Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30653: - 'De vier waarden', Orgaan van de Vereniging Herman de Man, Oktober 1984, nr. 8
958479: - Catalogus Museum Jacob van Horne Weert
958481: - Museum Boymans Rotterdam. Catalogus Nederlandsche Schilderkunst 1800-1860
1340: - Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, principalement à l'Agriculture et à l'Economie rurale et domestique par une société de naturalistes et d'agriculteurs, avec des figures tirées des trois règnes de la nature.
910175: - Een verzameling beelden, Caldic Collectie
959512: - ANWB Topografische Atlas Noord-Holland 1:25.000
909762: - Papierflieger, Das große internationale Papierfliegerbuch
959442: - Verklarende en geillustreerde Limburger Koerier Wereldatlas. Met uitgebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen
962067: - Brassaï, The Secret Paris of the 30`s
955658: - Classified list and international register of hyacinths and other bulbous and tuberous-rooted plants
955662: - Annuaire du Fleuriste, edition 1922-1923
957650: - Alfred the Great, or The story of England a thousand years ag0. Books for the Bairns, 67
910099: - Alphons Freijmuth
11966: - O Menino Pintor, No pais dos sonhos
952944: - Album amicorum of C.M. KOENE, Amst./ Alkmaar/ Haarlem, ±1831-1835, containing 23 contributions, incl. 2 landscape drawings in pencil, 2 "prikkunst" leaves and 4 embroideries, 1 with retractable papercutting in the shape of a basket, loose in contemp. gilt embossed mor. bookshaped box w. neatly handcoloured engraving mounted on inner flap. With a charming landscape of the artist H. J. Levelt and a dedication in ornamental letters. Other contributions by D. Moerbeek, G. D. Berg, Metz, A. E. Koene, H. Duifs, Loomeijer (Alkmaar), A. Seelen, G. Koene, M. Smits, J. B. Smits, J. Hoogevan,
30136: - Keuren ende ordonnantien van het hooge-heemraetschap van Rhynlandt, gemaeckt by Dijckgrave ende Hooge Heemraden des selven Landts
955923: - Licht en schaduw : tijdschrift ten dienste der fotografische vakken : officieel orgaan van de Nederlandsche Fotografen Patroonsvereeniging
965359: - Road Map od South Africa / Padkaart van Suid-Afrika
965360: - Holland Tourist Road Map with 14 recommanded routes.
965361: - Wandelkaart Corversbos en 's-Gravenlandse Buitenplaatsen.
965362: - 1) Hameland route, Toeristiche Grensland-route 1 + 2) IJssel en Berkelroute, touristische routes ANWB 16. + 3) Lek en IJssel route, touristische routes ANWB 23. 3 Uitgaven.
965363: - Holland monument map.
960399: - Cor Dam Beelden / Schilderijen
965484: - Motorcycle Storehouse Vol.8. Since 1982 - Aftermarket Parts & Accesoires for Harley-Davidson.
957669: - Wolfgang Mattheuer, ein Künstler der DDR
957684: - Westfriese Families (Herdruk 1e t/m 7e jaargang 1954 t/m 1966)
909847: - Ode atelier WG3, Wilhelmina Gasthuis
10416: - Goebel Porzellanfabrik Geschenkartikel 1978
909846: - Colección del Museo Pickman la Cartuja de Sevilla
9473: - Stadgids 1995 Haarlem
964933: - Herba Topiaria, Sierplantenstudies.
963349: - Tijdschrift voor taal letterkunde 2. Hierin o.a. W. p. Gerritsen: 'Een eenhoorn in de Dikzak'.
6398: - Orde van de bijzondere synagogedienst ter gelegenheid van de ingerbuikname van de gestaureerde Synagoge Buitenveldrt op 3 mei 1975.
6392: - De Nederlandsch-Israëlietische Gemeente te 's-Gravenhage
639: - Openbare Verkooping in het Heerenlogement aan den Burg binnen Leiden van een ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd huis en erf, staande en gelegen binnen Leiden. 1854
964123: - Koninklijke Landmacht. Technische handleiding 9-1100 Veld-en Basisonderhoud Electrische installatie van DAF Motorvoertuigen. Tekst en Afbeeldingen.
964125: - ABC van de herinnering, een halve eeuw in trefwoorden, Vrij Nederland 50 jaar bovengronds.
956143: - Thephillah Vethachanunim, Tefilah voor het hele jaar.
4200: - Studia Rosenthaliana Vol. 8 nr. 2
4207: - Boekhandels in beeld.
955947: - In memoriam, de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945; In memoriam deported and murdered Jewish, Roma and Sinti Children 1942-1945
4244: - Kindersurprise knutseltheater Chinee-Chin
101874: - Ursprung und vision, Neue Deutsche Malerei
2380: - Reis door Joods Spanje.[Travelling through Jewish Spain]
2405: - Godvruchtige en proefkundige beschouwingingen, van de wetten en werken der natuur, ter betoog van Gods Almagt, Wysheid, en Goedheit
951309: - Wie wat en hoe
1592: - Naamregister, voor het jaar 1759, der Leeden, Steeden en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Haar Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat.
964562: - Holland historisch tijdschrift. Nummer 01/02/2012 Vrijheid! Leiden ontzet + Themanummer 03/2014 Hollands erfgoed in lijnen
953011: - Gotiek, Visual encyclopedia of art
953007: - School-atlas van alle deelen der aarde, in 24 kaarten: opgedragen aan zijne excellentie den heere Graaf J. van den Bosch.
952997: - Schimmel Snelvoet : levensgeschiedenis van een paard
956884: - Processionale pro ecclesiis ruralibrus, ritibus Romanae ecclesiae accomodatum
911402: - Paul McCartney and Wings, Songbook
956081: - Aanslag Rijnlands bundergeld voor de Haarlemmermeerpolder voor H. A. Verster ten kantore van mr. J. C. van Rosse in Lisse, dienstjaar 1861.
954290: - Sefer le'bar-mitswa
960531: - Beelden. Jozephine Wortelboer
953777: - Polytechnisches Journal. Subjects: Amsler's Polar planimeter, Regnault's telegraph for railways, Claparede's atmospheric crane
953776: - Polytechnisches Journal. Subjects:Robert's security lamp, Baddeley's machine for wetting stamps, machines for amalgamate Quartz (gold production)
910782: - Art Nouveau in Munich: Masters of the Jugendstil
30023: - Arts & Crafts Movement, Glass and Pottery
911161: - Programmaboekjes Noordhollands Philharmonisch Orkest
30583: - De roman van Tristan en Isolde, Naar de bewerking van Joseph Bédier
960706: - Jacobien de Rooij: 'Welcome you'
960707: - Studio Dumbar. Catalogus vormgevingsprojecten
960710: - Typographics: Cybertype v. 2
960711: - Art & Design Report over the years 1982-1992 Kunst en Vormgeving Meerjarenverslag
957240: - Practische zeemanschap, Matrozen-instituut aan boord opleidingsschip 'Pollux'
957241: - Monumentenzorg: Historische orgels, straatmeubilair, vestingwerken, negentiende-eeuwse bouwkunst, kastelen en buitenplaatsen, kerken...moumenten, woonhuizen...monumenten, volkswoningbouw 1850-1940, boerderijen, stads-en dorpsgezichten.
9580: - Inventaris van het oud-archief van het Hoogheemraadschap Delfland 1319-1853
957700: - Felix Nussbaum, Osnabrück 1904 - Auschwitz 1944.
961548: - Dieptekaart van de Kagerplassen (schaal 1 : 5000) met een overzichtskaartje van de waterwegen tusschen de Kageerplassen en Leiden (schaal 1 : 50.000)
961552: - Twaalf boekjes met komische voordrachten van uitgeverij Jongeneel uit Gouda uit de jaren vijftig. Auteurs: Jack Bess, Dick Schermer, Ab Möhlmann, Hans Nesna, Maarten Hansen, Chris de la Mar
1028: - Geschiedenis van Euskadi (Baskenland)
964375: - Flore des jardins du Royaume des Pays-Bas, histoire des plantes cultive´es et ornementales les plus inte´ressantes des possessions ne´erlandaises aux Indes orientales, en Ame´rique et du Japon
910172: - Sandsong: Ephemeral Sculptures by G. Augustine Lynas
960134: - De mannen achter de namen, de gedenkramen in de officierskantine ASK
910225: - Het vergeten hoofdstuk, Over leven en werk van Henk Bellaard, Mar Diemèl, Harmen Post, kunstenaars verbonden aan de 'Vrije Academie Artibus' in Utrecht.
952228: - Auto totaal - Opel /Alle automerken van de wereld: TOY-UNI
101867: - P.P. Rubens, Paintings, Oilsketches, Drawings
955666: - Daffodil Year-book 1937 [yearbook]
964650: - Portret (gravure) Albertus, Aertshartogh van Oostenrijk. Hartogh van Borgonje. Vorst der Nederlanden
954757: - Barometers, 27 kopieën van barometers afgedrukt van de website Familie Sala
954758: - Barometers, 6 kopieën met informatie over de barometer, o.a. KNMI, de Huygens barometer en een artikel van Marco Fontijn
957709: - Jörg Reme.
960499: - Frans van Straaten, bronzen sculpturen
9401: - Verordening op de straathandel
91110: - Nijmeegsch schoolblad voor het christelijk onderwijs, Vijfde jaargang 1848 - 1849 nr. 1- 12; Zesde jaargang 1849 -1820 no1-12; Zevende jaargang1850 - 1851 no 1 - 12; achtste jaargang 1852 - 1853 no 1 - 12
679: - Leids jaarboekje 1980
963476: - Indonesia, Welcome to South Sumatera
953774: - Polytechnisches Journal. Subject: machine for making paper of wooden dust, machine for weaving tapestry
910166: - Picasso intime, galerie Claude Jongen
958251: - Lineart Art Fair 2006. FLanders International Art Fair
953778: - Polytechnisches Journal. Subjects: Colt's fabrication of small fireguns, machine for making sugar breads
910038: - Valerii Maximi, Dictorum Factorumque memorabilium [Nine Books of Memorable Deeds and Sayings]
29936: - Gezichtenalbum
1799: - Mémoires de la duchesse d'Abrantès. Souvenirs historiques sur la Révolution et le Directoire. Avec une introduction de georges GIRARD.
960548: - Lorenzo Quinn Sculptures
960549: - Lorenzo Quinn Sculptures
951607: - Onze eeuw Gerhard Loeber 1846-1946. Gedenkboek van de papierhandel Gerhard Loeber
959446: - Historische Atlas Zuid-Holland
1291: - Theater Jaarboek. nr 6 seizoen 1956/1957
954002: - NRC Handelsblad, Foto Vincent Mentzel
954980: - Leven en Bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp [...] Lieutenant Admiaal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz....
955603: - Dis Manibus, Grafschriften uit het oude Rome (en Catalogus Ambo Klassie)
101902: - Graven in de Pieterskerk, Een verslag
952459: - Richard Wittington, 3 maal burgemeester van Londen.
910784: - Frank Lloyd Wright: In the Realm of Ideas
101628: - Onze Mei
5517: - Alle tapijtwegen leiden naar Van Meeuwen.
950385: - Kijk op Den Haag
955942: - Sovjet Architectuur [Sowjet]
959496: - Grote Historische Topografische Atlas Zuid-Holland (plusminus) 1905.
956647: - Anneke Boot, impressionistische landschappen en hedendaagse portretten
956646: - De verbeeldingswereld van Klaas Boonstra 1905-1999
951156: - Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann. hrsg. von M. Brann und F. Rosenthal.
952049: - Shimmy Doll, een foxtrot, gecomponeerd door Maurice Yvain. Bladmuziek met een jugendstil-ontwerp van Roger de Valerio (werkelijke naam Roger Laviron) (Rijsel, 1886 - Parijs, 1951), een Franse illustrator, ontwerper en kunstschilder die vooral bekend is door zijn affiches en bladmuziekomslagen.
952048: - Say it with dancing; Ca s'fait en dansant, Fox-trot chanté. Bladmuziek, tweetalig. Paroles anglais: Benny Davis; paroles francaises: Nazelles. Muziek: Abner Silver.
960424: - Alberto Giacometti (Museet Pa Koldinghus 4 February - 4 April 1994)
957252: - Voorouders in Beeld. Stamboom en Familiegeschiedenis.
10761: - Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins.
952624: - De strijd om den Atlantischen Oceaan
952625: - 100 feiten betreffende Groot-Brittanniës oorlogvoering.
956008: - Tulipshow Frans Roozen Vogelenzang Holland 1931-1956
957729: - Szymkowicz : D'apollinaire a Van Gogh : L'expression Du Genie Europeen
956307: - Aapen-pagode. Copperengraving. Interior of a Japanese temple populated by monkeys, Caspar Jacobsz. Philips, after Bernard Picart, 1781
956306: - Pagoda of Kamaetsma in India. Interior of an Indian temple, copper engraving by Caspar Jacobsz. Philips, after Bernard Picart, 1781
956129: - Uitnodingskaart voor een dienst t.g.v. het 250-jarig bestaan van de Ned. Israelitische Synagoge, vrijdag 22 april 1921, gereserveerde zitplaats voor de vrouwenvergadering
956124: - Bijvoegsel Nederlandsche Staats-courant zaterdag 7 februarij 1863 no. 33
956125: - Nieuwe Arnhemsche Courant zaterdag 13 october 1877, no. 2080.
956126: - Sjalom and a 100 hebrew words, El Al Israel Airlines. Card printed in green, black for passangers aboard El Al airplane.
955705: - The World of Hugo Grotius (1583-1645). Proceedings of the international colloquium organized by the Grotius Committee of the Royal Netherlands Academy of arts and sciences Rotterdam 6-9 April 1983.
959855: - Die Erde. Gebirge, Vulkane und Flüsse
960113: - Korpsmededelingen 2005, nr. 34 "Verschil maken"
959576: - Sleeswijk's kaart van Midden Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
91094: - Bond van Bloembollenhandelaren. Herinneringen aan zijn oprichting, wederwaardigheden en arbeid. 1900-1950
910941: Collectieve Israel Actie 1949 - De vruchten der vrijheid
6216: - Ars Sacra, Christian Art and Architecture in the Western World from the Very Beginning up Until Today
910945: - Uitzicht op Joods Nederland in de tachtiger jaren
953767: - Polytechnisches Journal. Subjects: machines of the steam ship Persia
954292: - Poetry Album / Remembrance Album / Friendship Album 1908.
954293: - Musee Royal de Tableaux Mauritshuis a La Haye. Catalogue raisonne des tableaux et sculptures.
951821: - De Zwarte Kunst in Prent 1642-1942. Tentoonstellingscatalogus Museum Boymans Rotterdam.
952468: - De Nederlandse stoomtram in oude ansichten.
964138: - Michael English 3D Eye: The Posters, prints and paintings of Michael English, 1966-1979.
92149: - Auschwitz als Herausforderung für Juden und Christen
960910: - The Royal Military Archives (Stockholm, Sweden)
910148: - Kees Verwey
960564: - Poppenhuis of poppen huis, carrouselboek.
958960: - Paralleleditie Statenvertaling - Nieuwe Bijbelvertaling (als nieuw)
960670: - Eindexamen 1992. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 1988 Hertogenbosch.
960672: - Eindexamen 1985. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's Hertogenbosch.
957752: - Wainer Vaccari.
952390: - Correspondance Originale des Émigrés, ou les Émigrés peints par Eux-Mêmes. (Cette Correspondance, déposée aux archives de la Convention Nationale, est celle prise par l`avant-garde du Général Kellermann à Longwy et à Verdun, dans le Porte-feuille de Monsieur, et dans celui de M. Ostome, Secrétaire de M. de Calonne).
957760: - The Andy Warhol Collection, April 23 - May 3, 1988, six volumes in a slipcase
957759: - C. A. Wasserburger. Arbeiten 1972 - 1987. Exhibitioncatalog.
957765: - Whistler at the Hunterian Art Gallery, An illustrated guide
957769: - Vladimir Zakrzewski. Paintings and drawings
957767: - Zadkine - Gouaches Des Annees 20
957771: - Wolfgang Zeller, Mystische Stilleben
91012: - De canon, De 50 + 1 mooiste literaire werken uit de Nederlanden
964112: - Open Monumentendagen Leiden 2001 (Huis & Haard) en 2006 (De Gouden Eeuw).
951801: - Tempo doeloe, tekeningen, aquarellen en litho's uit het 19e-eeuwse Indië. Tentoonstellingscatalogus.
955808: - Illustraties uit 'La Arquitectura de J. M. Jujol'.
951862: - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst, deel III.1640-1680. Tentoonstellingscatalogus1944 Museum Boymans Rotterdam.
4030: - De mediene, De geschiedenis van het joodse leven in de provincie.
956918: - Jan Toorop in Katwijk aan Zee, 1892-1904
91622: - 1980 Tamiya Catalogue, Showcase Collection precise scale model kits, armour, aircraft, motorcycles, ships, auto racing classics
958962: - Algemene streekvervoer gids, Zomerdienst 1957
964818: - De Graal en de ridders van de Ronde Tafel
4170: - Three hundred years of the World Jewish Press 1675-1975
9538: - Delftsche studenten almanak 1952 / Delftse studentenalmanak 1952
955761: - 1868-1968 De Oude Post (Sassenheim) honderd jaar getapt, vijftig jaar getapt
955083: - Bijdragen over de historie van Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Onze streekhistorie
952026: - Oud hengel- of vissenspel voor kinderen met acht genummerde visjes met ijzeren ringetjes
957407: - Boekhandel H. Coebergh Haarlem 60 jaar, 1892-1952
9465: - Heemkunde Amsterdam Klockmuzyck t' Amsterdam deel II
9464: - Heemkunde Amsterdam Klockmuzyck t' Amsterdam deel II
953179: - Christie's Amsterdam: The Dr.Anton C. R. Dreesmann Collection, Dutch pictures and works of art
7487: - Doornroosje, sprookje
7489: - Tales of Forest Folk: Winter Wonderland
953771: - Polytechnisches Journal. Subjects: Siemens battery, Monier's gas burner, Morrison's steam crane
953770: - Polytechnisches Journal. Subjects: machine for making wool from rags, Herpin's machine for cleaning corn from wurms
953706: - Topdeq, Meubilair en accesoires, Catalogus designaanbieding kantoormeubelen 2003
953978: - Memorie waar in het recht tot de koorn- en smaltiendes in de vier Ambagten Leimuiden, 'sBurg-Graaven-Veen, Vriesekoop en 's Heeren Ambagt van Egmond, alsmede in Langeraar [...] in Oudekoop, in de Hoogeveen en Schoot en de smal tienden alleen tot Nieuwe-Veen nog de Roodemburger Tienden.
5414: - Neerlands Volksleven, 10de jaargang, nr. 3, oa. Lof van Soest
5415: - K. ter Laan, feestbundel van het Nederlands Volkskundig Genootschap t.g.v. de 90ste verjaardag van K. ter Laan.
5417: - Neerlands volksleven, 17de jaargang, nr. 4, o.a. over bouwsignaturen (8 p.)
5418: - De bijl in de Baanderboom, Volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten.
953769: - Polytechnisches Journal. Subjects: crane, fabriation of paper from wood
959658: [Swart,N.], - Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen,
11915: - Journal des dames et des modes
11917: - Menno ter Braak, Essays over Menno ter Braak door Thomas Mann, A. Roland Holst, S. Vestdijk, e.a.
956011: - Nursery catalogue A. J. van Engelen Hillegom autumn 1965
956012: - Nursery catalogue C. A. Juffermans Hillegom 1964.
7703: - Spectaculum XIII, Acht moderne Theaterstücke: Becket, Bond, Fleisser, Hacks, Handke, Horvath, Michelsen
7704: - Spectaculum 15. Sechs moderne Theaterstücke. Heinrich Böll, Heinrich Henkel, Rolf Hochhuth, Franz Xaver Kroetz, Alf Poss, Bernard Shaw.
950376: - Den haag energiek, Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening Den Haag.
2164: - Clubhütten des S.A.C. / Les cabanes du C.A.S. / I Rifugi del C.A.S Die Clubhütten des Schweizer Alpen Club
953772: - Polytechnisches Journal. Subject: Siemens' galvano meter, Massey's steam hammer,Sauerbrey's salt mill
909989: - Herinneringen aan mijn roomse jeugd (Privé-domein)
960718: - DZone, Vakblad voor designers, nr 143.
960719: - Peietr Brattinga, bemiddelaar en ontwerper, grafische cultuur prijs 1998.
910653: - African Art and Oceanic Art
911289: - Ice Cream Service. Het moderne handboek voor het ijsbereiden.
5346: - West-Friesland, Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.
962457: - Omnibus Vlaamse Parels 3 - Romanvernieuwing rond 1930
958918: - Sangam. Over helden en minnaars. Klassieke Tamilpoëzie uit Zuid-India
3750: - Chronicles: News of the Past -- In the Days of the Bible (From Abraham to Ezra)
952276: - Wegwijzer voor Sassenheim 1974 - 1975.
4742: - Leids jaarboekje 1949
4743: - Leids jaarboekje 1948
4744: - Leids jaarboekje 1982
4738: - Leids jaarboekje 1954
4739: - Leids jaarboekje 1968
10870: - Volgers, 16 christenen die onze wereld hebben veranderd
958093: - De Ploeg in Bergen. De keuze van Henk van Os, uit drie particuliere collecties
952966: - London Artistically illustrated in Pencil / The Houses of Parliament & River Thames, described by a Londoner.
954338: - Schrijfboek sigaren van een sigarenhandel, mogelijk Haarlem, rond 1900.
964651: - Portret (gravure) Willem van Blois van Treslong. L: Admirael van Zeelandt
957918: - Cèzanne au Musée d'Aix
9528: - ALPHEN een beeld van een stad
1486: - Extract uit de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar Ed. Groot Mog. Vergadering 1771
961865: - The Norton anthology of English literature, Vol.I and II.
950534: - Orde van dienst t.g.v. de plechtige herdenking van het 350-jarig bestaan der Nederlands-Israëlitische hoofdsynagoge te Amsterdam
955853: - Charter containing the will of Lysbeth Willemsdr for the benefit of her son Willem Jannen Bozaerts in the diocese of Kamerijk (french Cambrai) in middle dutch, ending with a statement in Latin and a signed mark of a priest solicitor.
955913: - De Kindervriend. Geïllustreerd Christelijk Tijdschrift voor de Jeugd. Dertiende jaargang
960247: - Verdun, collectie van zeven gidsjes, prospectussen rondom Verdun.
963420: - Ricordo Di Forenze - 32 Vedute
960349: - Bert Nienhuis 1873-1960, Overzichtstentoonstelling 1966 Boymans-van Beuningen
961311: - De streken van Reintje van der Schalk, Markies van Eijerstruiven
955895: - Edward Weston 1886-1958
951769: - In den beginne schiep God den hemel en de aarde
91007: - Genoechlicke ende lustige historiën, Laatmiddeleeuwse geschiedschijving in Nederland
910070: - Marion Herbst, een overzicht 1969-1982
910313: - Petition of John Baptisto Baratty to Thomas, Earl of Effingham (1714-1763).
910310: - Protest kaart in couvert gericht aan Bondskanselier Helmut Schmidt
30110: - In memoriam M. Nijhoff
30108: - Ontmoetingen: Martinus Nijhoff
910792: - Functional Glamour, Gebruiksgoed uit de Verenigde Staten
953154: - Het Nieuwe Bouwen, De Stijl, De nieuwe beelding in de architectuur / De Stijl Neo Plasticism in Architecture. Text in Dutch and English.
953150: - Bauhaus, 50 Years, Supplement
964419: - Voldoening der kooppenningen aan notaris Wouterus Albertus Meijboom, door Elexzar Barend Tak en Daniël Kieffer, betreffende de aankoop van een huis en erve staande en gelegen aan de oostzijde van de Boekhorststraat te 's Gravenhage.
101151: - Borobudur, Kunst en religie uit het oude Java
91610: - Saabberichten, Officieel orgaan van de Saab Club Nederland,
91283: - Bijbelprenten. De houtsneden in Vosterman's bijbel van 1528, afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
10774: - Molens in Overijssel, Uitgave in de serie jaarboeken Overijssel
11031: - Verloovingsalbum kroonprinses Juliana en prins Berhard der Nederlanden
90980: - De slag om Overloon september - october 1944
910834: - Celdroom, In het oorlogsjaar 1943.
910125: - Hanneke Roelofsen
954296: - Poesiealbum / poesie album van Willy Pols uit Leiden 1938-1942
965481: - Tao. Weldoen door niet doen. + Zen. De zin van het zinloze. 2 Uitgaven als kadoboek.
2635: - In 't licht, Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij. Nr. 2
960338: - 5 eeuwen tegels, catalogus van de collectie A. van Ginkel
953742: - Polytechnisches Journal. subjects: steam hammer, Newton's machine for polishing glass, Stewart's machine for cutting stones, More's globe
953743: - Polytechnisches Journal. Subjects: astronomic pendulum clock, a.o.
953744: - Polytechnisches Journal. On internal combastion engine.
960109: - Korpsmededelingen 2009, nr. 38 "Living apart together"
910799: - Interieur 80, 7e Internationale Biennale
958978: - Museum Boymans Rotterdam, Aanwinsten prentenkabinet 1941-1943 + Oude Teekeningen uit particulier bezit. 2ex.
958465: - Exposition imaginaire. De kunst van het tentoonstellen in de jaren tachtig. The art of exhibiting in the eighties.
958466: - Catalogus der historische tentoonstelling Amsterdam 1925. Deel 1 Inleiding.
954053: - l'Eroica 1911-2011: Remo Branca, Mario Delitala, Stanislao Dessy, i maestri della xilografia sarda
30716: - Carmiggelt speciaal m.m.v. Kees Brusse, S.Carmiggelt, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Peter van Straaten & Ellen Vogel.
960512: - Yves Trudeau: [exposition], Musee d'art contemporain, du 22 juin au 30 juillet 1978 (French Edition)
962414: - Onderweg. Schilderijen & Verhalen
960511: - Joost van den Toorn
7602: - Ideeën en tips voor geslaagde kinderfeestjes.
951621: - In de kaart gekeken. Europese speelkaarten van de 15e eeuw tot heden
951385: - De verdwenen mediene Dordrecht.
961349: - A country Zodiac, An Anthology of Prose and Verse, illustrated with woodcuts by Thomas Bewick
961357: - Gottfried August Bürger Leben und Werk
961481: - The Bronze Age in Europe: Gods, Heroes and Treasures
953826: - Voor 't Jonge Volkje, met een artikel van W. H. Liefland over de Bataks, met foto's.
7236: - La Chanson de Roland, Texte original transcrit par F, Michel d´après le manuscrit conservé à la Bodleian Library d`Oxford, avec une adaption en francais moderne par Catherine Petit. Illustrations d´après la tapisserie de Bayeux.
958220: - Wit en Wit / Tijdschrift voor tekeningen nummer 80.0
958218: - Ere-tentoonstelling H. F. Boot 1877-1957, 19 april - 13 mei 1957
955754: - Haarlemse filatelistische vereniging 'Op Hoop van Zegels'
955755: - Dienstenvelop van het Koninklijk Huis gericht aan P. J. Meertens, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam. Poststempel 1950.
955759: - Nederlandsche Hervormde Diakonessen Inrichting
953765: - Polytechnisches Journal. Subjects: inserting machine for fabrication of ignited goods
953766: - Polytechnisches Journal. Subjects: Coney's corkskrew, Bridson's calender on fabrics, Dubouchet's coke oven, a.o.
963958: - Zweiter Bericht über die Hochschule für die Wissenschaft des Judenthums in Berlin erstattet vom Curatorium. Mit einer Wissenschaftliches Beigabe vom Lehrer-Collegium: Dr. Levy: Ueber einigeFragmente aus der Mischna des Abba Saul
959440: - De grote bosatlas, 49ste druk
960973: - Huwelijksgeschenk, Mij. tot exploitatie V.O.G. "De Brakke Grond" Amsterdam
7693: - Het Nederlandsche boek 1937
7694: - Het Nederlandsche boek 1936
7695: - Het Nederlandsche boek 1935
7696: - het buitenlandsche boek 1936
7697: - Spectaculum VII. 6 Moderne Theaterstücke. Albee, Dürrenmatt, Ionesco, Kipphardt, Rozewicz, Synge.
7698: - Spectaculum VIII. 6 Moderne Theaterstücke. Brecht, Genet, Hacks, Horvath, Pinter, Walser
7699: - Spectaculum IX. 7 Moderne Theaterstücke. Beckett, Duras, Mrozek, Shaw, Sperr, Sternheim, Weiss.
21639: - Bulletin museum Boymans - van Beuningen, deel 16, no 3. Moderne beeldhouwkunst, grafief, ceramiek en glas
953565: - Dordrecht voorheen en thans, Gids voor ingezetenen en vreemdelingen
952421: - Brandweer Hillegom,1927-2002. Jubileum 75 jaar.
952420: - Electric Vehicles, by Sheldon R. Shacket.
953676: - The 1906 Bing Toy Catalogue, including 1907 supplement
910146: - Willem van de Velde de Oude, Scheepstekenaar
910145: - Jan Toorop in Katwijk aan Zee, 1892-1904
964692: - Prentje Het Huys te Britten / Die Brittenburg bij Katwijk aan zee, op de voorgond scheepjes, op de achtergrond een kasteel in de duinen te Kattwyck op Zee.
951885: - Führer durch die Clusius-Gedächtnisstätten in Güssing.
964415: - Afschrift testament van Johanna van Tricht, wonende te Hardinxveld, echtgenote van Marinus Leenman, verleden notaris Johannes Marinus Geluk en getuigen te Giessendam. Johanna van Tricht vermaakt en legateerd aan haar echtgenoot .......
91687: - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941
960667: - Typotype Body Types 1986, Fotografische lay-out zetterij Typotype
910200: - Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen
957857: - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
964408: - Kali, nr. 58. Bloembollennummer. Met o.a. een reportage over het Laboratorium van bloembollenonderzoek in Lisse.
953759: - Polytechnisches Journal. Subjects: Machet's machine for fabrication of bubbles in wine, Young's gazz machine, Stiernsward's butter barrel machine, a.o.
953755: - Polytechnisches Journal. Subjects: Kunheim's machine for fabrication of sulphuric acid, a.o.
953756: - Polytechnisches Journal. Subjects: Jopling's shape for melting furnace, Rosenthal's burette, Fresca's Sugar corn machine,Guérand's key for winding a clock
953757: - Polytechnisches Journal. Subjects: Laing's Machine for stretching textile fabrics, oil fabrication, a.o.
953758: - Polytechnisches Journal. Subjects: More's globe, Newton's machine for polishing glass, Stewart's machine for breaking stones,a.o.
101640: - Het Journaal van Bontekoe, Het ware verhaal van een legendarische schipbreuk
953754: - Polytechnisches Journal. Subjects: stapler, F. A. Thum's generator; Loro's Ozon machine, a.o.
960725: - Illustraties '88, Jaarboek van de Nederlandse illustratoren club, Dutch illustrators Annual
960726: - Goed gezien, Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk
960727: - Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
960728: - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
960731: - La Guirlande des annees, images d'hier et pages d'aujourd'hui. Printemps, par Andre Gide. Ete, par Jules Romains. Automne, par Colette Hiver, par Francois Mauriac
960732: - Catalogue of Western Illuminated Manuscripts: The Property of The John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island . . . including The Ottobeuren Gradual and Sacramentary, circa 1164 and The so-called Psalter of the Prince d'Anjou, not later than 1537 from the collection of Horace Walpole [Sotheby's auction catalog - 18 May 1981]
963314: - Capitool reisgids Zuid-Afrika
960741: - Gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede
963936: - Studia Rosenthaliana,1970. .Volume 4, nr.2.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
960748: - Iris, Tijdschrift voor de vrouw en haar levenskunst
960751: - 'n Heel jaar rond : in een boekje bont!
960753: - De tulp, 400 jaar een bron van inspiratie, tentoonstelling in het Museum voor de bloembollenstreek in Lisse.
960757: - Handleiding voor het kweeken van bloembollen
960758: - Ratgeber und Wegweiser durch die grosse Frühlungsblumenschau in Hamburg
960763: - Fa. Heenk & Wefers Bettink, Haarlem: Gereedschap voor tuinbouw & bollenteelt
960768: - Armenian miniatures, 5 copies of this set. Illustrations in colour. The art of Grigor, A vag, Tseru, Mshetsi, Pitsak.
960775: - Pirates of the Caribbean - At Worlds End. Het boek van de film.
960779: - De Nieuwe Ploeg. Boekennieuws van de Wereldbibliotheek. 1948: nrs. 1 t/m 12.
960780: - Nederlandse Postincunabelen 1500-1540
961285: - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van Frankryk.
950865: - The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary / De Gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst.
953805: - Lyste van de lengte der Heere- en rywegen in Rhynland, dienende tot aanwysing der distantie van steden en dorpen in en om Rhynland gelegen, Zooals die op de Kaarte van Rhynland zijn nagemeeten, en op ordre van d'alphabeth gebracht
953807: - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag 26 Augusty 1728. Nader reglement op het Verleenen van Remissen van verpondingen en gemeene middelenen het formeeren der advisen daar over
953954: - Dagblad 'Het Vaderland', dinsdag 26 april 1938
953955: - Dagblad "Nieuwe Rotterdamse Courant' vrijdag 30 april 1954
953180: - Nationaal-socialistische Almanak 1943.
910233: - Mishnah Berurah: Vol. 3 (A) - Laws of Shabbos, 242-273
964376: - Garoet. Touristmap Garoet and environs. Goentoer - Papandajan - Tjikoeraj - Galoenggoeng - Telagabodas Scale 1:100.000
910229: - Beeldende kunstenaars in Friesland: Een publicatie van het Frysk Keunstynstitu?t (Dutch Edition)
910232: - Picasso au Musee de Tel Aviv Pavillon Helena Rubinstein
964413: - Huwelijksaankondiging van R. Sweigholt en A.C. Vosmaer, weduwe Holtius Lans, geadresseerd aan Wel Edele geboren Vrouwe Mevrouw de weduwe Mosburger geboren Menthe te Deventer.
964414: - Uittreksel proces-verbaal openbare verkoping, verleden voor Nicolaas Frederik van Steenbergen en getuigen, voor zover betreft een huis en erf, benevens 29 roeden 20 ellen griendland, staande en gelegen onder Hardinxveld, gekocht door .......
960819: - Flip Tas, beelden gefotografeerd door Flip Tas
956234: - Aantekeningen in handschrift aan het Departement van Ontvangsten 1824-1831 (?)
6550: - Nederlandsche kleederdrachten, Hindeloopen. Legpuzzle
953750: - Polytechnisches Journal. Subjects: Cope's tabacco press, a.o.
953751: - Polytechnisches Journal. Subjects: Aspinall's machine for drying sugar, Robinson's & Weddings machine for cutting paper, Lea's taps, Bankler's oil lamp
953752: - Polytechnisches Journal. Subjects: Stehelin's machine for making weapons, central heating
953753: - Polytechnisches Journal. Subjects: Deville's machine for making aluminium, a.o.
953748: - Polytechnisches Journal. Subjects: Pinfold's machine on fabrication of bricks, a.o.
953749: - Polytechnisches Journal. Subjects: Whitney's sawing machine, Rindinger's hammer
952679: - Catalogus Joegoslavische fresco's (copieën).
953745: - Polytechnisches Journal. Devy's toilet mirror, Colt's gun (fabrication), steam, Pouget's telegraph, a.o.
953746: - Polytechnisches Journal. Subjects: Brooman's machine for paper making (from wood); Hetherington's machine for cleaning cotton, Holm's Crane, Peer's hammer
953747: - Polytechnisches Journal. Subjects: Newton's machine for polishing glass, More's globes, a.o.
956945: - Kees Verwey, Catalogus tentoonstelling Singer Museum Laren 1968
90490: - Schopenhauer
1354: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Holland
1355: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Zeeland
9439: - Verslag van het gemeente-archief te Amsterdam over het jaar 1938
9440: - Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de 17de eeuw. Rondom schilderijen van Ferdinand Bol
9431: - Vondsten onder de Sint Olofskapel. Stadskernonderzoek in Amsterdam
955975: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
963318: - Capitool reisgids Maastricht
964287: - Teppiche, ein farbenfroher Bericht über die schönsten Muster alter und neuer Teppiche
910037: - Recueil des pièces d'éloquence et de poësie qui ont remporté les prix donnés par l'Académie françoise en 1735-1737
910031: - Cuisinema, Regisseer je eigen filmdiner, Een smakelijkfilmkookboek met gerechten gïnspireerd door wereldberoemde films
21627: - Nuova Enciclopedia Popolare Italiana ovvero dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.
956610: - Austrian Diary 1937. Typoscript in English
963312: - Capitool reisgids Griekse eilanden
960660: - Beelden in de zomer, Vijf afleveringen 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
958141: - Kunst & Antiek Journaal, Van Dyck, extra nummer 1999
958463: - De schilder in zijn wereld. Van Jan van Eyck tot Van Gogh en Ensor
5069: - After the battle, 1978, nr, 20
10470: - Essays in medieval Jewish and Islamic philosophy. Studies from the Publications of the American Academy for Jewish Research. Selected and with an introduction by Arthur Hyman.
953970: - Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid (Katendrecht); gestencilde preken van onze eigen predikanten.
4380: - Instructions for using a Naumann Sewing Machine.
951787: - XL Muzikale boekmerken met eene opgave van meer dan CCC spreuken, die op dit soort van boekmerken voorkomen / XL Ex-libris musicaux, avec une liste de plus de CCC devises, qui se trouvent sur ce genre d’ex-libris / XL Musikalische Bücherzeichen mit einer Liste von mehr als CCC Wahlsprüchen, welche auf dieser art von Bücherzeichn vorkommen / XL Musical book-plates, with a list of more than CCC mottoes to be foiund on this class of book-plates
910798: - Sunshine Noir, Art in L.A. 1960-1997
101469: - Historische Atlas Friesland
963351: - Beeldend Wassenaar. Wandel- en fietsroutes
958726: - Kleines Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie.
952469: - De Nederlandse paardetram in oude ansichten.
960716: - IO, Industrieel Ontwerpen, tijdschrift voor produktontwikkeling, Eerste nummer.
954755: - Weerglazen, Verzameling artikelen vanaf 1880 over donderglas, hanekam, florentijnsche flesch, schippersglas, Luiks weerglas, Luikse barometer, baroskoop, stormglas, Florentijns wonderglas, Campherglas, kamferglas, scheikundig weerglas, chemisch weerglas
965021: - Ontdek de stadsbodem, Over oude en nieuwe bodems en de diensten die ze vervullen
91957: - Black Child: Zwarte kinderen in Zuid-Afrika gefotografeerd door Peter Magubane
964534: - 12 maanden kalender Ter gelegenheid van de Bar mitswa van Max Snoek 5 november 1977
964539: - List of names of perennials; Naamlijst vaste planten; Namenliste Stauden; Liste de noms des plantes vivaces
964520: - Zaden en vruchten, flora in focus
964516: - Gloeckner year-round chrysantemum manual 1958
964502: - Papieren (reklame) LEGO zakje. Laat ook uw kinderen met Lego spelen. Ze krijgen er nooit genoeg van.
964496: - International checklist for hyacinths and miscellaneous bulbs
964490: - Het nieuwe fuchsia handboek
964468: - Classified list and international register of tulip names 1987
965609: - Artisgids (b.g.v.150 jarig bestaan Artis+ artis gids. 2 Uitgaven.
964465: - Studia Rosenthaliana,1973. .Volume 7, nr. 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
964456: - Tuintisp, hoe u nog meer plezier van uw tuin krijgt
964454: - Narcissus, hyacinth and special flower bulbs picture book
956100: - Grote fotografen: Robert Capa, Anton Corbijn, Raymond Rutting, Stephan Vanfleteren, Helmut Newton, Joost van den Broek, Herni Cartier-Bresson, Guus Dubbelman, Carl De Keyzer, Hans Heus, Robert Doisneau, Rob Hornstra, Gerard Fieret, Sebastiao Salgado, Ed van der Elsken, Man Ray, Hellen van Meene, Peter Lindbergh, Rineke Dijkstra, Koos Breukel
964435: - Spring-flowering bulbs
964423: - Populierengids, nr. 1 en 2
964639: - 4 facsimile kaarten van het eiland Texel (1553/1641-1649/17e eeuw en 1805)
909506: - De school met de bijbel: christelijk onderwijs in de negentiende eeuw
90951: - Broeders sluit u aan, Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten,
30902: - "Indië". Geïllustreerd Weekblad voor Nederland en Koloniën.Tweede jaargang,
961295: - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal.
30911: - Egypt (Everyman Guides)
953708: - Joods historisch museum, Nieuwsbrief
956761: - Lucebert, Early works, drawings & gouaches 1942-1949, a catalogue
954795: - Het Koninklijk Concertgebouworkest, Het best van Mariss Jansons
954797: - De draadfabricage der N.V. Willem Smit & Co's transformatorenfabriek Nijmegen.
909981: - Nursery Numbers, A new Book of Old Rhymes
953718: - Woningbouwplan Mallegatshof te Lisse
714733: - Fashiongids / Fashion Guide Amsterdam 2008 / 2009
953719: - Synagogen Textilen
953720: - Vennepark, 14 multifunctionele bedrijfsunits in Lisse
953722: - Voetbal International voor kids, Herfst 2006.
953723: - Folder Yamaha Axis. In kleur
953726: - The twelve Chagall Windows. The Jerusalem Windows
911020: - The Rishonim, Biographical sketches of the Prominent Early Rabbinic Sages and Leaders from the Tenth-Fifteenth Centuries
7244: - Un siècle NRF, Iconographie choisie et commentée par François Nourissier
6618: - Collection of 5 folders Chinese paper-cuts. 1.Chinese Folk Paper-Cuts; 2.Sacred Revolutionary Spots, Nantung paper-cuts China; 3.Nantung paper cuts; 4.Nantung paper cutouts; 5.Paper-cuts of Foshan, China.+Added 9 postcards of the Museum van Knipkunst.
954977: - Chemiker Kalender 1931.
955911: - Livre d'or de l'enterprise Francaise, Entrepreneurs et entreprises.
959972: [Witsen Geysbeek, P.G.] - Het tegenwoordig Amsterdam, met 8 platen
965199: - Ankara. Touristic City Map. Road Map of Ankara. 1:20.000
950358: - Nederlandsch-Indië, Koninklijk Besluit wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië.
965093: - Lilliput Woordenboek Duits - Latijn/Wörterbuch Deutch - Lateinisch
965094: - Dikkertje 10 Woordenboek Italiaans - Nederlands/Dizionario Italiano - Olandese
956163: Watersnoodramp 1953 - Het Parool, 6 dagbladen van maandag 2 februari tot zaterdag 7 februari, vrijwel geheel gewijd aan de Februariramp van 1953. Met foto's.
953153: WB87 - Wilkes-Barre Central Business District, Pennsylvania, 20 years of development.
955763: - Diploma EHBO het 'Oranje Kruis' voor S. E. Jonkhart, uitgegeven 1929 met stempels tot 1931
7701: - Spectaculum XII (12). Sechs moderne Theaterstücke. Max Frisch - Martin Walser - Peter Handke - Jose Trina - Heiner Müller - Vaclav Havel.
7702: - Spectaculum X. Sieben moderne Theaterstücke. Brecht, Handke, Michelsen, Obaldia, Strindberg, Wesker, Zuckmayer
961942: - Mijn vertelselboek : keur van nieuwe, oorspronkelijke verhalen / bijeengebracht door Johanna van Woude ; gei¨llustreerd door J.A.S.Z.D.K. (Johanna Alida Sibmacher Zijnen-de Kanter (1861-1941) en E.S. Witkamp Jr
9888: - Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenis
989: - Mondriaan, Aanwinsten Haags Gemeentemuseum 1979-1988.
909920: - Jahrbuch der Bildenden Kunst in den Ostseeprovinzen
964379: - Kaart (linnen) van JAVA (in 3 deelen) met 3 Afstandstabellen en 1 Hoofdafstandstabel en enkele gegevens. Map (linen) of JAVA (in 3 sections) with 3 Distance Tables and 1 Headdistance Table in Kilometers. Scale 1:1.000.000. (linen
909825: - Kijk uit, om je heen: De geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland (Architectuur en stedebouw) (Dutch Edition)
909828: - Observatoria, De astronomische instrumenten van Maharaja Sawai jai Sing II in new Delhi, Ujjain en Benares
9569: - Panorama van de Noordelijke Provincien der Nederlanden, 26 Panorama's van zeldzame stadsgezichten Den Haag en Rotterdam 1857 met uitvoerige tekstbeschrijvingen
956897: - Hendrik J. Slijper, een overzicht
910154: - Italian Art in the 20th Century: Painting and Sculpture, 1900-1988 (Art & Design S.)
910128: - Toulouse-Lautrec
910129: - Toulouse-Lautrec
910130: - Toulouse-Lautrec, Gemälde
961516: - The Contemporary Japanese Architecture: An Exhibition Organized by The Japan Foundation and the Architectural Institute of Japan
961515: - Dale Chihuly Objets de Verre
91542: - Jules Verne, De wonderlijke reizen van Maarse & Kroon
91543: - Pacalmanak 1970/1971
963996: - Grafiek: Akademie voor kunst en vormgeving, 's-Hertogenbosch.
5836: - Russische kalender 1970 met getekende/geschilderde afbeeldingen van marxistisch-leninistische kopstukken
10827: - Toptips uit VT Vrije tijd, 3 delen
959613: [Smids, Ludolf] - Diluviana of Daghwyser der Nederlandsche waternooden van het jaar 793 tot deesen laatsten [...] des verledene jaars 1717
960452: - INGRES. FacSim1; Les hommes et leur Temps. L'Analyse des evènements. Des documents et des Facs Similés inédit; pour revivre une époque.
964061: - Young Glass 1997, organised by the Glasmuseum, Ebeltoft, Denmark
963985: - Memorie vande ghewichtighe redenen die de Heeren Staten generael behooren te beweghen, om gheensins te wijcken vande handelinghe ende vaert van Indien.
963986: - Vermaaklijk reisje van eenen gezelschap heeren en juffrouwen door Zuid Holland
914672: - Marketing Zakboek met cd
30870: W. G. J. van der - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
960479: - Marino Marini, Plastiken, Bilder, Zeichnungen
958354: - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969. Jubileumuitgave van het Archief ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Genootschap in 1969.
958121: - Vouwbladen van het Rijksprentenkabinet, nummer 1 t/m 15
955590: - Confucius voor managers, Chinese meesters over durven en doen in het menselijk bedrijf
91630: - Wegracekroniek 1991 / 1992
7483: - Het vrolijke beertje
7484: - De beren familie
964691: - Convoluut: .....Ordre door Hun Ed. aan Brandmeesters gegeeven etc .... en Mids dezen volgens 't 5de Art in 't 3de deel der Brandkeure, gelast en geordonneerd etc...
952448: - Asschepoester en de Gelaarsde Kat.
958453: - Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1991
955023: - Winter 1928 / 29 in Nederland.
963770: (Marquis Saint Simon) - Kaartenmapje Broerenkerk Zwolle restauratie schilderingen
1554: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1819
1555: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1822
91879: - Affiche Kinderboekenweek 1959
959975: - Dictionnaire historique etc. Tome IV
5442: - Max Liebermann, Der Realist und die Phantasie.
955990: - Nursery catalogue Van Tubergen 'Kwekerij Zwanenburg Haarlem' spring 1969
955991: - Nursery catalogue Van Tubergen 'Kwekerij Zwanenburg Haarlem' spring 1971
955992: - Nursery catalogue Van Tubergen 'Kwekerij Zwanenburg' Haarlem spring 1976
952229: - Auto totaal - Renault /Alle automerken van de wereld: DAF-DOD
7628: - De vier heemskinderen, verhalen uit vroeger tijd naverteld door P. de Zeeuw
954738: Munken agenda 2001 - Does it really matter? It's only printed matter. Munken agenda 2001.
964652: - Portret (gravure) Robbert Dudley. Graaf van Leicester.
958325: - Visual encyclopedia of art, Renaissance
960483: - Theresia R. van der Pant, beeldhouwster / sculptress
964083: - Inside information Verlichting 3
29947: - 1949 worth soft ball rules, as approved by the International joint rules committee
29949: - Tegel Beth Haim Ouderkerk aan de Amstel, 1614
29950: - Farm Friends, Nursery books by Edyn Birks LTD,Baby Proof and Washable
29952: - Bloembollen catalogus J. C. Boot Hillegom, Zo kan uw tuin ook zijn
29954: - Ik maak zelf mijn leesboek, 5
29955: - Voor vrije uren : aardige verhalen met mooie platen in kleurendruk
29957: - El Amanecer, metodo de lectura y escritura por el dibujo
29959: - Nieuwkoop kwartet
29960: - Bijbelsche tafereelen voor lieve kinderen, zesde stukje: De togt der Israelieten door de woestijn
956069: - Kinderdeuntjes en wiegeliedjes, met 36 plaatjes
5871: - Over Multatuli. 55.
5872: - Over Multatuli 2
959366: - Lijst van aardrijkskundige benamingen in de Noordoostpolder, met kaart
964109: - Dragon and Phoenix Chinese Art Design
92072: - Stradivarius, The Prince of Luthiers
92074: - Olivetti Underwood catalog
29879: - Flyer Het Zeilschip Europa, symboliserende de Europese economische samenwerking waarmee Rijn Dirksen uit Heemstede de eerste prijs in een intenationale affiche wedstrijd qon
29885: - De Klink, informatieblad Oud Zandvoort
29886: - Plattegrond Zandvoort, met kom Bentveld
29887: - Zandvoort en omgeving
29889: - De paden op de lanen in, Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900; Een dagje uit in het Noorderkwartier
5426: - Neerlands volksleven, 21ste jaargang, nr. 2:0.1a. over dialect in Vlaanderen
5427: - Neerlands volksleven, 21ste jaargang, nr. 4. o.a. over Holbergs tinnegieter in Haarlem (11 p.)
5428: - Neerlands volksleven, over Volendam, Leven en lied, 2 delen.
5430: - Najaarsbolie van Nederlandse volkskunst.
961538: - Het hart van de liefde, wie is de ware voor jou?
958294: - Picasso, Catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 1967
953858: - Kent Gallery Exhibition Catalogue: Artschwager, Shapiro, Byars. Feb. 4 to March 5, 1988
954278: - Nederland, Album uitgegeven door de Maatschappij tot Explloitatie van Staatsspoorwegen, 1915.
954286: - Ma'alot mikra'aah le'batah chaj
958271: - Les Realismes 1919-1939
958281: - Museum Ludwig, Cologne: Paintings, Sculptures, Environments from Expressionism to the Present Day
958282: - Noir Blanc, Joele Schlumberger Bernard Bygodt
958283: - New American Paintings 49 : The Eighth Open Studios Pacific Coast Competition, A Catalog of the Winners' Work
1638: - Piccolo helpt de huisvrouw.
954328: - Album amicorum of Rosalie Könings, mainly Velbert and Elberfeld, German, 1838-1849, containing 21 contributions of which 19 manuscripts (3 with mounted piece of braided hair), 1 coloured drawing and 1 "knipkunst" guirlande.
909886: - Americas Lost: 1492-1713 The First Encounter
2265: - Roof en restitutie Joods vermogen, Rapport uitgebracht aan de Contactgroep Tegoeden Wereldoorlog II.
4145: - Joodse stemmen in Nederland
958482: - De romantische school 23 december - 12 februari [1970].
958483: - Nederlandsche Aquarellen 1780-1830
958484: - Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden, jubileumtentoonstelling 150 jaar Rijksmuseum 1958
91090: - Australian wild flowers
956111: - Oosterse wijsheid. Atlas van de godsdiensten en levensbeschouwingen van het Verre Oosten. Hindoeisme - Boeddhisme - Confusianisme - Tauisme - Shintoisme
9338: - Koningklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, 84e jaargang
9339: - De plaats van het bos in de Nederlandse samenleving
953201: - Manolo Blahník, drawings.
29975: - Typendruktelegraaf van Hughes
29976: - Vijf deeltjes Dingen om ons heen , Serie de woning
29977: - Psalmen en gezangen, Bloemlezing in oveleg met vele predikanten samengesteld door ds. B. J. Aris
29978: - Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandsch gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Met teksten
909888: - Bloemen van de Nieuwe Tijd, Nederlandse bloemschilderkunst 1980-2000
10414: - Paul Klee
10415: - Mobilisatieklanken. Vanuit de Grenzen met o.a. Neutraliteitsmarch. Prikkeldraad. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan etc.
959387: - Latijnsch woordenboek. Op nieuw bewerkt door Prof. Dr. Engelbregt. Vierde, veel vermeerderde druk.
950490: - Demografie der Joden in Nederland, uitkomsten en evaluatie van de telling van de Joden in nederland per 1 januari 1966.
91252: - Divendal : fotografie = photography = photographie.
91254: - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... werk van 6 jonge fotografen. Subtentoonstelling Noorderlicht Fotomanifestatie 1997
959417: - De Wereld Boskabouter. Mini. Deze allerkleinste Bosatlas is uitgegeven ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede editie van de Wereld Bosatlas.
962165: - Levensschets van G. A. G. P. baron van der Capellen van Berkenwoude, oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie¨ (...)
909552: - The Amsterdam Arts & Design Fair: Seventy years of modernism, 1880-1950
909556: - Moderne klassieken, Meubels die geschiedenis maakten
952405: - Fotografie in Nederland,1839-1920.
30554: - De roman van Tristan en Isolde naar de bewerking van Joseph Bédier
910288: - Dame Wiggins of Lee and her seven wonderful cats A humorous tale : Written principally by a lady of ninety Embellished with sixteen coloured engravings
962066: - Craigie Horsfield.
951815: - Charles Nypels.
965012: - Springs of Persian Wisdom: Firdausi, Hafis, Nisami, Omar Chayyam, Sa 'di
953820: - Memorie, houdende redenen voor de exeditie van het verzogte Octroy tot de Droogmakery onder Esselickerwoude, Langer-Aer, Outshoorn en Rynsaterwoude [Langeraar, Oudshoorn en Rijnsaterwoude]
9452: - Tien jaar Wieringermeer 1930/40
951819: - Het Landschap in de Nederlandsche Prentkunst, deel I, II en III. Tentoonstellingscatalogi 1943(2x) en 1944 Museum Boymans Rotterdam. 3ex.
961449: - Het Art Nouveau Art Deco Boek.
960368: - Taschenbuch der Kriegsflotten, 1916.
960369: - Wolfgang Binding, Werksübersicht Bronzen Zeichnungen 1976-1997.
952566: [De Ruyter & Meijer] - Een avond op het land, Gekleurde Centsprent, met vijf afbeeldingen en tweeregelige rijmende onderschriften. Meijer's prenten, tweede serie, nr. 35.
958206: - Sjoerd de Vries, Joseph Cals, Early Plastics, tentoonstellingen 1984.
959258: - Chambers Biographical dictionary
911364: - Album met 68 fotografische plaatjes van De Jong's cacao en chocolade
911365: - Toets van gezondheid, Een nieuwe aanpak van onze natuurlijke energiestromen en ons lichamelijk en geestelijk evenwicht
911379: - Shambhala - De weg van de krijge
531: - Synagoga. 2 Vol.
964640: - Alle de Kloosters van Oud Amsterdam op Twintig Plaaten (Ets), afgebeeld. Plaat 17en20 niet aanwezig.
7700: - Spectaculum XI, Moderne Theaterstücke: Adrien, Babel, Edward Bond, Tankred Dorst, Heiner Müller, Wtikiewicz
29983: - Catalogus der schilderijen en teekeningen tentoongesteld inhet museum Boymans te Rotterdam
951783: - Nederlands Exlibris uit drie eeuwen. Keuze van Nederlandse exlibris van voor de Eerste Wereldoorlog uit de verzameling v.h. Rijksmuseum
910155: - Arie de Groot, 12 tekeningen
954096: - Wie zoet is, Zeven sinterklaasliedjes die bijdehandje het liefste zingt. Reclameboekje De Gruyter
961579: - Fantastische verhalen uit de 19e eeuw
728: - Utrecht Oud-Utrecht, 13 jaarboekjes
959296: - Actiekrant Restauratie Agathakerk 1993
965364: - Fold-out overview map of Costa Brava, Andorra, Perpignan, Barcelona. With scenic toutes and places of interest. 3 city maps included.
30021: - Zilver, Het wonder uit het Oosten, Filigrein van de Tsaren
961114: - Haller in Holland, Dagboek 1725-1727. Albrecht von Haller en zijn verblijf in Holland
961116: - Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw.
961120: - Christiaan Huygens , 1629 - 14 april - 1929. zijn geboortedag, 300 jaar geleden, herdacht.
960500: - Harry Storms. Tentoonstellingscatalogus.
956253: - Geschenk. Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 7-14 mei 1932
30525: - Alleen de kamer luistert, Dichter aan huis
956024: - Nursery catalogue J. Walraven Hillegom spring 1932
956022: - Nursery catalogue Van Tubergen Haarlem autumn 1955.
958352: - From the Guggenheim Collection to the Cobra Museum Amstelveen. International abstraction, 1949 - 1960.
958351: - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
951866: - Eerste, 1ste, Stadionconcert onder leiding van Willem Mengelberg, Georganiseerd door het Comité voor stadionconcerten 2 juni 1934. Programmaboekje.
956040: - Per rijwiel door mooi Nederland, zijnde een samenvatting van rijwieltochten.
955892: - Robert Doisneau, With an interview by Sylvain Roumette
909312: J.-J.-P. - Abregé de l'histoire de Belgique,a l'usage de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen
951598: - Aspecten van Het Réveil in druk
964399: - Verzorgingstips bloemen en planten
963536: - Maastricht maakt een stadsdeel, Maastricht builds a part of the city,
964642: - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien. Panorama Middelburg
9879: - Nederlandse geschiedenis in het Rijksmuseum in Amsterdam, Rondgang door de zalen.
955974: - L. Stassen junior S. A. Hillegom, Catalogue spring 1953.
909914: - L'Essentialisme / Essentialism: Blasco, Vherina, Quintanilla, Guirado
909913: - Het Symbolisme in Europa
955130: - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Jaarboek 1990-1991.
960832: - Hebraica and Judaica printed before 1900. Catalogue of the Jaap Meijer collection. Compiled by Jonathan N. Cohen. With introductions by A.K. Offenberg and Hans Visser.
91983: - Chronicles, News of the past
910103: - M. C. Escher, Begrensde Beweging
910109: - Jan Makkes...een gedreven kunstenaar
910113: - Een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieen. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A.B. Bantzinger.
910114: - Julie Fichter's Welt in Holz-Pastels
5689: - Curiositeiten van allerlei aard, 1 september 1873
7242: - Album Sand, Iconographie réunie et commentée par Georges Lubin.
958156: - Jan van Scorel in Utrecht, Centraal Museum Utrecht, 1977. Altaarstukken en schilderijen omstreeks 1540, documenten, technisch onderzoek
4971: - Encyclopedie van de joodse geschiedenis, het joodse volk door de eeuwen heen.
4963: - Titaantjes waren we - Schrijvers schrijven zichzelf
957922: - Dalí, The Stratton foundation for the cultural Arts
7248: - Album Simenon, Iconographie choisie et commentée par Pierre Hebey, 390 illustrations
30614: - Liefdesdomein, samengesteld door Rosita Steenbeek
10670: - Versjes en Plaatjes van de Zondagsschool,
963540: - Aldo Rossi architetto : Architectuur en ontwerp in de beurs van Berlage
5552: - Gedenkboek vereeniging Rembrandt, samengesteld bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Vereeniging. 1833-1933
956924: - Retrospectieve Edgard Tytgat 1879-1957
960470: - Guido Messer, Skulpturen
30511: - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962
956122: - Contourboek Rozetje en de melk
964009: - Studia Rosenthaliana,1984 .Volume 18, nr 1. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
956573: - Art at Auction, The yeat at Sotheby's 1980-1981.
960430: - Evert van Hemert: Bronzen & Schilderijen, Een keuze 1989/91
964015: - Studia Rosenthaliana 2001, .Volume 35, nr 1. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
956039: - Ons Nederland, officieel orgaan van de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer april 1921
962117: - Uwe Ommer - Black Ladies
952008: - Panorama, Geïllustreerd weekblad. Eerste jaargang nrs. 1 t/m 13. 12 juli 1913 t/m 24 september 1913 en de prospectus.
962241: - Ocelli = Oogjes / Janus Lernutius (1545-1619) ; een kleine bloemlezing en vert. door Jan Bloemendal
961200: - Mannenmaat, Rekenboek voor jongens zonder meisjes
964096: - Groninger studenten almanak voor het jaar 1853
30800: - Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance
30808: - Petronius, Hermeneus, 54ste jaargang, nr. 2
910209: - Europäisches Porzellan
956135: - NIW, Nieuw Israelietisch Weekblad, 29 maart 1991. Literatuurnummer, met bijdragen van o.a. A. B. Yehoshua, Mau Kopuit, Alexander Eterman, Ida Fink, Eddy van Amerongen (over uitgeverij Querido)
910775: - Fine Silver, watches and jewellery
9479: - Edam, 625 jaar stad, + 14 losse nummers Oud Edam
91731: - Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer
910024: - Dubbelfelsdaken
956480: - De zwarte Farao's, Koninkrijken aan de Nijl
958443: - Verzameling knipsels over neo-realistische schilderkunst, Willink (8), Fernout, Schumacher en anderen (21). Hierbij een getypte brief van H. W. van Os aan kunstkenner en journalist H. A. J. Tempelman
5899: - Jongensboek.
963917: - Studia Rosenthaliana,1982. .Volume XVI, nr. 1. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
959836: - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2012 en 2013.
953229: - Reizen in de Middeleeuwen
965573: - Spooky, griezelverhalen, nr. 3: Het spook in de bank van Engeland.
959654: - De nieuwe rivierdijken, Dijkversterking als ontwerpopgave
962180: - Kijk op de Middeleeuwen, Themanummer Macoc.
963947: - Studia Rosenthaliana,1976. .Volume 10, nr. 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
910098: - Il Pittore di Genio
910093: - Knack special: De stad van Elsschot, Literair stadsfestival in Antwerpen
910095: - De Middeleeuwse ideeënwereld, 100-1300, Bronnenboek
101444: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXXII / V. Hierin: Dér Mouw doceert
101445: - Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur. LXXII / IV. Hierin artikelen over Quitus van Smyrna, Petronius, Sokrates
951592: - Boek en band, Tijdschrift voor boekbandkunst, boekbinden en boekbehoud. Tweede jaargang, nr 4
955978: - Catalogue J. B. van der Schoot, Hillegom, 1937
955976: - L. Stassen junior S. A. Hillegom.
958224: - The Editha Leppich Collection Oriental Art
960360: - Tijdschrift voor geschiedenis, Jaargangen 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Compleet in vier nummers per jaargang, 30 delen. Jaargang 1998 delen 1 en 2
1000: - Picasso, Catalogus tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 1967
3751: - Chronicles: News of the Past -- Vol 2: The Second Temple.
3784: - Harold p. Stern, dr., memorial service.
3787: - De sjoel van Zeeland, Een bundel studies uitgegeven t.g.v. de herinwijding vam de Middelburgse synagoge.
3790: - Sjaloom, ter nagedachtenis van mgr. dr A. C. Ramselaar.
380: - Music in ancient Israel.
956136: Travel America Scrapbook 1964. - Scrapbook, with Large Map of Disneyland 114x71cm., loose; Disneyland Newspaper (personalized Jan Keesmatt), loose; Walt Disney's guide to Disneyland mounted; Hills Bross Coffeehouse Menu, mounted; 7 postcards; ticket (dated july 1964) mounted; Monsanto Exhibit (sellotape traces); Disneyland Summer Schedule.
910970: - Seder ha-Hagadah le-lel Shimurim = Service for the first two nights of Passover
92232: - Philosophia, Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. Deel 1: Indië - Renaissance: Deel 2: Descartes - hedendaagse wijsbegeerte
965593: - Power of divine silence, The Saga of her holiness Bhakti Maa
964469: - Classified list and international register of hyacinths and other bulbous and tuberous-rooted plants
962074: - Individuals Portraits from the Gap Collection
91617: - Op oude rails, 19 afleveringen van de Tramweg-stichting
91619: - Zodiac Motorcycles Products, Quality Motorcycle Parts for Riders throughout the World
961133: - The book of complaints, map with 25 caricature posters by Russian artists, published by the RSFSR in 1986.
910206: - Karatsu-yaki - Karatsu pottery
1580: - Naamwijzer en Adresboek van Leden van het Bestuur van Amsterdam en van de Gemeente-ambtenaren, de leden van het Burgerlijk Armbestuur. Jaarboek 1886-1887.
6641: - PHILOSOPHIA REFORMATA orgaan van de vereeninging voor calvinistiche wijsbegeerte, 39e jaargang
960465: - Rene Nyssen, beeldhouwer-sculptor
662: - Rilke. Philobiblon: Eine Zeitschrift für Bücherliebhaber.
6625: - Bysantti valinkauhassa, Byzantium in the Casting Ladle.
9924: - Uw rechtsorde is de onze niet. Klachtenburo politie-optreden
952318: - Toen ik 10 was, Verhalen uit Voorhoutse historie.
953275: - The Lord of the Rings, The Two Towers, two brochures.
963906: - Studia Rosenthaliana, Volume XXII, nr. 2 (1988) Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
909931: - Laurens Bisscheroux Arche 1983-1987
5356: - Andijks Gemengd Koor 48 - 98, Gedenkboek
910959: - Waarneming en werkelijkheid, Optische misleiding in wetenschap en kunst
91684: - M.S. Oslofjord of the Norwegian America Line. Schip en werf, Ship and yard
951491: - NZH, deel 2 - Van Scheveningen tot Haarlem
909957: - Maîtres de l'art moderne en Italie 1910-1935, collection Gianni Mattiloli
1025: - Zuid-Afrika voor de bezoeker
6595: - Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complete de 1910 [-1957]. Introduction et textes par Le Corbusier. 7 Vol.
6591: - Willem Elsschot Courant. Eenmalige editie t.g.v. Willem Elsschot in de 21e eeuw in Schunk te Heerlen
6593: - De uitkijk : weekblad van illegale strijders
6594: - Toerisme, Halfmaandelijks orgaan van den Vlaamschen toeristenbond. Jaargang 13, 1934
910167: - Jan Beutener, schilderijen 1969-1987
959931: - Beryvac, Kupfer-Beryllium Legierungen, Vacuumschmelze GMBH. 1974.
30563: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse Neerlandici.
960530: - Adriaen de Vries, Keizerlijk beeldhouwer. CD-rom. Text in English and Dutch.
955873: - Request van de buyren (buren) van de Vleerstraat in Den Haag, 1645, met enkele bijgevoegde stukken uit 1700 en genealogische aantekeningen betreffende de familie [van] Huls
950168: - Leids Jaarboekje 1944.
962907: - Design Inspirations.
964654: - Portret (gravure) Ernestus. Aertshartog van Oostenryk. Goeverneur Generael der Spaensche Nederlanden.
960951: - Nieuwejaarswens aan de heeren burgers, kooplieden, inwoonders en beminnaars der druk-konst in den banne van Oost- en Westzaanen op den eersten january DMCCXXX
960953: - Overdruk van het verslag over het jaar 1959, gedaan door de gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland
960964: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam, Tweede reeks , deel LXXII, 1955.
1552: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 1826
953930: - 's-Gravenhage in beeld. Mapje met zes vellen postpapier met zes pentekeningen van bezienswaardigheden in Den Haag.
953931: - Envelop met het handschrift van Aaltje Noordewier-Reddingius, sopraan en zangpedagoge. Aan de achterzijde bedrukt met haar adres Beethovenlaan 27, Hilversum [Villa Nieuw Deurne]
964067: - Yearning for beauty, The Wiener Werkstätte and the Stoclet House,
5405: - Neerlands volksleven, 13de jaargan. nr. 1. o.a. een bijdrage over de doorwerking van de volkscultuur in de hogere kunst.
5406: - Neerlands volksleven. 13de jaargang nr. 3, o.a. een bijdrage over de versiering van jachten, binnenvaarstschepen en vissersvaartuigen in Nederland.
5408: - Neerlands volksleven, 17de jaargang, nr. 2. o.a. over liederen in alle soorten.
5409: - Neerlands volksleven, 16de jaargang, nr. 4. o.a. over de laatste wagenmaker van Soest.
5413: - Neerlands cvolksleven, 17de jaargang, nr. 1, o.a Brood is leven, over oude broodsoorten.
9861: - 75 Jaar Krommenie. Een menschenleven
958339: - Die Tretjakow-Galerie in Moskau. Malerei
956308: - Amida, a Japanese deity, and the way its worshipers drown themselves in her honor, copperengraving by W. Tringham, 1781
964410: - Transportakte, Augustij Cornelisz. Schipper, plateelbakker, verschijnt voor schout en schepenen van Leiderdorp en verklaart van de erfgenamen van Harmen Gerytszoon Cuylhoff gekocht te hebben een goed beplante "speeltuyn met een ......
4138: - Caravans
4133: - Büch Boek, een Liber Amicorum
957278: - Westfriese families, blad van de commissie voor westfriese genealogie en namenkunden
955680: - Het broeien van narcissen
952447: - Oude rijmpjes met nieuwe prentjes.
964156: - De gouden eeuw van Brussel / wandtapijten van de Spaanse kroon
909876: - Grafisch Nederland 1993, Kerstnummer over familiebladen
91379: - The Strand, March 1950. Vol no. 118 Issue no. 711
910810: - Ploeg Jaarboek 2004
91056: - Nijmeegschs schoolblad voor het christelijk onderwijs, 1849,-1852
960246: - Vrienden van het Legermuseum, tijdschrift
954756: - Verzameling knipsels in map over Bert Bolle, barometerdeskundige
956106: - Die Lustige Witwe, operette in 3 bedrijven. Programmaboekje Hoofdstad Operette 40-jarig jubileumjaar 1984-1985.
10295: - Book of Jasher, Joshua and second Samuel
961469: - Grimmige sprookjes op het toneel, toneelbewerking voor kinderen van zeven sprookjes van Grimm
962131: - Jeanloup Sieff, 1999 Taschen diary
956311: - De Amida der Japanneezen, copperengraving by Jan Lucas van der Beek, after Bernard Picart, 1781
101778: - Jheronimus Bosch
101785: - Kent, en versint, Eer datje mint, Vrijen en trouwen 1500-1800
951906: - Vrij Nederland, Bevrijdingsnummer, extra uitgave voor Zuid-Holland.
951907: - Leidse universitaire almanak 1978.
955548: - Florilegium Harlemense : gekleurde afbeeldingen met beschrijving van bol- en knolgewassen / Coloured plates with description of bulbous and tuberous rooted plants
955549: - Florilegium Harlemense : gekleurde afbeeldingen met beschrijving van bol- en knolgewassen / Coloured plates with description of bulbous and tuberous rooted plant
955551: - Florilegium Harlemense : gekleurde afbeeldingen met beschrijving van bol- en knolgewassen / Coloured plates with description of bulbous and tuberous rooted plant
960087: - Nederland's adelsboek 1949 (M-P) 42e jaargang
961545: - Le café est servi
960085: - Nederland's Adelsboek 1909, met aanvullingen op de jaargangen 1906,1907, 1908.
961544: - Au boeuf bourguignon
960082: - Nederland's Adelsboek 1908
960083: - Nederland's Adelsboek 1907
961286: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Groot Brittannie.
960076: - Nederland's patriciaat 1998. Genealogieen van vooraanstaande geslachten
960077: - Nederland's patriciaat 1999. Genealogieen van vooraanstaande geslachten
960078: - Nederland's patriciaat 2000 /2001. Genealogieen van vooraanstaande geslachten
960791: - Kerstnummer Grafisch Nederland 1969, Versieren
960790: - Drukkersweekblad Autolijn --- Kerstnummer 1959. Special over vormgeving van de Bijbel.
960794: - Guide des librairies d'ancien ou d'occasion : 307 adresses parisiennes classées par quartier ; 192 adresses provinciales classées par départements ; index alphabétique et par spécialités
965301: - Wereldkaart. De Wereld. 125 jaar National Geographic Society. Ingesloten kaart de Wereld in 1888 en in 1988. En aan de achterzijde: De eerste wereldkaart die in december 1922 werd gepubliceerd door de cartografische afdeling van de National Geographic Society.
960810: - Uit liefde in boeken, Vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel
960816: - Ciso Stripgids. Nr. 1. Met nooit eerder gepubliceerde tekeningen van Willy Vandersteen
965198: - Map of Hellas - Greece - Griechenland - Grèce.
961546: - Dag in dag uit, zijnde een bundel proeven van oud nieuws voor u geknipt en op nieuwe zijdjes herdrukt als speigel van hetgeen in de eerste tien jaren van haar jeugd werd gepubliceerd in De Volkskrant
960010: - De graven van Limburg Stirum. In drie banden.
959994: - Rapport bij de ondergrondskaart van de Puttepolder. Met een losse bodemondergrondskaart in kleur van polder De Putte bij Waddinxveen, opname 1951-1952
959988: - Bodemkaart van Nederland Blad 51 Oost Eindhoven. Met 2 kaarten in kleur.
959987: - Bodemkaart van Nederland blad 11 Oost: Heerenveen
959985: - Rapport Deltacommissie. Deel 1-6. Compleet.
959984: - Chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1: 200.000 opgeplakt in 6 bladen.
959983: - Iran Highway Map, Ministry of Roads.
961833: - De reis van Sinte Brandaan. Uitgave, inleiding en commentaar dr Maartje Draak, herdicht door Bertus Aafjes
910826: - Jacno, typographie, affiches, livres, emballages
7045: - TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 2011, nr. 4
962158: - Candy Dulfer gefotografeerd door topfotografen.
964014: - Studia Rosenthaliana,1999.Volume 33, nr 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
957231: - Katalogus zomer van de Buitenhof, keurtuin van siergewassen in Lisse
957232: - Tijdschrift over planteziekten: Van Slogteren-nummer, 21 november 1958.
29974: - Toen...1940-1945
29972: - Kleine verhalen uit den jeugdigen leeftijd
29971: - Astrid Lindgren en haar werk, Uitgegeven t.g.v. haar 80ste verjaardag 14 november 1987
29961: - Jimmy Brown als autorenner,stripboekje
958147: - Jan van Goyen 1596-1656. Poet of the Dutch landscape.
26843: - Plechtige Herdenking van de Spoorwegstaking op 17 september 1945
910827: - Uiterlijke staat: goed. Wildplakken in het NAGO-archief
910119: - Water als vijand, water als vriend, Onbekende schatten uit de waterschappen
92141: - Prosa jüdischer Dichter, Herausgegeben von Karl Otten
874: - Zuid - Hollandse Studiën deel XI. 339 pp.
958464: - Van Clouet tot Matisse : tentoonstelling van Franse tekeningen uit Amerikaanse collecties van 31 juli tot 28 september in het Museum Boymans te Rotterdam 1958
91083: - De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in 1914
910830: - Het ontwerpproces, Grafische ontwerpers en hun opdrachtgevers
951573: - Wenken bij het rondschrijven
951565: - 100 Jahre S. Fischer 1886-1986, Das Klassische Programm Ein Lesebuch
951567: - Floppen en fiasco's, Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis
951557: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
92002: - The Place I live in, Uitwisselingstentoonstellingen Hawaii / Nederland
960243: - Prentje 'Op een krijgsman' van graveur en tekenaar Cornelis Huyberts [rond 1750]. Met tekstje.
961609: - Achterberg in kaart. Inleiding P.J. Meertens.
910831: - Manolo Hugué, Exposicion
11943: - Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken 1891-1916. Eindhoven Facsimile 1979
910014: - C. A. B. Bantzinger, tekenaar
963575: A.J. [= Lodewijk van Deyssel] - Multatuli, Multatuli en mr. J. van Lennep; Multatuli en de vrouwen. Aansluitend een bibliografie van K. J. L. Alberdingk Thijm [=Lodeijk van Deyssel] door Benno J. Stokvis.
963943: - Studia Rosenthaliana,1973. .Volume 7, nr. 1. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
954161: - Gelders zilver, Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem, 1955.
91825: - F.C. Lisse - Kampioen 1996 - 1997 Hoofdklasse A in zwart-wit foto`s en tekst
5945: - Jubileumuitgave manufacturenhandel "Nederland"n.v.25 jaar 1914-1939
1722: - Geographica, L'Uomo e la Terra 5 vols
91801: - De Lach - Eerste jaargang nr. 1, 1924
910839: - Levensverzekering Maatschappij Dordrecht
2355: - Antiquités et Guerre des Juifs de Josephe.
91091: - The Majesty & Beauty of the Australian Gums
964012: - Studia Rosenthaliana 2000, .Volume 34, nr 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
964013: - Studia Rosenthaliana,1998.Volume 32, nr 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
910844: - Les Dentelles aux Fuseaux, 1re serie
101896: - NEP 25 jaar fietsclub Noordeindeplein 1982-2007
960473: - Michel Ange: Les Sculptures - The Sculptures of Michael Angelo
101917: - De wereld van biografie en autobiografie, Catalogus van Privé-domein en Open Domein.
6184: - Lehrbuch der gesamten Anatomie der Menschen.
957955: - Grafische Revue, Maandblad voor de grafische bedrijven. 1927-1928
957959: - Jane Austin Society Report 2001
957960: - Jane Austin Society Report 2000
956226: - Mishnah [Misjna}, Six volume set: Zeraim, Mo'ed, Nasjim, Nezikim, Kodasjim, Tahorot (partially with punctuation)
909954: - Volg het spoor terug, Korte beschrijving van de Joodse geschiedenis in de gemeente Lemsterland
9583: - Kleine dorpen in de provincie Zuid-Holland
960521: - Hans Versteeg
910859: - Souvenir de Jerusalem, box wirh 50 cards
910858: - Summa Theologica. Diligenter emendata de rubeis, billuart et aliorum.
910334: - Clemens Briels. When there is a beginning, there is an end ; when there is left, there must be right ; every existence has his antipodes if not, they don't exist either
965256: - Het geheim van de wereld, spiritualiteit Oost.West
958214: - Vrij Nederland 17 februari 1990 Bijvoegsel 7 De Vondelstraat (Krakers tien jaar aan de slag)
91225: - De trek van tulpen op kisten
6583: - The Intertype: Its Function, Care, Operation, and Adjustment
965841: - Platte Grond van 's-Gravenhage en Scheveningen in 1907/8. Nieuwe kaart van 's Gravenhage, omliggende Gemeenten, Scheveningen en het strand, het bosch. Wandelingen in de Scheveningsche boschjes. Volledige gids voor allen die de Hofstad en omstreken bezoeken.
5788: - Krone, The Greatest Circus of Europe. Program book 1995
951591: - Uitgelezen boeken, Jaargang 2, nummer3. Hierin: Maarten Kloos over zijn grootvader Louis Kloos alias kinderboekenschrijver Jan de Kladder.
958154: - Peter Paul Rubens - Drawings after Hans Holbein`s Dance of Death.
558: - Joods Historisch Museum Amsterdam. Gids.
963951: - Studia Rosenthaliana,1978. .Volume 12, nr.1- 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
910801: - Holland Agenda 2007, Dutch Design
92047: - Merkwaardige en waarachtige geschiedenis van drie joodsche kinderen zijnde alle drie zusters van 8, 10, en 12 jaren. Zij zijn gedoopt in de hoofdstad Berlijn oor den heer predikant Heinrich Kamann.
958958: - Collectie van 41 krantenknipsels over straatnamen en plaatsnamen, waaraan toegevoegd een boekje van de gemeente Emmen over de namen in de wijk Angelslo uit 1963.
910910: - Carlo Moretti Cristalli si Murano 1958 - 1997
910911: - Römische gläser im Rheinischen Landesmuseum Trier
910917: - Zinnfigur 76
9510: - Ons Amsterdam, jaargang 1972
963441: - EHBO / EHBZ, Handleiding tot het verlenen van eerste hulp bij ziekte en ongevallen aan boord van vliegtuigen
959565: - The Royal Star Readers. First book.
30005: - The Story of Irae
958249: - Wat Amsterdam betreft, As far as Amsterdam goes
958252: - Sonsbeek `49. Europese beeldhouwkunst in de openlucht.
958253: - Sonsbeek '58 --- Internationale Beeldententoonstelling in de open lucht
960664: - Handbook of Designs And Motifs. Nearly 7.000 motifs, patterns, forms and symbols based on Japanese family crests.
960665: - Cato O'Brien Associates, British Graphic Design
960666: - Burden Hall Signage, Interior signage for Burden Hall. Graphic design for Burden Hall Harvard University by Robert Benjamin (Bob).
958227: - Ra van der Hoek: Get ready to see, catalogue
960266: - Schandaal in Doetinchem 1904. Deel 1: Het verweer van Dr. J.A. Der Mouw
956162: - Banka en de bankatinwinning
964035: - Ray Eames, Charles Eames. Ontwerpen die boven tijd en mode staan
964040: - Flyer restauratie graf Albert Verwey
964041: - Uitnodigingskaart 1 juni 2012, 4 pp., met opdruk/ontwerp van Joost Swarte voor het afscheid van Ari Doeser op 21 mei 20`112 in Kasteel Amerongen van het Bestuur Koninklijke Boekverkopersbond (KBb)
964042: - Boekje ter gelegenheid van de uitreiking van de D.A. Thiemeprijs aan Dick Bruna (Nijntje/Miffy) op 19 september 1990 voor de genodigden van de Vereeniging ter bevorderng van de belangen des Boekhandels aangeboden door het bestuurvan de vereeniging en Mercis bv.
91818: - The illustrated NFL Playbook, Pro football explained in diagrams, charts, and definitions.
958236: - Overzichtstentoostelling. Grote meesters terug in Kortenhoef. Van Gabriël tot Breitner.
958238: - Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique: Catalogue inventaire de la peinture ancien
952547: - De familie van Pieter Cornelisz. Hooft.
914607: - Jeanne d'Arc au Bucher, dramatisch oratorium van Arthur Honegger en Paul Claudel
6364: - Rapport van de deputaten der generale synode van 1936 voor de zending onder de joden aan de generale synode van de gereformeerde kerken die d.v. samenkomt te Sneek in 1939.
6365: - Henri Markens...welbeschouwed, liber amicorum t.g.v. zijn afscheid als voorzitter van het NIK.
959832: - Hütte, des Ingenieurs Taschenbuch; II. Band
959831: - Hütte - Des Ingenieurs Taschenbuch, Vol. I and III
914697: - Peter Iljitsj Tsjaikovski, Jevgeni Onjegin, Programmaboek Nederlandse Opera
910066: - Herman Gordijn, Schilderijen en grafiek 1962-1982
910182: - Nederlandsche bouwmeesters, een reek studies
910197: - Engels zilver, hoogtepunten van edelsmeedkunst uit Engeland 1660-1820
910141: - marc Chagall: die russischen Jahre
954735: - Studio 1968
951162: - Joden aan de onderkant van de samenleving. Themanummer Misjpoge 96/4
959284: - Kevelaarsche devotie tot de heilige maagd en moeder gods Maria, troosteresse der bedrukten
963921: - Physical Fitness a get-fit, stay-fit course for today's town-dwellers
963928: - Studia Rosenthaliana,1967. .Volume 1, nr. 1. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963929: - Studia Rosenthaliana,1967. .Volume 1, nr. 2. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963930: - Studia Rosenthaliana,1968. .Volume 2, nr. 1.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963931: - Studia Rosenthaliana,1968. .Volume 2, nr. 1.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963932: - Studia Rosenthaliana,1969. .Volume 3, nr. 1.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963933: - Studia Rosenthaliana,1969. .Volume 3, nr. 2.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963934: - Studia Rosenthaliana,1970. .Volume 4, nr. 1.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
963935: - Studia Rosenthaliana,1970. .Volume 4, nr.2.. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands.
959598: - Atlas ANWB.Eindhoven blad 32
959599: - Atlas ANWB Helmond blad 33
963526: - Ton Kalle, Huub Kortekaas, Klaas Kamphuis: Steen, staal, hout
30860: - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland
962178: - Zintuigen in de Middeleeuwen, Themanummer Macoc.
962179: - Straffen in de Middeleeuwen, Themanummer Macoc.
959579: - Sleeswijk's kaart van Limburg voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
952601: - Nakeka III [1952], Nakeka III-IV [1952], Nakeka III-IV [1953].
101815: - Vijf-en-twintig jaren vrijmetselarij in Nederland volgens de werkwijze der orde van het Heilig Koninklijk Gewelf
101816: - Honderdvijftig jaar loge 'Anna Paulowna'
958461: - Tentoonstelling van Oude Kunst, Kunstzaal D. Vaarties, Esschenweg 39, Rotterdam
952400: - After Daguerre: Masterworks of French Photography (1848-1900) from the Bibliothèque Nationale.
7320: - Stoicheia, tijdschrift voor historische wijsbegeerte.
7306: - Henri de Wolf, Tentoonstellingscatalogus 1991 van deze Groningse kunstenaar.
7319: - Stoicheia, tijdschrift voor historische wijsbegeerte.
6192: - Muzikaal menu, boekje vol langspeel- en kookrecepten.
6204: - Chessmaster 8000, 2 cd's + Kasparov Chessmaste 1 cd.
6211: - New in Chess 1970-1982.
6213: - New in Chess, Elsevier international Chess Data Ininformation system.
6214: - New in Chess, Elsevier international Chess Data Ininformation system. Yearbook 1, !984 A; yearbook 2 1984 b.
6215: - New in Chess, Elsevier international Chess Data Ininformation system. Yearbook4, 1986; yearbook 5 1986
1886: - Die Heimfahrt des Rabbi Chanina und andere Erzählungen und Geschichten aus dem Jiddischen.
910882: - The Magnificent Jewels of Caroline Ryan Foulke Part II.
1423: - Tootal Stoffen: Wat vraagt de jeugd?
958436: - Dürer en zijn tijd. Meesterwerken van de Duitse tekenkunst XVe en XVIe eeuw uit de verzamelingen van het Kupferstichkabinett, Staatsmusea, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlijn
958431: - Catalogus Jan Steen Tentoonstelling in het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te Leiden 16 juni-31 augustus 1926
959581: - Sleeswijk's kaart van Noord Holland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten : naar officiee¨le gegevens bewerkt
910886: - Bar Classics
953839: - Circulaire over de beschrijving en regeling van oude Gemeente- en Waterschapsarchieven.
963301: - Kunst reisgids De Griekse Eilanden, bakermat van de Europese beschaving
960345: - Medelingenblad vrienden van de Nederlandse ceramiek
30044: - Christelijke zangvereeniging "Het Heidebloempje" te Harskamp, tekst der liederen voor de te houden uitvoering op maandag 22 december 1919 in het Militair tehuis te Harskamp.
30045: - Muziekvereeniging Musica te Middelburg, twee programma's maart 1919, muziekavonden in schouwburg Molenwater
30049: - England - Continent via Harwich-Flushing, Reisgids Zeeland, gericht op de Engelse markt
9864: - La Hollande illustrée
4770: - Jaarboek Rijksuniversiteit te Leiden 1957
10469: - Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte Band I/II
29992: - Grundzüge der Neugeist-Lehre, Einführung in die Neugeistige Denk- und Lebens-weise.
101524: - New Map of England & Wales showing main roads with ministry of transport numbers
101526: - Eenheid op papier, De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
91821: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van den Nederlandschen Cricket Bond 1883 1933
954386: - Genus Bos: Cattle breeds of the world, with illustrations by Marleen Felius
952099: - De wegwijzer in Heemstede, Lisse, Hillegom, Sassenheim en Bennebroek. Uitgave november 1928. Huis aan huis gratis verspreid. In een "aan den lezer": "Hen die door hun advertenties U in staat stelden dit boekje gratis te bezitten, zult ge bij Uw inkoopen wel het allereerst willen gedenken." Auteursrecht verzekerd. Nadruk Verboden.
963619: - De Gids, 1912. 76ste jaargang. Vier delen
961023: - Jubileum-nummer V.C.L. - nieuws, 1929-1954. [Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, Den Haag].
963973: - Beschrijving van de Nieuwe Kerk met haar Vorstelijke Grafmonumenten en het Grafmonument van Hugo de Groot te Delft
952341: - 100 Jaar katholiek lager onderwijs. Noordwijk 1882 - 1982. Foto's en feiten.
964206: - PasToe, Furniture catalogue 1957 / 1958. Loosely inserted Price Catalogue.
964079: - Folon Lettres à Giorgio
953895: - Daily Mirror, Wednesday 1944 june 7
953893: - Palestine Post, no. 4258, thursday may 16, 1940
953894: - Palestine Post, no. 3334, friday april 30 1937
953897: - Wereldkroniek, 24 september 1898.
953898: - Kranten en tijdschriften rond het koninklijk huis.
9539: - Delftsche studenten almanak 1951 / Delftse studentenalmanak 1951
953899: - Velletje met 12 sluitzegels PTT van grafisch ontwerper H. D. Voss (1907-1976)
953900: - Set of twelve picture postcards depicting the months of the year.
953903: - Jaarverslagen Verzekeringsbank Kosmos te Zeist over de jaren 1928 en 1930, het Jaarverslag 1937 (verkort, 2 ex) en uitgebreid (1ex.) van "De Nederlanden" van 1845. Beiden opgegaan in de "Nationale Nederlanden"
29928: - Tempelbouw 1931-1936, mett als doel het dienen van de vrijmetselarij door de kunst, het dienen van de kunst door de vrijmetselaarij
958429: - Schilderkunst van A tot Z, geschiedenis van de schilderkunst van oorsprong tot heden
101638: - Leermeester en leerling: De brieven van R.N. Roland Holst aan J.S. Sjollema
91228: - Steeds bloemen en planten in uwe woning
11979: - New Cyclopaedia of Botany and Complete Book of Herbs: Forming a History and Description of all Plants British or Foreign which are known to be useful to man.
910338: - Lovely Lakeland, Portrayed in Photogravure
30464: - Stem van alarm, Stem van vuur, Geëngageerde poëzie uit Latijs-Amerika, Afrika en Azië.
1821: - Anthologie des écrivains morts à la guerre 1914-1918.
1830: - Lessing - Mendselssohn Gedenkbuch
101801: - Bert Grotjohann, Verzameld werk 1964-2008
952712: - 1813: platen verzameld door Mr. N. Beets. onder-directeur van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, met inleiding van Prof. Dr. H. Brugmans, hoogleraar te Amsterdam
909843: - Gezicht op het Mauritshuis: Poeëtische visies op een uitzonderlijk museum (Dutch Edition)
961036: - Vrouwendomein. Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland. (Tipje van de sluier, dl. 4) Uitgever: Uitgeverij SUA ISBN: 9789062221417 Bindwijze: Paperback Aantal Pagina's: 176 Rubriek: Sociologie > Vrouwenstudies Druk: 1e Jaar: 1986 Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland
959393: - Compact Oxford English dictionary
964821: - Amsterdamse hoerdom / Behelzende de listen en streeken, daar zich de hoeren en hoere-waardinnen van dienen ; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bygelovigheden, en in 't algemeen alles 't geen by dese juffers in gebruik is
910340: - The New Album of London, Views.
6361: - Bijdragen en mededelingen van het genootschap voor joodsche wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam, No. X.
91716: - Water Transport, Origins and Early Evolution
30855: - Robas Atlas van Nederland
1572: - Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan
959412: - Kramers groot woordenboek Nederlands / tevens Vreemde Woordenboek
959925: - Biolux NG 40x-1024x. Instruktieboek. 29,5x20,5 cm. 54 pp.
965081: - De Duitse herdershond, Kerstnummer 1973.
960445: - Werk van Jesualda 1982-1997.
959419: Aa, Cornelis van der - Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek en die van Batavia en Onrust [Mitsgaders de Afbeeldingen van de Haring Visscherij en de Walvisch Vangst]
909831: Aafjes, Bertus - Italiaans schetsboek
965053: Aafjes, Bertus - Het Hemelsblauw. Tekeningen Tine Aafjes-Wesseling.
91253: Aafjes,Bertus (tekst); Nico Jesse, fotografie - Mensen in Rome
91178: Aalbers, C. - Dwerghoenders als liefhebberij
4212: Aalbersberg, IJ - Bakkersovens, Een serie artikelen over verschillende soorten ovens.
959127: Aalders, G. J. D. - De geschiedenis van koning Croesus, samengelezen uit Herodotus
963705: Aalders, Gerard - Gevecht met de tijd. Hoe de aarde in 4 eeuwen 4 miljard jaar ouder werd
9651: Aaldriks, J. - Nederlandse kastelen, 32 aquarellen in meerkleurendruk
961991: Aalst, Benthe van, e.a. - Korenbeurs, photomagazine.
7664: Aardeweg, Ankie van den - Als ik groot ben
960715: Aardewerk, Sem - Intern, uitgave van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten, BNI
962305: Aardweg, H.P. van den (bewerking) - Gulliver's Reizen, geïllustreerd door B.L. Vinger
952434: Aardweg, J. W. van den - Voorhout in oude ansichten.
5910: Aardweg, H. P. van den - Hoe groenkop weer naar kikkerland kwam.
7607: Aardweg, H. P. van den - Liesje en de bloemenschilder
965637: Aarntzen, e.a.; voorwoord E.de Wilde - Mode Kleren Mode./Fashion Clothes Fashion. Cat. 667.
2410: Rosmarin Aaron - Golden Rules
965834: Aarons, Sonia - Inlijsten.
954381: Aarsman, Hans. - Aarsman's Amsterdam
951083: Veltman Aart - Anders is ook gewoon.
963359: Aarts, C. J. - 1. Al is hun taal mij zo vreemd, Elsschot in vertaling. Bibliografie 1936-2008; 2. Hij moet om beurten Frans, Vlaams, Duits en Pools aanheffen. Elsschot in vertaling in bloemlezingen
953968: Aarts, C. J. - Al is hun taal mij zo vreemd, Elsschot in vertaling. Bibliografie 1936-2008
963798: Aasen,Bjarne - Plätze - Urban Squares: Plätze und städtische Freiräume von 1993 bis heute - Recent European promenades, squares and city centres
956341: Abadie, Daniel - Roy Lichtenstein, Dessins sans bande
958749: Abailard, Peter - Gespräch eines Philosophen eines Juden und eines Christen : Lateinisch-deutsch. Herausgegeben und übertragen von Hans-Wolfgand Krantz

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

5/9