Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
959003: Piatigorsky, Alexander - Freemasonry : The Phenomenon of Freemasonry
909733: Picco, Achille - Geschiedenis van het wapen, Zwaarden en houwdegens
91386: Picht, Georg - Kants Religionsphilosophie, Vorlesungen und Schriften
959001: Pick, Fred L., revision Frederick Smyth - The Freemason's Pocket Reference Book
959908: Clifford A. Pickover - Het natuurkundeboek. Van de oerknal tot de deeltjesversneller, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de natuurkunde
959902: Pickover, Clifford A. - Het wiskunde boek. Van Pythagoras tot de 57ste dimensie, 250 mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde
960401: Pickvance, Rick, e.a. - Degas Sculptor.
102: Piechorowski A. - Untergang Der Jüdischen Gemeinde Nordhorn 79 PP
3278: Piechorowski A. - Untergang Der Jüdischen Gemeinde Nordhorn 79 PP
962303: Pieck, A. F. - Hoe ik schilder werd, Uit het leven van Huib Hoepel
953972: Pieck, Anton - Een dagje Hattem doen....Anton Pieck Museum, Streekmuseum / Voermanhuis, Nederlands bakkerijmuseum 'Het warme land
10687: Piep - 22 hbs-ers op stap door Zwitserland, Met een voorwoord van W. H. de Wette, geïllustreerd naar foto´s .
6467: Pieper, Josef - Kurze Auskunft über Thomas van Aquin
954838: Pierlinck, Jacob - De Verschrikkelyke Watersnood: Langs de Rivieren de Waal en de Maas, voorgevallen in de maand February des Jaars 1757.
955515: Pieroni, Margaret - Discovering the Wild Flowers of Western Australia
963562: Pierpoint Johnson, C. - British Wild Flowers. Illustrated by John E. Sowerby. Described, with an Introduction and a Key to the Natural Orders, by C. Pierpont Johnson
30419: Louys Pierre - Aphrodite : Moeurs Antiques
1159: Louÿs Pierre - Aphrodite, Ancient Manners;. Louys, Pierre
1814: Kohler Pierre - Madame de Stael au château de Coppet.
502: Angel Pierre - Le personage juif dans le roman Allemand (1855-1915), La racine littéraire de l'antisemitisme Outre-Rhin. 223 pag.
5316: Pierson, prof. dr. J. L. - Poging om te komen tot een grondslag voor vergelijkende grammatica
91536: Smolders Piet - Ruimtevaart 1988
951771: Marée Piet - Linoleumsnede, Ieder kan het.
951164: Boxel Piet van - Je zult achter de Heer je God aanwandelen, met rabbijnen bijbel lezen.
9468: Piet, D. - Insecten in en om Amsterdam
1374: Clercq Pieter Le - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des jaars 1714 tot aan den dood van zyne doorluchtige hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassaus, erfstadhouder der Unie, in den jaare 1751
950880: Nierop Pieter - De zeven zusjes Sandelhout
7667: Pieters, pater Thomas - Van hemel en aarde, Verzen
1707: Pieterse, dr. Wilhelmina C. - Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. Original text. Introduction, notes and index.
5399: Pietersen, Wil; Venekamp, Leidy - Het Hindelooper schilderboek.
91085: Pietropaolo, James and Patricia - The World of Carnivorous Plants
956550: Pijbes, Wim (voorwoord) - Meesterlijk verzameld, Vijf eeuwen Europese schilderkunst, De collectie Gustav Rau
955732: Pijper, G. F. - Nederland en de Islam
951989: Pimlott, Ben - Frustrate Their Knavish Tricks : Writings on Biography, History and Politics.
958799: Pinborg, Jan - Logik und Semantik im Mittelalter. Ein Uberblick.
176: Lapide Pinchas - Brandpunt Jeruzalem, Discussie Over De Taak Van De Drie Grote Montheistische Godsdiensten in Een Voor Het Eerst Sinds 1900 Jaar Joods Jerusalem. 386 PP
957157: Pindaros - Zegezangen, vertaald door Patrick Lateur
4215: Pine, Joseph B; Gilmore, James H. - De beleveniseconomie, Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium.
959286: Pinel, Luc - Histoire de la vie de la très-sacrée vierge Marie, mère de Dieu
958582: Pines, Shlomo - La liberté de philosopher: De Maïmonide à Spinoza. Traduction, introduction et notes par Rémi Brague
9992: Pink, Karl - Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn
6362: Pinkhof, S. - Gereed? Positie van den joodschen godsdienst
961416: Pinter, Harold - De dwergen
963444: Pinteric, Nada - Nieuwe landen, nieuwe landen, Roman
5453: Piotrovski, Michail B.; Vrieze, John (eindredactie) - Aardse schoonheid, hemelse kunst, de kunst van de islam.
953105: Pippin, Robert B. - Kant's Theory of Form, Essays on Critique of Pure Reason
92193: Pires, José Cardoso - Lissabon een logboek - stemmen, gezichtspunten en mijmeringen
957986: Pisemski, A. F. - Duizend zielen, Een roman in vier delen. Russische bibliotheek.
914539: Pisuisse, Jean-Louis; Antoinette van Dijk - Repertoire Jean-Louis Pisuisse & Antoinette van Dijk. Aan de vleugel Jan Hemsing. Tournee 1916.
961437: Pisuisse, Jenny - De vader van het Nederlandse cabaret Jean-Louis Pisuisse
2843: Plaats, Betty van der - Als de grote reis begint.
7589: Plaats, Betty van der - Dorientje omnibus
959911: Plaats, J. D. van der; H. J. Menalda van Schouwenburg - Roscoe's beknopt leerboek der scheikunde, 1e stuk; gevolgd door Roscoe's beknopt leerboek der scheikunde 2e. stuk
7550: Plaats, Betty van der - De eerste halte
952578: Planck, Max - Das Weltbild der neuen Physik.
962227: Lonely Planet - Ultieme bestemmingen / De Top 500 van beste plekken op aarde
955547: Lonely Planet - Georgia, Armenia and Azerbaijan
909352: Plank, A. N. W. van der - het namen boek; Het namenboek, De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen
953346: Plas, Michel van der - Mijnheer Gezelle, Biografie van een priester-dichter.
953013: Plas, Michel van der; Robin Lutz - Abdijen in de lage landen en de mensen die er wonen.
101336: Plas, Michel van der - Abdijen in de lage landen en de mensen die er wonen
962129: Plaschek, Rens - Plaschek Portraits.
10910: Plass, Adrian - Het gewijde dagboek van Adrian Plass (37 3/4)
30051: Plasschaert, Alb. - Naamlijst van Hollandsche schilders
958165: Plasschaert, Albert - Johannes Vermeer en Pieter de Hooch.
92237: Platen, August von - Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, Ein Lesebuch
955121: Platjouw, R.A.M. - Overstapjes. Een tramrit door de geschiedenis van lijn 2
90506: Platon / Plato - Der Staat
954017: Plato - Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Five volumes
959089: Plato - Plato's Verdediging van Socrates uit het Grieksch door Ch. M. van Deventer; Platons Phaidon over de onsterfelijkheid der ziel uit het Grieksch door H. van Herwerden
957151: Plato - Verdedigingsrede van Sokrates
7449: Plato - Plato´s Phaedrus
7453: Plato - Plato´s Philebus, translated and with an introduction by R. Hackforth
959085: Plato - Protagoras and Meno, translated by W. K. C. Guthrie
955619: Plato - Euthyphro, Crito, Apology, Symposium
957788: Plato - Plato's Apologie, Crito en Euthyphro. Met een inleiding en aantekeningen door dr. L.G. van der Wal
961442: Plato - Alcibiades. Edited (with introduction and commentary) by Nicholas Denyer.
910348: Plato - Verdedigingsrede van Sokrates
958019: Platonow, Andrej - In deze prachtige grimmige wereld
7021: Platoon - Dialogen - symposion, apologie, kritoon, phaidoon
959088: Platoon [Plato] - Dialogen, Symposion / Apologie / Kritoon / Phaidoon /Sokrates, zijn denken, leven en sterven
7020: Platoon - Socrates spreekt met Phaidros Protagoras Ion
909520: Plattel, Martin - Utopie en kritisch denken
959056: Plautus - Curculio, Latijnse tekst van Plautus met tekeningen van Magda van Tilburg in de stripserie Classica Signa
957334: Pleij, Herman; J. van Grinsven, D. Schouten, F. van Thijn. - Een Nyeuwe Clucht Boeck; Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling
961064: Pleij, Herman - Dromen van Cocagne, Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
961843: Pleij, H. - Het literaire leven in de middeleeuwen
955007: Plemper, P. - Beschrijving van de heerlijkheid en het Dorp Alphen (thans: Alphen aan den Rijn)
91627: Plesman, Albert - Albert Plesmanmijn vader
909754: Heinrich Pleticha - Weltgeschichte in Zinn (German Edition)
9886: Pleticha, H. (red.) - Ontdekkingsreizen in beeld - een verslag in oorspronkelijke documenten
952522: Pleyte, W. - Leiden voor 300 jaren en thans.
9782: W.Pleyte, A. v.d. Bogert en H. Bouwheer - Meerveld en Meervelder Bosch, Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld
9799: Pleyte, Dr. W., Bogert, A. van den, Bouwheer, H. - Uddel en Uddeler Heegde, Bijdrage tot de Geschiedenis van Barneveld
958798: Plinius - De wereld, Naturalis historia, Vertaald door Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters
959312: Plinius - De Wereld. Naturalis historia
910235: Pliskin, Rabbi Zelig - Gateway to Self-Knowledge: A Practical Guide to Self-Knowledge and Self-Improvement
910236: Pliskin, Rabbi Zelig - Gateway to Happines: A practical guide to happiness and peace of mind culled from the full spectrum of Torah literature
10985: Balkenende J. P.; T. J. van der Ploeg - Behoud en vernieuwing van identiteit
955605: Ploeg, G. J. van der (inleiding) - Het dossier Daniel Paul Schreber
958557: Ploeger, Albert K. - Diskurs / De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jurgen Habermans
957514: Ploets, Karl - Aula wereldgeschiedenis in jaartallen. Compleet in vier delen. Van prehistorie tot 1977
962773: Plomp, Hans - Karma Sutra, Gedichten
9608: Plomp, Nico - Woerden, 600 jaar stad
961720: Plomp, Hans - Gekkenwerk - een jaarverslag
952032: Plooij, D.; J. Rendel Harris - Leyden documents relating to the Pilgrim Fathers, permission to reside at Leyden and betrothal records: together with parallel documents from the Amsterdam archives.
30675: Ploos van Amstel-Rothe, Sara - Poppenhuis
954154: Plotnitsky, Arkady - In the shadow of Hegel, Complementarity, History and the Unconscious.
960736: Plotzek, Joachim. M. - Biblioteca Apostolica Vaticana, Liturgie und Andacht im Mittelalter
960336: Pluis, J. - Tegels met Bijbelse voorstellingen
960339: Pluis, Jan e.a. - Niederländische Wandfliesen in Nordwestdeutschland. Einfluß der Niederlande auf die Wohnkultur zwischen Weser und Ems.
10459: Pluta, Olaf - Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalsky (1879 - 1947).
959077: Plutarch [Plutarchus] - The Rise and Fall of Athens, Nine Greek Lives, a new translation by Ian Scott-Kilvert
956810: Pluym, Willem van der - Max Nauta, foreword by Willem van der Pluym, commentary by M. Muller, English version Emile van Loo
961967: Poe, Edgar Allan e.a. Verzameld door Dolf Resius - Veertien vreemde verhalen van vroeger
961964: Poe, Edgar Allan - De fantastische reis van Arthur Gordon Pym
961968: Poe, Edgar Allen - Poems and Essays.
961966: Poe, Edgar Allen - Selected Tales, edited by Kenneth Graham
961965: Poe, Edgar Allen - Fantastische vertellingen. Vertaald door Simon Vestdijk
961962: Poe, Edgar Allan - Omnibus (waarin: Hans Pfaal, Het verslag van Julius Rodman, Wie is de moordenaar?, De vuurtoren, Toen de maan scheen en De man die Poe verzamelde)
910339: Poe, Adgar Allan - Orang orang sinting
960957: Poel, J.M.G. van der; Reinders, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
952392: Poelgeest, L. van - Japanse besognes, Nederland en Japan 1945-1975
952705: Poelhekke, M. A. P. C.; C. G. N. de Vooys - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis.
960130: Poels, H. G. - 50 jaar diensplicht bij het wapen der Koninklijke Marechaussee, 1946-1996
959709: Poels, René - De laatste watersnood! Beeldverslag van de watersnood januari/februari 1995 in Noord-Limburg
957980: Poesjkin, A. S. - Verzameld werken, proza en dramatische werken. Compleet in 3 banden
962989: Poesjkin, Alexander - Schoppenvrouw, in een vertaling van Aleida G. Schot
957996: Poesjkin, Alexander. - Doebrowski
958024: Poesjkin, A. S. - Verzamelde werken, deel 1: Proza en dramatische werken
960733: Pognon, Edmond - Les Trés Riches Heures du Duc de Berry. Het pronkstuk uit de verzameling van een middeleeuwse bibliofiel
960734: Pognon, Edmond - Les Trés Riches Heures du Duc de Berry. 15th Century Manuscript
956186: Pohl, Dieter - Holocaust, Massale moord op de Europese joden.
961421: Pohren, D. E. - The Art of Flamenco
961422: Pohren, D. E. - Lives and Legends of Flamenco : A Biographical History
101385: Poignant, Roslyn - Oceanic mythology
956133: Pointl, Frans; Adam Schwartz, e.a. - NIW, Nieuw Israelietisch Weekblad, 2 april 1993. Literatuurnummer 1993, met o.a. bijdragen van Frans Pointl en Adam Schwartz.
958638: Pol, Barber van de - Lieve Erasmus, verkeren met een denker
963518: Pol, B. van der - Het rieten dak, uitg. t.g.v het 25-jarig bestaan van de Vakfederatie van riet- en strodekkers
9591: Pola, Alexander - Hoe groen is mijn Haagje..., fotoboek over het Haagse groen.
914725: Polak, G. I.; M. L. van Amerongen (bewerking) - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest, Hebreeuws en Nederduitsch
91317: Polak, Johan - Bloei der decadence
9389: Polak, Dr. Henri - Het kleine land en zijn groote schoonheid
90487: Polak, J. B. W. - Dèr Mouw in Doetinchem
910079: Polak, Bob; Dirk Baartse - Hermans-Magazine, jaargang 4,nr14
953835: Polak, Chaja - Zomersonate.
953837: Polak, Chaja - De krijtcirkel.
5718: Polak, Esther - Genesis, 27 fotokopien door Esther Polak
962593: Polak, Bob; Dirk Baartse - In Groningen was ik van ellende doodgegaan / een literaire wandeling door het Groningen van Willem Frederik Hermans.
5262: Polak, G. I.; Ameringen, M. L. van - Gebeden der Nederlandse Israeliten voor het nieuwjaarsfeest.
961840: Polak, Bob; Frederik van der Kamp - De God van Nederland ziet alles. No. 5,
910976: Polak, G. I; M. L. van Ameringen - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den eersten en tweeden dag van het Wekenfeest.
957449: Polak, J. B. W., inleiding - Dèr Mouw in Doetinchem
910981: Polak, G. I.; M.L.van Ameringen (editie en vertaling) - Machzor minhag Ashkenaz, Gebeden der Nederlandsche Israëlieten
910076: Polak, Bob; Dirk Baartse - WFH-verzamelkrant, jaargang 2, nummer 7 en 8
910080: Polak, Bob; Dirk Baartse - Hermans-Magazine, jaargang 5, nummer 17
910081: Polak, Bob; Dirk Baartse - Hermans-Magazine, jaargang 6, nummer 22
910938: Polak, G. J.; G. L. Polak - Gebeden der Nederlandsche Israëlieten voor den eersten en tweeden dag van het Nieuwjaarsfeest
955803: Polak, Michiel - Het kreatief ontwerp in architektuur en stedebouw. Een psychodynamisch-kritische benadering.
956188: Polak, Chaja - Wachten op de schemering
959063: Polak, Johan - Het oude heden
955878: Polak, Chaja - Verloren vrouw
955877: Polak, Chaja - Salka
955824: Polano, Sergio - Hendrik Petrus Berlage. Het Complete Werk
6037: Polany, Michael - Knowing and being, Essays
914686: Polderman, Rama - Ontspannen slapen door yoga
3632: Polemann, Otto, e.a. - Suchen nach Gott
957360: Polet, Th. W,, e.a. - Noordhollandse schutters in de "Belze" opstand van 1830
958843: Polet, Amédée - Petrus Nannius 1500-1557: Une gloire de l'humanisme belge
30514: Polet, Sybren - Adam X, oratorium collage met recitatieven, aria's, koren en koralen
957163: Poling, Clark V. - Lessen aan het Bauhaus, Kleurentheorie en analytisch tekenen beschreven aan de hand van voorbeelden uit de verzameling van het Bauhaus-Archiv, Berlijn
958842: Poliziano, Angelo - Angelo Poliziano Letters: Volume 1 Books I-IV, Edited and translated By Shane Butler
959617: Poll, W. van de - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in maart 1855.
962149: Pollard, Ingrid - Ingrid Pollard: Postcards Home (Autograph)
5885: Polling, C.; Stolk, A. F. - Van beeld naar woord, Twintig opstellen naar plaatjes voor het vierde leerjaar der lagere school.
959827: Polling, J. - Machines gereedschappen en werktuigen in het bouwbedrijf
954712: Polt, Richard; Gregory Fried - A Companion to Heidegger`s "Introduction to Metaphysics"
960974: Pomeren, N. van - Brandkroniek vanaf 1656 tot oct. 1906
958299: Centre Pompidou - Picasso Sculpteur, L'Album de l'exposition
10579: Pomponazzi, Pietro - Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele, Übersetzt und mit einer Einleitung herausgegeben von Burkhard Mojsisch
714764: Poncer, Olivier (Nederlandse bewerking Simone Schell) - De schrijfvogel. (voor)lezen, kijken en voelen
101333: Poncin, G. - Belgique, Pays de clochers / België, Land van torens / Belgien, Land der Türme / Belgium's, Steeples and towers / Bélgica, Y sus torres
101334: Poncin, G. - Belgique, Pays de clochers / België, Land van torens / Belgien, Land der Türme / Belgium's, Steeples and towers / Bélgica, Y sus torres
954393: Pontanus, Jacobus - Jacobi Pontani de Societate Jesu: Progymnasmata Latinitatis Sive Dialogi Selectorum
954301: Ponte, Ludovicus de - Der zielen lust-hof, inhoudende 1.Het leven ende lijden onses Heeren Iesu Christi, met meditatien daer op. 2. De Wercken der Apostelen. 3.De Open-baringe van St. Ian
10834: Pool, J. M. - Leerboek der waarschijnlijkheidsrekening en haar toepassing op de theorie der waarnemingsfouten
960308: Poolman, H. - Gevelstenen in de vesting Naarden
101796: Poort, Johan - Mesdag (1831-1915), Life and Work
101171: Poortenaar, Jan - Tentoonstelling van schilderijen en etsen uit Indonesië 4 juni - 18 september 1954
958915: Poorter, Erika de (vertaling en inleiding) - De kraanvogel en de schildpad; Japanse No en Kyogen
953575: Poortman, J. - Geschiedenis van Meppel en omgeving.
10557: Poortman, J. - Repertorium den Nederlandse wijsbegeerte
10546: Poortman, J. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte, Supplement 1
952855: Poortvliet, Rien - Rien Poortvliet, collectie van zes kalenders: 1997,1996, 1999, 2000, 2001, 2002.
954269: Poot, H. K. - Poot's mengeldichten.
957068: Poot, Jurrie, inleiding - Julio Galán, pastels
954282: Poot, Hubert Korneliszoon - Gedichten, I, II, III. Delft, Reinier Boitet, 1726-1735.
954326: Pope, Alexander - The Works, in six volumes complete, with his last corrections, additions and improvements, together with all his notes.
909277: Pope-Hennessy, James - De zonden der vaderen, De Atlantische slavenhandel 1441-1807
962255: Pope, Steve - Hornblower's Navy: Life at sea in the age of Nelson
914616: Popelier, Bert - De welgezinden van Permeke
10905: Popken, Jan - Intimiteiten. Een cultuursociologisch essay.
958556: Popma, Murk A. J. - De wonderbaarlijke wereld van de wijsbegeerte der wetsidee, een sprookje
958014: Popov, Jevgeni - Waar het geld blijft
911086: Poppers, M. M. - De sjabbat, Kenmerk van het jodendom
960955: Popta, IJ.A. van - Adellijk bloed. De van 1910 t .m. 1962 in Friesland preferent verklaarde stamboekfokstieren.
959081: Porphyrios - Pros Markellan. Griechischer Text. Herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und erklärt von W. Pötscher.
952203: Portegies Zwart, Fred; Nescio - 't Lijkt wel of je handen gehuild hebben (Nescio)
957106: Portok, Chaim - Het cijfer zeven
958301: Porzio, Domenico; Marco Valsechhi - Picasso, his life his art
9762: Pos, G. A. / ANWB - Rijwieltochten langs rustige wegen, 1.
9764: Pos, G. A. / ANWB - Rijwieltochten langs rustige wegen, 4, IV
911029: Zalman I Posner - Think Jewish: A contemporary view of Judaism, a Jewish view of today's world
961853: Post, Elisabeth Maria - Het land in brieven, met een toelichting van Bert Paasman
960928: Post, R. R. - De via antiqua en de via moderna bij vijftiende-eeuwse Nederlandse theologen. Afscheidscollege.
5719: Post, Jan - Sannetje.Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder
961129: Post, M. J. H. - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie
963342: Post van der Molen, Gerard & Ronald Rijkse - 't Geluck waait niemand in den mond. 20 jaar margedrukker De Ammoniet
29890: Post, Wim - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van buitenplaats tot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal.
5483: Kursbureau des Reichs-Postamts (Bearb.) - Eisenbahn-Übersichtskarte von Deutschland und den angrenzenden Ländern (Zum Reichskursbuch Sommer 1914)
101244: Postel-Coster, Els - Het omheinde kweekbed, Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman
960609: Postema, Abe, Henk van den Berg, eindredactie - Keramuze 1993
961984: Posthuma de Boer, Eddy - Voor het oog van de wereld. Met een voorwoord van Cees Nooteboom en bijdragen van Hugo Camps, Johan van der Keuken, Cees Nooteboom.
962775: Posthuma de Boer, Eddy - In `t nest met de rest. Tweede deel
961983: Posthuma de Boer, Eddy - In 't nest met de rest, deel 1 en 3
9715: Postma, C. - Zierikzee en zijn stadhuis
3267: Postma, J.U. (Valeriuskliniek) - Tussen Overbosch en Oosterhoorn.
954257: Postma, C. - Hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen 1289 - 1589
5888: Postma, H,. W. - Koordschrift als sierschrift, Een serie oefeningen en voorbeelden voor lagere en middelbare scholen.
952816: Potgieter, E. J. - Het Noorden in omtrekken en tafereelen - met een inleiding van J.P. Hasebroek
6711: Pothas-Gimberge, C. E. - Jantientje
6854: Pothast-Gimberg, C. E. - Het pierement achter de woonwagen.
962059: Pothoff, Henk - Was ik maar brugwachter geworden…
961158: Potocki, Jean - Voyages: En Turquie et en Égypte, en Hollande, au Maroc
963236: Potocki, Jan - Manuscript gevonden te Zaragoza, in een vertaling van Jan Versteeg
953629: Potok, Chaim - De troop-leraar,
959365: Pott, M. - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland, met toestemming van de directeur-generaal der posterijen (...) samengesteld uit officiële gegevens
9875: Pott-Buter, H., K. Tijdens, redactie - Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw.
958561: Pott, Heleen - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties
909968: Potter, Beatrix - The Linder Collection of the Works and Drawings of Beatrix Potter
961137: Pottle, Frederick A. - Boswell in Holland., 1763-1764. Including his Correspondence with Belle de Zuylen (Zeline).
197: Borchsenius Poul - Pelgrimstocht Van Het Joodse Volk. 2 VOL. 247 ; 273 PP
959812: Poundstone, William - Het labyrint van het denken. Paradoxen, puzzels en de broosheid van kennis.
101414: Povel, Wim - Het leugenbeest en andere vertrouwde figuren
957736: Powell, Cecilia - Turner's Rivers of Europe: The Rhine, Meuse and Mosel
30627: Power, Arthur - Gesprekken met James Joyce
961092: Power, Eileen - Het dagelijks leven in de middeleeuwen
30626: Power, Arthur - Gesprekken met James Joyce
961274: Powers, Richard - Galatea 2.2
10237: Praag, Siegried E. van - De lieve glorie van Truitje Bonnettemaker
951807: Praag ph. van - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
6825: Praag, Siegried E. van - Sam Levita's levensdans.
951784: Praag ph. van - Joodse symboliek op nederlandse exlibris
4186: Praag ph. van - Joodse symboliek op nederlandse exlibris
962937: Prager Lindo, Mark - Janus Snor
101750: Prange, Peter - De Strauss-dynastie
958109: Prater, Andreas; Hermann Bauer - Schilderkunst van de Barok - Perioden en Stijlen
958599: Prauss, Gerold - Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen u. Handeln. Neue wissenschaftliche Bibliothek 63: Philosophie.
961857: Praz, Mario - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek
958380: Préaud, Maxime - Mélacolies
909849: Preenen, H.L. - Met Habakuk door Haarlem - negen schilders en hun stad
3904: Pressense, E. de - Paulette
3905: Pressense, E. de - Wilgenhof.
5830: Pressensé, mevrouw E. de - Genoveva.
955880: Presser, Jacques - De nacht der Girondijnen. Preface: Abel J. Herzberg.
954128: Presser, Jacques - Napoleon, Historie en legende. Open domein
963515: Presser, J. - De nacht der Girondijnen, met een nawoord van Primo Levi.
909338: J. Presser (historische inleiding) - Erich Salomon, Portret van een tijdperk
131: Presser J. - Arm in De Gouden Eeuw, Inleiding Bij Gelijknamige Tentoonstelling 22 Oktober 1965 7 Pp
956420: Preston, Richard - Het killervirus. Huiveringwekkend verhaal over een dodelijk virus uit het regenwoud
910059: R. P. {pretre de l'oratoire - Analyse des Epitres de saint Paul, et des epitres canoniques, avec des dissertations sur les lieux difficiles
957758: Prettejohn,Elizabeth e.a. - J.W. Waterhouse (1849-1917) betoverd door vrouwen.
6265: Prévost, l'Abbé - Manon Lescaut, adaption illustrée.
91308: Prick, Harry G. M. - Een weefsel van overpeinzingen, Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger
101422: Prick van Wely, M.A. - Mythen en sagen van India
961588: Prick van Wely, M. A. - O Holland Schoon- Bloemlezing van liederen en gedichten op Hollands steden- en natuurschoon
960403: Prieels, Guy (Fotografie Rudy Vermeulen) - J. Desmarets [Jan Desmarets].
6505: Prijt, Hans van der - Die boekhandel is er altijd geweest, 50 jaar Boekhandel Blokker in Heemstede.
2576: Levi Primo - Ember Ez, Fegyverniyugvás
6371: Prins, Willem; Leeuw van Weenen, Riet de; Levie, Leo - Ben jij ook een Levie?Twee eeuwen familie Levie 1775-1999
6411: Prins, Izak - Eene Hollandsche interventie ten behoeve van buitenlandsche joden 1745-'46
956298: Prins, Arij - De Heilige Tocht
961721: Prins, Jan ( C.L.Schepp.) - Verschijningen
954113: Prins, Izak - Een Hollandsche interventie t.b.v. Oostenrijksche Joden.
950792: Prins dr J. - Minangkabau, Rondom de oude strijdvraag van Minangkabau.
957330: Prinsen Geerligs, H. C. - Twaalf eeuwen Kennemer Historiën
101543: Prinsterer, Mr. Groen van - Brieven van Mr. Isaac da Costa
958604: Procee, Henk - Kant en het volle leven
958560: Procee, H. - Over de Grenzen van Culturen: Voorbij universalisme en relativisme.
10863: Procee, Henk - De nieuwe ingenieur, Over techniekfilosofie en professioneel handelen
959186: Procurator, Willem - Kroniek, Editie en vertaling van het Chronicon van Wilhelmus Procurator door Marijke Gimbert-Hepp, m.m.v. J. P. Gumbert
30628: Progl, Zoe - Koningin van de onderwereld
7554: Proos, Ellen - Een restje tropenkolder
961247: Proost, K. F. - Maxim Gorki, zijn leven en werken
952784: Prop, G; B. J. ter Beek - Voorbereidende aardrijkskunde in kaartjes en plaatjes.
101482: Prop, G. - Atlas van Nederland en de Indiën voor de lagere school
101493: Prop, G. - Atlas van Nederland en de Indiën voor de lagere school
957147: Propertius - Elegieën. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters
957614: Pröpper, Henk - Brummens kwartier
956336: Proskauer, Heinrich O. - De kleurenleer van Goethe
960737: Proske-Van Heerdt, Dorine - The Middle Ages and their Revival
963243: Proulx, E. Annie - Accordeon misdaden
956967: Proust, Marcel - De kant van Guermantes, 1. (Op zoek naar de verloren tijd)
953547: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd - Proust 3 - De kant van Charlus - script & werkboek
957292: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, De kant van Swann, Deel 1: Combray
101880: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, In de schaduw van de bloeiende meisjes 1
101881: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, In de schaduw van de bloeiende meisjes 1
101882: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, Een liefde van Swann
101887: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, Combray
101890: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, De kant van Swann
101891: Proust, Marcel - Op zoek naar de verloren tijd, De kant van Swann Drie delen in een band: Combray, Een Liefde van Swabb en Plaatsnamen
910013: Provoyeur, Pierre - De bijbelse boodschap van Chagall in pastel
955024: Prud`homme van Reine, R. B. (eindred.) - Schepen bij de vleet. Maritieme musea in Nederland en België
952647: Prud`homme van Reine, Ronald - Rechterhand van Nederland, Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
958863: Prudence [Prudentius] - Opera [Works] Four volumes. Text in Latin and French, edited and translated by M. Lavarenne.
962772: Pruis, Marja - Atoomgheimen
963340: Prus, Boleslaw - De pop, uit het Pools vertaald en toegelicht door Karol Lesman
952168: PTT - 30 jaar kunstopdrachten voor 12 expeditieknooppunten van PTT Post / 30 Years of artcommissions for the 12 sortingcentres of PTT Post.
10235: Pucci, Indanna - Bhima Swarga, The Balinese Journey of the Soul
959707: Pucci, Eugenio - The flood in Florence
101180: Puchinger, Dr.G. - Landvoogd en minister
1516: Pufendorff, Baron de, La Martiniere, Bruzen M. de - Introduction à l'histoire moderne, générale et politique de l'univers; où on voit l'origine, les révolutions & la situation présente des différens Etats de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amerique...
960461: Pullen, Derek, Jenkins, David Fraser - Lipchitz Gift
6301: Pulles, Tiny Toonder, Marten - Sta - pal
963241: Purdy, James - Nauwe ruimten, vertaald door Gra Boomsma
956295: Purdy, James - Collectie van vier titels: Nauwe ruimten (pb), Eustace Ghisholm & consorten (geb.); In een ondiep graf (geb.); Kleur der duisternis (geb.)
963238: Purdy, James - In een ondiep graf
963239: Purdy, James - In een ondiep graf
963237: Purdy, James - In een ondiep graf
963240: Purdy, James - Eustace Chisholm & consorten
960631: Put, Jim van der e.a. - Beelden in Rotterdamse Galeries
7380: Put, Paul van der - Het ware drama van de Bounty
7422: Puta, Olaf - Kritiker der Unsterblichkeitsdoktrin im Mittelalter und Renaissance
5556: Putlitz, Wolfgang Zu - In rok tussen de bruinhemden: herinneringen van een Duits diplomaat
960019: Putman, J. H.M. - De Gids. Werkgroep Genealogisch onderzoek Duitsland deel 2 Literatuur
5832: Putnam, Ruth; en Nijhoff, D. C. - Willem de Zwijger, prins van Oranje in zijn leven en werken beschreven.
962771: Putten, Bas van - Nachtlied, roman vrijelijk gebaseerd op de lotgevallen van Robert Schumann en Clara Wieck
951893: Puttkamer, Jesco von - Per auto de wereld rond. Uit het Duitsch vertaald door D. Sepp. Met vier platen van André Vlaanderen.
961725: Puyvelde, Leo van - Albrecht Rodenbach, zijn leven en zijn werk
953148: Pye, David - The Nature of Design.
909740: Pyhrr, Stewart - Firearms from the collection of the Prince of Liechtenstein
29988: Quack, J. C. W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861 waardoor een groot gedeelte van Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen geteisterd werden, Eerste gedeelte
29987: Quack, J. C. W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861 waardoor een groot gedeelte van Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen geteisterd werden, Vierde gedeelte
959629: Quack, J. C. W. - Gedenkboek van den watersnood in1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd. Met 5 (4 dubbele pagina's) lithografieën naar tekeningen van W.Hekking jr. en 1 uitslaandekaart
29989: Quack, J. C. W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861 waardoor een groot gedeelte van Nederland en zijne Oost-Indische bezittingen geteisterd werden, Vijfde gedeelte
958559: Quadens, Olga, m.m.v. Pat West - De architectuur van de droom. Essay over het ontwaken van de rede
1104: Quanjer, Ph. C. A. J. - Land en volk van Nederlandsch-Indië, handleiding ten dienste van het onderwijs.
6004: Chiesa & Quartiere - Le Corbusier H Ven, Ospidale di Venezia
960557: Quedens, Georg - Die alten Grabsteine auf dem Amrumer Friedhof
910320: Queneau, Raymond - Dagboek van Sally
30648: Quennell, Peter (ed.) - Vladimir Nabokov, A Tribute; His life, his work, his world.
7713: Kees Fens Querido - Goedemorgen, Welterusten
952938: Querido, Israël - Het volk God's, Menschenharten, Roman
910345: Quevedo, Francisco de - Dromen
958402: Quignon-Fleuret, Dominique - Mathieu
9103: Quilici, Folco - Het blauwe continent, Zeeduivels op de bodem van de Rode Zee
963167: Quincecey, Thomas De - Die letzten Tage des Immanuel Kant
954733: Quincey, Thomas de - Bekentenissen van een engelse opium-eter.
961977: Quincey, Thomas de - Klosterheim, Or, the Masque, with an introduction by John Weeks
959965: Quincey, Thomas de - 1. De Engelse postwagen gevolgd door Over moord beschouwd als een der schone kunsten. 2. Bekentenissen van een Engelse opium-eter
959964: Quincey, Thomas de - Essays, with an introduction by Charles Whibley
960834: Quiros, Felipe Torroba Bernaldo de - The Spanish jews
961461: Don Quishocking - Zolang het maar niet dichterbij komt
914542: Don Quishocking - Zand in je badpak, Cabaret Don Quishocking
960524: Quist, Wim, a.o. - André Volten 1: 100
956959: Raad, Jacqueline de - De houtsneden van Oswald Wenkebach, Grafiek van een beeldhouwer
956770: Raad, Jacquellne de - Maris, een kunstenaarsfamilie
5494: Raadman, Fred (editor) - Dutch Film 69 73
91410: Raadt, Kees de - Een symbool der vooruitgang. Haarlem en de eerste electrische tram.
957430: Raadt, Kees de - Ko Doncker 1874-1917, tekenaar, schrijver, schimmenschuiver, Haarlemse verkenningen no. 12
957326: Raaf, K. HJ. de - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus
959796: Raak, Cees van - Heden vredig ontslapen, funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau
6395: Raalte, A. van; Hartog, Jerohm; Mok, S.; Bernstein, F. - Rapporten betreffende Goloes arbeid.
951563: Raalte, J. van - Kantoormachines
957685: Raaphorst-Rood, C. en T. Prins - Westfriese Geslachten XXV, Overzicht van de Familie Rood
961969: Rabelais, Francois - Gargantua en Pantagruel, vertaald door J. A. Sandfort. Met illustraties van Gustave Doré.
909510: Rabikovitz, Dalia (ed.) - The new Israeli writers, Short stories of the First Generation
4369: Wischnitzer Rachel - Jewish Art. In. The Jewish People, Past and Present, Vol. 3.
97: Wischnitzer Rachel - Jewish Art. In: The Jewish People Past and Present. Volume Three. PP 268-322.
909722: Rachman, Tom - De onvolmaakten
7226: Racine - Oeuvres de Racine
30776: Racine, J. - Théatre Complet
961491: Racine, Jean - Andromache, treurspel in vijf bedrijven in een vertaling van Jan Prins
957991: Rackham, Arthur, Illustration; Albert Verwey (vertaling) - Britsche balladen, with 16 coloured tipped in plates by Arthur Rackham. The plate of May Colven is laid down on the front
91585: Radbruch, Gustav (herausgabe) - Die Peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532 (Carolina)
955710: Rademacher, Johan de Oude - Het album J. Rotarii / tekstuitgave van het werk van Johan Radermacher de Oude (1538-1617) in het Album J. Rotarii, Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent
909545: Rademaker, L. A. - Crematie en het crematorium te Velsen
953681: Rademaker, Abraham - Hollands Arcadia, of de Vermaarde Rivier den Amstel. Vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen. Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot. Wederkerende langs de vermakelyke landgezichten
961202: Radersma, Jo (eindred. ) - Armada: William Shakespeare
90471: Radhakrishnan (ed.) - History of Philosphy Eastern and Western
963384: Radius, Joke - Normandië Bretagne
747: RAEDTS, C.E.P.M. - De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg. VII+239 pp.
957435: RAF - Texte: der RAF.
910899: Raffles, Hugh - Insectopedie
9012: Ragge, David R. - Grasshoppers crickets and cockroaches of the British isles
956589: Ragghianti, Carlo Ludovico - Beroemde musea van de wereld, Museum Fine Arts Boston
956590: Ragghianti, Carlo Ludovico - Beroemde musea van de wereld, Kunsthistorisch museum Wenen
954170: Raguin, Virginia Chieffo - Gebrandschilderd glas van middeleeuwse venters tot moderne kunst.
2518: Raiffeisenbank - Ping jeugdblad voor de jonge spaarders + Ping boek
8762: Rajesh, M. N. - Sacred sites: The Buddhist Monastery
955122: Ramaer, J. C. - De verbinding te water van Amsterdam met den Rijn, met een schetskaartje
960659: Ramaker, Wim; Bohemen, Ben van - Sta een ogenblik stil ? Monumentenboek 1940/1945
958298: Ramie, Georges - Ceramics of Picasso
958893: Ramondt, Sophie - Mythen en sagen van de Griekse wereld
963295: Rand, Harry - Hundertwasser
953431: Randier, Jean - Scheepsantiek.
30096: Randier, Jean - Scheepsantiek
954822: Randoll, J. - Schablonenlehre für Blechner (Klempner) und verwandte Berufe. Zweite erweiterte Auflage mit 83 Tafeln.
909983: By the Author of Roderick Random (Smollett, Tobias) - The Expedition of Humphry Clinker in two volumes
952064: Rangaswami, G. - Pythiaceous Fungi, A review.
961719: Rap, Thomas - Villa - Mieterse gedichten
90994: Raskin, Brigitte - De eeuw van de ekster
10760: Rasmussen, Knud - Rasmussens Thulefahrt, Zwei Jahre im Schlitten durch unerforschtes Eskimoland
961970: Raspe, Rudolph Erich - Merkwaardige reizen, Avonturen en Veldtochten van Baron Munchausen zoals beschreven door R.E. Raspe en anderen met illustraties van Gustave Dore
3918: Raspe, Rudolph Erich - Reizen en avonturen van De baron van Münchhausen.
957090: Raspoetin, Valentin - Afscheid van Matjora, Uit het Russisch vertaald en van nawoord voorzien door Anne Pries.
957704: Rasponi, Simonetta - Pissarro
6683: Rassam, Joseph - Thomas d'Aquin
960451: Rathke, Christian - Emil Jensen, Skulpturen.
9225: Rauh, Werner - Wondere wereld van cactussen en vetplanten
10793: Rauwerda, A. (redactie) - Bouwmaterialen en hun toepassing, Leerboek voor het nijverheidsonderwijs. Twee delen
5622: Rauwerda, A. - Aanleggen van duurzaam grasland.
962048: Raven, Linette (fotografie) - Fan twae kanten Terschelling
7007: Ravenscroft, Tevor - De lans van het lot, De occulte macht achter de lans die de zijde van Christus doorstak...
1771: Ravesteijn W. van - Herman Gorter de dichter van Pan, een heroïsch en tragisch leven.
9865: Ravesteyn, L.J.C.J. van - Rotterdam in de negentiende eeuw, De ontwikkeling der stad
953115: Raviv, Moshe - Moshe Raviv, Drawings to the praises of the Ari
958055: Rawie, Jean Pierre - Woelig stof
30481: Rawie, Jean Pierre - Onmogelijk geluk, Gedichten
961836: Rawie, Jean Pierre; Driek van Wissen - De korte mantel, een Arturverhaal uit de dertiende eeuw
953664: Rawie, Jean Pierre - Onmogelijk geluk
953665: Rawie, Jean Pierre - Woelig stof.
101630: Rawie, Jean Pierre - Geleende tijd
958056: Rawie, Jean Pierre - Oude gedichten
958057: Rawie, Jean Pierre - Intensive care.
101642: Rawie, Jean Pierre - Woelig stof
959842: Ray, Cedric; Jean-Claude Poizat - De natuurkunde in alledaagse apparaten
958554: Peter Laurence; Hull Raymond - The Peter Principle
30782: Chevallier Raymond - Dictionnaire de la littérature latine
911031: RAyner, John D; Bernard Hooker - Judaism for today
952010: Razoux, W. P. - Een nieuw aardig prentenboek als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk " Der Struwelpeter" voor Nederlandsche Jongens en Meisjes bewerkt, De eerste Nederlandsche uitgaaf van 1849 nauwkeurig gevolgd.
101680: Read, Herbert - Modern Sculpture, A Concise History
963503: Reader, John - Africa, A biography of the continent
954192: Reader's Digest - Het beste vogelboek
954213: Reader's Digest - Paddestoelen van West- en Midden-Europa. [paddenstoelen]
9217: Realino, M, onderwijzer aan het Thomas-college in Curacap - Plantkunde van Curaçao voor M.U.L.O.
963541: Rebel, Ben - Het nieuwe bouwen - het functionalisme in Nederland 1918-1945
914605: Rebling, E. - Een eeuw danskunst in Nederland
955660: Rechinger, K.H.,(editor); Wendelbo, P. and Mathews, B. - Flora Iranica. Flora Des Iranischen Hochlandes Und Der Umrahmenden Gebirge. Iridaceae
953852: Nederlands Reclamemuseum - Een eeuw affichekunst, A century of Poster Art.
959767: Redeke, Dr. H.C. - De visschen van Nederland.
956947: Redeker, Hans (inleiding) - Charlotte van Pallandt / Kees Verwey.
956744: Redeker, Hans - Metten Koornstra
960370: Redeker, Hans - Per Abramsen Sculptures
956714: Redeker, Hans - In mijn ogen, Raoul Hynckes als schilder en schrijver
960547: Redeker, Hans - Charlotte van Pallandt Beeldhouwwerken Tekeningen. Kees Verwey Schilderijen Aquarellen
958222: Redeker, Hans - Gerrit Benner
958563: Redeker, Hans - Existentialisme : een doortocht door philosophisch frontgebied.
6682: Reding, Marcel - Die Stuktur des Thomismus
953580: Redon, Georges - Paris et sa banlieu, Metro-Autobus. Plan designed by Georges Redon
91548: Ree, R. C. van (redactie) - Technische gegevens voor het Nijverheidsonderwijs Auto-Techniek
30547: Ree, Hans - Zwerft uit!, Vijfentwintig jaar Huizinga Lezing
963452: Reen, Ton van - Weense walsen in Mombasa
952617: Reenen-Völter, M. van - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
7649: Rees, Eetie van - De nachtmannetjes
955188: Reese, Thomas J. - In het Vaticaan, de organisatie van de macht in de katholieke kerk
952608: Reeskamp, Jan - De Nederlandse stoomtram in oude ansichten.
1631: Reesse J.J. - De suikerhandel van Amsterdam, van het begin der 17de eeuw tot 1813, een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld en samengesteld.
952454: Reeuwijk, G. F. - De breedspoorlocomotieven van de H.IJ.S.M.
910915: Refuge, B. - Swankalok, de export-ceramiek van Siam
2610: Hamburger H. En Regtien J. - Sporen van een joods verleden in Noordwest Groningen.
952456: Regtuijt, T. (ed.) - Weg en Werken Vereniging 35 jaar.
909356: Reh, Wouter, Clemens Steenbergen en Diederik Aten - Zee van Land De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur
953845: Reher, Lothar (ed.) - Der behexte Schneider. Eine Geschichte von Scholem Alejchem, Mit 26 farbigen Bildern von Anatoli L. Kaplan.
92003: Rehorst, Chris - Jan Buijs, interieurs (1889-1961)
963166: Reich-Ranicki, Marcel - Der Fall Heine
963154: Reich_Ranicki, Marcel - Thomas Mann und die seinen
954428: Reichert, Josua - Kalender '64, Darmstädter galerie. Printed in 480 numbered copies, this is number 267.
959132: Reichling, D. - Johannes Murmellius. Sein Leben und seine Werke. Nebst einem ausführlichen bibliographischen Verzeichnis sämmtlicher Schriften und einer Auswahl von Gedichten
4642: Mayne-Reid - In de Sahara, Een boek voor jongens.
909826: Reid, Richard - Bouwen in beeld, Wereldpanorama van de bouwkunst
10940: Reidenbach, R. Eric; Robin P. Donald - Prentice Hall
954689: Reijen, Willem van - Adorno : An Introduction.
9892: Reijnders, Lucas - Reislust, Op weg naar het paradijs en andere bestemmingen
960123: Reijnierse, W. e.a. - Het garderegiment jagers
6706: Reijt, Vic van de - Elsschot en de boekentoren.
910210: Robin Reilly - Wedgwood Portrait Medallions
955598: Reimer, P. J. - Klassieke Oudheid van A tot Z / namen en begrippen uit de Griekse en Romeinse oudheid
951274: Valkhoff Rein - Toffie & Co.
951283: Valkhoff Rein - Het meezennest in de alpen.
957723: Reinders, Carin ( inleiding ) - Helen Sieger. Verdroomde realiteit & abstractie
959025: Reinders, Michel - Gedrukte chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672.
5818: Reinders, G - Rundveeteelt.
960959: Reinders, G. - Platen behoorende bij het handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt
960412: Reinders, Carin ( inleiding ) - Maïté Duval
958522: Reinink, mr. H.J. - Vincent van Gogh 1853-1953. Herdenkingstentoonstelling. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage, 1952
955821: Reinink, Wessel - Herman Hertzberger, Architect. Fotografie: Klaus Kinold
958936: Reinkens, Joseph Hubert - Aristoteles über Kunst besonders über Tragödie. Exegetische und kritische Untersuchungen.
959398: Reinsma, Riemer - Signalement van nieuwe woorden. Woordenboek van 2000 neologismen
10875: Reisen, Fons van - Spiritualiteit als aandachtige levenshouding
7438: Reisen, Hans van - Met Augustinus aan de slag, Beknopte handleiding bij de studie van Augustinus.
958213: Reistsma, Ella, e.a. - Vrij Nederland 1989 nummer 23, 10 juni 1989 Bijvoegsel 23: Bram van Velde, schoonheid in eenzaamheid.
6657: Reith, Herman - The metaphysics of St. Thomas Aquinas.
953012: Reith, B. - Honderd jaar kerkbouw in Nederland. Uit de schatkamers van de beeldende kunst.
29912: Reitmayer, Ulrich - Holztreppen in handwerklicher Konstruktion
953152: Reitsma, Ella (inleiding) - Jan Mulder (beeldend kunstenaar).
952497: Rek, J de - Koningen, kabinetten en klompenvolk ( 2 banden), Prinsen, Patriciërs en Patriotten, Van Boergondië tot Barok.
960916: Rek, J. de - 1- Van Hunebed tot Hanzestad. 2- Van Boergondië tot Barok. 3- Prinsen, patriciërs en patriotten. 4- Koningen, kabinetten en klompenvolk Deel I, 5- Koningen, kabinetten en klompenvolk Deel II.
6148: Rellstab, Ludwig - Das Schachspiel, Grundlehrgang mit planm"ssiger Darstellung der Schach Eröggnungen.
963482: Remarque, Philippe - Boze geesten van Berlijn
911312: Remizov, A. - Nikola de barmhartige, Russische Nicolaaslegenden
952150: Remmelink, Hayé - Blijf l@chen! Humoristische anekdotes over beugels. Blijf lachen!
92463: Remmers, P. C. - Hillegom - Bruidegom
956560: Remoortere, J. van, tekst; F. van der Bremt, foto's - België: Kunstschatten; Belgique: Trésors d'art; Belgium: Art treasures
956149: Remy - Mémoires d'un agent secret de la France libre, juin 1940-juin 1942
5541: Remy - Le livre du courage et de la peur, juin 1942-novembre 1943
958369: Renders, Hans - Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De Stijl en Cobra
30665: Renders, Hans - Zo meen ik dat jij ook bent, Biografie van Jan Hanlo
961167: Renier, G.J. - De Noord-Nederlandse natie.
5548: Renier, Olive - Befofe the Bonfire,
957076: Renner, Rolf Günter - Edward Hopper 1882-1967, Transformaties van het werkelijke
953088: Renou, F. - Hilversum in oude ansichten, deel 2
30423: Renouvin, Pierre - La crise Européenne et la Grande Guerre (1904-1918)
960215: Rens, Arie - Het regiment huzaren Prins Alexander, De geschiedenis van het "Hofregiment" 1672-1994
953988: Rentenaar, R. - Vreemdelingen in de toponymie van Noordholland
959378: Rentenaar, Rob - Groeten van Elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur
954889: Rentenaar, R. - Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten (facsimile deel I en deel II)
963399: Rentes de Carvalho, J. - Portugal.
953091: Renting, R. A. D. - Kralingen in oude ansichten.
6726: Rentoul, Annie - The lady of the Blue Beads.
10436: Rescher, Nicholas - Leibniz´s Metaphysics of Nature, A Group of Essays
30581: Resoort, Rob (inleiding en commentaar) - Robrecht de duyvel
953029: Ressler, Manja; Alex de Jong - Maar u ziet er helemaal niet joods uit. Een kritische handleiding tot joods leven
6114: Reti, Richard; Golombek, H. - Ret's best Games of Chess
11978: Reule, Ant. S. Nzn. - Van Zuid tot Noord. Avontuurlijke verhalen
10217: Reuter, Frits - Hanne Nütte en de kleine poedel, eene geschiedenis van vogels en menschen, naar den vijfden druk metrisch overgezet [uit het Platduits] door E. Laurillard ; versierd met 40 oorspronkelijke ill. door Otto Speckter
8744: Reve, G. K. van het; Remco Campert - Stemmen van schrijvers: G. K. van het Reve en Remco Camper
962809: Reve, Gerard Kornelis van het - De Taal der Liefde
962812: Reve, Gerard; Simon Carmiggelt - Gerard Reve en Simon Carmiggelt in gesprek
963014: Reve, Gerard - Reve Tirade Nummer, december 1983.
963015: Reve, Gerard - De duiding aller dingen, Gerard Reve in Elsevier, Elsevier over Gerard Reve
962813: Reve, Gerard - Zondagmorgen zonder zorgen
962816: Reve, Gerard - Ik bak ze bruiner, Met tekeningen van Theo van den Boogaard
962817: Reve, Gerard - Roomse Heisa
962781: Reve, Gerard - Het Lieve Leven
962792: Reve, Gerard - Lieve jongens
12004: Reve, Gerard - Het Avondblad - augustus 2002
963330: Reve, Karel van het - Lenin heeft echt bestaan
963331: Reve, Karel van het - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid
963332: Reve, Karel van het - Achteraf
962795: Reve, Gerard - De stille vriend
962899: Reve, Gerard - De Vierde Man
962900: Reve, Gerard - Brieven aan Josine M. 1959-1982.
962901: Reve, Gerard - Een eigen huis.
962902: Reve, Gerard - Wolf
962903: Reve, Gerard - Brieven aan Wim B 1968-1975
962904: Reve, Gerard; Geert van Oorschot - Briefwisseling 1951-1987.
962805: Reve, Gerard - Op zoek
962820: Reve, Gerard; Dick Matena - De Avonden / Een beeldverhaal, deel 1
962828: Reve, Gerard - Een eigen huis.
962796: Reve, Gerard - De ondergang van de famillie Boslowits; Werther Nieland
962797: Reve, Gerard - Brieven aan Josine M. 1959 - 1975
962798: Reve, Gerard - Schoon schip, 1945-1984.
962800: Reve, Gerard - De ondergang van de famillie Boslowits; Werther Nieland
962801: Reve, Gerard - Het hijgend hert
962803: Reve, Gerard - Terugkeer, Gedichten
962790: Reve, Gerard - Nader tot u
962791: Reve, Gerard - Brieven aan Matroos Vosch, 1975-1992.
910187: Reve, Gerard - Moedig voorwaarts, Brieven aan Bert en Netty de Groot 1974-1997
29934: Reve, Gerard - The Acrobat and other stories
955723: Reve, Karel van het - Zie ook onder Mozes
30701: Reve, Karel van het - Twee minuten stilte
962794: Reve, Gerard - Gerard Reve leest De avonden, Volkseditie.
962847: Reve, Karel van het - Siberisch dagboek
962848: Reve, Karel van het - Geschiedenis van de Russische literatuur, Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov
962793: Reve, Gerard - Klein gebrek geen bezwaar
962806: Reve, Gerard - Archief Reve, 1931-1960, 1961-1980
962780: Reve, Gerard Kornelis van het - Op weg naar het einde
962784: Reve, Gerard - Moeder en zoon
962854: Reve, Gerard - Bezorgde ouders
962783: Reve, Gerard - Brieven aan Bernard S. 1965-1975
962785: Reve, Gerard - Brieven aan Wimie 1959-1963
962787: Reve, Gerard - Het Boek van Violet en Dood.
962818: Reve, Gerard - Vier wintervertelling, vertaald uit het Engels door Hanny Michaelis
962843: Reve, Gerard - Het Avondblad - november 2002. Uitgegeven t.g.v. het verschijnen van De Avonden in stropvorm van Dick Matena
962845: Reve, Karel van het - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid
954437: Revel, Jean-Francois - Het komplot der vromen
9423: Révész-Alexander, Magda - Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine Kunstgeschichtliche Studie.
957697: Louisiana Revy - Emil Nolde, Nolde museet besoger Louisiana
101699: Rey, Robert - Manet
10762: Rey, Guido - Bergakrobaten, Kletterfahrten am Montblanc und in den Dolomiten.
910995: Rey, Robert - La Parisienne de Touchagues
959157: Reynebeau, Marc - Een geschiedenis van België
961480: Reyneke van Stuwe, Jeanne - Circus-leven
960196: Reynolds, Michael - The Devil's Adjutant: Jochen Peiper, Panzer Leader
951798: Rhebergen, G. J. - Grafiek van Jan Battermann, kunstschilder en graficus.
7652: Rhoden, Emmy van - Mignon, het muzikantenkind
30810: Apollonios van Rhodos - Das Argonautenepos, Herausgegeben, úbersetzt und erläutert von Reinhold Glei und Stephanie Natzel-Glei
3310: Ribbens, Kees - Zullen wij nog terugkeeren… De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.
11981: Ribbentel-Magerbuick, van - Uitgave: v. Tulpebol: Pulpeknol Groot-Smullenburg. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter uitgebeeld door v. Ribbentel
956863: Ricard, Samuel - Traité general du commerce, plus ample et plus exact ... traits d'histoire aussi curieux qu'utiles
9022: Ricci, Franco Maria - Het Bestiarium van Aloys Zötl (1831-1887)
9023: Ricci, Franco Maria - Herbarium. De natuur als heelmeester, Medische wenken uit een oud middeleeuws handschrift
101413: Richard van den Brink, Hellen Kooijman, Bert Kuitenbrouwer - Een paard dat Pools praat en andere satirische verhalen uit Midden- en Oost-Europa
2479: Stein Richard H. - Tschaikowskij
2530: Strauss Richard - Salome.
992: Cocke Richard - Veronese
1566: Brook Richard - New Cyclopaedia of Botany and Complete Book of Herbs, forming a History & Description olf All Plants, British or Foreign, which are known to be useful to man.
1625: Hennig Richard - Terrae Incognitae (Eine Zusammenstellung Und Kritische Bewertung Der Wichtigsten Vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand Der Daruber Vorliegenden Originalberichte)
962275: Richard Natkiel, Antony Preston - Atlas of Maritime History
958956: Richards, Keith, James Fox - Life . Keith Richards de autobiografie
952038: Richards, Laura E. - Kapitein Januari (Captain January), naar boek en film verteld door Rein Valkhoff. Film met Shirley Temple
91634: Richards, Joe - Princess, In het vroege voorjaar van 1938 kocht ik een Friendship sloep . Ze lag op een werf in Flushing ,Long Island ,en ze heette Princess
9238: Richter, Walter - Orchideeën het hele jaar door, Ervaringen met orchideeën - levensomstandigheden, verzorging, vermeerdering en kweken
5320: Richter, Joachim F. - Kunstlerpuppen, Werkbuch und Dokumentation zietgenossicher Puppenmacher.
9165: Richter, Andreas E. - Fossielen verzamelen, 120 fossielen in beeld
5234: Ricke, H. (text); Kuyken-Schneider, D. U (descriptions) - A. D. Copier, Trilogie in glas
909622: Ridder, Ilonka M. de - Eindelijk erkenning? Het Gebaar, de tegemoetkoming aan de Indische gemeenschapxz
962466: Ridder, Ida de - Willem Elsschot en de piano
9563: Ridder, J.G. de - Oud-Loosduinen, De geschiedenis van een Haagse woonwijk
959159: Ridder, Paul de - Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad.
956112: Ridder, B. de (samenstelling) - Ons Amsterdam, Registers op de jaargangen 1-18 (1949-1966)
958074: Ridderbos, Bernhard - Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden
953077: Ridderikhoff, Joh. M. - Kent u ze nog de Hoornsen.
959571: Rider, Cardanus - 8 almanacks: 7 copies of Cardanus Rider's Sheet Almanack, for the year of our Lord... 1778, 1781,1782, 1786, 1787, 1789, 1790; 1 copy of Rider's Almanack 1783.
956249: Rider Haggard, H. - Elissa or the Doom of Zimbabwe
959570: Rider, Cardanus - 10 Almanacks: Rider's British Merlin: For the Year of Our Lord 1771, 1791, 1792, 1793, 1798, 1800, 1801, 1802, 1805, 1807. 10 Almanacks.
957643: Rider Haggard, H. - The Wanderer's Necklace
3211: Haggard H. Rider - Lijsbeth
959998: Haggard H. Rider - De mijnen van koning Salomo
1259: Haggard H. Rider - Beatrice, A novel
6084: Riedl, Rupert (herausgabe) - Fauna und Flora der Adria, Ein Systematischer Meeresführer Für Biologen Und Naturfreunde.
958795: Riedl, John O. - A Catalogue of Renaissance Philosophers (1350-1650),
910176: James Riedy - CHICAGO SCULPTURE
10229: Rieff Anawalt, Patricia - Indian Clothing Before Cortes: Mesoamerican Costumes from the Codices
910193: Ernst Riegel - Ernst Riegel: Goldschmied zwischen Historismus und Werkbund (German Edition)
5914: Riem Vis, Wilh. - De mooiste naam
29970: Riem Vis, Wilhelm. - In den bosschen van Florida, e.a.
909678: Riemen, Rob - De eeuwige terugkeer van het fascisme
958564: Riemen, Rob - De eeuwige terugkeer van het Fascisme
6841: Riemens-Reurslag, J. - De kinderen van het holthuus.
9873: Riemsdijk, W. van ( Samenstelling ) - Een Eeuw in Beeld. De belangrijkste gebeurtenissen uit een bewogen tijdperk. In chronologische volgorde wordt een beeldoverzicht gegeven van de 20e eeuw, met meer dan 500 foto's.
101343: Riemsdijk, B.W.F. van - Historische beschrijving van het klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft,
7497: Riemsdijk, G. A. van - Tina
962011: Riemsdijk, M en C. Jaring, fotografie - De bestorming van het onmogelijke. Max Reneman, De Keerkring & de collectieve verbeelding
5048: Riesmdijk, B. W. F. van (inleiding) - Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen, enz. in het Rijksmuseum te Amsterdam. 1903 1e uitgave
5047: Riesmdijk, B. W. F. van (inleiding) - Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen, enz. in het Rijksmuseum te Amsterdam. 1910
961786: Riessen, Renée van - Jagend licht, Gedichten
952308: Riet, A.J.J. van 't Riet - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Rijnsaterwoude 1636-1990.
955919: Rietbergen, Peter - Japan verwoord. Nihon door nederlandse ogen. 1600 - 1799.
959146: Rietbergen, P.; Verschaffel, T. - Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830.
953876: Rieter, Antonius W. W. - Socrates is een mens, Tragiek van een levenseinde
9167: Rietsema, I. - Vierde beschrijvende rassenlijst voor fruit 1938-1939
962346: Rietstap, J.B. - Wapenboek van den Nederlandschen adel met genealogische en heraldische aanteekeningen, deel 2
959562: Rietstap, J.B. - De wereldbol. De jongste zee- en landreizen volgens Dr. W. Harnisch, F. H. Geinzelmann en anderen aan Neerlands volk verhaald ….met fraai gekleurde platen
6575: Rietstap, J. B., naar het Fransch van Emile Leclercq - Geschiedenis van het tweede fransche keizerrijk, van Ham tot Wilhelmshöhe.
955794: Rietveld, Gerrit - Teksten, Een keuze uit de geschriften van Gerrit Rietveld.
956845: Rijcke, Peter de - Het landschap van Peter de Rijcke
951961: Rijdt, R. J. A. te - Van Watteau tot Ingres, 18de-eeuwse Franse tekeningen uit het Rijksmuseum Amsterdam.
958924: Rijen, Jeroen van - Aristotle's Logic of Necessity
9236: Rijen, W. van - Orchideeën
958834: RIJK, L. M. de - Gilbert de Poitiers, ses vues semantiques et metaphysiques. Erratio
958824: Rijk, L. M. de - Scepticisme en criticisme in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
953159: Rijk, Timo de - Het elektrische huis, Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland.
962855: Rijkens, Paul - Handel en wandel, Nagelaten gedenkschriften 1888-1965
9364: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Afdeeling A. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V,ii: De gemeente Amsterdam
957452: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist - Haarlem, gemeente Haarlem : toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Haarlem tot beschermd stadsgezicht.., Stads en dorpsgezichten ex.
876: RIJKSEN A.A.J. - Gespiegeld in Kerkeglas. Hollands Leed en Vreugd in de Glasschilderingen van de St. janskerk te Gouda.
9113: Rijksen, Herman & Ans - Orang Oetans, De laatste bosmensen?
957282: Rijksuniversiteit te Leiden. Prentenkabinet, Ingeborg Th Leijerzapf, Teylers Museum - Juwelen voor een fotomuseum. Masterpieces of Dutch pictoral photography 1890 - 1915
957222: Rijkswaterstaat - Dynamisch handhaven van de kustlijn, Van kustmeting tot zandsuppletie
962192: RIJKSWATERSTAAT - ALLERS, FRED (EINDRED.). - Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar
959684: Rijn, Daan van; Rutger Polderman - Het water de baas. Geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland
953801: Rijnland - Bestek van de verw- en glasmaakers-werken aan het Gemeenlandshuys van Rhynland binnen Leyden
953804: Rijnland - Bestek van het timmerwerk aan het Gemeenlandshuys van Rhynland binnen Leyden
953803: Rijnland - Bestek van het lood-gieters-werk aan het Gemeenlandshuys van Rhynland binnen Leyden
953802: Rijnland - Bestek van het metselwerk aan het Gemeenlandshuys van Rhynland binnen Leyden
962044: Rijpma, Enno - Vertrouwen
963377: Rijst, Mirjam van der; Harold Pereira - Boekoe Kita (Ons boek), authentieke Indische familierecepten en verhalen
954175: Rilke, Rainer Maria - Rodin, ein Vortrag; die Briefe an Rodin
953568: Rilke, Rainer Maria - briefe an einen jungen Dichter
961382: Rilke, Rainer Maria - Der ausgewählten Gedichte. Anderer Teil
961384: Rilke, Rainer Maria - Brieven aan een jonge vrouw
7683: Rilke, Rainer Marie - Briefe
7685: Rilke, Rainer Marie - Geschichten vom lieben Gott
963169: Rilke, Rainer Maria - Die Sonnette an Orpheus; Requiem; Ausgewählte Gedichte
963170: Rilke, Rainer Maria - Requiem (Insel-Bücherei 30); Sonnette an Orpheus (Insel-Bücherei 115); Ausgewählte Gedichte (Insel-Bücherei 400)
954272: Rilke, Rainer Maria - Het lied van liefde en dood van den cornet Christoffel Rilke
961379: Rimbaud, Arthur & Paul Verlaine - Geschreven vriendschap - Correspondentie 1871-1875.
961385: Rimbaud, Arthur - Le bateau ivre et autres poèmes
957699: Ring, Christian - Landschaften, Landscapes
963151: Ringel, Stefan - Heinrich Mann, Ein Leben wird besichtigt
91402: Ringelestein, D. G. Gl; Leonard Roggeveen - Drie Letters PTT. Met platen van Jo Spier.
21654: Ringelestein, Dr. D.G.G. en Leonard Roggeveen ( samenstelling naar gegevens van de ptt) - Drie letters PTT
5539: RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J - In holland staat een huis. Handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten
959420: Rinsema, W. T., e.a. - Landbouwatlas van Nederland
954262: Rinsma, E. J. - De ronde venen... een omgekeerde wereld. Wel en wee van boeren, schippers en verveners in een waterland.
955012: Rinsma, E. J. - De 100 lentes van de Bethune. Nederlandsche historiën, no 4/5, 1980.
962856: Ris, Ernst - Zo. Dit was dus niets. Was het altijd maar zo. Inleiding: Ben Haveman
909796: Risebero, B.; H. Janse (bewerking) - Architectuur.15 eeuwen bouwkunst van de westerse beschaving
7058: Risenhuber, Klaus / Thomas van Aquino - Die Transzendenz der Freiheit zum Guten, Der Wille in der Anthropologie und Metaphysik des Thomas van Aquin.
10443: Ritter P.H. - De nomadenleer van Leibniz, Academisch proefschrift
909721: Ritter, Josh - De wonderjaren van Henry Bright
953106: Ritzel, Wolfgang - Immanuel Kant, Eine Biographie.
4444: Rive Box, Hans de la - Ontvoerd.
955588: Rives Childs, J. - Casanova, Biografie, vertaald door Joop van Helmond
963296: Alain-Fournier en Jacques Rivière - Verlangen naar het verlangen. Briefwisseling. Vertaald door Hein Groen en Annick Boyer.
955077: Riemen. Rob - Adel van de geest - Een vergeten ideaal
962858: Robben, Jaap - Birk
91226: Robert, Paul S. - Alpenblumen. 36 vielfarbige Tafeln nach der Natur von Paul A. Robert. Geleitwort von Maria Waser, Einführung von Prof. Carl Schroeter
1936: Katz Robert L. - Pastoral Care and the Jewish Tradition.
1533: Hennebo Robert - Verzamelde dicht-werken.
960709: Robert, Jean Edouard; Georg Staehelin - Pentagram Design, Zürich - London.
950008: Nathan Robert R. - Palestine, Problem and Promise, An Economic SAtudy.
950805: Boccafogli Roberto - De racehistorie van Ferrari.
957470: Roberts, J. M.; Karl Ploetz - Aula Wereldgeschiedenis, zes delen
956598: Roberts, Keith - A gallery of masterpieces, from Giotto to Picasso.
954763: Roberts, Julian - German philosophy: An introduction.
957183: Roberts, John, ed. - Art Has No History!: The Making and Unmasking of Modern Art
957037: Robertson, Bryan - David Carr, The discovery of an artist
956340: Robinson, Cervin; Joel Herschman - Architecture Transformed: A History of the Photography of Buildings from 1839 to the Present
959930: Robinson, Andrew - De kunst van het meten.
959772: Robson, Frank D. - Strandings: ways to save whales: a humane conservationist's guide
958349: Robson, Deirdre - The Art of The Nude
957957: Roche, Charlotte - Vochtige streken
963205: Rochefoucauld, La - Maximes, Vertaald door D. F. Scheurleer
958672: Rockmore, Tom - Habermas on Historical Materialism. (Studies in Phenomenology and Existential Philosophy.)
961729: Rodenbach, Albrecht - Bloemlezing uit de gedichten van Albrecht Rodenbach
961722: Rodenbach, Georges - Brugge - de - dode
961723: Rodenbach, Georges - L' Hiver mondain. Illustré de deux croquis de Jan van Beers
961724: Rodenbach, Georges - Evocations
30489: Rodenko, Paul - Over Hans Lodeizen
963434: Roderkerk, E. C. M. (tekst en foto's) - De Kennemerduinen, met plattegrond in kleuren
909808: Janny Rodermond - Koen Van Velsen, Architect (Government Buildings) (English and Dutch Edition)
5493: Rodger, Mike E. - Remember Elvis, Zij noemden hem de King
955805: Rodijk, G. H. - De huizen van Rietveld. Dutch text, but with English summary on the houses of Gerrit Rietveld.
955886: Rodrigues de Miranda, S. - Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Frans Heddema en Geert Mak
557: Rodrigues Pereira Ch., Fink M., Soetendorp J., Keet J., Heule J. - Zionisme. 73 pag.
959516: Roebroeck, E. - Eerste topografische kaart van Limburg - overdruk uit : bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden
9362: Roegholt, Richter - Amsterdam in de 20e eeuw. Deel 1 ( 1919 / 1945 ).
10650: Roelants, Maurice - Schrijvers, wat is er van den mensch, Een verzameling schrifturen
9053: Roelfs, Jan - Brasemvissen
9369: Roelfs, Jan - Een bank-van-goud aan de Nes [De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam - 50 jaar
959191: Roelfsema, H. - In de ban van de tijd. Weerspiegeling der geschiedenis in een persoonlijk leven.
5049: Roell, D. C. (inleiding). - Twee eeuwen Engelsche kunst. Tentoonstelling Stedelijk Museum. 4 juli tot 4 october 1936
5042: Roell, D. C. (inleiding) - 120 beroemde schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn.
951460: Straten Roelof van - Rembrandts Leidse tijd, 1606-1632
4658: Roelofs, Jac. - Met de Hollandsch-Diep op avontuur.
7577: Roemer, Gerar - Venir het elfenjong
960988: Roep, Thom; Co Loerakker - Van nul tot nu. Twee delen. De vaderlandse geschiedenis tot 1648; De vaderlandse geschiedenis tot 1648 tot 1815.
957548: Roep, Th. B. - Gelukkig door werken. Een portret van C.W. Bruinvis (1829-1922).
955927: Roeper, Vibeke , e.a. - De Batavia te water
953609: Roessingh, H. K. - Het Veluwse kerkvolk geteld
959315: Roest, Bert - Over aard en doel van de moderne wetenschap
957439: Roest, Phillip - Wij gijzelden. Reportages uit het Kamp "Beekvliet" te Michielgestel, met teekeningen van Miel Prager
2742: Roever, N. de (redactie) - Amsterdamsch jaarboekje 1891
2743: Roever, N. de (redactie) - Amsterdamsch jaarboekje 1891
909598: Roever, N. de (redactie) - Amsterdamsch jaarboekje 1891
957310: Roever, N. de - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners. Derde bundel
960911: Roever, Margriet de - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
909597: Roever, N. de (redactie) - Amsterdamsch jaarboekje, eerste jaargang
956725: Roger-Marx, Claude - Johan Barthold Jongkind 1819-1891.
910121: Roger-Marx, Claude - Renoir
962231: Rogers, Malcolm [editor] - Camera Portraits: Photographs from the National Portrait Gallery, London, 1839-1989
958528: Roggeveen, Leonard - Rembrandt
30455: Roggeveen, Willem M. - De uitvinding van de tederheid
962289: Roggeveen, Leonard - Piet en Nel, met zeer veel platen van Rie Cramer
3285: Roggeveen, Leonard - Op stap met meneer Doncker.
4239: Roggeveen, Leonard - Daantje wat doe je daar?
961006: Rogier, L. J. - Eenheid en scheiding / geschiedenis der Nederland
909467: Rohaan, A. J. - Verschoven grenzen
959701: Hans Rohde (Dr.-Ing.) - Historischer Küstenschutz, Deichbau, Inselschutz und Binnenentwässerung an Nord- und Ostsee
958312: Roiter, Fulvio (photos); Zanzotto, Andrea (text). - Living Venice
953318: Rojas, Fernando de (toegeschreven aan) - Komediespel van Knisters en Goziedemij [Comedia de Calisto y Melibea]. Een eeuwwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als 'La Celestina' 1500.
952664: Roland Holst - van der Schalk, Henriëtte - Het vuur brandde voort. Privé-domein 52.
3264: Roland Holst, Henriëtte - Kinderen van dezen tijd, Leekenspel in drie bedrijven.
2283: Vaux Roland de - The early History of Israel.
3970: Greup-Roldanus - De orchidee van 5a
10584: Rolfe, Fr., Frederick Baron Corvo - Hadrianus VII, Vertaald en van een nawoord en commentaar voorzien door Joyce & Co.
6477: Rolfes, Eugen; Bormann, karl - Die Philosophie des Thomas von Aquin.
960603: Röling, Wiek (samenstelling & redactie) & Marijke Don (tekstredactie toelichting); Ben Glas (fotografie) - 750 jaar kunst op straat. Beschouwingen over kunst in de openbare ruimte met een wandel- en fietsroute door Haarlem langs beeldende kunst op straat.
960625: Röling, Wiek (red.) - Kunst op straat (Beschouwingen over kunst in de openbare ruimte met een wandel - en fietsroute door Haarlem langs beeldende kunst op straat)
92238: Rolland de Renéville, Jacques - Aventure de l'Absolu
961273: Rolle, Siebe - 100 jaar noordzeekanaal ijmuiden. Momentopname uit het leven en werken in Velsen van zo'n honderd jaar geleden
958900: Rölleke, Heinz - Das große deutsche Sagenbuch - von Hexen und Zwergen, Teufeln und Geistern, Riesen, Kobolden und Wassernixen
955260: Rolleston, T. W. (bewerking B. C. Goudsmit) - Keltische mythen en legenden
957618: Rollins, Scott - Painting with water, Poems
954285: Rolnik, Amos - Mijn eigen woordenboek, Een Hebreeuws-Nederlandse lijst van 500 basiswoorden
957547: Romach, J. H. (inleiding) - Adresboek van Alkmaar 1876
957537: Romach, J. H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu, Fontein Verschuir, Van der Feen de Lille 1664-1955.
338: Vishniac Roman - A Vanished World. 176 pp.
957046: Rombaut, Marc - Paul Delvaux
954199: Romein, T. A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861
961126: Romein, J. M. - Het vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 16 Oct.1939.
30625: Romein-Verschoor, Annie - Omzien in verwondering, deel 1
962857: Romein-Verschoor, Annie - Omzien in verwondering, deel 1 en 2
91710: Romer, Herman - Het Scheepvaartkwartier, Parel aan de Maas
6051: Romer, Alfred Sherwood - The vertebrate body.
910261: Lucio Romero - Mi querida imperio Argentina, Carteles de Cine
955831: Romers, H. - De spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938
959298: Romijn, Peet - Verrassend Lisse
956691: Romijn Meijer, Henk; Lambert Tegenbosch - Ferdinand Erfmann
961159: Romijn Meijer, Henk - Bon voyage, Napoléon en andere dorpsverhalen.
962825: Romijn Meijer, Henk; Lambert - Toen Reve nog Van het Reve was
6354: Romin Meijer, Henk - Bernard Malamud, Informatie.
960555: Rommé, Barbara, a.o. - Gegen den Strom. Meisterwerke niederrheinischer Skulptur in Zeiten der Reformation 1500-1550.
714752: Rommerts, H. - Het lied van een werkelooze bij de afvaart der Amsterdamsche werkeloozen naar de Argentijnsche Republiek
1245: O'Donnell Mabel and Munro Rona - Janet and John: I went walking
1909: O'Donnell Mabel and Munro Rona - Janet and John, book three
1644: Isaacs Rabbi Ronald H. - Becoming Jewish, A handbook for Conversion.
958565: Rondhuis, Thecla - De mongool, de moeder en de filosoof
959266: Ronner, Alfred - De vermakelijke Latijnsche spraakkunst, ten nutte der jeugd samengesteld door een liefhebber der Latijnsche tale, en opgeluisterd met illustratiën
950370: Geerts-Ronner S.J. - Het bos in Den Haag.
956837: Ronner-Knip, Henriette - Spinnende poezen en speelse katjes, Het werk van Henriette Ronner-Knip 1821-1909.
9629: Roo, H. de - Amsterdam, Dimensies op drift.
962047: Roodenburg, Linda - Fotowerk. Fotografie in opdracht 1986 - 1992.
961277: Roodnat, Bas - Cyril Lixenberg, 25 +1 in de gemeente Dronten
962884: Roodnat, Bas (tekst en foto's) - Annie Kleefstra en de dode vrienden
962885: Roodnat, Bas (tekst en foto's) - Het Café / Die Kneipe
962886: Roodnat, Bas (tekst en foto's) - De oorlogen. Die Kriege.
962147: Roodnat, Bas - Wij zijn gek - Nederlandse Straatkunst in de jaren zeventig
962887: Roodnat, Bas (tekst en foto's) - De openbare teksten
962888: Roodnat, Bas (tekst en foto's) - Het ongelijk van de kunstgeschiedenis & de Friese connectie
962889: Roodnat, Bas (tekst en foto's) - Korinthe en andere reeksen
963016: Rooduijn, Tom - Revelaties, Gerard Reve over zijn Werk & Leven
5383: Rooker, P. M. - Broekerhaven toentertijd, Een herinnering aan de jaren 1900 tot 1940.
955511: Rooker, Piet - Volk op klompen, Bovenkarspel in vroeger dagen.
951799: Roon, Marieke van (e.a.) - Selectie uit de 17e eeuwse collectie van de Universiteit van Amsterdam.
954260: Roorda van Eysinga, N.P.H.J. - De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ontginning en bedijking in de Vroege Middeleeuwen. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1988.
953249: Roos, Robert - Jan Ros, schilderijen, paintings.
11085: Roos, Dieter - Jüdische Friedhöfe in Rees
951788: Roos, S. H. de; George Rueter - Jaarboekje van de Vereeniging tot bevordering van de grafische kunst 1921-1924.
950770: Cahen J.J. en Roosen C.J. (samenstelling) - En er was nog over , Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
101321: Roosevelt, Theodore - The strenuous life, Essays and addresses
958566: Roothaan, Angela - Wat is waar?
4058: Roots, Clive - The Bamboo Bears, life and troubled times of the Giant Panda
10279: Rootselaar, J. van - Memoires
953713: Roovers, Annelies - Vensters, geopend op het leven, affiches uit het Leids Gemeentearchief
958568: Rooy, N. de - Utopia, gewonnen en verloren, de tragedie van Thomas Moore en Erasmus
92227: Rooy, N. de - Utopia, Gewonnen en verloren
954348: Rooy, A. J. J. van - Kerkelijke architectuur
957511: Rooy, Max van; Bas Roodnat - De Stopera, Een Amsterdamse geschiedenis
956452: Rooy, Max van; Herbert van Rheeden, Froukje Holtrop - Kees Verwey, de kunst van het aquarelleren
952681: Roozemond, R. (ed.) - Ikonen in reliëf
91021: Roozen, L. C. J. - De zeven zaligheden van Zoeterwoude
960168: Roozenbeek, Herman - Alleen leverbaar in legergroen : 50 jaar materieelvoorziening in de KL 1944-1994
960237: Roozenbeek, H. - Tilburg als militaire stad
958759: Rop, Ant. L. - Uit de jeugd van beroemde personen : voor jongelieden
960106: Ros, Martin - Een vergeten oorlog / Polen - Rusland 1920
957606: Ros, Guus - Senior ontwerper gevraagd, Guus Ros in gesprek met Ko Feekman, Hans Kemmink en anderen
955554: Ros, Martin; Mels de Jong - Paul Léautaud 1872-1956, een portret in foto's en teksten
101916: Ros, Martin; Emile Brugman - Privé-domein 1966 - 1984
954237: Rosa, Peter de - Stadhouders van Christus; De schaduwzijde van het pausdom
101209: Rosegger, Peter - Abelsberg
7062: Rosemann, Philipp W. / Thomas van Aquino - Omne ens est aliquid, introduction à la lecture du "système"philosophique de saint Thomas d'Aquin.
914561: Rosen, Brenda - De atlas van de verdwenen steden, Legendarische steden herontdekt
954873: Rosenberg, Harold - The Tradition of the New
956555: Rosenberg, Pierre, a.o. - French paintings in Dutch collections 1600-1800. Chefs-d'oeuvre de la peinture Francaise des musées néerlandais 1600-1800.
957070: Rosenblum, Robert, a.o. - The romantic vision of Caspar David Friedrich, Paintings and drawings from the USSR
952075: Rosenboom, Thomas - Boekenweek 2004. Extra bijlage Vrij nederland met informatie over Rosenboom t.g.v. zijn auteurschap van Spitzen, het boekenweekgeschenk 2004.
962865: Rosenboom, Thomas - Vriend van verdienst, Roman
4266: Rosenboom, Thomas - Zoete mond.
962864: Rosenboom, Thomas - De nieuwe man
180: Rosenfeld Henry, Hanegbi Yehuda and Segal Marc - Kibboets, De, 147 PP
960844: [Lilien, E.M.]. Rosenfeld, Morris. - Lieder des Ghetto. Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel. Mit Zeichnungen von E.M. Lilien.
92210: Rosenfeld, Lulla - Bright Star of Exile, Jacob Adler and the Yiddish theatre
957712: Rosenquist, James - James Rosenquist : Time Blades
952937: Rosenzweig, Franz; Martin Buber - Die tröstung Israels aus Jeschajahu Kapitel 40 bis 55, Mit der Verdeutschung von Martin Buber und Franz Rosenzweig.
101175: Rosin-Reusser, B.F. - Indonesische vrouwen dienen haar kerk
959989: Rosing, H. - Bodemkaart van Nederland. Blad 9 West Texel - 14 west Medemblik; 14 -15 Oost Medemblik 15 West Stavoren; 19 West Alkmaar. Met 6 kaarten in kleur.
4020: Ross, T - De wedstrijd.
958963: Ross, Tomas e.a. - Bzzlletin 137 Nederlandse misdaadliteratuur
101323: Rossem, Maarten van - Amerika in klein bestek, Twee generaties sociologen in Middletown 1925-1975
955822: Rossem, Vincent van - Benthem Crouwel, Architecten
961387: Dante Gabriel Rossetti - Collected poetry and prose, edited by Jerome J. McGann
963535: Rossi, Aldo - De architectuur van de stad
963533: Rossi, Aldo - Wetenschappelijke autobiografie.
960636: Rossum du Chattel, J.G. van - Beelden in Utrecht. Het verhaal dat beelden vertellen.
6366: Rossum, jan van - De laatste synagoge van Steenwijk 1870-1952.
957670: Rostan, Evelyne - A. Martins de Barros
963206: Rostand, Edmond - Cyrano de Bergerac, Epische komedie in vijf bedrijven - in verzen
10001: Rota, Anthony - Apart from the Text.
909895: Anthony Rota - Apart from the Text
961820: Rotgans, Lukas - Scilla, treurspel
962002: Rotgans, Frits J. - Een breed beeld van de Rijn
963336: Roth, Joseph - Het spinnenweb
963208: Roth, Philip - Alleman
960830: Roth, Cecil - The Jewish Contribution to Civilisation
570: Rothenberg B - The Struggle for Jerusalem.
960415: Rothenstein, John (introduction) - Epstein
958608: Rothenstreich, Nathan - Experience and its systematization. Studies in Kant.
954814: Rothuizen, E. J. (architect) - Steenconstructieleer, deel 1.
960691: Rothuizen, William (introduction) - De vorm van de PTT
956890: Rothuizen, William (introduction) - Jan Sierhuis, Schilderijen / paintings
952842: RBOI Rotterdam - Centrumvisie Lisse
960131: Hoofdkwartier Korps Mariniers Rotterdam - Mariniers van vandaag --- Het Korps Mariniers in 1980. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehondervijftienjarig bestaan van het Korps Mariniers 10 december 1980
954039: Kunsthal Rotterdam - Pop Art.
963461: Rotthier, Rudi (redactie) - Caesars van de wildernis, De ontdekking van Canada
958418: Roudebush, Jay - Mary Cassatt
952095: Roujoux, Baron M de - Histoire pittoresque de l'Angleterre depuis les temps les plus reculés jusqu'a la reforme de 1832.
7173: Roulier, Fernand / Mirandola - Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), Humaniste , Philosophe et Théologien
7087: O.Rourke, Fran - Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas
29868: Rousseau, J.-J. - Émile ou de l'éducation
963209: Rousseau, Jean-Jecques - Overpeinzingen van een eenzaam wandelaar
962449: Rousseeuw, Boris - Twee heren, Over E. du Perron en Willem Elsschot
962458: Rousseeuw, Boris - Van hier tot Peking. Over Willem Elsschot. iHandvest 1
101844: Rouw, Kees - Sybold van Ravesteyn, Architect van Kunstmin en De Holland
7555: Rover, P. A. de (samenstelling) - Ferme jongens
960107: Rovers, M. F. D. - Korpsmededelingen 2007, nr. 36 'Make it happen'
962124: Rowe, Critsey - Sensuele digitale fotografie, Handleiding voor het maken van zinnenprikkelende boudoirfoto's
958279: Rowell, Margit - Objects of Desire, The modern still life
956858: Rowlands, John - Hercules Segers.
3256: Rowling, J. K. - Harry Potter and the Goblet of Fire.
101146: Rowling, J. K. - Harrius Potter et Philosophi Lapis
950839: Rowse A.L. - Milton the Puritan. Portrait of a Mind.
91558: Roy van Zuydewijn, H.J.F. de - Per noord-zuid er op uit, Een tramreis van Volendam naar Scheveningen
963396: Roy van Zuydewijn, Noortje, de - Monumentenreisboek van Nederland, deel Noord- en Zuid-Holland
10040: Roy, Jules - Dien Bien Phoe. Keerpunt in Azië
958387: Roy, Claude - Veira da Silva
961070: Roy Ladurie, E. le - De eeuw van de familie Platter (1499-1628)
9901: Le Roy Ladurie, Emmanuel - De boeren van de Languedoc
9905: Le Roy Ladurie, Emmanuel - Geld, liefde en dood in de pays d'Oc
101894: Roy van Zuydewijn, Noortje, de - Paviljoen Welgelegen, Het provinciehuis van Noord-Holland
90940: Royen, P. C. van - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700
962135: Royo, Luis - Women.
91245: Rozenburg, Roel - Haagse helden, Roel Rozenburg fotografeert Hollandse politici 1987-2002
954167: Rozenburg, Roel (red.) - Zilveren Camera 2006.
1339: Rozier, l'Abbé - Cours complet d'agriculture, théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d'une méthode pour étudier l'agricultue par principes ou dictionnaire universel d'agriculture.
959807: Ruberg, Willemijn; Mattanja Schwencke - De apotheek in het Frans Hals Museum
951789: Rubi, Christiant - Scherenschnitte aus hundert Jahren, Johann Jakob Hauswirth, Louis Saugy, Christian Schwizgebel. Ein Beitrag zur schweizerischen Volkskunstforschung
909465: Rubin, Harriet - Solo, Werken en leven in de 21st eeuw
910841: Rubin, Ruth - The Yiddish Folksong, An illustrated lecture
963173: Rudel, Anthony - Don Giovanni in wording, Roman
910946: Rudelsheim, S. A. - Onze Feestdagen. I: Het Pésachfeest of het Feest der ongezuurde brooden.
1451: Doorslaer Rudi van - Kinderen van het getto, Joodse revolutionairen in België [1925-1940]
101688: Rudi Fuchs, Jan Hein Sassen - Dennis Hopper (a keen eye), Artist, photographer, filmmaker
909401: Rudilosso, Giuseppe and Riccardo - Gladiatores, Categories and fighting techniques
910770: E Gans-Ruedin - Antique oriental carpets
954754: Ruesch, Jurgen; Weldon Kees - Nonverbal Communication : Notes on the Visual Perception of Human Relations
30908: Rugebregt - Tot in de verste uithoeken, de cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962
5277: Ruhmann, Frank - Anwaltsverfolgung in der Bundesrepublik 1971-1976
956562: Ruhrberg, Karl, a.o. - Twentieth century art, painting and sculpture in the Ludwig Museum
957066: Ruhrberg, Karl - Werner Gilles
959125: Ruijgh, C. J. - 'Liever dagloner op aarde...' Gedachten over de diachronische en de synchronische analyse van het Homerische taalgebruik.
91655: Rullmann, J. C. - Kuyper Bibliografie Deel I, II en III - Kuyper 1860-1932
21611: Rulof, Jozef - Een blik in het hiernamaals
911386: Rulof, Jozef - Kringloop der ziel
911368: Rulof, Jozef - Door de grebbelinie naar het eeuwige leven
911369: Rulof, Jozef - Een blik in het Hiernamaals
958570: Rümke, H.C.R. - Vorm en inhoud. Een keuze uit de esays van H.C.R. Rümke
952199: Rumphius, Georgius Everhardus - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated and with an introduction by E. M. Beekman.
959090: Runia, Douwe Theunis - Platonisme, philonisme en het begin van het christelijk denken, inaugurele rede
956684: Runia, Epke - De glorie van de Gouden eeuw, Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Tekeningen en prenten
958122: Runia, Epke - De glorie van de Gouden eeuw, Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Tekeningen en prenten
909907: Marvin Altner; Pieter Biesboer; Cynthia Von Bogendorf Rupprath - Satire en vermaak: schilderkunst in de 17e eeuw : het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670
909874: Ruseler, Ronald; Carla Spruit - Kus Me Kus Me Zeeman. Tentoonstelling van actuele kunst en strips
963211: Rushdie, Salman - Is er dan niets meer heilig, Over religie en literatuur
9017: Russel Wallace, Alfred - Charles Darwin, Herinneringen
957408: Russel, G. M. G. H., inleiding - N.V. Drukkerij De Spaarnestad 1906 - 1956, Extra huisorgaan.
90472: Russell, Edward - Design for Destiny, Science reveals the Soul
958569: Russell, Bertrand. - Religie en de Wetenschap.
909929: John Russell - Francis Bacon (World of Art S.)
91719: Russer, G. A. - Amersfoort Kesteren 'n veelbesproken spoorlijn
955395: Russo, Richard - Brug der zuchten, Roman
963210: Russo, Richard - Empire Falls
960351: Rust, W. J. - Het Nederlandse porcelein: Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1759 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen, juni-september 1952
30087: Rust, W. J. - Antiquarische verkenningen, Speurtocht naar antiek en curiosa
953237: Rüter, A. J. C. - De spoorwegstakingen van 1903, Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
91180: Rutgers, A. - Vogels van Azië, twee delen
101145: Dr. N.L. Swart en Dr. A.A.L. Rutgers (red.) - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-Indië
3284: Rutgersvan der Loeff-Basenau, A. - De Kinderkaravaan.
248: Wisse Ruth R. - I. L. Peretz and the Making of Modern Jewish Culture. 128 pag.
4210: Baumbach Ruth - Meester Klopstok en sy vyf seuns.
6281: Rutley, Bernard C. - Gevaar in de rimboe. Junior Jongensbibliotheek 60.
959176: Ruud Lindeman, Yvonne Scherg, Rudolf Dekker - Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronlogische lijst.
91832: Ruusbroec, Jan van - Opera omnia. Two vol.Vol. 1: Boecsken der verclaringhe. 2.: Vanden seven sloten
1377: Paassen W.J.C. van; Ruygrok J.H. - Textielwaren ten dienste van vakscholen.
10664: Ruyslinck, Ward - Valentijn van Uytvanck. Tekenaar zonder vaderland. 1896-1950
952520: Ruyter de Wildt, Ph. J. (redactie) - Industrie Leiden Holland.
957371: Ruyter, J. H. de - Gevleugelde woorden, Citaten, speekwoorden en zegswijzen in verschillende talen, Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch, Latijn en Grieksch
956237: Ruyters, Han; Arnoud Voet - De Nederlandse Prentbriefkaart, Selectie van de mooiste Nederlandse kaarten gerangschikt naar onderwerp.
960577: Ry, Carel J. Du - Art of the ancient near and middle east
914629: Rymenants, Koen, e.a. - Literatuur en crisis.De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig.
963348: Rymenants, Koen, e.a. - Literatuur en crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig.
914600: Rynck, Patrick de - Dit is België / in tachtig meesterwerken
958901: De Rynck, Patrick; Andries Welkenhuysen - De Oudheid in het Nederlands - Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften
958667: Rynck, Korneel de - IJzeren oogst. Een reis door Europa en de Grote Oorlog
959313: De Rynck, Patrick; Andries Welkenhuysen - De Oudheid in het Nederlands - Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften + Supplementdeel
956362: Rynck, Patrick de - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475.
909728: Saabye, Marianne - Thorvaldsen, Album einen dänischenBildhauer
961238: Saalborn, Arnold - A. P. Tsjechof 1860-1060 [Tsjechow, Tsjechov]
956189: Saalfeld, Martha - De Jodensteeg
952527: Sabarsky, Serge - Egon Schiele, Zeichnungen und Aquarelle.
962863: Sabbe, Maurits - 't Pastoorken van Schaerdycke, spel van personagiën
909512: Howard Morley Sachar - Diaspora: An Inquiry into the Contemporary Jewish World
9949: Sacks, David - Encyclopedia of the ancient Greek world
7310: Sacks, Oliver - Musicophilia, Tales of Music and the Brain
961334: Sade, D.A.F. de - Justine Of De Tegenspoed Der Deugdzaamheid
961336: Sade, D.A.F. de - De 120 dagen van Sodom of de school der losbandigheid
950029: Sadek, Vladimir, and Sedinova, jirina - Alte Jüdische Friedhof und die Klausensynagoge.

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8