Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7497: [ A SCHOOL TEACHER], - Weaving in Schools. Method of instruction and scheme of work. 2nd. edn.
56177: A.R. [INDONESIAN-DUTCH FASHION DESIGNER]. - [Collection of 5 partly handcoloured fashion designs based upon indonesian tradition female dress].
55403: A.M., - The Story of the Willow Patterned Plate. [Fifth printing].
55105: A.M. [KAMP TEKENINGEN BANJOE BIROE]: - Collectie van 10 getinte kamptekeningen van Banjoe Biroe, Japans concentratiekamp bij Ambarawa, Centraal Java [Collection of 10 occasionally tinted reproduction after original drawings, signed in print: A.M., of sceneries and views from Banjoe Biroe, near Ambarawa, Central-Java].
53635: A. V. K. [= ANDREAS VAN DER KRUYSSEN (X-1663], - Misse, haer korte uytlegginghe, ende Godtvruchtighe oeffeningen onder de selve. En eenige besondere zegeningen: en het gebruyck der HH. Sacramenten, zoo die in de Heylige Catholijcke Apostelijcke Roomsche Kercke geoeffent worden. [Laetste druck verbetert en vermeerdert/Final edition revised and enla
535: A.N.W.B.-INDONESIË. -
52403: A.B.C. BOOK METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY NEW YORK, - 'Because it is your book of Health, We thought you'd like a part in finishing it up, and so we count on you for Art' [Original edition].
8192: AA, P.J.B.C. ROBIDÉ VAN DER, - Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea ondernomen op last der Regeering... in de jaren 1871, 1872, 1875-'76 door P. van der Crab, J.E. Teysmann, J.G. Coorengel en A.J. Langeveld van Hemert en P. Swaan.
8191: AA, P.J.B.C. ROBIDÉ VAN DER, - Reizen van D.E. van Braam Morris naar de Noordkust van Niederlandsch Nieuw Guinea. Eerste vaart op de Amberno- of Rochussen-Rivier. Taken fr.:BKI, X-1.
46618: AËTIUS, BR., - Kamus Djerman-Indonesia. Orig. edn.
42268: AA, T. VAN DER, - Je recht komt met de jaren. Tweede bijgewerkte druk. (2nd. revised edn.).
40067: AA, A.J. VAN DER, - Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Orig. edn.
42272: AAFJES, B., - Gedichten. Eerste Sonnetten. Het gevecht met de Muze. Het zanduur van den Dood. Verspreide gedichten. Sonnetten en andere gedichten uit Friesland. First edn.
54924: AAFTINK, BETTIE, - Mode en kleding::Ontwerptekenen. [Eerste druk; First edition].
51011: AAFTINK, B. - C. BOL, - Cultuur en kledinggedrag in de 20e eeuw. [Eerste druk; First edition].
13236: AAFTINK, B. & C. BOL, - Cultuur en kleedgedrag in de 20e eeuw.
6300: AALDERINK, JAC. (INTROD.), - Oude Oosterse Tapijten. Tentoonstellings-catalogus Museum Willet Holthuysen, zomer '54.
6301: AALDERINK, JAC. (PREF.), - Het Nabije Oosten. Exhibition catalogue Gemeentemuseum Arnhem/19 december 1959-14 februari 1960.
536: AALDERS, A.A., - Het toezicht op de lagere Gemeenschappen in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis.
38017: AALDRIKS, J., - Nederlandse Kastelen.
54540: AALST, H. VAN - C.J. & A.J. JANSEN(EDITORS), - Onder Martieners en Bietsers. Dertig jaar uit mijn leven in volkslogementen en in de woonwagen. Edited by C.J. & A.J. Jansen . [Eerste druk; First edition].
48529: AALTEN MUNICIPALITY ORDINANCE MAP - - Aalten [en omgeving]. Original edition.
40967: AALTEN & BREDEVOORT - - Ne göpse vetelsels ovver Aalten en Brevoort. Een verzameling verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden. 2e druk. (2nd. edn.).
43964: AARDWEG, H.P. VAN DEN, - Generaal van Heutsz [de Held van Atjeh; subtitle on front wrapper]. Oorspronkelijk Jongensboek. Orig. edn.
39914: AARDWEG, H.P. VAN DEN, - Hadji Sagadoer. De wijze Avonturen van een maleischen Profeet. Orig. edn.
11690: AARDWEG, H.P. VAN DEN, - Het Nichtje uit Indië. First edn.
8837: AARDWEG, H.P. VAN DEN, - Als Stewardess naar Indië. Oorspronkelijk meisjesboek.
48203: AARHTZEN, J. - L. CROMMELIN, M. UNGER (ET.AL./COMPILERS), - Mode - kleren - mode. [Catalogus van een Tentoonstelling Stedelijk Museum, Amsterdam, 18 januari - 19 maart 1980].
55619: AARSEN, J.L. (CHIEF EDITOR), - De Uitlaat. Personeelsorgaan van de N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij, vol. 9-no. 1 (Januari 1954) - 12 (Deceiber 1954); Vol. 19, no. 12, December 1966 [discontinued].
42110: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN (COMPILERS), - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendste gedichten uit de Nederlandse Literatuur. Tweede druk. (2nd. edn.).
42025: AARTS, C.J. & M.C. VAN ETTEN (COMPILERS), - Domweg gelukkig in de Dapperstraat. De bekendsted gedichten uit de nederlandse literatuur. Orig. edn.
49882: AAS [APELDOORNSE AMATEUR SCHRIJVERS], - AAS Verhalen, Drama & Gedichten. [Eerste druk/first edition].
39278: ABBAS HASSAN, - Pedoman menjelenggarakan Djenazah. 2nd. edn.
48147: ABBINK, H.J. - B.G. COES, T. JANSEN-BRAMER & G. TIJHOF (COMPILERS), - Oorlog, Verzet en Bevroijding. [Oorlog-Vrede-Bevrijding; title at tail of introduction]. Original edition.
39610: ABBOTT, J.H.M., - The South Seas (Melanesia). Orig.edn.
51596: ABC BOOK - GELDORP, P.J. VAN (ILLUSTRATOR), - A is een Aapje. Met oorspronkelijke platen van P.J. van Geldorp. [Reprint edition; Herdruk].
50366: ABC CABARET - WIM KAN (INTROD.) - ALBERT MOL (CHOREOGRAPHY/SETTINGS], - Bedriegertjes. [Een Programma dat zich afspeelt rondom de bron van het bedrog: de bedriegertjes bij Rozendaal op de Veluwe]. [Eerste druk; First edition].
50325: ABC CABARET PROGRAMME (WIM KAN & CORRY VONK), - Wat een Land! Wat een Land! [Originele uitgave; Original edition].
50036: ABC CABARET - WIM KAN - CORRY VONK (DIRECTORS), - Wim Kan en Corry Vonk; A B C Cabaert. Hop! Hop! Hop!. Een Programma geschreven en geregisseerd door Wim Kan. [Original edition].
50035: ABC CABARET - WIM KAN - CORRY VONK (DIRECTORS), - A B C Cabaert HerExamen, 1936-1961
55664: ABD. BIN NUH [ABDULLAH BIN NUH], - Kamus Arab Kamus Arab Indonesia Inggeris. [First edition[, Introduced by Prof. Prijono, Mohd. Natsir, K.H. Masjkur, M. Rasjidi. [Cetakan ke-1; First edition].
54212: ABDALLAH, LIEUTENANT EL HADJI, - l'Islam dans l'armée française (Guerre 1914-1915). [Premiémière édition; First edition].
8193: ABEL, CH. W., - Bywyd anwardaidd Yn New Guinea. Y Papuan Mewn Amrywiol Dymherau. (Savage New Guinea, the Papuan in many moods... as transl. into Gaelic).
51652: ABEND, HALLETTT, - Treaty Ports. [A Rich Pageant of Life where East and West Agreed to Meet, subtitle on dustjacket]. First edition.
544: ABENDANON, J.H., - In Memorian M.C. Brandes. Offpr.fr.:NION, pt. 4-1918.
543: ABENDANON, J.H., - Prof. Dr. Johan Hendrik Caspar Kern, geboren te Poerworedjo (Java) 6 April 1883, gestorven te Utrecht 3 Juli 1917. Offpr.fr.:NION, part 4, 1917.
542: ABENDANON, J.H., - Het Zoutbriketstelsel in Nederlandsch-Indië.
44129: ABER, I., - The Art of Judaic Needlework. Traditional and Contemporary designs. Orig. edn.
52262: ABEYASEKERE, SUSAN, - One Hand Clapping: Indonesian Nationalists and the Dutch 1939-1942. [First edition].
56705: ABINENO, J.L.CH., - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor (:Liturgical Forms and Patterns in the Evangelical Church in Timor). Original dissertation Utrecht University.
56698: ABINENO, J.L. - Surat Filipi. Tafsiran Alkitab. [Cetakan pertama; First edition[].
55859: ABINENO, J.L.CH., - Unsur-Unsur Liturgia Jang dipakai oleh Geredja-Geredja di Indonesia. [First edition].
53272: ABKHAZI, PEGGY - S.W. JACKMAN (EDITOR), - Enemy Subject. Life in a Japanese Internment Camp 1943-45. First U.K. edition.
39302: ABOEHAKAR ATJEH, H., - Sedjarah filsafat Islam. First edn.
54840: ABOETARI, - De verhouding van de Koloniale tot tot de theoretische Economie. [Original doctoral dissertation Rotterdam Trade Academy].
51695: ABOLITION IN BRITISH PARLIAMENTARY CORRESPONDENCE - - Further Papers relating to the Slave Trade: Viz. Correspondence with Foreign Powers, and with His Majesty's Commissioners 1821, 1822. [Original edition].
56934: ABRAHAM-VAN DER MARK, EVA ELISABETH, - YU'I MAMA:Enkele facetten van Gezinsstructuur op Curaçao. [Original PhD. thesis Amsterdam municipal university].
547: ABRAHAM, J.J., - The Surgeon's Log. Impressions of the Far East. Rev. edn. with new pref. & additional chapter (30th edn.).
56667: ABRAHAMS, R.A.M. [PUBL. MANAGER]. - MOESSONLogeeradressenservice '95-'96 Indonesië en Maleisië. [Eerste druk; Fiurst edition].
546: ABRAHAMSOHN, H., - Tandjong-Priok. Offpr.fr.:Tijdschrift Nijverheid & Landbouw, LXXVII.
52951: ACADEMY OF DRAMATIC ART AMSTERDAM - - Programma van de Openbare Demonstratie naar aanleiding van het Eindexamen 1956. [Originele uitgave; Original publication].
551: ACEH- - De Pedir-Expeditie.
548: ACEH/ATJEH- - Atjeh-Instituut:De Rijkdom van Atjeh.
48802: ACEH WAR MEMORABILIA APRIL-MAY 1874 - - Aan Mevrouw H. Tinkhoff-geboren den Toorn aangeboden door de Commissie ter ontvangst van de uit Atjin naar Semarang teruggekeerde Tropen. April-Mei 1874.
42462: ACEH WAR - TEUKU UMAR, - Een Herinnering aan 24 Mei 1897.
41186: ACEH WAR-(EEN OFFICIER VAN HET NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER IN ACTIEVEN DIENST), - De Atjeh-Onlusten in 1896. Voorafgegaan door een kort overzicht van den Atjeh-krijg en de voornaamste gebeurtenissen op Politiek en Militair gebied gedurende het bestuur van Generaal C. Deykerhoff, in het bijzonder de oorzaak, aanleiding en gevolgen
38899: ACEH WAR COMMEMMORATED- - Perang Kolonial Belanda di Acen/The Dutch colonial War in Aceh. FIRST edn.
36552: ACEH WAR - - Overzicht van de Krijgsverrichtingen in Groot-Atjeh van en met den Afval van Toekoe Djohan (Teukoe Oema).
11115: ACEH STATISTICS - - Gewestelijke Maandstatistieken van de Handelsbeweging der buitenbezittingen...Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden. January 1920.
10610: ACEH WAR - NEDERBURGH, S.C., - De Proeve van een Onderzoek der Middelen tot Oplossing van het Atjeh-Vraagstuk, verdedigd en toegelicht.
555: ACHDIAT K. MIHARDJA, - Polemik Kebudajaan. Pokok pikiran: St. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pané, Purbatjaraka, Dr. Sutomo, Tjidarbumi, Adinegoro M. Amir, Kl. Hadjar Dewantara.
12036: ACHDIAT K. MIHARDJA, - Atheis. Roman. First edn.
6303: ACHIDJAN, A., - Un Art Fondamental (:) Le Tapis/A Fundamental Art (:) The Rug, Introd. with Ethnographical notes by A. VAN GENNEP.
43962: ACHJADI, J. (ED.), - Aspects of Indonesian Culture. Java-Sumatra. Foreword by Mr. and Mrs. Zainal Abidin (founders and chairmen Ganesha Society). 2nd. edn.
38551: ACHJADI, J., - Pakaian Daerah Wanita Indonesia/Indonesian Women's Costumes. First edn.
9699: ACHMAD, S. (SULTAN OF GN. TABUR), - Dajaksche Adat in Goenoeng Taboer. Offpr.fr.:BKI, vol. 100-1.
57169: ACHTERBERG, GERRIT (1905-1962), - Existentie. [Eerste druk; First edition].
57168: ACHTERBERG, GERRIT (1905-1962), - Spel van de wilde Jacht. [Eerste druk; First edition].
52067: ACHTERBERG, GERRIT, - En Jezus schreef in 't Zand. Gedichten. [Eerste druk; First edition].
49397: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Thebe; gedichten. [Eerste druk/first edition].
49395: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Autodroom. [eerste druk/first edition].
49396: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Sneeuwwitje
49394: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Morendo; gedichten. [Eerste druk/first edition].
49393: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Mascotte. [Eerste druk/first edition].
49388: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Cenotaaf.
49389: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Stof. Gedichten. [eerste druk/first edition].
49386: ACHTERBERG, G[ERRIT], - Ballade van de gasfitter. [Eerste druk/first edition].
49346: ACHTERBERG, G., - Hoonte. [Gedichten]. [Eerste druk/first edition].
10845: ACKER, A. VAN, - Het Verleden in Spreekwoorden en Gezegden. Orig. edn.
9260: ACKROYD, P., - Dressing Up. Transvestism and Drag: the History of an Obsession. 1st.
13017: ACQUOY, J., - Rechtsgeschiedenis van den Adel in Nederland, eerste stuk (all publ.).
49087: ACTA SOCIETATIS SCIENTIARUM INDO-NEERLANDICAE- - Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië; Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae, Vol. I-IV (All publ.).
559: ADAM, L., - Enkele Gegevens omtrent den Economischen Toestand van de Kaloerahan Sidoardjo (District Kabonongan, Regentschap Bantoel, Afdeeling Jogjakarta).
558: ADAM, L., - De Autonomie van het Indonesische Dorp. Orig. thesis. [Leyden university].
55302: ADAM, PETER, - Eileen Gray. Architect/Designer. [First edition].
51105: ADAM, S.D.B., - Folk Tales from Indonesia. Fourth edition.
54572: ADAMA VAN SCHELTEMA, CAREL STEVEN (1877-1924) - CAREL SCHARTEN (INTRODUCTION), - Gevleugelde Spreuken nagelaten door Carel Steven Adama van Scheiltema. [Eerste druk; First edition].
54298: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - De Keerende Kudde. Vierde druk [Fourth edition].
54299: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Van Zon en Zomer. Achtste druk [Eight edition].
52671: ADAMA VAN SHELTEMA, C.S., - Mei-Droom. Een feestelijk verbeeldingsspel in acht Tooneelen. Tweede druk [Second edition].
55912: ADAMS HYDRAULICS LTD. TRADE CATALOGUE: - Adams Hydraulics Ltd., Specialists in Apparatus and fittings For Sewerage, Purification works, Sewage lifting &c. [First edition, thus].
47675: ADAMS, G. PHARAO, - The Thailand to Burma Railway. Taiman Rensetsu Tensudo. built by P.O.W. in the second World War. An Illustrated History. Orig. edn.
37245: ADAMS, J.D., - Naked we came. A more or less Lighthearted look at the Past, Present, and Future of Clothes. First edn.
12685: ADAMS, W.H. DAVENPORT [...], - The Eastern Archipelago. A description of the Scenery, Animal and Vegetable life, People, and physical wonders of the Islands in the Eastern Seast. First edn.
9700: ADAMS, CH.G., - The Foraminifera and Stratigraphy of the Melinau Lime-stone, Sarawak, and its importance in Tertiary correlation.In:Quart. Journal Geolog. Soc., vol. 121, 1965.
563: ADAT LAW IN COLONIAL INDONESIA - - Literatuurlijst voor het Adatrecht van Indonesië/A list of books and articles on the customary law of Indonesia/Liste de la Littérature concernant le droit coutumier de l'Indonésie. 2e druk. (2nd. edn.). [With the supplementary volume, period 1927-1 September 1937].
53335: ADATRECHTBUNDELS -INDONESIAN CUSTOMARY LAW SERIES - - ADATRECHTBUNDELS: bezorgd door de commissie voor het Adatrecht Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. [Royal dutch Institute of Linguistics and Anthropology].
6307: ADBURGHAM, A., - View of Fashion.
6308: ADBURGHAM, A., - Liberty's. A biography of a shop.
49013: ADDENS, TJ. J., - The Distribution of Opium Cultivation and the Trade in Opium. [First edition].
46582: ADDINGTON BRUCE, H., - Above the the Clouds and old New York. An An historical sketch of the site and a Description of the many wonders of the Woolworth Building. Orig. edn.
36523: ADELSON, C.J., - European Tapestry in the Minneapolis Institute of Arts.
55844: ADENEY, W.B., - Fabric Printing. [First edition].
6309: ADERMANN, W., - Die russische Baumwollindustrie nach dem Kriege.
567: ADIL, H., - Australia's Relations with Indonesia, 1945-1962. Orig. thesis. [Leyden University].
13290: ADIWIYOTO, A., - Serigala Yang Cerdik. Cerita dari Jerman.
50305: ADIYANTO, A.S. (PREFACE), - Nusa Tenggara Barat; Guide Book Lombok and Sumbawa. [Original edition].
8001: ADLER-REVON (P.), - Japanische Literatur. Geschichte und Auswahl von den Anfangen bis zur neuesten Zeit.
43018: ADLER, L[ARRY] (MOUSEORGAN), - Some of these days; Dardanella; Japanese Sandman, Somebody stole my Gal.
50088: ADOLF HITLER IN MEMORIAM CARD - - In Memoriam Adolf Hitler. Hij kwam....NIET IN ENGELAND; Hij zag....MOSKOU LIGGEN; Hij verloor....DEZEN OORLOG. [text on front cover].
50089: ADOLF HITLER IN MEMORIAM CARD - - Zakformaatleider ANTOON MUSSERT; Geldmagnaat ROST VAN TONNINGEN; Kameraad VAN GEELKERKEN; En de bekende radio-virtuoos BLOK-ZIJL geven met oprechte droefheid kennis, van het verlies van hun edelen Germaanschen leermeester ADOLF HITLER, gediplomeerd schilder, Professor in de Grootsprekerij, Houder
568: ADOLFS, G.P. (ILLUSTRATOR), - Soerabaia. [Eerste enige druk/first and only edition].
38407: ADRIAANS, H., - Marion Herbst, een overzicht, 1969-1982. Promotial leaflet publ. upon the occasion of an exhibition as held at the Utrecht Municipal Museum, Costume Section, 28 augustus t/m 26 september 1982.
13452: ADRIAANS, H. (ET.AL.), - Ruisende Rokken. 200 jaar kostuums uit de collectie van het Centraal Museum [Utrecht}. Exhib. Catalogue (with a Fashion-show) 10 oktober - 5 november 1995.
51743: ADRIAANSE, L., - Sadrach's Kring.
45785: ADRIAANSE, L., - Sadrach's Kring.
40765: ADRIAANSSEN, A. (CHIEF ED. & INTROD.), - De grote Mode Encyclopedie. First edn.
584: ADRIANI, N., - Toradjasche Vertellingen (tweede reeks),
582: ADRIANI, N., - Korte schets van het Toradja-Volk in Midden-Celebes. 1st.
581: ADRIANI, N., - Geestelijke Stroomingen onder de bevolking op Java.
579: ADRIANI, N., - De Zending in Midden-Celebes. Offpr.fr.:Onze Eeuw, (Sept. 1908).
575: ADRIANI, N., - Geestelijke Stroomingen onder de bevolking op Java.
574: ADRIANI, N., - Verhaal der ontdekkingsreis van Jhr. J.C.W.D.A. van der Wyck naar het Posso-Meer, 16-22 October, 1865. Offpr.fr.:De Indische Gids, Juli 1913.
55500: ADRIANI ENGELS, M.J., - Geschreven Tennisportretten: 40 opmerkelijke figuren uit 20 jaar internationaal Tennis. [Eerste druk; First edition].
54595: ADRIANI, N., - Toradjasche Vertellingen (tweede reeks). Separated from:TBG, vol. LI, parts 3-4.
54580: ADRIANI, N., - Toradjasche Vertellingen (tweede reeks). Separated from:TBG, vol. LI, parts 3-4.
54579: ADRIANI, N., - Toradjasche Vertellingen (tweede reeks),
53841: ADRIANI, N. & M. ADRIANI-GUNNING (EDITOR), - Bare'e verhalen. Opgeteekend door Dr. N. Adriani. Voor de uitgave bewerkt door M. Adriani-Gunning. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53082: ADRIANI, N., (EDITOR/TRANSLATOR), - Verhaal van sese nTAOLA: Inleiding en vertaling [uit de Bare'e taal]. ]Eerste druk; First edition].
49410: ADRIANI, N.(COMPILER) & M. ADRIANI-GUNNING (EDITOR), - Bareé Verhalen. [eerste, enige druk/first and only edition].
44306: ADRIANI, N., - Sangireesche Spraakkunst. Orig. edn.
44212: ADRIANI, N., - Verzamelde geschriften.
42003: ADRIANI, M.J. & E. VAN DER MAAREL, - Voorne in de branding. Een beschouwing over de natuurwetenschappelijke betekenis van het kustgebied van Voorne in verband met mogelijke technische werken in dit gebied. [Breakers on Voorne]. First edn.
39649: ADRIANI, N. & ALB.C. KRUYT, - Geklopte boomschors als Kleedingstof op Midden-Celebes en hare geographische verspreiding in Indonesië. [Eerste druk/first edn]. With notes, register, supplement and corrections by J.D.E. Schmeltz. Offpr.fr.:IAE, Bd. XIV/XVI.
37575: ADRIANI, N. & ALB. C. KRUYT, - De Bare'e-Sprekende Toradja's van Midden-Celebes, deel III: Taal- en Letterkundige schets der Bare'e Taal en overzicht van het Taalgebied: Celebes-Zuid-Halmahera. First edn.
7470: ADVERTISING- JANNINK & ZOON N.V. - [A promotional publication containing original samples].
50938: ADVERTISING - TOKO ANGGOER NJONJA 1917-1937 - - Toko Anggoer Njonja, 1917-1937. [Original commemmorative flyer].
48246: ADVERTISING - SHOES M. VAN DE VEN, - [Salamander Shoes, season 1965].
48116: ADVERTISING - WINDOW DRESSING/DISPLAY, - Dekoration und Reklame. Blätter für Schaufenstergestaltung. [title in front boards]. Bilder aus unserrer Schaufenster Mappe/Billeder Fra vor Vinduesudstillings Mappe. 1/A [Erste Auflage/first edition].
48113: ADVERTISING - KELLOGG'S WAY OF DIETING - - Keep on the Sunny Side of Life. A new way of Living.
47809: ADVERTISING CONFERENCE PROGRAMME - - Second International Advertising Conference Europe. Organized by the Netherlands Advertising Association. The Hague 11-13 September 1957.
47290: ADVERTISING - FELIX & DIJKHUIS BOSKOOP - - Bloemen en Planten voor den Siertuin. Beschrijvende catalogus van aanbevelenswaardige Bloemen en Planten voor Tuinen en Parken. 2e vermeerderde druk[2nd. enlarged eiditon].
47105: ADVERTISING ART - HATS, - Wegener Hats.
47104: ADVERTISING ART & PROMOTION - - Diabolo Boot Polish for patent leather and Box calf kid schoes.
47099: ADVERTISING - C.G. VAN TUBERGEN HAARLEM-HOLLAND, - New Bulbous- and Tuberous rooted plants introduced into cultivation by C.G. van Tubergen Ltd. Haarlem (Holland). Orig. edn.
47057: ADVERTISING - - Services de Table et à Thé [marque AFA].
46686: ADVERTISING SPEIJER-RICHTER & CO. - AMSTERDAM, - Verkeersseinenspel. Orig. edn.
46586: ADVERTISING BALI HANDICRAFTS - - Catalogue of Balinese Handicrafts. Garuda Art Shop [title on front wrapper]. Orig. edn.
46540: ADVERTISING - PERROT S.A./A.G. BIEL-BIENNE, - Catalogue pour Articles de l'identification policière/Katalog über Artikel für den polizeilichen Erkennungsdienst.
46493: ADVERTISING - BRECKNOCK ACCORDION PLEATING CO., - - The Brecknock Accordion Pleating Co. Costume Manufacturers. Bluses, Coats, Gowns, Gloaks of all descriptions made in our own workrooms.
46446: ADVERTISING - TRADE SAMPLER, - Geboortekaarten. Steeds Direct Leverbaar. A.B.C. Orig. edn.
45643: ADVERTISING TEA - FIRMA C. KEG - - Keg's Thee-Album. Album Theeplaajes. Firma C. Keg Thee- en Koffie. Internationaal. Re impression 1920.
45636: ADVERTISING - H.W. POSTMA, - In de Pen, over de Pen naar de pennevruchten. Orig. edn.
45633: ADVERTISING - FORD FAIRLANE & STATION CAR - - De Nieuwe Thunderbird Y-8 motor. Alle modellen van de Fairlaine en Station Wagonseries met Fordomatic transmissie worden geleverd met de nieuwe 202 pk Thunderbird Y-8 motor, waarmee de Thunderbird in Amerika een ongekende reputatie heeft verworven. Orig. dutch edn.
45532: ADVERTISING - AVIATION-ROYAL DUTCH AIRLINES, K.L.M. - - Wenken voor een aangemame Reis/Hints for a pleasant Journey/Quelques Tuyaux pour rendre votre voyage encore plus agréable...[title on front boards].
45478: ADVERTISING - TRADE CATALOGUE/PRICE LIST GEORGE PISA EN ZOON - - Voorjaar en Zomer 1962. Kollektie samengesteld door FA. George Pisa en Zoon, Afdeling Dameskonfektie. Orig. edn.
45477: ADVERTISING HÄNSEL-ECHO FASHIONS - - Hänsel-Echo. Voorjaar en Zomer1937. Mededeeling uit eigen kring van de Hänsel & Co. N.V. in Forst (Lausitz). [title on front wrapper].
45476: ADVERTISING HÄNSEL-ECHO FASHIONS - - Hänsel-Echo. Herfst en Winter 1937/38. Mededeeling uit eigen kring van de Hänsel & Co. N.V. in Forst (Lausitz). [title on front wrapper].
45473: ADVERTISING - GAMY AUSTRALIAN WOOL FACTORY RONSE - - Nu wat over Gamy gepraat [title on front wrapper].
45472: ADVERTISING - LEATHER CLOTHING FOR MOTORISTS, - Modellenboek Gelmok. Dames- en Heeren Lederkleding Juli 1934.
45471: ADVERTISING - TILBURG TEXTILE INDUSTRY, - Tilburg. Centrum der Wollenstoffen-en wollen Deken-Industrie. [title on tront wrapper]. Uitgegeven door de Wolindustrie van Tilburg en Omgeving ter gelegenheid van de Jaarbeurs te Utrecht van 21 t/m 30 maart 1950 [subtitle printed on verso of front wrapper].
45245: ADVERTISING TALENS PAINT - - Enkele belangrijke wenken betreffende de techniek van het Olieverfschilderen. Orig. edn.
45241: ADVERTISING TALENS PAINT - - Handleiding voor het gebruik van Talens Reliefverf. Orig. edn.
45240: ADVERTISING TALENS PAINT - - Handleiding voor het schilderen op zijde en andere stoffen, met Talens lichteichte Silka-verf. Orig. edn.
45237: ADVERTISING - KUNSTHANDEL GEERLINGS, - Enkele belangrijke wenken betreffende de techniek van het Olieverfschilderen.
45130: ADVERTISING & PUBLICITY - - THE DUTCH SHOE AND LEATHER GOODS EXPORTER. Volume I No. 5, May 1948.
45129: ADVERTISING - PFEIJFFERS BALLY SHOES AMSTERDAM - - R. Pfeijffers Bally Schoenen.
45022: ADVERTISING - ETERNIT S.A. - - Caissons et Hourdis. Orig. edn.
44784: ADVERTISING ART - PHILIPS GLOEILAMPEN FABRIEK - - Kunstlicht als Bedrijfshulp. [De Boerderij]. (subtitle on front wrapper). Orig. edn.
44783: ADVERTISING ART - PHILIPS GLOEILAMPEN FABRIEK, - Het goed verlichte Huis. [title on front wrapper]. Waarom goed licht? Orig. edn.
44601: ADVERTISING-VARITEX, - Over Varices en Varitext elestieken kousen. Orig. edn.
44546: ADVERTISING CETA BEVER - JO SPIER, - [De Hollander zegt Kapot].
43969: ADVERTISING - SECOND WORLD WAR, - Neubrom. Fabriek van Fotografische Papieren - BRÚNN.
43762: ADVERTISING - - Wood-Milne. Bulldog Wood-Milne[text on front boards].
43632: ADVERTISING JOHN PLAYER'S CIGARETTES - - The Coronation of H.M. King George VI and H.M. Queen Elizabeth 1937 [title on front boards]. An album to contain Player's Coronation Series of Cigarette Cards (subtitle) Orig. edn.
43289: ADVERTISING - MOES, MANUFACTUREN-PELTERIJEN, - Moes, Manufacturen-Pelterijen. [special promotional issue].
42973: ADVERTISING - WAGONS-LITS/COOK- - Vacantie-Programma 1954. Orig. dutch edn.
42854: ADVERTISING SOUVENIR DUTCH EAST INDIES - - Gezichten uit Nederlandsch Indië. Orig. edn.
42572: ADVERTISING - KOCH & TE KOCK ORIENTAL TAPESTRY- - Teppich-Zeitung 6. Jahrgang 25. Januar 1936.
42567: ADVERTISING - C.W. PILZ, - Sarggriffe mit Schrauben aus Eisen mit unzerbrechlichen Kunstholzmasseanguss in allen Farben.
42542: ADVERTISING - ERICH SCHNETTER, - Basttaschen und und Bastwaren Spezial=Fabrik [Erich Schnetter].
42541: ADVERTISING - RICHARD SPERLING PROMOTIONAL CATALOGUE - - [A promotional catalogue published by Richard Sperling, Hamburg, under the brand Dex].
42398: ADVERTISING - NUTRICIA - JO SPIER, - Wat zou het zijn Dokter? Diagnostiek in de Muziek. Nutricia 1901-1961. Orig. edn.
42397: ADVERTISING - DECCA LONG PLAY RECORDS - - Spelen me Muziek. Kiezen uit 54 elpees. Beroemde klassieke Dirigenten.
41549: ADVERTISING - FERDINAND BESTER, - Frühlingsboten der Stoffmuster.
41314: ADVERTISING ART - LAVIES, J[AN, 1902-2005], - HOLLAND. Official Tourist Information Office, The Hague. Netherlands Railways Through Holland with 8 day's Season Tickets.[An original printed coloured poster designed by Jan Lavies.
41192: ADVERTISING - SPA, BELGIUM, - Spa, België. (title on front wrap.). [Spa is de oudste badplaats ter wereld].
41167: ADVERTISING - MARITIME JIGSAW, - Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. [An original Jigsaw].
40875: ADVERTISING - TERLENKA CLOTHING - - Terlenka Reclamecampagne voorjaar 1960. [Terlenka advertising campaign spring 1960].
40735: ADVERTISING - - Hardy's Muurverven geven de toon aan!
40525: ADVERTISING - DUTCH PROMOTIONAL DESIGN - - Philips Miniwatt [title at tail of design].
40307: ADVERTISING - ORIGINAL COLD WATER PAINT SAMPLE CHART - - Reina Koudwaterverf.
40308: ADVERTISING - COLOUR CHART WITH ORIGINAL SAMPLES, - Kleurkaart Serie A van Prachtbijts (sic!), Ceta-Bever.
40306: ADVERTISING - JAPAN LAQUER & VARNISH SAMPLE-CHART, - Ostara en Synosta Japan lakken N.V. Vernis & Japanlakfabriek c/h v. Klaveren & Zonen.
10905: ADVERTISING (DANISH), - Vinduet. Tidsskrift for moderne Butikskultur, Oktober-November, 1947.
10899: ADVERTISING ART & DRAWING - KOK, P., - Reclame-Schilderen en -Teekenen. Taken fr.:Geïllustreerd Schildersweekblad, waarin opgenomen het Schildersweekblad. Year 41 no. 41-year 42 no. 14.
10868: ADVERTISING - - Verslag van het 17e Reclamecongres van het Genootschap voor Reclame op 18 en 19 November 1954 te Rotterdam.
10867: ADVERTISING - - Het Merkartikel in de Samenleving.
10853: ADVERTISING - - Verslag van het 18e Reclamecongres van het Genootschap voor Reclame op 13 en 14 October te Amsterdam.
10188: ADVERTISING-SALES PROMOTION, - Doe het Beter. Uit de Cursus Beter Bedrijfsbeheer.
10184: ADVERTISING-SLIKBOER, J., - Handschrift in de Reclame.
10145: ADVERTISING-SALES PROMOTION- - Tips van T.I.P. Voor ondernemende kruideniers. Zaken doen in Augustus, Zomerdranken.
10135: ADVERTISING-GENOOTSCHAP VOOR RECLAME, - Rapport van de Onderwijscommisie ingesteld door het Genootschap voor Reclame.
9857: ADVERTISING- - Uitnodiging tot het bijwonen van de Ledenvergadering van het Genootschap voor Reclame op Dinsdag 4 October te Amsterdam om 10.45 uur.
9858: ADVERTISING- - Tweede Rapport van de Onderwijs-commissie ingesteld door het Genootschap voor Reclame [Amsterdam].
9840: ADVERTSING- - Kort Verslag 21ste Congres Genootschap voor Reclame, 11-12-13 november 1959 te Groningen.
586: ADVIEZEN - van de Kamers van Koophandel en Nijverheid te Batavia, Samarang en Soerabaija over het ontwerp van een Algemeen Reglement op de heffing en verzekering van in- en uitvoer-regten en accijnsen.
587: AERNSBERGEN, A.I. VAN (SJ) (COMPILER), - Chronologisch overzicht van de werkzaamheid der Jezuieten in de Missie van N.O.-I. bij den 75 sten verjaardag van hun aankomst in de nieuwe Missie 1859-9 Juli-1934.
52120: AERNSBERGEN, A.J. VAN (S.J.), - De Katholieke Kerk en hare Missie in de Minahasa. Separated from:BKI.
48349: AEROPLANE AVIATION - WILSON, JOHN C. (ARTIST), - The Glatton Straggler. A BB17-G Fortress of 457th. Bombgroup, 750 Bomb Squadron, circles Glatton Airfiled, Huntingdonshire for its landing approach with Connington Church in Foreground. [An original coloured print].
56976: ÆSOPHUS - JOSEPH JACOBS (EDITOR/PREFACE), - Aesop fables. [Original edition, thus].
46225: AESOPUS, - æsop's Fables. [Facsimilé of the 1912 edition]. New translation by V.S. Vernon Jones.
53305: AFFANDI (1907-1990), - Tentoonstelling van werken van AFFANDI onder auspiciën van het Hoge Commissariaat van Indonesia: Zaterdag 6 September-Zaterdag 27 September 1952. [Originele uitgave; Original edition].
46018: AFFANDI (1907-1990), - The Biography of Affandi/Ikhtisar Ruwayat Hidup Affandi. Orig. edn.
674: AFRICAN TEXTILES - - Een Adrinka-doek van de Goudkust in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam.
591: AFRICAN ART IN THE NETHERLANDS - - Afrikaanse Kunst in Nederland. Exibition catalogue Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden, 1 December 1947-1 Februari 1948.
45164: AFRIKAANSE VOLKSWYSIE - JO SPIER (ILLUSTRATOR), - Sarie Marais. Afrikaanse volkswysie [title on front wrapper]. Orig. edn.
57073: AFRO-PAPUAN PROTEST SUBMITTED: - Note of Protest from the Afro-Papuan Republic of West-Papua/West New Guinea/West Irian To: The Presedent of the XXIVth General-Assembly and the Secretary-Ge3neral of the United Nations Organizations New York City.
57034: AGATHA [= REINOUDINA DE GOEJE, 1833-1893], - Roodkapje. [Dutch language edition, edited and translated from the english publication by Dean & Son, London 1893].
53837: AGERBEEK, B., A. VAN ZOESTP. WALLENBURG, - Het werk van hun handen. De Glasmakers van Leerdam. [Eerste druk; First edition].
49553: AGERBEEK, B., P., - Elke Dag is Zondag. Gedichten van Barney Agerbeek. 15 Gouaches van Chris de Bueger. [Eerste en enige druk/first and only edition].
37259: AGERBEEK, B., CHR. DE BUEGER, C.POL & A. VAN ZOEST, - Mengcultuur. Cultuuren in contact. Exhib.catalogue Museum Het Oude Raadhuis, 9 december 2000 t/m 24 februari 2001.
47902: AGITPROP - ANTI-NAZI PROPAGANDA - - Schwarze Listen für die Schwarze Schmuch. Schluss mit den Greuelmärchen! Die Zerstörung des Reiches, die Wegnahme der Kinder unseres Volkes, die Sterilisierung der männlichen Jugend- so beschrieb Hitler am 21. März 1943 die Absichten der Vereiten Nationen. Jedes Wort eine Lúge...
52006: AGKAHA (EDITORIAL BOARD), - Handleiding tot de arbeid in Veterbandwerk. Beknopte en bevattelijke aanwijzing voor dames, die zich dat handwerk eigen willen maken. [Eerste druk; First edition].
55226: AGLAJA [DUTCH LANGUAGE JOURNAL FOR LADIES' HOMECRAFTS]: - AGLAJA Damneshandwerken. [Eerste druk; First edition].
55225: AGLAJA [DUTCH LANGUAGE JOURNAL FOR LADIES' HOMECRAFTS]: - AGLAJA Damneshandwerken. [Eerste druk; First edition].
55224: AGLAJA [DUTCH LANGUAGE JOURNAL FOR LADIES' HOMECRAFTS]: - AGLAJA Damneshandwerken. [Eerste druk; First edition].
55223: AGLAJA [DUTCH LANGUAGE JOURNAL FOR LADIES' HOMECRAFTS]: - AGLAJA Damneshandwerken. [Eerste druk; First edition].
39108: AGNES-VAN WEEL, A., - De Bakvis. Orig.edn.
730: AGRICULTURAL RESEARCH - - De Opening van het Nieuwe Laboratorium te Tjibodas, 12 Augustus 1920.
56940: AGRICULTURAL UNIVERSITY WAGENINGEN PAPERS: - Landbouwhogeschool Wageningen 1940-1950. Inaugurele Reden, Openbare Lessen, levensbeschrijvingen, Dies en Overdrachtsreden, Gegevens betreffende Studiën,m , Gebouwen en Terreinen. Uitgegeven door de Senaat der Hogeschool. [Eerste druk; First edition].
1013: AGRICULTURAL COMMUNICATIONS, COLONIAL INDONESIA - - Berichten van de Afdeeling Handelsmuseum van de Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut. Offpr.fr.:De Indische Mercuur, 1923-1940.
40003: AGRICULTURE IN MODERN INDONESIA - - Capita Selecta. Pengembangan dan Pembinaan kelompok Tani dalam intensifikasi Tanaman Pangan.
12516: AGTERBERG, M., - De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in...
54928: AGTMAAL, W. VAN - J. GERRITS, S. VAN NORDEN (ET.AL.), - Naaisters in Amsterdam 1870-1914. Een Onderzoeksverslag. [Eerste druk; First edition].
54909: AGUS DERMAWAN T. - Puisi Warna ARIE SMIT. [Cetakan Pertama; First edition].
46713: AGUS DERMAWAN T. (CURATOR), - Tradisi dan Reputasi. Pameran Lukisan trdisional Bali 100 Tahun/Tradition and Reputation. Exhibition of 100 years of Balinese traditional paintings.
46617: AGUS SUTOYO (EDITOR), - Seperempai Abad Perpustakaan Nasional 1980=2005. Orig. edn.
596: AHMAD FAWZI BASRI & ABDUL RAHMAN AZIZ, - Ismail Hussein Segugus Pandangan dan Harapan.
595: AHMAD, - Berompak Lanun (Mata Keris Membuka Rahasia.
51483: AHOUD, W.F.M., - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van de Gemeente Zutphen 1389-1811 (1818). [Eerste druk; First edition].
597: AIDIT, D.N. (1923-1965), - Kibarkan tiggi Pandji Revolusi!
56153: AIDIT (AHMAD, 1923-1965), - Aidit accuses Madiun Affair. (D.N. Aidit;s defence plea at the trial in the Jakarta State Court on February 24, 1955). [First edition].
46211: AIKEN, J[OAN], - Hate begins at Home. First edn.
46212: AIKEN, J]OAN], - The Windscreen Weepers and other Tales of Horror and Suspense. First edn.
43046: AILEY, A., - The Alvin Ailey American Dance Theatre. Holland Festival 1967.
9651: AINI, M., - Musang dengan Anjing.
598: AINSWORTH, L., - A Merchant Venturer among the Sea Gypsies. Being a Pioneer's account of life on an Island in the Mergui Archipelago. 1st.
55911: AIRCRAFT SPOTTING IN THE 1930S.: - Het Vliegtuigenboekje. Weenswaardigheden van Vliegtuigen, hun bouw, consructie en gebruik. [Eerste druk; First edition].
49326: AIRCRAFT SECOND WORLDWAR - - Duitsche, Italiaansche Britsch-Amerikaansche en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen. Omschrijving, Onderscheiding, Bewapening enz. Stand Zomer 1943. [Eerste druk/first edition].
53634: AISCHYLOS (ET.AL.), - Gulden Woorden uit de Wereldbibliotheek. [Eerste druk, Eerste serie; First edition, First series].
599: AITTON, D., - Nederlandsch Oost- en West-Indië, ten dienste van het Onderwijs. 6e verb. druk (6th revised edn.).
50428: AITTON, D., - Nederlandsch Oost- en West-Indië ten dienste van het Onderwijs. Tweede [herziene] Druk [Second [revised] edition].
600: AJIP ROSIDI - Pelukis S. Sudjonono. Biografie untuk Anak². 1st.
601: AKEN, A.PH. VAN, - Nota betreffende de afdeeling Koerintji (:Residency Djambi); L.C. WESTENENK, De Minangkabausche Nagari.
51344: AKEN, W.A. VAN, - Onze zeemacht in Oost-Indië. Separated from: NION', vol. 3-9 (Jan.).
47087: AKEN, CH. H. VAN (EDITOR), - Aardrijkskundig Woordenboek der geheele Aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk. [4th revised and enlarged edition].
36391: AKEN, L.C. VAN - J. BERLAGE & H.G. VAN EVERDINGEN(COMP./EDS.), - Wet van de Sociëteit Minerva.
12002: AKIMOTO, S., - Family life in Japan.
40907: AKKERMAN, P.(INTROD.), - Sale Exhibition of the Buzaglo Collection of fine Netsuke (comprising 545 items collected in Japan between 1950-1960), 29th November-21st. December 1985.
51802: AKKERSDIJK, M.E., - Caldera of the Tengger-Mountain [Java]. [Eerste druk; First edition].
55981: AKMAL, IMELDA, - Indonesian Architecture [First edition; Cetakan Pertama].
55034: AKTIEGROEP DE DOLLE MINA [FEMINIST ACTION GROUP DE DOLLE MINA]: - Waar werd oprechter Trous... MAAR:Wie wast de luiers; Wie Stofzuigt; Wie lapt de ramen; Wie maakt de WC schoon...? Bent U ook een blanke Slavin en wilt u dat blijven? [Eerste druk; First edition].
54273: AKUSTIA, KLARA, - Rangsang Detik. Kupulan sadjak periode 1949-1957. [First edition].
50898: AKVELD, L. & ELS M. JACOBS, - De kleurrijke Wereld van de V.O.C. Nationaal Jubileumboek VOC1602/2002. [Eerste druk; First edition].
604: AL, J., - De Geschiedenis, De Economische Beteekenis en het Pharmaceutisch Onderzoek van Kruidnagelen. Orig. thesis. [Amsterdam university].
56663: AL-QUR'AN, - Tuntunan Membaca AL QUR'ANTerjemahnya Kilid I Juz I s/d 10. Cetakan ketiga.
52473: AL-AZZAWI, DIA (DESIGN), - Iraqi Folkcrafts & Costume. Iraqi Cultural Centre Gallery 13 June to 12 July 1979. [Original edition].
51394: AL QUR'AN- S. KEYZER (EDITOR)M. KASIMIRSKI, L. ULLMANN, (ET. AL.), - De Koran. Voorafgaande door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. Met ophelderende aanteekeningen... van M. Kasimirski (et.al.) Waaraan is toegevoegd een Overzicht van de geschiedenis der Turken... door N. Japikse. Vijfde druk [Fifth edition].
54466: ALADIN EN DE WONDERLAMP: - Aladin en zijn Wonderlamp: Een verhaal voor kinderen uit de Duizend en Één Nacht [Covertitle in bold red coloured type]. {Eerste druk zoals verschenen; First edition, thus].
13461: ALARD, CL. (ED.), - Le Costume dans l'Histoire [de France]. Exhib.Catalogue Chateau de Beauregard/Centre Régional des Métiers d'Art, 13 Aout - 30 Sept. 1989/10 Nov. - 31 Déc. 1989.
606: ALBARDA, J.W., - Een ander licht, een ander oordeel over de gebeurtenissen met de Zeven Provinciën.
49226: ALBARDA, J., - Onze Koninklijke Landmacht, 4: Artillerie. [eerste druk/first edition].
49227: ALBARDA, J., - Onze Koninklijke Landmacht, 5: Overige Wapens en Dienstvakken. [eerste druk/first edition].
49225: ALBARDA, J., - Onze Koninklijke Landmacht, 3: Genie. [eerste druk/first edition].
48626: [ALBERS, A.E.J. O.CARM.] (PREFACE) - (EEN ZUSTER VAN ONZE LIEVE VROUW VAN AMERSFOORT = SISTER BORROMEO LURVINK], - Onder de gevreesde Vloedgolf. Onze Missie in Oorlogstijd. [Eerste druk/first edition].
43602: ALBERT HEIJN PLAATJESALBUM - - Albert Heijn's Panorama van Techniek, Verkeer en Industrie. Moderne techniek ten bate der mensheid. Orig. edn.
41984: ALBERT, K., - De Evolutie van de Muziek. Van de oudheid tot Beethoven aan de hand van Gramofoonplaten. Orig. edn.
11015: ALBERT HEIJN - - Albert Heijn's Panorama van Techniek, Verkeer en Industrie: Moderne Techniek ten bate der Mensheid.
10109: ALBERT HEIJN- - Cursus Vakbekwaamheid ingevolge de vestigingswet Brood en Banket Verkopers/Sters.
9463: ALBERT HEIJN- - Een goed Begin is het halve Werk.
9854: ALBERT HEIJN- - Lakschrijfcursus.
9871: ALBERT HEIJN- - Feestelijke Prijsuitreiking OPW (Omzet Prestatie Wedstrijd).
9872: ALBERT HEIJN-A CIRCULAR FOR INTERNAL USE: - Aan onze Filiaalchefs.
53936: ALBERTS JZN. MIDDELBURG TIMBER TRADE COMPANY: - Eenige gegevens over den weerstand van het Demerara Greenhardhout, de mogelijkheid aantoonende van een meer algemeen gebruik van deze houtsoort voor den bouw van Sluisdeuren. [Eerste druk; First edition].
51953: ALBERTS, J.E., - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den Mensch. Populair geschetst. Vijfde herziene druk. [Fifth revised edition].
46097: ALBERTS, A., - In en uit het Paradijs getild. [eerste druk/first edn./thus].
46093: ALBERTS, A., - Een Kolonie is ook maar een mens. First edn.
39666: ALBERTS, A., - Twee jaargetijden minder. Orig. edn.
10841: ALBERTS, A., - Het einde van een verhouding. Indonesië en Nederland tussen 1945 en 1963. 1st.
48207: ALBRECHT, JOH. C.H., - Contributions to the Geology of the Regions between Soengai Klindjau and Soengai Belajan. Northern Borneo. [Original thesis Utrecht University].
39685: ALCYONE (J.KRÈSNA-MOERIT), - Aan des Meesters Voeten. Preface by Mrs. Besant [to the first english edn., X-mas 1910].
41486: [ALDEGONDE, MARNIX VAN ST.], - Wilhelmus van Nassouwe. Oorspronkelijke Melodie.
56008: ALDERSHOFF, ROOS (PHOTOGRAPHERS), - Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
48431: ALDERTS, E.A. (COMPILER), - Ontluikend Leven; een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School. Serie XIII.Tweede druk.
48430: ALDERTS, E.A. (COMPILER), - Ontluikend Leven; een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School. Serie XII.Tweede druk.
48429: ALDERTS, E.A. (COMPILER), - Ontluikend Leven; een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School. Serie XI.Tweede druk.
48427: ALDERTS, E.A. (COMPILER), - Ontluikend Leven; een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School. Serie IX.Tweede druk.
48428: ALDERTS, E.A. (COMPILER), - Ontluikend Leven; een taalmethode voor de eerste drie klassen der Lagere School. Serie X.Tweede druk.
610: ALDJABAR, A., - Oentoek sekolah menengah tinggi.
54942: ALDRICH, WINIFRED, - Metric Pattern Cutting. [Reprinted after the revised edition 1982].
9983: ALEICHEM, SCHOLEM, - De Gast. Transl. by S.M.
38801: ALERS, H.J., - Om een Rode of Groene Merdeka. 10 Jaren binnenlandse politiek Indonesië 1954-1953. [Eerste druk; First edition].
53269: ALEWIJN, W.F. & F.G.F. VAN BOVENE VAN GENT, - Fotograferen in de tropen. [Eerste druk; First edition].
49615: ALEX (=C. DE VRIES), - Luitenant-Generaal J.B. van Heutsz. [Eerste druk/first edition].
52429: ALEXANDER, H., - Fans. [Second revised and expanded edition].
48876: ALEXANDER, R[ORBERTA] (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Judge Dee; M. SCHREIBER, Japanese Mystery Fiction: Adaptation Gives Way to Originality; C. BARNETT, The Oriental in American Mystery Fiction: Mr. I.A. Moto of Japan, by John P. Marquad. [And 36 other contributions on subject matter]. Published in:Mystery Readers Journal, Volume 22, Number 2.
47715: ALEXANDER, J.J.G. (INTROD.], - De Meester van Maria van Bourgandië. Een getijdenboek voor Engelbert van Nassau. Authentic facsimilé edition after the original book of hours [oroduced on behalf of Engelbert of Nassau].
43612: ALEXANDER, A. (ET. AL.), - Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations. Orig. edn.
43121: ALEXANDRE, L. & C. DE NEVE, - Atlas manuel de Géographie A l'usage de l'Enseignement Moyen et de l'Enseignement Normal. 10e éd. Complètement mise à Jour. (10th edn. completely updated).
43114: ALEXANDRE, L. & C. DE NEVE, - Atlas-Handboek der Aardrijkskunde ten gebruike van het Middelbaar en Normaal Onderwijs. Opgesteld volgens de officieele programma's. Neiuwe uitgave gansch bijgewerkt. (new edition, totally revised). Europa.
56695: ALFIAN, T. IBRAHIM (PREFACE), - Buku Buku Pentunjak Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. [Cetakan pertama; First edition].
54167: ALFIAN (DR.), - De Geestelijke leiders in de Atjehse Samenleving. [First dutch edition translater from the original Acehnese language by J.H.J. Brendgen].
10686: ALFORD, C.E.R. (COMMANDER), - The Island of Tobago (British West Indies). 3rd edn.
10687: ALFORD, C.E.R. (COMMANDER), - The Island of Tobago (British West Indies). Re-edited by K. Noreen Alford.
617: ALGEMEENE VOORWAARDEN - voor de uitvoering bij aanneming der werken onder beheer van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië.
56355: ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE [A.K.U.]: - Kunstzijde Allerlei handelende over de vervaardiging en eigenschappen van kunstgarens zooals deze gesponnen worden door de Algemeene Kunstzijde Unie [enka] in de fabrieken te Arnhem en Ede en de N.V. Hollandsche Kunstzijde Induastrie te Breda, alsmede over de toepassin...[1e druk; First edition]
9834: ALGEMENE NEDERL. WIELRIJDERS BOND [A.N.W.B.]-CH. NOÉ (RED.), - Jubileum-nummer de Kampioen. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbung A.N.W.B. op 1 Juli 1958.
44199: ALGERA-VAN DER SCHAAF, M.A.W., - Dr. Johan Eliza de Vrij. Apotheker en Kinoloog, 1813-1898. Suum cuique. [Orig. thesis Leiden University].
45397: ALGERIA - TOURISM AND TRAVEL IN FRENCH ALGERIA - - l'Algérie Illustrée. Touristique et Pittoresque. Organe officiel du Syndicat d'Initiative d'Alger et de la Fédération des Syndicats d'Initiative d'Algérie. Revue Mensuelle. 13e Année-Numéro 4. Juil-Juillet-Août 1922.
38753: ALGOUD, H., - La Soie. Art et Histoire. Orig. edn.
618: ALGRA, A., - Het Principaelste Wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis van de eerste kerke en de Gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia.
50155: ALGRA, A., - Saka, de vluchteling uit Ambon. 4e druk [Fourth edition].
41399: ALGRA, A., - De Generaal. First edn.
620: ALI, R.MOH., - Perdjuangan Feodal.
48586: ALI, R. MOHAMMAD. & F. BODMER, - Djakarta through the Ages. First edition.
9246: ALI, S. HUSIN, - Malay Peasant Society and Leadership. 1st.
621: ALIANSI KEKUATAN DEMOKRATIK SE-INDONESIA. - Mencoblos apa dalam pemilu y a.d.?
47514: ALIGHIERI, DANTE, - Dante's Goddelijke Komedie. [translated from the original Italian into dutch by Chr. Kops (OFM].
50652: ALINGS, H.W., - Uithangtekens en Gevelstenen. Tweede druk [Second edition].
624: ALISJAHBANA, S.TAKDIR, - Indonesia: Social and Cultural Revolution,
623: ALISJAHBANA, S.TAKDIR, - Indonesia in the Modern World. Transl. from the Indonesian by B.R. Anderson.
622: ALISJAHBANA, S. TAKDIR, - Pelangi. Djilid II. Tjet Ketiga.
48514: ALISJAHBANA, S. TAKDIR, - Poeisi Baroe. Dikoempoelkan dan dioeraikan. [Eerste druk/first edition].
10003: ALISJAHBANA, S. TAKDIR, - Pembina Bahasa Indonésia. Madjalah bulanan untuk memadjukan Bahasa Indonésia.
627: ALKEMA, B., - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd. 3rd totally revised edn.
626: ALKEMA, B., - Kiekjes uit de Soendalanden. Geschreven voor Kinderen. 2nd corrected & enlarged edn.
625: ALKEMA, B.M., - Kiekjes uit de Soendalanden. Geschreven voor kinderen.
55645: ALKEMA, B., - Twaalf Soendaneesche en Javaansche Sprookjes aan Hollandsche kinderen naverteld. [Eerste druk; First edition].
52722: ALKEMA, B.M., H.B. DE LA BASSECOUR CAAN, J.R. CALLENBACH, W.GUNNING JHZ. (ET.AL, EDITORIAL BOARD), - ONS ZENDINGSBLAD: Zendings-Tijdschrift voor de Jeugd. [Original edition].
48488: ALKEMA, B. (EDITOR/TRANSLATION), - Twaalf Soendaneesche en Javaansche Sprookjes aan Hollandsche kinderen naverteld... [Originele uitgave/original edition].
40389: ALKEMA, B., - Maleische Taalcursus. Grammatica, oefeningen, woordenlijst. 3e druk.[3rd. edn.,slightly revised].
40368: ALKEMA, B., - Kiekjes uit de Soendalanden. Geschreven voor Kinderen. First edn.
39883: ALKEMA, B. & T.J. BEZEMER, - Beknopt Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
39882: ALKEMA, B. & T.J. BEZEMER, - Beknopt Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
39618: ALKEMA, B., - Maleische Taalcursus. Grammatica, Oefeningen, Woordenlijst. 2e verb. en verm.druk(2nd. revised & enlarged edn.).
630: ALKITAB... - [Indonesian Bible].
52548: ALLAIN, RAYMONDE (MISS FRANCE 1928), - Histoire vraie d'un Prix de Beauté. Preface by TTristan Bernard. [Première édition; First edition].
48403: ALLARD, E., - Animistic beliefs and rites in the Malay Archipelago...Published in:OCEANIA, vol. XVI-2 (December 1945).
36729: ALLARD, D.(ED.), - S.O.S. Wandtapijten. Redding van 24 belangrijke kunstwerken/S.O.S. Tapisseries. 24 oeuvres majeures sauvees de la Degradation. Exhib. catalogue Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 23/09 - 13/11 - 1994.
45388: ALLART, G.F. (ED./TRANSLATOR), - Een Vacantiedag in Malakka. Kleurboek. Te gebruiken als kleurboek, bouwplaat en voor het flanelbord. Edited and translated after the orig. publ. Edinburgh. First dutch edn.
54998: ALLBURY, A.G., - Bamboo and Bushido. [First edition],
636: ALLEN, R., - Malaysia. Prospect and Retrspect. The Impact and aftermath of colonial rule. 1st.
635: ALLEN, L., - Singapore, 1941-1942.
634: ALLEN, J. DE V., - Johore 1901-1914; Ph.Loh Fook Seng, Malay precedence and the federal formula in the Federated Malay States; L.Y. Andaya, Raja Kechil and the Minangkabau conquest of Johor in 1718; a.o.essays. In:JMBRAS, XLV, 2.
40799: ALLEN, A., - The Story of Clothes. Fourth impression.
13525: ALLEN, A., - The Story of Clothes. First edn.
9702: ALLEN, CH., - Tales from the South China Seas. Images of the British in South-East-Asia in the 20th century.
52658: ALLEWIJN, P. (INTRODUCTION), - Het Nederlandse Gevangeniswezen 1965/1966. [Eerste druk; First edition].
637: ALLIED GEOGRAPHIC SECTION - : TERRAIN HANDBOOK 32: Talaud-Eilanden (Talaud Islands)
48146: ALLIED SUPREME COMMAND SECOND WORLD WAR - - Handleiding ten gebruike voor onze Nederlandsche bondgenooten met de boedoeling hen geurende de komende bevrijding te helpen en hun raad to geven. [Het land ontwaakt!; title on front wrapper]. Orig. edn.
51401: ALLISTER, WILLIAM, - In het Kamp van de Jappen. [First dutch edition, translated from the original english A handful of Rice, by Chr. Hilsum-Beuckens].
36019: ALLISTON, C., - Threatened Paradise. Borth Borneo and its Peoples. First edn.
55465: ALMANACK DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA: - Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian. [Cetakan ke 1; First edition].
50087: ALMANACK - GEBR. VERMANDE (PUBLISHERS), - Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen. Achtste Jaar, 1838. [Eerste originele druk/first original edition].
42210: ALMANACK DUTCH COLONIAL CIVIL AND MILITARY SERVICE - - Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië 1879. Orig. edn.
41961: ALMANACK - - Cadetten Almanak 1938-'39. Orig. edn.
41960: ALMANACK - - Cadetten Almanak 1939-'40. Orig. edn.
41092: ALMANACK - VRIEZE, K. DE (ED.), - De Lange's Practische Landbouw-Almanak voor het Jaar 1901. Orig. edn.
41078: ALMANACK - DUTCH ROMAN CATHOLIC MISSIONARY LABOUR, - Almanak van *O*L*Vrouw* van het *H.* Hart. Jaargang 50, 1940.
40844: ALMANACK - ZWAAMEN & THOMPSON, - Van Zwaamen's en Thompson's Koopmans-, Kantoor- en Schrijf- Almanak voor het jaar 1878. Aanwijzende alle Kermissen, Jaar-, Paarden-, Beesten en Leermarkten, den loop der Zonne, Schijngestalten, mitsgaders den Op- en Ondergang derMaan, Eklipsen,...Alsmede de Zegels,... Afvaart der Stoombooten, enz.
38044: ALMANACK - MINIATURE ALMANACK FOR FRENCH CHILDREN - - Le Poète de l'Enfance.
37631: ALMANACK - - UTRECHTSE INDOLOGEN-Almanak voor 1948. Zesde Jaargang.
37507: ALMANACK DUTCH AUTHORS - - SCHRIJVERS ALMANAK voor het jaar 1953. Introd. by Clara Eggink and G. Sötemann.
2383: ALMANACK - - Het Gouden Boekje, 1880-1930.
13104: ALMANACK - P.W.J. VAN DEN BERG, J.A. BROUWER & J. POORTMAN (EDS.), - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1940. Orgaan van de Commissie van Bestuur over het Provinciaal Museum van Oudheden en Geschiedkundige Voorwerpen in Drenthe.
640: ALMANAK - Tau Sahani Su Apan Tahanusan Sangihe Taung, 1899.
53122: ALMANAK DUTCH YOUTHS - - Almanach voor Jonge Heeren en Juffers voor het jaar 1890. [Originele uitgave; Original edition],
13256: ALMANAK - *Van O*L*Vrouw* van het *H.*Hart*. Year 50 (1940).
48670: ALMELO PUBLIC WARNING - - WAARSCHUWINT tegen het lokken van Nederlandsche Werkleiden naar Duitschland. De BURGEMEESTER der Gemeente Stad Almelo waarschuwt tegen de berichten in de Nieuwsbladen of daartoe uitgezonden agenten die soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, ten behoeve van industrieele ondernemingen...
43701: ALMOES, H.A. (COMPILER), - Vrolÿk St. Nicolaas-feest. 20 oude en nieuwe St. Nicolaas-liedjes. [title on front wrapper]. Orig. edn.
46866: ALOFS, L. - W. RUTGERS & HENNY E. COOMANS (EDITORS), - Arubaans Akkoord. Opstellen over Aruba van vóór de komst van de Olieindustrie. Ter nagedachtenis aan Dr. Johan Hartog 1912-1992. Orig. edn.
51146: ALOHA SPECIAL [KABOUTER] ISSUE NR. 24 - - STAATSCOURANT; Officiële uitgave van de Oranje Vrijstaat. Geldig van 10 Maart tot 3 April [197?].
42393: ALPHEN, H. VAN (1746-1803) - P.J. BUIJNSTERS, - Kleine gedigten voor Kinderen. (Bezorgd door P.J. Buijnsters).
12717: ALPHEN, LUC VAN, - Kerstmis voor Zigeunertjes. Kerstspel voor Jongens.
54526: ALPINE SPORTS IN THE DUTCH EAST INDIES: - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport: Mededeeling No. 14, Juli 1937. [Originele uitgave; Original edition].
54524: ALPINE SPORTS IN THE DUTCH EAST INDIES: - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport: Mededeeling No. 12, Januari 1936, Oost-Java-Nummer. [Originele uitgave; Original edition].
54525: ALPINE SPORTS IN THE DUTCH EAST INDIES: - Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport: Mededeeling No. 13, December 1936, [Originele uitgave; Original edition].
41672: ALSACE DYES SAMPLE CHART - Teinture l'Alsacienne. Carnet de Nuances.
7600: ALSATION DYEING STUFF SAMPLE CHART - - Teinture l'Alsacienne, carnet de Nuances.
39520: ALSCHE, C.B. (ET.AL.) - Gelderland. Officieele Propaganda uitgave met medewerking van het Provinciaal Bestuur van Gelderland, V.V.V.'s en tal van andere autoriteiten en instanties. Handel-Nijverheid-Land-en Tuinbouw-Kunst-Cultuur-wetenschappen-Toerisme-Sport.
53318: ALSTON, A.H.G. BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY), E. ST. CLAIR-MORFORDSUNGEI SIPUT, PERAK, MALAYSIA), - Original typed letter by A.H.G. Alston (British Museum Natural History) addressed to Mr. E. St. Clair-Morford, Sungei Siput, Perak, Malaya).
40541: ALSTON, A.H.G., - Undescribed Ferns from New Guinea. Offprint [from an unidentified source].
10865: ALTENA, J. VAN CZN., - Handboek voor den Kruidenier. Ten gebruike in den practijk en voor het vakexamen, deel II: Warenwet.
48131: ALTHOFF, G., - Geschichte der jüdischen Gemeinde Westerkappeln. Von Ihren Anfängen bis sur Vernichtung. [Original Auflage/original edition].
42794: ALTONA, T., - Over den oorspron der Kalangs. Extr. fr.:TITLV, LXII-2.
56793: ALUMNI HENRY STORY TEXTIELSCHOOL, VERENIGING VOOR KREATIEF HANDWEVEN EXHIBITION: - Weefsels in Beweging [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
52728: ALVARO PINTO (DIRECTOR), - Revista de Portugal. Serie ALinga Portugues. Nos. 261 a 270, Volume XXXIII Janeiro a Dezembro de 1968. [Facsim. edition with an introduction and annotations by CLAUDIO BASTO].
49107: ALWAN, M. - MOCHTAR LUBIS, TAFSIRI, IDRUS, SIRULLAH, ACHMAD U. (CONTRIBUTORS/ET.AL.). - Kisah...13 Indonesische korte verhalen. [For the first time translated into dutch after the original Indonesian by Willem Mooyman]. [Eerste nederlandse druk].
44636: AMAN, S.D.B., - Folk Tales from Indonesia. Retold. Orig. edn.
43855: AMAN, - Mustapa de Desajongen. [Translated and edited after the original indonesian Anak desa by M.J. Van Marle Hubrechtse.] [Eerste druk/First edn. (thus).
13288: AMAN, - Si Doel Anak Jakarta.
52019: AMAND [LITHOGRAPHER], - De Vermaken der Jeugd. [Eerste druk; First edition].
45252: AMBACHT - DUTCH HANDICRAFT AND INDUSTRY - - Nederlandsche Ambachts-en Nijverheids-Kunst. Jaarboek 1919. Orig. edn.
55112: AMBARAWA INTERNMENT CAMPS CENTRAL JAVA CONGLOMERATE: - CHRONOLOGIE van gebeurtenissen in Am barawa Kamp IV, hernummerd in 9 en later in 8 [October 10, 1943-December 3, 1945.
39229: AMBARY, A., - Intisari tatabahasa Indonesia untuk SMTP. Orig. edn.
51852: AMBON HANDBILL - - AMBON een laatste koloniale stuptrekking ? LEES DE FEITEN dan zal Uw antwoord moeten zijn: NEEN! Amson heeft recht op Nederlandse hulp.RECHT VOOR AMBON NU! [Original handbill].
51686: AMBON [CITY] PLAN AND ENVIRONMENT - - Ambon en Omstreken.
37627: AMBON - REPUBLIK MALUKU SELATAN - N.N., - BLOED OVER AMBON.
42986: AMBRIOSE, K., - Handboekje voor de Ballet-Liefhebber. Transl. fr. the orig. english (The Ballet-Lover's Pocket-Book) into dutch by Kwis van Essen. First dutch eng.
45978: AMBROSE, K., - Classical Dances and Costumes of India. Reprinted.
43023: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA (AT THE MAYFAIR HOTEL, LONDON)- - Chewing Gum-Foxtrot (Cassel)/Good Night, But not Goodbye (Foxtrot Roberts, Michael)
43024: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA (AT THE MAYFAIR HOTEL, LONDON)- - My Prayer Foxtrot (Boulanger, Kennedy)/Ain't cha Comin' Out?-Rumba(Calmer, Ruby)
43025: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA (AT THE MAYFAIR HOTEL, LONDON)- - In My Arms-Quick Waltz (Lossser, Gouy)/If you Please-Slow Foxtrot (Burke, Van Heusen).
43021: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA - - South of the Border (Slow Foxtrot Kennedy, Carr)/The Pretty little Quaker Girl (Slow Foxtrot Parr-Davies, Campbell-hunter)
43022: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA (AT THE MAYFAIR HOTEL, LONDON)- - Chewing Gum-Foxtrot (Cassel)/Good Night, But not Goodbye (Foxtrot Roberts, Michael)
43020: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA - - Over the Rainbow (Slow Foxtrot from the Wizard of Oz)/Scatter Brain(Schottische).
43019: AMBROSE AND HIS ORCHESTRA - 6HB2 - Cotton Pickers Congregation (Sid Phillips); Caravan (Ellington, Tizal).
675: AMBTENAREN VAN HET BB, - Drang tot positieverbetering bij de ...
50823: AMELINK, F., - Rapid Microchemical identification methods in Pharmacy and Toxicology. Sulfonamides, Sulfones, Barbiturates, Hydantoins. First edition. [Translated from the Dutch Manuscript by Benedict Kolthoff].
43656: AMENT, KITTY, - Vredesmarsch. Orig. edn.
49004: AMERIKA, J.L. & A. SOEARDI, - Javaansche Sagen en legenden, Zeden en Gewoonten. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen en de laagste klassen der scholen voor voortgezet lager onderwijs in Nederland en Indië. [Eerste druk/first edition].
47138: AMERONGEN, M. VAN, - De roerige wereld van Pistolen Pau. Tien Monologen. Orig. edn.
44910: AMERONGEN, M. VAN, - De roerige wereld van Pistolen Pau. Tien Monologen. Orig. edn.
44581: AMERONGEN, M. VAN, - De roerige wereld van Pistolen Pau. Tien Monologen. Orig. edn.
56896: AMERSFOORT CONCENTRATIONCAMP EXPERIENCES PRISONER NO. 10039: - Häftling nû 10039. Kampsketsen ùt. Amersfoort. [Eerste en enige druk; First and only edition].
56578: AMERSFOORTSCHE COURANT: - Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd. Bonaanwijzing voor Amersfoort. 3e week 4e periode 1945 van 1 tot en met 7 April 1945. Op deze bonnen mag reeds ovanaf Zaterdag 31 Maart 1945 verkocht worden. [Originele uitgave; Original official publication].
642: AMIDJOJO, S.S. & M. KARJADI, - Keluar-Masuk Indonesia.
6317: AMIES, H., - Just so Far. 1st edn.
644: AMIN, MOH. & M. CALDWELL, - Malaya. The Making of a Neo-Colony. 1st.
47886: AMINUDDIN, S.B., - Serba Serbi Negeri Belanda. Nomor istimewa. [original edition].
53757: AMIR HAMZAH (1911-1946), - Buah Rindu. Tjetakan Keempat.
5682: AMNESTY INTERNATIONAL ON EAST TIMOR, - Power and Impunity. Human Rights under the New Order. Indonesia & East Timor. First edn.
6335: AMPHLETT, H., - Hats. A history of fashion in headwear. Forew. by G. Raikes. 1st.
646: [AMPTMEIJER, H] (ET.AL.), - Indonesia. Slachtoffer van het Imperialisme.
36847: AMRAH HALIM (ED.), - Politik Bahasa Indonesia.
647: AMRAN, R.,. - Padang Riwayatmu Dulu. Cet. Ke-II (Diperlengkap).
42708: AMRAN, R., - Sumatera Barat. Hingga Plakat Panjang. First edn.
38435: AMRAN, R., - Sumatera Barat. Hingga Plakat Panjang.
649: AMSTEL, H. VAN, - De wraak van de Javaan. 2nd revised edn.
648: AMSTEL, H. VAN, - De wraak van de Javaan. 3e herziene druk. (3rd. revised edn.).
37748: AMSTEL, M. VAN(= J. BLINXMA), - Straat Soenda.(De zeer avontuurlijke reis van Willem Ysbrantszoon Bontekoe naar Nederlands-Oost-Indië). Historisch Jongensboek.
56812: AMSTERDAM URBAN PLANNING COMMITTEE: - Mens en Stad. Amsterdam Vandaag en Morgen. [Eerste druk; First edition].
56510: AMSTERDAM HOTEL DE POOL PROMOTION: - De Pool, Damrak 42-43 Amsterdam (C). [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
55084: AMSTERDAM HOUTVOORLICHTINGS INSTITUUT: - TENTOONSTELLING Dik Hout en Planken September-October 1953. Georganiseerd door het Houtvoorlichtings Instituutop het Museum-Plein Amsterdam. [Originele uitgave; Original edition].
54454: AMSTERDAM ZOO GUIDE - NATURA ARTIS MAGISTRA - ARTIS voor Jong en Oud [Covertitle: Artis Amsterdam].
54455: AMSTERDAM ZOO GUIDE - NATURA ARTIS MAGISTRA - ARTIS voor Jong en Oud [Covertitle: Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra Amsterdam].
539: AMSTERDAM COLONIAL INSTITUTE MUSEUM COLLECTION: - Aanwinsten op Ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut over 1942 en 1943.
538: AMSTERDAM COLONIAL INSTITUTE MUSEUM COLLECTION : - Aanwinsten op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut over 1940 en 1941
51254: AMSTERDAM UNIVERSAL EXHIBITION 1940 - - WERELDTENTOONSTELLING Amsterdam 1940 een belang voor Stad en Land (covertitle). published in :De Groene Amsterdammer, vol. 60 21 November 1936.
51172: AMSTERDAM SQUATTING LUCKY LUYK- - Halte Jan Luykenstraat. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder, deel 1; Deel II: Vier handen op één Luyk. Stilstaan bij de Lucky Luyk en weer verder. {Eerste druk;First edition].
51152: AMSTERDAM SQUATTERS & SQUATTING - - Krakend Zui; Nr. 0017, 6 NOV.'80.[Originele uitgave; Original edition].
51149: AMSTERDAM UNDERGROUND LINE EAST - - Buurtbewoners, Metroarbeiders, Bouwvakkers, Werkende Jongeren: De metro oostlijn is niet in ons aller belang.. (Originele uitgave; Original publication]. .
51148: AMSTERDAM SQUATTERS & SQUATTING - - Krakend Zuid; Nr. 0015, 17-10-'80.[Originele uitgave; Original edition].
49927: AMSTERDAM INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION 1895 - - SOUVENIR Wereldtentoonstelling 1895. (cover title).
49875: AMSTERDAM INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION 1895 - - Wereldtentoonstelling Amsterdam Mei-November 1895. Hotel- en Reiswezen-Tentoonstelling. Algemeene Inleiding en beschouwing voor Landgenoot en Vreemdeling. [Eerste druk/first edition].
49504: AMSTERDAM ZOO NATURA ARTIS MAGISTRE COMMEMMORATIVE BRONZE PLAQUE - - [An original bronze commemmorative Plawue commemmorating the Golden jubilee of 'Natura Artis Magistra', or Amsterdam Zoo].
48714: AMSTERDAM INTERNATIONAL EXHIBITION 1895 - - Internationale Tentoonstelling van Hôtel- en Reiswezen. Amsterdam. Oud-Hollandt 1895. [Eerste druk/first edition].
48713: AMSTERDAM INTERNATIONAL COLONIAL EXHIBITION 1883. - Internationale, Koloniale en Algemeene Uitvoerhandel; TENTOONSTELLING Amsterdam 1883. Officiëele Wegwijzer. [1 Mei tot ULTo. October 1883]. [Eerste druk/first edition].
48382: AMSTERDAM MUNICIPAL PUBLICATION - - Bouwverordening der Gemeente Amsterdam, vastgesteld door den Gemeenteraad bij besluit van den 7en Augustus 1935, No. 264, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van den 3en Juni 1936, No. 31; datum van inwerkingtreding 1 Juli 1936. Orig. edn.
44805: AMSTERDAM HARBOUR - - Le Port d'Amsterdam. Orig. edn.
41283: AMSTERDAM CITY PLANNING REPORTS - W.A. DE GRAAF(PREFACE), - Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. [and] Studie betreffende den toekomstigen bevolkingsaanwas van Amsterdam.
41282: AMSTERDAM CITY PLANNING REPORTS - W.A. DE GRAAF(PREFACE), - Het verkeer te Amsterdam volgens de uitkomsten van de Algemeene Verkeerstelling 1930.
41259: AMSTERDAM CITY PLANNING REPORTS - W.A. DE GRAAF(PREFACE), - Studie betreffende de Industrie te Amsterdam.
40035: AMSTERDAM STUDENT CORPORATION - - Amsterdamsche Studenten-Almanak voor Het Jaar 1914, 84ste Jaargang.
38547: AMSTERDAM TRANSPORT RISK ASSOCIATION - - Tarief 1912 ter verzendking van Passagiersgoederen door Europa, naar en van Amerika; Naar en van West-Indië; Naar en van Oost-Indië.
13240: AMSTERDAM CENTRAL STATION - BORGER, E.J., (COMP. & ED.), - Compound machine voor de Electrische Verlichting van het Centraal Station te Amsterdam. Vervaardigd door Gebr. Stork & Co. - Machinefabriek - Hengelo.
13098: AMSTERDAM TOURIST GUIDE, - Langs Straten en Wegen van Groot Amsterdam.
12473: AMSTERDAM IN THE 18TH CENTURY - - Gebouwen, Gezigten en Oudheden der Stad Amsterdam. Orig. edn.
10947: AMSTERDAM - - CATALOGUS der Historische Tentoonstelling Amsterdam 1925.
10580: AMSTERDAM MUNICIPAL THEATRE - ALBACH, B., - 300 Jaar Stadsschouwburg. Uitgegeven ter herdenking van het Derde Eeuwfeest.
10247: AMSTERDAM- - Amsterdam,, Sa Vie Economique et Sociale, ses Institutions Hygiéniques et Philantropiques. Notice publique à l'occasion de l'Exposition Internationale de Bruxelles.
44810: AMSTERL, G. VAN DEN, - Terug naar den Olympus. Over Goden en Helden, bij Grieken en Romeinen. Orig. edn.
50265: AN TSJOENG-MIN & TSJOE HSIANG--TSJOEN; SO SE- TING HOENG (ET.AL.), - Op het spoor van de misdaad; Brief uit Zuid-Vietnam; Lei Feng. [First dutch language edition translated from the Italian by Jenny Tuin; originally published in the Republic of China].
12523: ANABAPTISM - - Elspeet, centrum van Doopsgezind leven, waar stilte en rust noopt tot bezinning.(Wat is en doet de Elspeetsche Vereeniging).
51662: ANANTA, ARIS & LEE POH ONN (EDITORS), - ACEH, a new Dawn. [First edition].
10246: ANARCHISM-LIGT, B., - Nationaal Socialisme of Vrij Socialisme.
56903: ANAWATI, R.P.M.M. & C. KUENTZ - Bibliographie des Ouvrages Arabes Imprimés en Egypte en 1942, 1943 et 1944. [Édition originale; First original edition].
8199: ANCEAUX, J.C. - The Nimboran Language. Phonology and Morphology.
653: ANCEAUX, J.C. - The Nimboran Language. Phonology and Morphology.
56273: ANCEAUX, J.C., - Indonesië en Oceanië. Een Taalkundige Terreinverkenning. [Eerste en enige druk; First and only edition].
54868: ANCEAUX, J.C. , - The linguistic situation in the Islands of Yapen, Kurudu, Nau and Miosnum, New Guinea. [First edition].
48400: ANCEAUX, J.C., - The Wolio language. Outline of Grammatical description and texts. Orig. thesis [Leyden university].
52051: ANCESTRY REGISTRATION & GENEALOGY - - Ahnenbuch der deutschen Famielie. [Original edition].
655: ANDEL, H.A. VAN & N.A.C. SLOTEMAKER DE BRUÏNE, - Morgenrood. Korte Verhalen en schetsen. Pref. by A.W.f. Indenburg.
654: ANDEL, H.A. VAN, - Cultuur en Christendom onder de Javanen. With a pref. by A.W.F. IDENBURG.
6336: ANDERS, F.. - Zentralamerika, Mexiko. Völker und Kulturen Sonderausstellung 1964 Museum für Völkerkunde Wien.
55652: ANDERSEN - J.J. GOEVERNEUR, - Andersen's Sprookjes naverteld door J.J. Goeverneur.
55420: ANDERSEN, R.P., - The Patoeha. [Separated from:The Official Touristbureau, Weltevreden, undated].
52153: ANDERSEN, V., - Den Hollandske Udstilling København 1922. Illustreret Katalog. [Eerste druk; First edition].
49693: ANDERSEN, H.C. - RIE CRAMER (ILLUSTRATIONS), - Sprookjes en Verhalen. Volledige Uitgave naar het Deensch door W. van Eeden. [translated into dutch after the original danish language by W. van Eeden].
46304: ANDERSEN - NY KUSUMO SUTOYO, - Hans Christian Andersen. Diterjemahkan sesuai Dengan Asilinya.
44694: ANDERSEN, H.C., - Het oude Huis. Translated into dutch fr. the original danish by M. Nijland-van der Meer de Walcheren. Firsst dutch edn.
40741: ANDERSEN, H.C. - RIE CRAMER, - Sprookjes van Hans Andersen [: De Sneeuwkoningin]. Transl. fr. the orig. danish by Christine Doorman. 3e druk. (3rd. edn.).
36082: ANDERSEN, E., - Som Man Klædte Sig. Fra Holbergs Tid til Vore Dage.
9625: ANDERSEN, H.C., - Het leelijke jonge Eendje-De Nachtegaal-De Varkenshoeder.
8004: ANDERSON, W., - The Pictorial Arts of Japan. With a brief historical sketch of the Associated arts and some remarks upon the pictorial Art of the Chinese and Koreans.
660: ANDERSON, P. - Snake wine. A Singapore episode.
659: ANDERSON, JOH., - Political and Commercial Considerations relative to the Malay Peninsula and the British Settlements in the Straits of Malacca. Introd. by J.S. Bastin. Facsim. reprint edn. 1824.
658: ANDERSON, B.R.O.'G., - Mitologi dan Toleransi Orang Jawa. (Transl. of Mythology and Tolerance of the Javanese, abstract). 3rd authorised edn. for study use in Indonesia.
54792: ANDERSON, BENEDICT R. O' G., - The Idea of Power in Javanese Culture. [Untuk kalangan sendiri tidak di perdagangkan, subtitle on front cover]. Offprint from: Claire Holt Culture and politics in Indonesia, 1972.
53561: ANDERSON, BENEDICT R.O'G, - Mythology and the Tolerance of the Javanese. 4th printing.
38462: ANDERSON BLACK, J. & M. GARLAND, - A History of Fashion. Orig. edn.
45015: ANDJAR ANY & P. MOCH.NURSYADH, - Upacara Adat [Jawa] Perkawinan Lengkap. Orig. edn.
55255: ANDO HIROSHIGE - DIETRICHT SECKEL (INTRODUCTION), - Ando Hiroshige, Tokaido-Landschaften. [1. Auflage; First edition].
661: ANDRÉ, A. TH., - Cultuur en Bereiding van Indigo op Java.
52364: ANDRÉ, F., P. DEN BOER & J.C. DE KONING (COMPILERS), - Leven; Leesboek voor de scholen met de Bijb el. Deel V. Vierde druk. [Fourth edition].
45773: ANDREANI, G., - Borsten mooi & gezond. Verzorging-Gezondheid-Seksualiteit. *puberteit-Zwangerschap-Borstvoeding en Menopauze. Translated after the orig. french (Les Seins) into dutch. First dutch edn.
48218: ANDRÉE, - Namen-Verzeichnis zu Andrees Handatlas. Achte Auflage, neuer revidierter Abdrukck. [8th edition, ner revised printing].
44131: ANDRES, E., - Steel-engraved views of Towns and Cities. First Complete bibliography. Orig. edn.
43028: ANDREW SISTERS (THE), - Down in the Valley (Frank Luther)(Vic Young and his Orchestra)/The Wedding Samba (Ellestein-Small-Libowitz).
43026: ANDREW SISTERS (THE), - Ti-Pi-Tin (Maria Grever-Raymend Levine)/Begin the Beguine (Cole Porter).[With Bob Crosby's Bobcats].
43027: ANDREW SISTERS (THE), - Love is where you find it (Warren, Mercer) from: Garden of the Moon/One, two, three O'Leary (Herman, Biship).
7942: ANDREWS, F.H., - Indian Art and Crafts. [Original edition].
662: ANDREWS, C.F., - Indië en de strijd tegen het Westen.
8843: ANDREWS, F.H. (INTROD.), - The Influences of Indian Art. Six papers written for The Society by J. Stryzgowski, P.Ph. Vogel, H.F.E. Visser, V. Goloubeff, J. Hacking, A. Nell. [First edition].
664: ANDRIESSE, P., - De roep van de tokèh. Brokjes Indisch jeugdsentiment. 2e druk.
52981: ANDRIESSE, PETER, CHAIRIL ANWAR, JOOP VAN DEN BERG, R.A. CORNETS (ET.AL., CONTRIBUTORS), - DE TWEEDE RONDE: Indonesië-nummer. In:De Tweede Ronde, vol. 9-1 (Spring 1988). [Original edition].
52715: ANDRIESSE, PETER, - De Geur van de Durian. [Eerste druk; First edition].
46187: ANDRIESSE, S., - De Savoyaard en zijn Aapje. Een verhaal. Vierde druk. [4th edn.
666: ANDRIESSEN, P.J., - Insulinde, of de lotgevallen van Wouter van Doorn.
54419: ANDRIESSEN, P.J. (1815-1877), - Feestgeschenk voor Neerlands Schooljeugd op 12 Mei 1874. [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
45152: ANDRIESSEN, J.H.J., - De andere waarheid. Een nieuwe visie op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Orig. edn.
39094: ANDRIESSEN, P.J., - Het Heidebloempje. 4e druk.
37490: ANDRIESSEN, P.J., - Het Heidebloempje. Een verhaal uit onzen Tijd. 3rd. edn.
10093: ANDRINGA, E.C.M. & L.G. DULFER, - Praktische Woninginrichting. 4e druk.
48564: ANGEL, J.C. - HAN BING SIONG (ET.A./CONTRIBUTORS), - De Samurai. Japanse krijgslieden, hun zwaarden en zwaardsieraden. [eerste druk/first edition].
52056: ANGELL, NORMAN (1874- 1967), - The Money Game. How to play it. A new instrument of Economic Education. [Second printing].
41300: ANGELROTH (PREFACE), - Im Flugzeug durch die Deutsche Heimat. Ein Sammelwerk von bleibendem Werte. Serie 1: Burgen und Schlösser. Orig. edn.
51829: ANGENENT, P.H., - De Vorstenlandsche Waterschapsordonnantie toegelicht. [Eerste druk; First edition].
667: ANGOT, N., - Vie et économie des mers tropicales.
668: ANGOULVANT, G., - Les Indes Néerlandaises. Leur rôle dans l'économie internationale. Préf. de Ed. Herriot.
50123: ANINI SYED AMIR, DATIN NOOR, - Malaysian Customs & Etiquette. A Practical Handbook. [Reprinted].
55316: ANJOU, R. D' [=RENÉ I D'ANJOU 1409-1480] - FRANZ UNTERKIRCHER (INTRODUCTION AND INFORMATION), - Livre du Cuer d'amours Espris. Een hoofse roman van René d'Anjou. [Authentic facsim. after the original illuminated Manuscript, translated into dutch].
670: ANKERSMIT, N., - De Robusta-koffie-cultuur in Nederlandsch-Indië.
48784: ANNALEN LAND VAN WAAS FLANDERS - - ANNALEN van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.
51520: ANNE FRANK (1929-1945) - - ANNE FRANK, Convulute of seven empeheric pieces relative to ANNE FRANK
41429: ANNENKOV, G., - En Habillant les Vedettes. Orig. edn.
43859: ANNETTE (SOEUR M.) & GERLACH (OFM.CAP.)(EDS.), - Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten. Preface by [father Mgr.] Hopmans. Orig. edn.
56340: ANNUAL REPORT DUTCH SANATORIUM DAVOS, SWITZERLAND: - Nederlandsch Sanatorium te Davos, 48ste en 49ste Jaarverslag 1944-1945. Vereeniging tot behartiging der Belangen Nederlandsche Longlijders. [Covertitle only]. [Originele uitgave' Original edition].
55703: ANNUAL REPORT 1947 DUTCH PUBLIC RAILWAYS IN INDONESIA: - staatsspoorwegen Vernigd Spoorwegbedrijf in Indonesië, Verslag over het Jaar 1947 [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
55244: ANNUAL REPORT MALAYAN HOUSING TRUST: - Annual Report of the HOUSING TRUST for the year 1955. [Original edition].
54102: ANNUAL REPORT MISSIONARY HOSPITAL SIBOLANGIT [KARO BATAK]: - Jaarverslag 1926Zendingshospitaal te Sibolangit [Karo Batak Discrict, Sujmatra]. [Originele uitgave; Original edition].
54048: ANNUAL REPORT DUTCH EAST INDIES' ROMAN CATHOLIC MISSION: - De Katholieke Missie in Nederalnds-Indië: Jaarboek 1940 [Covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
52321: ANNUAL REPORT KONINKLIJKE VEREENIGING INDISCH INSTUTUUT - - Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut (voorheen Koloniaal Instituut). Negen en Twintigste Jaarverslag 1939.
52320: ANNUAL REPORT KONINKLIJKE VEREENIGING INDISCH INSTUTUUT - - Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut (voorheen Koloniaal Instituut). Dertigste Jaarverslag 1940.
52319: ANNUAL REPORT KONINKLIJKE VEREENIGING INDISCH INSTUTUUT - - Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut (voorheen Koloniaal Instituut). Vijf en Dertigste Jaarverslag 1945.
52243: ANNUAL REPORT DUTCH EAST INDIES DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS - - JAAROVERZICHT van den In- en Uitvoer van Nederlandsch-Indië gedurende het Jaar 1938 (Java en Madoera, B uitengewesten, Landen van herkomst en bestemming]. [Eerste druk; First edition].
51865: ANNUAL REPORT 1992 MOLUKS HISTORISCH MUSEUM/MUSEUM SEDJARAH MALUKU - - Het Eerste gewone Jaar voorzover Musea gewone jaren kennen; Verslag van de actviteiten van het Moluks Historisch Museum van 1 januari tot en met 31 december 1992. [Originele uitgave; Original edition].
50787: ANNUAL REPORTS BANK PAPERMONEY CONFERENCES - BPK - Banknotenpapiermacher -Tagung[s]. [Original Ausgabe; Oridinal edition].
49081: ANNUAL REPORT 1909 DUTCH COLONIAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE, - Jaarboek van het Departement van Landbouw in Nederlandsch-Indië 1909. Original edition.
47908: ANNUAL REPORT DUTCH TRAMWAY COMPANY - - N.V. Nederlandsche Tramwegmaatschappij Gevestigd te Heerenveen. Verslag over het jaar 1936.
47153: ANNUAL REPORT DUTCH COLONIAL INDONESIA - - Beknopte gegevens betreffende Nederlandsch-Indië. [Original edition].
47101: ANNUAL REPORT DUTCH COLONIAL INDONESIA - - Les Indes Néerlandaises. Annuaire de Poche. [Édition originale/original edition].
40006: ANONYMOUS, - Tagalaja Bulan Masehi diterbikan oleh Geredja Indjil Maluku djabattan lektur.
12594: ANONYMOUS, - De monumenten in de Gemeente Maastricht.
12522: ANONYMOUS - - Elspeet. (Toeristengids).
12520: ANONYMOUS - - Gids [voor] Sutphen.
12521: ANONYMOUS - - Langs historische Monumenten in de gemeenten Rozendaal en Rheden.
52514: ANSINGH, LIZZY, - Nelly Bodenheim. sTEDELIJK mUSEUM aMSTERDAM OCTOBER 1949. [oRIGINELE UITGAVE; ORIGINAL EDITION].
36558: ANSLIJN, N., N.Z., - Raadgevingen en Onderrigtingen voor kinderen, Ter dienste der Scholen. (tweede leesboek), 18th edn.
43169: ANSTADT, M. - H. EMMERING, K. ROSKAM & P. VAN 'T VEER (EDS.), - De grote VARA gezinsatlas. Orig. edn. Preface by André Kloos.
56664: ANSURI UMAR - IBRAHIM MUHAMMAD-JAMAL (PREFACE). - Fiqih Wanita. [First edition].
6381: ANTCLIFFE, H., - Art, Religion and Clothes.
55992: ANTEN, J., D. VAN LUNSEN, R.F. VAN OOSTEN (ET.AL.), - G,E,N,A, kruisers Java en Sumatra. [Eerste druk; First edition].
53718: ANTI-SAVELRY SOCIETY REPORT: - The Annual Report of the Anti-Slavery Society Society for the protection of Human rights for the year ended 31st March, 1971. [Original edition].
53719: ANTI-SLAVERY SOCIETY: - The Anti-Slavery Society its Task Today, November 1969 [cover title]. [Original edition].
46449: ANTI-SEMITIC NAZI PROPAGANDA FLYER- - Yankee-Engelsman-Bolsjewiek dansen naar de Pijpen van de Jodenkliek.
10815: ANTILLIAN STUDENTS IN THE NETHERLANDS- - Programma van het eerste Lustrum van de Vereniging van Antilliaanse Studerenden te Nijmegen, CANOA.
42006: ANTIQUES MAGAZINE - - Antiek [Antiques]. Tijdschrift voor liefhebbers en kenners van Oude Kunst en Kunstnijverheid.
8203: ANTIQUITY AND SURVIVAL. - New-Guinea number.
8847: ANTIQUITY AND SURVIVAL- - New Guinea number.
6384: ANTOINETTE, N. & E. DE JONG, - Alles over de Was. 2e druk.
36743: ANTON, F., - Brücken in die Zukunft. Textile Kunst vor Kolumbus.
44350: ANTONIDES, T[HEODORUS], - Olympia, dat is Olymp-Spelen der Grieken, nagebootst van den Romeinen, uit oude Griekse en Romeinse Scrhyvers opgehaalt...vermeerdert met eenige korte aanmerkingen, neffens de voorname Inhoud der Hooftstukken en wydlopige Registers...Facsim. after the edition Groningen, Wed. J. Cost, 1732.
46666: ANTUNSURONO, - Reringesaning Paramasastra Djawa I. [Orig. edn.].
53388: ANTWERP WORLD EXHIBITION OFFICIAL GUIDE: - Officieele Gids der Wereld-Tentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst Antwerpen 1930. [Originele uitgave; Oridinal edition].
43991: ANTWERP WORLD EXHIBITION 1930 - - Officieele Gids der Wereld-Tentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst, Antwerpen 1930.
40153: ANTWERP TOURIST GUIDE - - Beknopte Gids voor Antwerpen met dagindeeling. (title on upper wrap.).
38828: ANTWERP TOURISM - - Antwerpen.
12775: ANTWERP JEWEL PAGEANT - DIAMOND COMMERCE AND INDUSTRY OF ANTWERP, - De Juwelenstoet uitgangen te Antwerpen, den 12, 15 en 19 Augustus 1923/Le Cortège des Bijoud sorti à Anvers les 12, 15 et 19 août 1923/The Jewels Pageant display at Antwerp on August 12th, 15th and 19th 1923.
765: ANWAR, Y., - Dagboek van een Kami-student. Transl. by B. Vuyk. Introd. by J. Vredenbregt. [Eerste druk; First edition].
763: ANWAR, A.-THEE KIAN WIE & I JAYA AZIS, - Pemikiran Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi.
50149: APARTHEID - WOMEN'S LIBERATION - - Ze is een Juweel; Zwarte Dienstbodes in Zuid-Afrika. [Eerste druk; first edition].
49555: APARTHEID - AKTIEGROEP SPLIJT APARTHEID, - Apartheid aan de Prinsengracht: Miljardenroof van Anglo-American Corp. of South Africa (Ltd.). [Originele uitgave/original edition].
56522: APELDOORN CITY TEXTILE MANUFACTURERS COMMEMMORATIVE VOLUME: - Naaml[ooze] Venn[ootschap] Machinale Nettenfabriek en Weverij voorheen Von Zeppelin & Cie., Apeldoorn (Holland) 1883-1913. [Eerste druk; First edition].
49051: APELDOORN, A. VAN - E. BOSCHMAN, P. VAN DEN HEUVEL, S. VAN DER PLOET (ET.AL., COMPILERS), - Bloemlezing Molukse Literatuur. [Eerste enige druk/first only edition].
44479: APELDOORN MUNICIPALITY - - Klompenwacht, voorheen de wacht van het Kon. Paleis 't Loo. [title printed in lower margin of photograph].
10948: APOCRYPHA - - De Boecken Genaemt APOCRYPHE, door last van de Hoog-Moogh: Heeren Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationaal...Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelijck overgeset.
767: APPELL, G.N. & L.R. WRIGHT (EDS.) - The Status of Social Research in Borneo.
48154: APPELL, G.N. (EDITOR), - The Societies of Borneo. Explorationsin the theory of cognatic social structure. First edition.
6385: APPLETON, LE ROY H., - American Indian Design and Decoration. Unabr. republ. of: Indian Art of the Americas (1950).
47674: APPLETON, ANN L., - Acts of Integration, Expressions of Faith. Madness, Deatch and Ritual in Melanau Ontology. First edition.
55928: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE (A.J.C. 1918-1959], - Onze Kamphuizen: Twaalf fotografiese opnamen. [Eerste druk; First edition].
55814: ARCHAEOLOGICAL REPORT DUTCH EAST INDIES 1940: - Oudheidkundig Verslag 1940. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. [Eerste en enige druk; First and only edition].
53174: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH - BATAVIA SOCIETY OF ARTS, CRAFTS & SCIENCE - ARCHAEOLOGICAL REPORTS SERIES, - RAPPORTEN van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera. (Archaeological Reports).
46485: ARCHAEOLOGY - - Koninklijke Vereeniging Kolonaal Instutuut, Amsterdam. 10 briefkaarten. Orig. edn.
10809: ARCHAEOLOGY IN COLOMBIA- - San Agustin (Huila), Parque Arquelogico Nacional. (text on upper wrap.).
769: ARCHAIMBAULT, CH., - Contribution a l'Etude du Rituel Funéraire Lao (I), (II); UDOM POSHAKRISHNA, Geschichte der Chirurgie in Thailand 1929-1922; H
47930: ARCHER, M., - English Delftware/Engels Delfts Aardewerk. [Catalogue to an exhibition] Rijksmuseum Amsterdam March 23-July 8/23 maart-8 Juli.
12904: ARCHEY, G., - Handbook of Maori and Oceanic Ethnology. South Sea Folk. 2nd. edn.
45203: ARCHITECTURE - H. VAN HOUTEN, - Verhandelinge Van de Grontregelen der Doorschietkunde, of Tekenkonst (Perspectief, ) Leerende de middelen en wyze hoe alles in de Doorzigtkunde, kan werden afgeteekend. Zeer dienstig voor Bouwmeesters, Schilders, Teekenaars, enz. Édition originale hollandaise.
10602: ARCHITECTURE (DUTCH) - - Nederlandsche Burgerlijke Bouwkunst uit vroeger tijd.
3747: ARCHIVALIA COLONIAL INDONESIA - - Lijst van Gedrukte Geschiedkundige Nota's samengesteld met gebruikmaking van tot het Regeeringsarchief behoorende stukken.
54956: ARDOUIN-DUMAZET (SECTIONAL TEXTS/TRANSLATIONS), - LA GUERRE [First World War; La Grande Guerre]. Tome Premier [All publ.?]. [First edition].
56024: AREND JEUGDBLAD [AREND YOUTH MAGAZINE]: - Arend Jeugdblad met gezonde Spanning en Avontuur. [First dutch edition published after the original British edition Eagle]. Volume 6-1960.
56023: AREND JEUGDBLAD [AREND YOUTH MAGAZINE]: - Arend Jeugdblad met gezonde Spanning en Avontuur. [First dutch edition published after the original British edition Eagle]. Volume 8-1962.
56022: AREND JEUGDBLAD [AREND YOUTH MAGAZINE]: - Arend Jeugdblad met gezonde Spanning en Avontuur. [First dutch edition published after the original British edition Eagle]. Volume 7-1961.
56021: AREND JEUGDBLAD [AREND YOUTH MAGAZINE]: - Arend Jeugdblad met gezonde Spanning en Avontuur. [First dutch edition published after the original British edition Eagle]. Volume 5-1959.
56020: AREND JEUGDBLAD [AREND YOUTH MAGAZINE]: - Arend Jeugdblad met gezonde Spanning en Avontuur. [First dutch edition published after the original British edition Eagle]. Volume 9-1963.
54380: ARENDS, JOHANNES CORNELIS (JAN, 1925-1974), - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen. Tweede druk [Second edition].
50669: ARENDS, D.H., - De belangrijkste Inlandsche Vergiften van Nederlandsch Oost-Indië. [Eerste druk; First edition].
37974: ARENDS, D.H., - De belangrijkste Inlandsche Vergiften van Nederlandsch Oost-Indië. [Eerste druk; First edition].
43227: ARENDT, H., - Geweld/macht en onmacht. Transl. fr. the orig. english (On Violence) into dutch by M. Mok. First dutch edn.
6387: ARETZ, G., - The Elegant Woman. From the Rococo Period to Modern times. Transl. (fr. the German) with a Pref. by J. Laver. First U.K. edn.
11773: ARIF BUDIMAN [], - Syorga Nan Abadi.
53923: ARIFIN, HASSAN NOEL & SOERIPTO, - Maryati Digaris Depan. Sengsara derita kaoem boeroeh dalam ;enindasan. Bound with: SOERIPTO, Sengesara (Derita kaoem boejroeh dalam penindasan) DIPABERIK.
41791: ARIO SOERIO TJONDRO NEGORO, RADEN MAS, - Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Lelana. First and only edn.
50704: ARISWARA, - Prambanan. Ninth edition.
10301: ARITHMETIC - GELDER, J. DE, - Allereerste Gronden der Cijferkunst, bevattende de verklaring van het Tientallig Stelsel van tellen...de behandeling der gewone en tiendeelige breuken; en bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde stelsel van maten en gewigten....5th. edn.(newly enlarged and revised).
52985: ARITONANG, JAN S., - Mission Schools in Batakland (Indonesia)1861-1940. [First edition].
10850: ARLINGTON, VA. - - Views of Beautiful Arlington, VA.
55254: ARMANDO (HENDRIK DIRK VAN DODEWEERD, 1929-), - ARMANDO: De Verzameling Armando Museum Amersfoort. [Eerste druk; First edition].
55089: ARMANDO (HENDRIK DIRK VAN DODEWEERD, 1929-), - De kleine verschijnselen=Minor Incidents. English translation by Arnold Julius Pomerans (1920-). [Eerste druk; First editio, thus].
52372: ARMESSIN, NICOLAS DE L'. & VALCK, - Fantastic Costumes of Trades & Professions. [First facsim. edition].
53602: ARMIJN PANE, SUNARIA K. SANYATAVIJJA, ACHMAD RAMALI (EDITORIAL BOARD), - INDONESIA Madjallah Kebudajaan. Volume VI, Nr. 1 (Djanuari 1955). [Original edition].
53601: ARMIJN PANE, SUNARIA K. SANYATAVIJJA, ACHMAD RAMALI (EDITORIAL BOARD), - INDONESIA Madjallah Kebudajaan. Volume V, Nr. 8 (Augustus 1954). [Original edition].
53600: ARMIJN PANE, SUNARIA K. SANYATAVIJJA, ACHMAD RAMALI (EDITORIAL BOARD), - INDONESIA Madjallah Kebudajaan. Volume V, Nr. 9 (September 1954). [Original edition].
53599: ARMIJN PANE, SUNARIA K. SANYATAVIJJA, ACHMAD RAMALI (EDITORIAL BOARD), - INDONESIA Madjallah Kebudajaan. Volume IV, Nr. 10 (Oktober 1953). [Original edition].
53598: ARMIJN PANE, SUNARIA K. SANYATAVIJJA, ACHMAD RAMALI (EDITORIAL BOARD), - INDONESIA Madjallah Kebudajaan. Volume III, Nr. 7 (Djuli 1952). [Original edition].
53596: ARMIJN PANE, SUNARIA K. SANYATAVIJJA, ACHMAD RAMALI (EDITORIAL BOARD), - INDONESIA Madjallah Kebudajaan. Volume III, Nr. 10-11 (Oktober-Nopember 1952). [Original edition].
36772: ARMIJN PANÉ, - Mentjari Sendi Baru tata Bahasa Indonesia.
55755: ARMITAGE, F.P., - Diet and Race, Anthropological Essays. [First edition].
56307: ARMSTRONG SPERRY, - Bambu. [Cetakan Pertama; First edition].
56295: ARMSTRONG, G. [A.C.C. 229380], - MALAYAN CAMPAIGN SILVER MEDAL awarded to G. Armstrong.
38530: ARMSTRONG, W.A., - Rossel Island. An Ethnological Study. Introd. by A.C. Haddon. Orig. edn.
9888: ARMSTRONG, N., - The Book of Fans. Forew. by H. Alexander.
42382: ARND, J.J. (ED.), - Verkehrsatlas von Europa. Unter Benutzung von Dr. W. Koch und C. Opitz Eisenhahn- und Verkehrsatlas von Deutschland, Russland und der Schweiz.
773: ARNDT, P.P. (SVD), - Die Megalithenkultur des Nad'a (Flores).
42583: ARNDT, P.P.[S.V.D.], - Grammatik der Sika-Sprache. First edn.
54031: ARNHEM MUNICIPAL PUBLIC RAIL TRANSPORT - TH.A. AUSSEMS (PREFACE), - Van Omnibus tot Trolleybus, 125 jaar Openbaar Vervoer in en om Arnhem [1839-1964]. [Eerste druk; First edition].
50421: ARNHEM MUNICIPAL MUSEUM PAINTINGS COLLECTION - - Schilderijen Gemeentemusem Arnhem. [Eerste druk; First edition].
50042: ARNHEM BAPTIST COMMUNITY COMMEMMORATION - - Een Eeuw Doopsgezinde Gemeente. Herdenkingsgeschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Doopsgezinde Gemeente te Arnhem op 7 en 8 Juni 1952. [Originele uitgave/original edition].
41497: ARNOLD, G., - Longhouse and Jungle. An expedition to Sarawak. Reimpression after the original of 1959.
40702: ARNOLD, TH.W., - The Caliphate. First edn.
36265: ARNOLD, J., - Patterns of Fashion. Englishwomen's dresses & their construction. Republication with corrections.
12527: ARNOLD, C.J.C.W.H., - Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw/The rise of Apeldoorn, the development of the village and the municipality in the first half of the nineteenth century.
6388: ARNOLDI, F., - Met pijp en stift. Handleiding voor de Grimeerkunst.
47264: ARNOLDO, M. [FATHER A.N. BRETHERN], - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen. Tweede herziene en vermeerderde druk [2nd. revised and enlarged edition].
41752: ARNOLDO (FATHER) (COMPILER), - Bunitesa den Secura/Schoonheid van een droog klimaat/Drought's beauty/Artistica ofrenda de la Sequía.
47215: ARNOLDUS-SCHRÖDER, V., - Ethnological Museum Gerardus van der Leeuw. A short note introducing our new Museum. Orig. edn.
54004: ARNOLLI, GIENEKE, I. GRUNNILL, L. SNELLEN (ET.AL., EDITORS), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998. [Eerste druk; First edition].
51533: ARNTZENIUS, A.K.W. (COMPILER), - De verzorging van het uiterlijk voorkomen volgens de moderne Amerikaansche methoden en naar de werken van Wilh. Walter Gebhardt....Derde herziene en vermeerderde druk [Third revised and enlarged edition].
45065: ARNTZENIUS, G., - Cultuur en Volk. Beschouwingen over de Gouvernementskoffiecultuur op Java. Orig. edn.
52137: ARPS, BERNARD, SIRTJO KOOLHOF, HENK MAIER (TRANSLATIONS/COMPILERS), - Traditionele en moderne poëzie van Indonesië. [Eerste druk; First edition].
45386: ARPS, B. - C. BRAKEL, K. EPSKAMP, K. FOLLEY (ET.AL. )(CONTRIBUTORS), - Theater op Java. Orig. edn.
776: ARRIËNS, W.A., - De wenschelijkheid eener inkrimping der Zeemacht in Oost-Indië nader beschouwd in verband met den politieken toestand aldaar en met den toestand der Gouvernements-Marine.
54040: ARRIZABALAGA, HEIDI (COMPILER), - Kleuren + Patronen + Motieven. Een complete gids om bij elk ontwerp de beste kleuren, patronen en motieven te kiezen. [Eerste nederlandstalige druk (naar het engels); First dutch language edition (translated from the English)].
49891: ARROWSMITH, G.E., - Magical Mentalia.
44974: ARSAC, J., - La dentelle du Puy. Orig. edn.
46896: ART GALLERY NOVA SPECTRA EXHIBITION CATALOGUE - - Galerie Nova Spectra, J.W. Nieuwenhuizen Segaar, 14 Mei - 18 Juni 1960. [Tentoonstellings catalogus/exhibition catalogue].
37485: ARTBAUER, O.C., - Die Rifpiraten und ihre Heimat. Erste Runde aus verschlossener Welt. Orig. edn.
7409: ARTIFICIAL FIBRES & SILK - - Het Boek van de Rayon. Ontwikkeling, vervaardiging, eigenschappen, verwerking, toepassing. Orig. edn.
778: ARTILLAC BRILL, P.J. D', - Tjo. Een brokje Indo-leven.
41817: ARTIS NATURA MAGISTRA - [AMSTERDAM ZOO ARTIS], - Artis. [with continuation Dieren].
40743: ARTIS ZOO GUIDE - - Artis-gids.
13404: ARTIS - AMSTERDAM ZOOGUIDE, - Artis voor Jong en Oud.
13022: ARTISANAT - CONSTRUCTION MANUAL - - EVERY MAN HIS OWN MECHANIC. A Complete and Comprehensive Guide to every description of Constructive and Decorative work that may be done by the Amateur Artisan at Home and in the Colonies.5th edn.
51715: ARTISTS ALMANAC [PERSONALIA], - Künstler Almnach für Cabaret, Variete und Podium, VIII. Ausgabe 1939/40. [Erste Auflage; First edition].
8206: ARTS - of the South Sea Islands. Exhibition Catalogue Newark Museum, Dec. 15, 1967-April 21, 1968.
47068: ARUBA - - A History of Aruba. Fourth edn.
783: ARUMAINATHAN, P. (INTROD.), - Singapore external Trade Statistics.
785: ASBECK, F.M. (BARON VAN), - Internationale Invloed in Koloniaal bewind. [Eerste enige druk; First and only edition].
786: ASBECK, F.M. (BARON VAN), - Indonesië in Azië. Offpr.fr.:Indonesië, tweemaandelijks tijdschrift, year 1(1947-1948).
53912: ASBECK, F.M. BARON VAN, - Restauratie of Reconstructie. Voordracht. [Eerste druk; First edition].
41507: ASCHER, JOSEPH, - À Mademoiselle Rosa Kästner. Fanfare Militaire pour Piano. (Op. 10).
57074: ASEASUK: - Newsletter of the Association of Southeast Asian Studies in the United Kingdom, No. 18, AuAutumn 1995. [Original issue].
53468: ASHBEE, HENRY SPENCER (PISANUS FRAXI), - A complete guide to Forbidden Books. Edited by E.S. Sullivan, introduction by Robert Kramer. [First edition].
6391: ASHDOWN, CH.H., - British costume during XIX centuries (civil & ecclesiastical).
54079: ASHLEY, LAURA, - Laura Ashley Home 1994 [Moods & Tones]. [Eerste druk; First edition],
52609: ASHTON, CHRIS (EDITOR), GOLSON, J., A. KULMAH, J. HAUGLE, N. MISKARAM, I. TARUA AND J. VULUPINDI, - Papua New Guinea. Office of Information, Papua New Guinea Government. [First edition].
788: (ASIA RAYA)-MARLAH MEMBELA, - Tanah Air Kita, Dengan darah Daging Kita! Kitab penoentoen pembélaan tanah air oentoek oemoem.
787: (ASIA RAYA)-MARLAH MEMBELA. - [Tanah Air Kita, Dengan darah Daging Kita! Kitab penoentoen pembélaan tanah air oentoek oemoem]
789: ASIAN SURVEY - - A monthly review of Contemporary Asian Affairs.
55018: ASIAN ART MONTHLY MAGAZINE ORIENTATIONS - ORIENTATIONS. The Monthly Magazine for collectors and connaisseurs of Oriental Art. [Original as published).
56308: ASIATIC ART SOCIETY IN THE NETHERLANDS [ORGANIZING COMMITTEE: T. VAN ERP, TH. B. VAN LELYVELD, T.B. ROORDA, H.F.E. VISSER], - Catalogus der Tentoonstelling van Indische Beeldhouwkunst in het Gemeente-Museum te 's-Gravenhage, van 17 September tot half October 1922. [Eerste druk; First edition].
36786: ASLANAPA, O., - Turkish arts. Seljuk and Ottoman Carpets, Tiles and Miniature Paintings.
48515: [ASMARA BANGOEN, ET.AL./COTRIBUTORS], - Pantjaran tjita koempoelan tjerita pendek dan loekisan. [Eerste druk/first edition].
49550: ASMARAMAN S. & KHOO PING HOO (1926-1994), - Siluman Guha Tengkorak. Cetakan Pertama [First edition].
49549: ASMARAMAN S. & KHOO PING HOO (1926-1994), - Harta Karun Jenghis Khan. Cetakan Pertama [First edition].
37927: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Tangan Geledek (Pek Lui Eng). Orig. ednb.
37926: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kisah Si Pedang Terbang. Orig. ednb.
37923: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pedang Naga Hitam. Orig. edn.
37924: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Dewi Luar. (Lanjutan Gelang Kemala). pt. 2-15. Orig. edn.
37920: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Mestika Golok Naga. Orig. edn.
37921: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pedang Awan Merah. Orig. edn.
37922: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Si Kumbang Merah Pengisap Kembang (Pendekar Mata Keranjang Bagian Ke II). Orig. edn.
37919: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Sakti. Orig. edn.
37918: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Gelang Kemala. Pts. 1-5; 11-17. Orig. edn.
37915: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Suling Naga (Kisah Para Pendekar Pulau Es Bagian ke II). Orig. edn.
37916: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Baju Putih. Orig. edn.
37917: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Sepasang Naga Lembah Iblis. Orig. edn.
37914: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Suling Emas. Orig. edn.
37913: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Istana Pulau Es (Lanjutan Mutiara Hitam). Pts. 8-116. Orig. edn.
37910: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kisah Si Bangau Putih. Orig. edn.
37911: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pedang Penakluk Iblis. Orig. edn.
37909: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Rajawali Emas. Orig. edn.
37908: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Istana Pulau Es(Lanjutan Mutiara Hitam). Orig. edn.
37906: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Jodoh Si Mata Keranjang. Orig. edn.
37907: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Jaka Lola (Sambungan Pendekar Buta). Orig. edn.
37905: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Cinta Bernoda Darah. Orig. edn.
37903: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Sadis. Orig. edn.
37904: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Mata Keranjang. Orig. edn.
37902: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Si Naga Beracun(Lanjutan Naga Sakti Sungai Kuning). Orig. edn.
37901: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Suling Emas dan Naga Siluman. Orig. edn.
37900: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pedang Asmara. Orig. edn.
37898: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Jodoh Rajawali. Orig. edn.
37897: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kisah Tiga Naga Sakti. Orig. edn.
37894: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Dewi Maut. Orig. edn.
37895: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kisah Para Pendekar Pulau Es. Orig. edn.
37896: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Super Sakti. Orig. edn.
37893: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Darah Pendekar. Orig. edn.
37891: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Asmara Berdarah. Orig. edn.
37892: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Bunga Merah. Orig. edn.
37890: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Raja Pedang. Orig. edn.
37889: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kisah Pendekar Bongkok. Orig. edn.
37888: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Gelang Kemala, pt. 6-14(of 14). Orig. edn.
37886: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pedang Naga Kemala(Giok Liong Kiam). Orig. edn.
37887: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Si Tangan Sakti (Sin-Ciang Tai-Hiap). Orig. edn.
37885: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kasih Diantara Remaja (Bu Lim Kuncu). Orig. edn.
37881: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Patung Dewi Kwan Im. Orig. edn.
37880: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar-Pendekar Siauwlim. Orig. edn.
37878: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pusaka Pulau Es (Lanjutan Tangan Sakti). Tua. Orig. edn.
37879: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Ang I Niocu(Dara Pendekar). . Orig. edn.
37877: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Dendam Sembilan Iblis Tua. Orig. edn.
37875: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Toat Beng-Moli. Orig. edn.
37876: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Penberar Buta. Orig. edn.
37873: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Rajawali Lembah Huai. Orig.edn.
37874: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Kisah Si Pedang Kilat. Orig. edn.
37869: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Pemabok. Orig.edn.
37870: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Dendam Seorang Perempuan. Orig.edn.
37871: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Dendam Membara. Orig.edn.
37872: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pedang Naga Putih. Orig.edn.
37868: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pendekar Budiman(Hwa I Enghiong). Orig.edn.
37867: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Pemberontakan Tai Peng(Giok Liong Kiam Bagian II).
37865: ASMARAMAN S. & KHO PING HOO, - Si Bayangan Iblis.
791: ASMAWINANGOEN (MW), - Pepisahan Pitoelikoer Taoen.
55931: ASMIANTO AMIN, MUH. [EDITOR], - Srikandi Sejumlah Wanita Indonesia Berprestasi. Cetakan pertama. [First edition].
41772: ASPEREN, L.N. VAN, - Zending en zendingsonderwijs op Nederlandsch-Nieuw Guinee. Orig. thesis [Leiden university].
46528: ASRAI BULLETIN - - KRÈTÈK. [Bulletin officiel ASRAI: Association Suisse Romande des Amis de l'Indonésie].Hiver 1983-1984-No. 10.
46527: ASRAI BULLETIN - - KRÈTÈK. [Bulletin officiel ASRAI: Association Suisse Romande des Amis de l'Indonésie].Printemps 1985-Numéro 14.
2963: ASRUL SANI - BARUS SIREGAR, ST. NURAINI & G. SIAGAN, - Bijdragen van de in Nederland vertoevende Indonesische Kunstenaars voor het Nederlands Rampenfonds.
6392: ASSAILLY, G. D', - Fards et Beauté. Ou l'eternel Féminin.
47170: ASSAILLY, G. D', - Les Quinze Révolutions de la Mode. [édition originale/original edn.].
55926: ASSCHER, A. [COMMITTEE PRESIDENT] - D. COHEN [COMMITTEE SECRETARY], - De Ontrechting der Joden in Dutschland. [Eerste druk; First edition].
42297: ASSCHER-PINKHOF, C., - Van Twee Joodsche Vragertjes. First edn.
39521: ASSCHER-PINKHOF, C., - Hoor eens Even. Orig. edn.
42347: ASSELBERGHS, M-A., - Daar komt de trein. Orig. edn.
37955: ASSELT, G. VAN, - Achttien jaren onder de Bataks. First edn.
49920: ASSENDELFT DE CONINGH, A.D. VAN - S.STOKVIS( ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Wij in Hilversum. Driemaandelijks tijdschrift door de Gemeente Hilversum aangeboden aan de Hilversumse bevolking ter bevordering van de burgerzin. [Originele uitgave/original publication].
792: ASSISTENTEN REGELING, DE - De assistentenregeling; een beschouwing met ontwerpen en bijlagen.
46419: ASSOCIATION DUTCH COLONAL INDONESIAN TEACHERS - - Mededelingen van de Vereniging van Leraren en Leraressen bij het M.O. in Nederl.-Indië. [Januari 1948 - No. 13; vol. 2-no. 1, ].
39518: ASSOCIATION OF DUTCH RECOGNIZED BOOKSELLERS - N.N., - Verslag der Werkzaamheden van het Bestuur der Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels over het Vereenigingsjaar 1900-1901.
8208: ASSUMBURG, H. VAN, - Tournée.
51981: ASSUMBURG, H. VAN(= CORNELIS JOHANNES MARIA FENS), - Tournée. [Eerste druk; First edition].
37676: ASTER, G(ENTILIS), (FATHER O.F.M.), - Een Reis door Borneo. a.o.artt. on Capucin Mission, publ. In:Gekruisigd met Christus. Kapucijnen Almanak,
12104: ASTER, G(ENTILIS, O.F.M.), - Dwars door de wildernis van een Eiland [Borneo]-a.o. artt. In:Jaarboek van de Kapucijnenmsisie.
10031: ASTER, G. (FATHER O.F.M.), - Wij hebben andere belangen. Vijftig jaar Kapucijnenmissie op Sumatra.
55604: ASTIKA, TJOKORDA BAGUS (FOREWORD) - A.A. NGURAH MUNING (CURATOR MUSEUM PURI LUKISAN UBUD), - Karma. Museum Puri Lukisan Ub ud Bali July 19-October 19, 2004. [First edition],
794: ASTMA JAYA, - Laten wij Hollands spreken/Marilah Kita Berbahasa Belanda. Percakapan dan Kata-kata Belanda penting se- Hari-hari. Orig. edn.
55241: ASTRA: ILLUSTRATED DUTCH WEEKLY: - Geïllustreerd Weekblad ASTRA: Volume I-Nr. 1 (April, [19XX] - Nr. 26 [September, 19XX]). [Originele uitgave; Original edition].
10869: ASTROPHYSICS/ASTRONOMY - - A collection of tog. 5 orig. Mss. in ink on the subject.
39441: ATEN SUWANDA, H., - Di Bawah Lindungan Tuhan. Suatu kisah perjalanan penulis sebagai anggota Corps Mahasiswa (CM) dalam perjuangan melawan perjajah Belanda. Orig.edn.
49421: ATHLETICS IN THE DUTCH EAST INDIES - [NEDERLANDSCH INDISCHE ATHLETIEK UNIE]. - N.I.A.U. [Nederlandsch Indische Athletiek Unie. Wandelmarschen 1941. Reglement en Officiëel Programma. [Title on front cover].
43934: ATHLETICS - - Fest-Zeitung 14. Deutsches Turnfest Köln 1928. (title on front wrapper).
795: ATJEH WAR - - Atjeh in de Tweede Kamer. Debatten bij de hehandeling der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1898.
677: ATJEH - SCHE ONDERHOORIGHEDEN, - Mededeelingen betreffende de Atjhèsche Onderhoorigheden. In:TBG, (1901).
797: ATLAS-LUKA ATLAS - Nederland en Overzeese Gebiedsdelen
49238: ATLAS - TONNEMA, - KING Atlas [van] Nederland. Voor School en Toerisme. Uitgave 1950 [Vijfde, herziene, druk/fifth, revised edition].
47781: ATLAS - DUTCH COLONIAL TERRITORIES - - GESCHIEDKUNDIGE ATLAS Van Nederland: De Koloniën. Orig. edn.
46975: ATLAS - VAN TROPISCH NEDERLAND - Atlas van Tropisch Nederland. [Eerste druk/first edn.
46440: ATLAS DUTCH PROTESTANT MISSIONARY LABOUR - - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië. 3e druk [third edn. with textial revisions].
43171: ATLAS - ANWB ATLAS, - ANWB Atlas voor Nederland. Het nieuwe reis-indeeën- en oriëntatieboek. Orig. edn.
43157: ATLAS - ENCYCLOPAEDIA BRITTANNICA - - Encyclopædia Brittannica. A New Survey of Universal Knowledge. ATLAS, Inded to Atlas.
43156: ATLAS - - Nieuwe Winkler Prins Wereldatlas. Samengesteld door De Winkler Prins Redactie en het Geografisch en Cartografisch Instituut Elsevier. Orig.ed.
43126: ATLAS - TONNEMA, - KING Atlas [van] Nederland. Voor School en Toerisme. [Herdruk naar de nieuwe uitgave 1977, herzien] [reprinted after the new edition 1977, revised].
43117: ATLAS - - La Géographie par l'Image. La Belgique et le Congo Belge. Orig. edn.
43110: ATLAS- EENIGE LERAARS, - Atlas-Leerboek. Vierde Graad van de Lagere School. First edn.
43107: ATLAS - - Elsevier Atlas van de gehele Wereld. Samengesteld door De Winkler Prins Redactie. Zesde druk. (6th edn.).
43093: ATLAS - WORLD ATLAS, - Nieuwe Grote Wereldatlas. Transl. after the orig. german edn. Gütersloh 1977.
43059: ATLAS - - Verklarende en Geïllustreerde Wereldatlas. [Nieuwe Verklarende en geillustreerde (sic!) Haagsche Courant Wereldatlas] (title on front boards). Orig. edn.
42540: ATLAS - C. VAN MOURIK (CHIEF EDITOR)(ET.AL.), - Grote Lekturama Wereldatlas: Azië. Orig. edn.
40220: ATLAS(CELESTIAL)-BAKHUIS, R.W.M., - Zakatlas van den Sterrenhemel. 6th edn.
40216: ATLAS - BEEKMAN, A.A. & R. SCHUILING, - Schoolatlas van de geheele Aarde. 8e, verbeterde druk. (8th revised edn.).
40081: ATLAS GUIDE- BARTHOLOMEW - Bartholomew's Pocket Atlas and Guide to London. First edn.
40080: ATLAS - JUSTUS PERTHES, - Justus Perthes See-Atlas. 12. Aufl. (12th edn.). Mit nautischen Erläuterungen Neu bearb. von [Kapitän] L. Schubart.
40077: ATLAS - JUSTUS PERTHES - A.SCHULZ, - Justus Perthes'Geschichts-Atlas. Taschen-Atlas zur Mittleren und Neueren Geschichte. Mit einem Abriss der deutschen Geschichte und der Geschichte der wichtigsten anderen Staaten bis auf die neueste Zeit. First edn.
39020: ATLAS - BOS, P.R. & C.L. VAN BALEN, - Volledige Aardrijkskundige Leergang voor de Volksschool. Eerste Atlas voor de Volksschool. Veertiende druk. (14th edn.).
38845: ATLAS - JUSTUS PERTHES, - Justus Perthes'Taschen-Atlas. 23. Aufl. Vollständig neu bearbeited von H. Habenicht. (23rd. edn. totally revised).
38782: ATLAS - HOLS, P. & M. STENVERT(EDS.), - Ten Brink's Zak-Atlasje van Nederland voor sport en op reis.10e hetz. druk.(10th revised edn.).
37462: ATLAS - WIJK RZ., J. VAN & J. JAEGER, - Atlas der Geheele Aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatse ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt...Bevattende...de Wereldkaart, de Werelddelen, de Landen van Europa, de Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden en de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. Authentic
13133: ATLAS - J.F. VAN DE VEN, - J.F. van De Ven's Practische Zakatlas van Nederland met Gids van de voornaamste bezienswaardigheden in the Provincies. Bewerkt door M. Stenvert en G. Westra Mzn.
13106: ATLAS - TONNEMA - KING Atlas [van] Nederland. Voor school en Toerisme. First edn.
12649: ATLAS - THE FIRST AND ONLY DUTCH NATIONAL MULTIDICIPLINARY ATLAS, - ATLAS VAN NEDERLAND/Atlas of the Netherlands. Samengesteld door de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland.
11940: ATLAS - - NOS TERA NOBO/Onze nieuwe Wereld.
11423: ATLAS - - PHILIPS' Record Atlas. 13th edn. (edited by G. Goodall).
11058: ATLAS - NORTHRUP, - The new Matthews-Northrup Global Atlas of the World at War. Thoroughly revised, re-edited, and brought up to date.
10967: ATLAS - KIEPERT, H., - Historisch-geographischer Atlas der alten Welt. Zum Schulgebrauche bearbeitet. 16. verb. Aufl.
10968: ATLAS - - KODAK ZAKATLAS voor Toerisme en Nederland.
10930: ATLAS - KAMPEN, ALB. VAN, - Descriptiones Nobilissimorum Apud classicos locurum, series I: Quindecim ad Caesaris de Bello Gallico commentarios tabulae.
10931: ATLAS - RIJPMA, E., - Historische Invul-Atlas. Herzien door J.W. Rijpma. 9e druk.
10934: ATLAS - KAN, J.B. & R.T.F. REUDLER, - Historisch-Geographische Atlas. 4e druk. Herzien.(4th revised edn.),
8848: ATLAS-AUTO-WEGEN-ATLAS JAVA-MADOERA-BALI. - 1st edn.
9896: ATLAS VAN TROPISCH NEDERLAND - (Atlas of the Dutch Colonies in East- & West-Indies).Authentic Facsimilé edn. after the orig. publ. Royal Dutch Geographical Society K.N.A.G. Batavia 1938.
9959: ATLAS- - HAND-ATLAS von Asien. Orig. edn.
802: ATMADI, P. - Beberapa Patokan Perancangan Bangunan Candi. Suatu penelitian melalui ungkapan banguran pada relief Candi Borobudur.
49119: ATMADI, T., (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Indonesia Indah, Buku Ke-7, Tari Tradisional Indonesia. [Original edition].
47561: ATMADJA-HADINOTO, N. K., - Dialog dan Edukasi Keluarga kristen dalam Masyarakat Indonesia. [Dotoral thesis Free University Amsterdam].
8209: ATTENBOROUGH, D. - Quest in Paradise
9709: ATTENBOROUGH, D., - Zoo Quest for a Dragon.
803: AUBERT, L. - Les Maîtres de l'Estampe Japonaise
50870: AUCTION CATALOGUE VENDUHUIS DER NOTARISSEN, - Veiling OosterseKunst & Wapens. Venduhuis der Notarissen Den Haag, 24 september 1991.
42775: AUCTION CATALOGUE KETTERER KUNST - O[TTO] MUELLER, - Zigeuner. Mappe mit neun Blatt Farblithographien. Ketterer Kunst Montag 30. November 1998.
41091: AUCTION CATALOGUE - SCHULMAN, - Munten en Penningen uit een bekende nalatenschap en uit verschillende verzamelingen/Coins and medals from a Well-known estate and from different collections. Veiling/to be sold by auction 23-24 March 1953
40757: AUCTION CATALOGUE - JOSEPH BARDAC, - Catalogue des Tableaux Anciens...Gouaches...Objets d'Art et d'Ameublement des XVIIIe siècle et premier Empire...Sièges et Meubles...composant la Collection de M. Joseph Bardac.
12665: AUCTION CATALOGUE- - Kostüm- und Antiquitäten-Sammlung aus dem Besitze des Kgl. Professors und Historienmalers Herrn Josef Flüggen in München. (Hugo Helbing).
11633: AUCTION-CATALOGUE - GIRAUD BADIN, - Livres Rares et Précieux. Incunables, Livres A Figures des XVe et XVIe siècles, Oeuvres d'Albert Durer, Livres illustrés du XVIIIe siècle, éditions originales des XVIIe, et XVIIIe Siècles.
53192: AUDIN, MARIUS, - Le Livre; Son Architecture. Sa Technique, son Illustration, sa décoration. Préface par Henri Focillon et Léon Pichon. [1e édition; First edition].
6398: AUDLEY, G.ASHDOWN, - Colour in Dress. A manual for ladies on all matters connected with the proper selection and harmonious combination of colours suitable for the verious complexions, based on the indisputable phenomena of colour. First edn. First edn.
8212: AUDRETSCH, F.C. D' - R.B. KLUIVING & W. OUDEMANS - Economic Geological investigation of NE Vogelkop (Western New Guinea)
804: AUDRETSCH, F.C. D', R.B. KLUIVING & W. OUDEMANS - Economic Geological investigation of NE Vogelkop (Western New Guinea)
53196: AUGUST LENTZ TRADE CATALOGUE THÜRINGEN, - Thüringer Kleineisenwaren, August Lentz Zella-Mehlis I. [Original edition].
37651: AURELIUS (FATHER O.M.CAP.), - De Kapucijnen en de Missie.
46608: AUSTEN, S., - Peek-A-Boob Too. Orig. edn.
678: AUSTRALIA AND ITS GOLD REGIONS. -
38388: AUSTRALIA PROMOTION - - Australië...beeld van een Natie.
52973: AUSTRALIAN ARMY AT WAR - - The Australian Army at War: An Official Record of Service in two Hemispheres 1939-1944 [First edition, thus].
11614: AUSTRALIAN COMMONWEALTH CENSUS - G.H. KNIBBS, - Census of the Commonwealth of Australia taken for the night between the 2nd. and 3rd. April 1911.
6400: AUSTRIAN & GERMAN FOLKCOSTUME - [A collection of 52 coloured & plain picture-postcards depicting folkcostume from Tirol/Schwarzwald].
11957: AUTENBOER, E. VAN, - Kant te Turnhout. In:TAXANDRIA, Jaarboek van de Kon. Geschied-en Oudheidkundige Kring v.d. Antwerpse Kempen, Nwe reeks LVI/1-2, 1984.
10972: AUTOMOBILES (CHRYSLER) - D. HOUTKOOPER, - Wegengids in Kilometers aangeboden door Daan Houtkooper Vertegenwoordiger der Chrysler-en Peugeaot Automobielen ter gelegenheid van de opening der Garage in het gebouw Bloembollencultuur op 31 Maart 1928.
47203: AVÉ, JAN B. & VICTOR T. KING, - Borneo. Oerwoud in ondergang. Cuturen op drift. [Eerste druk/first edn.].
55945: AVEBURY, LORD (CHAIR, PARLIAMENTARY HUMAN RIGHTS GROUP [U.K.], - Hearing on East Timor; The Santa Cruz Massacre Dili, 12 november 1991. [First edition, with an introduction by Lord Avebury, Chair]).
49323: AVIATION HISTORY - - Wat is dat voor een Vliegtuig? [Title on front wrapper].
42913: AVIATION - U.S. AIRFORCE MANUAL, - Your Body in Flight. Orig. edn. [restricted].
40505: AVIATION - ROYAL DUTCH AIRLINES, K.L.M. - - Djakarta (Batavia) - Amsterdam. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (title on front wrapper). Orig. edn.
37385: AVIATION - - Onze Nederland-Indië Vliegers Terug. Special Issue of:Het Leven, Extra-Nummer, 20e jaargang no. 16a. Dinsdag 21 April 1925.
13138: AVIATION - VIRULY, A., - De Wereld van Boven.
46772: AVONHOLM GLASSHOUSES LTD. - - [Two large black/white original photographs of Glasshouses, photographed by Logan-Birmingham].
55878: AVONIUS, L.M., - Reforming Wetu Telu. Islam, Adat and the Promises in Post-New Order Lombok. [Original doctoral dissertation Leiden University].
51451: AYALAH, D. & ISAAC J. WEINSTOCK, - BREASTS. Women speak about their Breasts and their Lives. [First edition].
46597: AYALLAH, D. & ISAAC J. WEINSTOCK, - Borsten. Vrouwen spreken over hun borsten. [First dutch edn., translated after the US edn. by Marianne Gort, et.al.].
6401: AYER, J. - Oriental Costume. First edn.
6402: AYLOTT, D. & E., - The Eylure way of Make-up. A guide and instruction book. First edn.
13003: AYYILDIZ, U., - Contemporary Hand Made Turkish Carpets.
47599: AZIZ, M. IMAM - M. JADUK MAULA & ELLYASA KH DHARWIS (EDITORS/COMPILERS), - Agama Demokrasi & Keadilan. Cetakan pertama. [first edition].
6403: B***, - -Catalogue de Cinq Anciennes Tapisseries de la Manufacture Royale d'Aubusson XVIIIe siècle d'Après les Cartons de Boucher. Teinture chinoise à fond blanc. Appartenant à M. le Docteur B***. Auction catalogue.
55157: B.H. [=BARTHOLOMEUS HULSIUS, C. 1601-], - Emblemata Sacra, dat is, eenighe geestelicke sinnebeelden, met nievve ghedichten, schrifftuerlycke spreucken, ende bedenckinghen, daerin verscheydene leerstucken cortelyck tot stichtinghe...[Eerste druk; First edition].
52930: B., CHR. VAN, - Één Menschentaal. [eerste druk; First edition].
49493: B., TJ. DE, - De Slag om Zutfen. [Eerste druk/first edition].
40367: B.[PHILIPS & SON], & F.B.S., - Language Maps. (title and authors initials tooled on upper boards].
8272: BÃœHLER, A. (ET.AL.), - Ozeanien und Australien. Die Kunst der Südsee. [Erstausgabe/first edition].
50790: BÃœCH, BOUDEWIJN, - Museum Gids Rijksmuseum voor Volkenkunde. [Eerste druk; First edition, thus].
8213: BAAL, J. VAN - Het Nieuw-Guinea vraagstuk
56646: BAAL, J. VAN (1909-1992), - Godsdienst en Samenleving in Nederlandsch-Zuid-Nieuw-Guinea. [Eerste druk; First edition]. .
49288: BAAL, J. VAN, - Het Nieuw-Guinea vraagstuk. Een opgave voor de Natie. [Eerste druk/first edition].
11529: BAAL, J. VAN (PREF.), - Palet van het Stenen tijdperk in Australië. Exhib. catalogue Tropenmuseum December '60-April '61.
11511: BAAL, J. VAN (INTROD.), - India Nu. Exhib. Catalogue Tropenmuseum Amsterdam, November 1968
11414: BAAL, J. VAN, - Het Alip-Feest te Bajan. - A.C.J. Riel, Sasaksch Huwelijksceremonieel in de w-3 streken van M.-L. (Midden-Lombok)- a. 6 other artt. all on Lombok.
54092: BAALBERGEN, N., H. TER HORST, A. LANKAMP-DE HAAN, H. LIGTERINK, J. MONASSO-ELBURG (TRANSCIPTION), - Gerchtelijke Protocollen van het Richterambt Bredevoort, oktober 1534-december 1535. Deel II. [Eerste druk; First edition].
52594: [BAARD, H.P.] (PREFACE AND INTRODUCTION), - Haarlemsche Meesters uit de Eeuw van Frans Hals. Tentoonstelling ter gelegenheid van de viering van het 700-Jarig bestaan van Haarlem als Stad. Frans Hals Museum 6 Juli-16 September 1946.
45255: BAARD, H.P., - Kunst in schuilkelders. De Odyssee der Nationale Kunstschatten gedurende de Oorlogsjaren 1939-1945. Orig. edn.
53426: BAARDA, M.J. VAN, - Een apologie voor de dooden. Bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk. Separated from:BKI, vol. 69 (1914).
36985: BAARDA, W.J. VAN, - Leiddraad bij het bestudeeren van 't Galèla'sch Dialekt op het eiland Halmaheira.
52657: BAARDMAN, B., M.M. MENDEL & M.J.G.C. RAAIJMAKERS (EDITORS), - Jurist in Bedrijf. Opstellen van bedrijfsjuristen bij het 50-Jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. [Eerste druk; First edition].
11503: BAAREN, TH. P. VAN, - Voorstellingen van Openbaring. Phaenomenologisch beschouwd. Proeve van inleidend onderzoek, voornamelijk aan de hand der Primitieve en oude Godsdiensten. Orig. thesis [Utrecht university].
11418: BAAREN, TH. P. VAN, - Wij Mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schrftloze Volken.
9533: BAARLE, W.H. VAN & F.E. HOLLANDER, - Reclamekunde.
50456: BAARN MUNICIPALITY PHOTOGRAPH - - Grounekruisgebouw Baarn 1955.
6405: BAARSMA, C. (ET. AL.), - Modern Haken en Breien. Transl. fr. the orig. Italian by I. Cialona Janszen. First dutch edn.
38029: BAART, J. - W.KROOK, A.LAGERWEIJ, H. VAN REGTEREN ALTENA (ET.AL.), - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek.
52276: BAAY, REGGIE & P. VAN ZONNEVELD (EDITORS), - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys. [Eerste druk; First edition].
37460: BABCOCK, T.G., - Kampung Jawa Tondano: Religion and Cultural Identity. Orig.edn.
51790: BABE, WILFRID (EDITOR/COMPILER), - Deutschland erwacht; Werden, Kampf und Sieg der NSDAP. [201.-300. Tausend].
53419: BACH, J.A. [OFFICER-AVIATOR ROYAL DUTCH NAVY EAST INDIES], - Complete Handleiding voor den Beginnenden Vlieger: Het vliegen in theorie en praktijk.. [Eerste druk; First edition].
42473: BACH, JOH. SEB., - Mattheus Passion. Bachkoor Holland.
42472: BACH, JOH. SEB., - Mattheus Passion. Bachkoor Holland.
42471: BACH, JOH. SEB., - Matthäus Passion. Oorspronkelijke duitsche tekst naar her Evangelie van Matthaeus met bijvoegingen van C.F. Henrici (1700-1764). Translated into dutch (revised text) by command of dutch government by Jan Engelman. Preface by Wouter Paap.
42470: BACH, JOH. SEB., - Passionsmusik nach dem Evangelium Matthäi Kap. 26 und 27. Orig. edn.
42469: BACH, JOH. SEB., - Joh. Seb. Bach's Passionsmusik. Nach der Evangelisten Matthäus. Klavier-(Orgel) Auszug von F.W. Franke.
39628: BACH, E., - Neue Muster im alten Stil. 1.Liefrung. (part 1).
41886: BACHEM, B. & W. EBERT, - Anbetung des Korsetts. Orig. edn.
45232: BACHSTITZ GALLERY CATALOGUE - - The Bachstits Gallery Collection. Objects of Art and Paintings. Orig. edn.
45231: BACHSTITZ GALLERY CATALOGUE - - Galerie Bachstitz. Catalogue des Tableaux et Tapisseries. Orig. edn.
56414: BACHTIAR, H. TB. - A.M. DONNER (PREFACES), - The Snellius-Expedition, Book 1 Scientific Programmes. [First edition, thus].
52283: BACHTIAR, HARSJA W., - Raden Saleh, Aristocrat, painter and Scientist; TAUFIK ABDULLAH, The making of a Schakel: Society Minangkabau Region in the late 19th century; SAMSURI, Pola-Pola Kalimat dasar bahasa Indonesia. Publ. in:Indonesian Journal of Cultural Studies, Vol. VI-No. 3 (August 1976).
818: BACKER DIRKS, F.C. - Schetsen van de Gouvernements-Marine.
56405: BACKER DIRKS, J.J. - W.J. COHEN STUART, - De Nedelandsche Zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst. Tweede herziene en vermeerderde druk [ 2nd. revised & enlarged e ition].
48108: BACKER, D., - Buigend Riet. Dagboek van een krijgsgevangene in Japan en Mantsjoerije 1944-1945. Orig. edn.
37609: BACKER DIRKS, F.C., - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst.
9356: BACKER DIRKS, F.C., - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst.
37546: BACKHAUS, D., - Brevier der Pelze. Orig.edn.
820: BACKHOUSE, S. - Singapore. [First edition].
12190: BACON, G.W., - A guide to the Isle of Wight.
54875: BADAN PERSATUAN [DIRECTORY OF THE PROVISIONAL REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS, R.M.S.]: - Nota van de Badan Persatuan. [eerste druk; First edition].
53735: BADAN PERSATUAN RAJAT MALUKU SELATAN/RE[IN;OC PF TJE SPITJ ,P;ICCAS STICHTNG DOOR DE EEUWEN TROUS [DDET]: - Archivalia STINGTING DOOR DE EEUWEN TRIOUW: [Official Correspondence with the Representative Government of the South-Moluccan Republic, R.M.S.].
50973: BADENHUIZEN, G., - De Tovermolen. [Eerste druk; First edition].
52225: BADINGS, A.H.L., - Neues Wörterbuch der Deutschen, Malaischen und Holländischen Sprache. [Erste deutsche Auflage; First German edition].
45191: BADINGS, A.H.L., - Maleisch Woordenboek. Achtste, zeer vermeerderde druk. [8th very enlarged edn., edited by H.L.J. Badings].
43449: BADINGS, H[ENK], - Sonate für Violine und Klavier.
41799: BADINGS, A.H.L., - Neues Wörterbuch der Deutschen, Malaischen und Holländischen Sprache. Orig. german edn. transl. after the dutch edn.
6410: BADIOU, CH. - Essai sur la Règlementation du Travail dans l'Atelier de Famille [Du Tisseur de Soie]. First edn.
39219: BADUDU, J.S. & SUTAN MOHAMMAD ZAIN, - Kamus umum Bahasa Indonesia. Orig. edn.
36849: BADUDU, Y., - Bahasa Indonesia. Anda bertanya? Inilah jawabnya.
38296: BAEDEKER, K., - Südbayern. Tirol und Salzburg. Ober-und Nieder-Österreich, Steermark, Kärnten und Krain. Handbuch für Reisende. 33. Aufl. (33rd. edn.).
38297: BAEDEKER, K., - Thüringen. Südliche Provinz Sachsen Frankenwald. Handbuch für Reisende. 2. Aufl. (2nd. edn.)
38294: BAEDEKER, K., - Die Schweiz nebst den Angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Turol. Handbuch für Reisende. 35. Aufl. (35th edn.).
38295: BAEDEKER, K., - Südbayern. München, OberBayern, Allgäu, Unterinntal mit Innsbruck. Handbuch für Reisende. 37. Aufl. (37th edn.).
38293: BAEDEKER, K. - Tirol, Vorarlberg und Teile von Salzburg und Kärnten. Handbuch für Reisende. 37. Aufl.(37th edn.).
38291: BAEDEKER, K., - Paris. Nebst einigen Routen durch das Nördliche Frankreich. Handbuch für Reisende. 17. Aufl. (17th edn.).
40509: BAEHRENS, C.E., - The Origin of the Masque. Orig.thesis [Amsterdam university].
6412: BAER, G. - Figuren und Gefässe aus Alt-Mexico. Keramik-Neuerwerbungen. Führer durch das Museum für Völkerkunde.
45872: BAER, A., - Genes, People, and Borneo History. First edn.
52597: BAESJOU, J.F.J. [EDITOR]. - EHBO in Beeld. Eenvoudige Indleiding tot Eerste Hulp. Vierde herziene druk. [Fourth revised edition after the original english Junior First Aid Manual by Gladys H. Bliss, published by command of the British Red Cross Society].
53791: BAGIAN DOKUMENTASI /PENERANGAN KANTOR WALIGEREJA INDONESIA (PUBLISHER), - Karya-Karya Gereja Katolik Indonesia 1974; Supplemen Buku petunjuk Gereja Katolik Indonesia 1974. [First edition].
48367: BAGSHAWE, E. (PUBLISHER), - Pocket Effects. Travelling Balls. Orig. edn.
47693: BAGSHAWE, E. (PUBL.), - Miscellaneous Magic. Orig. edn.
10835: BAHADUR, M. (ED.), - Traditional Textiles of Manipur.
6413: BAHTI, T., - An introduction to Southwestern Indian Arts & Crafts. 7th printing.
823: BAIER, M. - Das Rätsel des Apo Kayan
6415: BAILEY, JAS. - Loom Tuning. Reprinted from:The Texile Manufacturer.
6414: BAILEY, D. (ET. AL.), - Fashion: theory.
52326: BAILEY, DAVID, - Another Image Papua New Guinea. [First edition].
48153: BAILEY, DAVID (PHOOGRAPHS) & FAY WELDON (TEXT), - The Lady is a Tramp. Portraits of Catherine Bayley. First edition.
36246: BAILEY, A., - The Passion ofr Fashion. 1st edn.
6416: BAILLÉN, CL., - Chanel Solitaire. Transl. fr. the french by B. Bray. First U.K. edn.
6417: BAILLIU, J.A., - Grondregelen der Catoen-Spinderye, met Practyk en Theorie: Te saemen bekwaem om alle Catoenen op hunne uytterste fynte te tekken zonder nepen, aengewezen in zes lessen ofte deelen, het eerste handelende van de Marche, het tweede van de Pressie,...First edn.
6418: BAIN, R., - The Clans and Tartans of Scotland. Enlarged & re-edited by M.O. Macdougall. (4th reprint). Forew. by the Countess of Erroll.
11785: BAIN, R., - The Clans and Tartans of Scotland. Enlarged and re-edited by M.O. Macdougall. Forew. by The Duke of Montrose. New edn.
6419: BAINES, P., - Spinning Wheels. Spinners and Spinning. First edn.
39057: BAIS, W.J., - Over verbreiding en bestrijding van eenige ziekten onder Arbeiders in de Tropen. Orig. thesis [Amsterdam university].
824: BAJETTO, M. (TEXT) & N. DRAKULIC (PHOTOS), - Bali. 2nd edn.
44654: BAJETTO, M. (TEXT) & N. DRAKULIC (PHOTOS), - Bali. First edn.
827: BAKE, .R.W.J.C. - Verhandeling over den Hedendaagschen Opstand in Britsch-Indië.
826: BAKE, R.W.J.C. - Zal het Opperbestuur over de Koloniën den Koning ontnomen worden? Eene vraag aan de Staten-Generaal.
825: BAKE, R.W.J.C. - Bescheiden analyses der proeven van een ontwerp van wet, op het beleid der regering in Nederlandsch-Indië van A.A. van Vloten en den heer P. van Swieten.
52857: BAKE, R,.W.J.C., - De Staathuishoudkunde van Xenophon, in zijn werkje: Over de inkomsten van Athene: toegepast op Nederlandsch Indië. [Eerste druk; First edition].
43278: BAKE, R.W.J.U., - Verhandeling over de vraag: Welk aandeel heeft het volk van Engeland en bij ons in Nederland in het beheer der Koloniën gehad: en is voor ons een Raad van Koloniën noodzakelijk geworden? Orig. edn.
56333: BAKEL, H.A. VAN (1874-1948) - W.A. BONGER, TITUS BRANDSMA, H. BRUGMANS, C. SNOUCK HURGRONJE (ET.AL, CONTRIBUTORS), - Stemmen van Nederlanders over de Behandeling der Joden in Dutschland. [Eerste, enige druk/first and only edition].
829: BAKELS, J., - Een kleur van heiligheid. Wereldbeel en kleding van de Baduy. Exhib.Catalogue Museon, 20 June 1991-January 1992.
828: BAKELS, J. & A-M. BOER (ED.), - Het wapen van de Bruid. Batakse weefsels.
52940: BAKELS, H.E. & N. DE JONGE, - Indië ontdekt: Expeditions and research in The East and The West (Covertitle). [Eerste druk; First edition].
10939: BAKEN, J. (INTROD.), - Bouwstoffen voor het verkrijgen van een inzicht betreffende de historie, bewoners en structuur der gemeente Winkel [Nieuwe Niedorp].
6420: BAKER, M. & P. WARS (PHOTOS), - Hairdressing and Beauty Culture. 2nd impr.
53669: BAKER, SAMUAL WHITE (1821-1893), - Aan Land gespoeld of Lotgevallen van een Schipbreukeling. Opgedragen aan alle Jongens van Acht tot Tachtig Jaar. [FIRST dutch edition, translated from the english Cast up by the Sear].
11953: BAKER, M., - Wedding customs and folklore. 1st.
44597: BAKHUIS, R.W.M., - Zakatlas van den Sterrenhemel. 1e deeltje, 2e druk. [part one, 2nd. edn.].
55838: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. & B. STEGEMAN, - Het Ambt Breedevoort tijdens het Anholter Pandschap1562-1612. [Eerste druk; First edition].
54498: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, W.F.L. BOISSEVAIN, G.F. DE BRUYN (ET.AL.; COMMITTEE MEMBERS), - Verslag van de Commissie voor de hervorming van de opleiding van Indische Bestuursambtenaren. [Eerste druk; First edition].
834: BAKKER, P. - Para (Hevea Brasiliensis Muell. Arg.). Berkebun dan Pembikinan Karet di Indonesia.
832: BAKKER, JOH.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Orig. thesis. [Nijmegen unviersity].
8220: BAKKER, JOH.C.M. - Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Orig. thesis [Utrecht university].
56969: BAKKER, PAUL (EDITOR), - Landelijk Comité Zuid-Molukken. Bulletin nr. 5-28 November 1977.
56291: BAKKER, A.E.M., - Vaderland, Moederland. [Eerste druk; First edition]. [Doctoral essay Rotterdam University].
53344: BAKKER, TH., - Het Kookboek. [Eerste druk; First edition].
50888: BAKKER, E. - L. DALLHUISEN, M. HASSANKHAN (ET.AL.), - Van Suriname; Van Stam tot Staat. [Eerste druk; First edition].
50503: BAKKER, PIETER OEGE (1897-1960), - Bali in kleuren. [Eerste druk; First edition].
47332: BAKKER, H.TH., - De K.P.M. in Oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de K.P.M. en haar Personeel gedurende de Wereldoorlog 1939-1945.
47108: BAKKER-STIJKEL, D.G. & H. STEGEMAN, - Wie 't breed heeft, laat 't breed hangen. [He who has a well-filled purse can make a fine show].
47044: BAKKER, P., - Inleiding tot het Rekeningstelsel en de moderne Bedrijfsadministratie. [Eerste druk/first edn.].
46810: BAKKER, B. - G. BORGERS, J. HULSKER (ET.AL)(COMPILERS), - Pierre Kemp. [Eerste druk/first edn.].
46269: BAKKER, P[IET], - Jeugd in de Pijp. Vrijmoedige herinneringen. Tweede druk. [2nd. edn.].
46110: BAKKER, B., E. FLEURBAAY, A.W. GERLAGH (EDS./COMPILERS), - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950. Tweede herziene druk. [2nd. revised edn..].
46104: BAKKER, M. (EDITOR), - Indonesische Sprookjes. Edited after the orig. Czech language edn. First dutch edn.
43840: BAKKER, G.P.(PREFACE), - IMOVA handwerk-boekje [title on front boards]. Orig. edn.
43687: BAKKER, F[RANS] (PAINTER), - Uitnoodiging tot een Bezoek aan een geselecteerde Tentoonstelling van mijn werk te houden in het receptie zaaltje van Grand Hotel Homann...[van] Woensdag 29 April-Zondag 3 Mei [19XX].
42410: BAKKER, B. - J.H. VAN DEN HOEK OSTENDE, L. NOORDERGRAAF (ET.AL.)(EDS./COMPILERS), - Ach lieve Tijd. Zeven Eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun omgeving. Orig. edn.
39683: BAKKER, P. - De Slag [in de Java-zee]. 5th. edn.[Re-impression after the first edn.].
13070: BAKKER, J., - Langs de Havezathen.
8850: BAKKER, P. - De Slag [in de Java-zee]. 1st edn.
9677: BAKKER, W., - Bali verbeeld.
52536: BAKKERS, J.A., - De Eilanden Bonerate en Kalao. Published in:BKI, XI, 4e serie, vol. II-part 3.
47985: BAKRI (TRANSLATOR), - Kelinci dan Kura-Kura. (Translated into indonesian language after the english edition publ. in Malaysia The Owl and the Bat, by Bakri]. First indonesian edition.
40012: BAKRY, H.M.K. & AMAN, - Rangkai Manikam.
11437: BAKS, CH.P.J.H., - Afschaffing van Pacht. Een onderzoek naar de sociale gevolgen van de afschaffing van Pacht in twee dorpen van Zuid-Gujerat, India. Orig. thesis [Amsterdam university].
10646: BALACLAVA - MARIE (VAN DE BOERDERIJ), - Bivakmuts voor Militairen. Offpr. from: De Boerderij 27 Sept. 1939.
835: BALAI PERGURUAN TINGGI FAKULTET PERTANIAN - Petundjuk 1950-1951/Universiteit van Indonesië, Faculteit van Landbouwwetenschap, Studiegids 1950-1951
736: BALAI PUSTAKA - - Peneraka.
57041: BALAI BAHASA DJABATAN KEBUDAJAAN: - Medan Bahasa Madjallah Memuat Hal-Iwal Bahasa Indonesia dan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia. No. 6 tahun 1952.
47463: BALAI PENELITIAN BAHASA SINGARAJA, - Kamus Indonesia-Bali. Orig. edn.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

6/8