Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
963038: Bloch, Don - Hechtingen, Roman
956199: Bloch, Chajim - Chassidische Geschichten, Mit einem Vorwort von Salcia Landmann
960581: Bloch, Peter - Aquamanilien. Mittelalterliche Bronzen für sakralen und profanen Gebrauch
959015: Blockman, Wim; Jacques Santer (preface) - A history of power in Europe, Peoples, markets, states
962169: Blockmans, W. P. - Het keizerschap van Karel V: Europese droom versus regionale werkelijheid
90961: Blockmans, W. (red.) - Europa door de eeuwen heen, Wetenschap, transport, oorlogen, sport & spel, gezondheid en kunst
959713: Blocq van Kuffeler, V.J.P.de - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee
961633: Bloem, J. C. - Verzamelde gedichten
961634: Bloem, J. C. - Verzamelde gedichten
910046: Bloem, Marion - Marion Bloem, Schilderijen en gedichten
7625: Bloemen, Anneke - Polly Parker
951967: Bloemendal, Hans (inleiding) - In memoriam, L'zecher
911065: Bloemendal, H. - Het kasjroet
954117: Bloemendal, H. - Het kasjroet
9988: Bloemers, J.H.F., Louwe Kooijmans, L.P., Sarfatij, H. - Verleden Land, Archeologische opgravingen in Nederland
959356: Bloemers, Gert-Jan (vormgeving) - over cijfers en getallen...
9043: Blok, A., Dybbro, T. - De Blauwe Reiger
960523: Blok, Cor - Carel Visser, Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland
911231: Blok, Cees - De mannelijkheid ten top
90935: Blok, p. J. - Geschiedenis van een Hollandsche stad, Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen.
956796: Blok, Cor - Piet Mondriaan, Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit
960599: Blok, Willem; Puck van Eenenaam - Beeldig Bergen, Markiezenhof Bergen op Zoom
101704: Blok, Cor - Piet Mondriaan, Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit
952560: Blok P. J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. 3 dln
91060: Blok P. J. - Leidsche rechtsbronnen uit de Middeleeuwen
961339: Reay Tannahill; M W Blok - De tweede drijfveer : geschiedenis van de seksualiteit
961982: Eddy Posthuma de Boer; Jan Blokker - Klein gedenkboek van liefde en haat
6696: Blokker, W. (samenstelling) - Zonnestraaltjes.
955699: Blokland, C. - Willem Sluiter 1627-1673. With a summary in English. Diss.
91196: Blom, Jan van der - De hommels van Nederland
958637: Blom, N. van der - Erasmus en Rotterdam
2408: Blom W. (samenstelling) - Hoe schrif ik mijn brieven, Nuttige wenken en practische voorbeelden van brieven reqesten, acten.
958730: Blom, H.W.; H.A Krop en M.R. Wielema. - Deventer Denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer.
962557: Blom, Philipp - Wat op het spel staat
961030: Blom, J.C.H. & C.J. Misset - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten
101708: Blom, Ad van der - Tekenen dat het gedrukt staat, 500 jaar grafiek in Nederland
960542: Blom, Gosse - Stadsgezicht Hindeloopen. Serie: Monument van de Maand.
962740: Mulisch. Harry; Onno Blom - Mijn getijdenboek 1927-1951; Zijn getijdenboek 1952-2002
956778: Blom, Ad van der - Een vrouw in de kunst, De innerlijke wereld in schilderijen van Ans Markus
960400: J. Blom, Ernest Hueting - Jaroslawa Dankowa, de absurditeit van het bestaan.
7485: Blom, Toos - Limmele hompe's vuurtje.
956964: Werkman H. N.; F. R. E. Blom - Hendrik Nicolaas Werkman. Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945. Twee delen in cassette.
962212: Blommestein, Hans van, Marè van der Velde-Vaikla, samenstelling, - Op reportage. 25 jaar Avenue-reisfotografie
91126: Bloom, Alan - Perennials for your garden
7388: Blössner, Norbert - Cicero gegen die Philosophie, Eine Analyse von De re publica 1, 1-3
960522: Blotkamp, Carel - Carel Visser
8944: Blotkamp, Carel , Haks, Frans, Marion Jobse, Toos van Kooten, Christien Lunshof, Piet Sol - P. Struycken.
958353: Blotkamp, Carel - Na de beeldenstorm. Drie opstellen over recente beeldende kunst
958274: Blotkamp, Carel . - Magie en zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland, 1925-1945.
5299: Blue, Linonel - Een ladder naar de hemel, de joodse weg tot God.
7131: Paul Richard Blum (herausgabe) - Philophen der Renaissance.
910918: Blum, Peter - Military miniatures
960866: Blunsden, John - The Observer's Book Of Automobiles
6432: Blunt, Wilfrid - The Art of the Botanical Illustration
958765: Boas-Grönloh, M. J. , Gerrit Borgers en Marten Scholten - Nescio, Schrijversprentenboek nr. 14.
1675: Mau Bob - De hersendiktator en het spook van Loch Pens
952247: Bocaccio, Petrus, s.j. - Bellum filiorum luci contra filios tenebrarum.
952248: Bocaccio, Petrus, s.j. - Interpretatio Habacuc
963555: Bocanet, Anca; Tjeerd Boersma - Betondorp, 1923-1987; Gebouwd / verbouwd. Met losse bijlage Een wandeling door Betondorp.
957420: Boccaccio, Giovanni, vertaling: Coornhert - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
26855: Boccaccio, Giovanni - Der Decamerone. Deutsch von Heinrich Conrad mit den Kupfern und Vignetten von Gravelot, Boucher und Eisen der Ausgabe von 1757.
962239: Bochstad, Abraham - Christus en de dood, vert. uit het Latijn door Jan Bloemendal
91412: Bock, R. F. - Trams en tramlijnen, De stoomtrams in en om Den Haag en Gouda
91413: Bock, R. F. - Trams en tramlijnen, Paardetrams in het westen van Nederland
9917: Bock, Dr. Claus Victor - Deutsche erfahren Holland
957734: Bockemühl, Michael - J.M.W. Turner 17775-1851, De wereld van licht en kleur.
911419: Victor Bockris - Keith Richards: The Biography
957184: Bocola, Sandro - The Art of Modernism, Art, Culture and Society from Goya to the Present Day
5796: Bocuse, Paul; Belterman, Hans, kookschool Le cordon Bleu, Duijker, Hubrecht (wijnadviezen), en vele anderen - Gezellige gastronomie.
6753: Boddaert, Marie - Sturmfels
957770: Bode, Klaus D., herausgabe - Wolfgang Zelmer. Gesammelte Zeit.
960906: Bodenheim, Nelly - ABC de hond gaat mee, de kat blijft thuis, piep zei de muis in 't voorhuis
26822: Bodenheim, Nelly - Het regent - het zegent
952602: Bodewes,G. H. B. J. - De Gelderlander in oorlogstijd.
956729: Bodt, Saskia de, e.a. - Jongkind & vrienden, Monet, Boudin, Daubigny en anderen
960417: Boeck, Wilhelm - Feuchtmayer Meisterwerke
958695: Boef, Evelina den - Het huis van Sofia, een Jungiaanse ontdekkingstocht naar de ziel
959385: BOEF, H.J. (samengesteld onder redactie) - Afkortingenlijst van de Nederlandse taal. Met een inleiding van J.W. Niesing.
958937: Boehm, Rudolf - Das Grundlegende und das Wesentliche: Zu Aristoteles' Abhandlung "Uber Das Sein und Das Seiende" (Metaphysik Z)
952402: Boek, Joop - Fotoboek, Sport in Noord-Holland.
961635: Boeken, Hein van - Verzen
961026: Boeken, Michiel - De loopkevers van Nederland (cicindelidae en carabidae)
959218: Boekenoogen, G. J. - De Zaansche Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland.
959206: Boekenoogen, G. J. - De Zaanse volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland.
962660: Boelens, Tysger & Gerrit Komrij - Perplexicon - Het abc van de nonsens
959628: Boelmans Kranenburg, H.A.H.; J. P. van de Voort - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse visserij 1860-1976.
101319: Boels, Henk - Binnenlandse zaken, Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806
714738: Boer, Hetty de - Inleiding tot de medische astrologie
959388: Schlimmer J.G.; Z. C. de Boer - Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid
963411: K. Wilkie; Eddy Posthuma de Boer (foto's) - Op pad met Rembrandt in en om Amsterdam
961510: Boer, W. den - Scaliger en Perizonius, hun betekenis voor de wetenschap [rede tgv 389ste dies natalis R.U. Leiden 8 febr. 1964]
9377: Boer, Dr. M.G. de - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee
952529: Boer, Julius de - Jan Toorop, met portret en 39 platen buiten den tekst.
961093: Boer, D.E.H. de en J.W. Marsilje - De Nederlanden in de late middeleeuwen. Artikelen over de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen
962554: Boer, Theo de; Sander Griffioen (redactie). - Pluralisme, Cultuurfilosofische beschouwingen.
952807: Boer, M. G. de; H. Hettema - Kleine schoolatlas der vaderlandsche en algemeene geschiedenis
952806: Boer, M. G. de; H. Hettema - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis
959222: Boer, Theo de; Marc de Smit - Van Dale Afkortingen
9529: Boer, J. de - Assendelft. Mededelingen over de geschiedenis van een Hoge Heerlijkheid
956917: Boer, Julius de - Jan Toorop, met portret en 39 platen buiten den tekst.
956980: Boer, M. G. de - The Holland-America line 1873 - 1923
959850: Boer, Jelle Zeilinga de; Sanders, Donald Theodore - Das Jahr ohne Sommer: Die großen Vulkanausbrüche der Menschengeschichte und ihre Folgen
909354: Boer, Peter (eindredactie) - Thuis in de jaren '50, Dagelijks leven in een gemoedelijke tijd
91646: Boer, G. J. de - Zeeslepers onder stoom
910151: Boer, H., e.a. - Willem A. van Konijnenburg, met een inleiding van Dr. H.E. van Gelder
4273: Boer, A. A. de - Wijsheid en verhalen uit de Babylonische Talmoed
10309: Boerhave, Herman; B. Bourdon - Verhandeling over de kragten der geneesmiddelen
954901: Boericke, William - Materia medica with repertory and Indian drugs [Pocket manual of homeopathic materia medica]
955013: Boerkoel, G. A. W. - Bewogen Jaren: Het grote sterven. Artikel over de pest in Nederlandse historiën, 1973, no. 3
5669: Boerman, J. W.; Knip, K.M. - Natuurlijke historie II. Dierkunde
5645: Boerman, J. W.; Knip, K.M. - Natuurlijke historie II. Plantkunde
963163: Boerner, Peter - Johann Wolfgang von Goethe 1832/1982, A biografical essay
956597: Boerner, C. G. - Fabrige Graphik, mostly with work of Johann Teyler and his workshop
960316: Boers, Onno & Geurt Brinkgreve; Maarten Brinkgreve (fotografie) - Nieuwe gevelstenen in Amsterdam. Een oude kunst herleeft
30585: Boers, Anthia C. M. - Mijn dochter Josephine
960294: Boers, Onno W. - De gevelstenen van Amsterdam
960295: Boers, Onno W. - Geveltekens Amsterdam. Rondom de Oude Kerk.
6709: Boers, B. - Symboliek Religieus.
963556: Boersma, Tjeerd - Betondorp: ontwerp, maatschappij, techniek
961999: Boersma, Pieter, e.a. - Foto's voor de stad. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1986-1988.
961636: Boerstoel, Jan - Veel werk. Bezorgd en ingeleid door Dick Welsink
959508: Boertien, Dr. C. (ten geleide) - Grote provincie atlas 1:25.000: Zeeland
911164: Boerwinkel, F. - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een Kloosterkroniek uit de 15-17e Eeuw
5605: Boeschoten, K. C.; en Zimmerman, L. J. - Berijmd verzet.
10627: Boethius - Trost der Philosopthie, Lateinisch-deutsch
963589: Boëthius - De vertroosting van de filosofie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F. M. Brouwer.
10609: Boethius - De Vertroosting der Wijsbegeerte. Vertaald en toegelicht door J.W. Schotman.
10867: Boey, Koen, e.a. (red.) - Om de waarheid te zeggen, over filosofie en literatuur
956748: Boeye, Clariet - Yvonne Kracht, intuïtie ratio
4286: Bogaarts, M. D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945: De periode van het Kabinet-Beel (Band A, B en C). 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 ( in 3 banden ).
909650: Marie-Rose Bogaers - Made in Holland: 1945-1988 domestic pottery
6143: Bogoljubow, E. - Die moderne Eröffnung, 1. d2 -d4!
911191: Boheemen, H. van - Padihalmen, Leesboek voor de Indische scholen
92048: Böhl, F. M. Th. dr. - Palestina, het zionisme en de Hebreeuwse universiteit.
92040: Böhm, Adolf - Die Zionistische Bewegung, Eine kurze Darstellung ihrer Entwicklung. 2 Teile
10497: Böhme, Gernot - Platons theoretische Philosophie
962042: Böhme, Hans - Hans Böhme fotograaf, Overzicht 1960-1992
4818: Muller-Bohn D. P. - Lucie.
962342: Bohn-Beets, Dorothea - Onze buurt, Ingeleid en toegelicht door Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen.
952656: Bohr, N. - Drei Aufsätze über Spektren und Atombai.
955958: Bois, Yve-Alain, Joop Joosten, Angelica Zander Rudenstine, Hans Janssen. - Piet Mondriaan 1872 - 1944.
956798: Bois, Yve-Alain, Joop Joosten, Angelica Zander Rudenstine, Hans Janssen. - Piet Mondrian 1872-1944
9590: Boissevain, C.F.C.G.; Nigten, C.M. - De Grote- of Sint Jacobskerk van 's-Gravenhage.
958760: Boissevain, Charles - The struggle of the Dutch republics : (two open letters)
959804: Boissier, Raymond - L'Evolution de L'Art Dentaire. de l'Antiquite a nos Jours
955333: Boitet, Reinier - Beschryving der stadt Delft behelzende een zeer naaukeurige ,en uitvoerige verhandeling Van deszelfs eerste oorsprong, benaming [...]
9458: Bokhorst, G. van - Het leven in Oud-Hilversum
910117: VAN COCKY BOKHOVEN - JOHANNES VERMEER
101178: Renes-Boldingh M.A.M. - Bataksche sagen en legenden
6124: Boleslawski, Isaak - Königsindisch bis Gründfeld-Verteidigung
6130: Boleslawski, Isaak - Drachenvariantebis Paulsen-System
6133: Boleslawski, Isaak - Königs-indisch bis Grünfeld-Verteidigung
30111: Bolhuis, Arend Jan - Over de wandelaar van Martinus Nijhoff
2533: Bolland G. J. P. J. - De onbevlekte ontvangenis der H. maagd Maria, Een blad geschiedenis.
92222: Bolland G. J. P. J. - Collegium logicum. 2dln
92223: Bolland G. J. P. J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid. Een boek voor vrienden der wijsheid
98: Bolle, Dr. M. E. - Opheffing Van De Autonomie Der Kehilloth (joodse gemeenten) in Nederland in 1796. 223 Pp
954645: Bolle, Bert - Barometers
954753: Bolle, Bert - Barometers in beeld
9210: Bolman, Joh. - Wilde planten in en bij Amsterdam
91048: Bolte, Wouter; Johan Meijer - Van Berlage tot Bijlmer, Architektuur en stedelijke politiek (Amsterdam).
958533: Bolten-Rempt, Jenneke - Rembrandt Leydensis verovert de wereld
958104: Bolten, J. - Het Leidse Prentenkabinet,de geschiedenis van verzamelingen
962089: Boltin, Lee, Patrick Dennis - Jail keys made here and other signs
961529: Bomans, Boon, Carmiggelt, Durnez, Ghysen & Verbeeck - Het cursiefje
961530: Bomans, Godfried - Met een glimlach, 2 cd's; De kopstukken 1 cd.
961518: Bomans, Godfried - Pa Pinkelman puzzel 5
961524: Bomans, Godfried - Erik of het klein insectenboek
961531: Bomans, Godfried - Vijf ingelijste tegeltjes met teksten van Godfried Bomans. Een met een gedicht geschreven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KNVB in 1964.. Vier tegeltjes met aforismen, vermoedelijk uit de jaren zeventig, gemaakt door Anton Deen Tegels / Aster Holland. Een tegeltje is aan de rechterbovenzijde beschadigd.
961522: Bomans, Godfried - Pa Pinkelman puzzel 1
961521: Bomans, Godfried - Pa Pinkelman puzzel 2
961519: Bomans, Godfried - Pa Pinkelman puzzel 4
961520: Bomans, Godfried - Pa Pinkelman puzzel 3
962341: Bomans, Godfried (met versjes van Jules de Corte) - Het locomotiefje en andere verhalen. Illustraties in kleur: C. van Velsen; Het Locomotiefje.
961526: Bomans, Godfried - Erik of het klein insectenboek
961527: Bomans, Godfried - Erik of het klein insectenboek, DVD. Familiefilm
956257: Bomans, Godfried - Philips single plaatje. Bomans leest voor in de aula van de Rijksuniversiteit in Utrecht: Interview met 100-jaige; Het aanzoek
910173: Bomans, Godfried, HM Wezlaar, Mari Andriessen, Charles Leplae - Het Hildebrand monument van J. Bronner.
5816: Bomans, Godfried - Sprookjes kalenderboek 1963
961523: Bomans, Godfried - Bomans was de naam. 4 LP’s met het bijbehorende boek van Tony van Verre in cassette
5703: Bomans, Godfried, e.a. - Cursief,
91084: Bomans, Jan; Herman Hofhuizen, e.a. - Hyacintegeur en bisschopwijn. Kroniek van honderd jaar wel en wee van blekers en kwekers, burgers en buitenlui in en rond een Heemsteedse parochie. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Bavo-kerk.
7207: Bonaventura - Soliloquium; Pilgerbuch - Die Zurückführung der Künste auf die Theologie; Das Sechstagewerk.
7208: Bonaventura, Thomas von Aquin, Boethius von Dacien - Nachtwachen. Im Anhang: Des Teufels Taschenbuch
7311: Bonaventura - Über den Grund der Gewissheit, Ausgewählte Texte
7213: Bonaventurae, Doctoris Seraphici, S. / Bonaventura - Opera Theologica Selecta. Tom. I-V
7215: Bonaventure - Works of Bonaventure, Translated from the Latin by José de Vinck.
957324: Bond, Simon - A Hundred and One Uses of a Dead Cat. Cartoons
954369: Nederlandse boekverkopers bond - Het papierloze boek, maandag 23 april 2007, 14.00 uur Van Nelle Fabriek.
957388: Bond, Simon - A Hundred and One more Uses of a Dead Cat. Cartoons
959720: Bond, Creina; Roy Siegfried - Antarctica. Het onbekende continent.
30897: Bondan, Molly; Djamal, Teguh; Guritno, Haryono; Guritno, Pandam - Lordly Shades, Wayang Purwa Indonesia .
3670: Bonger, H. (redactie), e.a. - Dirck Volckertszoob Coornhert, Dwars maar recht.
92148: Bonhoeffer, Emmi - Getuigen in het Auschwitz-proces
6638: Bonhoeffer, Thomas - Die Gotteslehre des Thomas van Aquin als Sprachproblem.
950687: Bonn S. - Jonge mei, Verzen.
961354: Bonnafé, Alphonse - Georges Brassens, poésie et chansons
3830: Bonnema, Tine - Over de grenzen.
26831: Bonner, Cindy - Lily, A love story
26842: Bonner, Cindy - Looking after Lily
960410: Bonneure, Fernand - Irénée Duriez, beeldhouwer
954235: Bonney, T. G. - Volcanoes, Their structure and significance
101141: Bons-Storm, Riet - Waar vulkanen de wacht houden, platenboek nr. 1: noord celebes Indonesië
955110: Bontekoe - Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse ... begonnen den 18. December 1618, en vol-eyntden den 16. December 1625.
955036: Bontekoe - Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse ... begonnen den 18. December 1618, en vol-eyntden den 16. December 1625.
957305: Bonvi - Die Sturmtruppen., GAG-Comic Nr. 8.. Weil's so schön war: Noch einmal So war Papis Wehrmacht.,
953679: Boo, J. A. de - Heraldiek
7650: Boogaard, J. H. uit den - Swiebertje en de vreemdelingen; De Avonturen van Swiebertje
961075: Boogert, Bob van den; Kerkhoff, Jacqueline - Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558
962910: Booij, Lennart - Lalique in Nederland. De ontvangst van het werk van René Lalique (1860-1945) in Nederland.
30552: Booij, G. E. - Dutch Morphology, A Studie of Word Formation in Generative Grammar
953616: Booijink, H. G.,e.a. - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp
9352: Boois, Hans de - De Biesbosch, Het karakter na de 'grote verandering'
959564: Rosemary Booklets - Two Rosemary Booklets: True Measure of Life; Charm of Cheerfulness.
30913: Time-Life Books - Oost-Afrika: Kenia, Oeganda, Tanzania
958094: Bool, Flip, e.a. - De maaltijd der vrienden.Museum kunstenaars in Bergen 1930-1935.
911303: Flip Bool - ROOKGORDIJNEN
951677: Boolen, J. J.; J. C. van der Does - Nederlands verzet tegen Hitler-terreur en Nazi-roof
960698: Boom, Willem (samenstelling); Wim Crouwel, redactie - Het kader van grafisch ontwerpers
961057: Boom, Henk - De Grote Turk. In het voetspoor van Süleyman de Prachtlievende (1494-1566)
962030: Boom, Mattie - 150 jaar Fotografie - Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst
91826: Boom, J. A. van der - De vrije en ordenoefeningen voor de lagere school, theoretisch-practische handleiding bij het onderwijs in vrije, orden, gereedschapsoefeningen, reien en spelen voor jongens en meisjes van 6-12 jaar
6053: Boom, B. K.; Ruys, J. D. - Flora der Gekweekte kruidachtige gewassen,
951814: Boom, A. van der - Hedendaagse prentkunst in Nederland.
952551: Booma, J. G. J. - Genealogisch onderzoek in Duitsland.
958885: Boomgaard, Peter; Janneke van Dijk - Het Indië Boek
959462: Boomgaard, J.E.A. - Holland in kaart en prent
954999: Boomkamp, Gysbrecht - Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg en veele andere echte stukken en bescheiden.
960975: Booms, A.S.H. - Geïllusteerde gids voor den Rijn en nevenrivieren zomede de voornaamste sagen van de Rijnstreek
959993: Boomsma, J. e.a. - Tijd voor klokken / verhalen rond een verzameling
5858: Boon, B. - Simon Stevin's coopmansbouckhouding, eene inleiding tot de kennis van het Italiaansch boekhouden
962352: Boon, Louis Paul - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
962348: Boon, Louis Paul - De liefde van Annie Mols / Als het onkruid bloeit
962349: Boon, Louis Paul - Het Geuzenboek
962350: Boon, Louis Paul - Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
962351: Boon, Louis-Paul - De Voorstad groeit, Bekroond met de Leo J. Krijn-prijs 1942
958490: Boon, K. G. - Stad en Hof in de Nederlandse prentkunst. Towns and Castles in Dutch prints.
956138: Boon, B.; A. J. van Laren; J. K. Budde (redactie) - Onze tuinen, Geïllustreerd weekblad van amateur tuiniers.
962627: Boon, Tijn - Het koppige hoofd dat niet wilde scheuren : over Frans Kellendonk
962338: Boon, Louis Paul - De Kapellekensbaan. Eros en de eenzame man. Wapenbroeders. Het nieuwe onkruid. 90 Mensen.
962353: Boon, Louis Paul - Het Vroege werk: De voorstad groeit / Abel Gholaerts / Vergeten straat / Mijn kleine oorlog
10949: Boon B. - Iedereen tuinier in oorlogstijd Practische handleiding om op eenvoudige wijze groenten en aardappelen te telen
6337: Boon, R. dr. - Over de goede engelen of De ontmaskering van een pedant ongeloof, Een cultuur-kritische studie.
962201: Boon, Louis Paul, Joop Waasdorp, e.a. - Achterkanten, verhalen met foto's van Marlene den Dekker, Wilfred van Deyzen, Douwe Hoogstins
958485: Boon, K. G. - Nederlandse primitieven uit Nederlands particulier bezit. Singer Museum Laren 1961
962357: Boon, Louis Paul - De bende van Jan de Lichte / De zoon van Jan de Lichte; Dag aan dag
962354: Boon, Louis Paul - Blauwbaardje in wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen
962355: Boon, Louis Paul - Boon-apartjes, aforismen, citaten en uitspraken, verzameld door Gerd de Ley
962163: Boon, Clemens - Délire de Vie
958438: Boon, K. G. - Hollandse Kunstenaars in Hun Ontboezemingen. Drie Perioden Uit Honderdvijftig Jaar
7647: Boone, Swartwolt, I. C. de (samenstelling) - Het omnibusboek voor onze kinderen, met heel veel plaatjes en zwartjes
9019: Boonen, Christianne - Een steenhard bestaan, Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechts grachten
959695: Boonstra, Ido, e.a. - Het Ir Woudagemaal , een levend werelderfgoed op stoom
91889: Boonstra, Marjoleine - Monologue interieur I en II
953617: Boorsma, Tj. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen
9326: Boorsma, P. - Over Zaansche windmolens, Hun namen, bij- en scheldnamen met vele historische en andere bijzonderheden
961541: Boos, Carla (redactie) - Andere Tijden / VI-nieuw licht op oude kwesties: Rushdie-affaire; AZ landskampioen; Colditz; Lou de Palingboer; Eerste bankovervallen; e.a.
91540: Boosman, A. - Handhaving van het gezag aan boord van koopvaardijschepen ,
7443: Boot, P. - Plotinus, Over voorzienigheid, Enneade III, 2-3 [47-48], Inleiding, commentaar, essays
911420: Stanley Booth - Till I Roll Over Dead
961017: Boothby, Guy - Pharos the Egyptian
961013: Boothby, Richard - Freud as Philosopher : Metapsychology after Lacan
3440: Booy, H. Th. de - Avontuur om Rottumerplaat.
101155: Booz, Patrick R. - Bali
961098: Borchelt, Christoph - Ansätze und Ergebnisse der brandenburgischen Überseepolitik nach dem Tode des grossen Kurfürsten (1688-1722)
962384: Bordewijk, F. - De aktentas, 10 korte verhalen
962377: Bordewijk, F. - Vijf kleine verhalen; Centrum van stilte, vijf verhalen. Twee boeken van Bordewijk
962379: Bordewijk, F. - Eiken van Dodona
962381: Bordewijk, F. - Studiën in volksstructuur
962391: Bordewijk, F. - Kritisch proza
962392: Bordewijk, F. - Halte Noordstad, vermeerderd met drie eenacteurs en een monoloog
962393: Bordewijk, F. - Nagelaten documenten.
962380: Bordewijk, F. - Drie Toneelstukken
962386: Bordewijk, F. - Rood paleis, Ondergang van een eeuw
956095: Bordewijk, F. - Lemuria, een verhaal uit den voortijd.
962373: Bordewijk, F. - Haagse mijmeringen
962375: Bordewijk, F. - Bloesemtak, Roman
962359: Bordewijk, F. - Fantastische vertellingen
962360: Bordewijk, F. - Zeven fantastische vertellingen. Nagelaten feuilletons
962394: Bordewijk, F. - De laatste eer, Eerste druk met tekeningen en bandontwerp van Jozef Cantré.
962395: Bordewijk, F. - De korenharp
962370: Bordewijk, Ferdinand - Noorderlicht
962365: Bordewijk, F. - Apollyon
962366: Bordewijk, F. - Vijf fantastische vertellingen; De laatste eer, twee werken van Bordewijk
962367: Bordewijk, F. - Idem, Tien parodieën
962368: Bordewijk, F. - Het vegetarisme van Mr. J.P. de Vries
962363: Bordewijk, F. - Dreverhaven en Katadreuffe, met een voorwoord van Pierre H. Dubois
962362: Bordewijk, F. - Lente, 7 verhalen
962387: Bordewijk, F. - De fruitkar, inleiding W. F. Hermans
962385: Bordewijk, F. - Karakter
961637: Bording, Elsje - Verzen van de Noord-Hollandsche visschers-huisvrouw Elsje Bording / met een inl. van H.J. Heijnes
956403: AJO =A.J.O. pseudondiem van Henriette Jacoba Elisabeth Helena Fox-Borel - Mop, pop en nog veel meer
909415: Borg, Marcus - Nooit kenden wij God aldus
961624: Borgdorff, Len - De bakker, de slager en de herders / kerstpoëzie
959668: Borger,Guus J.; Saskia Bruines - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
952838: Borges, Jorge Luis - A Universal History of Infamy.
952839: Borges, Jorge Luis - Other Inquisitions 1937-1952, Translated by Ruth L. Simms.
952840: Borges, Jorge Luis - Lof der duisternis, een bloemlezing uit het poëtisch oeuvre in een vertaling van Fred de Haas.
952833: Borges, Jorge Luis - Borges on writing, edited by Norman Thomas di Giovanni, Daniel Halpern and Frank MacShane
952831: Borges, Jorge Luis - Het geheimschrift, in een vertaling van Robert Lemm
952832: Borges, Jorge Luis - Dreamtigers (El Hacedor).
955585: Borges, Jorge Louis - Other Inquisitions 1937 - 1952
952837: Borges, Jorge Luis - Selected Poems 1923-1967. Edited with an introduction and notes by Norman Thomas di Giovanni.
956612: Borges, Jorge Luis - De roos van Paracelsus en Blauwe tijgers. Vertaling: Barber van der Pol
952835: Borges, Jorge Luis - De onzichtbare roos, Sonnetten, Vertaald door Erik Coenen
952834: Borges, Jorge Luis; Adolfo Bioy Casares H. Bustos Domecq, - Zes raadsel voor Don Isidro Parodi, een detectiveroman in episoden.
952830: Borges, Jorge Luis - Six problems for Don Isidro Parodi, Translated by Norman Thomas di Giovanni
955071: Borges, Jorge Luis ; A. Bioy Casares - Zes parels voor Parodi
30518: Borges, Jorge Luis - Der Geschmack eines Apfels, Gedichte
182: Wechsler Boris - Het Laatste Onderdak, Het Aangrijpend Lot Van Een Russische Jood Tussen Twee Vaderlanden. 108 Pp
955379: Boris, Ford - New Pelican Guide to English Literature Vol. 3 : From Donne to Marvell
911400: Bork, Remko van; Jan Jacobs - Popmuziek, het geluid van jongeren
959736: Borman, Ruud, e.a. - IJstijden in de Nederlanden
957026: Bormann, Beatrice von - Max Beckmann in Amsterdam 1937-1947
957191: Bormann, Beatrice von (red.) - Oskar Kokoschka, Mensen en beesten
6346: Born, A. van den (editie) - Toepasselijke bijbelteksten voor preek, meditatie en geestelijke lezing.
961178: Bornebroek, A.H. - Drogisten van Neêrland, komt onder de vaan! Schets van de 100-jarige historie van de bond van drogisten
101806: Borradaile Helsel, Marjorie (edit.) - The Interior Designer's Drapery, Bedspread and Canopy, Sketchfile
30078: Borstlap, Alessandra; Jef Teske - Het Mongoolse rijk tijdens de Yuan dynastie
964: BoS, ALFRED, EN ENGELSHOVEN, TOM - Popjaar 89-90
101534: Bos, R. - Onze provinciën, Een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van Nederland - ook voor zelfwerkzaamheid bestemd
9021: Bos, R. - Uit de dierenwereld, Schetsen en Beelden voor de Volksschool
8991: BoS, Jan L.; Jan van de Kam - Die vreemde vogels, Zonderlinge zaken uit Nederlands vogelleven door onderzoekers waargenomen tot ver in de jaren zeventig
914682: Bos, N. - Iriscopie (ogendiagnose)
958729: Bos, A. P., prof. dr. - In de greep van de Titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie.
959112: Bos, A. P. a.o. - De ziel en haar voertuig. Aristoteles' psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oevre gedemonstreerd.
959432: Bos, R / K. Zeeman - Onze provinciën, Een eenvoudig leerboekje der aardrijkskunde van Nederland.
961079: Bos-Rops, J.A.M.Y. (Proefschrift Leiden 1993) - Graven op zoek naar geld (De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433)
11033: Bos, P.R.; B.A. Kwast; F. Pelder - De haven van IJmuiden, Nederland in Woord en Beeld,
957251: Bos, Geertje, e.a. - Leven in Nieuw-Vennep.nl
10530: Bos, A. P., prof. dr. - Wetenschap en zinervaring
7493: BoS, Coby - Maud en Rik op reis
959435: Bos, P.R. / Niermeyer, J.F. - Schoolatlas der gehele aarde. Herzien door P. Eibergen. 39ste verbeterde en vermeerderde druk, tweede oplaag
959438: Bos, P. R.; J. F. Niermeyer - Schoolatlas der gehele aarde, Herzien door B.A. Kwast en P. Eibergen. 35ste druk
958043: Bos, Jurjen M. - Archeologie van Friesland.
30859: Bos,P. R.; J. F. Niermeyer - Atlas voor de volksschool in 42 kaarten en 50 platen
959436: Bos, P.R. / Niermeyer, J.F. - Schoolatlas der gehele aarde. 41ste druk. Verzorgd door F. J. Ormeling
959434: Bos, P.R. / Niermeyer, J.F. - Schoolatlas der gehele aarde. Herzien door P. Eibergen. 36ste verbeterde en vermeerderde druk
952088: Bos, Cees J.(ed.) - Fungal Genetics, Principles and Practise.
952111: Bosboom, Symon - Cort onderwys vande vyf colommen door Symon Bosboom, stadts steenhouwer tot Amsterdam uyt den scherpsinnigen Vincent Schamozzij getrocken en in minuten gestelt seer gemacklick voor de jonge leerlingen en dienstich voor alle jonge liefhebbers der bouw-const.
954983: Bosch, L. van de - Leeven en daden der doorluchtighste Zee-helden en Ontdeckers van Landen, deser eeuwen, Beginnende met Christoffel Columbus en eyndigende met M.A.de Ruyter.
959651: Bosch, Toon - Om de macht van het water, De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
101700: Bosch, Rinus van den - Eidènai
956574: Bosch, Gerrit (red.) - De kunstcollectie van de provincie Noord-Holland
956360: Bosing, Walter - Hiëronymus Bosch rond 1450-1516, Tussen hemel en hel
959669: Bosker, Fokko - Zeedijken in het noorden. Mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming
961240: Kronstadt Kollektief Boskoop - Bakoenin, Kropotkin, Commune van Parijs.
6960: Bosloper-Harting, Heleen - Else's baantjes
9252: Bosma, Jan - Loofhoutgewassen, twee delen
963531: Bosma, Koos, e.a. - Bouwen in Nederland 600-2000
951920: Bosman-Jelgersma, Henriette A. - Pieter van Foreest, de Hollandse Hippocrates.
951916: Bosman-Jelgersma, Henriette A. - Petrus Forestus Medicus. (Pieter van Foreest).
961147: Bossaers, K.W.J.M. - Van Kintsbeen Aan Ten Staatkunde Opgewassen; Bestuur en bestuurder van het Noorderkwartier uit de achtiende eeuw
10652: Bossaert, Henri - Richard Minne
963565: Bosscha, Herm. - Bibliotheca classica, sive Lexicon manuale quo nomina propria pleraque apud scriptores Graecos & Romanos maxime classicos obvia illustrantur.
962559: Bossche, Marc Van Den - Ironie en solidariteit. Een kennismaking met het werk van Richard Rorty
960198: Bosscher, Ph. M. - Honderdvijfenzeventig jaar Fonds 1815. erkentenis der Nederlanders aan hunne verdedigers
961164: Bossenbroek, Martin / Kompagnie, Jan H. - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de 19e eeuw
956507: Boston, Thomas - Eene beschouwing van het verbondt der genade uit de heilige gedenkschriften : waarin de onderhandelende persoonen, die dat verbondt hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt zy, deszelfs deelen, zoo wel voorwaardelyk als beloovende, en de bestiering van het zelve, ieder afzonderlyk overwoogen worden : mitsgaders eene beproeving voor byzondere persoonen wegens hun zalig inzyn in het zelve, en den weg om de zondaaren daar in tot hun eeuweige zaligheit intelyven
91276: Bot, Marrie - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
953334: Boterenbrood, Helen - Weverij De Ploeg
911205: Boterman, Jan (opdracht en begeleiding) - Gedicht : bericht
7043: Botermans, Jack, en anderen - Wereld vol spelletjes
909759: JACK BOTERMANS - Paper Flight
951864: Bothenius Brouwer, A. J. - Levensverzekering-maatschappij Utrecht.
961029: Botke, IJ. e.a. - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
909663: Botschantzeva, Z. P. - Tulips, Taxonomy, morphology, cytology, phytogeography and physiology
960425: Bott, Gerhard - Hauser, Erich; Werkverzeichnis Plastic 1962 bis 1969 Druckgrafik 1961 bis 1969
952152: Bottema, Tjeerd - Mijn leven.
958789: Bottin, Francesco - Boezio di Dacia 'Il sommo bene'; Giacomo da Pistoia 'La felicita suprema'
962558: Botton, Alain de - Proeven van liefde
957795: Botton, Alain de - De troost van de filosofie.
957796: Botton, Alain de - Religie voor atheïsten, een heidense gebruikersgids
963499: Bouazza, Hafid; Bas Heijne en Michaël Zeeman - Dromen van Europa, Over het nieuwe Europa
30720: Bouazza, Hafid - Het lied van de regen. Arabische gedichten vertaald door Hafid Bouazza
8757: Bouber, Jan - De dwaas van Heideloo
91888: Bouchakour, Morad - Reeuwijk, Natasja [ed.]. - Frankemaheerd 2
30494: Bouchette, Cor - Geteisterd volk, Gedichten uit de oorlogsjaren
909681: Bouckaert, Leo - Leren filosoferen, In dialoog met Levinas, Marx, e.a.
911201: Boudaille, Georges - The Drawings of Pablo Picasso
7668: Büch Boudewijn - Blauw een reisverhaal
958105: Boudewijn Bakker, E. Fleurbaay, A.W. Gerlagh - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950
6067: Bouhuus, Mies (tekst) - De man van Nazareth, Gezinsboek over land en volk van Jezus
101416: Bouhuys, Mies - De klepel of de klok
961917: Bouhuys, Mies (versjes); Henk Krijger (prentjes) - Hand in hand
911361: Boulanger, Em. - Handboek voor Gehuwden.
5587: Boule, Pierre - De brug over de Kwai, Het drama van de Birma-spoorweg.
954222: Boulter, Bruce - Holzdrehen für Fortgeschrittene in 487 Bildern: Schichthölzer, Zusammmengestzte H:olzer, Hohlkörper.
953695: Bouman van Tertholen, S. - Die stoute hond! Versjes van S. Bouman van Terthole, tekeningen van Bas van der Veer.
953696: Bouman van Tertholen, S. - Wat een schrik! Versjes van S. Bouman van Terthole, tekeningen van Bas van der Veer.
101556: Bourbon, Louis de - Voor haar alleen, Een cyclus gedichten
29958: Bourg, Dominique le - Lieben und geliebt werden, Ein Frauenbrevier
961627: Boutens P. C. - Verzen
909862: Boutens P. C. - Verzen
961583: Boutens, P.C. - Praeludiën
961638: Boutens, P.C. - Poëtica
11030: Boutens P. C. - Een nieuwe lente op Hollands Erf. Aan Prinses Juliana der Nederlanden bij haar Huwelijk met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Rijmprent op 7 Jan. Door de regeering uitgereikt aan de Nederlandsche Jeugd.
961639: Boutens, P.C. - Beatrijs
8882: Bouvy, Han - DAF 600. Technische gegevens en practische wenken.
951046: Berkvens-Stevelinck C.; Bouwman A. Th. - Miscellanea Gentiana, Een bundel opstellen aangeboden aan J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
959847: Bouwman, Everh. - Ntuurkunde en weerkunde, voor land- en tuinbouwscholen
910916: Bouwman, M.; Helder, C.; Jan Wolkers - Aspergeschalen 1850-1940
911300: Bouwmeester, M. B. - Service, deel 2. Vakliteratuur voor het restaurantbedrijf
101930: Bouwmeester, Piet - Nieuwspoort Centraal. Veertig jaar Internationaal Perscentrum in woord en beeld. Jubileumuitgave Nieuwspoort
6201: Bouwmeester, H.; Spinhoven, F. A. - Magische schaakfiguren, 278 eindspelstudies van grote meesters.
91633: Bouws, Tom - Het boek van de spoorwegen, geschreven voor jonge mensen
952465: Boven, P. L.van - Brand! Alarm!
960497: Boven, Margriet van. e.a. - Niel Steenbergen. Veertig jaar beeldhouwer.
962222: Bowden, Charles - Sonoran Desert
954317: Bowles, E. A. - Crocus & colchicum, A handbook of crocus and colchicum for gardeners,
10221: Bowlt, John E., Bratrice Hernad - Aus vollem Halse, Russische Buchillustration und Typographie 1900-1930.
954948: Bowman, Paul; Richard Stamp - The Truth of Zizek
953374: Picture Box. - Stock Image 10, Picturebox.
92026: Boxel, Piet van - Sjabbats kind, Vroegjoodse tradities over leven en dood
959727: Boxer, C. R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800.
954638: Boxhorn, M.Z. van; J. J. van Reygersbergh - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert door Marcus Zuerius van Boxhorn. Two volumes in one binding. [Kroniek van Zeeland]
5861: Boyce, Edmund - The Belgian traveller
958264: Boyens, Piet - Expressionisme in Nederland 1910-1930
960623: Boyens, José. - Traditie en experiment. Tien Nederlandse beeldhouwers. De Hallen Frans Halsmuseum.
960443: Boyens, José - Oscar Jespers. Zijn beeldhouwwerk met een overzicht van de tekeningen. De activiteiten van een Vlaamse kunstenaar gedurende een halve eeuw: van 1912 tot 1968.
960444: Boyens, José, e.a. - Beelden en tekeningen van Oscar Jespers en van beeldhouwers die bij hem gewerkt hebben
958371: Boyens, Piet - De Passage. Vlaamse kunstenaars in Nederland 1914-1922
956633: Boyens, Piet, Gilles Marquenie - Retrospectieve Frits van Den Berghe 1883-1939. I
960495: Theo Scholten; José Boyens; e.a. - Arthur Spronken.
960440: Boyens, José & Paul Beek - Oscar Jespers 1887-1970. Theresia van der Pant - Piet Killaars - Hanneke Mols-van Gool. Beeldhouwers
957030: Bozo, Dominique de - Bonnard
957506: Bozuwa, P. J. - Zwartewaal 1180-1980
956247: Braack, Henk ter - List en bedrog door de belastingdienst
959552: Braak, Menno ter; E. du Perron - Briefwisseling Menno ter Braak en E. du Perron, 1930-1940, in vier delen
954364: Braak, Menno ter - Journaal 1939
954966: Braak, C. - Het klimaat van Nederland / The climate of the Netherlands: Lucht- en grondtemperatuur / Air- and earth temperature.
959555: Braak, Menno ter - De duivelskunstenaar: een studie over S. Vestdijk
954916: Braak, C. - Het klimaat van Nederland.
7400: Braakhuis, H. A. G., Hoenen, M. J. F. M. Hoenen (ed) - Marsilius of Inghen. Acts of the International Marsilius of Inghen Symposium organized by the Nijmegen centre for Medieval Studies (CMS), Nijmegen, 18-20 December 1986
952325: Braakman, Jacon - Met Braakman door de Duin- en Bollenstreek, Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895-1920.
962390: Braam, Conny - De woede van Abraham
955111: Braam, A. van - Zaandam in de Middeleeuwen
91632: Braambeek, H. J. van - Van lichten en schiften. Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel 1866-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan.
961165: Braamhorst, Karin - Lexicon Nederland in de 19e eeuw.
961847: Braas, Cees, e.a. - Taaltopics Argumenteren
9654: Braasem, W.A. - Een rebelle aan de Vecht, Slot Zuylen en zijn bewoners
9570: Braasem, W.A., Schwencke, Johan - Van Haagse dingen die voorbij zijn, Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus
9459: Braasem, W.A., Ruyter de Wildt, H.O.J. de - Hoornse Herinneringen, Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje
958509: Braasem, W. A. - Bezoek bij Betje, Een museum in de Beemster
9557: Braasem, W.A., Schwencke, Johan - Van Haagse dingen die voorbij zijn, Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus
91038: Braasem, W.A. / Onno Meeter - In Haastrecht staat een huis....
950368: Braasen W.A. - 's-Gravenhage in de fraaiste Gesichten.
8742: Brabander, Gerard den - Het Spuigat, Tijdschrift onder redactie van Gerard den Brabander]/Algemeen literair maandblad. Opgericht in het vierde jaar onzer verdrukking. No 2.
960296: Brabander, Cor - Geveltekens Amersfoort
951661: Brabander, Gerard den - Gelaarsde Lier. , Bezette Poezie. Illegaal vervaardigd.
30497: Brabander, Gerard den - Parijsche sonnetten
954782: Braches, Ernst - Engel en afgrond. Over The Turn of the Screw van Henry James
961198: Bradbrook, M.C. - Shakespeare and Elizabethan Poetry. A study of his earlier work in relation to the poetry of the time.
962841: Bradbury, Dominic - Modernistisch design, stromingen, ontwerpers en interieurs
957475: Bradford, Ernle - The Great siege Malta 1565
9237: Braecklein, A. - Die Orchiedeen und ihre Kultur im Zimmer
91278: Dirk Braeckman - z.Z(t). volume II
959340: Braet, Antoine - De Redelijkheid van de Klassieke Retorica / de bijdrage van klassieke retorici aan de argumentatietheorie
963546: Braghieri, Gianni - Aldo Rossi.
957803: Braidotti, Rosi - Beelden van leegte, Vrouwen in de hedendaagse filosofie
7793: Brakman, Willem - Vijf manieren om een oude dame te wekken
962389: Brakman, Willem - De gifmenger
961301: Bral, S., Rueb, M., Rueb, R.J. - Ut Groen-Geile Boekie / de offesjeile spelling vannut Haags
961302: Bral, Sjaak - Haags bloed
30006: Brand, Christianna - Juf Matilda
960583: Brand, Hans; Han Janselijn e.a. - Ruimtelijk Werk, essay's over 30 hedendaagse kunstenaars
957387: Brand, Tobias - De dag van het einde, Europa, 7 mei 1945
954419: Brand, Marieke; Henk Schulte Nordholt en Fridus Steijlen - Indië verteld, Herinneringen 1930-1950
958273: Brand, Jsn; Kees Broos - Magisch Realisten en tijdgenoten in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem.
10083: Brander, Jan - Tristan da Cunha 1506-1950, Geschiedenis van een volkplanting
957419: Brander, Jan - Uit Noordhollands verleden I en II. Relicten uit het Noordhollands taaleigen. Uit de voorgeschiedenis en de oudste geschiedenis van Amsterdam tot 1300. Amsterdam. Het Noordhollands Taaleigen.
959276: Brands, G. A. : R. W. Lieve - Kramers' woordentolk. Verklarend woordenboek. Bevattende de vertaling en verklaring van de meest voorkomende vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen
952622: Brandsma, Titus - Mijn cel, dagorde van een gevangene
962832: Brandstatter, C. e.a. - Wenen 1900.
5536: Brandt, Willem - Pruik en provo. Regent in de 20ste eeuw
954984: Brandt, Gerard - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.
963343: Brandt, Willem, e.a. - Victor E.van Vriesland, Een karakteristiek
956718: Brandt, Rutger J. B. - Theo l'Herminez Verboden vruchten
30112: Brandt Corstius, J. C. (inleiding en keusze) - Het laat seizoen, Perk, Kloos, Verwey, Van Eeden, Gorter, Van Deyssel, Swarth, Van Langendonck, Van de Woestijne, Hegenscheidt
956292: Branko, Rudolf - Het zilveren visje. Vrij vertaald uit het Sloveens door Simon van Duyvenbode.
30125: Brann, M. - Geschichte des Jüdisch-Theologischen Seminars (Fraenckel'sche Stiftung) in Breslau. Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Anstalt.
960140: Brantz, Charlef, - De Srebrenica-dagboeken. Ooggetuigenverslag van een hoofdrolspeler
10925: Bras, K. E. - Muziek van zuiver zwijgen. Een overzicht van de christelijke mystiek
914586: Brassai - Les artistes de ma vie (French Edition)
1914: Miller Henry Brassaï - Quiet days in Clichy
962388: Brassinga, Anneke - Hartsvanger. Zeer verspreide geschriften
957625: Brattinga, Pieter - Rietveld, 1924. Schröder Huis, Kwadraat bladen
910829: Brattinga, Pieter - 60 Plakate, neun holländische Graphiker 1956-1970
960946: Braudel, Fernand - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw): deel I: De structuur van het dagelijks leven; deel II: Het spel en de handel; deel III: De tijd en de wereld. Compleet in drie delen.
10548: Braun, Lucien - Geschichte der Philosophie-Geschichte
957390: Braun, Georg, Franz Hogenberg, Stephan Füssel(heruitgave) / Rem Koolhaas (voorwoord) - Städte der Welt - Gesamtausgabe der kolorierten Tafeln 1572-1617 - 363 Kupferstiche revolutionieren das Weltbild
958502: Brauwere, G.L.A. de - De Aquarel 1800-1950
955714: Bray, Bernard - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inédites à Nicolas Heinsius (1649-1658). Publiées d'après le manuscrit de Leyde avec une introduction et des notes.
954698: Brecht, Bertolt - De verhalen, Met een nawoord van Ton Naaijkens.
954691: Brecht, Bertolt - Vertellingen over meneer K. Vertaald door Martin Mooij.
21675: Brecht, Ursula - Antieke poppen
963161: Brecht, Bertolt - Der kaukasische Kreidekreis; Baal / Drei Fassungen
961646: Brecht, Bertolt - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten
101921: Brecht, Bertolt - Dagboeken 1920-1922, Autobiografische aantekeningen 1920-1954, bezorgd door Hertha Ramthun
30883: Brecht, Bertolt - Tui-roman, Vertaald door Pé Hawinkeld
961404: Brecht, Bertolt - Moeder Courage, een kroniek uit de dertigjarige oorlog
30729: Brecht, Bertolt - Driestuiversroman
3907: Breckenridge, Gerald - De radio-jongens in het donkerst Afrika.
3908: Breckenridge, Gerald - De radio-jongens zoeken het verloren Atlantis.
3909: Breckenridge, Gerald - De radio-jongens bij de grenspatrouille.
961778: Bredero, Vondel, Heinsius, e.a. - Thronus Cupidinis, Verzameling van emblemata en gedichten
952814: Bredero G. A. - Angeniet, Ingeleid en toegelicht door dr. P. E. L. Verkuyl.
957802: Brederode, Désanne van - Als stilte steekt. Het effect van collectief zwijgen over misstanden en wandaden
955107: Bree, G.W. G. van - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel (Tijdvak 1804-1830)
959370: Bree, C. van - Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands, Klank- en vormleer met een beknopte grammatica van het Gotisch
954336: Bree, L. W. de; M. P. de Bruin - Zeeuws prentenboek. Inleiding: P. J. Meertens
957799: Breebaart, Leonie, e.a. - Durf te twijfelen / hoe filosofen kijken naar de actualiteit
963009: Breedveldt Boer, Inge - Interieurstijlen
960965: Breeman, J. L. - Van greppel tot watering
953073: Breemer, Jopie - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer, met een inleiding van Gerrit Komrij
9685: Breen, Dr. A.G. - Vijftig Jaren B.C.G.O. 1903-1953
9365: Breen, Joh. C. - Uit Amsterdam`s verleden - studien van gemeente-archivaris Breen
92183: Breffny, Brian de - De synagoge - in ballingschap en diaspora
957578: Bregman. C. - Oude ansichten en prenten vertellen over De Vogelenzang.
957328: Bregman, J. - Schagen door de eeuwen heen.
958779: Breidert, Wolfgang - Das aristotelische Kontinuum in der Scholastik. 2. verbesserte Auflage
957543: Bremer, J.T.; m.m.v. A. Boon - Van Helder Buyrt tot Oud Den Helder, Helderse Historische Reeks no. 4
957550: Bremer, Jan T. - Ik min u Helder, stad der steden... Helderse verhalen uit de periode 1914-1940
956549: Brenda, Rogella, a.o. - Die Sammlungen des Prado, Malerei vom 12-18. Jahrhundert.
958935: Brentano, Franz - Aristoteles und seine Weltanschauung
958790: Brentano, Franz - Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendland. Aus dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von Klaus Hedwig.
962927: Brentjes, Yvonne, e.a. - Volmaakt Verchroomd. d3 en het avant-garde stalenbuismeubel in Nederland
959837: Bressan, Paola - De kleur van de maan. Hoe we zien en waarom
7064: Breton, Stanislas - St. Thomas d'Aquin.
6736: Breton, H. - De held der pampa's. Serie "Voor rakkers en bengels". Geillustreerd door H. Pieck.
960853: Breton, André - Conversations, The Autobiography of Surrealism. With Andre Parinaud and Others
960392: Brett, Guy; Ronaldo Brito - Camargo: Esculturas
91065: Breugelmans, R. (ed.) - The Pilgrim Press. A bibliographical & historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers
959226: Breuker, Jelle - Middeleeuwse Franse tuinen / hun geschiedenis, hun hedendaagse staat
955692: Breuker, Philippus (red.) / Gysbert Japix - Gysbert Japix, Een keuze uit zijn werk
714742: Brevoort, J. C. - Verrazano the Navigator
5823: Brewster, Benjamin - Le Grand Livre du Cirque
963040: Breytenbach, Breyten - De ware bekentenissen van een witte terrorist
963039: Breytenbach, Breyten - Sporen van de kameleon, Roman
91209: O'Brian, Patrick - Histoire Naturelle Des Indes: The Drake Manuscript in the Pierpont Morgan Library
963464: O'Brian, Patrick - Het verlaten eiland.
955512: Brickell, Christopher - Encyclopedia of Gardening, The Definitive Practical Guide to Gardening Techniques, Planning & Maintenance, & to Growing Flowering Plants, Fruits, & Vegetables (Royal Horticultural Society)
9294: Brickell, Christopher - The Royal Hortical Society Gardeners` Encyclopedia of Plants and Flowers
955524: Brickell, Christopher - Royal Horticultural Society Gardeners' Encyclopedia of Plants and Flowers
952060: Brickell, Christopher - Atrium tuinplanten encyclopedie, meer dan 8000 planten, bomen en heesters, meer dan 5500 ill. in kleur
101494: Bricker, Charles - Landmarks of mapmaking. An illustrated survey of maps and mapmakers
10208: BRIdges, Marilyn - Planet Peru
958460: Brielle - VVV Brielle fietstocht, 't Vliegend hert Brielse molenstichting, Trompmuseum
5448: Briels, Jan - Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw. 1585-1630 met biografieen van 240 schilders
963203: O'Brien, Tim - In het atoomtijdperk, Roman
10188: Briganti, G. - Glanzvolles Europa. Berühmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts
954779: Briit, Brian - Walter Benjamin and the Bible
958899: Brijan, Alfred - Grieks kleurboek (oningekleurd)
961300: Bril, Martin (inleiding) - Mijn leven als hond
957108: Brill, Willy - Jiddisje recepten voor een goed leven
952136: Brill, Willy - Zelfs een wolk. Drie jiddische gedichten, vertaald door Willy Brill.
30568: Brink, André; J. M. Coetzee - Ons geduld heeft zijn grenzen, Literatuur uit Zuid-Afrika
959473: Brink, Paul van den, en Werner, Jan - In een opslag van het oog. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754.
963322: Brinker, Jacques H. - Prisma Grammatica Italiaans
3912: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Hoe het Lies en Loek verder ging.
3857: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Het nestkuiken.
3915: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Lies en Loek's bakvischtijd.
6727: Brinkgreve, H. - Op zonneheuvel
955114: Brinkgreve, Geurt - Drie maal Amsterdam
951092: Brinkgreve H. - Riekje Roodmuts
957541: Brinkgreve, Clara - In Haarlem staat een Huis... 600 jaar zorgen voor kinderen
6733: Brinkgreve, H. - Huize Sonnevanck
6991: Brinkgreve, H. - Een zomervakantie aan zee
3913: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Lies en Loek op de HBS
3892: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Tilly en haar vriendinnen.
3890: Brinkgreve-Entrop, J. H. - Barta en de blokhut
3856: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Voor 't eerst van huis.
950167: BRINKGREVE H. - Zomervacantie aan zee
957271: Brinkgreve-Wicherink, Tine - Dina's reisavontuur
4723: Brinkgreve, Dien - Zes vrolijke vriendinnen.
909459: Maarten Brinkman - Willem Drees, de SDAP en de PVDA
6074: Briquet, John; (continué par) Litardière, René de - Prodrome de la Flore Corse.
91198: Bristowe, W. S. - The World of Spiders
958603: Brittan, Gordon G. - Kant's Theory of Science
6598: Brock, Kenneth J. - Birds of the Indiana Dunes.
914717: Brode, Douglas - Woody Allen en zijn films
957119: Brodsky, Joseph - Loflied op clio / Huizinga-lezing 1991.
957118: Brodsky, Joseph - Triton. Gedichten 1985-1994.
953442: Broeck, Walter van den - Het alfabet van de stilte. Roman
961280: Broeckhuizen, Dick van - Brasil, Beleza? Hedendaagse Braziliaanse beeldhouwkunst Contemporary Brazilian sculpture
83: Broek P. van den, en Veld C. in 't - De Joodse Gemeenschap in Strijen 64PP
958903: Broek, R. van den - Bibliotheken en geleerden in de Oudheid
952297: Broek, J. J. van den - Historische Herinneringen aan de Hervormde Gemeente Noordwijkerhout.
9786: Broek, J.P.H. van den - Bijdragen tot de geschiedenis van Baerle
9445: Broeke, L. van den - Onze Lieve Heer op Zolder. Geschiedenis van het schuilkerkje `t Haantje en Museum Amstelkring
7014: Broeke, Hans ten - Gaugurica en Hans, Gedichten en beeldend werk.
5364: Broekhuizen-Slot, Ina - Een are oik.
9190: Broekhuizen, S. - Mossen en varens
91043: Broekhuizen, R. - Meppel in 1813
952352: Broekhuizen, S. - De grote kerk doet weer dienst - uitgave tgv de gereedkoming van de restauratie van de Grote Kerk te Rijnsburg, oktober 1981.
954803: Broeksmit, Cornelis - De geschiedenis der pokken in Nederland van 1865 tot 1885, arts, geboren te Rozenburg
952269: Broersen, S. P. - De Sint Agathakerk. Beeldbepalend monument van Lisse, De Sint Agathakerk. Beeldbepalend monument van Lisse. De grote restauratie in de jaren 1993 - 2002
952579: Broglie, Louis de - La Physique Quantique restera-t-elle indéterministe?
914535: Brom-Struick, Willemien (samenstelling) - Reidansen, Eerste bundel
10850: Brom, Luco J. van den - Creatieve twijfel, Een studie in de wijsgerige theologie
6714: Bromberg, Paul - Hannie Helmer
953368: Brommer,B; H. Den Heijer - Grote Atlas van de West-Indische Compagnie, Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, Vol. II
953366: Brommer,B; H. Den Heijer - Grote Atlas van de West-Indische Compagnie, Vol. I and II; Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, Vol. I and II
962032: Brommet, Fred, fotografie; Philip Freriks, tekst - Tableau Parisiens
960104: Brongers, E.H. - De slag om de residentie 1940
960157: Brongers, E. H. - De slag om de grebbeberg - Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog
960158: Brongers, E. H. - De stijd om de Afsluitdijk. Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog
10810: Brongers, Douwe - De uitvindersgids, Van idee tot markt
10818: Brongersma, H. - Leerboek der natuurkunde, Vierde stuk
914541: Bronk, Jan - Pantomime. In theater - in het onderwijs - in het jeugd- en vormingswerk
956213: Bronkhorst, Leo - Galoeth.
956993: Brons, Loek - Willinks kopstukken
956788: Brons, Loek - Moesman, een kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen en het klavecimbel van de surrealist Moesman
956930: Brons, Loek - De onstuitbare doorbraak van Willem van Veldhuizen
958630: Brons, R.; H. Kunneman (redactie.). - Lyotard Lezen: Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit.
962045: Bronshoff, Bob; Sommer, Rene; Lieshout, Nico van - Mijn beste vriend.
961901: Brood, Connie en Rogier Nieuweboer (vert) - Sprookjes uit de Sovjet-Unie - Sprookjes uit de Russische Federatie
10268: Brooke, Goerge M. jr. - John M. Brooke. Naval Scientist and Educator.
962084: Brookman, Philip - Arnold Newman
909833: Brooks Pfeiffer, Bruce - Frank Lloyd Wright, Treasures of Taliesin, seventy-six Unbuilt designs
8956: Broos, Kees; Toet, Andre; Hadders, Gerard e.a. - Vorm in de maak Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren De 26e goodwill presentatie van drukkerij Rosbeek
960714: Broos, Kees - Architekst. Letters van architecten
961989: Broos, Kees; Flip Bool - De Nieuwe Fotografie in Nederland
956929: Broos, Kees; David Quay - Geer van Velde 1898-1977. Schilderijen en tekeningen
956615: Broos, Ben, e.a. - Uit de schatkamer van de verzamelaar, Hollandse schilderijen uit Nederlands particulier bezit
956630: Broos, B. e.a. - Ludolf Bakhuizen, schryfmeester, teyckenaer, schilder.
956711: Broos, Kees; David Quay - Raoul Hynckes
956882: Brouerius van Nidek, Matthaeus; Isaac Le Long. - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden : bestaande in steden, dorpen, sloten, adelyke huysen, kloosters, kerken, godshuysen, poorten, en andere voornaame stadts- en landtgebouwen
909528: Brouwer, J.H., e.a. - Specimina linguae Frisiae veteris.
6081: Brouwer, A. - Algemene paleontologie
959466: Brouwer, H. - Atlas voor Nederlandsche palaeographie
952809: Limburg Brouwer P. van - Het leesgezelschap van Diepenbeek
101905: Brouwer, T. - Sleutelstad-orgelstad, Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden
910227: Brouwer, Marcel - Cris Agterberg, beeldhouwer en sierkunstenaar
101911: Brouwer, L. E. J.; C. S. Adema van Scheltema - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven van L. E. J. Brouwere en C. S. Adama van Scheltema.
960038: Brouwer, H. - Geschreven verleden. Genealogie en oud schrift.
950824: Brouwer T. - Sleutelstad - orgelstad, Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
960984: Brouwer, W. D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Deel I/II. 1875-1939/1940-1970.
959535: Brouwers, Jeroen - Feuilletons, zomer 1996 proefnummer
955926: Brouwers, Marjan; Jeannette van Ditzhuijzen - Zicht op kastelen
959525: Brouwers, Jeroen - De schemer daalt, Slenteren door mijn boekenkast.
959526: Brouwers, Jeroen - Joris Ockeloen en het wachten, Roman
955097: Brouwers, J. H. (red) - Encyclopedie van Friesland.
5686: Brouwers, Jeroen (samenstelling) - harry Mulisch, Informatie over leven en werk van Harry Mulisch.
959541: Brouwers, Jeroen - Bzzlletin 98. Jeroen Brouwers. 1982. Themanummer
959547: Brouwers, Jeroen - Datumloze dagen
961647: Brouwers, Jeroen - De vervulling gevolgd door De kleine dood
959537: Brouwers, Jeroen - Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen, studies, reacties
959523: Brouwers, Jeroen - Geheime kamers
959546: Brouwers, Jeroen - De zondvloed
959522: Brouwers, Jeroen - Het verzonkene
30685: Brouwers, Jeroen - Kladboek, Polemieken, opstellen, herinneringen
959545: Brouwers, Jeroen - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
955457: Brouwers, Jeroen - De laatste deur, Essays over zelfmoord in de Nederlandse letteren
959540: Brouwers, Jeroen - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
959539: Brouwers, Jeroen - Zomervlucht, Roman
959533: Brouwers, Jeroen - Anaïs, Anaïs
959538: Brouwers, Jeroen - Joris Ockeloen en het wachten, Roman
959901: Brown, Richard - Wiskunde in 30 seconden - de belangrijkste theorieën en stellingen in meet-, rekenkunde en algebra
952244: Brown, David, J. - Bridges, Three thousand years of defying nature.
961490: Brown, Horatio F. - John Addington Symonds; A Biography compiled by his papers and correspondence.
958168: Brown, Christopher - Niet ledighs of ydels, Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw
958155: Brown, Christopher - Making and Meaning Rubens's Landscapes
909586: Brown, Sara; David O'Connor - Glasschilders, Middeleeuwse ambachtslieden
955849: Chatwin. Bruce - Lady Lisa Lyon. Gefotografeerd door Robert Mapplethorp.
1030: Howard Bury C. K. en Bruce C. G. - Naar de hoogste top der aarde, de beklimming van de Mount Everest.
957800: Bruckner, Pascal - Gij zult gelukkig zijn!
957801: Bruckner, Pascal - Gij zult rijk worden, misère van de economische mens
961990: Bruder, Adolf - Staatslexikon. Herausgegeben im Auftrage der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland
959766: Bruemmer, Fred - The narwhal, unicorn of the sea
954232: Brügemann, E. - Kunst und Technik der Intarsien, Werkzeug und Material - Anregungen und Beispiele.
10972: Bruggen, J. van - De bergrede Reisgids voor christenen
101915: Brugman, Emile / Martin Ros [red.] - Ik herinner mij, Herinneringen van o.a. Maarten 't Hart, A. F. Th. van der Heijden, Rogi Wieg, Joost Zwagerman, A. F. Th. van der Heijden, en vele anderen
961168: Brugmans, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
9373: Brugmans, H. prof. dr - Opkomst en bloei van Amsterdam
9935: Brugmans, Porf. dr. I. J. - Begin van twee banken. 1863. Het eeuwfeest van de Rotterdamse bank en de Nationale Handelsbank
9366: Brugmans, H. prof. dr - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd
9379: Brugmans, H. prof. dr - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd
9400: Brugmans, H. prof. dr - Opkomst en bloei van Amsterdam
957694: Bruhns, Maike; Gustav Schiefler; Wolf Stubbe - Rolf Nesch " St.Pauli " und " Hamburger Brücken "
957540: Bruigom, A. P. - Waterland getekend door Cornelis Schoon 1719-1778
957608: Bruijn, Wm. de - Sans souci, Een bundel schetsjes
962296: Bruijn, Cor - Ons Hilversum, de geschiedenis van Hilversum door het gemeentebestuur aangebode
961889: Bruijn, Cor - Nederlandse sagen, met twintig illustraties in z/w van R. H. van Rossem
960135: Bruijn, H.C. de. - Al was het soms niet van harte.... Lachen in bezet Nederland.
910208: Bruijn, Anton - Pottersvuren langs de Vecht, Aardewerk rond 1400 uit Utrecht
959835: Bruijn J. G. de - Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandshe maatschappij der wetenschappen 1753 - 1917
90934: Bruijnen, Yvette - De vier jaargetijden in de kunst van de Nederlanden 1500-1750
958114: Bruijnen, Yvette, e.a. - De vier jaargetijden in de kunst van de Nederlanden in de kunst van de Nederlanden ca. 1500-1750
958437: Bruijnen, Yvette - Pieter Aertsen. Vier schilderijen doorgelicht.
959135: Bruin, Renger de, Brinkman, Maarten - In Vredesnaam / De Vrede van Utrecht, Rastatt en Baden 1713-1714
961641: Bruin, H. de - Ebben en ivoor
959779: Bruin, Claas - Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia, of Dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan, in dicht-maat uitgebreid / door Claas Bruin ; verrykt met aantekeningen van den heere L: Smids .Dr.
961642: Bruin, H. de - Job. Met tekeningen van Henk Krijger.
955008: Bruin, Claas - Noordhollandsche arkadia. Verrijkt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
959621: Bruin, R. de - Islam en Nationalisme in door Japan bezet Indonesië
92032: Bruin, Tom de - Adam waar ben je, De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie
960025: Bruin, Kees - Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden
91380: Bruinekruis, Rombout van (= Jozef Crets) - België vrij! Verzen van den oorlog 1914-1917
1343: Bruins F. - Het Wereldrond, Een leerboek der aardijkskunde. 3 vol.
952813: Ten Brummeler Andriesse, J. C. - Mr. W. Bilderdijk's eerste huwelijk : naar zijne briefwisseling met vrouw en dochter (1784-1807) medegedeeld door zijn aangehuwden kleinzoon, predikant bij de Hervormde Gemeente te Hoorn.
101513: F.W. Michels & G.E.K. Brummer - Over Cartografie
1612: Malte-Brun - Précis de la Géographie Universelle ou description de toutes les parties du monde.
10632: Brun, Jean - Aristote et le Lycée
957256: Bruna, Dick - De schrijfster
952731: Bruna, Dick - Liber Amicorum Steendrukkerij De Jong & Co 1911-1971
3260: Brunhoff, jean de - l'Enfance de Babar
30026: Brunner, Ruth - Glas graveren
963466: Brunt, Lodewijk - Een maniakale stad, Het leven van Bombay
953452: Brusse, Peter - Met vlindernet door swinging Londen
5228: Brussee, H. G. - Vliegtuigen en radar. Radio en meteorologie. Een prettig boek voor jongens van 13-17 jaar
956657: Brussel, Anneke van - Gedichten en aquarellen
910003: Brussel, Anneke van - Gedichten en aquarellen
959411: Brussel, Th. van - Aanhangsel tot Ludolf Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of Zaakelyk woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, slooten, heerenhuizen oude volkeren, rivieren, vermaarde luiden in staat en oorlog, oudheden, gewoonten en landswyzen
957139: Bruyn Kops, J.L. de. - De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
9204: Bruyn, J. W. de: F. Schneider - Giftige planten in en om huis
952650: Bruyn, E. B. de - Uit een leven. Privé-domein 175
7113: Bruyne, Edgar de - Thomas d´Aquin, Le milieu, l´homme, La vision du monde.
952939: Buber, Martin - Der grosse Maggid und seine Nachfolge.
2653: Buber, Martin; Rosenzweig, Franz - Die fünf Bücher der Weisung; Bücher der Geschichte; Bücher der Kündung; Die Schriftwerke.
961844: Büch, Boudewijn - Gedichten. Maatstaf november 1975
7715: Büch, Boudewijn - Leeg en Kaal
7766: Büch, Boudewijn (bijdrage) - Een trapgevel in Potsdam, Monumentenzorg over grenzen
958383: Büch, Boudewijn - Geestgrond
7732: Büch, Boudewijn - De universiteit van Tuktoyaktuk: Reisdagboeken
7735: Büch, Boudewijn - De rekening
7736: Büch, Boudewijn - De rekening
7738: Büch, Boudewijn - De blauwe salon.
7752: Büch, Boudewijn - Bibliotheken
7754: Büch, Boudewijn - Blauwzee
7755: Büch, Boudewijn - De kleine blonde dood
7722: Büch, Boudewijn - Dood kind en andere lamenti
7723: Büch, Boudewijn - Dood kind, lamenti
7757: Büch, Boudewijn - De kleine blonde dood
7756: Büch, Boudewijn - IJspaleis
7742: Büch, Boudewijn - Literair Omreizen, een idioticon
955173: Büch, Boudewijn - Het geheim van Eberwein, Roman
954037: Büch, Boudewijn - Lotte. Een Wertheriade
7720: Büch, Boudewijn - Verzamelde gedichten
7746: Büch, Boudewijn - Links!, Een rode burleske
7747: Büch, Boudewijn - Links!, Een rode burleske
7718: Büch, Boudewijn - Steeds verder weg, De verzamelaar op reis, deel 1.
7717: Büch, Boudewijn - Het bedrog, Roman
955172: Büch, Boudewijn - De kleine blonde dood, Roman.
7743: Büch, Boudewijn - Boekenpest
7744: Büch, Boudewijn - Boekenpest
7745: Büch, Boudewijn - Voorgoed verliefd
7760: Büch, Boudewijn - het androgyn in ska en andere gedichten
7763: Büch, Boudewijn - Eenzaam
7740: Büch, Boudewijn - Het dolhuis
7741: Büch, Boudewijn - Het dolhuis
7730: Büch, Boudewijn - De rekening, roman
7731: Büch, Boudewijn - De rekening, roman
7729: Büch, Boudewijn - Eilanden
7724: Büch, Boudewijn - De hel, Roman
7725: Büch, Boudewijn - De hel, Roman
7749: Büch, Boudewijn - Weerzien
7750: Büch, Boudewijn - De bocht van Berkhey
7301: Büch, Boudewijn - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe, Willem Bilderdijk in Haarlem.
956367: Buchanan, Peter, a.o. - Aldo & Hannie van Eyck, Recent work / Recent werk.
961471: Büchner, Georg - Woyzeck
9336: Buchner, Greet - Milieuvriendelijk van A tot Z, Milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen in en rond het huis
956985: Buchsteiner, Thomas; Otto Letze - Tom Wesselmann 1959-1993.
960429: Buchsteiner, Thomas and Otto Lenze (ed.) - Duane Hanson. More than reality.
960997: Buck, H.de - Bibliografie der Geschiedenis van Nederland.
957205: Buck, Robert, a.o. - Fernand Legér.
9172: Budde, J.K. - Handleiding voor het snoeien van Rozen
963392: Buddée, Gisela - Wat en hoe Berlijn
957012: Buddingh C. (gedicht ter inleiding) - Bouke Ylstra,
961625: Buddingh, C. - Gorgelrijmen [Gorgel-rijmen]
8735: Buddingh C. - Het kind en het dier. Sinaspril essay nr.7
9000: Buekers, P. G. - De vogels van Nederland, Lijsten voor het bepalen van alle tot nu toe in Nederland waargenomen vogels.
8993: Buekers, P. G. - Onze gevederde vrienden
953480: Bufalino, Gesualdo - Koortsdromen.
963044: Bufalino, Gesualdo - De leugens van de nacht
909550: Buffet-Challiè, Laurence - Art Nouveau Style
958447: Buffinga, N. - Religie en kunst
1515: Buffon - Histoire naturelle de Buffon: mise dans un nouvel ordre, précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de cet auteur, par M. le Baron Cuvier
961854: Buijnsters, P. J. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw
957289: Buijnsters, P. J. - Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e eeuw
958764: Buijnsters, P.J.; Wam de Moor, e.a. - Herinneringen aan Anton van Duinkerken (t.g.v. zijn honderdste geboortejaar)
961804: Buijnsters, P. J. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van "Het Graf".
961987: Buijs, J. T. , e.a. (red.) - De gids, 29ste jaargang, 1865. Deel 1 t/m 4 in twee banden
958272: Buijs, Heleen - ederlandse realisten na 1950. Kunsthal Rotterdam, 19 mei t/m 26 augustus 2001.
955044: Buijse, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
958788: Buijtenen, J. M. van - Carmina Mediaevalia, notis instructa edidit
91238: Buis, Fjodor Cyriel - Portretten van Haarlemmers
3721: Buisman- De Savornin Lohman, F.L.W.M. - Laurence Sterne en de Nederlandse schrijvers van c.1780-c.1840.
10691: Buisman, Jantien - Kees en Keetje
9062: Buissink, Frans - Vindsels
4225: Buissink, Frans; Bastin, Marjolein - Libelles jonge dierenalbum.
959232: Buist, Girbe - "Levende Spreekwoorden" Gebruiksvoorwerpen in Nederlandse zegswijzen verklaard
960177: Buitenhuis, J.H. - De Duitse Artillerie aan het Westelijk Front in 1918 [Doorbraak aan de Chemin des Dames]
963338: Buitenwerf, R. - Lucht en leegte / columns over De Nieuwe Bijbelvertaling
956892: Singer bulletin - Jan Sluijters, 1999, nr. 10
956487: Bulte, Marcel; Pauline van Wensveen - Haarlemse herinneringen / archiefbeelden van de Spaarnestad en haar omgeving
956724: Bulthuis, Rico - Johfra. Added: 5 cards with invitations for exhibitions of Johffra in the fifties and sxities, and three cards for the exhibitions of Diana (Vandenbergh)
30016: Bumpus, Bernard - Collecting Rhead Pottery, Charlotte, Frederick, Frederick Hurten
950246: Bunge E.M. - In het schijnsel van de mijnlamp
9669: Werumeus Buning - Pictorial Holland
958113: Bunnig, Caroline - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw
5489: Bunson, Matthew - The Pope encyclopedia
955136: Bunte, Wolfgang - Peter Rosegger und das Judentum. Altes und Neues Testament, Antisemitismus, Judentum und Zionismus. Judaistische Texte und Studien
7221: Buonaventura, Wendy - De slang van de Nijl, Vrouwen en dans in de Arabische wereld [buikdansen]
959893: Burck, H.D.M., e.a. - Geologische geschiedenis van Nederland
9030: Burckhardt, Titus - Die Jagd
959676: Burg, van der Ger; Wim Kalkman - Redden en bergen bij nacht en ontij, Reddingsacties en Scheepsbergingen langs de Nederlandse Kust en op de Noordzee.
6776: Bürgel, Bruno H. - De wonderlijke verhalen van Professor Oeleboele. Bewerkt door H.Petermeijer
959230: Burger, P. & J. de Jong (red.) - Taalboek van de eeuw --- Interviews met Brigitte Kaandorp, Wieteke van Dort, Corry Brokken, Henk Hofland, Drs. P
6649: Burger, Will C. - Gevangen in de pyramide.
951705: Burger, D. - Beknopte Nieuwgrieksche spraakkunst.
101805: Louis Burgers (inleiding) - De litho's van Aart van Dobbenburgh
959185: Burgers, J. W. J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn Auteurs: Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
961044: Burgers, Jacqueline - Helden aan de wand; Historische schoolplaten
956675: Burgers, Louis; W. Drees sr. - De litho's van Aart van Dobbenburgh.
91892: Burgess, Anthony - Jezus De man van Nazareth
962118: Burgess, Anthony (intro) - Private Pictures: Photographs by Daniel Angeli and Jean-Paul Dousset
961352: Burgess, Anthony - The Kingdom of the Wicked
10912: Burggraaff, Henk - De hemel wagen, Spiritualiteit en christendom
92004: Burgh, Marg van der - Frits Spanjaard, binnenhuisarchitect 1889/1978
957510: Burgwal, Gerard; Wim Kuin - Geen Blakwannes! De Spaarndammerbuurt maakt geschiedenis
90488: Burke, Peter - Montaigne
957072: Burke, Joseph; Colin Caldwell - Hogarth, The complete engravings
92006: Burkom, Frans van - Michel de Klerk, bouw- en meubelkunstenaar 1884-1923
10074: Burland, C.A. - Peru onder de Inca's
6030: Burleigh, Michael - Sacred Cause, Religion and politics from the European Dictators to Al Qaeda.
954308: Burlingham, Dorothy; Anna Freud - Anstaltskinder
958792: Burnett, Charles - Pseudo-Bede: de mundi celestis terrestrisque constitutione : a treatise on the universe and the soul
910368: Burnett, Frances H. - Little lord Fauntleroy
958685: Burnier, Andreas - De achtste scheppingsdag Essays 1987-1990
959357: Burrett, Anthony - Trumpets from the steep. Poems
9075: Burton, J., Taylor, K. - Dierenleven in de duisternis, Tussen schemer en dageraad
91183: Burton, R. - Vogelgedrag
7259: Busa, Roberto - Clavis indicis thomistici
957210: Busche, Ernst A. - Roy Lichtenstein, Pop-Paintings 1961-1969.
957211: Busche, Ernst A. - Roy Lichtenstein, Pop-Paintings 1961-1969.
956871: Busching, Antoni Fredrik - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving, naar den vierden druk, Algemeene beschrijving der provinciën Zeeland, Utrecht en Friesland. Vierde deels, eerste stuk
956870: Busching, Antoni Fredrik - Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving, naar den vierden druk, Algemeene beschrijving der provinciën Zeeland, Utrecht en Friesland. Vierde deels, derde stuk
963002: Buschman, José - Zoo ik ièts ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus
955682: Buschman, J. C. M. - El Gladiolo como flor cortada en zonas suptropicales y tropicales
955683: Buschman, J. C. M.; F. M. M. Roozen - l'Utilisation de chambres d'enracinement pour la culture de fleurs de plantes bulbeuses
955684: Buschman, J. C. M., a.o. - l'Iris come fiore reciso nelle zone sub-tropicali dell'emisfero nord
962328: Buschman, José - Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika
955681: Buschman, J. C. M. - Gladiolus as cutflower in subtropical and tropical regions
953070: Bussagli, Marco - De Italiaanse Renaissance-architectuur / Italian renaissance architecture / L'architecture de la renaissance italienne / Architektur der renaissance in italien
958331: Bussagli, Marco - Rome. Kunst en architectuur
956828: Bussche, Willy van den - Permeke, 1886-1952.
956827: Bussche, W. van den - Constant Permeke
957005: Bussche, Willy van der - Rik Wouters (1882-1916)
956922: Bussche, Willy van den - Edgard Tytgat [1879-1957]
956923: Bussche, Willy van den - Edgard Tytgat [1879-1957]
955139: Bussum, Sani van - Een bewogen vrijdag op de Breestraat. Een vertelling uit de tweede helft der negentiende eeuw.
950580: Bussum, Sani van - Een bewogen vrijdag op de Breestraat.
957069: Butler, Stephen - Gainsborough
960560: Butterfield, Andrew; Anthony Radcliffe - Masterpieces of Renaissance Art: Eight Rediscoveries
958342: Butterwick, James - From utopia to tragedy, Ukrainian avant-garde 1914-1934.
963013: Butterworth, Charles E,; Blake Andrée Kessel, ed. - The introduction of Arabic philosophy into Europe.
959788: Buttingha Wichers, J. van. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
11982: Buttingha Wichers , J . van . - Schaatsenrijden
954221: Bütz, Richard - Das Grosse Buch vom Schnitzen
958984: Simonis & Buunk - De Edese Cahiers. Deel 1: De tijd houdt de pas in. Deel 3: Als de dag van gisteren.
956743: Buunk, Frans; Nicole van der Schaaf - Romantiek rond de familie Koekkoek. Een verkoopexpositie van werken van vier generaties
952843: Buuren, Matthé van,e.a. - 50 jaar Willibrord MAVO Lisse
955081: Buurman, D. J. G. - De Stichting Vrienden der Geldersche kasteelen in de jaren 1948-1958
910156: Buvelot, Q.; Buvelot, Quentin - Albert Eckhout: een Holandse kunstenaar in Brazilie
956719: Buyck, J. F. (text) - Dr. Hugo, Fuzzy dreamz paintings 1966-1998.
1220: BRAkell Buys dr. R. van - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk: Christina Rossetti, Emily Brontë en Elizabeth Barrett Browning.
91318: Byatt, A. S. - Obsessie
7796: Byatt, A. S. - De biograaf
8942: Byrne, Rhona - Home, Ballymun Pigeon Club
952662: Lord Byron - Brieven en dagboeken, Privé-domein 125
951763: Byvanck, A. W. - De middeleeuwsche boekillustratie in den noordelijke Nederlanden.
86: Esso I. van Bzn - Consult van dr Jozef Bueno aan het Ziekbed van prins Maurits van Oranje 64 PP
951457: Bicker Caarten A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, 1407/'08-rondom 1500.
6077: Caballero, Arturo - Flora Analitica de Espana.
957763: Cabanne, Pierre - Whistler
961648: Cabral de Melo Neto, Joao| - Gedichten. Een bloemlezing vertaald door Arie Pos.
952052: Caddigan, Jack - Mother I'm dreaming of you. Music by Chic. Story.
957149: Cicero en Caelius - Vereeuwigde vriendschap, alle documenten
958848: Caesarea, Eusebius von - Kirchengeschichte
910036: Cahen, Joël - Een hoofdstuk uit de nieuwste geschiedenis van de Haagse Joden
956223: Cahen, Joël; C. J. Roosen - En er was nog over, fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam
962146: Cahill, Marie - Sterren, mythen & legenden - Marilyn [Monroe]
954631: Caird, Rod - APE MAN, the story of human evolution
91728: Cairncross, Sandy (a.o.) - Evaluation for village water supply planning
6318: Caland, W. (ed.) - Linschoten Vereeniging 31: De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh.
963043: Calasso, Roberto - De bruiloft van Cadmus en Harmonia
952090: Caldecott, R. - Caldecott's Picture Book.Containing: The Diverting History of John Gilpin; The House that Jack Built; The Babes in the Wood; and An Elegy on the Death of a Mad Dog.
961604: Cales, Ton (inleiding) - Poëzie in de nacht, 1998
956896: Calis, Pauline; Henk Laarakkers - Jan Slijkhuis, Tussen de bedrijven door
92066: Callenberg, Johan Heinrich; Wilhelm Christian Just Chrysander - Schriften zur jiddischen Sprache, Faksimiledruck nach den Ausgaben von 1733, 1736 und 1750
963045: Calvino, Italo - Onze voorouders: De gespleten burggraaf; De baron in de bomen; De ridder die niet bestond
957193: Calvocoressi, Richard - De schilderijen van Kokoschka
5072: Cameron, Trwehella (editor) - An illustrated History of South Africa.
957935: Camesasca, Ettore - The Sao Paulo Collection. From Manet to Matisse
953128: Campbell, David A., edition and translation - Greek Lyric: Stesichorus; Ibycus; Simonides; a.o.
9079: Campbell, Bruce - Kust- en zeevogels van Noordzee, Oostzee en het Kanaal
955832: Campbell, James W. P.; Will Pryce - Baksteen, Geschiedenis, architectuur, technieken
9157: Campbell-Culver, Maggie - The Origin of Plants, The People and Plants that have shaped Britain's Garden History since the Year 1000
955871: Campbell, Marinus - Brief van Marinus Campbell van 4 juli 1873 op papier van de Koninklijke Bibliotheek aan een onbekende correspondent.
254: Campen M. H. van - Bikoerim. 320 pag.
270: Campen M. H. van - Bikoerim. 320 pag.
92119: Campen M. H. van - Zoon van het oude volk. Korte verhalen uit de wereldbibliotheek No. 3.
2941: Campenhausen, Hans Freiherr von - Urchristliches und Altkirchliches.
5762: Campert, Remco - Campert compleet.
7798: Campert, Remco - Van de wijs - Met tekeningen van Jan van Oosten
7799: Campert, Remco - Hoe ik mijn verjaardag vierde; Gouden dagen: Na de troonrede; Een beetje natuur
5772: Campert, Remco, e.a. - Rupert van der Linden tekent in het Stedelijk
953316: Campert, Remco - Fabeltjes vertellen, met een omslag en illustraties van F. ten Harmsen van der Beek.
7797: Campert, Remco - Een mooie jonge vriendin; Campert Compleet; Alle dagen feest
956627: Campfens, Karin - Set van vier ansichtkaarten met onderwerp katten van Karin Campfens voor Art Works voor VT wonen 1992
952711: Campfens, Karin - De Vier Jaargetijden, tekeningen met gedichten van Jan Hanlo, Herman Gorter, A. Roland Holst en Tini Visser.
953910: Camping, Henk e.a. (red.) - Boeken aan banden.
956412: Camus, Albert - De pest. Vertaling: Jan Pieter van der Sterre
953186: Camus, Albert - Théatre récits nouvelles. Préface par Jean Grenier, textes établis et annotés par Roger Quilliot.
953167: Camus, Albert - Essais. Introduction par R. Quilliot.
6006: Canetti, Elias - Die blendung, Roman
955051: Canetti, Elias - Het martyrium.
954715: Canetti, Elias - Blendung als Lebensform. Herausgegeben von Friedbert Aspetsberger und Gerald Stieg
954718: Canetti, Elias - Der Ohrenzeuge, Fünfzig Charaktere
954714: Canetti, Elias - The Tongue set free, Remembrance of an European childhood
954710: Canetti, Elias - The Torch in my Ear. Translated from the German by Joachim Neugroschel
960793: Canfora, Luciano - Die verschwundene Bibliothek
953994: Cannegieter, H. G. - Feestdagen, met krabbels van de schrijver
5566: Cannegieter, H. G. - Marianne Phlips
960464: Cannegieter, Dorothée / Lammers, J.C.J. e.a. - Cyril Lixenberg.
962575: Canponi, Patrizio (=A. F. Th. van der Heijden) - Gondel in de Herengracht en andere verhalen
7186: Anselm von Canterbury - Cur Deus Homo, Warum Gott Mensch geworden. Laeinisch und Deutsch.
910643: Capa, Robert; David Seymour-Chim - Les grandes photos de la guerre d'espagne
7066: Capelle, Catherine - Thomas d'Aquin féministe?
10611: Capelle, Wilhelm - Die griechische Philosophie, Von Thales zum Tod Platons
961496: Capote, Truman - Kaltblütig. Mit Beiheft. Jahrhundert-Edition. Hundert Meisterwerke der modernen Weltliteratur.
963041: Capote, Truman - In koelen bloede, Een waar verslag van een viervoudige moord en zijn gevolgen
10932: Capra, Fritjof - Het Nieuwe Denken, De persoonlijke geschiedenis achter de ontwikkeling van de ideeën van Capra. Gesprekken met westerse en oosterse denkers o.a met Werner Heisenberg , Krishnamurti , Inira Ghandi , RD Laing en vele anderen.
952749: Caransa, - Verzamelen op het Transvaalplein, Ter nagedachtenis van het Joodse proletariaat van Amsterdam
960640: Carasso, Fred, e.a., inleiding - Nederlandse Beeldhouwkunst '57 - tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers
950081: CARDINI, FRANCO. - Het jaar 1000. De wortels van onze beschaving.
956757: Cardon, Roger; Jane Block - Georges Lemmen 1865-1916
911123: Nathan Lopes Cardozo - Thoughts to Ponder: Daring Observations About the Jewish Tradition
10299: Cardozo, Jacob Lopes (1883-1943) - The Contemporary Jew in the Elizabethan Drama , Thesis
960559: Cardyn-Oomen, Dorine e.a. - Beeldhouwwerken en assemblages 19de en 20ste eeuw
957259: Carelsen, Geertruida - Herinneringen. 2 delen.
909720: Carey, Peter - Oscar en Lucinda
950570: Friedman Carl - Twee koffers vol.
2483: Reinecke Carl - De pianosonaten van Beethoven.
2152: Roch Carl - Die Alpen rufen!
1795: Appel Carl - Provenzalische Chrestomathie. Mit Abriss der Formenlehre und Glossar.
564: Seuernagel Carl - Hebraïsches Grammatik.
956425: Carlier, Hans - Tuinieren met gebruikte materialen, gids voor creatief hergebruik in de tuin
950906: Meister Knud en Andersen Carlo - Jan slaat toe.
954416: Carlos, Poldi - Johannes van der Steur , een Haarlemse diamant in de gordel van smaragd
30909: Carmichael, Joel - Histoire illustrée de la Rusie
962307: Carmiggelt, Simon - Heruitgave van het complete oeuvre van Simon Carmiggelt naar de eerste druk van elke bundel.
30549: Carmiggelt, Simon (e.a.) - Alleen voor rokers, Een bloemlezing door Perry Pierik
6106: Carmiggelt, S. - Van u heb ik ook een heleboel gelezen, Tien Kronkels
957337: Carmiggelt, Simon (voorwoord) - Robert Long: Teksten. Met biografie van Peter van Lindonk
30727: Carmiggelt, Simon - Leven met muziek
30721: Carmiggelt, S. - Bemoei jed'r niet mee
91299: Carmiggelt, Simon - Bloemetjeslezing
960888: Carmiggelt, S. - Notities over Willem Elsschot
962397: Carmiggelt, S. - Kronkels kronkelpaden.
962398: Carmiggelt, S. - Allemaal onzin
963514: Carmiggelt, Simon - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot
960404: Sicking Caro - Kiny Copinga, bronzen beelden / bronze sculptures
950700: Malko Sasza en Visser Carolijn - Herinneringen aan Ons Indië.
1646: Eitje Carolina - De jeugdgeschiedenis van het oude volk.
951982: Caroll, Lewis - De avonturen van Alice in wonderland. Illustraties in kleur van Anthony Browne.
10907: Carp, B. C. - De actualiteit van de Psalmen
953227: Carpentier, Jean; Francois Lebrun - Geschiedenis van Europa.
957952: Carr-Gomm, Sarah - Seurat
961405: Carrière, Jean-Claude - De Mahabharata; naar het theaterspektakel van Peter Brook
5636: Carrighar, Sally - In de schemering van de zee, Het leven van een blauwe vinvis
952581: Carrington, S. - Het verhael van het leven en de doot van sijn Doorluchtige Hoogheyt Olivier, gewesen protecteur. : In het welck ... al de gewichtighste dingen ... worden na gelaten en voorgestelt.
954678: Carroll, David M. - French Literary Fascism, Nationalism, Anti-Semitism, and the Ideology of Culture
958722: Carroll, David, edition and introduction - States of "Theory" : History, Art and Critical Discourse
10308: Carroll, David M. - The year of the turtle; a natural history
956148: Carroll, Lewis - Alice's adventures in Wonderland, With an introduction by Langford Reed and illustrations by Helen Monro
961371: Carsaniga, Giovanni - Giacomo Leopardi : the unheeded voice
962959: Cartens, D.; M. Steegstra - Vervolg je weg en laat de lui maar dazen ! - Theun de Vries, getuige van een eeuw
909559: Carter, David - Verf in het interieur
961340: Carter, Angela - Circusnachten
953904: Cartoons - Collectie cartoons met als onderwerp muziek, (amateur) musici en muziekinstrumenten uit vermoedelijk de jaren dertig van de twintigste eeuw.
958965: Cartrens, Daan e.a. - Bzzlletin 133, themanummer Marcel Proust
959768: Carwardine, Mark - Observatiegids voor Walvissen en Dolfijnen- Europa. De beste locaties - alle soorten
5225: Cary, M. (ed), a.o. - Oxford Classical Dictionary.
962926: Casey, Andrew - 2Oth Century Ceramic Designers in Britain
960402: Caso, Paul - Delporte, sculptures
917: HÖWELER CASPER - X IJ Z der muziek. 739 pp.
955373: Cassedy, Steven - Flight from Eden: The Origins of Modern Literary Criticism and Theory
955675: Cassells, Alan C.; Peter W. Jones - The Methodology of Plant Genetic Manipulation: Criteria for Decision Making
10571: Cassendi, Pierre - Institutio Logica 1658
952171: Cassin-Scott, Jack - Costume and Fashion in colour (1550-1760).
952183: Casson, Herbert N. - Zaken doen. The Axioms of business
30894: Cassutto, Mr. Is. - Het strafrecht in Nederlandsch-Indië, zooals dat hier te lande geldt sedert de invoering vanhet nieuwe strafwetboek op 1 januari 1918. Eerste deel
30895: Cassutto, Mr. Is. - Het strafrecht in Nederlandsch-Indië. Tweede deel: De speciale delicten
957082: Castelman, Riva - Jasper Johns, Retrospective der Druckgraphik
6162: Castenmiller, Marian - 550 jaar Sint Agatha in Lisse
8915: Castens, Ed (for the 446th BG (H) Association - The 446th revisited, The story of Brogger´s Bungay Buckaroos
3726: Castex, Piere-Georges - le Conte fantastique en France, de Nodier á Maupassant.
714743: Castle, Egerton - English Book-Plates Ancient and Modern

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8