Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63747: - A history of the operations of the French and British armies in Egypt from the landing of Bonaparte to the restoration of the Ottoman power by several gentlemen
49751: - PAPIERMOLEN, JANSEN, HOPPECAMP--- Twee kwitanties voor ontvangen haardstedegeld over 1733 en 1734, van Kerst Jansen, voor diens papiermolen. Deels gedrukt, 2 pag.
4938: M., V. - Het geslacht Van Vloten, slot: Lijst van de geschriften van Prof. Dr. J. van Vloten. 's-Gravenhage 1907, 12 p.
49333: - NASSAU, HENDRIK, VAN; MILITARIA, HELCHIN--- Ordonnantie gegeven in het leger te Helchin, op 26 sept. 1707, ondertekend door Hendrick van Nassau, Heer van Auverquerc, veldmaarschalk-generaal over de legers der Vereenigde Nederlanden, voorzien van diens gegraveerde wapen en tegengetekend door N. Ruysch. Manuscript, 1 pag., folio, opgedrukt zegel.
64770: - Führer durch die Operetten - 119 Operettentexte nach Angabe des Inhalts, des Personals und der Szenerie
14224: - RITSCHL, GIZA, EVERTS Portretfoto, 6x4 cm, van de dichteres Giza Ritschl (1869-..), met verso “voor Maria van Giza. Gekiekt 21-10-1940”.
65962: - Dagblad van het departement Vriesland Vrydag den 7 February 1812 no. 38
65680: - Coat of arms/familiewapen of the Backer (Huijhens) family
64494: - Dix années d'apostolat au Pundjab (Indes anglaises) mission confiée aux freres-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la Mission.
65443: - Reglementen van de twee hofjes van staats en noblet, gesticht, uit de nalatenschap van wylen den Heere, Ysbrand Staats, aan den Jans-Weg, en uit de nalatenschap van wylen den Heere, en de Juffrouwen, Leonard, Sara, en Geertruid Noblet, aan 't Noorder-Spaarne, binnen de stad Haarlem, zoo veelen concernen de bewoonsters van dezelve gestichten, ingevolgen eener Resolutie der regenten van den 5den January 1780, gerevideerd, gecorrigeerd, geamplieerd, en, tot narichting der voorsz. bewoonsteren, gedaan drukken.
67720: [HUET, A.], - Ter nagedachtenis van G. Simons
65918: [WAGNER, FRANCISCUS], - Het leven van de Keyserinne Eleonora moeder van den Regerenden Keyser. Overgezet uyt het Fransch.
65884: - Menu of Promotiediner Mr R.A. Klerck on 27 February 1878
65886: - Constant Rebecque, Barons de Constant Rebecque de Villars.
68127: - Manier van Procederen te Utrecht 1750, Stijl en manier van Procederen, zodanig dezelve ten huidigen dage geuseerd en gepractiseerd word voor den Ed: Gerechten der Stad Utrecht.
25254: AA. A.J. VAN DER - Biographisch woordenboek der Nederlanden, 13 delen in 7 banden, Haarlem 1852-1878, reprint Amsterdam, Israel 1969, ca. 3500 pag. Gebonden in stevige linnen banden, met illustraties. Goed exemplaar, als nieuw.
38592: AA, A.J. VAN DER - Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878. Losse delen van de grote uitgave, gebonden in de oorspronkelijke half linnen banden. Prijs per deel € 30. De meeste delen met 1 of 2 gelithografeerde portretten. Aanwezig de delen 4 (D, E), 5 (F, G), 7 (I, J, K), 8 (L.M), 9 (N, O, P, Q).
61618: AA, HILLEBRAND VAN DER (1659-CA. 1721) - ZINNE-BEELDEN der LIEFDE. Door Mr. W Den ELGER R:G
66900: AA, G.L. VAN DER, - Feiten en konterfeitsels, portret-iconografie in Nederland
65498: AA, P.J.B.CH. VAN DER ED., - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, 1795 and 1796
68262: AA, A.J. VAN DER, - Nieuw biografiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van Nederlandsche dichters, onder medewerking van J.T. Bodel Nyenhuis, I. da Costa, H.O. Feith, J. van Harderwijk, A.J. Lesturgeon, G.D.J. Schotel, en anderen, bij-een-gebracht door A.J. van der Aa uitmakende tevens een vervolg op Witsen Geysbeeks woordenboek der Nederlandsche dichters (...).
42314: AA, CORNELIS VAN DER - Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden. 5 delen, Amsterdam, J. Allart, 1806-1809.
22844: AAFJES, BLOMMERT - Gedrukte kaart betr. ondertrouw Willem H. Aafjes Jr en Anna D.C. Blommert, Amsterdam 1901.
32373: AALBERSE, PETRUS JOSEPHUS MATTHEUS, UIT LEIDEN - Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht. Proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
35332: AALDERS H. WZN, G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders Groningen Wolters 1957
66980: AAN DE STEGGE, P. PIUS, - Handboekje voor de leden der wereldlijke derde orde van O.L. vrouw van den berg carmel samengesteld door P. Pius aan de Stegge.
23116: AANDEEL, ZUID-AFRIKA - Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon.
22990: AANDEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT - Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. 1867. Gedrukt, 8° oblong, 2 p.
22988: AANDEEL - Premie-aandeel ad ƒ 15,- van de Hollandsche Grond-Kredietbank te Amsterdam, d.d. 1904. Gedrukt, plano oblong, 2 p.
5440: AANNEMERSBEDRIJF - Vijftig jaren N.V. Aannemersbedrijf J. van Egteren & Zoon, Enschede 1950, ca 80 p., geïll.
4546: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Röell en Van Gheel Röell. 's-Gravenhage 1888, 37 p., geïll.
6140: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Stuers, ‘s-Gravenhage 1889, 16 p.
3130: AANVULLING - Aanvulling of IIde deel op de Geschiedenis van de familie Brakman. Ede 1937, p. XI-XL en 178-509.
16056: AARDENBURG - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg, 2e herziene druk, Aardenburg 1974, 32 p.
34592: AARDWEGH, J.J.A. VAN DEN, UIT LEIDEN - IV. theses juridico-politicae. 1840
33752: ABBINCK, BERNHARDUS, UIT GROENLO - Dissertatio juridica inauguralis de origine juris patrii [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
64209: ABBINK, J.J., - Het leven van Koning Willem II, en zijn overlijden en plegtige begrafenis, door J.J. Abbink met portret en plaat
14873: ABBOT, JACOB - Rollo in Holland. Boston (USA), 1857.
14570: ABEGG, C.J. - Die Familie Abegg in der Kirchgemeinde Kilchberg und in Küsnacht, 1557-1933.
66631: ABEL, CHRISTIANUS PET., - Schat-kamer der goddelijcke wijsheydt. Vertoonende de Rijckdom der Ziele (...)
34422: ABERSON, FREDERIK NICOLAAS LUCRETIUS, UIT AMSTERDAM - Het gekozen domicilie Leiden Somerwil 1880
33994: ABERSON, DANIËL PAULUS HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
65150: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850.
65149: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
35066: ABLAING VAN GIESSENBURG, VINCENTIUS MATTHIAS D´, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis [...] Utrecht C. van der Post 1834
6706: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' - De Ridderschap van Veluwe, of Geschiedenis der Veluwsche Jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens. Hoofdzakelijk getrokken uit de verzameling van handschriften van wijlen den Rijks-Vrijheer W.A. van Spaen.
65152: D'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON, VAN MEURS, MR PETER A. N. S., - De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen. Uitg. met een geschiedkundig overzicht door Peter A.N.S. van Meurs.
56778: ABLAING IN NIEUWKERK, J.C.L. D', - Dissertatio juridica inauguralis de Viduis intra annum luctus nubentibus, Harderwijk, Mooien, 1762.
65153: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw, tot het jaar 1795. Geschiedkundig gedeelte + Tweede of Geslachtkundig gedeelte
12: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's-Gravenhage 1857, 352 p. Geïll.
42925: ABNEY, W. DE WIVELESLIE - A treatise on photography. 10th edition, London, Longmans, 1905.
35522: ABRAHAMI, JOHANNES, UIT PRASMAR. TRANSILV.; PRAESES: SCHULER, ANDREAS - De susceptoribus, ex historia ecclesiastica [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1688
66274: ABRAHAMS, H.P., - De Pers in Zeeland 1758-1900
14875: ABRAHAMSON, S.S. - Holland and our friends the Dutch, by one living amongst them. Amsterdam, 1911
43392: ABRAMSZ, S - Van Sinterklaas en Pieterbaas. 12 Sinterklaas liedjes met piano begeleiding, 2e druk, Zutphen, v. Belkum, z.j., oblong.
31997: ABRESCH, HENRICUS GUICHART, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen juridicum inaugurale, de revocandis legatis secundum art. 1046 seq. cod. civ. gall. [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1838
43996: ACHILLES, KORPORAAL (= J.F. NUIJENS), - Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog. Feiten op warheid gegrond en voor het nageslacht verzameld, 's-Gravenhage, Veenstra, [1900], (20) pag., geïll.
16060: ACHTERHOEK - Gids naar den Gelderschen Achterhoek, door Chr. Le Roy, Doetinchem, Misset [1937], 96 p., groot 4º.
35628: ACKENHUSEN, CHRISTIANUS DIETERICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN - Theses politicae de ortu et mutationibus regnorum [...] Helmstedt Henning Müller 1658
67241: ACKERLEY, J.R., - Hindoo holiday: an Indian journal.
36234: ACKERMANN, DAVID, UIT REICHENBACH; PRAESES: ERNESTI, JOHANN HEINRICH - Ex doctrina civili de prudentia convertendi descriptas ab historicis clarorum virorum vitas in usum politicum ..... Leipzig Joh. Georg 1688
67140: ACKERSDIJCK, W.C., - Geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's Hertogenbosch, zijne inneming en verdediging van de vesting Loevestein, en de omstandigheden daartoe betrekkelijk.
67137: ACQUOY, J.G.R., - Herman de Ruyter. Naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke documenten.
24: ACQUOY, J., - Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk. Leiden 1893/1894. 110 p.
40124: ACQUOY, J., - Instellingen van weldaddigheid te Deventer, Deventer 1929, 80 pag.
31617: ADAMA ZIJLSTRA, PETRUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de iis, qui tenentur de aere alieno hereditario [...] Groningen J. Römelingh 1835
65281: ADDISON, J., - Miscellaneous Works, in Verse and Prose, of the Late Right Honourable Joseph Addison, Esq; with Some Account of the Life and Writings of the Author By Mr. Tickell.
1856: NEDERLANDSCHE ADEL - De nederlandsche adel, of alfabetische naamlijst van familiën en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven. Zaltbommel 1846. Geb. in een wit, vrijwel steeds beschadigd stempelbandje; 243 p.
30472: MONDOR/ ADHEMAR - Les gens de médecine dans l' oeuvre de Daumier. Catalogue raisonné, Parijs 1960, 133 pag., geb., geïll., met stofomslag.
6600: ADRESBOEK - Adresboek voor Amersfoort samengesteld door R. Groenveld, chef van het bureau bevolking.Amersfoort
58728: ADRESBOEK, - Naamwyzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam over den jare 1821, als mede van deszelfs ministers en officianten, Amsterdam, Den Hengst [1820].
58634: ADRESBOEK. - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam, (.......) van het jaar 1846-1847, Amsterdam, Stemvers [1846] 306 pag., origineel kartonnen band.
52627: ADRIAANS, J.H. - Edel groot achtbare heer Procureur-generaal bij het Provinciaal Hof van Gelderland, [met een bijlage] Amsterdam 1871.
52629: ADRIAN, D.B. - Openbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen, ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het Departement van Justitie. [Rotterdam] [1861].
35858: ADRICHEM, HENDRIK VAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
65194: AELST A C VAN, - Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken toestand der Stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575
64361: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
66421: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
65442: AEMILIUS, ROBBERTUS, - Derde deel van het licht der waarheid, doorstraalende in de leere der hervormde kerke, in tegenstellinge van de duisternisse der onweetendheid en dwaalingen der geenen die buiten dezelve zyn (...)
61696: AERTSENS, PIETER (1508-1575) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
59344: AFFICHE, LIEDTEKSTEN, - Uitgave van Editions F. Fiocchi, Rue des Capucins, Brussel. Affiche met liedteksten in Nederlands en Frans: Maar ik wacht; Lambeth Walk; Hoor mijn lied; Violetta, Mama, Moesje, Moeder, Kleine harmonika speler. M'n tante Veronika, Y a d'la Joie, De liefde gaat vlak langs je been. Gedrukt, groot formaat (70 bij 50), gevouwen, datering (ca. 1930/40).
59343: AFFICHE, VARIETE, AMSTERDAM, - Letteraffiche: Broadway presenteert 100% variété. Programma met Fred Allister (papier-manipulaties), Mad. Alwares (danseres), Intern. Attractie en Show Orkest Jurajurin, Rinske-Janine (dansfantasieën), Juffr. Van Dalen in haar creaties, Mr. Janne (goochelaar-buikspreker), Rainey met zijn oolijke geitenfamilie, vanaf vrijdag 24 october [1930 of 1941] groot formaat (94 bij 62), gedrukt (door drukkerij "Neder;land", Amsterdam), gebruikssporen, kleine scheurtjes.
3732: AFSTAMMINGSTAAT - Gedocumenteerde afstammingstaat van het geslacht Van Heurn. (Grote staat, 170x50 cm., met afstamming van Gislebert, ca. 850.) Ca. 1938, geïll.
61828: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - t' Oost-Indisch-Huys
60958: AFTER WOLFGANG, GOTTLIEB (FL. 1701-1780) AFTER CORNELIS GALLE II (1615-1678) AND ABRAHAM VAN DIEPENBEECK (1596-1675) - Annunciation
60202: AFTER BOL, HANS (1534-1593) PUBLISHED BY COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Mountainous landscape with boats in the foreground
55596: AFTER KONIJNENBURG, WILLEM (ADRIAAN) VAN (1868-1943) - 'Gebr. Hoogerhuis. De minister: Wachter doe die cel goed dicht. De wachter: 't gaat niet excellentie, er zit wat tusschen'.
61193: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753); DE POILLY, (FRANÇOIS, JEAN BAPTISTE OR NICOLAS) - Se. Marie a Londres (mirrored)
61211: AFTER: MOREAU, JEAN-MICHEL (1741-1814); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de la Place Neuve de Louis XV
60828: AFTER MULDER, JOSEPH (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
27660: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Portrait of Carel Rabenhaupt
27647: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Zeldzaam Huwelyk, Het raadsel te Nijmegen, 1619 ]
60210: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
61822: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Pest-Huys
61826: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe zijdts Heeren Logement
61816: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Reguliers Waag
61818: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Stads Herbergh
60732: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Fantasy portrait of an old man
60904: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - A man making water
61145: AFTER: HILTROP, JOHANNES VAN (1764-1814-24) ; WINKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë de l'Eglise neuf dit Doopsgezinde á Utrecht (mirrored)
61149: AFTER; C. PHILIPP JACOB (?) ; LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vue de la Porte d'Utrecht á Amsterdam (mirrored)
61842: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt / De Kerk der Mennonisten die men de Waterlanders noemt
61876: AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) AND VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Shepherds and animals
60791: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60792: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
61006: AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - The adoration of the Shepherds
61008: AFTER RAPHAEL (1483-1520) AND PENNI, GIOVANNI FRANCESCO (1488/96-1528) - La Vierge au Voile [Madonna with the Blue Diadem]
60398: AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Winter [The four Seasons: set title]
61217: AFTER: PANINI, GIOVANNI PAOLO (1691-1765) - Vue des Ruines de Rome
61568: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
61830: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Lutersche Kerk
61832: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Franse Kerk
60406: AFTER SAFTLEVEN, HERMAN (1609-1685) - Swineherd with four pigs
61834: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadthuys
61836: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Geschudt en Klokgietery
60422: AFTER POOL, MATTHIJS (1676-1740), AFTER WIJNEN, DOMENICUS VAN (1661-1698) - Initiation of a member of the Bentveughels (the Schildersbent)
61570: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Two views on Amsterdam ['Veue d'Amsterdam' and 'Autre veue d'Amsterdam]
60602: AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Philip William, Prince of Orange
60682: AFTER BARBIERI, GIOVANNI FRANCESCO (1590-1666) GUERCINO - St. John the Baptist (?)
60678: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ crowned with thorns (set title: Passion of Christ)
59662: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - S. MATTHEVS.
60790: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60854: AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61820: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Haerlemmer Poort
59980: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
61812: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys
61814: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - 't Huys Zee-Burg
61838: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadts Herbergh
61840: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - A. Hand en B. Voetboogs Doelens
59778: AFTER BROUWER, ADRIAEN (1605/06-1638) - The village surgeon
55744: AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - 'De inquisitie-zaal'
61189: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753) - La Ville de Londres (mirrored)
61229: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Vuë d'une ruë à Nanking (mirrored)
61266: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm beyond a canal (near Haarlem)
63262: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The well [set: Landscape scenes with ruins] (de put met vrouw en ezel).
63260: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (haven met ronde toren).
66381: AGATHA, - De jeugd van beroemde mannen, met platen.
42: AGNOOSTUS, - Leen- en papier-adel. Leiden 1864. Geb. (watervlekkig), 226 p.
23742: AGRON, A.N. - Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
50654: AGRON, A.N., - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van haare moedertaal (.....) tot de kennis der Fransche taal opteleiden, derde druk, Amsterdam, Allart, 1801, 20+560 pag., gebonden in half leer.
44: AHNENPASS, - Der AHNENPASS, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands E.V. Berlin [ca. 1938]. 48 p.
43580: AILLY, A.J. ,D' - Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen England en de Nederlandsche Republiek gedurende de laaste jaren voor den vrede van Aken in 1748, Amsterdam 1848, 200 pag. [dissertatie].
65296: AIMARD, GUSTAVE, - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën. Naar de vierde Fransche uitgave van Gustave Aimard door L.C. Cnopius.
6737: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; L.C. CNOPIUS (VERT.) - De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
6735: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - Hilary St. Ives. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1872. [2 delen]
6736: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; J. FRIESSON (VERT.) - Karel Stuart en Cromwell of De koningseik op Boscobel. Vertaald uit het Engels door J. Friesson. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1875. [2 delen in 1 band]
6734: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - De Tower te Londen, of Lady Joanna Grey. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1841. [2 delen in 1 band]
2884: AKERLAKEN, D. VAN EN C.A. CHAIS VAN BUREN - Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Haarlem 1889, 148 p. (Een fraaie Enschedé-uitgave op geschept papier, perkament omslag, niet in de handel.)
23542: AKIHARY, H. - Ir. F.J.L. Ghijsels, architect in Indonesia [1910-1929], Utrecht 1996, 128 pag., geb., geíll.
59423: VAN DEN AKKER, PORTRETFOTO, BLEUZÉ. - Portretfoto van Maria Sophia van den Akker, geb. Rotterdam, 28-5-1903, dr. van Antoon van den Akker en Maria Hooijkaas, tr. Rotterdam, 28-3-1929 met Willem Jan Cornelis van Prooijen, zn. van Cornelis van Prooijen en Geetrtruij Jongejan. Foto is gedateerd 2 mei 1923 en gemaakt door W. Bleuzé, fotograaf te Rotterdam [Willem Bleuzé (1898-1954, tot 1923 werkzaam te Rotterdam, daarna te Leiden of Willem Bleuzé (1873-1948), zijn vader, werkzaam tot 1924 te Rotterdam]. M14714
2886: AKKER, W.L. VAN DEN - Oorkondenboek 1413-1913. Leiden 1942, 756 p., geb.
39936: AKKER, W. V.D. - De Oude Kerk te Katwijk aan de Zee, uitgegeven ten bate van het herstel, Katwijk 1924, 46 pag., geïll.
32081: ALBARDA, CORNELIUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegio venditoris rei immobilis [...] Groningen J. Römelingh 1825
34082: ALBARDA, BINSE, UIT FRIESLAND - Dissertatio iuridica inauguralis continens selecta ad locum codicis civilis de bonorum partre, quae liberis ex parentum, et parentibus ex liberorum hereditate debetur [...] Groningen J. Römelingh 1819
32083: ALBERDA VAN EKENSTEIN, WILLEM, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de favore nondum natorum in iure [...] Groningen J.J. Homkes 1812
32085: ALBERDA VAN MENKEMA, UNICO ALLARD, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis; praecipue de eo quod fit ob malitiosam desertionem [...] Leiden H.W. Hazenberg 1827
64741: ALBERDINCK THYM, J.A., GERLINGS, H., ENSCHEDE, A.J., - Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
66525: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Het Trippenhuis en zijne bewoners
66188: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Mr. Isaac da Costa enkele trekken van 's dichters Charakterbeeld
3060: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN N. DE ROEVER - Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht Boelens. Amsterdam 1884, 55 p., groot folio.
65625: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Verspreide Verhalen in proza. Eerste tot en met vierde deel
36014: ALBERS, DERK, UIT ZUTPHEN - Gedeputeerde Staten der provincie en hun werkkring 's-Gravenhage Trio 1907
27874: ALBERTS, W.J. ( UITG.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van keizer Maximiliaen, Groningen 1957, 176 pag., geb., geïll.
36804: ALBERTS, J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch. Populair geschetst en voorzien van ca. 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen, van het vrouwelijke zwangere lichaam. 7e druk, Amsterdam, z.j., 192 pag. Met gekleurde uitvouwbare plaat in 7 lagen van het vrouwelijk lichaam.
14885: ALBERTS, W. JAPPE, EN J.M. VAN WINTER - Nederland vóór honderd jaar, 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij. ‘s Gravenhage 1959.
24010: ALBLAS, J. EN J.F. VAN SOMEREN - Incunabelen [in Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht], Utrecht 1922, 230 pag., geïll. Goed exemplaar.
59317: ALBUM AMICORUM J.P.E. FAURE, [DEVENTER, LEIDEN, KAAPSTAD] - Album amicorum van J.P.E. Faure, 1830. Oblong boekje geheel in marokijn-leren band met sierrand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure. Ca. 26 inschrijvingen van onder anderen A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart 1830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen, vergeeld).
9093: MUZEN-ALBUM - Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
65910: DE ALCEGA, JUAN, - Tailor's Pattern Book 1589 (Facsimile)
61874: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [6/12]
41338: ALEM, H. V. E.A. (RED.) - De gouden guld 1933-1983. Kring van schuttersgilden Land van Cuijk, Venlo 1983, 2 delen in 1 band, 655 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25058: DIDEROT & D’ALEMBERT - Recueil de planches.
42889: D'ALENCE, JOACHIM - Verhandelingen over de barometers, thermometers en notiometers of hygrometers. Uit het Fransch vertaalt. 's Gravenhage, J. de Jongh, 1730.
52641: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie, 2 delen, Amsterdam 1902.
36718: ALETRINO, A. E.A. (RED.) - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
33996: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED., UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, de necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes [...] Utrecht N. van der Monde 1828
34850: ALEXANDER, FREDERIK SIGISMUND - Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskundemet die van lateren tijd Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
58488: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879.
64325: ALEXANDER, D, STRAUSS, W.L., - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1600-1700, a pictorial catalogue
59850: ALFF, PAUL VAN (1878-1962) - HAARLEM: TWAALF STEENDRUKKEN VAN PAUL VAN ALFF
64939: ALFF, P. VAN, - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr.
28164: ALI COHEN, L. E. A. - Praktisch volksboek gewijd aan de verspreiding van kennis en beschaving onder alle standen der maatschappij, Antwerpen, v. Dieren, 1866, geïll. met 175 houtgravures, geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
25098: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
24946: ALKEMADE, C. VAN EN P. V.D. SCHELLING; - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken.
20487: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen en der wapen-kunde, Delft, A. Voorstad, 1713.
52643: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vordering voor 't Hof van Holland onder de eerste graaven, 2e druk, Delft, A. Voorstad, 1702.
42430: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn. 2 delen in 1 band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
16065: ALKMAAR - Alkmaar, Holland. Uitg. “Alckmaria” Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer [ca. 1930?], 8p.
16064: ALKMAAR - Alkmaar and its environs, issued by “Alcmaria”, association for the promotion of touring, with the kind assistance of the corporation of Alkmaar, [ca. 1922], 96 p.
16063: ALKMAAR - Souvenir aan Alkmaar, 12 foto’s in groenige afdrukken in leporello-vorm, in blauw linnen omslag, zonder naam en zonder jaar [ca. 1910?].
63955: H.K. GUTMANN ET ALL. - Keur van belangrijke verhalen voor de jeugd tot ontwikkeling van het verstand en veredeling van het hart
14891: ALLAN, F. - Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amsterdam: Wed. Borleffs & Ten Have, 1857
19748: ALLARD, H.J. - De Nobelaers, ook in betrekking tot Vondel.
66767: ALLARD, H., - Collection of documents relating to Mr H. Allard mayor of Geertruidenberg.
67457: ALLARD, H. J., - Dr. Vopiscus Fortunatus Plemp [1601-1671]
66332: ALLARD, H. J., - Johan-Lodewijk van Nassau-Hadamar.
61392: ALLARD, CAREL - Veld-heere klokspys op 't kasteel v[an] Ryssel
55823: ALLARDT, HUIJCH - Prent: 'Woedende wraeck van Isack Dorislaer, op den elfden May des jaers 1649 binnen Schraven-haghen, verschenen', gravure Huijgh Allardt exc. tonende de moord op Doreslaar in een Haagse herberg. Met eronder een vers in boekdruk 'elck sijn tijdt'.
27934: ALLEN, W.C. - A Quaker diary in the orient, San Jose 1915, 101 pag., geb., geïll. Good copy.
47452: ALLIES, TH.W., - Journal d ún voyage en France et lettres ecrites d'Italie, Paris, Casterman, 1857, 332 pag., half red. morocco.
6756: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
65774: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Poetry for children by Hieronimus van Alphen; translated into English verse, by F. J. Millard.
56524: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht, van Terveen, 1821.
31601: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio iuridica inauguralis, continens quaestiones quasdam iuris [...] Groningen J.J. Homkes 1825
33360: ALPHEN, HENRI CHARLES VAN, UIT MEESTER CORNELIS - Stralingsmeting aan Wolframlampen. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
34626: ALPHEN, J. W. [ MET DE PEN GECORRIGEERD IN J.T.W.] VAN - Theses juridicae 1791
34628: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - V. theses juridicae. 1791
6752: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
6759: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
6758: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
6757: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHART; MARTEN WESTERMAN; FRANCIJNTJE DE BOER - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822].
6754: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd. Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1796.
6745: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen. 4e druk. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1835.
6747: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen. Derde druk, Utrecht, van Terveen , 1813
6748: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1847.
6751: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Ter gedagtenis. [Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1800].
65297: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Mengelingen, in proze en poezy
65292: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen.
31939: ALSCHE, A.G.C., UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum de Jacobo Catsio, jcto [...] Leiden Haak en Comp. 1838
52649: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W., J.A.H. NETSCHER EN A.C. PIERSON. - Rapport aan zijne excellentie den minister van justitie [...] der door hen gedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen, met daaruit voortvloeijende beschouwingen en voorstellen nopens het gevangeniswezen in Nederland. 's Gravenhage 1858.
43188: ALSTORPHIUS, JOANNES - Dissertatio philologica de Lectis, Subjicitur ejusdem de lecticis veterum, Diatribe. Amsterdam, Wolters, 1704.
65419: ALT, ALBRECHT, - Israel und Aegypten: Die Politischen Beziehungen der Könige von Israel und Juda zu den Pharaonen nach den Quellen untersucht
66184: ALTENA, B., - Tussen anarchisme en sociaal-democratie, "het revolutionaire kommunisme" van Christiaan Cornelissen (1864-1943)
58607: ALTENA, D. VAN, - Receptieboek van Dirk van Altena en zijn echtegenote Neeltje Janssen op vrijdag 4 maart 1974 te Marken om 14,30 uur.
31929: ALTING MEES, FOKKO, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes de mora [...] Groningen J. Römelingh 1842
59830: ALTING MEES, F. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
36184: ALTMANN, ANTON. LAURENTIUS, UIT NEOBURGO-FRISIUS ORIENT.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG - Exercitatio historica de originibus cognominum Wittenberg Christian Fincelius 1682
67012: ALVIN, F., - Les Portraits en Medailles des Celebrites de la Belgique.
65704: AMBROSIUS, - De catechizeermeester uit Haarlem (catechiseermeester)
16072: AMELAND - Het Friese Waddeneiland Ameland, [uitgave gemeentebestuur, 1956], 24 p.
23074: AMERIKA, PELLA, ROMIG - Ella Dutcher Romig, Another trek to Pella from notes in her diary of May 1942, New York 1945, 43 pag. Gedrukt (in genummerde oplage van 250 exemplaren) op handgeschept papier.
58988: AMERSFOORDT, JACOB, - De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag.
33998: AMERSFOORDT, JACOBUS PAULUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridico-politica de cura magistratus circa institutionem publicam [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
16081: AMERSFOORT - Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de reclamecommissie der gemeente [ca. 1927], 142 p.
52655: AMEYDEN, PIETER VAN - Smeekschrift om vergiffenis van gepleegde staatkundige misdrijven in den jaare 1789 aan de Staaten van Holland en West-Vriesland [Leiden, 1798].
36760: AMI DE LA JUSTICE, UN - Une fleur sur le tombeau de Louis XVI. Nouvelle edition, corrigée & augmentée, Berlijn 1793, 112 pag. met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
23512: AMICIS, E. DE - Les thermopyles Vaudoises. Extrait de Alle Porte d'Italia (vertaling A.Gautier), Lausanne 1886, 86 pag.
24571: ALBUM AMICORUM - Album amicorum 1779-1797.
19432: AMMANN, JOST - Wappen- & Stammbuch.
55518: AMMANN, [WILHELM] - Die Kriminal-Prozedur gegen Jakob Müller von Stechenrain, im Kanton Luzern, Mörder des sel. Herrn Grossrath Leu von Ebersol, in popularer Darstellung bearbeitet. Zurich, F. Schulthess, 1846.
20049: AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES - Proza en poëzy. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1850.
39296: AMORIE V.D. HOEVEN, A. DES; - Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaensz. de Ruyter te Vlissingen, op den 25-8-1841, Leeuwarden, Suringar, 1841, 34 pag.
34222: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de furtis ex jure XII tabularum [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1845
66326: AMPE, ALBERT, A.O., - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten
35432: AMPLINGIUS, JOANNES ASSVERUS - Programma in obitum honestissimae matronae Ursulae Scherffenbergiae, conjugiae viri [...] Dn. Thomae Lindemanni, j.u. doctoris, professoris & practici celeberrimi Rostock Joachim Fuess 1614
42331: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (...) mitsgaders Petri Scriverii, Laure-kranz voor Laurens Koster. Haarlem, A. Rooman, 1628.
43814: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS, - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (.....) door S. Ampzing (.....) mitsgaders Petri Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster, Haarlem, Rooman 1628. 4o. Geheel perkament uit de tijd, (90)+520+(6)+100 pag. Mist de meeste illustraties, boekblok los in de band, watervlekken.
7764: AMSTELBROUWERIJ - Nagalm van de feesten, gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Amstelbrouwerij 1870-1945.
22542: AMSTERDAM, HUIS MOLENSTEEG - “Lijst der papieren en bewijzen van eigendom, behorende tot een huis en erve in de Molensteeg, het tweede huis van de Oude Zijds Achterburgwal ZZ, Wijk 3 D1 G24 nr 11 Oude verp. nr 532, nieuw nr 544”, manuscript, folio, 4 p.
59356: AMSTERDAM, HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE, STEENKUIJL, WELCKER, WESTHOFF, MEIJER. - Getuigschrift voor Franciscus Marinus Hohannes Steenkuijl van de Hersteld Evangelische Lutherse Gemeente te Amsterdam als blijk van getrouwe opkomst en getoonde ijver op de zondagsschool gedurende het jaar 1887. Getekend door hoofdonderwijzer H.L. Welcker end e commissieleden J.F.G. Westhoff (stempel) en Joh. C. de Meijer (stempel), gedateerd 8 januari 1888, deels gedrukt (sierrand) en deels in handschrift NB Franciscus Marinus Johannes Steenkuijl, geb. Haarlem, 23-5-1874, zn. van Franciscus Jacobus Steenkuijlen Jacoba Johanna Klara Denker.
16109: AMSTERDAM - Amsterdam, Amsterdam, Allert de Lange [ca. 1900?], oblong boekje met 12 ingeplakte fotografische afbeeldingen met tekst eronder gedrukt. Vochtvlek in papier, niet in de foto’s.
16105: AMSTERDAM - [Lucifers in hoesje t.b.v. toeristen.] Op het omslag “Amsterdam, capital of the Netherlands” en “Amsterdam gateway to Europe” en binnenin “For general information apply to Public Relations Office, Town Hall, room 159” [ca. 1950?]
16106: AMSTERDAM - [Wandelkaart.] Het Amsterdamse bos, Uitg. Dienst Publieke Werken, Amsterdam 1955, 66x39 cm.
59354: AMSTERDAM, KENNIS, BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDING. - Prospectus van John Kennis' Kleding-service te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met afbeeldingen, prijslijst huur dames en herenkleding (bruidsjurken, jacquets enz.), met aanwijzingen voor correcte kleding bij diverse gelegenheden, 8 p., geniet, gedrukt, 1952-1953.
16097: AMSTERDAM - Guide d’Amsterdam, Français, Anglais, Allemand, Hollandais. [ca. 1910], z.pl., 48 p.
16087: AMSTERDAM - Souvenir d’Amsterdam. 58 dessins de Fr. Wittig. Reproduction xylographique par R. Brend’amour & Comp., Düsseldorf, Verlag von Frederik Muller & Co, Amstdm, Amsterdam [ca. 1880].
16089: AMSTERDAM - Amsterdam. Gids met platen. 2e veranderde uitgave. Amsterdam, Van Holkema, 1883, 266 + 48 p.
58941: TRESLING & CO HOF LITHO AMSTERDAM, - Prinses Wilhelmina Helena Paulina Marja. Chromolithografie, 35x25cm. Portret van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden.
59397: AMSTERDAM, DIEPENVEEN. - Rekeningen en kwitanties voor fa. A.C. Diepenveen te Amsterdam van diverse firma's te Amsterdam, gedateerd 1930-1951 ( 9 stukken). NB Dordrecht Gasartikelen aan A.C. Diepenveen; NV Wed. E. Kan & Co's manufacturenhandel aan A.C. Diepenveen; Amsterdamsche Agenturen en Modehandel (D. van der Heijden) aan cliëntèle; J.H. Muller jr voor A.C. Diepenveen; NV v/h S. Henselijn aan A.C. Diepeveen; Leon Hirschel voor A.C. Diepeveen; M. Schönberg & Co aan Fa. Diepenveen; NV Nederlandsch-Aziatische Handelmij voor A.C. Diepenveen (Alcodi); Zellwollgarnspinnerei in Hilden, Duitsland (aanbiedingsbrief bij ingebruikneming fabriek en verschijnen publicatie). M14690
59338: AMSTERDAM, VRIJDENKERS-VEREENIGING "DE DAGERAAD", HEIJERMANS, TONEEL, MESMAN, HELDE, DE REDE - Programma van de Vrijdenkers-Vereeniging "De Dageraad", afdeeling Amsterdam van de Heijermans-ochtend op zondag 12 januari 1930; Jan Mesman draagt voor fragmenten uit "Ghetto" van Herman Heijermans. Muzikale medewerking John Helden, viool en B. van Rede orgel en piano, 4 p., gedrukt.
15724: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Physiologie van Amsterdam door een’ Amsterdammer, geïllustreerd door F.C. Fuchs. Amsterdam: Ceepel & Brat, 1844, herdruk Zandvoort: Minerva, [ca 1970].
58944: JOS VAS DIAS & CO AMSTERDAM, - Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm.
59336: AMSTERDAMS LYCEUM, AMSTERDAM, WOII, - HALO (Het Amsterdamsch Lyceum Orgaan], 24 jgn., 2 september 1941, nr. 1, openingsnummer speciaal voor nieuwe leerlingen, met overzicht van alle werkzame clubs aan dit Lyceum [ills, advertenties, 32 p.].
64915: AUSWARTIGES AMT, - Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland 1939/41 Nr. 7
14901: AMUSEMENS - Les Amusemens de la Hollande. Avec des remarques nouvelles et particuliers sur le genie, moeurs et caractères de la nation. Entremeles d’épisodes curieux et interessans. 2 delen in 1 band. Den Haag: P. van Cleef, 1739-1740.
68067: ANAGRAPHEUS, D.N., - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters 1816-1832 volgens de gedenkschriften van Maria Leer
33039: ANDALA, RUARDUS - Oratio de ecclesia satiata sive irrigua non addenda sitienti, Deut. XXIX. 19 Franeker Henricus Halma 1726
20666: ANDEL, M.A. VAN - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde ( 1400-1800 ), Amsterdam 1946, geb., geïll., met stofomslag.
32575: ANDEL, MARTINUS ANTONIE VAN, UIT GORINCHEM - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift [...] Utrecht J. van Boekhoven 1909
6763: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN; C.M. MENSING (VERT.) - Winteravondvertellingen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1853.
63876: ANDERSEN, H.C., REUSCHER, JULIUS (VERT.) - H.C. Andersen's Sämmtliche Märchen, Deutsch von Julius Reuscher, Illustriert von Paul Thumann, Theodor Hosemann, Graf Bocci und Oscar Pletsch, zwanzigste vermehrte Auflage mit über hundert in den text gedruckten Holzschnitt-Illustrationen, sechs Tonbildern und 1 Buntdruckbild, Volks-Ausgabe
5156: ANDERSON, MICHAEL A. - Anderson Families of Westertown and the North East of Scotland ..., Chichester 1984, 176 p., geb., geïll.
39232: ANDERSON, J.W.; - Shipmasters business compendium including hints to young shipmasters on insurance (...), 6th edition, Glasgow 1925, 109 pag., geb.
66219: ANDRAU, K.F.R., - Berigt van de directeur der Afdeeling Zeevaart K.F.R. Andrau concerning fishing in 1858
33211: ANDREAE, GAJUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de privilegiis, hypothecis et decennali inscriptionum renovatione ad articulum 2154 codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
14905: ANDREAE, A.J. - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, 2 “gedeelten”. Kollum: T. Slagter, 1885.
34000: ANDREAE, ARNOLDUS JOHANNES, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, de autocheiria [...] Groningen J. Rümelingh 1807
68462: ANDRESEN, A., WEIGEL, R., - Der Deutsche Peintre-Graveur (1560-1800).
64346: ANDREWS, K., - Adam Elsheimer, paintings-drawings-prints
67099: ANDRIESSEN, POELIE; HERMAN VAN RUN; TON NELISSEN, - Nettie Andriessen-Koot 15-11-1897 - 30-5-1990. Herinneringen aan Nettie Andriessen, uitgesproken tijdens de afscheidsbijeenkomst in Bloemendaal.
65317: ANDRIESSEN, P.J., - Het hof van Koning Lodewijk of Nederland als Koningrijk Holland 1806-1810
68161: ANDRIESSEN, C., - Kroningslied gedicht van J.E. ter Gouw voor kinderkoor (...) getoondicht door C. Andriessen.
65477: ANDRIESSEN, J., - Deugd en godsdienstzin of tafereelen uit de geschiedenis en uit het leven van bijzondere personen.
44024: ANDRIESSEN, P.J.; - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12-5-1874. Arnhem 1874, 336 pag., geb. in half leer, met portret Willem III.
64684: ANDRIESSEN, P.J., - Johan en Steven of de gevolgen van deugd en ondeugd, door W.J. van der Vegt. omgewerkt door P.J. Andriessen, derde druk. met platen.
27696: ANDRINGA GZN, W - De Oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching, Utrecht, z.j. 84 pag., geïll. Leuk gekleurd omslag.
31867: ANDRINGA DE KEMPENAER, ANTONIUS ANNE VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale , exhibens selecta quaedam, inprimis ad juris patrii locum van avarye [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1798
32549: ANDRINGA BOLL, VALERIUS GEERTRUIDUS, UIT GORINCHEM - Eenige opmerkingen over aanneming van schenkingen. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
52660: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Pleidooijen van mr. D. van Raalte en mr. G. Delprat in zake jonkheer R.L. van Andringa de Kempenaer eischer, tegen de erfgenamen van wijlen koning Willem II, gedaagden, gevoerd voor Hoogen Raad der Nederlanden op 21 Februarij 1851, 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1851.
52661: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand maart 1848, 1e gedeelte 2e druk, 's Gravenhage, H.G. Stahl, januarij 1853.
52663: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853.
52659: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Fragmenten uit mijne portefeuille, door Jonkheer L. [op omslag: R.L.] van Andringa de Kempenaer. 1e- stuk, 's Gravenhage [februari 1851].
6764: ANECDOTES - Anecdotes voor menschenvrienden. Leiden, L. Herdingh & zoon [1793]
38744: ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de 18e eeuw (Clara Feyona Sytzama), Amsterdam 1921, 187 pag., geb., geïll.
22424: TEISSÈDRE L’ANGE - “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p.
59316: HERZOG RENE VON ANJOU, - Livre du cuer d' amours espris (" buch vom liebentbrannten herzen"). Miniaturen und text heraugegeben und erlautert von o. Smital und e. Winkler. III band: Tafeln. Mit 24 faks. Tafeln und zahlr. Abbildungen. Wien, Österreichische Staatsdruckerei 1926. OPgt. mit goldgepr. Wappen auf dem vDeckel und Kgoldschnitt (Textbde.) sowie OHLwd-Kassette mit losen Tafeln. Folio und Gr. Folio.
6766: ANNE, J.M. (VERT.); GIACOMETTI, PAOLO - Elisabeth, koningin van Engeland. Historisch drama in vijf bedrijven. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1870.
66883: ANONIEM [KB.-CAT.: ABRAHAM DE VRIES GZN.], - Bewijzen voor de echtheid en gelijkenis der oude afbeeldingen van Coster ter wederlegging van het IETS van den heer van Westreenen, ten voordeele van het fonds voor de oprigting van het standbeeld
59737: ANONIEM - Anatomical drawing. 19th century. 47 x 31,5 cm.
6768: ANONIEM - Bornley, of De onschuld gered; treurspel. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
6770: ANONIEM - Jan Poulard, of De bedrogen lijs. Kluchtspel in een bedrijf. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1820.
6771: ANONIEM (VERT.) - De goedhartige losbol. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. [Algemeene spectatoriaale schouwburg, 8e deel, 3e stuk. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.]
60254: ANONYMOUS AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
66199: ANONYMOUS, - Woorden gesproken bij het open graf van den WelEerw. Zeergel. Heer Bernard Gewin, sedert 5 september 1869 predikant te Utrecht, Overleden 11, begraven 15 maart 1873
66513: ANONYMOUS, - Geslagt van Trip
60142: ANONYMOUS, AFTER JAN DE BEIJER (1703-1780) - Overveen, gezicht op het rechthuis en het klokhuis (oostzijde) met de herberg "Van Ouds het Raadhuis".
60148: ANONYMOUS (STYLE REMINISCENT OF P.C. LA FARGUE, J. ANDRIESSEN OR J. GOLL VAN FRANKENSTEIN) - Country road to a village.
66281: ANONYMOUS, - Iets aangaande de laatste levensjaren en den dood van Willem, graaf van der Mark, heer van Lumey
60680: ANONYMOUS (17H CENTURY) - Christ before Pilate
60232: ANONYMOUS (DUTCH, 19TH CENTURY) - The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
60540: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
60154: ANONYMOUS (2ND HALF 18TH CENTURY) - Calligraphy representing a large rooster, a verse on the art of painting and writing, and sheet music with psalms.
21040: ANONYMUS - The autobiography of a flea. Pendulum Special edition. Only 260 printed. ( first American publication after a century of suppression). Vol. I and II, 118+120 pag.
66514: ANONYMUS, - Levensbericht van den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Henricus Cats, Laatst predikant te Leiden
66166: ANONYMUS, - Levensbericht en karakterschets van Matthias van Geuns, med. doct. en emer. prof te Utrecht, overleden den 9den december 1817.
66132: ANONYMUS, - Levens- en karakterschets van mr. August Hendrik de Melanders.
42418: ANSON, G. - A voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43, 44, compiled (...) by Richard Walter. 2 volumes, Kilmarnock, 1785.
18277: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; ADOLPHE ANTON - Mannen-trots en vrouwen-wraak, ridder-tooneelspel uit de tijden der kruistogten in vier bedrijven.Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1803.
8140: ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters. 3e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714.
8141: ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Gedichten. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz en Albert Magnus, 1685. [2 delen in 1 band]
47372: ANTONINI, L., - Les Sabran-Ponteves, une grande famille provencale, Aix 1982, 66 pag., ill.
52148: ANTONINI, ANNIBALE, - Dizionario Italiano Latino e Francese, nuova edizione; Dictionnaire Francois, Latin et Italien, nouvelle edition, 2 volumes, Lyon, B. Duplain, 1770.
19452: ANTWERPEN - Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575.
60885: ANTWERPEN VERBRUGGE, VAN FREYHOFF, GOOILUST, MENNONITE, MARIA THERESIA - Patent of nobility donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777) "wechsler zu Amsterdam". The patent of nobility allows Antwerpen Verbrugge to add "Von Freyhoff" to his family name.
16800: ANWB - Kaarten uitgegeven door de ANWB.
14919: ANWB - Zestalige woordenlijst voor toeristen, Den Haag, ANWB, 1928.
14923: ANWB - Reglement op het ANWB-wandelbewijs, Amsterdam: ANWB, [1934]. MET lijst van landgoederen waarvoor het ANWB-wandelbewijs als bewijs van toegang zal gelden, [1934].
14925: ANWB - Reglement voor den rit met onbekende bestemming voor automobilisten en motorwielrijders. Den Haag: ANWB, 1935.
14927: ANWB - Zeshoekige draagmedaille met afbeelding van de Moerdijkbrug en de tekst “Stertocht Moerdijkbrug ANWB 1936”. Verzilverd, stempeltje Begeer, Voorschoten.
63733: APÈL, MARI J. TERNOOIJ, - Bontgevederd, gedichten van Mari J. Ternooij Apèl
23156: APELDOORN, DE VRIES, DIRKS - Gedenkboek (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift.
59054: APELDOORN, L.J. VAN, - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht, Zwolle, 1937, geb., 259 pag.
78: APELDOORN, L.J. VAN (UITG.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
65414: APOLLINAIRE, G., - Alcools poemes 1898-1913
66160: APPELTERN, ADRIAAN WILLEM VAN, - Het staatstregt in Nederland vooral met betrekking tot de kerk en de handelingen der regering ten opzigte der afgescheidenen, nader toegelicht.
64676: APPUN, C.F. RIETSTAP, J.B., - Uit vreemde landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den nieuweren tijd. Eerste jaargang 1872. C.F. Appun. Reis door Venezuela. Voor Nederland bewerkt door J.B. Rietstap
42405: AQUAVIVA, CLAUDIO - Industriae: pro superioribus eiusdem societatis ad curandos animae morbos. Rome, Collegio Romano eiusdem societatis, 1615.
49800: ARAGO, J., - Physiologie des foyers et des coulisses de tous les theatres de Paris, Paris 1841, 144+(3) pag.
59302: ARANJO AFFONSO, D. DE A.O., - La Sang de Louis XIV, 2 volumes, Braga 1961-1962.
39016: ARANO, L.C. ( INL.) - Tacuinum sanitatis, Middeleeuwse gezondheidsleer, Utrecht 1976, 155 pag., geb., geïll., in hoes.
18618: VRIJE ARBEID - Vrije arbeid, Geillustreerd studenten-tijdschrift. Tweede jaargang. Utrecht, J.W. Leeflang, 1883.
23966: ARCHENHOLZ, J. W. VON - Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 [ 1789,1790], als eine fortsessung des werks England und Italien, volumes 1-5, Karlsruhe, Schieder 1790-1791, ca. 2000 pag., orig.boards
6082: FAMILIE-ARCHIEF - Familie-archief van Slingelandt-de Vrij Temminck, overdruk VROA, 71 p., met tabellen
80: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland).
22548: ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS - Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919.
47448: ARDANT, L., - Nouvelle histoire de France, 6me. ed., Paris 1837, ca. 350 pag., geïll.
55282: ARDES, PIETER E.A. - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldiginge by de heeren raden en meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) 's Gravenhage, J. Rammazijn, 1678. [Gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van zyn apologie. 's Gravenhage, Rammazijn, 1679. [En met:] [3] Nader ontdeckinge van eenige vuyligheden van die van den Rade (...) z. pl., z. j. [En met:] [4] Instructie van mr. Pieter Ardes voor de heer advocaet mr. Johan Stipel (...) z. pl., z. j. [En met:] [5] Korte wederlegginge vande calumnien by mr. Pieter Ardes (...) uytgebraakt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [En met:] [6] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, [1679]. [En met:] [7] Tegenberight van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, z. j.
52669: ARDES, PIETER - Memorie van de missiven by D. van Hogendorp aen mr. Pieter Ardes in qualiteyt als thesaurier ende rentmeester generaal van Syne Hoogheijdt den heere Prince van Orangien, als anders gheschreven beginnende met den jaere 1661 tot den 2 July 1671 ['s Gravenhage, J. Rammazeyn? 1679].
52671: ARDES, PIETER - Tegen-beright van mr. Pieter Ardes [...] op het noodig, of om beter te seggen on-nodig-berigt van Diederick van Hogendorp. 's Gravenhage, Joh. Rammazeyn [ca. 1679].
25526: AREND, J.P. [ EN O. V. REES, W.G. BRILL EN J.V. VLOTEN] - Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, deel I, deel II in 6 stukken, deel III in 5 stukken, deel IV in 1 stuk. (mist deel 4 eerste stuk) en deel V eerste stuk, Amsterdam, Haarlem, Leiden 1840-1882. In totaal 14 delen lopende tot 1748. Geïllustreerd met staalgravures en litho's. Alle delen gebonden in half linnen, de ruggen echter deels slecht en deels missend.
58942: ARENDZEN, P.J., - H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collé, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
17110: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent: Koninklijke Academie [etc], 1962.
54485: [LETI, GREGORIO], PIETRO ARETINO - [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-klucht van Baltazar Sultanini Bressan. Vertaald uit het Italiaans. Amsterdam, Christiaan Karstensz, 1678. [gebonden met:] [2] Aretino, Pietro, Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen zijnde een t'samen-spraeck tusschen Lais en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende dames aldaer. Leiden, P. Koelaart, [1680]
30494: ARIËNS KAPPERS, E - S. Jessurun de Mesquita, Amsterdam 1984, 76 pag., geïll.
64396: ARIËNS-VOLKER, M., - Dirk Nijland 1881-1955 and Vriendenboek voor Dirk Nijland
65815: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld. Uitgegeven van wege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Eerste tot en met derde stuk
43930: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld.
39044: ARMELLINO, G - Kunst des Klavierstimmens nebst einen vollständigen anleitung zur erhaltung und wiederherstellung gebrauchten, sowie zur prüfung neuer instrumente, 3e Auflage, Weimar 1872, 92 pag. + 10 folding pages with music and 25 wood engravings in the text.
56154: ARNAUD, M. D', - Euphemie, ou le triomphe de la religion, Drame, 3 rd. ed., Paris, Le Jay, 1768, 304 pag.
20188: ARNAUD, E - Histoire des protestants de Provence , du Comtat Venaissin et de la principauté d'Oranje, 2 delen, Parijs 1884, 573+414 p. met uitvouwbare kaart. Omslagen iets los, bibliotheek stempeltje.
56639: ARNAULT, A.V., - Germanicus. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1817, 75 pag.
23192: ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS - Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai.
22610: ARNHEM, FONTAIN, TABAK - Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.
16939: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 8e druk, uitg. VVV [1907], 109 p.
16147: ARNHEM - Rampzalige jaren voor het Openluchtmuseum Arnhem, [Amsterdam 1945] in drieën gevouwen blad.
16146: ARNHEM - Hôtel-Pension-Cafe-Restaurant-Gids 1940 voor Arnhem en omstreken, uitg. VVV 1940, 24 p (in 3-en gevouwen pagina’s).
16145: ARNHEM - Gids van het [Nederlandsch Openlucht] Museum, door A.A.G. van Erven Dorens, 2e uitgave, 1937, 64+16 p.
16141: ARNHEM - Arnhem (Holland) and its environs, publ. VVV, 1920, 28 p.
16142: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 13e druk, uitg. VVV, Arnhem [1922], 96 p.
16139: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 10e druk. Uitg.VVV [1916], 88 p.
16137: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1910], 83 p.
16136: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1905], 112 p.
16135: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 7e druk, Uitg. VVV, 1903, 136 p.
16133: ARNHEM - Guide for Arnhem and its environs, Published by the Society wishing to attract visitors to Arnhem [ca. 1890], 32 p.
16132: ARNHEM - Führer durch Arnheim und Umgebung, Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs [ca. 1890], 30 p.
16129: ARNHEM - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman, Arnhem, H.W. van Marle, 1880.
5198: ARNIM, W.W. GRAF - Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim. Bad Godesberg 1969, 303 p., geb. geïll.
25104: ARNOLD, GODFRIED - Waare afbeelding der eerste Christenen. Vertaald uit het Duits door W. Sewel, 2 delen, Amsterdam, v. Hardenberg e.a., 1700-1701, (28)+707+(12)+568+(12) pag. Geheel leer, goed exemplaar.
17011: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting. New York: Charles Scribner, 1923.
14578: ARNOLD, E.J. - John Arnold & Family. Genelogie van een van oorsprong Engelse familie Arnold in Nederland.
65460: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting.
6410: ARNOLD, U, C.G. DE DIJN, M. VAN DER EYCKEN, J. MERTENS, L. DE REN - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. Alden Biesen 1992. Ing., geïll., 300 p.
36460: ARNOLDI, BAROLD, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica de difficilioribus quibusdam legibus Franeker Coulon 1752
41276: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, 4 delen, 's-Hertogenbosch 1890, 355+351+407+443 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
50925: ARNOUD GERKENS, J.C. D' / - Vrouwenliefde en vrouwenleven. Vier tekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens (...) gedicht van Adelbert van Chamisso, vertaald door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, 1863.
36048: ARNTZ NIC. FIL, THEODORUS, UIT MILLINGEN - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas continens Leiden M. Cyfveer 1800
6837: ARNTZENIUS, ROBERT HENDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, Vincent Loosjes, 1825. [2 delen]
32253: ARNTZENIUS, OTTO - Oratio de mercurio, facundiae ac mercaturae praeside [...] Amsterdam Samuael Lamsveld 1746
52603: ARNZ, J. - Allgemeiner Schul-und Hand-atlas uber alle Theile der Erde (...) mit 27 illuminirten Karten, nach A. v. Roon (...) bearbeitet. 2e Auflage, Dusseldorf, Arnz, [ca. 1830?].
65366: ARRENBERG, R., - Korte verhalen en wetenswaardige voorvallen uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld door R. Arrenberg. Met platen.
65381: ARRENBERG, R., - Uit het leven van groote mannen. Boeiende verhalen en karaktertrekken. Met 3 gekleurde platen.
65067: ARROWSMITH, A., - A new General Atlas constructed from the latest Authorities by A. Arrowsmith. Hydrographer to the Prince Regent exhibiting the boundaries and divisions also the chains of mountains and other geographical features of all the known countries in the World comprehended in fifty three maps from original drawings.
65251: ARTIGUES, M. D', - Memoire sur la conservation des blés;
55594: UNKNOWN ARTIST (XVIII CENTURY) - Het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam
60554: UNKNOWN 19TH-CENTURY ARTIST (SPREEN?) - Three men drinking and smoking outside in the forest round a barrel table
60272: UNKNOWN DUTCH ARTIST (18TH CENTURY) - Print study for the frontispiece of a book
34150: ASCH VAN WIJCK, ANTHONIUS MICHAELIS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
67903: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN, - Levensschets van Henrick Moreelse
33065: ASCH VAN WIJCK, LUDOVICUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de jure et modo, quo in urbe Rheno-Trajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii, quibus in regenda civitate partes erant [...] Utrecht N. van der Monde 1839
68136: ASCH VAN WIJCK, H.M.A.J. VAN, - Levensschets van Henrick Moreelse burgemeester der stad Utrecht 1662-1664. Met aanteekeningen, betreffende de gedeeltelijke uitvoering van zijn ontwerp ter uitbreiding en verfraaijing dier stad in 1827-1839.
94: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, - Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p.
66282: ASKAMP JR., W. A., - Oorsprong familienaam Askamp
55157: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Een standbeeld uit een zak. Amsterdam, J. de Vries, 1854.
67283: ASPEREN, J. VAN, - Teekening der wijze waarop den postweg door den Baardwijkse Overlaat tusschen Drunen en Baardwijk in den jare 1821 is bestraat met vlakke mopklinkers van de Waal.
65397: ASQUITH, H.H., - The Genesis of the War
6842: ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
57272: ASSELBERGHS, J.J.M.H.M., EN W.R. BLANKERT; - Nederlandsch Spoorweg Museum. Verslag over de jaren 1947-1952 [1953], 47 pag., geïll.
64528: ASSELBERGHS, H. (SAM.), - Beijnes. Een eeuw van arbeid 1838 - 1938
6849: ASSELIJN, THOMAS - Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaer 1647). Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725
14935: ASSELIN, HENRY - La Hollande. ‘s-Gravenhage [ca. 1925].
35278: ASSEN, CORNELII JACOBI VAN - Oratio de studio juris romani hoc ipso tempore diligenter tuendo 1821
33448: ASSENDELFT, JAN VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de obligationibus ex consensu [...] Leiden Johann. en Herm. Verbeek 1745
57700: ASSENEDE, D. VAN / HOFFMAN VON FALLERSLEBEN. - Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede, Mit Einleitung, anmerkungen und Glossar von Hoffmann von Fallerleben, Leipzig 1836.
31667: ASSER, CAROLUS DANIEL, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de eo quid juris sit, circa pecuniam [...] Amsterdam Van Embden en Co. 1834
23990: ATEN, J. - Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967, 294 pag., geb., geïll.
16974: ATTERBURY, R.S. - Westerham Press. 25 Years. Westerham Press, 1975.
63268: ATTR. WILLIAMS, CHARLES (FL. 1796-1830) - The Wedding Night [satirical print].
60620: ATTRIBUTED TO PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Reinier van Oldebarnevelt
60812: AUBRY, PETER II (1596-1666) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
6855: AUCHMAYER, J.C. (VERT.); FRIEDRICH ALOYS GRAF VON BRÜHL - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
23574: AUGUR - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Amsterdam 1901, 217 pag., geïll.
34488: AUGUSTIJN, PIETER FREDERIC, UIT ZOETERMEER - Abscessus parietis uteri Leiden Blankenberg 1893
36681: AUGUSTIJN, C. - Luthers intrede in het klooster Kampen Kok 1968
41670: AUGUSTIN, SAINT / F. DE VILLENEUVE DE VENCE - Les deux livres de S.Augustin de la grace de Jesus-Christ et du peche originel, traduits en Francois sur l'edition des P.P. B.B.de la Congregration de Saint Maur, Paris, Babuty 1738.
43090: AUGUSTIN, FERD. VRIJHEER VAN - Reize naar Malta en het zuidelyk gedeelte van Spanje in het jaar 1830. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, v. Vloten, 1839.
32087: AULNIS DE BOUROUILL, JANUS CAROLUS FERDINANDUS D', UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de testamento publico juris hodierni [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1833
36066: AULNIS DE BOUROUILL, WILLEM JAN D', UIT GRONINGEN - De wet houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken Leiden Hooiberg 1866
42382: AVANZO - Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln. Cöln, gebr. Avanzo, [1827].
14941: AVAUX, J.A. MESMES, GRAAF VAN - Négociations de monsieur le comte d’Avaux en Hollande, depuis 1679, jusqu’en [1688]. 6 delen in 2 banden. Parijs, Durand & Pissot, 1752-1753.
35456: AVENARIUS, GEORG. LUDOV.; PRAESES: KROMAYER, AUGUSTIN GOTTFRIED - Dissertatio logica de confusa eruditione [...] Jena Iohannes Fridiericus Ritter 1721
43122: AVISSE, J.B. - Oeuvres d'Avisse, aveugle, membre de l'Institution des aveugles-travailleurs. Paris, [ca. 1810?].
22918: AVRO - Waar wij werken. Wie wij zijn, mapje met 10 foto's, briefkaartformaat, met portretten van W. Vogt, Nic. Treep, Louis Schmidt, A. Weitzel en scenes uit studio's e.d.
55171: AYLVA, H.D.E. VAN - Deductie en request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel, overgegeven aan (...) Staten van Friesland. Leeuwarden, 1769.
52681: AYMÉ, JAN JACOB - Ballingschap, zeegevaeren en schip-breuk, Brugge, J. Bogaert en zn., [ca. 1800].
66559: BAALBERGEN, J., - 't Fort Abcoude with extensive notes, additions and further documents by W. Zappey
6859: BAALE, HENDRIK VAN - De Saraceenen, treurspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1809.
4900: [BAALEN, D. VAN, E.A. - Verolme, in Gens Nostra 11 (1956), afl. 9.
42953: BAALEN, S. V. - Reistogtje door een gedeelte van Schotland en dezelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1838.
47678: BAALEN, J. V., - Veilingcatalogus boeken, tekeningen en prenten, nalatenschap E.A. de Jongh, Rotterdam 1833, 63 pag.
32091: BAAR, ANTONIUS JOANNES HUBERTUS VAN, UIT OIRSCHOT - Dissertatio juridica inauguralis, de interdictis jure romano [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
34590: BAAR, A.J.H. VAN, UIT OIRSCHOT - IX. theses juridico-politicae. 1839
65630: BAARDA, M.J. VAN, - Zendeling H. van Dijken. Zijn leven en arbeid op Halmaheira. door M.J. van Baarda, zendeling te Duma.
58674: BAARS, J. V., - Geschiedenis van het St.-Elizabeths-Gasthuis te Curacao 1855-1905, Curacao, Drukkerij Apostolisch vicariaat 1905, 170 pag.
32089: BAART DE LA FAILLE, ROBERT DANIEL, UIT LEEUWARDEN - Beschouwingen over artikel 89 der Grondwet. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1867
67408: BAART DE LA FAILLE, J.; A. MODDERMAN - Ter nagedachtenis van mr. H. de Ranitz
66598: BAART DE LA FAILLE, J., - Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen / door J. Baart de la Faille
64669: BAC (RED.), - Quelques Tranches de Vie, Decoupees & presentees par Bac, Couturier, Guydo, Léandre, Lourdey, Malteste, Noury, Simonaire, etc.
38074: BACCHINUS, BENEDICTUS - De sistris eorumque figuris (.....) Leonem Strozza dissertatio / Jacobus Tollius dissertatiunculam & notulas adjecit, Utrecht, Halma, 1696.
64244: BACH, ADOLF, - Deutsche Namenkunde.
33478: BACK, JOANNES DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis ad L.I.ff. In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur [...] Leiden Joannes van der Linden jr. 1724
34144: BACKER, ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de varia ratione, qua, in praecipuis Germaniae civitatibus, populi eliguntur mandatarii [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1843
67164: BACKER, S., - Levens- en karakterschets van mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette. Academisch proefschrift (...).
31545: BACKER, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dispensationibus, quae dicuntur, sive Venia legis, in causis maxime juris privati [...] Groningen W. van Boekeren 1830
31953: BACKER, GUILIELMUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de ratione, qua Romae illud, quod post legem Calpurniam dictum est repetundarum crimen [...] Amsterdam W. Willems 1845
64330: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemagt in hare verschillende tijdperken geschetst
34630: BACKER, P. , UIT AMSTERDAM - XX. theses juridicae. 1790
65035: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst, deel I
55173: BACKER, H.J. - Prent 'De kerkermeester'. Litho van H.J. Backer, 1841, uit het periodiek 'Europa'.
61026: BACKHUIZEN, LUDOLF (1631-1708) - Pick-nick at the sea (Set of ten sea views)
66420: BACON, FRANCIS, - De sapientia veterum, liber.
65268: BADON GHIJBEN, J., - Gronden Der Beschrijvende Meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen, Wiskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie.
57078: BADTS DE CUGNAC, CH. DE, A.O.; - Le petit Gotha, Paris 1993.
14947: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Twaalfde druk. Leipzig 1897.
14949: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Veertiende druk. Leipzig 1905.
64289: BAEDEKER, KARL, - Berlin und umgebung handbuch für reisende van Karl Baedeker mit 4 karten, 9 planen und 17 grundrissen
64271: BAEDEKER, KARL, - Baedekers Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende
64272: BAEDEKER, KARL, - l'Allemagne et quelques parties des pays limitrophes jusqu'a Strasbourg, Luxemburg, Copenhague, Cracovie, Limberg, Bude-Pesth, Pola, Fiume, manuel du voyageur
64270: BAEDEKER, KARL, - Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through Switzerland and Austria : handbooks for travelers / by Karl Baedeker
64269: BAEDEKER, KARL, - Londres et ses environs, manuel du voyageur, avec 4 cartes et 20 plans,
14953: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Vierentwintigste druk, Leipzig 1910.
14957: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Tiende druk. Leipzig 1881.
14959: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zestiende druk, Leipzig 1897.
14961: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Achttiende druk, Leipzig 1905.
59038: BAEDEKER'S, - London and its environs, Leipzig, 1905, 471 pag., plans of London, list of the pricipal streets 44 pag, railway map of England and Wales, map damaged.
65464: BAEDEKER, KARL, - Die Schweiz nebst Chamonix, Luganer, Langen- und Comer See. Handbuch für Reisende
64984: BAEDEKER, KARL, - Italie Méridionale, Sicile, Sardaigne et excursions a Malte, Tunis et Corfou. Manuel du Voyageur.
64987: BAEDEKER, KARL, - Die Schweiz Chamonix- die Oberitalienischen Seen Handbuch für reisende
64988: BAEDEKER, KARL, - Mittel-und Nord-Deutschland. Westlich bis zum Rhein. Handbuch für Reisende. Mit 36 Karten, 42 Plänen und mehreren Grundrissen
64989: BAEDEKER, KARL, - Paris und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
19670: BAERDT VAN SMINIA, H. - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
56054: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
110: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
14702: BAERT VAN SMINIA, H. - Het geslacht Aebbinga, Aebinga.
57054: BAEZA, DR.; - De behandeling van aandoeningen der ademhalingsorganen, hart- en stofwisselingsziekten in de nieuwere inhalatoria, Amsterdam [ca. 1906], 34 pag., geïll.
61036: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Landscape with two figures walking in the woods
64288: BAHLE, J.H., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door J.H. Bahle 1918
36284: BAIER, FERDINAND JACOB, UIT ALTORF. - Oratio de fulminibus literatorum ordini fatalibus Altorf J.W. Kohles 1724
60004: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - Fran.s Mieris. (portrait of Frans van Mieris I)
61028: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER BORCH, GERARD TER (1617-1681) - A philosopher meditating [Heraclitus]
61030: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Interior with four people
59656: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN, AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) - Old man in profile
63392: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN - Spectamur Agendo.
63386: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
60516: BAINVILLE, JACQUES [ILLUSTRATOR: JOB]. - Petite Histoire de France. Par Jacques Bainville de l'Académie française, Imagée par Job. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, n. d. [1928].
56452: BAKE, J., - Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
66164: BAKE, J.,, - L.S. / J. Bake/J. Bake. L. S. In prima, quae mihi post Hamakeri, viri desideratissimi obitum ..In memoriam H. A. Hamaker
66159: BAKE, MR. J., - Gedachten over de publieke schuld.
6860: BAKE, LAURENS - Bybelse gezangen. Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser en Jan Graal, 1708.
67556: BAKELS, H., - Parroewajjim, De reis om de wereld in vijfduizend jaar. Feiten en 'fantasie' saamgevlochten
68353: BAKER-SMITH, V.P.M., - A life of Anne of Hanover, princess royal
42727: BAKER, HENRY - Nuttig gebruik van het mikroskoop of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratien en krystallen (...) Hier agter is gevoegd de natuurlyke historie van de polypen. Amsterdam, Houttuyn, 1756.
65967: BAKHUIS, R. W. M., - Zakatlas van den sterrenhemel.
66117: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C., - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
54204: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. ? - Brief aan mr. F. Serrurier, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Arnhem, over eenige punten van Nederlandsch staatsregt, naar aanleiding van het requisitoir door Z.E.A. gehouden in de zaak van den heer C.A. Thieme, op den 30 December 1845 [ondertekend: Q.N. =R.C. Bakhuizen v.d. Brink?]. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1846.
36254: BAKIUS, HERMANN, UIT TREMONIA; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Disquisitio theologica de salute infantum ante Baptismum decedentium ..... Jena Johann Nisius 1671
34146: BAKKER, AUGUSTUS CORNELIUS HENRICUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr. 1822
66562: BAKKER, J., - Lofrede op Herman Venema.
32609: BAKKER, MENNO EBE, UIT SNEEK - Dissertatio de doctrina juris francici circa probationes in causis criminalibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
33480: BAKKER, GEBRANDUS - Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1711
14963: BAKKER, J.D. EN F. DEELSTRA - Op reis door Nederland. Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. 2 delen in 1 band, resp. 3de en 2de druk. Groningen: Noordhoff, 1900-1901.
68416: BAKKER, F.J., GERRITSEN, J., - Collecting Ships from Holland and Zeeland: A Caxton Letter Discovered.
67606: BAKKER,L, GALSTERER-KROLL, B., - Graffiti au römischer Keramik im rheinischen Landesmuseum Bonn.
65990: BALDASS, LUDWIG, - Geertgen von Haarlem, Kunst in Holland 5-6:
14967: BALEN, C.L. VAN - Nederland in beeld en woord. Uitgegeven met medewerking van den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer. 2 delen. Buiksloot: J.M. Schalekamp, [1901-1904].
66359: BALEN, MATTHYS (JANSZOON)., - Oem: from Geslachtboomen der Adelijke, Aal-oude, Voortreffelijke- en Aanzienlijke Heeren Geslachten, van, en in Dordrecht, enz.
38330: BALEN, J.H. V. - Een ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina. Het beleg van Batavia 1619-1630. Amsterdam [ ca. 1880 ], 182 pag., geb. in orig. linnen stempelband.
32391: BALESENS, JACOB HEINRICH - Gründliche Abhandlung von dem Mecklenburgischen Erb-Jungfrauen-Rechte. Rostock / Leipzig 1762
5330: BALK, L. - Inventaris van de familie-archieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt (1329-1970), ‘s-Gravenhage 1983, 124 p., geb.
5632: BALLEGOIJEN DE JONG-HOUTKOPER, C.S. VAN - Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper, z.pl. [1991?], 227 p., geïll.
65205: BALT, M., - Uw persoonlijk belang, (koepok-inenting)
66427: BALTENSZ., FRANS, - Samaritane ofte Spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt (...) Ofte Een woordelijkcke verclaringhe van het vierde Capittel des Evanglist Johanne.
65535: BALZAC, H. DE, - Illusions perdues, Scenes de la vie de province
52493: BALZAC - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine (...) nouvelle edition, illustre de 425 dessins par G. Dore. Paris, Garnier, 1926.
65532: BALZAC, H. DE, - Honorine, Scenes de la vie privee
35482: BAMBAMIUS, HARTWIGIUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
38530: BAMPS, C. - Recherches sur le Mey- liedje ( chant de mai ). Hymne populaire Hasseltois attribué au XVII siecle, Hasselt 1889, 13 pag.
59798: BANCK, J.E. - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
31721: BANDT, ADRIANUS DEN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de prorogata jurisdictione [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1852
37656: BANGERT, J.F. E.A. - 75 jaar arbeid v.d. werkenden stand, La Boremus Amsterdam 1929, 41 pag., geïll.
29000: BANGS, J.D. - Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden; studies in cultural history, Assen 1979, 259 pag., geb., geïll., met stofomslag.
50965: BANIER, ANTOINE - Historische verklaring der Fabelen, waar in deszelfs oorspronk en de oovereenkomst met de oude historyen ontdekt werd. 3 delen, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1725.
34148: BANK, GUILIELMUS VAN DER, UIT RAVENSTEIN - Specimen juridicum inaugurale sistens jus Romanum, Francicum et Neerlandicum de transactionibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
5044: BANNING, F.J.H. - Het geslacht Weyn. Groenlo 1937. Folio, 92 p., gebonden, geïllustreerd.
5192: BANTA, TH. M. - A Frisan family. The Banta genealogy. Descendants of Epke Jacobse, who came from Friesland, Netherlands, to New Amsterdam february 1659, New York 1893, 412 p., geb., geïll.
52589: BANVILLE, TH. DE - Les princesses. Paris, Lemerre, 1874.
60934: BARA, HIEROSME DE - Le blason des armoiries, auquel est monstree le maniere que les anciens & modernes ont usé en icelles.
6869: BARBAZ, ABRAHAM LOUIS (VERT.); PIERRE ANTOINE LEBRUN - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
51890: BARBE, M.L.; - Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
42567: BARBETTE, PAUL - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers. Leiden, van Gaasbeeck, 1669.
52461: BARBEY D'AUREVILLY, J. - Poussieres, poesies completes. Edition revue sur les textes originaux et les manuscrits. Portrait de l'auteur d'apres un dessin de L. Ostrowski. Paris, Cres, 1918.
60166: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), VINKELES, REINIER (1741-1816) - DE KLOOSTER-KAPEL Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven bherge: o vader; dat ik heden Onschuldig bly ven magh aan uwer aller bloet.
51954: BARCHMIN, F.W. VON, - De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
35602: BARCLAIUS, LUDOVICUS - Klagstimm über den unheilbaren Schaden Babels, welche mit den trewen Propheten Jeremia gantzer zwey und zwantzig Jahre aus dem LI. Capittel seiner Weissagung v. 9 & 10. geführet. Der weyland [...] Henricus Müller, SS.Th.D.P.P. der Theologischen Facultät Senior, und der Kirchen in Rostock Hochverdienter Superintendens und Pastor an St. Marien [...] Rostock Jakob Richel 1675
20090: BARCSAY-AMANT, Z. - Adeliches Jahrbuch 1953 (Jahrgang 31) Luzern 1953, 160 pag., geb.
32889: BARGE, JOANNES ANTONIUS KAMES, UIT SEMARANG - Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevolking van Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Losco 1912
26946: BARJESTEH V. WAALWIJK V. DOORN, L.A.F. E.A. (RED.) - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgesclacht 1946-1996. Rotterdam 1996, 665 pag., geb., geïll., als nieuw. Bevat 37 stamreeksen.
64273: BARKER, CICELY MARY, - A flower fairy alphabet, poems and pictures by Cicely Mary Barker
51508: BARLAEUS, C., - Mercator sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te Amsterdam op 9-1-1632, Amsterdam 1967, 95 pag.
42655: BARLAEUS, CASPAR - Oratio panegyrica de victa Hispanorum regis classe (...) Frederico Henrico (...) Martino Trompio. Amsterdam, J. en C. Blaeu, 1540 [= 1640].
42695: BARLANDUS, HADRIANUS - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antwerpen, J. Grapheus, 1551.
19024: BARNAS, CARL - Bürgerwappen in Friedberg.
52694: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze 'deftige' kringen door mevr. von B. geb. T., deel I t/m IV, Amsterdam, J.A. Fortuijn 1890-1891 [deel II in IIe druk]
55051: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze deftige kringen. [deel I], 2e druk, Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1890.
33041: BARNEVELT, PETRUS CHRISTIANUS VAN, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de abolitionibus criminum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
47752: BARRE DUPARCQ, E. DE LA, - Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
58404: BARRES, MAURICE, - L'abdication du poete, Paris, Cres, 1914.
47424: BARROS, J. DE, - De alder-eerste scheeps-togten der Portugysen ter ontdekking van vreemde landen uytgesonden in het jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance, langs de geheele zee-kust van Africa (....) beschreeven door Joan de Barros, Leiden, vd Aa, 1706, (6)+6+149+(19) pag.
42221: BARROS, JOAN DE - [Held-dadige scheeps-togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-zee, met een vloot van 7 scheepen in het jaar 1506 en vervolgens. Leiden, v.d. Aa, 1706].
24896: BARROW, JOHN - Reizen in de binnenlanden van het zuidlyk gedeelte van Afrika in de jare 1797 en 1798. Vertaald uit het Engels,
64074: BARTEL, ANNELIESE, - Du bist zwischen Enkel und Ahnherr gestellt, anleitung zur sippenkundlicen arbeit der füherinnenschaft des bundes Deutscher mädel
66197: BARTELINK, ANTHONY, - Enkhuizen, of grontsteen tot vryheit, gelegt door de heeren Pieter Luitgesz Buyskes, Pieter Symonsz Semeyns, Jakob Dirksz Brouwer en anderen, die den 21 may 1572 d'Haring Maagd van het jok van Spanje verlosten, op het tweede eeuwgetyde, plegtig, zoo van stads wegen als by de burgery, geviert den 21 may 1772, en in tooneeldigt gebragt
65929: BARTELMAS, EUGEN FRIEDRICH - (TRANSL. MARTIEN BEVERSLUIS), - Het jonge rijk. Leven en streven der nieuwe Duitsche Jeugd
66078: BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB, - Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
60156: BARTH, KARL (1787-1858) - Portrait of the German painter Peter (von) Cornelius (1783-1867)
42458: BARTJENS, WILLEM - De vernieuwde cyfferinge (...) herstelt, vermeerdert en verbetert door mr. Jan van Dam, en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, Adam Meyer, [ca. 1798].
36714: BARTOLI A FORANO SABINEN, JACOBUS - Quaestiones . Qua hoc anno 1752 pro actibus publicis disputabuntur in archigymnasio alma urbis in aula academiae theologicae Rome Chracas 1752
63124: BARTOLOZZI, FRANCESCO (1727-1815) AFTER CIGNANI, CARLO (1628-1719) - Satyrs making music (satyrs maken muziek).
67349: BARTSCH, Z., - Steiermärkisches Wappen-Buch von Zacharias Bartsch 1567. Facsimile-Ausgabe mit historischen und heraldischen Anmerkungen von Dr. Josef von Zahn und Alfred Ritter Anthony von Siegenfeld.
27410: BARY, H. DE - Beiträge zur genealogie Altfrankfurther Familien, Frankfurth 1922, 83 pag., geïll.
60006: BARY, HENDRIK (1640-1707) AFTER COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) - Portrait of Gerard v. Wassenaer, jurist in Utrecht (portrait of Gerard van Wassenaer)
68073: BARZUN, J., - The Bibliophile of the Future: His Complaints about the Twentieth Century by Jacques Barzun. Delivered on the occasion of the fourth annual Bromsen Lecture 1 May, 1976.
66578: BAS, F. DE, - Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond
36448: BAS, HENRICUS WILLEM DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - De boedelverdeling door de bloedverwanten in de opgaande linie Leiden Van der Hoek
15514: LES PAYS-BAS - Les Pays-Bas. Publié à l’occasion du Vième congrès de la Chambre de commerce internationale. Amsterdam 1929.
42438: BAS, F. DE - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
65960: BASNAGE, JACOB; FLAVIUS JOSEPHUS, - Vervolg op Flavius Josephus, of algemene historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen, daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen, de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in harenopzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der Joodsche Regeerders, Hogepriesters, Opperveltheren, valsche Messiassen, beroemde Mannen en geleerde Schrvers, met een Berecht van derzelver Werken.
36490: BASSECOUR CAAN, JACOBUS JANUS DE LA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundorum .... Leiden Van der Hoek 1851
34814: BASSEN JONGBLOET, E.F. VAN, UIT CULEMBORCH EN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione Leiden A. Koster 1783
26496: BASTELAER, R.V. - Les estampes de Pieter Bruegel l'ancien, Brussel 1908, geïll. Standaardwerk. Ingenaaid exemplaar met beschadigde rug, waardoor er hele katernen los liggen.
28902: BASTELAER, R.V. - Peter Breugel l'ancien, son oeuvre et son temps. Etude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessine et grave par R.v.Bastelaer et d'un catalogue raisonne de son oeuvre peint par G.H. de Loo. Brussel, van Oest, 1907, 400 pag., geb. in linnenband. Goed exemplaar.
18944: BASTET, J. - Histoire de la ville et de la principauté d'Orange. 310 p, geb., geïll. (reprint van de editie Orange 1856).
51966: BASTIN, J. AND B. BROMMER, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia (....) a descriptive bibliography, Utrecht 1979, 386 pag., geb., geïll. met stofomslag.
53070: ELEUTHERIUS N. BATAVUS [=J. UYTENHAGE DE MIST OF P. DE LA COURT JR.?] - Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682.
53636: JUNIUS BATAVUS [= F.A. VAN DER KEMP] - Junius Batavus aan den gewezen burgemeester en veertig raad in de vroedschap der stad Leiden Pieter Jan Marcus. Alom te bekomen, 1794.
63937: ANTONIUS SCHONHOVIUS BATAVUS - De origine et sedibus francorum
14973: BÄTE, LUDWIG - Herz in Holland. Borna/Düsseldorf: Holzwarth, 1936.
67183: BATO, - 1867, Proeve eener Rijmkroniek
32617: BAUD, JEAN CHRÉTIEN, UIT ARNHEM - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1877
61896: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Groll (Groenlo)
61844: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Delfs ziel
61892: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Bommel (Zaltbommel)
61884: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphen
61886: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61888: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61890: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphania (Zutphen)
61898: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grolla (Groenlo)
61894: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Coevordia (Koevorden)
61846: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
61848: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
32659: BAUDET, P.J.H. - Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919
42817: BAUDIUS, DOMINICUS / J. MEURSIUS / E. PUTEANUS - [1] D. Baudius, Libri tres de induciis belli Belgici. Leiden, L. Elzevier, 1613. [gebonden met:] [2] J. Meursius, Rerum Belgicarum libri quatuor. Leiden, L. Elzevier, 1614. [en met:] [3] E. Puteanus, De induciis Belgicis dissertatio politica. z. pl., 1617. [en met:] [4] Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den 7-1-1610, tusschen den ghecommitteerden van (...) eertzhertog van Oostenrijck (...) ende (...) Staten Generaal. 's Gravenhage, H.J. v. Wouw, 1610.
43150: BAUDIUS, DOMINICUS - Libri tres de induciis belli Belgici. 2e druk, Leiden, L. Elzevier, 1617.
60120: BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - [39] Cornelius Visscherus Goudan (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
66963: BAUDRY DE SAUNIER, L., - La Conception dirigée.... L'enfant a volonté?
31791: BAUDUIN, PAUL MARIE FRANS, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Amsterdam J. Clausen 1903
34924: BAUDUIN, ANTOINE PAUL DOMINIQUE, UIT MAASTRICHT - De bescherming der gedepossedeerde houders van toonderpapier Maastricht Leiter-Nypels 1888
36396: BAUER, HENRIC. JACOB, UIT SYLDAVIENS.; PRAESES: ROSA, JOHANN GOTTHELF - De mortuis non nisi bene, Derer Todten soll man allezeit im Besten gedencken Jena Werther 1715
65257: BAUMANN, E.D., - De dokter en de geneeskunde, Maatschappelijk Leven en De Wetenschap
136: BAUMERT, H.E., - Die Wappen ... idem, het hoofdwerk met deeltje Nachtrag.
22704: BAUMHAUER, DE LA COURT - Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.
32615: BAUMHAUER, THEODORUS CAROLUS MATTHAEUS VON, UIT BRUSSEL - Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immutanda [...] Utrecht N. van der Monde 1844
65675: BAUMHAUER, E.H.VAN, - De societeit "Trouw Moet Blijken" in de 18e en 19e eeuw door Dr. E.H. von Baumhauer bij gelegenheid der plechtige opening van het nieuwe Societeits-Gebouw op 7 December 1880.
54777: BAUMHAUER, M.M. VON - Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28,29 en 30 September 1846. z. pl., [1846].
31292: BAVINCK, K - In handen der S.D. 1944- 1945, z.pl., z.j., oblong, 85 pag.
67251: BAYLEY, B., - The Butterman Family Heritage Book.
66632: BAYLY, D. LODOVICUS, - De practijcke ofte oeffeninge der godsaligheyt. Leerende een Christen mensche hoe hy in sijn wandel van zijn gantsche leven Godt behagen magh.
37454: BAZEL, K.P.C. DE E.A. - Dr. H.P. Berlage en zijn werk, Rotterdam 1916, 132 pag. tekst en 164 afb., ingenaaid exemplaar.
60964: BAZIN, NICOLAS (1633-1710) AFTER LANFRANCO, GIOVANNI (1582-1647) PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE, II (1634-1716) - 'Voicy la Servante du Seigneur'; the Annunciation
67608: BEAUCHAMP WALTERS, H., - Catalogue of the Roman Pottery in the Departments of Antiquities, British Museum
67156: BEAUFORT, W.H.DE, - Joan Röell
32121: BEAUFORT, PETRUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum de obligatione resarciendi damnum ab aliis datum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
39438: BEAUFORT, W.H.DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ).
52575: BEAUMARCHAIS - Theatre de Beaumarchais, precede d'une etude par H. Stupuy. Le Barbier de Seville. Illustre de quatorze eaux-fortes par A. Esnault. Paris, Becus, 1884.
24908: BEAUMONT, JEANNE MARIE LEPRINCE DE; - Education complete, ou abregé de l'histoire universelle mélé de géographie et de chronologie.
67631: BEAUMONT, SIMON VAN, - Placaet van een reëelen ende personelen honderdsten penningh, mitsgaders van een tweendertsten Penningh, alleen reëel, over Obligatien, Los- en Lyfrenten, als mede Actien in de Oost-Indische Compagnie. Gearresteert den tweeden Januarii 1714. Te betalen in twee termijnen, namentlijck, de eene helft voor den eersten April toekoomende, ende de wederhelft voor den eersten Augusti daer aen volgende.
31478: BEAUMONT, A. DE - Recherches sur l'origine du blason et en particulier sur la fleur de lis, Parijs 1853, 140 pag. + 22 engraved plates.
64699: BEAUREGARD, J. DE, - En Zig-Zag aux Pays-Bas et sur les bords du Rhin (Belgique-Hollande-Provinces rhénanes). Illustrations de Fernand Lambert
64882: BEAUSAR, I.W., OS, TH. A. VAN, - Het geslacht Beausar
52511: ROBBE DE BEAUVESET - Recueil de poesies diverses (...) publie avec introduction et notes (...) par Pierre Dufay. Paris, Fort, 1921.
42931: BEC-CRISPIN, JEAN DU / RICHARD VERSTEGEN - [1] Historie van t' leven ende de daden van den grooten Tamerlanes (...) uyt het Francoys overgheset door I.L.B. [= J.L. Berewout]. Rotterdam, J.C. Berewout, 1613. [Gebonden met:2] Nederlantsche antiquiteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen tot het Kersten geloove deur S. Willibrordus [door Richard Verstegen]. Antwerpen, Bellerus, 1613.
68390: BECK, H.-U., - Skizzenbuch von Jan van Goyen.
142: BECKER, GEORG, - Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
68380: BECKER, J. (INTROD.), - Incogniti Scriptoris Nova Poemata. Nieuwe Nederduytsche gedichten ende raedtselen.
65557: BECKER, GEORG,, - Die Studenten aus dem niederlandischen Raume an deutschen Gymnasien und Universitaten
38270: BECKER BZ., J.J. - Description de la très intressante collection de medailles, frappèes depuis les temps les plus reculès jusqu'a nos jours, et recueillies par Mr. J.J. Becker Bz. [ volume I ], Amsterdam, W. Willems, z.j., 112 + 22 + 6 pag., gebonden in half linnen.
50646: BECKERING VINCKERS, J.; - Wie heeft het Oera-Linda-boek geschreven? Kampen 1877, 80 pag. Los.
25574: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford, The Episodes of Vathek, translated by Sir Frank T. Marzial, with an introduction by Lewis Melville, London, Stephen Swift & Co., 1912.
25569: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford of Fonthill, Vathek (The Abbey Classics-II, The Works of William Beckford of Fonthill, I-Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
25567: BECKFORD, WILLIAM [ILLUSTRATOR: STEWART, CHARLES W.] - Vathek, Translated by Herbert B. Grimsditch, Illustrated by Charles W. Stewart. London, The Bodley Head, n.d. [1953].
25568: BECKFORD, [W.] - Vathek. Reimprime sur l' original Francaise, avec la préface de Stéphane Mallarmé. Paris, Perrin, 1893, 207 pag., hardback in blue morocco (spine faded).
14978: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Verbeeld en ingeleid door Gerlof Janzen. Amsterdam 1991.
66614: BECQUER, G., - Twee verhalen van Gustavo Becquer
23062: BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS - Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?
66645: BEDOS, B., - Corpus Des Sceaux Francais Du Moyen Age, les sceaux des villes. Tome I
33496: BEECK CALKOEN, JANUS FREDERICUS VAN - Oratio de prawestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuam institutionem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en W. van Yzerworst 1806
146: BEECK CALKOEN, J.F. VAN, - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag.
32321: BEECK CALKOEN, ALBERT JAN LEONARD VAN, UIT UTRECHT - Uitzetting van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht. Utrecht P. den Boer 1901
39860: BEECKERTS VAN THIENEN, GERARDUS ( UIT LEIDEN ) - Quaestiones juridicae inauguralis ex variis juris materiis desumtae, Leiden, A. Elzevier 1706, 16 + (4) pag., geb. in geheel linnen band.
22484: BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE - Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.
22418: BEEK, VAN - Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p.
35778: BEEK, JAN CORNELIS VAN, UIT ZUIDLAND - Over de filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen Utrecht Van Druten 1883
32509: BEEKESTEYN RAKET, CORNELIUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure circa res naufragas [...] Leiden Joannes Bos 1775
35034: BEEKHUIS,CORNELIS, UIT BUITENPOST - Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen. Groningen L. van Giffen 1884
66043: BEEKMAN, L. M. A. ; BAKKER, G. J. TH. ; LOHR, H. ; EA, - In memoriam J. G. Bellaar Spruyt
42117: BEEKMAN, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, Visch, 1745.
43862: BEEKMAN, A.A., - De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
54223: BEEKMAN, E.W. E.A. (RED) - Tijdschrift voor de politie. Redactie: E.W. Beekman, mr. A.H. van der Giessen en mr. S. van Oven. Uitgave van Tjeenk Willink, Zwolle. Jrg. 1 (1928-1929) en jrg. 2 (1929) compleet. Alles wat verscheen.
67665: M. BEELAERTS, - Letter written by M. Beelaerts on 19 July 1910 concerning an appointment at the Ministry of Justice.
34820: BEELAERTS, PETRUS MATHIAS - Specimen juridicum inaugurale de seditionibus Leiden B. van der Aa 1749
184: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907, 167 p.
31891: BEELAERTS VAN BLOKLAND, CORNELIUS ABRAHAMUS JEREMIAS - Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
6320: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - De afkomst van het geslacht Wuytiers, overdruk Ned. Leeuw 1917, 4 p.
34732: BEELAERTS VAN BLOKLAND, GERARD, UIT DORDRECHT - Dissertatio juris publici inauguralis ad privilegium Joannis Bavari, hansae teutonicae [...] Utrecht W. van Yzerworst 1794
2968: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. - Het geslacht Beelaerts. 's-Gravenhage 1955, 215 p., geb., geïll., niet in de handel.
7355: DICHTERLYKE GEDACHTEN-BEELDEN - Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
64084: BEELE, DR WILFRIED, - Studie van Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400
51780: BEELOO, A., - Noord-Holland en de Noord-Hollanders in een vrijheidsoorlog tegen Spanje, Haarlem 1822.
47236: BEELOO, A., - s'-Gravenhage. Een berijmd verhaal, 's-Gravenhage 1842, 112 pag., geb. in half linnen.
33978: BEELS, COSMAS DAMIANUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de scriptura privata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1825
34002: BEELS, FERDINANDUS LEONARDUS, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, sistens quasdam observationes de nuptiis, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
35384: BEELS, C. HARO - Menu voor promotiediner van Clemens Haro Beels, litho in kleur Albracht & co 1887
59794: BEEN, JOH. H.; SOETAN MOEH. ZAIN [ED.] - Hikajat Maerten Harpertszoon Tromp, Jaitoe seorang Laksamana Belanda jang termasjhoer pada abad jang ke 17. Diterdjemahkan dari bahasa belanda oléh Soetan Machoedoem. Weltevreden, Indonesische Drukkerij, 1917.
64011: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Beringen den 5en augustus 1831 genomen door 100 vrijwillige jagers Leidsche studenten en Houthaelen door Jhr. J.C.C. den Beer Poortugael Luitnt Generaal B.D.
66190: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Levensschets van D.J. den Beer Poortugael door J.C.C. den Bees Poortugael
65505: BEER POORTUGAEL, D.J. DEN, - De Leidsche Jagers aan hun opperbevelhebber, zijne excellentie den Luitenant-Generaal Baron Van Geen, opperbevelhebber van het mobiele leger, enz. enz.
68460: BEER, D.J. DEN, - Ter huwelyksverbindtenisse van mynen veelgeliefden broeder, den weledelgeboren heer Mr. Pieter Leonard den Beer, met de weledelgeboren jongkvrouwe Sara Catharina van Poot. Den 26. van zomermaand [July], 1794.
59310: BEER, TACO H. DE, - NA EENE HALVE EEUW, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij Waarheid en Dromen door Taco H. de Beer, Redacteur van `Noord en Zuid´, Blom & Olivierse , Culemborg 1895, 106 pp.
68454: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN, - Aen mynen veelgeliefden broeder, den weledelen Heer Mr. Pieter Leonard den Beer, by gelegenheid zyner ondertrouw met de weledelgeboren jongvrouwe Sara Catharina van Poot. Den 26. van zomermaend [June], 1794.
6881: BEERS, JAN VAN - De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
6885: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
6888: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
67275: BEETS, N., - Feestcantate voor den dag der onthulling van het Natonaal gedenkteeken voor 1813, 17 November 1869. Woorden van Nicolaas Beets, Muziek van W.F.G. Nicolai.
6917: BEETS, NICOLAAS - Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
6908: BEETS, NICOLAAS - Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
20048: BEETS, NICOLAAS - Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
17800: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
65424: BEETS, N. PS. HILDEBRAND,, - Camera Obscura van Hildebrand
65671: BEETS, N., - Bede voor de burgerweezen te Haarlem in July 1861.
6906: BEETS, NICOLAAS - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
60903: BEETS, NICOLAAS - Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
6903: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
6895: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
63871: BEETS, NICOLAAS, - Verstrooide gedichten uit vroeger en later tijd (1831-1861)
64000: BEETS, NICOLAAS, - Zestiende-eeuwsche kunstenaars I Jan Swart
36074: BEETS, NICOLAAS - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
67531: BEETS, N., - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm
56256: BEETS, N. PS. HILDEBRAND, - Camera Obscura, 10e druk, geillustreerd door F.C. Sierig, Haarlem 1878.
68013: BEETS, N., - Een woord over Jan van Foreest, Latijnsch dichter
65471: BEETS, N., - Guy de Vlaming. Een verhaal door Nicolaas Beets.
30320: BEETS, N ( INL.) - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden e.a., Amsterdam 1915, 98 + 27 pag., geïll., oud-Hollands papier. Goed exemplaar.
65540: BEETS, N., - Gedichten. Volledige Uitgave naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien.
6914: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873.
68491: AFTER CORNELIS BEGA (1632-1664), - A woman seated, holding a large jug, after 1664.
61850: BEGA, CORNELIS (1632-1664) - The peasant lighting his pipe
37588: BEGEER, S.A.C. E.A. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
23102: BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS - Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen. Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang.
59590: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival (Twelve Months) PHILIPVS MEI. 5 IOHANNES BRACHMON 6
59592: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
60750: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - Job and his friends
59596: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival 'ICH WIL AUCH MIT' 'DU MACHSTES GAR ZU GROB' ('I want to do it too' 'You are too disgusting')
35644: BEHRENS, JOACHIMUS, CELLA LUNEBURGICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN - Exercitatio politica de optima republica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
16802: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten, 2de druk, Franeker, B. Behrns, 1861.
40238: BEHRNS, B., - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892, Sneek 1892, 154 + (2) pag. in linnen stempelband, geillustreerd met 8 lichtdrukken.
65537: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS, - De armbanden; door Ernestine van Beijeren. Met eene titelplaat
6932: BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS - Ernestine van Beijeren, De smidsdochter uit Naarden een historisch romantisch tafereel uit de XVIe eeuw. 2e druk. Amsterdam, W. Clement, 1861. [Gebonden met:] Jonas, De zoon van de bankier, eene schets uit de tegenwoordigen tijd. Amsterdam, De erven H. van Munster & zoon, 1847.
34742: BEIJERMAN, HUGO - Redevoering ten betooge dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden 1839
43940: BEIJERS, J.L., - Veilingcatalogus Eerste gedeelte bibliotheek J.F.M. Scheepers te Rotterdam, Utrecht 1947, 72 pag.
43978: BEIJERS, J.L.; - Veilingcatalogus prenten en boeken Mr. W.G.F. van Romondt en Mr. C.J. Rijnbout, Utrecht 1879, 136 + 92 pag. Met prijzen in handschrift.
66217: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN, - Letter by C.L. van Beijma thoe Kingma, burgemeester van Lemsterland, to G.J. Weijland, lid van het Collegie van Visscherijen, dated 28 April 1868, sending an extract of municipal information.concerning fishing in 1867.
68139: BEIJNEN, L.R., - Montigny's leven en dood in Spanje. (1566-1570). Deels naar tot dusver onuitgegeven brieven.
68138: BEIJNEN, L.R., - De dood van Montigny. No. 6 van Voor Driehonderd Jaren, Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 2e jaargang.
64886: BEIJNEN, L.R., - Gallait's lijken van Egmond en Hoorne
64254: BEIMA, ELTE MARTENS, - Klein Vriesch Alamanak, of tijdwijzer voor het Schrikkeljaar na de Geboorte van Jezus Christus, 1824. Berekend op de Poolshoogte van Leeuwarden, door Elte Martens Beima.
15698: PAGI NASSIR BEK - L’Espion de Thamas Kouli-Kan, dans les cours de l’Europe. Ou lettres et memoires de Pagi-Nassir-Bek. Contenant diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du tems présent. Traduit du Persan par l’abbé de Rochebrune. Keulen: Erasmus Kinkius [= Holland], 1746.
3356: DOBBEL-BEKER - De Dobbel-beker. Informatie- en familieblad van en voor de familie Dobbelaere, Dobbelaer, Dobbelaar, De Dobbelaere, De Dobbeleer, en aanverwante vertakkingen. Jrg. 4 (1974) t/m 8 (1978).
67248: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
6947: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man. Den Haag, Isaac van Cleef, 1782
6943: BEKKER, ELISABETH WOLFF; AGATHA DEKEN - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
59026: BEKKER, WOUTHERUS, - Open brief aan den heer P. Huet, predikant te Goes, gevolgd door een verklaring van de woorden "Waereld"en "Allen", met betrekking tot de bizondere verzoening (..........), Amsterdam, 1878, 74 pag.
55861: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde wereld, zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, 4 boeken in 1 band, vermeerderde druk. Deventer, Marinus de Vries, 1739.
6949: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt] 9e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1901.
6954: BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
52718: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook 't gene de menschen door denselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, D. van den Dalen 1691-1693.
63834: BEKKERS, TH. M. P., MEIJSING, C.N.J., - De kathedraal van Haarlem, anno domini 1923, beschreven door Th. M. P. Bekkers pr. en C.N.J. Meijsing pr. met een inleiding van plebaan L. Westerwoudt eem omslagteekening van Henri Byvoet en negentig afbeeldingen.
32151: BEL JR, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis juris hodierni, de curatione eorum, qui ultro sibi curatorem petunt [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1841
64917: ANONYMUS BELGA [= PETRUS DE WAKKER VAN ZON], - De Adel.
66580: BELINFANTE, MR. G., - Graaf van Lynden van Sandenburg.
68174: BELINFANTE, J. E., - M. M. Couvee Sr. 1834-1916.
32123: BELL, F.W.B. VAN - De samenhang van logica en ethiek. Groningen J.B. Wolters 1878
34966: BELL, F.W.B. VAN - Het karakter der onafhankelijke theologie Groningen Noordhoff 1872
59722: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie)
6970: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6968: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6972: BELLAMY, JACOBUS, WILLEM CARP, JAN HINLOPEN, JOHANNES PETRUS KLEIJN, WILLEM ANTHONIE OCKERSE, SEBALD FULCO JOHANNES RAU, ADRIAAN UIJTENHOOVEN - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. 3e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1825. [2 delen in 1 band]
6971: BELLAMY, JACOBUS - Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz. 1785.
68278: BELLAMY, J., NIJLAND, J.A., - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786).
47338: BELLANGER, S., - La Touraine ancienne et moderne, Paris 1845, 614 pag., geb., geïll. (rug los)
198: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory ... idem, als extract.
67375: DU TOUR VAN BELLINCHAVE, - Reglement houdende vaststelling van den Hofrouw uitgeschreven bij gelegenheid van het overlijden van Zijne majesteit Willem III (...).
65275: BELLOC, H., - A GENERAL SKETCH OF THE EUROPEAN WAR The First Phase
58780: BELLOWS, W., - The ocean liners of the world, 2nd. ed., Londen Kegan Paul etc. 1896.
18146: [SEIGNARD, ELIE (VERT.)]; PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Gaston en Baiard. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Leiden, voor het genootschap, 1777.
67134: BELONJE, J., - Johan van Rijswijck, generaal der fortificatiën
26398: BELONJE, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944, Wormerveer 1945, 195 pag., geb., geïll., met stofomslag.
64428: BELUZE, CHANOINE, - Souvenirs d'un Missionnaire, ou pays, personnages et faits mémorables de sa vie
5796: BEMDEN, F.M.L.F. V.D. - Recherches généalogiques concernant la famille De Maeght, de Maecht, de Maegh, anciennement de Maech, de Gand (1300-1896) en 25 tableaux, suivi de l’indication des sources, Gent [1896], 85 p., geïll, in orig. perkamenten omslag. Mooi ex. van de zeer beperkte oplage.
68464: BEMMELEN, J. VAN, - Op myne echtverbintenis met mejufvrouw Anna Françoise Humbert, voltrokken binnen Leyden den xviii van Bloeimaand MDCCC.
33484: BEMMELEN, A. VAN - Redevoering over de verplichting der menschen om de vermogens hunner ziel door wysgeerige kundigheden te beschaaven [...] Delft Jan de Groot. P.z. 1788
66872: BEMMELEN, J.F. VAN, - Identificatie van familie-portretten.
59534: VAN BEMMELEN, P, - De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren, Leyden : Engels, 1858. 37 p. Met blauwe papieren omslag.
33392: BEMMELEN, ABRAHAMUS VAN, UIT DELFT, BEROEPEN IN VINKEVEEN - Dissertatio exegetico-criotica de epistolis Pauli ad Ephesios et Collossenses inter se collatis [...] Leiden A. en J. Honkoop 1803
35592: BENCKENDORF, LUDOLPH PETR., UIT LUNEBURG; PRAESES: ROEHRENSEE, CHRISTIAN - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
66363: BENEDITTY, N. DE, - Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834)
25316: BENGH, L.PH.C. VAN DER - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, I en II, 's-Gravenhage 1857-1859, 74 +74 pag. Compleet in twee delen.
33232: BENNEBROEK GRAVENHORST, JACOB, UIT CURACAO - Specimen juridicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de jurejurando, quod pars parti in judico defert [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
22440: BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS - Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten.
47392: BENSCHOP, W.J.M.; - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw, 's-Gravenhage 1951, 434 pag., geill. Goed exemplaar.
27846: BENSE, J.F. (RED.) - Vragen en mededeelingen op het gebied der geschiedenis, taal- en letterkunde, deel I, nrs. 1 t/m 25 ( 7-1-1910 t/m 24-6-1910], 276 pag., alles wat verscheen. Gebonden in half linnen. Zeer zeldzaam.
23500: BENSON, ROBERT H. - Laat de kleinen tot mij komen. Vrij vertaald door Alb.Steenhof Smulders met teekeningen van Gabriel Pippet. Bussum, P. Brand, 1921, 32 pag., geïll., geb., ( enkele tekeningen handgekleurd).
32619: BENTEN, JACOBUS MARIE VAN, UIT LEIDEN - Observationes criticae in polybium. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden H. Blankenberg 1878
50985: BENTIVOGLIO, G. / R. DE CARPENTIER - Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio, vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam, Naeranus, 1648. [2e titelpagina: Verhael van de Vereenigde Provincien van Nederlant ...].
65912: BENTZON TH. (PSEUD. BLANC THÉRÈSE), - Jacqueline
57096: BERALDI, H.; - Un caricaturiste prophete. La guerre telle qu'elle est prevue par A. Robida il y a trente-trois ans. Paris, Dorbon, 1916.
20288: BERCHEM, E. VON - Siegel, Berlijn 1918, 189 p., geb., geíll.
28814: BERCHEM, E. VON, D.L. GALBREATH, O. HUPP - Beitrage zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, 6 + 223 pag., hardback, illustrated.
22368: BERCHUYS, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen).
22354: BERCKEL, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.
33836: BERCKEL, GERARDUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis de restitutione in integrum majorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1708
32685: BERDENIS VAN BERLEKOM, JOANNES JACOBUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de obligatione fidejussoria, secundum juris hoderni [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1820
66875: BERESTEYN EN W.F. DEL CAMPO HARTMAN, E.A. VAN - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en maar zonder de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
2990: BERESTEYN EN W.F. DEL CAMPO HARTMAN, E.A. VAN - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en met de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954.
64031: BERESTEYN, C.J. VAN, - Specimen historico-juridicum inaugurale de jurisdictione cum civili tum criminali scabinorum sylvaducensium auctore Christiano Joanne van Berestyn Sylvaducensi
66323: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN & A.J. VAN DER TANG, - Genealogisch Repertorium 1995-1999
32359: BERG, RUUD VAN DEN, UIT WEERT - Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Proefschrift [...] s.p. Boom 2003
32877: BERG, BRAND KLAAS VAN DEN, UIT WIJNJETERP - Het laagveengebied van Friesland. Proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1933
33346: BERG, FRANCISCUS ERNESTUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis de foederibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium illustratis [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1824
59650: BERG, CORNELIS VAN DEN (1699-1774) - CORNELIS VAN DEN BERG.
35770: BERG, GERRIT ANTONIE VAN DEN, UIT WILLESKOP - Over den invloed van chloroformnarcose tijdens de baring op het kind z.pl. z. n. 1904
35262: BERG, GUILIELMUS ERNESTUS JANUS , UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum de vectigalium ac tributorum in Hollandia historia tempore comitum Amsterdam D. Groebe 1834
64889: BERG, J.H. VAN DE [ED.], - Enschede een veranderende stad (delen 1-3)
38862: BERG, A. V.D., - Levensberichten van J.F. Martinet, Amsterdam, Allart, 1796, 92 + (4) pag. Origineel karton. Geïllustreerd met titelprent en portretsilhouet op titelpagina.
65337: BERG,J.C.VAN DEN., - De werelddeelen. Amerika en Australien, Azië en Afrika, Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker.
36786: BERGAN, R - Wentzel Jamitzers Entwürfe zu prachtgefassen in Silber und Gold, Berlin, P. Bette [ ca. 1880 ], (4) + 7 pag. + 109 plates. In board wrapper.
47166: BERGENDAHL, ANNA A (VERZ.), - Souvenir uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen, proza en poezie, Amsterdam 1855, 280 pag., geb.
55053: M VAN DEN BERGH, J.F. VAN - De familie Charles Blanckenhagen. Slachtoffers van intrigues. 's Gravenhage, [1907].
27940: BERGH, L.PH. C. V.D. - Verslag der historische nasporingen op gezag van het gouvernement in den jare 1838 in Frankrijk gedaan, Arnhem 1839, 95 pag., geb.
228: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis [1299]. Amsterdam 1861, 143 p.
224: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 2de vermeerderde druk. 's-Gravenhage 1880, 43 p.
230: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde. Tweede druk.
33013: BERGH, JAN DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
65545: BERGH, S.J. VAN DEN, - Merkwaardige Mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde door S.J. van den Bergh. Tweede serie
35180: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN, UIT UTRECHT - Stellingen Utrecht 1912
35186: BERGH, PETRUS THEODORUS CONSTANTINUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de authentica legum interpretatione Amsterdam W. Willems 1846
52739: BERGH, JOHAN VAN DEN - Provisionele beschouwingh en eenvoudige aanmerkingen tegen een vuil pasquil, opgestelt en gedissemineert, daar na gedrukt den 22 Augustus 1747, z. pl. [1747].
57156: BERGH, GEBR. VAN DEN; - Onze broodvoorziening in crisistijd, 1914-1919. Rotterdam 1919, 47 pag., geïll.
42014: BERGH, S.J. VAN DEN - Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
43330: BERGH, S.J. VAN DEN - Watersnood. Een gedicht, 5e duizend, 's-Gravenhage, De Graaf, 1855.
65072: BERGHAUS, H., - Chart of the World, Mercators projection,
66676: BERGHAUS, J.P., - F.W. Conrad, lithograph portrait by P.W.M. Trap after J.P. Berghaus, published by J.J. van Brederode
30306: BERGHAUS, P. E.A. - Porträt 2. Der Arzt. Graphische bildnisse des 16- 20 Jahrhunderds aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1978, 319 pag., geïll.
42042: BERGHAUS, H. - Physikalischer Schul-Atlas, bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. Gotha, Perthes, 1850.
64485: BERGHMAN, A., - Borgerlich Vapenrulla
66098: BERGMAN, J.T., - Levensschets van Frans Antoni Bosse, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor, laatstelijk Rector van de Latijnsche School te Leiden : met eene bijlage over het onderwijs van nieuwere talen en wetenschappen op de Latijnsche scholen : en aanteekeningen
43318: BERGMAN, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
61219: BERGMÜLLER, JOHANN-BAPTIST (1724-1785) - Representation de l'Esplanade dans le Fauxbourg de Leipzig (mirrored)
66818: BERGQUIST, B.J., - S:t Johanneslogen den nordiska första.Till tvåhundraårsminnet. En återblick på frimureriets första uppkomst i Sverige och des utveckling inom S:t Johanneslogen. Den nordiska första.
16183: BERGSCHENHOEK - Gids voor Bergschenhoek, Uitg. Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau, Vlaardingen, 1933, 24 p.
33342: BERGSMA, CORNELIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica de matrimonio ejusque solvendi ratione per divortium, ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
65359: BERGSMA, E., - Over de weeskamers zooals die vroeger in Holland en Zeeland bestonden
32305: BERGSMA, JUSTUS HENDRIK LODEWIJK, UIT AMSTERDAM - De wanprestatie des bevrachters. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H.de Bussy 1892
50253: BERHNS, B. - Baarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50290: BERHNS, B. - Wijmbritseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50291: BERHNS, B. - IJlst (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50289: BERHNS, B. - Workum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50288: BERHNS, B. - Wonseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50286: BERHNS, B. - Utingeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50287: BERHNS, B. - West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50285: BERHNS, B. - Tietjerksteradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50284: BERHNS, B. - Stavoren (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50282: BERHNS, B. - Smallingerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50283: BERHNS, B. - Sneek (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50281: BERHNS, B. - Sloten (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50280: BERHNS, B. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50278: BERHNS, B. - Opsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50279: BERHNS, B. - Rauwerderhem (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50277: BERHNS, B. - Oost-Stellingwerf (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50276: BERHNS, B. - Oost-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50274: BERHNS, B. - Lemsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50275: BERHNS, B. - Menaldumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50273: BERHNS, B. - Leeuwarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50272: BERHNS, B. - Leeuwarden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50270: BERHNS, B. - Kollumerland en Nieuw Kruisland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50271: BERHNS, B. - Leeuwarden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50269: BERHNS, B. - Idaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50268: BERHNS, B. - Hindeloopen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50267: BERHNS, B. - Hennaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50266: BERHNS, B. - Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50264: BERHNS, B. - Harlingen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50265: BERHNS, B. - Haskerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50262: BERHNS, B. - Franekeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50263: BERHNS, B. - Gaasterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50261: BERHNS, B. - Franeker (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50260: BERHNS, B. - Ferwerderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50258: BERHNS, B. - Dokkum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50257: BERHNS, B. - Dantumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50255: BERHNS, B. - Het Bildt (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50256: BERHNS, B. - Bolsward (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50254: BERHNS, B. - Barradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50252: BERHNS, B. - Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50251: BERHNS, B. - Achtkarspelen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8016: BERICHT - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. Prijs per stuk: € 95
234: BERICHT, - BERICHT über die heraldische Ausstellung des Vereines `Adler' in Wien 1878. Wenen 1881. Geb., geïll., 217 p.
8952: MAANDELYKSCHE BERICHTEN - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
52441: BERINGTON, JOSEPH - Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790.
66626: BERKEL, KLAAS VAN, - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English).
236: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W., - Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht 1937. 630 pag.
22846: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM - Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.
63960: ABRAHAMUS BERKELIUS - Epicteti enchiridium una cum cebetis thebani tabula Graec. & Lat. cum notis Wolfii, Casaubon, Caselli & aliorum
67409: BERKELJON, H., - Huldigingslied voor Nederland in 't jaar 1898 getoondicht door J. Henri Berkeljohn.
14984: BERKENMEYER, P.L. - Le curieux antiquaire ou recueil geographique et historique des choses les plus remarquables qu’on trouve dans les quartre parties de l’univers, tirées des voyages de divers hommes célèbres, 3 delen, Leiden: P. van der Aa, 1729.
63878: BERKO, P. & V., - Eugene Verboeckhoven
27544: BERKUM, A. V. - Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen. Vaals 1973, 191 pag., geïll.
34806: BERKUM BYSTERBOS, GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de probatione per testes in causis civilibus Kampen K. van Hulst 1840
52557: BERKUM, H. VAN - Beschryving der stadt Schoonhoven (...) eertyds by een verzamelt door (...) Henricus van Berkum, nader over zien en merkelyk vermeerdert door (...) J.A.B[lock] M.D., Gouda, de Vry, 1762.
42002: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
36730: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4e druk, Rotterdam 1921, 176 pag., geb., geïll.
37324: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam, Rotterdam 1922, 24 pag., oblong, geïll. ( bandontwerp van S.H. de Roos ).
38288: BERLAGE, H.P. - Over styl in bouw- en meubelkunst, 2e druk, Rotterdam 1908, geb., geïll.
66145: BERLAND, P., - Growesteins. Frederik comte Sirtema van Grovestins. Le Ravageur de la Champagne, l Ogre Hollandais, le Héros de la Possessiade. Sa course à travers la Thiérache, la Champagne et la Lorraine. Anno 1712
33678: BERLIN, W. - Ars longa, vita brevis.
42394: [STOCKMANS], BERNAERT - Aritmetica, verbeterd door A.W. Wassenaer. Utrecht, E.W. Snellaert, 1637.
52743: BERNDT, G.H. - Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
65940: BERNEAUD, DE, EHRMANN, - Beschrijving van het eiland Elba, thans de verblijfplaats van Napoleon Bonaparte, naar het Fransch en Hoogduitsch van De Berneaud en Ehrmann. Met eene kaart.
4664: BERNER SCHILDEN HOLSTEN, H. EN A. FABRITIUS - Baron Charles Joseph Selby's descendants. Kopenhagen 1935, 218 p., ca. 200 p. ill., geb.
6987: BERNHARD, C. - Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
35006: BERNS, ANTON WILHELM CORNELIS, UIT BRUMMEN - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling Leiden Van Doesburgh 1869
6988: BERONICIUS, PETRUS JOHANNES - Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766.
66669: BERRIAT-SAINT-PRIX, M., - Cours de Procédure Civile et Criminelle fait a la Faculté de Droit de Paris. Cinquième edition. Revue, corrigée et augmentée de notes contenant, dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives redues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices de la Jurisprudence Belgique, sur la matiere. Tome premier contenant la première partie du cours de procédure civile et les premier et second livres de la deuxième. Tome second contenant la fin du cours de procédure civile et le cours de procédure criminelle.
68497: BERRY, WILLIAM, - Encyclopaedia Heraldica, or complete dictionary of Heraldry.
64243: BERRY, WILLIAM, - An Introduction to Heraldry, containing the rudiments of the science in general, and other necessary particulars connected with the subject. Illustrated by many platesc
64599: BERTARELLI, A., - L'Imagerie populaire Italienne
60218: BERTHA VAN HASSELT, (BERNARDINA JOHANNA ROBERTA VAN HASSELT) (1878-1932) - Potten met cactus
24664: BERTHOUD, F. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Dordrecht, H.de Haas, 1790.
47596: BERTHOUD, P., - Les negres Gouamba ou les vingt premieres annees de la mission Romande, Laussanne 1896, 222 pag., illustrated, hardback.
36669: BERTIUS, PETRUS - Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Jacobus Arminius, doctor ende professor der H. theologie in de hooghe schole tot Leyden, de welcke .... is ghedaen in de latijnsche tale, terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609, ende namaels door een liefhebber verduyst. Leiden J. Paedts Jacobsz. 1609
33227: BERTLING, ERNESTUS CAROLUS JOHANNES, UIT VEENDAM - Disputatio juris publici inauguralis de senatorio reipublicae Batavae et regni Neerlandici concilio [...] Groningen J. Oomkens 1838
32393: BERTOCH, JOHANN GEORG - Commentatio juridica de ratione usurarum in concursu creditorum habenda [...] Leipzig / Zittau Sumtibus Joan. Jac. Schoepsii 1732
42601: BERTRAM, BONAVENTURA CORNEILLE - De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden, Maire, 1641.
27954: BERTSCHE, K - Werke von Abraham a Sancta Clara, aus dem handschriftlichen nachlass ... Baldur von Schirach herausgegebeb. 2 bände, Wien 1943-1944, 640 + 436 pag.
31180: BERVOETS, J.A.A. - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840- 1849, Westervoort 1997, 280 pag., geb., geïll.
66595: BERVOETS, H. C., - Woorden ter nagedachtenis van ds. J. H. Bosken, uitgesproken in de vroegbeurt van de 20 juli 1873.
8819: LETTER-BESCHOUWER - De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
14988: BESCHRIJVINGE - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zowel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden. Amsterdam, Pieter Mortier, 1782.
16912: BEKNOPTE BESCHRYVING - Beknopte beschryving van alle de voornaamste gebouwen der wydvermaarde koopstad Amsterdam [...] ten dienste van degenen die begeerig zijn om de gebouwen der gemelde stad te bezigtigen / Description de tous les principaux edifices de la fameuse ville d’Amsterdam (...), Amsterdam: Jan van der Heyde, 1749
27302: BESSELAAR JR., J.H. - Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam 1931, 47 pag., geïll.
59802: BESSELING, ALBERTUS (1729-1753), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Dit is VONDEL met zijn rol; / Apelles trof Apol.
67033: BESUIJEN, K.P.W., - De hoofdelijke omslag in de Friese Gemeenten. Rapport betreffende de wijze waarop de plaatselijke belasting, bedoeld in artikel 240c van de Gemeentewet (...) in de Freise gemeenten wordt geheven. UItgebracht aan de federatie der Sociaal-Demokratiese Arbeiderspartij in Friesland.
34986: BETH, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones juridicas Leiden Hazenberg 1852
33760: BETOU, ALEXANDER IN DE, UIT NIJMEGEN - Specimen juris civilis hodierni inaugurale de succedendi ratione circa bona patrimonialia in imperio noviomagensi recepta [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
64398: BETTINK, G.J., - Van een schilder en zijn buiten, Bleeker "constrijk" schilder op de driesprong te Heemstede
67036: BEUCKER ANDREAE, J.H., - De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
64666: BEUDANT, F.-S., - Voyage Mineralogique et Géologique, en Hongrie, pendant l'année 1818;
6056: BEUDEKER, J.H. - Familieportret op papier gezet. Genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots, Krommenie 1996, 276 p., geb., geïll. (oplage 125 ex.), fraai boek met bijzondere illustraties
42697: BEUNINGEN, COENRAED VAN - Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant a Marly / Uytlegginge van den droom die den koninck van Vranckrijck gehadt heeft in sijn carosse gaende na Marly. 's Gravenhage, 1689.
36954: BEUNINGEN, H.J.F. VAN E.A. - Rotterdam Papers VIII. Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, 342 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
57508: BEURDEN, A.F. VAN; - Het Overkwartier van Gelre en Roermond, onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1795, z.pl., z.j.
64275: BEURDEN, A.F. VAN, - Tooverij, Roerm. proc. Portef. LXVI no. 40 Gegevens over de families Maes; St Vaast de Denterghem; Ledoux;Sandelin;Scheen te Roermond
67445: BEURDEN, A. F., - Charles de Quaij, capitaine de grénadiers de la garde impériale sous Napoléon I : sa correspondance inédite, précedée d'un aperçu biographique
4802: BEURDEN, A.F. VAN - Het Geldersche-Beiersche geslacht Syben. Roermond 1893, 16 p.
35768: BEUSEKOM, JAN VAN, UIT TIEL - Onderzoekingen en beschouwingen over endogene callusknoppen ..... Tiel A. van Loon 1907
34018: BEUSEKOM JR., WILHELMUS ISAÄCUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de permutatione ex principiis codicis civilis Gallici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
35470: BEUTNIZIUS, CAROLUS CHRISTOPHORUS; PRAESES: JAENICHIUS, PETRUS - De iustitia bellorum Alexandri M. Et C. Iul. Caesaris [...] Wittenberg Meyer 1704
33750: BEVEREN ESVELDT, HENRICUS GERARDUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica de voluntatis humanae libertate [...] Leiden Johannes le Mair 1774
67900: BEVERSEN, N. J. - Jhr. Johan van Heurn
33225: BEVERSEN, NICOLAAS JOHANNES, UIT KAMPEN - De L. Licinii Luculli vita ac moribus commentatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Gorinchem W. Stokhuyzen 1888
49882: BEVERVOORDE, A. V., - Levensschets van Z.E. den heere J.J. Rochussen, 's-Gravenhage, Susan 1845, 40 pag., zonder omslag en los.
16186: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk en omstreken, door Chr. E. Sepp, Beverwijk, Majoor & Sepp, [1902] 84 + 64 p.
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
42549: BEVERWYCK, JOHAN VAN / JACOB CATS - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
42553: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
3014: BEYERINCK, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
68210: BEYERMAN, J.J., - Een overeenkomst op Medisch gebied in 1680.
32875: BEYMA THOE KINGMA, SYBRANDUS GUILIELMUS HENRICUS ADRIANUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35498: BEYSCHLAG, JOHANN BALTHASAR, UIT SCHWÄBISCH- HALLE; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
57436: BHOOTH, ABRAHAM; - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
59376: BIBBY, JOSEPH (ED.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
33970: BIBEN, ISAAC GERARD, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
43032: BIBLIA [LUTHERS] - [1] Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus. Amsterdam, gedrukt voor 't consistorie der Luthersche Gemeente, [ca. 1780]. [Gebonden met:] [2] Het boek der psalmen. Amsterdam, Meijer, Strander, Eickhorn, 1779.
18889: ZAK-BIBLIOTHEEK - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
34810: BICHON VISCH, WILHELMUS ANTONIUS, UIT ´S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
33840: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
32187: BICKER, HENRICUS, H.F., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
66804: BIE, C. DE, - Feestrede, ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de A..? L..? La Charite´ en het vijftigjarig lidmaatschap van haren A..? Mr..? W. Holtrop, gehouden op den 18 October 5834 / door C. de Bie.
20420: BIEGELAAR, J.B.P. E.A. ( RED ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
64293: BIELER, WILHELM, - Griebens Reiseführer band 79. Die Riviera Praktischer Reiseführer mit 11 karten
15226: BIEMA, EDUARD VAN - Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678. Oud-Holland 35 (1917) 99-117, 169-180, 226-238
30722: BIENFAIT, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
23648: BIERENS DE HAAN, J.A. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden.
33632: BIERENS DE HAAN, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
35864: BIERUMA OOSTING, JAN, UIT ORANJEWOUD - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
38244: BIEZEN, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: BIGMORE, F.C. EN C.W. H. WYMAN - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
5706: BIJL MZ, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
35964: BIJL DE VROE, PIET HENDRIK FRANS, UIT ZWOLLE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
6322: BIJLAGEN - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
58986: BIJLERT, W.A. VAN, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
66443: BIJLEVELD, WILLEM J.J. C., - Bouwens van der Boyen en consorten,
6340: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
6228: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
36670: BIJLEVELD, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
67168: BIJLSMA, R., - De Rotterdamsche 'Rijkheid' in het midden der zeventiende eeuw.
23784: BIJSTERBOS, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
36612: BIK, JOHANNES G.W.F., UIT GOUDA - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
34420: BIK, ADRIANUS JOHANNES, UIT 'SGRAVENHAGE - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
52759: BILA, CONSTANTIN - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
7033: BILDERDIJK, WILLEM - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7029: BILDERDIJK, WILLEM - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7066: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK; CORNELIUS VAN MARLE; SAMUEL I.Z. WISELIUS - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7072: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7023: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7016: BILDERDIJK, WILLEM - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7014: BILDERDIJK, WILLEM - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7008: BILDERDIJK, WILLEM - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
66203: BILDERDIJK, MR. W, - Collection of 24 poems by Mr. W. Bilderdijk
7020: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7011: BILDERDIJK, WILLEM - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
7051: BILDERDIJK, WILLEM - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7052: BILDERDIJK, WILLEM - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
65536: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen.
65727: BILDERDIJK, MR. W, - Brief aan Mr W. Bilderdijk van J.G. Le Sage ten Broek.
7006: BILDERDIJK, WILLEM - Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801
7010: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7001: BILDERDIJK, WILLEM0 - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7037: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
7039: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
65428: BILDERDIJK, MR. W, - Geslachtlijst der nederduitsche naamwoorden op stellige taalgronden gevestigd
7073: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7074: BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7024: BILDERDIJK, WILLEM - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7027: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7053: BILDERDIJK, WILLEM - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7055: BILDERDIJK, WILLEM - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7057: BILDERDIJK, WILLEM - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7059: BILDERDIJK, WILLEM - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
42903: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
64722: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK, - Leydens ramp, door mr Willem Bilderdijk, en Matthys Siegenbeek. met afbeeldingen..
65291: BILDERDIJK, WILLEM, - Dichterlijke uitspanning van Mr. W. Bilderdijk, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door jonkr. Mr. J.F. van Breugel.
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
16193: BILTHOVEN EN DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius[an error occurred while processing this directive]

9/14