Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51482: POORTVLIET, P.F., - Naamwijzers van Middelburg. De functionarissen van de Admiraliteit van Zeeland 1715-1994; De (Bataafse) Marine in Zeeland 1795-1808. [Eerste druk; First edition].
47488: POP-TOP TERP & K. PATTON, - Pop-Topping! Pop-Top Terp. First edition.
55766: POPO ISKANDAR, - Affandi. Suatu Jalan Baru dalam Expresionisme. [First edition].
11656: POPP SERBOLANU, C.J., - Les Tsiganes. Histoire-Ethnographie-Linguistique-Grammaire-Dictionnaire.
48038: POPULAR SONG - CLINGE DOORENBOS, [J.P.J.H] (COMPOSER/VOCALS), - Als ik een Jongen was...Orig. edn.
48036: POPULAR SONG - CLINGE DOORENBOS, [J.P.J.H], - Bloemen op Kantoor. Orig. edn.
37427: POPULAR HOUSING IN LEEUWARDEN MUNICIPALITY, FRIESLAND PROVINCE - - Verslag[en] over den toestand der Woningvereeniging Leeuwardente Leewarden en hare verrichtingen over het jaar 1935, 1936, 1943.
55219: PORCHER, JEAN (CONSERVATOR FRENCH NATIONAL LIBRARY), - Manuscrits A Peinures offerts A la Bibliothè Nationale par Le Comte Guy du Boisrouvray. [Edition originale; First original edition].
55391: PORT MORESBY HEADQUARERS DEPARTMENT OF HEALTH REGI;ATOPMS: - Administrative Handbook Territory of Papua and New Guinea . [Forst edotopm]/
53117: PORTE, H. - De Gele Hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrider op de Philippijnen. [Eerste druk; First edition].
4739: PORTE, H. - De gele hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrider op de Philippijnen.
55070: PORTER, WILLIAM N., - The Miscellany of a Japanese Priest, being a translation of TSURE-ZURE GUSA. Introduction by Sanki Ichikawa. [First edition].
48242: PORTIELJE, A.F., - Met Meneer Portielje mee naar Artis. [Eerste druk/first edition].
55407: PORTUGAL AND THE FIRST WORLD WAR 1914-1918: - Portugal pendant la Guerre et pendant La Paix. [1e edition; First edition].
44953: PORTUGUESE COLONIAL CARTOGRAPHY - - Da Commissão de Cartographia (1883) ao Instituto de Investigação Cienctifica Tropical (1983) 100 Anos de História. Orig. edn.
4743: POS, M. - Eens op Java en Sumatra... Het laatste reisboek over ons Indië in zijn glorietijd. Orig. edn.
4742: POS, M., - Werkelijkheid op Bali.
45954: POS, M., - Werkelijkheid op Bali.
43935: POS, G.A. (COMPILER), - Rijwieltochten over rustige wegen. Orig. edn.
43410: POSCHMANN, A. (EDITOR), - LiturgieGewänder. Kirche und Design. Katalog zu winem Wettgeberb. Katalog zur Ausstellung Deutsches Textilmuseum Krefeld 1. Februar-25 April 2004. Orig. edn. .
48572: POSPISIL, L., - Kapauku Papuans and their Law. [First edition].
48278: POSSELT, E.A., - Technology of Textile Design. Being a Practical Treatise on the construction and Application of Weaves for all Textile Fabrics, with minute references to the latest inventions for Weaving. Contains also an Appendix showing the analysis and giving the calculations necessary for the Manufacture of....
56303: POST, HANS & HEIJ, KEES [C.J.], - Maleo. [Moluks Grootpoothoen, or Eulipola Walacei]. [First Indonesian language edition].
51462: POST, LOUISE M. (ET.AL.), - Breakfast at the Bromo [Java]. [And six other illustrated contributions]. Published in:Inter-Ocean, a Netherlands East Indies Magazine devoted to Malaysia and Australasia, vol. 10-No. 8 (August 1929).
4745: POST, H., - Bandjir over Noord-Sumatra. [Eerste druk/first edition, with a reface by Major-General) P. Scholten].
46027: POST, P. & E. TOUWEN-BOUWSMA(EDITORS), - Japan, Indonesia and the War. Myths and realities. Orig. edn.
36427: POST, C.L.F., - Over den Waterstaat in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
51669: POSTEMA, JITS, - Niemand kan de Kat uit de boom kijken. [Eerste druk; First edition].
53921: POSTHUMA, S. (1900-1991), - Nederland en Indonesië als Economische eenheid; Rede uitgesproken op de Jaarvergadering [Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel] te Haarlem op 20 Juni 1947 . [Originele uitgave; Original edition].
51804: POSTHUMA, S., - Nederland en Indonesië als economische eenheid. [Eerste druk; First edition].
7393: POSTHUMUS, N.W., - De Nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de republiek. Orig. edn.
7392: POSTHUMUS, N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders (De zgn. Droogscheerderssynode).
47312: POSTHUMUS MEYES, R. - E.J. DE ROCHEMONT- J.W.R.KOCH, (ET.AL.), - De Zuidwest Nieuw-Guinea Expeditie 1904/5 van het Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. Introd. by G.P. Rouffear.
37077: POSTHUMUS MEYES, R. - E.J. DE ROCHEMONT- J.W.R.KOCH, (ET.AL.), - De Zuidwest Nieuw-Guinea Expeditie 1904/5 van het Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. Introd. by G.P. Rouffear.
4749: POSTMA, N. - Z. HADAD & HERNANDONO, - Bibliografi Wanita Indonesia (Bibliography of Women in Indonesia). First edn.
46086: POSTMA, T.F.H., J.W. D'HANE & J.A. VON MEIJENFELDT, - De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche Bezetting. Orig. edn. Orig. edn.
42100: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN, - Vogels determineren. Derde herziene druk. (3rd. revised edn.).
41921: POSTMA, P., - Toeristisch Spoorboekje. Complete treingids voor heel Nederland. In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. Orig. edn.
51764: POSTMETER, F.D.H., - Negen Leppels Kruidmoos obbeschept. Darde druk. [Derde druk; Third edition].
51324: POTIEZ-VAN ERTVELDE TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde tout pour l'Art Décoratif/Alles voor de Sierkunsten. [Édition originale; Original edition].
7993: POTT, P.H., - Introduction to the Tibetan Collection of the National Museum of Ethnology, Leiden.
50691: POTT, P.H. (DIRECTOR OF MUSEUMS), - Rijksmuseum voor Volkenkunde [Leiden]. Verslag van de directeur over het jaar 1957. Offprint from:Verslagen der Rijksverzamelingen van geschiedenis en kunst.
38131: POTT, M. - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Orig. edn.
11611: POTT, P.H., - Naar wijder Horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de Buitenwereld.
11481: POTT, P.H., - Het Museum als Sociaal-cuturele instelling. Rede.
56012: POUL, NOEK DE, - The Flying Dutchman. Separated from:Netherlands India Old & New, volume 18 (1933).
54263: POULBO, [FRANCISQUE, 1879-1946], T(DRAUGHTSMAN AND AUTHOR), - Encore des Gosses et des Bonhommes. Cent dessins et l'Histoire de Nénette et Rintintin. [Nénette, Rintintin, Le petit Lardon & leurs Copains, subtitle]. [First edition, privately published].
52370: POULIN, GUIDO HENRY 91916-2000), - In Memoriam Guido Henry Poulin 5 décembre 1916-18 septembre 2000. (Cover title0. [Édition originale; First edition].
9403: POURRAT, H., - Le Diable au Moulin A Papier. Conte.
37663: POURRIÈRE, A., - De Parijse Haarmode. Kunst en Techniek van de Coiffure. Transl. into dutch after the orig. french edn. Paris 1964.
54539: POURRIÈRE, A., - De Parijse Haarmode. Kunst en Techniek van de Coiffure. [First dutch language edition, translated after the orig. french eddition Paris 1964.]
37664: POURRIÈRE, A., - Artistikie Coiffures door middel van watergolf met platte krullen. Transl. into dutch after the orig. french edn. Paris c. 1950.
8635: POUWER, J., - Enkele aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuid-West Nieuw Guinea). Orig. thesis [Leyden university].
37143: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Irrigatie en daaruit gemaakte Gevolgtrekkingen.
37142: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen (Half 1904/1906)naar de Economie van de Desa en Daaruit gemaakte gevolgtrekkingen, Deel II/2, Slotbeschouwingen (Tweede gedeelte)
37141: POVERTY ON COLONIAL JAVA - - OVERZICHT van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar den Landbouw en Daaruit gemaakte gevolgtrekkingen.
56234: POWELL, ROBERT, - The Tropical Asian House. [First edition].
48064: POWELL, H., - The last Paradise. [Bali]. [First edition].
8636: POWELL, W. - Wanderings in a Wild Country; or, three years amongst the cannibals of New Britain. FIRST EDN.
8637: POWELL, W. - Wanderings in a Wild Country; or, three years amongst the Cannibals of New Britain. 2nd.printing.
8638: POWELL, W. - Unter den Kannibalen von Neu-Brittannien. Drei Wanderjahre durch ein wildes Land. Transl. after the orig. english edn. by L.M. Schröder.
56265: PRAAG, PH. VAN, - Sociale Symboliek op Nederlandse Exlibris. [Eerste druk; First edition].
51505: PRAAG, H.M. VAN (EDITOR), - Biochemical and Pharmacological Sapects of Dependence and Reports on Marihuana Research. Symposium organised by the interdisciplinary society of Biological Psychiatry Amsterdam, September 1971[First edition].
4753: PRAAG, S. VAN, - Onrust op Java. De Jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
45853: PRAAG, MARINUS M. VAN, - De Toneelspeler. Orig. edn.
4754: PRABA, - Kalawarti dasa ari Sumbangan Pikirian: Pidato Semarang-P.B.B., Year XII-Nr. 32.
56284: PRAKASH, OM - MANISH CHAKRABORTI, - Europeans in Bengal in the Pre-Colonial Period. Brief history of the Commercial and Cultural Legacy. [First edition].
55415: PRAKASH DUTT, VID& VISHAL SINGH, - Indian Policy and Attitudes towards Indo-China and the SEATO [South East Asian Treaty Organization]. Twelfth Conference Institute of Pacific Relations Kyoto, Japan. Sept.-oct. 1954. [First edition].
53533: PRAKASH, OM, - Asia and the Pre-modern World Economy. [First edition].
48186: PRAKKE, H.J., - Drenthe in Michigan. 'N studie over het Drentse aandeel in de Van Raalte-Trek van 1847. Bijdrage tot de Sociologie van het schisma in de Drentse Dorpsgemeenschap. Preface by P.J. Bouman. En gedichten op deze Van Raalte-Trek van L. Braaksma, J. Poortman en Harm Drent. [Eerste druk/first edition].
42259: PRAKKE, H.J. (ET.AL.)(COMPILERS), - Volksverhalen uit Drenthe. Of de bruid waarom niemand danste. First edn.
48948: PRAMANA YUDA & SITI ISRINA OKTAVIA SALASIA (COMPILERS), - Konservasi Satwa Primata. Tinjauan Ekologi, Sosial Ekonomi dan Medis dalam Pengembangan Ilmu Pengetanuan dan Teknologi. Cetakan 1 [First edition].
4757: PRAMPOLINI, G. - De Pantun en verwante dichtvormen in de Volkspoëzie. Offpr.fr.:Indonesië, year 5(1951).
49535: PRASANTI, - Konglomerat. [Cetakan Pertama/First edition].
38863: PRAT, D. DE, - Nouveau Manuel complet de Filature. Orig.edn. 2e partie: Fibres Végétales. Contenant Etude des fibres végétales, leur conditionnement, Filature du Coton, Filature du jute et de laramie, fabrication de l'Ouates hydrophiles.
52844: PRATER, ROBIN (CHIEF EDITOR AND PRODUCER), - The Singapore Experience. [Original edition].
53047: PRAWIRASOEDIRDJA [= RADEN BAGOES SOELARDI], - Pakem Wajang Purwa: Wiwit purwakala ngantos dumugi sabibaripun Bratajuda, mawi gending sarta pawitjantenan. Djilid I isi 20 lampahan. [Part I, of 2 only]. [First edition].
42836: PRAWOTO, R., - Huwelijksgebruiken en met het huwelijk verwante verhoudingen in oud Oost-Banjoemas. Extr.fr.:TITLV, vol. LXXI.
51486: PREANGER RESIDENCY ORDINANCEMAP - - [Stafkaart Préanger Regentschappen; Preanger Regency Ordinance map, sheet No. XI 37 C].
51485: PREANGER - BATAVIA RESIDENCIES ORDINANCE-MAP - - [Stafkaart Preanger Regentschappen en Batavia; Preanger Regencies and Batavia Ordinance map, sheet 36 A].
50293: PREANGER REGENCY - - Inlandsch Hoofd Preanger [Regentschappen].
10995: PREGER, S., - Vaderlandsche Geschiedenis. Historische Portretzegels.
4760: PRESS-SERVICE RELEASE - as Issued by the Stichting Door de Eeuwen Trouw; Kompakt nieuws van de belangijkste nieuws- en andere berichten uit de Republiek Zuid Molukken, Indonesië en Zuid Oost Azië
4759: PRESS BULLETIN - A.N.P.-Aneta. 8 juni 1952.
41530: PRESSEL, GUSTAV, - An der Weser/On the River. Orig. edn.
52681: PRESSER, J., J. ROMEIN, A.C.J. DE VRANKRIJKER, R.E.J. WEER, W. WIJN (COLLABORATORS), - De Tachtigarige Oorlog. [1568-1648]. Derde druk. [Third edition].
42129: PRESSER, J., - Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945. orig. [popular] edn. (5th printing).
56286: PRIANGAN REGENCY PICTURE ALBUM: - Herinneringen aan Priangan [front cover title only]. [Eerste druk; First edition].
42522: PRICE LIST HEINRICH GREBE - - Heinrich Grebe Holzwarenfabrik Dillenburt H.-N. Preisliste über Portieren- und Divangarnituren, Stoffklammern, Federringe, Handtuchhalter, Hutständer, Kleider- und Gardinenleisten usw.
38826: PRICE LIST PHILIPS' LIGHTBULBS - - PHILIPS Prijscourant [voor gloeillampen]. Deze prijzen voor verkoop aan verbruikers zijn bindend voor alle wederverkoopers.
8639: PRICE, CHR., - Made in the South Pacific. Arts of the Sea People.
49790: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof. Dr. H.Kern herzien etymologisch aanhangsel. Derde, omgewerkte uitgave. [Third revised edition].
49728: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Neerlands taal in 't Verre Oosten; eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië. [Eerste druk/first edition]
46156: PRICK VAN WELY, M., - Volkssprookjes en Legenden uit Indonesië. Orig. edn.
37604: PRICK VAN WELY, F.P.H., - Vertaling aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland. Vermeerderd met door Prof.Dr. H. Kern herzien etymologisch aanhangsel. 3e omgewerkte uitgave. (3rd. revised edn.).
4764: PRIDMORE, F., - Coins and Coinages of the Straits Settlements and British Malaya 1786 to 1951. Including Tokens issued by the Merchants of Singapore, 1828-1853.
39040: PRIJOHOETOMO, M., - Javaansch-Nederlandsche Gesprekken. Orig. edn.
36835: PRIJOHOETOMO, M., - Javaansche Spraakkunst.
4765: PRIJOHUTOMO, - Tentang Orangpadan Kedjadian jang Besar. Dari sedjarah Indonesia, Djilid 1. Tjet. Kedua.
53914: PRIJONO, - Sedikit Tentang Sedjarah Asia Timoer Raja dan Sedjarah Tanah Djawa. [First edition].
4766: PRIJONO, (DR) - Sri Tanjung. Een Oud-Javaans verhaal. [Eerste druk/first edition].
7395: PRIMMER, K., - Scandinavian Peasant Costume. With notes by S. Primmer. Orig. edn.
46857: PRINGGODIGDO, S[OELAEMAN] (FOREWORD), - Art of Indonesia. Collection of Soelaeman Pringgodigdo. An Exhibition at the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art, Budapest; 4 June-5 December 1993./Indonézia muvészete Soelaeman Pringgodigdo gyujteménye...Orig. edn.
40251: PRINGGODIGDO, A.K.(RADEN MAS), - Ontstaan en Groei van het Mangkoenegorosche Rijk. Orig. edn.
12344: PRINGGODIGDO, A.K., - Sejarah pergerakan Rakyat Indonesia. 2nd. printing.
4769: PRINGLE, R., - Rajahs and Rebels. The Ibans of Sarawak under Brooke Rule, 1841-1941. 1st.
46400: PRINGLE, B[ARBARA] & ROBERT M. (TRANSLATION), - A short Guide to the Museum Nasional Jakarta. Third revised and englarged edn.
53627: PRINS, GEERT O. & P. VAN ZONNEVELD (COMPILERS/EDITORS), - Rob Nieuwenhuys, Sinjo Robbie. [Eerste druk/First edition].
51120: PRINS, J., - Adat en Islamitische Plichtenleer in Indonesië. Derde herziene en op enige punten bijgewerkte druk [Third revised edition].
50801: PRINS, B. DE, - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849; Commissaris-General van Nederlands-Indië. [Eerste druk; First edition].
41763: PRINS, JAN (C.L. SCHEPP, 1876-1948), - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door L. van der Waals. Orig. edn.
41762: PRINS, JAN (C.L. SCHEPP, 1876-1946), - Tochten. 2e druk. (2nd. edn.).
37049: PRINS, J., - The South Moluccas. Rebellious Province or Occupied State. Location, History, forgotten struggle.
9486: PRINS, P., - Noodweer over Nederland. 2nd. edn.
39118: PRINSEL, J.J., - De Erepoort. 2e druk.(2nd. edn.).
54748: PRINSEN J.LZ., J., - Multatuli en de Romantiek. 3e herdruk; reprinted].
52662: PRINSEN, P.J., - De Melkboer. [Extracted in facsimilé from the original Title:Belangrijk Leesboek voor de lagere afdeeling der hoogste klasse eener Lagere School, Amsterdam 1831].
11723: PRINSEN GEERLIGS, H.C., - De Suikernijverheid in Nederlandsch-Indië.
11799: PRINTING HISTORY - - ANTVVERPEN (sic!)-Anvers. Mvsevm Plantin-Moretvs. 20 Prentkaarten/20 Cartes-Vues.
10258: PRINTING- - Bundesdruckerei.
52884: PRISMA: - The Indonesian Indicator. Institute for Economic and Social Research, Education and Information. [Odd issue: June 1980 No. 17].
37362: PRITCHARD, M.E., - A Short Dictionary of Weaving. Including some spinning, dyeing and textile terms and a beginner's guide to weaving and dyeing. Concisely arranged for quick reference. First edn.
12403: PROBERT, CHR., - Shoes in Vogue since 1910.
50654: PROBOLINGGO INSTITUTE VOCATIONAL ADMINISTRATIVE SCHOOL - - REGLEMENT voor de Leeringen der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Probolinggo.
7396: PROCTER, H.R., - Leather Industries laboratory book on Analytical and experimental methods.
7397: PROD'HOMME, J. - La Toilette Féminine A travers des Ages (1490-1645). Orig. edn.
38518: PROEFSTATION JAVA-SUIKERINDUSTRIE - - JAARVERSLAG[EN] van de Technische Afdeeling van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pekalongan...
10414: PROGRANITSKY, N., - La Decoration des Tissus par un procédé manuel.
43167: PRONK, P. - H.M. VAN RANDWIJK, & G.F. WILLEMS(SUPERVISING EDITORS)(ET.AL.), - Nederlandse Wereldatlas. De Wereld in Kaart/Woord en Beeld. First edn.
7398: PROOS-BERLAGE, C., - Sierkunst en Vrouwenkleeding. Orig. edn.
38533: PROOS, E. (T.G. ALERS-SPELDEKAMP), - Een restje Tropenkolder. FIRST EDN.
53360: PROOST PAPER MANUFACTURERS: - Archief-Papier ter internationale grafische tentoonstelling Amsterdam in den Jare 1913. [Originele uitgave; Original edition].
56070: PROP, G., - Atlas van Nederland en de Indiën voor het 7e Leerjaar, het V.G.L.O. en de Eerste klassen van het U.L.O.-Onderwijs. 21e druk. [21st. edition].
54437: PROP, G. & B.J. TER BEEK, - Beginatlas van Nederland. Negenentwintigste druk [twentyninth edition].
48587: PROP, G. & B.J. TER BERK (COLLABORATION), - Atlas van Nederland, De West [Indies]en Nederlands Nieuw-Guinea voor de agere school. Zeven en Zestigste Druk [67th. edition].
4779: PROP, G., - Atlas van Nederland, de West en Indonesië.
43112: PROP, G., - Atlas van Europa en de Werelddelen voor de Lagere School. Acht en Veertigste druk. (48th edn.).
41011: PROP, G., - De Historie van een kleine Landstad Lochem. First edn.
39954: PROP, G., - Begin-Atlas van Europa en de Werelddelen. 12e druk. (12th edn.).
51671: PROPER, ROGIER (ACKNOWLEDGEMENT), - Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is Kampioen). Een selectie van gedichten uit Propria Cures1961-1972. [Eerste druk; first edition].
42234: PROSÉ, W., - De geschiedenis van de Heerenveense R.H.B.S. [De heertjes van 't Veen. 100 jaar Heerenveense R.H.B.S.](title on front wrap.). Orig. edn.
4780: PROTO-SYNOD REPORT DUTCH PROTESTANT CHURCH - - De Protestantse Kerk In Westelijk Indonesië. Verslag van de Proto-Synode gehouden van 25 tot 31 October 1948 te Batavia, met toevoeging van Kerkorde en Regelen.
53938: PROUD, N., - Textile Printing and Dyeing. First edn.
41214: PROUD, N., - Textile Printing and Dyeing. First edn.
51666: PROVERBS AND POPULAR SAYINGS - - Weinig bekende Spreekwoorden en Zegswijzen. {Eerste druk; First edition].
56511: PROVISIONAL INDONESIAN CONSTITUTION 1945: - The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. [Reprinted after the provisional edition 1945].
53540: PROVO POSTER AMSTERDAM 1967: - OPROEP tot permanente revolutie. Pestruktie is Konstruktie. Liek wie daatsie van de Provo organie saatsie auto provo kaatsie. Provo kluphuis anno 1967. Boem. Zaterdag avond agt (8) uur openbaring & debat in de Spieker's korner ingang Vondelpark 13 mei 1967. [Original Poster].
51168: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 12: PROLETEN NUMMER. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51167: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 11: HET SPAANSE ANARCHISME. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51166: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 10: HANS TUYNMAN MOET VRIJ. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51163: PROVO MAGAZINE - - Dit is Provo Nr. 7. . [Originele uitgave; Orifinal edition].
51154: PROVO MANIFESTO - - Manifest aan het Amsterdamse Provotariaat. Absentie-Happening.. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51153: PROVO [HANS TUYNMAN AFFAIR] - - SOLIDARITY FOR EVER. [Originele uitgave; Orifinal edition].
51141: PROVO ANARCHISTENBLAD - - De Telegraaf. DE PROVO'S ZIJN ONS ONGELUK; . De Definitieve oplossing van Provo-probleem. [Originele uitgave; Orifinal edition].
40880: PROVO POSTER - W[ILLEM] [MALDSEN= B.HOLTROP, 1940-2005], - [An original Poster after a caricatural drawing by Willem [Maldsen].
42184: PRUIS, M., - Gouden fictie. Het fenomeen everseller. Orig. edn.
50798: PSOTA, THOMAS, - Goldglanz und Schatten; Eine Sammlung Ostjavanische Wayang Figuren. Ausstellung Bernisches Historisches Museum, Abteilung Völkerkunde. [Original Ausgabe; Original edition].
4783: PUAR, Y.A., - Amal Pancasila.
55056: PUBLIC LEGISLATION OF NINETEENTH CENTURY DUTCH EAST INDIES: - Wet, houdende vaststelling van het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indië (toegelicht uit de tusschen de regering en de vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede uit de daarover gevoerde beraadslagingen)
53051: PUBLIC LAW REGULATIONS IN JAVANESE SCIPT, - Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië [BOUND WITH] INLANDSCH REGLEMENT of Reglement op de uitoefening der Policie, de Burgelijke Regtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera.
4573: PUBLIC REVENUE REPORT DUTCH EAST INDIES1912 - - Overzicht betreffende de verpachte middelen (met uitzondering van de opiumpacht) over de jaren 1910, '11 en '12
4572: PUBLIC FINANCE IN COLONIAL INDONESIA - Overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de Landschapskassen in Nederlandsch-Indië over 1910
2306: PUBLIC HEALTH IN COLONIAL INDONESIA - - Gezondheidszorg in Nederlandsch-Indië. 12 Radio voordrachten betreffende den dienst der Volksgezondheid. First edn.
9507: PUBLIC WELLFARE IN THE NETHERLANDS- - HONDERD Jaar Nut, 1856-1956.
45330: PUCCI, IDANNA (1945-....), - Against all Odds. The Strange Destiny of a Balinese Prince. Orig. edn.
38678: PÜCKLER-NUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH FÜRST VON, - Südöstlicher Bildersaal. Erstausgabe.
38637: PÜCKLER-NUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH FÜRST VON, - Südöstlicher Bildersaal. Erstausgabe.
8641: PULLE, A. - Naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea. Met de derde Nederlandsche Expeditie. Orig. edn.
10766: PURBAH, S.S., - A Guide to Official & Business Malay Correspondence. 5th printing (new spelling).
4790: PURCAL, J.T., - Rice Economy. A Case study of four Villages in West Malaysia (Northern district Province Wellesley). 1st.
4798: PURCELL, V., - South and East Asia Since 1800. 1st.
4797: PURCELL, V., - Malaysia. 1st.
4796: PURCELL, V., - The Memoirs of a Malayan Official. 1st.
4794: PURCELL, V., - Malaya: Communist or Free?
4793: PURCELL, V., - The Chinese in Southeast Asia. 2nd revised edn.
4792: PURCELL, V., - The Chinese in Southeast Asia. 1st.
4791: PURCELL, V., - Malaya. Outline of a colony.
45037: PURCELL, V., - The Chinese in modern Malaya. Second revised edition.
57091: PURDY, JAMES, - Garments the Living Wear. [First edition].
46070: PURI AGUNG GIANYAR - , - The Royal Traditions of Bali.
10984: PURMEREND - - OFFICIEEL Programma van de Herdenkingsfeesten bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het Marktwezen te Purmerend op 6, 7, 8 en 9 September 1934.
57001: PUSAT PENELITIAN ATMA JAYA [ATMA JAYA RESEAR CENTRE REPORT] - Report on the Centre's activities in 1973 and 1974. [Original edition].
9303: PUSCH, R.R., - Das Königstum der Sakalava auf Madagaskar (pp. 27-40)-AND: E.A.WORMS, Mythologische Selbstbiographie eines Australischen Ureinwohners (pp.40-49)...
55053: PÜSCHEL, ERICH, - Bromoil Photography. Glaspalast edition. [Erste Auflage; First edition].
47650: PUTRA, NY[OMAN] GST. [GUSTI] AG.[UNG] MAS (19XX-1997), - Upakara-Yadnya.
54999: PUTTEN COMMUNITY GUIDE GELDERLAND: - Gids van Putten met Acht fraaie Photogravures...Derde uitgebreide druk. [Third expanded edition].
54911: PUTTEN, FRANS-PAUL VAN DER, - Corporate Behaviour and Political Risk: Dutch Companies in China 1901-1941. [First edition].
50794: PUTTEN, L.P. VAN, - Ambitie en onvermogen. Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië 1610-1796. [Eerste druk; First edition].
46116: PUTU WIJAYA, - Telegram. Translated into dutch after the second Indonesian edition by Henk Maier. First edn. (thus).
12329: PUTUWATI, - Ir. Martinus Putuhena. Menteri Pekerjaan Umum di Masa Revolusi. 1st. edn.
4799: PYE, L.W., - Guerilla Communism in Malaya. Its Social and Political Meaning.
8642: PYGMEEËN EN PAPOEA'S- - Kunst en Cultuur in Nieuw-Guinea
10193: QUAH, JON.S.T., CHAN HENG CHEE & SEAH CHEE MEOW, - Government and Politics of Singapore.
4800: QUANJER, H.M. - Bijdrage tot de kennis van den Anatomische Bouw van geneeskrachtige Indische Planten. Orig. edn.
37729: QUANJER, PH.C.A.J. - Land en Volk van Nederlandsch-Indië. handleiding ten dienste van het onderwijs.
40796: QUANT, M[ARY] & F.GREEN, - Colour by Quant. First edn.
4580: QUARITCH WALES, H.G., - The Malay Peninsula in Hindu Times.
52965: QUARLES VAN UFFORD (CAVALRY CAPTAIN ROYAL DUTCH ARMY), - Het Vuurplan bi de verdediging door Lichte Troeplen.
42749: QUARLES VAN UFFORD, J.K.W., - Wat is voor Nederlandsch-Indië nodig? Open Brief aan Jhr. Mr. W.T. Gevers Deynoot. Orig. edn.
42532: QUARLES VAN UFFORD, H.A.L.E., - Les Terres-Cuites Siciliennes. Une étude sur lárt sicilien entre 550 et 450 [B.C.]. Orig. Thesis (Leiden University),
55599: QUE KENG-HONG, LIE KIM-KOENG, TAN TEK-LIM (ET.AL., EDITORIAL BOARD), - Chung San Tsa-Chih; Chineesch informatorisch Maandblad. Eerste Jaargan No. 4, 15 juni 1946. [Volume 1 No. 4 ]. [Originele uitgave; Original edition].
46128: QUÉANT, G. (CHIEF EDITOR) (ET.AL.), - Théátre de France. Spectacles VI.
4802: QUELJOE, D.H. DE - Preliminary study of Malay/Indonesian Orthography. Orig. edn.
45409: QUICK, BETSY D. & JUDITH A. STEIN, - Ply-split Camel Girths of West India. Orig. edn.
54481: QUIK, H.G., - Thuisgekomen in Nederland: Indische Nederlanders en Gerepatrieerden in de wetten voor Oorlogsgetroffenen. [Eerste druk; First edition].
48057: QUIK, H.G., - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerapatrieerden in de wetten voor Oorlogsgetroffenen.
10441: QUINCKE, W., - Handbuch der Kostümkunde. 3. Verb. u. verm. Aufl.
51553: QUINN, D.E. (EDITOR), - The Hakluyt Handbook. [First edition].
55949: [QUISPEL, H.V. (COMPILER), - Het Jaar Petjom: Een terugblik op ruim 53 jaar [1927-1977]. Réunie op 4 oktober 1977 van het adelborstenjaar, dat voor het merendeel in 1927 werd benoemd tot officier der Koninklijke Marine. [Eerste druk; First edition].
4803: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog. Orig. edn.
41206: QUISPEL, H.V., - The Job and the Tools. Orig. edn.
57122: QUO HEN SO, - Hoakiao [Ethnic Cinese in the Dutch East Indies]. Taoen ka IV. 10 Juli 1926, nr. XIII.
10480: QUR'AN - ALQUIRÄAN DAN TERDJEMAHNJA. -
39271: QUTUH, M., - Islam dan Hak Milik Pribadi. First edn.
56918: R.S. STOKVIS COMPANY TRADE CATALOGUE: - R.S. Stokvis & Zonen Afdeling Automateriaal. Rotterdam. [Eerste druk; First edition].
56865: R.S. STOKVIS COMPANY TRADE CATALOGUE: - Java Staal Stokvis [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
55439: R.M.S. -POLITIEKE KERNGROEP GOHEBA: - Progressieve Voorhoede beweging Volksfront Goheba; O tu puri mu mi na oloh mono mese mese Marilah Bersama Peganglah Sendjatamu Hakmu Kras-Kras...
4804: RAADT-APELL, M.J. DE, - De Batikkerij Van Zuylen te Pekalongan, Midden-Java [1890-1946]. First edn.
50956: RAALTE, J.J. VAN (PREFACE), - Nederlandse Vereniging van Journalisten, Personalia 1970. [Eerste druk; First edition].
46921: RAALTE, J. VAN, - Secularisatie en Zending in Suriname. Over het secularisatieproces in verband met het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. [Orig. thesis Kampen theological university/John Calvin Foundation].
43073: RAALTE-SIMONS, I. VAN (PREFACE), - Tentoonstelling van Joodsche Gebruiksvoorwerpen in het Huisgezin. Catalogues. Orig. edn.
39876: RABEN, R.(ED.), - Beelden van de Japanse Bezetting van Indonesië. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in Indonesië, Japan en Nederland.
39767: RABEN, R.(ED.), - Representing the Japanese Occupation of Indonesia. Personal Testimonies and Public Images in Indonesia, Japan, and the Netherlands.
51760: RABL, KURT O., - Idee en Gedachte van het Groot-Duitsche Rijk. Zes Academische Lezingen. Introd. by G. Rengers Hora Siccama. [Eerste druk; First edition].
39243: RACHMAN, ABD.(ET.AL.), - Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Bima. Orig.edn.
54266: RACKHAM, ARTHUR (1867-1939), - Arthur Rakham Das Sagenbuch. [FIRST german language edition; ERSTE deutsche Auflage].
54267: RACKHAM, ARTHUR (1867-1939), - Arthur Rakham Es war einmal... [FIRST german language edition; ERSTE deutsche Auflage].
50500: RADAUS RIBARIC, JELKA (TEXT) - DRAGO ZDUNIC (GENERAL EDITOR), - The Folk Costume of Croatia. [First edition].
41621: RADAUS RIBARIC, J., - Die Volkstrachten Kroatiëns. Transl. fr. the orig. Croatic into German by Heide Zimmermann.
41622: RADAUS RIBARIC, J., - Narodne nosnje Hrvatske. Orig. edn.
47377: RADEMAKER, L.A., - De Koningin en heer Huis. Scetsen van het Geslacht der Oranje's. Orig. edn.
13051: RADEMAKER, A., - Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt...Met eene korte Beschryving der zelve in het Dutsch, Fransch en Engelsh. Facsim. after the orig. edn. Amsterdam 1725.
55099: RADIK UTOYO - Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945-1949. Album Perjuangan Kemerdekaan, Jilid Kelia 1949 [Part 5, 1949]. [First edition].
55074: RADIK UTOYO - Lima Tahun Perang Kemerdekaan 1945-1949. Album Perjuangan Kemerdekaan, Jilid Kedua 1946 [Part 2, 1946]. [First edition].
47988: RADJAB, A., - Trip dan Perang Kemerdekaan. [second printing, special edition].
39158: RADJAWALI, S., - Ibrahim, Bapa Kita.
55672: RADLOFF, WILHELM [RUSSIAN:WASSILLI WASSILEJWITSCH RADLOW, 1837-1918], - Aus Siberien. Lose Blätter aus meinen tagebuche. [Authentic facsim. edition after the original first edition Leipzig 1898].
39008: RAEDT, J.A., - Onderzoek naar de Voormalige en Hedendaagsche Politieke Uitzetting in het Moederland en in Nederlandsch-Indië. Orig. thesis [Utrecht university].
54276: RAEMAEKERS, L.OUIS (1869-1956), - Hun Rekening; Opgemaakt door Louis Raemaekers. [Eerste druk; First dutch language edition].
52240: RAEMAEKERS, LOUIS, - The Great War. A Neutral's Indictment [I-II] AND: Victory Volume [III] The final Phase from the entry entry of America to the Conclusision of Peace. With an appreciation by H. Perry Robinson and Descriptive notes by E. Garnett.
57008: RAFFEL, BURTON, - The complete Poetry and Prose of Chairil Anqar. [First edition].
52502: RAFFLES, SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES IN INTER OCEAN: VOLUME XI, NO. 3 (MARCH 1930): - The Statue of Sir Stamford Raffles at Singapore; The new bust of Raffles; Proceedings of the Royal Batavia Society of Arts and Sciences 23rd. December 1929, I: Presentation of the Raffles Bust; II: Acceptation of the Bust; III: Influence of Raffles' administration Java; Pictures of Old Batavia in
50627: RAFFLES DIARY - - Sir Thomas Stamford Raffles; Book of Days. [First edition].
48699: RAFFLES, THOMAS STAMFORD (SIR) (LT. GOVERNOR OF THE N.E.I., 1811-1816), - The History of Java. Second edition.
4812: RAFFLES-BASTIN, J., - Statement of the services of Sir Stamford Raffles. With an introd. by J. Bastin.
4810: RAFFLES-WURTZBURG, C.E., - Raffles of the Eastern Isles. Ed. (for publication) by C. Witting.
4809: RAFFLES-HAHN, E., - Raffles of Singapore. A biography. 1st English edn.
4808: RAFFLES-HAHN, E., - Raffles of Singapore. A biography. 1st US edn.
40708: RAFFRAY, A. - De Molukken en Nieuw-Guinea. In:De Aarde en Haar Volken, 16 (1880).
8643: RAFFRAY, A. - Voyage à la Côte Nord de la Nouvelle Guinée. Offpr.fr.:BSG, May 1878.
4813: RAGA ATMODJO, - Lajang Itoeng.
13040: RAGG, L. & L.M., - Things seen in Venice.
4814: RAGI BUANA - No. 62. (Tahun VI).
45625: RAGNI, J. (BOOK) & J. RADO (LYRICS), - HAIR. The American Tribal Love-Rock Musical (title on front wrapper). First U.K. edn.
54223: RAHAJOEKOESOEMAH, DATJE, - Kamus Lengkap Jerman-Indonesia/Indonesia-Jerman. Cetakan 2. [Second edition].
57038: RAHLMANN, OTTO (BORN: HANNOVER APRIL 8, 1867) - Duplikat Erlassreservepass des Erlassreservisten Otto Rahlmann Jahresklasse 1887. Formular 489 Infanterie.
51991: RAHMAN, MOHD. DAUD BIN ABDUL (EDITORIAL COMMITTEE), - Politicians and Administrators in National Development [of Malaysia]. [First edition],
3931: RAHMAN PUTRA AL-HAJ, Y.T.M. TUNKU ABD.,(INTROD.), - Malaysians.
9093: RAHMAN PUTRA AL-HAJ, TUNKU ABDUL - May 13, Before & After.
51317: RAHMAT, O.K., - Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. (Bersama Piagam Djakarta dan Dekrit Presiden R.I.].
10279: RAILROADS-TOURISM, - Het Spoorwegnet P.L.M. (Paris-Lyon-Metz)/Le Résau P.L.M.
4834: RAILWAYS IN COLONIAL INDONESIA- - Officieele Reisgids der Spoor- en Tramwegen en aansluitende automobieldiensten op Java en Madoera. 7e uitgave geldig van 1 Mei 1929 tot en met 31 October 1929.
41367: RAILWAYS - DUTCH COLONIAL STATE RAILWAYS - - Verslag betreffende het Spoor-en Tramwegwezen in Nederlandsch-Indië over 1929 (15e verslag)
39634: RAIN-FALL OBSERVATIONS IN COLONIAL INDONESIA, - Maand- en Jaargemiddelden van den Regenval voor 1977 waarnemingsplaatsen in Nederlandsch-Indië. Volgens waarnemingen verricht in het tijdvak 1879-1917.
10626: RAINWEAR- TRADE CATALOGUE: - Redi. Regendicht. Nederlandsch Fabrikaat.
49979: RAIS, JACUB (COORDINATOR/PREFACE), - Gazetteer Nasional Nama-Nama Geografi. Dikutip dare Peta Dunia Skala 1L 000l000 (International Map of the world on the million). [Original edition].
48932: RAIS, JACOB (CHIEF EDITOR/COODINATOR), - Gazetteer Nasional. Nama-Nama Geografi dikutip dari Peta skala 1: 50.000 Propinsi Lampung, vol.-2 [Original edition].
13059: RAITMAYR, E., - Mayrhofen und Umgebung. Ein Wegweiser für unsere Gäste. 8. verm. und verb. Aufl.(8th enlarged & improved edn.).
7402: RAJAB, J.S., - Palestinian Costume. First edn.
9536: RAJAB, JEHAN S., - Palestinian Costume. 1st. edn.
56909: RAJAGOPALAN, S., ` - Old Goa. First Reprint [after the Second edition 1982].
45950: RAKOEH, IG. K., - I Raka tekèn I Rai, II. Orig. edn.
47263: RALLU, J.-L., - Les Populations Océaniennes aux XIXe et XXe Siècles. [Édition originale/original edition].
39410: RAMADAH, K.H., - Kuantar Ke Gerbang. Kisah Cinta Ibu Inggit [Sanusi] dengan Bung Karno. Ditulis berdasarkan pengalaman Ibu Inggit Garnasih, dengan bantuan Ny. Ratna Djauami Asamara Hadi...First edn.
42228: RAMAER, J.C., - Kunnen wij dáár vrede mee hebben? With a preface by A.A.M. van Agt. Orig. edn.
8645: RAMAER, J.W. - De Arbeidstoestanden op de Hawaii-Eilanden. Voorafgegaan door een reisverhaal en enkele aanteekeningen omtrent de Suikerindustrie op die eilanden.
7403: RAMAKERS, R. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving.
56009: RAMALI, AHMAD, - Peraturan,peraturan untuk memelihara kesehatan dalam hukum Sjara' Islam. [Original dissertation Universitet Gadjah Mada di Jogjakarta].
4837: RAMAYANA-EPOS, - Religie, Theater. Jubileum-uitgave Ethnografisch Museum Nusantara, Delft.
4836: RAMAYANA - [ A Lakon from the Râmâyana].
44906: RAMAYANA - - [A Lakon from the Râmayâna].
4838: RAMBITAN, M.H. - Levend Maleis
46750: RAMBITAN, M.H., - Indonesisch voor Zee-, Land- en Luchtmacht. [Eerste druk/first edn.].
39251: RAMLAN, M., - Ilmu Bahasa Indonesia. Morfologi suatu Tinjauan Deskriptif. 2nd. edn.
39212: RAMLAN, M.(ET.AL.), - Bahasa Indonesia. Yang Salah dan Yang Benar. 2nd. printing.
46915: RAMOS-HORTA, J., - La Saga du Timor-Oriental. Preface by J. Gaillot. [Édition originale/first edn.].
4841: RAMSEYER, U. - R. BARNES, J.S. GUY (CONTRIBUTORS), - The Traditional Textile craft and textile Workshops of Sidemen, Bali; Weaving and non-weaving among the Lamaholot; Commerce, power and mythology. Indian textiles in Indonesia.
4840: RAMSEYER, U., - Bali. Insel der Götter. Exhibition Catalogue anthropological Museum Basel.
4839: RAMSEYER, U., - l'Art Populaire à Bali. Culture et Réligion. [translated into french after the original german edition by N. Ramseyer]. First edition (thus).
45424: RAMSEYER, U., - Clothing, Ritual and Society in Tenganan Pegeringsangan (Bali, Indonesia). Offpr.fr.:Verh. der Naturforschenden Gesellschaft Bawel, Bd. 95 (1984).
12906: RAMSEYER, U., - Clothing, Ritual and Society in Tenganan Pegeringsangan (Bali, Indonesia). Offpr.fr.:Verh. der Naturforschenden Gesellschaft Bawel, Bd. 95 (1984).
43738: RAMSTHALER, K. & K. WALTER, - Die Schlichterei der Baumwolle, Zellwolle, Mischgarne und Kunstseide. Orig. edn.
38655: RANDAL PHILLIPS, R., - The Servantless House. Orig. edn.
2163: RANDS, MINNIE FROST, - Punki. Her Story of the Island of Java.
53467: RANDWIJCK, S.C. GRAAF VAN, - Handelen en denken in dienst der Zending. Oegstgeest 1897-1942. [Eerste druk; First edition].
4843: RANEE OF SARAWAK (LADY MARGARET), - Good Morning & Good Night. 1st edn.
55510: RANGKOUW, J. - J.M.C. PATTIKAWA & M. TITARSOLE [REVERENDS G.I.M.], - SURAT Permandian Geredja Indjili Maluku. [Original Birthcertificate].
51655: RANGKUTY, R., - Peladjaran Membatik. [First edition].
54475: RANITZ, ARIANE M. DE, - 'Met een Pen en een Potlood als Wapen': Louis Raemaekers (1869-1956), schets van een politiek tekenaar. [Original dissertation Amnsterdam University].
8646: RANNIE, D. - My adventures among South Sea Cannibals. An Account of the experiences and adventures of a Government Official among the Natives of Oceania. First edn.
54310: RAP, THOMAS, - Doorzonwoning; Moderne gedichten. [Eerste druk; First edition].
36524: RAPP BURI, A. & M. STUCKY-SCHÜRER, - Zahm und wild. Basler und Strassburger Bildteppiche des 15. Jahrhunderts.
37827: RAPPARD-BOON, C. VAN (COMPILER), - The Age of Harunobu.Early. Japanese Prints c. 1700-1780. Exhibited in the Galleries of the Rijksprentenkabinet Amsterdam 14 december 1977 until 12 march 1978. [Eerste druk;First edition].
37824: RAPPARD-BOON, C. VAN (COMPILER), - HOKUSAI AND HIS SCHOOL. Japanese Prints c. 1800-1840. Exhibited in the Galleries of the Rijksprentenkabinet Amsterdam 27 february until 9 may 1982. [Eerste druk; First edition].
37825: RAPPARD-BOON, C. VAN (COMPILER), - THE AGE OF UTAMARO. Japanese Prints c. 1780-1800. Exhibited in the Galleries of the Rijksprentenkabinet Amsterdam 15 december 1979 until 2 march 1980. [Eerste druk; First edition].
55600: RAPPORT GIFGAS VOLKENBOND [LEAGUE OF NATIONS POISON-GAS REPORT], - Tekst van het Gifgas Raportvan den Volkenbond, met een antwoord van Prof. Dr. D. van Embden op de Brochure van Kapitein Maas. [Eerste druk; First edition].
55040: [RAPPORT BELASTINGEDRUK BUITENGEWESTEN;REPORT TAXATION PRESSURE OUTER PROVINCES DUTCH EAST INDIES. - VERSLAG van den belastingdruk op de Inlandsche bevolking in de Buitengewesten.icten. [Eerste druk; First edition].
55038: [RAPPORT BELASTINGEDRUK OOSTKUST VAN SUMATRA...;REPORT TAXATION PRESSURE EAST COAST SUMATRA]: - VERSLAG van den economischen toestand en den belastingdruk met betrekking tot de Inlandsche bevolking van de gewesten Oostkust van Sumagra en Lampongsche disricten. [Eerste druk; First edition].
4847: RAPPORT - van de Commissie voor bestudering van Indonesische Onderwijsvraagstukken ingesteld door de Nederlandsche Zendingsraad
8649: RAPPORT VAN DE COMMISSIE NIEUW-GUINEA. -
7404: RAPSILBER, M., - Die Mode der Jahrhunderte. Ein Damen Almanach.
48901: RAPSILBER, M., - Das Reichstags-Gebäude. Seine Baugeschichte und Künstlerische Gestaltung sowie ein Lebensabrissseines Erbauers Paul Wallot. Dritte umgearbeitete Ausgabe [Third revised edition].
53816: RAS, J.J., - De beoefening van het Javaans in Indonesië en Nederland. [eerste druk; first edition].
4850: RAS, J.J., - The Social Function and Cultural Significance of the Javanese Wayang Purwa Theatre. Orig. edn.
4849: RAS, J.J., - Hikajat Bandjar. A study in Malay Historiography. Orig. thesis [Leyden university].
48828: RASCH, J. & A. DE GOEDE (EDITORS), - Ons Eigen Volk. Tijdschrift voor de Volkskunde van de Nederlandschen Sta. Orgaan van het Nederlandsch Volkskundig Genootschap en van de West-Frieze-Styk. Volume II-No. 1 (Jan./Febr. 1941
54499: RASCHE, KARL, - Neder-Rijnsche Pioniers in Oostland. [First dutch language edition translated from the original german].
48839: RASCHE, K., - Neder-Rijnsche Pioniers in Oostland. 2e druk. [second edition].
4852: [RASJID, S.MOHD.] (INTROD.), - The Birth of New Indonesia (Six months P.P.R.I.). commemmoration monograph genesis and development of the revolutionary Government of the Republic of Indonesia. First edn.
36920: RASPE, R.E., - Pengembaraan dan Pengalaman Baron von Münchausen. Translated after the german by Zuber Usman.
53905: RASSERS, W.H., - Çiwa en Boeddha in den Indischen Archipel. Offprint from:Gedenkboek BKI, 4 Juni 1926.
52126: RASSERS, W.H., - Naar aanleiding van eenige Maskers van Borneo. Published in:NION, Vol. 13-2 (June 1928).
50945: RASSERS, W.H., - Over den Oorsprong van het Javaansche Tooneel. Published in:BKI, 88-3 (1931).
50942: RASSERS, W.H. - On the Javanese Kris. Published in:BKI, 99-4 (1940).
50697: RASSERS, W.H., - Panji, The Culture Hero. A structural study of Religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. De Josselin de Jong.
50594: RASSERS, W.H., - Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche Kris. PHOTOCOPIED from:Mededeelingen KNAW, Afdeeling letterkunde nieuwe reeks, vol. I, no. 8.
4854: RASSERS, W.H., - Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche Kris. Offprint fr.:Mededeelingen KNAW, afdeeling letterkunde nieuwe reeks, vol. I, no. 8.
55274: RATELBAND, K. (COMPILER AND EDITOR), - De Expeditie van Jol naar Angola en Sao Thomé. Offprint from De Westindische Gids, XXIV.
7406: RATH & DOODEHEEFVER - - Catalogus der Tentoonstelling Historische Behangsels van 4-20 October 1937 in de R&D-toonzalen
36202: RATH, A., - Der Busen von dem man träumt.
55609: RATHBONE, LUCY - ELIZABETH TARPLEY (COMPILERS) & ALICE F. BLOOD (EDITOR), - Fabrics and Dress. New Revised Edition.
4857: RATNAM, K.F. & R.S. MILNE, - The Malayan Parliamentary Election of 1964. Repr. (1st 1967).
43239: RATSMA, P.(COMPILER), - Tentoonstelling Gerrit Groenewegen Tekenaar van Rotterdam. [Exhibition Catalogue] Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 15 november 1976 - 9 januari 1977.
11724: RATU-LANGIE, GERUNGAN S.S.J., - Serikat Islam.
55934: RAU, GÉNÉRAL, - La Bataille de Sedan d'après les Relations des États-Majors Français et AllemaND. [Édition originale;First edition].
9126: RAUCAZ, L.-M. (MGR.), - Vingt-cinq Années d'Apostolat aux Iles Salomon Méridionales (1898-1923).
41089: RAUSCHER, R.(ED.), - Vademecum der Fälschungen. Orig. edn.
47283: RAUSCHNING, H., - Hitler wants the World. [reprinted].
51733: RAUWS, JOH. (CHIEF EDITOR), F.J. FOKKEMA, K.J. BROUWER, B.J.C. RIJNDERS (ET.AL.; EDITORS), - Tijdschrift voor zendingswetenschap: Mededeelingen. Vol. 777 [New series, V]. [Originele uitgave; Original edition].
40900: RAUWS, JOH., - Midden-Celebes. 4e vermeerderde druk.(4th enlarged edn.).
40243: RAUWS, JOH., - Midden-Celebes. 3e vermeerderde druk.(3rd enlarged edn.).
8653: RAUWS, JOH., - Nieuw-Guinea.
9835: RAVENSWAAY, F.P. VAN, - Alkalivrije Zeep. Een uiteenzetting over Wassen en het gebruik van de nieuwere wasmiddelen ten dienste van Huishoudonderwijs, Vakonderwijs en wasserijen.
4860: RAVESTEIJN, W. VAN - Het Djambi-schandaal. [Eerste druk/first edition].
9499: RAVESTEIJN, W., - De zegenrijke Heeren der Wateren. Irrigatie en staat op Java, 1932-1942. Orig. thesis [Nijmegen university].
4859: RAVESTEYN, S. VAN, - De sierkunst op Nederlandsche Passagiersschepen. [Eerste druk/first edition].
4855: RAWLINGS, L., - 'And the dawn came up like Thunder'.
47418: RAWLINSON, J., - The Lion and the Lizard. [Uncorrected Proof copy].
41543: RAY GOETZ, E. & A. BALDWIN SHOAME (MUSIC & TEXT). - There's a Girl in Havana. Suing by The Two Bobs. Orig. edn.
48033: RAYMOND-WHITCOMB CRUISE - - The Raymond-Whitcomb Mediterranean Cruise. Azores, Madeira, Portugal, Spain, Gibraltar Algiers, Corsica, Italy, Athens, Constantinople, Syria, the Holy Land, Egypt, the Riviera. Sailing February 10, 1923 S.S. Rotterdam(Holland-America Line).
44936: READ, G.D., - Childbirth without fear. The Principles and Practice of natural childbirth. Third edition, revised and enlarged.
12945: READ, K., - The Human Aviary. A Pictorial Discovery of New Guinea.
8655: READ, K.E. - The High Valley. First edn.
53054: 'BADA' LANGUAGE READER, - Beberapa Tjeritera Peroempamaan. Tjetakan jang Kesebelas [Second printing].
46179: READER, L. & L. RIDOUT, - Bali & Lombok. The Rough Guide. Third edn.
48100: REALINO, FR[ATER] M., - Onze Eilanden in Nederlandsch West-Indië, en de overige Eilanden van de Caraïbische Zee, Venezuela en Columbia. Tweede [gedeeltelijk herziene en uitgebreide] druk [second, partly revised and enlarged edition].
48099: REALINO, FR[ATER]. M., - Plantkunde van Curaçao voor M.U.L.O. Tweede [herziene] druk [second [revised] edition].
37406: REBER, F.VON (HISTORICAL INTRO.), - Katalog der Gemälde-Sammlung der KGL. Älteren Pinakothek in München. Mit eine historischen Einleitung von...
50638: REBLING, E., - Die Tanzkunst Indonesiens. [Erste Auflage;First edition].
42982: REBLING, E., - Een Eeuw danskunst in Nederland. Orig. edn.
52806: REBOUX, PAUL (= ANDRÉ AMILLET, 1877-1936), - La Princesse Palatine. [Premi`re èdition: Ouvrage Hors-Commerce; First editionNot-for-the-Trade].
8656: RECHINGER, K. - Samoa. [Vegetationsbilder].
8658: RÉCLUS, E. - Océan Indien, Insulinde, Philippines, Micronesie, Nouvelle-Guinée, Mélanésie, Nouvelle Calédonie, Australie, Polynésie. Orig. edn.
45683: RED CROSS PLAYING CARDS - - Aviator Playing Cards. [Gift of the American Red Cross, Not to be sold].
45449: RED CROSS REPORT 1870-1871, - Slot Bulletin. Hoofd-Comité der Nederlandsche Vereeniging van het Roode Kruis. Bulletin No. 37 en 38. Orig. edn.
45448: RED CROSS COMMUNICATIONS - - Madjallah Pemoeda Roode Kruis Hindia Belande. De Gezondheids Brigade.
54366: REDDINGIUS, JOANNES, - Uit de Diepte. [Eerste druk; First edition].
54801: REDEKER, HANS (INTRODUCTION), LOEBER, LOU [LOUISE (LOU) MARIE, 1894-1983], - LOU LOEBER: 21/7/'72 tot 16/2/'72 [covertitle].
42431: REDELÉ, J.M. (PREFACE), - Het Nederlands in lied en cabaret. Voordrachten gehouden tijdens het zevende congres van het Genootschap Onze Taal 19 oktober 1968, Scheveningen. In:Onze Taal, 38e jaargang nr. 1.
9675: REDEN, G. VON, - Klöppel-Spitzen. Eine leichtfassliche Anleitung zur Anfertigung der verschiedensten Arten von Klöppel-Spitzen. 4. Aufl.
57107: REDER, D. - S. ROESELING, - VisionsIn Time. The History of Optische Werke G. Rodenstock.[1878-2003. [First and only edition].
7411: REDGROVE, H.S. & G.A. FOAN, - Hair-dyes and Hair-dyeing chemistry and Technique. New edn., completely revised by H. Stanley Redgrove & J. Bari-Woolless.
7410: REDGROVE, H. STANLEY & G.A.FOAN - Paint, Powder and Patches. A handbook of make-up for Stage and Carnival. First edn.
53297: REDICHEM, A. VAN [= ALIDA VAN DER FLIER], - Uit het Oosten en Westen: Nieuwe Sprookjes. [Eerste druk; First edition],
51201: REE, J.M. DE - J.A. KAMERMANS (ET.AL., EDITORS), - TEGEL. Stichting Vrienden van het Tegelmuseum it Noflikse [Originele uitgave; Original publication].
36595: REECE, R., - Masa Jepun. Sarawak under the Japanese 1941-1945.
12891: REED, W.A., - The Negritoes of Zambales. In:Ethnolog.Survey Publ., II-1.
8659: REED, A.W. - Dictionary of Maori Place names. First edn.
8660: REED, A.W. - Myths and Legends of Maoriland. First edn.
4775: REEDIJK, L.C. (INTRODUCTION), - Programma en beschrijving van de Film 'per K.L.M. naar Oost-Indië en terug, op Zaterdag 12 November 1936, in de aula van het KoloniaalInstituut te Amsterdam ten bate van het genootschap : Liefdadigheid naar Vermogen. Orig. edn.
52783: REENS, A.M., - Ghetto-Ghijntjes.Amsterdamsche Schetsen. Derde druk [Third edition].
52782: REENS, A.M., - Ghetto-Ghijntjes. Humoristische Schetsen. [Eerste druk?; First edition?].
52303: REES, W.A. VAN (1820-1898), - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officie. Eerste deel. [eerste druk; First edition].
4867: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. (new, revised edn.).
4866: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. [2nd. end.].
4864: REES, W.A. VAN, - De Pionniers der beschaving in Neêrlands Indië. Verhaal van eenige krijgstogten op de Buitenbezittingen.
48049: REES, L., - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. [Translated into dutch after the original english Horror in the East, by Jeske Nelissen]. [first dutch edition].
44107: REES, W.A. VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier. Nieuwe herziene uitgave. (new revised publication).
43779: REES, W.A. VAN, - Toontje Poland. Nieuwe Herziene Uitgave. [New revised edn.].
41679: REES, W.A. VAN, - [Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch Officier]. Indische Typen en Krijgstafereelen. Nieuwe herziene druk. (new revised edn.).
37677: REES, W.A. VAN, - Indische Skizzen. Transl. fr. the orig. dutch into German by D.Hart.
36125: REES, B., - The Victorian Lady.
50261: REGEERINGS VOORLICHTINGS DIENST, R.V.D. BATAVIA - - Uitzicht. Nederlandsch Weekblad voor Zuid-Oost Azië, volume 1-No. 2 (Woensdag 16 januari, 1946).
4870: REGEERINGS-ALMANAK - voor Nederlandsch-Indië. Grondgebied en Bevolking, inrichting van het bestuur, personalia... [A collection of official dutch colonial indonesian government almanacks].
4869: REGEERINGS-ALMANAK - voor Nederlandsch-Indié 1882.
4875: REGELINK, Z., - Bevolking en Welvaart op Java en Madoera. Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk.
4874: REGELINK, Z., - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en Madoera. Orig. thesis [Utrecht university].
55757: REGEN [PSUD.], - De verwording onzer Indische Strijdkrachten. [Eerste druk; First edition].
52623: REGENBOOG, H.J. (COMPILER), - Handleiding tot het vervaardigen van Vingerafdrukken en Handpalmafdrukken.
37611: REGERING VAN OOST-INDONESIË - - I: ALGEMENE Inleiding tot de Begroting 1949 van de Staat Oost-Indonesië. II: Comptabiliteitswet.
54180: REGIMENT DRAGOONS QUEEN OLGA CENTENARY: - Reiterspiele zur Hundertjährigen Wiederkehr des Gründungstages des Dragoner-Regiments Königin Olga, 1. Württ. Nr. 25, Ludwigsburg. [Originalausgabe; Original edition].
50251: REGIMENT INTENDANCE TROEPEN ROYAL DUTCH REGIMENT ARMY SERCICE CORPS - - Regiment Intendance Tropeen 27e Corpsdiner Bussum 15 november 1985. [cover title].
42390: REGIONAL DRESS & FOLKLORE SCRAPBOOK - - Folklore. Nederland en Vlaanderen. [title in Ms. on recte of first blank]
11932: REGIONAL DRESS - BERNET KEMPERS, A.J. (INTROD.), - Tien jaren Klederdrachtenverzamelingt van Hare Koninkoijke Hoogheid Prinses Wilhelmina, 1948-1958.
10499: REGIONAL DRESS-HOLLENKAMP & CO... - Geschiedenis der Kleederdrachten. Ter gelegeneid van het 25 jarig bestaan der Firma Hollenkamp.
48576: REGLEMENT - - Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
54646: REGULATIONS DUTCH MINISTRY OF WAR IN EXILE [LONDON 1940-`1945]: - Ontwerp-voorschrift voor de Revolvervan 9,65 mm. (0.38 inch), No. 800.. [cover title]. [First edition].
51828: REGULATIONS NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - STATUTEN [En Huishoudelijk Reglement] der Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: [Originele uitgave; Original edition].
10097: REGULATIONS- - Stichting Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Directeuren en Personeelleden van De Handelskamer, ..
7413: REHM, M., - (Artist), Österreichs Trachtenbüchlein. 6. Aufl.
38116: REHM, M., - Österreichs Trachtenbüchlein//Austrian National Costumes/Costumes folkloriques autrichiens.
52601: REHWINKEL, L. (PREFACE). - Kleuter vertel me eens...Serie 2: De Post. 4e druk [Fourth edition].
52600: REHWINKEL, L. (PREFACE). - Kleuter vertel me eens...: Vogels en hun nesten. [Eerste druk; First edition].
52599: REHWINKEL, L. (PREFACE). - Kleuter vertel me eens...Serie 2: Boerderij. 3e druk [Third edition].
55608: REICH, L.J.L. (MEJUFFROUW; MISS), - Een Bezoek aan de Batoe-eilanden, Batavia en Depok. Ten voordeele der Uitwendige Zending. Offprint from:Een vaste Burcht is onze God.
55514: REICH, ALBERT [WAR ARTIST, 1881-1942], - VERDUN. Ein Kriegsskizzenbuch. [Authentic facsim. edition 1916]. Introduction by Franz Carl Endres [German Army Major].
43330: REICHE, M.TH., - Aanteekeningen omtrent Aardbevingen en andere Natuurverschijnselen , waargenomen in den Indischen Archipel, gedurende het laatste gedeelte van 1860 en het jaar 1861. Taken fr.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
7414: REICHELT, R., - Das Textilornament. Ein Formenschatz für die Flächengestaltung.
55060: REICHSKOMMISSAR PROVINZ ZEELAND 1944: - BEKENDMAKING: Ter Waarschuwing en opheldering van de bevolking wordt op het v olgende gewezen...BEKANNTMACHUNG zur warnenden Aufklärung der Bevölkerkung wird auf folgendes hingewiesen...[Original handbill].
53823: REICHSSPORTFÜHRERS NAZI GERMANY (COMPILERS), - Volkstümliche Leibesübungen der Frau. 10.-15. Tausend].
36937: REID, L.A., - Phonology of Central Bontoc [Philippines]. Offpr.fr.:Journal of the Polynesian Soc., 72-1(March 1963).
44154: REIHER, O., - De Jicht, hare behandeling en genezing. [transltated into dutch after the original german].
46471: REIHLEN, H. (EDITOR), - Liturgische Gewänder und andere Paramente im Dom zu Brandenhurg. [1. Auflage/First edn.].
4880: REIJNEN, G. (= A. BERKVENS-HUISMAN), - De brief uit Indië. Een spannend verhaal voor jonge meisjes. First edn.
37793: REIJNEN, G. (= A. BERKVENS-HULSMANS), - De Brief uit Indië. Een spannend verhaal voor Jonge Meisjes.
47914: REIJS, J. - E. KLOEK, U. JANSZ (ET.AL., EDITORS), - Vrouwen in de Nederlandse Koloniën. Orig. edn.
45566: REIKO IMAZU (GENERAL EDITOR), - Bugaku Costume in the Shitennoji Collection. Color Design. Orig. edn.
55045: REIMS CITY SHELLING ALBUM FIRST WORLD WAR: - REIMS ce qu'elle est devenue; What was REIMS and what it now is [after the german shelling in 1914]. [Edition originale, Edite par Reims Cathedrale; First edition; Edited by Reims Cathedral].
41100: REINDERS, G., - Mededeeling omtrent de verspreiding van het deels poedervormig deels pijpvormig ijzeroer in de provinciën Groningen en Drenthe. Orig. edn.
41093: REINDERS, G., - Het voorkomen van gekristalliseerd ferrocarbonaat (Siderit) in Moerasijsererts.
37050: REINER, E., - Die Molukken. [Revised edn. after the orig. thesis].
10722: REININK, H.J. (PREF.), - Suriname en de Nederlandse Antillen. Culturele Aspecten.
48769: REINKING, H., - Aufgaben und Methode des Mädchen- und Frauenturnen. [1. Auflage/first edition].
54838: REINSMA, R. [1912-1983], - Jan Compagnie [John Company]. 2e druk [Second edition].
37652: REINSMA, R., - Het Verval van het Cultuurstelsel. Orig. thesis [Amsterdam university].
7415: REINTHALER, F., - Artificial Silk. Enlarged and revised edn. Transl. fr. the german by F.M. Rowe.
43336: REINWARDT, C.G.C., - Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821. Uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld door W.H. de Vriese. Orig. edn.
8661: REIS, V. [] (ED.) - Sprookjes van de stille Zuidzee. Mhyten, Sprookjes en Legenden uit Australië, Melanesië, Micronesië en Polynesië. Transl. by M. Bakker.
39613: REISER, N., - Lehrbuch der Spinnerei, Weberei und appretur. 4. Aufl. Vollst. neu bearb. (4th, completely revised edn.).
38971: REISER, N.(EDITOR), - Die Appretur der wollenen und halbwillenen Waren. Zum Gebrauche an Webschulen und für Praktiker. First edn.
52572: REISSIG, C. (COMPILER), - Geneeskundige Encyclopaedie voor het Huisgezin. (Edited from the german language into Dutch by H. Pinkhof, et.al.).
54244: REISZ, MATTHEW, - Europe's Jewish Quarters. [First edition].
54634: [REITH, B.A.J., 1894-1974], - Monki op Bali. [Eerste druk; First edition],
4882: REITH, E., - Zaubertrommeln am Barito. Bei Blasrohr- und Kopfjäger in Borneo.
42960: REITH, B., - Bobo het Eskimojongetje op het Zeerovers Eiland. Orig. edn.
53119: REITSMA-BRUTEL DE LA RIVIÈRE, M.E., - Aan Moeders schoot; Wondere sprookjes en vertellingen. [Eerste druk; First edition].
52575: REITSMA, E., - Vijftig jaar Kröller-Müller. Het verbond van kunst en natuur. Published in:Vrij Nederland (Bijvoegsel), 11 juni1988-nr. 23.
4885: REITSMA, S.A. - Bandoeng. The Mountain City of Netherlands India
43283: REITSMA, H.R. (INTROD.), - Wegduiken...! De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan. Orig. edn.
41360: REITSMA, S.A., - De Tarieven der SS. en TR. op Java van 1878 tot en met 1910. Orig. edn.
11041: REITSMA, O. & C. LABEUR, - De Gijzeling. Honderd uren machteloze Kracht.
48343: REKLAFF-DÜSSELDORF, E., - Deutsche Trachten. [1. Auflage/first edition].
55301: REMARQUE, ERICH MARIA [= ERICH PAUL REMARK, 1898-1970] - SIMON B. STOKVIS (1883-1941, EDITOR), - Film Album Van het Westelijk Front geen Nieuws. Hoe van het Wereldberoemde Boek van Erich Maria Remarque de Wereldberoemde Film gemaakt werd. Naar het Engelsch bewerkt door Simon B. Stokvis. Tweede druk. [Second edition].
42369: REMARQUE, ERICH MARIA [= ERICH PAUL REMARK, 1898-1970], - Im Westen nichts neues. First edn.
54245: REMBADI MONGIARDINE, G., - Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen. [Freely edited and translated after the original Italian version; First dutch edition].
46804: REMPT, JAN D., - Een avontuurlijke onderneming. De Willem Barentsz vaart ter Walvisvangst. [Eerste druk/first edn.].
47710: RÉMY, - Le Livre du Courage et de la Peur. Juin 1943-Novembre 1943. Livre Deuxième.
45685: RÉMY, - Jean-Gaspard Duburau. Introd. by Jean-Louis Barrault. Orig. edn.
52567: RENAUD, J.G.N., - Oude Ambachtskunst. [Eerste druk; First edition].
52457: RENAUD, W.F., - Distributie van goederen en diensten Nederlands Openluchtmuseum (Distribution of goods and services in the Netherlands Open-Air Museum); HEKKER, R.C., De museumboerderij uit Geleen-Krawinkel (The museum farm from Geleen-Krawinkel); E.M.Ch.F. KLIJN, Een schotel van Portugese faience.
44501: RENAUD, J.G.N., - Enkele archeologische opmerkingen betreffende het Kasteel Wisch. Offpr.fr.:Bulletin van de Kon.Ned. Oudheidkundige Bond, 15 Juli 1962/16 februari 1963.
36275: RENDELL, J., - Japanese Bridal Custom and Costume - M. HUNTER, Mourning Jewellery - C.COLLCUTT, Costume for a Corsair: Trelawny and the Greeks - a. 7 oth. artt. on costume & fashion. In:The Journal of the Costume Society, 1993 No. 27.
56502: RENDRA, W.S. [WILLEBRORDUS SURENDRA BROTO, 1935-2009], - Potret Pembanguan dalam Puisi. Introduction by A. Teeuw. [First edition].
51699: RENDRA, W.S. - B.B. HERING (TRANSLATION), - A Dutch Police Report concerning Soekarno's early political activities 1932-1933. [and 12 other scholarly contributions]. Published in:Kabar Seberang/Sulating Maphilindo, volume 4 (July 1978). [Original edition].
38692: RENDU, V. & A., - Nouveau Spectacle de la Nature ou Dieu et ses Oevres: Oiseaux.
51958: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Machten en Menschen. [Eerste druk; First edition].
4898: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Hoe Apoel haar vriend vond.
4899: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De zoon van de witte olifant. First edn.
4894: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Schaduw-schimmenspel. First edn.
4893: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Storm over Toba. First edn.
4892: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Bataksche sagen en legenden. First edn.
4890: RENES-BOLDINGH, M.A., - Bandjir.
45417: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - De Olifantennacht. Orig. edn.
38346: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een Schooljongen in Batakland. First edn. (only).
12158: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Annetjes geluk. [Eerste druk/first edition].
12155: RENES-BOLDINGH, M.A.M., - Van een witte zuster en een klein zwart kindje. 4e druk.
12156: RENES-BOLDINGH, A.M., - Edelsteentje. 3e druk.
12157: RENES-BOLDINGH, M.A., - Vaders Held.
49536: RENESSE- JOHN H. WHITTAKER, A.M.W. VAN - G. DE ZILWA, G.G. VAN DER KOP, EDDIE WILLIAMS, PHILIP C. COOTE AND MAJOR F.H. WRIGHT, - The Harbourworks at Belawan; A description of the Port of Sumatra's East Coast; Nursing, a New Profession in the Philippines; Legends of the Orient, the Padaringan(Java); A splendid Specimen of Siamese Architecture; Impressions and Recollections of a British Traveller; The East goes West, Oriental
52174: RENGELINK, J.W. & I. MUG (COMPILERS), - Behind the dunes and dykes (Sic!). [Original english edition translated by R.S. Springett].
56395: RENNE, ELISHA, - Cloth that does not Die. The meaning of Cloth in Bunu Social Life. [First edition].
4900: RENNIE, J.S.M., - (Singapore), Musings of J.S.M.R. [Benning]. Mostly Malayan. Forew. by His Highness Sir Ibrahim Sultan of the Stae and Territory of Johore.
51424: RENSBURG, EUGÈNE (1872-1956), - Amerikaanse Padden. [Original etching].
52515: RENSCH, B., - Eine biologische Reise nach den Kleinen Sunda-Inseln. [Erste Auflage; First edition].
8662: RENSELAAR, H.C. VAN (TEXT), - Asmat. Art from Southwest New Guinea. Exhibition Catalogue Royal Tropical Institute Amsterdam.
4902: RENTJANA - Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia.
52455: RENTONS, LTD.TARTAN SPECIALISTS (PUBL.), - The Scottish Tartans with the Badges, Arms, Slogans, etc. of the Clans. [cover title].
42416: REP, J., - Englandspiel. Spoinagetragedie in bezet Nederland 1942-1944. Derde druk. (3rd. edn.).
4903: REPATRIATES-INLICHTINGEN - voor Hollandgangers
51325: REPIMEX PARIS [POTIEZ-VAN ERTVELDE] TRADE CATALOGUE, - Maison Potiez-Van Ertvelde [REPIMEX-PARIS] tout pour l'Art Décoratif. Import-Export. [Édition originale; Original edition].
51827: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaar 1923. [Originele uitgave; Original edition].
51825: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over de jaren 1924-1928. [Originele uitgave; Original edition].
51824: REPORT NATURE PROTECTION IN THE DUTCH EAST INDIES - - Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: VERSLAG over 1920-1922. [Originele uitgave; Original edition].
49110: REPORT OF A JOURNEY TO MONTRADO- - Verslag eener Reis naar Montrado gedaan in het jaar 1844. Extracted from:Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, vol. 9, parts 7 (1847).
4905: REPORT - to the Government of Indonesia on the Organization of Vocational Training.
37980: REPORT OF THE COMMITTEE - NEW GUINEA (Irian) 1950.
8665: REPORT ON NETHERLANDS NEW GUINEA - for the year 1958 & 1960.
8667: REPORT TO THE PRESIDENT - of the United States by the Economic survey mission to the Philippines
41364: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
41365: REPORTS DUTCH COLONIAL RAIL-AND TRAM-WAYS - - Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spoor- en Tramwegmaatschappijen Verslag[en].
57076: REPORTSS. VAN DER WIJCK SHIPWRECK: - Rapport naar Aanleiding van gestelde Vragen betreffende het vergaan van het SS Van Der Wijck aan den Raad van Justitie te Batavia. [Eerste enige druk; First and only edition].
7417: REPPEL-WILLY REPPEL. - Exhibition Textiel Nu, 7. Textiel Museum Tilburg 20 november t/m 3 januari 1982.
55923: REPPEL, WILLY - TEXTIEL NU 7: Willy Reppel. [Tenonstelling Nederlands Textielmuseum Tilburg]. [Eerste druk;First edition].
51859: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS/BADAN PERSATUAN, - Report of a Protest. An open Appeal to World Opinion to condemn the immoral policy of the Dutch Government towards the People of the South Moluccas. [Original edition].
51839: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS, R.M.S., - Nouveau Colonialisme. Document historique publié par le Gouvernement de la République des Moluques du Sud. [cover title]. [Original Ausgabe; Original edition].
51835: REPUBLIC OF THE SOUTH MOLUCCAS-REPUBLIK MALUKU SELATAN, - News in Extract from the Republic of the South Moluccas: The strange Dutch Attitude towards the R.S.M. [sic!] Mission in Dutch New Guinea. Published in:News in Extract from the Republic of the South Moluccas, No. 4/56 - May 25, 1956.
55958: REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN [SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC; REPUBLIK MALUKU SELATAN]: - Erkenning van Ambon. [Publicatie No. 1]. [Eerste druk; First edition].
55738: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT [R.I.S.]: - De Conferentie te Denpasar 7-24 December 1946. [Eerste druk; First edition].
55442: REPUBLIK MALUKU SLATAN JUBILEE: - Programma 35 Tahun RMS; Peringatan 35 tahun hari proklamasi pada 25 april 1085 di Houtrusthallen Den Haag. [Cetakan ke-1; First edition].
53683: REPUBLIK MALUKU SELATAN [ZUID-KOLUMSE REPUBLIEK]: - Éérst Zelbeschikking van dan Zelfverzorging. [De Zuid-Molukse Vrijheidsstrijd, subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
51848: REPUBLIK MALUKU SELATAN- - Once a Turncoat. Authentic photographs of the turning point in the career of Dr. SUKARNO, President of the Republic of Indonesia. [First edition].
51847: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - De R.M.S., haar politieke, economische en sociale aspecten. [Zuidmolukse Gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring, (Cover title)]. [Eerste druk; First edition].
51845: REPUBLIK MALUKU SELATAN (SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC), - Het Volk der Zuidmolukken en zijn Zelfbeschikkingsrecht. [Eerste enige druk; First and only edition].
51844: REPUBLIK MALUKU SELATAN - SOUTH MOLUCCAN REPUBLIC, - PEMUDA MASJARAKAT R.M.S. [cover title]. Onze Basis: Het gegarandeerde Zelfbeschikkingsrecht; Waarom zijn wij hier? Wat willen Wij nu eigenlijk?
51836: REPUBLIK MALUKU SELATAN, R.M.S., - Political aspects of the South Moluccan right of self-determination. [Originele uitgave; original publication].
51079: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia.S[tatistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië]. [Original edition].
51078: REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PRIMARY SCHOOL STATISTICS - - Statistik Pengadjaran Rendah di Indonesia;Statistiek van het Lager Onderwijs in Indonesië. [Original edition].
44541: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - De rechtsgedingen tussen de Ambonnezen en de K.P.M., deel 1. Texst der voornaamste processtukken in het eerste kort geding. Orig. edn.
41499: REPUBLIK MALUKU SELATAN (R.M.S.) - - [A report published by the South Moluccan Government in Exile, the Badan Persatual R.M.S.].
41398: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - R.M.S. 33 Tahun. Program peringatan di Houtrust Hallen den Haag.
37056: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Zuidmolukse gedachten bij het gedenken van de Zuidmolukse Onafhankelijkheidsverklaring.
36999: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Nota van de Badan Persatuan.
36995: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Confrontatie met een kwart eeuw discriminatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht.
36992: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Het vraagstuk van de Republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen. Rapport van de commissie Ambon van de Anti-Revolutionaire partij.
36990: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - MENA MOERIA. Om de vrijheid van de Zuid-Molukken. Pref. by Lokollo, Vigileyn-Nikijuluw, Aponno.
36989: REPUBLIK MALUKU SELATAN - - Wat wij willen van de Nederlandse regering.
46726: RESCHKE, H., - Die Initiationsriten der Kiwai-Papua. Offprint from:IAE, Band XXXV, Heft 1-3.
45256: RESIDENTIE ORCHESTRA PROGRAMME - - Eerste Galaconcert door Het Residentie Orkes op Donderdag 27 Mei 1948, aanvang 15 uur.
44414: RESIDENTIE-ORCHESTRA - - Paul (Pepijn) van Vlief in gesprek met willem van Otterloo en het Residentie-Orkest. Orig. issue.
4906: RESINK, G.J. (1911-...), - Kreeft en Steenbok. First edn.
48452: RESINK, G.J., - Indonesia's History between the Myths. Essays in legal History and historical theory. First edn.
50246: RESPIGHI, OTTORINO, - Sonata in Si minore per Pianoforte e Violino.
51230: RESTIF DE LA BRETONNE, NICOLAS EDMÉ (1734-1806) - H. BOREL (EDITOR), - Liefdes-Avonturen van Mr. Nicolas of het menschelijk Hart ontsluierd. Geheel opnieuw bewerkt naar de oorspronkelijke uitgave onder toezicht en met eene inleiding van H[enri] Borel. [First Dutch edition, thus, translated from the original french :Monsieur Nicolas, ou le Coeur Humaine Dévoilé].
43281: RESTIF DE LA BRETONNE, - La Paysanne Pervertie ou les Dangers de la Ville. Histoire d'Ursule R***. Tome III.
54433: REULE NZN., ANTOON S. (COMPILER/EDITOR), - Er was eens... groot Sprookjes-en Vrtelselboek voor onze knapen en meisjes. [Eerste druk; First edition].
46268: REULING, J[OSINE] (1889-1961), - De verwachting. [Eerste druk/first edn.].
51193: REUSEL, J. VAN, - Jan Hammenecker. [eerste druk; First edition].
38055: REUVECAMP, N.L. & N. STRUIKSMA (EDS.) - Provinciale Almanak van Friesland, voor het jaar 1915.
51624: REVE, GERARD, - Het zingend Hart. [Eerste druk; First edition, thus].
48350: REVE, K. VAN HET, - De ongelooflijke slechtheid van het Opperwezen. [Eerste druk/First edition].
46382: REVE, K[AREL] VAN HET, - Nacht op de kale Berg. [Eerste druk/First edn.].
46201: REVE, G. (1923-2006), - Rietsuiker. [Eerste druk/first edn.](thus),
46196: REVE, G[ERARD] K[ORNELIS VAN HET,1923-2006], - Extra Van het Reve-nummer. In:Dialoog, tijdschrift voor homofilie en maatschappij, 1989. Tweede druk. [2nd. edn.].
46459: [REXRODT, FRANCK], - Die Gewebe. Ein Gewebe bestehet aus biegsamen Bestandtheilen...[an original Manuscript in ink].
52694: REYBURN, W., - Bust-up.. The uplifting tale of Otto Titzling and the development of the Bra[ssière]. [First edition].
46158: REYES, E. V., - Bali. . Translated into dutch after the orig. english edn. by Kwee Siok Lan. [first dutch edn.].
8668: REYES, J.S. - Legislative history of America's Economic policy toward the Philippines.
54295: REYNARD THE FOX: [WILLEM DIE MADOC MAAKTE=WILLEM VAN BOUDELO, ALIAS WILLIM CORTHALS?], - Een zeer genoeglijke en vermakelijke Historie van Reynaart De Vosmet hare Moralisatienals ook Argumenten voor de Capittelen zeer plaisant en Lustig om te Lezen. Van nieuws overzien ende verbeterd. [Eerste druk zoals verschenen; First edition, thus].
51536: REYNARD THE FOX [WILLEM DIE VELE BOUKE MAECKTE...], - Van den Vos Reynaerde.
48214: REYNARD THE FOX - E. VAN ALTENA (EDITOR), - Reinaert de Vos. De middeleeuwse satire door Ernst van Altena hertaald...Orig. edn. [thus].
42342: REYNARD THE FOX - BOUWMAN, A. & B. BESAMUSCA (EDITORS), - Reinaert in Tweevoud. First edn.
42220: REYNARD THE FOX - WILLEM (DIE MADOC MAAKTE), - Over de Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinarerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend. Translated after the original title (Van den Vos Reynaerde) by Arjaan van Nimwegen. First edn. (thus).
38858: REYNARD THE FOX - J.E. HARTMANN - Reintje de Vos. Freely retold by J.E.Hartmann and translated fr. the german by S.J. van den Bergh. 2e druk. (2nd. edn.).
12850: REYNARD THE FOX - W. CRANE, - The History of Reynard the Fox. With some account of his friends and enemies. Turned into english verse by F.S. Ellis.
12851: REYNARD THE FOX - J. MASEFIELD, - Reynard the Fox. New impr.
9670: REYNARD THE FOX-W.J.LONG, - Van Vriend Langoor, het Boschkonijn, Reintje de Vos en het Eekhoorntje. Voor Kinderen en Groote Menschen. Transl. fr. the american of W.J. Long, by R. Stoffel. FIRST edn.
44549: REYNDERS, I.H. (INTROD.), - De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk. Year 1- No. 1 (18 November 1939).
50195: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE, 1874-1951), - Alarm! Militaire roman. [Eerste druk; First edition].
49361: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De groote Voltige. Circus-Roman. [Eerste druk/first edition].
49360: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Illusie der Doode Menschen. [Eerste druk/first edition].
49359: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Zeventein. [Eerste druk/first edition].
49358: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Vrije Kracht. Het leven van Odilia Berghem, medisch Studente. [Eerste druk/first edition].
49356: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Gelukkige Menschen. [Eerste druk/first edition].
49357: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Achter de Wereld. [Eerste druk/first edition].
49355: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Huize Ter Aar. [Eerste druk/first edition].
49354: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Mater Triumphatrix. [Eerste druk/first edition].
49352: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De Seizoenen der Ziel. Psychoanalytische Roman. [Eerste druk/first edition].
49353: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - IJdelheid der IJdelheden. Haagsche Roman. [Eerste druk/first edition].
49351: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne Huwelijksroman. [Eerste druk/first edition].
49349: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Impressies. Sonnetten en Verzen. [Eerste druk/first edition].
49347: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - Câline. Roman uit het Parijsche Leven. [Eerste druk/first edition].
49348: REYNEKE VAN STUWE, J[EANNE], - De ArmeVrouw. [Eerste druk/first edition].
45348: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE) - Met den Handschoen. Indische Schetsen. Orig.edn.
43980: REYNEKE VAN STUWE, J. (=J.H. KLOOS-REYNEKE VAN STUWE), - Vóór Zestig jaren. Orig. edn.
7419: REYNOLDS, R., - Beards. An Omnium gathering. First edn.
38590: REYNOLDS - Het Costuum ten tijde van Elizabeth en Jacobus I.
55482: REYNST, A.E., - Een beknopt overzicht van Thee als Cultuur-, Handels- en Consumptieproduct. Vierde druk [Fourth edition].
53157: REYNST, A.E., - Een beknopt overzicht van Thee als Cultuur-, Handels- en Consumptieproduct. Vierde druk [Fourth edition].
42133: REYNTJES, R., - De Iegelkaor. Drentse gedichten. Orig. edn.
55556: RHEEDEN, HERBERT VAN (AUTHOR/COMPILER, 1937-) - BEARICE VAN RHEEDEN (CONRIBUTION, 1931-), - De Oorlog die niet ophield: Zes tekeningen gemaakt door Guus van Rheeden (1904-1945), Nederlands Krijgsgevangene aan de Burma-spoorweg; The War that never ended: Six drawings of the Burma railwah made by Guus van Rheeden (1904-1945), P.O.W. [Eerste druk; First private Edition].
52757: RHEINLAND-WESTFALEN GERMANIC HERITAGE - - BILDERATLAS zum deutschen Lesebuch Rheinland-Westfalen der Schuljugend gewidmet. [Erste Auflage; First edition].
52788: RHIJN, L.J. VAN, - Reis door den indischen Archipel in het belang der Evangelische Zending. Uitgegeven ten voordeele van dat Genootschap.
51759: RHINE RIVER BICYCLE TOUR DESCRIPTION - - RIJN (Rijwieltocht No. 9) [cover title]. [Eerste druk; First edition].
10966: RHINE RIVER PANORAMA - KAPP, D., - Nouveau Panorama du Rhin de Mayence à Cologne/New Panorama of the Rhine from Mentz to Cologne/Neues Panorama des Rheins...Orig. edn.
10270: RHINE RIVER CONNECTION-GREUP, G.M., - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar Geschiedenis.
11117: RHIOUW STATISTICS, - Gewestelijke Maandstatistiek van de Handelsbewegingen der Buitenbezittingen...Rhiouw en Onderhoorigheden, November/December 1920.
46899: RHODIUS, H. (1912-1988), - Walter Spies, schilder en musicus van Bali. Offprint from:Verre Naasten Naderbij, vol. 19-2.
45741: RHODIUS, H., - Schönheit und Reichtum des Lebens. WALTER SPIES. (Maler und Musiker auf Bali, 1895-1942).
42983: RHODIUS, H. (1912-1988), - Schönheit und Reichtum des Lebens. WALTER SPIES. (Maler und Musiker auf Bali, 1895-1942).
4916: RHYS WILLIAMS, TH., - The Dusun. A North Borneo Society. Orig. edn.
4914: RHYS, L., - High Lights and Flights in New Guinea. Being in the Main; an account of the discovery and development of the Morobe Goldfields. First edn.
47328: RHYS, LL. - Aligamè; Vriend der Papoea's. Het verhaal over de Jungle Pimpernel Dr. J. Victor de Bruyn onder de Bergpapoea's in Nieuw Guinea.Transl. fr. the orig. english edn. by D.L. Uyt den Bogaard.
37532: RHYS WILLIAMS, TH., - A Borneo Childhood. Enculturation in Dusun Society.
8670: RHYS, L. - Jungle Pimpernel
8671: RHYS, LL. - Aligamè; Vriend der Papoea's. Het verhaal over de Jungle Pimpernel Dr. J. Victor de Bruyn onder de Bergpapoea's in Nieuw Guinea.Transl. fr. the orig. english edn. by D.L. Uyt den Bogaard.
54032: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
48646: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
9513: RIBBENTEL-MAGERBUICK, VAN, (=JOHN C. KENNIS), - ---O, dat Wintertje '45...Een Vluchtige maar Luchtige Herinnering aan de Laatste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
13443: RIBEIRO, A., - Dress and Morality. Orig. edn.
44451: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Bij de holbewoners. Orig. dutch edn.
44450: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De verlaten boot. Orig. dutch edn.
44447: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De vuurschutting. Orig. dutch edn.
44448: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De ridder in het oerwoud. Orig. dutch edn.
44449: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Een poging tot vlucht.. Orig. dutch edn.
44445: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. Het Verhoor. Orig. dutch edn.
44446: RICE BURROUGHS, M., - [TARZAN]. De stad bij de vulkaan.. Orig. dutch edn.
7420: RICHARD, F. (PHOTOGRAPHER), - Volks Trachten vom Bad Schwarzwald.
48965: RICHARD, CLIFF, - Cliff Richard. [An Album with together 33 original photo-cards].
4920: RICHARDS, A. [] (PREF.), - The Sea Dyaks and other Races of Sarawak. Contributions to the Sarawak Gazette between 1888 and 1930. 4th impr.
4919: RICHARDS, A. (PREF.), - The Sea Dyaks and other Races of Sarawak. Contributions to the Sarawak Gazette Between 1888 and 1930.
41535: RICHARDS, BR., - Der Vögelein Abendleid. Orig. edn.
9242: RICHARDS, E.R., - Shoemenders. A study of Goodwill in Industry. 1st.
4923: RICHARDSON, J.A., - The Geology and Mineral resources of the Neighbourhood of Chegar Perah and Merapoh, Pahang. [First edition].
41503: RICHARDSON, DAVE (TEXT AND MUSIC), - Good old Coney Isle.
36212: RICHARDSON, C., - A Junior Geography of Malaya.
36141: RICHARDSON, J., - La Vie Parisienne 1852-1870. First edn.
47049: RICHER, P., - Anatomie für Künstler. Die Formen des menschlichen Köpers in der Ruhe und in den haupsächlichsten Bewegungen. [authorized translation into german by Cecilia Schmidt-Risse]. [Volume I only, of 2].
46254: RICHMART, H., - Praktische Anleitung zum erfolgreichen Seidenbau. Leben und Aufzucht des Seidenspinners. Anzucht und Kultur der Maulbeere. Dritte Auflage. [3rd. edn.].
4924: RICHMOND WHEELER, L., - The Modern Malay. 1st.
56854: RICHTER, H., - Einsatz der Polizei bei den Poliziebataillonen in Ost, Nord und West. [Erste Auflage; First edition].
55216: RICHTER, PAUL, - Bannerträger des Evangeliums in der Heidenwelt. [1. Auflage; First edition].
53020: RICHTER, W. - Orchideeën. Verzorgen-vermenigvuldigen-kweken. [First dutch edition translated from the original german by G. Odijk].
50887: RICHTER, A., - Arts and Crafts of Indonesia. [First edition].
43265: RICHTER, H., - Transistor-Knutselboek. Handleiding voor de zelfbouw van meer dan honderd eenvoudige transistorapparaten voor vele doeleinden. Transl. after the orig. german (Das grosse Transistor Bastelbuch) by Th.J.M. Hille. Tweede druk. [2nd. unchanged edn.].
36083: RICHTER, G., - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
13426: RICHTER, G., - Die gute alte Zeit im Bild. Alltag im Kaiserreich 1871-1914.
4927: RICKLEFS, M.C., - Modern Javanese Historical Tradition. A study of an original Kartasura Chronicle and related materials. First edn.
43847: RIDDER, D.M.E. DE, - KILACADMON. Herinneringen uit het Cadettenleven van een Halve eeuw geleden, bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie. Orig. edn.
42267: RIDDERIKHOFF, J.M., - Ernst en Luim in het Theater. Orig. edn.
13511: RIDEAMUS, - Berliner Bälle.
56614: RIDER, JOHNNY [DRAUGHTSMAN], - tHREE ORIGINAL PLICTURE POSTCARDS DRAWN AND DESIGNED BY jOHNNY rIDER.
11996: RIDGWELL, H.A., - The Great Island. Madagascar: Past and present. Orig. edn.
4930: RIDLEY, H.N., - A list of the Ferns of the Malay Peninsula.
41519: RIDO (PSEUD.)(TEXT) & MAURITS BING (MUSIC), - Spoortrein Coupletten. Uit de fantasie Operette 't Proefkonijn.
48659: RIEBER, C.T.J. LOUIS, - Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. [originele uitgave/original edition].
41276: RIEBICKE, O., - Was brauchte der Weltkrieg? Tatsachen und Zahlen aus dem deutschen Ringen 1914/18. 5. Aufl. [5th edn.].
52013: RIECKE, E., - De Zorg voor ons Uiterlijk. Hygiëne van Huid, Haren en Nagels. [First dutch edition, translated from the german language].
44018: RIEDER, H., - Körperplege durch Wasseranwendung. . Zweite, verbesserte Auflage. (2nd. revised edn.).
36164: RIEDERER, M., - Wie Mode Mode wird. Orig.edn.
51369: RIEFENSTAHL, LENI (1902-2003), - Schönheit im Olympischen Kampf. Zweite Auflage, 21. bis 32. Tausend. [Second edition].
38611: RIEFENSTAHL., L[ENI] (1902-...), - Kampf in Schnee und Eis. [2nd.printing, 11-18 thousand]. Pref. by Paul Ickes.
39860: RIEMENS, H., - The Netherlands. Story of a Free People. Orig.edn.
10695: RIEMENS, H.R., - De mens in Latijns-Amerika. In: Wending.., 19-1. (maart 1964)
9817: RIEMENS, JOH. W.E. (COMPILER), - Wat gebeurt in Indonesië? 2nd/3rd. edn.[s].,
50727: RIEMER, R. (INTRODUCTION). - Indië / Indonesië in Kranten; 70 jaar Pers uit de tropen. [1900-1970; Eerste druk; First edition].
4933: RIEMSDIJK, A.J.J.H.-H. HÜTTENBACH & C.F.H. GRAVELOTTE, - De Millioenen uit Deli. [Eerste druk/first edition].
48462: RIESZ, C.H.F., - Klapper op de Particuliere Landerijen van Westelijk-Java met Bijlagen. Orig. edn.
52723: RIETBERGEN, D., - Indonesië van Stad tot Kampung. [Eerste druk; First edition].
4934: RIETSTAP, J.B., - Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland en Zijne Koloniën.
37357: RIETSTAP, J.B., - Handboek der Wapenkunde; bevattende...de geschiedenis der wapenkunde, de practijk der wapenkunde...First edn.
43255: RIETVELD, S. (INTROD.)(CHARMAN), - Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland, Curaçao, Nederlands Indië, Nederlandse Antillen, Indonesië, Suriname, Nederlands Nieuw-Guinea. 38e editie. (38th edition).
37471: RIGBY, R.W., - The May 30 Movement. Events and Themes. First U.K. edn.
50788: RIJCKEVORSEL, [ELIE] VAN (1845-1928), - Brieven uit Insulinde. [Eerste enige druk; First and only edition].
4937: RIJCKEVORSEL, L. VAN, - Pastoor F. van Lith S.J. De stichter van de Missie in Midden-Java 1863-1926.
4936: RIJCKEVORSEL, L. VAN, - De R.K. Scholen te Moentilan. Offpr. fr.:NION, year 1-part 2(1917).
11648: RIJDES, B., - Het Derde Beeld. 2e druk.
56281: RIJKEE, W., - Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis enMaleis-Nederlands. 3e herziene druk [Third revised edition].
55092: RIJKEE, W., - Maleis in Huis. Voor de omgang met bedienden, Koop- en Werklieden. [Eerste druk; First edition].
4939: RIJKEE, W., - Naar Indië. Beknopte gids voor hen die voor korte of lange tijd naar Indië gaan.
4938: RIJKEE, W., - Maleis in een Maand.
47304: RIJKEE, W. MZ., - De Nederlander onder de Inlanders in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edn.].
45557: RIJKEE MZN., W., - Eerste kennismaking met de Maleische Taal voor Zelfonderricht. Met woordenlijsten Hollandsch-Maleisch en Maleisch-Hollandsch. Orig. edn.
52736: RIJKENS, PAUL, - Handel en Wandel.Nagelaten geschriften 1888-1965. [Eerste druk;First edition].
48733: RIJKENS, R.G. & J.H. RÖSSING, - Opkomst, Bloey en Onderganck der Stede van Oud-Hollandt. [Eerste druk/first edition].
48102: RIJKENS, R.H., - Curaçao. Verbetering van den Landbouw aldaar als middel ter verheffing der Kolonie. [Eerste druk/first edition].
43210: RIJKENS, R.G., - Praktische Handleiding voor de Beoefening der Schrijfkunst; vooral ten dienste van de Onderwijzers der Jeugd. Orig. edn. (only).
51954: RIJKHOEK, D., - Ompoe Radja Naoealoe [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
4942: RIJKHOEK, D., - De Gele Mierenplaag. Jà, zó was het in de interneringskampen op Noord-Sumatra. [Eerste, en enige druk/first and only edition].
12160: RIJKHOEK, D., - Ompoe Nommensen, de Apostel der Bataks.
56440: RIJKS VOORLICHTINGS DIENST BATAVIA [ - Politieke Groeperingen in Indoensië. een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
56439: RIJKS VOORLICHTINGS DIENST BATAVIA [ - Politieke Groeperingen in Indoensië. een overzicht van de in de laatste tijd op de voorgrond tredende politieke organisaties.
4944: RIJKSEN, H.D., - A Fieldstudy on Sumatran Orang Utans (Pongo Pygmaeus Abelii Lesson 1827). Ecology, behaviour and conservation.
8672: RIJKSEN, H. (INTROD.), - Zending op Irian Jaya. Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting Post Nipsan. 3e druk.
55808: RIJN VAN ALKEMADE, J.A. VAN, - De Hoofdplaats Palembang. Separated from:TAG, VII, 1883
4945: RIJN, C. VAN, - Indisch eten in Nederland. Verzameling vereenvoudigde indische en chineesche recepten met aanwending van Nederlandsche Voortbrengselen.
53577: RIJNDERS, C.B., - Beknopt overzicht van de huidige stand van het Zendingswerk der verenigde Nederlandse Zendingscorporaties. [Eerste druk; First edition].
51046: RIJNDERS, J., - Handleiding der Veterinaire Receptuur voor Nederland en Ned. Indië. [Eerste druk; First edition].
46753: RIJNDERS, H. (COMPILER), - Voetstappen in een andere wereld. Verhalen uit de Mystiek en het Paranormale. Eerste druk.[First edn.].
51130: RIJNENBERG, L.J.M., - Handleiding tot de Paardenkennis ten behoeve van Onderofficieren en Korporaals.(met Aanhangsel). Derde druk (Ongewijzigde herdruk 1926). [Third edition; unchanged reprint 1926].
46245: RIJNSBURG, A.H.P. VAN, , - 't Is maar een Koloniaal. [reprinted after the original 't Was maar een Koloniaal...].
4947: RIJSDIJK, M. VAN, - Vlammen aan de Horizon.
39487: RIJSDIJK, A.O., - En Daarom Boeren, blijft Paraat! Orig.edn.
54523: RIJSWIJCK, WILLEM VAN, ARNOLD BAMDAS, RAPH. ELBAUM (ET.AL.; ORGANIZING COMMITTEE), - Juwelebnstoet: uitgangen te Amntwerpen, den 12, 15 en 19Augustus 1923; Cortège des Bijoux: Sorti à Anvers...; Jewels Pageant Display at Antwerp on August 12th, 15th and 19th. [Eerste originele druk; First and original edition].
44418: RILEY, W.B., - The Old vs. the New Faith, or Why Fundamentalism?/A.N. HALL, The Battle Line Between the Savior and Satan. [a.o. essays], In:The Chrisian Fundamentalist, Vol. IV-no 12, June 1931.
54832: RILKE, RAINER MARIA (1875-1926), - Lay of the Love and Deathof Cornet Christoph Rilke; Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Tranlated [into english after the original german] by B.J.Morse.
42230: RILKE, R.M., - Lay of the Love and Death of Cornet Christoph Rilke/Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Orig. edn. (thus).
37051: RIMBA HAAN, P., - Moedah en Mai. Een ZHertenleven in de tropische wildernis. 1st edn.
37052: RIMBA HAA, P., - Saparoea's purperen kust aan de kim.
42930: RIMESTAD PHOTOGRAPHERS SOURABAIA - - [A single original late nineteenth century cabinet photographical portrait].
42929: RIMESTAD PHOTOGRAPHERS SOURABAIA - - [A collection of two original late nineteenth century carte-de-visite portrait photographs].
41931: RIMSKI-KORSAKOW, N., - Praktisches Lehrbuch der Harmonie. Transl. fr. the orig. russian into german by H. Schmidt. Dritte durchgesehene und ergänzte Aufl. [3rd. revised and enlarged edn.].
38726: RINGELSTEIN, D.G.G. VAN - L. ROGGEVEEN(COMPILERS) & JO SPIER(ARTIST), - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT samengesteld. First edn.
7421: RINGLER, J., - Tiroler Trachten.
56043: RINKES, D.A. - N. VAN ZALINGEN & J.W. DE ROEVER (ET.AL., COMPILERS), - Het Indische Boek der Zee. [Eerste druk; First edition].
54597: RINKES, D.A., - De heiligen {Walis] van Java I: de Maqam van Sjeich Abdoelmoehji. Separated from:TBG, vol. LI, parts 3-4.
50577: RINKES, D.A., - Abdoerraoef van Singkel. Bijdrage tot de kennis van de Mystiek op Sumatra en Java. [Original thesis Leyden university].
36047: RINKES, D.A. - N. VAN ZALINGEN & J.W. DE ROEVER (ET.AL.), - Het Indische Boek der Zee.
37055: RINSAMPESSY, E., - Saudara Bersaudara. Molukse identiteit in processen van cultuurverandering.
37054: RINSAMPESSY, E.P., - De Mogelijke gronden van Agressie onder Molukse jongeren. (Geplaatst in het kader van de integratieproblematiek).
37053: RINSAMPESSY, E.(ED.)(ET.AL.), - Emancipatie van Molukkers in het onderwijs en het welzijnswerk.
54492: RINZEMA-ADMIRAAL, W. & H.J. VAN ELBURG (EDITOR), - Romusha van Java het laatste front 1942-1945. [Eerste druk; First edition].
4950: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Het Geschonden Beeld. Aspecten van gedwongen Legerprostitutie in door Japan gekoloniseerd en bezet Azië. [Eerste druk/first edition].
45463: RINZEMA, W., - Dit was Uw Tjideng. Aspecten van de vertraagde afwikkeling van japanse interneringskampen in Batavia met het Tjidengkamp als casus. Tweede [herziene] druk. [2nd. revised edn.].
41050: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Java, het laatste Front. De sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor de Indonesiërs en de Europeanen. First edn.
51633: RIOSI, A. (EDITOR), - Museum Nasional Guide Book. [cover title]. [First edition, tus].
56448: RIOU, GASTON, - Journal d'un Simple Soldat Guerre-Captivité 1914-1915. Préface d'ED. HERRIOT. Deuxième Mille. [Edition originale; First edition].
4951: RIS, H., - De onderafdeeling Klein Mandailing Oeloe en Pahantan en hare bevolking met uitzondering van de Oeloes. In:BKI, 48-3.
45914: RIS-PAQUOT, - La Céramique Enseignée par la Reproduction et la Vue de ses différents produits. Terres cuites antiques-Poteries-Grès-Faïences et Porcelaines anciennes françaises et étrangères. Ouvrage destiné aux collectionneurs, aux amateurs, aux artistes et aux Gens de Monde. Orig. edn. [édition originale].
56979: RISEVAL, H.R. (PREFACE), - Surinaamse Vrouwen, van Slavernij naar bevrijding. [Eerste druk; First edition].
54861: RISKA ORPA SARI - MARIJKE KOCH [COOP. EDITOR], - Riska: Het verhaal van een Dajakmeisje. [FIRST dutch edition translated from the original english Riska Memories of a Dayak Girl by Marijke Koch].
56409: RISMAN MARAH (EDITOR, ET.AL.), - Soedjai Kartasasmita di Belantara Fotografi Indonesia. Cetakan Pertama [First edition].
7428: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M. - Belgische Kant 19e-20e eeuw. Transl. fr. the french by R. Verhulst.
7426: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M., - Les Dentelles Italiennes aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
7423: RISSELIN-STEENEBRUGEN, M., - Dentelles Belges XIXe-XXe siècle. [Exhibition Catalogue Brussels Royal Museums of Art and History].
36647: RISSELIN-STEENEBRUGGEN, M., - Wat is Kant? Transl. fr. the french by Guido Capriau.
44777: [RITTER, P.H., JR.], - Veertig Jaren. [Regeerings-Jubileum 1898-1938, Koningin Wilhelmina. subtitle on front wrapper]. Orig. edn.
49027: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 5. [1941].
45551: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 10/11. [1942].
45547: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 8/9. [1942].
45546: RITTERBUSCH. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 4/5. [1942].
45545: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 1. [1941].
45543: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 6. Jahrgang, Heft 6/7. [1942].
45541: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 1. [1941].
45538: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 3/4. [1941].
45537: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 10/12. [1941].
45536: RITTERBUSCH, P. (EDITOR), - Raum-forschung und Raum Ordnung. Montatsschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung. 5. Jahrgang, Heft 8. [1941].
55440: RITZEMA BOS, J.H.& H.C. WELTJE (CHIEF EDITORS ), - DE STEM VAN AMBON' Orgaan van de Stichting Door de Eeuwen Trouw.[DDET]. AMBON KOMT VRIJ!
53662: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 2 (approx. 1960]..
53661: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 8 (Winter 168-1969).
53660: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 7 (Spring 1967).
53659: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 10 (July/August 197).
53658: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 6 (January 1966).
53657: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 9 ((Summer 1969).
53656: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], & H.C. WELTJE (COMMITTEE SECRETARY), - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua]. Part 4.
53655: [RITZEMA BOS, J.H. (COMMITTEE PRESIDENT)], - Mededelingen van het Comité Zelfbeschikking Nieuw-Guinea [West-Irian, or: West-Papua].
51843: RITZEMA BOS, J.H., - DIES ATER. (Een zwarte dag). Opgedragen aan drieëndertig Zuid-Molukkers. [Eerste en enige druk; First and only edition].
51842: RITZEMA BOS, J.H., - 19 November 1979: A decade of Human suffering and distress or the Tenth Anniversary of an International Crime. [Eerste en enige druk; First and only edition].
7430: RIVERS, L., - Corsets in Africa.
43863: RIVIÈRE, J[ACQUES] & A.[LAIN] FOURNIER, - Correspondendance. Nouvelle édition revue et augmentée. (new edn., revised and enlarged).
7431: RIVKIN, D., - The Art of Dressing Well.
4955: RIZAL- - José Protasio Rizal. Pelopor Kemerdekaan Bangsa Pilipina. Transl. into Bahasa Indonesia by Amal Hamzah and F.W. Michels.
8673: RIZAL-JOSE PROTASIO RIZAL, - Peolopor Kemerdekaan Bangsa Pilipina
55441: RMS - BADAN PERSATUAN RAJAT MALUKU SELATAN DI BELANDA: - Lete Mena penerbitan istimewa.
53537: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners. Derde herziene druk [Third revised edition].[Vierde herziene druk; fourth revised edition],
52678: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners. [Vierde herziene druk; fourth revised edition],
36939: RO'IS, J.MUH.A., - Kamus Praktis. Praktisch Woordenboek Indonesisch-Nederlands/Nederlands-Indonesisch. Orig. edn.
36938: RO'IS, J.MOH.A., - Bahasa Indonesia. Praktisch Leerboek voor beginners.
50431: ROACH, M., - Dr. Martens AirWair [shoes]. First edition.
46507: ROACH, M., - Dr. Martens AirWair. First edn.
36242: ROACH, M.E. & J.BUBOLZ EICHER (EDS.), - Dress, Adornment, and the Social Order. 1st.edn.
45405: ROBBINS, C[AROL] (TEXT), - Selections from the Steven G. Alpert Collection of Indonesian Texitles. Gift of the McDermott Foundation.
4956: ROBEQUAIN, CH., - Malaya, Indonesia, Borneo and the Philippines. A geographical, Economic and Political description of Malaya, [Translated after the original french language edition by E.D. Laborde. Fuirst english edition].
4957: ROBERT, W.C.H., - The VOC (Dutch East India Company) and Australia.. Reference guide to Manuscript and printed material issued before the year 1800. Orig. edn.
50508: ROBERTS, W.A., - Aboriginal Stone Implements from Moonee Beach, Mid North Coast, New South Wales [Australia]. [First edition].
47956: ROBERTS, CL. (EDITOR), - In Her View. Photographs of Hedda Morrission in China and Sarawak 1933-67. Original edition.
404: ROBERTS, A., - The Birds of South Africa. 2nd impr.
13143: ROBERTSON, A., - rural America. Farms and Farmers in the United States.
12721: ROBERTSON, F., - De Triaden. Transl. fr. the orig. english (Triangle of Death) by W. van Kemenade.
56082: ROBINSON, TJALIE (=J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Piekerans van een Straatslijper. Vierde druk [Fourth edition].
52399: ROBINSON, B.W., - Arms and Armour of old Japan. Third impression.
4960: ROBINSON, W., - Proeve tot Opheldering van de Gronden der Maleische Spelling. Transl. from the English by E. Netscher.
49551: ROBINSON, T(JALIE)(J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Piekerans van een Straatslijper. Tweede druk [Second edition].
45949: ROBINSON, G., - The Dark Side of Paradise. Political Violence in Bali. First edn.
36317: ROBINSON, J., - Fashion in the '30s. 1st edn.
1788: ROBINSON, TJALIE [ALIAS 'VINCENT MAHIEU' = J.J.TH. BOON, 1911-1974] (INITIATOR/EDITOR) (ET. AL.), - De Brug/Djambatan - Tong-Tong, Moesson. Maandblad van de Vereniging Nederland-Indonesië. Orig. edn.
10400: ROBINSON, G., - Carpets. Orig. edn.
9538: ROBINSON, CH. (COMMANDER R.N.), - Old Naval Prints. Their artists and engravers. (ed. by G. Holme). Orig. edn.
38332: ROBINSONADE - STRANG, H., - De Meisjes Robinsons. Een verhaal uit de Stille Zuidzee. Transl. after the english into dutch by R.S. v. Goudoever. First dutch edn.
53472: ROBSON-AUGUSTIJN, TINEKE, - Humor en Tragiekin de Japanse Vrouwenkampen zoals Tineke Robson-Augustijn het zag en speciaal voor ons tekende. [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
4962: ROBSON, S.O., - Waijbaij Wideya. A Javanese Panji Romance. Orig. thesis [Leyden university].
51514: ROCHEJAQUELEIN, LOUISE VICTOIRE (DE DOMISSAN)MARQUISE LA, - Mémoires de Madame la Marquise De Larochelaquelein. Seconde édition, revue et corrigée [Second revised and corrected edition].
43450: RODE, P. (1774-1830), - 24 Caprices pour Violon. Nouvelle édition, revisée par René Bénédetti. [new and revised edition].
50187: RODENBURG, J.B., - Beknopte Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, in 't bijzonder voor candidaten-hoofdonderwijzers. Tiende druk [Tenth edition].
44526: RODENBURG, G.H. & G.W. BIJLSMA (COMPILERS), - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het drukken. Orig. edn.
9613: RODENBURG & BIJLSMA, - Van Vlissingen & Co's Gedenkboek 1946-1946. Honderd jaren Van Vlissingen & Co. Over de kunst van het drukken.
54342: RODENKO, PAUL, - Over Hans Lodeizen. [Eerste druk; First edition].
44225: RODRIGUES, J.B. (S.D.B.), - O Rei de Nári. Historias, Lendas, Tradições de Timor E Episódios da Vida Missionaria. Orig. edn.
4969: ROE, F.W., - The Geology and mineral Resources of the neighbourhood of Kuala Selangor and Rasa, Selangor, Federation of Malaya, with an account of the Geology of Batu Arang Coal-Field. [First edition].
4968: ROE, F.W., - The Natural resources of Sarawak. Comprising accounts prepared by members of the Natural Resources Board together with general information obtained from official records and compiled.
4967: ROE, F.W., - The Geology and Mineral resources of the Fraser's Hill Area Selangor, Perak and Pahang. Federation of Malaya, with an account of the mineral resources. [First edition].
43124: ROECK, M. DE & J. TILMONT, - Vereenvoudigde Atlas. (title on front wrapper). Orig. edn.
43070: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43064: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43065: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
43063: ROECK, M. DE & J. TILMONT (EDITORS/REVISORS), - Algemene Atlas. Herzien. (revised).
52101: ROEDER, O.G., - The Smiling General. President Soeharto of Indonesia. Second Revised edition.
51656: ROEDER, O.G., - Smiles in Indonesia. [First printing/First edition].
50267: ROEDER, R., - Reis-Handboek voor Indonesië. Tweede herziene editie; derde druk [Second revised edition, third printing].[Translated after the german edition by Chris van der Hoorn].
47896: ROELCKE, G. (TEXT) & G. CRABB (EDITOR), - All Around Bandung. Exploring the west Java Highlands. Original edition.
55281: ROELFS-BLECKMANN, E.F., - W.C.C. BLECKMANN (WILLEM CHRISTIAAN CONSTANT, 1853-1942), - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). Schilder van het oude Java; Herinneringen aan W.C.C. Bleckmann, door zijn dochter [E.F. Roelofs-Bleckmann]. Expositie door het Westfries Museum Hoornin het St. Jans Gasthuis1563; 25 Juli-24 Augustus 1970. [Eerse druk; First edition].
4973: ROELFSEMA, H.R., - Een Jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij de vestiging eener Cultuuronderneming. Orig. edn.
37057: ROELFSEMA, H.R., - Heerschers over verre Eilanden. Orig. edn.
9581: ROËLL, W.F., - Verhandeling over de Ridder-Orde van Het Gulden Vlies.
52559: ROELOFSEN, P.A. & G. GIESBERGER, - Onderzoekingen over Cacaobereidingen (Investigations on the curing of Cacao). [Eerste druk; First edition].
55663: ROEM, MOHAMMAD, MOCHTAR LUBIS, KUSTINIYATI MOCHTAR DAN S. MAIMOEN (EDITORS/COMPILERS), - Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. [Cetakan kedua; Second edition].
39357: ROEM, MOHD., - Peladjaran Dari Sedjarah. Orig.edn.
46609: ROEPKE, W., - Rhopalocera Javanica. Geïllustreerd overzicht der Dagvlinders van Java. Fam. Papilionidae en Pieridae. Orig. edn.
43654: ROESSINGH, M.P.H., - Het Archief van de Nederlandse Factorijen in Japan/The Archive of the dutch Factory in Japan 1609-1860. Orig. edn.
42438: ROESSINGH, M.P.H., - Van Hirado naar Deshima. In:Spiegel Historiael, Jaargang 5, nummer 3, Maart 1970. [Special issue devoted to Japan].
50921: ROEST JR., C. VAN DER, [TRANSLATION], - Se'imo Soera Laolita n Taoe Piamota pai To Isareli. [First edition].
50920: [ROEST JR., C. VAN DER, TRANSLATION], - Se'imoSoera Laolita i mPoeë Isa pai ana goeroenja. [First edition].
39106: ROEST, J.L.D. VAN DER - Gevaren ter Zee. Een vertelling voor kinderen uit het Zendingsleven. Orig. edn.
8675: ROEST, J.L.D. VAN DER - Uit het leven der Bevolking van Windési
4977: [ROESTAM EFFENDI], - Indonesia's Jeugd in strijd tegen Hollandsche Heerschappij. Orig. edn.
39651: ROESTAM EFFENDI, - Recht voor Indonesië! Een beroep of democratisch Nederland. Orig. edn.
51864: ROETHOF, H.J., - La République des Moluques du Sud: Un État qui existe réellement. [PHOTOCOPIED from the original edition].
51863: [ROETHOF, H.J.], - The Republic of the South Moluccas: An Existing State. [PHOTOCOPY].
51853: ROETHOF, H.J., - La République des Moluques du Sud: Un État qui existe réellement. [Éditon originale; original edition].
7434: ROEVER, N. DE, - Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden.
4980: ROEVER, A. DE & D. VAN WEERLEE, - Painting an Invisible World. The Works of five Modern Balinese Artists. 2nd edn.
4979: ROEVER, A.G. DE, - Life on Bali. A culture that survived the 20th Century.
49428: ROEVER-BONNET, H. DE - H. SPRENKLER, - Louis Nagelkerke; Thuis op Bali/At Home in Bali; Maria de Ruiter de Witt; Heimwee naar Bali/Homesick for Bali. [Eerste druk/first edition].
48032: ROEVER, A. DE, - De jacht op Sandelhout. VOC en de tweedeling van Timor in de Zeventiende Eeuw. Orig. edn.
38021: ROEVER-BONNET, H. DE - Rudolf Bonnet. Een Zondagskind. Zijn Leven en zijn Werk. Preface by M. Hofker-Rueter.
4984: ROFF, W.R., - The Origins of Malay Nationalism. Repr. after the orig. 1967.
4983: ROFF, W.R., - The Origins of Malay Nationalism. 1st.
7435: ROGERS, D. - French Provincial Costumes, Paper Dolls. Forew. by J. Laver.
7439: ROGGE, E.M.(INTROD.), - Patronen voor Kruissteek en Smyrnawerk. Uit te voeren op verdeelde stof ter versiering van kleeding en huis.
7437: ROGGE, E.M. & L.H. WILDT, - Kunst-Handweven.
7438: ROGGE, E.M. & G. DE GRAAFF, - Kunsthandweven. Met toevoeging van het Kaartweven door H. Ovink en H. van Gorkom-Van Hasselt. 3e herziene en geheel omgewerkete druk. (3rd. revised and totally re-arranged edn.).
37289: ROGGE, E.M., - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven.2e verbeterde en uitgebreide druk.(2nd. revised & enlarged edn.).
9669: ROGGE, E.M., - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven.
57096: ROGGEVEEN, LEONARD (1898-1959, TEXT) - J. VAN ZWIJNDRECHT (PREFACE), - Kris Kras door den Haag. [Eerste enige druk; First and only edition].
42119: ROGIER, L.J. - D. COUVÉE, D. ELFFERS (ET.AL.), - Leven en Werken in Nederland 1813-1963.
41304: ROGIER, J., - De geschiedschrijving des Rijks. Orig. edn.
52139: ROH, J., - Deutsche Bilderteppiche der Gegenwart. [Erste Auflage; First edition].
39622: ROHN, G., - Die Spinnerei in technologischer Darstellung. Ein Hand- und Hilfsbuch für den Unterricht in der Spinnerei an Spinn- und Textilschulen, technischen Lehranstalten und zur Selbstausbildung, sowie ein Fachbuch für Spinner jeder Faserart. Orig. edn.
55189: ROHRBACH, MONIKA (EDITOR), - Kunst auf Bali: Theater-Tanz-Malerei. [Exhibition Lower Saxony Public Museum]. [Originalausgabe; First edition].
7441: ROL, N. - Vrij Borduren
56925: ROLAND HOLST [VAN DER SCHALIK, 1869-1952], HENRIËTTE, - Volksleger of Ontwapening. Twee Opstellen. Offprint from:De Nieuwe Tijd, March 1905 and 1915.
52801: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H., - Verwordvenheden. Derde druk [Third edition].
52331: ROLAND HOLST, A., - Deirdre en de Zonen van Usnach. [Derde druk; Third edition].
49342: ROLAND HOLS, A., - Par delà les chemins; Poèmes. [Translated into french after the original dutch by Ans-Henry Deluy; augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor; enlarged with some translations by Dolf Verspoor].
47024: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven. [Eerste druk/first edn.].
47023: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - De Moeder. Een Leekenspel [in drie bedrijven, subtitle on front wrapper]. [Eerste druk/first edn.].
47022: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - De stem die roept. Zes kleine spelen en Koren. [Eerste druk/first edn.].
47006: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.G.A. (1869-1952), - Wij willen Niet. Een anti-oorlogsspel. [Eerste druk/first edn.].
43174: ROLAND, J., - Atlas d'Histoire. Cours d'Histoire à l'usage de l'Enseignement moyen. Troisième Partie. (vol.III).
43173: ROLAND, J., - Atlas d'Histoire. Cours d'Histoire à l'usage de l'Enseignement moyen. Première Partie. (vol. I).
42232: ROLAND HOLST, A., - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
48298: ROLDE MUNICIPAL PROFILE - - Van harte welkom in uw nieuwe woonplaats Rolde. Orig. edn.
53175: RÖLING, G.V.A. & J. VAN KRIMPEN(COMPILERS/SELECTION), - TWAALF Rijm Prenten van Nederlandsche Kunstenaars.Preface by J.W.F. Werumeus Buning. [Eerste druk; First edition].
47496: ROLLET DE L'ISLE, M., - Inleiding tot Esperanto. [translated into dutch after the original french by M. Jaumotte] [Eerste vlaamse druk/first flemish edition].
36249: ROLLEY, K. & C. AISH, - Fashion in Photograps, 1900-1920. 1st.
49798: ROMAINS, J., - Donogoo-Tonka. De wonderen der wetenschap. [First dutch edition, translated from the original french by H. van den Bergh].
54767: ROMAN CATHOLIC ALTAR PIECE HOLY MASS HYMN MUSICSCORES: - DIFFUSA est Gratia in labiis tuis Pptea [=propterea] benedixit te Deus in eternum V Propter veritate & Masuetudinem [=mansuetudinem] et uistitiam et deducet te miriabiliter dextera tue. Gr.
4985: ROMAN CATHOLIC MISSION IN NETH. INDIA-DE KATHOLIEKE MISSIE - in Nederlandsch Oost-Indië, JAARBOEK(en) 1932-1938
47233: ROMAN CATHOLIC LITURGY MEMORY CHART - - Nieuwe manier om de Priester in de H. Mis te antwoorden volgens de Romeinsche uitspraak, vermeerderd met een korte aanduiding der Liturgische voorschriften, welke daarbij in acht moeten worden genomen. Orig. edn.
43870: ROMAN-CATHOLIC MISSION ACTION EXHIBITION POSTER - LODEWIJK SCHELFHOUT, - Missie-Actie-Congres Tentoonst[elling] Paleis v. Volksvlijt Amstedam, 5-13 Nov[ember]-[19]27.
45394: ROMANSKA, L[OLA] & A[NDRZEI] ROMANSKI (LAY-OUT & TEXT), - In their Country's Service. Women-Soldiers of the 2nd Polish Corps. Orig. edn.
52889: ROMBAAUT, A. (DESIGN), - Salus Patriae Suprema Lex. [Het Vuurkruis].
4987: ROMBACH, M.CHR., - Insect Fungi for the control of brown Planthopper, Nilaparvata Lugens, and Malayan Rice Bug, Scotinophara Coarctata. Orig. thesis [Wageningen university].
12973: ROMBACH-DE KIEVID, J.E.H., - Brugs Bloemwerk. Handleiding voor het maken van Brugs bloemwerk.
4988: ROMBURGH, P. VAN - Aanteekeningen over de in den Cultuurtuin te Tjikeumeuh (:Buitenzorg) gekweekte Gewassen. Korte gids voor de bezoekers van den tuin.
56364: ROMEIN, JAN, - In de ban van Prambanan. Voordrachten en Indrukken. [Eerste druk; First edition].
56362: ROMEIN, J.M., - Onder de Zwarte Vaan. Het Anarchisme tijdens de wisseling van negentiende naar de twintigste eeuw. Offprint from:Tijdschrift voor Geschiedenis.
52277: ROMEIN, JAN & JAN ERIK ROMEIN, - The Asian Century. A History of modern Nationalism in Asia. Second Impression. [Translated into english from the original dutch by R.T. Clark].
40917: ROMEIN, J., - De Japanse Vulkaan. Gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen? Orig.edn.
12705: ROMEIN, J., - Beschouwingen over het Nederlandse Volkskarakter.
9026: ROMEIN-VERSCHOOR, A.(H.M.), (1895-1978), - Aan den Oedjoeng.
55339: RÖMER, R.A., - Otrobanda; het verhaal van een stadswijk. [Eerste druk; First edition].
51434: RÖMER, R., - Lepra in onze Oost- en West-Indische Koloniën. Published in:NION, vol. 1-10 (1917).
44343: RÖMER, R.A. - CH. GOMES CASSERES, L.N. PETERS (ET.AL.)(COMMITTEE-MEMBERS), - Aanzet tot een integraal beleidskader voor de Nederlandse Antillen in de jaren tachtig. Rapport uitgebracht aan de Regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland over de economische, financiële, sociale en culturele ontwikkelingen in de Nederlandse Antillen op lange termijn. Orig. edn.
46214: ROMIJN, J., - Zoo ging de Oorlog voorbij. Een vertelling. [Orig. edn.].
55816: ROMONDT, V.R. VAN, - De Werkzaamheden aan de Oudheid te Soemberawan bij Singosari. [Originele uitgave; Original edition].
4989: ROMONDT, V.R. VAN - De werkzaamheden aan de oudheid te Soemberawan bij Singosari. Rapport.
43122: RONDOU, W.F. & K. MIGNON, - Atlas-Leerboek der Aardrijkskunde. Middelbare Graad. First edn.
43116: RONDOU, W.F. & K. MIGNON, - Atlas-Handboek der Aardrijkskunde. Hogere Graad. Derde verbeterde uitgave (3rd. revised edn.).
4990: RONHAAR, J.H., - Woman in Primitive Motherright Societies. Orig. thesis [Amsterdam university].
56749: RONKEL, PH.S. VAN - A.L.N. KRAMER (COMPILER SUPPLEMENT), - Maleis Woordenboek. Maleis-Nederlands/Nederlands-Maleis in de officiële spelling. 5th edn. (corrected, amended and revised).With supplement: A.L.N. KRAMER, Maleis-Nederlandse en Nederlands-Maleise Woordenlijst.
56199: RONKEL, PH. S. VAN, - Supplementcatalogus der Maleische en Minangkabausche Handschriften in de Leidsche Universiteits-Bibliotheek. [Eerste druk; First edition].
4997: RONKEL, PH.S. VAN - De eerste Europeesche Tamilspraakkunst en het eerste Malabaarsche Glossarium.
4996: RONKEL, PH.S. VAN - Maleische Litteratuur van verren oorsprong
4995: RONKEL, PH.S. VAN - Maleische verhalen ten dienste van het onderwijs.
4994: RONKEL, PH.S. VAN - Mededeelingen aangaande een Palatiseerend Minangkabausch Dialect. Offprint from:BKI, vol. 74-part 3.
49764: RONKEL, PH. S. VAN, - Maleische Verhalen ten dienste van het Onderwijs. Derde [herziene] druk [third, revised edition].
44644: RONKEL, PH.S. VAN, - Maleisch Woordenboek. Maleisch-Nederlandsch/Nederlandsch-Maleisch in de officiële maleische spelling. Derde [gewijzigde] druk. (3rd. [revised] edn.).
43180: RONKEL, PH.S. VAN, - Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Orig. edn.
43181: RONKEL, PH.S. VAN, - Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts preserved in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences. Orig. edn.
42846: RONKEL, PH. S. VAN, - Het Maleische schrift. [Eerste druk; First edition].
36940: RONKEL, PH.S. VAN, - Maleisch Woordenboek. Maleisch-Nederlandsch/Nederlandsch-Maleisch in de officiële spelling. First edn.
54742: RONNER, B,., - Van Huis en van Haard naar het Land van de Tokkèh. Indië-Dagboek '46-'49-'92. [Eerste druk; First edition].
52176: RONNER, HENRIËTTE (1821-1909, PAINTER] - H. HAVARD (TEXT), - Un Peintre de Chats. Madame Henriëtte Ronner. Nouvelle édition [New edition].
38325: RONNER, L., - De geschiedenis van het Ornament in het Boek. Orig.edn.
37536: RÖNNINGER, H., - Aus der Wildnis Neuguineas. Orig. edn.
57010: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Javaansche en Maleische Legenden in Raadselgewaad, I: Javaansche Legenden. [All published]. [Eerste druk; First edition].
53900: ROO DE LA FAILLE, P. DE (1869-X), - Over en om eenige Javaansche en Maleische Overleveringen. [Eerste druk; First edition].
52531: ROO, L.W.G. DE (COMPILER), - Documenten omtrent Herman Willem Daendels Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië. [Originele editie; First edition].
4998: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Iets over Oud-Batavia.
42806: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - De chineesche raad te Batavia en het door dit College beheerde Fonds. Extr.fr.:BKI, vol. 80.
38290: ROO DE LA FAILLE, P. DE, - Het Sumatra's Westkust-Rapport en de Adat.
49680: ROODEN, C.D. VAN, - a UWBA study of [p,d] and [d,t] reactions on 142Nd at energies below 30 MeV. [Original thesis Free University Amsterdam].
51425: ROODENBURG, H.E. (1895-1982), - Stadstimmerhuis Leiden/Galgenwater. [Originele kleurenets; Original colouretching).
52647: ROOIJEN, M. VAN, - Op Gevels geschrefen. [eerste druk; First edition].
50639: ROOJEN, P. VAN [COP.], - Batik Patterns. [First edition].
50624: ROOJEN, P. VAN, - Batik Design. Second revised edition [reprinted].
55860: ROOKMAAKER & A. VAN DER HELM (EDITORIAL BOARD), - INDONESISCHE Letteren. Volume 1-Nrs. 1-4 (All publ.?), 1989. [Originele uitgave; Original edition].
37763: ROOKMAAKER, J., - Tolk achter Prikkeldraad. Meirei wa meirei da: bevel is bevel. Orig. edn.
56866: ROOLVINK, R. (EDITOR/COMPILER), - Hikajat Abdullah. ()compiled, edited and translated in modern indonesian by R. Roolvink. First edition, thus].
51988: ROOLVINK, R., - Inaugural Address Prof. Dr. R. Roolvink, Head of Malay Studies Department, University of Malaya [Kuala Lumpur], 22 June 1962. [Original publication].
44250: ROOLVINK, R., - De voorzetsels in klassiek en Modern Maleis. [Orig. thesis Utrecht university].
43496: ROOLVINK, R., - Bahasa Jawi. De Taal van Sumatra. Orig. edn.
9988: ROOLVINK, R. (ET.AL.) (COMPILERS), - Historical Atlas of the Muslim Peoples.
53056: ROON, T. VAN - S.J. RICHTER & AMIN SINGGIH TJITROSMO, - Ilmu Alam untuk Sekolah menengan. [First edition].
53105: ROONEY, J. (M.H.M.), - Kabar Gembira (The Good News). History of the Catholic Churchin East Malaysia and Brunei (1880-1976). [First edition].
8136: ROORDA, T.B. & M. W. DE VISSER (INTRODUCTION AND EXPLANATORY TEXT). - Tentoonstelling van Japansch Lakwerk in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden vanaf 15 December 1916. [Originele uitgave, oritinal edition].
56337: ROORDA, T.B., - De beteekenis van de Aziatische Kunst. Voordracht ter opening van den Cursus aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam. [Eerste druk; First edition].
55856: ROORDA VAN EYSINGA, P.P. (COMPILER, EDITOR). - Geschiedenis van Ibrahim Sultan van Eirakh [Arabia], uit het Maleisch in Javaansche Poezy in Javaansch karakter overgebragt...[Eerste druk; First edition].
52086: ROORDA, T., - Javaansch Brievenboek naar handschriften uitgegeven. 3e druk, vermeerderd met een verzameling brieven uit den nieuweren tijd door A.C. Vreede. [Theird edition, expanded with modern material by A.C. Vreede].
52085: ROORDA, T. (EDITOR), - Het boek Rådja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moeså een Javaansche Legende. [Eerste druk; First edition].
5006: ROORDA, T.B. - Neues über Barabudur (pp
5005: ROORDA, T.B. (INTROD.), - Keur in Indische Beeldbouwkunst; Choix de Sculptures des Indes. Eerste serie/première Série (All published).
5004: ROORDA, T.B.(ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische Kunst in Nederlandsch bezit; Choix d'Objets d'Art d'Extrême Orient conservés dans les Pays Bas. Première Série/first series (all publ.).
5003: ROORDA, T.B.(INTROD.), - Tentoonstelling van Oost-Aziatische Kunst/Exposition dÁrt d'Extrême Orient, 1919. Catalogue Stedelijk Museum Amsterdam, 14 September-15 October 1919.
48798: [ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. VAN, 1825-1887], - Uit het leven van Koning Gorilla. Eerste druk/First edition.
37177: ROORDA, J., - Insulinde. Orig.edn.
48045: ROOS, G.K.R. DE, - De Marinierskant van het Verhaal. November 1960 - November 1962. [Eerste, enige, druk/first, only, edition].
45792: ROOS, B[ETTY], - Bonsai-kinderen. Indië-Nederland 1942-1948. First edn.
43794: ROOS, B., - Kan-niet is dood. Kinderjaren in een Jappenkamp. Orig. edn.
9131: ROOS, M., - De Diefstal van de Eve+Adam Kollektie.
38936: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W., - Onderzoek van stukken in het India Office. In:BKI, 47-2.
38872: ROOSEVELT, T[HEODORE], - Jagden in amerikanischer Wildnis. eine Schilderung des Wildes der Vereinigten Staaten und seiner Jagd. 3. Aufl. (3rd. edn.).
55471: ROOSMALEN, MARC G.M. VAN, - Fruits of the Guianan Flora. [First edition].
56515: ROOY, A.H.M.J. VAN (PRESIDENT BOARD OF DIRECTORS, ET.AL.), - Tentoonselling Moeder en Kind1932. 17 Juni-10 Juli - RAI-Gebous. [Eerste enige druk: First and onlyu edition].
47355: ROOY, P. DE, - Herinnerings-Album van de Verbindingsafdeling 7 December-Divisie. Orig. edn.
7442: ROPERS, H., - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3. im wesentlichen unveränderte Aufl. (3rd, essential unchanged edn.).
53215: ROPERS, H., - Morgenländische Teppiche. Ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. Zweite unveränderte Ausgabe [Second unchanged edition].
53978: ROPS, FÉLICIEN (1831-1898)- PASCAL DE SADELEER (CATALOGUE COMPILER), - Vente Publique du 26 Septembre 1987 Galerie Simonson [Bruxelles, Belgique]. Ensemble Exceptionnel de Dessins, Gravures, Peintures (Bibliographie, cuivres, lettres, autographes, livres illustrés) de FÉLICIEN ROPS. [Original Sale catalogue Simonson, Brussels, Belgium).
36680: ROROMER, J.J., - The Unicorn Tapestries at the Cloisters. A Picture Book. 2nd. edn.(reprinted).
47199: ROS, F. (ET.AL.), - Van Kaurischelp tot Eurocheque.[title on front wrapper]. [catalogue to an exhibition as held at Rotterdam].
43430: ROS-VRIJMAN, W.A.L., - Mevrouw H[elena] P[etrowna] Blavatsky, haar leven en werken. Orig. edn.
10032: ROSE, H., - Het Indië dat Nederland vergeet.
54860: ROSEGGER, PETER - Alpengeschichten. [Erste Auflage; First edition].
37479: ROSEN, G., - Id est Narrationes Persicae. Ex libro Maniscripto edidit glossario explanavit, Grammaticae brevem adumbrationem praemisit. Orig.edn.
7443: ROSENBERG, C.J., - Furs & furriery. First edn.
47744: ROSENBERG, H. VON, - Bijdrage tot de Ornithologie van Nieuw-Guinea. Taken from.:Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch Indië, vol. 16.
46744: ROSENBOOM, TH[OMAS, 1956-....], - De tekening. [eerste druk/first edn.].
8125: ROSENTHAL, C.J.M.F.J.(EDITOR), - Kort japansch handboekje; Hollandsch-Japansch. [Eerste druk; First edition].
41800: ROSENTHAL, S., - Kosmetische Chirurgie. Een gids voor het corrigeren van lichamelijke onvolkomenheden. Pref. by B.E. Simon. Transl. fr. the orig. english (Cosmetic surgery). First edn. (thus).
5013: ROSIN-REUSSER, B.F., - Indonesische Vrouwen dienen haar Kerk. [Eerste druk/first edition].
54182: ROSS, PH. [= ALLAN PENNING], - De nieuwe Wereld (Boemi Baroe). [Eerste druk; First edition].
5017: ROSS, S., - The Foam on the River.
5015: ROSS-LANRSON, B., - The Politics of Federalism. Syed Kechik in East Malaysia. 1st.
46754: ROSS, C[OLIN], - Heute in Indien. Durch das Kaiserreich Indien, Ceylon, Hinterindien und Insulinde. Dritte auf Grund einer neuen Indien-reise überarbeitete und ergänzte Auflage. [3rd. revised and enlarged edition].
46089: [ROSS, COLIN]. - [Bali. Ein Südseetraum]. Orig. edn.
7445: ROSSI, W.A., - The Sex life of the Foot and Shoe. 1st.
54626: ROSSI, FRANK - Brillen: Van Leesglas tot mode-artikel. [First dutch language edition translated from the original german by Gunther Amelung].
49159: ROSSI, W.A., - The Sex life of the Foot and Shoe. First edition.
38690: ROSSMAESSELEER, E.A., - Het Water. Wat het is, wat het doet, en waartoe het dient. Transl.[fr. the orig.german edn. by Carl August] by T.C. Winkeler.
56365: ROSSUM, J.W.M. VAN - B. OUDEMANS, G.G. JESSES, TJ. YKEMA (EDITORIAL BOARD), - Gedenkboek Uitgegeven bij de Opening van de uitgebreide Sociëteit PHOENIX in 1958.
52893: ROST VAN TONNINGEN, M.M. & F.S. ROST VAN TONNING-HEUBEL (1914-2007), - De Nederlandsche Oostcompagnie N.V., opgericht 6 juni 1942, geliquideerd door het Nederlands Beheerinstituut 11 september 1961. Deel I (All publ.). [Original edition, thus].
52890: ROTARY INDONESIA - - Statuten van de Rotary Club/Anggaran Dasar dari Rotary Club . [Originele uitgave; Original edition].
7447: ROTH, A., - Het Mozaiek Handwerkboek naar motieven uit het Heilige Land. Translated fr. the original english.
52165: ROTH, H. LING, - The Maori Mantle. Reprinted from the original limited edition published by the Bankfield Museum, Halifax, England. Together with The Maori Mantle, a review (1924) by Sir Peter Buck (Te Rangihiroa).
40230: ROTH, W., - Die Krankheiten der Aquarienfische und ihre Bekämpfung. 2. Aufl. (2nd. edn.).
7448: ROTHMANN, G., - Musterbuch Ohr-schmuck. Exhibition catalogue.
36731: ROTHSTEIN, M., - The Voctoria & Albert Museum's Textile Collection. Woven textile design in Britain from 1750 to 1850. First edn.
36467: ROTHSTEIN, N., - The Victoria & Albert Museum's Textile Collection. Woven textile design in Britain to 1750.
7449: ROTHWELL, M., - Half a Century of Fashion. 1st.
41600: ROTHWELL, M., - Half a Century of Fashion. First edn.
54253: ROTS, B.D. (1901-1970), - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden. [Ongewijzigde herdruk; Unchanged reprint after the 1950 edition].
53336: ROTTERDAM LLOYD MAIL SHIP BALOERAN: - D.M.S. Baloeran, Rotterdamsche Lloyd.
52349: ROTTERDAM CITY IN 1940 - - ROTTERDAM Zoo Als het Was. [eerste druk; First edition].
49833: ROTTERDAM LLOYD ROYAL MAIL LINE, - JAVA The Holiday Paradise [Cover title]. (Original edition).
49212: ROTTERDAM VOCATIONAL FASHION TRAINING SCHOOL (COMPILED BY...), - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderconfectie behoorende bij de Opleiding voor Coupeuse. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam.
49211: ROTTERDAM VOCATIONAL FASHION TRAINING SCHOOL (COMPILED BY...), - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
48738: ROTTERDAM DURA CONTRACTORS LTD. COMMEMMORATION - - Honderd Jaar DURA 1955-1955. [Gedenkboek] Aangeboden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van N.V. Dura's Aannemings Maatschappij.
47396: [ROTTERDAM, N. VAN (ET.AL.], - Kinderboeken als levend Cultuurbezit. [Eerste druk/first edition],
44412: ROTTERDAM LLOYD ROYAL MAIL LINE - - Sumatra-Java-Bali. [Tours by Rotterdam Lloyd Royal Mail Line] (title on front wrapper).
38545: ROTTERDAM LLOYD - VENNING, C., - Portugal. Handbook for the use of Passengers of the Rotterdam LloydRoyal dutch mail line.
37105: ROTTERDAM MUNICIPALITY PEACE CONFERENCE 1907 - - Souvenir de la Fête organisée par la Ville de Rotterdam en l'honneur des Membres de la Conférence de la Paix, le 25 Juillet 1907.
51522: ROTTERDAMSCHE LLOYD - ROTTERDAM, - Three original unused Luggage Labels; Bagageruim Bagage Room;Niet voor de Reis - Not Wanted;
45271: ROTTERDAMSCHE LLOYD - - Rotterdamsche Lloyd. Menu.
13172: ROTTERDAMSCHE LLOYD - S.S. KAWI - EEN PASSAGIER, - De Reis van het S.S. Kawi.
12818: ROTTERDAMSCHE LLOYD - M.S. WILLEM RUYS - - Twin-screw Passenger-ship MS. Willem Ruys.
4978: RÖTTGER, E.H. - Briefe über Hinter-Indien während eines zehnjährigen Aufenthalts daselbst. An seine lieben Freunde in Europa. Orig. edn.
45938: ROUBIER, H., - Marche des Troubadoers. Pour Piano. Op. 32. Orig. edn.
47235: ROUFF, M. (MAGGY BESANÇON DE WAGNER), - Het geheim van de Elegante Vrouw. [translated from the original french Philosopie de l'Élégance by M.H. Székely-Lulofs] [Eerste nederlandse druk/first dutch edn.].
53867: ROUFFAER, G.P., - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in Beeld. [Eerste enige druk; First and only edition].
53072: ROUFFAER, G.P., - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in Beeld. [Eerste druk; First edition].
5021: ROUFFAER, G.P. - Charles Te Mechelen
49080: ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER (COMPILERS), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en het Indisch Genootschap. [Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV]. [Volume I, first edition].
40781: ROUFFAER, G.P., - De Hindostansche oorsprong van het Negenvoudig Sultans-Zegel van Atjeh. In:BKI, 7e Volgreeks, V. (1906).
11266: ROUFFAER - N.J. KROM, - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer.In:BKI, 84-2
13421: ROUGET, H.J., - De Toepassing der Voorbehoedmiddelen tegen Zwangerschap. 13e druk. (13th edn.).
5022: ROUND TABLE CONFERENCE (R.T.C.) -
54758: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES [1712-1778, CITOYEN DE GENÈVE], - ÉMILE, ou de l'Éducation. [2e Édition; 2nd. Edition].
5023: ROUSSEAU, J. (ED.), - The Peoples of Central Borneo. Orig. edn.
8679: ROUTHIER, P. - Etude Géologique du Versant occidental de la Nouvelle Calédonie entre le Col de Boghen et la Pointe d'Arama
50407: [ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M.C. VAN] (COMPILER), - Het Malaisch in den dagelijkschen omgang. [Eerste druk; First edition].
55679: ROUW, J. & JONATHAN/BETTY TAN(PUBLISHERS/DISTRIBUTORS), - Sepucuk surat untuk Anda [Covertitle only]. [First edition].
50861: ROUX, C.C.F.M. LE - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied. [Eerste druk/first edition].
47713: ROUX, L.N. LE, - La Langue des Relations Interceltiques. [Édition originale/original edition].
8680: ROUX, C.C.F.M. LE - De Expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap naar het Wisselmerengebied en het Nassau-Gebergte op Nederlandsch Nieuw-Guinea in 1939
46275: RÖVEKAMP, A.J.M., - De Overtoom en Dichtersbuurt. Uit de geschiedenis van een Amsterdamse Woonwijk. [Eerste druk/first edn.].
39117: ROVER, P.A. DE (COMPILER), [RENES-BOLDINGH, M.A.M.], - Ferme Jongens [Storm over Toba]. Een boek voor jongens van 12 tot 16 jaar.
56518: ROVERS, J.H., - De Transvalers en Hunne Heldhaftige Vrouwen. Uitegeven ten Voordeele van het Taalfonds... [Eerste druk; First edition].
48098: ROWAAN, A., - Zout in het gewest Curaçao. Offprint from:Indische Mercuur, 5 September 1934.
56412: ROWLEY, C.D., - The New Guinea Villager. A Retrospect from 1964. [First edition].
11524: ROWLEY, G., - Circumpolar Community/Population circumpolaire.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

6/8