Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1602: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
30053: - Tamme en wilde dieren, Prentenboek
30055: - Mijn dierenboek
30917: - Kleine geschiedenis van Nederland, 5000 jaar historie onder handbereik, 10 delen
951688: - Haarlem and the bulb-fields
954057: - Short Description of the Amsterdam North Sea Canal, 1914
950358: - Nederlandsch-Indië, Koninklijk Besluit wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië.
961169: - Tot burgerschap en deugd, Volksopvoeding in de negentiende eeuw
960721: - Verstilde emotie, beeldhouwkunst uit heden en verleden.
956069: - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes, met 36 plaatjes
953923: - Wandelkaart van een deel van Domburg en aangrenzende bosschen.
962961: - Nescio nummer Tirade 1982.
952406: - Fotografie in Nederland,1940-1975.
960430: - Evert van Hemert: Bronzen & Schilderijen, Een keuze 1989/91
960431: - Evert van Hemert, Sculptures, Paintings & Friends A Selection 1992 - 1995
961243: - De Tweede Ronde - Nabokov-nummer [Winter 1998-1999, 19e jrg., nummer 4]
962432: - Steph Uiterwaal, leven en werk 1889-1960 (Nobelreeks)
91666: [Jan Versnel, 1924-2007] - Jan Versnel Monografieën van Nederlandse fotografen
6553: - Neerland's mooie kleederdrachten, Lepuzzles. 60 stukjes.
6552: - Neerland's mooie kleederdrachten, Lepuzzles. 60 stukjes.
2597: - Papierknipsels, Een Poolse volkskunst.
2601: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 5.
2602: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 6.
2603: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 7.
2604: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 1966
960712: - Examenboek Gerrit Rietveld Academie 1980.
957241: - Monumentenzorg: Historische orgels, straatmeubilair, vestingwerken, negentiende-eeuwse bouwkunst, kastelen en buitenplaatsen, kerken...moumenten, woonhuizen...monumenten, volkswoningbouw 1850-1940, boerderijen, stads-en dorpsgezichten.
21627: - Nuova Enciclopedia Popolare Italiana ovvero dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
2605: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 67
2606: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 68
2607: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 69
960445: - Werk van Jesualda 1982-1997.
1601: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
960262: - La Rassegna Mensile di Israel
959944: - Het metrieke stelsel van maten, gewichten en munten, uitgave van den correspondentie-cursus
958257: - Jan van Scorel
11966: - O Menino Pintor, No pais dos sonhos
101183: - Reizend door Indië
10733: - Zwitserse berggidsen vertellen.
956924: - Retrospectieve Edgard Tytgat 1879-1957
91559: - Voertuig 2c Remmen voor monteurs motorvoertuigen personenwagens
962074: - Individuals Portraits from the Gap Collection
959579: - Sleeswijk's kaart van Limburg voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
1347: - Tegenwoordige Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
962917: - Dewiel: Sieraden van de late 18e tot de vroege 20e eeuw; Brauch: Kleine meubelen; Bangert: Jugendstil glaswerk; Banger: De handel in kunst en antiek
959596: - Atlas ANWB.Chaam blad 31
1841: - De katholieke dagbladpers in de huidige tijd
960674: - The World of Penguin Catalogue, The Publisher's complete catalogue.
91546: - Biografie van Henry Ford
959591: - Sleeswijk's provinciale kaart van Noord-Holland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten [kaarten]
952318: - Toen ik 10 was, Verhalen uit Voorhoutse historie.
959921: - Olympus microscopen, reclamevouwblad. 1969. Illustraties in z/w
670: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1960.
952030: - Soldaat overzee.
955858: - 19th century handwritten copy of documents from Anchin Abbey, including a list of the names of about 240 knights who took part in the Anchin tournament of 1096. The knights committed themselves to go on crusade to the Holy Land.
955859: - Omslag met vier brieven van C. A. W. Halverhout. Omslag met potlood geschreven genealogische aantekeningen.
952688: - 1000 Jahre Russische Kunst, zur Erinnerung an die Taufe der Rus im Jahr 988.
1593: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1594: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1595: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1592: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
952800: - De Wereld Bosatlas
910162: - De Stijl, prospectus announcing the republication of the periodical De Stijl in three volumes
2231: - Neugestaltung der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Dokumentation.
911413: - Platenblad voor platen/cd verzamelaars, nr 48
955860: - Aanteekeningen getrokken uit de Notulen der Societeit van 1632 tot 1794. Negentiende-eeuws handschrift
955862: - Extracten uit de Stadsrekeningen van Den Haag 1570 tot 1590 o.a. betreffende herbergen, speellieden, klootschieten
955863: - Drie brieven van J. H. Mendes da Costa, secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap betreffende genealogische gegevens van de joodse families Abas en Pereira aan een onbekende correspondent met diens antwoorden. Rond 1870.
958955: - Amsterdams tandtechnisch laboratorium, kerstkaart en uitnodigingskaart Nieuwjaarsreceptie 1981, met een print van een gravure van het Koningsplein 23,5x17,5 c m.
955987: - Herbst katalog 1929, R. A. van der Schoot, Hillegom
955986: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom autumn 1949
955985: - Van Langenberg's bloembollenbedrijf Hillegom. Nursery catalogue of a bulbgrowers company.
955984: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom Voorjaar 1950
10801: - Straling en radioactiviteit Tsjernobyl 1986, Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
10808: - The Blueprint Language of the Machine Industries Spencer and Grant
10807: - Visaton, Lieferprogramm HiFi-Lautsprecher und Zubehör.
955873: - Request van de buyren (buren) van de Vleerstraat in Den Haag, 1645, met enkele bijgevoegde stukken uit 1700 en genealogische aantekeningen betreffende de familie [van] Huls
955874: - Collectie van meer dan twintig losse afschriften van Hollandse en Zeeuwse oorkonden in negentiende-eeuws handschrift
959924: - Optiek uit de USSR, reclamefolder East West agencies Den Haag, ongedateerd, naar schatting jaren zestig
959923: - Bedienungsanleitung für das Mikroskop Ortholux mit eingebauter Beleuchtung
951746: - Rem Koolhaas: Delirious New York, A Retroactive Manifesto for Manhattan.
951742: - Japanese illustrated books from the collection of the late W. H de Roos (1895-1971), Netherlands consul-general in Kobe.
10234: - Architecture Drawings
962190: - Foam, quarterly photography magazine / 07 Self.
5892: - Sneeuwwitje en de zeven dwergen, een leuk mini stickerboekje
959961: - Broese's almanak voor iedereen, 1903. Praktisch handboek voor het dagelijksch leven
958215: - Vrij Nederland 30 september 1989 Bijvoegsel 39, Nueva York. Een fotoreportage van Koen Wesseling
958214: - Vrij Nederland 17 februari 1990 Bijvoegsel 7 De Vondelstraat (Krakers tien jaar aan de slag)
1038: - Loosdrecht, Koninklijke Watersportvereeniging Loosdrecht.
1534: - Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten (...). Deel 10: Reizen naar Azië.
101803: - Bier
961378: - Liederen van Li Qingzhao. Vertaald door W. L. Idema
958499: - Catalogus van schilderijen van de Xve tot en met de XVIIIe eeuw behorende tot de verzameling van het rijksmuseum Kröller-Müller.
9585: - Oudewater. Wandeling door een oud Yselstadje
959770: - Wale und Walfang in historischen Darstellungen. Katalog 1975.
911270: - When Quilt Designers Think Small: Innovative Quilt Projects to Wear, Give, or Decorate Your Home
91127: - Keur van eenjarige snijbloemen
952550: - Het geslacht Ginsel.
952547: - De familie van Pieter Cornelisz. Hooft.
952177: - Book on Chinese Banknotes. The monetary history of China, Vol. 11.
914617: - The Meyer May House Grand Rapids Michigan
914612: - Russian Clown, Oleg Popov
11051: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 2, no 1
11052: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 6, no 2
11053: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, vol. 46, n0 3
11054: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, vol. 47, no. 1
640: - Openbare Verkooping van (...) hooi- en weiland gelegen aan den Hoogen Rijndijk, onder Hazerswoude, alsmede van de herberg genaamd Leyderdorps Welvaren en stalling voor 5 paarden bij de Doesbrug te Leyderdorp. 1854.
6398: - Orde van de bijzondere synagogedienst ter gelegenheid van de ingerbuikname van de gestaureerde Synagoge Buitenveldrt op 3 mei 1975.
950956: - Speels ABC der Nederlanden
101465: - Luchtatlas van Nederland
101459: - Adolf Stieler's Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten.
910962: - Pentateuch Chamishah Chumshei Torah im ha-Haftarot ve-ha-Tefilot le-Khol Shabatot ha-Shanah
914707: - Orgel Concertgebouw in ere hersteld
1557: - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haar eerste opkomst tot op deese onse dagen (...).
703: - Leids jaarboekje 1998
963574: A.J. [= Lodewijk van Deyssel] - Multatuli, met ex libris van Multatuli-kenner J. Kortenhorst
951241: - Buber Martin: Praemium Erasmianum MCMLXIII.
962288: - Luilekkerland uitstappen
960816: - Ciso Stripgids. Nr. 1. Met nooit eerder gepubliceerde tekeningen van Willy Vandersteen
953619: - Elburg, de middeleeuwsche stad.
1124: - De geschiedenis van Caliste. Uit het fransch vertaald door Mr.J.C.Bloem.
10000: - Bookbinding in America 1680-1910. From the Collection of Frederick E. Maser , with an essay by Willman Spawn
957924: - Dali. Leben und Kunst
953921: - Souvenir aan de Inhuldigingsfeesten te `s Gravenhage 9-13 September 1898,
91901: - Poste Aérienne vers L'Amérique du Sud
960438: - Marianne Houtkamp: sculptures
963318: - Capitool reisgids Maastricht
955978: - Catalogue J. B. van der Schoot, Hillegom, 1937
952220: - Morris 1500, 1300, Nomad 1969-72 Autobook
952221: - Datsun, A Guide to Nissan Motor.
955856: - Encyclopedie van de joodse geschiedenis, het joodse volk door de eeuwen heen.
952495: - Frans Franciscus.
953761: - Polytechnisches Journal. Subjects: Bellot's egg beater machine, Faivre's tap, a.o.
951779: - Moderne Niederländische Graphik, Katalog Städtisches Museum Osnabrück 1954.
951777: - Grafiek I, Kunstenaars geboren tussen 1850 en 1970.
951778: - Oude tekeningen van Vlaamse en Hollandse meesters uit de verzameling De Grez in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel
953817: - Reglement voor het Hoog-heemraadschap van Rhynland, gearresteerd den 22 november 1803.``
1090: - Bahrain, A modern Dilmun.
910648: - Official Antiques Review 1983, Identification and Price Guide
10068: - Collection of Tibetan Art
10554: - Ontwikkeling, rationaliteit en cultuur, Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. A. van Peursen
962159: - Candy Dulfer gefotografeerd door topfotografen.
10077: - Het boek van Gregorio Condori Mamani
10097: - Swaziland today
10090: - Welcome to Ugnada, Cradle of the Nile
10091: - CDC in the Swaziland Lowveld
10102: - Nelspruit Dag tot Dag, Day by Day
10104: - Shales, Melissa
960932: - Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch en heraldisch onderzoek in het Rijksarchief in Overijssel
914697: - Peter Iljitsj Tsjaikovski, Jevgeni Onjegin, Programmaboek Nederlandse Opera
960284: - Profijtelijk vermaak. Moraliteit en satire uit de 16e en 17e eeuw. Serie Spectrum van de Nederlandse letteren.
9644: - Topografische kaarten van droogmaking van de plassen beoosten De Vecht
9645: - Topografische kaarten van droogmaking van de plassen beoosten De Vecht
9647: - De Ramp
9649: - Kastelen in Limburg
30565: - Wolff, Betje; Aagje Deken
911203: - Rob Cerneüs, beeldhouwer
958914: - De kluizenaar Doekoe Siladri, Balisch volksverhaal
101161: - Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der christelijke gereformeerde kerken in Nederland tot 1959
9277: - Bureauboek tuin- en landschapsarchitecten
961462: - Catchpenny Prints. 163 Popular Engravings from the 18th Century
959566: - Utrechtsche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1856. Luxe in leer gebonden uitgave met blind gestempelde platten en titel in goudstempeling op rug
959404: - Van Dale woordenboek Nederlands
952173: - Russische angewandte Kunst,12. bis 20.Jahrhunderts.
952164: - Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755, Map 1.
956586: - Het vergeten hoofdstuk, Over leven en werk van Henk Bellaard, Mar Diemèl, Harmen Post, kunstenaars verbonden aan de 'Vrije Academie Artibus' in Utrecht.
960915: - Beursberichten, Beurs van kleine uitgevers 2012.
10117: - Versailles et les Trianons
961861: - Tweede Ronde Zomerboek, verhalen van o.a. Maarten 't Hart, A. L. Snijders, L. H. Wiener, Drs. P.
961862: - De tweede ronde, drie nummers van dit tijdschrift voor literatuur 2008. Lente, zomer, winter.
3991: - De portugees israëlitische gemeente te Amsterdam
10481: - Immanuel Kants Leben in Darstellungen seiner Zeitgenossen R. B. Jachmann / L. E. Borowski / A. Ch. Wasianski (1804) Gekürzte Ausgabe von Paul Landau
10696: - Lumo, Nieuwste kinderspel, uitgebracht door Philips Reclamehandel
909562: - Lighter and Brighter Homes, Gift booklet Homes & Gardens
963309: - Capitool reisgids Lissabon
954314: - Album amicorum of Dietje (probably Adriana Diederika Paulina Zuurdeeg?). Leiden (?), c. 1855.
914695: - Elson's pocket music dictionary
914696: - Die Entführung aus dem Serail, Programmaboek Nederlandse Opera
914690: - Herbert von Karajan, Een autobiografie opgetekend door Franz Endler
914694: - Mozart, Muzikale meesterwerken
959486: - Enkhuizen in kaart. Vier eeuwen stadsplattegronden. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk Waagmuseum van 1 juni tot 1 oktober 1984
960905: - ABC van Jan de Kladder
961919: - Fables de La Fontaine, illustrations de Félix Lorioux.
101228: - Indonesische kunstnijverheid
5311: - Een Eiber vertrok
5310: - Avonturen in het Geuldal.
531: - Synagoga. 2 Vol.
10125: - Centenary Brochure, University college London 1827-1927
101255: - 40 jaar Oorlogsgravenstichting 1946-1986, Vervulling van een ereplicht, toen, nu en in de toekomst
956129: - Uitnodingskaart voor een dienst t.g.v. het 250-jarig bestaan van de Ned. Israelitische Synagoge, vrijdag 22 april 1921, gereserveerde zitplaats voor de vrouwenvergadering
956091: - Patek Philippe Catalogue of clocks and watches
956093: - Convoluut van belastingwetten in 1805 en1806. Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie ener belasting op het regt van Succesie (2x), klein zegel, patent (3), beestiaal = slachters, last- water- plaizier- en passagegeld, de waag, de ronde maat, het gemaal, het zout, buitenlandsche producten, een reglement voor gemeentebesturen, zeep, brandewijnen (etc.), wijn. Met bijlagen.
910968: - A Manual of Orchidaceous Plants cultivated under glass in Great Britain
101272: - Gekooide Jeugd, Jappenkamp '42-'45
959403: - Van Dale woordenboek Nederlands-Duits
5423: - Neerlands volksleven, 19de jaargang, nr. 1: oa.a over toneel en volksleven.
5424: - Volksleven in de gewesten
5425: - Neerlands volksleven, 15de jaargang, nr. 2., o.a. over het poezieallbum
956325: - Mozaiek der Antieken. Oog in oog met Grieken, Etrusken en Romeinen. Ancient Art: Greece, Etruria and Rome. Chosen from the collections of the National Museum of Antiquities at Leiden, The Netherlands.
959925: - Biolux NG 40x-1024x. Instruktieboek. 29,5x20,5 cm. 54 pp.
957918: - Cèzanne au Musée d'Aix
92097: - Robert Frank: Hold still, Keep on going
7223: - Miscellanea, 5 vol.
957925: - Art-in-Jewels. The Collection of the Owen Cheatham Foundation.
959750: - De seldsaame en noit gehoorde wal-vis-vangst, voorgevallen bij St. Anna-land in 't jaar 1682 den 7. October, midsgaders een pertinente beschrijvinge van de geheele Groen-landse-vaart
960876: - Een halve eeuw ANWB 1883 - 1933
101339: - Antwerpen
951835: - Exlibriskring of the W.B.-V. Netherlands to the participants of the XVth International Exlibris Congress, Bled, 1974. Map with 14 bookplates (exlibris). With a.o. bookplates of Pam Rueter (2), Jan Batterman (3), Emile Puettmann (1), Ad van Hoof (1),
951836: - Vorbilder der Kunsttischlerei im Style des XVIII Jahrhunderts von Habermann, de Culvilliés, Meissonnier, Chippendale, a.o.
962170: - Citaten van Thorbecke
4181: - Kloosterkerk Duinoordkerk 's-Gravenhage Den Haag
953760: - Polytechnisches Journal. Subjects: Baker's machine for hanging clocks in towers, Ashworth's spinning machhine, Oddy's spinning machine, Thurgar's machin
953759: - Polytechnisches Journal. Subjects: Machet's machine for fabrication of bubbles in wine, Young's gazz machine, Stiernsward's butter barrel machine, a.o.
959737: - Sleeswijk's kaart van Gooi- en Eemland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
959738: - Sleeswijk's kaart van Gelderland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
9840: - Woerden in 1832, Grondgebruik en eigendom: 2dln Tekst + kaarten.
101367: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2014, 1
101368: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2013, 4
909801: - The Exhibition Hall of the German Historical Museum by I.M. Pei
101373: - VPRO schetsboek VPRO blad voor de contribuanten, elfde jaargang nummer 1 maart 1989 1989
101376: - Klaar maken, op uw plaatsen één twee drie af, Jubleumboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de bond van harddraverijvereningen.
101377: - Mooi Marginaal 2006-2007
956309: - Wijze van leevendigbegraaven der Indiaansche vrouwen met het lijk haarer mannen, copperengraving by Caspar Jacobsz. Philips, after Bernard Picart, 1781
9833: - Sympostium 27 oktober 1989 Havelt t.g.v. het boek Van Plaggenhut to bungalow van Albert Waterbolk. Tekst van de lezingen van mvr. Eisses-Timmerman en dhr. A. J. Mantingh
956819: - Emil Nolde, Unpainted Pictures
961346: - Französische Symbolisten. Ausgewählt, übersetzt und mit dem französischen Text herausgegeben von Hannelise Hinderberger.
101383: - The Age of Chivalry, The Ilustrated Bulfinch's Mythology
950379: - 's-Gravenhage Spiegel der historie.
955869: - Handgeschreven biografieën van de Ridders van de Duitsche Orde de Balije van Utrecht van 1606 tot 1868.
955866: - Haagsche Courant, Zegelgeld betaald voor een advertentie inzake het testament van Simonidis Loopuyt en Elizabeth [Elisabeth] Voogd. Verklaring van procureur A. J. de Moraaz in Schiedam de dertiende van de hooimaand (juli) 1810.
955867: - Stukken betreffende Hollandse lenen van graaf Floris V. Negentiende-eeuws afschrift van de lijst van lenen van Teijlingen (bladen 1-4); Lenen ten tijde 1281-1284 (bladen 1-17); 1295-1296 (bladen 1-7)
101404: - Wim Jonker, Agenda/Diary 1991-1992; Wim Jonker beeldhouwer, kunstenaar
101445: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXII / IV. Hierin artikelen over Quitus van Smyrna, Petronius, Sokrates
956906: - Hortus Conclusus: Gerda ten Thije
952235: - Over bruggen, bridging, d'un pont à l'autre, über Brúcken
960109: - Korpsmededelingen 2009, nr. 38 "Living apart together"
952232: - Bruggenboek Leiden.
960110: - Korpsmededelingen 2002, nr. 31 "Niet schrikken, saluutschoten"
101537: - Tirade nr 121: Willem Walraven
950800: - The Holy Land, New Light on the Prehistory and Early History of Israel.
959584: - Sleeswijk's kaart van Utrecht voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
101412: - De mooiste Nederlandse sagen en legenden
545: - Jahrbuch für die Geschichte der Juden und Judenthums.
5794: - Legerperiodiek De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk.
951787: - XL Muzikale boekmerken met eene opgave van meer dan CCC spreuken, die op dit soort van boekmerken voorkomen / XL Ex-libris musicaux, avec une liste de plus de CCC devises, qui se trouvent sur ce genre d’ex-libris / XL Musikalische Bücherzeichen mit einer Liste von mehr als CCC Wahlsprüchen, welche auf dieser art von Bücherzeichn vorkommen / XL Musical book-plates, with a list of more than CCC mottoes to be foiund on this class of book-plates
963563: - Corpus juris civilis Romani, in quo Institutiones, Digesta ad codicem Florentinum emendata, Codex et Novellae, nec non Justiniani edicta, Leonis et Aliorum. Editio Novissima
91811: - Luka Atlas Nederland en Overzeese Gebiedsdelen
952496: - Malevitsj voor de Revolutie.
1596: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
101437: - Rhynlands Fraaiste Gezichten
101436: - Het zegenpralent Kennemerlant, Vertoont in veele Heerelyke gezichten, Van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen
960473: - Michel Ange: Les Sculptures - The Sculptures of Michael Angelo
101453: - Satelietbeeldatlas van Nederland - Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-Satelliet
956185: - On judaism
956180: - Tegenwoordige staat der Vereeenigde Nederlanden, Vierde deel, eerste stuk, Een aanvang der beschrijvinge van Holland
951765: - De wereld van het zwart en het wit
92176: - Statements and documents on the october 1973 War, Vol. 1:The origin of the war
5254: - Wer regierte wann? Regententabellen zur Weltgeschichte.
914672: - Marketing Zakboek met cd
5711: - Hadderech, Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandse vereniging van Jesjoea Hammashiach belijdende joden, gevestigd te Amsterdam.
586: - Ramat Gan.
101484: - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773
91615: [Swift, Jonathan] - Gulliver's reizen, bewerkt onder toezicht van C. Joh. Kieviet, geïllustreerd met gekleurde en zwarte platen
101485: - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773
960082: - Nederland's Adelsboek 1908
960083: - Nederland's Adelsboek 1907
960085: - Nederland's Adelsboek 1909, met aanvullingen op de jaargangen 1906,1907, 1908.
961543: - Dans le cochon tout est bon
960087: - Nederland's adelsboek 1949 (M-P) 42e jaargang
961697: - Leg je gezicht af (Zes ansichtkaarten met gedichten)
101498: - Bartholomew's Road Atlas of Great Britain fifth-inch to mile
101506: - Geïllustreerde atlas van Europa 1954
953577: - Flyer Restaurant Belvédère Schoonhoven
714758: - Art i. Tentoonstellingscatalogus De Cubaanse Renaissance
101507: - New Map of Scotland showing main roads with ministery of transport numbers
10151: - Parijs en omgeving
953570: - Peugeot 404. Four brochures on additional accessories, instructions, dealers organisation and dealer list in the Benelux (with folding map).
953543: - Omslag, Bundel t.g.v. de opening van de nieuwe behuizing van uitgeverij Het Spectrum in 1988.
10153: - España, Guia de arte, paisaje y folklore / Espagne, Guide d'art, paysage et folkore / Spain, Guide d'art, landscape and folklore
953526: - Graphic Design, The return of mr. Smith or Uncle Sam.
101530: - Het veranderd gezicht van Noord-Holland, Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas
951800: - Jozef Cantré.
914663: - Watches from IWC 2011/12, Craftmanship made in Schaffhausen
953816: - 's-Gravenhaagsche courant, vrijdag 21 october 1825, nr 129,
2303: - Calendar of the Plea Rolls of the exchequer of the Jews; Vol IV: Henry III, 1272; Edward I, 1275-1277
941025: - Catalogue Small Tools, Machine-shop Accessories and measuring equipment
91188: - Vogels kijken in de Zaanstreek, Een ontdekkingstocht door de binnenlanden van de Zaanstreek
220: - Hollandse Schouwburg
961592: - Poëziepuntgl - Gelderse dichtkunst. Driemaandelijks tijdschrift over Gelderse dichtkunst.
9504: - Receptie- en fotoalbum Restaurant Lint in Amsterdam
29999: - Anytime Books, 12 gebonden boekjes met sprookjes.
30001: - Mini sprookjesboekjes, twee deeltjes "Roodkapje", "De drie biggetjes".
951638: - Het model voor de uitgever: Een kerstgeschiedenis.
30716: - Carmiggelt speciaal m.m.v. Kees Brusse, S.Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten & Ellen Vogel.
9216: - Lelies als snijbloemen, Richtlijnen voor de teelt onder glas
672: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1952
952185: - Walther's metaalbouwdozen Stabil voor kleine ingenieurs en machinebouwers. Handleiding voor de dozen 49-52.
10175: - The dawns of tradition, Japan's cultural legacy
956321: - Atlas van de oudheid en de archeologie
714741: - Architectuur in Nederland, Jaarboek 1993-1994
872: - NEDERLANDSE SPOORWEGEN, beknopte afstandswijzer reizigersverkeer en vrachtprijzen voor enkele reis- en retourkaarten en bagage.
963426: - Rembrandt aan de Amstel, Wandelen en fietsen in het spoor van de meester; Het Grachtenwandelboek
959417: - De Wereld Boskabouter. Mini. Deze allerkleinste Bosatlas is uitgegeven ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede editie van de Wereld Bosatlas.
952777: - Grote Provincie Atlas Zuid-Holland 1:25000
956002: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen autumn 1943
956003: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1942
956004: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1944
956005: - Nursery catalogue E. Pletting Haarlem vaste planten en rotsplanten 1946-1947
953655: - Magazijnen bouwen en inrichten.
952679: - Catalogus Joegoslavische fresco's (copieën).
3994: - Nederland in vroeger tijd, Overijssel.
818: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1928 en 1940 overdruk
91240: - Je kostbaarste bezit
957194: - Oskar Kokoschka, Die frühen Jahre
957729: - Szymkowicz : D'apollinaire a Van Gogh : L'expression Du Genie Europeen
953828: - Prettige spelletjes, kleurboek uitgebracht door Vroom & Dreesman, Haarlem, nr. 942
910781: - Formfunction, Finland
956008: - Tulipshow Frans Roozen Vogelenzang Holland 1931-1956
953736: - Polytechnisches Journal. Subjects: dredging machine, weaving machine, peat
953995: - Marimona
953735: - Polytechnisches Journal. Subjects: steam machines, a.o.
92047: - Merkwaardige en waarachtige geschiedenis van drie joodsche kinderen zijnde alle drie zusters van 8, 10, en 12 jaren. Zij zijn gedoopt in de hoofdstad Berlijn oor den heer predikant Heinrich Kamann.
10757: - Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins.
5848: - Zestien etsen
955774: - Plano vel met aanwijzingen voor de plantwijze van bloembollen, rozen en vaste planten van A. J. van Engelen uit Hillegom.
955769: - Uilenspiegel, Humoristisch-satiriek weekblad. 22ste jaargang, nr.24, 22 maart 1890
955770: - Collectie van elf folders over duivenklokken
6677: - Saint Thomas d'Aquin aujourdhui.
954797: - De draadfabricage der N.V. Willem Smit & Co's transformatorenfabriek Nijmegen.
667: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1968.
2070: - Sieraad van eerste tempel tot nu.
5782: - Monsterboek geboortekaarten, Nieuwste modellen, fijnste kwaliteiten
956825: - Jaap Oudes, tekeningen.
8766: - Inside Sahara. Introduction by Michael Palin
914644: - Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas
8786: - Kijk kindje kijk; voor de kleuterschool / deeltje 2
8779: - De TransFormers, De wraak van de Laserbeak
8780: - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - haar taak, geschiedenis en inrichting
8781: - The Royal Netherlands Academy of Sciensces and Letters, its task history and organization
8784: - Hollands Maandblad 8/9 1999
952774: - Grote Provincie Atlas Friesland 1:25000
956834: - De wonderlijke wereld van Roger Raveel, Het vroege werk / Roger Raveel's Wondrous World - The early work
8790: - Nijntjes boek vol zilverwerk [Nijntje]
8798: - Pompen en handkracht, catalogus
8927: - Blad over bladen, nr 5
8926: - Gerrit Rietveld Academie, publikatie voor de werving van studenten voor de opleiding grafische vormgeving, werkgroep grafisch ontwerpen. Tevens voor de vakgroep constructie van de TH Delft
8799: - Rollend materieel railvervoer
887: - Schendel Arthur van. Van Schendelnummer van FMAgazine, Frederik Muller Akademie. 27 p.
8881: - NS Officiele reisgids Nederlandse Spoorwegen 1953-1954, Winterdienst.
8884: - Jacht- en motorbootbenoodigdheden, Catalogus van de Ned. Fabr. van Bronserken, v.h. Becht en Dyserinck, Amsterdam
8885: - Zelf technische ideeen krijgen, Uitgave van Philips
8890: - Varende bruggen Een stukje geschiedenis van het vervaardigen en monteren van bruggen.
8891: - Metron Prazisionsmessuhren, Catalogus
954360: - Tegeltje met een 18de-eeuwse afbeelding van Lisse naar Anna C. Brouwer
914640: - Het Dwaallicht met stadswandeling van Eric Rinckhout
914634: - Verleden tijd, Een halve eeuw werken in Rijnsaterwoude en Leimuiden
960578: - Österreichische Bildhauer - Gelernt bei Wotruba.
10426: - Speciale postzegeluitgiften 2001 Belgica 1o p. Afbeeldingen in kleur. O.a. afbeelding van Willem Elsschot-postzegel
10429: - Les chefs d'oeuvre de la Pinacothèque de Munich. Juillet-Octobre 1948
8937: - Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom Gent met het bijvoegsel voor de Eerste Communicanten.
909658: - Volledige verzameling der publicatien van het provintiaal bestuur en provintiaal comité van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland sederd het begin der Revolutie in 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid
8947: - Karel Martens Counterprint
5377: - 75 jaar Westfries Genootschap 1924-1999
5387: - Neerlands Volksleven, herfst 1960, nr. 4
5389: - Neerlands volksleven, jaargang 12, nr. 2: Twente nummer
5391: - Neerlands volksleven, 15de jaargang, nr. 3: wilde vespers
5395: - Gids voor de kruidentuin van het Nederlands Openluchtmuseum.
8966: - Grens, border. Goodwill-publicatie 35 van drukkerij Rosbeek: foto´s van Betsy Green
952138: - Driekwart eeuw Quick,1 maart 1896-1971. Jubileumboek
8969: - Rijn / Rhein, over het werk van Walterr Nikkels
8972: - Irish Stamp Year Book 2005
8998: - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels, Verslagen en mededeelingen 1924-1928
8999: - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels, Verslagen en mededeelingen 1929-1936
953440: - Boon! Rebelse tijdingen
953436: - 13e Nederlandse kunst- en antiekbeurs Breda 1979
953432: - Modern Knippen en Naaien, Appliqueren en Patchwork
952160: - Bouwen en wonen in de jaren negentig.
2730: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Zeeland
914654: - Railfoto 2012
914628: - Elsschot en consorten helpen Ary Delen. Zacht lawijd, jaargang 9,nr.1
903: - ALOHA, 1972, nummer 17, kerstnummer
563: - Bible Lands Museum Israel. Guide to the Collection. 128 pag.
963303: - Kunst reisgids Bourgondië, Kastelen, kloosters en kathedralen in het hart van Frankrijk
963304: - Kunst reisgids Zuid-Engeland, Architektuur, landschap, literatuur en historie
12047: - Le Bréviaire Grimani a la bibliothèque Marciana de Venise
953407: - Life, Stockphotos Tony Stone Images. 1999
950539: - Joden en Leiden.
956977: - Der Totentanz auf der Spreuerbrücke in Luzern. The Dance of Death on the Muehlenbruecke at Lucerne. La danse des morts du pont des Moulin à Lucerne.
90490: - Schopenhauer
30532: - Een dag zonder papier, Verhalen van Ivo de Wijs, Yvonne Kroonenberg, Herman Pieter de Boer, Yvonne Keuls, Gregor Frenkel Frank
30536: - Henriette Roland Holst, Schrijversprentenboek nr. 16
30538: - Schrijversprentenboek Arthur van Schendel, nr. 19
30539: - Forum Landgraaf, Een balans van de Nederlandse poëzie
953399: - De best verzorgde boeken 1992. The best book designs.
10738: - De bergvriend, Tijdschrift tot verbreiding van de liefde voor en de kennis van de bergwereld.
953391: - A pair of, Catalogue of photos by Zefa Visual Media
907: - ALOHA, 1972 nummer 14
953390: - Eindexamenpresentatie Akademie voor kunst en vormgeving, 's-Hertogenbosch.1996
953388: - Letter en geest, illustratieve oefeningen Koninklijke akademie voor kunst en vormgeving.
953387: - Balacron Collection. Boekbindmaterialen, Covermaterials Traverso
953381: - Grafisch Nederland 1992, Kerstnummer met als thema Stedelijke openbare ruimte.
953382: - Vormgeving, Eindexamen grafische vormgeving Akademie voor Kunst en Vormgeving 1990
909290: - Bilder vom Feind, Englische Pressefotografen im Nachkriegsdeutschland
909294: - Het Nationale Ballet, George Balanchine Programma
697: - Leids jaarboekje 1984
698: - Leids jaarboekje 1989
699: - Leids jaarboekje 1991
909302: - Les guides bleus: Provence
909303: - Griebens Reiseführer: Der Niederrhein
909304: - Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pays-Bas avec la description Geographique
909305: - Reiswijzer voor den Duitschen Rijn, Eifel, Hunsrück en Haardt voor automobilisten, motorrijders en wielrijders
914611: - Mensen in het circus, met ex libris van Dirk Govert van Luijn voor C. Momber
2441: - Djawa Barat, miliatire kaart uit 1947
2466: - Al-Haram Al-Ibrahimi Al-Khalil, A brief guide published by the supreme Awqaf Council.
2490: - Leids jaarboekje 1947 Leidsch jaarboekje
2492: - Leids jaarboekje 1951
2507: - Multatuliana aanwezig in de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet
2510: - Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg 1895-1904. Persoonlijke herinneringen - door M. Alsmede d'Ablaing's omgang met Multatuli (Ed.Douwes Dekker) in de jaren 1860-1866, geschetst uit beider nog onuitgegeven brieven en bescheiden.. Met een voorwoord van Chr. Nuys. us
2529: - Rond de sjoel, Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.
2544: - jaap bal fik simplex leesplankje
11943: - Naamlooze Vennootschap Philips'Gloeilampenfabrieken 1891-1916. Eindhoven Facsimile 1979
11946: - Het Fiets ABC
11949: - Onvoltooid Verleden Tijd, Een millennium prentenboek
11951: - Kleurboekje ansichtkaarten uit de jaren vijftig
11952: - Vrolijk zijn, Prentenboek C.279
11953: - Kijken op de klok, Fabrieksprentenboek
961579: - Fantastische verhalen uit de 19e eeuw
962051: - De keuze van Plasterk uit de collecties van het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
909322: - VPRO schetsboek
909345: - Dutch Fishing Industry 1900-1935, Rivo-collection; De Nederlandse visserij
952072: - Year Book of the Holland Society of New York 1887-1889.
7454: - Stoische Weisheit.
90523: - Grootoosten der Nederlanden, Bulletin 2004
906: - ALOHA, 1972 nummer 8
909369: - La bible en images,108 gravures sur bois d'apres les dessins originaux de l'auteur de Jesus frappant a la porte
91201: - Voeding, verzorging en stalling van melkgeiten, dekbokken en lammeren
91200: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen en waarin tevens opgenomen de officieel erkende standaard van de Cavia`s. Samengesteld door de Standaard-commissie van de N.B.K.V. onder auspiciën van de Raad van Beheer en Toezicht [...].
909375: - Zuid-Holland in 144 facettten, Provincie-album
101398: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen, 12 colour plates with 57 illustrations true to nature
952509: - Leyde,ou le portrait d'une ville. (Leiden)
952511: - Het Leidse Volkshuis 1890-1980, Geschiedenis van een stichting sociaal-kultureel werk.
909388: - Nasporingen en studiën op het gebied der Krijgsgeschiedenis, zestigste jaarverslag
909389: - Het Instituut: honderzeventig jaar opleiding tot marineofficier 1829-1999
909395: - Cadetten-almanak / cadettenalmanak, handelend over het jaar 1952.
909396: - Contact Oud-Mariniers 1950-1990
909399: - Spectrum vlaggenboek
953371: - Vormgeving, Eindexamen grafische vormgeving Akademie voor Kunst en Vormgeving 1981.
953364: - Start '75, Eindexamenwerk1975 studenten gebonden vormgeving van de akademies voor beeldende kunsten.
953365: - VRI-boek 2 (Vereniging van Reclame-ontwerpers en illustrators)
26832: - Avonturen van Timo Teckel en zijn vriedjes, acht ansichtkaarten vormen een verhaaltje
26835: - Hollandts placcaet-boeck: begrijpende meest alle de voornaemste placcaten [...]. Sedert den jaere 1580. tot in den loopende jare 1645
26836: - Manuscripten. Drie delen betreffende de boedelscheidingen van Mr. Jan Anthony van Heemskerck en Hillegonda-Cornelia van Heemskerck
953363: - Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch - Eindexamen 183.
8976: - Ben Bos, Van onze verlaggever.
8979: - Studiedag ontwerpers - computers IVA utrecht 8 sept. 1983
8983: - Communicatie
8994: - Atlas van de Nederlandse broedvogels
8997: - Randstad en broedvogels
953355: [Duisdeiker Lz., Josua Hendrik (1814-1881)] - Het eerste fabelboekje van Oom Hendrik (=Duisdeiker).
953354: - Algemeene voorwaarden behoorende bij de bestekken voor de verschillende aan te besteden werken en leverancien voor de stad Leeuwarden
910015: - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn "Aanklacht"forfryske troch J. M. Vestra
910014: - C. A. B. Bantzinger, tekenaar
951994: - Catalogue collection Goudstikker Amsterdam. 10e exposition dans les locaux de "Pulchri Studio" La Haye. 13 mars--4 avril 1926. Catalogue No 30.
5947: - Alfphabetische stratengids gemeente Rotterdam.
11010: - Theorie en kritiek, Opstellen over theorievorming , hemeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen
1101: - Der Rhein und seine Seitentäler.
1100: - Florenz und umgebung., Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
11007: - Die Orden, Wappen und Flaggen aller Regenten und Staaten in chromolithographischen Abbildungen
713: - Leids jaarboekje 1959
714: - Leids jaarboekje 1958
960832: - Hebraica and Judaica printed before 1900. Catalogue of the Jaap Meijer collection. Compiled by Jonathan N. Cohen. With introductions by A.K. Offenberg and Hans Visser.
953706: - Topdeq, Meubilair en accesoires, Catalogus designaanbieding kantoormeubelen 2003
90948: - Archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1802, Deel 1
914589: - D.H.W. Filarski, Zwervend schilder van de Bergense School
909537: - De voorbeschikking van het lot en de toekomst des menschen in verband met astrologie, droomen , somnambulisme, voorgevoelens enz. enz. bewezen uit 192 voorbeelden benevens physiologische proeven.
909511: - De olifant & het joodse probleem
953329: - Gerhardus Havingha (1696-1753), organist en klokkenist van Alkmaar.
908: - ALOHA, 1972 nummer 15
953306: - Nadia Stein, Zum Gedanken
909548: - Der kleine Pauly, Lexicon der Antike in fünf Bänden,
101824: - Bericht uit de werkplaatsen voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap
101835: - Kunst der Menscheit, Tempel
101836: - Fondation Vasarely
956241: - De uitwateringssluizen van Katwijk : 1404-1984.
29894: - Ons Bloemendaal, geheel gewijd aan Bennebroek
29895: - Zandvoort en omgeving
29896: - Woningbouwvereniging Willibrord Zoeterwoude 1946-1986
29898: - Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel
29899: - Oude kunst in de Nieuwe Kerk, 1983
29916: - De wonderlyke geschiedenis van Tripje, 2e deel: Oepoetie verschijnt.
954137: - Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965.
960977: - Algemeene konst- en letter-bode voor het jaar 1827 in vier deeltjes, de nrs 1-4, 9-13, 31-35 40-43.
3709: - kabouterliedjes, Tierelier
372: - Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Serie van vier lezingen van C. Eitje en A. Schuster gehouden voor de AVRO microfoon. 47 pp
952004: - Sprookjes van Pop
953275: - The Lord of the Rings, The Two Towers, two brochures.
909556: - Moderne klassieken, Meubels die geschiedenis maakten
953263: - Woodworking, map with about 160 examples of woodworking models, like vases, boxes on 80 pages. Unknown woodworker.
550: - Gebeden Tefilla voor het gehele jaar.
909567: - Kleur en motief, Colour and pattern
909568: - Indonesische Textilien, Wege zu Göttern und Ahnen
90957: - Mecklenburgers onder Nederlandsche vlag
909570: - Geloven in glas, Het kerkeiland van Saasveld
909575: - Premsela present, Designers design for a designer
909576: - Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven, Graduation '94
5499: - Ahrend Inrichten (meubelboek).
5490: - Versailles.
953256: - Anne Manoli, migration1999-2000.
953253: - Gilberto Zorio
953254: - Philippe Starck.
953255: - Rietmeyer Boxes 1999-2000.
952252: - Programma t.g.v. de plechtige installatie van S. Beeri als opperrabbijn van het Synogogaal Resort 's-Gravenhage.
2608: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 70
954096: - Wie zoet is, Zeven sinterklaasliedjes die bijdehandje het liefste zingt. Reclameboekje De Gruyter
954091: - International Filmfestival Rotterdam 1994. Catalogus.
962103: - Anabas Magazine: Sabrina
7579: - het verhaal van het kleine witte muisje
960113: - Korpsmededelingen 2005, nr. 34 "Verschil maken"
5800: - Circus Jumbo jig saw puzzle puzzel
909605: - Märklin totaalprogramma 1997/98 NL
959926: - Encyclopedie van de materialenkennis in 3 delen.
953886: - Schein und Wirklichkeit. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik" und was dahinter steht (DDR)
980: - Lucas Cranach 1472-1553, Das gesamte graphische Werk.
961632: - Geographical Atlas of Russia for class 7 and 8 Middle School (U.S.S.R.)
91727: - Het land dat ons is toevertrouwd.
91725: - Protecting an estuary from floods, A policy ananysis of the Oosterschelde
963302: - Kunst reisgids Denemarken, Kunst, kultuur en landschap
957922: - Dalí, The Stratton foundation for the cultural Arts
956024: - Nursery catalogue J. Walraven Hillegom spring 1932
2756: - Dogs Calendar 1939
11016: - Johannes toegelicht
960469: - Guido Messer, Skulpturen in der Stadt
530: - Mein Judentum
1600: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
962181: - Two Shares issued by Austria: Österreich 100 Gulden 1 Juli 1868 Staatsschuldverschreibung No.265.105 and NO. 389.867.
956049: - Notitieboekje met handgeschreven technische gegevens van o.a. motoren en het onderhoud daarvan, behorende aan H. Kuijlaars, wonende in Breda aan de Vredenburgstraat 19
957914: - Cézanne. Exhibition Aix-en-Provence, Musee Granet, du 12 juin au 31 aout 1982
911177: - Oxford and Cambridge history of England for school use with fifty-four maps and illustrations
958147: - Jan van Goyen 1596-1656. Poet of the Dutch landscape.
911193: - Citaten van klassieke Nederlandse schrijvers in handschrift in een schrijfboek van P. Lehr
910043: - Menno ter Braak en het fascisme
957650: - Alfred the Great, or The story of England a thousand years ag0. Books for the Bairns, 67
959454: - Atlas van Nederland (20 delen) - 1984 / 1986
958531: - Het Rijks Museum te Amsterdam, Dertig afbeeldingen der beste Schilderijen naar Oude Meesters
963325: - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden, samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nat. Tent. van het Boek, 1910.
963326: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 26: Boek en beeld / Book and image
952049: - Shimmy Doll, een foxtrot, gecomponeerd door Maurice Yvain. Bladmuziek met een jugendstil-ontwerp van Roger de Valerio (werkelijke naam Roger Laviron) (Rijsel, 1886 - Parijs, 1951), een Franse illustrator, ontwerper en kunstschilder die vooral bekend is door zijn affiches en bladmuziekomslagen.
909662: - Veld- en basisonderhoud electrische installatie Daf motorvoertuigen
960141: - Groeten uit Lombok / het wijk in de twintigste eeuw [Utrecht]
959322: - Bloemententoonstelling Flora 15 maart - 19 mei 1935 Heemstede op terreinen van het wandelbosch Groenendaal, Prospectus vollegrondstentoonstelling
30005: - The Story of Irae
364: - Samson Schames, 1898-1967
955945: - Tien snapshots van Egmond aan Zee
960507: - Paul de Swaaf. Beelden en tekeningen. Bij zijn zeventigste verjaardag. Maart 2004.
962055: - Emmy Andriesse, foto's 1944/52
960526: - Tony van de Vorst. Bronzen
957354: - Zuid-Holland, Tweemaandelijks orgaan van de historische voor Zuid-Holland. Vijfde jaargang
8928: - Blad over bladen, nr 6
909697: - Monsterboekje etalageflanel
911169: - Negentiende-eeuws Duits gekartonneerd prentenboekje
6372: - Van joodse handel, schuurslapers vervoer en schaatsen, joodse bewoners van Tholen
956074: - Souvenir Zwolle, foto leporello met 8 foto's
7611: - Accoord C.R. Een keuze uit bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecaraat van dr. C. Reedijk.
5070: - Schietsport, 1978, 1977
956106: - Die Lustige Witwe, operette in 3 bedrijven. Programmaboekje Hoofdstad Operette 40-jarig jubileumjaar 1984-1985.
958455: - Herculaneum to Malibu, Companion to the Visit of the J. Paul Getty Museum Building
958457: - Uit den bodem van Rotterdam, Catalogus van de tentoonstelling in 1942.
958458: - Bijbelse inspiratie. Tekeningen en prenten van Lucas van Leyden en Rembrandt
101661: - Bijbel met platen van Gustave Doré
962921: - Koen Mertens senior en Koen Mertens junior, 100 jaar kunstenaarschap
959167: - 1520-1525 : de kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen, Vertaling van: Registrum prioris inchoatum anno Domini millesimo quingentesimo ac vicesimo circa festum Penthecostes
959172: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende eene beschrijving van Staats Vlaanderen (facsimile editie)
958497: - Meesterwerken der Hollandse school uit de verzameling van Z.M. de Koning van Engeland, Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis [Exhib. cat. Mauritshuis]
958498: - Catalogue of Old Pictures. Exhibited at the Gallery.From June 15th-September 15th 1954 C.V. Kunsthandel P. de Boer
9203: - Botanik i bild
9867: - Het tafereel der dwaasheid
963010: - Kleurroute Amsterdam, Oud en nieuw
963011: - Zoetermeer, drie kleurenwandelingen
963012: - Almere-stad, een stadsplanning in kleur
961609: - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
960910: - The Royal Military Archives (Stockholm, Sweden)
991: - Mondriaan in the Sidney Janis Family Collections, New York
956018: - Nursery catalogue L. Stassen junior Hillegom autumn 1965
956019: - Nursery catalogue J. Parker in Manchester, specialized in Dutch bulbs autumn 1962
956020: - Nursery catalogue A. C. van der Schoot autumn 1947
91426: - Wereldluchtvaart .. Met 64 Normale en 4 grote kleurtekeningen plakplaatjes van Leonard True. Plaatjesalbum compleet .
953774: - Polytechnisches Journal. Subject: machine for making paper of wooden dust, machine for weaving tapestry
955113: - Zinken cliché voor een kaart van vroeger Nederlands Nieuw Guinea, nu Irian Jaya. Afgebeeld is het Centrale Bergland of Bergrug met het Sneeuwgebergte of Maoke gebergte en het Owen Stanley-gebergte. Het cliché is 66 cm breed en 21 cm hoog.
911171: - Het boerenleven: Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken
101475: - Historische Atlas Groningen
955507: - America bruid van de zon, 500 jaar Latijns Amerika en de Lage Landen
6409: - Gebed tijdens den Oorlog in het jaar 5674 uit te spreken in de Synagogen der Ned. Israël. Gemeente te Rotterdam
909758: - Drachen. Modelle zum Selberbauen
952960: - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
6348: - The Way, The Living Bible, Complete catholic edition.
909786: - Stadhuis en biblitheek Den Haag, Richar Meier & Partners Architects
909791: - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland, 100 jaar NOVB 1895-1995
909794: - De architectengroep, Loerakker, Rijnbout, Ruijssenaars, Hendriks, Van Gameren, Mastenbroek.
909795: - Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940)
909798: - Bouwen met beton 1990/91; Albert - Arb - Atelier 5 - Cahen - Gehry - Schattner - Struijs
909800: - Architectuurfragmenten Typologie, stijl en ontwerpmethoden, twee delen.
1590: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1591: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1580: - Naamwijzer en adresboek van leden van het bestuur van Amsterdam 1886
101370: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2013, 2
961004: - Kroniek van Nederland
7365: - Saint Thomas d´Aquin aujourd´hui
909802: - De Bevrijding van de moderne beweging: Een dialoog met de modernen (Teksten Architectuur) (Dutch Edition)
30021: - Zilver, Het wonder uit het Oosten, Filigrein van de Tsaren
5066: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart. 1977
909815: - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura (Dutch Edition)
910038: - Valerii Maximi, Dictorum Factorumque memorabilium [Nine Books of Memorable Deeds and Sayings]
953180: - Nationaal-socialistische Almanak 1943.
954340: - Medieval manuscript document, dated 1347, Latin text in black ink on vellum, recto only, 21,2x16 cm., 29 lines.
101821: - Thoth, Tijdschrift voor vrijmetselaren, Register 1975-1984
101446: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXII / III. Hierin: Tacitus over de Germanen; Aristoteles´Categoriae. Ammianus Marcellinis.
7340: - Litterae Cusanae - Informationen der Cusanus-Gesellschaft
955150: - Ostasiatische Kunst, Published by Könemann. 1998
91399: - Lilliput, june 1947
91395: - Mac Donald's Farmers Almanac 1924
963416: - Hainer Zeiten
963406: - Dominucus: IJsland
963409: - Capitool Zwitserland
963413: - Ricordo di Milano. IIA. Parte. 32 Vedute
963414: - Ricordo Di Roma - 32 Vedute, Seconda Parte.
963415: - Zentralschweiz. Luzern - Vierwaldstättersee und seine Kurgebiete bis St. Gotthard
7067: - De praktische Thomas, Thomas van Aquino: de consequenties van zijn theologie voor hedendaags gedrag.
963417: - Photographic View Album of The West of England - Comprising 230 Pictures of Devonshire, Cornwall, and the Isles of Scilly. On front cover: 230 views of Devon and Cornwall
963418: - Old book with photos in black/white of Côte d'Azure
708: - Leids jaarboekje 1961
709: - Leids jaarboekje 1964
30139: - Description of the Cityhouse of Amsterdam
710: - Leids jaarboekje 1965
711: - Leids jaarboekje 1950
712: - Leids jaarboekje 1953
911041: - Studia Rosenthaliana, Volume XIX, nr. 2] (1985) Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
956307: - Aapen-pagode. Copperengraving. Interior of a Japanese temple populated by monkeys, Caspar Jacobsz. Philips, after Bernard Picart, 1781
910090: - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilig Schrift en een Aanhangsel over de Wet des Heeren
958504: - De landman en de muze --- Een tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek, beeldhouwwerken en handschriften
958503: - Old and new Zeeland, Masterpieces from the Golden Age of Dutch painting and exploration
5350: - Jubileumboek 125 jaar in Hoorn, t.g.v het 125-jarig bestaan RHBS, WFL, RSG, OSG Westfreisland
959295: - St. Agatha 1903-2003, Slotviering jubileumjaar
5362: - Skroivendevort, Westfries kwartaal blad. 15e jaargang nr. 3
963310: - Capitool reisgids Italiaanse Rivièra
5369: - Steeds minder leren, De tragedie van de onderwijshervormingen. Essays.
6384: - Orde van de dienst ter gelegenheid van de inwijding en het 250-jarig bestaan van de voormalige Portugees-Israelitische Synagoge te 's-Gravenhage.
91420: - Museumschip Buffel
956310: - Hulde van een indiaanschen koning aan een afgod Numbo Jumbo, copperengraving, 1781. - People worshipping a god. Artist unknown.
5056: - Tägliches Gebetbuch der Israeliten fur das ganze Jahr
951821: - De zwarte kunst prent 1642-1942. Tentoonstellingscatalogus Boymans Rotterdam.
29992: - Grundzüge der Neugeist-Lehre, Einführung in die Neugeistige Denk- und Lebens-weise.
957414: - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Deel 2. Enkhuizen.
955892: - Robert Doisneau, With an interview by Sylvain Roumette
960702: - Avionics glossary, How to speak Avionics-ese
952539: - Bollenstreek, Een studie van de sociaal-economische structuur en de stedebouwkundige problemen
952776: - Grote Provincie Atlas Utrecht 1:25000
92155: Ka-tsetnik 135633 - Daniella
952775: - Grote Provincie Atlas Noord-Brabant/ West 1:25000
91382: - Equiriax 2, Jaarboek voor science fiction, fantasy & horror
91387: - Singer 700 / 720
954849: [Smids, Ludolf] - Diluviana of Daghwyser der Nederlandsche waternooden van het jaar 793 tot deesen laatsten [...] des verledene jaars 1717
101478: - Historische Atlas Utrecht
101479: - Historische Atlas Zuid-Holland
91370: - Rietdijk postzegel- en muntveilingen bv, postzegelveiling 395
4740: - Leids jaarboekje 1967
4741: - Leids jaarboekje 1950
9540: - Delftsche studenten almanak 1950 / Delftse studentenalmanak 1950
960531: - Beelden. Jozephine Wortelboer
960532: - Zadkine Sculptures
960719: - Peietr Brattinga, bemiddelaar en ontwerper, grafische cultuur prijs 1998.
962923: - Fahrner - Schmuck 1900 bis 1975.
961975: - Reinaert de Vos uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Achilles Mussche
714753: - Tarieven begraafplaats aan de Weespervaart bij de Diemerbrug
714754: - De Evangelie-Bode, uitgave van de Nederlandse Straat-Evangelisatie, nr. 29
956999: - Terugblik op Willink
91362: - Zweefvliegen
3037: - Heiliging: Christelijke meditatie.
91890: - Sotheby's Photographs from the Bert Hartkamp Collection, 11 november 2002
962165: - Levensschets van G. A. G. P. baron van der Capellen van Berkenwoude, oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie¨ (...)
4730: - Leids jaarboekje 1978
4732: - Leids jaarboekje 1956
4733: - Leids jaarboekje 1957
4735: - Leids jaarboekje 1966
3495: - Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht 1896-1946
91882: - Esko Männikkö [Oktagon]
91345: - Naked elements, photos by Serge Nazarieff
956163: Watersnoodramp 1953 - Het Parool, 6 dagbladen van maandag 2 februari tot zaterdag 7 februari, vrijwel geheel gewijd aan de Februariramp van 1953. Met foto's.
960245: - De Miltitaire Spectator
91665: [Emmy Andriesse] - Emmy Andriesse, 1914-1953. Monografieën van Nederlandse fotografen
952783: - Grote Provincie Atlas Noord-Holland 1:25000
960263: - La Rassegna Mensile di Israel
91337: - Interpress-foto 1960. Herausgegeben vom Verband der Deutschen Journalisten
959283: - LA DEVOTION AU SACRE COEUR DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST AVEC LA BULLE DE N.S.P. LE PAPE CLEMENT XI EN FAVEUR DE CETTE MEME DEVOTION
277: - Documenten vande Jodenvervolging 1940-1945. 173 pag.
955971: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955969: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955968: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955967: - Arie A. de Monyé Dutch Bulb Importer Ohio, 1949
955966: - Herbstkatalog 1927, R. A. van der Schoot, Hillegom
955965: - W. Jan, Habersaat Augen Blicke; Augenblicke.
955964: - August Sander. Aperture masters of photography
952042: - Target: Germany - The Army Air Forces' official story of the VIII Bomber Command's first year over Europe.
952257: - Haags zilver, 1740-1810.
91018: - Zuiderzeewerken, driemaandelijks bericht, jaargang 51, 4de kwartaal 1970
91334: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, juni 2002
91333: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, december 2001
1045: - Schätze aus Thailand, Kunst eines buddhistischen Königreiches.
957008: - Bouke Ylstra, etsen 1953-1993.
957007: - Bouke Ylstra, etsen 1953-1993.
4752: - Leids jaarboekje 1913 Leidsch Jaarboekje
4755: - Leids jaarboekje 1915 Leidsch Jaarboekje
954744: - Christliches Museum, Führer.
959696: - Twice a river, Rhine and Meuse in the Netherlands
29877: [Defoe, Daniel] - Lotgevallen van Robinson Crusoë. Verkorte uitgaaf,
92062: - Van neorenaissance tot postmodernisme / from neo-renaissance to post-modernism, Hondervijftig jaar Nederlandse interieurs 1870-1995
956097: - [Philips] Radiomaandblad [Radio maandblad] winternummer 1938
961191: - Opening van zaken, zes historische opstellen t.g.v. van de opening van het nieuwe Rijksarchief in Noord-Holland.
952118: - Naamregister der predikanten zoo van de Nederduitsche, Waalsche en Engelsche Kerken met dezelfder standplaatsen gelegen in het Koninkrijk der Nederlanden, mitsgaders een naamregister der curatoren en professorenvan de drie vermaarde Hooge Schoolen, de drie Athenaeums, en der rectoren, conrectorenen praeceptorenvan de Latynsche schoolen, veranderd tot den eersten Mei 1832.
1597: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
30007: - David de Kabouter, Reis naar Australië
91809: - Moderne biologie voor ULO, 2 delen, Mens- en dierkunde, deel 1; plantkunde deel 2.
1366: - Groot Placaet-Boeck, vervattende de Placaten, ordonnantien ende edicten van de Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden ende van de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt en van Zeelandt. Vierde deel
953786: - Extract Keuren en orders op de visscherijen der stad Leiden zoo in de vroonen als elders
685: - Leids jaarboekje 1990
963422: - Philips' A.B.C. Pocket Atlas-Guide to London with postal areas
91325: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, maart 2001
91323: - Matti, Scholieren gefotografeerd door Reinier Gerritsen
10223: - Bruintje Beer, kartonboekje
5602: - Plan de Paris par Arronidssement, Nomencalture des rues avec la station du metro la plus proche
951822: - Arhus pa plakaten.
10201: - Holland, Historisch tijdschrift.
957015: - Bouke Ylstra, schilderijen en tekeningen geëxposeerd in Galerie Witt, Dordrecht
959209: - Frysk wurdboek: Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk. Twee delen.
959038: - Programma t.g.v. de installatie van D. Kahn als opperrabbijn van het Synogogaal Resort Rotterdam
959761: - Marswin, tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor de bestudering van de zeezoogdieren
960450: - Paul Hulskamp, beelden
958962: - Algemene streekvervoer gids, Zomerdienst 1957
958514: - Uit de schatkamers der Middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland van Karel de Grote tot Karel de Vijfde. 10 juli - 30 october 1949.
958975: - Metro The magazine about Paris today,
958976: - Foto van het studentencabaret La Pie qui Chante, waarop afgebeeld Hedy d'Ancona, Philippine Aeckerlin en Bob Ross
958978: - Museum Boymans Rotterdam, Aanwinsten prentenkabinet 1941-1943.
958443: - Verzameling knipsels over neo-realistische schilderkunst, Willink (8), Fernout, Schumacher en anderen (21). Hierbij een getypte brief van H. W. van Os aan kunstkenner en journalist H. A. J. Tempelman
958444: - Catalogus 'De schuiten van Katwijk' 1860-1910, Schilderijen van Gijs van Duyvenbode vrij naar Leen van der Plas
958446: - Italiaanse tekeningen. Het eerste Manierisme 1500-1540.
958505: - Bloemenwereld van oude en moderne Nederlandse kunst
9969: - Dorestad, Archeologische cahiers 1
962064: - Izis fotografeert Photographs Chagall. De schepping van een wereld. A world in the making
9728: - Groningen in oude prenten
958953: - Westerkerk Amsterdam, 19 foto's van professionele fotografen, waaronder persfoto's jaren zeventig.
958954: - Elf reproducties van ansichtkaarten van het Centraal Station in Amsterdam begin 20ste eeuw, waarvan drie in kleur.
959775: - Dever, Slot Haamstede, Hofwijck, Hellenburg, Vier deeltjes uit de serie van de ANWB en de Nederlandse kastelenstichting
958746: - Liber Amicorum. Over kunst, literatuur en filosofie. Redactie H.J. Pott, V. Vasterling, R. van de Vall, K. Vintges
958979: - Alfons Mucha, uitgave Amersfoortse Culturele Raad 1984 n.a.v. tentoonstelling in Amersfoort, Nijmegen, Den Haag, Apeldoorn, Brussel
910903: - Lisse in oude ansichten, deel 1
958468: - 40 winterlandschappen, catalogus Stedelijk museum De Lakenhal Leiden 1950-1951
958469: - De Sadelers, Jan, Raphael, Aegidius
958471: - Frans Hals-nummer van het maandschrift Historia
958473: - Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf : 1945-1948
959259: - Chambers Dictionary of World History
959261: - Via Nova, grammatica en woordenlijst
961552: - Twaalf boekjes met komische voordrachten van uitgeverij Jongeneel uit Gouda uit de jaren vijftig. Auteurs: Jack Bess, Dick Schermer, Ab Möhlmann, Hans Nesna, Maarten Hansen, Chris de la Mar
9601: - Leiden, Een serie van zes fraaie kunstreprodukties naar etsen van Abraham Rademaker.
9933: - Bonaparte
9625: - Economisch-Historisch jaarboek.Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland. dertigste deel
9985: - Een verhaal voor het oprapen, Opgravingen te Deir Alla in de Jordaanvallei
999: - Das Kunstwerk. Eine Monatsschrift über alle Gebiete der bildenden Kunst.
963506: - Mystical rites and rituals: Initiation and fertility rites, sacrifice and burial customs, incantation and ritual magic
958440: - De madonna in de kunst, Kerst-tentoonstelling Centraal Museum in Utrecht 1954/1955.
9919: - Terrorisme en staat.
9920: - Internationaal archief van MISDAAD - Strafrecht en Criminologie, 2 delen
9922: - Het was vreesselijk! - Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het geillustreerde politienieuws
958474: - Sahara - catalogus Tropenmuseum 30 mei tm 29 oktober 1961
959080: - Golden Verses of Pythagoras, with the commentary of Hierocles
9760: - Gids voor het Von Gimbornarboretum te Doorn
9741: - Overdruk uit Arnhem elf facetten uit de 19e en 20ste eeuw
9745: - Gedenkschrift ter herinnering aan de opening van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
960094: - Nederland's Adelsboek, 1951 44e Jaargang (Sa-Sp)
960095: - Nederland's Adelsboek 1952, (ST-U)
9706: - 21 november 1981 Kaaskoppen tegen kernkoppen
9708: - Les Pays-Bas, Manuel en deus parties (2 delen)
972: - Portrait Russe à l'aquarelle et au crayon. de la première moitié du XIX siècle dans les musées de la Russie. 330 pp.
958496: - Catalogus Van Vroom tot van de Velde, 17e eeuwse nederlandse zeeschilderijen uit Engels bezit
960096: - Nederland's Adelsboek 1953, (V-Z)
958489: - Museum Bredius, Catalogus van de schilderijen en tekeningen
958491: - Leids kunstlegaat : kunst en historie rondom 'Ars Aemula Naturae'
958493: - Utrecht's kunst in opkomst en bloei, 650-1650
958494: - Romeins Nederland. Tentoonstelling 1948 in Centraal Museum Utrecht
959220: - Handwoordenboek Nederlands-Turks; El Sözlügü Hollandaca - Türkce
9622: - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Wat zij is en doet in het belang van het bedrijfsleven
9623: - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Wat zij is en doet in het belang van het bedrijfsleven
9675: - Een groet uit Noord-Holland, Een prentbiefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw
958784: - Exempla historica; Teil: Bd. 16 : Mittelalter., Philosophen.
959249: - Kamus Pintar Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum
959251: - Kamus Indonesia - Belanda
9676: - Om een lang verhaal kort te maken.
958887: - Panorama van den slag van Waterloo; Panorama of the Battle of Waterloo. Booklet with 12 numberd picture postcards in b/w.
959542: - Bzzlletin 120, Jeroen Brouwers, Willem Elsschot, Jacob Israël de Haan, Thomas Mann
957709: - Jörg Reme.
955998: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1947
952099: - De wegwijzer: Heemstede, Lisse, Hillegom, Sassenheim en Bennebroek. Uitgave november 1928.
955996: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955995: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom spring 1969
10518: - Philosophie, Le Né-platonisme
953812: - Contract van separatie tussen de ses Ambagten onder de gecombineerde droogmakery der Noord-Plassen begreepen; in dato 2 january 1766 met de Willige Condemnatie by Hoogheemraeden van Rhynlant daar op verleent in dato 8 february 1766.
9401: - Verordening op de straathandel
952213: - Mini 1000, reclamefolder.
952212: - Teken van de tijd, Maand- en seizoenvoorstellingen van de Middeleeuwen tot 1800.
952211: - Inhuldiging en krant 1948.
21629: - Pixi boekjes nrs. 49 - 100, collectie van 51 Pixi boekjes in bijbehorende doos
1453: - De kerk groeit, Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der eerste Chineezen tot bisschoppen der H. Kerk
1437: - Stampij, catalogus van 1001 rubberstempels.
101346: - Jezuïeten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid
951573: - Wenken bij het rondschrijven
909999: - Circa 1492: Art in the Age of Exploration
953597: - De Oostkerk (Middelburg)
953596: - Steenderen, Natuurschoon, historie, landelijke rust.
953591: - Fluoridering van drinkwater
960692: - Dutch Design 2004/2005
960585: - Was ist Kleinplastik? Das kleine Format in der Bildhauerkunst. Eine didaktische Ausstellung V
10078: - Dancing Kachinas, A Hopi artist's documentary
952623: - I.H.O. bulletin nr. 1, De beleving van de Tweede Wereldoorlog.
951868: - Het eerste levensjaar, vooroorlogs (?) reclameboekje voor Molenaar's kindermeel. Met foto's van baby's en kinderen met hun namen en adressen.
961906: - De sprookjes van Leander, vertaling J. Tersteeg
7045: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2011, nr. 4
4152: - Edith Stein
4032: Christie's Sale Judaïca Amsterdam 1990 - Judaica Books, Manuscripts, Works of Art and Pictures.
4030: - De mediene, De geschiedenis van het joodse leven in de provincie.
657: - Letterproef Grimbergen 244 pag.
952050: - Dumbell, Fox-trot de zez confrey. Bladmuziek uit de jaren twintig (in handschrift op voorplat 1924). Jugendstil-ontwerp van R. de Valerio. Roger de Valerio (werkelijke naam Roger Laviron) (Rijsel, 1886 - Parijs, 1951) was een Franse illustrator, ontwerper en kunstschilder die vooral bekend is door zijn affiches en bladmuziekomslagen.
960668: - Typotype Head Lines. 1986
959805: - Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde tevens orgaan der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst, Vierde jaargang
956017: - Nursery catalogue Stassen junior spring 1940
956016: - Nursery catalogue A. C. van der Schoot Hillegom 1935
10152: - Gids voor het groot hertogdom Luxemburg
958986: - Thoth: Tijdschrift voor Vrijmetselaren. Register 1949-2000
962167: - The Anatomy of Time
5933: - Stads-Gehoorzaal te Leiden uitvoering op donderdag 9 februari. programmaboekje
5934: - Guides and Girl Scouts Painting Book
5923: - CPNB jaaroverzicht 2011
5932: - Stads-Gehoorzaal te Leiden maandag 30 december 1895 Matinée voor kinderen te geven door Catharina van Rennes uit Utrecht
956339: - Photographier l'Architecture 1851-1920. Collection du Musée des Monuments Français
4406: - Berg Schnee Fels, Internationale Alpinisten-Zeitschrift.
5546: - het Deltaplan, afdamming zee-armen. Prae-adviezen voor de jaarlijks algemene vergadering te Maastricht op 17 juni 1954
5542: - Liebe, Dokumente aus unserer Zeit
91123: - Jeugd en bloemen [over eenjarigen]
909855: - Henri Hess
957558: - Catalogus met beschrijving van de schilderijen der kunstverzameling van Teyler's stichting te Haarlem
957560: - 50 jaren Openbaar Slachthuis in Haarlem 1907-1957
91283: - Bijbelprenten. De houtsneden in Vosterman's bijbel van 1528, afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
91284: - Army Song Book 1941
960722: - ZH (Zacharias Heyns, het landjuweel van 1606 onbekende graveurs en onbekende drukkerijen), De intrede, toelichting and leparello reproductie van "De intrede van de Vlamingen van Haerlem"
30860: - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland
956029: - Tulipa Peacock, a tulip drawing by J. Haak on the menue of the KLM, at the occasion of 'Chapitre de l'Air de la Confrèrie de la Chaine des Rotisseurs' in Restaurant Aviorama Shiphol 26-2-1957
91696: - Oranjenummer van het Marineblad, 31augustus 1898
911170: - Leven van Willem De Zwijger: Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken
952020: - Miauw, Co-op kinderspelboek, eerste jaargang, nrs 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 11. Acht deeltjes
957762: - Jürgen Waller. Bilder und Zeichnungen 1958-1985.
10498: - Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte übersetzt und eingeleitet von W. Capelle.
5988: - VMware worskstation 7, The Gold Standard in Desktop Virtualization. user's guide
5994: - Oneindigheid, deel 2 Agni Yoga Reeks
91272: - Fotoboek van de eeuw
91262: - Werner Mantz fotograaf Maastricht 1932-1972 [Rosbeek]
963311: - Capitool reisgids Ierland
957063: - La tauromaquia and the bulls of Bordeaux by Francisco Goya.
957065: - Werner Gilles 1894-1961, Ein Rückblick
91254: - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... werk van 6 jonge fotografen. Subtentoonstelling Noorderlicht Fotomanifestatie 1997
91255: - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... werk van 6 jonge fotografen. Subtentoonstelling Noorderlicht Fotomanifestatie 1997
959573: - Nieuwe kaart voor wandelaars, wielrijders en automobilisten van de gehele Veluwe
910287: - The Monkey's Frolic, A Humorous Tale in Verse
910288: - Dame Wiggins of Lee and her seven wonderful cats A humorous tale : Written principally by a lady of ninety Embellished with sixteen coloured engravings
910240: - Onze hoge feestdagen : een toelichting op de diensten,
910245: - NIW Fotospecial 1998 Nieuw Israelietisch Weekblad
910248: - Oud Amsterdam. Afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit den jare 1600-1790.
910258: - Chaumont 2006 (French Edition)
91026: - De Nieuwkoopse Smidse, Stichting tot behoud van de smederij van wijlen de heer Verkley
910272: - Playthings of the past, 19th and early 20th century Toys from the Collection of the Louisiana State Museum
910276: - Moore, Connie; Harry Rinker
951896: - Wij strijden met de teekenstift, Een bundel van 50 prenten,geteekend door Hofer, verschenen in het Bataviaasch nieuwsblad in het tweede oorlogsjaar 40-41. Our war with the pencil... : war cartoons by Hofer in the Batavia Newspaper "Bataviaasch Nieuwsblad" (N.E.I.) during the years 1940 and 1941
91250: - Suschitzky: A Selection of Photographs (Great Photographs, Vol. 1)
955766: - Vier exemplaren van het Venloosch Weekblad, 19de Jaargang. 1881; 20ste jaargang 1882; 31ste jaargang 1891
955767: - Uilenspiegel Humoristisch-satyriek weekblad. 17de jaargang, nr. 44, 3 januari 1886.
955768: - Uilenspiegel, Humoristisch-satieriek weekblad. 18de jaargang, nr.15, 15 mei 1886.
91249: - Fotofestival Naarden 1999
91248: - Amsterdam Foto `84. Eerste internationale fotomanifestatie in Nederland
91246: - Schaduw en stilte. Foto's van Lucien Legras
956139: - Möller's Deutsche Gärtner-Zeitung.Jahrgang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908.
91243: - De verborgen camera/ The hidden camera. Zuidafrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen/ South African photography escaped from censorship.
960420: - Emilio Greco. Le porte del Duomo di Orvieto
960695: - Ontwerpbureau Smidswater 1995-2000.
959739: - Sleeswijk's kaart van Noord-Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
959740: - Sleeswijk's kaart van Limburg voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
959741: - Ten Brink's nieuwe provincie kaarten: Limburg
959742: - Ten Brink's nieuwe provincie kaarten: Zuid Limburg
959743: - Ten Brink's nieuwe provincie kaarten: Overijsel
959744: - Kaart van de Hoge Veluwe
956166: - Christelijke volks-almanak [volksalmanak] voor het schrikkeljaar 1852. Negende jaargang
91235: - 2000 Fotocollectie Hoboken
959401: - Van Dale Pocketwoordenboeken Nederlands-Engels, Engels-Nederlands; Duits-Nederlands, Nederlands-Duits; Spaans-Nederlands, Nederlands-Spaans; Frans-Nederlands, Nederlands-Frans; Nederlands
961507: - Neulateinisches Jahrbuch. Journal of neo-latin language and literature
954300: - Negentiende-eeuws poesie album, waarin handgeschreven gedichten (één hand) van diverse auteurs.
959708: - Luctor et Emergo - Tweede Wereldoorlog en Watersnoodramp 1953 in Zeeland
962247: - Concise Catalogue of Oil Painting in the National Maritime Museum (Great Britain). -
960145: - De Reserve-Officier der artillerie. SROBA, SROOA, SROA, SROLua
30832: - De achtervolging voortgezet, Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld
909350: - Kroniek (1986) van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)
956000: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen autumn 1942
1799: - Mémoires de la duchesse d'Abrantès. Souvenirs historiques sur la Révolution et le Directoire. Avec une introduction de georges GIRARD.
957357: - Letters from the Corsican, A Series of Communications from Napoleon Bonaparte to Adolf Hitler
959253: - English-Russian Dictionary A-Z
959569: - Goldsmith. An Almanack For The Year Of Our Lord 1832, 1833, 1834, 1835, 1840
960684: - MM Memento Mori. Dansen met de Dood. De dodendans in boek en prent. Onder redactie van Leo Kerssemakers, Pim van Pagée en Piet Visser.
91913: - Het huis 50 ideeën
91914: - Eindexamencatalogus St. Joost 1983
91927: - Start '74, Eindexamenwerk 1974 van studenten gebonden vormgeving van de akademies voor Beeldende kunsten
91928: - The 53rd Street study
91932: - Licht en schaduw, gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882-1932, Gedenkboek christelijke vereeniging lijders vallende ziekte in Haarlem en Heemstede
91947: - The Thesiger collection, A Collection of unique Photographs
962077: - Andreas Feininger: Early Work
914655: - Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak- Atlas
956797: - Mondriaan, Aanwinsten Haags Gemeentemuseum 1979-1988.
956801: - Piet Mondriaan 1872-1944
909583: - Wanden en plafonds, Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker
952632: - Jaarboek Centraal Bureau voor genealogie, deel 62 en 63.
953762: - Polytechnisches Journal. Subjects: Marevory's Whipping unit, hydraulic lever, a.o.
9781: - Choragraphie von Schwelm, Anfang und Versuch einer Topographie der Grafschaft Mark 1789
955999: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen september 1946
954398: - Leren fotoalbum met slot met naar schatting foto’s van 1880 tot 1920 van de familie Tiebackx uit Amsterdam. Bestaande uit 14 kabinetfoto’s en 44 carte-de-visite portretfoto’s.
1606: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1604: - Naamwijzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur van Amsterdam 1831-1832
1603: - Naemwyzer (...) van Rotterdam
960821: - Leidsch Dagblad, Laatste krant van de twintigste eeuw - 31-12-1999
957234: - Polytechnisches Journal. Subject: machine for making paper of wooden dust, machine for weaving tapestry
6402: - Opstellen ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe synagoge en de bijbehorende gebouwen van de Nederlands Israëlietische Gemeente Rotterdam aangeboden aan de leden dier gemeente.
960572: - Jack Poell beelden, met een inleiding en gedichten van Hans van de Waarsenburg
959493: - Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856
959494: - Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856
960537: - Alles onder controle: Marcel Odenbach, Suse Wiegand, Christiaan Zwanikken, Teun Hocks
955997: - Jeugd en bloemen [over eenjarigen]
958216: - Hommage á Henri Evenepoel, 1782-1899, Oeuvres des collections publiques de Belgiques
958253: - Sonsbeek '58 --- Internationale Beeldententoonstelling in de open lucht
958254: - Sonsbeek '66. 5e Internationale Beeldententoonstelling
951762: - Noortich in den Houthe, Contactblad historische kring. Eerste jaargang, nr. 1
101402: - Face2face Intermediate Student's Book With Cd-Rom/Audio Cd
953269: - Houten meubels en accessoires, Technieken en modellen uit de hele wereld.
1607: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
960517: - José Vermeersch
953813: - Reglement waarnaar het Hoogheemraadschap van Rhynland (Rijnland) voor het vervolg zal worden bestuurd. 22 november 1803.
953814: - [Gelegenheidsvers] Ter gelegenheid van het leggen der eerste steenen aan de groote Uitwatering-sluis te Katwijk op den 22 July 1805
953815: - [Gelegenheidsvers t.g.v. het leggen van de eerste steen van de uitwateringssluis bij Katwijk, 1805]
6438: - Evolutie 100 jaar na Darwin
6439: - Water als vijand, water als vriend, Onbekende schatten uit de waterschappen. .
950736: - Bash Street Kids 1989
91193: - Libellencursus 1998
956287: - Mijn mooiste dierenboek
4046: - Max Ophüls retrospectieve.
953739: - Polytechnisches Journal. Subjects: Caron's fountain brush,soda, a.o.
953740: - Polytechnisches Journal. Subjects: Hock's Petroleum machine, steam, a.o
953737: - Polytechnisches Journal. Subject: steam, ventilator, a.o.
953738: - Polytechnisches Journal. On guns (lenoir),Colt's case heads
954399: - Het Koninglyk Neder-Hoog-Duitsch, en Hoog-Neder-Duitsch Dictionnaire, of, Beider Hoofd- en Grond-Taalen Woordenboek. / Das Königliche Nider-Hoch-Teutsch/ und Hoch-Nider-Teutsch Dictionarium ... von Matthia Kramer [Matthias Kraamer]
954401: - Tegeltje Agathakerk Lisse Tegeltje Agathakerk Lisse
954402: - Harddraverijvereniging Lisse & omstreken, Programma feestweek 2002
914703: - Dixieland, special American arrangements.
911258: - Small Bulbs
911259: - Bulb Catalogue
911403: - Lennon the solo years. Songbook
911408: - Een alledaagse passie, 20 essays over popmuziek
957190: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958, Tentoonstellingscatalogus Gemeentemuseum Den Haag.
2663: - Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren,behelzende de beschrijving der Vereenigde Nederlanden. En wel in 't byzonder van Overyssel
91967: - Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland
959565: - The Royal Star Readers. First book.
30803: - The Renaissance Philosophy of Man
955994: - Van Tubergen Haarlem flyer special collections of bulbs autumn 1970
955993: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom autumn spring 1964
957167: - Ernst Ludwig Kirchner, Von Jena nach Davos, Eine Ausstellung zum 90. Gründungsjubiläum des Jenaer Kunstvereins
910018: - Christo
954371: - De Wereld Boskabouter. Mini. Deze allerkleinste Bosatlas is uitgegeven ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede editie van de Wereld Bosatlas.
960172: - Soviet Military Power: Prospects for Change, 1989
5721: - Old corners in Jerusalem, 12 coloured drawings by Gabriela Rosenthal.
1356: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Brabant
952276: - Wegwijzer voor Sassenheim 1974 - 1975.
3877: - Celdroom in het oorlogsjaar 1943.
1555: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1822
10813: - Ingenieurskalender 1950
91391: - Eerste Vrouwen Agenda E.V.A. 1967
91388: - Psyché, Le miroir des belles choses.
960666: - Burden Hall Signage, Interior signage for Burden Hall. Graphic design for Burden Hall Harvard University by Robert Benjamin (Bob).
959957: [Schmidt, Johann Christoph Friedrich] - Genoveva : eene der schoonste en aandoenlijkste geschiedenissen uit de oudheid
961120: - Christiaan Huygens , 1629 - 14 april - 1929. zijn geboortedag, 300 jaar geleden, herdacht.
956489: - Wat rotsen vertellen, geheime tekens uit het verleden, Koninklijk Instituut voor de tropen, februari-april 1954
956488: - Melanesische kunst. Tropen museum Amsterdam 11 juni - 18 september 1954
91663: [Nico Jesse] - Nico Jesse 1911-1976, Monografieën van Nederlandse fotografen.
9450: - St. Agneskerk Amsterdam. Uitg. van het Agneswerk. Samengest. door kapelaan Adriaan J. Knots en Jan Mammen
957179: - MORALISTES FRANCOIS, PENSEES DE BLAISE PASCAL, REFLEXIONS, SENTENCES ET MAXIMES DE LA ROCHEFOUCAULD
1013: - Zehntausendfaches Glück, Farbige Bildergrüsse aus Japan.
954334: - Nederland's Adelsboek 1971-1972. Met portretten van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken; mr. E. Th. M. baron van Voorst tot Voorst; jhr. O.E. E. L. Wittert van Hoogland; h.l.M. van Hangest, barones d'Yvoy
957295: - Whitbread round the world race. Original Vintage Poster.
958520: - Vincent Van Gogh, Drawings/Watercolors
101365: - Nachtelijk bezoek bij Janneman
958508: - Gemeentemuseum De Wieger Deurne. Catalogus I.

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8