Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
92455: Heering, dr. H.J., - Wat heeft God met filosofie te maken
4420: Heeringa, J. Gz. (editeur) - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. II. bundel
955735: Heerkens Thijssen, H. F. - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem, gevolgd door Statuten en Ordonnantiën of organieke bepalingen.
9791: Heerkens, Piet - Brabant
953989: Heerma van Voss, A. L. - Wapens van Geldersche en Overijselsche studenten te Franeker
961834: Heeroma, K. (ed.) - Florigout. Fragmenten van een 14de-eeuws ridderverhaal.
953226: Heertje, A. (e.a.) - De magische vijfhoek, Economische politiek in kort bestek.
8917: Das, H., Heesakker, L. A. - 1908-1948 Gedenkboek Feijenoord 2, uitgegeven t.g.v het 40-jarig bestaan van de voetbal - en athletiekvereniging Feijenoord
961803: Heesakkers, Chris; Wilma Reinders - Genoeglijk bovenal zijn mij de Muzen : de Leidse Neolatijnse dichter Janus Dousa (1545-1604)
91360: Heese, F. - Modelvliegen in theorie en praktijk
953522: Heesen, Hans; Ed Schilders - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen, vertaald en bewerkt voor de Lage Landen.
101777: Heesen, Dick - Gobelins naar Hieronymus Bosch, Atelier Mierzejewski, Warszawa
10915: Heeswijck, Guido van - Lachen om de wereld, Dwarsdenkers in het Europese denken
959685: Heezik, Alex van - Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland
962061: Bergsma Rieta; Paul Hefting (red.) - Georg Hendrik Breitner 1857/1923. Schilderijen, tekeningen, foto's
963470: Hegener, Michiel - De bergen als bondgenoot, Reizen door Vrij Koerdistan
6463: Hegyi, Johannes - Die Bedeutung des Seins, bei den klassischen Kommentatoren des heiligen Thomas van Aquin, Capreolus, Silvester von Ferrara, Cajetan
7671: Hehoshua, Abraham B. - Vroeg in de zomer van 1970.
9709: HEIDE, Gerrit van der - De Zuiderzee; van land tot water, van water tot land
964592: Heide, G.D. van der - Archeologie van de Zuiderzeebodem.
914534: Gereformeerd Jeudcentrum Huis ter Heide - Zing! Tekstboekje behorende bijde Liederenbundel der Gereformeerde Jeugdorganisaties
91044: Heide, Roelof ter - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990
957141: Heidegger, Martin - Grundprobleme der Phänomenologie
957776: Heidegger, Martin - De oorsprong van het kunstwerk
964250: Heiden, Maria - Hotel New York
956747: Heij, Jan Jaap - D. Kraaijpoel, Romantische natuurtaferelen
666: Heij, drs. P. - Drukkersweekblad en Autolijn. Kerstnummer 1964
953361: Heij, Jan Jaap (e.a.) - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden
101216: Heijboer, Pierre - Reizen door een onvoltooid verleden : Het oude Indië in het nieuwe Indonesië.
30896: Heijboer, Pierre - Klamboes, klewangs en klapperbomen, Indië gewonnen en verloren
960986: Heijbroek, J. F. (redactie) - Geschiedenis in beeld 1550-2000
952490: Heijbroek, J. F. - Ik James Ensor, Tekeningen en prenten
960987: Heijbroek, J. F. (redactie) - Geschiedenis in beeld 1550-2000
957055: Heijbroek, J. F. - Ik James Ensor, Tekeningen en prenten
963716: Heijbroek, J. F. - Willem Witsen en Dordrecht Wandelen en varen door de stad rond 1900
964637: Heijde, E.H. van der; Pastoor te Udenhout - O.L.Vrouwe van Lourdes.
962579: Heijden A. F. Th. van der - Vallende ouders (De tandeloze tijd 1)
101495: Heijden, H. A. M. van der (inleiding) - Nieut Kaert boeck vande XVII Nederlandsche Provinciën, Heruitgave van de atlas van de Nederlanden uitgegeven door F. de Wit in 1670-1672; Réédition de látlas des Pays-Bas.
951456: Heijden H.A.M. van der (redactie) - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I.
955633: Heijden, A.F.Th. van der - Uitverkoren.
30863: Heijden, H. A. M. van der - Kaart en kunst van de zeventien provincien der Nederlanden, Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw
909694: Heijden, A. F. Th. van der - Asbestemming: Een requiem
962580: Heijden, A.F.Th. van der - De draaideur. (v/h Patrizio Canaponi). Roman
962581: Heijden, A.F.Th. van der - Een gondel in de Herengracht (v/h Patrizio Canaponi).
962582: Heijden, A.F.Th. van der - Een gondel in de Herengracht. (Collectie Van der Heijden)
955582: Heijden A. F. Th. van der - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
955645: Heijden, A.F.Th. van der - Mooi doodliggen. Roman.
953488: Heijden, Chris van der - Daghani, Daghani. Reisverhalen
955649: Heijden, A.F.Th. van der - De ochtendgave. Roman
955652: Heijden, A.F.Th. van der - Gentse lente, Verhalen
962572: Heijden, A.F.Th. van der - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd 3 Tweede boek
962573: HEIJDEN, A. F. TH. VAN DER - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd 3 Tweede boek
962574: Heijden, A.F.Th. van der - Advocaat van de hanen, Roman
962576: Heijden, A.F.Th. van der - Optima literair tijdschrift 19de jaargang 2001 nummer 1. A. F. Th. van der Heijden nummer
962577: Heijden A. F. Th. van der - De gevarendriehoek. De tandeloze tijd 2.
955644: Heijden, A.F.Th. van der - De gazellenjongen, Het verzamelde werk van Patrizio Canaponi
955641: Heijden, A.F.Th. van der - De requiems: De sandwich, Asbestemming, Uitdorsten
955640: Heijden, A.F.Th. van der - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
101613: Heijden, A.F.Th. van der - De Movo Tapes, Een carrière als ander
965232: Heijden, Jeannette van der; Anouk van Zoest - Werkboek numerologie, de numerologie van het pentagram
962027: Heijdendael, Stefan; Sacha de Boer, - Achter het kijkglas. Behind the looking glass
964600: Heijdra, Ton - De victorie begint in Oud-West + brochure Niewbouw de hallen oudwest juli 2007 4pp.
5949: Heije, J. P.; Génestet, P. A.; Beers, Jan van; Haar, Bernhard ter; Mont, Pol de - Winterzangen en schetsen, verzameld door H. R. [= Herman Robbers]
911336: Heijermans, Ida - Zoo mooi als zonneschijn
30841: Heijermans, Herman (bewerking: Allard Schröder) - Op hoop van zegen
10250: Heijermans, Herman - Brief in schemer; De buikspreker; Een heerenhuis te koop, Drie eenakters
3967: Heijermans, Hermine - Mijn vader Herman Heijermans
30842: Heijermans, Herman - Wat niet kon en andere verhalen, bijeengebracht door Simon Carmiggelt
91982: Heijermans, Herman - Drie romans in één band: Interieurs I, Trinette, 'n Jodenstreek?
6277: Heijkoop, Jessica - Handboek Ikonen. Geschiedenis, praktijk, symboliek.
962614: Heijne, Bas - Het verloren land, Opmerkingen over Nederland
962612: Heijne, Bas - Heilige monsters
962613: Heijne, Bas - Vlees en bloed
910324: Bas Heijne - De wijde wereld
962617: Heijne, Bas - Vreemde reis
962615: Heijne, Bas - Onredelijkheid, Essay
962616: Heijne, Bas - De wijde wereld
661: HEIJNINGEN, LEO A. VAN - SDU (Staatsuitgeverij), de eerste 4 eeuwen....drukken uitgeven en vormgeven voor en na de privatisering , 271 p.
953946: Heijningen, L. van - Beneden de Moerdijk, Tocht van de Vrienden van Den Haag naar Oosterhout, Drimmelen, de Brabantse Biesbosch, zaterdag 14 mei 1983.
959712: Heijstek, P.; G.R. van Veldhoven - In het Zicht van de Haven (Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1875-1940.
9094: Heilbron, Adolf - Kikvorsen
914585: P Neagu; Francoise Heilbrun - Pierre Bonnard (English and French Edition)
914591: Heilbrun, Francoise - Charles Nègre 1820 - 1880; d. photogr. Werk
960018: Heim, Bruno Bernard - Kerkelijke heraldiek van 1280 tot Johannes Paulus 2
340: Gans Moses Heiman - Memorboek, Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
963410: Heimans, E. en Thijsse, Jac - Wandelboekje voor natuurvrienden, met een kleine flora in atlasvorm en vele andere afbeeldingen
954012: Heimans, E.; Heinsius, H.W; Thijsse, Jac. - Geïllustreerde flora van Nederland Handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten.
956427: Heimburg, Wilhelmina - Uit het leven mijner oude vriendin
952395: Heimburger, Nancy; Marco Bratt - The Sketchbook, 80 Unique designs by the world's finest tattoo artists.
958592: Heimsoeth, Heinz - Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Erster Teil: Ideenlehre und Paralogismen
958593: Heimsoeth, Heinz - Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Dritter Teil: Das Ideal der reinen Vernunft
958594: Heimsoeth, Heinz - Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
92452: Khoury; Hagemann; Heine - Islam-Lexikon, Geschichte, Ideen, Gestalten
964315: Heine, Heinrich - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
961369: Heine, Heinrich - Das Buch der Lieder
959639: Heiningen, H. van - Dijken en dijkdoorbraken in het Nederlandse rivierengebied
10246: Heiningen, H. van - Diepers en delvers, Geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars
909311: Heine Heinrich - Die Harzreise, Nach der Erstausgabe herausgegeben von Ludwig Leonhard
7468: Heinrich, O - Charlie Chaplin op de inbrekersjacht
950801: Linn Heinrich - Juden an Rhein und Sieg
951442: Lübke Heinrich - Zur Einführung in die Synagoga.
100: Linn Heinrich - Juden an Rhein Und Sieg. 672 PP
83839: Heinsius, Daniel - De contemptu mortis, De verachting van de dood
954127: Heinsius, Daniel - De contemptu mortis, De verachting van de dood
10563: Heinsius, Daniel - Twee lofzangen van Daniel Heinsius
963569: Heinsius, Daniel [Dan: Hensii] - Daniel Heinsius, Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestarum historia. Cum Privilegio.
960030: Heirman, R. J. J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel 2
955847: Hejduk, John (introduction) - Judith Turner - Photographs Five Architects.
956592: Hejzlar, J. - Early Chinese Graphics
961319: Hek, Youp van 't - Terugblik, met 2 cd's
92016: Hekelen, F. E. van; becker, J., Brilleman, R.V. - Ordentelijke lieden van de joodsche natie' : bijdragen tot de joodse geschiedenis van Wijk bij Duurstede, 1671-1923
4028: Hekelen, F. E. van; becker, J., Brilleman, R.V. - 'Ordentelijke lieden van de joodsche natie' : bijdragen tot de joodse geschiedenis van Wijk bij Duurstede, 1671-1923
9860: Hekker, R.C. e.a. - Dorp en stad in Limburg - ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van historische nederzettingen
6804: Hekking, Veronica; Bool, Flip - De illegale camera 1940-1945, Nederlandse fotografie tijdens de Duitse bezetting.
965022: Helde, Gerrit van der - Geologie
91411: Helden, J. J. van - Trams en tramlijnen: Voorlopers van de 'blauwe tram'
957426: Helden, J. J. van, e.a. - Trams en tramlijnen: Voorlopers van de 'blauwe tram'
956804: Helden, R. J. C. van - In het licht van kleur, Martin Monnickendam 1874-1943.
950361: Heldring J., inleiding - Hebt allen lief die u omgeven, 150 jaar Heldringstichtingen 1848-1998
29943: Heleen, pseud. van Helena Johanna Gerharda Callenbach - Cootje
953021: Helge,J. E. - Schetsen van planten.
962511: Haasse Hella S. (e.a.) - Het tuinhuis.
951290: Randers Hellen - Jimmy en ik
965772: Hellenberg Hubar, Joseph van - De officier-schilder Jacques Hubar (1826-1892)
963089: Heller, Joseph - Portret van een kunstenaar als een oude man
92147: Heller, Clara - Jaren van angst, het ware verhaal van Clara Heller
952726: Hellinga, W. G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie
960800: Hellinga-Querido, Lotte - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek
10038: Hellwald, F. von - Naturgeschichte des Menschen. M.zahlr.Holzschnitten von F. Keller-Leuzinger. Zweiter Band
964756: Helm, Rien van der; Hans Hannau, Hans - Reis-handboek Curaçao + Fotoboek Curaçao + Road Map Curaçao AT&T 1999. 3 Uitgaven.
961664: Helman, Albert - Gebed voor de Ezels en andere gedichten - Met tekeningen van Ton de Laat
962583: Helman, Albert - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
10058: Helmericks, Constance - We live in Alaska
965454: Helmers, Tony - Toegang tot de Tarot. Een nieuwe benadering in hte licht van Aquarius.
964033: Helmond, Toke van (ed. en inleiding) - i10, Sporen van de avant-garde
1885: Gollwitzer Helmut - Selbstzeugnisse des deutschen Judenthums 1870-1945
962151: Helnwein, Gottfried - Helnwein
964102: Heloïze (= Mimi Hamminck Schepel) - Uit Multatuli's werken, Bloemlezing
952461: Helversteijn, Wim - Brandweer Haarlem voor hete vuren, 1691-1991.
959894: Hemenway, Pria - De geheime code: de gulden snede als goddelijke verhouding in de kunst, natuur en wetenschap
965208: Hemeryck, Aleid, e.a. - Den Grooten Oorlog in de Westhoek
914723: Hemessen, O.C. van - Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade
957338: Hemessen, O. C. - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beide dorpen
91022: Hemessen, O.C. van - Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade
957586: Hemessen, O.C. van - Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade, Historische plaatsbeschrijving der beide dorpen
963201: Hemingway, Ernest - De groene heuvelen van Afrika
961570: Hemingway, Ernest - Mannen zonder vrouwen
963090: Hemingway, Ernest - Eilanden in de golfstroom
963091: Hemingway, Ernest - Over de rivier en onder de bomen, Roman
963092: Hemingway, Ernest - Amerikaan in Parijs
963093: Hemingway, Ernest - Mannen zonder vrouwen
956710: Hemkes, Johan - Johan Hemkes, Van schets tot ets
911072: Hemmendinger, Judith - De kinderen van Buchenwald
909656: Hen, E. S. - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aanteekeningen
6716: Henderickx, P. H. - het nieuwe electriciteitsboek voor jongens.
9605: Henderickx, P. H. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem
9609: Henderickx, P. H. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem
91142: Henderson, M. R. - Common Malayan Wildflowers
957212: Hendrickson, Janis - Roy Lichtenstein, de Ironie des Banalen
957213: Hendrickson, Janis - Roy Lichtenstein, de Ironie des Banalen
957215: Hendrickson, Janis - Roy Lichtenstein 1923-1997.
950586: Vries Hendrik de - Kritiek als credo, Kritieken, essaysen polemieken over poëzie.
951552: Henrichs Hendrik - Johan Brouwer Zoeker, ziener en bezieler Een biografie
3785: Henrichs Hendrik - De Synagoge van Naarden 1730-1935
3786: Henrichs Hendrik - De synagoge van Naarden
956389: Hendrikman, Lars - De Meester van Elsloo. Van eenling tot verzameling.
953095: Hendriks, M. G. H. - Stadsschutterij en stadsomroeper, Ambassadeurs van Sloten.
4388: Hengel, Cor van den - Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden-
951115: Spaan Henk - Appels en peren.
956793: Henkels, Herbert - Mondrian from figuration to abstraction
964159: Henkels, Herbert - Mondrian, Zeichnungen, tekeningen, drawings
956803: Henkels, Herbert - Mondrian, Zeichnungen, tekeningen, drawings
6678: Henle, R. J. - Saint Thomas and Platonism
962184: Henly, Anna - Nudes (Camera Craft)
964211: Hennekeler, Drs.A. van - De Natuur. Populair geïllustreerd maandschrift gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare toepassingen. 18e Jrg. 1898
8250: Hennesy, Esmé: Tessa A. Hedge - The Slipper Orchids, SELENIPEDIUM. PHRAGMIPEDIUM. CRIOSANTHES. CYPRIPEDIUM. PAPHIOPEDILUM
965178: Hennig, Christoph - ANWB Extra Ventië. Reisgids.
909819: Hennig-Schefold, Monica - Struktur und Dekoration, Architekturtendenzen im späten 19. Jahrhundert
10466: Henningfeld, Jochem - Geschichte der Sprachphilosophie, Antike und Mittelalter
955713: Henrard, Roger - Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur.
950408: Strauss Henrich - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt, Das Judenproblem im Wandel der Zeit und Umwelt.
30670: Henrichs, Hendrik - Johan Brouwer
951432: Blaauw Henriëtte - Weer veilig thuis.
909414: Henrikse, Klaas - Geloven in een God die niet bestaat
92170: Henriques, Robert D. Q - Ohne Waffen, ohne Wehr
7033: Henry Blumenthal; Robinosn, Howard, ed. - Oxford Studies in Ancient Philosophy Supplementary Volume 1991: Aristotle and the Later Tradition
953140: O'Henry - Twee verhalen van O'Henry, met tekeningen van Kurt Löb.
964951: Hensdriks, Dick (samenstelling) - Brochure Het Nationale Ballet 1978-1979
101749: Hensel, Sebastian - Die Familie Mendelssohn 1729-1847
956090: Henshaw, Henry W. - Common Birds Of Town And Country
911181: Henty, G. A. - De kornet der ruiterij. Een verhaal uit den Spaanschen successie-oorlog
951251: Henty G.A. - De pages van Francis Vere.
4715: Henty, G. A. - Door de Russische sneeuwvelden.
9716: Hepkema, Jacob - Wieuwerd en zijn historie
9717: Hepkema, Jacob - Wieuwerd en zijn historie
964967: Heraclitus - Fragmenten. Vertaling van J. Mansfeld.
958919: Heraklios - De strijd van Mohammed tegen de Christenen, Swahili-Epos
964555: Héraux, Jean - Van Koets tot Stroomlijn. Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel. / From carriage to streamlining. History and technical development of the car.
963735: Herbers, Jill - Prefab Modern
954322: Herbert, W. M. - Amaryllidaceae, With an introduction by H. B. Traub
172: Scurla Herbert - Begegnungen Mit Rahel, Der Salon Rahel Levin, 526 PP
963094: Herbert, Zbigniew - De bittere geur van tulpen, Holland in Gouden Eeuw
951207: Gold Herbert - Vaders
92100: Herder, Dirk de - 50 jaren kijken op u neer 1947-1997, Foto's van Dirk de Herder
963700: Herder, Wouter de; Jean Périé; Arjen Gnodde - Gigantism & Acromegaly in the 20th Century
964424: Hereman, Samuel - Paxton's botanical dictionary, comprising names, history and culture of all plants known in Britain
964812: Heresch,Elizabeth - Verraad, lafheid en bedrog, Leven en dood van de laatste tsaar
714751: Hergé - Kuifje: De scepter van Ottokar - Chinese uitgave
6165: Herik, H. J. van den, dr. - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
10821: Hering, J. H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den XXIsten en XXIIsten november 1776, waar achter gevoegd zyn de nodige bylagen met kunst plaaten.
954848: Hering, J. H. - Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den 14den. en 15den. nov: MDCCLXXV, waarachter gevoegd zijn de nodige bijlagen,
10820: Hering, J. H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den 14den en 15den november 1775 , MDCCLXXV
959647: Hering, J. H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den 14den en 15den november 1775 MDCCLXXV
951215: Heijermans Herm. - Droomkoninkje, Een verhaal voor groote kinderen
951217: Heijermans Herm. - Vuurvlindertje
30848: Heijermans Herm. - Toneelwerken, 3 delen
5495: Herman, Gary - Rock 'n Roll Jungle.
956273: Herman de Ridder, J. - Een Merkwaardige Jongenspartij
963707: Hertzberger Herman - Ruimte maken, ruimte laten. Deel B
6179: Rieder Hermann - Sport als Therapie, Psychomotorische und soziometrische Untersuchingen an verhaltensgestörten Kindern.
7653: Hermanna - Het nichtje uit Parijs
3983: Hermanna - De jongste thuis.
962606: Hermans, Willem Frederik - Richard Simmillion, een onvoltooide biografie
962607: Hermans, Willem Frederik - Filip's sonatine
962608: Hermans, Willem Frederik - Homme's hoest
962609: Hermans, Willem Frederik - De zegelring
962610: Hermans, Willem Frederik - Moedwil en misverstand
953348: Hermans, Willem Frederik - Mandarijnen op zwavelzuur
962052: Hermans, Toon (tekst) - Toon, met foto's van Robby Pauwels
963376: Hermans, Willem Frederik; De Vree, Freddy - Verkoopcatalogus van Demian, Antwerpen met topstukken uit de Willem Frederik Hermans-verzameling van Freddy de Vree.
955599: Hermans, W. F. (inleiding) - Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans
957300: Hermans, Willem Frederik - Uit talloos veel miljoenen
962586: Hermans, Willem Frederik - Een heilige van de horlogerie, Roman
962587: Hermans, Willem Frederik - De laatste roker, Verhalen
962588: Hermans, Willem Frederik - De god denkbaar, denkbaar de god
962589: Hermans, Willem Frederik - Het boek der boeken, bij uitstek [niet over de Bijbel, maar over biografische woordenboeken]
962590: Hermans, Willem Frederik - Conserve, Roman
962592: Hermans, Willem Frederik - De laatste resten tropisch Nederland
962595: Hermans, Willem Frederik - Mondelinge mededelingen. Over Oorlog en Literatuur, Van Duisternis tot Licht, en terug, Schrijver en Auteursrecht, Eerste Zinnen van Romans
962596: Hermans, Willem Frederik - Moedwil en misverstand, Novellen
962598: Hermans, Willem Frederik - De donkere kamer van Damokles
962599: Hermans, Willem Frederik - Uit talloos veel miljoenen
962600: Hermans, Willem Frederik - De tranen der acacia's
962601: Hermans, Willem Frederik - Au pair
962602: Hermans, Willem Frederik - Onder professoren
962603: Hermans, Willem Frederik - Het grote medelijden - Verzamelde novellen
962604: Hermans, Willem Frederik - Ruisend gruis, Roman
962605: Hermans, Willem Frederik, Reve, G. bezorgd door Nop Maas - Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel, Een briefwisseling
961321: Hermans, Toon - Map met 8 45-toerenplaatjes en 1 cd van Toon Hermans
6297: Hermans, Toon - Kladboek.
962584: Hermans, Willem Frederik - Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook niet, sinds kort.
962585: Hermans, Willem Frederik - Ruisend gruis, Roman
953378: Hermans, Js. - Dat is gedrukt...maar hoe? Over zwarte kunst.
955339: Hermans, Willem Frederik - De woeste wandeling. Een scenario
955337: Hermans, Willem Frederik - Boekenweek 1993
101593: Hermans, Willem Frederik - Hollywood
101594: Hermans, Willem Frederik - Boekenweek 1993
101595: Hermans, Willem Frederik - Ik draag geen helm met vederbos
101596: Hermans, Willem Frederik - Ik draag geen helm met vederbos
101588: Hermans, Willem Frederik - Houten leeuwen en leeuwen van goud
101590: Hermans, Willem Frederik - Naar magnitogorsk
30715: Hermans, Willem Frederik - Mandarijnen op zwavelzuur
960891: Hermans, Willem Frederik - Ik draag geen helm met vederbos
955330: Hermans, Willem Frederik - Volledige werken deel 1: Conserve; De tranen der accacia's.
101612: Hermans, Willem Frederik - Uit talloos veel miljoenen
101605: Hermans, Willem Frederik - Geyerstein's Dynamiek
961306: Hermans, Toon - Een boom opzetten
910226: Hermens, Marcel - Faience- en Tegelfabriek Westraven 1844-1994
6637: Hermesdorf, B. H. D. - Thomas van Aquino als raadsman van Toskaanse kooplieden, Aantekeningen bij een vrijwel verwaarloosd opusculum van de "doctor communis"
951119: Graaf Hermine de - Een kaart, niet het gebied.
959042: Hermkhuysen, Bernardus van - De Wet der Schaduwen aangaande den Tabernakel der Getuygenisse, Des selfs Gewyde Dienaars, en Plegtelyke Vyer-Dagen, Uyt de Woorden Gods, en de Insettingen der Jooden opgehelderd, tot de afgebeelde genade over-gebragt, en tot oeffeninge van Geloov en Heyligmakinge toegepast.
958678: Hermsen, Joke J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
963339: Hermsen, Joke J. - De liefde dus, Roman
101419: Herodot - Orientalische Köningsgeschichten (Die Fünfzig Bücher, Band 6)
957369: Herpen, Jan J. van - Hij droeg de zee en de verte aan zich mee, De briefwisseling P. H. Ritter en J. J. Slauerhoff.
951725: Herr, Michael; Guy Peellaert - The Big Room, Portraits from the Golden Age
961665: Herreman, Reimond. - De roos van Jericho.
10062: Herrmann, dr. E. - Onderzoekers aan de Pool.
954385: Herron, Ron - The Palace of the League of Nations, An architectural competition in its social and historical context
960194: Hers, J.F.Ph.; Terpstra, J.L. - Stress, medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
954045: Hersper-Sint, Marian; Tineke van de Weijer, illustraties - Op en neer en heen en weer, Handleiding voor het werken met vlechtrepen. Twee deeltjes
101179: Hertog, A. den - Intermezzo in Batavia
7672: Hertog, A. den - De tuin,
4832: Hertog, A. den - De vrededwinger.
957257: Koninklijke akademie voor kunst en vormgeving 's-Hertogenbosch - Collectie van 60 ansichtkaarten van werk van studententen van de Akademie
956192: Hertz, Deborah - Die jüdischen Salons im alten Berlin. 1780 - 1806. Aus dem Amerikanischen von Gabriele Neumann-Kloth.
10257: Hertz, Friedrich - Moderne Rassentheorien. Kritische Essays.
963708: Hertzberger, Herman - Het openbare rijk. Deel A
963711: Hertzberger, Herman - Architectuur en structuralisme. Speelruimte en spelregels.
963688: Hertzberger, Herman - De ruimte van de architect - Lessen in architectuur 2
956505: Hervey, Jacobus - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire.
959800: Herweijer, N, e.a. - Op de koop toe : weggevertjes in Nederland
8256: Herwig, A. J. - gooisch buitenleven - maandblad liefhebbers bloemen en planten en van de vrije natuur, negende jaargang , 1 mei 1934-30 april 1935
964266: Herzberg, Abel J. - Het joodse erfgoed, Essays gekozen door Huub Oosterhuis
961666: Herzberg, Tamir [vertaling] - Aan de oever der wijde zee. Zeven Hebreeuwse dichters van nu.
91979: Herzberg, Judith; Frans Weisz (scenario) - Charlotte, het scenario van de film gebaseerd op het leven van Charlotte Salomon
961667: Herzberg, Judith - Bijvangst.
952645: Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten. Memoires 1847-1852. Privé-domein 115
30486: Herzen, Frank - Strategie voor eilandbewoners
952646: Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten. Memoires 1838-1847. Privé-domein 104
2902: Herzog, Ruth - Sjaloom, Naomi? Brief aan een kind.
960209: Heshusius, C. A. - Soldaten van de Kompenie KNIL 1830-1950. Een fotodocumentaire over het dagelijks leven van het Koloniale Leger in Nederlands-Indië
965106: Heskes, Loes - Op loopafstand. 20 gebundelde wandeltochten. Wandelgids binnen Nederland.
955963: Heskett, John - Industriële vormgeving
952626: Hesp, C. J., inleiding - Brieven van de Nederlandsche Bisschoppen aan het Katholieke Volk uit de bange jaren 1940-1945.
950000: Hesp, Ilse - Hof van Holland
959851: Hess, Harro, ed. - Haack Taschen Atlas Vulkane und Erdbeben
9344: Hessayon, D.G. - Het complete vijverboek
6830: Hesse, Eelco - Thee, Het theedrinken in China, Tibet en Japan; Thee in Europa
963096: Hesse, Hermann - Peter Camenzind, Gertrud, Knulp, Kuren, Narziss en Goldmund, Fabuleuze vertellingen, Een golfje op de stroom in één band
963160: Hesse, Hermann - Siddhartha
957389: Hesse, Hermann - Sprookjes, Vertaald door Pé Hawinkels
6500: Hessen, johannes - Die Weltanschauung des Thomas von Aquin.
957677: Hetsch, Rolf - Paula Modersohn-Becker: Ein Buch Der Freundschaft
952808: Hettema, H. - Grote historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis.
954277: Hettema, H. jr. - HBS-uitgaaf van den historischen schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis.
10130: Heubeck, Kerry - Where Feasts Come Rarely. A Viet Nam Album
909997: Heuft, Theo - Yab Yum, Het beroemdste bordeel van de wereld
964388: Heukels, H. - Geillustreerde schoolflora voor Nederland
964322: Heukels, H.; - Beknopte schoolflora.
9133: Heukels, H., Wachter, W.H. - Schoolflora voor Nederland
958107: Heukels, H., Wachter, W.H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland
954630: Heukels, H. - Geillustreerde schoolflora voor Nederland
9758: Heupers, E. - Beeld van Eemland. Bijdrage tot de geschiedenis en het volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland.
3261: Heursel, Jozef - Azalea's. Oorsprong, veredeling en cultivars.
964510: Heursel, Jozef - Japanse azalea's, oorsprong, soorten en cultivars
953218: Heusch, Luc de (ed.) - Objects, Signs of Africa.
9515: Heusden, G. H. van - Van Nieuwediep tot groot Den Helder, Geschidenis van Noordhollands Noordpunt
963607: Heussen, Hugo Franciscus van - Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden of Beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuizen, die van tyd tot tyd zoo te Leiden als in Rhynland zyn gestciht: benevens het verhaal van haare begiftingen, ...
963606: Heussen, Hugo Franciscus van - Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage; of beschrijving van kerken, kloosters, godshuizen [...]
956324: Heutzinger, Lutz, a.o. - Die Sixtinische Kapelle.
101226: Heuvel, Eric - De weg naar Java, Bud Broadway 1
952969: Heuvel, Jet van den (inleiding) - Gerrit Rietveld Academie 1994/1995. Brochure voor mensen die zich voorbereiden op een opleiding aan de academie of daar al studeren.
964310: Heuvel, Dick van den - De hel van '63, ontbering wilskracht en liefde
962128: Heuvel, Maartje van den (introductie) - Hendrik Kerstens Paula
10783: Heuvelink, J. - Zakboekje voor landmeten en waterpassen
10033: Heuven Goedhart, Mr. G.J. van - De reis van 'Colonel Blake'. Ontsnapping naar Londen in 1944. / The journey of 'Colonel Blake'. Escape to London in 1944.
954740: Heuven, E. W. vam - Acoustical Measurements on Church-Bells and Carillons.
909842: Robert Hewison - In Anger: Culture in the Cold War, 1945-60
959849: Hewitt, R. - From Earthquake, Fire and Flood
585: Heyden A. van der, Gafni Shlomo S. - Kijk op het heilige land
21606: Heyer, C. J. den, - Schoolflora voor Nederland
10977: Heyer, C. J. den, - Ruim geloven, Een theologisch zelfportret
10877: Heyer, C. J. den, - Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden thema
4499: Heyer, C. J. den, - Jezus van Nazareth.
957966: Heyman, Joh. Wilh. - Konst om lang gezondt, vrolyk en vergenoegt te leven (...) daargestelt (...) voornamentlyk uit de schriften en volgens de grond-beginzelen van de twee Esculaapen onzer eeuw Fredericus Hofmann en Hermannus Boerhaave,
956346: Heymans, J - Witteveen en Bos-prijs voor Kunst en Techniek 2002: Theo Jansen ( met CD)
954917: Heymans, Gerardus - Over metafysica en esthetica.
5833: Heyneman, Susanne - The Face of the Lowlands, The Netherlands in Pictures.
963534: Heynen, Hilde - Architectuur en kritiek van de moderniteit
964280: Heyning, Katie - De tapijten van Zeeland
958803: Heytesbury, William, and Spade, P. V. (Translated by) - On insoluble sentences: (Rules for Solving Sophisms, Ch. I)
958097: Heyting, Lien - De wereld in een dorp / schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum, 1880-1920
92110: Hichens, Robert - Het Heilige Land
91080: Hichtum, N. v. - Het groot winteravondboek
965560: Hichtum, N. van - Het groot winteravondboek, Hoe vader het huiswerk deed
961884: Hichtum, Nienke van - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van Joël Chandler Harris.
91081: Hichtum, N. v. (verz.) - Moeders vertellingen
956092: Hickman, Snowden - Send him to sea. A light comedy of the sea that deals with a schooner and sailermen.
10241: Hiegentlich, Jacob - Jacob Hiegentlich 1907-1940..
208: Hiegentlich, Jacob - Jacob Hiegentlich 1907-1940..
963428: Hielkema, Haro - Wandel weg in Nederland (deel 1 en deel 2)
959011: Hieronymus - Commentarius in Ionam Prophetam. Kommentar zu dem Propheten Jona. Übersetzt und eingeleitet von Siegfried Risse. Lateinisch-Deutsch.
91237: Hiett, Steve - Pleasure places - Steve Hiett
91734: Hifkes, E. H. (ed.) - Small Community Water Supplies, Techology of Small Water Supply Systems in Developing Countries.
911215: Higgins, Frank C. - The [Masonic] Apron, Its tradition, history and secret significances
958904: Highet, Gilbert - The Classical tradition. Greek and Roman influences on western literature.
5235: Hijmans, Henk - Dorps- en stadsgezichten
4247: Hijmans-Hertzveld, Estella - Gedichten
950900: Heisinger Hilde - En niemand kon ze zien
4234: Veraart-Maas Hilde - Werken aan deeltijd, Deeltijdwerk in een resultaatgerichte cultuur.
952499: Hildebrand, A. D. - De geschiedenis van het ei.
7580: Hildebrand, A. D. - De boerderij van Mieze en haar kinderen
951244: Hildebrand A.D. - In het warme vossenhol
911315: Hildebrand A. D. - De wedstryd der radio-amateurs
951305: Hildebrand A.D. - Het eenzame bos.
3939: Hildebrand, A. D. - Vier Hollandse jongens in de Alpen.
6717: Hildebrand A. D. - 20.000 jongens op stap.
101751: Hildebrandt, Dieter - Pianoforte, De zegetocht van een muziekinstrument
955846: Hiley, Michael (introduction) - Bill Brandt : Nudes 1945-1980
962016: Hilhorst, Anneke - Nesten / het leven van jonge gezinnen in beeld
910302: Hilhorst, I. Th. H. - Kansen voor Amsterdam, Een onderzoek naar de toekomst van de industrie.
962264: Hill, J. R. (editor) - The Oxford Illustrated History of the Royal Navy (Oxford Illustrated Histories)
8795: Hill, M. F. - Permanent Way. 1.The story of the Kenya and Uganda Railway. Being the official history of the development of the Transport System in Kenya and Uganda. 2. The story of the Tanganyika railways.
956575: Hillegers, Jasper; a.o. - Salomon Lilian Old Masters 2011.
956023: John Voges & Co Hillegom - Cultuur-aanwijzing van bloembollen, vaste planten, rozen, heesters enz. Laat bloemen uw tolk zijn
9566: Hillenius, D. - Het huis der gemeenten, Koninklijke Manege, Willemskerk, Willemshof
962622: Hillenius-Krol, Fransje - Badpak en andere verhalen
9553: Hillenius, D. - Het huis der gemeenten, Koninklijke Manege, Willemskerk, Willemshof
956785: Hillenius, Dick (inleiding) - De wereld van Melle, 36 tekeningen
956134: Hillesum, Etty - Twee brieven uit Westerbork, BulkBoek nr, 73
910961: Hillesum, U. M. Ph., vertaling en verklaring - Het boek Esther
962105: Hilst,Robert van der & Zoé Valdés. - Les Cubains. Souvenirs - Imaginaires
950784: Hilst M. van der - Prawiro, Een verhaal van Java's Noordkust.
953881: Hindenburg, Paul - Prospectus voor de volksuitgave van de autobiografie 'Aus meinem Leben'.
953712: Hes S. Hindle - Jewish Physicians in the Netherlands, with Biographies, Bibliography, Index of Jewish Physicians born between 1600-1910.
950030: Hes S. Hindle - Jewish Physicians in the Netherlands, with Biographies, Bibliography, Index of Jewish Physicians born between 1600-1910.
959954: Hingman, J. J. - De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandschen Waard in 1421.
911000: Hinrichs, Jan Paul - The C.H. van Schooneveld collection in Leiden University Library : editorial correspondence and documents relating to Mouton & Co., The hague, and other papers in the fields of Slavistics and linguistics
957365: Hinsbergen, Philippus J.C.G.van - Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811.
10495: Hinske, Norbert - Die Kritik der reinen Vernunft und der Freiraum des Glaubens, zur Kantinterpretation des Jenaer Frühkantianismus
965716: Hintum, Malou van; Jan Latten - Liefde à la carte, Trends in moderne relaties
953668: Hiort, Esbjorn - Modern Danish Furniture, L'Art Mobilier Modern Danois - Modern Danish Furniture - Modern Danske Mobler
911264: Hirsch, Edgar A. - Handboek der Grafologie
952718: Hirsch, S. J. S (inleiding) - Orde van de synagogedienst ter gelegenheid der viering van het vijfentwintig jarig bestaan der synagoge te Zwolle op 15 en 16 aug. 1924, voorafgegaan door "Een blik in de wordingsgeschiedenis der oude synagoge (te Zwolle)" van S. J. S. Hirsch
92225: Hirschberger, Johannes - Geschichte der Philosophie, Altertum und Mittelalter
959671: Hisgen, Ruud; Remi Laane - Geheimen van de kust. Van Zwin tot Marsdiep
962618: Hissink, Herman - Natuurlijk bestaat God / dagboeken en brieven gekozen door Gerard Koolschijn
959813: Hitching, Francis - De Megalietenbouwers
5292: Hitti, Philip K. - History of the Arabs
10939: Hixon, Lex - Wegen naar verlichting, Een rondgang door spirituele visies
10259: Hizak, Shlomo - Opbouwen of afbreken, Wat denkt een jood wanneer een christen zegt "Ik heb Israël lief"
965652: Hoare, Rodney - De lijkwade getuigt, 2000 jaar oude geheimen onthuld
958993: Hobbs, J. W. - Masonic Speech Making, a new revised edition incorporating 'After the Lodge is closed
957488: Hoboken, W. J. - Historische grondslag van Amsterdams grondwettige erkenning als hoofdstad
10782: Hoch, Julius - Leerboek voor zelfonderricht in projectieteekenen benevens elementen der perspectief
965385: Hoch, Ernst - Stralengevoeligheid. Omgaan met wichelroede en pendel.Stralengevoeligheid, een natuurlijke aanleg met het doel aard-, water-, en etherische stralen op te sporen die van invloed zijn op onze fysieke en psychische gesteldheid.
6026: Hochchild, Adam - King Leopold's Ghost, A story of greed, terror and heroism in Colonial Africa.
957075: Hockney, David - 72 drawings by David Hockney, chosen by the artist
961279: Hodel, Rudy - Museum Belvédère
954960: Hodges, Andrew - 1 t/m 9. De anatomie van het getal
963095: Hodgkinson, Amanda - Britannia Road 22
964596: Hodgson, Larry - Eenjarige planten / Snel en eenvoudig tuinieren
6763: Hodgson Burnett, Frances - Dolly, uit het Engelsch doo C. Baarslag
6157: Hodgson, Julian, Grandmaster - Trends in the Torre and Trompovsky, Vol. 2
29927: Hoedt, G. H. A. - Handleiding voor Dactyloscopie, Samengesteld ingevolge opdracht van den directeur van Justitie
965403: Hoefler, A.; M. Atti - Pendel en Reïncarnatie. Een onderzoek naar onze vorige levens.
660: HOEFNAGELS, LOU - Honderd jaren druk in druk.
958738: Hoefnagels, H. (red.) - Sociologie en maatschappijkritiek
965784: Hoefnagels, Peter; Shon W. Hoogenbergen - Antilliaans spreekwoordenboek, met illustraties van Elis Juliana
961470: HOEFNAGELS, LOU - Spelsuggesties in sneltreinvaart. Voor jongens en meisjes van om en nabij de 16.
910115: Hoefnagels, Peter - De toverstaf, een geschiedenis van rede en magie
10814: Hoek, B. (e.a.) - Constructieleer voor metaalbewerkers, Deel 1: Verbindingen en verbindingsmiddelen
960930: Hoek, S. van - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken Watervloed tusschen den XIVden en XVden van Louwmaand des jaars MDCCCVIII.
960137: Hoek, W. van den - De koninklijke marechaussee in de Nederlandse samenleving
960229: Hoek, W. van den; J.W. van den Hoek - De Geschiedenis der Rijdende Artillerie
959608: Hoek, G. H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de ''Prins der Nederlanden" 16 januari 1929.
101838: Hoekjen, Henk-Jan - Het architectenboek / The architects book
91652: Hoekmeijer, Adriaan - De andere wereld van de Elizbeth
965185: Hoeks Phd., J.A.; P.J.E.Hyams m.a. - Wat&Hoe taalgids Engels.
3827: Hoekstra I. R. - Gouden vacantiedagen.
958131: Hoekstra, Froukje - Pieter Bruegel [Breugel, Brueghel]
950151: HOEKSTRA, I. R. - Gouden vakantiedagen.
957735: Hoekstra, Feico, e.a. - Gevaar en Schoonheid / Turner en de traditie van het sublieme
955128: Hoekstra, M. Azn van Warga - Historische elfstedentocht 2 jan. 1909
963725: Hoekstra, MaartenJan - Huis, tuin en keuken / wonen in woorden door de eeuwen heen
958153: Hoekstra, Froukje - Rubens
952791: Hoelen, H. - Een studie over de biermarkt in het verbruik van alcoholische dranken
950550: Hoen, J.J. 't - Op naar het licht, De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
962427: Hoen, Wineke, 't - Dicht bij Elsschot
30660: Hoen, Wineke, 't - Theo Thijssen, Een beeld van zijn leven
961317: Hoen, C 't (tekst) J. Philippus (tekeningen.) - Bruin Brevier Humor op blote voeten
963369: Hoen, Wineke, 't - Van De Ridder tot Elsschot, een biograaf in foto's. Hierbij: prospectus Expo Dichter bij Elsschot, Letterenhuis 2010, flyer literair stadsfestival 'De stad van Elsschot' 2010, flyer 'Op stap met Elsschot' 2007.
955845: Hoeneveld, Herman (inleiding) - Helmut Newton Portretten / Portraits
956844: Hoeneveld, Herman - Peter Ruting The Images of Thought, Photographs
961204: Hoenselaars, Ton - Shakespeare forever, Leven en mythe - Werk en erfenis
91019: Hoepelman, J. D. - Vader, waarom heb je niets verteld?
101756: Rudi Fuchs & Jan Hoet - Flemish and Dutch painting, Art of the 20th century, From Van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian to contemporary artists
958132: Hoetink / Langemeyer , G - Gerard ter Borch : Zwolle 1617 - Deventer 1681
958237: Hoetink, H. R. - Bulletin Museum Boymans- van Beuningen, gwijd aan A. Maillol
964395: Hoeufft, Jhr. J.D., Jhr. J.C.R. van Hoorn van Burgh - Kadastrale uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland 1832
960540: Hoeve, S. ten - Epemastate en kerk Ysbrechtum. Serie: Monument van de Maand.
962209: Hoeveld, Marion (tekst) & Michel Pellanders (fotografie) - Mekaron Amazone Indianen
952971: Hoeven, F. v. d. - Rock around the Camera. 40 jaar popfotografie in Nederland
6415: Hoeven, L. M. van der, en Banki, E. M. - Joods leven in Maassluis 1688-1942. 164 pag.
30487: Hoeven, J. van der - Kwatsj as kwatsj kan
954055: Hoeven, Ed van der - Condor, prospectus over het beeld Condor van Ed van der Hoeven. Vormgeving en lay-out Joannes Miltenburg. 21x30 cm.
963896: Hoeven, P. van der, e.a. - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Societas Studiosorum Reformatorum
958697: Hoeven, P. van der - Descartes, wetenschap en wijsbegeerte
958053: [Witt, J. and C. de]. Hoeven, Emanuel van der. - Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van de Lande van Putten, enz. enz. en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz.
10536: Hoeven, J. van der - Filosofische reflecties en ontmoetingen
962527: Hoexum, Pieter - Gedenk te sterven. De dood en de filosofen
960436: Museum Jacobs van den Hof - Collectie van vijf uitgaven van Museum Jacobs van den Hof,
953962: Hofdijk, W. J. - Kennemer legenden,
960935: Hofdijk, W. J. - Kennemer legenden, gedramatizeerd: Trouwe in ontrouw
959968: Hofdijk, W. J. ed. - Aurora, Jaarboekje 1874
30661: Höfer, Anja - Johann Wolfgang von Goethe
960148: Hoffenaar, J., e.a. - Vuur in beweging - 325 jaar veldartillerie, 1677-2002
960185: Hoffenaar, J,: G. Teitler (red.) - De Koude Oorlog. Maatschappij en krijgsmacht en de jaren '50
960154: Hoffenaar, J.; J.P.M. Schoenmakers - November Romeo treed nader ! De Nationale Reserve 1948-1998.
963454: Hoffer, William en Marilyn Mona - De val. Een waar gebeurd verhaal. Vlucht 143. Hoogte: 12.000 meter. Brandstofreserve: nul.
961172: Hoffman, A. C. A. - Hysterie en historie, Verweerschrift tegen de moderne opvattingen over de evangelische wondergenezingen
101417: Hoffman, Willem - Noord- en Zuidnederlandse sagen en legenden
955514: Hoffman, Noel; Andrew Brown - Orchids of South-West Australia
965314: Hoffman, Enid - Oefenboek voor paranormale vermogens, Over het werken met aura's, chakra's, reïncarnatie, hypnose, telepathie, pendels
101678: Hoffmann, Raimund - Waldemar Grzimek
9699: Hoffmann, Jaap - Jadegroen, Een reisverslag met tekeningen
909318: Hoffmann, Frank - Der Mann Die Frau Das auch: Ein Geschenk für Verliebte, Verlobte, Verheiratete, Getrennte, Geschiedene, Enttäuschte . - 100 Cartoons
10695: Hoffmann, Torsten Andreas - Berlin in Panoramen
3832: Hoffmann, Agnes - Prinsesje van Beukenhof, Een verhaal voor meisjes
965584: Hoffmann, Detlef; Erika Kroppenstedt - Wahrsagekarten, Ein Beitrag zur Geschichte des Okkultismus
6769: Hoffmann, Agnes - Op den Lindenhof.
961883: Hoffmann, Fr. - Uit het sprookjesland : bloemlezing uit de beste sprookjes, verzameld door Fr. Hoffmann
4419: Hoffmann, Frans - Getrouw aan zijn vorst. Met vijf platen, Vertaald door Susanna. Onder toeZicht van P.J. Andriessen.
961189: Hofland, P. J. - Inventaris van het archief van de afdeling Secretarie, na 1851 afdeling Algemene Zaken, van de gemeentesecretarie van Amsterdam, ca. 1812-1945
958664: Hofland, H. J. A. - De Stadsoorlog Amsterdam '80. Foto's Ronald Hoeben en Steye Raviez.
910253: H. J. A Hofland - Een teken aan de wand: Album van de Nederlandse samenleving, 1963-1983
961050: Hofland, H.J.A. tekst - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving
954173: Hofland, H. J. A., e.a. - De Hollandse metamorfose (voorheen het poldermodel)
909607: Hofland, H. J. A. (voorwoord) - Gielijn Escher
962224: Hofland, H.J.A. en Cecile van der Harten - Gemengd nieuws. Amsterdamse persfoto's 1920-1940
964844: Hofman, T. M - Eenich achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.
954171: Hofmann, Werner (introduction) - The Sculpture of Henri Laurens.
909936: Hofmann, Ernst - Der Schmetterlingsfreund. Für die Jugend verfasst.
7381: Hofmann, Michel - Cäsars Kalender, der antike Kalender zum erstenmal in moderner Form.
909939: Hofmann, Ernst - De Käfersammler, Dritte Auflage
954211: Hofstede, W. A. a.o. - Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente, naamens het ligchaam van de Ridderschap met de dingspillen Zuidenveld en Rolde, tegen de zogenaamde deductie door de vier dingspillen Beilen, Dieveren, Noordenveld en het Oostermoer, nopens het regt van overstemming ter staatsvergaderinge van het landschap Drenthe. Op last Hunner Edele Mogenden, de Heeren Staaten deezes Landschaps, gedrukt, naar inhoud der Resolutie van den 11 maart 1788.
909742: Hofstede, Ellen ter; Peter Schonewille - Symbolen van eendracht, Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen
6788: Hofsteenge, Cees - De Ploeg, Tentoonstellingen en bestuurssamenstellingen.
910813: Hofsteenge, Cees; Anne de Boer - De Ploeg en het exlibris
965699: Hogarth, Burne - Figuurtekenen.
910818: Bert Hogenkamp - De Nederlandse documentaire film, 1920-1940 (Dutch Edition)
965407: Hogg, Tracy; Melinda Blau - Wat je peuter vertelt. Secrets of the Babywhisperer for Toddlers.
960171: Hogg, Ian V; John Batchelor, special artwork - A History of Artillery
961556: Hoggart, Richard - W. H. Auden
909508: Hohlenberg, Johannes - Soren Kierkegaard
960144: Hoksbergen, R.W.; J. Kroon - Nederlandse Artillerie vanaf 1945, bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum
959996: Hokwerda, H. en anderen - Een vreemde man en die ons vreemd ontviel, Liber amicorum voor E. W. A. Henssen (1950-1999)
955669: Holitzka, Klaus - Orientaalse mandala's, een kleurboek voor ontspanning en meditatie
965618: Holladay, William L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament Based upon the Lexical Work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner. With the Additional Addenda.
911249: Holland, Allyne - Treasury of smocking designs
870: Holland D. K. - Design in Depth: Unique Projects Created, Visually Explored and Analyzed by Fifty-One Leading Design Firms
953017: Provinciale monumenten Noord-Holland - Kerken in Noord-Holland 1800-1940.
962083: Hollander, Paul den (photographs) - Moments in time (photographs). Introduction by Lorenzo Merlo.
965763: Hollander, Jaap, e.a. - Neuro-linguïstisch programmeren in Nederland, Basistechnieken in artikelen
101845: Hollander, Jord den - Musea en natuursteen van 1978 tot 1988
964999: Holleman, Theo - Nederland in de prehistorie. Een archeologische zoektocht
1898: Hollenberg - Hebraïsches Schulbuch
1899: Hollenberg - Hebraïsches Schulbuch
92197: Holley, Marietta (Josiah Allen's wife) - Samantha Among the Colored Folks (1894) "My Ideas on the Race Problem"
954788: A. David Kline; E. D. Klemke; Robert Hollinger - Philosophy : The Basic Issues
963098: Hollinghurst, Alan - Kind van een vreemde
965835: Holloway, David - Beitsen en Vernissen.
5285: Hollstein, Walter - Kein Frieden um Israel, Zur Sozialgeschichte des Palstina-Konflikts.
9068: Holman, Dennis - Het olifantenvolk
956587: Holme, Bryan - Wondere wereld, de toverkracht van het beeld
963481: Holmes, Richard - Voetsporen
964770: Holmes, Richard - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis.
9107: Holroyd, Stuart - Niet alleen de mens denkt, Fascinerende contacten met apen, dolfijnen, computers, ufo's, geesten en demonen
965521: Holroyd, Stuart - Op zoek naar innerlijke rust, de filosofie van Krishnamurti
963432: Holsbergen, Jan Willem; e.a. - Gezellig passagieren in de Amsterdamse Scheepvaartbuurt - Gids voor de Amsterdamse Scheepvaartbuurt
957246: Holsbergen, Jan Willem; e.a. - Gezellig passagieren in de Amsterdamse Scheepvaartbuurt - Gids voor de Amsterdamse Scheepvaartbuurt
961734: Roland Holst A. - Belijdenis van de stilte
961787: Roland Holst A. - Voorlopig
961789: Roland Holst A. - De afspraak; De wilde kim
961790: Roland Holst A. - Met losse teugel.
30623: Roland Holst A. - Brieven
963429: Holt, Kees ten - Lopen over gras, Een wandeling rond het IJsselmeer
957937: Van Holten, Ragnar - Joan Miro' Creator of New Worlds /Skapare Au Nya Varldar
958507: Holtman, E. - Gaade's kunstenaarswijzer, 2500 beeldende kunstenaars van de 20e eeuw.
950866: Holttum R.E. - Gardening in the Lowlands of Malaya.
91093: Holttum R.E. - Gardening in the Lowlands of Malaya.
6705: Holvoet-Hanssen, Peter - Ontgoocheling 2 WEG-.serie 60
6517: Holz, Harald - Thomas von Aquin und die Philosophie.
965514: Homberg, Henk - Handboek voor de voetreflexologie
6758: Home, Andrew - Jaap en Ben.
955498: Homerous - Ilias & Odyssee
959013: Homerus - Ilias, metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
959061: Homerus - De terugkeer van Odyssee, in een vertaling van Jan van Gelder
964793: Homerus - Ilias & Odyssee. Vertaald door M.A. Schwartz.
959062: Homerus - Ilias, metrische vertaling van Aegidius W. Timmerman.
954165: Homfroi, Ditton - De kristelyke godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus, Translated from the French by J. van Ostade
92198: Hommell, R. - Apiculture, Introduction par le Dr P. Regnard
957138: Hond, M. de - Kiekjes, Jodenbreestraat - Waterlooplein
3937: Honig, Marie - Mies. Een verhaal voor meisjes
3936: Honig, Marie - Mies. Een verhaal voor meisjes
3933: Honig, Marie - Om en bij de sprenkelouwe. Een verhaal voor meisjes
3934: Honig, Marie - Tonnie beekhout. Een verhaal voor meisjes
3935: Honig, Marie - Tonnie beekhout. Een verhaal voor meisjes
964316: Honig, Gerrit Jan - De Overstrooming in de Zaanlanden in het jaar 1825.volgens de aanteekeningen in het dagboek van Jan Jacobszoon Honig Papierfabrikeur te Zaandijk
3938: Honig, Marie - Mies. Een verhaal voor meisjes
965318: Honingh- Pauw, Gré - Over de betekenis van oerwetten in onze samenleving
958256: Honisch, Dieter - Tendenzen der Zwanziger Jahre - 15 . Europäische Kunstausstellung Berlin 1977.
6313: L'Honoré Naber, S.P.L. - Linschoten Vereeniging nr.34,35,37,40: Iaerlyck Verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, in derthien boeken. 1624-1636. 4 Vols.complete
956330: Honour, Hugh, John Fleming - Algemene Kunstgeschiedenis
10210: Hood, Allan - The Art of America's Southwest Indians
910201: Hood, Graham - American Silver, A history of style 1650-1900
960234: Hoof, J.P.C.M. van; Klinkert, W. - 's-Hertogenbosch en Vught. Een militair verleden
960235: Hoof, J.P.C.M. van; Klinkert, W. - Breda als militaire stad
954863: Hoofdakker, R. H. van den / Rutger Kopland - De mens als speelgoed
959338: Hooff, Anton van - Nero en Seneca ; De despoot en de denker
962619: Hooft, P. C. - Nederlandse historiën in het kort, samengesteld en ingeleid door M. Nijhoff
964228: Hooft, Anton van 't - Spoken en andere verhalen. 1.
957495: Hooft, C. G. T. - De "Stelle" of Reede in het IJ, als verklaring van den naamsoorsprong van "Ame Stelle Damme"
91353: Hooftman, Hugo - Het nieuwe luchtvaartboek voor iedereen
956542: Hoog, P. de; L. Melchior. - Typografie voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
961909: Hoog, dr. P.H. van de - Ik, Ibn Sina
950188: Hoog, Aletta - Een gelukkig viertal
3858: Hoog, Aletta - Alleen in het nestje
2796: Hoog-Nooy, Annie de - Tierelantijntjes voor onze kleintjes.
911115: Hoog, P. H. - Rabbi Mozes Ben Maimon
6731: Hoog, Aletta - Nanneke
6757: Hoog, Aletta - Koninginnetje.
6730: Hoog, Aletta - Nanneke
7587: Hoog, Aletta - Een gelukkig viertal
9844: Hoog, Kees - De bollen zijn weer best, De geschiedenis van het Haarlemse familiebedrijf in bloembollen en zaden Van Tubergen
956991: Hoogbergen, Theo; Ton Thelen - Hendrik Wiegersma 1891-1969, medicus - pictor
955925: Hoogbergen, Theo - Een gedreven kunstenaar. Hakkie van Rosmalen, 1923-2001
953506: Hoogdalem-Duizer, Rie van - Heukelumse krakelingen. Deel 2: Aan de leugenbank zeejen ze.
956752: Hoogendonk, Mabel, a.o. - Herman Kruyder 1881-1935, Gedoemde scheppingen
958269: Hoogendonk, Mabel; Wendela Schippers en Arnold Ligthart - Henri Le Fauconnier; kubisme en expressionisme in Europa
963436: Hoogendoorn, Harm & Kramer, Joke - Vestinglinies onder water. Fietsen en wandelen langs de Oude Hollandse Waterlinie.
964526: Hoogers, B. J.; H. van Oeveren - Herkenning van de voornaamste water- en oeverplanten in vegetatieve toestand
910106: Evert-Jan Hoogerwerf - Persgeschiedenis van Indonesie? tot 1942: Geannoteerde bibliografie
964401: Hoogeterp, P. - Vervroegde bloei van tulpen waarvan de bollen bij 5 gr. C zijn gekoeld
5306: Hoogeveen, M. B.; Ligthart, Jan; Scheepstra, H. - Eerste leesboekje, bewerkt door E. A. Alderts
910360: Hoogewerff, H. - De plantenwereld als openbaring in den loop der tijden
957346: Hoogewerff, G. C. - De vrijbuiters van Kennemerland, Een verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog
9467: Hoogland, P. - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden
9470: Hoogland, P. - Onderwijs in Amsterdam in vroeger tijden
6845: Hoogstraten-Schaoch, A. v. - Gouden teugels
961813: Hoogstraten, P. F. Th. van - Gedichten
909363: Hoogveld, J.H. E. J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino
101906: Hooidonk, Herman van - Die Goeie Leienaar ..... dat is De Gijselaar! Een Leids stadsbeeld uit de twintiger jaren
961815: Hoop Jr., Adriaan van der - De Renegaat
956715: Hoop, J. H. van der - Raoul Hynckes. Nederlandsche schilders van dezen tijd. A.
92201: Hooper, Ted; Mike Taylor - The Beekeeper's Garden
965592: Hoorn, Hélène van - Een kaarsvlam in de tocht / Overdenkingen over dood en vergankelijkheid uit het Tibetaans boeddhisme
91532: Hoorn, Peter J. M. G.van, - Supercars, Beroemde Italiaanse auto-ontwerpen
30825: Hoornik, Ed. - De erfgenaam
954279: Hoorweg, Piet - Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 - voor de jeugd - met een inleiding en onder toezicht van Johan Been
965275: Hope, Jane - Secret Language Of The Soul: A Visual Guide to Enlightenment and Destiny
951828: Hopf, Angela en Andreas - Akt Exlibris.
914689: Antony Hopkins - The Dent Concertgoer's Companion
965552: Dalai Lama met Jeffrey Hopkins Ph.D. - Over de dood.
961366: Hopkins, Gerard Manley - The Poems of Gerard Manley Hopkins (Oxford Paperbacks)
964505: Hopkinson, Tom - George Orwell (25-6-1903-21-1-1950)
956454: Hopmans, Anita - Kunst is spiegeling. Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre.
30496: HORA ADEMA, WIM - De rijstebrijberg, Geschreven aan Mevrouw A. von Eugen-van Nahuys
950137: HORA ADEMA, WIM (samenstelling) - Kleine heks en andere verhalen
954412: Horace Greasley, Ken Scott - De man die tweehonderd keer ontsnapte
6085: Horak, E. - Synopsis Generum Agaricalium. (Die Gattungstypen der Agaricales). Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz. Band XIII (13).
90481: Horatius Flaccus, Q. - Opera
964957: Horatius - Ars Poetica. vertaling P.H. Schrijvers
30796: Horatius - Ars Poetica
959337: Horatius - Verzamelde gedichten. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers
961187: Hordijk, L. W. - De archieven van de penningmeester van de zandvoetpaden in het land van Voorne en de besturen van de de grindweg Brielle - Nieuw-Beijerlandse veer en tertiaire weg 65 1725-1971.
5239: HORemans, J. H. - De jacht op het radium
9632: Hornman, Wim - Noord-Hollands platenboek; Platenboek Noord-Holland
10041: Hornman, Wim - Ik wil leven, De onmesnelijke strijd in Korea
9631: Hornman, Wim en Cor Bertrand e.a. - Noord-Brabant platenboek
91569: Horreüs de Haas, G. - 'Credo'. Vrijzinnig protestantsche geloofsverklaring.
909454: Han van der Horst - Nederland: De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu (Dutch Edition)
959093: Horst, P. W. van der; J. Mansfeld - An Alexandrian Platonist against dualism : Alexander of Lycopolis' treatise "Critique of the doctrines of Manichaeus" / transl. [from the Greek], with an introd. and notes by P.W. van der Horst and J. Mansfeld
965781: Horst, Pieter W. van der - Het joodse koninkrijk van Himyar en de christelijke martelaars van Nadjrân
959425: Horst, Hans van der - Tekeningen uit de provinciale Atlas Noord-Holland.
957306: Horst, Han van der - Nederland, De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
964179: Horst, Pieter Willem van der - Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege christendom. Joodse en pagane teksten uit de periode van Alexander de Grote tot keizer Constantijn. Deel 1: Joodse bronnen
955595: Horstmanshoff, H. E. J. (red) - Pijn en balsem, troost en smart / pijnbeleving en pijnbestrijding in de oudheid
6116: HORton, M. H. - Petroff Defence, A Line for White.
961911: Horwood, William - De sage van het Duncton Woud
961485: Hosseini, Khaled - And the Mountains Echoed
962136: Hotchner, A. E. - Sophia, leven en liefhebben. Haar eigen verhaal
10692: Höting, Hans - Meridiaankogels, Funktie en praktijk met veel oefeningen
965693: Hottenroth, Friedrich - Die Bilder aus dem Handbuch der Deutschen Tracht. Gewänder und Zugehöriges von den Germanen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
955304: Houellebecq, Michel - Lanzarote, Midden in de wereld. Fotoboek en tekstboek in bedrukte doos.
954891: Hough, G. L. - Chambers dictionary of dates
961000: Hourani, Alberg - Een geschiedenis van de Arabische volken
953892: Russel Square House (red.) - Big Ben. Tijdschrift. Wordt om de veertien dagen uitgegeven in Groot-Brittannië door His Majesty's Stationery Office. No. 8. [1945]
965387: Van den Hout, W.H.M. - Wat schuilt er voor waars in Wichelroedelopen en de Aardstraattheorie? Een onderzoek naar de feiten en een beschouwing over de daaruit getrokken coclusies.
965567: Commissie Inlands Hout - Hoe krijg ik waardevol hout? Met 36 foto's.
960550: Hout, Guus van den; Eugene Langendijk - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
101781: Hout, Nico van - Copyright Rubens, Rubens en de grafiek
910152: Houten, Alida van - Gerrit van Houten - zijn levensbeschrijving met 50 reproducties van zijn werken
959854: Houtgast, G. - Aardbevingen in Nederland. Catalogus van aardbevingen t/m 1990. Softcover
91054: Houting, Edward ; Klaas Roelf de Poel ; Jacob van der Vaart ; Jan Brederode en Herman Visser - Brinkenboek - een verkenning van de brinken in Drenthe
965828: Houtkoop, Hanneke; Tom Koole - Taal in actie - Hoe mensen communiceren met taal
9821: Houtmortels, J. - Thorn, het witte stadje.
962082: Houtsmuller, Barend; Thomas Verbogt - The other side of the light, Photographs
951853: Houtsmuller, A. J. - Niet - Toxische Tumortherapie, Een aanvulling met een ten geleide van Prof. Ir. D. Kromhout.
10836: Houtte, Louis van (éditeur) - Flore des Serres et des Jardins de l'Europe: ou descriptions et figures des plantes les plus rares et les plus méritantes, nouvellement introduites sur le continent ou en Angleterre. Tome VIII.
953292: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, Volgens het Samenstel v. (...) Linnaeus.
956056: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen (...). Zestiende stuk: de hoornen [schelpen]
956054: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen (...). Eerste deel veertiende stuk: De wormen en slakken
956529: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen volgens het samenstel van den heer Linnaeus. De kruiden (5 vol.), de grasplanten (1 vol.), de varens, mossen en een hoofdstuk paddenstoelen(1 vol.)
956053: Houttuyn, Maarten - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen (...). Eerste deel zeventiende stuk: De zee-gewassen
963828: Houtzager, H. L. , en anderen - Delft over bruggen.
964369: Houtzagers, Dr. G. - Schema van Kweekerij-kenmerken van enkele van de voornaamste populierensoorten + 2 lijsten/staten afd. Landschapsverzorging, Utrecht met opsomming van struiken en boomen (niet ingevuld) + Overdruk uit 'De Houtwereld' nr.18 van 8 juni 1957 over de 'Moeilijkheden, welke de industrie ontmoet bij het kopen en verwerken van populierenhout' door Ir. H.A. van der Meiden en prof.dr. K. Griffioen.
965576: Houtzagers, G; M. de Koning - De Houtsoorten. 1e deel Het Naaldhout, 2e deel Het Loofhout + Houtwijzer (o.a.Houttoepassingen,Houtsoorten, Houtbewerking). 2 uitgaven
91364: Houvenaghel, Guy - Moussault's gids van de Noordzeekust
210: Dick Houwaart (introduction) - Anne Frank
2813: Houwaart, Dick - Weinreb, een witboek
957270: Houwelingen, Jan van - Haarlemsche jongens in den Franschen tijd
954225: Houwing, Harry; Harm van Veen - Maak het van hout; houtsoorten; gereedschap; machines; idee; ontwerp; bevestiging; spelen, speelgoed.
959399: Houwink ten Cate, Annemarie - Signalement van sprekende zegswijzen : bekende en onbekende zegswijzen, hun betekenis en herkomst
30470: Houwink, Roel (gedichten); Arjen F de Groot (fotografie) - Uit verwondering
6735: Hoven, Thérèse - Knap Suusje
953109: Hoving J. - Multatuli als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener atheïstische wereldbeschouwing, Bloemlezing uit zijn ideeën, verzameld in opdracht van het bestuur der afd. Amsterdam van "De Dageraad"
234: Hoving J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de radio. 54 pag.
101233: Hovinga, Henk - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945, Dodenspoorweg door het oerwoud
965242: Howard, Michael - Wat is magie? Magie in de wereld van nu, de grondslagen van het gebruik van magische krachten en een beschrijving van rituele attributen
952009: Howell, Georgina - In Vogue Sixty years of celebrities and fashion from British Vogue.
964473: Howells, John - Clematis zelf kweken - geheel geïllustreerdegids voor de verzorging van uw clematis
952070: Howitt, William - The rural life of England. Part I: Life of the Aristocracy. Part II: Life of the Agricultural Population. Part III: Picturesque and Moral Features of the Country. Part IV: Causes of the Strong Attachment of the English to Country Life. Part V: The Forests of England. Part VI: Habits, Amusements, and Condition of the People.
964289: Höxter, Julius - Jüdische Geschichte und Literatur in vergleichden Zeittafeln
954690: Hoyack, Louis - Schopenhauer, Waarheid en dwaling
21652: Hoyer, George (=G. B. J. Hiltermann) - Simon reist per spoor
909975: Hoytema, T - Twee hanen. Sprookjes van H.C. Andersen. Op steen getekend door T.v.Hoytema
961097: Hroch, Miroslav - Inquisitie en contrareformatie
910997: Hsiung, S. I. - Lady Precious Stream - An Old Chinese Play done into English according to its Traditional Style
965470: Hubbard, L. Ron - Dianetics. De Leidraad voor het Menselijk Verstand
959840: Hubel, David H. - Visuele informatie - Schakelingen in onze hersenen
10450: Huber, Kurt - Leibniz, Der Philosoph der universalen Harmonie
962821: Hubregtse, Sjaak (samenstelling) - Tussen chaos en orde, Essays over het werk van Gerard Reve
91897: Huck, Albert - A synopsis of the first three gospels. English edition
960857: Hudson, Wayne / Reijen, Willem van (red.) - Modernen versus Postmodernen
909516: Nicholas Hudson - Samuel Johnson and Eighteenth-Century Thought (|c OET |t Oxford English Texts)
10843: Hudson, Wayne (red.) - Modernen versus postmodernen
958239: Huebner, F. M. - Nederlandsche en Vlaamse rococoschilders
5460: Huet, Lance - Gustave Lancelot Huet 19 augustus 1969 - 17 juli 1989,
101425: Huet, Cd. Busken - Literarische Fantasien en Kritieken (Litterarische Fantasien en Kritieken)
101429: Huet, Cd. Busken - Jozefine / Robert Bruce's leerjaren (twee delen)
962160: Huf, Paul - Paul Huf Highlights (Catalogue)
962069: Huf, Paul (voorwoord) - Satelliet - Beeldende kunst. Bijgevogd losse lijst van intekenaren.
964598: Huffel, N.G. van - Natuur en Vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. Deel 1.
958290: Huffington, Arianna Stassinopoulos - Picasso vernieuwer en vernietiger
957620: Hugehs, Carolyn - Ik heb .... commodore 64.
957645: Hugenholtz, R.A. - English Reader, Historical and Literary
960956: Hugenholtz, prof.dr. F.W.N. - Floris V - Vermoord en getekend, Prenten uit de Atlas van Stolk
960176: Hughes, Matthew; William J. Phillpott - The Palgrave Concise Historical Atlas of the First World War
961055: Hughes, Robert - De fatale kust / Het epos van Australië
963175: Hughes, Robert - De fatale kust, Het epos van Australië.
958853: Hughes, G. E. - John Buridan on Self-Reference: Chapter Eight of Buridan's 'Sophismata', with a Translation, an Introduction, and a Philosophical Commentary
957616: Hughes, Carolyn - Ik heb de sinclair spectrum
953563: Hughes, Jim - Handel & wandel van Uncle Sam. Of: de ware geschiedenis van de USA van Columbus tot Ford.
958711: Hügli, Anton / Lübcke, Poul (Hrsg.) - Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart
1327: Bergman Samuel Hugo - Faith and Reason Modern Jewish Thought
7009: Hugo, Victor - Notre-Dame de Paris á 1482
965686: Huguenot van der Linden, A. - Sprong zonder einde, Ruimtevaart eergisteren en overmorgen
965177: Hui, Wang Xiao; John Wate - Globus Reisgids Bangkok. Ontdekken en beleven.
952595: Huiberts, Ard; Kooistra, Sander - Zelf kunst kopen. Een handleiding voor het herkennen van vervalsingen.
964839: Huickx, C; Willem Eges - Het Vrije Schrift. Onafhankelijk Kuntszinnig Tijdschrift. Nieuw reeks, nummer 2, 1962
956940: Huig, Michael - H. F. Boot, de legendarische leermeester van Kees Verwey
963431: Huijboom, Hans; Vladimir Mars - Te voet Amsterdam uit. Omgevingsgeschiedenis in 7 dagwandelingen.
914571: Huijksloot, Jan van; Joachim Kost - Veertig jaar Metro in Rotterdam 1968-2008
91186: Huijsing, Joost; Carla van Lingen - Vroege vogels, Landschappen; Wandelen tussen Oerd en Zwin
955912: Koninklijk Huis - Twee foto's, genomen tijdens een rijtoer door Amsterdam van koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum in 1923. Zij kwam aan per trein op het station Willemspark, later Haarlemmermeerstation. Dit station is afgebeeld op een van de foti0o's. De andere toont de zijkant van het Paleis op de Dam.
963863: Huisken, Jacobine, E. - 's Konings Paleis op den Dam: Het koninklijk paleis op de dam historisch gezien/The Royal Palace on the Dam in an historical view.
957571: Huisman, Anita (fotografie) en Haro Hielkema (tekst) - Rhijngeest Oegstgeest
7432: Huisman, H. - Augustinus´ briefwisseling met Nectarius
963997: Huitema, Mr.Dr. T - Ronde en platbodem jachten
955047: Huizinga, Leonhard - Bar en boos, De winter van 63.
952865: Huizinga, Leonard - Zes kaarsen voor Indië.
958042: Huizinga, Johan - Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets.
9863: Huizinga, J. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche historiën, Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt
953328: Hul, J. van 't (red.) - Op de orgelbank, Gesprekken met protestants-christelijke musici
960873: Hul, Dick van den - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700. Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck.
952304: Hulkenberg A. M. - Duinlust tussen Hillegom en Lisse
2485: Hulkenberg A. M (a.o.) - Leids jaarboekje 1971
2487: Hulkenberg A. M. (a.o.) - Leids jaarboekje 1972
2488: Hulkenberg A. M (a.0.) - Leids jaarboekje 1963
2491: Hulkenberg A. M (a.o.) - Leids Jaarboekje 1970
952324: Hulkenberg A. M. - De Bartholomeuskerk in Voorhout.
956242: Hulkenberg, A. M. - 't Vermaaklijk Hillegom
957581: Hulkenberg, A. M. - 1944/'45 in Zevenaar, Netterden, enz. enz.
952336: Hulkenberg A. M. - Teylingen.
952109: Hulkenberg, A. M. - Lisse, rommeling,
952382: Hulkenberg A. M. - Kent u ze nog... de Sassenheimers.
952294: Hulkenberg A. M. - De Aagtenkerk van Lisse.
910879: Hulkenberg, A. M. - 't Seer heerlijk Sassenheim & Voorhout.
952278: Hulkenberg, A. M. - Het Huis Dever te Lisse.
952364: Hulkenberg A. M. - De kleurige Keukenhof.
952037: Hulkenberg, A. M. - 't Roemwaard Lisse, Waarin opgenomen de "Lisser Arkadia" van Jan de GraaffSzn.
2710: Hulkenberg A. M. - Keukenhof (Historische Vereniging Holland)
953721: Hulkenberg, A.M. - Een rondgang door "De Aagtenkerk".
951693: Hulkenberg A. M. - VAN ZANTEN 1862-1987 gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der b.v. Koninklijke Nederlandsche Bloembollenkweekerij en Exporthandel Gebroeders van Zanten Hillegom.
952344: Hulkenberg A. M. - Het Huis ter Leede te Sassenheim
961898: Hulpach, Vladimir - Sprookjes van de Indio's. Mythen, sprookjes en legenden van de Indianen uit Midden- en Zuid-Amerika.
5643: Hulsbos, K. - In de duinen, Landschap, flora en fauna.
961008: Hulse, Michael (translation) - Essays in Honor of Elias Canetti
7657: Hulsebosch, Tom - Mijn eigen encyclopedie
952635: Hulsker, Jan - "Dagboek" van Van Gogh
958527: Hulsker, Jan - Van Gogh en zijn weg, Het complete werk
961690: Hulsker, Jan (samenstelling) - J. H. Leopold, schrijversprentenboek [schrijvers prentenboek], nr. 15
965458: Hulskramer, George - Tarot voor jonge magiërs. Oeroude symbolen werpen een nieuw licht op je vriendschappen en levensvragen. (Met de kaarten)
963723: Hulsman, Bernard; Kramer, Luuk - Het rijtjeshuis: De geschiedenis van een oer-Hollands fenomeen
965667: Hulspas, Marcel; Jan Willem Nienhuys - Tussen waarheid & waanzin, Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen
954267: Hulst, W.G. van de, e.a. (samenstelling P.J. Risseeuw) - Er was eens... verhaaltjes en versjes voor kleuters.
60: Hulst, F. J.; H.M. Luning - De Joodse Gemeente Assen 1740-1976 Geschiedenis van een behoorlijke kille
911350: Hulst W. G. van der - Inde Soete Suikerbol, zeven delen
961935: Hulst, W.G. van de. Senior en Junior. - Inde Goude Gaper, Eerste deel C
910223: Hulst, Frans van der; Jonge, Josien de - Hans Mengelberg : sierkunstenaar en de kerkelijke interieurkunst
955011: Hulst, D. L. - Onderzoekingen over bacillaire dysenterie in Leiden en omgeving
958084: Hulst, Dolf - De Haagse School, De Stijl en Mondriaan
965299: Dr.A. van Hulzen - Zeshonderd jaar Staten van Utrecht. Folder ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat op 17 mei 1375 de Staten van Utrecht voor het eerst bijeen kwamen.
9749: Hulzen, Dr. A. van - Utrechtse kerken en kerkgebouwen
962340: Humbeeck, K. - Album Louis Paul Boon / een leven in woord en beeld
961554: Humboldt, Wilhelm von, - Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen
954796: Humbug, Karl - Die Gleichstrommaschine
10215: Humphreys, Noel Henry - The illuminated books of the Middle Ages: an account of the development and progress of the art of illumination, as a distinct branch of pictorial ornamentation, from the IVth. to the XVIIth. Centuries
9350: Hüner, J., Kroll, S. - Plants, Extra Large, Grote planten in het interieur
959345: Hunink, Vincent - Levend in steen - Romeinse grafinscripties. Bezorgd en vertaald door Vincent Hunink
964340: Hunt, Francis P. - De schoonheid van orchideeën. Met foto`s van T. Kijama
965240: Hunt, Roland - Genezende kleuren, Diagnose en behandeling
960491: Hunter, Sam - George Segal
960456: Hunter, Sam (text); David Finne (photographs) - Lachaise
960796: Hupse, G. J. - Weg van het boek - Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving
965414: Hürlimann, Gertrud I. - Astrologie. Ein methodisch aufgebautes Lehrbuch.
965384: Hürlimann, Gertrud I. - Pendeln ist erlernbar. Ein methodisch aufgebautes Lehrbuch. 1.Die Pendellehre. 2.Die Pendelmethoden. 2 Vols.
6110: Hurt, John F. - The Center Gambits
958911: Hus, W. J. B. - Prisma grammatica Latijn
954743: Husain, Shahrukh - De Godin. Het matriarchaat, mythe en archetype, schepping, vruchtbaarheid en overvloed
957686: Galerie Hüsstege - Cole Morgan
91185: Hustings, Fred.; Vergeer, Jan Willem. - Atlas van de Nederlandse broedvogels
961996: Hustinx, Alphons; Loek Kreukels - Kleur in de donkere dagen. Het dagelijks leven in Nederland tijdens WO II.
965278: Hutchinson, M. G. - Kom thuis in je leven, Je lichaam leren accepteren
958990: Hutin, Serge - Les Francs-macons.
10975: Hutin, Serge - De gnosis, Het reddende inzicht
963804: Huttinga, Ep - Uitvoeringsaspekten
958410: Hüttinger, Eduard - Degas
950953: Campert Remco; Oosterhuis Huub - De wolk die niet voorbijtrok; De echte wereld
909340: Huurdeman, Hans - De tijd is van elastiek The whims of time. Hongarije, Roemenie 1989-1990 Hungary, Rumania 1989-1990
964935: Huxley, A. - Tuinieren door de eeuwen heen
958802: Huygens, R. B. C. - Zoeken en vinden, Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het middeleeuws latijn
961817: Huygens, Constantijn - Een handvol Huygens. - Vijf Latijnse gedichten van Constantijn Huygens vertaald en toegelicht door Jan Bloemendal
30838: Huygens, Constantijn - Mijn leven, Verteld aan mijn kinderen. Tweedelige uitgave.
30575: Huygens, Constantijn - Voorhout, Kostelick mal, Oogentroost
952179: Huyghe, René - Cent chefs-d'oeuvre du Musée du Louvre.
963099: Huysmans, Joris-Karl - Don Bosco, ingeleid en vertaald door M. Molenaar
963102: Huysmans, Joris-Karl - Lourdes en de Massa, ingeleid door Jan Siebelink
11029: Huysmans, Eva - Spelen met Charlotje
963104: Huysmans, Joris-Karl - Verlaten
953700: Hvass, Else - Nuttige planten in kleur
910951: Hvidt, Eva - I speljlet ser man sin bedste ven, og andre jodiske ordsprog pa jiddish og dansk
2350: Goldin Hyman E. - The Jew and his Duties, The Essence of the Kitzur Shulhan Arukh.
964405: Hytunadi, J.H. - Bloembollen voor kamer en tuin. Een handleiding voor vakman en liefhebber
965286: Zohar Danah; Marshall Ian - Spirituele intelligentie, ontdek de kracht van de ziel
955694: Iansen, S. A. P. J. H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'.
964860: Ibelings, H. - Americanism, Nederlandse architectuur en het transatlantische voorbeeld
963689: Ibelings, Hans - Jo Coenen, De ontdekking van de architectuur
963772: Ibelings, Hans - Van Gogh Museum Architecture. Rietveld to Kurokawa
963796: Ibelings, Hans - Het kunstmatig landschap / hedendaagse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland
960273: Gabirol Solomon ibn - Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol, Hebrew text with English translation.
958831: Ibn, Sina - Remarks and Admonitions, Part one: Logic. Translation: Shams C. Inati
4171: Zabara Josef Ibn - Reis met de duivel.
961414: Ibsen, Henrik - Brand, dramatisch gedicht in vijf bedrijven naar de oorspronkelijke Noorsche uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
5332: Ichaud, Terry and Doris - Teddy Tales, Bears repeating too!
963063: Ickert, Klaus; Ursula Schick - Het geheim van de Roos ontraadseld, Over De Naam van de Roos van Umberto Eco
1895: Heijermans Ida - De betooverde tuin, Over opvoeders en kinderen
958923: Idema, W. L. - Oosterse literatuur, Een inleiding tot de Oosterse bibliotheek
9148: Idriess, Ion L. - Forty fathoms deep, pearl divers and sea rovers in australian seas
950726: Idserda J. - Met vader mee.
3807: Idserda, Stins van - Bakvisch af
955816: Idsinga, Ton; Jeroen Schilt - Architect W. van Tijen 1894-1974
9664: Iependaal, Willem van - Volkstaal en volkshumor.
964407: Iersel, Kees van - Bomenboek, Udenhouts bomenboek
386: Zollschan Ignaz - Das Rassenproblem, unter Besonderer Beruecksichtigung der theoretischen grundlagen der juedischen Rassenfrage. 512 pp
957258: Cornelissen Igor - Een joodse dwarsligger Jaap Meijer 1912-1993
6078: Ihle, J. E. W. prof. dr.(redactie) - Leerboek der vergelijkende ontleedkunde van de vertebraten Deel 2. .
957199: Ihle, B. L. D. - Käthe Kollwitz, 1867-1967, Herdenkingstentoonstelling
2908: Ihlenfeld J. - De joodsche slavin.
954954: IJbema, R.; H. de Haan - De Ramp van Moddergat, Het vergaan der vissersvloot van Moddergat en Paesens 0- 6 maart 1883
955961: IJken, Jan van (fotografie) - A touch of divinity. images of devotion in Eastern Europe
965201: IJzerman, Dr.J.W. - Linschoten Vereeniging nr.27 en 28: De reis om de wereld door Olivier van Noort 1598-1601. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. IJzerman. 2 Vols.
6272: IJzerman, A. W. - De 80-jarige oorlog / Tachtig Jarige Oorlog
961902: Illyés, Gyula (literarische Bearbeitung) - Der himmelhohe Baum : ungarische Volksmärchen
956709: Galerie Nouvelles Images - Frank van Hemert
958377: Imanse, Geurt; Paul Kempers - Cobra & Het Stedelijk / Cobra & The Stedelijk
7404: Imbach, Ruedi - Neue Perspektiven für die Erforschung der mittelalterlichen Philosophie.
958640: Indestege, Dr. Luc - Rondom Erasmus' Lof der zotheid
954362: L'indispensable - Paris par arrondissement Nouveau, métro, autobus, Banlieu. Repertoire des rues
92013: Brasz Ineke - De Kille van Kuilenburg. Joods Leven in Culemborg.
492: Brasz Ineke - De Kille van Kuilenburg. Joods Leven in Culemborg.
6670: Ingardia, Richard - Thomas Aquinas International Bibliography 1977-1990
1440: Aubier Dominique and Morath Inge - Fiesta in Pamplona. Linen cover design by Picasso.
954344: Ingelse, Christiaan (red.), e.a. - Nieuw handboek voor de kerkorganist.
957588: Koninklijk instituut voor ingenieurs - Technische mededeelingen voor de Feestvergadering te Amsterdam en IJmuiden op 9 en 10 Juni 1931
961315: Inghels, Maarten - Een landloper op batterijen [Belgica 11]
954319: Innes, Clive - The world of iridaceae, A comprehensive record
958879: Innes of Learney, Thomas - The tartans of the clans and families of Scotland
9242: Innes, C., Wall, B. - Cacti, Succulents and Bromeliads
965533: Inoue, Yasushi, Ikeda, Daisaku - Letters of Four Seasons
2301: Leo Baeck Institut - Zur Geschichichte der Juden in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert
959873: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1904
959884: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1950-1959. Complete set over de jaren 1950-1959. Tien delen
959871: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Waarnemingen van onweders in Nederland 1885, door vrienden der meteorologie ingezonden en hun verzameld aangeboden. Met een kaartje
959881: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Handleiding bij het waarnemen van optische verschijnselen, 1936; Handleiding waarnemen onweders en blikseminslag, 1934; Handleiding bij het waarnemen van neerslag etc. 1946; Handleiding bij waarnemingen op termijnstations 1946. Vier deeltjes
959874: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Handleiding bij het waarnemen van onweders en het melden van blikseminslag 1910
959883: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1940-1949. Complete set over de jaren 1940-1949. Tien delen
959878: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1929
959879: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1927
959876: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1914
959877: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1924
4363: Koloniaal Instituut - Vereeniging 'Koloniaal Instituut'. Beschrijving der bouwplannen.
959880: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1960, 1961-1965
959875: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Handleiding bij het waarnemen van optische verschijnselen
959882: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen. 1930-1939. Complete set over de jaren 1930-1939, Tien delen
959872: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland naar vrijwillige waarnemingen in 1899
91273: Amnesty International - Martelen is mensenwerk, maar de bestrijding ervan ook
914700: Ionesco Eugene; Prévert, Jacques - La cantatrice chauve; Larimaquoi? Larimarien!
30878: Ions, Veronica - Hamlyn history Mythology
962526: Iperen, Roxane van - De genocide fax, Wat doe jij als het erop aankomt
965654: Iredell, Russell - Drawing the Figure No.20. Édition Francaise.
292: Dische Irene - Een huis voorgoed. Novelle. 38 pag.
3651: Irving, John - Pension Grillparzer
535: Howe Irving - World of our Fathers, the Journey of the East European Jews to America and the Life they found and made. 714 pag.
21631: Irving, Washington; Arthur Rackham - Rip van Winkle
910289: Irving, Washington - Christmas Eve, Pictured in Colour by Cecil Aldin
30126: Irving, Washington; Arthur Rackham - Rip van Winkle, Een nagelaten verhaal van Diederich Knickerbocker.
961513: Irving, Washington - Verhalen uit het Alhambra
961800: Da Costa Isaac - Poëzy. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1821-1822. Twee delen.
961802: Da Costa Isaac - Da Costa's complete dichtwerken, uitgegeven door J. P. Hasebroek, deel 1
2968: Isaacman, Clara - Jaren van angst, Het ware verhaal van Clara Heller.
964270: Babel Isaak - Brieven naar Brussel 1925-1939
964271: Babel Isaak - Miniaturen en verspreide verhalen en dagboekbladen
958020: Babel. Isaak - Verzameld werk. Deel 2. Toneel & Brieven. Uit het Russisch vertaald en met een nawoord door Charles B. Timmer
1920: Weissglas Isak - Steinbruch am Bug, Bericht einer Deportation nach Transnistrien.
962719: Meijer Ischa - Ischa Meijer's Magazine, vijf gloednieuwe verhalen
962720: Meijer Ischa - De dikke man voor altijd
962721: Meijer Ischa - Och, zei de dikke man
30764: Isherwood, Christopher - Meneer Norris neemt de trein
954029: Isidore of Seville, ed. W. M. Lindsay - Isidori Hispalensis Episcopi: Etymologiarum Sive Originum, Libri XX : Tomus I, Libros I-X Continens; Tomus II, Libros XI-XX. Two volumes
12052: L'ISLE, CLAUDE - Abregé l'Histoire universelle par feu monsieur Claude de l'Isle
92157: Haan Jacob Israel de - Libertijnsche liederen
1878: Querido Israël - Ontreddering.
965775: Israël, Jonathan I. - Democratic Enlightenment Philosophy Revolution and Human Rights 1750-1790
965779: Israel, Jonathan I. - Radical Enlightenment - Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750
417: Haan Jacob Israel de - Het Joodsche Lied. Tweede boek. 160 pp.
965785: Israel, Jonathan I. - Enlightenment Contested : Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752
958654: Israëls, Han - Het geval Freud, 1. Scheppingsverhalen
957528: Israëls, Jozef - Catalogue Jozef Israels, collection de feu M.-E. G. Cohen: Dessins et d' Eaux-fortes
91783: Italie, L.van - Opwijrda's algemeene en bijzondere recepteerkunst ten dienste van Apothekers, artsen en veeartsen.
964519: Iven, Willem - De kleine plantengids
960593: Ivens, G. (redactie) - Monumenta. 19de Biënnale Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim.
960594: Ivens, G. (redactie) - Japan Foundation. 13de Biënnale Middelheim. 20 Japanese sculptors.
958878: Ivimey, Alan - A History of London
965057: Ivory, Lesley Anne; Ron van der Meer - Kleine Bengels. Mini pop-up.
961864: Iwema, K.; J.M.J. Sicking (red) - Regel voor regel. Vertalen en vertalingen: proeven en beschouwingen
135: Smit Hendrik Izaak De - Nefesj Chajja, Levende Ziel, Dierenleven in Israel; Dierenleven in De Schrift, De Sociale Mens 596 PP
30768: Izzo, Jean-Cleade - Eindpunt Marseille
954284: Zutan Jaacov (=J. Soetendorp) - De huidige situatie van het joodse volk
960442: Meijer Jaap - Balans der ballingschap; Tussen emancipatie en deportatie, Een eeuw geschiedschrijving der joden in Nederland 1840-1940.
960254: Meijer Jaap - Jood en jodendom in Stad en ommelanden, met een joods supplement op het Groninger woordenboek van K. ter Laan
960259: Meijer Jaap - Tussentijdse verantwoording. Een Zionistische Enquete uit 1916
960827: Meijer Jaap - Voorvaderlijke Vooroordelen, het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868 (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, VI)
960828: Meijer Jaap - Rationalisme / Romantiek / Risjes, het joodse type in onze literatuur. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, V)
950474: Meijer Jaap (inleiding) - Dr. Meijer de Hond, bloemlezing uit zijn werk 1882-1943.
188: Meijer Jaap - Hoge Hoeden Lage Standaarden, De Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940192 PP
960824: Meijer. Jaap - Willem Anthony Paap, Zeventiger onder de Tachtigers. Het levensverhaal van een vergetene
950462: Meijer Jaap - Herman van den Bergh 1897-1967. Een documentatie.
950460: Meijer Jaap - Rationalisme/Romantiek/Risjes, Het joodse type in onze literatuur 1800-1850.
960261: Meijer Jaap - Discriminatie in domineesland: C. E. van Koetsveld 1807-1893
950441: Meijer Jaap - Barlaeus overgewaardeerd. Joodse bijdrage tot de 350ste verjaardag van onze universiteit.
452: Meijer Jaap - De zoon van een gazzen, Het leven van Jacob Israël de Haan. 1881-1924. 404 pp. + fotokatern.
960253: Meijer Jaap - Tussen verstrooiing en verlichting, De historiografie der joden in Nederland. Eerste fase
187: Meijer Jaap - Zoon van een gazzen, Het leven van Jacob Israel De Haan
1857: Meijer Jaap - Tien joodse gedichten
101868: Jaap Bremer, Toos van Kooten (ed.) - Vincent van Gogh, Rijksmuseum Kröller-Müller
960251: Meijer Jaap - Ook Gij Brutus. J.A. Dèr Mouw en de biographische methode.
960258: Meijer Jaap - De schim van P.C. Hooft. Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881.
1446: Meijer Jaap - Martelgang of circelgang, Isaac da Costa als joods romanticus
960265: Meijer Jaap - Jacques Perk en Willem Kloos 1881.
950524: Looy Jac van - Proza.
2448: Finegan Jack - Encountering New Testament Manuscripts, A working Tradition to Textual Criticism.
2117: Feenstra Jack - De adelaar
4057: Jackman, Leslie - Dustwrappers. Sl. dicscoulerd. Geb. met stofomslag. 176 pp. The Wild Bird Garden, A Guide to Gardening to Attact Wild Birds.
953422: Jackson, Albert; David Day - How to store just about anything, A sourcebook of storage ideas and how to make them.
10730: Jackson, John A. - More than mountains
953217: Jackson, Robert - Destroyers, frigates and corvettes, 300 ships illustrated by a full-colour artwork.
960813: Jackson, Holbrook - The Book About Books The Anatomy Of Bibliomania
1559: Gelder Jacob de - Aardrijkskundige Beschrijving van het Koninkrijk Holland, ten geleide van een nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk.
962503: Haan Jacob (Israel) de - Pathologieën, De ondergangen van Johan Vere de With
2379: GROOT Jacob (samenstelling) - De liefste, Een bloemlezing liefdesgedichten uit de Nederlandse poëzie.
30678: Haan Jacob (Israel) de - Pathologieën, De ondergangen van Johan Vere de With
475: Haan Jacob (Israel) de - Kanalje en opstandige liedjes. 104 pp.
953050: Jacob, Gordon - Variations on a theme of Haydn.
951388: Sluijs D. E. en Hoogiën Jacob - Handboek voor de geschiedenis der Joden.
7257: Haan Jacob (Israel) de - Mijn belijdend lied, 31 gedichten
3781: Jacobowski, Ludwig - Werther, de jood. Roman
101303: Jacobs, Pszisko - Henk Eikeboom, anarchist, een biografie.
91104: Jacobs, H. J., e.a. - Zelf doen, een serie taalboeken voor individueel onderwijs
953304: Jacobs, M. - Vakkennis Timmeren, Leerboek voor het bouwvak.
910640: Jacobs, W. W. - Light Freights
953586: Jacobs, H. J., e.a. - De oude imkerij
965231: Jacobs-Stewart, Thérèse - Een pad ontstaat door lopen, Hoe je negatieve emoties de baas wordt
963492: Jacobs, Gerard - Goudkoorts, Siberische reisverhalen
965858: Jacobs-Stewart, Thérèse - Een pad ontstaat door lopen, Hoe je negatieve gevoelens de baas wordt
955124: Jacobs, S. (red.) - De mooiste joodse verhalen.
961672: Jacobse, Muus - Programma, Gedichten
957432: Jacobsen, R, - Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrijver
961871: Jacq, Christian - Ramses, vijf delen. 1 De zoon van het licht / 2 De Tempel voor Miljoenen Jaren / 3 De Slag bij Kadesj / 4 De Vrouwe van Aboe Simbel / 5 Onder de Acacia van het Westen.
2366: Jacques - De Tyroliennes op het bruiloftsfeest, komische voordracht / Theorie en practijk, duet.
1800: Lacretelle Jacques de - Le Pour et le Contre, Roman
1810: Maritain Jacques - Messages 1941-1944
1029: Guenne Jacques - Prague, Ville d'Art
958212: Jaffé, H. L. C. - Kees Verwey
956799: Jaffé, H. L. C. - Piet Mondriaan
956800: Jaffé, H. L. C. - Mondriaan
956951: Jaffé, H. L. C.; Kees Verwey (inleiding) - Kees Verwey, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum 1978
956661: Jaffé, H. L. C. - Heinrich Campendonk - Edith van Leckwijck.
955835: Jaffé, H. L. C. - Theo van Doesburg.
958427: Jaffé, H.L.C. (redactie) - 20.000 jaar schilderkunst. Kleurboek der mensheid
956765: Jager, Maarten, - Kees Maks, schilder van het mondaine leven.
965288: Jäger, Willigis - Elke golf is de zee, Mystieke spiritualiteit
954821: Jäger, prof. dr. Gustav - Theoretische Physik III
959963: Jager, H de - De middeleeuwse keuren der stad Brielle
957478: Jager, Gerrit de; Gerrit Mollema - Doorzon Hoogtepunten incl. uitgebreid voor- en naspel
965290: Jäger, Willigis - Eeuwige wijsheid
957772: Jager, Maarten, - Het onbekende oeuvre. Gouaches en aquarellen 1920-1966
955546: Jager, Gerrit; Gerrit Mollema - Sabine en Bob stijgen op; Baie Bob, Bob in Zuid-Afrika. Twee deeltjes uit de Bob-serie

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9