Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
J1391: HOLLANDER, NEL DEN - Een geluk uit een ongeluk.
T15093: HOLLANDER, H.W. - 1 Korintiërs I. Een praktische bijbelverklaring. [Tekst en Toelichting.]
T1769: HOLLANDER, H.W. (RED.) - Spectrum van bijbelvertalingen. Een gids.
T2854: PSEUDEPIGRAPHA --- HOLLANDER, HARM W. - Joseph as an Ethical Model in the Testaments of the Twelve Patriarchs.
T9204: HOLLANDER, HARM W. - Joseph as an Ethical Model in the Testaments of the Twelve Patriarchs. Met een samenvatting in het Nederlands.
T9978: HOLLANDER, H.W./ TUINSTRA, E.W. (RED.) - Bijbel vertalen. Liefhebberij of wetenschap?
T19612: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Verlost van Spaanse banden. De Tachtigjarige Oorlog in Delfshaven en omgeving.
T19154: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het hoge huis van Sion. De watersnoodramp van 1953 op Schouwen-Duiveland.
T15368: HOLLEMAN, J. - Resurrection and Parousia. A Traditio-Historical Study of Paul's Eschatology in 1 Cor. 15: 20-23. Met een samenvatting in het Nederlands.
T3056: HOLLEMAN, JOOST - Resurrection and Parousia. A Traditio-Historical Study of Paul's Eschatology in 1 Corinthians 15.
T350: HOLLWEG, WALTER - Neue Untersuchungen zur Geschichte und Lehre des Heidelberger Katechismus.
T7196: HOLMBERG, B. - Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles.
T7945: HÖLSCHER, GUSTAV - Das Buch Hiob. Handbuch zum Alten Testament; Erste Reihe, 17.
T12328: HOLSTEIN, HUGO - Die Reformation im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur des sechzehnten Jahrhunderts.
T4775: HOLTEN, F. VAN - Handboekje voor de bijbellezer.
K359: HOLTEN, F. VAN - Engelse geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
T19682: HOLTROP, P.N. / STAALDUINE, TH. J.S. VAN / BRINKMAN, G. (RED.) - Hervormd in Sint-Petersburg. Verkenningen van de geschiedenis van de Hollandse Hervormde Kerk in Sint-Petersburg 1717-1927.
T20301: HOLTZAPFFEL, KOEN / LEEUWEN, MARIUS VAN (RED.) - De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit.
T13738: HOLTZMANN, WALTHER - Beiträge zur Reichs- und Papstgeschichte des hohen Mittelalters. Ausgewahlte Aufsätze.
D20024: HOLWERDA, B. - Populair-wetenschappelijke bijdragen.
T12926: HOLWERDA, B./ BORN, E.TH. VAN DEN/ VEENHOF, C./ VEER, M.B. VAN 'T - De verborgenheid der Godzaligheid. De hoogtijden van het kerkelijk jaar.
T14583: HOLWERDA, B. - Seminarie-dictaat Jozua.
T15241: HOLWERDA, B. - De crisis van het gezag. Rede.
T1778: HOLWERDA, B. - De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd.
T2940: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatiën. Zondag 1-52. 4 dln. compleet.
T352: HOLWERDA, B. - De wijsheid die behoudt
T4641: HOLWERDA, B. - Dictaten. Deel I. Historia Revelationis Veteris Testamenti. 1e en 2e afl.
T4730: HOLWERDA, B. - Tot de dag aanlicht. Preken.
K1560: WALPURGIS --- HOLZBAUER, HERMANN - Mittelalterliche Heiligenverehrung. Heilige Walpurgis.
K1023: BRUGMAN, JOHANNES (C. 1400-1473) --- HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN (ED.) - Speculum imperfectionis en Devotus tractatus, met een inleiding over zijn leven en werk uitgegeven door F.A.H. van den Hombergh.
T13523: HOMEROS - Odysseia. Verzorgd door Dr. J.W. Fuchs [Greek Text]
T9433: HOMERUS - Ilias. Vertaald door M.A. Schwartz.
T3059: HOMMES, N.J. - Het Testimoniaboek. Studiën over O.T. citaten in het N.T. en bij de Patres, met critische beschouwingen over de theorieën van J. Rendel Harris en D. Plooy.
J2446: HOMOET, J.C. - De hofnar van Gelre. Een verhaal uit het begin der zestiende eeuw.
A418: HOMOET, J.C. - Willem Dirksz. de Roye Cuper.
J2784: HOMOET, J.C. - Een jongen die overwint.
T15858: HONDERS, A.C. (RED.) - Klinkend Geloof. Uit de geschiedenis van het Nederlandse kerkelijk en geestelijk lied.
K1453: HONDERS, A.C. - Doen en Laten in Ernst en Vrede. Notities over een Broederkring en een Tijdschrift.
T1106: HONDERS, H./ SCHOLTEN, L.W.G./ VELDKAMP, J. (RED.) - De zin der geschiedenis. Lustrumbundel uitgegeven vanwege het Gezelschap van Christelijke Historici in Nederland.
T14292: RIVETUS, ANDREAS --- HONDERS, HUIBERT JACOB - Andreas Rivetus als invloedrijk Gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd.
K735: COMRIE -- HONIG, A.G. - Alexander Comrie. Herdruk. Ingeleid door prof. dr. D. Nauta.
T16073: COMRIE, ALEXANDER --- HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie.
T16388: HONIG, A.G. - Schrift en ervaring.
T357: HONIG, A.G. - Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek.
T358: HONIG JR., A.G. - Meru en Golgotha. De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jezus Christus als de enige verlosser.
K430: LUTHER, MARTIN -- HONSELMANN, KLEMENS - Urfassung und Drucke der Ablassthesen Martin Luthers und ihre Veröffentlichung. Mit Beilage: Fotomechanische Nachdrucke 1. Der Thesentext des Prieriasdruckes, 2. Der Thesendruck 1530, 3. Der Thesendruck 1538.
T1936: RULER --- HOOF, PIETER VAN - Intermezzo. Kontinuïteit en diskontinuïteit in de theologie van A.A. van Ruler. Eschatologie en kultuur.
T19118: AURELIUS, MARCUS --- HOOFF, ANTON VAN - Marcus Aurelius. De keizer-filosoof.
T19112: SPARTACUS --- HOOFF, ANTON J. VAN - De vonk van Spartacus. Het voortleven van een antieke rebel.
T9787: HOOFT, P.C. - Uit Hoofts lyriek. Verzameld en toegelicht door C.A. Zaalberg. (Klassieken Nederlandse Letterkunde)
J1394: HOOGENBIRK, A.J. - Klein begonnen.
T19688: HOOGENBIRK, A.J. - Een kunstenaar bij Gods genade. Een verhaal.
T17819: POORT, J.J. --- HOOGENDOORN, CEES - Nochtans. Werk en leven van ds. J.J. Poort.
T20420: HOOGERLAND, A. - De Heidelbergse Catechismus. Preken. 2 delen.
T16046: HOOGERWERF, A. - Christelijke denkers over politiek. Een oogst van 20 eeuwen.
T13325: HOOGERWERF, A. - Protestantisme en progressiviteit. Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid. With a Summary in English.
T15445: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) 1932-1987.
T8169: HOOGERWERF, A. - Protestantisme en progressiviteit. Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid.
T17856: HOOGEVEEN, H. - Evert de jonge schilder.
A447: HOOGEWERFF, G.C. - Bar-Cochba (De valsche messias). Een verhaal uit de joodsche geschiedenis.
J3256: HOOGEWERFF, G.C. - De gave Gods.: Roman over begin der Reformatie.
T1490: THOMAS VAN AQUINO --- HOOGVELD, J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van St. Thomas van Aquino.
T19643: HOOKER, M.B. (ED.) - Islam in South-East Asia.
T7414: HOOKER, M.D. - The Son of Man in Mark. A Study of the background of the term Son of Man and its use in St Mark's Gospel.
T7586: HOOKER, M./ HICKLING, C. - What about the New Testament? Essays in Honour of Christopher Evans.
T7888: HOONHOUT, P. - Het Latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T18074: HOONING, FROUCK VAN DER - Het danklied van Clara Feyoena.
T4150: HOOP, RAYMOND DE - Genesis 49 in its Literary and Historical Context.
T15511: HOORN, WILLEM VAN - Ancient and Modern Theories of Visual Perception.
T17989: HOORN, FRÉ VAN - Vlammetje.
T13093: HOOYKAAS, C.E. - Oud-Christelijke Ascese. Onderzoek naar de getuigenissen betreffende het ascetische leven in het christendom der eerste en tweede eeuw.
T14398: HOPPENBROUWERS, HENRICUS ALPHONSUS MARIA - Recherches sur la terminologie du martyre de Tertullien a Lactance.
K1668: RHENANUS, BEATUS --- HORAWITZ, A./ HARTFELDER, K. (EDS.) - Briefwechsel des Beatus Rhenanus.
T19051: RHENANUS, BEATUS --- HORAWITZ, A./ HARTFELDER, K. (EDS.) - Briefwechsel des Beatus Rhenanus.
G1364: PIJNACKER HORDIJK, C. - Willelmi Capellani in Brederode Postea Monachi et Procuratoris Egmondensis Chronicon.
T13714: HORDIJK, J.C. - De democratie van het respect. Schoolstrijd, levensbeschouwing en politiek debat. With a Summary in English.
T19499: HORKHEIMER, MAX & MARCUSE, HERBERT - Filosofie en kritische theorie. Vertaling van Ilonka de Lange. Keuze, inleiding en aantekeningen van Michiel Korthals.
T1220: HORNUS, JEAN-MICHEL - Politische Entscheidung in der Alte Kirche.: Mit einem Vorwort von Nikolaus Koch.
T7160: CATCHPOLE, DAVID R. --- HORRELL, DAVID G./ TUCKETT, CHRISTOPHER M. (ED.) - Christology, Controversy and Community. New Testament Essays in Honour of David R. Catchpole.
K843: HORST, IRVIN BUCKWALTER (ED.) - The Dutch dissenters. A critical companion to their history and ideas. With A Bibliographical Survey of Recent Research Pertaining to the Early Reformation in the Netherlands.
T13122: HORST, PIETER W. VAN DER - Mozes, Plato, Jezus. Studies over de wereld van het vroege christendom.
T18088: HORST, P.W. VAN DER (ED.) - Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiël Tragicus, Philo Epicus en Theodotus en de vervalste dichtercitaten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. P.W. van der Horst.
D20095: HORST, P.W. VAN DER - The Sentences of Pseudo-Phocylides. With Introduction and Commentary.
T17914: HORST, PIETER W. VAN DER - Gebeden uit de Antieke Wereld. Grieks-Romeinse, joodse en christelijke gebedsteksten in het Nederlands vertaald en toegelicht.
T12526: HORST, PIETER W. VAN DER (SAMENST.) - Het vroege jodendom van A tot Z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca. 350 v. Chr.- 650 n. Chr.)
T15872: HORST, PIETER W. VAN DER - Het vroege jodendom van A tot Z. Een kleine encyclopedie over de eerste duizend jaar (ca. 350 v. Chr. - 650 n. Chr.)
T6378: BOENDERMAKER, J.P. --- HORST, KEES VAN / MONSHOUWER, DIRK / WESTRA, GERBEN H. (RED.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst.: Een bundel opstellen voor Prof. Dr. J.P. Boendermaker ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
T6681: HORST, FRIEDRICH - Hiob. I. Teilband (Hiob 1-19), Biblischer Kommentar Altes Testament (BKAT), Bd. XVI/1.
T7577: HORST, P.W. VAN DER (ED.) - Aspects of Religious Contact and Conflict in the Ancient World.
T9319: HORST, P.C. VAN DER - Les vers d'or pythagoriciens. Édités avec une introduction et un commentaire.
T9785: HORST, J.M. VAN DER - Kleine middelnederlandse syntaxis
T17748: HORST, P.W. VAN DER - Studies over het jodendom in de oudheid.
T1781: HOSKIER, HERMAN C. - A Full Account and Collation of the Greek cursive Codex Evangelium 604. (With two facsimiles). [ Egerton 2610 in the British Museum]. Together with Ten Appendices (on textual criticism i.c. the Textus Receptus of the Greek New Testament.)
T6335: HOSTE, ANSLEM - Bibliotheca Aelrediana.: A Survey of the Manuscripts, old catalogues, editions and studies concerning St Aelred of Rievaulx.
T11069: HOUBEN, HUBERT - Roger II of Sicily (d. 1154). A ruler between east and west.
T15592: HOUKES, WYBO - The Kantian Roots of Contemporary Epistemology. Tracing Kantian elements in the epistemology of Heidegger, Carnap and Quine. Met een samenvatting.
T20227: HOUKES, ANNEMARIE - Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850-1900.
T17100: HOULDEN, J.L. - The Pastoral Epistles. I and II Timothy, Titus.
T7553: BNTC --- HOULDEN, J.L. - A Commentary on the Johannine Epistles.
K1274: PERSONS, ROBERT S.J. --- HOULISTON, VICTOR (ED.) - Robert Persons S.J. The Christian Directory (1582). The First Booke of the Christian Exercise, appertayning to Resolution.
J2757: HOUSTON, GLORIA - Een Vrijheidslied.
T978: HOUTEPEN, A.W.J. - Onfeilbaarheid en hermeneutiek. De betekenis van het infallibilitas-concept op Vaticanum I.
T15296: HOUTING JR., W.H. DEN - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
T19673: HOUTMAN, C. - De hemel in het Oude Testament (Heaven in the Old Testament) Een onderzoek naar de voorstellingen van het oude Israël omtrent de kosmos (An Investigation into the Concepts of Ancient Israel concerning the Cosmos) (With a Summary in English)
D20112: HOUTMAN, DINEKE - A Synoptic Inquiry into the Relationship between Mishnah and Tosefta in the Tractates Berakhot and Shebiit. 2 vols. Met samenvatting.: With Appendix.
D20083: HOUTMAN, C. - De hemel in het Oude Testament (Heaven in the Old Testament) Een onderzoek naar de voorstellingen van het oude Israël omtrent de kosmos (An Investigation into the Concepts of Ancient Israel concerning the Cosmos) (With a Summary in English)
T16513: HOUTMAN, C. / SPRONK, K - Ein Held des Glaubens? Rezeptionsgeschichtliche Studien zu den Simson-Erzählungen.
T359: HOUTMAN, C. - Inleiding in de Pentateuch. Met Supplement. 2 dln.: Een beschrijving van de geschiedenis van het onderzoek naar het ontstaan en de compositie van de eerste vijf boeken van het Oude Testament met een terugblik en een evaluatie.
T361: HOUTMAN, C. - Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst.
G1875: HOUTS, ELISABETH M.C. VAN - Gesta Normannorum Ducum. Een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
T19433: HOUWAART, DICK - Sjema Jisraeel, kom nou.
t20101: HOUWAART, DICK - Kehillo kedousjo Den Haag. Een halve eeuw geschiedenis van joods Den Haag.
T17344: CNT --- HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - Tessalonicenzen. Voortgezet basisonderwijs. Commentaar op het Nieuwe Testament.
J2570: HOUWELINGEN, FRANS VAN - De witte kiezel. Jeugdroman.
T1962: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - De tweede trompet. De authenticiteit van de tweede brief van Petrus.
T4631: BRUGGEN, J. VAN --- HOUWELINGEN, P.H.R. / KAMP, H.R. VAN DE / MEIJER, J.A. (RED.) - Exeget[h]isch. Feestbundel voor Prof. dr. J. van Bruggen.
T19909: HOUWEN, L.A.J.R. / MACDONALD, A.A. (EDS.) - Alcuin of York. Scholar at the Carolingian Court. Proceedings of the Third Germania Latina Conference held at the University of Groningen, May 1995.
G1484: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in Westerse ogen 1096-1204.
T15001: HOVIUS, J. - Het toezicht op de Dienaren des Woords door de kerkelijke vergaderingen. (Volgens bepalingen van de Kerken der Calvinistische Reformatie in Nederland.)
T14944: HOWARD, WILBERT FRANCIS - The Fourth Gospel in Recent Criticism and Interpretation.
T9379: HÖWELER, C.A./ MATTER, F.H. - Fontes Hymnodiae Neerlandicae Impressi 1539 - 1700. De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539 - 1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica; vol. XVIII).
T17868: BRUNNER, E. --- HUBBELING, H.G. - Natuur en genade bij Emil Brunner. Een beoordeling van het conflict Barth-Brunner.
T12896: SPINOZA --- HUBBELING, H.G. - Spinoza.
T16302: SPINOZA --- HUBBELING, H.G. - Spinoza. [Text in German.]
T4553: HUBBELING, H.G. - Principles of the Philosophy of Religion.
G1648: HUBER, PAUL - Bild und Botschaft. Byzantinische und venezianische Miniaturen zum Alten und Neuen Testament.
T8920: SCHOPENHAUER, ARTHUR --- HUBER, ELFI (ED./HRSGEB.) - Arthur Schopenhauer Kommentierte Werkausgabe. Herausgegeben und eingeleitet von Elfi Huber. (Bibliothek der Philosophie).
T7248: HUCK, A./ GREEVEN, H. - Synopse der drei ersten Evangelien mit Beigabe der johanneischen Parallelstellen./ Synopsis of the First Three Gospels with the Addition of the Johannine Parallels. 13. Auflage völlig neu bearbeitet von/ 13th edition, fundamentally revised by H. Greeven
T363: HUCK, ALBERT - A synopsis of the first three Gospels.
T17508: HUDRY, FRANÇOISE (ED.) - Le Livre des XXIV Philosophes. Traduit du latin, édité et annoté par Françoise Hudry. Postface de Marc Richir. Text Latin-French.
T4499: WITTGENSTEIN --- HUDSON, W. DONALD - Wittgenstein and Religious Belief.
T12054: HUF, R. - Liber Psalmorum. Nova e textibus primigeniis interpretatio Latina cura professorum Instituti Biblici edita. Editio altera/ Het Boek der Psalmen. Gerhythmeerde Nederlandse vertaling volgens de nieuwste Latijnse uitgave [...] van het Pauselijk Bijbel Instituut te Rome. Door R. Huf O.C.R., monnik van de Achelse Kluis. Ingeleid door J. Eijckeler.
T17517: HUGENBERGER, GORDON PAUL - Marriage as a Covenant. A Study of Biblical Law and Ethics Governing Marriage Developed from the Perspective of Malachi.
T2907: HUGENBERGER, GORDON PAUL - Marriage as a Covenant. A Study of Biblical Law and Ethics Governing Marriage Developed from the Perspective of Malachi.
G1282: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Historici over heiligen.
T9700: HUGENOTEN - De Hugenoten in Nederland. Tentoonstelling in het Museum Het Prinsenhof - Delft, 23 November 1963 - 27 Januari 1964.
K363: HUGHES, KATHLEEN - The Church in Early Irish Society.
T16248: HUGHES, G.E. / CRESSWELL, M.J. - A New Introduction to Modal Logic.
T15335: HUGLO, MICHEL - Les livres de chant liturgique.
T13044: CALVIN --- HUGO, A.M. - Calvijn en Seneca. Een inleidende studie van Calvijns Commentaar op Seneca, De Clementia, anno 1532/ Calvin and Seneca. An introductory study of Calvin's Commentary on Seneca, De Clementia, anno 1532. With a Summary and English Translation of Calvins Praefatio.
T2951: HUH, SOON GIL - Presbyter in volle rechten. Het debat tussen Charles Hodge en James H. Thornwell over het ambt van ouderling [With a Summary]
G985: HUIGEN, SIEGFRIED - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
T14606: HUIJSER, PH.J. - De ouderling en de prediking.
T981: HUIJSER, PH.J. - De reformatie der prediking.
K1432: HUISMAN, C. - Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
K457: ERASMUS -- HUISMAN, A. - Erasmus' onmiskenbare invloed op de Reformatie.
T20051: KUYPERS, GERARDUS --- HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers. Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
1170: HUIZING, WOUT (RED.) - Vrijwilliger in de zorg. Geestelijke verzorging en vrijwilligerswerk.
J2467: HUIZINGA, L. - Avonturen in de polder.
T19710: HUIZINGA, JOHAN - Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. Bezorging tekst en illusttraties Anton van der Lem.
G1275: HUIZINGA, J. - Hoe bepaalt de geschiedenis het heden? Een niet gehouden rede.
T14221: HUIZINGA, JOHAN - Das Problem der Renaissance/ Renaissance und Realismus. Aus dem Niederländischen von Werner Kaegi. Mit einer Einführung von Wessel E. Krul.
G1274: ERASMUS --- HUIZINGA, J. - Erasmus.
T13402: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
T18019: HUIZINGA, JOHAN - Herfsttij der middeleeuwen. Studies over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Bezorging tekst en illustraties Anton van der Lem.
T9525: HULLU, J. DE - Uit de geschiedenis van de consistoriale kerk van Sluis 1803-1816.
J1360: HULST, W.G. VAN DE - Wout de scheepsjongen.
J1361: HULST, W.G. VAN DE - Thijs en Thor.
J1735: HULST, W.G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld.
T4642: HULST, FRED VAN - De achilleshiel van het calvinisme.
J5071: HULST, W.G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd.
J3149: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.
J2031: HULST, W.G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
J2035: HULST, W.G. VAN DE - Oom Jannus met de pet.
J2037: HULST, W.G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok.
J2053: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje naar school.
J2055: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en Rooie Pier.
J2058: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen.
J2060: HULST JR., W.G. VAN DE - Waarom de tram stil stond...
J2061: HULST JR. W.G. VAN DE - De verloren foto.: De vorige drukken verschenen onder de titel Japie.
J2063: HULST JR., W.G. VAN DE - Ko-tje en het kerstfeest.: Cirkel-serie no.4.
J2064: HULST JR., W.G. VAN DE - Het geheim.: Cirkel-serie no.2.
J2591: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden.
J2533: HULST JR., WILLEM G. VAN DE - Tom.
J2566: HULST JR., W.G. VAN DE - Wilhelmus.
J1176: HULST, W.G. VAN DE - Fik.
J1182: HULST, W.G. VAN DE - Van drie domme zusjes.
J1188: HULST, W.G. VAN DE - Annelies.
J1190: HULST, W.G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist.
J1194: HULST, W.G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes.
T17857: HULST JR, W.G. VAN DE - Japie.
T17549: HULST, W.G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok.
T17553: HULST, W.G. VAN DE - Achter de bloempotjes.
J1737: HULST, W.G. VAN DE - In het kraaiennest.
J5075: HULST, W.G. VAN DE - Er op of er onder.
T17766: HULST, W.G. VAN DE - Het zwarte poesje.
J2519: HULST JR., W.G. VAN DE - Kip Kakel.
J2944: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje.
J5032: HULST JR., W.G. VAN DE - Het verdwaalde schaap.: Cirkel-serie no.6.
J5070: HULST JR., WILLEM G. - De wolvenjacht. Een verhaal van duizend jaar geleden.: Kinderen van vroeger, deel 1.
J2522: HULST JR., W.G. VAN DE - Tussen het gele riet.
J2524: HULST, W.G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd.
J1858: HULST, W.G. VAN DE - Van drie domme zusjes.
J2170: HULST, W.G. VAN DE - Gerdientje.
J5040: HULST, W.G. VAN DE - Het wegje in het koren.
J1859: HULST, W.G. VAN DE - Grote Bertus en Kleine Bertus.
T20487: HULST, W.G. VAN DE - Om het kind.
T19624: HULST, W.G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes.
J2521: HULST JR., W.G. VAN DE - Tippeltje.
J5080: HULST, W.G. VAN DE - Er op of er onder.
J2150: HULST, W.G. VAN DE - De wilde jagers.
J2156: HULST, W.G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden.
J2160: HULST, W.G. VAN DE - Hans in 't bos.
J1307: HULST, W.G. VAN DE - Om het kind.
J5036: HULST, W.G. VAN DE - Bruun de beer.
J2661: HULST, W.G. VAN DE - Het gouden voorleesboek.
J2856: HULST JR., W.G. VAN DE - Ik en Beppie. De vorige drukken verschenen onder de titel Ik ben een oude juffrouw.
J2860: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje.
J2961: HULST, WILLEM G. VAN DE - Maat, getal, gewicht. Herinneringen en verhalen.
J2989: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje naar school.
J2990: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen.
J2992: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier.
J3221: HULST, W.G. VAN DE - Aan moeders schoot. Voorlees-vertellingen voor de kleintjes.
J3275: HULST, W.G. VAN DE - Uit het Winter-Wonderland. Verhalen voor kinderen van 7-10 jaar.
J3578: HULST, JR., WILLEM G. - Herfst in het bos. Winter in het weiland. Voorjaar aan het water. Zomer aan zee. Luister-kijk-lees. 4 deeltjes.
J3579: HULST, W.G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen.
J4019: HULST JR., W.G. VAN DE - Ik ..., ben een oude juffrouw.
J4020: HULST, W.G. VAN DE - Kleine zwerver. Onder redactie van R.M. van de Hulst.
T19284: HULST, WILLEM G. VAN DE - Wachten op de kraakwagen.
J2749: HULST, W.G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen.
T19722: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts.
T20305: HULST, W.G. VAN DE - Herinneringen van een schoolmeester.
T16602: HULST, W.G. VAN DE - Het kind en zijn boek. Lezingen van W.G. van de Hulst. Ingeleid en samengesteld door Daan van der Kaaden.
J2747: HULST, W.G. VAN DE - Kleine zwerver.
T17537: HULST JR., W.G. VAN DE - Tussen het gele riet.
T4897: HULST, A.R. --- - Übersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten Testament und seiner Umwelt. Alexander Reinard Hulst gewidmet von Freunden und Kollegen.: Mit beiträge von u.a. D. Barthélemy, M.A. Beek, H.A.Brongers
T914: HULST, A.R. - Old Testament Translation Problems. (Helps for Translators; Vol. I)
T7309: HULTGARD, ANDERS - L'eschatologie des Testaments des Douze Patriarches. 2 Vols. I: Interprétation des textes; II: Composition de l'ouvrage, textes et traductions.
J2833: HULZEN, JOHAN VAN - Cor en Rie.: Nieuwe Vrij en Blij reeks.
K845: HUNT, NOREEN - Cluniac Monasticism in the Central Middle Ages.
T19221: HUNT, ANGELA - Magdalena. Een ontroerend verhaal over het leven van Jezus' trouwste volgelinge.
T17618: AYLWARD, GLADYS --- HUNTER, CHRISTINE - Gladys Aylward. Een kleine vrouw in een groot land. Met een nabeschouwing van de vertaler, Henk H.J. van As.
T20244: HUNTINGTON, W. - Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed of Een verhaal van de overbrenging des schrijvers, uit het koninkrijk des Satans, tot het Koninkrijk Gods.
G1671: HUOT, SYLVIA - Allegorical Play in the Old French Motet.: The Sacred and the Profane in Thirteenth-Century Polyphony.
T17098: KAMEL HUSSEIN, M. - City of Wrong. A Friday in Jerusalem. Translated from the Arabic with an Introduction by Kenneth Cragg.
T4443: HUTCHESON, GEORGE - Sakelyke en Prackticale Verklaringe van de Twaalf Kleine Propheten. 2 dln in 1 band.: Getrouwelyk uit het Engelsch Vertaalt. Met een Breede Voorreden over de Prackticale Studie des Bybels, door Theodorus van der Groe.
T8484: HUTTON, RODNEY R. - Charisma and Authority in Israelite Society.
J2189: HUURDEMAN, PIET - Het beleg van Haarlem.
L1199: HUYGENS, CONSTANTIJN - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Toegelicht en uitgegeven door F.L. Zwaan.
L1189: HUYGENS, CONSTANTIJN - Heilighe Daghen. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
T13597: HUYGENS, R.B.C. - Zoeken en vinden. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleraar in het middeleeuws Latijn aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 8 November 1968.
T19692: HUYGENS, CONSTANTIJN - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Uit het Latijn vertaald, toegelicht en met aanteekeningen voorzien door Dr. A.H. Kan. Met een bijdrage van G. Kamphuis.
T2948: PANNENBERG --- HUYSSTEEN, J.W.V. VAN - Teologie van die rede. Die funksie van die rasionele in die denke van Wolfhart Pannenberg.
T6727: HVIDBERG, F. F. - Weeping and Laughter in the Old Testament. A Study of Canaanite-Israelite Religion.: Posthumous Edition in English.
T17016: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. 1e en 2e stuk. 2 dln. in 1 band.
K1480: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste en Tweede stuk. 2 dln in 1 band.
T1496: ERASMUS -- HYMA, ALBERT - The life of Desiderius Erasmus.
T13482: HYPERIDES - Orationes et Fragmenta. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit F.G. Kenyon.
T4009: GUNNING J.HZ., J.H. - De profetieën van Haggaï.
T4067: GUNNING J.HZ., J.H. - De kerk van Christus. De Brief van Paulus aan de Efeziërs voor de Gemeente des Heeren verklaard.
T15136: SCHELHAAS HZN, J. - Bileam de waarzegger-profeet.
T6290: SCHELHAAS HZN., J. - De Messiaansche Profetie in den tijd vóór Israels volksbestaan.
T7197: WITHERINGTON III, B. - The Christology of Jesus.
J3657: IJMKER, JANNE - Verdwenen vaders.
T19477: IJMKER, JANNE - Achtendertig nachten.
T20308: IJMKER, JANNE - Afscheid van een engel.
T4748: ILAN, TAL - Mine and Yours are Hers. Retrieving Women's History from Rabbinic Literature.
T16014: IMMINK, F.G. - In God geloven. Een praktisch-theologische reconstructie.
T1785: IMPETA, C.N. - Waar het om ging. Een overzichtelijk beeld van wat plaats vond in verband met het conflict en de scheuring in de Gereformeerde Kerken. - Hier spreken de officiële stukken van de opeenvolgende Generale Synoden in afgeronde citaten.
T12051: INCUNABULA --- [THIENEN, GERARD VAN, ED.-IN-CHIEF] - Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenth - century printed books in Dutch public collections. Vol. I: Catalogue; Vol. II: Indexes and Concordances. 2 Vols. [Bibliotheca Bibliographica Neerlandica; Vol. XVII-1/2]
T17979: MARSILIUS VAN INGHEN - Kennis, wetenschap en theologie. Commentaar op de Sententiën, proloog, questio II. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door E.P. Bos.
J1410: INGWERSEN, GESINA - Kees in Engeland.
J1992: IRENE - Een volk van martelaren of De Waldenzen en hunne geschiedenis.: Naar het Duitsch door Irene.
T4954: IRIK, A.P. / ROOBOL, W.H. - Genesis. Boek van mensen op aarde. In gesprek met de apostelgeschriften.
T9223: ISAAC, J. - Le 'peri hermeneias' en occident de Boèce à Saint Thomas. Histoire littéraire d'un traité d'Aristote.
T12378: ISINGS, J.H. - Zestig Bijbelplaten. In de oorspronkelijke kleuren en met toelichtingen. Ingeleid door Wolf Meesters.
K1495: GOMARUS, FRANCISCUS --- ITTERZON, G.P. VAN - Franciscus Gomarus.
T14774: ITTERZON, G.P. VAN - De levende kerk. Dertien biographieën [Athanasius, Augustinus, Bonifatius, Anselmus, Cornelis Hoen, e.a.]
K216: BOGERMAN, J. --- ITTERZON, G.P. VAN - Johannes Bogerman
T13942: GOMARUS, FRANCISCUS --- ITTERZON, G.P. VAN - Franciscus Gomarus [Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1930, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage]
K847: ITTERZON, G.P. VAN / NAUTA, D. (RED.) - Geschiedenis van de Kerk. 9 dln. compl.
T13030: IVÁNKA, ENDRE - Hellenisches und christliches im frühbyzantinischen Geistesleben.
T17095: IWASHIMA, TADAHIKO - Menschheitsgeschichte und Heilserfahrung. Die Theologie von Edward Schillebeeckx als methodisch reflektierte Soteriologie.
T370: JAAKKE, A.W.G./ TUINSTRA, E.W. (RED.) - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
T13546: JAANUS, HENDRIK JOHAN - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Avec un résumé en français.
T20397: JAARSVELD, F.A. VAN - Omsingelde Afrikanerdom. Opstelle oor die toestand van ons tyd.
T20398: JAARSVELD, F.A. VAN - Die Afrikaners se Grote Trek na die stede en andere opstelle.
T12462: JACKSON, WILLIAM - Bibliotheca Theologica William Jackson. Katalog 327-331 Otto Harrassowitz, Leipzig [Containing an extensive collection of books from and on the Reformation]
T6731: JACKSON, F.J. FOAKES/ KIRSOPP LAKE - The Beginnings of Christianity. Part I The Acts of the Apostles. Vol I + II.: Vol. I Prolegomena I, The Jewish, Gentile and Christian Backgrounds; Vol. II Prolegomena II, Criticism.
T20091: JACOBS, ELS M. - De Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
T2980: JACOBS, D. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemene Kerk in de eerste drie eeuwen. Een onderzoek mede ter belichting van den hedendaagschen kerkelijken strijd.
T20094: RAALTE, C. VAN --- JACOBSON, JEANNE M. / BRUINS, ELTON J. / WAGENAAR, LARRY J. - Albertus C. Van Raalte. Dutch Leader and American Patriot.
T16165: JAESCHKE, WALTER - Die Suche nach den eschatologischen Wurzeln der Geschichtsphilosophie. Eine historische Kritik der Säkularisierungsthese.
T13536: JAGER, H.J. - De brief van Jakobus. Dictaat - exegese.
T13852: JAGER, OKKE - Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid.
T14681: JAGER, HARM JAN - Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs. Studie over Rom 1:16, 17; en Rom. 3:21-5:11.
T6470: JAGER, H.J. - De brief aan de Galaten. College - diktaat.
T17663: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament I en II. 2 dln.
T16460: POT --- JAGERSMA, H. - Numeri. Deel II. Prediking van het Oude Testament.
T16461: POT --- JAGERSMA, H. - Numeri. Deel III. Prediking van het Oude Testament.
T3038: JAGERSMA, H. - Tekst en Interpretatie. Studies over getallen, teksten, verhalen en geschiedenis in het Oude Testament.
K369: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973/ Die Namengebung der protestantischen Kirchengebäude in den Niederlanden von der Reformation bis 1973 (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
T11028: JAGT, J. VAN DER/ TIMMERMANS, H./ VERBRUGH, A.J. (RED.) - Gedenkboek GPV/ Gereformeerd Politiek Verbond 1948-1988.
T11015: VERBRUGH, A.J. --- JAGT, J. VAN DER/ GROEP, M. VAN DER/ MEIJER, W.I./ POELMAN, A.H. (RED.) - Politiek Mozaïek. Opstellen aangeboden aan dr. A.J. Verbrugh (GPV)
T17940: SPINOZA --- JAMES, SUSAN - Spinoza on Superstition. Coming to Terms with Fear.
T9001: JAN VAN SCHOONHOVEN (1356/7-1432) --- GRUIJS, ALBERT - Jean de Schoonhoven (1356-1432). Son interprétation de I Jean 2, 15: N'aimez pas ce monde, ni ce qui est dans ce monde. De contemptu huius mundi. Textes et études. 4 vols. Vol. IV: Planches/ Plates. With microfiches of the manuscripts (addressed to Jos Biemans)
T17014: JANSE, A. - Uit de geschiedenis der kerk.
T2998: JANSE, A. - Eva's dochters. De wijsheid van het Oude Testament over de plaats van de vrouw in de wereldgeschiedenis.
T376: JANSE, A. - Met geheel uw verstand…
T4084: JANSE, A. - Van de rechtvaardigen.
T15702: JANSE, A. - De verhouding van Christelijke Politiek tot de Wereldsche. Met Bijlagen: Advies inzake het gravamen tegen een zinsnede van Art. 36 der Belijdenis, gegeven op de Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Utrecht, 1905/ Rapport over vorengenoemd advies, ter Synode uitgebracht./ Beslissingen, door de Synode genomen.
K370: JANSE, A. - Uit de geschiedenis der kerk.
T14056: JANSE, A. [BIGGEKERKE] - De verhouding van Christelijke politiek tot de wereldsche. Met Bijlagen: Advies inzake het gravamen tegen een zinsnede van Art. 36 der Belijdenis, gegeven op de Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Utrecht, 1905/ Rapport over vorengenoemd advies, ter Synode uitgebracht./ Beslissingen, door de Synode genomen.
Z142: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
K849: JANSE, A. - Van Dordt tot '34.
T2959: JANSE, A. - Leven in het Verbond.
T379: JANSE, A. - De kerk.
T4906: JANSE, A. - De heerlijkheid der Psalmen, als Liederen des Verbonds.
T7838: JANSE, A. - De heerlijkheid der Psalmen als liederen des Verbonds.
T8644: JANSE, L. - Een strijder voor de ere Gods. Het leven van Johannes Calvijn. (Kerkgeschiedenis/Jeugd)
T13252: JANSEN, HANS - Onderwijs van Palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël.
T2950: JANSEN, HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus.: Een systematisch-theologische studie. (Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache)
T4705: JANSEN, HANS - Relata Refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek.
T19193: JAPICX, GYSBERT --- JANSEN, JACOB - Gysbert Japicx' Lieten. In stúdzje oer fan de dichter bidoelde meldijen.
G1284: JANSMA, T.S. --- - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
G1283: JANSSEN, C.P.W. - Les origines de la reforme des Carmes en France au XVIIe siècle. Met samenvatting in het Nederlands.
K1169: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. 2 dln.
K1170: JANSSEN, H.Q. - De Kerkhervorming te Brugge. Een historisch tafereel voor christenen, die voedsel zoeken voor den geest en op Gods wegen letten. 2 dln.
T14354: JANSSEN, PETRUS (1698-1770, PRED. EN RECTOR VAN HET GYMNASIUM TE WESEL) - Overdenkingen van de Rykdom van Godts Goedertierendheid, Waar in de zelve, tot opbouwing van Geloove, Hoop en Liefde, in al haar uytgestrektheid, en Zielroerende omstandigheeden wordt aangetoond. Uyt het Hoogduyts vertaald door Jacobus Kals. En om deszelfs voortreffelyken en stichtelyken Inhoudt, naderhand in zuyver Nederduyts overgebragt; met Gezangen vercierd, en eenige aanmerkingen vermeerdert, door C.V.L. Met een Voorreede verrykt, door den Eerw. Heere Joh. Gosewyn Eberhard Alstein, Bedienaar des H. Evangeliums in de Hoogduytse Kerk tot Amsterdam.
K372: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht.
T16644: JANSSEN, FRANS A. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
T6193: JANSSEN, H.Q. / DALE, J.H. VAN - Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln.
T8415: JANSSEN, JACQUES - Aan de onbekende God. Reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur. Rede KU Nijmegen 2002.
K1261: JANSSEN, H.Q. (BEW.) - Catalogus van het Oud Synodaal Archief. Met de indices der oude provinciale kerkelijke archieven.
K1340: JANSSENS, ROELOF / SOL, CHRIS - De Vrijmaking te Leiden. Een episode uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in de sleutelstad (1940-1946).
T17866: JANSSENS, DAVID - 'In de greep van het theologisch-politiek probleem'. Leo Strauss en Spinoza.
T16901: KNOX, JOHN --- JANTON, PIERRE - Concept et Sentiment de l'Eglise chez John Knox, le réformateur écossais.
T8445: JAPIKSE, N. - Prins Willem III, de Stadhouder - Koning. 2 dln. (Nederlandsche Historische Bibliotheek, XVII/ XIX).
G1291: JAPPE ALBERTS, W. / HULSHOFF, A.L.(ED.) - Het Frensweger Handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
G1290: JAPPE ALBERTS, W. ET DITSCHE, MAGNUS (ED.) - Fontes historiam Domus Fratrum Embricensis aperientes.
T19081: HUYGENS, CONSTANTIJN --- JARDINE, LISA - The Reputation of Sir Constantijn Huygens: Networker or Virtuoso?
T15519: JARITZ, GERHARD (ED.) - Mensch und Objekt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Leben - Alltag - Kultur. Internationaler Kongress Krems an der Donau 27. bis 30. September 1988.
T15520: JARITZ, GERHARD (ED.) - Materielle Kultur und Religiöse Stiftung im Spätmittelalter. Internationales Round-Table-Gespräch Krems an der Donau 26. September 1988.
T15952: JASPERS, KARL / BULTMANN, RUDOLF - Die Frage der Entmythologisierung.
T159: BARTH, KARL --- JASPERT, BERND (HRSGEB./ED.) - Karl Barth - Rudolf Bultmann. Briefwechsel 1922-1966
T15215: JEDIN, HUBERT (HRSG.) - Handbuch der Kirchengeschichte. Von der Urgemeinde bis die Weltkirche im 20. Jahrhundert. 7 in 10 Vols. Compl.
T6870: JEFFORD, CLAYTON N. - Perspectives on Witness and Translation. Essays in Honor of John E. Steely.
J1222: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - Jan Klomp en zijn makkers.: Een boek voor jongens - 2 delen
T7079: JELLICOE, S. - The Septuagint and Modern Study.
T7475: JELLINEK, ADOLPH - Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur. Nach Handschriften und Druckwerken gesammelt und nebst Einleitungen herausgegeben. 6 Theile/Parts in 2 Bde/Vols.
T13064: BONIFATIUS --- JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed.
T20325: JELSMA, AUKE - Zoek en je zult gevonden worden. Mystiek als verrassing.
K1623: JELSMA, A.J. / BOERSMA, O. (ED.) - Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585.
T19510: JELSMA, AUKE - Zonder een dak boven het hoofd. In het grensgebied tussen Rome en Reformatie.
T6935: JENNER, K.D./ WIEGERS, G.A. (RED.) - Jeruzalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk.
T15698: JENNI, E. / WESTERMANN, C. (HRSG.) - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. 2 Bde.
T2079: JENNI, E. / WESTERMANN, C. (HRSG.) - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. 2 Bde.
T2628: JENNINGS, MARGARET - The Ars Componendi Sermones of Ranulph Higden, o.s.b.
T15815: JENSEN, ANNE - Tekla - De vrouwelijke apostel naast Paulus. Een apocriefe tekst opnieuw ontdekt.
T15716: JENSMA, TH.W. - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
K374: JENSMA, TH.W. - Uw rijk kome. Acta van de Kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1573-1579.
T17798: JEPPESEN, KNUD - Kontrapunkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie.
T19421: JEPPESEN, KNUD / NIELSEN, KIRSTEN / ROSENDAL, BENT (EDS.) - In the Last Days. On Jewish and Christian Apocalyptic and its Period.
D20035: JEPSEN, ALFRED - Die Quellen des Königsbuches.
D20080: JEREMIAS, CHRISTIAN - Die Nachtgesichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichte im Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial.
T7385: JERVELL, J./ MEEKS, WAYNE A. (EDS.) - God's Christ and His People. Studies in Honour of Nils Alstrup Dahl.
T7733: JEWETT, R. (ED.) - Christology and Exegesis: New Approaches. (Semeia 30, 1984)
T19730: LUTHER --- ZEEUW JGZN., P. DE - Luthers redding.
T20196: ZEEUW JGZN., P. DE - De val van het Roofslot.
T19726: ZEEUW JGZN., P. DE - De tuinman van Ferrara. Een verhaal uit het leven van Calvijn.
T19617: ZEEUW JGZN., P. DE - De schoutenknecht van Amsterdam.
T15769: JOBSEN, A. - David. Een messiaans model. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T16603: JOBSEN, A. - Izebel en Achab. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T17849: JOCHEMS, A.A.F. / LAENEN, A.G.F. - Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk.
T8510: JOCZ, JAKÓB - The Jewish People and Jesus Christ. A Study in the Controversy between Church and Synagogue.
J2552: JOHANNES - Roelf Dirksz. Een verhaal uit den tijd van Leiden's beleg en ontzet in 1574.
T12996: JOHANNES, G.J. - Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey. With a Summary in English.
K1322: LAVATER, J.K. --- JOHANNES, ANT. - Johann Kaspar Lavater als pastor [Mit einer Zusammenfassung]
J3143: JOHANNES - Heinrich von Bernstein. Een verhaal uit den tijd van Luther.
T8832: VONDEL, JOOST VAN DEN --- JOHANNESSEN, KARE LANGVIK - Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
T6993: CALVIN --- CALVINI JOHANNIS - Institutionum Christianae Religionis Libri Quatuor.: Editio Postrema, Innumeris mendis, quibus priores omnes hactenus scatuêre, repurgata ac genuino nitori restituta.Cum Indicibus, longe quam ante, auctioribus, accuratioribus.Praemissa est Vita eiusdem Calvini, Authore Theodoro Beza.
T20416: JOHANSSON, NILS - Parakletoi. Vorstellungen von Fursprechern fur die Menschen vor Gott in der Alttestamentlichen Religion, im Spatjudentum und Urchristentum.
T8031: JOHNSON, L.T. - The Literary Function of Possessions in Luke-Acts. Society of Biblical Literature. Dissertation Series; no. 39.
G1702: JOHNSTON, THOMAS S. B. - Codex Hummercensis. (Groningen, UB, Peip12). An Old Frisian Legal Manuscript in Low Saxon Guise.
T7289: JOHNSTON, G. - The Spirit-Paraclete in the Gospel of John.
T6160: JOLING-VAN DER SAR, GERDA J. - The spiritual side of Samuel Richardson. : Mysticism, Behmenism and Millenarianism in an Eighteenth-Century English Novelist.
T17430: JOLLES, J.A. - De Schuttersgilden en Schutterijen van Zeeland. Overzicht van hetgeen nog bestaat.
T15019: THOMAS VAN AQUINO --- JONCKHEERE, ANNA-MARIA - God als vrij-geleide voor goed leven en handelen. Thomas van Aquino's systematische teksten over de predestinatie. With a Summary.
T20279: LLOYD-JONES, D.M. - Liefde zo Wonderbaar. De levensvernieuwende kracht van het Evangelie.
T20543: LLOYD-JONES, D.M. - De Bergrede 1 en 2. Pastoraal uitgelegd. 2 delen in 1 band.
K1215: LLOYD-JONES, D.M. --- MURRAY, IAIN H. - David Martyn Lloyd-Jones. The First Forty Years 1899-1939.
T14442: LLOYD-JONES, D.M. - Prediking en Predikers.
T16479: JONES, GWILYM H. - 1 and 2 Chronicles.
T20517: LLOYD-JONES, D.M. - In God verbonden. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier.
T9412: JONES, ALEXANDER (GEN. ED.) - The Jerusalem Bible. Popular Edition, with Abridged Introductions and Notes. (With the Apocrypha)
G1654: JONG, E. DE / LEEMAN, F.W.G. (RED.) - Klassieke traditie in beeldende kunst en architectuur.
T6163: BERKOUWER, G.C. --- JONG, G.W. DE - De theologie van Dr. G.C. Berkouwer. Een strukturele analyse.
T8209: JONG, H. DE - Deuteronomium: de evangelische wet. 2 dln.: I-XVII en XVIII-XXXIV.
G16884: JONG, D. DE / KOBEL, H. / SALIETH, M. - Nieuwe beschrijving der Walvisvangst en Haringvisschery.: Met veele byzonderheden daar toe betreklyk.4 dln. in 1 band.Met bijlage.
K1460: FORBES, JOHN --- JONG, CH. G. F. DE - John Forbes (ca. 1568-1634) [With a Summary in English]
T8820: JONG, A.C. DE - H. L. Spiegels Hertspiegel I (alles). (Uitgegeven en taalkundig toegelicht).
T14283: JONG, JAMES A. DE - As the Waters Cover the Sea. Millennial Expectations in the Rise of Anglo-American Missions 1640-1810.
G345: JONG, L. DE - Tussentijds. Historische studies.
T9902: JONG, M. DE - Drie zestiende-eeuwse esbatementen: Tielebuijs/ De Blinde die tgelt begroef/ De Luijstervinck.
K376: JONG, MARTIEN J.G. DE - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen.
K377: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse Kerkgeschiedenis.
T14985: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse Kerkgeschiedenis.
K1552: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis.
K615: NIJENHUIS, W. --- JONG, CHR.G.F. DE/ SLUIS, J. VAN (RED.) - Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof. dr. W. Nijenhuis t.g.v. zijn 75ste verjaardag/ Essays on church history dedicated to prof. dr. W. Nijenhuis on the occasion of his 75th birthday.
T7962: JONG, H. DE - Bron en norm. Een bundel bijbelstudies.
T19088: JONG, OTTO J. DE - Beeldenstormen in de Nederlanden.
T16741: TELS-DE JONG, L.L. - Sur quelques divinités Romaines de la naissance et de la prophétie.
T19150: JONG-SLAGMAN, JANNEKE DE - Hofpredikers in de negentiende eeuw. Een carrière bij de koning.
T12093: JONG, IJ.P. DE - De leer der verzoening in de Amerikaansche theologie.
T13174: MINUCIUS FELIX --- JONG, J.J. DE - Apologetiek en Christendom in den Octavius van Minucius Felix. With a Summary in English.
T14483: JONG, H. DE - Maar Jezus zegt…de Bergrede uitgelegd voor de gemeente.
T20538: JONG, A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de bijbel.
T19644: HEIDEGGER, M. --- JONG, A.F. DE - Een wijsbegeerte van het woord. Een godsdienstwijsgerige studie over de taalbeschouwing van Martin Heidegger.
T239: BULTMANN -- JONG, J.M. DE - Kerygma. Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann.
T382: JONG, A.J. DE - Uit het geloof. Liber Amicorum.: Aangeboden aan A.J. De Jong bij zijn 40-jarig ambtsjubileum 11 juli 1983.
T20503: JONG, A. DE - Intermezzo s uit Intermezzo.
T20226: JONG, MAYKE DE - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900)
T874: SCHILDER -- JONG, J. DE - Accommodatio Dei. A theme in K. Schilder's theology of revelation.
T17639: JONGBOOM, FRITS - Het Zaanse bedrog. Deel 4 Tim en Duco - serie.
T17670: JONGBOOM, FRITS - Het valse complot. Deel 3 Tim en Duco-serie.
T19055: JONGE, HENK JAN DE - Strong, coherent reasonings. John Locke's interpretatie van Paulus' brieven. Rede.
T13322: JUNIUS, FRANCISCUS --- JONGE, CHRISTIAAN DE - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602) With an English summary.
T9145: JUNIUS, FRANCISCUS --- JONGE, CHRISTIAAN DE - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602). Onderzoek naar de plaats van het geschrift Le Paisible Chrestien (1593) in zijn theologisch denken. With a Summary in English.
T18029: JONGE, M. DE - Het verhaal van Jezus volgens de bronnen.
J2938: JONGERDEN-DE JONGE, J.C. - De pen met het gouden kroontje.
T2856: PSEUDEPIGRAPHA --- JONGE, M. DE - Studies on the Testaments of the Twelve Patriarchs. Text and Interpretation.
T4127: JONGE, MARINUS DE - Jewish Eschatology, Early Christian Christology and the Testaments of the Twelve Patriarchs. Collected Essays.
T6428: JONGE, H.J. DE / RUYTER, B.W.J. DE (RED.) - Totdat hij komt. Een discussie over de wederkomst van Jezus Christus.
T9468: JONGE, M. DE - De Nieuwtestamenticus als historicus en theoloog. Enige opmerkingen naar aanleiding van de brief van Judas. Inaugurele rede.
K853: JONGELEEN, J. - Hoofdzaken uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden.
T8623: JONGELEEN, J., ET AL. - Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse Zending der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland tot 1959.
K806: FABIUS -- JONGELING, B. - Tusschen twee reformaties. De worsteling van Professor Mr. D.P.D. Fabius om bewaring van het toebetrouwde pand.
G1533: JONGELING, P. - 14 jaar in de Tweede Kamer 1963-1977.
T1068: JONGELING, P. - Terwille van het koninkrijk. Gereformeerd-Nationale beschouwingen ter belichting van staatkundige vragen. Samenvatting van artikelen uit het Gereformeerd Gezinsblad.
K1059: JONGELING, P. /VRIES, J.P. / DOUMA, J. - Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, 1944-1979.
K378: JONGELING, M.C. - Het Zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942/The Missionary Consulate in the Netherlands Indies (with a summary in English).
T6714: QUMRAN --- JONGELING, B. - A Classified Bibliography of the Finds in the Desert of Judah. 1958 - 1969.
T8004: QUMRAN --- JONGELING, B./ LABUSCHAGNE, C.J./ WOUDE, A.S. VAN DER. (EDS.) - Aramaic Texts from Qumran. With Translations and Annotations. Vol. I. Semitic Study Series; No. IV.
T14640: MAERLANT, JACOB VAN --- JONGEN, LUDO - Van Achilles tellen langhe. Onderzoekingen over Maerlants bewerking van Statius' Achilleis in de Historie van Troyen/ Recherches sur l'adaptation de l'Achilléide de Stace par Jacob van Maerlant dans son Historie van Troyen (avec un résumé en français)
T15618: JONGEN, LUDO / SCHOTEL, CEES - Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam. De Middelnederlandse tekst naar de bewaarde bronnen uitgegeven, vertaald en van commentaar voorzien.
T15821: JONGEN, LUDO - Heilig in de Lage Landen. Herschreven levens.
T16240: JONGENEEL, J.A.B. / BUDIMAN, R. / VISSER, J.J. (RED.) - Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse christenen in Nederland. Een geschiedenis in wording. With a Summary.
T1793: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting. The rational belief in Jesus Christ. A study of the philosophy of the Enlightenment. (Summary in English).
J2280: JONGKEES, H. - Stadhouder-Koning Willem de Derde.
T17435: JONKER, G.H. (ED.) - Manouel Bryenniou Harmonika. The Harmonics of Manuel Bryennius. Edited with Translation Notes Introduction and Index of Words by G.H. Jonker.
T13281: JONKER, LOUIS C. - Exclusivity and Variety. Perspectives on Multidimensional Exegesis.
T1792: JONKER, A.J. - De Gereformeerde Kerken en 'arbeiders' [With a Summary in English]
T6038: JONKER, GERDIEN - The Topography of Remembrance.: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia.
T12136: JONKERS, JAN B.G. - De gereformeerden (Serie Wegwijs)
T20419: JOSEPHUS --- JONQUIERE, TESSEL M. - Prayer in Josephus.
K379: JOOSSE, L.J. - 'Scoone dingen sijn swaere dingen'. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw/ An investigation of the motivation and activities of the Dutch in spreading the Reformed Religion overseas in the first half of the seventeenth century (With a Summary in English)
T2914: JOOSSE, L.J. - Reformatie en zending. Bucer en Walaeus: vaders van reformatorische zending.
T17894: JOOSTING, J.G.C. / KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
T9300: JORDAN, WILHELM - Das Apostelgrab, der sakrale Grundstein der Vatikanischen Basilika.
T13746: JOSEPHUS - The Jewish War. Translated by G.A. Williamson. Revised with a new Introduction, Notes and Appendixes, by E. Mary Smallwood
T520: JOSEPHUS, FLAVIUS - Jüdische Altertümer. Übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Dr. Heinrich Clementz. I Band. Buch I - X; Buch XI - XX. 2 Vols. in 1.
T7076: JOSEPHUS, FLAVIUS - De Bello Judaico - Der jüdische Krieg. Zweisprachige Ausgabe der sieben Bücher. 3 Vols. in 4.: Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie mit Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto Bauernfeind.
T8609: JOSEPHUS, FLAVIUS - The Jewish War. Translated by G.A. Williamson. Revised, With a New Introduction, Notes and Appendixes, by E. Mary Smallwood
T2571: ROUËT DE JOURNEL, M.J. - Enchiridion Patristicum. Loci SS. Patrum, Doctorum Scriptorum Ecclesiasticorum.
T8227: JOSEPHUS, FLAVIUS --- JOSÈPHE LE JUIF - La Prise de Jérusalem. Textes traduits du vieux russe et présentés par Pierre Pascal.
T9200: NIETZSCHE, FRIEDRICH --- JÜNGER, FRIEDRICH GEORG - Nietzsche.
D20047: JÜNGLING, HANS-WINFRIED - Richter 19 - Ein Plädoyer für das Königtum.
T387: JUNGMANN S.J., JOSEF ANDREAS - De eredienst van de katholieke kerk tegen de achtergrond van haar geschiedenis verklaard.
T388: JUNGMANN S.J., JOSEF ANDREAS - De liturgieviering. Fundamentele en geschiedkundige vormwetten der liturgie.
T17376: JUNIUS, FRANCISCUS - D. Francisci Junii Opuscula Theologica Selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuyperus.
T9856: LASCO, JOHANNES A --- JÜRGENS, HENNING P. - Johannes a Lasco 1499-1560. Ein Europäer des Reformationszeitalters (Veröffentlichungen der Johannes-a-Lasco Bibliothek, Grosse Kirche Emden; Bd. 2)
T9850: JURRIAANSE, M.W. - The Founding of Leyden University.
T20225: TIDEMAN JZN., B. - Overzicht van de Geschiedenis der Remonstranten.
T4055: T'IEN JU-K'ANG - Peaks of Faith. Protestant Mission in Revolutionary China.
T14958: CALVIN/ CALVIJN, J. --- KAAJAN, H. - Laster en Legende omtrent Calvijn.
T17401: KAAKEBEEN, DANIËL MATTHIJS [1788-1835] - Christelijk dagboek voorafgegaan door Brieven aan Erastus.
K1597: FRANCK, SEBASTIAN --- KACZEROWSKY, KLAUS - Sebastian Franck. Bibliographie.
T16525: KAHANA, HANNA - Esther. Juxtaposition of the Septuagint Translation with the Hebrew Text.
T16828: THOMAS AQUINAS --- KAINZ, HOWARD P. - Active and Passive Potency in Thomistic Angelology.
T8171: CALVIN --- KALBINOS, IOANNOS - Thesmoi Christianikes Threskeias/ Institutio Christianae Religionis. Biblion Proton. (Metaphrasis A. Koulouris). (Greek Text).
T6584: KALFF JR., G. - De sage van den Vliegenden Hollander. Naar behandeling, oorsprong en zin onderzocht.
L1113: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.: Reprint van de uitgave 1884.
T16890: KALMA, J.J. --- - Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624.: Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst van J.J. Kalma.Met een woord vooraf door Prof. Dr. W.F. Dankbaar.
T9580: BOGERMAN, JOHANNES (1576-1637) --- KALMA, J.J. - Johannes Bogerman. Voorzitter der Dordtse synode (1618/19) en Bijbelvertaler. Bibliografie van de geschriften van en over hem.
G1089: KALMA, J.J. - Naamlijst der Friese Hervormde predikanten (1880-1959).
K538: KALMA, J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis.
T13695: KALMA, J.J. (ED.) - Een kerk in opbouw: Classisboek Bolsward-Workum 1600 - 1633. Transcriptie met inleiding, verklarende aantekeningen, registers en literatuurlijst.
T17848: CAPADOSE, A. --- KALMIJN, DAVID - Abraham Capadose. [Avec résumé en français.]
T20481: NIETZSCHE, F. --- KALSBEEK, L. - Van christen tot antichrist. Uit het leven en denken van Friedrich Nietzsche en over zijn invloed op de moraal.
T17903: KALVEEN, C.A. VAN - Utrecht-Rome in diplomatiek en diplomatie 1516-1517. De resignatie van Bisschop Frederik van Baden.
K684: MOLL, W. -- KAMERLING, J. - De kerkhistoricus Willem Moll (1812 - 1879). Fragmenten uit de correspondentie.
T19103: KAMERMANS, JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit.
T16675: KAMMEN, LOUISE VAN (RED.) - De Abele spelen naar het Hulthemse handschrift. Esmoreit, Gloriant, Lanseloet, Vanden winter ende vanden somer.
T4164: KAMP, G.C. VAN DE - Pneuma-christologie: een oud antwoord op een actuele vraag? Een dogma-historisch onderzoek naar de preniceense pneuma-christologie als mogelijke uitweg in de christologische problematiek bij Harnack, Seeberg en Loofs en in de meer recente literatuur. Mit Zusammenfassung.
T8085: KAMPEN, HINKE VAN , E.A. - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen.: Tekstuitgave met inleiding en commentaar.
T12535: KAMPEN, PIETER VAN - De Russisch-Orthodoxe Kerk.
T9454: KAMPEN, KERKERAAD GEREF. KERK (VRIJG.) - Kerkscheuring in Kampen anno Domini 1967. Antwoord van de kerkeraad.
T19179: KAMPEN, PIETER VAN - Tot het uiterste gaan. Mensen en motieven uit de zendingsgeschiedenis.
D20012: KAMPHUIS, J. - Vrienden-dienst. Meer dan een slaaf, - een vriend van de Heer.: Zesendertig preken.Met een inleiding van zijn hand.
T12730: VRIJMAKING (1944) --- KAMPHUIS, J. - Zien in de toekomst. Een 'college-ethiek' van prof. dr. K. Schilder in oorlogstijd en kerkstrijd, Januari 1943. Ter gelegenheid van de 35-jarige herdenking van de Vrijmaking in 1944, met historisch commentaar.
T10024: KAMPHUIS, G. - Aardsch seizoen
K1591: KAMPHUIS, J. - Een fragment uit de strijd van dominocratie contra Dominocratie. Enkele opmerkingen over de kerkrechtelijke structuur van De Remonstrantse Broederschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op donderdag 9 april 1959.
K386: KAMPHUIS, J. - Isaäc da Costa en de Afscheiding van 1834.: Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland op 6 december 1974.
D20029: KAMPHUIS, J. - Om recht en waarheid. Een protest tegen het 'verbeeld verhaal' in het geschrift Kerkscheuring in Kampen Anno Domini 1967.
K385: KAMPHUIS, J. - Signalen uit de kerkgeschiedenis. Over de toekomst en de canon.
T14604: KAMPHUIS, J. - Tolken van hun tijd. Essays over Gerrit Achterberg, H. Marsman, Simon Vestdijk, J.H. Leopold.
T11017: KAMPHUIS, J./ VRIES, J.P. DE/ VERBRUGH, A.J., ONDER RED. VAN T.J. KERPEL - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.: Opgedragen aan de heer P. Jongeling bij zijn afscheid als hoofdredakteur van het Nederlands Dagblad, Amersfoort, 1 april 1974.
D20032: KAMPHUIS, J. - 1. Juda s hallel. Gods lof in de gemeente; 2. Het hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God; 3. Een eeuwig hallel. De lof van God in het eeuwige leven. 3 dln.
T4648: KAMPHUIS, J. - Een eeuwig Verbond. I. Om het recht van het Verbond. De strijd over het Verbond in de Gereformeerde Kerken in Nederland rondom de Vrijmaking van 1944; II. Leven in het Verbond.
T19040: KAMPHUIS, J. - In de voetsporen van de hugenoten.
T17458: KAMPHUIS, J. - Een uitgemaakte zaak. Een keuze uit de artikelen van Prof. J. Kamphuis aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar door het Studentencorps Fides Quadrat Intellectum
T12740: KAMPHUIS, J. - Verantwoording van een keus Anno Domini 1967.
K387: KAMPHUIS, J. - De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus. Rede.
T1796: KAMPHUIS, J. - Eb en vloed. Overzicht van de geschiedenis van de nederlandse gereformeerde theologie in de 19e en 20e eeuw.
T1798: KAMPHUIS, J. - Verkenningen. I. Kerk en uitverkiezing; II. Kerk en kerkgeschiedenis; III. Kerk en kerkrecht. 3 dln.
T2986: HEYNS, J.A. --- KAMPHUIS, J. - Aantekeningen bij J.A. Heyns' Dogmatiek.
T394: KAMPHUIS, J. - Altijd met goed accoord. Opstellen uit de jaren 1959-1969.
T396: KAMPHUIS, J. - Onderweg aangesproken.: Beschouwingen over kerk, confessie en cultuur.
T4702: KAMPHUIS, J. - Uitzicht uit het dode dal. (Schriftoverdenkingen)
T620: KAMPHUIS, J. - Katholieke vastheid. Enkele opmerkingen met betrekking tot de leer der onveranderlijkheid Gods.
T4783: KAMPHUIS, J. - Begrensde ruimte. Een keuze uit artikelen en lezingen t.g.v. zijn 75e verjaardag.: Onder redactie van H.J. Boiten en J.J.C.Dee.
T17673: KAMPHUIS, J. - Juda's hallel. Gods lof in de gemeente. / Het hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God. 2 dln.
T15689: KAMSTEEG, A. - Een breuk te ver. De Open Brief tussen Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden.
J2571: KANDER, KEES - De Leidse weesjongen.: Een verhaal van Leidens beleg en ontzet.
J3413: KANIS-DE WEERD, GREETJE - Van a tot z.
T4523: KANT, IMMANUEL - Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Erster Teil/ Zweiter Teil. 2 vols.
T4505: KANT, IMMANUEL - Kritik der reinen Vernunft. Band 1 und 2. 2 vols. [Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 55]
T19743: KANT, IMMANUEL - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone. Inleiding en aantekeningen van Jaques de Visscher. Vertaling van Jean-Pierre Rondas en Jaques de Visscher.
T16703: KANT, IMMANUEL - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
T6626: KANT, IMMANUEL - Kritik der reinen Vernunft.
T6627: KANT, IMMANUEL - Critique of Pure Reason.: Introduction by A.D. Lindsay.Translated by J.M.D. Meiklejohn
T17152: KANT, IMMANUEL - Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Raymund Schmidt mit ausführlichem Sachregister von Theodor Valentiner.
T14111: KAPR, ALBERT - Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und Leistung.
T14899: KAPTEIN, HERMAN - De Beeldenstorm.
T17229: KARLSTADT, ANDREAS BODENSTEIN VON (1486-1541) --- BARGE, HERMANN - Andreas Bodenstein von Karlstadt. Vol I: Karlstadt und die Anfänge der Reformation; Vol. II: Karlstadt als Vorkämpfer des laienchristlichen Puritanismus. 2 Vols.
T12406: KARLSTADT, ANDREAS BODENSTEIN VON (1486-1541) --- BARGE, HERMANN - Andreas Bodenstein von Karlstadt. Vol I: Karlstadt und die Anfänge der Reformation; Vol. II: Karlstadt als Vorkämpfer des laienchristlichen Puritanismus. 2 Vols.
T12407: KARLSTADT, ANDREAS BODENSTEIN VON (1486-1541) --- FREYS, E./ BARGE, H. - Verzeichnis der gedruckten Schriften des Andreas Bodenstein von Karlstadt.
T8990: KARP, ABRAHAM J. - From the Ends of the Earth. Judaic Treasures of the Library of Congress.
K651: KARPOV, BORIS / ULIANOVA, IRINA (EDS.) - Unter dem gnadenreichen Schutz. Dem Millennium der Russisch-Orthodoxen Kirche gewidmet.
T4763: KÄSEMANN, ERNST - An die Römer. Handbuch zum Neuen Testament; Band 8a.
T17911: KASSE, BRAM - Sluipjacht.
T17069: KASSIES, W. - Aristophanes' traditionalisme. Avec Sommaire.
T16505: KASSIS, RIAD AZIZ - The Book of Proverbs and Arabic Proverbial Works.
K882: KUYPER -- KASTEEL, P. - Abraham Kuyper.
T522: KASTEIN, JOSEF - Een geschiedenis der Joden.: Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door Dr. J.L. Snethlage
T16145: CICERO --- KASTEN, H. (ED./TRSL.) - Staatsreden. Erster Teil. Über den Oberbefehl des Cn. Pompeius, Über das Ackergesetz, Gegen L. Catilina; Zweiter Teil. Dankrede vor dem Senat, Dankrede vor dem Volke, Rede für sein Haus, Über die konsularischen Provinzen, Über die Gutachten der Haruspices, Gegen Piso; Dritter Teil. Die Philippischen Reden. Lateinisch und Deutsch von Helmut Kasten. 3 Vols.
T13517: KATE, J.J.L. TEN - Bladeren en Bloemen. Poëzy.
T16005: KATE, J.J.L. TEN - Bij brood en beker. Stemmen des Avondmaals.
T17148: KATE, J.J.L. / KOETSVELD, C.E. VAN / SEPP, C. E.A. - De Christelijke Huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een godsdienstig leven. 1867 en 1868. 2 dln.
T20266: KATTENBERG, R. - Onder een open hemel. Zeven preken over Stefanus.
T3005: KATWIJK, D.J. VAN - De prophetie van Habakkuk.
T8864: KATZNELSON, JITZCHAK - Lied van het vermoorde joodse volk./ Dos lid foenem oisgehargetn jidisjn folk. Vertaald door Willy Brill. Text: Jiddisch/Nederlands.
T13038: KAULFUSS-DIESCH, KARL (ED./ HRSGEB.) - Das Buch der Reformation. Geschrieben von Mitlebenden.
T4227: KAUTZSCH, E. (HRSG.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. I. Die Apokryphen des Alten Testaments, II. Die Pseudepigraphen des Alten Testaments. 2 Vols. in 1.
T6717: GESENIUS W./ KAUTZSCH, E. - Hebrew Grammar. Edited and Enlarged by E. Kautzsch. Second English Edition by A.E. Cowley.
T7790: KAUTZSCH, E. (HRSGEB.) - Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, in Verbindung mit Fachgenossen übersetzt und herausgegeben. 2 Bde/ 2 Vols. Bd. I: Die Apokryphen des Alten Testaments; Bd. II: die Pseudepigraphen des Alten Testaments.
T13134: HOFFMAN, M. --- KAWERAU, PETER - Melchior Hoffman als religiöser Denker.
K852: JONAS, JUSTUS --- KAWERAU, GUSTAV - Der Briefwechsel des Justus Jonas. 2 Tle. in 1 Bd.
K391: KAWERAU, PETER - Das Christentum des Ostens.
T15028: KAWERAU, PETER - Geschichte der Alten Kirche. Lehrbuch der Kirchengeschichte.
D20041: KAYATZ, CHRISTA - Studien zu Proverbien 1-9. Eine form- und motivgeschichtliche Untersuchung unter Einbeziehung ägyptischen Vergleichsmaterials.
T7632: KECK, LEANDER E. - Who is Jesus? History in Perfect Tense.
T8186: KECK, LEANDER E. - Paul and his Letters. Second Edition. Revised and Enlarged. (Proclamation Commentaries)
T8614: KEDOURIE, ELIE (ED.) - The Jewish World. Revelation, Prophecy and History.
T15404: BÈZE, THEODORE DE --- LEDEGANG-KEEGSTRA, J.L.R. - Théodore de Bèze. Le Passavant. Édition critique, introduction, traduction, commentaire.
T9866: KEENEY, WILLIAM ECHARD - The Development of Dutch Anabaptist Thought and Practice from 1539-1564.
T18054: KEIJZER, W.A. - Huilende wolven.
T20352: KEIL, C.F./ DELITZSCH, F. - Commentary on the Old Testament. In Ten Volumes. Complete.
T12104: KEIL, C.F./ DELITZSCH, F. - Commentary on the Old Testament. In Ten Volumes. Complete.
K724: AFSCHEIDING --- KEIZER, G. - De Afscheiding van 1834. Haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven.
T20245: KEIZER, A. - De grote toekomst van Israel, de Kerk en de Volken. Waarom de dogmatiek moest vastlopen.
T523: KELBER, WILHELM - Het logosbegrip in de joodse wijsheid.
T17757: HADEWIJCH --- KELEN, JACQUELINE - Hadewijch d'Anvers ou la voie glorieuse.
T17341: KELLEN JR., DAVID VAN DER / GOUW, J. TER - De Oude Tijd. Geschiedenis - Maatschappelijk en huiselijk leven - Monumenten - Volkseigenaardigheden - Overleveringen - Kunst - Nijverheid - Gebruiken - Kleeding - Volksverhalen - Spreekwoorden - Liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland 1869 - 1873. 5 dln.
T19479: KELLER, TIM - In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici.
J1442: KELLER, IDA - Het klaverblad van vier.
J3028: KELLER, IDA - Het rijkste loon.
T8735: KELLER, IDA - De Paradijsbloem.
T7997: KELLERMANN, ULRICH - Auferstanden in den Himmel. 2 Makkabäer 7 und die Auferstehung der Märtyrer. (Stuttgarter Bibelstudien; 95).
T7132: HAMERTON - KELLY, R.G. - Pre-Existence, Wisdom and the Son of Man. A Study of the Idea of Pre-Existence in the New Testament.
T15046: KEMP, JOHANNES VANDER (PREDIKANT VAN DIRXLANT) - De christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus,: Waer in de Hervormde Geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste Dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de Euangelische Godtzaligheit aengedrongen.
T12842: KEMPE, MARGERY (C. 1373-1438) --- COLLIS, LOUISE - The Apprentice Saint.
T13762: BERNET-KEMPERS, K.PH. - Jacobus Clemens non Papa und seine Motetten. Mit einem Notenanhang.
T1565: BARTH, K. -- KEMPFF, DION. - Die skeppingsleer van Karl Barth
G376: THOMAS Á KEMPIS - It Neifolgjen fen Christus.: Fryske oersetting fen A.H. de Vries.
T20000: THOMAS À KEMPIS - Verborgen manna. Devote teksten voor een geestelijk en innerlijk leven.
T14945: THOMAS A KEMPIS - The Chronicle of the Canons Regular of Mount St. Agnes. Translated by J.P. Arthur.
T14791: KENDALL, R.T. - Jonah. Sermons preached at Westminster Chapel, London.
T20381: KENNEDY, JAMES - Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken.
T20103: KENNEDY, JOHN - De Heiland.
T20086: KENNEDY, HUGH - Crusader Castles.
T15991: KENYON, FREDERIC G. - The Text of the Greek Bible. A Students Handbook.
T12485: OUD-KATHOLIEKE KERK --- - Verhandelingen en Besluiten van de Kerkvergaaderinge der Rooms Katolijke Klerezije van het Uittregtse, en onderhoorige Bisdommen, in de Kapelle der Parochie Kerke van de Heilige Gertrudis te Uittregt in Herfstmaand, des jaars 1763. gehouden. Uit het Latijn vertaald door K.F.D.R., Pr.
T15456: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
T6554: KERSTEN, G.H. - Redes, uitgesproken op de Jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij te Utrecht. Het land wankelt (1930); Gebroken bakken (1933); Vier hoornen (1937).
T16095: KERSTEN, G.H. - De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties.
T5052: KERSTEN, G.H. - De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties.
T8040: KERTELGE, KARL (HRSGEB.) - Der Prozess gegen Jesus. Historische Rückfrage und theologische Deutung. Quaestiones Disputatae; 112.
K395: KESSEL, P.J. VAN - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie.
T16442: KETTERMANN, GÜNTER - Atlas zur Geschichte des Islam. Mit einer Einleitung von Adel Theodor Khoury.
T8420: KEULARTZ, JOZEF - Van bestraffing naar behandeling. Een inleiding in de sociologie van de hulpverlening.
T19467: KEULEN, P.S.F. / PEURSEN, W.TH. (EDS.) - Corpus Linguistics and Textual History. A Computer-Assisted Interdisciplinary Approach to the Peshitta.
T2257: BERKOUWER --- KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie - G.C. Berkouwer - Bibliography.
T13416: SENECA, L. ANNAEUS --- KEULEN, ATZE J. (ED.) - Troades. Introduction, Text, Commentary and Dutch Translation.
T4739: KEULEN, PERCY S.F. VAN - Manasseh through the Eyes of the Deuteronomists. The Manasseh Account (2 Kings 21:1-18) and the Final Chapters of the Deuteronomistic History.
T7808: KEULEN, P.S.F. VAN - Manasseh through the eyes of the Deuteronomists. The Manasseh account (2 Kings 21: 1-18) and the final chapters of the Deuteronomistic History.
J1444: KEUNING, J. - De Zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der Hervorming in ons land.
K983: PLANCIUS --- KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en Geograaf 1552-1622.
T19745: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg 1524-1525.
T16892: KEUNING, JELLE P. - Mooi onder-dak. Vermaningen voor doopsgezinden.
J2468: KEYZER, A.C.DE - Vrolijke vriendinnen.
T17438: KHALIL, ELHAM - De Koptische Kerk. Vraag en antwoord.
T19466: GORDON, ROBERT --- KHAN, GEOFFREY / LIPTON, DIANA (EDS.) - Studies on the Text and Versions of the Hebrew Bible in Honour of Robert Gordon.
T15575: KHOURY, PAUL - Paul d'Antioche, évêque Melkite de Sidon (XIIe s.) Introduction, édition critique, traduction. [With the Arab Text]
T4306: KIDNER, DEREK - De boodschap van Hosea. Liefde voor liefdelozen.
T13429: KIEFT, CO VAN DE - Étude sur le chartrier et la seigneurie du prieuré de la Chapelle-Aude (XIe-XIIIe siècle)
T15199: KIERKEGAARD, SÖREN - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen. Deel I en II. Naar den zevenden druk uit het Deensch vertaald door J.L. Maris-Fransen van de Putte. Woord vooraf van Prof. Is. van Dijk.
T19288: KIERKEGAARD, SOREN - Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855. Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door drs. W.R. Scholtens.
T14776: KIERKEGAARD, SOREN - Gebeden. Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door W.R. Scholtens.
T7025: KIERKEGAARD, SÖREN - Jezus de dwarsligger. Dagboeknotities.: Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door drs. W.R. Scholtens.
T12106: KIERKEGAARD, SÖREN - Dagboeknotities. Een keuze, samengesteld, vertaald en van biografische inleidingen voorzien door W.R. Scholtens, met een woord vooraf van B. Delfgaauw
T16282: KIESSLING, A. / WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. VON (HRSG.) - Philologische Untersuchungen; 7. Heft: Homerische Untersuchungen.
J1451: KIEVIET, C.JOH. - Uit het leven van Dik Trom.
J1455: KIEVIET, C.JOH. - Jongens van Oudt-Holland
T19104: KIEVIET, C. JOH. - Avonturen met oom Theo en Aboe Do.
T4855: KIEVIT, I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
T20222: KIEVIT, L. - Vertrouwen en verwachten. 52 meditaties volgens het kerkelijk jaar.
T9276: KIHN, HEINRICH - Patrologie. Band I: Von den Zeiten der Apostel bis zum Toleranzedikt von Mailand (313). Band II: Vom Toleranzedikt von Mailand (313) bis zum Ende der patristischen Zeit (754). 2 Bde/ 2 Vols.
T2865: KIJFTENBELT, F. - Studeren en mediteren. Honderd schetsen uit de Heilige Schrift.
T1832: KIJNE, J.J. / VISSER, F. - De nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.: Met een inleiding van Prof. Dr. F.W. Grosheide.
T17078: KILEY, MARK - Colossians as Pseudepigraphy.
T12678: KILPATRICK, G.D. - The Eucharist in Bible and Liturgy. The Moorhouse Lectures 1975.
T7353: KIM, SEYOON - The 'Son of Man' as the Son of God.
T15597: BOENDALE, JAN VAN --- KINABLE, DIRK - Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de Lekenspiegel. With a summary.
D20060: KINET, DIRK - Ugarit. - Geschichte und Kultur einer Stadt in der Umwelt des Alten Testamentes.
T14232: VONDEL, J. VAN DEN --- KING, P.K. - Complete word-indexes to J. van den Vondel's 'Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst' and 'Lucifer' with ranking lists of frequencies, reverse indexes and rhyming indexes.
J1448: KINGMANS, H. - 'n Vrolijk vijftal.
J1449: KINGMANS, HUGO - David Gwijn.
J5048: KINGMANS, H. - Het volwrochte werck.
J3582: KINGMANS, H. - Als een veldhoen op de bergen.
J7004: KINGMANS, H. - De Musketier van den Prins.
T7244: KINGSBURY, J.D. - Matthew: Structure, Christology, Kingdom. Second Edition, with a new preface.
T19488: KIRCHNER, JOACHIM (HRSG.) - Lexikon des Buchwesens. 4 Vols.
T4365: KIRK, ALAN - The Composition of the Sayings Source. Genre, Synchrony and Wisdom Redaction in Q.
T4557: KIRK, G.S. / RAVEN, J.E. - The Presocratic Philosophers. A critical history with a selection of texts.
T17194: KIRN, OTTO - Grundriss der Evangelischen Dogmatik.
T20080: KIRSCH, JONATHAN - God Against the Gods. The History of the War Between Monotheism and Polytheism.
K1622: KIST, N.C. / ROIJAARDS, H.J. - Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland. 8 dln. (1 t/m 9, dl. 2 ontbreekt)
T17240: KITTEL, RUD. - Geschichte des Volkes Israel. 1. Palästina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas; 2. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit bis zum babylonischen Exil; 3. Die Zeit der Wegführung nach Babel und die Aufrichtung der Neuen Gemeinde. 3 Vols.
T13156: KITTEL, GERHARD - Die Religionsgeschichte und das Urchristentum.
T2243: KITTEL, G. (HRSG.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 11 Bde vollständig/ 11 Vols. Complete.
T9119: KITTEL, GERHARD (HRSGEB./ ED.) - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 10 vols in 11. Halfcalf.
T12619: CAPITO, W. --- KITTELSON, JAMES M. - Wolfgang Capito. From Humanist to Reformer.
T2737: AGRICOLA, JOHANN --- KJELDGAARD-PEDERSEN, STEFFEN - Gesetz, Evangelium und Busse. Theologiegeschichtliche Studien zum Verhältnis zwischen dem jungen Johann Agricola (Eisleben) und Martin Luther.
T15366: CAESARIUS VAN ARLES -- KLAASSEN, A.D. - Tien preken van Caesarius van Arles ( 470-542). Vertaald en toegelicht. Een onderzoek naar de invloed van Augustinus in de prediking van Caesarius van Arles. Avec un résumé français.
T13371: DAM, R.J. (1896-1945) --- KLAMER, J. (SAMENST.) - Leven en werk van Dr. R.J. Dam, geboren 18 november 1896, gefusilleerd 10 april 1945.
T17767: KLAPWIJK, JASPER - Gelukkig gereformeerd!
T17730: KLAPWIJK, VROUWKE - Ieder is anders.
J2812: KLAPWIJK, VROUWKE - Juda, de buurjongen van Maria.
T13931: KLAPWIJK, CORNELIS - Sociaal masochisme en christelijk ethos. Een confrontatie met Th. Reiks interpretatie van het christendom. With a Summary.
T15655: KLAPWIJK, JACOB - Kijken naar kopstukken. ['Dit boek is een album met portretten van denkers. De denkers zijn gegroepeerd in vijf categorieën: hervormers, critici van de religie, maatschappijvernieuwers, godsdienstwijsgeren, en reformatorische filosofen.']
T16000: KLAPWIJK, JACOB - Oriëntatie in de nieuwe filosofie.
T16042: KLAPWIJK, JACOB - Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Onder redactie van René van Woudenberg en Sander Griffioen.
T9250: KLAPWIJK, JACOB - Dialektiek der verlichting. Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule.
T13247: KLASSEN, WILLIAM - Judas. Betrayer or Friend of Jesus?
J7070: KLASSEN, LENA - Caros Lächeln.
L1214: KLATTER, J. (ED.) - Amoreuse liedekens. Fotografische herdruk ingeleid en toegelicht door drs. J. Klatter.
T6404: KLAUTKE, JÜRGEN-BURKHARD - Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit? 2 Vols.: Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum 18. Jahrhundert).
T15550: KLEIJWEGT, MARC - Ancient Youth. The ambiguity of youth and the absence of adolescense in Greco-Roman society.
T13901: KLEIN, J.W.E./ HABERMEHL, N.D.B. (SAMENST.) - Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995. Voorafgegaan door portretten van Goudse historici. Samengesteld door P.H.A.M. Abels, K.Goudriaan en N.D.B. Habermehl.
T6984: KLEIN, R. (HRSGEB.) - Das frühe Christentum im römischen Staat.
T6829: KANT, IMMANUEL --- KLEINGELD, P. - Geschichtsphilosophie bei Kant. Rekonstruktion und Analyse.
1161: KLEINJAN, HARRY / STOL, ED - Het volmaeckste maecksel. De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst.
T7628: KLEINKNECHT, KARL THEODOR - Der leidende Gerechtfertigte. Die alttestamentlich-jüdische Tradition vom 'leidenden Gerechten' und ihre Rezeption bei Paulus
T12523: KLEPPE, J.M. - Opzoekende liefde. 52 meditaties.
T16239: KLEPPER, JOCHEN - Kyrie. Geistliche Lieder.
T20396: KLERK, WILLEM DE - F.W. de Klerk. Die man en sy tyd.
T17758: KLERK, A.P. / WEL, A.W. VAN DER / E.A. - Water over Walcheren. Natuur, landschap en zeewering voor, tijdens en na de inundatie van 1944.
T402: KLERK, B.J.DE - Die Heilige Gees en die verhouding skriflesing, prediking en gebed in die erediens.
T403: KLERK, B.J. DE - Vorme en karakter van die biblisisme.
T16131: SPINOZA --- KLEVER, WIM N.A. / MOREAU, PIERRE-FRANÇOIS / WALTHER, MANFRED / YOVEL, YIRMIYAHU (ED.) - Studia Spinozana. 1. Spinoza's Philosophy of Society; 2. Spinoza's Epistemology; 3. Spinoza and Hobbes; 4. Spinoza's early writings; 5. Spinoza and Literature. 5 Vols.
T19116: SPINOZA --- KLEVER, WIM - Een nieuwe Spinoza in veertig facetten.
T19269: KLEVERING, L. --- - Willem I Graaf van Holland 1203-1222 en de Hollandse hoogheemraadschappen. Een onderzoek, in opdracht van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland gepubliceerd door S.J. Fockema Andreae, secretaris van Rijnland, ter toelichting van het gedenkteken van Graaf Willem I, vervaardigd door L.O. Wenckebach en geplaatst aan het boezemgemaal van Rijnland te Katwijk aan Zee, in 1954.
T19339: KLIJN, A.F.J. (RED.) - Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament.
T7556: KLIJN, A.F.J. - A Survey of the Researches into the Western Text of the Gospels and Acts.
T19703: KLIJN, A.F.L. - Jezus in de apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus.
T12087: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
T13603: KLIJN, M. DE - De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630.
T14401: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De brief van Jakobus. De prediking van het Nieuwe Testament.
T6082: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De pastorale brieven ( 1 en 2 Timoteüs en Titus) en de brief van Paulus aan Filemon.
T4100: PNT --- KLIJN, A.F.J. - De brief van Paulus aan de Filippenzen. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T16220: KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839 - mei 1841.
T17352: KLIMMER, RUDOLF - Die Homosexualität als biologisch-soziologische Zeitfrage.
T7459: KLINE, LESLIE L. - The Sayings of Jesus in the Pseudo-Clementine Homilies.
T2245: CAESARIUS VAN ARLES --- KLINGSHIRN, WILLIAM E. - Caesarius of Arles. The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul.
T16504: KLINK, J.L. - Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de Oud-Christelijke Letterkunde.
T15782: KLINKEN, L. VAN - Wij rentmeesters. [...De auteur stelt aan de hand van de praktijk vast, dat op economisch gebied een chaos is ontstaan in Nederland. ]
T19584: KLINKOTT, H. / KUBISCH, S. / MÜLLER-WOLLERMANN, R. (HRSG.) - Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute. Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit.
G390: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek.
G391: KLOK, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen.
T14424: KLOOSTER, FRED H. - The Incomprehensibility of God in the Orthodox Presbyterian Conflict.
D20136: KLOSTERMANN, FERDINAND/ ZERFASS, ROLF (ED./HRSG.) - Praktische Theologie heute.: Unter Mitarbeit von Ludwig Bertsch, Norbert Greinacher, Alois Müller und Yorick Spiegel.
T9731: KLOSTERMANN, ERICH/ HARNACK, ADOLF (EDS./HRSGEB.) - Apocrypha. I. Reste des Petrusevangeliums, der Petrusapokalypse und des Kerygma Petri; II. Evangelien; III. Agrapha, Slavische Josephusstücke, Oxyrhynchos-Fragment 1911; IV. Die apokryphen Briefe des Paulus an die Laodicener und Korinther. 4 Vols. (Kleine Texte für Vorlesungen u. Übungen/ Hans Lietzmann Hrsgeb., 3,8,11,12)
T12124: KLOUWEN, WOUTER - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel. Met Samenvatting in het Nederlands.
T13839: KLUG, EUGENE F.A. - From Luther to Chemnitz. On Scripture and the Word.
T13053: KLUGE, FRIEDRICH - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
T16415: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal.
K397: KLUIT, M. ELISABETH - Het Réveil in Nederland 1817-1854. Met een Ter inleiding van Dr. N. Japikse.
G614: WILLEM VAN ORANJE --- KLUIVER, J.H. (UITG.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau 1578-1584.
T15581: KLUNDER, NOLANDA - Lucidarius. De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie. Mit Zusammenfassung. With a summary.
T18068: KNAP, J.J. - Het eenzaam bidden. Vier brieven. Met een voorrede van J.J. Knap Czn.
K1512: KNAPPERT, L. - Geschiedenis der Hervormde Kerk onder de Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden. 2 dln.: I. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw; II. Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw.
T15349: KNAPPERT, JAN - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poëzie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritisch commentaar en aantekeningen.
T407: KNAPPERT, L. - Bibliografische inleiding tot de theologie - een beredeneerde boekenlijst samensgesteld t.d.v. predikanten, theologische studenten, openbare leeszalen en bibliotheken.
T408: KNAUER, PETER/ MENNEKES, FRIEDHELM - Katholische Theologie.
T17071: KNAUF, ERNST AXEL - Josua.
T20126: KNECHT, R.J. - The French Wars of Religion 1559 - 1598.
T15444: PIERRE JURIEU --- KNETSCH, F.R.J. - Pierre Jurieu. Theoloog en politikus der refuge. Avec un résumé.
T19567: KNEVEL, ANDRIES - Allemaal gereformeerden. In gesprek met tien gereformeerde voormannen.
T12572: KNEVEL, A.G./ PAUL, M.J. / BROEKHUIS, J. (RED.) - Verkenningen in Genesis. Bijbel en exegese 1.
T7486: KNIBB, MICHAEL A. - Translating the Bible. The Ethiopic Version of the Old Testament. The Schweich Lectures of the British Academy 1995.: Added: Article by Michael A. Knibb: The Ethiopic Translation of the Psalms, 16 pp.
T7603: QUMRAN --- KNIBB, MICHAEL A. - The Qumran Community
T15523: KNIBBELER, ELISABETH J.B. - Saving the City. Ambiguities in Ancient Greek Crisis Management. Met een samenvatting.
T6651: NOORDMANS, O. --- KNIJFF, H.W. DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband.
J2349: KNIJFF, J. DE - Dossier Aelbrecht.
T12002: NOORDMANS, O. --- KNIJFF, HENRI WIJNANDUS DE - Geest en gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband. Mit Zusammenfassung
T6800: KNIJFF, H.W. DE - Sleutel en slot. Beknopte geschiedenis van de bijbelse hermeneutiek.
T8786: DAUVEN-VAN KNIPPENBERG, C.M.H.H. - ...einer von den Soldaten öffnete seine Seite... Eine Untersuchung der Longinuslegende im deutschsprachigen geistlichen Spiel des Mittelalters.
K629: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
T15429: KNIPSCHILD, H.H. - Ferdinand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China. Een nieuwe kijk op de missiemethode van de Scheutisten in het noorden van China, en de reactie daarop van de Chinezen.
G1303: KNOOP, H. - Een theater in Dachau.
T621: KNOOP, H. - Een theater in Dachau.
T7757: KNOPF, RUDOLF - Die Lehre der zwölf Apostel. Die zwei Clemensbriefe.
T8083: KNOX, JOHN - The Humanity and Divinity of Christ. A Study of Pattern in Christology.
T17018: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
K869: KNUTTEL, J.A.N. - Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming.
K519: KNUTTEL, W.P.C. - Nederlandsche Bibliographie van kerkgeschiedenis.
T16985: BEKKER, B. -- KNUTTEL, W.P.C. - Balthasar Bekker de bestrijder van het bijgeloof.
T7239: KÖBBEN, ANDRÉ / DOBBELAERE, KAREL / HART, JOEP DE / GELDER, LAMBERT VAN (RED.) - Homo Prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
T19074: KUYPER, A. --- KOCH, JEROEN - Abraham Kuyper. Een biografie.
T13478: KOCH, E.F.M. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600/ Der Klostereintritt: ein haushaltspolitisches Schlusslicht? Adelige Frauen zwischen Ehe und Konvent im Maas-Rhein-Gebiet, 1200-1600. Zusammenfassung.
T13178: KOCH, HUGO (HRSGB./ ED.) - Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche.
T7372: KOCH, K./ SCHMIDT, J.M. (HRSGEB.) - Apokalyptik.
T2785: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Selbstbewusstseins. Das Zeitalter der Reformation. Vorwort von Hans Barth.
T413: KOEHLER, WALTHER - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Selbstbewusstseins.
T17406: KOEKEBAKKER, JACOB - De vier Evangeliën naast elkaar.
T16686: KOEKKOEK, H.G. - Met plagen geslagen. Mozes en Farao.
T19002: KOELMAN, JACOBUS - De natuur en gronden van het geloof, opgesteld in de vorm van een brief, tot vaststelling van de staat van degenen, die Christus in geloof omhelzen. Herschreven door drs. W. van Vlastuin.
T19716: KOELMAN, JACOBUS - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden. Herschreven door C. Bregman.
T17448: KOENEN, H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen Handels. / De vroegere en latere Nederlandsche Handelspolitiek. Vier voorlezingen. 2 titels in 1 band.
D20072: KOET, B.J. - Five Studies on Interpretation of Scripture in Luke-Acts.
J3283: KOETSIER-SCHOKKER, JANNIE - Mag Annet blijven?
T13912: KOETSIER, CAREL HENDRIK - Zending als dienst aan de samenleving. Over de houding van zending en kerk ten opzichte van sociaal-economische vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op Midden-Java. Ringkasan/ Summary.
A524: KOETSVELD, C.E.VAN - Vertellingen. (De Kaartlegster, enz.) Godsdienstige en zedelijke novellen. Tweede verzameling.
T16753: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen Dorpsleeraar. Met een voorwoord van E. Laurillard.
T15899: AUGUSTINUS --- KOETSVELD, CHRISTINE - O Schoonheid, zo oud en zo nieuw. Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt, met de kerkvader Augustinus als gids.
T8914: QUMRAN --- KOFFMAHN, ELISABETH - Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda. Recht und Praxis der jüdischen Papyri des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. samt Übertragung der Texte und deutscher Übersetzung. Mit 11 Faksimile-Tafeln und 3 Kartenskizzen.
T16584: KOHLBRÜGGE, HERMAN FR. - Das Wort ward Fleisch. Betrachtung über das erste Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Getreuer Abdruck des Originals von 1844. Mit Beigabe der Vorrede und Anmerkungen der zweiten holländischen Ausgabe von 1860 [J.J. Gobius du Sart] Nebst einem Anhang: Die Grundzüge der Lehre von der Person des Erlösers, nach den kirchlichen Bekenntnissen. Von einem Freundeskreis herausgegeben.
T19438: KOHLBRUGGE, H.F. - Het boek Ruth. Schriftverklaringen.
T19634: KOHLBRUGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus.
T19099: KOHLBRUGGE, H.F. - Het zevende hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. Voorts: Zijne leerrede over Romeienen 7:14 met toelichting. Opnieuw uit het hoogduitsch vertaald.
T20547: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van Dr. H.F. Kohlbrugge. Uit het Duits vertaald door Ds. D. van Heyst.
T10081: KOHLBRÜGGE, HERM. FRIEDR. - Passions-Predigten
T13035: KOHLBRÜGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus. Naar het Hoogduitsch.
T13391: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen I.
T13392: KOHLBRÜGGE, H.F. - Schriftverklaringen XVII.
T14932: KOHLBRUGGE, H.F. - Een commentaar op Psalm 45. Commentarium in Psalmum quadragesimum quintum. [Tekst in Latijn en Nederlands]. Vertaling uit het Latijn door C. van Ginkel.
T17535: KOHLBRUGGE, H.F. - De gouden scepter toegereikt. Bijbels dagboek. : Vertaald door ds. H. Stolk.
T16096: KOHLBRÜGGE, H.F. - De eenvoudige heidelberger. Catechismuspreken.
T421: KOHLBRUGGE, H.F. - Van oorlog en vrede. Tien preken in de jaren 1859 en 1870/71 gehouden.
T428: KOHLBRUGGE, H.F. - De Heer, Philippus en Nathanaël. Prediking over Johannes 1:44-52, op 2 maart 1862 in de Theodori-kerk te Bazel.
T432: KOHLBRUGGE, H.F. - Vijf en twintig leerredenen gehouden in de jaren 1846-1851
T4322: KOHLBRUGGE, H.F. - Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelbergschen Catechismus.
T6504: KOHLBRUGGE, H.F. - Beproeft uzelven! Twee geschriften.: I. De ware Zelfbeproeving. De drie stukken van het Formulier om het heilig Nachtmaal te houden.II. Eenige vragen en antwoorden tot onderzoek en oefening van zichzelf of bij het doen van de belijdenis des geloofs.
T6507: KOHLBRUGGE, H.F. - De eenige troost in leven en sterven.: Zes leerredenen over de eerste vraag en het eerste antwoord van den Heidelbergschen Catechismus.
T17977: KOHLBRUGGE, H.F. - Ellende en verlossing (1834-1896). Bewerkt en ingeleid door L.J. Geluk.
T8198: KOHLBRÜGGE, H.F. - Siehe, das ist Gottes Lamm! und Der Macht hat über diese Plagen. Zwei Predigten über Evangelium Johannis, Cap. 1, Vers 29, und Offenbarung Johannis, Cap. 16, Vers 9.
T14852: KOHLBRÜGGE, H.F. - Waartoe het Oude Testament? De noodzakelijke beteekenis van het Oude Testament voor ons, Christenen, gehandhaafd met de Schriften der Evangelisten en Apostelen. Uit het Hoogduitsch vertaald.
T9666: KOHLBRÜGGE, H.F. - Predigten über die erste Epistel des Apostels Petrus. Das zweite Capitel.
T12399: BRENZ, JOHANNES (1499-1570) --- KÖHLER, W. - Bibliographia Brentiana. Bibliographisches Verzeichnis der gedruckten und ungedruckten Schriften und Briefe des Reformators Johannes Brenz. Nebst einem Verzeichnis der Literatur über Brenz, kurzen Erläuterungen und ungedruckten Akten.
K920: LUTHER --- KÖHLER, W. (HRSG.) - Dokumente zum Ablassstreit von 1517 (Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften. Zweite Reihe. Drittes Heft)
K599: ZWINGLI -- KÖHLER, WALTHER - Huldrych Zwingli.
T12713: KÖHLER, LUDWIG - Theologie des Alten Testaments.
T6122: KÖHLER, THEODOR W. - Grundlagen des philosophisch-anthropologischen Diskurses im dreizehnten Jahrhundert.: Die Erkenntnisbemühung um den Menschen im zeitgenössischen Verständnis.
T19666: KOK, IZ. - Woorden der zaligheid.
K873: KOK, J.H.(SAMENST.) - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1882-1892 en 1893-1902
T14050: KOK, JEANETTE - Kinderboeken, een bibliografie van bibliografieën. Bronnen voor het bestuderen, beschrijven en dateren van (oude) Nederlandse kinderboeken.
T13829: KOK, M. (ED.) - Classicale Acta 1573-1620, V: Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Leiden 1585-1620. Classis Woerden 1617-1620. Bezorgd en ingeleid door dr. J. Roelevink. Met medewerking van A.J.J. van 't Riet.
G1545: KOK, TH.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
T19608: PHILPOT, J.C. --- KOK, JAN DE - Een zwakke dienstknecht. Uit het leven van ds. J.C. Philpot. (1802-1869)
K409: KOK, J.A. DE - Drie eeuwen Westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden.
T14134: KOK, J. - Salomo's Prediker, gerangschikt en verklaard. I-II-III Deel. 3 dln in 1 band.
T15536: KOKKEN, HENDRIK - Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). With a summary.
J3631: KOKMEIJER, J. - Huiszoeking op de boerderij.
T12500: KOLATCH, ALFRED J. - The New Name Dictionary. Modern English and Hebrew Names.
K1491: AMSDORF, NIKOLAUS VON --- KOLB, ROBERT - Nikolaus von Amsdorf (1483-1565). Popular Polemics in the Preservation of Luther's Legacy.
T14644: KOLE, I.A., ET AL. - 1907-1977 Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
T1455: KOLE, I.A. / PROOS, J.P. - Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief. Basisboek voor het godsdienstonderwijs.
T8413: KOLE, I.A. (RED.) - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde. Samenstellers: Ds. C. den Boer, Drs. W. Chr. Hovius, Drs. I.A. Kole.
T1645: CALVIN -- KOLFHAUS, W. - Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin.
K697: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen.: Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
T14005: KOLKS, ZENO - Langs de oude Gelderse kerken. De Veluwe.
T16241: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - De verbeelding van de kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie. With a Summary.
T3078: KOMMERS, J. - Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrugge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.: Een bijdrage tot de preek- en vroomheidsgeschiedenis van de negentiende eeuw.
T8935: PASCAL, BLAISE --- KONIJNENBURG, J.TH. VAN - Courant Pascalien et courant anti-Pascalien de 1670 à 1734.
T19350: KONING, PAULA - Erasmus op de markt.
J2649: KONING, J. C. DE - Buitenjongens.
J1462: KONING, J.C. DE - Overwonnen.
T16436: KONING, J. DE - Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude-Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.
T14906: KONINGSVELD, , P.SJ. VAN - The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature.
T7690: KONINGSVELD, P.S. VAN - The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature.
T8662: KONINGSVELD, HERMAN - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
T19082: KONST, J.W.H. - Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw.
T15401: KOOI, GERARD VAN DER - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
T20303: KOOI, A. VAN DER / NEVEN, G.W. / WASSENAAR, J.D.TH. (RED.) - Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit.
D20057: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. A Study and Translation of Nineteenth Century Responsa against Religious Reform in Judaism. Met samenvatting.: Appendices Torat ha Qena'ot on CD-Rom.
T4735: KOOIJ, ARIE VAN DER - The Oracle of Tyre. The Septuagint of Isaiah 23 as Version and Vision.
T4786: KOOIJ, RIJN VAN - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland.: With a Summary in English.
T6413: KOOIJ, A. / TRIMP, C. (RED.) - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente.
T14282: MELANCHTHON -- KOOIMAN, W.J. - Philippus Melanchthon.
T4999: LUTHER, M. --- KOOIMAN, W.J. - Luther en de bijbel.
T14326: KOOIMAN, W.J. - De Nederlandsche Luthersche gemeenten in Noord-Amerika 1649-1772. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam en Evangelisch-Luthersch Seminarium 3 juni 1946.
K709: LUTHER -- KOOIMAN, W.J. - Maarten Luther doctor der Heilige Schrift Reformator der Kerk.
K439: LUTHER, MARTIN -- KOOIMAN, W.J. - Luther's kerklied in de Nederlanden.
T10093: LUTHER, MARTIN --- KOOIMAN, W.J. - Luther en de Bijbel.
T20458: MCGRATH, ALISTER E. --- KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath.
T12536: KOOLE, D./ VELEMA, W.H. (RED.) - Verricht uw dienst ten volle. De ouderling in de praktijk.
T2281: KOOLE, D. / VELEMA, W.H.(RED.) - Verricht uw dienst ten volle. De ouderling in de praktijk.
T3024: KOOLE, J.L. --- - De Knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja.: Studies door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. J.L.Koole.
T435: KOOLE, J.L. - Liturgie en ambt in de Apostolische kerk.
T4869: KOOLE, D. / VELEMA, W.H. (RED.) - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling.
T9855: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731) --- KOOLEN, J. - Jacobus Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.
T17397: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE - Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. (1774 - 1844) and the journals he drew for his children./ Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774 - 1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen.
T437: KOOLHAAS, A.A. - Theocratie en monarchie in Israël. Enige opmerkingen over de verhouding van de theocratie en het Israëlitische koningschap in het Oude Testament.
T7712: KOOPMANS, J.J. - Aramäische Chrestomathie. Ausgewählte Texte (Inschriften, Ostraka und Papyri) bis zum 3. Jahrhundert n. Chr.. Für das Studium der aramäischen Sprache gesammelt. 2 Tle; I. Teil: Einleitungen, Literatur und Kommentare; II. Teil: Aramäische Texte in Umschrift.
T13666: KOOPMANS, J.W. - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588. With a Summary in English
T3043: KOOPMANS, J.J. - Arameese Grammatica. (Voor het Oud-Testamentisch Aramees). Met woordenlijst.
T7823: KOOPMANS, J. - Laatste Postille. Uit het nagelaten werk gekozen en ingeleid door Dr. K.H. Miskotte
T20307: KOOTEN, R. VAN - Welkom in de strijd! Paulus wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen.
T19508: KOOTEN, G.H. VAN - The Pauline Debate on the Cosmos: Graeco-Roman Cosmology and Jewish Eschatology in Paul and in the Pseudo-Pauline Letters to the Colossians and the Ephesians. Met Samenvatting.
T12539: VERHAGE-VAN KOOTEN, M. - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat.
T19217: KOOTEN, R. VAN - Eert uw vader en uw moeder. Het vijfde gebod.
T20363: KOOTEN, R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer.
T13302: KOPMELS, L.A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros. Mit einer Zusammenfassung.
T8134: MAIMON, SALOMON --- KORBEE, PIETER - Bei genauer Untersuchung. Een onderzoek naar inhoud en opbouw van de 'Versuch über die Transscendentalphilosophie' van Salomon Maimon.
K1562: KORKMAZOVA, E.A./ PONOMAREV, A.L. (EDS.) - Katalog der Drucke des XVI. Jahrhunderts aus den Beständen der VGBIL/ Catalogus librorum sedecimi saeculi qui in totius Rossiae reipublicae litterarum externarum bibliotheca asservantur. Pars I. Editio Germanica aucta et emendata. Libri verba Germanica continentes.
T17428: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA - Op zoek naar Pieter Groen. Een Katwijker op Tristan da Cunha. [Verhaal van de vissersjongen Pieter Groen uit Katwijk die in 1836 schipbreuk lijdt op Tristan da Cunha, een eilandje in de Zuid-Atlantische oceaan]
K876: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
T20150: CORNELIUS JANSENIUS --- KORT, JAN DE / LOCKEFEER, JAN (EINDRED.) - Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576. Theoloog en Pastor - Bisschop van Gent.
J1465: KORTE, JAAP DE - De verkenners van Gustaaf Adolf.
T16910: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw 1944 t/m 1968.
T19032: KORTEWEG, JOKE E. - Kaperbloed en koopmansgeest. 'Legale zeeroof' door de eeuwen heen.
T17491: KOSLOWSKI, PETER (HRSG.) - Gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie.
G396: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
G863: KOSSMANN, F.H. - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
T19342: KOSSMANN, ALFRED (VOORWOORD) - Gulden Sporen. Naar de oorspronkelijke teksten van de Toelichtingen bij de serie Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis van J.W. de Jongh en H. Wagenvoort, in de bewerking van D. Wijbenga. 5 delen compleet.
J3488: KOSTER, H. CHRISTINA - Een hollands meisje in een zwitsers dorp.
T7627: KOSTER, M.D. - The Peshitta of Exodus. The Development of its Text in the Course of Fifteen Centuries.
T15580: KOUDOUGUÉRET, DAVID - Poétique et traduction biblique. Les récits de la Genèse dans le système littéraire Sango.
T20184: KOUSEMAKER, ADR. - Koraalboek Psalmen. Afl. IV (Psalm 31-40); Afl. X (Psalm 91-100); Afl. XIV (Psalm 131-140).
Z240: KOUSEMAKER, J. - Het evangelie van Judas. In een verzeeuwste bewerkienge. Verslag van een verraoier die z'n eigen verraoie' voelden.
T2927: KOUWENHOVEN, H.J. - Simul iustus et peccator in de nieuwe rooms-katholieke theologie. Mit einer Zusammenfassung.
J1468: KRAAN-VAN DEN BURG, GERA - Duur betaald.
T12129: KRAAN, K.J. - Opdat u genezing ontvangt. Handboek voor de dienst der genezing.
T16200: KRAAN, NOL - Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt, 1916-1928.
T15500: KRABBEN, H.C.M. VAN DER - La Bible de Macé de La Charité IV. Ruth, Judith, Tobie, Esther, Daniel, Job.
T1012: KRAEMER, H. - Godsdiensten en culturen. De komende dialoog.
T12429: KRAEMER, H. - The Christian Message in a Non-Christian World. With Foreword by the Archbishop of York.
T13131: KRAEMER, ROSS SHEPARD/ D'ANGELO, MARY ROSE (ED.) - Women and Christian Origins.
T15088: KRAEMER, HENDRIK - La Foi Chrétienne et les Religions non Chrétiennes.
T15908: KRAEMER, H. - De Islam als godsdienstig- en als zendingsprobleem.
T7521: KRAFT, ROBERT A. (ED.) - 1972 Proceedings for the International Organization for Septuagint and Cognate Studies and the Society of Biblical Literature Pseudepigrapha Seminar.: Copies of the seminar papers/ working documents for the IOSCS Symposium and the SBL Pseudepigrapha Seminar.
T7237: KRAFT, ROBERT A. (ED.) - Septuagintal Lexicography. Septuagint and Cognate Studies 1.
T7452: KRAFTCHICK, STEVEN J./ MYERS, JR., CHARLES D. & BEN C. OLLENBURGER (EDS.) - Biblical Theology. Problems and Perspectives. In Honor of J. Christiaan Beker.
K1437: KRAHN, CORNELIUS - Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought (1450-1600).
T440: KRAL, H. - De functie van het Sola Fide in de Lutherse belijdenisgeschriften
K1401: KRAMER, C. - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde.: Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes neérlandais.[Emmery de Leyere] Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde.
G476: KRÄMER, F.J.L. - De negentiende eeuw. Een schets van hare geschiedenis.: Historisch gedenkboek uitgegeven door Het nieuws van den dag bij het einde der negentiende eeuw.
A381: KRAMER, DIET - Ons Honk.
T7969: KRAMER, WERNER - Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden.
T8635: KRAMERS, J.H. - De Semietische talen.
T18077: TEELLINCK, WILLEM --- KRAMP, J. - Een pilaar in Gods kerk of Leven en werkzaamheid van Willem Teellinck.
T15808: KRANENBORG, REENDER - De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret. Over de waarde van 'hervonden manuscripten' en 'nieuwe openbaringen'.
T16978: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek.
T16526: KRASOVEC, JOZE - Reward, Punishment, and Forgiveness. The Thinking and Beliefs of Ancient Israel in the Light of Greek and Modern Views.
T17346: KRATZ, REINHARD G. / SPIECKERMANN, HERMANN (EDS.) - Divine Wrath and Divine Mercy in the World of Antiquity.
T13042: KRAUS, HANS-JOACHIM - Theologie der Psalmen (Biblischer Kommentar Altes Testament; Band XV/3)
T16175: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
T6172: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik.
T20310: KRAUSS, SAMUEL - Griechische und Lateinische Lehnworter im Talmud, Midrasch und Targum. Mit Bemerkungen von Immanuel Low. 2 Vols.
T8022: KRAUSS, SAMUEL - The Mishnah Treatise Sanhedrin. Edited with an Introduction, Notes and Glossary. (Semitic Study Series; No. XI.)
J1483: KRAY, HEIN - Gevaar in de struiken!
J7066: KREKEL, KRIS - Kindergedichten voor de school.
T14222: KREMEN, KATHRYN R. - The Imagination of the Resurrection: The Poetic Continuity of a Religious Motif in Donne, Blake, and Yeats.
T17246: ZWART, JAN --- KRET, A.J. / ASMA, FEIKE (SAMENST.) - Jan Zwart 1877 - 1937. Een profeet op de orgelbank.
T19570: KRETSCHMAR, GEORG - Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie.
T19498: KRETSCHMAR, GEORG - Die Offenbarung des Johannes. Die Geschichte ihrer Auslegung im 1. Jahrtausend.
K1255: BUCER, MARTIN --- KRIEGER, CHRISTIAN AND LIENHARD, MARC (ED.) - Martin Bucer and Sixteenth Century Europe. Actes du colloque de Strasbourg (28-31 août 1991). Vol. 2.
T12383: KRIEGER, WILHELM LEENDERT (1748-1822, HOFPREDIKANT KONING WILLEM I) - Gesprekken en Overdenkingen, over de Geboorte van onzen Heere Jesus Christus.
T9569: KRIEKEN, G.B. VAN - Vierstemmige koraalbewerking der gezamenlijke melodieën van de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel, met ruime, afwisselende keuze, zoowel van voor-, tusschen- als naspelen, voor orgel, harmonium of piano.
J2793: KRIENEN, CH. - Zijn belofte getrouw. Oorspronkelijk verhaal voor jongens en meisjes.
J3098: KRIENEN, CHARLES - Een merkwaardige vacantie.
K525: KRIGE, W.A. - Die probleem van eiesoortige kerkvorming by Christian Keysser.
T16249: KRIJNEN, CHRISTIAN - Nachmetaphysischer Sinn. Eine problemgeschichtliche und systematische Studie zu den Prinzipien der Wertphilosophie Heinrich Rickerts.
K646: KRIJTENBURG, A.I. / DOEKES, L. / KAMPHUIS, J. / DEDDENS, D. - Van Dordt tot Dordt 1618-1968.: Met artikelen van ds. A.I. Krijtenburg prof.dr. L. Doekes prof. J. Kamphuis drs. D. Deddens.
T8270: KRIJTENBURG, A.I. - Simson. Richter en Nazireeër.
D20037: KRISPENZ, JUTTA - Spruchkompositionen im Buch Proverbia.
T20403: KRITZINGER, M.S.B. / LABUSCHAGNE, F.J. - Van Schaikse Verklarende Afrikaanse Woordeboek.
T2640: COT --- KROEZE, J.H. - Het boek Job. Commentaar op het Oude Testament.
T20389: KROEZE, J.H. / GROENEWALD, E.P. - Handboek Bybelse Geskiedenis. 1. Die Ou Testament; 2. Die Nuwe Testament.
T12557: KROEZE, J.H. - Strijd bij de schepping (Exegetica/Oud- en Nieuwtestamentische Studiën. Derde reeks; deel 6)
T7984: KROEZE, J.H. - De hand op den mond. Verklaring van het boek Job.
T19552: KROLL, JOSEF - Die Christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia.
T14248: KROMMINGA, CARL GERHARD - The Communication of the Gospel through Neighboring. A Study of the Basis and Practice of Lay Witnessing through Neighborly Relationships.
K707: SCHORTINGHUIS -- KROMSIGT, J.CH. - Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het piëtisme in de gereformeerde kerk van Nederland.
T12877: DOESBORCH, JAN VAN --- KRONENBERG, M.E. (ED.) - De novo mondo. Antwerp, Jan van Doesborch [about 1520] A facsimile of an unique broadsheet containing an early account of the inhabitants of South America together with a short version of Heinrich Sprenger's Voyage to the Indies. Edited, with transcription and translation of the Latin text, and introduction.
T9663: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
T15802: KROON, K.H. - Openbaring. Hoofdstuk 1-11 en 12-22. 2 dln.
T4408: CALVIN, J. --- KROON, MARIJN DE - The Honour of God and Human Salvation. A contribution to an understanding of Calvin's theology according to his Institutes.: Translated by John Vriend and Lyle D. Bierma.
T8959: KROON, K.H. - Openbaring. Hoofdstuk 1 - 11.
T15414: JOHANNES DUNS SCOTUS --- KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
G399: KRUG, PETER - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
T17409: ORIGENES --- KRÜGER, MANFRED - Ichgeburt. Origenes und die Entstehung der christlichen Idee der Wiederverkörperung in der Denkbewegung von Pythagoras bis Lessing.
T1218: KRÜGER, GUSTAV - Ausgewählte Märtyrerakten. Neubearbeitung der knopfschen Ausgabe. Vierte Auflage, mit einem Nachtrag von Gerhard Ruhbach.
T17800: KRUGER, G. VAN W. - Inleiding tot die studie van Nuwe Testamentiese Grieks.
T19280: KRÜGER, LOUIS - Wederkomst.
T17847: KRÜGER, GERDA - Der münsterische Archidiakonat Friesland in seinem Ursprung und seiner rechtsgeschichtlichen Entwicklung bis zum Ausgang des Mittelalters.
K1685: KRUIDHOF, J.A./ STEEG, J. VAN DER/ VRIES, TJ. S. DE (RED.) - De bruid aan de eem. Grepen uit de Amersfoortse Kerkgeschiedenis
T17382: KRUIDHOF, JACOB - Rust vinden in de samenleving van sabbat en avondmaal. Een bijbeloverdenking.
T17853: KRUIJF, TH. DE - De Pastorale brieven. Vertaald en toegelicht.
T17373: JOANNES VAN HET KRUIS - Mystieke Werken. Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door Dr. Jan Peters en J.A. Jacobs.
T16192: KRUIS, J.M. VAN 'T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie.
T2829: KRUMMACHER, F.W. - Elia, de profeet van Israël. Twee en dertig leerredenen.
T4113: KRUMMACHER, F.W. - De lijdende Verlosser. Stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren. Acht en vijftig nieuwe kerkredenen.
L1180: KRUYSKAMP, C. - De refreinenbundel van Jan van Doesborgh. Eerste deel: Inleiding en aanteekeningen; Tweede deel: Tekst. 2 dln.
T2993: KRUYSWIJK, ADRIAAN - Geen gesneden beeld... (With a Summary in English)
T17367: KRUYSWIJK, HITTJO - Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981).
T12751: HUYGENS, CONSTANTIJN --- KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie. Met Reproduktie van Constantijn Huygens' Oogentroost uitgave 1672. Avec un sommaire en Français.
T445: KUBO, SAKAE - A reader's Greek-English lexicon of the New Testament.
T17621: KUEGLER, SABINE - Dochter van de jungle. Een meisje uit de steentijd.
T2290: KUENEN, A. - De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. 2 dln.
T6083: CUSANUS -- KUES, NIKOLAUS VON - Philosophisch-Theologischen Schriften. 3 Bde./ 3 Vols.: Herausgegeben und eingeführt von Leo Gabriel. Übersetzt und kommentiert von Dietlind und Wilhelm Duprë.
T907: KUGLER, ROBERT A. - From Patriarch to Priest. The Levi-Priestly Tradition from Aramaic Levi to Testament of Levi.
K1167: KÜHLER, W. J. - Het Socinianisme in Nederland.
K880: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw / Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland - Tweede deel 1600-1735, eerste helft.
K694: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
K769: KÜHLER, W.J. - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen.
T14147: KUHN, GOTTFRIED - Erklärung des Buches Koheleth.
T8332: QUMRAN --- KUHN, KARL GEORG (HRSGEB.) - Phylakterien aus Höhle 4 von Qumran. (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse; Jg. 1957/1. Abh.)
J1486: KUIJPER, P.S. - Zwaardvissen boven Tarente.
T19077: KUIJPER, P.S. - Morgenrood voor de Molukken.
T7884: DRACONTIUS --- KUIJPER, D. - Varia Dracontiana.
J5024: KUIJT, EVERT - Avonturen op Braamhage.
J2411: KUIJT, EVERT - De vlucht van Mels Verstraate.
T19542: KUIJT, EVERT - Ewout II. Een doorzetter.
T19364: CALVIJN, J. --- KUIJT, P. - Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven. 12 delen compleet.
J5023: KUIJT, EVERT - Ewout I. Een jong talent.
T8893: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens; Deel II: Woorden die den mens tekenen in zijn godsdienstige, intellectuele en aesthetische ontplooiing. Met een voorwoord van Prof. Dr. G.A. van Es. 2 dln compleet.
T968: PLATO --- KUILMAN, M.C.D. - Gedachten over geluk en adel bij Platoon.
T17015: KUIPER, F.H. - Op zoek naar beter bijbels onderwijs. Een exploratief onderzoek naar de eigenlijke problematiek van bijbels onderricht aan de hand van katechetisch materiaal. With a summary.
T17289: KUIPER, D. TH. (RED.) - Predikant in Nederland (1800 tot heden). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 5.
T15164: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid [Uitgave in samenwerking met de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR), ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan]
G1306: KUIPER, J. - Geschiedenis van het christelijk lager onderwijs in Nederland. (16 n. Chr. - 1904).
K415: KUIPER, J. - Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (100 voor Chr. - 1903).: Met een inleidend woord van dr. P.J.Kromsigt.
T14855: KUIPER, D.TH., ET AL. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 3.
T20445: KUIPER, GERRIT - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I. [niet verder verschenen]
T20232: KUIPER, D. TH. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Jaargang 1.
T4605: TILLICH, PAUL J. --- KUIPER, E.J. - Symboliek en hermeneutiek. Beschouwingen over expressie en mededeling in de theologie van Paul J. Tillich. Mit einer Zusammenfassung.
T6762: KUIPER, A. DE - Israël tussen zending en oecumene (Israel: A Missionary or an Ecumenical Concern?, with Summary in English)
T6772: KUIPER, ROEL E.A. - Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid [Uitgave in samenwerking met de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR), ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan]
T9527: KUIPER, R. - Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing.
K862: KENNEDY, QUINTIN --- KUIPERS, C.H. - Quintin Kennedy (1520-1564): Two eucharistic tracts. A critical edition.
J1508: KUIPERS, JOKE VAN - De kinderen van het Binnenhof.
T1142: KUITERT, H.M. - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
T15845: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift.
T17749: KUITERT, H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift. With a Summary.
T551: MEULEMAN, G.E. --- KUITERT, H.M./ VEENHOF, J./ VROOM, H.M. (RED.) - Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte, aangeboden aan Prof. Dr. G.E. Meuleman.
T13919: KÜLLING, SAMUEL R. - Zur Datierung der Genesis-P-Stücke, namentlich des Kapitels Genesis XVII.
K416: KULP, J./BÜCHNER/FORNACON - Die Lieder unserer Kirche. Eine handreichung zum Evangelischen Kirchengesangbuch.
T7491: KÜMMEL, WERNER GEORG - Die Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus - Paulus - Johannes.
T4565: KÜMMEL, WERNER GEORG - Einleitung in das Neue Testament.
T7307: KÜMMEL, W.G. - Dreissig Jahre Jesusforschung (1950 - 1980). Herausgegeben von Helmut Merklein.
T7752: KÜMMEL, WERNER GEORG - Verheissung und Erfüllung. Untersuchungen zur eschatologischen Verkündigung Jesu.
T8051: KÜMMEL, WERNER GEORG - Das Neue Testament im 20. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht.
K417: KUNST, P.G. - Kerkzang in de Nederlanden.
G401: EMMIUS, UBBO -- KUPPERS, W.J. (RED.) - Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen./ Ein Ostfriesischer Gelehrter in Groningen.
T8767: KÜPPERS, WERNER - Das Messiasbild der spätjüdischen Apokalyptik.
T14359: KURTZ, JOH. HEINR. - Leerboek der kerkgeschiedenis. Voor Nederland bewerkt door Dr. J.A. Gerth van Wijk.
T17010: KUYPER, A. - Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden.
T1821: KUYPER, A. - De Gemeene Gratie. 3 dln. I. Het geschiedkundige gedeelte; II.Het leerstellig gedeelte; III. Het practisch gedeelte.
T9428: KUYPER, A. - Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Rede gehouden te Amsterdam op 1 oct. 1906.
K422: KUYPER, A. -- KUYPER, H.S.S. EN J.H. - De levensavond van Dr. A. Kuyper.
T6617: KUYPER, A. --- - Volledige lijst der Boeken en Geschriften van Dr. A. Kuyper. Verschenen gedurende de jaren 1860 - 1915 en geplaatst naar het jaar van uitgave.
K1391: KUYPER, H.H. - Zuid-Afrika - reisindrukken.
T596: KUYPER, A. - Niet de Vrijheidsboom maar het Kruis. Toespraak ter opening van de tiende deputatenvergadering in het eeuwjaar der Fransche Revolutie. Uitgave ter gelegenheid van de viering van het 100 jarig bestaan van de Anti Revolutionaire Partij. Met annotaties.
T12759: KUYPER, A. - Zijn uitgang te Jerusalem. Meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren.
T1304: KUYPER, A. - De Gemeene Gratie. 3 dln.: 1. Het geschiedkundige gedeelte; 2. Het leerstellig gedeelte; 3. Het practische gedeelte.
T1305: KUYPER, A. - E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. 4 dln.
T14833: KUYPER, A. - De Eerepositie der Vrouw.
K1521: KUYPER, A. --- - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper. Zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de VU, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van A. Kuyper.
T15982: KUYPER, H.H. - De authentieke tekst der liturgische geschriften gehandhaafd tegen Prof. Dr. M.A. Gooszen.
T1831: KUYPER, H.H. - Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome. Rede.
T2453: KUYPER, A. - Dagen van goede boodschap. 4 dln.: I. In den Kerstnacht II. De Paaschmorgen III. Op den Pinksterdag (Met Hemelvaart). IV. Oud- en Nieuwjaar.
T6319: KUYPER, A. - Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. 3 dln.: I. Inleidend deel; II. Algemeen deel; III. Bijzonder deel.
T7501: KUYPER, A. - De vleeschwording des Woords.: Uitvoerige inleiding met polemiek tegen E. Böhl.
K1339: KUYPERS, G. - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de Moederkerk der Doleantie.
T9461: MOWINCKEL, S. --- KVALE, D./ RIAN, D. - Sigmund Mowinckel's Life and Works. A Bibliography. With an Introduction on Sigmund Mowinckel and Old Testament Study by Arvid S. Kapelrud. (Publications from the Institute of Biblical Studies, University of Oslo; Nr. 2)
T7316: KWAAK, H. VAN DER - Het proces van Jezus. Een vergelijkend onderzoek van de beschrijvingen der evangelisten. With a summary in English.
T1278: KWAKKEL, G. / VUIJK, B. - Gods liedboek voor zijn volk. Over het lezen en zingen van de Psalmen.
T909: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink[an error occurred while processing this directive]

9/14