Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
010199: - Slavernij in Holland, Themanummer historisch tijdschrift Holland
091254: - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... werk van 6 jonge fotografen. Subtentoonstelling Noorderlicht Fotomanifestatie 1997
091007: - Genoechlicke ende lustige historiën, Laatmiddeleeuwse geschiedschijving in Nederland
910202: - Nijmeegs Zilver 1400-1900
091947: - The Thesiger collection, A Collection of unique Photographs
091952: - The Pirelli Calendar Album. The first twenty-five years
0101367: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2014, 1
091957: - Black Child: Zwarte kinderen in Zuid-Afrika gefotografeerd door Peter Magubane
010667: - Literaire strips, Voorjaarsaanbieding uitgeverij Atlas 2009, hierin twee pagina`s met de aankondiging van de verstripping van Kaas door Dirk Geets met tekst van Kamiel Vanhole.
010068: - Collection of Tibetan Art
010077: - Het boek van Gregorio Condori Mamani
010078: - Dancing Kachinas, A Hopi artist's documentary
091591: - Gedoopt! Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nummer 35/36
000670: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1960.
006173: - Fernschach, 39. Jahrgang, 1978.
909345: - Dutch Fishing Industry 1900-1935, Rivo-collection; De Nederlandse visserij
004872: - Herinneringen aan kardinaal Alfrink.
909954: - Volg het spoor terug, Korte beschrijving van de Joodse geschiedenis in de gemeente Lemsterland
0101255: - 40 jaar Oorlogsgravenstichting 1946-1986, Vervulling van een ereplicht, toen, nu en in de toekomst
091962: - Man Ray Photographs, with 347 Duotone Plates
010149: - Album von München mit 30 Ansichten
009985: - Een verhaal voor het oprapen, Opgravingen te Deir Alla in de Jordaanvallei
008983: - Communicatie
909667: - Handboek triggerpoint-therapie: verminder zelf pijnklachten
0101867: - P.P. Rubens, Paintings, Oilsketches, Drawings
0101272: - Gekooide Jeugd, Jappenkamp '42-'45
005922: - Hunniball Charles
005346: - West-Friesland, Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.
000112: - Monumenta Judaica, 2000 Jahre Geschichte Und Kultur Der Juden am Rhein. 2 Vol.
030021: - Zilver, Het wonder uit het Oosten, Filigrein van de Tsaren
030480: (CURWOOD, JAMES) - De literator als filosoof, De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges
008884: - Jacht- en motorbootbenoodigdheden, Catalogus van de Ned. Fabr. van Bronserken, v.h. Becht en Dyserinck, Amsterdam
009585: - Oudewater. Wandeling door een oud Yselstadje
009827: - Wij vieren feest, Samenvatting in beeld van de festiviteiten rond het 750-jarig bestaan van Scherpenzeel in 1979
910024: - Dubbelfelsdaken
006677: - Saint Thomas d'Aquin aujourdhui.
030082: - Loosdrechts porselein, 1774-1784
091825: - F.C. Lisse - Kampioen 1996 - 1997 Hoofdklasse A in zwart-wit foto`s en tekst
091893: - Het wonderschone leven van Yvonne Beauvais. Naar de Franse uitgave bewerkt door J.W. Hofstra. Met een inleiding van H. van Straelen S.V.D.
910119: - Water als vijand, water als vriend, Onbekende sachtten uit de waterschappen
000310: - Vugt, Poort van de hel! Oorlogsherinneringen van een jood. 77 pag.
010690: - Zacht Lawijd, jaargang 14, nr 1: o.a. over Maurice Bernard Coelho als schrijver en uitgever van realistische romans
010694: - Hoe kun je de lucht bezitten? Een Indiaanse visie op het beheer van de aarde
009645: - Topografische kaarten van droogmaking van de plassen beoosten De Vecht
0101472: - Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht
0101470: - Kaartboek van Gelderland 1843
091543: - Pacalmanak 1970/1971
030764: (CURWOOD, JAMES) - Meneer Norris neemt de trein
006216: - Ars Sacra, Christian Art and Architecture in the Western World from the Very Beginning up Until Today
010738: - De bergvriend, Tijdschrift tot verbreiding van de liefde voor en de kennis van de bergwereld.
000321: - This is Jerusalem. Twelve miniatures and five pen drawings by Curt Singer
909399: - Spectrum vlaggenboek
011049: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 6, no 3
011046: - Journal of Jewish Studies, vol.LV, no. 1
011047: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vo. 5, no 2
011048: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 9, no 1
009969: - Dorestad, Archeologische cahiers 1
005263: - Bijgevoegd gebed voor den Verzoendag
005264: - Gebete fur hauslichen Erbauung der israelitischen Jugend.
011031: - Verlovingsalbum kroonprinses Juliana en prins Berhard der Nederlanden
090490: - Schopenhauer
011946: - Het Fiets ABC
009391: - De Berkel beschouwd
000708: - Leids jaarboekje 1961
000709: - Leids jaarboekje 1964
000713: - Leids jaarboekje 1959
091330: - Cas Oorthuys, fotograaf 1908-1975
009706: - 21 november 1981 Kaaskoppen tegen kernkoppen
029874: - Theatrum ceremoniale historico-politicum oder historisch- und politischer Schauplatz aller Ceremonien welche bey Päbst- und Kayser- auch Königl. Wahlen und Crönungen, erlangten Chur-Würden ... beobachtet worden
W1628: - Ten Brink 150 grafisch intermezzo Giethoorn 75.
005708: - Joden en Leiden, tentoonstellingsboekje Gemeentelijke Archiefdienst Leiden.
010171: - Ls Sicile, l'île de la légende et de l'histoire
010172: - The Cyprus Problem, Historical review and analysis of latest evelopments.
010173: - Cyprus in brief
010175: - The dawns of tradition, Japan's cultural legacy
030053: - Tamme en wilde dieren, Prentenboek
000506: - Het anti-semitisme in na-oorlogstijd. Ervaringen en beschouwingen van een , die partij is bij het pro en contra. 63 pag.
909659: - Volledige verzameling der publicatien van het provintiaal bestuur en provintiaal comité van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland van 6 februat
009465: - Heemkunde Amsterdam Klockmuzyck t' Amsterdam deel II
910159: - Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600. Tradition und Fortschritt
030066: - Princess Mari-José's Children's Book, with sixteen colour plates and a profusio of black-and-white illustrations
030073: - Johannes Zeuner 1727-1814, Zijn wereld weerspiegeld in zilver en goud.
909846: - Colección del Museo Pickman la Cartuja de Sevilla
909847: - Ode atelier WG3, Wilhelmina Gasthuis
910206: - Karatsu-yaki - Karatsu pottery
026836: - Manuscripten. Drie delen betreffende de boedelscheidingen van Mr. Jan Anthony van Heemskerck en Hillegonda-Cornelia van Heemskerck
909999: - Circa 1492: Art in the Age of Exploration
909350: - Kroniek (1986) van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)
009169: - Leerboekje voor de fruitteelt
W1385: - De verdwenen mediene Dordrecht.
0101446: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXII / III. Hierin: Tacitus over de Germanen; Aristoteles´Categoriae. Ammianus Marcellinis.
0101444: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXXII / V. Hierin: Dér Mouw doceert
0101445: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXII / IV. Hierin artikelen over Quitus van Smyrna, Petronius, Sokrates
001526: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (...). V. Deel, Behelzende (...) het Turksche Ryk in Asia en Afrika
001473: - Vorurteile gegen Minderheiten, Antisemitismus.
010670: - Versjes en plaatjes van de zondagsschool,
005301: - Hulp voor de bijbellezer.
091809: - Moderne biologie voor ULO, 2 delen, Mens- en dierkunde, deel 1; plantkunde deel 2.
001064: - Pompeji.
909777: - Jaarverslag 1992 VSB groep, doorspekt met informatie over Rietveld
011055: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 46, nr. 2
008766: - Inside Sahara. Introduction by Michael Palin
011053: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, vol. 46, n0 3
011056: - Islamic Law and Society, Vol. 14, no. 2
909815: - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura (Dutch Edition)
009840: - Woerden in 1832, Grondgebruik en eigendom: 2dln Tekst + kaarten.
000673: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1958.2
011044: - Journal of Jewish Studies, Vol. LVI, no 1
0101373: - VPRO schetsboek VPRO blad voor de contribuanten, elfde jaargang nummer 1 maart 1989 1989
090951: - Broeders sluit u aan, Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten,
005737: - us lêshûkje, bisten ut Kôde lonnen
009924: - Uw rechtsorde is de onze niet. Klachtenburo politie-optreden
909505: - Als 't kwaad goede mensen treft
005369: - Steeds minder leren, De tragedie van de onderwijshervormingen. Essays.
010153: - España, Guia de arte, paisaje y folklore / Espagne, Guide d'art, paysage et folkore / Spain, Guide d'art, landscape and folklore
910109: - Jan Makkes...een gedreven kunstenaar
910248: - Oud Amsterdam. Afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit den jare 1600-1790.
004752: - Leids jaarboekje 1913 Leidsch Jaarboekje
004755: - Leids jaarboekje 1915 Leidsch Jaarboekje
004756: - Leids jaarboekje 1914 Leidsch Jaarboekje
004763: - Leids jaarboekje 1912 Leidsch Jaarboekje
030854: - Grote Historische Atlas van Nederland
030855: - Robas Atlas van Nederland
030860: - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland
009528: - ALPHEN een beeld van een stad
009522: - De Gooische School Laren 1905-1980
009510: - Ons Amsterdam, jaargang 1972
009503: - Verscheÿde Schepen en Gedichten van Amstelredam, naar het leven afgetekent en opt cooper gebracht
009504: - Receptie- en fotoalbum Restaurant Lint in Amsterdam
007628: - De vier heemskinderen, verhalen uit vroeger tijd naverteld door P. de Zeeuw
009823: - St. Gondulphusschool, 't trömke veurop, 1921-1981
005044: - Catalogus kunstschatten uit Wenen. Meesterwerken uit Oostenrijk.
005045: - Haarlemsche meesters uit de eeuw van Frans Hals. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Haarlem als stad.
005046: - Frans Hals tentoonstelling 1937
005020: - Toonsoorten van de Schrift, Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis.
006542: - De wijsgerige Thomas, Terugblik op het neothomisme.
004944: - De gelovige Thomas, Beschouwingen over de hymne Sacris Sollemnis van Thomas van Aquino.
004921: - Een leefbare aarde
001486: - Extract uit de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar Ed. Groot Mog. Vergadering 1771
009164: - De schatkamer van de aarde, Mineralen van de aardkorst
005000: - Jota, Uitleg van bijbelteksten. Nr. 5: Wie kiest wie?
005001: - Jota, Uitleg van bijbelteksten. Nr.4: Joe heilig is de rest?
030055: - Mijn dierenboek
910093: - Knack special: De stad van Elsschot, Literair stadsfestival in Antwerpen
009676: - Om een lang verhaal kort te maken.
0101377: - Mooi Marginaal 2006-2007
010152: - Gids voor het groot hertogdom Luxemburg
009833: - Sympostium 27 oktober 1989 Havelt t.g.v. het boek Van Plaggenhut to bungalow van Albert Waterbolk. Tekst van de lezingen van mvr. Eisses-Timmerman en dhr. A. J. Mantingh
010236: - Vught, poort van de hel! Oorlogsherinneringen van 'n jood
909925: - Indië verteld: een selectie van SMGI-interviews
011050: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 9, no 3
011051: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 2, no 1
006585: - Intertype parts and accessories.
091712: - Van Sirenen en meerminnen, 20 november 1992-14 februari 1993, ASLK-Galerij
007693: - Het Nederlandsche boek 1937
007700: - Spectaculum XI, Moderne Theaterstücke: Adrien, Babel, Edward Bond, Tankred Dorst, Heiner Müller, Wtikiewicz
007698: - Spectaculum VIII. 6 Moderne Theaterstücke. Brecht, Genet, Hacks, Horvath, Pinter, Walser
007699: - Spectaculum IX. 7 Moderne Theaterstücke. Beckett, Duras, Mrozek, Shaw, Sperr, Sternheim, Weiss.
007696: - het buitenlandsche boek 1936
007697: - Spectaculum VII. 6 Moderne Theaterstücke. Albee, Dürrenmatt, Ionesco, Kipphardt, Rozewicz, Synge.
007701: - Spectaculum XII (12). Sechs moderne Theaterstücke. Max Frisch - Martin Walser - Peter Handke - Jose Trina - Heiner Müller - Vaclav Havel.
007702: - Spectaculum X. Sieben moderne Theaterstücke. Brecht, Handke, Michelsen, Obaldia, Strindberg, Wesker, Zuckmayer
007703: - Spectaculum XIII, Acht moderne Theaterstücke: Becket, Bond, Fleisser, Hacks, Handke, Horvath, Michelsen
007704: - Spectaculum 15. Sechs moderne Theaterstücke. Heinrich Böll, Heinrich Henkel, Rolf Hochhuth, Franz Xaver Kroetz, Alf Poss, Bernard Shaw.
909800: - Architectuurfragmenten Typologie, stijl en ontwerpmethoden, twee delen.
008779: - Transformers, De wraak van de Laserbeak
000672: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1952
009417: - The port of Amsterdam
S910251: - Petition of John Baptisto Baratty to Thomas, Earl of Effingham (1714-1763).
909888: - Bloemen van de Nieuwe Tijd, Nederlandse bloemschilderkunst 1980-2000
910125: - Hanneke Roelofsen
029896: - Woningbouwvereniging Willibrord Zoeterwoude 1946-1986
029898: - Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel
029923: - Herinnerings-album, uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden
029913: - Christchurch Race 1953, plakboek
010295: - Book of Jasher, Joshua and second Samuel
021642: - Per rijwiel door mooi Nederland, Zijnde een samenvatting van rijwieltochten, reeds eerder afzonderlijk gepubliceerd in Haarlems Dagblad. Haarlem.
021634: - Prijscourant Steyr kogel- en rollagers, Koninklijke handelsmij Bernet
W0392: - Gids der Rijks-Universiteit te Leiden voor 1935/36
W0385: - Kijk op Den Haag
W0377: - Madurodam 25 jaar.
W0379: - 's-Gravenhage Spiegel der historie.
W0595: - Lerne Hebraïsch, Lehrbuch zum selbunterricht für Fortgeschrittene.
W0358: - Nederlandsch-Indië, Koninklijk Besluit wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië.
000146: - Israel, Een Blanco cheque
004416: (PLUCHE N.A.) - Maarten ´t Hart (bestsellerauteur in Duitslang) met foto op de omslag van Buch News
091333: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, december 2001
091334: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, juni 2002
004410: - Stadsgids Haarlem 1993
004409: - Parken en buitenplaatsen in en om Den Haag.
004407: - Der Bergsteiger, Deutsche Monatschrift fur Bergsteigen,.
004406: - Berg Schnee Fels, Internationale Alpinisten-Zeitschrift.
004399: - Die Karpaten.
004395: - Osterreichs Alpenstrasse, Vom Bodensee bis zum Wienerwald..
004386: - C,R.E.S. wandelspel door Nederland.
004380: - Instructions for using a Naumann Sewing Machine.
004375: - Maatstaf, 1991, 5.
004367: - Der Jude,
006838: - Jaaroverzicht CPNB 2011
030419: - Aphrodite : Moeurs Antiques
008999: - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels, Verslagen en mededeelingen 1929-1936
029941: - Brieven aan kandidaat katholiek A. 1962-1969
029942: - Gids Hortus Botanicus Leiden
910129: - Toulouse-Lautrec
004267: - Harry Potter t-shirt
004244: - kindersurprise knustseltheater Chinee-Chin
004210: - Meester Klopstok en sy vyf seuns.
004207: - Boekhandels in beeld.
004200: - Studia Rosenthaliana Vol. 8 nr. 2
004196: - Studia Rosenthaliana Vol. 9 nr. 1
004197: - Studia Rosenthaliana Vol. 10 nr. 2
004195: - Studia Rosenthaliana Vol. 8 nr. 1
004193: - Studia Rosenthaliana Vol. 4, nr. 1
004192: - Studia Rosenthaliana Vol. 2, nr. 2
004181: - Kloosterkerk 's-Gravenhage
004170: - Three hundred years of the World Jewish Press 1675-1975
004163: - Gebeden der Israelieten voor het geheele jaar.
004158: - Een monument ter herinnering aan de Joodse gemeenschap van Doetinchem.
004155: - Weerklank van de sjofar. Actuele beschouwingen. 80 pag.
004145: - Joodse stemmen in Nederland
004138: - Caravans
004133: - Buch Boek, een Liber Amicorum
004091: - Rodin dubbeltentoonstelling in Singer Bulletin.
004086: - Vrouw, man kind, Lijnen van vroeger naar nu.
004046: - Max Ophüls retrospectieve.
004043: - Jasc Paint Shop Pro 7, Aan de slag
006835: - Tarpin Biscuit: Boîte transformable, modéle église
004030: - De mediene, De geschiedenis van het joodse leven in de provincie.
008927: - Blad over bladen, nr 5
008928: - Blad over bladen, nr 6
003994: - Nederland in vroeger tijd, Overijssel.
003991: - De portugees israëlitische gemeente te Amsterdam
909747: - SIGAAR, DE
008996: - Vogels van Noordwijk en omstreken
003976: - Blotto, 13 t.g.v. 100 jaar Stan Laurel
007013: - Hebraica and Judaica printed before 1900. Catalogue of the Jaap Meijer collection. Compiled by Jonathan N. Cohen. With introductions by A.K. Offenberg and Hans Visser.
091200: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen en waarin tevens opgenomen de officieel erkende standaard van de Cavia`s. Samengesteld door de Standaard-commissie van de N.B.K.V. onder auspiciën van de Raad van Beheer en Toezicht [...].
091901: - Poste Aérienne vers L'Amérique du Sud
003877: - Celdroom in het oorlogsjaar 1943.
009922: - Het was vreesselijk! - Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het geillustreerde politienieuws
003790: - Sjaloom, ter nagedachtenis van mgr. dr A. C. Ramselaar.
003787: - De sjoel van Zeeland, Een bundel studies uitgegeven t.g.v. de herinwijding vam de Middelburgse synagoge.
003784: - Harold p. Stern, dr., memorial service.
091201: - Voeding, verzorging en stalling van melkgeiten, dekbokken en lammeren
091202: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen, waarin opgenomen de standaardeisen voor canvia's
003767: - Het Rooms Catholyck Oude-Armen Comptoir te Amsterdam
091203: - Leiden Hortus Botanicus [gidsje]
003751: - Chronicles: News of the Past -- Vol 2: The Second Temple.
003750: - Chronicles: News of the Past -- In the Days of the Bible (From Abraham to Ezra)
003749: - Front page Israel, major Events 1932-1979 as refelcted in the front pages of The Jerusalem post
004152: - Edith Stein
003738: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1929
910074: - Thomas Gainsborough
030901: - "Indië". Geïllustreerd Weekblad voor Nederland en Koloniën. Eerste jaargang, nr 1 - nr. 52
003709: - kabouterliedjes, Tierelier
091337: - Interpress-foto 1960. Herausgegeben vom Verband der Deutschen Journalisten
007001: - Multatuli 1820-1887, Maatstaaf-nummer
003612: - Bevrijding en christelijk geloof en Latijns-Amerika en Nederland
003611: - Uitgangspunten voor onderwijsbeleid.
030902: - "Indië". Geïllustreerd Weekblad voor Nederland en Koloniën.Tweede jaargang,
003527: - Nikolaus von Kues, Textauswahl. 3. De visione Dei, Das Sehen Gottes.
003495: - Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896-1946
003494: - Denemarken en de Faeroer
003490: - Sjaloom, ter nagedachtenis van mgr. dr A. C. Ramselaar.
003487: - 100 jaar Golf in Nederland.
091206: - Varkens, Een bloemlezing
003479: - Bescherming van gewassen in land- en tuinbouw.
003478: - Duinen sparen, Natuur en water bewaren.
003468: - Tijdperk van de Revoluties, 1814-1914.
003458: - Wandel mee door de seizoenen, langs het strand en door de duienen.
003442: - het smokkelnest van Kid Blauwneus, De avonturen van kapitein Rob.
003430: - met hart en ziel, Hema medewerkers en hun liefhebberijen
003415: - Als op het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan
003337: - Euthanasie, Recht, ethiek en medische praktijk.
003325: - Eerlijk voor elkaar, Gereformeerde studenten-pastores over geloof, belijden, kerk...
003319: - Kerk en oecumene. Decreet over de katholieke deelname aan de oecumenische beweging.
003318: - Wetenschap in spe, De woreld volgens God- en andere geleerden.
003307: - jeruzalem, Brochure uitgegeven t.g.v. de Herenigingsdag van Jeruzalem.
003268: - Gemälde und Radierungen Johnny Friedlaender -Ausstellung 1973
003235: - Rond godsdienst en pschyanalyse, Essays voor dr. Arnold Uleyn.
003227: - God, goed en kwaad, erebundel ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. H. J. Heering.
003228: - Denken van wat ons ontsnapt, Essays over de relevantie van metafysica.
003221: - Meedenken met Edward Schillebeeckx.
091101: - Zwartboek Drie van Breda, Documentatie over oorlogsmisdaden en historisch kamerdebat
091110: - Nijmeegsch schoolblad voor het christelijk onderwijs, Vijfde jaargang 1848 - 1849 nr. 1- 12; Zesde jaargang 1849 -1820 no1-12; Zevende jaargang1850 - 1851 no 1 - 12; achtste jaargang 1852 - 1853 no 1 - 12
091284: - Army Song Book 1941
091283: - Bijbelprenten. De houtsneden in Vosterman's bijbel van 1528, afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
091122: - Vaste- tweejarige- en rotsplanten uit zaad te kweken in de vrije grond
091123: - Jeugd en bloemen [over eenjarigen]
091124: - Catalogus rozen en vruchtbomen firma E. R. de Wilde
091127: - Keur van eenjarige snijbloemen
091128: - Amateur's Handbook on Gardening with a Calendar of Garden Operations
091129: - A catalogue of the finest flowers of New Zealand
091323: - Matti, Scholieren gefotografeerd door Reinier Gerritsen
003088: - Ontginningswerk, Klinische pastorale vorming, bijdragen voor Wybe Zijlstra.
003077: - Ketters of voortrekkers, Berkhouwer, Schillebeeckx , Oberman
003072: - De vier evangeliën en de handeligen van de apostelen, uit de grondtekst verklaard.
003064: - Geen plek om het hoofd neer te leggen, Israël en de Palestijnen
003043: - Gelukkig de mens, Opstellen ovr Psalmen, exegese en semiotiek aangeboden aan Nico Tromp
003038: - Heiliging: Julian of Norwich.
003037: - Heiliging: Christelijke meditatie.
003036: - Breuklijnen, Grenservaringen en zoektochten.
003035: - Vernieuwde innerlijkheid, De betekenis van Geert Grote en de Moderne Devotie voor onze tijd.
003014: - 20 jaar Concilium, Terugblik en vooruitzicht.
002987: - Fides pro mundi vita, Missionstheologie heute, Hans-Werner Genscichen zum 65. Geburtstag.
002985: - Ken u zelf, Godsdienst en zelfbewustzijn.
091664: [PIETER OOSTERHUIS] - Pieter Oosterhuis, 1816-1885. Monografieën van Nederlandse fotografen
091665: [EMMY ANDRIESSE] - Emmy Andriesse, 1914-1953. Monografieën van Nederlandse fotografen
010827: - Toptips uit VT Vrije tijd, 3 delen
002979: - Mensen maken de Kerk.
006550: - Nederlandsche kleederdrachten, Hindeloopen. Legpuzzle
002836: - Door bloeiende velden / leesboekje voor het derde leerjaar. tweede stukje
002832: - Spelend lezen, deel 1
006591: - Willem Elsschot Courant. Eenmalige editie t.g.v. Willem Elsschot in de 21e eeuw in Schunk te Heerlen
002811: - Flowers to paint. Series 1.
002810: - Versjes over de boerderij, Mini sticker boek
002805: - Tijs Wijs de torenwachter: Bolletje Bink en de wonderdokter.
002801: - De Jukebox fanaat.
004209: - Buch Boek, een Liber Amicorum
007484: - De beren familie
002756: - Dogs Calendar 1939
004365: - De verdwenen mediene Dordrecht.
002736: - Historie van den Amsterdamschen schouwburg, met fraaije afbeeldingen.
004729: - Leids jaarboekje 1985
004739: - Leids jaarboekje 1968
002730: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Zeeland
091666: [JAN VERSNEL, 1924-2007] - Jan Versnel Monografieën van Nederlandse fotografen
002687: - The world of the Yeshivot, Torah Institutions in the Holy City of Jerusalem.
002685: - Bergsteigen, Alpinismus von den Anfängen bis heute. Ein farbenfroher Bericht über Schwierigkeiten und Gefahren des Bergsteigens.
002667: - Alle auto's 97
002663: - Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren,behelzende de beschrijving der Vereenigde Nederlanden. En wel in 't byzonder van Overyssel
002657: - The International Jew; the World's Foremost Problem
004740: - Leids jaarboekje 1967
004742: - Leids jaarboekje 1949
004744: - Leids jaarboekje 1982
002635: - In 't licht, Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij. Nr. 2
002634: - Petit tableau des arts et métiers ou notions sur les principaux travaux des hommes.
002631: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1950
002629: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1959
002630: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1952
002627: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1931
002625: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1965
002626: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1951
002623: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1966
002620: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1960
002619: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1961
002617: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1969
002618: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1962
002616: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1967
002615: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968
002608: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 70
002607: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 69
002606: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 68
002605: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 67
002603: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 7.
002604: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 1966
002602: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 6.
002601: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 5.
002597: - Papierknipsels, Een Poolse volkskunst.
002558: - Dictionnaire Francais-Lingala Lingala-Francais..
002544: - jaap bal fik simplex leesplankje
002532: - Janus, speciale uitgave t.g.v. het 700-jarig bestaan van het Dordtse gymnasium.
002490: - Leids jaarboekje 1947 Leidsch jaarboekje
002467: - Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen en de kunst van Guinea, voor het jaar schrikkeljaar 1860.
002466: - Al-Haram Al-Ibrahimi Al-Khalil, A brief guide published by the supreme Awqaf Council.
002441: - Djawa Barat, miliatire kaart uit 1947
002425: - Bernie Taupin,The One who writes the Words for Elton John, Complete lyrics form 1968 to Goodbye, Yelow Brick Road.
002405: - Godvruchtige en proefkundige beschouwingingen, van de wetten en werken der natuur, ter betoog van Gods Almagt, Wysheid, en Goedheit, uit de werken van veele beroemde Mannen; en in't byzonder uit de Natuurkundige zamenspraaken van denGeleerden Vader Regnau
002380: - Reis door Joods Spanje.[Travelling through Jewish Spain]
002355: - Antiquités et Guerre des Juifs de Josephe.
002354: - The Jewish Museum of Prague
002335: - Uit het Nationaal Joods Museum te Praag.
910086: - Joodse begraafplaatsen in Nederland, Themanummer Misjpoge
002324: - God en wereld, Kerk en wereld
002323: - God en wereld, Christendom en wereldgodsdiensten
002322: - God en wereld, Moraal en pastoraal.
002321: - Hazerswoude. Programma van den herdenkingsavond van het 60-jarig bestaan der Christelijke School te Hazerswoude (dorp) op vrijdag 10 mei 1929.
002303: - Calendar of the Plea Rolls of the exchequer of the Jews; Vol IV: Henry III, 1272; Edward I, 1275-1277
002254: - Monnikendam
002244: - orde van dienst bij de Choepah
002233: - Fragen an die deutsche Geschichte, Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.
002231: - Neugestaltung der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Dokumentation.
002206: - Orde van de dienst ter gelegenheid van de plechtige herdenking van het 350-jarig bestaan der Nedrlands-Israëlitische hoofdsynagoge te Amsterdam in de Esnoga op zondagavond 15 elloel 5745/1september 1985.
002172: - Tachenbuch für Alpenvereins-Mitglieder.
002170: - Bergwandern - Bergsteigern
009644: - Topografische kaarten van droogmaking van de plassen beoosten De Vecht
002164: - Clubhütten des S.A.C. / Les cabanes du C.A.S. / I Rifugi del C.A.S
002136: - Im Kampf um den Berg, Spannende Bergerlebnisse.
002070: - Sieraad van eerste tempel tot nu.
002039: - Aber verweilen ist staunen, Texte und Lieder für Meditation und Gottesdienst.
030566: - Lanceloet en het hert met de witte voet (Lancelot)
002027: - Woran Sie gelaubten, wofür sie lebten, 365 Wegbegleiter für die Tage des Jahres. Kalendrbuch
001991: - Gegenentwürfe, 24 Lebensläufe für eine andere Theologie.
001997: - Echter Bibel ; Die Heilige Schrift in deutscher Übersetzung: Das Alte Testament
001985: - Evangelischer Erwachsenenkatechismus
001896: - Schapevellenregeling 1939-1942
001886: - Die Heimfahrt des Rabbi Chanina und andere Erzählungen und Geschichten aus dem Jiddischen.
001841: - De katholieke dagbladpers in de huidige tijd
001835: - Simon Wiesenthal Center Beit Hashoah/ Museum of Tolerance.
001821: - Anthologie des écrivains morts à la guerre 1914-1918.
001830: - Lessing - Mendselssohn Gedenkbuch
001806: - LES DERNIERES ANNÉES DE BOSSUET. JOURNAL DE LEDIEU (1699-1704).
001799: - Mémoires de la duchesse d'Abrantès. Souvenirs historiques sur la Révolution et le Directoire. Avec une introduction de georges GIRARD.
001792: - Ping boek
001777: - Loekie doet boodschappen
001775: - Peintres juifs á Paris 1905-1939
008929: - Blad over bladen, nr 7
001722: - Geographica, L'Uomo e la Terra
001716: - Hoe onderhoud ik mijn huis
001708: - Hier hat Teitelbaum gewohnt. Ein Gang durch das jüdische Wien in Zeit und Raum.
001660: - Album of the Israeli-Arab War. 1967
005341: - The Teddy Bear Book, patterns and instructions for over 60 needlework projects plus recipes for bear lovers.
030838: - Mijn leven, Verteld aan mijn kinderen. Tweedelige uitgave.
007248: - Album Simenon, Iconographie choisie et commentée par Pierre Hebey, 390 illustrations
005953: - Nouvelle carte physique et routière de Belgique et Hollande,
005947: - Alfphabetische stratengids gemeente Rotterdam.
005945: - Jubileumuitgave manufacturenhandel "Nederland"n.v.25 jaar 1914-1939
005942: - Tips voor uw tuin van Willemse
005941: - Piggelmee, Eerste aflevering van de schoolkrant van de scholengemeenschap Albert Einstein in Hoogvliet.
005937: - De nieuw kleren van den keizer, leesboek
0101152: - De Delver, 6de jaargang no. 1: costuumkunst
0101348: - Of God and His Creatures: An Annotated Translation (With some Abridgement) of the Summa Contra Gentiles of Saint Thos Aquinas
029937: - Congres van Europa, Den Haag mei 1948, Resoluties
092134: - Antisemitisme in de Sowjetunie, Teksten en karikaturen uit boeken, tijdschriften, kranten, tv en radio
001453: - De kerk groeit, Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der eerste Chineezen tot bisschoppen der H. Kerk
0101183: - Reizend door Indië
091420: - Museumschip Buffel
008937: - Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom Gent met het bijvoegsel voor de Eerste communicanten.
026832: - Avonturen van Timo Teckel en zijn vriedjes, acht ansichtkaarten vormen een verhaaltje
005356: - Andijks Gemengd Koor 48 - 98, Gedenkboek
W0252: - Winteravondboek.
W0273: - Stijfkopje grootmoeder
011063: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 6, no 1
009277: - Bureauboek tuin- en landschapsarchitecten
007489: - Tales of Forest Folk: Winter Wonderland
092097: - Robert Frank: Hold still, Keep on going
092074: - Olivetti Underwood catalogue
029944: - Toby en Kribbel en Trippel op de boerderij , Strips om te lezen en te kleuren
0101383: - The Age of Chivalry, The Ilustrated Bulfinch's Mythology
006298: - Winterboek 1928-1929 Wereldbibliotheek
006286: - Officieel programma Eeuwfeesten Zaltbommel 1950
0101207: - Brieven van opheffer aan de redactie van het Bataviaasch handelsblad
0101206: - Brieven van opheffer aan de redactie van het Bataviaasch handelsblad
0101203: - Tropisch zakboekje
030418: - Amsterdamsch (Suasso) Stedelijk Museum I, Moderne Hollandsche meesters
0101778: - Jheronimus Bosch
909801: - The Exhibition Hall of the German Historical Museum by I.M. Pei
909802: - De Bevrijding van de moderne beweging: Een dialoog met de modernen (Teksten Architectuur) (Dutch Edition)
909798: - Bouwen met beton 1990/91; Albert - Arb - Atelier 5 - Cahen - Gehry - Schattner - Struijs
026845: J. B. S. (= J. B. SCHUIL) - Mobilisatieherinneringen van een landweerman. Schimmenspel van J.C.M. Acket
909316: - Te Agenda 1979-1980, Scholierenagenda
005918: - Fair Play
005923: - CPNB jaaroverzicht 2011
000680: - Leids jaarboekje 1973
909947: - Antiquairs international & pictura fine art fair
000676: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951
005932: - Stads-Gehoorzaal te Leiden maandag 30 december 1895 Matinée voor kinderen te geven door Catharina van Rennes uit utrecht
005933: - Stads-Gehoorzaal te Leiden uitvoering op donderdag 9 februari. programmaboekje
000674: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1957
0101271: - Kanchanaburi, Spirit of the death realway and the river Kwai bridge
011972: - Koninklijke Nederlandsche Marine: Handboek voor Zeemiliciens
091362: - Zweefvliegen
091903: - The Marzotto Prize: Exhibition of European Community Contemporary Painting 1966-1967
090948: - Archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1802, Deel 1
091946: - Lee Miller, An exhibition of photographs 1929-1964.
091609: - Puch MS 50 en MS 50 C, Alles over uw bromfiets, Werking, onderhoud, reparatie, onderdelen
030052: - Onze beste vrienden, Met vele fraaie platen
091913: - Het huis 50 ideeën
091914: - Eindexamencatalogus St. Joost 1983
091154: - Naamlijst van Siergewassen, Waarin opgenomen bloemsisterijgewassen, kruidachtige sierplanten voor de tuin en het in de bloemsierkunde gebruikte plantenmateriaal
007067: - De praktische Thomas, Thomas van Aquino: de consequenties van zijn theologie voor hedendaags gedrag.
007045: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2011, nr. 4
910043: - Menno ter Braak en het fascisme
910096: - Ger van Elk
001291: - Theater Jaarboek. nr 6 seizoen 1956/1957
092232: - Philosophia, Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. Deel 1: Indië - Renaissance: Deel 2: Descartes - hedendaagse wijsbegeerte
000220: - Hollandse Schouwburg
011970: - Practisch rekenboek ten dienste der scholen door de tweede afdeeling van het schoolonderwijzers-gezelschap te 's-Gravenhage, 1ste stukje - 2de gedeelte bevattende de toepassing van de vier hoofdregelen der rekenkunde in benoemde en samengestelde getallen
091890: - Sotheby's Photographs from the Bert Hartkamp Collection, 11 november 2002
909700: - Giorgio Armani, supplemento vista 2002
030116: - Ontmoetingen: J. C. Bloem
W1638: - Het model voor de uitgever: Een kerstgeschiedenis.
009601: - Leiden, Een serie van zes fraaie kunstreprodukties naar etsen van Abraham Rademaker.
011052: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 6, no 2
091763: - De stilte van Berlage, de verborgen suskasten in de Gordel '20-'40
030868: - Historische Atlas Noord-Holland
030806: - Euripides
909369: - La bible en images,108 gravures sur bois d'apres les dessins originaux de l'auteur de Jesus frappant a la porte
091808: - Insectenatlas in zakformaat, 129 afbeeldingen in kleurendruk met opgaaf der Nederlandsche en Latijnsche namen.
001097: - Die Schweiz, Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
001096: - Die Schweiz, Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
001092: - China, Opgegraven schatten uit de volksrepubliek China.
001090: - Bahrain, A modern Dilmun.
001208: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1840.
001101: - Der Rhein und seine Seitentäler.
001100: - Florenz und umgebung., Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
001099: - Bad Ems und das Lahntal, Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
001098: - Das Berner Oberland, Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
001124: - De geschiedenis van Caliste. Uit het fransch vertaald door Mr.J.C.Bloem.
001120: - Pictures of a hundred eminent Japanese ancient & modern with their biographies.
001112: - De Buitenbezittingen, Oostkust van Sumatra..
001141: - Sweet's Anglo-Saxon Primer
001184: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1971 1972
001183: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978
001182: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1982
001206: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983
001205: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1976
001203: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1976
001204: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975
001201: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1953
001202: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1958
001185: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1970
001186: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974
001187: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977
001188: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977
001189: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1987
001190: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1988
001191: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1989
001192: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1990
001194: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1985
001195: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1986
001196: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1981
001197: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1980
001198: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1979
001199: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1955
001234: - Potgieter: De Gids, Potgieternummer
001223: - Molenstudies, Bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens.
001229: - Kafka. Franz Kafka 1883-1924
030822: (PLUCHE N.A.) - Sneller dan het licht
009649: - Kastelen in Limburg
909795: - Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940)
030058: - Ben-Hur
008798: - Pompen en handkracht, catalogus
008799: - Rollend materieel railvervoer
008881: - NS Officiele reisgids Nederlandse Spoorwegen 1953-1954, Winterdienst.
091824: - Fluitend door de wereld, Herinneringen en reisindrukken van een voetbal-scheidsrechter
010426: - Speciale postzegeluitgiften 2001 Belgica
091602: - Reizen in gedichten, bij gedichten van J. Slauerhoff, Willem van Toorn, A. Morriën, H. Marsman, M. Vasalis,Bergman, Sipko Melissen en Paul van Ostaijen
009953: - Funde aus Ephesos und Samothrake
005254: - Wer regierte wann? Regententabellen zur Weltgeschichte.
910114: - Julie Fichter's Welt in Holz-Pastels
011058: - Medieval Encounters, Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue, Vol. 12, no 4
910070: - Marion Herbst, een overzicht 1969-1982
0101863: - Kunstzaken, 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
029895: - Zandvoort en omgeving
030521: - Gedichten, Een keuze uit eigen werk van Elisabeth Eybers, F. Harmsen van Beek, Judith Herzberg, Hanny Michaelis, Annie M. G. Schmidt, M. Vasalis
091252: - Divendal : fotografie = photography = photographie.
004962: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1900
004963: - Titaantjes waren we - Schrijvers schrijven zichzelf
0101459: - Adolf Stieler's Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten.
030564: - Karel ende Elegast
030565: - Wolff, Betje; Aagje Deken
005895: (CURWOOD, JAMES) - Thor de Beer, De avonturen van Thor de Beer en zijn vriendje Flem de eend.
009854: - Maastricht Geschiedenis van een stad Van Mosae Trajectum tot Groot Maastricht 2000 jaar stadsontwikkeling
009861: - 75 Jaar Krommenie. Een menschenleven
009864: - La Hollande illustrée
009867: - Het tafereel der dwaasheid
000558: - Joods Historisch Museum Amsterdam. Gids.
091091: - The Majesty & Beauty of the Australian Gums
006204: - Chessmaster 8000, 2 cd's + Kasparov Chessmaste 1 cd.
012023: - Tafereel van den watervloed, of Geschied- en zedekundige beschrijving der verschillende doorbraken en overstroomingen, welke den 3den, 4den en 5den februarij 1825 de Nederlanden geteisterd hebben.
909304: - Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pays-Bas avec la description Geographique
909305: - Reiswijzer voor den Duitschen Rijn, Eifel, Hunsrück en Haardt voor automobilisten, motorrijders en wielrijders
0101398: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen, 12 colour plates with 57 illustrations true to nature
W0800: - The Holy Land, New Light on the Prehistory and Early History of Israel.
910225: - Het vergeten hoofdstuk, Over leven en werk van Henk Bellaard, Mar Diemèl, Harmen Post
002265: - Roof en restitutie Joods vermogen, Rapport uitgebracht aan de Contactgroep Tegoeden Wereldoorlog II.
W0865: - The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary / De Gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst.
910233: - Mishnah Berurah: Vol. 3 (A) - Laws of Shabbos, 242-273
W0797: - Realschule mit Lyzeum der Israelitischen Religionsgesellschaft Frankfurt am Main 1853-1928
091140: (CURWOOD, JAMES) - Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw
W0736: - Bash Street Kids 1989
W0720: - De nieuwe rijmenbundel, 175 rijmen op geschenken, karaktertrekken.
092062: - Van neorenaissance tot postmodernisme / from neo-renaissance to post-modernism, Hondervijftig jaar Nederlandse interieurs 1870-1995
W0676: K.R. - La rego judea.
W0667: - New testament in Hebrew and Dutch
W0490: - Demografie der Joden in Nederland, uitkomsten en evaluatie van de telling van de Joden in nederland per 1 januari 1966.
W0486: - Israelietische gemeente Rotterdam
W0463: - Neveh Ya'Akov, Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday.338 pag.
007487: - Doornroosje, sprookje
001466: - Education and Science
006192: - Muzikaal menu, boekje vol langspeel- en kookrecepten.
009481: - Haarlem 1973. Officiele gids voor de gemeente Haarlem.
005413: - Neerlands cvolksleven, 17de jaargang, nr. 1, o.a Brood is leven, over oude broodsoorten.
0101874: - Ursprung und vision, Neue Deutsche Malerei
030716: - Carmiggelt speciaal m.m.v. Kees Brusse, S.Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten & Ellen Vogel.
021658: - Museum Boymans Rotterdam, Catalogus kersttentoonstelling 23 dec. 1939 - 29 jan. 1940
021655: - Uit met de stoomtram, Gezellig
021653: I. B. (=INA BOUDIER BAKKER) - Van Amsterdam naar Londen (uit de 10 cents serie Voor den coupé)
021650: - DAF 66, marathon 1300, coach, coupé en stationcar 1973-1974. Technische gegevens
021651: - Soldatengids voor Sumatra, 1946
006594: - Toerisme, Halfmaandelijks orgaan van den Vlaamschen toeristenbond. Jaargang 13, 1934
029916: - De wonderlyke geschiedenis van Tripje, 2e deel: Oepoetie verschijnt.
029921: [REITH, J. B.] - Monki op Bali
091345: - Naked elements, photos by Serge Nazarieff
091346: - Robert Walker, fotograaf/photographer, colour is power
909327: - Met vlag en vaandel, vlaggen en vaandels uit de periode tussen 1800 en 1945
909312: J.-J.-P. - Abregé de l'histoire de Belgique,a l'usage de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen
W0193: - Hans en zijn vrienden
W0168: - Leids Jaarboekje 1944.
007019: - Kom mee en luister
910145: - Jan Toorop in Katwijk aan Zee, 1892-1904
030092: - Torenuurwerken, Tijd voor iedereen.
091427: - Fokker, Fifty Years
909469: (MARQUIS SAINT SIMON) - Uw koninkrijk kome, De opkomst van het christelijk nationalism
001638: - Piccolo heplt de huisvrouw.
001629: - Volksalmanak 1872 uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
001623: - Wij ons werk ons leven
001622: - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegemheid van het 20-jarig bestaan der vereeniging HENDRICK DE KEYSER tot behoud van architectonische of historisch-belangrijke oude gebouwen 1918-1938,
001613: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1824
001555: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1822
001554: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1819
001552: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1826
010801: - Straling en radioactiviteit Tsjernobyl 1986, Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
001437: - Stamps, catalogus van 1001 rubberstempels.
001427: - Libelle's handleiding voor het knippen en naaien van kinderkleding.
001423: - Tootal Stoffen: Wat vraagt de jeugd?
001410: - Met eieren eet u er goed van.
001406: - Calgary Seoul 1988
001405: - Olympics for the disabled Holland 1980
001402: - Seoul 1988
001401: - Seoul Calgary 1988
006329: - Martinus Nijhoff Catalogue 743, Voyages & Travels.
006328: - Linschoten Vereeniging, acht- en negenenzestigste jaarverslag 1975-1976, Met Lijst der uitgaven en Naamlijst der leden.
006307: - Schriftje met daarin ingeplkat de voorzijde van 62 oude luciferdoosjes
006303: - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's AVRO kinderkoor.
091090: - Australian wild flowers
007244: - Un siècle NRF, Iconographie choisie et commentée par François Nourissier
006321: - Vereeniging Linschoten: 39, 43, 57, 58, 60: Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
005409: - Neerlands volksleven, 16de jaargang, nr. 4. o.a. over de laatste wagenmaker van Soest.
005389: - Neerlands volksleven, jaargang 12, nr. 2: Twente nummer
021648: - DAF 66, coach, coupé, stationcar, 1972-1973Technische gegevens
021646: - DAF 33 coach, Technische gegevens
021647: - DAF 46 coach en stationcar 1975, Technische gegevens
910162: - De Stijl, prospectus announcing the republication of the periodical De Stijl in three volumes
021644: - Winter 1944-1945 in Boskoop
009583: - Kleine dorpen in de provincie Zuid-Holland
008969: - Rijn / Rhein, over het werk van Walterr Nikkels
000679: - Leids jaarboekje 1980
004770: - Jaarboek Rijksuniversiteit te Leiden 1957
910071: - Honegger
910072: - Ivon Hitchens, A retrospective exhibition
000681: - Leids jaarboekje 1979
008885: - Zelf technische ideeen krijgen, Uitgave van Philips
910113: - Een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieen. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A.B. Bantzinger.
000277: - Documenten vande Jodenvervolging 1940-1945. 173 pag.
009741: - Overdruk uit Arnhem elf facetten uit de 19e en 20ste eeuw
009745: - Gedenkschrift ter herinnering aan de opening van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
009760: - Gids voor het Von Gimbornarboretum te Doorn
009781: - Choragraphie von Schwelm, Anfang und Versuch einer Topographie der Grafschaft Mark 1789
006285: - Rare earth chemicals, a catalogue of the products made by Thorium limited
006305: - Van Dale's zakwoordenboekje der Nederlandsche taal.
006309: - Chemical analysis of photographic developers and fixing baths, by Eastman Kodak Company
008975: - Nuth, Meer dan zomaar een dorp aan de autoweg naar Heerlen
008947: - Karel Martens Counterprint
001296: - Landkarte Israël- Ohne Wasser kein Zukunft
011041: - Journal of Jewish Studies, vol. LVII, no. 2
011042: - Journal of Jewish Studies, vol.LV, NR 2
910244: - Gebeden voor de bezoekers der Begraafplaatsen ontleend aan het Handboek van de Heeren G.I. Polak en M.L. van Ameringen. Nieuwe uitgave, herzien door L.D. Staal.
010607: - Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief.: Bewerkt door Mr. J.A. Oosterhoff
002148: - Im Bann der Berge, Bergsteiger-Erlebnisse
910146: - Willem van de Velde de Oude, Scheepstekenaar
909662: - Veld- en basisonderhoud electrische installatie Daf motorvoertuigen
030108: - Ontmoetingen: Martinus Nijhoff
000822: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1931
000821: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1930
000820: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1926 overdruk
000835: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1947
000834: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1942
000824: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1933
001320: - Hocus Pocus Jumbo Show, Goochelboek
091882: - Esko Männikkö [Oktagon]
006099: - Een briefwisseling met Nescio, Agnes Maas-van der Moer
909511: - De olifant & het joodse probleem
009625: - Economisch-Historisch jaarboek.Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland. dertigste deel
010471: - In memoriam Herman Dooyeweerd 1894-1977. In : La revue réformé.
009652: - Gunsterstein, Een ridderhofstad aan de Vecht
W1584: - Een bundel gedachten / Jubileum-uitgave 1838 - 1 mei 1963
091807: - Planten-atlas in zakformaat, 92 afbeeldingen in kleurendruk met opgaaf der Nederlandsche en Latijnsche namen.
0101151: - Borobudur, Kunst en religie uit het oude Java
090523: - Grootoosten der Nederlanden, Bulletin 2004
0101478: - Historische Atlas Utrecht
006325: - Cornelis Taemsz. Vaygats ofte Straet van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten toegelicht door Mies Visser.
W0956: - Speels ABC der Nederlanden
001519: - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van Frankryk.
029879: - Flyer Het Zeilschip Europa, symboliserende de Europese economische samenwerking waarmee Rijn Dirksen uit Heemstede de eerste prijs in een intenationale affiche wedstrijd qon
006574: - Het Naardermeer, vier plattegronden uit 1942 uitgegeven door de Vereeninging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland.
006625: - Bysantti valinkauhassa, Byzantium in the Casting Ladle.
091690: - Batavia Cahier, Herbouw van een Oostindiëvaarder, dln. 1 t/m 5
006552: - Neerland's mooie kleederdrachten, Lepuzzles. 60 stukjes.
006553: - Neerland's mooie kleederdrachten, Lepuzzles. 60 stukjes.
091249: - Fotofestival Naarden 1999
005707: - Een monument ter herinnering aan de joodse gemeenschap van Doetinchem
091697: - De Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog
005912: - Dapper tamboertje
003748: - '40-'45 de Jodenvervolging van isolement tot moord
006214: - New in Chess, Elsevier international Chess Data Ininformation system. Yearbook 1, !984 A; yearbook 2 1984 b.
011087: - De storm van 30 sept.-1 oct 1911 in het Haagsche Bosch
011089: - De watersnood in 1880
011093: - Bibliografie van de verspreide publicaties van W.F. Hermans. Samengesteld door Frans A. Janssen en Rob Delvigne
011904: - Kriegs-Album der Rad-Welt 1917
011905: - Handatlas der Anatomie des Menschen, Erster Band
909758: - Drachen. Modelle zum Selberbauen
909762: - Das große internationale Papierfliegerbuch
910200: - Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen
092060: - Synagogen Textilien
011917: - Menno ter Braak, Essays over Menno ter Braak door Thomas Mann, A. Roland Holst, S. Vestdijk, e.a.
w1573: - Wenken bij het rondschrijven
000380: - Music in ancient Israel.
010429: - Les chefs d'oeuvre de la Pinacothèque de Munich. Juillet-Octobre 1948
021659: - Gids voor het Rijksmuseum Kröller-Müller
004758: - Leids jaarboekje 1943 Leidsch Jaarboekje
005377: - 75 jaar Westfries Genootschap 1924-1999
091246: - Schaduw en stilte. Foto's van Lucien Legras
001537: - Afstands-wijzer voor het koningrijk der Nederlanden.
092204: - Jean-Paul Franssens. Leven en werk en vrienden.
009338: - Koningklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, 84e jaargang
009339: - De plaats van het bos in de Nederlandse samenleving
909794: - De architectengroep, Loerakker, Rijnbout, Ruijssenaars, Hendriks, Van Gameren, Mastenbroek.
001349: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Friesland
005249: - Noordhoff's logaritmentafel in vier decimalen en rentetafels in acht decimalen
011059: - Medieval Encounters, Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue, Vol. 12, no 1
001494: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Switzerland en Italie.
091747: - Mecheln-Auschwitz 1942-1944, first two of four volumes
0101465: - Luchtatlas van Nederland
010498: - Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte übersetzt und eingeleitet von W. Capelle.
001518: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Groot Brittannie.
909828: - Observatoria, De astronomische instrumenten van Maharaja Sawai jai Sing II in new Delhi, Ujjain en Benares
011977: - Werkman en de Blauwe Schuit. Utrechtse kring 5 - 30 mei 1965
001604: - Naamwijzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur van Amsterdam 1831-1832
091559: - Voertuig 2c Remmen voor monteurs motorvoertuigen personenwagens
909806: - Claire Bataille Paul Ibens: projecten en objecten 1968-2002
009728: - Groningen in oude prenten
009730: - De Wilhelminaschool 1868-1978
007602: - Ideeën en tips voor geslaagde kinderfeestjes.
007611: - Accoord C.R. Een keuze uit bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecaraat van dr. C. Reedijk.
008994: - Atlas van de Nederlandse broedvogels
091927: - Start '74, Eindexamenwerk 1974 van studenten gebonden vormgeving van de akademies voor Beeldende kunsten
011955: - Op reis [Een beeld van de gang van zaken op een station in tekst en zwarte tekeningen, en gekleurde illustraties van stoomlocomotieven, die dateren uit de jaren dertig]
026835: - Hollandts placcaet-boeck: begrijpende meest alle de voornaemste placcaten [...]. Sedert den jaere 1580. tot in den loopende jare 1645
005848: - Zestien etsen
001580: - Naamwijzer en adresboek van leden van het bestuur van Amsterdam en van de gemeente en staats-ambrenaren, en van de van de gemeente-ambtenaren, de leden van het burgerlijk armbestuur, voorts die der rechterlijke macht, de staatsambtenaren, leeraren enz.
005871: - Over Multatuli. Nr. 55.
006384: - Orde van de dienst ter gelegenheid van de inwijding en het 250-jarig bestaan van de voormalige Portugees-Israelitische Synagoge te 's-Gravenhage.
092002: - The Place I live in, Uitwisselingstentoonstellingen Hawaii / Nederland
011062: - Middle East Journal of Culture and Communication, Vol. 1
010870: - Volgers, 16 christenen die onze wereld hebben veranderd
910090: - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilig Schrift en een Aanhangsel over de Wet des Heeren
010813: - Ingenieurskalender 1950
0101256: - Belangrijke historische uitgaven over Nederlandsch-Indië, Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
092072: - Stradivarius, The Prince of Luthiers
005800: - Circus Jumbo jig saw puzzle puzzel
005819: - De leukste versjes uit de ouwe doos / met krabbels van vriend Daan, Hoe Daan Hoeksema onze aloude baker- en kinderrijmpjeszag, prentjes uit zijn jeugd.
005820: - Nederlandse suikerindustrie.
091811: - Luka Atlas Nederland en Overzeese Gebiedsdelen
005783: - Alle klokken luiden, Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek van o.a.: A. Coolen, D. van Dijk, Joh. Hepp, R. Houwink Hzn., R. Houwink, P. Keuning, K. Norel, R. v. Reest, G. v. Veldhuizen.
001354: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Holland
0101252: - Het Conflict van Heutsz-van Daalen, Toelichtende Bescheiden uit de nalatenschap van Generaal van Daalen,
910128: - Toulouse-Lautrec
006153: - Ernschach, dezember 1986, nr. 12
004736: - Leids jaarboekje 1952
004737: - Leids jaarboekje 1955
004738: - Leids jaarboekje 1954
004741: - Leids jaarboekje 1950
004743: - Leids jaarboekje 1948
004730: - Leids jaarboekje 1978
004732: - Leids jaarboekje 1956
004733: - Leids jaarboekje 1957
004735: - Leids jaarboekje 1966
010151: - Parijs en omgeving
091727: - Het land dat ons is toevertrouwd.
001295: - Water voor de Negev.
021641: - Frans Hals Tentoonstelling Haarlem 1937
007276: (CURWOOD, JAMES) - Des hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahrheit - Quaestiones disputatae de veritate
007454: - Stoische Weisheit.
091735: - Het Veluwemeer, Schakel tussen oud en nieuw land
091379: - The Strand, March 1950
006618: - Collection of Chinese paper-cuts.
007495: H. C. J. - Voor vrije uurtjes : nieuwe sprookjes en vertellingen
000837: - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1957
000836: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1948
000840: - GRONINGER VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1842. Reprint
000839: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1928
005836: - Russische kalender 1970 met getekende/geschilderde afbeeldingen van marxistisch-leninistische kopstukken
009647: - De Ramp
005994: - Oneindigheid, deel 2 Agni Yoga Reeks
007451: - Sonnetten, Uit het Italiaans vertaald door Nico van Suchtelen
007376: - Florilegium Harlemense : gekleurde afbeeldingen met beschrijving van bol- en knolgewassen
001347: - Tegenwoordige Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
030829: - Ter gedachtenis van mr. Isaac da Costa
0101375: - Tortuca, literatuur en beeldende kunst, 32
0101376: - Klaar maken, op uw plaatsen één twee drie af, Jubleumboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de bond van harddraverijvereningen.
011083: - Calculatie van de renovatie landhuis "De Hooge Vuursche" door architect Maurice M. Grothausen
909952: - Hollandse meesters in Amerika
029887: - Zandvoort en omgeving
029886: - Plattegrond Zandvoort, met kom Bentveld
029885: - De Klink, informatieblad Oud Zandvoort
029899: - Oude kunst in de Nieuwe Kerk, 1983
000701: - Leids jaarboekje 1995 1940-1945
001575: - Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
005063: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart. 1976
005064: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart. 1975
029917: - Apocriefe boeken (Lutherse vertaling
029918: - Monki komt thuis. Monki's reis om de wereld
091228: - Steeds bloemen en planten in uwe woning
909382: - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht
909605: - Märklin totaalprogramma 1997/98 NL
091272: - Fotoboek van de eeuw
091270: - Arnal - foto-erotica
006573: - Itinerarium Novi Testamenti, Dar is een Reysbock ouer het Nieuwe Testament. Het tweede deel.
092113: - Ecclesiastes, Or the Preacher
009431: - Vondsten onder de Sint Olofskapel. Stadskernonderzoek in Amsterdam
005788: - krone, The greatest Circus of Europe, programmaboek 1995
010470: - Essays in medieval Jewish and Islamic philosophy. Studies from the Publications of the American Academy for Jewish Research. Selected and with an introduction by Arthur Hyman.
030805: - 2000 jaar Vergilius
910099: - Alphons Freijmuth
910098: - Il Pittore di Genio
091325: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, maart 2001
030800: - Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance
011947: (MARQUIS SAINT SIMON) - Des Jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture
000853: - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg, 1200 jaar wonen.
000874: - Zuid - Hollandse Studiën deel XI.
000872: - NEDERLANDSE SPOORWEGEN, beknopte afstandswijzer reizigersverkeer en vrachtprijzen voor enkele reis- en retourkaarten en bagage.
000887: - Schendel Arthur van. Van Schendelnummer van FMAgazine, Frederik Muller Akademie. 27 p.
000886: - Drentsche volksalmanak 1868
000891: - Boy Scouts - Nine pieces of ephemera .
910240: - Onze hoge feestdagen : een toelichting op de diensten,
007241: - Album Lewis Carroll, Iconographie choisie et commentée par Jean Gattégno.
004994: - Jota, Uitleg van bijbelteksten. Nr. 2: De overweldigende natuur.
909658: - Volledige verzameling der publicatien van het provintiaal bestuur en provintiaal comité van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland sederd het begin der Revolutie in 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid
004991: - Nader om te horen, Bijbelcatechese, A en B.
004992: - Jota, Uitleg van bijbelteksten. Nr. 1: in wolk en vuur
010481: - Immanuel Kants Leben in Darstellungen seiner Zeitgenossen R. B. Jachmann / L. E. Borowski / A. Ch. Wasianski (1804) Gekürzte Ausgabe von Paul Landau
009538: - Delftsche studenten almanak 1952 / Delftse studentenalmanak 1952
021664: - Van Riebeeck Festival : Official Festival Programme 1952 - 1st February - 6th April, 1952 / Van Riebeeck-Fees Amptelike-Feesprogram 1952 - 1 Februarie - 6 April, 1952
021661: - Tentoonstelling Franse beeldhouwkunst Gemeentemuseum 's-Gravenhage: Rodin, Bourdelle, Maillol, Despiau
909494: - De heerser (Baskerville serie)
091830: - Sembahjang Misa Harian untuk keperluan imam, disusun oleh pater Wahjo
910066: - Herman Gordijn, Schilderijen en grafiek 1962-1982
021665: - Van Riebeeck-Feesskou. Festival Fair.
010655: - Spiegel der letteren, 37ste jaargang 1995, nr. 1
909302: - Les guides bleus: Provence
006184: - Lehrbuch der gesamten Anatomie der Menschen.
011060: - Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellinistic and Roman Period, Vol XXX, no 2
091225: - De trek van tulpen op kisten
009888: - Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenis
005428: - Neerlands volksleven, over Volendam, Leven en lied, 2 delen.
909989: - Herinneringen aan mijn roomse jeugd (Privé-domein)
909948: - Rutgers' zakatlas van Nederland, voor automobilisten, voor wielrijders, voor wandelaars
910147: - Philips Wouwerman 1619-1668
909554: - Gijs Bakker, meubelontwerper en verlichting; Bob Bonies, schilderijen; Storck van Besouw, Benno Premsela, vormgevingsbeleid
009329: - De Eersteling, Korenmolen in Hoofddorp
009304: - Neerland's Malende Molens, Zingende Torens
009259: - Unkräuter, weeds, onkruid
000563: - Bible Lands Museum Israel. Guide to the Collection. 128 pag.
910140: - Marc Chagall en het Joods Theater
910141: - marc Chagall: die russischen Jahre
0101437: - Rhynlands Fraaiste Gezichten
910232: - Picasso au Musee de Tel Aviv Pavillon Helena Rubinstein
030019: - Glass of the Roman empire
010649: - Zacht Lawijd: de Voorpost , Een nieuwe episode in het Elsschot-Borms verhaal .
010647: - ZL, Zacht Lawijd. Themanummer Gerard Walschap
091622: - 1980 Tamiya Catalogue, Showcase Collection precise scale model kits, armour, aircraft, motorcycles, ships, auto racing classics
030536: - Henriette Roland Holst, Schrijversprentenboek nr. 16
030023: - Arts & Crafts Movement, Glass and Pottery
000703: - Leids jaarboekje 1998
000710: - Leids jaarboekje 1965
000712: - Leids jaarboekje 1953
000711: - Leids jaarboekje 1950
091716: - Water Transport, Origins and Early Evolution
000726: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1964
000723: - Leiderdorp aan Jaagpad en snelweg. 1200 jaar wonen.
000728: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1964
000727: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1969
000729: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1966
000730: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1968
000731: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1983
000732: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1980
000733: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1985
000734: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1988
000738: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1973
000736: - Utrecht Oud-Utrecht maandbad dec. 1988
000737: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1978
000740: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1986
000741: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1974
000739: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1977
000743: - Utrecht Oud-Utrecht maandbad april 1985
000742: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1984
000745: - Utrecht Oud-Utrecht maandbad november 1986
000746: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1971
000744: - Utrecht Oud-Utrecht jaarboekje 1979
000752: - GRONINGER VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1840. Reprint
000754: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904. Reprint
000755: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906. Reprint
000756: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914 Reprint
000757: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916 Reprint
000758: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917 Reprint
000759: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1911 Reprint
000760: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1905
000764: - Drentsche volksalmanak 1838. reprint.
000763: - Drentsche volksalmanak 1837. reprint.
000762: - GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1913. origal edition..
000769: - Drentsche volksalmanak 1843 reprint.
000766: - Drentsche volksalmanak 1840 reprint.
000767: - Drentsche volksalmanak 1841 reprint.
000765: - Drentsche volksalmanak 1839. reprint.
010645: - Vandaag, Nieuw werk van nederlandse, vlaamse en zuid-afrikaanse schrijvers
030808: - Petronius, Hermeneus, 54ste jaargang, nr. 2
009919: - Terrorisme en staat. Inhooud: K. Koch: Terrorisme en de osntwikkeling naar een "sterke staat"; G. van Benthem van den Berg: Staatsvorming en monopolisering van geweld; P. van Tongeren: Achtergronder van verontrustende ontwikkelingen m.b.t. de rechtsstaat#
009492: - Sail Amsterdam700, Een herinneringsboek
009493: - Nieuwe Kerk in Amsterdam
009494: - 1578-1978, 400 jaar Hervormd Amsterdam
030651: - A. M. de Jong, Leven en werk, zes voordrachten van M. A. de Jong, Max Nord, Garmt Stuiveling, Martien J. G. de Jong, Jan Stroop, Sjoerd van Faassen
026840: - Masereel, met originele houtsnede
000771: - Drentsche volksalmanak 1845 reprint.
000772: - Drentsche volksalmanak 1846 reprint.
000779: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1891
000770: - Drentsche volksalmanak 1844 reprint.
000786: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1896
000780: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1892
910247: - The complete Artscroll Machzor: Pesach.
910245: - NIW Fotospecial 1998 Nieuw Israelietisch Weekblad
910246: - 18 psalmen ten gebruike bij de onthulling van een grafzerk
004764: - Leids jaarboekje 1939 Leidsch Jaarboekje
029876: - De poezenkrant, vol. IV, no. 23
010696: - Lumo, Nieuwste kinderspel, uitgebracht door Philips Reclamehandel
S910254: - Couvert met fotokaart, gericht aan Helmut Schmidt
909774: - Die Fondation Marguerite und Aimé Maeght
021638: - De zelfrichtende motorreddingboten type Carlot en de Motorstrandreddingsboten der KNZHRM
021637: - Handboek voor den Modelbouwer Deel IIA - Scheepsbouw , Prestatiemodellen
010023: - De dolle dwaze zomer van '45
010025: - Neerland's grootheid
011043: - Journal of Jewish Studies, Vol. LVI, no 2
010201: - Holland, Historisch tijdschrift.
005872: - Over Multatuli 2
W1581: - De nieuwe ploeg : boekennieuws van de Wereldbibliotheek. Jaargang 1953
W1582: - De nieuwe ploeg : boekennieuws van de Wereldbibliotheek. Jaargang 1952
010019: - Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog, De deportaties (deel 20)
030653: - De vier waarden, Orgaan van de Vereniging Herman de Man, Oktober 1984, nr k
004995: - Jota, Uitleg van bijbelteksten. Nr. 6: De muze en het boek.
005231: - Elvis Presley, Herinneringen 1935 1977
005232: - Elvis, 8 januari 1935 - 16 augustus 1977.
021640: - Gabriel Metsu, De Lakenhal 1966. Tentoonstellingscatalogus
010526: - Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel IV: 1968-1977.
009473: - Stadgids 1995 Haarlem
009476: - Havenmond IJmuiden, Wat gebeurt er in IJmuiden
092054: - Heden geen college, Studentenverzet 40-45
011061: - European Journal of Jewish Studies, vol. 1
909447: - Ik weet niet wie God is, dat hebben we nog niet gehad, vragen en antwoorden van kinderen
091235: - 2000 Fotocollectie Hoboken
008790: - Nijntjes boek vol zilverwerk
005934: - Guides and Girl Scouts Painting Book
005233: - Elvis, De legendarische Rock Koning.
010733: - Zwitserse berggidsen vertellen.
000550: - Gebeden Tefilla voor het gehele jaar.
0101914: - De wereld van biografie en autobiografie, Catalogus van Privé-domein en Open Domein.
005405: - Neerlands volksleven, 13de jaargan. nr. 1. o.a. een bijdrage over de doorwerking van de volkscultuur in de hogere kunst.
005417: - Neerlands volksleven, 17de jaargang, nr. 4, o.a. over bouwsignaturen (8 p.)
005406: - Neerlands volksleven. 13de jaargang nr. 3, o.a. een bijdrage over de versiering van jachten, binnenvaarstschepen en vissersvaartuigen in Nederland.
909843: - Gezicht op het Mauritshuis: Poe?tische visies op een uitzonderlijk museum (Dutch Edition)
005424: - Volksleven in de gewesten
005425: - Neerlands volksleven, 15de jaargang, nr. 2., o.a. over het poezieallbum
909606: - Märklin Totaal progamma 1991/1992
091217: - The daffodil and tulip year book 1963, nr.28
009464: - Heemkunde Amsterdam Klockmuzyck t' Amsterdam deel II
0101402: - Face2face Intermediate Student's Book With Cd-Rom/Audio Cd
910209: - Europäisches Porzellan
010016: - Kings and queens of ancient Egypt
910130: - Toulouse-Lautrec, Gemälde
010010: - Enkele gebeurtenissen uit de Geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943
010034: - Arnhem Lift, The diary of a Glider Pilot
0101404: - Wim Jonker, Agenda/Diary 1991-1992; Wim Jonker beeldhouwer, kunstenaar
010000: - Bookbinding in America 1680-1910. From the Collection of Frederick E. Maser , with an essay by Willman Spawn
003649: - Kees Maks, schilder van het mondaine leven.
001345: - Le Grand Dictionaire Historique ou le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé, Les Vies et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes....
006439: - Water als vijand, water als virend, Onbekende schatten uit de waterschappen. .
009501: - J. K. Smit & Zonen, Amsterdam 1888-1938
910172: - Sandsong: Ephemeral Sculptures by G. Augustine Lynas
910095: - De Middeleeuwse ideeënwereld, 100-1300, Bronnenboek
005067: - De vliegende Hollander, orgaan Koninklijke Luchtmacht
005068: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart, 1978, nummer 1.
005069: - After the battle, 1978, nr, 20
005070: - Schietsport, 1978, 1977
030539: - Forum Landgraaf, Een balans van de Nederlandse poëzie
909697: - Monsterboekje etalageflanel
030538: - Schrijversprentenboek Arthur van Schendel, nr. 19
007306: - Henri de Wolf, Tentoonstellingscatalogus 1991 van deze Groningse kunstenaar.
011075: - Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1859 - 1959, Gedenkboek by geleentheid van die eeufees.
W1589: - In memoriam Charles Nypels (1893-1952).
011952: - Vrolijk zijn, Prentenboek C.279
010729: - Berge der Welt, Das Buch für Forscher und Bergsteiger.
009796: - Staatsmijnen in Limburg
030569: - Alle cultuur is streven, De verzamelde Huizinga-lezingen 1972-1986
030110: - In memoriam M. Nijhoff
091248: - Amsterdam Foto `84. Eerste internationale fotomanifestatie in Nederland
909322: - VPRO schetsboek
008979: - Studiedag ontwerpers - computers IVA utrecht 8 sept. 1983
909388: - Nasporingen en studiën op het gebied der Krijgsgeschiedenis, zestigste jaarverslag
909389: - Het Instituut: honderzeventig jaar opleiding tot marineofficier 1829-1999
005216: - Tikun Schelomoh

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

9/18