Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1603: - Naemwyzer (...) van Rotterdam
30053: - Tamme en wilde dieren, Prentenboek
30055: - Mijn dierenboek
954744: - Christliches Museum, Führer.
952224: - Lancia, The Philosophie of innovation.
952227: - Auto totaal - Oosteuropese merken /Alle automerken van de wereld: UNI-VOL
960149: - Armamentaria. Jaarboek Legermuseum, aflevering 49
953916: - Grote poster 'Van suikerbiet tot kristalsuiker
960292: - Volkskunde, Feestnummer bij gelegenheid van het 40e stichtingsjaar van het rijksmuseum voor volkskunde Het Nederlands Openluchtmuseum
956070: - De Vaderlandsche Historie in Themata. Vervattende, in eene zaakelyke en tevens beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons Vaderland zyn voorgevallen.
960431: - Evert van Hemert, Sculptures, Paintings & Friends A Selection 1992 - 1995
6552: - Neerland's mooie kleederdrachten, Lepuzzles. 60 stukjes.
6553: - Neerland's mooie kleederdrachten, Lepuzzles. 60 stukjes.
6604: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik
2597: - Papierknipsels, Een Poolse volkskunst.
2601: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 5.
2602: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 6.
2603: - Meisterfotos - und wie man sie macht. Folge 7.
2604: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 1966
2605: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 67
21634: - Prijscourant Steyr kogel- en rollagers, Koninklijke handelsmij Bernet
957242: - De vyerige colom. Verthonende de 17 Nederlandsche Provintien. Met inleiding door W.M.Groothuis.
6618: - Collection of Chinese paper-cuts.
952257: - Haags zilver, 1740-1810.
21629: - Pixi boekjes nrs. 49 - 100, collectie van 51 Pixi boekjes in bijbehorende doos
2606: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 68
2607: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 69
2608: - PHOTOGRAPHY ANNUAL 70
1602: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1601: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
960263: - La Rassegna Mensile di Israel
952960: - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
959944: - Het metrieke stelsel van maten, gewichten en munten, uitgave van den correspondentie-cursus
954071: - Bluegrass Unlimited, december 1968, Vol. 3 No. 6
101183: - Reizend door Indië
10733: - Zwitserse berggidsen vertellen.
956100: - Grote fotografen: Robert Capa, Anton Corbijn, Raymond Rutting, Stephan Vanfleteren, Helmut Newton, Joost van den Broek, Herni Cartier-Bresson, Guus Dubbelman, Carl De Keyzer, Hans Heus, Robert Doisneau, Rob Hornstra, Gerard Fieret, Sebastiao Salgado, Ed van der Elsken, Man Ray, Hellen van Meene, Peter Lindbergh, Rineke Dijkstra, Koos Breukel
91559: - Voertuig 2c Remmen voor monteurs motorvoertuigen personenwagens
101348: - Of God and His Creatures: An Annotated Translation (With some Abridgement) of the Summa Contra Gentiles of Saint Thos Aquinas
958185: - Oog in oog met kunst en geschiedenis, Avercamp special
6359: - Instructieboekje van de nieuwe Ford Anglia en Ford prefect.
6372: - Van joodse handel, schuurslapers vervoer en schaatsen, joodse bewoners van Tholen
952255: - Silber, Keramik, Gobelins der moderne aus den Niederlanden. Katalog.
959580: - Sleeswijk's kaart van Zuid Limburg met het aangrenzende gedeelte van België en Duitsland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, herzien m.m.v. Zuid-Limburgsche Ver. v. Vreemdelingenverkeer Maastricht
1494: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Switzerland en Italie.
1349: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Friesland
959597: - Atlas ANWB.Delfzeil blad 5
101661: - Bijbel met platen van Gustave Doré
91546: - Biografie van Henry Ford
952320: - Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart - Leidsevaart, 1657-2007. Geschiedenis, betekenis en toekomst.
959921: - Olympus microscopen, reclamevouwblad. 1969. Illustraties in z/w
910800: - Nieuwe Hollandse Waterlinie, Landschap met een geheim
955859: - Omslag met vier brieven van C. A. W. Halverhout. Omslag met potlood geschreven genealogische aantekeningen.
955860: - Aanteekeningen getrokken uit de Notulen der Societeit van 1632 tot 1794. Negentiende-eeuws handschrift
955858: - 19th century handwritten copy of documents from Anchin Abbey, including a list of the names of about 240 knights who took part in the Anchin tournament of 1096. The knights committed themselves to go on crusade to the Holy Land.
1594: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1595: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1596: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1593: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
2231: - Neugestaltung der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Dokumentation.
959591: - Sleeswijk's provinciale kaart van Noord-Holland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten [kaarten]
955866: - Haagsche Courant, Zegelgeld betaald voor een advertentie inzake het testament van Simonidis Loopuyt en Elizabeth [Elisabeth] Voogd. Verklaring van procureur A. J. de Moraaz in Schiedam de dertiende van de hooimaand (juli) 1810.
955862: - Extracten uit de Stadsrekeningen van Den Haag 1570 tot 1590 o.a. betreffende herbergen, speellieden, klootschieten
955863: - Drie brieven van J. H. Mendes da Costa, secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap betreffende genealogische gegevens van de joodse families Abas en Pereira aan een onbekende correspondent met diens antwoorden. Rond 1870.
955987: - Herbst katalog 1929, R. A. van der Schoot, Hillegom
955986: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom autumn 1949
955984: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom Voorjaar 1950
955985: - Van Langenberg's bloembollenbedrijf Hillegom. Nursery catalogue of a bulbgrowers company.
10801: - Straling en radioactiviteit Tsjernobyl 1986, Vragen en antwoorden op een rij gezet door TNO.
10808: - The Blueprint Language of the Machine Industries Spencer and Grant
10807: - Visaton, Lieferprogramm HiFi-Lautsprecher und Zubehör.
954327: - Album amicorum, mainly Monnikendam, Dutch, 1851-1859, containing 8 contributions, (5 (floral) embroideries, 1 "prikkunst", 2 manuscript (1 with mounted lock of braided hair)), loose in original richly gilt and coloured decorated board box, gilt gauffered edges, mounted steelengraved illustration on innerflap.
955874: - Collectie van meer dan twintig losse afschriften van Hollandse en Zeeuwse oorkonden in negentiende-eeuws handschrift
959923: - Bedienungsanleitung für das Mikroskop Ortholux mit eingebauter Beleuchtung
959925: - Biolux NG 40x-1024x. Instruktieboek. 29,5x20,5 cm. 54 pp.
959924: - Optiek uit de USSR, reclamefolder East West agencies Den Haag, ongedateerd, naar schatting jaren zestig
951746: - Rem Koolhaas: Delirious New York, A Retroactive Manifesto for Manhattan.
909662: - Veld- en basisonderhoud electrische installatie Daf motorvoertuigen
909818: - Bouwen '20 '40
11905: - Handatlas der Anatomie des Menschen, Erster Band
3442: - Het smokkelnest van Kid Blauwneus, De avonturen van kapitein Rob.
5892: - Sneeuwwitje en de zeven dwergen, een leuk mini stickerboekje
959961: - Broese's almanak voor iedereen, 1903. Praktisch handboek voor het dagelijksch leven
958215: - Vrij Nederland 30 september 1989 Bijvoegsel 39, Nueva York. Een fotoreportage van Koen Wesseling
952026: - Oud hengelspel, met acht genummerde visjes, met ijzeren ringetjes
1038: - Loosdrecht, Koninklijke Watersportvereeniging Loosdrecht.
1537: - Afstands-wijzer voor het koningrijk der Nederlanden.
1013: - Zehntausendfaches Glück, Farbige Bildergrüsse aus Japan.
30832: - De achtervolging voortgezet, Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld
9585: - Oudewater. Wandeling door een oud Yselstadje
958500: - Catalogus van de schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, penningen, boeken en handschriften, etc. op de medisch-historische tentoonstelling t.g.v. het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der geneeskunst
959770: - Wale und Walfang in historischen Darstellungen. Katalog 1975.
91127: - Keur van eenjarige snijbloemen
911270: - When Quilt Designers Think Small: Innovative Quilt Projects to Wear, Give, or Decorate Your Home
952554: - Boekenballen, kleine kroniek bij afsluiting loopbaan Wim Schouten.
952553: - Boekenbal programma 1994: Poëziecentraal
952550: - Het geslacht Ginsel.
952177: - Book on Chinese Banknotes. The monetary history of China, Vol. 11.
960450: - Paul Hulskamp, beelden
959573: - Nieuwe kaart voor wandelaars, wielrijders en automobilisten van de gehele Veluwe
914617: - The Meyer May House Grand Rapids Michigan
11052: - Dead Sea discoveries : a journal of current research on the scrolls and related literature, Vol. 6, no 2
11053: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, vol. 46, n0 3
11054: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, vol. 47, no. 1
11055: - Die Welt des Islams. International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 46, nr. 2
6400: - Ter rechtvaardiging, Een serie artikelen uit het maandblad "Achawah" in de periode 1929-1939
640: - Openbare Verkooping van (...) hooi- en weiland gelegen aan den Hoogen Rijndijk, onder Hazerswoude, alsmede van de herberg genaamd Leyderdorps Welvaren en stalling voor 5 paarden bij de Doesbrug te Leyderdorp. 1854.
950956: - Speels ABC der Nederlanden
950997: - Diep in het bos
101465: - Luchtatlas van Nederland
101459: - Adolf Stieler's Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude. 95 Karten.
956000: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen autumn 1942
910968: - A Manual of Orchidaceous Plants cultivated under glass in Great Britain
914707: - Orgel Concertgebouw in ere hersteld
914703: - Dixieland, special American arrangements.
101346: - Jezuïeten in Nederland, Kiezen voor geloof en gerechtigheid
703: - Leids jaarboekje 1998
951241: - Buber Martin: Praemium Erasmianum MCMLXIII.
7248: - Album Simenon, Iconographie choisie et commentée par Pierre Hebey, 390 illustrations
955031: - The illustrated road book of England and Wales with Gazetteer, Itineraries, Maps & Town Plans
954365: - Padvindsters liederenbundel.
957018: - Roosje van Lelyveld en haar album.
952973: - Keuren ende ordonnantien van het Hoog-heemraedschap van Rhijnland, gemaakt bij dijkgrave ende hoog-heemraeden deszelven lands 1769-1823.
959576: - Sleeswijk's kaart van Midden Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
10025: - Neerland's grootheid
957925: - Art-in-Jewels. The Collection of the Owen Cheatham Foundation.
957924: - Dali. Leben und Kunst
3976: - Blotto, 13 t.g.v. 100 jaar Stan Laurel
91903: - The Marzotto Prize: Exhibition of European Community Contemporary Painting 1966-1967
960439: - Leven en werk van Margot Hudig
10042: - Z. 66. Een verhaal uit een Commandopost ergens in de Grebbelinie. Met teekeningen van W. Bielkine
955979: - Catalogue R. A.. van der Schoot, Hillegom, 1935.
952221: - Datsun, A Guide to Nissan Motor.
955856: - Encyclopedie van de joodse geschiedenis, het joodse volk door de eeuwen heen.
952799: - Tuinliefhebbersgids Bollen
953762: - Polytechnisches Journal. Subjects: Marevory's Whipping unit, hydraulic lever, a.o.
951778: - Oude tekeningen van Vlaamse en Hollandse meesters uit de verzameling De Grez in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel
951779: - Moderne Niederländische Graphik, Katalog Städtisches Museum Osnabrück 1954.
953818: - Keure en waarschouwinge van de Dijkgraaf, schout en heemraden van het waterschap van Sluypwyck [nu Sluipwijk]. Aanplakbiljet over het onderhoud aan de Reedijk (gelegen tussen Sluipwijk en Reewijk), gedateerd 8 november 1749 verordonneerd door Hubert van Eyck, secretaris
146: - Israel, Een Blanco cheque
480: - Liber Amicorum voor opperrabbijn A. Schuster. 117 pag.
910648: - Official Antiques Review 1983, Identification and Price Guide
959446: - Historische Atlas Zuid-Holland
950736: - Bash Street Kids 1989
10077: - Het boek van Gregorio Condori Mamani
10078: - Dancing Kachinas, A Hopi artist's documentary
10097: - Swaziland today
10090: - Welcome to Ugnada, Cradle of the Nile
10091: - CDC in the Swaziland Lowveld
10104: - Shales, Melissa
1340: - Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, principalement à l'Agriculture et à l'Economie rurale et domestique par une société de naturalistes et d'agriculteurs, avec des figures tirées des trois règnes de la nature.
914698: - Eenvoudige muziekleer voor klavarskribo ten gebruike bij het Klavar-onderricht en voor zelfstudie
960284: - Profijtelijk vermaak. Moraliteit en satire uit de 16e en 17e eeuw. Serie Spectrum van de Nederlandse letteren.
9644: - Topografische kaarten van droogmaking van de plassen beoosten De Vecht
9645: - Topografische kaarten van droogmaking van de plassen beoosten De Vecht
9647: - De Ramp
9649: - Kastelen in Limburg
30565: - Wolff, Betje; Aagje Deken
939: - Volendams Opera Koor, zes programmaboekjes
958914: - De kluizenaar Doekoe Siladri, Balisch volksverhaal
101161: - Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der christelijke gereformeerde kerken in Nederland tot 1959
9277: - Bureauboek tuin- en landschapsarchitecten
959404: - Van Dale woordenboek Nederlands
959405: - Wolters beeld-woordenboek Frans en Nederlands
957505: - IJ-tunnel, gevouwen blad.
952164: - Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755, Map 1.
952173: - Russische angewandte Kunst,12. bis 20.Jahrhunderts.
952024: - Anatomisch Papiermodel vrouw, uitgave van het Roode Kruis in de originele envelop. Planovel aan twee zijden bedrukt met een uitklapplaat met meerdere flapjes van het inwendige van de vrouw en een van het spierstel met twee flapjes.
10117: - Versailles et les Trianons
3994: - Nederland in vroeger tijd, Overijssel.
10481: - Immanuel Kants Leben in Darstellungen seiner Zeitgenossen R. B. Jachmann / L. E. Borowski / A. Ch. Wasianski (1804) Gekürzte Ausgabe von Paul Landau
954315: - Album amicorum of Fréderika H. van der Elst. Delfshaven, 1834-44, with 21 contributions by friends and family with the names Hagenaar, Dingemans, De Jager, Bloemendaal, Van Rhijn, Van Renesse, Noordwijn, Harst, Kruijff, Sluijterman, Blom.
914696: - Die Entführung aus dem Serail, Programmaboek Nederlandse Opera
914697: - Peter Iljitsj Tsjaikovski, Jevgeni Onjegin, Programmaboek Nederlandse Opera
914690: - Herbert von Karajan, Een autobiografie opgetekend door Franz Endler
914694: - Mozart, Muzikale meesterwerken
914695: - Elson's pocket music dictionary
959489: - Historisch-geografische bijdragen betreffende Laag-Nederland ten afscheid aangeboden aan dr. M. K. Elisabeth Gottschalk
960390: - Horses: The Art of Deborah Butterfield
1300: - Israël 25 jaar
101228: - Indonesische kunstnijverheid
5311: - Een Eiber vertrok
5310: - Avonturen in het Geuldal.
10125: - Centenary Brochure, University college London 1827-1927
101255: - 40 jaar Oorlogsgravenstichting 1946-1986, Vervulling van een ereplicht, toen, nu en in de toekomst
956093: - Convoluut van belastingwetten in 1805 en1806. Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Houdende Ordonnantie ener belasting op het regt van Succesie (2x), klein zegel, patent (3), beestiaal = slachters, last- water- plaizier- en passagegeld, de waag, de ronde maat, het gemaal, het zout, buitenlandsche producten, een reglement voor gemeentebesturen, zeep, brandewijnen (etc.), wijn. Met bijlagen.
5422: - Neerlands Volksleven, 21ste jaargang nr. 3: o.a. Praten over carnaval.
5423: - Neerlands volksleven, 19de jaargang, nr. 1: oa.a over toneel en volksleven.
5424: - Volksleven in de gewesten
5425: - Neerlands volksleven, 15de jaargang, nr. 2., o.a. over het poezieallbum
959585: - Sleeswijk's kaart van Zeeland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
2321: - Hazerswoude. Programma van den herdenkingsavond van het 60-jarig bestaan der Christelijke School te Hazerswoude (dorp) op vrijdag 10 mei 1929.
910795: - Bericht Einer Deutschen Unternehmung 1972-1982 (English & German Edition)
956325: - Mozaiek der Antieken. Oog in oog met Grieken, Etrusken en Romeinen. Ancient Art: Greece, Etruria and Rome. Chosen from the collections of the National Museum of Antiquities at Leiden, The Netherlands.
958455: - Herculaneum to Malibu, Companion to the Visit of the J. Paul Getty Museum Building
959926: - Encyclopedie van de materialenkennis in 3 delen.
959696: - Twice a river, Rhine and Meuse in the Netherlands
960409: - Briefe an / Lettres a / Letters to Marcel Jean.
101339: - Antwerpen
951836: - Vorbilder der Kunsttischlerei im Style des XVIII Jahrhunderts von Habermann, de Culvilliés, Meissonnier, Chippendale, a.o.
4181: - Kloosterkerk Duinoordkerk 's-Gravenhage Den Haag
101365: - Nachtelijk bezoek bij Janneman
953761: - Polytechnisches Journal. Subjects: Bellot's egg beater machine, Faivre's tap, a.o.
953760: - Polytechnisches Journal. Subjects: Baker's machine for hanging clocks in towers, Ashworth's spinning machhine, Oddy's spinning machine, Thurgar's machin
958520: - Vincent Van Gogh, Drawings/Watercolors
959737: - Sleeswijk's kaart van Gooi- en Eemland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
959738: - Sleeswijk's kaart van Gelderland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
9840: - Woerden in 1832, Grondgebruik en eigendom: 2dln Tekst + kaarten.
101368: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2013, 4
909802: - De Bevrijding van de moderne beweging: Een dialoog met de modernen (Teksten Architectuur) (Dutch Edition)
101373: - VPRO schetsboek VPRO blad voor de contribuanten, elfde jaargang nummer 1 maart 1989 1989
101376: - Klaar maken, op uw plaatsen één twee drie af, Jubleumboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de bond van harddraverijvereningen.
101377: - Mooi Marginaal 2006-2007
956309: - Wijze van leevendigbegraaven der Indiaansche vrouwen met het lijk haarer mannen, copperengraving by Caspar Jacobsz. Philips, after Bernard Picart, 1781
9833: - Sympostium 27 oktober 1989 Havelt t.g.v. het boek Van Plaggenhut to bungalow van Albert Waterbolk. Tekst van de lezingen van mvr. Eisses-Timmerman en dhr. A. J. Mantingh
956819: - Emil Nolde, Unpainted Pictures
101383: - The Age of Chivalry, The Ilustrated Bulfinch's Mythology
958203: - Veertien ontwerpen voor Weverij De Ploeg / Fourteen designs for De Ploeg
955867: - Stukken betreffende Hollandse lenen van graaf Floris V. Negentiende-eeuws afschrift van de lijst van lenen van Teijlingen (bladen 1-4); Lenen ten tijde 1281-1284 (bladen 1-17); 1295-1296 (bladen 1-7)
955869: - Handgeschreven biografieën van de Ridders van de Duitsche Orde de Balije van Utrecht van 1606 tot 1868.
101446: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXII / III. Hierin: Tacitus over de Germanen; Aristoteles´Categoriae. Ammianus Marcellinis.
956906: - Hortus Conclusus: Gerda ten Thije
960110: - Korpsmededelingen 2002, nr. 31 "Niet schrikken, saluutschoten"
952235: - Over bruggen, bridging, d'un pont à l'autre, über Brúcken
960111: - Korpsmededelingen 2003, nr. 32 "Anders dan gepland".
3415: - Als op het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan
951834: - Philo-Lexikon, Handbuch des jüdischen Wissens.
101537: - Tirade nr 12: Willem Walraven
101412: - De mooiste Nederlandse sagen en legenden
910901: - Het Leidstersspoor
954849: [Smids, Ludolf] - Diluviana of Daghwyser der Nederlandsche waternooden van het jaar 793 tot deesen laatsten [...] des verledene jaars 1717
1291: - Theater Jaarboek. nr 6 seizoen 1956/1957
101436: - Het zegenpralent Kennemerlant, Vertoont in veele Heerelyke gezichten, Van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen
952496: - Malevitsj voor de Revolutie.
1597: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
101437: - Rhynlands Fraaiste Gezichten
3877: - Celdroom in het oorlogsjaar 1943.
101453: - Satelietbeeldatlas van Nederland - Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-Satelliet
91664: [Pieter Oosterhuis] - Pieter Oosterhuis, 1816-1885. Monografieën van Nederlandse fotografen
956185: - On judaism
951765: - De wereld van het zwart en het wit
92176: - Statements and documents on the october 1973 War, Vol. 1:The origin of the war
5254: - Wer regierte wann? Regententabellen zur Weltgeschichte.
101470: - Kaartboek van Gelderland 1843
952628: - Het Vaderland, Bijzondere foto-editie, februari 1953.
5715: - De joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse. Met voorwoord van Dr. A. Vedder, voorzitter van de Commissie voor Demografie der Joden in Nederland.
101484: - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773
586: - Ramat Gan.
101485: - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773
955687: - Der Gebrauch von bewurzelungsräumen bei der Zucht von Zwiebelgewächsen
101488: - Eurosites wegen atlas, wegenatlas
955150: - Ostasiatische Kunst, Published by Könemann. 1998
101770: - Musée Picasso, Catalogue des collections
101498: - Bartholomew's Road Atlas of Great Britain fifth-inch to mile
101506: - Geïllustreerde atlas van Europa 1954
101507: - New Map of Scotland showing main roads with ministery of transport numbers
953577: - Flyer Restaurant Belvédère Schoonhoven
714758: - Art i. Tentoonstellingscatalogus De Cubaanse Renaissance
10151: - Parijs en omgeving
953570: - Peugeot 404. Four brochures on additional accessories, instructions, dealers organisation and dealer list in the Benelux (with folding map).
953543: - Omslag, Bundel t.g.v. de opening van de nieuwe behuizing van uitgeverij Het Spectrum in 1988.
10153: - España, Guia de arte, paisaje y folklore / Espagne, Guide d'art, paysage et folkore / Spain, Guide d'art, landscape and folklore
101530: - Het veranderd gezicht van Noord-Holland, Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas
953526: - Graphic Design, The return of mr. Smith or Uncle Sam.
951684: - Van Herwaarden's kalkzandsteenfabriek N. V. Hillegom; N. V. Katwijksche kalkzandsteenfabriek Katwijk a/d Rijn
956488: - Melanesische kunst. Tropen museum Amsterdam 11 juni - 18 september 1954
951801: - Tempo doeloe, tekeningen, aquarellen en litho's uit het 19e-eeuwse Indië. Tentoonstellingscatalogus.
951800: - Jozef Cantré.
914671: - Woordenboek ICT met CD
914663: - Watches from IWC 2011/12, Craftmanship made in Schaffhausen
956212: - Es brennt, Brüder, es brennt, Jiddische Lieder
953816: - 's-Gravenhaagsche courant, vrijdag 21 october 1825, nr 129,
953817: - Reglement voor het Hoog-heemraadschap van Rhynland, gearresteerd den 22 november 1803.``
2303: - Calendar of the Plea Rolls of the exchequer of the Jews; Vol IV: Henry III, 1272; Edward I, 1275-1277
941025: - Catalogue Small Tools, Machine-shop Accessories and measuring equipment
91188: - Vogels kijken in de Zaanstreek, Een ontdekkingstocht door de binnenlanden van de Zaanstreek
959389: - Kramers new pocket dictionary of the english-dutch and dutch-english languages, entirely revised after the improved work of dr. Webster
220: - Hollandse Schouwburg
9504: - Receptie- en fotoalbum Restaurant Lint in Amsterdam
29999: - Anytime Books, 12 gebonden boekjes met sprookjes.
30001: - Mini sprookjesboekjes, twee deeltjes "Roodkapje", "De drie biggetjes".
30003: - De Strangers: Al ons liekens
3749: - Front page Israel, major Events 1932-1979 as refelcted in the front pages of The Jerusalem post
10175: - The dawns of tradition, Japan's cultural legacy
5901: - Stadsgehoorzaal Leiden maandag 30 december 1895 Matinée voor kinderen te geven door Catharina van Rennes uit Utrecht. Programmaboekje
956322: - Thde Greek Museums, National Museum
7223: - Miscellanea, 5 vol.
959283: - LA DEVOTION AU SACRE COEUR DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST AVEC LA BULLE DE N.S.P. LE PAPE CLEMENT XI EN FAVEUR DE CETTE MEME DEVOTION
959418: - Atlas van Fouquet. 103 Afbeeldingen van de Wyd-Vermaarde Koopstad Amsterdam. Alle naar het leeven Getekend. / Receuil des Edifices d’Amsterdam. Dessinées d’apres Nature
952778: - Grote Provincie Atlas Gelderland Veluwe 1:25000
956003: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1942
956004: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1944
956005: - Nursery catalogue E. Pletting Haarlem vaste planten en rotsplanten 1946-1947
956007: - Two nursery catalogues of J. C. Boot, Hillegom
953655: - Magazijnen bouwen en inrichten.
955019: - Montfoortse kroniek (1726-1754). In Nederlandse historiën, 1986, no. 1. pp 19-24
818: - Hein Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1928 overdruk
953828: - Prettige spelletjes, kleurboek uitgebracht door Vroom & Dreesman, Haarlem, nr. 942
910781: - Formfunction, Finland
956009: - Nursery catalogue Willemse: In de herfst geplante bollen bloeien in het voorjaar
8260: - Kleine stadstuinen, Petits Jadins Urbains, Small Urban Gardens. Drietalige uitgave
914654: - Railfoto 2012
953737: - Polytechnisches Journal. Subject: steam, ventilator, a.o.
953995: - Marimona
953735: - Polytechnisches Journal. Subjects: steam machines, a.o.
953736: - Polytechnisches Journal. Subjects: dredging machine, weaving machine, peat
10757: - Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins.
955776: - Het Utrechts Psalterium, Psalm XII
955774: - Plano vel met aanwijzingen voor de plantwijze van bloembollen, rozen en vaste planten van A. J. van Engelen uit Hillegom.
955769: - Uilenspiegel, Humoristisch-satiriek weekblad. 22ste jaargang, nr.24, 22 maart 1890
955770: - Collectie van elf folders over duivenklokken
6677: - Saint Thomas d'Aquin aujourdhui.
667: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1968.
2070: - Sieraad van eerste tempel tot nu.
957167: - Ernst Ludwig Kirchner, Von Jena nach Davos, Eine Ausstellung zum 90. Gründungsjubiläum des Jenaer Kunstvereins
670: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1960.
953619: - Elburg, de middeleeuwsche stad.
954106: - Feestelijke bijeenkomst t.g.v. de promotie van H. P. Salomon op dinsdag 21 juni 1988.
951842: - Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1808. Leipzig, bey Adam Friedrich Böhme
5782: - Monsterboek geboortekaarten, Nieuwste modellen, fijnste kwaliteiten
956825: - Jaap Oudes, tekeningen.
8766: - Inside Sahara. Introduction by Michael Palin
30139: - Description of the Cityhouse of Amsterdam
91042: - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
8779: - De TransFormers, De wraak van de Laserbeak
8780: - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - haar taak, geschiedenis en inrichting
8781: - The Royal Netherlands Academy of Sciensces and Letters, its task history and organization
8784: - Hollands Maandblad 8/9 1999
8786: - Kijk kindje kijk; voor de kleuterschool / deeltje 2
952774: - Grote Provincie Atlas Friesland 1:25000
952775: - Grote Provincie Atlas Noord-Brabant/ West 1:25000
956834: - De wonderlijke wereld van Roger Raveel, Het vroege werk / Roger Raveel's Wondrous World - The early work
914644: - Grote Antwerpse Willem Elsschot Atlas
8790: - Nijntjes boek vol zilverwerk [Nijntje]
911403: - Lennon the solo years. Songbook
952296: - Uit water gewonnen, De geschiedenis van Haarlemmermeer.
8798: - Pompen en handkracht, catalogus
8799: - Rollend materieel railvervoer
8928: - Blad over bladen, nr 6
8927: - Blad over bladen, nr 5
8926: - Gerrit Rietveld Academie, publikatie voor de werving van studenten voor de opleiding grafische vormgeving, werkgroep grafisch ontwerpen. Tevens voor de vakgroep constructie van de TH Delft
887: - Schendel Arthur van. Van Schendelnummer van FMAgazine, Frederik Muller Akademie. 27 p.
8881: - NS Officiele reisgids Nederlandse Spoorwegen 1953-1954, Winterdienst.
8884: - Jacht- en motorbootbenoodigdheden, Catalogus van de Ned. Fabr. van Bronserken, v.h. Becht en Dyserinck, Amsterdam
8885: - Zelf technische ideeen krijgen, Uitgave van Philips
8890: - Varende bruggen Een stukje geschiedenis van het vervaardigen en monteren van bruggen.
8891: - Metron Prazisionsmessuhren, Catalogus
954359: - Adresboek Lisse 1972/1973
954360: - Tegeltje met een 18de-eeuwse afbeelding van Lisse naar Anna C. Brouwer
914640: - Het Dwaallicht met stadswandeling van Eric Rinckhout
10429: - Les chefs d'oeuvre de la Pinacothèque de Munich. Juillet-Octobre 1948
8937: - Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom Gent met het bijvoegsel voor de Eerste Communicanten.
8947: - Karel Martens Counterprint
909658: - Volledige verzameling der publicatien van het provintiaal bestuur en provintiaal comité van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland sederd het begin der Revolutie in 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid
5377: - 75 jaar Westfries Genootschap 1924-1999
5387: - Neerlands Volksleven, herfst 1960, nr. 4
5389: - Neerlands volksleven, jaargang 12, nr. 2: Twente nummer
5391: - Neerlands volksleven, 15de jaargang, nr. 3: wilde vespers
5395: - Gids voor de kruidentuin van het Nederlands Openluchtmuseum.
8966: - Grens, border. Goodwill-publicatie 35 van drukkerij Rosbeek: foto´s van Betsy Green
1708: - Hier hat Teitelbaum gewohnt. Ein Gang durch das jüdische Wien in Zeit und Raum.
952138: - Driekwart eeuw Quick,1 maart 1896-1971. Jubileumboek
8972: - Irish Stamp Year Book 2005
8976: - Ben Bos, Van onze verlaggever.
8999: - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels, Verslagen en mededeelingen 1929-1936
953440: - Boon! Rebelse tijdingen
953436: - 13e Nederlandse kunst- en antiekbeurs Breda 1979
953432: - Modern Knippen en Naaien, Appliqueren en Patchwork
953424: - The Push Pin Style, An exhibition of design and illustrations by present and former members of the Push Pin Studios.
2730: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Zeeland
956730: - Jopie Huisman
954104: Boekenweek 1937 - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens
914634: - Verleden tijd, Een halve eeuw werken in Rijnsaterwoude en Leimuiden
914628: - Elsschot en consorten helpen Ary Delen. Zacht lawijd, jaargang 9,nr.1
563: - Bible Lands Museum Israel. Guide to the Collection. 128 pag.
12047: - Le Bréviaire Grimani a la bibliothèque Marciana de Venise
953407: - Life, Stockphotos Tony Stone Images. 1999
956977: - Der Totentanz auf der Spreuerbrücke in Luzern. The Dance of Death on the Muehlenbruecke at Lucerne. La danse des morts du pont des Moulin à Lucerne.
30532: - Een dag zonder papier, Verhalen van Ivo de Wijs, Yvonne Kroonenberg, Herman Pieter de Boer, Yvonne Keuls, Gregor Frenkel Frank
30536: - Henriette Roland Holst, Schrijversprentenboek nr. 16
30538: - Schrijversprentenboek Arthur van Schendel, nr. 19
30539: - Forum Landgraaf, Een balans van de Nederlandse poëzie
953399: - De best verzorgde boeken 1992. The best book designs.
10738: - De bergvriend, Tijdschrift tot verbreiding van de liefde voor en de kennis van de bergwereld.
907: - ALOHA, 1972 nummer 14
953391: - A pair of, Catalogue of photos by Zefa Visual Media
953390: - Eindexamenpresentatie Akademie voor kunst en vormgeving, 's-Hertogenbosch.1996
953388: - Letter en geest, illustratieve oefeningen Koninklijke akademie voor kunst en vormgeving.
953387: - Balacron Collection. Boekbindmaterialen, Covermaterials Traverso
953382: - Vormgeving, Eindexamen grafische vormgeving Akademie voor Kunst en Vormgeving 1990
909275: - Wajang Golek (Wayang Golek), De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel
909290: - Bilder vom Feind, Englische Pressefotografen im Nachkriegsdeutschland
909291: - Eva Besnyö, Budapest, Berlin, Amsterdam, Photographien 1930-1989
909294: - Het Nationale Ballet, George Balanchine Programma
953377: - Break through: an Exhibition to Celebrate 25 Years of Work by Illustrators from the Royal College of Art, London
909302: - Les guides bleus: Provence
697: - Leids jaarboekje 1984
698: - Leids jaarboekje 1989
699: - Leids jaarboekje 1991
909303: - Griebens Reiseführer: Der Niederrhein
909304: - Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pays-Bas avec la description Geographique
909305: - Reiswijzer voor den Duitschen Rijn, Eifel, Hunsrück en Haardt voor automobilisten, motorrijders en wielrijders
914611: - Mensen in het circus, met ex libris van Dirk Govert van Luijn voor C. Momber
914612: - Russian Clown, Oleg Popov
2441: - Djawa Barat, miliatire kaart uit 1947
2466: - Al-Haram Al-Ibrahimi Al-Khalil, A brief guide published by the supreme Awqaf Council.
2490: - Leids jaarboekje 1947 Leidsch jaarboekje
2492: - Leids jaarboekje 1951
2507: - Multatuliana aanwezig in de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet
2510: - Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg 1895-1904. Persoonlijke herinneringen - door M. Alsmede d'Ablaing's omgang met Multatuli (Ed.Douwes Dekker) in de jaren 1860-1866, geschetst uit beider nog onuitgegeven brieven en bescheiden.. Met een voorwoord van Chr. Nuys. us
2529: - Rond de sjoel, Grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem.
2544: - jaap bal fik simplex leesplankje
11943: - Naamlooze Vennootschap Philips'Gloeilampenfabrieken 1891-1916. Eindhoven Facsimile 1979
11946: - Het Fiets ABC
11949: - Onvoltooid Verleden Tijd, Een millennium prentenboek
11951: - Kleurboekje ansichtkaarten uit de jaren vijftig
11952: - Vrolijk zijn, Prentenboek C.279
11953: - Kijken op de klok, Fabrieksprentenboek
909322: - VPRO schetsboek
909327: - Met vlag en vaandel, vlaggen en vaandels uit de periode tussen 1800 en 1945
952072: - Year Book of the Holland Society of New York 1887-1889.
7454: - Stoische Weisheit.
90523: - Grootoosten der Nederlanden, Bulletin 2004
906: - ALOHA, 1972 nummer 8
909369: - La bible en images,108 gravures sur bois d'apres les dessins originaux de l'auteur de Jesus frappant a la porte
91202: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen, waarin opgenomen de standaardeisen voor canvia's
91201: - Voeding, verzorging en stalling van melkgeiten, dekbokken en lammeren
91200: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen en waarin tevens opgenomen de officieel erkende standaard van de Cavia`s. Samengesteld door de Standaard-commissie van de N.B.K.V. onder auspiciën van de Raad van Beheer en Toezicht [...].
101398: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen, 12 colour plates with 57 illustrations true to nature
959401: - Van Dale Pocketwoordenboeken Nederlands-Engels, Engels-Nederlands; Duits-Nederlands, Nederlands-Duits; Spaans-Nederlands, Nederlands-Spaans; Frans-Nederlands, Nederlands-Frans; Nederlands
952509: - Leyde,ou le portrait d'une ville. (Leiden)
952511: - Het Leidse Volkshuis 1890-1980, Geschiedenis van een stichting sociaal-kultureel werk.
909388: - Nasporingen en studiën op het gebied der Krijgsgeschiedenis, zestigste jaarverslag
909389: - Het Instituut: honderzeventig jaar opleiding tot marineofficier 1829-1999
909395: - Cadetten-almanak / cadettenalmanak, handelend over het jaar 1952.
909396: - Contact Oud-Mariniers 1950-1990
909399: - Spectrum vlaggenboek
953371: - Vormgeving, Eindexamen grafische vormgeving Akademie voor Kunst en Vormgeving 1981.
953365: - VRI-boek 2 (Vereniging van Reclame-ontwerpers en illustrators)
26832: - Avonturen van Timo Teckel en zijn vriedjes, acht ansichtkaarten vormen een verhaaltje
26835: - Hollandts placcaet-boeck: begrijpende meest alle de voornaemste placcaten [...]. Sedert den jaere 1580. tot in den loopende jare 1645
26836: - Manuscripten. Drie delen betreffende de boedelscheidingen van Mr. Jan Anthony van Heemskerck en Hillegonda-Cornelia van Heemskerck
953363: - Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch - Eindexamen 183.
953364: - Start '75, Eindexamenwerk1975 studenten gebonden vormgeving van de akademies voor beeldende kunsten.
8979: - Studiedag ontwerpers - computers IVA utrecht 8 sept. 1983
8983: - Communicatie
8994: - Atlas van de Nederlandse broedvogels
8997: - Randstad en broedvogels
8998: - Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van vogels, Verslagen en mededeelingen 1924-1928
953355: [Duisdeiker Lz., Josua Hendrik (1814-1881)] - Het eerste fabelboekje van Oom Hendrik (=Duisdeiker).
910018: - Christo
910015: - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn "Aanklacht"forfryske troch J. M. Vestra
951994: - Catalogue collection Goudstikker Amsterdam. 10e exposition dans les locaux de "Pulchri Studio" La Haye. 13 mars--4 avril 1926. Catalogue No 30.
951999: - Kodak Zakatlas voor Toerisme in Nederland.
5947: - Alfphabetische stratengids gemeente Rotterdam.
11010: - Theorie en kritiek, Opstellen over theorievorming , hemeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen
1100: - Florenz und umgebung., Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
11007: - Die Orden, Wappen und Flaggen aller Regenten und Staaten in chromolithographischen Abbildungen
1101: - Der Rhein und seine Seitentäler.
713: - Leids jaarboekje 1959
714: - Leids jaarboekje 1958
953351: - Alfabet, Alphabet, Abécédaire in three languages, French, Dutch and German. Rare nineteenth century children's book, hand coloured.
953707: - Topdeq, Meubilair en accesoires, Catalogus designaanbieding kantoormeubelen 2002
909511: - De olifant & het joodse probleem
90948: - Archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd 1795-1802, Deel 1
911041: - Studia Rosenthaliana, Volume XIX, nr. 2] (1985) Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
9259: - Unkräuter, weeds, onkruid
909537: - De voorbeschikking van het lot en de toekomst des menschen in verband met astrologie, droomen , somnambulisme, voorgevoelens enz. enz. bewezen uit 192 voorbeelden benevens physiologische proeven.
914589: - D.H.W. Filarski, Zwervend schilder van de Bergense School
9216: - Lelies als snijbloemen, Richtlijnen voor de teelt onder glas
952655: - Het gemeentehuis van Lisse
908: - ALOHA, 1972 nummer 15
953329: - Gerhardus Havingha (1696-1753), organist en klokkenist van Alkmaar.
953306: - Nadia Stein, Zum Gedanken
909548: - Der kleine Pauly, Lexicon der Antike in fünf Bänden,
909549: - Moderne Klassiker, Möbel die Geschichte machen
101824: - Bericht uit de werkplaatsen voor vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap
101835: - Kunst der Menscheit, Tempel
101836: - Fondation Vasarely
956241: - De uitwateringssluizen van Katwijk : 1404-1984.
29894: - Ons Bloemendaal, geheel gewijd aan Bennebroek
29895: - Zandvoort en omgeving
29896: - Woningbouwvereniging Willibrord Zoeterwoude 1946-1986
29898: - Hollands Arcadia of de vermaarde rivier den Amstel
29899: - Oude kunst in de Nieuwe Kerk, 1983
29916: - De wonderlyke geschiedenis van Tripje, 2e deel: Oepoetie verschijnt.
954137: - Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965.
372: - Het jodendom in de laatste twee eeuwen. Serie van vier lezingen van C. Eitje en A. Schuster gehouden voor de AVRO microfoon. 47 pp
952004: - Sprookjes van Pop
952007: - Officieel programma. Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30sten mei 1910 ter gelegenheid van het bezoek van de Koninklijke Familie aan Amsterdam.
953263: - Woodworking, map with about 160 examples of woodworking models, like vases, boxes on 80 pages. Unknown woodworker.
909567: - Kleur en motief, Colour and pattern
909568: - Indonesische Textilien, Wege zu Göttern und Ahnen
90957: - Mecklenburgers onder Nederlandsche vlag
909570: - Geloven in glas, Het kerkeiland van Saasveld
909575: - Premsela present, Designers design for a designer
909576: - Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven, Graduation '94
550: - Gebeden Tefilla voor het gehele jaar.
5490: - Versailles.
5499: - Ahrend Inrichten (meubelboek).
953256: - Anne Manoli, migration1999-2000.
953254: - Philippe Starck.
953255: - Rietmeyer Boxes 1999-2000.
952252: - Programma t.g.v. de plechtige installatie van S. Beeri als opperrabbijn van het Synogogaal Resort 's-Gravenhage.
954091: - International Filmfestival Rotterdam 1994. Catalogus.
952045: - La rose bleue, compositie van R. Demaret. Bladmuziek met een ontwerp van de graficus J. van Caulaert.
7579: - het verhaal van het kleine witte muisje
5800: - Circus Jumbo jig saw puzzle puzzel
909606: - Märklin Totaal progamma 1991/1992
909605: - Märklin totaalprogramma 1997/98 NL
953886: - Schein und Wirklichkeit. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik" und was dahinter steht (DDR)
9801: - Maastricht schrijft en dicht 1978
980: - Lucas Cranach 1472-1553, Das gesamte graphische Werk.
91727: - Het land dat ons is toevertrouwd.
91725: - Protecting an estuary from floods, A policy ananysis of the Oosterschelde
1124: - De geschiedenis van Caliste. Uit het fransch vertaald door Mr.J.C.Bloem.
956162: - Banka en bankatinwinning
2756: - Dogs Calendar 1939
11016: - Johannes toegelicht
957194: - Oskar Kokoschka, Die frühen Jahre
951701: - l'Encomium Morias di Erasmo di Rotterdam, con l'iconografia dell'opera e dell'uomo.
530: - Mein Judentum
1600: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
10649: - Zacht Lawijd: de Voorpost , Een nieuwe episode in het Elsschot-Borms verhaal .
911178: - Manuscript Comité Katholiek Hillegom
911194: - Het Gerucht, veschijnt op noodzakelijke momenten
910043: - Menno ter Braak en het fascisme
958531: - Het Rijks Museum te Amsterdam, Dertig afbeeldingen der beste Schilderijen naar Oude Meesters
952050: - Dumbell, Fox-trot de zez confrey. Bladmuziek uit de jaren twintig (in handschrift op voorplat 1924). Jugendstil-ontwerp van R. de Valerio. Roger de Valerio (werkelijke naam Roger Laviron) (Rijsel, 1886 - Parijs, 1951) was een Franse illustrator, ontwerper en kunstschilder die vooral bekend is door zijn affiches en bladmuziekomslagen.
1835: - Simon Wiesenthal Center Beit Hashoah/ Museum of Tolerance.
958452: - Een paleis in Rotterdam / Historische verzamelingen in het Schielandhuis
957007: - Bouke Ylstra, etsen 1953-1993.
364: - Samson Schames, 1898-1967
955946: - Mooi Hilversum, leporello met 8 fotootjes van Hilversum in mapje
960508: - Arie teeuwisse 71
960526: - Tony van de Vorst. Bronzen
960527: - Tony van de Vorst, Tentoonstelling 1984
957355: - Zuid-Holland, Tweemaandelijks orgaan van de historische voor Zuid-Holland. Negende jaargang
909700: - Giorgio Armani, supplemento vista 2002
956165: - Apokriefe boeken
10554: - Ontwikkeling, rationaliteit en cultuur, Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. A. van Peursen
956074: - Souvenir Zwolle, foto leporello met 8 foto's
7611: - Accoord C.R. Een keuze uit bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecaraat van dr. C. Reedijk.
5848: - Zestien etsen
910646: - Xavier Lust, (de)formations
6438: - Evolutie 100 jaar na Darwin
909723: - Flora Neerlandica, deel 1, 1-4 + 6
950486: - Israelietische gemeente Rotterdam
958457: - Uit den bodem van Rotterdam, Catalogus van de tentoonstelling in 1942.
958458: - Bijbelse inspiratie. Tekeningen en prenten van Lucas van Leyden en Rembrandt
951845: - China's new needling treatment.
92002: - The Place I live in, Uitwisselingstentoonstellingen Hawaii / Nederland
959167: - 1520-1525 : de kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen, Vertaling van: Registrum prioris inchoatum anno Domini millesimo quingentesimo ac vicesimo circa festum Penthecostes
959171: - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum loopende over de 13e eeuw / door de abten Emo, Menko en een ongenoemde ; uit het Latijn vert. door Willem Zuidema, J. Douma ; en uitgeg. met medew. van C.D.J. Brand
959172: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende eene beschrijving van Staats Vlaanderen (facsimile editie)
958498: - Catalogue of Old Pictures. Exhibited at the Gallery.From June 15th-September 15th 1954 C.V. Kunsthandel P. de Boer
958499: - Catalogus van schilderijen van de Xve tot en met de XVIIIe eeuw behorende tot de verzameling van het rijksmuseum Kröller-Müller.
9203: - Botanik i bild
92031: - Crisis in Judaism, A collection of essays
91807: - Planten-atlas in zakformaat, 92 afbeeldingen in kleurendruk met opgaaf der Nederlandsche en Latijnsche namen.
91808: - Insectenatlas in zakformaat, 129 afbeeldingen in kleurendruk met opgaaf der Nederlandsche en Latijnsche namen.
951839: - Foto van de V.V.A.A., de Nederlandse Vereniging voor Arts en Auto, aan "Bayer" fabrieken I. G. Farben IndustrieA. G. op 7 mei 1937 in Leverkussen.
956049: - Notitieboekje met handgeschreven technische gegevens van o.a. motoren en het onderhoud daarvan, behorende aan H. Kuijlaars, wonende in Breda aan de Vredenburgstraat 19
956019: - Nursery catalogue J. Parker in Manchester, specialized in Dutch bulbs autumn 1962
956020: - Nursery catalogue A. C. van der Schoot autumn 1947
91427: - Fokker, Fifty Years
91426: - Wereldluchtvaart .. Met 64 Normale en 4 grote kleurtekeningen plakplaatjes van Leonard True. Plaatjesalbum compleet .
910159: - Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600. Tradition und Fortschritt
3991: - De portugees israëlitische gemeente te Amsterdam
953775: - Polytechnisches Journal. Subjects: Zimmermann's milling machine,
911172: - Jongens en meisjes spelen / met 8 gekleurde plaatjes
101477: - Historische Atlas Gelderland
6409: - Gebed tijdens den Oorlog in het jaar 5674 uit te spreken in de Synagogen der Ned. Israël. Gemeente te Rotterdam
909758: - Drachen. Modelle zum Selberbauen
6350: - Hulp voor de bijbellezer.
909791: - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland, 100 jaar NOVB 1895-1995
909786: - Stadhuis en biblitheek Den Haag, Richar Meier & Partners Architects
909794: - De architectengroep, Loerakker, Rijnbout, Ruijssenaars, Hendriks, Van Gameren, Mastenbroek.
909795: - Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw (1850-1940)
909798: - Bouwen met beton 1990/91; Albert - Arb - Atelier 5 - Cahen - Gehry - Schattner - Struijs
909800: - Architectuurfragmenten Typologie, stijl en ontwerpmethoden, twee delen.
909801: - The Exhibition Hall of the German Historical Museum by I.M. Pei
1591: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1592: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1590: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
101370: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2013, 2
30027: - Glass, Collectors guide 3, Homes and gardens
5707: - Een monument ter herinnering aan de joodse gemeenschap van Doetinchem
5066: - Avia, Maandblad voor lucht- en ruimtevaart. 1977
5067: - De vliegende Hollander, orgaan Koninklijke Luchtmacht
909815: - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura (Dutch Edition)
960462: - Jaques Lipchitz.
954340: - Medieval manuscript document, dated 1347, Latin text in black ink on vellum, recto only, 21,2x16 cm., 29 lines.
955507: - America bruid van de zon, 500 jaar Latijns Amerika en de Lage Landen
10426: - Speciale postzegeluitgiften 2001 Belgica 1o p. Afbeeldingen in kleur. O.a. afbeelding van Willem Elsschot-postzegel
101821: - Thoth, Tijdschrift voor vrijmetselaren, Register 1975-1984
7340: - Litterae Cusanae - Informationen der Cusanus-Gesellschaft
7343: - Mediaeval Studies. Volume VIII (8)
951861: - Museum Boymans Rotterdam - Oude teekeningen uit particulier bezit ( 75 oude teekeningen uit particulier bezit tentoongesteld)
952413: - EVO, vakcursus vervoer, deel 1-18. Derde druk, geheel herzien door C. W. Stants.
91399: - Lilliput, june 1947
7067: - De praktische Thomas, Thomas van Aquino: de consequenties van zijn theologie voor hedendaags gedrag.
708: - Leids jaarboekje 1961
709: - Leids jaarboekje 1964
3037: - Heiliging: Christelijke meditatie.
959322: - Bloemententoonstelling Flora 15 maart - 19 mei 1935 Heemstede op terreinen van het wandelbosch Groenendaal, Prospectus vollegrondstentoonstelling
710: - Leids jaarboekje 1965
711: - Leids jaarboekje 1950
712: - Leids jaarboekje 1953
911043: - Jacob Steinhardt, houtsneden,Tentoonstelling Stedelijk Museum februari 1957
956308: - Amida, a Japanese deity, and the way its worshipers drown themselves in her honor, copperengraving by W. Tringham, 1781
958505: - Bloemenwereld van oude en moderne Nederlandse kunst
958503: - Old and new Zeeland, Masterpieces from the Golden Age of Dutch painting and exploration
958504: - De landman en de muze --- Een tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek, beeldhouwwerken en handschriften
5350: - Jubileumboek 125 jaar in Hoorn, t.g.v het 125-jarig bestaan RHBS, WFL, RSG, OSG Westfreisland
959296: - Actiekrant Restauratie Agathakerk 1993
959295: - St. Agatha 1903-2003, Slotviering jubileumjaar
5362: - Skroivendevort, Westfries kwartaal blad. 15e jaargang nr. 3
5369: - Steeds minder leren, De tragedie van de onderwijshervormingen. Essays.
639: - Openbare Verkooping in het Heerenlogement aan den Burg binnen Leiden van een ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd huis en erf, staande en gelegen binnen Leiden. 1854
960458: - Henri Lannoye, sculptures
91420: - Museumschip Buffel
30855: - Robas Atlas van Nederland
506: - Het anti-semitisme in na-oorlogstijd. Ervaringen en beschouwingen van een , die partij is bij het pro en contra. 63 pag.
5056: - Tägliches Gebetbuch der Israeliten fur das ganze Jahr
951822: - Arhus pa plakaten.
953591: - Fluoridering van drinkwater
957290: - Tweehonderd jaar Pictura. Een tekengenootschap in Dordrecht
91394: - Agricultural Almanac For the Year of Our Lord 1925
957414: - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Deel 2. Enkhuizen.
957415: - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Deel 1: Medemblik
952777: - Grote Provincie Atlas Zuid-Holland 1:25000
92155: Ka-tsetnik 135633 - Daniella
952776: - Grote Provincie Atlas Utrecht 1:25000
91387: - Singer 700 / 720
91388: - Psyché, Le miroir des belles choses.
957352: - Zuid-Holland, Tweemaandelijks orgaan van de historische voor Zuid-Holland. Zevende jaargang
101797: - Honderd jaar Brand, De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971
101479: - Historische Atlas Zuid-Holland
959607: (Marquis Saint Simon) - Herinnerings-album van den grooten watersnood. Januari 1916
2380: - Reis door Joods Spanje.[Travelling through Jewish Spain]
956310: - Hulde van een indiaanschen koning aan een afgod Numbo Jumbo, copperengraving, 1781. - People worshipping a god. Artist unknown.
4740: - Leids jaarboekje 1967
4741: - Leids jaarboekje 1950
960532: - Zadkine Sculptures
6573: - Itinerarium Novi Testamenti, Dar is een Reysbock ouer het Nieuwe Testament. Het tweede deel.
956999: - Terugblik op Willink
714754: - De Evangelie-Bode, uitgave van de Nederlandse Straat-Evangelisatie, nr. 29
714755: - Moedersmart, wandspreuk, vlugschriftje Bond voor staatspensionnering.
714753: - Tarieven begraafplaats aan de Weespervaart bij de Diemerbrug
5711: - Hadderech, Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandse vereniging van Jesjoea Hammashiach belijdende joden, gevestigd te Amsterdam.
91362: - Zweefvliegen
91890: - Sotheby's Photographs from the Bert Hartkamp Collection, 11 november 2002
91901: - Poste Aérienne vers L'Amérique du Sud
4730: - Leids jaarboekje 1978
4732: - Leids jaarboekje 1956
4733: - Leids jaarboekje 1957
4735: - Leids jaarboekje 1966
4737: - Leids jaarboekje 1955
91882: - Esko Männikkö [Oktagon]
91345: - Naked elements, photos by Serge Nazarieff
956884: - Processionale pro ecclesiis ruralibrus, ritibus Romanae ecclesiae accomodatum
952783: - Grote Provincie Atlas Noord-Holland 1:25000
909948: - Rutgers' zakatlas van Nederland, voor automobilisten, voor wielrijders, voor wandelaars
952704: - Het Nederlandsche Boek 1927.
277: - Documenten vande Jodenvervolging 1940-1945. 173 pag.
955972: - Handelsprijscourant van vaste planten en rotsplanten 1964-1965 Fa. Maas & van Stein, Hillegom, 'Molenwerf'.
955970: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955969: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955968: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
955967: - Arie A. de Monyé Dutch Bulb Importer Ohio, 1949
955966: - Herbstkatalog 1927, R. A. van der Schoot, Hillegom
955965: - W. Jan, Habersaat Augen Blicke; Augenblicke.
955964: - August Sander. Aperture masters of photography
952042: - Target: Germany - The Army Air Forces' official story of the VIII Bomber Command's first year over Europe.
952258: - Zilver van Haagse edelsmeden. 1660-1740.
955113: - Zinken cliché voor een kaart van vroeger Nederlands Nieuw Guinea, nu Irian Jaya. Afgebeeld is het Centrale Bergland of Bergrug met het Sneeuwgebergte of Maoke gebergte en het Owen Stanley-gebergte. Het cliché is 66 cm breed en 21 cm hoog.
91018: - Zuiderzeewerken, driemaandelijks bericht, jaargang 51, 4de kwartaal 1970
91337: - Interpress-foto 1960. Herausgegeben vom Verband der Deutschen Journalisten
91334: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, juni 2002
1098: - Das Berner Oberland, Griebens Reiseführer, kleine ausgabe.
1045: - Schätze aus Thailand, Kunst eines buddhistischen Königreiches.
957009: - Peintres Neerlandais: Rein Dool, Hedy Gubbels, Klaas Gubbels, Kees Spermon, Bouke Ylstra
957008: - Bouke Ylstra, etsen 1953-1993.
4752: - Leids jaarboekje 1913 Leidsch Jaarboekje
4755: - Leids jaarboekje 1915 Leidsch Jaarboekje
30917: - Kleine geschiedenis van Nederland, 5000 jaar historie onder handbereik, 10 delen
956287: - Mijn mooiste dierenboek
92062: - Van neorenaissance tot postmodernisme / from neo-renaissance to post-modernism, Hondervijftig jaar Nederlandse interieurs 1870-1995
910164: - Picasso, uitnodiging vernisage tentoonstelling van belangrijke schilderijen uit Engelse collecties, o.a. Marie-Therese Walter, galerie Kamp
952118: - Naamregister der predikanten zoo van de Nederduitsche, Waalsche en Engelsche Kerken met dezelfder standplaatsen gelegen in het Koninkrijk der Nederlanden, mitsgaders een naamregister der curatoren en professorenvan de drie vermaarde Hooge Schoolen, de drie Athenaeums, en der rectoren, conrectorenen praeceptorenvan de Latynsche schoolen, veranderd tot den eersten Mei 1832.
1598: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
30007: - David de Kabouter, Reis naar Australië
30008: - David de Kabouter, Reis naar Australië
91329: - Javaanse Jongens Jazz Life Picture Book , Photography by Caspari
91811: - Luka Atlas Nederland en Overzeese Gebiedsdelen
1371: - De nieuwe reisiger; of beschryving van de oude en nieuwe waerelt, / uit het Fransch van den abt De La Porte
953786: - Extract Keuren en orders op de visscherijen der stad Leiden zoo in de vroonen als elders
953787: - De Gooische School Laren 1905-1980
685: - Leids jaarboekje 1990
91325: - Obscuur, Tijdschrift voor fotografie, maart 2001
10223: - Bruintje Beer, kartonboekje
5602: - Plan de Paris par Arronidssement, Nomencalture des rues avec la station du metro la plus proche
91323: - Matti, Scholieren gefotografeerd door Reinier Gerritsen
957015: - Bouke Ylstra, schilderijen en tekeningen geëxposeerd in Galerie Witt, Dordrecht
91821: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van den Nederlandschen Cricket Bond 1883 1933
959209: - Frysk wurdboek: Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk. Twee delen.
958514: - Uit de schatkamers der Middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland van Karel de Grote tot Karel de Vijfde. 10 juli - 30 october 1949.
958516: - Cramer The Hague, sales catalogue no. 4 1960
958976: - Foto van het studentencabaret La Pie qui Chante, waarop afgebeeld Hedy d'Ancona, Philippine Aeckerlin en Bob Ross
958978: - Museum Boymans Rotterdam, Aanwinsten prentenkabinet 1941-1943.
958979: - Alfons Mucha, uitgave Amersfoortse Culturele Raad 1984 n.a.v. tentoonstelling in Amersfoort, Nijmegen, Den Haag, Apeldoorn, Brussel
9601: - Leiden, Een serie van zes fraaie kunstreprodukties naar etsen van Abraham Rademaker.
958444: - Catalogus 'De schuiten van Katwijk' 1860-1910, Schilderijen van Gijs van Duyvenbode vrij naar Leen van der Plas
958446: - Italiaanse tekeningen. Het eerste Manierisme 1500-1540.
958449: - Iri Maruki en Toshiko Akamatsu Hiroshima 1945
958506: - In de bloemhof der schilderkunst : tentoonstelling van bloemstillevens uit vier eeuwen 1 augustus - 16 september 1947
9969: - Dorestad, Archeologische cahiers 1
9728: - Groningen in oude prenten
9730: - De Wilhelminaschool 1868-1978
958954: - Elf reproducties van ansichtkaarten van het Centraal Station in Amsterdam begin 20ste eeuw, waarvan drie in kleur.
958955: - Amsterdams tandtechnisch laboratorium, kerstkaart en uitnodigingskaart Nieuwjaarsreceptie 1981, met een print van een gravure van het Koningsplein 23,5x17,5 c m.
959775: - Dever, Slot Haamstede, Hofwijck, Hellenburg, Vier deeltjes uit de serie van de ANWB en de Nederlandse kastelenstichting
958746: - Liber Amicorum. Over kunst, literatuur en filosofie. Redactie H.J. Pott, V. Vasterling, R. van de Vall, K. Vintges
958933: - Leden van de jury... Pleidooien van Gorgias, Antifon, Lysias, Isaios, Isokrates, Demosthenes en Aischines.
910903: - Lisse in oude ansichten, deel 1
958468: - 40 winterlandschappen, catalogus Stedelijk museum De Lakenhal Leiden 1950-1951
958469: - De Sadelers, Jan, Raphael, Aegidius
958471: - Frans Hals-nummer van het maandschrift Historia
958473: - Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf : 1945-1948
958474: - Sahara - catalogus Tropenmuseum 30 mei tm 29 oktober 1961
959259: - Chambers Dictionary of World History
959261: - Via Nova, grammatica en woordenlijst
9933: - Bonaparte
9625: - Economisch-Historisch jaarboek.Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland. dertigste deel
9985: - Een verhaal voor het oprapen, Opgravingen te Deir Alla in de Jordaanvallei
999: - Das Kunstwerk. Eine Monatsschrift über alle Gebiete der bildenden Kunst.
958953: - Westerkerk Amsterdam, 19 foto's van professionele fotografen, waaronder persfoto's jaren zeventig.
958440: - De madonna in de kunst, Kerst-tentoonstelling Centraal Museum in Utrecht 1954/1955.
9919: - Terrorisme en staat.
9920: - Internationaal archief van MISDAAD - Strafrecht en Criminologie, 2 delen
9922: - Het was vreesselijk! - Onsterfelijke pagina's uit de roemruchte jaargangen van het geillustreerde politienieuws
958475: - Kunstschatten uit Wenen - expositie Rijksmuseum - catalogus met 84 afbeeldingen en Meesterwerken uit Oostenrijk.
959080: - Golden Verses of Pythagoras, with the commentary of Hierocles
9760: - Gids voor het Von Gimbornarboretum te Doorn
9741: - Overdruk uit Arnhem elf facetten uit de 19e en 20ste eeuw
9745: - Gedenkschrift ter herinnering aan de opening van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
960095: - Nederland's Adelsboek 1952, (ST-U)
9706: - 21 november 1981 Kaaskoppen tegen kernkoppen
9708: - Les Pays-Bas, Manuel en deus parties (2 delen)
972: - Portrait Russe à l'aquarelle et au crayon. de la première moitié du XIX siècle dans les musées de la Russie. 330 pp.
958497: - Meesterwerken der Hollandse school uit de verzameling van Z.M. de Koning van Engeland, Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis [Exhib. cat. Mauritshuis]
960096: - Nederland's Adelsboek 1953, (V-Z)
960097: - Nederland's adelsboek 1966-1972. A-Z, in 6 banden
958489: - Museum Bredius, Catalogus van de schilderijen en tekeningen
958491: - Leids kunstlegaat : kunst en historie rondom 'Ars Aemula Naturae'
958493: - Utrecht's kunst in opkomst en bloei, 650-1650
958494: - Romeins Nederland. Tentoonstelling 1948 in Centraal Museum Utrecht
958496: - Catalogus Van Vroom tot van de Velde, 17e eeuwse nederlandse zeeschilderijen uit Engels bezit
959220: - Handwoordenboek Nederlands-Turks; El Sözlügü Hollandaca - Türkce
9622: - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Wat zij is en doet in het belang van het bedrijfsleven
9623: - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Wat zij is en doet in het belang van het bedrijfsleven
9675: - Een groet uit Noord-Holland, Een prentbiefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw
9676: - Om een lang verhaal kort te maken.
958784: - Exempla historica; Teil: Bd. 16 : Mittelalter., Philosophen.
959249: - Kamus Pintar Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum
959251: - Kamus Indonesia - Belanda
958887: - Panorama van den slag van Waterloo; Panorama of the Battle of Waterloo. Booklet with 12 numberd picture postcards in b/w.
959542: - Bzzlletin 120, Jeroen Brouwers, Willem Elsschot, Jacob Israël de Haan, Thomas Mann
955999: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen september 1946
952100: - Les Fleurs. Drawings in colour by Arlette Davids. Text by princess Bibesco. 40 plates. Among other plates of tulips.
955997: - Jeugd en bloemen [over eenjarigen]
955995: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom spring 1969
955996: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
10518: - Philosophie, Le Né-platonisme
953813: - Reglement waarnaar het Hoogheemraadschap van Rhynland (Rijnland) voor het vervolg zal worden bestuurd. 22 november 1803.
91735: - Het Veluwemeer, Schakel tussen oud en nieuw land
952213: - Mini 1000, reclamefolder.
952212: - Teken van de tijd, Maand- en seizoenvoorstellingen van de Middeleeuwen tot 1800.
1453: - De kerk groeit, Gedenkschrift ter gelegenheid van de wijding der eerste Chineezen tot bisschoppen der H. Kerk
909999: - Circa 1492: Art in the Age of Exploration
953597: - De Oostkerk (Middelburg)
953596: - Steenderen, Natuurschoon, historie, landelijke rust.
952623: - I.H.O. bulletin nr. 1, De beleving van de Tweede Wereldoorlog.
960132: - November Romeo, jubileumuitgave 1914-2014. 100 jaar korps Nationale reserve
4133: - Büch Boek, een Liber Amicorum
951868: - Het eerste levensjaar, vooroorlogs (?) reclameboekje voor Molenaar's kindermeel. Met foto's van baby's en kinderen met hun namen en adressen.
960490: - Patrick O'Reilly, The Porcelain Drum.
4152: - Edith Stein
4155: - Weerklank van de sjofar. Actuele beschouwingen. 80 pag.
4032: Christie's Sale Judaïca Amsterdam 1990 - Judaica Books, Manuscripts, Works of Art and Pictures.
657: - Letterproef Grimbergen 244 pag.
957190: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958, Tentoonstellingscatalogus Gemeentemuseum Den Haag.
956018: - Nursery catalogue L. Stassen junior Hillegom autumn 1965
956017: - Nursery catalogue Stassen junior spring 1940
10152: - Gids voor het groot hertogdom Luxemburg
958986: - Thoth: Tijdschrift voor Vrijmetselaren. Register 1949-2000
5934: - Guides and Girl Scouts Painting Book
5932: - Stads-Gehoorzaal te Leiden maandag 30 december 1895 Matinée voor kinderen te geven door Catharina van Rennes uit Utrecht
5933: - Stads-Gehoorzaal te Leiden uitvoering op donderdag 9 februari. programmaboekje
956339: - Photographier l'Architecture 1851-1920. Collection du Musée des Monuments Français
4416: - Maarten ´t Hart (bestsellerauteur in Duitslang) met foto op de omslag van Buch News
5546: - het Deltaplan, afdamming zee-armen. Prae-adviezen voor de jaarlijks algemene vergadering te Maastricht op 17 juni 1954
5542: - Liebe, Dokumente aus unserer Zeit
909855: - Henri Hess
953094: - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe
8969: - Rijn / Rhein, over het werk van Walterr Nikkels
911410: - Rod Stewart Songbook, including Jeff Beck Group and Faces
957558: - Catalogus met beschrijving van de schilderijen der kunstverzameling van Teyler's stichting te Haarlem
957560: - 50 jaren Openbaar Slachthuis in Haarlem 1907-1957
91284: - Army Song Book 1941
91824: - Fluitend door de wereld, Herinneringen en reisindrukken van een voetbal-scheidsrechter
956029: - Tulipa Peacock, a tulip drawing by J. Haak on the menue of the KLM, at the occasion of 'Chapitre de l'Air de la Confrèrie de la Chaine des Rotisseurs' in Restaurant Aviorama Shiphol 26-2-1957
956030: - Nursery catalogue 'The Nurseries' James Saul, South Meadow Lane, Preston, Autumn 1957, Spring 1958
91696: - Oranjenummer van het Marineblad, 31augustus 1898
911171: - Het boerenleven: Nieuwe Nederlandsche Kinderboeken
952020: - Miauw, Co-op kinderspelboek, eerste jaargang, nrs 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 11. Acht deeltjes
952021: - Verslag over 1903 van het proefstation voor suikerriet in West-Java "Kagok" te Pekalongan.
957764: - Wolfgang Zelmer: Maremo Stilleben. Mischtechniken - Zeichnungen.
957762: - Jürgen Waller. Bilder und Zeichnungen 1958-1985.
91763: - De stilte van Berlage, de verborgen suskasten in de Gordel '20-'40
10498: - Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte übersetzt und eingeleitet von W. Capelle.
9372: - De Beurs als spiegel der waarheid
5994: - Oneindigheid, deel 2 Agni Yoga Reeks
91272: - Fotoboek van de eeuw
957056: - Ensor 1860/1949
957063: - La tauromaquia and the bulls of Bordeaux by Francisco Goya.
957065: - Werner Gilles 1894-1961, Ein Rückblick
91255: - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... werk van 6 jonge fotografen. Subtentoonstelling Noorderlicht Fotomanifestatie 1997
910240: - Onze hoge feestdagen : een toelichting op de diensten,
910245: - NIW Fotospecial 1998 Nieuw Israelietisch Weekblad
910246: - 18 psalmen ten gebruike bij de onthulling van een grafzerk
910248: - Oud Amsterdam. Afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit den jare 1600-1790.
910258: - Chaumont 2006 (French Edition)
91026: - De Nieuwkoopse Smidse, Stichting tot behoud van de smederij van wijlen de heer Verkley
910272: - Playthings of the past, 19th and early 20th century Toys from the Collection of the Louisiana State Museum
910276: - Moore, Connie; Harry Rinker
910287: - The Monkey's Frolic, A Humorous Tale in Verse
960420: - Emilio Greco. Le porte del Duomo di Orvieto
956141: - Orde van dienst bij de Choepah. Tekst in Nederlands en Hebreeuws
955767: - Uilenspiegel Humoristisch-satyriek weekblad. 17de jaargang, nr. 44, 3 januari 1886.
955768: - Uilenspiegel, Humoristisch-satieriek weekblad. 18de jaargang, nr.15, 15 mei 1886.
955766: - Vier exemplaren van het Venloosch Weekblad, 19de Jaargang. 1881; 20ste jaargang 1882; 31ste jaargang 1891
91250: - Suschitzky: A Selection of Photographs (Great Photographs, Vol. 1)
91248: - Amsterdam Foto `84. Eerste internationale fotomanifestatie in Nederland
91249: - Fotofestival Naarden 1999
950800: - The Holy Land, New Light on the Prehistory and Early History of Israel.
91246: - Schaduw en stilte. Foto's van Lucien Legras
1347: - Tegenwoordige Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
91243: - De verborgen camera/ The hidden camera. Zuidafrikaanse fotografie aan de censuur ontkomen/ South African photography escaped from censorship.
91240: - Je kostbaarste bezit
545: - Jahrbuch für die Geschichte der Juden und Judenthums.
952404: - Dr. Erich Salomon1886-1944, Uit het leven van een fotograaf.
959740: - Sleeswijk's kaart van Limburg voor wandelaars, wielrijders en automobilisten
959741: - Ten Brink's nieuwe provincie kaarten: Limburg
959742: - Ten Brink's nieuwe provincie kaarten: Zuid Limburg
959743: - Ten Brink's nieuwe provincie kaarten: Overijsel
959744: - Kaart van de Hoge Veluwe
959750: - De seldsaame en noit gehoorde wal-vis-vangst, voorgevallen bij St. Anna-land in 't jaar 1682 den 7. October, midsgaders een pertinente beschrijvinge van de geheele Groen-landse-vaart
959957: [Schmidt, Johann Christoph Friedrich] - Genoveva : eene der schoonste en aandoenlijkste geschiedenissen uit de oudheid
959761: - Marswin, tijdschrift uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor de bestudering van de zeezoogdieren
91235: - 2000 Fotocollectie Hoboken
959402: - Van Dale Pocketwoordenboeken Nederlands-Engels, Engels-Nederlands
952390: - Correspondance Originale des Émigrés, ou les Émigrés peints par Eux-Mêmes. (Cette Correspondance, déposée aux archives de la Convention Nationale, est celle prise par l`avant-garde du Général Kellermann à Longwy et à Verdun, dans le Porte-feuille de Monsieur, et dans celui de M. Ostome, Secrétaire de M. de Calonne).
7241: - Album Lewis Carroll, Iconographie choisie et commentée par Jean Gattégno.
5051: - Baedekers Autoreisefuhrer Spanien Und Portugal
960145: - De Reserve-Officier der artillerie. SROBA, SROOA, SROA, SROLua
909350: - Kroniek (1986) van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)
956001: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1943
959253: - English-Russian Dictionary A-Z
959569: - Goldsmith. An Almanack For The Year Of Our Lord 1832, 1833, 1834, 1835, 1840
91913: - Het huis 50 ideeën
91914: - Eindexamencatalogus St. Joost 1983
91927: - Start '74, Eindexamenwerk 1974 van studenten gebonden vormgeving van de akademies voor Beeldende kunsten
91928: - The 53rd Street study
91932: - Licht en schaduw, gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882-1932, Gedenkboek christelijke vereeniging lijders vallende ziekte in Haarlem en Heemstede
91946: - Lee Miller, An exhibition of photographs 1929-1964.
91947: - The Thesiger collection, A Collection of unique Photographs
953250: - Angela Dwyer, Selected Work 2001-2004
956801: - Piet Mondriaan 1872-1944
956797: - Mondriaan, Aanwinsten Haags Gemeentemuseum 1979-1988.
909583: - Wanden en plafonds, Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker
952633: - Jaarboek Centraal Bureau voor genealogie, deel 65
959513: - ANWB Topografische Atlas Utrecht / Flevoland 1:25.000
953763: - Polytechnisches Journal. Subjects: .steam machines
9781: - Choragraphie von Schwelm, Anfang und Versuch einer Topographie der Grafschaft Mark 1789
954989: - Iets, ter inlichting wegens het voorgevallene met betrekking tot den Omslag van f. 98.000,- over de landen en gebouwen, gelegen in den ring, tusschen de Zuiderzee en het IJ, tot goedmaking der kosten, veroorzaakt door de werken aan den zeedijk in Noordholland, tot herstel van de ramp in den jare 1818 aan denzelven overgekomen
954399: - Het Koninglyk Neder-Hoog-Duitsch, en Hoog-Neder-Duitsch Dictionnaire, of, Beider Hoofd- en Grond-Taalen Woordenboek. / Das Königliche Nider-Hoch-Teutsch/ und Hoch-Nider-Teutsch Dictionarium ... von Matthia Kramer [Matthias Kraamer]
952240: - De Waalbrug bij Zaltbommel, Knooppunt van water, wegen, en wonen.
1607: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1606: - Naamregister der leeden , steeden en regeeringe derzelve, Uyt welke de vergaderinge van haar edele groot mogende de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
1604: - Naamwijzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur van Amsterdam 1831-1832
959391: - Prisma handwoordenboek Nederlands waarin Nederlands Nederlands en Belgisch Nederlands zijn gemarkeerd
91217: - The daffodil and tulip year book 1963, nr.28
6403: - Reglement der Ned. Israélitische Gemeente te Haarlem.
959593: - Atlas ANWB. bl. 27 Aalten.
955945: - Tien snapshots van Egmond aan Zee
959493: - Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856
959494: - Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856
959495: - Grote historische provincie atlas 1:25000 .Zeeland 1856-1858. Inclusief losse kaart
958917: - Ongrijpbaar is de Ganges Verhalen uit het Pali. Vertaald en ingeleid door Tonny Scherft
953500: - Confront, comfort. New directions
955998: - Nursery Catalogue A. J. van Engelen spring 1947
958217: - Max Beckmann, tentoonstellingscatalogus Brussen, Paleis voor schone kunsten 1989
958216: - Hommage á Henri Evenepoel, 1782-1899, Oeuvres des collections publiques de Belgiques
676: - Drukkersweekblad Autolijn Kerstnummer 1951
958254: - Sonsbeek '66. 5e Internationale Beeldententoonstelling
958257: - Jan van Scorel
951762: - Noortich in den Houthe, Contactblad historische kring. Eerste jaargang, nr. 1
101404: - Wim Jonker, Agenda/Diary 1991-1992; Wim Jonker beeldhouwer, kunstenaar
10696: - Lumo, Nieuwste kinderspel, uitgebracht door Philips Reclamehandel
959611: - Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894.
1611: - Biographie universelle classique ou Dictionnaire historique portatif.
960517: - José Vermeersch
953814: - [Gelegenheidsvers] Ter gelegenheid van het leggen der eerste steenen aan de groote Uitwatering-sluis te Katwijk op den 22 July 1805
953815: - [Gelegenheidsvers t.g.v. het leggen van de eerste steen van de uitwateringssluis bij Katwijk, 1805]
6439: - Water als vijand, water als vriend, Onbekende schatten uit de waterschappen. .
911034: - Studia Rosenthaliana, Volume XX, nr. 1 (1986), Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands
91193: - Libellencursus 1998
956289: - Dieren uit de wildernis
956291: - De avonturen van Joepie Aap
956299: - Missae defunctorum ex missali romano desumptae accedit ritus absolutionis profunctis
4046: - Max Ophüls retrospectieve.
953740: - Polytechnisches Journal. Subjects: Hock's Petroleum machine, steam, a.o
953741: - Polytechnisches Journal. Subjects: Thompson's brush, pump
953738: - Polytechnisches Journal. On guns (lenoir),Colt's case heads
953739: - Polytechnisches Journal. Subjects: Caron's fountain brush,soda, a.o.
954401: - Tegeltje Agathakerk LisseTegeltje Agathakerk Lisse
954402: - Harddraverijvereniging Lisse & omstreken, Programma feestweek 2002
911259: - Bulb Catalogue
911258: - Small Bulbs
911408: - Een alledaagse passie, 20 essays over popmuziek
5249: - Noordhoff's logaritmentafel in vier decimalen en rentetafels in acht decimalen
2663: - Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren,behelzende de beschrijving der Vereenigde Nederlanden. En wel in 't byzonder van Overyssel
91967: - Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland
959566: - Utrechtsche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1856. Luxe in leer gebonden uitgave met blind gestempelde platten en titel in goudstempeling op rug
30803: - The Renaissance Philosophy of Man
955994: - Van Tubergen Haarlem flyer special collections of bulbs autumn 1970
955993: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom autumn spring 1964
954372: - Kleine gids voor Apeldoorn. De parel der Veluwe
960172: - Soviet Military Power: Prospects for Change, 1989
960173: - Lezingencyclus 1996 Wereldoorlog I
903: - ALOHA, 1972, nummer 17, kerstnummer
954371: - De Wereld Boskabouter. Mini. Deze allerkleinste Bosatlas is uitgegeven ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede editie van de Wereld Bosatlas.
5721: - Old corners in Jerusalem, 12 coloured drawings by Gabriela Rosenthal.
101863: - Kunstzaken, 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
959421: - Topografische Dubbel Atlas. Dubbelatlas van het Koningrijk der Nederlanden1868 vergeleken met de SmulderKompas-cartografie begin 20ste eeuw
952313: - Het Keukenduin, 800 jaar cultuur en natuur.
1557: - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haar eerste opkomst tot op deese onse dagen (...).
2801: - De Jukebox fanaat.
10813: - Ingenieurskalender 1950
91391: - Eerste Vrouwen Agenda E.V.A. 1967
959424: - Goldfields and Esperance, Complete Map Coverage and Tourist Guide
956139: - Möller's Deutsche Gärtner-Zeitung.Jahrgang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908.
960141: - Groeten uit Lombok / het wijk in de twintigste eeuw [Utrecht]
10607: - Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief.: Bewerkt door Mr. J.A. Oosterhoff
960181: - Hogere Krijgsschool: Oefening Last Post. 1 juli 1965 -23 juni 1967
91122: - Vaste- tweejarige- en rotsplanten uit zaad te kweken in de vrije grond
957179: - MORALISTES FRANCOIS, PENSEES DE BLAISE PASCAL, REFLEXIONS, SENTENCES ET MAXIMES DE LA ROCHEFOUCAULD
956489: - Wat rotsen vertellen, geheime tekens uit het verleden, Koninklijk Instituut voor de tropen, februari-april 1954
1526: - Hedendaegsche Historie, of Tegenwoordige Staet van alle Volkeren (...). V. Deel, Behelzende (...) het Turksche Ryk in Asia en Afrika
9450: - St. Agneskerk Amsterdam. Uitg. van het Agneswerk. Samengest. door kapelaan Adriaan J. Knots en Jan Mammen
91886: - O Mundo de Koen Wessing, The world of Koen Wessing
9327: - Gelders Molenboek
957295: - Whitbread round the world race. Original Vintage Poster.
1518: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Groot Brittannie.
1519: - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van Frankryk.
92097: - Robert Frank: Hold still, Keep on going
91154: - Naamlijst van Siergewassen, Waarin opgenomen bloemsisterijgewassen, kruidachtige sierplanten voor de tuin en het in de bloemsierkunde gebruikte plantenmateriaal
91665: [Emmy Andriesse] - Emmy Andriesse, 1914-1953. Monografieën van Nederlandse fotografen
6348: - The Way, The Living Bible, Complete catholic edition.
959408: - Wolters' Spaans In Je Pocket
1613: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1824
957186: - Max Klinger 1857--1920
911423: - The Gospel in many tongues
911422: - Neil Young, Tonight's the night
692: - Leids jaarboekje 1982
696: - Leids jaarboekje 1981
960486: - Rodin, sculptures, dessins, photographies, Avec le concours de Jerome le Blay
956233: - Bibliography of books and articles on Synagogues [beet knesset]
6589: - Intertype Faces, one-line specimens arranged alphabetically by point size.
957234: - Polytechnisches Journal. Subject: machine for making paper of wooden dust, machine for weaving tapestry
1120: - Pictures of a hundred eminent Japanese ancient & modern with their biographies.
4406: - Berg Schnee Fels, Internationale Alpinisten-Zeitschrift.
958182: - Brugge en de Renaissance, Van Memling tot Pourbus, Catalogus
954334: - Nederland's Adelsboek 1971-1972. Met portretten van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken; mr. E. Th. M. baron van Voorst tot Voorst; jhr. O.E. E. L. Wittert van Hoogland; h.l.M. van Hangest, barones d'Yvoy
5122: - Die Psalmen. Uebertragen von Moses Mendelssohn. Mit 12 Holzschnitten von Joseph Budko.
909889: - Prentwerk 1500-1700 / Print Work, 1500-1700 (English text)
1437: - Stampij, catalogus van 1001 rubberstempels.
911413: - Platenblad voor platen/cd verzamelaars, nr 48
2805: - Tijs Wijs de torenwachter: Bolletje Bink en de wonderdokter.
2810: - Versjes over de boerderij, Mini sticker boek
2811: - Flowers to paint. Series 1.
30416: - Maandboekje voor dames - handwerken.
10100: - The Pocket Guide of Swaziland.
10101: - Kruger National Park
10102: - Nelspruit Dag tot Dag, Day by Day
5737: - us lêshûkje, bisten ut Kôde lonnen
956570: - Het museum der stad Haarlem, Frans Hals Kunstgalerij
958735: - Kennisgeving van de voorgenomen promotie van C. J. Ruijgh op dinsdag 26 maart 1957 te Amsterdam

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

8/12