576: ROTHUIZEN, G.TH. --- - Het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof. dr. G.Th. Rothuizen.
T13041: BONHOEFFER, D. --- ROTHUIZEN, G.TH. - Aristocratisch christendom. Over Dietrich Bonhoeffer: leven - verzet - ecumene - theologie.
T14508: ROTHUIZEN, G.TH - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. 3 dln.
T980: CALVIN/ CALVIJN, JOH. --- ROTHUIZEN, G.TH. - Tweeërlei ethiek bij Calvijn? Inaugurele rede Kampen (Oudestraat) 1964
K1537: ROTONDÒ, ANTONIO - Studi e Ricerche di Storia Ereticale Italiana del Cinquecento. I
T10009: ERASMUS VAN ROTTERDAM - Van de vrye - wil, tegen D. Martinus Luther.
T4279: ERASMUS VON ROTTERDAM - Vom freien Willen. Verdeutscht von Otto Schumacher.
T4291: ERASMUS VON ROTTERDAM - Colloquia familiaria - Vertraute Gespräche. Übersetzt, eingel. und mit Anmerkungen vers. von Werner Welzig.: Text Lateinisch - Deutsch.
T9806: ERASMUS --- ERASMUS VON ROTTERDAM - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von Walther Köhler. Erweiterte Neuausgabe von Andreas Flitner.
T15087: ROTTNER, ELI - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte. (Eindrücke)
T16465: POT --- ROUBOS, K. - I Kronieken. Prediking van het Oude Testament.
T16466: POT --- ROUBOS, K. - II Kronieken. Prediking van het Oude Testament.
T9104: POT --- ROUBOS, K. - I Kronieken/ II Kronieken. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln.
T19635: ROUKEMA, RIEMER (ED.) - De evangeliën van Johannes en Thomas. Ingeleid ddor Riemer Roukema.
T19271: BRÈS, GUIDO DE --- ROUKENS, A.A. (SAMENST.) - De Nederlandse Geloofsbelijdenis met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. En een beschrijving van de tijd, het leven en werk van Guido de Brès.
T8384: ROUMEN, TON - Vorming in autonomie. Een studie naar de morele ontwikkeling op het terrein van de seksualiteit binnen het godsdienstonderwijs. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. (Theologie & Empirie; nr. 27)
T9522: ROUZET, ANNE - Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstellingscatalogus/Exhibition Catalogue.
J1685: ROVER, PIET DE - Als 't water roept.
J2012: ROVER, P.A. DE - Jantina van de turfschuit.
J3400: ROVER, P.A. DE - Kerstfeest in de roef.
T15620: CALVIN, J. --- ROVER, P.A. DE - Calvijn, de reus uit Noyon. Levensroman.
J7075: ROVER, P.A. DE - De Waterreus.
K1411: ROVER, P.A. DE - De strijdende kerk. Groot vertelboek van de Kerkgeschiedenis.
J1683: ROVER, P.A. DE - IJsgang.
J1687: ROWAAN, HANS - Fort aan de Lek.
T7701: ROWLAND, CHRISTOPHER - Christian Origins. An Account of the Setting and Character of the most Important Messianic Sect of Judaism.
T5832: ROWLEY, H.H. (ED.) - The Old Testament and Modern Study. A Generation of Discovery and Research. Essays by Members of the Society for Old Testament Study.
T7144: ROWLEY, H.H. - From Joseph to Joshua. Biblical traditions in the light of archaeology.: The Schweich lectures of the British Academy 1948.
T7885: ROWLEY, H.H. - The Relevance of Apocalyptic. A Study of Jewish and Christian Apocalypses from Daniel to the Revelation. New and Revised Edition.
K1342: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht.: Met een Bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598).
T13865: ROYEN, P.C. VAN - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700. With a Summary in English.
T1932: ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod.
T15343: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische Evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste. With a summary in english. Avec un résumé en français.
T19060: ROYER, JEAN-PIERRE - L' Église et le Royaume de France au XIVe Siècle d'après le Songe du Vergier et la jurisprudence du Parlement.
T3049: PHILO VAN ALEXANDRIË --- ROYSE, JAMES R. - The Spurious Texts of Philo of Alexandria. A study of textual transmission and corruption with indexes to the major collections of Greek Fragments.
T17761: ROZELAAR, MARC - Het Hooglied uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een inleidende Studie en een Toelichting voorzien.
T17755: ROZELAAR, MARC - Het boek Job uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een Inleiding, Toelichting en Verantwoording voorzien.
K1206: ROZEMOND, KEETJE - Archimandrite Hierotheos Abbatios 1599 - 1664.
T14504: RU, G. DE - Woord waarop wij bouwen.
T17151: RUBINGH, EUGENE - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria.
T7492: RUCKSTUHL, EUGEN - Die literarische Einheit des Johannesevangeliums. Der gegenwärtige Stand der einschlägigen Forschungen. Mit einem Vorwort von Martin Hengel. : Im Anhang: Liste der johanneischen Stilmerkmale mit allen Belegstellen aus dem johanneischen Schrifttum.Sprache und Stil im johanneischen Schrifttum. Die Frage ihrer Einheit und Einheitlichkeit.Added: Article by Eugen Rockstuhl: Zur Antithese Idiolekt - Soziolekt im johanneischen Schrifttum. Sonderdruck from: Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, 1987, Bd. 12, p. 141-181.
T7472: RUCKSTUHL, EUGEN - Jesus im Horizont der Evangelien.
T7493: RUCKSTUHL, EUGEN/ DSCHULNIGG, PETER - Stilkritik und Verfasserfrage im Johannesevangelium. Die johanneischen Sprachmerkmale auf dem hintergrund des Neuen Testaments und des zeitgenössischen hellenistischen Schrifttums.
T8035: RUCKSTUHL, E. - Die johanneische Menschensohnforschung 1957 - 1969 (= Theologische Berichte 1, 171 - 284).
T9872: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER, K./RUDOLPH, W., ED.) --- RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 15: Liber Chronicorum.
T9886: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER,K./RUDOLPH, W., ED.) --- RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 8: Liber Jeremiae
T19209: RUE, NANCY - De beslissing. [Antonia's keuze.]
T2566: RUHBACH, G. (HRSG.) - Die Kirche angesichts der Konstantinischen Wende.
T13969: HOMERUS --- RUIJGH, C.J. - Liever dagloner op aarde... Gedachten over de diachronische en de synchronische analyse van het Homerische taalgebruik. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam 27 oktober 1969.
T876: RUIJS, R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen. Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom 1, 16 - 3, 23.
T7505: RUIJTER, C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk.
T19694: RUITENBEEK, KLAAS - Carpentry and Building in Late Imperial China. A Study of the Fiftheenth-Century Carpenter's Manual Lu Ban jing.
K1063: LINGEN --- RUITER, W. - De man in de schaduw. Ds. Van Lingen strijder voor het Christelijk Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel.
T19001: DONNER, JAN --- RUITER, JOB DE - Jan Donner jurist. Een biografie.
D20142: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk. 6 dln, compleet.
T17381: RULER, A.A. VAN - Verhuld bestaan. [Overdenkingen]
T12428: RULER, A.A. VAN - Visie en Vaart.
T6664: RULER, A.A. VAN - Droom en Gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van christendom en politiek.
T6672: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk. 6 dln, compleet.
T4889: RULER, A.A. VAN - Blij zijn als kinderen. Een boek voor volwassenen.
K728: AFSCHEIDING --- RULLMANN, J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
K1501: KUYPER, A. --- RULLMANN, J.C. - Kuyper-Bibliografie. 3 dln. I. 1860-1879; II. 1879-1890; III. 1891-1932.
K1007: RULLMANN, J.C. - Beknopt christelijke encyclopaedie. Kerk in verleden en heden.: M.m.v. S.P.Dee, Jac. Eringa, e.a.
K1006: RULLMANN, J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
K731: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
T4704: HARNACK, ADOLF VON --- RUMSCHEIDT, MARTIN (ED.) - Adolf von Harnack. Liberal Theology at its Height.
T9031: RUNCIMAN, STEVEN - Geschichte der Kreuzzüge.
K1010: RUNCIMAN, STEVEN - Le Manichéisme Médiéval. L'hérésie dualiste dans le christianisme.
T14684: RUNIA, K. - Van feest tot feest steeds voort.
T2196: RUNIA, K. - In het krachtenveld van de Geest. Bundel aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia bij diens afscheid als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
T9210: RUNIA, K. - Het geheim van Jezus Christus. Het huidige debat over de christologie.
T20299: RUNIA, K. - Op zoek naar de Geest.
T13879: PHILO ALEXANDRINUS --- RUNIA, D.T. - Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato. 2 vols.
T6922: PHILO --- RUNIA, DAVID T. - Philo in Early Christian Literature. A Survey.
T8338: PHILO --- RUNIA, DAVID T. (ED.)/ MENDELSON, A., WINSTON, D. (ASS. EDS.) - The Studia Philonica Annual. Studies in Hellenistic Judaism. Vol. VI (1994). (Special Section: Philo in Early Christian Literature). Brown Judaic Studies; nr. 299.
K459: LUTHER -- RUPPERT, M. - Luther en de boerenopstand.
T644: RUPPERT, M. - Het rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
D20034: RUPPRECHT, KONRAD - Der Tempel von Jerusalem. Gründung Salomos oder jebusitisches Erbe?
T17326: RUSSCHER, H. - Filippenzen. Brief aan hemelburgers.
T15615: RUSSELL, BERTRAND - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
T15893: RUSSELL, BERTRAND - Het ABC van de relativiteit.
T16991: CALVIJN, J. --- RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend. Ingeleid door Dr. W. van 't Spijker.
K560: CALVIN /CALVIJN -- RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
K1299: RUTGERS, C.A. (SAMENST.) - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
K1011: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw.
T14532: RUTGERS, F.L. - Kerkelijke adviezen. 2 dln.
K1298: JAN VAN ARKEL --- RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht [Avec un résumé en français/ Mit einer deutschen Zusammenfassung]
T9854: ORIGENES --- RUTTEN, MATHIJS - Om mijn oorsprong vechtend. Origenes ofwel het optimisme van een mysticus.
T9173: RUYS, H.J.A. - Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie tot haren Beminden binnen Ierusalem, haerlieder teghenspoet, belet ende eynde, met sin-spelende beelden uitghegheven door Boetius a Bolswert. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
T15542: RUYTER, B.W.J. DE - De gemeente van de evangelist Johannes: haar polemiek en haar geschiedenis. With a summary.
T15304: RYAD, UMAR - Islamic Reformism and Christianity. A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Ridä and his Associates (1898-1935). With Appendix and Samenvatting en conclusies.
T3068: RYOU, DANIEL HOJOON - Zephaniah's Oracles against the Nations. A Synchronic and Diachronic Study of Zephaniah 2:1-3:8.
G1705: SAAR, J. DU - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
K470: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869).
K1392: KERSHAW, JOHN --- SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).
K1318: FRANCISCUS VAN ASSISI --- SABATIER, PAUL - Vie de S. François d'Assise.
T19764: SACHAR, HOWARD M. - A History of Israel from the Rise of Zionism to our Time.
T16665: SACHS, HANNELORE / BADSTÜBNER, ERNST / NEUMANN, HELGA - Erklärendes Wörterbuch zur Christlichen Kunst.
T6921: SAFRAI, S./ STERN, M. (ED.), FLUSSER, D./ UNNIK, W.C. VAN (CO-ED.) - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. 2 Vols.
T6953: SAFRAI, SHMUEL, A.O. (ED.) - The Literature of the Sages. 2 Vols.: Part I: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, External Tractates;Part II: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature
T7233: SAFRAI, SHMUEL - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
T10076: SALDENUS, GULJELMUS (1627-1694) - De overtuigde Dina, Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos een predikant en Dina een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door W.C. Lamain.
T13161: SALISBURY, JOYCE E. - Perpetua's Passion. The Death and Memory of a Young Roman Woman.
T17320: KIERKEGAARD, S. --- SALMONY, H.A. / OYEN, HENDRIK VAN - Kierkegaard-Gedenkfeier veranstaltet am 10. Juni 1963 aus Anlass des 150. Geburtstages. Eröffnungsansprache von H.A. Salmony. Vortrag von Hendrik van Oyen - Kierkegaards Meldung an die Geschichte.
T20064: SALOMO - Das Lied der Lieder von Schelomo. Liebeslyrik aus dem alten Israel.
J1696: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in België.
T15246: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk.
T9038: SAMUELS, RUTH - Toledot 'Am Jisraeel. Verkenningstocht door de geschiedenis van het joodse volk. Deel II. Bewerkt door F.J. van der Sluis-Rijxman. (Van: Het nieuwe geestelijke middelpunt in Babylonië, tot: De joden in Nederland tot de emancipatie.)
T14091: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
T15365: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland.
T12022: SMALING, G.F. --- SANDBERG, G.P./ VOS, D. DE (RED.) - Kleur bekennen. Bijdragen van vrienden. Aangeboden aan Ds G.F. Smaling, verbi divini minister, ter gelegenheid van het neerleggen van zijn ambt wegens verleend emeritaat op 7 oktober 2001. Hervormde Marewijkgemeente te Leiden.
T12332: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
J1699: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd.
T7795: QUMRAN --- SANDERS, J.A. - Discoveries in the Judaean Desert of Jordan IV. The Psalms Scroll of Qumrân Cave 11 (11QPs-a).
T13159: SANDMEL, SAMUEL - Judaism and Christian Beginnings.
K1418: ALBERTI, JOAN --- SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw/ Joan Alberti, a Dutch Theologian and Classicist in the Eighteenth Century (With a Summary in English)
T15626: SANTEMA, J.H. - Modellen in de wetenschap en de toepassing ervan. Historische en systematische beschouwing vanuit christelijk-wijsgerig perspectief.
T12127: SAP, J.W. - De reformatorische rechtsstaatgedachte.
T6700: MELITON VON SARDES - Vom Passa. Die älteste christliche Osterpredigt. : Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Josef Blank.
T12897: SASSEN, FERD. - De Wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
T13468: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
T13469: SASSEN, FERD. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwsche wijsbegeerte.
T6188: PSEUDEPIGRAPHA --- SATRAN, DAVID - Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing the
T7715: SATRAN, DAVID - Early Jewish and Christian Interpretation of the Fourth Chapter of the Book of Daniel.
L1010: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets: Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en Mej. A. Beets
T1676: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Beoordeeling van het werk van Dr. J.H. Scholten over de leer der Hervormde Kerk.
T19675: SAUTER, GERHARD - Einführung in die Eschatologie.
T2349: SAWYER, JOHN F.A. - A Modern Introduction to Biblical Hebrew.
T7461: SAYLER, GWENDOLYN B. - Have the Promises Failed? A Literary Analysis of 2 Baruch.
T13945: SCHAAP, JACOB GIJSBERTUS - Samen leren leven en geloven. Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar het omgaan met kernwoorden van geloven in situaties van dialogisch leren en begeleiden. Mit einer Zusammenfassung/ With a Summary.
T17937: SCHACHT, J.H. - De noodzakelykheid van ene spoedige bekeering, ter waarschouwing tegen het uitstel van dezelve, voorgesteld en aangedrongen.
T2082: SCHAEFFER, FRANCIS A. / KOOP, C. EVERETT - Wat ging er mis? De verwording van de menselijke samenleving.
T4226: SCHAEFFER, F.A. - De dood over de stad.
G1570: SCHÄFER, ERNST - Laudatio Organi. Eine Orgelfahrt von der Ostsee bis zum Erzgebirge.
T20553: SCHAFF, PHILIP - History of the Christian Church. 8 Vols. Complete. I. Apostolic Christianity A.D. 1-100; II. Ante-Nicene Christianity A.D. 100-325; III. Nicene and Post-Nicene Christianity A.D. 311-600; IV. Mediaeval Christianity A.D. 590-1073; V. The Middle Ages 1049-1294; VI. The Middel Ages 1294-1517; VII. Modern Christianity. The German Reformation; VIII. Modern Christianity. The Swiss Reformation.
T6236: SCHAFF, PHILIP / WACE, HENRY (ED.) - A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. Second Series - Vol III.: Theodoret, Jerome, Gennadius, Rufinus: Historical Writings, etc.Translated into English with Prolegomena and Explanatory Notes.
T6239: AUGUSTINUS, A./ AUGUSTIN, SAINT --- SCHAFF, PHILIP (ED.) - Anti-Pelagian Writings (A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. First Series; Vol V)
T8931: SCHAIK, C.J.J. VAN - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
G1924: GROTIUS --- SCHALEKAMP, J.C. - The Grotius Collection at the Peace Palace. A Concise Catalogue.
T6219: SCHALIT, A. - Untersuchungen zur Assumptio Mosis.
T7258: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHALIT, A. (HRSGEB.) - Zur Josephus-Forschung.
K218: BONAVENTURA -- SCHALÜCK, HERMANN F. - Armut und Heil. Eine Untersuchung über den Armutsgedanken in der Theologie Bonaventuras
K915: LUTHER --- SCHEEL, OTTO (HRSG.) - Dokumente zu Luthers entwicklung (bis 1519).
K1396: HOEDEMAKER -- SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
T14305: HOEDEMAKER, PH.J. --- SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker. Herdruk.
T4598: SCHEGGET, G.H. TER - Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.
G1883: SCHEIBER, EDUARD - Niederländische Buchmalerei. Die Miniaturen des Culenborch-Missales in Brixen. Der Kodex C 20 in der Bibliothek des Priesterseminars von Brixen. Das missale des Utrechter Bischofs Zweder van Culenborch, dessen Aufbau, Inhalt und künstlerische Ausgestaltung. Eine illuminierte Handschrift der holländischen Schule.
T14500: SCHEIDECKER, MARC/ GAYOT, GÉRARD - Les protestants de Sedan au XVIIIe siècle. Le peuple et les manufacturiers.
T12430: SCHELER, MAX - Vom Ewigen im Menschen. Erster Band: Religiöse Erneuerung. 2 Vols in 1.
T8829: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
T15181: SCHELLER, R.W.H.P. - Opmaak & Mise-en - Page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst.
T14213: SCHELLEVIS, L. - De betekenis van Jezus' mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner [Mit einer Zusammenfassung]
T15700: SCHELLING, P. - De Asafspsalmen hun samenhang en achtergrond.
T16903: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Verklikkers-rapporten over Antwerpen in het laatste kwartaal van 1566.
G424: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- SCHELVEN, A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
K1013: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. dl. I. Genève en Frankrijk.
K1014: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. dl. III. Polen - Bohemen, Hongarije en Zevenburgen.
T14129: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1568.
G617: WILLEM VAN ORANJE --- SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen.
T7827: SCHENK, WOLFGANG - Synopse zur Redenquelle der Evangelien. : Q-Synopse und Rekonstruktion in deutscher Übersetzung mit kurzen Erläuterungen.
L1304: SCHENKEVELD, MARGARETHA H./ SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. (EDS.) - Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 dichters uit vijf eeuwen.
T8826: SCHENKEVELD, MARIA A. - Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Themes and Ideas.
T12998: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de Mengeldichten en het Vervolg der Gedichten.
T13381: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET/ VRIES, WILLEMIEN B. DE - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695)
K1177: WILLEM DE CLERCQ -- SCHENKEVELD, M.H. - Willem de Clercq en de literatuur [Met brief van de auteur aan G. Kamphuis]
T13382: DEMETRIUS --- SCHENKEVELD, DIRK MARIE - Studies in Demetrius 'On Style'.
T14773: SCHEPS, N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
T9825: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; Deel 2.
K659: LUTHER -- SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
T4690: SCHILDER, K. - Eerste Rede, Eerste Optreden. Gereconstrueerd en ingelijst door Drs. E. A. de Boer.
T3040: SCHILDER, K. - Bij Dichters en Schriftgeleerden. Verzamelde opstellen.
T610: SCHILDER, K. - Licht in de rook.
T14890: SCHILDER, K./ DEDDENS, P. - Eerste- en tweedehands gezag. Bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure.
T12477: SCHILDER, ALEID/ VEENHOF, JAN - Van vrijmaking tot bevrijding.
K1017: SCHILDER, H.J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure betreffende cand. H.J.Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn wering uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidenden commentaar.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink[an error occurred while processing this directive]

9/14