Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8432: RYSWYCK THEODOOR VAN - DOMIEN SLEECKX - P. VAN KERKHOVEN - Muzen-Album , Muzen Album , Letterkundig Jaerboekje voor 1(1843) -> 6(1848), Eerste (tot) Zesde Jaergang. (Alles wat verscheen).
22007: RYSWYCK VAN TH. - REDERYKKAMER DE OLYFTAK - Volledige werken van Th. van Ryswyck uitgegeven door de Antwerpsche Rederykkamer De Olyftak met de medewerking van Het Taelverbond.
21820: RYSWYCK VAN THEODOOR - Balladen.
30755: RYSWYCK THEODOOR VAN - A. SNIEDERS - DAUTZENBERG E.A. - Muzen-Album , Muzen Album , Letterkundig Jaerboekje voor 1845. Derde Jaergang.
48127: RZOSKA BJÖRN - Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het Kamp van Lokeren.
4927: S4N MAGAZINE (THE) - NORMAN FITTS - S4N magazine - editor Norman Fitts, Northampton Massachussets. 15 x 11,5 cm, stapled, ca. 100 pp.
45872: SA EMMANUEL S.J. (1530-1596) - ANDREA VITTORELLI ( SECONDARY AUTHOR ) - Aphorismi Confessariorum ex Doctorum sententiis collecti.. Editio postrema iuxta correctum Romanum exemplar. Indicatis DD. locis Annotationibusq; per Andream Victorellum Bass, Theol. illustrati, & aucti.
32686: SABAR SHALOM - Ketubbah. The Art of the Jewish Marriage Contract. Illuminated Jewish Marriage Contracts from the Israel Museum Collection.
48240: SABATO WEEKENDMAGAZINE DE TIJD ( UITGEVER ) - THIJS DEMEULEMEESTER - [ ] LUC TUYMANS - Het duplexpenthouse van kunstenaar Luc Tuymans.
26448: SABBE MAURITS - Een Mei van Vroomheid, met teekeningen en bandversiering van Albert Geudens.
12186: SABBE DR. MAURITS - JOSEPH PENNELL (ILLUSTRATOR) - Christopher Plantin. Translated from the Flemish by Alice Van Riel-Göransson, with illustrations by Joseph Pennell.
30991: SABBE M. (ED.) - De Minderbroeders en de oude Leuvense Universiteit.
35686: SABBE MAURITS - ADR. HEGMANS - Facetten. Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe.
44649: SABBE OCTAAF - H. VAN MALSEN ( REDACTEUREN ) - De Goedendag . Studenten Tijdschrift . 12e Jaar - 1905 . Tijdschrift voor het jonge volk van Zuid- en Noord-Nederland. Orgaan van het Verbond der Vlaamsche Studenten (middelb. onderw.) Komplete jaargang in 12 nrs.
9243: SABBE MAURITS - Brabant in 't Verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliteratuur in de Eerste Helft der 17e eeuw.
6672: SABBE DR. MAURITS - Uit het Plantijnsche Huis, Verspreide Opstellen.
21520: SABBE MAURITS - LODE MONTEYNE - HENDRIK COOPMAN - Vlaamsch Tooneel (Het) Inzonderheid in de XIXe eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Tooneelkring De Morgenstar van Brussel.
21138: SABBE MAURITS - MICHIEL DE SWAEN - Het leven en de werken van Michiel de Swaen.
19105: SABBE MAURITS DR. -PLANTIN - Christoffel Plantin.
8612: SABBE M. - PROSPER VERHEYDEN - LOUIS LEBEER - Le Livre, L'Estampe, L'Edition en Brabant du XVe au XIXe Siècle. (Catalogue d'Exposition), Mémorial de L'Exposition d'Art Ancien à Bruxelles.
11540: SABBE M. - LAMBERIGTS M. - GISTELINCK F. (EDITORS) - Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België 1090 - 1990.
45627: SABBE MAURITS - VERDUSSEN - Briefwisseling van de Gebroeders Verdussen 1669 - 1672. (2 vols).
39924: SABBE DR. MAURITS - De Moretussen en hun Kring.
27722: SABBE MAURICE - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
43119: SABBE ETIENNE DR. - De Belgische Vlasnijverheid. Deel I. De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713). ( only volume I ) .
36228: SABBE DR. MAURITS - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
14776: SABBE MAURITS - Brabant in 't Verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche Strijdliteratuur in de Eerste Helft der 17e eeuw.
13087: SABBE MAURICE - Christophe Plantin.
11848: SABBE MAURITS, VERDUSSEN - Briefwisseling van de Gebroeders Verdussen 1669 - 1672. (2 vols).
11831: SABBE DR. MAURITS - De Moretussen en hun Kring.
11829: SABBE MAURITS - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling, Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oude Antwerpsche Drukkerij.
11830: SABBE DR. MAURITS - De Moretussen en hun Kring.
11838: SABBE DR. MAURITS - La Vie des Livres à Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siècles.
25246: SABBE MAURITS (VOORWOORD) - PHILLIPUS BEROALDUS - Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658).udewyns Het Prieelken der Gheestelyker Wellusten. Met inleiding en aantekeningen van Dr. Hermance van BELLE.
13832: SABBE MAURICE - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
39772: SABBE MAURICE - Le Symbolisme des marques typographiques. Trente-quatre reproductions.
23341: SABETTI ALOYSIO S.J. - Compendium Theologiae Moralis a P. Joanne Petro Gury S.J. promo exaratum A P. Antonio Ballerini ejusd. soc. adnotationibus auctum...ad usum seminariorum hujus regionis accommodatum.
45240: SABOUREUX DE LA BONNETERIE , CHARLES FRANÇOIS [ ] - IGNATIUS OF LOYOLA - Constitutions des Jésuites avec les déclarations , traduites sur l'édition de Prague . Premier volume ( & second ; troisième ) ( complete in 3 vols.)
45885: SACCHINI ANTONIO ( 1730 -1786) - G. FODOR - G. MAGNIAN ( GRAVEUR ) - Ouverture de Chimène , del Sig. Sacchini. Arrangée pour le Clavecin ou le Forte-Piano , avec Accompagnement de Violon par G. Fodor. Gravée par G. Magnian.
41624: SACCHINI ANTONIO ( 1730 -1786) - Dardanus Tragédie Lyrique en quatre Actes. Représentée pour la première fois devant leurs Majestés à Triannon le 18 Septembre 1784 et par l'Académie Royale de Musique le 30 novembre suivant. Mise en Musique par Mr. Sacchini.
33561: SACCHINUS FRANCISCUS - ( FRANCESCO SACCHINI ) - PIERRE POUSSINES ( PETRUS POSSINUS ) - JOSEPH DE JOUVENCY - Historiæ Societatis Jesu pars quinta sive Claudius. Tomus prior ( - posterior ) Auctore Francisco Sacchino Societatis eiusdem sacerdote. Res extra Europam gestas , & alia quaedam suppleuit Petrus Possinus ex eadem Societate. ( with ) Idem...Tomus Posterior ab anno Christi MDXCI ad MDCXVI auctore Josepho Juvencio.
33562: SACCHINUS FRANCISCUS - ( FRANCESCO SACCHINI ) ( EDITOR ) - NICOLAS ORLANDINI ( AUTHOR ) - Historiæ Societatis Jesu Prima pars aviore Nicolao Orlandino Soc(tis) eiusdem Sacerdote.
32299: SACCHINUS FRANCISCUS - ( FRANCESCO SACCHINI ) - Historiæ Societatis Jesu pars tertia sive Borgia. Auctore Francisco Sacchino Societatis eiusdem sacerdote.
32336: SACCHINUS FRANCISCUS - ( FRANCESCO SACCHINI ) ( EDITOR ) - NICOLAS ORLANDINI ( AUTHOR ) - Historiae Societatis Iesu. Pars Prima sive Ignatius. (bound with) Pars Secunda sive Lainius.
33061: SACCHINUS FRANCISCUS - ( FRANCESCO SACCHINI ) - Historiæ Societatis Jesu pars quarta sive Everardus. Auctore Francisco Sacchino Societatis eiusdem sacerdote.
33560: SACCHINUS FRANCISCUS - ( FRANCESCO SACCHINI ) - Historiæ Societatis Jesu pars tertia sive Borgia. Auctore Francisco Sacchino Societatis eiusdem sacerdote.
29603: SACHAR HOWARD M. - The Course of Modern Jewish History. A comprehensive and scholarly history of the jews throughout the world from the French revolution to his year's tenth anniversary of the state of Israel.
35268: SACHS WALTER ( TEXT ) - OTTMAR PREMSTALLER ( TYPE DESIGN ) - ERICH SCHÖNER ( ILLUSTRATIONS ) - Die Freude zu blühen.
12752: SÄCHSISCHE WEBSTUHL FABRIK (LOUIS SCHÖNHERR) - (Trade Catalogue) Métiers mécaniques à tisser et Machines de préparation pour tissage.
20809: SÄCHSISCHEN SCHWEIZ - Glanzpunkte der Sächsischen Schweiz in 24 Ansichten. 24 Tafeln in Kunstdruck.
4801: SACKVILLE GALLERY LTD. (FUTURISM) - Exhibition of Works by the Italian Futurist Painters, March 1912.
33787: SACOPOULO MARINA - La Theotokos à la mandorle de Lythrankomi.
24887: SACRED MISSION SOCIETY OF - Kelhem Chapel.
50401: DE SADELEER PASCAL - [ ] HENRY VAN DE VELDE - Henry Van de Velde. Art Nouveau Bookbinding in Belgium ( 1893 - 1900 ). Corpus by Pascal de Sadeleer.
43463: DE SADELEER ÉTIENNE ( TEXT ) - THOMAS BRAUN ( PREFACE ) - JEAN ABSIL ( COMPOSER ) - SYLVAIN BOUMAL ( TYPOGRAPHY ) - Thrène pour le vendredi saint. Oratorio pour choeur à deux voix, orgue et deux récitants , musique de Jean Absil , préface de Thomas Braun , présentation graphique de Sylvain Boumal.
6602: SADELER RAPHAEL - Artifices voluere manus deducere vultum Virgo tuum ; frustra sed voluere manus... ( engraving )
29723: SADELER EGIDE - JOSSE - ISABELLE DE RAMAIX (EDITOR) - Les Sadeler Graveurs et éditeurs. (Exhibition catalogue) Brussels, Royal Library. 1992, 14th February.
11939: SADELER - ISABELLE DE RAMAIX ( EDITOR ) - Graveurs en uitgevers Sadeler. (Exhibition catalogue) Brussel, Royal Library. 1992, 14th February.
8652: SADZOT ARTHUR - BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES INGENIEURS ELECTRICIENS - - Tables du BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES INGENIEURS ELECTRICIENS (1889-1913) Bulletin de l'Association des Ingénieurs Electriciens.
45323: SAEDELEER VALERIUS DE - STAD AALST - Tentoonstelling Valerius de Saedeleer. Herdenking van de 100e verjaardag van zijn geboorte te Aalst.
2932: SAEDELEER VALERIUS DE - JEAN MILO - MARC. EEMANS (TRANSLATOR) - Valerius de Saedeleer.
1657: SAEDELEER VALERIUS DE - ANDRÉ DE RIDDER (AUTHOR) - Valerius de Saedeleer en Zuid-Vlaanderen.
1564: SAEDELEER VALERIUS DE - JEAN MILO (AUTHOR) - Valerius de Saedeleer.
25169: SAEDELEER VALERIUS DE - P. CAILLE (AUTHOR) - Notice Biographique (sur) Valerius de Saedeleer, membre de l'Académie Royale de Belgique.
17973: SAEGER JOS DE (MINISTER - EDITOR) - Richtplan voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de streek Schelde-Dijle.
7144: SAENREDAM PIETER - Catalogue raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam.
2414: SAENREDAM PIETER, G.SCHWARTZ & M.J. BOK (AUTHOR) - Schwartz G. & Bok M.J.. Pieter Saenredam, The Painter and His Time.
40270: SAEY MAURICE - ALBERT VOS ( RÉDACTEURS ) - VICTOR BODART ( DIRECTEUR ) - EMILE RAWAY ( RÉDACTEUR DEPUIS JUILLET 1916) - Temps Présent ( Le ) Littéraire et Humoristique (plustard) Satirique Littérair Humoristique Artistique Mondain Sportif. Deuxième Année, 1916-1917.
45152: SAFON RAMON - JOSÉ SAN MARTIN ( GRAVURES ) - GALERIE ANNE BLANC ( ÉDITEUR ) - Chapiteau D'Enfance. Gravures de José San Martin. L'Amateur d'Estampes / Galerie Anne Blanc.
46321: SAGARET ( ADMINISTRATEUR DES THÉÂTRES FRANÇAIS ) - THÉÂTRE FRANÇAIS DE LA RÉPUBLIQUE - EDMOND DE GONCOURT ( PROVENANCE ) - Réglemens du Théâtre Français de la République. Chapitre I et Chapitre II ( relié avec ) Extrait des réglemens du Théâtre Français de la République. Chapitre III
17560: LE SAGE TEN BROEK MR. J.G. - Défense franche mais moderée des catholiques contre l'auteur anonyme de la brochure hollandoise (Nog iets) Encore un mot sur la destruction des petits séminaires et l'érection du Collège Philosophique.
40502: DE SAGHER, IMPRIMERIE D'ÉD. - Courrier des Pays-Bas. Numéro 187 , Mardi 6 juillet , année 1830. ( specimen d'un journal Bruxellois).
45133: SAHLIN MARGIT - Étude sur La Carole Médiévale. L'Origine du Mot et ses Rapports avec L'Église. Thèse pour le Doctorat présentée à la Faculté des Lettres d'Upsal ... 22 Mai 1940.
20489: SAIGNES JEAN JAQUES - GENEVIÈVE BONNEFOI - Jean-Jacques Saignes. (Exhibition catalogue). - Abbaye de Beaulieu.
33525: SAILER JOHANN MICHAEL - Weisheitslehre in Maximen für junge Männer von Stand und Rang. Vorgetragen im Jahre 1818 von Johann Michael Sailer.
40685: DE SAILLET ALEXANDRE - Les Enfants peints par eux-mêmes ; Types, Caractères et Portraits de Jeunes Filles.
39898: SAILLY THOMAS S.J. - Thesaurus litaniarum ac orationum sacer. Cum suis adversus Sectarios Apologijs...
39853: DE SAINT-GENOIS , LE BARON JULES - Le Chateau de Wildenborg, ou Les Mutinés du Siège d'Ostende (1604). Tome Premier ( Tome Second). (2 parts in one volume).
31124: SAINT-NON - FRAGONARD - LOUIS GUIMBAUD (AUTHOR ) - Saint-Non et Fragonard. D'après des documents inédits.
35988: SAINT-GILLES - ÉCOLE SAINT-LUC - INSTITUT JEAN BÉTHUNE - Cinquantième Anniversaire de l'Ecole Supérieure Saint-Luc à Saint-Gilles.
38609: SAINT-FOIX GERMAIN-FRANÇOIS POULLAIN DE ( 1698 - 1776) - L'Oracle, comedie en un acte et en prose.
37871: SAINT ANDREW - Architect and engineer. A study in sibling rivalry.
28049: SAINT RÉMY ( PSEUD. REMY DE MUYNCK ) - MARCEL THIRY (PREFACE) - Les quatrains de Thalie avec un Salut liminaire de Marcel Thiry et trois bois originaux de l'auteur.
38449: SAINT LOUIS 1904 - INTERNATIONAL EXHIBITION - Report of His Majesty's Commissioners for the International Exhibition , Saint Louis 1904.
40236: SAINT-LANNE GEORGES ( 1848 - 1912) - CAMILLE FLAMMARION ( PROVENANCE - DÉDICACE ) - Pages d'Album par Georges St. Lanne.
40070: SAINT RÉMY ( PSEUD. REMY DE MUYNCK ) - het poëma van de Groene Hoek.
5481: SAINT AUBIN - ADRIEN MOUREAU (AUTHOR) - Les Saint-Aubin. Publié dans la Collection. Les Artistes Célèbres. Librairie de l'Art.
418: SAINT SAUVEUR H. (EDITOR) - Intérieurs exécutés dans le goût moderne recueillis et mis en ordre par Saint-Sauveur.
26878: SAINT BLANQUAT HENRI DE - Les premiers Français.
271: SAINT SAUVEUR H. (PSEUD.DE C.MASSIN) - M. FOUQUIER - Chateaux de France . Normandie, Extérieurs et Intérieurs.
23097: SAINT-GENOIS BARON JULES DE - THETMAR - Voyages faits en Terre-Sainte par Thetmar, en 1217, et par Burchard de Strasbourg, en 1175, 1189 ou 1225.
23015: SAINT MICHEL EN ISLE LIEGE - En Conseil de la Cité de Liège tenu le 13 Août 1751. Le Conseil, ayant vu le Reglement concernant l'Hôpital de Saint Michel, dit des communs Pauvres en Isle...
18302: SAINT LOUIS DE GONZAGUE - Manuel de Dévotion à Saint Louis de Gonzague contenant. Une pratique pour six dimanches; une excercice spirituel pour trois jours....
18310: SAINT OMER - Office de Saint Omer, précédé de sa vie, et suivie de plusieurs Hymnes et Prières qui se chantent en différens temps de l'année.
18724: SAINT-ANDRE - TOURNAI - Les Religieuses de Saint-André du XIIIe au XXe Siècle.
18822: SAINT-OMER E.P. & MIEVIS E.P. (VERTALER) - GERARDUS MAJELLA - De Wonderdoener der XVIIIe Eeuw of Leven, Deugden en mirakelen van den Gelukzaligen Geradus Majella...
18856: SAINT-PIERRE ABBÉ CASTEL DE - Annales politiques.
40909: DE SAINT-GENOIS , JULES ( 1813 -1867) - LOUIS GACHARD ( 1800 - 1885 ) - Sur la compétence de la juridiction à laquelle furent soumis Hugonet et Himbercourt ( d'Imbercourt) , by de Saint-Genois (published together with) Pièces inédites relatives au même sujet, by Gachard.
30119: SAINT AUBIN GABRIEL DE - E. DACIER (AUTHOR) - Gabriel de Saint-Aubin, peintre, dessinateur et graveur (1724-1780). 2 vols.
16522: SAINT-GENOIS LE BARON JULES DE - SANDERUS ANTOINE - Antoine Sanderus et ses écrits. (Reprint H&S)
2453: SAINT REMY - PHIL MERTENS (AUTHOR) - Saint-Rémy, peintre et poète, essai, avec un bois original et 21 reproductions en noir.
8318: SAINT AUBIN GABRIEL DE - E. DACIER (AUTHOR) - Gabriel de Saint-Aubin, peintre, dessinateur et graveur (1724-1780). 2 vols.
292: SAINT SAUVEUR H. (PSEUD. DE C.MASSIN) - Petites Eglises. Façades, Plans, Coupes, Détails.
30351: SAINT-SAËNS CAMILLE - FERDIAND LEMAIRE - Samson et Dalila. Opéra en 3 Actes et 4 Tableaux de Ferdiand Lemaire. Musique de C. Saint-Saëns. partition Chant et Piano réduite par l'Auteur.
12953: SAINT MAURICE CABANY E. - RELIURE AUX ARMES DE HENRI V - Etude Historique sur la Capitulation de Baylen, renfermant des documents authentiques et inédits, comprenant une narration détaillée de la Campagne de 1808, en Andalousie, et précédée d'une notice biographique sur le Lieutenant Général Comte Dupont. Troisième Edition
40329: SAINT ROBERT P. DE - Souvenir de L'Exposition Nationale des Arts Industriels 1874.
50352: SAINT-SAËNS CAMILLE ( MUSIC ) - ARMAND RENAUD ( TEXT ) - ONDERWIJSVEREENIGING DIESTERWEG - HEIDE-KALMTHOUT ( PROVENANCE ) - Nuit Persane Poème de Armand Renaud. Musique de C. Saint-Saëns. Illustrations de G. Clairin. Partition Chant et Piano.
10615: SAINT ROBERT P. DE - Souvenir de L'Exposition Nationale des Arts Industriels 1874.
39373: SAINT-SIMON L.H. DE - Fransk- Dansk Ordbog For Orlogs og Söe Udtryk udarbeidet af L.H. de Saint-Simon , Sec.-Lieutenant i Söe-Etaten.
39849: DE SAINT-GENOIS , LE BARON JULES - WECKESSER ET FILS ( RELIEUR ) - Le Chateau de Wildenborg, ou Les Mutinés du Siège d'Ostende (1604). Tome Premier ( Tome Second). (2 parts in one volume).
44063: SAINT-PRIX PIERRE DE - GALERIE VILLAND & GALANIS PARIS - [ ] LAPICQUE - Lapicque. Peintures récentes. Mai-Juillet 1958. ( catalogue d'exposition Villand & Galanis ).
12045: SAINTE CROIX, GUILLAUME EMMANUEL, BARON DE () (1746-1809) - L'Ezour-Vedam ou Ancien Commentaire du Vedam, contenant l'exposition des opinions religieuses & philosophiques des Indiens. Traduit du Samscretan par un Brame.uit du
39372: SAINTE-BEUVE L.E. DE - Jacques de Sainte-Beuve Docteur de Sorbonne et professeur Royal. Étude d'histoire privée contenant des détails inconnus sur le premier Jansénisme.
38152: SAINTENOY PAUL - HENRY LACOSTE (AUTHOR) - Notice Biographique sur Paul Saintenoy (Architecte), membre de l'Académie Royale de Belgique.
38668: SAINTENOY PAUL - SEROUX D' AGINCOURT - Le Manuscrit de l'histoire de l'art de Seroux d'Agincourt par M. Paul Saintenoy.
14520: SAINTENOY PAUL - Projet d'une Exposition Universelle et Internationale à Bruxelles 1910. Variante du Projet de MM. Saintenoy & Vaes.
28608: SAINTES A.E. DE - Michaël le Jeune Chevrier du Mont Perdu. (Quatrième édition).
48531: SAINTRAIN HENRI PÈRE - [ ] JEANNE DE CAMBRY - Vie admirable de Jeanne de Cambry. Religieuse Augustine de l'abbaye de Notre-Dame des Prés, à Tournai, ensuite Prieure de Saint-George à Menin, ensuite recluse à Saint-André-lez-Lille. Morte en odeur de Sainteté en 1639.
21080: SAINTRAIN HENRI PÈRE - JEAN CORNEILLE MARTIN LAMBERTZ - Jean Corneille Martin Lambertz. Curé de Thildonck en Brabant. Fondateur de la Congrégation des Ursulines dites De Thildonck. Mort en odeur de sainteté en 1869.
42054: SAKELLARIOU GEORGIOS KONSTANTINOS ( SAKELLARIOS ) - POLYZOIS LAMPANITZIOTIS - ALEXANDROS CHANTZARES ( EDITOR ) - Archaiología synoptikê tõn Hellênõn. Periéchousa tas dogmatikás, politikás kai polemikás táxeis, áma de kai ta ithi autõn, kai álla pleísta axióloga õs en tõ pínaki faínetai.
21044: SALAMO SIMONIS & GELABERT MELCHIORIS - Regula Cleri, ex sacris litteris, Sanctorum Patrum Monimentis, ecclesiasticisque sanctionibus excerpta... Quarta Editio...cui accessit Praeparatio proxima ad mortem.
41463: SALAMON SILVERIO - Juseppe De Ribera Lo Spangoletto. Iatava di Valenza 1591 - Napoli 1652 . L'Opera Incisa. Catalogo Ragionato.
41462: SALAMON SILVERIO - GIOVANNI ROMANO ( PREFACE ) - Stefano Della Bella , Firenze 1610 - 1664 .
11549: SALANUS JONAS - Aetas Aurea Hesiodi. Disput. Hist. Philologica comprehensa cujus partem primam...sub. Presidio..Andreae Norcopensis...Ia Audit. Gust. Maj. ad d. 3. Mart.; Anno 1686.
26137: SALAS XAVIER DE - NINA AYALA MALLORY - ENRIQUE PARDO CANALIS - Sobre un retrato ecuestre de Goddoy. (18 pp) - El Transparente de la catedral de Toledo (1721 1732) (34 pp) - Escultores olvidados del siglo XIX (8 pp). (articles in Archivo Español de Arte).
22621: SALAZAR FRANÇOIS S.J. - La conversion d'un pecheur reduite en principes. Traduite de l'espagnol. Nouvelle Edition.
33769: SALDERN AXEL VON - Glas von der Antike bis zum Jugendstil. Sammlung Hans Cohn Los Angeles. Glass 500 B.C. to A.D. 1900 . The Hans Cohn Collection
2684: SALENDRE GEORGES, MARIUS MERMILLON - Mermillon Marius. G.Salendre.
48506: SALERNI JOANNE BAPTISTA - Specimen orientalis ecclesiae ab origine ad Concilium Nicenum primum. Ab Alumnis Collegii Graecorum exhibitum ; in quo Ad usum ejusdem Collegii paucis exponitur, quae fuerit Orientalis Ecclesia primus tribus a Christo saeculis & quid senserit de Primatu Petri, & Romani Episcopi....
42160: SALET FRANÇOIS - FRANÇOISE BERCÉ - FRANÇOISE BOUDON - GEORGES DUVAL E.A. - CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES ( ÉDITEUR ) - Les Concours des Monuments Historiques de 1893 à 1979.
49658: SALIBA JOHN - ''Homo Religiosus'' in Mircea Eliade. An Anthropological Evaluation.
32913: SALIES GISELA - HANS-HOYER VON PRITTWITZ UND GAFFRON - GERHARD BAUCHHENSS ( EDITORS) - Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia. (Kataloge des Rheinischen Landesmuseums Bonn, 2 vols).
8947: SALIN EDOUARD - Rhin et Orient. Le Haut Moyen-Age en Lorraine d'après le mobilier funéraire. Trois campagnes de fouilles et de laboratoire.
4817: SALIVAS DR. ALBERT - Guide d'Alcaloïdothérapie dosimétrique.
12996: SALLANDER HANS - Bibliotheca Walleriana. A catalogue of the Erik Waller Collection compiled by Hans Sallander. 2 v.in one binding. (Reprint M.M. New York)
32092: SALLER FR. SYLVESTER J. O.F.M. - HILARY SCHNEIDER O.F.M. - The Memorial of Moses on Mount Nebo. 3 Parts (3 vols). I . The Text. II The Plates. III The Pottery .
32091: SALLER FR. SYLVESTER J. O.F.M. - - Excavations at Bethany ( 1949 - 1953).
12439: SALLUSTIUS - REVOLUTIONARY PROVENANCE - Sallustius. Recensuit et Emendavit F.G.Pottier.
50141: SALM-SALM NICOLAI LEOPOLD ( NICOLAAS LEOPOLD ) , PRINS - HERTOG VAN HOOGSTRATEN [ ] - Oratio Funebris piis manibus serenissimi D. Domini Nicolai-Leopoldi ...de Salm-Salm Ducis Hoogstratani... dicta...die XXVI Aprilis MDCCLXX ( 1770 ) in Ecclesia Collegiata S. Catharinae Hooghstratae.
35120: SALM-SALM NIKLAAS LEOPOLD - DOROTHEA VAN SALM-SALM - J. LAUWERYS - Testamenten en lijkreden van Hoogstratens Eersten Hertog en Eerste Hertogin, vertaald door J. Lauwerys.
36047: SALMAIN F. ( PUBLISHER ) - Fermettes Bungalows et Villas Rustiques au goût du jour, genre '' Le Zoute ''. Small Farmhouses , Bungalows and Cottages Flemish Style. 26 Perspective drawings , 130 faces and plans.
15761: SALMAIN (EDITEUR) - Cheminées Modernes Campagnardes & Rustiques.
7124: SALMI MARIO - Italian Miniatures.
35255: SALMI MARIO - Paolo Uccello. Andrea del Castagno. Domenico Veneziano. Avec 273 reproductions. Traduction de Jean Chuzeville.
46734: SALMON ANDRÉ - FRANZ HELLENS ( RÉDACTION ) - PAUL-GUSTAVE VAN HECKE - JEAN PAULHAN - PAUL MORAND - ANDRÉ DE RIDDER - MAX JACOB - ODILON PÉRIER - PAUL LOMBARD - PAUL FIERENS - ANDRÉ MALRAUX - ELIE EHRENBOURG - MAIAKOVSKY - NEEL DOFF - ANDRÉ DERAIN - - Signaux de France et de Belgique. Revue Mensuelle de Littérature. 1e Année N° 1 - 1 Mai 1921 jusq'au N° 6 -1Octobre 1921.
31552: SALMSON SOCIÉTÉ DES MOTEURS SALMSON - Société des Moteurs Salmson. Système Canton-Unné. Moteur d'Aviation Type 9 Z m (catalogue). Notice descriptive. Instructions concernant le montage, réglage et l'entretien.
4751: SALOMON DR.ERICH - Exhibition catalogue. Brussels, Royal Library, 1984, September 26. Uit het leven van een fotograaf.
37813: SALOMON JACQUES - E.J. VAN WISSELINGH - Jacques Salomon. Peintures Pastels Aquarelles.
43563: SALON DU DESSIN ET DE LA PEINTURE À L'EAU ( ÉDITEUR ) - XXXIVe Salon du Dessin et de la Peinture à l'Eau (Catalogue) 1995.
43564: SALON DU DESSIN ET DE LA PEINTURE À L'EAU ( ÉDITEUR ) - XXXVIIe Salon du Dessin et de la Peinture à l'Eau (Catalogue) 2002.
2181: SALON DES BEAUX-ARTS D'OSTENDE - OSTENDE CENTRE D''ART - [ ] SALON - OOSTENDE - 1907 - Salon des Beaux-Arts d'Ostende, Catalogue. 1907 (exhibition catalogue ) .
43599: SALON COMPARAISONS ( ÉDITEUR ) - Comparaisons 1978 (Catalogue du Salon)
34211: SALON DE MAI - PARIS (EDITOR ) - Catalogue du 46e Salon de Mai . Grand Palais Paris ( exhibition catalogue).
45735: SALON DU DESSIN ET DE LA PEINTURE À L'EAU ( ÉDITEUR ) - XXXIe Salon du Dessin et de la Peinture à l'Eau (Catalogue) 1988.
43565: SALON DU DESSIN ET DE LA PEINTURE À L'EAU ( ÉDITEUR ) - XXXVIIIe Salon du Dessin et de la Peinture à l'Eau (Catalogue) 2004.
5032: SALON DES BEAUX-ARTS D'OSTENDE - OSTENDE CENTRE D''ART - Salon des Beaux-Arts d'Ostende, Catalogue. 1906. Ostende-Centre d'Art . ( exhibition catalogue).
27772: SALON NATIONAL DES MÉDECINS - SALON DES MÉDECINS PEINTRES ET SCULPTEURS - [ ] SALON BRUSSEL 1946-1952 - Premier Salon National des Médecins - IVme Salon National des Médecins peintres et sculpteurs - Cinqième Salon .. - Septième Salon.... (4 exhibition catalogues).
44049: SALON DE MAI - PARIS (EDITOR ) - 1989 - Catalogue du 44e Salon de Mai . Grand Palais Paris ( exhibition catalogue).
44050: SALON DE MAI - PARIS (EDITOR ) - 1987 - Catalogue du 42e Salon de Mai . Grand Palais Paris ( exhibition catalogue).
33670: SALSMANN MICHEL - CHRISTOPHE DOMINO (PREFACE) - M S Michel Salsmann " les Bonhommes ". ( Exhibition catalogue ).
17733: SALSMANS J. PROF. S.J. - P. ADR. POIRTERS S.J. - - P. Adr. Poirters S.J.. Den Spieghel van Philagie. Heruitgaaf van den III. Druk Antwerpen 1674 van Inleiding en aanteekeningen voorzien.
19701: SALVADO RUDESINDO MGR - FALCIMAGNE L'ABBÉ - Mémoires historiques sur l'Australie et particulièrement sur la Mission de la Nouvelle-Nursie. Traduits de l'Italien en Français par L'Abbé Falcimagne avec des notes et une Histoire de la découverte de l'or rédigées par le traducteur.
25871: SALVAGNE PAUL - Anvers maritime. 60 Illustrations.
46793: SALVANDY NARCISSE-ACHILLE DE ( 1795 - 1856 ) - La vérité sur les Marchés Ouvrard. - Avec une lettre autographe de l'auteur.
20748: DI SALVATORE - - Di Salvatore. oeuvres récentes du 23 mai au 3 juin 1964. Galerie de la Madeleine, (Exhibition catalogue).
16955: SALVERTE DE FRANÇOIS COMTE - Les Ebénistes du xviii° siècle. Leurs oevres et leurs marques. Troisième édition.
31568: SALVIATI FRANCESCO - MONBEIG GOGUEL CATHERINE (EDITOR ) - Francesco Salviati ou la Bella Maniera.
28651: SALVY GÉRARD-JULIEN - Cahiers de l'Energumène. Revue semestrielle d'art et de littérature. Numéro 2 (issue 2).
28644: SALVY GÉRARD-JULIEN - Cahiers de l'Energumène. Revue semestrielle d'art et de littérature. Numéro 1 (issue 1).
30785: SALWAY PETER - Roman Britain.
48271: SAMADELLI MARCO - SÜDTIROLER AECHÄOLOGIEMUSEUM - The Chalcolithic Mummy. Volume 3. In search of Immortality. (Published as volume 4 in the series '' Schriften des Südtiroler Archäeologiemuseum''. ).
17633: SAMARAN CHARLES & MARICHAL ROBERT - - Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste. II. Bibliothèque Nationale, Fonds Latin (Nos. 1 à 8000). Sous la direction de Marie-Thérèse d'Alverny...Comité Internationale de Paléographie.
34038: SAMBUCUS JOHANNES - MAX ROOSES ( PREFACE - EDITOR ) - Icones veterum aliquot , ac recentium medicorum, philosophorumque elogiolis suis editae , opera I. Sambuci. Reproduit en Fac-Simile d'après l'édition de Plantin de 1574. avec une préface par Max Rooses.
43031: SAMMER DR. ALFRED - PROF. WOLFGANG HOLLENGHA ( EDITORS ) - Markus Prachensky. Retrospective 1953 - 1978. Akademie der bildende Künste Wien.
7766: SAMMLUNG VON SCHWEIZER KÜHREIHEN UND VOLKSLIEDERN. - Sammlung von Schweizer Kühreihen und Volksliedern. Dritte vermehrte und verbesserte Ausgabe.
28293: SAMPSON GARTH & MARY - Riversmead Shelter. Excavations and Analysis.
28308: SAMPSON C.G. - The Smithfield Industrial Complex. Further Field Results.
48924: SAMPSON LOW , MARSTON , SEARLS , AND RIVINGTON - Specimen book of Electrotypes ( rough proofs ) .
44252: SAMUEL CHARLES (1862 - 1939) ( SCULPTOR ) - CHARLES ROLLAND ( PORTRAIT ) - Bronze Medal. Hommage de reconnaissance à Charles Rolland. Président de la Chambre de Commerce Française. 1886 - 1922. Président Fondateur de l'École Française 1907 - 1922.
20241: SAMUELSON PAUL A. (ED.+ PRESIDENT 1965/68), CONGRESS PROCEEDINGS - International Economic Relations. Proceedings of The Third Congress of the International Economic Association.
36643: SAN HERMAN VAN ( UITGEVER ) - TOONE BRULIN - RUDOLF MEERBERGEN - BEN LINDEKENS - REMY C. VAN DE KERCKHOVE ( REDACTIE ) - De Derde Ruiter. Neo-expressionisties Tijdschrift. Nr. 1 augustus -september 1951.
24871: SAN FRANSISCO 1985 - HASKELL F. NORMAN COLLECTION - Collection of Science & Medicine. Selections exhibited for the International Congress of Bibliophiles.(Exhibition catalogue).
50660: SAN LAZZARO G. DI ( ÉDITEUR ) - [ ] ANDRÉ DERAIN - CHRONIQUES DU JOUR - Pour ou contre André Derain. Enquete - opinions - documents. N° 8 ( de la revue ) Chroniques du Jour.
32723: SANADON S.J. - Natalis Stephani Sanadonis e Societate Jesu Carminum Libri Quatuor.
20545: SANCHEZ JOSÉ-LUIS - GALERY ARTCURIAL , (EXHIBITION CATALOGUE) - José-Luis Sanchez. (Exhibition catalogue) .
32944: SANCT-VICTORIO LUDOVICO S.J. - DIEGO DE SANVITORES - Principia salutis et poenitentiae in breves considerationes digesta....
33901: SANCTA CLARA ABRAHAM À - ( JOHANN ULRICH MEGERLE ) - De Kapelle der Dooden, Of de Algemeene Doodenspiegel... Derde druk...
45188: SANDBERG W. - H.L.C. JAFFÉ ( AUTHORS ) - J.M. MEULENHOFF ( EDITOR ) - kunst van heden in het stedelijk ( sic ).
41570: SANDBERG, JHR. DR. G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties. 2e herziene druk.
40132: SANDBERG, JHR. DR. G.F. - Inventaris van het archief van de familie Schorer.
22204: SANDBY PAUL & THOMAS - JOHNSON BALL - Paul & Thomas Sandby. Royal Academicians. An Anglo Danish Saga of Art Love and War in Georgian England.
38126: VAN DE SANDE A.W.F.M. - J.A.F.M. VAN OUDHEUSEN - A.J.A. BIJSTERVELD E.A. ( REDACTIE ) - Noordbrabants Historisch Jaarboek 14 . Jaar 1997.
36201: SANDEAU JULES - Madeleine. Ouvrage couronné par L'Académie Française. Dessins par Émile Bayard.
46325: SANDEEN ERIC J. - Picturing an Exhibition. The Family of Man and 1950s America.
12209: SANDEN JACOBUS VAN DER - P. VAN DER HEY ( PUBLISHER ) - PROSPECTUS - Oud Konst-Tooneel van Antwerpen of Historische Denkschriften op de Academische Instellingen, de vermaerdste konstenaren, en oefeningen der Nederduytsche Rhetoryke in de Belgische Provintien.....(18th c. publisher's prospectus for a book which failed to be published).
25220: SANDER-HANSEN C. E. - Historische Inschriften der 19. Dynastie, Teil I.
34141: SANDER F. & CO. ST. ALBANS ENGLAND - BRUGES BELGIUM ( PUBLISHER ) - F. Sander & Co's. Catalogue for 1896. Orchids & New Plants including novelties now offered for the first time.
19772: SANDER-HANSEN C.E. - Über die Bildung der Modi im Altägyptischen.
23657: SANDERS L. - Vie de Sainte Godelieve de Ghistelles.
18699: SANDERS MARIA JOHANNA ELISABETH - Het Nederlandse kinderlied (van 1770-1940). Een bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied.
40958: SANDERS NICOLAS ( SANDERUS ) - MAUCROIX , CHANOINE DE REIMS ( TRANSLATOR ) - Histoire du Schisme d'Angleterre de Sanderus. Traduite en François par Monsieur Maucroix, Chanoine de Reims. Seconde Edition, reveuë & corrigée de nouveau. (Bound with) Tome Second du Schisme, ou les Vies des Cardinaux Polus et Campege mises en François par Monsieur Maucroix.
44634: SANDERS WIM - De Nederlandse Sigaar. De Wereld van puur genieten. Sigarengids met beschrijvingen en beoordelingen van meer dan 200modellen van gerenommeerde sigarenmerken.
34310: SANDERSON ROBERT - W. DOTTE ( ENGRAVER ) - Portrait engraving of the reverend Robert Sanderson Lincolniensis Episcopi Aet. 76 1662.
12985: SANDERUS - Bibliotheca Belgica Manuscripta.
21218: SANDIER A. & LECHEVALLIER-CHEVIGNARD G. - SÈVRES - Formes et Décors Modernes de la Manufacture Nationale de Sèvres.
37609: SANDLER LUCY FREEMAN - ( JAMES LE PALMER ) - Omne Bonum. A Fourteenth-Century Encyclopedia of universal knowledge. Volume I ( Text ) - Volume II ( Catalogue ) .
36644: SANDOZ EDOUARD-MARCEL (1881-1971) - EMILE SCHAUB-KOCH ( TEXTE) - Ed. M. Sandoz Sculpteur ( Paris ) article de 9 pages avec 6 illustrations dans la revue '' Pictura Revue d'Art Ancien et Moderne - Bruxelles 1946 N°1-2.
40206: SANDOZ G. ROGER - JEAN GUIFFREY ( AUTHORS ) - Exposition Française d'Art Décoratif de Copenhague 1909. Rapport Général précédé d'une Etude sur les Arts Appliqués et Industrie d'Art aux Expositions.
31927: SANDOZ G.-ROGER - LÉO CLARETIE - BRUXELLES 1910 - Exposition universelle internationale de Bruxelles 1910. Rapport Général de la Section Française.
28503: SANDRAS MME MATHILDE - Mémoires d'un Lapin Blanc. Ouvrage illustré de 20 gravures par E.Bayard.
35670: SANDRON DANY ( EDITOR ) - Des sources à l'oeuvre. Études d'histoire de l'art médiéval. (Tôme 162 Bibliothèque de l'École des Chartes).
44122: SANDS DONALD B. ( EDITOR ) - WILLIAM CAXTON ( TRANSLATOR ) - The History of Reynard the Fox. Translated and printed by William Caxton in 1481. Edited and with an Introduction and Notes by Donald B. Sands.
29580: SANDWEISS MARTHA A. - Print the Legend. Photography and the American West.
25005: SANDYS FREDRICK - BETTY ELZEA (EDITOR) - DOUGLAS E. SCHOENHERR (PREFACE AND INTRODUCTION) - Frederick Sandys 1829 1904. A catalogue raissonné.
30206: SANFOURCHE-LAPORTE - Tarif par ordre alphabétique des droits de timbre, d'enrégistrement, de greffe, d'hypothèque et de succession ; D'après la Nouvelle Loi du 31 Mai 1824, Celle du 27 Décembre 1817, et la législation antérieure sur ces diverses matières....
15465: SANFTL P.COLOMANNO - Dissertatio in Aureum, ac pervetustum SS. Evangeliorum Codicem MS. Monasterii S.Emmerami Ratisbonae.
299: SÄNGER REINHARD - BRIGITTE TIETZEL-HELLERFORTH - BRUXELLES 1977 EXHIBITION CATALOGUE - Jugendstil. ( Art Nouveau ) BRUXELLES 1977 Exhibition catalogue.
36010: SÄNGER REINHARD - BRIGITTE TIETZEL-HELLERFORTH - JUGENDSTIL. ( ART NOUVEAU ) - EXHIBITION CATALOGUE EUROPALIA BRUXELLES - Jugendstil. ( Art Nouveau ) Exhibition catalogue Europalia Deutschland 1977.
11882: SANGERS W. - DANIELS, G. - Maaseik, Architectuur en Historie.
48125: SANGUINETI ANTONI ( 1829 - ? ) - MRS. WAASER ET BOUGLEUX ( DESIGNERS) - La décoration en bois découpé. 1er Partie La Découpure Moderne.
25060: SANNES G.W. DR - Afrikaanse primitieven. Fascinerend!
25804: SANSON ANDRÉ - Semaines scientifiques ou exposé critique annuel des progrès de la science et de leurs applications à l'économie sociale agricole industrielle et domestique. Première année.
48457: SANSON A.J. - Navigation dans l'air. Le point d'appui aérien applicable à l'aérostation, précédé d'un projet de société aéronautique...suivi d'une lettre sur l'aérostation et de la liste des principaux aéronautes.
7030: SANSON, ALEXIS JAILLOT (ORIGINAL MAP) - Le Comté de Hollande, gravé par Alexis Hubert Jaillot.
47508: SANSON D'ABBEVILLE NICHOLAS ( 1600 - 1667 ) - Atlas Portatif et Nouveau du Voyageur pour les Dix-Sept Provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une Table, pour trouver facilement les villes , &c. (bound at the end) Nieuwe Zak-Atlas voor de Reizigers door de gezamentlyke Nederlanden....( with decorative alternate title page) Le Théâtre de la guerre avec tous les campemans des armées...dans le XVII Provinces du Pais-Bas .
50693: SANSON HENRI - [ ] D'OLBREUSE ( JOURNALISTE ) - Sept générations d'exécuteurs 1688 - 1847. Mémoires des Sanson, mis en ordre, rédigés et publiés par H. Sanson , ancien exécuteur des Hautes Oeuvres de la Cour de Paris. 6 volumes - complet - édition originale.
23507: SANSTERRE JEAN MARIE - Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne (milieu du VIe s. finn du IXe s.) . 2 vols I. Texte II. Bibliographie notes. Index et cartes.225+257 pp, sewn, orig.wrapper.
23674: SANTA ELIZABETH DELLA - Mélanésie.
747: SANTA E. DELLA - La collection de Vases Mochicas des Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
14935: SANTA MARIA MARCELIANO - JOAQUIN DE LA PUENTE (AUTHOR) - Marceliano Santa Maria, Pintor de Castilla.
33183: SANTE AEGID. ANN. XAVERIUS DE LA, S.J. - Orationes. Secunda Editio. Tomus Prior (- Tomus Alter). 2 vols.
46673: SANTENS MARC - LUC SCHEERS - STAD AAN DE STROOM ( EDITORS ) - Een Opening in de Stad. Bewonersverhalen voor de toekomst.
43369: SANTEUL JEAN-BAPTISTE - ( VICTORINO SANTOLIO ) ( 1630 - 1697 ) - Hymni Sacri et Novi. Editio Novissima. In quâ Hymni omnes, quos Autor usque ad mortem concinuerat, reperiuntur.
47079: SANTEUL JEAN-BAPTISTE - ( VICTORINO SANTOLIO ) ( 1630 - 1697 ) - Joannis Baptistae Santolinii Victorini Operum Omnium. Editio Secunda. In qua reliqua opera nondum conjunctim edita reperiuntur. ( 2 tômes en un volume)
26427: SANTIAGO DE SANTIAGO - Santiago de Santiago.
37461: SANTOS FRANCISCO DE LOS - Descripcion del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, unica maravilla del mundo. Fabrica de el prudentissimo Rey Filipo Segundo, coronada por el catolico Rey Filipo IV. el Grande, con la magestuosa obra del Pantheon, y traslacion de los cuerpos reales, Reedificada por nuestro Rey, y Señor Carlos II. despues del incendio, y nuevamente exhortada con las excelentes pinturas de Lucas Jordan.
41486: SANTUCCI LUIGI - ANGELO PAREDI - Miniature Altomedievale Lombarde. I. La Poesia nella Bibblia di Luigi Santucci. II Nota Storica sui Salteri milanesi del IX secolo di Angelo Paredi.
42041: SANZ CARLOS ( EDITOR ) - La Carta de Colón anunciando la llegada a las Indias y a la Provincia de Catayo ( China). (Descubrimiento de América). Reproduccion facsimilar de las 17 ediciones conocidas.
23789: SAPORTA G. DE - A.-F. MARION - - Essai sur l'état de la végétation à l'époque des marnes heersiennes de Gelinden.
47624: SAPPHO - PAUL CLAES ( TRANSLATOR ) - Sappho. Liederen van Lesbos.
25976: SARAUW GEORG F. L. - Lyncheden i oldtiden. Iagttagelser fra gravhøje.
47532: SARAZIN CHARLES - [ ] J.K. HUYSMANS - Mes deux visites à J.-K. Huysmans en 1904 et 1907.
15971: SARDAGNA CAROLUS S.J. - Indiculus Patrum, ac veterum scriptorum ecclesiasticorum, qui a primordiis christinae religionis ad tempora usque BB. Thomae Aquinatis et Bonaventurae ecclesiam scriptis suis illustrarunt...
24026: SARGENT DANIEL - Sainte Catherine des Iroquois ou nature et grâce dans la forêt indienne. Traduction.
23588: SARKOWSKI HEINZ - Der Insel-Verlag. Eine Bibliographie. 1899 - 1969.
3711: SARRAN JEAN RAIMOND PASCAL - De L'Etat Actuel de la Liberté de la Presse, notamment en ce qui touche les journaux, et plus particulièrement en ce qui concerne L'ARISTARQUE FRANCAIS, deuxième édition.
47831: SARRAZIN THILO - Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.
21039: SARRAZIN JACQUES (1590-1660) - MARTHE DIGARD DR - Jacques Sarrazin. Son oeuvre. Son influence.
4040: SART JEAN DE, ROBERT DE NIBES (ILLUSTRATIONS) - La Réponse d'Aphrodite, (avec) burins de Robert Nibes.
35014: SARTHOU - GALERIE MARCEL GUIOT - OEuvres récentes. Novembre 1962. (exhibition catalogue).
3741: SARTO ANDREA DEL, H.GUINNESS - Guinness H.. Andrea del Sarto.
35944: SARTORI CLAUDIO - Bibliografia delle opere musicali stampate da Ottaviano Petrucci.
39183: SARTRE JEAN-PAUL - Morts sans sépulture.
36968: SARTRE JEAN-PAUL - Le diable et le bon Dieu, trois actes et onze tableaux.
44858: SASSE JEANL - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - Couleur de Pluie avec une lettre-préface de Francis Carco de l'Académie Goncourt. Illustrations de Xavier Collet.
35067: SASSEN FERD. - De reis van Marin Mersenne in de Nederlanden (1630).
21433: SASSEN FERD. DR - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse wijsbegeerte. Derde opnieuw herziene druk.
50239: SASSONE ( EDITORE ) - Catalogo Specializzato dei Francobolli d'Italia e dei Paesi Italiani. Volume I - Antichi Stati Italiani - Regno di Vittorio Emanuele II - Regno d'Italia - R.S.I ..... Volume II Repubblica Italiana - San Marino - Città del Vaticano - Sovrano di Malta . ( together 2 vols.) 2014 73a Edizione.
50240: SASSONE ( EDITORE ) - Catalogo dei Francobolli degli Antichi Stati Italiani del Regno di Vittorio Emanuele II et del Regno d'Italia fino al 1900 . 1° Volume : I Francobolli . 2014 - 73a Edizione.
42559: SATINK CAROLIEN - AND VAN BERKUM ( EDITOR ) - Thea Gérard. Van Indonesië naar Nederland. 1938 - 1987.
11718: SATIRICAL AUCTION SALE CATALOGUE - J.J.CÖNTGEN - Catalogus van Schilderijen, rarititen, antiquititen en andere aerdigheden waer van de verkooping zal plaets hebben op Zondag 10 Maert in de Estaminet l'Union aen de Werf. Dit Catalogus is verkreygbaer by J.J.Cöntgen, Steendrukker, Minnebroedersruy & Goddaert nos 1085 & 1103, Antw.
24534: SAUER & AUVERMANN KG - Rechtswissenschaft. Antiquariats Katalog Nr. 21/1974 (Antiquarian book sale catalogue).
41564: SAUER ROBERT - Ingenieur-Mathematik. Erster Band. Differential - und Integralrechnung. Zweite durchgesehene Auflage.
41565: SAUER ROBERT - Ingenieur-Mathematik. Zweiter Band. Differentialgleichungen und Funktionentheorie.
50160: SAUER JOSEPH ( 1872 - 1949 ) - La destruction d'églises et de monuments d'art sur le front ouest. Avec 98 phototypies.
34193: SAULNIER ADAM (RED.) - L'Art présent dans la cité.
33552: SAUNERON SERGE - Le Temple d'Esna.
31966: SAUNIER DIANA - - Pierre Perrigault. L'Architecte du Mobilier 1950 - 2000. Rigueur et Passion.
38616: SAURIN BERNARD JOSEPH ( 1706 - 1781 ) - Béverlei, Tragédie Bourgeoise , imitée de l'Anglois, en cinq actes et en vers libres; ..représentée pour la première fois par les Comédiens François Ordinaires du Roi , le 7 Mai 1768.
18119: SAUSSAYE L. DE LA - Le chateau de Chambord. Dixième édition revue corrigé et augmentée ornée de huit vignettes.
41447: SAUSSET DAMIEN ( TEXT ) - MARIANNE CHANTEPERDRIX ( CATALOGUE ) - A-SUN WU . Baudoin Lebon éditeur.
43132: SAUVAGE MARCEL - CHARLES POLLACI [ ] - Charles Pollaci. Peinture. Collection Études.
18808: SAUVAGE MARCEL - MAX JACOB (ILLUSTRATOR) - Voyage en Autobus. Ou il est parlé des 24 Stations de Montmartre à Saint-Michel. Avec 4 Images de Max Jacob.
20942: SAUVAGE ELIE - LORENZ FRÖLICH (ILLUSTR.) - I.M.LUYSTER (TRANSL.) - The little gypsy. Illustrated by Lorenz Fröhlich. Translated from the french by I.M. Luyster.
24923: SAUVAGE HENRI - EMMANUEL DE THUBERT (AUTHOR) - - La "Maison" de Saint Martin la Garenne. (Article in the periodical ''La Construction Moderene'').
4854: SAUVAGE L'ABBÉ - DIEPPE - ABBÉ COCHET - Premiers Libraires et Imprimeurs Dieppois; Introduction à l'Histoire de l'Imprimerie à Dieppe, de l'Abbé Cochet.
11502: SAUVAGEOT CLAUDE ( EDITOR) - E. REIBER ( FOUNDER) - Art pour tous ( l' ) - Encyclopédie de l'Art Industriel et Décoratif. (periodical - revue).
29478: SAUVESTRE CHARLES ( ) - Une Visite à METTRAY.
34053: SAUVEUR H. ST. - Petites habitations Économiques et Ouvrières recueillies et mises en ordre par H. St. Sauveur.
15869: SAUVY ANNE - Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701.
45734: SAUZADE GÉRARD - Les sépultures du Vaucluse du Néolithique à L'Age du Bronze. Études quaternaires mémoire n° 6 .
35816: SAUZAY A. - A. JACQUEMART - La Verrerie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Troisième édition revue et augmentée par A. Jacquemart.
20503: SAVAGE-LANDOR, A. HENRY - Across Unknown South America. (2 volumes).
46502: SAVARON JEAN ( 1566 - 1622 ) [ ] CLERMONT-FERRAND - Les Origines de Clairmont, ville capitale d'Auvergne. Par M. Iean Savaron , Sr. de Villars , Conseiller du Roy, President & Lieutenant general en la Seneschaulcee d'Auvergne & Siege Presidial de Clairmont, & Maistre des requestes de la Royne Marguerite.
10703: SAVERY ROELANT (1576-1639) - ARTHUR LAES (AUTHOR) - Le Peintre courtraisien Roelant Savery.
35554: SAVERY ROELANT (1576 - 1639) - EKKEHARD MAI (ED.) - Roelant Savery in seiner Zeit (1576-1639) (exhibition catalogue).
880: SAVERY ROELANDT (1576 - 1639) - Exhibition Catalogue. Ghent, Museum voor Schone Kunsten ; April 1954.
4406: SAVERY ROELANDT (1576 - 1639) - Roeland Savery ( exhibition catalogue ) Kortrijk Stedelijk Museum voor Schone Kunsten ; 25 April 1954.
1901: SAVERYS ALBERT - Albert Saverys. (Exhibition catalogue) Oostende 3 August 1963 .
1715: SAVERYS ALBERT - ISIDORE VAN BEUGEM (AUTHOR) - Albert Saverys.
39303: SAVERYS ALBERT - ISIDORE VAN BEUGEM (AUTHOR) - Albert Saverys.
25177: SAVERYS ALBERT - ISIDORE VAN BEUGEM (AUTHOR) - Albert Saverys.
47391: SAVIGNEAU JOSYANE - [ ] MARGUERITE YOURCENAR - Marguerite Yourcenar.
36173: SAVIGNY DE MONCORPS VTE DE - Almanach Illustrés du XVIIIe Siècle. Avant -propos de Georges Vicaire.
34322: SAVILE GEORGE - ( NO ENGRAVER ) - Portrait engraving of George Savile Marquis of Hallifax.
36355: SAVILE CLUB LONDON - The Savile Club. 1868 - 1958.
36994: SAVIN MAURICE - ARMAND LANOUX ( TEXT ) - Maurice Savin ou l'Age d'Or.
23939: SAVINIO ALBERTO - Alberto Savinio. Comune di Milano. Milano Palazzo Reale. Giugno Luglio 1976. (Exhibition catalogue).
29980: SAWYER CHAS. J. - Fine Bindings. Catalogue 273. (Antiquarian book sale cataloque).
20232: SAWYER P.H. - Anglo-Saxon Charters. An annotated list and bibliography.
46764: SAWYER CHARLES - F.J. DARTON - English Books 1475 - 1900 . A Signpost for Collectors. 2 volumes.
26821: SAXL F. (AUTHOR) - HANNS SWARZENSKI (EDITOR) - English sculptures of the twelfth century.
6366: SAY JEAN BAPTISTE - Cours Complet D'Economie Politique Pratique. Ouvrage destiné à mettre sous les yeux des Hommes D'Etat...Seconde édition, entièrment revue par L'Auteur...et augmentée de notes par Horace Say. 2 vols.
6364: SAY JEAN BAPTISTE - HORACE SAY - Traite d´économique politique ou simple expostion de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesse. Sixième édition entièrement revue par l´auteur, et publiée sur les manuscrits qu´il a laissés, par Horace Say, son fils.
3777: SAY, ADAM SMITH, MALTHUS, MILL ETC. - Entretiens sur l'Economie Politique ou Eléments d'Economie Politique dégagée de ses abstractions; d'après Adam Smith, Say, Malthus, Mill,.
14664: SAY JEAN-BAPTISTE - A. BLANQUI - Cours complet d'economie politique pratique...septième édition entièrement revue par l'auteur...publié par Horace Say son fils. (with). Mélanges et Correspondance d'Economie Politique, ouvrage posthume de Jean-Baptiste Say...publié par Charles Comte, son gendre. (with) Bibliographie Raisonnée de L'Economie Politique par A.Blanqui...
6365: SAY JEAN BAPTISTE - Oeuvres diverses de J.-B. Say, contenant Catéchisme d'Economie Politique, fragments et opuscules inédits, correspondance générale, Olbie, petit volume; mélanges de morale et de littérature; précédées d'une notice historique sur la vie et les travaux de l'auteur, avec des notes par Ch. Comte, E. Daire et Horace Say.
3791: SAY J.B. - Catéchisme d'Economie Politique,... quatrième édition, revue et enriche de nouveaux développemens.
20842: SCAILLON E. - SILLY - TRADE CATALOGUE - Album de 25 planches (Phototypie) par E. Scaillon Sculpteur. Cheminées Modernes.
41515: SCAIOLA GIUSEPPE - ALPEN-ADRIA GALERIE - KLAGENFURT - Giuseppe Scaiola e la natura nella pittura. - Giuseppe Scaiola und due Natur in der Malerei. Opere dal 1975 al 2008.
31994: SCALIGER IOSEPH - MICHEL DE MAROLLES - VILLELOIN - Catalectes, ou Pièces choisies des anciens, recueillies en deux livres par Ioseph Scaliger. Traduction en vers par Michel de Marolles, abbé de Villeloin.
8410: SCARAMELLI GIOVANNI BASTITA S.J. - Discernimento de Spiriti per il retto regolamento delle azioni proprie, ed altrui...
1107: SCARFE LAURENCE - Alphabets, an introduction to written and printed letter forms. An introductory treatise on written and printed letter forms...
32244: SCARISBRICK DIANA - Jewellery in Britain 1066 - 1837 . A documentary, social, literary and artistic survey.
45400: SCARRON PAUL - LOUIS BARRÉ - EDOUARD FRÈRE ( ILLUSTRATEUR ) - Le Roman Comique de Scarron. Suites de Orfray et Preschac. Conclusion par Louis Barré. Illustré par Edouard Frère. Édition J. Bry. Tome Premier ( - Tome Deuxième).
40992: SCART BRIGITTE - L ' Atelier Nadar et la Mode 1865 - 1913.
21259: SCARTH DIXON WILLIAM - The complete horseman. With nineteen illustrations.
1741: SCAUFLAIRE EDGAR - ALEXIS CURVERS DELCOURT (AUTHOR) - Edgar Scauflaire.
16080: SCHAACK E.A. (EDITOR) - MONDORF-LES-BAINS - MONDORF-Les-Bains. (Souvenir photograph album).
32065: SCHAAL RICHARD - Quellen und Forschungen zur Wiener Musiksammlung von Aloys Fuchs.
6293: SCHAAL SOLANGE - SYLVAIN BONMARRIAGE ( TEXT ) - Solange Schaal et son Oeuvre.
36599: SCHAAP ROBERT (ED.) - Meiji. Japanese art in transition. Ceramics, cloisonné, lacquer, prints, illustrated books, drawings and paintings from the Meiji period (1868-1912), organized by the Society for Japanese Art and Crafts.
24902: SCHAAP DICK (SR + JR) - A Bridge To The Seven Seas. Holland America Line Centennial.
30006: SCHAAR - Mémoire sur une formule d'analyse.
30021: SCHAAR M. - Mémoires sur les intégrales eulériennes et sur la convergence d'une certaine classe de séries.
23784: SCHAAR M. - Recherches sur la théorie des résidus quadratiques.
23809: SCHAAR MATHIAS - Sur le mouvement du pendule, en ayant égard au mouvement de rotation de la Terre.
16343: SCHAB WILLIAM (GALLERY IN NEW YORK) - Master Drawings & Prints 1500 - 1960 Catalogue Forty Eight.
16344: SCHAB WILLIAM (GALLERY IN NEW YORK) - Master Prints and Drawings 15th to 20th Centuries. Catalogue Fifty-Two.
16364: SCHAB WILLIAM (GALLERY IN NEW YORK) - Catalogue Fifty-Four. Master Prints & Drawings...
15144: SCHAB WILLIAM (NEW YORK) - Catalogue 27. Monuments of book iIllustration early printing and manuscripts.
13577: SCHABACKER P.H. - ROGIER VAN DER WEYDEN - JACQUES DARET - Observations on the Tournai Painters' Guild, with special reference to Rogier Van der Weyden and Jacques Daret.
34135: SCHAD MARTHA - Afra. Bilder einer Heiligen.
1133: SCHAEFELS HENDRIK (1827-1901) - Antwerpen Stad en Haven in de tweede helft van de XIXe eeuw naar etsen van Hendrik Schaefels. Anvers La ville et son port pendant la seconde moitié du XIXe siècle...
1531: SCHAEFELS HENDRIK (1827-1901) - FRANK VAN DEN WIJNGAERT (AUTHOR) - Hendrik Schaefels, Teekenaar van het schip en de Oud-Antwerpsche Haven.
33750: SCHAEFFER LOUIS-EDOUARD - FRANS MASEREEL ( EX - DONO ) - Die Ostender Symphonie.
20018: SCHAEFFER CLAUDE F.A. - CYPRUS - Enkomi-Alasia. Nouvelles missions en Chypre 1946-1950.
38953: SCHAEFFER J. ( ECCL. METROP. CAN. TIT. ARCHIEPISCOPATUS ARCHIVARIUS ) - Consecrationes Pontificiae peractae ab ill....ac rever.... Belgii Primatibus Archiepiscopis Mecheliniensibus ; quas ex variis monumentis collectas ordine disponebat.
38385: SCHAEPDRIJVER KAREL DE - JULIUS CHARPENTIER ( KORPORAALS BIJ 'T BELGISCH LEGER ) - Vlaanderens Weezang aan den IJzer. IJzer -Reeks Nr. 3 - (2de Verbeterde Uitgave).
46746: SCHAEPKENS THÉODORE ( MAASTRICHT 1810 - BRUSSEL 1883 ) - XXII Eaux-fortes avec souvenir biographique de Théodore Schaepkens. 1810 - 1884 . Anvers - Paris - Bruxelles.
18179: SCHAEPMAN DR. H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie Voorlezingen.
17455: SCHAERBEEK 1990 - Schilders van de Leie. (Exhibition catalogue )
5034: SCHAERBEEK ADMINISTRATION COMMUNALE ( ORGANISATEUR ) - 1949 - EXPOSITION - Exposition Rétrospective de Grands Maîtres Schaerbeekois (Peintres et Sculpteurs). Schaerbeek - 1949.
15954: SCHÄFER WILHELM (EDITOR) - DIE RHEINLANDE - Die Rheinlande. Monatschrift für Deutsche Kunst. Im Auftrag der G.m.b.H. ''Rheinische Kunstzeitschrift. Herausgegeben durch Wilhelm Schäfer. Im Commissions-Verlag beu August Bagel, Düsseldorf.
24989: SCHÄFER HEINRICH - Von ägyptischer Kunst, besonders der Zeichenkunst, Eine Einführung in die Betrachtung ägyptischer Kunstwerke. Zweite stark vermehrte Auflage.
38059: SCHÄFER WILHELM (EDITOR) - DIE RHEINLANDE - Die Rheinlande . Monatsschrift für Deutsche Kunst. Monatliche Mitteilungen des Verbandes der Kunstfreunden in den Ländern am Rhein. Heft Juni 1906.
39: SCHAFFRAN E. - Die Kunst der Langobarden in Italien.
20117: SCHAFFRAN EMERICH - Die Kunst der Langobarden in Italien.
17551: SCHALEK ALICE - Japan das Land des Nebeneinander. Eine Winterreise durch Japan, Korea und die Mandschurei.
25615: SCHALL JEAN FRÉDÉRIC - ANDRÉ GIRODIE (AUTHOR) - Jean Frédéric Schall (Strasbourg 1752 Paris 1825). Un peintre de fêtes galantes.
36026: SCHAMA SIMON - Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780 - 1813.
34544: SCHAMA SIMON - A History of Britain. At the Edge of the World? 3000BC-AD1603.
21203: SCHAMA SIMON - The Emabarrassment of Riches. An interpretation of Dutch Culture in the Golden Age.
40509: SCHAMA SIMON - The Emabarrassment of Riches. An interpretation of Dutch Culture in the Golden Age.
45295: SCHAMA SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
24168: SCHAMA SIMON - Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780 1813.
41262: SCHAMELHOUT , DR. G. - Herkomst en etnische samenstelling van het Vlaamsche Volk.
43406: SCHAMP WIM - GUST DE MEYER - Politiek niet correct.
40469: SCHAPELHOUMAN MARIJN - Oude Tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam waaronder de collectie Fodor. Deel 2 ; Tekeningen van Noord-en Zuidnederlandse kunstenaars geboren voor 1600.
24260: SCHAPELHOUMAN MARIJN - PETER SCHATBORN - MICHAEL HOYLE (TRANSLATION) - - Dutch Drawings of the Seventeenth Century in the Rijksmuseum Amsterdam. Artists born between 1580 and 1600. I. Text. II. Plates. (2Vols).
45747: SCHAPELHOUMAN MARIJN - Tekeningen van Noord-en Zuidnederlandse kunstenaars geboren voor 1600.
22902: SCHARABI M. - Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
43219: SCHAROLD CARL GOTTFRIED - UN CURÉ DU DIOCÈSE DE NANTES ( TRANSLATION ) - Lettres écrites de Wurtzbourg sur les Grands Événemens qui ont eu lieu en 1821 ; par M. E.-G Scharold , conseiller de Légation. Seconde Édition . (Subtitle) '' Sur les cures miraculeuses opérées par le Prince de Hohenlohe...'' . (second subtitle pp.137) '' Observations du Docteur Joseph Onymus, ...sur les Guérisons Miraculeuses, opérées par le Prince de Hohenlohe.''
20101: SCHAROUN HANS, MARTIN ELSÄSSER AND 11 OTHERS - Handbuch moderner Architektur. Eine Kunstgeschichte der Architektur unserer Zeit vom Einfamilienhaus bis zum Städtebau.
43713: SCHAT A.P. - Paying out the boat falls. (Where and how). Publication N° 5/E.
43712: SCHAT A.P. - The Lifeboat launching problem. 2. From swung out to the water. (With listed or rolling ship). Publication N° 6/E.
29565: SCHATBORN PETER - - Figuurstudies. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw.
12863: SCHATBORN PETER & ISTVAN SZENASSY - Iconographie du Notariat. Documentation de la Fondation pour le progrès de la science notariale.
29982: SCHAUWERS FRANZ - La reliure romantique. (Exhibition catalogue). Bibliothèque royale Albert Ier. Bruxelles.
16755: SCHAYES A.G.B. -- - Promenade au Parc de Wespelaer ou description historique , topographique et pittoresque de ce jardin célèbre.
164: SCHAYES A.G.B. - Essai sur L'Architecture Ogivale en Belgique.
11111: SCHEEMAECKERS PEETER (1652-1714) - A. JANSEN & C. VAN HERCK (AUTHORS) - Peeter Scheemaeckers, Antwerps Beeldhouwer 1652 - 1714.
6623: SCHEEPVAART MUSEUM AMSTERDAM - Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige Teekeningen 1600 - 1900 in het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
47883: SCHEERDERS-VAN KERCKHOVE - SINT-NIKLAAS - S.V.K. Céram 15 x 15 ( trade catalogue ) .
22464: SCHEERER THEODOR - Löthrohrbuch. Eine Anleitung zum Gebrauch des Löthrohrs sowie zum Studium des Verhaltens der Metalloxyde, der Metalle und der Mineralien vor dem Lötrohre nebst Beschriebung der vorzüglichsten Löthrohrgebläse. Zweite verm. Auflage.
39063: SCHEERLINCK KARL - 75 jaar Sint-Laurentiuskerk Antwerpen.
38573: SCHEERLINCK KARL - ROBERT LUCAS - Antwerpen Geplakt. Vooroorlogse Antwerpse affichekunst.
27567: SCHEERLINCK H. - J. BAUMANN - F. DE SOMER - A. HAERENS - A. VAN LAERE (EDITORS) - Tuinbouw Encyclopedie. Volume I. De Azalea Indica L. (Rhododendron Simsii Planch.).
8890: SCHEFFER ROBERT - Annuaire des Beaux-Arts de Wallonie.
47357: SCHEFFER PAUL - Het Land van Aankomst.
41647: SCHEFFERMEYER ALPONSE ( FOTOGRAAF ) - MECHELEN - LIER - NOTARIS PORTRETTEN - Corps Notarial de l'Arrondissement de Malines 1885. Foto-album met 28 portretten van de notarissen uit het Mechelse Arrondissement )
48082: SCHEFFERS ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat. ( 1585 - 1986 ).
20501: SCHEFFLER KARL (EDITOR) - Kunst und Künstler, Illustrierte Monatsschrift für Kunst und Kunstgewerbe. Jahrgang XV , 1917.
35274: SCHEIDWEILER M. - Journal d'horticulture pratique ou guide des amateurs et jardiniers. Quatrième année.
29416: SCHEIWILER DR . REKTOR - Abt Ulrich Rösch. Der zweite Gründer des Klosters St. Gallen 1463 1491.
36282: SCHELCK MAURICE - WILLEM-MARNIX DE VIDTS - Retrospective Maurice Schelck ( Aalst 1966 ).
36281: SCHELCK MAURICE - WILLEM-MARNIX DE VIDTS - Retrospective Maurice Schelck ( Aalst 1966 ).
24900: SCHELCK MAURICE - PIERRE KLUYSKENS ( AUTHOR ) - Schelck of het groot avontuur.
18676: SCHELDE-DIJLE V.Z.W. FORTENGORDEL ROND ANTWERPEN. - Fortengordel rond Antwerpen. Voorstudie.
37296: SCHELER AUG. - Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle. Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, dits et fabliaux... ; Trouvères belges (nouvelle série). Chansons d'amour, jeux-partis, pastourelles, satires, dits et fabliaux... ( 2 volumes).
25509: SCHELER AUGUSTE - Dictionnaire d'étymologie française d'après les resultats de la science moderne. Nouvelle Edition.
42462: SCHELER AUG. - Mémoire sur la conjugaison française considérée sous le rapport étymologique.
24826: SCHELER AUG. - Etude lexicologique sur les poésies de Gillon le Muisit (Préface, glossaire, corrections).
24828: SCHELER AUG. - Le Catholicon de Lille, glossaire latin-français, publié en extrait et annoté...
39416: SCHELER AUG. - Dits de Watriquet de Couvin , publiés pour la première fois d'après les manuscrits de Paris et de Bruxelles et accompagnés de variantes et de notes explicatives.
39414: SCHELER AUG. - Li Regret Guillaume Comte de Hainaut. Poëme inédit du XIVe siècle. Publié d'après le manuscrit unique de Lord Asburnham.
46718: SCHELFHOUT CHARLES EMMANUEL - Hugo van Kuyck. Le Belge qui conquit les plages normandes avant les armées alliées.
46869: SCHELFHOUT CHARLES EMMANUEL - Dans le sillage d'Hugo van Kuyck. Un Belge d'exception.
35569: SCHELFHOUT LODEWIJK - M. F. HUEBNER (TEXT) - Lodewijk Schelfhout.
35568: SCHELFHOUT LODEWIJK - FRIEDRICH MARKUS HUEBNER (TEXT) - Lodewijk Schelfhout.
9190: SCHELFHOUT CHARLES EMMANUEL - Dans le sillage d'Hugo van Kuyck. Un Belge d'exception.
48871: SCHELFHOUT CHARLES EMMANUEL - [ ] HUGO VAN KUYCK - In het Kielzog van Hugo van Kuyck. Een uitzonderlijke Belg.
17586: SCHELFHOUT LODEWIJK - Dienende Kunst.
25399: SCHELFHOUT CHARLES EMMANUEL - PROFESSEUR ALFRED VAN DER VEEN (PREFACE) - Les Gerlache. Trois générations d'explorateurs polaires 1897 1997.
45800: SCHELLART DR. FR. J. - Volksboek van Margarieta van Lymborch ( 1516 ). Uitgegeven en van historische aantekeningen voorzien.
17956: SCHELLEKENS JOZEF PROV. ARCH. - De Architectuur in ons Landschap en het Stedebouwprobleem.
48723: SCHELLEKENS JOZEF ( EINDREDACTIE ) - Bouwkundig Erfgoed in het Kempens Landschap .
50656: SCHELLER ROBERT W. - Nicolaas Rockox als oudheidkundige.
37097: SCHELSTRATE EMANUEL - De Disciplina Arcani contra disputationem Ernesti Tentzlii Dissertatio Apologetica per D. Emanuelem A Schelstrate S.T.D. Bibliothecae Vaticanae Praefectum, Ecclesiae Antverpiensis canonicum.
45359: SCHELTEMA MR. JACOBUS - De Uitrusting en Ondergang der Onoverwinnelijke Vloot van Philips II in 1588.
46664: SCHELTJENS LODEWIJK - [ ] FILIP ALEXANDER NYS - EGIDIUS ADRIAAN NYS - De Kunstenaarsfamilie Nys.
39625: SCHELVEN A.A. VAN - De Nederduitsche Vlugtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en Duitschland.
30416: SCHEPENS OSCAR - Catalogue méthodique et raisonné d'un Choix de plus de 2700 ouvragtes en vente aux prix marqués.
50533: SCHEPER KARIN - WINEKE MEEUWS - CONSTANT LEM - Boekrestauratie in beweging. Ontwikkelingen in materialen, technieken en ethiek.
46170: SCHEPPER MARCUS DE (EDITOR ) - Een Hart voor Boeken. Rubens en zijn Bibliotheek.
48770: DE SCHEPPER L. - Heymissen met de Sint-Bernardsabdij, Nijverheid, Lusthuizen, Kastelken, Bevolking, Legenden.
34409: SCHEPPER MARCUS DE (EDITOR ) - Een Hart voor Boeken. Rubens en zijn Bibliotheek.
32611: SCHEPPER MARCUS DE ( EDITOR ) - ABC Antwerpse Bibliofiele Collecties. Catalogus bij de tentoonstelling in de Bibliotheek Stadscampus Universiteit Antwerpen 2005.
49029: DE SCHEPPER L. - Hemiksem. De Scheldeoever nijverheid en lusthuizen. Met talrijke bijzonderheden over de baksteennijverheid in de Rupelstreek.
28582: SCHEPPER MARCUS DE & FRANCINE DE NAVE (EDITORS) - Ex Officina Plantiniana. Studia in Memoriam Christophori Plantini (ca. 1520 - 1589).
48352: SCHEPPER MARCUS DE - FRANCINE DE NAVE (EDITORS) - Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus.
12583: SCHEPPERS INSTITUUT MECHELEN - Album Souvenir Institut Scheppers Malines 1852 - 1927.
25644: SCHEPPERS J.-B. C. A.O. - Statuten der vergadering Zusters van O.L.V. van Bermhertigheid onder de bescherming van den H. Vincentius a Paulo...
18924: SCHERER GEORG CASPAR - Die Stadtbibliothek St.Gallen (Vadiana). 1. Teil Geschichte der öffentlichen Bibliothek der Stadt St.Gallen 1551-1801 herausgegeben von Hans Fehrlin. Mit 9 Abbildungen.
36654: SCHERL AUGUST VERLAG - DIE WOCHE - Sommer- und Ferienhäuser der "Woche". Die im Wettgewerb preisgekrönten Entwürfe, sowie Abbildungen und Beschreibungen der ausgeführten Häuser.
24912: SCHEULDERMAN F.G. - W.H.KOORING (EDITORS) - Van origineel naar reproduktie.
37603: SCHEUNEMANN DIANA - Diana Scheunemann.
13306: SCHEUREMBRANDT HERMANN, ARCHITEKT (EDITOR) - ARCHITEKTUR-KONKURRENZEN.
45675: SCHEURLEER DR. D.F. - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven Liedboeken. (with) Idem; Eerste Supplement.
18684: SCHEVENSTEEN DR. A.F.C. VAN - La Lèpre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passés.
15826: SCHEVENSTEEN DR. VAN - Les Traités de Pestilence publiés à Anvers. Essai de Bibliographie.
17524: SCHIB KARL - Geschichte der Stadt Schaffhausen (1045 - 1945).
45333: SCHIDLOF LEO R. - La Miniature en Europe aux 16e , 17 e , 18 e et 19 e siècles. 2 vols. de textes et 2 vols. de planches (4 vols. ) ( complet ) .
10175: SCHIDROWITZ LEO (EDITOR) - Das Schamlose Volkslied.
45893: SCHIERBEEK DR. A. - [ ] ANTONI VAN LEEUWENHOEK - Antoni van Leeuwenhoek zijn leven en zijn werken. Deel I ( - Deel II) . 2 vols.
49678: SCHIERBEEK DR. A. - [ ] JAN SWAMMERDAM - Jan Swammerdam ( 12 February 1637 - 17 February 1680 ). His life and his works.
3195: SCHIEREN W. - J. NICAISE (EDITORS) - DIRECTEURS-FONDATEUR - - Envolée - ( Envolee ) - Revue littéraire de la jeunesse belge paraissant le premier de chaque mois. Directeurs-fondateur. W.Schieren, J.Nicaise.
33689: SCHIFANO MARIO - GIAN PIERO VINCENZO ( PREFACE ) - Mario Schifano. Vero Amore. (Exhibition catalogue).
33519: SCHIFFER NANCY - Japanese Porcelain 1800 -1950.
47598: VAN SCHIJNDEL B.W. - Hoogstraten's Oude Huizen en Familie's. (Deel IV ). Bijlagen.
47597: VAN SCHIJNDEL B.W. - Hoogstraten's Oude Huizen en Familie's. (Deel I & Deel II ).
23709: SCHILD F.X. - Manuale Liturgicum sive Explicatio Sacrorum Rituum juxta Rubricas, complectens rubricas generales missalis, ritum servandum in celebratione missae...
17421: SCHILDE 1968 - (Exhibition catalogue). Limburgse kunst van heden.
30787: SCHILDE HEEMKUNDIGE KRING ( UITGEVER) - Scilla. Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Schilde.
22438: SCHILDKNECHT JOSEPH - Organum comitans ad Graduale Romanum quod curavit S. Rituum Congregatio. Gradualia, Versus allelujatici, Tractus et Sequentiae ex Proprio de Tempore...
8592: SCHILLE JAN VAN - SCILLIUS - F. VAN ORTROY - Peintre-Géographe Jean van Schille. (publié dans ) Annales. XXIIIe Congres Gand 1913 Gent. Congrès Archéologique et Historique de Belgique. Tome II Rapports et Mémoires.
11791: SCHILLER - Schiller's Gedichte illustriert von ersten deutschen Künstlern.
40927: SCHILLER FRIEDRICH VON - ÉLISE VOIART ( TRANSLATOR ) - RETSCH ( ILLUSTRATOR ) - Fridolin , ou Le Page du Roi de Portugal ; Légende de Schiller , traduite par Mme Élise Voiart , et restituée à la vérité historique avec huit dessins de Retzsch.
49389: SCHILLINGS A. - Matricule de L'Université de Louvain. Tôme VI (1651 - 1683) Corrections et Tables
7136: SCHILSTRA J.J. - Koekplanken.
3779: SCHIMMELPENNINCK MARY ANNE - Narrative of the Demolition of the Monastary of Port-Royal des Champs, including Biographical Memoirs of its Latter Inhabitants.
38135: SCHIMPER W. PH. - Traité de Paléontologie végétale, ou la flore du monde primitif dans ses rapports avec les formations géologiques et la flore du monde actuel. Tome Premier - Tome Second. (incomplet il manque le tôme III et l'atlas). (Incomplete - missing is volume 3 and the atlas).
24410: SCHIPPERIJN JO - HOLLANDE dix bois de Jo Schipperijn.
29436: SCHIPPERS ADALBERT DR. (MÖNCH DER ABTEI MARIA LAACH) - Das Laacher Münster.
40625: SCHIPPERS EERDE ( PROJECTAECHITECT ) - PIET WESTER - HANS IBELINGS - De architectuur Museum Belvédère. Het ontstaan van het Museum Belvedère.
37553: SCHIRMER WULF - J. GÖRICKE - 150 Jahre Universität Karlsruhe 1825 - 1975. Architekten der Fridericiana. Skizzen und Entwürfe seit Friedrich Weinbrenner.
47653: SCHIRREN FERDIANAND ( 1872 - 1944 ) - PROVINCIAAL MUSEUM OOSTENDE - Ferdinand Schirren ( 1872 - 1944) - Aquarelles.
3394: SCHISMES (PERIODICAL) - JACQUES SOJCHER ( DIRECTEUR ) - SCHISMES - complete periodical ( all published ).
45497: SCHITELER FRANCIMUS - ( PSEUD. FRANCISCUS L'HERMITE ) - Mey-Boom gheplant aen de Gereformeerde Broeders van s' Hertogen-Bos ende gecroont met dry Laurieren. (3 parts in one volume) [ I ] Nieuwe Helle-Kermis... [ II ] Hemelsche-Kermis... [ III ] Veneetsche Triakel... ( complete).
39959: SCHITTEKAT P. - Reflets du Passé. Abbaye des Dunes. Coxyde.
46773: SCHJELDAHL PETER - [ ] WILLEM DE KOONING - willem de kooning - beelden en litho's ( sic ) .
33992: SCHLAUN JOHANN CONRAD - BARBARA BUSSKAMP (TEXT) - Johann Conrad Schlaun, 1695-1773, Die Sakralbauten. Schlaunstudie V .
24215: SCHLAWE FRITZ (EDITOR) - Literarische Zeitschriften I.1885 1910 II. 1910 1933. (2 Vols). (Bibliography on German literary periodicals)
27853: SCHLEE SUSAN - A History of Oceanography.
21627: SCHLEINITZ OTTO VON - TRIER - Trier. Mit 201 Abbildungen.
42000: SCHLICHTEGROLL NATHANAEL - Talhofer. Ein Beitrag zur Literatur der gerichtlichen Zweikaempfe im Mittelalter. Mit sechs Tafeln in Steindruck.
17: SCHLIEMANN HENRY - Ithaque, Le Péleponnèse, Troie. Recherches Archéologiques.
26679: SCHLIESSER THOMAS - Thomas Schliesser. Metamorphose. (Exhibition catalogue). Galerie Adrien Maeght. Paris.
30481: SCHLUGLEIT DR. DORA - Geschiedenis van het Antwerpsche Diamantslijpersambacht (1582-1797).
22544: SCHLUGLEIT D. DR - DR J. VAN ROEY (PREFACE) - De Antwerpse Goud en Zilversmeden in het Corporatief Stelsel (1382 1798).
50655: SCHLUGLEIT D. DR - DR J. VAN ROEY (PREFACE) - De Antwerpse Goud en Zilversmeden in het Corporatief Stelsel (1382 1798).
18797: SCHLÜTER HANS L. DR.JUR. - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.
1791: SCHMALZIGAUG JULES (1882-1917) - PHIL MERTENS (AUTHOR) - Jules Schmalzigaug 1882 - 1917.
6271: SCHMANDT HANS - 10 Holzschnitte - EX LIBRIS.
28910: SCHMID CHRISTOPH VON ( ) - Das Blumenkörbchen. Eine Erzählung, dem blühenden Alter gewidmet von dem Verfasser der Ostereyer.
16847: SCHMID C. - Lodewijk, De Jonge Kluizenaar. Een verhaal voor de Jeugd.... met platen.
8131: SCHMID CHRISTOPHE - (1) Histoire de Henri D'Eichenfels. Traduit de l'allemand de Christophe Schmid. (2) Cent Petits Contes pour Les Enfants. (Idem) (Two works bound in one volume).
14501: SCHMID CHRISTOPH VON ( )(1768-1854) - Histoire de Rose de Tannenbourg, par l'auteur des Oeufs de Paques. Ouvrage autorisé par l'Université.
14504: SCHMID CHRISTOPH VON ( )(1768-1854) - La Guirlande de Houblon, par l'auteur des Oeufs de Paques.
41926: SCHMID CHANOINE C. - Fernando histoire d'un jeune espagnol.
28625: SCHMID CHRISTOPHE - LOUIS FRIEDER (TRANSLATOR) - Nouveaux petits contes pour les enfants. Traduits de l'allemand de Christophe Schmid par Louis Friedel. Onzième édition.
28626: SCHMID CHRISTOPHE - LOUIS FRIEDEL (TRANSLATOR) - Le petit mouton, suivi du ver luisant. Traduit de l'allemand de Christophe Schmid par Louis Friedel. Sixième édition.
14503: SCHMID CHRISTOPH VON ( )(1768-1854) - La Croix de Bois ou La Consolation dans le Malheur. Conte pour les enfans, par l'auteur des Oeufs de paques, traduit de l'allemand.
14502: SCHMID CHRISTOPH VON ( ) (1768-1854) - La Chapelle de la Fôret. Conte pour les enfans, par l'auteur des Oeufs de paques, traduit de l'allemand.
31231: SCHMID CHARLES ( ÉDITEUR ) - CHARLES MASSIN ( ÉDITEUR ) - LES SALONS D'ARCHITECTURE - Salons d'Architecture ( Les ). Société des Artistes Français. Société Nationale des Beaux-Arts.
27606: SCHMIDLIN J. DR - Katholische Missionsgeschichte.
8179: SCHMIDT GEBRÜDER FABRIKEN FÜR BUCH UND STEINDRUCKFARBEN - SCHMIDT Gebrüder Fabriken für Buch und Steindruckfarben Frankfurt am M. Bockenheim und Berlin Heinersdorf. Druckproben von Illustrationsfarben. Goldene Madaille Paris 1900. (Trade catalogue Sample book)
38012: SCHMIDT- DEGENER F. ( PREFACE ) - RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Catalogus der Schilderijen Pastels - Miniaturen - Aquarellen tentoongesteld in het Rijksmuseum te Amsterdam.
8562: SCHMIDT MARCEL (EDITOR) - Annuaire Tous les Arts 1931 - 1932. Sous le Haut Patronage du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts.
32044: SCHMIDT RALF - CENTRE D'ART PLASTIQUE SAINT FONS - Ralf Schmidt. Visites d'Ateliers 1999.
40130: SCHMIDT-ERNSTHAUSEN A.A.M. - Archief van de Graven van Blois 1304 - 1397.
43389: SCHMIDT ALBERT - MARIE (ÉDITEUR - ANNOTATEUR ) - Poètes du XVIe Siècle.
43698: SCHMIDT-LINSENHOFF V. - Les estampes d'après Guido Reni ; introduction à la gravure de reproduction au XVIIe siècle.
34436: SCHMIDT-ROTTLUFF KARL - GERHARD WIETEK ( TEXT ) - - Schmidt-Rottluff Plastik und Kunsthandwerk Werkverzeichnis. Herausgegeben von der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung.
23869: SCHMITT ALOYSE - Trois Sonatines Pour Piano-Forté dédiées à Mr Bernhard Ehemant. Oeuvre 10
8076: SCHMITT JACQUES - Polonaise pour le Piano Forté à quatre Mains.
34187: SCHMITZ KARL JOSEPH - Liborius im Hochstift Paderborn. Seine Verehrung in Werken der Architektur und der bildenden Kunst.
16291: SCHMITZ YVES - Guillaume Ier et la Belgique.
12776: SCHMITZ BARBARA - Islamic Manuscripts in the New York Public Library.
32728: SCHMOOK GER - Lode Baekelmans (1879 - 1965).
18692: SCHMOOK GER SR - Les riddecks d'Anvers. Een aantal meestal Franse verhaspelde varianten voor een eenvoudige maar wel enigmatische Antwerpse toponiem behorend tot een rond 1880 in de Schelde verdwenen middeleeuws stadsgedeelte.
47565: SCHMOOK GER - Al moeite om niet ? Vlaamse romantiek / Multatuli / Prosper van Langendonck / J. Goethals-Vercruysse / Emil Moyson.
18703: SCHMOOK GER - Inwijding in de literatuurbronnenopgave.
39939: SCHMOOK GER - Hoe Teun den Eyerboer in 1815 sprak tot de burgers van Antwerpen of Het aandeel van de Rubens-viering in de wording van het Vlaamse bewustzijn.4
34044: SCHMUKI KARL - PETER OCHSENBEIN - CORNEL DORA - Cimelia Sangallensia. Hundert Kostbarkeiten aus der Stiftsbibliothek St. Gallen.
2485: SCHMUTZLER ROBERT - Art Nouveau.
31005: SCHNACKENBURG BERNHARD - WILHELM BOJESCUL - Kunst der sechziger Jahre in der Neuen Galerie Kassel, 38 Werkinterpretationen.
8703: SCHNECK ADOLF - Das Möbel als Gebrauchsgegenstand.
16137: SCHNÉE AUGUSTE - Trente années de la Littérature Belge. Catalogue Général des principales publications Belges depuis 1830 jusqu'à 1860.
48261: SCHNEIDER & CIE - CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ( ÉDITEUR ) - Schneider & Cie. Chantiers de Constructions Navales. Cuirassés et Croiseurs.
16849: SCHNEIDER J.H. - BENOIT LE FRANCQ ( ) - NIEUWEN ATLAS der Jeugd, Of duydelyke grondregels om de Géographie gemakkelyk en op korten tyd te leeren. Gevolgt Van eene bequaeme verhandeling over den Werel-Bol, waer in de beweégingen der Gesternten, de verscheyde Saemenstellingen (Systemata) der wereld, en het gebruyk der Bollen uytgelegt worden; Verrykt met XXIV. afgezette Kaerten. Uyt de laeste Fransche uytgaeve van 't jaer 1779 in 't Neder-duytsch overgezet.
35025: SCHNEIDER WOLFGANG - WOLFGANG-HAGEN HEIN - Arzneitaxen und Pharmakopöen.
27435: SCHNEIDER ET CIE - H. HERSENT - Pont sur la Manche. Avant-Projets de MM. Schneider et Cie (Usines de Creusot) et H. Hersant (Entrepreneur des Travaux Publics). Sir John Fowlere et Benjamin Baker, ingénieurs en chef du pont de Forth, ingénierus conseils. 2 volumes. Texte ; Planches.
27058: SCHNEIDER HANS (MUSIKANTIQUARIAT) - Katalog Nr. 128. Musikalische Seltenheiten. (antiquarian sale catalogue).
45284: SCHNEIDER PIERRE - Le voir et le savoir. Essai sur Nicolas Poussin.
21070: SCHNEIDER & CIE - Schneider & Cie. Chantiers de Chalon sur Saône. Charpentes métalliques. Grosse chaudronnerie et emboutis. Appareils de levage.
21071: SCHNEIDER & CIE - Schneider & Cie. Chantiers de Chalon sur Saône. Ponts métallique.
40552: SCHNEIDER H.G. - Moskito. Zur Herinnerung an die Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Mission der Brüdergemeine in Mittel-Amerika.
46876: SCHNERB BERTRAND - Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux XIVe et XVe siècles.
34512: SCHNÜTGEN-MUSEUM - Das Schnütgen-Museum. Eine Auswahl. Vierte erweiterte Auflage.
23191: SCHOBBENS JOSEPH - ANTWERPEN - ANVERS - ( WALKING GUIDE) - Les Environs d'Anvers. 65 Promenades pédestres dans un rayon de 10 kilomètres à partir de l'Hôtel de Ville. (2 Vols).
46106: SCHOEFFER JAN - MAURICE LEYSEN (EDITOR) - Historische Aantekeningen rakende de Kerken , de Kloosters , de Ambachten en andere Stichten der Stad Mechelen.
28425: SCHOENEN C. (PHOTOGRAPHER) - SPA ( BELGIUM ) - AACHEN - Vues de Spa et d'Aix-la-Chapelle. (Photography album).
1176: SCHOENFELD BARON DE ( ) - Mémoire pour servir à la Justification de Monsieur Le Général Baron de Schoenfeld.
17557: SCHOENHAUPT LOUIS & MEINIGER E. - L'Hotel de Ville de Mulhouse.
22664: SCHOETERS K. S.J. - P. J. De Nef 1774 1844. Een katholiek van de daad. Een groot vaderlander. Een weldoener van Amerika.
20492: SCHÖFFER NICOLAS - - Schöffer. (Exhibition catalogue - Musée des Arts Decoratifs)
20538: SCHÖFFER, PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES, JEAN SEAUX - Schöffer. (Exhibition catalogue).
18977: SCHOLLAERT FRANÇOIS - La Religion Catholique vengée des attaques de la Société des Etudians de l'Université Libre. Troisième Edition.
48111: SCHOLTZ KLAUS ( CHIEF EDITOR ) - WILHELM KOHL - ERNEST PERSOONS - ANTON G. WEILER ( CO-AUTHORS ) - Monasticon Windeshemense. Teil 1 Belgien . Teil 2 Deutsches Sprachgebiet . Teil 3 Niederlande . Teil 4 Register. ( complete in 4 volumes).
41310: SCHOLTZ KLAUS ( CHIEF EDITOR ) - WILHELM KOHL - ERNEST PERSOONS - ANTON G. WEILER ( CO-AUTHORS ) - Monasticon Windeshemense. Teil 1 Belgien . Teil 2 Deutsches Sprachgebiet . Teil 3 Niederlande . Teil 4 Register. ( complete in 4 volumes).
11453: SCHÖNBERG RODOLPHE ( RUDOLF ) - LOUIS LEBEER (AUTHOR) - Rodolphe Schönberg, Peintre-Graveur. Etude critique et catalogue de l'oeuvre gravé.
16278: SCHÖNHEIT DER ARBEIT - SCHÖNHEIT DER ARBEIT - Der Umkleideraum Wash-und Baderaum in gewerblichen Betrieben.
16563: SCHÖNING & CO. LÜBECK (EDITOR) - Gruss aus Bad Ems. Album with 12 mounted original photographs.
16564: SCHÖNING & CO. LÜBECK (EDITOR) - WIESBADEN. Zur Erinnerung an Wiesbaden. Album with 12 mounted original photographs.
20600: SCHOONBAERT LYDIA M.A., DORINE CARDYN OOMEN - Tekeningen aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw.(Museum-library catalogue).
23004: SCHOONHOVEN ETIENNE - Anvers son fleuve et son port.
15825: SCHOONJANS FRANÇOIS - Wezembeek. Le Chateau d'Ophem.
18525: SCHOONVLIET RENÉ - Vereeuwigd Emblem. In samenwerking met 't Fonteintje' Emblem en 'Heemkunde Broechem'. 2 vols.
25919: SCHOOR OSCAR VAN - Het Pijndersambacht van Dendermonde.
49318: SCHOORMAN ROBERT - CHANOINE VAN DEN GHEYN - MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT ( UITGEVER ) - Le Ryhove-Steen au XVIe siècle et le Braem-Steen au XVe siècle. Etude archéologique et Historique. - L'Interprétation...Agneau Mystique.... ( publié dans ) Annales de la Société d'Histoire ert d'Archéologie de Gand . Tome XVI 1e fascicule ( 1926)
16857: SCHOORMAN R. - Inventaire sommaire des archives de l'abbaye de Baudelo. (relié avec) Inv. somm. Archives de l'Abbaye de Notre-Damme à Tronchiennes.
7772: SCHOORMAN ROBERT - Le Ryhove-Steen au XVIe Siècle et Le Braem-Steen au XVe Siècle. Etude Archéologique et Historique.
49320: SCHOORMAN ROBERT - MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT ( UITGEVER ) - [ ] JEAN DE LA KETHULLE - Etude biographique concernant Jean de la Kethulle; ( publié dans ) Annales de la Société d'Histoire ert d'Archéologie de Gand . Tome XII 3e fascicule ( 1913)
50262: SCHOORS A, - P. VAN DEUN - [ ] CARL LAGA - Philohistôr . Miscellanea in honorem Caroli Laga septuagenarii
35839: SCHOPENHAUER ARTHUR - DR. H.W.PH.E. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA - Parerga en paralipomena [toevoegsels en uitlaatsels] ... vertaald en van een inleiding voorzien door dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga.
40202: SCHOPENHAUER ARTHUR - J.A. CANTACUZÈNE ( TRADUCTEUR ) - De la Quadruple Racine du Principe de la Raison Suffisante. Dissertation Philosophique suivie d'une Histoire de la Doctrine de l'Idéal et du Réel par Schopenhauer, traduit en Français pour la première fois par J.A. Cantacuzène.
36197: SCHOPPE AMELIE - NÉE WEISE - HENRI DABIN ( TRADUCTEUR ) - Mélanges ou Recueil d'Historiettes amusantes et instructives pour l'Enfance. Traduit de l'Allemand de Mde. Amélie Schoppe, née Weise par Henri Dabin.
45816: SCHOTEN - BOTERMELK STAFKAART - INSTITUT CARTOGRAPHIQUE MILITAIRE - Schoten - Botermelk Stafkaart op Schaal 1/5000 !
19065: SCHOTT ANDREAS S.J. - Adagia sive Proverbia Graecorum ex Zenobio sue Zenodoto, Diogeniano & Svidae collectaneis. Partim edita nunc primum, partim Latinè reddita, Scholliisqve parallelis illustrata, ab Andrea Schotto Antuerpiano, Soc. Iesu Presbytereo.
16764: SCHOTT FRÈRES - Catalogue de Musique de la Maison Schott Frères, Editeurs de Musique....à Bruxelles.
39437: SCHOTT J. TILDEN ( EDITOR ) - PAUL ROCHELEAU ( PHOTOGRAPHY ) - Architecture for Art. American Art Museums , 1938 - 2008 .
15206: SCHOTT ANDREAS S.J. - Beati Ennodii Ticinensis Opera. Quae reperiri potuerunt, omnia. in auersa pagina recensita. Partim edita nunc primum, partim emendata, Notisq. illustrata, opera.
22886: SCHOTTE CHARLES ALEXANDRE FRANÇOIS - Déscription bibliographique d'une belle et riche collection de livres, en tout genre et sciences. Qui se trouvent en la maison de feu Charles Alexandre François Schotte, Sise rue de namur N.° 55 à Louvain.
24114: SCHOTTENLOHER, K. - Das alte Buch. 3. Auflage.
7003: SCHOTTMÜLLER FRIDA - Bronze, Statuetten und Geräte. 2nd edition.
33044: SCHOUTE ROGER VAN - HÉLÈNE VEROUGSTRAETE-MARCQ ( EDITORS ) - Art History and Laboratary. Scientific Examination of Easel Paintings. PACT 13 1986 Strasbourg Conseil de L'Europe.
46001: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE V ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) V - Colliformes - Trogoniformes - Piciformes.
37693: SCHOUTEDEN-WERY J. - A propos d'un portrait de Charles de Lorraine. Notes sur les bâtiments construits par les architectes J.A. Anneessens et J. Faulte à Tervueren.
38586: SCHOUTEDEN-WÉRY J. - LOUIS LEBEER - RUBENS - Tervuren en Brabant . Histoire de la région, de la localité et de ses châteaux. (Publié dans ) Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles. Tome quarante-cinqième 45. (1941).
45999: SCHOUTEDEN H.- ( ISSUE II ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) II - Galliformes - Turniciformes - Ralliformes - Gruiformes - Charadriiformes - Lariformes.
46000: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE III ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) III - Columbiformes - Cuculiformes - Psittaciformes.
46002: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE VIII ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) VIII - Passeriformes - (3).
46003: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE X = LAST ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) X - Passeriformes - (5).
45998: SCHOUTEDEN H. - ( ISSUE I ) - De Vogels van Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi ( Les Oiseaux du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ). Aflevering (issue) I - Struthioniformes - Colymbiformes....Falconiformes.
17772: SCHOUTEET ALBERT - De Vlaamse primitieven te Brugge. Bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. Vol.1. A - K.
47941: SCHOUTEET A. - Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Analytische Inhoud en registers 1839 - 1988.
35942: SCHOUTEET A. - Documenten betreffende Brugsche Drukkers uit de XVIe eeuw.
25602: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS (MINDERBROEDER) (EDITOR) - Dat Bouck der Bloemen. Handschrift der XVe eeuw.
22748: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen (1446-1797). Tweede druk.
17966: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen (1446-1797). Tweede druk.
11292: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Maria's Antwerpen of beschrijving van de wonderbeelden en merkwaardige bedevaartplaatsen van Onze Lieve Vrouw in de provincie Antwerpen.
18323: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig klooster der Arme Claren te Antwerpen.
47074: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - Geschiedenis van het voormalig klooster der Arme Claren te Antwerpen.
37894: SCHOUTENS P.FR. STEPHANUS - AUBAIN HEYSSE - Martyrologium Minoritico - Belgicum sive breves biographiae virorum illustrium. (Bound with) Tabulae capitulares Almae provinciae sancti Joseph in comitatu Flandriae, ordinis Fratrum minorum Recollectorum (1629 - 1796 ) .
45867: DE SCHOUWER JOZEF - MARCEL DUCHATEAU - HILDUARD VANHANDENHOVE - [ ] BROEDER EMIEL - EMIEL VANDERMOSTEN - Broeder Emiel. Ter gelegenheid van de retrospectieve van zijn werk in de galerij '' Pro Arte '' te Gent. van 22 oktober tot 11 november 1971.
8723: SCHOY AUGUSTE - L'Art Architectural, Décoratif, Industriel et Somptuaire de L'Epoque Louis XVI. Receuil de trois cents planches inédits d'après les estampes originales tirées du cabinet de la bibliothèque royale de Belgique et de la collection de l'auteur]. Relié en 3 volumes.
39409: SCHOYSMAN ANNE - JEAN LEMAIRE DE BELGES - La Légende des Vénitiens ( par ) Jean Lemaire de Belges. Édition critique par Anne Schoyman.
2689: SCHRAENEN GUY (EDITOR) - FRANÇOISE MAIREY - Mairey Françoise. Substitution.
19674: SCHRAMM PERCY ERNST - JENCKEL & LÜSS - Gewinn und Verlust. Die Geschichte der Hamburger Senatorenfamilien Jencquel und Lüss (16. bis 19. Jahrhundert). Zwei Beispiele für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel in Norddeutschland.
48048: SCHRAMM PERCY ERNST - Kaiser, Rom und Renovatio. 2 vols. Subtitle : Studien der Bibliothek Warburg herausgegeben von Fritz Saxl.
39957: SCHRAMME M. - (PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DES INSTALLATIONS MARITIMES DE BRUGES ) - Zeebrugge. ( Article in the '' Revue des Sciences économiques).
8996: SCHRANT J.M. - Het Leven van Jezus Christus. Een geschenk aan de Jeugd...Derde Verbeterde Druk.
34513: SCHREINER PETER - MONIKA TONTSCH - Die Abteikirche St. Nikolaus und St. Medardus in Brauweiler. Baugeschichte und Ausstattung;
30532: SCHREINER GUDRUN - Gudrun Schreiner. Die Bildhauerin und ihr Werk.
20862: SCHREUDER W.H. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied. In Duitschen en Nederlandschen teksten met toelichting.
18567: SCHREUDERS PIET - The Book of Paperbacks. A visual history of the Paperback Book.
40169: SCHREURS EUGEEN ( EDITOR ) - De Schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit Keizer Karles tijd.
43353: SCHREURS WILBERT - Geschiedenis van de reclame in Nederland. Tweede herziene editie 2001.
23038: SCHREVEL A. C. DE - Statuts de la Gilde des Libraires Imprimeurs Maîtres et Maîtresses d'école à Bruges 19 janvier 1612.
45661: SCHREVEL A. C. DE - CHANOINE - Notes et Documents pour servir à la biographie de Remi Drieux 2e évêque de Bruges. Relation sur l'état de son diocèse en 1589.
8572: SCHREYER ALICE D. (EDITOR) - Rare Books 1983-84. Trends, Collections, Sources.
42490: SCHREYERS LOUIS - Souvenirs d'Auderghem. Herinneringen uit Oudergem.
32188: SCHRIEFERS THOMAS - Für den Abriss gebaut ? Anmerkungen zur Geschichte der Weltaustellungen.
45180: SCHRIFTGIESSEREI STEMPEL A.G. FRANKFURT - Chronik der Schriftgiesserei D. Stempel AG Frankfurt A.M. Sechzig Jahre im Dienste der Lettern. 1895 - 1955.
32693: SCHRIFTGIESSEREI D. STEMPEL FRANKFURT - Mundus Antiqua. Schriftgiesserei D. Stempel, Akt. G. Frankfurt A. Main. Heft 73.
7328: SCHRIJNMAECKERS, MARIA MAGDALENA (1769) : - BOEDELVEILING. Copie van een verslag van een boedelveiling , Lier 1769 04 05, gezworen roepers Philipus Jac. Franck en Julianus Jos.
45052: SCHRÖDER JOHANNES FREDERIK - NICOLAS DE FREMERY ( EDITORS ) - Annales Academiae Rheno-Traiectinae Ann. 1823 - 1824. (Yearbook of Utrecht University )
20452: SCHRÖDER RICHARD DR. - Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. Fünfte verbesserte Auflage. Mit einer Abbildung im Text und fünf Karten.
43487: SCHROVEN PIERRE - ANTONELLO PALUMBO - ERIC ALLARD - [ REMUE-MENINGES N° 18 ] - Marcel Mariën , Karel Logist , Jean-Philippe Toussaint. N° 18 ( de la revue ) REMUE-MENINGES.
12375: SCHRYRGENS THÉO (EDITOR) - ERE NOUVELLE (L') - L'ère nouvelle, Journal Hebdomadaire. Politique - Social -Littéraire.
12734: SCHRYRGENS MGR. J. - Berlaymont, Le Cloistre de la Reyne de tous les Saincts.
45978: SCHRYVER DR. REGINALD DE - Jan van Brouchoven Graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa.
28794: SCHRYVER SIMON DE - Esquisse de la vie de Bolivar.
16280: SCHUBERT HANNELORE - Moderner Museumsbau Deutschland Österreich Schweiz.
38337: SCHUBERT CAMILLE - CARL MARIA VON WEBER - Ouvertures Célèbres arrangées à quatre mains par Camille Schubert. Oberon de Weber, (N° 7 dans la Bibliothèque des Pianistes ) .
16436: SCHUBINGER ANSELM - Die Sängerschule St.Gallens vom achten bis zwölften Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gesanggeschichte des Mittelalters.
43734: SCHÜBLER JOHANN JACOB - Nützliche Anweisung zur Unentbehrlichen Zimmermanns-Kunst, worinnen von den Antiquen und Modernen proportionirten Dächern die nöthige Projection in einem deutlichen Zusammenhang Geometrisch vorgestellet, und daraus Die Italiänische / Französische und Teutsche Heng- und Spreng-Wercke, unter einer Leichten Methode mit vielen Figuren den Werck-Leuten recht begreifflich gemacht, und auf verschiedene Arten gezeiget, wie auf eine leichte Weise allerhand Wiederkehr, Werck-Sätze, Schifftungen, [...]
39472: SCHUBRING PAUL - Die Kunst der Hochrenaissance in Italien.
30027: SCHUERMANS T. - Déscription d'un quadrumane de la famille des lémuridés du genre maki (Lemur), ou singes à museau de renard, conservé dans les collections du Musée royal.
5344: SCHUERMANS H. - Code de la Presse ou Commentaire du Décret du 20 Juillet 1831 et des lois complétives de ce décret. Deuxième édition, revisée et augmentée.
43593: SCHUERMANS H. - Chasse des XXXVI Saints à Anvers. Julienne de Cornillon.
31940: SCHUERMANS H. - Objets étrusques découverts en Belgique.
8960: SCHUHMACHER W. - KASPAR NIEHAUS (AUTHOR) - W.Schuhmacher.
15659: SCHULDT - [ ] FRANCIS PICABIA - Francis Picabia - exhibition catalogue. Düsseldorf, Städtischen Kunsthalle, 29 October 1983, second edition, text by Schuldt.
46809: SCHÜLE ANNEGRET - BWS Sömmerda . Die wechselvolle Geschichte eines Industriestandortes in Thüringen 1816 - 1995. Dreyse & Collenbusch. Rheinmetall , Büromaschinenwerk.
22259: SCHULER J.E. (EDITOR) - Der Älteste Reiseatlas der Welt. Herausgegeben von J.E. Schuler. Vorwort von A. Fauser und T. Seifert.
24022: SCHULTE ALFRED - TONI SCHULTE (REVISOR) - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
47667: SCHULTE A.G. - Ruïnes in Nederland.
37863: SCHULTING TO - Sant' Agata Morosina, an Argosy. An episode in the commercial, diplomatic and artistic relations between Venice, Amsterdam and London, 1595 - 1609.
28809: SCHULTZ GEORG ADAM - Neuer und von allem eygennutzigen Absehen gantz reiner Spiegel der Uhralten Apostolischen Vollkommenheit. Oder Lebens- und Tugend-Beschreibung des Verehrungs-Würdigen Diener Gottes Vincens .von Paul...
50395: SCHULTZ HERMANN ( EINLEITUNG ) - JOHANNES THIEL ( RADIERUNGEN ) - München zur Kurfürstenzeit. Mit einer Einleitung von Hermann Schultz und 24 grossformatigen Radierungen von Johannes Thiel.
14277: SCHULTZ ALWIN - Das Höfischen Leben zur Zeit der Minnesinger. 2 Vol. in 1 Band.
32900: SCHULTZE JÜRGEN ( EDITOR) - KULTURSTIFTUNG RUHR ESSEN - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Austellung Kulturstiftung Ruhr, Villa Hügel.
9045: SCHULZ RIK - ETS - GRAVURE - ENGRAVING. Musiciens Ambulants.
21571: SCHULZ-RUMPOLD VOLKMAR - GALERIE MICHAEL HAAS - (Exhibition catalogue) Volkmar Schulz-Rumpold. Neue Bilder 1991.
17035: SCHULZ CARL - EBEFA, Carl Schulz, Berliner Eisenmöbel-Fabrik. G.M.B.H. Katalog 8, Preisliste N° 8. Handelsbetten.
24760: SCHULZE VICTOR (LIBER AMICORUM) - Von der Antike zum Christentum. Untersuchungen als Festgabe für Victor Schulze zum 80. Geburtstag am 13. Dezember 1931. Dargebracht von Greifswalder Kollegen.
34227: SCHUMACHER PETER - Exposition zu den Zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen. Volume I . Die Physische und Soziale Umwelt der Kivu-Pygmäen ( Twiden). Volume II . Die Kivu-Pygmäen.
33547: SCHUMACHER MICHÈLE - PATRICK-GILLES PERSIN ( PREFACE ) - Michèle Schumacher . Oeuvres Récentes.
42017: SCHUMACHER GOTTLIEB - Abila of the Decapolis [1] . Pella [2] . Northern 'Ajlûn' , '' Within The Decapolis '' [3]. Palestine Exploration Fund ; Quarterly Statement for 1889 and 1890. ( THREE TITLES BOUND IN ONE ).
29483: SCHUMACHER P. ADALGOTT - Album Desertinense oder Verzeichnis der Aebte und Religiosen des Benediktiner-Stiftes Disentis. Eine Festgabe...
25675: SCHUMACHER-LAMBRY J. - Etude d'un cône de Lepidocarpaceae du houiller belge. Achlamydocarpon belgicum gen. et sp. nov.
42018: SCHUMACHER GOTTLIEB - LAURENCE OLIPHANT - GUY LE STRANGE ( ADDITIONS ) - Across the Jordan , being an exploration and survey of part of Hauran and Jaulan...with additions by Laurence Oliphant and Guy Le Strange.
34075: SCHUPPEN HANS VAN ( ) MONOGRAMMIST ''HVS'' - JUSTUS SADELER ( EDITOR ) - Oiginal engraving - gravure originale ; mountainous landscape with a bridge over a stream, a ruined castle and a church.
7133: SCHÜRMANN ULRICH - Oriental Carpets, a newly revised and expanded edition of the original classic.
19265: SCHUT CORNELIS - GERTRUDE WILMERS - Cornelis Schut (1597-1655). A Flemish Painter of the High Baroque.
19400: SCHÜTTE ALFRED H. - Etaux-Limeurs Américains ''Hendey-Norton'' et ''Cincinnati'' à retour rapide.
28185: SCHÜTTE JOHANNES P. DR. (S.V.D.) - Die katholische Chinamission im Spiegel der rotchineschen Presse. Versuch missionarischen Deutung.
41714: SCHUTTER LODEWIJK DE - Mijn Haat. Vaderlandsche en andere gezangen.
47171: SCHÜTZ WIM - Wim Schütz , een keuze uit zijn werk 1947 - 2001.
17232: SCHÜTZ HEINRICH - Heinrich Schütz 1672 - 1972. Festival van Vlaanderen Brussel - Leuven 1972.
45495: SCHUYLL EVERARDUS - Noodtwendighe consideratien ofte aenmerckingen ; over sekere op-gheraepte , ghepretendeerde Catholijcke propositien, die onlangs de goede ingesetenen van s' Hertogen-Bosch, inde handt syn ghesteken. Ghestelt tot ontdeckinghe van de valsche practijcken der Papisten, Bescherminghe vande suyvere Waerheyt, ende onderwijsinghe van de Eenvoudige die mis-leydt zijn.
45496: SCHUYLL EVERARDUS - Grondige wederlegginge , van een seecker Paeps Boecxken , geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de een-voudige Papisten van S'hertogen-bosch , als oock van't Lant van Limborch, Maestricht, Venlo, Romundt en Straelen, &c een weynich daer meede te verlichten.....
20138: SCHWAB GERHARD - Einfamilienhäuser 1-50.
37487: SCHWABE CARLOS - JEAN-DAVID JUMEAU-LAFOND ( TEXT ) - Carlos Schwabe. Symboliste et Visionnaire ( French edition ) .
29958: SCHWARTZ N. J. - Henri de Gand et ses derniers historiens.
36603: SCHWARZWÄLDER HERBERT - Bremer Geschichte.
7912: SCHWEEGER HEFEL ANNEMARIE - Afrikanische Bronzen.
48049: SCHWEIGLER PETER ( EDITOR ) - [ ] JOACHIM WIEDER - Bibliothekwelt und Kulturgeschichte. Eine internationale Festgabe für Joachim Wieder zum 65. Geburtstag dargebracht von seinen Freunden.
18909: SCHWEIZER. GUTENBERGSTUBE (EDITOR ) - Chronologie der Berner Buchdrucker 1537-1831 mit besonderer Berücksichtigung des Kalender- und Zeitungswesens im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Führer durch die historische Ausstellung.
24651: SCHWEIZERISCHE NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT (LIBRARY) - Verzeichniss der in der Bibliothek der schweizerischen Naturforsenden Gesellschaft vorhandenen Bücher. (Library catalogue).
23131: SCHWEIZERISCHES WIRTSCHAFTSARCHIV - SWISS ECONOMICAL ARCHIVES - Katalog des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs in Basel. (Systematical library catalogue).
42768: SCHWEIZERISCHES INGENIEUR- UND ARCHITEKTENVEREIN - SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIERUS ET ARCHITECTES ( HERAUSGEBER - ÉDITEUR ) - Das Bürgerhaus in der Schweiz. IV. Band Kanton Schwyz. ( Le Canton de Schwyz ) . Zweite Auflage.
38209: SCHWOERER LOIS G. - The ingenious Mr. Henry Care, Restoration Publicist.
39492: SCIOLLA GIANNI CARLO ( EDITOR ) - LUIGI FIRPO ( INTRODUCTION ) - La Città ideale nel Rinascimento. Scritti di Alberti , Filarete, Francesco Di Georgio Martini , Cataneo , Palladio , Vasari, Scamozzi .
4282: SCOPS CHARLES & HAVERMANS, ROBERT - Ottignies à travers les ages. Etudes et documents.
26757: SCORAILLE COSME DE - Cosme de Scoraille. Peintures Dessins. (Exhibition catalogue) Musee Denys Puech (Rodez France) .
6160: SCOREL JAN VAN - G.J. HOOGEWERFF (AUTHOR) - Jan van Scorel, Peintre de la Renaissance Hollandaise.
27688: SCOTT KATHLEEN L. - The Caxton Master and his patrons.
38169: SCOTT STOKES H.F. - CLARK , SON & MORLAND , LTD. - GLASTONBURY - Centenary Notes & Reminiscences 1925 ( of the company) Clark , Son & Morland , Ltd., Glastonbury. Manufacturers of Sheep skin rugs, Overshoes , ..skin and leather degreasers.
45129: SCOTT KATHLEEN L. - Dated & Dateble English Manuscript Borders c. 1395-1499.
21167: SCOTT WALTER - Le Pirate. (Oeuvres de Sir Walter Scott). Five parts bound in two volumes.
25086: SCOTT WALTER - The Bride of Lammermoor, in one volume. Volume 442 in the Collection of British and American Authors Tauchnitz edition.
34317: SCOTT JAMES DUKE OF MONMOUTH AND BUCCLEUCH - (ENGRAVER ETIENNE JEHANDIR DESROCHERS - DESROCHES AFTER SIR PETER LELY ) - Portrait engraving of James Scott - Jacques Scot Duc de Monmouth Fils naturel de Charles II. Roy d'Angleterre.
34547: SCOTT KATHLEEN L. - Tradition and Innovation in Later Medieval English Manuscripts.
25085: SCOTT WALTER - The Antiquary, in one volume. Volume 76 in the Collection of British and American Authors Tauchnitz edition.
22162: SCOTT THOMAS LL.D. F.L.S. - ANDREW SCOTT A.L.S. - The British parasitic copepoda. Copepoda parasitic on fishes. (2 Vols). Vol I Text. Vol II Plates.
22571: SCOTTI JOANNE S.J. - Dies Sacra, per loca Divinae Scripturae progediens..
35995: SCOTTS' SHIPBUILDING AND ENGINEERING COMPANY GREENOCK ( EDITOR ) - Two centuries of shipbuilding by the Scotts at Greenock. Third and Revised Edition.
30601: SCOTTUS JOANNES S.J. - Dies Sacra per loca divinae Scripturae Progediens..
42641: SCOUTHEETE DE TERVARENT, LE CHEVALIER DE - CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DU PAYS DE WAES ( PUBLISHER ) - Examen Analytique d'un Manuscrit de la Famille Sanchez de Castro ( 1711 ).
23165: SCRIBANIUS CAROLUS (1561 - 1629) [ ] - ( SCRIBANI ) - Ars Mentiendi Calvinista ; cum vero commentario Romani Veronensis.
1076: SCRIBANIUS CAROLUS (1561 - 1629) - ( SCRIBANI ) - Christelycke Oefeninghe ende Meditatien van P. Carolus Scribani. Priester der Societeyt Iesu.
30526: SCRIBANIUS CAROLUS - ( SCRIBANI ) - Meditationes è Belgica in Latinam linguam conversae a Ionne Brisselio eiusdem Societatis.
25770: SCRIBANIUS CAROLUS (1561 - 1629) - ( SCRIBANI ) - Institutio Politico-Christiana.
38959: SCRIPTORES REI RUSTICA - ( CATO MARCUS PORCIUS - VARRO MARCUS TERENTIUS - PALLADIUS RUTILIUS TAURUS - COLUMELLA LUCIUS JUNIUS ) - Libri de re rustica , M. Catonis Marci Terentii Varronis , L. Iunii Moderati Columellae , Palladii Rutill , quorum summam pagina seque[n]ti reperies. (Scriptores Rei Rusticæ).
34542: SCRIVANO PAOLO - Storia di un'idea di archittettura moderna. Henry-Rusell Hitchcock e l'International Style. Prefazione di Carlo Olmo.
46994: SCRUTON ROGER - Fools, Frauds and Firebrands. Thinkers of the New Left.
36787: SCUFFLAIRE ANDRÉE - Inventaire des archives de la ville de Thuin (1474-1890).
19700: SCULLY VINCENT - The Earth the Temple and the Gods. Greek Sacred Architecture.
36688: SCUTENAIRE LOUIS - Lettre autographe de Louis Scutenaire à Monsieur David Lefèvre (Blvd Albert-Elisabeth 61 à Mons).
7319: SCUTENAIRE LOUIS - (Presentation Booklet). Galerie Isy Brachot, Brussels, October 13 1976. Louis Scutenaire, Mes Inscriptions ; Textes Automatiques.
45375: SCUTENAIRE , LOUIS - [ ] JANE GRAVEROL - Peinture de Jane Graverol.
5558: SCUTENAIRE LOUIS - Le Pourchas, avec un portrait de l'auteur par Paul Colinet. (No.4 de la revue LE FAIT ACCOMPLI)
5560: SCUTENAIRE LOUIS - Petit Album. (No.12 de la revue LE FAIT ACCOMPLI)
15985: SCUTENAIRE LOUIS - Prospectus.
15542: SCUTENAIRE LOUIS - Exhibition catalogue. Brussels, Royal Library, 1997 February 14th. Verzamelingen en verzamelaars. De bibliotheek van surrealist Louis Scutenaire. Een halve eeuw Vlaamse literatuur. Geschiedenis van de prent in een privéverzameling.
33208: SEABORNE MALCOLM - ROY LOWE - The English School , its architecture and organization 1370 - 1870 (volume I) . Volume II . 1870 -1970. ( 2 vols).
28660: SEBAG MONTEFIORE HUGH - Enigma. The Battle for the Code.
43786: SEBASTIANUS A SANCTO PAULO - BISHOP JOHN JEBB OF LIMERICK ( PROVENANCE ) - Exhibitio Errorum quos P. Daniel Papebrochius Societatis Jesu, Suis in notis ad Acta Sanctorum commisit contra Christi Domini Paupertatem; Aetatem, &c Summorum Pontificum Acta & Gesta, Bullas, Brevia & Decreta ; Concilia; S. Scripturam..[...] ..Haereticis allisque Authoribus ab Ecclesia damnatis. Oblata Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XII. [1] ( BOUND with ) Idem , Motivum Juris pro Libro cui titulus ; Exhibitio Errorum,.[...] [2]. (Bound with) (Idem) Appendix ad Motivum Juris.[...]. [3].
46440: SEBREGTS LODE - Drie Generaties Sinjoren. Familiekroniek 1850 - 1925.
22403: SECCHI GIAMPIETRO P. S.J. - La Cattedra Alessandrina di S. Marco evangelista e martire conservata in Venezia entro il Tesoro Marciano delle reliquie riconosciuta e dimostrata dal P. Giampietro Secchi ...
4849: SECERWITZIUS JOANNES - IESU Syraci liber, qui vulgo ecclesiasticus dicitur, carmine Elegiaco redditus.
44671: SECQ HENRI LE - JANIS EUGENIA - SARTRE JOSIANE - Henri Le Secq. Photographe de 1850 à 1860. Catalogue raisonné de la collection de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, Paris.
34711: SECREST MERYLE - Being Bernard Berenson. A Biography.
42373: SECREST MERYLE - Frank Lloyd Wright. A Biography.
40111: SEDDON LAURA - A Gallery of Greetings. A guide to the Seddon Collection of Greeting Cards in Manchester Polytechnic Libray.
16418: SEDELMEYER CH. (PARIS) - Catalogue Illustré des Gravures publiées par Ch. Sedelmeyer Editeur. Tableaux anciens et modernes.
32558: SEDGWICK MICHAEL - The Motor Car 1946 - 56.
15846: SEDILLE PAUL - SULLY-PRUDHOMME (AUTHOR) - Paul Sédile.
46723: SÉDILLOT RENÉ - Histoire Morale & Immorale de la Monnaie.
28579: SÉE HENRI - ROBERT SCHNERB (EDITOR) - Histoire économique de la France. Volume I. Le Moyen âge et l'ancien régime. Volume II. Les Temps modernes (1789 - 1914).
22143: SEEBOHM FREDERIC - JOHN COLET - ERASMUS - THOMAS MORE - The Oxford reformers. John Colet Erasmus and Thomas More being a histotory of their fellow work. Reprinted from the third edition (1911). Reissue.
24320: SEELE JOHANN BAPTIST - HERMANN MILDENBERGER - Der Maler Johann Baptist Seele.
21081: SEEMANN & CO. VERLAG, (SALES CATALOGUE OF COLOUR REPRODUCTIONS). - Seemanns farbige Reproductionen. Meister der Farbe in Galerien Europas. 3000 Bilder.
21982: SEGAL GEORGE - WALKER ART CENTER - M.FRIEDMAN - G.W.J.BEAL - George Walker. Sculptures. By Martin Friedman and Graham W.J.Beal with Commentaries by George Segal. (Exhibition catalogue).
43265: SEGAL GEORGE - PIERRE RESTANY ( PRÉFACE ) - GALERIE MAEGHT LELONG PARIS - Bernhard Pagès. Préface de Daniel Abadie.
20548: SEGAL GEORGE - - George Segal neue Skulpturen new sculpture June 14-August 30 1975. Galerie André Emmerich (Exhibition catalogue).
20485: SEGAL GEORGE - - George Segal. 26-6-1989 3-9-1989. Casino Knokke, Exhibition catalogue.
41245: SEGAL SAM ( TEXT ) - H. VERBEEK ( EDITOR ) - NOORTMAN B.V. ( GALLERY ) - Tulips by Anthony Claesz. 56 seventeenth century watercolour drawings by Anthony Claesz ( ca. 1607 - 1649 ) .
23964: SEGALL LASAR - - Lasar Segall 1891 1957 (Exhibition catalogue).
20889: SEGALL LASAR - P.M.BARDI, (EXHIBITION CATALOGUE) - Lasar Segall 1891-1957.
7756: SEGANTINI GIOVANNI - Segantini Gottardo (preface). Giovanni Segantini, sein Leben und seine Werke.
21538: SEGANTINI GIOVANNI - GOTTARDO SEGANTINI - Giovanni Seagantini. Mit 16 mehrfarbigen und 48 einfarbigen Tafeln und 99 Bildern im Text. Text und anordnung von Gottardo Segantini.
18780: SEGAR SIR WILLIAM - Honor Military, and Ciuill , contained in foure Bookes. Viz. 1. Justice and Iurisdiction Military. 2. Knighthood in generall, and particular. 3. Combat for life , and Triumph. 4. Precedencies of great Estates , and others.
15808: SEGARD ROBERT - La Pratique des Changes contenante La Facon de Prester et changer licitement. Avec L'Extrait des Decisions de la Rove de Gene, ou il est traitté des changes, promesses, crediteurs, pleiges, debteurs, rompus, navires, navigations, asseurances, & autres negoces des marchans.
48412: SEGERES WILLEM - [ ] OELEGEM - Oelegemse Oudstrijders 1914 - 1918.
46096: SEGERS GERT ( UITGEVER ) - [ ] REVOLVER - WILLEM ELSSCHOT - Revolver 123 Jaargang 31/2 September 2004. Driemaandelijks Literair Tijdschrift. Nummer 123 '' Willem Elsschot '' .
49209: SEGERS GERD ( UITGEVER ) - [ ] REVOLVER - WILLEM ELSSCHOT - Revolver 123 Willem Elsschot . ( Tijdschriftnummer 123 - jaargang 31/2 - September 2004 ) .
41272: SEGERS P.W. ( PAUL WILLEM ) - Hulde Album Paul Willem Segers 1900-1970.
35074: SEGERS GUSTAAF - Een Kempische kunstenaar.
49211: SEGERS GERD ( UITGEVER ) - [ ] REVOLVER - BEN CAMI - Revolver 137 Ben Cami . ( Tijdschriftnummer 137 - jaargang 34/4 - Maart 2008 ).
49210: SEGERS GERD ( UITGEVER ) - [ ] REVOLVER - RAYMOND BRULEZ - Revolver 131 Raymond Brulez . ( Tijdschriftnummer 131 - jaargang 33/2 - September 2006 ) .
18431: SEGHERS NESTOR - Les corbeilles parterres. Traité de Mosaïculture.
12962: SEGHERS GERARD - DOROTHEA BIENECK (AUTHOR) - Gerard Seghers 1591-1651. Leben und Werk des Antwerpener Historienmalers.
21926: SEGOVIA - FINDLEY GALLERIES - Segovia february 27 march 16. (Exhibition catalogue).
47353: SEGRÈ GINO - Faust in Copenhagen. A struggle for the Soul of Physics and the Birth of the Nuclear Age.
20487: SEGUI ANTONIO - - Antonio Segui. - Elisabeth Franck Gallery, Exhibition catalogue.
42788: SEGUIN JEAN-PIERRE - Canards du siècle passé. Présentés par Jean-Pierre Seguin conservateur en chef à la Bibliothèque Nationale ( Paris ).
40655: DE SÉGUR GRAVIN ( COMTESSE ) - De Twee Botterikken, naverteld naar Gravin De Ségur geboren Rostopchine. (les deux nigauds).
28499: SÉGUR MME LA COMTESSE DE - NÉE ROSTOPCHINE - Un Bon Petit Diable. Ouvrage illustré de 100 vignettes sur bois par H. Castelli.
28507: SÉGUR MME LA COMTESSE DE - NÉE ROSTOPCHINE - Mémoires d'un Ane. Ouvrage illustré de 75 vignettes par H. Castelli. Nouvelle édition.
40676: DE SÉGUR LA COMTESSE - TOUCHET ( ILLUSTRATEUR ) - Les Deux Nigauds d'après la Comtesse de Ségur. Illustrations de Touchet.
13463: SEGUR M. LE GÉNÉRAL COMTE DE - Histoire de Napoléon et de la Grande Armée. (Publisher's Prospectus ).
33862: SEHEULT F.L. - ( SCHUELT - SIC ) - Recueil D'architecture, Dessiné et mésuré En Italie Dans Les Années 1791, 92 et 93, Par F.L. Schuelt ( sic), Architecte à Nantes; Contenant Un Choix De Maisons, Fabriques, Basiliques, Portes, Croisées, Sacrophages, Fontaines, Décorations De Jardins et divers Fragments d'Architecture....
33712: SEHRWALD DR. CHRISTIAN FRIEDRICH - Katalog der Herzogl. Landesbibliothek in Altenburg. 3 vols. (I) Erste Abtheilung Alphabetischer Katalog. Erster band A-L. (II) Idem Zweiter Band M-Z. (III) Zweite Abtheilung . Systematisches Repertorium.
41474: SEIDEL MAX - GIOVANNI CIAPELLI - PIETRO RUSCHI ( CO -AUTHORS ) - La Villa di Marignolle da Franco Sacchetti a Gino Capponi.
25609: SEIDELMAN HAROLD - JAMES TURNER - The inuit imagination. Arctic Myth and Sculpture.
29439: SEIDENSTICKER EDWARD - Low city high city. Tokyo from Edo to the Earthquake; how the shoguns ancient capital became a great modern city 1867 1923.
20541: SEIDLER LOUISE - HERMANN UHDE - Erinnerungen der Malerin Louise Seidler. Neue Ausgabe.
17929: SEILER HARALD (EDITOR) - NIEDERDEUTSCHE BEITRÄGE ZUR KUNSTGESCHICHTE BAND VI 1967 - Deutscher Kunstverlag München Berlin.
17930: SEILER HARALD (EDITOR) - NIEDERDEUTSCHE BEITRÄGE ZUR KUNSTGESCHICHTE BAND VII 1968 - Deutscher Kunstverlag München Berlin.
39064: SEILER OTTO J. - Crossing the tracks of Columbus. German Liner Shipping to Latin America, the Caribbean and the West Coast of North America down the years. Translated from the German by Peter Alexander and Ian Gibbon.
16920: SEILLE HENRI DE - INDIANA - HAMILTON FISH - - Dossier officiel concernant la mort accidentelle du Belge Henri de Seille aux Etats-Unies, Indiana, Sint-Josephs County, Décembre 20 1864.
33771: SEIZ JOHANN CHRISTIAAN - Het Derde Jubeljaar der uitgevondene Boekdrukkonst, Behelzende een beknopt Historis Verhaal van de Uitvinding der Edele Boekdrukkonst...
43154: SÉLECTION - ANDRÉ DE RIDDER - PAUL-GUSTAVE VAN HECKE - GUSTAVE DE SMET - GEORGES MARLIER (EDITORS) - Sélection. Bulletin de la vie artistique ( et littéraire ) Nr. 8 - 15 mars 1921 ( Première année ).
25772: SÉLECTION - ANDRÉ DE RIDDER - PAUL-GUSTAVE VAN HECKE - GUSTAVE DE SMET - GEORGES MARLIER (EDITORS) - Sélection. Chronique de la vie artistique ( et littéraire ) Série 1-6 ( = Année) 1-6 (all published). (together with continuation) . SÉLECTION - CAHIERS. Volumes 1-14 (all and last published).
22030: SELIGMANN GÉNÉRAL - TOURING CLUB DE BELGIQUE - Touring Club de Belgique. Carte Routière de la Belgique au 200.000e. Etablie par le Général Seligmann d'après la carte de L'Institut Carthographique Militaire.
6206: SELIGMANN JACQUES (EDITOR) - [ ] HERZOG VON ARENBERG - Illuminated Manuscripts (11th century through the 16th century) from the Bibliothèque of Their Highnesses the Dukes d'Arenberg. 1952.
40287: SELIGMANN KURT - Le Miroir de la Magie. Histoire de la magie dans le monde occidental. Traduit de l'anglais par Jean-Marie Daillet.
27739: SELLESLAGS HERMAN - KAREL ANTHIERENS (PREFACE) - Foto's - Photos Herman Selleslags.
31168: SELLO KATRIN - Zwischen Plastik and Malerei. Skulpturen von Johannes Burs, Frank Dornseif, Peter Fishli / David Weiss, Ulla Lauer, Rainier Mang, Gerd Rohling, Henk Visch.
50449: SELM , B. VAN - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw.
10173: SELVA PINO DELLA - E. SCHAUB KOCH (AUTHOR) - Pino della Selva.
37035: SELYS LONGCHAMPS MARC DE - Développement postembryonnaire et affinités des phoronis.
23265: SELYS-LONGCHAMPS EDM. DE - QUETELET - - Observations sur les phénomènes périodiques du règle animal, et particulièrement sur les migrations des oiseaux en Belgique, de 1841 à 1846.
2602: SELZ PETER & MILDRED CONSTANTINE (EDITORS) - ART NOUVEAU, Art and design at the turn of the century.
40205: SELZ PETER & MILDRED CONSTANTINE (EDITORS) - ART NOUVEAU, Art and design at the turn of the century. New revised edition ( 1975 ).
28221: SEMENTOWSKY KURILO NIKOLAUS VON - Der Mensch griff nach den Sternen. Astrologie in der Geistesgeschichte des Abendlandes.
40230: SEMENTZEFF MICHEL - GALERIE VENDÔME - Michel Sementzeff.
16140: SEMPELS GEO - FRANS BOENDERS - Frans Boenders over Geo Sempels.
22062: SEMPER GOTTFRIED - ALBERTINUM (DRESDEN) - (EXHIBITION CATALOGUE) - Gottfried Semper 1803 1879. Baumeister zwischen Revolution und Historismus.
49397: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 28e Jaargang - 1983 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49402: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 30e Jaargang - 1985 - ( Nrs. 1-5 ; andere nrs. ontbreken). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49399: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 17e Jaargang - 1972 - ( 9 nummers van deze jaargang - nrs. 4, 9, 12 ontbreken). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49396: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 27e Jaargang - 1982 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49390: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 16e Jaargang - 1971 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49395: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 26e Jaargang - 1981 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49394: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 25e Jaargang - 1980 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49398: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 29e Jaargang - 1984 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49393: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 23e Jaargang - 1978 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49391: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 21e Jaargang - 1976 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49392: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 22e Jaargang - 1977 - kompleet ( 12 nrs). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49403: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 15e Jaargang - 1970 - ( 9 nummers van deze jaargang - nrs. 2, 3, 8, ontbreken). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49401: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 24e Jaargang - 1979 - ( 11 nummers van deze jaargang - nr. 7 ontbreekt). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
49400: SENAEVE HERMAN (EDITOR) - KAREL DILLEN - WIM ROELANTS - A. DE BRUYNE - ROELAND RAES (CONTRIBUTORS) - DIETSLAND EUROPA - 14e Jaargang - 1969 - ( 11 nummers van deze jaargang - nr. 6 ontbreekt). Maandblad uitgegeven door de Jong-Nederlandse Gemeenschap, vanaf jaar 9(1964) voortzetting van Ter Waarheid en Dietsland-Europa, vanaf jaar 14(1969) subtitle . Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di .
32462: SENECA - SÉNEQUE - MATHIEU DE CHALUET ( DE CHALVET ) ( TRADUCTEUR ) - Les Oeuvres de L. Annaeus Seneca mises en François par Matthieu de Chalvet...( relié avec) Les Controverses et suasoires de M. Annaeus Seneca Rhetur de la traduction de M. Mathieuv de Chalvet... (deux livres relié en un volume).
4581: SENECA - L. Aennaei SENECAE et aliorum Tragoediae serio emendatae editio prioribus longe correctior.
24977: SENECA - M. NISARD - Oeuvres complètes de Sénèque le philosophe, avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard...
43455: SENECA, LUCIUS ANNAEUS - THOMAS FARNABIUS ( EDITOR ) - GIROLAMO AVANZI ( EDITOR ) - GEORGIUS FABRICIUS ( EDITOR ) - Tragoediae, ad editionem Gronovii emendatae [...] accedunt Avantius et [...] Fabricius De generibus Carminum, apud [...] Senecam tragicum.
43488: SENECA OTTO FALKENSKJOLD [ ] - Mémoires authentiques et intéressans , ou Histoire des Comtes Struensée et Brandt. édition faite sur le Manuscrit, tiré du porte-feuille d'un Grand.
41016: SENGERS DR. W.J. - Homoseksualiteit als klacht. Een psychiatrische studie. (Gelijkluidende handelseditie van een academisch proefschift, Rijksuniversiteit Utrecht , 21 oktober 1969 ) .
50040: SENS BERIT - JAN VAN OUDHEUSDEN ( EINDREDACTEUR ) - Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850 - 1945.
31862: SENS ARCHEVÊQUE DE - Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu... Septième Edition, revue par l'Auteur.
43497: SENTENAC PAUL - [ ] ROLAND CHAVENON - Roland Chavenon par Paul Sentenac. L'Art D'Aujourd'hui.
16185: SENTROUL BOB (PHOTOGRAPHER) - Bal des Escales 1949. Album. (Antwerpen ?).
39613: SEPP JAN CHRISTIAAN - WOLTERS-NOORDHOFF ( UITGEVERS ) - Nieuwe Geografische Nederlandsche Reise- en Zak-Atlas ; vervattende Vier-en Zeventig gekleurde....Kaarten van de Vereenigde Nederlanden....( Facsimile uit 1992 van de editie uit 1733).
34002: SEPTIER A. - Manuscrits de la bibliothèque d'Orléans, ou Notices sur leur ancienneté, leurs auteurs, les objets qu'on y a traités, le caractère de leur écriture, l'indication de ceux à qui ils ont appartenu...
16717: SERADOUR GUY - Portefeuille avec 6 réproductions en couleurs de ses tableaux.
35135: T' SERCLAES BIOLLEY - Fortiter et Fideliter.
48542: SERCLOT DES GUYONNIÈRES C. - Opinion du C. Serclot des Guyonnières, député du département de la Mayenne, sur le libre exercice du culte, et sur les prêtres proscrits en masse pour avoir refusé le serment.
25096: SERENY GITTA - Albert Speer. his battle with truth.
39039: SERESIA MARIJKE - SARA MARIA PEETERS - Gerechtsgebouw Antwerpen. Palais de Justice Anvers . Law Court Building Antwerp.
19954: SERGENT DR. ED. & ET. - Moustiques et Maladies Infectieuses. Guide pratique pour l'étude des moustiques.
35791: SERIAN MARTIROS - VERA RAZDOLSKAIA (TEXT) - Martiros Sarian 1880 - 1972.
50562: DE LA SERNA SANTANDER M.C. - CHARLES VAN HULTHEM ( PROVENANCE ) - Mémoire Historique sur la Bibliothèque dite de Bourgogne.
46180: SERNEELS HILDE ( EDITOR ) - FILIP TAS ( FOTOGRAAF ) - Filip Tas Fotograaf. Kunstenaars in Antwerpen 1960 - 1970.
26241: SERNEELS PIET - Graficus Piet Serneels 1919 1982. Retrospectieve tentoonstelling. (Exhibition catalogue). Academie Antwerpen, 24 februari 1983.
1187: SEROUX D'AGINCOURT JEAN BAPTISTE LOUIS GEORGE - LEOPOLDO CICOGNARA - Storia dell'arte col mezzo dei monumenti dalla sua decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI....con aggiunte Italiane. Vol. I (- Vol VI) . (Bound in 5 vols.)
20491: SERRA DARIO - PAUL TABET - Poudre de crayon. texte de Paul Tabet. (Exhibition catalogue - Maurice Keitelman Gallery).
17438: SERRATO RUGGIERO - Ruggiero Serrato. Een Europees schilder. (Exhibition catalogue).
37261: SERRE JEAN-CLAUDE - JACQUES LEEGENHOEK - DENIS COECKELBERGHS - GALERIE D'ARENBERG - Maitres Anciens du XVIe au XVIIIe siècle. Exposition (Catalogue d'exposition).
33181: SERRÉ ADRIEN - La théorie et la pratique de l'arithmétiques des marchands, Ouvrage utile à ceux qui veulent apprendre cette Science sans le secours des Maîtres.
24697: SERRE DE LA MGR. - Le Cardinal Petit de Julleville.
31339: SERRE MICHEL ( 1658-1733) - MARIE-CLAUDE HOMET - Michel Serre et la peinture baroque en Provence (1658 - 1733).
36856: SERRES JOHN THOMAS - RENÉ BOUGARD - The Little Sea Torch. or, True Guide for Coasting Pilots . ...how to navigate along the coasts of England , Ireland , France , Spain , Portugal , Italy and Sicily ; the Isles of Malta , Corsica , Sardinia , and others in the Straits ; and of the coast of Barbary...
23305: SERROU ROBERT - VALS PIERRE - Les Prémontrés, Chez les Pères Blanc de Frigolet, Préface de Marcel Pagnol, de l'Académie Française.
33536: SERRURE C.A. - Observations Archéologiques, à propos de quelques monnaies inédites de Saint-Omer.
4269: SERRURE C.P. (EDITOR) VADERLANDSCH MUSEUM (PERIODICAL) - Vaderlandsch Museum Voor Nederduitsche Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, uitgegeven door C.P.Serrure.
21876: SERRURE C.P. - A. VOISIN - BAUDOYN CONTE DE FLANDRE - Le livre de Baudoyn conte de Flandre suivi de fragments du Roman de Trasignyes.
47519: SERRURE EDMOND - Monographie de l'Hôpital la Biloque de GAND (contenant 24 planches avec texte français et flamand).
5575: SERRUYS YVONNE - A.M. DE PONCHEVILLE - (periodical). Poncheville A.M. de. Yvonne Serruys (article in) Gand Artistique 2ième Année Nr. 8 (Aout. 1923)
33220: SERT JOSE MARIA - MARÍA DEL MAR ARNÚS (ED.) - Jose Maria Sert 1874-1945.
1043: SERVAES ALBERT - ROBERT DE BENDÈRE (AUTHOR) - Albert Servaes. Préface de Jules Destrée.
1724: SERVAES ALBERT - DR. A.STUBBE (AUTHOR) - Albert Servaes en de eerste en tweede Latemse Kunstenaarsgroep.
6878: SERVAES ALBERT - Exhibition catalogue. Brugge, Groeninge Museum, 1961 06 30. ALBERT SERVAES, retrospectieve tentoonstelling.
34052: SERVAES ALBERT - OSCAR COLBRANDT - JAN D'HAESE - PAUL HUYS - LYDIA SCHOONBAERT - RIK CLEMENT (TEXTS) - Oscar Colbrandt - Albert Servaes 1900 - 1930 ( exhibition catalogue).
1592: SERVAES ALBERT - URBAIN VAN DE VOORDE (AUTHOR) - Albert Servaes of het religieus expressionisme.
45665: SERVAIS P.A. CURÉ DE DORINNE - Histoire de Dorinne.
45682: SERVAIS DIRKS, P.F. - Histoire Littéraire et Bibliographique des Frères Mineurs de l'Observance de St-François en Belgique et dans les Pays-Bas.
46799: SERVAIS CL. - La courbure et la torsion dans la collinéation et la réciprocité.
47826: SERVAIS DIRKS, P.F. - Histoire Littéraire et Bibliographique des Frères Mineurs de l'Observance de St-François en Belgique et dans les Pays-Bas.
201: SERVAIS M. - G. VAN DER LINDEN - L'Hôtel de Ville de Diest.
31992: SERVIENT CONTE DE - Copie d'une Lettre De Monsieur Le Conte De Servient, Ambassadeur Extraordinaire de France, Aux Estats Escrite des Provinces Unies. Le 25. & 26. d'Avril 1647.
47386: SERVIÈRES GEORGES - [ ] GABRIEL FAURÉ - Gabriel Fauré. (publié dans la série '' Les Musiciens Célèbre ''.)
42208: SERVOTTE HERMAN - De Verteller in de Engelse Roman. Een studie over romantechniek. ( With an English summary ) .
1631: SERVRANCKX VICTOR - Servranckx - Bruxelles Musée d'Ixelles, 19 Nov. 1965, ( exhibition catalogue ) .
26169: SESELLIUS CLAUDIUS - JOANNES TILIUS - VINCENTIUS LUPANUS - P. HONORIUS - JOANNES BOTERI - De Monarchia Galliae, Sive De Republica Galliae et regum officiis, libri duo.
39969: SETOLA A. ( ILLUSTRATOR ) - '' ALS IC CAN '' ( TEXT ) - Torenland. 10 Potloodteekeningen door Al. Setola. 11 Literaire Schetsen door '' Als Ic Can ''.
32364: SETTIGNANO DESIDERIO DA - LEO PLANISCIG (TEXT) - Desiderio da Settignano.
24337: SEUFFER & WILLI (ANTIQUARIANS) - Katalog Nr. 23. Flugblätter und Flugschriften Varia. Broadsides and Relations. New acquisitions. (Antiquarian bookdealer's catalogue).
49884: VAN SEUMEREN-HAERKENS , MARGRIET - SINGER MUSEUM LAREN ( UITGEVER ) - ALBERT NEUHUYS - Albert Neuhuys ( 1844 - 1914 ) schilderijen, aquarellen en tekeningen. ( tentoonstellingscatalogus ) .
46145: SEUPHOR MICHEL ( PSEUDONYME DE FERNAND BERCKELAERS ) - GEORGES COPPEL ( PROVENANCE ) - CONVERGENCE ( ÉDITEUR À NANTES ) - Collection de 11 publications par l'éditeur Convergence, toutes (sauf trois ) dédicacées par Seuphor à Georges Coppel. [1] Reçus de la Nuit. [2] Le Bénéfice du Jour. [3] Biens . [4] Domaines du Jeu. [5] D'ou vient ? Ou va ? [6] Sans faire le moindre bruit. [7] Parenthèse . [8] Somme Toute. [9] Le Temps des Eftinoux. [10] Les Moks et le ragard frontal. [11] Malcout im Chekinah.
45954: SEUPHOR MICHEL ( PSEUDONYME DE FERNAND BERCKELAERS ) - Échos et nouvelles d'autre chose.
45955: SEUPHOR MICHEL ( PSEUDONYME DE FERNAND BERCKELAERS ) - Le Bazar d'Imuif.
41282: SEUPHOR MICHEL - GALERIE CONVERGENCE NANTES - Autour du Cercle et du Carré.
34639: SEUPHOR MICHEL - Paroles Poétiques de Michel Seuphor.
35687: SEUPHOR MICHEL - Michel Seuphor. Ecrits, oeuvres, documents et témoignages.
33019: SEUPHOR MICHEL - GEORGES COPPEL - Hommage à Michel Seuphor. (Exhibition catalogue).
37117: SEUPHOR MICHEL - AN RENARD ( EDITOR ) - Seuphor ( Exhibition catalogue Stadsbibliotheek Antwerpen 2001).
34643: SEUPHOR MICHEL - JEAN BRANCHET - Michel Seuphor son oeuvre. Introduction analyse et choix de textes par Jean Branchet.
34641: SEUPHOR MICHEL - L. ALCOPLEY ( ILLUSTRATOR ) - ébauche d'une erreur . A Poem by Michel Seuphor. Translation into Drawings by L. Alcopley.
16103: SEUPHOR MICHEL (FERNAND BERCKELAERS) - HENKELS HERBERT (EDITOR) - .00 - Henkels Herbert (editor). Seuphor, Het Overzicht (reprint). (2 vols).
8126: SEUPHOR MICHEL - L'Art Abstrait, ses origines, ses premiers maîtres. Nouvelle édition.
45953: SEUPHOR MICHEL ( PSEUDONYME DE FERNAND BERCKELAERS ) - GEORGES COPPEL ( PROVENANCE ) - 19 Variations sans thème.
14773: SEUPHOR MICHEL - De Abstracte Schilderkunst in Vlaanderen. Met medewerking van M.Bilcke, L.-L. Sosset, J.Walravens; voorwoord door E.Langui.
1830: SEUPHOR MICHEL - Retrospectieve Seuphor in het Marcel Peeters Centrum te Antwerpen. 6-9 October 1972..
17389: SEUPHOR MICHEL - EMILE LANGUI (PREFACE) - La Peinture Abstraite en Flandre. Avec le concours de M.Bilcke, L.-L. Sosset, J.Walravens; Avant-Propos par Emile Langui.
1882: SEUPHOR MICHEL - Abstract Painting in Flanders. With the collaboration of M.Bilcke, L.-L. Sosset, J.Walravens; foreword by E.Langui.
6994: SEUPHOR MICHEL - CHRISTIANE GERMAIN - PAUL HAIM - Une Vie à Angle Droit. Propos recueillis par Christiane Germain et Paul Haim.
49054: SEUPHOR MICHEL - De Kracht van een lijn.
10112: SEUPHOR MICHEL - DERRIERE LE MIRROIR N°50 - Derrière Le Mirroir Numéro 50. Octobre 1952, Tendance. (Seuphor)
22304: SEUPHOR MICHEL - MIDDELHEIMMUSEUM - ANTWERPEN 2001 - Michel Seuphor. (Exhibition catalogue)
43343: SEUPHOR MICHEL - Les Moks et le Regard Frontal.
20376: SEUPHOR MICHEL, CENTRUM ARENBERG, ANTWERPEN 1981 - Michel Seuphor tekeningen en collages 1981. (Exhibition catalogue).
48914: SEUPHOR MICHEL - Poesie et Amour. ''Feu et Or '' 1946.
13600: SEUPHOR MICHEL - Exhibition catalogue. Liège, Musée de la Boverie, 1981, March 7. Michel Seuphor.
12145: SEUPHOR MICHEL - ALEXANDRE GRENIER ( TEXT ) - Michel Seuphor, un siècle de libertés. Entretiens avec Alexandre Grenier.
39974: SEUPHOR MICHEL -HENRI-FLORIS JESPERS ( PREFACE ) - JEF MEERT ( PUBLISHER ) - Cabaret. Een eigenzinnige selectie uit de teksten van Seuphor van 1924 tot heden, voorafgegaan door een inleiding van Henri-Floris Jespers en een gesprek met Seuphor.
41281: SEUPHOR MICHEL - JAN D'HAESE ( NOTICE ) - RONAL ERGO ( PRINTER ) - HENRI HEMELSOET ( PRINTER OF ETCHINGS ) - Le Poète .
5404: SEURAT - RICHARD THOMSON (AUTHOR) - Seurat.
3828: SEURAT - HENRI DORRA & JOHN REWALD (AUTHOR) - Seurat.
6472: SEURAT - LUCIE COUSTURIER - Seurat.
26285: SEVENS THEODOOR - Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching op het einde der XVIIIe eeuw (1792 - 1802) .
21841: SEVENS THEODOOR - Reisjes in Zuid Vlaanderen. Met platen.
1999: SEVEREN GONTRAN VAN - Peintres et Sculpteurs Gantois d'Aujourd'hui.
30240: SEVERIN ELISABETH - GEORGETTE D'YDEWALLE - JEAN STIENON DU PRE- Z. ANDRIES (EDITOR) - Exposition des oeuvres de Elisabeth Severin etc...(Exhibition catalogue). Galerie San Salvador Brugge.
28834: SEVERIN TIMOTHY - The Oriental Adventure. Explorers of the East.
27045: SEVERIN FERNAND - HENRY DE GROUX (ILLUSTRATOR) - Le Lys. Frontispice à l'eau-forte de Henry De Groux.
35844: SEVERINI GINO - ANNE COFFIN HANSON (INTRODUCTION) - The Life on a Painter. The Autobiography of Gino Severini; translated by Jennifer Franchina.
23743: SEVERINI GINO - SERGE FAUCHEREAU (PRÉFACE) - Ecrits sur l'art.
28653: SÉVIGNÉ MADAME DE - Choix des Lettres de Madame de Sévigné.
20023: SEVILLA PORT OF - Historia grafica del Puerto de Sevilla.
47910: SÉVRIN FERNAND ( MARK FERNAND SEVERIN ?) - JULES GROSFILS - Collection of the original design and 5 imprints of an ex-libris designed by F. Sévrin for Jules Grosfils. All ex-libris signed in pencil by the artist.
48345: SEXÉ MARCEL - Histoire d'une Famille & d'une Industrie pendant deux siècles. 1723 - 1923.
26098: SEYL ANTOINE - Les Pays Bas. Berceau de la typographie.
27116: SEYL ANT. - HERMAN DONS (PREFACE) - La technique du journal. Bréviaire typographique à l'usage des journalistes et gens de lettres.
34285: SEYMOUR EDOUARD - ( NO ENGRAVER ) - Portrait engraving of Edouard Seymour.
45442: SEYMOUR HADEN , FRANCIS - ORIGINAL ETCHING BORDS DE LA TAMISE - Bords de la Tamise . ( Thames at Ditton, with a sail ) . Original etching by Franis Seymour Haden ( 1818 - 1910).
20844: SEYMOUR SMITH F. - Bibliography in the bookshop.
36179: SEYMPOUR HADEN FRANCIS - MALCOLM C. SALAMAN ( TEXT ) - The Etchings of Sir Francis Seymour Haden P.R.E.
6621: SEYN EUGÈNE DE - Dessinateurs, Graveurs et Peintres des Anciens Pays-Bas. Ecoles Flamande et Hollandaise.
48868: SEYN EUGÈNE DE - Geschied-en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten. 2e druk. 2 volumes
28063: SFONDRATI COELESTINUS - Gallia vindicata, in qua testimoniis exemplisque Gallicanae praesertim ecclesia, quae pro regalia, ac quatuor Parisiensibus propositionibus a Ludovico Maimburgo Alijsque producta sunt, refutantur.
33032: SGANZIN JOSEPH MATHIEU ( 1750 - 1837 ) - Programmes ou résumés des leçons du cours de construction, avec des applications tirées principalement de l'Art de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées, conformément au Programme adopté par le Conseil de perfectionnement, de l'an 1806. Seconde édition.
43131: SGARBI VITTORIO - ALFREDO PROTTI [ ] - Alfredo Protti ( 1882 - 1949 ) .
37394: SHA RICHARD C. - Perverse Romanticism. Aesthetics and Sexuality in Britain, 1750-1832.
24457: SHAKESPEARE - WILLIAM GRIGGS (PHOTO-LITHOGRAPHER) - HERBERT A. EVANS (INTRODUCTION) - Shakspere's King Henry the Fourth. Part II. The quarto of 1600, A fac-simile in Photo-lithography.
24448: SHAKESPEARE - MARLOW - BARNFIELD - GRIFFIN -WILLIAM GRIGGS (PHOTO-LITHOGRAPHER) - EDWARD DOWDEN (INTRODUCTION) - The Passionate Pilgrim. The first quarto, 1599. A fac-simile in Photo-lithography.
24442: SHAKESPEARE - WILLIAM GRIGGS (PHOTO-LITHOGRAPHER) - P.A. DANIEL (INTRODUCTION) - Shakespeare's Merry wives of Windsor.The first quarto, 1602. A fac-simile in Photo-lithography.
24443: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - P.Z. ROUND (INTRODUCTION) - Pericles by William Shakspere and others. The Second Quarto; 1609. A Facsimile.
24450: SHAKESPEARE - WILLIAM GRIGGS (PHOTO-LITHOGRAPHER) - HERBERT A. EVANS (INTRODUCTION) - Shakspere's King Henry The Fourth. Part I. The first quarto, 1598. A fac-simile in Photo-lithography.
24463: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - THOMAS TYLER (INTRODUCTION) - The True Tragedy.The First Quarto; 1595 From the unique copy in the Bodleian Library Oxford. A Facsimile.
24466: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - FREDERICK J. FURNIVALL (INTRODUCTION) - Shakspere's Lucrece.The First Quarto; 1594. A Facsimile.
24473: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - P.A. DANIEL (INTRODUCTION) - Much adoe about Nothing. The Quarto Edition. 1600. A Facsimile.
24474: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - P.A. DANIEL (INTRODUCTION) - M. William Shak Speare's King Lear.The First Quarto. 1608. A Facsimile with an appendix.
24437: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - P.Z. ROUND (INTRODUCTION) - Pericles by William Shakspere and others. The First Quarto; 1609. A Facsimile.
24454: SHAKESPEARE - WILLIAM GRIGGS (PHOTO-LITHOGRAPHER) - FREDERICK J. FURNIVALL (INTRODUCTION) - Shakspere's Loves Labors Lost. The first quarto, 1598. A fac-simile in Photo-lithography.
24456: SHAKESPEARE - WILLIAM GRIGGS (PHOTO-LITHOGRAPHER) - FREDERICK J. FURNIVALL (INTRODUCTION) - Shakspere's Merchant of Venice. The first (tho worse) quarto, 1600. A fac-simile in Photo-lithography.
24472: SHAKESPEARE - CHARLES PRAETORIUS (PHOTOGRAPHER) - P.A. DANIEL (INTRODUCTION) - The Life and Death of King Richard the Second. Qo. 5 1634. A Facsimile in photo-lithography.
31877: SHAKSPEARE - ( SHAKESPEARE ) - AUGUST WILHELM VON SCHLEGEL - LUDWIG TIECK ( TRANSLATOR ) - Shakspeare's Dramatische Werke überseßt von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig Tieck. (Komplet in 9 Volumen).
11582: SHALLOW SAND LEASING AND DEVELOPING CO. - Oklahoma ca. 1900. SHALLOW SAND LEASING AND DEVELOPING Co.
11780: SHARMA O.P. - Indian Miniature Painting. (Exhibition catalogue), Brussels, Royal Library, 1974 5 October.
19993: SHARP DENNIS - Sources of Modern Architecture. A Critical Bibliography. Second edition (revised and enlarged).
46314: SHAW HENRY F.S.A. - A Handbook of the Art of Illumination as practised during the Middle Ages. With a description of the metals, pigments, and processes employed by the artists at different periods.
25082: SHAW BERNHARD - Fanny's First Play, contents. Fanny's first play - Great Catherine Annajanska - Overruled, in one volume. Volume 4555 in the Collection of British Authors Tauchnitz edition.
25080: SHAW BERNHARD - Getting Married and the Shewing-up of Blanco Posnet. in one volume. Volume 4488 in the Collection of British Authors Tauchnitz edition.
21805: SHAW JAMES BYAM - LUGT FRITS COLLECTION - (COLLECTION CATALOGUE) - The Italian drawings of the Frits Lugt collection (3 vols).
36059: SHAW THOMAS - - Travels, or Observations Relating to Several Parts of Barbary and the Levant.
19973: SHAW SPARROW WALTER - British Sporting Artists from Barlow to Herring.
20414: SHAW LESLIE - BRYAN & NORMAN WESTWOOD - Architectural photography. With an introduction by Bryan & Norman Westwood A./A.R.I.B.A. With 111 ills..
25081: SHAW BERNHARD - Saint Joan, in one volume. Volume 4657 in the Collection of British Authors Tauchnitz edition.
43781: SHAYO ALBERTO - Camille Fauré. Limoges Art Deco Enamels. The Geometry of Joy.
14304: SHEARER FREDERICK E. (EDITOR) - BELGIUM AND NASSAU - Belgium and Nassau or The Continental Tourist.
38037: SHEEPSHANKS - ADOLPHE QUETELET - Sur la différence des longitudes des observations royaux de Greenwich et de Bruxelles, déterminée au moyen de chronomètres.
34321: SHEFFIELD JOHN , FIRST DUKE OF BUCKINGHAM AND NORMANDY - GEORGE VERTUE (ENGRAVER) AFTER SIR GODFREY KNELLER - Portrait engraving of John Sheffield. ''His Grace John Duke of Buckingham''.
34311: SHELDON GILBERT - S. HARDING ( DELINEAT ) - R. CLAMP ( ENGRAVER ) - Portrait engraving of Gilbert Sheldon Archbishop of Canterbury.
20273: SHEPHERD R., A.G.WITHERS - Mechanized Cutting and Loading of Coal.
29789: SHEPPARD PRESS (EDITOR) - A Directory of Dealers in secondhand and Antiquarian Books in the British Isles 1973 -1975.
38657: SHER TINSLEY BARBARA - History and Polemics in the French Reformation. Florimond de Raemond . Defender of the Church.
28523: SHERWOOD MRS. - Clara Stephens or, The White Rose.
14646: SHINN S. RINN (EDITOR) - Area Handbook series. GREECE a country study.
14641: SHINN S. RINN (EDITOR) - Area Handbook series. ITALY a country study.
19409: SHIP SURVEYING - BOARD OF TRADE - Instructions as to the survey of the hull, equipments, and machinery of steam ships carrying passengers. Reprinted by the authority of the Board of Trade.
41216: SHIRAISHI MASAMI - Takahashi Setsurõ . Noir de laque ; signe de lumière .
41199: SHIRAISHI YUKO - ANNELY JUDA FINE ART ( PUBLISHER ) - Yuko Shiraishi. Space Space. Installation , Project and Painting . 17 September - 24 October 2009 .
34309: SHIRLEY ROBERT - ( NO ENGRAVER ) - Portrait engraving of Sir Robert Shirley Bar(one)t , Earl Ferrers, Viscount Tamworth &c.
25032: SHREEVE JAMES - The Neanderthal Enigma. Solving the Mystery of Modern Human Origins.
36100: SHUJI TANAKA ( DIRECTOR OF THE SHIBUKAKU INC. ) - BARBARA RUCH ( PREFACE ) - Catalogue of Antiquarian and rare books. Shibunkaku . Catalogue n° 12 of the Zempon-tokushu.
34144: SIBENALER J.B. - Quelques pages de l'Histoire de la Province de Luxembourg reconstituées au moyen des produits de l'Industrie de cette Région....Taques & Plaques de Foyer etc.
2967: SIBERECHTS JAN - T.H. FOKKER (AUTHOR) - Jan Siberechts, peintre de la paysanne Flamande.
24590: SIBP N.V. - SOCIÉTÉ INDUSTRIELE BELGE DES PÉTROLES - Inhuldiging van de Kruisschans-Raffinaderij - Société Industriele Belge des Pétroles.
2685: SICARD PIERRE - CLAUDE RÉMUSAT ( TEXT ) - Pierre Sicard.
38881: SICARD PIERRE - PIERRE CAILLER ( ÉDITEUR ) - Pierre Sicard 1900. Documentation réunie par Pierre Cailler. (Publié comme '' Les Cahiers d'Art - Documents - Numéro 66 ) .
5531: LE SIDANER HENRI - CAMILLE MAUCLAIR (AUTHOR) - Henri Le Sidaner.
18769: SIDEY TESSA - DAVID ALAN MELLOR ( PREFACE ) - EDITIONS ALECTO - Editions Alecto. Original Graphics , Multiple Originals 1960 -1981.
19038: SIDNEY ALGERNON - Discourses concerning Government by Algernon Sidney, Son to Robert Earl of Leicester...The second edition carefully corrected. To which is added The paper he deliver'd to the Sheriffs immediately before his Death...
32583: SIDREDOULX EPIPHANE - ( PROSPER BLANCHEMAIN 1816 - 1879 ) - Les Fanfreluches, contes & gauloiseries par Epiphane Sidredoulx, Président d'honneur de l'Académie de Sotteville-lez-Rouen.
47779: SIEBELINK JAN - Het lichaam van Clara. Roman.
37414: SIEBERT GÉRARD - Recherches sur les ateliers de bols à reliefs du Pélopennèse à l'époque hellénistique.
50685: SIEGEL HEIDI ( EDITOR ) - [ ] HEINRICH SCHENKER - Schenker Studies. Edited by Hedi Siegel.
34474: SIEGENBEEK MATTHIJS - J.H. LEBROCQUY ( TRANSLATOR ) - Précis de l'histoire littéraire des Pays-Bas, traduit du hollandais de M. Siegenbeek, par J. H. Lebrocquy, avocat.
44597: SIEGENBEEK MATTHIJS - Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling.
44938: SIEGMUND WIM - Ginneken. De annexatie van het dorp in woord en beeld.
633: SIEMERING RUDOLF - BERTHOLD DAUN (AUTHOR) - Siemering (Künstler Monographie Knackfuss).
19912: SIEROTA P. AUS WARSCHAU - Das Buchdruckgewerbe in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der bezüglichen Berufsorganisation. Inaugural-Dissertation - Bern.
34675: SIEVERS JOHANNES - EMIEL WALDMANN - ( MAX SLEVOGT ) - Max Slevogt. Das druckgraphische Werk. The Graphic Work 1890 - 1914 .
38320: SIEYES L'ABBÉ - Exposition des Droits de L'Homme et du Citoyen, par M. L'Abbé Sièyes. Nouvelle édition. Avec une préface de l'Editeur
43271: SIGAUD ANNE ( CURATOR ) - La Mongolie entre deux ères 1912 -1913. Mongolia Between Two Eras. Catalogue d'Exposition ( Albert-Kahn Musée et Jardins ).
41010: SIGAUD ANNE ( ÉDITEUR ) - Clichés Japonais 1908 - 1930, le temps suspendu. Japanese snapshots 1908 - 1930, time stands still. ( Albert-Kahn Musée et Jardins ).
7011: SIGERIST HENRY ERNEST - Grosse Ärzte. Eine Geschichte der Heilkunde in Lebensbildern. Dritte Durchgesehene und vermehrte Auflage.
2749: SIGNAC PAUL - LUCIE COUSTURIER - P.Signac.
28009: SIGNAC - GEORGES BESSON (AUTHOR) - Signac.
39475: SIGNORELLI LUCA - ENZO CARLI ( TEXT ) - Luca Signorelli. Gli Affreschi nel Duomo di Orvieto.
39476: SIGNORELLI LUCA - ENZO CARLI ( TEXT ) - Le Sculture del Duomo di Orvieto.
34171: SIGTENHORST MEYER B. VAN DEN - Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. (2 vols).
32458: SILIAKUS HENK - Flying over Europe. The Netherlands.
43150: SILLEVIS JOHN - HAYE SMITH ( PREFACE ) - PULCHRI STUDIO - DEN HAAG - De Jaren '50 . Een Haagse Visie. Pulchri Studio 11.9.93 - 11.10.93 . (Tentoonstellingscatalogus).
22157: SILVER KENNETH E. - Esprit de Corps. The Art of the Parisian Avant Garde and the First World War 1914 1925.
38172: SILVER BINDING - RICHARD BAXTER ( AUTHOR ) - HARRIET HAMILTON ( PROVENANCE ) - The Saints' Everlasting Rest . or, a Treatise of the Blessed state of the Saints... ( silver binding ) .
24248: SILVERMAN DEBORA L. - DENNIS COLLINS (TRANSLATION) - L'Art Nouveau en France. Politique psychologie et style fin de siècle.
42155: SILVESTRE ARMAND - Trente Sonnets pour Mademoiselle Bartet. Portrait Frontispice composé par Atalaya. Gravé à l'eau-forte par F.Massé.
44686: SILVESTRE ARMAND - Trente Sonnets pour Mademoiselle Bartet. Portrait Frontispice composé par Atalaya. Gravé à l'eau-forte par F.Massé.
660: SILVESTRE HUBERT - Le Chronicon Sancti Laurentii Leodiensis dit de Rupert de Deutz. Étude critique.
20262: SILVESTRE M., M.B. FINCOEUR, C. CHANTERENNE, BART OP DE BEECK - Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen. Vol.I. Cartes de Belgique. Vol.II. Carte topographique de la Belgique au 1.20000.
45544: SIM JOHN - ROBERT ARCHIBALD SMITH ( ARRANGER ) - HENRY BISHOP ( COMPOSER ) - Let us haste to Kelvin grove, bonnie lassie o ; the favorite Scotish song sung by Mr. Braham, in the opera Guy Mannering, at the Theatre Royal Drury Lane.
34054: SIMART PIERRE CHARLES ( 1807 - 1857) - GUSTAVE EYRIÈS (AUTEUR) - Simart Statutaire. membre de l'Institut. Étude sur sa vie et son oeuvre.
30427: SIMART PIERRE CHARLES ( 1807 - 1857) - GUSTAVE EYRIÈS (AUTEUR) - Simart Statutaire. membre de l'Institut. Étude sur sa vie et son oeuvre.
38567: SIMENON GUILLAUME ABBÉ - L'Organisation économique de L'Abbaye de Saint-Trond depuis la fin du XIIIe Siècle jusqu'au commencement du XVIIe Siècle.
48013: SIMENON GEORGES - Simenon. Mémoires intimes suivis du livre de Marie-Jo.
49789: SIMEON SETHUS ( GABRIEL SYMEON ) - Les Illustres Observations Antiques du Seigneur Gabriel Symeon Florentin . En son dernier voayage d'Italie l'an 1557.
7110: SIMEON MARGERET - The History of Lace.
5910: SIMMONS & CO. NEW BEDFORD (EDITOR - PHOTOGRAPHER) - Gem Tintype album - Minature photo album published by Simmons & Co. New Bedford (Ma. U.S.A.).
21618: SIMON JULES - La liberté de conscience.
35857: SIMON THOMAS - ALAN J. NATHANSON (TEXT) - Thomas Simon. His life and work 1618-1668.
36364: SIMON OLIVER - Introduction to Typography.
32537: SIMON LUCIEN - J. VALMY-BAISSE - Lucien Simon. Sa vie - son oeuvre.
21284: SIMON JULES - Le Devoir. Deuxième édition.
3938: SIMON-RORIVE MARCELLE - La Presse Socialiste et Revolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940.
20945: SIMON A. - Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867). Vol I. L'Eglise et l' Etat. Vol II. L'Eglise dans l'Etat.
41511: SIMON LUC - VILLE D'AVALLON ( EXPOSITION ) - Luc Simon mes caravanes. Exposition du 26 juin au 31 août 1999.
30554: SIMON DÉSIRÉ JOSEPH XAVIER ( ) - Compte rendu par un de MM. les commissaires nommés par le Parlement de Besançon pour l'examen de l'affaire des Jésuites ( Désiré Joseph Xavier Simon ) , sur l'institut et les constitutions des -dits jésuites , au Parlement , toutes les chambres assemblées , des 17 et 18 août 1762.
13925: SIMON OLIVER - Introduction to Typography.
21358: SIMONDE DE SISMONDI M. - Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute.
15523: SIMONIN & DELAGARDETTE - Traité Elémentaire de la Coupe des Pierres ou Art du Trait par Mr. Simonin, Professeur de Mathématiques. Mis au Jour par Mr. Delagardette Architecte Pensionaire de la Rép.
31849: SIMONIS FRANCISCUS S.T.L. - ( AEGIDIUS ESTRIX S.J. ) - Status, origo, et scopus reformationis hoc tempore attentatae in Belgio circa administrationem, et usum sacramenti poenitentiae juncta piorum supplicatione ad Clementem X. pontificem maximum.
49387: SIMONIS & BUUNK KUNSTHANDEL EPE - [ ] KOEKKOEK - De familie Koekkoek 2003. Vier generaties schildertalent.
49386: SIMONIS & BUUNK KUNSTHANDEL EPE - [ ] ANDREAS SCHELFHOUT - Andreas Schelfhout. Onsterfelijk schoon. De landschappen van Andreas Schelfhout ( 1787 - 1870) en zijn leerlingen.
38127: SIMONS LUDO ( EDITOR ) - SIMON VAN VENLO ( AUTHOR ) - MATHIAS VAN DER GOES ( PRINTER ) - Boexken van der Officien ofte dienst der Missen . 2 vols ( facsimile ; commentary).
48303: SIMONS LUDO - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Volume I. de negentiende eeuw. Volume II de twintigste eeuw. ( 2 volumes ).
32180: SIMONS JOZEF - LUDO SIMONS ( SAMENSTELLER ) - Verzamelde Werken. Deel I . Een sant in zijn land. Mastetoppen . De Laatste Fles . Harslucht. Deel II . Eer Vlaanderen vergaat. Bonte Garve. Deel III . Bonofacius Suikerbuik. Dientje Goris. Willy Branders. Victor Ceuleman. ( volledig in drie volumes).
46871: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse Bibliofiele Uitgaven 1830 - 1980, Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus . Brussel, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22.
18227: SIMONS FRANÇOIS - Stijlkritische studie betreffende de Antwerpse poortjes in de 17e eeuw. Studie tot het behalen van het Graduaat in de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde. Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen.
6980: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse bibliofiele uitgaven 1830 - 1980. Exhibition catalogue. Brussels, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22. Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus.
5321: SIMONS LUDO ( INTRODUCTION AND TEXT ) - ASSCHE HILDE VAN - RICHARD BAEYENS - ELLY COCKX-INDESTEGE (COMPILERS) - Vlaamse Bibliofiele Uitgaven 1830 - 1980, Nederlandse Letterkunde in België. Tentoonstellingscatalogus . Brussel, Kredietbank Grote Markt. 1980 September 22.
48183: SIMONS WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
37703: SIMONS L. - Volkswezen en Volkskracht. Vier herdrukte opstellen.
48595: SIMONS LUDO - Het boek in vlaanderen sinds 1800. Een cultuur-geschiedenis.
50431: SIMONS LUDO - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Volume I. de negentiende eeuw. Volume II de twintigste eeuw. ( 2 volumes ).

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij[an error occurred while processing this directive]

9/18