Antiquariaat W. de Goeij
Amerikalei 108 # 2D, B-2000, Antwerpen, België. Tel.: +32 (0)3 238 21 15 | +32 (0)3 293 31 53            Email: wim.de.goeij@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45808: MOEDEBECK HERMANN W.L. ( OBERSTLEUTNANT Z.D.) - Fliegende Menschen ! Das Ringen um die Beherrschung der Luft mittels Flugmaschinen leicht fasslich dargestellt von Hermann Moedebeck.
28192: MOELLER J. - Précis de l'histoire du Moyen Age depuis la chute de l'empire romain d'occident jusqu'a la naissance du protestantisme (467 1517).
482: MOELLINGER K. - Bijdragen tot de kennis der grondbeginselen en onderdeelen van den Byzantijnschen of Rondbogenstijl...
48328: MOENS WIES - Nederlandsche Letterkunde van Volksch Standpunt gezien.
47067: MOENS BEN - De Identiteit van Waasmunster.
20498: MOENS WIES - KAREL ALBERT - PAUL DE MONT - DIRK VANSINA A.O. - - POGEN - Maandschrift der Jonge Gedachte in Vlaanderen. Redactie en Beheer Gildestraat 5 Gent.
50596: MOENS BEN - Dossier Waasmunster XXe Eeuw
51133: MOER RIA VAN - HERMAN COOLS E.A. - Welk eiland heette Chanelaus. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 800 jaar kerk en parochiegemeenschap te Kallo, 1179-1979.
52439: VAN MOER VIC - PAUL DE PRINS - [ ] EVERT LAROCK - Evert Larock 1865 - 1901.
53715: MOERBEEK JAN - Halsteren en Lepelstraat in oude ansichten.
46822: MOERDIJK A. - W. PIJNENBURG - P. VAN STERKENBURG ( EDITORS ) - 100 Jaar Etymologisch woordenboek van het Nederlands.
22763: MOERE P. I. VANDER S.J. - CARDINAL FRANCKENBERG - De jonge leviten van het seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz., met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814. Versierd met eene op stael gesnedene print, voorstellende den H. Joseph, Patroon van Belgiën.
21734: MOERE P. J. VANDER S.J. - De jonge Leviten van het Seminarie van Gent te Wezel te Parys enz. met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelijke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814. Versierd met eene op stael gesnedene print voorstellende den H. Joseph Patroon van Belgiën.
13273: MOERE J. VANDER - Récit de la Persécution endurée par les Séminaristes du Diocèse de Gand en 1813 & 1814 à Wezel, à Paris etc. Précédé d'un Coup-d'Oeil sur l'Histoire de L'Eglise dans ses rapports avec ce diocèse de 1800 à 1814.
17278: MOERMAN LISIANE - De Bladen voor de Grafiek (Tiende Jaargang N°2) 1977.
49720: MOERMANS NORBERT ( EIND-REDACTIE ) - ELLY COCKX-INDESTEGE- DIRK IMHOF - HUBERT MEEUS - Ortelius's Spiegel der Werelt. A facsimile for Francine de Nave.
39612: MOFFAT ARTHUR ELWELL ( 1860 - 1943 ) - Sketches from Nature. Collection of original watercolours and pencil drawings by Arthur Elwell Moffat kept in two contemporary albums.
17010: MOFFETT CHARLES (EDITOR) - Exhibition catalogue, Washington National Gallery, 1986. The New Painting Impressionism 1874-1886.
34833: MOGAMI HISAYUKI - TOKYO GALLERY - Hisayuki Mogami.
28234: MOGENET JOSEPH - L'Introduction à l'Almageste.
44844: MOGIN JEAN - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - Le Naturel poèmes .
52013: MOHEN JEAN PIERRE - GÉRARD BAILLOUD - La Vie Quotidienne - Les Fouilles du Fort-Harrouard. ( L'Age du bronze en France - 4 ).
22758: MOHREN JOANNES - JOANNES LAMB. SEVERIN WEITZ (EDITOR) - Compendium rituum ac caerimoniarum missae. Opus posthumum. Edidit Joann. Lamb. Severin. Weitz...
25326: MOHREN JOANNES - P.J. HOUBEN (EDITOR) - Piae meditationes Joannis Mohren... edidit P. J. Houben pastor.
49767: MOHYLA PETRO , METROPOLITAN OF KIEV - MELETIOS SYRIGOS - CARL GOTTLOB HOFMANN - Orthodoxos homologia tés Katholikés kai Apostolikés Ekklésias tés Anatolikés = hoc est, Orthodoxa confessio Catholicae atqve Apostolicae Ecclesiae Orientalis.
23248: LE MOIS DE MARIE DE L'ENFANCE - Le mois de Marie de l'enfance.
41796: MOISSET - GALERIE JACQUES BARBIER - Moisset oeuvres des années 50-60 . 26 novembre - 13 décembre 1986. ( catalogue d'exposition ).
11744: MOKE FETIS - VAN HASSELT - HENDRICKX ET STROOBANT (ILLUSTRATEURS) - Les Splendeurs de l'Art en Belgique. Illustrations par MM Hendrickx et Stroobant.
23096: MOKE HENRI-G. - Mémoire sur la bataille de Courtrai, dite aussi de Groeninghe et des Eperons.
23089: MOKE - Mémoire sur la population et la richesse de la France au XIVme siècle.
31353: MOKE FETIS - VAN HASSELT - HENDRICKX ET STROOBANT (ILLUSTRATEURS) - Les Splendeurs de l'Art en Belgique. Illustrations par MM Hendrickx et Stroobant.
35713: VAN MOL JEAN JACQUES - Étude morphologique et phylogénétique du ganglion cérébroïde des Gastéropodes Pulmonés ( Mollusques ).
18657: DE MOL ANT. - Restauratie van het Museum Plantin-Moretus.
12163: MOL ELIE DE - Een bekoorlijk dorpje langs de Dender. ''mijn'' Grimminge.
43679: VAN MOL J.B. - Un panorama d'Anvers ( 1515 ) .
28175: MOLDER TH. DE - K. VAN NYEN - Bijdragen tot de Geschiedenis van Beerse.
43290: MOLDOVAN - WALDEMAR GEORGES - ANDRÉ SALMON - (GALLERIE ) PEINTRES DU VINGTIÈME SIÈCLE - Exposition. Peintures par Moldovan 14 au 29 Mai 1963.
44478: MOLEMANS DR. J - J. MERTENS ( CO-AUTHOR ) - Zonhoven Historisch-naamkundige studie.
48427: TER MOLEN-DEN OUTER DRS. B. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
51218: MOLENGRAFT , ZUSTER ALIX VAN DE - [ ] ZUSTERS VAN LIEFDE - Drie begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde.
51681: MOLENWIJK G.C. ( EDITOR ) - 't Verwaerloode Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien.....
21718: MOLIEN A. - F. DUINE (EDITORS) - Lamennais sa vie ses idées. Pages Choisies.
28505: MOLIÈRE - Oeuvres choisies de Molière. Illustrées de 22 vignettes par E. Hillemacher. Tôme Premier (seulement tome 1).
23163: MOLINA C. - ANDREAS ESSENIUS - Den oprechten Schriftuerlyken Rooms-catholyken Mond-stopper, Aen alle tegenwoordige Oncatholyke Leeraers, en Nieuw-Gesinde Leeringen, Bysonderlyk Aen Andreas Essenius Calvino-Gommarist Predikant tot Utrecht.
14549: MOLINE PIERRE LOUIS - Orphée et Euridice, Drame-Héroique, en trois actes; paroles de M.Moline, la Musique de M.Le Chevalier Gluck. Représenté pour la première fois au Théâtre Français à la Haye, Samedi le premier May 1779.
119: MOLKENBOER TH. - Christelijke Kunst. Portretten Schilderingen Staties Goud en Zilver Altaren Borduurwerken Ontwerpen en Teekeningen.
51325: MOLL W. - De Boekerij van het St. Barbara-Klooster te Delft in de Tweede Helft der Vijftiende Eeuw. Eene Bijdrage tot de geschiedenis der Middeleeuwsche Letterkunde in Nederland.
45051: MOLL GERARDO - IANO BLEULAND ( EDITORS ) - Annales Academiae Rheno-Traiectinae Ann. 1818 - 1819. (Yearbook of Utrecht University )
50922: VAN MOLLE PAUL - Le Parlement Belge - Het Belgisch Parlement 1894 - 1969 .
18852: MÖLLER J.C. - Materialien zu unmittelbaren Verstandesübungen in Volksschulen.
51183: MOLLET, BARON JEAN - [ ] COLLÈGE DE PATAPHYSIQUE - Album Mémorial en souvenir de Sa Magnificence le Baron Mollet. Vice-Curateur du Collège.
36170: MOLLOY E. ( GENERAL EDITOR ) - NATIONAL TRADE PRESS ( PUBLISHER ) - British Catalogue of Plastics. An Encyclopeaedia of the plastic industry for all users of plastic materials. Design. Applications. Materials. Equipment. Processes.
10904: MOLLOY GERALD - ABBÉ HAMARD (TRANSLATION) - Géologie et Révelation ou Histoire ancienne de la Terre considérée à la lumière des faits géologiques et de la religion révélée avec 43 gravures. Quatrième édition.
48197: MOLS ROGER S.J. - Introduction à la Démographie Historique des Villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècle. Tome Premier - Les Problèmes. Tome Deuxième - Les Résultats. Tome Troisième - Annexes. (complet en 3 volumes).
32561: MOLSE KAMER VOOR HEEMKUNDE ( EDITOR) - Van Pestkapel tot gasthuis, Armen-en ziekenzorg te Mol en omliggende.
31714: MOLSE KAMER VOOR HEEMKUNDE ( EDITOR) - Vier Eeuwen Rozenberg, een eeuw lichtstoet.
22545: MÖN VON E. DR - Von der Ehe und der Stellung der katholischen Kirche in Deutschland rücksichtlich dieses Punktes ihrer Disciplin. Mit einem Anhange über das Verhältniss der Kirche zum Staate und einer tabellarischen Uebersicht der in den bedeutendsten deutschen Bundesstaaten aufgestellten Ehegesetze.
28944: MON CINÉ - MESSAGERIES HACHETTE (PUBLISHER) - Mon Ciné. Les Beaux Albums (Hebdomadaire). (French movie periodical).
9158: MONACELLI FRANCISCUS EUGUBINO - Formularium Legale Practicum Fori Ecclesiastici opus episcopis, vicariis generalibus aliisque iurisdictionem quasi episcopalem exercentibus...Editio Tertio Romana cum supplemento novissimo. Indicibus locupletissimis secundum ordinem materiarum. Pars I. (II., III, IV). 4 parts bound in 3 volumes.
13286: MONAGHAN FRANK - SAMUEL MARINO - French Travellers in the United States 1765 - 1932. A Bibliography...with a supplement by Samuel Marino.
27960: MONASTERIUM SANKT-GALLEN ( PUBLISHER - PRINTER ) - Continuum exercitium regulae S. P. N. Benedicti, in V. classes et XL. titulos distributum.
39234: MONASTICON BELGE - PROVINCE DE NAMUR ET DE HAINAUT - DOM URSMER BERLIÈRE - MONASTICON BELGE Province de Namur et de Hainaut. Tome I - Deuxième volume.
39233: MONASTICON BELGE - PROVINCE DE BRABANT - DOM URSMER BERLIÈRE - MONASTICON BELGE Province de Brabant. Tome IV - Cinqième volume.
52613: MONASTICON BELGE - PROVINCE DE BRABANT - DOM URSMER BERLIÈRE - MONASTICON BELGE Province de Brabant. Tome IV - Deuxième volume.
17189: MONAVON ALEXANDRE - VERSAILLES - TRIANON - Notice descriptive de l'intérieur des palais de Trianon et du musée des voitures de gala. Catalogue des peintures, sculptures,....
39879: MONBEIG-GOGUEL CATHERINE - VASARI - Vasari et son temps. Inventaire général des dessins italiens volume I. Musée du Louvre. Cabinet des Dessins.
34314: MONCK GEORGE - EDWARD DAVIS ( LE DAVIS ) ( ENGRAVER ) - Portrait engraving of George Monck. 1st. Duke of Albemarle.
34313: MONCK GEORGE - ( NO ENGRAVER) - Portrait engraving of George Monck. Duc d'Albemarle.
14585: MONCKHOVEN D. VAN - Traité Général de Photographie suivi d'un chapitre spécial sur le Gélatino-Bromure d'Argent. Huitième édition.
19195: MONCKHOVEN D.V. - Traité général de photographie comprenant tous les procédés connus jusqu'a ce jour. Suivi de la théorie de la photographie et de son application aux sciences d'observation. Quatrième édition entièrement refondue. Avec 255 figures intercalées dans le texte.
46151: MONDRIAN PIET - ( PIET MONDRIAAN ) - Le Neo-Plasticisme.
15402: MONDRIAN PIET - ITALO TOMASSONI (AUTHOR) - Piet Mondrian.
638: MONE JAN LE STATUAIRE - PAUL SAINTENOY (AUTHOR) - Jehan Money, Maitre-Artiste de Charles-Quint; Sa Vie et Ses Oeuvres.
29431: MONET CLAUDE - HÉLÈNE ADHÉMAR - ANDRÉ MASSON - GASTON BACHELARD (CONTRIBUTORS) - Hommage à Claude Monet (1840 1926). (Exhibition catalogue). Grand Palais Paris 1980 .
28026: MONET CLAUDE - FRANÇOIS FOSCA (AUTHOR) - Claude Monet. Cahiers de le Quinzaine. Troisième Cahier de la Dix-huitième série.
45507: MONET AUGUST ( 1875 - 1958 ) - Dat is allemaal gebeurd. Een journalistenleven.
43017: MONFLEUR DENIS - GALERIE ANNE MARIE MARQUETTE - LE TROISIÈME OEIL - BORDEAUX - Denis Monfleur. Paysages d'Humains. (catalogue d'exposition).
43003: MONFLEUR DENIS - GALERIE GUIGNON - PARIS - Denis Monfleur. je tu il , elle nous vous ils, elles. (catalogue d'exposition).
16937: MONHEIM CHR. - Congo-bibliografie.
33905: MONIER P. - Histoire des arts qui ont raport au dessein, divisée en trois livres, où il est traité de son origine, de son Progrès, de sa Chute, & de son Rétablissement...
14756: MONIN V. & FREMIN F. - Atlas Universel des Cinq Parties du Monde - RELIE AVEC - Petit Atlas des Départements de la France et de ses Colonies...
20912: MONIN C.V. - A.R.FREMIN - BENARD (ENGRAVER) - Petit atlas de la Belgique dressé par Mrs. C.V.Monin & A.R.Fremin gravé par Bénard.
51278: MONKS PETER ROLFE - D.D.R. OWEN - [ ] KEITH VAL SINCLAIR - Medieval Codicology , Iconography, Literature, and Translation. Studies for Keith Val Sinclair.
12722: MONKS J.A.S. - ORIGINAL ETCHING. - Twilight. (Original etching).
10307: MONNET ANTOINE GRIMOALD (1734-1817) - Traité de l'Exploitation des Mines, Où l'on décrit la situations des Mines, l'art d'entailler la roche & la substance des filons, de former les puits & les galeries, de procurer de l'air aux souterrains, d'en vuider les eaux,... Avec un traité particulier sur la préparation et le lavage des mines. Le tout traduit de l'Allemand par M.Monnet.
34956: MONNIER CLAIRE-LISE - EDITH CAREY ( TEXT ) - - Claire-Lise Monnier 1894 - 1978.
44053: MONNIER GÉRARD ( DIRECTION ) - CLAUDE LOUPIAC - CHRISTINE MENGIN - JOESPH ABRAM - GÉRARD MONNIER - L'Architecture Moderne en France. Tome I '' 1889 - 1940 ''. Tome II '' Du chaos à la croissance - 1940-1966 ''. Tome III '' De la croissance à la competition 1967 - 1999 ''. ( 3 vols.)
28903: MÖNNIGER MICHAEL - Vom Ornament zum Nationalkunstwerk. Zur Kunst und Architekturtheorie Camillo Sittes.
27074: MONNIKENLEVEN BELGIE - BELGIQUE MONASTIQUE - La Belgique Monastique. Het Monnikenleven in België.
114: MONOT HENRI ABBÉ - Charlieu.
44013: MONRO J. - Laura and Lenza a favorite Air arranged as a Rondo for the Piano Forte by J. Monro.
15481: MONRO ALEXANDER & SUE JEAN JACQUES - Traité d'Osteologie. Traduit de L'Anglois de M.Monro, Professeur d'Anatomie et de la Société Royale d'Edimbourg. Ou l'on a ajouté des planches en taille-douce qui représentent au naturel tous les os de l'adulte & du foetus, avec leurs explications. Par M.Sue, Professeur... PremièrePartie - Deuxième Partie.
3343: MONROCQ J. ( DIRECTEUR - GÉRANT ) - Le Petit Artiste. Journal universel de la pratique du dessin artistique et industriel (demi-mensuel)
45268: MONROCQ LÉON - Traité de Zincographie. Lithographie sur Zinc. Manuel praticque de lithograqphie sur zinc. 4me édition revue et augmentée.
8608: MONS - Cercle Archéologique de Mons. Catalogue de la Bibliothèque.
10604: MONS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DU COMPTOIR BELGE DES FABRICANTS DE CARREAUX CÉRAMIQUES - Trade catalogue (Carreaux Céramiques) - MONS Société Coopérative du Comptoir Belge des Fabricants de Carreaux Céramiques.
5061: MONS - Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque Publique de la ville de MONS. 2 vols.
24113: MONS - Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque Publique de la ville de MONS suivi d'une table alphabétique...SUPPLEMENT. TOME PREMIER.
24111: MONS - Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque Publique de la ville de MONS. (volume 2 of 2 only)
46521: MONS -CARTE D'ÉTAT-MAJOR ALLEMANDE - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( ÉDITEUR ) - Mons . Deutsche Heereskarte Ausgabe Nr. 2 - Stand 1907. Blatt Nr. 45 ( Blaton - Mons ) (carte d'état-major).
2035: MONS 1973 EXHIBITION CATALOGUE - Tapisserie Belge Contemporaine. Mons, Musée des Beaux-Arts, 16 June 1973.
14592: MONS CERCLE ARCHÉOLOGIQUE - Catalogue de la Bibliothèque (du) Cercle Archéologique de Mons.
1328: MONS 1930 MUSÉE DES BEAUX-ART ( CATALOGUE D'EXPOSITION ) - Les Maitres du Hainaut du XVe au XIXe Siècle. (Paintings and Drawings).
50850: MONSHOUWER SASKIA - [ ] PHIL BLOOM - Phil Bloom.2 Schilderijen Tekeningen Foto's Video. - Paintings Drawings Photos Video.
30545: MONSIGNY PIERRE ALEXANDRE (1729-1819) - Le Deserteur. Drame en trois actes... Représenté par les comédiens italiens ordinaires du roi le 6 mars 1769. Gravé par Melle Vendôme et le sr. Moria.
44016: MONSIGNY PIERRE ALEXANDRE (1729-1819) - PHILIDOR FRANÇOIS-ANDRÉ DANICAN (1726 - 1795) - DIBDIN CHARLES ( 1745 - 1814 ) - The Song &c in The deserter , a musical drama as perform'd with universal applause at the Theatre Royal in Drury Lane / Composed by Messrs. Monsigny , Philiodor , & Dibdin.
50219: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - JAN VAN BEERS - De Vlaamsche School. Nummer April 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 4.
50241: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1897 - Nieuwe reeks Xe Jaargang. Volledig jaar in losse afleveringen zoals gepubliceerd.
50207: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - FRANS ALTHAUS - De Vlaamsche School. Nummer October-December 1898. Nieuwe Reeks XIe Jaargang Aflevering 10-11-12 .
50208: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - ANTOON VAN WELIE - THEOPHIEL LYBAERT - De Vlaamsche School. Nummer Mei tot Augustus 1899. Nieuwe Reeks XIIe Jaargang Aflevering 5 tot 8 .
50209: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - ANTOON VAN DIJCK - De Vlaamsche School. Nummer September tot December 1899. Nieuwe Reeks XIIe Jaargang Aflevering 9 tot 12 .
50211: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - ANTOON VAN WELIE - THEOPHIEL LYBAERT - De Vlaamsche School. Nummer Mei tot Augustus 1899. Nieuwe Reeks XIIe Jaargang Aflevering 5 tot 8 .
50212: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - ANTOON VAN DIJCK - De Vlaamsche School. Nummer September tot December 1899. Nieuwe Reeks XIIe Jaargang Aflevering 9 tot 12 .
50213: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - RICHARD BASELEER - De Vlaamsche School. Nummer Julie - Augustus 1900. Nieuwe Reeks XIIIe Jaargang Aflevering 7-8 .
50214: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - KAREL ROUSSEAU - De Vlaamsche School. Nummer September 1900. Nieuwe Reeks XIIIe Jaargang Aflevering 9 .
50215: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer Oktober 1900. Nieuwe Reeks XIIIe Jaargang Aflevering 10 .
50216: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - FLORIMOND VAN ACKER - De Vlaamsche School. Nummer Januari Maart 1900. Nieuwe Reeks XIIIe Jaargang Aflevering 1-3 .
50221: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - WILLEM LINNIG - De Vlaamsche School. Nummer Junie 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 6.
50224: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - LUKAS VAN LEYDEN - PRIVAT LIVEMONT - De Vlaamsche School. Nummer September 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 9..
50225: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - GEORGES MINNE - JULES DE PRAETERE - HEINRICH VOGELER - De Vlaamsche School. Nummer Oktober 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 10.
50226: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - PROSPER COLMANT - FRANS HENS - RIK DE SMETH - De Vlaamsche School. Nummer November 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 11.
50228: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - EX-LIBRIS - De Vlaamsche School. Nummer Januari-Februari 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 1-2.
50229: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer Maart 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 3..
50230: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer April 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 4..
50231: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer Mei 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 5..
50306: MONT POL DE - Koppen en Busten, Aantekeningen over de Kunstbeweeging van dezen tijd.
51674: DE MONT POL ( VOORZITTER HULDE-COMITÉ ) - EDWARD PELLENS ( ILLUSTRATOR ) - [ ] MAX ROOSES - Huldebetoon aan Dr. Max Rooses. Vlaamsch Muziekfeest op Zondag 19 Mei 1912. .... Aan Dr. Max Rooses bij gelegenheid zijner bevordering tot commandeur in de Leopoldsorde.
51605: DE MONT POL ( VOORZITTER HULDE-COMITÉ ) - EDWARD PELLENS ( ILLUSTRATOR ) - [ ] MAX ROOSES - Huldebetoon aan Dr. Max Rooses. Vlaamsch Muziekfeest op Zondag 19 Mei 1912. .... Aan Dr. Max Rooses bij gelegenheid zijner bevordering tot commandeur in de Leopoldsorde.
6332: MONT POL DE - EDWARD PELLENS (ILLUSTRATOR) - De Roode Zwaan. Een gedicht van Pol de Mont - Teekening en Houtsnede van Edw. Pellens. IXe Jaarboek der Scalden. 1905.
42270: MONT, POL DE - CHARLES DOUDELET ( EX-LIBRIS ) - MARIA VAN DER HULST ( HERKOMST ) - JACQUES MÖSSLY ( BOEKBINDER ) - Uit de legende van Jeschoea-Ben-Jossef [1] . (gebonden met) Dansstudies [2] .
567: MONT GUILLAUME VAN DER - EMILE DILIS - L'Orfèvre-ciseleur Anversois Guillaume van der Mont.
26073: MONT DE POL - Prinses Zonneschijn. Sprookjesspel in vier bedrijven. Vierde druk.
4329: MONT POL DE - HEINRICH LEMMICH (TRANSLATOR) - Aus Flandren und Brabant, Episches und Lyrisches von Pol de Mont, übertragen aus dem Flämischen von Heinrich Lemmich.
4326: MONT POL DE - Lentesotternijen. Poëzie van Pol de Mont. Met een gedicht van Klaus Groth en een portret naer eene teekening van E. Claus en het facsimile van den Schrijver.
26699: MONT FRITS DE - DE VOS VAN KLEEF - GUSTAAF FIERENS - JOZEF GOEYVAERTS - D. VAN MUNNEKREDE - FLOR VAN REETH (EDITORS) - Bouwgids (De) . (Maandschrift voor Huis en Haard.) 17de Jaar (1925) Januari - December Nr. 1 - 12 .
23157: MONT POL DE - DOUDELET KAREL (ILLUSTRATOR) - van Jezus. Tekeningen van Karel Doudelet.
50218: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - ALBRECHT BAERTSOEN - De Vlaamsche School. Nummer Maart 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 3 .
2052: MONT POL DE - La Peinture Ancienne au Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers.
18352: MONT POL DE - PIET VERHAERT (ILLUSTRATOR) - Fladderende Vlinders. Gedichten van Pol De Mont.
51672: MONT POL DE - Schilders van Hier en Nu . Aantekeningen over de Kunstbeweging in Vlaanderen in de Jaren 1890-1929.
36635: MONT POL DE E.A. - [ ] MAX ROOSES - XIX MEI MCMXII - Aan Max Rooses conservator van het Museum Plantin-Moretus bij gelegenheid van zijn bevordering tot commandeur in de Leopoldsorde.
50220: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - KAREL MERTENS - De Vlaamsche School. Nummer Mei 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 5.
50222: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - EDGAR FARAZIJN - De Vlaamsche School. Nummer Julie 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 7.
50223: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - AXEL GALLEN KALLELA - De Vlaamsche School. Nummer Augustus 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 8.
50227: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - JAAK ROSSEELS - De Vlaamsche School. Nummer Desember 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 12.
50232: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - ARNOLD BÖCKLIN - De Vlaamsche School. Nummer Junie 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 6.
50233: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - PETER BENOIT - De Vlaamsche School. Nummer Julie 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 7.
50234: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - EVERT LAROCK - De Vlaamsche School. Nummer Augustus 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 8.
50235: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - P.J. MAK - De Vlaamsche School. Nummer September 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 9.
50236: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - PETER BENOIT - De Vlaamsche School. Nummer Oktober 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 10.
50237: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer November 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 11.
50238: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer Desember 1901. Nieuwe Reeks XIVe Jaargang Aflevering 12.
50242: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. 1899 - Nieuwe reeks XIIe Jaargang. Volledig jaar ingebonden in één volume.
50217: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - De Vlaamsche School. Nummer Januari Februari 1897. Nieuwe Reeks Xe Jaargang Aflevering 1-2 .
50205: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - EDMOND VAN HOVE - De Vlaamsche School. Nummer Aug.-Sept. 1898. Nieuwe Reeks XIe Jaargang Aflevering 8 en 9.
50206: MONT POL DE ( HOOFDREDACTEUR ) - J.E.BUSCHMANN ( UITGEVER ) - [ ] DE VLAAMSCHE SCHOOL - LUKAS VAN LEYDEN - De Vlaamsche School. Nummer Juni 1898. Nieuwe Reeks XIe Jaargang Aflevering 6 .
13400: MONT DÉODAT DEL (VAN DER MONT) - NATHALIE SCHEUER RAPS (AUTHOR) - Deodat del Monte.
42271: MONT, POL DE - Losse Schetsen uit de Letterkundige Geschiedenis van onzen Tijd. Eerste bundel '' Duitschland''. Tweede bundel '' Frankrijk en Provence ''. Derde bundel '' Nederland'' . ( 3 vols.).
39058: MONT POL DE - ( ROBERT BURNS ) - ELIAS P. VAN BOMMEL ( BINDER ) - Zaterdagavond op het land. Vrij bewerkt naar Robert Burns door Pol De Mont.
38448: MONTAGU JEREMY - The World of Baroque & Classical Musical Instruments.
42298: MONTAIGLON , ANATOLE DE [ ] - BENJAMIN FILLON - Bibliographie chronologique des ouvrages de Benjamin Fillon 1838 - 1881 .
25147: MONTALD CONSTANT - JEAN DELVILLE (AUTHOR) - Notice Biographique (sur) Constant Montald, membre de l'Académie Royale de Belgique.
28510: MONTALEMBERT LE COMTE DE - Histoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, Duchesse de Thuringe. (1207 - 1231) Tome premier (Tome seconde ) 2 vols.
3245: MONTANT HENRI DE (FOUNDING EDITOR) - Journal Illustré (Le) (weekly illustrated periodical).
51545: MONTANUS ARIAS ( EDITOR ) - BIBLE POLYGLOT - NEW TESTAMENT IN GREEK AND LATIN - Novum Testamentum Graece , cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta. Quae quidem interpretatio, cum à Graecarum dictionum proprietate discedit.....
10812: MONTANUS ARNOLDUS (CA. 1625 - 1683) - De Nieuwe en Onbekende Weereld of Beschryving van America en 't Zuid-Land, vervaetende d'oorsprong der Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds....
37906: MONTANUS ARNOLDUS (CA. 1625 - 1683) - De Nieuwe en Onbekende Weereld of Beschryving van America en 't Zuid-Land...
34613: MONTANUS ARNOLD ( ) - Ambassades de la Compagnie Hollandaise des Indes d'Orient, vers l'Empereur du Japon divisées en trois parties; ornées de figures en taille-douce. Avec une relation exacte des guerres civiles de ce pays-là.
52033: MONTANUS ARNOLDUS (CA. 1625 - 1683) - [ ] - Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies vers les Empereurs du Japon. Contenant plusieurs choses remarquables arrivées pendant le voyage des Ambassadeurs ; et deplus, la description Des Villes, Bourgs , Châteaux , Forteresses, Temples &....
37963: MONTANUS ARNOLDUS (CA. 1625 - 1683) - De Nieuwe en Onbekende Weereld of Beschryving van America en 't Zuid-Land. (incomplete copy) .
45465: MONTARLOT P. - ORIGINAL ETCHING - DÉFENSE DE CHATEAUDUN ( 18 OCTOBRE 1870) - Défense de Chateaudun ( 18 Octobre 1870) . Original etching by P. Montarlot.
51351: MONTBARD, M. DE - [ ] 'S GRAVENWEZEL - Histoire de Louis de France ou le Dauphin, père de Louis XVI.
42761: MONTCLOS , BRIGITTE DE - Almanachs parisiens 1661 - 1716. ( Musée Carnevalet ) .
33533: MONTE PHILIPPI DE - JULIUS VAN NUFFEL - CAROLUS VAN DEN BORREN - (EDITORS ) - Philippi De Monte. Missa sine nomine ( in F ) Quam quatuor vocibus conscriptam ad fidem codicis manu scripti 27089 Bibliothecae Regiae Academiae Musicae Bruxellensis contulit et edidit Carolus Van den Borren.
51748: DE MONTÉ VER LOREN, J. PH. - J.E. SPRUIT ( EDITOR ) - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling. Zesde druk.
45471: MONTEFIORI EDOUARD-LÉVY - ORIGINAL ETCHING - RUE DANS UNE VILLE AU JAPON - Rue dans une ville au Japon . Original etching by Edouard-Lévy Montefiori ( de Sydney).
45472: MONTEFIORI EDOUARD-LÉVY - ORIGINAL ETCHING - INTÉRIEUR DU PALAIS DE LA LÉGION D'HONNEUR ( APRÈS L'INCENDIE) - Intérieur du Palais de la Légion d'Honneur ( Après l'incendie) . Original etching by Edouard-Lévy Montefiori ( de Sydney).
30324: MONTEIL AMANS-ALEXIS - Histoire des français des divers états. XVIIe siècle. (Deux volumes relié ensemble).
12729: MONTEIL ALEXIS - Histoire Financière de la France. Depuis les premiers temps de la Monarchie jusq'a nos jours. Introduction C.Louandre.
25823: MONTEL PAUL (EDITOR) - La Revue Française de Photographie. Organe d'information et de documentation photographiques. Tome V 1924 & Tome VI 1925
22694: MONTEL PAUL (EDITOR) - La Revue Française de Photographie. Organe d'information et de documentation photographiques. Tome III 1922.
22695: MONTEL PAUL (EDITOR) - La Revue Française de Photographie. Organe d'information et de documentation photographiques. Tome IV 1923 & Tome V 1924.
22696: MONTEL PAUL (EDITOR) - La Revue Française de Photographie. Organe d'information et de documentation photographiques. Tome VI 1925 & Tome VI 1926 (1 nr.).
39329: MONTENS VALÉRIE - Le Palais des Beaux-Arts. La création d'un haut lieu de culture à Bruxelles ( 1928 - 1945).
43719: MONTESQUIEU - Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence.
31899: MONTESQUIEU CHARLES LOUIS DE SECONDAT ( 1689 - 1755 ) BARON DE LA BRÈDE ( ) - Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Nouvelle Edition, A laquelle on a joint un Dialogue de Sylla et d'Eucrate.
46310: MONTESSUS DE BALLORE HENRY DE - Alfa et Papier d'Alfa. Avec planches photomicrographiques. Imprimé sur papier d'Alfa.
11200: MONTEYNE ROLAND - A. VAN WIEMEERSCH (EDITOR) - Roland Monteyne.
25424: MONTEYNE LODE - Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen. Een critische beschouwing.
13158: MONTEYNE LODE - De Sabbe's.
24545: MONTFERRIER A.-S. DE (EDITOR) - Dictionnaire des sciences mathématiques pures et appliquées, par une société d'anciens élèves de l'Ecole Polytechnique...
38894: MONTFLEURY J.P.P. DE - Le Mensonge détruit par la vérité ou Réfutation des erreurs politiques et religieuses contenues dans l'ouvrage intitulé Le Jésuitisme, de M. De Pradt.
20275: MONTGOMERY - The memoirs of the Field-Marshall the Viscount Montgomery of Alamein K.G..
11524: MONTGOMERY MICHAEL - Imperialist Japan. The Yen to dominate.
29999: MONTIGNY CH. - Phénomènes de persistance des impressions de la lumière sur la rétine.
9932: MONTIGNY FERNAND DE - Etude sur la Crypte Romane de l'Eglise Notre-Dame de Huy. (Découverte en 1906).
4831: MONTIGNY L.J. PÈRE - Almanach de la Province de Flandre Orientale pour l'Année 1821, par L.J.Montigny, Père. 13.e Année.
37440: MONTIGNY M. - La cause de la scintillation ne dériverait-elle point de phénomènes de réfraction et de dispersion par l'atmosphère ?
32786: MONTLOSIER COMTE DE - Mémoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion, la société et le trône...
25765: MONTLOSIER COMTE DE - Mémoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion, la société et le trône... troisième édition.
25195: MONTLOSIER LE COMTE DE - Dénonciation aux Cours Royales, relativement au système religieux et politique signalé Dans le Mémoire à Consulter... par M. le comte de Montlosier.
9196: MONTORGUEIL G. - JOB (ILLUSTRATEUR) - Jouons à l'Histoire. La France mise en scène avec les joujoux de deux petits Français.
13129: MONTORNES COMTE DE - Essai d'Exploitation agricole sociale dans la propriété Vallesa de Mandor (Valence).
40716: MONTROND MAXIME DE - Le Général de la Moricière. Esquisse Biographique. Troisième édition.
28615: MONTROND MAXIME DE - La France Chrétienne ou Beaux Traits inspirés par la religion et recueillis de l'histoire de France. 3e édition.
11721: MONTROSIER EUGÈNE (EDITOR) - Les Chefs-d'Oeuvres d'Art au Luxembourg.
39649: MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN - E. GOEDLEVEN ( HOOFDREDACTEUR ) - Monumenten en Landschappen. M & L . Tweemaandelijks tijdschrift van de Rijksdienst voor Monumenten - en Landschapszorg ( later Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ) 1982 en 1983. Jaargang 1 en 2 kompleet.
20895: MONUMENTENZORG VLAANDEREN - Cultuurbezit in Vlaanderen. Lijst van de beschermde monumenten en landschappen op 31 december 1976.
51906: MONUMENTS HISTORIQUES DE LA FRANCE - HAUTE LOIRE - ALBUM DE PHOTOGRQPHIES ORIGINALES - Monuments Historiques de France - Haute Loire. Album de photographies originales des chateaux et églises de la Haute Loire.
51905: MONUMENTS HISTORIQUES DE LA FRANCE - LOIRE - ALBUM DE PHOTOGRQPHIES ORIGINALES - Monuments Historiques de France - Loire. Album de photographies originales des chateaux et églises de la Loire.
37815: MOOIJ CHARLES DE - Eindelijk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784 - 1814. (Exhibition catalogue).
51699: MOOIJ, CHARLES DE - Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577 - 1795.
44640: MOOIJ , DR. J. - Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840 - 1940 .
38098: MOONS JACOBUS - SIDRONIUS HOSSCHIUS - Zedelyk Vermaek-Veld vertoonende de leersamen handel van de onredelijke dieren. Aen de verkeerde , en beestaerdige wereld....overgeset door den selven autheur in Duytsche Rhymen uyt den Eerweerdigen P. Sidronius Hosschius Priester der Sociëteyt Jesu. Tweeden Druk.
46275: MOOR CHRISTIAAN DE - Postzegelkunst. De vormgeving van de Nederlandse postzegel. The Art of Stamp Designing.
36443: MOORE ANDREW (ED.) - Dutch and Flemish Painting in Norfolk. A history of taste and influence, fashion and collecting.
631: MOORE HENRY - GERALD CRAMER - ALISTAIR GRANT - D.MITCHINSON (AUTHORS) - Henry Moore Catalogue of the Graphic Work 1931 - 1972.
52102: MOORE PATRICK - Patrick Moore. The Autobiography.
47554: MOORE LUCY ( EDITOR ) - Con Men and Cutpurses. Scenes from the Hogarthian Underworld.
45558: MOORE THOMAS - Young love, a ballad sung by Mrs. Bland in M.P. or the ''Blue Stocking'', a comic opera performed at the Theatre Royal Lyceum....
45554: MOORE THOMAS - My Hearet and Lute ballad by Thomas Moore Esq.
6074: MOOREHEAD ALAN - The White Nile.
53265: MOORS MARCEL - Hoogerheide en Woensdrecht. Toen en Nu.
35395: MOORSEL PAUL VAN - Les Peintures du Monastère de Saint-Antoine près de la Mer Rouge. 2 volumes ( Texte , Planches).
40194: MOORTGAT GABRIEL - Alfons Moortgat componist - letterkundige 1881 - 1962.
9883: MOORTHAMERS LOUIS - BRUSSEL - KRAUS REPRINTS - Catalogue de Réimpresions. ( Kraus Reprints ) Périodiques - Ouvrages de Reference.... Le Bouquiniste Belge Hors-Série.
20420: MORALES DARIO - - Morales Fiac '78. Grand Palais 20-29 october. (exhibition catalogue ) .
43986: MORALT A. - La Petite surprise, a divertimento for the piano forte composed & dedicated to Miss Palmer by A. Moralt.
37324: MORAN JAMES - Printing Presses. History & Development from the Fifteenth Century to Modern Times.
46853: MORAN JAMES - Printing Presses. History & Development from the Fifteenth Century to Modern Times.
12727: MORAN THOMAS - ORIGINAL ETCHING. - The Castle of San Juan de Ulua, Vera Cruz.
23612: MORANCE ALBERT (EDITOR) - Encyclopedie de L'Architecture. Constructions de Style Tome I - Tome II.
41506: MORAND MARIE CLAUDE - ALBERT CHAVAZ - L'Oeuvre d'Albert Chavaz dans le Paysage Artistique Romand.
11851: MORANTI LUIGI - L'Arte Tipografica in Urbino (1493 - 1800) con appendice di documenti e annali.
11850: MORANTI LUIGI - Bibliografia Urbinate.
47280: MORAUX PAUL - Une Imprécation Funéraire à Néocésarée.
45066: MORAWITZKY , M. TOPOR - Rückerinnerungen an die Kriegsjahre von 1813, 14 und 15 und von da bis 1860 zur Feier des 50jährigen Dienst-Jubiläums Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Carl Theodor von Bayern,...
31403: MOREAU CAMILLE - Camille Moreau. Peintre et Céramiste. (Incomplet, seulement volume II - Peintures).
49703: MOREAU , É DE , S.J. - A. DE GHELLINCK ( CO-AUTHOR ) - Histoire de l'église en Belgique. ( complete in 5 + 1 vol. + map portfolio).
8172: MOREAU LE JEUNE - GASTON SCHEFER - Moreau Le Jeune 1741 - 1814.
36312: MOREAU JEAN-JACQUES (1899 - 1927) - MUSÉE D'ART MODERNE TROYES - Jean Jacques Moreau 1899 - 1927 . Peintures et Dessins.
2728: MOREAU LUC ALBERT - ROGER ALLARD (AUTHOR) - Luc-Albert Moreau.
23633: MOREAU CHARLES - Le Médecin des Campagnes indiquant les caratères distinctifs des maladies. Le traitement familier des affections légères, les oins à donner...
31650: MOREAU GUSTAVE - PAUL BITTLER - PIERRE-LOUIS MATTHIEU ( AUTHORS) - Catalogue des dessins de Gustave Moreau. Musée Gustave Moreau.
48440: MOREAU J.J. ( EDITOR ) - [ ] ERYCIUS PUTEANUS - MICHAEL FLORENT VAN LANGREN - Honderd Veertien Nederlandse Brieven van Erycius Puteanus aan de Astronoom Michael Florent Van Langren met een inleiding uitgegeven door J.J. Moreau.
22888: MOREAU CH. - Voyage ou mes vacances en Italie, par M. l'abbé Ch. Moreau, vicaire du Notre-Dame de Paris.
22471: MOREAU GUSTAVE - PIERRE-LOUIS MATHIEU (AUTHOR) - Gustave Moreau sa vie, son oeuvre. Catalogue raisonné de l'oeuvre achevé.
44977: MOREAU L'ABBÉ CH. - Voyage ou mes vacances en Italie, par M. l'abbé Ch. Moreau, vicaire du Notre-Dame de Paris.
28181: MOREAU EDOUARD DE S.J. - Saint Amand. Apôtre de la Belgique et du Nord de la France.
50139: MOREAU ED. DE , S.J. - La Bibliothèque de l'Université de Louvain 1636 - 1914.
14633: MOREAU ED. DE (S.J.) - La Bibliothèque de l'Université de Louvain 1636 - 1914.
12291: MOREAU LES - ADRIEN MOUREAU (AUTHOR) - Les Moreau.
40021: MOREAU GUSTAVE - VICTOR SEGALEN - ÉLIANE FORMENTELLI - Gustave Moreau, Maitre Imagier de l'Orphisme par Victor Segalen. Introduction par P.L. Mathieu. Texte établi et annoté par Éliane Formentelli.
45811: MOREEL LÉON - M. ANDUZE-FARIS ( PRÉFACE ) - Dupleix. Marquis de Fortune et Conquérant des Indes 1697 - 1763.
47115: MOREI MICHEL GIUSEPPE ( 1695 - 1767 ) - Michaelis Josephi Morei Arcadiae Custodis Generalis Carmina. Editio altera.
37071: MOREL MATHIEU-JEAN - JEAN SASSA ( PRÉFACE ) - Escale. Poëmes scaldéens. Préface de Jean Sasse. Sept lavis de l'auteur.
8366: MOREL ANDREAS - Andreas und Peter Anton Moosbrugger. Zur Stuckdecoration des Rokoko in der Schweiz.
45441: MOREL-LAMY FELIX - [ ] COROT ORIGINAL ETCHING VILLE D'AVRAY ( LES ETANGS ) - Ville d'Avray ( Les Etangs ) . (Salon de 1868 ) .Original etching by Félix Morel-Lamy after a painting by Corot..
45440: MOREL-LAMY FELIX - ORIGINAL ETCHING SOUVENIR D'ITALIE - Souvenir d'Italie . (Salon de 1868 ) .Original etching by Félix Morel-Lamy.
53464: MORELLA JOE - EDWARD EPSTEIN - ELEANOR CLARK - Those great Movie Ads.
30641: MORELLI ANNE - Devotie en godsdienstbeoefening in de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek.
20938: MORELLO FRANCESCO - GALLERIA LA MEDUSA (ROMA) - Francesco Morello. Galleria La Medusa, (Exhibition catalogue)
6397: MORERI LOUIS - Le Grand Dictionaire Historique ou le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé, Les Vies et Les Actions Remarquables Des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, des Papes....Dix-Huitième et Dernière Edition. (8 volumes).
6071: MORET ALEXANDRE - Rois et Dieux d'Egypte.
47107: MORETUS JOANNES JACOBUS ( EDITOR ) - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Julio III. & Pio IV. Pontificibus Maximis, Celebrati , Canones et Decreta ; Pluribus annexis ad idem Concilium spectantibus. Editio Nova, Caeteris omnibus longè accuratior.
13982: MORETUS JAN II - Boek gehouden door Jan Moretus II als Deken der St. Lucasgilde (1616-1617).
1392: MORETUS JOHANNES JAKOBUS (EDITOR) - Het Roomsch Misboek, volgens het besluit van 'T H. Concilie van Trenten. Herstelt op bevel van Den Paus Pius V...en met de nieuwe missen...tot op dezen tijdt toe...
33263: MOREY M. ( ARCHITECTE ) - H. ROUX AINÉ ( LITHOGRAPHER ) - Charpente de la cathédrale de Messine, dessinée par M. Morey , architecte, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome.. Gravées et Lithographiée par H. Roux ainé...
40281: MORGAN SYDNEY OWENSON, LADY - MLLE A. SOBRY ( TRANSLATOR ) - La France en 1829 et 1830 par Lady Morgan ; traduit de l'Anglais par Mlle A. Sobry , traducteur de l'Italie de Lady Morgan, et autres ouvrages. Tome Premier ( ..Tome second ) 2 vols.
44434: MORGAN NICHOLS , FRANCIS ( EDITOR ) - ERASMUS - The Epistles of Erasmus from his earliest letters to his fifty-first year. Arranged in order of time. English translations [...]in two volumes. Volume the second ( Only 1 of 2 volumes) - ONLT THE SECOND VOLUME .
48233: MORGAND ET FATOUT - Bulletin de la Librairie Morgand et Fatout. Bulletin Mensuel N° 8 Octobre 1878.
6682: MORGAND ET FATOUT - Répertoire de la Librairie Morgand et Fatout.
46375: MORGAND ET FATOUT - Répertoire général et méthodique de la Librairie Morgand et Fatout. Suivi d'un index alphabétique des auteurs, ouvrages anonymes, lieux d'impression....
40436: MORGAND ET FATOUT - Bulletin Mensuel N° 13 Juin ( 1881) de la Librairie Morgand et Fatout.
15782: MORGUES MATTHIEU DE, SIEUR DE SAINT-GERMAIN - F.D.S.A. (?) - LE CARDINAL RICHELIEU ( ARMAND JEAN DU PLESSIS ) - La Vérité défendue; ensemble quelques observations sur la conduite du Cardinal de Richelieu. ( Convolute of three political treatises)
46959: MORHANGE PIERRE - HENRI LEFEBVRE ( FONDATEURS ) - Philosophies ( revue ) . Numéro 1 -> 6 ( Collection complète - all published ).
44664: MORIA ROGER - De Spaanse Citadel. De Vesting Zoutleeuw in de 17de en 18de eeuw.
34287: MORICE SIR WILLIAM - ( NO ENGRAVER ) - Portrait engraving of Sir William Morice , secretary of state to King Charles the Second.
3366: MORIN LOUIS (EDITOR ILLUSTRATOR) - - REVUE DES QUAT'SAISONS Revue trimestrielle illustrée par Louis Morin .Paris, L.Morin. Complete set bound in one volume, added an autograph letter of the editor.
33031: MORIN LOUIS (EDITOR ILLUSTRATOR) - LOUIS LEGRAND - - Quelques Artistes de ce temps Jules Chéret , Daniel Vierge , Auguste Lepère , Louis Legrand , Henri Rivière , Joseph Chéret.
53458: MORIN FRANS - Katalogus der Belgische Munten van 1832 tot heden. Uitgave 1978. 2de Herziene druk..
6228: MORIN ARTHUR - Résistance des Matériaux. 2 vols.
21288: MORIN JACQUES, ESCURIER SIEUR DE LA MASSERIE - Les Armes & Blasons des Chevaliers de l'Ordre du Sainct Esprit creez par Lovys XIII Roy de France et de Nauarre.
36485: MORIN-JEAN - ERNEST BABELON ( PRÉFACE ) - La Verrerie en Gaule sous l'Empire romain.
52655: MORIN FRANS - Katalogus der Belgische Munten van 1832 tot heden. Uitgave 1977.
34408: MORIN FRÉDÉRIC - Nouveau Guide de L'Étranger dans Munich et ses environs. Nouvelle édition avec 45 illustrations et un plan de la ville.
7493: MORISON STANLEY - Schrift Inschrift Druck.
27753: MORISON SAMUEL ELIOT - - The European Discovery of America. The Northern voyages A.D. 500 1600.
15532: MORISON STANLEY - NICOLAS BARKER (EDITOR) - Early Italian Writing-Books. Renaissance to Baroque. (Edited by Nicolas Barker).
14675: MORISON STANLEY - The Typographic Arts. Two Lectures.
1118: MORISON STANLEY - Typenformen der Vergangenheit und Neuzeit. Ein Katechismus der Schrift.
9423: MORISOT BERTHE - A. FOURREAU (AUTHOR) - Berthe Morisot.
38220: MORLET LE COLONEL DE - Notice sur quelques monuments de l'époque Gallo-Romaine trouvés sur les sommités des Vosges près de Saverne ( Bas-Rhin). Avec 3 planches.
22872: MORLEY HENRY - Shorter Works in English Prose, selected, edited and arranged by Henry Morley.
35231: MORMORIO DIEGO - Vues et paysages italiens. Photographies du XIXe siècle.
52376: MORMORIO DIEGO - ENZO ERIC TOCCACELI - Immagini e fotografi dell' Umbria 1855 - 1945.
1150: MORNAND PIERRE - Vingt-Deux Artistes deu Livre, avec une introduction de J.R.Thomé.
30892: MORNAY PHILIPPE DE ( 1549 - 1623 ) ( ) - Advertissement sur l'intention et but de Messieurs de Guise en la prise des armes.
967: MORO ANTONIO (1519 - 1576) - HENRY HYMANS (AUTHOR) - Hymans Henry. Antonio Moro , son Oeuvre et son Temps.
7035: MORO ANTONIO (1519 - 1576) ANTHONIS MOR VAN DASHORST. GEORGES MARLIER (AUTHOR) - Anthonis Mor van Dashorst (Antonio Moro) par Georges Marlier.
17166: MORO ANTONIO (1519 - 1576) - HENRY HYMANS (AUTHOR) - Antonio Moro, son Oeuvre et son Temps.
6297: MOROY DR. R. - PROF. J. VAN DEN WEGHE - Het Leven en de Werken van Kanunnik J.B. David , Hoogleeraar bij de Katholieke Hoogeschool.
28091: MOROZOVA IRAIDA PAVLOVA - Devonskie mshanki Minusinskikh i kuznetskoï kotlovin.
4877: MORPHY MICHEL (DIRECTEUR-GÉRANT) - LA LANTERNE DU GÉNÉRAL BOULANGER - Lanterne du Général Boulanger ( La ) . Numéro 1 (1888). Paris, Avenue de Montsouris. 1888 (1-2) devenu L'Etoile du Général Boulanger 1888-1889 (1-52)
34479: MORREN EDOUARD - Charles de l'Escluse, sa vie et ses oeuvres. 1526-1609.
22800: MORREN PR. (PHOTOGRAPHER - LOUVAIN) - Original photograph of a group of schoolgirls. Etablissement des Dames de L'Instruction Chrétienne. Anvers 1887. under passepartout.
22798: MORREN PR. (PHOTOGRAPHER - LOUVAIN) - Original photograph of a group of school girls. Etablissement des Dames de L'Instruction Chrétienne. Anvers dated 1887. Under passepartout.
40907: MORREN CHARLES FRANÇOIS ( 1807 - 1858) - Observations sur la circulation dans les poils corollins du Marcia coerulea ( Ker ) et sur l'histologie de cette fleur.
40381: MORREN PAUL - De Geschiedenis van België in Documenten. Van de dood van Karel de Stoute tot de Troonsbestijging van Aartshertog Karel ( 1477 - 1515).
40926: MORREN CH. - Des causes des disettes en céréales, depuis le commencement du XIX siècle.
40910: MORREN CHARLES FRANÇOIS ( 1807 - 1858) - Expériences et observations sur la gomme des Cycadées.
41623: MORREN CH. - Recherches sur le mouvement et l'anatomie du Style du Goldfussia Anisophylla.
35511: MORREN CH. - - Recherches sur le mouvement et l'anatomie du Stylidium Graminifolium.
35510: MORREN CH. - - Recherches physiologiques sur les hydrophytes de la Belgique. 1er mémoire , Histoire d'un genre nouveau de la tribu des confervées nommé par l'auteur Aphanizomènes.
37036: MORREN CH. - Sur la formation de l'indigo dans les feuilles du Polygonum tinctorium, ou Renouée tinctoriale.
44707: MORRIS JAN ( EDITOR ) - The Oxford Book of Oxford.
23968: MORRIS DESMOND - PHILIP OAKES (PREFACE) - The Secret Surrealist. The Paintings of Desmond Morris.
29745: MORRIS BEVERLEY R. - British Game Birds and Wildfowl. Third edition. With sixty plates, coloured by hand.
13929: MORRIS WILLIAM - G. VIDALENC (AUTHOR) - William Morris.
13928: MORRIS WILLIAM - Prose, Verse, Lectures and Essays.
1121: MORRIS WILLIAM - HERMANN ZAPF ( TEXT ) - William Morris. Sein Leben ind Werk in der Geschichte der Buch-und Schriftkunst.
1117: MORRIS WILLIAM - RAY WATKINSON - William Morris as designer.
29578: MORRISON & GIBB LTD - Typefaces. Type Faces (Tradecatalogue of typespecimen).
34551: MORSBACH PETER - WILKIN SPITTA - Dorfkirchen in der Oberpfalz.
5480: MORSE RUMMEL FRANK - Frank Morse-Rummel, rue Nicolo 6, Paris - Passy. (Privately published publicity leaflet).
50627: MORTEL HANS VAN DE - Criminaliteit , rechtspleging en straf in de Hollandse drostambt Heusden , 1615 - 1714 .
25469: MORTELMANS FRANK - PIETER DE METS - MARTEN MELSEN - NICASIUS DE KEYSER - LUTGART BREDAEL SMEKENS (EDITOR) - Vier uit de Antwerpse polder. Teksten van Vic Blommaert / Hedwige Daenens / J.L.De Belder / Emmanuel De Bom / Guido Engelbeen/ Georges Marlier.
17360: MORTELMANS FRANCK - Franck Mortelmans (Exhibition catalogue).
47908: MORTIAUX HENRI - JULES GROSFILS - Collection of 6 copper engraved ex-libris designed and engraved by Mortiaux for Jules Grosfils.
37800: MORTIAUX HENRI ( AQUAFORTISTE ) - ALBERT GUISLAIN ( PRÉFACE ) - Images de Bruxelles. Quinze Eaux-Fortes Originales par Henri Mortiaux.
38366: MORTIER ROLAND - Le ''Hochepot ou Salmigondi des Folz '' (1596). Étude historique et linguistique suivie d'une édition du texte. Un pamphlet jésuite '' Rabelaisant ''.
36023: MORTIER ANTOINE - DANIÈLE GILLEMON - CARINE FOL - FRANS BOENDERS ( TEXTES) - Antoine Mortier. Le geste incarné.
39637: MORTIMER RUTH ( COMPILER ) - Harvard College Library Department of Printing and Graphic Arts. Catalogue of Books and Manuscripts. Part I. French 16th Century Books. ( 2 volumes).
39447: MORTON-CAMERON W.H. ( COMPILER ) - W. FELDWICK ( EDITOR ) - Present Day Impressions of Japan. The History , People , Commerce , Industries and Resources of Japan and Japans Colonial Empire Kwantung , Chosen Taiwan Karafuto.
7267: MORTSEL - Gemeentebestuur Kulturele Raad Mortsel 1985. Cahier 1 - 2.
16655: MORTSELSE HEEMKUNDIGE KRING (UITGEVER) - JAARBOEK - G. DE BOE - Jaarboek. Mortselse Heemkundige Kring.
26068: MORVAN JEAN JACQUES - LIBRAIRIE PIERRE-ADRIEN YVINEC - Livres illustres et manuscrits 1957 2000. Catalogue N° 7 - (Antiquarian bookseller's catalogue).
6224: MORY LUDWIG - Schönes Zinn, Meister - Stile - Formen.
36184: MOSCATI SABATINO ( COORDINATION ) - COMITÉ DES AMIS DU PALAZZO GRASSI ( ÉDITEUR ) - Les Celtes. Venezia Palazzo Grassi 1991. (Catalogue d'exposition).
44214: MOSCHELES IGNAZ - OPUS 68. - Fantasia and Rondo Brilliant on the German Grenadiers March. Opus 68.
44218: MOSCHELES IGNAZ - Echoe's of the Alps. A Fantaisie for the Piano Forte in which are introduced the popular Swiss airs [...] with the much admired embellishments as sung by Mad. Stockhausen. Composed and inscribed to Mrs. N. Md. Rothschild.
35969: MOSER WILFRID - GUIDO MAGNAGUAGNO - J. F. JAEGER (TEXT) - Peintures 1985-88.
42996: MOSES ED - L.A. LOUVER GALLERY VENICE (CA.) - Ed Moses.
2666: MOSS FLETCHER - Pilgrimages to Old Homes.
2667: MOSS FLETCHER - The Fourth Book of Pilgrimages to Old Homes.
19432: MOSS LOUIS M.R.C.S & L.R.C.P. - Rheumatism and You. The new approach.
24321: MOSSAKOWSKI STANISLAW - Tilman van Gameren. Leben und Werk.
34594: MOSSER MONIQUE - GEORGES TEYSSOT (EDITORS) - The Architecture of Western Gardens. A Design History from the Renaissance to the Present Day.
31830: MOSSER DANIEL - MICHAEL SAFFLE - ERNEST W. SULLIVAN ( EDITORS) - Puzzles in Paper. Concepts in historical watermarks. Essays from the International Conference on the History, Function and Study of Watermarks.
30471: MOSSER MONIQUE - DANIEL RABREAU (EDITORS) - Soufflot et l'Architecture des lumières. Actes du Colloque de Lyon. (Congress proceedings). Lyon, Université de Lyon 1980.
19115: MOSTHEY CAIN - ROTTERDAM - PERSPECTIVE VIEW - VUE D'OPTIQUE - Optica print - Perspective view - vue d'optique of Rotterdam.
42677: MOTINOT RENÉ - CLAUDY BORDET (DESSINATEURS ) - Gravure de Lettres. Dessins de C. Bordet. éditions du Mausolée (à) Givors - Rhône .
23259: MOTION ANDREW - Philip Larkin. A Writer's Life.
32115: MOTLEY JOHN LOTHROP - History of the United Netherlands . from the death of William the Silent to the Synod of Dort.
32116: MOTLEY JOHN LOTHROP - The Rise of the Dutch Republic , a history. A New edition in 3 vols.
4070: MOTTEQUIN PH. - Répertoire de la Presse de la Province de Luxembourg (1760 - 1940).
38767: MOUFFE MICHEL - GALERIE ISY BRACHOT - JACQUES MEURIS - MARC HOTERMANS - MICHEL CEDER - MARIE-ANGE BRAYER - MICHEL BAUDSON ( TEXTES) - Michel Mouffe.
4913: MOUFFLE D'ANGERVILLE BARTHÉLEMY - Vie Privée de Louis XV; ou principaux Evénements, particularités et anecdotes de son regne.
51819: MOULAERT P.B.C.B. - Essai sur le Comté de Brunengeruz, appelé par les historiens modernes Comté de Brugeron.
18970: MOULAERT B.C.B. - PREDIKHEER - THOMAS DU JARDIN - Levensschets van den eerwaarden Pater Fr. Thomas Du Jardin. Doctor van de Godsgeleerdheid in de Universiteyt van Leuven..Predikheeren Orde.
44831: MOULIN JEANINE - MARIE GEVERS ( PROVENANCE ) - Les mains nues. (avant-propos d'Alain Bosquet).
41428: DU MOULIN PIERRE ( 1568 - 1658 ) - PETRUS MOLINAEUS - Anatome Arminianismi seu , Enculeatio controversiarum quae in Belgio agitantur , super doctrina De Providentia ; De Praedestinatione , De morti Christi , De nature et Gratia.
34427: MOULIN RAYMONDE - Le Marché de la Peinture en France. Thèse principale présentée pour le Doctorat ès Lettres par Raymonde Moulin.
22860: MOULIN MELCHIOR DU - Motifs de la Sentence des Seigneurs Vingt-Deux, dans la cause De Mr Melchior Du Moulin, Impetrant, contre le Magistrat de Liege.
16153: MOULIN SR. DU - SR. DU MOULIN - Pratique des cérémonies de la S.Messe, selon l'usage romain. Ensembles des Vêpres, Matines & Laudes...XII edition revûe et corrigée.
53529: MOULIN RAYMONDE - L'artiste l'institution et le marché.
50609: MOULINASSE JULIENNE - Enghien . Histoire - Monuments - Souvenirs.
32700: LE MOULT - GALERIE ISY BRACHOT BRUXELLES - Le Moult 1976. (preface par J.M. Lo Duca ) (Exhibition catalogue).
8762: MOULTON J.L. - Battle for Antwerp. The Liberation of the City and the opening of the Scheldt 1944.
48731: MOULTON J.L. - De slag om Antwerpen en de Schelde. 1944 - 1945.
36473: MOULTON H.R. ( ANTIQUARIAN BOOKDEALER ) - Palaeography Genealogy and Topography. 1930 Catalogue complete with index. ( Three parts in one volume).
46948: MOUREAU FRANÇOIS - Répertoire des Nouvelles à la Main. Dictionnaire de la presse manuscrite clandestine XVIe - XVIIIe siècle.
29689: MOUREY GABRIEL (EDITOR) - Les Arts de la Vie. Paraissant le quinze de chaque mois sous la direction de Gabriel Mourey.
45279: MOURLON MICHEL - Géologie de la Belgique.. Tome Premier ( Tome Second). Two part bound in one volume.
3289: MOUSEION - MOUSEION - Organe de l'Office International des Musées. Arntzen & Rainwater Q242 Vol.1-58(1927-1946).
34953: MOUSSEAU MICHEL - BERNARD NOËL ( TEXTE) - Roman d'un Regard. L'Atelier de Michel Mousseau.ç
48119: MOUSSEIGNE ALAIN - MUSÉE DES AUGUSTINS À TOULOUSE - Jean Chalette , Ambroise Fredeau , peintres à Toulouse au XVIIe siècle.
8116: MOUSSINAC LÉON - La Décoration Théatrale.
1288: MOUSSINAC LÉON - La Décoration Théatrale.
50544: MOUWS FRANS - [ ] BOUDEWIJN BÜCH - De bibliotheek van Boudewijn Büch.
30977: MOWBRAY ALFRED RICHARD ( 1824 - 1875 ) (PUBLISHER) - THE ANGLICAN MISSAL - UNIQUE ILLUMINATED COPY - The Anglican Missal being the order for the administration of the Holy Communion according to the use of the Church of England together with the Collects to be used throughout the Year.
43024: MOYNIHAN RODRIGO - GALERIE CLAUDE BERNARD - PARIS - Rodrigo Moynihan, peintures (catalogue d'exposition).
7257: MOYSON E. - SILVERSMITH - BRUXELLES (?) - Broadside with a publicity notice for a silver automation which represents the siege of a town - Publiciteit van een zilversmid - Feuille volante avec publicité pour un automate en argent qui joue la siège d'une ville..
14233: MOYSON F. - CORNELIS VAN DONGEN - Cornelis van Dongen. Pastoor van Mol 1766-1799.
43939: MOZART - KV 606 (?) - Three Waltzes for the piano forte composed by Mozart.
8021: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV593, KV ? , KV590), C.D STEGMANN - Quintetto No. 3 arrangé pour le Pianoforte à quatre main. Bound with Quintuor No. II arrangé pour le Piano Forté à 4 mains par C.D. Stegmann
46165: MOZART WOLFGANG AMADEUS ( 1756 - 1791 ) - KV 475 - Fantaisie & Sonate en UT Mineur. Opus 11. Prix 9 fr.
34143: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV366) - Idomeneo Rè di Creta Opera in trè Atti da W.A. Mozart . Idomeneus König von Creta eine ernsthafte Oper in drey Aufzuegen mit italienischen und deutschen Texte im Klavierauszuge von A.E. Mueller.
43934: MOZART - KV 606 (?) - Three Waltzes for the piano forte composed by Mozart.
14796: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 527) - DON GIOVANNI Opera semiseria, in due Atti, musica di A.W. Mozart. Nr. 24 de la Collection.
36372: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 620) - Die Zauberfloete grosse Oper in zwei Akten von W.A. Mozart. Il Flauto magico. Partitur.
8070: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 458) - SIEHE KV 387 - (Quartett N° 3 B Dur) Die Zehn Vorzüglichtsten Quartetten... für das Piano-Forte zu 4 Hände eingerichtet von mehreren Künstlern in
8071: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 421B) - SIEHE KV 428 - (Quartett N° 4 ES Dur) Die Zehn Vorzüglichtsten Quartetten... für das Piano-Forte zu 4 Hände eingerichtet von mehreren Künstlern in
8069: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 464) - SIEHE KV 387 - (Quartett N° 5 A Dur) Die Zehn Vorzüglichtsten Quartetten... für das Piano-Forte zu 4 Hände eingerichtet von mehreren Künstlern in
8060: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 620) - C.F.EBERS - Ouverture (Die Zauberflöte), arrangée à quatre Mains pour le Pianoforte par C.F.Ebers.
8055: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 358) = KV 381 - Sonate à Quatre Mains No.3
8035: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 550 & 551) - Sinfonie (No. 2) arrangée pour le Pianoforte à quatre mains. Bound with. Sinfonie (No.3) arrangée pour le Pianoforte à quatre Main.
8058: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 608) - Fantasia à quatre Mains. Incomplete copy !.
29009: MOZART WOLFGANG AMADEUS - G. NEEFE ( KV 527 ) - Il Don Giovanni o sia . Il disoluto punito. Dramma giocoso in duo Atti posto in musica W.A. Mozart. Ridotto per il Cembalo da G. Neefe. Prezzo 16 Francs. (KVZ 527).
43796: MOZART WOLFGANG AMADEUS - A Theme for the Piano Forte , N° 21 or 49 by W.A. Mozart.
43905: MOZART WOLFGANG AMADEUS ( 1756 - 1791 ) - The Manley Heart , a favorite Duett for two voices with an accompaniment for the piano forte composed by Mozart :
45923: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV317) - Messe à 4 Voix avec accompagnement de 2 Violons et Basse , 2 Hautbois , 2 Trompettes , Timbales et Orgue composée par W.A. Mozart. N° I. Partition. (KV 317. Missa C-Dur - ''Krönungs-Messe'' - Mass in C major ).
17089: MOZART - ERICH SCHENK (AUTHOR) - Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Biographie. Festausgabe 1756 - 1956.
17137: MOZART - OTTO KELLER (AUTHOR) - Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Lebensgang nach den neuesten Quellen geschildert.
36390: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 626) - Requiem. Mozart's celebrated Requiem being the last work of that celebrated composer.
44147: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 527) - Partition de Don Juan. Musique de Mozart arrangée pour le Piano. Dédiée à Mme Jubert par l'éditeur. Prix 36. fr.
40984: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 492) - MAXIMILIAN JOSEPH LEIDESDORF ( 1788 - ?) - Die Hochzeit des Figaro. ( le Nozze di Figaro ) .Komische Oper in 2 Aufzügen von W.A. Mozart. Für das Pianoforte allein mit Hinweglassunbg der Worte eingerichtet von M.J. Leidesdorf.
12508: MOZART WOLFGANG AMADEUS - Three Sonates for the Harpsichord or Piano Forte with an Accompanyment for the Violin composed by Wolfg. Amedee Mozart. Op. 2
43971: MOZART WOLFGANG AMADEUS ( 1756 - 1791 ) - Mozart's variations to favorite airs for the piano forte. N° 12 (handwritten in ink).
32051: MOZART WOLFGANG AMADEUS (KV 387 - 421 - 458 - 428 - 464 - 465 - 499 - 575 -589 - 590 - 157 - 159A (160)) - Quartetto 1. 2 . 3 . 4 .( = Cahiers 1-4) ( contains quartetts I-II-III- IV- V - VI - VII - VIII - IX - X - XI -XII )
30855: MOZIN LE JEUNE - Ouverture des deux Savoyards, Arrangée pour le forté piano. ( ''des deux Savoyards '' is added in manuscript).
37121: MOZLEY T. RECTOR OF PLYMTREE - Henry VII , Prince Arthur and Cardinal Morton , From a Group representing the Adoration of the Three Kings on the Chancel Screen of Plymtree Church in the County of Devon....and an appendix...
9128: MOZZI LOUIS - Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht, par le comte Louis Mozzi, chanoîne de la cathédrale de Bergame, traduite de l'italien.
35496: MUCHA ALFONS - BERND KRIMMEL A.O. (RED.) - Alfons Mucha 1860-1939.
20772: MUEL FRANCIS - INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ETC - Orfèvrerie Nantaise. Dictionaire des poinçons de l'orfèvrerie Française. Cahiers de l'inventaire.
44978: MUELEN , JOHANNES ANDREAS VAN DER (1655 - 1702) - Decisio Brabantina super famosissima questione, qua queritur, Utrum matrimonio, absque pactis dotalibus contracto, & conjugali bonorum communione, statuto domicilii exclusa, ille etiam exclusa censeri debeat....
53279: MÛELENAERE F.A. DE - Histoire généalogique des De Mûelenaere De Koolskamp.
23883: MUELLER A. E. - LUIGI VAN BEETHOVEN (OPUS 55) - Sinfonia eroica aggiustata per il Pianoforte a quattro mani e dedicata A Sua Altezza Serenissima il Principe di Lobkowitz da A. E. Müller, composta da Luigi van Beethoven. Op. 55.
23874: MUELLER E. F. - (E.F. MÜLLER) - Thema con Variatione Pour le Pianoforte Composé & Varié par E. F. Müller.
16456: MUEREN FLORIS VANDER - Over constanten in de muziekgeschiedenis.
48477: MUËSEN GUY - Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen.
51541: MUËSEN GUY - Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen.
42743: MUËSEN GUY - Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen.
5855: MUIR PERCY - Victorian Illustrated Books.
29115: MUIR PERCY - English children's books 1600 to 1900.
42035: MUIR PERCY - E.P. GOLDSCHMIDT - SIMON NOWELL-SMITH - JOHN CARTER - HOWARD M. NIXON - IFAN KYRLE-FLETCHER - ERNEST WEIL - Talks on Book-Collecting delivered under the authority of the Antiquarian Booksellers' Association.
50429: MUIR PERCY - E.P. GOLDSCHMIDT - SIMON NOWELL-SMITH - JOHN CARTER - HOWARD M. NIXON - IFAN KYRLE-FLETCHER - ERNEST WEIL - Talks on Book-Collecting delivered under the authority of the Antiquarian Booksellers' Association.
42019: MUIR MACKENZIE G. - ADELINA PAULINA ERBY - Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe. With a preface by The Right Hon. W.E. Gladstone, M.P. . Fifth edition. (2 volumes bound in 1).
32308: MUIS SIMEON DE - BOSSUET JACOBUS BENIGNUS (ED.) - Commentarius literalis et historicus in omnes psalmos Davidis, et selecta Veteris Testamenti cantica...
40012: MULATIER FILS & DUPONT À LYON - ANC. MAISON MULATIER SILVANT FILS - Trade catalogue and large poster with attached samples of wire gauze ( toiles métalliques ) from MULATIER Fils & DUPONT à LYON.
46174: DE MULDER R. - PH. DE RIDDER - L. D'HALLEWYN - LYDIA SCHOONBAERT - A. VERHEZEN ( EINDREDACTIE ) - 100 Jaar St. Walburgisparochie 1899 - 1999 ( Antwerpen ) .
37743: MULKERS URBAIN - LUDO RASKIN ( TEXT ) - Urbain Mulkers 1945 - 2002.
51719: MULLE DE TERSCHUEREN, LE BARON A.J. - étude Généalogique sur la famille Mulle de Terschueren. Une famille patrichienne flamande.
32428: MULLENDER PÈRE - Lettres Posthumes du Père Mullender. Jésuite-Missionnaire Belge aux Indes Anglaises.
44589: MÜLLER JOSEF FELIX - MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST BASEL - Josef Felix Müller. Skulpturen / Sculptures .
30063: MÜLLER IWAN - (MULLER) - MR. HEATH - Three Waltzes for the Piano Forte and Flute composed & dedicated to Mr. Heath by Iwan Müller inventor of the improved Clarinett...
31104: MULLER FREDERIK AMSTERDAM - W.M. MENSING - Nouvelles Extra-ordinaires de divers endroits en Europe (bookseller's catalogue of broadsides , pamphlets, newpapers).
37559: MÜLLER MARKUS - GRAPHIKMUSEUM PABLO PICASSO MÜNSTER ( EDITORS) - Maeght. Das Abenteuer der Moderne.
34880: MÜLLER W. H. - A. ENSKAT - Graphologische Diagnostik. Ihre Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen.
34721: MÜLLER-JAHNCKE WOLF-DIETER - Apothekerbildnisse auf Medaillen und Plaketten. 1. Deutschsprachiger Raum.
9770: MULLER MR.S. - Oude Huizen te Utrecht, met afbeeldingen van G.De Hoog.
840: MÜLLER THEODOR - Sculpture in the Netherlands, Germany, France, Spain. 1400 - 1500.
29459: MÜLLER ALOYS - Geschichte des Gotteshauses Frauenthal, Festschrift zur 700-)jährigen Jubelfeier 1231-1931...
7207: MÜLLER FELIX - Führer durch die mathematischen Literatur, mit besonderer Berücksichtigung der historisch wichtigen Schriften.
23836: MULLER JACQUES - PHILIPPE ROBERTS-JONES - RAFAEL GODINHO - PIERRE FEYEREISEN (AUTHORS) - Jacques Muller L'Oeuvre gravé.
21343: MÜLLER MICHAEL FRANZ JOSEPH - Namenliste verschiedener Kapitularen des Domstiftes zu Trier welche theils im Mittelalter theils in neueren Zeiten bis 1795 gelebt haben.
34130: MÜLLER THEODOR (RED.) - HELGA SCHMIDT-GLASSNER (PHOTOGRAPHY) - Deutsche Plastik von der Frühzeit bis zur Gegenwart.
28572: MULLER RENÉ - La Cassette du Meunier.
15657: MÜLLER VICTOR - EVELYN LEHMANN (AUTHOR) - Der Frankfurter Maler Victor Müller (1830-1871).
13470: MULLER FREDERIK AMSTERDAM - Geographie - Voyages... Catalogue à Prix Marqués.
10783: MÜLLER WILHELM - Die Verfassung der freien Reichsstadt Worms am Ende des 18. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Zeit unter frazösischer Besetzung bis zum Frieden von Lunéville. (Dissertation).
42492: MULLER LEOPOLD - JOZEF DE BRUYN - FREDERIK LAFÈRE - MONIQUE JULIAM - Tentoonstelling ter herdenking van Leopold Muller ( 1863 - 1944 ). (Met ook werk van Jozef De Bruyn , Fredrik Lafère , Monique Juliam).
2432: MULS JOZEF - JAN HALLEZ - DIRK VANSINA - Jozef Muls Werk. with a preface by Jan Hallez and Dirk Vansina.
2503: MULS JOZEF - Schilders van Gisteren, uit Noord- en Zuid-Nederland.
22270: MULS JOZEF - [ ] VICTOR DELHEZ VICTOR - ZAAL AKOS ANTWERPEN - Victor Delhez - Zaal Akos - (Exhibition catalogue).
47325: MULS JOZEF - Verzen. Antwerpen Anno Domini MDCCCCXII.
42496: MULS JOZEF - De Gruweljaren 1914 - 1916. Steden en Landschappen.
33140: MUMFORD ERIC - - The CIAM discourse on Urbanism, 1928 - 1960.
29807: MUMMENDEY RICHARD - Von Büchern und Bibliotheken.
36623: MUNAKATA - MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE ( DE BELGIQUE) - Hommage à Munakata 1903 - 1975 . Peintre et Graveur Japonais.
33194: MUNBY A.N.L. - SIR THOMAS PHILLIPS - Phillipps Studies N°1 (-N°5) Complete set of 5 vols.
33351: MUNCH EDVARD - BERGGRUEN PARIS ( GALERIE - PUBLISHER) - JEAN CASSOU - WILLIAM S.LIEBERMAN (PREFACE) - Munch. Lithographies, eaux-fortes et gravures sur bois. (Plaquette 75 de la galerie Berggruen à Paris).
10482: MUNCH EDVARD - ARVE MOEN (AUTHOR) - Edvard Munch, age and milieu. Graphic art and paintings.
31863: MÜNCHEN - München. Führer durch seine Kunstschätze u. Baudenkmale, sowie nächste Umgebung. Mit einem Plane der Stadt.
24643: MÜNCHEN 1955 - NEUEN MÜNCHENER KÜNSTLERGENOSSENSCHAFT - Grosse Kunstausstung München 1955 Offizieller Katalog (Exhibition catalogue).
22681: MÜNCHEN 1988 - SAMMLUNG LENZ SCHÖNBERG - (EXHIBITION GALERIE) - Vision und Bewegung. Werke aus der Sammlung Lenz Schönberg.
22288: MÜNCHEN 1960 - COLLECTION GÜNTHER FRANKE - STÄDTISCHE GALERIE - Sammlung Günther Franke. Gemälde Zeichnungen Druckgraphik. (Exhibition catalogue).
17416: MÜNCHEN 1972 - Internationale Plakate 1871 - 1971. (Exhibition catalogue).
31432: MÜNCHENER FLIEGENDE BLÄTTER KALENDER - Münchener Fliegende Blätter Kalender 1889 - 1902 ( Folge von 14 Kalender in 3 Bände).
45336: MÜNCHING L.L. , VON - De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van Nederlandse Koopvaardijschepen en hun bemanning.
32845: MÜNCHNER STADTMUSEUMS - WINFRIED NERDINGER (EDITOR) - Klassizismus in Bayern, Schwaben und Franken. Architecturzeichnungen 1775 - 1825. (Exhibition catalogue);
28690: MUNCK DE J. - GREFFIER VAN DE HEERLIJKHEID SINT-BAAFS ( GENT ) - Memorabele Saecken gecompileerd uijt oude ende moderne archiven voor den onderschreven erfpachtigen Greffier der heerelijckhede, Roede, Vierschaere ende Leenhove van Ste. Baafs met datter toebehoort.... (Manuscript) .
29691: MUNCK, JAN CAREL DE - [ ] NOTARIS TE GENT - Protocol van den Notaris Jan Carel De Munck in den Raed van Vlaenderen geadmitteert den **** 1766. Beginnende den selven protocol dicto 1766 ende eyndende met den Jaere 1772 (manuscript, ondertekend door de auteur).
4: MUNCK J. DE ( GRIFFIER VAN DE HEERLIJKHEID SINT-BAAFS - GENT) - Register van placcaeten ende ordonnantien ghepubliceert ter vierschaere van Sinte Baefs. Begonst ten jaere ons heeren 1764 ende eyndende met den jaere 1775. (IDEM) ....ten Jaere 1776 eijndende 1783. ( manuscript, 2 vols in-folio).
48369: DE MUNCK ( ? ) - Het Wase Geslacht '' de Munck ''.
47557: MUNCK THOMAS - Seventeenth Century Europe . State, Conflict and the Social Order in Europe 1598 - 1700 ( Macmillan History of Europe).
30772: MUND HÉLÈNE - CYRIEL STROO - NICOLE GOETGHEBEUR - HANS NIEUWDORP - Mayer van den Bergh Museum Antwerp. Volume 20 (of the ) Corpus of Fifteenth-Cenrury Painting in the Southern Netherlands and the Principality of Liège.
23351: MUND HÉLÈNE - CYRIEL STROO - Early Netherlandish Painting (1400 1500). A Bibliography (1984 1998)- Contributions to fifteenth century painting in the southern Netherlands and the principality of Liège 8.
34133: MUNDORFF ANGELIKA - EVA VON SECKENDORFF (EDS.) - Inszenierte Pracht. Barocke Kunst im Fürstenfelder Land.
13303: MUNELESS OTTO - Bibliographical Survey of Jewish Prague.
319: MUNICH MÜNCHEN (1971) EXHIBITION CATALOGUE - Profitopoli$ oder der Mensch braucht eine andere Stadt.
590: MUNIER A. - Un Projet d'Eglise au XXe Siècle.
37490: MUÑOZ JUAN - TATE MODERN LONDON - Juan Muñoz. Double Bind at the Tate Modern.
50260: MUNRO JOHN H. - Bullion Flows and Monetary Policies in England and the Low Countries 1350 - 1500.
34048: MUNSTER SEBASTIAN - MAP OF SWITSERLAND - Helvetia Prima Rheni et V. Nova Tabula.
17796: MUQUARDT C. - Catalogue C. Muquardt. Libraire-éditeur. Livres de fonds et en nombre. Livres à prix réduits.
34759: MURANO MICHELANGELO - PAOLO MARTON - Venetiaanse villa's.
37150: MURASE MIYEKO - - Iconography of The Tale of Genji. Genji Monogatari Ekotoba.
2421: MURATOFF PAOLO - La Pittura Bizantina.
30890: MURATORI - Relation des missions du Paraguai.
12606: MURBACH ERNST - PETER HEMAN (EDITOR) - ZILLIS. Die romanische Bilderdecke der Kirche St.Martin. Text of Ernst Murbach, Photographiert und herausgegeben von Peter Heman.
43032: MURCH WALTER - MUSEUM OF ART - PROVIDENCE RHODE ISLAND - Walter Murch. A Retrospective Exhibition.
41333: MURDOCH JAMES - ISOH YAMAGATA ( COLLABORATOR ) - A History of Japan during the century of early foreign intercourse ( 1542 - 1651 ) .
49229: MURDOCH IRIS - The Sea , The Sea.
40310: MURET MARC ANTOINE - ARISTOTELES - M. ANTONII / MVRET/ I.C. ET CIVIS R. / ORATIONES XXIII. / Earum index statim post Praefatio-/nem continetur/. Eiusdem interpretatio quincti Libro Ethico-/rum Aristotelis ad Nicomachum.
43605: MUREZ JOS - [ ] JULIEN VAN LANGENHOVE - Julien Van Langenhove. Latemse Landschapschilder. Monografie.
14819: MURIS OSWALD & SAARMANN GERT - Der Globus im Wandel der Zeiten. Eine Geschichte der Globen.
31036: MURKEN-ALTROGGE CHRISTA - AXEL HINRICH MURKEN - Prozesse der Freiheit". Vom Expressionismus bis zur Soul und Body Art. Moderne Malerei für Einsteiger.
18475: MURRAY JOHN - A handbook for travellers in India and Pakistan Burma and Ceylon including the Portuguese and French possessions and the Indian States. Sixteenth edition with numerous maps and plans.
43446: MURRAY WILLIAMSON - RALF NAUMANN ( ÜBERSETZER ) - Der Luftkrieg von 1914 bis 1945. Aus dem Englishen von Ralf Naumann.
47938: MURRAY JAMES M. - Bruges, Cradle of Capitalism, 1280 - 1390.
50746: MURRAY DOUGLAS - The strange death of Europe. Immigration , Identity, Islam.
46633: MUSARD P. - The Kensington Quadrilles , or Musard's Forty-third Set as performed by Mrss Collinett , Michau & Musard at Almacks and the Nobilities Balls, respectfully dedicated...Duchess of Kent, composed and arranged for the Piano Forte with an ad lib Accompaniment forf the Flute....
1082: MUSCHG WALTER - Die Schweizer Bilderchroniken des 15. und 16. Jahrhundets.
49918: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XXII.
49917: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XXI.
49900: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - AMÉDÉE LYNEN - ALFRED VAN NESTE - ARMAND RASSENFOSSE - ALFRED MOITROUX ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Recueil de Planches 1923 .
49901: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - MAURICE LANGASKENS - RENÉ JANSSENS - JEF CLERENS - A. DELSTANCHE - L. VOETS - HENRY LEMAIRE - HUBERT DUPOND ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Recueil de Planches d'Art 1926 - 1927 .
49899: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - [ ] RÉMY HAVERMANS IMPRIMEUR - GEORGE RENCY - Musée du Livre - Fascicules 29 - 30 .
49919: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XXIII.
49920: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XXIV. Blanc et Noir .
49929: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - E. WAXWEILER - Musée du Livre - Troisième Année 9e Fascicule - 1909 ( 3rd year ). Le Musée du Livre - Les Sociétés Humaines avant l'age du Livre ( conférence de E. Waxweiler ).
49930: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - LOUIS TITZ - Musée du Livre - Troisième Année Nr. 2 - 10e Fascicule - 1909 ( 3rd year ). Le Musée du Livre - L'Esthétique du Livre Moderne ( conférence de Louis Titz ).
49935: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - VICTOR CHAUVIN - Musée du Livre - 15e Fascicule - 1910 ( 4th year ). Le Musée du Livre - Le Livre dans le Monde Arabe. ( conférence par Victor Chauvin ).
49955: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - HENRI LIEBRECHT - Musée du Livre - 23e - 24e Fascicule - 1912 ( 6th year ). Le Musée du Livre - La Reliure Moderne à propos de l'Exposition de reliure d'art .
49954: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - HENRI LIEBRECHT - Musée du Livre - 23e - 24e Fascicule - 1912 ( 6th year ). Le Musée du Livre - La Reliure Moderne à propos de l'Exposition de reliure d'art .
49953: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - IWAN CERF - Musée du Livre - 17e - 18e Fascicule - 1911 ( 5th year ). Le Musée du Livre - L'Art et Le Livre.
49952: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - HENRI LIEBRECHT - Musée du Livre - 14e Fascicule - 1910 ( 4th year ). Le Musée du Livre - Les Ex-Libris. ( conférence par Henri Liebrecht ).
49931: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - CHARLES DIDIER - Musée du Livre - Troisième Année Nr. 3 - 11e Fascicule - 1909 ( 3rd year ). Le Musée du Livre - Le Journal et La Revue ( conférence de Charles Didier ).
49914: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PIETER BRUEGEL LE VIEUX - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XVII.
49913: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - P.P.RUBENS - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XV.
49902: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - DIRK BAKSTEEN - ARTHUR GREUEL - L. VOETS - HENRI MORTIAUX U. WERNAERS - ARMAND RASSENFOSSE - ALFRED MOITROUX - VICTOR STUYVAERT - PAUL RENOTTE - ROMEO DUMOULIN ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Recueil de Planches d'Art 1928 - 1929 .
49903: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - LOUIS BUISSERET - EDWARD PELLENS - MAURICE LANGASKENS - C. DE BUSSCHERE ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Notre Portefeuille de Planches d'Art 1929 - 1930 .
49904: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - LOUIS BUISSERET - EDWARD PELLENS - MAURICE LANGASKENS - C. DE BUSSCHERE ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art 1929 - 1930. Notre Portefeuille de Planches d'Art 1929 - 1930 .
49906: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GEORGES LATINIS - P. SCOUPREMAN - RENÉ DE PAUW - G. VAN ZEVENBERGHEN ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art 1931 - 1932. Notre Portefeuille de Planches d'Art 1931 - 1932 .
49907: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GEORGES LATINIS - P. SCOUPREMAN - RENÉ DE PAUW - G. VAN ZEVENBERGHEN ( LITHOGRAPHIES ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art 1931 - 1932. Notre Portefeuille de Planches d'Art 1931 - 1932 .
49908: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - A.-P. DUERINCKX ( LITHOGRAPHIE ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art 1932 - 1933. Notre Portefeuille de Planches d'Art 1932 - 1933 .
49909: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - MAURICE LANGASKENS - ROMEO DUMOULIN - LOUIS BUISSERET - HENRI THOMAS ( LITHOGRAPHIE ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XI. Notre Portefeuille de Planches d'Art XI .
49910: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - MAURICE LANGASKENS - ROMEO DUMOULIN - LOUIS BUISSERET - HENRI THOMAS ( LITHOGRAPHIE ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XI. Notre Portefeuille de Planches d'Art XI .
49911: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XIV.
49912: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - P.P.RUBENS - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XV.
49923: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Première Année - Fascicule 1 - 1907 ( first year ). Le Musée du Livre - son programme son organisation ses premières réalisations.
49922: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Troisème Année - Fascicule 9 - (Fasicule 12) - 1909 ( third year ).
49915: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XIX.
49916: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - RAYMOND XHARDEZ - Musée du Livre - Receuil de Planches d'Art XX.
49921: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Première Année - Fascicule 1- (Fasicule 4) - 1907 ( first year ).
49927: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - O. SAUER - Musée du Livre - Deuxième Année Sixième Fascicule - Juin 1908 ( 2nd year ). Le Musée du Livre - La Reliure . Conférence par O. Sauer.
49926: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Deuxième Année Cinquième Fascicule - Mars 1908 ( 2nd year ). Le Musée du Livre - La Reliure d'Art à la Maison du Livre...
49925: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Première Année - Troisième Fascicule - Octobre 1907 ( first year ). Le Musée du Livre - Le Programme de cet Hiver....
49924: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Première Année - Deuxième Fascicule - 1907 ( first year ). Le Musée du Livre - Nutrimentum Spiritus.
49928: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PAUL OTLET - Musée du Livre - Deuxième Année 7e et 8e Fascicule - Décembre 1908 ( 2nd year ). Le Musée du Livre - La Fonction et Les Transformation du Livre ( résumé de la conférence de M. Paul Otlet ).
49969: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - RÉMY HAVERMANS - [ ] WALTER CRANE - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 . Le Musée du Livre - Walter Crane. ( conférence par Rémy Havermans ).
49972: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - BERNARD JOFÉ - [ ] FERNAND KHNOPFF ( ILLUSTRATION ) - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 . Le Musée du Livre - Le Livre et le Droit. ( conférence par Bernard Jofé ).
49979: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1907 ( première année ). (Fascicules 1- 4 ).
49932: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - EDMOND PICARD - Musée du Livre - Troisième Année Nr. 4 - 12e Fascicule - 1909 ( 3rd year ). Le Musée du Livre - Les Progrès de l'Art de l'Edition en Belgique. ( conférence par Edmond Picard ).
49933: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - EDMOND PICARD - Musée du Livre - 13e Fascicule - 1910 ( 4th year ). Le Musée du Livre - Rapport annuel sur l'activité du Musée du Livre.
49934: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - HENRI LIEBRECHT - Musée du Livre - 14e Fascicule - 1910 ( 4th year ). Le Musée du Livre - Les Ex-Libris. ( conférence par Henri Liebrecht ).
49971: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - BERNARD JOFÉ - [ ] FERNAND KHNOPFF ( ILLUSTRATION ) - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 . Le Musée du Livre - Le Livre et le Droit. ( conférence par Bernard Jofé ).
49970: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - J. DENUCÉ - [ ] PLANTIN-MORETUS - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 . Le Musée du Livre - Histoire du Musée Plantin-Moretus. ( conférence par J. Denucé ).
49939: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - J. CUVELIER - Musée du Livre - 19e - 20e Fascicule - 1911 ( 5th year ). Le Musée du Livre - Le Role des Archives ( article de J. Cuvelier ).
49936: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PAUL OTLET - Musée du Livre - 16e Fascicule - 1910 ( 4th year ). Le Musée du Livre - Le ''Deutsche Buchgewerbeverein'' et le Musée du Livre de Leipzig. ( article de Paul Otlet ).
49937: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PAUL OTLET - Musée du Livre - 17e - 18e Fascicule - 1911 ( 5th year ). Le Musée du Livre - Projet de Loi instituant une Bibliothèque Postale Intercommunale.
49938: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - IWAN CERF - Musée du Livre - 17e - 18e Fascicule - 1911 ( 5th year ). Le Musée du Livre - L'Art et Le Livre.
49940: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GEORGES DUPLAT - Musée du Livre - 19e - 20e Fascicule - 1911 ( 5th year ). Le Musée du Livre - La Vie Juridique du Journal ( article de Georges Duplat ).
49941: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - J. VAN OVERSTRAETEN - Musée du Livre - 19e - 20e Fascicule - 1911 ( 5th year ). Le Musée du Livre - Rapport Annuel.
49951: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - EDMOND PICARD - Musée du Livre - Troisième Année Nr. 4 - 12e Fascicule - 1909 ( 3rd year ). Le Musée du Livre - Les Progrès de l'Art de l'Edition en Belgique. ( conférence par Edmond Picard ).
49950: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - CHARLES DIDIER - Musée du Livre - Troisième Année Nr. 3 - 11e Fascicule - 1909 ( 3rd year ). Le Musée du Livre - Le Journal et La Revue ( conférence de Charles Didier ).
49960: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Rapport Annuel 1912.
49961: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - J. VAN OVERSTRAETEN - Musée du Livre - 27e - 28e Fascicule - 1913 ( 7th year ). Le Musée du Livre - Rapport Annuel.
49943: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - IWAN CERF - Musée du Livre - 27e - 28e Fascicule - 1913 ( 7th year ). Le Musée du Livre - Text and Plates in original wrapper.
49944: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - RÉMY HAVERMANS - GEORGES RENCY - Musée du Livre - 29e - 30e Fascicule - 1914 ( 8th year ). Le Musée du Livre - Text and Plates in original wrapper.
49983: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1911 ( cinqième année ). (Fascicules 17-20 ).
49945: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - SANDER PIERRON - GÉRARD ROOSEN - LOUIS TITZ - RAOUL RUTTIENS - Musée du Livre - 31e - 34e Fascicule - 1915 ( 9th year ). Le Musée du Livre - Text and Plates in original wrapper.
49980: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1908 ( deuxième année ). (Fascicules 5-8 ).
49948: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GEORGE EEKHOUD - [ ] EMILE VERHAEREN - Musée du Livre - 43e - 46e Fascicule - 1918 ( 12th year ). Le Musée du Livre - Text and Plates in original wrapper.
49949: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PAUL OTLET - Musée du Livre - Deuxième Année 7e et 8e Fascicule - Décembre 1908 ( 2nd year ). Le Musée du Livre - La Fonction et Les Transformation du Livre ( résumé de la conférence de M. Paul Otlet ).
49946: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - JOSEPH BATAILLE - RÉMY HAVERMANS - J. DENUCE - BERNARD JOFE - [ ] WALTER CRANE - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 ( 10th year ). Le Musée du Livre - Text and Plates in original wrapper.
49981: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1909 ( troisième année ). (Fascicules 9-12 ).
49956: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - HENRI OTLET - Musée du Livre - 25e - 26e Fascicule - 1913 ( 7th year ). Le Musée du Livre - Le Livre dans les Sciences. ( conférence par Henri Otlet ).
49957: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GEORGES RENCY - Musée du Livre - 25e - 26e Fascicule - 1913 ( 7th year ). Le Musée du Livre - La Littérature Belge de Langue Française en 1912 ( conférence par Georges Rency ).
49958: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - IWAN CERF - Musée du Livre - 27e - 28e Fascicule - 1913 ( 7th year ). Le Musée du Livre - Les Affiches Belges ( 1896 - 1898 ). ( conférence par Iwan Cerf ).
49959: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - MARIUS RENARD - Musée du Livre - 27e - 28e Fascicule - 1913 ( 7th year ). Le Musée du Livre - L'Enseignement Professionnel dans le Brabant. ( conférence par Marius Renard ).
49962: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GÉRARD ROOSEN - Musée du Livre - 31e - 34e Fascicule - 1915 . Le Musée du Livre - Les Caractères de Style. Leur Origine. Leur Lisibilité. ( conférence par Gérard Roosen.).
49963: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - LOUIS TITZ - Musée du Livre - 31e - 34e Fascicule - 1915 . Le Musée du Livre - Les Procédés de Reproduction. ( conférence par Louis Titz).
49964: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - RAOUL RUTTIENS - LOUIS TITZ ( ILLUSTRATIONS ) - Musée du Livre - 31e - 34e Fascicule - 1915 . Le Musée du Livre - Le Renouveau Artistique en Belgique. ( conférence par Raoul Ruttiens ).
49973: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GÉRARD ROOSEN - Musée du Livre - 40e Fascicule - 1917 . Le Musée du Livre - La Lettre ornée - son caractère - son emploi. ( conférence par Gérard Roosen ).
49965: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - SANDER PIERRON - ADOLPHO DE CAROLIS - ANTONIO MORONI ( ILUUSTRATIONS ) . - Musée du Livre - 31e - 34e Fascicule - 1915 . Le Musée du Livre - La Gravure sur bois. ( conférence par Sander Pierron ).
49966: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GÉRARD ROOSEN - Musée du Livre - 31e - 34e Fascicule - 1915 . Le Musée du Livre - Les Caractères de Style. Leurs origine, leur lisibilité. ( conférence par Gérard Roosen ).
49967: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - J. DENUCÉ - [ ] PLANTIN-MORETUS - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 . Le Musée du Livre - Histoire du Musée Plantin-Moretus. ( conférence par J. Denucé ).
49968: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - RÉMY HAVERMANS - [ ] WALTER CRANE - Musée du Livre - 35e - 38e Fascicule - 1916 . Le Musée du Livre - Walter Crane. ( conférence par Rémy Havermans ).
49984: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1912 ( sixième année ). (Fascicules 21-24 ).
49975: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PAUL OTLET - Musée du Livre - 29e - 30e Fascicule - 1914 ( 8th year ). Le Musée du Livre - La Belgique a l'Exposition Internationale du Livre et des Arts Graphiques à Leipzig. - Le Livre en Belgique ( conférence par Paul Otlet ).
49976: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GEORGES RENCY - Musée du Livre - 29e - 30e Fascicule - 1914 ( 8th year ). Le Musée du Livre - La Littérature Belge de Langue Française en 1913 ( conférence par Georges Rency ).
49977: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - LOUIS TITZ - Musée du Livre - 29e - 30e Fascicule - 1914 ( 8th year ). Le Musée du Livre - L'Héraldique dans la décoration du livre moderne. ( conférence par Louis Titz ) .
49978: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Bulletin Mensuel. du Troisième Année ( Octobre 1924 ) -> Quarantième année ( Mai-Juin 1946 ).
49982: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1910 ( quatrième année ). (Fascicules 13-16 ).
49985: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1913 ( septième année ). (Fascicules 25-28 ). et pour l'année 1914 (Fascicules 29-30)
49986: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - Musée du Livre - Planches hors-texte pour l'année 1915 ( neuvième année ). (Fascicules 31 - 34 ) - l'année 1916 ( dixième année) - ( Fasicules 35-38 )..
33669: MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS - PAVILLON DE MARSAN - PALAIS DU LOUVRE - Guide illustré du musée des arts décoratifs.
32639: MUSEE ROYAL À PARIS - Notice des Tableaux exposés dans le Musée Royal.
32520: MUSEE DES ARTS DECORATIFS, PARIS - Exposition des arts de la femme. Guide-livret illustré.
10966: MUSÉE D'IXELLES ( BRUXELLES ) - [ ] TOULOUSE LAUTREC - Henri de Toulouse Lautrec. - Exhibition catalogue. Brussels (Ixelles), Musée D'Ixelles, Octobre 1973.
816: MUSEE DES ARTS DECORATIFS, PARIS - Guide Illustrée.
815: MUSEE DES ARTS DECORATIFS, PARIS - Guide Illustrée.
6096: MUSEE D'ANVERS - Notice des Tableaux exposés au Musée d'Anvers, 1829.
2212: MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONS - JULES VANPAEMEL - ZEPHYR BUSINE - [ ] MONS EXPOSITION 1976 - Hommage de l'Académie ... à Jules Van Paemel et Zephyr Busine, Exposition des professeurs de l'Ecole Supérieure. Exposition annuelle des élèves.. Mons 1976 ( Catalogue ) .
40669: MUSEE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE - JÖRG ZUTTER ( ÉDITEUR ) - 15e Biennale Internationale de Lausanne. Art Textile Contemporain. Contemporary Textile art.
49942: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - PAUL OTLET - GEORGES RENCY - J.O.SAUER - Musée du Livre - 25e - 26e Fascicule - 1912 ( 6th year ). Le Musée du Livre - Text and Plates in original wrapper.
46005: MUSEE DU CONGO - TERVUREN - BRUSSEL ( EDITOR - PUBLISHER ) - Notes Analytiques sur les Collections Ethnographiques du Musée du Congo. Tome I. Fascicule I. ( pages 1 à 144 - Planches I à XXI ).
42198: MUSEE ROYAL À PARIS - Notice des Tableaux exposés dans le Musée Royal. ( Edition de 1835 ) .
50608: MUSEE DU LIVRE À BRUXELLES ( ÉDITEUR - ORGANISATEUR ) - [ ] OSTENDE - OOSTENDE - Exposition du Livre Belge d'Art et de Littérature organisée par le Musée du Livre ( à ) Ostende - Centre d'Art. Catalogue 1906.
50503: N/A/ - MUSÉE DE L'ANCIENNE ABBAYE DE LANDÉVENNEC ( EXPOSITION ) - Des Mains pour le lire ou l'art du relieur.
13599: MUSÉE DES BEAUX-ARTS - VILLE DE LIÈGE - [ ] LIÈGE SALON 1946 - Salon de la Libération. Hommage à la Résistance Liégeoise. la peinture Française de David à Picasso. Art Wallon Contemporain. Le peintre Jean Ochs, les sculpteurs Louis Dupont , Robert Massart , Adelin Salle. 1946 ( catalogue officiel du Salon de Liège ).
10638: MUSEE DES ARTS DECORATIFS PARIS 1925 - Guide Illustrée du Musée des Arts Décoratifs. Palais du Louvre, Pavillon de Marsan.
38879: MUSÉE DU LOUVRE ( ÉDITEUR ) - Notice des dessins placés dans les Galeries du Musée Royal au Louvre. ( Catalogue ) Prix 2 Francs.
49974: MUSÉE DU LIVRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - NICOLAS SMELTEN - ROMEO DUMOULIN ( ILLUSTRATIONS ) - Musée du Livre - 44e Fascicule - 1918 . Le Musée du Livre - Le livre et les enfants. ( conférence par Nicolas SMELTEN ).
45084: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - JEAN BALTY - MICHÈLE DOPPÉE - ACHILLES GAUTHIER - YVETTE VANDEN BEMDEN - MARIE RISSELIN-STEENBRUGEN - D. DE JONGHE ... ( AUTEURS ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. 48e année. 1976 ( volume annuaire ).
49561: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. . Tome 52 - 1980-1981.
49562: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. . Tome 53 - Fascicule 1 - 1982 .
49563: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. . Tome 55 - Fascicule 1 & 2 ( complete in 2 issues ) - 1984 .
49564: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. . Tome 56 - Fascicule 1 - 1985 .
49565: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. . Tome 57 - Fascicule 1 - 1986 .
49566: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. . Tome 55 - Fascicule 2 - 1984 .
42183: MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE DE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux des Arts Décoratifs et Industriels à Bruxelles SERIES I (1901) - SERIES II -> (1914).
3302: MUSÉES DE BELGIQUE - MUSEA VAN BELGIE - MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE (EDITOR) - Musées de Belgique - Musea van België. Bulletin publié par le Ministère de l'Education Nationale.
42178: MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE DE BRUXELLES ( EDITOR - S1 ) - Bulletin des Musées Royaux des Arts Décoratifs et Industriels à Bruxelles (-> later) Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. SERIES I (1901) - SERIES 6 ( 1993)
42239: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. Années 19 - 20 - 21 - 22 - 23 ; 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 . (Cinq années completes du Bulletin ) .
42234: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. Années 4 - 5 - 6 ; 1932 - 1933 - 1934 . (Trois années completes du Bulletin ).
42233: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. Années 1 - 3 ; 1929 - 1931. (Trois années completes du Bulletin ).
42238: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. Années 15 - 16 - 17 - 18 ; 1943 - 1944 - 1945 - 1946. (Quatre années completes du Bulletin ) .
45083: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - GHISLAINE DERVAUX-VAN USSEL - A.M. MARIËN-DUGARDIN - MARGUERITE COPPENS-COPPENS - KATRIEN MAES E.A. ( AUTEURS ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. 47e année. 1975 ( volume annuaire ).
45085: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( ÉDITEUR ) - RIA HOSTENS-DELEU - ERIC GUBEL - CLAIRE SKINKEL-TAUPIN - MARTINE AZARNOUSH-MAILLARD - GUY DELMARCEL ... ( AUTEURS ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. 49e année. 1977 ( volume annuaire ).
10091: MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE - Musees Royaux d'Art et d'Histoire. Liber Memorialis 1835-1985.
42236: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. Années 12 - 13 - 14 ; 1940 - 1941 - 1942 . (Trois années completes du Bulletin ) .
39829: MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE. PARC DU CINQUANTENAIRE BRUXELLES ( EDITOR ) - - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire. Bruxelles. Années 40e-42e. 1968-1970. (Bulletin complet).
34059: MUSELLI VINCENT - Les Douze Pas des Muses.
34060: MUSELLI VINCENT - Les Sonnets Moraux.
34058: MUSELLI VINCENT - Les Convives Ode.
50342: MUSEUM PLANTIN-MORETUS - J.E. BUSCHMANN / MUSÉE PLANTIN-MORETUS J.E. GOOSSENS - Livres d'Art Modernes Exposition J.-E.Goossens ; Tentoonstelling J.E.Buschmann 1920 - 1925. 6-28 February 1926. Pogingen tot Typografische Verjonging. ( exhibition catalogue ).
46740: N/A - MUSEUM DR. GUISLAIN ( PUBLISHER ) - Pijn , La Douleur , Pain .
44102: MUSEUM BOYMANS - VAN BEUNINGEN ( PUBLISHER ) - [ ] ERASMUS - Erasmus en zijn tijd. 2 volumes. (Subtitle ) Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oltober ( 1469).
823: MUSEUM VLEESHUIS - ANTWERPEN - Schatten der Vlaamse Schuttersgilden. Antwerpen, Museum Vleeshuis 1966.( Exhibition catalogue ) .
570: MUSEUM STERKSHOF DEURNE-ANTWERPEN 1955 . EXHIBITION CATALOGUE - Tentoonstelling Ziveren Kunstwerken Museum Sterkshof Deurne-Antwerpen 1955. (exhibition catalogue)
18335: MUSEUM PLANTIN-MORETUS - CHORALE CECILIA - Vijftigste Verjaring van de Opening van het Museum. Drie-Honderd-Vijftigste Verjaring van Rubens' Geboorte. Concert Chorale Caecelia.
47700: MUSEUM VOOR FOTOGRAFIE - ANTWERPEN - Collection of 6 exhibition posters.
47840: MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE ROTTERDAM ( EDITOR ) - In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600. ( exhibition catalogue ).
3214: MUSEUM FODOR - AMSTERDAM - FODOR Museum Amsterdam, Tentoonstellingscatalogi, genummerd., allen in formaat in-8°.
41264: V.Z.W. MUSEUM KEMPENLAND LOMMEL ( UITGEVER ) - ROGER KNAEPEN - FERDINAND GEERTS - BRUNO INDEKEU E.A. ( AUTEURS ) - Door het Zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kepnense grensgemeente Lommel.
48925: MUSEUM VOOR FOTOGRAFIE ANTWERPEN ( EDITOR ) - INGE HENNEMAN ( PREFACE ) - Entre-deux . Een confrontatie tussen hedendaagse en historische fotografie in België en Nederland.
13113: MUSEUM PLANTIN-MORETUS - CONSERVATOR L. VOET - Tentoonstellingscatalogus. 1982, 1 april. Aanwinsten van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet. Een huldebetuiging aan Conservator Prof. Dr. L.Voet. 1950-1981.
12173: MUSEUM PLANTIN - MORETUS - EXHIBITION CATALOGUE - J.E.GOOSSENS - J.E. BUSCHMANN - Livres d'Art Modernes Exposition J.-E.Goossens ; Tentoonstelling J.E.Buschmann 1920 - 1925. 6-28 February 1926. Pogingen tot Typografische Verjonging.
20871: MUSEUMSGESELLSCHAFT, BERN (LIBRARY CATALOGUE) - Bibliothekskatalog der Museumsgesellschaft in Bern.
19708: MUSGRAVE RICHARD SIR BART. - Memoirs of the different rebellions in Ireland from the arrival of the English with a particular detail of that which broke out the xxiiid of May mdccxviii; The history of the conspiracy which preceded it....
26280: MUSSAT ANDRÉ - JEAN-CLAUDE MENOU - INVENTAIRE GENERAL - RÉGION BRETAGNE MORBIHAN - Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Commission Régionale de Bretagne. Morbihan. Cantons Le Faouët et Gourin. Texte et illustration.
6398: MUSSCHE H.F. - J. BINGEN - J. SERVAIS - J. DE GEYTER - T. HACKENS - P. SPITAELS - A. GAUTIER - Thorikos 1963 I Rapport préliminaire sur la première campagne de fouilles. - Voorlopig verslag over de eerste opgravingscampagne.
10777: MUSSCHENBROEK PETRUS VAN ( PIERRE ) - Essai de Physique par Mr. Pierre van Musschenbroek....avec une Description de nouvelles sortes de Machines Pneumatiques, et un Recueil d'expériences par Mr. J.V.M. Traduit du Hollandois par Maitre Pierre Massuet. Tôme I (Tôme II) (2 vols.)
16074: MUSSET ALFRED DE - JAN PRINS - AD. DONKER (EDITOR) - Een deur moet open zijn of dicht. Naar het Fransch door Jan Prins.
24206: MUSSET ALFRED DE - MARCEL DEPRE (ILLUSTRATOR) - Margot. Illustrations de Marcel Depré.
40681: DE MUSSET PAUL - GÉRARD SÉGUIN ( ILLUSTRATEUR ) - Monsieur Le Vent et Madame La Pluie. Vignettes par Gérard Séguin. ( Petite Bibliothèque Blanche ) .
39174: MUSSINI NATALE ( BERGAMO 1765 - FIRENZE 1837 ) - Trois Duos pour deux violons composés par Mr. Mussini. Oeuvre premier. N° 704.705 Prix 1.45x
26304: MUTZE KARL - L. FOITZIK - W. KRUG - G. SCHREIBER (EDITORS) - ABC der Optik. Physikalische Optik, Optische Instrumente, Spektroskopie etc. etc.
31397: MUYDEN EVERT VAN - AHTERTON CURTIS - Catalogue of the Etched Work of Evert van Muyden. With a portrait of the artist and ten head-pieces etched expressly for the catalogue, and one unpublished plate.
28053: MUYLDERMANS KAN. DR J. - Simon de Heuck. Pastoor van Leest (1773 1812). Eenige Nota's uit zijne Kerkregisters.
24771: MUYLDERMANS JAC. KAN. DR - Levensschets van Jan van Droogenbroek.
9887: MUYNCK JOHAN DE (EDITOR) - JACQUES CLAES (PREFACE) - ERIK BUYST - LIEVEN DE CAUTER - MARC DUBOIS A.O. (AUTHORS) - De Beschikbare ruimte. Reflecties over bouwen.
3519: MUYSER PIERRE-LOUIS DE - JOSEPH BRACOPS - ALBERT AYGUESPARSE - PAUL FÉVRIER (FOUNDERS) - Marginales revue trimestrielle des idées et des lettres (later) revue bimestrielle...
16047: MVC (FURNITURE) - MVC Paris-Berlin-Bruxelles. (Furniture Trade catalogue ).
32329: MYLONAS GEORGE E. - Mycenae and the Mycenaean Age.
50406: MYRNA MEDIK-KOESOEMO JOEDO - BOB HOOGESTEEGER - ROBERT KORVING ( EDITORS ) - Kinderspel. Doorverbonden met de wereld van post en telecom.
21903: MYTTON-DAVIES PETER (EDITOR) - Screen Process Printing. Volume Two.
11652: NA TSE - - Is negerkunst werkelijk iets? (article in the periodical '' Kunst '' Gent 1931).
53305: NAAIJKENS JAN - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870 - 1914. Eerste druk.
45534: NAAIJKENS JAN - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870 - 1914. Tweede druk.
19951: NAAMREGISTER VAN ALLE DE KOOPLIEDEN - AMSTERDAM 1774 - Naamregister van alle de kooplieden voorname handeldryvende of negotiedoende Winkeliers en Fabricanten der Stad Amstelredam, Met aanwyzing van derzelver Woonplaatsen; als meede de naamen en woonplaatsen der Joodsche Kooplieden...voor het jaar MDCCLXXIV (1774).
52569: NABRINK GÉ - AMSTERDAM. CATALOGUE NO 145 - Afrika - Asia - Australasia .( Antiquarian book catalogue n° 145 ).
45706: NACKAERTS WILLY - ACHIEL NOBELS - De Vaart van Stekene.
29322: NADAILLAC LE MARQUIS DE - L' Amérique Préhistorique.
37727: NADAL GUILLEM - CAJA DE VALENCIA - Guillem Nadal.
36058: NADAL CHARLES - ALBERT HENRY - FRANCIS FARMAR - JOAN ANTON MARAGALL ( TEXTES ) - Charles Nadal.
44692: NADAUD GUSTAVE - SES AMIS ( ILLUSTRATEURS ) - Chansons Choisies de Gustave Nadaud illustrées par ses amis.. Tome Premier ( et Tome Deuxième ). 2 vols.
50714: NADEAU LUIS - Encyclopedia of Printing, Photographic, and Photomechanical Processes. Vols. 1 & 2 - A-Z ( in one vol.) containing invaluable information on over 1500 processes.
14768: NAEF ERNEST - L'Etain et le Livre des Potiers d'Etain Genevois.
38394: NAEMEN FELIX VAN - F.V.N. - Les Frères-Mineurs Récollets au Pays de Waas d'après les documents authentiques par F.V.N. Conservateur du Musée du Cercle archéologique du Pays de Waas.
47917: NAEYAERT DÉSIRÉ ( 1909 - 1990 ) - JULES GROSFILS - Collection of 3 engravings made to serve as ex-libris, and one original pencil design ( not the same as the engravings). Some engravings are signed in the plate or in pencil underneath.
17302: NAGEL (EDITOR) - Japon. (Les Guides Nagel).
20675: NAGEL (EDITOR), JOZEF BRITSCHGI - Nagel Reiseführer Offizieller Führer Schweiz. Touring Club der Schweiz. XXXII-1096 Seiten, 4 Karten, 78 Zeichnungen, 18 Ausflügkärtchen...
20677: NAGEL (EDITOR) - Nagel's travel guides Israel viii - 328 pages, 24 maps in colour, 14 maps in Black-and-White.
45871: NAGELS-MARDULYN E. - ETS. LETTANIE A. ( MECHELEN - MEUBELMAKERIJ - FURNITURE - DESIGN ) - Collection of 38 original design drawings of Mechelen furniture ca. 1950-1960. - Collectie van 38 originele ontwerp tekeningen voor Mechelse meubels.
46541: NAGELS THOMAS ( DESIGNER ) - HERMAN JANSSENS ( PUBLISHER ) - MANUS - BAKKERIJ - Collectie van zeven '' Magazines '' . [1] Najaar 2014 - [2] Zomer Assortissement 2015 - [3] Feestdagen 2015 -[4] Zomerassortissement 2016.[5] Zomerassortissement 2017. [6] Winter 2017-18. [7] Zomer 2020 (editie 18).
50337: NAGELS MONIEK - BRENDAN BURNY ( CO-AUTHOR ) - [ ] JULES DE BRUYCKER - Jules de Bruycker etser.
53539: NAHON ALICE - [ ] FAMILIE BUSKENS ( PROVENANCE ) - Schaduw ( gedichten ). Tweede uitgave.
53020: NAHR ED - (NACHFOLGER J. SCHEIBLE ) - [ ] ANTIQUARIAT FÜR WISSENSCHAFT LITERATUR UND KUNST IN KIEL - Antiquariats-Katalog Nr. 1 ( in der Reihenfolge der Scheible'schen Kataloge Nr. 371 ) Auswahl aus allen Gebieten.
9972: LE NAIL E. - MIEUSEMENT (PHOTOGRAPHER) - Le Chateau de Blois (extérieur et intérieur). Ensembles et Détails. Sculpture ornementale, Décorations peintes, Cheminées, Tentures, Plafonds, Carrelages.
35219: LE NAIN ANTOINE, LOUIS ET MATHIEU - JACQUES THUILLIER (ED.) - Les frères Le Nain.
39661: NAIPAUL V.S. - Beyond Belief. Islamic excursions among the converted peoples.
50396: NAKATENUS WILHELMUS S.J. ( GUILLAUME NACATENE ) - Le Palmier Céleste ou Heures de l'Église , enrichies d' Exercices chrétiens, Offices , Litanies , Prières & Méditations. Composé en Latin par G.N. ...Dernière Édition, revue & corrigée.
22564: NAKATENUS S.J. () - Hemelsch Palmhof, versierd met oefeningen en gebeden. Nieuwen Druk.
14496: NAKATENUS WILHELM S.J. - Himmlisches Palmgärtlein. Gebet-und Andachtsbuch für katholische Christen.
30584: NAMECHE A.-J. - Mémoire sur la vie et les écrits de Jean-Louis Vivès...
19713: NAMECHE A.-J. MGR - Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain.
45651: NAMÈCHE LÉON - La Ville & le Comté de Gembloux. L'Histoire & Les Institutions.
51646: NAMEN, JOANNES BAPTISTA VAN - [ ] MECHELEN - NIEL - Beschryvinge der inhalinge van den seer geleerden Heer Joannes Baptista van namen geboortig van Niel Eersten van Loven door de leer-zugtige Jonkheid der Publieke Scholen van Mechelen, onder de bestieringe der Priesters van 't Oratorie den 24. November 1738.
30189: NAMUR 1997 - JACQUES TOUSSAINT (EDITOR) - Boiseries et marbres sculptés en Namurois. Dessins de la collection Charles Van Herck. (Exhibition catalogue).
8908: NAMUR P. - Bibliographie Académique Belge, ou Répertoire Systématique et Analytique des Mémoires, extraits de Mémoires, Dissertations, Observations, Essais et Mémoires des prix publiés jusqu'à ce jour par l'Ancienne et la Nouvelle Académie de Bruxelles...
10262: NAMUR, ECOLE DES BEAUX-ARTS - Namur, Ecole des Beaux-Arts. Règlement (de l') Ecole des Beaux-Arts (de la) Ville de Namur.
13018: NAMUR BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE - Catalogue des Livres de la Bibliothèque Publique de la Ville de Namur.
1293: NAMUR 1930 EXHIBITION CATALOGUE, F. COURTROY - Mémorial de l'Exposition des Trésors d'Art , Namur 1930.
21624: NAND - Solution ? (Essai d'organisation sociale).
37582: NANNINGA JAAP - ERIC SLAGTER ( TEXT ) - Nanninga schilder, painter, peintre.
16459: NANNIUS PETRUS (1500-1557) - AMÉDÉE POLET - Une gloire de l'humanisme belge Petrus Nannius 1500-1557.
3239: NANSEN FRIDTJOF - In northern mists . Arctic exploration in early times. Translated by Arthur G. Chater. 2 volumes.
12888: NANTES - ORIGINAL PHOTOGRAPH - Trois photographies des fouilles de la Porte Saint-Pierre (1887).
4280: NANTEUIL - EUGÈNE BOUVY (AUTHOR) - Nanteuil. Le Portrait Gravé et ses Maitres.
33459: NAPOLEON ET ANVERS ( ANTWERPEN ) - VICE-AMIRAL ROSILY - Renseignements divers sur la ville d'Anvers. (Rapport manuscrit 20 Février 1797 signé par Rosily).
30150: NAPOLEON SCHÖNBRUNN 25 SEPTEMBRE 1809 - Napoleon et Anvers ( ) ( Decret) - Extrait des minutes de la secretairerie d'Etat.
28420: NAPOLI ALLIATA ENRICO DI - Microfaune della parte superiore della serie oligocenica del Monte San Vito e del Rio Mazzapiedi - Castellania (Tortona-Alessandria) (I).
14817: NARDONE ANTONIO - L. MASSCHELEIN-KLEINER (EDITORS) - De Facto - Magazine d'Histoire de l'Art et d'Archéologie. Trimestriel.
39515: NARKISS BEZALEL - SIR JOHN POPE-HENNESSY ( PREFACE ) - Hebrew illuminated manuscripts in the British Isles. A catalogue Raisonné. 2 vols. Text , Plates.
31004: NASGAARD ROALD (ED.) - 10 Canadian Artists in the 1970s. An exhibition for European Tour.
35853: NASH SUSIE - Between France and Flanders. Manuscript Illumination in Amiens in the Fifteenth Century.
20337: NASH DAVID - - Tree to Vessel. David Nash Sculpture. 17 April 1986. (Exhibition catalogue) - Juda Rowan Gallery London.
9303: NATALIS DE WAILLY M. - Éléments de paléographie pour servir à l'étude des documents inédits sur l'histoire de France publiés par ordre du Roi et par les soins du ministre de l'Instruction Publique. Tome Premier (Tome Second). 2 vols.
46211: NATALIS HIERONYMUS - JÉRÔME NADAL - JAN WIERICX - ANTOON WIERICX - HIERONYMUS WIERICX - ADRIAEN COLLAERT - KAREL DE MALLERY (ENGRAVERS) - BERNARDUS PASSARO (DESIGNER) - Evangelicae Historiae Imagines. Ex ordine Evangeliorum, quae toto anno in Missae Sacreficio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae. (Suite of 154 engravings ) [TOGETHER WITH] Adnotationes et meditationes in evangelia.....( Text to the engravings).
49044: NATALIS HIERONYMUS - JÉRÔME NADAL - JAN WIERICX - ANTOON WIERICX - HIERONYMUS WIERICX - ADRIAEN COLLAERT - KAREL DE MALLERY (ENGRAVERS) - BERNARDUS PASSARO (DESIGNER) - Evangelicae Historiae Imagines. Ex ordine Evangeliorum, quae toto anno in Missae Sacreficio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae. (Suite of 154 engravings ) [BOUND WITH] Adnotationes et meditationes in evangelia quae in sacrosancto missae sacrificio toto anno leguntur ; cum Evangeliorum concordantia...Editio Ultima
30196: NATALIS ALEXANDER ( ) - Apologie des Dominicains missionaires de la Chine ou Réponse au Livre du Père Le Tellier Jésuite, inititulé Défense des Nouveaux Chrétiens; et à l'Eclaircissement Du P. Le Gobien de la même Compagnie, Sur les honneurs que les Chinois rendent à Confucius & aux Morts.
46624: NATHAN I. - LORD BYRON ( WORDS ) - The Kiss dear maid thy lip has left. The poetry by the Right Honourable Lord Byron, the music composed with an accompaniment for the Piano Forte by I. Nathan.
52068: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - BRUSSEL ( UITGEVER ) - [ ] STAFKAART- MECHELEN - Stafkaart van België . ( Topografische kaart ) Schaal 1 op 50.000 . Vouwblad 23 - Mechelen . Uitgave 1 - IGNB 1982. M736.
5731: NATIONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM ANTWERPEN - Nationaal Scheepvaartmuseum. June 4 1981 . Flemish maritime underglass paintings. - Exhibition catalogue Achterglasschilderijen .
50969: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT VAN BELGIË ( UITGEVER ) - Topografische atlas België. ( schaal 1/50.000 )
53038: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - BRUSSEL ( UITGEVER ) - [ ] STAFKAART- PERWEZ - EGHEZÉE - Stafkaart van België . ( Topografische kaart ) Schaal 1 op 25.000 . Vouwblad 40/7-8 - Perwez - Eghezée. . Uitgave 3 - IGNB 1984. M834
52067: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - BRUSSEL ( UITGEVER ) - [ ] STAFKAART- ANTWERPEN - Stafkaart van België . ( Topografische kaart ) Schaal 1 op 50.000 . Vouwblad 15 - Antwerpen . Uitgave 2 - IGNB 1987. M736.
52070: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - BRUSSEL ( UITGEVER ) - INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL [ ] STAFKAART- CARTE - HUY - Carte topographique de la Belgique. Echelle 1 : 50.000 . Feuille 48 HUY Edition 1 - IGNB 1997. M737.
48824: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT VAN BELGIË ( UITGEVER ) - Topografische atlas België. ( schaal 1/50.000 )
19226: NATIONAAL HOGER INSTITUUT VOOR BOUWKUNST EN STEDEBOUW - Gids Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw.
53696: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT VAN BELGIË ( UITGEVER ) - Topografische atlas België. ( schaal 1/50.000 ) -Atlas Topographique Belgique.
52074: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - BRUSSEL ( UITGEVER ) - [ ] ZEEBRUGGE - KNOKKE-HEIST - HET ZWIN - Topografische Kaart van België - Schaal 1 op 20.000 . Vouwblad 5 (5-6) - Zeebrugge - Knokke-Heist - Het Zwin . Uitgave 1 - 1999.
52069: NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT - BRUSSEL ( UITGEVER ) - [ ] STAFKAART- GERAARDSBERGEN - Stafkaart van België . ( Topografische kaart ) Schaal 1 op 50.000 . Vouwblad 30 - Geraardsbergen . Uitgave 2 - IGNB 1992. M736.
22479: NATIONAL GALLERY - GALERIE NATIONALE - J.F. GERARD (TRANSLATOR) - Galerie Nationale de Tableaux des Grands Maîtres qui ont été achetés par le parlement Britannique, pour le compte de la nation...
52083: NATIONALE BANK VAN BELGIË ( EDITOR ) - [ ] RENÉ MAGRITTE - Het biljet van 500 F. René Magritte .
39894: N.S.D.A.P. - NATIONALSOZIALISTISCHE DEUTSCHE ARBEITER-PARTEI ( SUBJECT ) - GREILING A.G. ZIGARETTENFABRIK ( PUBLISHER ) - Männer und Ereignisse unserer Zeit. (vol. 1) . Männer und Ereignisse unserer Zeit. Folge 2. ( vol. 2). 2 vols (all published).
37397: NATOIRE - SÉBASTIANI ODILE PICARD - KROTOFF MARIE-HENRIETTE (TEXT) - Don Quichotte vu par un peintre du XVIIIe siècle. Natoire.
17767: NATTIER J.-M. - PIERRE DE NOLHAC - J.-M. Nattier. Peintre de la cour de Louis XV.
25619: NAUDIN BERNARD - FRANÇOIS PONCETTON (AUTHOR) - Essai d'un catalogue des eaux fortes de Bernard Naudin par François Poncetton son ami.
46670: NAUDTS PAUL-ALBERT - De Alchemie , De Steen der Wijzen en Antoon van Dijck.
43232: NAUNTON ROBERT - JEAN LE PELLETIER ( TRANSLATOR INTO FRENCH ) - Fragmenta Regalia, ou le caractere veritable d'Elisabeth Reyne d'Angleterre, et de ses favoris.
15393: NAUTA MAX - M. MULLER (AUTHOR) - Max Nauta.
38978: NAUWELAERTS DR. M.A. - De oude Latijnse School van Breda.
33598: NAVAILLES JEAN-PIERRE - Le Tunnel sous La Manche. Deux siècles pour sauter le pas 1802 - 1987.
37055: NAVARRE MARGUERITE DE - YVES LE HIR ( EDITOR ) - Nouvelles. Texte critique établi et présenté par Yves le Hir.
46184: DE NAVE, FRANCINE ( EDITOR ) - [ ] ANDRÉ GOEZU - André Goezu. Dertig jaar grafiek. Een overzicht. (Exhibition catalogue - Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen ).
38353: NAVE DE FRANCINE ( EDITOR ) - Letters proeven . La saveur des caractères. Prenten smaken . Le goût des estampes. ( exhibition catalogue).
43608: DE NAVE, FRANCINE ( EDITOR ) - [ ] FRAND DILLE - De Schenking Frans Dille aan het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen ( 1982 - 1989). Een retrospectieve.
6826: NAVE FRANCINE DE (EDITOR) - PHILOLOGIA ARABICA, Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
18709: NAVE DE FRANCINE - LEON VOET - PLANTIN-MORETUS - Museum Plantin-Moretus Antwerpen.
41155: DE NAVE, FRANCINE - ELLY COCKX-INDESTEGE - PIERRE DELSAERT A.O. - Letters proeven - Prenten smaken . Le saveur des caractères - Le goût des estampes. (Dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet).
43571: DE NAVE, FRANCINE ( REDACTIE ) - Antwerpen, dissident drukkerscentrum. De rol van de Antwerpse Drukkers in de Godsdienststrijd in Engeland (16e eeuw).
49017: NAVE FRANCINE DE - M. HELLEMANS ( EDITORS ) - [ ] PAUL VAN OSTAIJEN - Paul van Ostaijen in beeld. Grafiek en tekeningen van tijdgenoten.
50307: NAVE FRANCINE DE (EDITOR) - PHILOLOGIA ARABICA, Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
50483: DE NAVE, FRANCINE ( REDACTIE ) - Antwerpen, dissident drukkerscentrum. De rol van de Antwerpse Drukkers in de Godsdienststrijd in Engeland (16e eeuw).
14541: NAVE FRANCINE DE (INTRODUCTION) - AGFA-GEVAERT (EDITOR) - Antwerp Typographical and Graphic Centre. Twelve Plates from the Plantin-Moretus Museum, introduction by the curator Dr. Francine De Nave.
51811: DE NAVE, FRANCINE - ELLY COCKX-INDESTEGE - PIERRE DELSAERT A.O. - Letters proeven - Prenten smaken . Le saveur des caractères - Le goût des estampes. (Dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet).
45702: DE NAVE, FRANCINE ( EDITOR ) - Antwerp, dissident typographical centre. The role of Antwerp printers in the religious conflicts in England ( 16th century ).
51296: NAVEAU PIERRE ( ÉPOUX GHISLAINE LE PAIGE ) - Famille Naveau.
34609: NAVENNE FERDINAND DE - Rome. Le Palais Farnèse et Les Farnèse.
30229: NAVIER LOUIS MARIE HENRI - Rapport à Monsieur Becquey....et Mémoire sur les ponts suspendus.
23818: NAVRATIL JOSEF - JAROMIR PECIRKA - Josef Navratil. Uvodni studii napsal Jaromir Pecirka.
29642: NAY ERNST WILHELM - SIEGFRIED GOHR (TEXT) - Retrospektive E. W. Nay, a Retrospective.
46982: NEAGU CHRYSÉIS - La Collection de mon père.
45521: NEAMA MAY - [ ] PRODUITS ROCHE ( PUBLISHER ) - 353 Tekeningen van May Néama in de Koninklijke Bibliotheek Albert I .
4035: NEAMA MAY & VAN AVERMAETE ROGER - BALLET - Les Fleurs, Scénario. Roger Avermaete, Musique. Lode Huybrechts, Choréographie. Léa Daan, Costumes. May Néama.
4034: NEAMA MAY - L'Enlèvement de Proserpine, Scénario. Alain Germoz, Musique. Renier van der Velden, Choréographie. Léa Daan, Décors & Costumes. May Néama.
35981: NECKER JACQUES - - De l'administration des finances de la France.
30863: NECKER DE SAUSSURE MME ALBERTINE - L'éducation progressive, ou Etude du cours de la vie. 3e édition.
43403: NECTOUX JEAN MICHEL - [ ] GABRIEL FAURÉ - Fauré .
29426: NEDELJKOVIC MARYVONNE - L'Aube d'une nation. Les écrivains d'Australie de 1788 à 1910.
3811: NEDERDUITSCH LETTERKUNDIG JAERBOEKJE - Nederduitsch letterkundig jaerboekje voor 1838 . Vijfde Jaergang.
38483: NEDERDUITSCH LETTERKUNDIG JAERBOEKJE - 1849 - Nederduitsch letterkundig jaerboekje voor 1849 . Zestiende Jaergang.
4752: NEDERLAND -VEREENIGDE PROVINCIES - 17E EEUWS ADMIRALITEITSREGLEMENT - Manuscript - Document . ''Den achten tytel concernerende d'administratie van justitie voorde collegien vande adm(inis)t(ratie) mede ordres opde zee saecken betreffende.
19055: NEDERLANDS KUNSTHISTORISCH JAARBOEK 1972 DEEL 23 - PROF. DR. H. GERSON - Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1972 Deel 23. Opgedragen aan Prof. Dr. H.Gerson.
10132: NEDERLANDSCH JAARBOEK VOOR FOTOKUNST, G.J. SPEEKHOUT (EDITOR) - Nederlandsch Jaarboek voor Fotokunst, G.J.Speekhout (editor). Hengelo, Smit, in-folio, orig. uitgeversband, z/w foto-illustraties
7289: NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL - ANTWERPEN - L.H. SMEDING - Algemeene Catalogus van Nederlandsche Boeken uit Zuid en Noord, samengesteld ter gelegenheid van het 29ste Nederlandsch Taal-en Letterkundig Congres gehouden te Brussel in 1906. (and two similar bound in one volume).)
48245: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN ANTIQUAREN ( UITGEVER ) - Gezamenlijke catalogus - joint catalogue 2016.
37638: NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL - ANTWERPEN - L.H. SMEDING - Algemeene Catalogus van Nederlandsche Boeken uit Zuid en Noord. 2de uitgave. Vermeerderd en bijgewerkt tot 1 Sept. 1908, voorzien van 50 ill. en een voorwoord.
42500: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN ( EDITOR ) - Speciale Catalogus 1988 van de postzegels van Nederland , Curaçao ....Suriname. 48e editie.
48248: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN ANTIQUAREN ( UITGEVER ) - Gezamenlijke catalogus - first joint catalogue 1975
48249: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN ANTIQUAREN ( UITGEVER ) - Gezamenlijke catalogus - joint catalogue 2008.
39559: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN ( EDITOR ) - Speciale Catalogus 1969 van de postzegels van nederland (sic) en overzeese rijksdelen. 28e editie.
39071: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR AMBACHTS - EN NIJVERHEIDSKUNST ( EDITOR ) - Nederlandsche Ambachts - en Nijverheidskunst. 1925-1926.
44234: NEDERLANDSE VERENIGING VAN MUNTHANDELAREN ( UITGEVER ) - Munt-Almanak 1993. Inclusief catalogus van Nederland, Suriname , Curaçao , Nederlandse Antillen, Aruba , Nederlands Indië. 10 e Editie.
2981: NEDERLANDSE VOLKSKUNDIGE BIBLIOGRAFIE - NEDERLANDSE VOLKSKUNDIGE BIBLIOGRAFIE - Systematische Registers of Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven.
46757: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - ADRIAAN VAN DER WEEL ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 10 ( 2003 ) .
53442: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - BERRY DONGELMANS ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 17 ( 2010 ) .
46758: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - ADRIAAN VAN DER WEEL ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 11 ( 2004 ) .
46759: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - ADRIAAN VAN DER WEEL ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 12 ( 2005 ) .
46760: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - ADRIAAN VAN DER WEEL ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 13 ( 2006 ) .
46761: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - ADRIAAN VAN DER WEEL ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 14 ( 2007 ) .
40768: NEDERLANDSE VERENIGING DE RIJWIEL-EN AUTOMOBIEL-INDUSTRIE ( UITGEVER ) - AUTO-RAI - Catalogus Auto-Rai. 1987 ( 5 t/m 15 Februari 1987 ).
40769: NEDERLANDSE VERENIGING DE RIJWIEL-EN AUTOMOBIEL-INDUSTRIE ( UITGEVER ) - AUTO-RAI - Personen-auto Rai. Catalogus. 1979 ( 8 t/m 18 Februari 1979 ).
50435: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - ADRIAAN VAN DER WEEL ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 14 ( 2007 ) .
50436: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - BERRY DONGELMANS ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 15 ( 2008 ) .
50437: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - BERRY DONGELMANS ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 16 ( 2009 ) .
50438: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - BERRY DONGELMANS ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Kopij en druk revisited. Volume 17 ( 2010 ) .
50439: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - BERRY DONGELMANS ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 18 ( 2011 ) .
50440: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - GORAN PROOT ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 19 ( 2012 ) .
50441: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - SANDRA VAN VOORST ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 20 ( 2013 ) .
50442: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING ( EDITOR ) - SASKIA VAN BERGEN ( HOOFDREDACTEUR ) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Yearbook for Dutch book history. Volume 21 ( 2014 ) .
28198: NEEFFS EMMANUEL - Inventaire historique des Tableaux et des Sculptures se trouvant dans les Edifices Religieux et Civils et dans les Rues de MALINES.
26961: NEEFS EMMANUEL - Inventaire historique des tableux et des sculptures se trouvant dans les édifices religieux et civils et dans les rues de Malines.
46367: NEEL LOUIS BALTHAZAR - AUGUSTE MARTIN LOTTIN [ ] - Voyage de Paris à St. Cloud par mer , et retour de St. Cloud à Paris par Terre. Quatrième édition, revue, corrigée & augmentée...Première Partie. ( relié avec ) Idem, Nouvelle édition, augmentée des Annales & Antiquités de St. Cloud.
52177: NEELEMANS EDUARD - [ ] EECLOO - EEKLO - Geschiedenis der stad Eecloo.
35545: NEELEMANS ED. - Tijdrekenkundige Naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen der Stede, Keure en Vrijhede van EECLOO en Parochie van Lembeke van den Jare 1249 tot 1796...
8968: NEELS VERA - K. MECHIELS (INTRODUCTION) - Vera Neels, Tekeningen.
16119: NEERCASSEL JOHANNES VAN (1626-1686) - Amor Poenitens, sive de Divini Amoris ad poenitentiam necessitate et recto clavium usu; libri duo cum appendice...Auctore Joanne Episcopo Castoriensi
44746: NEFFE JÜRGEN - Einstein . Een Biografie.
28807: NÉGOCIANS ET COMMISSIONNAIRES DE LOUVAIN ( LEUVEN ) - Projet d'une Requête a Presenter a L.A.Pr. ( Leurs Altesses Princières) Par le Magistrat.
16762: NEGRETTI & ZAMBRA LONDON - Standard Meteorological Instruments. List M2.
36630: NEGRONE JULES ( JULIUS ) - Regulae Communes Societatis Iesu Commentarijs Asceticis illustratae A Julio Nigrono Genvensi Socitatis eiusdem Theologo. Editio tertia ab auctore iterum recognita et aucta. In Germania nunc primum ad omnium Religiosorum utitilatem excusa.
52678: NEGRONI FRANÇOIS DE - CORINNE MONCEL - Le suicidologe. Dictionnaire des suicidés célèbre.
45460: NEHLIG VICTOR ( 1830 - 1909 NEW YORK ) - ORIGINAL ETCHING - UNE DISPUTE APRÈS LE JEU - Une dispute après le jeu . Original etching by Victor Nehlig.
34536: NEIGHBOUR O.W. - FESTSCHRIFT - CHRIS BANKS - ARTHUR SEARLE - MALCOLM TURNER ( EDITORS ) - Sundry sorts of music books. Essays on the British Library Collections.
43169: NEIGHBOUR O.W. - ALAN TYSON - English Music Publishers' Plate Numbers in the first half of the Nineteenth Century.
20231: O'NEILL EUGENE - Strange interlude. A Play.
47196: NEIRINCKX PIETER - Affiches op het spoor. Spoorwegaffiches in België. 1833 - 1985.
13460: NELIS HUBERT - De L'Influence de la Minuscule Romaine sur l'écriture au XIIe et XIIIe siècle en Belgique.
13969: NELIS CORNELIUS FRANCISCUS - DR. C. DE CLERCQ (AUTHOR) - Twee Dagboeken van Cornelius Franciscus Nelis, Laatste Bisschop van Antwerpen (+ 1798).
51386: NELISSEN NIEK - [ ] BERNARD HAITINK - Als je het een beroep kunt noemen. Gesprekken met Bernard Haitink over zestig jaar dirigeren.
49283: NELISSEN MARC - JAN ROEGIERS - ERIK VAN MINGOOT - De stichtingsbul van de Leuvense universiteit 1425 - 1914.
36804: NELLENS ROGER - JACKY ICKX - Roger Nellens.
16729: NELLENS ROGER - E. LANGUI ( TEXT ) - Exhibition catalogue. Brussels, Galerie Veranneman, 19 november 1969.
16714: NELSON (SQUADRON-LEADER H.) (ADVISORY EDITOR) - Aero Engineering. A comprehensive work for those engaged in the production, assembly, testing, maintenance and overhaul of aircraft. (3 vols + data-sheet portfolio).
14657: NELSON HAROLD (EDITOR) - Area Handbook series. POLAND a country study.
14654: NELSON HAROLD (EDITOR) - Area Handbook series. ETHIOPIA a country study.
14651: NELSON HAROLD (EDITOR) - Area Handbook series. LIBERIA a country study.
14647: NELSON HAROLD (EDITOR) - Area Handbook series. TUNESIA a country study.
14642: NELSON HAROLD (EDITOR) - Area Handbook series. ALGERIA a country study.
13016: NELSON ROBERT - The Iconography of Preface and Miniature in the Byzantine Gospel Book.
23757: NEPOS CORNELIUS - QUINTE-CURCE - JUSTIN - VALÈRE MAXIME - JULIUS OBSEQUENS - OEuvres complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard de l'Académie Française, inspecteur général de l'enseignement supérieur.
4554: NERET JEAN ALEXIS - Histoire illustrée de la Librairie et du livre Français.
20843: NERET - Manuel pratique d'édition et de librairie.
46699: NESCIO - J.H.F. GRONLOH - Verzameld Werk Twee delen in cassette ( kompleet ) .
19191: NESLE LA VALLEE - Original photograph of the early gothic church.
26957: NEST J. VAN DEN - Notice historique et descriptive de la mémorable fête célébrée à Anvers, le 4 Mars 1855 à l'occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de la Très-Sainte Vierge.
49993: VAN NESTE ALFRED - [ ] MUSÉE DU LIVRE - Pavillon blanc à Bruges - Lithographie originale . Publiée par '' Le Musée du Livre'' . Planche 398.
27706: NESTE CORPORATION - Neste Forma Finlandia. Plastics for tomorrow. 2 International Design Competition.
23626: NESTE ALFRED VAN - Les Héros..Emile Verhaeren. Lithographie originale de Alfred van Neste. (Original lithograph).
43071: NETWERK GALERIJ - AALST ( UITGEVER ) - Netwerk Galerij. Handleiding 02-03. Netwerk Galerij 2002 - 2003.
53360: NETZ REVIEL - WILLIAM NOEL - De Archimedes-Codex. De geheimen van een opzienbarende palimpsest ontsluierd. Vertaling Boukje Verheij.
37846: NEUBAUER EDITH - GERDA SCHLEGELMILCH - - Bibliographie zur brandenburgischen Kunstgeschichte.
52502: DE NEUF , SIMON JOZEF KAREL (?) - PETRUS COREBLOM ( BOUWMEESTER-ARCHITECT) - [ ] 18TH C. ANTWERP MANUSCRIPT - Manuscript on paper. Highly detailed expense accounts for the construction of an expensive mansion in the vicinity of Antwerp, starting in 1765 and running until 1780.
46517: NEUFCHATEAU -CARTE D'ÉTAT-MAJOR ALLEMANDE - 1941 - GENERALSTAB DES HEERES ABTEILUNG FÜR KRIEGSKARTEN UND VERMESSUNGSWESEN ( ÉDITEUR ) - Neufchateau . 2. Sonderausgabe VII 1941. Blatt Nr. 65 (Neufchateau - Bastogne ) (carte d'état-major).
11734: NEUFCHATEL NICOLAS DE (LUCITEL) - HENRY DELANNEY - Delanney, Henry. Nicolas de Neufchâtel, sa vie et ses oeuvres.
16838: NEUFFORGE JEAN FRANÇOIS DE - Recueil élémentaire d'architecture contenant plusieurs études des ordres d'architecture d'après l'opinion des anciens et le sentiment des modernes ... (with) Suppléments au recueil élémentaire d'architecture . Bound in six volumes.
29462: NEUGART TRUDPERTUS ( TRUDPERT ) - Historia Monasterii Ord. S. Benedicti ad S. Paulum in valle inferioris Carinthiae Lavantina.
608: NEUGEBAUER R. - J.ORENDI - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde.
17462: NEUGEBAUER R. - J.ORENDI - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde.
17081: NEUHAUS WILHELM - Geschichte von Hersfeld, 2.Auflage.
51467: NEUHUYS PAUL - FLORIS JESPERS ( ILLUSTRATEUR ) - Le Zèbre Handicapé avec un portrait de l'auteur par Floris Jespers.
51475: NEUHUYS PAUL - WILLY KONINCK - ÇA IRA - ANVERS ( ÉDITEURS ) - Juvenilia. ( Anthologie de l'Enfant).
51478: NEUHUYS PAUL - Le secrétaire d'acajou.
51479: NEUHUYS PAUL - La Fontaine de Jouvence.
51482: NEUHUYS PAUL - JETTA NYSSENS ( ILLUSTRATION ) - Fables.
51483: NEUHUYS PAUL - Les Archives du Prieuré.
51484: NEUHUYS PAUL - La Draisienne de L'Incroyable.
40643: NEUHUYS PAUL - Asvlamor.
29819: NEUHUYS PAUL - JEAN F. BUYCK (ED.) - Soirées d'Anvers. Notes & essais.
47796: NEUHUYS PAUL - Message - Parentales - Message - Tour d'Horizon .
47797: NEUHUYS PAUL - Octavie. Place Verte - Le Spéculum d'Euclide - Octavie - Le Cinéma du Samedi.
47798: NEUHUYS PAUL - L'Agenda d'Agénor. Bel aubépin ravi. Que sont nos amis devenus......
47802: NEUHUYS PAUL - HERMAN DENKENS ( ILLUSTRATEUR ) - L'Herbier magique d'Uphysaulune. Avec trois dessins d'Herman Denkens.
47804: NEUHUYS PAUL - Le Carillon de Carcassonne. Avec un projet de décor imaginé par l'auteur.
47805: NEUHUYS PAUL - Phantomas Nr. 113 - 114 Ça n'a encore une fois pas marché. ( numéro dédié à Paul Neuhuys ).
47808: NEUHUYS PAUL - Salutations anversoises. Florilège. Préface par Norge.
40166: NEUHUYS PAUL - Le Carillon de Carcassonne. Avec un projet de décor imaginé par l'auteur.
33189: NEUHUYS ALBERT - JACQUES VAN RIJN (TEXT) - Rijkdom der eenvoud. Albert Neuhuys 1844-1914. Schilderijen - aquarellen - tekeningen uit privéverzamelingen verworven door. Jacques van Rijn, oude kunst, Maastricht.
44492: NEUHUYS PAUL (EDITOR) - EUGÈNE FROMENTIN - FRANZ HELLENS - MICHEL DE GHELDERODE - Les Soirées d'Anvers * * * * ( Fascicule ou Cahier 4 ) .
47795: NEUHUYS PAUL - FLORIS JESPERS ( PORTRAIT ) - Le Zèbre Handicapé avec un portrait de l'auteur par Floris Jespers.
47799: NEUHUYS PAUL - JAN VAERTEN ( ILLUSTRATEUR ) - Les Poivriers de Béotie. Avec neuf dessins et un hors-texte de Jan Vaerten.
47800: NEUHUYS PAUL - Le Canari et La Cérise.
49191: NEUHUYS PAUL (EDITOR) - [ ] ÇA IRA - CA IRA Revue Mensuelle d'Art et de Critique . Numéro 18 . Mai 1922. ( avant-garde periodical) . ( Ça Ira )
49190: NEUHUYS PAUL (EDITOR) - [ ] ÇA IRA - CA IRA Revue Mensuelle d'Art et de Critique . Numéro 16 . Novembre 1921. DADA sa naissance , sa vie , sa mort. (revue DADA - avant-garde periodical) . ( Ça Ira )
3136: NEUHUYS PAUL (EDITOR) - CA IRA (periodical) . Anvers ( Antwerpen ) - ( Ça Ira ) Numéros 1 -> 10
34633: NEUHUYS PAUL - FLORIS JESPERS ( ILLUSTRATEUR ) - Le Zèbre Handicapé avec un portrait de l'auteur par Floris Jespers.
51487: NEUHUYS PAUL - Zibeline ou ce qui est différé devient indifférent. Pièce en trois actes.
51481: NEUHUYS PAUL - Message - Parentales - Message - Tour d'Horizon .
51480: NEUHUYS PAUL - Dans le Monde du Sommeil.
47801: NEUHUYS PAUL - JEAN-JACQUES GAILLIARD ( ILLUSTRATEUR ) - Le Cirque Amaryllis . Avec quatre dessins originaux de Jean-Jacques Gailliard.
47806: NEUHUYS PAUL - [ ] HENRI CHOPIN - JEAN CHOPIN - INGATESTONE ( UK ) - Sur Paul Neuhuys. Collection OU Nr. 7 1977 ( issue n° 7 of the periodical '' Collection Ou '' ).
49003: NEUHUYS PAUL - JACQUES ANTOINE ( PROVENANCE ) - L ' Arbre de Noël.
51477: NEUHUYS PAUL - Naissance d'Adonis.
51476: NEUHUYS PAUL - JEAN-JACQUES GAILLIARD ( ILLUSTRATEUR ) - Le Cirque Amaryllis . Avec quatre dessins originaux de Jean-Jacques Gailliard.
39120: NEUHUYS PAUL - FLORIS JESPERS ( PORTRAIT ) - Le Zèbre Handicapé avec un portrait de l'auteur par Floris Jespers.
49020: NEUMAN H.J. - [ ] ARTHUR SEYSS-INQUART - Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland.
53378: NEUMANN ANTJE - THOMAS FÖHL - [ ] HENRY VAN DE VELDE - Das Haus unter den Hohen Pappeln
33254: NEUMANN UWE - Ruhe gibt es nicht, biss zum Schluss". Klaus Mann (1906-1949). Bilder und Dokumente.
3731: NEUMANN A.J. - Elektrische Widerstand Schweissung und Erwärmung.
50717: NEUMANN ANTJE - THOMAS FÖHL - [ ] HENRY VAN DE VELDE - Das Haus unter den Hohen Pappeln
9750: NEURDAIN (EDITOR - PHOTOGRAPHER) - CHARTRES. Album with 12 mounted original photographs by Neurdain.
38780: NEURDAIN (EDITOR - PHOTOGRAPHER) - Blankenberghe - Album with 12 original photographs.
38779: NEURDAIN (EDITOR - PHOTOGRAPHER) - Cité de Carcassonne - Album with 12 original photographs.
39672: NEURDAIN ( PHOTOGRAPHE) - NORMANDIE - CHATEAUX ET VILLES DE LA LOIRE - Album factice avec des photos originales de Neurdain et anonymes avec des vues de la Normandie et les villes et chateaux de la Loire.
40576: NEURDAIN (EDITOR - PHOTOGRAPHER) - Bruxelles & Anvers - Album with 24 original photographs.
44442: NEURDAIN ( PHOTOGRAPHE) - BRUXELLES - Collection de 3 photographies de Bruxelles, grandformat, Une signée ND.
36306: NEURDAIN (EDITOR - PHOTOGRAPHER) - BREST - Album with 12 mounted original photographs by Neurdain.
33164: NEUSS HENRI VAN - Inventaire des archives du chapitre noble de Munsterbilsen.
22316: NEUT AMAND - ED. DUCPETIAUX - M. Ed. Ducpetiaux. Notice biographique. (Extrait de la Revue Générale. Liv. d'août 1868).
46115: NEUVILLE ALBERT DE - Bibliothèque de M. Alb. de Neuville. Catalogue.
47739: NEUVILLE A. - [ ] MADAME CAROLINE LANGLADE ( DÉDICACE ) - Le Portefeuille d'un comédien de province, scènes de la Vie des Palais, des Camps et des Théâtres, dédié à Mme. Caroline Langlade par M. A. Neuville, artiste.
35411: NEUVILLE A. ( EX-RÉGISSEUR ) - GENT - THEATER - Revue Historique, chronologique et anecdotique du théâtre de Gand de l'année 1750 à 1828, dédiée à M. Van Crombrugghe...
16999: NEUWEILER ARNOLD - La Peinture à Genève de 1700 à 1900.
17556: NEVE ( NÈVE ) FELIX - Mémoire historique et littéraire sur le Collége des Trois-Langues a l'Université de Louvain.
30716: NEVE FÉLIX - Le Collège des Trois-Langues à l'Université de Louvain.
35769: NEVELSON LOUISE - GALERIE SANIEL GERVIS - Louise Nevelson (exhibition catalogue).
36301: NEVELSON LOUISE - GALERIE MARWAN HOSS - JEFFREY HOFFELD ( TEXTE ) - Louise Nevelson. Sculptures et oeuvres sur papier.
789: NEW YORK 1980 EXHIBITION CATALOGUE METROPOLITAN MUSEUM - Treasures from the Bronze Age from China. New-York Metropolitan Museum, April 12 1980.
23654: NEW YORK 1960 - FORGE ANTHONY - RAYMOND CLAUSEN - Three regions of Melanesian art. New Guinea and the New Hebrides. (Exhibition catalogue).
16361: NEW YORK PIERPONT MORGAN LIBRARY 1972 - Exhibition catalogue, English Drawings and Watercolours 1550-1850 in the Mellon Collection.
13785: NEW YORK 1983 EXHIBITION CATALOGUE - DONNA STEIN (CATALOGUER) - Franklin Furnace Foundation, Cubist Prints / Cubist Books.
44763: NEW YORK PUBLIC LIBRARY ( EDITOR ) - JAN ALBERT GORIS [ MARNIX GIJSEN ] - GEORGE PHILLIPART (CONTRIBUTORS ) - The Belgian Book. An Exhibition of Belgian Printing from the Fifteenth Century to the Present Day. September 16 - November 17 , 1946.
41198: NEWALL CHRISTOPHER - JUDY EGERTON - George Price Boyce.
25674: NEWBERRY ANDREW TODD - The structure of the circulatory apparatus of the test and its role in budding in the Polystyelid ascidian Metandrocarpa taylori Huntsman.
3192: NEWMAN-WOLSEY (EDITOR) - EIDOS A journal of painting, sculpture and design, bi-monthly, 1950.
53718: NEWMAN, SASHA M. - Félix Vallotton. ( exhibition catalogue ).
33808: NEWTON JOHN - CHARLES LAGASSE - Notes sur les travaux de Hell Gata par le général Newton du corps des ingénieurs de l'armée des Etats-Unis et M. Charles Lagasse, ingénieur du corps des ponts et chaussées de Belgique.
42131: NEWTON DESTUTT DE TRACY , SARAH ( MME VICTOR DE TRACY - LA MARQUISE DE ROSINE ) ( 30 NOVEMBRE 1788 - 27 OCTOBRE 1850 ) - Dix Walzes pour le Forté Piano composées et Dédié à Mademoiselle de Coigny par Sarah Newton agé de 13 Ans.
47821: NEXØ MARTIN ANDERSEN - KARIN BIRGITTE LUND ILLUSTRATOR ) - Vesterbro. Illustreret med zinkaetsninger af Karin Birgitte Lund.
47822: NEXØ MARTIN ANDERSEN - OLE VANG HANSEN ( ILLUSTRATOR ) - Døden. Illustreret med zinkaetsninger af Ole Vang Hansen.
47820: NEXØ MARTIN ANDERSEN - JØRGEN C. RASMUSSEN ( ILLUSTRATOR ) - Blodtørst. Illustreret med traesnit af Jorgen C. Rasmussen.
47824: NEXØ MARTIN ANDERSEN - KIRSTEN ANTONIE SØRENSEN ( ILLUSTRATOR ) - En Strandvasker. Illustreret af Kirsten Antonie Sørensen .
47823: NEXØ MARTIN ANDERSEN - TAGE STENTOFT ( ILLUSTRATOR ) - Graesmarkens Sang. Illustreret af Tage Stentoft.
47825: NEXØ MARTIN ANDERSEN - JORN SAERKER SØRENSEN ( ILLUSTRATOR ) - En Strandvasker. Illustreret med linoleumsnit af Jorn Saerker Sørensen .
51137: NEYENS JOS - Rumst van Romeinse nederzetting tot nijverheidsgemeente.
46866: NEYS RONNY - Kalmthout te Kijk. Historisch en nostalgisch kijkboek.
48151: NEYS RONNY - Kalmthout te Kijk. Historisch en nostalgisch kijkboek.
48986: NEYS RONNY - Sociaal Klamthout.
14059: NGUY-N TH--ANH - Bibliographie Critique surl les Relations entre le Viet-Nam et L'Occident. (Ouvrages et articles en langues occidentales).
12075: NHIBS ANTWERPEN - Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw. Gids (Curriculum).
21169: NICANDER - NICANDRE - JACQUES GRÉVIN - Les Oeuvres de Nicandre medecin et poete Grec, traduites en vers François. Ensemble, deux livres des Venins, ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, theriaques & contrepoisons. Par Iaques Gréuin de Clermont en Beauuaisis, medecin à Paris.
14299: NICHOLAS DAVID - The Arteveldes of Ghent. The varieties of vendetta and the hero in history.
36986: NICHOLS ROGER - The Harlequin Years. Music in Paris 1917-1929.
21674: NICHOLSON BENEDICT (EDITOR) - BURLINGTON MAGAZINE - BURLINGTON MAGAZINE. Volume CXX Number 903 June 1978
21649: NICHOLSON BENEDICT (EDITOR) - BURLINGTON MAGAZINE - BURLINGTON MAGAZINE. Volume CXVIII Number 884 November 1976.
21673: NICHOLSON BENEDICT (EDITOR) - BURLINGTON MAGAZINE - BURLINGTON MAGAZINE. Volume CXX Number 902 May 1978
21651: NICHOLSON BENEDICT (EDITOR) - BURLINGTON MAGAZINE - BURLINGTON MAGAZINE. Volume CXIX Number 891 June 1977.
42982: NICHOLSON BEN - WADDINGTON GRAPHICS LONDON - Ben NICHOLSON . Etchings 1963-69. (Exhibition catalogue).
50460: NICHOLSON GEOFF - Sex Collectors. The secret World of Consumers , Connaisseurs , Curators , Creators , Dealers, Bibliographers, and Accumulators of '' Erotica '' .
32341: NICHOLSON PETER ( ) - A Theoretical and Practical Treatise on the Five Orders of Architecture... including an historical description of Gothic architecture... treatises on projection, perspective... concluding with an index and glossary of the terms of art, &c.
32295: NICKEL DOUGLAS R. - - Francis Frith in Egypt and Palestine. A Victorian Photographer abroad.
45003: NICKL , GEORG MICHAEL - Relatio brevis De Vita & Gestis VenMatre Dei Olimerabilis Viri Josephi â Matre Dei Olim Josephi Calasanctij ; Religionis Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Fundatoris & Primi Generalis.
627: NICLAUSSE JULIETTE - Le Musée des Gobelins 1939, de la Tapisserie Décor à la Tapisserie Peinture, avant-propos de G.Janneau.
5351: NICLOSSE L.J. ( IMPRIMEUR) - LA FRONDE - FRONDE (La) parait le Mercredi, vente en gros. 20, Rue du Croissant.
17581: NICOLAÏ RENÉ BUREAU TECHNIQUE - (Trade Catalogue). Bureau Technique René Nicolaï Liége (Belgique) 1915-1936.
28180: NICOLAS AUGUSTE - Du Protestantisme et de toutes les Hérésies dans leur rapport avec le Socialisme précédé de l'examen d'un écrit de M. Guizot.
19048: NICOLAS JOEP - EXHIBITION CATALOGUE - Joep Nicolas. De glazenier. De schilder.
45056: NICOLAS DE FREMERY - IANO RICHARD DE BRUEYS ( EDITORS ) - Annales Academiae Rheno-Traiectinae Ann. 1821 - 1822. (Yearbook of Utrecht University )
19536: NICOLAS JOEP - N.R.A. VROOM - Tussen gisteren en morgen. Rede uitgesproken op vrijdag 15 december 1967 bij gelegenheid van de opening ener dubbeltentoonstelling te Utrecht en Amsterdam. Gewijd aan het levenswerk van Joep Nicolas ter herinnering aan zijn 70ste verjaardag door N.R.A. Vroom.
22186: NICOLE PIERRE (PSEUD) DE DAMVILLIERS - Les imaginaires, ou lettres sur l'hérésie imaginaire. 2 vols.
12721: NICOLL J.C. - ORIGINAL ETCHING. - Harbor Scene. (Original etching).
38910: NICOLO ( COMPOSER ) - MR. ETIENNE ( LYRICS ) - - Un jour à Paris . Duo chanté par Mme Duret et Mr. Paul. Paroles de Mr. Etienne. Musique et Accomp. de Piano par Mr. Nicolo.
38911: NICOLO ( COMPOSER ) - HOFFMAN ( LYRICS ) - - Des Rendez-Vous Bourgeois . Air chanté par Huet. Paroles d' Hoffman. Musique et Accomp. de Piano ou Harpe par Mr. Nicolo.
52140: NICOLSON NIGEL ( EDITOR ) - JOANNE TRAUTMANN ( CO-EDITOR ) - [ ] VIRGINIA WOOLF - The Letters of Virginia Woolf. Volume I (-- Volume VI) - Complete in 6 volumes, first editions, with original dustwrapper.
18187: NICOTRA SEBASTIEN - Le Socialisme. Traduit de l'Italien par L.J. Lalieu curé de Saint-Nicolas en Havré à Mons.
17928: NIEDERDEUTSCHE BEITRÄGE ZUR KUNSTGESCHICHTE BAND I - SEILER HARALD (EDITOR) - NIEDERDEUTSCHE BEITRÄGE ZUR KUNSTGESCHICHTE BAND I.
43944: NIELD W.A. - ROSSINI - Rossini's celebrated overture to the opera La Gazza Ladra. Adapted for the piano forte by W.A. Nield.
32868: NIELSEN HJORTH (1901 - 1983) - TROELS ANDERSEN (PREFACE) - Hjorth Nielsen.Travaux graphiques pendant 50 ans. (Exhibition catalogue).
10272: NIELSEN NIELS - Géomètres Français sous la Révolution.
51832: NIEMEIJER JAN A. - [ ] J.H. ISINGS - J.H. Isings historieschilder en illustrator.
18946: NIEMEYER MAX - Verlagskatalog von Max Niemeyer in Halle-Saale 1870- 1930.
16474: NIEREMBERG JOHANNES EUSEBIUS S.J. - De Adoratione in Spiritu et Veritate. Libri Quatuor.In quibus totius spiritualis vitae, imitationis Christi, & Theologiae mysticae nucleus eruitur, ex sanctis Patribus, & spiritualissimis viris, Diadocho, Dorotheo, Climaco, Rusbrochio, Susone, Thaulero, Kempis, & Gersone. nonnulla piè & efficaciter addunture.
40652: NIERITZ GUSTAVE - Les Ours d'Augustusbourg. Épisode de l'histoire de la Saxe. Traduit de l'Allemand. Illustrations à deux teintes par Derancourt.
40699: NIERITZ GUSTAVE - DERANCOURT ( ILLUSTRATIONS ) - Pierre et Pauline ou le Quatrième Commandement de Dieu. Suivi De La Tour de la Sainte Croix. Traduit de l'Allemand. Illustrations à deux teintes par Derancourt.
40700: NIERITZ GUSTAVE - J.B.J. CHAMPAGNAC ( TRADUCTEUR ) - DERANCOURT ( ILLUSTRATIONS ) - Raphael ou L'Enfant Aveugle. Traduction revue et enrichie d'un Appendice...llustrations à deux teintes par Derancourt.
46992: NIEROP HENK VAN A.O. ( EDITORS ) - Romeyn de Hooghe. De Verbeelding van de late Gouden Eeuw.
53489: NIEROP HENK VAN - Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse opstand.
33429: NIESSEN CARL ( EDITOR ) - Deutsche Oper der Gegenwart. Mit Unterstützung der Stadt Duisburg herausgeben von Carl Niessen.
23798: NIESTEN L. - Démonstration pratique de l'existence de la nutatino diurne.
24832: NIESTEN L. - De l'influence de la nutation diurne dans la discussion des observations de [gamma] Draconis faites à l'observatoire de Greenwich.
24840: NIESTEN L. - De l'influence de la nutation diurne dans la discussion de [alpha] Lyrae faites à l'observatoire de Washington.
39897: NIEUHOF, JOHAN - Het gezantschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China. waar in de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen (...) sedert den jare 1655. tot 1657. zijn voorgevallen, (...) verhandelt worden. Benevens een naukeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen (...). Verciert met over de 150. Afbeeltsels, na 't leven in Sina getekent...
27270: NIEUPORT C. F. DE - Socio clarissimo D. J. Van Lennep Batavo, Socii Belgae Responsum ad versus ... die dec. 28, MDCCCXVIII.
47984: NIEUS JEAN-FRANÇOIS - Un pouvoir comtal entre Flandre et France. Saint-Pol, 1000 - 1300 .
42712: NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT - NVT - GIERIK ( EDITORS ) - Paul van Ostaijen en het Post-Modernisme.
3827: NIEUW LEVEN (PERIODICAL), MAURITS SABBE (EDITOR) - Nieuw Leven. Kunstblad verschijnende om de 14 Dagen. Beeldende Kunsten, Letterkunde, Muziek, Tooneel, Oudheidkunde, Wetenschappen.
38291: NIEUW AMSTERDAM R.M.S. - HOLLAND-AMERIKALIJN - Collection of 4 menu cards of the R.M.S. Nieuw Amsterdam ( from the year 1949).
30327: NIEUWDORP HANS - BRIGITTE DEKEYZER - Breviarium Mayer Van den Bergh. Alle miniaturen.
50168: NIEUWDORP H. - J. PEIJNENBURG - L. VAN LIEBERGEN - A. VAN ASTEN - [ ] WALTER POMPE - Walter Pompe beeldhouwer 1703 - 1777.
46143: NIEUWE BRABANTSE KUNST STICHTING ( UITGEVER ) - LANDGOED MATTEMBURGH HOOGERHEIDE - Hebe 86. Beelden uit Vlaanderen en Zuid-Nederland op het Landgoed De Mattenburgh Hoogerheide. ( Tentoonstellings catalogus ) .
18206: NIEUWENHUIJZEN KEES (EDITOR) - Antwerpen gefotografeerd in de 19de eeuw.
41254: NIEUWENHUIZEN , DR. J. VAN DEN - (EDITOR) - Oorkondenboek van kerkelijke instellingen te Antwerpen ( 1232 - 1355 ).
50773: NIEUWENHUYSEN , PIET J. VAN - [ ] DIRK BAKSTEEN - Dirk Baksteen. De Etser van de Kempen 1886 - 1971.
52052: N/A - J. NIEUWSTRATEN M.A. ( FESTSCHRIFT - FEESTBUNDEL ) - Bijdragen uit het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie - Dubbelnummer van het tijdschrift Oud-Holland Jaargang 104 (1990) nrs. 3/4.
3502: NIEWDORP HANS - BERNARD BLONDEEL - PATRICK GEVAERT - - Gotische groepen uit Antwerps privé-bezit - Antwerpen, 1988, Exhibition catalogue. Bank Brussel Lambert, Nov. 1988.
25795: NIEWENGLOWSKI (DIRECTOR) - A. REYNER (EDITOR IN CHIEF) - Photographie (La). Revue Mensuelle Illustrée absolument indépendante.
13751: NIEWENGLOWSKI (DIRECTOR) - A. REYNER (EDITOR IN CHIEF) - Photographie (La). Revue Mensuelle Illustrée absolument indépendante.
45582: NIGHTINGALE J.C. - CARL MARIA VON WEBER - A Selection from Carl Maria Von Weber's admired opera Der Freischütz , arranged as duettts for two performers on the Piano Forte and respectfully dedicated to Miss Sarah & Miss Esther Cohen by J.C. Nightingale , organist of the Foundling Hospital.
46692: NIJHOFF MARTINUS - Verzameld Werk. compleet in 4 delen. (1 , 2 , 2* , 3 ).
26378: NIJHOFF MARTINUS - Livres anciens et modernes en vente aux prix marqués. Moeurs et usages des Pays Bas et de la Belgique. (Antiquarian book sale catalogue). N°. 254 Octobre 1894.
36713: NIJHOFF MARTINUS - CATALOGUE N° 246 - Livres anciens et modernes en vente aux prix marqués... Ouvrages de Bibliographie...Cartographie et D'Iconographie No. 246.
11494: NIJHOFF EN KRONENBERG - Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540.
53600: NIJHOFF MARTINUS- JEROEN HENNEMAN (ILLUSTRATIE) - GEERT VAN DAAL ( BOEKBINDER ) - Het Uur U .
45695: NIJHOFF MARTINUS ( UITGEVER ) - Fondscatalogus van de N.V. Uitgeversmaatschappij Martinus Nijhoff 1853 - 1931. With 5 addenda !.
38473: NIJHOFF P. - Het Huis Grunsfoort.
51822: NIJHOFF P. - Tijdrekenkundig register van oorkonden berustende in het Oud-Archief der gemeente Hattem....
28119: NIJLAND G.J. (EDITOR) - Ons eigen land.
28971: NIJLEN JAN VAN - C. BITTREMIEUX (EDITOR) - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
48225: NIJMAN TRUDY - LEANDER LAMMERTINK ( SAMENSTELLERS ) - [ ] YRRAH - HARRY LAMMERTINK - Zwart Bloed Yrrah .
5674: NIJMEGEN - LATIJNSE SCHOOL - Aankondiging van het openbaar onderzoek, het welk plaats zal hebben in de Walsche Kerk den 3e, 5e en 6e Julii 1813...
45516: DE NIJN HEIDI ( EDITOR ) - Het Mechelse Meubel 1500 - 2000. Van houtsnijwerk tot design. Meubelen uit Mechelen 1820 - 1960.
44726: DE NIJS ANDRÉ - ARTIA - WIJKKOMITEE HAEZELDONCK - KUNSTPLATFORM KAPPA - GEMEENTE KAPELLEN - Beeldende Kunst ... een dialoog met de natuur. ARTia.
48373: NIJSSEN ROMBOUT - RAF VAN LAERE - Klinkende Munt. Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437 - 1552.
9301: NIMAL H. RÉDEMPTORISTE - L'Église de Villers étude historique & archéologique avec en appendice un manuscrit du XVIIIe siècle décrivant les sépultures (reproduit par la photographie).

Next 1000 books from Antiquariaat W. de Goeij[an error occurred while processing this directive]

9/14