Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19530: ANTWERPEN 1980 - Exhibition catalogue : - Sport in de kunst.
19496: ANTWERPEN 1981-1982 - Exhibition catalogue : - Tentoonstelling Vlaamse Maritieme Achterglasschilderijen.
19495: ANTWERPEN 1973 - Exhibition catalogue : - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.
19442: ANTWERPEN - VLEESHUIS - Museum catalogue : - Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea. Vleeshuis. Catalogus VII. Edelsmeedwerk. Edelstenen. Juwelen. Horloges.
19443: ANTWERPEN - VLEESHUIS - Museum catalogue : - Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea. Vleeshuis. Catalogus VIII. Egypte. (Egyptology)
19436: ANTWERPEN - STEEN - VLEESHUIS - BROUWERSHUIS - Museum catalogue : - Stad Antwerpen. Musea van oudheden en toegepaste kunst. Steen-Vleeshuis Brouwershuis. Catalogus I. Wapens.
19423: ANTWERPEN 1977 Exhibition catalogue : - Kunstwerken uit de Eeuw van Rubens in Antwerpse Kerken en Kloosters, 29 april 1977.
19211: ANTWERPEN - Original photograph. : - View of the cathedral and the statue of Rubens (Groenplaats).
19165: ANTWERPEN 1970 - LUMIERE - Exhibition catalogue : - Het avontuur van Lumière.
18841: ANTWERPEN - Broederschap MARIA VAN GOED SUCCES - Sint Walburgis, M.J. Van der Allemey, P. van den Bergh, M.T. De Klerck : - (Gelegenheidsdruk) Het Geestelyk Jubel alle andere Jubels overtreffende... M.J. Van der Allemey, P. van den Bergh, M.T. De Klerck, B.Peeters , medezusters van...Broederschap...Maria van Goed Succes, in de parochiaele Kerke van de H.Walburgis, houdende de loffelyke Gedagtenisse, dat zy Vyftig-Jaeren Lidmaeten zyn geweest...op den 8sten van September 1792.
18649: ANTWERPEN 1976 Exhibition catalogue : - De Vlaamse grafische kunst tussen de twee wereldoorlogen 1918-1939. Werken uit de verzamelingen van het Stedelijk Prentenkabinet.
18492: ANTWERPEN 1963 (Exhibition catalogue) : - Tentoonstelling Oude Kerkelijke kunst in de provincie Antwerpen. Catalogus.
18474: ANTWERPEN 1993 (Exhibition catalogue) :0, - Antwerpse retabels 15de-16e eeuw. I. Catalogus onder leiding van Hans Nieuwdorp. Kathedraal Antwerpen 26 mei-3 oktober 1993.
18455: ANTWERPEN 1980 Exhibition catalogue : - Japanse prenten 1800-1858 uit de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Tentoonstelling 14 november 1980. Museum Ridder Smidt van Gelder.
18225: ANTWERPEN 1920 - [ ] Christophe Plantin : - Fêtes données en 1920 à Anvers et à Tours à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Chr.Plantin discours et séances. (congress proceedings )
18128: ANTWERPEN DAM : - Stedebouwkundig Onderzoek en voorstel tot herwaardering van de wijk Antwerpen-Dam.
18117: ANTWERPEN INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE 1984 : - Colloquium industriële archeologie van de Antwerpse haven. (congresverslag).
18116: ANTWERPEN Schelde-Dijle : - Leidraad voor de ontwikkeling van de kernstad Antwerpen.
18098: ANTWERPEN 1980 (Exhibition catalogue) : - Bouwen en leven te Antwerpen in de 16de eeuw. Antwerpen, ''Het Wapenschild'' Grote Markt.
17949: ANTWERPEN : - Antwerpen Zuid van oud naar nieuw.
17840: ANTWERPEN (PORT) : - Notice sur le port d'Anvers.
17791: ANTWERPEN 1983 : - (Exhibition catalogue). Bedevaartvaantjes uit de provincies Antwerpen en Limburg.
17781: ANTWERPEN 1989 - Plantin Press - Francine De NAVE (editor) : - (Congresverslag). 'Exacte' wetenschappen rondom Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589).
17485: ANTWERPEN 1974 (Exhibition catalogue) - Roggeman Willem M. : - Marcel Peeterscentrum. Roggeman Willem M.. Auteurs stellen tentoon.
17460: ANTWERPEN 1987 : - Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen.
17457: ANTWERPEN 1987 : - (Exhibition catalogue). Podium 87.
17411: ANTWERPEN (ca 1970) : - Affiches 'belle epoque'. Keuze uit de verzamelingen van het Museum Vleeshuis.
17414: ANTWERPEN 1981 : - (Exhibition catalogue). Affiches Belle Epoque II. Keuze uit de verzamelingen van het Museum Vleeshuis.
17190: ANTWERPEN Koninklijk Paleis I.C.C. 1970 : - (Exhibition catalogue). I.C.C. Het Koninklijk Paleis. Bouwer & bewoners. 1970.
16466: ANTWERPEN 1992 - Francine de NAVE - Dirk IMHOF : - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantijn et le Monde Iberique. Museum Plantin-Moretus Exhibition catalogue
16465: ANTWERPEN 1990 - Francine de NAVE - Marcus DE SCHEPPER : - De Geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden (1475-1660). Museum Plantin-Moretus Exhibition catalogue.
16446: E.D.B.- ANTWERPEN : - Een Bladzijde Geschiedenis van Antwerpens 7-9 October 1914.
15759: ANTWERPEN O.L.Vrouw Kathedraal : - De Restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen 1965-1983.
15574: ANTWERPEN - VESTING : - Om en rond de Antwerpse Vesten. (Tentoonstellingscatalogus. Belgische Lloyd (later BP-building->Royale Belge), 23 november 1984 ).
15001: ANTWERPEN 1993 Exhibition catalogue - World Exhibition : - The Panoramic Dream - De Panoramische Droom. Antwerp and the World Exhibitions. 1885 - 1894 - 1930.
14687: ANTWERPEN'S EX-LIBRISKRING - Jan de Schuijter : - Map 1941-42.
1350: ANTWERPEN - Stad Antwerpen - Dienst voor Toerisme ( uitgever ) : - Antwerpen . ( Driemaandelijks ) Tijdschrift der Stad Antwerpen.
12944: ANTWERPEN HANDELSSTOET-1922 VIII 13 - AMERIKA-NATIE : - Groote Handelstoet ingericht ter gelegenheid der 50 verjaring van den ''Bond der Vereenigde Natiën'' van Antwerpen, op Zondag 13 Augustus 1922 7e Groep. Hulde aan Belgisch Kongo (door de Amerika-Natie)a
11897: ANTWERPEN - Natuur-en Stedenschoon - A.H. Cornette - Amand de Lattin - Jules Baetes : - Antwerpsche Monographiën, 1e Reeks.
11878: ANTWERPEN NIJVERHEIDSSCHOOL : - Bibliotheek, Lijst der Boekwerken, 1915.
11611: ANTWERPEN : - Cercle Royal Artistique Littéraire & Scientifique d'Anvers. (Koninklijk Verbond van Kunsten Letteren en Wetenschappen. 1852-1952.
7463: ANTWERPEN MANUSCRIPT : - Reglement voor d'Heeren van het Magistraet der stad Antwerpen. (18e eeuws manuscript).
8668: ANTWERPEN 1993 Tentoonstellingscatalogus - INGEBONDEN : - INGEBONDEN Hedendaagse Antwerpse kunstboekbinders. (Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen, Stadsbibliotheek, 1993)
9561: ANTWERPEN Museum of Fine Arts - Anvers Musée des Beaux-Arts : - Notice des Tableaux exposés au Musée d'Anvers 1829.
53161: ANTWERPEN - Stadsbestuur - EENBLADSDRUK - 7 Juni 1719 : - Originele éénbladsdruk, Stadsbestuur Antwerpen, 7 Juni 1719. Begintekst: ADVERTENTIE. Men verbiedt van s'Heere ende Stadts wegen op pene van arbitraire Correctie...
53194: ANTWERPEN - Stadsbestuur - EENBLADSDRUK - AFFICHE - 10 Maart 1759 - N. VERRYT - N. VERLINDEN - N. VERHAGEN - Joannes BESSEMS - Petrus DOBBELEIR - SOLLICITATIE : - Originele éénbladsdruk dienende als affiche. Stadsbestuur Antwerpen. 10 Maart 1759 Begintekst: ADVERTENTIE. Alsoo vacerende zyn de naervolgende Officien te weten : ....
4403: Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Genootschap, onder de Zin-Spreuk- Tot Nut Der Jeugd. (editor) : - Antwerpschen almanach van nut en vermaek voor het Jaer 1820. (Zesde Jaer) Door het Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Genootschap, onder de Zin-Spreuk. Tot Nut Der Jeugd.
4402: Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Genootschap, onder de Zin-Spreuk- Tot Nut Der Jeugd. (editor) : - Antwerpschen almanach van nut en vermaek voor het Jaer 1819. (Vyfde Jaer) Door het Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Genootschap, onder de Zin-Spreuk. Tot Nut Der Jeugd.
4401: Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Genootschap, onder de Zin-Spreuk- Tot Nut Der Jeugd. (editor) : - Antwerpschen almanach van nut en vermaek voor het Jaer 1816. (Tweede Jaer) Door het Antwerpsch Tael- en Dicht-kundig Genootschap, onder de Zin-Spreuk. Tot Nut Der Jeugd.
52179: Antwerpsche Ex-Libriskring ( editor ) : - Kerst-en Nieuwjaarszending van den Antwerpsche Ex-libriskring. 1937 - 1938 .
54259: ANTWERPSE EX-LIBRIS KRING ( publisher ) - Frans LUYCKX - Marcel MUTSAERTS - Antoon VERMEYLEN ( Ex-libris artists ) : - Drie jonge grafici uit het Antwerpse. Tweede Map 1960. . (portfolio with 16 original woodcut ex-libris).
54260: ANTWERPSE EX-LIBRIS KRING ( publisher ) - Piet JANSSENS ( Ex-libris artist ) : - Piet JANSSENS Tweede Map 1961. (portfolio with 15 original woodcut ex-libris).
54258: ANTWERPSE EX-LIBRIS KRING ( publisher ) - Herbert & Norbert OTT ( Ex-libris artists ) : - Herbert & Norbert Ott. Eerste Map 1961. . (portfolio with 14 original woodcuts of Herbert & Norbert Ott).
23117: ANVERS - ANTWERPEN - L'HIVER 1890-1891 : - L'hiver de 1890 91. Histoire anecdotique rédigé sur les documents officiels avec un aperçu de l'histoire des Hivers Anciens.
2162: ANVERS - IIe Salon d'Art Réligieux Moderne - ANTWERPEN - II de Salon voor Moderne Gosdienstige Kunst : - 1921 12 01. IIe Salon d'Art Réligieux Moderne - IIe Salon voor Moderne Godsdienstige Kunst. Catalogue.
16445: E.D.B.- ANVERS : - Une page de l'Histoire d'Anvers 7-9 Octobre 1914.
53635: ANWB - TOPOGRAFISCHE DIENST KADASTER ( Uitgever ) : - ANWB Topografische Atlas - Limburg (schaal) 1 :25000 .
53634: ANWB - TOPOGRAFISCHE DIENST KADASTER ( Uitgever ) : - ANWB Topografische Atlas - Noord-Brabant (schaal) 1 :25000 .
53372: ANWB ( Uitgever ) : - ANWB Topografische Atlas - Nederland. (schaal) 1 : 50000 .
52624: ANWB - TOPOGRAFISCHE DIENST KADASTER ( Uitgever ) : - ANWB Topografische Atlas - Gelderland (schaal) 1 :25000 .
42975: ANZAI Shigeo - RODIN - Galerie Akiyoshi TOKORO ( Tokyo ) : - Anzaï. Rodin . La Porte de l'Enfer . 27 novembre - 22 décembre 1989 ( exhibition catalogue ) .
46454: ANZANI Giovanni - [ ] Tilde Poli : - Tilde Poli. Lirismo astratto.
47702: AOUNI Naïma - Ernest van Buynder - Philippe Helaers ( teksten) - Galerie Verbeeck-Van Dyck - Antwerpen.: - The Imbalance of Black Bile & Morbus Locus.
7576: APCHE Opticien fabricant, Photography Album : - ROUEN Photographique.
47279: APGAR Garry - [ ] Jean Huber : - L'Art singulier de Jean Huber. Voir Voltaire.
42897: APIANUS Petrus ( 1495 - 1552 ) - Gemma FRISIUS ( 1508 - 1555) : - Cosmographia Petri Apiani per Gemma Frisium apud Lovanienses Medicum & Mathematicu[m] insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem ar-gumenti libellis ipsius Gemmae Frisij.
55382: APOLLINAIRE :: - Apollinaire. . Oeuvres .Poétiques. Édition établie et annotée par Marcel Adéma et Michel Décaudin. Bibliothèque de la Pléiade.
47380: APOLLINAIRE Guillaume ( introduction ) : - Parnasse Satyrique du XVIIIe Siècle. Réimprimé d'après l'édition originale ( Neufchatel , 1874 ). - Le Coffret du Bibliophile .
57390: APOLLINAIRE DE VALENCE, Frère capucin ( éditeur ) - Une Religieuse (de l'ordre) des Capucines (auteur ) : - Histoire des Capucines de Flandre écrite au XVIIIe siècle par une religieuse de cet ordre.Tome I (-Tome II & Tome III) (complet en 3 vols).
1358: APOLLO : - APOLLO. Maandschrift voor Litteratuur en Beeldende Kunst, Den Haag.
42691: APOLLOHUIS Eindhoven - Paul Panhuysen - André Coenen - Mark van de Voort - Kitty Zeilmans ( text ) : - Het Apollohuis. 1990 - 1995. Exhibitions Concerts Performances Installations Lectures Publications.
42690: APOLLOHUIS Eindhoven - Paul Panhuysen - Marja Stienstra - Titus Yocarini - Janny Donker ( text ) : - Het Apollohuis. 1985 - 1990. Five Years. Exhibitions Concerts Performances Installations Lectures Publications.
42689: APOLLOHUIS Eindhoven - Paul Panhuysen ( text ) : - Het Apollohuis. 1980 - 1985. Vijf Jaar. Five Years.
10863: APOLLONIUS DE RHODES - A. PONS (notes) - MÉAULLE (illustrations) : - Jason et Médée. Gravures de Méaulle. Traduction et notices de A. Pons.
22866: Apologie en racourcy : - Apologie en racourcy du presentiment de messieurs du clergé contre l'abus et presomption du conseil ordinaire.
26964: APONTE Laurentius DE (1575 - 1630) : - In sapientiam Salomonis Commentaria, com homiliis, digressionibus scholasticis, ac Paraphrasi.
15978: APPEL Karel : - Exhibition catalogue. Brussels, Palais des Beaux-Arts, 1984, 20 january. Recent werk / Oeuvres récentes 1980 - 1983.
43244: APPELL J.W. ( text ) - L. ROHBOCK - Louis LANGÉ - Jules LANGÉ ( illustrators ) : - Le Rhin et ses Bords depuis les sources du Rhin jusqu'à Mayence. Collection de vues pittoresques... Traduit de l'allemand.
14852: APPELS NOMINAUX - Louis Capet : - Appels Nominaux faits dans les Séances des 15 & 19 Janviers 1793 l'an 2e de la République, sur ces trois questions. 1° Louis Capet...
45478: APPIAN Adolphe ( 1818 - 1898 ) - original etching - (Pêcheur avec dans le fond un pont) : - (Pêcheur avec dans le fond un pont) . Original etching by Adolphe Appian.
45477: APPIAN Adolphe ( 1818 - 1898 ) - original etching - La source de l'Albarine : - La source de l'Albarine . Original etching by Adolphe Appian.
34195: APPRA Nietta : - Le mobilier. Louis XIV / Louis XV / Louis XVI.
33184: APULÉE - ( Apuleus ) : - Les Métamorphoses ou L'âne d'or d'Apulée, philosophe platonicien, avec Le démon de Socrate. Traduits en François, avec des Remarques.
51031: AQUENSIS Matthias ( Matthias KREMER ) - Friedrich STAPHYLUS ( Friedrich STAPELLAGE ) - Eberhard BILLICK : - Three anti-Lutheran works in a contamporary binding. [1] Christiana ac pia de catholicae fidei regula assertio, ...[2] Theologiae Lutheranae trimembris epitome de topicis predicamentis seu principiis theologiae Lutherane....[3] De Ratione summovendi praesentis temporis dissidia.
53519: AQUILON Pierre - Henri-Jean MARTIN : - Le Livre dans l'Europe de la Renaissance. Actes du XXVIIIe colloque international d'études humanistes de Tours.
22022: D'AQUIN DE CHATEAU-LYON M. : - Almanach Littéraire ou Etrennes d'Apollon, contenant plusieurs pièces de Voltaire & de Crébillon.... 1787, (le même), 1789. (2 almanach).
6400: ARAGO François - J.A. BARRAL : - Astronomie Populaire par François Arago..publiée d'après son ordre sous la direction de M. J.-A. Barral .Tome Premier (- Quatrième) 4 vols.
20193: ARAKAWA - Galerie Isy Brachot - : - Arakawa. (exhibition catalogue).
34011: ARASARATNAM Sinnappah (editor) - François VALENTIJN : - François Valentijn's Description of Ceylon.
48846: ARBAN Jean-Baptiste ( 1825 - 1889 ) : - Grande méthode complète de Cornet à Pistons et de Saxhorn composée pour le Conservatoire et L'Armée.
25949: ARBEID & KENNIS : - ARBEID & KENNIS Geïllustreerd Maandschrift van de algemeene Centrale van Arbeiders in Bouw- en Ameublementsbedrijf en gemengde vakken in België.
1344: ARBEID & KENNIS : - ARBEID & KENNIS Geïllustreerd Maandschrift van de algemeene Centrale van Arbeiders in Bouw- en Ameublementsbedrijf en gemengde vakken in België.
51213: ARBLASTER Paul - Gergely JUHASZ - Guido LATRE (editors) : - Het testament van Tyndale. (Exhibition catalogue). Museum Plantin Moretus. Stedelijk Prentenkabinet.
25472: ARBLASTER Paul - Gergely JUHASZ - Guido LATRE (editors) : - Het testament van Tyndale. (Exhibition catalogue). Museum Plantin Moretus. Stedelijk Prentenkabinet.
51329: ARBOIS DE JUBAINVILLE, H. D' : - Les Premiers Habitants de L'Europe d'après les auteurs de l'Antiquité et les Recherches les plus récentes de la linguistique.
53512: ARBOUR Roméo : - Un éditeur d'oeuvres littéraires au XVIIe siècle. Toussaint Du Bray ( 1604 - 1636 ).
42116: ARBOUR Roméo : - Les Revues Littéraires éphémères paraissant à Paris entre 1900 et 1914. Répertoire descriptif.
40091: ARBOUR Roméo : - Les Femmes et Les Métiers du Livre ( 1600 - 1650 ).
42683: ARCA LOVANIENSIS : - Arca Lovaniensis - Jaarboek Vrienden Stedelijk Museum Leuven. Jaarboek 1976. Religieus Leven. Jaarboek Nr. 5.
42025: ARCANGELI Arcangelo P. : - Vita del B. Alfonso Rodriguez coadiutore temporale formato della Compagnia di Gesu tratta da' processi autentici. Scritta gia' , e pubblicata dam P. Arcangelo Arcangeli della medesima Compagnia....dedicata alla Santita' di N.S. Leone Papa XII.
25943: ARCELIN F. (Editor) : - Bibliographie des traveaux d'Adrien Arcelin. (Bibliography).
45717: D'ARCEY Joseph (pseudonyme de Dr. Bonnet de Malherbe ) : - La Salle à Manger du Docteur Véron.
38644: ARCHAEOLOGIA BELGICA - 196 - H. ROOSSENS ( editor ) : - Archaeologia Belgica (N° ) 196. Conspectus MCMLXXVI
21272: ARCHAEOLOGICAL JOURNAL Volume III : - The Archaeological Journal. Published under the direction of the Central Committee of the Archaeological Institute of Great Britain and Ireland for the encouragement and prosecution of researches into the arts and monuments of The Early and Middle Ages. Vol. III only.
51651: Archdukes Albrecht & Isabella : - Interpretatie ende verclaringhe van zekere twyfelachicheden , ende zwarichede , die voorghevallen zijn opde Costuymen der Stede en Schependomme van Ghendt, ghedae(n) byde Eerst-Hertoghen ...den XVste dach va(n) December Zesthienhondert Elve.....
31091: ARCHEOLOGIE IN VLAANDEREN - Archeology in Flanders Guy de Boe (editor) : - Archeologie in Vlaanderen. Periodical, published by the Instituut voor het Archeologisch Patrimonium , editor G.de Boe. Volume VI 1997 - 1998.
24807: Archevêque de Malines. : - Prières et Cérémonies qui auront lieu, selon le pontifical romain, pour la consécration de Mgr. l'archevêque de Malines, le 8 avril 1832.
5623: ARCHIEF - ANTWERPEN, Augustijn van de Werve, Schoytestraat - Huis de Gulden Weireldt : - Akte op perkament, 24 x 33 cm, bedrukt met gegraveerde zegel. S.P.Q.A. 8 S. vlaams. 1682. ARCHIEF. ANTWERPEN, Augustijn van de Werve, Schoytestraat - Huis de Gulden Weireldt.
5621: ARCHIEF - SCHELDEWINDEKE, Thibaut van Nassouwe : - Akte op perkament, 20 x 32 cm, met acht zegels (niet meer aanwezig), vlaams. 1532.
5619: ARCHIEF - SCHELDEWINDEKE - Bonaventura van Vaernwyck : - Koopakte op perkament, 1691, Vlaams, 24 x 40 cm, (zegels verdwenen). Scheldewindeke. Baleghem, Moorslede.
48738: Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel ( uitgever ) - Het LAATSTE NIEUWS - Julius HOSTE : - 100 Jaar Het Laatste Nieuw en de Familie Hoste.
48737: Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel ( uitgever ) : - Toneel en Theaterleven te Brussel na 1830.
46620: ARCHIEF EN MUSEUM VAN HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL ( uitgever ) - Ronald BOON ( inleiding ) - [ ] Herman Teirlinck : - Herman Teirlinck anders bekeken.
45113: N.N. [ ] Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven : - Schatten uit de Bibliotheken van de Hogeschool Antwerpen. ( Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling).
44633: ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMSE CULTUURLEVEN - STADSBIBLIOTHEEK Antwerpen ( uitgevers ) : - 50 Jaar Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Publicatie SBA/AMVC 5/6.
18085: H. W. ( L' Architecte Winders ? ) : - A propos de la restauration de la Maison des Bouchers d'Anvers. Lettre ouverte par H. W.
14193: ARCHITECTONISCHES SKIZZENBUCH - W. LOEILLOT (lithographer) - Verlag ERNST und KORN (Berlin) - Hermann SCHULTZE (Leipzig) : - Architectonisches Skizzenbuch. L'Architecture Allemande au XIXe Siècle. (periodical).
120: The Architects' Small house service bureau (editor) - Subsidised HOUSING : - How to plan, finance and build your home.
20136: ARCHITECTURA et AMICITIA, Jeroen SCHILT, Jouke VAN DER WERF : - Genootschap Architectura Amicitia. 1855-1881 1882-1892 1893-1907 1908-1917 1918-1940 1941-1959 1960-1969 1970-1981 1982-1990.
1313: ARCHITECTURAL COMPETITION - H. Larsen (architect) : - RIYADH, 11 Entries for the Headquarters of the Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia.
19335: ARCHITECTURE EN WALLONIE - Fondation Roi BAUDOUIN : - La memoire des pierres à la découverte du patrimoine architectural en Wallonie et à Bruxelles.
19092: ARCHITECTURE Original photograph, board signed Jean Girette arch : - Photograph showing classical renaissance arches in a park.
19084: ARCHITECTUUR ALS BUUR - GENT : - Architectuur-Gids en Programma-Broschure. Beeldend. Gent in Weelde herboren.
16277: ARCHITEKTUR WETTBEWERBE : - ARCHITEKTUR WETTBEWERBE Kirchen von Heute (Heft 27).
48837: ARCHIVARIAAT NASSAU-BRABANT ( uitgever ) - A. DELAHAYE ( redactie ) : - Publicaties van het Archivariaat '' Nassau-Brabant ''. (lot van 21 broschures ) .
47109: Archivariaat NASSAU-BRABANT ( redactie ) - Gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel ( uitgever ) : - Gastel , land van Abten en Markiezen.
5978: ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME -ALGEMEEN RIJKSARCHIEF - Brussel AR -AGR ( uitgever ) : - Het Rijksarchief in de Provinciën. Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen. Volume I . De Vlaamse Provinciën.
45167: Archives et Bibliothèques de Belgique ( editors ) : - études concernant la Restauration d'archives de livres et de manuscrits. Studies over Restauratie van archief, boeken en handschriften.
42819: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - AAM - Maurice CULOT (directeur) : - Archives d'Architecture Moderne - A.A.M. Bulletin d'information. Numéro 22 ( issue 22)
41048: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume LII - 1981 - issues 1-4 ( 1 physical issue).
41047: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume LVI - 1985 - issues 1-4 ( 1 physical issue).
3838: ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME -ALGEMEEN RIJKSARCHIEF - Brussel AR -AGR ( éditeur ) : - Les Archives de l'état dans les Provinces. Aperçu des fonds et collections. Les Provinces Wallones. (II).
38100: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - H. LIEBAERS - B. HUYS - E. VANDE WOUDE ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. DUBBELS _ DUPLICATES
38094: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - A. UYTTEBROUCK - H. De SCHEPPER ( some contributors) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XL - 1969 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38092: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - L. WELLENS-DE DONDER - Robert WELLENS - Gabriel WYMANS ( editors) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXVIII - 1967 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38090: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - L. WELLENS-DE DONDER - Robert WELLENS - Gabriel WYMANS ( editors) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXVI - 1965 - issues 1-2 ( 2 physical issues).
38091: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - L. WELLENS-DE DONDER - Robert WELLENS - Gabriel WYMANS ( editors) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXVII - 1966 - issues 1-2 ( 2 physical issues).
38089: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - L. WELLENS-DE DONDER - Robert WELLENS - Gabriel WYMANS ( editors) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXV - 1964 - issues 1-2 ( 2 physical issues).
38088: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - L. WELLENS-DE DONDER - Robert WELLENS - Gabriel WYMANS ( editors) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXIV - 1963 - issues 1-2 ( 1 physical issue).
38087: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - R. WELLENS - F. REMY ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXIII- 1962 - issues 1-2 ( 2 physical issues).
38086: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - J. WILLEQUET - F. REMY ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXII- 1961 - issues 1-2 ( 2 physical issues).
38085: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - F. RÉMY - E BROUETTE ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XXXI - 1960 - issues 1-2 ( 2 physical issues).
38084: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - A.M. Pagnoul - R.H. Touwaide - C. Boot ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume L - 1979 - issues 1-4 ( 1 physical issue).
38083: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - Carlos De VLEESSCHAUWER - G. HENDRIX - H. van DOORSLAER ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLIX - 1978 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38081: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - Ph. WEBBER - C. van de WIEL - L. VERBEEK ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLVII - 1976 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38082: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - Richard LAUFNER - J. GOOSSENS - K.G. van ACKER ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLVIII - 1977 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38079: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - L. DUPONT - R.H. TOUWAIDE - K.G. van ACKER ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLV - 1974 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38080: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - J. MACHIELS - W. Le LOUP - W. SCHRICK ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLVI - 1975 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38078: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - E. PERSOONS - G. ASAERTS - L. MEES ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLIV - 1973 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38076: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - Lucienne van MEERBEECK - R. DE KEYSER - R. GASSÉE ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLII - 1971 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
38075: ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUES de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België - H. LIEBAERS - B. HUYS - E. VANDE WOUDE ( some contributors ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België. Revue trimestrielle. Volume XLI - 1970 - issues 1-4 ( 2 physical issues).
37857: Archives et Bibliotheques de Belgique - Archief- en Bibliotheekwezen in België ( editor ) : - Contributions à l'Histoire des Bibliothèques et de la Lecture aux Pays-Bas avant 1600. Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden voor 1600.
3757: ARCHIVES DE L'ART FRANCAIS - Ph. De Chennevières : - ARCHIVES DE L'ART FRANCAIS Receuil de Documents inédits relatifs à l'histoire des arts en France...sous la direction de Ph. De Chennevières
34355: ARCHIVES NATIONALES ( éditeur ) : - Les Huguenots. Exposition nationale organisée part la direction des Archives de France...à l'occasion du Tricentenaire de la Révocation de l'Édit de Nantes 1685 -1985.
34335: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - AAM - ( editor ) : - Paysages d'Architecture. Dessins et Documents originaux des collections du Musée des Archives d'Architecture Moderne et Oeuvres contemporaines.
34334: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - AAM - ( editor ) : - Appel aux jeunes architectes européens. La Reconstruction d'une rue historique au centre de Bruxelles.
30894: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - AAM - Maurice CULOT (directeur) : - Archives d'Architecture Moderne - A.A.M. Bulletin d'information. Numéro 24 (issue 24) IBiza , Fuenterrabia , Espagne 1939 -1953. Une petite ville en Navarre
30893: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - AAM - Maurice CULOT (directeur) : - Archives d'Architecture Moderne - A.A.M. Bulletin d'information. Numéro 22 (issue 22) Pompei Guernika. Ch. Langlois , Carl Petersen.
1383: ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE - AAM - Maurice CULOT (directeur) : - Archives d'Architecture Moderne - A.A.M. Bulletin d'information.
48031: Archives et Bibliotheques de Belgique - Archief- en Bibliotheekwezen in België ( editor ) : - Contributions à l'Histoire des Bibliothèques et de la Lecture aux Pays-Bas avant 1600. Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden voor 1600.
48097: ARDÈNE , Jean Paul de Rome d' [ ] : - Traité des Tulipes qui non seulement réunit tout ce qu'on avoit précédemment écrit de raisonnable, mais est augmenté de quantité de remarques nouvelles sur l'éducanion (sic) de cette belle fleur. Par l'auteur du Traité des Renoncules. ( RELIÉ AVEC ) Traité sur la connoissance et la culture des Jacintes, par l'auteur du Traité des Renoncles, imprimé à Paris chez Lottin.
56157: D'ARDENNE Jean - (pseudonym Léon DOMMARTIN ) - [ ] Félicien ROPS ( frontispice gravé ) : - Notes d'un Vagabond. édition illustrée de compositions dans le texte par Henri Cassiers et d'une eau-forte par Félicien Rops.
40539: D'ARDENNE DE TIZAC H. : - L'Art Chinois Classique.
9557: ARDENNE Jean d' : - L'Ardenne. 2 vols.
55774: ARDOUIN Paul : - Devises et emblèmes d'amour dans la ''Délie'' de Maurice Scève. Les noces d'or de l'image et du verbe. Ou la volonté de perfection dans la création d'une oeuvre d'art.
44471: ARDOUIN Paul : - Maurice Scève , Pernette du Guillet , Louise Labé. L'Amour à Lyon au temps de la Renaissance.
44470: ARDOUIN Paul : - Devises et emblèmes d'amour dans la ''Délie'' de Maurice Scève. Les noces d'or de l'image et du verbe. Ou la volonté de perfection dans la création d'une oeuvre d'art.
51256: ARENA , Antonius de : - Antonius de Arena provençalis de Bragardissima villa de Soleriis ad suos compagnones , qui sont de persona friantes, bassas Dansas et Branlos practictantes, nouvellos perquam plurimos mandat.
56333: ARENBERG Jean Englebert duc d' : - Trois batailles. Salankemen 1691 - Dettingen 1743 - Hochkirch 1758. et trois ducs d'Arenberg.
39190: ARENDT Léon - Alfred De RIDDER : - Législation Héraldique de la Belgique 1595 - 1895. Jurisprudence du Conseil Héraldique 1844 -1895.
25880: ARENE Paul ( Arène ) : - Contes de Provence.
29008: ARENS Robert - Frederik De MIDDELAER (Editor) - Daniël ANTHEUNIS - René TURKRY - Anton van WILDENRODE (co-authors) : - Robert Arens. De realiteit van een droom.
11688: ARENS Eduard - Schulte KEMMINGHAUSEN - Annette von DROSTE : - Droste-Bibliographie.
2813: ARENTS Prosper - [ ] RUBENS - A.J.J.Delen (preface) : - Arents Prosper. Geschriften van en over Rubens, inleiding door A.J.J.Delen.
27578: ARENTS Prosper : - Antwerpen in Dicht en Lied. Part I . 837 - 1830. Bibliografie.
24564: ARENTS Prosper : - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald. 1481 1949. (Bibliography).
18619: ARENTS Am. - Dr. J. van Mierlo S.J. (preface) : - Jacob van Maerlant, Proeve van Bibliografie. Inleiding door Dr. J. van Mierlo S.J.
18363: ARENTS Prosper : - Werken van en over Lode Baekelmans. Proeve van Bibliografie.
16508: ARENTS Jan ( GENT 1620 ) : - Wettelycken Staet van goede gemaeckt ten sterfhuyse van jan arents gepasseert voor de Schepenene van gedeele (Gent) den 30 january 1620.
15476: ARENTS Prosper : - Geschriften van en over Rubens. Inleiding door A.J.J.Delen.
1075: ARENTS Prosper : - Pompa Introitus Ferdinandi. Bijdrage tot de Bibliografie van en over Rubens.
36253: ARETIN Johann Adam Baron von ( ) - François BRULLIOT : - Catalogue raisonné des estampes du cabinet de feu Mr. Le Bar[on] d'Aretin. Tome Premier contenant L'école Allemande et celle des Pays-Bas. Tome Second contenant les Écoles Italienne, Française et Anglaise. (2 vols).
57495: ARETS Jacques - [ ] Ernest BLEROT : - Ernest Blerot. Architecte art nouveau bruxellois. Un style, une ville. Monographie, Catalogue raisonné.
15005: ARGENT Ed. D' : - Eupen et ses Environs. Monographie historique et descriptive.
52994: ARGOLI Andrea - Andreas ARGOLUS ( 1570 - 1657 ) - G. Audran ( engraver ) : - Original contemporary engraved portrait, signed in the plate.
42599: ARIATTI Augusto - Guido ARIATTI - ( Coltivatore della Canapa nell' Emilia Romagna ) - ( Hemp cultivation in the Bologna area ) : - Coltivazione dela Canapa nell' Italia Settetrionale . Album with 38 large original photographs illustrating the culivation and processing of hemp ( Cannabis sativa ). Italy 1928.
50013: ARICKX Valère - Nicole HALSBERGHE ( editors ) - [ ] Ferdinand VERBIEST : - Nationale Herdenking Ferdiand Verbiest S.J. 1623 - 1688.
42084: ARIJS Frans - Joris MINNE : - Het Beestenboek van Joris Minne met een inleidende tekst door Frans Arijs. - Joris Minne et son Bestiaire. Texte de Frans Arijs.
33363: ARIKHA ( Avigdor ) - Berggruen Paris ( Galerie - Publisher) - A.A. (Preface) : - Avigdor Arikha. Dessins et gravures. (Plaquette 68 de la galerie Berggruen à Paris).
46452: ARIKHA Avgidor - Stedelijk Museum Amsterdam : - arikha painter oct.-nov. 1960 stedelijk amsterdam catalogus 248 .
5376: ARISTEDE Marie - [ ] Louis BOULANGER : - Le Peintre Poète Louis Boulanger.
45861: ARISTOLELES - CICERO Marcus Tullius (Pierre Lagnier - secondary author ) - Georg MAJOR - Antonio MANCINELLO : - Collection of three works in one binding. [1] Aristoteles. Sententiae omnes undiquaque selectissimae, quae indicis vice in absoluta, et integra eius opera esse quent, postremo jam editae. [2] Cicero. Sententiae insigniores, apophthegmata... [3] Georg Major. Sententiae veterum poetarum, per locos communes digestae.
44971: Aristophanes - Ludolph KUSTER : - Aristophanus Nephelai ( in Greek). Aristophanis Nubes comoedia cum scholis antiquis ex recensione Ludolphi Kusteri.
11584: ARKANSAS VALLEY ELEVATOR Co. : - Share of one hunderd dollar. ARKANSAS VALLEY ELEVATOR Co..
12172: ARLEQUIN - Salon d'Anvers 1813 : - Arlequin et L'Etranger au Salon d'Anvers, critique et vaudeville. ( revue ) N° 1 ; N°2. [ ] Salon 1813 .
17451: ARLON 1960 : - (Exhibition catalogue). L'art Belge contemporain.
32011: ARMAN - Jane OTMEZGUINE - Marc MOREAU ( cataloguers) : - Arman Estampes. Catalogue raisonné.
54297: ARMEMENT DEPPE S.A. Anvers ( rédaction) - Capitaine Oscar ADAM : - La Société Anonyme Armement Deppe dans les deux guerres mondiales. (Album) Memorial . [Bijgevoegd] Zee-Ereteeken voor kapitein Oscar Adam. (Londen 2 Mei 1944).
11905: ARMENGAUD M.-J.-G.-D. : - Les Chefs-d'Oeuvres de l'Art Chrétien.
19449: ARMENT Jules - Maurice Hammelrath : - Premières Poèmes, précédés et mélées de pensées et maximes diverses.
37588: D'ARMES Jules - Edition FABRE : - Le Bulletin des Beaux-Arts. Répertoire des Artistes Français. 1er Année 1983-1984.
19431: ARMOUR Pharmaceutical Company Limited : - The place of acthar gel in the treatment of rheumatoid arthritis. Second edition.
48284: ARMSTRONG E.A. - [ ] Axel Herman HAIG : - Axel Herman Haig and his work. Illustrated from his etchings, pencil-drawings and water-colours, with a biography and a descriptive catalogue of his etched works.
34839: ARNAIZ José Manuel : - El álbum de Vicente Camarón y otros dibujos españoles inéditos.
34648: ARNAL André-Pierre - Michel Butor - Jean-Paul Curnier - Bernard Teulon-Nouailles ( textes ) - Galerie WIMMER Montpellier : - André-Pierre Arnal. Progrès du jeu assez lents.
47678: ARNALDI Enea : - Idea di un Teatro nelle principali sue parte simile teatri antichi all'uso moderno accomodato. Del conte Enea Arnaldi Accademico Olimpico. Con due discorsi... Opera dell'insigne Andrea Palladio.
53420: ARNAUD François et beaucoup d'autres : - La Bibliothèque du Chapitre. Histoire du Bâtiment et des collections. Cathédrale Notre-Dame de Bayeux.
46604: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 155 Décembre - Janvier 1982, ( 29e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46603: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 146 Mars - Avril - Mai 1980, ( 27e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46601: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 144 Oct. - Nov. - Décem. 1979 ( 25e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46602: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 152 Juillet - Août - Septembre 1981, ( 28e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46600: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 137 Juin - Septembre 1978 ( 25e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46599: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 135 - 136 Février - Mai 1978 ( 25e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46597: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 128 septembre - décembre 1976, ( 23e année ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture.
46598: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 131 - 132 Juillet - Octobre 1977. ( 24e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture.
46596: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 119 - 120 - 121 sept.-oct.-déc. 1974, ( 21e année ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Numéro special Hartung.
46595: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 115 - 116 janvier - février - mars - avril 1974, ( 21e année ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture.
46594: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - René BARZILAY ( sécretaire ) : - CIMAISE numéro 108 - 109 sept. oct. - nov. déc. 1972, ( 19e année ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture.
46592: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 62 Novembre - Décembre 1962, ( 9e année série IX nr. 5 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46591: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 61 Septembre - Octobre 1962, ( 9e année série IX nr. 4 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46590: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 60 Juillet - Août 1962, ( 9e année série IX nr. 3 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46589: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 59 Mai - Juin 1962, ( 9e année série IX nr. 2 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46587: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 57 Janvier Février 1962, ( 9e année série VIII nr. 6 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46588: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 58 Mars - Avril 1962, ( 9e année série IX nr. 1 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46586: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 48 Avril - Mai - Juin 1960. ( 7e année série VII nr. 3 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46585: ARNAUD Jean-Robert ( directeur ) - Herta Wescher - Michel Ragon - Pierre Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 47 Janvier - Février - Mars 1960. ( 7e année série VII nr. 2 ) . Art et Architecture actuels. Present day art and architecture. Aktuelle Kunst und Architektur.
46584: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER - Ragon - Restany ( rédacteurs ) : - CIMAISE numéro 6 juillet - août-septembre 1958 ( cinqième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46583: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 5 mai-juin 1958 ( cinqième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46582: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 4 mars - avril 1958 ( cinqième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46581: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 3 janvier - février 1958 ( cinqième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46578: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 6 juillet-août 1957 ( quatrième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46580: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 1 septembre - octobre 1957 ( cinqième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46577: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 4 mars - avril 1957 ( quatrième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46576: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 2 novembre - décembre 1956 ( quatrième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46571: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 2 décembre 1955 ( troisième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46573: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 5 avril 1956 ( troisième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46575: ARNAUD J.R. ( directeur ) - Herta WESCHER ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 1 septembre - octobre 1956 ( quatrième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46570: ARNAUD J.R. ( directeur ) - R.V. GINDERTAEL ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 8 juillet 1955 ( deuxième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46569: ARNAUD J.R. ( directeur ) - R.V. GINDERTAEL ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 7 juin 1955 ( deuxième série ) . Revue de l'Art Actuel .
46568: ARNAUD J.R. ( directeur ) - R.V. GINDERTAEL ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 6 mai 1954 . Revue de l'Art Actuel .
35: ARNAUD D'AGNEL G. : - L'Art religieux moderne.
34473: ARNAUD Frère : - Vie de Sainte Angèle de Foligno, Par le frère Arnaud, Religieux de l'ordre de Saint-François, son confesseur . traduite des Bollandistes...
33243: ARNAUD Jean-Robert : - Art Negre, présence universelle - Negro art , universal presence.
21522: ARNAUD Noël ( editor ) : - Dragée Haute septembre 2000 Numéro 45 (periodical, issue nr. 45 ).
11414: D'ARNAUDERY Commissaire National : - Au Nom de la République Françoise (annullation de L'Administration générale Provisoire de la Flandre) signé D'Arnaudery.
16015: ARNAUDIN d' ( 1690 - 1717 ) : - Refutation par le raisonnement d'un livre intitulé De l'action de Dieu sur les créatures ou Traité dans lequel on prouve la premotion physique par le raisonnement &c...
23455: ARNAULD Antoine - NICOLE Pierre ( ) : - La Perpetuité de la foy de l'Église Catholique touchant l'Eucharistie defendue contre le Livre du Sieur Claude, Ministre de Charenton. Seconde édition.
44353: ARNAULT Antoine Vincent ( 1766 - 1834 ) - Prince Auguste d'Arenberg (1753 - 1833 ) ( ex-dono et provenance ) : - Germanicus , Tragédie en cinq actes et en vers, Par A.V. Arnault. Représentéepar les Comédiens Français Ordinaires du Roi le 22 mars 1817. (Relié avec ) Avis [sur Germanicus]. (Relié avec) Lettre autographe de l'auteur avec réponse autographe du Prince.
41342: ARNIM , Manfred von - Otto SCHÄFER : - Katalog der Bibliothek Otto Schäfer Schweinfurt. Teil 1. Drucke , Manuscripte und Einbände des 15. Jahrhunderts. In 2 vols.
40083: ARNOBIUS Rhetor ( main author ) - Geverhard ELMENHORST - Marcus MINUTIUS FELIX - Joseph SCALIGER (contributors ) : - Arnobii Disputationum Adversus Gentes Libri Septem.
56837: ARNOLD Marie-Madeleine - Pierre STEPHANY : - Tien Belgische Nobelprijs winnaars.
43800: ARNOLD J.B. - [ ] Queen Victoria : - Her Majesty's Grand Review March .
29013: ARNOLD U. - C.G. de DIJN - M. van der EYCKEN - J. MERTENS - L. de REN : - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest Europa. (Exhibition Catalogue). Alden Biesen (Provincie Limburg).
28603: ARNOLD Robert F. - Herbert JACOB (Editor) : - Allgemeine Bücherkunde zur neueren deutschen Literaturgeschichte. Vierte Auflage. Neu bearbeitet von...
23046: ARNOLD - CARETTE - LAFFINEUR - LAHAUT - MARCHOUL : - arnould carette laffineur lahaut marschoul (Exhibition catalogue). ixelles namur mons.
12401: ARNOLD Matthew - Gilbert James (illustrator) : - Poems by Matthew Arnold with Photogravures after Gilbert James.
52794: ARNOULD Auguste Jean François ( auteur ) - Tony JOHANNOT - Jules DAVID - Janet-LANGE - E. GIRAUD - MARCKL - E. LORSAY - FRERE - DUPUIS ( illustrateurs ) : - Les Jesuites depuis leur origine jusqu'à nos jours. Histoire, types, moeurs, mysteres. Edition illustrée. Tome Premier ( tome seconde) (Complet en deux volumes) .
48836: ARNOULD M.A. - C. SORGELOOS : - Table récapulative des Bulletins Tomes CI à CL ( 1937 - 1984 ) ( de la ) Commission Royale d'Histoire. Gepubliceerde of geanalyseerde documenten, Auteurs en titles van de bijdragen.
44497: ARNOULD Marcel - Temps Mêlés : - marcel arnould .
15712: ARNOULD Marcel - Temps Mêlés - Exhibition catalogue : - Arnould - catalogue d'exposition.
28859: ARNOULT Léon - William ABLETT ( 1877 - 1937 illustrator) : - La variabilité du goût dans les arts. Les phases ornamentales de la mode.
35764: ARNSTIUS Fredericus ( Portrait engraving ) : - ARNSTIUS Fredericus ( Portrait engraving ) . Copper engraving, portrait 15 x 10 cm in engraved architectural border, 28 x 17 cm.
37465: ARNTZENIO Hermanno - Hermanno ROYAARDS ( editors ) - Jacobi van Hall : - Annales Academiae Rheno-Traiectinae Ann. 1820 -1821. (Yearbook of Utrecht University )
54062: ARON Paul - Cécile VANDERPELEN-DIAGRE - [ ] Edmond PICARD : - Edmond Picard (1836 - 1924). Un bourgeois socialiste belge à la fin du dix-neuvième siècle. Essai d'histoire culturelle.
52066: ARON Raymond : - D'une Sainte Famille à l'Autre. Essais sur les marxismes imaginaires.
48767: ARON Paul - Pierre Yves SOUCY : - Les Revues Littéraires Belges de Langue Française de 1830 à nos Jours.
29846: ARON Jacques : - La Cambre et l'architecture. Un regard sur le Bauhaus belge.
57272: ARON Raymond : - Mémoires. 50 ans de réflexion politique.
18129: ARON Jacques : - Architektuur en maatschappij. Essai over architektuurteorie.
22643: ARONS Jan : - Peintures 80-81 Jan Arons. Le Ventre de la terre.
48160: ARONSON Antiquairs of Amsterdam ( editor-publisher) : - Aronson Dutch Delftware . Highlights from the Vanhyfte Collection. ( sale catalogue ) :
48159: ARONSON Antiquairs of Amsterdam ( editor-publisher) : - Dutch Delftware 2005. Dave and Robert Aronson. ( sale catalogue ) :
37198: ARP Hans - James Thrall SOBY ( editor - prefacer ) : - Arp. The Museum of Modern Art , New York.
47997: ARQUILLIÈRE H.X. - [ ] Saint Grégoie VII : - Saint Grégoire VII . Essai sur sa conception du pouvoir pontifical.
14441: ARRAS Collège : - Les Fruits de l'Education Chrétienne et Sociale. Exercice Public des Pensionnaires du Collège D'Arras....Le Vendredi 12 Août 1774.
48353: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 1 tot en met Deel 11 ( kompleet, alles wat verscheen )..
46133: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 6 .
46132: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 5 .
46131: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 4 .
46130: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 3 .
46129: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 2 .
46128: ARREN Paul - Hobonia Kulturele Heemkring Kapellen - Hoogboom ( uitgever ) : - Van Kasteel naar Kasteel. Deel 1 .
41446: ARRHENIUS Lars - Xunta de Galicia - Compostela - Sally O'Reilly ( texts ) : - Compostela . Lars Arrhenius. Centro Galego de Arte Contemporanea. 5 marzo - 30 maio 2004 Santiago de Compostela ( exhibition catalogue ).
20165: ARROYO - Pierre GOLENDORF - : - Crane Kalman Gallery Galerie Claude Levin Galeria Biosca presentan las pinturas recientes de Arroyo. (Exhibition catalogue).
17971: ARS BELGICA Tôme VII & VIII - Le baron VERHAEGEN : - Les Eglises de Gand (Saint-Nicolas & Cathédral ; Saint-Jacques, Saint-Martin, Sainte-Elisabeth, Saint-Michel...) 2 VOLUMES.
17970: ARS BELGICA Tôme VI - Louis Andrée : - ARS BELGICA Tôme VI - L'Eglise Nôtre-Dame de Hal (Saint-Martin).
15743: ARS BELGICA Deel VII GENT - Stan Leurs : - Leurs Stan. Oude Kerken van Gent. Sint-Niklaas en Sint-Baafs.
15744: ARS BELGICA Deel IX ANTWERPEN - Stan Leurs : - Leurs Stan. De kathedrale Kerk van Onze Lieve Vrouw te Antwerpen.
15740: ARS BELGICA Deel I & IV DOORNIK - J. Warichez : - Warichez J.. De Kathedraal van Doornik. 2 delen.
15742: ARS BELGICA Deel V DOORNIK - Paul Rolland : - Rolland Paul. De Parochiekerken van Doornik.
13777: ARS SACRA 58 Leuven : - Tentoonstellingscatalogus, (Leuven 1958 ?).
53851: ARSCHOT SCHOONHOVEN Comte d' : - Les D'Arschot de Schoonhoven, des origines à 1600. Histoire d'une famille.
45629: ARSCHOT SCHOONHOVEN Comte d' : - Épitaphier de la Famille d'Arschot par Le Comte d'Arschot Schoonhoven avec une introduction de M. De Ridder. 59 planches hors texte.
22978: ARSCHOT 'D Philippe - Gilbert VAN DER LINDEN : - Diest. Inventaire des peintures. (Art Inventory).
45956: ARSDEKIN Richard - ( Richard ARCHDEACON ) : - Theologia Tripartita Universa, complectens nunc Bibliothecam perfectam Viri Ecclesiastici, ordine sequenti. Tomus Primus....Tomus Tertius. Post editionem octavam Antverpiensem, ab Authore in singulis Partibus plurimum locopletatam,..; Editio Secunda in Germania Superiore, revisa , & additis Opinionibus ab Alexandro VIII damnatis, aucta. ( 3 parts in one volume).
23541: ARSENE HENRY Charles - : - Statuettes portraits Japonaises.
57108: ARSLANIAN Henri - Fabrice FISCHER : - The Future of Finance. The impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services.
52359: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1954 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52358: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1953 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52357: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1949 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52355: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1950 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52356: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1951 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52354: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1947 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52353: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1948 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
52352: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) - 1946 : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
49196: ART CONTEMPORAINE ( Kunst van Heden ) - [ ] Salon 1909 Anvers : - L'Art Contemporain - Salon 1909 (Exhibition catalogue) .
48734: ART Jan - Bart de NIL - MarcJACOBS ( redactie ) : - Een mens leeft niet van brood alleen. Bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis ( 1800 - 1940 ).
37792: Art Finlandais - M. ENCKELL ( preface ) : - Catalogue illustré de l'exposition d'art Finlandais. - 1908 Salon D'Automne (Paris).
36163: ART DE BATIR ( éditeur ) : - Architecture , Urbanisme , Habitation . (Revue d'architecture belge).
33709: ART ANCIEN L' S.A. - ZÜRICH : - Early Books on Medicine , Natural Sciences , and Alchemy. (comprising bulletins XIII to XVI).
32671: ART DE BATIR ( éditeur ) - Architecture , Urbanisme , Habitation - Habitat et Habitation : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
32670: ART DE BATIR ( éditeur ) - Architecture , Urbanisme , Habitation : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
32668: ART DE BATIR ( éditeur ) : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
32669: ART DE BATIR ( éditeur ) : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
32663: ART DE BATIR ( éditeur ) : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
32662: ART DE BATIR ( éditeur à Bruxelles ) : - Art de Batir -> ( title changes ) Architecture , Urbanisme , Habitation (1945) -> Habitat et Habitation (Belgian architecture periodical).
31672: ART ET LA VIE ( L' ) - : - ART ET LA VIE (L' ) - Chronique de la Vie Artistique. (Bound copy). - Gent year 3(1936) complete year.
2680: ART ANNUAL : - Dessinateurs, Peintres et Sculpteurs de Belgique 1961.
25799: ART ET LA VIE ( L') - : - ART ET LA VIE (L') - Gent 1(1934) - 4(1937) (48 loose issues , all published).
2244: Art Vivant au Pays de Liège - Nervia - Art Wallon ( organisateurs) - [ ] Liège Salon 1932 : - Art wallon contemporain. Palais des Beaux-Arts 1932. ( catalogue ).
15122: ART ET LA VIE ( L' ) - : - ART ET LA VIE (L' ) - Chronique de la Vie Artistique. (Bound copy). - Gent 1(1934) - 4(1937) all published .
1379: ART DE FRANCE - Bérès (editor) : - ART DE FRANCE Revue annuelle de l'art ancien et moderne, In-4°, Paris, Bérès.
11470: ART INVENTORY - ANTWERP (PROVINCE) : - Provincie Antwerpen, Inventaris der Kunstvoorwerpen. Fascicule 7.
10506: ART ABSTRAIT- BRUSSELS - BRUXELLES : - ART Abstrait (Pamflet) Imprimé...à l'occasion de son exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (28 février au 11 mars 1953).
9107: ART ANCIEN L' S.A. - ZÜRICH : - Augsburger Barock. Zwei Jahrhunderte Augsburger Stecherkunst. Liste 193. (Book and print-dealer's catalogue).
46468: ARTAUD Evelyne - Galerie Guy BÄRTSCHI Genève - [ ] Vladimir Velickovic : - Vladimir Velickovic. ( exhibition catalogue).
11368: ARTCO : - ARTCO - International service in modern art.
2839: ARTE CARITAS ( editor ) - [ ] Salon 1908 - Antwerpen : - Catalogue illustrée de l'Exposition. Hotel Weber ( Anvers ) - 1908 October 17 - Antwerpen 1908 (Exhibition catalogue).
36200: ARTHEZ Danielle D' : - Les Tribulations de Nicolas Mender. Ouvrage illustré de 81 vignettes dessinées par Tofani .
6319: ARTIBUS PATRIAE - G. CAROLY (Preface) - : - Société Artibus Patriae. Tableaux offerts au Musée Royal d'Anvers par la Société ou par son Intermédiare. 1864 - 1905.
53044: ARTIBUS PATRIAE Anvers : - Rapports présentés aux souscripteurs en assemblée générale du 29 juin 1930. ( de la ) Société Artibus Patriae.
45260: ARTIER Jacqueline - Martine DELAVEAU - François DUPUIGRENET DESROUSILLES - Denise HILLARD - Martine LEFEVRE a.o. : - Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris.
14578: D'ARTILLAC BRILL P.J. : - Beknopte Geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
40695: ARTIMA - Tourcoing ( éditeur ) : - ABC ( ABC-daire ) .
53403: ARTISAN DU LIVRE L' ( éditeur ) : - L'Artisan du Livre par et pour ses amis. 22 Décembre 1922 - 22 Décembre 1943.
32318: Artist publishing Company 97 Jermyn Street London (editor) : - The Artist. A magazine giving instruction in all branches of art ( Art periodical).
26429: Artist Publishing Company 97 Jermyn Street London (editor) : - Art Review. A survey of British art in all its branches during the year 1938.
45118: ARTISTES & ARTISANS RÉUNIES D' ENGHIEN ( éditeur ) : - Enghien par Les Artistes Réunies. Recueil illustré sur l'entité du XIIe au XXe Siècle.
8846: Les Artistes du Hainaut A.S.B.L. - [ ] Charleroi Exposition 1942 : - Exposition d'Art. Les Prix du Hainaut. Les Prix de Rome. Les Prix Godecharle. Les Artistes Régionaux. 1942 (?) ( feuillet de catalogue ).
34875: ARTMONSKY Ruth : - Art for Everyone. Contemporary Lithographs Ltd.
44256: ARTO - Bruxelles (editor) : - Dictionnaire biographique illustré des artistes en Belgique depuis 1830.
25985: ARTO - Bruxelles (editor) : - Annuaire des Beaux Arts . Jaarboek der Schone Kunsten. 73 - 74 .
25984: ARTO - Bruxelles (editor) : - Annuaire des Beaux Arts . Jaarboek der Schone Kunsten. 69 - 70
6526: ARTO - Bruxelles (editor) : - Annuaire Général des Beaux Arts . Algemeen Jaarboek der Schone Kunsten. '67 - '68.
25356: ARTOT Paul - Pierre POURIER (Author) : - Notice Biographique sur Paul Artôt (Peintre) membre de l'Académie Royale de Belgique.
53867: ARTS Nico ( eindredactie ) : - Het Kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420 - 1676.
53862: ARTS Nico - Henk ROOSENBOOM - Lia van ZALINGE : - De Kastelen van Helmond. Een machtscentrum aan de rand van de Peel.
45657: ARTS , Père - Dominicain : - L'ancien Couvent des Dominicains à Bruxelles.
2481: ARZOUMAN O. - Brussels' tapestry dealer : - Book of Invoices of oriental tapestries.
57457: AS-VIJVERS Anne Margreet : - Miniaturen en Monnikenwerk. Middeleeuwse manuscripten uit een Brabantse collectie.
55441: ASAERT Gustaaf : - De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. 1585.
53278: ASAERT J. - J. Th. de SMIDT - J. GILISSEN a.o. ( editors ) - [ ] Prof. Dr. L. Th. MAES ( posthumous Festschrift ) : - Recht heeft vele significatie. Rechtshistorische opstellen van Prof. Dr. L. Th. Maes.
52808: ASAERT Gustaaf : - Inventaris van het oud archief van de Gemeente Beveren-Waas.
55990: ASAERT G. : - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.
47048: ASAERT G. : - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.
45827: ASAERT Gustaaf - Greta DEVOS - Fernand SUYKENS : - De Antwerpse Naties . Zes eeuwen actief in Haven en Stad.
39138: ASAERT Gustaaf - Greta DEVOS - Fernand SUYKENS : - De Antwerpse Naties . Zes eeuwen actief in Haven en Stad.
37814: ASAERT G. (editor) : - De abdij van Baudeloo. Catalogus van de verzameling bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein Sinaai.
35249: ASAERT Gustaaf - : - Documenten voor de geschiedenis van de Antwerpse scheepvaart, voornamelijk de Engelandvaart (1404-1485).
17506: ASAERT G. : - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.
6569: ASAERT G. - A. DEVOS - G. DEVOS - F. SUYKENS (editors) : - ANTWERPEN UND DEUTSCHLAND, Eine historische Darstellung beider Beziehungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
8684: ASAERT Gustaaf - WAASLAND - POLDERS : - Inventaris van archief van Polders in het Land van Waas.
47268: ASAHI SHIMBUN ( editor - publisher ) : - This is Japan. Number six. 1958.
22738: ASAKUSA (Japan) - BRUXELLES - 1991 - (Exhibition catalogue) : - Asakusa é Orientation 50 Nord.
36697: ASBECK Melline d' : - Documents relatifs à Ruysbroeck.
34049: ASCHBACH Joseph Ritter von - : - Geschichte Der Wiener Universität im Ersten Jahrhunderte Ihres Bestehens. Festschrift...(Beigebunden) Dei Wiener Universität und Ihre Humanisten im Zeitalter Kaiser Maximilians I. ...(Beigebunden) Die Wiener Universität und Ihre Gelehrten 1520 bis 1565. ( Drei Teile in einem Band).
34213: ASCHMAN Camille - Alphonse SPRUNCK - Willy GILSON - Pierre GREGOIRE - Lucien KOENIG - Josy MEYERS a.o. : - Antoine Jans peintre céramiste de la Faiencerie de Septfontaines 1868 - 1933.
33505: ASHER Rare Books - FORUM (antiquarian book sale catalogue) : - Catalogue of 250 rare and important printed books and manuscripts, including Architecture, Atlases, Botany, Colour plate books, Early printing, Emblems, Militaria, Natural history, Religion, Travel and Voyages.
39638: ASHLEY Kathleen - Véronique PLESCH ( editors) : - The Cultural Processes of '' Appropriation''. Special issue of '' The Journal of Medieval and Earely Modern Studies '. Volume 32 Number 1 Winter 2002.
36370: ASINGH Pauline - Niels LYNNERUP ( editors ) : - Grauballe Man. An Iron Age Bog Body Revisited.
54087: ASMA Firmin : - Pen of Penis bij Marnix Gijsen.
19172: ASPECT - ASPECT 1 - Exhibition catalogue : - Aspect 1. 22 Hedendaagsche Belgische schilders. Reizende tentoonstelling. 22 Peintres belges contemporains. Exposition itinérante.
54945: ASPEREN Jan van - Lodewijk VERHEES ( schrijvers ) - Walter VAES - Esward PELLENS - J. POSENAER - Eugène Van MIEGHEM - Edmond van OFFEL ( illustratoren ) : - Oude en Nieuwe Volksliederen. VIIIste Jaarboek van de Scalden. (1905 ) .
41441: ASPREY - London ( editor-publisher ) : - Asprey London. British Luxury Goods since 1781. (Catalogue + Price List ) .
19223: ASPREY Robert B. - HINDENBURG - LUDENDORFF : - The German High Command at War. Hindenburg and Ludendorff and the First World War.
4760: ASSAILLY Gisèle d' : - Avec les peintres de la réalité poétique.
5901: ASSELBERGHS Jean-Paul : - Une Broderie Florentine du XVe Siècle, Fragment d'un Antependium exécuté pour L'Ordre de Vallombreuse (?) Essai d'Identification Iconograhique.
9612: ASSELBERGHS - CALBERG - DUVERGER a.o. : - Bloeitijd van de Vlaamse Tapijtkunst (De). L'Age d'Or de la Tapisserie Flamande. Colloque International 23 - 25 Mai 1961. (Congress proceedings).
48650: ASSELDONK Ant. van : - Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der kloosterbibliotheek van Kolen, 1499-1550.
35030: ASSELDONK Ant. van : - Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der kloosterbibliotheek van Kolen, 1499-1550.
40319: ASSEMANI Giuseppe Luigi ( 1710 - 1782 ) : - Missale alexandrinum Sancti Marci in quo eucharisticae liturgiae omnes antiquae, acrecentes ecclesiarum Aegyti, Graece , Coptice , Arabice , et Syriace exhibentur Joseph Aloysius Assemanus ad Mss. Vaticanos aliosque castigavit.....
12767: ASSENEDE : - Openbare Verkooping van twee patrimonieële Groote en Schoone Hofsteden, Zaeylanden en Meerschen gestaen en gelegen te Assenede, in het dorp en in den S.Andriespolder en te Baeveghem.
36988: ASSER Eduard Isaac ( Dutch photographer ) - Mattie BOOM (text) : - Eduard Isaac Asser [1809-1894]. Pionier van de Nederlandse fotografie.
6056: Association pour L'Encouragement et le Développement des Arts Industriels en Belgique -ALBUM DES EXPOSITIONS DE 1854 & 1856 : - ALBUM DES EXPOSITIONS DE 1854 & 1856 (publié par) Association pour L'Encouragement et le Développement des Arts Industriels en Belgique.
5365: ASSOCIATION DES ECRIVAINS BELGES : - Catalogue de Livres Belges actuellement dans le commerce.
53547: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 18 (1891) - 18th year , ORIGINAL FIRST EDITION. ( incomplete year, the plate of issue 7 is missing )
53494: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 15 (1888) - 15th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
55782: ASSOCIATION ARTISTIQUE DE GAND ( éditeur ) - [ ] LATRIBUNE ARTISTIQUE : - Tribune Artistique (La) .Revue mensuelle des Beaux-Arts : Deuxième année Nr. 19-20 ( Juillet-Aout 1905 ).
52910: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 36 (1906) - 36th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52909: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 35 (1908) - 35th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52908: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 33 (1906) - 33rd year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52907: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 32 (1905) - 32nd year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52906: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 31 (1904) - 31st year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52905: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 30 (1903) - 30th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52904: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 29 (1902) - 29th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52903: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 28 (1901) - 28th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52901: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 26 (1899) - 26th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52902: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 27 (1900) - 27th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52900: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 25 (1898) - 25th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52899: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 21 (1894) - 21st year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52897: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 19 (1892) - 19th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52898: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 20 (1893) - 20th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52896: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 14 (1887) - 14th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52895: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 13 (1886) - 13th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52894: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 12 (1885) - 12th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52892: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 10 (1883) - 10th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52891: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 9 (1882) - 9th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52890: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - C. De PITTEURS a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 8 (1881) - 8th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52889: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 6 (1879) - 6th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52887: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 4 (1877) - 4th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52888: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 5 (1878) - 5th year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52886: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 3 (1876) - Third year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52885: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 2 (1875) - Second year , complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
52884: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 1 (1874) - First year complete volume. ORIGINAL FIRST EDITION. With all original photo illustrations.
49423: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 20 - 1966. ( issue 20 )
49422: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 20 - 1966. ( issue 20 )
49420: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 18 - 1965. ( issue 18 )
49419: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 14 - 1963. ( issue 14 )
49418: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 13 - 1962. ( issue 13 )
49417: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 12 - 1961. ( issue 12 )
49416: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 11 - 1961. ( issue 11 )
49415: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 10 - 1961. ( issue 10 )
49414: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 9 - 1960. ( issue 9 )
49413: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 8 - 1960. ( issue 8 )
49412: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 7 - 1959. ( issue 7 )
49411: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 6 - 1959. ( issue 6 )
49410: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 5 - 1958. ( issue 5 )
49408: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 3 - 1957. ( issue 3 )
49407: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 2 Novembre 1956. ( issue 2 )
49406: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM - ALECHINSKY - Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . N° 1 Mai 1956. ( issue 1 )
49405: Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle (publisher) - [ ] QUADRUM -Bruxelles : - QUADRUM. Revue Internationale de l'Art Moderne. International magazine of Modern Art . 1956(1)-1966(20) complete set ( all published ) .
48415: ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE LA LOCOMOTION AERIENNE ( éditeur ) : - Rapport officiel sur la Première Exposition Internationale de Locomotion Aérienne organisée par L'Association des industriels de la Locomotion Aérienne au Grand-Palais ( Octobre 1909 ).
46312: Association Belge des Collectionneurs et Dessinateurs d'Ex-Libris ( éditeur ) : - Exposition Internationale d'Ex-Libris organisée par l'Association Belge des Collectionneurs et Dessinateurs d'Ex-Libris. Catalogue 23 Février - 7 Avril 1929 - Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
46303: Association Libre des Compositeurs-Typographes de Bruxelles ( editor - publisher ) : - Notice - Statuts ( de l' ) Association Libre des Compositeurs-Typographes de Bruxelles, fondée en Janvier 1842.
46248: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE ( éditeur ) - Joseph CASIER ( preface ) : - Album Jubilaire de l' Association belge de Photographie. XXVe Anniversaire de la Fondation 1874 - 1898.
44818: Association Henry van de Velde (editor) - Henry van de Velde - Roger-Henri Guerrand - A.M. Hammacher - Pierre François : - Cahiers Henry van de Velde. N° 6 ( 1965 ) .
44819: Association Henry van de Velde (editor) - Georges Bohy - Mary van Deventer - P.L. Flouquet - Jean Warmoes - H.L. Gumbert - Roger Avermaete : - Cahiers Henry van de Velde. N° 7 ( 1966 ) .
44816: Association Henry van de Velde (editor) - J. JOOSTEN : - Cahiers Henry van de Velde. N° 12 - 13 - 1974. Henry van de Velde en Nederland . 1892 - 1902. Belgische Art Nouveau en Nederlandse Nieuwe Kunst.
43780: The Association of Makers of Esparto Papers ( publishers ) : - Esparto Papers. Presented by The Association of Makers of Esparto Papers.
4193: Association pour l'Encourgement des Beaux-Arts - Association des Architectes - Ville de Liège - Palais des Beaux-Arts : - Exposition D'Architecture & d'Arts Décoratifs. Ville de Liège, 1911 , Palais des Beaux Arts .
41699: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - Joseph CASIER ( preface ) : - Album Jubilaire de l' Association belge de Photographie. XXVe Anniversaire de la Fondation 1874 - 1898.
39545: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - Ch. PUTTEMANS (editor) : - Bulletin de l' Association belge de Photographie. Trente-Neuvième Année 1912
39544: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - Ch. PUTTEMANS (editor) : - Bulletin de l' Association belge de Photographie. Trente-Septième Année 1910
39543: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - Ch. PUTTEMANS (editor) : - Bulletin de l' Association belge de Photographie. Trente-Sixième Année 1909
38756: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 5 (1878-1879) - Fifth year of publication - complete.
38755: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 4 (1877-1878) - Fourth year of publication - complete.
38754: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 3 (1876-1877) - Third year of publication - complete.
38753: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 2 (1875) - Second year of publication in the original issues.
38776: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Tête de collection. Année 1 - 40.
38752: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - G. DE VYLDER a.o. ( publishers ) : - Bulletin de l'Association Belge de Photographie ( BABP ). Année 1 (1874) - First year complete volume.
35142: Association internationale permanente des congrès de la route : - IIe congrès international de la route, Bruxelles, 1910. Compte rendu des travaux du congrès.
3421: Association des artistes professionnels de Belgique ( éditeur ) : - Voix des artistes - De stem der Kunstenaars. Organe de l'association des artistes professionnels de Belgique.
3410: ASSOCIATION ARTISTIQUE DE GAND ( éditeur ) - [ ] LATRIBUNE ARTISTIQUE : - Tribune Artistique (La) .Revue mensuelle des Beaux-Arts :
31333: Association des Archivistes et des Bibliothécaires de Belgique - Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België ( editor ) : - Archives et bibliothèques de Belgique. Revue trimestrielle de l'Association des Archivistes et des Bibliothécaires de Belgique. Archief- en bibliotheekwezen in België.
30231: Association pour L'Encouragement des Beaux-Arts - [ ] Liège Salon 1896 : - Association pour L'Encouragement des Beaux-Arts - ( Catalogue - Liège - 1896 ) - (Catalogue officiel du Salon de Liège ).
28164: Association Henry van de Velde (editor) - Jean DELHAYE : - Cahiers Henry van de Velde. N° 9-10 - 1968. Victor Horta et la Maison du Peuple.
26578: ASSOCIATION DES GALERIES D'ART ACTUEL DE BELGIQUE (organizer) : - 9e Foire d'art actuel - 8e Actuele Kunstmarkt (Catalogue) Bruxelles 1984.
26475: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - Ch. PUTTEMANS (editor) : - Bulletin de l' Association belge de Photographie. Trente et unième année 1904.
2253: Association des Concerts Lamoureux ( éditeur) : - Association des Concerts Lamoureux. Programme Gratuit. 7me Concert 1er Décembre 1912.
20825: ASSOCIATION LIBERALE L' - Anvers : - Réglément de l'Association Libérale des Amis du Commerce d'Anvers.
19551: Association de SAINTE BARBE - Bruxelles : - Association de Sainte Barbe. Statuts. 1864.
18327: ASSOCIATION DE St.-AUBIN à NAMUR : - Société Mutualiste dit Association de St.-Aubin établie à Namur. Statuts.
16935: ASSOCIATION INTERNATIONALE (L') : - Annales de l'Association Internationale pour le progrès des sciences sociales.
57140: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - [éditeur ] - Album de la deuxième Exposition d'Art Photographique à Bruxelles. 4-19 Avril 1896.
13265: ASSOCIATION DES GALERIES D'ART ACTUEL DE BELGIQUE (organizer) : - 8e Foire d'art actuel - 8e Actuele Kunstmarkt (Catalogue) Bruxelles 1983.
13149: Association Henry van de Velde (editor) : - Cahiers Henry van de Velde. (periodical)
7764: ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE, ( editor ) - [ ] GAND 1913 - RELIURE -BINDING : - Les Oeuvres de la Ville de Gand contre le chômage. Fonds de chômage, Bourse de Travail, Fonds de Crise. EPHEMERIDES. (Publié à l'Occassion de L'Exposition Universelle et Internationale de Gand 1913).
9146: ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE - Ch. PUTTEMANS (editor) : - Bulletin de l' Association belge de Photographie. Troisième série. Volume VIII (28 me année 1901).
47361: ASSOULINE Pierre : - Simenon. Biographie.
45525: ASSOULINE Pierre - Désirée Schyns ( vertaler ) : - Hergé. Biografie. Uit het Frans vertaald door Désirée Schyns.
43273: ASSOULINE Joseph : - Cas d'école. Une libre compagnie de peintres de Philippe Garel. Rouen 1980 - 2005.
32763: ASSOULINE Pierre : - Simenon. Biographie.
15357: ASSURANCES DU BOERENBOND BELGE (ABB) : - ABB 1922 - 1972.
41704: ASTON MARTIN Lagonda (1975) Limited ( publisher ) : - Aston Martin Lagonda . Collection of 3 promotional brochures ( 1975 - 1982)
52873: Atelier SESAME ( éditeur ) - Galerie du PASSE-MURAILLE à LYON - [ ] Mouvement PHASES - Bernard JUND : - Phases. Atelier sésame. Galerie Le Passe-Muraille. Cahier édité à l'occasion de l'exposition du Mouvement Phases à Lyon. ( Novembre 1973).
34210: ATELIER (L') -Société d'Artistes Peintres , Sculpteurs , Architectes, Graveurs de Bordeaux. (editor ) : - Catalogue du XVIIe Salon du 26 Novembre au 31 Décembre 1926.
9860: Atelier KINOLD (editor) - Wolfgang Jean STOCK e.a. (text) : - Construire en Beton. Bouwen met Beton. Revue d'Architecture, Examples internationaux de l'art de construire en beton. Internationale voorbeelden van eigentijds bouwen met beton.
45042: ATELIERS DE CONSTRUCTIONS de Buzet-sur-Tarn ( Haute Garonne ) ( éditeur ) : - Catalogue des chars funéraires. (trade catalogue funerary chariots )
39243: Ateliers de Construction DE LA MEUSE ( publisher ) - F. TIMMERMANS Ingénieur : - Mécanique Générale. (Catalogue ) Société Anonyme des Ateliers de Construction de La Meuse. Liège ( Belgique). Édition 1910.
36249: ATELIERS LA CONSTRUCTION - Manage Belgique : - Fabrication de Voitures et Wagons pour Chemins de Fer. Manufacture of Railway Carriages and Wagons ( Catalogue - Trade catalogue ).
9855: ATELIERS d'ART à Orléans (:éditeur ) : - Les Styles Anciens et la Décoration Intérieure. (catalogue du fabricant Ateliers d'Art).( trade catalogue).
46523: ATH -Carte d'état-major allemande - 1941 - Generalstab des Heeres Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen ( éditeur ) : - Ath . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 38 ( Ath - Soignies) (carte d'état-major).
34794: ATHA Bernard a.o. : - Early Photography in Leeds 1839-1870.
46251: ATHANASIUS (Alexandria 293-373) - Petrus NANNIUS ( secondary author ) : - Omnia quae extant opera. Nunc demum praeter caeteras editiones indefesso labore, soertique studio et industria, synceriori lectioni restituta. Postremo aliquot eiusdem opuscula. Prraeterea duos indices copiosissimos praefiximus....
1360: ATHENAEUM BELGE : - ATHENAEUM BELGE - Journal Universel de la littérature, des sciences et des Arts, Bruxelles 1878-1883, weekly periodical.
36980: ATIL Esin - Oliver HOARE : - The Unity of Islamic Art.
50710: ATKINS P.W. : - Creation Revisited.
9164: Atlas - CCCP - Russia - Soviet Russia : - Communist Russian Historical School atlas. Atlas Historee CCCP.
31756: F. D'ATRI - ( DATRI ) - ( editor ) - MOREL - ACQUARONI - PARBONI ( engravers ) : - Raccolta de N. 40 Vedute Antiche e Moderne della Citta di Roma et sue Vicinanze. Incise de Morel , Acquaroni , Parboni ed altri celebri bulini.
17688: N/A - ATTACHEMENT : - Attachement à L'Eglise Catholique, Nouvelle Edition.
45571: ATTWOOD Thomas - Ann TAYLOR : - My mother song with a Piano Forte or Harp Accompaniment as sung by Mrs Ashe at the Public and Private Concerts. Composed by Thomas Attwood.
45549: ATTWOOD Thomas - Coll. Hamilton (text ) : - Benlomond , a Ballad. Sung by Miss Caven in the favorite Opera of David Rizzio composed by Thomas Attwood. (The poetry by Col. Hamilton).
43811: ATTWOOD Thomas - Chandos LEIGH (text ) : - Thy Gentle Manners, The Words by Chandos Leigh Esq. composed by Thomas Attwood.
44350: AU Günther F. : - Elektrische Antriebe von Raumfahrzeugen. Physikalische Grundlagen und technologische Entwicklungen.
44591: AUBERT Louis ( 1720 - after 1798) : - Sonates a violon seul,avec la Basse Continue. Dediées a Madame Adelayde De France composées par Mr. Aubert Le Fils Ordinaire de la Chambre du Roy...Gravées mar Mme. Leclair. Oeuvre Ier.... Quelques unes de ces Sonates peuvent se jouer sur la Flûte Traversière.
17299: AUBERT Louis : - Les maîtres de l'estampe japonaise.'Image de ce monde éphémère'.
768: AUBERT Louis : - Les Maitres de l'Estampe Japonaise.
32339: AUBIGNÉ Théodore Agrippa d' : - Les avantures du baron de Foeneste... Nouvelle édtion, Augmentée de plusieurs Remarques historiques, de l'Histoire secrete de l'Auteur, écrite par lui-même...
33461: AUBINEAU Léon : - Les Jésuites au Bagne. Deuxième édition.
34291: AUBREY William - J. CAULFIELD ( publisher) : - Portrait engraving of William Aubrey Doctor of Laws.
32760: AUBRUN Marie Madeleine - [ ] Léon BENOUVILLE : - Léon Benouville 1821 - 1859. Catalogue raisonné de l'oeuvre.
47275: AUBRY Roger ( editor ) - Alb. YVON - C. JOB - P. DUBREUIL - A. MALLE - Hermann LINCK - PERSONNAZ - C. LAGUARDE - Léon BOVIER - F. BOISSONNAS - L. MISONNE - TAPONIER - Cheri-ROUSSEAU - A. GILIBERT - A. LEMOINE - MOYNEL - P. De SINGLY - P. BERGON - L. - L' épreuve photographique. Impressions en taille-douce. Reproductions d'oeuvres photographiques originales. 1ère série ( First series only ) .
7749: AUBUISSON DE VOISIN, Jean François (1769-1841) - Amédée BURAT : - Traité de Géognosie ou exposé des connaissances actuelles sur la constitution physique et minérale du globe terrestre. (volume I) Contenant le Développement de toutes les applications de ces connaissances, et mis en rapport avec le premier volume...(volume II & III).
41161: AUDA Antoine : - Les Modes et les Tons de la Musique et spécialement de la musique médiévale.
20306: AUDEN W.H. : - Epistle to a Godson.
20307: AUDEN W.H. : - Thank you, fog. Last Poems by W.H.Auden.
48032: AUDENAERT Willem : - Bibliografie van Filosofische en Theologische Theses door Karmelieten voorgelegd in Zuid-Nederlandse studiekloosters tijdens de Zeventiende en Achtiende eeuw.
40818: AUDENAERT Willem : - Bibliografie van Filosofische en Theologische Theses door Karmelieten voorgelegd in Zuid-Nederlandse studiekloosters tijdens de Zeventiende en Achtiende eeuw.
51272: AUDIGUIER Vital D' ( 1569 - 1624 ) - ( Daudiguier ) Jacob HEERMAN (1605 - 1663 ) : - Histoire des amours de Lysandre & de Caliste par Mr. Daudiguier. De treurige doch bly-eyndighende historie van onzen tijdt, onder de naemen van Lysander en Caliste : geschiedt in Vrankrijck, meest binnen en omtrent Parys in 't jaar 1606. Ten tyde van Koninck Hendrick de Groot , vertaelt door J. Heerman.
6021: AUDIN Louis : - L'Empire socialiste des Inka.
25977: AUDIN ROUVIÈRE Dr. : - La Médecine sans médecin ou Manuel de Santé. Ouvrage destiné à soulager les infirmités à prévenir les maladies aigues à guérir les maladies chroniques sans le secours d'une main étrangère. Cinquième édition entièrement refondue et considérablement augmentée.
16492: AUDIN Marius : - Essai sur les graveurs de bois en France au dix-huitième siècle.
52440: AUDOUZE Jean - Guy ISRAËL : - The Cambridge Atlas of Astronomy. Second edition.
33778: AUDRAN Girard : - Les Proportions du Corps Humain , Mesurées sur les plus belles Figures de l'Antiquité.
42657: AUER Alfred - Eva IRBLICH : - Natur und Kunst. Handschriften und Alben aus der Ambraser Sammlung Erzherzog Ferdinands II. ( 1529 - 1595 ) .
36358: AUERBACH Jeffrey A. - : - The Great Exhibition of 1851. A nation on Display.
17467: AUGSBURG (ca.1980) Exhibition catalogue : - Austellung Faszination durch Farbe Licht Glas. Europäische Glasmalerei.
45285: AUGUST-VERMEYLEN-FONDS ( uitgever ) - Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten , Abdij ter Kameren ( drukker ) : - De Taak . Uitgave August Vermeylen-Fonds.
39031: AUGUST-VERMEYLEN-FONDS ( uitgever ) - Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten , Abdij ter Kamer ( drukker ) : - De Taak . Uitgave August Vermeylen-Fonds.
1361: AUGUSTIANA : - Augustiana. Revue trimestrielle pour l'Etude de Saint- Augustin et de l'Ordre des Augustins. From 1951 onwards, 4 issues per year.
44108: AUGUSTIJN Cornelis : - Erasmus.
53905: AUGUSTINUS - BERNARDUS - ANSELMUS - Antonius van HEMERT ( translator ) : - Sinte Augustinus vierighe Meditatien oft aendachten. Ende die alleenspraken der ziele(n) der God. Ende dat hantboecxken vander aenschouwinghe Christi. Item noch S. Bernardus devote aendachten. Ende een boecxken van S. Anselmus / ghenaemt. De Strale der Godlijcken liefden / met sommighe van zijnen Ghebeden.
39782: AUGUSTINUS, Aurelius ( Saint Augustinus ) - eerw. priester der societeyt Iesu ( translator ) : - De boecken der belydenissen van S. Augustijn...
21238: AUGUSTINUS - H. SOMMALIUS : - Divi Aurelli Augustini Hipponensis Episcopi, Libri XIII. Confessionum, Ad 3. M.SS, exemp. emendati. Opera & Studio R.P. H. Sommalii.
17649: AUGUSTINUS : - Sancti Augustini Episcopi Hipponensis & Ecclesiae Doctoris. Opuscula quaedam selecta... Editio tertia.
15813: AUGUSTINUS - Arnauld d'Andilly (translator) : - Les Confessions de S.Augustin traduites en François par Monsieur Arnauld d'Andilly. Nouvelle Edition.
13390: AUGUSTINUS : - De eenzame spraeken , de meditatien, en het hand-boekjen van den H.Augustinus, alsmede het Boek van 't Geloof, Hope en Liefde...
50694: AULNOY , Marie-Catherine Le Jumel de Barneville ( 1650 - 1705 ) , baronne ( auteur ) - Pierre Jean Aimé CHALOPIN ( imprimeur ) : - Conte de fées, contenant l'Oiseau bleu par madame D***
26329: AUMALE duc de : - Lettre sur l'histoire de France adressée au prince Napoléon, Par S.A.R. M. le duc d'Aumale.
41455: AUPETITALLOT Yves - Ministerie van Vlaamse Gemeenschap : - La consolation. Oeuvres de la collection de La Communauté Flamande de Belgique. Een keuze uit de verzameling van de Vlaamse Gemeenschap. Magasin.
22135: AUQUIER - DE BOLLE - GUILMOT - JACQUES - PASTERNAK - WARRAND : - auquier debolle guilmot jacques pasternak warrand. (Exhibition catalogue, 6 booklets in 1 wrapper). Mons Musée des Beaux Arts.
48545: AURELIUS VICTOR Sextus - Andreas SCHOTTUS (editor) : - Historiae Romanae breviarium.
54354: D'AURELLES De PALADINES, Le Général : - La Première Armée de la Loire. Campagne de 1870-1871.
46253: AURIOL Georges : - Le Troisième Livre des monogrammes, cachets, marques et ex-libris composés par Georges Auriol.
46252: AURIOL Georges : - Le Premier Livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par Georges Auriol.
47657: AUSLOOS Eddy - Antiquariaat MERLIJN - MIDDELBURG : - Gistpoort te Middelburg. Originele ets.
43470: AUSLOOS Eddy - Original graphic : - Two ephemera illustrated with original graphics. [1] Invitation to the artist's wedding party (with a 2 month delay). [2] New year wishes for 1980.
5945: AUSONIUS - Robert Etienne - Sesto Preste - Louis Desgraves : - Ausone , Humaniste Aquitain. Préface de Jacques Fontaine.
16741: AUSONIUS - SCALIGER - Elie VINET - Justus LIPSIUS ( additional contributors ) : - D. Magni Ausonii Bvrdig. Viri consvla-ris, Opera. A Iosepho Scaligero, et Elia Vineto denuo recognita, di-sposita et variorum notis il-lustrata, quod Epistola ad lectorum docebi.
54312: AUSWÄRTIGES AMT BERLIN : - Documents relatifs à l'histoire des origines de la guerre.
38444: AUTENBOER E. van : - Onze Eeuwenoude Schuttersgilden. Kasterlee - Lichtaart - Tielen.
31868: AUTENBOER E. van - A. VERBEEK e.a. : - Kant in Turnhout. ( Jaarboek Taxandria ).
13601: AUTENBOER E. van : - De Dekanale Sint-Pieterskerk van Turnhout.
11550: AUTENBOER & TUMMERS : - De Turnhoutse Speelkaartenindustrie (1826-1976) door E. van Autenboer, met een Overzicht van de Belgische Speelkaart van 1379 tot 1826 door Louis Tummers.
24299: Auteur du Recueil de Maximes spirituelles : - Vie merveilleuse de M. J.-M.-B. Vianey, curé d'Ars, mort en odeur de sainteté, le 4 aout 1859. Suivie de quelques-unes de ses Maximes spirituelles et de diverses Prières composées par lui.
14164: AUTEUR DE LA MÉGÈRE (L') : - Jenneval et Körner mort en combattant pour la liberté. Hofer et Palm victimes de l'arbitraire. Par l'Auteur de la Megère.
44485: E.H.D.W. ( author - translator ? ) : - De la Décadence du Sacerdoce dans les États Autrichiens. Traduit de l'Allemand par Mr. E.D.H.W. Avec des notes.
14671: AUTOCALOR Paris - Albert HIRT (illustrateur) : - Connaissez-Vous la légende des Celtes, de Marius, de Titi et de l'Autocalor?...ill. par Albert Hirt.
18869: AUVERMANN Detlev KG. (Glashütten im Taunus) : - Europäische Rechtsgeschichte. Teil II. Juristen des 17. und 18. Jahrhunders unter besondere Berücksichtigung des Staatsphilosophie...Nr.23
49292: AUVRAY Vincent - Jean-Paul VARGAS - [ ] André BLAVIER - Temps Mêlés : - Tables de la Revue Temps Mêlés. ( 2 vols. ).
50833: AUWENIS Gust van : - Het Geslacht Van Auwenis. Vier eeuwen familiegeschiedenis 1600 - 2000. Een tocht doorheen Schelde, Vaart - en Rupelland .
52317: AUWERA , Jeroen Van der - François Van der JEUGHT - [ ] Albert GEUDENS : - Getekend Albert Geudens. Een hommage.
14850: AUX VOLEURS : - Aux Voleurs N°1.
30922: AVELINE Claude - Antoine Bourdelle - Steinlen - Berrthold Mahn (illustrateurs) : - Les Muses Mêlées. Avec quatre dessins inédits de Antoine Bourdelle, Steinlen et Berthold Mahn.
25555: AVELINE Claude - [ ] BOURDELLE Antoine : - La sculpture et Rodin, avec 22 compositions, dont 19 inédites, d'Antoine Bourdelle et précédé de quatre pages de journal par Claude Aveline. 5e édition.
34138: AVELLI Jacques ( poetry ) - Jus JUCHTMANS ( illustrator ) : - 9 gedichten van Jacques Avelli en 3 driekleuren lino's van Jus Juchtmans.
36740: AVELOT Henri : - Les Maitres Humoristes. N°17 H. Avelot.
19588: AVENEL - Le Vicomte G. D'AVENEL : - Histoire Economique de la Propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis l'an 1200 jusqu'en l'an 1800. 2 vols.
50129: AVERBODE - NORBERTIJNERABDIJ ( uitgever ) : - De Norbertijner Abdij van Averbode. Geschiedkundige schets met platen en bijlagen.
15858: AVERBODE : - De Norbertijner Abdij van Averbode.
40701: AVERDIECK Elise : - Karl und Marie. Eine Sammlung von Erzählungen von E. Averdieck. Für Kinder von 5 - 9 Jahren. Mit 6 Bildern und dem Bilde der Verfasserin. Siebzehnte Auflage.
55940: AVERMAETE Roger - [ ] Joris MINNE ( illustrator ) :: - Dix Vieilles Chansons du Beau Pays de Flandre.
51384: AVERMAETE Roger : - Herinneringen uit het Kunstleven 1918 - 1940. Vol. I; Het Avontuur van de ''Lumière'' -Groep. Vol.II ;Tochten in de Artistieke Jungle. Vol.III; Van Specialisten, Kenners, Paedagogen en andere Artisten. Vol.IV;Van Exposities, Exposanten en Kunstrechters. (kompleet in 4 volumes).
5: AVERMAETE Roger - [ ] Henry van de VELDE: - Henry van de Velde. Pionier van een nieuwe stijl.
4997: AVERMAETE Roger : - La Gravure sur Bois Moderne de l'Occident.
49013: AVERMAETE Roger ( directeur ) - LUMIÈRE - : - LUMIÈRE. Revue mensuelle ( Revue d'avant-garde ) - Numéro 8 de la troisième année ( 15 mai 1922 ).
48766: AVERMAETE, Roger- Paul DEWALHENS ( provenance ) : - La Belgique se meurt.
47643: AVERMAETE Roger : - Verdwenen Figuren (Mededeling van de Koninklijke Academie).
44862: AVERMAETE Roger - Marie GEVERS ( provenance ) : - Rubens et son temps. Avec seize illustrations hors texte.
44068: AVERMAETE Roger : - La Gravure sur Bois Moderne de l'Occident.
57379: AVERMAETE Roger : - Album Amicorum ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vakschool voor Kunstambachten opgericht te Antwerpen in 1926 door Roger Avermaete.
4101: AVERMAETE Roger : - Dix Vieilles Chansons du Beau Pays de Flandre.
36722: AVERMAETE Roger : - L' Aventure de '' Lumière ''.
35726: AVERMAETE Roger - Photogravure De Schutter Antwerpen : - Tout comme les humains les rues ont un visage.
24311: AVERMAETE Roger - Arthur CORNETTE - Frederic SOHR - François SMOLDEREN - Emma LAMBOTTE - Henri BAELS - Jean BEECKMAN e.a. : - La Belgique Active. Monographie des Communes Belges et Biographie des Personnalités.
24156: AVERMAETE Roger : - Jean Pierre van Baurscheit le jeune et l'hotel Osterrieth aujourd'hui l'hotel de la Banque de Paris & des Pays Bas a Anvers.
23047: AVERMAETE Roger - Photogravure DE SCHUTTER (Illustrator) : - Straten hebben een gelaat net als mensen.
2119: AVERMAETE Roger : - Verdwenen Figuren (Notice of the Royal Flemish Academy).
2041: AVERMAETE Roger - Désiré Denuit (author) : - Roger Avermaete, le non conformiste, préface de Henri Guillemin.
17397: AVERMAETE Roger : - Schertspantheon van de Vlaamse school.
13951: AVERMAETE Roger : - Les Marionettes de Lumière.
13776: AVERMAETE Roger : - Merkwaardigheden van de Commissie van Openbare Onderstand van Antwerpen.
1368: AVERMAETE Roger - André De RIDDER - Robert GUIETTE - Camille GOEMANS - Carlo van den BOSCH - Maurice GILLIAMS : - ARTES , Bulletin périodique d'information artistique et culturelle - Tijdschrift voor artistieke en cultureele voorlichting. (periodical).
13357: AVERMAETE Roger - M. Gilmont - N. Grunhard : - Catalogue d'Exposition, Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1979 . ''Roger Avermaete''. (Exhibition catalogue)
13173: AVERMAETE Roger : - Petite Fresque des Arts et des Lettres dans la Belgique d'aujourd'hui.
13157: AVERMAETE Roger - [ ] Constant PERMEKE : - Permeke.
1047: AVERMAETE Roger ( directeur ) - LUMIÈRE - : - LUMIÈRE. ( Revue d'avant-garde ) .
10140: AVERMAETE Roger - May NÉAMA (illustrations) : - Le plus bel homme du monde suivi de L'Homme Masqué. Orné de douze dessins de May Méama.
10088: AVERMAETE Roger - : - De la Gravure.
100: AVERMAETE Roger - [ ] Henry van de VELDE : - Kanttekeningen bij het werk van A.M. Hammacher :''De Wereld van Henry van de Velde''.
6570: AVERMAETE Roger - [ ] James ENSOR : - James Ensor.
942: AVERMAETE Roger - [ ] Henri PUVREZ : - Henri Puvrez.
9933: AVERMAETE Roger : - Van Giotto tot de Vlaamsche Expressionisten.
10031: AVERMATE Roger : - Salut à Plantin.
45343: AVET Giacinto Fedele : - Éloge historique d'Antoine Favre, premier président du Sénat de Savoie.
40041: AVIA ( Avia Propeller ) ( Czechoslovak Aircraft Company ) - Paul BENES & Miroslav HAJN ( Aircraft designers ) : - Les Exploits des Avia.
47284: Aviation Belge - Belgian Aviation - Belgische Luvhtvaart : - Carnet de vol individuel pour pilote d'avion. Individueel vluchtenboek voor vliegtuigbestuurder. ( document authentique).
23438: AVIENUS - WOESTIJNE, Paul van de (Editor) : - De vroegste uitgaven van Avienus' Descriptio orbis terrae (1488 1515).
50854: AVRIL Françoise - Nicole REYNAUD : - Les Manuscrits à peintures en France 1440 - 1520.
41488: AVRIL François - Jean LAFAURIE : - La Librairie de Charles V. Bibliothèque Nationale Paris 1968.
26204: N. N. 5 Avril : - Lettre Consolatoire aux très-dévoués amis du grand Van der Noot, par un de leurs compatriotes.
20918: AVRIL Louis Abbé ( ) : - Temples Anciens et Modernes ou Observations Historiques et Critiques sur les plus célèbres Monumens d'Architecture Grecque et Gothique.
53860: AWOUTERS M. - I. De KEYSER - S. VANDENBERGHE : - Catalogus van de Muziekinstrumenten. Brugge Gruuthusemuseum.
19260: AXTERS Stephanus G. O.P. : - Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta 1224-1500.
28374: AYALA-CASTAÑARES Agustin : - Estudio de algunos microfosiles planctonicos de la calizas del Cretacico superior de la Republica de Haiti.
52480: AYER A.J. : - Part of my life.
40849: AYGUESPARSE Albert - René BAERT - Marc BERNARD - Benjamin GORIÉLY - Ewa KOWALSKA - Charles PLISNIER - Victor SERVRANCKX - André WOLF ( comité de rédaction ) : - Prospections. Revue critique. Cahiers paraissant 6 fois par an. Rédaction , Place Morichar 18, Saint-Gilles ( Bruxelles ) .
31416: AYGUESPARSE A.C. - Jean SASSE : - Messages. ( Le numéro 1 et le numéro 12).
34879: AYLWIN COTTON M. : - The Late Republican Villa at Posto, Francolise. Report of an excavation by the Institute of Fine Arts, New York University and the ritish School at Rome.
30531: AYTOUN Willian Edmondstoune : - Lays of The Scottish Cavaliers and other poems. Twenty-seventh edition.
53298: AZEVEDO COUTINHO y BERNAL J.F.A.F. - [ ] Famille De Corten - Dismas de BRIALMONT - Louis de BRIALMONT : - Table Généalogique de la Famille de Corten Patrons Laicqs des Canonicats de l'Eglise Collegiale de Notre Dame au delà de la Dyle à Malines avec quelques pièces y annexe'es touchant l'erection du Chapitre &c.....on joint...la liste des Prévots, Doyens, et Chanoines....
53297: AZEVEDO COUTINHO y BERNAL J.F.A.F. - [ ] Famille van KIEL - Famille van Criechingen : - Table Généalogique de la Famille de Van Kiel. (bound with ) Table Généalogique de la Famille de Van Criechingen. (added) Ev. Dom : Ter aanvulling van de Table Généalogique de la Famille de Van Kiel ( separate off-print 1925)
55646: AZHAR Azeem : - Exponential. How Accelarating Technology Is Leaving Us Behind and What to Do About It.
8294: AZNAR CAMON, José - [ ] GRECO EL Domenico : - Domenico Greco (Segunda Edicion), 2 vols.
52791: AZOR Juan S.J. ( 1535 - 1603 ) : - R.P. Joannis Azorii Lorcitani, Societatis Jesu Presbyteri Theologi, Institutiones Morales ; In Quibus Uinvers[a]e Questiones ad Conscientiam recte aut prave factorum pertinentes, breviter tractantur; Reverendiss. Et Illustriss. Praesuli Bambergensi , Sacri....
40226: BAAL Frédéric - Reinhoud : - Reinhoud.
40223: BAAL Frédéric - Reinhoud ( illustrations ) : - Portrait.
52499: BAARDMANS -VAN DEN BOGAART , Joep - Jan VAN OUDHEUSDEN - Rien WOLS : - De Noord-Brabantse geschiedenis. in meer dan 100 verhalen.
29622: BAARS Willem L. a.o. - [ ] Harm KAMERLINGH ONNES : - Hans Kamerlingh Onnes.
25255: BAARTMANS Jacques J. M. : - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden 1787 1792.
22402: BAATH A.U. - [ ] Zweedse poëzie over Antwerpen en Vlaanderen : - Ungmön fran Antwerpen och andra dikter.
48536: BABBAGE Charles - Edouard BIOT ( translator ) : - Traité sur l'Economie des Machines et des Manufactures, by Ch. Babbage...traduit de l'Anglais sur la troisième édition par Éd. Biot.
32695: BABCOCK Printing Press Manufacturing Co. : - The Babcock Optimus Presses. Parts of the Nos. 5 to 12 Four-roller Optimus Presses.
3100: BABELON Jean - Pierre Du Colombier - Pierre D'Espezel - Louis Réau - Pierre Imbourg (editors) : - Beaux-Arts Le Journal des Arts. Hebdomadaire illustré paraissant le vendredi.
36470: BABER Henry Hervey - : - Psalterium Graecum E Codice MS. Alexandrino, qui Londini in Bibliotheca Musei Brittannici asservantur , typis ad similitudinem ipsius codicis scriptuae fideliter descriptum.
32040: BABOU Th. - Christian Besson (introduction) : - Babou. Catalogue des Grandes Tuileries de Bourgogne à Montchanin. (Catalogue d'exposition).
48144: BACH Johann Sebastian - Georg Gottfried Wagner : - Lob und Ehre und Weisheit, Achtstimmige Motette, Musik von J.S.Bach. Partitur. Pr. 16 Gr.
48141: BACH Johann Sebastian : - Eine feste Burg ist unser Gott. Cantate für 4 Singstimmen mit Begleitung des Orchesters in Musik gesetzt von Joh. Sebstian Bach. Partitur nach J.S.Bach's Original-Handschrift.
48140: BACH Johann Sebastian - Antonio LOTTI ( ? ) : - Messa a 8 voci reali e 4 ripiene coll'accompagnamento di due Orchestre composta da Giov. Sebast. Bach. Partitura copiata dalla partitura autografa dell'Autore.
30358: BACH Johann Sebastian - Herman ROTH : - Magnificat von J.S. Bach. Klavierauszug mit Text im Anschluss an die Straubische Einrichtung. Neu bearbeitet von Herman Roth.
21294: BACH C. & R. BAUMANN : - Festigkeitseigenschaften und Gefügebilder der Konstruktionsmaterialien. Zweite Auflage.
19673: BACH Gerhard - Semmering : - Der Semmering und seine Umgebung. Achtundsechzig Ansichten und drei Panoramen nach Naturaufnahmen. Begleitworte von Gerhard Bach.
18718: BACH Johann Sebastian - Carl Czerny : - Le Clavecin Bien Tempéré ou Préludes et Fugues dans tous les tons et demi-tons sur les Modes majeurs et mineurs...Edition nouvelle, soigneusement revue...par Charles Czerny. 2 Parts in one volume.
53354: BACHA Eugène - [ ] Maison de BEAVFFORT en ARTOIS : - Histoire Généalogique, Anecdotique et Critique de la noble et antique Maison de Beavffort en Artois d'après les sources manuscrits et imprimées....
45690: BACHA Eugène - Hector de BACKER - [ ] Comte Henri de Calenberg : - Le Journal du Comte Henri De Calenberg pour l'année 1743. Notice préliminaire ; Tome premier. Introduction et Texte du Journal. ; Tome second. ; Notice et documents. (3 Vols).
39563: BACHA Eugène - Hector de BACKER : - Le Journal du Comte Henri De Calenberg pour l'année 1743. Notice préliminaire ; Tome premier. Introduction et Texte du Journal. ; Tome second. Notice et documents. (3 Vols).
27119: BACHA Eugène - Hector de BACKER : - Le Journal du Comte Henri De Calenberg pour l'année 1743. Tome premier. Introduction et Texte du Journal. Tome second. Notice et documents. (2 Vols).
29424: BACHE Jules S. : - A catalogue of paintings in the collection of Jules S. Bache.
41277: BACHELIN-DEFLORENNE Librairie : - Catalogue de Livres Anciens et Modernes Rares et Curieux dans tous les Genres provenant des collections du duc de La Vallière , De M. Le baron J. Pichon , de M. Hochart ....
47894: DE BACKER Roger - Hilde Büschler - Etienne Deman : - Roger De Backer .
42525: BACKER DIRKS F.C. : - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst. 1861 - 1949. ( 3 delen compleet ) .
42228: DE BACKER Marcel - Lisette De BACKER : - Spectraal-Kunst-Kijkboek II .
41365: DE BACKER Roger ( peintre ) - Jean ANTEUNIS (sculpteur ) - Galerie de la Toison d'Or - Bruxelles : - Roger De Backer et Jean Anteunis (exposition) du 18 au 28 janvier 1938. (dépliant - vouwblad - folder ) .
34158: BACKER DIRKS F.C. : - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst. 1861 - 1949. Deel I .(Volume I of III).
17271: BACKER De Denijs : - De Bladen voor de Grafiek (Zevende Jaargang N°4) 1974.
17219: BACKER Hector De : - L'Exercitium Super Pater Noster. Contribution à l'histoire des xylotypes.
16071: BACKER Marcel de - F. Bonneure - Remy De Cnodder e.a. : - Marcel de Backer. Kunstmonografie.
13828: BACKER Marcel de : - Zes Optieken, één beeld. Kunstmonografie over Marcel De Backer.
18432: BACKHAUS Dieter : - Beobachtungen an Giraffen in zoologischen Gärten und freier Wildbahn.(Institut des Parcs Nationaux de Congo et du Ruanda-Urundi)
25009: BACKHAUSE Janet (Editor) : - The Illuminated Page. Ten centuries of manuscript painting in the British Library.
37320: BACKHOUSE Janet - Christopher de HAMEL : - The Becket Leaves.
43263: BACON Francis - Jacques Dupin ( préface ) - Galerie Lelong Paris : - Francis Bacon. peintures récentes. Préface de Jacques Dupin. Entretien avec David Sylvester.
42287: BACON Francis ( 1561 - 1626 ) : - Fr. Baconi de Vervlamio Historia Naturalis & Experimentalis De Ventis &c.
30864: BACON Francis - Franciscus BACONUS Franciscus - William Rawley ( preface ) : - Sylva Sylvarum, Sive Historia naturalis, in decem Centurias distributa, Anglicè olim conscripta ... Nunc Latio transscripta à Iacobo Grutero, P.F., Medicinae Candidato.
24968: BACON François (Francis) - J.A.C. Buchon : - Oeuvres philosophiques, morales et politiques de François Bacon, baron de Vérulam, vicomte de Saint-Alban, Lord Chancelier d'Angleterre, avec une notice biographique par J.A.C. BUCHON.
7061: BACON Francis : - De Verulamio Sermones Fideles, Ethici, Politici, Oeconomici sive Interiora Rerum. Accedunt Faber Fortunae . Colores boni et mali ....
45328: BACOU Roseline ( préface ) - Réunion des Musées Nationaux - Musée du Louvre - Cabinet des Dessins : - Dessin et Sciences XVIIe - XVIIIe siècles. 82e exposition du Cabinet des Dessins. (Juin 1984).
40264: BACULARD D'ARNAUD , François-Thomas-Marie de [ ] : - Sidnei et Silli ou La Bienfaisance et La Reconnaissance, Histoire Anglaise suivie d'Odes Anacreontiques . Par l'auteur de Fanni.
35087: BADEL Pierre-Yves : - Le Roman de la Rose au XIVe siècle. Étude de la réception de l'oeuvre.
21443: BADEN-BADEN 1959 - Deutsche Kunstausstellung I : - Deutsche Kunst 1959 , (Exhibition catalogue).
17926: BADER Walter : - St. Quirinus zu Neuss. Rheinisches Bilderbuch.
30120: BADIN Jules - Jules GUIFFREY (avertissement) : - La Manufacture de Tapisseries de Beauvais depuis ses origines jusqu'à nos jours.
48053: BADINTER Elisabeth - Robert BADINTER : - Condorcet (1743 - 1794). Un intellectuel en politique.
32771: BADINTER Elisabeth - Robert BADINTER : - Condorcet (1743 - 1794). Un intellectuel en politique. (2nd edition).
55253: BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK Ludwigshafen s/Rhin ( publisher ) : - Les Couleurs d'Aniline de la Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen s/Rhin et leur application sur Laine, Coton, Soie et autres fibres textles.
35046: BADNEA Belgian Association of Dealers in Non-European Art (editor ) - 1999 VI 08 BRUSSEL : - Badnea 8/6/1999. IX. Belgian Association of Dealers in Non-European Art ( Catalogue )
54016: BADSLATE J. ( draughtsman ) - J.KIP ( engraver ) - [ ] Birds eye view of LEES COURT near Faversham. - seat of the Sondes family : - Birds eye view of LEES COURT near Faversham. - seat of the Sondes family - framed print.
40256: BADT Kurt : - Raumphantasien und Raumillusionen.
45790: BAECK Mario : - Schoonheid uit Klei en Cement. Vloer-en wandtegels in de provincie Antwerpen. Erfgoedgids.
35299: BAECK-SCHILDERS Hedwige : - Emile Wambach (1854-1924) en het Antwerpse muziekleven.
3110: BAECKELMANS Lode - Prosper VERHEYDEN - Ger SCHMOOK (editors) : - BIBLIOTHEEKGIDS (De) - Orgaan van de Vlaamsche Vereeniging van bibliothecarissen en bibliotheekbeambten. redactie. L.Baeckelmans, P.Verheyden, later Ger Schmook.
38379: BAECKER Louis de : - Chants Historiques de la Flandre 400 - 1650.
30292: BAEDEKER Karl - SWEDEN und NORWEGEN : - Sweden und Norwegen die Reiserouten durch Dänemark und Ausflügen nach Island und Spitzbergen. 11e Auflage.
30187: BAEDEKER Karl - MÜNCHEN und SÜDBAYERN : - München und Südbayern. Mit 23 Karten , 24 Plänen und 3 Panoramen. 39e Auflage.
29583: BAEDEKER Karl - MUNICH : - Munich and its Environs.
26116: BAEDEKER Karl - Begique et Hollande : - Belgique et Hollande. Manuel du Voyageur par K. Baedeker. Accompagné de deux cartes, du plan du champ de bataille de Waterloo, et des plans d'Amsterdam, Anvers, bruges, Bruxelles, Gand, Harlem, La Haye, Liège, Louvain, Ostende, Rotterdam et Utrecht. Deuxième édition refondue.
22407: BAEDEKER Karl - Egypte et Soudan : - Egypte et Soudan, manuel du voyageur. Avec 21 cartes, 85 plans et 55 gravures. Quatrième édition. (Text in French).
20720: BAEDEKER Karl - La Suisse. : - Baedekers Guide Automobile. La Suisse, Guide officiel de l'Automobile-club de Suisse, 36 cartes et plans, 82 croquis.
20719: BAEDEKER Karl - Oberitalien : - Baedekers Autoreiseführer. Oberitalien mit Dolomiten, Riviera und Florenz. 29 Karten und Pläne, 50 Zeichnungen. Dritte Auflage.
20654: BAEDEKER Karl - Ruhrgebiet : - Ruhrgebiet Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet. Mit 19 Karten, 47 Stadtplänen und 10 Grundrissen. 178 Zeichnungen.
16960: BAEDEKER Karl - NORDBAYERN : - Nordbayern Franken Oberpfalz Niederbayern.
16708: BAEDEKER Karl - Tyrol und Salzburg : - Tyrol and Salzburg. The Austrian Alps.
14532: BAEDEKER Karl - FRANKFURT am Main : - Frankfurt und der Taunus. 2e Auflage.
13202: BAEDEKER Karl - MÜNCHEN und UMGEBUNG : - München und Umgebung, Tegernsee - Schliersee - Oberammergau - Garmisch-Partenkirchen, Zweite, neu bearbeitete Auflage 1951.
13020: BAEDEKER Karl - HAMBURG : - Hamburg und die Niederelbe.
7421: BAEDEKER Karl - KÖLN und das RHEINLAND : - Köln und das Rheinland Zwischen Köln und Mainz. 35e Auflage.
7598: BAEDEKER Karl - SWEDEN und NORWEGEN : - Sweden und Norwegen die Reiserouten durch Dänemark nebst Island und Spitzbergen. 13e Auflage.
9699: BAEDEKER Karl - UNITED STATES : - Baedeker's United States 1893. 19th Century America Revisited, with a new introduction by Henry Steele Commager.
7422: BAEDEKER Karl - KÖLN : - Köln und Umgebung, Zweite Auflage 1960.
8333: BAEDEKER Karl : - Travellers's Manual of Conversation in four languages, English, German, French, Italian.With vocabulary, short questions etc.
53280: BAEKELMANS Lode - J. DENUCÉ - Herman VOS - Willem DE VREESE - Eugène DE BOCK e.a. ( redacteurs ) - [ ] De STROOM . Algemeen maandschrift voor Vlaanderen. - De Stroom. Algemeen Maandschrift voor Vlaanderen. Antwerpen, Boekhandel Flandria, 1918 Nummers (1-4), 4 afleveringen, alles wat verscheen.
50452: BAEKELMANS Lode : - Aantekeningen van een Boekenwurm.
17888: BAEKELMANS Lode : - Lode Baekelmans 1879-1965. ( tentoonstellings-catalogus , Antwerpen AMVC .
14705: BAEKELMANS L. : - In die Gulde Fonteyne van de Boekenwurm.
56748: BAEKELMANS Lode : - Uit grauwe nevels (Tweede druk - 1926)
42216: VAN BAELEN-CHAVANNES , Mevrouw A.E. - Mr. J.H. ROMBACH ( indices) : - Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966.
36712: BAER Joseph - Frankfurt - Katalog 580 : - Das Buch. Handschriftkunde und Miniaturmalerei - Buchdruck and Buchhandel - Graphische Künste - Buchausstattung - Bibliographie. Antiquariats-Katalog 580.
13462: BAER Joseph Frankfurt : - Bucheinbände - Bookbindings Historical and Decorative - Livres dans de riches Reliures. Catalog 740.
13461: BAER Joseph Frankfurt : - Bucheinbände - Bookbindings Historical and Decorative - Livres dans de riches Reliures. Catalog 690.
13444: BAER Joseph - Frankfurt : - Catalogue 745. Incunabula Typographica Pars Tertia.
53721: DE BAERE Bart - Norbert De DAUW - Veerle Van DURME ( eindredactie) : - Catalogus van de collectie 1988 - Catalogue de la collection 1988. Museum van Hedendaagse Kunst Gent.
43449: DE BAERE Bart ( preface ) - Dieter ROELSTRAETE ( editor ) - MuHKA Museum Antwerpen ( publisher ) : - Jubilee - MuHKA 2007|1987|1967.
55616: BAERT René : - Peintres de Flandre et de Wallonie.
50319: BAERT Barbara : - Een erfenis van heilig hout. De neerslag van het teruggevonden kruis in tekst en beeld tijdens de Middeleeuwen.
44783: BAERTSOEN Albert (1866-1922) - O. ROELANDTS ( auteur ) : - Albert Baertsoen.
35316: BAERTSOEN Albert (1866-1922) - O. ROELANDTS ( auteur ) : - Albert Baertsoen.
25130: BAERTSOEN Albert - G.VANZYPE (author) : - Notice Biographique (sur) Albert Baertsoen membre de l'Académie Royale de Belgique.
12322: BAERTSOEN Albert (Gent 1866 -1922) : - ETS - GRAVURE - ENGRAVING - Vieilles Maisons. 165 x 222 mm, laid paper 340 x 485.
46384: BAES Edgar : - La peinture flamande et son enseignement sous le régime des confréries de St-Luc.
42710: BAES Rachel - Isy Brachot ( Gallery ) - Louis SCUTENAIRE ( introduction ) : - Exposition Labisse, Peintures . Exhibition catalogue N°9 , 1976 Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 14 Octobre 1976.
29916: BAES Edgar : - Le séjour de Rubens et de Van Dyck en Italie.
24625: BAES Edgar : - La peinture flamande et son enseignement sous le régime des confréries de St-Luc.
1685: BAES Emile - Galerie Le Roy - Bruxelles : - Exposition Emile Baes. Du samedi 19 au 27 février inclus ( sans année).
35603: BAETEN H. - M. HALSTED - G. HUYBENS - Godelieve SPIESSENS - A. LEHR : - Jaarboek van het Vlaams Centrum voor oude muziek. Jaargang I - 1985. Bijdragen rond de uitgave van een Vlaams beiaardboek van 1728
55094: BAETENS Roland - Paul SMITS : - Van Abdijdomein tot Villapark. Villershof - Schotenhof - Koningshof .
55246: BAETENS Roland ( editor ) : - Schoten in Beeld.
54203: BAETENS R. - A. De VOS : - Antwerpens maritiem verln. Beelden over mens en haven.
53722: BAETENS Roland - Paul SMITS : - Van Abdijdomein tot Villapark. Villershof - Schotenhof - Koningshof .
52280: BAETENS Roland - Paul SMITS : - Van Abdijdomein tot Villapark. Villershof - Schotenhof - Koningshof .
50154: BAETENS R. - A. De VOS : - Antwerpens maritiem verln. Beelden over mens en haven.
42485: BAETENS Roland - Paul SMITS : - Van Abdijdomein tot Villapark. Villershof - Schotenhof - Koningshof .
27566: BAETENS Roland - Harry de KOK - Pierre DELSAERDT - Gerrit de VIJLDER - Ludo SIMONS : - Brepols drukkers en uitgevers 1796 - 1996.
13146: BAETENS Roland : - Schoten, De geschiedenis van een tweeluik.
54952: BAETES Jules - Victor de MEYERE - Edmond van OFFEL : - De Scalden. Feestalbum 1889 - 1909. XIIde Jaarboek.
42268: BAETES Jules ( sculptor ) - Jan van RIJSWIJCK : - Silver plated medal - Jan van Rijswijck 1892 - 1906.
35581: BAETES Jul. ( sculptor ) - Antwerpen Wereldtentoonstelling 1894 : - Bronze medal - Antwerpen Wereldtentoonstelling 1894 - Exposition Universelle d'Anvers 1894 - ( World Exhibition of Antwerp in 1894 ).
46034: DE BAETS , L'Abbé Maurice : - Mgr. Seghers. L'Apotre de l'Alaska.
57136: BAETS J. De - [ ] Joos van WASSENHOVE - Het Calvarie-berg retabel van Joos van Wassenhove te Gent. Iconografische studie.
22816: BAEYENS Martin R. - Herman SCHEPENS - Belgisches Haus : - Martin R. Bayens Herman Schepens Köln '81. (Exhibition catalogue).
17255: BAEYENS Martin R. : - De Bladen voor de Grafiek (Tweede Jaargang N°3) 1969.
11388: BAEYENS Jan - Luc BAUTERS - Gaston BOGAERT - Ludo COLLIN - Georges COUCK - Guido De BACKER e.a. : - Welle eens 's Graven Propre Prochie .
6486: BAEYENS Marie Thérèse : - Octave Landuyt - Marie-Therèse Baeyens. (Exhibition catalogue. Cologne. Belgisches Haus 1971, April 23.)
40212: BAEZA Campo - Guy GOETHALS : - Wollaert architecten. Architectuur & design.
34518: BAFCOP M. : - 500 jaar grote raad 1473-1973, tentoonstelling van karel de stoute tot keizer karel.
38869: BAGARRY Adrien ( 1898 - 1949 ) - Jean BOISSEAU - Xavier de MAGALLON ( textes ) : - Adrien Bagarry 1898 - 1949.
21450: BAGE Yves - Gallery Willy D'Huysser - (Exhibition catalogue) : - Yves Bage. Recent works.
3213: BAGIER Guido ( Herausgeber ) - Gebr. HOFER Saarbrücken ( Verleger ) : - Feuer. Illustrierte Monatschrift für Kunst und Künstlerische Kultur, Saarbrücken.
52986: BAGLIVI Giorgio - Georgius Baglivus ( 1668 - 1707 ) - Carolus Maratta (invenit, Romae 1703 ) -C. Duflos Parisiis (sculpsit ) : - Original contemporary engraved portrait, signed in the plate ''Carolus Maratta inv: , et Autori amico D.D.D. Romae 1703'' ;
5720: BAGROW Leo : - Die Geschichte der Kartographie.
54502: BAGROW Leo - R.A. SKELTON (co-author ) : - History of Cartography. Revised and enlarged by R.A. Skelton. (second printing).
30585: BAGUET F.-N.-J.-G. : - Notice biographique et littéraire sur André Schott. ( Andreas Schottius ) .
23101: BAGUET - Andreas SCHOTTIUS - SCHOTT : - Notice biographique et littéraire sur André Schott.
54669: BAHN Paul G. - Jean VERTUT : - Journey through Ice Age.
53994: BAHN Paul G. ( editor ) : - The Cambridge Illustrated History of Archaeology.
52017: BÄHR Johannes - Ralf BANKEN - Thomas FLEMMING - [ ] M.A.N. : - Die MAN , Eine deutsche Industriegeschichte.
45293: BAIER Dr. Wolfgang : - Quellendarstellungen zur Geschichte der Fotografie. 2e Auflage.
38986: BAIGENT Michael - Richard LEIGH : - De Dode Zee Rollen en de verzwegen waarheid.
43529: LE BAIL Didier - Librairie Le Bail : - Lot de 4 catalogues de livres anciens à prix marqué. [1] Livres de Voyages, Atlas , Estampes. (2009). [2] Manuscrits (2010). [3] Voyages (2010). [4] Voyages (2011).
33190: BAILEY Colin B. : - Patriotic Taste. Collecting Modern Art in Pre-Revolutionary Paris.
14899: BAILEY Donald : - The pamphlets of Mahieu de Morgues, Marie de Medici, Gaston d'Orleans and Jacques Chanteloube. A Bibliography of Holdings in selected Belgian Librairies.
40956: BAILLET Adrien ( 1649 - 1706 ) : - La Vie d' Edmond Richer , Docteur de Sorbonne. Pur (sic) M. Adrien Baillet , Bibliothecaire de M. le President de Lamoignon.
20446: BAILLEUR Ludovicus Josephus De : - Sorghe der Saligheyt ofte Gheestelycke Fortuen. Profijtigh voor alle menschen, maer besonderlijck voor Religieusen...
20495: BAILLEUX Cesar, Centre Botanique (Brussels) : - Bailleux, Mutations 1985. (Exhibition catalogue). 1985 Centre Botanique à Bruxelles.
36723: BAILLON André : - Le Pot de Fleur.
1272: BAILLON André - Georges Eekhoud ( préface ) : - Moi quelque part.....
12140: BAILLON André : - Le Pot de Fleur.
36425: BAILLOT Pierre ( Passy 1771 - Paris 1842 ) : - Trois Duos concertants pour deux violons dédiés à son Ami par P. Baillot. Oeuvre VIII. 1er. livre ( deux parties. violino 1° ; violino 2° ).
36424: BAILLOT Pierre ( Passy 1771 - Paris 1842 ) : - Trois Duos concertants pour deux violons dédiés à Monsieur Joseph Fabignon par son ami P. Baillot. Oeuvre 16. ( deux parties. violino 1° ; violino 2° ).
27038: BAILLY Robert : - Les chapelles rurales en Provence.
54492: BAIR Deirdre - [ ] Simone de Beauvoir : - Simone de Beauvoir. Biografie.
51119: BAIR Deirdre - [ ] Simone de Beauvoir : - Simone de Beauvoir. Biografie.
21451: BAJ Enrico - Galerie Creuzevault - (Exhibition catalogue) : - Baj chez Picasso.
4327: BAJOT Edouard : - Du Choix et de la Disposition des Ameublement de Style...Deux Cent Vingt Documents, dessins de Ch. Kreutzberger....
48342: BAKELANTS Louis - [ ] Christopher Columbus : - Epistola Cristophori Colom De Insulis Indiae nuper inventis. Texte et Traduction. Tekst en Vertaling.
45869: BAKELANTS L. -L. De MAN - [ ] Jan van Heylbrouck : - De bibliotheek van Jan van Heylbrouck. (Article in Eigen Schoon en de Brabander. 43e Jaargang, 1960 ).
28130: BAKELANTS Louis : - Géographie littéraire du Limbourg.
11512: BAKELANTS L. - R. HOVEN - Nicolas Clenardus : - Bibliographie des oeuvres de Nicolas Clénard 1529 - 1700 (2 vols).
21184: BAKELS Henri : - Spiegelingen door Henri Bakels.
45148: BAKER Colin : - Qur'an manuscripts. Calligraphy, Illumination, Design.
37868: BAKER Colin : - Qur'an manuscripts. Calligraphy, Illumination, Design.
26997: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK J. N. : - Traditio in de Reformatie en het Katholicisme in de zestiende eeuw.
53292: BAKKER Siem : - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
51332: BAKKER, W. de - G. BERKELMANS - [ ] Oisterwijk : - De oudste registers van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk.
47839: DE BAKKER Kees - Herman ARNOLDS : - De Vijftig Boekenweek Geschenken.
47668: BAKKER Siem - Annick BENOIT-DUSAUSOY - Hugo BOUSSET - Martine De CLERCQ - Guy FONTAINE ( Hoofdredactie ) : - Van 1900 tot heden. Nieuwe Literatuurgeschiedenis Deel III.
40770: BAKKER Daan , Allard JOLLES a.o. ( editors ) : - Architectuur in Nederland Jaarboek 2005/06. Architecture in the Netherlands Yearbook 2005/06.
39976: BAKKER , Steven A. - Frans Van DOOREN ( introduction ) - De ZILVERDISTEL N.V. Antwerpen ( publisher ) - Charles Harry St. John HORNBY ( provenance ) - DANTE - : - C.H. St John Hornby's vellum copy of the Ashendene Press. Dante. Catalogue Three (of ''De Zilverdistel Rare Books '' ).
39358: BAKKER B. - E. FLEURBAAY - A.W. GERLAGH : - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse Tekeningen 1600 - 1950. 2e editie.
56956: BAKKER Anne-Mieke - D'Laine CAMP (sic) - Matthijs DICKE ( redactie ) : - Van Nelle, Monument van de vooruitgang.
26238: BAKKER Patrick : - Patrick Bakker (1910 1932). Nagelaten werken.
6631: BAKKER Siem : - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
53872: BAKSTEEN Dirk - [ ] tentoonstellingscatalogus - Sint-Jan Berchmanscollege te Mol 1974 : - Dirk Baksteen , 1886 - 1971. retrospectieve tentoonstelling.
25582: BALAGNY George - Gabriel de Chapel D'Espinassoux : - Traité de photographie par les procédés pelliculaires...(two parts in one volume). Bound with. Traité Pratique de la Détermination du Temps de Pose. (by D'Espinassoux).
2583: BALAT Alphonse - Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles - Dero-Becker ( éditeurs ) : - Souvenirs de la Fête donné le 26 septembre par le Cercle Artistique et Littéraire sous le Patronage du roi, du gouvernement et de la Ville de Bruxelles aux artistes exposants et aux membres de Congrès Agricole. Dessinés et Lithographiés par MM. Billoin , Fourmois , Huart , Lauters , Stroobant, Schubert , W. Le Roy.
35499: BALAU Abbé Sylvain : - Étude critique des sources de l'histoire du Pays de Liège au moyen âge.
12638: BALAU Abbé Sylvain : - Soixante-Dix Ans d'Histoire Contemporaine de Belgique (1815-1884) Quatrième édition.
50861: BALBAERT R. - R. VAN DEN BERGH - J. VAN DONSCHOT - W. JOPPEN - R. KEUKELINCK e.a. : - Putte 750 Jaar. In woord en beeld.
48355: BALBAERT Roger : - Een andere kijk op Kapellen.
46774: BALBAERT Roger : - Een andere kijk op Kapellen.
38374: BALBAERT R. - R. VAN DEN BERGH - J. VAN DONSCHOT - W. JOPPEN - R. KEUKELINCK e.a. : - Putte 750 Jaar. In woord en beeld.
53033: BALBERGHE , Emiel van ( éditeur ) - [ ] REPERTOIRE LIBRAIRES BELGES LIVRES ANCIENS : - Répertoire des Libraires belges de livres anciens et d'occasion 1986.
24126: BALBERGHE Emile van : - ABC Saint-Claude, Bibliothèque Municipale, MS 3 (17). Variety of Initials in a Twelfth-Century Manuscript. Translated by Marianne Oppitz & Karin Jorda.
32058: BALBI Adrien : - Essai statistique sur les bibliothèques de Vienne, précédé de la statistique de la Bibliothèque impériale comprarée aux plus grands établissements de ce genre anciens et modernes...
18957: BALCKE Curt : - Bibliographie zur Geschichte der preussischen Staatsbibliothek.
14604: BALDE Hendrik S.J. : - Christelycke Waerheden leerende wel leven ende wels sterven door P.H.Balde, priester der Societeyt Jesu. Den ses-en-twintighsten Druck.
42375: BALDEWYNS Albert - André HERMAN-LEMOINE : - Les Batteries de Walcheren.
32750: BALDEWYNS Albert - André Herman - Lemoine : - Les batteries de Walcheren.
40273: BALDINI, Baron P.D. Cost. - Prince de Chimay ( translator ) - Pope PIUS IX - Giovanni MASTAI-FERRETTI : - Commerce, Beaux-Arts , Industrie, Navigation, Agriculture, Travaux Publics, pendant la période quinquennale 1859 - 1863. Résumé du Rapport officiel présenté à Sa Sainteté (Pius IX) par le Ministre C. Baldini, traduit et publié par les soins du Prince de Chimay, ancien Ministre de Belgique à Rome.
27835: BALDINUCCI Filippo : - Notizie de' professori del disegno da Cimabue in que Che contengono tre Decennali, Dal 1580. al 1610. Opera postuma di Filippo Baldinucci Fiorentino.
53281: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) - Hector LEFUEL ( 1810 - 1880 ) - [ ] Le LOUVRE à Paris : - Le Nouveau Louvre. Collection de 13 + 287 photos contrecollées sur 13 + 47 cartons. Épreuves sur papier albuminé, d'après négatif verre au collodion. Sujets: les travaux du Louvre , vues du bâtiment sous construction ; l'édifice achevé ; photos des éléments décoratives...
53236: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Façade, Notre Dame de Paris. Epreuve albuminée contrecolle sur carton, sans signature du photographe , mais avec son numéro d'inventaire (n° 34) dans le négatif, en bas à droite.
53237: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Hôtel de Ville de Lyon. Epreuve albuminée contrecollé sur carton, portant le cachet de la signature du photographe en bas à droite.
53235: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Arles, Cloitre de Sainte-Trophine. Epreuve albuminée contrecollé sur carton, portant le cachet de la signature du photographe en bas à droite.
53233: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Porte d'Anet. Epreuve albuminée contrecolle sur carton, portant le cachet de la signature du photographe en bas à droite, ainsi que le titre du photo et le nom Baldus dans le négatif.; avec le numéro [21].
53234: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Palais de l'Industrie. Epreuve albuminée contrecolle sur carton, portant le cachet de la signature du photographe en bas à droite, ainsi que le numéro [27].
53231: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Arc Antique à Orange. Epreuve albuminée contrecolle sur carton, portant le cachet de la signature du photographe en bas à droite, ainsi que le titre du photo et le nom Baldus dans le négatif.; avec le numéro [2].
53232: BALDUS Eduard ( 1813 - 1889 ) : - Maison Carré à Nimes. Epreuve albuminée contrecolle sur carton, portant le cachet de la signature du photographe en bas à droite, ainsi que le titre du photo et le nom Baldus dans le négatif.; avec le numéro [9].
15244: BALDUS Edouard : - Vues de Paris en Photographie, circa 1860.
20729: BALDWIN W.C., Henriette Loreau (translator) : - Du Natal au Zambèse 1851-1866. Récits de chasses. Traduits par Mme Henriette Loreau. Abrégés par J. Belin- De Launay. Et contenant une carte. Quatrième édition.
55120: BALEN, Matthys Jz. : - Beschryvinghe der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming en verdere stant: opgezocht in't licht gebracht en vertoond, met vele voorname Voor-rechten, Handvesten, Keuren en oude Herkomen.
46623: BALFE Michael - T.H. BAYLY ( words ) : - The Lovers Mistake, a ballad sung by Madame Vestris , with the most enthusiastic applause in Mr. Poole's popular comedy Paul Pry.
25721: BALFOUR-BROWNE J. : - Palpicornia.
45476: BALFOURIER Adolphe - original etching - Marais près d'Elche ( Espagne ) : - Marais près d'Elche ( Espagne ) . Original etching by Adolphe Balfourier.
45475: BALFOURIER Adolphe - original etching - Une barque sur le Gapeau ( Var ) : - Une barque sur le Gapeau ( Var ) . Original etching by Adolphe Balfourier.
46449: BALKENHOL Berhard - Peter HERBSTREUTH - Ellen SEIFERMANN a.o. - [ ] Anton Henning : - Anton Henning.
54450: BALKOM, Jan van - Peter van GORP : - Uitgegroeid tot Helvoirt. Kijk-en anekdotenboek, uitgegeven bij het afscheid van de zelfstandige gemeente Helvoirt. De stand van zaken na ruim 800 jaar.
44224: BALL J. & G. ( printer ) - [ ] Camille PLAYEL ( sic PLEYEL ) : - Gleanings of Ball's selection of Rondos , Lessons, airs with variations &c. for the Piano Forte by Eminent Composers.
44211: BALL J. & G. ( printer ) - [ ] Händel : - Hallelujah Chos. (from ) Ball's Occasional Collection of Duetts for two performers on one Piano Forte , selected & Arranged by Eminent Composers.
38434: BALL Johnson : - William Caslon. Master of Letters. William Caslon 1693 - 1766. The ancestry, life and connections of England's foremost letter-engraver and type-founder.
24617: BALL L. de : - Observations des surfaces de Jupiter et de Vénus faites en 1884 et 1885 à l'Institut astronomique annexé à l'Université de Liège.
23797: BALL L. de : - Nouveaux éléments de l'orbite de la planète (181) Eucharis.
43751: BALLAGH Robert - Isy Brachot ( Gallery ) : - Exposition R. Ballagh. Oeuvres recentes. Exhibition catalogue, Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 1976, janvier 22 . Catalogue N° 2 1976.
53583: BALLE Arthur - Cerfontaine : - Les Noms de personne à Cerfontaine.
19876: BALLE Arthur - Cerfontaine : - Les Noms de personne à Cerfontaine.
56020: BALLEGEER Johan : - Dudzele in oude prentkaarten.
43483: BALLEGEER Joost : - De Vlamingen. Een volk zonder bovenlaag.
19284: BALLEGEER Johan : - Stadhuis Brugge.
8479: BALLEXSERD : - Dissertation sur L'Education physique des Enfans depuis leur naissance jusqu à l'âge de puberté.
44715: BALLIAUW Jan : - Brullende muis. De opstand van België tegen Amerika.
45457: BALLIN Auguste - original etching - Champigny ( Petit jour ) 6 Décembre 1870 : - Champigny ( Petit jour ) 6 Décembre 1870 . Original etching by Auguste Ballin.
45444: BALLIN Auguste - original etching Rue Ambroise Fleury ( Vieille maison à Rouen ) : - Rue Ambroise Fleury ( Vieille maison à Rouen ) . Original etching by Auguste Ballin.
45443: BALLIN Auguste - original etching Rue du Père Adam ( Rouen ) : - Rue du Père Adam ( Rouen ) . Original etching by Auguste Ballin.
1115: BALLINGER Raymond : - Layout.
55092: BALLON Hilary : - Louis Le Vau. Mazarin's Collège, Colbert's revenge.
29029: BALLON Hilary : - Louis Le Vau. Mazarin's Collège, Colbert's revenge.
2562: BALLOT Marie-Juliette : - Le Décor Intérieur au XVIIIe Siècle à Paris et dans l'Ile de France.
8229: BALLOT M.J. : - Les Laques d'Extrême-Orient. Chine et Japon.
6282: BALLUE A. ( publisher) - A. GENEVAY (chief editor ) - LE MUSEE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE [ ] : - Musée Artistique et Littéraire ( Le ) . Revue Hebdomadaire Illustrée.
27986: BALMÈS Jacques - Adrien de Thuret : - Le protestantisme comparé au catholicisme dans ses rapports avec la civilisation européenne. Analyse publiée dand ''Le Correspondant'' par M.R. Adrien de Thuret.
34139: BALTAZAR Julius ( Lambion GILLES ) - Philippe DELAVEAU ( text ) : - Julius Baltazar un abstrait à l'état sauvage.
32596: BALTAZAR Julius - Simon BLAIS ( Présentation ) : - Julius Baltazar.
13322: BALTHAU E. & SCHEPENS e.a. : - De Bouwgeschiedenis van de Sint-Machariuskerk van Laarne.
3545: BALTISCHER ALMANACH Für das Jahr 1928. : - Baltischer Almanach für das Jahr 1928. I. Jahrgang. (all published, see cat.Ned.Bib.).
27684: BALUZE Etienne ( 1630 - 1718 ) - Stephanus Baluzius - VINCENTIUS Lirinensis - SALVIANUS : - Sanctorum Presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera. Stephanus Baluzius Tutelensis ad fidem veterum codicum MSS. emendavit, Notisque illustravit. Editio Tertia.
23315: BALUZE Etienne ( 1630 - 1718 ) - Stephanus Baluzius - VINCENTIUS Lirinensis - SALVIANUS : - Sanctorum Presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera. Stephanus Baluzius Tutelensis ad fidem veterum codicum MSS. emendavit, Notisque illustravit. Editio secunda.
23274: BAMBEKE Ch. Van : - Recherches sur l'embryologie des poissons osseux.
53971: BANDINELLI Ranuccio Bianchi : - Roma. L'Arte romana nel centro del potere, dalle origine alla fine del II secolo d. C.
37319: BANDINI Sirio - Dino CARLESI (text) : - Sirio Bandini.
39587: BANG Johan August ( 1831 - 1912 ) : - Fotografier efter Maliningar af Aug. Bang. Till Karl och Helene. (Album with original photographs).
56012: BANGS J.D. ( introduction ) - [ ] Hugh GOODYEAR : - The auction catalogue of the library of Hugh Goodyear English reformed minister at Leiden. A facsimile edition with an introduction by Bangs.
56013: BANGS J.D. ( introduction ) - [ ] Dirk CANTER : - The auction catalogue of the library of Dirk Canter A facsimile edition with an introduction by Gruys.
11590: BANK DER VEREENIGDE STATEN VAN AMERICA te Philadelphia : - Share certificate (100 $). (Bank of the United States of America in Philadelphia).
11587: BANK OF UNITED STATES + BANK US CORPORATION : - Share certificate (for 10 shares). BANK OF UNITED STATES + BANK US CORPORATION
20679: BANKS & Co. Edinburgh (editor) : - Views of the Scottish Lakes. (oval steelengravings).
2088: BANNING Emile : - Origine et phases de la neutralité belge (1830 - 1870).
36205: BANQUE DU CONGO BELGE ( éditeur ) - Baron BONVOISIN ( préface ) : - Banque du Congo Belge. 1909 - 1959.
46789: BANVILLE Théodore de - Edmond MALASSIS ( illustrateur ) - Louis MORTIER ( graveur ) - H. LESIEUR ( relieur ) : - Gringoire, comédie en un acte en prose. Trente-deux compositions de Edmond Malassis gravées sur cuivre en couleurs par Louis Mortier.
48618: BANZHAF Antiquariat - Tübingen : - Kattalog N° 44 Antiquariat Banzhaf Tübingen.
43020: BAQUÉ Paul - Henri Gineste [ ] : - Henri Gineste et La Ronde des Mondes.
52555: BAR Dominque - Guy LEHIDEUX - [ ] Werenfried van STRAATEN : - L'Aventurier de Dieu Werenfried van Straaten. Troisième édition.
19933: BARATTA Marius - Franciscus l'Hermite (translator) : - Stichtbare levens van eenighe religievsen, broeders coadivtevrs vande societeyt Jesu.
45733: BARAY Luc - Sylvie DEFFRESSIGNE - Chantal LEROYER - Isabelle VILLEMEUR : - Nécropoles protohistoriques du Sénonais. Serbonnes / La Créole, Michery / La Longue Raie , Soucy / Mocques Bouteilles ( Yonne ).
22520: BARBAROUX C.O. ( ) - LAFAYETTE - Charles INGERSOLL : - Voyage du Général Lafayette aux Etats-Unis d'Amérique, en 1824.
49037: BARBÉ-VAN GUCHT , Wilhelmina : - Wilhelmina Barbé-Van Gucht. 50 Jaar.
55825: BARBER Malcolm : - The trial of the Templars.
43537: BARBER Samuel : - Sonata for Piano. ( Commissioned by the League of Composers for its twenty-fifth anniversary).
4011: BARBER Giles (compiler) : - French Letterpress Printing, A list of French printing manuals and other texts in French bearing on the technique of letterpress printing 1567-1900.
54407: BARBERI Giovanni - Eugène ONFROY (Paris ) - [ ] Joseph BALSAMO - Comte CAGLIOSTRO : - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, Extraite de la procédure instruite contre lui à Rome en 1790; traduite d'après l'original italien, imprimé à la Chambre Apostolique; enrichie de Notes curieuses, et ornée de son Portrait
22609: BARBEROT E. : - Traité pratique de Serrurerie. Constructions en fer. Serrurerie d'art. Orné de 870 figures dans le texte.
31869: BARBET DE JOUY Henry : - Notice des antiquités, objets du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps Modernes composant le Musée des Souverains. 2e édition.
47578: BARBEY d' AUREVILLY , Jules - Armand RASSENFOSSE ( illustrateur ) - Edmond DEMAN ( éditeur ) - Émile CARAYON ( relieur ) : - Le Rideau cramoisi. Eaux-fortes en couleurs de A. Rassenfosse.
44951: BARBIANO de BELGIOJOSO - Charles PROLI - [ ] Société Impériale de Trieste pour le commerce Aziatique - Aziatische Compagnie - Compagnie Asiatique : - Original letter signed by Barbiano de Belgiojoso, addressed at Charles de Proli, dated july 22nd 1784.
13788: BARBIAUX Charles - Bruxelles : - FAIENCE ANGLAISE (Sanitary Appliances - Hygiene Salubrité. Trade catalogue ).
53511: BARBIER Frédérique : - Lumières du Nord. Imprimeurs, libraires et ''Gens du Livre'' dans le Nord ( de la France ) au XVIIIe siècle ( 1701 - 1789). Dictionnaire Prosopographique. (avec co-auteurs S. Juratic et M. Vangheluwe ).
45637: BARBIER Le Chanoine V. : - Histoire de l'Abbaye de Malonne de l'Ordre des Chanoines de Saint-Augustin.
40322: BARBIER Frédéric - Philippe GUIGNET ( organisateurs ) : - Livres et Lumières dans les Pays-Bas Français de la Contre-Réforme à la Révolution. ( Colloque du 22 Mars 1985 ) .
39611: BARBIER DE MONTAULT Le Chanoine X. : - Étude archéologique sur le reliquaire du Chef de S. Laurent diacre et martyr.
31860: BARBIER Jean Baptiste Grégoire : - Principes généraux de pharmacologie, ou de matière médicale.
23482: BARBIER Jean Paul : - En Pays Toba. Les lambeaux de la tradition.
21821: BARBIER Rina : - Van Operaballet naar Ballet van Vlaanderen.
17279: BARBIER Hilde : - De Bladen voor de Grafiek (Tiende Jaargang N°3) 1977.
32532: BARBIN Madeleine - Claude BOURET : - Inventaire du fonds français après 1800. Tome 15 . Graveurs du XIXe siècle . Mabille - Marville.
51328: BARBOUR Violet - Dr. H. LEIDS ( vertaler ) : - Het Amsterdamse kapitalisme in de 17e eeuw.
41837: BARBUSSE Henri (editor) - CLARTÉ (Paris) : - Clarté. 5e Année Numéro 2 . Juillet 1926 ( Bulletin français de l'Internationale de la pensée. Directeur. Henri Barbusse.)
41836: BARBUSSE Henri (editor) - CLARTÉ (Paris) : - Clarté. 5e Année Numéro 3 . Août Septembre 1926 ( Bulletin français de l'Internationale de la pensée. Directeur. Henri Barbusse.)
41835: BARBUSSE Henri (editor) - CLARTÉ (Paris) : - Clarté. 5e Année Numéro 3 . Août Septembre 1926 ( Bulletin français de l'Internationale de la pensée. Directeur. Henri Barbusse.)
41834: BARBUSSE Henri (editor) - CLARTÉ (Paris) : - Clarté. 5e Année Numéro 4 . Octobre Novembre Décembre 1926 ( Bulletin français de l'Internationale de la pensée. Directeur. Henri Barbusse.)
41804: BARBUSSE Henri (editor) - CLARTÉ (Paris) : - L'Oubli de la Guerre. Clarté. Bulletin français de l'Internationale de la pensée. Directeur. Henri Barbusse. Le numéro 18 du 2 Aout 1922.
10941: BARCELONA : - Frontals Romanics Catalans del Museu d'Art de Catalunya.
43171: BARCLAY SQUIRE W. : - Catalogue of printed music published between 1487 and 1800 now in the British Museum. Volume I ( and Volume II with two supplements). ( complete)
41448: BARCLAY Per - Galerie Guy Bärtschi - Frédéric BONNET : - Per Barclay. Une mécanique des fluides. Fluid Mechanics.
18853: BARCLAY John : - Euphormionis Lusmini sive Ionnis Barclaii Satyricon partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratione Anglicana.
28706: BARDECHE Maurice - Robert BRASILLACH : - Histoire du Cinema. Nouvelle édition, cent quarante deux illustrations hors texte.
6716: BARDET Gaston : - Pierre sur Pierre. Construction du nouvel urbanisme.
40047: BARDETTI Stanislao - Giacomo GABARDI ( editor ) : - Della Lingua de' primi abitatori dell' Italia. Opera postuma del padre Stanislao Bardetti della Compagnia di Gesu' teologo di S.A.S. Il signor Duca di Modena.
31636: BAREILLE L' Abbé : - Histoire de Saint Thomas d'Aquin de l'Ordre des Frères Précheurs.
854: BAREN Jean-Antoine van der - P.Bautier (author) : - Bautier P.. J.-A. Van der Baren et les Peintres de Fleurs.
52494: BARENDS S. - J. RENES - T. STOL a.o. : - Het Nederlandse landschap . Een historisch-geografische benadering.
38435: BARETTI Giuseppe ( Joseph ) : - Grande Dizionario Italiano ed Inglese. Edizione fatta su quella di Livorno ed accresciuta di numerose aggiunte e correzioni. (volume I). English and Italian dictionary..New edition, modelled ather that of Leghorn...( volume II).
6657: BARGE Hermann : - Geschichte der Buchdruckerkunst von Ihren Anfänge bis zur Gegenwart.
57410: BARGÈS J.J.L. - [ ] François AMODRU : - Notre-Dame des Victoires pendant La Commune ou Lettres Justificatives & Documents conservés par feu l'abbé François Amodru pour servir à l'Histoire de Notre-Dame des Victoires pendant la Commune (1871).
55217: BARGIEL Réjane - Ségolène LE MEN ( rédaction) - [ ] Jules CHÉRET : - La Belle Epoque de Jules Chéret. De l'affiche au décor.
18558: BARGMANN W. : - Histologie und mikroskopische Anatomie des Menschen. 55. überarbeitete Auflage mit 671 zum Teil farbigen Abbildungen.
32738: BARIQUAND Émile - Charles COMPÈRE - Joseph HIRSCH a.o. ( Comité d'Installation des Classes 19 - 22) : - Musée Rétrospectif des Classes 19, 20, 21, 22 Mécanique à l'Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris. Rapport du Comité d'Installation.
57206: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN L.A.F. - L.M. van der HOEVEN - S.J. LENS : - Onze voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland.
33375: BARKER Felix - Peter JACKSON : - The history of London in Maps.
19938: BARKER Virgil : - American Painting. History and Interpretation.
17246: BARLACH - Marguerite Devigne (author) : - Bulletin du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles - Devigne Marguerite - Ernst Barlach. Sculpteur Allemand.
22286: BARLATIER Pierre - Jacques BREL - André BERNARD (Photo editor) : - Jacques Brel.
34218: BARNABÉ MEISTERMANN P. : - Guide du Nil au Jourdain par le Sinaï et Pétra sur les traces d'Israel.
22451: BARNABE P. O.F.M. - Monseigneur Ludovic PIAVI (Preface) : - Le prétoire de Pilate et la forteresse Antonia.
54711: BARNARD Benno : - Dichters van het Avondland.
53042: BARNARD Benno : - Eeuwrest een genealogische autobiografie.
38868: BARNES Albert - Violetta De MAZIA : - The French Primitives and their Forms. From their Origin to the End of the Fifteenth Century.
55176: BARNICHON Gilles - Stéphane ZUNQUIN : - La Flotte SNCF et les Car-Ferries Français.
49100: BARNOUW N.D.J. - D. van GALEN - H.DAALDER - M. DE KEIZER a.o. ( editors ) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie : - Oorlogsdocumentatie '40-'45. 1997 (Jaarboek 8 ) - Achtste Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
49099: BARNOUW N.D.J. - D. van GALEN - H.DAALDER - M. DE KEIZER a.o. ( editors ) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie : - Oorlogsdocumentatie '40-'45. 1995 (Jaarboek 6 ) - Zesde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
49098: BARNOUW N.D.J. - D. van GALEN - H.DAALDER - M. DE KEIZER a.o. ( editors ) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie : - Oorlogsdocumentatie '40-'45. 1994 (Jaarboek 5 ) - Vijfde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
49096: BARNOUW N.D.J. - D. van GALEN - J.t.m. HOUWINK TEN CATE - M. DE KEIZER a.o. ( editors ) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie : - Oorlogsdocumentatie '40-'45. 1990 (Jaarboek 2 ) - Tweede Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
49097: BARNOUW N.D.J. - D. van GALEN - C. TOUWEN-BOUWSMA - M. DE KEIZER a.o. ( editors ) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie : - Oorlogsdocumentatie '40-'45. 1992 (Jaarboek 3 ) - Derde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
49095: BARNOUW N.D.J. - D. van GALEN - J.t.m. HOUWINK TEN CATE - M. DE KEIZER a.o. ( editors ) - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie : - Oorlogsdocumentatie '40-'45. 1989 (Jaarboek 1 ) - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
54350: Baron De La RONCIÈRE- Le NOURY, Vice-Amiral : - La Marine au siège de Paris. Deuxième édition. (sans l'Atlas)
45612: Baron de Gerlache ( president ) - Ed. DUCPETIAUX ( general secretary ) : - Assemblée Générale des Catholiques en Belgique. Deuxième Session à Malines 29 Août - 3 Septembre 1864. Tome I. ( volume I only).
38870: BARON-RENOUARD François - Nihonbashi Gallery ( Tokyo ) : - Baron-Renouard 1965.
37520: BARON Leonce : - Coudekerque , Coudekerque-Branche , essai de monographie.
32320: Baron Vanderlinden Bruxelles : - Letter in manuscript to the mayor of Louvain.
42186: BARR Pat : - Vreemde Duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw.
26800: BARRAL I ALTET Xavier, François AVRIL, Danielle GABORIT-CHOPIN : - Le Monde Roman. Le Temps des Croisades. (Publié dans la série Univers des Formes collection crée par André Malraux ).
37399: BARRAN Fritz R. : - Ferienhäuser. Wochenend- und Ferienhäuser - Jagdhütten - Wohnboote. Eine Auswahl von 63 Beispielen aus 13 Ländern.
56247: BARRE-DESPOND Arlette & TISE Suzanne - [ ] JOURDAIN : - Jourdain Frantz 1847-1935. Francis 1876-1958. Frantz-Philippe 1906. . Francis Jourdain par Suzanne Tise, texte traduit de l'anglais par Philippe Bonnert. Iconographie établie par Arlette Barré-Despond et Stephan Jourdain.
18891: BARRE-DESPOND Arlette & TISE Suzanne - [ ] JOURDAIN : - Jourdain Frantz 1847-1935. Francis 1876-1958. Frantz-Philippe 1906. . Francis Jourdain par Suzanne Tise, texte traduit de l'anglais par Philippe Bonnert. Iconographie établie par Arlette Barré-Despond et Stephan Jourdain.
23667: BARRERA Y ALVAREZ Gabriel de la : - Chichen Itza Uxmal y Kabah en el arte Maya.
31867: BARRETT Jean Jacques de ( 1717 - 1792 ) : - Histoire des deux règnes de Nerva et de Trajan.
47207: BARREZ Dirk : - Het land van de 1000 schandalen. Encyclopedie van een kwarteeuw Belgische affaires.
43460: BARRIE Greet ( editor ) - Eric MEUWISSEN - Lieve VIANEN-AWOUTERS ( auteurs ) - [ ] François NARMON : - François Narmon. Een bankier van formaat.
36420: BARRIÈRE Etienne Bernard Joseph ( Valenciennes 1749 - ) : - Trois Grands Duos concertans pour deux violons composés et dédiés à Mr. J. Pleyel par Barrière. Oeuvre 12. ( deux parties. violino 1° ; violino 2° ).
45730: BARRON Stephanie ( chief editor ) : - Degenerate Art. The fate of the Avant-Garde in Nazi Germany.
39050: BARROW John D. - Frank J. TIPLER : - The Anthropic Cosmological Principle.
6376: BARROW Isaac - Euclides - Euclid : - Euclidis Elementorum Libri XV. breviter demonstrati, opera Is. Barrow, Cantabrigiensis, Coll. Trin. Soc.
3663: BARRUEL L'Abbé - Jesuit Prize Binding : - Du Pape et de ses droit religieux à l'occasion du Concordat.
19607: BARRUEL Abbé : - Abrégé des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. 2 vols.
29133: BARRY P. de S.J. ( ) : - Le livre de Pensez-i bien. Contenant Le moien court, Facile & assuré de se sauver... Augmenté de quatre beaux mots, et de la Filosofie du vrai Crétien. Traduxion nouvelle, Enrichie de Figures.
21904: BARRY X BALL - Isy Brachot (exhibitor) : - Barry X Ball. Exhibition catalogue, Brussels, Gallery Isy Brachot.
16859: BARRY Paulus de : - De Eensaemheyd van Philagia, dinende tot Geestelyke Oeffening in Eensaemheyd van acht ofte thien gedurige dagen 's jaers..In't Fransch beschreven door den Eerw. P.Paulus de Barry Priester der Societeyt Jesu. In't Neder-Duytsch vertaelt door Guilliam van Aelst, Geboortig van Antwerpen..
20854: BARSEE DE Lode : - De Bouwkunst in de XIXde eeuw.
20852: BARSEE DE Lodewijk : - De bouwkunst te Antwerpen in de XVIe eeuw.
54534: Bart MOEYAERT - Jo BRAEKEN - Piet LOMBAERDE e.a. : - Hoger - Higher - Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.
57280: BARTAS , Guillaume de SALUSTE DU - Yvonne BELLENGER ( rédaction) : - La Sepmaine (texte de 1581). édition établie, présentée et annotée par Y. Bellenger. (Tome 1) (Publication de la Société Des Textes Français Modernes).
48439: BARTELS Adolphe ( 1802 - 1862 ) : - Les Flandres et la Révolution Belge.
47859: BARTELS H. Majoor : - De Koninklijke Kaderschool Luchtmacht.
39702: BARTELSMAN Jan ( Fotostudio ) : - Bijzondere Nederlandse Restaurantinterieurs. Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse restaurants.
8570: BARTH Hans (editor) - Ludwig Purtscheller - Heinrich Hess (founders) : - Der Hochtourist in den Ostalpen. Volume I (-volume VIII). Complete set in 8 volumes.
57437: BARTHELEMY Anatole : - Essai sur les Monnaies des Ducs de Bourgogne. Seconde édition, revue , corrigée et augmentée.
45467: BARTHELEMY E. - original etching - Bateaux Pêcheurs : - Bateaux Pêcheurs . Original etching by E. Barthelemey.
41560: BARTHELEMY : - Exposé succinct de l'état des Pays-Bas depuis le quinzième siècle jusqu'au Traité de Paix signé à Paris, le 30 Mai 1814 ; suivi de quelques considérartions sur les suites de ce traité.
31569: BARTHÉLEMY Camille - André Martin ( author ) - Constantin Chariot (preface) : - Camille Barthélemy 1890 - 1961. Catalogue Raisonné de l'oeuvre peint et dessiné.
3130: BARTHELEMY Camille - Alfred BASTIEN - René BERNIER - Maurice CARÊME - Alfred CHAMBON...Jules VAN PAEMEL ( Comité de Direction ) - Louis HENNO (directeur ) : - Cahier des Arts ( Le ). Revue mensuelle artistique et littéraire.
23148: BARTHÉLEMY : - Cinquième anniversaire, poëme.
16760: BARTHELEMY VOGELS R. & HYART C. : - L'Iconographie Russe de L'Apocalypse. La ''Mise à Jour'' des Livres Saints d'après le manuscrit n°6 de la Collection Wittert (Liège).
22072: BARTHELMEH Volker : - Muurschilderingen. Verenigde Staten - West Europa.
38046: BARTHÉRE F. - J. REPELIN : - Notes pour servir à l'étude du Préhistorique Indo-Chinois. (Mémoires de la Société Archéologique de Provence. N° 1 Supplement.. Tome II)
57340: BARTHOLEYNS E. : - Groenendael.
44168: BARTHOLOMEUS DE LOS RIOS Y ALARCON : - Historie van het miraculeus beeldt van de heylighste Maget Maria , onder den titel van onse Lieve Vrouwe van Goedt Succes, over hondert jaeren geeert in de Kerke van de Eerw. Paters Augustynen binne Brussele, het welck aldaer gebrocht is uyt Scotlandt..[...]
3719: BARTIER John (author) - Odilon Delimal : - Odilon Delimal, un journaliste franc-tireur au temps de la première Internationale.
41019: BARTOLI Pietro Santi (c.1635 - 1700) - Comte de CAYLUS ( publisher ) : - Recueil de Peintures Antiques, Imitées fidelement pour les couleurs & pour le trait, d'après les Desseins coloriés faits par Pietre-Sante Bartoli. (bound with, as published) Jean-Jacques Barthélemy '' La Mosaique de Palestrine ''.
30975: BARTOLI Pietro Santo - Giovanni Pietro BELLORI - Henri TESTELIN - Johann Jacob von SANDRART (publisher) : - Übrig gebliebene Merckzeichen von den Römischen Antiquitäten und der Bild-hauer-Kunst der Alten in Bassorelievo nach Marmorsteinern Originalien so zu Rom... beigefüget Anmerckungen der fürtreflichsten Mahlern unserer Zeit ...von Henrico Testelino...
30621: BARTOLI Daniel S.J. (1608 -1685) : - Delle Opere de Padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù. Dell'Historia della Compagnia di Gesù . Del Giappone Volume X , XI , XII, XIII , XIV. Seconda Parte dell'Asia (complete in 5 books, published in 5 parts, being volume X till XIV of the collected works). Bound in 4 volumes.
30620: BARTOLI Daniel S.J. (1608 -1685) : - Delle Opere de Padre Daniello Bartoli della Compagnia di Gesù. Volume VII - VIII - IX . Dell' Asia . Missione al Gran Mogor del P. Ridolfo Aquaviva. (complete in 8 + 1 books, published in 9 parts, being volume VII , VIII and IX of the collected works). Bound in 3 volumes.
18748: BARTOLI Daniel S.J. (1608 -1685) : - Histoire de Saint Ignace de Loyola et de la Compagnie de Jésus d'après les Monuments originaux, par Daniel Bartoli, jésuite, traduite de l'Italien & augmentée de nouveaux Documents. 2 vols.
34451: BARTTELOT Walter George : - Journal et correspondance du Major Edmund Musgrave Barttelot, commandant de l'arrière-colonne dans l'expédition Stanley à la recherche et au secours d'Emin Pacha, publiés par son frère.
45634: BARY C. de: - Etude sur L'Histoire de Bary-Barry.
13013: BARY Wm. Theodore de (editor), Ryusaka Tsunoda, Donald Keene : - Sources of Japanese Tradition; Compiled by Ryusaka Tsunoda, de Bary & Donald Keene.
35576: BARYE A. L. - Arsène ALEXANDRE (text) : - A. L. Barye.
46605: BARZILAY René ( directeur ) - Martine Arnault ( rédacteur en chef ) : - CIMAISE numéro 222 Janv.- Févr.- Mars 1993, ( 40e année ) . Art et Architecture actuels. Bimestriel. Present day art and architecture. Spécial Édition d'Art.
56980: BASALLA George : - The evolution of technology.
34031: BASAN François : - Collection de Cent - Vingt Estampes, gravées d'après les Tableaux & Dessins qui composoient le Cabinet de M. Poullain, Receveur Général des Domaines du Roi, décédé en 1780...dédiée à M. Le Comte D'Orsay. Cette suite a été exécutée , sous la direction du Sieur Fr. Basan....Le Sr. Moitte, Peintre, en avoit fait les Dessins....
30612: BASAN François : - Collection de Cent - Vingt Estampes, gravées d'après les Tableaux & Dessins qui composoient le Cabinet de M. Poullain, Receveur Général des Domaines du Roi, décédé en 1780...dédiée à M. Le Comte D'Orsay. Cette suite a été exécutée , sous la direction du Sieur Fr. Basan....Le Sr. Moitte, Peintre, en avoit fait les Dessins....
51589: BASBANES Nicholas A. : - Patience & Fortitude . A roving chronicle of Book People, Book Place, and Book Culture.
46656: BASBANES Nicholas A. : - A Gentle Madness. Bibliophiles , Bibliomanes , and the Eternal Passion for Books. With a new preface.
5462: BASCHET Marcel - Jacques Baschet (author) : - Marcel Baschet , sa vie son oeuvre.
52024: BASCHET Robert - [ ] E.J. DELÉCLUZE : - E.J. Delécluze. Témoin de son temps 1781 - 1863 .
37910: BASCHET Armand : - Les origines de Werther d'après des documents authentiques. - Avec une lettre autographe de l'auteur .
36720: BASCHET Rémy ( directeur ) - George Cretté : - Arts et métiers du livre. Revue internationale de la reliure d'art. N° 132 4e trimestre 1984.
7724: BASCOURT Joseph (1863 - 1927) - Francis Strauven : - Jos. Bascourt 1863-1927. Art Nouveau in Antwerpen, à Anvers, in Antwerp.
42971: BASEL 1985 - Internationale Kunstmesse - Marianne EL HARIRI ( cataloguer ) : - ART 21'90 Basel. The International Art Fair 1990 (Catalogue).
42763: BASEL 1987 - Internationale Kunstmesse - Anita KAEGI ( editor ) : - ART 18'87. Die Internationale Kunstmesse. Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunstbücher. The International Artfair... (Exhibition catalogue).
26794: BASEL 1991 - The International Art Fair - Die Internationale Kunstmesse : - The Exhibition Catalogue. ART 22'91.
1098: BASEL 1985 - Internationale Kunstmesse : - The Exhibition Catalogue. ART 1985.
1097: BASEL 1984 - Internationale Kunstmesse : - The Exhibition Catalogue. ART 1984.
1096: BASEL 1983 - Internationale Kunstmesse : - The Exhibition Catalogue. ART 1983.
1095: BASEL 1981 - Internationale Kunstmesse : - The Exhibition Catalogue. ART 1981.
1093: BASEL 1979 - Internationale Kunstmesse : - The Exhibition Catalogue. ART 1979.
51559: BASELEER Richard (Antwerpen 1867 - Genève 1951) - [ ] ETS - GRAVURE- ENGRAVING : - A marée haute . Format de la gravure 182 x 230 mm ; format du papier 485 x 335. (Ets - Gravure- Original Engraving )
30505: BASELEER Richard - Original etching - eau-forte originale - Ary DELEN : - Original etching - Katwijk. Published in the Belgian art periodical 'La Revue d'Art' Volume XLVI issue 2. August 1928.
16220: BASELEER Richard : - Original etching. view of a river with a lock in the forefront. ( Katwijk ).
40981: BASF Antwerpen N.V. ( editor ) - Antwerpen Etnografisch Museum ( contributor ) - Dr. Adriaan CLAERHOUT ( texts ) : - Ars Exotica Antwerpen.
31755: BASHKIRTSEFF Marie - George CLAUSEN - W. SICKERT - Mathilde BLIND - André THEURIET - [ ] Jules BASTIEN-LEPAGE : - Jules Bastien-Lepage and his art. A memoire by André Theuriet Bastien-Lepage as artist by George Clausen . Walter Sickert (on modern realism). A study of Marie Bashkirtseff by Mathilde Blind.
36507: BASKERVILLE - Catullus - Tibullus - Propertius - : - Catulli, Tibulli et Propertii Opera.
10980: BASLER Adolphe & BRUMMER Ernest : - L'Art Précolombien.
41918: BASSANVILLE Mme La Comtesse de - Baunheim ( illustrateur ) : - Les Primeurs de la vie ou bonheur, joies et douleurs de la jeunesse.

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij[an error occurred while processing this directive]

5/9