Grimbergen Boeken
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, Nederland. Tel.: +31 (0)252 41 91 80 of +31 (0)252 416993            Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
958626: Lemaire, Ton - Met open zinnen: natuur, landschap, aarde
954438: Leman, Martin - Lovely ladies, With poems chosen by Jill Leman
954637: Lemmens, Frans (photos); Martijn de Rooi, text - Sahara. Land beyond imagination
1219: Rehm J. G. L. P. en Lemmens J.H. - Een wandeling door Roosendaal, na een halve eeuw herhaald.
9843: Lemmens, G. - Weeshuizen in Nijmegen. Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen. Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen nr. 7
958065: Lenaerts, Kris, e.a. - Art Nouveau in België.
955935: Nijgh Lennaert - Met Open Mond. 150 jaar Drogisterij A.J. van der Pigge
961564: Lennep, J. van - Onze voorouders. Drie delen. Met illustratien van Ch. Rochussen en W. de Famars Twestas.
960321: Lennep,J.van & J.ter Gouw. - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse volksleven.
960982: Lennep, J. van - De Geschiedenis van Nederland, Aan het Nederlandsche Volk verteld. Naar de latere nasporingen gewijzigd en tot op dezen tijd voortgezet door dr. J. van Vloten. Vierde deel.
953358: Lennep, David van - Brief, geschreeven te Batavia, den 10den Augustus 1803, bevattende onderscheide aanmerkingen op het, in Anno 1802, uitgekoomen werkje van den geweezen commissaris generaal mr. S.C. Nederburgh, ten titel voerende: Verhandeling over de vraagen: Of, en in hoe verre, het nuttig [...] zijn zoude, de Oost-Indische bezittingen van deezen staat, ofte zommigen derzelven, te brengen op den voet der West-Indische volksplantingen ...
909594: Lennep, David van - Brief geschreven te Batavia den 10den augustus 1803 [...] over een werkje van S. C, Nederburgh...
958761: Lennep, J. van, ed. - Holland : almanak voor 1851.
9683: Lennep, Mr.J. van, Gouw, J. ter - Boek der opschriften, Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven
955765: Lennep, Jacob van - De ijzeren spoorweg van Amsterdam op Haarlem, Lierzang den aanleggeren en begunstigers toegezongen. Bevat ook 'Op het uitmalen van het Haerlemmer meir' en 'Op den Beemster'.
952818: Lennep, J. van - Ferdinand Huyck, geïllustreerd met 12 platen naar de origineele teekeningen van David Bles
637: Lennep, F.K. van - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland. Amsterdam 1918, 167 p., geb., geïll. Oplage 110 exx. Gedrukt op Oud-Hollands papier. Mooi exemplaar.
957411: Lennep, Jacob van - Weeklacht over de veranderde bestemming gegeven aan het gebouw onder Bennebroek, van ouds bekend onder de naam De Geleerde Man
957425: Lennep, Henrick S. van - Genealogie van de Familie van Lennep
957585: Lennep, Henrick .S. van - Van Valkenburg een Haarlems regentengeslacht
961563: Lennep, J. van - Onze voorouders. Drie delen. 1. De Friezen te Rome; De koorknaap; De hunenborg; De gestoorde bruiloft; Ulrich de Zanger; De Friesche Bouwmeester; 2. Alwart; Brinio; Chariëtto; De Saksische Weezen. 3. De bedevaartganger; De Reisgenooten.
957634: Lennep, J. van - Nederlandsche legenden in rijm gebracht. Deel 1 t/m 4
957647: Lennep, J. van - Onze voorouders, 5 delen.
960322: Lennep,J.van & J.ter Gouw. - 1. De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd (2dln); 2. Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het nederlandsche volksleven. .
30807: Lennep, D. J. van - De werken en dagen van Hesiodus, Naar het Grieksch in nedrduitsche verzen gevolgd door D. J. van Lennep
961335: Lennig, Walter. - Markies de Sade.
911328: Lenox [Leonore George] - Koning Gouddwerg, Sprookjes voor kinderen
954951: Lensink, Jos - Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica in een ontheiligde wereld.
30739: Lenz, Siegfried - Een dure grap en andere Duitse verhalen
6555: Vroman Leo - 4 afleveringen van Hollands Maandblad met bijdragen van Leo Vroman.
2411: Jung Leo (editor) - The Jewish Library, First series.
420: Motzkin Leo - Die Lage der Juden in Deutschland 1933. Das Schwarzbuch - Tatsachen und Dokumente. 535 pp.
951075: Meter Leo - Letters to Barbara
1861: Jung Leo (editor) - The Jewish Library, Second series.
1862: Jung Leo (editor) - The Jewish Library, First series
1860: Jung Leo (editor) - The Jewish Library
442: Meyers Leo - Oorlog en Joden, Een kreet om recht voor het immer vervolgde volk. 102 pp.
2302: Leneman Léon - La tragédie des Juifs en URSS,
1759: Saul dr. Leon J. - Trouw en ontrouw, Over wat een huwelijk doet lukken of verongelukken.
6836: Winter Leon de - VSV, Roman
951178: Hanssen Léon - Leven in geleende tijd, Over Menno ter Braak
2352: Feldman Leon A. - Commentary on the Song of Songs, based on MSS and early printings.
3812: Vvies Leonard de (samenstelling) - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd.
2771: Roggeveen Leonard - Hoe Jan Klaassen de zieke koning beter maakte.
3925: Roggeveen Leonard - Hoe jan Klaassen de zieke koning beter maakte.
3927: Roggeveen Leonard - De zeven jongens in de lucht
909944: Alan Leonard - Edwardian Southampton in Picture Postcards
950679: Stein Leonard J. - Weizmann and the Balfour declaration.
3928: Roggeveen Leonard - De zeven jongens in de sneeuw
3926: Roggeveen Leonard - De zeven jongens van Duinoord.
951348: Roggeveen Leonard - De club van Kareltje
951349: Roggeveen Leonard - Een gezellige dag
951109: Kooiker Leonie - Dan liever de lucht in.
961370: Leopardi, Giacomo - Oeuvres. Oeuvres en prose. Preface par J.Bertrand
961372: Leopardi, Giacomo - Leopardi: Poems and Prose, with the Italian text of the poems
961375: Leopardi, Giacomo - Gedichte und Prosa
6982: Leopold, kath - Heel lang geleden.
30853: Leopold, L. - Nederlandse schrijvers en schrijfsters, proeven van hun werken met beknopte biografiiën en portretten
957340: Leopold, J. H. - Verzen, Tweede bundel
961688: Leopold, Teun - Schuivende lichtval, Gedichten
961692: Leopold, J. H. - Verzen, eerste bundel.
961689: Leopold, J. H. - Cheops
961691: Leopold, J. H. - Verzen
483: Wagner Max Leopold - Konstantinopel, Beiträge zur Kenntnis des Judenspanischen von Konstantinopel. 186 pag.
101134: Lequin, Frank - The private correspondence of Isaac Titsingh Volume 1 (1785-1811)
958816: Lerner, Ralph (translation and edition) - Averroes on Plato's Republic.
961214: Lerner, Laurence (Editor) - Shakespeare's Tragedies: an Anthology of Modern Criticism
953016: Leroux-Dhuys, Jean-François - Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur. Foto's Henri Gaud.
5766: Lesink, René - '07 - Argus, nieuwsoverzicht in meer dan 200 cartoons.
1907: Epstein Leslie - King of the Jews, A novel of the Holocaust,
963125: Lessing, Doris - In 't bijzonder katten, met illustraties van Marjoke Staal
963126: Lessing, Doris - In 't bijzonder katten, met illustraties van Maus Slangen
959456: Leth, Hendrik de - Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de 7 Vereenigde Nederlandsche Provintiën
954151: Leti, Gregorio - De minnerye van Messalina, onlangs koninginne van Albion, Waar inne kortelijk zijn neder gesteld de secreten en geheimnissen van 't bedrog omtrent den prins van Cambrion
10254: Letteris, dr. M. - Gebeden voor Israelietische Vrouwen, ter stichting in alle omstandigheden des levens, als Maagd, Bruid, Gade en Moeder, door M. Letteris, opgedragen aan Lady Judith Montefiore (...). Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave door L. Goudsmit Az
909524: Lettinga, Jan P. - Oegarit, een nieuwe phoenicische stad uit de oudheid
960478: Letts, Rosa Maria (introduction) - Arturo Martini. 1889 - 1947. Sculptures
91603: Leunge, André - De wind maakt grapjes
958184: Leurs, Stan - De Groote Markt van Brussel.
952691: Leussink, dom J., o.s.b. - De heilige ikonen, Over het wezen en de vereering der ikonen, over de voorschriften en voornaamste onderwerpen der ikonenkunst.
954324: Leuve, Roeland van - Waerelds Koopslot of de Amsteldamse Beurs, Bestaande in drie Boeken, met zeer veele Verbeeldingen, van meest alle de Gebouwen, Kerken, Toorens, Godshuizen, en eenige Gezigten der Stad Amsterdam, en meer andere konstryke Plaaten, van voornaame Meesters, vercierd.
963502: Lever, Jan - Feniks en broedmachine, Reisverhalen over deze wondere wereld
2407: Lever prof. dr - `Waar blijven we? Een bioloog over de wording van deze aardse werkelijkheid.
961330: Lever, Maurice - Marquis de Sade
955504: Levi-Strauss, Claude (introduction); ed. Daniel Levine - Americas Lost: 1492-1713 The First Encounter
101856: Lévi-Strauss, Claude - La voice des masques
9432: Levie, S. H - Amsterdam onder stoom 1795-1918
956220: Levin, Marlin - Balm in Gilead. The story of Hadassah.
10249: Levin, Bernard - Speaking up, More of the best of his journalism
958627: Levinas, Emmanuel - Ethique et infini, Dialogues avec Philippe Nemo
963129: Levine, Norman - Vanwege de oorlog, Verhalen
963539: LeVitté Harten, Doreet - Israelische Kunst um 1990. Israeli Art Aroud 1990.
954790: Levy, Bernard-Henri - Adventures on the freedom road, The French intellectuals in the 20th century
963128: Lévy, Bernard-Henri - De laatste dagen van Charles Baudelaire
963130: Lewinski, y, charles - Terugkeer ongewenst
957209: Lewinsky, Jorge - Portrait of the Artist, 25 years of British Art
955486: Lewinsky, Charles - Het lot van de familie Meijer.
952720: Lewis, Bernard - Het Midden Oosten, 2000 jaar culturele en politiek geschiedenis.
91132: Lewis, Joyce G.; A. Amelia Obermeyer - Gladiolus, A Revision of the South African Species
5252: Lewis, Bernard - The Assassins, A radical Sect in Islam.
950245: Wallace Lewis - Ben-Hur, Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
3894: Wallace Lewis - Ben Hur, Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde
960817: Lewis, Richard W. - Absolut Book.: The Absolut Vodka Advertising Story
953710: Lewis, Geo P. photos - Views of Netherlands India. Series Garoet
405: Browne Lewis - Wondere waarheid, Geschiedenis van de joden vanaf de vroegste tijden tot heden. 291 pp.
91227: Lewis, Jan - Walter Hood fitch, A Celebration
961398: Ley, Silva - Kindertoneel gegevens voor 45 kindertoneelstukjes
952604: Leysen, Alphons F. J. - Oude ansichten van Schoorl.
952607: Leysen, Alphons F. J. - Oude ansichten van Schoorl.
960575: Leyten, Harrie - Tengenenge. Een beeldhouwersgemeenschap in Zimbabwe
951805: Leytens, Fr. - Mark F. Severin en zijn werk.
5073: LI JICHENG, GU SHOUKANG AND KANG SONG - The Realm of Tibetan Buddhism
10449: Libera, Alain de - La Philosophie médiévale
959051: Libera, Alain de - Albert Le Grand et La Philosophie (a la Recherche de la Verite) (French and Latin Edition)
2036: Lichtenstein J. dr. - Sefer jehi or
92228: Lichtheim, George - Lukács
909626: Lichtveld, U. M.; J. Voorhoeve - Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden
950877: Rinses Lida - Loekie en Janneke.
962282: Lidow - Het zonneboek
5449: Liebaers, herman (projectleing) - Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden.
952192: Liebetrau, Preben - Oosterse tapijten in kleuren.
952508: Lieburg, M. J. van - Het Diaconessenhuis Leiden de jaren 1940-1997.
91835: Lieburg, Fred van - Merkwaardige voorzienigheden --- Wonderverhalen in de geschiedenis van het protestantisme
90494: Liedmeier, Christiana - Plutarchus' biographie van Aemilius Paullus, Historisch commentaar
956641: Liefde-van Brakel, Tiny de - B. J. Blommers (1845-1914)
7603: Liefde, J. L. F. de - Grootmoeders hoekje
958088: Liefde-van Brakel, de, T. de - Tussen Katwijk en Parijs, David Adolphe Constant Artz 1837-1890
959622: Liempt, Ad van - Nederland valt aan op weg naar oorlog met Indonesië 1945-1947
30530: Lier, Bas van - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Met een inleiding van Gregor Frenkel Frank
960232: Liesbeth Brama, Ed Coumans (red.) - Traditie en Vernieuwing. Jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Mars et Historia 1966 -2016
962715: Lieshout, Ted van - Mijn meneer
962716: Lieske, Tomas - Gods eigen kleinzoon, Verhalen
953458: Joris Lieve - Dans van de luipaard.
963554: Ligtelijn, V.; R. Saariste - Josep M. Jujol. With a preface by Aldo v. Eyck
5307: Ligthart, Jan; Scheepstra, H. - Buurkinderen, Een vervolg op "Nog bij moeder". Eerste stukje.
5302: Ligthart, Jan; Scheepstra, H. - Dicht bij huis
5308: Ligthart, Jan; Scheepstra, H. - Buurkinderen, Een vervolg op "Nog bij moeder". Tweede stukje.
954198: Lijndrajer, Karel - Drente's recht op sessie ter Generaliteit. Proefschrift [...]
4258: Lijsen, H. J. en Stanier, Sylvia - Classical Circus Equitations, Liberty High School Quadrilles and Vaulting
3833: Turner Lilian - De meisjes Perry.
1773: Rubin Lillian B. - Vriendschap
911366: Too Lillian - Feng Shui. Harmonie in wonen en werken
961986: Limburg Brouwer, P. A. S. van , e.a. (red.) - De gids, 27ste jaargang, Derde serie, eerste jaargang 1863. Derde en vierde deel in een band.
7271: Lindborg, Rolf - Om Gud och världen, Thomas ab Aquinos lära om skapelsen.
101220: Kapitein Lucas Lindeboom alias 'Pohon-Linde' - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', deel II / Old K.P.M.-ships from the past volume II
30674: Linde, S. van der - Jean Taffin, hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje.
954410: Lindeboom, Lucas 'Pohon Linde' - Tussen midscheeps en achteruit. Toen de koloniale stukgoedvaart op de Grote Oost ten einde liep.
958689: Lindeboom, G. A. - Descartes en de Kerk
961113: Lindeboom, G. A. - Boerhaave in Harderwijk
961153: Lindeman, O. - 't Was Anders', Figuren, feiten en toestanden uit de Belle Epoque.
6602: Linden, Nico ter - Willem Elsschot, een zoekende ziel
101516: Linden, Ir. J.A. van der - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden
951562: Linden, Fons van der - In linnen gebonden, Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
954043: Lindenbaum, Arieh - Great Jews in Stamps
7643: Linders, Joke (samenstelling) - Boeken die je nooit vergeet. De jeugdboeken top 100 aller tijden
6175: Lindörfer, K. - Grosses Schach Lexicon. Geschichte, Theorie und Spielpraxis.
5401: Lindt, Dirk v.d.; Eskes, Piet - Volksschilderkunst, hindelooper schilderwerk en Staphorster stiptechniek
956137: Holland America Line - Scrapbook on a trip to New York and a voyage on board of the ship SS Rotterdam, New York - Rotterdam with the Holland America Line august 1964
8963: Lingen, Charlotte van (samenstelling), Zuzanna Licko, Rudy Vanderlans e.a. (tekst) - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
957691: Lingen, Charlotte van (ed.) - Edvard Munch. [Nederlandse editie].
910194: Link, Eva M. - The Book of Silver
955729: Linnaeus (Carl von Linné) - A Catalogue of the works of Linnaeus (and publications more immediately relating thereto) preserved in the libraries of the British Museum and the British Museum. With an Index to the authors other than Linnaeus mentioned in the catalogue of the works of Linnaeus. Two volumes
958629: Linné, Carl von [Linnaeus] - Nemesis Divina: Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-Van Santen en Michael John Petry. Ingeleid door J.M.M. de Valk.
101720: Yury Kuznetsov and Irene Linnik - Dutch paintings in Soviet Museums
952571: Linthorst, Kees - Uit de diepte, De val van Teylingen.
957570: Lintsen, H. W. e.a. - Met "De Cruquius" kwam Jan Salie op stoom : 70 jaar Museum de Cruquius
951196: Feuchtwanger Lion - Jud Süss
956209: Feuchtwanger Lion - "...für die Vernunft, gegen Dummheit und Gewalt." Essays of Walter Huder, Georg Lukacs and Ernst Bloch, with biography and photos.
542: Blue Lionel - Een ladder naar de hemel., de Joodse weg tot God. 119 pag.
32: Marek Lionel - l´An Prochain a Auschwitz.
911129: I Lipschits - Tsedaka: Een halve eeuw Joods maatschappelijk werk in Nederland (Dutch Edition)
196: Lipschits I. - 100 Jaar NIW 1865-1965
910091: Lipschits, Isaac - Onbestelbaar. Bijgevoegd straatfoto van Agniessestraat in Rotterdam, waarop Lipschits staat en een briefje van Isaac Lipschits over deze foto
911103: Yacov Lipschutz - Kashruth: A Comprehensive Background and Reference Guide to the Principles of Kashruth (Artscroll Series)
30795: Lipsius, Justus - Twee boecken vande stantvasticheyt
956197: Liptzin, Sol - A history of Yiddish literature.
962713: Lewin Lisette - Herfstreis naar Dantzig
960808: Lewin Lisette - Het clandestiene boek 1940-1945.
910860: Lisky, I. A. - Songs of Zion, hebrew text.
954403: Gemeente Lisse - Wegwijzer Lisse 1976/1977
952845: Gemeentebestuur Lisse - Lisse rond de eeuwwisseling, lange termijnvisie 1995-2002
956626: Artopa Lisse - Uitnodigingskaart May Niemer, Rie Schalk, Elly Griekspoor, Marietje van der Voort, Wicky Duinhoven, Gerda Linssen, Ingrid Bueno Bibaz expositie april 1991
10654: Lissens, R. F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden
911339: Listal, Alfred - Gouden regen
30060: Listal, Alfred - Klokje Bim-bam, Rijmpjes en plaatjes
30063: Listal, Alfred - Wiege wiege waaien, Rijmpjes en versjes
956274: Listal, Alfred [pseudoniem van Willem Frederik Gouwe] - Driesje Dribbel bij de dwergen
963352: Lit, Robert van - Sporen van Wassenaars verleden
953491: Litchfield, David (ed.). - The Image 7, Baroque Press, 1972.
910350: Litjes, Joke (red.) - Door het jaar heen, 365 meditaties
958861: Tite-Live [Livius] - Histoire romaine. Text in Latin and French, edited and introduction by Jean Bayet. Two volumes
958686: Livesey, Steven J. - Antonius de Carlenis, O.P. Four questions on the subalternation of the sciences
957081: Livingstone, Marco, essay - Allen Jones, Prints, complete catalogue of prints, compiled by Richard Lloyd
959097: Livius - Ab urbe condita. Three volumes. Libri XXI-XXIII, XXIV-XXVI, XXVII-XXX
961907: Heh Liyi - De vlinderbron en andere sprookjes uit China
958026: Ljeskow, N. S. - Romans en verhalen. Russische bibliotheek
963131: Llosa, Mario Vargas - Het groene huis, roman
12060: Lloyd, Trevor - Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis
953164: Löb, Kurt - Auswahl der Werke im Künstlerhaus Salzburg 1979. English summary
953163: Löb, Kurt - Kurt Löb, boekje verschenen t.g.v. het gastprofessoraat van schilder / graficus Kurt Löb aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen.
954650: Löb, Kurt - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
956894: Löb, Kurt - De onbekende Jan Sluijters, Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches postzegels
909963: Löbler, Joop - De wereldreis van Doco en Boris
956823: Locher, J. L. (voorwoord) - Ossip
956989: Locher, J. L. (voorwoord) - Co Westerik, tekeningen, aquarellen, grafiek
960837: Locher, J. L. - Piet Mondriaan: Kleur, structuur en symboliek.
956576: Locher Hans, introduction - Gemeentemuseum Den Haag, De collecties.
955525: Lochman, Jiri and Marie - Wildflowers of Western Australia
957170: :Lochner, J. L. - Paul Klee.
10879: Lock, C. E. - Filosofie van de politieke wetenschappen
953139: Locks, Norman - Familiar Subjects, Polaroid SX-70 impressions by Norman Locks
960120: Lodders, J. N. - Den vaderland getrouwe? De relatie tussen de Nederlandse politiek en de krijgsmacht van Nieuwpoort tot Mali.
951682: Lodewijk, Tom - De Gouden Graaf. Een bloembollenbedrijf van 1793-1953
955875: Lodewijk, Tom - Pluspunt, 50 jaar bloembollen-surplusfonds 1935-1985.
960686: Lodewijk van Deyssel, Harry G.M. Prick - De meest Hollandsche stad. Samengesteld en ingeleid door Harry G.M. Prick
911210: Adyar Lodge - Indian Chelas on the Masters
951706: Loebèr, J. A., jr. - Bamboe in Nederlandsch-Indië, Geïlustreerde beschrijving van Indische kunstnijverheid, nr. 11.
958001: Loeknitski, Pawel - Nisso
957532: Loenen, J. B. van - Rijnsburg; Hervormde Kerk in Oegstgeest. Uit: Het huis oud en nieuw, 1909.
956179: Loewenstein, L. H. (translation) - Die fünf Bücher Moses nebst den haftaroth und megilloth. Fünftes Buch. Devariem (Deuteronomium)
5535: Lofts, Norah - Emma Hamilton.
961489: Loggem, Manuel van - Aforismen en andere letternijen
960685: Loghem, J.B.van. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede c.a. Bezorgd en met een nawoord vermeerderd door W. de Graaf.
953466: Logher, Karel - Ibbur, Een antwoord op de Holocaust
956461: Loher, Franz von - Jakobäa von Bayern und ihre Zeit; acht Bücher niederländischer Geschichte, Zweiter Band
6770: Emmy van Lokhorst (samenstelling) - Na vieren, Versjes, gezelschapsspelletjes, grapjes, raadsels, wedstrijdopgaven.
959733: Lolkama, Johannes - De Tocht der Tochten - De geschiedenis van de elfstedentocht , 1749-2006
6964: Loman, mies - Loekie's proeftijd
6990: Loman, mies - Loekie's proeftijd
101861: Lommel, Andreas - Masks, Their meaning and function
910854: Lommen, Mathieu - Nederlandse belettering, Negentiende-eeuwse modelboeken
5756: Charmian London - Jack London, sein Leben und Werk.
958280: Phillips London - Modern Paintings and Drawings
959841: Longhurst, R.S. - Geometrical and Physical Optics
954021: Longino, Dionysio - Libellus de sublimitate Dionysio Longino fere adscriptus. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit A.O. Prickard
963585: Longinus - Over het verhevene
7372: Longyard, William H. - Who's Who in Aviation History
92082: Lonsbach, Richard Maximilian - Friedrich Nietzsche und die Juden
3552: Loo, Erik L. H. M. van de, e.a. - De kunst van het geloven.
958991: Loo, P. J. van - Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
958987: Loo, P. J. van - Geschiedenis van het hoofdkapittel der hoge graden in Nederlands
6434: Loo, Tessa de - Harlekino, Roman
914603: Looijen, T. K. - Een geschiedenis van Amsterdamse theaters,. Wie kwam er niet in de Nes?
910905: Brian Loomes - White Dial Clock: The Complete Guide
9618: Loosjes, A. - Zeeland in beeld, met 239 afbeeldingen
9619: Loosjes, A. - Overijsel, Friesland, Groningen en Drente in beeld met 295 afbeeldingen
9620: Loosjes, A. - 's-Gravenhage in beeld met 191 afbeeldingen
9616: Loosjes, A. - Zuid-Holland in beeld. Met 495 afbeeldingen
9617: Loosjes, A. - Gelderland en Utrecht in beeld, met 304 afbeeldingen
954307: Loosjes, Pz, A. - Katwijks zomertogtje
910817: Lootsma, Bart - Superdutch: de tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur
5880: Looy, Rei n van - Sijtje en het klompeneiland
10837: Lorbaerts, Herman - Beeld en gelijkenis
583: Hatmann-.v Monakov Lore - The Jerusalem Bliblical Zoo. 72 pag.
956728: Lorenceau, Bernard, a.o. - Jongkind 1819/1891.
952658: Lorentz, H. A. - Sichtbare und unsichtbare Bewegungen.
958244: Lorenzo-Dros, Rick, - ...Kopstootje.. caricaturen getekend voor het tijdschrift Sick van René en Ab Moolenaar
9126: Loriston-Clarke, Jennie - Dressuur, Ruiter en paard in perfecte balans met de belangrijkste oefeningen stap voor stap
960466: Lorquin, Bertrand - Aristide Maillol.
959111: LOS, Sietse Oene. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
1087: Loti P. - Reise durch Persien.
954058: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954061: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954059: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954060: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954067: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954063: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954066: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954065: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954062: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
954064: Loudon, J. C., edition - Nederlandsch bouwkunstig magazijn, Tijdschrift tot verbetering nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meubelering.
1929: Jacobs Louis - What does Judaism say about...?
961307: Davids Louis - Rotterdam herdenkt Louis Davids, 1883-1983.
91073: Metz Louis - Het orkest onder de loupe, 5 originele omslagen met fotokaartjes
962329: Couperus Louis - Langs lijnen van geleidelijkheid
953797: Louis Napoleon, koning van Holland - Publicatie, ampliatie ordonnantie op het middel van het klein-zegel binnen het koninkrijk Holland. (belastingen)
951020: Couperus Louis - Das schwebende Schachbrett.
951441: Henry Marie louise - Der jüdische Bruder und seine Hebraïsche Bibel.
909357: Louman, René - Heden en verleden, altijd nu
959620: Louw, W. van der (redactie), e.a. - Acht delen Nederlandse Historiën 1972-1994 : tijdschrift voor Vaderlandse (Streek)geschiedenis + 1 deel met de bijlagen o.d.t.: Uitgeknipt (1992-1994)
5743: Louwerse P. - Lachen en leeren, Vertelling uit het leven van viervoetige dieren.
8911: Louwerse, P., Anth. l. de Rop, Willem Otto, Gerard Keller, J. Worp, Agatha, en anderen - Voor ´t jonge volkje, Een geîllustreerd tijdschrift voor de jeugd.
951298: Louwerse P. - Wat voorbij ging, Nederlandsche geschiedverhalen
911319: Louwerse, P. - Moedersdag
5797: Louwerse P. - Geïlllustreerde Vaderlansche Geschiedenis, Versierd met honderdvijfendertig platen.
1677: Louwerse P. - Geïllustreerde Vaderlandsche Geschiedenis
3281: Louwerse P. - De oude valkenier, Een geschiedkundig verhaal.
951287: Louwerse P. - Peter de Wolfsjager
961939: Louwerse, P. (redactie) - Voor 't Jonge Volkje. Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, 46ste, 83ste, 91ste deel.
957269: Louwerse, P. - Het beleg van Haarlem. Een geschiedkundig verhaal.
909692: Jonathan Lowe - Routledge Philosophy Guidebook to Locke on Human Understanding (Routledge Philosophy GuideBooks)
955146: Löwe, Fritz - Optische Messungen des Chemikers und des Mediziners
963132: Lowry, Malcolm - Onder de vulkaan, met een brief van de schrijver aan Jonathan Cape
959148: Lox, Harlinda - Van Stropdragers en de Pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel
956792: Lubbe, J. C. A. van der - Francois Pieter ter Meulen en de Haagse School
951257: Lubberts R. L. - Op de Heeze.
951431: Lubberts R. L. - Op de Heeze.
960738: Lubin, Edward R. - European Illuminated Manuscripts
101238: Lubis, Mochtar - Het land onder de regenboog, De geschiedenis van Indonesië
909625: Lubis, Mochtar - Het land onder de regenboog, De geschiedenis van Indonesië
959936: Lübke, Anton - Das grosse Uhrenbuch von der Sonnenuhr zur Atomuhr
7690: Lübker, Friedrich - Reallexikon d. klassischen Altertums. 8., vollst. umgearb. Aufl. hrsg. v. J. Geffcken u. E. Ziebarth.
30673: Lublink Weddik, B.T. - Het leven en bedrijf van Dr. M. Luther, 2 delen
951420: Dequeker Luc - Het sacrament van Mirakel, Jodenhaat in de Middeleeuwen
10187: Luca, Frederica de en Antonio Attini - Ireland from the Air
30029: Melegati Luca - Glas
958859: Lucain (Lucanus) - La Guerre civile. (La Pharsale). Text in Latin and French, edited and translated by A. Bourgery.. Two volumes
6596: Lucan, Jacques - Le Corbusier. Une encyclopédie. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "L'aventure de Le Corbusier 1887-1987", centenaire de la naissance de Le Corbusier.
910284: Lucas, Katheleen - Japanese Jingles
960156: Lucas Phillips, C. E. - Alamein, Van veldmaarschalk tot frontsoldaat
961693: Lucebert - Mooi uitzicht & andere kurioziteiten
961696: Lucebert - Gedichten 1948-1963.
956762: Lucebert - Lucebert, Tekeningen en gouaches uit de verzameling van C. A, Groenendijk, Amsterdam
961694: Lucebert - Ongebundelde gedichten
961695: Lucebert - Triangel
959350: Lucianus - Zeus' tragische rol. Inleiding, vertaling, aantekeningen verzorgd door Tjitte H. Janssen.
952302: Lücke, Cor - Haarlemmermeer 1852-2002, 150 jaar wonen en werken.
959092: Lucretius - De natuur en haar vormen. Boek I en V. Door Ida G.M. Gerhardt.
963568: Lucretius - De natuur van de dingen
963586: Lucretius - Over de natuur, vertaald door Aeg. W. Timmerman. Inleiding: P. H. Schrijvers
150: Abicht Ludo - Tocht Door De Woestijn, Vredesproces in Het Beloofde Land. 191 PP
954918: Abicht Ludo - Filosofie is voor iedereen. Inleiding op 2500 jaar denken
1224: Lugard, G.J. - Deventer, Een wandeling
951955: Lugt, Frits / Rembrandt - Musée de Louvre: Inventaire général des dessins des écoles du Nord, École Hollandaise, Tome III. Rembrandt, ses élèves, ses imateurs, ses copistes.
961553: Lugt, Arie van der - Verschroeide aarde. Spel van trouw en verraad op Java
956676: Luidinga, Gerrit; Theun de Vries - Aart van Dobbenburgh ofwel Van vreugde en verdriet
958006: Luijers, Guus; - Vladimir Nabokov / De kleine Biografie
91660: Luijters, Guus - Wim van der Linden, fotograaf, filmer, televisiemaker, uitvinder
962186: Luijters, Guus - Marilyn Monroe Compleet
962099: Luijters, Guus - Marilyn Monroe, een nooit eindigende droom
9684: Luiken, Johannes en Caspaares - Het menselyk bedryf, 100 Verbeeldingen van Ambachten
962594: Luiken, Tonnie (red) - Sterfboek 2 - Over leven en werk van Willem Frederik Hermans -WFH Verzamelkrant 23-30
910075: Luiken, Tonnie; e.a. (redactie) - WFH-verzamelkrant, jaargang 1, nummer 4
910078: Luiken, Tonnie; e.a. (redactie) - WFH-verzamelkrant, jaargang 1994, nummer 12
1346: Luïscius, A. G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek.
9767: Luitjens-Dijkveld Stol, R.A. - De kerk en toren te Eenrum
958530: Lujten, Ger - Rembrandts etsen
5093: Lukacs, Yehuda (edition) - The Israeli-Palestinian Conflict 1967-1990, A documentary record.
1688: Lummel H.J. van - De smidsgezel van Utrecht. Een verhaal voor jong en oud.
950009: Luncz A. M. - Jerusalem Yearbook 5640/1 = 1881
954962: Lund, Kaj - Het werken met touw- en staaldraad voor de beroeps- en pleziervaart met een voorwoord van Ernst Crone
963567: Lünig, Johann Christian - Theatrum ceremoniale historico - politicum, oder Historisch- und politischer Schau-Platz aller Ceremonien, welche so wohl an europäischen Höfen als auch sonsten bey vielen illustren Fällen beobachtet worden Anderer Theil, Nebst Unterschiedlichen Hof-Ordnungen, Rang-Reglementen, und anderen curieusen Piecen...
10763: Lunn, Arnold - Mountains of Memory
10177: Luns, Huib - Tien wandelingen in Napels & Sicilie
956893: Luns, Huib - Jan Sluijters, Paletserie
958207: Luns, Huib - Jan Sluijters [Palet Serie. Een reeks monografieën over Hollandse en Vlaamse schilders]
5312: Lunshof, H. A. - Als dieven in de nacht
958200: Lunsingh Scheurleer, Pauline (red.) - Asiatic Art in the Rijksmuseum, Amsterdam
954444: Lurvink, Peter - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945
10049: Luteijn, Eric - Van Kaap Hoorn naar Mount McKinley - unieke Nederlandse expeditie van pool naar pool
29903: Lutgers, P. J. - Gezigten aan de rivier de Vecht
2284: Luther M. - De apocryfe boeken, niet gelijk gesteld met de Heilige Schrit maar toch nuttig om te lezen.
9516: Lutjeharms, J.L. - De geschiedenis der oude kerk te Warmenhuizen
6341: Luts, Stans - De circusclown.
9471: Luttervelt, Dr. R. van - Het raadhuis aan de Dam
9472: Luttervelt, Dr. R. van - Het raadhuis aan de Dam
960629: Lutz, Hans, a.o. - Ecce homo (zie de mens), Beelden in Soest. 1997.
961038: Lutz, Tom - Een geschiedenis van de traan.
957343: Lutz, Ton, e.a - Bredero, Herdenkingsjaar 1985 lijkt verrassend veel op 1585
958434: Lützeler, Heinrich - Het kind.
961348: Luxemburg, Jan van - Rhetoric and Pleasure: Readings in realist literature.
29892: Luyken, Wim van (samenstelling) - Het alfabet naar Hartenlust, 70 jaar schoolhistorie in trefwoorden
29966: Luyken, J. & C. - Catalogus 206 ambachten, met een inleiding van I. H. v. Eeghen
951049: Luyn A.H. van - Modern en devoot, Geloven in de Randstad.
5313: Luyn, mgr. A. H. van - Modern en devoot, Geloven in de Randstad.
959180: Luyster, Jannes van de - Memories van Jannes van de Luyster (1829-1845)
955040: Luyters, Guus; George Visser, Jan de Hartog, Peter Spier - Caertboeck. Willem Barentsz. Glazen Epos. Fietsroute Terschelling.
960219: Lyall, Gavin - Operation Warboard. Wargaming World War II battles in 20-25 mm scale.
957644: Lyall, David - An English Rose
951091: Rood Lydia - Pip, de rattenvanger van het Rijksmuseum
952062: Lyr, H.; P. E. Russell; H. D. Sisler (editors) - Modern Fungicides and Antifungal Compounds, 11th international symposium may 14th-20th 1995.
9056: Lythgoe, John en Gillian - Vissen van de Europese kustwateren en de Middellandse Zee
30760: Strachey Lytton - Elisabeth en Essex
952176: Ma Feihai, editor - Book on Chinese banknotes. Monetary history of China.
909739: Maacken, Harry - Holster für alle Revolver und Pistolen, Mondern und Antik,Katalog
960717: Maan, D. F.; Wim Crouwel (eindredactie) - De Maniakken. Ontstaan en ontwikkeling van de grafische vormgeving aan de Haagse akademie in de jaren dertig. Tentoonstelling t.g.v. het 300- jarig jubileum van de Kon. Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag
10835: Maandag, W. - Projectivisch schetsen van machinedeelen.
909705: Hans Van Maanen - Kleine encyclopedie van misvattingen
959235: Maanen, Hans van, e.a. - Encyclopedie van misvattingen
963007: Maanen, Rob van - Kleurroute Rotterdam, Sociale woningbouw
91061: Maanen, R.C.J. van - Inventaris van het stadsarchief Leiden (1253) 1574-1816 (1897)
955850: Maanen, Hans van, e.a. - Grand Pas Classique. Museale curiositeit of het perfecte ballet. Curiosities kept alive or the perfect ballet
954670: Maar, Paul - Home Sweet Home: American Domestic Vernacular Architecture
952251: Maarsen, I. M., Opperrabbijn van 's-Gravenhage - Armoede.
6387: Maarsen, I. - Tongeleth, Een Joodsch Letterkundige Kring in de XIXde eeuw
911046: Maarsen, I. M., Opperrabbijn van 's-Gravenhage - Mensch en moraal
956399: Maarseveen, Michel P. van, e.a. - Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster, 1621-1648.
952250: Maarssen, I. Opperrabbijn te 's-Gravenhage - De roep der hoogtijden.
952593: Hart Maarten 't - Het roer kan nog zesmaal om.
952594: Hart Maarten 't - Dienstreizen van een thuisblijver.
2445: Hart Maarten 't - Floroskoop november
962565: Hart Maarten 't - Het psalmenoproer
952649: Hart Maarten 't - Een deerne in lokkend postuur, Persoonlijke kroniek 1999.
962567: Hart Maarten 't - De kritische afstand. Agressieve aantekeningen over mens en dier.
959190: Maas, W. J. - Memori boeck. De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager 1779-1826
962823: Maas, Nop - Kleine Bolsjewieken. De kleuterjaren van Karel en Gerard (van het) Reve.
957535: Maas, J.H.; Oud-Wethouder van Naarden; A. Maas, Ambtenaar van de Burgelijke Stand der gemeente Naarden - Geschiedenis van Naarden
4291: Maas, P. F., Clerx, J. M. M. J. - Het kabinet Drees-Van Schaik 1948-1951. Compleet
962778: Maas, Nop - Gerard Reve, Kroniek van een schuldig leven, deel 1: De vroege jaren 1923-1962
955879: Maas, Willem - Jacques Gans, Biografie
950587: Maas, Nop - De Nederlandsche Spectator, Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
952811: Maas, Nop - De Opregte Haarlemsche Courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur
954941: Maas, Nop, ed. - Een pseudo-estetische zeepbel -Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel 1: 1890-1897.
962777: Maas, Nop - Gerard Reve, Kroniek van een schuldig leven, deel 2: De 'rampjaren' 1962-1975
5466: Maas, J. R. M. - Bomen spreken
5259: Maasdijk, Elisabeth van - Aan hen die vielen, Gedichten
91695: Maass, Dieter - Der Ausbau des Hamburger Hafens, 1840 bis 1910
952972: Maaten, E. van der - Geschiedenis der Nederlanden van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd. Twee delen.
5813: Maathuis - Ilcken, S. - Vroolijke versjes.
953693: Maathuis-Ilcken, S. - Allerlei pretjes, versjes van S. Maathuis-Ilcken.
961733: Maatstaf, Maandblad voor de letteren. A. Roland Holst-nummer - Met o.a. vijfentwintig brieven aan A. Roland Holst
2760: Mac Carthy, J. - Dictionnaire Universel de Géographie Physique, Politique, Historique et Commerciale, contenant : La Description détaillée des différentes régions du Globe [etc.}.
950766: Gillavry Annemie Mac - Syndromen
950786: Gillavry Annemie Mac - Je kunt niet altijd huilen, Gebreoken leven van een Nederlands gezin in de ïndische"oorlogsjaren.
953513: Macartney, Mike - BMW '02 Restoration Guide - Detailed Information on Restoring Bodywork, Engine and Trim etc. - Plus Production Changes, Paint Schemes and History
954719: Maccann, Christopher - Critical Heidegger
909468: Maria A. Macciocchi - Dierbare Eleonora: een gepassioneerd vrouwenleven ten tijde van de Napolitaanse revolutie
909361: MacGillavry, H. J. - Gekruiste benen, Een studie over het functioneren van symbolen
956976: Machiavelli - De heerser
961511: Machiavelli | Otten, J.F. - Machiavelli. Sleutel van onze tijd - De Vorst
2038: Feltz Machteld - Characterization of antigens of the dog major histocompatibility complex. diss.
6481: MacIerowski, E. M. - Thomas Aquinas's Earliest Treatment of the Divine Essence.
909666: Aleksandras MacIjauskas - My Lithuania
953221: Macintyre, Ben - De dochter van de Engelsman, een waargebeurd verhaal over liefde en verraad in de Eerste Wereldoorlog.
6963: MacLaine Pont, M. W. - Een Alkmaarsche burgemeestersdochter
30017: MacLaren, George - Nova Scotia Glass
962262: Maclean, Alistair - Captain Cook
911272: Kathy Macmannis - Rag Wool Applique: Easy to Sew : Use Any Sewing Machine : Quilts, Home Decor, and Clothing
955553: Maczak, Antoni - De ontdekking van het reizen, Europa in de vroeg-moderne tijd
957923: Maddox, Conroy - Dali
1179: Thung Mady A. - The Precarious Explorations of the Church's Mission and Structure.
954256: Maerlant, Jacob van - Spiegel Historiael. Met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten, bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Verthem
960673: Magalhaes, Aloisio - Topographische Analyse einer bedruckten Oberfläche. Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. A topographical analysis of a printed surface. Analyse topographique d'une surface imprimée.
962100: Audi Magazine - Met bijdrage Andy Warhol in Amsterdam
958562: Magee, Bryan - Popper.
911113: Magil, Joseph - Magil's Linear School Bible, The Five Books of Moses
549: Magnasco F. - Outlines of Hebrew Grammar. 95 pag.
954209: Magnin, J. S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
9990: Magnusson, Magnus - Graven in Bijbelse bodem, De archeologie van de landen van de Bijbel
961376: Magris, Claudio - De Conde
909652: Magris, Claudio - Langs grenzen, Essays, fragmenten en verhalen. Vertaling: A. Haakman.
963133: Magris, Claudio - Donau, Biografie van een rivier
958913: Mahawangsa, Merong - Sjeik Abdullah en de bloemen / Vertaald uit het Maleis en ingeleid door
963135: Mahlsdorf, Charlotte van - ik ben mijn eigen vrouw, Een leven
6687: Mahr, Karlheinz - Verbum Humanum, Beiträge zu einer Sprachphilosophie nach Thomas von Aquin.
91327: Mailer, Norman - Of Women and their Elegance, Photographs by Milton H. Greene
10474: Maimonide / Maimonides - Terminiologie Logique, Une introduction juive à la logique Médiévale
30025: Mainer, Horst - Graveren in glas
9273: Maisch, Karl - Schreibers kleiner Atlas der Alphenpflanzen, Mit Bezeichnung der zu schützden Alpenpflanzenarten
953487: Majonica, Rudolf - Het geheim van de hiërogliefen. De avontuurlijke ontcijfering van het Egyptische schrift.
6700: Mak, Geert - Köprü / De brug
961005: Mak, Geert - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis
961181: Mak, Geert - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis
957509: Mak, Geert - Een kleine geschiedenis van Amsterdam
958355: Mak, Geert - Jan Six - Een 17e-eeuws portret.
955261: Mak, Geert - De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis
909839: Mak van Waay, S. J. - Lexicon van Nederlandsche Schilders en Beeldhouwers 1870-1940
961629: Makarenko, Anton - The Pedagogical Poem / Road to Life. The Pedagogical Poem (Pedagogiceskaâ poèma).
958888: Makatsch, Wolfgang - Vogels in de winter, met illustraties van Kurt Schulze
963136: Makine, Andreï - Een Siberische lente
9656: Makken, B. - De iconografie van het slot Loevestein
5402: Makkink, J. B. - Ons land en ons volk, De geschiedenis van Nederland voor het land- en tuinbouwonderwijs.
963137: Malamud, Bernard - De fikser
1641: Hay Malcolm - The prejudice of Pascal, Concerning in particular the Jesuit order and the jewish People
955517: Mallary, Frances - A Redouté Treasury, 468 watercolours from Les Liliacées.
953064: Mallory, James - Merlijn, De oude magie.
963139: Malouf, David - Harland's grond
963138: Malouf, David - De grote wereld
963143: Malraux, André - De hoop
961572: Malraux, André - Het menselijk tekort
10511: Malter, Rudolf - Der eine Gedanke, Hinführung zur Philosophie Arthur Schopenhauers
960901: Man, John - Alfa Beta, Hoe ons alfabet vorm gaf aan de westerse beschaving
962749: Man, Herman de - Hollanders komt naar het water, met penteekeningen van Dirk Nijland
955103: Man, J. C. de - Vluchtbergen in Walcheren, waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden; De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen
954445: Mandel, Gabriele - Gezeichnete Schöpfung, Eine Einführung in das hebräische Alphabet und die Mystik der Buchstaben
956527: Mandelstam, Osip - De Egyptische postzegel. Uit het Russisch vertaald door Tom Eekman en Charles B. Timmer, met een nawoord van Tom Eekman
958058: Mandelstam, Nadjezda - Memoires; Memoires Tweede boek. Twee delen. Vertaald uit het Russisch door Kees Verheul (deel 1) en Hans Leerink (deel 2)
957579: Manders, J. H. - De tol aan het Warmonderhek te Warmond.
4823: Manders, Jo - Toch een stadskind.
101261: Manders, Jo - Smoerai, zwaard des doods, Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren
92094: Mandeville, Bernard - The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits.
6663: Mandonnet, Pierre - Des écrits autentiques de S. Thomas d'Aquin
961427: Manen, Hans van. - Foto's - Feiten - Meningen.
10923: Manenschijn, G. - Burgerlijke ongehoorzaamheid, over grenzen aan politieke gehoorzaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat.
959859: Manenschijn, Gerrit - De mythe van de autonomie
963142: Manganelli, Giorgio - De roes van de briefschrijver en 99 andere gevleugelde romans, met een voorwoord van Italo Calvino
959632: Manie, H. J. - Eerst hoogwater, dan pas winter
1894: Mankowitz W. - Het geitje
30753: Mann, Thomas - De dood in Venetië
960989: Mann, Heinrich - Die ersten zwanzig Jahre. 35 Zeichnungen. Mit einem Vorwort von Gotthard Erler.
963153: Mann, Thomas - Der Zauberberg
101740: Mann, William - James Galway's Music in Time
365: Mansfeld R. G. - Gedenkboek de Joodse Invalide 1911-1961. 88 pp
958940: Mansion, A. - De jongste geschiedenis van de middeleeuwse aristotelesvertalingen aann eigen bevindingen getoetst
959119: Mansion, A. - HET ARISTOTELISME IN HET HISTORISCH PERSPECTIEF.
10540: Mansveld, J. dr. - Absolutisme en relativisme
952986: Mantel, W. - Getallenleer
962109: Manuel Santos, Xose Luis Suarez Canal, a.o. - Cuatro Direcciones: Fotografia Contemporanea Espanola, 1970-1990. Tomo I: Catalogo de la exposicion
963543: Manuel Gaus, Marta Cervello, Maurici Pla - BCN - Barcelona: A Guide to Its Modern Architecture (1860-2002)
953473: Manvell, Roger - Göring. Succes en ondergang van een nazi-kopstuk. Foto's. Vert. (Figuren uit de Tweede Wereldoorlog)
92461: Maout, Emm. le; Jh. Decaisne - Traité général de Botanique descriptive et analytique.
962204: Mapplethorpe, Robert - Some Women, Miniature Edition
962125: Mapplethorpe, Robert (foto's); Bruce Chatwin (inleiding) - Lady Lisa Lyon
3414: Mar, Chris de la; Joop de Leeuwe, muziek - Dat zeggen ze in je gezicht
963140: Marai, Sandor - Kentering van een huwelijk, Roman
7563: Maran, Tom - Davy Crockett, Tomahawks over Tennesseee
951782: Marangoni, T. - 104 exlibris dello Xilografo Italiano Tranquillo Marangoni dal 1942 al 1953. Vol. 1.
589: Somers Marc - Willem Elsschot en het Wereldtijdschrift
91396: Marc, Fernand - Enfantines, Poésies de Fernand Marc
1939: Ellis Marc H. - Een joodse bevrijdingstheologie.
914587: Marcel, Pierre Borhan, Alain Fleig, Arlette Grimot, and Claude Vittiglio BOVIS - Marcel Bovis (Collection Donations) (French Edition)
7240: Proust Marcel - Jean Santeuil, précédé de Les Plaisirs et les Jours.
962725: Möring Marcel - Het grote verlangen
2395: Emants Marcellus - Domheidsmacht, Toneelspel in 3 bedrijven.
2360: Emants Marcellus - Domheidsmacht, toneelspel in 5 bedrijven.
5618: Marchant, H. P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland
960381: Marchiori, Giuseppe - The Sculpture De Berrocal
5664: Marck, L. J. B. - In de wereld van het oneindig kleine, bacteriën.
962166: Marcuse, Herbert - De eendimensionale mens, studies over de ideologie van de hoog-industriële samenleving
954772: Marcuse, Herbert - Negations - Essays in critical Theory
963576: Mare, A. J. de - Lijst der geschriften van en over Edouard Douwes Dekker
911347: MARÉE, PIET - Vruchten en bloemen ABC, Versjes en foto's van Piet Marée
665: MARÉE, PIET - Blockprint
1123: Mitchell Margaret - Gejaagd door de wind. 2dln
952214: Margaretha - Sprookjes en vertellingen voor meisjes.
963144: Margolis-Kovaly, Heda - Afscheid van Praag, Een leven in Tsjechoslowakije 1941-1968.
959445: Margry, P.J., Ratsma, P., Speet, B.M.J. - Stadsplattegronden : werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek
1720: Yourcenar Marguerite - Met open ogen, Gesprekken met Mathhieu Galey.
910807: Rilke Rainer Maria - Buch der Bilder
961383: Rilke Rainer Maria - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
1018: Muller Maria Plantenga Maria - De volkswijk, Woning en werkplaats.
30031: Mariacher, Giovanni - Glass from antiquity to the Renaissance
910657: Mariacher, Giovanni - Glass, from Antiquity to the Renaissance
951316: Verhaagen Marianne - Elsje en Joost op vakantie
1663: Philips Marianne - Het oogenblik
963178: Marías, Javier - De verliefden, Roman
3825: Koning Marie de - Doortje Bikkel op Berkensteing, Een verhaal voor meisjes
951859: Leopold Marie - Mijn zusje en ik.
951378: Zeggelen Marie van (verzameld door) - Averij
7471: Leopold Marie - Bij den haard
2614: Koenen Marie (a.o.) - Als het wintert
10859: Marijnissen, Loes - Liep Jezus, Over geloven en gelovig opvoeden
9602: Marijs, M. H. M. - 's-Gravenhage in beeld, De residentie in de twintiger en dertiger jaren , met als inleiding een anekdote van Simon Carmiggelt
5805: Marin, Lise - Lise Marin
959280: Marin, M. - Histoire de Saladin, sulthan d'Egypte et de Syrie. With 3 fold. engr. maps/plans, 2 of Ptolemais/Akre and 1 of Jerusalem.
955090: Marin, P. - Groot Nederduitsch en Fransch woordenboek, vervattende de woorden en spreekwyzen van den laagen, den boertigen, den gemeenzaamen, en den verheven styl, spreuken en spreekwoorden = Grand dictionnaire, hollandois & franc¸ois
955091: Marin, P. - Dictionnaire complet françois et hollandois [...]. = Compleet Fransch en Nederduitsch woorden-boek.
952096: Marina, Imca - Gedachten hebben krachten. ( Met een gedicht van Toon Hermans op achterzijde boek ).
951544: Tsvetajeva Marina - Herinneringen en portretten
959052: Marinos of Neapolis; Oikonomides, Al N. (translaation) - Extant Works: Or, The Life of Proclus and The Commentary on the Dedomena of Euclid
961852: Maris, Leo van - Félicien Rops over kunst, melancholie en perversiteit
962718: Marissing, Renée van - Het waaien van mijn oma, Roman
958542: Marius, Richard - Thomas More A biography
959012: Marius - On the elements, On the elements: Marius. Edition and translation: Richard C. Dales.
954158: Marivaux - La vie de Marianne ou les avontures de madame la comtesse de***
5698: Marja, A. - Over de kling, Schrijvers slaags met elkaar.
950013: Kurlansky Mark - A Chosen Few, The Resurrection of European Jewry.
950856: Mark R.R.P. v.d. - Jacht- & siervogels
962014: Theo Baart / Cary Markerink - Wonen in naoorlogse wijken
909604: Märklin - Folder Märklin Nouveautés 1992
957309: Markov, Georgi - Ontmoetingen met Todor Zjivkov
911204: Marling, Karal Ann - Tom Benton and His Drawings: A Biographical Essay and a Collection of His Sketches, Studies, and Mural Cartoons
101673: Marlow, Tim - Rodin
963460: Marlowe, Stephen - De memoires van Columbus met Stephen Marlowe
957362: Marmier, Xavier - Uit vreemde landen, Volksverhalen naverteld door Margaretha (peseudoniem mevr. ? Terwogt)
5847: Marmocchi, F. C. - Corso di geografia universale sviluppato in cento lezioni e diviso in tre grandi parti
90516: Publius Vergilius Maro - Het werk van Publius Vergilius Maro, Bucolica, Georgica, Aeneis
6155: Maroczy, G. - Die Französische Partie.
958909: Marouzeau, J. - La traduction du latin. Conseils pratiques. Third edition
960897: Marquex, Gabriel Garcia - De kolonel krijgt nooit post
955072: Marquez, Gabriel Garcia - Kroniek van een aangekondigde dood
963147: Marquez, Gabriel Garcia - El amor en los tiempos del cólera
963148: Marquez, Gabriel Garcia - Liefde in tijden van cholera
963146: Marquez, Gabriel Garcia - Alle verhalen 1947-1982
957321: Marquez, Gabriel Garcia - Over de liefde en andere duivels
957474: Marquez, Gabriel Garcia - Het kwade uur
960735: Marrow, J.H. ( introduction) - The golden age of Dutch manuscript painting
6962: Kapitein Marryat - De lotgevallen van Percy Keene.
909585: Josie Marsden - Lamps and Lighting (Popular Collectables)
91649: Marsden, Peter - De laatste reis van de Amsterdam
914425: Marsh, Graham - The Blues Album Cover Art
911099: Marshall, Ray - Paper Blossoms, A book of Beautiful Bouquets for the table
959332: Ficino Marsilio - Ficino Marsilio Brieven, vertaling en grafische verzorging door de School voor filosofie in Amsterdam
91059: Marsilje, J. W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode (ca. 1390-1477).
2189: Marsman H. - Verzamelde gedichten
963145: Martel, Yann - Het leven van Pi, Roman
10192: Martel, Olivier (photo) ; Ferchiou, Sophie (texte - Lumieres de Tunesie / Luminosity of Tunesia
951675: Toonder Marten - Tom Poes en het monster van de holle weg
954220: Martenson, Alf - Houtbewerking in woord en beeld
909293: Marthas, Lucia - Jazzballet thuis oefenen
1651: ROBERT Marthe - From Oedipus to Moses, Freud's Jewish Identity
378: Cohen Julie-Marthe - Up for auction, The Variegated collection of David Jenriques de Castro 1826-1898. 40 pp.
10749: Marti, Ernst Otto (vertaling: John M. Palm) - De roep der bergen
961343: Martial / Martialis / D. Junius Juvenalis, Aulus Persius Flaccus - M. Valerii Martialis Epigrammata / ; Satyae
953539: Martin, Judy - Airbrush .. Met meer dan 30 praktische toepassingen. uit Gaade's schilderschool
1238: Peretz Martin (editor-in-chief) - The New Republic 70th Anniversary 1914-1984
3060: Buber Martin - Recht en onrecht.
398: Buber Martin (herausgabe) - Der Jude, eine Monatsschritt
409: Gilbert Martin - Atlas of the Holocaust
911285: Terry Martin - Fast Fusible Quilts: Cross-Stitch Quilts Made Easy (That Patchwork Place)
1093: Feddersen Martin - Chinesische Lackarbeiten.
30687: Amerongen Martin van - Rook doet leven, Over het recht op een hedonistisch bestaan; Persmuskieten
30504: Amerongen Martin van - Mijn leven zijn leven, Over biografiën, autobiografieën, hagiografieën en anti-biografieën
950526: Amerongen Martin van - Mijn leven, zijn leven, Martin van Amerongen over biografieën, hagiografieën en anti-biografieën.
541: Buber Martin - Voorvallen en ontmoetingen. 77 pag.
1442: Kers Martin - Natuur in beeld / Holland boek
958432: Martin, W. - Jan Steen over zijn leven en zijn kunst. Naar aanleiding van de Jan Steen tentoonstelling te Leiden.
910780: Martineau - Poëzie van een dubbeltalent
958315: Martineau,Jane, a.o. - The Glory of Venice. Art in the Eighteenth Century
6472: Martinelli, Lucien - Thomas d'Aquin et l'analyse linguistique
956960: Martinet, Jean - Hendrik Nicolaas Werkman, druksels en gebruiksdrukwerk / 'Druksel' prints and general printed matter
910163: Martinet, Jan - De schilder Hendrik Werkman
956140: Martinet, H. (red.) - Revue Horticole, 1921-1925. Five volumes, published in Paris
956872: Martinet J. F. - Het Vaderland
1571: Martinet J. F. - Katechismus der natuur.
909296: Martini, Hélène présente - J'aime a la folie, super production de mme Paul Derval
961706: Nijhoff Martinus - Verzameld werk, deel 3, vertalingen, 2e, geheel herz. en verm. dr. / tekstverzorging: Gerrit Borgers en Gerrit Kamphuis
2388: Nijhoff martinus - Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan.
958103: Martis, Adi; Jennifer Smit - Arte. Dutch Caribbean Art. Beeldende Kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba.
963150: Martorell, Joanot; Martí Joan de Galba - Tirant lo Blanc, Vertaald en ingeleid door Bob de Nijs
963149: Martorell, Joanot; Martí Joan de Galba - Tirant lo Blanc, Vertaald en ingeleid door Bob de Nijs
954968: Marum, Martinus van ( 1750-1837 ) - Natuurkundige instrumenten in Teylers museum.
1656: Tokayer Marvin and Swartz Mary - The Fugu Plan, The untold story of the Japanese and the Jews during World War II.
30601: McCarthy Mary - Herinneringen aan mijn roomse jeugd
1130: McCarthy Mary - Birds of America.
952657: Masche, Walther - Physikalische Übungen, Ein Leitfaden für die Hand des Schülers. Dritter Teil
10965: Maschwitz, Gerda en Rüdiger - Met kinderen stilte ontdekken
951277: Masdorp D. - Gerbrand Douma's reis om de wereld.
962279: Masefield, John (introduction) - Hakluyt's Voyages (Volume 1)
962267: Masefield, John - Sea Life In Nelson's Time
962278: Masefield, John (introduction) - Hakluyt's Voyages (Volume 8)
958631: Maslow, Abraham H. - Religions, Values, and Peak Experiences
959976: Maso, Ilja - Verklaren in het dagelijks leven : een inleiding in etnomethodologisch onderzoek.
963179: Mason, Daniel - De pianostemmer
962219: Mason, Jerry - Family of children. Kinderen van over de hele wereld - de grootste foto-collectie ooit bijeengebracht
1618: Mason, R. H. - Fotojaarboek 1980
8761: Masselos, Jim, e.a. - Dancing to the flute. Music and dance in Indian art.
6747: Mast, A. C. van de - Gusta Norman
954217: Matenko, Percy - Two studies in yiddish culture.1.The Aqedath Jishaq, a sixteenth century yiddish epic with introduction and notes. 2. Job and Faust, a study and translation of Ch. Zhitlowsky's essay
960446: Maters, Rob (samenstelling) - Bert Kiewiet: Beelden in brons
6704: Mathen, Anne / Willem Elsschot - Willem Elsschot, ondoorgrondelijk.
909943: Turhan Baytop; Brian Mathew - The Bulbous Plants of Turkey: An Illustrated Guide to the Bulbous Petaloid Monocotyledons of Turkey : Amaryllidaceae-Iridaceae-Liliaceae
962237: Mathews, Phillip - Spectaculair Alaska
962236: Mathews, Phillip - Spectaculair Australië
961858: Mathijsen, Marita - De gemaskerde eeuw.
962717: Mathijsen, Marita - De geest van de dichter. Elf zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers en een debat.
910667: Asha Rani Mathur. - Indian Carpets: A Hand-Knotted Heritage
952408: Matinez, Romeo - Erich Salomon, Maestri della fotografia.
92169: Matmor, Yoram - Het lenig instrument
3653: Matsier, Nicolaas - Roma amor
959667: Matsier, Nicolaas, Carl De Keyzer, Selma Schepel - De Nieuwe Hollandse Waterlinie
257: Cohen Matt - Spiegels. Verhalen. 190 pag.
959745: Matthews, Leonard Harrison - The Whale
91214: Matthews, Ann - Lilies of the Field, A book of Cyprus wild flowers
91163: Matthews, Donald Maxwell - Management of American Forests
954418: Matthijs, Hein - Rennen voor je leven ; verhalen over Indonesië
953909: Mattogno, Carlo; Franco Deana - De crematoria-ovens van Auschwitz en Birkenau
909433: Matura, Thaddé - Leven volgens het Evangelie met Franciscus van Assisi
909473: Matvejevic,Predrag; Claudio Magris (inleiding) - De Middellandse Zee, Een getijdenboek
251: Kopuit Mau - Jodenmensen en andere verhalen. 94 pag.
7196: Maurer, Armand - Siger de Brabant, Quaestiones in Metaphysicam
957291: Mauriac, Claude - Marcel Proust in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
962835: Mauriès, Patrick - Jewelry by Chanel
951197: Dekker Maurits - Jozef duikt.
953023: Maurois, André - Het treurspel van Frankrijk.
951190: Nord Max (samenstelling en inleiding) - Alexander Cohen, Uiterst rechts, Journalistiek werk 1906-1920
1891: Hahn Karl Josef ; Wehrli Max - Kristallnacht in Karlsbad / Eine Freundschaft
950411: Reisel Max - Het jodendom in de moderne samenleving, Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
952910: Maximilianus, P. - Annalen, jaargang 1, Ledenlijst, jaarverslagen, rekening en verantwoording; Vergilius en Vondels Johannes de boetgezant.
962256: Maxtone-Graham, John - The Only Way to Cross
7467: May, Karl - De duivelskop in het rotsgebergte
958801: May, Gerhard - Creatio Ex Nihilo: Doctrine of "Creation Out of Nothing" in Early Christian Thought
957140: May, Reinhard - Heidegger's Hidden Sources: East-Asian Influences on his Work, Translation, with a complementary essay by Graham Parks
950498: May Karl, Schmid E.A.Hrsg. - Winnetou II, III
950499: May Karl,Schmid E.A.Hrsg. - Winnetou II
950500: May Karl,Schmid E.A.Hrsg. - Zobeljäger und Kosak
3420: Mayda, Giuseppe - Ebrei sotto Saló, La persecuzione antisemita 1943-1945
92122: Mayer, Eugen - Die Frankfurter Juden
960723: Mayer, Flip; Els Mayer-Swart - Collectie van zeven druksels van Flip en Els Mayer, meest nieuwjaarswensen
963488: Mayle, Peter - Een jaar in de Provence
3974: Reid Mayne - De blokhut in de woestijn
910274: Mayor, Susan - The letts guide to collecting Fans
959697: Mazure, J. P. - De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren
92090: Mazzeo, J. A. (ed.) - Reason and the Imagination: Studies in the History of Ideas, 1600-1800
910787: Mc LarenYoung, Andrew - Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), Architecture, Design and Painting
909410: McBride, Angus - The Zulu War, Men at arms
963180: McCarthy, Mary - Can there be a Gothic literature? Johan Huizinga-lezing 1973.
959885: McCartney, Kevin; Evert Sjoerdsma - Zon Werk Boek - Gids voor het bouwen van een Zonneboiler; Boon, Henk: Bouwen met zonneënergie, Bouwen met zonne-energie: praktijktoepassingen van zonnecollector en warmtepomp in Nederland
909553: McCarty, Cara - Mario Bellini, designer. Exhibition Catalogue
955956: McCloskey, Robert - Make way for ducklings / Caldecott Medal 1942
954656: McConnell, Anita - Barometers: Shire Album No. 220
1548: McCulloch J. R. - Dictionary, Practical, Theoretical, and Historical, of Commerce and Commercial Navigatio
10437: McCullough, Laurence B. - Leibniz on Individuals and Individuation
951865: McCurdy, Richard, president - The Mutual Life Insurance Company of New York, Exhibit Paris Exposition 1900.
963174: McFadden, Cyra; Illustrated by Tom Cervenak - The Serial: a Year in the Life of Marin County
957671: McGinnis, Mark W. - Snake River Basin: 72 Paintings
9957: McHargue,Georgess - Mummies stille getuigen uit het verleden
6690: McInerny, Ralph - Being and Predication, Thomistic Interpretations
960947: McKay, John P.; Hill, Bennett D.; Buckler, John - A History of Western Society: From the Renaissance to 1815. Vol. B.
101725: McKenna, Rollie - Portrait of Dylan, A Photographer's Memoir
10003: McLean, Ruari - Victorian publishers' Book-Bindings in Paper.
10433: McMullin, Ernan (ed.) - The Concept of Matter in Greek and Medieval Philosophy
9261: McMurtrie, Mary - Trees of Portugal
956648: McNeil Kettering, Alison - Gerard ter Borch en de Vrede van Munster
960999: McNeill, J.R.; McNeill, W.H. - Het menselijk web. De wereldgeschiedenis in vogelvlucht
958073: McQuillan, Melissa - Impressionist Portraits
911279: Livia McRee - Instant Fabric Quilted Projects from Your Home Computer (That Patchwork Place)
957071: McWilliam, Neil - Hogarth
4718: Meade L.T. - De Kolonel en Jerry
6741: Meade, L. T. - Pleegmoedertjes, naar het Engelsch door Jeanne.
950344: Meade L.T. - Kleine ondeugd.
6446: O'Meara, Thomas F. - Thomas Aquinas
30793: O'Meara, Dominic J. - Pythagoras revived, Mathematics and Philosophy in Late Antiquity
958367: Measham, Terry - De Modernen 1940 - 1975
909332: Mecahnicus, Philip - Foto - 89: Derde Internationale Fotomanifestatie Amsterdam
952187: Meccano - Vier instructieboekjes Meccano. Handleiding voor het gebruik van Meccano onderdeelen (128pp.f0.25, mp31, zonder achterplatje); Meccano handleiding voor uitrustingen 00-03 (88p zonder achterplatje, geen prijs, no. 32a)); Meccano handleiding uitrustingen no1,2,3. (60 pp, f.1,25, no. 22 a); Meccano standaardmechanismen (47 pp, f0.50; los in omslagje).
91414: Mechelen, C. van - Trams en tramlijnen, 70 jaar elektrische tram in Amsterdam, 1900-1970
958229: Meckeseper, Friedrich - Homo Ludens, vollständiges Verzeichnis der Collagen und Montagen 1959-1978 von Friedrich Meckeseper
958286: Mecklenburg, Virginia - Modern American Realism: The Sara Roby Foundation Collection
910122: Friedrich Meckseper - Homo Ludens (German Edition)
958973: Meekel, H. - Ruigoord Reünie 17 maart 1990.
952411: Meer, Ron van der - Het formule 1 pakket. Het meest complete 3D Formule 1-boek. Pop-up.
951843: Meer, Anita van der - Aangrijpend verslag over de zoektocht naar antwoorden op vragen die veel mensen tegenwoordig bezighouden: wie ben ik? Waarom leef ik? Wat is de zin van het leven? Het pad van de auteur liep via new age-spirtiualiteit, een kleurrijke naam voor een caleidoscoop van mogelijkheden.
4113: Meer, F. van der - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
962728: Meer, Vonne van der - Eilandgasten, Roman
6218: Meer, Sjoerd de - Atlas van de wereld, de wereldkaart van Gerard Mercator uit 1569
958187: Meer, Frits van der - Apocalypse. Visioenen uit het Boek der Openbaring.
952272: Meerdink, Jorien; Astrid Jansen, Trude Poot - Bollenpelsters gevraagd seizoenarbeid van vrouwen in de Zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960.
1252: Meerkerk J. B. - Potgieter, E.J.'Potgieter's gedroomd paardrijden.
101430: Meerkerk, J.B. - Conrad Busken Huet
9008: Meersman, Luc De - Vogelzangtabel
12028: Meerten, A. B. van: C. P. E. Robidé van der Aa - Vertellingen in proza en poëzie
960761: Meertens, Phileen - Goed gekeurd, 75 jaar bloemenbollenkeuringsdienst
909353: Meertens, P. J. dr. - Zeeuwse familienamen
956244: Mees, mr. R. - De moraal in het handelsleven
955095: Meeteren, N. van - De Oude Vestingwerken, Forten en Batterijen van Curaçao; en de Capitulatievoorwaarden van 1800 zoals gepubliceerd in de Colombian Centinel van 19 November 1800
10992: Meeuse, Piet - De droom van de kennis
962534: Meeuse, Pieter - Wind! De passie van Piet Meeuse
962537: Meeuse, Piet - Betoveringen. Essays
962345: Meeuwissen, Tony (illustrations) - Moonlit Magic, Miniature bookplates to enhance miniature books
953293: Meggendorfer, Lothar - Von früh bis spät. Ein Bilderbuch von Lothar Meggendorfer.
956441: Mehta, Mira - Yoga voor elke Dag. Een stapsgewijze handleiding voor de yogamethode van Iyengar, voor ontspanning, gezondheid en welzijn.
961338: Slechte meiden - Spelen met erotiek
959630: Meijboom-Italiaander, Jos. - Sagen, mythen & legenden uit den Oost-Indischen Archipel
958714: Meije, Fik - Vreemd volk, Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld
92023: Meijer, Roeli; Peter Engelsman - Vier eeuwen diamant, Amsterdam, Antwerpen, Londen
955626: Meijer, Fik - Droom of daad. De terugkeer van de Olympische spelen naar Griekenland.
960268: Meijer, Jaap - Isaac da Costa's weg naar het christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland.
958739: Meijer, Georges - De ongekunstelde ruimte. Eros en medium - een esthetica
957001: Meijer, Emile - Carel Willink, tentoonstellingscatalogus Gemeentemuseum Arnhem 1968
953030: Meijer, Jaap - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws. De Engelbewaarder Extra-uitgave
6787: Meijer, Mirjam - Mijn broer Ischa, het verhaal van een joods gezin.
9726: Meijer, K. (redactie) - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek "Onstwedde 1100"
961819: Meijer, H. A. - De boekanier, en andere gedichten
6015: Meijer, Johan; Leijsen, leo van (red.) - Van Vladimir tot Gorbatsjov, Duizend jaar Russisch christendom.
960255: Meijer, Jaap - Jeremias Meijer Hillesum 1863/1943, roerganger der Rosenthaliana
960823: Meijer, Jaap - Onze taal als een bare schat. Jacob Israel de Haan en het Hebreeuws. De Engelbewaarder Extra-uitgave
30690: Meijer, Ischa - Een jongetje dat alles goed zou maken
960441: Meijer, Jaap - Mazzeltow in mineur. Bij het jubileum der NIHS 1635-1985. (Balans der ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Nederland, vol.7)
456: Meijer, Jaap, en Joosse, Kees - Kanalje en opstandige liedjes. 104 pp.
960826: Meijer, Jaap - Ventende profeet. Het joodse dichterschap van A. van Collem (1858-1933).
960825: Meijer, Jaap; Odette Vlessing - 'Het joodse boek in vooroorlogs Mokum' en meer in Uitgelezen Boeken jg 8, nr 1 & 2.
960257: Meijer, Jaap - H.J. Koenen: Geschiedenis der Joden in Nederland (1843), Historiografische Analyse.
92165: Meijer, Jaap - J. K. Rensburg (1870-1943), een joodse graalzoeker
960267: Meijer, Jaap - Rector en raw, de levensgeschiedenis van dr. J. H. Dünner (1833-1874. Deel 1
958044: Meijer, Fik - Denken over Carthago. De erfenis van Duilius (Huizinga Lezing 2014)
958069: Meijer, Fik - Twee steden: opkomst van Constantinopel, neergang van Rome (330-608)
956116: Meijer, Jaap, en Joosse, Kees - Het Jonas Daniël Meijerplein.
960277: Meijer, Jaap (redactie) - Afscheid van een informant, Lou Alvares Vega 1904-1989.
960278: Meijer, Jaap. - Contrastbelichting en caricatuur. Het Joodse type bij J.J. Cremer 1827-1880.
960252: Meijer, Jaap - Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. Dèr Mouw
960256: Meijer, Jaap - Om de verloren zoon, Spinoza weerspiegeld in het geschiedbeeld der Nederlandse joden 1840-1940
91045: Meijer, A. H. - Straatnamenboek Hilversum
961283: Meijer, Fik - De Middellandse Zee / Een persoonlijke geschiedenis
10857: Meijering, E. P. - Nog te geloven? Moderne gedachten over de Apostolische geloofsbelijdenis
91587: Meijering, Eginhard - Wie zeggen de mensen dat ik ben, Lastige vrage over het christelijk geloof
10840: Meijering, Eginhard - Wie zeggen de mensen dat ik ben, Lastige vragen over het christelijk geloof
911056: Daniel Meijers - De revolutie der vromen: Ontstaan en ontwikkeling van het chassidisme : waarin is opgenomen het verslag van reb Dan Isj-Toms reis door de eeuwigheid (Dutch Edition)
92106: Meijers, L. D. - Chassidisme in Israel, De Reb Arrelech van Jeruzalem
9883: Meijsen, J. H. - Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 175 jaar nationale wetgeving op het lager onderwijs in Nederland. 1801 - 1976
911168: Meijsing, Geerten - De venerische kunsten - een 'te drieën' van passages uit de Erwin-trilogie
10913: Meijsing, Doeschka; Carel Peeters (inleiding) - Het favoriete personage van vijfenzeventig Nederlandse schrijvers, dichters en uitgevers
30709: Meijsing, Doeschka - Robinson; Tijger, tijger
962722: Meijsing, Doeschka - 100% chemie, Een familieverhaal
952531: Meilink, P. A. (e.a.) - Inventaris van de archieven van de Staten van Holland vóór 1572. Inventaris van het archief van de Ridderschap en edelen van Holland en West-Friesland 1572-1795.
408: Meilsheim D. - World of Ancient Israel
961897: Meinck, Willi - De schone Madana Sprookjes uit India, geïllustreerd door Karl-Erich Müller
9502: Meischke, R. - Amsterdam Burgerweeshuis, De monumenten van geschiedenis en kunst
962225: Meisel, Louis K. - Photorealism
952734: Meiss, M.; J. Longnon - De tres riches heures van Jean, duc de Berry
960744: Meiss, Millard - De "Tres riches heures" van Jean, duc de Berry
5457: Meissner, Günter - Max Liebermann
960877: Meister, Jürg - The Soviet Navy 2, Navies of the Second World War
956333: Mekkink, M. e.a. - Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1970.
962292: Melchers, Maria - Ursula, geïllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
6755: Melchers, Maria - Ursula
963345: Melching, Willem; Boterman, Frits - Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten
963549: Melet, Ed - Het architectonische detail. Nederlandse architecten verbeelden hun concepten. Wiel Arents - Benthem Crouwel - Erick van Egeraat - Herman Hertzberger - Hans Ruijssenaars - Rudy Uytenhaak & Koen van Velsen - OMA
950666: Melkman J. - Zion en Galoet, Een keuze uit artikelen van dr. J. Melkman.
960276: Melkman, J. - Geliefde vijand. Het beeld van de Jood in de naoorlogse Nederlandse literatuur
455: Melkman J. (samenstelling en vertaling) - Meesters der Hebreeuwse vertelkunst. 183 pp.
951387: Heymans Hugo en Melkman J. - HEYMANS, HUGO EN J.MELKMAN: Menorah 5702, joods jaarboek
1649: Heymans Hugo en Melkman J. - Menorah 5701
9222: Mellink, A. - Leerboek der plantkunde in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen, deel 2
961698: Melode, Romanos de - Vier Byzantijnse hymnen en de Akathistoshymne. Vertaling Willem J. Aerts, Hero Hokwerda en Henk Schoonhoven.
963354: Melville, Herman - Typee: A Peep at Polynesian Life.
963181: Melville, Herman - Typee
963165: Menasse, Robert - Die Vertreibung aus der Hölle, Roman
7691: Mendes Da Costa, S. - Leerboek der geslachtsziekten (2e druk van het Leerboek der Venerische Ziekten
909368: Mengham, Ron - Lofzang op Babel, Over de oorsprong van de taal
957202: Menninger, Hanns - Volker Kühn, Die Objekte
9424: Mens, Jan - Amsterdam paradijs der herinnering.
5330: Menten, Ted - The Teddy Bear Lover's Companion, Being a book of their life and times.
5334: Menten, Ted - Teddy's Bearzaar, Be unbearably beautiful
954006: Mentzel, Vincent - Calendar 2007
954005: Mentzel, Vincent - Rotterdam, Calendar 2008. Photography Vincent Mentzel.
911331: Menuhin, Yehudi; Christopher Hope - De koning en de viool
963183: Mercier, Pascal - Lea, Roman
91161: Merian, Maria Sybylla - Metamorphosis insectorum surinamensium; Metamorphosis of the Insects of Surinam; De verandering der Surinaamse insecten
914609: Merits, Helga (samenstelling) - Circus, De grootste show op aarde
961482: Merits, Helga (samenstelling) - Circus - De grootste show op aarde
960384: Merkel, Cornelia - Gordon Henry Brown
7122: Merkx, Marianne - De spanning er in houden, Over de visie op de vrouw in scheppingstheologie bij Thoms van Aquino.
91326: Merlo, Lorenzo - New Dutch Photography/ Hedendaagse fotografie in Nederland
961594: Merode, Willem de - Chineesche Gedichten
650: Merriman, Mansfield (editor) - American Civil Engineers' Handbook
963564: Pauli G.F.P.N. Merulae J.C - Manier van procederen in de Provintien van Holland, Zeeland ende West-Vriesland, belangende Civile Zaaken, met een groot nieuw verbeterd register voorzien.
11: Merz, Konrad - De man die niet op Hitler schoot. Coverdesign Helmuth Salden
958985: Merz, Paul. - Illustratie '91
957674: Meseure, Anna - August Macke 1887-1914
6240: Mesman, Wilma - Bruidsboeketten
5258: Messel, Saul van - Het geluid hing te trouwen
5260: Messel, Saul van - Drenthe, een bundel joodse poëzie.
960867: Messenger, Charles - The Observer's Book of Tanks & Other Armoured Vehicles
910105: Charles Messenger - History of Warfare: The Second World War In The West (The History of Warfare)
10230: Messer, Thomas M, - Asger Jorn
954351: Messer, Thomas M, - 100 Works by Modern Masters from the Guggenheim Museum
960812: Messing, F. e.a. - Boek en wijsheid. Beschouwingen over schrijven, lezen en leven
959395: Mesters, G. A. - Prisma spreekwoordenboek
961700: Mets, W. Tz. - Bonte vlinders, Luimige rijmen en versjes
958135: Mettra, Claude; vertaling : Bas Terpstra - Breughel [Bruegel, Brueghel]
9161: Metz, R. - Edele stenen, Glans en schoonheid van mineralen en kristallen
962150: Metz, Tracy; Maartje van den Heuvel - Zoet en zout. Water en de Nederlanders
952142: Metzlar, K. - Stabiliteit van schepen.
956925: Meugeert, Henk, e.a - Herman Tulp, Hermansblauw, achtendertig jaar schilderen.
7575: Meuldijk, Wim - Ketelbinkie vertelt uit zijn jeugd. Deel 3
952970: Meuldijk, Wim - Pipo en de vreemde snuiter. Honig reclameboekje nr.6
5898: Meuldijk, Wim - Pipo en het diepzeegeheim.
959799: Meuleman, Willem (samenstelling) - Maxima in de provincie Utrecht.
956155: Meuleman, H. J. jr. - Wim en Frans op Banka : een leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen en de eerste klasse der M.U.L.O.-scholen in Nederland en Nederlandsch Oost-Indie¨
90932: Meulen, A. J. van der; M. ten Bouwhuys - Platen-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis. Ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en Normaallessen
963516: Meulen, Dik van der - Multatuli, Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
951558: Meulen, R. van der - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld
911394: Meurders, Felix (voorwoord) - Hitsounds in Holland 1960/1973 (een handboek voor iedere popliefhebber)
956776: Meuris, Jacques - René Magritte 1898-1967
9681: Meurs, B. van - Kriekende kriekske, Betuwsche verzen. Ingeleid door W. de Veer, S. J.
959689: Meurs, Rudie van - Hoog water. De macht van de boerenrepublieken in het rivierengebied
963347: Meuzelaar, Joyce; Frank Paats - Geschenk uit de hemel, en 39 andere inspirerende cadeau-ideeën
7280: Meyer, Hans - Martin Heydegger und Thomas von Aquin
957517: Sluyser Meyer - Door Storm en Duisternis. Avonturen van Dirk Poldervaert
325: Sluyser Meyer - Amsterdam je hebt een zoute smaak. 204 pag.
326: Sluyser Meyer - Omnibus. Waarin:Voordat ik het vergeet; Als de dag van gisteren; Hun lach klinkt van zover. 39 pag.
953821: Meyer, mr. J. D. [=Jonas Daniël Meijer] - Vertoog over het onderzoek en de herziening der stedelijke en plaatselijke voorregten en keuren door de regterlijke magt in de Nederlanden, en bijzonder door den Hoogen Raad / door J.D. Meyer
958066: Meyer, Laure - Meesters van het Engelse Landschap. Gainsborough, Stubbs, Turner, Constable, Whistler, Kokoschka en anderen.
6524: Meyer, Hans - Thomas voanAquin, Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung
962947: Meyere, Victor de - Labber-de-Zwie
951601: Meyere, J. A. L. de - Met de beste wensen voor het nieuwe jaar, Utrechtse nieuwjaarsprenten vroeger en nu
9461: Meyere, J.A.L. de - Vrijstad Vianen
963182: Meyerink, Gustav - De engel van het westelijk venster
2693: Meyers, L. - Woordenschat, bevattende in drie deelen de verklaaring der basterdwoorden, kunstwoorden, en verouderde woorden, laatstelijk mmerklyk verbeterd en vermeerderd oor Ernst Willem Cramerus.
952648: Meyers, Jan - Mussert, een politiek leven
10909: Meynen, Jan G. ds - Jakobs zonen, Acht overwegingen over Genesis 49
953850: Meyrink, Gustav - Der Golem, Roman
960565: Meys, Kees - Wonder Map
10207: Micek, Tomas - Hawaii
950798: Comay Michael - Laat ons de waarheid onder ogen zien
1243: Avi-Yonah Michael - Jerusalem die heilige Stadt.
961680: Michaël, Hubert / Willem Kloos - Willem Kloos, 1859-1938 : zijn jeugd, zijn leven : een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre
280: Kaniel Michael - Judaism
6033: Schneider Michael - Das Spiegelkabinett, Novelle. 120 p.
424: Cohn Michael - Met joden gesproken, Gesprekken en interviews. 180 pp.
4311: Michaelis, Johann David - Masaïsch Recht of de Ziel der Wetten van Moses. Haare betrekking, te dier tyd, op de regeerings wyze, zeden, landstreek, godsdienst, koophandel, aloude gewoonten, enz..
953714: Michaelis-Jena, Ruth; Willy Merson - A Lady Travels, The Dairies of Johanna Schopenhauer.
909617: Michaëlis, Johann David - Mosaïsch recht of de ziel der wetten van Moses. Haar betrekking te die tyd op de regeeringswyze, zeden landstreek godtsdienst koophandel, aloude gewoonten enz uit het Hoogduitsch . Vierde deel
1392: Plas Michel van der - Getuige in München. Dagboek van de Olympische Spelen.
2092: Plas Michel v.d. - langzaam vertrekken
957757: Michel, Marianne Roland. - Watteau 1684 - 1721. Aus dem Französischen von Rainer Rochlitz
963433: Michel, Han; Auke Mulder - Architectuur wandelingen langs Amsterdams Sociale Woningbouw
959977: Michel, Edouard - Abbayes et Monastères de Belgique leur Importance et leur Rôle dans le Développement du Pays
6686: Michelitsch, A. - Kommentatoren zus Summa Theologiae des hl. Thomas von Aquin.
961791: Michels, Prof. Dr. L.C. - Filologische opstellen deel II; stoffen uit de 16e en 17e eeuw
961401: Michels, H. - Grimeerkunst en historische kapsels
953524: Michiels, Toon (design and photography) - Zie de korte minuut van de roos.
953523: Michiels, Toon - Toon Michiels, Een keuze uit zijn foto's.
9673: Michiels, Toon (design and photography) - American neon signs by day & night [Rosbeek goodwill-uitgave nr 18]
91239: Michiels, Toon - Reisfoto's
962005: Michiels, Toon - Alleen het onderweg zijn telt / What matters only is being on the road / Nur das unterwegssein zahlt
956123: Michiels, Toon - Zeldzame mensen / Rare people.
954668: Michiels, Toon; Herman Hoeneveldt - Omtrent vleugels
92129: Michman, dr. J. - Met voorbedachten rade, Idiologie en uitvoering van de Endlösung der Judenfrage
4969: Michman, Dan - Het liberale jodendom in Nederland, 1929-1943
959354: Midas Dekkers, Bouke IJlstra, Pieter van Delft - Een kleine pathologie van de rondorigheid
960561: Middeldorf Kosegarten, Antje - Sienesische Bildhauer am Duomo Vecchio. Studien zur Skulptur in Siena 1250 - 1330
962203: Middelkoop, Marco van - 365 dagen Nederland vanuit de lucht
30098: Middlemas, Keith - Antique Coloured Glass
959943: Middleton, W. E. Knowles - The History of the Barometer
954663: Middleton, W.E. Knowles - A History of the Thermometer and Its Use in Meteorology.
1424: Olff-Van Boven Miep (instituut) - Imova leert u zelf uw kleding maken
951211: Haan Mies de - De kinderen van de Gazzan, Jacob Israël de Haan mijn broer; Carry van Bruggen mijn zuster.
6119: Mieses, J. - Maual of the End-Game
952828: De Lever's zeep mij. - Onze producten en hunne bewerking.
9498: Mijksenaar, P. J. - Amsterdam Promenade. Met diagids
9469: Mijksenaar, Mr. P.J. - Welkom, vreemdeling! Blijde inkomsten te Amsterdam van 1306-1950
9500: Mijksenaar, P. J. - Amsterdam verleden 1275-1900 heden 1900-1950 toekomst 1950-2000.
959458: Mil, Patrick van (eindred.) e.a. - De VOC in de kaart gekeken, 1602-1799, Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie
101278: Miles, Rosalind - Stiefdochters van de tijd, De vrouw als paria van de geschiedenis
958595: Miles, Murray Lewis - Logik und Metaphysik bei Kant. Zu Kants Lehre vom zwiefachen Gebrauch des Verstandes und der Vernunft.
952915: O'Mill, John - Loony Lyrics in dutch and double dutch.
960907: Miller, Roberta - Letters vangen in een net. Gouden boekje 84.
954745: Miller, Ian - Green Dog Trumpet and Other Stories (A Dragon's Dream Book)
101527: Miller, Naomi - Mapping Cities, Boston University Art Gallery January 14 - February 25, 2000
952130: Miller, rabbi David - The Secret of the Jew. His Life, His Family. A Marriage Guide. How to Stay Married. What a Married Daughter of Israel Must Know. The Fountain of Youth and Happiness.
10421: Miller, Jon; Lucy Parker - Everybody´s business, The unlikely story of how big business can fix the world
963186: Miller, Henry - De kolossus van Maroussi, Het beroemde boek over een zwerftocht door Griekenland
911048: Yisroel Miller - A Gift for Yom Tov: Provocative and Penetrating Insights on the Festivals - Pesach, Shavuos, Succos, Purim and Chanukah
909409: Miller, Douglas - The landsknechts, Men at arms
7689: Miller, Henry - Nexus
909964: Miller, Henry; Brassaï - Quiet days in Clichy
91621: Miller, David - Modern Sub Hunters, The Weapons, technology and techniques used in today's submarine warfare
961328: Millet, Catherine - Het seksuele leven van Catherine M.
8909: Milne A.A. - Winnie-de-Poeh, Voor Nederlandse kinderen naverteld door N. van Hichtum
959292: Milne, A. A. - Now we are six, with decorations by Ernest H. Shepard
910788: Milner, John - El Lissitzky, Ontwerpen, Van Abbemuseum
92116: Milner, Chana; Martien Nuis - Margaritkelech, Jiddische liefdes- en bruiloftsliederen
963184: Milosz, Czeslaw - Alfabet
91423: Milsom, John - Panzerkamfwagen 38 (t) & 35 (t)
961869: Milton, John - Milton's Verloren Paradijs - Heldendicht in twaalf gezangen, overgebracht door J. J. L. ten Kate
956502: Milton, John - J. Paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch heldendicht door L.P(aludanus = L. v.d. Broek).
953908: Milton, William; W. B. Cheadle - The North-West Passage By Land Being the Narrative of an Expedition From the Atlantic to the Pacific: Undertaken With the View of Exploring a Route Across the Continent to British Columbia Through British Territory, By One of the Northern Passes in the Rocky Mountains
961014: Milton, John - Het paradijs verloren, boek I-VI, vertaald door Alex. Gutteling
390: Fox MiltonS. (Introduction) - James N. Rosenberg, Painter's Self-Portrait. 203 pp.
961701: Min, Neeltje Maria - Een vrouw bezoeken
961702: Min, Neeltje Maria - Een vrouw bezoeken
961703: Min, Neeltje Maria - Voor wie ik liefheb wil ik heten, Gedichten
7706: Min, Neeltje Maria - De ballade van Kastor Elim Wolzak
953224: Min, Neeltje Maria - Kindsbeen, Gedichten
5684: Minaishi, prof. E.; F. L. Huntley, prof. F. L. - Japanese Life in English
92164: Minco, Marga - De zon is maar een zeepbel, Twaalf droomverslagen
5780: Minco, marga - De andere kant.
101621: Minco, marga - De Val
957605: Minco, marga - Ik herinner me Maria Roselier : toespraak uitgesproken tijdens de persbijeenkomst op maandag 24 februari ter gelegenheid van de Boekenweek 1986
911130: Mindel, Nissan - As for me - My prayer
911124: Mindel, Nissan - Rabbi Schneur Zalman of Liadi, Two volumes
957917: Minguet, Joan - Cézanne: de mens, zijn leven en het complete werk
953891: Ministère des travaux publics et des transports, Commissariat Général au Tourisme - D-Day in Normandy
958501: Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen - De Nederlands Musea.
955676: Ministry of agriculture, fishery and foods - Narcissus Variety Trials, 1st report 1955; 2nd report 1964-1967. Two volumes
957051: Mink, Janis - Marcel Duchamp 1887-1968, Kunst als anti-kunst
957939: Mink, Janis - Joan Miro, 1893-1983.
961477: Minne, André - Cirkusmensen. Fotomontage op omslag door de auteur
962723: Minne, Richard - Heineke Vos en zijn biograaf
10869: Minnema, L. - Bespiegelingen aan het venster. Anthropologische bouwstenen voor een vgl-godsdienstwetenschapp. verheldering van interreligieuze dialoog. N.a.v. K. Nishitaniâ??s boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte. [diss.]
958877: Miquel, Friedrich Anton Wilhelm - Stirpes Surinamenses selectae.
960472: Miranda, F. de - Mendes da Costa, Jessurun de Mesquita, Nederlandse beeldende kunstenaars, joden in de verstrooiing
7164: Mirandola, Giovanni Pico della - Over de menselijke waardigheid
7170: Mirandola, G. Pico della - Über die Würde des Menschen
7176: Mirandola, Pico della - Kommentar zu einem Lied der Liebe, Italienisch-Deutsch.
7177: Mirandola, Giovanni Pico della - Conclusiones sive Theses DCCCC, Romae anno 1486 publice disputandae sed non admissae.
7179: Mirandola, G. Pico della - Collection of photocopies of the Work of Mirandola or studies on the Work of Mirandola.
7162: Mirandole, Jean Pic de la / Mirandola - Oeuvres Philosophiques, Texte latin tracuction et notes par Olivier Boulnois et Giuseppe Tognon.
7165: Mirandole, Jean Pic de la / Mirandola - 900 conclusions philosophiques, cabalistiques et théologiques
312: Dubi Miriam - Hotel Moledeth
954289: Mirjam - Het pad naar boven, Mijn bekering uit het jodendom
5604: Mishima, Yukio - Rouw om het vaderland, In de serie Vertellingen voor één nacht.
963187: Mishima, Yukio - Bekentenissen van een gemaskerde, Roman
963190: Mishima, Yukio - Bekentenissen van een gemaskerde, Roman
963191: Mishima, Yukio - De Tempel van de Dageraad
963192: Mishima, Yukio - Het verval van de hemelinge
963193: Mishima, Yukio - Losgebroken paarden
957319: Mishima, Yukio - Rouw om het vaderland. Uit het Japans vertaald door Jacques Westerhoven
958248: Misme, Clothilde - La Peinture au Musee du Louvre - école Hollandaise
9173: Missbach, Robert - Der Pflanzensammler, Unleitung zum Sammeln und Zubereiten von Pflanzen sowie zur Einrichtung von herbarien und anderen botanischen Sammlungen
7231: Mistral, Frédéric - Mireille, Poème Provencal.
963185: Mitchell, David - De niet verhoorde gebeden van Jacob Zoet
963134: Mitchell, David - De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
91321: Mitidieri, Dario - De kinderen van Bombay.
962211: Mitidieri, D. - De kinderen van Bombay
958550: Mittmann, Thomas - Friedrich Nietzsche, Judengegner und Antisemitenfeind
961928: Mix, Tom - Mijn leven en avonturen in het wilde westen. Met afbeeldingen naar het leven
957913: Mochulsky, Konstantin - Aleksandr Blok, Translated by Doris V. Johnson
953076: Mocq, Jean-Marie - Villeneuve d'Ascq en cartes postales anciennes.
914721: Modder, Montagu Frank - The Jew in the literature of England to the end of the 19th century
956194: Modder, Montagu Frank - The Jew in the literature of England to the end of the 19th century
30597: Modiano, Patrick; Emmanuel Berl - Verhoor, Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl, Gevolgd door "Mooi weer vandaag, op naar het kerkhof"
959661: Moelker, H. P. - De Stormvloed in Waterland januari 1916
954835: Moelker, H. P. - De Stormvloed in Waterland Januari 1916
914720: Moens, William John Charles - The marriage, baptismal, and burial registers, 1571 to 1874 and monumental inscriptions, of the Dutch Reformed Church, Austin Friars. London
962062: Moeren, Bart van der - Tekenaars! 40 stripmakers gefotografeerd, met teksten van Hans Otten
962012: Moerkerken, Emil van - Foto's. Breed overzicht van zijn werk in ruim 260 foto's.
9551: Moerman, J.J. - Op en om het historisch Binnenhof

Next 1000 books from Grimbergen Boeken[an error occurred while processing this directive]

6/8