Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1144: BOESJE, M. - Matahari dalam Kelam
1145: BOESTER, A.J.TH. & F.H. TER MEULEN - Eenige Tactische opgaven voor Regiment en Bataljon, I(-VIII)
55091: [BOETZELAER, E.O. VAN (PROVISIONAL GOVERNMENT SECRETARY)], - Peratoeran Sementara Penjelenggaraan pemerintahan Borneo dan Timoer Besar; Voorlopige voorzieningen Bestuursvorming Borneo en de Grote Oost. Offprint from:Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1946- no. 17, 18, 267.
52726: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de dagen der Oost-Indische Compagnie. Orig. thesis. [Leyden university].
50901: BOETZELAER VAN DUBBELDAM, C.W.TH. BARON VAN, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de dagen der Oost-Indische Compagnie. [Eerste druk; First edition].
50900: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. (BARON VAN), - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
38624: BOETZELAER VAN SAPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH.BARON VAN (ED.), - Correspondentie van Ds. Adriaan Jacobszoon Hulsebos. Offpr.fr.:Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, deel XXXIII, afl. 2,3,4(1943).
48342: BOEVE-GROENEVELD, A. (ET.AL./COLLABORATORS), - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek. [Eerste, enige druk/first and only edition].
13239: BÖGLI, H., - Aventicum. Die Römerstadt.
1150: BOGNETTEAU, K. - T. DIETZ (ET.AL.), - Het andere Indonesië.
40198: BOHATTA, H., - Praktische Grammatik der Javanischen Sprache. Mit Lesestücken, einem javanisch-deutschen und deutsch-javanischen Wörterbuch. Orig. edn.
50218: BOHM, C. (COMPOSITION), - Addio A Napoli. Nocturno [C. Bohm, Op. 258); G. BACHMANN (Music), Romance Appassionata. [Muzikale Bloemlezing; Premie verkrijgmaar voor de lezers van het Dagblad van Gouda; title on front cover].
1151: BÖHM, A.H. - Het recht van Kolonisatie
56574: BOHNHOFF-INHÜLSEN, M., - Die natürliche Schönheitspflege der Frau. [Original Ausgabe; First edition].
6493: BOIS, W.F. DU, - Textielvezels.
37255: BOIS, J.P.I. DU, - Vies des Gouverneurs-Généraux. Avec l'Abrégé de l'histoire des Etablissemens Hollandois aux Indes Orientales;Ouvrage où l'on trouve l'Origine de la Compagnie des Provinces Uniés, ses premiers Traités de Commerce, la Fondation de Batavia, les
40830: BOISSELIER, J., - La Peinture en Thailande. Orig. edn.
54214: BOISSEVAIN, H.D.J. (PREFACE), - Nederlandsch Zendingsjaarboekvoor 1930-31 - 1931-'32. [Original edition].
54198: BOISSEVAIN, H.D.J. (PREFACE), - Nederlandsch Zendingsjaarboekvoor 1926/27. [Original edition].
1152: BOISSEVAIN, W.F.L. & A.H.J.G. WALBEEHM - Rinkes en de jongste Hormat-circulaire. fr.:T.B.B..
10936: BOJESEN, E.F., - Handboek der Grieksche Antiquiteiten. Transl. fr. the german after J.Hoffa, door H.C. Michaëlis. 2e herz. en verm. druk.
10935: BOJESEN, E.F., - Handboek der Romeinsche Antiquiteiten. Ten gebruike in Gymnasien en bij Privaat onderwijs. Transl. afte the german fr. J. Hoffa, ed. by H.C. Machaëlis.
1153: BOK, E.J., - Bijdrage tot de kennis der Raseigenschappen van het Javaansche volk. Orig. thesis. [Utrecht university].
57052: BOKHORS, S.C. (ET.AL.), - Ilmu Kimia. Teori ilmu Kimia. Untuk menengah umum sekolah Guru. [Cetakan pertama; First edition].
43901: BOKMA, T., - Een Friesche Robinson Crusoë ± 1850. Orig. edn.
1154: BOKMA, T., - De Indische Oom. Orig. edn.
54316: BOL, JOHAN VAN DER, - De Vogel in de Wachtkamer. [Eerste druk; First edition].
56699: BOLAND, B.J. - P.S. NAIPOSPOS, - Lukas. Tafsiran Alkitab. [Cetakan pertama; First edition[].
56672: BOLAND, P.J. - P.S. NAIPOSPOS, - Tafsiran Alkitab, Amos. [Cetakan pertama; First edition].
1156: BOLAND, B.JOH., - The Struggle of Islam in modern Indonesia. Orig.thesis. [Leyden university].
1155: BOLAND, B.J., - Pertjakapan tentang Geredja.
44867: BOLDINGH, I. - Zakflora voor de Landbouwstreken op Java. Tweede druk. [2nd. edn., revised].
1157: BOLDINGH, I. - Zakflora voor de Landbouwstreken op Java.
41965: BOLHUIS, J.J. VAN, C.D.J. BRANDT, H.M. VAN RANDWIJK, B.C. SLOTEMAKER (ET.AL.)(EDS.), - Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. Orig. edn.
9685: BOLK, B., B. VAN DIJK, H. EVERTS(ET.AL.), - Schering en inslag. Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto's.
56670: BOLKESTEIN, M.H., - Tafsiran Alkitab surat Kiriman kepala Orang Kolose. Tjetakan kedua [second edition].
53384: BOLLAND, RITA, J.H. JAGER GERLINGS & L. LANGEWIS, - Batiks from Java. The refined beauty of an ancient craft. [First edition].
37110: BOLLAND, R. - J.H. JAGER GERLINGS & L. LANGEWIS, - Batiks from Java. The refined beauty of an ancient craft.
55670: BOLLEE, A.G.A., - Uit de kluiten gewassen. [Eerste druk; first edition].
55145: BOLLEE, A.G.A., - uit Slib en Puin herrezen. Een na-oorlogse reis langs de havens van Indonesië. [Eerste druk; first edition].
47379: BOLLEMAN, H. (CHAIRMAN/INTRODUCTION), - Het tweede VRI-boek/The second VRI-book/Le second (sic! = La deuxième] Livre de la VRI. [original edition/édition originale/originele uitgave].
1158: BOLLINGII, F. - Oost-Indisch Reisboek
38113: BÖLSCHE, W. - Het Paard in zijne natuurlijke ontwikkeling. Translated fr. the orig. german. Dutch edn. edited by B.C. Goudsmit.
38111: BÖLSCHE, W. - Schutz- und Trutzbüntnisse in der Natur. First edn.
38112: BÖLSCHE, W. - Eiszeit und Klimawechsel. First edn.
38109: BÖLSCHE, W. - Kijkjes in het Heelal. Transl. into dutch after the orig. german by W.J. & H.A. Cornelissen.
38110: BÖLSCHE, W. - Die Abstammung des Menschen. 10 Aufl. (10th edn.).
54981: BOLT, J.C., C. GEERTSEMA, CHRISTINE DOORMAN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Gedenkboek Terugreis Zwitserland Augustus 1914. De Netto-Opbrengst strekt tot Leniging van de rampen van den Oorlog. [Eerste en enige druk, niet in den handel; First and only edition, not-for-the-Trade].
54117: BOLTEN, IENEKE, MARJAN VAN LIER, PIA VAN BOVEN & FRANK SUYDERHOUD (COMPILERS), - Verknipte Verhalen. [Eerste druk; First edition].
57017: BOMANS, GODFRIED - Een Jubileum in Werkkleding. Een Jubileum-uitgave vol Cartoons U aangeboden door Confectiefabried G.H. Khayser N.V. Lonneker1919-1959. [Eerste druk; First edition].
52077: BOMANS, GODFRIED [GODFRIED JAN ARNOLD BOMANS, 1913-1971], - Ter Herinnering aan de Succesvolle opvoering van BLOED EN LIEFDE, Middeleeuws Drama [in drie bedrijven] van Goedfried Bomans, door de Toneelgroep van de Onderwijzers De Fontein, op 3-4-5 en 8 Februari 1946, in het Parochiehuis Akkerlaan Nijmegen. Aangeboden door het Parochiehuis Comité.
45696: BOMANS, G[ODFRIED], - Sprookjes. Introd. by H.L. Prenen. Vierde druk. [4th edn].
42450: BOMANS, G. (TRANSL. AND INTROD.), - De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen. Transl. with an interod. by G. Bomans.
51515: BOMBAY, CESAR (= E. DU PERRON], - De Koning en zijn Min. Eroties gedicht in veertien zangen; Kloof tegen Cylinder (1); In Memoriam Agathæ; Een sonnettenkrans; Kloof tegen Cylinder (2); Het lied van Vrouwe Carola; Kloof tegen Cylinder (3); Naar ouden trant. [Eerste druk; First edition].
51794: BOMHOFF, H.J., - Liefde Loont. [Eerste druk; First edition].
53400: BOMMEL, M. VAN, FRANS DUISTER, M. V.D. HOOGENHOFF (ET.AL., COMPILERS), - Signatuur MOLENKAMP. [Eerste druk; First edition].
48718: BON MARCHÉ SEASON FASHION SEASONAL CATALOGUE - - Au Bon Marché Bruxelles. [Catalogue général Hiver 1910-1911].
51977: BONAVERI MANICHINI TRADE CATALOGUE - - BONAVERI Artistic Mannequins. [First edition].
51976: BONAVERI MANICHINI TRADE CATALOGUE - - BONAVERI Artistic Mannequins. [First edition].
53331: BONE PRINICIPALITY STATE REGALIA: - Beschrijving van de Rijks-ornamenten in Boni [South Sulawesi]. Separated from:Wereldkroniek [1905].
48142: BONFANTE, P., - De politieke redenen van Italie's (sic.!) oorlog tegen de Centralen. Orig. edn.
1159: BONG, M. - Creative Writing. Poetry by Teenagers. [In Malaysia and Singapore].
50228: BONHEUR, THEO (COMPOSER), - Dream Memories. Waltz.
40807: BONHEUR, A. LE - La Sculpture Indonésienne au Musée Guimet. Catalogue et Etude Iconographique. Pref. by J. Auboyer
43364: BONNE, C. & J. BONNE-WEPSTER, - Mosquitoes of Surinam. A study on Neotropical Mosquitoes. Orig. edn.
40640: BONNEFF, M., - Bali. First edn.
40056: BONNEMA, T. (T. DE VRIES-VRIESOU), - Over de Grenzen. Orig. edn.
1164: BONNEMA, T. (T. DE VRIES-VRIESOU), - Vrijheid, vergeving. Orig. edn.
9258: BONNER, M.-TH. EN M. MASELIS, - De Kinderfigurine in het Modetekenen. Ten gerieve van het vrouwelijk beropesonderwijs alsmede voor Kleermaaksters, beroepsteekenaars, enz.
54715: BONNESCHANSKER, J., - Het Nederlandsch Zendeling Genootschap in zijn eerste periode . Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd [1797-1813]. [Original dissertation Public University Groningen].
55026: BONS, L., - Kamus Indonesia-Inggeris-Belanda. Tjetakan pertama [First edition].
53557: BONS, L., - Kamus Belanda-Indonesia-Inggeris. Edjaan bahasa inggeris menurut bunjinja. [First edition].
38333: BONS-STORM, R. - Waar Vulkanen de wacht houden.
12634: BONSELS, W., - Indienfahrt.
55197: BONT, PAUL DE (AUTHOR/PUBLISHER), - Pollok. Hemelnimf en Hibiscus aan de Lagune. Van Legong-Danseres tot Schildersmodel. Een Foto-impressie. [Eerste en enige druk/first and only edition].
43149: BONT, A.L. DE & G. DAS, - Schoolatlas der Algemeene Vaderlandsche Geschiedenis. (ook voor het Handelsonderwijs). Negende herziene en vermeerderde druk. (9th enlarged and revised edn.).
1167: BONT, G.K.H. DE - De Batoe's Larong (Kist-Steenen) in Boven-Djambi, onderafdeeling Bangko. In:NION, vol. 7, 1922-1923.
56293: BONTEKOE (WILLEM YSBRANTSZOON VAN HOORN)- KAREL BOSTOEN, REMMELT DAALDER, VIBEKE ROEPER (ET.AL., CONTRIBUTORS0, - bONTEKOE: De Schipper, het journaal, de scheepsjongens. [Eerste druk; First edition].
51793: BONTEKOE, WILLEM IJSBRANDSZ. [VAN HOORN], - Willem Ijsbrandsz. Boentekoe, een Geschiedkundig Tafereel voor de Nederlandsche Jeugd. Tweede Druk [Second edition].
51543: BONTEKOE VAN HOORN - G.VERHOEVEN & P. VERKRUIJSSE (EDITORS/COMPILERS), - Iovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptive Bibliography 1646-1996.
49608: BONTEKOE (WILLEM YSBRANTSZOON VAN HOORN)- HOOGEWERFF, G.J. (EDITOR), - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinge van de Oost-Indische Reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en vaan aanteekeningen voorzien. [Eerste druk/first edition, thus).
48164: BONTEKOE - CLARA EGGINK, - Journaal van Willem Ysbrantsz. Bontekoe [Van Hoorn].
49507: BONTHOND, J.T. & F. VAN CAPELLE - Tricotage en Lingerie. [Eerste druk/first edition].
47326: BONTHOND, J.T. & F. VAN CAPELLE, - Stoffen. [Eerste druk/first edition].
1174: BOO, J.DE - MERDEKA! 32 jaar solidariteit met het volk van Indonesië.
40518: BOOGAARD, W. VAN DEN, - Het geheim van Kebon-Barat. First edn.
52732: BOOGAART, F. VAN DEN, P.J. DROOGLEVER, P.C. EMMER, C. FASSEUR, F.S. GAASTRA, M.A.P. MEILINK ROELOFSZ (ET.AL., CONTRIBUTORS), - OVERZEE. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975. [Eerste druk; First edition].
47334: BOOGAART, E. VAN DEN (EDITOR/COMPILER), - Civil and Corrupt Asia. Imaga and text in the Itinerario and the Icones of Jan Huygen van Linschoten. [Translated after the original dutch, 2002, with assistance of Peter Mason]. Orig. english edition.
49063: BOOL, H.J. (EDITOR), - Wet houdende Vaststelling van het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indië. Met Aanteekeningen. Tweede Uitgave. [Second edition].
1176: BOOL, H.J. - De Landbouwconcessies in de Residentie Oost-kust van Sumatra.
56792: BOOM, J.A. VAN DER, - Het Turnonderwijs aan Meisjes der Hoogere Bureger-, Kweek- en Normaalscholen en aan Dames- Turnvereenigingen. [Eerste druk; First Edition].
46267: BOOM, A. VAN DER, - C.A. Lion Cachet, 1864-1945. [Eerste druk/first edn.].
43179: BOOM, A. VAN DER, - Ontwikkeling en karakter der oude Monumentale Glasschilderkunst. Orig. edn.
1177: BOOM, B. VAN, - Langs den Luchtweg van Amsterdam naar Batavia. First edn.
49069: BOOMGAARD, S., - Het Adathuis in Minangkabau. Taken from:Onze Aarde, 1929.
47440: BOOMGAARD, P. & J. VAN DIJK, - Het Indië boek. Orig. edn.
47427: BOOMGAARD, P. - HARRY A. POEZE & GERARD TERMORSHUIZEN (EDITORS), - Aangeraakt door Insulinde. De boeken van drieëntwintig lezers. Orig. edn.
44159: BOOMGAARD, P. - H.A. POEZE & G. TERMORSHUIZEN (COMPILERS), - God in Indië. Bekerings verhalen uit de negentiende eeuw. Orig. edn.
43579: BOOMS, A.S.H., - Geïllustreerde Gids voor Hollandsche reizigers van en naar Indië via Genua en Marseille. 2e herziene en vermeerderde uitgave. (2nd. revised and enlarged edn.).
52697: BOOMSMA, GRAA - De Idioot van de Geschiedenis. [Eerste druk; First edition].
51910: BOOMSMA, GRAA, - De laatste Tyfoon. Tweede druk [Second edition].
45265: BOOMSMA, J., - Soldaat Overzee. Indonesië zoals wij dat zagen. Een fotoboek.
8868: BOOMSMA, J., - Soldaat Overzee. Indonesië zoals wij dat zagen. Een fotoboek.
54462: BOON, N.J. (DIRECTOR-PUBLISHER), - DE PR INS der Geïllustreerde Bladen. [Geïlustreerd weekblad; Illustrated weekly] : 4 Juli 1914-29Juni 1918. [Originele uitgave; Original Edition].
53840: [BOON, ROGIER J.](ILLUSTRATOR), - Je-lâh-je-rot. Humor uit het oude Indië. De allerbeste verhalen en moppen uit zes jaargangen van TongTong. [Tweede druk; Second edition].
53091: [BOON, ROGIER](ILLUSTRATOR), - Je-lâh-je-rot. Humor uit het oude Indië. De allerbeste verhalen en moppen uit zes jaargangen van Tong Tong. 4e druk [fourth edition].
49364: BOON, LOUIS PAUL, - Boontjes 1959-1960. [Eerste druk/first edition]. [Samenstelling, verantwoording en annotaties door Herwig Leus en Julien Weverbergh].
44773: [BOON, J.J.TH.](PSEUD.:TJALI ROBINSON, 1911-1974), - Gerilja. Maandblad voor Zelfbehoud [title on front wrapper of part one]; nog steeds Gerilja nog steeds (Wie weet het?). Meer dan Ooit: maandblad voor zelfbehoud.Eerste Jaargang nr. 1-2 (January-February)(All publ.).
1182: BOON, J.A., - The anthropological Romance of Bali, 1597-1972. Dynamic Perspectives in marriage and caste, politics and religion. 1st.
11385: BOON, M., - J.W. van Lansberge en de practijk van Art. 4 van de Geheime instructie van 5 Juni 1855. Orig. thesis [Utrecht university].
10793: BOON, G.G. (ED.), - Agricultural directory of Malaysia. 1st.
50019: BOONE, A. TH., - Bekering en Beschaving. De agogische activiteiten van van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in Oost-Java (1840-1865). [Original edition].
42097: BOONENBURG, K., - De Windmolens. Orig. edn.
47395: BOONSTRA, B., - Zo goed als Klassiek. De 100 mooiste jeugdboeken van de laatste 50 jaar. [Eerste druk/first edition].
50351: BOONZAIJER FLAES, R., - Brass unbound. Secret children of the colonial Brass Band. First edition
44570: BOORSMA, P. (COMPILER), - Bijzonderheden betreffende Molens der Familie Honig. Ontleend aan boeken, aanwezig in 't archief van de N.V. Stijfselfabriek De Bijenkorf, voorheen M.K. Honig te Koog aan de Zaan, loopende over de jaren 1820/29 en 1857/58. Orig. edn.
1187: BOORSMA, W.G. - Eenige beschouwingen over Oostersche geneesmiddelen op Java
1186: BOORSMA, W.G. - Aanteekeningen over Oostersche Geneesmiddelen. Orig. edn.
6502: BOOT, J.A.P.G. & A. BLONK, - Van Smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw. First edn.
42123: BOOT, S. (COMP.), - Twee emmertjes water halen. Liedjes en rijmpjes uit oma's tijd. Orig. edn.
36784: BOOT, C. (INTROD.), - Harry Boom. Gobelins en tijdgenoten/[Harry Boom]. Tapestries and contemporaries.
36677: BOOT, C. & K. OLGERS, - Bauhaus. De Weverij en haar invloed in Nederland.
11587: BOOT, A. (COMPILER), - De Toekomst van het Boek. Verslag van een colloquium gehouden onder auspiciën van de Nationale Unesco Commissie op 1 en 2 december 1972...
8254: BOOTH, D.R. - Mountains, Gold and Cannibals. Orig. edn.
46405: BOOTH, A., - Agricultural Development in Indonesia. First edn.
40506: BOOTHE, C.W.(MAJOR) & RAY E. GAEDKE, - Baton Twirling Instruction Manual. First edn.
6504: BOOTS & SHOES- - [A collection of 4 picture-postcards as issued by the National Dutch Shoe-museum at Waalwijk].
36803: BOOTSMA, N.A., - Buren in de koloniale tijd. De Philippijnen onder Amerikaans bewind en de Nederlandse, Indische en Indonesische reacties daarop, 1898-1942.
1188: BOOTSMA-KLEIN, F.G., - Ramoeni zoekt een school.
37215: BOOY, A. DE, (ED.), - De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van Admiraal Paules van Caerden uitgezeild in 1606.
37003: BOOY, H.TH. DE, - Eenzame Tropenzeeën. Met Hr.Ms. Halmaheiratussen eilanden en riffen.
56846: BORCULO FIRE BRIGADE MUSEUM GUIDE: - Brandweer en Stormramp museum Borculo.
46700: BORCULO CYCLONE DISASTER - - Hoe de Cycloon in den Achterhoek woedde! [De Vreeselijke Cycloon Borculo en omstreken Verwoest! title on front cover].
40966: BORCULO CYCLONE DISASTER - - Stormramp 1927. Uitgegeven ten bate der Slachtoffers.
40008: BORCULO CYCLONE DISASTER - - [A collection of tog. 16 original Picture-postcards all depicting the devastations at Borculo after the hit by an unexpected cyclone]
12531: BORCULO - - Schets van de economische ontwikkeling in de gemeente Borculo sinds het einde van de negentiende eeuw.
12195: BORCULO - GIDS VOOR DEN FOLKLORE-DAG te Borculo op 25 Augustus 1934. Ter gelegenheid van de opening van de oud-Saksische boerderij De Lebbenbrugge, eigendom van de H.W. Heuvelstichting.
56184: BORDEWIJK, H.W.C., - Rechtspersoonlijkheid der Nederandsche Koloniën. [Original dissertation Leyden University].
46598: BORDEWIJK, H. - A.J. MENSEMA & P.F. SCHEVENHOVEN, - Inventaris van de archieven van Van Heek & Co. 1817-1968 (1979) en de N.V. Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965. [Eerste druk/first edn.].
50656: BORDIGNON ELESTICI, LETIZIA (EDITOR), - Kris Gli Invincibili; Kris the Invincible [The invincible Krises, cover subtitle]. First edition.
56243: BOREL, H. (1869-1933), - Het schoone Eiland. Een tweede boek van wijsheid en schoonheid uit China. [Eerste enige druk; First and only edition].
54282: BOREL, HENRI JEAN FRANÇOIS (1869-1933), - Van Batavia naar Rotterdam. Reisgids van de Rotterdamsche Lloyd. [Eerste druk; First edition].
51114: BOREL, H.[F.] (1869-1933), - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. [Eerste druk; First edition].
40835: BOREL, H. (1869-1933) - Wijsheid en Schoonheid uit Indië. First edn.
38065: BOREL, H. (1869-1933), - Het schoone Eiland. Een tweede boek van wijsheid en schoonheid uit China. Orig. edn.
37765: BOREL, H. (1869-1933) - Een Droom. First edn.
12478: BOREL, H., - Iets over Chineesche Tempels. Taken fr.:NION, 4-3 (1919).
1194: BOREL, H., K. WITH & H. KEYSERLING - Oost-Aziatische kunst uit de Petrucci-collectie/Eastern Asiatic art from the collection Petrucci
1192: BOREL, H.(1869-1933), - Opstellen. Orig. edn.
54878: BORELK, HENRI (1869-1948), - Giovanni Casanova's Liefdes-Avonturen [Translaed and edited after the original [french] edition into dutch with an introductilon and an epilogue by Henri Borel; First dutch edition, thus].
46812: BORGERS, G. - PIERRE H. DUBOIS, J. HULSKER (ET. AL.)(COMPILERS), - Jan Greshoff. [Eerste druk/first edn.].
1195: BORGERS, A.H., - Doctor Willem Bosch en zijn invloed op de geneeskunde in Nederlandsch Oost-Indië. Orig. thesis. [Utrecht university].
5658: BORJA DA COSTA, F., - De Schreeuw van Maubere. Strijdliederen voor het Volk van Oost-Timor. [First dutch language edition, translated from the Portuguese].
48179: BORK-FELTKAMP, J.P. & A.J. VAN, - Anthropologische Bibliographie van den Indischen Archipel en van Nederlandsch West-Indië.
1196: BORK-FELTKAMP, A.J. VAN, - Results of researches on 18 Brains of Battaks.
57012: BORKENT, H., M. VAN DOORN, J. HADJAR (CONTRIBUTORS, ET.AL.), - Mensenrechten in Indonesie: Arbeidskonflikten. [Eerste druk; First edition]. .
49794: BORN, WINA, - Volk zonder grenzen. Oentmoetingen met Zigeuners. [Eerste druk/first edition].
56068: BORNEO MAP: - Borneo. [Kalimantan-British North Borneo]. [Separated from an undisclosed publication].
55093: BORNEO AND TIMOER BESAR RULE OF LAW: - Rechtsreglement voor Burgerlijke en Strafzaken in Borneo en de Groote Oost. [Eerste druk; First edition].
51924: BORNEO MISSIE ALMANAK - - Borneo Almanak tot steun der Missies van het Apostolisch Vicariaat, op Borneo en Sumatra. Orig. edn.
47272: BORNEO-SUMATRA ALMANACK VOL. 38(1953) - - Borneo Almanak tot steun der Missie op Borneo en Sumatra. Orig. edn.
47271: BORNEO-SUMATRA ALMANACK VOL. 35(1950) - - Borneo Almanak tot steun der Missie op Borneo en Sumatra. Orig. edn.
47270: BORNEO-SUMATRA ALMANACK VOL. 25(1935) - - Borneo Almanak tot steun der Missie op Borneo en Sumatra. Orig. edn.
47269: BORNEO/SUMATRA ALMANACK VOL. 23(1933) - - Borneo Almanak tot steun der Missie op Borneo en Sumatra. Orig. edn.
46979: BORNEO INFORMATION - - Borneo. Second Printing.
46244: BORNEO/SUMATRA ALMANACK VOL. 16(1926) - - Borneo Almanak tot steun der Missie op Borneo en Sumatra. Orig. edn.
42923: BORNEO ARTS & CRAFTS-JUYNBOLL, H.H., - Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums [Leyden], I-II: Borneo. Orig. edn.
38991: BORNEO (NORTH) - - North Borneo today.
38257: BORNEO - M. LEIGH (ED.), - Borneo 2000. Proceedings of the Sixth Biennal Borneo Research Conference, Kuching, Sarawak, July 10-14, 2000.
38256: BORNEO - M. LEIGH (ED.), - Borneo 2000. Environment, Conservation and Land. Proceedings of the Sixth Biennal Borneo Research Conference, Kuching, Sarawak, July 10-14, 2000.
37619: BORNEO - - A TRAGEDY OF BORNEO, 1941-1945. Kinabalu National Memorial Park Project, a proposal for Commemmoration.
36571: BORNEO HANDBOOK (N.N.), - Handbook of the State of British North Borneo. [1920]. Compiled from Reports of the Governor and Staff of North Borneo. With an appendix showing the Progress and Development of the State to the end of 1920.
1211: BORNEO- - Borneo, next to New Guinea the largest Island in the World... In:Encyclopaedia Brittanica, 1902.
1209: BORNEO-VIEWS - of British North Borneo. With a brief history of the colony, compiled from official records and other sources of information of an authentic nature, with Trade returns, etc...showing the progress and development of the Chartered Company's Territory to the late date. Orig.(&only)edn.
1208: BORNEO-TARAKAN & BUNJU -
1207: BORNEO FORESTRY- - Results of the Forestsurvey in the Djemaras Area (South Borneo/Kalimantan)/Resultaten der Proefbaan-opname in het Djemras bosgebied (Zuid Borneo)/Hasil2 pengukuran alur pertjobaan dalam daerah hutan Djemaras (Borneo Selatan).
1206: BORNEO RESEARCH - - Borneo Research Bulletin.[Annual publication]. Orig. edn.
1198: BORNEO (NORTH)-INVEST - in North Borneo
8871: BORNEO- - Colony of North Borneo Annual Report, 1960.
9704: BORNEO EXPLORATION - H. FISCHER, H. GRAMBERG (ET. AL.), - Tochten naar Boven-Boeloengan en de Apo-Kajan (Zuider en Ooster-afdeeling van Borneo). In:TAG, 1910.
682: BOROBUDUR AND THE LARE DJONGGRANG TEMPLES. - A short guide to the ...
48498: BOROBUDUR GUIDE - - A short Guide to Borobudur, Mendut and Pawon. Original edition.
1221: BOROBUDUR-J.D. WICKERT - Borobudur. 2nd. edn.
1220: BOROBUDUR-SOEKMONO - Chandi Borobudur. A monument of Mankind.
1218: BOROBUDUR - Beauty in Peril
1217: BOROBUDUR - A short guide to: Borobudur, Mendut and Pawon
1216: BOROBUDUR-A SHORT GUIDE - to the Borobudur
1215: BOROBUDUR-FEBER, L.J.M. - De Boro-Boedoer
1213: BOROBUDUR - -A short Guide to the Borobudur and the Lara Djonggrang Temples
1214: BOROBUDUR-KARNY, H.H. - Ein Besuch beim Borobudur
6505: BORODIN, W.A. & T.B. POLJAK, - Organisation und Planung in Textilbetrieben. Translated from the original russian text into german.
43032: BORREBACH, H., - Kleurenfotografie voor Iedereen. Betere Kleurenfoto's maken. Orig. edn.
54897: BORRIAS, W.G. - De bonte Koe. [eerste druk; first edition].
43611: BORRMANN, M., - Sunda. Eine Reise durch Sumatra. First orig. german edn.
37724: BORRMANN, M., - Soenda. Een Reis door Sumatra. [First dutch edition, freely translated after the orig. german edn. 1925 by J.G. Sinia].
38623: BORRON, A.G.K., - The Tea Enterprise in Ceylon. Valuable information on the Cost of Manufacture, Transport, etc... of Tea.
13241: BORROW, G., - The Zingali. An account of the Gypsies of Spain. New edn.
11696: BORROW, G., - Lavangro. The Scholar, the gypsy, the Priest. Reprinted. Introd. by W. Starkie.
11673: BORROW, G., - Lavengro: the Scholar, the Gypsy, the Priest. [later edn.].
11671: BORROW, G., - The Bible in Spain; or the journeys, adventures and imprisonments of an Englishman in an attempt to circulate the Scripture in the Peninsula. 3rd. impression (after the last edn. of 1899).
11669: BORROW, G., - Lavengro. The Scholar, the Gypsy, the Pries. New edn.
11664: BORROW, G., - Lavangro. The Scholar, the Gypsy, the Priest. Reprinted. (first: 1851).
11652: BORROW, G., - The Romany Rye. A sequel to Lavengro New edn. (2nd. impr.),
53022: BORSELEN [OR: BORSSELEN], W.K. VAN (ROYAL DUTCH ARMY ENGINEER), - A collection of six original monochrome lithographed examples of military engineering.
51207: BORSELEN, W.K. VAN, [I IV), - Type van een Tijdelijken Versterking te Atjeh. Zes originele ongekleured litho's.
50013: BORSELEN, D. VAN, - Arbeid, Migratie en Cultuur. Een onderzoek naar cultuurverschillen in beleving en gedrag tan aanzien van abreid tussen Marokkanen, Turken en Nederlanders. [Original doctoral essy Utrecht University].
38107: BORSTEN, S.P.J. - Zwemmen de ideale Sport! Handleiding voor de diverse zwemslagen.
56983: BOS, PAULA R., - Biographies of Florenese musical Instruments and their Collectors. [First edition].
51933: BOS, J., - Tien jaar democratisch Socialisme in de Republiek Indonesië (1945-1955). [Originele uitgave; Original edition].
51867: BOS, H., - Bijdrage tot de kennis van den Lichaamsbouw der roode Boschmier (Formica Rubica L.). [Original Dissertation Groningen University).
51396: BOS-NIERMEYER, - Schoolatlas der gehele Aarde. Herzien door P. Eibergen. Zes-en-dertigste verbeterde en vermeerderde druk [36th. revised and enlarged edition].
51031: BOS, R. & K. ZEEMAN, - Atlas Seluruh Dunia untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan ketiga [Third edition].
48511: BOS, R., - West-Indië. [Original Wall-map]. Derde druk door K. Zeeman. [Third edition by K. Zeeman].
47089: BOS, P.R. - C.L. VAN BALEN, - Atlas voor de Volksscholen. Dertigste druk, bewerkt door J.F. Niermeyer en C.L. van Balen. [30th. fully revised edition, edited by J.F. Niermeyer & C.J. van Balen].
45695: BOS[P.R.] - [W.F.]-NIERMEYER, - Schoolatlas der gehele Aarde. Herzien door [revised by] P. Eibergen. Zeven-en-Dertigste vermeerderde en verbeterde druk. [37th enlarged and revised edition].
43642: [BOS, P.R.], - Register bij Schoolatlas der gehele Aarde. Eenenveertigste Druk. (41st. edn.).
43152: BOS, P.R. & C.L. VAN BALEN, - Kleine Schoolatlas der gehele Aarde. 45e druk, bewerkt door P. Eibergen. (45th. edn. edited by P. Eibergen).
43146: BOS-ZEEMAN, - Atlas der gehele aarde. 37e druk. (gedeeltelijk herzien). (37th edn. partly revised).
43142: BOS-ZEEMAN, - Atlas der gehele aarde. 38e druk. (gedeeltelijk herzien). (38th edn. partly revised).
43134: BOS, P.R. & C.L. VAN BALEN, - Kleine Schoolatlas der gehele Aarde. 52e druk , tweede oplage. Verzorgd door F.J. Ormeling. (52th edn., 2nd. printing, edited by F.J. Ormeling).
43127: BOS [P.R.]-ZEEMAN, - Atlas der gehele Aarde. 36e druk. (36th. edn.).
43128: BOS [P.R.], - Atlas der gehele Aarde. 37e druk. (37th. edn.).
43099: BOS [P.R.]-ZEEMAN, - Atlas der gehele Aarde. 33e druk. (33d. edn.).
43092: [BOS, P.R.], - De grote geïllustreerde Bosatlas. Orig. edn.
43058: BOS, P.R., - Bos' Schoolatlas der geheele Aarde. Facsim. repr. after the original edn. Groningen 1877.
39953: BOS[P.R.] & [K.] ZEEMAN, - Atlas der gehele Aarde. 33rd.edn.
39952: BOS, P.R. & C.L. VAN BALEN, - Kleine Schoolatlas der gehele Aarde. 52e druk (52th edn.) edited by F.J. Ormeling.
56101: BOSBOOM J. & J. TEN BRINK (EDS.), - Holland-Krakatau...Uitgave ten Voordeele der Slachtoffers van de Ramp op Java.[sic!]. [Eerste druk; First edition]. BOUND WITH: Nederland-Insulinde. Gedenkblad ten voordeele van de ongelukkigen op Java. [Eerste druk; First edition].
42818: BOSBOOM, H.D.H., - Een Buitenverblijf of Thuyn nabij Batavia in de 18de eeuw. Extr.fr.:TITLV, vol. XLVII.
1227: BOSBOOM, H.D. - Oude woningen in en nabij de stad Batavia (pp
1225: BOSBOOM, H.D.H., - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I. Compie...
6507: BOSCH-VAN DE KOLK, E. & J. DUYVETTER (COMPILERS), - Klederdracht en Collectie Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1948-1973
56570: BOSCH, F.D.K. - B. SCHRIEKE (SUPPLEMENT), - Het Lingga-Heiligdom van Dinaja met Naschrift. Offprint from:Batavia Society of Arts and Crafts, Vol. LXIV, part 1.
56197: BOSCH, C.J. TEN, - Goede Recepten voor slechte tijden. [Voedzame en smakelijke gerechten, samengesteld uit thans verkrijgbare levensmiddelencover title]. [Eerste druk; First edition].
53496: BOSCH, GÜNTER & WOLFGANG WERNER (EDITORS), - PAULA MODERSOHN-BECKER 1876-1907, Werkverzeignis der Gemälde. [Erste Auflage; First edition].
50891: BOSCH, F.D.K., - Uit de grensgebieden tussen Indische Invloedssfeer en Oud-Inheemsch volksgeloof. Separated from:BKI, 110-1 (1954).
45816: BOSCH, F. VAN DEN, - In een Plooi van de Tijd. First edn.
45818: BOSCH, F. VAN DEN, - Het regenhuis en andere verhalen. First edn.
44672: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem (The Golden Germ). Inleiding in de Indische symboliek.
42810: BOSCH, F.D.K., - De laatste der Pandawa's. Extr.fr.:Bki, vol. 104.
42741: BOSCH W., - Ik wil Barmhartigheid en niet Offerande. Eene wekstem aan Nederland tot Regtvaardigheid en Pligtsbetrachting Jegens den Javaan. Orig. edn.
1236: BOSCH & BAUD-J.J. WESTENDORP BOERMA - Briefwisseling tussen J
1233: BOSCH, F.D.K., - De gouden kiem (The Golden Germ). Inleiding in de Indische symboliek.
1232: BOSCH, F.D.K. - Het vraagstuk van de Hindoe-kolonisatie van den Archipel
1229: BOSCH, F.D.K. - Kumbhawajrodakena en Toyeng Kundi Sangkeng langit. Offpr.fr.:TBG, LVIII-6.
1228: BOSCH, F.D.K., - De Legende van Jimutavahana in de Sanskrit-Litteratuur. Orig. thesis [Leyden university].
9641: BOSCH, F.D.K., - Welke waarde hebben de oud-Javaansche Monumenten voor de huidige en toekomstige Javaansche cultuur? In:DJAWA, 4-4. (Dec. 1924)
48584: BOSCHMA, H. - Blank en Bruin. [Eerste druk/first edition].
41379: BOSCHMA, H. - Blank en Bruin. 2e druk. (2nd. edn.).
37304: BOSCHMA, H. - Blank en Bruin. FIRST edn.
1238: BOSCHMA, H. - Het systematisch zoölogisch onderzoek in Nederlandsch Oost Indië en naburige landen. Orig. edn.
1237: BOSCHMA, H. - Blank en Bruin. 3rd edn.
50334: BOSDRIESZ, J. & G. SOETEMAN, C. VAN HEEKEREN (EDITOR), - Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog-de chaos-de vrijheid. [Eerste druk; First edition].
44322: BOSE, C.M.E.R.C. VON, - Een en ander over het eiland Amboina. Orig. edn.
56211: BOSER-SARIVAXEVANIS, RENÉE, - Textilhandwerk in West-Afrika. Weberei und Färberei. Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweizerische Museum für Volkskunde, Basel. [Erste Auflage; First edition].
45425: BOSER, R[ENÉE] & I[RMGARD] MÜLLER, - Stickerei. Systematik der Stichformen. [published upon the occasion of a Special Exhibition] Orientalische Stickerein vom 20. Februar 1968 bis 16. Februar 1959. Orig. edn.
51972: BOSHART, MAUD, - Muiterij in de Tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de Zeven Provinciën. [Covertitle]. Tweede druk [Second edition].
10025: BOSKOOP-STRAATEN VAN NES, J.H. & C. PH. MOERLANDS, - Boskoop in zijne historische ontwikkeling als centrum van Boomkweekerijen. Pref. by Ch. Ruys de Beerenbrouck & H.Colijn.
40843: BOSMAN, J. (ET.AL.)(PREFACE), - Nog eene kleine Gedachtenis van onzen vriend Jan de Ruiter Gz., hetwelk gevonden is na zijn dood, daar hij is overleden te Hardinxveld, den 3 April 1894 in den ouderdom van ruim 75 jaar.
48681: BOSMANS, CORNELIS J.E., - Een Werleldvermaard Landlooper [L.C. Dudok de Wit, or:Kees de Tuppelaar]. [Eerste, enige druk/first and only edition].
49842: BOSOSKI-DE WIT, T. (TRANSLATOR), - Eenvoudige Elegance. [First dutch edition translated from the english].
38727: BOSSARD, J.C.(INTROD.), - 'Aan D'Amstel en het Y'. 100 jaar bouwen en brouwen, Uit de geschiedenis van de Amstelbrouwerij 1870-1970.
56978: BOSSCHA JR., JOHANNES (EDITOR/TRANSLATOR, 1831-1911), - Het boek der Uitvindingen, Ambachten en Fabrieken: de nieuwste Ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het praktische leven en in fabrieken...Tweede druk. [Second edition, translated and edited from the origina German edition Das Buch der Erfindungen].
37004: BOSSCHER, D. & B. WAALDIJK, - Ambon, Eer en Schuld. Politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken.
1239: BOSSCHER, PH.M. - Opmars in de Oost
45820: BOSSE, M., - Stranger at the Gate. A Novel. First edn.
43664: BOSSE, J. VAN, - Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de Koffiecultuur ter Sumatra's Westkust benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politiek toestanden aldaar. Eerste gedeelte (part 1) (All publ.). Orig. edn.
1242: [BOSSE, P.M. VAN], - Rapport naar aanleiding van mijn bezoek in de 2de helft van 1916 aan de Steenkolenterreinen der Oost-Borneo-Mij. aan de Mahakkam rivier.
1241: BOSSE, J.PH. VAN, - Het Muntwezen op Java. Orig. thesis [Leyden university].
11984: BOSSE, I., - Mode: Schoenen en Tassen. 1e druk.
50685: BOSSENBROEK, M., - Volk voor Indië. De werving van Europese militairen voor de Nederlandse Koloniale dienst 1814-1909. [Eerste druk; First Edition].
49933: BOSSENBROEK, M., - De Meelstreep; Terugkeer en opvang na de Weede Wereldoorlog. [Eerste druk/first edition].
48888: BOSSERT, H. TH., - Ornamente der Volkskunst. Gewebe*Teppiche*stickereien. [Erste Nachkriegzeitliche Ausgabe/First edition after the second worrldwar].
47726: BOSSINK, K[OOS], - De versterkte Kerken in Thierache - Dagboek van een Frans kerkepad. Herziene en Uitgebreide uitgave [revised and enlarged edition].
53828: BOSTERS, A.M., - Parochie Nieuw-Vossemeer 200 jaar [1795-1995]. [Eerste druk; First edition].
54983: BOSTRÖM, C.G. & L. KUGELBERG (EDITORS), - Tabulæ Pseudo-Isochromaticæ B.-K. Tafeln zur Prüfung der Störungen des Farbensinnes.
1244: BOTANICAL GARDEN BUITENZORG- - VERSLAG omtrent den Staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1898.
6509: BOTHAM, M. & L. SHARRAD - Manual of Wigmaking. Reprinted. (2nd impression after the orig. 1965 edn.].
1245: BOTHAS, D., - Land im Licht. Wiedersehen mit Djawa. First edn.
1247: BOTHENIUS BROUWER, A.J. - Holland-Amerika-Lijn
38019: BOTKE, J. - Fen Fryslan's Groun. Geologyske Sketsen. Twadde forbettere printinge.(2nd. revised printing)(edited by M. Wiegersma).
37153: BOTKE, J., - Sealterlân. Geakundige Skets. Orig. edn.
53960: BOTTE, A. (PREFACE), - Van Oude naar Moderne Kant. CatalogusJuni 1955. [Originele uitgave; Original edition].
12934: BOTTE, A. (PREFACE), - DENTELLES Anciennes et modernes. Catalogue (of an exhibition) Juillet 1955.
51965: BOTTEMA, H., - Merklappen Oud en Nieuw. [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
6511: BOUCHER, F. (INTROD.), - Le Costume français vu par les artistes, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles. First edn.
6512: BOUCHER, F.[PREFACE], - Modes et Costumes français, 1574-1815. Ville exposition du Cabinet Edmond Rothschild.
50322: BOUCHER, F., - A History of Costume in the West. [First english language edition translated by John Ross after the original french edition 1965].
50321: BOUCHER, F., - Histoire du Costume en Occident de l'Antiquité à nos Jours. [Original edition; Édition originale].
40155: BOUCHER, A.(MGR.), - Petit Atlas des Missions Catholiques. First edn.
50472: BOUCHERIT, EDOUARD. (EDITOR/PUBLISHER), - Grand Album de Modèles pour Filet. 166 Dessins variés [Cover title]. . Orig. edn.
50471: BOUCHERIT, EDOUARD. (EDITOR/PUBLISHER), - Grand Album de Modèles pour Filet. 136 Dessins variés [Cover title]. . Orig. edn.
8155: BOUDOU. A., - Les Jésuites à Madagascar au XIXe siècle.
52420: BOUGHTON, GEORGE H., - Sketching Rambles in Holland. [First edition].
51277: BOUHLER, PH., - Adolf Hitler. Das Werden einer Volksbewegung. [Erste Auflage; First edition].
54347: BOUHUYS, MIES, , - Ariadne op Naxos. Gedichten. [Eerste druk; First edition].
40066: BOUILLET, N., - Atlas universel d'Histoire et de Géographie. Orig. edn.
55975: BOULENGER, JACQUES (PRÉFACE), - Les Costumes de France. XIXe siècle: Provinces du Nord. [Edition originale; First edition].
54082: BOULENGER, E.G., - Les Singes. Le Gorille-Le Chimpanze-l'Orang-Outang-Le Gibbon-Le Babouin-Les Singes de l'Ancien Monde-Les Singes du Nouveau Monde-Les Singes dans le Folklore-Les Légendes et Réligions. [Première édition; First edition].
54606: BOUMA, H., J. VAN BRUGGEN, D.K. WIELENGA (ET.AL., DEPUTIES CHURCH CONCIL), - Rapport inzake de materie van het Vrouwenkiesrecht nader bezien vanuit de H. Schrift aan de generale Synode van de Gereformeerde Kerken Kampen 1975. [Eerste druk; First edition].
49685: BOUMA, H. (TEXT), - Otto Dicke. Een mensenleven een geschenk. Met een inleiding van Simon Carmiggelt. [Eerste druk/first edition].
46004: BOUMAN, B., - Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische Officieren uit het KNIL, 1900-1950. Orig. edn.
42218: BOUMAN, J. [LIJNTREKKER], - Het Merckwærdigste meyn bekent.
1249: BOUMAN, M.A. - Het Boekoewezen in Zuid-Celebes
1251: BOURBON, L. DE (J.H.C.A.) - De Zwarte Vanen.
1250: BOURBON, L.J.H.C.A. DE - Inggih Ndoro. Een verhaal uit het oude Indië.
1252: BOURILLON, A. - Indonésie
42027: BOURIN, J., - De Kruisvaarsters. Transl. fr. the orig. french (Les Pérégines) into dutch by Marijke Jansen. First edn. (thus).
44679: BOUSCHOLTE, J.M., - Huwelijken van Nederlanders in het Buitenland en van Vreemdelingen in Nederland. Vierde herziene en aangevulde druk. (4th. revised and enlarged edn.).
57152: BOUSQUET, LOUIS (TEXT/STANZAS) - CAMILLE ROBERT (COMPOSER), - Quand Madelon...Chanson Marche. Créée par Polin Bach. Daisy Montho. Répertoire Bach à l'ami Moraize. [Edition originale; Original edition].
50235: BOUSQUET, LOUIS (TEXT) - CAMILLE ROBERT (MUSIC), - Quand Madelon...Chanson Marche [Militaire]. [Created by Polin Bach].
1254: BOUSQUET, G. - A French view of the Netherlands Indies
8257: BOUT, D.C.A., - Eerstelingen des Oogstes op Jappen. 2nd.edn.
38350: BOUT, D.C.A. - Groeiende Arbeid op Jappen. Een boodschap aan de gemeente ter bemoedeging. Een boodschap die wil getuigen van Gods Majesteit.
37005: [BOUT, H.] (INTROD.), - Ambon en het geweten der kerk. Documentatie inzake het adres van het Comité [Bout].
54334: BOUTENS, P.C. (TRANSLATION), - Oden en Fragmenten van Sapfo, waaraan is toegevoegd zijn Ode aan Sapfo. Tweede druk [Second edition].
52767: BOUTENS, P.C., - Praeludiën. Verspreide Gedichten. [Eerste druk; First edition].
52669: BOUTENS, P.C., - Tusschenspelen..
51672: BOUTENS, P.C., - Praeludiën. Verspreide Gedichten. Tweede druk. [Second edition].
51367: BOUTENS, P.C., - Beatrijs. Vijf en dertigste druk [35th edition].
51716: BOUVARD, PH., - Paris Tag und Nacht. [First german text edition, translated from the original french by Hedwig Jolenberg].
51006: BOUVY, D. (PREFACE), - Kant in de Kerk; 4/4-1/6 1980 Rijksmuseum het Catharijneconvent [Covertitle]. [Originele uitgave; original edition].
38711: BOUVY, A.E. (COMPILER), - Lijst van demonische samenstellingen.[japanese-english dominations].
49292: BOUWER, J., - Het vermoorde Land. [Eerste druk/first edition].
46901: BOUWMAN, J.H. - J.H.J. VAN DOORN & J.P.M. SEIGNETTE (EDITORS), - Programma Amsterdam Sail [19]80.
45752: BOUWMAN, C.E., - Een parel in het rijstveld. Translated [and compiled] from the orig. Indonesian language edition by C.E. Bouwman.
40879: BOUWMEESTER, J.C., - Jocko/teekeningen van J.Scheidel. Orig. & only edn.
53968: BOUYXOU, JEAN-PIERRE (CHIEF EDITOR, ET.AL.), - Fascination. Le Musée Secrèt de l'érotisme. Collection No. 1-3 (All publ.).
50665: BOVEN, M. VAN (PREFACE), - Romeins Glas en Aardewrk uit de verzameling Löffler, Keulen. [eerste druk; First edition].
52406: BOVRIL BEEF EXTRACT WAR ADVERTISING - - BOVRIL War Diary [Cover title]. [Original edition].
1255: BOWERS, F., - Theatre in the East. A survey of Asian Dance and Drame. First edn.
6514: BOWLT, J.E., - Russian Theater and Costume designs from the Fine Arts Museums of San Francisco. Exhibition Catalogue January 19-March 9, 1980.
8259: BOWMAN, R.G. - Prospects for settlement in North-East New Guinea
6515: BOWMAN, F.H., - The structure of the Cotton Fibre in its relation to Technical applications. First edn.
55634: BOWMAN, ANNA - Twee Jongens op Reis, of de Zeeroovers van de Oost. [Translated from the original english by Ga. Jaspers). Derde druk [Third edition],
55425: BOWMAN, V. VAN (CONSULTANT U.S. OPERATIONS MISSION TO SURINAM), - Agricultural Marketing Study Surinam. [Original edition].
39552: BOX, H.E., - Battle Against Venezuela's Cane Borer, Part I: Preliminary investigation and the launching of a general Campaign. In:Sugar, Vol. 51, 1956.
6516: BOXER, J., - A Brief history of Shorts. The ultimate Guide to understanding your Underwear. First edn.
54604: BOXER, C.R., - Francisco Vieira de Figueiredo: A Portuguese Merchant-Adventurerin South East Asia, 1624-1667. [First edition].
53860: BOXER, C.R. (MAJOR), - The Topasses of Timor. [First edition].
48885: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in Oorlog en Vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC. [translated from the original english language Ms. by A. Alberts] [Eerste nederlandstalige druk/first dutch language edition].
47544: BOXER, C.R., - The Dutch Seaborne Empire 1600-1800. 1st edn.
44792: BOXER, C.R., - Jan Kompeni. Dalam Perang dan Damai 1602-1799. First translation, after the original english edn. [Jan Compagnie in War and Pieace...] into Bahasa Indonesia by Bakri Siregar. First [indonesian language] edn.
42038: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in Japan, 1600-1817. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries. First edn.
8260: BOYCE, BEN S. - 'Dear Dad', letters from New Guinea. Orig. edn.
51178: BOYCE, D. (COMPILER), - Kutai East Kalimantan. A Journal of Past and Present Glory. [Second amended impression].
1259: BOYCE, P. - Malaysia and Singapore in International Diplomacy
50120: BRAAK, C., - Het Klimaat van Nederlandsch-Indië (The Climate of the Netherlands Indies). Deel II (VOL. II), Aflevering 2 (Part 2): Java en Madoera (Java and Madoera). [Eerste druk; first edition].
53995: BRAAKENSIEK, JOH. - DUTCH COLONIAL INDONESIAN CARICATURAL PLATES - - [A collection of tog. 28 original lithographed caricatural plates].
55229: BRAAM, P.H.T. (TEXT) & P.A. VAN ANTWERPEN (MUSIC), - Blijde Inkomste. [Eerste druil; First edition].
54232: BRAAM, E. VAN & E. ELZENGA (COMPILERS), - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962. [Eerste druk; First edition].
1260: BRAAM, J. - De Indische Tafel. Handleiding voor het bereiden van de Indische Tafel en eenige Hollandsch-Indische gerechten. 2e geheel herziene druk. (2nd. completely revised edn.).
54111: BRAASEM, W.A. - Proza en Poëzie om het heilige meer der Bataks. De Bataks en hun volksletterkunde. Pref. by J. Gonda. [Eerste enige druk; First and only edition].
48800: BRAASEM, W.A. (INTRODUCTION AND TRANSLATION), - Woudzangen. Vertaald en ingeleid. [Eerste, enige druk/first edition].
48799: BRAASEM, W.A. (INTRODUCTION AND TRANSLATION), - Woudzangen. Vertaald en ingeleid. [Eerste, enige druk/first edition].
47236: BRAASEM, W.A. - Magische Zangen der Maleiers.
37457: BRAASEM, W.A., - Pantuns. Orig. edn.
36859: BRAASEM, W.A., - Moderne Indonesische Literatuur. Doorbraak uit oude bedding. Orig. edn.
1263: BRAASEM, W.A. (COMPILER), - Bamboe doeri en orchideeën. Indonesische Volkspoëzie vertaald en ingeleid. Eerste druk; First edition].
11771: BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS, - Volkspoëzie uit Indonesië. With a preface by H(endrik) de Vries.
9590: BRAASEM, W.A. & J. JAHN (TRANSL.), - Sirih und rote Hibiskusblüten. Indonesische Volksdichtung.
51678: BRABANDER, GERARD DEN, - De Holle Man. [Eerste druk; First edition].
45857: BRACHES, E., - Nachtboog. Verhalen. Orig. edn.
52734: BRACKMAN, ARNOLD C., - Indonesian Communism. A History. Thrid printing.
40210: BRACKMAN, ARNOLD C., - Indonesian Communism. A History. Orig. U.S. edn.
1266: BRACKMAN, A.C. - Southeast Asia's Second Front. the Power struggle in the Malay Archipelago. First edn.
48044: BRACONNIER, A. DE - W.POLMAN TUIN DZN & A.P. SCHELTUS (EDITORS), - Gedenkboek aangeboden bij het Vijf en Twintig Jarig Bestaan der Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer, 16 September 1927.
55558: BRADA (FATHER O.P.), - Bisdom Coro [Curaçao], (1531-1637). [Eerste druk; First edition].
6517: BRADBURY, F., - Carpet Manufacture. First edn.
13494: BRADDELL, R., - The Lights of Singapore. First edn.
49508: BRADDOCK, S. & M. O' MAHONEY (COMPILERS), - Fabric of Fashion. [Tentoonstellingscatalogus Centraal Museum Utrecht]. [Translated from the english edition into dutch, first edition, thus].
6518: BRADFIELD, N., - Historical Costumes of England. From the eleventh to the twentieth century. Forew. by James Laver. First edn.
36296: BRADFIELD, N., - Costume in Detail. Women's dress 1730-1930. 1st. ednb.
44942: BRADLEY, C.G., - Western World Costume. An outline history. Orig. edn.
42599: BRADLEY, J., - Towards the Setting Sun. An escape from the Thailand-Burma Railway, 1943. First edn.
1268: BRADLEY, W.L. - Robert Hunter: an early Resident in Bangkok.
6519: BRADSTOCK, L. & J. CONDON, - The Modern Woman. Beauty, physical culture, hygiene. First edn.
43481: BRAHMS, J[OHANNES], - Concerto D-dur - Ré majeur - D major für Violine und Piano. Opus 77.
42483: BRAHMS, JOH., - Drei Sonaten für Violine und Pianoforte. OP. 78 G Dur-OP.100 A Dur-OP. 108 D Moll.
41919: BRAHMS, JOH., - Variations on a Theme of Joseph Haydn. With a biographical note by Hubert Foss and an introd. by Gordon Jacob. Orig. edn. (thus).
8261: BRAIN, R. - Into the Primitive environment
7910: BRAIN, R. - Into the Primitive environment
56713: BRAKEL, J.H. VAN - D.A.P. VAN DUUREN (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Budaya Indonesia. Kunst en Cultuur in Indonesië. [Eerste druk; First edition].
50840: BRAKEL, K. VAN, - Een raadselachtig Wapen [Keris blade]. M. DUIJKER, Het Wapen van Bima, de Rujak Polo. Van Slagwapen tot symbool; P. LUNSINGH SCHEURLEER, In Memoriam A.J. Bernet Kempers. Published in:Aziatische Kunst, 1992.
50705: BRAKEL, J.H. VAN - D. VAN DUUREN & I. VAN HOUT, - A Passion for Indonesian Art at the Tropenmuseum Amsterdam. The George Tillmann (1882-1941) Collection.
50419: BRAKEL, J.P. VAN - C. VAN BEELEN-KRIJGSMAN, D. VAN DER PLAS MZN. [ET.AL.; COLLABORATORS], - Katwijkse Knip-Sels; Grepen uit de Geschiedenis en Volksleven van de beide Katwijken. [Eerste druk; First edition].
46138: BRAKEL, K. VAN, - Charles Sayers 1900-1943. Pioneer painter in the dutch East Indies. Orig. edn.
40874: BRAKEL, J.H. VAN (ET. AL.)(EDITORIAL COMMITTEE), - Budaya Indonesia. Arts and Crafts in Indonesia/Kunst en cultuur in Indonesië. Exhib.Catalogue Tropenmuseum-Royal Tropical Museum Amsterdam 1987.
38876: BRAMANTYO PRIYOSUSILO, - Gono in Divide et ImperaLand. A biography [of Gono](Sudargono).
8262: BRAMLAGE, J.H. (ED.) - Schakels: Nederlands Nieuw-Guinea in kaart en foto.
1272: BRAMMETJE (= M.H. DU CROO), - Mimi Pinson en al die andere. Eigenwijze liedjes van Brammetje. [Eerste druk; First edition].
1271: BRAMMETJE =M.H. DU CROO, 1887-1951), - (= Cor Ruys. [Eerste druk; First edition],
1270: BRAMMETJE (= M.H. DU CROO), - De dag in Indië... Indische eigenwijze liedjes.
50160: BRAND, TWAN VAN DEN, - De Strafkolonie. Een Nederlands concentratiekamp in Suriname, 1942-1946. [Eerste druk; First edition].
43369: BRAND, K.J.J. (COMPILER), - Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertverhaal. (title on front wrapper). 2e uitgave.
10505: BRAND, J. VAN DEN, - De arbeidsinspectie in de Residentie Oostkust van Sumatra. Offprint from:Ons Tijdschrift, vol. 12-VII.
52028: BRANDEIS-RUETE, A., - Kochbuch für die Tropen. Nach langjährigen Erfahrungen in den Tropen und Subtropen zusammengestellt. Zweite durch über 200 Rezepte vermehrte Auflage. [Second edition, expanded with 200 recipes].
37966: BRANDENBURG, JOH., - Op Reis met Het Nederlandsch-Indisch Tooneel, 3 Mei 1908.
52079: BRANDES, J.L.A., - Pararaton (Ken Arok, or Arok). Het boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit. Tweede [herziene] druk [Second [revised] edition, edited by N.J. Krom, with collaboration by J.C.G. Jonker, H. Kraemer and R. Ng. Poerbatjaraka].
48314: BRANDES SZ., A., - Nederlandsch Oost- en West-Indië. Tiende druk, omgewerkt door Ch. H. van Aken [tenth edition, revised by Ch. H. van Aken].
42857: BRANDES, J. [L.A.], - Een puzzle opgehelderd. (Het Lingga-voetstuk van Singasari). Offpr.fr.:TBG, XLVII-5.
1276: BRANDES, J. - Van Oud Batavia
1275: BRANDES, J. - Een Buddhistisch Monniksbeeld en naar aanleiding daar-van het een en ander over eenige der voornaamste mudra's
45774: BRANDHOF, M. VAN DEN, - Vlaggen, vaandels & Standaarde van het Rijksmuseum. Een geïllustreerde catalogus. First edn.
1280: BRANDON, J.R. - On Thrones of Gold. Three Javanese Shadow Plays. Edited with an introduction. Orig. edn.
1281: BRANDSEN, B. - Zeven weken in Indonesië
43835: BRANDSMA, T[ITUS], - Het laatste Geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de Strafgevangenis te Scheveningen op 22 Januari 1942. Introd. by Brocardus Meijer (O.Karm.). Orig. edn. 11e druk. (11th edn.).
1284: BRANDSTETTER, R., - Die Verwandschaft des indonesischen mit dem indogermanischen.
1283: BRANDSTETTER, R., - Der Sinn für das Wahre, und Schöne in der indonesischen Volksseele. Ein Untersuchung auf Grund der indonesischen Sprachen und Volksdichtung. Mit einer indonesisch-indogermanischen Parallele als Anhang.
1282: BRANDSTETTER, R. - Die Indonesische und die indogermanische Volksseele. Eine Parallele auf Grund sprachlicher Forschung.
6521: BRANDT, J.P.A., - Kantklossen. First edn.
56297: BRANDT, WILLEM (W.S.B. KLOOSTER, 1905-1981), - De Keerkringvogel. [Eerste druk; First edition].
55944: BRANDT, WILLEM (W.S.B. KLOOSTER, 1905-1981), - De Wildernis. [Eerste druk/first edition].
55553: BRANDT, WILLEM (W.S.B. KLOOSTER, 1905-1981), - De Aarde van Deli. [Eerste druk/first edition].
54362: BRANDT, JOHANNA (TRANSLATION), - Het Woud der Ellende [Een Servisch Volksverhaal]. [Eerste druk; First edition].
53643: BRANDT, W. (= W.S.B. KLOOSTER), - Een streep door de Zon, gedichten. Introduction by Victor E. van Vriesland, preface by author. [Eerste druk; First edition].
51888: BRANDT, W. (= W.S.B. KLOOSTER), - Geen Sneeuw in Bethlehem. Drie Kerstbelevenissen. [Eerste druk; First edition].
48325: BRANDT, W[ILLEM] (: WM. S.B. KLOOSTER), - Spoorzoekend naar een Woord. [Eerste druk/first edition].
45974: BRANDT, W. (W.S.B. KLOOSTER), - De Aarde van Deli. [Eerste druk/first edition].
45641: BRANDT & ZOON, J. (COMPILERS), - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952. Orig. edn.
45488: BRANDT, O.- M[ARIE] (DESIGNS], - Brandschilderwerk. (Bewerkt naar patronen van O.-Marie Brandt, subtitle on front wrapper).
45233: BRANDT, W. (= WM.S.B. KLOOSTER), - Demarcatielijn. [Eerste druk/first edition].
44400: BRANDT, W. (= WM.S.B. KLOOSTER), - Binnren Japansch Prikkeldraad. Verzen. [Eerste druk/first edition].
44146: BRANDT, W. (=WM.S.B. KLOOSTER), - Paswoord. Maçonnieke gedichten. Orig. edn.
44096: BRANDT, W. (=W.S.B. KLOOSTER), - Tussen Steen en Bamboe. Orig. edn.
43898: BRANDT, W. (W.S.B. KLOOSTER), - Het geheim. [Eerste druk/first edition].
38593: BRANDT, W.(W.S.B. KLOOSTER), - Ambrosius de Toverspin. een oosterse vertelling. Orig. edn.
37476: BRANDT, W. (S.B. KLOOSTER), - Hart van Jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poëzie.
1292: BRANDT, W.(W.S.B. KLOOSTER), - Indonesië's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit nagelaten papieren van F.J.G. van Emden en G.L.Tichelman.
1291: BRANDT, W.(W.S.B. KLOOSTER), - Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik.
1288: BRANDT, W. (W.S.B. KLOOSTER), - De Gele Terreur. [Eerste druk/first edition].
1287: BRANDT, W.(W.S.B. KLOOSTER), - Oost-Waarts. Orig. edn. (1st.).
1286: BRANDT, W. (S.B. KLOOSTER), - Tropen. orig. edn.
1285: BRANDT, JOH.H. - The Southeast Asian Negrito; H
12723: BRANDT, W. (WM,.S.B. KLOOSTER), - Jodocus: Klapwiekend Knots. [Eerste druk; First edition].
9214: BRANDT, J.P.A., - Kantklossen.
44659: BRANDTS BUYS, L., - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier.
44384: BRANDTS BUYS, H., - De Passies van Johann Sebastian Bach. Orig. edn.
42838: BRANDTS BUYS, J.S., - Over het onderzoek der Javaansche en daarmee verwante muziek. In:Koloniale Studiën, 4de jaargang-no. 3.
42207: BRANDTS BUYS, H. & J. LÖBLER (COMPILERS), - Klein Geuzenliedboek. Orig. edn.
1295: BRANDTS BUYS-VAN ZIJP, J.S. & A. - De Toonkunst bij de Madoereezen
1294: BRANDTS BUYS-VAN ZIJP, J.S. & A. - Toeters en Piepers (ills
11042: BRANDTS BUYS, L., - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier.
38472: BRANTHÔME (SIC!) - THEODOR RITTER VON RIBA, - Das Leben der galanten Damen. Translated, after the original french, and introduced by Theodor Ritter von Riba.
47308: BRANTJES, J.M.J., - Kolonisatie-Perspectieven in Ned. Nieuw-Guinea. [Published in:Tijdschrift Nieuw-Ginea, vol. 8-no. 6, Maart 1948].
6523: BRASS, E., - Aus dem Reiche der Pelze. 2. Verb. Aufl.(2nd. revised edn.).
54678: BRASSER, J.G. - Jacht op Groot Wildin Nederlandsch Oost-Indië. [Eerste enige druk; First and obnly edition].
1297: BRASSER, J.C. - Soldatenleven in de Indische Wildernis. Orig.edn.
8263: BRASSEY (MRS), - A voyage in the Sunbeam. Our Home on the Ocean for eleven months. New edn.
1298: BRASSEY (LADY), - Aux Indes et en Australie. Dans le Yacht Sunbeam. Transl. from the English by G. Bonnefont.
1300: BRAU DE SAINT-POL-LIAS, LE BARON X., - La Côte du Poivre. Voyage à Sumatra. [Édition originale, original edition].
6525: BRAUN RONSDORF, M., - Des Merveilles aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789-1929. Pref. by F. Boucher. Transl. fr. the orig. german.
50756: BRAUN, LOUIS - W. DIEZ, E. FRÖHLICH, J. GEHRTS, C. HÄBERLIN (ET.AL., DRAUGHTSMEN], - Zur Geschichte der Kostüme. [Original Ausgabe; Original edition].
37950: BRAUN-DIPP, E. - Pandita Mobil. Auf den Urwaldströmen Kalimantans. Erlebnisse von Missionar Karl Braun. Orig. edn.
15668: BRAUN-DIPP, E. - Pandita Mobil. Auf den Urwaldströmen Kalimantans. Erlebnisse von Missionar Karl Braun. Orig. edn.
13428: BRAUN-RONSDORF, M., - Modische Eleganz. Europäische Kostümgeschichte von 1789 bis 1929. Orig. edn.
1301: BRAUN-DIPP, E., - Pandita Mobil.
42911: BRAUNS, W. (K.G.), - Brauns'Musterkarte für Stoffarben. Orig. edn.
53613: BRAUNSCHWIG CITY PLAN - - Braunschweig. Separated from:Meyer's Konversationslexikon, 6. Auflage.
52005: BRAZÃO, E., - Macau: Cidade do Nome de Deus na China Não Há outra mais Leal. [First edition].
1302: BRAZIER-CREAGH, K.R. - Malaya. In:The Journal of the Royal United Service Institution, XCIX-534.(May 1954).
45656: BRAZIL STEREO PHOTOGRAPHY - - On the Rio Janeiro River, Brazil.
13291: BRAZIL - SOUVENIR ALBUM - MRS. & MR. GERALD FORD, - Souvenir from Brazil. November, 1956.
55940: BREDA DE HAAN, J. VAN, - Eene anatomische bestrijving der rijstplant. [Eerste druk; First edition].
55266: BREDA KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE AANWIJZING; BREDA ROYAL MILITARY ACADEMY INSTRUCTIONS: - Aanwijzingen omtrent Vormen en Briefwisseling. [Eerste druk; first edition].
43310: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 16.
43309: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 17.
43308: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 23.
43307: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 13.
43193: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 18.
43192: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 19.
43188: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 34.
43189: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 21.
43187: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 5.
43186: BREDA DE HAAN, J. VAN - W.R. TROMP DE HAAS, H.J. WIGMAN (EDS.)(ET. AL.), - Teysmannia. Vol. 15.
1305: BREDA, A. VAN [JOHANNA THIEME-VAN BREDA], - Het Meisje van Java.
1304: BREDA, ANS VAN [JOHANNA THIEME-VAN BREDA], - Ursula trouwt in Singapore. [Tweede druk/2nd. edn. ],
1303: BREDA, ANS VAN, - Ursula trouwt in Singapore. 1st edn.
11040: BREDA MUNICIPALITY - - DE SLEUTELRING. Orgaan van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum, 22e jaarg. no. 5/6.
10506: BREDA DE HAAN, J. VAN, - Regenval en Reboisatie in Deli.
1306: BREDEMEIJER, A.H.F., J.P. KRUIJT & B.G.L.M. TOSSERAM - Kern-Geografie voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, III: De Nederlands-Indonesische Unie
51504: BREDERO, BART, - De Fortkerk te Willemstad, Curaçao. Gedenkboek ter gelegenheid van het herstel van de kerk en het torenuurwerk1990-1992. [Eerste druk; First edition].
45368: BREDEVOORT - ENGRAVED PLAN, - [A mid-eighteenth engraved plan of Bredevoort fortifications].
12401: BREDIN, A.E.C.(BRIG.), - Happy Warriors.
55943: BREDIUS, P. - W.S. VAN REESEMA, E. RICHE, - Ontwerp van een algemeen Nederlandsch Sporwegnetaangevraagd door...[Eerste druk; First edition].
46376: BREEBAART, D. (PREFACE), - Waar 't stille water wacht. Gedichten over West-Friesland. [Tweede druk/2nd. edn.].
56144: BREEJEN, A. DEN, KWEE SWAN LIAT, A. TEEUW, TH. VAN TIJN(CONTRIBUTORS), - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging. [Eerste druk; First edition].
56853: BREFFEN, P.C.A. VAN DER, (CONTRACTOR), - Bestek en Voorwaarden waarnaar door den Weled. Heer P.C.A. van der Breggen zal worden aanbesteed het Bouwen van een Villa genaamd Boschvliet te Bloemendaal, met inbegrip dder leverantie van alle daartoe behoorende materialen... [Eerste druk; First edition].
1307: BREGUET, G. & J. MARTIN, - Art Textile Traditionnel d'Indonésie dans les collections privées et publiques de Suisse romande. Exhib. Catalogue Espace Asie, 18 Avril-22 Juin 1985.
8264: BREHM, U., - Regionale Disparitäten der Mortalität in West-Malaysia. Eine bevölkerungsgeographische Untersuchung mit einer Fall-Kontroll-Studie zur Kindersterblichkeit in Perlis und Kuala Terengganu.
37171: BREHM, A.E. - S.P. HUIZINGA (ED.), - Het Vogelboek. Voor Nederland bewerkt door S.P. Huizinga.
55432: BREITENSTEIN, H., - 21 Jahre in Indien. Aus dem Tagebuche eines Militärarztes. Dritter Theil: Sumatra. [Originalausgabe]. [Volume III: Sumatra. First edition].
50658: BREITENSTEIN, H., - Twee Jaar op Banda; M. HAMERSTER, Een Kijkje in de Minahassa; PILATE (French Commander), in Birma; J.C.F. VAN BALEN, Van Rotterdam naar Deli. Een Reisverhaal. [And other contributions, published in De Aarde en haar Volken, 1916.
1310: BREMAN, J. - Control of Land an Labour in Colonial Java. A Case-study of Agrarian Crisis and reform in the Region of Cirebon during the first decades of the 20th century.
1308: BREMAN, J. - Over kolonialisme en racisme; W
1311: BREMEKAMP, C.E.B. - Notes on the Acanthaceae of Java
8876: BRENDGEN, J.H.J., - Belevenissen van een K.N.I.L.-Officier in de periode 1942-1950. Militaire ervaringen vóór en bij politionele akties.
38870: BRENDICKE, H. (ED.)S. - Der Münzensammler. 8. Neu bearb. u. verm.Aufl.(8th new revised and enlarged edn.).
56354: BRENNEKER, [FATHER M.S.C.] (PREFACE), - Curaçaoensia. Folkloristische Aantekeningen over Curaçao. [Eerste druk; First edition].
51579: BRETON DE NIJS, E.(=R. NIEUWENHUYS),(SEMARANG 1908-AMSTERDAM, 1999). - Vergeelde porretten uit een Indisch familiealbum. [Tweede druk; Second edition].
47457: [BRETON, A.L.E.], - Handboek der Vereenvoudigde Doorzichtkunde volgens de nieuwste werkwijze. [translated after the original french edition by A.L.E. Breton into dutch]. First dutch language edition.
47073: BRETON, W[ILLY] (LE COMMANDANT), - Les Combats de Steenstraat. avril-Mai 1915. Une page glorieuse de la Résistance Belge. [édition originale/original edn.).
46289: BRETON DE NIJS, E.(=R. NIEUWENHUYS),(SEMARANG 1908-AMSTERDAM, 1999). - Vergeelde porretten uit een Indisch familiealbum. [Eerste druk/First edn.].
1315: BRETON DE NIJS, E.[=ROB NIEUWENHUYS],(SEMARANG 1908-AMSTERDAM, 1999), - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1914. [Eerste druk; First edition].
1314: BRETON DE NIJS, E.(=R. NIEUWENHUYS),(SEMARANG 1908-AMSTERDAM, 1999). - Vergeelde porretten uit een Indisch familiealbum. 1st edn.
46160: BRETT, M., - The Untidy little Hedgehog. Orig. edn.
54278: [BREUK, H.R. DE] (1814-1861), - Java: Nieuwe Schetsen voor de Nederlandsche Jeugd.
53358: [BREUK, H.R. DE] (1814-1861), - Java. Nieuwe Tafereelen voor de Nederlandsche Jeugd.
56517: BREUKER, HENK (1918-1999), - La Prime. [Edition Originale; First edition].
53343: BREUKER, P., - Keastserstaal. [First edition].
6529: BREUKINK-PEEZE, M. (ET.AL.), - Kostuum verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland. Inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlandse openbare collecties.
41810: BREUNING, H.A., - Het voormalige Batavia. Een hollandse stede-stichting in de tropen Anno 1619. Orig. edn.
52384: BREWARD, CHR., B. CONEKIN & C. COX (EDITORS), - The Englishness of English Dress. [First edition]. oXFORD-nEW yORK,
44059: BREZHNEV, L.I., - Speech at the 18th congress of the Leninist Young Communist League, April 25, 1978. Orig. edn.
51740: BRICKLAYER, PETER - JO SPIER (CARTOONS), - Holland's House; A Nation building a Home, a short History told by Peter Bricklayer. [Original edition],
13464: BRIDAL DRESS - PATRICIA GUINAN (ED.). - BRIDE & HOME. Complete Briede's Guide to Table-Top Fashions. Vol. LXVIII-Spring 1960.
49209: BRIDGMAN, L. (EDITOR/COMPILER), - Jane's All the World's Aircraft 1945/6. Reprint of the 1945/6 Edition of All the World's Aircraft.
6530: BRIEN, A. - Domes of Fortume. 1st. edn.
6531: BRIJ BUSHAN, J. - The Costumes and Textiles of India.
53737: BRIJNE, M. DE, - Kanttekeningen bij het vraagstuk Nieuw-Guinea. Published in:De Driemaster, Maandorgaan van de Jongerenorganisatie Vriheid en democratie [J.O.V.D.], Vol. 14, no. 5 Mei 1962).
1319: BRIMMELL, J.H. - Communism in South East Asia. A Political analysis. 1st.
6532: BRINER, ED. - Schweitzer-Trachten.
54582: BRINK, H. VAN DEN, - Ten vijfden male...[covertitle]. [Eerste druk; First edition].
51950: BRINK. L. VAN DEN [= H.P. VAN DEN AARDWEG], - Een meisje in de Rimboe. [Eerste druk; First edition].
51583: BRINK, JAN TEN, - De Man met het vroolijke Masker. Separated from:Fantasia, Nieuwe Bundel Proza en Poëzie [1878].
50915: BRINK, H. VAN DEN, - Dr. Benjamin Frederik Matthes; Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. [Eerste druk; First edition].
48962: BRINK, L., - Bibliografie en Foto-Overzicht van de Nederlandse Schoolwandkaarten (1801-1975). [Eerste druk/first edition].
47274: BRINK, J. TEN - Oost-Indische Dames en Heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche Maatschappij in Nederlandsch-Indië. 5e [geheel herziene en verbeterde]druk.[fifth completely revised and corrected edition].
47097: BRINK, J. TEN - Drie Reisschetsen: Op de grenzen der Preanger - Drie dagen in Egypte - van Den Haag naar Parijs.4e druk. [4th edn].
39088: BRINK, J. TEN, - Oost-Indische Dames en Heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche Maatschappij in Nederlandsch-Indië. 2nd edn. revised by author.
38697: BRINK, J. TEN - Oost-Indische Dames en Heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche Maatschappij in Nederlandsch-Indië. 6th edn.
1324: BRINK. L. VAN DEN, - Een meisje in de Rimboe.
1320: BRINK, H. VAN DEN, - Een eisch van recht. De koloniale verhouding als vraagstuk getoetst. Orig. edn.
11585: BRINKE, J., - Im australischen Busch. Transl. fr. the orig. czech by H. Koblischke. 1st german edn.
41061: BRINKMAN, C.L. (COMPILER), - Alphabetische Naamlijst van Boeken, Plaat- en Kaartwerken die gedurende de jaren 1863 tot en met 1875 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn. Benevens opgave van den Naam des Uitgevers of eigenaars, Het jaar van uitgave, het getal , deelen, de platen en kaarten, het formaat en den prijs...
53750: BRISACENSI [BRISACENSUS], GERVASIO (OFM), - cursus theologicus brevis & claralmento in Tres Partes & Sex tomulos distributus; In quo omnes Materiæ Theologicæ, tam Speculativæ, cuam Practicæ; imò & controversisticæ cum varietate Sententiarum continentur. PARTIS TERTIÆTOMULUS SEXTUS Editio Quinta.
53749: BRISACENSI [BRISACENSUS], GERVASIO (OFM), - cursus theologicus brevis & claralmento in Tres Partes & Sex tomulos distributus; In quo omnes Materiæ Theologicæ, tam Speculativæ, cuam Practicæ; imò & controversisticæ cum varietate Sententiarum continentur. PARTIS SECUNDÆ. Editio Quinta.
8266: BRITISH NEW GUINEA - ANNUAL REPORT - ANNUAL REPORT ON BRITISH NEW GUINEA from 1st July, 1890, to 30th June 1891; with Appendices. Presented to both Houses of Parliament by Command.
53972: BRITISH PRIMARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: - Moving and Growing. Fifth Impression.
46692: BRITISH ROYALS - THE ILLUSTRATED LONDON NEWS - - Silver Jubilee RecordNumber. King George V. and Queen Mary 1910-1935. Orig. edn.
41594: BRITISH RAILWAYS REPORTS - - Reports of the Inspecting Officers of the Railway Department.
40151: BRITISH TOURISM LANCASTER - - Lancaster. The Official Guide.[text on upper wrap.]. Orig. edn.
10879: BRITISH JUVENILE INSTRUCTION - CHILD'S COMPANION, - The Child's Companion and Juvenile Instructor.
9506: BRITISH PETROLEUM MOTORING GUIDE- - Motorists' Conversation Guide in twelve languages.
52342: BRITTAIN, J. & A.R. OOSTERBAAN, - De nieuwe handwerk encyclopedie. [First dutch edition translated from the original english The Good Housekeeping Step-by=Step Encyclopaedia of Needlercraft].
44382: BRITTANY - BRETAGNE, - Types Bretons. [12 Cartes postales originales détachables]. Orig. edn.
39509: BRITZEL, L.F., - Strafbepalingen verzameld en van aanteekeningen voorzien ten dienste der drankbestrijding. Orig.edn.
1326: BRITZEL, H. - Mijn Indische Reis in 1914 of naar de Doopsgezinden op Java.
10511: BRIX, W.J.G., - Waarom moeten Nederland en Oost-Indië één zijn?
56887: BRNO CITY ILLUSTRATED BY POP-UPS - Brno.
1327: BRO, M. HARMON - Indonesia: Land of Challenge
45607: BROADSHEET OVERIJSSEL PROVINCIAL COUNCIL - B.H. BENTINCK, - WAARSCHUWING. De Gedeputeerde Statenvan de Provincie Overijssel, in ervaring gekomen zijnde, dat alnog, in het Kwartier van Twenthe op meerdere plaatzen, de gewoonte plaats heeft, dat op zekeren dag in den Oogst, de Veldwagters of andere Bedienden der Plaatselijke Besturen bij de Bouwheden rondgaan
38715: BROADSHEET DUTCH POPULAR MUSIC - BASSY(TEXT) & TOMMY(MUSIC), - X-Stralen Feestzang.
53639: BROADSIDE TAXATION 'S HERTOGENBOSCH: - EXTRATRACT uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren...Lijsten geformeert door de Gecommitteerden van de Quartieren van Peellandt en Kempelandt wegens de sommen welcke de respectieve Secretarissen der dorpen en plaatsen ...jaarlijcks van de dezelve dorpen en plaatsen souden trecken...
6534: BROBY-JOHANSEN, R. & A. COOLEN, - Kleding en het AaBe ervan. Transl. fr. the orig. Danish by John Kooy.
13471: BROBY-JOHANSEN, R., - Omrids af Modens Historie. Set fra et Kobenhavnsk Modehus 1847-1949.
56753: BROCADES & STHEEMAN [PHARMACEUTICS PRICE LIST BY ROYAL COMMAND], - Aabvykkubgs-Prijscourant Prijsveranderingen sedert Januari 1916. N.V, Kon. Pharm. Fabriuekv/h. Brocades & Stheeman [Covertitle onlyu]. [Eerste druk; First edition].
37006: BROCH, H., - Indo-malayan Cirripedia [Kei Islands, Moluccas]. In:Papers from Dr. Th. Mortensen's Pacific Expedition, 1914-1916, LVI.
55466: BROCK, COLIN, - Saint Lucia. Reprinted [after the first edition 1976].
39830: BROCK, J., - Missionarissen en hun Opvolgers. Ontmoetingen in Indonesië. Orig. edn
7826: BROCKETT, L.P., - The Silk Industry in America. A history prepared for the centennial Exposition.
54658: BRODY, ANNEMARIE, - Kunwinjku Bim: Western Arnhem Land Paintings from the collection of the Aboriginal Arts Board. [First edition].
12092: BROECKE, V.D., - Ali Baba en de Veertig Roovers. Naverteld en geïllustreerd door...(v.d. Broecke).
54615: BROEK, ANNET VAN DEN & KOOS GROEN (EDIORS), - Hun laatste rustplaats: Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders. [Eerste druk; First edition].
52739: BROEK, JAN O.M., - Economic development of the Netherlands Indies. [First edition].
52345: BROEK, J.H. VAN DEN, C. VAN EESTEREN, J.J.P. OUD, W.J.H.B. SANDBERG (ORGANIZING COMMITTEE), - DE STIJL. Stedelijk Museum Amsterdam 6.7.'51-25.9.'51. [Originele uitgave; original edition].
37742: BROEK, P. & F. VAN DEN, - Réflexions sur les Changements Apportés depuis 1844 au Système des Cultures à Java.
1328: BROEK, J.O.M. - Economic Development of The Netherlands Indies. Orig. edn.
50356: BROEKHALS, F.J., - De slapende Vulkaan. Een boek voor Jongens. [Eerste druk; First edition].
1330: BROEKHALS, F.J., - Geheimzinnige Lichten in het Diëng-gebergte.
1329: BROEKHALS, F.J., - Het geheim van de Haaiendoder.
10513: BROEKHALS, F.J., - Tussen onkruid en rozen. Roman.
48251: BROEKHOFF, M. (PREFACE), - Natuursteen in het Bestek. [Eerste druk/first edition].
43881: BROEKHUIJSE, J. TH., - De Wiligiman-Dani. Een cultureel-anthropologische studie over relifie en oorlogvoering in de Baliem-vallei./Religion and warfare among the Dani of Baliem-valley. [Orig. thesis Utrecht University].
53371: BROEKMANS, M. (PREFACE). - M. Broekmans: Gentlemen's and Ladies'Tailor Amsterdam. [covertitle] [Originele uitgave; Original edition].
13147: BROER, A.L., - Wij trekken door Friesland.
12533: BROER, A.L., - Giethoorn. Dorp tussen de Wieden.
56711: BROERSE, JUDITH - DICK VAN DEN HEUVEL (ET.AL., ORANIZING COMMITTEE), - Filmavond en Forum met als thema Geld en Geweld in de dekolonisatie van Indonesië. Georganiseerd door het HSVL [=Historisch Samenwerkings Verbond Leiden. in Samenwerking met de Stichting Film en Wetenschap. [Eerste originele druk; First original edition].
38289: BROERSE, C. (JR.)(COMPILER), - Alphabetische Lijst van Gemeenten in Nederland met vermelding der Provincie (en aantal leden der Prov. Staten)...
56984: BROERSMA, R., - De Oostkust van Sumatra II: De ontwikkeling van het Gewest. [eerste druk; First edition].
56730: BROERSMA, R.G. (EDITOR/COMPILER), - Recht voor z'n Raap. Jargonboek voor hippe en andere vogels. [eerste druk/first edn.].
1333: BROERSMA, R., - Atjeh als land voor Handel en Bedrijf.
1332: BROERSMA, R. - De Lampongsche Districten.
1334: BROES VAN DORT, T. - Historische Studie over Lepra. Voornamelijk in verband met het voorkomen dezer ziekte in Nederlandsch-Oost-Indië. Orig.edn.
1335: BROESHART, A.C. & A.N. DE WIT - Java 1942-1945. Kampschetsen uit Kesilir, Banjoe Biroe, Tjikoedapateu, 15e Bat. in Bandong. Introd. by H.A. van Karnebeek. [Eerste druk/first edn.].
6535: BROGDEN, J., - Fashion Design.
48270: BROHIER, L., - Seeing Ceylon. In vistas of Scenery, History, Legend and Folklore. Second edition.
38390: BROKENSHA, P., - The Pitjantjatjara and their Crafts. 2nd. printing.
45955: BROKKEN, J., - De zee van vroeger. Verhalen. Eerste druk. [first edn.].
1336: BROM, G. - Java in onze kunst. Orig. edn.
6536: BROMMER, B.(EDITOR), - Van Kimono tot Ruimtepak. Zijde-kunstzijde-kunstvezel. Exhib. Cat. Municipal Museum Helmond.
56987: BROMMER, BEA, - Johannes ten Klooster (1873-1940). A man with two lives. [First edition].
52246: BROMMER, B., - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw. Orig. edn.
50193: BROMMER, B. (CHIEF EDITOR) - R. LUGTIGHEID, H. ROELOFS, H. MOOK-ANDREAE (CONTRIBUTORS], - 3000 Jaar weven in de Andes. Textiel uit Peru en Bolivia. [Eerste druk; first edition],
36724: BROMMER, B.(GENERAL ED.), - 3000 jaar weven in de Andes. Textiel uit Peru en Bolivia. Exhib.Catalogue Gemeentemuseum Helmond, 6 juni-21 augustus 1988.
54895: BRONDGEEST, B.TH., & ST.P. BOESTAMI, - Pa' Bohong. Ditjeriterakan Menoeroet Hikajat Baron van Münchhausen. Tjet.Kedoea (2nd. indonesian-malay edn.).
8269: BRONGERSMA, L.D. - Zoölogisch Onderzoek in Nieuw-Guinea.
8268: BRONGERSMA, L.D. & G.F. VENEMA, - Das weisse Herz von Neu-Guinea. Mit der Niederländische Expedition in das Sternengebirge. Transl. fr. the orig. dutch by W. Boedeker.
39737: BRONGERSMA, L.D. & G.F. VENEMA, - Het witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte. Orig. dutch edn.
37941: BRONGERSMA, L.D. & G.F. VENEMA - To the Mountains of the Stars. Transl. fr. the orig. dutch into english by A.G. Readett.
54354: BRONKHORST, LEO, - Galoeth. [Eerste druk; First edition].
44817: BRONS, L[OEK] & B. VAN ROSSUM (EDITORS), - Moesman. Een kompleet overzicht in beeld van alle olieverschilderijen en het klavecimbel van de surrealist J.H. Moesman. [Exhibitioncatalogue Singermuseum Laren, 11 Juni-4 Juli 1993].
1339: BRONS MIDDEL, R. - Nieuwe Industrieën in Ned
6544: BROOKE, I. - Costume in Greek Classic Drama. First edn.
6541: BROOKE, I. - English Costume in the Age of Elizabeth. The sixteenth Century. 2nd. printing.
6543: BROOKE, I. - English Children's costume since 1775 (up till 1915). With an introduction by J. Laver. Reprinted.
6539: BROOKE, I. - A history of English costume. 3rd. edn.
6540: BROOKE, I. - English Costume of the Early Middle Ages. The tenth to the thirteenth centuries. Repr.
6537: BROOKE, I.,102 - Western European Costume. Thirteenth to seventeenth century and its relation to the Theatre. First edn.
6538: BROOKE, I. & J. LAVER - English Costume of the 19th Century. Reprinted.
50469: BROOKE, IRIS, - Footwear. A Short History of European and American Shoes. Reprinted. [first 1972].
43875: BROOKE - MUNDY, G.R., - Narrative of events in Borneo and Celebes, down to the occupation of Labuan: from the journals of James Brooke Esq. (Rajah of Sarawak)...together with a narrative of the operations of H.M.S. IRIS (By Captain G. Rodney Mundy). First edn.
41688: BROOKE, J(AMES) - G.R. MUNDY, - Narrative of events in Borneo and Celebes, down to the occupation of Labuan from the journals of James Brooke Esq. Together with a narrative of the operations of H.M.S. IRIS(by Capt. G. Rodney Mundy). [1st edn. (vol. I/2nd. edn. vol. II, both publ. in the same year].
36220: BROOKE, I. & J. LAVER, - English Costume of the Eighteenth Century. Reprinted.
36137: BROOKE, I., - A History of English Costume. 4th edn. [revised].
1341: BROOKE (LADY SYLVIA, RANEE OF SARAWAK), - Queen of the Headhunters. Autobiography. US edn.
1340: BROOKE (LADY SYLVIA, RANEE OF SARAWAK). - Queen of the Head-hunters. Autobiography. First edn.
10587: BROOKE, I. & J. LAVER, - English Costume from the Fourteenth through the Nineteenth Century. First edn.
8877: BROOKFIELD, H. (ET.AL.), - The city in the Village. The In-situ Urbanization of Villages, Villagers and their Land aroud Kuala Lumpur, Malaysia.
6545: BROOKS PICKEN, M. - Singer Sewing book. 2nd. edn.
13335: BROOKS PICKEN, M., - Underwear and Lingerie.
44118: BROOSHOOFT, P. (PS. PÉBÉ), - Plicht. Orig. edn.
39734: BROOSHOOFT, P. (PS. PÉBÉ), - Plicht. [Eerste druk/first edition].
10514: BROOSHOOFT, P., - Onze wetgeving voor Openbare Werken. Offpr.fr.:De Locomotief.
1344: BROTHWELL, D. - Upper Pleistocene Human Skull from Niah Caves; G.H.Pournette, Observations on captive Proboscis Monkeys; J.H. Alman, Dusun Pottery (Tuaran Area); Lo Hisian Lin, A chinese Presidential system in Kalimantan; a.o.artt. in:SMJ, IX-15/16(New Series).
55042: BROTO, A.S., - Bahasa Kawi I Untuk Fakultas Sastra Adiparwadengan keterangan Kata-Kata. [First edition].
1345: BROUGHTON, (LADY), - A modern Dragon hunt on Komodo. An english Yachting party traps and photographs the huge and carnivorous Dragon Lizard of the Lesser Sundas. Publ. in:NAT.GEO, LXX-3(1936).
55006: BROUWER, JOHAN, HENK TIJBOSCH, PAUL SNIJDERS & HENK KRAAIJEVELD (COMPILERS/EDITORS), - BINTANGS 1961-2001. [Eerste druk; First edition].
53644: BROUWER, GER, HANS MOL, KEES GRAAF (ET.AL., - Ontbijt op Bed, Tijdschrift voor Instant Art, Nr. 10.
53040: BROUWER, A.M., - De Opleiding onzer Zendelingen. [Eerste druk/first edition].
51882: BROUWER, W., - Karel van der Heijden. [Eerste druk; First edition].
51513: BROUWER, A.M., - Zendingskaart van Ned[erlandsch] Oost-Indië en Suriname. [Eerste, enige druk; First and only edition].
1352: BROUWER, K.J., - Ds. A.C. Kruyt, Dienaar der Toradja's.
1350: BROUWER, H.A. (ED.), - Practical hints to scientific travellers.
1349: BROUWER, H.A., - Gesteenten van Oost-Nederlandsch Timor.Offpr.fr.:Ned.Timor Exped. II, Jaarboek Mijnwezen, Year 45-1(1916).
1348: BROUWER, D., - Bijdrage tot de Anthropologie der Alor-eilanden. Orig. thesis [Amsterdam university].
1347: BROUWER, B.J. - De Houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische Beweging
12534: BROUWER, D., - De reductie van Bommel. (1572-1602).
10517: BROUWER, K.J. & H. GEURTJENS (M.S.C.), - Zending en missie in Indië.
6546: BROUWERS, A.P.JOH. - De Vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw. First edn. Orig. thesis (Nijmegen university).
56733: BROUWERS, J.W., - Nederland aan Pius den Negende, op den XI April 1869. [Eerste druk; First edition].
54374: BROUWERS, DICK, - Poolcirkel. [Eerste druk; First edition].
52590: BROUWERS, J., - Tien roemvolle Pausen. [Eerste druk; First edition].
45649: BROUWERS, J., - Bezonken Rood. [Sunken Red]. 2nd. dutch edn.
42731: BROUWERS, J., - Bezonken Rood. [Sunken Red]. 12e druk. (12th edn.).
8270: BROWN, P. - The Chimbu.
6547: BROWN, C.H. - Egyptian Cotton. Repr.
55458: BROWN, NORMAN (CHAIRMAN COMMITTEE, PREFACE), - Southern Asia Studies in the United States. [First edition].
55262: BROWN, CLAUDIA (CHIEF EDITOR), - Weaving China's past. The Amy S. Clague Collection of Chinese textiles. [First edition].
53820: BROWN, A.SAMLER & G.GORDON BROWN (EDITORS), - The South and East African Year Book & Guide with Atlas and Diagrams. Edited annually for the Union Castle Mail Steamship Company Ltd.1948 edition. Forty-eight Annual edition 1948. [Updated]..
53819: BROWN, A.SAMLER & G.GORDON BROWN (EDITORS), - The South and East African Year Book & Guide with Atlas and Diagrams. Edited annually for the Union Castle Mail Steamship Company Ltd.1947 edition. Forty-seventh Annual edition 1948. [Updated]..
53818: BROWN, A.SAMLER & G.GORDON BROWN (EDITORS), - The South and East African Year Book & Guide with Atlas and Diagrams. Edited annually for the Union Castle Mail Steamship Company Ltd.1936 edition. Forty-second Annual edition 1935. [Updated]..
53817: BROWN, A.SAMLER & G.GORDON BROWN (EDITORS), - The South and East African Year Book & Guide with Atlas and Diagrams. Edited annually for the Union Castle Mail Steamship Company Ltd.1935 edition. Forty-first Annual edition 1935. [Updated]..
52106: BROWN, A. SAMLER & G. GORDON BROWN (EDITORS), - The South and East African Year Book & Guide, 1936 Edition (Forty-second Annual edition].
51792: BROWN, ALLAN (TEXT) - A. KARSSEN (CARTOGRAPHY/COMPILATION), - Indonesië Reisatlas [Cover title]. Vierde druk [Fourth edition].
49511: BROWN, H., - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, Houding en Voorkomen van verschillende standen. [translated from the original english into dutch, first edition, thus].
48405: BROWN, P. & H.C. BROOKFIELD, - Chimbu Land and Society. Published in:OCEANIA, vol. XXX-1 (September 1959). .
46743: BROWN, A. (TEXT), - Indonesië reisatlas. [title on front cover]. Orig. edn.
43887: BROWN, G. & R. MEGUIRE, - Indian Treaties in Historical Perspective. Orig. edn.
42251: BROWN, H. - De Nederlanden in de Negentiende Eeuw. Merkwaardige Kleederdrachten en Beroepen. Facism. repr. edn. after the original edn. 1840.
38068: BROWN, C.M. - G. DELMARCEL & A.M. LORENZONI, - Tapestries for the Courst of Federico II, Ercole, and Ferrante Gonzaga, 1522-63.
9717: BROWN, E., - Poultry Husbandry. 1st.
53198: BROWNE, TH. (EDITOR), - Stof verven en bedrukken. [First dutch edition, translated from the original english:Dyeing & Printing, by V.L. Kelk].
56470: BROWNER, ROBERT H., - A Bibliography of Japanese Dialects. [First edition].
48602: BROWNING, R[OBERT]. - Poems of Robert Browning.
12509: BRUCE, CH., - Twenty years in Borneo. Orig. edn.
44229: BRUCH, A., - Der Batak wie er leibt und lebt, von seiner Geburt an bis zu seinem Tode. [2nd. enlarged edn.].
43480: BRUCH, M[AX], - Concert für Violine Op. 26. (Vorspiel, Adagio und Finale). Klavierauszug vom Componisten.
43456: BRUCH, M[AX], - Kol Nidrei. Adagio für Violoncell nach hebräischen Melodien. OP. 47. Ausgabe für Violine und Pianoforte.
56392: BRÜCKEL-BEITEN, MARY - De Hollandse en de Indische Rijsttafel. Zevende druk. Opnieuw bewerkt en uitgebreid met vele Chinese gerechten. [7th. edition. Substantially enlarged and revised edition, for the first time including Chinese recipes].
1357: BRÜCKEL, A.JOH.W., - Indische bestuurshervorming; de tekst der wet. Orig. thesis [Amsterdam university].
53849: BRUG, P.H. VAN DER, - Malaria en Malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw. [Eerste druk; First edition].
50622: BRUG, P.H. VAN DER, - Malaria en Malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw. Tweede druk, handelseditie; Second edition, trade edition].
41581: BRUG, O. VAN DER, - Aan 't Strand der Java-Zee. [De rookende Vlaswiek zal Hij niet uitblusschen.(sub-title on front wrapper)]. Orig. edn.
49415: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. [Eerste druk/first edition].
38754: BRUGGEMAN, M., - Kant in Europa. Een historisch overzicht vanaf het ontstaan van de Kant tot aan het interbellum. Introd. by V. Vermeersch.
1361: BRUGGEMAN, L. - Tuinboek voor de Tropen. 4e druk. (4th edn.)[completely revised].
1359: BRUGGEMAN, L., - Indisch Tuinboek. First edn.
1360: BRUGGEMAN, L. - Indisch Tuinboek. 2nd edn.
56245: BRUGGEN, CARRY VAN (C.L. PIT DE HAAN, 1991-1932) - Goenong Djatti. [Eerste druk; First edition].
56107: BRUGGEN, CARRY VAN [C.L. PIT-DE HAAN, 1881-1932], - Een Indisch Huwelijk. [Eerste druk/First edition],
45842: BRUGGEN, C., - Half the Gladness. [uncorrected proof copy].
42694: BRUGGEN, M.P. VAN, R.S. WASSING (ET.AL.), - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. First edn.
1362: BRUGGEN, C. VAN [C.L. PIT-DE HAAN, 1881-1932], - Een Indisch Huwelijk. First edn.
11770: BRUGGEN, C. VAN (C.L. PIT-DE HAAN), - 'n Badreisje in de Tropen. Orig. edn.
55982: BRUGGENCATE, A. TEN (ET.AL., SCIENTIFIC STAFF), - Eenige Mededeelingen betrekkende den Rijksvezeldienst meer in het bijzonder over zijn inrichting. '[Eerste druk; First edition].
50879: BRUGMAN, P., - Naar de Oost. Oorlogsvrijwillegers naar Nederlands Indië 1945-1948. [Gedenkboek Veteranen 1-8. R.I. genaamd Veluwe Bataljon De Haantjes; subtitle on verso of ti.-p.). [Eerste druk; First edition].
43202: BRUGMAN, E. - H.M. VAN DEN BRINK, J.BROKKEN, G. MAK(ET.AL)(EDITORS). - Atlas #1(All publ.).
53018: BRUGMANS, I.J. (1896-1992), - Gevangen op Java 1942-1945. Dagboek uit een Jappenkamp. [Eerste druk; First edition].
49083: BRUGMANS, H., - Geschiedenis van den Wereldoorlog 1914-1918. [Eerste druk/first edition].
48228: BRUGMANS, HK. [HENK], - Kameraad! Brief aan een jonge Vlaming. Tweede oplage. [second printing].
43368: BRUGMANS, H. (PREFACE), - Gids voor de Vondel Tentoonstelling ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 November 1587. Elfde Tentoonstelling in het Museum Fodor van November 1937 tot 2 Januari 1938.
37711: BRUGMANS, H. & N. JAPIKSE, - Persoonlijkheeden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Mede bevattende de Biografieën van de Leden van het Koninklijk Huis. Orig. edn.
36804: BRUGMANS, I.J., - Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
1365: BRUGMANS, I.J., H.J. DE GRAAF, A.H. JOUSTRA & A.G. VROMANS - Nederlandsch-Indië onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. 2nd. revised edn.
1364: BRUGMANS, I.J., H.J. DE GRAAF, A.H. JOUSTRA & A.G. VROMANS - Nederlandsch-Indië onder Japanse Bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. Orig. edn.
10520: BRUGMANS, W., - Korang Oewang (zonder geld).
9374: BRUGMANS, L.J., - Tachtig jaren varen met de Nederland, 1870-1950.
50498: [BRÜHL] ROYAL COURT SUPPLIER), - Künstler Vorlagen für Filetarbeiten und Handstickereien, Heft III. (Cover title). [Original Ausgabe; Original edition].
50497: [BRÜHL] ROYAL COURT SUPPLIER), - Künstler Vorlagen für Filetarbeiten und Handstickereien, Heft II: Anleitung zur Netzstickerei. [Original Ausgabe; Original edition].
6552: BRUHN, W. & M. TILKE, - A Pictorial History of Costume. A survey of costume of all periods and peoples from antiquity to modern times including national Costume in Europe and Non-European countries. Reprint edn. after the orig.
49491: BRUHN, W. - Kostüm und Mode. Eine bunte Fibel. [Authentic facsimilé edition after the original of 1938].
49490: BRUHN, W. - Kostüm und Mode. Eine bunte Fibel. [Erste Auflage/First edition].
36172: BRUHN, W. & M. TILKE, - Das Kostümwerk. Eine Geschichte des Kostüms aller Zeiten und Völker vom Altertum bis zur Neuzeit einschliesslich der Volkstrachten Europas und der Trachten der aussereuropäischen Länder. Orig. edn.
55980: BRUIJN, MAX DE & BAS KIST, - Johannes Rach 1720-1783, Artist in Indonesia and Asia. [First edition].
52289: BRUIJN, J. DE & G. PUCHINGER (EDITORS), - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. [Eerste druk; First edition].
52287: BRUIJN, J. DE & H.J. LANGEVELD (EDITORS), - COLIJN: Bouwstenen voor een biografie. [Eerste druk; First edition].
50505: BRUIJN, M. DE & R. RABEN (EDITORS), - The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch Traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. [First edition].
49265: BRUIJN, J.V. DE - Het Verdwenen Volk. [Eerste druk/first edition]. Preface by Anthony van Kampen.
1366: BRUIJN, C.J. DE - Indische Bouwhygiëene
12722: BRUIJN, J.V. DE (JUNGLE PIMPERNEL), - Het verdwenen volk. Orig. edn.
10883: BRUIJN, J. DE, - Thomas Chalmers en zijn Kerkelijk Streven/Thomas Chalmers and his church work.
52317: BRUIN, RODNEY DE, - Indonesië. De laatste Etappe naar de vrijheid 1942-1945. [Original dissertation Amsterdam municipal university].
46839: BRUIN, H. DE - L. DIJKSTRA, C.R. TH. VAN DE WATER(ET.AL./COMPILERS), - Hedendaagse kunst in Friese Kerken. [Eerste druk/first edn.].
41064: BRUIN, R. DE (ET.AL.), - Nippon grijpt Indië. Indië of Indonesia. De Soos en de Dessa. Op naar Tokyo. Van Tarakan tot Timor. Zeeslag zonder uitzicht. Zwemmend naar de Zege.
1368: BRUIN, A.G. DE, - De Chineezen ter Oostkust van Sumatra. Orig. edn.
12582: BRUIN, SERVAAS DE, - Geographisch-Historisch Woordenboek inhoudende 1. De nieuwe en oude aardrijkskunde: Alle landen van den Aardbol hunne natuurlijke gesteldheid, hunne voortbrengselen...
12317: BRUIN, R. DE, - Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië, 1942-1945.
57166: BRULEZ, RAOYMOND [1895-1977], - Het Huis te Borgen. [Tweede druk; Second edition].
57167: BRULEZ, RAOYMOND [1895-1977], - De Haven. [Eerste druk; First edition].
1370: BRULS, F. (ET.AL.), - Gids voor Jakarta. (Het Groene boekje).
1371: BRUMMELKAMP, J., J.J. FAHRENFORT & P.M. VAN LEEUWEN, - Land- en Volkenkunde voor de Kweekschool, III: Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.
46835: BRUMMER, F[REDERIKA], , - Frederika. Het leven van een woonwagengeneratie tussen 1900 en 1945. Orig. edn.
42257: BRUMMER, F., - Frederika. Het leven van een woonwagengeneratie tussen 1900 en 1945. Orig. edn.
54716: BRUMUND, J.F.G., - Berigten omtrent de Evangelisatie van Java, door H.A.G. Brumund, Predikant te Amsterdam. Orig. edn.
1373: BRUN, S. & M. PLOMP, - Awas Stroom! Weerzien en kennismaking met Indonesië. Schetsen van een reistocht op Java en Bali.
42579: BRUNA, DICK (DESIGN), - Lottino. [a small children's memory-game, age 2 to 5 years].
42520: BRUNA, DICK, - [A lot of tog. 100 pocket-edns., so-called Zwarte Beertjes with covers designed by Dick Bruna].
57080: BRUNEI SULTANATE: - Hasanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah. Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negeri Brunei Darul-Salam. Dari 23hb. hingga 30hb. Julai 1972. Buku Ranganan. [First edition].
52875: BRUNEI STATE ROYAL VISIT QUEEN ELIZABETH II - - Ranchangan Istiadat Puja usia Yang Ke-Dua-Puloh Enam kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Sir Muda Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddin Sa'adul kahari Waddin...
52871: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1971, - State of Brunei Annual Report 1971. [Original edition].
52868: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1960-62, - State of Brunei Annual Report 1960. [Original edition].
52869: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1959, - State of Brunei Annual Report 1959. [Original edition].
52866: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1961-62, - State of Brunei Annual Report 1961-62. [Original edition].
52865: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1963, - State of Brunei Annual Report 1963. [Original edition].
52863: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1965, - State of Brunei Annual Report 1965. [Original edition].
52864: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1964, - State of Brunei Annual Report 1964. [Original edition].
52861: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1969, - State of Brunei Annual Report 1969. [Original edition].
52862: BRUNEI STATE ANNUAL REPORT 1966, - State of Brunei Annual Report 1966. [Original edition].
52849: BRUNEI PROVINCE OF TUTONG COMMEMMORATION - - Ranchangan Sambutan Hari Keputera'an Ke-25. Bertempat Di-Padang Kechil Bukit Bendira, Tutong Mulal Dari 24HB. Julai, 1971, Hingga 28HB. Julai, 1971 [Covertitle]. [Original edition].
52848: BRUNEI CHAMBER OF COMMERCE REPORT - - THE BRUNEI STATE Chamber of Commerce. Chamber Journal 1979-1980. [Original edition].
52847: BRUNEI CHAMBER OF COMMERCE REPORT - - THE BRUNEI STATE Chamber of Commerce (founded in 1954). Chamber Journal 1977-1978. [Original edition].
52845: BRUNEI DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION - - Aeronautical Information Publication Brunei. First edition.
52843: BRUNEI STATE AND ISLAM - - Buku Kenang-kenang an Berpuspa D.Y.M.M. Paduka Seri Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin waddaulah Ibni Duli Yang teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sir Muda Omar Ali Saifuddin....Di-terbitkan oleh: Badan Penerangan Ugama Islam, jabatan Hal Ehwal ugama Brunei. [Original edition].
52841: BRUNEI MUSEUM GALLERY KOTA BATU - - Panduan Rengkas Dewan Pameran Rumah-rumah Asli. Muzium Brunei, Kota Batu, Brunei; A brief guide to the Exhib ition Gallery of Native Houses. Brunei Museum, Kota Batu, Brunei. [Original edition].
52839: BRUNEI MUSEUM, KOTA BATU - - Panduan Rengkas Dewan Ilmu Kebudayaan Muzium Brunei Kota Batu; A Brief Guide to the Cultural Gallery Brunei Museum, Kota Batu, Brunei. (Original edition).
52837: BRUNEI STATE ROYAL VISIT QUEEN ELIZABETH II - - Memperingati Keberangkatan S.Y.M.M. Paduka SeriBaginda Queen Elizabeth II Ka-Brunei/To Commemmorate the Visit of Her Majesty Queen Elizabeth II to Brunei. [Original edition].
52832: BRUNEI MUSEUM REPORT - - Penyata Muzium Brunei 1965-1970; Brunei Museum Report 1965-1970 [Cover title]. (Original edition).
52828: BRUNEI CHAMBER OF COMMERCE REPORT - - THE BRUNEI STATE Chamber of Commerce (founded in 1954). Chamber Journal 1974-1975. [Original edition].
52827: BRUNEI TOURIST GUIDE - - Selamat Datang. Welciome to Brunei, the abode of peace...[Original edition].
52826: BRUNEI STATE AND ISLAM - - Pameran Sejarah perkembangan Islam Di-Brunei. Sempena Memperingati kedatangan tahun Hijrah 1400. [Original edition].
52823: BRUNEI POSTAL SERVICE HISTORY - - SOUVENIR Booklet Postal Services-Brunei 1906-1977; BUKU Kenangan Perkhidmatan Pos Brunei 1906-1977. [Original edition].
52821: BRUNEI SHELL PETROLEUM COMPANY LIMITED MAP, - Panduan Bergambar Bagi Mengenali Bruein; Pictorial Guide to Looking at Brunei. [covertitle). [First edition].
41789: BRUNEI ANNUAL REPORTS - STATE OF BRUNEI. - State of Brunei Annual Report 1969.
41788: BRUNEI ANNUAL REPORTS - STATE OF BRUNEI. - State of Brunei Annual Report 1975.
41787: BRUNEI ANNUAL REPORTS - STATE OF BRUNEI. - State of Brunei Annual Report 1968.
40338: BRUNEI ANNUAL REPORTS - STATE OF BRUNEI. - State of Brunei Annual Report 1966.
1375: BRUNEI-LOOKING AT BRUNEI -
1376: BRUNEI-DIRGAHAYU - Kenang-Kenangan Sempeda Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-45 Tahun.
10522: BRUNET, B., - Het moest zo zijn.
6553: [BRUNHAMMER, Y], (INTROD.), - Oude Oosterse Tapijten. Verzameling Robert de Calatchi te Parijs. Exhibition catalogue Museum Prinsenhof, Delft 18 December 1962-1 Februari 1963.
45693: BRUNHOFF, J[EAN] DE (1899-1937), , - De geschiedenis van het olifantje Bahar. Translated fr. the orig. french by Henk Cornelissen. First dutch edn.
52750: BRUNING, HENRI, - Ezechiël en andere Misdadigers. Verhalen. [Eerste druk; First edition].
119: BRUNNTHALER, J. - Vegetationsbilder aus Deutsch-Ostafrika: Regenwald von Usambara.
44912: BRUNO, C., - Tatoués, qui êtes-vous...? Orig. edn.
3046: [BRUNSTEEDE, E], - Jappenspiegel. First (& only) edn.
51370: BRUNSTING, H., - De Sikkels van Heiloo. Reprinted from:Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, XLIII, 1962.
6554: BRUSSE, M.J. - Op het Eiland. Langbroek op Marken.
41726: BRUSSE, A.T., - Curaçao en Zijne Bewoners. Unchanged reprint after the original edn. Curaçao 1882.
51194: BRUSSEL ÖLD LONFON CHILDRENS FASHIONS - - Old Lonon 9Covertitle). [Première Édition; First edition].
55518: BRUSSELS FAIR 1948 DUTCH PRESENTATION: - La Hollande à la Foire de Bruxelles Palais 9-Galerie, 17-28 Avril 1948 Catalogue Officiel [Covertitle]. [Edition originale; Original edition]
55517: BRUSSELS INTERNATIONAL FAIR 1910: SECTION NÉERLANDAISE: - Arts Industriels et du Métier. [First original edition].
53407: BRUSSELS MANNEKEN-PIS: - Geschiedenis en Legende van Manneken-Pis opgesteld naar oorspronkelijke bewijsstukken. [Eerste druk;First edition].
53406: BRUSSELS MANNEKEN-PIS: - Histoire & Legende de Manneken-Pist suivie d'un description des principaux Monuments de Bruxelles. [Édition originale; First edition].
52695: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXHIBITION 1958 - - USSR Section Brussels Universal and Internationa Exhibition 1958; Section de l'URSS à l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958 (Cover titles). Original edition.
52091: BRUSSELS WORLD FAIR EXHIBITION 1935 - - Carte officielle de l'Exposition de Bruxelles 1935; Officieele kaart van de Tentoonstelling Brussel 1935.
49698: BRUSSELS INTERNATIONAL UNIVERSAL EXHIBITION EXPO 1958 - - Körperkultur und Sport in der UdSSR. Abteilung der UdSSR auf der Allgemeinen Weltausstellung Brüssel 1958.
48752: BRUSSELS UNIVERSAL EXHIBITION 1958 - J. DUMONT (PREFACE), - Images de l'Exposition Universelle de Bruxelles 1958; Beelden van de Algemeene Wereldtentoonstelling te Brussl; Views of the International Exhibition of Brussels; Bilder von der Brusseler Weltausstellung. [Original edition].
47243: BRUSSELS INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO 1958 - - Canada at Brussels 1958.
46677: BRUSSELS UNIVERSAL EXHIBITION JURY REPORT - BIAS, A., - Exposition Universelle & Internationale de Bruxelles 1910. Dentelles-Broderies-Passementeries. Orig. edn.
46593: BRUSSELS UNIVERSAL EXHIBITION 1935 - - Exposition Universelle de Bruxells 1935. Guide Officiel/Officieel [sic!] Gids. Édition provisoire [provisional edn.].
46509: BRUSSELS WORLD EXHIBITION EXPO '58 - EM. LANGUI (INTRODUCTION), - Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958. 50 Ans dárt Moderne. 17 Avril - 21 Juillet 1958. Palais International des Beaux Arts.
46422: BRUSSELS WORLD EXHIBITION GUIDE 1958 - - Wereldtentoonstelling Brussel 1958. Officiële Gids. Orig. edn.
44194: BRUSSELS INTERNATIONAL EXHIBITION [EXPO 58], - Section de la U.R.S.S. en la Exposicion Universal E Internacional de Bruselas de 1958. Orig. edn.
44152: BRUSSELS INTERNATIONAL EXHIBTION [EXPO 58] - - Plan Panoramique Expo 58/Panoramisch (sic!) Plan Expo 58/Panoramic Plan Expo 58/Panoramischer Plan Expo 58. Orig. edn.
41746: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1935 - - Wereldtentoonstelling Brussel 1933. Z.E. Kardinaal Van Roey bij de wijding van het Paleis van het Katholiek Leven.
41739: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1958 - - Rheinland-Pfalz/Rhineland-Palatinate/Rhennanie-Palatinat/Rijnland-Palts. [title on front wrap.].
41738: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1958 - S[TAF] VERREPT, - Vlaanderen en de Wereldtentoonstelling [1958]. [Vlaanderen 11 Juli Herdenking [Nationale Guldensporenherdenking Strombeek-Bever].
41737: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1958 - - [Programma van de] Vlaamse Dag op de Wereldtentoonstelling 6 Juli 1958.
41736: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1958 - - Face au Cosmos (title on front wrapper). Section de l'U.S.S.R. à l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1958 (title at tail of lower outer wrap.).
41735: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1958 - - Ungarn in Brüssel. Ein kleines Volk und ie Weite Welt. [Kleines Ungarisches Bilderbuch](title on upper wrap.).
41733: BRUSSELS UNIVERSAL AND INTERNATIONAL EXPOSITION 1958 - - Itinéraire au Congo Belge et au Ruanda-Urundi. [title on front wrapper].
40802: BRUSSELS UNIVERSAL EXHIBITION 1958 - - Plattegrond van de Algemene Wereldtentoonstelling Brussel 1958.
12948: BRUSSELS MUSIC-HALL & CABARET - THÉATRE MOGADOR - O. HARBACH & O. HAMMERSTEIN (COMP.), - Théâtre Mogador, Les Frères Isola (Directeurs) présenten Rose-Marie. Comédie Musicale en deux parties et 10 tableaux. Adaption française et Lyrics de Roger Friml & Herbert Stothart...
12741: BRUSSELS MUSIC-HALL & CABARET - - Le Boeuf sur le Toit - Jean Omer présente PLAISIRS. Revue féerie à Grand Spectale. Mise en Scène de Peter Bruccato.
12740: BRUSSELS MUSIC-HALL & CABARET/NIGHTCLUB - - Le Boeuf sur le Toit-Théatre de Dix Heures. Jean Omer présente sa Revue à Grand Spectacle RAVISSEMENT. Mise en Scène de Jean Broccato. Strip Tease par Mona Piron.
56179: BRUUN, LAURIDS [=PIETER ADRIAN VAN ZANTEN, 1864-1935], - Lea, de vreugdelooze Weduwe. Roman van het eiland Peli. [First dutch language edition translated from the original danish by Alice Van Nahuys].
55429: [BRUYN, J. VICTOR DE (1913-1979; ALIAS JUNGLE PIMPERNEL], - SOUVENIR PHOTO ALBUM illustrating assistance and aid to the papuan population dutch Territory of New Guinea by a NICA Batallion August 1944]
54700: BRUYN KOPS, G.J. DE - Overzicht van Zuid-Sumatra. [Eerste druk; First edition].
51979: BRUYN-OUWEHAND, M. A. (1901-1964), - De Stille Krater. [Eerste druk; First edition].
1379: BRUZON, E.& P. CARTON - Le Climat de l'Indochine et les Typhons de la Mer de Chine. Orig. edn.
42889: BRYCE, (LORD), - De laatste akte in België's Wereld-Tragedie. Het oordeel van Lord Bryce. [title on front wrapper]. (transl. fr. the orig. english into dutch).
56927: BRYNING, C., W.A. COLLIER, LOU LICHTVELD [EDITORIAL BOARD VOX GUYANAE], - Statuutnummer. [Originele uitgave; Original edition].
50596: BUANADJAYA, B.S., - Keris Pusaka nilai Historis-Metafisis. Cetakan ke-2 [Second edition].
53771: BÜCH, BOUDEWIJN (1948-2002) - G. VERHOEVEN (NARRATOR/COMPILER), - The Prison of Weltevreden. Boudewijn Büch en zijn zoektocht naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson. [Eerste druk; First edition],
52592: BÜCH, BOUDEWIJN (COMPILER), - Büch's Boeket 3: Boudewijn Büch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij. [Eerste druk; First edition].
52238: BUCH, W.J.M., - De Oost-Indische Compagnie en Quinam. De betrekkingen der Nederlanders met Annam in de XVIIe eeuw. [Original dissertation Amsterdam municipal University].
46226: BUCHAN, N. & P. HALL (EDITORS), - The Scottish Folksinger. [latest reprint].
1381: BUCHANAN, I. - Singapore in Southeast Asia. An Economic and Political Appraisal. Orig. edn.
1380: BUCHANAN, K. - The Southeast Asian World. An introductory essay. Repr.
54005: BUCHEL, M. (PREFACE) - JORD DEN HOLLANDER (PHOTOGRAPHER), - Panorama NEMO, Amsterdam. [Eerste druk; First edition],
51466: BUCHLER, W. (ET.AL.), - A Week in Batavia. [And seven other illustrated contributions]. Published in:Inter-Ocean, a Netherlands East Indies Magazine devoted to Malaysia and Australasia, vol. 13-No. 6 (June 1932).
6555: BUCK, A.M.(INTROD.), - The Gallery of English Costume. A brief view.
6556: BUCK, A., - Victorian Costume and Costume Accessories. Forew. by H. Wakefield. Reprinted.
52218: BUCK, ANNE (INTRODUCTION) - HYDE, RALPH & A.L. SAUNDERS (NOTES), - Benjamin Reead's Splendid Views. Six Topographical Prints showing Winter- and Summer Fashions taken from the Handcoloured Aquatints 1829-1839. [First edition].
44887: BUCK, A. DE, - Grammaire Élémentaire du Moyen Égyptien. Translated by B. van de Walle & J. Vergote. Revue par l'Auteur.
1382: BUCK, P.S. - Angin Timoer, Angin Barat. Transl. fr. the orig. english by Saadah Alim.
54307: BUDDINGH, C., - De Wind houdt het droog. Poëzieselectie. [Eerste druk; First edition].
51470: BUDDINGH, S.A. (1811-1869), - Reizen over Java, Madura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden, Talau-eilanden, Banda-eilan-den, Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, Zuidkust van Ceram...Sumatra's Westkust, Floris, Timor. Rotty, Borneo's Westkust en Borneo's
44772: BUDDINGH, C[EES], - De Blauwbilgorgel. Orig. edn.
44404: BUDDINGH', C., - Gorgel Rijmen. Orig. edn.
47651: BUDIARDJA, A., - Kamus Psikologi. Cetakan pertama. (first edition).
40201: BUECK, L[EO] (INTROD.), - Zum 50 Jährigen Bestehen des Ordens Bne Briss in Deutschland. U.O.B.B. [Unabhängiger Orden Bne Briss]. 2.Auflage (2nd. edn.),8
49477: BUEKER, P.G., - De Nesten en Eieren van onze Vogels. [Eerste druk/first edition].
54218: BUENK, GRADA, - Wim en zijn Bijbel. [Eerste druk; First edition].
52275: BUFFART, J.F.A.M., - Het nieuwe Indische Zeerecht. [Eerste druk; First edition].
6557: BÜHLER, A. - Plangi. Offpr.fr.:IAE, XLVI-1.
45446: BÜHLER, A., U. RAMSEYER & N. RAMSEYER-GYGI, - Patola und Geringsing. Zeremonialtücher aus Indien und Indonesien. Führer durch das Museum für Völkerkunde & Schweiz. Museum f. Volkskunde.Sonderausstellung 1975/1976.
45422: [BÜHLER, A.], - Primitive Stoffmusterungen. Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweizerische Museum für Volkskunde. 2. Auflage.
45372: BÜHLER-OPPENHEIM, K[RISTIN] & A[LBERT], - Die Textiliensammlung Fritz Iklé-Huber im Museum für Völkerkunde und Schweizerischen Museum für Volkskunde, Basel. {Grundlagen zur Systematik der gesamten textilen Techniken). Orig. edn.
1388: BÜHLER, A., U. RAMSEYER & N. RAMSEYER-GYGI, - Patola und Geringsing. Zeremonialtücher aus Indien und Indonesien. Führer durch das Museum für Völkerkunde & Schweiz. Museum f. Volkskunde.Sonderausstellung 1975/1976.
1385: [BÜHLER, A.] (INTROD.), - Bali. Menschen zwischen Götter und Dämonen.
1386: BÜHLER, A., - Plangi. Formen und Verbreitung eines Reserveverfahrens zur Musterung von Textilien. Sonderausstellung vom 28. März 1969 bis Februar 1970.
1384: BÜHLER, A., - Plangi. Offpr.fr.IAE, XLVI-1.
11521: BÜHLER, A., - Plangi. - E.K. GOUGH, A comparison of Incest Prohibitions and the rules of Exogamy in three Matrilineal Groups of the Malabar- a. 2 other essays. Published in:IAV, XLVI-1.
54542: BUIJS, CUNERA & DIANTHA FRANKORT, - Poolkleding, een tweede huid. [Eerste druk;First edition].
38038: [BUIJTENEN, M.P. VAN] (INTROD.) - Spiegel van Behoudenis. Restauratie van Archivalia. Exhib. Catalogue.
13131: BUIJTENEN, M.P. VAN, - Inventaris van het Oud en Nieuw Archief der Gemeente Hindeloopen.
56313: BUIJZE, W., - Geprg Everjard Rumphius' reis naar Portugal 1645-1648, een onderzoek. [Eerste druk; First edition].
56310: BUIJZE, W., - Kalidjati 8-9 maart 1942. De ondergang van een Wereldrijk. [Eerste druk; First edition].
56309: BUIJZE, W., Ë - Rumphius Bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een Biografisch Lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa. [Eerste druk; First edition].
56305: BUIJZE, W., - Leven en werk van Georg Everhard Rumphus (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC. [Eerste druk; First edition].
43838: BUIKEMA-OUDHOF, J.A. - A.M. TUINSTRA-VISSER (ET.AL.), - Ik wil je iets zeggen...Van en over vrouwen in Indonesië. Orig. edn.
1389: BUINING, D.J., - Bloedgroepenonderzoek in Nederlandsch-Oost-Indië. (Bijdrage tot de bloedgroepkunde). Orig. thesis [Wageningen university).
48522: BUISKOOL, J.A.E., - De Staatsinstellingen van Suriname. In de hoofdzaken mede vergeleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen. [Eerste druk/first edition].
48485: BUISKOOL, J.A.E., - Surinaamsch Staatsrecht. [Eerste druk/first edition].
42771: BUITENWEG, H. - Krokodillenstad (Surabaya). Orig. edn.
39807: BUITENWEG, H., - Djawa Dwipa. Zwerftochten door Java met de Rolleiflex. Orig. edn.
39689: BUITENWEG, H., - Zwerftochten door Java. [2nd.edn.]
39661: BUITENWEG, H., - Op Java staat een Huis. 2e druk. (2nd. edn.).
1395: BUITENWEG, H. - De laatste Tempo Doeloe. First edn.
1393: BUITENWEG, H. & W. KROLS, - Wat wij in ons hart sloten. Orig. edn.
1394: BUITENWEG, H. - De laatste Tempo Doeloe. First edn.
1391: BUITENWEG, H. - Omong Kosong. Vreugden uit Het Oude Indië. First edn.
1392: BUITENWEG, H. - Java: droom en herinnering. 2e druk. (2nd. edn).
12788: BUITENWEG, H., - Bandoeng. First and only edn.
1401: BUITENZORG SCIENTIFIC CENTRE. - A description of the Scientific Institutions at Buitenzorg
6558: BUKHARI, E. - French Napoleonic Line Infantry 1796-1815. 1st.
683: BUKU - Petundjuk Fakultas Sosial dan politik Universitas Gadjah Mada
1404: BULL, G.T., - Coral in the Sand. 3rd. impr.
1403: BULL, G.T., - Coral in the Sand. 1st ed.
8879: BULLEMA, W.A., - Kario het Gelukskind.
51073: BULLETIN DUTCH WAR VOLUNTEERS 1-15 REGIMENT INFANTRY - - t' (sic!) Blijvertje. (Verschijnt op ongeregelde en wilde tijden). [Originele uitgave; Original publication].
1405: BULLETIN DGI-KOMM. - Penel
1407: BULLETIN YAPERNA BERITA ILMU - -Ilmu Sosial dan Kebudayaan
44965: BULLOCK, A.-M., - Lace and Lace making. First edn.
46538: BÜLOW, E.U. V.[ON], - Die Aulacoceraten der oberen Trias von Timor. [abridged offprint],
43226: BULTE, C.H., - Het Nederlandse Hoorspel. Aspecten van de bepaling van een tekstsoort. Orig. thesis (Nijmegen university).
56357: BULTHUIS, RICO J., - Madame Clazina Rooselinde, Clairvoyante. Roman. [Eerste druk; First edition].
42340: BULWER LYTTON, E., - De laatste dagen van Pompeji. Bibliotheek-uitgave.
55496: BUNING, H. [PUBLISHER, DJOCJAKARTA], - Boro-Boedoer temple; Tjandi-Prambanan;Small gate on the cemetery of the Sultan of Pasargedeh; Tjandi Sewoe; Buddha in the Tjandi Mendoet;Tjandi Mendoet; Card-Players; [Female] after the Bath; Copperengraving; Opiumsmokers; Batikmakers. [Original monochrome Photografvure prints
55020: BUNKER, ALONZO, - Soo Thah a Tale of the Making of the Karen Nation. Introduction by Henry C.Madie. [First edition].
1408: BÜNNING, E., - In den Wäldern Nordsumatras. Reisebuch eines Biologen. Orig. edn.
54829: [BUNYAN, JOHN, 1628-1688], - Bunyan's Christenreize naar de eeuwigheid. [dutch language abridged edition translated from the english A Pilgrim;s Progress...].
48597: BUNYAN, J[OHN], - Voyage du Pélérin de ce monde à celui qui doit venir, sous la forme allégorique d'un rêve. Édition nouvelle [new edition]. [translated into french after the original english edition A Pilgrims Progressby Mary Richard].
1409: BUNZEK, A. - Aus dem Paradies des Ostens. Java-Sumatra. Erlebnisse. [1. Auflage/first edition].
8274: BURCHILL, E. - New Guinea Nurse
10527: BURCK, W., - Rapport omtrent een onderzoek naar de Getah-Pertja produceerende Boomsoorten in de Padangsche Bovenlanden. [Eerste druk/first edition].
55843: BUREAU OF HOME ECONOMICS: - Aunt Sammy's Radio Recipes. A compilation of 70 Menus and about 300 recipes developed by the Bureau of Home Economics., U.S. Department of Agriculture. [First edition].
53423: BUREN, RIET VAN [=M.C. VAN OVEN-VAN DOORN], - Als Wies en Fritsje groot worden. [Eerste druk; First edition].
51001: BURG, G. VAN DEN, - Handboek voor de Schoenhandel 1947.[Originele uitgave; Original edition].
1412: BURG, C.L. VAN DER - De Voeding in Nederlandsch-Indië
10650: BURG, G. VAN DEN, - Handboek voor de Schoenhandel 1948.
56895: BURGER, RICHARD, - Behind the Red Door. Sex in China. [First edition].
51630: BURGER, D.H., - De ontsluiting Java's Binnenland voor het Wereldverkeer. [Original dissertation Leiden University].
50430: BURGER, C.P., - Gronden der Wiskundige Aardrijkskunde. Leiddraad bij het onderwijs in de Cosmographie aan Middelbare Scholen. Vijfde herziene druk [Fifth revised edition].
46748: BURGER, C.B. (INTRODUCTION), - Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Vrijzinnig-Christelijken Studenten-Bond opgericht te Utrecht, 8 December 1915. [Bij de herdenking van het Eerste Lustrum, 8 December 1920, title on front boards]. Orig. edn.
37649: BURGER, A. (S.V.D.), - Voorlopige Manggaraise Spraakkunst. In:BKI, vol. 103-1(1946).
1413: BURGER, D.H., - Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia. With historiogr. introd. by J.S. Wigboldus.
9891: BURGER, P., - Efficiency-Dagen 1954. Bedrijfsbesprekingen, eis van doelmatigheid.
56214: BURGERS BICYCLE MANUFATURER PROMOTIONAL SUVENIR: - JAVATEX,[= Brandname of Liquid Polishing Pomade applied to Bicycles and Motorcycles]. JHEC. Amsterdam. [text printed in centre of front side in relief].
55925: BURGERSDIJK-KOLKMEYER, P., - Kentering. [Eerste druk; First edition].
10138: BURGHARDT, W., - Körperausdruck und Kunst.
41728: BURGHOUWT, P. (PREFACE), - Vademecum hang- en sluitwerk, ijzerwaren.
54886: BURKE, GORDON [PSEUDONYM], - Liefde op bevel. Zedenroman. [Eerste druk; First ediion].
41476: BURKETT, CH. W. & CL. HAMILTON POE, - Die Baumwolle. Ihre Kultur, Ernte, Verarbeitung und der Internationale Baumwollhandel. Transl. fr. the origi. English edn. [Cotton] by C. Heyne. First german edn. (thus).
12959: BURKI, CH., - Achter de Kwat als Japans krijgsgevangene. 2e druk.
45435: BURKUNK, B. - L. OEI (ET.AL.), - Ikat in Katoen. Oude gebruiken-nieuwe technieken. Orig. edn.
40845: BURKUNK, B. - L. OEI (ET.AL.), - Ikat in Katoen. Oude gebruiken-nieuwe technieken. Orig. edn.
49688: BURMA-SIAM RAILWAY - - De Birma Spoorweg. [eerste druk/first edition].
48029: BURMA RAILWAY REUNION ISSUE - - 3 Pagoden. Uitgave van het Comité Birmalijn ter gelegenheid van de Birma-Reünie op Zaterdag 27 Mei 1967 in Scheveningen.
42624: BURMA ALBUMEN PRINT: - Mandalay, Queen's Golden Monastery.
42625: BURMA ALBUMEN PRINT: - Mandalay, Queen's Golden Monastery.
42623: BURMA ALBUMEN PRINT: - East View of Mandalay.
42621: BURMA ALBUMEN PRINT: - Shwe Dagon Pagoda, Rangoon. (582).
42622: BURMA ALBUMEN PRINT: - Shwe Dagon [Pagoda, Rangoon].
42619: BURMA ALBUMEN PRINT: - Shwe Dagon Pagoda, Rangoon. (504).
42620: BURMA ALBUMEN PRINT: - Entrance of Shwe Dagon Pagoda, Rangoon. (561).
42618: BURMA ALBUMEN PRINT: - Entrance of Shwe Dagon Pagoda, Rangoon. (503).
38804: BURMA-SIAM RAILROAD MEMORIAL ISSUE - - IN MEMORIAM. Burma-Siam 1942-1945.
36129: BURNAND, R., - La Vie Quotidienne en 1830. Orig. edn.
55494: BURNHAM, D OROTHY K., - Cut my Cote [=Coat]. [First Printing/edition].
45434: BURNHAM, HAROLD B., - Four Looms. [Acauired by the Royal Ontario Museum, Toronto-Canada, a description]. Offprint.
56531: BURSCH, F.C., - Erve Kots te Lievelde. [Het Erve Kots. [Oud Saksische Boerderij te Lievelde gemeente Lichtenvoorde, covertitle]. [Eerste druk; First edition].
41306: BURSCH, H., - Der Weltkrieg gegen das deutsche Volk. Aus Darstellungen und Quellen zusammengestellt. Orig. edn.
8275: BURT, B. - Solomon Islanders
8276: BURTON, J.W. - The Call of the Pacific
54957: BURTON HEATH, S. - CH. GRATKE, NAT. BARROWS (ET AL.), - Laatste Getuigenis. Een Amerikaans document. '[Provisional edition].
50273: BURUMA, IAN, - Buigzame Emoties. Japanse ervaringen. [eerste druk; first edition].
55869: BUSCH, M. [1832-1908], - Hans Huckebein, der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad am Samstag Abend. [136.-145. Auflage. KOLORIERTE AUSGABE].
53312: BUSCH, G., - Entartete Kunst. Geschichte und Moral. 2. Auflage [Second edition].
43786: BUSCH, W., - Abenteuer eines Jungesellen.
12581: BUSCH, W., - Hans Huckebein, der Unglücklichte Rabe/Das Pusterohr/Das Bad am Samstag Abend.
8880: BUSCHAN, G. (HERAUSG.), - Die Völker Asiens, Australiens und der Südseeinseln. Illustrierte Völkerkunde.
122: BÜSCHEN, M. - Vegetationsbilder aus dem Kamerunen Waldland.
50020: BUSCHKENS, W.F.L., - Het Familiesysteem der Volkscreolen van Paramaribo. [Original thesis Leiden University].
1420: BUSCHKENS, W.F.L. & R. SUSILO - Kitab Undang-undang hukum Pidana dengan pendjelasan tentang pengetahuan mengenai fatsa² jang berguna bagi para
1417: BÜSGEN, M. - Die Forstwirtschaft in Niederländisch-Indien. Offprint from Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Hft 1-4, 1904.
6560: BUSHBY, R. - Cosmetics and how to make them. 3rd. edn.
8277: BUSHELL, K. - Papuan Epic
49330: BUSKEN HUET, CD. (1868-1882), - Literarische Fantasien en Kritieken. [Eerste druk/first edition].
52254: BUSKES JR., J.J., G.J. HEERING, KR. STRIJD, M. VAN DER VOET (EDITORS). - Militia Christi. Maandblad voor Christen-antimilitaristen. Eerste Jaargang No. 1, December 1945.
12592: BUSSEL, P.W.V.A. VAN, - De Molens van Limburg. Een inventarisatie van en een onderzoek naar de geschiedenis, de functies, de ontwikkeling en de achteruitgang van de Limburgse Wind-en Watermolens vanaf 1839.
7387: BUST-IMPROVEMENT, - Poitrine Nouvelle. Le développement, le raffermissement, l'embellissement du buste féminin par les méthodes scientifiques Hormones S-8.
36177: BUST IN CARICATURE - - Buntes Busen Buch. [Title on upper cover:Der Busen Freund).
6561: BUTAZZI, G. - La Mode. Arte, Histoire & Société. Transl. fr. the Italian by B. Cuyader.
8278: BUTCHER, B.T. - We lived with Headhunters
46811: BUTER, A., - Kralen aan een rozenkrans. Portret van Ootmarsum. Orig. edn.
6562: BUTLER, M.G. - Clothes. Their choosing, making and care. 3rd. edn.
1418: BUTLER, R. - Tropenrevolutie.
41174: BUUNK, B., - Bruine Jongen. First edn.
54665: BUUR, DOROTHÉE (COMPILER), - Inventaris Collectie G.,P. Rouffaer [Eerste druk; First edition].
48213: BUUR, D., - Indische Jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliofrafie van jeugsboeken over Nederlands-Indië en Indonesië. First edn.
37554: BUUR, D., - Indische Jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliofrafie van jeugsboeken over Nederlands-Indië en Indonesië. First edn.
12098: BUUR, D., - Persoonlijke Documenten. Nederlands-Indië-Indonesië. Keuze-bibliografie.
1419: BUUREN, H.B. VAN - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indië. Naar aanleiding van het rapport der commissie tot voorbereiding eener reorganisatie van den Burgelijken Geneeskundigen Dienst aldaar. Orig. edn.
36365: BUURMAN, P., - Wayang Golèk. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel. 1st.
36203: BUXBAUM, G., - A la Mode. Die Modezeitschriften des 19. Jahrhunderts.
49841: BUYS, J. - J. VAN GESTEL (EDITORS), - Sportkleding. [First dutch edition translated from the english].
38883: BUYS, M.(COMP.), - Rondom de Wereld. Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te Land en ter Zee, tafereelen uit het leven der Natuur en der Volken, enz. Verzameld en bewerkt...Orig.edn.
38486: BUYS, M. - In het Hart der Preanger. Orig. edn.
1424: BUYS, M., - Batavia, Buitenzorg en de Preanger. Gids voor Bezoekers en Toeristen. Orig. edn.
1425: BUYS, M. - Twee Maanden op Borneo's Westkust. Herinneringen.
50408: BUYSKES, A.A. - Academisch Proefschrift over de Weeskamer en het Collegie van Boedelmeesteren te Batavia. [Original thesis Leyden University].
52313: BUYST, E., C.A. DAVIDS, G. DEVOS, M.M. DE GOEY (ET.AL., EDITORS), - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, VOLUME 61. [Eerste druk; First edition].
52312: BUYST, E., C.A. DAVIDS, G. DEVOS, M.M. DE GOEY (ET.AL., EDITORS), - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, VOLUME 59. [Eerste druk; First edition].
52311: BUYST, E., C.A. DAVIDS, G. DEVOS, M.M. DE GOEY (ET.AL., EDITORS), - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, VOLUME 68. [Eerste druk; First edition].
52310: BUYST, E., C.A. DAVIDS, G. DEVOS, M.M. DE GOEY (ET.AL., EDITORS), - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, VOLUME 60. [Eerste druk; First edition].
52309: BUYST, E., C.A. DAVIDS, G. DEVOS, M.M. DE GOEY (ET.AL., EDITORS), - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, VOLUME 62. [Eerste druk; First edition].
56172: BUZIAU, JO. [SCRIPT] - L. BOUWMEESTER-SANDBERGEN (DIRECTOR), - Vooruit maar weer! [Bouwmeester Revue Vooruit maar Weer!, covertitle]. Programma. [Eerste druk; First edition].
46997: BUZZACCARINI, V. DE, - En Chemise. L'Art de la chemise. [translated into french after the original italian by Sylvie Girard]. [first trench edn./1e édion française].
13451: BYRDE, P. (ET. AL.), - Museum of Costume, Assembly Rooms, Bath. Reprinted.
41081: BYRON (COMMANDER), WALLIS(CAPTAIN), CARTERET (CAPTAIN) AND COOK (LIEUTENANT), - Reizen Rondom de Wereld, Ondernomen op bevel van Zyne Majesteit den tans regeerenden Koning van Groot-Brittanje, tot het doen van Ontdekkingen in het Zuider Halfrond en volvoert door den Kommandeur Byron, Kapitein Wallis, Kapitein Carteret en den
54451: [C.G.B.] = BOONZAJER, C.G. (1788-1863) - [J.G.W.M.] = J.G.W. MERKES (?-1838), - Geschiedkundige Aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestain. [Eerste druk; First edition].
44934: C.O., - Over Japanse Volkskunst. [a 'catalogue'].
11537: CABARET RIMBOE - - GA MEE naar onze Jongens Overzee! Orig. edn. (only).
43595: CABATON, A., - Java, Sumatra, and the other Islands of the Dutch East Indies. Translated [from the original french edn.] and with a preface by Bernard Miall. First edn. (thus).
37935: CADOUX, A., - l'Apôtre des Papous. Mgr. Henri Verjus. First edn.
51939: CAESAR, N. (=N.J.G. ENGELKAMP-CAESAR), - Het deftige Dorp in de Thee. [Eerste druk; First edition].
51938: CAESAR, N. (=N.J.G. ENGELKAMP-CAESAR), - Het deftige Dorp in de Thee. [Eerste druk; First edition].
1429: CAESAR, N. - Indische Boeken als Menschen
36135: CAFFREY, K., - The 1900s Lady. First edn.
1432: CAFFREY, K., - Out in the Midday Sun. Singapore 1941-45. The end of an Empire. First edn.
41477: CAIGER, G., - Dolls on Display. Japan in Miniature. Being an illustrated commentary on the Girls'festival and the Boys' Festival. Orig. edn.
47732: CAILLARD, F. - A. COSQUIER, R. GUICHAOUA (ET.AL., - De la Crise de la Sardine à l'âge d'or de la dentelle. [Éditon originale, original edition].
52456: CAINE, H., - The Drama of Three Hundred & Sixty-Five days. Scenes in the Great War. [Reprinted (with certain additions) from the Daily Telegraph].
12281: CAIRNES, C.E., - Geology and Mineral deposits of Tyaughton Lake Map-Area, British Columbia. Report and map.
45534: CALABRO, T[ONY] (PHOTOGRAPHER)L - How I covered the R[obert] F. K[ennedy] Funeral. And other articles. In;'Famous Photographers Magazine', vol. II-number 6 (1969).
1431: CALAND, W. - Der Gautamacraddhakalpa. Ein Beitrag zur Geschichte und Literatur der Samaveda Schulen. In:BKI, 45-1.
6563: CALBERG, M.(INTROD.), - Les Arts de la Soie. Exhib.Catalogue 5th International Silk Congtress Brussels, May 1955.
6564: CALBERG, M., - Het Zijdewerk. Transl. by Ad. Jansen. Exhibition catalogue.
41616: CALBERT, M., - Het Zijdewerk. Transl. by Ad. Jansen. Exhib. catalogue International Congress of Silkwork, Brussels, May 1955.
40204: CALCAR, E., - Frederik Fröbel. Hoe hij opvoeder werd en wat de Kinderwereld hem leerde. Orig. edn.
50919: CALCUTTA AUXILIARY BIBLE SOCIETY - - The Book of Genesis, Translated into the Bengalee Language from the original Hebrew. [First edition].
6565: CALDER-MARSHALL, A. - The Grand Century of the Lady. Regency & Georgian elegance in the age of Romance & Revolution, 1720-1820. 2nd. printing.
13450: CALDER-MARSHALL, A., - The Grand Century of the Lady. [2nd. unchanged edn.].
6566: CALDWELL, D. - And all was revealed. Ladies' Underwear 1907-1980.
51899: CALDWELL, M., - Indonesia. [First edition].
51894: CALDWELL, M., - The Wealth of Some Nations. [First edition].
51869: CALDWELL, M. & E. UTRECHT, - Indonesia. An alternative History. First edition.
10902: CALENDAR - - Kalender 1948.
10903: CALENDAR - - Kalender 1947.
56894: CALIGARIS, NICOLE, - Les Chaussures, le drapeau, les Putains. [Edition originale; First edition].
47752: CALK, JEANNE VAN, - Jeanne van Calk. La petite victime de la rue des Hirondelles [Bruxelles].
6567: CALLEN, A., - Women Artists of The Arts and Crafts movement 1870-1914. 1st US edn.
55193: CALLENBACH, J.R., - Justus Heurnius. Eene bijdrage tot de geschiedenis des Christendoms in Nederlandsch Oost-Indië. [Original dissertation Utrecht University].
1435: CALLINAN, B.J., - Independent Company. The 2/2 and 2/4 Australian independent companies in Portuguese Timor, 1941-1943. Forew. by V. Sturler (Lt.General), Introd. chapter by Nevill Shute. Orig. edn.
53945: CALMEYER, M.R.H. (EDITOR), - Het optreden van Wielrijders als omtrekkende Groep.[Edited and compiled after:Grepen uit het optreden van Militaire Wielrijders in den Wereldoorlog 1914-1918. (Covertitle). INCORPORATES: Auf dem Rad gegen der Feind. Kriegserlebnisse. Excracted from, and translated into dutch
43235: CALON, P.J.A., - Over de Persoonlijkheidsontwikkeling bij Kinderen met aangeboren of vroeg verworvend Doofheid. Orig. thesis (Nijmegen university).
6568: CALUWE, FR. DE - Traité pratique de Tissage Mécanique à l'Usage de Fabricants-Directeurs-Techniciens-contre-Maîtres et Tisserands

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

6/8