Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2796: Hoog-Nooy, Annie de - Tierelantijntjes voor onze kleintjes.
6730: Hoog, Aletta - Nanneke
6757: Hoog, Aletta - Koninginnetje.
6731: Hoog, Aletta - Nanneke
911115: Hoog, P. H. - Rabbi Mozes Ben Maimon
950188: Hoog, Aletta - Een gelukkig viertal
961909: Hoog, dr. P.H. van de - Ik, Ibn Sina
9844: Hoog, Kees - De bollen zijn weer best, De geschiedenis van het Haarlemse familiebedrijf in bloembollen en zaden Van Tubergen
956991: Hoogbergen, Theo; Ton Thelen - Hendrik Wiegersma 1891-1969, medicus - pictor
955925: Hoogbergen, Theo - Een gedreven kunstenaar. Hakkie van Rosmalen, 1923-2001
953506: Hoogdalem-Duizer, Rie van - Heukelumse krakelingen. Deel 2: Aan de leugenbank zeejen ze.
956752: Hoogendonk, Mabel, a.o. - Herman Kruyder 1881-1935, Gedoemde scheppingen
956632: Hoogendonk, Mabel - Else Berg, Schilderijen, aquarellen en tekeningen
958269: Hoogendonk, Mabel; Wendela Schippers en Arnold Ligthart - Henri Le Fauconnier; kubisme en expressionisme in Europa
910106: Evert-Jan Hoogerwerf - Persgeschiedenis van Indonesie? tot 1942: Geannoteerde bibliografie
5306: Hoogeveen, M. B.; Ligthart, Jan; Scheepstra, H. - Eerste leesboekje, bewerkt door E. A. Alderts
10668: Hoogeveen, M. B.; Ligthart, .Jan; Scheepstra, H. - Tweede en zesde leesboekje
910360: Hoogewerff, H. - De plantenwereld als openbaring in den loop der tijden
957346: Hoogewerff, G. C. - De vrijbuiters van Kennemerland, Een verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog
9470: Hoogland, P. - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden
9467: Hoogland, P. - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden
961813: Hoogstraten, P. F. Th. van - Gedichten
6845: Hoogstraten-Schaoch, A. v. - Gouden teugels
909363: Hoogveld, J.H. E. J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino
101906: Hooidonk, Herman van - Die Goeie Leienaar ..... dat is De Gijselaar! Een Leids stadsbeeld uit de twintiger jaren
961815: Hoop Jr., Adriaan van der - De Renegaat
961816: Hoop. A. van der - De horoskoop : treurspel in vier bedrijven
956715: Hoop, J. H. van der - Raoul Hynckes. Nederlandsche schilders van dezen tijd. A.
92201: Hooper, Ted; Mike Taylor - The Beekeeper's Garden
956275: d' Hoore-Vinois, Rose - Moeder, Versjes van Rose d' Hoore-Vinois, vertaald door Joos Rietman, met plaatjes van A. M. Bossaert
91532: Hoorn, Peter J. M. G.van, - Supercars, Beroemde Italiaanse auto-ontwerpen
30825: Hoornik, Ed. - De erfgenaam
954279: Hoorweg, Piet - Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 - voor de jeugd - met een inleiding en onder toezicht van Johan Been
951828: Hopf, Angela en Andreas - Akt Exlibris.
914689: Antony Hopkins - The Dent Concertgoer's Companion
961366: Hopkins, Gerard Manley - The Poems of Gerard Manley Hopkins (Oxford Paperbacks)
961367: Hopkins, Gerard Manley - Gedichten, een keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaren samengesteld door W. Bronzwaer
956454: Hopmans, Anita - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre.
950137: HORA ADEMA, WIM (samenstelling) - Kleine heks en andere verhalen
30496: HORA ADEMA, WIM - De rijstebrijberg, Geschreven aan Mevrouw A. von Eugen-van Nahuys
954412: Horace Greasley, Ken Scott - De man die tweehonderd keer ontsnapte
6085: Horak, E. - Synopsis Generum Agaricalium. (Die Gattungstypen der Agaricales). Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz. Band XIII (13).
90481: Horatius Flaccus, Q. - Opera
30796: Horatius - Ars Poetica
959337: Horatius - Verzamelde gedichten. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers
961187: Hordijk, L. W. - De archieven van de penningmeester van de zandvoetpaden in het land van Voorne en de besturen van de de grindweg Brielle - Nieuw-Beijerlandse veer en tertiaire weg 65 1725-1971.
5239: HORemans, J. H. - De jacht op het radium
955601: Horkheimer, Max; Herbert Marcuse - Filosofie en kritische theorie
9632: Hornman, Wim - Noord-Hollands platenboek; Platenboek Noord-Holland
10041: Hornman, Wim - Ik wil leven, De onmesnelijke strijd in Korea
9631: Hornman, Wim en Cor Bertrand e.a. - Noord-Brabant platenboek
91569: Horreüs de Haas, G. - Credo, vrijzinnig protestantse geloofsverklaring
909454: Han van der Horst - Nederland: De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Dutch Edition)
959093: Horst, P. W. van der; J. Mansfeld - An Alexandrian Platonist against dualism : Alexander of Lycopolis' treatise "Critique of the doctrines of Manichaeus" / transl. [from the Greek], with an introd. and notes by P.W. van der Horst and J. Mansfeld
957306: Horst, Han van der - Nederland, De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
959425: Horst, Hans van der - Tekeningen uit de provinciale Atlas Noord-Holland.
955595: Horstmanshoff, H. E. J. (red) - Pijn en balsem, troost en smart / pijnbeleving en pijnbestrijding in de oudheid
6116: HORton, M. H. - Petroff Defence, A Line for White.
961911: Horwood, William - De sage van het Duncton Woud
961485: Hosseini, Khaled - And the Mountains Echoed
962136: Hotchner, A. E. - Sophia, leven en liefhebben. Haar eigen verhaal
10692: Höting, Hans - Meridiaankogels, Funktie en praktijk met veel oefeningen
959903: Houdart, Robert - Boldriehoeksmeetkunde in de sterrenkunde
955304: Houellebecq, Michel - Lanzarote, Midden in de wereld. Fotoboek en tekstboek in bedrukte doos.
954891: Hough, G. L. - Chambers dictionary of dates
961000: Hourani, Alberg - Een geschiedenis van de Arabische volken
953892: Russel Square House (red.) - Big Ben. Tijdschrift. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. No. 8. [1945]
960550: Hout, Guus van den; Eugene Langendijk - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
101781: Hout, Nico van - Copyright Rubens, Rubens en de grafiek
960005: Houte de Lange, C.E.G. e.a. (red.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993
910152: Houten, Alida van - Gerrit van Houten - zijn levensbeschrijving met 50 reproducties van zijn werken
959854: Houtgast, G. - Aardbevingen in Nederland. Catalogus van aardbevingen t/m 1990. Softcover
91054: Houting, Edward ; Klaas Roelf de Poel ; Jacob van der Vaart ; Jan Brederode en Herman Visser - Brinkenboek - een verkenning van de brinken in Drenthe
9821: Houtmortels, J. - Thorn, het witte stadje.
962082: Houtsmuller, Barend; Thomas Verbogt - The other side of the light, Photographs
951853: Houtsmuller, A. J. - Niet - Toxische Tumortherapie, Een aanvulling met een ten geleide van Prof. Ir. D. Kromhout.
10836: Houtte, Louis van (éditeur) - Flore des serres et des jardins de l'Europe :ou descriptions et figures des plantes les plus rares et les plus méritantes, nouvellement introduites sur le continent ou en Angleterre, Vol. 8
956529: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen volgens het samenstel van den heer Linnaeus. De kruiden (5 vol.), de grasplanten (1 vol.), de varens, mossen en een hoofdstuk paddenstoelen(1 vol.)
953292: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, Volgens het Samenstel v. (...) Linnaeus.
956056: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen (...). Zestiende stuk: de hoornen [schelpen]
956054: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen (...). Eerste deel veertiende stuk: De wormen en slakken
956053: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen (...). Eerste deel zeventiende stuk: De zee-gewassen
91364: Houvenaghel, Guy - Moussault's gids van de Noordzeekust
210: Dick Houwaart (introduction) - Anne Frank
2813: Houwaart, Dick - Weinreb, een witboek
957270: Houwelingen, Jan van - Haarlemsche jongens in den Franschen tijd
954225: Houwing, Harry; Harm van Veen - Maak het van hout; houtsoorten; gereedschap; machines; idee; ontwerp; bevestiging; spelen, speelgoed.
959399: Houwink ten Cate, Annemarie - Signalement van sprekende zegswijzen : bekende en onbekende zegswijzen, hun betekenis en herkomst
30470: Houwink, Roel (gedichten); Arjen F de Groot (fotografie) - Uit verwondering
6735: Hoven, Thérèse - Knap Suusje
234: Hoving J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de radio. 54 pag.
953109: Hoving J. - Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener atheïstische wereldbeschouwing, Bloemlezing uit zijn ideeën, verzameld in opdracht van het bestuur der afd. Amsterdam van "De Dageraad"
101233: Hovinga, Henk - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945, Dodenspoorweg door het oerwoud
952009: Howell, Georgina - In Vogue Sixty years of celebrities and fashion from British Vogue.
952070: Howitt, William - The rural life of England. Part I: Life of the Aristocracy. Part II: Life of the Agricultural Population. Part III: Picturesque and Moral Features of the Country. Part IV: Causes of the Strong Attachment of the English to Country Life. Part V: The Forests of England. Part VI: Habits, Amusements, and Condition of the People.
954690: Hoyack, Louis - Schopenhauer, Waarheid en dwaling
21652: Hoyer, George (=G. B. J. Hiltermann) - Simon reist per spoor
909975: Hoytema, T - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema
961097: Hroch, Miroslav - Inquisitie en contrareformatie
910997: Hsiung, S. I. - Lady Precious Stream - An Old Chinese Play done into English according to its Traditional Style
959840: Hubel, David H. - Visuele informatie - Schakelingen in onze hersenen
10450: Huber, Kurt - Leibniz, Der Philosoph der universalen Harmonie
962821: Hubregtse, Sjaak (samenstelling) - Tussen chaos en orde, Essays over het werk van Gerard Reve
91897: Huck, Albert - A synopsis of the first three gospels. English edition
960857: Hudson, Wayne / Reijen, Willem van (red.) - Modernen versus Postmodernen
909516: Nicholas Hudson - Samuel Johnson and Eighteenth-Century Thought (|c OET |t Oxford English Texts)
10843: Hudson, Wayne (red.) - Modernen versus postmodernen
958239: Huebner, F. M. - Nederlandsche en Vlaamse rococoschilders
5460: Huet, Lance - Gustave Lancelot Huet 19 augustus 1969 - 17 juli 1989,
101425: Huet, Cd. Busken - Literarische Fantasien en Kritieken (Litterarische Fantasien en Kritieken)
101429: Huet, Cd. Busken - Jozefine / Robert Bruce's leerjaren (twee delen)
962160: Huf, Paul - Paul Huf Highlights (Catalogue)
952763: Huf, Paul; Koen Musschenbroek-Gréve - People
962069: Huf, Paul (voorwoord) - Satelliet - Beeldende kunst. Bijgevogd losse lijst van intekenaren.
958290: Huffington, Arianna Stassinopoulos - Picasso vernieuwer en vernietiger
957620: Hugehs, Carolyn - Ik heb .... commodore 64.
957645: Hugenholtz, R.A. - English Reader, Historical and Literary
960956: Hugenholtz, prof.dr. F.W.N. - Floris V - Vermoord en getekend, Prenten uit de Atlas van Stolk
961055: Hughes, Robert - De fatale kust / Het epos van Australië
953563: Hughes, Jim - Handel & wandel van Uncle Sam. Of: de ware geschiedenis van de USA van Columbus tot Ford.
958853: Hughes, G. E. - John Buridan on Self-Reference: Chapter Eight of Buridan's 'Sophismata', with a Translation, an Introduction, and a Philosophical Commentary
957616: Hughes, Carolyn - Ik heb de sinclair spectrum
960176: Hughes, Matthew; William J. Phillpott - The Palgrave Concise Historical Atlas of the First World War
958711: Hügli, Anton / Lübcke, Poul (Hrsg.) - Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart
1327: Bergman Samuel Hugo - Modern Jewish thougt
7009: Hugo, Victor - Notre-Dame de Paris 1842
952595: Huiberts, Ard; Kooistra, Sander - Zelf kunst kopen. Een handleiding voor het herkennen van vervalsingen.
956940: Huig, Michael - H. F. Boot, de legendarische leermeester van Kees Verwey
914571: Huijksloot, Jan van; Joachim Kost - Veertig jaar Metro in Rotterdam 1968-2008
91186: Huijsing, Joost; Carla van Lingen - Vroege vogels, Landschappen; Wandelen tussen Oerd en Zwin
955912: Koninklijk Huis - Twee foto's, genomen tijdens een rijtoer door Amsterdam van koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum in 1923. Zij kwam aan per trein op het station Willemspark, later Haarlemmermeerstation. Dit station is afgebeeld op een van de foti0o's. De andere toont de zijkant van het Paleis op de Dam.
957571: Huisman, Anita (fotografie) en Haro Hielkema (tekst) - Rhijngeest Oegstgeest
7432: Huisman, H. - Augustinus´ briefwisseling met Nectarius
955047: Huizinga, Leonhard - Bar en boos, De winter van 63.
961072: Huizinga, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
952865: Huizinga, Leonard - Zes kaarsen voor Indië.
958042: Huizinga, Johan - Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets.
9863: Huizinga, J. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historiën, Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt
960873: Hul, Dick van den - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck.
953328: Hul, J. van 't (red.) - Op de orgelbank, Gesprekken met protestants-christelijke musici
952382: Hulkenberg A. M. - Kent u ze nog... de Sassenheimers.
951693: Hulkenberg A. M. - VAN ZANTEN 1862-1987 gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der b.v. Koninklijke Nederlandsche Bloembollenkweekerij en Exporthandel Gebroeders van Zanten Hillegom.
952423: Hulkenberg, A. M. - De dichtstukjes van P. L. A. Bakker Azn. te Hillegom 1856.
2485: Hulkenberg A. M (a.o.) - Leids jaarboekje 1971
2487: Hulkenberg A. M. (a.o.) - Leids jaarboekje 1972
2488: Hulkenberg A. M (a.0.) - Leids jaarboekje 1963
2491: Hulkenberg A. M (a.o.) - Leids jaarboekje 1970
952324: Hulkenberg A. M. - De Bartholomeuskerk in Voorhout.
956242: Hulkenberg, A. M. - 't Vermaaklijk Hillegom
644: Hulkenberg A. M. - Gezichten in de Bloembollenstreek.
952278: Hulkenberg, A. M. - Het Huis Dever te Lisse.
952037: Hulkenberg, A. M. - 't Roemwaard Lisse, Waarin opgenomen de "Lisser Arkadia" van Jan de GraaffSzn.
952109: Hulkenberg, A. M. - Lisse rommeling
952336: Hulkenberg A. M. - Teylingen.
956080: Hulkenberg A. M. - Gezichten in de Duin- en Bloembollenstreek : Katwijk - Rijnsburg - Oegstgeest - Warmond - Voorhout - Noordwijk - Noordwijkerhout - Lisse - De Zilk - Vogelenzang - Aerdenhut - Heemstede - Bennebroek
952294: Hulkenberg A. M. - De Aagtenkerk van Lisse.
957581: Hulkenberg, A. M. - 1944/'45 in Zevenaar, Netterden, enz. enz.
952364: Hulkenberg A. M. - De kleurige Keukenhof.
2710: Hulkenberg A. M. - Keukenhof
952422: Hulkenberg, A. M. - Breek af uw tent, Memoires en opstellen van A. M. Hulkenberg
952107: Hulkenberg, A. M. - Lisse in oude ansichten deel 2.
952344: Hulkenberg A. M. - Het Huis ter Leede te Sassenheim
910879: Hulkenberg, A. M. - 't Seer heerlijk Sassenheim & Voorhout.
961898: Hulpach, Vladimir - Sprookjes van de Indio's. Mythen, sprookjes en legenden van de Indianen uit Midden- en Zuid-Amerika.
5643: Hulsbos, K. - In de duinen, Landschap, flora en fauna.
961008: Hulse, Michael (translation) - Essays in Honor of Elias Canetti
7657: Hulsebosch, Tom - Mijn eigen encyclopedie
958525: Hulsker, Jan - Van Gogh en zijn weg, Het complete werk
958527: Hulsker, Jan - Van Gogh en zijn weg, Het complete werk
952635: Hulsker, Jan - "Dagboek" van Van Gogh
961690: Hulsker, Jan (samenstelling) - J. H. Leopold, schrijversprentenboek [schrijvers prentenboek], nr. 15
954267: Hulst, W.G. van de, e.a. (samenstelling P.J. Risseeuw) - Er was eens... verhaaltjes en versjes voor kleuters
60: Hulst, F. J. - De Joodse Gemeente Assen 1740-1976 224 Pp
911350: Hulst W. G. van der - Inde Soete Suikerbol, zeven delen
961935: Hulst, W.G. van de. Senior en Junior. - Inde Goude Gaper, Eerste deel C
958084: Hulst, Dolf - De Haagse School, De Stijl en Mondriaan
910223: Hulst, Frans van der; Jonge, Josien de - Hans Mengelberg : sierkunstenaar en de kerkelijke interieurkunst
955011: Hulst, D. L. - Onderzoekingen over bacillaire dysenterie in Leiden en omgeving
9749: Hulzen, Dr. A. van - Utrechtse kerken en kerkgebouwen
962340: Humbeeck, K. - Album Louis Paul Boon / een leven in woord en beeld
961554: Humboldt, Wilhelm von, - Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen
954796: Humbug, Karl - Die Gleichstrommaschine
10215: Humphreys, Noel Henry - The illuminated books of the Middle Ages: an account of the development and progress of the art of illumination, as a distinct branch of pictorial ornamentation, from the IVth. to the XVIIth. Centuries
9350: Hüner, J., Kroll, S. - Plants, Extra Large, Grote planten in het interieur
959345: Hunink, Vincent - Levend in steen - Romeinse grafinscripties. Bezorgd en vertaald door Vincent Hunink
960491: Hunter, Sam - George Segal
960456: Hunter, Sam (text); David Finne (photographs) - Lachaise
959268: Hupperts, Charles; Jan de Jong - Vox, basiswoordenlijst Latijn voor de bovenbouw VWO.
960796: Hupse, G. J. - Weg van het boek - Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving
6110: Hurt, John F. - The Center Gambits
958911: Hus, W. J. B. - Prisma grammatica Latijn
954743: Husain, Shahrukh - De Godin. Het matriarchaat, mythe en archetype, schepping, vruchtbaarheid en overvloed
957686: Galerie Hüsstege - Cole Morgan
91185: Hustings, Fred.; Vergeer, Jan Willem. - Atlas van de Nederlandse broedvogels
961996: Hustinx, Alphons; Loek Kreukels - Kleur in de donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens WO II.
958990: Hutin, Serge - Les Francs-macons.
10975: Hutin, Serge - De gnosis, Het reddende inzicht
958410: Hüttinger, Eduard - Degas
950953: Campert Remco; Oosterhuis Huub - De wolk die niet voorbijtrok; De echte wereld
909340: Huurdeman, Hans - De tijd is van elastiek The whims of time. Hongarije, Roemenie 1989-1990 Hungary, Rumania 1989-1990
30575: Huygens, Constantijn - Voorhout, Kostelick mal, Oogentroost
958802: Huygens, R. B. C. - Zoeken en vinden, Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het middeleeuws latijn
30838: Huygens, Constantijn - Mijn leven, Verteld aan mijn kinderen. Tweedelige uitgave.
961817: Huygens, Constantijn - Een handvol Huygens. - Vijf Latijnse gedichten van Constantijn Huygens vertaald en toegelicht door Jan Bloemendal
952179: Huyghe, René - Cent chefs-d'oeuvre du Musée du Louvre.
11029: Huysmans, Eva - Spelen met Charlotje
953700: Hvass, Else - Nuttige planten in kleur
910951: Hvidt, Eva - I speljlet ser man sin bedste ven, og andre jodiske ordsprog pa jiddish og dansk
2350: Goldin Hyman E. - The Jew and his Duties, The Essence of the Kitzur Shulhan Arukh.
955694: Iansen, S. A. P. J. H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'.
960273: Gabirol Solomon ibn - Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol, Hebrew text with English translation.
958831: Ibn, Sina - Remarks and Admonitions, Part one: Logic. Translation: Shams C. Inati
4171: Zabara Josef Ibn - Reis met de duivel.
961414: Ibsen, Henrik - Brand, dramatisch gedicht in vijf bedrijven naar de oorspronkelijke Noorsche uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
5332: Ichaud, Terry and Doris - Teddy Tales, Bears repeating too!
1895: Heijermans Ida - De betooverde tuin, Over opvoeders en kinderen
952961: Idelsohn, A. Z. - Het joodsche religieuze volkslied (9 pp).
958923: Idema, W. L. - Oosterse literatuur, Een inleiding tot de Oosterse bibliotheek
9148: Idriess, Ion L. - Forty fathoms deep, pearl divers and sea rovers in australian seas
950726: Idserda J. - Met vader mee.
3807: Idserda, Stins van - Bakvisch af
955816: Idsinga, Ton; Jeroen Schilt - Architect W. van Tijen 1894-1974
9664: Iependaal, Willem van - Volkstaal en volkshumor.
386: Zollschan Ignaz - Das Rassenproblem, unter Besonderer Beruecksichtigung der theoretischen grundlagen der juedischen Rassenfrage. 512 pp
957258: Cornelissen Igor - Een joodse dwarsligger Jaap Meijer 1912-1993
6078: Ihle, J. E. W. prof. dr.(redactie) - Leerboek der vergelijkende ontleedkunde van de vertebraten Deel 2. .
957199: Ihle, B. L. D. - Käthe Kollwitz, 1867-1967, Herdenkingstentoonstelling
6048: Ihle, J. E. W.; Nierstrasz, H. F. (redactie) - Leerboek der algemeene dierkunde.
2908: Ihlenfeld J. - De joodsche slavin.
954954: IJbema, R.; H. de Haan - De Ramp van Moddergat, Het vergaan der vissersvloot van Moddergat en Paesens 0- 6 maart 1883
955961: IJken, Jan van (fotografie) - A touch of divinity. images of devotion in Eastern Europe
6272: IJzerman, A. W. - De 80-jarige oorlog / Tachtig Jarige Oorlog
961902: Illyés, Gyula (literarische Bearbeitung) - Der himmelhohe Baum : ungarische Volksmärchen
956709: Galerie Nouvelles Images - Frank van Hemert
958377: Imanse, Geurt; Paul Kempers - Cobra & Het Stedelijk / Cobra & The Stedelijk
7404: Imbach, Ruedi - Neue Perspektiven für die Erforschung der mittelalterlichen Philosophie.
958640: Indestege, Dr. Luc - Rondom Erasmus' Lof der zotheid
954362: L'indispensable - Paris par arrondissement Nouveau, métro, autobus, Banlieu. Repertoire des rues
92013: Brasz Ineke - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg. 143 pag.
492: Brasz Ineke - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg. 143 pag.
6670: Ingardia, Richard - Thomas Aquinas International Bibliography 1977-1990
1440: Aubier Dominique and Morath Inge - Fiesta in Pamplona
954344: Ingelse, Christiaan (red.), e.a. - Nieuw handboek voor de kerkorganist.
957588: Koninklijk instituut voor ingenieurs - Technische mededeelingen voor de feestvergadering te Amsterdam en IJmuiden 9 en 10 juni 1931
961315: Inghels, Maarten - Een landloper op batterijen [Belgica 11]
954319: Innes, Clive - The world of iridaceae, A comprehensive record
9242: Innes, C., Wall, B. - Cacti, Succulents and Bromeliads
958879: Innes of Learney, Thomas - The tartans of the clans and families of Scotland
2301: Leo Baeck Institut - Zur Geschichichte der Juden in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert
911207: Blavatsky H.P. / Blavatsky instituur - Cursus De Geheime Leer
959874: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Handleiding bij het waarnemen van onweders en het melden van blikseminslag 1910
959884: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1950-1959. Complete set over de jaren 1950-1959. Tien delen
959873: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1904
959872: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1899
959882: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1930-1939. Complete set over de jaren 1930-1939, Tien delen
959875: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Handleiding bij het waarnemen van optische verschijnselen
959879: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1927
959877: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1924
959878: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1929
4363: Koloniaal Instituut - Vereeniging 'Koloniaal Instituut'. Beschrijving der bouwplannen.
959880: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1960, 1961-1965
959881: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Handleiding bij het waarnemen van optische verschijnselen, 1936; Handleiding waarnemen onweders en blikseminslag, 1934; Handleiding bij het waarnemen van neerslag etc. 1946; Handleiding bij waarnemingen op termijnstations 1946. Vier deeltjes
959876: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1914
959871: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Waarnemingen van onweders in Nederland 1885, door vrienden der meteorologie ingezonden en hun verzameld aangeboden. Met een kaartje
959883: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1940-1949. Complete set over de jaren 1940-1949. Tien delen
91273: Amnesty International - Martelen is mensenwerk, maar de bestrijding ervan ook
914700: Ionesco Eugene; Prévert, Jacques - La cantatrice chauve; Larimaquoi? Larimarien!
30878: Ions, Veronica - Hamlyn history Mythology
962526: Iperen, Roxane van - De genocide fax, Wat doe jij als het erop aankomt
292: Dische Irene - Een huis voorgoed. Novelle. 38 pag.
5471: Irik, Paula - Een zooitje ongeregeld, kerk zijn met en in de buurt.
3651: Irving, John - Pension Grillparzer
21631: Irving, Washington; Arthur Rackham - Rip van Winkle
535: Howe Irving - World of our Fathers, the Journey of the East European Jews to America and the Life they found and made. 714 pag.
30126: Irving, Washington; Arthur Rackham - Rip van Winkle, Een nagelaten verhaal van Diederich Knickerbocker.
961513: Irving, Washington - Verhalen uit het Alhambra
910289: Irving, Washington - Christmas Eve, Pictured in Colour by Cecil Aldin
961800: Da Costa Isaac - Poëzy. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1821-1822. Twee delen.
961802: Da Costa Isaac - Da Costa's complete dichtwerken, uitgegeven door J. P. Hasebroek, deel 1
2968: Isaacman, Clara - Jaren van angst, Het ware verhaal van Clara Heller.
958020: Babel. Isaak - Verzameld werk. Deel 2. Toneel & Brieven. Uit het Russisch vertaald en met een nawoord door Charles B. Timmer
1920: Weissglas Isak - Steinbruch am Bug, Bericht einer Deportation nach Transnistrien.
962719: Meijer Ischa - scha Meijer's Magazine, vijf gloednieuwe verhalen
962720: Meijer Ischa - De dikke man voor altijd
962721: Meijer Ischa - Och, zei de dikke man
960006: Isenburg, Wilhelm Karl Prinz von - Europäische Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten
30764: Isherwood, Christopher - Meneer Norris neemt de trein
954029: Isidore of Seville, ed. W. M. Lindsay - Isidori Hispalensis Episcopi: Etymologiarum Sive Originum, Libri XX : Tomus I, Libros I-X Continens; Tomus II, Libros XI-XX. Two volumes
12052: L'ISLE, CLAUDE - Abregé l'Histoire universelle par feu monsieur Claude de l'Isle
417: Haan Jacob Israel de - Het Joodsche Lied. Tweede boek. 160 pp.
1878: Querido Israël - Ontreddering.
92157: Haan Jacob Israel de - Libertijnsche liederen
958654: Israëls, Han - Het geval Freud, 1. Scheppingsverhalen
955884: Israëls, Han; Mieke Komen, Abram de Swaan (redactie). - Over Elias: Herinneringen en anekdotes.
957528: Israëls, Jozef - Catalogue Jozef Israels, collection de feu M.-E. G. Cohen: Dessins et d' Eaux-fortes
2371: Bejczy Isván - Drie humanisten en een myth, De betekenis van Erasmus, Aurelius en Geldenhouwer voor de Bataafse kwestie.
91783: Italie, L.van - Opwijrda's algemeene en bijzondere recepteerkunst ten dienste van Apothekers, artsen en veeartsen.
960593: Ivens, G. (redactie) - Monumenta. 19de Biënnale Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim.
960594: Ivens, G. (redactie) - Japan Foundation. 13de Biënnale Middelheim. 20 Japanese sculptors.
958878: Ivimey, Alan - A History of London
961864: Iwema, K.; J.M.J. Sicking (red) - Regel voor regel. Vertalen en vertalingen: proeven en beschouwingen
135: Smit Hendrik Izaak De - Nefesj Chajja, Levende Ziel, Dierenleven in Israel; Dierenleven in De Schrift, De Sociale Mens 596 PP
30768: Izzo, Jean-Cleade - Eindpunt Marseille
954284: Zutan Jaacov (=J. Soetendorp) - De huidige situatie van het joodse volk
960253: Meijer Jaap - Tussen verstrooiing en verlichting, De historiografie der joden in Nederland. Eerste fase
960265: Meijer Jaap - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
960828: Meijer Jaap - Rationalisme / Romantiek / Risjes, het joodse type in onze literatuur. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, V)
188: Meijer Jaap - Hoge Hoeden Lage Standaarden, De Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940192 PP
960824: Meijer. Jaap - Willem Anthony Paap, Zeventiger onder de Tachtigers. Het levensverhaal van een vergetene
960442: Meijer Jaap - Balans der ballingschap; Tussen emancipatie en deportatie, Een eeuw geschiedschrijving der joden in Nederland 1840-1940.
960261: Meijer Jaap - Discriminatie in domineesland: C. E. van Koetsveld 1807-1893
950462: Meijer Jaap - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
960827: Meijer Jaap - Voorvaderlijke Vooroordelen, het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868 (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, VI)
950441: Meijer Jaap - Barlaeus overgewaardeerd. Joodse bijdrage tot de 350ste verjaardag van onze universiteit.
950460: Meijer Jaap - Rationalisme/Romantiek/Risjes, Het joodse type in onze literatuur 1800-1850.
960258: Meijer Jaap - De schim van P.C. Hooft. Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
452: Meijer Jaap - De zoon van een gazzen, Het leven van Jacob Israël de Haan. 1881-1924. 404 pp. + fotokatern.
960254: Meijer Jaap - Jood en jodendom in Stad en ommelanden, met een joods supplement op het Groninger woordenboek van K. ter Laan
1857: Meijer Jaap - Tien joodse gedichten
187: Meijer Jaap - Zoon van een gazzen, Het leven van Jacob Israel De Haan
960251: Meijer Jaap - Ook Gij Brutus. J.A. Dèr Mouw en de biographische methode.
101868: Jaap Bremer, Toos van Kooten (ed.) - Vincent van Gogh, Rijksmuseum Kröller-Müller
960259: Meijer Jaap - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916
1446: Meijer Jaap - Martelgang of circelgang, Isaac da Costa als joods romanticus
950474: Meijer Jaap (inleiding) - Dr. Meijer de Hond, bloemlezing uit zijn werk 1882-1943.
950524: Looy Jac van - Proza.
2448: Finegan Jack - Encountering New Testament Manuscripts, A working Tradition to Textual Criticism.
2117: Feenstra Jack - De adelaar
4057: Jackman, Leslie - Dustwrappers. Sl. dicscoulerd. Geb. met stofomslag. 176 pp.The Wild Bird Garden, A Guide to Gardening to Attact Wild Birds.
953422: Jackson, Albert; David Day - How to store just about anything, A sourcebook of storage ideas and how to make them.
10730: Jackson, John A. - More than mountains
953217: Jackson, Robert - Destroyers, frigates and corvettes, 300 ships illustrated by a full-colour artwork.
960813: Jackson, Holbrook - The Book About Books The Anatomy Of Bibliomania
1559: Gelder Jacob de - Aardrijkskundige Beschrijving van het Koninkrijk Holland, ten geleide van een nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk.
2379: GROOT Jacob (samenstelling) - De liefste, Een bloemlezing liefdesgedichten uit de Nederlandse poëzie.
962503: Haan Jacob (Israel) de - Pathologieën, De ondergangen van Johan Vere de With
962524: Jacob, Jolij - Wat is bewustzijn nou eigenlijk? Een prikkelende zoektocht van neurobiologie tot parapsychologie
953050: Jacob, Gordon - Variations on a theme of Haydn.
30678: Haan Jacob (Israel) de - Pathologieën, De ondergangen van Johan Vere de With
475: Haan Jacob (Israel) de - Kanalje en opstandige liedjes. 104 pp.
951388: Sluijs D. E. en Hoogiën Jacob - Handboek voor de geschiedenis der Joden.
7257: Haan Jacob (Israel) de - Mijn belijdend lied, 31 gedichten
3781: Jacobowski, Ludwig - Werther, de jood. Roman
101303: Jacobs, Pszisko - Henk Eikeboom, anarchist, een biografie.
953304: Jacobs, M. - Vakkennis Timmeren, Leerboek voor het bouwvak.
956958: Jacobs, E. e.a. - J. H. Weissenbruch 1824-1903
958261: Jacobs, Edwin & Jan Rudolph de Lorm e.a. - Duitse Expressionisten
953586: Jacobs, H. J., e.a. - De oude imkerij
91104: Jacobs, H. J., e.a. - Zelf doen, een serie taalboeken voor individueel onderwijs
910640: Jacobs, W. W. - Light Freights
955124: Jacobs, S. (red.) - De mooiste joodse verhalen.
961672: Jacobse, Muus - Programma, Gedichten
957432: Jacobsen, R, - Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver
961871: Jacq, Christian - Ramses, vijf delen. 1 De zoon van het licht / 2 De Tempel voor Miljoenen Jaren / 3 De Slag bij Kadesj / 4 De Vrouwe van Aboe Simbel / 5 Onder de Acacia van het Westen.
1800: Lacretelle Jacques de - Le Pour et le Contre, Roman
2366: Jacques - De Tyroliennes op het bruiloftsfeest, komische voordracht / Theorie en practijk, duet.
1810: Maritain Jacques - Messages 1941-1944
1029: Guenne Jacques - Prague, Ville d'Art
958212: Jaffé, H. L. C. - Kees Verwey
956799: Jaffé, H. L. C. - Piet Mondriaan
956800: Jaffé, H. L. C. - Mondriaan
956951: Jaffé, H. L. C.; Kees Verwey (inleiding) - Kees Verwey, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum 1978
956661: Jaffé, H. L. C. - Heinrich Campendonk - Edith van Leckwijck.
955835: Jaffé, H. L. C. - Theo van Doesburg.
958427: Jaffé, H.L.C. (redactie) - 20.000 jaar schilderkunst. Kleurboek der mensheid
959963: Jager, H de - De middeleeuwse keuren der stad Brielle
956765: Jager, Maarten, - Kees Maks, schilder van het mondaine leven.
954821: Jäger, prof. dr. Gustav - Theoretische Physik III
957478: Jager, Gerrit de; Gerrit Mollema - Doorzon Hoogtepunten incl. uitgebreid voor- en naspel
957772: Jager, Maarten, - Het onbekende oeuvre. Gouaches en aquarellen 1920-1966
955546: Jager, Gerrit; Gerrit Mollema - Sabine en Bob stijgen op; Baie Bob, Bob in Zuid-Afrika. Twee deeltjes uit de Bob-serie
9775: Jagers, Rinus (red.), Marcel Kistenmaker, fotografie - Twente een beeld van een streek
962491: Jagt, Marek van der (=Arnon Grunberg) - De geschiedenis van mijn kaalheid
3272: Jagt, Marek van der - Otto Weiniger of bestaat de jood?
957711: Jaguer, Edouard, a.o. - Carlos Revilla
955229: Jakir, Pjotr - Jongensjaren in de gevangenis
954815: James, J. - Microscopische waarnemingsmethoden,
954833: James, J. - Microscopische waarnemingsmethoden
950848: Boswell James - The Life of Samuel Johnson
5704: James, henry - The Lesson of the master
950818: Niemeijer Jan - De wereld van Cornelis Jetses.
961929: Wagenaar Jan - Tusschen kannibalen en kokospalmen.
2611: Eefting Jan - De Lochemse synagoge.
951272: Feith Jan - Het Indische monster
950888: Martin jan - De Hilly vaart uit.
211: Barneveld Jan Van - Om Sions Wil Niet Zwijgen. 144 Pag.
1870: Gitlin Jan - The Conquest of Acre Rortress
30707: Wolkers Jan - De achtertuin
950296: Feith Jan - De avonturen van Flip en zijn speurhond.
953225: Elburg Jan G. - Iets van dat alles, Een keuze uit de gedichten.
454: Janda, Elsbeth, en Sprecher Max M. - Liederen uit het ghetto. 155 pp.
909746: Resnick Jane - Internationale gids - Sigaren
91357: Jane, Fred T. (editor) - Jane's all the world's aircraft 1913, A reprint of the 1913 Edition of All the World's Air-craft
30726: Janet, Pierre - Achille, Een geval van hedendaagse duivelbezwering
91534: Janetzky, E. F.J. - De monorail
6230: Jang, André de - Pietertje Zwing
7202: Jank, Markus, Christian Schäfer (Herausgabe) - Platon als Mythologe, Neue Interpretationen zu den Mythe in Platons Dialogen.
955521: Jankeviciene, R. - Rudeni zydintys augalai
952797: Janse, J. A. - In geuren en kleuren, Geschiedenis van de Hollandse bolgewassen.
91275: Jansen van Galen, tekst; Steije Raviez, foto's - 50 tochtjes, De mooiste plekjes van Nederland
957287: Jansen, J. C. G. M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800een analyse van de opbrengst van tienden
91375: Jansen, H. A. - Motoren voor de voortstuwing van vliegtuigen, Werking, constructie, bediening en onderhoud van zuigermotoren en gasturbines in opdracht van de KLM
9751: Jansen, Gerrit H. - Beeld van een buurt, De Zeven Steegjes
9776: Jansen van Galen, John (tekst), Luuk van der Lee, fotografie - Rheden, de zeven dorpen, Rheden, Velp, De Steeg, Gellecom, Dieren, Spankeren en Laag Soeren
960516: Jansen, A (samenstelling) - Petrus Verhoeven (Uden 1729-1816). Beeldhouwer uit de laatste periode van de schuurkerken
960372: Jansen, Elmar - Ernst Barlach.
961091: Jansen, H. P. H. - Geschiedenis van de Middeleeuwen
960300: Jansen, Joh. - Van achter de oude schandpaal, of “praatjes bij plaatjes”.
951974: Jansen, Hans - Het Madagascar plan, De voorgenomen deportatie van Europese joden naar Madagascar.
959179: Jansen, H. P. H.; A. Janse - Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum
955697: Jansen, Jeroen - Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance
952243: Jansen, Paul L. - Wij bouwen bruggen.
958692: Jansen, L.; S.C.van Diest. - Beknopte Geschiedenis van Muiden. Ter gelegenheid van het Duizenjarig Herdenkingsfeest van het stadje Muiden in 1953
909961: Jansen, B.; J. Bardet - De autotunnel onder het IJ te Amsterdam
958284: Jansen, G.J. (inl.) - Jonge Nederlandse realisten van galerie Mokum
5879: Jansma, Jacob - Op de boerderij
962102: Jansma, Bert (tekst) Sok, Pan (fotografie) - Pan Sok. Theaterfotografie
958422: Janson, H.W. - Wereldgeschiedenis van de Kunst.
30662: Jansonius, F. - Lodewijk van Deijssel
952724: Janssen, Frans A. - Zethaak en pen. Schrijvende drukkers, drukkende schrijvers.
960101: Janssen, J. A. M. M., e.a. - Stoottroepen 1944-1984
91875: Janssen, Cuny - Finding Thoughts, Photographs
91242: Janssen, Bert - Negentigplus, herinneringen aan de Zaanstreek
957073: Janssen, Hans, e.a. - Ferdinand Hodler 1853-1918.
953888: Janssen, G. B. - Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Van nijverheid tot industrie.
952488: Janssen, Paul Huys - Meesters van het Zuiden, Barokschilders rondom Rubens.
960183: Janssen, Drs. J.A.M.M. - Cantinezorg in het Nederlandse Leger vóór de Tweede Wereldoorlog - Enkele fragmenten uit de voorgeschiedenis van de CADI
957472: Janssen, Frans A. - Scheppend nihilisme, interviews met Willem Frederik Hermans
30668: Janssen, Miek - Aan den einder
956915: Janssen, Miek - Jan Toorop's kruiswegstaties St. Bernulphus kerk te Oosterbeek
955140: Janssen, L. W. - Electrische grensvlak-verschijnselen aan glas
956913: Janssen, Miek - Aan de bron
910362: Janssens, André - Insectes, coléoptères lamellicornes. Faune de Belgique.
956911: Janssens, Adeline, e.a. - Charley Toorop 1891-1955
958401: Janssens, Jacques - James Ensor
8268: Janus, H. - Molluscs, Young specialist looks at...Land and Fresh Water Molluscs
8269: Janus, H. - Onze land- en zoetwaterslakken en -mossels
952759: Japhet, J. M. [Israel Meyer] - Haggadah für Pesach, Mit Übersetzung, deutschen Kommentar und musikalischen Beilagen.
955695: Japik, Gysbert (ed. Ph. H. Breuker) - It wurk fan Gysbert Japix. I.Tekst yn facsimile. II.Oerlevering en ûntstean (2 vol)
961162: Japikse, N. - Waardeering van Johan de Witt. Rede uitgesproken op 12 juni 1918 in Pulchri Studio door Dr.N. Japikse. Met afbeelding van het standbeeld.
955700: Japix, Gysbert / C. Kramer - Gysbert Japicx Wirken, bisoarge fen J. H. Brouwer, J. Haantjes en P. Sipma
9624: Jappe Alberts, W; H. P. H. Jansen - Welvaart in wording, Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen.,
961049: Jappe Alberts, W. en Steur, A.G. van der - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis
910212: Jaquet, L. G. M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië
960485: Jarrassé, Dominique - Rodin, de hartstocht voor de beweging
958992: Jasper, J. E. - Geestelijke waarden der vrijmetselarij. Drie delen
957327: Jaspers, G. J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
954746: Jaspers, G. J. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
952378: Jaspers, Gerard (red.) - Kasteel Keukenhof, uit porseleinkamer en boekentoren.
952377: Jaspers, Gerard (red.) - Kasteel Keukenhof, Zeehelden, kooplieden, lords and ladies
4457: Jaspers, G. {a.o.) - Keukenhof, uit porseleinkamer en boekentoren.
909820: Martina Flamme-Jaspers - Expo 2000 Hannover: Architecture
952379: Jaspers, Gerard (red.) - Kasteel Keukenhof, Kunst, natuur en techniek
960792: Jaspert, Bernd - Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung. Zum 100. Geburtstag Rudolf Bultmanns (1884 - 1976) am 20. August 1984.
955369: Jaurretche, Colleen M. - Sensual Philosophy: Joyce and the Aesthetics of Mysticism
954765: Jay, Martin - Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought
714745: Lopes Cardozo jr. Jb. - Seder Ta`aniot ke-Minhag Sefardim.} Gebeden voor de Vastendagen naar den ritus der Nederlandsch-Portugesche Israëlieten
1125: Moreas Jean - Les Stances
957603: Jean, Marcel - Histoire De La Peinture Surrealiste. Avec la collaboration de Arpad Mezei
1475: Braun Patrick; Sanitas Jean - Birobidjan, Une terre juive en URSS.
1023: Chesneaux Jean - Boerenopstand in China 1840-1949
1527: Hubner Jean - Abregé de la Vieille & Nouvelle Geographie, continué jusqu'au tems où nous sommes, & augmenté d'une introduction profitable à ceux qui commencent ; Comme aussi d'une ample Préface & Discours, sur les meilleures Cartes.
958939: Jeck, Udo Reinhold - Aristotle's Contra Augustinum: Zur Frage Nach Dem Verhaltnis Von Zeit Und Seele Bei Den Antiken Aristoteleskommentatoren, Im Arabischen Aristotelismu
953266: Jeep, Karsten - Houtsnijwerk
951253: Bruyninckx Jef - Het vuur op de rots.
4656: Bruyninckx Jef - Het vuur op de rots.
91088: Jefferson Brown, Michael - Lilies
961320: Koos Meinderts en Harrie Jekkers - Tejo, de lotgevallen van een geemancipeerde man
951299: Diemen de Jel N.W. - De heks van het Colenbargerbroek
9923: H.A.Bosman-Jelgersma e.a - Herdenkingsbijeenkomst voor Pieter van Foreest, de Hollandse Hippocrates (1521-1597) in de grote Sint Laurenskerk te Alkmaar
101614: Jelinek, Elfriede - Hij niet als hij
10800: Jellema, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. / Leerboek (...) Met 678 figuren en 400 vragen en opgaven.
101139: Jellenik, Lea - The wheel of fortune, The history of a poor community in Jakarta
952690: Jelsma, Auke - Bonifatius, Zijn leven, zijn invloed.
4989: Jelsma, Auke - Tussen heilige en hellveeg, De vrouw in het Christendom.
909827: Jencks, Charles - Skyscrapers - skycities
6527: Jenkins, John I. - Knowledge and Faith in Thomas Aquinas.
91607: Jenkinson, Keith A. - Commercial Vehicles
3896: IJsselstein Jenny - Cora en Imp naar de wintersport
3897: IJsselstein Jenny - Cora en Imp naar de wintersport
956760: Jensen, Jens Christian - Lucebert, schilder, Wording en analyse van zijn schilderkunst
961148: Jensen, Lotte; Geerdink, Nina (red.) - Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd. Vorm, identiteit en herinnering
962343: Jensen, Jamie - Road Trip USA Route 66
101878: Jeroen Giltaij, Jan Kelch - Herren der Meere - Meister der Kunst, Das holländische Seebild im 17. Jahrhundert
958120: Jeroen Giltaij, Jan Kelch - Herren der Meere - Meister der Kunst, Das holländische Seebild im 17. Jahrhundert
962299: Jerome, Jerome K. - Drie man op een fietstocht
961918: Jersjow, J. (=Poesjkin) - Het gebochelde paardje. Een Russisch sprookje voor kinderen van elke leeftijd. Tekeningen van N. Kotsjergin. Vertaling: Theun de Vries
951227: Kosinski Jerzy - Stappen.
4048: Meijer Jaap; Slagter Jet - Zij lieten hun sporen achter, Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving. 259 pp
957502: Commissie voor het jeugdwerk - Amsterdam als haven- en handelsstad zee- en luchthaven
960448: Jeursen, Frans - Marinus Klap -- Beelden binnenste buiten
950662: Schoeps Hans-Joachim (herausgabe) - Jüdische Geisteswelt, Zeugnisse aus zwei Jahrtausenden
2353: Prinz Joachim - Jüdische Geschichte.
952841: Blaeu Joan - Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden, Met hare Beschryvingen.
960449: Jobse, Jonneke (tekst) - Huibertje Kant
959811: Jochemsen, H & Glas, G. - Verantwoord medisch handelen - Proeve van een Christelijke medische ethiek
952584: Jodidio, Philip - Architecture Now / Architektur Heute / L'architecture d'aujourdhui. Vol.2 / Deel 2.
952582: Jodidio, Philip - Architecture Now / Architektur Heute / L'architecture d'aujourdhui.
952241: Jodidio, Philip - Santiago Calatrava.
79: Auwerda Joep - Joodse Gemeente in Zaandam 40 Pp
961925: Kieviet C.Joh. - Dik Trom en zijn dorpsgenooten, gei¨llustreerd door Joh. Braakensiek
961926: Kieviet C. Joh. - De Woelwater, geïllustreerd door Joh. Braakensiek.
951301: Kieviet C. Joh. - De zoon van Dik Trom
911327: Been Joh. H. - Twee Jonkers, een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruijter
950910: Blaaser Joh. sr. en jr. - Drie is te veel! Klucht
7466: Kieviet C. Joh. - Okke Tannema
950517: Heer Joh. de - Neerlands zangboek. Keurbundel van volks-, school- en gezelschapsliederen.
7557: Kieviet C. Joh. - Wilde Bob
950382: Braasem W.A. en Schwencke Johan - Van Haagse dingen die voorbij zijn, Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus.
950383: Schwencke Johan - Wandelingen door oud-Den Haag.
951767: Schwencke Johan - De zeven kleuren in ons leven.
951754: Schwencke Johan - Het beeld van het Nederlandse ex-libris
1539: Hübner Johan - De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelyk, historisch- en staatkundig woordenboek ...
951793: Schwencke Johan - Portretten in silhouetten
951756: Schwencke Johan - Portretten in silhouetten
951804: Schwencke Johan - Tentoonstelling van exlibris en gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van ir. Eug. Strens
951803: Schwencke Johan - Tentoonstelling van exlibris en gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van ir. Eug. Strens
950391: Gram johan - 's-Gravenhage in onzen tijd.
2365: Johan - Een achterdeurtje, Vroolijk kamerstukje met zang voor drie dames op partijen en bruiloften.
951761: Schwencke Johan - Het portret exlibris. Deel 1 van de serie "De gouden hommel".
951760: Schwencke Johan - Het exlibris als boekversiering en verzamelobject
950047: Verberckmoes Johan - Schertsen, schimpen en schateren, de geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden zestiende en zeventiende eeuw.
951578: Schwencke Johan - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject
3831: Gordon Richard Druten Johan van - Waarom Dick beroepspeler werd.
1499: Hubner Johann - Volmaakte geography
956301: Johanna [=J. C. Hoek-Van Staveren] - Boven bidden, boven denken
951126: Kuiper Johanna - Trieneke, Hansje en Merein.
6665: Ude Johannes - Die Autorität des Hl. Thomas von Aquin als Kirchenlehrer und seine Summa Theologica.
957782: Johannisson, Karin - De kamers van de melancholie - Over angst, verveling en depressie
911243: Johanson, Sally - Kantklossen
4061: Cunningham< John - Horn of darkness. Rhinos on the edge.
950837: O'Connor John J. - Amadis de Gaule and its influence on Elizabethan Literature.
871: Lewis John - The 20th Century Book. Its Illustration And Design
101757: John Sillevis, Hans Kraan - The Barbizon School
962154: Green John D - Birds of Britain
951519: Fraser John - De Chinezen, een portret van een volk
958071: John Sillevis, Hans Kraan - De school van Barbizon, Franse meesters van de negentiende eeuw
961368: Johnson, Samuel - The Complete English Poems
956271: Johnson, Crockett [translation Annie M. G. Schmidt] - Paultje en het paarse krijtje, bewerkt door Annie M. G. Schmidt
959858: Johnson, B K - Lecture Experiments in Optics
961866: Johnson, Samuel - The lives of the most eminent english poets with critical observations on their works. with a sketch of the author's life by Sir Walter Scott
958366: Jole, Marcel van - Confrontaties - 111 hedendaagse kunstenaars België en Luxemburg / 111 artistes comtemporains Belgique et Luxembourg / 111 contemporary artists Belgm and Luxemburg
951721: Jolmers-Ronday, C. M. - Hop-hop-hop 't ruitertje bovenop.
9188: Joman, A. - Botanisch zakboekje
959078: Lendering Jona - Plinius in Bithynië. Een interimmanager in het Romeinse Rijk.
910805: Jonasson, Matthias - Island, Schicksal eines Germanischen Stammes
299: Dasberg Lea and Cohen Jonathan N. - Neveh Ya'Akov, Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday.338 pag.
10803: Jones, E. J. H. - Production Engineering jig and tool design
10795: Jones, Thomas; T. Gilbert Jones en K.F. van der Heijden (bewerking naar het Engels) - Handleiding voor het werktuigkundig teekenen.
4356: Jones, RV and Sir Eilliam Paton - Notes and Records of the Royal Society of London. Volume 43, Number 2.
954342: Jones, Owen - The Grammar of Chinese Ornament. Selected from objects in the South Kensington Museum and other collections
958653: Jones, Ernest - Sigmund Freud's leven en werk 1856-1900, De jaren van vorming en de grote ontdekkingen
955048: Jong, Hans de, e.a. - De barre winter van 1890/ 91.
953370: Steendrukkerij de Jong (organisatie) - Gebonden vormgeving, Werk van afgestudeerden
90949: Jong, J.J.de - Met goed fatsoen, De elite in een Hollandse stad.Gouda 1700-1780
91400: Windig & De Jong - Ouwe troep
91306: Jong, Erica - Sappho's sprong
9772: Jong, Tjebbe T. de, Hans P. Jorna, Frank G. H. Löwik, Frans E. Prins - Van Vitus tot Titus, 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden
951924: Jong, Clara de - De deportatie van de Amsterdamse Joden 1940-1945 in tekeningen en schilderijen. In nacht verloren.
953975: Jong, A. M. de - Uit de wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Neptunusfeest op de 'Herkules
957249: Jong, Gerrie de, e.a. - Naar eer en geweten: gewone Nederlanders in een ongewone tijd, 1940-1945
91136: Jong, Erik de; Marleen Domiicus-van Soest - Aardse Paradijzen, De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw
962621: Jong, Oek de - De inktvis, Novellen
962620: Jong, Oek de - Hokwerda's kind, Roman
962009: Jong, Wubbo de - Amsterdam en de rest van de wereld
953976: Jong A. M. de - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak, elf delen
955673: Jong, Hannie de - Chakra kleur- en werkboek, Kleuren vanuit je onbewuste
11017: Jong, Sjoerd de - Een wereld van verschil, Wat is er mis met cultuurrelativisme
953974: Jong, A. M. de - Uit de wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Ouwe Hein onder de ijsberen
91408: Jong, M. de - Vogelnesten en eieren
911004: Jong, Rinus de - Klokkespullen yn Fryslan
957464: Jong, Rudolf de - Kijk uit! Kiezen is een keuze. Een tentoonstelling over het politieke affiche.
957538: Jong, Cornelis de, e.a. - Haring in een tonnetje
951477: Jong L. de - Egbert Estié en de porceleinfabriek De Kroon.
960133: Jong, T. de - Pro Patria 1949-1966
91833: Jong, Kardinaal Johannes de - Handboek der Kerkgeschiedenis. In vier banden. 1. De Oudheid, 1-692.: 2. De Middeleeuwen, 692-1517.; 3. De Nieuwere Tijd, 1517-1789.; 4. De Nieuwste Tijd, 1789-heden.
959023: Jong, Joop de - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azie en de Indonesische archipel 1595 - 1950
959760: Jong, D. de - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd.
953973: Jong A. M. de - Bulletje en Boonestaak op het onbewoonde eiland: Hoe Bulletje en Boonestaak de bewoonde wereld terug vonden; Vertellingen van den menscheneter; De onderwerping vanden menscheneter:
955032: Redactie 'De vriend van oud en jong - Voor hart en huis, almanak voor het jaar 1917.
955129: Jong, D. L. de - Hellevoeterland binnen en buiten den Nieuwenhoorn: De opkomst van de Voornse gemeenten Oudenhoorn, Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en Hellevoetsluis
961674: Jong, Max de - Heet van de naald
958456: Jonge, C H de - Gids van het Museum Stichting Bisdom van Vliet Haastrecht
29993: Jonge, C. H. de - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk
101212: Jonge-Veenland, Guus en Baukje de - Alor en Timor, Brieven van een artsenechtpaar
910217: Jonge, C. H. de - Nederlandse tegels [Dutch Tiles]
956936: Jonge, Josien de - Piet Vermeulen
958971: Jonge, J. de - Neerland’s Bosschen en Groene Weiden. Plaatjesalbum compleet met 120 plaatjes
957577: Jonge, A.W.J. de - De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten, De geschiedenis van de Haarlemmermeerspoorlijnen.
953872: Jonge L. de - Plateelbakkerij Schoonhoven / sieraardewerk van v/h Plateelbakkerij Schoonhoven anno 1920
910222: Jonge, Josien de - Piet Vermeulen
951476: Jonge L. de - Plateelbakkerij Schoonhoven anno 1920
957628: Jongejans-Van Ophuijzen, C. J. - Vrouwen in Indië. Tropisch Nederland in zakformaat, VI
9475: Jongens, P., J. Bart Uittenhout en L.J.H. Vroom - Sterck en weldoortimmert"; een kwart eeuw restaureren in Haarlem.
91776: Jongepier, H. Corns - De steigermaker
12000: Jongh, J. W. de - Geíllustreerd leesboek ten gebruike bij de Nederlandsche historieplaten, 3e stukje
12008: Jongh, J. W. de - Aan de Hollandse waterlinie, 1672. Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Tekstboekje
11996: Jongh, J. W.; Wagenvoort, H.; J. J. Moerman - De Dam te Amsterdam, boekje bij de Schoolplaten van de Vaderlandse geschiedenis
11999: Jongh, J. W.; Wagenvoort, H.; J. J. Moerman - Romeinse legerplaatsaan de Rijnmond, Valkenburg, boekje bij de Schoolplaten van de Vaderlandse geschiedenis
909884: Jongh, E. de - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
951749: Jongste, J. A. F. - Onrust aan het Spaarne, Haarlem in de jaren 1747-1751
960639: Jonker, Michiel, e.a. - In beeld gebracht. Beeldhouwkunst uit de collectie van het Amsterdams Historisch Museum
2942: Jonkers, Peter [a.o.] - God en de obsessies van de twintigste eeuw.
101997: Jonkers, Mr. J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht
959636: Jonkers, A. R. T. - Over den schrikkelijken watervloed, Een onderzoek naar hoge waterstanden voor 1825.
952230: Joode, Ton de; Peter Bernard - De mens en het water, Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België
960291: Joode, Ton de - Folklore in het dagelijks leven: gewoonten en gebruiken in de lage landen
5758: Waasdorp Joop - Welkom in zee!
4093: Lubsen-Admiraal Stella; Crouwel Joost - Cyprus & Aphrodite
957682: Joosten, J. W. - Westfriese geslachten XX: Overzicht van de familie Kleijmeer
953966: Joosten, Joop; Din Pieters - De Stijl: 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen. Stedelijk Museum, Rijksmuseum Kröller Müller, Haags Gemeentemuseum
961173: Joosten, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
192: Binoer Joram - Ik, Mijn Eigen Vijand. Israelische Journalist Gaat Undercover in Een Pal;estijns Vluchtelingenkamp. 210 PP
1299: Binoer Joram - Ik, mijn eigen vijand.
1748: Jordaan W.M. (samenstelling) - Indische bouwkalender 1910
7307: Jordan, Mark D. - The Aleged Aristotelianism of Thomas Aquinas
404: Uthmann Jorg - Joden en Duitsers, een pathologische verhouding. 194 pp.
10216: Jörg, C. J. A. - The Geldermalsen, History and Porcelain
101808: Jörgen Bracker, Michael North, Peter Tamm - Maler der See, Marinemalerei in dreihundert Jahren
955396: Joris, Lieve - Terug naar Kongo & De poorten van Damascus
275: Cohen Josef - Mensen Met Sterren. 3 Vol. Avond Nacht Dageraad
415: Hahn Karl Josef - Het Jodinnetje. 9 pp
951751: Delmont Joseph - Geketende joden
5435: Heller Joseph - The Birth of Israel 1945-1949, Ben-Gurion and his Critics.
950829: Gregor Joseph - Kulturgeschichte des Balletts. Seine Gestaltung und Wirksamkeit in der Geschichte und unter den Künsten.
951238: Gompers Joseph - Maäsiejoth, wondere verhalen.
92034: Flavius Josephus - Geschichte des judäischen Krieges
959349: Josephus, Flavius - De Oude Geschiedenis van de Joden. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes
5986: Josphus, Flavius - The Jewish War
909698: Josselin de Jong, G. de - Hersengymnastiek, het dol-gezellige intelligentiespel. Tweede verzameling met 880 vragen etc.
7393: Jouai, dr. L. A. A. - De magistraat Ausonius
958370: Museum Journaal - Een Hermetische Machine - Nieuwe Kunst in Nederland A Hermetic Machine: New Art in the Netherlands.
9574: Jousma, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen
962187: Joustra, Wio (tekst) / Peter Elenbaas (fotografie) - De Wadden onbewolkt
953206: Joyce, James - Giacomo Joyce, met een voorwoord en aantekeningen van Richard Ellmann en een nawoord van Fritz Senn.
958407: Judge, Mary A. - Winslow Homer
105: Belinfante Judith C. E. - Jewish Historical Museum, Joods Historisch Museum. 96 PP. Text in English and Dutch.
910954: Belinfante Judith C. E. (inleiding) - 50 jaar Cefina, fotoboek Han Singels
961670: Herzberg Judith - De kleine zeemeermin
961669: Herzberg Judith - Dagrest.
961668: Herzberg Judith - Wat zij wilde schilderen
957950: Judrin, Claudie - Rodin, tekeningen en aquarellen.
911306: Juffermans, Cas; Ben Duivenvoorde, Bert Vaneman - 75 jaar District Bollenstreek 1929-2004 -1929 Lisser Biljartkring 1947 Biljartbond Bloembollenstreek 1959 KNBB Bollenstreek 2004
101687: Juffermans, Jan - Magisch Utrecht, Beeldende kunst in de Domstad in de 20e eeuw
8918: Jufferrans, jo - Het grafiscch werk van Dick van Luijn
954311: Verne Jules - Les Voyages Extraordinaires. 32 volumes.
10108: Julien, Paul - Pygmeeen., met 35 opnamen van de schrijver
2598: Gallhuber Julius (ed.) - Die Hohen Tauern. Ein Landschafts- und Bergsteigerbuch.
3467: Gallhuber Julius - Die hohen Tauern, Ein Landschafts und Bergsteigerbuch
952857: Jünger, Nathanaël - Ik..hij, Roman van Verlossing
952236: Jurecka, Charlotte - Brücken, Historische Entwicklung; Faszination der Technik.
959363: Jurrius, J. - Kramers' Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde, Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt
3275: Jurzitza, Gerhard - Libellengids
4083: Rona Jutka - Een wereld van stilte, Proef het kloosterleven van de 21e eeuw.
1221: Bos W. Jzn - Sliedrecht, dorp van wereldvermaardheid.
9192: Kaa, Romke van de - Buiten de perken, Tuinieren met gezond verstand
909933: Kaal, Ron - Hièroglyfen, Autobiografische essays
11975: Kaas, Andries - De laatste ronde
30879: Kabbani, Rana - Europese mythen over de Oriënt.
953544: KABPromotions - Het tweede gebruik
30468: Kadt, Jacques de - Herman Gorter: Neen en ja
954723: Kaelin, E. F. - Heidegger's Being and Time : A Reading for Readers
9640: Kaempfer, Engelbert - Beschryving Van Japan
962344: Kafka, Frantisek - Neuer jüdischer Friedhof. New Jewish Cemetery. Nouveau cimetière juif. Novu zidovsku hrbitou.
955050: Kafka, Franz - Amerika, Der Verschollene
911025: Kahana, Kalman (preparation) - Daughter of Israel, Laws of family purity
962080: Kahlen, Wolf - Wolf Kahlen. Fotos, Video, Performance
959054: Kahlo, Gerhard - Die Kenntnis der Erde im Altertum
950684: Kahn L. - Die fünf Moses als Befreier Israels, Hebräische Poesie mit deutscher Übersetzung.
6669: Kainz, Howard P. - Active and Passive Potency in Thomistic Angelology
956604: Kaiser, Franz W. - Karel Appel beelden 1936-2000.
7676: Kaiser, Jo - De brigadier rapporteert, Bloemlezing uit de cursiefjes in de Limburger
954854: Kaiser, Peter - De ijstijd komt terug. De wereld voor een natuur katastrofe
961792: Kalff. G. - Middelnederlandsche Epische Fragmenten. Met aanteekeningen
961031: Kalff, G. jr. - Het Dietsche dagboek.
909835: Kalff, L.C. - Kunslicht und Architectur
962017: Kalmann, Arjeh (tekst); Brand Overeem (foto's) - Beschouw ons maar als een uitzondering
962624: Kam, Flip de; Frans Nypes - Harde lessen, Verval en opbloei van de Nederlandse economie
21656: Kam, J. B. - De versiering van onze woning
960587: Kamerbeek, Liesbeth - De gebeeldhouwde kop. De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
956396: Kamijo, Keiko Ed. - It's a stamp world! In love with stamps
958193: Kaminksi, Marion - Titian, serie masters of Italian Art
91854: Kamlag, W. - Zóó wordt u een goed athleet (atleet)
957461: Kammen, Doerd van - Drachten, Veranderd gezicht 1900-1980
961109: Kamp, Walter van der - Willem van Oranje, tv-serie van Walter van der Kamp. 3 Dvd's.
91557: Kamp, A.van - Retourtje Wassenaar, Herinneringen aan de electrische tramlijn Den Haag - Wassenaar - Leiden
9499: Kamp, A. F. - s Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nedelandsche Bank.
101440: Kamp, Mr. A.F. - Caerte vant Hontbos ende Zijplant
914577: Kamp, A. van - De Haagse tram, Een rit per electrische tram door de Residentie
960647: Kamp, M. van der, e.a. eindredactie - De Lucaskrater - Historie en analyse van en meningen over het beeldende-kunstonderwijs.
30086: Kamp, Hans van de - Antiekwijzers: Klokken, Een wegwijzer voor liefhebbers
953853: Kamp, Maarten van der - De Amsterdammers, Fotoboek
91415: Kampa, Theo - Fotograferen op het water
1558: Kampen N. G. van - Staat- en Aardrijkskundige Beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden, of der XVII. Nederlandsche Provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg.
952844: Kampen, A. M. van - Kapsalon Thijssen in Lisse, Ruim een eeuw kapperswinkel
2761: Kampen, N. G. van - Geschichte der Niederlande.
958892: Kampen, Alb. van - Orbis Terrarum Antiquus, in scholarum usum descriptus [Atlas van het Romeinse Rijk]
959724: Kampen, Hinke van, H.Pleij, B.Stumpel, A.Venmans en P.Vriesema. - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse paradieën op gedrukte jaarvoorspellingen.
959104: Kampen, Alb. van - Descriptiones nobilissimorum apud classicos locorum. Series I. Quindecim ad Caesaris de bello Gallico commentarios tabulae
911149: Kämpfer, Fritz - Beakers, tankards, goblets
960192: Kamphuis P.H., Klein P., Rosendahl Huber A. - Een unieke samenwerking het Duits-Nederlandse legerkorps = Eine einzigartige Zusammenarbeit das Deutsch-Niederlandische Korps
5573: Kampinga, H. - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis. Bij de Hollandsche Historici der XVIe en XVIIe eeuw. Vermeerderd met een register van personen door E.O.G.Haitsma Mulier
958195: Kampman, A. A. - 7000 jaar Perzische Kunst
101262: Kan, Wim - Burmadagboek 1942-1945
951741: Kanada, Margaret - Color Woodblock Printmaking, The traditional methode of Ukiyo-e.
956246: Kant, Immanuel - Kritik der praktischen Venunft.
10493: Kant, Immanuel - Over de macht van den geest door den wil alleen onze ziekelijke gevoelens te beheerschen, Bewerkt en van aanteekeningen voorzien door C. W. Hufeland, met een korte levensschets van beiden door den Hollandschen vertaler, Dr. B., arts
10494: Kant, Immanuel - Kritik der reinen Vernunft, In achter Auflage revidiert v. Theodor Valentiner
958616: Kant, Immanuel - Kritik der reinen Vernunft. Two volumes.
10484: Kant, Immanuel - Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik.
10487: Kant, Immanuel - Vorlesungen über die Metaphysik
909651: Kant, Immanuel - Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf
959947: Kant, Horst - G. D. Fahrenheit; R.-A. F. de Réaumur, A. Celsius, Biographien
959913: Kanter, J. de; e.a. - Oorspronkelijke stukken betreffende de uitvinding der verrekijkers binnen de stad Middelburg : als eene latere bijlage tot het werk De Provincie Zeeland, in 1828 uitgegeven
910112: E. H Ariens Kappers - S. Jessurun de Mesquita (Dutch Edition)
961175: Kapuscinski, Ryzard - De keizer macht en ondergang van Ras Tafari Haile Selassie I
956674: Karcher, Eva - Otto Dix 1891-1969
950815: Appel karel - Karel Appel over Karel Appel
10075: Karen, Ruth - Song of the quail, The wondrous world of the Maya
950740: May Karl - Winnetou's testament.
311: Thieme Karl (Herausgabe) - Judenfeindschaft, Darstellungen und Analysen.
950598: Steurnagel Karl - Hebraïsche Grammatik, mit Paradigmen, Literatur, uns.
950670: Otten Karl (herausgabe) - Schofar, Lieder und Legenden jüdischer Dichter.
956377: Karpodini - Dimitriadi, E. - The Peloponnese. A traveller's guide to the sites, monuments and history
962092: Karsh, Yousuf - Portraits of Greatness
91720: Karskens, J. J. - De stoomlocomotieven en de locomotiefmodellen in het Nederlands Spoorwegmuseum
957359: Karsten, G. - Noordhollandse plaatsnamen
101285: Kasberg, P. - Nederlands Nieuw-Guinea, Een land in opbouw
956338: Kase, Andreas - Paris, Eugene Atget 1857-1927
959803: Kaser, M. - Romeins privaatrecht Met losse bijlage vertaling van Latijnse zinnen
6140: Kasparov, Gary; Keene, Raymond - Batsford Chess Openings.
7634: Kasser, hedwig - Famlie Langbein, aus dem Leben einer Storchenfamlie
959616: Kasteel, J. - Geschiedenis van de Maas en de Nieuwe Maasmond.
953608: Stichting vrienden der Geldersche kasteelen - Kasteel Cannenburch in Vaassen
101832: Kat, Dr. W. - Een grootmeestersverkiezing in 1756
956949: Kat, Otto B. de; Kees Verwey (inleiding) - Kees Verwey tekeningen, overzichtstentoonstelling
958010: Katajev, Ivan - Melk
8912: Kate-von Eicken, Brigitte ten - Keukengerei rond 1900. Antiek en curiositeiten uit grootmoeders tijd .
956903: Kate, Jeanette ten - Jan Stekelenburg (1922-1977), de jaren vijftig
911418: Kate, Rolf ten, e.a. - 6 over Jazz, kaleidoscoop van een deels miskende deels overschatte muze
92059: Katz, Shemuel - The Harp has ten strings, Tenth Anniversary Sketches
911082: Katz, rabbi Dovid; rabbi Mordechai Schlanger (ed.) - A Guide to practical Halacha, 2 vol. .
956190: Katz, Samuel - The Jewish Presence in Palestine.
952793: Kaufmann, Ernst - Der Radrennsport, Fliegerrennen.
10509: Kaulbach, Friedrich, Prof. Dr. - Immanuel Kant
91711: Kautz, Erich A. - Der Hafen von Vlissingen, Seine Stellung und Entwicklungsaussichten im internationalen Verkehr.
10256: Kautzch, E. - ÜBUNGSBUCH ZU GESENIUS-KAUTZSCH' HEBRÄISCHER GRAMMATIK
961732: Kavvadias, Nikos. - Maraboe en andere gedichten.
960208: Kawilarang, A.E - Officier in dienst van de Republiek Indonesië (ervaringen 1942-1961)
910881: Kayaloff, Jacques - Afro's World
92107: Kaye, Danny; Teddy Kollek (voorwoord) - Kinderen tekenen Jerusalem
962183: Keaney, Magdalena - Mode & reclame, de mooiste foto's van 's werelds beste fotografen
952574: Keatinge, M. W. - A First History of England.
957956: Keegan, J. (red.) - Who is Who Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog
5975: Keegan, John - The First World War
956474: Keegan, John - De Eerste Wereldoorlog, 1914 - 1918
6150: Keene, Raymond - Aktive Eröffnungs-Strategie
961930: Valkenstein Kees - Tom Tiddelium
2800: Stip Kees - Ezels.
951276: VALKENSTEIN KEES - Peter
951280: VALKENSTEIN KEES - In de Naftabus
951306: Valkestein Kees - Vertelsels
10865: Struyker Boudier Kees - Amor Ergo Sum, Aanzetten tot een filosofie van liefde
961855: Keesing, Elisabeth - Constantijn en Christiaan. Verhaal van een vriendschap
962112: Keij, Jan - Kierkegaard ander gezien, over de denker die het verschil maakt
951590: Keijser, Marja - Grafisch Nederland 1981, Circusnummer
956214: Keilson, Hans - Ballade van de aardse Jood en andere gedichten 1933-1944
962625: Keilson, Hans - Daar staat mijn huis / herinneringen
962626: Keilson, Hans - Komedie in mineur
959999: Keir, Stella F. M. - The Poems of Wilfred Owen
953349: Keith, Thomas - A new treatise on the use of the globes, or, A philosophical view of the earth and heavens: Comprehending an account of the figure, magnitude, and motion of the earth
91146: Keizer, P.J. - Paddestoelvriendelijk natuurbeheer
957726: Kellein, Thomas - Clyfford Still (1904-1980). The Buffalo and San Francisco Collections
962382: Kellendonk, Frans - Het werk van de achtste dag; Over de verhalen van F. Bordewijk (essay)
962638: Kellendonk, Fran - De veren van de zwaan, essays
962639: Kellendonk, Frans - De verhalen van Frans Kellendonk
962631: Kellendonk, Frans - Mystiek lichaam.
962629: Kellendonk, Frans - Mystiek lichaam.
962630: Kellendonk, Frans - De nietsnut
962637: Kellendonk, Frans - De halve wereld, Reportages
962632: Kellendonk, Frans - Geschilderd eten. Drie lezingen over Vondels Altaergeheimenissen
962634: Kellendonk, Frans - Namen en gezichten, Verhalen
962633: Kellendonk, Frans - Bouwval
962635: Kellendonk, Frans - Namen en gezichten, Verhalen
962636: Kellendonk, Frans - Letter en geest, een spookverhaal
962640: Kellendonk, Frans - De Revisor: Frans Kellendonk 1951-1990.
6508: Keller, Albert S. J. - Sein oder Existenz, Die Auslegung des Seins bei Thomas von Aquin in der heutigen Scholastik.
101744: Keller, Otto - Geschichte der Musik
911144: Kelly, Alison - The book of English Firecplaces
960287: Kemenade, Kees van; Paul Spapens - 365 Heiligendagen. Folklore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
962266: Kemp, Peter - The Oxford Companion to Ships and the Sea (Oxford Quick Reference)
11028: Kemp, Gerard van der - Versailles, Gids voor de rondleiding
951044: Kemp C.G. - Vir vryheid en vir reg
30492: Kemp, Pierre - Pacific
959942: Kempees, J. C. J. - Beginselen der cijferkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Eerste en tweede stukje in 1 band.
961717: Kempen, Michiel van (redactie) - Vrijpostige kwatrijnen. Een huldebundel voor Hugo Pos; Hugo Pos: Een uitroep zonder uitroepteken
5445: Kemperdick, Stephan - Rogier van der Weyden 1399/1400-1464
956563: Kempers, Bram, e.a. - Kunstzaken, 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
9689: Kempers, Mart - In de draeck
951927: Kempers, Paul - Binnen was buiten, De Sandbergvleugel Amsterdam
960650: Paul Hefting; Bram Kempers - Beelden van bedrijven
959050: Kempis, Thomas à; Louis Canté, vertaling - Over de erkenning van eigen vergankelijkheid (Libellus de recognitione propriae fragilitatis)
10656: Kenis, Paul - De Vlaamsche letterkunde na "Van nu en straks"
6461: Kenny, Anthony - Aquino
914685: Kent, Howard - Yoga voor gehandicapten
3834: Kent, Louise Andrews - Avontuurlijke reizen met Magellaan.
961675: Kerbaker, Andrea - Bericht vanaf de plank, Autobiografie van een boek
954200: Kerdijk, F. - Haagsche straatnamen
9567: Kerdijk, F. - Haagsche straatnamen
6126: Keres, paul - Dreispringerspiel bis Königsgambit.
6132: Keres, paul - Spanisch bis Französisch
91195: Kerkhof, Wilbert - Sprinkhanen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, Inventatisatie in de jaren 2002-2004
10983: Kerkhofs, Jan - Trouw, Een weg naar samen-leven in vertrouwen
953599: Kerkkamp, H. - Rozendaal, Een heerlijkheid
5373: Kerkmeyer-de Regt, C. - Geschiedenis van West-Freisland.
90521: Kern, Otto - Inscriptiones Graecae
91295: Kern, H. - Taalvergelijkende verhandeling over het Aneityumsch, met een aanhangsel over het klankstelsel van het Eromanga.
960917: Brugmans H; G. W. Kernkamp - Algemeene Geschiedenis in vier delen: Oude Geschiedenis , Middeleeuwen , Nieuwe Geschiedenis , Nieuwste Geschiedenis
2412: Isaacs ronald H. en Olitzky Kerry M. - Sacred moments, Tales from the Jewish Life Cycle.
91277: Kers, Martin, foto's - Natuurlijk Nederland. Met Libelle`s dorpentocht fietstochtjesDe mooiste natuurgebieden. Kijktuinen.
962195: Kers, Martin, foto's; Herman Vuijsje, tekst - Het groene hart.
962196: Kers, Martin, foto's; Ethel Portnoy, tekst - Europese kusten
962197: Kers, Martin, foto's; Marijke Kers, tekst - Hollandboek / fotografische impressies van Nederland
962198: Kers, Martin, foto's; Marijke Kers, tekst - Natuur in Holland, natuurmonumenten in beeld
957591: Kersbergen, L. C. - Geschiedenis van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
961540: Kershul, Kristine - Chinese in 10 minutes a day
7463: Kerssen, O - Olivier en het wonderzaad
958164: Kersten, Michiel - Delftse meesters, Tijdgenoten van Vermeer
3053: Kertelge, karl - Grundthemen paulinischer Theologie.
2802: Kes, Dien - Kinderspelletjes verzameld en bewerkt door Dien Kes
962529: Kesel, Marc de - Goden breken - Essays over monotheïsme
90999: Keser, Marianne - Anna van Hambroek, De jonkvrouw die in 1629 de beeltenis van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch verborg in haar huis en later naar het veilige Brussel bracht
962549: Kessels, Jos - Geluk en wijsheid voor beginners.
952723: Kesteren, P. van - Samenstelling van lettervormen
961403: Kesting, Marianne - Bertolt Brecht mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.,
956255: Hans Kesting (voordracht) - Sprookjes van Godfried Bomans [ 4 CD - Luisterboek]
92070: Ketcham, Hank - Dennis the Menace: Christmas Capers
92071: Ketcham, Hank - Dennis the Menace: Who else but?
952046: Ketèlbey, Albert W. - Sur un marché person. Intermezzo-scène.
10424: Kets-Vree, Annemarie - Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot.
1249: Ketterij C. van de - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten.
91746: Keuken, Johan van der - After-image, nabeeld,
92077: Keuken, Johan van der - Quatorze Juillet, Beeldverhalen
91929: Keuken, Johan van der - Bewogen beelden, Film, foto's, teksten
91930: Keuken, Johan van der - The Lucid Eye, The Photographic Work 1953-2000
91753: Keuken, Johan van der - De Spaanse Schreeuw.The Spanish Cry.
957221: Stichting kasteel Keukenhof - Landgoedvisie historische buitenplaats Keukenhof te Lisse
958674: Keulartz, Jozef - De Verkeerde Wereld van Jürgen Habermas
962643: Keulen, Mensje van - De schriften wachten, oerboek
962647: Keulen, Mensje van - Een goed verhaal
962648: Keulen, Mensje van - De avonturen van Anna Molino, met tekeningen van Peter Vos
962672: Keulen, Mensje van - Polle de orgeljongen, met tekeningen van The Tjong King
962644: Keulen, Mensje van - Olifanten op een web
962642: Keulen, Mensje van - Lotgevallen; Allemaal tranen
962646: Keulen, Mensje van - Bleekers zomer, een kleine roman; Van lieverlede, Roman
962645: Keulen, Mensje van - De Ketting, verhalen; Engelbert, Roman
101616: Keuls, Yvonne - Lowietjes smartegeld
953620: Keune, W. T. - Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum, t.g.v . de restauratie van 1968.
960848: Keuning, Nico - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends
956665: Keuning, Ralph (a.o) - Paul Citroen 1896-1983, Tussen modernisme en portret
30713: Keuning, Nico - Angst voor de winter, Jan Arends leven en werk
954627: Keurs, Pieter ter; Endang Sri Hardiati - Indonesia. De ontdekking van het verleden
961676: Keursten, Wim - Op zoek naar huid
10081: Kew, D., Goddard, P.E. - Indian art and culture of the Northwest Coast
5787: Keyser, Marja; Klöters, Jacques - Van binnen moet je wezen. 200 jaar circus in Nederland
957333: Keyser, Marja; Frank Ligtvoet - Nicolaas Beets en de kermis
914699: Keyzer, Jan - Bij den ingang der concertzaal, Wenken voor concertbezoekers die geen muzikale opleiding hebben genoten
909339: Keyzer, Carl de - God Inc. God Incorporated
8775: David Soren Aicha Ben Abed Ben Khader - Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia
5965: Khalidi, Rashid - Resurrecting Empire, Western Footprints and America's Perilous Path in the Middle East
956357: Khan, Hasan-Uddin - Internationale stijl. Modernistische architectuur van 1925-1965
961626: Omar Khayyam - Rubaiyat, Honderd kwatrijnen vertaald door P. C. Boutens
952697: Khayyam, Omar; Boutens, P.C. - Schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort, Tien kwatrijnen van Omar Khayyam, vertaald door P. C. Boutens met illustraties van W. Arondéus.
957342: Bian Tie Khouw - Willem Kloos en de dichtkunst
957341: Bian Tie Khouw - Willem Kloos en de dichtkunst
960776: Helikon Kiado - Flamand Kalendarium
2858: Kielich, Wolf (samenstelling) - Aanzien van de 19e eeuw. Een dramatisch beeldverslag van 100 stormachtige jaren
960902: Kienzle, Lorenz - Katten ABC / een kattenleven in 26 woorden en foto's
5860: Kiepert, Ludwig dr. - Grundriss der Differential- und Integralrechnung. I. Theil: Differential-Rechnung
957870: Kierkegaard, Soren - Ironie
3768: Kierkegaard, Soren - Attack upon "Christendom".
909326: Kiès, Ch. - Een en ander over wapenkunde of heraldiek
961924: Kieviet, C. Joh. - Uit het leven van Dik Trom, met ill. van Joh. Braakensiek.
10819: Kieviet, C. Joh. - Jongens van Oudt Hollandt
6777: Kieviet, C. Joh. - Jongens van Oudt Holland. inleiding G.J. Honing; een jeugdboek dat zich afspeelt in de Zaanstreek met o.a. Czaar Peter, Arendsz. Bloem en Nicolaas Calff.
7639: Kieviet, C. Joh. - Wilde Bob
30067: Kieviet, C. Joh. - In den dierentuin
956115: Kieviet, C. Joh. - Een vacantiereis langs den Rijn, met losse gekleurde kaart van de Rijn 76x29,5 cm.
961100: Kikkert, J.G. - Frederik Hendrik
960693: Kiko Luijten, Frederike Huygen - Joop Istha
1627: Kiliaan - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan zelf toegevoegd aan zijn Etymologicum van 1599. Uitg.d.F.Claes.
958736: Jong Doo Kim - Wissen und Glauben bei I. Kant und H. Dooyeweerd. Der Kantische Dualismus und Dooyeweerds Versuch zu seiner Überwindung [Woord vooraf J. van der Hoeven]
962110: Kimber, David - Lighting for Glamour Photography. A Complete Guide to Professional Techniques
952904: Kimman, J. H. - Encyclopaedie der rijkunst, geïllustreerd met 38 foto's en 65 pentekeningen.
952919: Kin, Bart; Angelique van der Laan (red.) - Mijn Nederland 1920-1939. Nederland door de ogen van Nederlanders
959937: Kindler, Fintan - Die Uhren. Ein Abriß der Geschichte der Zeitmessung
957900: Kindt, Martin; Ed de Moor - Wiskunde in een notendop
909922: Shirley King - Dining with Marcel Proust - A Practical Guide to French Cuisine of the Belle Epoque
951521: Kinglake, A. W. - Eothen.
961426: Kingma, Sicco, foto's - lexandra Radius en Han Ebbelaar dansen "Voorbijgegaan" v Rudi van Dantzig
960539: Kingmans, Hugo - Rinsumageest. Een kerk met geheimen. Serie: Monument van de Maand, jaargang 4, deel 8.
6427: Kingmans, Hugo - Joods monument Leeuwarden
5576: Kingsley, Charles - Westward Ho! or the voyages and adventures of Sir Amyas Leigh, Knight
5578: Kingsley, Charles - Hypatia; New Foes with an Old Face
5577: Kingsley, Charles - The Heroes, or Greek Fairy Tales for my children
21620: Kingsolver, Barbara - The Poisonwood Bible, A novel
90502: Kinker, Joh. - Kant, Kritiek der zuivere rede, proeve eene opheldering
962518: Kinneging, Andreas - Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays
6042: Kinsella, W. P. - Dance me outside.
953205: Kiourtsakis, Yannis - Bij wijze van roman, Het zelfde en het andere.
3453: Kipling, Rudyard - The two Jungle Books.
1158: Kipling, Rudyard and Wolcott Balestier - The Naulahka : a story of West and East
101726: Kipling, Rudyard - Het olifantsjong
959285: Kips, D. J. B. - Compendiosum S. Scripturæ dictionarium ad scripturisticarum historiarum notitiam (...)
10501: Kirk, G. S.; J. E. Raven - The presocratic Philosophers, A critical History with a selection of Texts
9159: Kirkaldy, J.F. - Fossielen in kleur
4147: Kisch, Egon Erwin - Geschichten aus sieben Ghettos.
957128: Kisiel, Theodore - The Genesis of Heidegger's Being and Time
960008: Kist, Martha, e.a. - Friese Kwartieren
2859: Williams Kit - Kit Williams.
950432: Goot Yko van der en Smelik Klaas A.D. - Joods leven in Nederland, Enkele actuele aspecten.
6086: Klaauw, C. J. van; Oordt, G. J. van - Technische termen ten gebruike bij het Zoölogisch en Anatomisch Onderwijs aan Nederlandsche Universiteiten
1679: Klaauw B. van der - Alles over de Concorde en de Tupolev
92027: Klagsbrun, Francine - Jewish days. A book of Jewish Life and Culture around the year
910026: Klamer, Th. H. - Het verzinken, vertinnen en verlooden van metalen
962679: Klant, J. J. - Hollands diep
90963: Klapisch-Zuber, Christiane (red.) - Geschiedenis van de vrouw, Middeleeuwen
91611: Klapper, Charles - The Golden Age of Tramways
2230: Pomeranz Carmely Klara - Das Identitätsproblem jüdischer Autoren im deutschen Sprachraum, Von der Jahrhundertwende bis zu Hitler.
955897: Klaricová, Katerina - Frantisek Drtikol
914590: Serge Klarsfeld - The Children of Izieu: A Human Tragedy (English and French Edition)
332: Lohrmann Klaus (Herausgeber) - 1000 Jahre Osterreichisches Judentum. 168 pag.
555: KleeereKoper S. - Het antisemitisme en zijn randverschijnselen. 220 pag.
714730: Kleerekoper G. G., Hoofd der bijzondere school Talmud Tora - Ha-Méliets. Leerboek voor het Hebreeuws op de Lagere school. Met teekeningen van L.Pinkhof.
5304: Klei, Jac. van der; Ubink, J. B. - Het ruisende woud, Leesboek voor de lagere school
5303: Klei, Jac. van der; Ubink, J. B. - Het ruisende woud, Leesboek voor de lagere school
5305: Klei, Jac. van der; Ubink, J. B. - Het ruisende woud, Leesboek voor de lagere school
957367: Kleij, E. van der - Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850 - 1940.
962678: Kleijn, Jan de - Gewoon maar dood, verhalen uit de zeven steegjes
8967: Klein Essink, Selma - Visuele partituren
909336: Klein, Aart - De Amstel is er gelukkig nog, Een fotografisch document
960329: Klein, Adalbert - Rheinisches Steinzeug des 15. bis 18. Jahrhunderts
953096: Klein, Aaron; Jenny Maclowitz Klein (translation) - Tales in Praise of the Ari, Drawings by Moshe Raviv.
954048: Klein, Louis - Brushes and brooms, Pentagram Papers.
961413: Kleist, Heinrich von - De Voorziening speelt Amphitryon van Heinrich von Kleist naar een komedie van Molière
961312: Klelvin - Klootzakken, Nederland door Kelvin, koloms
954229: Klenke, William W. - The Art of woodturning.
5875: Klenke, Hester - Jan Klaassen en de Vuurkabouter.
958883: Klep, Christ; Ben Schoenmaker (redactie) - De bevrijding van Nederland 1944-1945, Oorlog op de flank
960228: Klep, Chirst; Richard van Gils - Van Korea tot Kosovo, De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945
958151: Klessmann, Rudiger - Jan Lievens ein Maler im Schatten Rembrandts
10547: Klever, W. N. A. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte, 1958-1967
21660: Koninklijke Kunstzaal Kleykamp - Tentoonstelling van schilderijen door Oud-Hollandsche en Vlaamsche meesters
960934: Kleyn, A. R. - Wapens, Blasons, Arms, Wappen. .
911226: Klift-Tellegen, Henriëtte van der - Nederlandse visserstruien met breipatronen
10891: Klijn, A. F. J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament
952771: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Limburg. Luchtfoto's.
952772: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Friesland. Luchtfoto's.
952770: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Gelderland. Luchtfoto's.
952764: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Noord-Brabant. Luchtfoto's.
952769: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Noord-Holland. Luchtfoto's.
952765: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Overijssel. Luchtfoto's.
952766: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Zuid-Holland. Luchtfoto's.
952768: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Zeeland. Luchtfoto's.
952767: Klijnjan, A. J. - Foto-atlas Utrecht. Luchtfoto's.
9124: Klimke, Reiner - Military, In woord en beeld
958160: Klinge, Margret - David Teniers de Jonge Schilderijen - Tekeningen
960142: Klingens, J. - Het paardenvolk in mei 1940. Panorama van de veldartillerie.
6614: Klink, Joanne L. - De doop, Een gesprek met doopouders.
91608: Klink, J. van - Hovercraft
956485: Klinkenberg, J. - Van geslacht tot geslacht, 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Lisse 1897-1997. Jubileumboek
960187: Klinkert, W. - Het vaderland verdedigd, plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland, 1874-1914
9340: Klinkspoor, Th.H. - Naaldbomenboek 1
7705: Kliphuis, Christine - Mijn hoofd is hol.l
9444: Kloek, Wouter - Gewelfschilderingen in de Oude Kerk te Amsterdam
5729: Kloek, Els, Dieteren, Fia, Visser, Antoinette - Naar Eva's beeld, De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur
910007: W. Kloek - Aelbert Cuyp : Land, water, licht (Rijksmuseum-dossiers)
959208: Kloeke, G. G. - Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia [In Franse en Vlaamse taal]. In 1549 te Antwerpen verschenen. Met een uitvoerige voorrede en aan het slot een aparte lijst die 997 alfabetisch geordende woorden omvat.
959207: Kloeke, G. G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550.
955538: Kloet, Jacqueline van der - Toveren met bollen, Verrassende combinaties van bloembollen en vaste planten
9972: Klok, R.H.J. - Oude graven tussen IJssel en Vallei, Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd
955092: Klok, J. (editeur) - Karakteristiek. Kunst, ambacht en volksgebruiken. Zuidhollandse Eilanden
909897: Klomp, D. A. - In en om De Bergensche school
909854: Klomp, D. A. - De Bergensche school. In en om de Bergensche school.
958091: Klomp, D. A. - In en om de Bergensche school.
8739: Kloos, Willem; Wakker, H. J. - Sonnetten
961684: Kloos, Willem; Albert Verwey - De onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek
961678: Kloos, Willem - Verzen, bezorgd door P. Kralt
961679: Kloos, Willem - Okeanos-fragmenten, uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. P. Verburg en Harry M. G. Prick
961681: Kloos, Willem - Verzen, definitieve tekst.
961683: Kloos, Willem - Veertien jaar literatuur-geschiedenis. Twee delen in een band
961677: Kloos, Willem - Verzen, deel 1.
955823: Kloos, Martin - Alexander Bodon, Architect. Fotografie: Jan Versnel
961682: Kloos, Willem - Poëzie en proza, verzorgd en ingeleid door H. A. Mulder
957303: Kloot Meijburg, L. H. H. van der - De Nieuwe Kerk te Delft Haar Bouw, Verval en Herstel
961281: Kloppenburg-Versteegh, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz
957187: Klös, Bodo W. - Der Rabe, Ein Bilderbuch mit Texten von Richard Hiepe, Josef Krahforst, Klaus Richarz, Karlheinz Voll und Bodo W. Klös. Illustrations: Bodo W. Klös
909769: Klotz, Heinrich - Architektur im Widerspruch. Bauen in den USA von Mies van der Rohe bis Andy Warhol
960764: Klûft, G. [Heiloo] - Tulpenteelt voor pasbeginnenden
960765: Klûft, G. [Zwijndrecht] - Tulpenteelt voor pasbeginnenden

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

4/1